Page 1


Sudarytojas

Lukas Devita

MINTIS VILNIUS, 2013


UDK 785(474.5)(091) Vi-151

Knygos leidimą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

ISBN 978-5-417-02340-8

© Lukas Devita, 2013 © MINTIS, 2013


5

Tu r i n y s

7

P R ATA R M Ė

13

Pirmosios lietuviškos plokštelės

15

Plokštelių raida Rusijoje ir TSRS

17

Plokštelės pokario Lietuvoje

18

Apie Vilniaus plokštelių įrašų studiją. Plokštelės kelias

25

Džiazas Lietuvoje

26

„Melodija“

28

„Melodijos“ plokštelių specifikacijos

31

Paaiškinimai ir pastabos

32

K ATA LO G A S

33

ESTRADINĖ MUZIKA IR ROKAS

171

DŽIAZAS


6

Rengiant katalogą talkino ir konsultavo Zina Nutautaitė Buvo naudotasi ir gausiais elektroniniais ištekliais, kuriamais Dariaus Butkaus iniciatyva, siekiant, kad lietuviška plokštelė taptų plačiai žinoma ir skambėtų pasauliniu mastu Nuoši rd i padė k a: Agnei Daujotaitei, Artūrui Franckevičiui ir krautuvėlei „Vinilo studija“, Mildai Juknevičiūtei, Eglei Kriščiūnaitei, Vladimirui Tarasovui, Daliai Puišienei ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos muzikos skyriui, Ievai Puluikienei, Romui Duboniui, Danutei Navickienei ir visiems leidyklos „Mintis“ darbuotojams už supratimą bei atkaklų darbą


7

PRATARMĖ

Jūsų rankose – pirmasis plačiai prieinamas firmos „Melodija“ išleistų plokštelių katalogas, kuriame atsispindi Lietuvos populiarioji, tuomet dažniausiai tituluota estradine, taip pat roko ir džiazo muzika. Į šią diskografiją siekta įtraukti kiek įmanoma kruopščiau surinktą vadinamosios sąjunginės firmos nuo 1962 iki 1992 m. išleistą populiariosios muzikos paveldą vinilo (ir keleto šelako) plokštelių formatu. Beveik visa lietuviška populiarioji ir klasikinė muzika, literatūros įrašai bei plokštelės vaikams buvo įrašomos nenuilstančioje Vilniaus plokštelių įrašų studijoje. Kataloge sukauptos ilgai grojančios ploštelės-albumai (LP), buvusioje TSRS vadintos gigant (12”) ar grand (10”), taip pat mažos apimties, 3–4 dainų plokštelės minjon, pagal dydį atitinkančios singlą (7”). Vilniaus plokštelių įrašų studija, kaip ir kitų tuometinių respublikų studijos, „mažą plokštelę“ registruodavo ir rengdavo taip pat, kaip ilgai grojančią, todėl į katalogą jos įtrauktos bendra tvarka. Neminėtos liko tik vadinamosios lanksčiosios mažo formato plokštelės (dažnai naudotos kaip žurnalų priedas), pasaulyje žinomos anglišku terminu flexi ar flexi disc, taip pat muzikinės garso kasetės. Kataloge nurodomi ir visi vinilo plokštelėse įrašyti kūriniai, o tai savaime sukuria buvusioje Tarybų ir ankstyvojoje nepriklausomoje Lietuvoje oficialiai išleistų dainų bei instrumentinių kūrinių sąvadą. Taip pat, kiek įmanoma, kataloge publikuojami plokštelių viršeliai, nurodant jų autorius – dailininkus ir fotografus. „Melodijos“ firmos pavadinimas įsitvirtino 1964 m. ir maždaug iki 1991 m. ji buvo monopolinė visos buvusios TSRS garso įrašų leidykla bei platintoja. Apie 1992 m. „Melodija“ galutinai persiformavo į iki šiol gyvuojančią Rusijos muzikos leidybinę firmą.


P R ATA R M Ė

8 Lietuvoje, kaip ir Rusijoje, pereinamuoju laikotarpiu (apie 1990–1991 m.) „Melodijos“ bazėje įsikūrė savarankiškos plokštelių firmos, spėjusios išleisti reikšmingų muzikos albumų, kurie taip pat įtraukti į katalogą (dažnai naujosios firmos leidinius numeravo pagal „Melodijos“ numeracinę sistemą). Rygoje įsikūrusi firma „RiTonis“ perėmė Baltijos šalių „Melodijos“ padalinius ir priklausė bendrai Latvijos ir Rusijos korporacijai „Sintez“. Įrašų studija ir leidybinė firma „Lituanus“ įsikūrė perimdama Vilniaus plokštelių įrašų studijos funkcijas ir leido plokšteles bei garso kasetes (1990– 1992). Sutrumpinusi pavadinimą, Vilniaus plokštelių studija toliau taip pat veikė kaip savarankiška muzikinių kompaktinių diskų ir garso kasečių leidykla iki pat 2004 m.

Studijos firminis blankas atsikūrusios Lietuvos laikais


Katalogas


ESTRADINĖ MUZIKA ir ROKAS

1962–1992


ESTRADINĖ MUZIKA IR ROKAS

34 1962

1962

[LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS ESTRADINIS ORKESTRAS]

[LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS ESTRADINIS ORKESTRAS]

33Д-00010137 Minjon / 7”, mono

Д-9907 Grand, 10”, mono

1 pusė ......................................

1 pusė ......................................

Smalsumas

Sutemos

(F. Bajoras)

(R. Racevičius)

Sutemos

Smalsumas

(R. Racevičius)

(F. Bajoras)

Baltos akacijos 2 pusė ......................................

(R. Žigaitis – V. Jakštas) R. Marijošius

Raitelis

Ekspromtas

(R. Žigaitis)

(B. Gorbulskis)

Pasivaikščiojimas

Raitelis

(R. Racevičius)

(R. Žigaitis)

Lietuvos radijo ir televizijos estradinis orkestras, vadovas R. Racevičius [Užrašai plokštelės etiketėje rusų kalba] (1962, 1966)

2 pusė ...................................... Vakaro nuotaika (V. Telksnys)

Lėtas valsas (V. Baumilas)

Sningant (B. Gorbulskis – I. Mikšytė) V. Noreika

Pasivaikščiojimas (R. Racevičius) Lietuvos radijo ir televizijos estradinis orkestras, vadovas R. Racevičius [Užrašai plokštelės etiketėje rusų kalba] (1962)


1962–1992

35 1963

[LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS ESTRADINIS ORKESTRAS] 0040259 Šelako plokštelė, grand, 10”, 78 apm

1 pusė ...................................... Į kelią pjesė klarnetui ir orkestrui (V. Bagdonas) R. Azguridis, klarnetas

2 pusė ...................................... Reguliuotojo daina (arba Pirmasis eismo reguliuotojas kosmose) (V. Telksnys – A. Buiša) Lietuvos radijo ir televizijos estradinis orkestras, vadovas R. Racevičius [Užrašai plokštelės etiketėje rusų kalba] (1963)

1963

[JONAS MAŠANAUSKAS] 0040253-54 Šelako plokštelė, grand, 10”, 78 apm

1 pusė ...................................... Reguliuotojo daina (B. Gorbulskis – V. Bložė)

2 pusė ...................................... Išsilaušiu lazdą (J. Domarkas – A. Baltakis) Jonas Mašanauskas, vokalas Lietuvos radijo ir televizijos estradinis orkestras, vad. R. Racevičius (1963)


1968–1991

191 1990

1991

VLADIMIRAS TARASOVAS ATTO IV

MARINA GRANOVSKAJA / ABARIUS TRIO Midnight Song

C60 29615 005

RiTonis / Lituanus / Sintez Records: 3-012-C-6, С60 31757

1–2 pusės ...................................... ATTO IV, muzika mušamiesiems Vladimiras Tarasovas, mušamieji instrumentai, elektroniniai instrumentai, anglų ragas

1 pusė ...................................... Love You Madly (Duke Ellington)

Dirty No-Gooder’s Blues (Bessie Smith)

‘Round About Midnight

Garso režisierius E. Motiejūnas Redaktorė Z. Nutautaitė Dailininkas ir fotografas O. Balionis [Anotacijos autorius Virgil Mihaiu]

(Thelonious Monk)

Vilniaus plokštelių įrašų studija, 1989 m. įrašas (1990)

2 pusė ......................................

Mama (Ray Brown)

I’m Calling You From Baghdad Cafe (Billy Telson)

I’ve Got The World On A String (Harold Arlen)

People On A Street (Aretha Franklin)

Touch Me Tonight (Gintautas Abarius) Gintautas Abarius, fortepijonas, el. klavišiniai Aleksandras Fedotovas, alto saksofonas Virgis Švabas, gitara Arkadijus Gotesmanas, mušamieji Garso režisierius E. Motiejūnas Redaktorė R. Žalnieriūtė Dailininkė M. Boguš Fotografas B. Nekrilovas [Anotacijos autorius G. Abarius] 1990 m. įrašas (1991)


Vi-151

Vilimas, Vytautas Lietuvos populiarioji muzika, džiazas ir rokas firmos „Melodija“ plokštelėse 1962–1992 / Lukas Devita. – Vilnius: Mintis, 2013. – 192 p.: iliustr. ISBN 978-5-417-02340-8 Firmos „Melodija“ plokštelių katalogas apima nuo 1962 iki 1992 metų išleistą populiariosios, roko bei džiazo muzikos paveldą vinilo (ir keleto šelako) plokštelių formatu. UDK 785(474.5)(091)

Lietuvos populiarioji muzika, džiazas ir rokas firmos „Melodija“ plokštelėse 1962–1992 Katalogas Sudarytojas Lukas Devita Redaktorė Dangirutė Giedraitytė Knygos dailininkas Romas Dubonis Maketuotoja Danutė Navickienė

Leidykla MINTIS, Z. Sierakausko g. 15, LT-03105 Vilnius Spaustuvė UAB „Petro ofsetas“, Savanorių pr. 174D, LT-03153 Vilnius


Lietuvos populiarioji muzika, džiazas ir rokas firmos „Melodija" plokštelėse 1962-1992  

Lukas Devita Firmos „Melodija“ plokštelių katalogas apima nuo 1962 iki 1992 metų išleistą populiariosios, roko bei džiazo muzikos paveldą vi...

Lietuvos populiarioji muzika, džiazas ir rokas firmos „Melodija" plokštelėse 1962-1992  

Lukas Devita Firmos „Melodija“ plokštelių katalogas apima nuo 1962 iki 1992 metų išleistą populiariosios, roko bei džiazo muzikos paveldą vi...

Advertisement