Militaire Courant

Utrecht, NL

Militair nieuws voor een breed publiek. De Militaire Courant speelt in op de groeiende interesse in het thema ‘vrede en veiligheid’. In de krant besteden we aandacht aan verschillende aspecten van militair nieuws. Actuele missies, jongeren en defensie, technische innovaties, krijgshistorie, werving van personeel, internationale verhoudingen en militaire boeken. Bijzondere aandacht hebben we voor veteranen, van jong tot oud. Wij willen een bijdrage leveren aan het vergroten van de waardering voor deze groep.

http://www.militairecourant.nl

Publications