Page 41

Alueen palvelut Lehmuskylän alueella on ollut 1800-luvulta lähtien hautausmaa. Virallisesti Laihalammen rantaan sijoitettu hautausmaa vihittiin käyttöön vuonna 1895. Pieni, puinen ruumishuone 1900-luvun alusta on säilynyt. Harjun hautausmaaksi nimetylle alueelle valmistui kappeli vuonna 1937. Kappelin on suunnitellut yliarkkitehti Martti Välikangas. Hautausmaa laajeni siunauskappelin eteläpuolelle vuonna 1947. Uuden hautausmaa-alueen suunnitteli arkkitehti Viljo Rewell 21. Harjun hautausmaan viereen sijoitettiin ortodoksinen hautausmaa vuonna 1953. Sen suunnitteli rakennusmestari Niilo Peura. Harjun hautausmaan aluetta on uudisrakennettu puutarhurin asunnolla, ulkorakennuksilla ja kasvihuoneilla. Vuonna 1998 kappelin yhteyteen rakennettiin lasi- ja teräsrakenteisilla silloilla yh­distetyt lisäsiivet. Samoihin aikoihin valmistui kappelin viereen kellotapuli. Laajennuksen on suunnitellut helsinkiläinen arkkitehtitoimisto Helander & Leiviskä. 22 Lehmuskylään rakennuksia

on

Harjun

rakennettu

useita

kirkollisia

hautausmaan

lisäksi.

Viimeisin

rakennus on Pihlajatiellä sijaitseva esikoislestadiolaisten rukoushuone. Rakennuksen on suunnitellut Pentti Käki ja se valmistui vuonna 1991. Pihlajatien pohjoispuolelle on

rakennettuna

suunnitteli

Lehmuskylän

arkkitehti

Aune

seurakuntakoti,

Mertaoja

vuonna

jonka 1970.

Tuolloin ”Päivänsäde” -päivähuoltolan nimellä toimivaan rakennukseen oli sijoiteltu päivähuoltola, talonmiehen

39

asunto ja seurakuntatilat. Pankarannan vanhainkoti perustettiin vaivaistaloksi vuonna 1893. Aluetta on laajennettu useilla uudisraken­ nuksilla, joita on muun muassa suunnitellut 1970-luvulla arkkitehti Eero Jokilehto ja 1990-luvun laajennuksen on suunnitellut kaupunginarkkitehti Pauli Lehti. Vanhain­ kotitoiminta loppui Pankarannassa vuonna 2010. Nykyi­ sin tiloissa toimii muun muassa Pankarannan päiväkoti, Maahanmuuttovirasto ja maahanmuuttajien tukipalvelu­ yhdistys ”Mimosa Ry”. Pankarannan alue sijaitsee 4. kaupunginosassa mutta on Lehmuskylän välittömässä läheisyydessä. 23 Lehmuskylän palveluihin kuuluvat Pankalammen terve­ yskeskus, joka rakennettiin 1970-luvulla. Terveyskeskusta laajennettiin

vuonna

1988.

Sen

tuntumaan

nousi

vuonna 1987 vanhusten päiväpalvelukeskus ja invali­ dien palvelukeskus Vesitorninkadulle. Jalavankatu 3:een rakennettiin vanhusten vuokratalo vuonna 1978, jolla pyrittiin vastaamaan ikääntyvän väestön tarpeisiin. Van­

Ylin kuva: Harjun hautausmaan hirsinen pieni ruumishuone

huksille tarkoitettu Jalavapuiston Palvelutalo valmistui

1900-luvun alusta.

Kastanjakujalle vuonna 1991. Palvelutalo käsittää 30 asuntoa, joista osa on omistusasuntoja ja osa Sateenkaari

Keskimmäinen kuva: Martti Välikankaan suunnittelema

ry:n omistamia.

Harjun hautausmaan siunauskappeli vuodelta 1937.

Lehmuskylään perustettiin ensimmäinen elintarvike­ myymälä 1947 ja ajansaatossa kaupparakennuksia on

Alin kuva: Esikoislestadiolaisten rukoushuone

ollut useita. Nykyisin elintarvikekauppoja on kaksi. Toi­

vuodelta 1991.

nen on Vesitorninkadun länsipäähän sijoitettu kauppara­ kennus, joka aloitti toimintansa vuonna 1962 Valinta­ 21 Rewellin itsensä kirjoittama teos aiheesta. Teos: Aarnio, Armas & Rewell, Viljo (1947) ”Harjun uusi hautausmaa, Mikkeli”. Mikkeli: Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta. 22 Kuujo 1989, 396; Ahola 2012; Mikkelin seurakuntayhtymä, Hautausmaat. URL:http://www.mikkelinseurakunnat.fi/fi/yhteiset/hauta-_ja_puistotoimi/hautausmaat/?id=613 . 23 Ahola 2012.

Profile for Mikkelin Kaupunki

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Advertisement