3 minute read

Fra vedtak til tiltak i misjonskirkene

Pastorene Torbjørg Oline Nyli og Thomas Aas Pedersen oppfordrer til bønn. (Foto: Trond Filberg)

Strategiplanen «Tro Sende Plante»

Hvordan kan misjonskirkene engasjere seg og bruke den nye strategiplanen lokalt?

For at vi skal nå våre felles strategiske mål må vi arbeide sammen, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Våre menigheter er forskjellige. Sammen utfyller vi hverandre. Slik er det formulert i presentasjonen for den vedtatte strategiplanen. Hva innebærer det?

Allerede har noen misjonskirker tatt kontakt sentralt for å benytte felles materiell for «Tro Sende Plante». Flere har ønsket seg rollup og T-skjorter, bønnekort og bærenett, grafisk materiell og maler for presentasjoner.

Enda viktigere er prosesser og tiltak som skjer lokalt for å skape eierskap og se hvilke tiltak de kan være med å iverksette. To av misjonskirkene som selv har tatt initiativ til dette, er Ytre Randesund misjonskirke og Misjonskirken Bryne.

Favner ulike menigheter

- Vi er så takknemlige for å stå i en større sammenheng som har en retning og et fokus som kan styrke oss på det lokale plan. Alle vil søke Gud for retning for sin menighet i sin bydel, men å rammes inn av en nasjonal strategi hjelper oss å løfte blikket fra vårt lokale arbeid, sier pastor Torbjørg Oline Nyli i Ytre Randesund misjonskirke.

De bestilte en rollup med hovedmålene for å kunne synliggjøre dem i sine gudstjenester.

- Jeg liker de tre målformuleringene for «Tro Sende Plante». Det favner menigheter i ulike størrelser og i ulike sesonger. De kan gi ny giv til å fokusere på å gi videre det vi har, sier hun og oppfordrer til å snakke ofte om dette. Torbjørg Oline er glad planen også har et sterkt fokus på bønn.

- Vi kan alle forplikte oss til å be for Misjonskirken Norge, sier hun og siterer bibelverset om å søke Guds rike først (Matt. 6,33).

Brukte Menighetsskolen for ny plan

I Misjonskirken Bryne har de kommet langt i å utarbeide egne handlingsplaner som «baker» deres tanker inn i strategien «Tro Sende Plante».

Allerede i slutten av fjoråret tok de på nytt den tredje modulen i Menighetsskolen, som nå er oppdatert med overskriften «Forny drømmen». Deretter hadde de samlinger der hele menigheten deltok for å utarbeide egne mål. Nå i september har de menighetsmøte for å vedta sin egen strategiplan.

- Det var en spennende prosess for oss. Nå står vi igjen med et verk jeg opplever hele menigheten har tatt del i. Noe som igjen gir frimodighet for lederskapet ovenfor menigheten i oppfølgingen, sier hovedpastor Thomas Aas Pedersen. Han er også opptatt av å engasjere i bønn for hvert av målene.

Av Trond Filberg

www.mknu.no/strategiplanen