Page 1

INVITATION

TIL FRIVILLIGE GRUPPER OG FORENINGER

FRIVILLIG

BØRS 28.9.2018 kl. 14.30 FRIVILLIG FREDAG


FRIVILLIGBØRS - hvad er det?

FrivilligBørs er en begivenhed, hvor lokale foreninger, offentlige og private organisationer, institutioner og virksomheder kan mødes og indgå samarbejde ved at udveksle, give og få ressourcer som fx lokaler, ideer og kompetencer. Formålet med en FrivilligBørs er at matche lokale foreninger, virksomheder og offentlige institutioner, og dermed opnå samarbejder til gavn for alle parter. FrivilligBørsen fungerer som en markedsplads, hvor deltagerne i løbet af et kort tid udveksler ydelser og ressourcer. Der udveksles ikke penge på FrivilligBørsen, kun varer, ideer, viden, kompetencer m.m. Ofte er vi ikke klar over, at andre har brug for det som vi kan tilbyde. Andre gange ved vi ikke, hvor vi kan få hjælp til at gennemføre en idé. Derfor kan ressourcer nemt gå til spilde. Dét kan en FrivilligBørs være med til at lave om på.


FRIVILLIGBØRS - derfor skal I med!

En FrivilligBørs giver jer mulighed for at møde nye kontakter, få inspiration, praktisk hjælp og kompetencer. På den måde kan I skabe bedre muligheder og tilbud til deres målgrupper og medlemmer. Hvis i deltager kan I vise hvad I brænder for og få andre til brænde med jer og hjælpe jer. I kan finde nye ressourcer I har brug for til jeres hverdag eller en bestemt begivenhed. Lad andre se jeres ressourcer og finde nye samarbejdspartnere. Møde og nå nye potentielle deltagere, medlemmer, frivillige og offentligheden. Få nyttige netværk og lære noget nyt. Mød spændende mennesker og lær Halsnæs at kende på en ny måde. Et samarbejde med erhvervslivet, offentlige myndigheder, andre frivillige organisationer og enkeltpersoner kan bidrage til forståelse for jeres sag og forening.


FRIVILLIGBØRS - hvad kan man?

Det handler om at dele og bytte. I kan byde ind med faglige kompetencer og knowhow, materiel og udstyr eller manpower. Samarbejdsaftaler om en frivillig udvekslingsaftale handler om at dele ressourcer og bør ikke omfatte penge. Det kan aftales, at begge parter giver og modtager fra hinanden, eller at kun den ene part giver den anden. FrivilligBørsen/Frivilligcenter Halsnæs arrangere mødestedet og er ikke part i indgåede aftaler. Deltagerne er ansvarlige for de aftaler, de laver om frivillig udveksling. Eksempler:

• Et reklamebureau vejleder en forening • En patientforening måler blodtryk i et firma • En forening låner lokaler i et firma • En patientforening tilbyder et sundhedskursus • En virksomhed printer plakat for en forening • En virksomhed stiller en projektor til rådighed for en forenings arrangement • En fodboldklub tilbyder en forening træning • Et haveselskab inviterer et botilbud på udflugt • En forening forærer en anden forening 10 stole • 5 foreninger og en virksomhed går sammen om at købe et stort lydanlæg. • Kommunal virksomhed tilbyder gammelt inventar til forening


FRIVILLIGBØRS - hvordan forgår det?

Senest d.15.8.18 tilmelder I jer med navn på foreningen, kontaktperson og -oplysninger til helga@kulturstoberiet.dk. Så får I tilsendt et spørgeskema, som udfyldes med data og hvad ønsker og hvad I kan tilbyde af ydelser, idéer, viden, kompetencer. Disse oplysninger samles i et temaopdelt børskatalog, som deltagerne kan studere inden selve børsdagen. På selve FrivilligBørsen d. 28.9. mødes alle i et kort og koncentreret børsforløb, hvor man finder hinanden og aftaler udveksles. Deltagerne går rundt og finder dem, som tilbyder det, de søger. Når en deltager har fundet én, som tilbyder det, man selv søger, kan man indgå en samarbejdsaftale. Hjælpsomme mæglere er tilstede og kan hjælpe med at lave aftaler. Aftalerne underskrives og offentliggøres. Herefter aftaler parterne selv det videre forløb.


Fakta om FRIVILLIGBØRSEN

Frivilligbørsen arrangeres af Frivilligcenter Halsnæs Sted: Festsalen ved Rådhuset i Frederiksværk Tid: FRIVILLIG FREDAG d. 28.9.2018 kl. 14.30

Tilmelding: Senest 15. august 2018 Kontakt og yderlig info: helga@kulturstoberiet.dk eller til Frivilligcenter Halsnæs Følg med på Facebook: facebook.com/groups/frivilligboers

FrivilligCenter - Halsnæs

Frivilligcenter Halsnæs er til for at støtte og udvikle det frivillige det frivillige sociale arbejde i Halsnæs Kommune. Vi tilbyder sparring, kurser, arrangementer og viden til de frivillige foreninger og initiativer. Frivilligcenter Halsnæs Valseværksstræde 5 A 3300 Frederiksværk T: 31 33 38 89 / 61 33 24 07 lea@frivilligcenter-halsnaes.dk www.frivilligcenter-halsnaes.dk

Invitation til Frivilligbørs Halsnæs 2018 -foreninger  
Invitation til Frivilligbørs Halsnæs 2018 -foreninger  
Advertisement