Page 1


nY

aa~%%isd6 (Vision)

~8u(~ini~tGu?n1~m"iu~~~11u1aZai~au~~fi~aani~~oai~"~oau~i~n ~$o4adniri\lsoauim5~ipdaina

.

.

*5??77--TvF,T ........ :T:: -. *.. 5 :

.

- - -,, . . _..,.. _ . -'.,. -. .. - :. . . .. .:. .. . . .. . ,,..2 ,-;. .;.. ,i. . .. . . . . , .. :. -.-..s * ,. . . ... 5.' . . L..

'.

a

';

L,,.

-., . . .,i.

,,.:

.-

'

..... .-. . . . . --1

.

$l.li5?k1 (Mission)

r

-. *"

. . . .I:

-<..: _...,;'w! .\.* Y d

I. ~ w u i l n s ~ d i u ~ n n l u ~ a 8 a i ~ a u ~ ~ mtiiplzounquwunnistGu?ni5 ~~a~ni~doai

oiiaikJ5a3w5niw 2.

.

.

. . - . ...., L". . --. . ......< . .. .: .: . --...

'.

~wuimsl~u5n1swn1u0aZai~au~~~~a::ni~~~_a_i~.~~G~m ynain3 uarmriatglu L.-G7.+j-.E-..

,.-_.

niuuon

I

-

I

P;1~u~10a~n4

uinisdi?uloaiit~a3uuimn33uu~ia$uu~ $adnaiur4~5fisiiulqBQ SERVICE

S = Service mind (u?ni%di?u%o) E = Early Response (mouauot~~uu?nif~iia~a(ilbfa) R = Respectful OG~?k.~~R(Yuuini'r)

v = Value (n15W"mui~iuou'ia~qmii) I = Innovative (%mu~u%ns.ru~mr~bwia~uui)

C = Courtesy (qniwdouluu) E = Excellence (Cmuioa6nsdnaiu~8u~a'm)

.-L

_. .. - . -

,

-

,

.

..


-~ ~ ~ & ~ ~ 6 ~ ~ U ~ ~ l ~ % ~ l ~ ~ w " b ~ l d ~ ~ ~

~~::WR'~~"~I~~?~~I~?U~D~~I~~~I~~N~,~~::~"UUI~I"IIIS ~ n v l g n q a synnola unzu~ii~uin'u~dm"?unis?usoaq~n1~uazui~1s~iunis PJra~~uels::kqolniwniuuonsnud 4 - u n s ~ r i u ~ ~ ~ i a i ~ ~ ~ a i u i ? v ~ t ~ d q o l n i ua::Im"?unis?uso~~uszm"u ~bbazuim~~iu -

aina


k

w

- u~iinui~'uiiwaciui4u~m"5"uni~om~a~~uu~~~6~u~i~~~~i~ viiylii~diindisuuammiuduuiuwddw5nam~wdd"gu~u 4 ?I$1swG1 rdpr

o

"

3

uwiiwuia"u~oioisuwumiuw~~~isi~ini~ ?imb?Iuiauaa iGuuu 50 4~09019156 .:- : : .4:-r+.i -,.Lr.>, ,; %*.-: - - . -: . *:, #~MU~IU4 ~$IJW$I -

.-.-.I>--

.

.

'

p

7.-

- uwii~ui&iinaiu~u~oniani~~unis~&~~~~a~Yuni~u~wi~4mni~3n


L~~IH~IU

<a$a"m

~3ids::aan'/ nnqns'

2557 2558 2559 2.1

~ a u u ~ n ~ o d i u ~ a u ~ a ~ m ~ 4 Qdaomih ~ a i u fuaasaafia u~a

2.I. 1 Gwui~aatl?utl~~sauu 2.1.1.1) ~ a ~ u n a i u ~ i b $ o p l a a n i s ~ ~ u u i

~n~opiiunou9a~moj

5

5

5

2. I. 1.2) sa~urnaiu8i~fonaiu~~a~~sniw 5

5

5

nisds'udqs u a a n i ~ ~ 3 n i . j s a u u ~ n ? a i i u nau%a~m&

aosnisTGul'sniss::uu~n?~iiu~au%a~ma~


.,

s

s

s

s

s

- -- ------

-

g u v ~ u ~ uL)h~ ~ ~ n r n g ~ u t n

7A.

L ~ ~ ~ , M ~ L U ; M ~ L M Q U ~ ~ L U R ~ L R L ~ ~ L M R ~ ~ -. n . .<

~n~;~~ur~n~u,~~bbpn;pe~~

, .

-

. I

~ n ~ ~ s ~ u ~ ~ y ~ ~ ~ n u ~ ~ ~ n ~ o a ~ f t o , ~ n ~ I i

~ ~ u ~ r ; ~ u b e a o ; s ~(Z~I~Z~Z p~~e~n~a~ t3~LRM~LMlgK~Rl.U

R~LRM~LkbrOb~~lW$K.~&~ n

n~~n~6~~kroroaogsn~a1~~1

pww9"uuEtn~p.r~ R,pmgl ~ L U ~ ~ P ~ L M ~ ~~S ~ L~ U ~nM u Ir ~ u n n ~ r f l p,n .~U p U~~UL~ LY

s

e ~ ~ ~ n n y n ~ u r o a o $ ~ ~ p n (1'1*z.z ~et)ny~r

PV

~n~~puqsrkpn~p I.Z.Z B!LR#LLHf%

~ ~ G L U L L U ' ) , ~ ~ L N & ~ L L UD~ ;~~ P ~ L~ F ~ ~ U b~~D~ Lr % Y Ee O p

6SSZ 8SSZ LSSZ

~ U B ~ L ~ R L V ~ D ~ ~ ~ Y ~ ~zz I~MPLD~MS

%Fe!

pkhlu /)!EBqL()I

+,; + . .. ., ., , : ,.-. El: y.? ;&+W .: *;,--

' i ,

. -.

,

.

, -

<+&..

,

,

+:A-


6SSZ 8552 LSSZ


I Ln+LLUn~UPLRLW"LMU~2P99MLURUY~~

6SSZ

8SSZ

LSSZ

uene! *.r

B?LRMGLKlg

L E B ~ L L U L O ~ E L U E ~ N I I L ~ ~ U I ~ Z~.EL N ~ ~ P ~ L ~ U ~ puhpu /~EBX+L~I


5) lnsan1su3nisdiu~oma~

. .

.- - -.

h..

I ~ ~ ~ ~ I ~ / E ~ ~ ~ s s u P ~ E ) .-~-,u M. I *? w u I ~ ~ I.,. %

W I U ~ ~ ~ ~ L A ~ Q ~ I ~ ~ U L M ~ + L ~ ~


$nnguu renruu;n~nmyn~b-

b L g @ g b L U % B S 9 M U ? n M b L B ~ P l ~ M & ? n L ~ P L U L W ~ b Lug L U ~ ~B'Z f

nngr~u~~~uupbp~n LnIt4)$LLU%RU$RP,glb~bLUbPUl (s branopr$nnkr

I

LLURLLUc4&nbpkbSlLPbM,MPLUbLU1 (2 n $PIR;ISLU

EcLuuitarpkbvLnMFrLubbUl(1

t n ~ ~ q ~ ~ u r e r ~ u l q o ~ n(1.s.z by~n~n~fi

a

E n n ; r r ~ u n r r u ~ , e n (s-z g a .*.\ -

(upm.~~n~ll~bpij) /neaugn$

-

--

- .

puhou Y ~ D ~ L ~ L Q I

I~SLUIILJ/ P L U ~ L MB~ L ~ ~ M ~ I :

L

'

<

-

I S

.

I

7 -

-


nbarp SLU~WVLL~RL~M

MLUI~S~~~C~TI

ruy~ o n r r s n ~ ; n g r ~ d ~ l ~ ~ u o n R ~ u ~ ~ ~ ~ b n)asps~uarsnn~~u~~u~bn~a~pr~u r ~ u ~ ~ r h r ~~or+iop~rpo unul nl~~u~~ugs~uu~urntn;:::pnn::~~n~,~

u ~ u r u b ~ n m $- n ~ L ~ f l u y r ~ u u t u r u b ~ c b y ~ u (r 6 . b ~ ~auvn~urnbopruyranu~nm;~.~~~~ I.P*E


(uo!qenleq pue

~ O J J U O~~ Z

~ J ~ J J uranryzspre~~ug S)

s~unlnnzmnbuouu(uo!~e~ua~ualdlu~ ~!S~J~s J Kg)y ~ u k p ~ l a u ~ u e u h ~ p ~ ~ u n e P

--

s ~ u n ~ n a s t= u u u r ~ ~ ~ ~ ~ n n ~ ~ ~ e u~zq7naunnkpl~p~~up~a;a n ~ P~ ~ ~ a ~ ~ e u q t ~ ~ a u u ~ ~ smhu~-un;~u~u~uhn~r1u~~u~kanu1 ~r~bc~?a~Ep~~u~p~ue~~ds~h~p~~ U L B U U I E ~I J ~ B ~ I L ~ R L L U ~ ~ ~ K L U L L E L ~ ~ ~ ~ ~ ~ L R M ~ L ~ ~ ~ L ~ ~ ~ ~ M ~ ~ O


6542 - LSSZ Y'M # @ Y Y c & ~ I @ M u ) L ~ ~ u / ~ I u P ~ ~ W

LuL MSMUMlg&S@Pl W L C O N ~ P L M ~ ~ L L UI :~: I~A~I ~ I Z S L M ~ ~ Z S L L ~S~U~ L PL U UU ~ L ~ ~ Mn~~~~.!pr~unen::ru ~LU

d p n r p ~ uruy~o~~;v~ruplpn;pr~u p ~ L u n c r L y b q p b ~ p l e ~ nunpprrp u1 n

::un~~us~~g::rpuyr (1-2) c , h r c ~ u n ~ c ~ ~ y ~ u ~ l n k ~ n f ~b@~nudpn$p::bp nep::eb~ D

n o ~ ~ n ~ ~ u ~ r u y ~ a ~ $ n n ~ ~ r ~ u : : n u r r n g u(~~ ~ u a~u~dgoIl p a~ ~ag~uawaseueyy) p~ n e p e p ~

rLugrtuconruycoLnmFrLuokM r u ~ ) ~ o(n~ lu a u ~ J e u e awS p a l ~ o q )XELLY ~ L U ~ ~ ynyl L L U

nhun_n~oy~nfinglp rLucruynLc n~~nnnn~uu&yu~u (2.2 sLuyn$~op~yuBynrLu&n&~o$Mldg~un~pu~

r~unnlquoplsuy~o~onpmhuun~u rLurrul/nLr n~~nrntn~uldnCf-uu (1-2 eu rn nep z ~nopley.nul ilun"~y9 nrruoynun

SLUDSY~/~LP ~ L ~ ~ M I R L M ~ L U ~ ~ ~ L ~ L L U ~ L ~ : : ~ U ~ Q ~ ~ L ~ ~ ~

(UO!PV ayel)

P L U ~ E (2~ ~ L ~


~ U ~ ~ ~ ~ @ ~ ~ ~ ~ L ~ U ~ @ ~ Pn ~ ~ ~ ~ ~ U ~ M ~ ~ E L L P L U ~ ~ ~ L

unwy~ ZPll%LLU nylbLU

L P ~ ~ ~ ~ Z ~ ~ I ~ ~ ~ ~ M ~ I R L M ~ L E ~ ~ ~ L L ~ ~ ~ I ~ ~ O ~ I L ~ M nyXb(\bLUOMO?Ll?lQLLUZBll

pll2l PL014nk

~ k @ ! ' $ ~ f l n ~ Z ~ ~I ZJ ~ ~l l~~L lUL Uf ~ ~ ~ ~ R L L ~ L L L

n@RnLbnLnZLURL$nBUZbpZbPMpbFZLp2P1919~bLU

n

( u o ~ e n l e ~p3u e q u a ~ a ~ n s e a y y~snn~qnepnufl~ee~u ) n (g


6SSZ - LSSZ Y 'A4 $ @ M Y & & ~ ~ @ O U ! L ~ ? # M ~ Y U ~ ~


a, ~ ~ 1 u 7 u n i 5 d ? U ' n ~ o u ~ ~ ~ i i l a i

a. uiuTwql~Nc ~ W ~ R I

5. Y I ~ ~ ~ ~ Q I W~~d(ilâ&#x201A;ŹI~lJll S 611.

uiu~afi?VmJG~ ~ w 1 8 n i

;r.

u~u?szFini ei"s?suia

00.

uiu01~.i~UCniun61

am. uiu~ufiiami;no34 mg.

u~u?Iuzrc&

ar. uiuunQ

y api'sun"?

idaqqmu

as. u7aal?u'~Gnl o'ils5G ad. UIE-

-

~duuiu

ad. U I E I ~ U ~ ~~S~ a u u h


r~uir~lelsi~~p~al;nr~urzbsu SLU~L~~;I~UIISLUT~SSU SLURSSU LLUIISSU SLURSSU SLURSSU SLURSSU SLURSSU SLURSSU SLURSSU SLURSSU SLURSLU SLURSSU SLURSLU SLURSSU SLURSLU SLUrtSbU SLURLbU


แผนกลยุทธ์สำนักคอมพิวเตอร์ 2557 2559  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you