Page 1

.$7$/2* 2012/13


Да се развие и произведе “Nothing but HEAVY DUTY” електричен алат е само дел од ветувањето на Милвоки. Алатот треба да има долг век на траење. Затоа, исправноста е дел од секој произведен алат. Целиот алат е со комплетна документација вклучувајќи го упатството за употреба, листата на сервисните центри и инструкциите за безбедност. Милвоки располага со сервисна мрежа низ целиот свет. Доколку се појави проблем, можете да сметате на нашите сервисни центри низ целиот свет. Глобалната мрежа овозможува да потребите и барањата на нашите клиенти се споделат и влиаат на идниот развој на производот. Експертизата и компетенцијата која е стекната низ многу години обезбедува брз и ефикасен професионален сервис. Осетете ја разликата со Heavy Duty. Heavy Duty е повеќе од слоган. Тоа е ветување за понуда на најдоброто на професионалните корисници. Инженерите на Милвоки не дизајнираат само алат туку дизајнираат алат кој ќе овозможи подобро, побрзо и безбедно извршување на работата.

Nothing but HEAVY DUTY. Сервисот на Милвоки е достапен само во земјите наведени на вебстраната за регистрација на гаранции. Продолжената гаранција ги исклучува производите кои се изнајмуваат, батериите со повеќе полнења, полначи и добавената дополнителна опрема. За било какви прашања во однос на гарантната политика за производите кои се изнајмуваат Ве молиме јавете се на: +44 (0)1628 894400

'HNODUDFLMDQD(YURSVNDWD.RPLVLMD (EC) ]DVRREUD]QRVWDQD0LOYRNL 3URL]YRGLWHQD0LOYRNLNRLVHSRQXGHQL YRRYRMNDWDORJVHYRVRJODVQRVWVR QRUPLWH73/23 EECL89/332 EECRSIDWHQL VREN]DDNXPXODWRUVNLSROQHZD DSVRUSFLRQLVLVWHPLLEN 60745]DVLWH RVWDQDWLDODWL 3ULJX^XYDZHQDLQWHUIHUHQFLMDWD 6LWHDODWLVHLQWHUIHUHQFLVNLSULJX^HQL VRJODVQR(8QRUPL89/336/EEC RSIDWHQLVR EN 55014LEN 60555. 7HCLQDQDDODWLWH 7HCLQDWD QDDODWLWHYRNDWDORJRWHYR VRJODVQRVWVRVDE6WDQGDUGRWGHO

Nothing but HEAVY DUTY. ®

'YRMQDL]RODFLMD 0LOYRNLHOHNWULaQLWHDODWLVH L]ROLUDQLYRVRJODVQRVWVR(YURSVNLWH 1RUPLEN 60745. Heavy DutySRGGU^NDQDNRULVQLFL 'HORGSRVYHWHQRVWDQD0LOYRNLNRQ L]UDERWNDQDHeavy DutySURL]YRGL]D WH^NLXVORYLQDUDERWDHGRVWDSQRVWD 1D^LRWDVRUWLPDQQDHeavy Duty HOHNWULaQLWHDODWLHQDUDVSRODJDZH SUHNXGLVWULEXWHULWHQDNYDOLWHWHQ DODW^LUXPVYHWRW'RNRONXYRRS^WR QHNRJD^HSRWUHEHQVHUYLV9LHPRCH GDVPHWDWHQDQD^LWHSUHNX RYODVWHQLVHUYLVQLFHQWUL^LUXP VYHWRW 1DSRQ 6LWHEURHYLQDSURL]YRGLWHQDYHGHQL YRRYRMNDWDORJRGJRYDUDDWQDPRGHOL ]DQDSRQRGV

Гарантен период на Heavy Duty:

www.milwaukeetool.eu

2GGR0LOYRNLQXGLJRGL^HQJDUDQWHQSHULRG 6HNRMD0LOYRNLDODWNDHWHVWLUDQDYRVRJODVQRVWVR REHPQDWDSURJUDPD]DVHUWLILNDFLMDSUHGLVWDWDGDMD QDSX^WLIDEULNDWDVRJDUDQFLMDGHNDWDDH“1L^WRGUXJR– RVYHQ– Heavy Duty NYDOLILNXYDQD”1LHYR0LOYRNLVPH PQRJXJRUGLVRSURL]YRGLWHLXVOXJLWHNRLJLQXGLPHQD QD^LWHSURIHVLRQDOQLSRWUR^XYDaL,PDM`LJRRYDQDXP JAHRE GARANTIE ]DGRYROVWYRQLHGDSRQXGLPHGRSROQLWHOQD]D^WLWDVR ANNÉES GARANTIE SURGROCXYDZHQDQD^LWHJDUDQWQLXVORYLGRJRGLQL2YDD XVOXJD9LHQDUDVSRODJDZHEH]QLNDNRYQDGRPHVWRNGRNRONX MDUHJLVWULUDWH9D^DWDQRYD0LOYRNLDODWNDYRURNRGGHQDRGGDWXPRWQD NXSXYDZH3URGROCHQLRWJDUDQWHQSHULRGHQDUDVSRODJDZH]DRYLHPR`QLDODWL VDPRDNRVHQDEDYHQLSRVOH6H^WRWUHEDGDQDSUDYLWH]DGDMDGRELHWH RYDDXVOXJDRG0LOYRNLHUHJLVWULUDMWHJR9D^LRWDODWSUHNXLQWHUQHW www.milwaukeetool.eu Сервисот на Милвоки е достапен само во земјите наведени на вебстраната за регистрација на гаранции. Продолжената гаранција ги исклучува производите кои се изнајмуваат, батериите со повеќе полнења, полначи и добавената дополнителнета опрема. За било какви прашања во однос на гарантната политика за производите кои се изнајмуваат Ве молиме јавете се на: +44 (0)1628 894400

6H^WRWUHEDGDQDSUDYLWH]DGDJLGRELHWH SUHGQRVWLWHRGQD^DWDSRQXGD]DHNVWUDJDUDQWQLRW SHULRGHGDVHUHJLVWULUDWHSUHNXLQWHUQHW]D HNVWUDJDUDQWHQSHULRG

3

2


ТОТАЛНА МОЌНОСТ

M28™ АСОРТИМАН


HD28 PD Реф. Бр. 4933427480 HD28 PD-0 Реф. Бр. 4933416840 M28™ Ударна дупчалка Карактеристики: ■ Моторот на Милвоки 28 V со 4-Пола обезбедува извонредни перформанси ■ Испорачува 90 Nm вртежен момент ■ Kомпактни димензии од само 237 mm по целата должина Напон на батерија / капацитет ■ Целосно металната менувачка кутија обезбедува %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG EU]LQD

максимална издржливост 6WH]QDJODYDEH]NOXa ■ Милвоки патентираната DPM електроника ги заштитува и батеријата и алатот од преоптоварување, прегревање 0DNVLPDOHQNDSDFLWHWQDGXSaHZHYRaHOLN & пад на напонот 0DNVLPDOHQNDSDFLWHWQDGXSaHZHYRGUYR ■ 13 mm Rohm прифат обезбедува максимална 0DNVLPDOHQNDSDFLWHWQDGXSaHZHYRNDPHQ издржливост 0DNVYUWHCHQPRPHQW 7HCLQDVREDWHULMD 6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач M28 C, 2 x 3,0 Ah M28 BX REDLITHIUM-ION™ батерии, странична рачка, куфер ’’variobox’

HD28 IW Реф. Бр. 4933416920

28 V / 3,0 Ah 0 – 450 / 0 – 1800 /min 1,5 – 13 mm 16 mm 65 mm 20 mm 90 Nm 3,1 kg

HD28 IW-0 Реф. Бр. 4933416930

M28 ½˝ Ударен одвртувач ™

Карактеристики: 28 volt, високо моќен Милвоки мотор испорачува 440 Nm вртежен момент Издржлива, лесна магнезиумска менувачка кутија за продолжен век на траење и комфор Прекинувач со променлива брзина за зголемена контрола и прецизност Напон на батерија / капацитет ■ ½˝ квадратен задвижувач со сигурносен пин за осигурување на %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG насадниот клуч за одвртување Број на удари ■ Нелизгачки ракофати за удобност и контрола ■ Ексклузивно реверзибилно батериско пакување конструирано 3ULIDW за оптимален баланс на алатот 0DNVYUWHCHQPRPHQW 7HCLQDVREDWHULMD ■ ■ ■

28 V / 3,0 Ah 0 – 1450 /min 0 – 2450 bpm ½˝ 440 Nm 4,1 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач M28 C, 2 x 3,0 Ah M28 BX REDLITHIUM-ION™ батерии, куфер

HD28 H Реф. Бр. 4933415514

HD28 H-0 Реф. Бр. 4933415520

M28™ SDS дупчалка со 3-режима Карактеристики: ■ 28 волтниот, високо моќен Милвоки мотор обезбедува исти перформанси како и моторот на струја ■ Модул за ротационо дупчење во дрво и метал 28 V / 3,0 Ah ■ L-облик, конструкција за совршена рамнотежа и контрола Напон на батерија / капацитет ■ Модул стопирана ротација за обработка со длето 3ULIDW SDS-plus / FIXTEC ■ Метална менувачка кутија за прецизно сместување на (QHUJLMDQDXGDU 2,8 J лежиштата и максимална масивност 0DNVNDSDFLWHWQDGXSaHZHYREHWRQ26 mm ■ Блок конструкција за прецизно сместување на 7HCLQDVREDWHULMD 4,3 kg лежиштата и максимална масивност

HD28 HX верзија исто така на располагање со FIXTEC прифат, Реф. Бр. 4933415500 HD28 HX-0 верзија исто така на располагање, Реф. Бр. 4933415511 6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач M28 C, 2 x 3,0 Ah M28 BX REDLITHIUM-ION™ батерии, странична рачка со мерач на длабочина, куфер

HD28 SG-0 Реф. Бр. 4933415615 M28™ челна брусилка Карактеристики: ■ Долг тенок врат за подобар пристап до незгодни места ■ Вградена заштита од преоптоварување на моторот и батеријата ■ Целосно металната менувачка кутија обезбедува максимална издржливост ■ Дигитални електронски 2-брзини за оптимална употреба на корисникот ■ Максимален проток на воздух за ладење за поголема издржливост ■ 6 mm чаура за употреба на соодветен прибор ■ Функција на заклучување на батеријата за заштита од несакан старт

6WDQGDUGQD2SUHPD: Без батерии, полнач или дополнителна опрема

4

Напон на батерија / капацитет %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG Чаура со прифат 7HCLQDVREDWHULMD

28 V / – 22.500 / 19.500 /min 6 mm 3,1 kg


HD28 MS Реф. Бр. 4933416870 HD28 MS-0 Реф. Бр. 4933416880 M28™ пила за суво сечење на метал Карактеристики: Сече мек челик, алуминиум, изолирани панели со пена Длабочина на сечење до 61 mm Моќен, 28 V, 3200 /врт мотор на Милвоки кој обезбедува моќни перформанси на пилата Константна, пила без загуба на моќност, обезбедува константна моќност од почеток до крај на сечењето Премиум карбидно сечило со пречник од 174 mm LED светилка за подобар преглед на областа на сечење и во влезните точки на сечилото Kомпактна, добро избалансирана конструкција Напон на батерија / капацитет 28 V / 3,0 Ah Ергономска мека конструкција на рачката за по 0DNVGODERaLQDQDVHaHZH 61 mm комфорно користење ■ Заштита на моторот од преоптоварување %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 3200 /min ■ Електронска кочница на моторот, сечилото на пилата 3UHaQLNQDVHaLYRWR 174 mm застанува во секунда 7HCLQDVREDWHULMD 4,2 kg 6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач M28 C, 2 x 3,0 Ah M28 BX REDLITHIUM-ION™ батерии, сечило со 36 заба, куфер ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

HD28 AG-115 Реф. Бр. 4933432145 HD28 AG-0 Реф. Бр. 4933432146 M28™ Аголна брусилка со диск 115 mm Карактеристики: ■ Моќна M28™ батериска брусилка со 9000 врт/мин ■ 115 mm големина на дискот за подобро сечење ■ Дигитално управување на моќноста - батерија, мотор и заштита на прекинувачот од било какво преоптеретување Напон на батерија / капацитет 28 V / 3,0 Ah ■ Брза и лесна замена на брусен камен со %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 9000 /min патентирана FIXTEC навртка ■ AVS странична рачка за лесна употреба и помало 'LMDPHWDUQDGLVNRW 115 mm напрегнување на корисникот M 14 1DYRMQDRVRYLQDWD 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV 28 mm 7HCLQDVREDWHULMD 2,8 kg

HOBO

6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач M28 C, 2 x 3,0 Ah M28 BX REDLITHIUM-ION™ батерии, безбедносен штитник, дополнителна рачка AVS, FIXTEC навртка, куфер

HD28 AG-125 Реф. Бр. 4933432235 HD28 AG-0 Реф. Бр. 4933432225 M28™ Аголна брусилка со диск 125 mm Карактеристики: ■ Моќна M28™ батериска брусилка со 9000 врт/мин ■ 125 mm големина на дискот за подобро сечење ■ Дигитално управување на моќноста - батерија, мотор и заштита на прекинувачот од било какво преоптеретување Напон на батерија / капацитет 28 V / 3,0 Ah ■ Брза и лесна замена на брусен камен со %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 9000 /min патентирана FIXTEC навртка ■ AVS странична рачка за лесна употреба и помало 'LMDPHWDUQDGLVNRW 125 mm напрегнување на корисникот M 14 1DYRMQDRVRYLQDWD 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV 36 mm 7HCLQDVREDWHULMD 2,8 kg

HOBO

6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач M28 C, 2 x 3,0 Ah M28 BX REDLITHIUM-ION™ батерии, безбедносен штитник, дополнителна рачка AVS, FIXTEC навртка, куфер

HD28 CS Реф. Бр. 4933419017

HD28 CS-0 Реф. Бр. 4933419022

M28 циркуларна пила за дрво ™

Карактеристики: ■ 28 V, високо моќен Молвоки мотор со 4200 /врт обезбедува перформанси како и моторот на струја ■ Прилагодлива длабочина на сечење до 54 mm, капацитет за сечење под агол од 50° ■ Конструкција на сечилото од левата страна за оптимална видливост и контрола на линијата на сечење ■ Heavy Duty конструкција со целосно метални долни/горни Напон на батерија / капацитет 28 V / 3,0 Ah штитници на сечилото, алуминиумска папуча ■ Ергономски дизајн на ракофатот со мек прифат за %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 4200 /min комфорна употреба 0DNVGODERaLQDQDVHaHZHна 90° 0 – 54 mm ■ Електронска моторна сопирачка, сечилото на пилата 0DNVGODERaLQDQDVHaHZHна 45° 0 – 39 mm запира во рок од неколку секунди 3UHaQLNQDVHaLYRWR 165 mm 5 'LPHQ]LMDQDRVRYLQDWD ⁄8˝ (15,87 mm) 7HCLQDVREDWHULMD 4,3 kg 6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач M28 C, 2 x 3,0 Ah M28 BX REDLITHIUM-ION™ батерии, сечило со 24 карбидни заба, одбојник, куфер

5


HD28 SX Реф. Бр. 4933416850

HD28 SX-0 Реф. Бр. 4933416860

M28™ SAWZALL® повратна пила Карактеристики: 28 V, високо моќен Милвоки мотор обезбедува исти SAWZALL® перформанси како и моторот на струја ■ 29 mm чекор на пилата, 3000 чекори во минутиа за извонредно брзо сечење ■ Ексклузивно заштитно преносно квачило за легендарната SAWZALL® издржливост ■ Heavy Duty, целосно метална FIXTEC прифат на сечило за брза промена на сечилото ■ Без алат, прилагодлива папуча за брзо подесување на длабочината на сечилото ■ Погоден двобрзински регулатор за најдобра контрола на сечење во различни Напон на батерија / капацитет материјали %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRGEU]LQD ■ Нелизгачки ракофат за максимална удобност и контрола %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRGEU]LQD AHNRUQDSLODWD 7HCLQDVREDWHULMD 6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач M28 C, 2 x 3,0 Ah M28 BX REDLITHIUM-ION™ батерии, 2 x Супер SAWZALL® сечила, куфер ■

28 V / 3,0 Ah 0 – 2000 /min 0 – 3000 /min 29 mm 4,0 kg

HD28 JSB Реф. Бр. 4933419016 HD28 JSB-0 Реф. Бр. 4933432090 M28™ убодна пила Карактеристики: Прекинувач за 2-брзинско селектирање за идеална брзина во различни материјали Анти-вибрационен механизам за ниска вибрација FIXTEC стегач на сечило за брзо и лесно менување на сечилото без клуч Прецизно водење на сечилото на пилата со голем потпорен лизгач на сечилото на иглични лежишта поставени во многу ниска позиција Напон на батерија / капацитет 28 V / 3,0 Ah ■ Прилагодлив издувувач на струготини ■ FIXTEC – подесување на подножната плоча без клуч со Чекор при празен од 2100 / 2800 /min граничник на 0° и 45° 'ODERaLQDQDVHaHZHYR 135 / 10 mm ■ Лиена подножна плоча GUYRaHOLN ■ Четири степени на дотерување на дејството нишало за Агол на сечење до 45° зголемување на ефикасноста на сечење и поголема трајност AHNRUQDSLODWD 26 mm на сечилото 7HCLQDVREDWHULMD 3,5 kg 6WDQGDUGQD2SUHPD: ■ ■ ■ ■

Полнач M28 C, 2 x 3,0 Ah M28 BX REDLITHIUM-ION™ батерии, 5 сечила, лизгачка папуча, куфер

C12-28 DCR-0 Реф. Бр. 4933416345 M12™– M28™ Пренослив радио приемник Карактеристики: Ексклузивен AM / FM тјунер со дигитален процесор со најголема точност на прием и сигнал Премиум звучници и 40 W појачувач кој емитува богат и целосен звук Помошна преграда заштитена од временските услови го штити МП 3 плеерот и аудио уредите Работи на M12™, M14™, M18™, M28™, V18, V28 и PBS 3000 батерии или АС излез Одбојници од ABS полимер и челичната конструкција штитат од удари и временските услови Еквалајзер

■ ■ ■ ■ ■ ■

6WDQGDUGQD2SUHPD: Без батерии и полнач

Волти (DC) 12 – 28 V M12™, M14™, M18™, M28™, V18, V28 & PBS 3000 батерии Волти (AC) 220 – 240 V Димензии 495 x 241 x 279 mm

HD28 VC-0 Реф. Бр. 4933404620 M28™ правосмукалка за сува / мокра апсорпција Карактеристики: 3URVWRUQDSORaDWD]DaXYDZHQDSULERURW 9JUDGHQRWYRU]DL]GXYXYDZH )LOWHU PRNURVXYR NRMPRCHGDVHPLH YLVRNRHILNDVHQILOWHU]D]DGUCXYDZHQDILQDSUD^LQD 90LOYRNLYLVRNRPR`HQPRWRUNRMRYR]PRCXYDJROHP Напон на батерија / капацитет NDSDFLWHWQDYVLVXYDZH Капацитет за цврсти мат/течност 'RYROHQNDSDFLWHWQDUH]HUYRDURW]DSRPDOLUDERWL Пречник на цревото 3URVWRUQDSORaDWD]DaXYDZHQDFUHYRWR )OHNVLELOQRFUHYR]D]JRGQDSULPHQDYRWHVQLL Должина на цревото SRRGDOHaHQLSRYU^LQL Проток на воздух ■ ,]YHGEDYRYLGQDNXWLMD]DDODW]DOHVHQWUDQVSRUWL Макс.потпритисок RGODJDZH Тежина VR / без батерија 6WDQGDUGQD2SUHPD: Филтер кој се мие, црево, тесна млазница, широка млазница, без батерии и полнач ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6

28 V / – 9,6 / 7,5 л 32 mm 160 cm 21,25 l/min 80 mbar 5,4 / 4,3 kg


M28™ Pack B ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

HD28 PD – Ударна дупчалка HD28 CS – Циркуларна пила за дрво HD28 SX – SAWZALL® повратна пила M28 WL – Светилка 2 x 3,0 Ah M28 BX REDLITHIUM-ION™ батерии терии Полнач M28 C Торба

M28™ Pack D ■ ■ ■ ■ ■ ■

Реф. Бр. 4933413820

HD28 PD – Ударна дупчалка HD28 HX – SDS-plus чекан M28 WL – Светилка 2 x 3,0 Ah M28 BX REDLITHIUM-ION™ батерии ерии Полнач M28 C Торба

M28™ Pack H ■ ■ ■ ■ ■

Реф. Бр. 4933431977

HD28 PD – Ударна дупчалка HD28 SX – SAWZALL® повратна пила M28 WL – Светилка 2 x 3,0 Ah M28 BX REDLITHIUM-ION™ батерии Полнач M28 C Торба

M28™ Pack G ■ ■ ■ ■ ■ ■

Реф. Бр. 4933413810

Реф. Бр. 4933413815

HD28 PD – Ударна дупчалка HD28 AG – Аголна брусилка 2 x 3,0 Ah M28 BX REDLITHIUM-ION™ батерии Полнач M28 C Торба

7


M18 FUEL™ е за трговци кои никогаш не се задоволни; кои постојано се стремат да ја подобрат продуктивноста. Кај алатот MIlwaukee® , нашата посветеност е постојано подобрување на технологијата на батерискиот алат и постигнување на резултати како никогаш дотогаш со производи како M18 FUEL™. Револуционерни перформанси на M18™, батериски систем кој најбрзо се развива на планетата е тука. Градежници кои го користат алатот M18™, кој го носи името FUEL™, секако знаат дека инвестирале во најсовремената расположива батериска технологија. Со едноставно вклучување, FUEL™ испорачува неспоредлива моќност, време на користење и трајност при извршување на работите.

ДО

10%

ПОДОЛГО

ТРАЕЊЕ НА МОТОРОТ* ДО

25%

ПОГОЛЕМА МОЌНОСТ* ДО

50%

ПОДОЛГО

ВРЕМЕ НА УПОТРЕБА* * Споредена со претходната технологија на батерии на Milwaukee. Резултати во зависност од волтажата, алатот и примената. Milwaukee® M12™ – M18 Li-Ion™


POWERSTATE™ МОТОР БЕЗ ЧЕТКИЦИ

REDLINK PLUS™ ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

REDLITHIUM-ION™ БАТЕРИЈА

M18 CPD Реф. Бр. 4933431220 M18 CPD Реф. Бр. 4933431230 (1,5 Ah) M18 FUEL™ Ударна дупчалка

HOBO

Карактеристики:

■ Milwaukee® дизајниран и вграден мотор без четкици, со 10 x подолг век на траење ■ Заштита на алатот од претерано оптоварување и заштита на батеријата при

екстремни примени

■ REDLINK PLUS™ intelligence обезбедува потполна комуникација на ситемот со

прекрасна ускладеност со перформансите на алатот

■ Батеријата REDLITHIUM-ION™ обезбедува поголемо време на употреба и до 50% ■ Мерачот на количина на енергија ја покажува состојбата на полнењето на

акумулаторот

■ Индивидуалните келии на батеријата го оптимизираат времето на користење

на алатот и поголема трајност

■ Батеријата со напредна технологија работи до -18 степени целзиусови

Напон на батерија / капацитет 18 V / 3,0 Ah 0 – 550 / %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 0 – 1850 /min (1 / 2 брзина) 6WH]QDJODYDEH]NOXa 1,5 – 13 mm Макс. капацитет на дупчење во челик 13 mm Макс. капацитет на дупчење во дрво 50 mm Макс. капацитет на дупчење во камен 15 mm 0DNVYUWHCHQPRPHQW 80 Nm 7HCLQDVREDWHULMD 2,3 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 2 x M18 BX 3,0 Ah REDLITHIUM-ION™ батерија, полнач со повеќе волтажи M12-18 C (30 min.)*, куфер

M18 CDD Реф. Бр. 4933431200 M18 CDD Реф. Бр. 4933431210 (1,5 Ah) M18 FUEL™ Kомпактна дупчалка Карактеристики:

■ Milwaukee® дизајниран и вграден мотор без четкици, со 10x подолг век на траење ■ Заштита на алатот од претерано оптоварување и заштита на батеријата при екстремни примени мени ■ REDLINK PLUS™ intelligence обезбедува потполна комуникација на

ситемот со прекрасна ускладеност со перформансите на алатот

■ Батеријата REDLITHIUM-IONTM обезбедува поголемо време на

употреба и до 50% ■ Мерачот на количина на енергија ја покажува состојбата на полнењето на акумулаторот. ■ Индивидуалните келии на батеријата го оптимизираат времето на користење на алатот и поголема трајност. ■ Батеријата со напредна технологија работи до -18 степени целзиусови

HOBO

Напон на батерија / капацитет %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG EU]LQD

6WH]QDJODYDEH]NOXa Макс. капацитет на дупчење во челик Макс. капацитет на дупчење во дрво 0DNVYUWHCHQPRPHQW 7HCLQDVREDWHULMD

18 V / 3,0 Ah 0 – 550 / 0 – 1850 /min 1,5 – 13 mm 13 mm 50 mm 80 Nm 2,3 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 2 x M18 BX 3,0 Ah REDLITHIUM-ION™ батерија, полнач со повеќе волтажи M12-18 C (30 min.)*, куфер *Време на полнење базирано на 1,5 Ah батерија

9


РЕВОЛУЦИОНАРНИ ПЕР

ДО

ПОВЕЌЕ ВРЕМЕ

ЗА РАБОТА

*

ПОГОЛЕМА

БРЗИНА

*

ПОГОЛЕМ

МОМЕНТ * Споредена со претходната технологија на батерии на Milwaukee. Резултати во зависност од волтажата, алатот и примената.

*


ФОРМАНСИ

LITHIUM-ION™ БАТЕРИСКИ СИСТЕМ КОЈ НАЈБРЗО СЕ РАЗВИВА Патентирани технологии и електроники, иновативен дизајн на мотор и извонредната ергономија обезбедуваат најефикасна моќ, тежина и перформански. Унца по унца, волт по волт, не постои друг алат на пазарот кој би се споредил со него. Новиот M12™ & M18™ систем.

На располагање се 2 типа на батерии 1,5 Ah & 3,0 Ah

ЗОШТО МИЛВОКИ ? ДИГИТАЛНО МОЌНО УПРАВУВАЊЕ (DPM)

M18™ REDLITHIUM-ION™ ОТВОРЕН 4-ПОЛЕН МОТОР

Софистицирана електроника и кај батериите и кај алатот значи дека алатот може значително подобро да биде заштитен без да се намалат перформансите, бидејќи секој алат во системот има различни барања за влечење на енергијата. Системот за заштита од преоптеретеност исто така сам се ресетира што значи дека акумулаторот не треба да се ивади од алатот за да продолжи со работа.

Отворениот 4-полен мотор на Милвоки е помоќен, покомпактен, поефикасен и многу потраен отколку традиционалниот затворен мотор.

Милвоки отворен мотор: помал и Далеку помоќен

Конвенционален Без примена на кабли мотор

МИЛВОКИ СИЛНА КОНСТРУКЦИЈА НА ПАКУВАЊЕТО Супериорните конструкции нудат далеку поголема трајност.

ЦЕЛОСНО МЕТАЛЕН KОМПАКТЕН ПЛАНЕТАРЕН ЗАПЧАНИК И КУЌИШТЕ Целосно металното куќиште како и запчаниците гарантираат најтрајна можна трансмисија.


HD18 PD

Реф. Бр. 4933411110

M18™ Heavy Duty Ударна дупчалка / одвртувач

Карактеристики: 24 степено подесување на вртежниот момент со што се обезбедува оптимална контрола за корисникот Милвоки патентираната електроника во машините и акумулаторските пакувања обезбедува револуционерна издржливост Напон на батерија / капацитет 18 V / 3,0 Ah ■ Целосно металната менувачка кутија обезбедува максимални %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG1 брзина 0 – 450 /min перформанси и долг век на траење ■ 3 степен селектор на режимот овозможува корисникот брзо и %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG2 брзина 0 – 1800 /min лесно да префрлува помеѓу режимите на ‘ротација’, 6WH]QDJODYDEH]NOXa 1,5 –13 mm ‘одвртување’ и ‘удирно – дупчење’ Mакс. капацитет на дупчење во ■ Вградената LED светилка ја осветлува работната површина 13 / 55 / 16 mm челик / дрво / камен ■ 3,0 Ah Redlithium-Ion батерии обезбедуваат долго време на Број на удари 28.000 bpm работа и зголемена издржливост ■ Мерачот на количината на енергија ја покажува состојбата на полнењето 0DNVYUWHCHQPRPHQW 85 Nm на акумулатотор 7HCLQDVREDWHULMD 2,4 kg 6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач С1418 С (30 мин)*, 2 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија, cтранична рачка, држач за појас, куфер

■ ■

HD18 DD

Реф. Бр. 4933411190

M18 Heavy Duty дупчалка / одвртувач ™

Карактеристики: Моторот на Milwaukee со 4 пола и високи перформанси обезбедува максимум моќност оптимизирајќи го до максимум соодносот сила / тежина ■ Највисок вртежен момент кој е на располагање во рамките на неговата класа ■ 23 степено подесување на вртежниот момент со што се Напон на батерија / капацитет 18 V / 3,0 Ah обезбедува оптимална контрола за корисникот %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG1 брзина 0 – 450 /min ■ Heavy Duty 13 mm целосно металната менувачка кутија %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG2 брзина 0 – 1800 /min обезбедува оптимално задржување на сврделот ■ Целосно металната менувачка кутија обезбедува максимални 6WH]QDJODYDEH]NOXa 1,5–13 mm перформанси и долг век на траење Mакс. капацитет на дупчење во ■ 2 степен селектор на режимот овозможува корисникот брзо и 13 / 55 mm челик / дрво лесно да префрлува помеѓу режимите на ‘ротација’ и ‘одвртување’ 0DNVYUWHCHQPRPHQW 85 Nm 7HCLQDVREDWHULMD 2,4 kg 6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач С1418 С (30 мин)*, 2 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија, cтранична рачка, држач за појас, куфер ■

C18 PD Реф. Бр. 4933416395 (3,0 Ah) C18 PD Реф. Бр. 4933416405 (1,5 Ah) М18™ Kомпактна ударна дупчалка / одвртувач Карактеристики: Kомпактна ударна дупчалка / одвртувач со намалена должина и обем, идеална за работа на ограничен простор MIlwaukee® мотор со 4 пола и високи перформанси кој обезбедува Напон на батерија / капацитет максимум моќност оптимизирајки го максимално соодносот сила/тежина ■ 23 степено подесувања на вртежниот момент плус степен дополнително %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG1 брзина дупчење за максимална флексибилност %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG2 брзина ■ Патентираната електроника на Милвоки во електричниот алат и алатот на 6WH]QDJODYDEH]NOXa батерии обезбедува исклучителна трајност ■ Метален менувач овозможува врвни перформанси и трајност Mакс. капацитет на дупчење во ■ Вграденото ЛЕД светло ја осветлува работната површина челик / дрво / камен ■ 3,0 Ah Redlithium-Ion батерии овозможуваат долго време на работа и трајност Број на удари ■ Покажувачот за истрошеноста на батеријата покажува уште колку е полна 0DNVYUWHCHQPRPHQW батеријата 7HCLQDVREDWHULMD 6WDQGDUGQD2SUHPD: ™ Полнач С1418 С (30 мин)*, 2 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION батерија, cтранична рачка, држач за појас, куфер

■ ■

18 V / 3,0 Ah 0 – 550 /min 0 – 1700 /min 1,5 –13 mm 13 / 45 / 8 mm 0 – 29.000 bpm 60 Nm 2,2 kg

C18 DD Реф. Бр. 4933411060 (3,0 Ah) C18 DD Реф. Бр. 4933404600 (1,5 Ah) М18™ Kомпактна дупчалка / одвртувач Карактеристики: Kомпактна дупчалка / одвртувач со должина од 196 mm ја прави идеална за работење на тешко достапни места MIlwaukee® мотор со 4 пола и високи перформанси кој обезбедува максимум моќност оптимизирајки го максимално соодносот сила/тежина Напон на батерија / капацитет ■ 23 степено подесување на вртежниот момент со што се обезбедува оптимална контрола за корисникот %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG1 brzina ■ Милвоки патентираната електроника во електричната алатка и %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG2 brzina акумулаторското пакување обезбедува револуционерна издржливост 6WH]QDJODYDEH]NOXa ■ Целосно металната менувачка кутија обезбедува максимални Макс. капацитет на дупчење во перформанси и долг век на траење челик / дрво ■ Вградената LED светилка ја осветлува работната површина ■ Мерачот на количината на енергија ја покажува состојбата на полнењето Завртки во дрво до на акумулатотор 0DNVYUWHCHQPRPHQW 6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач С1418 С (30 мин)*, 2 x 3,0 Ah M18 BX 7HCLQDVREDWHULMD REDLITHIUM-ION™ батерија, cтранична рачка, држач за појас, куфер ■ ■

12

18 V / 3,0 Ah 0 – 500 /min 0 –1500 /min 1,5 –13 mm 13 / 32 mm 8 mm 54 Nm 2,1 kg

*Време на полнење базирано на 1,5 Ah батерија


C18 ID Реф. Бр. 4933411120 (3,0 Ah) C18 ID Реф. Бр. 4933401130 (1,5 Ah) М18™ Компактен ударен одвртувач Карактеристики: Моторот на Milwaukee со 4 пола и високи перформанси обезбедува максимум моќност оптимизирајќи го до максимум соодносот сила / тежина ■ Највисок вртежен момент кој е на располагање во рамките на неговата класа ■ Ударниот механизам ја зголемува брзината на покренување до категорија која покренува 2200 врт/мин ■ Обезбедува 3200 удари во минутиа за зголемена продуктивност Напон на батерија / капацитет ■ Милвоки патентираната електроника во машините и акумулаторските пакувања обезбедува револуционерна издржливост %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG ™ ■ 3,0 Ah REDLITHIUM-ION батерии овозможуваат подолго време на 3ULIDW користење и зголемена трајност Број на удари ■ Мерачот на количината на енергија ја покажува состојбата на полнењето на акумулаторот 0DNVYUWHCHQPRPHQW 7HCLQDVREDWHULMD 6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач С1418 С (30 мин)*, 2 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија, осигурувач за каиш, куфер ■

C18 IW

18 V / 3,0 Ah 0 – 2200 /min ¼˝ Hex 0 – 3200 bpm 158 Nm 1,5 kg

Реф. Бр. 4933411270 C18 IW-0 Реф. Бр. 4933416500

М18 Компактен ударен клуч ™

Карактеристики: Милвоки моторот со 4 пола и високи перформанси ја пренесува максималната сила за соодносот тежина/перформанси ■ Највисок вртежен момент достапен во класата ■ Ударниот механизам ја зголемува брзината до 2200 врт/rpm ■ Пренесува 3200 удари во минута за зголемена продуктивност ■ Патентирана електроника на Милвоки кај електричниот алат и кај алатот на батерии обезбедува голема трајност ■ 3,0 Ah Redlithium-Ion батерии овозможуваат долго време на работа и трајност ■ Покажувач за моментална потрошеност на батеријата ■

Напон на батерија / капацитет %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 3ULIDW Број на удари 0DNVYUWHCHQPRPHQW 7HCLQDVREDWHULMD

18 V / 3,0 Ah 0 – 2200 /min ½˝ SD 0 – 3200 bpm 250 Nm 1,8 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач С1418 С (30 мин)*, 2 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија, осигурувач за каиш, куфер

HD18 HIW

Реф. Бр. 4933416185 HD18 HIW-0 Реф. Бр. 4933416195

M18™ Heavy Duty Ударен клуч Карактеристики: Најмоќниот 18 V безжичен ударен клуч на пазарот Со неговиот Милвоки 4 полен отворен мотор пренесува 610 Nm вртежен момент, идеален за работа низ најтврдите материјали ■ Патентирана електроника на Милвоки кај електричниот алат и кај алатот на батерии обезбедува голема трајност ■ Идеален за тешки услови на работа како што е производство на челик, механичко прицврстување, индустриски констрикции и автомобилската индустрија. ■ 3,0 Ah REDLITHIUM-ION™ батерии овозможуваат екстремно долго време на работа ■ Лесен и ергономичен ■ Покажувач за истрошеноста на батеријата покажува уште колку е полна батеријата 6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач С1418 С (30 мин)*, 2 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија, куфер ■ ■

C18 RAD

Напон на батерија / капацитет %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 3ULIDW Број на удари 0DNVYUWHCHQPRPHQW 7HCLQDVREDWHULMD

18 V / 3,0 Ah 0 – 1900 /min ½˝ SD 0 – 2200 bpm 610 Nm 3,0 kg

Реф. Бр. 4933427188 C18 RAD-0 Реф. Бр. 4933427189

M18™ дупчалка под прав агол Карактеристики: Оптимални перфирманси : 1500 врт/1 на 20 Nm Одлична сооднос на брзината со силата за барани апликации 100 mm компактна глава за да одговара и на најтесните површини за работа Мулти-позициона рачка за да овозможи повеќе позиции на раката и масимална удобност ■ 10 mm прифат без клуч кој обезбедува максимална многустраност ■ 10 + 1 електронски кумплунг кој овозможува потполна контрола при работата ■ ■ ■ ■

Напон на батерија / капацитет %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 3ULIDW 0DNVYUWHCHQPRPHQW Макс. капацитет на дупчење во челик / дрво Завртки во дрво до 7HCLQDVREDWHULMD

18 V / 3,0 Ah 1500 /min 10 mm 20 Nm 10 / 28 mm 8 mm 1,9 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач С1418 С (30 мин)*, 1 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија, куфер *Време на полнење базирано на 1,5 Ah батерија

13


HD18 H

Реф. Бр. 4933428685

M18™ Kомпактна SDS дупчалка

HOBO

Карактеристики: 18 V REDLITHIUM-ION™ технологија со 3,0 Ah до 40% подолго време на користење Mотор со голема моќност – перформанси на алат со батерии Метална менувачка кутија – со оптимално лежиште Напон на батерија / капацитет 18 V / 3,0 Ah на запчаниците за долг век на траење ■ Варио заклучување – аголот на длетото може да се 3ULIDW SDS-plus заклучи во различни позиции (QHUJLMDQDXGDU 2,4 J ■ Функција за исклучување на дејството на чеканот 0DNVLPDOHQNDSDFLWHWQDGXSaHZHYR 13 / 24 / 30 mm aHOLNEHWRQдрво Дупчење со тенка круна во цигла 50 mm и гипскартон Број на удари под оптеретување 0 – 4200 bpm 7HCLQDVREDWHULMD 3,4 kg 6WDQGDUGQD2SUHPD: ■ ■ ■

Полнач С1418 С (30 мин)*, 2 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија, странична рачка со метален уред за длабина, куфер

HD18 HX Реф. Бр. 4933408260 M18 Kомпактна SDS дупчалка ™

HD18 HX-0 Реф. Бр. 4933408320

HOBO

Карактеристики: 18 V REDLITHIUM-ION™ технологија 3,0 Ah до 40% подолго време на користење Мотор со голема моќност – перформанси на алат со батерии FIXTEC систем – променлив брзостезен прифат за алат Напон на батерија / капацитет 18 V / 3,0 Ah Метална менувачка кутија – со оптимално лежиште 3ULIDW SDS-plus на запчаниците за долг век на траење ■ Варио заклучување – аголот на длетото може да се (QHUJLMDQDXGDU 2,4 J заклучи во различни позиции 0DNVLPDOHQNDSDFLWHWQDGXSaHZHYR 13 / 24 / 30 mm m ■ Функција за исклучување на дејството на чеканот aHOLNEHWRQдрво Дупчење со тенка круна во цигла 50 mm и гипскартон Број на удари под нагрузкой 0 – 4200 bpm 7HCLQDVREDWHULMD 3,5 kg 6WDQGDUGQD2SUHPD: ■ ■ ■ ■

Полнач С1418 С (30 мин)*, 2 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија, странична рачка со метален уред за длабина, FIXTEC прифат за алат, куфер

HD18 JS

Реф. Бр. 4933411160 HD18 JS-0 Реф. Бр. 4933411170

М18™ Heavy Duty убодна пила Карактеристики: Моторот на Милвоки со 4 пола и високи перформанси кој обезбедува максимум моќност оптимизирајќи го максимално соодносот сила / тежина ■ Милвоки патентиран FIXTEC прифат за брза и лесна промена на сечивото без клуч ■ Масивен потпорен лизгач на ножот за зголемена стабилност на сечивото ■ Способност за закосување без клуч на подножна плоча која овозможува подесувања од 0 – 45° степени ■ 5 степено клипно дејство за зголемени перформанси ■ Милвоки патентираната електроника во електричната алатка и акумулаторското пакување Напон на батерија / капацитет обезбедува револуционерна издржливост ■ Мерачот на количината на енергија ја покажува состојбата на полнењето на акумулатотор Чекор при празен од 'ODERaLQDQDVHaHZHYRGUYRaHOLN Агол на сечење до AHNRUQDSLODWD 6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач С1418 С (30 мин)*, 2 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија, лизгачка папуча, 2 сечива, куфер 7HCLQDVREDWHULMD ■

18 V / 3,0 Ah 0 – 2200 /min 135 /10 mm 45° 25 mm 3,5 kg

HD18 JSB Реф. Бр. 4933417495 HD18 JSB-0 Реф. Бр. 4933417845 M18™ убодна пила Карактеристики: 2-брзински селектор прекинувач за идеална брзина во различни материјали FIXTEC – способност за закосување без клуч на подножната плоча која овозможува подесување на 0° и 45° ■ FIXTEC прифат за брза промена на сечивото без клуч ■ Точно водење на сечилото со подршка со големи ролери на иглични лежишта монтирана на многу ниска позиција ■ Прилагодлив одстранувач за прав Напон на батерија / капацитет ■ Анти вибрационен механизам за мали вибрации Чекор при празен од ■ Мек старт ■ Основна плоча од едно парче 'ODERaLQDQDVHaHZHYRGUYRaHOLN ■ Четри-степено прилагодување на клипното дејство Агол на сечење до за зголемени перформанси на сечење и подолг век AHNRUQDSLODWD на траење на сечивото 7HCLQDVREDWHULMD ■ ■

14

18 V / 3,0 Ah 2050 / 2700 /min 120 /10 mm 45° 26 mm 2,9 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач С1418 С (30 мин)*, 2 x 3.0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија, 2 сечива, папуча за лизгање, куфер

*Време на полнење базирано на 1,5 Ah батерија


HD18 SX

Реф. Бр. 4933411150 HD18 SX-0 Реф. Бр. 4933419131

M18™ Heavy Duty SAWZALL® со сигурносен кумплунг Карактеристики: Моторот на Милвоки со 4 пола и високи перформанси кој обезбедува максимум моќност оптимизирајќи го максимално соодносот сила / тежина ■ 25 mm чекор на пилата и 3200 чекори во минутиа за екстремно брзо режење ■ Милвоки патентиран FIXTEC прифат за брза и лесна промена на сечивото без клуч ■ Заштитното преносно квачило, ја штити менувачката кутија во случај на закочување на сечивото Напон на батерија / капацитет ■ Механизам за балансирање за намалување на вибрациите Број на вртежи при празен од ■ Милвоки патентираната електроника во електричната алатка и акумулаторското пакување обезбедува револуционерна издржливост Чекор на пилата ■ Мерачот на количината на енергија ја покажува состојбата на полнењето 7HCLQDVREDWHULMD на акумулатотор 6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач С1418 С (30 мин)*, 2 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија, куфер, сечива ■

18 V / 3,0 Ah 0 – 3200 /min 25 mm 3,5 kg

C18 HZ Реф. Бр. 4933416810

C18 HZ Реф. Бр. 4933416820 (1,5 Ah)

M18 бонсек

C18 HZ-0 Реф. Бр. 4933416785

Карактеристики: Двоен запчаник за баланс ja намалувa вибрацијата и го зголемува животниот век на алатот ■ Милвоки компактен бонсек со високи перформанси се користи со една рака и е со должина од само 375 mm идеален за работа во затворен простор ■ Милвоки патентиран FIXTEC прифат за брза замена на сечивото без клуч ■ Вграденото LED светло ја осветлува работната површина ■ Покажува уште колку е полна батеријата ■ 20 mm чекор за контролирано сечење со 3000 чекори/rpm ■ Изведен со Милвоки Li-Ion систем за дигитално управување DPM кој го штити алатот и батеријата при сите примени во индустријат каде се бара издржливост ■

Напон на батерија / капацитет %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG AHNRUQDSLODWD 7HCLQDVREDWHULMD

18 V / 3,0 Ah 0 – 3000 /min 20 mm 2,6 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач С1418 С (30 мин)*, 2 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија, куфер, сечива, или гол

HD18 CS

Реф. Бр. 4933411180 HD18 CS-0 Реф. Бр. 4933419134

М18™ Heavy Duty циркуларна пила за дрво и пластика Карактеристики: Моќниот 3500 rpm Милвоки мотор лесно ги сече, најголемиот број на дрвени градежни материјали Магнезиумските горни и долни штитници обезбедуваат најдобра издржливост на отпорност од удари во класата ■ Одлична видливост на линијата на сечење Напон на батерија / капацитет 18 V / 3,0 Ah ■ Голема способност за закосување од 50 степени %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 3500 /min ■ Електронска моторна сопирачка, сечивото на пилата запира во рок од неколку секунди 0DNVGODERaLQDQDVHaHZH° 0 – 55 mm ■ Милвоки патентираната електроника во електричната алатка и 0DNVGODERaLQDQDVHaHZH° 0 – 39 mm акумулаторското пакување обезбедува револуционерна 3UHaQLNQDVHaLYRWR 165 mm издржливост 5 ■ Мерачот на количината на енергија ја покажува состојбата на 'LPHQ]LMDQDRVRYLQDWD ⁄8˝ (15,87 mm) полнењето на акумулатотор 7HCLQDVREDWHULMD 3,8 kg 6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач С1418 С (30 мин)*, 2 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија, сечиво, клуч, одбојник, куфер ■ ■

HD18 MS Реф. Бр. 4933427186

HD18 MS-0 Реф. Бр. 4933427187

M18 пила за метал ™

Карактеристики: Kомпактна, ергономска конструкција, која обезбедува извонредна контрола над стандардната пила за метална, повратна пила и лентеста пила ■ 4-полен мотор овозможува 3600 врт/ за брзо сечење ■ Вграденото LED светло и голем транспарентен прозор кои ја подобруваат видливоста за попрецизно сечење. ■ Брзо прилагодување на длабината и лесно прилагодување на сечењето од 3 mm – 50 mm со 135 mm сечиво ■

Напон на батерија / капацитет 18 V / 3,0 Ah %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 3600 /min 3UHaQLNQDVHaLYRWR 135 x 20 mm Максимален капацитет на сечење: Челик 1,6 mm Метална цевка Ø 50 mm Профили 51 mm 7HCLQDVREDWHULMD 2,6 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач С1418 С (30 мин)*, 2 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија, торба *Време на полнење базирано на 1,5 Ah батерија

15


HD18 AG Реф. Бр. 4933411200

HD18 AG-0 Реф. Бр. 4933411210

М18™ Heavy Duty 115 mm аголна брусилка Карактеристики: Моторот на Милвоки со 4 пола и високи перформанси кој обезбедува максимум моќност оптимизирајќи го максимално соодносот сила / тежина ■ Милвоки патентираната електроника во електричната алатка и акумулаторското пакување обезбедува револуционерна издржливост ■ Редуцираната висина на менувачката кутија и дизајнот со тенок обем обезбедуваат оптимална ергономија ■ Целосно металната менувачка кутија обезбедува Heavy Duty издржливост ■ Ексклузивен дизајн на прекинувач за лесна употреба Напон на батерија / капацитет ■ Мулти позициона странична рачка за лесна употреба %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG ■ 3,0 Ah Redlithium-Ion батерии овозможуваат подолго време на коростење и поголема трајност 'LMDPHWDUQDGLVNRW ■ Мерачот на количината на енергија ја покажува состојбата на полнењето на акумулатотор 1DYRMQDRVRYLQDWD 6WDQGDUGQD2SUHPD: 7HCLQDVREDWHULMD Полнач С1418 С (30 мин)*, 2 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија, куфер ■

HD18 BS Реф. Бр. 4933419115

18 V / 3,0 Ah 8000 /min 115 mm M 14 2,2 kg

HD18 BS-0 Реф. Бр. 4933419122

М18 Heavy Duty лентеста пила за метал ™

Карактеристики: 45% полесна и копактна пила, дизајнирана за сечење над главата и во тесни простори ■ 82 mm капацитет на сечење – ги сече познатите материјали кои се користат во електриката, водоводот и механиката ■ Дотерување без клуч – бргу ја подесува папучата и овозможува сечење кога работите на веќе Напон на батерија / капацитет 18 V / 3,0 Ah инсталираните материјали на зидовите и таванот %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 480 /min ■ LED сијалица –ја осветлува линијата на сечење Капацитет на сечење (w x h) 85 x 85 mm во темни простори ■ Систем за вадење на сечивото Прекинувач тип активира вклучување / исклучување Димензија на лентестата пила 900 mm 7HCLQDVREDWHULMD 4,5 kg 6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач С1418 С (30 мин)*, 2 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија, сечива ■

HD18 SG Реф. Бр. 4933417850

HD18 SG-0 Реф. Бр. 4933417820

M18™ челна брусилка Карактеристики: Долг тенок врат на осовината за подобар пристап на незгодни места Вградена заштита против преоптеретување на батеријата и моторот Метална менувачка кутија за максимална трајност Електронски контролирани 2 брзини за оптимално користење Максимален проток на воздух за ладење при долго користење 6 mm чаура за користење со дополнителната опрема Заклучување на батериите кога алатот е вон функција за да се спречи ненадејното стартување

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Напон на батерија / капацитет %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG Чаура со прифат 7HCLQDVREDWHULMD

18 V / 3,0 Ah 17.500/21.500 /min 6 mm 3,0 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач С1418 С (30 мин)*, 1 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија, куфер

HD18 PXP Арт. № 4933427254 (набор 6 бар) HD18 PXP Арт. № 4933427359 (набор 10 бар) M18™ – Q&E експанзионен алат на батерии Карактеристики: Ауто ротациона глава 12 mm до 40 mm (6 bar) & до 32 mm (10 bar) главите обезбедуваат точна, еднорачна експанзија ■ Брз брегаст механизам – едно влечење, континуираната акција инсталира Q&E до 4 x побрзо ■ Робусна D-рачка со LED светло за полесна видливост и инсталирање ■ Q&E детали во ситуации со мала видливост ■ Челични запчаници и интегрирана магнезиум рамка ■ Kомпатибилност – работи и со M18 BX 3,0 Ah REDLITHIUM-ION™ батерии ■

Не е достапно во Македонија.

Напон на батерија / капацитет 18 V / 1,5 Ah Капацитет 12 – 40 / 32 mm Глава Автоматски ротира ≤ Ø 40 x 3,7 mm (6 bar) / Дијаметар на цевка ≤ Ø 32 x 4,4 mm (10 bar) Должина на чекорот 14 / 25 mm Брзина 45 /min 7HCLQDVREDWHULMD 3,45 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач С1418 С (30 мин)*, 2 x 1,5 Ah M18 B REDLITHIUM-ION™, 20 / 25 / 32 mm глави, масло, куфер

16

*Време на полнење базирано на 1,5 Ah батерија


C18 PCG/310C

Реф. Бр. 4933427190

М18™ пиштол за силикон со 310 ml канистер Карактеристики: До 4500 N сила. Мин. 40% поголема од сегашниот Милвоки пиштол за силикон Оптимални перформанси со сите адхезиви и ниски температури Функција за спречување на несакано капење кога е исклучен алатот Контрола со избор на 6 брзини дозволува максимална контрола Голем робусен клип обезбедува константен проток, го намалува повратниот удар и ја потиснува целата содржина од канистерот ■ Мерачот на количината на енергија ја покажува состојбата на полнењето на акумулатотор Напон на батерија / капацитет Мак. Сила Сетирање на брзина 7HCLQDVREDWHULMD 6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач С1418 С (30 мин)*, 1 x 1,5 Ah M18 B REDLITHIUM-ION™, 310 ml држач на канистер ■ ■ ■ ■ ■

C18 PCG/400T

18 V / 1,5 Ah 4500 N 6 2,3 kg

Реф. Бр. 4933427124

М18 пиштол за силикон со 400 ml транспарентна туба ™

Карактеристики: До 4500 N сила. Мин. 40% поголема од сегашниот Милвоки пиштол за силикон Оптимални перформанси со сите адхезивни и ниски термператури Функција за спречување на несакано капење кога е исклучен алатот Контрола со избор на 6 брзини дозволува максимална контрола Голем робусен клип обезбедува константен проток, го намалува повратниот удар и ја потиснува целата содржина од канистерот ■ Транспарентна туба за набљудување на количината на користење Напон на батерија / капацитет на адхезив. ■ 100% видливост на материјалот во тубата Мак. Сила Сетирање на брзина 7HCLQDVREDWHULMD 6WDQGDUGQD2SUHPD: ™ Полнач С1418 С (30 мин)*, 1 x 1,5 Ah M18 B REDLITHIUM-ION , 400 ml транспарентна туба ■ ■ ■ ■ ■

C18 PCG/600T

18 V / 1,5 Ah 4500 N 6 2,3 kg

Реф. Бр. 4933427125

М18™ пиштол со 600 ml транспарентна туба Карактеристики: До 4500 N сила. Мин. 40% поголема од сегашниот Милвоки пиштол за силикон ■ Оптимални перформанси со сите адхезивни и ниски термператури ■ Функција за спречување на несакано капење кога е исклучен алатот ■ Контрола со избор на 6 брзини дозволува максимална контрола ■ Голем робусен клип обезбедува константен проток, го намалува повратниот удар и ја потиснува целата содржина од канистерот ■ Транспарентна туба за набљудување на количината на користење на адхезив ■ 100% видливост на материјалот во тубата ■

Напон на батерија / капацитет Мак. Сила Сетирање на брзина 7HCLQDVREDWHULMD

6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач С1418 С (30 мин)*, 1 x 1,5 Ah M18 B REDLITHIUM-ION™, 600 ml транспарентна туба

C18 PCG/600A

18 V / 1,5 Ah 4500 N 6 2,3 kg

Реф. Бр. 4933427191

М18 пиштол со 600 ml алуминиумска туба ™

Карактеристики: До 4500 N сила. Мин. 40% поголема од сегашниот Милвоки пиштол за силикон ■ Оптимални перформанси со сите адхезивни и ниски термператури ■ Функција за спречување на несакано капење кога е исклучен алатот ■ Контрола со избор на 6 брзини дозволува максимална контрола ■ Голем робусен клип обезбедува константен проток, го намалува повратниот удар и ја потиснува целата содржина од канистерот ■

Напон на батерија / капацитет Мак. Сила Сетирање на брзина 7HCLQDVREDWHULMD

18 V / 1,5 Ah 4500 N 6 2,3 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач С1418 С (30 мин)*, 1 x 1,5 Ah M18 B REDLITHIUM-ION™, 600 ml алуминиумска туба *Време на полнење базирано на 1,5 Ah батерија

17


PowerPack C18 PP2B-32C Реф. Бр. 4933416465 ■ ■ ■ ■ ■

C18 PD – Ударна дупчалка одвртувач C18 ID – Ударна одвртувач 2 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија Полнач C1418 C (30 мин)* Торба

Исто така достапна со 1,5 Ah батерии – Бр. на артикл C18 PP2B-22C: Реф. Бр. 4933416475 Исто така на располагање со С18 DD наместо С18 PD и 1,5 Ah напон на батерија / капацитет C18 PP2A – Реф. Бр. 4933411240

PowerPack HD18 PP2A-32C Реф. Бр. 4933411230 ■ ■ ■ ■ ■

HD18 PD – Ударна дупчалка одвртувач C18 ID – Ударна одвртувач 2 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија Полнач C1418 C (30 мин)* Торба

PowerPack HD18 PP2B-32C Реф. Бр. 4933417855 ■ ■ ■ ■ ■

HD18 SG – Челна брусилка C18 DD – Дупчалка / одвртувач 2 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија рија Полнач C1418 C (30 мин)* Торба

PowerPack HD18 PP4A-32B Реф. Бр. 4933411250 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

18

HD18 PD – Ударна дупчалка одвртувач HD18 SX – Повратна пила HD18 CS – Циркуларна пила C18 WL – Работно светло 2 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија ија Полнач C1418 C (30 мин)* Милвоки мека торба

*Време на полнење базирано на 1,5 Ah батерија


PowerPack HD18 PP4B-32B Реф. Бр. 4933411260 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

HD18 PD – Ударна дупчалка одвртувач C18 ID – Ударна одвртувач HD18 SX – Повратна пила C18 WL – Работно светло 2 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија Полнач C1418 C (30 мин)* Милвоки мека торба

PowerPack HD18 PP5A-32B P5A-32B Реф. Бр. 4933416445 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

HD18 PD – Ударна дупчалка одвртувач HD18 SX – Повратна пила HD18 CS – Циркуларна пила HD18 JS – Убодна пила C18 WL – Работно светло 2 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија Полнач C1418 C (30 мин)* Милвоки мека торба

PowerPack HD18 PP6A-32B Реф. Бр. 4933411750 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

HD18 PD – Ударна дупчалка одвртувач C18 ID – Ударна одвртувач HD18 SX – Повратна пила HD18 CS – Циркуларна пила HD18 JS – Убодна пила C18 WL – Работно светло 2 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија Полнач C1418 C (30 мин)* Милвоки мека торба

PowerPack HD18 PP6B-32B Реф. Бр. 4933411740 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

HD18 PD – Ударна дупчалка одвртувач C18 ID – Ударна одвртувач HD18 SX – Повратна пила HD18 CS – Циркуларна пила HD18 AG – Аголна брусилка C18 WL – Работно светло 2 x 3,0 Ah M18 BX REDLITHIUM-ION™ батерија Полнач C1418 C (30 мин)* Милвоки мека торба

*Време на полнење базирано на 1,5 Ah батерија

19


SPEED FEED™ БУРГИИ ЗА ДРВО Изведени од рамните бургии во квалитет и ефикасност – побрзо дупчење, подолго време на траење и помалку застој !

Двојни ивици за сечење за брзо и агресивно сечење до 10 пати побрза во однос на рамните бургии. Зашилен дизајн за намалено затнување, помало триење и помал застој дури и при тешка примена – резултира со помалку дефекти. Навојот на врвот со грубо назабување го зголемува самонапојувањето во сите видови на дрва – меки & тврди, влажни & третирани. Полирана и со прав обложена флејта за зголемено одведување на струшката, намалено запушување и поголема способност за самонапојување.

A

Двојни ивици за сечење

B

Ø

Ø Ø A B mm Инчи mm Инчи 1 ⁄2˝ 165 ¼˝ Hex 13 5 16 ⁄8˝ 165 ¼˝ Hex 3 20 ⁄4˝ 165 ¼˝ Hex 7 22 ⁄8˝ 165 ¼˝ Hex 25 1˝ 165 ¼˝ Hex 32 1 ¼˝ 165 ¼˝ Hex Сет со 4парчиња Ø 13 / 16 / 20 / 25 mm

Количина

Реф. Бр.

1 1 1 1 1 1

48130048 48130058 48130068 48130078 48130088 48130108 48130400

4

UPC Код 45242 224807 224814 224821 224838 224845 224852 234448

Конусен дизајн

SWITCHBLADE™ САМОРЕЗНА БУРГИЈА ■

Брзина: Агресивниот дизајн на навојот на врвот и овозможува на бургијата да пробие низ дрвото побрзо и без напор, резултирајки со побрзо дупчење.

Заменлива SWITCHBLADE™: SWITCHBLADE™ систем за замена на сечиво обезбедува да вашето сечиво е секогаш остро. Ја зголемува продуктивноста со елиминација на времето за острење и го зголемува времето на траење на бургијата.

Примена: Погоден за сите општи градежници, електричари, водоводџии и HVAC инженери кои треба да дупчат низ дупки во дрво за сите видови на цевки, вентили и жичани отвори.

SWITCHBLADE™ сет со 5 парчиња Содржина: ■ ■ ■ ■ ■ ■

вклучува 4 SWITCHBLADE™ саморезни бургии Ø 35 / 38 / 54 / 65 mm Quik-Lok продолжеток 140 mm должина 4 x Заменливи SWITCHBLADE™ сечива (1 за секоја големина на бургија ) 4 x саморезни завртки 4 x Сет завртки 1 x Имбус клуч

20

Реф. Бр. 49225100


THUNDERWEB Бургии за метал HSS Ground – DIN 338

Стандардна бургија

THUNDERWEB

конструкција се карактеризира р со конично обликуван дизајн кој се здебелува кон задниот дел на бургијата.

Стандардна Бургија со константна дебелина по целата должина на бургијата.

: Параболична плоча попречен пречник

Конвенционален тип пресек

■ Прифаќа поголем

притисок и вртежи ■ Помало оштетување ■ Долго траење

Реф. Бр. 4932352374

Реф. Бр. 4932352376

Расположив опсег Опсег единечни 5/10 паковање Сетови – 19 пар Сетови – 25 пар

1,0 – 13 mm 1,0 – 13 mm 1,0 – 10 mm со 0,5 mm зголемувања 1,0 – 13 mm со 0,5 mm зголемувања


14

22


C14 PD Реф. Бр. 4933416960 (3,0 Ah) C14 PD Реф. Бр. 4933416970 (1,5 Ah)

14

M14™ Kомпактна Ударна дупчалка / одвртувач Карактеристики: Kомпактна ударна дупчалка / одвртувач со намалена должина и обем, овозможува иделано работење во ограничени простори ■ Индикатор кој покажува уште колку е полна батеријата ■ 24 степено подесувања на вртежниот момент плус степен дополнително дупчење за максимална флексибилност ■ Патентирана електроника на Милвоки кај електричниот алат и кај алатот со батерии. Обезбедува голема трајност ■ Целосно метална менувачка кутија обезбедува максимални перформанси и долго век на траење ■ Вграденото LED светло ја осветлува работната површина ■ 3,0 Ah REDLITHIUM-ION™ батерии овозможуваат долго време на работа и трајност ■ Индикатор кој покажува уште колку е полна батеријата ■

Напон на батерија / капацитет %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG1 брзина %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG2 брзина Макс. капацитет на дупчење во челик / дрво / камен Број на удари 0DNVYUWHCHQPRPHQW 7HCLQDVREDWHULMD

14,4 V / 3,0 Ah 0 – 450 /min 0 –1600 /min 13 / 35 / 13 mm 0 – 27.200 bpm 45 Nm 2,1 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач C1418 C (30 мин)*, 2 x 3,0 Ah M14 BX REDLITHIUM-ION™ батерија, куфер, сечива

C14 DD Реф. Бр. 4933416980 (3,0 Ah) C14 DD Реф. Бр. 4933416990 (1,5 Ah)

14

M14™ Kомпактна дупчалка / одвртувач Карактеристики: Kомпактна дупчалка / одвртувач со намалена должина и обем, овозможува иделано работење во ограничени простори ■ 23 степено подесувања на вртежниот момент плус степен дополнително дупчење за максимална флексибилност ■ Целосно метална менувачка кутија обезбедува максимални перформанси и долго век на траење ■ Вграденото LED светло ја осветлува работната површина ■ 450 / 1600 вртrpm испорачуваат 45 Nm вртежен момент ■ Изведен со Милвоки Li-Ion систем за дигитално управување DPM кој го штити алатот и батеријата при сите примени во индустријат каде се бара издржливост ■

Напон на батерија / капацитет %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG1 брзина %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG2 брзина Макс. капацитет на дупчење во челик / дрво 0DNVYUWHCHQPRPHQW 7HCLQDVREDWHULMD

14,4 V / 3,0 Ah 0 – 450 /min 0 –1600 /min 13 / 35 mm 45 Nm 1,9 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач C1418 C (30 мин)*, 2 x 3,0 Ah M14 BX REDLITHIUM-ION™ батерија, куфер, сечива *Време на полнење базирано на 1,5 Ah батерија

23


ЛИДЕР ВО ИНД УС ТРИСК А

ПРИМЕНА НА

ЛИТИ У М - ИОН

ИЗДРЖЛИВОСТ ■ ФУНКЦИОНИРА НА ТЕМПЕРАТУРА ДО – 18ºC ■ 20% ПОНИСКА РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА ■ 50% ПОВЕЌЕ ПОЛНЕЊА


ДО

% ПОВЕЌЕ ВРЕМЕ

40 ЗА РАБОТА % 20 БРЗИНА 20% МОМЕНТ

ДО

ПОГОЛЕМА*

ДО

ПОГОЛЕМ

*

*

* Споредена со претходната технологија на батерии на Milwaukee. Резултати во зависност од волтажата, алатот и примената.

25


ПРЕНОСЛИВА МОЌ

ДО

ПОВЕЌЕ ВРЕМЕ

ЗА РАБОТА

*

ПОГОЛЕМА

БРЗИНА

*

ПОГОЛЕМ

МОМЕНТ * Споредена со претходната технологија на батерии на Milwaukee. Резултати во зависност од волтажата, алатот и примената.

*


НАЈМОЌЕН SUB-COMPACT СИСТЕМ ВО СВЕТОТ Придвижувана со една, лесна, еколошка REDLITHIUM-ION™ батерија, М12™ безжичен алат со најголема трајност и најдобри перформанси за алат дизајниран да одговара во најтесен простор. 12 Волти, 1,5 Ah.

ДОСТАПНА БАТЕРИЈА СО 3,0 AH

ПОКАЖУВАЧ ЗА ПОТРОШЕНОСТ НА БАТЕРИЈА.

Скоро сите производи од гамата М12™ се карактеризираат со покажувач за потрошеност на батеријата така да во секое време имате сознание колку е полна батеријата.

M12 BX

Реф. Бр.: 4932352664

■ 2 x работно време** ■ 30% поголема моќ** ■ 10 – 20% побрза апликација

на брзина** ■ Потполна компатибилност* * освен C12 BL2 **Во споредба со 1,5 Ah батериите

ГОЛЕМИНАТА Е СЕ Kомпактната M12™ 1,5 Ah Redlithium батерија на Милвоки нуди поголема моќност во однос на традиционалните NiCd / NiMH 12 V батерии. 103 mm

85 mm

Милвоки M12™ 12 V 1,5 Ah REDLITHIUM-ION™ батерија

Традиционална NiCd 12 V 1,3 Ah батерија


C12 PD Реф. Бр. 4933413780 (1,5 Ah) C12 PD Реф. Бр. 4933413785 (3,0 Ah) C12 PD-0 Арт. № 4933413860

М12™ 2-брзинска дупчалка одвртувач

Карактеристики: 10 mm брзостезен прифат за брзо менување на целиот асортиман на додатоци 18 степено подесување на вртежниот момент за максимална контрола при одвртување ■ Тенок ракофат Напон на батерија / капацитет 12 V / 1,5 Ah ■ Вградената LED светилка за осветлување на работната површина %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 0 – 400 / 0 – 1500 /min ■ Извонредно лесен алат само 1,3 kg Број на удари 22.500 bpm ■ 30 мин. време на полнење на батерија 3ULIDW 1 – 10 mm ■ 1,5 Ah REDLITHIUM-ION™ батерија обезбедува долго време на работа и зголемена издржливост Макс. капацитет на дупчење 10 / 25 / 7 mm ■ Мерачот на количината на енергија ја покажува состојбата на во челик / дрво / камен наполнетост на батеријата 0DNVYUWHCHQPRPHQW 32 Nm 7HCLQDVREDWHULMD 1,3 kg 6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач C12 C (30 мин)*, 2 x 1,5 Ah M12 B REDLITHIUM-ION™ батерија, куфер ■ ■

C12 DD Реф. Бр. 4933411960 (1,5 Ah) C12 DD Реф. Бр. 4933427023 (3,0 Ah) C12 DD-0 Реф. Бр. 4933411970

М12™ 2-брзинска дупчалка одвртувач

Карактеристики: ■ 10 mm метален футер за брзо менување на целиот асортиман на додатоци ■ 21 степено подесување на вртежниот момент за максимална контрола при одвртување ■ Тенок ракофат со мек прифат Напон на батерија / капацитет 12 V / 1,5 Ah ■ Вградената LED светилка ја осветлува работната површина ■ Извонредно лесен алат, само 1,2 kg %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 0 – 400 / 0 – 1500 /min ■ 30 минутии време на полнење на батеријата 3ULIDW 1 – 10 mm ■ 1,5 Ah REDLITHIUM-ION™ батерија обезбедува долго време на работа Макс. капацитет на дупчење 10 / 25 mm и зголемена издржливост во челик / дрво ■ Мерачот на количината на енергија ја покажува состојбата на 0DNVYUWHCHQPRPHQW 30 Nm полнење на батеријата 7HCLQDVREDWHULMD 1,2 kg 6WDQGDUGQD2SUHPD: ™ Полнач C12 C (30 мин)*, 2 x 1,5 Ah M12 B REDLITHIUM-ION батерија, куфер

C12 D

Реф. Бр. 4933404580 (1,5 Ah) C12 D-0 Реф. Бр. 4933411935

М12™ Дупчалка одвртувач со една брзина Карактеристики: Милвоки компактниот одвртувач со високи перформанси со должина од само 160 mm идеален е за работење во ограничени простори ■ Heavy Duty целосно менувачка кутија и запчаници за извонредна Напон на батерија / капацитет издржливост и максимален вртежен момент %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG ■ 1⁄4 ˝ Hex прифат за брза и лесна промена на влошката со една рака 3ULIDW ■ 15 степено подесување на вртежниот момент плус дополнително дупчење со што се обезбедува максимална флексибилност Макс. капацитет на дупчење во ■ Тенок ракофат со мек прифат челик / дрво ■ Вградената LED светилка ја осветлува работната површина Завртки во дрво до ■ Време на полнење на акумулаторот 30 минутии Макс. вртежен момент 7HCLQDVREDWHULMD 6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач C12 C (30 мин)*, 2 x 1,5 Ah M12 B REDLITHIUM-ION™ батерија, торба ■

C12 ID

12 V / 1,5 Ah 0 – 500 /min ¼˝ Hex 10 / 16 mm 6 mm 20 Nm 0,9 kg

Реф. Бр. 4933411080 (1,5 Ah) C12 ID-0 Реф. Бр. 4933411930

М12 Ударен одвртувач ™

Карактеристики: Ударна одвртувач со високи перформанси со должина од 165 mm идеален е за работење во ограничени простори ■ Ударниот механизам ја зголемува брзината на одвртување до 2000 rpm ■ Обезбедува 3000 удари во минутиа за зголемена продуктивност ■ 1⁄4 ˝ Hex прифат за брза и лесна промена на влошката со една рака Напон на батерија / капацитет ■ Тенок ракофат со мек прифат ■ Вградената LED светилка ја осветлува работната површина %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG ■ Извонредно лесен алат, само 1,0 kg Број на удари ■ Време на полнење на акумулаторот 30 минутии 3ULIDW ■ Мерачот на количината на енергија ја покажува состојбата на 0DNVYUWHCHQPRPHQW полнењето на акумулатотор 7HCLQDVREDWHULMD 6WDQGDUGQD2SUHPD: ™ Полнач C12 C (30 мин)*, 2 x 1,5 Ah M12 B REDLITHIUM-ION батерија, куфер ■

28

12 V / 1,5 Ah 0 – 2000 /min 0 – 3000 bpm ¼˝ Hex 96 Nm 1,1 kg

*Време на полнење базирано на 1,5 Ah батерија


C12 IW

Реф. Бр. 4933411900 (1,5 Ah) C12 IW-0 Реф. Бр. 4933411990

М12™ Ударен клуч Карактеристики: Kомпактен ударен клуч на Милвоки со должина од 165 мм овозможува работа во ограничени простори Heavy Duty потполно метален запчаник за извонредна трајност и максимален вртежен момент Ударниот механизам ја зголемува брзината до 2000 врт/мин со 136 Nm на вртежен момент Испорачува 3000 удари во мин. за зголемена продуктивност 1 ⁄2 ˝ квадратен прифат за користење со насадни клучеви Напон на батерија / капацитет 12 V / 1,5 Ah За употреба со 3⁄8 ˝ – 9 mm насадни клучеви или помали Тенка мека рачка %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 0 – 2000 /min Вграденото LED светло ја осветлува работната површина Број на удари 0 –3000 bpm 3ULIDW ½˝ SD 0DNVYUWHCHQPRPHQW 136 Nm 7HCLQDVREDWHULMD 1,1 kg 6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач C12 C (30 мин)*, 2 x 1,5 Ah M12 B REDLITHIUM-ION™ батерија, куфер

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

M12 IR Реф. Бр. 4933431270 ( ⁄ ˝ ) 1

4

M12 IR Реф. Бр. 4933431280 ( 3 ⁄8 ˝ )

M12™ Ударен одвртувач

HOBO

Карактеристики: Најдобар во поглед на моќност и брзина 47 Nm на (3⁄8 ˝), 41 Nm на (1⁄4 ˝) вртежен момент и брзина без оптеретување 250 врт/мин. / 3 ⁄8 ˝ прифат оптимизиран за завтки до M13 (M12 IR-21B (3⁄8 ˝) 1 ⁄4 ˝ прифат оптимизиран за завтки до M13 (M12 IR-21B (1⁄4 ˝) Метална педала на прекинувачот со променлива брзина – Напон на батерија / капацитет обезбедува поголема контрола на корисникот при примена. ■ Kомпактен одвртувач – идеален за тесни места Прифат ■ Појачано куќиште – обезбедува голема трајност слична на воздушен 0DNVYUWHCHQPRPHQW челичен одвртувач %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG ■ Мерач на количина на енергија и LED работно светло – ја дополнува Должина удобноста на корисникот и осветлувањето на лошо осветлени работни места 7HCLQDVREDWHULMD 6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач C12 C (30 мин)*, 1 x 1,5 Ah M12 B REDLITHIUM-ION™ батерија, торба ■ ■ ■ ■ ■

12 V / 1,5 Ah 1 ⁄4˝ 41 Nm 250 /min 274 mm 0,9 kg

C12 RAD Реф. Бр. 4933416890 (1,5 Ah) C12 RAD-0 Реф. Бр. 4933416900 M12™ Аголна дупчалка одвртувач со една брзина Карактеристики: Долг прекинувач со мек прифат за удобно работење во секоја ситуација 10 mm метален футер за брзо менување на целиот асортиман на додатоци Функција напред – назад Heavy Duty целосно метална менувачка кутија и запчаници за Напон на батерија / капацитет извонредна издржливост и максимален вртежен момент ■ Тенок ракофат со мек прифат %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG ■ 30 минутии време на полнење на батеријата ■ 1,5 Ah REDLITHIUM-ION™ батерија обезбедува долго време на работа 3ULIDW Макс. капацитет на дупчење и зголемена издржливост во челик / дрво 0DNVYUWHCHQPRPHQW 7HCLQDVREDWHULMD 6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач C12 C (30 мин)*, 2 x 1,5 Ah M12 B REDLITHIUM-ION™ батерија, торба ■ ■ ■ ■

12 V / 1,5 Ah 800 /min 10 mm 10 / 22 mm 12 Nm 1,1 kg

C12 PXP Арт. № 4933427275 (6 bar кит) C12 PXP Арт. № 4933427276 (10 bar кит) M12™ Q&E експанзионен алат на батерии Карактеристики: Ауто ротациона глава 12 mm до 32 mm (6 bar) и до 25 mm (10 bar) главата обезбедува точна, еднорачна експанзија ■ Брз брегаст механизам – едно влечење, континуираната акција инсталира Q&E до 4 x побрзо ■ Конструкција под прав агол со LED светилка за полесна видливост и инсталирање на Q&E додатоци при слабо светло ■ Челични запчаници и интегрирана метална рамка ■ Kомпатибилност – функционира и со M12 BX 3,0 Ah REDLITHIUM-ION™ батерија

Не е достапно во Македонија.

На располагање и: C12 PXP NKB верзија (10 bar сет со глави 15 / 18 / 22 mm): Реф. бр. 4933427277 На располагање и без Милвоки глави: C12 PXP-22C Реф. бр. 4933427247

Напон на батерија / капацитет 12 V / 1,5 Ah Капацитет 12 – 32 / 25 mm (6 / 10 bar ISO) Глава Саморотирачка ≤ Ø 32 x 2,9 mm (6 bar) / Дијаметар на цевка ≤ Ø 25 x 3,5 mm (10 bar) Должина на чекорот 14 mm Брзина 60 /min 7HCLQDVREDWHULMD 1,6 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач C12 C (30 мин)*, 2 x 1,5 Ah M12 B REDLITHIUM-ION™ батерија, 16 / 20 / 25 mm глави, масло, куфер

29


M12 JS Реф. Бр. 4933431300 (1,5 Ah) M12™ Kомпактна убодна пила

M12 JS Реф. Бр. 4933431290 (3,0 Ah) M12 JS-0 Реф. Бр. 4933431305

HOBO

Карактеристики: ■ Нова на свет хибридна конструкција – ги комбинира најдобрите карактеристики од двете, ракофатот да е во горниот дел и на заоблениот дел кај убодна пила ■ Папуча да ја заштити работната површина од гребење ■ Прецизна водилка за да обезбеди контрола на корисникот и да ја намали девијацијата на сечивото ■ LED светло – му обезбедува видливост на корисникот од двете страни на линијата на сечење, идеално за работа на слабо осветлени места Напон на батерија / капацитет 12 V / 1,5 Ah ■ Дотерување на наклонот без клуч – брзо и лесно подесување Чекори во минута 0 – 2800 spm ■ до 45° без употреба на алат ■ Променлива брзина – ја обезбедува прекинувачот преку вградената Чекор на пилата 19 mm електроника како и флексибилноста и контролата на корисникот Максимален агол на сечење 45º ■ QUIK-LOK T-тело за брза замена на сечивото – за безбедно 7HCLQDVREDWHULMD 1,95 kg ослободување на сечивото и приборот 6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач C12 C (30 мин)*, 2 x 1,5 Ah M12 B REDLITHIUM-ION™ батерија, лизгачка папуча, 2 сечива, мека торба

C12 HZ Реф. Бр. 4933411100 (1,5 Ah)

C12 HZ-0 Реф. Бр. 4933411925

M12 HACKZALL бонсек ™

Карактеристики: Милвоки пилата за метал со високи перформанси со должина од само 280 mm идеална е за работење во ограничени простори ■ Milwaukee патентиран FIXTEC стегач за брза и лесна промена на сечивото без клуч ■ 13 mm чекор на пилата, 3000 spm за поголема контрола и многустраност во ограничени простори ■ Kомпактна и лесна за користење со една рака ■ Вградената LED светилка ја осветлува работната површина ■ Време на полнење на акумулаторот 30 минутии Напон на батерија / капацитет ■ 1,5 Ah Li-Ion батерии обезбедуваат долго време на работа и %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG зголемена издржливост ■ Мерачот на количината на енергија ја покажува состојбата на Чекор на пилата полнењето на акумулатотор 7HCLQDVREDWHULMD 6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач C12 C (30 мин)*, 2 x 1,5 Ah M12 B REDLITHIUM-ION™ батерија, куфер ■

12 V / 1,5 Ah 0 – 3000 /min 13 mm 1,2 kg

Погледнете ја страна 90 за HACKZALL сечива

C12 MT Реф. Бр. 4933427179 (1,5 Ah) C12 MT Реф. Бр. 4933427177 (3,0 Ah) M12™ повеќенаменски алат на батерии Карактеристики: ■ Професионални перформанси ■ Варијабилна брзина (5000 – 20.000 opm) и 1,5° осцилационо движење лево/десно дозволуваат брза примена во материјалите како што се метал, дрво и пластика ■ X2 време на користење: 3,0 Ah REDLITHIUM-ION™ батерија ■ Многустрани решенија за сечење и одстранување на материјал ■ Дел од системот M12 ■ Прифаќа конкурентски додатоци

C12 MT-0 Реф. Бр. 4933427180

Напон на батерија / капацитет Осцилационен агол лево / десно Осцилации со делта брусна подлошка при празен од 7HCLQDVREDWHULMD

6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач C12 C (30 мин)*, 2 x 1,5 Ah M12 B REDLITHIUM-ION™ батерија, адаптер, 1 x сечиво OSC 112, 1 x подлошјка за шмирглање, 16 x брусна хартија (4 од секоја квалитет: 60, 80, 120, 240), имбус клуч, торба

12 V / 1,5 Ah 1,5° / 1,5° 5000 – 20.000 min-1 1,0 kg

C12 RT-0 Реф. Бр. 4933427183 M12™ ротационен алат на батерии Карактеристики: Варијабилна брзина (5000 – 32.000 врт) Сестрана гама 0,8 – 3,2 mm чаура одговара на целиот моментален асортиман на пазарот. Вретенаст механизам за заклучување, за лесна замена на дополнителниот асортиман. Извонредна ергономичност и леснотија на алатот Мал каиш за алатот со должина од само 240 mm и тежина помала од 0,6 kg Интегриран мерач за напојување и заштита од преоптеретеност обезбедуваат зголемена продуктивност и поголем комфор на Напон на батерија / капацитет корисникот %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG Чаура со прифат 7HCLQDVREDWHULMD 6WDQGDUGQD2SUHPD: 5 сечива, вретено, без батерии или полнач ач

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

30

12 V / – 5000 – 32.000 /min 0,8 – 3,2 mm 0,6 kg

*Време на полнење базирано на 1,5 Ah батерија


C12 PC-0

Реф. Бр. 4933411920

М12™ секач за бакарни цевки Карактеристики: Милвоки 500 rpm моторот со високи перформанси сече 12 mm бакарна цевка за помалку од 3 секунди ■ Авоматското заклучување на механизмот за сечење, сече инсталирани бакарни цевки со помал пречник од 37 mm ■ Автоматско-прилагодливи челусти – автоматски се прилагодуваат на димензијата на цевката ■ Целосно метален херметички преден крај – отпорен на рѓа и корозија ■ Тенок ракофат со мек прифат ■ Вградената LED лампа ја осветлува работната површина ■ Време на полнење на акумулаторот 30 минутии ■ Мерачот на количината на енергија ја покажува состојбата на полнењето на акумулатотор 6WDQGDUGQD2SUHPD: Картон, без батерии и полнач ■

12 V / – 0 – 500 /min 12, 15, 18, 22, 25 & 28 mm

Напон на батерија / капацитет %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG Бакарни цевки Мин. Простор за сечење на цевка Должина 7HCLQDVREDWHULMD

80 mm 360 mm 1,5 kg

Резервни тркала Реф. Бр. 48380010

C12 PPC-0 Реф. Бр. 4933416550 М12™ секач за PEX цевки Карактеристики: Моќниот механизам сече до 50 mm PEX цевки за 3 секунди Прекинувач со променлива брзина за целосна контрола на сечењето Супер оштро сечиво за чист пресек без струготини Високо ефикасниот механизам испорачува околу 200 сечења со едно полнење 5 степен целосно метален преносник за екстремна издржливост Масивен притисок на сечење од 175 kg Напон на батерија / капацитет Heavy Duty целосно метална менувачка кутија и запчаници за извонредна издржливост и максимален вртежен момент Макс. Капацитет на режење ■ Вградената LED светилка ја осветлува работната површина Брзина ■ Мерачот на количината на енергија ја покажува состојбата на полнење Снага на батеријата 7HCLQDVREDWHULMD ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

12 V / – 50 mm 0 – 500 /min 280 Nm 2,3 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: Картон, без батерии и полнач

C12 PN-0

Реф. Бр. 4933427182

M12™ батериски алат за ковање клинци Карактеристики: Професионална моќност – ефикасно заковува до 100 mm клинец за помалу од 3 секунди Изонредна ергономија – корисникот-преферира рачен алат која обезбедува извонреден комфор и контрола ■ Извонредна ергономија – одговара на места каде чеканот неможе да се сврти ■ Работно време до 100 x 90 mm клинци со едно полнење ■ Дел од системот M12 ■ ■

Напон на батерија / капацитет Број на удари Размер гвоздя 7HCLQDVREDWHULMD

12 V / – 2700 bpm 100 mm 1,6 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: Картон, без батерии и полнач

*Време на полнење базирано на 1,5 Ah батерија

31


M12 HJ CAMO M12™ CAMO јакна со загревање Карактеристики: Realtree™ AP специфична ткаенина за да ја намали буката при движење ■ Извонредно време на користење: до 6 часа на постојана топлина по полнење на батеријата ■ Отпорна на вода и ветер за различни услови, идеална за активности во студено време ■ Скриен лесно допирлив контролор на топлина (лоциран во внатрешноста на реверот) 3 подесувања на топлина плус способност за загревање ■ 3 зони на затоплување од карбонски влакна, на левата, десната страна на градите и централна дистрибуција на топлина на грбот ■ Торба за батеријата која се шири за користење со M12™ REDLITHIUM-ION™ 1,5 Ah или M12™ REDLITHIUM-ION™ 3,0 Ah батерија** ■

M12 HJ CAMO-21

Реф. Бр.

L

4933427438

XL

4933427444

XXL

4933427449

XXXL

4933427454

Напон на батерија / капацитет 12 V / 1,5 Ah Зони на греење 3 (Лева и десна страна на градите, грбот) Подесување на топлина 3 + затоплување 2 странични џеба + мобилен / MP3 џеб кај Џебови градите Специјалена мека ткаенина за да ја намали Материјал на јакната буката при движење – 100% полиестер Батерија REDLITHIUM-ION™ Време на полнење 30 минути Тежина 1,2 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач C12 C (30 min.)*, батерија 1 x 1,5 Ah M12 B REDLITHIUM-ION™, носач за батерија, кабловска врска на носачот на батерија

3 зони на затоплување од карбонски влакна, десна и лева страна на градите и грбот

Скриен лесно допирлив контролор на топлина (лоциран во реверот)

2 странични џеба + мобилен/MP3 џеб на градите

Торба за батеријата која се шири за користење Со M12™ REDLITHIUM-ION™ 1.5 Ah или M12™ REDLITHIUM-ION™ 3.0 Ah батерија **

32

**3,0 Ah батерија која се продава посебно

*Време на полнење базирано на 1,5 Ah батерија


M12 HJ M12™ јакна со загревање Карактеристики: Три пришиени зони на затопливање од карбонски влакна обезбедуваат удобно и трајно затоплување ■ Покренувани со M12™ REDLITHIUM-ION™ технологија – обезбедува топлина со траење до 6 часа ■ Четри подесувања на топлина со лесно допирлив котролор: подесување на пред греење, на силно, средно и ниско за различни потреби на затоплување ■ Нова технологија за студени времиња, материјал од повеќе слоеви за активно затоплување на телото и стимулирање на циркулацијата на крвта ■ Отпорна на вода и ветер, обезбедува комфор и трајност при остри времиња ■

Напон на батерија / капацитет 12 V / 1,5 Ah Зони на греење 3 (Лева и десна страна на градите, грбот) Подесување на топлина 3 + затоплување 2 странични џеба + мобилен / MP3 џеб кај Џебови градите Материјал на јакната 95% полиестер / 5% спандекс Тежина 1,2 kg

M12 HJ-0 (Основна верзија)

Реф. Бр.

M12 HJ-21

Реф. Бр.

S

4933427395

S

4933427399

M

4933427403

M

4933427406

L

4933427410

L

4933427413

XL

4933427417

XL

4933427420

XXL

4933427424

XXL

4933427427

XXXL

4933427431

XXXL

4933427434

6WDQGDUGQD2SUHPD: Без батерии или полнач, без носач за батерија, кабловска врска на носачот на батерија

6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач C12 C (30 min.)*, батерија 1 x 1,5 Ah M12 B REDLITHIUM-ION™, носач за батерија, кабловска врска на носачот на батерија батерија / капацитета

Извонредно време на траење : постојано затоплување до 6 по полнење на батеријата

Оптпорна на вода и ветер, обезбедува удобност на корисникот при остри времиња. Подесување на топлина

Соодветен држач за батерија џеб на задната страна на јакната. Без 3,0 Ah батерија** (батеријата се продава посебно)

**3,0 Ah батерија која се продава посебно

*Време на полнење базирано на 1,5 Ah батерија

33


C12 BL2-0

Реф. Бр. 4933416240

М12™ ласер Карактеристики: Прв ласер во кутија на пазарот за да ја интегрира моќта на батеријата на алатот зголемувајќи ја многустраноста и користењето во комбинација со други алати во гамата ■ Зголемена точност во однос на мануелните методи со ниво на точност од 0,2 mm по метар ■ Автоматско нивелирање од +/– 0,2 mm по метар, за зголемува брзината и точноста ■ Магнети со голема сила лоцирани на задниот дел ■ Индикатор за одстапување од нивото, ласерската точка ќе трепка да покаже кога сте надвор од нивото за +/– 4 степени ■ Лесно за употреба само со едно копче ■

Точност Класа на ласер Опсег

6WDQGDUGQD2SUHPD: Торба (без батерии и полнач)

C12 PP-0

+/– 0,2 mm/m Класа II 635 mw 30 m

Реф. Бр. 4933416560

М12 Адаптер за полнач ™

Карактеристики: Соодветен полнач за мобилна опрема 12 V DC и USB приклучок за разновидни каблови за полнење Статус на полнење LED го покажува полнењето на опремата Заштита за електронско преоптеретување го штити Powerport и батеријата од прекумерно влечење

■ ■ ■ ■

Волти (DC) Димензии

12 V 125 x 53 x 58 mm

6WDQGDUGQD2SUHPD: Без батерии и полнач

C12 JSR-0

Реф. Бр. 4933416365

М12™ радио со MP3 плеер конекција Карактеристики: Тјунер со напредна технологија кој има оптимален прием и јаснотија ■ МП3 плеер отпорен на временските услови ■ Работи на струја од 240 V или М12 батерии ■ Време на работа 8 часови на стандардни М12 батерии ■ Алуминиумски звичници отпорни на временски услови за богат звук ■ Дигитален екран за правилно избирање на сигналот ■ Муте копче за прекинување на волуменот ■ Тежина – 1,8 кг ■

Волти (DC) Волти (AC) Димензии Нето тежина –само радиото

12 V 220 – 240 V 267 x 102 x 178 mm 1,8 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 220 – 240 V адаптер, 3,5 мм приклучок за приклучоци односно iPod (без батерии или полнач)

C12-28 DCR-0 Реф. Бр. 4933416345

14

M12 – M28 Пренослив радио приемник ™

Карактеристики: Ексклузивен AM / FM тјунер со дигитален процесор со најголема точност на прием и сигнал Премиум звучници и 40 W појачувач кој емитува богат и целосен звук Помошна преграда заштитена од временските услови го штити МП 3 плеерот и аудио уредите Работи на M12™, M14™, M18™, M28™, V18, V28 и PBS 3000 батерии или АС излез Одбојници од ABS полимер и челичната конструкција штитат од удари и временските услови Еквалајзер

■ ■ ■ ■ ■ ■

6WDQGDUGQD2SUHPD: Без батерии и полнач

34

Волти (DC) 12 – 28 V M12™, M14™, M18™, M28™, V18, V28 & PBS 3000 батерии Волти (AC) 220 – 240 V Димензии 495 x 241 x 279 mm


M12 IC Реф. Бр. 4933431250

M12 IC-0 Реф. Бр. 4933431615

M12™ M-SPECTOR 360™ контролна камера

HOBO

Карактеристики: Ротационен екран – екранот ротира и му обезбедува на корисникот извонредна контрола на сликата иката Опимизиран 68.6 mm LCD – дигиталната слика и поголемиот екран даваат јасна слика 9 mm 640 x 480 дигитален сензор за слика - извонреден квалитет на сликата во скоро половина големина 4 кружни LED светла – најдобри без сенки или блескање Напон на батерија / капацитет 12 V / 1,5 Ah Зголемен кабел – алуминиумска глава и подобрена флексибилност испорачува извонредна издржливост и маневрирање во цевки Димензии на екранот (дисплејот) 68,6 mm ■ Дополнителна опрема - кука, магнетни додатоци и огледала за Резолуција на екранот 320 x 240 контрола и решавање на ситуацијата Пречник на главата на камерата 9 mm Должина на кабелот на камерата 914 mm Тежина со кабел 0,6 kg ■ ■ ■ ■ ■

6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач C12 C (30 min.)*, 1 x 1,5 Ah M12 B REDLITHIUM-ION™ батерија, кука, магнет, огледало, кабел за камера 914 mm, торба за носење

C12 IC AV D

Реф. Бр. 4933416670

М12 контролна камера со 17 mm контролен кабел ™

Карактеристики: Видео функција Слика функција Аудио запис функција за анализа на коментар Способност да се ротира сликата 180 Во комплет со 2 GB SD мемориска картичка 4 x зум Функција за намалување на одблесокот за зголемена видливост 3 нивоа на дотерување на осветлувањето 17 mm дигитален кабел кој овозможува да се додаде продолжеток

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Напон на батерија / капацитет Димензии на екранот (дисплејот) Зум на сликата Пречник на главата на камерата Должина на кабелот на камерата Тежина со кабел

6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач С12 С (30 мин), 1 x 1,5 Ah M12 B REDLITHIUM-ION™ батерија, куфер

C12 IC AV A

12 V / 1,5 Ah 88 mm 4x 17 mm 914 mm 0,9 kg

Реф. Бр. 4933416675

М12™ контролна камера со 9,5 mm контролен кабел Карактеристики: Нов поголем 88 mm екран во боја Видео функција Слика функција Аудио запис функција за анализа на коментар Способност да се ротира сликата 180 Во комплет со 2 GB SD мемориска картичка 4 x зум Функција за намалување на одблесокот за зголемена видливост 3 нивоа на дотерување на осветлувањето

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Напон на батерија / капацитет Димензии на екранот (дисплејот) Зум на сликата Пречник на главата на камерата Дијаметар на кабелот Должина на кабелот на камерата Тежина со кабел

6WDQGDUGQD2SUHPD: Полнач С12 С (30 мин)*, 1 x 1,5 Ah M12 B REDLITHIUM-ION™ батерија, куфер

12 V / 1,5 Ah 88 mm 4x 11 mm 9,5 mm 914 mm 0,9 kg

*Време на полнење базирано на 1,5 Ah батерија

35


C12 LTGE-0 Реф. Бр. 4933416977 M12™ ласерски пиштол за температура Карактеристики: 40:1 однос на растојание до целта, односно покажува на растојание од 40 cm точка со пречник 1 cm ■ Робусна надворешна обвивка за зголемена трајност и издржливост ■ Голем контраст на екранот за лесно и јасно читање ■ Вградена Лед светилка – ја осветлува работната површина ■ Ергономски ракофат за лесно користење ■ Поедноставен кориснички интерфеис ■ Поред прикажување на апсолутната температурна единица, исто така ја бележи и Min/Max/AVG температура на секое читање ■ Milwaukee M12™ 12 V батерија на полнење обезбедува енергија со неповторливи перформанси ■

Температура – 30º C до 800º C ( – 22º F до 1472º F) Основна прецизност 1,50 % Контактна температура – 40º C до 550º C ( – 40º F до 1022º F) Резолуција на екранот 0,1º C (0,1º F) Време на одговор < 500 ms Емисија Прилагодлив 0,10 до 1,00

6WDQGDUGQD2SUHPD: 1 x термоспој (k-type), куфер, без батерии и полнач

C12 LTGH-0 Реф. Бр. 4933416978 M12™ ласерски пиштол за температура за HVAC/R Карактеристики: ■ 40:1 однос на растојание до целта, односно покажува на растојание од 40 cm точка со пречник 1 cm ■ Робусна надворешна обвивка за зголемена трајност и издржливост ■ Голем контраст на екранот за лесно и јасно читање ■ Вградена Лед светилка – ја осветлува работната површина ■ Ергономски ракофат за лесно користење ■ Поедноставен кориснички интерфеис и карактеристики посебно направени за HVAC/R техничар ■ C12 LTGH-0 исто така ја мери влажноста ■ Поред прикажување на апсолутната температурна единица, исто така ја бележи и Min/Max/AVG температура на секое читање ■ Milwaukee M12™ 12 V батерија на полнење обезбедува енергија со неповторливи перформанси 6WDQGDUGQD2SUHPD: 1 x термоспој (k-type), куфер, без батерии и полнач

Температура – 30º C до 800º C ( – 22º F до 1472º F) Основна прецизност 1,50 % Контактна температура – 40º C до 550º C ( – 40º F до 1022º F) Резолуција на екранот 0,1º C (0,1º F) Време на одговор < 500 мс Емисија Прилагодлив 0,10 до 1,00

C12 CME-0 Реф. Бр. 4933416981 M12™ струјна клешта на батерии Карактеристики: ■ TRMS секогаш обезбедува прецизно читање ■ Голем контраст на екранот за лесно и јасно читање ■ Вграден безконтактен детектор на напон ■ CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V за зголемена безбедност ■ Робусна надворешна обвивка за зголемена трајност и издржливост ■ Вградена Лед светилка – ја осветлува работната површина ■ Поедноставен кориснички интерфејс и сет на функции посебно направени за електричар ■ Ергономски ракофат за лесно користење ■ Тенок профил на челуста за пристап до тесни места

6WDQGDUGQD2SUHPD: 1 x тест сонди, куфер, без батерии и полнач

True RMS METERS

CAT III CAT IV 1000 V

600 V

Големина на челуста Тековен AC / DC Волтажа AC / DC Фрекфенција Отпорност Континуитет Капацитет

IP 42 40 mm 1000 A 1000 V 60 kHz 600 kOhm Аудио 4000 μF

C12 CMH-0 Реф. Бр. 4933416979 M12™ струјна клешта на батерии за HVAC/R Карактеристики: ■ TRMS секогаш обезбедува прецизно читање ■ Голем контраст на екранот за лесно и јасно читање ■ Вграден безконтактен детектор на напон ■ CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V за зголемена безбедност ■ Робусна надворешна обвивка за зголемена трајност и издржливост ■ Вградена Лед светилка – ја осветлува работната површина ■ Поедноставен кориснички интерфеис и карактеристики посебно направени за HVAC/R техничар ■ Ергономски ракофат за лесно користење ■ Тенок профил на челуста за пристап до тесни места ■ Вклучена функција за мерење температура преку термоспој 6WDQGDUGQD2SUHPD: 1 x тест сет, 1 x термоспој (двојна банана), куфер, без батерии и полнач

36

True RMS METERS

CAT III CAT IV 1000 V

600 V IP 42 Големина на челуста 40 mm 600 A Тековен AC Волтажа AC / DC 1000 V Отпорност 600 kOhm Континуитет Аудио 4000 μF Капацитет Контактна температура – 40º C до 600º C (– 40º F до 1000º F)


2266-20 Реф. Бр. 4933416971 Ласерски пиштол за температура Карактеристики: 12:1 однос на растојание до целта, односно покажува на растојание од 12 cm точка со пречник 1 cm ■ Робусна надворешна обвивка за зголемена трајност и издржливост ■ Голем контраст на екранот за лесно и јасно читање ■ Влез за термоспој за контактно мерење на температура ■ Ергономски ракофат за лесно користење ■ AA вклучени батерии ■

Температура Основна прецизност Контактна температура Повторливост Резолуција на екранот Време на одговор

– 30º C до 500º C (– 22º F до 932º F) 1,50 % – 40º C до 450º C (– 40º F до 852º F) 0,50 % 0,1º C (0,1º F) < 500 мс

Емисија

0,95

6WDQGDUGQD2SUHPD: 3 x AA батерии

C12 FM-0 Реф. Бр. 4933427200 M12™ батериска мерна вилушка Карактеристики: ■ TRMS секогаш обезбедува прецизно читање ■ Голем контраст на екранот за лесно и јасно читање ■ Вграден безконтактен детектор на напон ■ CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V за зголемена безбедност ■ Робусна надворешна обвивка за зголемена трајност и издржливост ■ Вградена Лед светилка – ја осветлува работната површина ■ Страничен бирач за употреба со една рака ■ Поедноставен кориснички интерфејс и сет на функции посебно направени за електричар 6WDQGDUGQD2SUHPD: 1 x тест сонди, без батерии или полнач, торба

True RMS METERS

CAT III CAT IV 1000 V

600 V IP 64

Напон на батерија / капацитет Тековен AC / DC Отворање на вилушка Волтажа AC / DC Lo-Z мерење Отпорност Континуитет

12 V / 1,5 Ah 200 A 16 mm 1000 V да 40 MOhm Аудио

C12 WS-0 Реф. Бр. 4933416415 M12™ скенер за ѕид Карактеристики: ■ Ја мери длабината и местото на арматурата до 15 cm преку цемент ■ Детектира локација на дрво, PEX, PVC, малтер и метал ■ Интуитивен кориснички интерфејс покажува штрафови центри и рабови ■ Голем контраст, бело на црно, обезбедува јасно и лесно читање ■ Рапава лајсна за зголемена трајност и контрола ■ Авто калибрирање за сите површини

Напон Ја покажува длабината на металот Го скенира малтерот / цигли / мермер / бетон Ја покажува позицијата на клинецот Позадинско светло Дисплеј

12 V да да да да Голем контраст на црно и бело, Dot Matrix

6WDQGDUGQD2SUHPD: Без батерии и полнач

LM 60 Реф. Бр. 4933404715 Ласерски мерач на оддалеченост Карактеристики: Точка и фотографирајте систем – едно лице за мерење само со едно едноставно притискање на копче ■ Мерење на растојание до 60 m надвор или внатре ■ Ласерска точност на мерењето + / –1,5 mm ■ Голем и лесен за читање 3 линиски LCD графички екран со дополнително позадинско осветлување кога е потребно ■ Флип од крајот парче за правење мерења од рабови или агли ■ Меморија за последните 10 мерења ■ Можност за мерење во метри и инчи ■ Робусно куќиште во ергономска тенка конструкција со меки гумени штитници – идеален за професионална употреба ■

Мерен опсег Точност Ласерска диода Ласер класа Класа на заштита Димензии Тежина

0,05 – 60 m +/– 1,5 mm 635 nm 2 IP IP 54 114 x 51 x 27 mm 120 г

6WDQGDUGQD2SUHPD: 2 x AAA батерии, торбичка за појас, ремен за рака

37


2205-40 Реф. Бр. 4933416972 Мерна вилушка за електричари Карактеристики: TRMS секогаш обезбедува прецизно читање Голем контраст на екранот за лесно и јасно читање Вграден безконтактен детектор на напон CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V за зголемена безбедност Робусна надворешна обвивка за зголемена трајност и издржливост Вградена Лед светилка – ја осветлува работната површина Страничен бирач за употреба со една рака Поедноставен кориснички интерфејс и сет на функции посебно направени за електричар

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

True RMS METERS

CAT III CAT IV 1000 V

600 V IP 64

Отварање на вилушка Тековен AC Волтажа AC / DC Lo-Z мерење Отпорност Континуитет

16 mm 200 A 1000 V да 40 MOhm Аудио

6WDQGDUGQD2SUHPD: 1 x тест сонди, 2 x AA батерии, торба

2206-40 Реф. Бр. 4933416973 Мерна вилушка за HVAC/R Карактеристики: TRMS секогаш обезбедува прецизно читање Голем контраст на екранот за лесно и јасно читање Вграден безконтактен детектор на напон CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V за зголемена безбедност Робусна надворешна обвивка за зголемена трајност и издржливост Вградена Лед светилка – ја осветлува работната површина Страничен бирач за употреба со една рака Поедноставен кориснички интерфеис и карактеристики посебно направени за HVAC/R техничар ■ Влез за термоспој за контактно мерење на температура ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

True RMS METERS

CAT III CAT IV 1000 V

600 V IP 64

Отварање на вилушка 16 mm 200 A Тековен AC / DC Волтажа AC / DC 1000 V Отпорност 40 MOhm 1000 μF Капацитет Контактна температура – 40º C до 400º C ( – 40º F до 752º F) Континуитет Аудио

6WDQGDUGQD2SUHPD: набор щупов 1 шт., термопара 1шт., Напон на батерија / капацитет АА 2 шт., матерчатый куфер

2216-40 Реф. Бр. 4933427309 Лесен комерцијален мултиметар Карактеристики: ■ TRMS секогаш обезбедува прецизно читање ■ CAT III 600 V за зголемена безбедност ■ Робусна надворешна обвивка за зголемена трајност и издржливост ■ Страничен бирач за употреба со една рака ■ Автоматски опсег во mV

True RMS METERS

CAT III 600 V

IP 64

Тековен AC / DC Волтажа AC / DC Фрекфенција Отпорност Континуитет

10 A 600 V 10 Hz – 50 KHz 600 Ohm – 40 MOhm Аудио

6WDQGDUGQD2SUHPD: 1 x електричарцки тест сонди, 2 x AA батерии

2217-40 Реф. Бр. 4933416976 Дигитален мултиметар Карактеристики: ■ TRMS секогаш обезбедува прецизно читање ■ Голем контраст на екранот за лесно и јасно читање ■ CAT III 600 V за зголемена безбедност ■ Страничен бирач за употреба со една рака ■ Карактеристики направени за електричар – за лесна употреба ■ Lo-Z. – секогаш гарантира точно читање ■ Многустрано контактно мерење на температура ■ Странична шина за монтирање на додатоци

6WDQGDUGQD2SUHPD: 1 x тест сонди, 1 x термоспој (двојна банана), 2 x AA батерија, куфер

38

True RMS METERS

CAT III 600 V

IP 64

Волтажа AC / DC

600 V

Тековен AC / DC Фрекфенција Отпорност Континуитет Капацитет Контактна температура

10 A 2,00 Hz – 50,00 kHz 40 MOhm Аудио 1000 μF – 40º C до 538º C ( – 40º F до 1000,4º F)


2235-40 Реф. Бр. 4933427315 Лесна комерцијална струјна клешта Карактеристики: TRMS секогаш обезбедува прецизно читање CAT III 600 V за зголемена безбедност Робусна надворешна обвивка за зголемена трајност и издржливост Вградена Лед светилка – ја осветлува работната површина Страничен бирач за употреба со една рака Тенок профил на челуст за полесно мерење жица на панели или во снопови

■ ■ ■ ■ ■ ■

True RMS METERS

CAT III 600 V

Големина на челуста Тековен AC Волтажа AC / DC Отпорност Континуитет

IP 42 25 mm 400 A 600 V 40 MOhm Аудио

6WDQGDUGQD2SUHPD: 1 x тест сонди, 1 x термоспој (двојна банана), 2 x AA батерии, торба

2236-40 Реф. Бр. 4933416975 Струјна клешта за HVAC/R Карактеристики: ■ TRMS секогаш обезбедува прецизно читање ■ Голем контраст на екранот за лесно и јасно читање ■ Вграден безконтактен детектор на напон ■ CAT III 600 V за зголемена безбедност ■ Робусна надворешна обвивка за зголемена трајност и издржливост ■ Вградена Лед светилка – ја осветлува работната површина ■ Страничен бирач за употреба со една рака ■ Тенок профил на челуста за пристап до тесни места ■ Поедноставен кориснички интерфеис и карактеристики посебно направени за HVAC техничар ■ Влез за термоспој за контактно мерење на температура

True RMS METERS

CAT III 600 V

IP 42

Големина на челуста 32 mm Тековен AC / DC 600 A Волтажа AC / DC 600 V Отпорност 6 kOhm Капацитет 4000 μF Контактна температура – 40º C до 400º C ( – 40º F до 752º F) Континуитет Аудио

6WDQGDUGQD2SUHPD: 1 x тест сонди, 1 x термоспој (двојна банана), 2 x AA батерии, торба

2237-40 Реф. Бр. 4933416974 Струјна клешта за електричари Карактеристики: ■ TRMS секогаш обезбедува прецизно читање ■ Голем контраст на екранот за лесно и јасно читање ■ Вграден безконтактен детектор на напон ■ CAT III 600 V за зголемена безбедност ■ Робусна надворешна обвивка за зголемена трајност и издржливост ■ Вградена Лед светилка – ја осветлува работната површина ■ Страничен бирач за употреба со една рака ■ Тенок профил на челуста за пристап до тесни места ■ Поедноставен кориснички интерфеис и карактеристики посебно направени за електричар ■ Опремен со сонда и влезови за сонди

True RMS METERS

CAT III 600 V

Големина на челуста Тековен AC / DC Волтажа AC / DC Фрекфенција Отпорност Континуитет Капацитет

IP 42 32 mm 600 A 600 V 10 kHz 6 kOhm Аудио 4000 μF

6WDQGDUGQD2SUHPD: 1 x тест сонди, 2 x AA батерии, торба

T & M додатоци Идеални за струјни клешта, вилушка и мултиметри Алигатор стеги Реф. Бр. 49771005

Тест сонди Реф. Бр. 49771004

39


PowerPack C12 PP3B-22B Реф. Бр. 4933416575 ■ ■ ■ ■ ■ ■

C12 DD – Дупчалка C12 ID – Ударен одвртувач C12 T – Светилка 2 x 1,5 Ah M12 B REDLITHIUM-ION™ батерија Полнач C12 C (30 мин)* Торба

PowerPack C12 PP4B-22B Реф. Бр. 4933416495 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

C12 DD – Дупчалка C12 ID – Ударен одвртувач C12 HZ – HACKZALL C12 T – Светилка 2 x 1,5 Ah M12 B REDLITHIUM-ION™ батерија Полнач C12 C (30 мин)* Торба

PowerPack C12 PP2C-32B Реф. Бр. 4933416530 ■ ■ ■ ■ ■

C12 DD – Дупчалка C12 HZ – HACKZALL 2 x 3,0 Ah M12 BX REDLITHIUM-ION™ батерија Полнач C12 C (30 мин)* Милвоки платнена торба

PowerPack C12 PP2H-32X Реф. Бр. 4933427181 ■ ■ ■ ■ ■

C12 MT – Повеќенаменски алат C12 PD – Ударна дупчалка одвртувач 2 x 3,0 Ah M12 BX REDLITHIUM-ION™ батерија Полнач C12 C (30 мин)* Куфер

40

*Време на полнење базирано на 1,5 Ah батерија


PowerPack C12 PP4F-42B Реф. Бр. 4933413795 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

C12 PD – Ударна дупчалка одвртувач C12 HZ – HACKZALL C12 RAD – Аголна дупчалка C12 T – Светилка 1 x 1,5 Ah M12 B REDLITHIUM-ION™ батерии 1 x 3,0 Ah M12 BX REDLITHIUM-ION™ батерии Полнач C12 C (30 мин)* Милвоки платнена торба

PowerPack C12 PP4D-42B Реф. ф Бр. р 4933413770 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

C12 PD – Ударна дупчалка одвртувач C12 PC – Секач за бакарни цевки C12 RAD – Аголна дупчалка C12 T – Светилка 1 x 1,5 Ah M12 B REDLITHIUM-ION™ батерии 1 x 3,0 Ah M12 BX REDLITHIUM-ION™ батерии Полнач C12 C (30 мин)* Милвоки платнена торба

*Време на полнење базирано на 1,5 Ah батерија

41


PDD 14.4 X NiMH

Реф. Бр. 4933401466

14,4 V дупчалка одвртувач со LokTor брзостезен футер Карактеристики: ■ .RPSDNWQDOHVQDLGREUREDODQVLUDQD Напон на батерија / капацитет 14,4 V / 3,0 Ah ■ FIXTEC6WH]QDJODYDEH]NOXa]DNRPIRUQRPHQXYDZHQDYOR^NDWDVRHGQDUDND %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG1 EU]LQD 0 – 480 /min ■ &HORVQRPHWDOQDYLVRNRNYDOLWHWQDL]YRQUHGQRL]GUCLOLYDVWH]QDJODYD EH]NOXa %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG2 EU]LQD 0 – 1500 /min ■ QUICKSTOPPRWRUQDVRSLUDaND 6WH]QDJODYDEH]NOXa 1,5 – 13 mm ■ ID]QRSRGHVXYDZHQDYUWHCQLRWPRPHQWSOXVID]D]DGRSROQLWHOQR 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR GXSaHZHREH]EHGXYDM`LSRJROHPDIOHNVLELOQRVWLSUHFL]QRVWEH]UD]OLND 13 / 36 mm aHOLNGUYR QDPDWHULMDORWLGLPHQ]LLWHQD]DYUWNDWD Завртки во дрво до 10 mm ■ (OHNWURQVNLSUHNLQXYDaVRSURPHQOLYDEU]LQD ■ 'YREU]LQVNLSODQHWDUHQVLQKRUQL]LUDQSUHQRVQLN]DPDNVLPDOHQYUWHCHQ 0DNVYUWHCHQPRPHQWPHNRWYUGR 26 / 60 Nm PRPHQW 7HCLQDVREDWHULMD 2,4 kg ■ (UJRQRPVND7UDaNDVRPHNSULIDW 6WDQGDUGQD2SUHPD: PDD 14.4 X (2 x 2,0 Ah NiCd) 2 x 3,0 Ah NiMH EDWHULL RCA 7224 MB SROQDaNXIHU Реф. Бр. 4933401453

PLD 14.4 X NiMH

Реф. Бр. 4933390642

Дупчалка / одвртувач 14,4 V Карактеристики: ■ ■

'L]DMQLDUDQD]DSURIHVLRQDOQDGQHYQDSULPHQDVRRGOLaHQVRRGQRV QDWHCLQDSHUIRUPDQVL 3UHNLQXYDaVRSR]LFLL1DSUHG=DEUDYXYDZH1D]DGGREUR SR]LFLRQLUDQ]DOHVQRUDERWHZH

Напон на батерија / капацитет 14,4 V / 3,0 Ah %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG1 EU]LQD 0 – 400 /min %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG2 EU]LQD 0 – 1400 /min 6WH]QDJODYDEH]NOXa 1,5 – 13 mm 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR 13 / 33 mm aHOLNGUYR Завртки во дрво до 0DNVYUWHCHQPRPHQWPHNRWYUGR 7HCLQDVREDWHULMD

6WDQGDUGQD2SUHPD: 2 x 3,0 Ah NiMH EDWHULL RCA 7224 MB SROQDaNXIHU

PSG 14.4 PP-0

10 mm 21 / 44 Nm 2,4 kg

PLD 14.4 X (2 x 2,0 Ah NiCd) Реф. Бр. 4933390636 Реф. Бр. 4933382700

14,4 V челна брусилка Карактеристики: 3UHFL]QDURWDFLMD 'ROJWHQRNYUHWHQHVWYUDW]DSROHVQDUDERWDYRQH]JRGQLPHVWD .RPSDWLELOQDVRили9EDWHULMD

■ ■ ■

Напон на батерија / капацитет %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG %UXVQRNDPaH Ø 7HCLQDVREDWHULMD 6WDQGDUGQD2SUHPD: Без батерии или полнач

42

14,4 V / – 25.000 /min 25 mm 2,2 kg


PDD 12 X NiMH

Реф. Бр. 4933401468

12 V дупчалка одвртувач со LokTor брзостезен футер Карактеристики: .RPSDNWQDOHVQDLGREUREDODQVLUDQD FIXTECVWH]QDJODYDSULIDWEH]NOXa]DNRPIRUQRPHQXYDZHQD YOR^NDWDVRHGQDUDND ■ &HORVQRPHWDOQDYLVRNRNYDOLWHWQDL]YRQUHGQRL]GUCLOLYDVWH]QD JODYDEH]NOXa ■ QUICKSTOPPRWRUQDVRSLUDaND ■ VWHSHQRSRGHVXYDZHQDYUWHCQLRWPRPHQWSOXVVWHSHQ]D GRSROQLWHOQRGXSaHZH ■ (OHNWURQVNLSUHNLQXYDaVRSURPHQOLYDEU]LQD ■ 'YREU]LQVNLSODQHWDUHQVLQKRUQL]LUDQSUHQRVQLN]DPDNVLPDOHQ YUWHCHQPRPHQW ■ (UJRQRPVND7UDaNDVRPHNSULIDW 6WDQGDUGQD2SUHPD: 2 x 3,0 Ah NiMH батерии, RCA 7224 MB полнач, куфер ■ ■

PLD 12 X NiMH

Напон на батерија / капацитет 12 V / 3,0 Ah %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG1 EU]LQD 0 – 400 /min %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG2 EU]LQD 0 – 1300 /min 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR 13 / 34 mm aHOLNGUYR Завртки во дрво до до 8 mm 0DNVYUWHCHQPRPHQWPHNRWYUGR 22 / 50 Nm 7HCLQDVREDWHULMD 2,2 kg PDD 12 X (2 x 2,0 Ah NiCd) Реф. Бр. 4933401460

Реф. Бр. 4933390639

12 V дупчалка одвртувач Карактеристики: ■ ■

'L]DMQLUDQD]DSURIHVLRQDOQDGQHYQDSULPHQDVRRGOLaHQ VRRGQRVQDWHCLQDSHUIRUPDQVL 3UHNLQXYDaVRSR]LFLL1DSUHG=DEUDYXYDZH1D]DGGREUR SR]LFLRQLUDQ]DOHVQRUDERWHZH

6WDQGDUGQD2SUHPD: 2 x 3,0 Ah NiMHEDWHULLVWH]QDJODYD EH]NOXaRCA 7224 MBSROQDaYOR^NL]DRGYUWXYDZHNXIHU

Напон на батерија / капацитет 12 V / 3,0 Ah %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG1 EU]LQD 0 – 380 /min %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG2 EU]LQD 0 – 2500 /min 6WH]QDJODYDEH]NOXa 1,5 – 13 mm 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR 13 / 31 mm aHOLNGUYR Завртки во дрво до до 8 mm 0DNVYUWHCHQPRPHQWPHNRWYUGR 18 / 38 Nm 7HCLQDVREDWHULMD 2,0 kg PLD 12 X (2 x 2,0 Ah NiCd) Реф. Бр. 4933390631

43


Полначи 

Опсег на полнење

Макс. Време на полнење за NiCd/Li-Ion батериски пакувања

NiCd

 TCA 7224 MB PBS 3000

7,2 – 24 V

12 мин.

Европа

4932399035

 RCA 7224 MB PBS 3000

7,2 – 24 V

47 мин..

Европа

4932386670

4V

30 мин.

Европа

4932399983

18 – 28 V

30 / 60 мин.

Европа

4932399507

12 V

30 / 60 мин.

Европа

4932352000

14

14,4 – 18 V

30 / 60 мин.

Европа

4932352485

14

12 – 18 V

30 / 60 мин.

Европа

4932352959

28 V

60 мин.

Европа

4932352524

Опис

Систем

 V4 C V 1828 C C12 C C1418 C M12-18 C M28 C

За батерии тип СпециREDNiMH Li-Ion фикација LITHIUMза земја ™ ION

Реф. Бр.

Батерии 

Батерија тип

Волти V

К Капацитет Ач

Реф. Бр.

Li-Ion

4

3,0

4932399982

 M12 B

REDLITHIUM-ION™

12

1,5

4932352663

 M12 BX

REDLITHIUM-ION™

12

3,0

4932352664

Опис

Систем

 V4 B

 M14 B

14

REDLITHIUM-ION™

14,4

1,5

4932352665

 M14 BX

14

REDLITHIUM-ION™

14,4

3,0

4932352666

 M18 B

REDLITHIUM-ION™

18

1,5

4932352667

 M18 BX

REDLITHIUM-ION™

18

3,0

4932352668

M28 BX

REDLITHIUM-ION™

28

3,0

4932352732Опис

Систем

Батерија тип

Волти V

Капацитет Ач

Реф. Бр.

 B 12

PBS 3000

NiCd

12

1,4

4932373527

 BXS 12

PBS 3000

NiCd

12

2,0

4932373529

 BXL 12

PBS 3000

NiCd

12

2,4

4932373530

 MXL 12

PBS 3000

NiMH

12

3,0

4932399311

 BXS 14.4

PBS 3000

NiCd

14,4

2,0

4932373540

 BXL 14.4

PBS 3000

NiCd

14,4

2,4

4932373541

 MXL 14.4

PBS 3000

NiMH

14,4

3,0

4932399413

 BXL 24

PBS 3000

NiCd

24

2,4

4932373560

44


Светилки и сијалички Опис PL Option (се испорачува без батерија)

Систем

Компатибилност на бтерија

PBS 3000

7,2 – 14,4 VРеф. Бр. 4932399024 4931366379

Резервна сијаличка WL 1214 (се испорачува без батерија)

PBS 3000

12 – 14,4 V

4932399741 49810020

Резервна сијаличка M28 WL (се испорачува без батерија)

28 V

4932352526 49810040

Резервна сијаличка M28 WL LED (се испорачува без батерија) C12 T (се испорачува без батерија)

1,5/3,0 Ah

4932352527

1,5 Ah

4932352159 49810020

Резервна сијаличка C12 T LED (се испорачува без батерија) C18 WL (се испорачува без батерија)

1,5 Ah

4932352478

1,5 / 3,0 Ah

4932352158 49810030

Резервна сијаличка C18 WL LED (се испорачува без батерија)

1,5 / 3,0 Ah

4932352479

Пили за циркулар на батерии за дрво Ø mm

Осовина пречник mm

Број на заби

Реф. Бр.165/6½˝

15,87/5⁄8˝

24

4932352313165/6½˝

15,87/5⁄8˝

40

4932352314

Пили за циркулар на батерии за метал 

Ø mm

Осовина пречник mm

Број на заби

Примена

Реф. Бр.

30 50

погоден за црни метали погоден за обоени метали

48404070 48404075135

20165 (6 ½˝)

15,87/5⁄8˝

48

погоден за црни метали

48404015

20

36 50

погоден за црни метали

48404016 48404017174

45


SHOCKWAVE

IMPACT DUTY Дополнителна опрема

Компресиран Кален Врв Идеално се вклопува и го намалува оштетувањето Shock Zone Geometry™* Конструиран да е елестичен како пружина Го намалува оптоварувањето на врвот

Up U p To T

110 0xx max

LLife ife fe LIFE

Прилагодено од инженерите Челик и термичка обработка Висока отпорност на удар * заштитен патент

28 парчиња С Сет за прицврстување Сет од отпорни на удар влошки & насадни одвртувачи – 28 парчиња Реф. Ре Бр.: 4932352455 Ре

15 пар. Компактен сет за одвртување Shockwave Impact Duty™ влошки Реф. Бр.: 4932352604

HS HSS-G Бургии со шестоаголен прифат 6 пар. Сет: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm Реф. Бр.: 4932352454

5 пар. Сет прибор з за одвртување Shockwave Impact Duty™ за одвртување завртки Реф. Бр.: 4932352822

30 парчиња Sh Shockwave к компактен сет бургии и влошки Shockwave Impact Duty™ бургии и влошки за одвртување Реф. Ре Бр.: 4932352894

Sho Shockwave S ho Im Impact Duty™ с сет клучеви Shockwave Impact Duty™ клучеви 10 парчиња ½˝, Реф. Бр. 4932352861 20 парчиња ¼˝, Реф. Бр. 4932352862 2

Гама на одвртувачи Достапна со 25 mm и 50 mm должина Во паковања од 2 парчиња и 25 парчиња во Phillips, Pozidrive, Torx, Hex


Shockwave Impact Duty™ кутија со влошки ■

Тенка џебна конструкција Носач за влошки со проширен дел за држење долг носач. До 110 mm вкупна должина ■ Рачка за одвртување со предно полнење ■ За симнување изолација од жица Ø 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 mm2 ■ Прави јамки до 5 mm2 ■

12 парчиња Shockwave сет влошки 1 Содржи: ■

1 x PH2 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 ■ 1 x TX20 / 1 x TX25 ■ 1 x SL 0,6 x 4,5 mm / 1 x SL 0,8 x 5,5 mm ■ 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 ■ 1 x носач за влошки 75 mm должина Реф. Бр.: 4932352940 ■

12 парчиња Shockwave сет влошки 2 Содржи: ■

1 x PH2 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 ■ 1 x TX15 / 1 x TX20 / 2 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40 ■ 1 x носач за влошки 75 mm должина Реф. Бр.: 4932352941 ■

Достапни 2013

KNUCKLE ™

Зглоб со прибор за ударни апликации на одвртување во тешки услови за работа ■ Ударно оценет. Може да се користи и со двете батериски и вибрациони дупчалки ■ Многу компактен сет прибор ■ Идеално одговара за работа на ограничени места ■ Цврста метална конструкција за да го абсорбира ударот ■ 0° и 30° позиции ■ 1⁄4˝ Шестоаголниот прифат одговара директно за футерот и спречува лизгање

28 mm*

90 mm * Висината при 30° закосување е 40 mm

11 парчиња Knuckle set – Shockwave Impact Duty™ влошки за одвртување Содржина: ■

1 x Knuckle™ 25 mm должина: 1 x PH1 / 2 x PH2 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1x TX25 Реф. Бр.: 4932352938


КОНСТРУКЦИЈА


Kango 950 S Реф. Бр. 4933375710 (патроном SDS-Max) 10 kg чекан за дупчење и кршење ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

-HQHUJLMDQDXGDU]DQDMGREULSHUIRUPDQVLQDNU^HZHYR QHJRYDWDNODVD 1700 WPRWRU–QDMGREDUYRNODVDWDVRL]RELOVWYRQDHQHUJLMD YRUH]HUYD]DQDMWH^NLWHDSOLNDFLL ,GHDOHQ]DNRULVWHZHVRJHQHUDWRUL DIGITRONIC ®HOHNWURQLND]DSUHFL]QRSRGHVXYDZHQDVLODWD ]DEDUDQDWDDSOLNDFLMD UDNRIDWL–FHORVQRVRDQWLYLEUDFLRQHQVLVWHP(AVS) $YWRPDWVNLVLVWHP]DSRGPDaNXYDZH]DSRGROJYHNQDWUDHZH 6LJXUQRVQRWRNYDaLORJL]D^WLWXYDNRULVQLNRWLDODWRWYR WHNQDGXSaHZHWR

0R`QRVW (QHUJLMDQDXGDU %URMQDXGDULYRPLQXWD SRGWRYDU

%U]LQDSRGSROQRRSWRYDUXYDZH 3UHaQLNQDGXSaHZHVR PDVLYQLNUXQDEXUJLL 3UHaQLNQDGXSaHZHVRWXQHOEXUJLL Тежина Ниво на вибрација (3-осовинско) Дупчење во цемент / кршење

1700 W 20 J 975 – 1950 bpm 125 – 250 /min 28 – 50 / 45 – 150 mm 50 – 80 mm 11,8 kg Kango 950 K Реф. Бр. 4933375500

12,5 / 11,0 m/s²

6WDQGDUGQD2SUHPD: .DEHORG6 mGRSROQLWHOQDaHOQDUDaNDSRPR^QDSUDYDUDaND^WLWQLN]DSUD^LQDPDVORNXIHU

Kango 900 S Реф. Бр. 4933375720 (патроном SDS-Max) 10 kg чекан за кршење

0R`QRVW

(QHUJLMDQDXGDU Карактеристики: ■ -HQHUJLMDQDXGDU]DQDMGREULSHUIRUPDQVLQDNU^HZHYR %URMQDXGDULYRPLQXWD SRGWRYDU

QHJRYDWDNODVD Тежина ■ 1600 WPRWRU–QDMGREDUYRNODVDWDVRL]RELOVWYRQDHQHUJLMDYR Ниво на вибрација (3-осовинско) UH]HUYD]DQDMWH^NLDSOLNDFLL кршење ■ ,GHDOHQ]DNRULVWHZHVRJHQHUDWRUL ■ DIGITRONIC ®HOHNWURQLND]DSUHFL]QRSRGHVXYDZHQDVLODWD]DEDUDQDWDDSOLNDFLMD ■ UDNRIDWL–FHORVQRVRDQWLYLEUDFLRQHQVLVWHP(AVS) ■ “In-Line”L]YHGEDQDPRWRU]DSRNRPIRUQRNRULVWHZHSULDSOLNDFLLSRGSRMDVRW QDRSHUDWRURW ■ $YWRPDWVNLVLVWHP]DSRGPDaNXYDZH]DSRGROJYHNQDWUDHZH ■ Heavy Duty0LOYRNLPRWRUNRQVWUXLUDQ]D]JROHPHQDGRYHUOLYRVW

1600 W 20 J 975 – 1950 bpm 11,0 kg 11,0 m/s²

6WDQGDUGQD2SUHPD: .DEHORG6 mGRSROQLWHOQDaHOQDUDaNDSRPR^QDSUDYDUDaND^WLWQLN]DSUD^LQDPDVORNXIHU

Kango 900 K ■ со K-Hex шестоаголен прифат Реф. Бр. 4933375650

Kango 750 S Реф. Бр. 4933398600 7 kg чекан класа SDS-MAX за дупчење и кршење Карактеристики: $QWLYLEUDFLRQHQVLVWHP(AVS)LPHNSULIDWQDSUHGQLRWL]DGQLRW UDNRIDW ■ 0HNLRWUHCLPQDaHNDQRWMDUHGXFLUDHQHUJLMDWDQDXGDU]D REUDERWNDVRGOHWRYRRVHWOLYLPDWHULMDOL ■ Моќна 1550 W обезбедува максимална сила поради подоброто распоредување на топлината што гарантира максимална можна издржливост ■ Голем, тежок удирач кој овозможува максимална ударна енергија при што останува високо издржлив ■ 0DJQH]LXPVNDPHQXYDaNDNXWLMD]DSUHFL]QRQDOHJQXYDZHQD ]DSaDQLFLWH]DJROHPDL]GUCOLYRVWLPDODWHCLQD 6WDQGDUGQD2SUHPD: 6 mNDEHOGRSROQLWHOQDSUHGQDUDaNDPDVORNXIHU ■

0R`QRVW 1550 W (QHUJLMDQDXGDU 11,9 J Дупчење Ø бургија / тунел бургија 50 / 80 mm 3UHaQLNQDGXSaHZHVRNUXQD 150 mm Брзина на дупчење (под полно оптеретување) 300 /min Брзина на дупчење во режим на помек 240 /min удар на чеканот (под полно оптеретување) %URMQDXGDUL SRGWRYDU 2740 bpm %URMQDXGDULYRPHNUHCLPQDaHNDQ SRGWRYDU 2180 bpm 3ULIDW SDS-Max Тежина 8,2 kg Ниво на вибрација (3-осовинско) 9,5 / 9,1 m/s² Дупчење во цемент / кршење

Kango 545 S Реф. Бр. 4933398200 5 kg чекан класа SDS-за дупчење и работа со длето Карактеристики: $QWLYLEUDFLRQHQVLVWHP (AVS) LPHNSULIDWQDSUHGQLRWL]DGQLRW UDNRIDW ■ 0HNLRWUHCLPQDaHNDQRWMDUHGXFLUDHQHUJLMDWDQDXGDU]D REUDERWNDVRGOHWRYRRVHWOLYLPDWHULMDOL ■ .RQVWDQWQDHOHNWURQLND]DRGUCXYDZHQDHQGRREUD]QDEU]LQD GXULLSRGWRYDU ■ Lock-on SUHNLQXYDa]DSRXGREQRSURGROCHQRNRULVWHZH ■ ,QGLNDWRUVNDVLMDOLaND]DVHUYLV ■ (OHNWULaQRWRVYHWORLQIRUPLUDGRNRONXLPDSURWRNQDHQHUJLMD ■ Roto-Stop VWRSLUDQDURWDFLMD LPXOWLSR]LFLRQLUDaNDIXQNFLMD QDGOHWRWR 6WDQGDUGQD2SUHPD: .DEHO6 mSRPR^QDUDaNDPDVORNXIHU ■

50

0R`QRVW 1300 W (QHUJLMDQDXGDUSULNU^HZHGXSaHZH 8,5 J Дупчење Ø бургија / тунел бургија 45 / 65 mm 3UHaQLNQDGXSaHZHVRNUXQD 100 mm Брзина на дупчење (под полно оптеретување) 450 /min Брзина на дупчење во режим на помек 350 /min удар на чеканот (под полно оптеретување) %URMQDXGDUL SRGWRYDU 2840 bpm %URMQDXGDULYRPHNUHCLPQDaHNDQ SRGWRYDU 2200 bpm 3ULIDW SDS-Max Тежина 6,7 kg Ниво на вибрација (3-осовинско) 13,0 / 9,0 m/s² Дупчење во цемент / кршење


Kango 540 S Реф. Бр. 4933418100 5 kg класа комбиниран чекан Карактеристики: Најдобра моќност во однос на тежината во негова класа SDS-Max комбиниран чекан со 2 режима Функциите стопирана ротација и мулти позиционирање на длетото дава можност за 12 различни позиции на длетото за оптимален работниот агол ■ Сигурносно квачило го заштитува операторот и машината доколку дојде до застој на бургијата ■ Робусно магнезиумско куќиште на преносникот за тешки средини, точна монтажа на запчаниците во лежиштата и подобро ладење ■ Ниските вибрации го зголемува времето на користење по ден ■ Мека странична рачка 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m кабел, дополнителна рачка, масло, куфер ■ ■ ■

0R`QRVW 1100 W %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 450 /min Број на удари SROQRRSWRYDUXYDZH 3000 bpm (QHUJLMDQDXGDU 7,5 J Макс. капацитет на дупчење со 40/65/105 mm бургија за бетон/тунел бургија/крунска бургија

3ULIDW Тежина Ниво на вибрација при кршење

SDS-Max 6,3 kg 16,0 m/s2

HOBO

Kango 500 S Реф. Бр. 4933398220 5 kg чекан за работа со длето Карактеристики: $QWLYLEUDFLRQHQVLVWHP(AVS) LPHNSULIDWQDSUHGQLRWL]DGQLRWUDNRIDW 0HNLRWUHCLPQDaHNDQRWMDUHGXFLUDHQHUJLMDWDQDXGDU]DREUDERWNDVRGOHWRYRRVHWOLYLPDWHULMDOL 0HNVWDUW]DSUHFL]HQSRaHWRNQDREUDERWNDWDVRGOHWRWR 0R`QRVW .RQVWDQWQDHOHNWURQLND]DRGUCXYDZHQDHQGRREUD]QDEU]LQD GXULLSRGWRYDU (QHUJLMDQDXGDU ■ Lock-onSUHNLQXYDa]DSRXGREQRSURGROCHQRNRULVWHZH %URMQDXGDULYRPLQXWD SRGWRYDU ■ ,QGLNDWRUVNDVLMDOLaND]DVHUYLV %URMQDXGDULYRPHNUHCLPQD ■ Variolock SR]LFLL ]DVHOHNWLUDZHQDQDMVRRGYHWHQDJROQDGOHWRWR aHNDQRW FHORVQRSRGWRYDU

■ 0HWDOQDPHQXYDaNDNXWLMD]DRSWLPDOQRUDVSRUHGXYDZHQD 3ULIDW ]DSaDQLFLWHLSRGROJYHNQDWUDHZH ■ 0DVLYQDNRQVWUXNFLMD]DUDERWDYRWH^NLVUHGLQL Тежина Ниво на вибрација (3-осовинско) 6WDQGDUGQD2SUHPD: кршење .DEHO6 mGRSROQLWHOQDaHOQDUDaNDPDVORGOHWRNXIHU ■ ■ ■ ■

1300 W 8,5 J 2840 bpm 2200 bpm SDS-Max 6,3 kg 9,0 m/s²

PCE 3 Реф. Бр. 4933 3843 00 3 kg SDS-plus чекан за кршење Карактеристики: Целосно изолиран металена менувачка кутија за максимална стабилност ■ АВС (Антиi-Вибрационен-Систем) и мек ракофат за помал замор при работа ■ Variolock (35 позиции) за селектирање на најсоодветен агол на длетото ■ Lock-on прекинувач за поудобно продолжено користење ■ Лесна, ергономска предна рачка целосно прилагодлива 0R`QRVW и може да биде безбедно фиксирана во најдобра (QHUJLMDQDXGDU позиција за да одговори на бараниот агол при работа %URMQDXGDULYRPLQXWD SRGWRYDU

■ Електронски прекинувач со акцелератор за оптимален Тежина баланс на алатот Ниво на вибрација (3-осовинско) 6WDQGDUGQD2SUHPD: кршење 4 m кабел, дополнителна рачка, NXIHU ■

720 W 3,6 J 0 – 3650 bpm 3,7 kg 15,5 m/s2

PLH 30 XE Реф. Бр. 4933400082 30 mm SDS-plus чекан Карактеристики: &YUVWL]GUCOLYaHNDQVRRGOLaQLSHUIRUPDQVLQDGXSaHZHYR EHWRQVRPRWRUL]DSaDQLFLVRYLVRNYUWHCHQPRPHQWL 3,4 J HGLQHaQDHQHUJLMDQDXGDU ■ 'REDUEDODQVLOHVQRUDNXYDZHVRNRPSDNWQD/L]YHGEDVRDQWLYL EUDFLRQHQVLVWHP (AVS)LUDNRIDWVRPHNSULIDW ■ %U]DSURPHQDQDDODWRWVRFIXTEC VLVWHP ■ Heavy Duty PDJQH]LXPVNRPHQXYDaNRNX`L^WH]DRSWLPDOQR UDVSRUHGXYDZHQD]DSaDQLFLWHLSRGROJRYUHPHQDHNVSORDWDFLMD ■ 6LJXUQRWROL]JDaNRNYDaLORJL^WLWLPD^LQDWDLNRULVQLNRW ■

0R`QRVW 750 W 0DNVNDSDFLWHWQDGXSaHZHYR 30 / 30 / 40 / 16 mm EHWRQ/ камне / GUYR / aHOLN %U]LQDSRGSROQRRSWRYDUXYDZH 0 – 740 /min %URMQDXGDULYRPLQXWD SRGWRYDU 0 – 4200 bpm (QHUJLMDQDXGDU 3,4 J Тежина 3,6 kg Ниво на вибрација (3-осовинско) 20,0 / 13,5 m/s² дупчење во бетон / кршење

PLH 30 E Без FIXTEC Реф. Бр. 4933400099

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 mNDEHOaHOQDUDaNDVR PHWDOHQPHUDa]DGODERaLQDPDVOR]DEXUJLMDWDDGDSWHUVR13 mmSULIDWVRNOXaUDPQRGOHWR ^LOR 10 / 12 / 14 mmEXUJLL]DGXSaHZHNXIHU

51


PLH 32 XE Реф. Бр. 4933400069 32 mm SDS-plus чекан Карактеристики: &YUVWL]GUCOLYaHNDQVRRGOLaQLSHUIRUPDQVLQDGXSaHZH YREHWRQVRPRWRUL]DSaDQLFLVRYLVRNYUWHCHQPRPHQWL3,8 J HGLQHaQDHQHUJLMDQDXGDU ■ 'REDUEDODQVLOHVQRUDNXYDZHVRNRPSDNWQDLL]YHGEDVRDQWLYL EUDFLRQHQVLVWHP(AVS)LUDNRIDWVRPHNSULIDW ■ %U]DSURPHQDQDDODWRWVRFIXTEC VLVWHP ■ Heavy Duty PDJQH]LXPVNRPHQXYDaNRNX`L^WH]DRSWLPDOQR UDVSRUHGXYDZHQD]DSaDQLFLWHLSRGROJRYUHPHQDHNVSORDWDFLMD ■ 6LJXUQRWREH]EHGQRVQRNYDaLORJL^WLWLPD^LQDWDLNRULVQLNRW ■

0R`QRVW 900 W 0DNVNDSDFLWHWQDGXSaHZHYR 32 / 32 / 40 / 16 mm EHWRQ/ камне / GUYR / aHOLN %U]LQDSRGSROQRRSWRYDUXYDZH 0 – 800 /min %URMQDXGDULYRPLQXWD 0 – 4500 bpm SRGWRYDU

(QHUJLMDQDXGDU 3,8 J Тежина 3,6 kg Ниво на вибрација (3-осовинско) 22,0 / 15,5 m/s² дупчење во бетон / кршење

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHOaHOQDUDaNDVRPHWDOHQPHUDa]DGODERaLQDPDVOR]DEXUJLMDWDDGDSWHUVR13 mmSULIDWEH]NOXaNXIHU

PH 30 Power X Реф. Бр. 4933396420 30 mm SDS-plus комбиниран чекан со 3-режима Карактеристики: 0R`HQWHCRNXGLUDaVRXGDUQDHQHUJLMDRG3,6 J 1030 WPRWRUNRPELQLUDQVRRSWLPDOQDEU]LQDQDGXSaHZHNRMGDYDQHQDGPLQOLYLSHUIRUPDQVLQDGXSaHZH -DUHGXFLUDHQHUJLMDWDQDIXQNFLMDWD]DL]GXYXYDZH]D 0R`QRVW 1030 W GXSaHZHYRRVHWOLYLPDWHULMDOL 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR ■ 1DMQLVNLYLEUDFLLYRN ODVDWDSRUDGLAVSNDUDNWHULVWLNLWH 30 / 40 / 13 mm EHWRQGUYRaHOLN ■ 1DMJROHPDWDL]GUCOLYRVWYRNODVDWDHSRVWLJQDWDSUHNX NRULVWHZHQDWHKQRORJLMDWDQD,QWHJULUDQPHWDOHQEORNYR Број на удари во минута 0 – 3800 bpm (под товар) ]DSaDQLaNLRW–SUHQRVQLRWPHKDQL]DP ■ 7HUPDOQRWRSUHNLQXYDZHQDPRWRURWREH]EHGXYD (QHUJLMDQDXGDU 3,6 J PRWRURWQLNRJD^GDQHELGHSUHRSWRYDUHQSULSRQDWDPR^QRWR Тежина 2,9 kg ]JROHPXYDZHQDL]GUCOLYRVWD Ниво на вибрација (3-осовинско) 22,0 / 14,0 m/s² дупчење во бетон / кршење 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 mNDEHOFIXTECDGDSWHUVRVWH]QDJODYDEH]NOXaVWUDQLaQDUDaNDVRPHWDOHQPHUDa]DGODERaLQDNXIHU ■ ■ ■

PH 28 X Реф. Бр. 4933396392 28 mm SDS-plus комбиниран чекан со 3-режима Карактеристики: 0R`HQWHCRNXGLUDaVRXGDUQDHQHUJLMDRG3,4 J 820 WPRWRUNRPELQLUDQVRRSWLPDOQDEU]LQDQDGXSaHZH 0R`QRVW 820 W NRMGDYDQHQDGPLQOLYLSHUIRUPDQVLQDGXSaHZH ■ -DUHGXFLUDHQHUJLMDWDQDIXQNFLMDWD]DL]GXYXYDZH 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR 28 / 30 / 13 mm ]DGXSaHZHYRRVHWOLYLPDWHULMDOL EHWRQGUYRaHOLN ■ 1DMQLVNLYLEUDFLLYRN ODVDWDSRUDGLAVSNDUDNWHULVWLNLWH Број на удари во минута 0 – 4000 bpm ■ 1DMJROHPDWDL]GUCOLYRVWYRNODVDWDHSRVWLJQDWDSUHNX (под товар) NRULVWHZHQDWHKQRORJLMDWDQD,QWHJULUDQPHWDOHQEORNYR (QHUJLMDQDXGDU 3,4 J ]DSaDQLaNLRW–SUHQRVQLRWPHKDQL]DP Тежина 2,9 kg ■ 7HUPDOQRWRSUHNLQXYDZHQDPRWRURWREH]EHGXYD PRWRURWQLNRJD^GDQHELGHSUHRSWRYDUHQSULSRQDWDPR^QRWR Ниво на вибрација (3-осовинско) 22,0 / 14,0 m/s² ]JROHPXYDZHQDL]GUCOLYRVWD дупчење во бетон / кршење 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 mNDEHOFIXTECDGDSWHUVRVWH]QDJODYDEH]NOXaVWUDQLaQDUDaNDVRPHWDOHQPHUDa]DGODERaLQDNXIHU ■ ■

PH 28 Реф. Бр. 4933396396 28 mm SDS-plus комбиниран чекан со 3-режима Карактеристики: 0R`HQWHCRNXGLUDaVRXGDUQDHQHUJLMDRG3,4 J 820 W PRWRUNRPELQLUDQVRRSWLPDOQDEU]LQDQDGXSaHZHNRMGDYD QHQDGPLQOLYLSHUIRUPDQVLQDGXSaHZH ■ Ja UHGXFLUDHQHUJLMDWDQDIXQNFLMDWD]DL]GXYXYDZH]DGXSaHZH YRRVHWOLYLPDWHULMDOL ■ 1DMQLVNLYLEUDFLLYRN ODVDWDSRUDGLAVSNDUDNWHULVWLNLWH ■ 1DMJROHPDWDL]GUCOLYRVWYRNODVDWDHSRVWLJQDWDSUHNX NRULVWHZHQDWHKQRORJLMDWDQD,QWHJULUDQPHWDOHQEORNYR ]DSaDQLaNLRW²SUHQRVQLRWPHKDQL]DP ■ 7HUPDOQRWRSUHNLQXYDZHQDPRWRURWREH]EHGXYDPRWRURWQLNRJD^ GDQHELGHSUHRSWRYDUHQSULSRQDWDPR^QRWR]JROHPXYDZHQD L]GUCOLYRVWD 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHOVWUDQLaQDUDaNDVRPHWDOHQPHUDa]DGODERaLQDNXIHU ■ ■

52

0R`QRVW 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR EHWRQGUYRaHOLN Број на удари во минута (под товар) (QHUJLMDQDXGDU Тежина Ниво на вибрација (3-осовинско) дупчење во бетон / кршење

820 W 28 / 30 / 13 mm 0 – 4000 bpm 3,4 J 2,7 kg 22,0 / 14,0 m/s²


ПОДОЛГО ОД ЖИВОТ ! + 50 % ПОДОЛГО ВРЕМЕ НА ТРАЕЊЕ Благодарение на оптималната 4 x 90° симетрија, сите четри карбидни ивици за сечење функционираат поддеднакво и не се прави застој при удар во арматура. Цврст карбиден врв за извонредно време на траење.

Централен врв за право дупчење со крајно точна прецизност.

Четри симетрично спирални рамења обезбедуваат ниско, подеднакво абење на флејтата.

SDS-plus RX4 бургии – 4 секачи SDS-plus сет на бургии (5-парчиња) Пластична кутија Ø 5 / 6 x 110 mm Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm Реф. Бр.: 4932352833

Подебело јадро на телото за мали вибрации и екстра јачина минимизирајќи ја можноста за кршење на бургијата.

Печатот PGM гарантира прецизно усидрување на фитингот во направената дупка за целиот век на траење на бургијата.

SDS-plus сет на бургии (5-парчиња) Пластична кутија Ø 5,5 x 110 mm Ø 5,5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm Реф. Бр.: 4932352835

SDS-plus сет на бургии (7-парчиња) Пластична касета Ø 5 / 6 / 8 x 110 mm Ø 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm Реф. Бр.: 4932352051

53


PH 26 X Реф. Бр. 4933428250 26 mm SDS-plus комбиниран чекан со 3-режима Карактеристики: Најкомпактен, тенок чекан кој е на располагање во својата класа Ненадминливи перформанси со 2,4 J енергија на удар и 4500 bpm Извонредна Милвоки издржливост благодарение на 0R`QRVW технологијата со интегриран метален блок 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR ■ Брза промена на алатот со FIXTEC системот EHWRQGUYRaHOLN ■ Иновативна и патентирана технологија на редукција на тежината во внатрешноста Број на удари во минута ■ Функција за стопирање на чеканот – го исклучува (под товар) дејството на удирање – за апликации на одвртување (QHUJLMDQDXGDU или дупчење без удирање во дрво / метал Тежина ■ Сигурносно квачило Ниво на вибрација (3-осовинско) дупчење во бетон / кршење 6WDQGDUGQD2SUHPD: ■ ■ ■

725 W 26 / 30 / 13 mm 0 – 4500 bpm 2,4 J 2,6 kg 13,5 / 8,5 m/s²

4 m кабел, FIXTEC адаптер со прифат без клуч, странична рачка со мерач на длабочината, куфер

PH 26 Реф. Бр. 4933428240 26 mm SDS-plus комбиниран чекан со 3-режима Карактеристики: Доста компактен, тенок чекан кој е на располагање во својата класа 0R`QRVW ■ Ненадминливи перформанси со 2,4 J енергија на удар и 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR 4500 bpm EHWRQGUYRaHOLN ■ Извонредна Милвоки издржливост благодарение на технологијата со интегриран метален блок Број на удари во минута ■ Иновативна и патентирана технологија на редукција на (под товар) тежината во внатрешноста (QHUJLMDQDXGDU ■ Функција за стопирање на чеканот – го исклучува Тежина дејството на удирање – за апликации на одвртување или Ниво на вибрација (3-осовинско) дупчење без удирање во дрво / метал дупчење во бетон / кршење ■ Сигурносно квачило 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m кабел, странична рачка со мерач на длабочината, куфер ■

725 W 26 / 30 / 13 mm 0 – 4500 bpm 2,4 J 2,4 kg 13,5 / 8,5 m/s²

PFH 26 Реф. Бр. 4933428230 26 mm SDS-plus комбиниран чекан со 3-режима Карактеристики: Најкомпактен, тенок чекан за фиксирање кој е на располагање во својата класа 0R`QRVW ■ Ненадминливи перформанси со 2,4 J енергија на удар и 4500 bpm 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR ■ Извонредна Милвоки издржливост благодарение на EHWRQGUYRaHOLN технологијата со интегриран метален блок Број на удари во минута ■ Иновативна и патентирана технологија на редукција на (под товар) тежината во внатрешноста (QHUJLMDQDXGDU ■ Функција за стопирање на чеканот – го исклучува Тежина дејството на удирање – за апликации на одвртување или дупчење без удирање во дрво / метал Ниво на вибрација (3-осовинско) ■ Сигурносно квачило дупчење во бетон 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m кабел, странична рачка со мерач на длабочината, куфер ■

725 W 26 / 30 / 13 mm 0 – 4500 bpm 2,4 J 2,4 kg 13,5 m/s²

PLH 26 XE Реф. Бр. 4933392642 PLH 26 E Реф. Бр. 4933392626 26 mm SDS-plus комбиниран чекан Карактеристики: &YUVWL]GUCOLYaHNDQVRRGOLaQLSHUIRUPDQVLQDGXSaHZH YREHWRQVRPRWRUL]DSaDQLFLVRYLVRNYUWHCHQPRPHQWL2,8 J HGLQHaQDHQHUJLMDQDXGDU ■ 'REDUEDODQVLOHVQRUDNXYDZHVRNRPSDNWQDLL]YHGEDVR DQWLYLEUDFLRQHQVLVWHP(AVS) LUDNRIDWVRPHNSULIDW ■ %U]DSURPHQDQDDODWRWVRFIXTEC VLVWHP ■ Heavy Duty PDJQH]LXPVNRPHQXYDaNRNX`L^WH]DRSWLPDOQR UDVSRUHGXYDZHQD]DSaDQLFLWHLSRGROJRYUHPHQDHNVSORDWDFLMD ■ 6LJXUQRWROL]JDaNRNYDaLORJL^WLWLPD^LQDWDLNRULVQLNRW ■ 0HNUHCLPQDaHNDQRW]DGXSaHZHYRRVHWOLYLPDWHULMDOL ■

0R`QRVW 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR EHWRQNDPHQGUYRaHOLN %U]LQDSRGSROQRRSWRYDUXYDZH %URMQDXGDULYRPLQXWD SRGWRYDU

(QHUJLMDQDXGDU Тежина Ниво на вибрација (3-осовинско) дупчење во бетон / кршење

770 W 26 / 26 / 30 / 13 mm 0 – 1050 /min 0 – 4500 bpm 2,8 J 3,1 kg 14,5 / 13,0 m/s²

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m кабел, челна рачка со метален мерач на длабочина, SDS-plus стезна глава, адаптер со прифат без клуч, куфер

54


PLH 20 Реф. Бр. 4933408070 SDS-plus чекан за фиксирање Карактеристики: SDS-plus прифат Го оптимизира дупчењето на чеканот 5 – 12 mm Безбедносен кумплунг. Ги штити машината и корисникот во сличај кога ќе се заглави бургијата ■ AVS (Систем против вибрација). За поудобно користење и помалку напор од крисникот ■ Ладењето на моторот со воздух е конструирано така да ги дува остатоците од дупчењето подалеку од корисникот при дупчење во положба над главата ■ ■ ■

0R`QRVW Макс. пречник на дупчење во бетон / дрво / челник %U]LQDSRGSROQRRSWRYDUXYDZH %URMQDXGDULYRPLQXWD SRGWRYDU

(QHUJLMDQDXGDU Тежина Ниво на вибрација при дупчење во бетон

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m кабел, странична рачка со мерач на длабочина, куфер

620 W 20 / 30 / 13 mm 0 – 2700 /min 0 – 4400 bpm 2,0 J 1,9 kg 10,2 m/s²

PD2E 24 RST Реф. Бр. 4933380796 1200 W, ударна дупчалка со 2 брзини Карактеристики: AVS (Анти-Вибрационен Систем) и мек ракофат за поудобно користење ■ Метална менувачка кутија за извонредна издржливост ■ Контрола на вртежниот момент за апликации при одвртување ■ Директен прием на влошките за намалена должина и тежина ■ Сигурносно квачило за заштита на корисникот и машината ■ Мек старт ■ Електроника за селектирање на променливата брзина и обратно ■

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 mNDEHOSRPR^QDUDaNDVRPHWDOHQPHUDa]DGODERaLQDNXIHU

0R`QRVW 1200 W 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR 22 / 24 / 16 / 45 mm EHWRQNDPHQaHOLNGUYR 6WDWLaNLYUWHCHQPRPHQW 56 / 32 Nm EU]LQD

%U]LQDSRGSROQRRSWRYDUXYDZH 0 – 1450 / EU]LQD

0 – 3400 /min 6WH]QDJODYDEH]NOXa 1,5 – 13 mm Тежина 3,1 kg

PD2E 24 RS Реф. Бр. 4933380462 1020 W, 2-брзинска ударна дупчалка Карактеристики: 1020 W со 1000-3200 врт/мин и 40.000 удари/мин 2-брзински метална менувачка кутија за извонредна издржливост ■ 13 mm метален самостезен футер за брза и лесна замена на дополнителните делови ■ Сигурносно квачило обезбедува брза заштита на корисникот. ■ Антивибрационен систем, голема и мека рачка за поголема удобност при користење

HOBO

■ ■

0R`QRVW 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYREHWRQNDPHQ 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYRaHOLNGUYR 6WDWLaNLYUWHCHQPRPHQW EU]LQD

%U]LQDSRGSROQRRSWRYDUXYDZH EU]LQD

Тежина

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m кабел, дополнителна рачка со метална длабинска водилка , куфер за носење

1020 W 22 / 24 mm 16 / 40 mm 60 / 33 Nm 0 – 1000 / 0 – 3200 /min 2,9 kg

55


SB 2-35 D Реф. Бр. 4933380507 1010 W, ударна дупчалка со 2 брзини Карактеристики: Метален запчаник за поголема трајност Голем вртежен момент и мала брзина за примена на цврсти материјали ■ Променлива брзина ■ Стопирање на чеканот само за ротационо дупчење ■ 16 mm метален футер со клуч 16 mm metal keyed 3ULIDW ■ ■

0R`QRVW 1010 W 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR 35 / 40 / 16 / 50 mm EHWRQNDPHQaHOLNGUYR 6WDWLaNLYUWHCHQPRPHQW 88 / 67 Nm EU]LQD

%U]LQDSRGSROQRRSWRYDUXYDZH 800 / 1800 /min EU]LQD

6WH]QDJODYD VRNOXa

3 – 16 mm Тежина 4,2 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 mNDEHOSRPR^QDUDaNDVRPHWDOHQPHUDa]DGODERaLQDNXIHU

PD2E 22 R Реф. Бр. 4933419570 850 W, 2-брзинска ударна дупчалка Карактеристики: 850 W со 1000-3200 врт/мин и 40.000 удари/мин 2-брзински метална менувачка кутија за извонредна издржливост ■ 13 mm метален самостезен футер за брза и лесна замена на дополнителните делови ■ Сигурносно квачило обезбедува брза заштита на корисникот ■ Ергономска мека рачка за подобар комфор при работа ■ ■

HOBO 0R`QRVW 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYREHWRQNDPHQ 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYRaHOLNGUYR 6WDWLaNLYUWHCHQPRPHQW EU]LQD

%U]LQDSRGSROQRRSWRYDUXYDZH EU]LQD

Тежина

850 W 20 / 22 mm 13 / 40 mm 56 / 30 Nm 0 – 1000 / 0 – 3200 /min 2,8 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m кабел, диполнителна рачка со метална длабимска водилка, куфер за носење

PD2E 20 R/S Реф. Бр. 4933380764 705 W, ударна дупчалка со 2 брзини Карактеристики: Компактна и лесна Метален запчаник за поголема трајност Мека рачка Електроника со избор за варијабилна брзина и наназад Стопирање на чеканот само за ротационо дупчење

■ ■ ■ ■ ■

0R`QRVW 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR EHWRQNDPHQaHOLNGUYR 6WDWLaNLYUWHCHQPRPHQW EU]LQD

%U]LQDSRGSROQRRSWRYDUXYDZH EU]LQD

6WH]QDJODYDEH]NOXa Тежина

705 W 20 / 20 / 13 / 40 mm 50 / 25 Nm 0 – 1350 / 0 – 3200 /min 1,5 – 13 mm 2,7 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 mNDEHOSRPR^QDUDaNDVRPHWDOHQPHUDa]DGODERaLQDNXIHU

T-TEC 201 Реф. Бр. 4933380708 750 W L-форма, ударна дупчалка со 2 брзини Карактеристики: 2SWLPDOQRUDNXYDZHSUHNXUD]OLaQLRSFLLQD]DID`DZH FIXTECVLVWHPQDSULIDWVRDYWRPDWVNR]DEUDYXYDZHQDRVRYLQDWD 3ODQHWDUQL]DSaDQLFLVRYLVRNYUWHCHQPRPHQW]DGXSaHZHL ]DGYLCXYDZHQDJROHPLSUHaQLFL ■ 5HYHU]LELOQRGHMVWYR ■ 'LUHNWHQSULIDW]DYOR^NLYR1DYRMQDRVRYLQDWDQDPDOXYDM`LMD FHORNXSQDWDGROCLQDQDDODWRW ■ ,QWHJULUDQPHWDOHQEORN(IMB)NRQVWUXLUDQ]DQDMYLVRND L]GUCOLYRVWQD]DSaDQLNRW ■ 6WRSLUDZHQDXGDULWHQDaHNDQRW]DURWDFLRQRGXSaHZH ■ ■ ■

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 mNDEHOSRPR^QDUDaNDVRPHWDOHQPHUDa]DGODERaLQDNXIHU

56

0R`QRVW 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR EHWRQNDPHQaHOLNGUYR 6WDWLaNLYUWHCHQPRPHQW EU]LQD

%U]LQDSRGSROQRRSWRYDUXYDZH EU]LQD

6WH]QDJODYD VRNOXa

Тежина

750 W 20 / 22 / 13 / 40 mm 58 / 30 Nm 0 – 1200 / 0 – 3400 /min 1,5 – 13 mm 2,7 kg


PDE 16 RP Реф. Бр. 4933409206 630 W ударна дупчалка со 1 брзина Карактеристики: 2GOLaQRUDNXYDZHSUHNXNRPSDNWHQHUJRQRPVNLGL]DMQ &HORVQRPHWDOQDHeavy DutyVWH]QDJODYD IMBWHKQRORJLMD]DQDMYLVRNDL]GUCOLYRVWLVWDELOQRVW FIXTEC]D]JROHPHQNRPIRUQDNRULVQLNRW

■ ■ ■ ■

0R`QRVW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 6WDWLaNLYUWHCHQPRPHQW 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR EHWRQNDPHQGUYR 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYRaHOLN Тежина

630 W 0 – 950 /min 59 Nm 16 / 20 / 40 mm 16 mm 2,0 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 mNDEHOSRPR^QDUDaNDVRPHWDOHQPHUDa]DGODERaLQDNXIHU

PDE 13 RX Реф. Бр. 4933409200 630 W ударна дупчалка со 1 брзина Карактеристики: 2GOLaQRUDNXYDZHSUHNXNRPSDNWHQHUJRQRPVNLGL]DMQ &HORVQRPHWDOQDHeavy DutyVWH]QDJODYD IMBWHKQRORJLMD]DQDMYLVRNDL]GUCOLYRVWLVWDELOQRVW FIXTEC]D]JROHPHQNRPIRUQDNRULVQLNRW

■ ■ ■ ■

0R`QRVW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 6WDWLaNLYUWHCHQPRPHQW 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR EHWRQNDPHQaHOLNGUYR Тежина

630 W 0 – 2900 /min 21 Nm 15 / 18 / 30 / 14 mm 1,8 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHOGRSROQLWHOQDVWUDQLaQDUDaNDVRPHUDaQDGODERaLQDNXIHU

B 4-32 Реф. Бр. 4933380519 Дупчалка со градна плоча со 4-брзини Карактеристики: Конусен прифат (морзе конус 3) Може да се користи со магнетен статив за дупчалка модел DDH 32 ■ Максимален капацитет на дупчење во челик со полна бургија е 32 mm или со крунско глодало 50 mm ■ ■

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m кабел, ‘T-рачки’, клуч

0R`QRVW Дупчење Ø во челик / алуминиум / дрво 6WDWLaNLYUWHCHQPRPHQW Брзина под оптоварување 1-ва / 2-ра / 3-та / 4-та брзина Брзина при празен од 1-ва / 2-ра / 3-та / 4-та брзина Прифат за алат Пречник на вратот на преносникот Тежина

1050 W 32 / 64 / 52 mm > 200 Nm 115 / 160 / 190 / 260 врт/мин 220 / 260 / 350 / 420 врт/мин морзе конус 3 57 mm 9,7 kg

57


B2E 16 RLD

Реф. Бр. 4933380482

900 W ротациона дупчалка со 2 брзини Карактеристики: Голема трајност Голем вртежен момент и мала брзина за примена на цврсти материјали ■ Варијабилен избор на брзина ■ 16 mm метален футер со клуч 16 mm metal keyed 3ULIDW ■ ■

0R`QRVW 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZH YRaHOLNDOXPLQLXPGUYR 6WDWLaNLYUWHCHQPRPHQW EU]LQD %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG EU]LQD

6WH]QDJODYD VRNOXa Прифат за стезна глава 3UHaQLNQDYUDWQDSUHQRVQLN Тежина

900 W 16 / 20 / 40 mm 88 / 58 Nm 0 – 750 / 0 – 1600 /min 3 – 16 mm M 18 x 2,5 57 mm 4,2 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 mNDEHOPPVWH]QDJODYDLNOXaGRSROQLWHOQDGROJDUDaNDVRPHUDa]DGODERaLQD

HD2E 13 R Реф. Бр. 4933390186 705 W ротациона дупчалка со 2 брзини Карактеристики: 'YREU]LQVNLSUHQRVQLFL 0HNSULIDWLHUJRQRPVNLGL]DMQQDUDNRIDWRW]D XGREQRUDNXYDZH ■ (OHNWURQLNDSUHGVHOHNWLUDZHQDSURPHQOLYDWD EU]LQD]DRSWLPDOQLUH]XOWDWLQDGXSaHZHYR VHNRMPDWHULMDOSUHNXLQWHJULUDQRWUNDORYR SUHNLQXYDaRW ■ 5HYHU]LELOQRGHMVWYR ■ ■

0R`QRVW 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR aHOLNDOXPLQLXPGUYR 6WDWLaNLYUWHCHQPRPHQW EU]LQD

%URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG (1 / 2 брзина) 3ULIDW Тежина

705 W 13 / 16 / 40 mm 60 / 35 Nm 0 – 1050 / 0 – 2200 /min 1,5 – 13 mm 2,7 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHO13 mm VWH]QDJODYDEH]NOXaVWUDQLaQDUDaND

HDE 13 RQD Реф. Бр. 110750 825 W ротациона дупчалка со 2 брзини Карактеристики: 3URPHQOLYDEU]LQD 5HYHU]LELOQDRSHUDFLMD QUIK-LOK]DEU]DSURPHQDQDR^WHWHQNDEHO

■ ■ ■

Додаток за дупчење под прав агол На располагање – Реф. Бр. 48062871 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m QUIK-LOK NDEHO13 mm VWH]QDJODYDLNOXaVWUDQLaQDUDaND

0R`QRVW 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR aHOLNDOXPLQLXPGUYR 6WDWLaNLYUWHCHQPRPHQW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 6WH]QDJODYD VRNOXa

2VRYLQDQDVWH]QDJODYD 3UHaQLNQDYUDWRWQDSUHQRVQLNRW Тежина

825 W 13 / 20 / 38 mm 101 Nm 0 – 500 /min 1,5 – 13 mm ½˝ x 20 46 mm 3,2 kg

HDE 13 RQX Реф. Бр. 030250 950 W ротациона дупчалка со 1 брзина Карактеристики: /HVQDHUJRQRPVNDNRQVWUXNFLMD 0HNSULIDWQDUDNRIDWRWLNX`L^WHWRQDPRWRURW ,QGXVWULVNLPHWDOQDVWH]QDJODYDEH]NOXa $YWRPDWVNR]DNOXaXYDZHQDRVRYLQDWD .RPIRUHQGYRSUVWHQSUHNLQXYDa 3URPHQOLYDEU]LQDUHYHU]LEOLQD QUIK-LOK]DEU]DSURPHQDQDR^WHWHQNDEHO

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

0R`QRVW 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR aHOLNDOXPLQLXPGUYR 6WDWLaNLYUWHCHQPRPHQW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 6WH]QDJODYD EH]NOXa

2VRYLQDQDVWH]QDJODYD Тежина

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m QUIK-LOK NDEHOVWUDQLaQDUDaNDFIXTEC 13 mm VWH]QDJODYDEH]NOXa

58

950 W 13 / 20 / 38 mm 94 Nm 0 – 850 /min 1,5 – 13 mm ½˝ x 20 2,0 kg


HDE 10 RQX Реф. Бр. 020250 725 W ротациона дупчалка со 1 брзина Карактеристики: /HVQDHUJRQRPVNDNRQVWUXNFLMD 0HNSULIDWQDUDNRIDWRWLNX`L^WHWRQDPRWRURW ,QGXVWULVNLPHWDOQDVWH]QDJODYDEH]NOXa $YWRPDWVNR]DNOXaXYDZHQDRVRYLQDWD .RPIRUHQGYRSUVWHQSUHNLQXYDa 3URPHQOLYDEU]LQDUHYHU]LEOLQD QUIK-LOK]DEU]DSURPHQDQDR^WHWHQNDEHO

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m QUIK-LOK NDEHO10 mm VWH]QDJODYDLNOXa]DVWH]QDWDJODYD

0R`QRVW 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR aHOLNDOXPLQLXPGUYR 6WDWLaNLYUWHCHQPRPHQW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 6WH]QDJODYD EH]NOXa

2VRYLQDQDVWH]QDJODYD Тежина

725 W 10 / 13 / 30 mm 63 Nm 0 – 850 /min 1,0 – 10 mm ½˝ x 20 1,9 kg

HDE 6 RQ Реф. Бр. 010150 725 W ротациона дупчалка со 1 висока брзина Карактеристики: 0HWDOQDPHQXYDaNDNXWLMD]DSUHFL]QRQDOHJQXYDZH QDOHCL^WDWDL]DSaDQLFLWH ■ (UJRQRPVNDNRQVWUXNFLMDVRPHNSULIDW ■ QUIK-LOK]DEU]DSURPHQDQDR^WHWHQNDEHO ■

0R`QRVW 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR aHOLNDOXPLQLXPGUYR 6WDWLaNLYUWHCHQPRPHQW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 6WH]QDJODYD VRNOXa

2VRYLQDQDVWH]QDJODYD Тежина

725 W 6 / 8 / 16 mm 30 Nm 0 – 4000 /min 1,0 – 10 mm 3 ⁄8˝ x 24 1,4 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m QUIK-LOK NDEHO10 mm VWH]QDJODYDLNOXa]DVWH]QDWDJODYD

DE 13 RP Реф. Бр. 4933409194 630 W ротациона дупчалка со 1 брзина Карактеристики: &HORVQRPHWDOQDHeavy DutyVWH]QDJODYD IMBWHKQRORJLMD]DQDMYLVRNDL]GUCOLYRVWLVWDELOQRVW 0DVLYQLSODQHWDUQL]DSaDQLFL]DDSOLNDFLLVRYLVRN YUWHCHQPRPHQW ■ /HVHQSULVWDSGRNDUERQVNLWHaHWNLaNL ■ ■ ■

0R`QRVW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 6WDWLaNLYUWHCHQPRPHQW 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR GUYR 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR aHOLN 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR DOXPLQLXP Тежина

630 W 0 – 950 /min 59 Nm 40 mm 13 mm 16 mm 2,1 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHOGRSROQLWHOQDVWUDQLaQDUDaNDVRPHUDaQDGODERaLQDNXIHU

DE 10 RX Реф. Бр. 4933409211 630 W ротациона дупчалка со 1 висока брзина Карактеристики: 2GOLaQRUDNXYDZHSUHNXNRPSDNWHQHUJRQRPVNLGL]DMQ &HORVQRPHWDOQDHeavy DutyVWH]QDJODYD IMBWHKQRORJLMD]DQDMYLVRNDL]GUCOLYRVWLVWDELOQRVW 0DVLYQLSODQHWDUQL]DSaDQLFL]DDSOLNDFLLVRYLVRN YUWHCHQPRPHQW

■ ■ ■ ■

0R`QRVW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 6WDWLaNLYUWHCHQPRPHQW 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR GUYR 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR aHOLN 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR DOXPLQLXP Тежина

630 W 0 – 2700 /min 21 Nm 30 mm 13 mm 13 mm 1,6 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m кабел, 10 mm футер

59


IPWE 520 RQ Реф. Бр. 907650 Ударен одвртувач 3⁄4˝ Карактеристики: 0HWDOQDPHQXYDaNDNXWLMD]DSUHFL]QRQDOHJQXYDZH QDOHCL^WDWDL]DSaDQLFLWH ■ 9LVRNL]OH]HQYUWHCHQPRPHQW520 Nm ■ 0HNSULIDWLHUJRQRPVNLGL]DMQQDUDNRIDWRW ■ 3URPHQOLYDEU]LQDUHYHU]LEOLQD ■ QUIK-LOK]DEU]DSURPHQDQDR^WHWHQNDEHO ■

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m QUIK-LOK NDEHO

0R`QRVW =DYUWNL SUHSRUDaDQL

Број на вртежи при празен од %URMQDXGDULYRPLQXWD 0DNVYUWHCHQPRPHQW 3ULIDW Тежина

725 W M 16 – M 24 0 – 1700 /min 1000 – 2500 bpm 520 Nm ¾˝ SD 2,8 kg

IPWE 400 RQ Реф. Бр. 907250 Ударен одвртувач 1⁄2˝ Карактеристики: 0HWDOQDPHQXYDaNDNXWLMD]DSUHFL]QRQDOHJQXYDZH QDOHCL^WDWDL]DSaDQLFLWH ■ 9LVRNL]OH]HQYUWHCHQPRPHQW400 Nm ■ 0HNSULIDWLHUJRQRPVNLGL]DMQQDUDNRIDWRW ■ 3URPHQOLYDEU]LQDUHYHU]LEOLQD ■ QUIK-LOK]DEU]DSURPHQDQDR^WHWHQNDEHO ■

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m QUIK-LOK NDEHO

0R`QRVW =DYUWNL SUHSRUDaDQL

Број на вртежи при празен од %URMQDXGDULYRPLQXWD 0DNVYUWHCHQPRPHQW 3ULIDW Тежина

725 W M 12 – M 20 0 – 1700 /min 1000 – 2600 bpm 400 Nm ½˝ SD 2,7 kg

TKSE 2500 Q Реф. Бр. 679050 Пиштол за саморезни завртки Карактеристики: 0HWDOQDPHQXYDaNDNXWLMD]DSUHFL]QRQDOHJQXYDZHQDOHCL^WDWD L]DSaDQLFLWH ■ .YDaLORVRWLYNRGHMVWYR ■ 0QRJXOHVQRRWVWUDQXYDZHQDYUYRW]DUHJXOLUDZHQDODERaLQDWD ■ 0HNSULIDW ■ QUIK-LOK]DEU]DSURPHQDQDR^WHWHQNDEHO ■

0R`QRVW 6DPRPRQWDCQL ]DYUWNL]DYUWNLYRGUYR %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 3ULIDW 0DNVYUWHCHQPRPHQW Тежина

725 W 6,5 / 6 mm 0 – 2500 /min ¼˝ 25 Nm 1,4 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m QUIK-LOKNDEHOVHWNOXaHYL(6 / 8 / 10 mm)NXND]DNDL^

DWSE 4000 Q Реф. Бр. 674350 Брзомонтажен одвртувач Карактеристики: 0HWDOQDPHQXYDaNDNXWLMD]DSUHFL]QRQDOHJQXYDZHQDHCL^WDWD L]DSaDQLFLWH ■ .YDaLORVRWLYNRGHMVWYR ■ 0QRJXOHVQRRWVWUDQXYDZHQDYUYRW]DUHJXOLUDZHQDODERaLQDWD ■ 0HNSULIDW ■ QUIK-LOK]DEU]DSURPHQDQDR^WHWHQNDEHO ■

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m QUIK-LOK кабел, носач за влошки, PH 2, кука за каиш

60

0R`QRVW 6DPRPRQWDCQL]DYUWNL %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 3ULIDW 0DNVYUWHCHQPRPHQW Тежина

725 W 4,8 mm 0 – 4000 /min ¼˝ 20 Nm 1,3 kg


MD 38 Compact Реф. Бр. 427050 Магнетна дупчалка Карактеристики: 0DJQHWVRGYDNDOHPLVRYLVRNDMDNRVW (GQRVWDYQDNRQWUROQDSORaDVRGYHNRSaLZDLVRJROHPRNRSaH ]D]DSLUDZH ■ 0RQWLUDZHQDUDaNDWDRGGHVQDWDLOLOHYDWDVWUDQD ■ ,QWHJULUDQEH]EHGQRVHQUHPHQ ■ ■

0DNVSUHaQLNGODERaLQDQDSURELYDZH 38 / 50 mm 0DNVGXSaHZH VRPDVLYQDEXUJLMD

13 mm

6QDJDQDPRWRU 6WDWLaNLYUWHCHQPRPHQW 0DJQHWQDVLOD SULWLVRNYRWRaNDQDGXSaHZH

%URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG %U]LQDSRGSROQRRSWRYDUXYDZH Тежина

1050 W 100 Nm 10.400 N 450 /min 320 /min 12,0 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 6WDQGDUGHQSULIDW19 mm, VLJXUQRVHQUHPHQVRNXNDLPEXVNOXa

MDE 42 Реф. Бр. 4933380832 Магнетна дупчалка Карактеристики: 0RWRUVRVQDJDRG1200 WNRMDVHSUHQHVXYDSUHNXWUL UHGXNFLRQLSUHQRVQLFLREH]EHGXYDVQDJD]DGXSaHZHQDPDVLYHQ RWYRURG42 mmQL]aHOLNVRGHEHOLQDRG50 mm ■ 9LVRNRPDJQHWQDWDPR`LQDMQRYLWHGRVWLJQXYDZD YRHOHNWURQLNDWDREH]EHGXYDDWNRQWURODLXVRJODVHQRVWVRVLWH EDUDZD]DEH]EHGQRVW ■

0DNVSUHaQLNQDSURELYDZH 0DNVGODERaLQDQDSURELYDZH 0DNVGXSaHZH VRPDVLYQDEXUJLMD

6QDJDQDPRWRU 6WDWLaNLYUWHCHQPRPHQW 0DJQHWQDVLOD SULWLVRNYRWRaNDQDGXSaHZH

%URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG %U]LQDSRGSROQRRSWRYDUXYDZH Тежина

42 mm 50 mm 16 mm 1200 W 85 Nm 10.000 N 300 – 640 /min 170 – 330 /min 11,5 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD:

3ULODJRGOLYEH]EHGQRVHQ^WLWQLNVLJXUQRVHQUHPHQVRNXNDPDVOR]DVHaHZHLPEXVNOXaHYLNXIHU

MD 4-85 Реф. Бр. 4933380850 Магнетна дупчалка Карактеристики: 9LVRNDSUHFL]QRVWSUHNXPRU]HNRQXV3SULIDWLOHVQR SULODJRGOLYD]DSULID`DZHQDPDVLYQLEXUJLLGLUHNWQRLOL SUHNXVLVWHPQDVWH]QDJODYD ■ &YUVWDWDPDJQHWQDRVQRYDREH]EHGXYDVLODRGVNRURGYDWRQD RVLJXUXYDM`LEH]EHGQRVWLVWDELOQRVW ■ (OHNWURQVNDUD]YRGQDWDEOD]DGRVWDSULVWDSQDNRQWUROD ■

0DNVSUHaQLNQDSURELYDZH GXSaHZH 85 mm 0DNVGODERaLQDQDSURELYDZH 50 mm 0DNVGXSaHZH PDVLYQR 32 mm 6QDJDQDPRWRU 1050 W 6WDWLaNLYUWHCHQPRPHQW > 200 Nm 0DJQHWQDVLOD SULWLVRNYRWRaND 18.000 N QDGXSaHZH

%URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG220 / 260 / 350 / 420 /min %U]LQDSRGSROQRRSWRYDUXYDZH115 / 160 / 190 / 260 /min Тежина 28,0 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD:

3ULODJRGOLYEH]EHGQRVHQ^WLWQLNVLJXUQRVHQUHPHQVRNXNDPDVOR]DVHaHZHLPEXVNOXaHYLNXIHU

61


DCM 2-350 C

Реф. Бр. 40044

Мотор за дијамантско дупчење Карактеристики: 7URVWHSHQUHGXNWRU 9QDWUH^QROL]JDaNRNYDaLOR 3UHNLQXYDa]DPHNVWDUW =D^WLWDQDPRWRURWRGSUHRSWRYDUXYDZH 35&'UHJXODWRU 9JUDGHQYHQWLO]DYRGD 'YRMQDNRQWUROQDNXWLMD

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Моќност Број на вртежи ниски / високи Прифат на круни при низок број на вртежи Ø Прифат на круни при висок број на вртежи Ø Навој на осовината на прифатот Тежина

2800 W 300 / 600 /rpm 178 – 350 mm 102 – 178 mm 1 ¼˝ 9,0 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 9LOX^NDVWNOXaLPEXVNOXaHYLLNDEHOVRNRQWUROQDNXWLMD

DR 350 T

Реф. Бр. 4933400600

Алуминиумски носач за мотор за дијамантско дупчење за DCM 2-350 C Карактеристики: =DNRVXYDZH(0 – 45°) ,QGLNDWRUQDDJRORWQDGXSaHZHLGODERaLQDWD 3ORaD]DEU]RSRYU]XYDZHQDPRWRURW (GHQNOXa]DVH )LQRSRGHVXYDZHQDEU]LQDWDQDQDSRMXYDZH 9HUWLNDOQRLKRUL]RQWDOQRQLYRQDYRGDWD 8UHG]DFHQWULUDZHQDRWYRURW]DGXSaHZH =DYUWNL]DQLYHOLUDZH 3RJRQVNDUDaNDNRMDVHSULFYUVWXYDQDGYHWHVWUDQLRGQRVDaRW 7UDQVSRUWQDUDaND 7UNDOD]DWUDQVSRUW

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ø максимален пречник на дупчење DCM 2-350 C Максимален од со Милвоки мотор DCM 2-350 C Висина Димензии на осовината Тежина

350 mm 610 mm 1042 mm 391 x 523 mm 19,5 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 3 ⁄16 ˝ LPEXVNOXa6 mm LPEXVNOXa17 x 19 NOXa30 mm NOXaSORaD]DEU]RSRYU]XYDZHQDPRWRURW4 пар. M 8 x 25 mm QDYUWNLSRJRQVNDUDaNDXUHG]DFHQWULUDZH

DCM 2-250 C

Реф. Бр. 40964

Мотор за дијамантско дупчење Карактеристики: 7URVWHSHQUHGXNWRU 9QDWUH^QROL]JDaNRNYDaLOR 3UHNLQXYDa]DPHNVWDUW =D^WLWDQDPRWRURWRGSUHRSWRYDUXYDZH PRCDUHJXODWRU 9JUDGHQYHQWLO]DYRGD 'YRMQDNRQWUROQDNXWLMD

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Моќност Број на вртежи ниски / високи Прифат на круни при низок број на вртежи Ø Прифат на круни при висок број на вртежи Ø Навој на осовината на прифатот Тежина

2800 W 450 / 900 /rpm 152 – 250 mm 52 – 152 mm 1 ¼˝ 9,0 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 9LOX^NDVWNOXaLPEXVNOXaHYLLNDEHOVRNRQWUROQDNXWLMD

DR 250 TV

Реф. Бр. 4933400590

Алуминиумски носач за мотор за дијамантско дупчење за DCM 2-250 C Карактеристики: ,QWHJULUDQDYDNXPVNDSRGQRCQDSORaD PRCQDSULPHQDVRLEH]YDNXP

=DNRVXYDZH(0 – 45°) ,QGLNDWRUQDDJRORWQDGXSaHZHLGODERaLQDWD 3ORaD]DEU]RSRYU]XYDZHQDPRWRURW Ø максимален пречник на дупчење DCM 2-250 C (GHQNOXa]DVH )LQRSRGHVXYDZHQDEU]LQDWDQDQDSRMXYDZH Максимален од со Милвоки мотор 9HUWLNDOQRLKRUL]RQWDOQRQLYRQDYRGDWD DCM 2-250 C 8UHG]DFHQWULUDZHQDRWYRURW]DGXSaHZH Висина =DYUWNL]DQLYHOLUDZH Димензии на осовината 3RJRQVNDUDaNDNRMDVHSULFYUVWXYDQDGYHWHVWUDQLRGQRVDaRW 7UDQVSRUWQDUDaND Тежина

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

250 mm 520 mm 834 mm 276 x 467 mm 10,0 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 3⁄16 ˝ LPEXVNOXa6 mm LPEXVNOXa17 x 19 NOXaSORaD]DEU]RSRYU]XYDZHQDPRWRURW 4 пар. M 8 x 25 mm QDYUWNLSRJRQVNDUDaNDXUHG]DFHQWULUDZHYDNXPVNR]DSWLYDZHVRJXPD(Реф. Бр. 4931400613)

62


DD 3-152

Реф. Бр. 4933428000

Комбинирана дупчалка со 3 брзини Карактеристики: Безбедносна спојка LED индикатор за термална заштита на моторот ■ Мек старт со контрола на брзина ■ Брза конекција – обезбедува приклучување на моторот за полесно користење и минимална вибрација ■ Pачка во L форма за подобра распределба на тежината ■ ■

0R`QRVW 3 брзински менувач Потполна брзина I / II / III Мак капацитет на дупчење во бетон и армиран бетон. Максимален капацитет на дупчење во тула и градба Навој на осовината на прифатот 7HCLQD

1900 W 550 / 1250 / 2700 /min 152 mm 202 mm ½˝ G + 1 ¼˝ UNC 6,5 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 5 m кабел со PRCD, куфер, долга странична рачка, конектор за собирање на прав, конектор на вода, 32 mm и 41 mm клучеви

DR 152 T

Реф. Бр. 4933428020

Сталак за дупчалка Карактеристики: Брза конекција – прецизно и брзо конектирање на алатот и опремата Алуминиумска основа за полесно транспортирање Компактна основа – заштедува простор за дупчење во ограничен простор 4 штрафа за нивелирање за брзо прилагодување Ø максимален пречник на 45° закосување за дупчење под агол дупчење DD 3-152 Хоризонтални и вертикални нивоа Транспортна рачка Димензии на осовината Уред за забравување за полесно фиксирање на машината на Агол на закосување висока позиција и круната за дупчење 7HCLQD ■ Две попречни тркала од лево и десно за рачно ракување ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

152 mm 330 x 210 mm 45° 10,0 kg

Вакумска плоча е на располагање како додаток (4932352676)

DD 2-160 XE

Реф. Бр. 4933368690

2-брзинска дупчалка за суво дијамантско дупчење Карактеристики: 'YRMQD]D^WLWDRGYQDWUH^QRSRYU]DQLPHKDQLaNLL HOHNWURQVNLNYDaLOD ■ 0DVLYQDNRQVWUXNFLMDVRPHWDOQDPHQXYDaNDNXWLMD ■ %H]EHGQRUDNXYDZHVRSURGROCHQDWDAVSVWUDQLaQDUDaND L]DGQDWDUDaNDVR‘D’REOLN ■ VWHSHQLQDSUHQRV ■ 0FIXTECVWH]QDJODYD ■ AHNDQVRPHNRGHMVWYR]DSRGREULSHUIRUPDQVLQDGXSaHZH ■

0R`QRVW 0DNVSUHaQLNQDGXSaHZHYR \LGDQLJUDGELWXOD %URMQDXGDULSULSUD]HQRG %U]LQDSRGSROQRRSWRYDUXYDZH EU]LQD 9UWHCHQPRPHQW EU]LQD 1DYRMQDRVRYLQDWD 7HCLQD

1500 W 162 mm 24.000 / 48.000 /min 0 – 890 / 0 – 1770 /min 50 / 35 Nm M 18 x 2,5 4,2 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHOGROJDVWUDQLaQDUDaNDDGDSWHU]DEU]DSURPHQDQDSDS-plus YOR^NL]DGXSaHZHLM 16 GLMDPDQWVNLNUXQLSDS-plus YOR^NL]DGXSaHZHNXIHU

63


WCE 65

Реф. Бр. 4933385125

2300 W 230 mm (65 mm DOC) глодалка за канали во ѕид Карактеристики: 0R`HQPRWRURGW =D^WLWDQDPRWRURWRGSUHRSWRYDUXYDZH =DEUDYXYDZHQDRVRYLQDWD 2JUDQLaXYDZHQDVWUXMDWD]DPHNVWDUW 3ULNOXaRN]DSUDYRVPXNDOND $NVLMDOQDWDURWDFLMDQDSRJRQVNDWDHGLQLFD ]DRSWLPDOQRUHCHZHYR`R^LZDWD ■ %DMRQHWHQDGDSWHU ■ ■ ■ ■ ■ ■

0R`QRVW 'LPHQ]LMDQDUH]QLRWGLVN %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 1DYRMQDRVRYLQDWD >LULQDQDUHCHZH 'ODERaLQDQDUHCHZH Тежина

2300 W 230 mm 6600 /min M 14 17 – 56 mm 10 – 65 mm 8,7 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHOVSHFLMDOQRGOHWRVWUDQLaQDUDaNDNOXaHYLSDUDOHOQDYRGLONDPHWDOHQNXIHU

WCS 45

Реф. Бр. 4933383350

1900 W 150 mm (45 mm DOC) глодалка за канали во ѕид Карактеристики: Променлива ширина на режење Приклучок за правосмукалка Променлива и прилагодлива длабочина на режење TILT-LOK ракофат Мек прифат Заштита од преоптоварување

■ ■ ■ ■ ■ ■

0R`QRVW 'LPHQ]LMDQDUH]QLRWGLVN %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG >LULQDQDUHCHZH 'ODERaLQDQDUHCHZH Тежина

1900 W 150 mm 5800 /min 6 – 45 mm 0 – 45 mm 6,6 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHOGLMDPDQWVNLGLVNRYLVSHFLMDOQRGOHWRVWUDQLaQDUDaNDNOXaHYLPHWDOHQNXIHU

WCE 30

Реф. Бр. 4933383855

1500 W 125 mm (30 mm DOC) глодалка за канали во ѕид Карактеристики: (OHNWURQLNDVRYLVRNLSHUIRUPDQVLL]D^WLWD RGSUHRSWRYDUXYDZH ■ 2JUDQLaXYDZHQDVWUXMDWD]DPHNVWDUW ■ =DEUDYXYDZHQDRVRYLQDWD ■ /LQLVNLSULNOXaRN]DSUDYRVPXNDONDRWVWUDQXYDaRW QDSUD^LQDWD ■ %DMRQHWHQDGDSWHU ■

0R`QRVW 'LPHQ]LMDQDUH]QLRWGLVN %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 1DYRMQDRVRYLQDWD >LULQDQDUHCHZH 'ODERaLQDQDUHCHZH Тежина

1500 W 125 mm 9500 /min M 14 15 – 26 mm 8 – 30 mm 4,3 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHOVSHFLMDOQRGOHWRVWUDQLaQDUDaNDNOXaHYLPHWDOHQNXIHUGLMDPDQWVNLUH]QLGLVNRYL

64


Круни К руни за дијамантско дијаман нтско дупчење Мокро дупчење Суво дупчење ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■

Поволен за примена на бетон и бетон со арметура Ласерски заварени сегменти за помало кршење 10 mm висина на сегментот за подобро траење WCHP-SB Ø 8 – 50 – прстенест сегмент, 300 mm работна должина*, ½˝ G прифат ■ WCHP-SB Ø 52 – 152 – TURBO сегмент, 420 mm работна должина, 1¼˝ UNC прифат ■ WCHP Ø 52 – 350 – TURBO сегмент, работна должина 420 mm, 1¼˝ UNC прифат

Поволен за примена на тули и градби Ласерски заварени сегменти за помало кршење 10 mm висина на сегментот за подобро траење DCHXL Ø 38 – 162 – 420 mm работна должина, 1¼˝ UNC прифат ■ DCHX Ø 68 / 82 – 60 mm работна должина, 1¼˝ UNC прифат ■ DCH 150 Ø 52 – 127 – 150 mm работна должина, M16 прифат ■ DCU Ø 68 / 82, DCH Ø 68 / 82 – 60 mm работна должина, M16 прифат

*WCHP-SB 8 – 70 mm / WCHP-SB 10 – 150 mm / WCHP-SB 12 – 200 mm Ускладеност на алатот Ø Опис mm 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 28 30 32 35 37 40 42 45 47 50 52 62 72 82 92 102 112 122 132 152 162 172 182 202 225 250 300 350

WCHP - SB 8 WCHP - SB 10 WCHP - SB 12 WCHP - SB 14 WCHP - SB 15 WCHP - SB 16 WCHP - SB 18 WCHP - SB 20 WCHP - SB 22 WCHP - SB 24 WCHP - SB 25 WCHP - SB 28 WCHP - SB 30 WCHP - SB 32 WCHP - SB 35 WCHP - SB 37 WCHP - SB 40 WCHP - SB 42 WCHP - SB 45 WCHP - SB 47 WCHP - SB 50 WCHP 52 WCHP - SB 52 WCHP 62 WCHP - SB 62 WCHP 72 WCHP 82 WCHP - SB 82 WCHP 92 WCHP - SB 92 WCHP 102 WCHP - SB 102 WCHP 112 WCHP - SB 112 WCHP 122 WCHP - SB 122 WCHP 132 WCHP - SB 132 WCHP 152 WCHP - SB 152 WCHP 162 WCHP 172 WCHP 182 WCHP 202 WCHP 225 WCHP 250 WCHP 300 WCHP 350

DD3-152

DCM2-250C DCM2-350C

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ Најповолен ◆ Ограничена поволност

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Реф. Бр. 4932 352072 352073 352074 352075 352076 352077 352078 352079 352080 352081 352082 352083 352084 352085 352086 352087 352088 352089 352090 352091 352092 399707 352734 399708 352735 399709 399710 352736 399711 352737 399712 352738 399713 352739 399714 352740 399715 352741 399716 352742 399717 352052 399718 399719 399720 399721 399722 399723

Ускладеност на алатот Ø mm Опис 38 52 68 82 102 107 112 117 122 127 132 152 162 68 82 52 62 68 82 102 127 68 82 68 82

DCHXL 381) DCHXL 52 DCHXL 68 DCHXL 82 DCHXL 102 DCHXL 107 DCHXL 112 DCHXL 117 DCHXL 122 DCHXL 127 DCHXL 132 DCHXL 152 DCHXL 162 DCHX 68 DCHX 82 DCH 150-52 DCH 150-62 DCH 150-68 DCH 150-82 DCH 150-102 DCH 150-127 DCU 68 DCU 82 DCH 68 DCH 82

DD3-152

DD2-160 XE

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Реф. Бр. 4932 399753 399163 399164 399165 399166 399754 399167 399755 399168 399169 399170 399171 399172 399217 399218 352628 352629 352630 352631 352632 352633 371978 371979 399579 399580

За целиот асортиман на прибор ве молиме погледајте го Milwaukee каталогот за прибор 2010/11 или 2011/12

65


™ Никогаш порано немало супер-силен постојан магнет толку лесно да се контролира. Milwaukee Magswitch® креираше моќен магнетски уред кој може да се вклучи и исклучи со едноставно притискање на копчето Без батерии, без струја!

Предности: ■ ■ ■ ■ ■ ■

Штеди време и пари Брзо/лесно обучување Заменува стеги Брзо, прецизно позиционирање и држење Агли за заварување кои остануваат чисти Извонредно силно и контролирано држење Magswitch ® е еколошко решение. Парчиња моќ и надворешно изведени електромагнети.

Magswitch™ заварени за земјата стеги

B C

■ Веднаш се конектира. Без да се бара локација за стегање! ■ Нема повеќе прицврстување со заварување со јазичиња за поголеми

површини или цевки. ■ Вклучете го Magswitch® и започнете со заварување. ■ Останува чист. Исклучете го Magswitch® и избришете ги остатоците.

A

Опис

A mm

B mm

C mm

Капацитет AMP

Реф. Бр. 4932

Mag-GC 200 Mag-GC 300 Mag-GC 600

55 65 100

30 40 70

60 60 65

200 300 600

352563 352564 352565

ЕАН код 4002395 372218 372225 372232

Magswitch™ MagSquares ■ ■ ■ ■

Го задржува металот на различни страни за полесно заварување. Се прикачува на рамни и заоблени површини. Обработени за прецизни агли од 90˚. Вклучува претходно издупчени дупки на сите страни за монтирање на прибор или направи / шаблони.

C

B

A

Сила на Сила на Големина на ЕАН Реф. Бр. A B C одвојување одвојување изведени код 4932 mm mm mm kg N дупки 4002395 Mag-SQ 68 40 40 70 68 666 M 5 x 6 mm 352566 372249 Mag-SQ 272 75 50 110 272 2665 M 6 x 10 mm 352567 372256 Mag-SQ 450 110 70 150 450 4410 M 10 x 12 mm 352568 372263

Опис


Magswitch™ 90° агли Прецизно позиционирање, задржува рамен и цевкаст материјал. Дополнителни MagSquares можат да се додадат за поголема сила. Расположиви во 2 големини (секој агол има 2 магнета). Останува чист. Исклучете го Magswitch® и избришете ги остатоците.

Опис

A mm

B mm

C mm

Mag-Angle 68 Mag-Angle 272

205 285

33 51

60 105

A C

■ ■ ■ ■

B

Сила на Сила на ЕАН Реф. Бр. одвој-ување одвоју-aвање код 4932 kg N 4002395

68 272

352569 352570

666 2665

372270 352287

Magswitch™ boomerangles ■ Практично потполно прилагодлив. Секоја MagSquare точка кон

саканиот агол. Држи рамни и цевкасти материјали. Расположиви во 2 големини (секој агол има 2 магнета). Останува чист. Исклучете го Magswitch® и избришете ги остатоците. Се прикачува на рамни и заоблени површини

Опис

A mm

B mm

C mm

Mag-Boomerangle 68 Mag-Boomerangle 272

195 254

69 108

137 164

A C

■ ■ ■ ■

B

Сила на Сила на ЕАН Реф. Бр. одвој-ување одвоју-aвање код 4932 kg N 4002395

68 272

352571 352572

666 2665

Magswitch™ со куки за закачување372294 372300■ Извонреден за привремено држење на линии, црева, алати или

разлабавени шрафови и завртки.90 ■ Извонреден за користење вон работниот простор или продавница. ■ Прецизно позиционирање се закачаува на рамни или заоблени

B

површини. ■ Брзо се обезбедува и се држи на се секаде. ■ Останува чист. Исклучете го Magswitch® и избришете ги остатоците.

Опис Mag-H 11 Mag-H 18

Остануваат чисти. Исклучете го Magswitch™ и остатоците ќе одпаднат.

A mm

B mm

40 70

90 105

Силен фат на рамни и цевкасти површини.

Работна тежина kg 11 18

A

Реф. Бр. 4932 352576 352577

A

ЕАН код 4002395 372348 372355

Лесно вклучување и склучување Рачка за забравување


AGVM 26-230 GEX

Реф. Бр. 4933402365

2600 W 230 mm брусилка Карактеристики: $YWREDODQVHU .X`L^WHQDPRWRURWRSUHPHQRVRDQWLYLEUDFLRQHQVLVWHP(AVS) 5RWDFLRQDJODYQDUDaNDVRSR]LFLL “PROTECTOR motor” – пресвлечени површини и намотки за тешки услови на работа /Heavy Duty/ со слој од 0R`QRVW 2600 W епоксидна смола за зголемена трајност на алатот ■ 0HNVWDUWLOLQLVNLSUHNLQXYDaVRIXQNFLMD]D]DEUDYXYDZH 'LMDPHWDUQDGLVNRW 230 mm AGVM 26-230 GEX/DMS ■ FIXTECQDYUWNDVRRERG]DEU]DLOHVQDSURPHQDQDGLVNRYLWH %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 6600 /min ■ 2SUHPHQDLVWRNDNR ■ $YWRPDWVNRSUHNLQXYDZHQDNDUERQVNLWHaHWNLaNL 1DYRMQDRVRYLQDWD M 14 AGVM 26-230 GEX, QRVR DMS ■ >WLWQLNNRMEU]RVHRVORERGXYD]DOHVQRSRGHVXYDZH VLJXUQRVHQSUHNLQXYDa 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV 68 mm (без Line Lock Out функција) Тежина 5,8 kg Реф. Бр. 4933402495 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHO$YWREDODQVHU^WLWQLNNRMEU]RVHRVORERGXYDGRSROQLWHOQDAVS UDaNDFIXTEC QDYUWND]DSULFYUVWXYDZHQDGLVNRW ■ ■ ■ ■

AGV 26-230 GE

Реф. Бр. 4933402360

2600 W 230 mm брусилка Карактеристики: $YWREDODQVHUVLVWHP]DJROHPRQDPDOXYDZHQDYLEUDFLLWHRGOR^LWHGLVNRYL .X`L^WHQDPRWRURWRSUHPHQRVRDQWLYLEUDFLRQHQVLVWHP AVS LGRSROQLWHOQDUDaND 5RWDFLRQDJODYQDUDaNDVRSR]LFLL “PROTECTOR motor” – пресвлечени површини и намотки за тешки услови на работа /Heavy Duty/ со слој од 0R`QRVW 2600 W епоксидна смола за зголемена трајност на алатот ■ 0HNVWDUWLOLQLVNLSUHNLQXYDaVRIXQNFLMD]D]DEUDYXYDZH 'LMDPHWDUQDGLVNRW 230 mm AGV 26-230 GE/DMS ■ $YWRPDWVNRSUHNLQXYDZHQDNDUERQVNLWHaHWNL %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 6600 /min ■ 2SUHPHQDLVWRNDNR ■ >WLWQLNNRMEU]RVHRVORERGXYD]DOHVQRSRGHVXYDZH 1DYRMQDRVRYLQDWD M 14 AGV 26-230 GE, QRVR DMS VLJXUQRVHQSUHNLQXYDa 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV 68 mm (без Line Lock Out функција) Тежина 5,5 kg Реф. Бр. 4933402490 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 mNDEHO$YWREDODQVHU^WLWQLNNRMEU]RVHRVORERGXYDGRSROQLWHOQD AVS UDaND клуч,QDYUWND]DSULFYUVWXYDZHQDGLVNRW ■ ■ ■ ■

AGVM 24-230 GEX

Реф. Бр. 4933402340

2400 W 230 mm брусилка Карактеристики: $YWREDODQVHU .X`L^WHQDPRWRURWRSUHPHQRVRDQWLYLEUDFLRQHQVLVWHP(AVS) 5RWDFLRQDJODYQDUDaNDVRSR]LFLL “PROTECTOR motor” – пресвлечени површини и намотки за тешки услови на работа /Heavy Duty/ со слој од 0R`QRVW 2400 W епоксидна смола за зголемена трајност на алатот ■ 0HNVWDUWLOLQLVNLSUHNLQXYDaVRIXQNFLMD]D]DEUDYXYDZH 'LMDPHWDUQDGLVNRW 230 mm AGVM 24-230 GEX/DMS ■ FIXTECQDYUWNDVRRERG]DEU]DLOHVQDSURPHQDQDGLVNRYLWH %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 6600 /min ■ 2SUHPHQDLVWRNDNR ■ $YWRPDWVNRSUHNLQXYDZHQDNDUERQVNLWHaHWNLaNL 1DYRMQDRVRYLQDWD M 14 AGVM 24-230 GEX, QRVR DMS ■ Штитник кој брзо се ослободува без алат за лесно VLJXUQRVHQSUHNLQXYDa 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV 68 mm прилагодување (без Line Lock Out функција) Тежина 5,8 kg Реф. Бр. 4933402475 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 mNDEHO$YWREDODQVHU^WLWQLNNRMEU]RVHRVORERGXYDGRSROQLWHOQDAVS UDaNDFIXTEC QDYUWND]DSULFYUVWXYDZHQDGLVNRW ■ ■ ■ ■

AGV 24-230 GE

Реф. Бр. 4933402330

2400 W 230 mm брусилка Карактеристики: $YWREDODQVHUVLVWHP]DJROHPRQDPDOXYDZHQDYLEUDFLLWHRGOR^LWHGLVNRYL .X`L^WHQDPRWRURWRSUHPHQRVRDQWLYLEUDFLRQHQVLVWHP(AVS) 5RWDFLRQDJODYQDUDaNDVRSR]LFLL “PROTECTOR motor” – пресвлечени површини и намотки за тешки услови на работа /Heavy Duty/ со слој од 0R`QRVW 2400 W епоксидна смола за зголемена трајност на алатот ■ Мек старт и (Line-Lock out) линиски прекинувач со 'LMDPHWDUQDGLVNRW 230 mm AGV 24-230 GE/DMS функција за забравување %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 6600 /min ■ 2SUHPHQDLVWRNDNR ■ Штитник кој брзо се ослободува без алат за лесно 1DYRMQDRVRYLQDWD M 14 AGV 24-230 GE, QRVR DMS прилагодување VLJXUQRVHQSUHNLQXYDa 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV 68 mm (без Line Lock Out функција) Тежина 5,4 kg Реф. Бр. 933402520 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHO$YWREDODQVHU^WLWQLNNRMEU]RVHRVORERGXYDGRSROQLWHOQDAVS UDaND клуч, FIXTEC QDYUWND]DSULFYUVWXYDZHQDGLVNRW ■ ■ ■ ■

68


МАКСИМАЛНА БРЗИНА, ГОЛЕМА ТРАЈНОСТ, НИСКИ ВИБРАЦИИ !

■ Универзално сечило за

разни материјали ■ Поделени во две категории

за максимална трајност ■ 10 mm висина на сегмент да

обезбеди долг век на траење ■ Ласерски заварени сегменти,

за 100% безбедност на корисникот ■ Ниски вибрации

HARD UNIVERSAL

ABRASIVE UNIVERSAL

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА Цврсти материјали Природен камен / гранит

Цврст бетон

HUDD

Меки / абразивни материјали

Средно силен бетон

Општи градежни материјали

Цигла

Мек / Зелен бетон

AUDD

ГОЛЕМИНА 115 mm

125 mm

150 mm

230 mm

HUDD

4932399819

4932399820

4932399821

4932399822

AUDD

4932399823

4932399824

4932399825

4932399826

Асфалт


AGV 24-230 E

Реф. Бр. 4933402335

2400 W 230 mm брусилка Карактеристики: $YWREDODQVHUVLVWHP]DJROHPRQDPDOXYDZHQDYLEUDFLLWHRGOR^LWHGLVNRYL .X`L^WHQDPRWRURWRSUHPHQRVRDQWLYLEUDFLRQHQVLVWHP AVS “PROTECTOR motor” – пресвлечени површини и намотки за тешки услови на работа /Heavy Duty/ со слој од епоксидна смола за зголемена трајност на алатот 0R`QRVW ■ Мек старт и (Line-Lock out) линиски прекинувач со функција за забравување 'LMDPHWDUQDGLVNRW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG AG 24-230 E ■ 2SUHPHQDLVWRNDNRAGV(QREH]$YWREDODQVHUNX` 1DYRMQDRVRYLQDWD L^WHQDPRWRURWVRAVSGRSROQLWHOQDUDaNDL5,3 kgWHCLQD 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV Реф. Бр. 4933402325 Тежина 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHO$YWREDODQVHU^WLWQLNNRMEU]RVHRVORERGXYDGRSROQLWHOQDAVS UDaND клуч ■ ■ ■

AGV 21-230 GEX

2400 W 230 mm 6600 /min M 14 68 mm 5,3 kg

AG 24-230 E/DMS ■ 2SUHPHQDLVWRNDNRAGV 24-230 E QRVRDMSVLJXUQRVHQSUHNLQXYDa (без Line Lock Out функција) Реф. Бр. 4933402450

Реф. Бр. 4933402304

2100 W 230 mm брусилка Карактеристики: Куќиште на моторот опремено со антивибрационен систев (AVS) и дополнителна рачка за помало напрегање на зглобовите ■ 7-позиции на ротациона главна рачка ■ “PROTECTOR motor” – пресвлечени површини и намотки за тешки услови на работа /Heavy Duty/ со слој од епоксидна смола за 0R`QRVW 2100 W зголемена трајност на алатот ■ Мек старт 'LMDPHWDUQDGLVNRW 230 mm AGV 21-230 GEX/DMS ■ FIXTEC QDYUWNDVRRERG]DEU]DLOHVQDSURPHQDQD %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 6600 /min ■ 2SUHPHQDLVWRNDNRAGV 21-230 GEX GLVNRYLWH 1DYRMQDRVRYLQDWD M 14 ■ Автоматско прекинување на карбонските четкици QRVRDMSVLJXUQRVHQSUHNLQXYDa 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV 68 mm ■ Штитник кој брзо се ослободува без алат за лесно (без Line Lock Out функција) прилагодување Тежина 5,5 kg Реф. Бр. 4933402525 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHO$YWREDODQVHU^WLWQLNNRMEU]RVHRVORERGXYDGRSROQLWHOQDAVS UDaNDFIXTEC QDYUWND]DSULFYUVWXYDZHQDGLVNRW ■

AGV 21-230 E Реф. Бр. 4933402303 2100 W 230 mm брусилка Карактеристики: $YWREDODQVHUVLVWHP]DJROHPRQDPDOXYDZHQDYLEUDFLLWHRGOR^LWHGLVNRYL Куќиште на моторот опремено со антивибрационен систев (AVS) и дополнителна рачка за помало напрегање на зглобовите ■ “PROTECTOR PRWRU” ■ Автоматско прекинување на карбонските четкици 0R`QRVW 2100 W 'LMDPHWDUQDGLVNRW 230 mm %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 6600 /min 1DYRMQDRVRYLQDWD M 14 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV 68 mm Тежина 5,4 kg 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHO^WLWQLNNRMEU]RVHRVORERGXYDGRSROQLWHOQDUDaNDNOXaQDYUWND]DSULFYUVWXYDZHQDGLVNRW ■ ■

AG 21-230 E

Реф. Бр. 4933402301

2100 W 230 mm брусилка Карактеристики: “PROTECTOR motor” – пресвлечени површини и намотки за тешки услови на работа /Heavy Duty/ со слој од епоксидна смола за зголемена трајност на алатот ■ 0HNVWDUWLOLQLVNLSUHNLQXYDaVRIXQNFLMD]D]DEUDYXYDZH ■ $YWRPDWVNRSUHNLQXYDZHQDNDUERQVNLWHaHWNLaNL ■ Штитник кој брзо се ослободува без алат за лесно прилагодување 0R`QRVW 2100 W 'LMDPHWDUQDGLVNRW 230 mm AG 21-230 E/DMS %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 6600 /min ■ 2SUHPHQDLVWRNDNR AG 21-230 E QRVR DMS VLJXUQRVHQ 1DYRMQDRVRYLQDWD M 14 SUHNLQXYDa(без Line Lock Out функција) 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV 68 mm Реф. Бр. 4933402515 Тежина 5,1 kg 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHO^WLWQLNNRMEU]RVHRVORERGXYDGRSROQLWHOQDUDaNDNOXaQDYUWND]DSULFYUVWXYDZHQDGLVNRW ■

70

2100 W 180 mm 8500 /min M 14 43 mm 4,9 kg

AG 21-180 E 2SUHPHQDNDNR AG 21-230 E, VDPRVR GLMDPHWDUQDGLVNRWRG 180 mm Реф. Бр. 4933402300


AGV 17-180 XC Реф. Бр. 4933432270 1750 W 180 mm брусилка Карактеристики:

■ Моќна и компактна 2-рачна брусилка со 1750 W ■ “ PROTECTOR motor ” го заштитува моторот од навлегување на остатоци така да ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

значително ја зголемува трајноста Line Lock Out функција за да спречи несакан старт по исклучување на машината Мек старт за мазно стартување на моторот Термална заштита од преоптеретеност за да спречи прегревање и оштетување на моторот Безбедносен спојка за заштита на корисникот од ефектот “Kickback” - заглавување на дискот и опасно нагло одскокнување на машината Електроника за константна контрола на брзината при сите примени Отпорен штитник за подобра заштита на корисникот кој лесно и брзо се подесува без клуч FIXTEC завртка за лесна замена на дискот без клуч Антивибрациона странична рачка за помали вибрации Deadman прекинувач

HOBO 0R`QRVW 'LMDPHWDUQDGLVNRW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 1DYRMQDRVRYLQDWD 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV Тежина

1750 W 180 mm 7600 /min M 14 59 mm 3,1 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: Штитник за брзо дотерување без клуч, AVS странична рачка , FIXTEC завртка, навртка, 4 m кабел

AGV 17-150 XC Реф. Бр. 4933432250 1750 W 150 mm брусилка Карактеристики:

■ Моќна и компактна 2-рачна брисилка со 1750 W ■ “ PROTECTOR motor ” го заштитува моторот од навлегување на остатоци така да значително ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ја зголемува трајноста Line Lock Out функција за да спречи несакан старт по исклучување на машината Мек старт за мазно стартување на моторот Термална заштита од преоптеретеност за да спречи прегревање и оштетување на моторот Безбедносен спојка за заштита на корисникот од ефектот “Kickback” - заглавување на дискот и опасно нагло одскокнување на машината Електроника за константна контрола на брзината при сите примени Отпорен штитник за подобра заштита на корисникот кој лесно и брзо се подесува без клуч FIXTEC завртка за лесна замена на дискот без клуч Антивибрациона странична рачка за помали вибрации Deadman прекинувач

HOBO 0R`QRVW 'LMDPHWDUQDGLVNRW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 1DYRMQDRVRYLQDWD 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV Тежина

1750 W 150 mm 9500 /min M 14 46 mm 2,9 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: Штитник за брзо дотерување без клуч, AVS странична рачка, FIXTEC завртка, навртка, 4 m кабел

AGV 17-125 XE Реф. Бр. 4933432230 1750 W 125 mm брусилка Карактеристики:

■ Моќна и компактна 2-рачна брисилка со 1750 W ■ “ PROTECTOR motor ” го заштитува моторот од навлегување на остатоци така да значително ја ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

зголемува трајноста Line Lock Out функција за да спречи несакан старт по исклучување на машината Мек старт за мазно стартување на моторот Термална заштита од преоптеретеност за да спречи прегревање и оштетување на моторот Безбедносен спојка за заштита на корисникот од ефектот “Kickback” - заглавување на дискот и опасно нагло одскокнување на машината Електроника за константна контрола на брзината при сите примени Селектор за избор на брзина од 2.600 до 11.000 врт/мин за примена на финиширање Отпорен штитник за подобра заштита на корисникот кој лесно и брзо се подесува без клуч FIXTEC завртка за лесна замена на дискот без клуч Антивибрациона странична рачка за помали вибрации

HOBO 0R`QRVW 'LMDPHWDUQDGLVNRW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 1DYRMQDRVRYLQDWD 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV Тежина

1750 W 125 mm 2600 – 11.000 /min M 14 34 mm 2,7 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: Штитник за брзо дотерување без клуч, AVS странична рачка, FIXTEC завртка, навртка, 4 m кабел

AG 16-125 INOX Реф. Бр. 4933407345 1520 W 125 mm брусилка со мала брзина Карактеристики: “PROTECTOR motor” – пресвлечени површини и намотки за тешки услови на работа /Heavy Duty/ со слој од епоксидна смола за зголемена трајност на алатот ■ Дигитална електроника со: – Електроника за варијабилна брзина – Заштита од преголемо загревање – Мек старт – Ограничување на брзината при празен од ■ FIXTEC за промена на дискот без клуч ■ Идеална за примена во метал ■ Штитник кој брзо се ослободува без алат за лесно прилагодување ■

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m кабел, штитник, странична рачка, FIXTEC навртка за прицврстување на дискот

0R`QRVW 'LMDPHWDUQDGLVNRW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 1DYRMQDRVRYLQDWD 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV Тежина

1520 W 125 mm 2000 – 7600 /min M 14 33 mm 2,5 kg

71


AG 16-125 XC Реф. Бр. 4933407270 1520 W 125 mm брусилка Карактеристики: “PROTECTOR motor” – пресвлечени површини и намотки за тешки услови на работа /Heavy Duty/ со слој од епоксидна смола за зголемена трајност на алатот ■ Дигитална електроника со: – Константна брзина под оптеретување – Заштита од преголемо загревање 0R`QRVW 1520 W – Мек старт – Ограничување на брзината при празен од 'LMDPHWDUQDGLVNRW 125 mm ■ FIXTEC за промена на дискот без клуч %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG AG 16-125 XC/DMS 11.000 /min ■ Штитник кој брзо се ослободува без алат за лесно ■ 2SUHPHQDLVWRNDNRAG 16-125 XC 1DYRMQDRVRYLQDWD M 14 прилагодување QRVRDMSVLJXUQRVHQSUHNLQXYDa 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV 33 mm (без Line Lock Out функција) Тежина 2,5 kg Реф. Бр. 4933407260 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHO^WLWQLNGRSROQLWHOQDUDaNDVWH]QDJODYDLFIXTEC QDYUWND]DSULFYUVWXYDZHQDGLVNRWODPHOHQEUXVHQGLVN ■

AGV 15-125 XE Реф. Бр. 4933428127 1550 W 125 mm брусилка Карактеристики: “PROTECTOR motor” го заштитува моторот од навлегување на остатоци така да значително ја зголемува трајноста ■ Електроника за константна контрола на брзината при сите примени ■ Безбедносен спојка за заштита на корисникот од ефектот “Kickback” – заглавување на дискот и опасно нагло одскокнување на машината ■ Селектор за избор на брзина од 2800 до 11.000 врт/мин ■ Термална заштита од преоптеретеност за да спречи прегревање и оштетување на моторот ■ Line Lock Out функција за да спречи несакан старт по исклучување на машината ■ Мек старт за мазно стартување на моторот ■ Интегриран и иновативен “FIXTEC” систем за за слободна замена на брусниот диск ■ Антивибрациона странична рачка за помали вибрации ■

6WDQGDUGQD2SUHPD: Штитник за брзо дотерување без клуч, АВС странична рачка, FIXTEC завртка, навртка, 4 m кабел

HOBO 0R`QRVW 'LMDPHWDUQDGLVNRW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 1DYRMQDRVRYLQDWD 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV Тежина

1550 W 125 mm 2800 – 11.000 /min M 14 33 mm 2,6 kg

AGV 15-125 XC Реф. Бр. 4933428120 1550 W 125 mm брусилка Карактеристики: ■ “ PROTECTOR motor ” го заштитува моторот од навлегување на остатоци така да значително ја зголемува трајноста ■ Електроника за константна контрола на брзината при сите примени ■ Безбедносен спојка за заштита на корисникот од ефектот “Kickback” – заглавување на дискот и опасно нагло одскокнување на машината ■ Селектор за избор на брзина од 2800 до 11.000 врт/мин ■ Заштита од преоптеретеност за да го спречи оштетувањето на алатот ■ Line Lock Out функција за да спречи несакан старт по исклучување на машината ■ Мек старт за мазно стартување на моторот ■ Интегриран и иновативен “FIXTEC” систем за за слободна замена на брусниот диск ■ Антивибрациона странична рачка за помали вибрации 6WDQGDUGQD2SUHPD: Штитник за брзо дотерување без клуч, AVS странична рачка, FIXTEC завртка, навртка, 4 m кабел

HOBO 0R`QRVW 'LMDPHWDUQDGLVNRW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 1DYRMQDRVRYLQDWD 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV Тежина

1550 W 125 mm 11.000 /min M 14 33 mm 2,6 kg

AGV 15-150 XC Реф. Бр. 4933433250 1550 W 150 mm брусилка Карактеристики:

■ PROTECTOR motor” го штити моторот од остатоци со што издржливоста драматично

HOBO

се зголемува

■ Многу компактна и тенка конструкција за удобно ракување ■ Константната сила ја обезбедува електроника за оптимални перформанси на алатот ■ Безбедносна спојка за заштита на корисникот од одскокнување на машината при

забравување на каменот

■ Заштита на моторот од преоптоварување ■ Функција линиско забравување на прекинувачот да спречи несакано стартување на ■ ■ ■ ■

машината Електронски мек старт за мазно и лесно стартување Нова интегрирана и иновативна “FIXTEC” навртка за замена на каменот без клуч Издржлив штитник кој брзо и лесно се ослободува без алат Анти-Вибрациона странична рачка за помал замор

6WDQGDUGQD2SUHPD: Штитник за брзо дотерување, странична рачка, автобалансер, FIXTEC навртка, 4 m кабел

72

0R`QRVW 'LMDPHWDUQDGLVNRW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 1DYRMQDRVRYLQDWD 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV Тежина

1550 W 150 mm 9000 /min M 14 44 mm 2,6 kg


AG 13-125 X Реф. Бр. 4933407290 1250 W 125 mm брусилка Карактеристики: “PROTECTOR motor” – пресвлечени површини и намотки за тешки услови на работа /Heavy Duty/ со слој од епоксидна смола за зголемена трајност на алатот ■ FIXTEC за промена на дискот без клуч ■ Штитник кој брзо се ослободува без алат за лесно прилагодување ■

0R`QRVW 'LMDPHWDUQDGLVNRW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 1DYRMQDRVRYLQDWD 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV Тежина

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m кабел, штитник, странична рачка, FIXTEC навртка за прицврстување на дискот

1250 W 125 mm 11.000 /min M 14 33 mm 2,5 kg

AGV 12-125 XPD Реф. Бр. 4933433240 1200 W 125 mm брусилка Карактеристики: 1200 W 11.000 врт/мин “PROTECTOR motor” за извонредни перформанси на моторот и поголема трајност ■ Електронски мек старт со функција за несакан старт ■ Заштита од преоптеретеност за да го спречи оштетувањето на алатот ■ Безбедносен спојка за заштита на корисникот од ефектот “Kickback” – заглавување на дискот и опасно нагло одскокнување на машината ■ Интегриран и иновативен “FIXTEC” систем за за слободна замена на брусниоѕ диск ■ Антивибрациона странична рачка за помали вибрации ■ Лопатест прекинувач (за заклучување – Dead Man прекинувач) ■ Отпорен штитник за подобра заштита на корисникот кој лесно и брзо се подесува без клуч ■

HOBO

6WDQGDUGQD2SUHPD: Штитник кој брзо се ослободува, AVS странична рачка, подлошка, навртка, клуч, 4 m кабел

0R`QRVW 'LMDPHWDUQDGLVNRW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 1DYRMQDRVRYLQDWD 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV Тежина

1200 W 125 mm 11.000 /min M 14 33 mm 2,4 kg

AGV 12-125 X Реф. Бр. 4933428085 1200 W 125 mm брусилка Карактеристики: Нов моќен 1200 W мотор со 11.000 rpm “PROTECTOR motor”го штити моторот од остатоци со што изджливоста драматично се зголемува ■ Многу компактен и тенок дизајн за удобно ракување ■ Безбедносен спојка да го заштити корисникот и да го намали ефектот при блокирање на дискот ■ Заштита од прегревање ■ Забравување за заштита од повторно активирање кога ќе има прекин на струја ■ Мек старт ■ Нов интегриран и иновативен “FIXTEC” систем за промена на дисковите без клуч ■ Штитник кој брзо се ослободува без алат за лесно прилагодување ■ Анти-вибрациона странична рачка за помал замор на корисникот ■ ■

6WDQGDUGQD2SUHPD: Штитник кој брзо се ослободува, AVS странична рачка, подлошка, навртка, клуч, 4 m кабел

HOBO 0R`QRVW 'LMDPHWDUQDGLVNRW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 1DYRMQDRVRYLQDWD 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV Тежина

1200 W 125 mm 11.000 /min M 14 33 mm 2,4 kg

AG 12-125 X Реф. Бр. 4933428077 1200 W 125 mm брусилка Карактеристики: Нов моќтн 1200 W мотор со 11.000 rpm за за завршна изведување при heavy duty примена ■ “PROTECTOR motor”го штити моторот од остатоци со што изджливоста драматично се зголемува ■ Многу компактна и тенка конструкција за удобно ракување ■ Мек старт 0R`QRVW ■ Нов интегриран и иновативен “FIXTEC” систем за 'LMDPHWDUQDGLVNRW промена на дисковите без клуч ■ Штитник кој брзо се ослободува без алат за лесно %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG прилагодување 1DYRMQDRVRYLQDWD 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV Тежина 6WDQGDUGQD2SUHPD: Штитник кој брзо се ослободува, подлошка, навртка, клуч, 4 m кабел ■

HOBO 1200 W 125 mm 11.000 /min M 14 33 mm 2,3 kg

AG 12-115 X ■ Опремен како AG 12-125 X, но со 115 mm дијаметар на дискот Реф. Бр. № 4933428050

73


AG 11-125 X

Реф. Бр. 4933416140

1100 W 125 mm брусилка Карактеристики: Моќен 1100 watt мотор за најдобри перформанси Специјална обвивка од епоксидна смола која заштитува од оштетување на бакарните жици и обезбедува долго траење на моторот ■ L-Обликувани усисни вентили кои ги штитат внатрешните компоненти од влегување на остатоци и струготини 0R`QRVW 1100 W ■ Отпорен штитник кој се ослободува без алат за брзо и лесно прилагодување 'LMDPHWDUQDGLVNRW 125 mm ■ Странична рачка обложена на 3 позиции со гума %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 11.000 /min за заштита од вибрации и подобар фат M 14 ■ Heavy Duty 4 m кабел за најдобра заштита на работното место 1DYRMQDRVRYLQDWD ■ FIXTEC навртка за брза и лесна замена на дискот без алат 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV 28 mm Тежина 2,4 kg 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m кабел, штитник кој брзо се ослободува, странична мека рачка, FIXTEC навртка, навртка, клуч ■ ■

AG 9-125 XC

AG 11-125 2SUHPHQDLVWRNDNR AG 11-125 X, но без FIXTEC Реф. Бр. 4933416130 ■

AG 11-115 ■ Опремен како AG 11-125 X, но без FIXTEC и 115 mm 'LMDPHWDUQDGLVNRW Реф. Бр. 4933416120

Реф. Бр. 4933403200

Компактна 850 W 125 mm брусилка Карактеристики: “PROTECTOR motor” – пресвлечени површини и намотки за тешки услови на работа / Heavy Duty/ со слој од епоксидна смола за зголемена трајност на алатот ■ (OHNWURQLNDWD]DNRQVWDQWQDHQHUJLMDREH]EHGXYDNRQVWDQWQDEU]LQDSRGRSWRYDUXYDZH ■ 0HNVWDUW ■ =D^WLWDRGSUHRSWRYDUXYDZH ■ 2JUDQLaXYDZHQDEU]LQDWDSULSUD]HQRG 0R`QRVW 850 W ■ 5HOHMSRGQDSRQ 'LMDPHWDUQDGLVNRW 125 mm ■ FIXTEC за промена на дискот без клуч %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 10.000 /min 1DYRMQDRVRYLQDWD 33 mm 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV M 14 Тежина 1,8 kg 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHO^WLWQLNVWH]QDJODYDF IXTEC QDYUWND]DSULFYUVWXYDZHQDGLVNRWGRSROQLWHOQDUDaND ■

AG 8-125

AG 9-125 XE 2SUHPHQDLVWRNDNR AG 9-125 XC, QRVRSURPHQOLYDEU]LQD (2700 – 10.000 rpm) Реф. Бр. 4933403206

Реф. Бр. 4933403235

Компактна 750 W 125 mm брусилка Карактеристики: “PROTECTOR motor” – пресвлечени површини и намотки за тешки услови на работа /Heavy Duty/ со слој од епоксидна смола за зголемена трајност на алатот ■ Многу мал обем, лесен за комфорно користење ■ Отпорен штитник кој се ослободува без алат за брзо 0R`QRVW и лесно прилагодување ■ Мала висина на главата на преносникот за работа во 'LMDPHWDUQDGLVNRW ограничени области %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG ■ Ротација на главата за 90° 1DYRMQDRVRYLQDWD 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV Тежина 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHO^WLWQLNVWH]QDJODYDQDYUWND]DSULFYUVWXYDZHQDGLVNRWGRSROQLWHOQDUDaND ■

AGS 15-125 C

750 W 125 mm 10.000 /min 33 mm M 14 1,8 kg

AG 8-115 Иста како AG 8-125, но со 115 mm 'LMDPHWDUQDGLVNRW Реф. Бр. 4933403240

Реф. Бр. 4933407480

1500 W 125 mm брусилка / шмиргла Карактеристики: “PROTECTOR motor” – пресвлечени површини и намотки за тешки услови на работа /Heavy Duty/ со слој од епоксидна смола за зголемена трајност на алатот ■ 9RGHZHGRRSWLPDOQDEU]LQD]DEUXVHZHVRODPHOQLEUXVQLGLVNRYL ■ Константната сила ја обезбедува електроника со константната брзина под оптоварување ■ Мек стар ■ =D^WLWDQDPRWRURWRGSUHRSWRYDUXYDZH ■ /LQLVNLSUHNLQXYDaVRIXQNFLMD]D]DEUDYXYDZH ■ %U]RRVORERGXYDZHQD^WLWQLNRW ■

0R`QRVW 'LMDPHWDUQDGLVNRW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 1DYRMQDRVRYLQDWD 'ODERaLQDQDVHaHZHPDNV Тежина

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHO^WLWQLNVWUDQLaQDUDaNDVWH]QDJODYDQDYUWND]DSULFYUVWXYDZHQDGLVNRWNOXa]DQDYUWNLILOWHUVNDUH^HWND

74

750 W 125 mm 10.000 /min 33 mm M 14 1,8 kg


AS 12 E

Реф. Бр. 4933383940

1200 W шмиргла со електронски променлива брзина Карактеристики: 9LVRNYUWHCHQPRPHQWQDPRWRURWLLGHDOHQRSVHJQDEU]LQDWDQD^PLUJODZH (UJRQRPVNDNRQVWUXNFLMD]DGROJRWUDMQRYUHPHQDUDERWD 6HOHNWLUDZHQDSURPHQOLYDEU]LQD]DGRELYDZHQDLGHDOQDEU]LQDNDMVHNRMPDWHULMDO Заштита од прегревање Мек стар

■ ■ ■ ■ ■

0R`QRVW 'LMDPHWDUQDGLVNRW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 1DYRMQDRVRYLQDWD Тежина

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHO^WLWQLN]DUDNDVWUDQLaQDUDaNDSRGORCQDRGERMQDJXPD²SRGPHWDaQDYUWNDNOXa]DQDYUWNL

AP 12 E

1200 W 180 mm 1800 – 4800 /min M 14 2,5 kg

Реф. Бр. 4933383925

1200 W полирка со електронски променлива брзина Карактеристики: (UJRQRPVNDNRQVWUXNFLMD]DGROJRWUDMQRYUHPHQDUDERWD 3RVHEHQSUHQRVQLN]DYLVRNYUWHCHQPRPHQWQDRVRYLQDWDLLGHDOQD EU]LQDQDSROLUDZH ■ 6HOHNWLUDZHQDSURPHQOLYDEU]LQD]DGRELYDZHQDLGHDOQDEU]LQD ■ =D^WLWDRGSUHJUHYDZHQDPRWRURW ■ 2JUDQLaXYDZHQDEU]LQDWDSULSUD]HQRG ■ ■

6WDQGDUGQD2SUHPD: 6 m NDEHOVWUDQLaQDUDaNDSRGOR^ND]DSROLUDZH

0R`QRVW 'LMDPHWDUQDGLVNRW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 1DYRMQDRVRYLQDWD Тежина

1200 W 150 mm 900 – 2500 /min M 14 2,2 kg

75


DGL 34

Реф. Бр. 4933385110

Челна брусилка со голема брзина за 2-раце Карактеристики: 'ROJDRVRYLQD]DOHVHQSULVWDSYRQH]JRGQLPHVWD 3UHFL]QDPHQXYDaNDNXWLMD]DYLVRNDURWDFLMDLVR GYRMQRWUNDODaNROHCL^WHQDRVRYLQDWD ■ 7HCLQDVDPRkg ■ ■

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHO, SW 17 / SW 15, VWH]QDJODYD 6 mm

0R`QRVW 3ULIDW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 0DNVGLPHQ]LMDQDEUXVHQ NDPHQ SULPVHF

0DNVGLPHQ]LMDQDURWLUQR JORGDOR SULPVHF Тежина

500 W 6 mm 34.000 /min 40 mm 25 mm 1,8 kg

DGL 30 E Реф. Бр. 4933385120 Челна брусилка со променлива брзина за 2-раце Карактеристики: 'ROJDRVRYLQD]DOHVHQSULVWDSYRQH]JRGQLPHVWD 3UHFL]QDPHQXYDaNDNXWLMDVRGYRMQRWUNDODaNROHCL^WH QDRVRYLQDWD ■ 7HCLQDRGVDPR1,9 kg 0R`QRVW 3ULIDW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 0DNVGLPHQ]LMDQDEUXVHQ NDPHQ SULPVHF

0DNVGLPHQ]LMDQDURWLUQR JORGDOR SULPVHF Тежина 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHONOXa]DQDYUWNL SW 17 / SW 15, VWH]QDJODYD 6 mm ■ ■

DG 30 E

600 W 6 mm 10.000 – 30.000 /min 40 mm 20 mm 1,9 kg

Реф. Бр. 4933385100

Челна брусилка со променлива брзина за една рака Карактеристики: .UDWNDVRNRPSDNWQDNRQVWUXNFLMD]DOHVQRUDNXYDZH 0HWDOQDPHQXYDaNDNXWLMD]DSUHFL]QDURWDFLMD ”Ерго” прекинувач ,VWRSRJRGQD]DVWDWLaNDSULPHQDQDVWDWLY]D GXSaHZHLOLQDVLVWHPL]DVWUXJDZHVRSUHaQLN QDYUDWRWQDSUHQRVQLNRWRG 43 mm

■ ■ ■ ■

0R`QRVW 3ULIDW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 0DNVGLPHQ]LMDQDEUXVHQ NDPHQ SULPVHF

0DNVGLPHQ]LMDQDURWLUQR JORGDOR SULPVHF Тежина

500 W 6 mm 10.000 – 30.000 /min 40 mm 20 mm 1,3 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 mNDEHONOXa]DQDYUWNLSW 17 / SW 15, VWH]QDJODYD6 mm

DG 7 E

Артикул № 4933391200

Челна брусилка за две раце со една спора брзина Карактеристики: Електронска контрола на брзината Долга осовина за лесен пристап до незгодни места ■ Heavy Duty метални преносници ■ Ниска максимална брзина ■ ■

0R`QRVW 3ULIDW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 0DNVGLPHQ]LMDQDEUXVHQ NDPHQ Тежина

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 mNDEHONOXa]DQDYUWNLSW 17 / SW 15, VWH]QDJODYD6 mm

76

600 W 6 + 8 мм 3000 – 7000 /min 45 мм 1,5 кг


CHS 355

Реф. Бр. 4933411760

2300 Watt пила за одсекување Карактеристики: 2300 Watt мотор со 3800 врт/ за извонредно сечење Забравувач кој ја држи пилата затворена при транспорт (не е потребен ланец ) ■ Брзо ослободување за брзо прилагодување на аголот од –45° to +45° ■ Брзо ослободување на стегата за брза промена на работното парче ■ Забравување на осовината за брза и лесна промена на дискот ■ Лесена промена на четкиците преку надворешни врати ■ Интегриран метален фен за најдобра трајност ■ Одкована челична основа со појачување за заштита од деформации ■ ■

0R`QRVW 2300 W %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 3800 /min Дијаметар на абразивниот диск 355 mm Капацитет на сечење на Заоблен профил 125 mm, 100 mm Квадратен профил 115 mm, 80 mm Триаголен профил 230 x 70 mm, 100 x 80 mm L-форма 130 mm, 80 mm Тежина

18,0 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: Клуч, имбус клуч, 355 mm диск за сечење

S 2.5

Реф. Бр. 4933368530

Ножица за лим за сечење во челик до 2,5 mm Карактеристики: 3UHFL]QDPHQXYDaNDNXWLMDLSRYU^LQD]DVHaHZHVR aHWLULVWUDQLL]PHQOLYLVHaLYD ■ %H]EHGQRVHQ^WLWQLNLOHVQRUDNXYDZHVRWHQNRWR NX`L^WHQDPRWRURW ■

0R`QRVW 500 W .DSDFLWHWQDVHaHZHQDaHOLaQLSORaL GR 400 / 600 / 800 N/mm2 2,5 / 2,0 / 1,5 mm YRDOXPLQLXPGR 250 N/mm2 3,0 mm 0DNVEU]LQDQDVHaHZH 5 – 7 m/min 0LQLPDOHQUDGLXVQDVHaHZH 20 mm %URMQDXGDULSRGRSWRYDUXYDZH 1350 /min 7HCLQD 2,2 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHOaHWLULVWUDQLVHaLYD^WLWQLNPHUDaQDGHEHOLQDWDNOXa]DQDYUWNL

N2

Реф. Бр. 4933368520

Грицкалка за челик до 2 mm Карактеристики: 3UHFL]QDPHWDOQDPHQXYDaNDNXWLMD]DSUHFL]QLVHaHZD RVREHQRSULUDERWDVR^DEORQL ■ 3UDYHFRWQDUH]QLRWVNORSPRCHGDVHPHQXYDGR90° 0R`QRVW 500 W QDGYHWHVWUDQL .DSDFLWHWQDVHaHZHQDaHOLaQLSORaL ■ ALVWRVHaHZHEH]PHWDOQLVWUXJRWLQL GR 400 / 600 / 800 N/mm2 2,0 / 1,5 / 1,0 mm ■ 2GOLaQD]DUDERWDQD]DNULYHQLSRYU^LQL ■ ,VWRWDNDSRJRGQDL]DEUDQRYLGQLLWUDSH]RLGQL YRDOXPLQLXPGR 250 N/mm2 2,5 mm OLPRYLNRJDHRSUHPHQDVRVSHFLMDOQRVHaLYR 0DNVEU]LQDQDVHaHZH 1,3 m/min (SRPR^HQDODW 4932279498) 0LQLPDOHQUDGLXVQDVHaHZH 4 mm %URMQDXGDULSRGRSWRYDUXYDZH 1350 /rpm 7HCLQD 1,8 kg 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHOVWDQGDUGQRVHaLYRNOXa]DQDYUWNL ■

MCS 65

Реф. Бр. 4933393325

Метална циркуларна пила за суво сечење Карактеристики: 7HKQRORJLMDWDQDVXYRVHaHZHREH]EHGXYDEU]RaLVWRLEH]VWUXJRWLQLVHaHZHYRPHWDO 6HaHaHOLNQHU_RVXYDaNLaHOLNDOXPLQLXPL]ROLUDQSDQHOVRSHQD *ROHPDGODERaLQDQDVHaHZHRG65 mm ,]GUCOLY^WLWQLNQDVHaLYRWRVRLQWHJULUDQUH]HUYRDU 0R`QRVW ]DVWUXJRWLQL 'ODERaLQDQDVHaHZHSRGDJRORG ■ (NVNOX]LYQRUH]HQD^WLWQLNRW]DRVORERGXYDZHRG VWUXJRWLQLWH]DEU]RRWVWUDQXYDZHQDRWSDGRWLSURPHQDQDVHaLYRWR 'LPHQ]LLQDSLODWD ■ 0HNSULIDWLHUJRQRPVNLGL]DMQQDUDNRIDWRW]DNRPIRUQRUDNXYDZH 'LPHQ]LMDQDRVRYLQDWD ■ *ROHPDLVWDELOQDSRGQRCQDSORaD]DRGOLaQRYRGHZH %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG ■ 9RYOHaHQDSROXJD]DEU]RLHILNDVQRQDYOHJXYDZHSULVHaHZH Тежина ■ ■ ■ ■

1500 W 65 mm 203 mm (8˝) 15,87 mm (5⁄8˝) 4000 /min 5,7 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 1 x SLODVRNDUELGQL]DEL 42 ]DEDNXIHU

77


ОБРАБОТКА НА ДРВО


SSPE 1500 X Реф. Бр. 4933428900 900 1500 W SAWZALL® Повратна пила

HOBO OBO

Карактеристики: 1500 W MIlwaukee® мотор – највисока заштита од преоптеретеност во индустријата, заштитува од прегорување на моторот ■ Постојана моќна технологија – одржува постојана брзина под оптеретување за неспоредливи перформанси на сечење ■ Патентирана заштитна спојка – за продолжен век на траење на запчаниците и моторот со абсорбирање на високите ударни сили предизвикани од ненадејно заклучување на сечилото ■ Патентиран избалансиран механизам – рамномерно движење, најниски вибрации од сите повратните пили во индустријата ■ Прекинувач со контрола на променливата брзина – за максимална контрола на брзината ■

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m кабел, 1 SAWZALL® сечиво, дополнителна стега за сечиво без клуч, куфер

0R`QRVW AAHNRUSULSUD]HQRG AHNRUQDSLODWD Тежина

SSPE 1300 QX Реф. Бр. 652351 1300 W SAWZALL® Повратна пила со вртлива задна рачка Карактеристики: 5DaNDNRMDURWLUD]D360° ]DRSWLPDOHQNRPIRUQDNRULVQLNRW 1DMYLVRNLSHUIRUPDQVLQDVHaHZHVRNRPELQDFLMDQDPR`QLRWPRWRURG 1300 WLVR32 mmaHNRUQDSLODWD ■ 1HSUHNLQDWRSULODJRGOLYRRUELWDOQRGHMVWYR]D]JROHPHQLSHUIRUPDQVLQDUHCHZH ■ 6LVWHP]D]D^WLWDRGXGDUL]DEH]EHGQRUDERWHZHVSUHaXYDM`LJR]DJODYXYDZHWR QDVHaLYRWRSULUDERWD ■ 'ROJLWHSHULRGLQDUDERWHZHVHRYR]PRCHQLSUHNXSRJRQVRSURWLYWHJVRQLVNDYLEUDFLMD ■ 0QRJXQDPHQVNLSULIDWQDVHaLYRWR 0R`QRVW ■ QUIK-LOK]DEU]DSURPHQDQDR^WHWHQNDEHO AHNRUSULSUD]HQRG ■ FIXTECSULIDWQDVHaLYRWR ■ 3UHGVHOHNWLUDZHQDSURPHQOLYDWDEU]LQD AHNRUQDSLODWD Тежина 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHO, 1 сечило, NXIHU ■ ■

1300 W 0 – 3000 spm 32 mm 4,2 kg

SSPE 1300 SX Реф. Бр. 4933428520 1300 W SAWZALL® – прифаќа и 20 mm сечило Карактеристики: Систем за заштита на запчаниците – ги заштитува преносниците во случај на заглавување на сечилото при работа ■ 3DWHQWLUDQAVS$QWL9LEUDFLRQHQ6LVWHPREH]EHGXYDQHQDGPLQDWRQLVNRQLYRQD YLEUDFLL ■ .RQWLQXLUDQRGRWHUOLYRRUELWDOQRGHMVWYR]D]JROHPHQLSHUIRUPDQVL QDVHaHZHLGROJYHNQDVHaLORWR ■ 6SRQDVR]DYUWND]D20 mmLOL½˝SULIDWQDVHaLORWR ■ 3UHGVHOHNWLUDZHQDSURPHQOLYDWDEU]LQD 0R`QRVW ■ 6HaLORWRPRCHGDVH]DYUWL180°]DVHaHZHYRRJUDQLaHQLSURVWRUL AHNRUSULSUD]HQRG ■ (UJRQRPVNDLPHNDNRQVWUXNFLMDQDUDNRIDWRW ■ FIXTEC прифат за сечилво како и променлив кит за промена на AHNRUQDSLODWD сечиво со клуч Тежина 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m кабел, 1 SAWZALL® сечиво, дополнителна стега за сечиво со клуч, куфер ■

1300 W 0 – 2800 spm 32 mm 3,9 kg

SSD 1100 X Реф. Бр. 4933416710 1100 W SAWZALL® Повратна пила Карактеристики: Постојано движње FIXTEC прифат на сечивото Заштита на предниот дел од вода и на прстите за безбедна работа Комплетно електронски бран Прекинувач со контрола на променливата брзина Издржлив лизгачки механизам

■ ■ ■ ■ ■ ■

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHO, 1 сечило, NXIHU

80

0R`QRVW AHNRUSULSUD]HQRG AHNRUQDSLODWD Тежина

1100 W 0 – 2900 spm 28 mm 3,4 kg

1500 W 0 – 2800 spm 32 mm 4,45 kg


SCS 65 Q Реф. Бр. 638051 190 mm циркуларна пила (65 mm капацитет) Карактеристики: 1900 W PRWRUVRJROHPLUH]HUYLQDHQHUJLMD 3UYRNODVQLRWEDODQVLNRPIRUVHGROCDWQDSULODJRGOLYLRW ‘TILT-LOK’UDNRIDWVRPHNSULIDW ■ ,GHDOQRSR]LFLRQLUDQLSROXJL]DSRGHVXYDZDQDGODERaLQDWDLDJRORW QDVHaHZH ■ 'REUDYLGOLYRVWQDVHaLYRWRQDUDERWQDVHaHZH]DSRGREUHQD NRQWUROD 0R`QRVW ■ 0DVLYQDDOXPLQLXPVNDSRGQRCQDSORaD 'ODERaLQDQDVHaHZH90° / 45° ■ QUIK-LOK–SDWHQWLUDQVLVWHP]DEU]DSURPHQDQDNDEHORW 'LPHQ]LLQDSLODWDØ %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG Тежина 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m QUIK-LOK NDEHOSLODVR 20 NDUELGQL]DEDSDUDOHOHQJUDQLaQLNNOXa]DQDYUWNL ■ ■

1900 W 0 – 65 / 0 – 52 mm 190 / 30 mm 5800 /min 5,5 kg

CS 60 Реф. Бр. 4933419225 184 mm циркуларна пила (61 mm капацитет) Карактеристики: 1600 W моќност на моторот со 5800 врт/ за брзо сечење низ материјалите 0 – 56° капацитет на косина и 45° Брзо ослободување на забравувачот за брзо прилагодување на косина Голем капацитет на сечење од 61 mm Големи ергономични рачки и рачка за подобрена ергономија и контрола Долга страничен граничник за прави сечења и прецизно водење

■ ■ ■ ■ ■ ■

6WDQGDUGQD2SUHPD: Страничен граничник, торба, клуч за сечивото за пилата

0R`QRVW Излезна сила Максимална длабина на сечење 'LPHQ]LLQDSLODWDØ %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG Тежина

1600 W 765 65 W 61 mm 184 / 30 mm 5800 /min 4,8 kg

CS 55 Реф. Бр. 4933403635 165 mm циркуларна пила (56 mm капацитет) Карактеристики: &HQWDURWQDJUDYLWDFLMDHRSWLPDOQRNRQVWUXLUDQ]DQDMQLVNRWHCL^WH *ROHPDGODERaLQDQDVHaHZHRG56 mm (OHNWURQVNDPRWRUQDVRSLUDaNDVHaLYRWRQDSLODWD]DSLUDYRURN RGQHNRONXVHNXQGL ■ 2GOLaQRXVPHUXYDZHQDVWUXJRWLQDWDSRGDOHNXRGNRULVQLNRW ■ 6QDEGHQDVR4 mJXPHQNDEHO 0R`QRVW ■ (UJRQRPVNLPHNSULIDW]DNRPIRUQRNRULVWHZH ■ /HVHQSULVWDSGRNDUERQVNLWHaHWNL]DQDPDOXYDZHQD]DJXEHQRWR 'ODERaLQDQDVHaHZH90° / 45° YUHPHWRL]JROHPHQDSURGXNWLYQRVW 'LPHQ]LLQDSLODWDØ ■ =DEUDYXYDZHQDRVRYLQDWD]DEU]LSURPHQLQDVHaLYRWR %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG Тежина 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHOSLODVR 24 NDUELGQL]DEDSDUDOHOHQJUDQLaQLNNOXa]DQDYUWNL ■ ■ ■

1050 W 0 – 56 / 0 – 37 mm 165 / 30 mm 5100 /min 3,6 kg

JSPE 135 TX Реф. Бр. 4933381230 Heavy Duty убодна пила Карактеристики: 0DVLYQDLPR`QDXERGQDSLOD]DEU]RGHMVWYRQDVHaHZHYRGUYRDOXPLQLXPaHOLNLOLNHUDPLND 2GOLaHQVRRGQRVVLODWHCLQD–VLOQD750 WVRWHCLQDRGVDPR2,5 kg LEDVYHWLOND]DRGOLaQDRVYHWOHQRVWQD]RQDWDQDVHaHZH 0R`QRVW 750 W 0DOLYLEUDFLLLJODWNRUDERWHZHSRUDGLSULPHQDWDQD DQWLYLEUDFLRQDWDWHKQRORJLMDLPHNLRWSULIDW 'ODERaLQDQDVHaHZH 135 / 30 / 10 mm ■ 3DWHQWLUDQFIXTECVLVWHP]DEU]DSURPHQDQDVHaLYRWREH]NOXaL GUYRDOXPLQLXPaHOLN SRGHVXYDZHQDNRVLQDWDVRJUDQLaQLNQD0°L45° $JROQDVHaHZHGR 45° ■ (OHNWURQVNRSUHGVHOHNWLUDZHQDSURPHQOLYDWDEU]LQD PHNVWDUWLNRQVWDQWQDEU]LQDSRGRSWRYDUXYDZH AHNRUSULSUD]HQRG 800 – 3000 spm ■ AHWLULVWHSHQRNOLSQRGHMVWYR]DSREU]RVHaHZH AHNRUQDSLODWD 26 mm ■ Прилагодлив одстранувач на прав кон напред и назад Тежина 2,5 kg 6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHO 5 SLOLXUHGSURWLYUDVFHSXYDZHOL]JDaNDSDSXaD^WLWQLN]DSUD^LQDNXIHUDSVRUSFLRQHQDGDSWHU ■ ■ ■ ■

81


FSPE 110 X Реф. Бр. 4933357990 Heavy Duty убодна пила Карактеристики: 0DVLYQDLPR`QDXERGQDSLOD]DEU]RGHMVWYRQDVHaHZHYRGUYRDOXPLQLXPaHOLNLOLNHUDPLND 0DOLYLEUDFLLLJODWNRUDERWHZHSRUDGLSULPHQDWDQDDQWLYLEUDFLRQDWDWHKQRORJLMDLPHNLRWSULIDW 3DWHQWLUDQFIXTECVLVWHP]DEU]DSURPHQDQDVHaLYRWREH] NOXaLSRGHVXYDZHQDNRVLQDWDVRJUDQLaQLNQD0°L45° 0R`QRVW 730 W ■ (OHNWURQVNRSUHGVHOHNWLUDZHQDSURPHQOLYDWDEU]LQD 'ODERaLQDQDVHaHZH 120 / 30 / 10 mm PHNVWDUWLNRQVWDQWQDEU]LQDSRGRSWRYDUXYDZH GUYRDOXPLQLXPaHOLN ■ &YUVWDDOXPLQLXPVNDSRGQRCQDSORaD]DSUHFL]QRUDERWHZH $JROQDVHaHZHGR 45° ■ AHWLULVWHSHQRNOLSQRGHMVWYR]DSREU]RVHaHZH AHNRUSULSUD]HQRG 500 – 3000 spm ■ Прилагодлив одстранувач на прав кон напред и назад AHNRUQDSLODWD 26 mm ■ Мали вибрации и тивко работење благодарение на анти Тежина 2,5 kg вибрационата технологија

■ ■ ■

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHO 5 VHaLYDXUHGSURWLYUDVFHSXYDZHOL]JDaNDSDSXaD^WLWQLN]DSUD^LQDNXIHUDSVRUSFLRQHQDGDSWHU

BS 100 LE Реф. Бр. 4933385150 4˝ (100 mm) лентеста шмиргла Карактеристики: %UXVQDSRYU^LQDRG100 x 160 mm]DEU]RJODWNREUXVHZH 3UHGVHOHNWLUDZHQDSURPHQOLYDWDEU]LQDQDOHQWDWD]D PQRJXVWUDQDSULPHQD ■ ,QWHJULUDQRRWVWUDQXYDZHQDSUD^LQDWDVRWXUELQD LNHVD]DSUD^LQD]DUDERWHZHEH]SUD^LQDLSRPDOR DEHZHQDOHQWDWD]DEUXVHZH ■ /HVQDSURPHQDQDOHQWDWD]DEUXVHZH ■ 2YR]PRCHQRVWDWLaNRUDERWHZH

■ ■

0R`QRVW 'ROCLQDQDOHQWDWD >LURaLQDQDOHQWDWD %UXVQDSRYU^LQD %U]LQDQDOHQWDWD Тежина

1150 W 620 mm 100 mm 100 x 160 mm 230 – 400 m/min 5,3 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHONHVD]DSUD^LQDOHQWD]DEUXVHZH

HBSE 75 S Реф. Бр. 4933385135 3˝ (75 mm) лентеста шмиргла Карактеристики: 3UHGVHOHNWLUDZHQDSURPHQOLYDWDEU]LQDQDOHQWDWD]D RSWLPDOQLUH]XOWDWLLSRPDORDEHZHQDOHQWDWD ■ 3RJRQVNLYDTDNVREH]EHGQRVQRNYDaLOR ■ ,QWHJULUDQRRWVWUDQXYDZHQDSUD^LQDWDVRWXUELQDL NHVD]DSUD^LQD ■ /HVQDSURPHQDQDOHQWDWD]DEUXVHZH ■ *DUQLWXUD]DPRQWLUDZHQDSRVWRTH]DVWDWLaNRUDERWHZH ■

0R`QRVW 'ROCLQDQDOHQWDWD >LURaLQDQDOHQWDWD %UXVQDSRYU^LQD %U]LQDQDOHQWDWD Тежина

1010 W 533 mm 75 mm 75 x 130 mm 200 – 380 m/min 3,8 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHONHVD]DSUD^LQDOHQWD]DEUXVHZH*DUQLWXUD]DPRQWLUDZHQDSRVWRTH

ROS 150 E Реф. Бр. 4933383640 6˝ (150 mm) ексцентрична ротациона брусилка Карактеристики: 1DVHNRL5500 /min EURMQDYUWHCLYRPLQXWD GLVNRWRVFLOLUDYRSUHaQLNRG7 mm ■ 3RJRGHQ]DVWDQGDUGQLEUXVQLPDWHULMDOLVR6RWYRUL ■

0R`QRVW %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG 3UHaQLNQDRVFLODFLMD 3UHaQLNQDEUXVQLRWGLVN %URMQDRVFLODFLL Тежина

450 W 4000 – 5500 /min 7 mm 150 mm 8000 – 11.000 /min 2,5 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHONHVD]DSUD^LQDSULNOXaRN]DFUHYR]DYVLVXYDZHGRSROQLWHOQDUDaNDEUXVHQGLVN

82

ROS 150 E/K ■ ,VWRNDNR ROS 150 E, VDPRYRNXIHU Реф. Бр. 4933383650


PRS 125 E Реф. Бр. 4933391190 5˝ (125 mm) ексцентрична ротациона брусилка Карактеристики: ,GHDOQD]DILQR]DYU^XYDZHLEU]RRWVWUDQXYDZH QDRWSDGQLRWPDWHULMDOQDUDPQLNDNRLQD]DNULYHQL SRYU^LQL ■ 2GOLaQRRWVWUDQXYDZHQDSUD^LQDWDSUHNXRVQRYDWD NDNRLRGVWUDQD ■ 3URHPQOLYDEU]LQD]DSULODJRGXYDZHQDUD]OLaQL SRYU^LQL ■

0R`QRVW %URMQDRVFLODFLL 3UHaQLNQDRVFLODFLMD 3UHaQLNQDGLVNRWØ Тежина

200 W 14.000 – 26.000 /min 2,0 mm Ø 125 mm 1,3 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHOVHWRGEUXVQLKDUWLLNHVD]DSUD^LQD

POS 13 Реф. Бр. 4933391175 ⁄3˝ Осцилаторна брусилка

1

Карактеристики: ■ 2VFLODWRUQRGYLCHZH2 mmLGHDOQD]DILQREUXVHZHLUDERWHZHEOLVNXGRUDERYL ■ ,QWHJULUDQRRWVWUDQXYDZHQDSUD^LQDWDYRNHVDWD]DSUD^LQD ■ DUOVLVWHP]DSULFYUVWXYDZHQDVLWHYLGRYLEUXVQLKDUWLL Velcro®L^WLSDONL

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHOVHWRGEUXVQLKDUWLLNHVD]DSUD^LQD

0R`QRVW %URMQDRVFLODFLL 3UHaQLNQDRVFLODFLMD 'LPHQ]LLQDSORaDWD 'LPHQ]LLQDEUXVQDKDUWLMD Velcro® 'LPHQ]LLQDEUXVQDKDUWLMD ^WLSDONL

Тежина

200 W 26.000 /min 2,0 mm 80 x 130 mm 80 x 133 mm 80 x 166 mm 1,3 kg

PDS 13 ■ Расположив и како делта шмиргла со големина на шмиргла од 100 x 147 mm Реф. Бр. 4933391185

PJ 710 Реф. Бр. 4933378875 Бисквит глодалка Карактеристики: -DNDNRQVWUXNFLMD =DEUDYXYDZHQDRVRYLQDWD]DOHVQDSURPHQDQDVHaLYRWR .RSaHVRSR]LFLLQDELUDZH]DSRGHVXYDZHQDGODERaLQDWDQDJORGDZH ERGOSUHNLQXYDa 3R]LFLRQLUDZHQDPHUDaRWQDGODERaLQDWD 0R`QRVW *ORGDORVR6]DED 'ODERaLQDQDUHCHZHPDNV 3URPHQOLYRSUHFL]QRSRGHVXYDZHQDDJRORWVR 3SR]LFLLQDELUDZHQDDJRORW (22,5°, 45°, 67,5°) %URMQDYUWHCLSULSUD]HQRG ■ Јасно обележување на референтните точки и скалите *ORGDOR ■ 9RGLONLYRGYHNRORQL Тежина ■ $QWLOL]JDaNLJXPHQLSRGOR^NLYRSRGQRCQDWDSORaD ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

710 W 19 mm 10.000 /min 100 mm 2,9 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD: 4 m NDEHOKDUWLHQDNHVD]DSUD^LQDNOXaXVPHUXYDaQDVWUXJRWLQLWHJORGDORVR 6 ]DELNXIHU

83


MS 216 SB Реф. Бр. 4933419300 216 mm Ултра компактна потезна пила Карактеристики: 1800 Watt мотор – со доволно сила за високи перформанси на сечење во тврда дрвена градба ■ Двојни вертикални челични шини со две линеарни лежишта произведуваат дејство на нежно лизгање ■ Заклучување на шината – главата на пилата се заклучува назад автоматски ■ Прилагодлив ласер – му овозможува на корисникот да ја центрира линијата на сечење и сечивото ■ Челична плоча со однапред подесени агли овозможува прецизно повторување на сечењата ■ Лостот за заклучување/рачка над лајсната – му овозможува на корисникот да ги повторува сечењата удобно и без замор ■ Систем за ослободување на потезот – за брза и нежна промена на правецот на сечење ■ Интегрирано LED работно светло – за подобра видливост на работното парче и линијата на сечење ■ Вретенасто заклучување – за брзо и лесно менување на лентата ■ Компактна база ■ 48°/–2° капацитет на закосување ■

0R`QRVW Лист за пила Ø Закосување (степени) лево Закосување (степени) десно Сечење под агол десно (степени) Сечење под агол лево (степени) M 90° x 90° mm max. H x W M 90° x 45° mm max. H x W B 45° x 90° mm max. H x W B 45° x 45° mm max. H x W Тежина

1800 W 216 x 30 mm 48° –2° 50° 50° 270 x 60 mm 270 x 48 mm 190 x 60 mm 190 x 48 mm 14,5 kg

HOBO

14,5 kg ТЕЖИНА Мала тежина за лесно транспортирање

СВЕТЛО И ЛАСЕР Точна видливост на линијата на сечење

1800W МОТОР Висока моќност за оптимални перформанси на сечење

КАПАЦИТЕТ -50° капацитет лево и десно. 48° и -2° капацитет на закосување

ВИСОКА ЛИЗГАЧКА ОГРАДА Максимална подршка

ЧЕЛИЧНА МАСИВНА ПЛОЧА Прецизни сечења кои се повторуваат

6WDQGDUGQD2SUHPD: Листови за сечење со 48 заба, клуч за сечивото, ласер, LED светло, стега, кеса за прав

Кит за одведување на прав за MS 216 SB Реф. Бр. 4932430005 Содржина: 2 x MS 216 SB приклучока за прав 5 x Конектор за црево Ø 32 mm 2 x Ø 32 mm црево 1 x Y конектор 1 x Конектор за црево Ø 36 mm

■ ■ ■ ■ ■

84


MS 305 DB Реф. Бр. 4933411550 12˝ (305 mm) пила со двоен закосен лизгач Карактеристики: Пила со двоен закосен лизгач за косо и прецизно сечење при секаков агол Дигитално читање на аголот – обезбедува повторена точност до 0,1° 1800 Watt мотор со директно покренување со константна технологија на моќност – обезбедува зголемена моќност со константна брзина под товар. Ова осигурува брзо, чисто сечење дури и во материјали од цврсто дрво ■ Капацитет на закосеност 55° на лево и 60° на десно – за максимална многустраност. Закосеност на леви и десно: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60° ■ Дизајн со двоен зглоб – закосување – за да се сврти, закоси пилата лево и десно ■ 0° – 48° со агол на поставување L & R при: 0R`QRVW 1800 W 0°, 22,5, 33,85°, 45°, 48° Број на вртежи при празен од 3200 /min ■ Брзо и прецизно прилагодување на закосувањето – со единствена единечна полуга за подесување Кабел 3m Тежина 29,5 kg 6WDQGDUGQD2SUHPD: ■ ■ ■

Стега за работниот дел, кеса за прашина, сечиво на пилата (60 заба), вакумски адаптер Ø 35 / 58 mm, клуч, прирачник, 3 m кабел

MSL 3000 Реф. Бр. 4933411565 Универзална маса за потезна пила Карактеристики: Се продолжува до 3 m – овозможува лесно сечење на големи работни парчиња со Milwaukee зглобната пила со двојна закосеност MS 305 DB ■ Свиткување до 1200 mm – благодарение на ногарките на склопување и компактниот дизајн ■ Со помош на подесувањето на висината – обезбедува зголемена стабилност на нерамни подлоги ■ Лесна конструкција и сет од тркала – обезбедува преносливост на работната локација ■ Комфорна работна висина – 81 cm гарантира безбедна, прецизна и комфорна работна висина ■ Heavy Duty – носи до 250 kg Висина 810 mm ■ Целосно прилагодливи држачи на работното парче – 1100 mm обезбедува потпора за големи должини на материјалите – Должина на основата единечно подесување на копчето (крушката на рачката) Се продолжува до 3000 mm ■ Брзо монтирање – се поставува за неколку секунди Се свиткува (преклопува) 1200 mm ■ Потпорни лизгачи – за ефикасна потпора на материјалот Сила на носивост 250 kg Тежина 23 kg ■

MSUV 275 Реф. Бр. 4933419550 Мобилна маса за потезна пила Карактеристики: Дизајниран за склопување нагоре за полесно складирање во продавници, гаражи Подобрено подесување со лесно поместување ногарките се забравуваат и склопуваат 2750 mm капацитет на материјалот 180 kg максимална оптеретеност Универзални држачи за пила – компатибилни со најпознатите брендови Нелизгачка гумена папуча Брзи за ослободување продолжени брави Висина 850 mm Подобрена втора брава Должина на основата 1170 mm Интегрирани потпорни лизгачи Се продолжува до 2750 mm Се свиткува (преклопува) 1340 mm Сила на носивост 180 kg Тежина 26 kg

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MSL 1000

Реф. Бр. 4933428970

Маса за потезна пила Карактеристики: Лесен алуминиум за полесен транспорт 1,2 m должина, ќе одговара во повеќето мали комбиња и возила Секоја страна се продолжува – 2,4 m Косачи кои брзо се ослободуваат Дотерување на ногата во една точка за нивелирање на нерамнини Високо прилагодлива должина Ќе носи до 180 kg Компактен дизајн на склопување Должина на основата Се продолжува до Тежина

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

1200 mm 2400 mm 16,6 kg

85


AS 250 ECP Реф. Бр. 4933416050 25 l правосмукалка Карактеристики: Компактен 25 литри резервоар Проток 3600 литри/rpm. со 190 mbar притисок на всисување Идеален за употреба на градилиште Утикач со автоматски прекинувач кога се користи приклучен со електричните алати 0R`QRVWPDNV 3URWRNQDYR]GXK 0DNVSRWSULWLVRN Тежина

■ ■ ■ ■

1400 W 3600 l/min 190 mbar 5,7 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD:

Кит за чистење под

AS 300 ELCP

L-КЛАСА

Реф. Бр. 4933416060

30 l L-Класа правосмукалка Карактеристики: Полукомпактен 30 литарски резервоар за употреба во фабрика / работилница Проток 3700 литри/rpm. со 250 mbar притисок и автоматски прекинувач кога се користи приклучен со електрични алати ■ Лесен за чистење PET филтер ■ Супер тивка турбина за помала бучавост ■ Анти-статик пакување за заштита од шок 0R`QRVWPDNV предизвикан од статички електрицитет ■ Прашина класа L. 3URWRNQDYR]GXK 3 Стандард MAK-вредност > 1 mg/m 0DNVSRWSULWLVRN Тежина ■ ■

1500 W 3700 l/min 250 mbar 10,0 kg

6WDQGDUGQD2SUHPD:

Кит за чистење под

AS 500 ELCP

L-КЛАСА

Реф. Бр. 4933416070

50 l L-Класа правосмукалка Карактеристики: Голем 50 литри резервоар идеален за употреба во работилници Проток 3700 литри/rpm. со 250 mbar притисок на всисување Утикач со автоматски прекинувач кога се користи приклучен со електричните алати Лесен за чистење PET филтер Тивка турбина со мала бука Анти-статик пакување за заштита од шок 0R`QRVWPDNV 1500 W предизвикан од статички електрицитет ■ Прашина класа L. 3URWRNQDYR]GXK 3700 l/min Стандард MAK-вредност > 1 mg/m3 0DNVSRWSULWLVRN 250 mbar Тежина 11,0 kg ■ ■ ■ ■ ■ ■

6WDQGDUGQD2SUHPD:

Кит за чистење под

AS 300 ELAC

L-КЛАСА

Реф. Бр. 4933428455

30 l L-Класа правосмукалка Карактеристики: Полу компактен 30 литарски резервоар за користење во работилница Проток 3800 лит./мин. со 250 mbar притисок и автоматски прекинувач кога се користи со електричен алат ■ Филтер PET што лесно се чисти ■ Извонредно тивка турбина ■ Антистатички пакет за заштита од шок 0R`QRVWPDNV предизвикан од статички електрицитет ■ Прашина класа L. 3URWRNQDYR]GXK 3 Стандард MAK-factor > 0,1 mg/m 0DNVSRWSULWLVRN ■ Автоматски ситем за чистење на филтерот Тежина ■ ■

6WDQGDUGQD2SUHPD:

Кит за чистење под

86

HOBO 1500 W 3800 l/min 250 mbar 12,0 kg


AS 300 EMAC

M-КЛАСА

Реф. Бр. 4933416080

30 l M-Класа правосмукалка Карактеристики: Мек старт поради прецизност Двоен систем на филтер Долготраен филтер кој се мие Анти-статик пакување за заштита од шок предизвикан од статички електрицитет Утикач со автоматски прекинувач кога се користи приклучен со електричните алати Систем за автоматско чистење на филтерот Прашина класа M. 0R`QRVWPDNV 1500 W Стандард MAK-вредност > 0,1 mg/m3: 3URWRNQDYR]GXK 3800 l/min минерален прав, Прав од дрво (даб, бука) 0DNVSRWSULWLVRN 250 mbar Тежина 10,0 kg

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6WDQGDUGQD2SUHPD:

Кит за чистење под

87


Ножици за лим

HOBO

®

MIlwaukee ножици се изработени со искована глава за сечење и максимална издржливост, машински обработени челични листови за прецизно сечење. Карактеристики: ■ Забравување со една рака за лесно користење/брзо отворање и затворање ■ Рамна конструкција на завртките, нема да се закачуваат за материјалот ■ Сечива од искован легиран челик за максимална моќност на алатот

Реф. Бр.

Правец на сечење

48224030 48224020 48224010

Права Десна Лева

Капацитет на сечење ■ Квалитетно хромирани сечива ја Вкупна Должина Железо / Алуминиум / Челик кој не рѓосува Тежина зголемуваат трајноста на алатот со должина на ивица дебелина на бакар дебелина намалување на корозијата 260 mm 31 mm 1,0 mm 0,6 mm 430 g 260 mm 31 mm 1,0 mm 0,6 mm 430 g 260 mm 31 mm 1,0 mm 0,6 mm 430 g

Клешти за тешки услови на работа

HOBO

MIlwaukee® Lineman’s клешти со специфична конструкција и четири функции (симнување шпон од ивици на цевка, сечење жици, влечење клинци, клешта) кои им овозможува на професионалците да носат помалку алат а да завршат повеќе. Карактеристики: Долги рачки за подобра моќност Ласерски зацврстени издржливи ивици за сечење Направени од Хром-Ванадиум челик Ребра за развртување на цевки

■ ■ ■ ■

Капацитет на сечење Средна / тврда жица Ø 3,0 mm

Реф. Бр. 48223309

Мека жица Ø 4,6 mm

Вкупна Развртување должина Тежина на цевка Ø 250 mm

500 г

25 mm

Папагал клешта

HOBO

®

The MIlwaukee папагал клештите со брзо прилагодување се единствени од тој вид на пазарот со истакнати челични рачки за да ги измазни грубите ивици на металната цевка и конструкција од ковано железо за максимална издржливост на алатот. Карактеристики: ■ Копче за дотерување со една рака за брзо и цврсто стегање ■ Фина скала за дотерување на позицијата за прецизно стегање ■ Ласерско назабување за издржливост и цврстина

Реф. Бр.

Вкупна должина A

48223108 200 mm 48223110 250 mm 48223112 300 mm

8 Инчи 10 Инчи 12 Инчи

РазРаботен капацитет Глава за вртување Големина Туби / со рачки на навртка цевки Ø Тежина развртување (преку рамнини) Ø цевки Ø 30 mm 32 mm 270 g 38 mm 25 mm 36 mm 42 mm 450 g 51 mm 25 mm 50 mm 60 mm 800 g 70 mm 25 mm

Клешти со дијагонално сечење

HOBO

MIlwaukee® Клештите за дијаконално сечење ги карактеризира дизајн со висока полуга за максимална моќ на сечење и голема прецизност. Карактеристики: ■ Еднакво избрусени врови за заштита на резните ивици ■ Ласерски калените резни ивици сечат жица, завртки, шрафови и клинци ■ Конструкција со големи рачки за високи перформанси и голема моќ на сечење Капацитет на сечење Реф. Бр. 48224106 48224107

88

Вкупна должина A 160 mm 180 mm

Средна / Тврда жица Ø 2,5 mm 3,0 mm

Должина Мека жица Ø на челуста 4,0 mm 4,0 mm

22 mm 26 mm

Тежина 230 g 290 g

Мазна конструкција на главата за симнување шпон од ивиците на цевките со пречник од 12 mm до 25 mm ■ Заштитени од корозија


Скалпер

Реф. Бр. 48221901

Карактеристики: Отворање на сечивото со една рака: Корисникот може брзо да го отвори сечивото со една рака и лесно да го активира ■ Интегриран држач: Му дозволува на корисникот да сече без излагање на сечивото ■ Промена на сечивото без алат: Помалку време за замена на сечивото ■ Соголување на жица: Го елиминира времето за барање на друг алат ■ Теник дизајн: Лесен за скалдирање во торбата ■ Клип за каиш: За лесно складирање ■

Рачна пила

Реф. Бр. 48220304

Карактеристики: Изведена за дупки: Му дозволува на корисникот брзо проширување на дупката или рамните груби ивици ■ Гумена обвивка: Ја зголемува удобноста и го намалува лизгањето на раката ■ 150 mm сечило за гипс картон: Извонредно јако сечиво отпорно за сечење со нурнување ■ Обложено за заштита од корозија ■

Скалпер со лизгачко сечиво

Реф. Бр. 48221910

Карактеристики: Активирање на сечивото со страничен лизгач: Го намалува ризикот за случајно активирање на сечивото ■ Соголувач на жица: Го елиминира времето за барање на друг алат ■ Промена на сечивото без алат: заштедува време при промена на сечиво ■ Складирање на сечива: Магнетски држач за 5 сечива ■ Heavy Duty: ■ Целосно од метал со гумена лајсна за зголемена удибност и намалено лизгање на раката ■

89


Сечиво за уривање дрво и спојки импрегнирано дрво

За брзо убодно сечење и примена во ограничени области. Го заштитува забот при удар на клинец за поголема трајност и издржливост. ■ Цврст: Екстра дебело тело 1,60 mm за максимална робусност и трајност, идеален за дрво со клинци и завртки ■ Брз: Агресивната геометрија на забите 5 Tpi отстранува повеќе материјал за побрзо сечење. ■ Коса форма: Извонреден за убодно сечење и достигнување на ограничени места. ■ Отпорен на кршење: Би-метална конструкција му дозволува на сечивото да се навали и да биде флексибилно

без да се искрши.

Heavy Duty сечила за метал

■ Робусно тело со дебелина 1,06 mm. ■ Отпорни на кршење: Би-Металното тело на сечилото ќе се наведне и свитка но нема да се скрши. ■ Факелот: – Робусно сечило со дебелина 1,06 mm за прецизни сечења во метални лимови и цевки.

– 25 mm висина на сечило за подобрена стабилност и минимум вибрации.

Extra Heavy Duty сечила за метал и рушење

■ Екстра дебело тело 1,60 mm на сечилото. ■ Би-Метална конструкција: Одлични перформанси и животен век на сечивото. ■ Геометрија на забите: Агресивна зајакната конструкција на врвот на забот и подеднаквата длабочина на жлебот

овозможува да се одстрани повеќе материјал по удар за побрзо сечење. ■ Форма на сечилото: Закосена – Закосената форма го прави сечилото идеално за сечење со заривање.

Повеќето прилагоден за сечење на метал и за апликации при уривање (дрво со клинци).

HACKZALL L Сечило ■ Посебни сечила за HACKZALLs кои даваат

35 % повеќе сечења по полнење ■ Реф. Бр. 49220220


Високи Перформанси Bi-Metal Cobalt крунска пила за дупки

Процес на ЛАДНО Калење 87 % Тврд Метал

87 % Тврд Метал

Стандардно третирање со топлина

97 % Тврд Метал

Пресвлечени површини

ЛАДНО Калење

Потврд метал = 50 % подолго траење Ice Hardened™ Крунска Пили

Ice Hardened™ Крунски Пили Брзински Перформанси

150

ПОВЕЌЕ ДУПКИ

100 50 0

Конкурент A

Конкурент B

(1–1⁄8˝ крунска пила низ лесни челици)

200

Просечен број на сечења по час

(1–1⁄8˝ крунска пила низ лесни челици)

Просечен број на сечење на дупки

Извонредни Перформанси

300 225

СЕЧЕ ПОБРЗО

150 75 0

Конкурент C Ice Hardened™

Конкурент A

До 50% подолго траење од конкуренцијата

8 пар. Сет крунски пили Ø 19, 22, 25, 29, 38 mm Реф. Бр.: 49224005

14 пар. Сет крунски пили

Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm Реф. Бр.: 49224152

Конкурент B

Конкурент C Ice Hardened™

До 2 x Побрзо сечење од конкуренцијата

17 пар. Сет крунски пили

Ø 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm Реф. Бр.: 49224102


www.milwaukeetool.eu MILWAUKEE електрични алати Увозник и сервисер: ЕУРОИМПЕКС Трета Македонска бригада 72 1000 Скопје, Македонија Тел: + 389 (0) 2 3111 000, 3112 000 Факс: + 389 (0) 2 3113 666 E-Mail: robert@euroimpex.com.mk

9RLQWHUHVQDSRVWRMDQLRWUD]YRMJR]DGUCXYDPHSUDYRWRGDJLPHQXYDPH VSHFLILNDFLLWHEH]SUHWKRGQRL]YHVWXYDZH (4939593818) – 07/12 – Copyright 2012 – Milwaukee Electric Tool

Enduser 2012-13_Macedonia End  
Enduser 2012-13_Macedonia End  
Advertisement