Page 1

ÓÅã÷ñïíç Åëë°íéê§ Æùãñáöéê§  ¯ ¥ ¥ ©  Þ  ‡ › « Þ  † Ÿ ° Ü ¤ ¡


Αγ α π η τ έ Αν α γ ν ώ σ τ η Το λεύκωμα αυτό απαρτίζεται από ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ του 20ού αιώνα. Θα σας προτείναμε λοιπόν, αρχικά, να εστιάσετε στην χρόνια συνεισφορά τους στα εικαστικά δρώμενα της Ελλάδος. Μία συνεισφορά που έχει, από πλευράς τους, την ανάλογη αξιοπρέπεια, συνέπεια και επιμονή. Βέβαια το γεγονός, πως η πλειονότητα τους, βρίσκεται στην κορυφή της αναγνωρισιμότητας δεν είναι δυνατόν να περάσει απαρατήρητο... Σκοπός μας όμως παραμένει να σταθούμε στο έργο τους, και όχι στο πρόσωπό τους. Ή αν θέλετε ας αντιμετωπίσουμε την αναγνωρισιμότητα, ως προσφορά στον χώρο της τέχνης, δηλαδή σαν εκείνη την ιδιαίτερη οπτική γωνία που κατά καιρούς φέρει ο ίδιος ο καλλιτέχνης, αυτή την ματιά η οποία ενίοτε τον διαφοροποιεί συγκριτικά από κάποιον άλλο... ...Την έκφραση του ίδιου του ψυχισμού του σε συγκεκριμένες εποχές, υπό το πρίσμα της μη αναστρέψιμης πραγματικότητας. Αν τώρα αντιμετωπίσουμε, αυτό το λεύκωμα, σαν οδηγό -όπως και κάθε άλλος οδηγός στο πέρασμα του χρόνου- ίσως κριθεί ανεπαρκής. Έτσι αποφασίσαμε να το ονομάσουμε απλά ένα ταξίδι. Και για να είναι ένα ταξίδι πετυχημένο πρέπει να πληροί τρεις, τουλάχιστον, απαραίτητες προϋποθέσεις. Αρχικά πρέπει να υπάρξει μια αφετηρία... στην δική μας περίπτωση είναι οι ζωγράφοι... Στη συνέχεια το ‘μέσον’, η ζωγραφική, δηλαδή το περιεχόμενο αυτού του λευκώματος... και τέλος ο προορισμός… το συναίσθημα σας. Στο ταξίδι όμως αυτό, επιδίωξή μας ως καλοί οικοδεσπότες,είναι να αισθανθείτε όμορφα και αυτό θα προσπαθήσουμε να το πετύχουμε μέσα από τις σελίδες που ακολουθούν, στοχεύοντας στη πορεία και στο έργο του κάθε καλλιτέχνη. Ευελπιστούμε έτσι να αναπτυχθεί ένας διάλογος ανάμεσα στο έργο και στον θεατή. Πρόθεσή μας επίσης σε μεγάλο βαθμό είναι να εκπληρώσουμε την όποια ανάγκη του καλλιτέχνη να επικοινωνήσει με τον θεατή.. αλλά και την αναγκαιότητα του ίδιου του θεατή να γίνει καλύτερος, ως άνθρωπος, γνωρίζοντας ότι αυτό επιτυγχάνεται, και μέσω της τέχνης! Έχει τελικά μεγάλη σημασία, σε ποιο βαθμό θα το πετύχουμε, αλλά μεγαλύτερη ίσως ότι εσείς αποφασίσατε να ΤΑΞΙΔΕΨΕΤΕ. Γι’ αυτό και εμείς, με την σειρά μας, σας ευχόμαστε... ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ.


AΓΓΕΛΟΣ 4

Γεννήθηκε στη Φαρκαδώνα Τρικάλων. Σπούδασε στην σχολή καλών τεχνών Αθηνών και συμπλήρωσε τις σπουδές του κατά την διάρκεια επιμορφωτικών ταξιδιών στα μεγαλύτερα μουσεία της Ευρώπης και της Αμερικής. Είναι από τους κύριους εκφραστές του φωτορεαλισμού στον ελλαδικό χώρο. Έργα του βρίσκονται σε μουσεία και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει εκθέσει το έργο του στην Αθήνα και επανειλημμένα στην Ουάσιγκτον, Νέα Υόρκη, Βαλτιμόρη, Βιρτζίνια.

Ćýøéóôçôå÷íéêÞåðéôçäåéüôçôáìåôïâáèýêáéáðïêáëõðôéêüáßóèçìáóôïé÷åéÜôçòáëçèéíÞòôÝ÷íçòĆ


Αντώνης ΑΠΕΡΓΗΣ 6

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Από το 1958 έως το 1962 σπούδασε ζωγραφική με τον Ι. Μόραλη και χαρακτική με τον Κ. Γραμματόπουλο στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών Αθηνών. Από το 1966 έως το 1970 σπούδασε με υποτροφία ψηφιδωτό και φρέσκο στην σχολή καλών τεχνών του Παρισιού. Στο έργο του επικρατεί ένα ονειρικό και λυρικό κλίμα, που πλουτίζει με εξαιρετικές εκφραστικές προεκτάσεις. Ένας καθαρά προσωπικός λυρικός σουρεαλισμός, στον οποίο όλα είναι αμφίσημα, αινιγματικά, αλλά πάντα ποιητικά. Δίδαξε επί σειρά ετών ζωγραφική σε σχολές γραφικών τεχνών και στη σχολή συντήρησης έργων τέχνης των Τ.Ε.Ι Αθηνών.


ĆäñÜóåéòðïõåíïðïéïýíôïðáñåëèüíìåôïðáñþíĆ


Κωστής ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8

Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1956. Σπούδασε σκηνογραφία στην Φλωρεντία (1981-1982), ζωγραφική και γλυπτική στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών με δασκάλους τους Μυταρά και Δ. Κοκκινίδη και στο ROYAL COLLEGE OF FINE ARTS του Λονδίνου. Το έργο του εντάσσεται στον αφαιρετικό εξπρεσιονισμό. Του έχουν απονεμηθεί το Α‘ βραβείο στο ΧΧ International premio di Sulmona και ειδικά βραβεία στην Οsaka Triennale 93 και νέων ευρωπαίων καλλιτεχνών στις Βρυξέλλες.

ĆçðñüêëçóçÝãêåéôáéóôçíáðüðåéñáðåñéãñáöÞòçæùãñáöéêÞðñÜîç ðñïóðåñíÜôçíáìç÷áíßáôïõáöçãçìáôéêïýëüãïõĆ


ìåôáôñÝðåéôïíÜðåéñïêüóìïóååëëçíéêüõðáñêôüôïðßïĆ


Δημήτρης ΓΕΡΟΣ 10

Γεννήθηκε στην Λειβαδιά το 1948. Από τους σημαντικότερους νεοπαραστατικούς καλλιτέχνες με υπερρεαλιστικές αναφορές, δημιουργεί ένα φανταστικό κόσμο στον οποίο κινούνται ανθρώπινες μορφές ή άλλα-συχνά παράδοξα- όντα. Η ατμόσφαιρα παραμένει ονειρική όπως και η χρωματική κλίμακα. Εκτός από την ζωγραφική, έχει ασχοληθεί με τη σκηνογραφία, τη γλυπτική, τη χαρακτική και τη φωτογραφία. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε πλήθος εκθέσεων (Ελλάδα, Αγγλία, Γερμανία, ΗΠΑ) και έχει επίσης ασχοληθεί με τη σκηνογραφία και τη γλυπτική.

ĆìáòêáëåßíááðåëåõèåñùèïýìåáðüôéòóõìâÜóåéòĆ


Στέφανος ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 12

Γεννήθηκε στο Πειραιά το 1952. Μαθητής του Γ. Μαυροΐδη, του Γ. Τσαρούχη και του L. Cremonini στο Παρίσι, εστιάζει το ενδιαφέρον του στην νεκρή φύση και την απόδοση εσωτερικών χώρων. Στο σύνολο του έργου του, ο καλλιτέχνης, πέρα από την απλή αναπαράσταση και τον επιδέξιο νατουραλισμό, προχώρα προς μια ζωγραφική οπού διακριτικά εκφράζει προσωπικούς στοχασμούς και ερωτήματα κοσμοθεωρητικής τάξης. Η συνθετική αρμονία, η ανάδειξει του ρόλου του φωτός και του χρώματος ως βασικά στοιχειά της ζωγραφικής τέχνης αλλά και η αγάπη για τα μικρά αντικείμενα που φθείρει ο χρόνος, διακρίνουν το έργο του. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε πλήθος ατομικών και ομαδικών εκθέσεων.


ĆêáôáëõôéêüôïöùòðïõêáèéóôÜïñáôÞôçëåðôïìÝñåéáôùíáðåéêïíßóåùíĆ


Stoyan DONEV 14

Γεννήθηκε στην Νόβα Ζαγορά της Βουλγαρίας το 1953. Σπούδασε στην ακαδημία καλών τεχνών της Σόφιας με καθηγητή τον Π. Παναγιοτόβ. Από το 1985 εως το 1991 ήταν καθηγητής στην ακαδημία καλών τεχνών στην Σόφια. Έχει πραγματοποιήσει πολλές εκθέσεις στο εξωτερικό, στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Έργα του βρίσκονται στην Μόσχα, Σόφια, Παρίσι, Βουδαπέστη, Ολλανδία, Ιταλία, Φρανκφούρτη.

Ćêõñßáñ÷ïôï÷ñþìáðëÜèåéìïñöÝòìåôáðëÜèåéóõíåéñìïýò äçìéïõñãåßáõèåíôéêÝòóôï÷ñüíïåíôõðþóåéò


Αχιλλέας ΔΡΟΥΓΚΑΣ 16

Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1940. Σπούδασε στην σχολή καλών τεχνών από το 1958 έως το 1965. Το 1966 έλαβε κρατική υποτροφία και πήγε στο Λονδίνο όπου σπούδασε στο Slade School έως το 1973. Οι πινάκες του κινούνται στο χώρο του φωτορεαλισμού και έχουν θέματα από την καθημερινή ζωή ή τα αρχαία σύμβολα, σε συνδυασμούς υπερρεαλιστικούς Έχει λάβει μέρος σε πολλές μουσειακές ομαδικές εκθέσεις καθώς επίσης και στην μεγάλη αναδρομική ατομική που του διοργάνωσε η εθνική Πινακοθήκη το 2009.

Ć&íáäñïìÞóôçíéóôïñßááíß÷íåõóçóôáäéêÜìáòðïëéôéóìéêÜóõìâÜíôáĆ


Κατερίνα ΖΑΚΑ 18

Γεννήθηκε στα Ψαχνά Ευβοίας το 1946. Έκανε ελεύθερες σπουδές ζωγραφικής στη Χαϊδελβέργη, το Βερολίνο και το Rhode Island ( Η.Π.Α ). Η ζωγραφική της έχει περάσει από διάφορες φάσεις κατά τη διάρκεια μιας γόνιμης ανελικτικής πορείας. Οριζόντιες και κάθετες φόρμες οργανώνουν σύνολα πάνω στο ουδέτερο χρωματικά φόντο και σε ορισμένες περιπτώσεις δημιουργείται η εντύπωση οικιστικών σχημάτων η αρχιτεκτονικών πλεγμάτων. Ουσιαστικά αξιοποιούνται καθαρά χρώματα, θερμά και ψυχρά, που συνυφαίνονται, δημιουργώντας έντονες αντιπαραθέσεις. Έτσι εντείνεται το εξπρεσιονιστικό πνεύμα και κατοχυρώνεται ο έντονος δυναμισμός της σύνθεσης. Έχει παρουσιάσει το έργο της σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στην Αμερική (Ουάσινγκτον, Νέα Υόρκη) oπου διέμενε την τελευταία εικοσαετία πριν την επιστροφή της στη Ελλάδα.


áöáéñåôéêüò÷áñáêôÞñáòãñáöÞòìååîðñåóéïíéóôéêÞäéÜèåóç


Πέτρος ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ 20

Ο Πέτρος Ζουμπουλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών με δάσκαλο τον Γιάννη Μόραλη. Μετά την αποφοίτηση του από το εργαστήρι ζωγραφικής σπούδασε σκηνογραφία, διακόσμηση και διαφήμιση στο Φροντιστήριο της Α.Σ.Κ.Τ κοντά στον Βασίλη Βασιλειάδη. Μελέτησε τη βυζαντινή και λαϊκή τέχνη με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. Εργάστηκε για το θέατρο και τον κινηματόγραφο φιλοτεχνώντας σκηνικά και κοστούμια. Έχει παρουσιάσει την δουλεία του σε πλήθος ομαδικών και ατομικών εκθέσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έργα του βρίσκονται στην εθνική πινακοθήκη, στο υπουργείο πολιτισμού, στα μουσεία Πιερίδη και Βορρέ σε συλλογές τραπεζών Εθνικής, Alpha Bank, Eμπορικής, Αγροτικής, Ιονικής καθώς και στην πινακοθήκη της Βουλής.


ìåôáôñÝðåéôïíÜðåéñïêüóìïóååëëçíéêüõðáñêôüôïðßïĆ


Όπυ ΖΟΥΝΗ

(1941-2008) 22

Γεννήθηκε στο Κάιρο όπου και σπούδασε ζωγραφική στο εργαστήριο Ζorian, κεραμική στο αμερικανικό κολλέγιο και φωτογραφία. Το 1963 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ελλάδα και συνεχίζει τις σπουδές της στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών με δάσκαλο τον Γιάννη Μόραλη. Στο έργο της, που κινείται στο χώρο της γεωμετρικής αφαίρεσης, έχει προσδώσει ένα χαρακτηριστικό προσωπικό ιδίωμα. Έχει παρουσιάσει το έργο της σε σειρά ατομικών και ομαδικών εκθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως οι Βiennale των Σαο Πάολο και της Αλεξάνδρειας. Η Όπύ Ζούνη απεβίωσε στην Αθήνα το 2008.


ìéáðñüôáóçäéáìüñöùóçòôïõáñ÷éôåêôïíéêïýðåäßïõóåæùãñáöéêÞðñáãìáôéêüôçôáĆ


Χρίστος

ΚΑΡΑΣ 24

Γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1930. Σπούδασε στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών ζωγραφική με δασκάλους τον Γιάννη Μόραλη και τον Ανδρέα Γεωργιάδη και γλυπτική με τον Γιάννη Παππά. Συνέχισε με υποτροφία, οπού σπούδασε νωπογραφία στην Ecole des Beaux Arts στο Παρίσι. Το 1973 μετέβη στη Νέα Υόρκη, οπού εργάστηκε επί διετία με υποτροφία του ιδρύματος Ford. To έργο του κινείται στο χώρο της αφαίρεσης και του υπερρεαλισμού ή ακόμη και πέραν αυτού. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ĆðáñÜôïíìåôáöõóéêüñåáëéóìüêáéôçíäùñéêÞôïõóõìðõêíùôéêÞëéôüôçôá ïéöüñìåòôïõáêñïâáôïýíìÝóáóôçíáýñáôçòóéùðÞòôïõòôçíþñáðïõìåôáìïñöþíïíôáéĆ


Δημοσθένης ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ 26

Γεννήθηκε το 1929 στον Πειραιά. Σπούδασε στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών με δασκάλους τον Σ. Παπαλουκά και τον Γ. Μόραλη. Εργάστηκε με υποτροφία της ιταλικής κυβέρνησης, μελέτησε την βυζαντινή και λαϊκή τέχνη στον Άγιο Όρος και τη Λέσβο. Το 1972 έλαβε υποτροφία του ιδρύματος Ford. Το 1976 εξελέγη τακτικός καθηγητής στην ΑΣΚΤ, όπου ανέπτυξε αξιόλογο διδακτικό έργο. Διατέλεσε πρύτανης της σχόλης 1980-1982. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε πλήθος εκθέσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

åíôÜóóåôáéóåìéááöáéñåôéêÞäéáäéêáóßáüðïõôïèÝìáôáõôßæåôáéìåôçíåéêáóôéêÞóýíèåóçĆ


Γιάννης ΚΟΤΤΗΣ 28

Γεννήθηκε στο Κοκκώνι Κορινθίας το 1949. Σπούδασε στη ανωτάτη σχολή καλών τεχνών με δασκάλους τον Γιάννη Μόραλη και τον Νίκο Νικολάου. Συνέχισε τις σπουδές του με υποτροφία στην Ecole des Beuax Arts στο Παρίσι. Το έργο του είναι καθαρά εξπρεσιονιστικό και εμπεριέχει στοιχειά του απλοϊκού. Έχει παρουσιάσει έργα του σε σειρά ατομικών και ομαδικών εκθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει μετάσχει στις Biennale της Αλεξάνδρειας και νέων καλλιτεχνών στις Κάννες.

ĆìåãåèýíåéôéòïíåéñéêÝòóêçíÝòôçòåëëçíéêÞòðñáãìáôéêüôçôáò êáéôéòóõíõöáßíåéóåÝíáóïõñåáëéóôéêüôïðßïĆ


Δημήτρης ΚΟΥΚΟΣ 30

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948. Σπούδασε ζωγραφική στην σχολή καλών τεχνών Αθηνών, με δασκάλους τον Νίκο Νικολάου και τον Γιάννη Μόραλη. Σπούδασε τρία χρόνια στην Ecole des beux arts στο Παρίσι, με δάσκαλο τον Gustav Sengiers. Από το 1983 έως το 1991 διδάσκει στη σχολή καλών τεχνών Αθηνών. Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στις ΗΠΑ, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Αγγλία όσο και στην εθνική πινακοθήκη, μουσείο Πιερίδη, μουσείο Βορρέ, υπουργείο πολιτισμού κ.α.


ĆïéåðéöÜíåéåòåîá÷íþíïíôáé÷ùñßòíáåîáöáíßæïíôáéĆ


Γιάννης ΚΟΥΤΡΙΚΑΣ 32

Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1954. Έγινε δεκτός με υποτροφία στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών με δάσκαλο τον Δ. Μυταρά. Συνέχισε τις σπουδές του στο Art Ιnstitute of Chicago με δάσκαλο τον M. Dresi, με την επιστροφή του στην Ελλάδα μαθητεύει πλάι σον Γιάννη Τσαρούχη και στον Δημήτρη Περδικίδη, εν συνεχεία κερδίζει την υποτροφία της Ι.Κ.Υ και της Beaux Arts. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε πολλές ομαδικές και ατομικές εκθέσεις.

ĆåîðñåóéïíéóôéêÞäéÜèåóçóåáíèñùðïêåíôñéêÝòóõíèÝóåéò ìåôçãõíáéêåßáìïñöÞÿóýìâïëïíáåîïõóéÜæåéĆ


Γιώργος ΛΑΖΟΓΚΑΣ 34

Γεννήθηκε στην Λάρισα το 1945. Σπούδασε στην πολυτεχνική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με δάσκαλο στην ζωγραφική τον Χ. Λεφάκη. Συνέχισε τις σπουδές του στην Ecole des Arts Decoratifs στο Παρίσι, οπού δεχθηκε επιρροές από τα καλλιτεχνικά κινήματα της δεκαετίας του ‘70. Αν και καλλιτέχνης με εξαιρετική ρεαλιστική αντίληψη, την περιγραφικότητα και όταν αυτή χρησιμοποιείται έρχεται να τονίσει το αφηρημένο σχέδιο και να υποδηλώσει την αρχέγονη και συνάμα μαγική διάσταση του τρισδιάστατου όγκου. Από το 1970 διδάσκει σχέδιο και ζωγραφική στην αρχιτεκτονική σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

ĆìéáðñüóêëçóçêáéðñüêëçóçðñïòôïíèåáôÞíáóõìðëçñþóåéêáéíááíáóõíèÝóåéáõôüðïõëåßðåéĆ


Μιχαήλ ΜΑΚΡΟΥΛΑΚΗΣ 36

Γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου το 1940. Μαθητής του Τσαρούχη, αποδίδει με φωτογραφική ακρίβεια τοπία, εσωτερικούς χώρους, αντρικά γυμνά, φυτά κ.α με κυρίαρχο το σκηνικό-θεατρικό στοιχείο και ξεχωριστή αίσθηση υπέρ-πραγματικού. Kατασταλάζει στην απεικόνιση άδειων, ερημικών χώρων, με έντονη αναγεννησιακή διάθεση, στην αληθοφανή, ψευδαισθησιακή αναπαράσταση του ύφους των αντικειμένων. Το ενδιαφέρον του εστιάζεται στην ακρίβεια της περιγραφής, αλλά και στην καλλιέργεια μιας ονειρικής ατμόσφαιρας. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Τεχεράνη, Γερμανία).

ĆìåôïõóéþíåéüôéáðïññïöÜçüñáóçóååìðåéñßáæùÞòĆ


Θεόδωρος ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ 38

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1940. Σπούδασε στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών, με δάσκαλο τον Γ. Μόραλη και μετέπειτα στο Παρίσι. Με ξεχωριστή περιγραφική ικανότητα, συνδυάζει ετερόκλητα αντικείμενα και σύμβολα σε ένα φανταστικό περιβάλλον, με το χρυσό να κυριαρχεί ως φόντο. Συνθέτει νεκρές φύσεις προβάλλοντας στοιχειά της παράδοσης –αρχαιοελληνικής και βυζαντινής – φτάνοντας σε εξαιρετικά αποτελέσματα. Έχει παρουσιάσει το έργο του στην Ελλάδα στο εξωτερικό (ΗΠΑ, Ιταλία, Γαλλία, Ελβετία).

ĆìéááôìüóöáéñáóôáìáôçìÝíïõ÷ñüíïõóáíóåüíåéñïáíáðüëçóçò


Μιχαήλ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 40

Γεννήθηκε στα Χανιά το 1953. Σπούδασε στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών, με δασκάλους το Δημήτρη Μυταρα και Δημοσθένη Κοκκινίδη. Ο εξπρεσιονιστικός χαρακτήρας του έργου του είναι αφετηρία για τις υπαρξιακές και μεταφυσικές αναζητήσεις του. Η ανθρώπινη μορφή γίνεται κεντρικό στοιχείο των συνθέσεών του, ενώ με την λιτότητα της περιγραφής της στα ερημικά τοπία της εικαστικης αφήγησης τονίζεται η μοναχικότητα της περιπέτειας της ανθρώπινης ύπαρξης. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε ομαδικές και ατομικές εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Από το 1987 διδάσκει στο εργαστήρι του Δημοσθένη Κοκκινίδη.


ĆóõíäÝåéôçíáíèñþðéíçöéãïýñáìåáíôéêåßìåíáöïñôéóìÝíáìåäéáðïëéôéóìéêÝòóõìâïëéêÝòáîßåòĆ


Δημήτρης ΜΗΛΙΩΝΗΣ 42

Γεννήθηκε στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας το 1960. Στην ζωγραφική του, το ιερό μυστήριο, επεξηγεί την αρχαία αρχή της ενότητας στην πολλαπλότητα, περιέχει την αλήθεια της ελληνικής τέχνης που οδηγεί τον θεατή –ερευνητή να περιπλανάται σε νοητικά ταξίδια για πνευματική τροφή. Έργα του βρίσκονται στη φιλοσοφική σχολή του πανεπιστήμιου Αθηνών και στο αμερικανικό κολέγιο Ελλάδος, στην τράπεζα American express, στην Αlpha Bank, και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ć÷þñïéêáéóýìâïëáìåÝíôïíçäéá÷ñïíéêÞäéÜèåóçóåóêçíïãñáöçìÝíï÷ñüíïĆ


Δημήτρης ΜΥΤΑΡΑΣ 44

Γεννήθηκε στην Χαλκίδα το 1934. Σπούδασε ζωγραφική στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών Αθηνών και εν συνέχεια στην ανωτάτη σχολή διακοσμητικών τεχνών του Παρισιού. Το 1975 εξελέγη καθηγητής του Α’ εργαστηρίου ζωγραφικής της ανωτάτης σχολής καλών τεχνών Αθηνών και στη συνέχεια πρύτανης (1983-1985). Στο θέατρο συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους έλληνες σκηνοθέτες... τον Κάρολο Κουν, τον Σολωμό, τον Βολανάκη, τον Ευαγγελάτο κ.α. Έχει λάβει μέρος στην Μπιενάλε της Βενετίας, Sao Paulo, Αλεξάνδρεια, στην ΕΧPΟ του Τόκιο και σε πλήθος εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και εχει τιμηθεί με πολλών ειδών διακρίσεις. Οι πλέον σημαντικές: Ο ταξιάρχης του φοίνικα Το χρυσό μετάλλιο της πόλης της Χαλκίδας. τον Μάρτιο του 2008 εξελέγη Ακαδημαϊκός.


ĆÝíóôéêôçæùãñáöéêÞÝêöñáóçìåÝíôïíç÷ñùìáôéêÞáðïôýðùóçĆ


Ραφαήλ ΜΠΑΪΚΑΣ 46

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Σπούδασε στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών Αθηνών με δάσκαλο τον Παναγιώτη Τέτση. Ο Μπάικας ανάγει σε κύριο θέμα του έργου του τη γυναικεία μορφή, μέσα σε γυμνούς –θεατρικούς εσωτερικούς χώρους. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις


Ć÷ñþìáóõ÷íÜðç÷ôüêáéáõôïäýíáìïðïõóõíôåëåßáðïöáóéóôéêÜóôçíäéÜèåóçåíäïóêüðçóçòĆ


Γιάννης ΝΙΚΟΥ 48

Ο Γιάννης Νίκου σπούδασε ζωγραφική στην σχολή καλών τεχνών με δάσκαλους τους Γ. Μαυροΐδη, Ν. Νικολάου και Γ. Μόραλη. Το 1985, όταν ζει πια στην Ιταλία, η νομαρχία της Umbria και το υπουργείο τουρισμού, τον βραβεύουν για τη δουλειά του, και το 1987 η διεθνής επιτροπή τέχνης του Lugano του απονέμει τον τίτλο του “magister”. Έχει παρουσιάσει το έργο του έως τώρα σε πολλές ατομικές εκθέσεις στην Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Βρυξέλλες, Μιλάνο, Μπρέσια, Γένοβα, Τορόντο, Ρώμη.


ĆðáãáíéóôéêÝòìõèïëïãéêÝòâéâëéêÝòóõíèÝóåéòìåóõìâïëéêÝòðñïåêôÜóåéòóåÝíôïíçóïõñåáëéóôéêÞãñáöÞ


Κώστας ΠΑΝΙΑΡΑΣ 50

Γεννήθηκε στο Κιάτο της Κορινθίας το 1934. Σπούδασε στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών, με δάσκαλο τον Γιάννη Μόραλη. και στην Ecole des Beaux Arts στο Παρίσι. Στο έργο του αφηρημένες φόρμες αναπτύσσονται σε μονοχρωματικά φόντα. Έχει παρουσιάσει έργα του ζωγραφικά, γλυπτά και κατασκευές σε μεγάλο αριθμό ατομικών και ομαδικών εκθέσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ĆìåãÜëåò÷ñùìáôéêÝòåíôÜóåéòóôçí÷ñùìáôéêÞåðéöÜíåéáïéïðïßåòêáôáñãïýíôçöüñìáĆ


Θεόδωρος ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ 52

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1945. Σπούδασε γραφικές τέχνες στο ΑΤΙ και ζωγραφική με δάσκαλο το Ηλία Δεκουλάκο. Από τους σημαντικότερους υπερρεαλιστές της νεότερης γενιάς, προβάλλει ως κύρια χαρακτηριστικά του έργου του τη σχεδιαστική ακρίβεια, τη χρήση τύπων αναγέννησης και την ονειρική ατμόσφαιρα. Με καθιερωμένα πρότυπα - όπως η γυναικεία ομορφιά και τα παλιά σύμβολα από την αναγεννησιακά ζωγραφική - συνθέτει ένα προσωπικό κόσμο.

ĆóôáìáôçìÝíïò÷ñüíïòôçòöáíôáóßáòïïðïßïòêáèïñßæåéôçíðñáãìáôéêüôçôá


Μίλτος ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ 54

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954. Σπούδασε στην Ανωτάτη σχολή καλών τεχνών στο Παρίσι οπού και έζησε πολλά χρόνια. Στο έργο του αποδίδει με λεπτές σχεδιαστικές αποχρώσεις τη γυναικεία φιγούρα και ενδυμασία σε εσωτερικούς χώρους και σε στάσεις σώματος που αναδεικνύουν την θηλυκότητα. Εξέθεσε σε πολλές ατομικές εκθέσεις στην Αθήνα και σε πολλές ομαδικές στη Γαλλία.

ÝíáòëõñéóìüòðïõîáíáæùíôáíåýåéĆ


Γιάννης ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 56

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1936. Σπούδασε στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών κοντά στον Γιάννη Μόραλη και τον Γιάννη Κεφαλληνό και αργότερα στη σχολή Βακαλό με καθηγητή τον Παναγιώτη Τέτση. Μέσα στο πλαίσιο του νέου ρεαλισμού επικρατεί στο έργο του η εξπρεσιονιστική γραφή, στην οποία κυριαρχεί ο άνθρωπος και το περιβάλλον του. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


ĆåîðñåóéïíéóôéêÝòáíçóõ÷ßåòáíôßëçøçòðïõäåíðåñéïñßæåôáéóôçí÷ñÞóçôïõðáñáäïóéáêïýêþäéêáôùíðáñáóôáôéêþíôÜóåùíĆ


Μίνα ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ - ΒΑΛΥΡΑΚΗ 58

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956. Σπούδασε στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών κοντά στον Γ. Μόραλη, και συνέχισε θεωρητικές σπουδές ιστορίας της τέχνης στο UNIVERSITA DEGLI STUDI της Φλωρεντίας. Το έργο της που κινείται σε εξπρεσιονιστικά πλαίσια με τονισμένο το αφαιρετικό στοιχειό διακρίνεται για την οργανωμένη σύνθεση. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Φλωρεντία, Καλαβρία, Monte Carlo, Nεα Υόρκη). Έργα της βρίσκονται στην ΕΠΜΑΣ, στην πινακοθήκη δήμου Αθηναίων, στην πινακοθήκη Αβέρωφ, στην εθνική τράπεζα, στο μουσείο ολυμπιακών αγώνων κ.α.

äõíáìéêÞêáéõðïâëçôéêÞ÷ñÞóçôïõ÷ñþìáôïò


Τριαντάφυλλος ΠΑΤΡΑΣΚΙΔΗΣ 60

Γεννήθηκε το 1946 στην Δράμα. Σπούδασε στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών με δασκάλους τους Ν. Νικολάου και Γ. Μόραλη. Το 1972 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι, όπου φοίτησε στην Ecole des Beaux-Arts ζωγραφική με τον G.Singier. Από το 1982 δίδαξε ως επιμελητής στο προκαταρκτικό εργαστήριο της ΑΣΚΤ και το 1984 εξελέγη καθηγητής. Έχει παρουσιάσει την δουλειά του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ĆêëßìáåðáðåéëïýìåíçòÝêñçîçòìåáðñïóäéüñéóôåòóõíÝðåéåòĆ


PAVLOS 62

Γεννήθηκε στα Φιλιατρά της Πελοποννήσου το 1930. Σπουδάζει στη σχολή καλών τεχνών Αθηνών από το 1949 έως το 1953. Το 1954 με υποτροφία του γαλλικού κράτους πηγαίνει στο Παρίσι στην ακαδημία Grande Chaumière. Το 1958 κερδίζει υποτροφία για τριετή παραμονή στο Παρισι, οπού εκεί συνδέεται φιλικά με καλλιτέχνες του κινήματος των Νέων Ρεαλιστών, ενώ γνωρίζει τους Giacometti, Calder, Cesar, Dubuffet κ.α Σταματά να ζωγραφίζει και αρχίζει να κόβει περιοδικά και να μαζεύει αφίσες από τυπογραφεία δημιουργώντας έργα από τις αφίσες αυτές κομμένες στη μηχανή (affiches massicotes ).

ĆçáðëüôçôáåßíáéçìüíçïäüòðïõïäçãåßóôçíïõóßáôùíðñáãìÜôùíĆ


Γιώργος ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ 64

Γεννήθηκε στη Νάξο το 1931. Σπούδασε γλυπτική στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών με δάσκαλο τον Μ. Τόμπρο. Συνέχισε τις σπουδές του στο χυτήριο του Β. Βearzi στη Φλωρεντία. Πραγματοποίησε ελεύθερες σπουδές ζωγραφικής στη Φλωρεντία, ενώ στο Fabriano εξοικειώθηκε με την τεχνική της νωπογραφίας κοντά στον F. Lorandi. Η θεματογραφία των ζωγραφικών του έργων περιλαμβάνει προσωπογραφικές συνθέσεις, αρχαία ερείπια, περιστέρια, μουσικά όργανα. Η ζωγραφική του διακρίνεται για το αδρό σχέδιο, την περιορισμένη χρωματική κλίμακα, τις λιτές διατυπώσεις και την αφαιρετική διάθεση. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πολλές πόλεις της Ιταλίας (Φλωρεντία, Λιβόρνο, Ρωμη κ.α.) Για την καλλιτεχνική του προσφορά έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία και διακρίσεις στην Ιταλία.

ĆáîéïðïéåßôéòðëáóôéêÝòáîßåòôïõöùôüòêáéôçòóêéÜòĆ


Βαγγέλης ΡΗΝΑΣ 66

Γεννήθηκε στην Σάμο το 1966. Σπούδασε στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών με καθηγητή τον Δ. Κοκκινίδη. Ανήκει στην γενιά των νεώτερων δημιουργών που στρέφονται με επιτυχία στις νεοπαραστατικές αναζητήσεις. Συνδυάζοντας στοιχεία του εξπρεσιονισμού και του ρεαλισμού δημιουργεί, με εμφανώς ποιητικές διαθέσεις, έναν ιδιάζοντα ονειρικό χώρο όπου κινούνται γυναικείες μορφές.

ĆáôìüóöáéñáìåðïéçôéêüëéãüëïãïóõíáñðáóôéêüýöïòêáéäéÜèåóçðåñéãñáöÞòĆ


Γιώργος ΡΟΡΡΗΣ 68

Γεννήθηκε στον Κοσμά Κυνουρίας το 1963. Από τους σπουδαιότερους έλληνες ζωγράφους της γενιάς του, φοίτησε στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών Αθηνών με δασκάλους τον Π. Τέτση και τον Ι. Βαλαβανίδη. Συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι με δάσκαλο τον L.Gremonini. Το χρώμα του κινείται με ευχέρεια και λεπτότητα μέσα σε σκούρους τόνους. Τα έργα του έχουν δομηθεί πάνω στην αρχιτεκτονική του φωτός και της σκιάς, που παρατίθενται σε μεγάλες και σαφείς σχηματικά επιφάνειες. Θέμα του οι άνθρωποι σε εσωτερικούς χώρους, τους οποίους απεικονίζει με διάθεση ρεαλιστική και ψυχογραφική η οποία ανάγεται σε ποιητική και ιδεαλιστική. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε ομαδικές και ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο Παρίσι. Έργα του βρίσκονται στην ΕΠΜΑΣ, στην πινακοθήκη δήμου Αθηναίων και στην πινακοθήκη της Ρόδου.


ĆèÝáóçìåôáìÜôéáôçòÜöèáñôçòøõ÷ÞòóôïöèáñôüðáñþíĆ


Εδουάρδος ΣΑΚΑΓΙΑΝ 70

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1957. Σπούδασε στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών με δασκάλους το Δημήτρη Μυταρά και το Γιάννη Μόραλη. Με υποτροφία συνέχισε τις σπουδές του στην Ecole des Beaux Arts, με το Leonardo Cremonini. To έργο του είναι ανθρωποκεντρικό και κινείται στο χώρο της παραστατικής ζωγραφικής με γνωρίσματα εξπρεσιονιστικής γραφής. Το 1992 τιμήθηκε στο Παρίσι με το βραβείο Lefranc-Bourgeois. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


ĆõøçëÞ÷ñùìáôéêüôçôááðïóðáóìáôéêÞðåñéãñáöÞðáñáìïñöùôéêÝòåðåìâÜóåéòùòãüíéìáãíùñßóìáôáìéáòåîðñåóéïíéóôéêÞòãñáöÞòĆ


Παύλος ΣΑΜΙΟΣ 72

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948. Σπούδασε στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών με καθηγητές τους Ν. Νικολάου και Γ. Μόραλη. Με υπερρεαλιστική και ποιητική διάθεση ζωγραφίζει ερωτικά θέματα σε περιβάλλον καθημερινότητας. Έχει παρουσιάσει το έργο του στην Ελλάδα και στο Παρίσι. Από το 2001 διδάσκει στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών.

ĆóõíèÝôåéáðïóðÜóìáôááðüáöçãÞóåéòÜëëïôåïíåéñéêÝòêáéÜëëïôååìðåéñéêÝòĆ


Γιώργος ΣΕΚΟΦΣΚΥ 74

Γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα. Σπούδασε στο αθηναϊκό τεχνολογικό ινστιτούτο με δασκάλους τους Η. Δεκουλάκο, Α.Τάσσο, Π.Γράββαλο, Σ. Λυδάκη. Έχει ασχοληθεί με την σκηνογραφία στο θέατρο, διατέλεσε καθηγητής στις σχολές ΑΚΤΟ και είναι συνεργάτης του κέντρου τέχνης και πολιτισμού του δήμου Αμαρουσίου στο τμήμα εικαστικών. Έργα του βρίσκονται στην δημοτική πινακοθήκη Λεωνιδίου, στην δημοτική πινακοθήκη Μήθυμνας Λέσβου, στου μουσείο της πόλεως των Αθηνών και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές.

ĆçåêñçêôéêÞðáéäéêüôçôáôùí÷ñùìÜôùíôïõêáôáãñÜöåé ìåóõìâïëéóìïýòôçíðáñÜäïóçôïõ÷èåòóôïóÞìåñá


Σωτήρης ΣΟΡΟΓΚΑΣ 76

Ο Σωτήρης Σόρογκας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1936. Μαθήτευσε στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών και υπήρξε μαθητής του Ι. Μόραλη και βυζαντινή αγιογραφία με τον Κωνσταντίνο Γεωργακόπουλο. Από το 1965 έως το 2004 δίδαξε σχέδιο στην Αρχιτεκτονική σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η λιτή γραφή και η χρήση των χρωμάτων και η αφαιρετική υφή των έργων του προσδίδουν στην ζωγραφική του ένα καθαρά προσωπικό διαλεκτικό ιδίωμα. Έχει οργανώσει ατομικές εκθέσεις και έχει μετάσχει σε σειρά ομαδικών εκθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έργα του υπάρχουν σε πολλές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές.

ĆáãéïðïéåßôïõòóùñïýòáðüðÝôñåòôéòìåôáôñÝðåéóåéåñÜåéêïíßóìáôáĆ


Bασίλης ΣΠΕΡΑΝΤΖΑΣ 78

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1938. Από το 1956 έως το 1982 ζει στο Παρίσι όπου σπουδάζει ζωγραφική και χαρακτική στην Ecole des Beaux Arts. Aπο το 1975 έως το 1988 διδάσκει λιθογραφία στην Εcole des Beaux Arts. Η γυναικεία φιγούρα τον ενδιαφέρει ως φόρμα για τις καμπύλες της, για αυτό την αναπαριστά πάντα πληθωρική, με έμφαση στην πλαστικότητα του θηλυκού σώματος, όχι ως συγκεκριμένη γυναίκα αλλά ως γυναίκα σύμβολο. To 1989 επιστρέφει στην Ελλάδα όπου ζει μέχρι σήμερα. Έχει κάνει πλήθος εκθέσεων στην Ελλάδα, Παρίσι, Νέα Υόρκη, Σουηδία.


ĆïéöéãïýñåòðïõêáôïéêïýíóôáÝñãáôïõìïéÜæïõííáåßíáéðñüãïíïéáñ÷áßùíêïýñùíĆ


Γιώργος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 80

Γεννήθηκε στην Καλλιθέα Αγρινίου το 1944. Σπούδασε στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών Αθηνών. Ανήκει στους σύγχρονους έλληνες καλλιτέχνες, δημιουργώντας μια ζωγραφική ανθρωποκεντρική, ελληνική και λαϊκή. Έχοντας διερευνήσει την δυναμική της γραμμής και του χρώματος και έχοντας ασκηθεί στις σύγχρονες μορφοπλαστικες αντιλήψεις –ιδιαίτερα του κυβισμού και της αφαίρεσης-, οδήγησε της αισθητικές του επιλογές σε μιαν απλή και σαφή γραφή που ανακαλεί υφολογικούς τύπους δανεισμένους από την αρχαία παράδοση μέσα στην νεωτερική αντίληψη ενός έντεχνα λαϊκού ύφους. Έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές και ατομικές εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ćïåëëçíéóôéêüòêáéïâõæáíôéíüòêüóìïòóõíáíôþíôáéóôï÷åýïíôáòóôïóõíáßóèçìá


ΣΤΑΥΡΟΣ 82

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. Μαθήτευσε δίπλα στον Γιάννη Τσαρούχη και έπειτα ως βοηθός του Γιώργου Βακιρτζή παίρνει μαθήματα για την τεχνική και τη σύνθεση της γιγαντοαφίσας. Εικαστική του πρόταση η ευαισθησία και ο ρεαλισμός που καθηλώνουν. Η διατήρηση του αληθινού είναι χαρακτηριστική στα έργα του. Το 1983 το έργο του «δρώμενα εν Αθήναις» φιλοξενείται από το δήμο Αθηναίων. Έχει παρουσιάσει την δουλειά του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ĆÖùôïñåáëéóôéêÞáðüäïóçìåóõíáéóèçìáôéêÝòáíáãùãÝòĆ


TAKIS 84

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1925. Αυτοδίδακτος. Μεγάλο ρόλο στην διαμόρφωση της καλλιτεχνικής του προσωπικότητας έπαιξε η γνωριμία του με την αρχαϊκή ελληνική και την κυκλαδίτικη τέχνη, καθώς επίσης, αργότερα, η ανακάλυψη της μοντέρνας τέχνης και ιδιαίτερα του Α. Giacometti. Το σύνολο του έργου περικλείει την επιθυμία εξοικείωσης του ατόμου -δημιουργού με τη φύση και τα φυσικά φαινόμενα, των οποίων ή «ευφυΐα» αναδεικνύεται μέσω της φαντασίας, του παιχνιδιού η της ενστικτώδους γνώσης. Φωτά, ήχοι, αντικείμενα, κατασκευές επερωτούν τελικά την ίδια λειτουργία της τέχνης μέσα στον κοινωνικό χώρο, αλλά και στο σύμπαν. Έργα του βρίσκονται στα μεγαλύτερα μουσεία σύγχρονης τέχνης του κόσμου, καθώς και σε μεγάλες ιδιωτικές συλλογές.

ĆìéááéóèçóéáêÞüóïêáéöéëïóïöéêÞäéÜèåóç


Παναγιώτης ΤΕΤΣΗΣ 86

Γεννήθηκε στην Ύδρα το 1925. Σπούδασε στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών με καθηγητή τον Κώστα Παρθένη. Συνέχισε τις σπουδές του, με υποτροφία, στην Ecole des Beaux Arts στο Παρίσι με καθηγητή τον Eduard Goerg,ενώ με υποτροφία της ιταλικής κυβέρνησης μελέτησε στη Ραβέννα τη ζωγραφική της Αναγέννησης. Κατεξοχήν εξπρεσιονιστής στην έκφρασή του, παραμένει πιστός στις αρχές της παραδοσιακής ζωγραφικής. Καθηγητής ζωγραφικής στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών Αθηνών (1976-1991), διατέλεσε επίσης πρύτανης της Σχολής το 1989. Το 1993 εξελέγη ακαδημαϊκός. Οργάνωσε και μετείχε σε σειρά ατομικών εκθέσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.


ĆñõèìéêÞïñãÜíùóçðëïýôïòôïõ÷ñþìáôïòðïéüôçôáôïõöùôüòóõíäõáóìüòðëáóôéêþíêáéæùãñáöéêþíáîéþíĆ


Κώστας ΤΣΟΚΛΗΣ 88

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1930. Σπούδασε στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών με δάσκαλο τον Γιάννη Μόραλη. Στην συνέχεια μετέβη στη Ρώμη (1957-1960) και το Παρίσι (1960-1984), όπου παρέμεινε και εργάστηκε. Παράλληλα, με γερμανική υποτροφία (D.A.A.D) συνέχισε τις σπουδές του (1971-1972) στο Βερολίνο. Το προσωπικό ιδίωμα που αναδεικνύεται στο έργο του διακρίνεται από την αφαιρετική λιτότητά του. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


ìåôáôñÝðåéôïíÜðåéñïêüóìïóååëëçíéêüõðáñêôüôïðßïĆ

Ćôå÷íÜóìáôáôçòðñïïðôéêÞòðïõóõ÷íÜëåéôïõñãåßáìößäñïìálðáßñíïíôáòvÝôóéôïíèåáôÞìÝóáóôïÝñãïĆ


Αλέκος ΦΑΣΙΑΝΟΣ 90

O Αλέκος Φασιανός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935. Σπούδασε ζωγραφική στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών Αθηνών με Καθηγητή τον Γιάννη Μόραλη και μετά στο Παρίσι με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης. Η ιδιαιτερότητα της προσωπικότητας του, η βαθειά καλλιέργεια, το πνεύμα του Α. Φασιανου είναι πόλος έλξης για πολλούς πνευματικούς ανθρώπους. Για το έργο του υπάρχει βιβλιογραφία, άρθρα και παρουσιάσεις από τη τηλεόραση και το ραδιόφωνο τόσο από τον ελληνικό όσο και από τον ξένο τύπο. Επανειλημμένα εχει εικονογραφήσει βιβλία ελλήνων και ξένων συγγραφέων και ποιητών. Από το 1960 έχει κάνει εκθέσεις σε γνωστές γκαλερί στην Ευρώπη, Αμερική και Ιαπωνία.

ĆçáêñéâÞòãíþóçôçòðñáãìáôéêüôçôáòäßíåéôçíáßóèçóçôçòáëÞèåéáòĆ


Μαρία ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 92

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε ζωγραφική στην Ecole des Beaux –Arts του Παρισιού με καθηγητή το L.Cremonini. H ζωγραφική της κινείται με εξπρεσιονιστική διάθεση στο πλαίσιο των αναπαραστατικών τάσεων. Απεικονίσεις εσωτερικών χώρων και θερμοκηπίων, τοπία και κυρίως θαλασσογραφίες είναι τα θέματά της. Ως προέκταση αυτού του θεματικού ενδιαφέροντος (θαλασσογραφία) προέκυψε η σειρά με τους κολυμβητές που αναζητώντας πάντα την πρωτότυπη οπτική γωνία και τα φωτιστικά εφέ, ζωγράφισε βλέποντάς τους κάτω από την επιφάνεια του νερού. Έχει παρουσιάσει το έργο της σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.


ĆîåðåñíÜôçíáðëÞêáôáãñáöÞôçòðåñéðÝôåéáòôïõöùôüòĆ


Μανώλης ΧΑΡΟΣ 94

Γεννήθηκε στα Κύθηρα στο 1960. Σπούδασε χαρακτική και ζωγραφική στην Ecole Superieure de Beuax Arts (1978-1982) και έκανε μεταπτυχιακό στην επικοινωνία της εικόνας στην Ecole Nationale Superieure des Arts Decoratifs (1982-1983) στο Παρίσι. Το έργο του εντάσσεται στο χώρο της παραστατικής ζωγραφικής με μια αφαιρετική εξπρεσιονιστική διάσταση. Εχει οργανώσει σειρά ατομικών εκθέσεων και έχει μετάσχει σε πολλές ομαδικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


ĆáöõðíßæåéôéòáéóèÞóåéòêáéáíáóýñåéâéùìÝíåòêáôáóôÜóåéòôçòêáèçìåñéíüôçôáòóåÝíáïíåéñéêüôïðßïĆ


Τάσσος ΧΩΝΙΑΣ 96

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Τα πρώτα μαθήματα ζωγραφικής διδάχτηκε από τον Νίκο Καλαφάτη. Ασχολήθηκε με την σκηνογραφία στην λυρική σκηνή στο εργαστήριο του Λάζαρου Λαζαρίδη, καθώς επίσης και με την φιλοτέχνηση γιγαντοαφισών στον κινηματογράφο. Έργα του υπάρχουν σε δημόσια κτήρια (Καποδιστριακό πανεπιστήμιο) σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ćåóùôåñéêïß÷þñïéìåôçöéãïýñááðïýóáÿðáñïýóáíáìïéÜæåéìüëéò íáÝ÷åéáðï÷ùñÞóåéáðüôïæùãñáöéêüðëÜíïĆ


Άγγελος

Αλέξης Ακριθάκης

Arman

Στέφανος Δασκαλάκης

Γιώργος Δέρπαπας

Αχιλλέας Δρούγκας

Αχιλλέας Δρούγκας

Αλέκος Φασιανός

Αλέκος Φασιανός


¯¥¥©Þ‡›«Þ†Ÿ°Ü¤¡ Αλέκος Φασιανός

Αλέκος Φασιανός

Μάκης Θεοφυλακτόπουλος

Αλέκος Φασιανός

Γιάννης Γαΐτης

Νίκος Χατζηκυριάκος - Γκίκας

Νίκος Χατζηκυριάκος - Γκίκας

Γεώργιος Ιακωβίδης

Κωστής Γεωργίου


Χρίστος Καράς

Χρίστος Καράς

Σαράντης Καραβούζης

Νίκος Κεσσανλής

Νίκος Κεσσανλής

Γιάννης Λασηθιωτάκης

Μιχάλης Μακρουλάκης

Βασίλης Σπεράντζας

Δημήτρης Μηλιώνης


Χρήστος Μποκόρος

Δημήτρης Μυταράς

Θεόδωρος Πανταλέων

Μάριος Πράσινος

Μάριος Πράσινος

Βαγγέλης Ρήνας

Γιώργος Σταθόπουλος

Παύλος

Πάρις Πρέκας

Σταύρος


Takis

Takis

Παναγιώτης Τέτσης

Παναγιώτης Τέτσης

Θανάσης Τσίγκος

Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη

Σπύρος Βασιλείου

Πέτρος Ζουμπουλάκης

Όπυ Ζούνη


Öùôïãñáößåòêáëëéôå÷íþí


104


Γιάννης Τσαρούχης


Χ α ρ. Τρικ ο ύ π η 7 0 , Κ εφ α λ ά ρ ι , Τη λ .: 2 1 0 8 0 8 9 9 3 0 25 η Μ α ρ τ ί ο υ 3 5 , Χ α λ ά ν δ ρ ι , 2 1 0 6 8 4 9 1 9 6 w w w. l e f a k i s . g r e-mail: lefakis@otenet.gr

Maris Lefakis 2010  

Art Catalogue of greek contemporary painters

Advertisement