Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 8‬ޖެނުއަރީ ‪( 2020‬ބުދަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫އާ ތައުލީމީ އަހަ ުރ‬ ‫ފަށަނީ ‪73،000‬‬ ‫ކުދިންނާ އެކު‬

‫‪02‬‬

‫ޖުމްލަ ‪ 212‬ސްކޫލެއްގައި މި އަހަރު ކިޔަވައި ދޭނެ‬ ‫އެއްދަންފަޅި އަށް ‪ 150‬ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވައިދޭނެ‬ ‫ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންދާޒާ ކުރޭ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ެގ‬ ‫ބަޖެޓުން ހޭދަކުރީ‬ ‫‪ 28‬ބިލިއަން ރުފިޔާ‬ ‫‪02‬‬

‫ނަސްރުﷲ‬ ‫ދަތުރުކުރި ޑިންގީ‬ ‫ކަނޑު އަޑިން‬ ‫ނަގައިފި‬ ‫‪03‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 8‬ޖެނުއަރީ ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫އާ ތައުލީމީ އަހަރު ފަށަ ީނ‬ ‫‪ 73،000‬ކުދިންނާ އެކު‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކިޔަވާނީ ‪ 73،067‬ކުދިންނެވެ‪ .‬ޖުމްލަ ‪212‬‬ ‫ސްކޫލެއްގައި މި އަހަރު ކިޔަވައި ދޭނެ އެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރު ވެސް ސަރުކާރުގެ‬

‫މާލޭގައި އަލަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާ އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް‬

‫ސްކޫލްތަކުގައި ފެށީ ‪ 73،000‬އެއްހާ ކުދިންނާ އެކު‬

‫ހިމަނައިގެންނެވެ‪ .‬މި އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށާއިރު‬

‫އެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރު ކިޔަވައި ދިން ޓީޗަރުންގެ އަދަދު‬

‫ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ‪ 73،000‬އަށް ވުރެ‬

‫ވަނީ ސ‪ .‬ހުޅުދޫ ސްކޫލާއި ޝަމްސުއްދީން ސްކޫލު‬

‫‪ 9،800‬އަށް އެރިއިރު‪ ،‬އެ އަހަރު ‪ 317‬ތަނެއްގައި‬

‫ގިނަ ކުދިންނާ އެކު އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފެށުމަށް‬

‫އުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ޗުއްޓީ އަކަށް ފަހު‪،‬‬ ‫ދޮޅު މަސް ދުވަހުގެ ޮ‬

‫ސްކޫލްތަކުން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އާ އަހަރުގެ މަސައްކަތަށް ޓީޗަރުން އިއްޔެ ވަނީ‬

‫ޕްރީ ސްކޫލާ ހަމައަށް ކިޔަވައި ދިނެވެ‪.‬‬

‫މި އަހަރު‪ ،‬އެއްދަންފަޅި އަށް ‪ 150‬ސްކޫލެއްގައި‬ ‫ކިޔަވައިދޭނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން‬

‫ސްކޫލްތަކަށް ނުކުމެފަ އެވެ‪ .‬ޓީޗަރުންގެ މި އަހަރުގެ‬

‫އަންދާޒާ ކުރެ އެވެ‪ .‬އަދި ‪ 193‬ސްކޫލެއްގައި އޯ‬

‫މި ފަހަރުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ފުރަތަމަ ބައި މެއި ‪،31‬‬

‫ފުރަތަމަ ދުވަހަށް ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި އޮތީ ނާސްތާ‬

‫ލެވެލް އަދި ސަރުކާރުގެ ‪ 50‬ސްކޫލުގައި އޭ ލެވެލް‬

‫‪ 2020‬އިން ފެށިގެން ޖޫން‪ 2020 ،11 ،‬އަށް އަދި‬

‫ތައްޔާރުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި އަނެއް ބައި ސްކޫލްތަކުން‬

‫ހަދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޗުއްޓީގެ ދެ ވަނަ ބައި ޑިސެމްބަރު ‪ 2020 ،6‬އިން‬

‫ތައުލީމީ އާ އަހަރަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން‬

‫ސްކޫލްތަކުގައި މި އަހަރު ކިޔައިދޭނެ ޓީޗަރުންގެ‬ ‫އަދަދެއް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަދި އާންމެއް‬

‫ފެށިގެން ޖެނުއަރީ ‪ 2021 ،7‬އަށް ދިނުމަށް ވަނީ‬ ‫ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސްކޫލްތަކުން މިހާރު އަންނަނީ އެ ތަންތަނުގައި ކުލަ‬

‫ނުކުރެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬މި އަހަރަށް ބޭނުންވާ‬

‫ލުމާއި ޒީނަތްތެރި ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަރަށް‬

‫ހދަން އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކާ ވަނީ މި‬ ‫ޓީޗަރުން ޯ‬

‫ފތް ދީ ސްކޫލުތައް‬ ‫ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ރިޕޯޓު ޮ‬

‫ފރިއާ އެކު ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި އަލަށް ސްކޫލްތަކާ ގުޅޭ‬ ‫މަހު ހަވާލު ޮ‬

‫ބަންދު ކުރާނެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މި އަހަރުން ފެށިގެން‬

‫އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންދާޒާ ކުރާ‬ ‫ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ސްކޫލްތަކުގައި މި އަހަރު‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ‬ ‫ބަޖެޓުން‬ ‫ހޭދަކުރީ ‪28‬‬ ‫ބިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫ތައުލީމީ ދާއިރާއިން މި އަހަރު ފެންނާނެ އެންމެ‬ ‫ބޑު ބަދަލަކީ އަހަރީ ޗުއްޓީ ދެބަޔަށް ބަހައިލުމެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކށް ހަދިޔާ ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ ޓީޗަރުންގެ އަގު ވަޒަން ޮ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫މީގެ ކުރިން ދެ ވަނަ ޓާމުގެ ޓެސްޓަށް ފަހު‬

‫އރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް‬ ‫ބިދޭސީ ޓީޗަރުންގެ ޮ‬

‫ކޅަށް ސްކޫލްތައް‬ ‫ގެނައި ބަދަލާ އެކު‪ ،‬އަހަރުގެ ފަހު ޮ‬

‫އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ވަނީ ފަށައިފަ‬

‫ބަންދު ވާނީ ޑިސެމްބަރު ‪ 6‬އެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ‪ 31.9‬ބިލިއަން‬ ‫ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރީ ‪ 28.6‬ބިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫ޔާމީންގެ ދައު ާވ‬ ‫މުރާޖައާ ކޮށް ދޭން‬ ‫ޕީ ީޖ އަށް ގޮވާލައިފި‬

‫ކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން‬ ‫ހާމަވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފިނޭންސުން އިއްޔެ ނެރުނު ތަފާސް ހިސާބުތައް‬ ‫ގތުން މިދިޔަ އަހަރު ސަރުކާރު ހިންގުމާއި‬ ‫ދައްކާ ޮ‬ ‫މަޝްރޫއުތަކަށް ހަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރި ‪29‬‬ ‫ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން ހަރަދު ކޮށްފައިވަނީ ‪27.5‬‬ ‫ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަނޑައެޅި ޖުމްލަ ބަޖެޓަށް ވުރެ ހަރަދު ކުޑަ‬ ‫ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ރިކަރަންޓް ހަރަދު ވަނީ‬ ‫ލަފާކުރި ވަރަށްވުރެ ‪ 1.1‬ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެފަ‬ ‫އެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރު ރިކަރަންޓް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި‬ ‫ހޭދަކޮށްފައި ވަނީ ‪ 20.2‬ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ‪.‬‬ ‫ރިކަރަންޓް ހަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހިންގުމުގެ‬ ‫ހަރަދާއި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި‬ ‫ޕެންޝަންގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން ދޭން ޖެހޭ ގެއްލުމުގެ‬ ‫ބަދަލެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު ކެޕިޓަލް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި‬ ‫ހޭދަކުރީ ‪ 7.2‬ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ‪ .‬މިއީ ހަރަދު‬ ‫ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރި އަދަދަށްވުރެ ދަށް އަދަދެކެވެ‪.‬‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހިންގާފައި ވަނީ އިޖުރާއަތުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ޝިޔާމް‬

‫އތެވެ‪ .‬އެ އިތުބާރު ދަމަހައްޓަވަން ޔާމީނަށް އުފުލި‬ ‫އެބަ ޮ‬

‫އެގޮތުން‪ ،‬ކެޕިޓަލް ހަރަދުގެ ގޮތުގައި ހަރަދުވާނެ‬

‫ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން ރޭ ވެސް ތަކުރާރު ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ގޯސް ދައުވާ އަލުން މުރާޖައާކުރަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ‬

‫ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ ‪ 9.9‬ބިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫ކަމަށް ވެސް ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬މި ހަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޕަބްލިކް‬

‫އެކަން ޝަމީމަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިއްވި‬

‫ކަމަށާއި އެއީ އޭނާ އަކީ ގާނޫނުތައް މޮޅަށް‬

‫ލންޑްރިންގެ ދައުވާ‬ ‫ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީ ޯ‬

‫ލންޑްރިންގެ ހުކުމް ކުރި ދައުވާ މުރާޖައާކޮށްދޭން‬ ‫ޯ‬

‫އެނގިވަޑައިގަންނަވާ‪ ،‬ފުންނާބު އުސް ބޭފުޅަކަށް ވުމުން‬

‫ކުރީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ވަން‬

‫ރސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ހުސެއިން‬ ‫ޕީޕީއެމުން ޕް ޮ‬

‫ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އއެފްގެ އެކައުންޓަކުން އެމަނިކުފާނަށް އެއް‬ ‫އެސް ޯ‬

‫ޝަމީމަށް ރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު‬

‫"އެމަނިކުފާނު [ޝަމީމަށް] އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ‬

‫ޑލަރު ޖަމާކުރި މައްސަލައިގަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫މިލިއަން ޮ‬

‫ސެކްޓާ މަޝްރޫއުތަކާއި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާއި‬ ‫އިންވެސްޓްމަންޓުތަކެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ހަރަދުގެ އިތުރުން ސަރުކާރަށް‬ ‫ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި އާމްދަނީ ވެސް ވަނީ ދަށްވެފަ‬

‫އތް އެއްޗެއް‪ .‬ކިހާ އަވަސް‬ ‫ހުކުމުގައި ލިއެފައި ޮ‬

‫ކމިޝަން (އޭސީސީ)‬ ‫ފައިސާ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‪ ،‬މިދިޔަ އަހަރު ހިލޭ އެހީ އާއި ޓެކްސް‬

‫ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގޮވާލަން‬

‫ކން ދިމާލަކުން އައި ހުކުމެއް‬ ‫އަރުވާލާފައި ޮ‬

‫ރ އެކައުންޓެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް‬ ‫އާ އެކު ހެދި އެސްކް ޯ‬

‫އަދި އެހެނިހެން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ‪ 24‬ބިލިއަން‬

‫ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި‬

‫ރސިކިއުޓަ ޖެނެރަލަށް‬ ‫ކަން ވެސް މިއަދުގެ ޕް ޮ‬

‫އެމަނިކުފާނު އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އެހެން‬

‫ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި އިރު ނުލިބެނީ އެންމެ‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬

‫އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ‪ "،‬ޝިޔާމް ވިދާޅާވި އެވެ‪.‬‬

‫ރ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް އަދި‬ ‫ފައިސާތަކެއް އެސްކް ޯ‬

‫‪ 158‬މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ‪ .‬މީގެ ތެރެއިން ޓެކްސް‬

‫ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ‬

‫"ރައީސް ޔާމީނަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން‬

‫އެސްއޯއެފުން ޖަމާކުރި ފައިސާ އިސްލާމިކް ބޭންކްގެ‬

‫ގތުގައި ލަފާކުރި މިންވަރަށްވުރެ‬ ‫ނޫން އާމްދަނީގެ ޮ‬

‫ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ބައެއް ދައުވާތައް ޕީޖީ އޮފީހުން މީގެ‬

‫ކށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ‬ ‫ކުރި ހުކުމުގައި ފާހަގަ ޮ‬

‫ޖެނެރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަކަށް ބަދަލުކޮށް‪،‬‬

‫އިތުރަށް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރިން އަނބުރާ ނަގާފައި ވެސް އެބަހުރި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދގުކަން ވެސް އެމަނިކުފާނަށް‬ ‫ސީދާ ބުހުތާނު ޮ‬

‫އޅުވާލި ކަމަށް ދައުވާގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ އަސްލު ޮ‬

‫ޝަމީމް‪ ،‬މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ޕީޖީ‬

‫އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ‪".‬‬

‫އޮފީހުން އަނބުރާ ނެގީ‪ ،‬ވަރަށް ގިނަ ސިޔާސީ‬

‫ގތުގައި ލިބިފައިވަނީ ‪1.1‬‬ ‫ނިމުނު އިރު ހިލޭ އެހީގެ ޮ‬

‫ޑލަރުން އެމަނިކުފާނު‬ ‫އިތުރުން ފަސް މިލިއަން ޮ‬

‫ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ‬

‫ބޭފުޅުންނަށް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި‪ ،‬އޭރުގެ ޕީޖީ‬

‫ދގު ވާހަކަތަކެއް ވަނީ ލިއެފައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހުކުމުގައި ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މި ހުކުމް‪ ،‬ހައި ކޯޓުގައި‬ ‫ވަނީ ޖޫރިމަނާ ޮ‬

‫ކުރީ ދެ ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ‪.‬‬

‫އައިޝަތު ބިޝާމް އުފުއްލެވި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާތަކެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަންގެ ސިޓިއަކާ‬ ‫ހުކުމުގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އިސްތިއުނާފްގެ‬ ‫މިހާރު ވަނީ އިސްތިއުނާފް ޮ‬

‫އފީހުން ދައުވާތައް އަނބުރާ ނަގަނީ‪ ،‬އެ‬ ‫ޕީޖީ ޮ‬

‫ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ބައެއް މުއައްސަސާތަކާ ހަވާލާދީ‬

‫މި ދައުވާގައި ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގެ‬

‫ގތުން މިދިޔަ އަހަރު‬ ‫ފިނޭންސްގެ ރިޕޯޓުތައް ދައްކާ ޮ‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ނުވަތަ އާމްދަނީ‬

‫އތް ވާހަކަތަކާއި‬ ‫ހަވާލާދީފައިވާ އިރު އެ ސިޓީގައި ޮ‬

‫މުއްދަތު ނިމެންދެން ވެސް އެމަނިކުފާނު ގޭބަންދަށް‬

‫ބޑުވުން ވެސް ވަނީ ލަފާކުރި‬ ‫އަށް ވުރެ ޚަރަދު ޮ‬

‫އުފުލި ދައުވާއަކާ މެދު ޝައްކެއް ނުވަތަ ސުވާލު‬

‫ހުކުމުގައި އޮތް ވާހަކަ ދިމާނުވާ ކަން ވެސް ޕީޖީ އަށް‬

‫ބަދަލުކޮށްދޭން ވަކީލުން ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް‬

‫ވަރަށްވުރެ ‪ 1.3‬ބިލިއަން ރުފިޔާ ދަށްވެފަ އެވެ‪ .‬މިދިޔަ‬

‫އުފެދޭ ކަމެއް ހިނގުމުން ކަމަށް ޝިޔާމް ވިދާޅުވި‬

‫އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ހުށަހަޅުއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަހަރުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓަކީ ‪ 3.6‬ބިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫އެވެ‪ .‬ޔާމީންގެ ތަހުގީގާއި އުފުލި ދައުވާ އާއި ޝަރީއަތް‬

‫ގތުގައި ޕީޖީ ޝަމީމަށް އިތުބާރު‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 8‬ޖެނުއަރީ ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫މަޑުއްވަރީން‬ ‫އިތުރު ތިން މީހަކު‬ ‫ހައްޔަރުކޮށްފި‬ ‫ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ‪ ،‬އެ‬ ‫އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން އިއްޔެ‬ ‫މަޑުއްވަރީން ހައްޔަރުކުރީ އުމުރުން‬ ‫‪ 22‬އަހަރުގެ މީހަކާއި ‪26‬‬ ‫އަހަރުގެ މީހެއް އަދި ‪ 28‬އަހަރުގެ‬ ‫މީހެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޅަށް ފުލުހުން ފަށާފައިވާ‬ ‫ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެ ޮ‬ ‫އޮޕަރޭޝަންގައި ރ‪ .‬މަޑުއްވަރީން އިތުރު ތިން މީހަކު‬ ‫އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް މިދިޔަ މަހު‬ ‫އޕަރޭޝަންގައި ބައެއް‬ ‫މަޑުއްވަރީގައި ފުލުހުން ފެށި ޮ‬ ‫ކށް‪ ،‬ބައެއް މީހުން މީހުން ހައްޔަރު‬ ‫ގެތައް ފާސް ޮ‬ ‫ކުރުމުގެ އިތުރުން ބައެއް މީހުންނަށް ނަސޭހަތް ދީފައިވެ‬ ‫އޕަރޭޝަންގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ވެސް‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ނަސްރުﷲ ދަތުރުކުރި ޑިންގީ‬ ‫ކަނޑު އަޑިން ނަގައިފި‬

‫ބައިވެރިވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން‬ ‫ފުލުހުން މިއަދު ބުނީ‪ ،‬އެ ޮ‬

‫ބ‪ .‬އަނގަފަރު ކައިރީގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ‬

‫މުސްތަފާގެ އިތުރުން‪ ،‬ލޯންޗުގައި އިން‬

‫މަސައްކަތުން ޑިންގީގެ ބައިތައް ފެނުނީ އިއްޔެ އެވެ‪.‬‬

‫ރޭ ހިނގި ކަނޑުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓުގައި ގެއްލިގެން‬

‫ފެނުނު ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ޑިންގީގެ އިންޖީނުގެ‬

‫ބަންގްލަދޭޝްގެ ފަޅުވެރިޔާގެ ވާތު ކަންފަތުން ބައެއް‬

‫މީހަކާއި ‪ 26‬އަހަރުގެ މީހެއް އަދި ‪ 28‬އަހަރުގެ‬

‫ހޯދާ ނަސްރުﷲ އަބްދުﷲ އިން ޑިންގީ ކަނޑު އަޑިން‬

‫ކަވަރުފަޅިއެއް އިއްޔެ ވަނީ ނަގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވަކިވި އެވެ‪ .‬އޭނާގެ ކަންފަތުގެ އެ ބައި ވަނީ ފަހައިފަ‬

‫މީހެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ މީހުން ހައްޔަރުކުރީ ކޮން‬

‫މިއަދު ނަގާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫އިއްޔެ މަޑުއްވަރީން ހައްޔަރުކުރީ އުމުރުން ‪ 22‬އަހަރުގެ‬

‫ތުހުމަތެއްގައި ކަމެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި މަޑުއްވަރީގައި‬ ‫ފުލުހުން ކުރިން ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫އފިސަރު މޭޖާ އިބްރާހީމް‬ ‫އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ ޮ‬ ‫ދންފަނުގެ ހުޅަނގުން‬ ‫އާޒިމް ވިދާޅުވީ ޑިންގީ ނެގީ ބ‪ޮ .‬‬

‫ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރު ބަޔަކު ފަތުރަމުން ދަނީ ފުޅާ‬

‫ބައި މޭލު ބޭރުން ކަނޑުގެ ‪ 46‬މީޓަރު އަޑިން‬

‫ދާއިރާއެއްގަ އެވެ‪ .‬ކުޑަކުދިން ހައްގުތަކުން މަހްރޫމް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ޑިންގީގެ ބައިތައް ސިފައިން އިއްޔެ ހޯދި‬

‫ކުރުމާއި އެ ކުދިން ކައިވެނި ކުރުވުން ފަދަ ކަންކަން‬

‫ނަމަވެސް ނަސްރުﷲ އަދި ވެސް ނުފެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ދަރަވަންދޫން މަހަށް ނުކުތް ޑިންގީ އެކްސިޑެންޓުވީ‬ ‫ކަމަދޫން އޭދަފުއްޓަށް ދަތުރުކުރި‪ ،‬އޭދަފުށީ ސޭލަމް‬ ‫ލޯންޗު ޖެހިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ލންޗުގެ ކެޕްޓަން އޭދަފުށީ‬ ‫ކްސިޑެންޓުވި ޯ‬ ‫ޝަބްނަމްގޭ މުހައްމަދު މުސްތަފާ އަށް ވެސް ވަރަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޑިންގީގައި ތިބި ދެ މީހުންނަށް ވެސް ބޮޑެތި‬ ‫އަނިޔާތަކެއް ވެގެން ދަރަވަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން‬ ‫ފަރުވާ ދިނެވެ‪.‬‬ ‫ކުޑަ ދެ އަންހެން ކުދިންގެ ބައްޕަ ނަސްރުﷲ‬

‫ބޑަށް އަނިޔާވެ އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިހާރު ވެސް‬ ‫ޮ‬

‫އުޅެނީ ދަރަވަންދޫ މީހަކާ އިނދެގެންނެވެ‪ .‬މާލޭގެ‬

‫އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ‪ .‬އޭނާގެ ވާތު ލޮލުގެ‬

‫ބްރައިޓް ބްރަދާސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ނަސްރުﷲ‬

‫ކޅަށް ފުލުހުން ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް‬ ‫އެވެ‪ .‬އެކަމާ ދެ ޮ‬

‫ކއަކާއި ބޭބެއަކާ އެކު މަސްވެރިކަމަށް‬ ‫އަންހެނުންގެ ކޮށް ޮ‬

‫ތިރިން މޫނުގެ ކަށިތައް ވަނީ ބިނދިފަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬

‫ރަށަށް ގޮސް އުޅުނީ މި ފަހަރުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ އަށެވެ‪.‬‬

‫ފެށީ ހަރުކަށި ފިކުރަށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދޭނެ‬

‫ކށް މިދިޔަ ހުކުރުވިލޭރޭގެ ވަގުތެއްގަ‬ ‫ނުކުމެ އުޅެނި ޮ‬

‫އޕަރޭޝަނެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާގެ‬ ‫މުސްތަފާގެ ޮ‬

‫ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬

‫ހދަން ސިފައިންގެ ޑައިވަރުން ކުރި‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭނާ ޯ‬

‫އާއިލާ އިން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެ‬ ‫އެ ރަށުގައި ޮ‬

‫ނަސްރުﷲ ގެއްލުނު އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ އޭނާގެ‬

‫ޖަލުގައި އަނިޔާކުރާ މައްސަލަ ބަލަން ކޯޓުން އަންގަނީ‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކޓުން ނިންމީ ބްލޮގަރު ޔާމީން‬ ‫އަންގަން ކްރިމިނަލް ޯ‬ ‫ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އިއްޔެ ބޭއްވި‬

‫މިހާރު ވެސް އެބަހުރި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޒިހާންގެ ވަކީލް އަބްދުﷲ ހަސީން ވިދާޅުވި‬

‫ގޅީގެ ފާޚާނާގައި ވެސް‬ ‫މިހާރު އެ މީހުން ތިބި ޮ‬ ‫އެއްވެސް ސާފުތާހިރު ކަމެއް ނެތް ކަމަށް އިސްމާއިލް‬

‫އަޑުއެހުމުގައި‪ ،‬ދައުވާ ލިބޭ ބައެއް މީހުންގެ ފަރާތުން‬

‫ގޮތުގައި‪ ،‬ދައުވާ ލިބޭ މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ‬

‫ބުނެ އެވެ‪ .‬އަދި އެތަނުގައި ފެން ލިބޭނެ އިސްކުރެއް‬

‫ބޑުވުންތަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ފާހަގަކުރި ކަން ޮ‬

‫ނަމަ‪ ،‬އެކަން ކުރަން ޖެހޭނީ ރައްކާތެރި ތަނެއްގަ‬

‫ވެސް ނެތް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪ .‬ބައެއް ގޮޅިތަކުގެ‬

‫އެވެ‪ .‬ޖަލުގައި އަނިޔާ ކުރާ މައްސަލަތަކަކީ ސީރިއަސް‬

‫ޖާގައަށް ވުރެ އިތުރަށް މީހުން ބައިތިއްބަމުންދާ ކަމުގެ‬

‫އަނިޔާ ކުރުމާއި އިހުމާލުވުމުގެ ޝަކުވާތަކާ ހެދި‬

‫ސިޑި ގޮޅި ތެރޭގައި ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ މަރާލި‬

‫ގޮތެއްގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް އޭނާ‬

‫ޝަކުވާ ވެސް އިސްމާއިލް ކުރި އެވެ‪.‬‬

‫މލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫އެކަންކަން ބެލުމަށް ޯ‬

‫މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރަނީ ހ‪ .‬އަންނާރުމާގޭ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އެކަންކަން ބެލުމަށް އަމުރު‬

‫ސާވިސަސް އަށް އަންގަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން‬

‫އިސްމާއިލް ހައިޝަމް ރަޝީދާއި މ‪ .‬އިރަސްމިކުގޭ‬

‫ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ހަސީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އަހުމަޒު ޒިހާން އިސްމާއިލާއި ގދ‪ .‬ގައްދޫ‬

‫މާފުށީ ޖަލުގައި މިހާރު ހިންގަމުންދާ‬ ‫ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި‪ ،‬ބަންދުގައި ތިބި ބައެއް މީހުންނަށް‬

‫މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގަން ފެށި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި‪،‬‬

‫އޭޕްރީލް‪ 2017 ،‬ގައި‪ ،‬ޔާމީން ދިރިއުޅުނު ގޭގެ‬

‫ދައުވާ ލިބޭ އިސްމާއިލް ރަޝީދު ބުނީ‪ ،‬މާފުށީ‬

‫އިސްމާއިލްގެ ވަކީލް މައުމޫން ހަމީދު ވިދާޅުވީ‬ ‫އެފަދަ ކަންކަމަކީ ޓޯޗާގެ އަމަލުތައް ކަމަށާއި އެކަންކަން‬ ‫ބަލަން ވަގުތުން ވަގުތަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސިންދުބާދުގޭ މުހައްމަދު ދިފްރާނާއި މ‪ .‬ކުދެހިގޭ‬

‫ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިންގާކަން އެނގުމުން‬

‫ދައުލަތުން ވެސް ބުނީ ބަންދުގައި ބައިތިއްބާ‬

‫ބަންދުގައި ތިބި ބައެއް މީހުންނާއި ކަރެކްޝަންސްގެ‬

‫ހަސަން ޝިފާޒްގެ އިތުރުން މ‪ .‬ތާއިފް އިސްމާއިލް‬

‫އެފަދަ ކަމެއް މާލޭގައި ޖަލުގައި ނުހިންގާނެ ކަމުގެ‬

‫މީހުން ތިބެން ޖެހޭނީ ރައްކާތެރި ތަނެއްގައި ކަމަށާއި‬

‫އފިސަރުންނާ ދެމެދު ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިންގި‬ ‫ޮ‬

‫ކޅުފުށީ އީސްޓް‪ ،‬ހުސައިން ޒިޔާދުގެ‬ ‫ރަޝީދު އަދި މ‪ޮ .‬‬

‫އފިސަރުންގެ ކިބައިން‬ ‫ޔަގީންކަން ދޭން ކަރެކްޝަންގެ ޮ‬

‫އެފަދަ އަމަލުތަކެއް އެ މީހުންނާ މެދު ހިންގާ ނަމަ‪،‬‬

‫ބޑުވެފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ޝަރީއަތް‬ ‫މައްސަލަ ވަނީ ޮ‬

‫މައްޗަށެވެ‪.‬‬

‫އެދުނު ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން އެއްވެސް ސާފުތާހިރު‬

‫އެއީ ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬

‫ގޅިއަކަށް އޭނާ އާއި އިތުރު މީހަކު‬ ‫ކަމެއް ނެތް ޮ‬

‫އެކަންކަން ބެލުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގަން‬

‫ބުނީ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އޭނާގެ ގައިގެ އެކި‬

‫ބަދަލުކުރި ކަމަށާއި އެތަން އެ މީހުން އަމިއްލަ އަށް‬

‫ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ދައުލަތުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި ތިބި ބައެއް މީހުން ވެސް‬ ‫ނިމެންދެން ބަންދު ޮ‬

‫ތަންތަނަށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމަށް ފަހު‪ ،‬އޭނާ އަށް‬

‫ކށް‪ ،‬އަނެއްކާވެސް ސާފުތާހިރު‬ ‫ސާފުކޮށްފައި ވަނި ޮ‬

‫މީހުންނަށް އަނިޔާ ކުރުމާއި އިހުމާލުވުމުގެ ޝަކުވާތަކާ‬

‫ކަރެކްޝަންސްގެ އޮފިސަރުން އަނިޔާކުރި ކަމަށާއި އެ‬

‫ގޅިއަކަށް އެ މީހުން ބަދަލުކުރި ކަމަށް‬ ‫ކަން ނެތް ޮ‬

‫ހުސައިން ވިދާޅުވީ އެކަންކަން ބެލުމަށް‬

‫ހެދި އެކަންކަން ބެލުމަށް ކަރެކްޝަންސްގެ މައްޗަށް‬

‫އަނިޔާތަކުގެ ނިޝާންތައް އޭނާގެ އަތާއި ބުރަކަށީގައި‬

‫އިސްމާއިލް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން އަންގާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކަރެކްޝަންސްގެ މައްޗަށް ޯ‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައި ތިބި ބައެއް‬ ‫ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ޮ‬

‫އިއްޔެގެ އަޑުއެހުމުގައި‪ ،‬ދައުވާ ލިބޭ ޒިހާން‬

‫އެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 8‬ޖެނުއަރީ ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫ޝާހިދުގެ ދަތުރުތަކުން ‪ 3.2‬ބިލިއަން ހޯދުނު!‬ ‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މިދަތުރުތަކުގައި އެކި ގައުމުތަކުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންނާ‬

‫ކުރައްވާފައިވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ‬

‫ބައްދަލުކުރައްވާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރެއްވުމަށް‬

‫އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން އަދި އެ އަދަދެއް‬

‫މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ނުފެނެ އެވެ‪ .‬ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކޮންމެ‬

‫މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެފައިވާ‬

‫ފރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު ޮ‬

‫ހަފުތާއަކު ނެރޭ މާލީ ބަޔާނުގައި ވާ ގޮތުން މިދިޔަ‬

‫ޝާހިދު ކުރެއްވި ދަތުރުތަކަށް ‪ 2.8‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކި ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުގެ ހައި‪-‬‬

‫އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ‪ 26‬ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ‬

‫ހޭދަވި ކަމަށާއި އެ ދަތުރުތަކުން ދައުލަތަށް ‪3.21‬‬

‫ލެވެލް ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެ‬

‫އަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ ‪ 1.1‬ބިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހާމަކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ސޯލިހު ކުރެއްވި ބައެއް ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ވެސް‬

‫ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬ ‫ފރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޝާހިދުގެ‬ ‫ޮ‬

‫ހދުމަށް‪ ،‬މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި‬ ‫ދަތުރުތަކަށް ހަރަދުވި ވަރު ޯ‬

‫ބޑެތި އަދަދުތަކުން‬ ‫ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ޮ‬ ‫ފައިސާ ލިބުނު އިރު އަބޫދާބީން އިތުރު ‪50‬‬ ‫ގތުގައި ހޯދުމަށް ވެސް‬ ‫މިލިއަން ޑޮލަރު ހިލޭ އެހީގެ ޮ‬

‫ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ދަށުން މީހަކު ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން‬

‫މިދަތުރުތަކުގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމަ‬

‫ވަނީ އެއްބަސްވެވިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމާ ގުޅޭ ރަސްމީ‬

‫ދަތުރުތަކުގެ ހަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލު ދީފައިވާ ވާނެ‬

‫އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިވެ‪ ،‬ދޭދޭ‬

‫ސއި ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް‬ ‫ޮ‬ ‫އެއްބަސްވުމުގައި‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ މައުލޫމާތުތައް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން‬

‫ގުޅުންތައް ވަރުގަދަވެ‪ ،‬ބައިނަލްއަގްވާމީ މަސްރަހުގައި‬

‫ފރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރައްވާ ކަމަށް ޮ‬

‫ވަނީ މީޑިއާއާ ވެސް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖޭގެ ހައްގު މަގާމު ރާއްޖެއަށް ހޯއްދަވައިދެއްވި‬

‫ޝާހިދު ވަނީ ރަސްމީ ދެ ދަތުރެއް ވެސް‬ ‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން އެ ދެ ދަތުރަށް‬

‫ފރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ ދަތުރުގެ‬ ‫ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬މި ގުޅުންތަކާ އެކު ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި‬

‫ހަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލު ދެއްވި އިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ‬

‫ހއްދަވާފައިވެ އެވެ‪ .‬ހިލޭ‬ ‫ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ޯ‬

‫ދަތުރުތައް ކުރާ ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުން‬

‫‪194،000‬ރ‪ .‬ހޭދަވި އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން ‪18‬‬

‫ގތުގައި ދައުލަތަށް ‪ 3.21‬ބިލިއަން ރުފިޔާ‬ ‫އެހީގެ ޮ‬

‫އޭނާ އަށް އަމާޒުވެފައިވެ އެވެ‪ .‬ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ‬

‫ދަތުރެއް ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކަށް ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ލިބުނު ކަމަށް ރައީސް މިދިޔަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހު އިއުލާނު‬

‫ދަތުރުގެ ހަރަދު ‪ 210‬މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރަ އެވެ‪.‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪ 1.7‬މިލިއަ ްނ‬ ‫ޓޫރިސްޓުންނާ އެކު‬ ‫އާ ރެކޯޑެއް!‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ‪ 1.7‬މިލިއަން‬ ‫ކޑް އާކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކޮށް ރެ ޯ‬ ‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ‬ ‫އިމިގްރޭޝަނުން ލިބުނު މައުލޫމާތާއި ޓޫރިސްޓް‬ ‫ފެސިލިޓީސްތަކުން ދީފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުން‬ ‫އެނގޭ ގޮތުގައި ‪ 2018‬ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ‬ ‫‪ 14.7‬ޕަސެންޓު ގިނައިން މިދިޔަ އަހަރު‬ ‫ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނައިން‬ ‫ޓޫރިސްޓުން އައީ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެއީ ‪ 49‬ޕަސެންޓެވެ‪ .‬ޔޫރަޕުން ‪833،904‬‬ ‫މީހުން ރާއްޖެ އައި އިރު މިއީ ‪ 2018‬ވަނަ‬ ‫އަހަރަށް ވުރެ ‪ 14.8‬ޕަސެންޓުގެ ކުރި‬ ‫އެރުމެކެވެ‪.‬‬

‫މިނިމަމް ވޭ ޖްގެ‬ ‫ރިޕޯޓް އަންނަ‬ ‫ހަފުތާގައި‬ ‫ކެބިނެޓަށް‬ ‫މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ‬ ‫ގތުން ލަފާ ދޭ ބޯޑުން‬ ‫ނުވަތަ މިނިމަމް ވޭޖްއާ ބެހޭ ޮ‬

‫ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން‬ ‫ޒިޔާރަތްކުރި އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުން‬ ‫‪ 705،117‬ޓޫރިސްޓުން އައި އިރު މިއީ ‪2018‬‬ ‫ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ ‪ 13.5‬ޕަސެންޓު އިތުރު‬ ‫އަދަދެކެވެ‪ .‬ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ ‪41.4‬‬ ‫ޕަސެންޓު ހިއްސާކުރަނީ މި ސަރަހައްދުން‬ ‫އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް‬ ‫ޒިޔާރަތް ކުރީ ‪ 84،793‬ޓޫރިސްޓުންނެވެ‪ .‬މިއީ‬ ‫‪ 23‬ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން‬ ‫މެދުއިރުމަތީގެ ގައުމުތަކުން ‪ 60،003‬ޓޫރިސްޓުން‬ ‫ޒިޔާރަތް ކުރި އިރު އެޕްރިކާ ސަރަހައްދުން‬ ‫‪ 18،698‬ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތް ކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް‪ :‬މިނިމަމް ވޭޖާ ގުޅޭ ރި ޯޕޓް އަންނަ ހަފުތާގައި ކެބިނެޓަށް‬

‫އަހަރު ވެސް ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނައިން‬

‫ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ‪ --‬ފޮޓޯ‪/‬ރައީސް އޮފީސް‬

‫ޓޫރިސްޓުން އައީ ޗައިނާއިންނެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ އަށް‬

‫ކަނޑައެޅޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް ސަރުކާރުން‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ‬

‫ޕޓް އަންނަ ހަފުތާގައި ވަޒީރުންގެ‬ ‫ތައްޔާރުކުރި ރި ޯ‬

‫ބޑުން އެކުލަވާލި‬ ‫މިނިމަމް ވޭޖާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާ ދޭ ޯ‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމަކީ ރައީސްގެ ރިޔާސީ‬

‫މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް‬

‫ރިޕޯޓް އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި އެ‬

‫ގތުން އެމްޑީޕީން ކުރިން‬ ‫ވައުދެކެވެ‪ .‬އެކަމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ސލިހް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫ރިޕޯޓާ މެދު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަށް އަންނަ‬

‫އތުން ދެވޭނެ އެންމެ ދަށް‬ ‫އެކުލަވާލި ކަރުދާހުގައި އޮތް ޮ‬

‫ހަފުތާގައި ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މުސާރައަކީ ދުވާލަކަށް ‪200‬ރ‪ .‬އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ބައެއް‬

‫މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާ‬ ‫ދޭ ބޯޑެއް ކުރިން އެކުލަވާލައި‪ ،‬އެ ބޯޑުން ކުރި‬

‫ވަކިވަކި ގައުމުތަކަށް ބަލާ އިރު މިދިޔަ‬

‫ގތުގައި މިނިމަމް‬ ‫ސަރުކާރުން ކުރިން ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫ދާއިރާތަކުގައި ދެވޭނެ އެންމެ ދަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި‬

‫ދިރާސާތަކަށް ފަހު މިދިޔަ މަހު ވަނީ އެކަމާ ބެހޭ‬

‫ޕޓާ މެދު ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި‬ ‫ވޭޖާ ގުޅޭ ރި ޯ‬

‫ބޑު އަދަދުތަކެއް ވެސް އެމްޑީޕީން އޭރު‬ ‫އެއަށް ވުރެ ޮ‬

‫ޕޓެއް އެކުލަވާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ރިޕޯޓުގެ‬ ‫ރި ޯ‬

‫މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް‬

‫ހިމެނި އެވެ‪.‬‬

‫ތަފްސީލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ‬

‫ފނުވާނެ އެވެ‪ .‬އަދި މިއަހަރު ކުރީކޮޅު މިނިމަމް ވޭޖް‬ ‫ޮ‬

‫އިންޑިޔާ ހިމެނޭ އިރު ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ‬ ‫ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އަންނަނީ އިޓަލީންނެވެ‪ .‬ހަތަރު‬ ‫ވަނަ އަށް ޖަރުމަނު އަދި ފަސް ވަނަ އަށް އޮތީ‬ ‫އިނގިރޭސިވިލާތެވެ‪.‬‬ ‫ކޑެއް ހަދާފައިވާ‬ ‫ޓޫރިސްޓުން އައުމުގެ އާ ރެ ޯ‬ ‫ނވެމްބަރު މަހު ވަނީ މިދިޔަ‬ ‫އިރު މިދިޔަ ޮ‬ ‫އަހަރަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި ޓާގެޓު ވެސް‬ ‫ގތުން އެ މަހު ރާއްޖެ‬ ‫ހާސިލުވެފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ދޅު މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން އައިސްފަ‬ ‫އަށް ވަނީ ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬ސަރުކާރުން މިހާރު އަމާޒު ހިފާފައިވަނީ ދެ‬ ‫މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ހަމަ ކުރުމަށެވެ‪.‬‬

‫އެއާޕޯޓު މައްސަލައިގައި މިނިސްޓަރު ހުސެއިން މާފަރަށް‬ ‫މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ‬ ‫ބޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ‬ ‫ޮ‬ ‫ރޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ)‬ ‫އެންވަޔަރަމެންޓް ޕް ޮ‬ ‫އިން ނުދިނުމުން އެކަން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން‬ ‫އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާފައި ވާތީ‪ ،‬މައްސަލަ‬

‫ހުއްދަ ނުދިނީ މައިގަނޑު ނުވަ ސަބަބަކާ ހެދި ކަމަށް‬

‫ބޓެއް ޖައްސާނީ ކިހާ އާންމުކޮށް ކަމެއް‬ ‫އެވަރުގެ ޯ‬

‫ފޓޯއެއް މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ސޯޝަލް‬ ‫ޮ‬

‫އީޕީއޭ އިން ބުނެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ނޭނގޭ ކަމަށް އީޕީއޭ އިން ބުނެފައި ވެ އެވެ‪ .‬ރަންވޭ‬

‫މީޑިއާގައި އާންމުވި އެވެ‪ .‬ރަންވޭ މަތިން ވެލާ‬

‫ބޮޑުކުރަން ބިން ހިއްކައިފި ނަމަ އެ ރަށް ވަށައިގެންވާ‬

‫ކށްލި ނަމަވެސް އޭގެ‬ ‫ނަގައިގެން ގެންގޮސް މޫދަށް ދޫ ޮ‬

‫ބޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވާނެ ކަމަށް ވެސް‬ ‫ފަރަށް ޮ‬

‫ފަސް ދުވަސް ފަހުން އެ ވެލާ މަރުވެފައި އޮއްވައި‬

‫އެތަނުން ބުނެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ފެނުނެވެ‪.‬‬

‫ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ‬ ‫މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ދަތުރުގައި މާފަރުގެ ރައްޔިތުންނާއި އެ‬

‫ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު‬

‫ރަށު ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިންނާ އެންވަޔަރަމެންޓް‬

‫ޑރ‪ .‬ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން އިއްޔެ ނ‪ .‬މާފަރަށް‬

‫މިނިސްޓްރީގެ ޓީމުން ބައްދަލުކުރި އެވެ‪ .‬މިއީ ގޮތެއް‬

‫ވަޑައިގަންނަވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުކުރަން ހުއްދަ‬ ‫އެ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ ޮ‬ ‫ނުދޭން ނިންމައި އެކަން ހާމަކުރީ އެކަމުގެ‬ ‫ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާނެ އަސަރު ބަލަން ހަދާ‬

‫މީގެ އިތުރުން އެ ރަށަކީ ވެލާ ބިސް އަޅަން އަރާ‬ ‫މަޝްހޫރު ރަށެއް ކަމަށް ވެސް އީޕީއޭގެ ރިޕޯޓުގައި‬

‫އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދަތުރަށް ފަހު‬ ‫ޕޓެއް އެންވަޔަރަމެންޓް‬ ‫މި މައްސަލައާ ގުޅޭ ފަންނީ ރި ޯ‬

‫ނިންމުމުގެ ކުރިން މި މައްސަލަ ފުރިހަމަ އަށް‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬ބިން ހިއްކަން ހުށަހަޅާފައި‬ ‫ފާހަގަ ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬މިނިސްޓަރުގެ ނިންމެވުން‬ ‫މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރު ޮ‬

‫ދިރާސާކުރަން އެ ރަށަށް ކުރި ދަތުރެއް ކަމަށް އެ‬

‫ގތަކަށް ކަމަށް ވާތީ‬ ‫އޮތީ ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވާ ޮ‬

‫އީޕީއޭ އަށް އަންގާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬މިނިސްޓަރުގެ ނިންމުން‬

‫މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ‬ ‫ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭނެ ގެއްލުން ޮ‬

‫ތަންފީޒުކުރާނީ އީޕީއޭ އިންނެވެ‪.‬‬

‫ބޑުކުރަން ހުށަހެޅީ‪،‬‬ ‫މާފަރު އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ ޮ‬

‫އެންވަޔަރަމެންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް (އީއައިއޭ)‬

‫އެތަނުގައި ބޮއިން ‪ 777‬މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓް ޖެއްސޭ‬

‫ހެދުމަށް ފަހު މިދިޔަ ހަފުތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހު އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ގޮތް ހަދާށެވެ‪ .‬މިދިޔަ މަހު ހުޅުވި މި އެއާޕޯޓުގައި‬

‫އެޖެންސީން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އެ ރަށަށް ބިސް އަޅަން އެރި ވެލައެއް‪ ،‬އެ‬ ‫އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ އަށް ބިސް އެޅި މަންޒަރު ފެންނަ‬

‫މިނިސްޓަރުގެ ނިންމުން މި މަހުގެ ‪ 23‬ގެ ކުރިން‬ ‫ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 8‬ޖެނުއަރީ ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫ހޯރަފު ީށގައި އެއްލައްކަ ގަ ް‬ ‫ސ‬ ‫އިންދަން ޕްރޮ ގް ާރމެއް ފަށައިފި‬ ‫ހރަފުށީގައި އަލަށް ހަދާ އެއާޕޯޓުގައި އެއް‬ ‫ހއ‪ޯ .‬‬ ‫ރގްރާމެއް އިއްޔެ ފަށައިފި‬ ‫ލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕް ޮ‬

‫އެކުގައި ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެރަށުގެ އާބާދީ މިހާރު އޮތް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ ރައްޔިތަކު ‪ 30‬ގަސް އިންދައިފި‬ ‫މިންވަރުން ޮ‬ ‫ހރަފުށީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ‬ ‫ޯ‬

‫ޕްރޮގްރާމް ފައްޓަވައި ދެއްވީ‪ ،‬އެ ރަށަށް ނިސްބަތްވާ‬ ‫ޕޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓްރާންސް ޯ‬

‫ހަފުތާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ‬

‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬ ‫ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު‬ ‫ވިދާޅުވީ އެއްލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށީ‬ ‫އެރަށު ރައްޔިތުންނާއި ހއ‪ .‬އުލިގަމާއި ތުރާކުނު‬

‫އަނެއްކާ ވެސް އެއާ ޕޯޓުގެ ރެކޯޑެއް‬ ‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬

‫ކޑު ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރު‬ ‫މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ރެ ޯ‬ ‫ޕޓަށް ޖެއްސި އަދި ފުރި ފްލައިޓްގެ ރެކޯޑް‬ ‫ވެސް އެއާ ޯ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ތިން ފަހަރަށް ބަދަލުވި އެވެ‪ .‬ކޮންމެ އަހަރެއްގެ‬ ‫ޕޓަށް އެއް ދުވަސް‬ ‫ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާ ޯ‬ ‫ބޓު ޖެއްސި އަދި‬ ‫ތެރޭ އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ޯ‬

‫ވެސް ޕީކް ސީޒަންގައި އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ މޫވްމެންޓް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ގަސް އިންދަނީ އެރަށުގައި‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫އެއާޕޯޓް އަޅަން ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ހޯ ރަ ފު ށީ ދާ އި ރާ ގެ‬ ‫މެ މް ބަ ރު ސަ ލީ މް‪،‬‬ ‫އެ އާ ޕޯ ޓު ހަ ދާ‬ ‫ސަ ރަ ހަ އް ދު ގަ އި އި އް ޔެ‬ ‫ގަ ހެ އް އި ން ދަ ވަ ނީ‪.‬‬

‫އެމްއޭސީއެލުން ވަނީ މި ދުވަސްވަރު ދަތުރުކުރާ‬

‫ކމްޕެނީ ލިމިޓެޑް‬ ‫މލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ޮ‬ ‫ކަމަށް ޯ‬

‫ފަރާތްތަކުން ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ޗެކިން ކޮށް‬

‫(އެމްއޭސީއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ނިންމުމަށް އަވަހަށް އެއާޕޯޓަށް ދާން އިލްތިމާސްކޮށްފަ‬ ‫ޕޓު މެނޭޖު ކުރުމުގައި‬ ‫އެވެ‪ .‬އެމްއޭސީއެލުން ބުނީ އެއާ ޯ‬

‫ގޮތުގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު‪ ،‬އެ އެއާޕޯޓުން ފުރި‬

‫ބޑު އިސްކަމެއް ދެނީ ދަތުރުވެރިންގެ‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫އަދި ޖެއްސި އަދަދު ‪ 252‬އަށް އަރަ އެވެ‪ .‬އެންމެ‬

‫ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކަމަށާއި‪ ،‬އެންމެ ބިޒީ‬

‫ކޑު ހެދި ދުވަސް ކަމަށްވާ މިދިޔަ މަހުގެ‬ ‫ފަހުން ރެ ޯ‬

‫ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ވެސް އެކަންކަމަށް އޮންނަ އިސްކަން‬

‫ޕޓަށް ޖެއްސި އަދި ފުރި‬ ‫‪ 22‬ވަނަ ދުވަހު އެއާ ޯ‬

‫ބޑު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ފްލައިޓްގެ އަދަދު އުޅެނީ ‪ 239‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހަކީ ސީޕްލޭންގެ ދަތުރުތަކުގެ‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ ރޯދަ މަސް‬ ‫ކށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް‪ "،‬ވަހީދު‬ ‫އަންނަންވާއިރަށް އެއް ޮ‬

‫އިތުރުވެގެންދެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޑެއް އާދީއްތަ ދުވަހު ގާއިމުވެފައިވާ‬ ‫ފުރުމުގެ އާ ރެ ޯ‬

‫ޕޓުން އާންމުކޮށްފައިވާ‬ ‫ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާ ޯ‬

‫ނަމަ އެއް ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ގަސް އިންދޭނެ‬ ‫ކަމަށާއި ގަސް އިންދުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ދާނީ‬

‫މަޖިލިސް މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ވެސް ބައިވެރިވެ‬ ‫ގިނަ އަދަދެއްގެ ޖެޓްތަކެއް އެއާޕޯޓުގައި ޕާކުކޮށްފައި‬

‫ސޓްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ކައިރި ރި ޯ‬

‫އާދިއްތަ ދުވަހަކީ‪ ،‬އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް‬

‫ދ‪ .‬ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް‬ ‫ސަސްޕެންޑްކޮށްފި‬ ‫ދ‪ .‬ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް‬

‫އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ ދުވަހެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬އެ މައްސަލާގައި އަބްދުއްރައްޒާގްގެ‬

‫ހަފްތާގެ އެހެން ދުވަސްތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ފްލައިޓް‬

‫އަބްދުއްރައްޒާގު މުހައްމަދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް‬

‫ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަން ނިންމައި‪ ،‬މިއަދުން‬

‫ކޑް ކުރެވިފައިވެ އެވެ‪ .‬ސީ ޕްލޭން‬ ‫މޫވްމަންޓް ރެ ޯ‬

‫ޖައްސައި‪ ،‬ފްލައިޓް ފުރާ ވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ‬

‫ބަލަން ނިންމައި‪ ،‬އޭނާ ސަސްޕެންޑްކުރަން ޖުޑީޝަލް‬

‫ފެށިގެން އޭނާ ފަނޑިޔާރު ކަމުން ސަސްޕެންޑް ކުރަން‬

‫ދަތުރުތަކާ އެކު މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ޕްލައިޓް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފި‬ ‫ސާވިސް ޮ‬

‫އެ ކޮމިޝަންގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ސީ ޕްލޭންގެ ‪559‬‬ ‫ވެސް ރެކޯޑު އަދަދެކެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫މޫވްމެންޓްތަކުގެ އަދަދު ‪ 811‬އަށް އަރަ އެވެ‪ .‬މިއީ‬

‫ޖޭއެސްސީން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައިވަނީ‬

‫މައްސަލަހުރި ފޮތް ހަވާލުކުރަން‬ ‫އަންގައިފިން‪ :‬އަހްމަދިއްޔާ‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އެހެން ދީންތަކާ‬ ‫ދޫކުރަނީ‪ ،‬ރަޝީދު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ގުޅޭ ކުރެހުންތަކުގެ ބަދަލުގައި ރާއްޖޭގެ ދިދަ އާއި‬ ‫ތާރީހާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ގަނޑެއް ތަތްކުރުމަށް‬

‫އެހެން ދީންތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ދެ ފޮތެއް‬

‫ފަހުގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފތުގައި މައްސަލައެއް ޖެހިގެން އުޅުނީ‪.‬‬ ‫"ދެ ޮ‬

‫ދޫކުރެވުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށާއި އެ ފޮތްތައް ހަވާލުކުރަން‬ ‫އަންގާފައިވާ ކަމަށް އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް‬

‫ފތްތައް ލިބުން ލަސްވެގެން‪ ،‬ރަނގަޅަށް‬ ‫މިފަހަރު ޮ‬

‫ސްކޫލުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ފތްތައް މި ބެހުނީ‪ "،‬ރަޝީދު ވިދާޅުވި‬ ‫ޗެކްނުކޮށްލައި ޮ‬

‫އެ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް އަހުމަދު ރަޝީދު‬ ‫ވިދާޅުވީ މައްސަލަ ޖެހިގެން އުޅެނީ ޔޫކޭޖީގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ޔޫކޭޖިން ‪ 300‬ދަރިވަރުންނަށް‬

‫ފތެއްގައި‪ ،‬ކްރިސްމަސް ލަވަ‬ ‫އިނގިރޭސި މާއްދާގެ ދެ ޮ‬

‫ޖާގަދީފައިވާއިރު‪ ،‬އޭގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް‬

‫އަދި އިންޑިއާގެ ދީނާއި ސަގާފަތާ ގުޅޭ ކުރެހުންތައް‬

‫ފތް ބައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގސްފައިވަނީ ‪ޮ 60‬‬ ‫ގެން ޮ‬

‫ހުރެގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފތްތައް ގެނައީ އިންޑިއާގައި ހުންނަ‬ ‫އެ ޮ‬ ‫ކެމްބްރިޖް ޕްރެސް ޔުނިވާސިޓިންނެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން‬ ‫ފތްތައް ގެނެސްފައިވަނީ‬ ‫ވެސް އަހުމަދިއްޔާ އަށް ޮ‬ ‫އެ ޔުނިވާސިޓިން ކަމަށް ވިއަސް ކުރިން ފޮތްތައް‬

‫ފތް ސްކޫލާ ހަވާލުކުރަން މިހާރު‬ ‫މައްސަލަ ދިމާވި ޮ‬ ‫ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން އަންނަ އާދިއްތަ‬ ‫އެކަޑެމިކް ކަލަންޑަރުގައިވާ ޮ‬ ‫ދުވަހު ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން ފަށާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެހެން ބައެއް މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި‬

‫ކޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި‬ ‫ދ‪ .‬ކުޑަހުވަދޫ ޯ‬

‫ފަނޑިޔާރުންތަކެއްގެ މައްސަލަތައް ވެސް ޖޭއެސްސީން‬

‫އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަބްދުއްރައްޒާގް ހުށަހެޅުއްވި‬

‫އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް‬

‫ކށްފައިވާ ސޮޔެއް‬ ‫އެއްބަސްވުމެއްގައިވާ ސޮޔަކީ ފޯޖް ޮ‬

‫ކށްފައިވާއިރު‪ ،‬ބައެއް‬ ‫ފަނޑިޔާރުން ސަސްޕެންޑް ޮ‬

‫ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށް‬

‫ފަނޑިޔާރުން މީގެކުރިން ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް‬

‫ކމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން އެ ޮ‬

‫ހުށަހަޅައިގެން މަގާމުން ވެސް ވަކިކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 8‬ޖެނުއަރީ ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫ާއ މިސްކިތް‪ :‬ބޭރަކުން‬ ‫ޔާމީންގެ މަރު‪ :‬އިތުރު ދިފާއީ‬ ‫ނޭނގޭނެ! އެތެރެ ވަރަށް ރީތި! ހެކިންތަކެއް ދޫ ކޮށްލައިފި‬ ‫ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި‬

‫ދިފާއީ ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ނަގަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް‬

‫ކޅަށް ދައުލަތަށް އެކަށީގެންވާ‬ ‫ދައުވާލިބޭ މީހުންނާ ދެ ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪ .‬ޒިހާންގެ ފަރާތުން ބުނީ އޭނާގެ ފަރާތުން‬

‫ހެއްކެއް ހުށަހެޅިފައި ނެތް ކަމަށް ދައުވާލިބޭ ބައެއް‬

‫ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ތެރެއިން އެންމެ މީހެއް ފިޔަވައި‬

‫މީހުންގެ ފަރާތުން ބުނެ ދިފާއީ އިތުރު ހެކިންތަކެއްގެ‬

‫އެހެން މީހުންގެ ހެކިބަސް ނަގަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހެކިބަސް ނުނަގަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އެ ދެ މީހުންގެ ވަކީލުން ވެސް‬ ‫ސަބަބެއްގެ ޮ‬

‫އޭޕްރީލް‪ 2017 ،‬ގައި ޔާމީން ދިރިއުޅުނު ގޭގެ‬ ‫ސިޑި ގޮޅި ތެރޭގައި ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ އޭނާ‬

‫ފާހަގަކުރީ ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކުން އެ ދެ‬ ‫މީހުންގެ މައްޗަށް ގަސްދު މަރެއް ސާބިތު ކުރެވޭނެ‬

‫މަރާލި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރަނީ ހ‪.‬‬

‫މިންވަރުގެ ހެކި ހުރި ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވުމެވެ‪.‬‬

‫އަންނާރުމާގޭ އިސްމާއިލް ހައިޝަމް ރަޝީދާއި މ‪.‬‬

‫ޒިހާންގެ ފަރާތުން ހެކިބަސް ނަގަން ބޭނުންވާ‬

‫އިރަސްމިކުގޭ އަހުމަދު ޒިހާން އިސްމާއިލާއި ގދ‪.‬‬

‫އންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި‬ ‫ކަމަށް ބުނި މީހާގެ ދެން ޮ‬

‫ގައްދޫ ސިންދުބާދުގޭ މުހައްމަދު ދިފްރާނާއި މ‪ .‬ކުދެހިގޭ‬

‫ތ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ގާޒީ އަލީ‬ ‫ހާޒިރު ކުރެވޭ ޯ‬

‫ހަސަން ޝިފާޒްގެ އިތުރުން މ‪ .‬ތާއިފް އިސްމާއިލް‬

‫ރަޝީދު ހުސައިން އެންގެވި އެވެ‪ .‬އަދި އިސްމާއިލް‬

‫ކޅުފުށީ އީސްޓް ހުސައިން ޒިޔާދުގެ‬ ‫ރަޝީދު އަދި މ‪ޮ .‬‬

‫ރަޝީދުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން‬

‫މައްޗަށެވެ‪ .‬އެ މީހުންނަށް ކުރަނީ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުން‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު ޒާހިދު‬

‫ކޮށްގެން ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ދައުވާ އެވެ‪.‬‬

‫ފނު ނަމްބަރާއި މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެހެއް‬ ‫ރަމީޒުގެ ޯ‬

‫ދައުވާލިބޭ އިސްމާއިލް ރަޝީދުގެ ފަރާތުން‬

‫މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުމަށް ފަހު ކޯޓަށް އެންގުމުން‬

‫ހުށަހެޅި ދިފާއީ ‪ 11‬ހެކިންގެ ތެރެއިން ބައެއް ހެކިންގެ‬

‫އޭނާ ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރެއް ނެރޭނެ ކަމަށް ވެސް ގާޒީ‬

‫ހެކިބަސް ނަގަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް މީގެކުރިން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އިސްމާއިލް‬ ‫އޮތީ ބުނެފަ އެވެ‪ .‬ސަބަބެއްގެ ޮ‬

‫އންނަ އަޑުއެހުން އަންނަ‬ ‫ގާޒީ ވިދާޅުވީ ދެން ޮ‬

‫ވަކީލުން ވެސް އޭރު ފާހަގަކުރީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް‬

‫ހަފުތާގައި ބާއްވާނެ ކަމަށާއި އެދުވަހު ބާކީ ތިބި‬

‫ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރުގެ ހެކި ދައުލަތަށް ހުށަހެޅިފައި‬

‫ދިފާއީ ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުން އޮންނާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނެތުމެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން މަސައްކަތް‬ ‫އަދި މައްސަލަ އަވަހަށް ނިންމަން ޯ‬

‫ކޓުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި‪،‬‬ ‫ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދައުވާލިބޭ ހައިޝަމްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އެއްވެސް‬

‫ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ އޮޑިޓޯރިއަމް‪ :‬މިތަނުގައި ‪350‬‬ ‫މީހުންގެ ޖާގަ އޮވޭ‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪/‬މިހާރު‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މިސްކިތުގެ ލައިޓްތަކުން ނުކުންނަ މަޑުމަޑު ރަން‬ ‫ބޑު ހިތްގައިމުކަމެއް ފަތުރާލަ ދެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަލިން ވަރަށް ޮ‬ ‫އެއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ މިސްކިތަކުން އެހާ ބޮޑަށް‬

‫ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން‬

‫ފެނުނު މަންޒަރެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި‬

‫މިސްކިތުގެ އެންމެ ތިރީގައި ވަނީ ފާހާނާތަކާއި‬

‫ގތަށް‪ ،‬ބައެއް‬ ‫މިސްކިތުގެ ފުރާޅާއި މުންނާރު ހުރި ޮ‬

‫ވުލޫކުރަން އިސްކުރު ބަރިތަކެވެ‪ .‬އެ ދެ ބައި ހުރީ ދެ‬

‫މީހުންގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ތަނެއްގެ‬

‫ޖިންސުގެ މީހުންނަށް ވަކިން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ރީތިކަން ހަމައެކަނި ބޭރުން ބަލައިގެން ނޭނގިދާނެ‬ ‫ބޑު‪ ،‬ފަސް ބުރީގެ މިސްކިތުގެ އެތެރެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން‬ ‫އެންއައިސީން ޖަލަށް‬

‫ކށްފައިވާ މިސްކިތުގައި ތިން ލިފްޓާއި ހަތަރު‬ ‫އޭސީ ޮ‬ ‫ސިޑި ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދެއްކި އިރު‪ ،‬ފެނުނީ‬ ‫ހިތްގައިމު‪ ،‬ތަނަވަސް އަދި ވަސީލަތްތައް ގިނަ‪ ،‬ވަރަށް‬

‫ވަރަށް ފުރިހަމަ ޮއޑިޓޯރިއަމްއެއް‬

‫ތަފާތު މިސްކިތެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ހަދާފައި ހުރި މިސްކިތުގައި‬ ‫މިސްކިތުގެ ވައް ޮ‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 24‬މިލިއަން ޑޮލަރު (‪370‬‬

‫މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ތަން ސާފުކުރުމާއި އެންމެ ފަހުގެ‬

‫ކށްގެން ތުރުކީގެ ޓާމެކްސް‬ ‫މިލިއަން ރުފިޔާ) ހޭދަ ޮ‬

‫ކުދިކުދި މަސައްކަތްތަކެވެ‪ .‬މިސްކިތަށް ހާއްސަ ބައިގައި‬

‫ކުންފުނިން ހަދާފައިވާ މިސްކިތުގެ ތިން ވަނަ ބުރީގެ‬

‫ކށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދޫލަ އަޅައި‪ ،‬ބޮކިތައް ހަރު ޮ‬

‫މާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީން ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ‬

‫ގޅިތަކުގައި ތިބި ގައިދީން މިދިޔަ ހުކުރު‬ ‫އެވެ‪ .‬މި ޮ‬

‫އެއް ބަ އާއި ހަތަރު ވަނަ ބުރި އެއްކޮށްލައިގެން‬

‫ގުޅިގެން ނޭޝެނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން‬

‫ދުވަހު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަން ފެށީ‪ ،‬އެ މީހުންގެ‬

‫ޓރިއަމް ވެސް ވަރަށް ރީއްޗެވެ‪ .‬ޖުމްލަ‬ ‫ހަދާފައިވާ އޮޑި ޯ‬

‫(އެންއައިސީ)ގެ މެމްބަރުންތަކެއް ޖަލަށް ޒިޔާރަތް‬

‫ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪ .‬ކުރި‬

‫އެންމެ އިސްކަން ދިން މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި‬

‫‪ 350‬ގޮނޑި ޖަހާފައިވާ މި ތަނަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ‬

‫ކުރައްވައި ހާލަތު ބައްލަވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ހިމެނޭ މި މިސްކިތުގައި ނަމާދު ކުރަން ހާއްސަކޮށްފައި‬

‫ބޑު އެއް އޮޑިޓޯރިއަމެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި‪،‬‬

‫ވަނީ ފުރަތަމަ ބުރި އާއި ދެ ވަނަ ބުރި އެވެ‪ .‬އެ ދެ‬

‫ޓރިއަމަށް ވަންނަ ތަނުގައި ފުދޭވަރެއްގެ‬ ‫އޮޑި ޯ‬

‫ކމިޝަނުން އިއްޔެ ބުނީ މާފުށީ ޖަލަށް‬ ‫އެ ޮ‬

‫ކުށަށް ހުކުމް ކުރި ނަމަ އެ ހުކުމް ތަންފީޒުވެ ނިމި‬ ‫މިނިވަން ވެފައި ތިބެން ޖެހޭ މީހުން ވެސް "ވާނުވާ‬

‫މެމްބަރުންތަކެއް ޖަލަށް ވަޑައިގަތީ‪ ،‬އެތަނުގައި‬

‫ބަންދުގައި" އެބަތިބި ކަމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން‬

‫ބުރީގައި އެއް ފަހަރާ ‪ 4،000‬މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭނެ‬

‫ލބީ އޭރިޔާއެއް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އެއީ ސައި‬ ‫ބޑު ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާގައި‬

‫ވެސް ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި ވަށައިގެން އޮތް‬

‫ގތަށް ދީފައި އޮތް‬ ‫ފަދަ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސޭ ޮ‬

‫ފެތުރުމުންދާ ޚަބަރުތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫މާފުށީ ޖަލުގައި ރިމާންޑް ބަންދުގައި ތިބި‬

‫ސަރަހައްދުގައި ‪ 6،000‬މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭނެ‬

‫ޖާގައެކެވެ‪.‬‬

‫ގތުން އިތުރު ތަފްސީލެއް އެ‬ ‫ޖަލުތަކުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ޮ‬

‫މީހުން ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އުޅޭ ސަބަބާ ބެހޭ ގޮތުން‬

‫ކޮމިޝަނުން ނުދެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަރެކްޝަންސް އިން ވެސް ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ‬

‫ކަމަށް‪ ،‬ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ބޑެތި ބިއްލޫރި ދޮރުތައް‬ ‫މުޅި މިސްކިތުގައި ޮ‬ ‫ހުރުމުން‪ ،‬ބޭރު ވަރަށް ރީއްޗަށް ފެނެ އެވެ‪ .‬ދޮރުތަކުގެ‬

‫ފަސް ވަނަ ބުރީގައި ހަދާފައި ވަނީ އެކި‬ ‫އިވެންޓްތައް ބޭއްވޭ ކަހަލަ ހޯލެކެވެ‪.‬‬ ‫ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕްލޭނިން‬

‫ޖަލުގައި މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހިނގި‬

‫އެމީހުންގެ ޝަކުވާ އަކީ ބަންދުގެ މުއްދަތު ދިގުދެމިގެން‬

‫ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ގައިދީއަކަށް އަނިޔާވެގެން‬

‫ދިއުމާއި ބޭސްފަރުވާގެ އިންތިޒާމް އެމީހުން އެދޭ ގޮތަށް‬

‫ދެމެދުގައި ހިމެނޭ ފާރުތައް ރީތިކޮށްފައި ވަނީ ރަން‬

‫މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް އިންޖީނިއަރު ހަސަން‬

‫ފަރުވާދީފައި ވެ އެވެ‪ .‬އަދި ގައިދީއެއްގެ ގަޔަށް ޕެޕަ‬

‫ކުރިއަށް ނުދިއުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުލައަކަށް ދާ މާބުލް ޖަހައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ސާމީ ވިދާޅުވީ މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން މިސްކިތުގެ‬

‫ސުޕްރޭ ޖެހުމަށް ފަހު‪ ،‬އޭނާގެ މޫނު ދޮއްވާ މަންޒަރު‬

‫މިސްކިތުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ‬ ‫ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް‪ ،‬ކަނޑާ ނަގާފައި ވަނީ‪ ،‬އާންމުކޮށް‬

‫ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް މިސްކިތް ހުޅުވާނެ ދުވަހަކާއި އެ‬

‫ގތަށް‪ ،‬ލަކުޑިއަކު‬ ‫ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ހުންނަ ޮ‬

‫މިސްކިތުގެ އެހެން ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތް‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬އޭގެ ބަދަލުގައި އާޔަތްތައް ކަނޑާ ނަގާފައި‬

‫ކަނޑައަޅާނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކަމަށް އޭނާ‬

‫ވަނީ ވެސް މާބުލްތަކުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް ވަނީ ވެސް އާއްމުވެފަ އެވެ‪" .‬އަނިޔާ‬

‫އފިސަރުންނަށް އަނިޔާކުރާ‬ ‫މި ހިތްހަމަނުޖެހުމުގައި ޮ‬ ‫މައްސަލައިގައި ކަރެކްޝަންސް އިން ވަނީ އޮފިސަރުން‬

‫ކުރަނީއޭ‪ ،‬އަނިޔާ ކުރަނީއޭ‪ "،‬ކިޔާ ހަޅޭއްލަވާ އަޑު‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ގޮޅިތަކަށް‬ ‫ވައްދައި ބައެއް ގޮޅިތައް ފާސް ޮ‬

‫ވެސް އެ ވީޑިއޯ އިން އިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އފިސަރުންނާ‪ ،‬ގައިދީން ކުރިމަތިލުމުން އެ‬ ‫ވަން ޮ‬

‫މާފުށީ ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދުނީ ޝަރީއަތް‬ ‫ނިމެންދެން ގައިދީން ބައިތިއްބާ ރިމާންޑް ޖަލުގަ‬

‫ކށް ޕެޕަ ސްޕްރޭ‬ ‫މީހުން ނެރެން ޖެހުނީ ބާރުގެ ބޭނުން ޮ‬ ‫ޖަހައިގެންނެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޚަބަރު‬

‫‪ 8‬ޖެނުއަރީ ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫ޖަލުތަކުގެ އިސްލާ ހު‬ ‫"ވާނުވާގައި"‪،‬‬ ‫ހިތްހަމަނުޖެހުން!‬

‫‪9‬‬

‫ގޅިއެއް ބަލައި‬ ‫ހުންނަވައި ވަކި ސަބަބެއް ނެތި ޮ‬ ‫އފިސަރުން ވެއްދުމުންނެވެ‪ .‬ގައިދީން‪ ،‬އެ‬ ‫ފާސްކުރަން ޮ‬ ‫އޮފިސަރުންނާ ކުރިމަތިލުމުން‪ ،‬ގޮޅިން ނެރެން ޖެހުނީ‬ ‫ޕެޕަ ސްޕްރޭ ޖަހައި ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬ ‫އެ ކަންތައްގަނޑުގައި ގައިދީއެއްގެ ބޮލަށް އަނިޔާވެ‬ ‫ފަރުވާދީފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އފް ކަރެކްޝަންސް އަހްމަދު‬ ‫އިންސްޕެކްޓާ ޮ‬ ‫ގޅިއެއް ބަލައި‬ ‫މުހައްމަދާއި ފުލުހުންގެ ހާޒިރުގައި ޮ‬ ‫ފާސްކުރަން މުނާޒް ބޭނުންވީ‪ ،‬އެއް އޮފިސަރަކު‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ގައިދީން ކުރާ އަނިޔާތައް‬ ‫ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ދެއްކުމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ވަކި ސަބަބެއް ނެތި ގޮޅި ބަލައި‬ ‫ފާސްކުރުމަކީ ގައިދީން ހަމަނުޖެހުން އުފައްދަފާނެ ކަމެއް‬ ‫އފިސަރުން މުނާޒްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައި‬ ‫ކަން ބައެއް ޮ‬ ‫ކަމަށް ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ތުހުމަތުތަކަށް މުނާޒްގެ ބަހެއް ހޯދަން‬ ‫"މިހާރު" އިން ގުޅުމުން ވިދާޅުވީ އޭނާ އިންނެވީ‬ ‫ބައްދަލުވުމެއްގައި ކަމަށާއި ގުޅާލަން ކަރެކްޝަންސްގެ‬ ‫އފިޝަލަކަށް ދަންނަވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މީޑިއާ ޮ‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުން މިހާރު‬ ‫އތް ނަމަވެސް މާލޭ ޖަލުގެ‬ ‫ހަމައަކަށް އެޅިފައި ޮ‬ ‫ގައިދީން ވަނީ ބަނޑުހައިހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލެއް ފަށައިފަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬މާފުށީ ޖަލުގެ ގައިދީންނާ އެއްބައިވުމުގެ‬ ‫ގތުން ކަމަށް ވެ އެވެ‪ .‬މި ހަޅުތާލުގެ ވާހަކަ‬ ‫ޮ‬ ‫ކަރެކްޝަންސް އިން ދޮގު ކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގެ ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން ހަތަރު‬ ‫ގައިދީއަކު މާލެ ބަދަލުކުރި ފަހުން‪ ،‬މާލޭގެ ގްރޫޕަކުން‬ ‫އފިސަރުންތަކަކަށް‬ ‫ވަނީ މާލޭ ޖަލަށް ގޮސް ޮ‬ ‫ބިރުދައްކައި އިންޒާރު ދީފަ އެވެ‪ .‬އަދި މިދިޔަ‬ ‫އާދީއްތަދުވަހުގެ ރެ އާއި ރޭ ވެސް ވަނީ ޖަލަށް ގާ‬ ‫އުކައި އެތަނުގައި ހުންނަ ފިހާރައިގެ ބިއްލޫރި ތަޅާލައިފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކން ބަޔަކު ކުރި ކަމެއްތޯ ތަހުގީގު ކޮށްދޭން‬ ‫މިއީ ޮ‬ ‫އފީހަށް ހުށަހަޅައިފަ‬ ‫ކަރެކްޝަންސް އިން ވަނީ ފުލުސް ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ޖަލުތަކުގެ ޮއޑިޓުގައި އިސްލާހުކުރަން‬ ‫އެންގި ބައެއް ކަންކަން!‬ ‫ޖަލުތައް އިސްލާހު ކުރަން މި ސަރުކާރުން‬ ‫ކމިޝަނުން ނެރުނު ‪ 290‬ސޮފްހާގެ‬ ‫ހަވާލުކުރި ޮ‬ ‫ތއްޖެހުމުން ފެށިގެން ހައްގުތަކުން‬ ‫ޕޓުގައި‪ ،‬ޖަލުތައް ޮ‬ ‫ރި ޯ‬ ‫މަހްރޫމްކުރުމާއި ބޭސްފަރުވާ ލިބުމުގެ ދަތިތަކާއި‬ ‫ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުމާއި އާއިލީ ބައްދަލުވުންތަކާއި‬ ‫ޕެރޯލްގެ ނިޒާމަށް ގެންނަން ޖެހޭ އިސްލާހުތަކާއި‬ ‫އފިސަރުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅަން ޖެހޭ‬ ‫ޖަލުތަކުގެ ޮ‬ ‫ފިޔަވަޅުތައް ލިއެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކަކީ މީހުން‬ ‫ޕޓުގައި ބުނި ޮ‬ ‫ރި ޯ‬ ‫ކށްގެން ގެންގުޅެން އެކަށީގެންވާ ތަންތަނެއް‬ ‫ބަންދު ޮ‬ ‫ނޫނެވެ‪ .‬ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު އިސްލާހުކުރުން މާބޮޑަށް‬ ‫ކށް‪ ،‬ވީއެންމެ އަވަހަކަށް‬ ‫ލަސްވެފައިވާ ކަން ފާހަގަ ޮ‬

‫މާލޭ ޖަލުގެ ގޮޅިއެއް‪ :‬ޖަލުތައް އިސްލާހު ނުވެ ކަސްވާ މައްސަލައިގައި ވަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެފައި‪.‬‬

‫‪ 180‬ކަމެއް އިސްލާހުކުރަން ލަފާދީފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ ތެރެއިން‪ ،‬ބައެއް ކަންކަން އިސްލާހުކުރަން‬ ‫ހމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ‬ ‫ފަށާފައިވާ ކަމަށް ޯ‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޖަލުތަކުގެ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރަން އެކުލަވައިލި‬ ‫ޕޓުގައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒު ނުވެ‪ ،‬އެތަން‬ ‫ރި ޯ‬

‫އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް ނާޅަ އެވެ‪.‬‬ ‫"މިހާރު" އާ ވާހަކަ ދެއްކެވި ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫އފިސަރުން އެކަން ކަށަވަރު‬ ‫ސާވިސްގެ ބައެއް ޮ‬ ‫ކށްދެއްވި އެވެ‪ .‬ގައިދީންނާއި ބައެއް އޮފިސަރުން‬ ‫ޮ‬

‫ވެސް ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަނަރު އަބްދުﷲ މުނާޒާ މެދު‬ ‫ދަނީ ޕްރިޒަންސް ޮ‬ ‫ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ގޅިތަކުގެ ޖާގަ އަށް ވުރެން އިތުރަށް މީހުން‬ ‫ޮ‬ ‫ބޑު ޝަކުވާ އެކެވެ‪.‬‬ ‫ބަންދުކޮށްފައި ބޭތިއްބުމަކީ ވެސް ޮ‬

‫އޑިޓުގައިވާ ކަންކަން އިސްލާހުކުރޭތޯ‬ ‫ޖަލުތަކުގެ ޮ‬ ‫ބަލަން ހޯމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ "ޕްރިޒަންސް ރިފޯމް‬ ‫ކމެޓީ"ގެ ނަމުގައި ފަސް މެމްބަރުންގެ‬ ‫މޮނިޓަރިން ޮ‬ ‫ކމިޓީއެއް ވެސް އެކުލަވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ގޅިތަކުގައި ހަތް ގައިދީން ވެސް‬ ‫އެތަނުގެ ބައެއް ޮ‬

‫ހަމަނުޖެހުން އުފެދުނީ ރިމާންޑް ޖަލުން!‬

‫ގައިދީންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަސާސީ ހައްގުތަކާއި ބޭސްފަރުވާ އިން ގައިދީން‬

‫މިނިވަން ވެފައި ތިބެން ޖެހޭ މީހުން ވެސް "ވާނުވާ‬

‫ކށްފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިހާތަނަށް އާއްމު ޮ‬

‫ބަންދުގައި" އެބަތިބި ކަމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން‬

‫ބއްސުންލާފައިވާ" ކަމަށް ބުނެ މޯލްޑިވްސް‬ ‫ހިންގުން " ޮ‬ ‫ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބައެއް އޮފިސަރުންނާއި‬

‫ކުށަށް ހުކުމް ކުރި ނަމަ އެ ހުކުމް ތަންފީޒުވެ ނިމި‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އިސްލާހުކުރި ކަންކަމުގެ ތަފްސީލު‬

‫ބައިތިއްބާފައި ތިބި ކަމަށް "މިހާރު" އާ ވާހަކަ ދެއްކެވި‬ ‫އފިސަރުން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބައެއް ޮ‬

‫ޖަލުގައި މިފަހުން ހަމަނުޖެހުން އުފެދުނީ މިދިޔަ‬

‫"ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި ވާނުވާގައި އެ މީހުން ތިބުން‬

‫މި އަހަރުގެ ޕްލޭނެއް ޮއފިސަރުންނަކަށް ނޭނގެ!‬ ‫އތީ އޮފިސަރުންގެ‬ ‫ޖަލުތައް އިސްލާހު ކުރެވެން ޮ‬

‫މަހްރޫމް ވެފައި ތިބުމާއި ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް‬

‫ހުކުރު ދުވަހު ރިމާންޑް ޖަލުގަ އެވެ‪ .‬އެތަނުގައި‬

‫ވެސް ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް‪ .‬އެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވި‬

‫ވެސް ބައިވެރިވުމާ އެކުގައި ނަމަވެސް މި އަހަރަށް‬

‫ބޑުވެ‪ ،‬ތަކުލީފް އުފުލަން‬ ‫ހިންގުމާއި ތޮއްޖެހުން ޮ‬

‫ބައިތިއްބަނީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރާ ނުވަތަ‬

‫ކަމަކަށް މިވީ ޖަލުގެ ވަށާ ފާރު އުސްކުރުން ވެސް‪.‬‬

‫ކަނޑައަޅާފައި ހުރި އަމާޒުތަކެއް އޮފިސަރުންނާ‬

‫ބޑެވެ‪ .‬މި ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކުގައި‬ ‫ޖެހުމުގެ ޝަކުވާ ޮ‬

‫"ވާނުވާ" ޖަހާ ގައިދީންނެވެ‪ .‬ޝަރީއަތް ނިމެންދެން‬

‫ފނާއި މަސްތުވާތަކެތި ފަދަ‬ ‫މީގެ ސަބަބުން ޖަލަށް ޯ‬

‫ކށްފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬މިއީ‪ ،‬ބައެއް‬ ‫މިހާތަނަށް ހިއްސާ ޮ‬

‫އފިސަރުންނަށް އަނިޔާ ކުރުމާއި ބަދަލު‬ ‫ގައިދީން ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ގައިދީންގެ އަދަދު (ޕްރޮސިކިއުޓަ‬ ‫ބަންދު ޮ‬

‫ތަކެތި ވެއްދުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވީ‪ "،‬އޮފިސަރު‬

‫އތް މައްސަލަ އެކެވެ‪.‬‬ ‫އޮފިސަރުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ޮ‬

‫އފިސަރުން ގައިދީންނަށް‬ ‫ހިފުމުގެ ރޫހުގައި ޮ‬

‫އފީހުން އެންމެ ފަހުން އާއްމުކުރި‬ ‫ޖެނެރަލްގެ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަނިޔާކުރުމުގެ މައްސަލަ ވެސް ބޮޑެވެ‪ .‬ޚާއްސަ‬

‫ހިސާބުތައް) ‪ 256‬އަށް އަރަ އެވެ‪ .‬މީގެ ތެރެއިން‬

‫އިސްކަމެއް ދީގެން މި މައްސަލަތައް އިސްލާހު ކުރަން‬

‫ރިމާންޑް ޖަލުގައި‪ ،‬މިވަގުތު ‪ 140‬އަށް ވުރެ ގިނަ‬

‫މި ސަރުކާރުން ވައުދުވެ‪ ،‬ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަނެ‬

‫ގައިދީން ބައިތިއްބާފައިވާ ކަމަށް ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓެއް ވަނީ އެކުލަވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬ ‫ޕޓުގައި އިސްލާހު ކުރަން‬ ‫އެކަމަކު އެ ރި ޯ‬ ‫އަންގާފައިވާ މުހިއްމު ކަންކަމާ މެދު މިހާތަނަށް‬

‫ގޅިތަކުގައި ތިބި ގައިދީން މިދިޔަ ހުކުރު‬ ‫މި ޮ‬ ‫ދުވަހު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަން ފެށީ‪ ،‬އެ މީހުންގެ‬ ‫ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪ .‬ކުރި‬

‫އފިސަރުންނާ ޒުވާބުކޮށް‪ ،‬އެ‬ ‫މި ރުޅީގައި‪ ،‬ޖަލު ޮ‬

‫ކޑިނޭޝަނެއް ނެތް‪ ،‬ޖަލުތައް އިސްލާހު‬ ‫" ޯ‬ ‫އތީ‪ .‬މިސާލަކަށް މި އަހަރަށް‬ ‫ކުރުން ވާނުވާގައި މި ޮ‬

‫މީހުންނާ ދިމާލަށް ކާއެއްޗިއްސާއި މިރުސް ފެން ޕެކެޓް‬

‫ކން ކަމެއް ކަމެއް މިތަނުގައި‬ ‫ކަނޑައަޅާފައި ހުރީ ޮ‬

‫އުކުން ފަދަ ކަންކަން ގައިދީން ކުރެ އެވެ‪ .‬ބައެއް‬

‫އިސްކޮށް ތިބޭ މީހުންނަކަށް ނޭނގެ‪ .‬ސީޕީ [މުނާޒް]‬

‫ބޑަށް އަނިޔާ ވެސް ކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފަހަރަށް ވަރަށް ޮ‬

‫އަމިއްލަ އަށް ކަންކަން ނިންމަވަނީ‪ .‬އެ ހިތްހަމަނުޖެހުން‬

‫ގތުގައި މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު‬ ‫އޮފިސަރަކު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގީ މުނާޒް އިސްވެ‬

‫އފިސަރަކު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެބައޮތް މިތަނުގެ ތެރޭގައި‪ޮ "،‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މީހުން‬

‫‪ 8‬ޖެނުއަރީ ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫ޒަވާޖީ ހަޔާތެ ްއ‬ ‫ކާމިޔާބުކު ާރނެ ހަތަރު ސިއްރު‬

‫‪11‬‬

‫ޖެހިދާނެއެވެ‪ .‬އެހެންވީމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް‬ ‫ހަމަޖެހޭށެވެ‪.‬‬ ‫ކށް މި ނުކުތާ ހާއްސަވަނީ‬ ‫ވަކިން ހާއްސަ ޮ‬ ‫ފިރިންނަށެވެ‪ .‬ޒަވާޖީ ހަޔާތުގައި އެންމެ ފަސޭހައިން‬ ‫ލޭކެކޭ ބަޔަކީ ފިރިހެނުންނެވެ‪ .‬އެހެންވީމަ އެކަމަށް‬ ‫ވިސްނައި އެއްބަސްވާ ހާލުގައި އަނބިމީހާއާ‬ ‫ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރިން އެކަން އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކަށް‬ ‫ކުރުމަށް ރޭވުން ބުއްދިވެރިއެވެ‪ .‬ޒުވާބު ބޮޑު މާރާމާރީ‬ ‫ކށް ބުއްދިވެރިކަމާ އެކު އެކަން ކުރާނެ‬ ‫އަކަށް ބަދަލުނު ޮ‬ ‫ގޮތެއް ހޯދަން ހަމަޖެހޭށެވެ‪ .‬ނެގެޓިވް އިމޯޝަންސްތަކަށް‬ ‫ގތަކަށް ވެސް ފުރުސަތު ނުދޭށެވެ‪.‬‬ ‫އެއް ޮ‬

‫އަމިއްލަ މީހާ ދިފާއުކުރަން ނަހަދާށެވެ!‬ ‫މިއީ ދެން އެންމެން ވެސް ވަރަށް ފޫހިވާ‬ ‫ސިފައެކެވެ‪ .‬ވަކިން ހާއްސަކޮށް ޒަވާޖީ ހަޔާތުގައި މިއީ‬ ‫ދެ ގުނަ އަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ސިފައެކެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ދެމަފިރިންގެ ޒުވާބެއްގައި ނަމަ އެތައް ގުނައަކަށް‬ ‫ފަރުވާތެރިވާން ޖެހޭ ކަމެކެވެ‪ .‬އަމިއްލަ މީހާގެ ކުށަށް‬ ‫އިއުތިރާފުވެ އެކަން ރަނގަޅުކުރަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ‬ ‫ބަދަލުގައި އެ ކުށުގެ ވާހަކަ ދައްކާ މީހާއާ ކުރިމަތިލައި‬ ‫އަމިއްލަ މީހާގެ އަމަލުތައް ދިފާއުކުރަން އުޅެފި ނަމަ‬ ‫ދެން އެއް ކަމެއް ވެސް އެހިސާބުން ތިޔަ ގުޅުމެއްގައި‬ ‫ރަނގަޅަކަށް ނުދާނެކަން ކަށަވަރެވެ‪ -- .‬އަމިއްލަ‬ ‫މީހާ ދިފާއުކުރަން އުޅުމަކީ ކައިވެނީގެ ކަރުގައި ދެ‬ ‫އަތުން ހިފައި މަރާލުން ކަހަލަ ކަމެކެވެ‪ .‬ކައިވެނީގެ‬ ‫ތަޖުރިބާކާރުން ބުނަނީ ހަމަ އަސްލަށް ވެސް‬ ‫މިހެންނެވެ‪ .‬ގަބޫލުނުކުރެވެނީ ނަމަ އެތައް ފަހަރަކު‬ ‫ކށްފައި ތިބި މީހުންނާ އިންޓަވިއުކުރަން‬ ‫އިނދެވަރި ޮ‬ ‫ދުއްވައިގަންނާށެވެ‪.‬‬ ‫އަމިއްލަ މީހާގެ ބަހާއި އަމަލުތައް ދިފާއުކުރަން‬ ‫ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބޭނުންވާނެއެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޒަވާޖީ‬ ‫ހަޔާތުގައި ޖެހޭ މައްސަލައެއްގައި އެކަން ކުރަން‬ ‫މޔަކަމެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫އުޅުމަށް ވުރެ ޮ‬

‫އެކަކު ދައްކާ ވާހަކަ އަށް އަނެކަކު‬ ‫އަބަދުވެސް ތާއީދުކުރާށެވެ!‬ ‫ތިޔައީ ބޭކާރު އެއްވެސް ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ‬ ‫ސަބަބެކޭ ކިޔައިގެން‪ ،‬އެ ހިޔާލެއް ދޭ އަނބިމީހާ‬ ‫ކށްލުމުގެ ބަދަލުގައި‪ ،‬އަމިއްލަ‬ ‫ނުވަތަ ފިރިމީހާ ކުޑަ ޮ‬ ‫އަށް ކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ވާހަކަ ދެކެވޭއިރު އެ ވާހަކައާ‬ ‫މެދު ދެން ހުންނަ މީހާ ފާޅުކުރާ ހިޔާލު ހެޔޮހިތުން‬ ‫ބަލައިގަންނަން ދަސްކުރާށެވެ‪ .‬އެކަކަށް މުހިންމުވާ‬ ‫ކަންތައް މިސާލަކަށް ތިމާއަށް މުހިންމު ނުވެދާނެއެވެ‪.‬‬ ‫ތިމާ އަށް މުހިންމު ކަންކަން ފަހަރުގައި އަނބިމީހާ‬ ‫ގސްދާނެ އެވެ‪ .‬މިހެން ދިރިއުޅުން އޮތްއިރު‬ ‫އަށް ކަމުނު ޮ‬ ‫ދެ މީހުންގެ މި ހިޔާލުތައް އެކަތިގަނޑަކަށް ހެދޭނީ ދެ‬ ‫މީހުން ދައްކާ ބަދަލުކުރާ ހިޔާލުތަކަށް އެކަކު އަނެކަކު‬ ‫ކށް އެކައްޗެއް ކިޔައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫އިހުތިރާމު ޮ‬ ‫ކޅުން‪ ،‬އެކަކު ދައްކާ ވާހަކައެއް ގަބޫލުކުރަން‬ ‫އަނެއް ޮ‬ ‫ބޭނުންނުވާ ނަމަ މައްސަލައެއް ހައްލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި‬ ‫ދެ މީހަކު ވާހަކަ ދެއްކުން ނުވަތަ ޒުވާބެއްކުރުމުގެ‬ ‫ބޭނުމެއް ވެސް އެބައޮތް ހެއްޔެވެ؟‬

‫މި ލިޔުން ކިޔާލައިގެން އަދި‬ ‫ކައިވެންޏެއް ކާމިޔާބެއް ނުވާނެ!‬ ‫ފތެއްގެ ދެލިގަނޑު‬ ‫ކުން ފޫއާ ބެހޭ ޮ‬ ‫ކށްގެން މީހަކު ބުރުސް ލީއަކަށް ނުވާނެ‬ ‫ހިތުދަސް ޮ‬ ‫ފަދައިން މިފަދަ ލިޔުމެއް ހަމައެކަނި ކިޔާލައިގެން ވެސް‬

‫ނިކް އަދި ޕްރިޔަންކާ‬

‫އޭގެ ފައިދާއެއް މީހަކަށް ނުކުރާނެއެވެ‪ .‬ކަމެއްގައި‬ ‫ކާމިޔާބުވުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަދި އަބަދުވެސް‬

‫އަ ހު މަ ދު ނަ ދީ މް‬

‫ދ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟‬ ‫އަރަނީ މިހެން ޯ‬ ‫ކށް ޖަޒުބާތުތައް‬ ‫ޒަވާޖީ ހަޔާތުގައި ދެމަފިރިން ޒުވާބު ޮ‬ ‫ކށްލުމަކީ‪ ،‬ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި‬ ‫ނެރެ ބޭރު ޮ‬

‫ބޑު ސިއްރަކީ‬ ‫ވަރަށް ގިނަ މީހުން ބުނަނީ އެންމެ ޮ‬

‫ޔ ކައިވެންޏެއް" ގެ ސިފައެކެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް "ދުޅަހެ ޮ‬

‫"ޒުވާބުކުރުން" ކަމަށެވެ‪ .‬ތަޅައި މަރައި ޒުވާބުކޮށް‬

‫ގތަށް ގަޔަށް އަތްލައި ތަޅައި‬ ‫ނަމަވެސް އެ ބުނާ ޮ‬

‫ހެދުމަކީ ދެމަފިރިންގެ ޒަވާޖީ ހަޔާތުގެ އުމުރު ހީވެސް‬

‫ގވައިގެން މި ސިއްރެއް‬ ‫މަރައި ރޯ އަވަގުރާނަ ޮ‬

‫ނުކުރާ ވަރަށް ދިގުކޮށްލާ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ހާސިލެއް ނުވާނެއެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވަރެއް ނޫން ހެއްޔެވެ‪ -- .‬ހިތަށް‬ ‫އެއީ ދެން ފުކެއް ޮ‬

‫އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ހަމަޖެހޭށެވެ!‬ ‫ޒުވާބުކުރިޔަސް ނުވަތަ ތިޔަ ބޭނުންވާ ގޮތަށް‬ ‫"ދެ މީހުން ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް" ރަތް ރޮނގު‬ ‫ހުރަސްނުކުރަން އެންމެ ފުރަތަމަ އަޒުމު ކަނޑައަޅައި‬ ‫ވިސްނާށެވެ‪ .‬އެ ރެޑް ޒޯން ފަހަނަޅައި ގޮސްފި ނަމަ‬ ‫ކިޔޭނުކިޔޭ އެއިރަކު ނޭނގިދާނެއެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ‬ ‫ކިޔުނު ހުރިހާ އެއްޗަކާ މެދު ފަހުން ދެރަވާން ވެސް‬

‫ކުރަން ޖެހޭ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ "ޕްރެކްޓިސް"‬ ‫ކުރުމެވެ‪ .‬އެހެންވީމަ ލިބޭ ހިޔާލާއި އިލްމު ހިފައިގެން‬ ‫ގސް އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގައި މިހުރިހާ ކަމެއް‬ ‫ޮ‬ ‫ތަޖުރިބާކުރާށެވެ‪ .‬އޭރުން ޔަގީނަށް ވެސް ހުރިހާ‬ ‫ކަމެއްގައި ވެސް ކާމިޔާބު ލިބޭނެއެވެ‪.‬‬ ‫ގތަކަށް ވެސް ފަސޭހަ‬ ‫ޒަވާޖީ ހަޔާތަކީ އެއް ޮ‬ ‫ދަތުރެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ދަތުރަށް ރަނގަޅަށް‬ ‫ތައްޔާރުވެވިއްޖެ ނަމަ ދުވަހަކު ވެސް އެނބުރި‬ ‫އަންނަން ބޭނުންނުވާހާ ސަޅި ދަތުރަކަށް ހެދިދާނެއެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވާހަކަ‬

‫ކށްފައިވާ ހަދިޔާއެކެވެ‪ .‬ބައެއް‬ ‫ހަޔާތަކީ ރަންދު ޮ‬

‫‪ 8‬ޖެނުއަރީ ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫ފުރަތަމަ އަހަންނަށް އިނދެވުނީ އަނިޔާކުރާ‬

‫ފަހަރު ވަރަށް އާދައިގެ ކަރުދާހަކުންނެވެ‪ .‬އަނެއްބައި‬

‫މީހަކާއެވެ‪ .‬ދެވަނައަށް އިނދެވުނީ ބޭވަފާތެރިޔަކާއެވެ‪.‬‬

‫ފަހަރު ދަޅައަރާ ކަރުދާހަކުންނެވެ‪ .‬ހަޔާތުގެ ފުޅާހަނި‪،‬‬

‫ތިންވަނަ މީހަކާ ނީންނަމެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ އުމުރު‬

‫‪13‬‬

‫ބޑު ސިއްރެކެވެ‪ .‬މަދު ބަޔަކަށް މެނުވީ ނޭނގޭނެ‬ ‫އެއީ ޮ‬

‫ކލަކަށް އަހަރެން އިންތިޒާރުކުރާހެން‬ ‫އެއީއެވެ‪ .‬އޭނަގެ ޯ‬

‫ހައްސާސް މައްސަލައެކެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި އަހަރެން ފޯނުނެގީމެވެ‪.‬‬ ‫ހީނުވާ ވަރަށް ލަސް ޮ‬

‫އާސިމް އަހަންނަށް ފޮނުވާ ލަވަތަކުން‬

‫"ވަރަށް ރީތި އިނގޭ އެ ލަވަ!" ފުރަތަމަ ފަހަރަށް‬

‫ކންމެ މީހަކީ ވެސް‬ ‫ދިގުކުރު މަގުތަކުން ބައްދަލުވާ ޮ‬

‫އެބަ މަތިވެއެވެ‪ .‬ފިރިޔަކާއި ދަރިޔަކު ނެތް ހަޔާތަކީ‬

‫އަހަރެން ހެއްވައިލައެވެ‪ .‬ހަޔާތުގައި ދިމާވާ ކުދިކުދި‬

‫އާސިމްގެ ލަވަޔަކަށް އަހަރެން ތައުރީފުކުރީމެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ ކަމަކާއި‪،‬‬ ‫އެ ކަހަލަ މީހެކެވެ‪ .‬ކުރިމަތިވާ ޮ‬

‫ފަޅު ހަޔާތެކެވެ‪ .‬ދަރިޔެއްގެ ޒިންމާ އެންމެ ފުރިހަމަ‬

‫ކަންތައްތަކުން ހިތްމަރުވެފައި ހުއްޓައި‪ ،‬މޫޑު‬

‫"ލިރިކްސް ވެސް އަޑު ވެސް ރީތި‪ .‬އަމިއްލަ‬

‫ކންމެ އެއްޗަކީ ވެސް އެ ކަހަލަ އެއްޗެކެވެ‪.‬‬ ‫ލިބޭ ޮ‬

‫ގޮތުގައި އުފުލޭނީ އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުގައި ހަކަތަ‬

‫ކށްލައެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‪ ،‬އަބަދުވެސް އާސިމްގެ‬ ‫ރަނގަޅު ޮ‬

‫ރާގެއްތަ؟"‬

‫ގތަށް ފަހުން ކަންތައް އޮންނަނީ‬ ‫ކުރިން އުންމީދުކުރި ޮ‬

‫ހުރެގެންނެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ ރައްޓެހިން ދަރިން ފަހަތުން‬

‫ސަމާސާ ލަވަޔަކަށް އަހަންނަށް އިންތިޒާރުކުރެވެއެވެ‪.‬‬

‫އަހަރުމެން ވާހަކަދައްކަން ފެށީ އެ ކަހަލަ‬

‫ނުވެފައެވެ‪ .‬ބޭރުފުށުން ފެނުނު ކަހަލަ މަންޒަރެއް‬

‫ދުވާތަން އަހަރެން ދެކެމެވެ‪ .‬އުމުރު ވަކި ވަރަކަށް‬

‫އަހަރެން އެ ކަމެއް އާސިމަކަށް ނާންގަމެވެ‪ .‬އާސިމް‬

‫ގޮތަކަށެވެ‪ .‬މަޑުމަޑުން ވާހަކައިން ކުރިފަޅައިގެން‬

‫އންނަނީ ނުފެނިފައެވެ‪ .‬ގިނަ ފަހަރު ކަން‬ ‫އެތެރެފުށުން ޮ‬

‫މައްޗަށް ދިޔުމުން އަހަންނަކަށް އެހެނެއް ނޫޅެވޭނެއެވެ‪.‬‬

‫ފނުވާ ލަވަތައް އެއްކޮށްގެން‪،‬‬ ‫ފނިވެދާނެތީއެވެ‪ .‬އާސިމް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ފޯދުނެވެ‪ .‬އެ ރޭ އަހަރުމެން ބައްދަލު ވެސް ކުރީމެވެ‪.‬‬

‫އންނަނީ އެހެންނެވެ‪ .‬ބައެއް ފަހަރު އެއީ ރަނގަޅެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫މީހަކާ އިންނަން އަހަރެން ބޭނުމެވެ‪ .‬އެ މީހާއަކީ‬

‫އންނައިރު ވެސް އަހަރެން އަޑުއަހަމެވެ‪.‬‬ ‫ނިދަން ޮ‬

‫ބޑަށް އާސިމާއި‬ ‫އަހަރެން ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ޮ‬

‫ގސް މީހަކަށް އެވެނި މީހަކު ނުވީތީއެވެ‪.‬‬ ‫ހީކުރި ކަހަލަ ޯ‬

‫ހަމައެކަނި އަހަރެންގެ ސިފަޔަށް ނުވަތަ ތަނަވަސްކަމުގެ‬

‫އވެގެން ހެމެވެ‪ .‬އަހަންނަށް ކަމުގޮސްގެން‬ ‫އެކަނި ޮ‬

‫އަހަރެންގެ ރަހަތައް ދިމާވެއެވެ‪ .‬އަހަރެން ދެ‬

‫އަނެއްބައި ފަހަރު ލޭއަންނަ ވަރަށް އިނގިލި ކުރީގައި‬

‫ދަހިވެތިކަމުގައި އަންނަ މީހަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ‪.‬‬

‫އުޅެނީ އާސިމްގެ އަޑު ހެއްޔެވެ؟ އާސިމް ހެއްޔެވެ؟‬

‫މީހުންނާއި އިނދެ ވަރިވުން އާސިމަށް މައްސަލައަކަށް‬

‫ދައިގަނެވެއެވެ‪ .‬އުންމީދުކުރި ކަހަލަ ރަނގަޅު މީހަކަށް‬

‫އަނިޔާވެރިޔަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ‪ .‬ބޭވަފާތެރިވެގެން‬

‫އޭގެ ޖަވާބު އަހަންނަށް އެކި ދުވަހު ވިސްނެނީ އެކި‬

‫ނުވުމުން‪ ،‬އާސިމް ދެ މީހުންނާ އިނދެ ވަރިކުރުން‬

‫މިވެނި މީހަކު ނުވީތީއެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ މައިންބަފައިން‬

‫ވެސް ނުވާނެއެވެ‪ .‬ނިތްކުރީގައި އެހެން ލިޔެވިފައި‬

‫ގޮތަށެވެ‪ .‬އެ ފަދަ އެއްވެސް ވާހަކައެއް އާސިމް ގާތަކު‬

‫އަހަންނަކަށް ވެސް މައްސަލައަކަށް ނުވިއެވެ‪.‬‬

‫އަހަންނަށް ކިއި ނަމަކީ މަރިޔަމް ކިނާނާއެވެ‪ .‬ކިނާނާގެ‬

‫ނންނައިރު‪ ،‬އެ ޔަގީންކަން އަހަރެން ހޯދާނީ ކިހިނެއް‬ ‫ޯ‬

‫އަހަންނެއް ނުދައްކަމެވެ‪ .‬އާސިމް ފޮނުވާ ކޮންމެ‬

‫މޑެލްކުރުމަކީ ދެ މީހުން ވެސް ގަޔާވާކަމެކެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ޮ‬

‫އެއްޗަކަށް ކުރު ޖަވާބެއް ދީފައި‪ ،‬އިމޯޓިކޮންއެއް‬

‫ކަން ވެސް މައްސަލައަކަށް ނުވިއެވެ‪ .‬އާސިމްގެ‬

‫ފޮނުވައިލައިފައި އަހަރެން އިންނަނީއެވެ‪ .‬ފޯނުން‬

‫ފަހަތުން އަންހެނުން‪ ،‬އަހަރެންގެ ފަހަތުން ފިރިހެނުން‬

‫މާނައަކީ ދުނިދަނޑި ލާ އުރައެވެ‪ .‬ނަމާއި މާނަ ވެސް‬ ‫ވަނަމަކީ ނާނާއެވެ‪ .‬ގިނަ މީހުން އަހަރެން ދަންނާނީ އެ‬

‫އިންސްޓަގްރާމާއި އެފްބީއެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ ބޯކޮޅުބަލާ‬

‫ވާހަކައެއް ނުދައްކަމެވެ‪ .‬ބައްދަލެއް ވެސް ނުކުރަމެވެ‪.‬‬

‫މުގޯލިއަޅައެވެ‪ .‬އަހަރުމެންނަށް އާކަމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ނަމުންނެވެ‪ .‬އަހަރެންނަށް އެ ނަން މާ ރީއްޗެވެ‪.‬‬

‫އެތަކެއް ހާސް ފިރިހެނުންނެއް އުޅެއެވެ‪ .‬ފޮޓޯއެއް‬

‫އެހެނަސް ބައްދަލުކުރާހިތްވެއެވެ‪ .‬ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށް‬

‫ބޑުވާކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ދެ‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ޓގަނޑު ހިލެއެވެ‪ .‬ގިނަ މީހުން‬ ‫ލައިފިއްޔާ ވަގުތުން ފޮ ޯ‬

‫ވާހަކަދައްކާލާ ހިތްވެއެވެ‪ .‬އެ ވާހަކަ އާސިމް ގާތުގައި‬

‫މީހުންނަށް ވެސް އެނގޭ‪ ،‬އެކަކު ވެސް ނުދައްކާ އެއް‬

‫އަންހެނެކެވެ‪ .‬އަހަރެން ހުތުރޭ ބުނާ އެކަކު ވެސް‬

‫ލައިކުކުރެއެވެ‪ .‬ތައުރީފުކުރެއެވެ‪ .‬ބައެއް މީހުން‬

‫ބުނާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އަހަންނަކީ އެއްކަލަ‬

‫އތެވެ‪ .‬އެއްވެސް ސިފައެއްގައި އަހަރުމެން‬ ‫ވާހަކަ ޮ‬

‫ދިމައެއް ނުވެއެވެ‪ .‬އަންހެނަކު ވިޔަސް ނުވަތަ‬

‫މަލާމާތާއި ސަމާސާ ވެސް ކުރެއެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ‬

‫މަޝްހޫރު ނާނާއެވެ‪ .‬ފިރިހެނަކާ ހެދި އަހަރެން އެހާ‬

‫އެ ވާހަކައެއް ނުދައްކަމެވެ‪ .‬އެއީ އެފްބީއާއި‬

‫ފިރިހެނަކު ވިޔަސް ވެހެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ އާއިލާއަކީ‬

‫ނަޒަރުގައި އެއީ ވެސް ލޯބީގެ ވައްތަރެކެވެ‪ .‬ތައުރީފުކުރާ‬

‫ވަރުން އުޅޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އެއަށް ކިބުރުވެރިކަމޭ‬

‫އިންސްޓަގްރާމްގައި ވެސް އަހަރެންގެ މަގުބޫލުކަން‪،‬‬

‫ތަނަވަސް އާއިލާއެކެވެ‪ .‬އެ ތަނަވަސްކަމުގެ ހިރަފުސް‬

‫މީހުން ތިއްބާ އަހަރެންގެ ސަމާލުކަން އަތުލީ‬

‫ކިއިދާނެއެވެ‪ .‬ފިނޑިކަމޭ ކިއިދާނެއެވެ‪ .‬މަވެތިވަންތަ‬

‫އާސިމަށް ވުރެ ފަސް ވަރަކަށް ހާސް މަތިކަމެވެ‪.‬‬

‫އަހަރެން ގަޔަށް ނުބުރަޔެކޭ ބުނެވޭކަށް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ސަމާސާކުރާ މީހެކެވެ‪ .‬އޭނަގެ ނަމަކީ އާސިމްއެވެ‪.‬‬

‫ސިފައެކޭ ވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ‪.‬‬

‫ބޑައެއް ނުވެއެވެ‪ .‬އާސިމް‬ ‫އެކަމަކާ އަހަރެން ޮ‬

‫ހުތުރެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ރައްޓެހިން އަހަންނަށް ކިއި‬

‫އަހަންނަކީ އުމުރުން ނަވާވީސް އަހަރުގެ‬

‫ކޮންމެ ކަމަކަށް ފައިސާ ބޭނުންވެގެން ބުންޏަސް‬ ‫ފައިސާ ލިބެއެވެ‪ .‬ސުވާލެއް ނުކުރެއެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރަށް‬

‫ހެއްޔެވެ؟‬ ‫އަހަރެން އިސްތިހާރުވާ މަންސައަކީ‬

‫އާސިމަކީ ވަރަށް މަޖާ ސަމާސާކުރާ މީހެކެވެ‪.‬‬ ‫ގތް ކަންތައްތަކެއް ވެސް ހުންނަ‬ ‫އަހަންނާ އެއް ޮ‬

‫ގތުން މިޔުޒިކު ޝޯއެއް‬ ‫އާ އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ޮ‬ ‫ޝގައި އާސިމް ލަވަކިޔައެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ބޭއްވި ރެޔެކެވެ‪ .‬އެ‬

‫ހަސަދަވެރިވެދާނެ ކަމަކަށް ވެސް އަހަރެން ނުދެކެމެވެ‪.‬‬ ‫ދަންވަރު އެގާރަގަޑި ބައިވަންދެން ވާހަކަދައްކަން‬

‫އަހަރެންނަށް އާމްދަނީ ވެސް ލިބެއެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ‬

‫މީހެކެވެ‪ .‬އާސިމް ދެ މީހުންނާ ކައިވެނިކުރިއެވެ‪.‬‬

‫ޝ ބަލަން ދާނަމެކޭ އަހަރެން ނުބުނަމެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ޯ‬

‫ތިބުމަށް ފަހު އަހަރުމެން ވަކިވީ‪ ،‬އާ އަހަރު‬

‫މޑެލްކުރުމެވެ‪ .‬އެ ޝައުގުވެރިކަމުގެ‬ ‫މަސައްކަތަކީ ޮ‬

‫އޭނައަކީ ލަވަކިޔާ މީހެކެވެ‪ .‬މަދުމަދުން މޮޑެލްކުރެއެވެ‪.‬‬

‫ޝ ފެށިތާ އިރުކޮޅެއް ފަހުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫އަހަރެން ދިޔައީމެވެ‪.‬‬

‫ގތުން އަހަރެންގެ ގޭގައި ވެސް މަޖާ‬ ‫ފާހަގަކުރުމުގެ ޮ‬

‫ސަބަބުން އަހަރެން ވަށައި އެނބުރޭ ޕަރުވާނާގެ‬

‫މުއްސަނދި މީހެކެވެ‪ .‬އަހަންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން‬

‫އަހަރެން ހުރީ އިސްޓޭޖާ ވަރަށް ދުރުގައެވެ‪ .‬ކުޅިބަލަން‬

‫އތީމައެވެ‪ .‬އެ ކަމާ އާސިމް‬ ‫ކަންތައްތަކެއް ރޭވިފައި ޮ‬

‫އަދަދެއް އަހަންނަކަށް ވެސް ނޭނގެއެވެ‪ .‬ހިތާމައަކީ‬

‫ކޅު ކިޔައިފައި އޭނަ‬ ‫ލަވައިގެ ކުދިކުދި ތަންތަން ޮ‬

‫އަހަރެން ހުރިކަމެއް‪ ،‬އަހަރެން ހިތުން އާސިމަކަށް‬

‫ހިތްހަމަނުޖެހޭނެޔެކޭ އަހަރެންގެ ހިތަކަށްނާރައެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އެންމެ މުހިންމު އެތި ބާޒާރުން ގަންނަން ނުލިބޭކަމެވެ‪.‬‬

‫ފނުވައެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ ރީތިކަމަށް ތައުރީފުކޮށްފައެއް‬ ‫ޮ‬

‫ނޭނގޭނެއެވެ‪ .‬އަހަންނަށް ހަދާފައިވާ ލަވައެއް އެ ރޭ‬

‫އަހަރެން އާސިމާ ވަކިވީ އެހެން ފިރިހެނަކާ އެކުގައި‬

‫ލތްބެވެ‪ .‬އަހަރެން ދެކެ‬ ‫އެއީ ލޯތްބެވެ‪ .‬އިޝްގީ ޯ‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬މަޖާ އެއްޗެހި ކިޔައިފައެވެ‪ .‬ބައެއް ފަހަރު‬

‫އާސިމް ކިޔެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ އަސްލު ނަމެއް ނުކިޔައެވެ‪.‬‬

‫އަހަރެން އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަން ކަމަށް އާސިމް‬

‫ގތުގައި އަހަރެން ބަލައިގަންނާނެ‬ ‫ލޯބިވާނެ‪ ،‬އަހަރެންގެ ޮ‬

‫އެއީ މަލާމާތެއްހެން ވެސް ހީވެއެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ‬

‫އެކަމަކު ދެ މާނަ ލައިގެން "ރީތި ނާނާއެއްގެ" ވާހަކަ‬

‫ހީކޮށްފާނެޔެކޭ ވެސް ހިތަކަށްނާރައެވެ‪ .‬ފިރިހެނުން‬

‫ފިރިއެކެވެ‪.‬‬

‫ކަޅު އިސްތަށިގަނޑާ ގެދަބުޅިޔާ ގުޅުވައިލަފާނެއެވެ‪.‬‬

‫ފނުވާ ލަވަތަކުގައި‬ ‫ކިޔެވެ‪ .‬އަހަރެންނަށް އާސިމް ޮ‬

‫ދަސްކުރަން އަހަންނަށް ހަމަ ނޭނގެނީއެވެ‪.‬‬

‫ގތުން އަހަރެން ވަރަށް ކުރިޔަށް‬ ‫ތައުލީމީ ޮ‬

‫އަހަރުމެންގެ ބީރައްޓެހިކަން އެކުވެރިކަމަށް‬

‫ގެދަބުޅިއަކީ ގިނައިންދުންއަރާ ތަންތާގައި އުފެދިފައި‬

‫ކޅު އެ ލަވައިގައި ހިމެނިއެވެ‪.‬‬ ‫ހުންނަ ބައެއް ތަންތަން ޮ‬

‫ބޓު މައްޗަށްއަރާ ގޮތާއި‪،‬‬ ‫ދިޔައީމެވެ‪ .‬މަތިންދާ ޯ‬

‫ހުންނަ ކަޅުކުލައިގެ ހިމުން އެއްޗެކެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ‬

‫އެއީ އަހަންނަށް ކުރި އިޝާރާތެކެވެ‪ .‬އެ ވަރު‬

‫ބަދަލުކުރީމެވެ‪ .‬ހިތަށްއެރިއެވެ‪ .‬އެ ހަރުފަތުގައި‬

‫މަސްމަހާމެއްސަށް ކަނޑުއަޑީގައި ނޭވާ ލެވޭ ސަބަބު‬

‫ހުދު ދަތްތަކާ ހުދު ކޫޑިޔާ ގުޅުވައިލަފާނެއެވެ‪.‬‬

‫އަހަންނަށް އެނގެއެވެ‪ .‬އާސިމްގެ ހިތުގައި އަހަންނާ‬

‫ކށްލާނަމެވެ‪ .‬ތިންވަނަ ފަހަރަށް‬ ‫ދުވަސްކޮޅަކު މަޑު ޮ‬

‫އަހަންނަށް އެނގެއެވެ‪ .‬ގަސްގަހާގެއްސަށް ކުލަ އަންނަ‬

‫ކޫޑިޔަކީ ގަސްގަހުގައި އަޅާ‪ ،‬ހުދުކުލައިގެ‪ ،‬ކުޑަކުޑަ‬

‫އތްކަން ކަށަވަރުވުމުން‪،‬‬ ‫ކންމެވެސް އެއްޗެއް ޮ‬ ‫ދޭތެރޭ ޮ‬

‫ކަމެއް ކުރުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެ އަދަދު‬

‫ގޮތާއި‪ ،‬ސޫރުދަ ނިޒާމުގައި އިރާ ހަތަރުވަނަޔަށް‬

‫ގތުގައި ލަދުކުޑަ‪،‬‬ ‫ދިރޭ ސުވިއްޕެކެވެ‪ .‬މަޖާޒެއްގެ ޮ‬

‫ޓއެއް އިންސްޓަގްރާމަށް‬ ‫ޝޯބަލަން ހުރެފައި އަހަރެން ފޮ ޯ‬

‫މީހުން ކިޔާނީ ވެސް އަޑަށް ބާރުލައިފައެވެ‪ .‬އާސިމާ‬

‫އެންމެ ކައިރީގައި ހުންނަ ގުރަހަ ކަމުގައިވާ‬

‫އަބުރުވެރިކަން ނުހުންނަ އަންހެންކުދިންނަށް ވެސް‬

‫ލީމެވެ‪ .‬އަހަރެން އެ ތަނުގައި ހުރިކަން އަންގާލަން‬

‫އިނދެފައި ވަރިވެއްޖެ ނަމަ‪ ،‬ތިން މީހުންނާ އިނދެގެން‬

‫މިއްރީޚުގައި މީހުން އާބާދުކުރެވިދާނެ ގޮތެއް ވެސް‬

‫އެހެން ކިޔައެވެ‪ .‬އެއީ ތައުރީފެއްކަމުގައި ގަބޫލުކުރަން‬

‫ބޭނުންވެގެންނެވެ‪ .‬ހޭލާހުންނަ ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި‬

‫ނޫޅެވުނު ނާނާގެ ސިއްކަ އަހަރެންގެ ނިތްކުރީގައި‬

‫އަހަންނަށް ބުނެދެވިދާނެއެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަހަންނަކަށް‬

‫އުނދަގުލީ އެ ކަހަލަ ސަބަބުތަކަށް ޓަކައެވެ‪.‬‬

‫އާސިމް އިންސްޓަގްރާމް ބަލައެވެ‪ .‬އިސްޓޭޖު މަތިން‬

‫ޖަހާނެއެވެ‪ .‬އަހަރެން އެކި ދުވަސް މަތިން ހިތާ‬

‫ފިރިހެނުން ދަހެއް ނުވިއެވެ‪ .‬އަޖައިބެއް ކަހަލަ އެ‬

‫އެކަމަކު އާސިމްގެ މީސްމީޑިޔާ އެކައުންޓުތަކާއި‪،‬‬

‫ފޭބުމާއެކު އޭނަ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކުރާނެކަމަކީ‬

‫ސުވާލުކުރީމެވެ‪ .‬އާސިމްގެ އަނދިރި ފަރާތެއް‬

‫އޅެއްނުކުރެވުނެވެ‪ .‬ފިރިހެނެއްގެ‬ ‫މަޚްލޫގު އަހަންނަކާ ޮ‬

‫ބަސްދީގަތުންތަކަށް ހަވާލާދީ ވިސްނާ ނަމަ އަހަންނަށް‬

‫އެކައުންޓު ޗެކުކުރުންކަން އަހަންނަށް އެނގެއެވެ‪.‬‬

‫އޮވެދާނެބާއެވެ؟‬

‫ގތާއި‪ ،‬ރުއްސާނެ ގޮތެއް‬ ‫ބޭނުންތަކާއި‪ ،‬އޭނަ ވިސްނާ ޮ‬

‫ފެންނަނީ އާސިމްގެ ހަރުދަނާކަމެވެ‪ .‬އެ ފަދަ ހަރުދަނާ‬

‫ދަހެއް ނުވިއެވެ‪.‬‬

‫މީހެއްގެ ދެ ކައިވެނި ރޫޅުނީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟‬

‫ހީވީ ރަނގަޅަށެވެ‪ .‬އާސިމް ލަވަކިޔައި ނިމިގެން‬ ‫އަހަންނަށް ގުޅިއެވެ‪ .‬އާސިމް ގުޅި ފުރަތަމަ ފަހަރަކީ‬

‫ނުނިމޭ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 8‬ޖެނުއަރީ ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫އިންސްޓާގައި ކެޕްޝަން‬ ‫ލިޔަން ކުޑަ އެހީއެއް!‬

‫އޯވަރީގައި ސިސް ުޓ‬ ‫ހުރިކަން ދެނެގަންނާނީ‬ ‫ކިހިނެއް؟‬

‫ކށްލުމުން‪ ،‬އިންސްޓާ‬ ‫ސިމްޕަލް ގޫގްލް ސާޗެއް ޮ‬ ‫ޓތަކުގެ ތިރީގައި ލިޔެލާ‬ ‫އާއި ފޭސްބުކަށް ވައިރަލްވާ ފޮ ޯ‬

‫ކށްލެވޭ މި އެޕަކީ ވެސް އިންސްޓަގްރާމް‬ ‫ޑައުންލޯޑް ޮ‬ ‫ކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި މަގްބޫލު އެޕެކެވެ‪ .‬މި‬

‫ކޅެއް ތަފާތު އެޕެކެވެ‪ .‬ލަވައާއި‬ ‫މިއީ ތަން ޮ‬ ‫ޓ ތަކަށް ކެޕްޝަން ދޭ ހިތްވާ‬ ‫ޅެން ބަހުރުވައިން ފޮ ޯ‬

‫ކޅަށް މީހުން އިސްކަންދޭ ވަރު އެނގޭނެ‬ ‫ކުޑަ ލިޔުން ޮ‬

‫ކށްލެވޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އެޕުން މޫޑް ވެސް ސެޓު ޮ‬

‫މީހުންނަށް މިއީ ރަނގަޅު އެޕެކެވެ‪ .‬އިސަ ކެޕްޝަން‬

‫އެވެ‪ .‬ޖަހާލާ ވަރުގަދަ ކެޕްޝަނެއްގެ ސަބަބުން ހީވެސް‬

‫ކށްލުމުން ސެޓް ކުރި ފީލް އާ‬ ‫ފޮޓޯ އިންސްޓޯލް ޮ‬

‫ޓ އާ ގުޅޭ ލަވައެއްގެ‬ ‫އިން އިންސްޓަގްރާމް ކުރާ ފޮ ޯ‬

‫ޓތައް މަގުބޫލުވެފައި ވެސް‬ ‫ނުކުރާހާ ގޮތަކަށް ފޮ ޯ‬

‫ގުޅޭ ކެޕްޝަންތަކެއް ލިބޭނެ އެވެ‪ .‬އެތަނުން ބޭނުން‬

‫ލިރިކްސް ހޯދާލެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫މޅު ކެޕްޝަނެއް ލިޔުމަކީ‬ ‫އެބަހުއްޓެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޮ‬

‫ކެޕްޝަނެއް ޗޫޒްކުރާނީ އެވެ‪.‬‬ ‫‪Leetags app‬‬

‫މޅަސް ކިޔަވައިގެން‬ ‫ހީކުރާހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ‪ޮ .‬‬ ‫ތިބޭ މީހުން ރީތި ކެޕްޝަނެއް ލިޔަން ވީމާ ބޯގޮވަނީ‬

‫‪Hashto app‬‬

‫މިހެންވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ހިމަނާލަނީ އިންސްޓަގްރާމް ކުރާ ފޮޓޯގައި ރީތި‬ ‫ކެޕްޝަނެއް ލިޔަން އެހީވެދޭނެ ބައެއް އެޕް ތަކެކެވެ‪.‬‬

‫ހދަން ރަނގަޅު އެޕެކެވެ‪ .‬ލީ‬ ‫މި ވެސް ހޭޝްޓެގް ޯ‬ ‫މިއީ ކެޕްޝަން އާއި ގުޅޭ ހޭޝްޓެގްތައް ހޯދާލަން‬

‫ކށްލުމުން‪ ،‬އިންސްޓާގައި‬ ‫ޓެގްސް އަށް ފޮޓޯ އަޕްލޯޑް ޮ‬

‫ރަނގަޅު އެޕެކެވެ‪ .‬މި އެޕް ވެސް ގޫގްލް އަދި ޕްލޭ‬

‫ހުންނަ ފޮޓޯ އާއި ގުޅޭ އެންމެ މަގްބޫލު ހޭޝްޓެގްތައް‬

‫ލޑް ކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސްޓޯރުން ޑައުން ޯ‬

‫އަންނާނެ އެވެ‪ .‬މި އެޕް ވެސް ޕްލޭ ސްޓޯރުން އަދި‬

‫‪Capshun App‬‬

‫ލޑްކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގޫގްލް ސްޓޯރުން ޑައުން ޯ‬ ‫‪Issa Caption app‬‬

‫ގޫގްލް އަދި އެޕް ސްޓޯރުން ވެސް‬

‫އާ މި ނަ ތު އި ބް ރާ ހި މް‬ ‫ކށް ދިމާވާ ބައެއް ސިއްހީ‬ ‫އަންހެނުންނަށް އާންމު ޮ‬ ‫މައްސަލަތަކަކީ އެކި ސަބަބު ތަކާ ހެދި ފަރުވާ ނުހޯދި‬

‫އވަރީގައި ސިސްޓު އުފެދުމަކީ އަންހެނުންނަށް‬ ‫ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ކިރިޔާވެސް އާދަޔާ ހިލާފު ބަދަލެއް‬

‫‪ -‬އަވަސް އަވަހަށް މޫޑް ބަދަލުވުން‬

‫ރމްގެ އަލާމާތެއްގެ‬ ‫ޕޮލިސިސްޓިކް އޯވޭރިއަން ސިންޑް ޯ‬

‫ގިނައިން ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ސިއްހީ މައްސަލައެކެވެ‪.‬‬

‫ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވޭނަމަ‬

‫އންނަ އިރު ނޭވާލާން އުނދަގޫވެ ފިކުރު‬ ‫‪ -‬ނިދަން ޮ‬

‫ގޮތުގައިވެސް ފާހަގަވާ ކަމަކަށް ވާތީއެވެ‪ .‬ހަނދާނުގައި‬

‫މިއީ‪ ،‬އަންހެންމީހާގެ ހަށިގަނޑުގައި އަންހެން ހޯމޯން‬

‫ހދާލުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ‪- .‬‬ ‫ޑޮކްޓަރެއްގެ ލަފާ ޯ‬

‫އުފައްދާ މިންވަރު ބަދަުވެ‪ ،‬ރަހިމުގައި އުފުލިފައި ހުންނަ‬

‫ޕީރިއަޑް ވުން މަދުވުން‬

‫ލަސްވާ މައްސަލަ ތަކެކެވެ‪ .‬ބައެއް ފަހަރު އުޅެން ޖެހޭ‬

‫މންސްއަށް އެ އަންނަ ބަދަލުގެ‬ ‫މެދުވެރިވުމެވެ‪ .‬އަދި ހޯ ޯ‬

‫ބިޒީ ކަމުން‪ ،‬ކަމެއް ދިމާ ވުމުން ފަރުވާކުޑަކޮށްލެވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޑކްޓަރަށް ދައްކަން ދާން‬ ‫ނޫނީ މީހަކަށް ކިޔައިދޭން ނޫނީ ޮ‬

‫ހމޯން އުފެދެން‬ ‫ޓެސްޓޮސްޓަރޯން ނުވަތަ ފިރިހެން ޯ‬

‫ލަދުން ވެސް‪ ،‬އަންހެނުންގެ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ކުރުން‬

‫މެދުވެރިވުމެވެ‪.‬‬

‫ލަސްވެފައި ހުރެދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އވޭރިއަން ސިންޑްރޯމް ނުވަތަ‬ ‫ޕޮލިސިސްޓިކް ޯ‬

‫ބޮޑުވުން‬

‫ސިންޑްރޯމްއަކީ ހިތުގެ ބައްޔާއި ހަކުރު ބައްޔަށް މަގުފަހި‬

‫މަސްގަނޑުތަކެއް ކަހަލަ ސިސްޓުތަކެއް އުފެދުމަށް‬ ‫އވަރީއިން މާ ގިނައިން‬ ‫ސަބަބުން ސިސްޓު އުފެދިފައިވާ ޯ‬

‫އވޭރިއަން ސިންޑްރޯމް ހުންނަ‬ ‫ޕޮލިސިސްޓިކް ޯ‬ ‫މީހަކަށް ބަލީގެ އަލާމާތެއް ނުފެނިފައި ވެސް ހުރެދާނެ‬

‫ޕލިސިސްޓިކް އޯވޭރިއަން‬ ‫ބަހައްޓަންވީ އެއް ކަމަކީ ޮ‬

‫މި ނޫނަސް ވެސް މި ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ތަފާތު‬ ‫ މާބަނޑުވުމުގައި ދަތި ކުރިމަތިވުން ނުވަތަ ބައިގެން‬‫ދިއުން‬

‫ވެދާނެ އެވެ‪ .‬އެކި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުން ބަދަލުތައް‬

‫ކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ‪ .‬އޯވަރީގެ ސިސްޓު ހުރިކަމަށް‬

‫ފެންނާނީ ތަފާތުކޮށެވެ‪.‬‬

‫ޝައްކުވާ ނަމަ ސްކޭނެއް ހަދާލުމުން ވެސް އެކަން‬

‫އށާޅަ ނެގުމާއި ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް‬ ‫ މޫނުގައި ޮ‬‫ގުނަވަންތަކުގައި އިސްތަށި ގިނަވުން‬ ‫ދޅި ފަދަ ގުނަވަންތަކުގައި‬ ‫ މަތިމަހާއި ދަތް ޮ‬‫އިސްތަށި ގިނަވުން‬

‫ކުރުވާ ކަމެއް ކަމެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ގަވާއިދުން ކަސްރަތު‬

‫އަބަދު ފެންވަރައި މިލަ އުނގުޅައިގެން ވެސް ކަރާއި‬

‫އޭޝިއާގެ ބަތަލާއެއް ތާރީހުގެ ތެރެ އަށް‬

‫ޔަގީން ވެދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޑކްޓަރަކަށް ދައްކާލާށެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ‬ ‫ކަނދުރާ ކަޅުވާނަމަ ޮ‬ ‫އެފަދަ މައްސަލަތަކަކީ ވެސް ބައެއް ފަހަރު ހޯމޯން އާއި‬ ‫ގުޅިފައި ހުންނަ ކަންކަން ކަމަށް ވާތީ އެވެ‪ .‬އަދި އެއީ‬

‫ވޑްސްއާ އެކު‬ ‫މި އަހަރުގެ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެ ޯ‬ ‫ކޅުގެ ބަތަލާއަކަށް މުޅިން އާ ރެކޯޑަކާ‬ ‫އޭޝިއާގެ ދަރި ޮ‬ ‫އެކު ތާރީހުން ހާއްސަ ޖާގައެއް ލިބިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅުގެ އެމެރިކާގެ ބަތަލާ އޯކްވަފީނާ‬ ‫ޗައިނާ ދަރި ޮ‬ ‫ލބްސްގެ ތާރީހުގައި މިހާތަނަނަށް‬ ‫ވެފައިވަނީ ގޯލްޑެން ގް ޯ‬

‫ސޮނީން އިލެކްޓްރިކް‬ ‫ކާރެއް ދައްކާލައިފި‬

‫އިރު‪ ،‬ބޭނުންވާ ހުރިހާ މައުލޫމާތުތަކެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމާ‬

‫ބޑު އެއް އަމާޒަކީ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫އުފައްދަން އުޅޭ ކަމުގެ އިޝާރާތްތަކާ އެކު‪ ،‬އެ‬

‫އެކު އެންޓަޓައިންމަންޓަށް ހާއްސަ ފީޗާތަކަކާ އެކީގަ‬

‫އަށް މުސްތަގުބަލުގައި އުންމީދީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުން‬

‫ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ސޮނީން ކާރު‬ ‫ކށްފައިވާ ފުރަތަމަ އިލެކްޓްރިކް‬ ‫ކުންފުނިން ފަރުމާ ޮ‬

‫ރމިކް ސްކްރީނާއި‬ ‫ގތުން ޑޭޝްބޯޑްގައި ޕެނަ ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކާރުގެ ނަމޫނާއެއް މި އަހަރުގެ ކޮންޒިއުމާ‬

‫އޑިއާއާ އެކު ކާރުގެ އެތެރެ އާއި ބޭރު ހިމެނޭ‬ ‫‪ޯ 360‬‬

‫ޝ (ސީއީއެސް) ގައި ދައްކާލައިފި‬ ‫ޯ‬ ‫އިލެކްޓްރޯނިކްސް‬

‫ގޮތަށް މުޅި ކާރުގައި ‪ 33‬ސެންސަ ބޭނުންކޮށްފައިވެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ގިނަ ބަޔަކަށް ހައިރާންކަން ގެނުވި ސޮނީގެ ކާރަށް‬

‫ދީފައިވާ ނަމަކީ "ވިޝަން‪-‬އެސް" އެވެ‪ .‬މި ފަރުމާގެ‬ ‫ބޑު އެއް ބަދަލަކީ‬ ‫ހާއްސަ ސިފަތަކުގެ ތެރެއި އެންމެ ޮ‬ ‫ބޑަށް ގެނެސްފައި ހުރި ޒަމާނީ ބަދެލެވެ‪.‬‬ ‫ކާރުގެ ޑޭޝް ޯ‬ ‫ކށްފައި ހުރީ ކާރު ދުއްވާ‬ ‫އެގޮތުން ޑޭޝްބޯޑް ފަރުމާ ޮ‬

‫"އެހެންވީމަ އެ ދާއިރާގައި އަހަރެމެން ބޭނުންވޭ‬ ‫ހިއްސާވާން‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެމެރިކާގެ ލަސް ވެގަސްގެ ކޮންވެންޝަން‬

‫"ވިޝަން‪-‬އެސް" ދައްކައިލި ނަމަވެސް މި ބާވަތުގެ‬

‫ސެންޓަރުގައި އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުކުރު‬

‫ކާރު އުފައްދައި‪ ،‬ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ބާޒަރަށް‬

‫ދުވަހާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ސީއީއެސް ‪2020‬‬

‫ކށް ދީފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނެރޭނެކަން ސޮނީން ކަށަވަރު ޮ‬

‫ލޖީގެ ދާއިރާ އަށް އިންގިލާބު ގެނުވާނެ‬ ‫ގައި ޓެކްނޮ ޮ‬

‫ގތުން އެ ކުންފުނީގެ ޗީފް‬ ‫މިކަމާ ބެހޭ ޮ‬ ‫ޔޝީޑާ ވިދާޅުވީ ސޮނީގެ‬ ‫އެކްޒެކެޓިވް ކެނިޝީރޯ ޮ‬

‫ވަރަށް ތަފާތު އުފެއްދުންތަކެއް ފެނިގެން ދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫މަދުން ނޫނީ ނުލިބޭނެ ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މިއީ‬

‫ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "ޝަންގް‪-‬ޗީ އެންޑް ދަ ލެޖެންޑް‬

‫ބޑު ފިލާވަޅެއް ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އޮފް ދަ ރިންގްސް" އާއި ބްރޭކިން ނިއުސް އިން ޔޫބާ‬

‫ވޑް ލިބުމުން އެކަމާ އުފަލުން‪ ،‬އޭނާ އެވޯޑް‬ ‫އެ ޯ‬ ‫ތަހުސީސްކުރީ ބައްޕަ އަށެވެ‪.‬‬ ‫"މިހާރު ބައްޕަ ކައިރީ ބުނެލަން ބޭނުން ވަނީ‬

‫ރލް ކުޅެގެން އެންމެ މޮޅު‬ ‫ފިލްމެއްގެ ލީޑް ބަތަލާގެ ޯ‬

‫އތީވެފައޭ‪ "،‬ރެޕާއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް‬ ‫މިކަން މި ޮ‬

‫ވޑް އުފުލައިލުމުގެ ޝަރަފު‬ ‫ބަތަލާގެ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެ ޯ‬

‫އކްވަފިނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މަސައްކަތްކުރާ ޯ‬

‫ލިބުނު ފުރަތަމަ ބަތަލާއަށެވެ‪ .‬އުމުރުން ‪ 31‬އަހަރުގެ‬

‫ކައުންޓީ" ގެ އިތުރުން "ދަ ޕްރޮމް" ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ވޑްސްގެ ތާރީހުން އޭނާ‬ ‫ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެ ޯ‬

‫އޯކްވަފީނާ ވަނީ ގިނަ ޓީވީ ސި؛ްސިލާތަކެއްގައި‬ ‫ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މޅު ބަތަލާގެ އެވޯޑް‬ ‫ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގައި ޮ‬ ‫އޭނާ އުފުލައިލި އިރު‪ ،‬އެ ކެޓަގަރީ އަށް ކުރިން ވެސް‬ ‫ކޅުގެ ބަތަލާއިންތަކެއް ނޮމިނޭޓްވެފައިވެ‬ ‫އޭޝިއާ ދަރި ޮ‬

‫ބަތަލާ އާދީއްތަ ދުވަހު އުފުލައިލީ ‪ 77‬ވަނަ ގޯލްޑެން‬

‫އކްވަފީނާ ކުޅެފައިވާ‬ ‫ހާއްސަ ޖާގައެއް ހޯދި އިރު‪ޯ ،‬‬

‫މޝަން ޕިކްޗާ މިއުޒިކަލް‪/‬ކޮމެޑީ‬ ‫ވޑްސްގެ ޯ‬ ‫ގްލޯބް އެ ޯ‬

‫މަޝްހޫރު ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ‪ 2018‬ގައި އޭޝިއާގެ‬

‫މޅު ބަތަލާގެ އެވޯޑެވެ‪ .‬އެއީ "ދަ‬ ‫ކެޓަގަރީން އެންމެ ޮ‬

‫ފަންނާނުންތަކެއްގެ ގަދަފަދަން ދައްކާލައި‪ ،‬ހޮލީވުޑަށް‬

‫ކ ކިޔޯ އާއި ‪1963‬‬ ‫ދި އޮގަސްޓް މޫން" އިން މަޝި ޯ‬

‫ފެއާވެލް" އިންނެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ސިހުން ގެނުވައި ދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "ކްރޭޒީ‬

‫ސންގް" އިން މިޔޯޝީ އުމޭކީ‬ ‫ޯ‬ ‫ގެ "ފްލާވާ ޑްރަމް‬

‫ރިޗް އޭޝިއަންސް" އާއި "އޯޝަންސް ‪ "8‬އަދި "ދަ‬

‫އާއި ‪ 1973‬ގެ "ޖިސަސް ކްރިސްޓް ސުޕަސްޓާ"‬

‫ޕެރަޑައިޒް ހިލް" ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫އމް އެލިމަން އާއި ‪ 2016‬ގެ "އެޗް އޮފް‬ ‫އިން ވި ޯ‬

‫ވޑް އޭނާ ގެންދިޔައީ ކޭޓް ބްލެންޝެޓާއި‬ ‫އެ އެ ޯ‬ ‫އެމާ ތޮމްޕްސަންގެ އިތުރުން ބީނީ ފެލްޑްސްޓީން ފަދަ‬ ‫ތަރިންނާ ވާދަކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬

‫އޯކްވަފީނާ އެންމެ ފަހުން ސްކްރީނުން ފެނިފައި‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ތެރޭގައި ‪ 1956‬ގެ "ދަ ޓީ ހައުސް އޮފް‬

‫ސެވެންޓީން" އިން ހެލީ ސްޓީންފެލްޑްގެ އިތުރުން‬

‫ވޑާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު‪ ،‬ސްޓޭޖްމަތީގައި‬ ‫އެ ޯ‬

‫ވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރި "ޖުމާންޖީ‪ :‬ދަ‬

‫"ކްރޭޒީ ރިޗް އޭޝިއަންސް" އިން ކޮންސްޓަންސް ވޫ‬

‫އޯކްވަފީނާ ބުނީ މިއީ ހަޔާތުގައި މީހަކަށް ވަރަށް‬

‫ނެކްސްޓް ލެވެލް" އިންނެވެ‪ .‬އޭނާގެ ކުރިއަށް ހުރި‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 8‬ޖެނުއަރީ ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫ކަރަންގެ "ތަޚުތު" ގެ‬ ‫ބަޖެޓް ކުޑަ ކޮށްފި؟‬ ‫ރޑަކްޝަނަށް މިދިޔަ‬ ‫ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕް ޮ‬

‫ޑލަރު) ވަރު ހަރަދުވާނެ‬ ‫ރުޕީސް (‪ 28‬މިލިއަން ޮ‬

‫އަހަރަކީ އުންމީދުކުރި ވަރުގެ ކާމިޔާބު އަހަރެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ބެލެވުނު ފިލްމުގެ ބަޖެޓް ‪ 150‬ކްރޯޑް ރުޕީސް‬

‫ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ސްޓޫޑިއޯތަކުގެ‬

‫ޑލަރު) އަށް ވުރެ އިތުރުނުކުރަން‬ ‫(‪ 21‬މިލިއަން ޮ‬

‫ބޑު ފްލޮޕް އައީ‬ ‫ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދަރުމާގެ އެންމެ ޮ‬

‫ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ކަރަން އަކީ އަބަދު‬

‫ވެސް އައީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ‪ .‬އެއީ ބޮޑު ބޮޑު‬

‫ވެސް އޭނާ ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމުތައް ޗާލުކުރަން ބޮޑު‬

‫ބަޖެޓަކުން ހެދި އުންމީދީ ފިލްމު "ކަލަންކް" އެވެ‪.‬‬ ‫ރޑިއުސަރު ޔާޝް‬ ‫ކަރަންގެ ބައްޕަ އަދި ކުރީގެ ޕް ޮ‬

‫ހަރަދުކުރާ ޑައިރެކްޓަކަށްވެފައި‪ ،‬މުގާލް ރަސްކަމުގެ‬ ‫ދުވަސްވަރުގެ ހާދިސާތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމަށް އޭނާ‬

‫ޖޯހަރުގެ ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދޭން އޭ‪-‬ލިސްޓް‬

‫ތ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސުވާލު‬ ‫ބަޖެޓް ތާށިކޮށްފާނެ ޯ‬

‫ބޮޑު ކާސްޓަކާ އެކު އަބީޝެކް ވަރުން ޑައިރެކްޓްކުރި‬

‫ވެސް އުފައްދަ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ފިލްމަކީ ކުރި ހަރަދު ވެސް އަނބުރާ ނުލިބުނު‬ ‫ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު ދަރުމާ އިން ޖުމްލަ ފަސް ފިލްމެއް‬

‫ކށްފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫ކުރިން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ޮ‬ ‫ޑ މަންޒަރުތައް ނަގަން‬ ‫"ތަޚުތު" ގެ މައިގަނޑު އައުޓް ޯ‬ ‫ނިންމާފައި ވަނީ އިޓަލީގަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެއީ އަދި‬

‫ގެނެސްދިނެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ "ކަލަންކް" ގެ‬

‫ކަށަވަރު ވާހަކައަކަށް ނުވެ އެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ ކަރަން‬

‫އިތުރުން "ކޭސަރީ" އާއި "ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ‬

‫ބޑު ތަފުސީލުތަކެއް‬ ‫ގތުން މިހާތަނަށް މާ ޮ‬ ‫ފިލްމާ ބެހޭ ޮ‬

‫‪ "2‬ގެ އިތުރުން "ގުޑް ނިއުޒް" އަދި ސިނަމާތަކުގެ‬

‫ކށްފައި ނުވުމެވެ‪.‬‬ ‫ހިއްސާ ޮ‬

‫ބަދަލުގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރި "ޑްރައިވް"‬

‫ރިލީޒްކުރާނެ ތާރީހެއް ވެސް އަދި އިއުލާންނުކުރާ‬

‫އެވެ‪ .‬މި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު‬

‫"ތަޚުތު" އަކީ ވެސް އޭ‪-‬ލިސްޓް ކާސްޓެއް ހިމެނޭ‬

‫ވިޔަފާރި އަށް ކުރި ފިލްމުތަކީ އަކްޝޭ ކުމާރު ލީޑް‬

‫ފިލްމެކެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ރަންވީރު ސިންގް‪ ،‬ކަރީނާ‬

‫ރޯލް ކުޅުނު "ކޭސަރީ" އާއި "ގުޑް ނިއުޒް" އެވެ‪.‬‬

‫ކޝަލް‪ ،‬އާލިއާ ބަޓް‪ ،‬އަނިލް ކަޕޫރް‪،‬‬ ‫ކަޕޫރު‪ ،‬ވިކީ ޯ‬

‫ޕޓްތައް ބުނާގޮތުން މާލީ ގޮތުން ‪ 2019‬ގައި‬ ‫ރި ޯ‬

‫ޖާންވީ ކަޕޫރް އަދި ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް‪ ،‬ދަރުމާ‬

‫ބލީވުޑް ހަންގާމާ އިން ބުނިގޮތުގައި ދަރުމާގެ‬ ‫ޮ‬

‫އިން މި އަހަރު ހަދާ ފިލްމުތަކަށް ހަދާނީ ބަޖެޓް ވަރަށް‬

‫ބޑު ޓާގެޓަކީ އިންޑިއާ އިން‬ ‫މި އަހަރުގެ އެންމެ ޮ‬

‫ބޑަށް ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ބޭރުގައި ޝޫޓްކުރަން ޖެހޭ ކަހަލަ ފިލްމުތައް ހެދުން‬

‫ގތުން އަންނަ މަހު ކަރަން ޝޫޓިން ފަށަން‬ ‫އެ ޮ‬ ‫ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އޭނާގެ ހަތް ވަނަ ޑައިރެކްޝަން‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމު ކަމަށްވާ‬ ‫"ވޯ" ގެ ބަތަލާ ވާނީ ކަޕޫރް އިންސްޓަގްރާމްގައި‬

‫ޖކް ޖަހައި އައިފޯން ‪ 11‬ބޭނުންނުކުރަނީ‬ ‫ވެސް ޯ‬ ‫ތ ވެސް އަހާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކީއްވެ ޯ‬ ‫މިހާތަނަށް އެންމެ ހަތަރު ފިލްމެއް ކުޅުނު ބަތަލާ‬

‫ކކޮށް ފެންނާތީ‪،‬‬ ‫އާންމުކުރި ފޮޓޯއެއްގައި ވަރަށް ހިކި ޮ‬ ‫ތ އަހައި މީހަކު ކުރި‬ ‫ރަނގަޅަށް ކާން ނުލިބެނީ ޯ‬

‫އަކީ ދޭތެރެ ދޭތެރެ އިން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާ‬

‫ކމެންޓަކަށް ރައްދު ދީފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ގތުން ދާދި ފަހުން ހިންދޫ ދީން‬ ‫ބަތަލާއެކެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫"ބެކް ޓް ދަ ގްރައިންޑް" ކެޕްޝަނަކަށް ޖަހާފައި‬

‫ކށްފައިވާ ގަޔަށް ބާރު‬ ‫ރަމްޒުކޮށްދޭ ލަފުޒުތަކެއް ޕްރިންޓް ޮ‬

‫ޓ އަށް އަމާޒުވި‬ ‫ޕސްޓްކުރި ފޮ ޯ‬ ‫‪ 31‬އަހަރުގެ ބަތަލާ ޯ‬

‫ޓޕެއް ލައިގެން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއަކާ ގުޅިގެން‬ ‫ކުރު ޮ‬

‫ފާޑުކިޔުންތަކާ ގުޅިގެން ރައްދު ދެމުން ބުނީ "އަހަރެން‬

‫ވެސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ވާނީ އަށް ފާޑުކިޔާފައިވެ‬

‫ހުރި ސިފައާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަޖެހޭ'" ކަމަށާއި "ކަލޭ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އުފާކުރަން ވަކިކަމެއް ކުރަން ނުޖެހޭ" ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"މީސްމީހުންނާ ޖައްސާލައިގެން ނޫޅެ‬

‫ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ފިލްމެއް‬ ‫ނޫނީ ކުޅެން ނުލިބޭ ބަތަލާ މިހާރު އަންނަނީ އެ‬

‫ކންމެވެސް ކަމެއް ކުރިއްޔާ ވާނީ ކީއް؟‬ ‫އުފެއްދުންތެރި ޮ‬

‫އ އިން މި އަހަރުގެ ޖުލައި ‪ 31‬އަށް‬ ‫ސްޓޫޑި ޯ‬

‫ހަރުކަށިކަމާއި ނަފުރަތު އުފައްދަން އުޅުމުގެ ބޭނުމެއް‬

‫ކށްފައިވާ އެކްޝަން‪-‬އެޑްވެންޗާ ފިލްމު‬ ‫ތާވަލު ޮ‬

‫ނެތް‪ "،‬ވާނީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"ޝަމްޝޭރާ" ގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ވާނީ ގެންގުޅެނީ އެންމެ ފަހުގެ އައިފޯނެއް‬ ‫ޓ އިން އެނގޭތީ ބައެއް މީހުން އެކަމަށް‬ ‫ނޫންކަން ފޮ ޯ‬

‫ކަރަން މަލްއުތުރާ ޑައިރެކްޓްކުރާ އެ ފިލްމުގެ‬ ‫ބަތަލުންނަކީ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި ސަންޖޭ ދަތެވެ‪.‬‬

‫އ އިން މިހާރު ގެނެސްދޭން ހުރި‬ ‫އެ ސްޓޫޑި ޯ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށްވެ‬ ‫"ތަޚުތު" ގެ ބަޖެޓް ވެސް ކުޑަ ޮ‬ ‫އެވެެ‪ .‬މި ފިލްމަކީ ތާރީހީ ހާދިސާއަކަށް ބިނާކޮށް ހަދާ‬

‫ކަރްގިލް ގާލް"‪" ،‬ސޫރިޔާވަންޝީ"‪" ،‬ބޫތު‪ :‬ޕާޓް‬

‫ފިލްމަކަށްވާތީ ފިލްމަށް ކުރާ ހަރަދު އާންމު ފިލްމަކަށް‬

‫ވަން‪-‬ހޯންޓެޑް ޝިޕް"‪" ،‬ބުރައްމަސްތުރާ"‪" ،‬ދޯސްތާނާ‬

‫ބޑެތި ސެޓްތައް ހަދަން‬ ‫ބޑުވާނެ އެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ ޮ‬ ‫ބުރެ ޮ‬

‫‪ "2‬އަދި "ޝޭރް ޝާހް" ގެ އިތުރުން "މިސްޓަ ލޭލޭ"‬

‫ކސްޓިއުމާއި އެ ނޫން ވެސް ކަންކަމަށް ބޮޑު‬ ‫ޖެހުމާއި ޮ‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް ފިލްމީ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން‬

‫ކާން ނުލިބެނީތޯ އެހުމުން‬ ‫ވާނީ ކަ ޕޫރް ރައްދު ދީފީ‬

‫މަދުކުރުމެވެ‪ .‬ބޭނުމަކީ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި "ގުންޖަން ސަކްސޭނާ‪ :‬ދަ‬

‫ހޭދައެއްކުރަން ޖެހުމެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫ގތުން "ތަޚުތު" ސިނަމާތަކަށް ގެންނާނީ‬ ‫ބެލެވޭ ޮ‬ ‫އަންނަ އަހަރު އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ކުރިން ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 200‬ކްރޯޑް‬ ‫ބުނި ޮ‬

‫ބޮންޑުގެ ރޯލް ދޫ ކޮށްލަ ްނ‬ ‫ފަސޭހައެއް ނޫން‪ :‬ޑެނިއެލް‬ ‫ބންޑް ސީރީޒްގެ ‪ 25‬ވަނަ‬ ‫މި އަހަރު ގެނެސްދޭ ޮ‬

‫ބންޑްގެ ރޯލަށް ނުކުތީ ‪ 2006‬ގައި‬ ‫ކްރެއިގް ޮ‬

‫ނ ޓައިމް ޓު ޑައި" އާ އެކު އިނގިރޭސި‬ ‫ފިލްމު " ޯ‬

‫ރޔޭލް" އިންނެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން‬ ‫ރިލީޒްކުރި "ކެސިނޯ ޯ‬

‫ރލަށް އަލްވަދާއު ކިޔަން‬ ‫ޖާސޫސީ އެޖެންޓްގެ ޯ‬

‫އފް ސޮލޭސް"‪ 2012 ،‬ގެ‬ ‫‪ 2008‬ގައި "ކްއަންޓަމް ޮ‬

‫ނިންމުމަކީ ފަސޭހަ ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ފަހު‬

‫"ސްކައިފޯލް" އަދި ‪ 2015‬ގެ "ސްޕެކްޓާ" ގައި އޭނާ‬

‫ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ޖަޒުބާތީ ކަމަށް އެކްޓަރު‬

‫ރލް ކުޅެން އެތައް ބައެއްގެ ލޯތްބާއި‬ ‫ވަނީ ބޮންޑްގެ ޯ‬

‫ޑެނިއަލް ކްރެއިގް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫އިހުތިރާމު ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޮންޑްގެ ރޯލް ‪ 2006‬އިން ފެށިގެން‬

‫ހަތަރު ވަނަ ފިލްމާ އެކު ކްރެއިގް ބޮންޑްގެ‬

‫ހުނަރު ވަޒަންކުރާނީ މީހާ ެގ‬ ‫ބަރުދަނަކުން ނޫން‪ :‬ސޮނާކްޝީ‬ ‫ކށް ހުރުމަކީ އެ މީހެއްގެ ހުނަރާ‬ ‫މީހަކު ފަލަ ޮ‬ ‫ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފައްދަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫން‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"މީހެއްގެ ގާބިލުކަން ވަޒަންކުރާނީ އެ މީހެއްގެ‬

‫ކށްލާކަން އިއުލާންކުރުމާ އެކު‪ ،‬ފަސް ވަނަ‬ ‫ރޯލް ދޫ ޮ‬

‫ކަމަށާއި ސިފަ އަށް ފާޑުކިޔުމުން ބަލައިގަންނަން ވަރަށް‬

‫އތް ކަމެއް ނޫން‪.‬‬ ‫ހުނަރުން‪ .‬އެއީ ބަރުދަނަކާ ގުޅުމެއް ޮ‬

‫ބންޑް ސީރީޒްގައި‬ ‫ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނީ ޮ‬

‫ރޑިއުސަރުންގެ ވަރަށް‬ ‫ފިލްމަށް އޭނާ އެއްބަސްވީ ޕް ޮ‬

‫ސނާކްސީ ސިންހާ ބުނެފި‬ ‫ޮ‬ ‫އުނދަގޫ ކަމަށް ބަތަލާ‬

‫އެކަމަކު އަހަރެން ގަބޫލު ވެސް ކުރަން އެކްޓިންއަކީ‬

‫ހިއްސާވުމަކީ ކެރިއަރުގެ ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަސްތަކެއް‬

‫އާދޭސްކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވިޝުއަލް މީޑިއަމަކަށްވާތީ ސްކްރީނުން މީހާ ފެންނަ‬

‫ކުޅެމުން އަންނަ އެކްޓަރު ޑިޖިޓަލް ސްޕައި އަށް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ތަޖުރިބާއެއް‬ ‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"އަހަރެން އުފާކުރަން ބޮންޑްގެ ރޯލަށް‬

‫ފިލްމު "ދަބަންގް" އިން ‪ 2010‬ގައި ބޮލީވުޑަށް‬

‫އަލްވަދާއުކިޔާ އިރު އަހަންނަށް މިހާތަނަށް ކުރެވުނު‬

‫ސނާކްޝީގެ ވާހަކަ‬ ‫ޮ‬ ‫ނުކުތް ހިސާބުން ފެށިގެން ވެސް‬

‫ކށް ހުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަން‪"،‬‬ ‫އިރު‪ ،‬ބަލާލަން ރީތި ޮ‬ ‫ކުރީގެ އެކްޓަރު ޝަތުރަގަން ސިންހާގެ ހަމައެކަނި‬

‫މަސައްކަތްތަކާ ދޭތެރޭ‪ .‬ފަހަރުގައި އެކަން ގަބޫލުނުކުރާ‬

‫ކށް ދެކެވެނީ އޭނާ ހުންނަ ބައްޓަމާ‬ ‫އެންމެ އާންމު ޮ‬

‫އަންހެން ދަރިފުޅު ބުންޏެވެ‪" .‬މީގައި ސުވާލަކީ‬

‫އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ޕްރިމިއާ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ‬

‫ބަޔަކު ބެސް ތިބެދާނެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ރޯލަށް އަލްވަދާއު‬

‫ގުޅުވައިގެންނެވެ‪ .‬އެގޮތުން ސޮނާކްޝީ މާ ފަލަ ކަމަށް‬

‫ހަގީގަތުގައި ފަލަވުމާއި ހިކުމެއް ނޫން‪ .‬މުހިއްމީ‬

‫"ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" ގެ ޝޫޓިން ނިންމައިލި ދުވަހަކީ‬

‫މިކިޔަނީ އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރެ‪ "،‬މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު‬

‫ބުނެ ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނެތެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ހުރުން‪".‬‬

‫ވަރަށް ހާއްސަ އަދި އެތައް އިހުސާސްތަކެއް ގެނުވި‬

‫މަހު ރިލީޒްކުރި "ނައިވްސް އައުޓް" ގެ ރޯލެއް ވެސް‬

‫މިކަމާ ގުޅިގެން އެތައް ފަހަރަކު އެކަމަށް އޭނާ ރައްދު‬

‫ގތުގައި އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ ‪ 2‬ގައި‬ ‫އޭނާ ބުނި ޮ‬

‫ދުވަހެކެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެން އެ ދުވަހު ވަރަށް ބޭނުންވި ކްރޫ އާއި‬ ‫ކށް ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަ ދައްކަން‪.‬‬ ‫ކާސްޓުންނާ މުހާތަބު ޮ‬ ‫އެކަމަކު އެކަން ކުރަން ވަރަށް ދަތިކަމަކަށްވީ‪"،‬‬

‫ކުޅުނު ކްރެއިގް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ދީފައިފެ އެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރި "ދަބަންގް ‪ "3‬ގެ ބަތަލާ‬ ‫ބުނިގޮތުގައި ފަލައޭ ކިޔާފައި އަމާޒުވާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް‬

‫ބންޑްގެ ޓީމުގެ ކުރިއަށް‬ ‫އޭނާ ބުނީ ޖޭމްސްގެ ޮ‬

‫ސނާކްޝީ އަކީ‬ ‫ޮ‬ ‫ފިލްމު ކުޅެން ފެށުމުގެ ކުރިން‬

‫ވުރެ ބޮޑަށް އިސްކަން ދެނީ ހުނަރު ދެއްކުމަށެވެ‪.‬‬

‫ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ކާމިޔާބީ އަށް އެދޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށް ހުރި މީހެކެވެ‪ .‬އޭނާ ސަލްމާން ޚާނާ‬ ‫ވަރަށް ފަލަ ޮ‬

‫"އަހަރެން އަމިއްލަ އަށް ވެސް ގަބޫލުކުރަން‬

‫"ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" އާ އެކު ކްރެއިގް ބޮންޑްގެ‬

‫އެކު ‪ 2010‬ގައި "ދަބަންގް" ކުޅުނީ ވެސް ބަރުދަނުން‬

‫އަހަންނަކީ ވަރަށް ޓެލެންޓެޑް މީހެއްކަމަށް‪ .‬އެކަން‬

‫އިނގިރޭސިވިލާތަށް އުފަން ‪ 51‬އަހަރުގެ އެކްޓަރު‬

‫ރޯލަށް އަލްވަދާއުކިޔާ އިރު‪ ،‬އެ ރޯލް ދެން ކުޅޭނެ‬

‫ލ ލުއިކުރުމަށް ފަހު އެވެ‪ .‬އަދި އޭގެ‬ ‫‪ 30‬ކި ޯ‬

‫ކށް ކުރިއަރުވަން އެންމެ ބޮޑަށް‬ ‫އިތުރަށް ތަރައްގީ ޮ‬

‫ބންޑްގެ ރޯލް ފަސް‬ ‫ބުންޏެވެ‪" .‬ހަގީގަތުގައި ވެސް ޮ‬

‫އެކްޓަރަކާ ދޭތެރޭ ކުރެވޭ ބަހުސްތައް ވެސް ބޮޑެވެ‪.‬‬

‫ކށް‪ ،‬ހަށިގަނޑު ލޫޅާފަތިކުރަން‬ ‫ފަހުން ބަރުދަން ލުއި ޮ‬

‫ބޭނުން ވަނީ‪ .‬އަހަރެންގެ ބަރުދަނާ ބެހޭ ގޮތުން އެކި‬

‫ކށްލަން ނިންމުމަކީ އަހަންނަށް‬ ‫ވަނަ ފިލްމާ ދޫ ޮ‬

‫ރލުން ބަތަލާ އަކު ފެނުމުގެ ވާހަތަކަކީ‬ ‫ބންޑްގެ ޯ‬ ‫އަދި ޮ‬

‫ސޮނާކްޝީ ކުރާ މަސައްކަތްތައް އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމް‬

‫ގޮތްގޮތަށް ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް‪ ،‬ސިއްހަތު ރަނގަޅުކޮށް‬

‫އެހާ ފަސޭހަވި ކަމެއް ވެސް ނޫން‪ .‬މިއިން ކޮންމެ‬

‫ވެސް މީޑިއާތަކުގައި ވަރަށް ހޫނުކޮށް ދެކެވޭ އެއް‬

‫ހާވައިލުމުން ވެސް ފެންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހުންނަން އަހަރެން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވެސް‬

‫ފިލްމެއްގައި އެތައް ހަނދާންތަކާއި އެތައް ތަޖުރިބާތަކެއް‬

‫ވާހަކަ އެވެ‪.‬‬

‫ހިމެނޭ‪ .‬އެކަމަކު އަހަންނަށް ވާވަރުވެއްޖެ‪".‬‬

‫ގތުން އޭނާ ބުނީ ބަރުދަނާއި‬ ‫މިކަމާ ބެހޭ ޮ‬ ‫ބައްޓަމުގެ ވާހަކަ އަކީ މިހާރު ބާވެފައިވާ ވާހަކައެއް‬

‫ސނާކްޝީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އަހަންނަށް ވަޒަންކުރެވޭ‪"،‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 8‬ޖެނުއަރީ ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫‪18‬‬

‫ބަދަލު ހިފަން އީރާނުން އެމެރި ާކ‬ ‫ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކަށް ހަމަލާ ދީފި‬

‫ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ ‪ - )8‬އެމެރިކާ ސިފައިން‬ ‫އިރާގުގައި ތިބޭ ދެ މަރުކަޒަކަށް އަމާޒުކޮށް އީރާނުން‬ ‫މިއަދު މިސައިލް ހަމަލާދީފި އެވެ‪.‬‬

‫އަސަދުގެ ވައިގެ މަރުކަޒަކަށް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސިފައިން ތިބޭ ގައުމުތަކަށް ވެސް އިންޒާރު ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫"އީރާނުން ދިން ހަމަލާގެ މައުލޫމާތު ރައީސް‬

‫"އެމެރިކާ ސިފައިންނަށް މަދަދު ދޭ ގައުމުތަކަށް‬

‫ކުރިމަތިލުމަކަށް ދާން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އީރާނުގެ މިސައިލް ހަމަލާތަކަށް ފަހު ރައީސް‬

‫ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް އަރުވާފައި ވަނީ‪ .‬އަދި ގައުމީ‬

‫މި އިންޒާރު ކުރަނީ އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ‬

‫ސަލާމަތާ ބެހޭ ޓީމާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުން ދަނީ‪"،‬‬

‫ކންމެ ގައުމަކަށް‬ ‫ސިފައިން ހަމަލާ ދޭން އެހީވާ ޮ‬

‫މިސައިލް ހަމަލާގައި ލިބުނު ގެއްލުން ބަލާފައިވާ‬

‫ކމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީ‬ ‫ގުދުސް ފޯސްގެ ޮ‬

‫ވައިޓް ހައުސްގެ ތަރުޖަމާން ސްޓެފާނީ ގްރިޝަމް‬

‫ވލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ‬ ‫އީރާނުން ހަމަލާ ދޭނެކަން‪ "،‬ރި ޮ‬

‫ކަމަށާއި ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްލުމުގެ ބަދަލު ހިފަން ދިން ހަމަލާތަކެއް‬ ‫އަވަހާރަ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އީރާނުގެ ރަސްމީ ޓީވީން ބުނީ އެއީ އެ ގައުމުގެ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އީރާނުގެ ހަމަލާތަކުގައި އެމެރިކާ ސިފައިންގެ‬ ‫ތެރޭން މީހަކު މަރުވި ކަމެއް އަދި ޔަގީނެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ޕެންޓަގަނުން ބުނީ އިރާގުގެ އިރްބިލް އާއި އަލް‬

‫ޕެންޓަގަނުން ބުނީ މިސައިލަ ހަމަލާގައި ލިބުނު‬ ‫ގެއްލުންތައް ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވލިއުޝަނަރީ ގާޑުން ވަނީ އެމެރިކާ‬ ‫އީރާނުގެ ރި ޮ‬

‫އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖަވާދު ޒަރީފް ނެރުއްވި‬

‫ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ‬

‫އިރާގުގައި އެމެރިކާގެ ‪ 5،200‬ސިފައިން ތިބެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ޓްވިޓާ މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވީ އެއީ އީރާނުގެ އަމިއްލަ‬ ‫ދިފާއުގައި ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށާއި އެމެރިކާއާ އެކު‬

‫ބައްޕަގެ މަރާއެކު އެމެރިކާއަށް ކަޅުދުވަހެއް ކުރިމަތިވާނެ‬ ‫ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ ‪ - )7‬އީރާނުގެ‬

‫ރން ހަމަލާއެއްގައި ސުލައިމާނީ މިދިޔަ‬ ‫ޓްރަމްޕެވެ‪ .‬ޑް ޯ‬

‫ކމާންޑަރު ގާސިމް ސުލައިމާނީ‬ ‫ގުދުސް ފޯސްގެ ޮ‬

‫ހުކުރު ދުވަހުގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި އަވަހާރަކޮށްލީ‬

‫ކށްލުމުން އެމެރިކާ އށް "ކަޅު ދުވަހެއް"‬ ‫އަވަހާރަ ޮ‬

‫އިރާގުގެ ވެރިރަށް ބަޣުދާދުގެ ބޭރުން ވެހިކަލެއްގައި‬

‫ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސުލައިމާނީގެ އަންހެން‬

‫ދަތުރު ކުރައްވަނިކޮށެވެ‪.‬‬

‫ދަރިކަނބަލުން ޒައިނަބް ސުލައިމާނީ އިންޒާރު‬ ‫ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މޔަ ޓްރަމްޕް‪ ،‬އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕަ‬ ‫" ޮ‬

‫އީރާނުން ވަނީ ސުލައިމާނީގެ މަރުގެ ބަދަލު‬ ‫އެމެރިކާގެ ކިބައިން ހިފާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދން އިއްޔެ ވެރިރަށް‬ ‫ސުލައިމާނީގެ ސަން ޯ‬

‫ކށްލުމަށް ފަހު‪ ،‬ހުރިހާ ކަމެއް ނިމުނީ ކަމަށް‬ ‫ޝަހީދު ޮ‬

‫ތެހެރާނަށް ގެންދިއުމުން "މިލިއަނުން" މީހުން މަގުތަކަށް‬

‫ހީނުކުރާތި! އީރާނުގެ ގައުމީ ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ދެއްވި‬

‫ނުކުތް ކަމަށް ރަސްމީ ޓީވީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ބަޔާނެއްގައި ޒައިނަބް ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬އެމެރިކާ‬

‫އީރާނުގެ ކުރީގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ ރޫހުﷲ‬

‫ސިފައިންގެ އާއިލާތަކުން ދެން ޖެހޭނީ އެ މީހުންގެ‬

‫ޚުމައިނީގެ ޖަނާޒާ އަށް ‪ 1989‬ވަނަ އަހަރު މީހުން‬

‫ދަރިންނާ މެދު އިންތިޒާރުގައި ތިބެން‪".‬‬ ‫އީރާނުން މެދުއިރުމަތީގައި ހިންގާ ހުރިހާ‬

‫ނުކުތް އަދަދަށް ވުރެ އިއްޔެ ނުކުތް މީހުންގެ އަދަދު‬ ‫އިތުރު ކަމަށް ރަސްމީ ޓީވީން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އޮޕަރޭޝަނެއްގެ އިސް މޭސްތިރިޔާ ސުލައިމާނީ‬

‫އީރާނުގެ ގިނަ މީހުންނަށް ސުލައިމާނީ އަކީ ގައުމީ‬

‫އަ ވަ ހާ ރަ ކޮ ށް ލި އީ ރާ ނު ގެ ކޮ މާ ން ޑަ ރު ގާ ސި މް ސު ލަ ިއ މާ ނީ ގެ ދަ ރި ކަނ ބަ ލު ން ޒަ އި ނަ ބް ސު ލަ އި މާ ނީ‬

‫ކށްލަން އަމުރުކުރެއްވީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް‬ ‫އަވަހާރަ ޮ‬

‫ބަތަލެކެވެ‪.‬‬

‫ތެ ހެ ރާ ން ޔު ނި ާވ ސި ޓީ ގަ އި އި އް ެޔ ވާ ހަ ކަ ދަ އް ަކ ވަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 8‬ޖެނުއަރީ ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫‪20‬‬

‫ޔުކްރެއިންގެ މަތިންދާބޯޓެ ްއ‬ ‫އީރާނަށް ވެއްޓި ‪ 176‬މީހުން މަރުވެއްޖެ‬ ‫ޔުކްރެއިން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިންގެ ބޮއިން ‪737‬‬ ‫ބޓެއް އީރާންގެ ވެރިރަށް ތެހެރާނުން ފުރިތާ‬ ‫މަރުކާގެ މަތިންދާ ޯ‬ ‫ކޅެއްގެ ތެރޭގައި ވެއްޓި އޭގައި ތިބި ‪ 176‬މީހުން‬ ‫އިރު ޮ‬ ‫މަރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޓު ވެއްޓުނީ ވެރިރަށް ތެހެރާންގެ‬ ‫އީރާނުން ބުނީ ޯ‬ ‫އެއާޕޯޓާ ކައިރި ހިސާބަކަށް ކަމަށާއި މި ހާދިސާ ހިނގީ‬ ‫ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ‪ .‬އާންމުވެފައިވާ‬ ‫ބޓު ވެއްޓޭ އިރު އޭގައި‬ ‫ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ޯ‬ ‫އންނަނީ ރޯވެފަ އެވެ‪ .‬އަދި ބިމުގައި ޖެހުމާ އެކު ގޮވައި‬ ‫ޮ‬ ‫ބޑުވެ އެވެ‪.‬މަތިންދާބޯޓް ވެއްޓުނުކަން‬ ‫އަލިފާންގަނޑު ޮ‬ ‫ކމާންޑަރު އަވަހާރަކޮށްލި‬ ‫ހާމަކުރީ އީރާންގެ ގުދުސް ފޯސްގެ ޮ‬ ‫މައްސަލާގައި ބަދަލުހިފަން އީރާނުން‪ ،‬އެމެރިކާގައި ތިބޭ‬ ‫އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކަށް ހަމަލާ ދިންކަން‬ ‫ކޅެއް ފަހުންނެވެ‪.‬‬ ‫އިއުލާނުކުރިތާ އިރު ޮ‬ ‫ގތުން ފެންނަން ހުރި މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު‬ ‫ބޯޓާ ބެހޭ ޮ‬ ‫ބޓު ދަތުރުކުރީ ޔުކްރެއިންގެ ވެރިރަށް‬ ‫ތެހެރާނުން ފުރައިގެން ޯ‬ ‫ކިއެވް އަށެވެ‪ .‬އީރާންގައި ހުންނަ ޔުކްރެއިން އެމްބަސީން‬ ‫ބޓު ވެއްޓުނީ އިންޖީން ފެއިލްވެގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބުނީ ޯ‬ ‫އީރާނާއި އެމެރިކާ ހަނގުރާމައިގެ އިންޒާރުތައް‬ ‫ދެމުން ދާތީ އެކި އެއާލައިންތަކުން އީރާންގެ ވައިގެ‬ ‫ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރުންކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާކަން އަންނަނީ‬ ‫އިއުލާނުކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އީރާނުގައި ހުންނަ ޔޫކްރޭނުގެ އެމްބަސީން ބުނީ ބޯޓު‬ ‫ވެއްޓުނީ އިންޖީން ފެއިލްވެގެން ކަމަށާއި ބޯޓަށް ޓެރަރިޒަމްގެ‬

‫ބޯ ޓު ވެ އް ޓު ނު ސަ ރަ ހަ އް ދު ގަ އި އީ ރާ ން ގެ ރެ ޑް ކް ރެ ސެ ން ޓް ގެ އޮ ފި ޝަ ލު ން ހަ ރަ ކާ ްތ ތެ ރި ވަ ނީ‬

‫ހަމަލާއެއް އަރާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސުލައިމާނީގެ ޖަ ާނޒާގައި ފިތިގެން‬ ‫‪ 56‬މީހުން މަރުވެއްޖެ‬

‫ލަންކާގެ ބަސް އެކްސިޑެންޓުގައި‬ ‫‪ 12‬މީހުން މަރުވެއްޖެ‬ ‫ކލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ ‪ - )7‬ސްރީ ލަންކާގެ‬ ‫ޮ‬ ‫ރވިންސްގެ ވެރިރަށް ބަދުއްލާގައި‬ ‫މެދުތެރޭގެ އުވާ ޕް ޮ‬ ‫ދަތުރު ކުރައްމުން ދިޔަ ބަހެއް މަގުން ކައްސާލައިގެން‬

‫ކަހާލައިގެން ބަސް ވެއްޓުނީ ‪ 200‬މީޓަރު މަތިންނެވެ‪.‬‬

‫ހމަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ‪12‬‬ ‫ވެއްޓި ޯ‬

‫ބޑް (އެސްއެލްޓީބީ) އަށް‬ ‫ސްރީ ލަންކާ ޓްރާންސްޕޯޓް ޯ‬

‫މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެކްސިޑެންޓުގައި ވަނީ ‪ 44‬މީހުން ޒަޚަމްވެފަ‬ ‫އެވެ‪ .‬ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ހަތަރު‬ ‫އޮފިސަރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ބަދުއްލާ ޖެނެރަލް‬

‫ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ ‪ - )7‬އެމެރިކާ އިން ހަމަލާދީ‬

‫ދއް ވެރިރަށް ތެހެރާނުގެ‬ ‫ސުލައިމާނީގެ ސަން ޯ‬

‫ފސްގެ ކޮމާންޑަރު‬ ‫އަވަހާރަކޮށްލި އީރާނުގެ ގުދުސް ޯ‬ ‫ގާސިމް ސުލައިމާނީގެ ޖަނާޒާ އަށް މިއަދު ޖަމާވި‬

‫"މިލިއަނުން" މީހުން މަގުތަކަށް ނުކުމެފައި ކަމަށް‬

‫ގސް‪ ،‬ފިތިގެން ‪ 56‬މީހުން‬ ‫މީހުން ގިނަވެގެން ޮ‬

‫އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ޓީވީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫މަރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސުލައިމާނީގެ އުފަން ކަރްމާން ސިޓީގައި ބޭއްވި‬

‫އީރާނުގެ ކުރީގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ ރޫހުﷲ‬ ‫ޚުމައިނީގެ ޖަނާޒާ އަށް ‪ 1989‬ވަނަ އަހަރު މީހުން‬

‫ޖަނާޒާގައި ވަނީ ‪ 213‬އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން‬

‫ނުކުތް އަދަދަށް ވުރެ އިއްޔެ ނުކުތް މީހުންގެ އަދަދު‬

‫ޒަޚަމްވެފަ އެވެ‪ .‬ޖަނާޒާ ކުރިއަށް ދިޔަ އިރު ކަރްމާންގެ‬

‫އިތުރު ކަމަށް ރަސްމީ ޓީވީން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫މަގުތަކަށް ވަނީ "މިލިއަނުން" މީހުން ނުކުމެފައި ކަމަށް‬

‫އީރާނުގެ ގިނަ މީހުންނަށް ސުލައިމާނީ އަކީ ގައުމީ‬

‫ޕޓްތައް ބުނެ އެވެ‪ .‬ޖަނާޒާ އަށް ނުކުތް‬ ‫މީޑިއާ ރި ޯ‬

‫ބަތަލެކެވެ‪.‬‬

‫މީހުން ވަނީ އެމެރިކާ އާއި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ‬ ‫ހަލާކަށް އެދި ގޮވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސުލައިމާނީގެ މަރުގެ ބަދަލު އެމެރިކާގެ ކިބައިން‬ ‫ހިފާނެ ކަމަށް އީރާނުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނިސްބަތްވާ ޕަސިންޖަރު ބަހުން ‪ 50‬އަށް ވުރެ ގިނަ‬ ‫މީހުން ދަތުރު ކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫އެސްއެލްޓީބީގެ ޗެއާމަން ކިންގްސްލީ ރަނަވަކަ‬ ‫ވިދާޅުވީ ބަސް އެކްސިޑެންޓް ތަހުގީގު ފަށާފައިވާ‬

‫ހޮސްޕިޓަލުގައި މިހާރު ފަރުވާ ދެމުން ދަނީ ‪16‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ފުލުހުން ވެސް ގެންދަނީ އެ އެކްސިޑެންޓް‬

‫އަންހެނުންނާއި ‪ 24‬ފިރިހެނުން އަދި ހަތަރު ކުޑަ‬

‫ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކުދިންނަށެވެ‪ .‬ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ތެރޭން ހަ މީހެއްގެ‬

‫ހމަ ދުވަހު ގެންދިޔަ އިރު ވެސް ވަނީ‬ ‫މަގުތަކުން ޯ‬

‫ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފަރުބަދަ މަތީ މަގަކުން ދަތުރު ކުރަނިކޮށް މަގުން‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 8‬ޖެނުއަރީ ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫‪21‬‬

‫ފުރަތަމަ ލެގުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވިޔަސް ސޯލްޝެއާ އުއްމީދުގައި‬ ‫މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ ‪ - )8‬އިނގިރޭސި ލީގު‬ ‫ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުން އަމިއްލަ‬

‫އތީ ޕީއެސްޖީ‬ ‫ފަހުގެ މިސާލަކަށް އެހެން ދައްކަން ޮ‬ ‫ކައިރީގައި ނަތީޖާ އަނބުރާލި މެޗު‪ .‬އަހަރެމެން‬

‫ދަނޑުގައި ރޭ ‪ 1-3‬އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން‬

‫އަދިވެސް މި ތިބީ ފައިނަލުގެ އުއްމީދުގައި‪ "،‬ސޯލްޝެއާ‬

‫ބަލިވި ނަމަވެސް ފައިނަލުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ‬ ‫މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ޮ‬ ‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫މި މަހު ‪ 29‬ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ސިޓީ ދަނޑުގައި‬

‫މިދިޔަ މަހު ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ސިޓީ ދަނޑުގައި‬ ‫މޅުވެފަ އެވެ‪ .‬ރޭގެ މެޗުގައި ސިޓީން‬ ‫‪ 1-2‬އިން ޮ‬ ‫ކުޅުނީ އެ މެޗުގެ ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫހެއްގައި ނޫން‬

‫ކުޅޭ މެޗުން ތިން ލަނޑުގެ ތަފާތުން މޮޅުވެގެން‬

‫ކޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ވަނީ ބުނެފަ‬ ‫ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ޯ‬

‫ޔުނައިޓެޑަށް ފައިނަލުގެ ޖާގަ ހޯދޭނެ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫އލާ ބުނީ ފުރަތަމަ ލެގުން މޮޅުވެގެން ސިޓީ‬ ‫އެވެ‪ .‬ގާޑި ޯ‬

‫މެޗު އިތުރު ވަގުތު ކުޅޭނީ ‪ 1-3‬އިން ޔުނައިޓެޑް‬

‫އަށް ފައިނަލުގެ ޖާގަ ލިބުނުކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާނެ‬

‫ބޑު ނަތީޖާ އަކުން‬ ‫މޅުވެއްޖެނަމަ އެވެ‪ .‬އެ އަށް ވުރެ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މޅުވެގެން ވެސް ޔުނައިޓެޑަށް‬ ‫ދެ ލަނޑުގެ ތަފާތު ޮ‬ ‫ފައިނަލުގެ ޖާގަ އޮންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސލްޝެއާ ބުނީ މާޒީ އަށް‬ ‫ޯ‬ ‫ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު‬

‫"އަދި މި މެޗު ނުނިމޭ‪ .‬ޔުނައިޓެޑަށް ނަތީޖާ‬ ‫އަނބުރާލެވިދާނެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރު ޕީއެސްޖީއާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ވެސް ނަތީޖާ ނެރެ އަނެއް ބުރަށް ކޮލިފައިވި‪.‬‬

‫ބަލާއިރު ފުރަތަމަ ލެގުގައި ދަށް ނަތީޖާއެއް ނެރުނަސް‬

‫ޖޒީގައި އެކި ޓީމުތަކުން ތާރީހީ‬ ‫ޔުނައިޓެޑްގެ ޯ‬

‫ޔުނައިޓެޑަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލޭވެނެކަން ސާބިތުކޮށްދީފައި‬

‫ކާމިޔާބީތަކެއް ނެރެފައި ހުރިކަން ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ‪"،‬‬

‫އެބަހުރި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގާޑިއޯލާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"ސިޓީން އެ ސިސްޓަމަށް ކުޅެގެން މިދިޔަ‬

‫އަނިޔާގެ ސަބަބުން ހެރީ މެގުއާ ނުލައި‬

‫ސީޒަނުގައި ވަނީ ޗެލްސީ އަތުން ‪ 0-5‬އިން‬

‫ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނު ރޭގެ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި‬

‫މޮޅުވެފައި‪ .‬ފުރަތަމަ ލެގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި‬

‫ގލު ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬ބެނާޑޯ‬ ‫ސިޓީން ވަނީ ތިން ޯ‬

‫ކށް ނިކުތަސް ޔުނައިޓެޑަށް ނަތީޖާ‬ ‫ގސް ޮ‬ ‫ނަތީޖާ ޯ‬

‫ގލުން ސިޓީން ލީޑުނެގީ މެޗުގެ‬ ‫ސިލްވާގެ ހިތްގައިމު ޯ‬

‫ކށްދީފައި‪ .‬އެންމެ‬ ‫އަނބުރާލެވޭނެކަން ވަނީ ސާބިތު ޮ‬

‫‪ 17‬ވަނަ މިނިޓްގަ އެވެ‪ .‬ރިޔާދު މާރޭޒް މެޗުގެ ‪33‬‬

‫ވަނަ މިނިޓްގައި ސިޓީގެ ލީޑުފުޅާކޮށްދިންއިރު‪ ،‬އެ‬

‫ލަނޑެއް ޖަހަން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވީ މެޗުގެ‬

‫ޓީމުގެ ތިން ވަނަ ގޯލަކީ މެޗުގެ ‪ 38‬ވަނަ މިނިޓްގައި‬

‫ފވާޑް މޭސަން‬ ‫‪ 70‬ވަނަ މިނިޓްގަ އެވެ‪ .‬ޒުވާން ޯ‬

‫ޔުނައިޓެޑްގެ އަންޑްރެއަސް ޕެރޭރާ އަތުން ބައިކޮޅަށް‬

‫ބޅައަކުން މި ލަނޑު ޖެހީ ރޭގެ‬ ‫ގްރީންވުޑް ދިން ޯ‬

‫ވަން ގޯލެކެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ވަނަ ހާފްގައި ކުޅެން އަރައި ޔުނައިޓެޑުން‬

‫މެޗުގައި ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން ކުޅުނު މާކަސް‬ ‫ރެޝްފޯޑް އެވެ‪.‬‬

‫އެފްރިކާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ‬ ‫މަ ާގމު މާނޭ އަށް‬

‫އޭޝްލީ ޔަންގް އިންޓަ މިލާނަށް؟‬ ‫މިލާން (ޖެނުއަރީ ‪ – )8‬މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ‬ ‫ކންފެޑެރޭޝަން‬ ‫ގާހިރާ‪ ،‬މިސްރު (ޖެނުއަރީ ‪ޮ - )8‬‬

‫މި މަގާމު ހާސިލްކުރި ފުރަތަމަ ސެނެގޯލް ކުޅުންތެރިޔާ‬

‫ބލް (ސީއޭއެފް) އިން ހޮވި‬ ‫އޮފް އެފްރިކަން ފުޓް ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬ކުރިން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ލިވަޕޫލާއި‬

‫އެފްރިކާގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ‬

‫ބޯލްޓަން އަދި ބްލެކްބާން އަށް ވެސް ކުޅުނު ދިއުފް މި‬

‫ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ސެނެގޯލްގެ ފޯވާޑް ސަޑިއޯ މާނޭ‬

‫އެވޯޑް ހޯދީ ‪ 2001‬އާއި ‪ 2002‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުން އެޓޭކުގައި ވެސް އަރިމަތިން ކުޅެވޭ އަދި‬

‫ކެޕްޓަން އޭޝްލީ ޔަންގް އިޓަލީގެ އިންޓަ މިލާނަށް‬

‫ފވާޑަކަށް ވެސް ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ‪.‬‬ ‫ސެކަންޑް ޯ‬

‫ބަދަލުވުމަށް އެ ކްލަބާ އެކު ވާހަކަތައް ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އިންޓަ އިން ޔަންގް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރަނީ މި‬

‫ޔުނައިޓެޑާ އެކު ޔަންގް ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް މި‬

‫ވަގުތު އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޓީމުން ލީގުގެ ފަހުބައިގައި‬

‫ސީޒަނަށް ފަހު ހަމަވާތީ އިންގްލެންޑުން ބޭރު ކްލަބްތަކާ‬

‫ކށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަން ކުރާ‬ ‫މަގާމް ދިފާއު ޮ‬

‫އެކު މަޝްވަރާކުރުމުގެ ހުއްދަ އޭނާ އަށް ލިބެ އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތުގައި ބެންޗް ވަރުގަދަކުރުމަށެވެ‪ .‬އިންޓަ އިން‬

‫މާނޭ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ‪ 61‬މެޗުން ‪ 34‬ގޯލު ޖަހައި‬

‫ގތުގައި ޔަންގް ވިއްކާލުމާ‬ ‫އެކަމަކު ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬

‫ފވާޑް އޮލިވާ ޖިރޫ‬ ‫އަންނަނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެލްސީގެ ޯ‬

‫ހދީ އޭނާއާ އެކު ލިވަޕޫލަށް ކުޅޭ‬ ‫ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ޯ‬

‫‪ 12‬ގޯލު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތެއް ނުނިންމަ އެވެ‪.‬‬ ‫މެދު ޔުނައިޓެޑުން އަދި ވަކި ޮ‬

‫ގެންނަން ވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫މިސްރުގެ މުހައްމަދު ސަލާހާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ‬

‫ސަލާހު ‪ 55‬މެޗުން ‪ 26‬ގޯލު ޖަހައި ‪ 10‬ގޯލު ޖަހަން‬

‫ޔުނައިޓެޑަށް ޖެނުއަރީ މަހު އޭނާ ކުޑަ އަގަކަށް‬

‫ކށެވެ‪ .‬މިދިޔަ ދެ އަހަރު‬ ‫ވިންގް ރިޔާދު މާރޭޒްއާ ވާދަ ޮ‬

‫ކށްދިންއިރު‪ ،‬މާރޭޒް ވަނީ ‪48‬‬ ‫ފުރުސަތު ތަނަވަސް ޮ‬

‫ކންޓްރެކްޓް އާނުކުރާ ނަމަ‬ ‫ވިއްކާލެވިދާނެ އެވެ‪ޮ .‬‬

‫އެލެކްސް ފާގަސަންގެ ކޯޗުކަމުގައި ‪ 2011‬ވަނަ‬

‫މެޗުން ‪ 14‬ގޯލު ޖަހައި ‪ 18‬ގޯލު ޖަހަން ފުރުސަތު‬

‫ސީޒަން ނިމުމުން ޖެހޭނީ ހިލޭ ދޫކޮށްލާށެވެ‪.‬‬

‫އަހަރު ޔުނައިޓެޑަށް ގެނައި ޔަންގް ވަނީ އެ ޓީމާ‬

‫ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އުމުރުން ‪ 27‬އަހަރުގެ މާނޭ މި ފަހަރުގެ މޮޅު‬

‫ވޑް ހާސިލްކުރީ ސަލާހު އެވެ‪.‬‬ ‫މި އެ ޯ‬ ‫"އަހަރެން މިހުރީ ވަރަށް އުފަލުން‪ .‬އަދި އަހަރެން‬ ‫ބޑަށް ފަހުރުވެރިވޭ މި އެވޯޑް ލިބުނީމަ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ސީއޭއެފްގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި‬

‫ތަނަވަސްކޮށްދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މާނޭ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ލިވަޕޫލާ އެކު‬

‫އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ‬ ‫ލެގުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން ‪ 1-3‬އިން ޔުނައިޓެޑް‬ ‫ކޑުގައި ޔަންގް ނުހިމެނެ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ބަލިވި މެޗުގެ ސް ޮ‬

‫ފޑާއި އެސްޓަން ވިލާ އަށް ކުޅުމަށް ފަހު‬ ‫ވަޓް ޯ‬

‫އެކު ޕްރިމިއާ ލީގާއި އެފްއޭ ކަޕާއި ޔުރޮޕާ ލީގު‬ ‫ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ އިނގިރޭސި ގައުމީ‬ ‫ޓީމަށް ވެސް ކުޅެފަ އެވެ‪.‬‬

‫މިއީ ބޮޑު ދުވަހެއް‪ .‬އަހަރެން ބޭނުން ސެނެގޯލްގެ‬

‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް އަދި ކްލަބް‬

‫ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން‪ .‬އަހަރެން‬

‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި މިދިޔަ ސީޒަނުގެ‬ ‫ވޯލްޑް ކަޕް ޯ‬

‫އލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ‬ ‫މެޗަށް ފަހު ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ޮ‬

‫މިހިސާބަށް ގެނެސްދިނީ އެ މީހުންގެ ވަރަށް ބޮޑު‬

‫އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރަން ބޫޓު ހާސިލްކުރި‬

‫ބުނީ މިއީ ޔަންގް ކުރިމަގާ މެދު ވާހަކަދައްކަން އެންމެ‬

‫މި މަސައްކަތް ފެށީ މިދިޔަ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި އެ‬

‫އެހީތެރިކަމާ އެކު‪ .‬އަހަންނާ އެކު އެއް ޓީމަށް ކުޅޭ‬

‫ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި މާނޭ ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އޭނާ ވަނީ‬

‫ހދުމުގައި ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް‬ ‫ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިޔަކު ޯ‬

‫ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާކުރަން‪"،‬‬

‫މާނޭއާ އެކު ރަން ބޫޓު ހިއްސާކުރީ ސަލާހާއި‬

‫އިތުރު ކުޅުންތެރިޔަކު ނުގެނެސް ޔަންގް ދޫކޮށްނުލާނެ‬

‫ރމެލޫ ލުކާކޫ އާއި އެލެކްސިސް‬ ‫ފަހު އެވެ‪ .‬އެއީ ޮ‬

‫ފވާޑް ޕިއޭ އެމެރިކް‬ ‫އާސެނަލަށް ކުޅޭ ގެބޮންގެ ޯ‬

‫ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ވެސް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސަންޗޭޒެވެ‪ .‬މީގެ ތެރެއިން ލުކާކޫ އަންނަނީ މޮޅު‬

‫މާނޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ވޑް ހޯދިފަހުން‬ ‫މާނޭ އަކީ އެލް ހާޖީ ދިއުފް މި އެ ޯ‬

‫އބާމަޔަން އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އުމުރުން ‪ 34‬އަހަރުގެ ޔަންގަކީ ޑިފެންސްގެ‬

‫އިންޓަ އިން ޔުނައިޓެޑުގެ ކުޅުންތެރިޔަކު ހޯދަން‬

‫ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 8‬ޖެނުއަރީ ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫އޭޝިއާގެ އިންޑޯ‬ ‫މުބާރާތަށް‬ ‫ސާއި ާދ އެކު ހަތަރު‬ ‫ދުވުންތެރިން‬ ‫އަންނަ މަހު ޗައިނާގައި ބާއްވާ އޭޝިއަން އިންޑޯ‬

‫‪22‬‬

‫ޕާކިސްތާ ްނ‬ ‫ގޯލްކީޕަރު ސާގިބް‬ ‫ޓީސީ އަށް‬ ‫ފކައިދޫ ޓީމުގެ ގޯލު‬ ‫މި ސީޒަނުގައި ށ‪ޯ .‬‬ ‫ބަލަހައްޓަމުން އައި ޕާކިސްތާން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ‬ ‫ޕޓްސް ކްލަބަށް‬ ‫ގޯލްކީޕަރު ހަނީފް ސާގިބް ޓީސީ ސް ޯ‬ ‫ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފކައިދޫ ޓީމަށް ކުޅެމުން އައި‬ ‫ސާގިބްގެ އިތުރުން ޯ‬ ‫ތއްޕޭ) އާއި މިސްރުގެ ޑިފެންޑަރު‬ ‫އަލީ ޝާމިސް ( ޮ‬ ‫މސް) ވެސް ވަނީ ޓީސީއާ‬ ‫މަހުމޫދު ސައީދު (ރާ ޯ‬ ‫ގުޅިފަ އެވެ‪ .‬މި ތިން ކުޅުންތެރިން ވަނީ ޓީސީގެ‬ ‫ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ވާދަކުރުމަށް ޓީސީން ޓީމު‬ ‫ވަރުގަދަކުރާނެ ކަމަށް ދާދި ފަހުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ‬

‫ދުވި އިސްމާއިލް ޝަނީމް އަތުގަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ކުރިން‬

‫ހުރި އެންމެ އުއްމީދީ އަންހެން ދުވުންތެރިޔާ އެވެ‪ .‬އޭނާ‬

‫ހަވާލުވި މުހައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) ވަނީ ބުނެފަ‬

‫އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރަން‪2018 ،‬‬

‫ރެކޯޑް އޮތީ ‪ 2006‬ވަނަ އަހަރު އޭޝިއަން އިންޑޯ‬

‫އތް ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ‬ ‫ވަނީ މިދިޔަ މަހު ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އުމުރުން ‪ 25‬އަހަރުގެ ސާގިބް ވަނީ މީގެ‬

‫ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ‪ 60‬މީޓަރު ދުވުމުގެ‬

‫ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ‪ 7.33‬ސިކުންތުން ދުވި އަލީ‬

‫‪ 400‬މީޓަރު ދުވުމުގެ ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓްސް ކްލަބްގައި‬ ‫ކުރިން ޝާޒްއާ އެކު ބީޖީ ސް ޯ‬

‫ފައިނަލުގައި ވާދަކުރި ހަސަން ސާއިދާ އެކު ރާއްޖޭން‬

‫ޝަރީފުގެ އަތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ފައިނަލުން ހިމްނާ ފުރުސަތު ހޯދީ ހީޓުގެ ހަތަރު ވަނަ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން ސާގިބް‬ ‫ވެސް މަސައްކަތް ޮ‬

‫ގތުގަ އެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރުގެ ގައުމީ‬ ‫ދުވުންތެރިޔާގެ ޮ‬

‫ފެނުނީ އަލީ ނިސްތާރު މުހައްމަދުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން‬

‫މީޓަރު ދުވުމުން ރަން މެޑަލް ހޯދައި ތާރީހުން ޖާގަ‬

‫މޅު އަންހެން އެތުލީޓް ވަނީ ‪2018‬‬ ‫މުބާރާތުގެ އެންމެ ޮ‬

‫ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެމުން‬

‫ދުވުމުގަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު ގަތަރުގައި‬

‫ހޯދި ސާއިދުގެ ރަސްމީ ދެ އިވެންޓް ކަމަށްވާ ‪100‬‬

‫ވަނަ އަހަރު ވަނީ އަންހެނުންގެ ‪ 400‬މީޓަރު ދުވުމާއި‬

‫ފކައިދޫ ޓީމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަންނަ ޯ‬

‫އޮތް މުބާރާތުގައި އެ އިވެންޓުން ފައިނަލުގައި ‪6.84‬‬

‫މީޓަރު ދުވުމާއި ‪ 200‬މީޓަރު ދުވުން އިންޑޯގައި ނޯވެ‬

‫‪ 200‬މީޓަރު ދުވުމުގެ ޔޫތު ގައުމީ ރެކޯޑް ދެ ދުވަސް‬

‫ސިކުންތުން ދުވެ މުޅި އޭޝިއާގެ ފަސް ވަނަ ހޯދި‬

‫އެވެ‪ .‬މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭން ދެން ވާދަކުރަނީ ‪800‬‬

‫ތެރޭ މުގުރާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޑް ދެ ފަހަރު އާކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި ގައުމީ ރެ ޯ‬

‫މީޓަރު ދުވުމުގައި ވާދަކުރާ ހުސެއިން ރިޒާ (ކުޑަރިޒާ)‬

‫ރެކޯޑް ފުރަތަމަ މުގުރާލީ ހީޓުގައި ‪ 6.81‬ސިކުންތުން‬

‫ކޑެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހަތަރު ދުވުންތެރިންގެ ސް ޮ‬ ‫ސާއިދު މި ފަހަރު ވެސް ވާދަކުރާނީ ‪ 60‬މީޓަރު‬

‫މިދިޔަ މަހު ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ‪100‬‬

‫ފެބްރުއަރީ ‪ 13-12‬އަށް އޮންނަ މުބާރާތުގައި‬

‫ސާގިބަކީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ޓީސީ ވާދަކުރަން‬ ‫ފެށި ފަހުން އެ ޓީމުން ގެނައި ތިން ވަނަ ބިދޭސީ‬ ‫ކީޕަރެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން ނޭޕާލް ގައުމީ ޓީމު ކީޕަރު‬

‫އާއި ‪ 60‬މީޓަރުގައި ވާދަކުރާ މަރިޔަމް އަލްހާ‬

‫ރާއްޖޭން ވާދަކުރާ ދުވުންތެރިންގެ ކޯޗަކީ ރާއްޖޭގެ‬

‫ޝން އާއި ބެލަރޫސްގެ ކީޕަރެއް ކަމަށްވާ‬ ‫ކިރަން ޝެމް ޮ‬

‫ކޑް އާކުރީ ސެމީ ފައިނަލުގައި‬ ‫ދުވެގެންނެވެ‪ .‬އަދި ރެ ޯ‬

‫ހުސެއިން އަދި ‪ 400‬މީޓަރު ދުވުމުގައި ވާދަކުރާ‬

‫ކުރީގެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހުސެއިން ހަލީމެވެ‪ .‬މިއީ‬

‫ގލު ބަލަހައްޓައިފަ‬ ‫ޑިމިޓްރީ އަސްނިން ‪.‬ވަނީ ޓީސީ ޯ‬

‫‪ 6.75‬ސިކުންތުން ދުވެގެންނެވެ‪ .‬ކުރިން ރެކޯޑް އޮތީ‬

‫އައިޝަތު ހިމްނާ ހަސަން އެވެ‪.‬‬

‫ދުވުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު ދާދި ފަހުން ކޯޗިން ފެށި‬

‫އެވެ‪ .‬މި ސީޒަނުގެ ކުރީކޮޅުގައި ގޯލްކީޕަރު‬

‫ހަލީމްގެ ފުރަތަމަ ބޮޑު މުބާރާތެވެ‪.‬‬

‫އިމްރާން މުހައްމަދު ވެސް ޓީސީ އަށް ކުޅުނެވެ‪.‬‬

‫‪ 2010‬ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ‪ 7.27‬ސިކުންތުން‬

‫މީގެ ތެރެއިން ހިމްނާ އަކީ ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު‬

‫އެކަމަކު މުސާރަ ނުދެވޭ މައްސަލައިގައި އިމްރާން‬ ‫ކށްލުމުން ފަހަކަށް އައިސް ޓީސީގެ ގޯލު‬ ‫ޓީމު ދޫ ޮ‬ ‫ބަލަހައްޓަނީ އިބްރާހިމް ނަދީމް (ރިކޫ) އެވެ‪.‬‬

‫ރެލިގޭޝަނުން‬ ‫ސަލާމަތްވާން‬ ‫އެސްޓަން ވިލާ‬ ‫ވަރުގަދަކުރަނީ‬

‫ތއްޕޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ‬ ‫ކަނާތު ބެކަށް ކުޅޭ ޮ‬ ‫‪ 2017‬ވަނަ އަހަރު ވިކްޓްރީންނެވެ‪ .‬އެ ސީޒަނުގެ‬ ‫ފަހު ބައިގައި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ކުޅުނީ‬ ‫ވިކްޓަރީ އަށް އެ ފަހަރުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުން‬ ‫ޖާގަ ނުލިބުމާ ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން ‪2018‬‬ ‫ވަނަ އަހަރު ވިކްޓަރީ އަށް ކުޅުމަށް ފަހު މާޒިޔާ އަށް‬ ‫ފކައިދޫ އަށް ގުޅުމަށް‬ ‫ބަދަލުވި އެވެ‪ .‬މި ސީޒަނުގައި ޯ‬ ‫ފަހު އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި މޮޅު ކުޅުމެއް‬ ‫ދައްކައި މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ވެސް ހޯދި އެވެ‪.‬‬ ‫މިސްރުގެ ޑިފެންޑަރު މަހުމޫދު އެންމެ ފުރަތަމަ‬ ‫ގެނައީ ކްލަބް އީގަލްސް އަށެވެ‪ .‬އެ ޓީމުގައި އަނިޔާގެ‬ ‫ސަބަބުން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ނުދެއްކޭތީ ދޫކޮށްލުމުން‬ ‫ފކައިދޫ ޓީމަށެވެ‪ .‬ފޯކައިދޫގެ‬ ‫ފަހުން އޭނާ ބަދަލުވީ ޯ‬ ‫ފަހަތުގައި އޭނާ ވަނީ ގިނަ މެޗުތަކެއްގައި ރަނގަޅު‬ ‫ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މި އަހަރު‬ ‫ޓީސީން ވާދަކުރާނެ އެވެ‪ .‬އެ ޓީމުން ‪ 2018‬ވަނަ‬ ‫ކށް ޕްލޭއޮފުން ބެންގަލޫރު‬ ‫އަހަރުގެ ކޮލިފައިންގައި ވާދަ ޮ‬ ‫އަތުން ބަލިވީ އެވެ‪ .‬މި ފަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕްގެ‬ ‫ދެކުނު އޭޝިއާގެ ކްލަބްތަކަށް ހާއްސަ ގްރޫޕުގައި‬ ‫އތީ އިންޑިއާގެ އައި‬ ‫ރާއްޖޭގެ ޓީސީގެ އިތުރުން ދެން ޮ‬ ‫ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޗެންނާއީ ސިޓީ އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ‬ ‫ބަޝުންދަރާ ކިންގްސްއާ އެވެ‪ .‬ދެން މި ގްރޫޕަށް‬

‫ބާމިންހަމް (ޖެނުއަރީ ‪ – )8‬އިނގިރޭސި‬

‫"އަހަރެން ބޭނުންވަނީ މި ކްލަބް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި‬

‫ޒނަށް ވެއްޓޭ ނުވެއްޓޭ‬ ‫ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ރެލިގޭޝަން ޯ‬

‫ބާއްވަން‪ .‬އެހެންވެ މި ޓީމަށް އެހީވާން މިއައީ އަދި‬

‫އތް އެސްޓަން ވިލާ އިން އަޑިގަނޑުން‬ ‫ހާލަތުގައި ޮ‬

‫ގތުން ބޭނުންވޭ ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެން‬ ‫އަމިއްލަ ޮ‬

‫ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ޖެނުއަރީ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި‬

‫ވެސް‪ "،‬ޑްރިންކްވޯޓާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޓީމު ވަރުގަދަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެގޮތުން އެ ޓީމުން ވަނީ ޗެލްސީގެ މިޑްފީލްޑަރު‬

‫އެސްޓަން ވިލާ އިން އަންނަނީ އޭސީ މިލާނުގެ‬ ‫އންޓެކް ގަންނަން ވެސް‬ ‫ފވާޑް ކްރިސްޓޮފް ޕި ޮ‬ ‫ޕޮލެންޑް ޯ‬

‫ވޓާ ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް ލޯން އުސޫލުން‬ ‫ޑެނީ ޑްރިންކް ޯ‬

‫ޕޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި‬ ‫މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ‪ .‬ރި ޯ‬

‫ނިންމީ އެވެ‪ .‬އެ ޓީމުން ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް‬

‫ހޮވޭނީ ކޮލިފައިން ބުރުން އަންނަ ޓީމެކެވެ‪ .‬އެ ބުރުގައި‬

‫ގެނެސްފައިވާތީ އޭނާ ވިއްކާލުމަށް ހުރަހެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖޭގެ މާޒިޔާ އާއި އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގެ އިތުރުން‬

‫ފވާޑެއް ބޭނުންވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް‬ ‫ވިލާ އިން ޯ‬ ‫ފވާޑް ވެސްލީ މޮރައެސް‬ ‫ސަބަބަކީ އެ ޓީމުގެ ބްރެޒިލް ޯ‬

‫ބަންގްލަދޭޝްގެ އަބަހާނީ ވާދަކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ފަހުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން ޓީސީ އަށް މި‬

‫ލިގަމެންޓް އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން‬

‫ފަހަރު އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަށް ނެރެން ވަނީ‬

‫ޖެހުމެވެ‪.‬‬

‫އުނދަގޫވެފަ އެވެ‪ .‬ޓީސީ މި ވަގުތު ލީގުގެ ހަތަރެއްގައި‬

‫ގތުގައި ވިލާ އިން އަންނަނީ‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬

‫އޮތީ ‪ 14‬މެޗުން ‪ 25‬ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ގެނެސްފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ މިދިޔަ ހަ މަސް ދުވަސް ލޯން‬

‫އެ ޓީމުން ވަނީ އޭނާ ގަންނަން ‪ 30‬މިލިއަން ޔޫރޯ‬

‫ބާސެލޯނާގެ ‪ 17‬އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމަށް ކުޅެމުން‬

‫މިރޭ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަތުން މޮޅުވެގެން ލީގުގެ‬

‫އުސޫލުން ކުޅުނީ ބާންލީ އަށެވެ‪.‬‬

‫މޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި‬ ‫އޮފާކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ޖެނޯއާގައި ޮ‬

‫ފވާޑް ލުއިސް ބެރީ ގަންނަން‬ ‫އަންނަ އިނގިރޭސި ޯ‬

‫ތިން ވަނަ އަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު ޓީސީ އަށް‬

‫ލެސްޓާ ސިޓީން ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު ޕްރިމިއާ‬

‫ޕިއޮންޓެކް މިލާނުން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ގަތީ ‪35‬‬

‫ވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ‪ .‬ވެސްޓް ބްރޮމްވިޗުން‬

‫އެބައޮތެވެ‪ .‬ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުން‬

‫މޅަށް ކުޅުނު ޑްރިންކްވޯޓާ އަށް‬ ‫ލީގު ކާމިޔާބުކުރިއިރު ޮ‬

‫ރ އަށެވެ‪ .‬މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ފަހުބައިގައި‬ ‫މިލިއަން ޔޫ ޯ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ބާސެލޯނާއާ ގުޅުނު ‪ 16‬އަހަރުގެ‬

‫ޓީސީ ވަނީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަތުން ބަލިވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫‪ 2017‬ވަނަ އަހަރު ‪ 40‬މިލިއަން ޕައުންޑަށް ޗެލްސީ‬

‫މޅަށް ކުޅުނަސް މި ސީޒަނުގައި އޭނާ ވަނީ ފޯމުން‬ ‫ޮ‬

‫އފާކުރަނީ ތިން‬ ‫ކުޅުންތެރިޔާ ގަންނަން ވިލާ އިން ޮ‬

‫އެހެންކަމުން މިރޭގެ މެޗަކީ އެ ޓީމު އަލުން ފޯމަކަށް‬

‫އަށް ބަދަލުވެ އެކަށީގެންވާ ކުޅުމެއް ނުދެއްކުނެވެ‪.‬‬

‫ކަޓައިފަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ މިލާނުން އޭނާ ވިއްކާލަން‬

‫މިލިއަން ޕައުންޑެވެ‪.‬‬

‫އެޅެން މުހިއްމު މެޗެކެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 8‬ޖެނުއަރީ ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫‪24‬‬

‫‪ :2019‬ކުޅިވަރުން ދިވެހިންނަށް ފަހުރާއި އުފާވެރިކަން‬

‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ތާރީހުގައި ކާމިޔާބީގެ އެކި‬

‫ފުރަތަމަ ރަން މެޑަލެވެ‪ .‬އެ މުބާރާތުގެ އަންހެން‬

‫ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކި‬

‫ލ މެޑަލް ހޯދިއިރު‪،‬‬ ‫ސިންގަލްސް ބައިން ނީލާ ނަޖީބު ޯ‬

‫ބޑެތި ކުރިއެރުންތައް ހޯދި‬ ‫މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށް ޮ‬

‫އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން ނީލާ އާއި މައިސާގެ ޕެއާ‬

‫ވލީ ޓީމު ވެސް ވަނީ ތާރީހުގައި‬ ‫ގައުމީ އަންހެން ޮ‬

‫ލ މެޑަލް ހާސިލްކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ ޯ‬

‫ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިދިޔަ އަހަރު ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފަ‬

‫ގސްފި އެވެ‪ .‬ތަފާތު‬ ‫ސފުހާތަކެއް ލިޔެވިގެން ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ހާސިލްކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު އެހީތެރިކަމާ އެކު‬ ‫ސަރުކާރުގެ ޮ‬ ‫ޕެރަލިމްޕިކްސްގެ އެކި އިވެންޓުތަކުގައި ވާދަކޮށްގެން‬

‫އެވެ‪ .‬ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރިއަށްދިޔަ އޭވީސީ ވިމެންސް‬

‫ވެސް ރާއްޖޭން މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ކާމިޔާބީތަކެއް‬

‫ކުޅިވަރުތަކުން ބައިނަލްއަގުވާމީ މައިދާނުގައި‬

‫ތަރިން ކަމަށްވާ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ އާއި އައިޝަތު‬

‫މުބާރާތުން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމުން ވަނީ ރިހި މެޑަލް‬

‫ގތުން ޕެރަލިމްޕިކްސް އިން ވަނީ‬ ‫ހޯދައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ދިވެހި ދިދައިގެ ދަށުގައި ކުޅެ‪ ،‬ބުރަ މަސައްކަތުން‬

‫މޅު ކުޅުމާ އެކު ޓޭބަލް ޓެނިސް އިން‬ ‫ރަފާ ނާޒިމްގެ ޮ‬

‫ސސިއޭޝަން ހިންގުމުގައި‬ ‫ހޯދައިފަ އެވެ‪ .‬ވޮލީބޯޅަ އެ ޯ‬

‫ކށް ރަން މެޑަލަކާއި ރިހި‬ ‫ތިން މުބާރާތެއްގައި ވާދަ ޮ‬

‫ކށްދީފި އެވެ‪ .‬އަހަރަކަށް ވުރެ‬ ‫ގައުމު ފަހުރުވެރި ޮ‬

‫ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ހަތަރު މުބާރާތުން‬

‫ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވި ނަމަވެސް ކުޅުންތެރިންގެ‬

‫ލ މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މެޑަލެއްގެ އިތުރުން ދެ ޯ‬

‫ހދި މި ކާމިޔާބީ‬ ‫މަސައްކަތުން އަންހެން ޓީމުން ޯ‬

‫މެޑަލް ހާސިލްކުރި އެތުލީޓުންނަކީ ޝިފްނާ އިބްރާހިމް‪،‬‬

‫ޝަރަފްވެރިކަމާ އެކު ފާހަގަކުރަންޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ވަސްމީ ހަމީދު‪ ،‬މުހައްމަދު މާޒިން‪ ،‬އިބްރާހިމް ރަބީތު‬

‫ގސް ނިމިގެންދިޔަ އަހަރަކީ‬ ‫އަހަރެއް ކުރިއަރަމުން ޮ‬

‫ކށްލުމަށް ފަހު އުއްމީދީ ދެ‬ ‫ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާން ޮ‬

‫މުބާރާތުން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމުން ރިހި މެޑަލް‬

‫އަށް މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހޕްސް މުބާރާތުން‬ ‫ދީމާ ވަނީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޯ‬

‫ބޑު އަހަރެކެވެ‪ .‬އެކި‬ ‫ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ތާރީހުގައި ޮ‬ ‫ކުޅިވަރުތަކުން މި ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން މި ބައްރުގައި‬

‫ރާއްޖެ އަށް ރަން މެޑަލާއި އޭޝިއާގެ ހޯޕްސް‬

‫ހދައިދީފި އެވެ‪ .‬މިދިޔަ‬ ‫ވެސް ރާއްޖެ އަށް ކާމިޔާބީ ޯ‬

‫މުބާރާތުން ރިހި މެޑަލް ހޯދުމުގެ އިތުރުން އައިއޯއައިޖީގެ‬

‫ވެސް މި އަހަރު ރާއްޖޭން ވަނީ މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފަ‬

‫އަހަރަކީ ޔަގީނުން ވެސް ކުޅިވަރުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު‬

‫އަންހެން ސިންގަލްސް އާއި އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން‬

‫އއައިޖީގެ ފިރިހެން ބީޗްވޮލީ ޓީމު އިވެންޓުން‬ ‫އެވެ‪ .‬އައި ޯ‬

‫އަހަރެވެ‪ .‬ސަބަބުތައް ބައިވަރެވެ‪.‬‬

‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬ހިތްވަރުގަދަ ކުޅުމެއް‬ ‫ރަން މެޑަލް ޯ‬

‫ހދިއިރު‪ ،‬އިންޑިވިޖުއަލް‬ ‫ރާއްޖޭން ރިހި މެޑަލް ޯ‬

‫ދެއްކި ރަފާ ވަނީ އަންހެން ސިންގަލްސް ބައިން ރިހި‬

‫އިވެންޓުގައި ޝިއުނާޒް އަބްދުލް ވާހިދާއި އާދަމް‬

‫މެޑަލާއި ދީމާއާ އެއް ޕެއާ އަކަށް ކުޅެ‪ ،‬އައިއޯއައިޖީގެ‬

‫ލ މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަސީމް (އެޑަމް) ވަނީ ޯ‬

‫އެހެން އަހަރުތަކަށް ވުރެ އިތުރުވުމެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ‬

‫އަންހެން ޑަބަލްސް އިން ރަން މެޑަލް ހޯދައިފަ‬

‫އެތުލީޓުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ޖުމްލަ ‪ 46‬މެޑަލް‬

‫އއައިޖީގެ ޑަބަލްސް އިން ތަޖުރިބާކާރު ދެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އައި ޯ‬

‫ހޯދައިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ ‪ 13‬ރަން މެޑަލާއި ‪ 10‬ރިހި‬

‫ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ޖުމާނާ ނިމާލް އާއި މުއީނާ‬

‫ސާއިދު ތަފާތު ދެއްކި‪ ،‬އުއްމީދު އާ ކޮށްދިން!‬

‫ލ މެޑެއްޔެވެ‪.‬‬ ‫މެޑަލްގެ އިތުރުން ‪ޯ 23‬‬

‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬ޓީމް‬ ‫މުހައްމަދު ވަނީ ރިހި މެޑަލް ޯ‬

‫ގތުގައި މިދިޔަ އަހަރު‬ ‫އެންމެ ކާމިޔާބު އަހަރުގެ ޮ‬ ‫ހދި މެޑަލްގެ އަދަދު‬ ‫ސިފަކުރާ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ޯ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ބޮޑު‬

‫އއައިޖީގައި ރަން‬ ‫އިވެންޓު ބައިން އަންހެން ޓީމަށް އައި ޯ‬

‫މރިޝަސްގައި އޮތް‬ ‫އުސްއައްޔަކީ ޖުލައި މަހު ޮ‬

‫މެޑަލް ލިބިގެންދިޔައިރު‪ ،‬ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި‬

‫އޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)‬ ‫އިންޑިއަން ޯ‬

‫ލ މެޑެއްޔެވެ‪.‬‬ ‫ލިބުނީ ޯ‬ ‫ސސިއޭޝަނުން މިއީ އެ‬ ‫ޓޭބަލް ޓެނިސް އެ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ގޭމްސް އަށް މެޑަލް ޓާގެޓެއްގެ ގޮތުގައި ‪15‬‬ ‫މެޑަލް ކަނޑައަޅައި ރާއްޖޭން ވަނީ އެކަން ހާސިލްކޮށްފަ‬

‫ކުޅިވަރުގެ ތާރީހުގައި "ރަން" އަހަރުގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ‬

‫އލިމްޕިކް ކޮމިޓީ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ އަމާޒަށް ވާސިލްވުމަށްޓަކައި ޮ‬

‫ބޑު ސަބަބަކީ ގިނަ ބަޔެއްގެ‬ ‫އަހަރު ފާހަގަކުރާ އެންމެ ޮ‬

‫ސސިއޭޝަންތަކާއި ސަރުކާރުގެ‬ ‫އާއި ގައުމީ ކުޅިވަރު އެ ޯ‬

‫އުއްމީދުތައް އެ ކުޅިވަރާ މެދު އާ ވެގެން ދިއުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ ގުޅިގެން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް‬

‫އަދި އުޖާލާ މުސްތަގުބަލަކަށް އުއްމީދުކުރެވޭނެ ވަރުގެ‬

‫ކުރި އެވެ‪ .‬ނަތީޖާ ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅެވެ‪.‬‬

‫ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކެއް ފެންވަރު ދައްކަމުން ދާތީ‬

‫ކާމިޔާބީ ލިބުމުގެ އިތުރުން މުސްތަގުބަލާ މެދު ކުރެވޭ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އުއްމީދުތައް ވެސް އާ ވެގެންދިޔަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަކިވަކި ކުޅިވަރުތަކަށް ބަލާއިރު މެޑަލް ތާވަލުގެ‬

‫ޓޭބަލް ޓެނިސް އެކޭ އެއްވަރަށް ބޮޑީބިލްޑިން‬ ‫ޓީމުން ވެސް ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރު ތިން މުބާރާތެއްގައި‬

‫އތީ ބެޑްމިންޓަނެވެ‪ .‬ބެޑްމިންޓަން‬ ‫އެންމެ ކުރީގައި ޮ‬

‫ކށް ރާއްޖެ އަށް އަށް މެޑަލް ގެނެސްދީފަ‬ ‫ވާދަ ޮ‬

‫ޓީމުން ވަނީ ތިން މުބާރާތެއްގައި ވާދަކޮށް ‪ 10‬މެޑަލް‬

‫އެވެ‪ .‬އެއީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ މުބާރާތާއި އޭޝިއާގެ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ބެޑްމިންޓަނުގެ އެންމެ ހާއްސަ‬ ‫ހާސިލް ޮ‬

‫މުބާރާތުގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މުބާރާތުގައި‬

‫އއައިޖީގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ބައިން‬ ‫މެޑަލަކީ އައި ޯ‬

‫ވާދަކޮށްގެންނެވެ‪ .‬ދެކުނު އޭޝިއާ މުބާރާތުން ތިން ރަން‬

‫ކށް ރާއްޖެ އަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ‬ ‫ރަން މެޑަލް ހާސިލް ޮ‬

‫ހދީ މުހައްމަދު މޫސާ‪ ،‬އަހުމަދު މާހިލް އަދި‬ ‫މެޑަލް ޯ‬

‫މުބާރާތަކުން އެންމެ ފުރަތަމަ ރަން މެޑަލެއް ހޯދައިދިން‬

‫ލ މެޑަލް ހާސިލްކުރީ‬ ‫އަޒްނީން ރަޝާދު އެވެ‪ .‬ދެ ޯ‬

‫އައިމިނަތު ނަބީހާގެ ކާމިޔާބީ އެވެ‪.‬‬

‫އަހުމަދު ފަޒީލާއި ފަތުހުﷲ މުހައްމަދެވެ‪ .‬އޭޝިއާ‬

‫ނަބީހާ އާއި ފާތިމަތު ނަބާހާގެ ޕެއާ އިން ވަނީ‬

‫ލ މެޑަލެއް ހާސިލްކުރީ މުހައްމަދު‬ ‫މުބާރާތުން ވަނީ ޯ‬

‫އަންހެން ޑަބަލްސް ބައިން އައިއޯއައިޖީގައި ރިހި‬

‫ލ މެޑަލް ލިބުނީ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި ދުނިޔޭގެ މުބާރާތުން ޯ‬

‫މެޑަލާއި ޕާކިސްތާން މުބާރާތުގައި ރަން މެޑަލް ހޯދުމުގެ‬

‫އަޒްނީން އާއި މުހައްމަދު އަށެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުން ދެކުނު އޭޝިއާގެ ‪ 21‬އަހަރުން ދަށުގެ‬ ‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬އައިއޯއައިޖީގެ‬ ‫މުބާރާތުގައި ލޯ މެޑަލް ޯ‬

‫ރާއްޖޭގެ އެއް ވަނަ ކުޅިވަރު ފުޓްބޯޅަ މިދިޔަ‬ ‫އަހަރު ފަރުޖައްސާލަން ޖެހުނީ ދެ ލޯ މެޑެއްޔާ‬

‫ޓީމް އިވެންޓުގައި ރާއްޖެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން‬

‫އެކު އެވެ‪ .‬އެއީ ‪ 18‬އަހަރުން ދަށުގެ ސާފް‬

‫ލ މެޑަލް އެވެ‪ .‬އަދި އެ ގޭމްސްގެ‬ ‫ޓީމަށް ލިބިފައިވަނީ ޯ‬

‫ލ މެޑެއްޔާއި ސައުތު‬ ‫ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ލިބުނު ޯ‬

‫މިކްސް ޑަބަލްސްގައި ރާއްޖޭގެ މުހައްމަދު އަޖުފާން‬

‫އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރި ރާއްޖޭގެ އަންހެން‬

‫އާއި މައިސާ ފަތުހުﷲ ވަނީ މިކްސް ޑަބަލްސް ބައިން‬

‫ލ މެޑަލް އެވެ‪ .‬މިއީ ރާއްޖޭގެ‬ ‫ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ހޯދި ޯ‬

‫ލ މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ބޑު ކާމިޔާބީ‬ ‫ބެޑްމިންޓަނުގެ ދެން އެންމެ ޮ‬

‫އުމުރު ފުރާ ޓީމަކަށާއި އަންހެން ގައުމީ ޓީމަށް‬ ‫ބޑު ކާމިޔާބީ އެވެ‪.‬‬ ‫މިހާތަނަށް ލިބިގެންދިޔަ އެންމެ ޮ‬

‫އަކީ ޕާކިސްތާން މުބާރާތުގެ މިކްސް ޑަބަލްސް‬

‫ބޅަ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔެއްގެ‬ ‫ސީނިއާ ފުޓް ޯ‬

‫ބައިން ޒަޔާން ޒަކީ އާއި ނަބާހާގެ ޕެއާ ހޯދު ރަން‬

‫ކށްފައި ހުރި އަލީ‬ ‫ލޯ އަމާޒުވި އެއް ވަގުތަކީ ބާކީ ޮ‬

‫މެޑަލެވެ‪ .‬މިއީ ބެޑްމިންޓަނުގެ ދުނިޔޭގެ ފެޑެރޭޝަނުން‬

‫އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ދެ އަހަރަށް ފަހު އަލުން ޓީމަށް‬

‫ރުހުންދީފައިވާ މުބާރާތަކުން ރާއްޖެ އަށް ލިބުނު‬

‫ނެގުމެވެ‪.‬‬

‫ވޮލީބޯޅައިގެ އަނެއް އިވެންޓް ކަމަށްވާ ބީޗްވޮލީގައި‬

‫އއައިޖީގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަދި ގިނަ‬ ‫އައި ޯ‬ ‫ބަޔަކު އުއްމީދުކުރި ކާމިޔާބެއް އެތުލެޓިކްސްގައި‬ ‫އއައިޖީގެ ފިރިހެނުންގެ ‪ 4‬ގުނަ ‪100‬‬ ‫ނުލިބުނެވެ‪ .‬އައި ޯ‬ ‫މީޓަރު ރިލޭ އިން ރާއްޖެ އަށް ލިބުނީ ލޯ މެޑަލް އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދަށް‬ ‫އައިއޯއައިޖީގެ ‪ 200‬މީޓަރު ދުވުމުން ލޯ މެޑަލް‬ ‫ލިބުމަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް މާޔޫސްވި ކަމަކެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫އޭނާ ވަނީ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި މުޅި‬ ‫ކށްލައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ގޭމްސްގެ ‪35‬‬ ‫މަންޒަރު ބަދަލު ޮ‬ ‫އަހަރުވީ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ރަން މެޑަލް ރާއްޖެ އަށް‬ ‫ގެނެސްދިނީ ސާއިދު އެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ ‪ 100‬މީޓަރު‬ ‫ދުވުމުން ރަން މެޑަލް ހޯދުމުގެ އިތުރުން ‪ 200‬މީޓަރު‬ ‫ބޑު އަހަރެއް‬ ‫ދުވުމުން ލޯ މެޑަލް ހޯދައިދީފަ އެވެ‪ޮ .‬‬ ‫އއްވައި ސާއިދުގެ އެނބުރި އައުން މިދިޔަ‬ ‫ކުރިމަތީގައި ޮ‬ ‫އަހަރު ފެނުނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅިވަރުގެ ކާމިޔާބީތަކަށް ބަލާއިރު މިދިޔަ އަހަރު‬ ‫ރާއްޖެ އަށް ޝަރަފްވެރި ވަނަތައް ގެނެސްދީފައިވާ‬ ‫އެހެން ކުޅިވަރުތައް ވެސް ގިނަ އެވެ‪ .‬އެ ކުޅިވަރުތަކަކީ‬ ‫ބޅަ‪ ،‬ކްރިކެޓް‪ ،‬ރާޅާއެޅުން‪ ،‬ކެރަމް‪ ،‬ނެޓްބޯޅަ‬ ‫ބާސްކެޓް ޯ‬ ‫އަދި ޕެރެލިމްޕިކްސް އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ގޮތުން ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ‬ ‫އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުން ވަނީ ނިސްބަތުން ޒުވާން‬ ‫ގސް ބާސްކެޓްގެ‬ ‫ކުޅުންތެރިން ގިނަ ޓީމެއް ގޮވައިގެން ޮ‬ ‫ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފަ‬ ‫އތް އިންވިޓޭޝަނަލް މުބާރާތަކުން‬ ‫އެވެ‪ .‬މެލޭޝިއާގައި ޮ‬ ‫ރާއްޖޭގެ ކްރިކެޓް ޓީމުން ވެސް ދެ ވަނަ ހޯދި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭޝިއާގެ ސާފިން މުބާރާތުން ރާއްޖޭގެ އިބްރާހިމް‬ ‫ލ މެޑަލް ގެނައިރު‪ ،‬މެލޭޝިއާގެ‬ ‫އަރީފް (އިބޫ) ޯ‬ ‫ބޑިން މުބާރާތަކުން ރާއްޖޭގެ އަލީ ހުޝްރުވާން‬ ‫ބޑީ ޯ‬ ‫ޮ‬ ‫(ކުޑަ އައްޔަ) ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫މުބާރާތުން ރާއްޖޭގެ އަލީ ޖާވީދު (ޖާއްޓެ) ވެސް ވަނީ‬ ‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން ދެކުނު‬ ‫ރިހި މެޑަލް ޯ‬ ‫އޭޝިއާގެ ‪ 16‬އަހަރުން ދަށުގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުން‬ ‫ރާއްޖޭން ލޯ މެޑަލް ހޯދި އެވެ‪ .‬އަދި އައިސީއެފް ކެރަމް‬

‫އާއި އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދެވެ‪.‬‬

‫އަންހެން އެތުލީޓުންގެ ކުރިއެރުންތަކެއް‪ ،‬ޒުވާން‬ ‫ތަރިންތަކެއްގެ ފެށުމެއް‬ ‫ނިމިގެންދިޔަ އަހަރު ކުޅިވަރުގައި އުޅޭ ގިނަ‬ ‫ބޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބިގެންދިޔަ‬ ‫ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ޮ‬ ‫އެއް ކަމަކީ އެކި ކުޅިވަރުތަކުން އަންހެން އެތުލީޓުން‬ ‫ހޯދި ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ ކާމިޔާބީތަކުގެގެ‬ ‫އިސް ސަފުތައް މިދިޔަ އަހަރު ފުރާލީ އަންހެން‬ ‫ތަރިންނެވެ‪ .‬ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނާއި ތަޖުރިބާކާރު‬ ‫ކުޅުންތެރިން އެކުވެގެން ކުރި މަސައްކަތްތަކުން ގައުމުގެ‬ ‫އަންހެން އެތުލީޓުންނަށް އެތަކެއް އުއްމީދުތަކެއް އާ‬ ‫ކންމެ ކުޅިވަރެއްގައި‬ ‫ވެގެންދިޔަ އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭން ޮ‬ ‫ބޑު އިންސައްތައެއް އަންހެން‬ ‫ވެސް ހޯދި ކާމިޔާބީގެ ޮ‬ ‫ޓީމުތަކުން ހިއްސާކުރާނެ އެވެ‪ .‬އެކަން ފާހަގަކޮށް‬ ‫ސސިއޭޝަނަކުން ވެސް އަންހެން ޓީމުތައް‬ ‫ކޮންމެ އެ ޯ‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދޭ މިންވަރު‬ ‫އިތުރުކުރާނެކަން ފާހަގަކުރަނީ ހިތްހަމަޖެހުމާއި އުފަލާ‬ ‫އެކު އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭން ‪ 2023‬ވަނަ އަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީގެ‬ ‫ކށް ގައުމުގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ މަލްޓި‬ ‫ބިޑް ކާމިޔާބު ޮ‬ ‫ޕޓްސް ގޭމްސް އަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް‬ ‫ސް ޯ‬ ‫ކުރާނެ ކަމަށް އެކި ވުޒާރާތަކުން އިއުލާނުކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޓީ އާއި ސަރުކާރު‬ ‫މި މަސައްކަތުގައި އޮލިމްޕިކް ޮ‬ ‫ސސިއޭޝަން އެއް ޓްރެކުގައި‬ ‫އަދި ގައުމީ ކުޅިވަރު އެ ޯ‬ ‫ކންމެ ބަޔަކު ވެސް‬ ‫އންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫ދެމުންދިޔަ އެވެ‪ .‬އެ ވާހަކަތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ‬ ‫ކޅުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ‪13‬‬ ‫ގޮތުން މިދިޔަ މަހު ކުރީ ޮ‬ ‫ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އަކީ ‪2023‬‬ ‫ބޑެތި ޓާގެޓްތަކެއްގެ‬ ‫ގެ އައިއޯއައިޖީއާ ހަމައަށް ޮ‬ ‫އުއްމީދުގައި ކުރިއަށްދެވޭނެ ކަމުގެ ފެށުމެކެވެ‪ .‬ސައުތު‬ ‫އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އެކި ކުޅިވަރުތަކުގައި ރާއްޖެ‬ ‫ތަމްސީލްކުރި ކުޅުންތެރިންގެ އުމުރަށް ބަލާއިރު‬ ‫ކށެވެ‪ .‬ތަފާސްހިސާބުތަކުން‬ ‫ފެންނަނީ ވަރަށް ޒުވާން ޮ‬ ‫ގތުގައި ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރި‬ ‫ދައްކާ ޮ‬ ‫ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންގެ އެވްރެޖް އުމުރު‬ ‫އުޅެނީ ‪ 53‬ޕަސެންޓްގަ އެވެ‪ .‬މިއީ މުސްތަގުބަލުގައި‬ ‫ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު ކުރިއަށްދާނެ މިސްރާބެއް‬ ‫ކަނޑައަޅައިގެންދާއިރު ކާމިޔާބު ފެށުމެކެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 8‬ޖެނުއަރީ ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫ޖި ާއންގެ މަރު‪ :‬އެމްޑީގެ މައްސަލަ‬ ‫އިސްތިއުނާފަށް‬ ‫މާލޭގައި ހަދަމުން ދިޔަ އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު‬ ‫ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ‬ ‫ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލާގައި‪ ،‬އެ އިމާރާތުގެ‬

‫އެކަމުގައި ޝަފީގް ކުރި އަމަލެއް ނެތުމުން އޭނާ ޖިނާއީ‬ ‫މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ކޯޓުން‬ ‫ހުކުމްކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ކންސްޓްރަކްޝަންގެ މެނޭޖިން‬ ‫މަސައްކަތްކުރި ޑަބްލިއު ޮ‬

‫‪ 19‬ރަށެއްގައި ބީ ްޗ‬ ‫ސްކައުޓުން ބައިތިއްބަނީ‬ ‫‪ -‬ކ‪ .‬ހުރާ‪.‬‬

‫އި ދު ހާ މް ނަ އީ މް‬

‫‪ -‬ކ‪ .‬މާފުށި‪.‬‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ޝަފީގްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކުރި‬

‫ ކ‪ .‬ތުލުސްދޫ‪.‬‬‫‪ -‬ވ‪ .‬ތިނަދޫ‪.‬‬

‫މޫދަށް އެރި އުޅޭ މީހުންގެ ސަލާމަތާއި‬

‫ޑިރެކްޓަރުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކުރި‬

‫ކޓުގައި އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅާފައިވާ‬ ‫ހުކުމް ހައި ޯ‬

‫ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން‬

‫‪ -‬ލ‪ .‬ގަން‪.‬‬

‫ހުކުމް ދައުލަތުން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކޮށްފި‬

‫އފީހުން ކަށަވަރުކޮށް‬ ‫ކަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ ޮ‬

‫ވޓާ ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމް" ގެ ދަށުން‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދާ " ޯ‬

‫‪ -‬އައްޑޫ‪.‬‬

‫ދިނެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެ މައްސަލާގައި މީހަކު މަރުވެ ދިއުމުގެ ފަރުވާ‬

‫ކންސްޓްރަކްޝަނުން ހަދަމުން ދިޔަ‬ ‫ޑަބްލިއު ޮ‬ ‫އިމާރާތަކަށް ސިމެންތި ބަސްތާ އަރުވަނިކޮށް‪،‬‬

‫ކުޑަ އަމަލެއް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ އެއް ބިދޭސީއަކު‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪ 19‬ރަށެއްގައި ބީޗް ސްކައުޓުން (ލައިފް ގާޑުން)‬ ‫ބައިތިއްބަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި‬

‫މި ރަށްތަކުގައި ބީޗް ސްކައުޓުންގެ މަގާމަށް‬ ‫ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޓޫރިޒަމް‬

‫މައިންބަފައިންނާ އެކު މަގުމަތިން ހިނގާފައި‬

‫ހަ އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށާއި މީހަކު މަރުވެ ދިއުމުގެ‬

‫ބުނީ‪ 19 ،‬ރަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ބެލީ މިދިޔަ އަހަރުގެ‬

‫މިނިސްޓްރީން ވަނީ މި މަހުގެ ‪ 16‬ގެ ނިޔަލަށް އެ‬

‫ދިޔަ ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައުޝަން ޖިއާންގެ ބޮލަށް‬

‫ފަރުވާ ކުޑަ އަމަލެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގައި ދެވަނަ‬

‫ނިޔަލަށް ‪ 100‬ޓޫރިސްޓް އެނދު ގާއިމް ކޮށްފައިވާ‬

‫ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފަ އެވެ‪ .‬މި ވަޒީފާ އަށް ހުށަހަޅާ‬

‫ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ވެއްޓި އޭނާ މަރުވި‬

‫މީހާ ތިން އަހަރާއި ދެ މަހާއި ‪ 12‬ދުވަހަށް ޖަލަށްލާން‬

‫ރަށްތަކަށް ކަމަށެވެ‪ .‬މި ރަށްތަކުގައި މޫދަށް އެރޭ‬

‫މީހުންގެ އިންޓަވިއު އޮންނާނީ މި މަހުގެ ‪ 30-22‬އަށް‬

‫މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ހަ މީހަކަށް ދައުވާކުރި‬

‫ހުކުމް ކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ސަރަހައްދުގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ ސޭފްޓީ ބޯޑު ވެސް‬

‫ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މީގެ އިތުރުން ކުރިމަތިވެދާނެ ކަން އެނގޭ‬

‫އެވެ‪ .‬އެއީ އިންޑިއާގެ ހަތަރު މީހަކާއި ޑަބްލިއު‬ ‫ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ސުޕަވައިޒަރެއް ކަމަށްވާ ދަފްތަރު‬

‫ނުރައްކަލެއްގެ އިންޒާރު ނުރައްކަލުގައިވާ މީހާއަށް‬

‫ގތުގައި ތިބޭ މީހުން މޫދަށް‬ ‫ބީޗް ސްކައުޓުންގެ ޮ‬

‫ބަހައްޓަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފައިބައި‪ ،‬ޓޫރިސްޓުންނަށް ސަލާމަތި ކަންތައްތަކުގެ‬

‫ނަމްބަރު ‪ 8424‬މޫސާ ހަސަން އާއި އެ ކުންފުނީގެ‬

‫ނުދިނުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ ދެން ތިބި ދެ ބިދޭސީންގެ‬

‫ބީޗް ސްކައުޓުން ބައިތިއްބާ ރަށްތައް‬

‫އިރުޝާދާއި އެ ދުވަހެއްގެ މޫސުމާއި ރަށުގެ ވެއްޓާ‬

‫އެމްޑީ އާދަމް ޝަފީގްގެ މައްޗަށެވެ‪.‬‬

‫މައްޗަށް ‪7،200‬ރ‪ .‬ގެ ޖޫރިމަނާއެއް ކޯޓުން ކުރުމުގެ‬

‫‪ -‬މާލެ‬

‫ބެހޭ މައުލޫމާތު ދޭން ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި މޫދަށް އެރި‬

‫އިތުރުން މީހަކު މަރުވެ ދިއުމުގެ އިހުމާލުގެ އަމަލެއް‬

‫‪ -‬ހުޅުމާލެ‬

‫އުޅޭއިރު ސަލާމަތީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓާތޯ ވެސް މި‬

‫ކަމަށް ނިންމައި‪ ،‬ދެ މީހަކު ޖަލަށްލުމަށާއި ދެން‬

‫ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި‪،‬‬

‫‪ -‬ވިލިމާލެ‬

‫ސްކައުޓުން ބަލާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ތިބި ތިން މީހުން ޖޫރިމަނާކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން‬

‫ސުޕަވައިޒަރުގެ ‪115،200‬ރ‪ .‬އިން ޖޫރިމަނާ ކުރަން‬

‫‪ -‬ބ‪ .‬ދަރަވަންދޫ‪.‬‬

‫އކްޓޫބަރު މަހު ވަނީ ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫މިދިޔަ ޮ‬

‫ވެސް ހުކުމްކުރި އެވެ‪.‬‬

‫އޭގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކަށް ކުށް ސާބިތުވާ‬

‫މިމަހު ‪ 15‬ގެ ކުރިން ރަށްވެހިކަން‬ ‫ބަދަލުކުރަން އެދެފި‬ ‫ލކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން‬ ‫އަންނަ ޯ‬

‫ބޭނުންވާ މީހުން މި މަހުގެ ‪ 15‬ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން‬

‫ރަށްވެހިކަން ނުވަތަ އެޑްރެސް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ‬

‫އެ ބަދަލެއް ގެނެސް‪ ،‬އައިޑީކާޑު ހަދައި ނިންމުމަށް‬

‫މީހުން މި މަހުގެ ‪ 15‬ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން‬

‫ވަނީ އެދިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް‪ ،‬އައިޑީކާޑު ހަދައި ނިންމުމަށް‬ ‫ރަށްވެހިކަން ބަދަލު ޮ‬ ‫ކމިޝަނުން އެދިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫ކމިޝަނުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫އެ އިއުލާނުގައިވާ ގޮތުން‪ ،‬ވޯޓުލާ މީހުންގެ‬ ‫ރަޖިސްޓްރީ އަށް މިމަހުގެ ‪ 15‬ގެ ފަހުން އެއްވެސް‬ ‫ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ކައުންސިލްތަކުގެ‬

‫ބުނީ ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ‬ ‫ކމެޓީގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު‬ ‫އަށް މަސައްކަތްކުރާ ޮ‬

‫އިންތިޚާބުގައި ‪ 980‬ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބު‬

‫ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ‬

‫ކުރާއިރު‪ ،‬އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ‬

‫އެކުލަވާލައި‪ ،‬ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ‬

‫ކމެޓީތަކަށް ވެސް ‪ 929‬މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާނެ‬ ‫ޮ‬

‫ކޮމިޝަނުން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬ރަށްވެހިކަން ނުވަތަ އެޑްރެސް ބަދަލުކުރަން‬

‫‪ -‬އއ‪ .‬ރަސްދޫ‪.‬‬

‫ހާދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ފުރަތަމަ އެހީ‬

‫‪ -‬އއ ތޮއްޑޫ‪.‬‬

‫ކށްދިނުމާއި ލައިފް ސޭވިން އިކުއިޕްމެންޓާއި‬ ‫ފޯރު ޮ‬

‫‪ -‬އއ‪ .‬އުކުޅަސް‪.‬‬

‫އިމަޖެންސީގައި ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް ބޭނުން ކުރާނެ‬

‫‪ -‬އދ‪ .‬ދިގުރަށް‪.‬‬

‫ގތް އެނގެން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ އދ‪ .‬ހަންޏާމީދޫ‬‫ ކ‪ .‬ދިއްފުށި‬‫‪ -‬ކ‪ .‬ގުޅި‪.‬‬

‫މީހުން ވަޒީފާ އަށް ނުކުންނާނީ އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި‬

‫‪ -‬ކ‪ .‬ގުރައިދޫ‪.‬‬

‫ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫‪ -‬ކ‪ .‬ހިންމަފުށި‪.‬‬

‫ޕާކިސްތާން ސަ ީފރުގެ ދައުރުގެ ފަހު‬ ‫ސއެއްސީއަށް‬ ‫ހަދިޔާ ީ‬ ‫ޕާކިސްތާނުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ‬ ‫ސަފީރު ވަސީމް އަކްރަމްގެ ދައުރު ނިމުމުގެ ކުރިން‪ ،‬އެ‬

‫ސީއެސްސީން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އެ‬

‫ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް ދޭ އެންމެ ފަހުގެ އެހީ ސިވިލް‬

‫ގައުމުން އެއްބާރުލުން ދޭ ކަމުގެ ނިޝާނެއް‪ "،‬އެލިޝް‬

‫ސާވިސް ޓްރެއިނިން އިންސްޓިޓިއުޓަށް (ސީއެސްޓީއައި)‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށްވާތީ ކަމަށެވެ‪ .‬ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ‬

‫ހަމަވާނީ މި މަހުގެ ‪ 21‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަން (ސީއެސްސީ) ގައި‬ ‫ސިވިލް ސާވިސް ޮ‬

‫އިމާރާތައް‪ ،‬ސިވިލް ސާވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް މިހާރު‬

‫ފަރާތުން ސީއެސްސީ އަށް ހަދިޔާ ކުރީ ‪10‬‬

‫އެ އިންސްޓިޓިއުޓަށް ބޭނުންވާ ގިނަ ވަސީލަތްތައް ނެތް‬

‫ޓޕާއި ތިން މަލްޓިމީޑިއާ‬ ‫ކޮމްޕިއުޓަރާއި ފަސް ލެޕް ޮ‬

‫ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ވެސް އެލިޝް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރޖެކްޓަރު އަދި ހަ އޭސީ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕް ޮ‬ ‫މި ތަކެތި‪ ،‬ސީއެސްސީއާ ހަވާލު ކޮށްދެއްވީ‬

‫ޕާކިސްތާން އެމްބަސީގެ ދައުވަތަކަށް މިދިޔަ އަހަރު‬ ‫ވެސް ސީއެސްސީގެ ފަސް މެމްބަރުގެ ޓީމެއް އެ‬

‫ސަފީރު ވަސީމެވެ‪ .‬އެ ތަކެއްޗާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ‬

‫ގައުމަށް ދިޔަ އެވެ‪ .‬އެ ދަތުރުގައި އެ ގައުމުގެ ހަތް‬

‫ސީއެއްސީގެ ރައީސް ޑރ‪ .‬އަލީ ޝަމީމް (އެލިޝް)‬

‫ކށް‪ ،‬ދެ ގައުމު ގުޅިގެން‬ ‫އިންސްޓިޓިއުޝަނަކަށް ޒިޔާރަތް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ވާހަކަ ދެއްކި‬ ‫ކުރިއެރުވޭނެ އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭ ޮ‬ ‫އިއްޔެގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަފީރު ވިދާޅުވީ‪ ،‬ކައިރި‬

‫ގތެއް ނިންމާނީ އެ ކޯޓުގެ‬ ‫ބަލައިގަތުމާ މެދު ޮ‬ ‫ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ކަމުގައި އޮތް އޮތުން އެ‬

‫ކޓުތަކުގެ ގާނޫނުގައި‬ ‫އެ ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާ ކަމަށް ޯ‬

‫ކޯޓުން އިއްޔެ އިން ފެށިގެން އުވާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުގެ ގަވާއިދުގެ އެ މާއްދާ އަކީ‬ ‫އޮތުމުން ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ވެސް ސީއެސްސީ އަށް ހަދިޔާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެ ގާނޫނާ ޚިލާފް މާއްދާއެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬

‫ރާއްޖެ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު ޑިޕްލޮމެޓިކް‬

‫މަޖިލީހުންނެވެ‪.‬‬

‫ސީއެސްއައިޓީ އަށް އޭގެ ބޭނުން ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫ބޭނުންވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ‪ .‬ސީއެސްސީ ހިންގާ‬

‫ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި‪ ،‬ޕާކިސްތާން އެމްބަސީގެ‬

‫ގތެއް ނިންމަން ޖެހޭނީ‬ ‫މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމާ މެދު ޮ‬

‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ‬ ‫ބަލައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ދެނީ އެ ޯ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬މި އެހީތައް ލިބުނީ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ބަދަލުކޮށްފައި ވާއިރު‪ ،‬ޕާކިސްތާނުގެ ހަދިޔާތައް ލިބުނީ‬

‫މުސްތަގްބަލެއްގައި ޕާކިސްތާން އެމްބަސީން ކާޕެޓެއް‬

‫ކންމެ މައްސަލައެއް ވެސް‬ ‫އެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ޮ‬

‫އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި‬

‫އިއްޔެ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ފަނޑި ާޔރުން މައްސަލަ‬ ‫ބަލައިގަތުމުގެ އުސޫލު ނިމުމަކަށް‬ ‫ކޓުގެ ގަވާއިދު ކުރިން އޮންނަ ގޮތުން‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫މި ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހޮވޭ‬ ‫މީހުންނަށް އެމްއެންޑީއެފުން ތަމްރީނު ދޭނެ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ޕާކިސްތާން ސަފީރު އަކްރަމްގެ މަގާމުގެ ދައުރު‬

‫ކޓަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫މީގެ އިތުރުން‪ ،‬މޫދަށް އެރި އުޅޭއިރު އެއްވެސް‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޕާކިސްތާން އެމްބަސީން ސީއެސްއައިޓީ އަށް‬ ‫ބޑު ހަދިޔާ ކޮށްފައި ވެ‬ ‫‪ 2017‬ގައި ދެ ސްމާޓް ޯ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި މި އަހަރުގެ ނިމުމުގެ ކުރިން އެ‬

‫ގުޅުން ގާއިމް ކުރީ މީގެ ‪ 53‬އަހަރު ކުރިން ކަން‬

‫އިންސްޓިޓިއުޝަންގެ ފަސް މީހުންގެ ވަފުދެއް‬

‫ފާހަގަކުރައްވައި‪ ،‬ސީއެސްސީގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ‪ ،‬ދެ‬

‫ޕާކިސްތާނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށްޓަކައި ސްޕޮންސަރު‬

‫ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ‬

‫ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް‬

‫ކުރާނެ ކަމަށް ސަފީރު ވަސީމް ވައުދުވި އެވެ‪ .‬ސަފީރު‬

‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ‬ ‫ގަވާއިދުގައި އޮތް މާއްދާ އާއި އެ ޯ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންވެ‪ ،‬މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ދޭނީ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‪ ،‬ޕާކިސްތާން‬ ‫މިހާތަނަށް ޮ‬

‫ވަސީމް ވިދާޅުވީ‪ ،‬އޭނާ އެނބުރި ޕާކިސްތާނަށް‬

‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ‬ ‫މާއްދާ އާއި ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އތް މާއްދާ ބާތިލްކުރަން‬ ‫މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި ޮ‬

‫އެމްބަސީން ސީއެސްޓީއައި އަށް ވެދޭ އެހީތަކަށް އޭނާ‬

‫ވަޑައިގަންނަވަނީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ހަނދާންތަކާ އެކު‬

‫އތް މާއްދާ ބާތިލްކުރީ‬ ‫ގަވާއިދުގައި އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ޮ‬

‫ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމީ ކަމަށް ސުޕްރީމް‬

‫ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އތް މާއްދާތަކެއް‬ ‫އެއީ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ޮ‬

‫ކޯޓުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން ބުނީ އެ ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ އެ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫"ޕާކިސްތާނުން ހަދިޔާކުރި ތަކެއްޗަކީ ރާއްޖޭގެ‬


‫‪ 8‬ޖެނުއަރީ ‪( 2020‬ބުދަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އަގުހެޔޮ ކޮށް ބޭސް އެތެރެކުރަން‬ ‫އިންޑިއާއާ މަޝްވަރާ ކޮށްފި‬ ‫ޔ އަގެއްގައި ރާއްޖެ‬ ‫ބައެއް ބާވަތުގެ ބޭސްތައް ހެ ޮ‬ ‫ގތުން އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ‬ ‫ފރުކޮށް ދިނުމާ ބެހޭ ޮ‬ ‫އަށް ޯ‬ ‫އިން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ނިޒާމު އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް އެހީތެރިވުމާ ބެހޭގޮތުން‬ ‫ވެސް މަޝްވަރާކުރި ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މނީޓާ ކުރުމާއި‬ ‫އަދި ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތައް ޮ‬

‫ބޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިދިޔަ‬ ‫އިންޑިއާގެ ޮ‬

‫އިންޑިއާގެ އެހީގައި ގާއިމް ކުރަން ނިންމާފައިވާ‬

‫އަހަރު ރާއްޖެ ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން‬

‫ހސްޕިޓަލާ އެކު ކެންސަރުގެ ފަރުވާ‬ ‫ކެންސަރު ޮ‬

‫ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި އިންޑިއާ‬

‫ގތުން ވެސްމަޝްވަރާކުރި‬ ‫އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ސއިކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫ޮ‬ ‫އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ވަނީ‬

‫ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ތެރޭގައި ސިއްހީ ދާއިރާ ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ އެމްބަސީން ނެރުނު‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬

‫ޖަލުގައި ހިނގި ކަންކަ ްނ‬ ‫ހަމައަކަށް އެޅިއްޖެ‪ :‬މުނާޒް‬

‫ގތުން ނަފްސާނީ ބަލިތައް‬ ‫އެ ބަޔާނުގައިވާ ޮ‬ ‫ރާއްޖޭގައި ހުރި މިންވަރާ ބެހޭ ދިރާސާއެއް ހެދުމުގައި‬

‫ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ސިއްހީ ދާއިރާއިން އެއްބާރުލުން‬

‫ރާއްޖެ އަށް އެހީވުމާއި އެ ދާއިރާ އިން އިތުރަށް މީހުން‬

‫ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި‬

‫ގތުންނާއި ރާއްޖޭގައި‬ ‫ތަމްރީނު ކުރަން އެހީވުމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ރާއްޖެއާ ދެމެދު އިއްޔެ ބޭއްވި މަޝްވަރާތަކުގައި‬

‫ލޖީ ކުރިއެރުވުމުގައި‬ ‫ޓެލެމެޑިސިން އާއި ޓެލެ ރޯޑިއޮ ޮ‬

‫އިންޑިއާ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން ރާއްޖެ އަށް‬

‫ވެސް އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް މަޝްވަރާކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ބަޔާނުގައިވަނީ ސިއްހީ ދާއިރާއިން އިންޑިއާ‬

‫ޔ އަގުގައި ފޯރުކޮށް ދިނުމާ‬ ‫ބައެއް ބާވަތުގެ ބޭސް ހެ ޮ‬ ‫ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރި ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ ދާއިރާ‬

‫އތީ ވަރުގަދަ ގުޅުމެއް ކަމަށާއި‬ ‫އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ޮ‬

‫އިން ބައެއް ފަންނީ އެހީތެރިކަން ވެސް އިންޑިއާ އިން‬

‫އެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެ އަށް އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް އެ‬

‫ދޭނެ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގައުމުން ޮ‬ ‫ކުރިގެ ސަރުކާރުގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ‬

‫ޑކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނާއި‬ ‫މީގެ އިތުރުން ދިވެހި ޮ‬ ‫ސިއްހީ ދާއިރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޑިއާގެ‬

‫ގސްވެ އެހީތައް މަޑުޖެހިފައި އޮތުމަށް ފަހު‬ ‫ގުޅުން ޯ‬

‫އިން ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމާއި ސިއްހީ ޚިދުމަތް‬

‫އިންޑިއާ އިން މިހާރު އަންނަނީ އެކި ދާއިރާތަކުން‬

‫ދޭ ތަންތަނާއި ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސްގެ އައިޓީ‬

‫ރާއްޖެ އަށް އެހީވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އާ މިސްކިތް ހެދީ ޔާމީން ެގ‬ ‫ތަސައްވުރުގެ މައްޗަށް‪ :‬ޝަހީމް‬ ‫ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން‬ ‫އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި‬

‫ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންނަށް ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން‬ ‫ރަސްގެފާނު ދެއްވި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެ ދަތުރުފުޅުގައި އެދެވަޑައިގެންނެވި އެހެން‬

‫މިސްކިތް ހެދީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ‬ ‫އަމިއްލަފުޅު ވިސްނުންތެރި ތަސައްވުރެއްގެ މައްޗަށް‬

‫ކށްދެއްވި ކަމަށް‬ ‫ކަންކަން ވެސް ރަސްގެފާނު ޮ‬

‫އތީ އެ މަނިކުފާނުގެ‬ ‫ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތްތަކުގައި ޮ‬

‫ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ‬

‫ހިއްސާ ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ‪.‬‬

‫ރާއްޖޭގައި ސައުދީގެ އެމްބަސީއެއް ހުޅުވުމަށާއި ސައުދީ‬

‫މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ‬

‫އެއާލައިނުން ރާއްޖެ އަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ތަރައްގީ‬ ‫ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި‪ ،‬އިސްކަން ދެއްވި‬

‫އަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ‪.‬‬ ‫ފުރަތަމަ ޕްލޭން ކުރީ ގުއްބުތަކާއެކު ހުޅުމާލޭގައި‬

‫މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި މިސްކިތް‬ ‫ކށްފައިވަނީ ފަސް ބުރިއަށެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ބުރި‬ ‫ބިނާ ޮ‬

‫އެ މިސްކިތް އެޅުމަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރީތި‬

‫އާއި ދެވަނަ ބުރި ނަމާދުކުރަން ހާއްސަކޮށްފައިވާއިރު‬

‫ޑިޒައިނަކާއެކު މާލޭގައި މިސްކިތް އަޅަން ނިންމެވީ‬

‫ތިން ވަނަ ބުރި އާއި ހަތަރު ވަނަ ބުރީގައި ހުރީ‬

‫ޔާމީން ކަމަށް ވެސް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެމަނިކުފާން ބޭނުންފުޅުވީ ބުރިޖުން އަންނައިރު‬

‫ޓރިއަމްއަކާއި ލައިބްރަރީ‬ ‫ޖާގަ ތަނަވަސް‪ ،‬ފުރިހަމަ އޮޑި ޯ‬ ‫ކށްފައި ވަނީ އެކި‬ ‫އެކެވެ‪ .‬ފަސް ވަނަ ބުރި ހާއްސަ ޮ‬

‫މާލޭގެ މަލަމަތިން އިސްލާމީ ވަންތަކަން ފެންނާނެ‬

‫އިވެންޓްތައް ބޭއްވޭ ހޯލަކަށެވެ‪.‬‬

‫ބިނާއެއް ހަދަން‪ .‬ރާއްޖޭގެ އުމްރާނީ ތަރައްގީ އާއި‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 24‬މިލިއަން ޑޮލަރު (‪370‬‬ ‫ކށްގެން ތުރުކީގެ ޓާމެކްސް‬ ‫މިލިއަން ރުފިޔާ) ހޭދަ ޮ‬

‫އިސްލާމީ ހަޟާރަތު ދައްކައިދޭ ގޮތަށް‪ "،‬ޝަހީމް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މިސްކިތް ކުރަހާފައިވަނީ މެލޭޝިއާ މީހަކާ‬

‫ކުންފުނިން ހަދާފައިވާ މިސްކިތާ ގުޅޭގޮތުން އޭރުގެ‬ ‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޝަހީމް‪" ،‬މިހާރު" އަށް‬

‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬އެކަން ކުރި އަށް ދާގޮތް‬ ‫ހަވާލު ޮ‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ކޮށްގެންނެވެ‪ .‬އެ ކަންތައްގަނޑުގައި ގައިދީއެއްގެ ބޮލަށް‬ ‫އަނިޔާވެ ފަރުވާދީފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު މުނާޒް މިއަދު ވިދާޅުވީ އިންސްޕެކްޓާ‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ޖަލުގައި މިދިޔަ ހަފުތާ އިން ފެށިގެން ހަމަނުޖެހުން‬

‫އފް ކަރެކްޝަންސް އަހްމަދު މުހައްމަދާއި‬ ‫ޮ‬

‫ހިނގި ނަމަވެސް މިހާރު އެކަން ހަމައަކަށް އެޅިފައިވާ‬

‫ކަރެކްޝަންސަށް ބައްދަލުވުމަށް ދިޔަ ދެ ފުލުހުންގެ‬

‫އފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒް‬ ‫ކމިޝަނާ ޮ‬ ‫ކަމަށް ޮ‬

‫ގޅިއެއް ފާސްކުރަން އުޅުނީ ގައިދީންތަކެއް‬ ‫ހާޒިރުގައި ޮ‬

‫މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އެކަކު އަނެކަކަށް ހަމަލާދީގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މާފުށީ ޖަލުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ‬

‫ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު މިހާރު ރަނގަޅުކަން‬

‫ކންފަރެންސްގައި‬ ‫ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވި ޕްރެސް ޮ‬

‫ކށްދެއްވަން މުނާޒް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު‬ ‫ސާބިތު ޮ‬

‫މުނާޒް ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދިޔަ ‪ 12‬ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި‬

‫ހަވާލުވި އިރު ޖަލުގެ އާބާދީ އަށް ވުރެ ‪ 40‬ޕަސެންޓު‬

‫ގައިދީން އެއްވެސް ކަމެއް ހިންގާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި ތިބި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އިތުރަށް މީހުން ބަންދު ޮ‬

‫ބޑުވީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން "ވާނުވާ"‬ ‫ހަމަނުޖެހުން ޮ‬

‫ތއްޖެހުން އިތުރުވެފައިވާ އިރު‬ ‫އެއާއެކު ޖަލުގެ ޮ‬

‫ގޅިއެއްގައި ކަމަށާއި‬ ‫ޖަހާފައި ބައިތިއްބާ ރިމާންޑް ޮ‬

‫ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރު ވެސް ޖަލުގެ ޖާގަ‬

‫ގޅިއަކުން އެ މީހުންނާ ބައިވެރިވި ކަމަށް‬ ‫އިތުރު ހަ ޮ‬

‫ކށްފައި ނުވާ ކަމަށް‬ ‫އިތުރުކުރަން އެއްވެސް ކަމެއް ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި މާފުށީ ޖަލުގައި ތިބި‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ގޅިއެއް ވެސް އިތުރުކޮށްފައެއް‬ ‫"ހަމަ އެންމެ ޮ‬

‫ގައިދީންނާ ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން މާލޭ ޖަލުގައި‬

‫ނުވޭ‪ .‬ނަމަވެސް މީހުންގެ އާބާދީ އޮތީ ގިނަވެފައި‪.‬‬

‫ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހަމަނުޖެހުންތަކެއް އުފައްދައި‬

‫އަޅުގަނޑުމެން އައިސް ކުރި މަސައްކަތުން ‪ 140‬އަށް‬

‫ރކޮށްލައި ބޭރަށް‬ ‫ގޮޅިތެރޭގައި ބެޑްޝީޓެއްގައި ޯ‬

‫ވުރެން ގިނަ ޖާގަ ޖަލުތަކަށް ވާނީ އިތުރުކޮށްފައި‪"،‬‬

‫އެއްލައިލި އެވެ‪.‬‬

‫މުނާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫"އެ މީހުންނަކަށް [މާލޭ ޖަލުގެ ގައިދީންނަށް]‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޖަލުގެ ހާލަތު‬

‫ވިދާޅުވީ ޔާމީން އެ މިސްކިތް ބިނާކުރެއްވުމަކީ‬

‫ބެއްލެވުމަށް ހަވާލުކުރެއްވީ ޝަހީމްގެ އިތުރުން އޭރުގެ‬

‫ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ‬

‫ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު މުއިއްޒާއި‬

‫ގތެއް‪ .‬މާފުށީގައި ހިނގި‬ ‫ނޭނގެ ވެގެން އުޅޭ ޮ‬

‫ކށް ދުވާލު އެތަނުގައި‬ ‫ރަނގަޅުކުރަން ޔާޑުތައް ތަރައްގީ ޮ‬

‫ހއްދެވުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ތރިގް އިބްރާހިމް‬ ‫އޭރުގެ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ޯ‬

‫ކަންކަމުގައި އެ މީހުން ބައިވެރިވެލީ‪ "،‬މުނާޒް ވިދާޅުވި‬

‫ގތަށް ހަދާނެ އެވެ‪ .‬ގޮޅިތަކަށް‬ ‫ގައިދީން ހޭދަކުރާ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވަންނާނީ ރޭގަނޑު ނިދަން އެކަނި ކަމަށް ވެސް‬

‫ކންފަރެންސް ހޯލްތައް‬ ‫ޒަމާނީ އޮޑިޓޯރިއަމަކާއި ޮ‬

‫ކމެޓީއަށެވެ‪ .‬ޝަހީމް ވިދާޅުވި‬ ‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޮ‬

‫ހަދާފައި ވަނީ ސައިންޓިފިކް ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް‬

‫ގޮތުގައި އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދިޔައިރު ވެސް‬

‫ކށް އިސްލާމް ދީން އުނގަންނައިދިނުމުގެ‬ ‫ބިނާ ޮ‬

‫ޔާމީން އެކަންކަން ބައްލަވައި ހިޔާލު ހުށަހެޅުއްވި އެވެ‪.‬‬

‫"އެކަމަކު ވިސްނައިދީގެން‪ ،‬ނަސޭހަތްދީގެން އެ‬ ‫މީހުން ވެސް މިހާރު ބަސް އަހައިގެން އެ ތިބީ‪".‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަމާއި ގައިދީންގެ އެހެން‬

‫ރިމާންޑް ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންގެ ރުޅިގަދަވީ‪،‬‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށާއި‬ ‫ޚިދުމަތްތަކަށް ވެސް ބަދަލު ޮ‬

‫ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް‪ .‬އެ މަނިކުފާންގެ އަމިއްލަ‬

‫އެތަނުގައި "ވާނުވާ ނޭނގި" އެތަނުގައި ތިބެން ޖެހުމާއި‬

‫ބޭސްފަރުވާގައި ބައެއް ފަހަރަށް ދިގުލައިގެންދާ‬

‫މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ޖެހޭކަން ގަބޫލު ކުރައްވައި‬

‫ތަސައްވަރާއި ވިސްނުންފުޅު‪ ،‬ކުރެހި މީހާ އަށް ވެސް‬

‫ބޭސްފަރުވާ އާއި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބުމުގައި‬

‫މައްސަލައަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ‬

‫ފެއްޓެވި މަސައްކަތެއް މިއީ‪ .‬އެހެންވެ ޒުވާނުންނަށް‬

‫ހުށަހެޅުއްވި‪ "،‬މިވަގުތު މައްކާގައި ހުންނެވި ޝަހީމް‬

‫ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވުމެވެ‪.‬‬

‫ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬ޚާއްސަ ބަލިތަކުގެ‬

‫ރގްރާމްތަކެއް ސައިންޓިފިކް‬ ‫ޖެހޭ ގިނަ ގުނަ ޕް ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުމުގައި ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ސެކިއުލާ ވިސްނުމާއި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ‬

‫"ރައީސް ޔާމީނަކީ ކަންކަން ވަރަށް ސްޓަޑީ‬

‫ކށް ކުރިއަށް ގެންދަން‪ .‬ބޭރުގެ‬ ‫ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާ ޮ‬ ‫ޕްރޮފެސަރުން ގެނެސް‪ "،‬ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމަވައި‬

‫ގތުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް‬ ‫ޝަހީމް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ޖަލުގައި ގައިދީންނަށް މިދިޔަ ހުކުރުދުވަހު އަނިޔާވީ‪،‬‬ ‫މުނާޒް އިސްވެ ހުންނަވައި ވަކި ސަބަބެއް ނެތި‬

‫ޑކްޓަރުންނަށް ދެއްކުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ކަމަށް‬ ‫ޮ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ގައިދީންނަށް ނޭނގުނަސް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫މުޅި މިސްކިތް ހަދާފައި އެވަނީ ނަފްސަށް ހިތްހަމަ‬

‫އފިސަރުން ވެއްދުމުން‬ ‫ގޅިއެއް ބަލައި ފާސްކުރަން ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ޖެހޭ ގޮތަކަށް ނަމާދު ކުރެވޭނެ ފުރުސަތު ދިނުމަށެވެ‪.‬‬

‫ހިންގި ހަމަނުޖެހުމަގަ އެވެ‪ .‬އެގޮތަށް ގޮޅި ބަލައި‬

‫އެކަން ހައްލުކުރަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކޮށްފަ‬

‫އފިސަރުން މުނާޒްގެ އަރިހުން‬ ‫ފާސްނުކުރަން ބައެއް ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ޖަލު ހުކުމަށް ގެންދާ މީހުންގެ މެޑިކަލް އަދި‬

‫ގައި ސައުދީއަށް ވަޑައިގަތެވެ‪ .‬އެ ދަތުރުފުޅުގައި‬

‫ނިޔަލަށް ފުރިހަމަކުރަން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫އެދުނު ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިަފއިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ސައިކޭޓްރިކް އެސެސްމެންޓް ހެދުމަކީ ވެސް‪ ،‬މުނާޒް‬

‫ޔާމީން އަރިހުގައި ވަޑައިގެންނެވި ޝަހީމް ވިދާޅުވީ‬

‫މިސްކިތް ހުޅުވާނެ ދުވަހެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެ‬

‫އފިސަރުންނާ ކުރިމަތިލުމުން‪ ،‬ގޮޅިން‬ ‫ގައިދީން‪ ،‬އެ ޮ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬މި ސަރުކާރުގައި އަލަށް ފެށި ކަމެއް‬ ‫ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ސައުދީ ރަސްގެފާނަށް އެކަން ހުށަހެޅުއްވުމާއެކު އެކަން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނެރެން ޖެހުނީ ޕެޕަ ސްޕްރޭ ޖަހައި ބާރުގެ ބޭނުން‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެ މިސްކިތުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މި މަހުގެ‬

‫ހއްދެވުމަށް ޔާމީން ‪2015‬‬ ‫އެކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޯ‬


2020 ީ‫ރ‬8ަ‫އ‬January ު ެ‫ ޖ‬8 2020 ‫ނ‬

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2020 ީ‫ ޖެނުއަރ‬8 AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

24 April 2019

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

Counselor

‫ކައުންސިލަރ‬

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

Abdulla Musthaq Shariuvarudhee, ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ު‫ންޓާއިއެކ‬20253, ަ‫އިންޓްމ‬Male’, ޮ‫ އެޕ‬Republic of Maldives M. Misururuvaage, T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Iyasha Leena

09 January 2020

Physiotherapy Shwetha

Santha Sheela

Iyasha Leena

Jasin

09:00 - 17:00

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 08:30 - 15:30 ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 15:30 - 22:30

Physiotherapy Shwetha

3325979 ީ‫ނ‬14:00 ާ‫ގުޅުއްވ‬- 22:00 ް‫ޝްވީތާ އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށ‬ ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

15:30 - 22:30

Santha Sheela

Jasin ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ާ‫އޖ‬ ަ ‫ތ‬ ‫ރ‬ ީ ި‫ސ‬ ަ ް‫ޕނ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ެ‫ތގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ‫ނ‬ ް 15:30 ެ -‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ‫ދ‬ ު 08:30 ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ ‫ނ‬ 3025939

ަ‫ނާރުގެ ޚާއްސ‬

Neurologist

ް‫ނ‬10:00 ު‫ޑޮކްޓަރ‬- 20:00 ާ‫ މާރކް ޒިޔާރަތް ކުރައްވ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mark

Dietician

Asiya A. Raheem

ި‫ މޭއ‬4 - 5 -

-

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬ ާ‫ އާސިޔ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Spirometry Therapist Fathuhullah Anees

ް‫ޑައެޓީޝަނ‬

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ޖޫނ‬9 - 10

ު‫ އަރްވިންދ‬.‫ޑރ‬

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ު‫ އަރްވިންދ‬.‫ޑރ‬

-

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

-

-

-

-

-

-

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬ ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Seshadri Das

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Vijaya Rani

09:00 - 10:30

Physician

Dr. Kalimuthu

ް‫ ދާސ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬ ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ަ‫ޔޫސުޚާފްއްސ‬ ެ‫ އަބްދުލްއެތެއަރެޒީހަޒްށީގ‬.‫ޑރ‬ 09:00 - 14:00 ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Abdul Azeez Yoosuf Physician Dr. Abdul Azeez Yoosuf

20:00 - 22:00 ް‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފ‬.‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

09:30 - 14:.00

17:00 - 22:00

Dr. Kalimuthu

Dr. Kalimuthu

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬

ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates!

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

www.facebook.com/AMDCpvtltd

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates!

18:00 - 22:00

Dr. Raghavendra

18:00 - 22:00

Dr. Raghavendra

Dr. Deepthi

15:30 - 22:30

Dr. Prathibha

08:30 - 15:30

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

15:30 - 22:30

Dr. Prathibha

.‫ޑރ‬

ި ް‫ ޑީޕ‬.‫ޑރ‬ ‫ތ‬ ާ‫ތބ‬ ި ަ‫ ޕްރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬ Dental Surgeon & Pedodontist ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬

Dental Surgeon & Pedodontist

18:00 - 22:00 ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬ ް‫ދާސ‬ 18:00 - 22:00

Dr. Neeha Dr. Neeha Das Das

ާ‫ ނީހ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ސަށީގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ކަށީގެ ޚާއް ކ‬ 09:30 - 10:30 10:00 - 11:00 ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬ ު‫ބަކުރ‬

ޫ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

.‫ ޔޫސުފް ޑރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ނުކުބައްލަވ‬ ެ‫ޝާންޔޫސުފް ޝާންއެޕޮއިންޓްމަމިންއަޓާދުއިއ‬ Dr. Hussain Faisal 20:00 21:30 ‫ލ‬ ް ‫ސ‬ ަ ‫އ‬ ި ‫ފ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ސ‬ ެ ‫ހ‬ ު .‫ޑރ‬ Dr. Hussain Faisal 20:00 - 21:30 ް‫ ހުސެން ފައިސަލ‬.‫ޑރ‬ Dr. Ismail Zahir ‫ކ‬ ު ‫އ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫ޕ‬ ޮ ‫އ‬ ެ ‫ރ‬ ު ‫ހ‬ ި ‫ޒ‬ ާ ‫ލ‬ ް ‫އ‬ ި ‫މ‬ ާ ‫ސ‬ ް Dr. Ismail Zahir ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫ ޒާއިހިރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ އިސްމާއިލ‬.‫ޑރ‬ Dr. Yoosuf Shan Shan Dr. Yoosuf

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Dr. Naina Bhatti

ި‫ނ ބައްޓ‬ ާ ި‫ ނައ‬.‫ޑރ‬ 12:00 - 13:00 ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ 18:15 - 19:15 ި‫ނ ބައްޓ‬ ާ ި‫ ނައ‬.‫ޑރ‬

Dr. Shaheedha

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

12:00 - 13:00

Dr. Naina Bhatti

ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬

18:15 - 19:15

Dr. Naina Bhatti

Dr. Shaheedha ު‫އެކ‬- ި‫އ‬14:00 ާ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓ‬ 13:00 Dr. Meetha Jolly 12:30 Dr. Thasneem ު‫ އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬- 13:30 Dr. Meetha Jolly

ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ ޝަހީދާޑރ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ޑރ‬ ް ީ‫ ތަސްނ‬.‫ޑރ‬ ‫މ‬ ް‫ސނީމ‬ ް ަ‫ ތ‬.‫ޑރ‬ ި‫ ޝިރްމީން އެޕޮއިންޓްމައެންޕޮޓާއިއ‬.‫ޑރ‬ ު‫ންއެޓްކުމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Thasneem Dr. Shirmeen

ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޝިރްމީނ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބަމިއްއަލަދުވާ ނުބައްލަވ‬

Dr. Zahidha Dr. Shirmeen

10:30 - 11:30 ަ‫ޚާއްސ‬

Dr. Zahidha Pediatrician

Pediatrician Dr. Ismail Shafeeu

ެ‫ ޒާހިދާ ކުޑަކުދިންގ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚ‬ ު‫ސަސްމާއިލް ޝަފީޢ‬ ި‫އް އ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

www.facebook.com/AMDCpvtltd

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:00

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Dr. Rukhsana

19:30 - 20:30

ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬

Visit our website for all the latest information: www.twitter.com/amdcclinic www.amdc.com.mv

.‫ޑރ‬

ަ‫ދަތުގެ ޚާއްސ‬

ެ ‫ދަތުތީ ެގ‬ ަ‫ ކަރުންމ‬Gyneacologist ު‫އްގސަަނޑ‬ ު‫ޚާރ‬ ަ‫ގ ނ‬ Gyneacologist ަ‫ސަސ‬ ް‫ގެމުގެޚާއްޚާއ‬ ު‫ތީވ‬ ު‫އެޅ‬ ަ‫ ކަރުންމ‬Dr. Naina Bhatti

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

15:00 - 17:00 ާ‫ރުގޯމާވާރިއާ ކުރުގޯވ‬ .‫ޑރ‬ 15:00 - 18:00 ު‫މާރިއާ ކ‬

11:00 - 15:00 .‫ޑރ‬ 11:00 - 15:00 ާ‫ރާ ރާގަވެންދުރ‬ ު‫ރާގަވެންދ‬

Dr. Abu Dr.Bucker Abu Bucker

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

.‫ޑރ‬

ަ‫ސަތީގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ކަރުންމަތީގެ ކަޚާރުއްންމ‬

Dr. Raghavendra Dr. Raghavendra

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬ ު‫ މުހައްމަދ‬.‫ޑރ‬ ު‫އަކަލީލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެކ‬- ި‫އ‬22:00 ާ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓ‬ 17:00 Dr. Mariyam Niyaz ‫ވ‬ ާ Dr. Mohamed Ali ު‫މިއަދު ނުބައެއްޕޮލައިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ީ‫ނިޔާމުޒްހައްމަދު އަލ‬ .‫މަރިޔަމްޑރ‬ Dr. Mohamed Ali

Orthopaedician Orthopaedician

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

.‫ޑރ‬

15:30 - 22:30

Dr. Hemanth

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬ -

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, Male’, Republic Dr. Ibrahim Ahmed Razee 20253, 15:30 - 22:30 ީ‫ރާޒ‬of ު‫ދ‬Maldives ަ‫އިބްރާހިމް އަހުމ‬ T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

Surgeon ަ‫ އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬Dental Dental Surgeon

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬

-

-

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

ް‫ފަތުހުﷲ އަނީސ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬ ަ ް‫އަންހެނުންގެ ޚާއ‬ ‫ސ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ި ަ‫ޕ އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬ ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬ ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

-

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

24 April 2019

ަ‫ ކަށީގެ ޚާއްސ‬ENT ENT ަ‫ ލޮލުގެ ޚާއްސ‬Dr. Mariia Krugova Dr. Mariia Krugova

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ ޖެނުއަރ‬12 - 11

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

ް‫ސްޕައިރޯމެޓްރީ ތެރަޕިސްޓ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

-

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

ް‫ ހެމަންތ‬.‫ޑރ‬ 2020 ީ‫ ޖެނުއަރ‬09 2020 ީ‫ ޖެނުއަރ‬09 09 January 2020 08:30 - 15:30 Dr. Asoka Rao ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬ ‫ށ‬ ް ‫ކ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ‫ލ‬ ި ‫ބ‬ ަ ‫މ‬ ު ް‫ ޝަޒޫ އާއ‬.‫ޑރ‬ ‫ކައުންސިލަރ‬ General Practitioner Dr. Shazoo ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ާ‫ޝްވީތ‬ Dr. Abdul Azeez Hameed 20:00ީ‫ޒ‬-ާ‫ރ‬22:00 ަ‫ އަބްދުލް އ‬.‫ޑރ‬ ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ Dr. Ibrahim Ahmed Razee 15:30 - 22:30 ު‫ހަހިމީމްދު އަހުމަދ‬ ާ‫ޒްބްރ‬ ި‫ޒީއ‬.‫ޑރ‬ ާ ީ‫ސަންތަ ޝ‬ ‫ލ‬ ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬ Dr. Seshadri Das 09:30 - 12:00 Dr. Hemanth 08:30 - 15:30 ް‫ ހެމަންތ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ޖާސިނ‬ 15:30 - 22:30 Dr. Asoka Rao Dr. Seshadri Das 19:30 - 22:30 ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬ Dr. Abdul Azeez Hameed ީ‫ނީ އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމ‬ .‫ޑރ‬ ‫ކ‬ ު ‫އ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ި‫ އެޕޮއ‬-ު‫ދ‬10:30 09:00 Dr. Vijaya Rani ާ‫ ވިޖަޔަ ރ‬.‫ޑރ‬

Counselor

Abdulla Musthaq

mihaaru.com

mihaaru.com

Dr. Naina Vikas

ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Ismail Shafeeu

12:15 - 13:15

Dr. Naina Vikas Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:00

Ophthalmologist 19:30 - 21:30 Dr. Rukhsana / Optometrist ު‫ޓާއިއެކ‬/ ް‫ނ‬Optometrist ަ‫އެޕޮއިންޓްމ‬ Ophthalmologist

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬

ު ީ‫ މުތައްސިމް ސައ‬.‫ޑރ‬ ‫ދ‬ ަ‫ ރުކްޝާލޮނާލުގެ ޚާއްސ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ނިއުމ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ޚާއްސ‬

Dr. Niuma

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Junaid

ު‫އެކ‬- ި‫އ‬17:00 ާ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓ‬ 16:00

Dr. Niuma Fathimath Nestha

13:00 - 14:00

Dr. Junaid

Dermatologist

16:30 - 17:30

Fathimath Nestha

15:45 - 16:45

Dr. Shebi

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬

ެ‫ލޮލުގ‬

ާ‫ ނިއުމާ ފާތިމަތު ނެސްތ‬.‫ޑރ‬

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬ ާ‫ފާތިމަތު ނެސްތ‬ ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬ ާ ީ‫ ރ‬.‫ޑރ‬ ‫މ‬ ު‫ންޓްމަންޓާއިއެކ‬15:45 ި‫ އެޕޮއ‬- 16:45 ު‫ ހަނާ ސޯލިހ‬.‫ބ ޑރ‬ ީ ެ‫ ޝ‬.‫ޑރ‬

Dermatologistު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Reema Dr. Hana Salih

Dr. Shebi

ޮ‫ޝީލ‬ ޮ‫ އާދިލް ރޭރަޑިއ‬.‫ޑރ‬ ު‫ދްގިސްޓް އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 20:00 - 21:00 ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ފާތިމަތު މުފްލިހ‬.‫ޑރ‬

Dr. Adil Rasheed Radiologist Dr. Reema

Dr. Fathimath Mufliha

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Neeraj Radiologist

10:00 - 22:30

ް‫ ނީރާޖ‬.‫ޑރ‬ ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

ަ‫ ފާތިމަތުއާއްމުމުފްލިއޮހާޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ރަވީ ޝަންކަރ‬.‫ ނަޒާހަތުޑރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬11:00 ު‫ މިއަދ‬- 12:00

General Surgeon Dr. Fathimath Mufliha Dr.Shankar Nazahath Dr. Ravi

Urologist General Surgeon Dr. Bharat B. Jolly Dr. Ravi Shankar

16:15 - 17:30

ަ‫އްމްސަގެ ޚާއްސ‬ ާ‫ޚާޒ‬ ި‫ގެ ނ‬ ާ‫މުދ‬ ަ‫އާއްމު އޮޕަރޭކުޑ‬ ް‫ޝަކަނ‬

10:15 - 11:15 ީ‫ ޖޮލ‬.‫ކަބަރްރަތު ބ‬.‫ޑރ‬ 10:00 - 12:00 ް‫ޝަނ‬

Dr. Ravi Shankar

3325979 ީ‫ވުމަށްގުޅުއްވާނ‬20:00 ެ‫ ހެއްދ‬-ް‫ޓ‬22:00 ް‫އެޕޮއިޓްމަނ‬

ީ‫ ރަވ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ރަވީ ޝަންކަރ‬.‫ޑރ‬

ި ި‫ކުޑަކަމުދާ ނ‬ ި ާ‫ފޒ‬ ޮ ް‫ޒމ‬ ެ ެ‫އގ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ‫އ‬ ‫އ‬ ަ ި‫ސަދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ް‫ނޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ ‫ނ‬ 3025939 ް ‫ރޚާީޕ‬ Urologist Visit our latest -information: Dr. Bharat B. website Jolly for all the10:30 11:30 www.amdc.com.mv

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates!

3325979 ީ‫ށްގުޅުއްވާނ‬www.twitter.com/amdcclinic ަ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމ‬

www.facebook.com/AMDCpvtltd

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ީ‫ރޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬


8 January 2020

2020 ީ‫ ޖެނުއަރ‬8

mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

CONTACT:3001515

mihaaru.com

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

EMAIL: sales@mihaaru.com

ް‫އެހެނިހެނ‬

ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬

SUBSCRIBE

ް‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލެއިނ‬ 240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

MIHAARU PRINT EDITION

.ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬ TEL:7746841 20072

19845

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ް‫ ކަރަންޓ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬ ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬ ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬

Subscribe for 1 year and save 10%

Subscribe for 1 year and save 10%

20359

TEL:9990434 20433


23 April2020 2019 2019 8 January 2020ް‫ޖެނުއެއަޕްރީރީލ‬238

2019 2020ް‫ޖެނުއެއަޕްރީރީލ‬238

mihaaru.com mihaaru.com

mihaaru.com mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

mihaaru.com

DIRECT WEEKLY SAILING … DIRECT WEEKLY SAILING…

DIRECT WEEKLY SAILING…

CONTACT:3001515

EMAIL: sales@mihaaru.com

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

VESSEL NAME VOY ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang ETA Colombo ETA Male' VESSEL NAME VOY ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang ETA Colombo ETA Male' PACIFIC VOYAGER 04G57W1MA 2-Jan-20 5-Jan-20 6-Jan-20 11-Jan-20 Feeder - 15/01/2020 CALICANTO BRIDGE 04G35W1MA 14-Apr-19 16-Apr-19 17-Apr-19 22-Apr-19 24-Apr-19 ް‫އެހެނިހެނ‬ VESSEL NAME VOY ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang ETA 14-Jan-20 Colombo ETA Male' SEOUL TRADER 04G59W1MA 8-Jan-20 8-Jan-20 10-Jan-20 16-Jan-20 HEDDA SCHULTE 04G37W1MA 20-Apr-19 21-Apr-19 23-Apr-19 28-Apr-19 30-Apr-19 PACIFIC VOYAGER 04G57W1MA 2-Jan-20 5-Jan-20 6-Jan-20 11-Jan-20 Feeder 24-Jan-20 - 15/01/2020 MERATUS JAYAGIRI 04G5BW1MA 16-Jan-20 17-Jan-20 18-Jan-20 23-Jan-20 CITY OF BEIJING

SEOUL TRADER EM ASTORIA AS CHRISTIANA

MERATUS JAYAGIRI AS CHRISTIANA EM ASTORIA

04G39W1MA

DIRECT WEEKLY SAILING… 27-Apr-19

04G59W1MA 8-Jan-20 04G5DW1MA 4-May-19 21-Jan-20 04G3BW1MA

04G5BW1MA 16-Jan-20 04G5FW1MA 11-May-19 27-Jan-20 04G3DW1MA

28-Apr-19

30-Apr-19

17-Jan-20 28-Jan-20 13-May-19

18-Jan-20 30-Jan-20 15-May-19

8-Jan-20 22-Jan-20 6-May-19

10-Jan-20 24-Jan-20 7-May-19

5-May-19

14-Jan-20 28-Jan-20 12-May-19

23-Jan-20 4-Feb-20 20-May-19

Feeder - 09/05/2019

16-Jan-20 30-Jan-20 14-May-19

24-Jan-20 6-Feb-20 22-May-19 ް‫ތަށ‬Male' ޮ‫(ގ‬Customer ާ‫ރާތް ކުރ‬Service) ާ‫އިމ‬ VESSEL NAME VOYShireen LEE (CustomerCare ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang ETA ColomboMohd MuhajirETA Department) Ahmad (Customer Service) 04G5DW1MA 21-Jan-20 22-Jan-20 28-Jan-20 30-Jan-20 SEASPAN CALICANTO 04G5HW1MA 1-Feb-20 3-Feb-20 Suzzana SANI24-Jan-20 5-Feb-20 10-Feb-20 12-Feb-20 Tel: 662 PACIFIC - 3523282-6,VOYAGER Fax: 662-3438807 Fax: +603 2299 288611-Jan-20 D/L: 07-2913064 Hotline: +65-6499-1111 04G57W1MA 2-Jan-20 5-Jan-20 DID: +603 2299 2911, 6-Jan-20 Feeder - 15/01/2020 AS CHRISTIANA 04G5FW1MA 27-Jan-20 28-Jan-20 VoIP: 8601 30-Jan-20 4-Feb-20 VOIP:Mohd ް‫ނ‬6-Feb-20 ި‫ލިމާލެއ‬Ahmad ި‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވ‬ VOIP line: 8889 3282 VoIP : 8669-1112 2911 SANI 8670 3064 Hattaya LOHNUB Benedict GOH Suzzana Muhajir SEOUL 04G59W1MA 8-Jan-20 8-Jan-20 10-Jan-20 14-Jan-20 16-Jan-20 Tel: 662 -TRADER 3523282-6, Fax: 662-3438807 DID: 5-Feb-20 +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886 Email: D/L: 07-2913064 Hotline: +65-9438-0404 e-mail:SEASPAN thd.hlohnub@cma-cgm.com psg.mahmad@cma-cgm.com e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com CALICANTO 04G5HW1MA 1-Feb-20 3-Feb-20 e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com 10-Feb-20 12-Feb-20 VOIP line: 8889 3282 : 8669-1112 VoIP: 8601 2911 VOIP: 8670 3064 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬ 240 MERATUS JAYAGIRI 04G5BW1MA VoIP 16-Jan-20 17-Jan-20 18-Jan-20 23-Jan-20 24-Jan-20 Hattaya LOHNUB (Commercial Department) EM ASTORIA

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD EDITION 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD

CMA CGM MALAYSIA (Penang) Hattaya LOHNUB e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

Benedict GOH e-mail: sij.bgoh@cma-cgm.com

Suzzana e-mail:SANI kua.ssani@cma-cgm.com

Mohd Muhajir Ahmad Email: psg.mahmad@cma-cgm.com 30-Jan-20 D/L: 07-2913064 .ް ‫އ‬ ެ‫އަކަފޫޓުގެ ބިމ‬ VOIP line: 8889 3282 VoIP : 8669-1112 VoIP: 8601 2911 VOIP: 8670 3064 Hwa Keong * DATES AREtoSUBJECT TO the CHANGE * We are now pleased inform that new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo4-Feb-20 into Male'. Tel : 604Chua 291 CHRISTIANA 6876 Fax: 604 2276 770 AS 04G5FW1MA 27-Jan-20 28-Jan-20 30-Jan-20 6-Feb-20 e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com Email: psg.mahmad@cma-cgm.com e-mail: sij.bgoh@cma-cgm.com e-mail: Atif kua.ssani@cma-cgm.com Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770 * Further details please contact Sheyam +960 9100170, +960 9100175 or Shabeer +960 9100195 * Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Atif +960 9100175 VOIP : 8671 6876 SEASPAN CALICANTO 04G5HW1MA 1-Feb-20 3-Feb-20 5-Feb-20 10-Feb-20 12-Feb-20 VOIP : 8671 6876 Email: pen.hkchua@cma-cgm.com * DATE WILL SUBJECT TO CHANGE Chua Hwa Keong * DATES ARE SUBJECT TO CHANGE Email: pen.hkchua@cma-cgm.com Hattaya LOHNUB Benedict GOH Suzzana SANI Mohd Muhajir Ahmad TEL:7746841 Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770 * Further details please contact Sheyam +960 9100170, Atif +960 9100175 or Shabeer +960 9100195 TOTAL MALDIVES (PVT) LTD Tel:TRANSPORT 662 - 3523282-6,SOLUTIONS Fax: 662-3438807 DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886 D/L: 07-2913064 Hotline: +65-9438-0404 20072 19845 VOIP : 8671 6876 VOIP line: 8889 3282 VoIP: 8601 2911 VOIP: 8670 3064 5th Email: Floor, Ma. Bodudhaharaage, ChandhaneeVoIP Magu,: 8669-1112 Male', Maldives pen.hkchua@cma-cgm.com e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com Email: psg.mahmad@cma-cgm.com e-mail: sij.bgoh@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

EM ASTORIA 04G5DW1MA 21-Jan-20 22-Jan-20 24-Jan-20 * We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to2299 Male'2911, 12 days. Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807 DID: +603 Fax: +60328-Jan-20 2299 2886 Hotline: +65-9438-0404 Chua Hwa Keong

T. +960 3011888, F. +960 3011999

Chua Hwa Keong * DATES ARE SUBJECT TO CHANGE T. +960 3011888, F. +960 3011999 SUBSCRIBE Tel : 604 291 6876 Fax:Bodudhaharaage, 604 2276 770 *Chandhanee Further details please contact Sheyam +960Maldives 9100170, Atif +960 9100175 or Shabeer +960 9100195 ް‫ ކަރަންޓ‬، ‫ޖ‬ ު ި‫ ފުރ‬، ީ‫އޭސ‬ 5th Floor, Ma. Magu, Male', VOIP : 8671 6876 MIHAARU PRINT T.Email: +960 3011888, F. +960 3011999 pen.hkchua@cma-cgm.com ް‫މަސައްކަ ްތ ކުރުނ‬ EDITION

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999 TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD Subscribe for 1 year 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives and save 10% T. +960 3011888, F. +960 3011999

20359

ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬ ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬ Subscribe for 1 year and save 10%

TEL:9990434 20433


‫އާއްމު ބަލިތަކަށް‬

‫‪General Practitioner‬‬

‫ޑރ‪ .‬އިބްރާހިމް އަހުމަދު‬

‫ރާޒީ ‪15:30 - 22:30‬‬

‫‪Dr. Ibrahim Ahmed Razee‬‬

‫‪15:30 - 22:30‬‬

‫‪Dr. Hemanth‬‬

‫‪08:30 - 15:30‬‬

‫‪Dr. Asoka Rao‬‬

‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪Dr. Shazoo‬‬

‫ޑރ‪ .‬ހެމަންތް‬ ‫ޑރ‪ .‬އަސޯކާ ރާއޯ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޝަ ޫ‬ ‫ޒ‬ ‫ޑރ‪ .‬އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދު ‪20:00 - 22:00‬‬ ‫‪09:30 - 12:00‬‬ ‫ޑރ‪ .‬ދާސް‬

‫‪Dr. Seshadri Das‬‬

‫‪19:30 - 22:30‬‬

‫‪Dr. Seshadri Das‬‬

‫‪09:00 - 10:30‬‬

‫‪Dr. Vijaya Rani‬‬

‫ޑރ‪ .‬ދާ ް‬ ‫ސ‬ ‫ޑރ‪ .‬ވިޖަޔަ ރާނީ‬

‫‪ 9‬ޖެނުއަރީ ‪2020‬‬

‫‪Dr. Abdul Azeez Hameed‬‬

‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Dr. Kalimuthu‬‬

‫ޑރ‪ .‬ކަލިމުއްތު‬

‫‪17:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Kalimuthu‬‬

‫ފެންވަޔަރިން ‪،‬‬

‫ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު އަ ީ‬ ‫ލ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަރިޔަމް ނިޔާޒް‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ކަރަންޓްވަޔަރިން ‪ ،‬ފެންމޯޓަރ‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬

‫‪ ،‬ދޮންނަމެޝިން ‪ ،‬ސިންކް‬

‫ޑރ‪ .‬މާރިއާ ކުރުގޯވާ‬

‫‪ ،‬ފާހަނާތަށި‪ ،‬ގެދޮރު‬ ‫އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުރިހާ‬ ‫މަސައްކަތެއް‬ ‫‪TEL:7904944‬‬ ‫‪20948‬‬

‫‪Dr. Abdul Azeez Yoosuf‬‬

‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪ENT‬‬

‫‪Dr. Mariia Krugova‬‬

‫ލޮލުގެ‬

‫ޑރ‪ .‬ރާގަވެންދުރާ‬

‫‪18:00 - 22:00‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޕްރަތިބާ‬

‫‪15:30 - 22:30‬‬

‫‪Dr. Prathibha‬‬

‫‪magu‬‬

‫ކުޑަ އޮފީހަކަށް‬

‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސަ‬

‫ނުވަތަ ދެމަފިރިއަކު‬

‫‪18:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Neeha Das‬‬

‫އުޅެލަން ކަމުދާ‬

‫‪Orthopaedician‬‬

‫ކޮޓަރިއެއް މާވެޔޮ‬ ‫‪Dr. Abu Bucker‬‬

‫‪10:00 - 11:00‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ކެއްކޭކަށްނެތް‬

‫‪Dr. Ismail Zahir‬‬

‫‪Gyneacologist‬‬

‫‪7500/-‬‬

‫ނ ބައްޓި‬ ‫ޑރ‪ .‬ނައި ާ‬ ‫‪TEL:7827282‬‬ ‫‪18:1521577‬‬ ‫‪- 19:15‬‬ ‫ނ ބައްޓި‬ ‫ޑރ‪ .‬ނައި ާ‬ ‫‪12:00 - 13:00‬‬

‫‪Dr. Naina Bhatti‬‬

‫‪TEL:7882200‬‬

‫‪Dr. Naina Bhatti‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޝަހީދާ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ޑރ‪ .‬މީތާ ޖޮލީ‬

‫‪12:30 - 13:30‬‬

‫ދެމީހަކު އުޅެލަން ކުއްޔަށްދޭ‬ ‫ކޮޓަރިއެއް‪ .‬ބަދިގެއެއް ނެތް‪.‬‬

‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ‬

‫ކަރަންޓާ ފެނުގެ އަގާ އެކު‬

‫ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް ޝަފީޢު‬

‫‪Dr. Thasneem‬‬

‫އެޕާޓްމަންޓެއް‬

‫އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަމާއެކު‬

‫‪ IGMH‬ސަރަހައްދުން‬

‫ކުމުގުގެ އަވަސް ޚިދުމަތް އަދި‬

‫‪Pediatrician‬‬

‫ބެލްކަންޏާއި އެކު އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކުކުލައާއި ފެންވައިރު ކުރުން‬

‫ޑރ‪ .‬ނައިނާ ވިކާސް‬

‫‪Dr. Ismail Shafeeu‬‬ ‫‪Dr. Naina Vikas‬‬

‫ޑރ‪ .‬މުތައްސިމް ސައީދު‬ ‫‪19:30 - 21:30‬‬ ‫‪Dr. Rukhsana‬‬ ‫ޑރ‪ .‬ރުކްޝާނާ‬ ‫‪TEL:9182247‬‬ ‫‪TEL:7716919‬‬ ‫‪21996Ophthalmologist / Optometrist‬‬ ‫‪21839‬‬ ‫ލޮލުގެ ޚާއްސަ‬ ‫‪16:00 - 17:00‬‬

‫‪TEL:7882200‬‬ ‫‪21791‬‬

‫ޑރ‪ .‬ނިއުމާ‬

‫ޑރ‪ .‬ޖުމާނަވެއިޔޮދު މިސްކޮތް‬

‫ކުއްޔަށްދޭ ‪ 1‬ކޮޓަރި‬

‫‪Dr. Muthasim Saeed‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬ ‫‪13:00 - 14:00‬‬ ‫ކައިރިން‬

‫ފާތިމަތު ނެސްތާ‬

‫‪16:30 - 17:30‬‬

‫ސިޓިންގް ރޫމް‬

‫ވަކިން ވަދެވޭ ގޮތަށް ހުރި‬

‫މާފަންނު‬

‫ކޮޓަރިއެއް‪.‬‬

‫ހަމުގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ކަޝެރަބީންޓާ ފެނުގެ އަގާއި އެކު‬

‫ކުލި ‪9500/- :‬‬

‫ޑރ‪ .‬އާދިލް ރަޝީދް‬ ‫‪6500/‬‬‫ޑރ‪ .‬ރީމާ މަހަކު‬ ‫‪20:00 - 21:00‬‬

‫ގެދޮރުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް‬

‫‪Fathimath Nestha‬‬

‫އަތްފޯރާއަގަކަށް‬

‫‪Dermatologist‬‬ ‫‪Dr. Shebi‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ވަކިން ނުވަދެވޭ‬ ‫އެޑްވާންސް ‪11500/- :‬‬ ‫‪TEL:9786786‬‬ ‫‪21870‬‬

‫ބަދިގެއެއް ނެތް‬

‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓް‬ ‫ޑރ‪ .‬ފާތިމަތު‬ ‫ޑރ‪ .‬ނަޒާހަތު‬

‫‪11:00 - 12:00‬‬

‫‪21919‬‬

‫އާއްމު އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސަ‬ ‫‪1 Room‬‬

‫ޑރ‪ .‬ރަވީ ޝަންކަރް‬

‫ކައްކާ ‪10:00 - 12:00‬‬ ‫‪20:00 - 22:00‬‬

‫ކެވޭ ޮގތަށް ކުއްޔަށް‬

‫‪Apartment‬‬

‫މުށިޖެހުން‪ ،‬ކުލަލުން‬

‫‪Dr. Adil Rasheed‬‬

‫ފާޙާނާ ހެދުން‬ ‫ފެންލީކުވުން‬

‫‪Dr. Fathimath Mufliha‬‬

‫ހައްލުކޮށްދިނުން‬ ‫‪Dr. Nazahath‬‬ ‫‪General Surgeon‬‬

‫ސިންކުގެ މައްސަލަތައް‬

‫‪Dr. Ravi Shankar‬‬

‫‪Dr. Ravi Shankar‬‬ ‫ހައްލުކުރުން‬

‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެދެމެވޚާެ‪.‬އްސަ‬

‫‪Rent: 9500‬‬ ‫‪Advance: 11500/-‬‬

‫ޑރ‪ .‬ބަރަތު ބ‪ .‬ޖޮލީ‬ ‫‪9000/-‬‬

‫‪Dr. Reema‬‬

‫‪Radiologist‬‬

‫‪16:15 TEL:7882200‬‬ ‫‪- 17:30‬‬ ‫މުފްލިހާ‬

‫ޝަން ޮކކަޓަރްރި‬ ‫ޑރ‪ .‬ރަވީ ‪1‬‬

‫‪Dr. Niuma‬‬ ‫‪Dr. Junaid‬‬

‫‪15:45 - 16:45‬‬

‫ފެނާ ‪10:30 - 11:30‬‬

‫ކަރަންޓާ އެކީ‬

‫‪Urologist‬‬

‫ޖަންގްޝަން‬ ‫‪Jolly‬ގެ‪Dr. Bharat B.‬‬ ‫މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން‬

‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނީ ‪3325979‬‬ ‫‪TEL:7775122‬‬ ‫‪21869‬‬

‫‪TEL:7463660‬‬

‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސަ‬

‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬އަނޫރާ‬

‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވާ(‬

‫ސަޔަށް ދޫކުރާ‬ ‫ހަމުގެ ޚާއްކުއް‬

‫ޑރ‪ .‬މޮނިކާ‬

‫ގްރައުންޑް ފްލޯ‪ ،‬މަޖީދީ މަ ‪-‬ގު‬ ‫‪ 480‬އަކަފޫޓު ބިން އަދި‬

‫‪-‬‬

‫އިތުރު ‪ 300‬އަކަފޫޓުގެ ޑެކް‬ ‫މަހު ކުލި ‪50،000‬‬

‫‪-‬‬

‫ކެންސަރު‪1‬ގެ ކޮޚާޓައްރިސަ މާފަންނު ޑރ‪ .‬ތޯމަސް‬

‫‪ 11/2‬މަސް ޑިޕޮސިޓް‬

‫‪-‬‬

‫ސްތަބުކުރުގެ ކަޚާއި ްއރި ް‬ ‫ނ‬ ‫ސަ ޑރ‪ .‬ވިޖޭ‬ ‫ގޮހޮރުގެ ބިބަލި‬

‫‪ 5‬އަހަރު އެގްރީމެންޓް‬

‫‪-‬‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬ ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މިދުނާ‬

‫‪-‬‬

‫ޑރ‪ .‬ރަންގިނީ‬

‫‪TEL:9915552‬‬

‫‬‫‪TEL:7707717‬‬ ‫‪21796‬‬

‫‪21749‬‬

‫‪Dr. Shaheedha‬‬

‫ޑރ‪ .‬ތަސްނީ ް‬ ‫މ‬ ‫‪Dr.‬ތް‬ ‫‪Shirmeen‬އްކަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝިކުރްއްމީޔަންށްދޭ ‪ 3‬ކޮޓަރީމިގެއަދު ނުބައްލަވާ ވަޑާމުގެ ފިނިޝިން މަސަ‬ ‫‪10:30 - 11:30‬‬ ‫‪Dr. Zahidha‬‬ ‫ޑރ‪ .‬ޒާހިދާ‬

‫‪12:15 - 13:15‬‬

‫ޑރ‪ .‬ރާމްގޯޕާލް " މާލެ ގްރާންޑް "‬

‫‪-‬‬

‫‪21711‬‬

‫‪Dr. Meetha Jolly‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑު‬

‫‪-‬‬

‫ޑރ‪ .‬އަބީ‬

‫ޑރ‪ .‬ސުނިލް‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬

‫ކުއްޔަށް ދޫކުރާ‬

‫‪ 4 - 5‬މޭއި‬

‫‪-‬‬

‫‪and save 10%‬‬

‫‪Dental Surgeon & Pedodontist‬‬

‫‪ 9 - 10‬ޖޫން‬

‫ޚާއްސަ‪MIHAARU‬‬ ‫‪ PRINT‬ނަންދަކުމާރު ކޮމާޝަލް ތަނެއް‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޚާއްސަ‬ ‫‪EDITION‬‬

‫‪Dr. Raghavendra‬‬

‫‪Near Maaveyo‬‬

‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬

‫މަހަކު ‪6995/- :‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫ޑރ‪ .‬ރާގަވެންދުރާ‬

‫ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް ޒާހިރު‬

‫މާވެޔޮ މިސްކިތް ކައިރިން‬

‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުން‬

‫‪11:00 - 15:00‬‬

‫ކުއްޔަށް ދެން‬

‫‪TEL:9786786‬‬

‫ި‬ ‫ފ ި‬ ‫ޒ ޮ‬ ‫އ ެ‬ ‫ތ ަ‬ ‫ރ ީ‬ ‫ޕ ަ‬ ‫އ ި‬ ‫ދ ަ‬ ‫ދ ު‬ ‫ތ ެ‬ ‫ގ ެ‬ ‫އޮޕ ި‬ ‫އ ް‬ ‫ޓ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ނ ް‬ ‫ޓ ެ‬ ‫ހ ް‬ ‫އ ެ‬ ‫ދ ު‬ ‫ވ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ށ ު‬ ‫ގ ު‬ ‫ޅ ް‬ ‫އ ާ‬ ‫ވ ީ‬ ‫ނ ‪3025939‬‬

‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬އަބޫ ބަކުރު‬

‫‪21768‬‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނީ ‪3325979‬‬

‫‪Dr. Raghavendra‬‬

‫‪20072‬‬

‫‪CONTACT:3001515‬‬

‫ކަށީގެ‬

‫‪Dr. .ްYoosuf‬‬ ‫ޑރ‪ .‬ޔޫބޭނުސުންފްކުރެޝާވޭންގޮތަށް ހަދާފައެހުޕޮރިއިންޓްމަންޓާއިއެކު މިސްކިތް‪Shan‬ކައިރިނ‬ ‫‪Dr. Hussain Faisal‬‬ ‫‪20:00 - 21:30‬‬ ‫ސަކަލްފޫޓްގެ ތަނެއް‬ ‫ޑރ‪ .‬ދުހުއިސެސަންއްފަތައި އަ‬

‫ކުލި‪9500/- :‬‬

‫ޖާސިން‬

‫‪15:30 - 22:30‬‬

‫‪Jasin‬‬

‫‪Dental Surgeon‬‬

‫އޮފީސް އަދި ޮކޓަރިއަކަށް‬

‫‪ 2‬މަސް އެޑްވާންސް‬

‫‪08:30 - 15:30‬‬

‫‪Santha Sheela‬‬

‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬

‫ކަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫އެޕާޓްމަންޓް މާފަންނުން‬

‫ޝްވީތާ‬ ‫ސަންތަ ޝީލާ‬

‫‪09:00 - 17:00‬‬

‫‪Shwetha‬‬

‫ޑރ‪ .‬އަރްވިންދު‬

‫‪No Kitchen -‬‬

‫‪Iyasha Leena‬‬

‫‪Physiotherapy‬‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Rent‬‬

‫‪Abdulla Musthaq‬‬

‫‪8 January 2020‬‬

‫‪ 8‬ޖެނުއަރީ ‪2020‬‬

‫ފިޒިއޮތެރަޕީ‬

‫‪Dr. Mohamed Ali‬‬

‫‪Single Room‬‬ ‫‪Dr. Mariyam Niyaz‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬ ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ޑރ‪ .‬ޖޯރޖް‬

‫‪Available for‬‬

‫‪15:00 - 18:00‬‬

‫ޑރ‪ .‬ނީހާ ދާސް‬

‫ކުއްޔަށްދޭ ‪ 1‬ކޮޓަރި‬

‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤް‬ ‫އިޔާޝާ ލީނާ‬

‫‪Physician‬‬

‫ޑރ‪ .‬އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފް މިއަދު ނުބައްލަވާ‬ ‫‪09:00 - 14:00‬‬ ‫ޑރ‪ .‬ކަލިމުއްތު‬

‫އެހެނިހެން‬

‫ކައުންސިލަރ‬

‫‪Counselor‬‬

‫‪TEL:7555567/7968223‬‬

‫ި‬ ‫ފ ި‬ ‫ޒ ޮ‬ ‫އ ެ‬ ‫ތ ަ‬ ‫ރ ީ‬ ‫ޕ ަ‬ ‫އ ި‬ ‫ދ ަ‬ ‫ދ ު‬ ‫ތ ެ‬ ‫ގ ެ‬ ‫އޮޕ ި‬ ‫އ ް‬ ‫ޓ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ނ ް‬ ‫ޓ‬ ‫‪ެ 21941‬‬ ‫ހ ް‬ ‫އ ެ‬ ‫ދ ު‬ ‫ވ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ށ ު‬ ‫ގ ު‬ ‫ޅ ް‬ ‫އ ާ‬ ‫ވ ީ‬ ‫ނ ‪3025939‬‬

‫‪22011‬‬

‫!‪Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates‬‬

‫‪ 2‬ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓެއް‬

‫‪www.twitter.com/amdcclinic‬‬

‫‪www.facebook.com/AMDCpvtltd‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫ގްރައުންޑް ފްލޯ‬

‫‪https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC‬‬

‫‪MIHAARU PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫ބޭރުން ވަދެވޭ ގޮތަށްހުރި‬ ‫‪ 2 ،‬ކޮޓަރި ‪ 2‬ފާހާނާ ‪،‬‬

‫‪Visit our website for all the latest information:‬‬ ‫ސިޓިންގްރޫމް ‪ ،‬ބަދިގެ ‪،‬‬ ‫‪www.amdc.com.mv‬‬

‫ދޮންނަމެޝިން ‪ ،‬އެއަރކޯން ލާފަ‬ ‫‪Subscribe for 1 year‬‬

‫‪TEL:7937222/7262312‬‬ ‫‪22353‬‬

‫‪and save 10%‬‬


8 January 2020

2020 ީ‫ ޖެނުއަރ‬8

mihaaru.com


8 January 2020

2020 ީ‫ ޖެނުއަރ‬8

mihaaru.com


8 January 2020

2020 ީ‫ ޖެނުއަރ‬8

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


8 January 2020

2020 ީ‫ ޖެނުއަރ‬8

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


8 January 2020

2020 ީ‫ ޖެނުއަރ‬8

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


8 January 2020

2020 ީ‫ ޖެނުއަރ‬8

mihaaru.com


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ :2019‬ކުޅިވަރުން ދިވެހިންނަށް‬ ‫ފަހުރާއި އުފާވެރިކަން‬

‫އޭޝިއާގެ އިން ޯޑ‬ ‫މުބާރާތަށް ސާއިދާ އެކު‬ ‫ހަތަރު ދުވުންތެރިން‬

‫ޕާކިސްތާ ްނ‬ ‫ގޯލްކީޕަރު ސާގިބް‬ ‫ޓީސީ އަށް‬

Profile for Mihaaru

8 JANUARY 2020 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

8 JANUARY 2020 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru