Skiffer för byggnation

Page 1

SWE l ENG

Minera Skifer

Skiffer fรถr byggnation Schist for buildings

VOL.1

mineraskifer.noSkiffer fรถr byggnation Schist for buildings DESIGN OCH PRODUKTION/ DESIGN AND PRODUCTION Geelmuyden Kiese TRYCK/PRINTING Trykkservice AS KONTAKT/CONTACT Minera Skifer AS 7340 Oppdal Norway Telephone: +47 72 40 04 00 Fax: +47 72 40 04 01 Mail: info@mineraskifer.no mineraskifer.no

LJร MERKET MI

65

20

06

41 Tr y k k s a k

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S


4

Kvalitetsskiffer från ­skandinaviens ledande ­skifferproducent Quality quartzite and phyllite from the leading Scandinavian producer

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


Skifferstuga med ­hällar av Ottaskiffer. ­Parallellogrammen ger en modern kontrast till den vilda terrängen. ­Hällarna vill få Ottaskifferns ­karakteristiska gyllene patina över tid. Cabin covered in Otta schist. The parallellogram shapes, add a geometric and futuristic constrast to the wilderness location. A golden patina is ­developing and will become more apparent with time.

5


Skifferblock i brottet. Skiffer är ­material med lager. I bakgrunden mot nord ser vi Drivdalen mot ­Oppdals centrum.

Blocks of schist in the quarry. Schist is a layered/stratified natural stone. In the background, in the direction of the center of Oppdal, lies the valley Drivdalen.

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


MINERA SKIFER l MINERA SKIFER

M

inera Skifer är Skandinaviens största skifferproducent. Vi skapar v­ ackra byggmaterial av skandinaviska ­bergarter som är många hundra miljoner år gamla. Mineras 145 anställda producerar varje år 300 000 kvadratmeter skiffer. Två ­tredjedelar av skiffern kommer från Norge – 150 000 kvadratmeter från Oppdal och ­ 50 000 ­kvadratmeter från Otta – och en tredjedel kommer från Offerdal i Sverige. 2014 omsatte företaget cirka 150 miljoner kronor. ­Huvudkontoret finns i norska Oppdal. Minera Skifer tillverkar både ­moderna och klassiska material till byggindustri, ­trädgårdar och offentliga anläggningar. Våra allra mest exklusiva produkter exporteras till alla v­ ärldsdelar. Mineras skiffer pryder mytomspunna kulturbyggnader som Louvren i Paris, vackra hus som Boston Public Library, och skapar förförande interiörer i butiker som Prada, Porsche och diamantkedjan Hearts on Fire. Skiffer från Minera är ett rakt igenom hållbart byggmaterial. När skiffern sitter på plats kräver den knappt något underhåll. Den har lång livslängd och kan ofta åter­ användas. Utvinning och bearbetning av stenen kräver lite energi eftersom mycket av ­jobbet görs ­manuellt. Alla Mineras p ­ rodukter är CE-märkta. I EDP-­miljödeklarationer ­dokumenteras att skiffern är miljömässigt hållbart material. •

M

inera Skifer is the largest schist ­manufacturer in Scandinavia. We create stunning building ­materials from Scandinavian rock, quartzite and ­phyllite, that are several hundred million years old. Our 145 employees yearly produce over 300 000 square meters of schist, half in our quarry in Oppdal Norway, 50 000 square meters in nearby Otta, and 100 000 square meters in Offerdal in Sweden. Our head­ quarter are located in Oppdal. Annual sales 2014 was NOK 150 million. We extract and shape both modern and traditional materials for buildings, gardens and public spaces. Our high end products can be found on landmark buildings across the world. From the Louvre museum in Paris, to Boston Public Library and seductive interiors of shops like Prada, Porche and the diamond chain Hearts on Fire. Schist from Minera represents natural beauty, uniqueness and sustainability. Our schist building materials are highly sustainable. The crafting of our stone products requires little energy and is to a large extent done manually through traditional methods. Once in place, Minera schist requires little or no maintenance. The stone has a long life and can in many cases be reused. All our products carry CE marking. Sustainability is ­documented in our EDP environmental ­product declarations. •

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S

7


SKIFFERNS HISTORIA l THE HISTORY OF SCHIST

8

M

inera Skifer bygger på flera hundra år av hantverkstradition. Redan på 1400­-talet använde människor skiffer som byggmaterial. Skiffern var ett ­mångsidigt och pålitligt material. Den var solid, tålde v­ äder och vind, och var väl lämpad för det k ­ ärva ­nordiska klimatet. Skiffern kunde användas till så mycket. Den passade till tak och ­murar. Skifferhällar användes till trappor, golv, under­ lag och bås i ladan och passade bra på golvet i ­mejeriet. Stenen tålde mjölksyran utan problem.

M

inera Skifer is founded on ancient traditions of Norwegian crafts­ manship. Already in the 15th century people used schist as a local building material. Schist was versatile and reliable. It was solid, resistant to wind and weather, and well suited for the rough Nordic climate. It had numerous useful applications. Schist was used for roofs and walls, for steps, flooring and paving. In farms is was used as stall dividers in cowsheds. Milking parlors and dairies were common in

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


9

Samarbete med tillit. Morten Skaslien svingar släggan medan far hans, skiffergrundaren Olaf Skaslien håller mejseln och är beredd att dela ­skifferblocken. Trusting cooperation. Morten Skaslien lifts the sledgehammer. His father, founder and entrepreneur Olaf Skaslien, holds the chisel and is ready to split the block.

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S


Olaf Skaslien tar en paus i backen av banan som går från brottet och ner till dalbotten. ­Innan det blev väg upp till brottet så var banan ett viktigt transportmedel. ­Bilden är från 50-talet. Olaf Skaslien takes a break on the cablecar connecting the quarry with the valley. Until the road to the quarry was built, the cablecar was an important means of transportation. The photo is from the 1950´s. 10

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


Eftersom sten är tungt att frakta ­användes skiffern helst nära platsen där den bröts. På den tiden var hästen det enda ­transport­medlet, men efterhand kunde brott som låg nära havet utnyttja sjötransport. ­Skifferverksamheten blev industriell och skiffern blev v­ anligare i ­kustområdena. Först med järnvägens ­uppbyggnad blev skiffer vanlig i hela landet. Kommersiell skifferproduktion inleddes i Norge i mitten av 1800-talet och ­industriell produktion startades upp i Otta 1875, i ­Offerdal 1949 och i Oppdal 1923. Minera Skifer är idag etablerat vid de största skifferförekomsterna och e­ xporterar produkter till hela världen. Med m ­ odern ­produktionsteknik och utrustning tar vi ett hantverk med djupa rötter i norsk b ­ yggtradition in i framtiden. •

the past, and schist tolerated the lactic acid very well. The use of schist mostly catered to local needs, and with horses as the only means of transport, there was a limit to how far heavy schist materials could be ­transported. ­Eventually sea transport allowed ­quarries close to the sea to become industrial ­operations, and schist became more wide­ spread in the coastal areas. The development of railways opened up new and large markets, and paved the way for more recent expansion. Minera Skifer is now based close to the biggest schist deposits and export ­products all over the world. Modern techniques and ­equipment continue a tradition with deep roots in Norwegian building traditions. •

11

Olaf Skaslien jobbar med test-produktion av knäckt skiffer. Han testar olika knäckmetoder. Founder Olaf Skaslien is testing new ways to break schist.

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S


SKIFFERTYPER l TYPES OF SCHIST

OPPDALSKIFFERN används m ­ ycket fl ­ itigt

OPPDAL is frequently used in everything from

OTTASKIFFERN har använts i många

OTTA PHYLLITE has been used in a number

OFFERDALSKIFFER används över hela

OFFERDAL QUARTZITE is used worldwide

i allt från privata trädgårdar och b ­ ostäder till större projekt tack vare sina ­kvaliteter och för att den är så lätt att ­bearbeta. Några exempel på lyckade projekt är ­Umeda Sky Building i Osaka, Vigelandsparken, ­Universitetshagen och Mortensruds kyrka i Oslo, Radisson Blu Resort i Trysil, Järnvägsstationen i Sevilla, Krystallen i ­Köpenhamn, Statnett Strinda i Trondheim, Moesgaard ­Museum i Århus, FMC ­Technologies i ­Ågotnes, Myklebust Sjøbad utanför Stavanger och Skifer Hotel i Oppdal. 12

e­ xklusiva projekt som till exempel ­Cartier-, ­Porsche- och Hearts On Fire-butiker runt om i världen, Van Gogh-museet i ­Amsterdam, ­S­candinavian Golf Club i Köpenhamn, Boston Public Library i USA, Tautra ­Mariakloster, ­Tjuvholmen, Ensjö T-banestation, Munch­ museet och Henie-Onstad Kunstsenter i Oslo, Örland kulturhus, Oslo Lufthamn ­Gardermoen, Nordea Bank och NOVO ­Nordisk hovedkontor i Köpenhamn, Universitetet i Utrecht, JP Plaza i Hongkong och Judiska museet i Berlin. världen och förekommer i många ­betydelsefulla projekt. Du hittar den bland ­annat i Van ­Abbemuseum i Eindhoven, La scéne Nationale i Guadeloupe, Copperhill Mountain Lodge i Åre, Piazza Strassbourgh , Valby ­Vandkulturhus i Köpenhamn, Palanga Spa Design Hotel i ­Litauen, Östersund Torg, Vallentuna Bibliotek och kulturhus, Zlatan Ibrahimovic’s jaktvilla i Åre, Storfjord Hotel i Ålesund, Djurgårdsbrons Sjöcafé i Stockholm, Älvsjö Torg och Maritimo Passeo i Barcelona. •

private gardens and homes to major projects, due to its qualities and because it is so easy to work with. Among the grand projects worth mentioning are Umeda Sky Building in Osaka, Frogner Park, The University Garden and Mortensrud Church in Oslo, Radisson Blu Resort in Trysil, the Train Station in Seville, the C ­ hrystal in Copenhagen, Statnett Strinda in Trondheim, the M ­ oesgaard Museum in Århus, FMC T ­ echnologies in Ågotnes, Myklebust Sea Bath outside S ­ tavanger and Skifer Hotel in Oppdal. of upscale projects such as Cartier, Porsche and Hearts On Fire shops around the world, the Van Gogh Museum in Amsterdam, the ­Scandinavian Golf Club in Copenhagen, Boston Public Library in the United States, the Tautra Maria Monastery, Tjuvholmen, Ensjø Subway Station, the Munch Museum and the Henie-Onstad Art Centre in Oslo, Ørland Cultural Center, Oslo Airport, the headquarters of Nordea Bank and NOVO Nordisk in Copenhagen, University of Utrecht, JP Plaza in Hong Kong and the Jewish Museum in Berlin. and in a number of significant projects. It can be found, for instance, in the Van Abbemuseum in Eindhoven, the Scène Nationale of ­Guadeloupe, the Copperhill Mountain Lodge in Åre, Piazza, Strasbourg, Valby Water ­Cultural Center in Copenhagen, Palanga SPA and Design Hotel in Lithuania, Østersund Square, Vallentuna Library and Culural House, Zlatan Ibrahimovic's hunting lodge in Åre, Storfjord Hotel in Ålesund, Djurgårdsbrons Sea cafe in Stockholm, Älvsjö Square and Maritimo Passeo in ­Barcelona. •

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


Oppdal Natur l Natural

Otta Pillarguri Natur l Natural

Offerdal Natur l Natural

13

Oppdal Antikborstad l Antique brushed

Otta Pillarguri Borstad l Brushed

Offerdal Antikborstad l Antique brushed

Oppdal Silkeborstad l Silk brushed

Otta Pillarguri Slipad l Honed

Offerdal Slipad l Honed

Otta Rost Natur l Rust Natural

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S


OPPDALSKIFFER har olika

14

ljusa ­gråtoner och en varierande ­ytstruktur. Skiffern är slitstark, tidlös samt underhållsfri och lämpar sig för både inomhus- och utomhusbruk. Skiffern är mycket enkel att forma och kan lätt ritsas och därefter knäckas/huggas upp så att man får en nästan vinkelrät rustik kant. Därför lämpar sig skiffer bra till produkter där kanten ska vara synlig, som till exempel trappsteg och murar. Den passar också bra till både beläggning och fasad utomhus, och inte minst till golv och väggar. I ­borstat flisformat är Oppdalskiffer ett naturmaterial som är helt unikt med sitt särpräglade men ändå ­diskreta, skandinaviska uttryck. • Ljusgrå med färgvariationer • Frostsäker och syrabeständig • Klimattålig • Tål hög belastning • Lätt att forma Ålder: 750 miljoner år Förekomst: Restfonna, sydöst om Oppdal

OPPDAL QUARTZITE has several

shades of light grey. The natural stone is durable, timeless and maintenance free, and is suitable for both indoor and outdoor use. The natural stone is very easy to shape, and is easily scored and then broken, resulting in an a­ pproximately perpendicular, rustic edge. It is therefore suitable for products where the edge is visible, such as stair treads and bricks. It is also a great stone for out­ door paving as well as facades, not to ­mention for floors and walls. In brushed tile finishes Oppdal ­Quartzite is a natural m ­ aterial that gives a unique look with its ­distinctive, yet discreet, ­Scandinavian look. • • • • •

Light grey with colour variations Frost resistant and acid resistant Climate resistant Endures heavy loads Easy to shape

Age: 750 million years Occurrence: Restfonna, Southeast of Oppdal

OTTASKIFFERN är unik

i sitt slag bland världens alla skiffertyper. Karaktäristiskt för O ­ ttaskiffern är rosetterna av svarta amfibolkristaller och de små ­kristallerna av granat. ­Ottaskifferns glimmer och färgspel ger den ett unikt uttryck som gör den lämplig att använda i ­offentliga och privata prestige­ byggnader. Den lämpar sig mycket väl som tak och fasad samt som interiörsten till golv och väggar i alla typer av rum. Otta finns också i rostfärg. Den svarta Ottaskiffern vill gradvis uppnå en gyllene patina över tid om den används utomhus. • Mörkt koksgrå/svart • Frostsäker och syrabeständig • Klimattålig • Tål hög belastning • Vacker tredimensionell yta skapad av glimmer, hornblände och granatkristaller • Gyllene patina Ålder: 460 miljoner år Förekomst: Pillarguripiggen, Otta, Norge

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


OTTA PHYLLITE is unique in

its kind among all types of schist worldwide.­Characteristic of Otta Phyllite are the rosettes of black amphibole crystals and the small garnet crystals. The mica and play of colours gives Otta Phyllite a unique look, making it suitable for use in public and private prestige buildings. It is very suitable as a roof and facade, and as an interior stone for floors and walls in all types of rooms. Otta is also available in rust colour. The black Otta Phyllite will gradually achieve a golden ­patina over time if used outdoors. • Dark charcoal grey/black • Frost resistant and acid ­resistant • Climate resistant • Endures heavy loads • A beautiful three-dimensional surface made of mica, horn­ blende and garnet crystals • Golden patina

OFFERDALSKIFFERN är en hård

och solid byggsten med en ­småvågig, mörkgrå yta. Den ­slipade ytan har varierande gråtoner. Stenen lämpar sig väl till fasader, golv, ­trappor och simbassänger/spa. Tack vare sin höga slitagetålighet och halksäkerhet ­lämpar den sig också särskilt bra i vältrafikerade områden.

OFFERDAL QUARTZITE is a

hard and solid building stone with a rippled, dark grey surface. The honed finish has varying shades of grey. The stone is suitable for facades, floors, stairs and pools/spas. Due to its high wear and skid resistance it is also highly suitable for use in areas with heavy traffic flow.

• Mörkgrå • Frostsäker och syrabeständig • Mycket klimattålig • Tål hög belastning • Småvågig yta • Vacker reflekterande yta

• • • • • •

Ålder: 650 miljoner år

Age: 650 million years

Förekomst: Finnsäter, norr om Krokom i Offerdal

Occurrence: Finnsäter, North of Krokom in Offerdal

Age: 460 million years Occurrence: Pillarguripiggen, Otta Norway

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S

Dark grey Frost resistant and acid resistant Very climate resistant Endures heavy loads Rippled surface texture Beautiful reflective surface

15


KANTER l EDGES SÅGAD

Skiffer som är sågad får en helt slät, vinkelrät och exakt kant. Kantfärgen blir ljusare än färgen på skifferns yta.

SAWN

The stone is sawn, giving a completely smooth, perpendicular and precise edge. The colour of the edge is lighter than the colour of the natural stone surface.

HUGGEN

Skiffer är ritsad och knäckt – liknande princip som vid delning av en glasskiva. Kanten blir grövre än för en sågad kant, men fortfarande ganska exakt. Färgen stämmer väl mot skifferns naturliga yta. 16

BROKEN

The stone is scored and then broken – similar to the principle of cutting a sheet of glass. The edge is rougher than a sawn edge, but still quite precise. The colour of the edge matches the schist’s natural colour.

RÅHUGGEN

Skiffer huggs utan f­ öregående ­ritsning (brottanvisning). Kanten liknar en huggen kant, men blir n­ ågot grövre och mindre ­regelbunden.

RAW-BROKEN

The stone is broken without prior scoring. The edge resembles a ­broken edge, but is somewhat rougher and less even.

NATUR

Kanten bearbetas inte, utan ­levereras som naturen skapat den. Den kan ha olika färger och ­varierar i grovlek och korrekthet.

NATURAL

The edge is not processed – it is untouched as it comes naturally. It may have different shades of colour, and vary in roughness and evenness.

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


17

SÅGAD

Skiffer som är sågad får en helt slät, vinkelrät och exakt kant. Kantfärgen blir ljusare än färgen på skifferns yta.

KLIPPT

Skiffern klipps med en skiffersax, vilket ger en relativt jämn, sned och rustik kant.

NATUR

Kanten bearbetas inte, utan ­levereras som naturen skapat den. Den kan ha olika färger och ­varierar i grovlek och korrekthet.

SAWN

The stone is sawn, giving a completely smooth, perpendicular and precise edge. The colour of the edge is lighter than the colour of the natural stone surface.

GUILLOTINED (CUT)

SÅGAD

Skiffer som är sågad får en helt slät, vinkelrät och exakt kant. Kantfärgen blir ljusare än färgen på skifferns yta.

NATUR

The natural stone is guillotined using scissors giving it a relatively even, slanting and rustic edge.

Kanten bearbetas inte, utan ­levereras som naturen skapat den. Den kan ha olika färger och ­varierar i grovlek och korrekthet.

NATURAL

* Kan också levereras med huggen kant

The edge is not processed – it is untouched as it comes naturally. It may have d­ ifferent shades of colour, and vary in roughness and evenness.

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S

SAWN

The natural stone is sawn, giving a completely smooth, perpendicular and precise edge. The colour of the edge is lighter than the colour of the natural stone surface.

NATURAL

The edge is not processed – it is untouched as it comes naturally. It may have different shades of colour, and vary in roughness and evenness. * May also be delivered with a broken edge


18

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


NY MURSTEN l NEW BRICKS

M

inera Mursten är en ny och lovande produkt från Minera. Här får du skifferns naturliga skönhet kombinerat med den enkla och mångsidiga ­användningen av vanlig mursten. Antingen det är en rustik vägg på en stuga i ­hög­fjällen eller en finpolerad fasad i storstaden, med Minera Mursten får skiffer helt nya ansikten och ­användnings­områden. För att ge dig lust att testa, har vi gjort arbetet lättare. Vi har sågat baksidan av skifferstenen för att ge alla stenarna samma djup. Därmed kan du enkelt bygga en fasad, eldstad eller vägg av natursten. Inomhus och ­utom­hus. Att använda Minera Mursten är inte svårare än att använda vanlig mursten. Minera Mursten får du i olika uttryck och färg­ sorteringar. Du kan skapa en grov eller slät yta och du kan välja mellan en färg och färgvariation. Se nya ytor växa fram. Prova det oprövade. •

M

inera Brick is a new and promising schist product. It combines the natural beauty of schist with the ease of use of traditional bricks. Be it a rugged wall on a mountain cottage, or a smooth metropolitan facade, with Minera Brick, schist gets entirely new looks and applications. To tempt you into trying, we have made your job easier. We have sawed the back edge of the schist stones, giving all stones the same depth. Therefore you can now, more ­easily than ever, build a schist facade, fireplace, or wall, indoors as well as outdoors. Using Minera Bricks is no more complicated than using regular bricks. Minera Bricks come in multiple varieties and colours. You can create a rough or smooth surface, and chose between monochrome or shades of grey. See new surfaces arise, and try the unproven. •

ANVÄNDNING • Inomhus används stenen som ­­­väggskorstens- och spisbeklädnad. • Utomhus används den huvudsakligen till fasader och beklädnad. • Murstenen kan användas som murat sättsteg i trappor. • Mursten från Minera kan muras med eller utan fog. • Med fog murar man utifrån samma principer som för andra murverk, till exempel tegel eller betong. • Utan fog torrmurar man utan bruk mellan murstenarna. Bruket används bara som bindemedel på stenens baksida och kommer därför att vara osynligt.

USAGE • Indoors Minera Bricks are used for blending walls, fireplaces and chimneys. • Outdoors Minera Bricks are used for facades and blending. • The bricks can be used to build risers in stairs. • Minera Bricks can be mounted with or without joints. • With joints, the bricks are mounted according to common masonry principles for bricks. • Without joints, you mount a dry wall using no cement between the bricks. Fixative is applied behind the bricks and will not be visible.

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S

19


MINERA RÅ RÅ är, som namnet antyder, Mineras mest rustika mursten. Den har ett grovhugget och vilt uttryck. Minera RÅ är råhuggen för hand, både på stenens framsida och på kanterna. Med mursten i olika längd får du en levande, naturlig mur. Rå är mest lämpad att muras med fog eftersom den har varierande höjd. Mot hörn och avslut anpassas längden enkelt med hammare och mejsel. Det är fördelaktigt att använda stenar med olika höjd i samma lager, både för variationens skull och för att utnyttja murstenarnas höjdskillnader. • Råhuggen framsida och kant, sågad baksida. • Fast djup på 10 cm. • Längd varierar mellan 40 och 120 cm. • Höjd varierar mellan 3 och 6 cm. • Två färgvarianter: LYS (ljus Oppdal) och MIX (20% andel mörkare Oppdal). 20

MINERA RÅ RÅ means raw in Norwegian. Like the name suggests, RÅ is Mineras roughest brick. Raw- broken by hand on the front and at the ends, it has a rugged and wild look. Brick in different lengths emphasizes the lively, natural style. RÅ is best built with joints, as stones have varied heights. At corners and endings, length is adjusted using hammer and chisel. It is sensible to use stones of ­different lengths in the same row, both for a lively look, and to make use of stones of different heights. • Raw-broken front and ends, sawn backside. • Fixed depth of 10 cm. • Length varies between 40-120 cm. • Height varies between 3-10 cm. • Two color variations; LYS (light Oppdal) and MIX (20% share of darker Oppdal).

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


21

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S


MINERA RUSTIKK Denna handhuggna mursten är den gamla fina klassikern som aldrig blir omodern. När man hör ordet "skiffermur" är det just denna mur många tänker på. Det nya är att muren tack vare sågade baksidor och jämna djup är mycket enklare att bygga. Ett exakt djup på 10 cm tillsammans med huggna kanter och framsidor ger en sten med hög precision. RUSTIKK mursten är bäst lämpad att muras med fog eftersom den har varierande höjd. Mot hörn och avslut anpassas längden enkelt med rits, hammare och mejsel. Det är fördelaktigt att använda stenar med olika höjd i samma lager, både för variationens skull och för att utnyttja murstenarnas höjdskillnader.

22

• Huggen framsida och kant, sågad ­baksida. • Djup på 10 cm. • Längd varierar mellan 40 och 120 cm. • Höjd varierar mellan 3 och 10. • Två färgvarianter: LYS (ljus Oppdal) och MIX (20% andel mörkare Oppdal).

MINERA RUSTIKK This hand broken stone is the good old classic that never goes out of style. Hearing the words schist wall, many will think of this particular wall. The new thing is that the bricks have sawn backs and identical depths, making it easier than ever to raise such a wall. Exact depth of 10 cm combined with the hand broken front and ends, give a precise stone. RUSTIKK is best built with seams, as stones have varied heights. At corners and endings length is ­adjusted using risser, ­hammer and chisel. It is sensible to use ­stones of different lengths in the same row, both for a lively look, and to make use of stones of different heights. • • • • •

Broken front and ends, sawn backside. Fixed depth of 10 cm. Length varies between 40-120 cm. Height varies between 3-10 cm. Two color variations; LYS (light Oppdal) and MIX (20% share of darker Oppdal).

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


23

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S


MINERA REN REN ger ett stramt och stilrent uttryck. REN passar väl till torrmurning, det vill säga murning utan fog. Murstenen är sågad på ända och baksida och har ett fast djup på 10 cm. Den levereras i en mix av fasta höjder på 3, 6 och 9 cm. Murverket blir därför stramt, men med huggen framsida bevaras ändå mycket av det traditionella uttrycket. REN passar bra till att muras både med och utan fogar eftersom den har fasta h­ öjder. Mot osynliga hörn och avslut anpassas längden enkelt med kakelkap eller vinkelslip. Utvändiga, synliga hörn anpassas med hjälp av rits, hammare och mejsel så att du uppnår samma visuella uttryck på ändarna som på murstenens framsida.

24

• Huggen framsida, sågade ända och baksida. • Fast djup på 10 cm. • Längd varierar mellan 40 och 120 cm. • Fast höjd på 3, 6 och 9 cm. • Två färgvarianter: LYS (ljus Oppdal) och MIX (20% andel mörkare Oppdal).

MINERA REN REN gives a clean and stylish look. REN is well suited for dry walls, walls without joints. The stones have sawn ends and backsides and have a fixed depth of 10 cm. The front is hand broken. They come in a mix of fixed heights of 3, 6 and 9 cm. With sawn ends and hand broken fronts the look will be both formal and traditional. REN can be used for installation with or without joints as heights are fixed. At invisible corners and endings length is adjusted with a saw or an angle grinder. At outside, visible corners, lengths should be adjusted using a scoring nail, hammer and chisel to ensure the same look as the fronts. • • • • •

Broken front, sawn ends and backside. Fixed depth of 10 cm. Length varies between 40-120 cm. Fixed heights of 3, 6 and 9 cm. Two color variations; LYS (light Oppdal) and MIX (20% share of darker Oppdal).

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


25

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S


MINERA PRESIS PRESIS är sågad på alla sidor och ger ett minimalistiskt och symmetriskt uttryck med rena linjer. PRESIS är den produkttyp som valts till Norges nya Nationalmuseum. Fronten framhäver det unika färgspelet med den ljusa Oppdalskifferns mycket skandinaviska toner. PRESIS har fasta höjder och passar bra till att muras både med och utan fogar. Mot hörn och avslut anpassas längden enkelt med kakelkap eller vinkelslip. • • • • •

Sågad framsida, kant och baksida. Fast djup på 10 cm. Längd varierar mellan 40 och 120 cm. Fast höjd på 3, 6 och 9 cm. Två färgvarianter: LYS (ljus Oppdal) och MIX (20% andel mörkare Oppdal).

MINERA PRESIS 26

PRESIS is sawn on the front, backside and ends and has a minimalist and symmetric look with clean lines. PRESIS is the same type of product that has been chosen for Norway's new National Museum. The front exhibits the unique colour play and the soft, Scandinavian tones of the light coloured Oppdal Schist. PRESIS can be used for installation with or without joints as heights are fixed. At ends and corners, lengths should be adjusted using a saw or angle grinder. • • • • •

Sawn front, ends and backside. Fixed depth of 10 cm. Length varies between 40-120 cm. Fixed heights of 3, 6 and 9 cm. Two color variations; LYS (light Oppdal) and MIX (20% share of darker Oppdal).

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


27

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S


NYHET: PILLARGURI FROST l NEWS: PILLARGURI FROST

EN VACKER ÖVERRASKNING

A STUNNING SURPRISE

När vi år 2015 öppnade ett nytt brott i Pillarguri fick vi en stor överraskning. Inte ens människor som jobbat hela livet med skiffer hade sett något liknande. I stenen avtecknade sig ett mönster som påminde om isrosor på ett fönster. När vi borstat stenen lyste den som ett vinterlandskap. Vi kallade stenen Pillarguri Frost. •

When we opened a new field in the Pillarguri quarry in 2015, we were stunned. What a surprise! Even the workers who had been cutting schist for a ­generation, had never seen anything like it. In the stone we ­discovered patterns resembling ice crystals on a window. When we later brushed the stone, it shone like a winter land­scape. We called the new stone Pillarguri Frost. •

FAKTA • Hornblendenålarna i Pillaguri frost breder ut sig som fågelfjädrar eller iskristaller. • Med borstad yta får stenen ett tredimensionellt, silke-liknande, skimrande uttryck. • Pillaguri frost har olika riktningslinjer beroende på hur ljuset faller på stenen. • Stenen är lika väl ägnad för ­användning utomhus som inomhus. • Naturytor passar för fasader och beläggningssten. • Vid användning utomhus vill den med tiden få en gyllene patina. • Inomhus förblir den mörkt grå.

28

FACTS • The hornblende needles in Pillarguri Frost spread like bird feathers or ice crystals on glass. • When brushed, the stone obtains a three dimensional, silky, shimmering look. • Pillarguri Frost is suitable both outdoors and indoors. • With a natural surface, it is highly suitable for facades and paving. • Used outdoors, Pillarguri Frost will after some time obtain a golden patina. • Used indoors it will remain dark grey.

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


P M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

TECKENFÖRKLARING l LEGEND

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

FLIS

MOSAIKK

BRUDD

FLIS

Ägnat utomhus l Suitable outdoors

BRUDD

MURSTEIN

INNE OG UTE

Ägnat inomhus l Suitable indoors

LAPP M.HAKK

MURSTEIN

FIRKANT M.HULL

INNE OG UTE

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

Rektangulära/kvadratiska format l Rectangular/square formats FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

FLIS

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

BRUDD

Rektangulära/kvadratiska format i fast tjocklek l Rectangular/square formats with fixed thickness

FIRKANT M.HAKK

FLIS

FLIS

FIRKANT M.HULL

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HAKK

INNE OG UTE

Mosaik l Mosaics BRUDD

MOSAIKK

MURSTEIN FIRKANT M.HAKK

FIRKANT M.HULL

MOSAIKK

BRUDD MURSTEIN

LAPP M.HAKK

MOSAIKK

MOSAIKK

Mursten l Bricks INNE OG UTE

MURSTEIN

INNE OG UTE

Oregelbundet format l Irregular formats LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

FLIS

MOSAIKK

BRUDD

FLIS

BRUDD

FLIS MURSTEIN

INNE OG BRUDD UTE

MURSTEIN

Oregelbundet format i fast tjocklek l Irregular formats with fixed thickness Tak - fyrkant l Roofing tiles – rectangular shape

INNE OG UTE

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

MURSTEIN

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

Tak- lapp l Roofing tiles – lapp shape

INNE OG UTE

LAPP M.HAKK

FLIS

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

BRUDD

MOSAIKK

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S

29


INSPIRATION l BYGG Inspiration l Building

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FLIS

FIRKANT M.HAKK

BRUDD

MOSAIKK

1

2

30

MURSTEIN

INNE OG UTE

1 Offerdal mursten råkopp, 5-20 cm. Offerdal, bricks natural edge, 5-20 cm. LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FLIS

MURSTEIN

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

BRUDD

INNE OG UTE

2 Oppdal mursten RÅ, 10 cm. Oppdal bricks RÅ, 10 cm.

3

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


LAPP M.HAKK

FLIS

MURSTEIN

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HULL

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

BRUDD

INNE OG UTE

FLIS

FIRKANT M.HAKK

3 Otta fasadplattor, ­borstad, specialformat. Otta facade slabs, brushed, special format. BRUDD

MOSAIKK

4 Oppdal mursten ­RUSTIKK, 10 cm. Oppdal bricks RUSTIKK, 10 cm. MURSTEIN

INNE OG UTE

31

4

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S


LAPP M.HAKK

FLIS FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HULL

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

BRUDD

FLIS

FIRKANT M.HAKK

1 Oppdal fasadplattor, ­natur, 40 cm x fl, 15 mm. Oppdal facade slabs, ­natural, 40 cm x rl, 15 mm.

BRUDD

MOSAIKK

MURSTEIN

2 Oppdal mursten ­murkapp, 10-30 cm. ­ Oppdal bricks broken edge, 10-30 cm.

INNE OG UTE

1

32

2

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

FLIS

MOSAIKK

BRUDD

MURSTEIN

3 Offerdal mursten råkopp, 15-30 cm. Offerdal bricks natural edge, 15-30 cm.

BRUDD

5 Oppdal trädgårds­ skiffer, ­mellanstora, 4-6 cm. O ­ ppdal crazy paving, ­medium, 4-6 cm. MOSAIKK MOSAIKK

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S

FIRKANT M.HAKK FIRKANT M.HAKK

BRUDD

5

4 Offerdal fasadplattor, natur, 8, 15, 20 cm x fl. ­Offerdal/facade slabs ­natural 8,15,20 cm x rl. FIRKANT M.HULL FIRKANT M.HULL

FLIS

INNE OG UTE INNE OG UTE

4

LAPP M.HAKK LAPP M.HAKK

FLIS

MURSTEIN MURSTEIN

3

INNE OG UTE

33


1


35

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HULL FIRKANT M.HAKK

2 Otta fasadplattor, ­borstad, specialformat. Otta facade slabs, brushed, special format. BRUDD

INNE OG UTE

FIRKANT M.HAKK

BRUDD

INNE OG UTE

1 Oppdal mursten råkopp, 10-20 cm. Inne: ­Oppdal ­skifferplattor, antikborstad, 30 cm x fl. Utomhus: Oppdal skifferplattor, natur, 30 x fl. Oppdal bricks natural edge, 10-20 cm. Indoors: Oppdal tiles, antique brushed, 30 cm x rl. Outdoors: Oppdal tiles, natural, 30 cm x rl.

FIRKANT M.HULL

FLIS

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

3

BRUDD

FLIS

FIRKANT M.HULL

INNE OG UTE

2 MURSTEIN

FLIS

MURSTEIN MURSTEIN

LAPP M.HAKK

LAPP M.HAKK

BRUDD

MOSAIKK

LAPP M.HAKK

FLIS

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

MOSAIKK

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S

MURSTEIN

INNE OG UTE

3 Oppdal mursten råkopp, 10-20 cm. Oppdal bricks natural edge, 10-20 cm.


LAPP M.HAKK

KK

FIRKANT M.HULL LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANTFIRKANT M.HAKK M.HULL

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK FIRKANT M.HAKK

FLIS

MURSTEIN

FLIS

LAPP M.HAKK

INNE OG UTE

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

BRUDD

BRUDD

FIRKANT M.HULL

MURSTEIN

MURSTEIN

FIRKANT M.HAKK

MURSTEIN LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

BRUDD

FIRKANT M.HULL

INNE OG UTE FIRKANT M.HAKK

2 Otta mursten, 5-25 cm. Otta trädgårdsskiffer, mellanstora. Otta bricks, 5-25 cm. Otta crazy paving, medium. BRUDD

FLIS

MURSTEIN

MOSAIKK

INNE OG UTE

INNE OG UTE

FLIS

FLIS

MOSAIKK

BRUDD

1 Oppdal mursten ­råkopp, 10-20 cm. ­Oppdal ­trädgårdsskiffer, ­mellanstora, 12 mm. Oppdal terrängsteg, 150-180 cm. Oppdal bricks ­natural edge, 10-20 cm. O ­ ppdal crazy paving, ­medium, 12 mm. Oppdal massive treads, 150-180 cm.

FLIS

36

MOSAIKK

1

MOSAIKK

BRUDD

INNE OG UTE

3 Otta mursten, 5-25 cm. Otta bricks, 5-25 cm. MURSTEIN

INNE OG UTE

2

3

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

4

FLIS

BRUDD

37 LAPP M.HAKK

FLIS

MURSTEIN

MURSTEIN

INNE OG UTE

MOSAIKK

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S

MOSAIKK

FIRKANT M.HAKK

BRUDD

BRUDD

5

FIRKANT M.HAKK

FIRKANT M.HULL

INNE OG UTE

INNE OG UTE

5 Otta trädgårdsskiffertak. Otta crazy roofing.

FIRKANT M.HULL

LAPP M.HAKK

FLIS

MURSTEIN

4 Oppdal mursten råkopp, 10-20 cm. Oppdal fönsterbänk, natur, 22,5 cm x fl. Oppdal bricks natural edge, 10-20 cm. Oppdal window sills, natural, 22,5 cm x rl.


38

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

1 BRUDD

FLIS

MURSTEIN

FIRKANT M.HULL

MURSTEIN

LAPP M.HAKK

FLIS

2 Otta rost fasadplattor, specialmått. Otta Rust ­facade slabs, special ­format.

INNE OG UTE

BRUDD

INNE OG UTE

FIRKANT M.HAKK

1 Oppdal mursten råkopp, 10-20 cm. Oppdal bricks natural edge, 10-20 cm.

MOSAIKK

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


2


40

1

2

3

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


LAPP M.HAKK

FLIS

MURSTEIN

FIRKANT M.HULL

1 Otta fasadplattor, natur, 35 cm x fl. Otta facade slabs, natural, 35 cm x rl. FIRKANT LAPP M.HAKK M.HAKK

BRUDD FLIS

MURSTEIN INNE OG UTE

FIRKANT MOSAIKK M.HULL

2 Offerdal fasadplattor, natur, 60 x 60 cm. Offerdal facade slabs, natural, 60 x 60 cm.

BRUDD

FIRKANT M.HAKKFIRKANT M.HULL MOSAIKK LAPP M.HAKK

FLIS

MURSTEIN INNE OG UTE

BRUDD

INNE OG UTE

FIRKANT M.HAKK

3 Otta steg, borstad, ­specialformat. Otta stair treads, brushed, special format.

LAPP M.HAKK MOSAIKK

FLIS

MURSTEIN

FIRKANT M.HULL

4 Otta rost fasadplattor, ­specialformat. Otta Rust ­facade slabs, special format. FIRKANT M.HAKK

BRUDD

INNE OG UTE

MOSAIKK

4

41


LAPP M.HAKK

FLIS FIRKANTLAPP M.HULL M.HAKK

FLIS BRUDD

FIRKANT M.HAKK FIRKANT M.HULL

1 Otta rost fasadplattor, 30 cm x fl. Otta facade slabs, 30 cm x rl.

MOSAIKK FIRKANT M.HAKK

BRUDD

MOSAIKK

2 Oppdal trädgårds­ skiffertak, mellanstora, 2-3 cm. O ­ ppdal crazy r­ oofing, ­medium, 2-3 cm.

42

1


43

2

FIRKANT M.HULL

LAPP M.HAKK

FLIS

MURSTEIN

FIRKANT M.HAKK

BRUDD

INNE OG UTE

3 Oppdal mursten råkopp, 10-20 cm. Oppdal bricks natural edge, 10-20 cm.

MOSAIKK

FIRKANT M.HULL

LAPP M.HAKK

3

FIRKANT M.HAKK

FLIS

MURSTEIN

BRUDD

INNE OG UTE

4 Oppdal mursten ­murkapp, 5-15 cm. Oppdal bricks broken edge, 5-15 cm.

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S

MOSAIKK

4


44

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


BYGG l TAK Building l Roof

Skiffertak har enastående kvalitet och är både vackert och underhållfritt, samtidigt som det skyddar mot väder och vind i generationer. Roofing tiles have a unique quality, are maintenance-free and beautiful and provide ­protection against weather and wind for generations.

FIRKANT M.HULL

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

Otta tak/roofing 91,5 x 62,5 cm FLIS

BRUDD

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S MURSTEIN

INNE OG UTE

45


46

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

Oppdal trädgårdsskiffertak/ crazy roofing stora/large FLIS

MURSTEIN

BRUDD

INNE OG UTE

Otta tak/roofing 15'' x 15" FIRKANT M.HULL

LAPP M.HAKK

FLIS

FIRKANT M.HAKK

BRUDD

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON MURSTEIN

INNE OG UTE

MOSAIKK


47

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

Oppdal tr채dg책rdsskiffertak/ crazy roofing stora/large

Otta tak/roofing 15'' x 15'' LAPP M.HAKK

LAPP M.HAKK

FLIS

FIRKANT M.HULL

BRUDD FIRKANT M.HAKK

Otta tr채dg책rdsskiffertak/ crazy roofing stora/large MURSTEIN FLIS

FIRKANT M.HAKK

FLIS

BRUDD

INNE OG UTE BRUDD

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S MURSTEIN

FIRKANT M.HULL

MOSAIKK

INNE OG UTE

MURSTEIN

INNE OG UTE

MOSAIKK


LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FLIS

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

BRUDD FIRKANT M.HULL

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

Oppdal mursten råkopp/bricks natural edge 5-12 cm Oppdal skorstenshällar/chimney cap FLIS

BRUDD

MURSTEIN

INNE OG UTE

MURSTEIN

INNE OG UTE

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

48

FLIS

BRUDD

LAPP M.HAKK

FLIS

MURSTEIN

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

Oppdal mursten murkapp/bricks broken edge 5-15 cm Oppdal skorstenshällar/chimney cap MURSTEIN

INNE OG UTE FIRKANT M.HULL

Otta tak/roofing 15'' x 15''

MOSAIKK

BRUDD

FIRKANT M.HAKK

FIRKANT M.HAKK

BRUDD

FIRKANT M.HULL

INNE OG UTE

LAPP M.HAKK

FLIS

MURSTEIN

INNE OG UTE

MOSAIKK

FLIS

BRUDD

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

Oppdal mursten RUSTIKK/bricks RUSTIKK 10 cm Oppdal skorstenshällar/chimney cap MURSTEIN

INNE OG UTE FLIS

BRUDD

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON MURSTEIN

INNE OG UTE

MOSAIKK

MOSAIKK


BYGG l SKORSTEN Building l Chimney

Skifferns vackra färgspel och unika ­nyansskillnader gör skorstenen till en ­upplevelse av unik norsk ­byggnadstradition. The b ­ eautiful play of colours and the unique differences in shade in the schist make these chimneys a living and unique ­Norwegian building tradition.

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FLIS

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FLIS

MURSTEIN

FIRKANT M.HAKK

FIRKANT M.HAKK

BRUDD

MOSAIKK

BRUDD

MOSAIKK

INNE OG UTE

Oppdal mursten murkapp/bricks broken edge 5-15 cm Oppdal trädgårdsskiffertak/crazy roofing stora/large

MURSTEIN

INNE OG UTE

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S

49


50

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


BYGG l FASAD Building l Facade

Skiffer är ett spännande och extremt hållbart alternativ som fasadbeklädnad. Skiffern ger karaktär åt både offentliga byggnader och bostäder. Schist is an exciting and ­extremely durable option for facades. Schist lends character to both public ­buildings and private homes.

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

FLIS

MURSTEIN

BRUDD

INNE OG UTE

Oppdal mursten RUSTIKK/ bricks RUSTIKK 10 cm

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S

MOSAIKK

51


LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

FLIS

MOSAIKK

BRUDD

Otta fasadplattor/facade slabs natur/natural

MURSTEIN

LAPP M.HAKK

INNE OG UTE

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

52

FLIS

BRUDD

MURSTEIN

INNE OG UTE

Oppdal mursten råkopp/ bricks natural edge 10-20 cm

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FLIS

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

BRUDD

Oppdal fasadplattor/facade slabs natur/natural 25 cm x fl/rl

MURSTEIN

INNE OG UTE

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

Offerdal fasadplattor/facade slabs natur/natural 60 x 60 cm FLIS

MURSTEIN

53

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S


54

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

Otta fasadplattor/facade slabs ­natur/natural 30,50,70 cm x fl/rl

FLIS

BRUDD

MURSTEIN

LAPP M.HAKK

INNE OG UTE

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

Offerdal fasadplattor/facade slabs natur/natural 8,15,20 cm x fl/rl FLIS

BRUDD

MOSAIKK


LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FLIS

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

BRUDD

Oppdal mursten råkopp/bricks ­natural edge 10-20 cm MURSTEIN

INNE OG UTE

55

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

FLIS

MOSAIKK

BRUDD

Oppdal mursten ­RUSTIKK/bricks RUSTIKK 10 cm MURSTEIN

LAPP M.HAKK

FLIS

MURSTEIN

Otta fasadplattor/facade slabs natur/natural 35 cm x fl/rl

INNE OG UTE

FIRKANT M.HULL

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S

FIRK


BYGG l FÖNSTER Building l Window

Skiffer får ­fönsterkarmarna att hålla livet ut. Inget ­annat material ger en så solid ­inramning.

56

Schist window sills last a ­lifetime. No other ­material ­provides a more robust ­framing.

FIRKANT M.HULL

LAPP M.HAKK

FLIS

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

BRUDD

Offerdal mursten råkopp/ bricks natural edge 5-20 cm MURSTEIN

INNE OG UTE

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

57 LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

MOSAIKK

BRUDD

INNE OG UTE

FIRKANT M.HAKK

BRUDD

INNE OG UTE

MURSTEIN

INNE OG UTE

MOSAIKK

FLIS

FIRKANT M.HAKK

MURSTEIN

FIRKANT M.HULL

FLIS

FIRKANT M.HULL

BRUDD

FIRKANT M.HAKK

Otta mursten/bricks 5-25 cm trädgårdsskiffer som fönsterbänk/crazy paving as window sill

LAPP M.HAKK

LAPP M.HAKK

FLIS

FLIS

MURSTEIN

Oppdal fönsterbänk/window sill natur/natural 15 cm

MOSAIKK

BRUDD

LAPP M.HAKK

FLIS

MURSTEIN

MURSTEIN

INNE OG UTE

FIRKANT M.HULL

Oppdal mursten murkapp/bricks broken edge 5-15 cm blandat/ mixed with mursten råkopp/bricks natural edge 10-20 cm fönsterbänk/window sill - natur/natural 40 cm

BRUDD

INNE OG UTE

FIRKANT M.HAKK

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S


LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

Oppdal skifferplattor/tiles antikborstad/ antique brushed 20,30,40 cm x fl/rl FLIS

BRUDD

MURSTEIN

FIRKANT M.HULL

LAPP M.HAKK

INNE OG UTE

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

Offerdal skifferplattor/tiles natur/­natural 35 cm x fl/rl LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FLIS

MOSAIKK FLIS

FIRKANT M.HAKK

BRUDD

FLIS

BRUDD

MURSTEIN

MOSAIKK

INNE OG UTE

BRUDD

Otta mursten/bricks 4-7,5 cm Otta skifferplattor/tiles borstad/brushed 30 cm x fl/rl

MURSTEIN

INNE OG UTE

MURSTEIN

INNE OG UTE

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


BYGG l TRAPPA Building l Stairs

En skiffertrappa tål is och kyla, regn och storm, tunga steg och aktiv lek. En ­trappa av skiffer kan vara som en ­möbel i sig självt, ­samtidigt som den grovhuggna och diskreta elegansen låter ­rummets alla andra element komma till sin rätt.

59

Schist steps withstand ice and cold, rain and storm, heavy foot traffic and active play. These steps are ­decorative in themselves, while at the same time their rough and discrete elegance allow all the other elements in the room to find their own place. LAPP M.HAKK

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

Oppdal steg /stair treads natur/natural 35 cm trädgårdsskiffer/crazy paving stora/large LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL FLIS

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

FLIS

BRUDD

BRUDD

Oppdal terrängsteg/massive treads FLIS

BRUDD MURSTEIN

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S

MURSTEIN

INNE OG UTE

MURSTEIN

INNE OG UTE

INNE OG UTE

MOSAIKK


LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

Oppdal steg/stair treads antikborstad/ antique brushed 30 cm

MOSAIKK

LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

Otta steg/stair treads borstad/brushed specialformat/special format FLIS

BRUDD

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON MURSTEIN

INNE OG UTE

FLIS

MURSTEIN

BRUDD

INNE OG UTE

MOSAIKK


LAPP M.HAKK

FIRKANT M.HULL

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

Offerdal steg/stair treads natur/natural 35 cm FIRKANT M.HULL

LAPP M.HAKK

FLIS

FIRKANT M.HAKK

MOSAIKK

BRUDD

Oppdal steg/stair treads natur/natural 35 cm FLIS MURSTEIN

BRUDD INNE OG UTE

MURSTEIN

INNE OG UTE

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S


62

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


REFERENSPROJEKT Reference project

Skifer Hotel Oppdal NORGE l NORWAY

Skifer Hotel ligger mitt i Oppdal centrum, i en bygd präglad av skiffernäringen. Med begränsat utrymme för utsmyckning utanför hotellet är istället hotellet självt gjort som en utsmyckning. The Skifer Hotel is located in the centre of Oppdal, in a part of the country with a tradition of schist quarring. With only limited space for decoration outside the hotel, the hotel itself has been made into the decorative element.

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S

63


REFERENSPROJEKT Reference project

64

I lobbybaren hämtas fasadmaterialet upp i en stor öppen spis.

In the lobby bar the facade material is also used in a large fireplace.

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ON


Hotellets fasad är gjord med ­Oppdal mursten råkopp som är torrmurad, avdelad av stora ­fönster. Golven i receptions­ området och trapporna är ­belagda med antikborstad ­Oppdalskiffer. Its exterior walls are clad in Oppdal bricks with natural edge, installed as dry stone walling, divided into fields by large glass surfaces. The flooring in the reception area and the stairs is clad with antique brushed tiles of Oppdal quartzite.

65

MI N E RA SK I F ER l S C H I ST FO R BUI LD I NG S


REFERENSPROJEKT Reference project

66

I Oppdal, där man kan uppleva sommar och vinter samtidigt, utgör Skifer Hotel en robust mittpunkt med sin skifferfasad.

In Oppdal, where visitors can ­experience summer and ­winter at the same time, the Skifer Hotel with its quartzite facade, stands as a robust centre point.

MI N E RA SKI FE R l S K I F F ER FÖ R BYG G NAT I ONSWE l ENG

Skiffer fรถr byggnation Schist for buildings Minera Skifer AS 7340 Oppdal Norway mineraskifer.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.