Page 21

aktuelne teme

Karneval u Veneciji

Grad sakriven ispod maski Nošenje maski podrazumevalo je jednakost, slobodu, beg od stvarnosti, uživanje u po­ rocima. Svako je mogao da bude neko drugi bar na kratko i uživa u ulozi koju sam iza­ bere. Danas, tokom skoro tronedeljnog trajanja karnevala u Veneciji, posetioci mogu da izaberu da prisustvuju nekom od mnogobrojnih tematskih balova, koji se održavaju u raskošnim venecijanskim palatama svakog dana. Karnevalski duh i slobodu koju su ne­kadašnji Mlečani proslavljali, posetioci mogu da dožive i na trgovima, mostovima i ka­nalima, gde su organizovane raznovrsne priredbe i dešavanja. Kao i sama Venecija, karnevalske svečanosti imaju dugu tradiciju i istoriju. Istorija karnevala vezuje se za pobe­du Mletačke Republike nad Akvilejom 1162. godine. Pobeda je proslavljena na Trgu Svetog Marka gde je priređeno veliko slavlje, koje se smatra začetkom karnevala. Prvi spisi o karnevalu datiraju iz 1296. godine. Karnevalske svečanosti su kroz go­di­ ne menjale datum održavanja. Kako je turistička sezona najlošija zi­ mi, ka­r­neval se poslednje tri decenije pro­sla­vlja baš u to vreme, u januaru i fe­bruaru, kada Venecija postaje grad maski, boja, dobre zabave i raspo­lo­­že­ nja. Specifičnost karnevala je što se de­ša­vanja ne održavaju samo na tr­g­ o­­vi­ma, već i na velikom broju kanala, spo­rednih ulica i mostovima, gde po­ se­ti­o­ce animiraju razni zabavljači, sv­i­

rači, mađioničari, akrobate. Cen­t­ralna dešavanja se odvijaju na Tr­gu Sve­tog Marka, koji prerasta u ve­li­čanstve­nu pozornicu, prepunu ra­s­ko­šnih ma­ski, odela i kostima, koje učes­ni­ci ka­r­ne­

va­la mesecima una­p­red os­mi­š­lja­va­ju. Maske se izrađuju od pa­pira ili ko­že, ukrašene gip­sanim de­ta­ljima sa po­zla­ tom, dragim i poludra­gim kame­njem, uz ručno oslikavanje.

Trg Svetog Marka

SEE Business Travel & Meetings magazine · februar 2015

19

Profile for Miona Milic

SEEbtm magazine No 17 Događaji: Nekad i Sad / Events: Now and then  

Cover story in this issue of SEE business travel and meetings magazine is about evolution in event organization. Read what have changed the...

SEEbtm magazine No 17 Događaji: Nekad i Sad / Events: Now and then  

Cover story in this issue of SEE business travel and meetings magazine is about evolution in event organization. Read what have changed the...

Advertisement