Page 1

1

biennale mozaika rijeka


2


biennale mozaika rijeka


4

biennale mozaika rijeka


Udruga A.na.nas ugledala je svjetlo dana 2008. godine u Rijeci. Prestalo je mračno doba u izvaninstitucionalnoj umjetnosti. Naime, mozaik, kao tehnika umjetničkog izražavanja, raširio je svoje beskonačno svrsishodne prste do neslućenih razmjera. Zahvaljujući našem timu koji interaktivno surađuje s djecom i odraslima mozaik smo približili javnosti. Kulturni, povijesni, obrazovni i likovni interesi, oni su koje štitimo i dijelimo sa svima koji preferiraju iste. Iz želje za očuvanjem i prijenosom znanja o staroj tehnici – mozaiku, udruga A.na.nas već tri godine ostvaruje zavidnu suradnju s osnovnim školama (O.Š. Kostrena, O.Š. Nikola Tesla i O.Š. Kantrida) u sklopu projekta Komadić po komadić“, gdje pod stručnim vodstvom Matka Kezelea učenici stvaraju svoj kockasti svijet. Sudjelovali smo kao partneri na projektu izrade mozaika s Muzejom grada Umaga, te u mnogim drugim edukacijskim programima. Zahvaljujući suradnji s Društvom za kibernetiku i psihoterapiju ove godine smo kroz radionicu tehniku mozaika približili i osobama s posebnim potrebama. Projekt Biennala kruna je našeg dosadašnjeg djelovanja. Obzirom na veliki odaziv, na tri lokacije odlučili smo pokazati umjetnička ostvarenja čak 60 autora. Želja nam je već sljedeći Biennale osim same izložbe upotpuniti radionicama, tematskim predavanjima i okruglim stolovima i na taj način potaknuti novi diskurs i promišljanja o istom. Također, nadamo se da pred Biennaleom stoji i međunarodna budućnost, tako da se svi afirmirani i neafirmirani hrvatski umjetnici pod istom likovnom kapom mozaika mogu spojiti sa ostalima na internacionalnoj razini.

biennale mozaika rijeka

5

Udruga A.na.nas.


6

PREDGOVOR

biennale mozaika rijeka


Zahvaljujući mobilnosti studija i studenata koja je ušla u praksu pred nekoliko godina, jedan je od naših mladih sugrađana, Matko Kezele iz Kostrene, čvrsto opredijeljen za studij mozaika, završio željeno obrazovanje u Scuola mosaicisti del Friuli u slikovitom sjevernotalijanskom gradiću Spilimbergo. Od završetka je svog studija i povratka u rodnu sredinu Matko Kezele počeo ozbiljno raditi na manjim i većim mozaikalnim projektima, surađujući s autorima srodnih afiniteta i nagnuća mozaiku. To je bilo povod osnutku neprofitne udruge mladih autora kreativnog mozaika pod neobičnim imenom A.Na.Nas. Pripadnici te udruge Matko Kezele, Vedran Hajduk i Petra Brusić ostvarili su izložbe ali i poduzeli hvale vrijedne edukativne radionice i programe za đake osnovnih škola senzibilizirajući mlađi uzrast za izradu mozaika, kao i učenike srednjih stručnih škola, a kroz izložbe, osvijetlili su svekolikoj javnosti čar ljepote i težinu izrade mozaika, ove vrlo stare, a trajne i izuzetno zanimljive tehnike. Osmislivši ideju dugoročnijeg organiziranja izložbi u vidu kontinuiranih bijenalnih susreta mozaičara, ove je godine po prvi put organizirana izložba hrvatskih autora temeljem javno raspisanog natječaja. Srećom, odaziv je bio dobar, iznad očekivanja čak, jer je pristiglo preko sto aplikacija vrlo raznorodnih shvaćanja umjetnosti mozaika, nekih čak tako širokih da su prešli zadane okvire te su morali biti isključeni iz konkurencije.

biennale mozaika rijeka

7

Od prihvaćenih 75 radova može se vidjeti cijeli dijapazon varijacija i shvaćanja mozaične izrade, uporabe, aplikacije i namjene mozaika u današnje vrijeme, a ne samo klasičnog mozaikom prekrivenog sloja podova ili zidova.


Konačno i propozicije su dozvoljavale autorsku slobodu i kreativnost viđenja mozaika kroz druge, neuobičajene medije. Osim kamena, korišteni su vrlo raznorodni materijali poput stakla, keramike, gline, papira, tkanine, drva, metala, čak do plastičnih čepova, elemenata biljnog porijekla i cigareta. Mozaik nije apliciran samo na plošnoj čvrstoj podlozi, već i na zaobljenim površinama pa i skulptorskim volumenima – nekad s više, nekad s manje uspjeha. Mašta pojedinaca je otišla toliko daleko da je mozaik aplicirala na tkaninu stvorivši odjevne, modne predmete! Različitost pristupa generirala je različitost konačnog efekta. Neki se radovi doimlju kao obojene slike, neki svojim reljefnim površinama zazivaju dojam skulpturalnosti, neki pak nose odlike grafike ili čak fotografije, pa možemo zaista govoriti o raznolikosti eksponata i bogatstvu primjene, a nadasve autorske mašte koji su shvatili mozaik samo kao jednu od mogućih tehnika i načina da se izraze u tri dimenzije. Autori predloženih izložaka natjecali su se ravnopravno pred selekcijskim žirijem, premda dolaze iz više raznorodnih grupacija, od akademskih umjetnika, preko studenata likovnih akademija (Zagreba, Rijeke, Splita), iz svih smjerova srednjih škola, do polaznika stručnih škola i čistih amatera, ljubitelja mozaika. Nadamo se da je ovo dobar početak i da će daljnja izdanja biti bolja i bogatija, tehnički savršenija i možda tematski ili na neki drugi način profiliranija, posebice budu li se u preskočenom godišnjem vremenskom razdoblju dešavala dodatna događanja mozaika, pa ova manifestacija od uključenih lokalnih i državnih sredina preraste i u međunarodne – europske.

8

mr. sc. Daina Glavočić biennale mozaika rijeka


biennale mozaika rijeka

9

katalog radovA


Ana Divković Rođena je u Osijeku 1986. Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna završila je 2005. u Zagrebu. 2010. diplomira na ALU Zagreb, usmjerenje mala plastika i medaljerstvo, (prof. Damira Mataušića).

ivkovicana@gmail.com

10

Šarena biljka 75x82x82 Keramika, stiropor 2009.

biennale mozaika rijeka


Ante Teskera Rođen je u Kninu 1972. Akademski slikar – grafičar ,1996. upisao je Akademiju likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu na kojoj je i diplomirao u veljači 2001. u klasi prof. Miroslava Šuteja. Održao je 20-tak samostalnih izložbi, sudjelovao je na više skupnih izložbi te raznim likovnim kolonijama u zemlji i inozemstvu. Član je HDLU. Živi i radi u Zagrebu.

ante.teskera@zg.t-com.hr

biennale mozaika rijeka

11

NEMINOVNOST 50x50 keramičke pločice 2009.


Antonia Čaćić Rođena je u Zadru 1976. Poslijediplomski studij slikarstva na Akademiji za likovnu umetnost in oblikovanje završila je 2006. u Ljubljani, klasa prof. G. Gnamuša. 2002. godine Zagreb, studij slikarstva, Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu, klasa prof. E. Kokota. Sudjelovala je na jednoj skupnoj i više samostalnih izložbi.Članica je HDLU-a Zagreb. Na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci radi kao viša asistentica.

antoniacacic@vahoo.co.uk

12

Oda radosti 90x90 akril na platnu, tablete 2011.

biennale mozaika rijeka


Barbara Horvat Rođena je u Zagrebu 1985. Diplomirala je 2010. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, Odsjek za restauriranje i konzerviranje umjetnina. Skupne izložbe: „Mozaik - od zamisli do ostvarenja“, Galerija likovnih umjetnosti „Slavko Kopač“, Vinkovci 2007. Zaposlena je na Odsjeku za restauriranje i konzerviranje umjetnina kao asistentica, te djeluje kao stručna savjetnica za restauriranje slika u galeriji „Laval Nugent“, Zagreb.

barbie.horvat@gmail.com

biennale mozaika rijeka

13

Sjećanje na Gaudija 55x80 Mramor 2008.


Barbara Lukanić Rođena je u Rijeci 1989. Srednju školu za primijenjenu umjetnost u Rijeci završila je 2007., smjer grafički dizajner. Trenutno studentica četvrte godine na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, smjer slikarstvo.

blukani@gmail.com

14

Kompozicija 1 50x80 Herbarisko lišće 2010. / 2011.

biennale mozaika rijeka


Barbara Salaj Rođena je u Koprivnici 1985. 2000. godine upisuje Žensku opću gimnaziju u Zagrebu. Nakon završene gimnazije, 2007. godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer slikarstvo. Trenutno je studentica četvrte godine slikarstva u klasi profesora Igora Rončevića.

barbara.salaj01@gmail.com

biennale mozaika rijeka

15

Eksperiment 55x40 mramor, smalti 2010.


BORIS ROCE Rođen je u Kičevu / Rep. Makedonija 1952. Završio je Pedagoški fakultet u Rijeci, odjel likovnog odgoja i likovnih umjetnosti, smjer keramika i grafika. Do sad je imao 30 samostalnih izložbi i preko 350 grupnih. Dobitnik 16 međunarodnih i 4 nacionalne nagrade. Bavi se pedagoškim radom.

boris.roce2@ri.t-com.hr

16

Energija 5 50x50 keramika 2011.

biennale mozaika rijeka


Bruna Tomšić Rođena je u Rijeci 1983. g. Trenutno je studentica diplomskog studija primijenjene umjetnosti, smjer slikarstvo, na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Dobitnica je nagrade za idejno rješenje skulpturalnog obilježja nagrade Znanost 2009. u organizaciji Nacionalne zaklade za znanost i Novog lista. Izlagala je na jednoj samostalnoj izložbi te na brojnim skupnim izložbama.

goodgrief22@gmail.com

biennale mozaika rijeka

17

Čvrsto spavaj/ Sleep tight 48x48x34 Drveni ormarić, tablete 2010.


Dana Kralj Rođena je u Zagrebu. Maturirala je u Školi primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu. Magistrirala je na slikarskom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti, u klasi profesora Duje Jurića. Sudjelovala je na više skupnih izložbi.

dana.kralj@gmail.com

18

Kompozicija 57x80 mramor 2006.

biennale mozaika rijeka


Daria Pilepić Struja Rođena je u Rijeci 1989. Završila je školu za primijenjenu umjetnost u Rijeci, i Scuolu mosaicisti u Spilimbergu. Do sada je imala tri samostalne i nekoliko skupnih izložbi.

daria_pile@net.hr

biennale mozaika rijeka

19

Ivan Merz, portret 28x38,5 mramor 2009.


Diana Rosandić Rođena je 1964. (književnica). Objavila petnaest knjiga. Prevođena na niz jezika i nagrađivana. Mozaike izrađuje od pronađenog građevinskog otpada bez mehaničke obrade. Izlagala u Rijeci, Puli, Zagrebu. Živi i radi u Rijeci.

dianarosandic@gmail.com

20

Plava ruža 30x50 Keramika 2010.

biennale mozaika rijeka


Dragana Kružić Rođena je u Negotinu 1971. Diplomski studij Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci upisala je 2010. Dobitnica je mnogobrojnih nagrada. Izlagala je na mnogobrojnim samostalnim i skupnim izložbama.

dkruzic9@gmail.com

biennale mozaika rijeka

21

Litera scripta manet 45x50x95 kompjuterske komponente 2011.


Dunja Demartini Rođena je Rijeci 1957. Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, smjer grafika. Ostvarila 10 samostalnih izložbi u Hrvatskoj, a sudjelovala je na pedesetak međunarodnih izložbi i Biennala grafike za što je i nagrađivana. Sudjelovala je na međunarodnim keramičkim kolonijama (Vodnjan, Ješkovo, Vitez, BiH). Živi u Rijeci gdje radi kao grafički urednik revijalnih izdanja u Novom listu. Član je HDLU-a Rijeka.

dunja.demertini@novilist.hr

22

Mozaik 20x20 Glina 2011.

biennale mozaika rijeka


Emilija Duparova Rođena je u Splitu 1967. Diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, 1991, u klasi prof. Zlatka Kauzlarića Atača. Članica je likovnih udruženja: HDLU-a Splita, HDLU-a Rijeke i HDLU-a Zagreba. Dosad je realizirala 30 samostalnih i autorskih izložbi i sudjelovala na mnogobrojnim skupnim i žiriranim izložbama, u zemlji i inozemstvu. Radi kao izvanredni profesor na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

eduparov@gmail.com

biennale mozaika rijeka

23

Polifonija 1 95x144 Stiropor kuglice 2011.


Gabrijela Vragović Rođena je u Varaždinu 1985. Završila školu za dizajn, tekstil i odjeću, smjer dizajner tekstila u Varaždinu. 2006. godine upisala Akademiju primijenjenih umjetnosti u Rijeci, pedagoški odjel, slikarski smjer. 2010. godine upisala diplomski studij na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, pod mentorstvom prof. Nenada Robana. Izlagala je na brojnim skupnim i samostalnim izložbama.

gvragovic@yahoo.com

24

Eko nakit 03 45x20 Drvo, platno 2010.

biennale mozaika rijeka


Atelier OWL Bernardica Gršić Jadranka Rukavina Lidia Boševski Ljubica Busija Nada Šoštar Sanja Rukavina

lidia.bosevski@gmail.com

biennale mozaika rijeka

25

Sestina Keramičke pločice u pijesku 65x95 ( 6 dijelova 30x30 ) 2011.


INES ZRNC GREGORINA Rođena je u Zagrebu 1983. Diplomirala je modni dizajn na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Izlagala je na više modnih događanja u Hrvatskoj i inozemstvu. Sudjelovala na projektu „Nature and fashion“ u Beču gdje je svojim kreacijama predstavila Hrvatsku. Živi i radi Zagrebu.

innes.zg@gmail.com

26

VJEČNOST (model br. 2) 100x50 Trapper, silikon, kamen 2006.

biennale mozaika rijeka


Iva Davidović Rođena je u Rijeci 1986.. Završila je Srednju školu za primijenjenu umjetnost i dizajn u Rijeci, te preddiplomski sveučilišni studij na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Izlagala je na brojnim skupnim izložbama. Trenutno je na diplomskom studiju.

iva.davidović31@gmail.com

biennale mozaika rijeka

27

Psiho 40x60 Kamen, staklo, LED 2010.


Ivan Krajina Rođen je u Tomislavgradu 1939. Završio je studij razredne nastave i likovnog odgoja na Višoj Pedagoškoj školi u Tuzli, te Likovne umjetnosti na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zagreb, Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre - Pula, Udruženja likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti Hrvatske.

m_krajina@yahoo.it

28

Dotrajali simbol 77x77 Kamen, keramika, staklo 2010.

biennale mozaika rijeka


IVANA ŠEPAC Rođena je 1984. Završila srednju Trgovačku i tekstilnu školu u Rijeci. Studentica je 2. godine Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci.

ivana_sepac@yahoo.com

biennale mozaika rijeka

29

Staro – novo 70x50x2 Print, staklo, polymer, voda 2011.


Ivanka Duvnjak Rođena je u Virovitici 1986. Završila je preddiplomski sveučilišni studij kiparstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. 2009. godine stekla naziv Prvostupnica, baccalaurea kiparstva. 2009. Godine upisala je Diplomski sveučilišni studij kiparstva također na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi profesora Mire Vuce. Sudjelovala na nekoliko izložbi i kolonija.

duvnjakivanka@gmail.com

30

Svjetlost 100x100 Kamen 2009.

biennale mozaika rijeka


Jadranka Lacković Rođena je u Rijeci 1986. Završila je srednju školu za primijenjenu umjetnost i dizajn u Rijeci te preddiplomski sveučilišni studij na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Trenutno je na diplomskom studiju. Izlagala je na brojnim skupnim i samostalnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu.

lackovic.jadranka@gmail.com

biennale mozaika rijeka

31

Stanica 65x76 keramičke pločice 2009.


Janko Petrović Rođen je u Zagrebu 1983. Završio je školu Primijenjene umjetnosti i dizajna, smjer aranžerstvo i scenski dizajn. 2008. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u klasi prof. Mire Vuce. Izlagao je na desetak skupnih izložbi ( Zagreb, Vinkovci, Osijek...). Dobitnik je nekoliko pohvala i priznanja.

janko5rovic@gmail.com

32

AKT 57,5x54,5 mramor, vapnenac, smalti 2008.

biennale mozaika rijeka


JUDITA POLJAK Rođena je u Zagrebu 1987. Srednju školu Primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu završila je 2006., smjer dizajner metala. 2007. studira na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer kiparstvo u klasi profesora Mire Vuce. Sudjelovala je na više skupnih izložbi.

zqalleycat@qmail.com

biennale mozaika rijeka

33

Znatiželja 54x48x25 Mramor 2011.


Katarina Lauš Rođena je u Zagrebu 1987. Završila je Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn. Student je ALU Zagreb - odsjek grafike. Sudjelovala je na nekoliko skupnih izložbi i likovnih kolonija.

katarina_laus@yahoo.com

34

Pejsaž 49x33 mramor, smalti 2010.

biennale mozaika rijeka


Klara Kinkela Rođena je u Rijeci 1989. Završila je Srednju školu za primijenjenu umjetnost u Rijeci smjer aranžersko-scenografski dizajn. Trenutno pohađa treću godinu na Scuola dei mosaicisti u Spilimbergu, Italija. Izlagala je na više skupnih izložbi. 2010. osvojila je prvu nagradu na 2. natjecanju MVISIVA Itineraria, Spilimbergo.

klara.kinkela@gmail.com

biennale mozaika rijeka

35

Che Guevara 32x32 Kubanske cigare 2010.


Kristina Vugrinski Rođena je u Zagrebu 1986. Školu primijenjene umjetnosti i dizajna završila je 2005., smjer grafika. 2006. upisala Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.

kristina.vugrinski@yahoo.com

36

Horizont 50x50 mramor, smalti, šljunak/panel 2010.

biennale mozaika rijeka


Luka Petrač Rođen je u Zagrebu 1980. Diplomirao je 2001. na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu, a 2006. na grafičkom odsjeku Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu u klasi prof. N. Arbanasa. Svoje radove izlagao je na deset samostalnih i dvadesetak skupnih izložbi u domovini i inozemstvu. Sveučilišni je nastavnik i radi na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika i Matice hrvatske.

luka.petrac@ufzg.hr

biennale mozaika rijeka

37

Grumen jeke 6 45x45 Mramor, smalti 2007.


Maja Pejčinović Rođena je u Rijeci 1984. Diplomirala je 2009. na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, umjetnički kolegij, slikarstvo, te stekla titulu magistra likovne pedagogije. Nagrađivana je prvim nagradama na županijskim i državnim natjecanjima, a 2006. uz nekoliko samostalnih likovnih izložba, također je sudjelovala na mnogim skupnim izložbama koje su i međunarodnog karaktera.

maya_pe@yahoo.com

38

Cube 31x31 Pleksiglas 2011.

biennale mozaika rijeka


Magdalena Zovkić Rođena je u Gradačcu ( BiH) 1973. Apsolvent je na kiparskom odsjeku u klasi red. prof. Miro Vuce . Pohađala je izborni kolegij MOZAIK kod prof. M . Garčevića 2008. i 2009. godine. Sudjelovala je na nekoliko skupnih studentskih izložbi i na kiparskoj koloniji ZEMLJA 2008.

megi.zov@gmail.com

biennale mozaika rijeka

39

Kroki 83x65 mramor, oblutci 2008.


Marija Štarkelj Rođena u Zagrebu 1987. Završila Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna (slikarstvo) u Zagrebu 2006. 2006. godine upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. Trenutno je na 1. diplomskoj godini u klasi prof. Miro Vuce. Za vrijeme studija sudjeluje na nekoliko izložbi, kiparskim kolonijama (“Zemlja”), te na raznim natječajima za studente.

meristark@gmail.

40

Daždevnjak 55x55x15 Granit, zlatni smalti, poludrago kamenje 2009.

biennale mozaika rijeka


Matteo Solis Matteo Solis Rođen u Zadru 1935. 1952. upisuje Školu za primijenjenu umjetnost, a zatim Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu gdje diplomira 1962. godine.

Marijan Eršte Rođen u Rijeci 1959. Mozaikom se bavi od 1990. godine u suradnji s akademskim slikarom Matteom Solisom. U Ravenni pohađa školu mozaika Albe Steiner (1993-1995). Od 1994. do danas izrađuje mozaike u mozaičarskoj radionici Tessara u suradnji sa Dalilom Pattavino (izrada, projektiranje zidnih i podni mozaika). Surađuje sa Cooperativa mosaicisti di Ravenna, Studio IL MOSAICO Carla Signorinija u Ravenni, Studio Akomena, Konzervatorskim zavodom iz Splita. Živi i radi u Ravenni (Italija). marijan.erste@studio.unibo.it

biennale mozaika rijeka

41

Turbolencije 3 50x70 Staklo, mramor 1994.-1995.


Marina Kontić Marina Kontić rođena je u Puli 1984. Diplomirala 2010. godine na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje Magistar inženjer arhitekture i urbanizma. Nagrađena za Arhitektonske konstrukcije V. Arhitektonskog fakulteta. Na Studiju Dizajna u Zagrebu završila Fotografiju, Fotografiju i film za industrijski dizajn l i ll. kod prof. Stanka Hercega.

Ljupčo Sačkarovski Ljupčo Sačkarovski rođen je u Skopju (Makedonija) 1981. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Skopju. 2005. dobitnik je Zlatne Plakete za znanstvene aktivnosti na Univerzitetu S.S Kirila i Metodija, Skopje (Makedonija). Dobitnik je više međunarodnih nagrade na području arhitekture. Proteklih četiri godina radi u Hrvatskoj. inside_sac@yahoo.co.uk

42

Upornosti sjećanja 100x70 Karton, papir 2010./2011.

biennale mozaika rijeka


Marina Majerić Rođena u Zagrebu 1983. Završila Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu. Diplomirala na ALU u Zagrebu 2009. Radila je dječjem vrtiću i školi stranih jezika.

cincamm@gmail.com

biennale mozaika rijeka

43

Crveno i crno 55x 57 mramor, smalti 2006.


Marina Tariba Rođena je u Splitu 1984. Diplomirala je 2008. na Umjetničkoj akademiji sveučilišta u Splitu (mentori: dr. sc. M. Perasović i M. Prstačić). Od 2008. honorarno radi u kiparskom ateljeu prof. Josipa Bosnića. Sudjelovala je u projektu izrade zidnog mozaika u crkvi Sv. Nikole u Metkoviću.

marinchy84@yahoo.com

44

Buđenje 62x80 Kamen 2008.

biennale mozaika rijeka


Maroje Batić Rođen je u Zagrebu 1987. Završio je 2007. školu Primijenjenih umjetnosti u Zagrebu. Student je 4. godine kiparstva u klasi prof. Stjepana Gračana. Izlagao na skupnoj izložbi Triennale male plastike u Osijeku 2010.

marojebatic2@gmail.com

biennale mozaika rijeka

45

BORBA KENTAURA 20x59,5 mramor, opeka, smalti 2010.


Martina Vukasović Rođena je u Slavonskom Brodu 1988. Završila je 2007. Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu. Student je ALU - Zagreb u klasi prof. Zlatka Kauzlarića.

vukasovicmartina@gmail.com

46

Lilly 30,5x40,5 mramor 2010.

biennale mozaika rijeka


Mihajlo Uzelac Rođen je u Rijeci 1982. Prvostupnik na diplomskom studiju primijenjene umjetnosti sveučilišta u Rijeci, smjer kiparstvo. Organizator je ekološko-vizualne manifestacije „Duhovi rječine“ (2008.-2010.), art kolonije Povljana na otoku Pagu. Sudjelovao na nekoliko samostalnih i skupnih izložbi. Živi i radi u Rijeci.

uzzellac@gmail.com

biennale mozaika rijeka

47

SUPER SMRDLJIVA KUGLA promjer 88 cm kožna lopta, kamen, sifon, riba 2009. / 2010.


Milun Garčević Rođen je u Andrijevici 1959. Diplomirao je na ALU – Zagreb 1981., a od 1981. do 1984. god. suradnik je Majstorske radionice. Specijalizirao je mozaik u Spilimbergu 1994/95. Konzervator i restaurator antičkih mozaika. Član je AIMC-a, BAMM-a, AIEMA-e i ICCM-a, suradnik Paul Getti Instituta u Los Angelesu. Napisao je: „Mozaik - povijesni pregled, stilske oznake i tehnike izvedbe“ (Naklada Ljevak, 2006.) i „Mozaik - povijest i izvedba“ (Nakladnik ALU Zagreb, 2009). U Velikoj Britaniji objavljeni su mu umjetnički mozaici u knjigama Mosaic Today i The Human Form in Mosaic (E. M. Goodwin). Autor je nekoliko mozaika u sakralnim i privatnim objektima u Hrvatskoj, BiH, Italiji i Egiptu. Predaje mozaik u zvanju docenta na ALU Zagreb.

m_garcevic@yahoo.com

48

AMADEUS 180x130 mramor, smalti 2011.

biennale mozaika rijeka


Mirjana Garčević Rođena je u Slavonskom Brodu 1957. Studirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. 1994. god. odlazi u Italiju (Spilimbergo), gdje posjećuje mozaičke atelijere te studira talijanski jezik (Udine). Radi sa suprugom Milunom na restauriranju antičkih mozaika u Istri i Dalmaciji. Sudjelovala je na brojnim mozaičkim kongresima. Član je ICCM-a sa sjedištem u Nikoziji. Skupno ie izlagala u Zagrebu i Moskvi.

miragarcevic@yahoo.com

biennale mozaika rijeka

49

AB OVO 90x65 mramor, zlatni smalti 2011.


Nenad Petronio Rođen je u Rijeci 1951. Završio je Pomorsku školu u Bakru i diplomirao na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Slikarstvom se kontinuirano bavi od 1968. godine. izlagao je samostalno i skupno na brojnom izložbama u zemlji i inozemstvu. Sudionik je na više likovnih kolonija. Član je HDLU-a Rijeka i HZSU-a Zagreb. Osnivač je likovne kolonije u gradu Bakru i Kraljevici. Živi i radi u Bakru.

50

Školjka 30x20x20 Staklo, spiorex 2009.

biennale mozaika rijeka


Nikola Jovanović Rođen je u Rijeci 1986. Završio je 2004. Škola za primijenjenu umjetnost i dizajn u Rijeci te 2009. Akademiju primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci (preddiplomski studij). Izlagao je na više skupnih izložbi i umjetničkim kolonija.

nikoljach@gmail.com

biennale mozaika rijeka

51

Vatra 67x82.5 Drvo 2009.


Nikolina Očko Rođena je u Zagrebu 1985. 2004. maturirala je u Školi primjenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu na aranžerskoscenografskom odjelu. Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu upisuje 2004. Pohađa studijski semestar na Akademii Sztuk Pięknych u Poznanu, Poljska. (2010.) Diplomirala je kiparstvo 2010. (prof. S. Drinkovića). Sudjeluje na brojnim skupnim izložbama i kolonijama u zemlji i inozemstvu. Autorica je skulpture u javnom prostoru -˝Buđenje˝, Svijetle pruge, Bjelovar.

nina.ocko@gmail.com

52

Šarena 35x30x35 mramor 2008.

biennale mozaika rijeka


Patricia Obuljen Rođena je u Rijeci 1985. 2004. završila je Umjetničku školu Luka Sorkočević u Dubrovniku. Diplomirala je 2010. na Akademiji likovnih umjetnosti Zagreb (prof. D. Jurića).

patricia.obuljen@gmail.com

biennale mozaika rijeka

53

Geometrija iskre 55x83,5 mramor 2006.


Petar Popijač Rođen je u Varaždinu 1988. Srednju školu završio u Zaboku smjer dizajn keramike. Upisao je kiparstvo 2007. na ALU - Zagreb (prof. Slavomir Drinković). Izlagao je na više skupnih izložbi u Hrvatskoj i na jednoj samostalnoj. Sudjelovao na nekoliko likovnih kolonija te na radionici mozaika na otoku Hvaru.

petpop@live.com

54

Emocije 100x100x6 gips 2011.

biennale mozaika rijeka


Petra Dinjaťki Rođena je u Sisku 1983. Maturirala je 2001. godine u Školi primjenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu. Diplomirala je 2009. na Alu Zagreb na Odsjeku za restauriranje i konzerviranje umjetnina. Od 2010. god zaposlena na Odjelu za kopnenu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda.

petrunjelad@gmail.com

biennale mozaika rijeka

55

Sonda 34x45cm mramor, kamen, keramika, smalti 2006.


Petra Kovačić Diplomirala je 2008. na ALU – Zagrebu (prof. Peruška Bogdanića). Od 2005. izlaže na više skupnih i samosta izložbi. Sudjeluje na brojnim kiparskim i scenskim radionicama. Živi i djeluje u Zagrebu i Splitu.

pk21450@gmail.com

56

LIST 70x100 gorski kristal. mramor, tuf, smalti 2006.

biennale mozaika rijeka


Radovan Rajić Rođen u Ravnom Selu (Srbija) 1965. Od 1973. živi u Umagu. Od 2002. bavi se raznim formama umjetničkog oblikovanja stakla - fuzija, staklenih pasta, vitraija i mozaika. Radi u Umagu i Bologni.

radovan.rajic1@pu.t-com.hr

biennale mozaika rijeka

57

Texture 1 100x70 Staklo, akrilik 2009.


Robert Maloić Rođen je u Varaždinu 1983. Student je 4. godine na APU u Rijeci, smjer slikarstvo. Do sada je imao dvije samostalne i nekoliko skupnih izložaba crteža, slika, videa i fotografija u Hrvatskoj i inozemstvu.

robert.maloic@gmail.com

58

Mozaik za ptice 100x45 Sjemenke, kore od naranče 2010.

biennale mozaika rijeka


Sandra Šesto Đekić Rođena je u Zagrebu 1978. Mozaik je učila u Spilimbergu (Scuola Mosaicisti del Friuli). Diplomirani je menadžer europskog biznisa i marketinga – master u području kulture i umjetnosti. Izlagala je skupno i samostalno na više izložaba, u državi i međunarodno na kojima je priznata i nagrađivana. Vodi radionice mozaika u sklopu Katedre Čakavskog Sabora Kornić te na Otvorenom učilištu u Zagrebu.

sandra.sesto@zg.t-com.hr

biennale mozaika rijeka

59

Zrak – početak leta 62x85 Kamen, staklo, keramika 2008.


Sanja Rukavina Rođena je u Zagrebu 1953. 1995. pohađala je tečaj slikarstva pod vodstvom mr. Nele Gruden, 1997. Tifany i fuziju u CEKAO Zagreb i 2010. godine priključila se keramičkoj grupi u ateljeu Owl. Bavi se slikarstvom i keramikom i izradom mozaika koji primjenjuje na razne načine.

sanrukav28@yahoo.co.uk

60

Kigo 68x70,5 keramika, kamen 2011.

biennale mozaika rijeka


Sonja Mandić Rođena je 1986. Nakon Škole za primijenjene umjetnosti i dizajn u Puli (2005), upisuje Akademiju primijenjenih umjetnosti na Sveučilištu u Rijeci. Nakon završenog preddiplomskog studija 2009. upisuje diplomski studij koji trenutno privodi kraju.-

sonja.gizmo@gmail.com

biennale mozaika rijeka

61

Korak po korak broj 38 tenisice, platno, konac, spužva, školjkice 2010.


Sonja Milotić Šesto Rođena je u Puli 1952. Mozaik je učila u Spilimbergu (Scuola Mosaicisti del Friuli). Član je Udruge GRUPA ‘69 i AEDES iz Rima i UPAF u Friuli. Sudionik je slikarskih natječaja, radionica, kolonija i humanitarnih akcija u Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji. Dobiva brojne nagrade i priznanja u zemlji i inozemstvu od kojih najvažniju, nagradu za životno djelo 2006. godine u Rimu. Pri Otvorenom Sveučilištu u Zagrebu od siječnja 2009. godine predaje povijest i primjenu tehnike mozaika. Skupno je izlagala 120, a samostalno 29 puta.

ssesto@net.hr

62

Puntižela 60x60 Kamen, staklo, keramika 2008.

biennale mozaika rijeka


Stipan Tadić Rođen je u Zagrebu 1986. 2005. završio je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu. Diplomant je na ALU – Zagreb u klasi prof. Zlatka Kauzlarića. Od 2007. izlaže na više skupnih i samostalnih izložbi. Član HDLU-a.

stipan32@gmail.com

biennale mozaika rijeka

63

Muslimanka 38x29 mramor 2009.


Suzana Baljak Rođena je u Rijeci 1970. U dodiru s keramikom dolazi 2002. Osnovnu izobrazbu u keramici stječe u Rijeci, a napredne tehnike te mnogobrojne raku radionice od 2003. do danas pohađa u ateljeu istaknutog hrvatskog umjetnika keramičara i grafičara prof.Borisa Roce, Rijeka.

Tanja Fabijanić (pok: 1970-2008.) Rođena u Rijeci 1970., a preminula u 38. godini 2008.g. U dodiru s keramikom dolazi 2002. Osnovnu izobrazbu u keramici stječe u Rijeci pri atelje L’Art, a napredne tehnike te mnogobrojne raku radionice pohađala u ateljeu istaknutog hrvatskog umjetnika keramičara i grafičara, prof.Borisa Roce, Rijeka.

sbaljak@gmail.com

64

Priče iz kutije za cipele: koji je otisak tvoj? 80x80 Terakota pločice, pleksiglas 2008.-2011.

biennale mozaika rijeka


špur Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci Sven Marin Rođen je u Rijeci 1993. Trenutno je učenik trećeg razreda srednje Škole za primijenjenu umjetnost u Rijeci, usmjerenje industrijski dizajn.

Lucia Ljubas Rođena je u Rijeci 1994. Pohađa Školu primijenih umjetnosti u Rijeci, smijer industrijski dizajn, treći razred.

Valnea Diacci Rođena je u Rijeci 1993. Trenutno pohađa 3. razred Industrijskog dizajna u Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci. Prvi put se s mozaikom susrela na radionici „Komadić po komadić“ u organizaciji udruge A.NA.NAS.

marinsven@gmail.com

biennale mozaika rijeka

65

3. sreća 30x42 Staklo 2011.


Tihana Cizelj Rođena je u Zagrebu 1983. Studentica je 4. godine preddiplomskog studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer slikarstvo (prof. Zoltan Novak).

a.cizelj@gmail.com

66

Odiseja 40x40 mramor, smalti 2010.

biennale mozaika rijeka


Tonka Alujević Rođena je u Splitu 1964. Završila je umjetničku školu, smjer organizator u kulturnim djelatnostima, studirala je na Filozofskom fakultetu etnologiju i španjolski jezik. Više od dvadeset godina bavi se izradom mozaika od murano stakla, mramora i kamena. vis@partenca.hr

biennale mozaika rijeka

67

PO JUGU - iz ciklusa ‘’SVE O MOJOJ MAJCI’’ 120x50 murano staklo, kamen i maramor 2009.


UMAS Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu (Odsjek za konzervacijurestauraciju) Docent mr. sc. Tonči Borovac Stručni suradnici Nikola Radošević i Krešimir Bosnić (2011.) Studenti:

Danijel Vodušek Petar Gudelj Martina Kolar Antonio Miloš

krzsim@gmail.com

68

Rubikova kocka mozaičara 56x56x56 Kamen, staklo 2011.

biennale mozaika rijeka


Vanda Jurković Rođena je 1972. Diplomirala je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1996. Magistrirala je umjetnost u Ljubljani na Akademiji za likovno umetnost 2002. (prof. Matjaža Počivavšeka). Trenutno je na Poslijediplomskom doktorskom studiju na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i piše doktorsku disertaciju. Član je HDLU. Od 2001. radi na GRF. Asistent je na Katedri za dizajn i likovnu kulturu.

vandalonia@yahoo.com

biennale mozaika rijeka

69

Livada 57x77 Staklo 2011.


70

biennale mozaika rijeka


71

biennale mozaika rijeka


Realizaciju izložbe omogućili su: MINISTARSTVO KULTURE RH H2O DESIGN KERAKOLL VINARIJA VERALDA MEDIPLAN Pokrovitelj izložbe PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Posebno zahvaljujemo za ustupanje galerijskog prostora: Turističkoj zajednici Rijeka Konzervatorskom odjelu Klubu Palachu Udruga A.na.nas zahvaljuje: Davor Mišković, Maja Dinić, Koraljka Maričić, Petra Brusić, Daina Glavočić, Branko Lenić, Marino Krstačić Furić, Ana Tomić, Hana Dagostin, Milun Garčević, Zdravko Milić, Tonči Borovac, Lorena Pataj, Bojana Butković, Alen Mance, Ivana Katalinić, Željko Bistrović, Ines Boban Štiglić, Jolanda Todorović, Daniela Vuković , Benjamin Šokić, Aleksandra Rakočević, Nemanja Cvijanović, Astrid Kuljanić, Vanja Tataj i svi volonteri i drugim koj su nas na razne načine podržali u ostvarivanju ovog projekta.

72

Udruga A.na.nas Vrh Martinšćice 63 51221 Kostrena Hrvatska udruga.a.na.nas@gmail.com www.biennalemozaikarijeka.com

biennale mozaika rijeka


Biennale mozaika Rijeka Izdavač Udruga A.na.nas Za izdavača Vedran Hajduk Urednici kataloga Matko Kezele i Vedran Hajduk Predgovor Daina Glavočić Riječ organizatora Petra Brusić i Koraljka Maričić Lektura Hana Dagostin Selekcija radova Daina Glavočić, Branko Lenić i Matko Kezele Postav izložbe Matko Kezele Fotografije Lorena Pataj Oblikovanje i prijelom Marino Krstačić-Furić & Ana Tomić Tisak Printera grupa Naklada 300 Mjesto i godina izdanja Rijeka, 2011.

biennale mozaika rijeka

73

CIP zapisan i dostupan u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnice Rijeka pod brojem 120908069 ISBN 978-953-56668-0-6


74

biennale mozaika rijeka


75

biennale mozaika rijeka


76

biennale mozaika rijeka

BIENNALE MOZAIKA RIJEKA 2011  
BIENNALE MOZAIKA RIJEKA 2011  

prvi katalog biennale mozaika rijeka 2011

Advertisement