Page 1

Magasinet

september 2018

Min Boligforening 5. udgivelse

til bestyrelser i

andels- og ejerboligforeninger

Gehl: Bedre re nov ering

g e nnem e n byg h e r r estrategi Trio Arkitekter:

En bĂŚredyg t ig boligfor ening

tema:

Deltag

GRATIS pĂĽ Build ing Green 2 018

Building Green 2018 messen


Vi gør det nemt at være bestyrelsesmedlem

Ejendommens kommunikation samlet på ét sted


br

ug

er

40

Ov

.00r

Pr oB oi

e

de

re

0

sf or

en

ing

Online booking af vaskeri og fælleslokaler Alt fra gårdens grill til vaskeri og fælleslokaler - eller noget helt fjerde – bookes nemt af beboerne. Dokumentarkiv

Beboerprofiler

Alle ejendommens dokumenter automatisk

Beboerne vedligeholder selv egne

til beboernes rådighed – uden besvær for

kontaktinformationer – og med et system, der

bestyrelsen.

sikrer at persondataforordningen overholdes.

Økonomiske data

SMS

Brugervenlig oversigt over ejendommens

Fri adgang til at sende SMS direkte til

økonomiske data, som kan tilgås af alle i

beboerne. F.eks. påmindelse om planlagte

bestyrelsen døgnet rundt.

møder eller orientering om akut lukning for forsyninger til ejendommen.

Online bilagsgodkendelse Digital og automatiseret godkendelse af bilag som for eksempel udlæg.

Sådan kommer din bestyrelse videre ProBo leveres via førende ejendomsadmini-

Beskeder

strationsselskaber. Kontakt derfor blot din

Personlig indbakke til hver beboer.

administrator og hør nærmere. Du er også velkommen til at kontakte Prosedo på

Vicevært og opgavestyring

tlf. 22 43 96 50 eller info@prosedo.dk.

Overblik over viceværtens opgaver og effektiv

Vi glæder os til at gøre bestyrelsesarbejdet lidt

kommunikation fra vicevært til beboerne –

nemmere også for jer!

også direkte fra viceværtens smartphone.

Læs mere på prosedo.dk


Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Bundsolid Professionel Personlig

Er der brug for en bank, som hjælper med løsninger til bestyrelser i andelsboligforeninger?

Uanset om du er i bestyrelsen for en større eller mindre boligforening, har du brug for en bank, som hjælper dig i dit arbejde. Erhvervsrådgiver Jane S. Vindfeldt og resten af teamet er bankfolk med mange års erfaring inden for andels- og ejerboligmarkedet. Derfor får I en brugbar partner til boligforeningens bestyrelse og administrator. I får rådgivning og sparring i øjenhøjde – lige fra optimering af ejendommens økonomi, til projekter, møder og det daglige arbejde. Og hvis der bliver brug for en ekspert i kulissen eller et tæt samspil om en langsigtet vedligeholdelsesplan, kan I være sikre på at træffe jeres beslutninger på et solidt og professionelt grundarbejde. Så er der brug for at finde muligheder i regnskabet? Overvejer I en ny vurdering, eller måske andre lånemuligheder? Kontakt erhvervsafdelingen i Lån & Spar.

3378 2388

Ring: – og få en snak med Jane S. Vindfeldt eller en af de andre i teamet. – eller gå på

lsb.dk/erhverv og book møde


V EL K O MMEN

Med temaet “Building Green 2018” inviterer vi jer med til den gratis messe, der afholdes i Forum i dagene d. 31. oktober til 1. november.

Kære bestyrelsesmedlem Energiforbrug i bygninger udgør omkring 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark. Bæredygtighed og optimering af løbende drift er derfor en til stadighed relevant agenda, som bestyrelser i andels- og ejerboligforeninger skal beskæftige sig med.

I

denne udgave af Magasinet Min Boligforening tager vi jer med til landets absolut førende messe for

bæredygtig udvikling inden for byggeriet. Med temaet “Building Green 2018” inviterer vi jer med til den gratis messe, der afholdes i Forum i dagene d. 31. oktober til 1. november. Vores redaktion har selv deltaget de seneste par år, og det summer af liv med inspirationsoplæg, foredrag og faglige diskussioner om bæredygtige løsninger. Der er rigtig meget at blive klogere på som boligforening på Building Green 2018. Find en introduktion til Building Green 2018 på side 9 og udvalgte programpunkter på side 22-23. Bæredygtighed er livskvalitet Bæredygtighed er et bredt begreb

renoveringsopgaver. Læs mere om

ne inspirere og levere yderligere

Bo-Vitas bygherrestrategi på

viden og kilder til, hvordan man kan

side 10-13.

udvikle endnu mere bæredygtighed og skabe andels- og ejerboligfor-

En af vores nøgleværdier er

eninger fyldt med livskvalitet.

med mange aspekter, men med

“inspiration”, som vi prioriterer at

hjælp fra rådgivere, arkitekter og

skabe for vores mange andels- og

entreprenører, kommer vi omkring

ejerboligforeninger, der følger os.

denne udgave af Magasinet Min

de bæredygtige emner, der kan

Med artiklen fra Italien på side

Boligforening, og vi ser frem til at

skabe en samhørighed og oplevelse

34-36 møder vi arkitekten Stefano

møde jer på Building Green 2018

af at gøre en forskel for ens egen

Boeri, der flytter grænser ved bog-

den 31. oktober til 1. november

boligforening.

staveligt at plante højhustræer i et

(husk, der er gratis adgang).

Trio Arkitekter folder begrebet

Vi er sikre på, at I får glæde af

omfang, der sætter urban gardening

bæredygtighed ud i en inspire-

i København i perspektiv. Kan vi

rende artikel om emnet på side

ikke løfte vores grønne omgivelser

24-28 og Gehl People har sam-

i form af planter og træer til noget

men med boligselskabet Bo-Vitas

mere i København? Du kan også

udarbejdet en bygherrestrategi,

møde Stefano Boeri ved Building

der hjælper med at indtænke alle

Green 2018.

aspekter ved nybyggeri og reno-

Sammen med vores øvrige ar-

vering af en boligejendom. Den er

tikler i denne udgave af Magasinet

god at blive klog på især for større

Min Boligforening, håber vi at kunb u i ld i ng

g r e e n

m e s s e t ema /

Med venlig hilsen

Carsten V. Jagerkilde Carsten V. Jagerkilde Ansv. redaktør Magasinet Min Boligforening P.S. Næste udgivelse for Magasinet Min Boligforening har fokus på administratorer og rådgivere. Er der et bestemt emne, du ønsker at læse o m i n d e n f o r r å d g i v n i n g ? S e n d di t f o rs l a g i n d t i l o s p å i n f o @ m i n b f . d k .

5


BYGNINGSRENOVERING Vurdering af andelslejlighed Vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport Energimærkning Elevator Altan Tagterrasse Tagbolig Tagrenovering Facaderenovering Vinduesrenovering og -udskiftning Trapperenovering Badeværelsesrenovering Fugt- og skimmelsvampudbedring Gårdrenovering Bygge- og økonomistyring Byfornyelse Energirenovering

Skal vi være boligforeningens fremtidige samarbejdspartner vedrørende driften, vedlige­ holdelsen og udviklingen af ejendommen? Kontakt os for et uforpligtende møde.

Telefon 33 15 15 20 mail@trioarkitekter.dk www.trioarkitekter.dk Sankt Knuds Vej 36 st. 1903 Frederiksberg C

B YG G E T E K N I S K R Å D G I V N I N G


IND H O LD

Indholdsfortegnelse side 10

s i de 16

side 20

bygherrestrategi giver

Drømmen om

l u f t e n i n d e k a n v æ r e mere

kvalitet i processer og boliger

Ne w N o r d i c Wo o d

forurenet end ude

side 22

s i de 24

side 30

progra m f o r

EN BÆREDYGTIG

Ventilation

building gr e e n 2 0 1 8

BOLIGFORENING

fjerner fugt

side 32

s i de 34

side 38

Vedligeholde l s e s p l a n : E t

Vertikale skove og

Bambus er

redskab du kan forholde dig til

p l a n t e r p å j ob i b y e n

e t m i l j øb e v i d s t v a lg

Magasinet Min Boligforening, 5. udgivelse, september 2018 Tema: building green messetema Forsidefoto: Rasmus Hjortshøj, BoVita afdeling, Dortheavej 65, 2400 København NV Udgiver: Min Boligforening v/Arena Marketing ApS, Nyvej 16B, 1851 Frederiksberg C Ansvarshavende redaktør: Carsten V. Jagerkilde Layout: Anja Ley Christensen Distribueret oplag: 10.000 Annoncesalg: Carsten V. Jagerkilde, carsten@minbf.dk, Hans Lundqvist, hans@minbf.dk Projektkoordinatorer: Sarah Yadgar, sarah@minbf.dk, Timian Ø. Olesen, timian@minbf.dk Distribution og opdatering af foreningsoplysninger: info@minbf.dk Tryk: KLS Pureprint A/S Distribution: Bladkompagniet A/S Artikelbidrag: Artikler er udarbejdet i samarbejde med eksterne bidragsydere og annoncører.

b u i ld i ng

g r e e n

m e s s e t ema /

7


Kære bestyrelsesmedlemmer VELUX ovenlysvinduer er bygget af solide materialer, så det kan sagtens være, at jeres ovenlysvinduer er i fin stand. Almindeligt slid og det hårde danske vejr kan imidlertid sætte sine spor, og når det sker, er det vigtigt at være på forkant. Med venlig hilsen

Desuden bliver nogle reservedele udfaset med tiden. Så uanset om jeres VELUX ovenlysvinduer er af nyere eller ældre dato, er det en god idé at få dem set efter.

Karsten Schouw Servicechef VELUX Danmark A/S

Derfor tilbyder vi nu et uforpligtende VELUX servicetjek.

Få et uforpligtende

VELUX

servicetjek

Alt hvad du skal gøre er at tilmelde jeres boligforening på velux.dk/servicetjek


A R T I K EL

Vi glæder os til at byde dig

velkommen til building green

Når Building Green den 31. oktober og 1. november åbner dørene i FORUM, er det ottende gang branchen bydes velkommen til årets vigtigste samlingssted for nyeste viden om produkter, løsninger og trends inden for bæredygtigt byggeri og arkitektur.

“e t p r o g r am med mere end 1 3 0 ta l e r e på sc e n e r n e. ”

GRØNNE LØSNINGER

læg fra branchens toneangivende

Den langsigtede vision er, at alle nye

profiler er Building Green en unik

bygninger skal producere mere energi

mulighed for at hente inspiration,

end de forbruger, og samtidig skal

skabe netværk og komme i dialog

energiforbruget i den eksisterende

med markedets vigtigste aktører.

bygningsmasse nedbringes markant.

D en spændende udstilling er kom -

Overalt omsættes visionerne til

bineret med et program med mere end 130 talere på scenerne.

virkelighed – mulighederne er re-

Der er udover sceneprogrammer

elle, men der er stadig mange udfordringer og spørgsmål, der

også mange andre aktivteter på

skal besvares, inden vi når i mål.

dagene. Oplev bl.a. Arkitekter Uden Grænsers stand, der er udarbejdet

M e d m ere end 170 udstillere,

af unge arkitekttalenter og kig forbi

o g e n l a n g række topaktuelle ind -

KADKs stand på balkonen, hvor arkitektstuderendes nytænkende ideer kommer i spotlyset. Oplev også den interaktive installation Climate Change City med debat og dialog, når Building Green sammen med Smith Innovation og Realdania sætter rammerne i Building Liveability. n b u i ld i ng

g r e e n

m e s s e t ema /

9


A R T I K EL

B o - V i ta s

bygherrestrategi giver kvalitet i processer og boliger

Ge h l A r k i te k t e r v a r i 2 0 1 4 k o n s u lent er på B o-Vitas bygh err estrat egi, d er er skabt f o r a t s i k re , a t b y g ge p r oce s s e n tag er højd e for central e prin c ipp er og er et v æ r k t ø j t i l d i a l o g me l l e m b y g g e ri ets aktør e r. I sidst e end e handl er d et om at s k a be de be d s te r a m m e r o m m e n ne sk ers liv, og d erfor er strat egiens ov erv ejels er r ele v a n te f o r a l l e b o l i g f o re ning er, d er skal bygg e nyt ell er r enov ere.

BYGGERI I BOLIGFORENINGEN: Når mange mennesker skal bo dør om dør med hinanden, dele cykel-kælder, solbade og grille i den samme gård, kræver det løsninger, der tilgodeser både privatliv og fællesskab, æstetik og funktionalitet samt muligheden for god og bæredygtig drift. Gehl Arkitekter har gennem mange år brugt deres erfaringer og viden til at skabe bedre byområder og byer for mennesker verden over, for

Sanne Lund Sanne Lund Journalist

eksempel i New York, San Francisco og Melbourne. Gehl Arkitekter arbejder også med masterplaner,

1 0

/

MIN

B O LI G F O RENIN G

/

s e pt e m b e r

2 0 1 8


A R T I K EL

“De t e r o g s å e t v i g t i gt punkt i s t r at e g i e n , a t v i s ka l huske på , at v i s ka l b y g g e h j em , i k k e b a r e b y g n i n g e r.”

b u i ld i ng

g r e e n

m e s s e t ema /

1 1


A R T I K EL

“D e k omme r m e d r i g t ig gode input ned i detaljerne , s o m f o r e k s em p e l om m an kan ko mm e forbi m ed f e j em a s k i n e r n e . D e t skal gøres s m art fra starten. ” boligområder og boligforeninger i

Menneskelige parametre

fordi, vi gerne ville gøre op med

Danmark og havde i 2014 opgaven

i byggeriet

kedeligt, alment byggeri. Det kunne

med at lave en bygherrestrategi

Det allerførste projekt, hvor den

jo være dejligt, hvis folk sagde: “Har

sammen med det daværende Lejerbo

nye strategi blev brugt, er de 65

du set det der flotte byggeri, det er

København, der nu hedder Bo-Vita.

familieboliger på Dortheavej i Kø-

sikkert Bo-Vita!”, fortæller Bo-Vitas bestyrelsesformand Jan Hyttel.

“Bo-Vita havde et ambitiøst

benhavns Nordvestkvarter, tegnet

ønske om at gøre visioner hånd-

af Bjarke Ingels Group. For netop

gribelige som værktøj. Det førte til

det byggeri fik Bo-Vita Arkitekt-

strategien, at vi skal huske på, at vi

en superinteressant proces, som

foreningens arkitekturpris Lille

skal bygge hjem, ikke bare bygnin-

handlede om, hvordan boligfor-

Arne for at konkretisere bygher-

ger. Det skal være sådan, at man

eningen kunne kvalitetssikre byg-

restrategiens visioner om, hvordan

føler sig godt tilpas, når man kom-

geprocessen og få stillet de rigtige

mennesket trives bedst i deres

mer om hjørnet og tænker ”Hold da

spørgsmål i forhold til at komme

omgivelser.

op, her bor jeg, og jeg føler mig

“Nu har vi gang i et nyt byg-

hjemme her”, siger Jan Hyttel.

sociale kvaliteter, drift, bruger-

geri på hjørnet af Rovsinggade og

grupper, omgivelser og bære-

Lyngbyvej, et femkantet byggeri

Dialogværktøj om arkitektur,

dygtighed”, fortæller Partner og

med atriumgårde, der hedder High

beboere og uderum

Director i Gehl Arkitekter, Kristian

Five. Arkitektur er med i strategien

Når Bo-Vita bygger nyt eller re-

Skovbakke Villadsen.

som en af tre hoveddele, og det er

noverer eksisterende boliger, sker

1 2

/

MIN

B O LI G F O RENIN G

/

s e pt e m b e r

2 0 1 8

Foto: Rasmus Hjortshøj og Gehl architects

hele vejen rundt om for eksempel

“Det er også et vigtigt punkt i


A R T I K EL

det i samspil med mange aktører,

godt ud, er ærgerligt og får måske

og det kan hurtigt blive til mange

ikke mødt beboernes behov.

Bo-Vitas bygherrestrategi

mennesker, der skal finde en fæl-

“En strategi kan beskrives som

les retning. Bygherrestrategiens

en huskeliste, der hjælper diskus-

Den består af tre hoveddele: Bebo-

hoveddele om arkitektur, beboere

sionen på vej også i en mindre

ere – Uderum – Arkitektur. Bygge-

og uderum hjælper aktørerne til

forening, der står over for at skulle

projekter bliver gennemarbejdet i

sammen at finde gode løsninger.

lave en investering. Hvordan er det

forhold til følgende syv punkter:

“Vi har brugt bygherrestrategien

lige, vi bruger de penge, vi har til

1. Boliger for alle: For at

ved renoveringer, og der fylder

rådighed i forbindelse med renove-

brugerinddragelse af beboerne jo

ringer? Det kan give en merværdi

meget. Når det gælder nybyggeri, er

at tænke i en større helhed og

der ikke beboere at inddrage, men

løfte blikket i stedet for måske at

her inddrager vi til gengæld ejen-

gentage en tidligere løsning. Det

domsfunktionærer og driftsfolk. De

kan være med til at give identitet

kommer med rigtig gode input ned

og stolte beboere i en forening,

i detaljerne, som andre måske ikke

at man måske får lavet et projekt,

lige tænker på, som for eksempel om

der kan noget andet i forhold til

ger for at imødekomme mange

man kan komme forbi med fejema-

for eksempel nye sociale rum eller

forskellige behov, aldersgrup-

skinerne. Drift er en meget tung hus-

bæredygtige tiltag ”, siger Kristian

per og variationer i hustande og

lejefaktor i forhold til for eksempel

Skovbakke Villadsen.

familietyper.

anlægsudgifter. Det skal gøres smart fra starten”, fortæller Jan Hyttel.

sikre social robusthed og dække boligbehovet må der arbejdes med at blande boligtyper, størrelser og ejerformer – både ved renoveringer og nybyggeri. 2. Alsidige boliger: Der skal tænkes ud over standardløsnin-

Også Jan Hyttel mener, at også

3. Gode uderum: Det er i

private, mindre boligforeninger kan

høj grad uderummene, der giver et

have gavn af at skele til en bygInvestering med merværdi en fordel alle typer foreninger

område karakter og gør det trygt, og

herrestrategi som Bo-Vitas:

de skal derfor prioriteres som en del

“Lige meget hvor lille en bo-

af boligpakken. De skal kunne rumme

For andre typer boligforeninger,

ligforening er, skal man jo tænke

som andels- og ejerboligforeninger

sig rigtig godt om, inden man går

af varierende størrelse, er byg-

i gang med noget, så alle forenin-

geaktiviteten og volumen af de en-

ger vil kunne bruge i hvert fald

kelte projekter som oftest mindre.

nogle elementer af vores strategi.

Men der kan stadig være meget på

For eksempel det med at tænke

teter og overgange mellem boligen

spil, fordi et renoveringsprojekt

driftsforholdene ind i projektet fra

og omgivelserne gør området

kan sluge en stor del af opsparin-

starten. Der kan nogle få streger

levende og trygt.

gen eller beboernes privatøkonomi.

i projekteringsfasen gøre en stor

Et dyrt projekt, der ikke falder

forskel i senere.” n

mange forskellige aktiviteter som for eksempel en kop kaffe, boldspil, kvartersfest eller nyttehaver. 4. Gode kanter: Gode facili-

5. Hjem, ikke bygninger: Der skal ikke blot bygges fritstående bygninger men skabes rum og sammenhænge, der giver identitet til beboerne. 6. Bæredygtige hjem: Byggerier skal blandt andet leve op til DGNB-standarder og koble sig på byens netværk af offentlig transport, gang- og cykelforbindelser. 7. Drift og holdbarhed: Byggeriets løsninger skal være af god kvalitet, der fungerer for beboere og brugere på den lange bane, og som gør det nemt at gøre det rigtige.

Partner og Director i Gehl Arkitekter, Kristian Skovbakke Villadsen, er blandt talerne på årets Building Green i København.

b u i ld i ng

g r e e n

m e s s e t ema /

Bo-Vitas bygherrestrategi kan findes i sin fulde længde på https://www.bo-vest.dk/bo-vita/

1 3


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat

MIN BOLIGFORENINGs

CAFÉAFTEN s ammen me d

Få inspiration og viden indenfor et konkret emne ved Min Boligforenings CaféAften CAFEAFTENER 2018

Ved Min Boligforenings CaféAftener afdækker en til to oplægsholdere et enkeltstående aktuelt emne. Det giver bestyrelserne i boligforeningerne mulighed for at blive klogere på emner,

”Dejlig t nk t a AL-Ba t iv. a er innov gle o n D et e r e ig dejl er.” omgivels

det ellers kan være vanskeligt at få viden om. F.eks. korttidsudlejning via Airbnb, konfliktmægling mellem beboere, fordele og udbytte af en vedligeholdelsesplan m.m. CaféAftenerne afholdes fra kl. 17.00-19.30 i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, der byder velkommen i deres nye flotte lokaler – AL² - få meter fra Nørreport Station.

”Rigtig nyttigt arrangement.”

16. aug.: Om boligforeningens udearelaer og urban gardening. Oplægsholder: Kragh & Berglund Landskabsarkitektur. 6. sep.: Indretning af 2-3 værelses lejlighed. For beboere. Oplægsholder: Boelskifte Interiør & Design. 20. sep.: Vedligeholdelsesplanen, udbytte for foreningen. Oplægsholder: Promana Bygningsrådgivning & Lea Ejendomspartner. 11. okt.: Konfliktmægling mellem beboere. Oplægsholder: Center for Konfliktløsning. 25. okt.: De nye valuarregler og betydningen for jeres forening. Oplægsholder: Information på vej.

Læs mere og tilmeld jer eventet via ”Eventoversigt” på www.minboligforening.dk Min Boligforenings CaféAften afholdes hos AL 2 , Nørre Voldgade 17 ved Nørreport Station


GRATIS ADGANG!

BUILDING GREEN COPENHAGEN

Hent din billet på buildinggreen.eu/cph

SPAR PÅ BÅDE ENERGIEN OG OMKOSTNINGERNE Building Green glæder sig til at byde andels- og ejerboligforeninger velkommen til Danmarks vigtigste event for bæredygtige og energieffektive bygninger. Udstilingen giver inspiration og viden til, hvordan man kan optimere og udvikle sin egen boligforening på bæredygtig og energirigtig vis. Building Greens udstillere præsenterer bæredygtige produkter og ny teknologi, der kan bidrage til at nedbringe energiforbruget i både nye og eksisterende bygninger. Som boligforening kan der være penge at spare, når man tænker energivenlige løsninger ind i sit renoveringsprojekt. Det kan være til gavn for dig, økonomien og klimaet! Udover udstillingen er et spændende program på fire forskelige scener, der er tilrettelagt i samarbejde med branchens mest toneangivende videnspartnere. Oplev de bæredygtige og energivenlige løsninger i udstillingen, få viden og inspiration fra de aktuelle keynotes og debatter på scenerne og netværk med branchen, når vi slår dørene op i Forum til efteråret.

Foto: Thomas Illeman

31. OKTOBER & 1. NOVEMBER 2018 | KL 9-17 | FORUM | KØBENHAVN LÆS MERE OG HENT DIN GRATIS BILLET PÅ BUILDINGGREEN.EU/CPH


A R T I K EL

Henning Larsen Architects imponerende danske udstillingshus i bæredygtigt træ er beliggende i Frejlev.

“ V e d at bruge lokalt træ h j æ l p e r vi m iljøet, da ekse m pelvis t r a n s p o rten vil foregå over kortere a f s t a n d e , og der m ed forurene m indre. ”

1 6

/

MIN

B O LI G F O RENIN G

/

s e pt e m b e r

2 0 1 8


Drømmen om New Nordic Wood

Designverdenen og det skandinaviske køkken har over de senere år i den grad taget “New Nordic”-begrebet til sig. Kan rådgivere, entreprenører og byggebranchen fange kreativiteten, innovationen og det nordiske look og gøre kunsten efter? Og kan de danske boligforeninger være med i denne udvikling, f.eks. ved større renoveringsopgaver?

E Nina Skou Nina Skou Projektleder

n renoveringsløsning af en ejendom

forblive lokalt forankret. Det kan en dag

kan betegnes som “gourmet”, når den

blive til gavn for hele verden.

er bæredygtig og lavet af nordiske

PEFC har en vision om at skabe en

materialer og inspireret vores arkitektoniske

verden, hvor mennesker forvalter skovene

traditioner. Appetitten på nye løsninger er

bæredygtigt, og netop det, at naturen kom-

stor, når rådgivere og byggebranchen sætter

mer først, og at det er mennesker, der skal

sig til bords ved BUILDING GREEN 2018

erkende, at vi kun er et led i hele skovens

messen i Forum d. 31. oktober-1. november.

kompleksitet, er vigtigt.

PEFC Danmark beskriver her to bæredyg-

De fleste leverandører i byggebranchen

tige cases fra Mäihä i Finland og virksom-

leverer bæredygtige træ, men med New

heden Saga Wood, som inspiration til at

Nordic Wood opfordrer PEFC bygge-

sætte det nordiske træ på dagsordenen hos

branchen til at være med til at definere,

rådgivere og bygherrer, som skal udvikle og

hvordan vi bedst bruger det træ, som er

bo i fremtidens byggeri.

tættest på os.

– Værsgo at læse med, og velbekomme! Der er bæredygtige bygninger på menuen.

En perle i Norden - “PEFC-huset” Et af de projekter, PEFC Danmark er

Drømmen om at udvikle New Nordic Wood

mest stolte af, er det såkaldte ”PEFC-

Træ er den mest miljøvenlige ressource, der

hus” i Finland. I den finske by Mäihä kan

findes, og selvom mange tror, at vi er ved at

verdens første rent PEFC-certificerede

have opbrugt verdens skove, er det langt fra

bygning findes.

tilfældet. Der findes uanede mængder skov

Den imponerende bygning er et lejlig-

rundt i verden, og også de nordiske skove

hedskompleks, der består af 28 lejligheder,

vokser. Med New Nordic Wood sætter PEFC

og det er opført med visionen om at være

Danmark fokus på vigtigheden i at bruge

pioner indenfor konstruktioner, hvor træ

mere nordisk træ i byggerier. For PEFC

er det bærende element. Lejlighederne er

Danmark er New Nordic Wood lig med at

bygget i moduler og derefter samlet. Alle

bruge lokale ressourcer, og at udvikle in-

råmaterialer, der er brugt til byggeriet, er

novative løsninger, der vil forbedre frem-

PEFC-certificerede.

tidens skovbrug, så der vil komme endnu

PEFC har mange projekter i gang i

flere muligheder for at kunne vælge træ som

Skandinavien og i Norden, og har meget

byggemateriale i fremtiden. Ved at bruge

fokus på, at råmaterialerne også gerne

lokalt træ hjælper vi miljøet, da eksempelvis

skal komme herfra. Det vil være med til at

transporten vil foregå over kortere afstande,

sikre miljøet, at benytte lokale materialer.

og dermed forurene mindre. Yderligere støt-

Huset i Finland er et godt eksempel

ter vi også de lokale virksomheder ved at

på, at det bæredygtige træ kan bruges i

bruge lokalt træ, og ved at lade innovationen

alle elementer af et lejlighedskompleks.

b u i ld i ng

g r e e n

m e s s e t ema /

1 7


A R T I K EL

processen er nøje overvejet, og har fokus på bæredygtighed og miljøet, men også materialets varme og æstetikken er gennemgående i hele huset. “Udstillingshuset i Frejlev er en arkitektonisk perle, der bringer drømmen om træ og bæredygtighed i fremtidens hjem til virkelighed”, fortæller Nakita Hjorth, Saga Wood. Opførelsen af huset er banebrydende. Det er fremtidens arkitektoniske og lavenergiforbrugende rammer i eksklusive bæredygtige materialer. Saga Wood har leveret til husets facade, terrasse og udendørs hegn, og det arkitektoniske formsprog skaber Verdens første rent PEFC certificerede ejendom med 28 lejligheder er opført i Finland.

et betagende resultat.

Men hvad du ikke kan se på billedet,

er det blevet til virkelighed i byen

Boligforeningerne

er de mange skjulte bæredygtige

Frejlev i Nordjylland.

kan også være med Alle kan være med til at tage del i at

elementer. Bæredygtigt træ er også

Her står verdenskendte Henning

de almindelige taglægter, facadebe-

Larsen Architects for udformningen

udvikle og vise, hvad de nordiske skove

klædninger, hegnet som omkranser

af et hus, hvor bæredygtigheden

kan levere. Det handler om at stille krav

ejendommen, gelænderet som gene-

opnåede nye højder, da det stod

til at alt træ skal komme fra skove, som

rationer skal holde i hånden på vej

færdigt i maj 2018.

er bæredygtige, som fx PEFC-certifice-

til deres lejlighed. Vores ejendom og

Tanken bag udstillingshuset har

ret skove. Vær med i jeres andels- eller

hjem er fyldt med træ, men vi tænker

været at skabe og fremvise den bære-

ejerboligforening ved at vælge træ som

måske slet ikke over det. Så for at

dygtige drøm, og med i dette projekt

det primære byggemateriale. Skal det

der kan gøres en forskel for klimaet,

er en lang række visionære og fremsy-

også leveres til boligbyggeriet som

kan man starte med at sætte træ på

nede samarbejdspartnere - herunder

bæredygtigt træ, skal der stilles krav

dagsordenen. Hvorfor ikke indtænke

Saga Wood. Alle råvarer, der indgår

om at træet er PEFC-certificeret på for

bæredygtigt træ i renoveringspro-

i fremstillingen fra Saga Wood, er

eksempel faktura.

jekter, reparationer eller tilbygninger

PEFC-certificeret og Svanemærkede.

i boligforeningerne?

Saga Wood er en virksomhed, der

At købe PEFC-certificeret træ er en nem og enkel måde som boligforening

ikke stiller spørgsmålstegn ved, hvad

at gøre en stor forskel på. Som det

med, og det kan erstatte traditionelle

god kvalitet er; det er bæredygtige

førende skovcertificeringssystem på

byggematerialer. Det kan f.eks. bruges

træmaterialer, der kommer fra nordiske

verdensplan vil PEFC med nordiske

når gamle ejendomme skal have tilbyg-

skove. Som boligforening og byg-

traditioner og innovative løsninger

get flere etager, som ikke kan klare

herre er man med Saga Wood dermed

være med til at træ udvikles i et New

belastningen fra tunge byggematerialer.

sikret materialer, der er bæredygtige,

Nordic-perspektiv med varme, æste-

Men træ giver også bedre livskvalitet,

smukke og funktionelle samt er lavet

tisk robusthed, kvalitet og miljøven-

for med træ kommer naturen helt tæt

med verdensledende teknologi, der

lige løsninger.

på. Det giver varme og god akustik, og

sikrer, at alle produkter kommer i

det er næsten som at få en oplevelse af

bedste holdbarhedsklasse.

Træ er et let materiale at arbejde

natur helt ind i sit eget hjem.

I det ekstraordinære og indbydende

“Vi ser allerede nu virksomheder og skovejere afprøve nye teknologier, både til at udvikle skoven, men også

udstillingshus har Saga Wood været

bruge teknologien til at spore træet

Bæredygtige drømme går i

med til at sætte nye standarder for

i værdikæden. New Nordic Wood og

opfyldelse med “Saga Wood”

bæredygtighed. Der hvor træet fra de

udviklingen af forståelsen af begrebet

Et arkitekttegnet udstillingshus lavet

nordiske skove møder arkitekturen,

kan bidrage til en mere bæredygtig

af udelukkende bæredygtige mate-

opstår den bæredygtige drøm, og et

verden både lokalt og globalt”, sige

rialer? Det kan lyde for godt til at

forbillede for fremtidens ejendomme

Morten Thorøe Sekretariatsleder

være sandt, men ikke desto mindre

kan skabes. Alle detaljer og valg i

PEFC Danmark. n

1 8

/

MIN

B O LI G F O RENIN G

/

s e pt e m b e r

2 0 1 8


VA LU A R V U R D E R I N G AF ANDELSBOLIGFORENINGER - Gratis vejledende værdiansættelse og gennemgang af andelsboligforeningen - Værdiansættelse sker efter DCF-opgørelse i henhold til Bekendtgørelse om Valuarvurderinger - Vi deltager gerne i jeres generalforsamlinger - Vi arbejder også med at sælge boligudlejningsejendomme, hvorfor vi lever 100% op til alle kravene i Bekendtgørelse om Valuarvurderinger - Vi vurderer ca. 400 andelsforeninger om året overalt i København og omegn - Vi er selvfølgelig medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening

’’

Skal vi også vurdere din andelsforening?

Erhvervscenter København

Tlf. 32 83 06 10 · erhverv.kbh@danbolig.dk · www.danboligerhverv.dk · 21 61 90 43


A R T I K EL

luften

L uften i vor es hj em kan vær e op til f em gange mere forur e net e nd

i dit hjem kan være mere

forurenet end luften udenfor

luft en ud enfor. De t skyld es madlavning, r engøringsmidl er og partikl er fra ele ktronik og l eg etøj. Men d e t er ott e ud af ti dansk er e ikk e klar ov er.

V i d s t e d u at : M e l l em 2 8 % o g 4 3 % a f al l e p e r s o n e r i a l d e r e n 30-60 år tilbringer 19 - 2 0 t im e r i n d e n d ø r s i et typisk døgn. 2 0

/

MIN

B O LI G F O RENIN G

/

s e pt e m b e r

2 0 1 8


A R T I K EL

“Dårligt indeklima er et stort pro-

sygdomme. Det er særligt vigtigt at få

blem, fordi vi bruger så meget tid

skabt et godt indeklima på børneværel-

indenfor i hjemmet, på arbejdsplad-

set, da konsekvenserne kan være værre

sen og uddannelsesinstitutioner.

for børn, fordi de er i en periode af

Det er en udfordring, at danskerne

deres liv, hvor de skal vokse og udvikle

ikke er opmærksomme på det, da

sig”, siger Torben Sigsgaard.

det betyder, at vi ikke gør noget

Karsten Schouw Karsten Schouw Servicechef

D

ved problemet. Dårlig luftkvalitet

Det kan du selv gøre

kan nemlig give træthed, hovedpine

Heldigvis kan du med nogle små

og allergiske symptomer”, siger

ændringer i dagligdagen gøre en stor

formanden for Rådet for Sundt In-

forskel for indeklimaet derhjemme.

deklima, Torben Sigsgaard, der også

“Der er flere ting, du selv kan gøre

u tror formentlig, at det er

er professor ved Institut for Folke-

for at få et bedre og mere frisk inde-

mere sundhedsskadeligt at

sundhed ved Aarhus Universitet.

klima til gavn for både dig selv og din

være udenfor nær trafiktunge

Dårligt indeklima kommer fra helt

familie. Det allervigtigste er at lufte ud

veje end indenfor i dit hjem. Men sådan

almindelige dagligdagsaktiviteter

flere gange om dagen. Derudover kan

er det ikke nødvendigvis. Luften inden-

som madlavning, rengøring, stearin-

du eksempelvis skrue ned for brugen

for kan faktisk være op til fem gange

lys og tørring af vasketøj. Selv når

af stearinlys og mængden af rengø-

mere forurenet. Og det er et problem

vi sover og ja, blot trækker vejret,

ringsmidler og huske at bruge din

for dit helbred. Et dårligt indeklima

forurener vi luften indenfor. Et sundt

emhætte og åbne vinduerne, når du

kan nemlig have negative konsekven-

indeklima er derfor vigtigt, fordi

laver mad”, siger Peter Foldbjerg, chef

ser, som tæller alt fra sygdomme som

en gennemsnitlig voksen trækker

for dagslys og indeklima hos VELUX.

astma, luftvejssygdomme og dårligere

15.000 liter luft ind om dagen.

koncentration. Samtidig får det flere

Peter Foldbjerg tilføjer: “Det er altså tid til at gentænke måden, vi lever

og flere til hyppigere at hoste, blive

Luften er mest forurenet

på indendørs, og gøre hvad vi kan

forkølede og få åndedrætsproblemer.

i børneværelset

for at sikre, at vores hjem er et sundt

Otte ud af ti danskere er ikke klar

Værst ser det ud i børneværelset.

sted at være. Kun sådan kan vi få sat

over, at luften kan være mere forure-

Det er ofte det rum i hjemmet, hvor

en stopper for de sundhedsmæssige

net indenfor hjemmets fire vægge.

luften er mest forurenet. Det skyldes

konsekvenser, som indendørsgenera-

Det viser en undersøgelse fra maj

blandt andet partikler fra legetøj,

tionen lider af ”, siger han. n

2018, som analysebureauet YouGov

fugt og for lidt udluftning. Forskning

og VELUX står bag. Som en del af

tyder på, at flere børn vil få astma

studiet er 16.000 mennesker på tværs

og allergi de kommende år på grund

af 14 lande – herunder Danmark

af dårligt indeklima.

– spurgt til deres viden om konse-

6 simple råd til et bedre indeklima:

“Forskning viser, at fugtighed og

kvenserne af at opholde sig op til 90

mug i hjemmet øger risikoen for astma

procent af dagen indenfor. Det svarer

med 40 procent og gør os sårbare

til næsten 22 ud af døgnets 24 timer.

for at udvikle andre luftvejsrelaterede

• Åbn dine vinduer tre til fire gange dagligt for at få frisk luft ind – lav gerne gennemtræk. • Hold døren lukket til badeværelset, når du går i bad, og åbn vinduet eller tænd for ventilatoren for at få fugten ud af rummet. • Tænd for emhætten og åbn vinduet, når du laver mad. • Undgå brug af stearinlys. • Hæng dit vasketøj til tørre udenfor • gør rent jævnligt.

b u i ld i ng

g r e e n

m e s s e t ema /

2 1


program

for building green 2018 B u i l d i n g G reen g i ve r e n u n i k m u l igh ed for at lytt e til k e ynot es og d ebatt e r om b æ re d y g t i ge l ø s n i n ge r . Ko m o g bliv inspir ere t til proj ekt er i din boligfor ening.

Prisuddeling Det Bæredyg tige Element

Building Green og InnoBYG hylder de bæredygtige fanebærere og uddeler priser på Main Stage 31. oktober: • Det Bæredygtige Element – Personprisen • Det Bæredygtige Element – Produktprisen I flere år er disse priser blevet tildelt til personer og produkter, der har gjort byggebranchen mere bæredygtig. Alle indstillinger bedømmes af juryen: Tina Saaby Madsen, Stadsarkitekt, Københavns Kommune. Lasse

Andrew Waugh

Lind, Head of Consultancy, GXN. Niels Bjørn, Urbanist, Ph.D., URBAN. Harpa Birgisdottir, Seniorforsker, ph.d., SBi. Lone Feifer, Strategisk Projektchef, Velux Group.

Partner & F o under, Waug h T his t leto n

Kasper Lynge Jensen, Udviklingschef Bygning og

Arc hi t ec t s : C onst ru c t i on Re vol u ti on

Bygningsdesign, Aarhus School of Engineering.

De sidste 15 år er vores forståelse af potentialet i træ som byggemateriale øget. Vi kan ikke blot afbøde byggebranchens miljøpåvirkninger, vi kan også bygge bedre og sundere bygninger i et hurtigere tempo end med de gamle materialer. Efter vores mening er træbygninger ikke bare en mulighed i byggebranchen…de er byggebranchens fremtid.

Laura Storm R egenerators: A N ew R egenerati v e Arch i t ec t ure

Der er en ny type arkitektur, der står på spring i den nærmeste fremtid. Den kræver, at vi ser indad, før vi designer udad. Udover at fokusere på form og materialer ville det være godt, hvis arkitekter og designere også fokuserede på videnskaben om vores velvære og menneskets behov i en verden, der udvikler sig hurtigt. Hvad hvis vi investerede mere tid i at udforske fællesskabets arkitektur i organisationer og mellem mennesker? Laura Storm vil tale om den nye regenerative

S UMMER DA ZE PIGM E NT PRINT ON COTTON RAG

2 2

/

MIN

arkitektur, og hvordan designet af ​​de rum, vi lever i, er udgangspunktet for et nyt blomstrende paradigme.

B O LI G F O RENIN G

/

s e pt e m b e r

2 0 1 8


Stefano Boeri F o under S t efa no B oeri Arch it e t t i

Den anerkendte italienske arkitekt Stefano Boeri gentænker grønne urbane miljøer ved at flytte skoven ind i byen. Byerne producerer 75% af CO 2 ’en i jordens atmosfære, og det giver os store problemer i form af klimaforandringer. Skove og grønne områder derimod kan absorbere 40% af den CO 2 , byerne udleder. Derfor er biodiversitet og grønne byrum et direkte svar på spørgsmålet om, hvordan vi kan afhjælpe den globale opvarmning og den miljøkrise, der nu gør skade på planeten. Hør om boligprojektet Bosco Verticale i Milano. Det kan oversættes til “Den lodrette skov” og er to højhuse, der er dækket af, hvad der svarer til to hektar skov. Du kan også høre om andre projekter fra Paris til Shanghai, som Stefano Boeri Architetti har skabt for at forbedre kvaliteten af miljøet i byerne.

Chris Trott F os ter + Partners: D esigning f or Paris

Parisaftalen, der blev indgået på COP21 i Paris har omfattende konsekvenser for design, byggeri og brug af bygninger og byer, hvis verden skal nå målsætningerne i klimaaftalen. Chris Trott vil fortælle om den udvikling Foster+Partners har været gennem den senere tid, hvor de har arbejdet med at forstå Parisaftalen til bunds og finde praktiske værktøjer til at kunne designe inden for dens rammer. Han illustrerer deres arbejde med caseprojekter om både bygninger og masterplaner.

Kristian Skovbakke Villadsen

Mette Skjold

Partner og Director, Ge h l Arch it ec t s :

pa rt ner og administrerende

Livet mellem b ygningerne ann o 2 0 1 8

direk tør, S LA

Hør om livet mellem bygninger og hvordan vi kan ska-

Mette Skjold er arkitekt, partner og direktør i SLA og

be byer, hvor det er nemt at gøre noget godt. Mange

en af Danmarks mest toneangivende arkitekter inden-

mennesker vælger deres livsstil baseret på, hvad der

for byrum og landskab. Med mere end 15 års erfaring

er mest oplagt, nemt og tilgængeligt for deres hver-

fra store danske og internationale landskabs- og

dag. Vi er nødt til at udvikle byerne, så det oplagte,

byrumsprojekter leder Mette Skjold SLA’s arbejde

nemme og tilgængelige i hverdagen også er det sunde-

indenfor strategisk byudvikling og arbejder med

ste og mest bæredygtige valg – så simpelt er det.

visioner og koncepter i komplekse processer. Mette er optaget af, hvordan en naturbaseret tilgang til byudvikling kan afhjælpe nogle af tidens helt store urbane udfordringer, både miljø- og klimamæssigt, socialt og økonomisk. Hun er således kvinden bag nogle af tidens mest visionære byrumsprojekter, hvor klimatilpasning, bæredygtighed og socialt engagement går hånd i hånd. Find det fulde program på buildinggreen.eu/cph/program2018


EN bæredygtig BOLIGFORENING

Et stort flertal af danskerne er overbeviste om, at klimaforandringerne er reelle og menneskeskabte. 82 pct. af danskerne anerkender, at den gennemsnitlige temperatur på jorden er stigende og at den globale opvarmning er menneskeskabt. Kun 6 pct. af danskerne bestrider i dag den globale opvarmning. En bæredygtig udvikling bety-

skabe hensigtsmæssige bygnin-

der, at de forandringsprocesser,

ger, som får os til at føle os godt

der finder sted i vores samfund,

tilpas og giver os livskvalitet.

skal have en kvalitet, der sikrer,

• Miljømæssig bæredygtighed

at de er i stand til at opretholde

i renoveringen af en bygning

et godt liv for os alle.

handler om at bygge og reno-

Bæredygtig udvikling betyder

miljømæssigt fodaftryk (carbon

ter i vores samfund, som skal

footprint) som muligt.

bevares eller bringes videre.

• Økonomisk bæredygtighed

Det kan for eksempel være

i renoveringen af en bygning

det gode liv, naturressourcer,

handler om at sikre langvarige

et er glædeligt, at

naturen, de økologiske kreds-

økonomiske interesser og inve-

danskernes bevidsthed

løb, den sociale organisering,

stering for bygningen, og etable-

om klimaforandringerne

kulturen eller økonomien.

re hensigtsmæssige rammevilkår

Ole Brockdorff Ole Brockdorff Arkitekt maa

og deres konsekvenser er klar.

For at en renovering af en

Det betyder, at vi kan fokusere

bygning betragtes som bære-

på, hvordan vi som borgere,

dygtig, skal bæredygtigheden

Hvorfor fokusere

forbrugere og samfund kan gøre

strække sig fra start til slut i

på bæredygtighed

noget effektivt ved den globale

en byggeproces. Fra råvare-

Ifølge Teknologisk Institut har vi

opvarmning.

indvinding over brugsfasen til

i 2050 brug for 3,5 gange jorden,

nedrivning, bortskaffelse og

hvis vi fortsætter med at bruge

som bygningsejere ved at have

recirkulering. Bæredygtigt re-

ressourcer på byggeri i det

et stort fokus på bæredygtighed

novering handler om at mindske

tempo, vi gør nu. Derfor er det

ved drift, renovering og ombyg-

energiforbruget – men det skal

bydende nødvendigt at indtænke

ning af ejendommen.

ske uden at gå på kompromis

bæredygtighed i byggeriet.

For boligforeninger er det

for ressourceoptimering.

med et sundt indeklima, æstetik,

Energiforbrug i bygninger udgør

komfort, økonomi og arkitektur.

omkring 40% af det samlede ener-

egentlig? Det at vi passer på

Bæredygtighed defineres som

primært til opvarmning, ventilation

hinanden og kloden, står nok

en indsats i tre dimensioner:

og belysning. Effektivisering af ener-

klart for de fleste af os. Men har

• Social bæredygtighed i

giforbruget i bygninger spiller en

du helt ned i detaljerne styr på,

renoveringen af en bygning

afgørende rolle for, at vi kan nå det

hvad der egentlig forstås ved at

handler om at reducere sygdom,

politiske mål om at være uafhængige

være bæredygtig?

sikre højere produktivitet og

af fossile brændsler i 2050.

Hvad er bæredygtighed Bæredygtighed. Hvad er det

2 4

giforbrug i Danmark. Energien går

/

MIN

B O LI G F O RENIN G

/

s e pt e m b e r

2 0 1 8

Foto: iStock

D

vere bygninger med så lille et

også, at der er nogle elemen-


A R T I K EL

“Det som er godt for miljøet, er også godt for økonomien.”

“Energiforbrug i bygninger udgør omkring 40% af det samlede energiforbrug i Danmark.”

b u i ld i ng

gr e e n

m e s s e t ema /

2 5


A R T I K EL

“B o l i g f o r e n i n g e n s valg vil påvirke ikke bare de n æ rm e s t e , me n o g s å virkso m hedernes vareudbud o g d e p o l i t i ske beslutningstagere .” Bæredygtighed i renoverings- og

hvor den direkte tilbagebetalingstid

En bæredygtig boligforening er

byggeprojekter kan betragtes som

på investeringen er meget lang.

karakteriseret ved, at den i renove-

en syntese af de tre dimensioner:

For betonbyggeris vedkommende

sociale, miljømæssige og økono-

er vi så “heldige”, at der er et stort

miljøvenlige eller genanvendelige ma-

miske forhold i en kombination

renoveringsbehov for de byggerier,

terialer. Derudover skal der arbejdes

med byggetekniske/teknologiske

som skød op i 60’ere og 70’erne.

mod et reduceret energi- og ressour-

forhold og procestænkning, der

Beton forvitrer jo. Det er ikke i sig

ceforbrug. Og så skal den gøre brug

alle balanceres og prioriteres i et

selv noget godt, men det skaber i

af alternative opvarmningsmetoder.

helhedsmæssigt funktionelt og ar-

det mindste et naturligt behov for

Kort sagt: En bygning, der består

kitektonisk grundlag for et projekt,

at renovere, og dermed også en an-

af materialer og tekniske systemer

så det bliver så bæredygtigt som

ledning til at få løftet byggerierne

(afløb, vand og varme), der på alle

overhovedet muligt. Især ressour-

rent energimæssigt.

tidspunkter i bygningens livscyklus

ceforbruget i byggeriet er centralt,

For det murede byggeri, som vi

for kun ved at optimere ressour-

jo har rigtig meget af, er situatio-

cerne, opnås det bæredygtige byg-

nen en anden. Her er der sjældent

geri, særligt på det miljømæssige

nogle rent byggetekniske begrun-

og økonomiske område.

delser for at renovere, for murværk

rings-, bygge- og driftsfasen bruger

påvirker miljøet minimalt.

Bæredygtighed kunne f.eks. være; MATERIALE: Brug et langtids-

er noget voldsomt holdbart noget. Er bæredygtighed

Og dertil kommer, at der ofte vil

godt for din økonomi?

være nogle æstetiske omkostninger

Det korte svar er JA! Det, som er

forbundet med omfattende renove-

godt for miljøet, er også godt for

ringer. En udvendig efterisolering af

økonomien. Man kan argumentere

et smukt udført murstensbyggeri fra

for, at bæredygtighed er en rig-

1950’erne har ikke mange venner.

holdbart facade- og tagmateriale som f.eks. skifer, som ikke skader naturen hverken i produktionen af materialet, eller når taget om mange generationer har udtjent sin levetid. AFLØB: Håndtering af regnvand

tig god økonomisk investering på lang sigt. Økonomerne fortolker

Hvordan bliver man

bæredygtighed som, at fremtidige

mere klimabevidst

generationer skal have mulighed for

Som klimabevidst boligforening

mindst det samme velfærdsniveau,

kan man til tider stille sig selv

som vi lever under nu. Det er oplagt,

spørgsmålet: Hvad kan vi gøre?

at natur og klima også er betyd-

Det gælder om at finde grønne

ningsfuld for velfærden – og derfor

initiativer og løsninger, som bolig-

kan det betale sig at spare på de

foreningen kan lade indgå i dens

ressourcer, vi forbruger af i dag.

hverdag. Det handler om, hvordan

VARME: En luft-til-vand-

så tæt på kilden som muligt LAR (Lokal Afledning af Regnvand). VAND: Regnvand kan udnyttet til toiletskyl, vaskemaskine og udendørs brug, så ejendommen forbruger så få vandressourcer som muligt

man som boligforening kan påvirke

varmepumpe optager fugtigheden

ring af ydervægge, tag, fundament

verden omkring sig gennem grøn

i bygningens luft til at opvarme

og gulv, samt rør og vinduer og

adfærd og grøn livsstil.

vandet, og energien i luften uden-

Energirenovering med efterisole-

etablering/optimering af ventilation

for omsættes til gulvvarme.

Boligforeningens valg vil påvirke

evt. med varmegenindvinding, bør

ikke bare de nærmeste, men også

stå højt på enhver boligforenings

virksomhedernes vareudbud og de

Udnyttelse af boligforeningens

dagsorden. Og ofte vil en rigtigt

politiske beslutningstagere. For

tagrum/etage til boliger er også

udført energirenovering samtidig

eksempel ved at vælge LED-pærer

bæredygtigt.

medføre et forbedret indeklima, som

i stedet for glødepærer, opvarm-

kan bidrage til at en samlet vur-

ning og strøm gennem vedvarende

ninger på lejligheder i København

dering af fordele ved renoveringen

energi i stedet for fossile brænd-

er der for alvor kommet fokus på at

vil falde positivt ud, også i tilfælde

stoffer osv.

indrette flere nye moderne tagbo-

2 6

/

MIN

B O LI G F O RENIN G

/

Og med de meget store prisstig-

s e pt e m b e r

2 0 1 8


liger i de gamle loftarealer. Tag-

Forstå din bygning

og spækket med alle mulige nye

boliger udnytter den eksisterende

Vi renoverer løs i jagten på at nå

materialetyper og tekniske løs-

infrastruktur og får både masser

EU’s mål om, at være CO2-neutrale

ninger, som på hver sin måde skal

af sol og frisk luft samtidig med,

i 2050, og det er jo glædeligt. Men

mindske energiforbruget. Man kan

at forurening og støj er minimeret

vi skal blive langt bedre til at tænke

frygte, at løsningerne alt for ofte

på øverste etage. Og nyindretning

på bygningen som helhed.

bliver for enøjede, og at man mang-

af tagetagen kan samtidig med de

I sammenligning med nybyggeri så

ler at have øje for helheden i byg-

nye tagboliger også give mulighed

er det at renovere en bygning, som

ningen og altså har en indgående

for f.eks. fælles altaner til gavn for

er opført for hele og halve århund-

forståelse af bygningens strukturer.

ejendommens øvrige beboere.

reder siden langt mere kompliceret

At afdække bygningens struktu-

Bygningsdrift rangerer lavt hos

at håndtere. En hel del byggerier har

rer i forbindelse med en bæredyg-

boligforeninger. Fokus er ofte

gennem tiderne været udsat for mere

tig renovering kræver forudgående

udelukkende på “her og nu” udgif-

eller mindre gennemtænkte renove-

undersøgelser og afklaring af de

terne ifm. renoveringsopgaver, på

ringer og fornyelser, og vi ser ikke

bygningsfysiske og æstetiske for-

trods af at de “rigtige” bæredyg-

helt sjældent, at den udførte reno-

hold, hvilket er af helt afgørende

tige løsninger typisk har en positiv

vering efterfølgende skal laves om

betydning for de efterfølgende

indflydelse på en nedbringelse af

alt for hurtigt, hvilket på ingen måde

muligheder., og som giver os øje

de løbende driftsomkostninger.

er bæredygtigt. Samtidig er der ofte

for, at der er mere på spil en blot

Hvis man bruger lidt ekstra kræfter

usikkerhed om, hvilke materialer

at istandsætte en bygning.

fra projektets start på at analysere,

der er indbygget eller erstattet, og

Det er også vigtigt at være op-

diskutere løsninger og udarbejde

hvilke bagvedliggende konstruktio-

mærksom på, at der ikke findes én

business cases for bygningsdriften,

ner der er pillet ved.

løsning, som passer lige godt på

kan der skabes et solidt fundament for valg af løsninger. De er måske

I dag er byggeriet og renoveringen blevet langt mere kompliceret,

dyrere her og nu, men er mange gange i sidste ende billigere gennem en sund og effektiv drift.

b u i ld i ng

g r e e n

m e s s e t ema /

2 7


A R T I K EL

projekter. F.eks. er der i øjeblikket tilskud gennem “Byfornyelsespuljen”, “Støjrenoveringspuljen”, forsyningsselskaber mm. Bæredygtige renoveringer skal bl.a. fokusere på at skabe de bedste forudsætninger for at reducere bebyggelsens energiudgifter, og derved frembringe en løbende økonomisk besparelse for den enkelte beboer. En ny moderne tagbolig vil ikke bare forbedre energitilstanden i bygningen. Det økonomiske overskud fra de nye tagboliger kan anvendes til en renovering af den underliggende ejendom med fokus på mindsket energiforbrug og for-

“f oreningens samlede energiforbrug bl e v r e d uc e r e t me d 9 3 % . H eraf var ov e r 7 5 % a f e n e r g i f o r b ruget til opvarmning i boligerne reduceret.”

bedret kvalitet og indeklima. Der er udført projekter, hvor beboere inden renoveringen tændte for varmen i september måned pga. træk og kuldegener, og hvor de efter renoveringen først skruer op på termostaten i december.

alle byggerier. Det handler om at

hvor renoveringen er optimeret i for-

finde den løsning, som bedst indfri-

hold til brugernes behov. Vi arbejder

værdi for beboere, idet forenin-

er potentialet i det enkelte byggeri.

derfor analytisk med at identificere

gens samlede energiforbrug blev

Det er ikke mindst i den forbin-

ånden i en bygning og finde løsnin-

reduceret med 93%. Heraf var over

delse, at man taler om “smarte”

ger, der optimerer og gentænker det

75% af energiforbruget til opvarm-

energirenoveringer, hvor man tæn-

konkrete bygningsværk.

ning i boligerne reduceret. Ved

ker bæredygtighed i bred forstand

En bæredygtig renovering skal

Der kunne måles en helt konkret

at efterisolere bygningskroppen,

ind i renoveringen. Det vil sige ikke

som al anden arkitektur være an-

udskifte vinduer og etablere effek-

blot miljømæssigt, men også socialt

svarlig. For at vi når derhen, skal

tive varmegenvindingsanlæg, sikres

og økonomisk. Konsekvenserne

vi udfordre os selv og boligfor-

desuden både frisk luft i boligerne

for boligforeningens økonomi skal

eningen, og det er vigtigt at der

og genanvendelse af op til 85% af

indtænkes fra start, for hvis ikke

ikke opstår en modsætning mellem

varmen i bebyggelsen.

projektet giver økonomisk mening

æstetik og ansvarlighed, da vores

og kan håndteres med den økono-

projekter kun er en succes, hvis

byggeriet handler om at skabe mest

mi, som nu er til stede, så bliver det

økonomiske, teknologiske og bære-

mulig værdi for bygherrer, brugere

naturligvis ikke til noget.

dygtige aspekter er fuldt integreret

og samfund. Samtidigt skal man

i det arkitektoniske koncept.

forvalte ressourcerne investeret i

Arkitekten er her den oplagte samarbejdspartner for boligforeningen.

Når et bæredygtigt renoverings-

Når vi som arkitekter renoverer,

Rådgivning om bæredygtighed i

byggeriet således, at de miljømæs-

projekt virkelig lykkes, er det fordi,

sige, sociale og økonomiske om-

kan vi vælge at gengive det ek-

det på én gang overrasker med sine

kostninger reduceres mest muligt i

sisterende eller at forlænge den

innovative løsninger og samtidig ud-

et livscyklus-perspektiv.

oprindelige tanke bag bygningsar-

nytter styrkerne i det eksisterende.

kitektur i en nutidig udgave.

Danskerne opfatter grøn omstilling som en forudsætning for fremtidens

Vores løsninger udspringer af de

Økonomien i bæredygtighed

vækst og velfærd. Samtidig er der

specifikke bygningspotentialer, og

Der er flere muligheder for øko-

stor opbakning til, at omstillingen

æstetikken skal integreres, så det bi-

nomisk tilskud til boligforeninger

gerne må koste noget på kort sigt,

drager til et sundt og godt indeklima,

for gennemførelse af bæredygtige

hvis den giver gevinst på langt sigt. n

2 8

/

MIN

B O LI G F O RENIN G

/

s e pt e m b e r

2 0 1 8


op til

BAMBUSGULVE

30 års garan

ti !

MOSO BÆREDYGTIGE OG MILJØVENLIGE BAMBUSGULVE OG BYGGEMATERIALER

BAMBUS ER ET MODERNE OG ATTRAKTIVT VALG TIL HJEMMET OG ERHVERVSEJENDOM BYG-ECOHOME er eneforhandler af MOSO

Bambusgulve er stærkere end andre

International BV i Danmark og dermed

træsorter og takket være sin høje

tilbyder vi et stort udvalg af økologiske

slidstyrke er bambus det ideelle materiale

og bæredygtige bambusprodukter i

til boligejendomme og industri. Det

premium kvalitet. Det er bl.a. gulve og

hollandske MOSO Int. er velkendt i hele

udendørs massive terrassebrædder samt

verden for deres topmoderne designs og

byggematerialer til erhverv.

gode kvalitet indenfor bambusprodukter. Vi har adgang til et meget bredt sortiment af MOSO® bambusgulve, terrassebrædder, paneler, finér og bjælker i flere størrelser, tykkelser, farver og teksturer. Vi leverer Europas førende, økologiske bambusgulve, som er slidstærke,

Der er 100% kvalitetsgaranti på vores

miljøvenlige og er i topkvalitet.

bambusprodukter, som især er tilpasset til skandinavisk klima og byggestil. For industri-, fabriks- og lagerbygninger samt butik er det vigtigt, at gulvet og byggematerialer er tilpasset den belastning, som gulvet skal kunne tåle.

Foto: iStock

Vi tilbyder op til 30 års garanti

Tlf: 71 92 96 26 E-mail: admin@byg-ecohome.dk

www.byg-ecohome.dk


A R T I K EL

Vinduer med ventilation kan løse problemer med

skimmelsvamp! N ø g l e n t i l a t k o m m e f u g t og skimm el til livs i vor e bolig er ligg er i a t s k a b e g o d t l u f t skift e og forb edring af ind e klima et. introducerede Ventilationsvinduet på markedet tilbage i 2004 og siden er der med et betydeligt tilskud fra EU blevet foretaget omfattende tests og målinger på vinduerne hos Fraunhofer Instituttet i Tyskland. Aalborg Universitet har udarbejdet et omfattende dokumentationsmateriale, som bl.a. omfatter et energiberegningsprogram, hvor et vindues

Peter L. Clausen

energimæssige egenskaber kan indregnes

Peter L. Clausen Salg og Teknik

V

i bygningens energirammeberegning.

induer med indbygget

Ventilation fjerner fugt

ventilation er en veldoku-

En større almen boligforening i Nordjyl-

menteret genvej til godt

land har ifm. forestående vinduesudskiftning

indeklima. Det er ikke længere en

valgt Ventilationsvinduet. Flere hundrede

så omfattende og uoverskuelig

lejligheder skal over de næste par år have

investering med store indgreb i

udskiftet vinduer og døre. Ved at vælge et

bygningerne som tidligere anta-

vindue med ventilation mener man, at have

get, hvor nøglen hed montering af

løst alle hidtidige problemer med fugt og

balanceret ventilationsanlæg, som

skimmel. Alle boligerne får fremover tilført

er dyrt at installere, fylder en del

frisk forvarmet luft til alle opholdsrum på en

og ofte er dyrt i drift.

komfortabel og energimæssig optimal måde. Ventilationsvinduet anvendes i dag i

Det danske Ventilationsvinduet har en patenteret løsning hvor

alle typer nybyggeri og til renovering

vindue og ventilering er integreret

af både ældre bygninger, huse og i pri-

gennem en dobbelt vindueskon-

vate og almene etageejendomme, hvor

struktion og indbygget intelligent

man foretrækker en enklere tilgang til

ventil-teknologi. Horn-Group

frisk luft i bygningerne. n

3 0

“Vinduer med indbygget ventilation er en veldokumenteret genvej til godt indeklima.”

/

MIN

B O LI G F O RENIN G

/

s e pt e m b e r

2 0 1 8


Kompetencer • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

Vurdering af boligforeninger Bygningsrapporter Drift- og vedligeholdelsesplan Totaløkonomisk rådgivning Projektering af tagboliger Omdannelse af erhverv til bolig Lovpligtig energimærkning Totaløkonomisk rådgivning om sammenhæng mellem vedligehold og energioptimering Arkitektarbejde Byggeledelse Fagtilsyn Kvalitetskontrol Prioritering af skader Skimmelsager Statiske beregninger Termografering Afleveringsforretninger Myndighedsprojekter

Er du i gang med at projektere, bygge, renovere, vedligeholde, købe eller sælge en bolig? Så lad os være din byggetekniske partner. Sønder Boulevard 67 st. • 1720 Kbh V • Tlf: 70 70 15 31 lm@ingemanfischer.dk • www.ingemanfischer.dk


Vedligeholdelsesplan: Et redskab, du kan forholde dig til H ar din and els- e lle r eje rboligfor e ning en fast plan for, hvornår fa c ad en skal renov ere s og vindu ern e udskift e s? Lægg e r I p e ng e til sid e til d e n dag, tag et skal forny es? Ell e r har I måsk e bar e e n buff er i økonomi e n, så d er e r råd til v edlig ehold else ?

3 2

/

MIN

B O LI G F O RENIN G

/

s e pt e m b e r

2 0 1 8


A R T I K EL

Morgan Nilsson

er i høj grad også optimering af

foreningen. Den skaber overblik og

energiforbrug gennem analyser af

tryghed, når vigtige beslutninger

varmeforbrug, isolering og ejen-

om ejendommen skal træffes” for-

dommens generelle stand. Dette

tæller Morgan Nilsson, produktchef

danner grundlaget for at integrere

ved OBH-Gruppen A/S Rådgivende

forbedringstiltag, der gør en ejen-

Ingeniører med speciale i vedlige-

dom mindre ressourceforbrugende

holdelsesplaner, vurderingsrappor-

og mere bæredygtig i takt med at

ter og energimærkning.

vedligeholdelsesplanens punkter gennemføres. Og en forening, der

Morgan Nilsson Produktchef

H

køber eller sidder i bestyrelsen i

En fordel for flere parter

investerer i brug af bæredygtige

En vedligeholdelsesplan giver et

materialer og i at optimere energi-

os langt de fleste andels-

samlet overblik over det vedlige-

forbruget, er også en forening, der

og ejerboligerforeninger

holdelsesarbejde og de renoverin-

opnår større økonomisk bæredyg-

vil der altid være forestå-

ger, der er nødvendige. De giver

tighed som helhed gennem lavere

ende vedligeholdelsesopgaver på

bestyrelser i andels- og ejerbolig-

ressourceforbrug og lavere drifts-

ejendommen, men det kan ofte være

foreninger mulighed for i samspil

udgifter samt mere langsigtede og

svært at overskue. Hvad skal der

med rådgiveren at vurdere, hvilke

holdbare løsninger.

gøres? Hvornår skal det gøres? Og

arbejder der skal prioriteres og i

hvad kommer det til at koste?

hvilken rækkefølge, således at der

Rettidig vedligehold

foreligger forslag til beslutning på

Det kan have store konsekvenser,

generalforsamlinger.

hvis der ikke er overblik over ved-

Disse spørgsmål kan en vedligeholdelsesplan besvare. Den giver et samlet overblik over bygningens

“Med afsæt i vedligeholdelses-

ligeholdelsen, og i sidste ende kan

stand, fremtidige vedligeholdelser

planen kan bestyrelsen og gene-

værdien af ejendommen forringes

og økonomien bag. Det giver sam-

ralforsamlingen indgå en dialog og

i sådan grad, at det går ud over

tidig muligheden for at indtænke

planlægge, hvordan de på bedste

de enkelte ejere og andelshaveres

energioptimering og renovering,

måde driver deres ejendom, så den

økonomi. Store uforudsete udgifter

der integrerer foreningens brug af

bevarer værdien” fortæller Morgan

kan f.eks. betyde, at andelshavere

bæredygtige materialer.

Nilsson, OBH-Gruppen A/S.

kan blive teknisk insolvente.

Vedligeholdelsesplanen skaber en

“Der er ingen, der vinder ved

Overblik og tryghed

gennemsigtighed for alle involve-

ikke at vedligeholde ejendommen.

En vedligeholdelsesplan udarbej-

rede parter. Salgsprocessen lettes

Er ejendommen ikke velvedlige-

des af en rådgiver og ser på alle

i form af mindre administration og

holdt, så taber ejendommen værdi,

bygningsdele – også dem, der

mindre juridisk efterspil, når alle

og det betyder, at den enkelte ejer

ikke fejler noget. Den fortæller om

oplysninger om ejendommen er gen-

og andelshaver også har en mindre

forventet levetid, hvordan de skal

nemsigtige. Både køber og sælger

værdi i sin bolig” fortæller Morgan

vedligeholdes over tid, og hvad

kan træffe veloplyste beslutninger,

Nilsson, OBH-Gruppen A/S.

man kan forvente, at det vil koste.

og banker og realkreditinstitutio-

Planen forholder sig til muligheder-

ner kan låne penge ud på et reelt

plan er derfor ikke blot nøglen

ne for udskiftning og reparation af

grundlag, fordi de har overblik over

til at holde ejendommen i optimal

de bygningsdele, der er nedslidte.

foreningens samlede økonomi.

stand, men også en strategi til at

Samlet skaber det et konkret og

En langsigtet vedligeholdelses-

sikre sig mod ubehagelige overPlanlægning af en

raskelser og store ekstraregninger.

bæredygtig udvikling

En vedligeholdelsesplan skaber

redskab, du kan forholde dig til

Bæredygtighed giver sig ikke

derfor værdi for ejendommen og for

- uanset om du står som sælger,

kun udtryk i materialevalg. Det

alle involverede parter. n

detaljeret overblik. “Vedligeholdelsesplanen er et

“Bæredygtighed giver sig ikke kun udtryk i materialevalg. Det er i høj grad også optimering af energiforbrug, der gør en ejendom mindre ressourceforbrugende og mere bæredygtig.” b u i ld i ng

gr e e n

m e s s e t ema /

3 3


A R T I K EL

Vertikale skove

og planter på job i byen Når Building Green løber af stabelen d. 31. okt. og 1. nov., gæstes Forum i København blandt andre af den italienske stjernearkitekt Stefano Boeri, grundlægger af det Milanobaserede arkitektfirma Stefano Boeri Architetti. Han har gentænkt grønne løsninger i byen og flyttet grænserne for det mulige ved at flytte skoven ind mellem – og udenpå – husene. CO 2-lagring og temperaturregulering Men Stefano Boeri har ikke udelukkende skabt det grønne udtryk på Bosco Verticale, fordi det er kønt at se på. Storbyer som Milano og andre byer rundt om i verden har vokseværk og æder sig ind på grønne områder i og rundt om byerne, som får store problemer med luftforurening. Ved

Sanne Lund

at dække bygningers overflader med

Sanne Lund Journalist

N

træer og andre planter, er det bl.a. Stefano Boeris mål at skaffe renere

år Building Green løber af

luft til indbyggerne i byen. De mange

stabelen d. 31.oktober og 1.

træer og planter skal være med til at

november, gæstes Forum i

mindske Milanos luftforurening ved at

København blandt andre af den itali-

producere luftfugtighed og ilt, absor-

enske stjernearkitekt Stefano Boeri,

bere støvpartikler og lagre kuldio-

grundlægger af det Milanobaserede

xid. Derudover er planterne med til

arkitektfirma Stefano Boeri Architetti.

at dæmpe storbyens støj og regulere

Han har gentænkt grønne løsninger

temperaturen i bygningerne.

i byen og flyttet grænserne for det mulige ved at flytte skoven ind mellem

Byparker, skovbad og grønne kiler

– og udenpå – husene.

I Danmark er den tværfaglige virksomhed SLA en af Danmarks mest tone-

for at have tegnet de prisbelønnede

angivende aktører indenfor byrum og

højhuse Bosco Verticale – den vertikale

landskab. De står for eksempel bag

skov – i Milano. De to højhuse h a r c a .

Sønder Boulevards grønne genfødsel på

900 t ræ e r s a m t b u s ke o g diverse

Vesterbro, den nye SUND Naturpark

andre planter svarende til to hektar

omkring Det Sundhedsvidenskabelige

skov fordelt på bygningernes altaner.

Fakultet på Nørrebro og senest det eks-

Det giver højhusfacaderne et markant

perimenterende og midlertidige Skovba-

grønt look midt i byen.

det Ø i anledning af Aarhus Festuge.

34

/

MIN

B O LI G F O RENIN G

/

s e pt e m b e r

2018

Foto: Stefano Boeri Architetti

Stefano Boeri er blandt andet kendt


“V e d at dæ k k e b y g n ingers overflader m ed træer o g a n d r e p l a n t e r , e r det bl.a. Stefano B oeris mål at s ka f f e r e n e r e luft til indbyggerne i byen .” b u i ld i ng

gr e e n

m e s s e t ema /

3 5


A R T I K EL

Arkitekt og direktør i SLA, Mette Skjold, deltager også på årets Building Green i København. Som Stefano Boeri er hun optaget af, hvordan en naturbaseret tilgang til byudvikling kan afhjælpe nogle af tidens helt store urbane udfordringer: “Vi arbejder med at få natur tættere

Stefano Boeri Architetti

på mennesker i byerne, vi kalder det naturbaseret design. Vi bruger vores viden om, hvad det er naturen kan, og

dig med at de øger livskvaliteten for

hvordan den gør det, også kaldet Øko-

de mennesker, der bor og lever der.

ne og i høj grad tænke på driften. Det

Som Stefano Boeri Architetti har

kan virkelig skabe et stærkt sammen-

punktet for vores designløsninger,

også SLA tegnet et storbyprojekt, der

hold at dyrke byrum sammen og selv

fortæller Mette Skjold og pointerer, at

skal give renere luft til indbyggerne:

sætte sit præg på hverdagens rum.

systemtjenester, og det er udgangs-

SLA’s projekter bliver til i et tvær-

“Vores vinderprojekt i Paris,

“Det er vigtigt at involvere beboer-

Samtidig kan man skabe en modfor-

fagligt team af landskabsarkitekter,

reinvent Paris, handler om at rense

tælling til at bo i et udsat boligområde

arkitekter, biologer og antropologer.

luft med naturbaseret facade, tag og

eller et kvarter med kedeligt eller

byrumsløsninger. Paris er en af de

blakket ry”, siger Mette Skjold.

Nytteværdi med høj herlighedsfaktor

mest luftforurenede storbyer i EU,

“Det er uhyre vigtigt at tænke

“Vi arbejder med beplantninger,

så her skal vi arbejde med at inte-

på driften helt fra start og tænke i

der stimulerer sanserne - du kan se,

grere natur og planter, som renser

driftsformer, der ikke er for dyre og

dufte og mærke dem. Vi bruger gerne

luften, hvor mennesker færdes og

omstændelige. Vi designer tit under

planteskolernes lidt “skæve” træer

bor”, fortæller Mette Skjold

udsagnet Minimal drift – Maksimal

med flere stammer og forblæste

Naturværdi. Altså, jo mindre man

former fremfor stringent beskårne

Små byskove til

skal gå og beskære og slå og feje, jo

kontrollerede trækroner, fordi det er

begrænsede budgetter

mere naturlig og spændende bliver

med til at give en højere biodiver-

Det er ikke alle boligforeninger, der

beplantningen, og så lever den og

sitet, robusthed for klimaets for-

har økonomiske muskler og råderum

tilpasser sig kontekstens brug og

andringer og en større oplevelses-

til kæmpestore landskabsprojekter.

vækstlag. Det kræver, at man fra start

værdi. Vores projekter har altid en

Men der er grønne muligheder for

sammensætter en særlig beplant-

høj nytteværdi og en høj herligheds-

boligforeninger i alle størrelser.

ningsplan, baseret på viden om hvad

værdi, dvs. at vores projekter både

Mette Skjold har følgende råd til

det er for en jord, så man ikke etab-

løser konkrete problemer socialt,

boligforeninger, der også gerne vil

lerer et vildnis, men skaber en natur i

miljømæssigt eller økonomisk, samti-

ride med på den grønne bølge:

balance, slutter Mette Skjold.” n

“Vi designer tit under udsagnet Minimal drift – Maksimal Naturværdi. jo mindre man skal gå og beskære og slå og feje, jo mere naturlig og spændende bliver beplantningen.” 3 6

/

MIN

B O LI G F O RENIN G

/

s e pt e m b e r

2 0 1 8


I har én kontaktperson, som ved alt om jeres ejendom.

      

Bygningsservice Arealpleje Vinduespolering Viceværtservice Vand, varme, belysning Trappevask Snerydning og saltning

Professionel, fleksibel og sikker ejendomsservice, hvor en aftale er en aftale, og alt er i orden. Når du vælger TJEK til din ejendom og dine udendørsarealer, sikrer du din ejendom 365 dage om året. TJEK tilbyder alle ydelser inden for bygningsservice som for eksempel arealpleje, viceværtservice, snerydning samt vand-, varme- og belysningskontrol og alle former for reparation. Og sker der noget uventet, kræver det kun et opkald, så er vi på vej. Hos os kan du vælge en løsning, som bygger på behov og ikke på ugeplaner. Det betyder, at din trappe vaskes, når den er beskidt, og at dit græs bliver slået, når det er for højt. Det giver dig ikke kun bedre udnyttelse af dit budget for ejendomsservice, men også en klart bedre oplevelse af den service du får. Vil du helst lægge vores ydelser fast i et skema, tilbyder vi naturligvis også faste aftaler.

Book et møde med os på 30 67 06 66 - eller læs mere om os på www.tjekservice.dk

Vi sætter en ære i at gøre arbejdet ordentligt. Hver gang.


A R T I K EL

Er du miljøbevidst er

bambus et oplagt valg

Bam b u s i n d g å r i f le r e o g f l e re m a t e rial er som tøj, bru g s g en s t a n de o g i k ke m i n d s t s o m bygg emat e rial e.

Takket være sin høje slidstyrke er bambus det ideelle miljøvenlige materiale til industrielle byggerier og boligbyggerier.

Anna Raimensborg Anna Raimensborg Salgs Direktør

Frigiver mere ilt end træer plante, faktisk 35% mere end almindelige

miljøvenligt materiale

træsorter. Det skyldes, at bambus gror

Bambus er den hurtigst voksende plante

hurtigt og uden brug af pesticider eller

i verden og dermed en åbenlys kilde

kunstig gødning. Bambus recirkulerer

til bæredygtig produktion. Det vokser

også store mængder CO 2 . Derfor bidra-

markant hurtigere end træer – nogle

ger man positivt til CO 2 -udviklingen,

bambusarter vokser over en meter pr.

når du vælger bambus som materiale. På

døgn. Så hvor et egetræ er ca. 50 år om

grund af sin enestående væksthastighed

at vokse op, er en bambus typisk klar

kombineret med en effektiv produktion

til at blive fældet efter ca. 4-6 år. Hertil

absorberer f.eks. MOSO Int. bambuspro-

er bambus et særdeles hårdt materiale

dukter mere CO 2 end der frigives under

og meget formstabilt materiale, hvilket

produktion og transport til kunden og har

gør det utroligt velegnet til fx gulve

dermed en CO 2 negativ påvirkning.

og møbler. Det har den store fordel, at

Bambus plantens mange anvendel-

gulve lavet af bambus ikke arbejder så

sesmuligheder gør det interessant for

meget som andre træsorter, fordi det på-

bygherrer, entreprenører og rådgivere

virkes langt mindre af luftfugtigheden.

at overveje både inden døre til planke-

Bambusgulves antistatiske og anti-al-

gulve og parket eller udendørs i form

lergifremkaldende egenskaber understøt-

af massive paneler, bjælker, facadebe-

ter samtidig et sundere indendørs miljø.

klædning og meget andet. n

“B ambusgulves antistatiske og anti-allergifr em k a l de n d e e g e n s k a b er understøtter sam t i d i g e t s u n d e r e i n d endørs miljø. ” 3 8

/

MIN

B O LI G F O RENIN G

/

s e pt e m b e r

2 0 1 8

Foto: iStock

Bambus frigiver mere ilt end nogen anden Bambus er et smukt, slidstærkt og


Fremtidens grønne indeklimaløsning

Varme, ventilation og godt indeklima - helt enkelt Kombinationen af kendt vindues- og varmepumpeteknologi har ført til Horn-Groups introduktion af en høj-effektiv varme- ventilationsløsning i ét stærkt koncept. Det giver både høj komfort, godt indeklima, sund driftsøkonomi og er enklere og billigere at bygge med. Vi kalder konceptet LivingBetter. LivingBetter anvendes i al slags nybyggeri, hvor enkelthed, bæredygtighed og krav til et godt indeklima er i højsædet. Opfylder kravene i BR og blev nomineret til den tyske Energieefficiens-pris 2018.

LivingBetter består i al sin enkelthed af en komplet løsning af Ventilationsvinduet og IKM driftssikre udsugs-varmepumpeteknologi. Dokumentation for løsningens suverænt lave energiniveau medfølger til hver byggesag til brug for energimærkning. Med LivingBetter sparer man opkobling til eksisterende varmeforsyningsnet, genvindingsanlæg, jordvarme, ude-varmepumper og ofte også solceller. Enklere kan det ikke gøres. Se referencer og læs mere på www.ventilationsvinduet.dk eller www. livingbetter.dk. Kontakt os i dag dag for for et et uforpligtende uforpligtendemøde.

Horn Group Sortebjergvej 2 Lundeskov DK - 6640 Lunderskov

+45 8181 8110 info@horngroup.dk horngrop.dk horngroup.dk


Undgå ubehagelige overraskelser med en OBH vedligeholdelsesplan Der er god økonomi i at lave en plan for drift og vedligeholdelse frem for at vedligeholde efterhånden som problemer og fejl opstår - dermed undgås følgeskader på andre bygningsdele, ejendommens værdi bevares og vedligeholdelsesomkostningerne vil være lavere.

Ring i dag:

7678 4735 - og få et uforpligtende tilbud

Vi har et stort erfaringsgrundlag som en af Danmarks største udbydere af energimærker og vedligeholdelsesplaner. En OBH Vedligeholdelsesplan inkluderer også en gennemgang af el og vvs i fællesområder for etageejendomme.

Vi ønsker at være faglig sparringspartner til bestyrelsen. Derfor har vi nedsat et team af specialister indenfor ejer- og Andelsforeninger, som kender til de udfordringer, som I møder i dagligdagen.

www.obh-gruppen.dk Rådgivende ingeniørfirma siden 1965

SPAR TID!

En OBH andelsvurdering inkluderer EL og VVS - med kun ét besøg Vi er ikke udførende, og vi er 100% uvildige.

Profile for Min Boligforening

Magasinet Min Boligforening #5  

Tema: Building Green 2018

Magasinet Min Boligforening #5  

Tema: Building Green 2018

Advertisement