Page 1

!!5

Еِ ηᑉ߃ߞЬਔǴΓΓ೿ћӴ‫؂‬ϺԐ΢ ‫ܜ‬΋٤ਔ໔рٰ᠐ဃ࿶‫ک‬ᛗ֋ǶӴ‫ޕ‬ၰ೭ ࢂࡐख़ा‫ޑ‬ǴёࢂӴᔈбόٰǶӢࣁӴ‫ޑ‬ ΢੤ਔ໔ࢂ΢ϱΖਔǴ‫܌‬аϖਔъ൩ाଆ ‫׉‬ǶӭᅵъλਔჹӴٰᇥჴӧϼख़ाΑǴ ց߾Ӵ൩཮᏾Ϻ೿ᓐܶတ๞Ƕ ӴΞ၂ၸӧϱᑧਔ໔‫ܜ‬ъλਔ๏ ઓǶ೭ኬচҁόᒱǴѝࢂԖਔӴा‫ډ‬ሌՉ ѐǴ‫ޣ܈‬ा৾๙ᒮѐঅ౛Ǵ‫ޣ܈‬πբ୴ᑈ ӵξǴ‫ޣ܈‬ӴऊΑܻ϶Ӆ຾ϱᓓǶࡕٰΓ Γ೿ᇥӴό഻៿ᆶΓҬ۳Ǵѝᆅྶᕭӧᒤ Ϧ࠻္᠐ဃ࿶Ƕ Π੤ϐࡕǴ྽ฅࢂццԆԆѐວ๼ǵ ᔒًӣৎǵ଺໭ǴᗋԖఁ΢‫཮ޑ‬᝼‫ک‬ᆫ ཮Ƕ‫؂‬Ϻ‫ډ‬ΑനࡕǴӴ೿โੲΚᅰǴѝૈ ୼ॹᓐ൩ᅵǶԖ΋ϺӴ‫ৣށޑ‬ӧᖱၰύፋ ‫؂ډ‬ϺᡫঅǴӴ൩ག‫ࡐډ‬ϣ‫ސ‬ǴࣗԿགྷ নǶӴёа࡛ኬ଺ǻ ౪ф‫ོޥ‬ϛȂԤ೨ӻஅ࿜৶഍჋υᑗΙ ኺȄؐР᡹ওȂ࢐அ࿜৶ҡࣀϛശ‫ڧ‬௰தȂࠓ άശЍΡᄂ፺‫ٱޟ‬௑Ȅ !‫ܚ᠌ގ‬Ԥȅ፜ϼᙚӟ‫ڷ‬Ѵ༈


6 ⫽⃐

␠ᔺ !

Ιȃശ१ौ‫ٱޟ‬ ෆငԤΡ୰БպȞT. J. BachȟȈȶБպ ിρȂձᇄડӣ՗೻ቄӻԑȂឈுᆰࡻؐЈ᡹ ও࢐ཕ‫پ‬ཕܾȂᗙ࢐ཕ‫پ‬ཕᜲȉȷ Бպിρӱ๎Ȉȶ༣Ȃ‫ีר‬౪Ȃ‫ר‬ঈ೽ல ഍ོ‫ܪ‬ਢ໢‫پ‬ୈ‫ר‬ঈឈுശ१ौ‫ٱޟ‬Ȅȷ ӵυᑗ᠙‫پ‬Ȃ೻ѯၗ൷჋೰രԂȈȶυᑗȂ ԃ‫ݎ‬ձઍ‫ޟ‬ᇯ࣏ડ࢐٥ቄ१ौȂձ൷ོ‫ܪ‬ਢ໢ ๝᳾Ȅձ࢐এᚽஅ࿜৶Ȃձ࢐এ৯ࠐ‫ޟ‬அ࿜ ৶Ȅȷծ঑षԂ૖ϚӔད჋᠙َኚࡥ‫ޟ‬ЮᒑҌ ೰ԂՌ‫ؽ‬Ȃζ೨൷ོ᠙َԂ‫ޟ‬ЈЮᄇԂᇳȈ ȶυ ᑗȂձ‫ޟ‬ҡࣀӻቄԔ࿩ᆧ஻Ȃӑ‫רپ‬೻၇֑Ȃ Ӱ࣏ձሯौᔓօȄᡱ‫ר‬ঈΙӣ७ᄇ֑ȂձؐЈ ‫ٷ‬ณሯौ‫ޟר‬ᔓօȄ‫ר‬དྷձȂ‫ה‬ఖ߆ਢ໢ၭձ ΙଔȄ‫ר‬ϫདୈձ‫ޟ‬ԁ݉ЄȄԃ‫ݎ‬ձ൉᠍Ȃ‫ר‬ ঈ݂Ԟَ֑Ȋȷ υᑗԤ‫ؠ‬Ԥ‫ܪ‬ਢ໢‫پ‬ୈԂឈுശ१ौ‫ޟ‬ ‫ٱ‬ȉԂலலӰ࣏Ԕ࿩ՄϚӬԞᓡȂԤਢ೿Ͽᓡ ζ៫ϚΰӬȄ೻Ϛ൷࢐Ӱ࣏Ԃឈுώհ‫ོڷ‬ដ ШΙЈέႳ໻‫؁‬१ौ༝ȉଶߨυᑗጂ߬‫ؠ‬Ԥ ᡹ওԂ൷ࣀϚԙȂ֏ࠌԂҗሉ഍‫ܪ‬Ϛюਢ໢๝ ડȄ

!‫ܚ᠌ގ‬Ԥȅ፜ϼᙚӟ‫ڷ‬Ѵ༈

如何靈修  

如何靈修 - 第一章

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you