Mírový zpravodaj č. 1

Page 1

Vydává České mírové hnutí (členská organizace Světové rady míru)

Číslo 1 Červen 2012

Mírový zpravodaj Ruce pryč od Sýrie! V nedávné době jsem měl jako účastník Mezinárodní mírové pozorovatelské mise v Sýrii možnost blíže poznat stávající situaci v této blízkovýchodní zemi. Vidět na vlastní oči současnou syrskou realitu a diskutovat o ní s místními bylo neobyčejně přínosné již jen proto, že se podstatně liší od toho, jak je u nás prezentována většinou sdělovacích prostředků. Těmi je dnešní krize v Sýrii dennodenně interpretována jako »statečný zápas mírumilovné demokratické opozice proti totalitní diktatuře, jehož konec může přinést pouze otevřená, pochopitelně humanitární intervence ze strany Spojených států amerických, Evropské unie a jejich regionálních spojenců«. Jistě ne náhodou připomíná tato propagandistická kampaň ty, které předcházely imperialistickým agresím proti Jugoslávii, Afghánistánu, Iráku nebo Libyi. O mírumilovnosti syrské opozice si přitom lze, zvláště po nedávných krvavých teroristických útocích, dělat iluze jen těžko. Odmítnutí demokratických reforem, které se v Sýrii v posledních měsících uskutečnily, například zrušení padesát let trvajícího mimořádného stavu, zavedení nové ústavy, schválení zákonů o politických stranách, tisku a pokojných demonstracích, také svědčí o jejím charakteru. Že v rámci této opozice stále více dominují reakční islamistické síly, považující svůj boj proti syrskému sekulárnímu státu a příslušníkům jiných náboženství za »svatou válku«, je den za dnem zřejmější. Zahraniční zájem na krizi v Sýrii a podpora protivládních sil je již nyní více než patrná. USA, za vydatné pomoci své předsunuté základny Izraele, usilují o plnou kontrolu na zdroje energie bohatého regionu a snaží se získat předpolí pro útok na Írán. EU, reprezentovaná bývalým koloniálním pánem Sýrie – Francií, nezůstává pozadu a

žádá podíl na budoucí kořisti. Expanzechtivé Turecko i reakční monarchie Perského zálivu jsou přitom imperialismu věrnými spojenci. Tyto zájmy dnes prosazují nejen přes embargo, propagandistické kampaň plnou lží a manipulací, úsilím o mezinárodní izolaci Sýrie a výhružky, ale také skrze štědrou podporu ozbrojeným opozičním skupinám ve formě ohromného přísunu peněz, dodávek zbraní i přítomnosti zahraničních vojáků. Snaha imperialismu je zřejmá - stupňovat krizi v Sýrii a vytvořit tak záminku pro otevřenou agresi vůči této zemi. Proti takovému vývoji se však staví stále více mírumilovných lidí po celém světě. „Ruce pryč od Sýrie!“ je proto jednoznačně heslem dneška. Milan Krajča


Prohlášení Světové rady míru: Imperialistické mocnosti ohrožují mír na Středním východě Světová rada míru veřejně vyjadřuje své obavy nad vážnými hrozbami imperialismu vůči míru na Středním východě, jenž se opět stává divadlem ambicí imperialismu i jeho vnitřního soutěžení. Několik měsíců po agresi imperialismu a jeho válečného stroje, NATO, proti libyjskému lidu a území hlavní imperialistické mocnosti inscenují nová bojechtivá dobrodružství na Středním východě. Spojené státy americké a Evropská unie, doprovázeny Izraelem a monarchiemi Zálivu, plánují přesuny, vytvářejí záminky, vyvolávají vnitřní třenice, povzbuzují destabilizaci těch zemí v oblasti, které se nehodí do jejich plánů a zájmů. Současnými cíli jsou Sýrie a Írán. Všeobecný plán NATO na „Velký Střední východ je zamířený na kontrolu energetických zdrojů a ropovodů i na trhy pro nadnárodní společnosti a sféry vlivu. V Sýrii opakují metody použité proti Libyi; sabotáže infrastruktury, podporu teroristickým činům, pronikání žoldáků a pašování zbraní do země. Cílem je vyvolat nestabilitu a chaos, aby tak byla ospravedlněna zahraniční intervence. USA a EU využívají předních postav v oblasti, monarchů Zálivu, k uvalení sankcí pomocí Arabské ligy spolu s tureckou vládou, která poskytuje útočiště takzvané opozici, aby tak přinesla záležitost Sýrie před Radu bezpečnosti, předsíň pro vojenskou akci. Rezoluce Arabské ligy představují vměšování do vnitřních záležitostí Sýrie. Porušují pravidla této oblastní veličiny a dále ji diskreditují. Dalším významným zdrojem obav je rozmístění velkého množství jednotek USA v oblasti Perského zálivu a provokace Izraele proti Íránu. Jednostranné zavedení embarga a ekonomických sankcí ze strany USA a EU opakovaně porušují Chartu OSN. Všímáme si trestuhodného mlčení imperialistických mocností k zavraždění vybraných íránských vědců izraelskou tajnou službou za evidentního souhlasu USA. . Vyjadřujeme podporu složitému boji íránského lidu za mír, demokracii a společenskou spravedlnost, a odmítáme jakékoli vměšování do vnitřních záležitostí Íránu, byť pod jakoukoli záminkou. Znovu potvrzujeme nezadatelné právo každého národa na rozvoj jaderné energie k mírovým účelům. Obhajujeme zrušení všech existujících jaderných zbraní, počínaje těmi, jež drží velké mocnosti; vytvoření bezjaderné zóny na Středním východě, naplnění Rezolucí posledního přehodnocení Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Je ale suverénním právem jednotlivých národů rozvíjet jadernou energii k civilním účelům, navíc signatářů Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Zvolení diplomacie zbraní, s letadlovými loďmi, má tragické následky, neboť zesiluje konflikty v již vypjaté oblasti Středního východu. Podporujeme upřímné, mírové sociální, politické a ekonomické požadavky syrského lidu, ale opět prohlašujeme, že žádná mocnost nemá právo rozhodovat za jiné lidi či národ. Lidstvo nemůže tolerovat zahraniční zasahování

do vnitřních občanských sporů. Suverenita země je vždy výhradně zodpovědností daného lidu. Podporujeme boj Palestinců za dosažení nezávislého státu s hranicemi z června 1967, s Východním Jeruzalémem jako hlavním městem, vyřešení problému palestinských uprchlíků na základě rezoluce OSN č. 194, zastavení veškeré osadnické činnosti na palestinských územích, propuštění všech palestinských vězňů z izraelských věznic, ukončení nespravedlivého obklíčení pásma Gazy Izraelem i právo Palestinců na plné členství v OSN. Voláme po pozornosti světa, sil bránících mír, suverenitu a sebeurčení, k těmto vážným událostem. Vyjadřujeme tím solidaritu s národy Sýrie a Íránu, s oběťmi podlých akcí destabilizace, a zároveň odsuzujeme zločinné agrese. Demokratické, protiimperialistické, mírumilovné síly světa by měly prolomit mlčení a odsoudit věrolomné kampaně imperialismu, jež dláždí cestu této nové agresi. Přicházíme s touto výzvou v okamžiku, kdy se Světová rada míru připravuje na celosvětové zasedání v Nepálu. Zavazujeme se, že budeme pokračovat v boji a mobilizovat síly po celém světě, abychom vytvořili základy pro novou etapu protiimperialistického boje, na obranu míru, solidarity a sebeurčení národů. Jsme si jistí, že mír s bojem národů zvítězí! Světová rada míru, 7. února 2012


Společné prohlášení Světové federace demokratické mládeže a Světové rady míru k situaci v Sýrii a na Blízkém východě Světová federace demokratické mládeže (WFDY) a Světová rada míru vyjadřují vážné obavy z růstu imperialistické agresivity v blízkovýchodním regionu a z mír ohrožujících plánů USA, NATO, EU a jejich regionálních spojenců zaútočit na Sýrii a zároveň iniciovat a propagovat vznik občanské války v této zemi. Naše dvě mezinárodní organizace zdraví mír milující lid a mládež Sýrie a vyjadřují svou upřímnou solidaritu k opravdovým a mírovým společenským protestům za spravedlivé požadavky na ekonomické, sociální, politické a demokratické změny v zemi. Syrský lid musí být vlastním pánem svého štěstí, bohatství a budoucnosti. Pod žádnou záminkou neakceptujeme zahraniční politickou nebo vojenskou intervenci v Sýrii, která je v současnosti plánována USA, Izraelem a NATO, ruku v ruce s Tureckem a některými monarchiemi Perského zálivu, údajně na ochranu civilního obyvatelstva a lidských práv. Odsuzujeme toto pokrytectví a vyzýváme lidstvo k postavení se jakémukoliv opakování „Libyjského modelu“. Zdůrazňujeme, že právo rozhodnout o budoucnosti Sýrie a jejího vedení má jen a pouze syrský lid – dělníci, rolníci, mládež a ženy. Odsuzujeme imperialistický plán „Velkého Středního východu“, který má za cíl kontrolu energetických zdrojů nadnárodními korporacemi a monopoly a posílení vlivu různých imperialistických sil v regionu. WFDY a WPC se (společně se stovkami svých členských organizací) postavily všem současným imperialistickým agresím v Jugoslávii, Afghánistánu, Iráku a Libyi, stejně jako izraelské zločinné agresi proti Palestině a Libanonu. Vyjadřujeme přání a touhu milionů lidí celého světa a vehementně se stavíme proti imperialistickým výhružkám a agresi – dnes proti Sýrii, zítra proti Iránu. Obdobně vyjadřujeme naši jednoznačnou pozici k pokračující izraelské okupaci Palestiny a požadujeme uznání nezávislého Státu Palestina v hranicích z roku

1967 s Východním Jeruzalémem jako hlavním městem. Navazujíce na dlouhou historii blízké spolupráce našich dvou organizací chceme propojit náš celosvětový boj s Mezinárodní solidární pozorovatelskou misí v Sýrii, v blízké spolupráci s našimi partnery z mládežnického a studentského a mírového hnutí v Sýrii. Naše mise do Sýrie se uskuteční 21. – 26. dubna 2012 a bude složena z mezinárodních delegátů našich organizací ze všech kontinentů. Naše společná iniciativa a mise bude mít následující cíle: Setkat se a diskutovat s organizacemi mládeže, studentů, odborů a mírového hnutí o situaci v Sýrii a jejich pozicích a aspiracích. Odsoudit imperialistické výhružky a zasahování, stejně jako mediální manipulaci velkými mezinárodními mediálními korporacemi. Vyjádřit v Sýrii naši upřímnou solidaritu syrskému lidu a mládeži v jejich boji za právo na určení své budoucnosti a za obranu své země před imperialistickými plány. Po zakončení mise se chystáme publikovat a všemi prostředky rozšiřovat naše reportáže a pozorování. Koordinační rada WFDY, Sekretariát WPC, 15. dubna 2012

Informace o intervenci USA, EU, NATO a jejich spojenců proti Sýrii Web: http://ruceprycodsyrie.blogspot.com Facebook: http://facebook.com/ruceprycodsyrie Youtube: http://youtube.com/ruceprycodsyrie Twitter: http://twitter.com/ruceprycodsyrie


Prohlášení mírového hnutí USA: Odstraňme NATO, vytvořme pracovní místa a zajistěme mír NATO, Organizace Severoatlantické smlouvy, koná v červnu 2012 v Chicagu schůzi na nejvyšší úrovni. My, aktivisté míru a spravedlnosti, se shromáždíme na kontrasummitu, abychom nechali zaznít novou vizi globální bezpečnosti a míru. Jak ví většina lidí v USA, dávno minula doba ke skončení války USA/NATO v Afghánistánu, ke stažení všech vojáků USA a NATO z Afghánistánu, Iráku a z dalších míst ve světě, ke skončení útoků proti Libyi, k tomu, aby se svět začal zbavovat zbraní hromadného ničení a k přesměrování toků peněz od válek a zbrojení zpět k našim komunitám. Nehledě na opakovaná tvrzení, NATO nikdy nebylo obrannou aliancí a od konce studené války se přeměnilo na globální alianci strukturovanou tak, aby bylo schopno vést války „mimo svou oblast“ v Asii, na Středním východě a v severní Africe, jakož i k „zadržování“ Číny. Krédem NATO je agresivita, expanze, militarismus a nedemokratičnost. Od Jugoslávie, přes Afghánistán a Libyi USA využívaly NATO k posilování a rozšiřování svých vojenských, ekonomických a politických cílů, aby byla zajištěna nadvláda USA a Evropy nad zdroji, trhy a pracovní silou globálního Jihu. Náklady na tato dobrodružství přenesly na své partnery v NATO. Zatímco se ignorují potřeby lidí u nás doma, USA utratily více než bilion dolarů na války v Afghánistánu a Iráku a další desítky miliard dolarů ročně na udržování stovek vojenských základen a jaderných zbraní v Evropě. Místo mrhání penězi na NATO by měly být dolary z našich daní využity k zajištění skutečné bezpečnosti vytvářením pracovních příležitostí neohrožujících životní prostředí a k investování do modernizace infrastruktury pro 21. století, do zajištění čisté vody, vzdělání, bydlení a zdravotní péče pro všechny. Krize každodenního života v zemích po celém světě vyžaduje mezinárodní spolupráci založenou na respektování mezinárodního práva a státní suverenity a nikoli války a stupňující se globální závody ve zbrojení - závody ve zbrojení jednoho, podněcované USA. Summit NATO skýtá příležitost spojit se v solidaritě s našimi mezinárodními protějšky k zahájení vzdělávací kampaně, která by pomohla lidem v USA a v ostatních zemích NATO k pochopení skutečné podstaty NATO a k mobilizaci za jeho zrušení. Ve vzájemném spojení můžeme viditelně a nenásilně předvést jak NATO podkopává skutečnou bezpečnost národů ve všech životních dimenzích. Naší diskusí a poža-

davkem alternativní a mír stvrzující zahraniční politiky napomůžeme k budování celosvětového hnutí proti NATO a jeho válkám, za nastolení světa míru, spravedlnosti a hospodářské prosperity. Diplomacie, mezinárodní právo, státní suverenita, mezinárodní spolupráce a nenásilné řešení konfliktů jsou základem skutečné globální bezpečnost. Lepší, mírovější,bezpečnější a prosperující svět je možný. Požadujeme: - Úplné stažení všech ozbrojených sil USA a NATO z Afghánistánu. - Stažení všech v zahraničí rozmístěných ozbrojených sil, základen, jaderných zbraní a„protiraketové obrany“ USA. - Podstatné snížení vojenských výdajů USA a NATO k zajištění financování našich komunit a uspokojování lidských potřeb. - Obnovení Charty OSN a mezinárodního práva jako prostředku řešení mezinárodních sporů. NATO do výslužby ! Seznam zapojených organizací: American Friends Service Committee-Peaceand Economic Security Program, Code Pink, Fellowship of Reconciliation, Lawyers Committee on Nuclear Policy, Maryknoll Office of Concerns, Nuclear Age Peace Foundation, Peace Action, United for Peace and Justice, US Labor Against theWar, US Peace Council, War Resisters League. Chicago: American Friends Service CommitteeChicago, Code Pink,Greater Chicago Area Peace Action, New New Deal, US Labor Against the War.

Vydává České mírové hnutí (členská organizace Světové rady míru) Vyšlo v červnu 2012 mirovehnuti@gmail.com


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.