Gulisguiden 2021

Page 1

GULISGUIDEN 2021


Innehåll

ÅBO

- Finlands bästa studiestad Åbo, Finlands äldsta stad, är även konstens, historiens och kulturens stad. Utöver detta finns det två universitet och fyra yrkeshögskolor i Åbo, och i dessa studerar sammanlagt över 40 000 personer. Den stora mängden studerande leder till att studielivet i Åbo är livligt och fartfyllt. Åbo som studiestad har något att erbjuda åt alla! Varje dag finns det något roligt att göra, som ordnas av studeranden till studeranden. Här har du en utmärkt chans att lära känna nya människor, också utanför din egen fakultet.

Det finns många orsaker till varför Åbo, åtminstone av åbobor, brukar kallas för Finlands bästa studiestad. I Åbo får du träffa nya människor från hela Finland, som flyttat till Åbo för att studera. Här är också allt centralt, och det går lätt att ta sig runt staden till fots eller med cykel. Åbo Akademis vackra campusområde hittar du direkt bakom domkyrkan. Även centrum, och allt annat du kan tänka dig behöva, finns inom ett stenkasts avstånd. Tänk att inte behöva åka buss eller metro! Eller gå på en after work i strålande solsken på en av Åbos berömda åbåtar efter vårens sista tent.

2 4 5 6 8 9 10 12 14 16 20 22 24 26

Åbo - Finlands bästa studiestad MK info SO hälsar Stysseinfo Gulisveckan Tutorerna Kylli och Finlands Ekonomers hälsning Karta över Åbo Kartförteckning Årets viktigaste evenemang Utskotts Info Ex-gulis berättar MK-tutoring och Merkur MK ABC

Med denna guide vill vi önska dig hjärtligt välkommen att studera med oss på Handelshögskolan vid Åbo Akademi! I gulisguiden hittar du bl.a. alla viktiga kontaktuppgifter, evenemang, platser samt annat smått och gott som kan vara bra att känna till då du inleder dina studier! Hoppas du kommer att trivas!

Gulisguiden

Tidningen ges ut varje höst åt nya antagGulisguiden ges ut av Merkantila Klubben na till Handelshögskolan vid Åbo Akademi. rf, Ämnesföreningen för ekonomistuderande vid Åbo Akademi. Adress Domkyrkotorget 1, 20500 Åbo Hemsida www.merkantilaklubben.com

Ansvarig utgivare: Matilda Mäkelä Producent: Jessica Sjöblom Layout: Ronja Holmberg Tryckeri: Winbase


Merkantila Klubben rf

SO HAR ORDET Hejsan nya gulis!

Glöggrundan,

Varmt välkommen till Handelshögskolan vid Åbo Akademi

studieevenemang, ordnas också av MK. På Glöggrundan

(HHÅA) och grattis till studieplatsen! Vi väntar ivrigt på att

deltar det årligen studeranden från runtom i Finland, och

få träffa dig och dina nya guliskompisar, så hoppas du är

deltagarmängden stiger lätt över 5000 personer.

redo att inleda det nya och spännande studielivet! Jag är

Nu när du har kommit in på HHÅA, kan du också bli medlem

säker på att det kommer att vara en oförglömlig tid i ditt liv.

på MK och bli en del av allt detta! Som jag redan tipsade

Under de första veckorna kommer du att få massor med

tidigare är det givande att vara aktivt med, och som medlem

information och träffa en hel del nya människor, men oroa

har du möjligheten att delta i och påverka på de olika

dig inte du kommer att lära dig snabbt. Jag rekommenderar

evenemangen och allt annat som föreningen ordnar. Då jag

varmt att ta vara på allt som verkar intressant, var aktiv och

började mina studier, hade jag också lite svårt att greppa

nyfiken. Studietiden är en unik livsperiod, som du själv kan

allt det här som föreningen innebär. Men en sak har lett till

göra just så givande och rolig som du vill.

en annan och småningom har jag hittat mig i olika poster

Orsaken till att just jag har skrivit denna text är för att

och med olika ansvarsområden inom föreningen, och det

under året 2021 sitter jag som styrelseordförande för

har varit så lärorikt! Att vara aktiv i föreningsarbete ger dig

Merkantila Klubben rf (MK), som är ämnesföreningen för

nyttiga kunskaper och kontaktnätverk, som i sin tur ger dig

ekonomistuderande vid Åbo Akademi. Jag heter Matilda

bra färdigheter som du garanterat har nytta av även efter

Mäkelä, jag är 24 år och hemma från Kyrkslätt. Hösten 2018

studierna.

var året jag började mina studier på HHÅA, och jag minns

Till sist vill jag ännu en gång gratulera dig till studieplatsen

att jag var jättenervös inför gulisveckan. Jag kände ingen

och önska dig hjärtligt välkommen till Åbo! Jag hoppas att

annan som skulle börja på Åbo Akademi samtidigt som jag,

du kommer att kunna leva ditt studieliv så fullt ut som möjligt,

tio

och som finskspråkig var jag också orolig för hur jag skulle

och att du också får många fina minnen från din studietid.

ekonomistuderande vid Åbo Akademi. Föreningen grundades

styrelsemedlemmar, som du kommer att träffa redan under

klara mig med svenskan. Redan under min gulisvecka blev

Ha en härlig sommar och vi ses på gulisveckan!

1928 och firar sin 93:e årsfest den 27.11. MK har cirka 800

första veckan. Styrelsen sitter i föreningens kansli som finns i

jag dock väldigt nöjd med mitt val att söka till Åbo, och jag

medlemmar och är Åbo Akademis största specialförening.

ASA-husets B-trappa på översta, den tredje våningen. Dit kan

har inte ångrat mig en ända gång sedan dess. Jag har hittat

MK utövar intressebevakning och ordnar regelbundet olika

du komma ifall du har några frågor, eller om du vill bli bjuden

många fina vänner, lärt mig mycket och levt mitt studieliv fullt

slags evenemang för sina medlemmar. MK:s evenemang är

på en kopp gratis kaffe och trevligt sällskap! Kansliet är officiellt

ut. Bara på Åbo Akademi erbjuds det massor med intressanta

allt från otroliga fester och sitzar, intressanta företagsbesök,

öppet 11.30-12.15 (så kallade koppiturer) men det sitter

studieaktiviteter man kan testa eller påverka i. Åbo är också

rekryteringstillfällen, gästföreläsningar och exkursioner såväl

ofta någon där även under andra tidpunkter. ALLA är hjärtligt

en livlig studiestad med mycket tvärvetenkapligt aktivitet

inom som utanför Finlands gränser. Idrottsverksamheten ordnas

välkomna att knacka på när som helst!

mellan studeranden från olika ämnen. En stor del av mina

Föreningen för ekonomiestuderanden på Handelshögskolan vid Åbo Akademi

Merkantila

Klubben

rf

(MK)

är

föreningen

för

Verksamheten

sköts

av

styrelsen

som

består

av

av MK:s idrottsutskott Henrik Street Athletics. Du kan alltså vara

fina minnen kommer från att jag har fått möjligheten att vara

säker på att det finns något evenemang just för dig! Dessutom

Hjärtligt

välkommen

till

den

utges MK:s egna tidning Henrik Street Journal fyra gånger om

ämnesföreningen vid Åbo Akademi!

året.

största

och

bästa

aktiv och påverka i denna förening. Därmed tipsar jag också dig att göra det och prova modigt på allt! Men vad gör ens MK? För det första, Merkantila Klubben är den största ämnesföreningen i hela Åbo Akademi, och oss

FÖLJ OSS REDAN NU: Hemsida: www.merkantilaklubben.com Facebook: Merkantila Klubben rf Twitter: @MKstyrelsen Instagram: @merkantilaklubben LinkedIn: Merkantila Klubben rf

känner du igen från våra gula halare, snygga collegetröjor och andra coola medlemspryl. MK bevakar bland annat sina medlemmars gemensamma intressen, främjar deras

kontakter till näringslivet och erbjuder även ett stort nätverk av andra personer med olika intressen. Utöver det ordnar MK massor av olika evenemang för sina medlemmar och andra. Det ordnas allt möjligt inom idrott, fest, välmående, företagsbesök, exkursioner, seminarier osv.

Ha det bra<3 Matilda

som

är

svenskfinlands

största


Styrelsen 2021

Matilda Styrelseordförande

Emilia Vice ordförande

Som ordförande övervakar och leder jag styrelsens arbete, samt ser till att styrelsen verkställer de beslut som fattas på styrelse- och klubbmöten. Min uppgift innebär också att jag är med i Finlands Ekonomers nätverk som består av ekonomi föreningarnas styrelseordföranden runt omkring Finland. Där agerar vi alla ordföranden som en länk mellan ekonomistuderande och beslutsfattarna i Finlands Ekonomer.

Som vice ordförande är min uppgift främst att hjälpa styrelseordförande i det dagliga styrelsearbetet. Förutom det fungerar jag bland annat som sekreterare, sammanställer årsberättelsen, har ansvar över att utföra medlemsundersökningen, och har ansvar över alumn verksamheten. Dessutom har jag också ansvar för Intresselistan, som ni antagligen kommer att bli bekanta med under året!

Julius Kommunikationsansvarig

Jessica Socialpolitiskt ansvarig

Som kommunikationsansvarig ansvarar jag över all klubbens kommunikation och ser till att alla medlemmar är medvetna över vad som är aktuellt inom föreningen. Detta skulle jag dock inte klara av mig ensam utan med hjälp av mitt utskott, kommunikationsutkskottet, jobbar vi hårt för att se till att detta lyckas. Mer konkret ansvarar jag över klubbens sociala medier, webbsida och veckomailet.

Som socialpolitiskt ansvarig “SoPo” ansvarar jag för att ordna evenemang som främjar medlemmarnas fysiska och psykiska välmående. Jag fungerar som ordförande för Henrik Street Athletics och ordnar tillsammans med mitt utskott diverse olika idrottsevenemang, matcher och turneringar. Jag ansvarar även för tutorverksamheten.

Ida Högskolepolitiskt ansvarig

Som höpo har jag som uppgift att bevaka klubbens intressen i olika högskolepolitiska ärenden. I princip betyder det att jag håller kontakt med studentrepresentanter som sitter inom olika organ inom vår fakultet och Åbo Akademi. Dessutom håller jag koll på vad som händer med vår utbildning och håller kontakten till utbildningslinje ansvariga. Detta är sånt som ni kommer att få höra om på Hölli som ordnas ca. en gång per månad tillsammans med vår Kylli. Jag har också ansvar över MKs magisterverksamhet och magsitertutorverksamheten.

Marincke Projektansvarig

Som projektansvarig ansvarar jag för att ordna roliga evenemang i samarbete våra vänföreningar och diverse restauranger. Till mitt ansvarsområde hör även att ansvara för årets roligaste och största evenemang - Glöggrundan! Jag fungerar som ordförande för projektutskottet och Glöggcrew, och arbetar för att se till att alla medlemmar får delta i oförglömliga evenemang!

Laura - Ekonomiansvarig Jag förvaltar Merkantila Klubbens totalekonomi. Till mina vardagliga uppgifter hör främst fakturering och betalning av räkningar, hantering av kassan och bokföring. I slutet av året gör jag budget samt bokslut. Jag är även ordförande för ekonomiutskottet var vi beslutar om vart föreningen investerar eventuella överskott.

Frida Näringslivsansvarig Som föreningens näringslivsansvarig ansvarar jag för kontakten mellan Merkantila Klubben och arbetsvärlden. Tillsammans med mitt utskott planerar vi diverse företagsevenemang, exkursioner och rekryteringsmässor samt ansöker om spons och förhandlar medlemsförmåner. Till mitt ansvarsområde hör även att sköta halarbeställningar och kontrakt.

Filip - Kulturansvarig Som kulturansvarig ansvarar jag för utveckling av klubbens internationella verksamhet samt den årliga utlandsexkursionen aka Stora Exkursionen. Däröver till mina uppgifter ingår ordnandet av andra kulturrelaterade evenemang som exempelvis resan och boende till tahkofest. Sist men inte minst är det på min ansvar att ni får höra om utbytesmöjligheter och utbytes erfarenheter av andra klubbens medlemmar.

Poster utanför styrelsen

Arne Utrymmesansvarig Som utrymmesansvarig bär jag ansvar för föreningens klubblokal MK The Club, “klubben” samt dess verksamhet. Utöver detta är jag också ordförande för KGB alltså källargardetsbanditer. Tillsammans arrangerar vi sitzar, fester och andra evenemang för att ni ska ha det kul och skapa oförglömliga minnen.

Antonia Årsfestkommitténs ordförande Som årsfestkommiténs ordförande ansvarar jag för ordnandet av föreningens årsfest som infaller i slutet av november. Tillsammans med mitt utskott sköter vi allt som har med årsfesten att göra. Förutom själva årsfestveckoslutet är det också jag och mitt utskott som planerar evenemangen för årsfestveckan.

Ronja - Chefredaktör för Henrik Street Journal Som Chefredaktör för vår ämnesförenings egna tidning, Henrik Street Journal (HSJ), ansvarar jag över processen att få tidningarna ut i tid, ser till att HSJ:s webb uppdateras och att vi hålls aktiva även på sociala medier. Detta kräver en del organisering och planering då mitt utskott i år består av 17 personer som var och en har egna ansvarsområden inom korrektur, layout, skrivande, some, mm.


Gulisveckan Måndag 30.8. Gulisöl

På kvällen, under den första dagen som gulis, ordnas det traditionsenligt en “chillkväll”. Vi kommer att börja med en picknick tillsammans med tutorerna i Domkyrkoparken, så ta med dig något smått och gott.

Tisdag 31.8. Rundvandring

På tisdagen blir det rundvandring i Åbo under tutorernas ledning. Ni kommer att delas in i lag, för att sedan bekanta er med Åbo stad samtidigt som ni utför lättare utmaningar. Vinnaren avslöjas under torsdagens sitz!

​Onsdag 1.9. HSA Chillkväll

På onsdag är det kvällsprogram med Henrik Street Athletics, MK:s idrottsutskott. Alla är välkomna med att spela och leka tillsammans i Kuppisparken! Vi är ute och grillar om vädret tillåter.

Tutorerna

Vi hjälper dig ifall du undrar över något och finns här som ert stöd under första studieåret. Kontakta oss via epost: f​ornamn.efternamn@abo.fi

Tisdag 7.9. – Gulisintagning

De flesta har antagligen hört om alla dessa intagningar som ordnas under de första veckorna, och på tisdagen är det dags för MK:s egna intagning. Evenemanget börjar relativt tidigt, kl. 16, och håller på hela kvällen. Intagningen är en stadsorientering, i vilken man deltar i lag. Det är ett perfekt tillfälle att lära känna nya människor!

Artturi Porko Nationalekonomi +358 505506777

Charlotte Alholm Org. & Led. +358 445415944

Christoffer Ottelin Redovisning +358 505000999

Elli Männikkö Informationssystem +358 451388531

Ida Granholm Redovisning +358 453214844

Jasper Wahlström Redovisning +358 404112477

Karolina Tuulari Org. & Led. +358 442719820

Niklas Österman Org. & Led. +358 458952610

Joni Valonen Org. & Led. +358 449900155

Samuel Valjus Org. & Led. +358 442911012

Carolina Ahlbom Nationalekonomi +358 442154900

Sofie Hasselblatt Marknadsföring +358 443628112

Sofie Karlsson Marknadsföring +358 442937807

Christopher Zitting Org. & Led. +358 407433955

Arthur Geust Redovisning +358 400295810

Ramses Paalanen Redovisning +358 451231856

Magistertutor

Magistertutor

Magistertutor

Obs! Det finns alltid alkoholfria alternativ på

våra evenemag, och ingen kommer att tvinga dig att dricka alkohol. Du kommer att ha lika roligt om du deltar i festandet utan alkohol! Vi kommer också att ta coronarestriktionerna i beaktande under alla våra tillställningar.

Torsdag 2.9. Gulissitz

På torsdagen är det dags för det som alla väntat på, nämligen Gulissitzen på Bar Fredrik! En sitz är en akademisk middag där vi sjunger snapsvisor, lär känna varandra och äter en trerätters middag till ett förmånligt pris. Där har ni har även möjlighet att köpa MK:s nya sångbok!


Finlands Ekonomer Hälsar Hej, och stort grattis till dig som blivit antagen till HHÅA!

Jag heter Anton Pajoslahti och fungerar som Kylli, alltså Finlands Ekonomers studerandekontaktperson för Merkantila Klubben, din blivande ämnesförening. Finlands Ekonomer är en intresseorganisation som finns till för ekonomistuderande och utexaminerade ekonomer. Genom att studera på HHÅA hör du automatiskt till Finlands Ekonomer, genast när du blir medlem i Merkantila Klubben. Då får du även kalla dig en Kylteri. Men vad betyder det? Jo, det betyder ”en ekonomistuderande som är medlem i Finlands Ekonomer”. Tillsammans är vi ett stolt gäng på över

ditt liv och din karriär. Det är en stor ära för mig att få vara en del av detta skede i ditt liv! Tillsammans med Finlands Ekonomer kommer jag, din Kylli, att finnas tillgängliga på campus hela studietiden för att se till att du får den bästa möjliga hjälp till att utveckla din karriär och navigera dig igenom följande skede i livet. Följ mig på sociala medier och ta gärna redan nu kontakt ifall det är något du undrar över, jag finns här för dig! Njut av sommaren och var färdig att släppa loss din potential på hösten! Din Kylli, Anton Pajoslahti Anton.pajoslahti@ekonomit.fi

20 000 Kylterin runt omkring i Finland.

+358 504381399

Som medlem kommer du att få ta del av många

@abokylli

nyttiga tjänster och förmåner. Du kan till exempel få hjälp med att skriva CV, hitta sommarjobb och få information om löner och andra rättigheter du har som arbetstagare. Utöver detta ordnar Finlands Ekonomer flera roliga evenemang. En del av evenemangen är inriktade på arbetslivet och finns till för att hjälpa och stödja dig i dina studier och din karriär, medan andra evenemang finns till för att kombinera nytta med nöje. Det största och roligaste evenemanget som Finlands Ekonomer ordnar är Kylteripäivät, alltså KYPÄ, som ordnas för ca 500 ekonomistuderanden från hela Finland. Detta evenemang vill du absolut inte missa! På hösten börjar en av de roligaste och mest spännande tider i ditt liv! Det är nu du börjar bygga

Kylli Åbo Akademi


10

22

29

8

9

1 2

20

4

27

5

28

6

31

16

21

13

25

30

12

24

3

15

19

23

31 ställen att besöka i Åbo

7

26

14

18

11

17


Kartförteckning 1) ASA-huset. MK-iternas utrymmen hittar du på Fänriksgatan. Här spenderar vi mycket tid på föreläsningar, i kårkaféet Fänriken, på koppitur eller i kursboksbiblioteket. I samma hus hittar du också övriga studeranden vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi.

9) Studenthälsan (SHVS). Brutna ben, krossade fingrar och dylikt sköts bäst om här.

2) Axelia. Här hittar du främst de som studerar vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik. 3) Puhakka. Närmaste stället att köpa öl ifrån ifall du befinner dig i akademikvarteren.

11) Vårdberget. Här skålar vi finlandssvenskar Wappen till ära. Brahe Djäknar och Florakören sjunger in Wappen, studeranden tävlar i pulkaåkning på fastlagstisdagen och styr ihop picknick om vädret tillåter.

4) Gado. Det enda kårkaféet som erbjuder er late lunch. Här kan du även varje dag plocka ihop din egen lunch bowl från Gados salladsbuffé!

12) Mantun Grilli. Grillkiosken vid Aurabron är legendarisk. Taxichaufförerna känner till stället vid namn och äter också gärna där själva.

5) Huvudbiblioteket. Platsen att föredra om du ostört behöver skriva en stor inlämningsuppgift och sitta bekvämt.

13) Aura Å. Ån är perfekt för de dagarna då du vill sitta och chilla. Längs ån finns det också gott om mysiga cafeer och restauranger, för att inte nämna de populära åbåtarna.

6) Skärgårdsbaren. En populär bar/nattklubb, framför allt bland finlandssvenska studeranden i Åbo. 7) Turun Kauppakorkeakoulu. Här studerar de finskspråkiga blivande ekonomerna. Också studentrestaurangen Monttu, som nu och då förvandlas till en sitzlokal, hittas här! 8) Arken. Byggnaden som rymmer fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. I Auditorium Armfelt hålls de flesta av gulisarnas föreläsningar.

10) Studentbyn. Platsen där många studeranden hittar sitt första hem.

14) Kuppis tågstation. För många studeranden är detta stopp det lättaste att hoppa av vid när man anländer till Åbo. 15) ÅUCS (TYKS). Åbo Universitets centralsjukhus, beläget på ca 5 minuters gångavstånd från ASA. 16) Heidi’s Bier Bar. Här kommer du uppleva äkta afterski-känsla med ett brett utbud av drycker samt dans på borden i oktoberfestanda. Här ordnar även MK fest några gånger om året. Du kommer också att ha tillgång till Nyx-App som ger dig möjligheten att få drycker med rabatterade priser på Heidi’s Bier Bar.

17) Kuppisparken. Åbos Central Park. Här hittar du bland annat ett gym, en fotbollsstadio, en ishall och en bowlinghall. Henrik Street Athletics brukar ordna utomhusevenemang här.

24) Portti. Här slappnar vi av efter en tung dag av studier tack vare Porttis ypperliga läge precis intill akademikvarteren (och de studentvänliga priserna). Kom ihåg att visa studiekortet!

18) Arezzo. Stora pizzor till hyfsat pris. Räddar dagen efter en sitz.

25) Åbåtarna. En klassiker då det gäller kvällsaktivitet under sommarhalvåret.

19) Geologicum och Gripen. I Geologicum finns föreningens officiella utrymmen och här håller styrelsen sina möten. Gripen finns precis bredvid och där kan nya studeranden lösa ut sina nycklar och hämta studieintyg.

26) Kåren. Studentkårens hemvist. Här finns deras kansli, ett av kårkaféerna, en festsal, en bastu som kan hyras för en rimlig peng, och gymmet Roddis

20) Puolalabacken. Här brukar den finska studentkåren arrangera större fester. Här äger även deras mösspåläggning rum på wappafton.

27) SuxeS. Åbos hittills enda gaybar. 28) Domvillan. Här hänger de som studerar till rättsnotarie, Stadgeiterna.

21) Aalto Yökerho, en av de nyare nattklubbarna i Åbo, här har MK under de senaste åren ordnat en lite finare fest i början av kalenderåret för att inviga våren.

29) Koppin. Platsen att hänga under lunch pauserna. Här bjuds det under koppiturerna på kaffe och mingel, och det är också hit du ska leta dig om du har ett ärende till någon från styrelsen

22) Närmaste McDonalds. Denna snabbmatskedjan är ett sällsynt fenomen här i Åbo, så det lönar sig att lägga kartpunkten på minnet ifall man väljer Mäkkin framför Hese.

30) Samppalinna. Den lyxiga restaurangen som för ett par år sedan gjordes om till den bar som lockar sig mycket människor om sommarkvällarna.

23) Bar Edison. Här finns ett stort utbud av sällskapsspel vilket gör det trivsamt för ett gäng kompisar att hänga en längre stund på baren. Biljardbord hittas dessutom i källaren.

31) Subway. MK:iternas förstahjälp för krabbisen. Finns där för oss alla 24/7.


Årets viktigaste evenemang Gulisveckan Ordnas första veckan som årets gulnäbbar är på plats i Åbo. Till programmet hör förutom det akademiska även bland annat gulisöl, stadsrundvandring, HSA-kväll och gulissitzen som är den första sitzen för många gulisar förutom de som gått på Prepparen (MK-tutorings prepkurs) och deltagit på prepkurssitzen! Gulisveckan anses vara en av de roligaste veckorna under året och något du absolut inte vill missa!!!

Stora exqurren d.v.s. utlandsexkursionen ordnas oftast på hösten. Senaste åren har MK besökt bl.a. Barcelona, Budapest och Wien. Exqurren innehåller företagsbesök, kultur och fester, dessutom alltid i gott sällskap!

Hands down den viktigaste och festligaste veckan under året! I höst firar vi föreningens 93. årsfest! Årsfestveckan innehåller en dans- och etikett kurs som är nödvändigt inför en så pass fin fest som årsfesten är. Men det ordnas även andra evenemang såsom öl-, vin-, eller whiskyprovningar. Dessutom ordnas “Företag X” företags besöket till ett hemligt företag, samt halarmärkessyjunta för att fixa halaren redo inför sillis. Själva årsfesthelgen består av högtidlig bankett på lördagen, efterfest (Nachspiel) och sillis på plats X på söndag!

Glöggrundan 2.0

Merkantila Klubbens segelsällskap MKYC ordnar årligen en seglats på hösten. Senaste åren har det seglats i Kroatien och Grekland.

Direkt efter årsfestveckan ordnar vi på MK svenskfinlands största studieevenemang, d.v.s. Glöggrundan. Ta med dina vänner för att runda Åbos barer i julig stämning! Kvällen fortsätter sedan med efterfest i takt till musik av fantastiska artister på flera efterfestbarer!

MK-kryssning

Kylteripäivät

En kryssning för MK:iter som ordnas varje höst! Gör Östersjön osäker och shoppa skattefritt på ett av höstens roligaste evenemang! Det brukar även ordnas en efterfest för de tappraste efter att man kommit i land.

Varje år ordnar Finlands Ekonomer Kylteripäivät, eller KyPä. En seminariedag med många intressanta talare, en middag på kvällen, efterfest, och sillis dagen efter. En av årets absoluta höjdpunkter, redan i februari!

MKYC - seglats

Stora Exqurren

Årsfestveckan #MK93


Årets viktigaste evenemang Pikkulaskiainen

Behöver knappast förklaras. Börjar med Wapprodden, sedan mösspåläggning på Vårdberget där våren sjungs in. Sedan är det dags för mellanfest och sist men inte minst, fest på klubben hela natten där styrelsen jobbar. Första maj är det picknick på Vårdbergsparken som gäller tillsammans med TuKY.

ESF-challenge The Great Celebration @ Aalto Yökerho Året 2019 i mars ordnades en snäppet finare fest vid namnet Springtime Celebration för alla studeranden. I vår kunde vi inte fira detta evenemang p.g.a. Coronan. I höst kommer vi dock att fira in hösten långt in på småtimmarna!

Beer Pong Turnering

Föreningar och grupper bygger de galnaste pulkorna de bara kan och tävlar om priset för den snyggaste pulkan. Även YLE brukar befinna sig på plats och filma spektaklet! Efter huvudevenemanget bär det av till diverse efterfester, där festen släpper loss på riktigt!

Den traditionella bussfyllan tillsammans med TuKY, våra vänner från andra sidan backen. Bussar fulla med studeranden åker runt i Åbo och grannkommunernas mest suspekta och därmed roligaste barer.

De största föreningarna vid Åbo Akademi och Turun Yliopisto kämpar om vinsten i en mindre seriös roddkamp. Kom med och var en del av hejarklacken som för MK till vinst!

Himos-resan

Fastlaskiainen

Vappen

Wapprodden

Våra kära vänner på andra sidan backen vid Turun Kauppakorkeakoulu ordnar varje år vinterns största studentevenemang. På dagen ordnas det en stor utomhusfest i Puolalaparken som följs av en barrunda. Kvällen avslutas med en hejdundrande efterfest där tusentals halarklädda studeranden festar loss.

En slalomresa till Himos tillsammans med KK och SF! En upplevelse man inte vill missa!

Bussikännit

En tvärvetenskaplig tradition. En turnering mellan MK, SF, KK och HF där föreningarna har kval i diverser klubblokaler, varefter semifinal och final spelas på en klubblokal följt med eftersläpp!

Lilla Exkursionen Vårens stora företagsbesök, oftast på en ort utanför Åbo. Reservera en hel dag för detta evenemang!

Den Ekonomisk-StatsvetenskapligaFakulteten -Challenge, ordnas årligen under vappveckan. En uppgiftsbana som utförs i lag. Detta evenemanget har alltid ett tema, men lagen brukar tolka temat ganska fritt. Laget med mest poäng i slutet av dagen får ett pris på efterfesten

Övriga evenemang Medlemssitzar: Den traditionsenliga sitzen lever vidare, och MK:s fester är legendariska. Sjung dig hes, dansa kring stången och ha lite morkkis dagen efter, vad är bättre än det? 100-Klubben: Drick 100 shottar öl på 100 minuter, up for the challenge? Dam- och Herrmiddagar: Ordnas turvis av det andra könet och hör definitivt till årets bästa fester! Chillkväll på MK: Namnet säger allt. Kom till klubben och chilla, lyssna på musik, spela spel och njut av gott sällskap och kalla drycker. HÖLLI: En gång per månad samlas MK:iter tillsammans för att diskutera vad som händer i Finlands Ekonomer och i högskolepolitik. Detta görs förstås inte utan kaffe och nybakade bakverk samt olika tävlingar med bra priser.

Observera

att vi i år, på grund av de rådande omständigheterna, kan vara tvungna att ändra eller ställa in de planerade evenemangen. Vi är medvetna om, och kommer att följa regeringens och Åbo Akademis regler och restriktioner gällande COVID-19 pandemin. För att säkerställa allas välmående hoppas vi också att ni tar eget initiativ och stannar hemma om ni känner er sjuka.


Utskottsinfo

Henrik (HSA)

KGB

Ekonomiutskottet

KGB, d.v.s. Källar Gardets Banditer, ansvarar för sitzar, fester och andra evenemang som ordnas på MK the Club, föreningens klubbutrymme. Tillsammans med utrymmesansvariga planerar de program och teman för evenemangen, och sköter allt från planeringsstadiet till själva utförandet.

Utskottet har tillsammans med ekonomiansvarige hand om föreningens ekonomi och egendom. Tillsammans upprättar de budgeten för det kommande året och deltar på bolagsstämmor för bolag som är ägda av föreningen. De planerar även eventuella investeringar som görs av föreningen.

Näringslivsutskottet

Högskolepolitiska Utskottet

Näringslivsutskottet ansvarar över kontakten mellan arbetslivet och studielivet med områden som, medelanskaffning, medlemsförmåner, företagsbesök, företagskvällar, Career Start Expo (CSE), samt övrigt samarbete mellan företag och Merkantila Klubben.

Redaktionen för Henrik Street Journal (HSJ) Henrik Street Journal är Merkantila Klubbens egna ärevördiga tidning som grundades 1964. Från och med hösten 2015 erbjuder HSJ även material på webben. Redaktionen består av en chefredaktör och ett antal redaktörer som ansvarar för utgivningen av tidningen, uppdaterar webben samt HSJ:s egna sociala medier. Tidningen ges ut åt alla MK medlemmar och innehåller både intressant och roligt material. Redaktionsmedlemmarna arbetar med diverse uppgifter; bl.a. layout, korrekturläsning, textproduktion och sociala medier.

Detta utskott består av högskolepolitiskt ansvariga och två andra medlemmar. Utskottet har flera viktiga uppgifter, var av en är att de ordnar magisterevenemang. Dessutom lobbar utskottet för olika förändringar inom högskolepolitik som gynnar våra medlemmar och står emot de förändringar som missgynnar oss. Utskottets medlemmar är därmed ofta aktiva inom olika fakultetsorgan inom Åbo Akademi.

Street

Athletics

Socialpolitiskt ansvarige är ordförande för detta utskott. Utskottets huvuduppgift är att ordna Wapprodden samt att arrangera övriga idrottsevenemang under årets lopp. Utskottet ser till att det erbjuds mångsidiga motionsmöjligheter åt våra medlemmar. Som exempel kan tas “MK-testar” som ordnas en gång i månaden, där medlemmarna får bekanta sig med nya idrottsgrenar! Även är HSA med och medverkar i olika evenemang, såsom Gulisintagningen samt ESF-challenge.

Arbetsgruppen för Glöggrundan / Glöggcrew Denna grupp ansvarar tillsammans med projektansvarige och projektutskottet för anordnandet av årets största och finaste evenemang - Glöggrundan. Glöggrundan är en barrunda med start på Domkyrkotorget, som samlar över 5000 studerande till Åbo. Evenemanget växer år för år och utskottet arbetar för att hitta samarbetspartners, boka barer, ordna biljettförsäljning och mycket mer​.

Årsfestkomittén

Kommunikationsutskottet

Årsfestkommittén väljs under våren och hjälper ÅFK:s ordförande att planera och ställa i ordning MK:s årsfest som hålls under höstterminen. Till kommitténs uppgifter hör att planera den traditionsenliga solenna akten, årsfestsupén, nachspielet samt sillfrukosten. Även sponsorsökning inför årsfesten och andra förberedelser skall skötas av denna kommitté.

Kommunikationsutskottet sköter om föreningens interna kommunikation genom olika kanaler. Utskottet planerar innehållet och designar det visuella materialet till föreningens kanaler, men också för diverse evenemang som t.ex. sitzar. Dessutom ansvarar en av utskottsmedlemmarna för fotografering i de olika evenemangen som föreningen ordna

Kulturutskottet Kulturutskottets uppgift är att sköta klubbens internationella verksamhet samt anordna kulturevenemang och exkursioner för klubbens medlemmar. Dessutom samlar utskottet in information om medlemmarnas utbytesmöjligheter och erfarenheter.

Projektutskottet Projektutskottet anordnar olika evenemang tillsammans med andra ämnesföreningar och samarbetspartners. Utskottet ansvarar exempelvis för ordnandet av Bussikännit och Back 2 School. Förutom detta spelar utskottet stor roll i ordnandet av Glöggrundan, och alla utskottsmedlemmar utdelas ett eget ansvarsområde! Nya utskott och ny styrelse väljs varje år. Är det något du undrar? Kontakta: styrelsen@merkantilaklubben.com


Övrigt

Ekonomföreningen Merkur hälsar alla nya gulisar välkomna till studielivet!

Arbetsplikt & Intresselistan

MK:s företagsverksamhet

Enligt Merkantila Klubbens arbetsordning ska varje ordinarie medlem fullgöra en viss arbetsplikt för föreningen. Mera konkret betyder det att alla medlemmar minst en gång ska hjälpa föreningen på något sätt, och det gör man genom att anmäla sig till Intresselistan. Genom att anmäla dig till Intresselistan anmäler du vilka utskott eller vilka sorts uppgifter du är intresserad att hjälpa till inom. När det sedan finns något utskott som behöver hjälp med en sådan uppgift som du har anmält intresse för blir du kontaktad via mejl och kan ta emot uppgiften. För att fullgöra din arbetsplikt ska du alltså minst en gång utföra en arbetsuppgift via Intresselistan. Du hittar Intresselistan bland annat på hemsidan, men om du har några frågor om Intresselistan eller arbetsplikten är det bara att fråga någon tutor eller styrelsen!

MK-tutoring Oy Ab är ett företag som är grundat och ägs till 100% av Merkantila Klubben rf Företaget ordnar förmånliga prepkurser på svenska för sökande till alla landets handelshögskolor. Föreläsarna är studerande med utmärkta kunskaper inom det specifika ämnet. Syftet med verksamheten är att fungera som ekonomiskt stöd för MK, samt erbjuda möjligheter för studeranden att stärka sina retoriska färdigheter och bekanta sig med hur man i praktiken driver ett företag. Tycker du om att stå och prata inför folk? Kanske du blir en av MK-tutorings föreläsare vid något skede av dina tid på MK!

Nu har ni gjort det utmärkta valet att studera ekonomi på handelshögskolan vid Åbo Akademi så vi vill ta tillfället i akt och berätta lite kort om vem vi är. Ekonomföreningen Merkur rf är en förening som består av utexaminerade ekonomer. De flesta av oss har studerat på HHÅA men en del har även studerat på någon annan läroinrättning i Finland. Ekonomistudier är det som förenar oss och målet är att erbjuda ett forum för att upprätthålla kontakten med våra medlemmar även när studierna är avklarade. Vi erbjuder våra medlemmar en mängd olika förmåner och intressanta aktiviteter. Dessutom samarbetar vi med Merkantila Klubben rf så att DU som studerande även skall få möjligheten att stifta en närmare bekantskap med oss redan under studietiden. Vi ser alltså fram emot att träffas snart och hoppas att du hör av dig till oss ifall du har flera frågor om vem vi är och vad vi gör! Besök vår hemsida: ekonomforeningenmerkur.yhdistysavain.fi Du hittar oss också på Facebook: facebook.com/ekonomforeningenmerkur


5 Tips av en ex-gulis Hej alla nya studerande! Jag heter Solveig och var gulis läsåret 2020-2021. Grattis till er alla som kommit hit! Förra läsåret blev såklart inte som ett normalt gulisår på grund av pandemin, men det blev ändå tusen gånger bättre än jag någonsin kunnat tro. En sak som jag tror vi många tyckte underlättade de konstiga omständigheterna var att vi inte hade något annat år att jämföra med. Detta gjorde att vi hade öppna sinnen och gjorde det bästa av situationen. Jag hade till en början blandade känslor om flytten till Åbo. Jag var såklart väldigt glad för min studieplats, eftersom jag visste att ekonomistudierna vid Åbo Akademi är av hög kvalitet. Samtidigt kändes det skrämmande att lämna allt man hade vant sig vid och flytta till en ny stad där man inte känner någon från tidigare. Nu efter ett år kan jag säga att det har varit ett av de bästa besluten jag gjort. När dagen kom då gulisveckan började var jag enormt nervös. Jag var orolig om jag skulle hitta någon jag klickade med och hur mycket information det skulle komma. Jag hade ingen koll på hur det är att studera på ett universitet och oroade mig över om jag skulle lyckas hänga med den snabba takten. Samtidigt var jag jätte taggad, eftersom jag skulle få börja ett nytt kapitel i livet och träffa nya människor.

Tips 2: Var aldrig rädd för att fråga om hjälp Eftersom det kom så mycket information de första dagarna var det endast naturligt att jag glömde en del. Därför var min gulisgrupp, vänner och tutorer viktiga. Jag kunde alltid fråga någon om jag inte kom ihåg en del av informationen. Det är viktigt att inse att tutorer och lärare är här för vår skull och hjälper därför mer än gärna om det uppstår frågor eller problem. Det kan också underlätta att skriva ner det allra viktigaste fast i telefonen under infortillfällen.

Tips 4: Evenemang, utskott, nationer...

Tips 1: Alla sitter i samma båt På den första skoldagen tog det inte många minuter innan jag hittade min första vän och efter det var den största nervositeten borta. Jag kom till insikten att studier på ett universitet var nytt för nästan alla, vilket gjorde det mycket lättare att gå upp och tala med människor. Kom ihåg att du inte är den enda som är nervös, alla är det i alla fall lite de första dagarna.

Tips 3: Hitta vad DU tycker är intressant Under det första året kommer du gå grundkurser i alla ämnen och väljer sedan på våren huvudämne. Kom ihåg att försöka satsa på grundkurserna, eftersom det ger en mycket bättre uppfattning om vad just du tycker är intressant. Oroa dig inte ännu så mycket om karriärmöjligheter i framtiden, det formar sig ännu flera gånger under åren.

MK ordnar många roliga evenemang under året som det definitivt lönar sig gå på. Ämnesföreningen har någonting för alla och information om evenemang hittar man på t.ex. MK:s Instagram. Speciellt som ny till Åbo fick jag många nya vänner genom evenemangen. Det kan också vara en bra idé att bli en del av ett utskott eller nation som intresserar dig, vilket ger möjligheten att ordna något roligt för hela ämnesföreningen. Jag uppmuntrar till att delta i så mycket man bara hinner och orkar med, eftersom det ger unika upplevelser och bekantskaper.

Tips 5: N J U T ! Kom ihåg att ta vara på tiden under ditt gulisår. Det kan vara många av er som bor t.ex. ensamma för första gången i en ny stad. Det kommer såklart med en del ansvar, men samtidigt ger det mycket frihet att bestämma över hur man vill spendera sin tid. Denna mellanperiod mellan tonåren och vuxenlivet kommer vara några av de roligaste åren av ditt liv!


MK ABC Akademisk Hese = Hesburger akademikvarteret på Tavastgatan

nära

Borgen = B, Kemistklubbens klubblokal Brahe Djäknar = Studentkör för herrar Exkurson, Exqurr, Xqrr = Resa innehållande företagsbesök, kultur och samvaro Faust = F, Humanisternas klubblokal Finlands Ekonomer = intresseorganisation för personer som har avlagt universitetsexamen inom ekonomiska vetenskaper och för ekonomistuderande. Florakören = Studentkör för damer Glöggrundan 2.0 = Barrunda i julanda. En äldre tradition som återupplivades hösten 2013 av MK och har sedan dess blivit ett årligen återkommande evenemang. Gulnäbb, Gulis = Förstaåretsstuderande, DU! Gulispass = Samla stämplar från olika evenemang och bli en av årets supergulisar Halare = Tidlös klädsel som bara blir häftigare med studieåren. Gult är den enda rätta färgen Henrik Street Athletics (HSA) = MKs idrottsutskott

Henrik Street Journals (HSJ) = MKs medlemstidning, postas till varje medlem 4 gånger per år HHÅA = Handelshögskolan vid Åbo Akademi. Pappren inne, sol i sinne. Intresselistan = Varje ordinarie klubbmedlem bör fullgöra en viss arbetsplikt. Genom att anmäla sig till intresselistan kan var och en välja vilken form av arbetsplikt eller uppgift man vill utföra. Kansliet, koppin = MKs kansli på tredje våningen i ASA B-huset. Öppet mån-tors 11:30-12:15, men ofta också annars. Kom och drick en kopp kaffe, vi bjuder! KK = Kemistklubben, våra teknologvänner med spygröna halare Källarn = K, SFs klubblokal Klubbmöte = MKs högsta beslutsfattande organ, möten hålls varje månad. Tillfälle för medlemmar att föra fram tankar och funderingar. Kylli = Ekonomernas kontaktperson. Kylteri = DU och alla andra som studerar ekonomiska vetenskaper (Kauppatieteiden Ylioppilas). Kylteripäivät (KYPÄ) = Nationell get-together för ekonomistuderande. Seminarier, kvällsfest och sillis. ( Detta vill du inte missa). Kåren = ÅAS kårhus Merkantila Klubben rf (MK) = allt du behöver!

Merkantila Segelsälskapet (MK Yacht Club) = MKs segelförening.

Subi = Första hjälpen efter en sitz, eller dagen efter

merkantilaklubben.com = MKs hemsida. Här sker anmälningen till de flesta evenemang.

TuKY = Turun Kauppatieteiden Ylioppilaat ry. Våra kära finskspråkiga kolleger i mörkblå halare

MK-Tutoring Oy Ab = MKs prepkurs företag.

TY = Turun Yliopisto

Monttu = Här ordnar TuKY sina större fester.

UTU = University of Turku

Peppi = Verktyg för att skapa studieplaner, din bästa vän eller värsta fiende.

ÅAS = Åbo Akademis Studentkår

Parkki = TuKYs lokal som innehåller utrymmen för sitzer och såklart bastu. SF-Klubben = Statsvetenskapliga klubben, våra grannar i röd halare. Sitz, Sits = Akademiskt sittning med mat, dricka och sång, inte givetvis i denna ordning eller i proportionerliga mängder. Studiestöd = Det räcker inte till, utan går till…

Åbåtarna = Populärt tentläsningsställe på våren Årsfest = Årets bästa fest, MK:s årsfest!


Medlemsförmåner Merkantila Klubbens medlemsförmåner kan användas genom att visa medlemsklistermärket. För att få ert medlemsklistermärke kan ni ta kontakt med Emilia Nordenswan på vo@ merkantilaklubben.com eller 0407450305, eller hämta det från koppiturerna.

Heidi’s Bier Bar

Fiilis Café & Bistro

Som MK-medlem kan du för ett förmånligt pris festa loss i Heidis Bier Bar även i år.

Fiilis Cafe & Bistro erbjuder alla MK:iter en -20% rabatt på notans slutsumma!

Genom att vara registrerad i Nyx-appen får du 7st drinkbiljetter i månaden samt fritt inträde före kl.00.00.

Rabatten erhålls genom att MK-klistermärket vid betalning.

Denna förmån fås genom att registrera ditt medlemskap i Nyx-appen.

PadelPark

Rabalder Bar

Nu kan du besöka PadelPark Skanssi för ett förmånligt medlemspris, en plan för 20€/h (+ hyrning av racket 3€/st). Rabatten gäller vardagar mellan kl. 8-14.

Rabalder Bar har öppnat sina dörrar och erbjuder MK-medlemmar följande; 7 drinkbiljetter i månaden!

För att få tillgången måste du: 1. Registrera dig på https://padelpark.fi 2. Efter det skicka en screenshot på ditt studiekort via Whatsapp till numret 0406565313. 3. Efter att du fått svar på Whatsapp kan du boka din tid via hemsidan.

Denna förmån fås genom att registrera ditt medlemskap i Nyx-appen.

visa

Flera av produkterna, som t.ex. lunchportioner, erbjuds även som take away!

Nordic Pizza Company & UUNI Genom att visa medlemsklistermärket erhåller du en -15% rabatt på slutsumman vid köp i båda restaurangerna. Från UUNIs hemsida https://uunipizzeria. fi går det även att beställa hem. Rabatten fås då genom att uppge koden som publiceras i veckans veckomail.

Fiksuruoka

Kart in Club Turku

Spara i matkostnader och rädda mat som annars skulle gå till spillo!

Nu kan MK:iter för ett medlemspris åka karting här i Åbo på Kart in Club Turku. Genom att visa MK:s medlemstarra vid kassan, får man en 10min körrunda för 15€, 20min för 30€ osv. (normalt pris 20€/per 10 min). Erbjudandet gäller både utomhus-, och inomhusbanan.

Med rabattkoden KLUBBEN10 på fiksuruoka.fi får MK-medlemmar 10% rabatt på beställningar över 40€ fram till årsskiftet !

Samarbetspartners


VÄLKOMMEN TILL HEIDI’S! SKANDINAVIENS ORIGINELLA OKTOBERFEST & APRÉS SKI BAR

V

i på Heidi’s vill även under dessa tider erbjuda ett säkert ställe var du kan sitta kväll och ha roligt. Vår personal jobbar hårt för att göra just ditt besök så tryggt som möjligt. Låt oss fira tillsammans ansvarsfullt. Vi har öppet varje dag.

Alla vi på Heidi’s Bier Bar ser framemot att se dig och festa tillsammans som vi brukade göra!

Registrera dig för ditt egna Merkantila Klubben -medlemskap och få massor av fantastiska förmån! Ladda ner vår app för stamkunder NYX - Nightlife Platform, skanna QR-koden och bli medlem!

HEIDI’S BIER BAR TURKU, AURAGATAN 14

Heidi’s Bier Bar Turku

@heidisbierbarturku_

Vi öppnar snart! Universitetsgatan 23