Page 1

w w w. c a m pa m e n t s. c at


ÍNDEX Presentació

3

Terreny d’acampada Sant Joan de l’Avellanet

5

Terreny d’acampada de Poblenou del Delta

7

Terreny d’acampada de Riugréixer

9

Terreny d’acampada de La Planassa

11

Terreny d’acampada de La Planta

13

Terreny d’acampada de L’Olivet

15


Presentació Aquesta guia descriu les instal·lacions d’Interpretació Ambiental Interactiva realitzades per Minyons Escoltes i Guies de Catalunya a la Xarxa de Terrenys d’Acampada de Campaments i Més. Des de l’any 2009 estem treballant per a que els terrenys d’acampada de la Xarxa puguin servir als grups per a treballar l’educació ambiental. Una de les actuacions són les instal·lacions d’Interpretació Ambiental Interactiva en terrenys d’acampada que serveixen com a espais destinats a l’educació en el lleure infantil i juvenil. Les instal·lacions d’Interpretació Ambiental Interactiva contenen informació sobre la fauna, la flora i els hàbitats de l’entorn de cada terreny, així com de la relació homenatura i les problemàtiques ambientals locals. Cada instal·lació està pensada en forma de joc interactiu, a través del qual els nois i noies es sensibilitzaran de forma lúdica dels valors ecològics de l’entorn i ens permetrà educar en la sensibilitat per preservar aquests hàbitats, partint del principi que només es protegeix allò que s’estima, i només s’estima allò que es coneix. L’objectiu general d’aquest projecte és la implicació ciutadana en la defensa dels valors naturals a l’entorn dels terrenys d’acampada de la nostra xarxa. Per a apropar-nos a aquest objectiu global ens plantegem tres objectius específics: • Informar els usuaris dels terrenys d’acampada de les característiques biològiques i socio-ambientals de l’entorn. • Sensibilitzar sobre les problemàtiques ambientals locals. • Fomentar l’estima dels elements naturals a través de la contemplació de les instal·lacions i de la simpatia a través de jocs interactius. A més dels plafons als terrenys d’acampada, al web de recursos de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya El Rebost (www.elrebost.escoltesiguies.cat) hem penjat materials complementaris per tal de donar eines als caps i monitors per aprofitar al màxim el potencial educatiu dels plafons. A continuació presentem les instal·lacions d’interpretació ambiental que podeu trobar als diferents terrenys d’acampada de la nostra xarxa. Servei de Campaments i Més. Hivern 2013


Sant Joan de l’Avellanet (Parc Natural Cadí-Moixeró)

Terreny d’Acampada Sant Joan de l’Avellanet

Municipi Bagà Comarca Berguedà Instal·lació Itinerari interactiu “Coneix la fauna del Parc!” Temàtica Fauna del Parc Natural Cadí-Moixeró

Descripció S’han escollit 22 espècies més significatives dels mamífers, les aus, els rèptils i els amfibis presents a l’entorn del terreny d’acampada. Cal subratllar la col·laboració dels gestors del Parc Natural en la confecció del llistat d’espècies. L’itinerari consisteix en un plafó amb tapa per cada espècie. A la tapa hi ha una imatge de les petjades de l’animal, una pista i la pregunta “Qui sóc?”. A la part de dins hi ha una imatge de l’espècie, els noms català, llatí, castellà, anglès i francès i una petita explicació, sobre algunes característiques interessants de l’espècie. S’han editat també uns fulletons per tal que els participants de l’itinerari tinguin el llistat d’espècies a mà i així facilitar l’endevinalla, i per facilitar que es puguin endur la informació de l’itinerari a casa seva.


Riugréixer (Parc Natural Cadí-Moixeró)

Terreny d’Acampada Riugréixer

Municipi Bagà Comarca Berguedà Instal·lació Multijoc “Els ecosistemes de Riugréixer” Temàtica Ecosistema de ribera i de bosc de pinassa

de l’entorn del terreny d’acampada

Descripció Plafó amb una gran il·lustració naturalista dels ecosistemes més propers al terreny d’acampada: el bosc de pinassa amb carrasca i el bosc de ribera amb verns i pollancres. A través de diferents jocs, s’aprenen a identificar i reconèixer les característiques principals d’algunes espècies animals i vegetals representatives de cada ecosistema. La instal·lació consta d’un plafó penjat a la paret de pedra d’una barraca del terreny d’acampada. Conté 10 quadradets que es poden girar, a on hi ha ubicades, per la banda del dibuix, les espècies, i per l’altra, els noms en diferents llengües (català, llatí, castellà, anglès i francès) i algunes característiques de cada espècie. El plafó inclou una petita explicació de la importància dels ecosistemes de l’entorn del terreny d’acampada.


Terreny d’Acampada Poblenou del Delta Poblenou del Delta

Municipi Comarca Instal·lació Temàtica

Poblenou-Amposta Montsià Plafó “Quin ocell tens?” Ocells de la Ruta de Les Llacunes del Parc Natural del Delta de l’Ebre

Descripció Plafó amb un joc de competició pensat per identificar i aprendre les característiques de les principals espècies de la Ruta de les Llacunes, que passa pel terreny d’acampada. El joc es tracta d’endevinar l’ocell del contrincant, fent preguntes consecutives tipus sí/no sobre les característiques de l’ocell, guanyant el joc qui l’endevini abans. La instal·lació consta de 2 plafons idèntics, un davant de l’altre, cadascun amb 42 peces mòbils que es poden girar. A cada peça mòbil hi ha il·lustracions científiques d’ocells del Delta, amb el seu nom en català, castellà i llatí. Dues rodes insertades al joc, permeten escollir aleatòriament l’ocell amb qui ha de jugar cada participant.


La Planassa

Terreny d’Acampada La Planassa

Municipi Comarca Instal·lació Temàtica

Les Llosses Ripollès Joc “Les cadenes tròfiques de La Planassa” Cadenes tròfiques dels ecosistemes dels entorns del terreny d’acampada

Descripció La instal·lació consta de dos elements: un plafó vertical amb la representació en format de dibuix naturalista de dues cadenes tròfiques pròpies de l’entorn (4 espècies, de fauna i flora, a cada cadena tròfica), i un taulell de joc amb una quadrícula de raïls i 8 peces (4 per equip) amb les imatges de les mateixes espècies. El joc consisteix a fer arribar les peces pròpies a l’altra banda del taulell sense ser “menjat” per una peça contrincant que estigui en un graó superior de la cadena tròfica. A través d’aquest joc, els grups poden “experimentar” i entendre les relacions tròfiques entre els diferents components de l’ecosistema (productors, consumidors primaris, consumidors secundaris). El plafó inclou informació sobre l’entorn natural del terreny.


L’Olivet

Terreny d’Acampada L’Olivet

Municipi Comarca Instal·lació Temàtica

Maçanet de Cabrenys Alt Empordà Plafó “Multijoc dels boscos de Maçanet” Característiques dels boscos a l’entorn dels terrenys d’acampada

Descripció A través d’aquest plafó es pretén donar a conèixer els diferents tipus de bosc presents a l’entorn del terreny (pinedes de pinassa, castanyedes, alzinars de sureres i vernedes). Consta de dues cares, cada una amb 5 peces giratòries amb 4 imatges d’arbres de la zona, on es mostra l’aspecte general i el detall de les fulles i els fruits. A través de 4 jocs proposats, els grups podran divertir-se tot aprenent i memoritzant els principals tipus de boscos presents a la zona. El plafó inclou també informació sobre l’entorn natural del terreny i un marcador de punts tipus àbac.


La Planta

Terreny d’Acampada La Planta

Municipi Comarca Instal·lació Temàtica

Sant Aniol de Finestres La Garrotxa Multijoc “la riera de Llèmena” Fauna autòctona i invasora a la riera de Llèmena

Descripció Plafó amb una gran imatge amb dibuix tipus “còmic” de l’ecosistema de ribera de la riera de Llèmena. Integrades al dibuix, 4 peces giratòries amb il·lustracions naturalistes, amb una espècie autòctona a una banda i una semblant invasora a l’altra. El plafó inclou un marcador de rails amb dues peces mòbils que també tenen dibuixades espècies autòctones, i informació sobre l’entorn natural del terreny. A través dels quatre jocs proposats, els grups poden aprendre sobre les problemàtiques ambientals dels ecosistemes de ribera, i especialment sobre la problemàtica de la introducció d’espècies invasores.


Campaments i MĂŠs Rbla. mn jacint Verdaguer 10 08197 Valldoreix Tel. 935 902 700 - Fax. 935 900 492

w w w. c a m pa m e n t s. c at

Guia d'instal·lacions d'interpretació ambiental interactiva