Page 1

¾ ÃŒ Í Á ÇÕ «Õ ´ Õ1

á ¼‹¹

ca¤k) eऌ¡ (à¤

m a e r c ice« ¤ÃÕÁ) äÍÈ¡ÃÕÁ (äÍ

หนงั สอื + VC

าคาพเิ ศษ Dร

เพียง

49.-


ISBN 978-616-527-177-6 ราคา 49 บาท พิมพ์ครั้งที่ 1 เมษายน 2554 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส ห้ามน�าส่วนหนึ่งส่วนใด ของหนังสือเล่มนี้ไปลอกเลียนแบบ ท�าส�าเนา ถ่ายเอกสาร หรือน�าไปเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตและเครือข่าย ต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางส�านักพิมพ์เท่านั้น ชื่อผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าต่างๆ ที่อ้างถึงเป็นของบริษัทนั้นๆ

คณะผู้จัดท�ำ ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ บรรณำธิกำรส�ำนักพิมพ์ ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ ผู้เขียน กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส ออกแบบปก ภรณีย์ สนองผัน ออกแบบรูปเล่ม เพียงพิศ อิ่นแก้ว ภำพประกอบ ณัฏฐา ชวนางกูร, ปาจรีย์ เมืองจันทร์, วณิชยา ตันเจริญลาภ พิสูจน์อักษร บุษกร กู้หลี, ประไพ ภูงามเชิง, ชนาภัทร พรายมี ประสำนงำนฝ่ำยผลิต อิสรีย์ แจ่มข�า ประสำนงำนสื่อสิ่งพิมพ์ บุษกร กู้หลี ฝ่ำยกำรตลำด ชลพิชา ครื้นจิต, มยุรี ศรีมังคละ เว็บมำสเตอร์ ณัฐพงษ์ พยัคคง พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์ดี จ�ากัด ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณำ เสริม พูนพนิช จัดพิมพ์โดย : ส�ำนักพิมพ์เอ็มไอเอส 55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com จัดจ�ำหน่ำยโดย : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) 1858/87-90 ชั้น 19 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2739-8222, 0-2739-8000 โทรสาร 0-2739-8356-9 www.se-ed.com หากหนังสือเล่มนี้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน อาทิ หน้ากระดาษสลับกัน หน้าซ�้า หน้าขาดหาย ทางส�านักพิมพ์ ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ โดยส่งมาเปลี่ยนตามที่อยู่ด้านบน หรือติดต่อส�านักพิมพ์เอ็มไอเอส โทรศัพท์ 0-2294-8777 (สายอัตโนมัติ)


Dessert (ดิเซิร์ท)

2

ขนม

ค�ำศัพท์ภำษำอังกฤษเล่มแรกของหนู


cookie (คุคกี)

คุกกี้

donut (โดนัท)

4

โดนัท

ค�ำศัพท์ภำษำอังกฤษเล่มแรกของหนู


cake (เคค)

เค้ก

candy (แคนดี้)

ลูกกวำด

หมวด : ขนม

3


pancake (แพนเคค)

6

ค�ำศัพท์ภำษำอังกฤษเล่มแรกของหนู

แพนเค้ก


jelly (เจลลี)

วุ้น

ice cream (ไอซ์ ครีม)

ไอศกรีม

หมวด : ขนม

5


cola (โคล่ำ)

น�้ำโคล่ำ

coffee (คอฟฟี)

8

กำแฟ

ค�ำศัพท์ภำษำอังกฤษเล่มแรกของหนู


ࡧ‹ ¡ ç ´ à § ˜ ½ ¡ Ù Å » ¡ Ø ¹Ê¹ Ê á É Ä ÁÇ´ Ë ¡ § Ñ ¹ Œ µ Í § Í é × Ò º ÀÒÉ Ã¨ÙŒ ¡Ñ ¤ÓÈ¾Ñ ·à ÊǧÒÁªÑ´à¨¹ ÁÒ Ò¾»ÃСͺ À

6

เด็ก ISBN 978-616-527-177-6

9 786165 271776

ผลิตโดย สำนักพิมพเอ็มไอเอส

คำศัพทภาษาอังกฤษ เลมแรกของหนู ชุดที่ 1 VCD 1 แผน ราคา 49 บาท

55, 57 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2294-8777 (สายอัตโนมั ติ) โทรสาร 0-2294-8787 www.MISbook.com

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเล่มแรกของหนู ชุด 1  

ภาษาอังกฤษแสนสนุกปลูกฝังเด็กเก่ง มารู้จักคำศัพท์เบื้องต้น 6 หมวด ภาพประกอบสวยงามชัดเจน สร้างทักษะด้านภาษาไปพร้อมกับพัฒนาการของหนูน้อย เหมาะส...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you