Page 1

Biznes. Technologie. Relacje. Program ekspansji

Wsparcie dla Przedsiębiorców w rozwijaniu Firmy it www.technopark-pomerania.pl


Biznes. Technologie. Relacje.

Program ekspansji

technoparku pomerania

PROGRAM EKSPANSJI jest to pakiet usług konsultingowych połączony z najmem powierzchni biurowej adresowany do firm, które będą miały swoją siedzibę w Technoparku Pomerania.

USŁUGI W RAMACH PROGRAMU EKSPANSJI

ŚWIADCZONE PRZEZ EKSPERTÓW TECHNOPARKU

Warsztat ■■ ■■ ■■ ■■

Przygotowanie dokumentów strategicznych Kontakt z inwestorem Bieżący kontakt z opiekunem firmy Doradztwo finansowo- strategiczne oraz inwestycyjne

wynajem biura ■■ Podłogi techniczne, Internet w cenie, dostęp 24/7 ■■ Zasilanie awaryjne (UPS, agregat) ■■ Sale konferencyjne, lunch bar, przedszkole

Usługi świadczone po preferencyjnych stawkach przez partnerów

Doradztwo prawne

Doradztwo biznesowe

wizerunek ■■ Konsultacje i pomoc w przygotowaniu materiałów reklamowych, artykułów prasowych, komunikatów medialnych ■■ Udział w konkursach branżowych ■■ Konsultacje z ekspertem PR

Elektroniczna obsługa księgowa

współpraca ■■ Sąsiedztwo ekspertów z branży IT ■■ Wymiana wiedzy i doświadczeń ■■ Podwykonawstwo i wymiana zleceń

wiedzA ■■ Specjalistyczne szkolenia IT i menedżerskie ■■ Informacje o funduszach UE, szkoleniach, instrumentach finansowych ■■ Organizacja eventów branżowych

www.technopark-pomerania.pl

System ERP Light

Pomoc w znalezieniu inwestora

2


Biznes. Technologie. Relacje.

Usługi świadczone w ramach umowy

PROGRAMU EKSPANSJI WSPARCIE

liczba godzin do wykorzystania w ciągu roku

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH Dostęp do wzorów biznesplanów wg różnych źródeł finansowania (dotacja, inwestor prywatny, fundusz kapitałowy, kredyt bankowy) Weryfikacja biznesplanu , strategii na różnych etapach ich przygotowania

2h

KONTAKT Z INWESTOREM Analiza projektu (aspekty biznesowe jak i technologiczne) pod kątem inwestycyjnym

2h

Przygotowanie do rozmowy i prezentacji z inwestorem (anioł biznesu, fundusz pożyczkowy, inwestycyjny, VC, seed capital)

2h

Pomoc w znalezieniu inwestora, wsparcie na spotkaniach z inwestorem

2h

Zyskujesz ■■ Wskazówki od eksperta nt. Twojego pomysłu biznesowego i strategii marketingowej ■■ Pomoc w przygotowaniu profesjonalnego biznesplanu ■■ Pewność, że Twój biznesplan jest właściwie skonstruowany ■■ Kontakt z inwestorem

STAŁY KONTAKT Z OPIEKUNEM FIRMY Wsparcie bieżącej działalności - podpowiadanie dostępnych rozwiązań z zakresu rozwijania firmy, kierowanie do właściwych ekspertów, koordynacja wykorzystania programu ekspansji

WIZERUNEK

bez limitu

liczba usług do wykorzystania w ciągu roku

■■ Bezpłatną, wielokanałową promocję firmy

WIELOKANAŁOWE DZIAŁANIA PROMOCYJNE Informacja o każdej firmie w materiałach promocyjnych Technoparku: broszury, plakaty, wydarzenia, strona www, newsletter, artykuły prasowe

20 szt.

Dystrybucja komunikatów kanałami własnymi działu PR Technoparku nt. osiągnięć każdej z firm, wyników pracy lub wydarzeń wraz z dystrybucją do o odpowiednich mediów ogólnopolskich, regionalnych, branżowych na podstawie materiałów otrzymanych od firmy oraz działań własnych działu PR

12 szt.

Publikacja komunikatów i artykułów nt. firmy, na stronie Technoparku, newsletterze i portalach partnerskich

12 szt.

WYWIADY/ ARTYKUŁY NT. FIRMY Przygotowanie publikacji (wywiadu/ artykułu) promującego firmę na stronie Technoparku, newsletterze i portalach partnerskich, na podstawie przeprowadzonych rozmów i otrzymanych materiałów

■■ Profesjonalnie przygotowane komunikaty prasowe ■■ Dystrybucję informacji medialnej do szerokiej bazy dziennikarzy

2 szt.

■■ Możliwość udziału w konkursach branżowych odpowiadających profilowi firmy

6 szt.

■■ Podpowiedzi, jak skutecznie promować swoją firmę

KOMUNIKATY MEDIALNE Pomoc w przygotowaniu komunikatu, na podstawie otrzymanych od firmy materiałów lub recenzja przygotowanego przez firmę komunikatu medialnego

Zyskujesz

KONKURSY BRANŻOWE Wyszukiwanie i proponowanie udziału w konkursach branżowych, pomoc w przygotowaniu zgłoszenia, na podstawie otrzymanych od firmy materiałów

6 szt.

KONSULTACJE Z EKSPERTEM PR Omówienie sposobu promocji produktu/ firmy; ocena dotychczasowej strategii promocji, identyfikacji wizualnej wraz z propozycją zmian, pomoc w wypracowaniu wizerunku każdej firmy z Technoparku

www.technopark-pomerania.pl

6h

3


Biznes. Technologie. Relacje.

Usługi świadczone w ramach umowy

PROGRAMU EKSPANSJI WIEDZA

MAX. liczba godzin do wykorzystania w ciągu roku

SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA IT I MENEDŻERSKIE Przekazywanie do firm bieżących informacji o aktualnych oraz planowanych szkoleniach Technoparku oraz partnerów, oferowanych na preferencyjnych warunkach Pomoc w wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych na szkolenia organizowane przez Technopark i partnerów

bez limitu

6h

POZYSKANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY KRAJOWYCH I UE Informacje o możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy krajowych i europejskich

2h

Zyskujesz ■■ Stały dostęp do specjalistycznych szkoleń ■■ Bezpłatną pomoc ekspertów z zakresu pozyskiwania dotacji ■■ Wskazówki, gdzie sięgnąć po dodatkowe finansowanie

Analiza możliwości pozyskania przez firmę dotacji

2h

■■ Pewność, że nie przegapisz ważnych wydarzeń i inicjatyw

Konsultacje i pomoc w wyborze odpowiedniego programu pomocowego

2h

■■ Bieżącą wiedzę o branży IT

Recenzja przygotowanych przez firmę dokumentów aplikacyjnych projektu

2h

POZYSKANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY KRAJOWYCH I UE

NEWSLETTER, ZAMKNIĘTA GRUPA DYSKUSYJNA Cotygodniowy newsletter z bieżącymi informacjami o: • szkoleniach • ciekawych wydarzeniach i inicjatywach branżowych • ofercie innych instytucji otoczenia biznesu • konkursach • monitoring mediów Aktualizowana na bieżąco, zamknięta grupa dyskusyjna, to najszybszy sposób, by: • dowiedzieć się o interesujących inicjatywach społeczności Technoparku • podzielić się ze społecznością Technoparku swoimi pomysłami • być na bieżąco z nowinkami z Technoparku • „Dołącz do nas! http://www.facebook.com/groups/technopark.pomerania/

www.technopark-pomerania.pl

-

bez limitu

4


Biznes. Technologie. Relacje.

Usługi świadczone w ramach umowy

PROGRAMU EKSPANSJI WSPÓŁPRACA INSPIRUJĄCE OTOCZENIE Wymiana doświadczeń, znalezienie partnera biznesowego, podwykonawcy lub zlecenia – dzięki sąsiedztwu firm z branży IT, codziennemu networkingowi i udziale we wspólnych przedsięwzięciach Bliskość organizacji i środowisk związanych z IT: Klaster ICT Pomorze Zachodnie (zrzeszenie kilkudziesięciu firm informatycznych z regionu); SzLUUG, Fundacja Aegis - promocja wolnego i otwartego oprogramowania; Fundacja Netcamp - nieformalne spotkania szczecińskiej branży IT; Fundacja Rozwoju Menedżerów i Biznesu FROME; pierwszy w regionie Hackerspace umożliwiająca rozwijanie zainteresowań i nawiązywanie ciekawych kontaktów Korzystanie ze wspólnych przestrzeni, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów i kooperacji (chillout room, kuchnia, stoliki w holach)

SPOTKANIA Udział w comiesięcznych śniadaniach biznesowych oraz organizowanych kilka razy w roku wydarzeniach integracyjnych dla społeczności Technoparku

Zyskujesz ■■ Codzienny kontakt z profesjonalistami z branży IT ■■ Możliwość znalezienia podwykonawców lub zleceń ■■ Wiele okazji, by nawiązać nowe znajomości biznesowe ■■ Doraźne wsparcie specjalistów z różnych obszarów IT

BAZA KONTAKTÓW Poszerzenie bazy kontaktów biznesowych o firmy z Technoparku oraz firmy z Klastra ICT Pomorze Zachodnie, ułatwianie nawiązywania współpracy ze studentami, naukowcami

www.technopark-pomerania.pl

5


Biznes. Technologie. Relacje.

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PARTNERÓW

PO PREFERENCYJNYCH STAWKACH DORADZTWO PRAWNE

stawka preferencyjna dla najemców Technoparku

wartość rynkowa usługi

każdorazowo oszczędzasz

■■ Czas na prowadzenie własnego biznesu, bez konieczności zagłębiania się w meandry prawa i księgowości

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO - RAFAŁ MALUJDA Kompleksowa obsługa firm • zakładanie działalności jednoosobowych i spółek • przygotowanie i weryfikacja umów z kontrahentami • wyjaśnienia treści umów zawieranych w programach unijnych • uczestnictwo w negocjacjach z partnerami handlowymi • prawidłowe ułożenie współpracy z inwestorem, funduszem pożyczkowym, aniołem biznesu, umowy inwestycyjne itp. • regulaminy firm świadczących usługi drogą elektroniczną • prawo autorskie, własność przemysłowa, ochrona informacji • opodatkowanie przedsiębiorstw, zamówienia publiczne i pomoc publiczna Prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, administracyjnych Współpraca z zagranicą • wsparcie prawne przy eksporcie towarów i usług, zarządzanie współpracą z prawnikami zagranicznymi • zakładanie firm za granicą • outsorcing z podmiotami zagranicznymi, udział w negocjacjach Bieżąca obsługa organizacji pozarządowych (NGO, 3-sektor) fundacje, stowarzyszenia, klastry Prawne aspekty współpracy biznesu z nauką, sektor B+R

DORADZTWO BIZNESOWE

50 zł/h (do 5h w m-cu)

200 zł/h

150 zł

■■ Wysokiej jakości usługi w znacznie niższych cenach

wartość rynkowa usługi

każdorazowo oszczędzasz

AGNIESZKA PIECZYŃSKA DORADZTWO BIZNESOWE

ELEKTRONICZNA OBSŁUGA KSIĘGOWA

■■ Wiedzę, jak skutecznie zarządzać firmą ■■ Pewność, że Twoimi sprawami zajmują się specjaliści

stawka preferencyjna dla najemców Technoparku

Zarządzanie i organizacja • opracowywanie i wdrażanie zmian w organizacji • diagnozowanie atutów i słabych stron firmy • tworzenie planów strategicznych • pomiary wyników działalności, nie tylko finansowych • optymalizacja kosztów i organizacji pracy • wyznaczanie celów i systemu monitorowania wyników Zarządzanie ludźmi • tworzenie efektywnych systemów motywacyjnych i wynagrodzeń • diagnozowanie stylu zarządzania • tworzenie i wdrażanie zasad oceny, planów rozwoju dla pracowników • optymalizowanie struktury organizacyjnej • rekrutacja i szkolenie kadry Kompetencje handlowe i marketing • tworzenie strategii sprzedaży • ocena możliwości i kompetencji pracowników sprzedaży • wprowadzanie zasad i profesjonalizacja obsługi klienta • badanie i diagnozowanie klienta • przygotowywanie planów promocyjnych

Zyskujesz

100 zł/h

350 zł/h

stawka preferencyjna dla najemców Technoparku

wartość rynkowa usługi

■■ Wsparcie ekspertów z zakresu prawa, zarządzania, finansów czy kadr ■■ Bezpośredni kontakt z doradcami, dzięki bliskiemu sąsiedztwu w Technoparku

150 zł

każdorazowo oszczędzasz

BUSINESS ACCOUNTING OFFICE Podatkowa księga przychodów i rozchodów Ryczałt Księgi handlowe Kadry i płace * podatkowa księga przychodów i rozchodów ** pełne (osoby prawne, osoby fizyczne) *** doradztwo księgowo - rachunkowe **** obsługa księgowa za pełną księgowość ***** obsługa kadrowa

www.technopark-pomerania.pl

do 25 dokumentów: * 99 zł/m-c **od 500 zł/m-c *** 50 zł/h (do 5h/m-c) do 25 dokumentów i 200000zł rocznie: **** 550zł/m-c ***** 25zł/m-c

do 25 dokumentów: *130 zł/m-c **od 750 zł/m-c *** 150 zł/h (do 5h/m-c)

31 zł 250 zł 100 zł/h

Wszystkie ceny zawarte w niniejszej ofercie są cenami netto.

6


Biznes. Technologie. Relacje.

WYNAJEM POWIERZCHNI BIUROWEJ

WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Opłata eksploatacyjna za m2/miesiąc wynosi 12 PLN netto i obejmuje: • zużycie wody dla powierzchni wspólnych jak i wynajmowanej powierzchni

Zyskujesz

• ogrzewanie i klimatyzowanie (oraz serwis) ogrzewania i klimatyzacji powierzchni wspólnych jak i wynajmowanych pomieszczeń

■■ Elastyczną przestrzeń do pracy

• koszt prądu dla powierzchni wspólnych

■■ Bezpieczną infrastrukturę IT

• koszt sprzątania, konserwacji i napraw powierzchni wspólnych oraz przeglądów okresowych i utrzymania zieleni

■■ Atrakcyjną lokalizację

• koszt wywozu nieczystości

■■ Zaplecze konferencyjnoszkoleniowe

• koszt serwisu i konserwacji wind

■■ Inspirujące otoczenie firm IT

• koszt ochrony 24h, monitoringu CCTV oraz systemu kontroli dostępu • koszt obsługi administracyjnej obiektów parku i recepcji • dostęp do centrali telefonicznej oraz centrali VoIP • dostęp do szerokopasmowego Internetu 5 MB, łącze symetryczne • koszt najmu sali spotkań 4 godz./m-c

Opłaty rozliczane zgodnie z poziomem zużycia: • koszt prądu dla wynajmowanej powierzchni (niezależne zasilanie średniego napięcia z 2 różnych GPZ biegnące 2 różnymi trasami) • koszt sprzątania powierzchni biurowych • koszt wynajmu sal spotkań powyżej 4 godz./m-c oraz sal konferencyjnych • koszt miejsca parkingowego w garażu podziemnym

www.technopark-pomerania.pl

wg wskazań licznika wg zapotrzebowania lokatora wg cennika sal konferencyjnych 149 zł netto / m-c

7


Biznes. Technologie. Relacje.

WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Prezentacja strategii rozwoju firmy uwzględniająca omówienie: • celów strategicznych firmy oraz ich powiązanie z działalnością w parku technologicznym np. aspektów współpracy z innymi lokatorami Technoparku oraz aktywności firmy w sektorze nowych technologii • wykorzystywanie i rozwój wiedzy technologicznej w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyników badań naukowych i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług, która nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat (zostanie potwierdzone przez eksperta)

2. Podpisanie umowy uczestnictwa w Programie Ekspansji. • okres trwania umowy do ustalenia zgodnie z potrzebami firmy, • minimalna długość umowy - 12 miesięcy * Niniejszy dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Marzena Zasińska – Igła

Agata Turek

Koordynator ds wsparcia firm

Katarzyna Witkowska

Business Developer

mzasinska@spnt.pl 91 85 22 920, 501 685 262

Menedżer Działu Rozwoju

aturek@spnt.pl 91 85 22 921, 531 44 37 48

www.technopark-pomerania.pl

8

Technopark program ekspansji 2014  
Technopark program ekspansji 2014  
Advertisement