Page 1

สัตว พืช ตัวละครในเทพนิยาย ย สวนตางๆ ของรา งกา การแสดงอารมณ

ราคาพิเศษ

เพียง

นศลิ ปะ น้ื ฐา

เรยี นรอู ยา ง

งสรรค ปพู สรา

120.-

àÃÕºàÃÕ§áÅÐÀÒ¾»ÃСͺ : Rosa María Curto


สัตว พืช ตัวละครในเทพนิยาย ย สว นตา งๆ ของรา งกา การแสดงอารมณ


สารบัญ บทน�ำ 2 ใบไม้ 4 ดอกไม้ 6 ดอกไม้แบบอื่นๆ และผลไม้ 8 เห็ด 10 ต้นไม้ 12 สัตว์ขนาดเล็ก 14 แมลง 16 กบ 18 นก 20 นกฮูก 22 เป็ดกับห่าน 24 กระรอก 26 หนู 28 กระต่าย 30 เม่นกับแรคคูน 32 กวาง 34 สุนัขจิ้งจอกกับหมาป่า 36 ใบหน้า : ตากับจมูก 38 ใบหน้า : ปากกับหู 40 ทรงผมและเครื่องประดับ 42 อารมณ์ 44 ต�ำแหน่งต่างๆ ของศีรษะ 46


มือ 48 เท้า 50 ล�ำตัว : โครงร่าง 52 ล�ำตัว : การเพิ่มเติมรายละเอียด 54 เด็กผู้ชาย 56 เด็กผู้หญิง 58 คุณยาย 60 หนูน้อยหมวกแดง 62 พระราชา 64 คนแคระ 66 นางฟ้า 68 นางฟ้าแบบอื่นๆ 70 พิกซี่ 72 โทรลล์ 74 แม่มด 76 พ่อมด 78 บ้าน 80 ปราสาท 82 สี 84 สีโทนร้อนกับสีโทนเย็น 86 สีตรงข้าม 88 สีอ่อนกับสีเข้ม 90 เรียนรู้ด้วยการสัมผัส 92


บทน�ำ ถ้าน้องๆ มองไปรอบๆ ตัว น้องๆ จะพบลายเส้นต่างๆ มากมาย ทั้งยังมีรูปร่าง แสง และสีที่หลากหลายอีกด้วย

2

จินตนาการส�ำคัญส�ำหรับการวาดภาพ นะคะน้องๆ


หนังสือเล่มนี้จะท�ำให้น้องๆ ได้สนุกสนานและเพลิดเพลิน ไปกับโลกของการวาดรูปที่น่าหลงใหล

3

ด้วยตัวอย่างการวาดง่ายๆ เหล่านี้ เราจะมาสร้างสรรค์ คิดค้น และท�ำให้จินตนาการของเราก้าวไกลกันค่ะ


ใบไม้ เราจะวาดใบไม้ชนิดต่างๆ โดยเริ่มวาดจากรูปวงรีกันก่อนเลยนะคะ

4

1

2

3

แค่เปลีย่ นเส้นรอบนอก เราก็จะได้ใบไม้ ลักษณะต่างๆ กันค่ะ

1

2


คราวนี้ลองวาดโดยเริ่มจาก รูปสามเหลี่ยมนะคะ จากนั้นก็วาดจากรูปวงกลมค่ะ

5

สังเกตรูปร่างและลายเส้นให้ดีนะคะ


ดอกไม้ 1

2

3

เราจะวาดดอกไม้จากวงกลม 2 วงนี้ค่ะ

6

จากนั้นเราก็วาดจากวงกลม 3 วงค่ะ

หรือวาดจากวงกลม 1 วงค่ะ 1

2

3


คราวนี้ก็มาลองวาดตาม 3 ขั้นตอนนี้นะคะ

7


ดอกไม้แบบอื่นๆ และผลไม้

8

การวาดดอกไม้บานนั้นง่ายมากเลยค่ะ

วาดดอกไม้แต่ละดอกให้เป็นวงกลมเล็กๆ ก่อนนะคะ


ดูดีๆ นะคะ

เราจะวาดผลไม้ใน 2 ขั้นตอนกันค่ะ

แบลคเบอร์รี่

ผลโอ๊ก

9

วอลนัท

มะเดื่อ

เกาลัด

สตรอเบอร์รี่


เห็ด ในป่ามีเห็ดมากมายหลายชนิดค่ะ

1

2

3

10 1

2

1

2

1

2

3

3

3


พวกมันมีรูปร่างและสีสันที่หลากหลาย

เราลองมาวาดเห็ดกันนะคะ

11


ต้นไม้ เมื่อน้องๆ ออกไปเดินเล่น ลองสังเกตรูปทรงของต้นไม้ดูนะคะ 2

12 1

3


น้องๆ จะเห็นได้ว่ามีรูปทรงของต้นไม้ที่แตกต่างกันอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทรงกลม ทรงรี หรือทรงที่มีปลายยอดแหลม อีกทั้งลักษณะของล�ำต้นก็ต่างกันมากด้วย

13


สัตว์ขนาดเล็ก

14


15

เพียงแค่รูปวงกลม เส้นหยักเป็นคลื่น และเส้นเกลียว เราสามารถวาดสัตว์ได้ถึง 7 ตัวเลยนะคะ


แมลง น้องๆ ลองวาดแมลงตามขั้นตอนต่อไปนี้นะคะ

16


17

น้องๆ สามารถวาดรูปแมลงต่างๆ ได้ตามใจชอบเลยค่ะ


กบ นี่คือกบ 3 ตัวที่มีลักษณะแตกต่างกันค่ะ 1

2

18

3

กบตัวแรก เราจะวาดตาม 4 ขั้นตอนนี้นะคะ

กบตัวที่ 2 เราจะวาดตาม 3 ขั้นตอนนี้ค่ะ

4


กบตัวที่ 3 จะคล้ายกับกบ ตัวแรกมาก แต่เราจะวาด ล�ำตัวเพิ่มให้มันด้วยค่ะ

1 2

19

3

กบทุกตัวจะมีปากใหญ่ และยังมีดวงตากลมอีกด้วยนะคะ

4


นก เราจะวาดนกใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ กันค่ะ 1 2

เริ่มจากวาดรูปวงรี 1 วง ขึ้นมาก่อนค่ะ

20

จากนั้นก็วาดตา จะงอยปาก ปีก และหางค่ะ

3

แล้วก็วาดเท้าและระบายสี 1

น้องๆ ดูสิคะ เจ้านกตัวนี้ ตัวกลมกว่านกตัวที่แล้วอีกค่ะ

2

3


àÃÔÁè µŒ¹½ƒ¡½¹à»š¹¨ÔµÃ¡Ã

˹ѧÊ×ÍàÅ‹Á¹Õ¨é зÓãËŒ¹ÍŒ §æ 䴌ʹءʹҹáÅÐà¾ÅÔ´à¾ÅԹ仡Ѻ âÅ¡¢Í§¡ÒÃÇÒ´¡Òϵ¹Ù ·Õ¹è Ò‹ ËŧãËÅ ´ŒÇ¡ÒÃÇÒ´µÒÁ¢Ñ¹é µÍ¹§‹ÒÂæ àËÅ‹Ò¹Õé àÃÒ¨ÐÁÒÊÌҧÊÃä ¤Ô´¤Œ¹ áÅзÓãËŒ¨¹Ô µ¹Ò¡ÒâͧàÃÒ¡ŒÒÇä¡ÅÂÔ§è ¢Ö¹é

ÊÌҧÊÃ䏨¹Ô µ¹Ò¡ÒÃÍÍ¡ÁÒ໚¹ÀÒ¾ ´ÇŒ ÂÅÒÂàÊŒ¹

¶ŒÒ¹ŒÍ§æ Áͧä»ÃÍºæ µÑÇ ¹ŒÍ§æ ¨Ð¾ºÅÒÂàÊŒ¹µ‹Ò§æ ÁÒ¡ÁÒ ·Ñé§ÂѧÁÕÃٻËҧ·Õèᵡµ‹Ò§¡Ñ¹ Í‹ҧ¹‹Ò¾ÔÈǧÍÕ¡´ŒÇÂ

ÊÕ·ËèÕ ÅÒ¡ËÅÒÂ

¹ŒÍ§æ ÃÙäŒ ËÁÇ‹ÒÊÕ㹸ÃÃÁªÒµÔÁÍÕ ÂÙÁ‹ Ò¡ÁÒ ËÒ¡¹ÓáÁ‹ÊÁÕ Ò¼ÊÁ¡Ñ¹¡ç¨Ð à¡Ô´ÊÕâ·¹ãËÁ‹æ ઋ¹ ÊÕ â·¹ÃŒÍ¹¡ÑºÊÕâ·¹àÂç¹ ÊÕÍÍ‹ ¹¡ÑºÊÕࢌÁ «Ö§è ãËŒ¤ÇÒÁÃÙÊŒ ¡Ö ·Õáè µ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ÍÍ¡ä» Á µ´Ô µÒ ª´Ø 2 ·§éÑ

◌àÊÃÔÁ¨Ô¹µ¹Ò¡Òà ◌ÊÌҧÊÁÒ¸Ô áŒ ÅÇŒ Ç¹Ñ ¹!éÕ ´ŒÇ¡ÒÃÇÒ´áÅÐÃкÒÂÊÕ¡Òϵ¹Ù ä´ สแกน QR Code

เพื่อชมตัวอยางในหนังสือ

เด็ก ISBN 978-616-527-139-4

9

786165

271394

เสริมจินตนาการ สรางสมาธิ ดวยคูม อื วาดการตนู ได ระบายสีเปน ราคา 120 บาท

เสริมจินตนาการ สร้างสมาธิ ด้วยคู่มือวาดการ์ตูนได้ ระบายสีเป็น ชุด สัตว์ พืช  

ปลูกฝังศิลปะ เสริมสร้างจินตนาการ เริ่มต้นฝึกฝนเป็นจิตรกร หนังสือเล่นนี้จะทำให้น้องๆ ได้สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกันโลกของการการ์ตูนที่น่าหลงให...

เสริมจินตนาการ สร้างสมาธิ ด้วยคู่มือวาดการ์ตูนได้ ระบายสีเป็น ชุด สัตว์ พืช  

ปลูกฝังศิลปะ เสริมสร้างจินตนาการ เริ่มต้นฝึกฝนเป็นจิตรกร หนังสือเล่นนี้จะทำให้น้องๆ ได้สนุกสนานและเพลิดเพลินไปกันโลกของการการ์ตูนที่น่าหลงให...

Advertisement