MIt Østerbro nr 10 Maj 2020

Page 78

Mit Østerbro Sundhed & Velvære

KLUMME

Naviger efter glæde og trivsel

I

skolen lærer eleverne hurtigt at regne den ud og lægge en plan for at opnå et mål. Du lægger garanteret også planer hele tiden. Planer for, hvordan du skal komme fra A til B. Planer for, hvordan du skal løse dine arbejdsopgaver og hvordan, du får dit privatliv til at gå op på den bedst tænkelige måde. Jeg kan godt lide planer. De er med til at give os retning mod de mål og ønsker, vi har. Omvendt kan vi komme til at gå alt for meget på kompromis med os selv i et forsøg på at følge planen. Kender du dét?

Min ven går på kompromis Forleden drak jeg kaffe med en god ven. I et år har han været leder i en større virksomhed, men han er ikke særlig glad for sit nye job, fortalte han. Den tidligere stilling som mellemleder var langt bedre. Hvorfor skifter du ikke tilbage til din gamle stilling, spurgte jeg min ven. Han fortalte, at virksomheden risikerer at lukke på grund af ændrede branchevilkår, og at han nok ville få nemmere ved at få et job bagefter, hvis der stod ”leder” på hans CV. Hans plan var altså at holde ud i sin nuværende stilling for (måske) at stå stærkere i fremtiden.

Planer og historier hænger sammen Når vi laver planer, opfinder vi samtidig historier, som gør os i stand til at overholde vores planer. Min ven har en plan om at skulle have et andet job en dag, når

virksomheden lukker (hvis den lukker) og har derfor lavet en historie om, at det er bedst at blive i en lederstilling (som han hader). Jeg har selv en plan om at arbejde hjemme en stor del af min tid, for det trives jeg godt med. Alligevel ender jeg med at være på kontoret det meste af tiden. Hvorfor? Fordi jeg har lavet en historie om, at der er bedre for mine medarbejdere. Har du også digtet en historie, som holder dig fast i en adfærd, som ikke er god for dig? Hvor står du tingene igennem, mens du venter på, at det (måske) bliver bedre?

Hvad gør dig glad og tilpas? Det er ikke let at ændre sin historie eller adfærd. Men noget af dét, som er virkelig virksomt er at navigere efter trivsel og glæde. I stedet for at stå noget igennem, mens du venter på noget bedre, kan du spørge dig selv: Hvad kan jeg gøre lige nu, som vil øge min glæde og trivsel i den situation, jeg nu engang står i? Det er ikke let at navigere efter glæde, og det er bestemt ikke noget, vi lærer i skolen. Men nu har du gjort dig nogle overvejelser om din situation. Og små skridt har også ret. Og dine fører dig i den rigtige retning.

Kh Louise

LOUISE BERNER er partner i sundhedsvirksomheden De Uimodståelige, der underviser klienter online i et 12 måneders fysisk og mentalt coachingprogram. Louise Berner har de seneste fire år hjulpet mere end 9.000 kvinder til at finde et stærkere ståsted i deres liv og arbejde, så de har fået nemmere ved at skabe de forandringer, de drømmer om. SE MERE PÅ WWW.LOUISEBERNER.DK

78 / Mit Østerbro


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.