Page 1

Atraktívnejšie aktívne zálohy sú o krok bližšie realite

Číslo 11 ● Ročník VII ● www.mosr.sk/

(8. marca) Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti schválil novelu zákona o brannej povinnosti, v rámci ktorej sa budú môcť vojaci v zálohe, zaradení do aktívnych záloh, pripravovať na plnenie úloh ozbrojených síl za atraktívnejších podmienok už od mája tohto roka. Novelu zákona o brannej povinnosti z dielne rezortu obrany schválila koncom minulého roka vláda a v januári prešla prvým čítaním v Národnej rade SR. Minister obrany Peter Gajdoš verí, že novela zákona prispeje k tomu, aby sa ozbrojeným silám podarilo naplniť stanovené počty aktívnych záloh. V zmysle novely bude možné refundovať mzdu a cestovné náklady spojené s prepravou na pravidelné cvičenia nielen zamestnancom, ale aj samostatne zárobkovo činným osobám. Počíta sa tiež s úhradou nákladov zamestnávateľovi v súvislosti s platením sociálneho a verejného zdravotného poistenia. Novela prinesie aj praktické zmeny, vďaka ktorým bude môcť byť do aktívnych záloh zaradený aj vojak v zálohe, ktorý dosiahol vojenskú hodnosť o jeden stupeň nižšiu, alebo o dva stupne vyššiu, než aká sa vyžaduje na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený. Novinkou je aj úprava ustanovení pri neprítomnosti vojaka aktívnych záloh na pravidelnom cvičení, ako aj jeho povinnosť hlásiť zmeny v súvislosti s podmienkami zaradenia veliteľovi. Vojaci zaradení do aktívnych záloh budú mať nárok na pomernú časť hodnostného platu len za dobu účasti na pravidelnom cvičení alebo pri plnení úloh v prospech OS SR. ● Nový veliteľ Úradu logistického zabezpečenia OS SR plk. Jozef Ševčík zvolal na 5. marca zhromaždenie profesionálnych vojakov a zamestnancov úradu. Oboznámil ich so zámermi smerovania a rozvoja úradu a vybraným príslušníkom odovzdal pamätné medaily ministra obrany pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky a OS SR.

V Bruseli aj o EuroArtillery

(6. marca) Slovenský projekt nepriamej palebnej podpory EuroArtillery sa stáva realitou. Ministri obrany členských štátov Európskej únie 6. marca na rokovaní v Bruseli schválili zoznam prvých 17 projektov Stálej štruktúrovanej spolupráce EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany PESCO. Okrem nášho projektu, na ktorom bude so SR spolupracovať Taliansko, podporí Slovenská republika aj štyri ďalšie projekty partnerov. Minister obrany SR Peter Gajdoš zdôraznil, že Slovenská republika môže pri realizácii svojho projektu využiť bohaté skúsenosti z oblasti vývoja a výroby delostreleckých systémov a posilniť tak nedostatkovú obrannú spôsobilosť v rámci EÚ. Slovensko bude participovať aj na projekte zjednodušovania a urýchľovania vojenskej mobility v rámci EÚ pod vedením Holandska, na dvoch projektoch pod vedením Nemecka (Európske zdravotnícke veliteľstvo a Sieť logistických centier v Európe a podpora operáciám) a na projekte Obrnené bojové vozidlo pechoty / obojživelné útočné vozidlo / ľahké obrnené vozidlo pod vedením Talianska. Témou bruselských rokovaní boli aj operácie a misie pod vedením EÚ, ako aj tzv. cestovná mapa mobility, ktorá je iniciatívou Európskej obrannej agentúry (EDA). Jej cieľom je legislatívne uľahčiť cezhraničné presuny vojenskej techniky. Ministri rokovali aj za účasti zástupkyne generálneho tajomníka NATO Rose Gottemoellerovej.

Spojenci prisľúbili refundovať

(9. marca) Spojenci prisľúbili stopercentnú podporu slovenskému projektu zo Zvereneckého fondu na budovanie obranných kapacít DCB (Defence Capacity Building) v oblasti odmínovania v Iraku, v rámci ktorého pôsobia slovenskí vojaci. Projekt pripravil špecializovaný tím pracovníkov ministerstva obrany a generálneho štábu v súčinnosti so Stálou delegáciou SR pri NATO. Ministerstvo obrany SR vyrokovalo prísľub na refundáciu tohto projektu v plnej výške, čo znamená, že slovenským daňovým poplatníkom ušetrí celkovo až 1 038 000 eur. „Naši spojenci aj takýmto spôsobom vyjadrili, ako vysoko hodnotia náš príspevok ku globálnej bezpečnosti. Fakt, že občanom môžeme ušetriť viac než milión eur zo štátneho rozpočtu, je dôkazom toho, že rezort obrany pod vedením Slovenskej národnej strany sa snaží o efektívne využívanie prostriedkov občanov Slovenskej republiky,“ zdôraznil minister obrany SR Peter Gajdoš. Na projekt pre Irak sa rozhodli Slovensku v rámci Zvereneckého fondu DCB prispieť Nemecko, Holandsko, Taliansko, Luxembursko a Chorvátsko. Je to nielen prejav spolupatričnosti, ale aj vysokého ocenenia práce našich vojenských inštruktorov v Iraku v oblasti odmínovania. Slovenskí vojaci v Iraku školia príslušníkov domácich bezpečnostných zložiek nielen v oblasti odmínovania, a to v kempe Besmayah, ale v spolupráci s Poľskom aj v oblasti výcviku údržby a opráv sovietskej vojenskej techniky v kempe Taji. Pôsobenie Ozbrojených síl SR v Iraku sa realizuje v rámci tzv. výcvikovej nebojovej aktivity NATO so súhlasom Irackej republiky. V pondelok 5. marca 2018 navštívil slovenských vojakov pôsobiacich v Iraku na základni Besmayah, kde pôsobia aj príslušníci kanadských a španielskych ozbrojených síl, generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

● V priestoroch prešovského leteckého útvaru sa 6. marca za prítomnosti veliteľa vzdušných síl generálmajora Ľubomíra Svobodu uskutočnilo veliteľské zhromaždenie veliteľa vrtuľníkového krídla. Zastupujúci veliteľ vrtuľníkového krídla pplk. Peter Kríž vyhodnotil disciplínu, rozbor škôd, analýzu dopravnej nehodovosti a chorobnosti. Oboznámil veliteľov a náčelníkov so zámerom výcviku a cvičení v roku 2018. Generálmajor Svoboda vybraným príslušníkom krídla odovzdal pamätné medaily k 25. výročiu vzniku OS SR. ● Druhý marcový týždeň sa vo Výcvikovom a testovacom centre RCHBO v Zemianskych Kostoľanoch uskutočnil výcvik vyčlenenej čaty RCHBO rožňavského práporu pre použitie v rámci 12. mechanizovanej práporovej skupiny. Hlavným cieľom bolo precvičiť základnú a nadstavbovú úroveň zručností, zlepšiť vedomosti a nadobudnúť potrebné zručnosti pri výcviku s náhradnými toxickými chemickými látkami. ● V knižnici posádkového klubu Trenčín bola 6. marca pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sprístupnená výstava Žena vo výtvarnom umení. V dielach prevažne slovenských autorov predstavuje ženu v jej najrôznejších podobách. ● Zástupca veliteľa prešovského vrtuľníkového krídla pplk. Peter Kríž prijal 6. marca štvorčlenný inšpekčný tím z Ukrajiny. Išlo o vyhodnocovaciu návštevu deklarovaného miesta podľa prijatého notifikačného formátu Viedenského dokumentu 2011. ● Posádkový klub Bratislava srdečne pozýva do priestorov na Dulovom námestí na výstavu výpočtovej, obrazovej, zvukovej vojenskej a fotografickej techniky, prístrojov a zariadení pre domácnosť Retro, ktorá sa koná od 1. marca do 30. apríla. Prístupná je denne okrem soboty a nedele od 8:00 do 15:00 h. ● V ružomberských kasárňach sa 3. marca konal slávnostný nástup pri príležitosti personálnej výmeny na poste veliteľa Základne nasaditeľných KIS. Plukovník Štefan Pobijak, ktorý odchádza plniť úlohy na Veliteľstvo pozemných síl OS SR, 1. marca odovzdal velenie plukovníkovi Mariánovi Šantovi. ● Ministerstvo upozorňuje na presuny vojenskej techniky zahraničných ozbrojených síl od 12. do 18. marca. Plánovaných je 29 cestných presunov, predovšetkým presun maďarských a srbských vojakov v rámci rotácie misie UNFICYP a presun amerických a poľských vojakov v súvislosti s prepravou materiálu. Upozorňujeme aj na presuny OS SR na trase Rožňava – Lešť a späť, Rožňava – Zemianske Kostoľany a späť, Rožňava – Zemianske Kostoľany – Lešť, ako aj prepravu nadrozmerného nákladu techniky na trase Trebišov – Martin, Trebišov – Centrum Výcviku Lešť, Trebišov – Poľné cvičisko Ozorovce, Trebišov – Vojenský výcvikový priestor Kamenica nad Cirochou, ako aj na trase Hlohovec – Vojenský výcvikový priestor Kolíňany.

O regionálnej spolupráci

(7. marca) 878. rokovanie Fóra pre bezpečnostnú spoluprácu OBSE pod vedením Slovenskej republiky ako predsedajúcej krajiny pokračovalo diskusiou o vojenskej regionálnej spolupráci so zameraním na vojenskú a obrannú spoluprácu V4. S prezentáciou výsledkov najmä vyšehradskej spolupráce vystúpil predstaviteľ súčasnej predsedníckej krajiny V4 Maďarska György Rábai, vedúci sekcie pre obrannú politiku na ministerstve obrany. Za SR ako nasledujúcu predsednícku krajinu V4 od júla tohto roka vystúpil politický riaditeľ Ministerstva obrany Slovenskej republiky Bohuš Kuchta. Obaja sa zamerali na zhodnotenie doterajšej obrannej a vojenskej spolupráce krajín V4 a Stredoeurópskej iniciatívy. Za veľký úspech V4 v oblasti obrany považuje SR nedávno zavŕšený proces prípravy zmluvy medzi SR a ČR o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru. Slovensko tiež informovalo, že ministerstvo obrany plánuje posilniť svoju úlohu pri koordinácii pozícií v oblasti spolupráce medzi NATO a EÚ, ako aj pri budovaní bojovej skupiny EÚ. V agende EÚ nám ide predovšetkým o zvýšené úsilie pri výmene skúseností zo spolupráce v PESCO a naštartovaní diskusie o možnostiach spoločného projektu PESCO v druhej vlne projektov.

Kurz taktickej medicíny

(5. marca) V priestoroch ÚVN SNP Ružomberok – FN a ÚHL OS SR Ružomberok – pracovisko Liptovský Mikuláš sa uskutočnil pilotný kurz taktickej medicíny. Vznikol v širokej spolupráci oboch organizácií, príslušníkov vojenského zdravotníctva pozemných síl, vzdušných síl a 5. PŠU. Zameraním na poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti v taktickom prostredí reflektoval požiadavky OS SR na prípravu zdravotníckeho personálu pre operácie medzinárodného krízového manažmentu. Je určený pre príslušníkov vojenského zdravotníctva s minimálnou odbornou spôsobilosťou v zdravotníckom povolaní sestra a zdravotnícky záchranár. Okrem príslušníkov OS SR sa na kurze zúčastnil aj príslušník Veliteľstva výcviku – Vojenskej akadémie Vyškov Armády ČR.

Spomienka na generálov

(6. marca) Príslušníci generálneho štábu s Klubom generálov SR a zástupcami Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov si položením vencov k Pamätníku zmierenia na nádvorí Kutuzovových kasární v Bratislave pripomenuli pamiatku štyroch slovenských generálov Rudolfa Viesta, Jána Goliana, Štefana Jurecha a Augustína Malára, popravených v koncentračnom tábore Flossenburg v marci 1945. Historické súvislosti v príhovore pripomenul generálporučík v. z. Peter Vojtek. Po záverečných slovách ordinára Františka Rábeka zazneli tóny vojenskej večierky.

Ministerstvo spúšťa kampaň na podporu dobrovoľnej prípravy

(5. marca) Ministerstvo obrany SR spúšťa marketingovokomunikačnú kampaň, zameranú na zvýšenie povedomia verejnosti o dobrovoľnej vojenskej príprave. Cieľom je osloviť čo najviac mladých ľudí, vzbudiť v nich záujem o obranu vlasti a posilniť ich vlastenectvo. Heslo kampane znie: Naša vlasť potrebuje každého z nás – aj teba! „Je najvyšší čas zamyslieť sa nad tým, ako vzbudiť v mladých ľuďoch záujem o obranu vlasti a zároveň ich osloviť, aby ju vnímali ako svoju česť a povinnosť,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš. V rámci kampane pripravil rezort obrany prezentačné video o dobrovoľnej vojenskej príprave, ktoré sa bude premietať v krajských mestách v sieti kín už od polovice marca. Video bude rezort šíriť aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook a YouTube. V krajských mestách budú umiestnené billboardy na autobusových a vlakových staniciach a časť áut regrutačných skupín a ministerstva obrany bude ozna-

eBULLETIN MO SR

čená vonkajším polepom. Pripravené sú tiež odborné prednášky a branné súboje študentov stredných škôl. Brožúrkami a plagátmi rezort obrany osloví všetky stredné a vysoké školy na Slovensku, ako aj odbory školstva na krajských úradoch, úrady práce a obce. V súčasnosti rezort rieši mediálne partnerstvá a na deň spustenia regrutácie pripravuje tlačovú konferenciu. Dobrovoľnú vojenskú prípravu bude propagovať aj v mesačníku Obrana. Dobrovoľná vojenská príprava je určená pre mladých ľudí, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik, aby získali zručnosti a vedomosti, nevyhnutné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu. Počas 11-týždňového výcviku majú frekventanti bezplatné ubytovanie a stravovanie a preplatené cestovné náklady. Počas výcviku im OS SR zapožičajú výstroj a výzbroj. Za absolvovanie dobrovoľnej vojenskej prípravy dostanú viac ako 1 100 eur.

5. - 11. marca 2018

eBulletin 11/2018  

eBulletin 11/2018

eBulletin 11/2018  

eBulletin 11/2018

Advertisement