__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

BIZIKASI EKIMENA ELKARBIZITZA POSITIBORAKO ETA ESKOLA JAZARPENAREN AURKAKO EKIMENA EUSKAL HEZKUNTZA PUBLIKOAN

“Besteen sufrimenduaz barre ez egiten erakutsi seme-alabei. Begietara begiratzen eta besteen sentimenduez jabetzen irakatsi. Bullying-a gelditzea zure haurraren esku, nire haurraren esku, guztion haurren esku dago” (Lic. Maria Zysman, Libres de Bullying taldeko zuzendaria)


ELKARBIZITZA Elkarbizitza harremanak izatea da: norberarekin, besteekin eta ingurunearekin. Inor ez denez jakitun jaiotzen, elkarbizitzen ikasi egiten da. Eskolak ikaste-prozesu hori planifikatzeko aukera ematen digu. Ikasleen ongizate sozio-emozionala da eskolako helburu nagusia, ikaslea da hezkuntza-baliabide guztien xedea. Ikas-komunitate guztiaren artean elkarbizitza positiboan eta tratu onean oinarritutako eskola-ingurua eraikitzearen aldeko apustu sendoa egiten dugu. Honen bitartez, gure ikastetxea espazio segurua izatea nahi dugu, inolako jazarpen egoerarik onartuko ez duen gunea.

ZER EGITEN DUGU? 1

Indarkeriari aurrea hartzeko probentzio jarduerak burutu.

2

Eskolako jazarpenaren aurrean esku-hartze hezitzailea.


1 Probentzioa Ikasle guztiek gizartean hiritar aktibo eta arduratsu gisa parte har dezaten, beharrezkoak dituzten konpetentziak garatzen laguntzea, gatazkak bortizkeriarik gabe kudeatzen ikasteko estrategietan trebatzea.

PROBENTZIO JARDUERAK GAINZURIN

Batzorde mistoak irakasleak + gurasoak

geletako gurasoen bilerak

IKKI

Tu�ore�za saioak

Ikasleen arteko bitartekaritza

taldeko partaide aktibo izatea

erantzukizunak izatea

belaunaldien arteko programa

golden 5


2 Esku-hartze hezitzailea jazarpenaren aurrean 2. 1

Bullying-aren Aurkako Taldea, BAT: Ikastetxean izan daitezkeen jazarpen kasuen kudeaketan erreferentziazko egitura. BAT taldearen kokapena

ELKARBIZITZA PLANA BERRITZEGUNEA

Elkarbizitzaren Behatokia

BAT TALDEA

Jazarpen-kasuaren ebazpena lideratzea

Probentzio proposamenak egitea

IKUSKARITZA BAT taldearen partaideak: Zuzendaria, Ikasketaburua, Kontsultorea, Elkarbizitza Batzordeko dagokion ordezkaria, dagokion tutorea.

2.2

Ustezko jazarpen kasu baten aurrean prozedura 1. Tutorea jakinaren gainean jarri (gurasoak, irakasleak, eskolako langileak,…) 2. Tutoreak BAT taldean (Bullying-aren Aurkako Taldea) kasuaren berri eman. 3 BAT taldeak protokoloa martxan jarri eta gurasoak informatu. 4 Berritzegunea eta Ikuskaritza informatu.

Profile for M Jesús Gonzalez Argomaniz

BIZIKASI EKIMENA  

BIZIKIDETZA egokia izatea denon ardura da.

BIZIKASI EKIMENA  

BIZIKIDETZA egokia izatea denon ardura da.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded