Page 18

LÄHTEET ARKISTOLÄHTEET MIKKELIN KAUPUNGIN ARKISTO (MKA). -Kaava-arkisto

Asemakaava muutoksen selostus, joka koskee Mikkelin Kaupungin 9. kaupunginosan (Lähemäen) kortteleita 39–52, 66–73, 84 ja 1051–1052 sekä katu- ja puisto-alueita. 14.12.1990. Mikkelin kaupunkisuunnittelun kaava-arkisto, Kaupungin virastotalo.

Selitys Mikkelin kaupungin IX:n, X:n ja XIX:n kaupunginosan asemakaavamuutos- ja laajennusehdotus 13.6.1947. Mikkelin kaupunkisuunnittelun kaava-arkisto, Kaupungin virastotalo.

- Kaupunginhallituksen kiinteistölautakunta (Kiintltk). - Maistraatin arkisto. - Rakennusluvat.

SUULLISET LÄHTEET Kauko Laamanen, Mikkeli 3.8.2012. Maini Pietiäinen, Mikkeli 3.5.2012.

INTERNET LÄHTEET Kummala, Petteri (2004) ”Jälleenrakennuskauden pientalosuunnittelu. Rintamamiestalo”. Suomen rakennustaiteen museo. URL: http://www.mfa.fi/rintamamamiestal (Viitattu 4.8.2012). Lähemäen koulu. Lähemäen koulun vaiheita. URL-osoite: https://sites.google.com/site/lahemaenkoulu/historia/historia3 (viitattu 9.8 2012). Parviainen, Leena ”Herrasväen asuinpaikat. Etelä-Savon kartanot ja kartanoiksi kutsutut”. URL-osoite: http://kirjasto.mikkeli.fi/etela-savon-kartanot/index.php?page=mikkelinmlk (viitattu 8.8 2012). Ratatupa, Heikki ”Rekognosointikartat 1776–1808”. Historialliset kartat. Jyväskylän yliopisto. URL-osoite: http://www.vanhakartta.fi/historialliset-kartat/sotilaskartat/rekognosointikartat-1776-1805/ (viitattu 3.8 2012).

16

Ruotsalainen, Sakari (2011) ”1960- ja 70-lukujen matalat tyyppitalot ja asumisen muutos”. Diplomityö, Arkkitehtuurin koulutusohjelma, Tampereen teknillinen yliopisto. URL-osoite: http://URN.fi/URN:NBN:fi:tty-2011051914679 (viitattu 9.8.2012).

KIRJALLISET LÄHTEET ”Etelä-Savon rakennusperintö, Etelä-Savon kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet”. Etelä-Savon seutukaavaliiton julkaisu 114:1984. Hassinen, Esa & Kuujo, Erkki & Lakio, Matti & Väänänen, Kyösti (1988) ”Muuttuvaa Mikkeliä. Mikkelin kaupungin historia II 1918-1986”. Mikkeli: Mikkelin historiatoimikunta. Hassinen, Esa & Lähde, Hannu (1987) ”Mikkelin kaupunki 1938. Historiallinen pienoismalli”. Mikkelin kaupungin museoiden julkaisuja 4. Mikkeli: Mikkelin kaupunki/ Pienoismallitoimikunta. Härkönen, Aune & Kajama, Eila & Liimatta, Helga & Nykänen, Eero & Pynnönen, Albin & Reponen, Esa & Toijonen, Yrjö & Tuhkunen, Jouko & Tuovinen, Esko & Yrjölä, Maija (1986) ”Entisaikaa Lähemäellä”. Mikkeli: Lähemäki-Peitsari-seura ry. Jussila, Petri (1998) ”Paukkulan hengessä Suomen Nuoriso-opisto 1923-1998”. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. Karjalainen, Reino & Nykänen, Eero & Reponen, Esa & Reponen, Lyyli & Tuovinen, Esko (1986) ”Lähemäki muuttuu.” s. 238-240. Teoksessa: Entisaikaa Lähemäellä. Kirjoittajat: Härkönen, Aune & Kajama, Eila & Liimatta, Helga & Nykänen, Eero & Pynnönen, Albin & Reponen, Esa & Toijonen, Yrjö & Tuhkunen, Jouko & Tuovinen, Esko & Yrjölä, Maija. Mikkeli: Lähemäki-Peitsari-seura ry. Kuujo, Erkki (1989) ”Entisajan Mikkeli. Mikkelin kaupungin vaiheita 1838-1917”. Mikkeli: Mikkelin historiatoimikunta. Lakio, Matti (1988) ”Kaupungin hallinto. Kaupungin toimialat” s. 394–452. Teoksessa: Muuttuvaa Mikkeliä. Mikkelin kaupungin historia II 1918–1986. Kirjoittajat: Väänänen, Kyösti & Lakio, Matti & Hassinen Esa. Mikkeli: Mikkelin historiatoimikunta. Parviainen, Leena ”Herrasväen asuinpaikat. Etelä-Savon kartanot ja kartanoiksi kutsutut”. URL-osoite: http://kirjasto.mikkeli.fi/etela-savon-kartanot/index.php?page=mikkelinmlk (viitattu 14.8.2012). Tuovinen, Esko (1986) ”Lähemäen alueen historiaa. Mistä Lähemäki sai nimensä.” s. 238-240. Teoksessa: Entisaikaa Lähemäellä. Kirjoittajat: Härkönen, Aune & Kajama, Eila & Liimatta, Helga & Nykänen, Eero & Pynnönen, Albin & Reponen, Esa & Toijonen, Yrjö & Tuhkunen, Jouko & Tuovinen, Esko & Yrjölä, Maija. Mikkeli: Lähemäki-Peitsari-seura ry. Väänänen, Kyösti (1988) ”Koululaitos. Ammattikasvatushallituksen alaiset oppilaitokset” s. 545–547. Teoksessa: Muuttuvaa Mikkeliä. Mikkelin kaupungin historia II 1918–1986. Kirjoittajat: Väänänen, Kyösti & Lakio, Matti & Hassinen Esa. Mikkeli: Mikkelin historiatoimikunta. Wirilander, Hannele (1982) ”Mikkelin pitäjän historia vuoteen 1865”. Mikkeli: Mikkelin maalaiskunta, Mikkelin maaseurakunta.

Profile for Mikkelin Kaupunki

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma, julkaisu 1  

Mikkelin kaupungin kulttuuriperintöohjelman julkaisu 1, Modernin jäljillä

Advertisement