Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 8‬އޮގަސްޓް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫ކުއްލި "ސުޕަ ކޮމިޓީއެއް"‪،‬‬ ‫މިއީ ކިހިނެއް ވާ ކަމެއް؟‬

‫އަދީބުގެ އިއުތިރާފް‪ :‬ޚިޔާނާތުގެ‬ ‫ބައިވެރިންނަށް ގުޑުން!‬ ‫‪03‬‬

‫ޑިޖިޓަލް ޖަޒީރާއަކަށް ދެ ވޭނީ‬ ‫އިންޓަނެޓް އަގުހެޔޮވެގެން‬

‫‪03‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 8‬އޮގަސްޓް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫އަދީބުގެ އިއުތިރާ ފް‪ :‬ޚިޔާނާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ގުޑުން!‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެފަދަ އެއްބަސްވުމުގެ މާނައަކީ އެ‬

‫ފނު މުއާމަލާތްތަކެއް ވަނީ‬ ‫ކިޔާ މީހަކާ އެކު ހިންގެވި ޯ‬

‫އެކަމަކު ހިޔާނާތުގެ ބައިވެރިންނަށް މިފަހަރު އެހާ‬

‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތް ހިންގެވި ކަމަށް‬ ‫ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު ފުރަތަމަ‬

‫ފަސޭހަ އިން ސަލާމަތްވެވޭކަށް ނެތެވެ؛ އެ މީހުން‬

‫ކުށްވެރިޔަކު ނުވަތަ ފުލުހުން މިހާރު ހަދައިގެން އުޅޭ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ސަސްޕެކްޓް ‪ 1‬އަކީ‪،‬‬ ‫ތަހުގީގަށް ހިއްސާ ޮ‬

‫ކޓުގައި އިއުތިރާފްވެވަޑައިގެން‪ ،‬އެ ފައިސާ‬ ‫ފަހަރަށް ޯ‬

‫ފަޅާއަރުވާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވީ އެކަމުގައި‬

‫އެއްބަސްވުމުގައި ނަމަ އަދީބު މިނިވަންކޮށް ދިނުން‬

‫ޔަގީންވާ ގޮތުގައި‪ ،‬އަދީބެވެ‪.‬‬

‫ގތާއި މަންފާ ލިބުނު މީހުން ކިޔައިދެއްވާނެ‬ ‫ދައުރުވި ޮ‬

‫ކށް އުޅުއްވި އަދީބެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ އިސް ޮ‬

‫ނޫން ކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ހިޔާނާތާ ބެހޭ ގިނަ‬ ‫ރިޔާޒް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫މިއީ‪ .‬މިސާލަކަށް ބޭރު ތަންތަނުގައި ހުންނާނެ މީހުން‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވުމާ އެކު އެ ޚިޔާނާތުގެ ވަށައިގެން ތިބި‬

‫ނިންމުމުގެ ޝަރީއަތުގައި އަދީބު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ‬

‫މައުލޫމާތުތަކެއް އަދީބު ފުލުހުންނާ ހިއްސާކުރައްވާފައަިވާ‬

‫މަރާލުމުގެ ބައިވެރިވި މީހުންނާއި އެކަމަށް އިންވެސްޓް‬

‫ދައުލަތަށް ‪ 1.3‬ބިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލުނު މި‬

‫ލންޑަ ކުރެއްވި‬ ‫ފައިސާ އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ގޮތާއި ޯ‬

‫ކަން ސާފެވެ‪.‬‬

‫ކުރި މީހުންނާއި އެ ރޭވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެއްވެސް‬

‫ޚިޔާނާތުގެ ބައިވެރިން މިހާ ދުވަހު ތިބީ ފޮރުވިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ގޮތާއި އެ ފައިސާ ލިބުނު މީހުންނާއި އެ މީހުންގެ‬

‫ޚިޔާނާތަށް ހަތަރު އަހަރު ވި އިރު ވެސް ތަހުގީގީ‬

‫ކށް ކިޔައި ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ދައުރު ވެސް ތަފްސީލް ޮ‬

‫އެންމެން ހާމަވާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އާވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުގައި އޮތް ބަންދާ މެދު ގޮތެއް‬ ‫ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫"ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް ކުރާ ކަމެއް‬

‫ގތުގައި ފުލުހުންގެ ތަހުގީގު‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫މީހަކު އެއްބާރުލުން ތަހުގީގަށް ދޭ ކަމަށް ވަންޏާ‬

‫ބިނާވާން ޖެހޭނީ އަދީބު ހިއްސާކުރައްވާ މައުލޫމާތަށް‬

‫އެއްބަސްވުން ހަދާފައި‪ "،‬ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިދާރާތަކަށް މި މީހުން އަތުޖެހޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތް ރޭވި ހިސާބުން‬

‫އެކަންޏެއް ނޫނެވެ‪ .‬އޭނާ ކިޔައިދެއްވާ ވާހަކަތަކާ ގުޅުން‬

‫ނުވަތަ އެނގި ތިބެ ވެސް ސިއްރުކުރަނީ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ފަށައިގެން ފުލުހުން ހިންގާ މި ތަހުގީގަށް އަދީބު‬

‫ހުރި ހެކިތައް‪ ،‬މައްސަލަ ސާބިތުކުރަން ފުލުހުން ހޯދަން‬

‫ބޑު ޚިޔާނާތެއް ރައީސުލް‬ ‫މެދުވެރިކޮށް ހިންގިހާ ޮ‬

‫މީހުންގެ ބާރާއި ނުފޫޒު ގަދަކަމުން ގާނޫނުގެ ދިގު އަތް‬

‫އެއްބާރުލުން ދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ ދައުލަތާ އެކު އޭނާ‬

‫ވާނެ ކަމަށާއި ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެގޮތަށް‬

‫ޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ނޭނގި ހިންގޭނެ ކަމަކަށް‪ .‬ފުލުހުން‬

‫ނުފޯރީ އެވެ!‬

‫ހެއްދެވި އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކަމަށް އެނގިފައިވެ‬

‫ކަމަށް ރިޔާޒް ޔަގީން ކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ތިބީ ނިދާފައި‪ .‬ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ‬

‫އެކަމަކު އަދީބުގެ އިއުތިރާފާ އެކު އެ އެންމެންނަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މިހާރު ވެސް ގުޑުން އަރައިފިކަމުގެ ނިޝާންތައް ފެންނަ‬

‫"ޕްލީ ބާގެއިން އެއްބަސްވުމުގައި އެ މީހަކު ބުނާ‬

‫އިންޓެލިޖެންސަކުން މި ކަން ބަލައިފައެއް ނެތް‪ .‬ބޭންކް‬

‫ހދާނީ‪ .‬އެ ވާހަކަތަކަށް ބާރުދޭ‬ ‫އެއްޗެއް ހެއްކާ އެކު ޯ‬

‫މލްޑިވްސް އާއި އެމްއެމްއޭ ތެރެއިން މިކަން‬ ‫އޮފް ޯ‬

‫ގތަށް ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް‬ ‫ކަމަށް‪ ،‬ނަން ނުޖަހާ ޮ‬

‫އެއްބަސްވުމުގައި އަދީބު އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވަނީ‬

‫ހެކި‪ ،‬މިސާލަކަށް އެ ބުނާ ދުވަހަކު ހިނގާފައި އޮތް‬

‫ނުބެލި ދިޔައީ‪".‬‬

‫މީހުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުށްތަކަށް އިއުތިރާފްވެވަޑައިގަތުމާ އެކު ތަހުގީގަށް‬

‫ވަޓްއެޕް މެސެޖެއް ވިޔަސް އެ ނޫން އެއްބަސްވުމެއް‬

‫ކމިޝަން (އޭސީސީ) އިން‬ ‫އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޮ‬

‫ޖިނާއީ އިޖުރާއަތު ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލި އެ‬

‫"އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން އެމްއެމްޕީއާރުސީ‬

‫މި ޚިޔާނާތް‪ ،‬ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި އެއްވެސް‬

‫އެއްބާރުލުން ދެއްވާށެވެ‪ .‬ބަދަލުގައި އަދީބަށް ވެސް‬

‫ތ އެ ޓްރާންސެކްޝަން‬ ‫ވެސް ނުވަތަ އެ ބުނާ ގޮތަކަށް ޯ‬

‫ގތެއްގައި ތަހުގީގު ކޮށްފައި‬ ‫އިދާރާއަކުން އެކަށީގެންވާ ޮ‬

‫ކުރި ތަހުގީގަށް ފަހު ދައުލަތުގެ ފައިސާ ލިބުނު‪،‬‬

‫ލުއިތަކެއް ލިބެ އެވެ‪ .‬އޭގެތެރޭގައި‪ ،‬ވަކި މުއްދަތަކަށް‬

‫އތީ‪ "،‬ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގޮސްފައި ޮ‬

‫އތް ކަމަށް‪ ،‬އާންމު ރައްޔިތުން ވެސް ގަބޫލެއް‬ ‫ޮ‬

‫(ޑޮލަރު ގަތުމުގެ ތެރެއިން ނަމަވެސް) ‪ 155‬މީހުންގެ‬

‫ވުރެ ކުރު ހުކުމް އަންނަ ކުށްތަކުގައި ދައުވާ ނުކުރުން‬

‫ލިސްޓެއް އާއްމު ކުރި އެވެ‪ .‬އެއީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ‬

‫ހިމޭނޭ ކަން އެނގިފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަނަރު އަދި ތިމަރަފުށީ‬ ‫ކުރީގެ ޕޮލިސް ޮ‬

‫ފައިސާ އެސްއޯއެފުން ޖަމާކުރި މީހުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް‬

‫ނުކުރެ އެވެ‪ .‬ތަހުގީގުތަކުގެ މަތީގައި އަތްއެޅީ ނުފޫޒު‬

‫ފުލުހުންގެ އަތުގައި ހުރި ކަން ޔަގީންވާ އެއް ކަމަކީ‪،‬‬

‫ގަދަ ފަރާތްތަކެވެ‪ .‬އޭސީސީ އިން ހިންގި ތަހުގީގަށް‬

‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރު‬ ‫ރިޔާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪ ،‬ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އެތައް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވި އެވެ‪ .‬އެއާ އެކު އެ‬

‫މި ލިސްޓުގައިވާ އެކަކު ވެސް ދައުލަތުގެ ފައިސާގައި‬

‫ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ ޕްލީ‬

‫ގތުން ޖުޑީޝަލް‬ ‫އަބްދުﷲ ދީދީ (ޑީޑީ)އާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ގތެއްގައި ހިންގާފައިވޭތޯ ސުވާލު‬ ‫ތަހުގީގު އެކަށީގެންވާ ޮ‬

‫ޖެހުނު ކަމަކަށް ނުވި އެވެ‪ .‬އެއީ އެސްއޯއެފާ އެކު‬

‫ބާގެއިން ނުވަތަ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކާ އެކު‬

‫ކމިޝަންގެ ތަހުގީގަށް ފުލުހުން ހިއްސާކުރި‬ ‫ސާވިސް ޮ‬

‫ކމިޝަންގެ އިސް ފަރާތްތަކާއި‬ ‫އުފައްދާނެ ޖާގަ އެ ޮ‬

‫ޑލަރުގެ ސައްހަ މުއާމަލާތެއް ކަމަށް ބުނެ‬ ‫ހިންގި ޮ‬

‫އެއްބަސްވުން ހެދުމަކީ ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ‬

‫ކޓުގައި ހިނގާ މައްސަލަތައް ވަކި‬ ‫މައުލޫމާތުންނެވެ‪ޯ .‬‬

‫އޭރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ އޮތް ގުޅުމުން އޮތީ‬

‫އެންމެން ބޯދަމައިގަތީ އެވެ‪.‬‬

‫ގައުމުތަކުގައި ވެސް އަމަލުކުރަމުން އޮންނަ ގޮތެއް‬

‫ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދީދީ ސަސްޕެކްޓް ‪1‬‬

‫ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬

‫"ރިލްވާން ވަގަ ްށ‬ ‫ނެގި މީހުން ހެއްކާ‬ ‫އެކު ހޯދިއްޖެ"‬

‫ރައީސް ެގ‬ ‫އެކައުންޓެއް‬ ‫މެލޭޝިއާގައި ނޯ ވޭ‪:‬‬ ‫ރައީސް އޮފީސް‬

‫ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވައިލުމުގައި‬

‫ހަރަކާތްތެރިވި ބަޔަކު ހެއްކާ އެކު ދެނެގަނެވިފައިވާ‬ ‫ކަމަށާއި އެ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރުމާ‬ ‫މެދު ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ‬ ‫ކމިޝަންގެ ރައީސް‬ ‫މައްސަލަތައް ބަލާ ރިޔާސީ ޮ‬ ‫ހުސްނުއްސުއޫދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރިލްވާން ގެއްލުވާލިތާ މިއަދު ފަސް އަހަރު‬ ‫ކށް ސުއޫދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައިވަނީ‬ ‫ފުރިފައި ވަނި ޮ‬ ‫ފރުވުމުގައި އުޅުނު ޓެރަރިސްޓް‬ ‫ރިލްވާން ގަދަކަމުން ޮ‬ ‫ގްރޫޕާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުން‪ ،‬ދައުވާ ކުރެވޭ‬ ‫މިންވަރަށް އެކަށީގެންވާ ހެއްކާ އެކު އެ ކޮމިޝަނަށް‬ ‫މިހާރު ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ މީހުންގެ‬ ‫މައުލޫމާތު މިމަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އާންމު ކުރުމާ މެދު‬ ‫ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް އެ ޓްވީޓްގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރި ލިއުންތަކެއް އޭނާ އަށް‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫އެކަމަކު ރިލްވާން ވަގަށް ނެގުމަށް ފަހު އޭނާއާ‬

‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ބޭންކް‬

‫ހދިފައި ނެތް ކަމަށް‬ ‫މެދު ކަންތައްކުރި ގޮތް އަދިވެސް ޯ‬

‫އެކައުންޓަކަށް މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ‪4.2‬‬

‫ސުއޫދުގެ ޓްވީޓްގައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން‬

‫ރ (ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 70‬މިލިއަން ރުފިޔާ)‬ ‫މިލިއަން ޔޫ ޯ‬

‫އެ ކޮމިޝަނަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބުނު މައުލޫމާތުތައް‬

‫ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތު ރައީސް އޮފީހުން‬

‫ކަށަވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި‬

‫ދގުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫މިއަދު ޮ‬

‫އެކަމަކު މިހާތަނަށް ޔަގީން ކުރެވުނު ކަންކަމުގެ‬

‫ކށްފައިވާ ގޮތުގައި ރައީސްގެ‬ ‫މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓް ޮ‬

‫ކމިއުނިކޭޝަންސް ސެކްރެޓަރީ‪ ،‬ހަސަން‬ ‫ޮ‬

‫އޭސީސީން މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫މި ތަހުގީގަށް ފަހު އޭސީސީން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި‬

‫ވަނީ ލިބިފަ އެވެ‪ .‬އޭސީސީ އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ‬

‫ވަނީ ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ތަހުގީގުގައި ވިދާޅުވީ އެއީ‪،‬‬

‫އެ ލިއުންތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރަން ކަމަށް‬

‫ގތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކެއް" ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ސިޔާސީ ޮ‬

‫ވެސް އެ މީހާއާ ހަވާލާދީ ލިއެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭސީސީ އަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ކަމުގެ ލިއުން‬ ‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް އާއްމުކޮށްފަ‬ ‫ޯ‬ ‫އޭނާ ވަނީ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި ނަމަ އާއްމު‬ ‫އުސޫލުން އޭސީސީން އެ މީހަކަށް ދޭ ލިއުމެވެ‪ .‬އޭގައި‬

‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުން މަންފާ ލިބުނު‬ ‫ލިސްޓު އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވީ‬ ‫ގތުން ކަމަށް އެއް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި ކަމަށް‬ ‫ސިޔާސީ ޮ‬ ‫އޭސީސީގެ ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ ސަރުކާރަށް އަމާޒުވި ކޮރަޕްޝަން‬

‫މައުލޫމާތު ރިލްވާންގެ އާއިލާއާ ދާދިފަހުން ހިއްސާ‬

‫އިސްމާއިލް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ މެލޭޝިއާގެ‬

‫ކމިޝަނުން ނިންމާ ގޮތެއް‬ ‫އޮތީ‪ ،‬މައްސަލަ ބެލުމާ މެދު ޮ‬

‫ކރަޕްޝަނަށް ހުރި ދޮރުތައް‬ ‫ތުހުމަތުތަކާ އެކު ޮ‬

‫ކށްފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް ސުއޫދުގެ ޓްވީޓްގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އެއްވެސް ބޭންކެއްގައި ރައީސްގެ އެކައުންޓެއް‬

‫އަންގާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބަންދުކުރަން މި ސަރުކާރުން ވަނީ "ޒީރޯ ޓޮލަރެންސް"‬

‫"ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯދުމަށް‬

‫ނންނާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން މެލޭޝިއާ ބޭންކެއްގެ‬ ‫ޯ‬

‫ރައީސްގެ އެކައުންޓަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ‬

‫ސިޔާސަތު ކަނޑައަޅައި ތަންފީޒު ކުރަން ފަށައިފަ‬

‫ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ވެފައިވާ ވައުދު ފުއްދާނަން" އެ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ފަތުރާ‬ ‫އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ޖަމާ ޮ‬

‫ކޅު ޕީޕީއެމުން ވެސް‬ ‫ޖަމާވި ކަމަށް މީގެކުރިން އިދި ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬މި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ނުވަތަ‬

‫ޓްވީޓްގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަތަކުގައި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް އޭނާ‬

‫ތުހުމަތު ކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ކރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް‬ ‫ކުންފުންޏަކުން ނަމަވެސް ޮ‬

‫ރިލްވާން ގަދަކަމުން ފޮރުވި ކަމަށް ބުނެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެލާ ދާއިރާގެ ކުރީގެ‬

‫ދައުލަތުން ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ‬

‫ރާއްޖޭގައި މަޝްރޫއެއް ހިންގަން އައި ބޭރުގެ‬

‫ކޓުގައި އުފުލި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ‬ ‫ވެސް ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫ކުންފުންޏަކުން ރައީސްގެ އެކައުންޓަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ‬

‫‪ 1.3‬ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ އިން‬

‫މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް އެ ކޯޓުން‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން‬ ‫ފައިސާ ޖަމާ ޮ‬

‫ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ‪ 32‬މިލިއަން ރައީސަށް‬

‫ބަލަން ވަނީ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނެއް ވެސް އުފައްދަވައިފަ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި ރިލްވާނަށް ފާރަލުމުގައި‬ ‫ވަނީ ހުކުމް ޮ‬

‫ކޮމިޝަނަށް ވަނީ މައްސަލައެއް ވެސް ހުށަހަޅައިފަ‬

‫ލިބިވަޑައިގަތެވެ‪ .‬އާރިފާއި ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ނައިބު‬

‫އެވެ‪ .‬އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް‬

‫ކށްލާފައި ވަނިކޮށް އޭނާ‬ ‫ބައިވެރިވި އެކަކު ބަންދުން ދޫ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު‬ ‫ރައީސް އަދި ޮ‬

‫ބަލައި މިހާރު ވަނީ ރައީސަށް ރިޕޯޓެއް ވެސް‬

‫އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ އެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން‬

‫ފނުވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ވަނީ ފިލައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގޮސްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅި މީހާއާ ހަވާލާދީ ބައެއް‬

‫މެމްބަރު ތުހުމަތު ކުރެއްވި ގޮތުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ‬

‫ހިންގައިފި ނަމަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ރައީސް‬ ‫ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކރަޕްޝަންތައް‬ ‫ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގި ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 8‬އޮގަސްޓް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ޑިޖިޓަލް ޖަޒީރާއަކަށް ދެ ވޭނީ‬ ‫އިންޓަނެޓް އަގުހެޔޮވެގެން‬

‫ކުއްލި "ސުޕަ ކޮމިޓީއެއް"‪،‬‬ ‫މިއީ ކިހިނެއް ާވ ކަމެއް؟‬

‫ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ޑިޖިޓަލް ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކަށް‬ ‫ޔ ކޮށްގެން ކަމަށް‬ ‫މި ރާއްޖެ ހެދޭނީ އިންޓަނެޓް އަގުހެ ޮ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ‬

‫ޕޯޓަލްތަކާއި މަސްވެރިކަމާއި ބޭންކުގެ ހިދުމަތްތަކާއި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އފީސްތަކާއި‬ ‫ޓެކްސީގެ ހިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން ޮ‬

‫ފމް "މޫލީ" ތައާރަފް‬ ‫އުރީދޫގެ އީ ކޮމާސް ޕްލެޓް ޯ‬

‫ވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ވެސް‬

‫ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގަ އެވެ‪ .‬އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ‬ ‫ލޖީއަކީ އަސާސީ‬ ‫މި ޒަމާނުގައި އިންޓަނެޓާއި ޓެކްނޮ ޮ‬

‫ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އިންޓަނެޓްގެ‬

‫ހިދުމަތެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެއާ ނުލާ މިހާރު ދިރި ނޫޅެވޭއިރު‬

‫ލޖީން ފައިދާ ނުވާނެ ކަމަށް‬ ‫އަގު ހެޔޮ ނުކޮށް ޓެކްނޮ ޮ‬

‫ޑިޖިޓަލް ޖަޒީރާ ރާއްޖެއަކަށް ރާއްޖެ ހެދުމަށް‬ ‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މިހާރަށް ވިސްނާ ނަމަ އިންޓަނެޓާއި ޑިޖިޓަލް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް އޭރުގެ‬

‫ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް‪ ،‬ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރައްވާ މެމްބަރުންގެ ނަޒަރުގައި‬ ‫އިސްލާހު ގެންނަނީ މީގެ ކުރިން މުއައްސަސާތަކަށް‬ ‫މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރުމުގައި މަޖިލިހުގެ ކޮމިޓީތަކުން‬

‫އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަދި މިހާރު ވެރިކަން ހިންގުމުގެ‬

‫ގތުން އެ މުއައްސަސާތައް‬ ‫ކށްފައި ހުރި ޮ‬ ‫އަމަލު ޮ‬

‫ކުރީ ސަފުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ދެއްކެވި އެއް ވާހަކަ‬

‫ފެއިލްވުމުންނެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން އެ މަސައްކަތުގައި "އާ‬

‫އަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ސަރުކާރުގެ "އަތް‬

‫ހދަން މަޖުބޫރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ މެމްބަރުން‬ ‫ގޮތެއް" ޯ‬

‫އތުމުގެ ނުރައްކަލެވެ‪ .‬ގާނޫނުއަސާސީންނާއި‬ ‫ދަށުގައި" ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކށް "ފަހަތު ފަޔަށް"‬ ‫މުއައްސަސާތަކުން ޒިންމާ އަދާނު ޮ‬

‫ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކުގައި‬ ‫ފުށުއެރުންތަކެއް؟‬

‫ބޑެތި ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރު ދީފައިވާ‬ ‫ގާނޫނުތަކުން ޮ‬ ‫ބުރަވީ އެހެންވެގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ތަކުރާރުކޮށް ވާހަކަ‬ ‫ދެއްކެވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކުގައި އޮންނަ ގޮތުން‬

‫މީގެ ކުރިން މަޖިލިހުގައި އަމަލު ކުރަމުން‬ ‫އަންނަ އުސޫލަށް ބަލާ އިރު‪ ،‬މިނިވަން‪ ،‬މުސްތަގިއްލު‬

‫މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް މެމްބަރުން އައްޔަން‬

‫ކޮމިޝަންތަކަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރަން ޖެހުމުން‬

‫ކުރުމާއި ވަކިކުރުމުގެ ބާރު އެންމެ ފުރަތަމަ ދީފައި އޮތީ‬

‫ކމިޓީއަކަށެވެ‪ .‬އެ‬ ‫އެކަން ފޮނުވަނީ ކަމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީތަކަށެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ކޮމިޓީން ނަންތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު ރުހުން‬

‫ފަހުގައި މަޖިލިހުގެ ތަޅުމަށް ނަންތައް ހުށަހަޅައިގެން‬

‫ފނުވަ އެވެ‪ .‬އެންމެ ފަހު‬ ‫ހޯދަން މަޖިލިހުގެ ތަޅުމަށް ޮ‬

‫ގޮތެއް ނިންމަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬މަޖިލިހުގެ ގަވައިދަށް‬

‫ގތުން ނަންތައް ފާސްކުރުމާ މެދު ގޮތެއް‬ ‫މަރުހަލާއެއްގެ ޮ‬

‫އެންމެ ފަހުން ގެނައި އިސްލާހުގައި ‪ 17‬ކޮމިޓީއެއް‬

‫ނިންމާނީ މަޖިލިހުގެ ތަޅުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެއާ ޚިލާފަށް މިހާރުގެ މަޖިލިހުން ކަން ކުރަން‬ ‫އުޅޭ ގޮތާ މެދު ސުވާލުތަކެއް އުފެދެ އެވެ‪ .‬މިނިވަން‬

‫ކމިޓީތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް‬ ‫އުފައްދައި އެ ޮ‬ ‫ކަނޑައެޅި އިރު‪ ،‬މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ގުޅޭ‬ ‫ތރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ‬ ‫މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮ ޯ‬

‫މުއައްސަސާތަކަށް މީހުން އައްޔަންކުރުމާއި ވަކިކުރަން‬ ‫ކމިޓީތަކަށް ލިބިފައިވާ ބާރަށް ވުރެ ބޮޑު ބާރެއް‬ ‫ޮ‬

‫ގަވަރުނަރު އައްޔަން ކުރުމުގެ ބާރު މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ‬

‫ކމިޓީ"ގެ ނަމުގައި މުޅިން އާ‬ ‫ލިބޭ ގޮތަށް "ސުޕަ ޮ‬

‫އަށް ލިބޭ އިރު‪ ،‬ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ‬

‫ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަން މަޖިލިހުގެ ގަވާއިދަށް ގެންނަ‬

‫ކމިޓީ އަށެވެ‪ .‬ހިއުމަން‬ ‫ބާރު އޮތީ ޖުޑިޝަރީ ޮ‬

‫އިސްލާހުގެ ޑްރާފްޓެއް‪ ،‬ކުރީގެ ރައީސް އަދި މަޖިލިހުގެ‬

‫ކމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ މެމްބަރުން‬ ‫ރައިޓްސް ޮ‬

‫ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ‬

‫ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަ‬

‫ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕަށް ހުށައަޅުއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އތް އިރު‪ ،‬މީރާގެ ވެރިން ކަނޑައެޅުމުގެ‬ ‫ކޮމިޓީ އަށް ޮ‬

‫ކމިޓީގައި ހިމެނެނީ މަޖިލިހުގެ ހުރިހާ‬ ‫ސުޕަ ޮ‬

‫އތީ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީތަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ބާރު ޮ‬

‫ކޮމިޓީތަކުގެ މުގައްރިރުންނާއި‪ ،‬މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ‬ ‫ގޮތުގައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނެވެ‪.‬‬

‫މެމްބަރުން ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އޮތީ މިނިވަން‬

‫ގެންނަން އުޅޭ މި ބަދަލާ ގުޅިގެން މަޖިލިހުގެ‬

‫މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށެވެ‪.‬‬

‫މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ވަނީ ހިޔާލު ތަފާތުވުން ބޮޑުވެފަ‬

‫ކމިޓީއަކުން ކަމެއް ނިންމިޔަސް‪ ،‬އެކަމާ މެދު‬ ‫ޮ‬

‫ކމިޓީގެ ޗެއާއަކަށް‬ ‫އެބަ އޮތެވެ‪ .‬ޚާއްސަކޮށް‪ ،‬ސުޕަ ޮ‬

‫އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ގަވައިދުގައި އޮތީ‬

‫މަޖިލިހުގެ ރައީސް ނަޝީދު އިންނެވުން ބައެއް‬

‫ލާޒިމްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫މެމްބަރުންނަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެއްވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އަމިއްލަ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ‬ ‫ޑެޕިއުޓީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވީ‬

‫ހުށައެޅުއްވީ ވެސް ނަޝީދެވެ‪ .‬ހިޔާލު ތަފާތާ‬

‫މަޖިލިހުގެ ގަވައިދަށް އިސްލާހު ގެނެސްފި ނަމަ‪ ،‬އެއް‬

‫ބޭފުޅުންގެ ނަޒަރުގައި ނަޝީދު އުޅުއްވަނީ މިނިވަން‬

‫ކމިޓީއެއް އުފެދޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކަމެއް ކުރާ ތަފާތު ދެ ޮ‬

‫މުއައްސަސާތަކަށް މެމްބަރުން ކަނޑައެޅުމުގގެ‬

‫ބައެއް ގާނޫނުތަކުގައި މިކަންކަން ކުރަން ޖެހޭނީ ވަކި‬

‫މަސައްކަތަށް އަތްގަދަ ކުރައްވާށެވެ‪.‬‬

‫ކމިޓީއަކުން ކަމަށް ބުނެފައި އޮތީމަ‪ ،‬ގާނޫނީ‬ ‫ހާއްސަ ޮ‬

‫ކޅަށް ފާޅުގައި އެއްޗެއް‬ ‫އެކަމަކު އެމަނިކުފާނާ ދެ ޮ‬ ‫ވިދާޅުވާން‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ ގިނަ މެމްބަރުންނަކަށް‬ ‫ކެރިވަޑައެއްނުގަންނަވަ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ނަޝީދު‬ ‫ހުށައެޅުއްވި އިސްލާހަކީ "އާ ގޮތެއް" ހޯއްދެވުމުގެ‬

‫ގުޅިފައިވާ އެއްޗެއް‪ .‬އެހެންވީމާ އިންޓަނެޓްގެ އަގުތައް‬

‫ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ރަށު ފަތުރުވެރިކަން ވިއްކުމަށް‬

‫ކށްގެން ނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން މި‬ ‫އަތްފޯރާ ފަށަށް ތިރި ޮ‬

‫އައިލެންޑް‪.‬އެމްވީގެ ނަމުގައި ވެބް ޕޯޓަލް އެއްވެސް‬

‫ދާން ބޭނުންވާ ޑިޖިޓަލް ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ އައްސޭރި‬

‫ތައާރަފްކުރެވިއްޖެ‪ .‬ދިވެހި މަސްވެރިންނަށްޓަކައި‬

‫އަތެއް ނުވާނެ‪ "،‬ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަސްދޯނި އެކައުންޓް ތައާރަފް ކުރެވިއްޖެ‪ .‬މިފަދަ‬ ‫އަސާސީ އެތައް ހިދުމަތެއް އަތުގެ އިނގިލި ކުރިއާ‬

‫އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުމުގައި މުހިންމު‬

‫ހަމަޔަށް ގެނެވިދާނެ‪ .‬ނަމަވެސް ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީގެ‬

‫ރޯލެއް އަދާކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން ތައުލީމީ‬

‫ފުރާނައަކީ އިންޓަނެޓް‪".‬‬

‫ދާއިރާ އާއި ސިއްހީ ދާއިރާގައި މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ‬

‫ރާއްޖޭގެ އިންޓަނެޓް އަގުހެޔޮ ކުރުމަކީ މި‬

‫ބޭނުން ހިފާ މިންވަރު ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު‬

‫ގތުން މިހާރު އެ ވައުދު‬ ‫ސަރުކާރުގެ ވައުދެކެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬މިއީ އިންސާނުން ބިނާކުރުމަށް މުހިންމު‬

‫ކމިއުނިކޭޝަންސް މިނިސްޓްރީން‬ ‫ފުއްދުމަށްޓަކައި ޓެލެ ޮ‬

‫ހިދުމަތެއް ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫މީގެ އިތުރުން ދިވެހިން ޑިޖިޓަލް ވައްޓަފާޅިއަކަށް‬

‫ސްކޫލްގައި ބަލިވުން ނާސްތާއާ‬ ‫އެކު މަދުވި‪ :‬މިނިސްޓަރު‬ ‫ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ދޭން ފެށުމުން ސްކޫލު‬

‫ރގްރާމަށް ސްކޫލްތަކަށް ގެންދާ‬ ‫ނާސްތާ ޕް ޮ‬

‫މާހައުލުގައި ކުދިން ބަލިވާ މިންވަރު މަދުކުރެވި‪،‬‬

‫ކާބޯތަކެތި އިސްރާފުވާ މައްސަލަ އެޑިއުކޭޝަން‬

‫ދަރިވަރުން ކިޔެވުމަށްދޭ ސަމާލުކަން އިތުރު ކުރެވިފައިވާ‬

‫މިނިސްޓްރީ އަށް ވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި‬

‫ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬އާއިޝަތު އަލީ‬

‫އިސްރާފު ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން‬

‫މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އަންނަ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އިސްރާފު ކުޑަކުރުމަށް އެޅި އެއް ފިޔަވަޅަކީ އޭނާ‬

‫"މިހާރު"ން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން‬

‫ކށްފައި އުކާލާ‬ ‫ގތުގައި އެއް ފަހަރު ބޭނުން ޮ‬ ‫ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވީ ދަރިވަރުންގެ ސިއްހަތު‬

‫ތަށި ބޭނުންކުރުން ގިނަ ސްކޫލްތަކުގައި ހުއްޓައިލުމެވެ‪.‬‬

‫ރަނގަޅުވުމުގެ އިތުރުން އިޖުތިމާއީ ގުޅުންތައް ވެސް‬

‫"ކުރިން އަޅުގަނޑުމެން މިދެނީ ކަރުދާސް‬

‫ނާސްތާގެ ސަބަބުން ރަނގަޅުވި ކަމަށާއި ދަރިވަރުންގެ‬

‫ތަށްޓަކަށް އަޅާފައި‪ .‬އެހެންވީމާ އެ ތަށި މިޖެހެނީ‬

‫ހާޒިރީ ވެސް ރަނގަޅުވި ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން ގަޑި‬

‫އެއްލައިލަން‪ .‬އެހެންވީމާ އޭގެ ބަދަލުގައި ދަރިވަރުން‬

‫ނުޖެހި ސްކޫލަށް އަންނަން ކުދިން ބޭނުންވާ‬

‫އަމިއްލަޔަށް ގެންނަ ތައްޓެއް ގެނައިމަ އެއަށް އަޅާފައި‬

‫ސަބަބަކަށް ވެސް ނާސްތާ ވެފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ކާ އެއްޗެހި ދިނުމުގެ ކަންތައްތަކެއް‬

‫އެކުވެރި އެހެން ދަރިވަރުންނާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށްލަން‬

‫ވެސް އެބަ ހިންގަން‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރގްރާމުން އިސްރާފުވާ އަނެއް ކަމަކީ‬ ‫ނާސްތާ ޕް ޮ‬ ‫ކުދިންނަށް ދޭ ފުލް ކްރީމް މިލްކް ނު ބޯ ކުދިން‬

‫"ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި‪ ،‬ދަރިވަރުން‬

‫އެވެ‪ .‬އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ވެސް އެ ހިޔާލު ތަފާތުވުން‬

‫މި އިސްލާހު‪ ،‬އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕަށް‬

‫ލޖީއަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ވެސް އަސާސީ‬ ‫ޓެކްނޮ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވޓަކަށް އަހަން ގާނޫނުއަސާސީ‬ ‫މަޖިލިހުގެ ތަޅުމުގައި ޯ‬

‫ފަށައިފި‪ .‬ސްކޫލް މަދުރަސާތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުމަށް‬

‫ހިދުމަތެއް‪ .‬އެއާ ނުލާ ދިރިނޫޅެވޭ ވަރަށް ޒުވާނުންނާ‬

‫ލިބޭ ފުރުސަތަކަށް އެކަން ވާތީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ދެން ބާކީ ހުރި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް‬

‫ޑިޖިޓަލް ވައްޓަފާޅިއަކަށް ދިވެހިން ބަދަލުވާން‬ ‫ޑިޖިޓަލް ކްލާސްރޫމްތައް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި‪"،‬‬

‫ކންފަރެންސްގައި‬ ‫އފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސް ޮ‬ ‫ރައީސް ޮ‬

‫ކމިޓީތަކަށް ބަހާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަންކަން ވަނީ އެކި ޮ‬

‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ދިރިއުޅުމުގެ‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬އަމިއްލަ ރަށުގައި ތިބެގެން‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވީ ޑިޖިޓަލް ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ‬

‫ކޮމިޓީގައި އިސް ޮކށް އިންނަވާނީ އެމަނިކުފާނު‬

‫ކުންފުނިތަކުގެ ހިދުމަތްތައް ވެސް މިއަދު ޑިޖިޓަލް‬ ‫އެންމެ މުހިންމު އެއްޗަކީ މި ޒަމާނުގައި އިންޓަނެޓް‬

‫ޔ ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް‬ ‫އިންޓަނެޓް އަގުހެ ޮ‬

‫މަޖިލިހުގެ ރައީސް ނަޝީދު‪ ،‬ކޮމިޓީތަކުގެ މުގައްރިރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ‪ :‬ސުޕަ‬

‫ބަދަލުވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ ރައީސް ވިދާޅުވީ ރަށުގައި‬ ‫ތިބެގެން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ޓޫރިޒަމް ވިއްކުމަށް‬

‫ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ކުރިއަށްދިޔަ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫ގިނަ ވުމެވެ‪ .‬މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިހާރު ވަރަށް‬

‫ފިލާފަޅަށް ދޭ ސަމާލުކަން ހަމަ އިތުރުވެގެން ދިޔަ‬

‫ގިނަ ކުދިންނަށް އެ ބާވަތް މީރުވާން ވެސް ފަށާފައިވާ‬

‫ކަމަށް ހުރިހާ ޓީޗަރުން ވެސް އެއްބަސްވެލައްވާ‪.‬‬

‫ބ އެއް ސަބަބަކީ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬ފުލް ކްރީމް މިލްކް ނު ޯ‬

‫އަދި ހަމަ އޭގެ އިތުރުން އެސެމްބްލީގައި ތިއްބާ‬

‫އޭގައި ފޮނިރަހަ ނުރުހުމެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ސްކޫލްތަކުން‬

‫އަނބުރައިގަނެގެން ވެއްޓޭ ކުދިންނާއި އަދި ހެލްތު‬

‫ކުދިންނަށް މީގެ ކިރު ދޭން މަސައްކަތް ކުރަނީ އެއީ‬

‫ރޫމަށް‪ ،‬ބަނޑުގައި ރިއްސާތީ އާއި ބޮލުގައި ރިއްސާތީ‬

‫ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ބާވަތަކަށް ވާތީ އެވެ‪.‬‬

‫ދާ ކުދިންގެ އަދަދު ހަމަ މަދުވެގެން ދިޔަކަން‬

‫"މިހާރު އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ‬

‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަ ކުރެވުނީ‪ "،‬މިނިސްޓަރު‬

‫ބ ކުދިން ވެސް މިހާރު ކިރު‬ ‫ފާހަގަކުރެވޭ ކުރީގައި ނު ޯ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބން ފަށައިފި‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ދަރިވަރުންގެ ސިއްހަތާއި ކިޔެވުމަށް އައި އެ‬

‫ރގްރާމްގެ ހަރަދު ކުޑަކުރެވިދާނެ އެހެން‬ ‫ނާސްތާ ޕް ޮ‬

‫ގތުގައި ހުރިހާ ސްކޫލަކުން‬ ‫ބަދަލުތައް އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ގޮތްތަކެއް ވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެފަދަ‬

‫ފުށުއެރުންތަކެއް ވެސް ދިމާވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބައެއް ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބަ ހުރި‬

‫ހވިވަޑައިގެންނެވި‬ ‫މުޅިން އަލަށް މަޖިލިހަށް ޮ‬

‫އިސްރާފު މަދު ކުރާނެ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރަކު‪ ،‬ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް‪،‬‬

‫‪26‬‬

‫ގތުން ނާސްތާއަށް‬ ‫ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ދޭ މޭވާގެ ބައެއް ބާވަތްތައް ސްކޫލްގެ ގޯތި ތެރޭގައި‬ ‫ހައްދަން ވެސް ވިސްނާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 8‬އޮގަސްޓް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫"ކަޝްމީރުގައި ޖެހިގެ ްނ‬ ‫އުޅެނީ ދާޚިލީ މައްސަލައެއް"‬

‫ޕީސީބީ އަލުން އެކުލަވާލަ ްނ‬ ‫ރައީސަށް ލަ ާފ ދޭން ފާސްކޮށްފި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު މިލްކުވެރިކަމުގެ‬

‫ތިއްބަވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުން ލާޒިމް ކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓުގައި ކުރީގެ ރައީސް‬ ‫ކޮމިޓީން އެކުލަވާލި ރި ޯ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ޕީސީބީ އެކުލަވާލި‬

‫ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ‬ ‫ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫ޒިންމާ އަދާކުރާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް‬

‫ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ރުހުން ހޯދަން‬ ‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬ކޮމިޓީން‬ ‫ފޮނުވާފައި ނުވާ ކަން ފާހަގަ ޮ‬

‫ބޑު (ޕީސީބީ) މެމްބަރުންގެ ބޯޑު‬ ‫ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ޯ‬

‫ގތުގައި މެމްބަރުންނަށް ރުހުން ހޯދަން‬ ‫ދެކޭ ޮ‬

‫ގތުން ގާނޫނުއަސާސީގައި އޮންނަ‬ ‫ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ގތުން‪ ،‬ކަޝްމީރަށް ވަކި‬ ‫ފެށިގެން އޮންނަ ޮ‬

‫އެކުލަވާލަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް‬

‫ފނުވުމަކީ ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން‬ ‫މަޖިލިހަށް ނު ޮ‬

‫މާއްދާ އިސްލާހުކުރުމަކީ އެތަނުގެ ދާޚިލީ މައްސަލައެއް‬

‫ގާނޫނުއަސާސީއަކާއި ދިދައެއް އަދި ވަކި ގާނޫނުތަކެއް‬

‫ލަފާ އެރުވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން އިއްޔެ‬

‫ކޕަރޭޓައިޒް ކުރުމާއި މޮނިޓަކޮށް‬ ‫ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރުމާއި ޯ‬

‫ކަމަށް ރާއްޖޭން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫އވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޚާރިޖީ‬ ‫ހެދުމުގެ އިހްތިޔާރު ޮ‬

‫ފާސްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކުރި ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަ އުފެދިފައިވާ ކަޝްމީރުގެ ބާރުތައް‬

‫އިންޑިއާގެ ގާނޫނުއަސާސީގައި ކަޝްމީރަށް‬

‫ގާނޫނުއަސާސީގައި މީގެ ‪ 70‬އަހަރު ކުރިން‬

‫ގުޅުންތަކާއި ދިފާއީ ކަންކަމާއި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް‬

‫ބޑު މެމްބަރުން ވަކިކުރުމާއި އައްޔަން‬ ‫ޕީސީބީ ޯ‬

‫އނިގަނޑެއް ހަދާފައި ނެތުމުން‬ ‫ބޑުގައި ރަނގަޅު ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ބާރުތަކެއް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން އޮންނަ ‪ 370‬ވަނަ‬

‫އންނަނީ މައި ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރޯލްގަ‬ ‫ފަދަ ކަންކަން ޮ‬

‫ކުރުމުގެ ބާރު ލިބެނީ ރައީސަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ޕީސީބީ‬

‫އިދާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާނެ ގާބިލް މުވައްޒަފުން‬

‫ކށް މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޖައްމޫ‬ ‫މާއްދާ އިސްލާހު ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬މި ބާރުތަކުގެ ސަބަބުން ކަޝްމީރުގެ ދާއިމީ‬

‫އަށް އައްޔަން ކުރާ މެމްބަރުންނަށް ރުހުން ހޯދުމަށް‬

‫ބޑުގެ މައްޗަށް‬ ‫ބޭނުންވާ އަދަދަށް ނުލިބުމާއި ޯ‬

‫އާއި ކަޝްމީރަކީ ދެ ޔުނިއަން ޓެރިޓަރީސްގެ ގޮތުގަ‬

‫ރަށްވެހިކަން ދިނުމާއި މުދާ މިލްކު ކުރުމުގައި ގޮތް‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ފޮނުވަން ޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާނުކުރެވުމާއި‬

‫އެވެ‪ .‬މިހެން ހެދުމުން ކަޝްމީރުގެ ލަދަޚް ވެގެން ދާނީ‬

‫ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ކަޝްމީރަށް އޮވެ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އން އެންޓަޕްރައިސަސް‬ ‫މަޖިލިހުގެ ސްޓޭޓް ޯ‬

‫ގތުން ހިންގަން ޖެހޭ ކަންކަން ނުކުރެވުމާއި‬ ‫އިދާރީ ޮ‬

‫ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހެއް ނެތް ޔުނިއަން ޓެރިޓަރީއަކަށެވެ‪.‬‬

‫އިންޑިއާގެ އެހެން ސްޓޭޓްތަކުގެ މީހުންނަށް ކަޝްމީރުން‬

‫ޕޓު ފާސް ކުރީ‬ ‫(އެސްއޯއީ) ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި ރި ޯ‬

‫ގތަށް ތަންފީޒު ނުކުރެވޭ‬ ‫ގާނޫނު އެންމެ ފުރިހަމަ ޮ‬

‫އަދި ޖައްމޫ އާއި ކަޝްމީރު ވާނީ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހެއް‬

‫ބިން ގަނެ ކަޝްމީރުގައި ވަޒަންވެރިވުން މަނަލެވެ‪.‬‬

‫ވޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ‪ 70‬މެމްބަރުންގެ‬ ‫ޯ‬

‫ކަމަށް ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހެއްގައި ވަނީ‬ ‫އިއްތިފާގުންނެވެ‪ .‬ރި ޯ‬

‫ގތުން ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި‬ ‫ރިޕޯޓުގައިވާ ޮ‬

‫ގުޅިގެން ހަމަނުޖެހުން ހިނގާފާނެތީ އިންޑިއާ‬

‫ބޯޑަށް އައްޔަން ކުރާ މެމްބަރުންގެ ނަންތައް މަޖިލިހުން‬

‫ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރި އުސޫލުން‬

‫ވެސް އެ ގައުމެއްގެ ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ‬

‫ސިފައިން ކަޝްމީރުގައި ވަނީ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް‬

‫ފނުވަން ވެސް ލަފާދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރުހުން ހޯދަން ޮ‬

‫ހިންގާ ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ފައިދާ ނުވާ‬

‫އންނާނެ ކަމަށެވެ‪".‬‬ ‫އިސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ ހައްގު ޮ‬

‫ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އންނަ ޔުނިއަން ޓެރަރިޓަރީއަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ކންމެ ގައުމަކަށް‬ ‫"ރާއްޖޭން ދެކެނީ މިނިވަން ޮ‬

‫ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ގެނައި އިސްލާހާ‬

‫ބޑުގެ ރައީސް މުހައްމަދު‬ ‫ފަސް މެމްބަރުންނަކީ ޯ‬

‫ފރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު‬ ‫މި ބަދަލާ ބެހޭ ގޮތުން ޮ‬

‫ބޮޑު މަސައްކަތަ ީކ‬ ‫އޮޕަރޭޝަނަލް ކެ ޕޭސިޓީ‬ ‫އިތުރުކުރުން‪ :‬އެމްއެންޑީއެފް‬ ‫ބޑު މަސައްކަތަކީ އެތަނުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް‬ ‫އެންމެ ޮ‬ ‫ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އިއްޔެ‬ ‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކށީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫ބަންޑާރަ ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ލޯންޗުކުރި‬ ‫ޑކްޓްރިންގެ ތެރެއިން ޑިފެންސް ފޯސް‬ ‫ޓން ޮ‬ ‫ކެޕްސް ޯ‬ ‫އިން އަދާކުރަންޖެހޭ ގާނޫނީ ޒިންމާތަކާއި ވާޖިބުތައް‬

‫ޕކްސްޕާސަން ބްރިގޭޑިއާ‬ ‫ބައްދަލުވުމުގައި ޗީފް ސް ޯ‬ ‫ޖެނެރަލް ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ‬

‫މުހިއްމު ބަދަލުތައް ގެންނާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެ ބަދަލުތައް ގެންނަނީ‪ ،‬މަންސޫރު‬

‫އަވަހަށް ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ރައްޔިތުންނަށް ވީހާ ވެސް‬ ‫ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކަންކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ރަނގަޅުކުރަން‬

‫ކައިރިން ހިދުމަތް ދެވޭނެ މަގުފަހިކުރުމަށެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ތެރޭގައި އަލިފާން ނިއްވުމުގެ ހިދުމަތް‪ ،‬ރާއްޖެއަށް‬

‫"އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކަށް ވިއަސް‪ ،‬ކަނޑުމަތީގައި‬ ‫ބަޔަކު ހާލުގައި ޖެހިގެން ވިޔަސް އަދި ސީދާ ޑިފެންސާ‬

‫ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު އުފައްދާފައި ހުރި އޭރިޔާ‬ ‫ކޮމާންޑް ސެންޓަރުތައް އިތުރުކުރުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގުޅުންހުރި ކަމަކަށް ވިއަސް އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ‬

‫ހިދުމަތްތައް ފުޅާކުރަން ސިފައިންގެ ތެރޭގައި‬

‫އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި‬

‫ކށް އެތަންތަން ހިންގަން‬ ‫"ސާވިސް ކޯ" އެއް ތައާރަފް ޮ‬

‫ގތުން ވެސް އަސްކަރިއްޔާ‬ ‫ތަރައްގީވެފައި އޮތުން‪ .‬މި ޮ‬

‫އިސްވެރިން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަށް ބޭނުންވާ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް‬

‫އޭގެ އިތުރުން އެޖުޓަންޓް ޖެނެރަލްސް ކޯ ވަރަށް‬

‫ތ އާ ލީޑަޝިޕްގައި‬ ‫ބޭރުގެ ތަފާތު ގައުމުތަކުން ލިބޭ ޯ‬

‫ކށް އަސްކަރީ އަދުލުގެ ނިޒާމާއި‬ ‫އަވަހަށް ގާއިމް ޮ‬

‫ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ‪ "،‬މަންސޫރު‬

‫މނިއަލް ކަންތައްތަކާއި މުޅި އެމްއެންޑީއެފް‬ ‫ސެރޮ ޯ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ތ ބެލުމާއި އެކަންކަން‬ ‫ރަނގަޅު އުސޫލަކުން ދޭ ޯ‬

‫ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އަދި‬

‫ތ ބަލާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަންނާނީ އެޖުޓަންޓް ކޯގެ ދަށުން ޯ‬

‫ފސް މޭޖަ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ‬ ‫އފް ޑިފެންސް ޯ‬ ‫ޗީފް ޮ‬

‫"މި ހުރިހާ ކަމެއް ބައްޓަންވެގެން ދަނީ‬

‫ޝަމާލް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ކުރައްވާ ދަތުރުތަކުގައި‪،‬‬

‫އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޅި ސާވިސް ރިފޯމްކުރެވި‪،‬‬

‫އެ ތަނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި ސިފައިންގޭގެ‬

‫ބަދަލުތަކެއް ގެނެވި‪ ،‬މި ޒަމާނާ ގުޅުންހުރި‬

‫ހަރުމުދާ އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ‬

‫އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބަދަލުކުރެވި‪ ،‬ރައްޔިތުންނަށް‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ އާހިރު އަމާޒަކީ ރައްޔިތުންނަށް މި ފޯރުކޮށްދޭ‬

‫އެ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ބަލި މީހުން އުފުލަން‬

‫ކށް ފެންވަރު ރަނގަޅުގައި‬ ‫ހިދުމަތް މިހާރަށްވުރެ ކޮލެޓީ ޮ‬

‫ބޭނުންކުރާ ސީ އެމްބިއުލާންސްގެ އަދަދު އިތުރުކޮށް އެ‬

‫ކށްދިނުން‪ "،‬ޒަކަރިއްޔާ‬ ‫އާއްމުންނާ ހިސާބަށް ފޯރު ޮ‬

‫ހިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ ޕްލޭންތައް ހަދަމުން އަންނަކަން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަނޑައަޅާފައި ނެތެވެ‪ .‬ބައެއް ކުންފުނިތައް ދިރާސާކޮށް‬

‫ނިޒާރު‪ ،‬މެމްބަރު އަލީ ވާސިފް‪ ،‬މެމްބަރު އަޝްރަފް‬

‫ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ދޭން ޖެހޭ ލަފާ ބޯޑުން‬

‫އަލީ‪ ،‬މެމްބަރު ހުސެއިން އަލީ ހަބީބް އަދި މެމްބަރު‬

‫ދިނަސް‪ ،‬ހުރިހާ ކުންފުނިތައް ދިރާސާ ކުރާނެ ގާބިލް‬

‫ބޑުގައި ހަތް މެމްބަރުން‬ ‫އަލީ ޝުޖާއު އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޯ‬

‫ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫އަދި މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ގެންނަންޖެހޭ‬

‫ފަރާތުން އެންމެ ގިނައިން ލިބޭ ޝަކުވާއަކީ ހިދުމަތްތައް‬

‫ބޑުގައި މިހާރު ތިއްބެވި‬ ‫ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ޯ‬

‫ތަންތަނާ މެދު އަޅާނެ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅެއް ބޯޑުން‬

‫މަޖިލީހުހެ ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށް ދަނީ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 8‬އޮގަސްޓް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫އަބްދުﷲގެ މަރު ެގ‬ ‫މައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުކޮށްދިން‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫ދައުވާލިބޭ ދެ މީހަކު ޔާމީންގެ‬ ‫ގެއިން ނުކުތްތަން ފެނުނު‬ ‫ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި ރޭ‪ ،‬ދައުވާ ލިބޭ‬ ‫ދެ މީހަކު އެ ގެއިން ނުކުމެގެން ދިޔަ މަންޒަރު ފެނުނު‬

‫ބަޔާން ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާ އަށް ލިބިފައި ނުވާ‬ ‫ކަމަށް ހެކިވެރިޔާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށާއި އަދި ދައުވާ ލިބޭ އިތުރު މީހަކު އޭގެ ތެރެއިން‬ ‫ގވައިގެން ސައިކަލުގައި ދިޔަ މަންޒަރު ފެނުނު‬ ‫އެކަކު ޮ‬

‫ސިޑި ޮގޅީގައި އެއްވެސް އަލިކަމެއް ނެތް‬

‫ކޓުގައި މީހަކު އިއްޔެ ހެކިބަސް‬ ‫ކަމަށް ކްރިމިނަލް ޯ‬ ‫ދީފި އެވެ‪.‬‬ ‫މޭ ޑޭގެ މުޒާހަރާގައި ފުލުހަކަށް އަނިޔާކުރިކަން‬

‫ކށް ޖިނާއީ ކުށުގެ‬ ‫ހަމަ އެކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާ ޮ‬

‫ސާބިތުވެ މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން‬

‫އުންސުރުތައް ފުރިހަމަވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި‬

‫ދަނިކޮށް މަރުވި އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މައްސަލާގައި‬

‫މި މައްސަލާގައި މިހާރު ހުރި ހެއްކާ ގަރީނާއަށް‬

‫ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އިން ދައުވާނުކޮށްދީ‬

‫ބަލާއިރު ޖިނާއީ ނިޔަތާ ގުޅޭ އެއްވެސް ކަމެއް‬

‫އެ މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން‬

‫ސާބިތުނުކުރެވޭނެތީ މި މައްސަލަ ޕްރޮސެކިއުޓާ‬

‫(އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަނަށް އަނބުރާ‬ ‫ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަނީ މި ޮ‬

‫އެކަމާ ގުޅިގެން އެޗްއާރުސީއެމުން އިއްޔެ‬

‫ފނުވައިފަ އެވެ‪ "،‬ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އޮކްޓޯބަރު ‪ 2017 ،10‬ވަނަ ދުވަހު އަބްދުﷲ‬

‫ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ގ‪ .‬ކީމާ‪ ،‬އަބްދުﷲ‪،51 ،‬‬ ‫މަރުވި މައްސަލައިގައި އެކި ތަންތަނުން މައުލޫމާތު‬

‫މަރުވިއިރު‪ ،‬އޭނާއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ފަރުވާދިނީ‬

‫ހޯދައިގެން އެ މައްސަލައިގައި އިހުމާލުވި މޯލްޑިވްސް‬

‫ޖަލުގައި ހުންނަ މެޑިކަލް ސެންޓަރުން އޮކްޓޯބަރު ‪،7‬‬

‫ކޅަށް ދައުވާކޮށްދިނުމަށް ފޮނުވި‬ ‫ކަރެކްޝަންސްއާ ދެ ޮ‬

‫‪ 2017‬ގަ އެވެ‪ .‬އެއަށްފަހު އޮކްޓޯބަރު ‪ 2017 ،9‬ގައި‬

‫ގތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހާއި މި‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫އޭނާ އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިއުމާ ހަމައަށް ޖަލުން ތިން‬

‫އފީހަށް އެ މައްސަލަ‬ ‫އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ޕީޖީ ޮ‬

‫ހދާފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ފަހަރު ފަރުވާ ޯ‬

‫ފނުވި ކަމަށް ބުންޏެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫ދިރާސާކުރަން ޮ‬

‫ބަޔާނުގައި ބުނީ‪ ،‬އަބްދުﷲ އަށް ފަރުވާ‬

‫އފިސަރުންނާއި ޑިއުޓީ‬ ‫އެކަމުގައި ހިމެނޭ މެޑިކަލް ޮ‬

‫ދިނުމުގައި އެވަގުތު ޖަލުގެ މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި‬

‫އޮފިސަރުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކުން އަބްދުﷲ އަށް‬

‫ޑކްޓަރުން ވެސް ސިއްހީ ފަރުވާ ދިނުމުގައި‬ ‫ތިބި ދެ ޮ‬

‫އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުދޭކަމަށް ބެލެވެން ނެތްކަމަށް‬

‫ކމިޝަންގެ ތަހުގީގަށް‬ ‫އިހުމާލުވެފައިވާކަން އެ ޮ‬

‫ޕީޖީން ބުނެފައިވާ ކަމަށް އެޗްއާރުސީއެމުން ބަޔާނުގައި‬

‫ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން އެކަކަކީ‬

‫ފާހަގަކުރި އެވެ‪.‬‬

‫މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލްގައި‬

‫"ނަމަވެސް‪ ،‬މި މައްސަލާގައި ޝާމިލްވާ މެޑިކަލް‬ ‫އފިސަރުން ދީފައިވާ‬ ‫އފިސަރުންނާއި ޑިއުޓީ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ޑކްޓަރެއް ވެސް ނޫން ކަމަށް‬ ‫ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޮ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގައި ސިއްހީ ފަރުވާ ދެމުންދިޔައީ ހެލްތު‬

‫ބަޔާންތަކުން މި މައްސަލާގައި އަބްދުﷲ ރަޝީދަށް‬ ‫އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުދޭކަމަށް ބެލެވެންނެތަތީއާ‪ ،‬އެ‬

‫ކށް ގާނޫނާ ހިލާފަށް‬ ‫މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީނު ޮ‬

‫ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް މި މައްސަލާފައި ރަސްމީ ވާޖިބު‬

‫ވުމުން އެކަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އަދި މޯލްޑިވްސް‬

‫ކށްލިކަމުގެ ދައުވާއެއް ނުވަތަ އިހުމާލުގެ‬ ‫އަދާނުކޮށް ދޫ ޮ‬

‫ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައި‬

‫ދައުވާއެއް ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ކާފީ ހެއްކާއި ގަރީނާ‬

‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން މާފުށީ ޖަލުގެ މެޑިކަލް‬

‫ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި އަދި މި މައްސަލާގައި މޯލްޑިވްސް‬

‫ސެންޓަރު ވަނީ އޮގަސްޓް ‪ 2018 ،5‬ގައި ފަރުވާ‬

‫ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ އިސްވެރިން އިހުމާލުވެފައިވޭތޯ‬

‫ކށްފައި ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ދިނުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ޮ‬ ‫ޖަލު ބަންދުގައި ހުއްޓައި އަބްދުﷲ މަރުވީ‬

‫ބަލާއިރު‪ ،‬ސިއްހީ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން‬ ‫ސިއްހީ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސްނެތި‪ ،‬ސިއްހީ‬

‫އެތެރެހަށީގެ ބައްޔަކަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާ ދެމުން‬

‫ކށްފައިވާއިރު‪،‬‬ ‫ހިދުމަތް ދިނުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ބަޔާން ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ ބަލިވެ އުޅޭތާ‬ ‫ދަނިކޮށެވެ‪ .‬އޭނާ ޮ‬

‫މި ހާދިސާ ހިނގުމާ ހަމައަށް ކަރެކްޝަންގެ ފަރާތުން‬

‫އެތައް ދުވަހެއް ވީ ފަހުންނެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން އާއިލާ‬

‫މާފުށީ ޖަލުގައި ސިއްހީ ހިދުމަތް ދިނުމަށް‪ ،‬ސިއްހީ‬

‫އިން ތުހުމަތު ކުރަނީ އަބްދުﷲ މަރުވުމުގެ ސަބަބަކީ‬

‫ހދާފައި ނެތުމަކީ‬ ‫ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ލައިސަންސެއް ޯ‬

‫އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުލިބި‪ ،‬ޖަލުގައި ބޭއްވުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުކު ިރ‬ ‫މޭޖާ ނަވީން އަލުން ވަޒީފާއަށް‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް‬ ‫ނުދެއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ކރަޕްޝަންގެ ފައިސާ ޖަމާކުރި‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޮ‬

‫ނަވީންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައި އަލުން ވަޒީފާ‬

‫އެސްއޯފުން އެމްއެންޑީއެފްގެ މޭޖާ ނަވީން ޒުބައިރުގެ‬

‫އަށް ނެރެން ފަށާފައި ވާއިރު އޭނާ އަށް ޕްރޮމޯޝަން‬

‫އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރި މައްސަލާގައި އޭނާ‬

‫ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމުގެ އަޑު ވެސް ވަނީ ފެތުރިފަ‬

‫ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ވަޒީފާ އަށް ނެރެން‬

‫ގތުން ސުވާލުކުރުމުން‬ ‫އެވެ‪ ،‬ނަމަވެސް އެކަކަމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ މާޗް މަހު ނަވީން ސަސްޕެންޑް ކުރީ‬

‫ޒަކަރިއްޔާ ޖަވާބެއް ނުދެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ‪ 1.3‬ބިލިއަން ރުފިޔާގެ‬

‫ކމިޝަނުން ނެރުނު ރިޕޯޓުގައި‬ ‫އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޮ‬

‫ޕޓުގައި އެސްއޯއެފުން މަނީ‬ ‫ޚިޔާނާތުގެ ތަހުގީގު ރި ޯ‬

‫އެސްއޯއެފުން އޭނާގެ އެކައުންޓަށް ‪ 100،000‬ޑޮލަރު‬

‫ގތާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީ އަށް‬ ‫ލންޑަރިން ހިންގި ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ޖަމާކުރިކަން ހާމަވުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއެންޑީއެފުން އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬

‫އއެފް އެކައުންޓްތަކަށް‬ ‫ވަންނަން ޖެހޭ ފައިސާ އެސް ޯ‬ ‫ޑލަރު ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތް ހިންގި ގޮތާއި‬ ‫ކށް‪ޮ ،‬‬ ‫ޖަމާ ޮ‬

‫ބައްދަލުވުމެއްގައި "މިހާރު" އިން ސުވާލުކުރުމުން‬

‫ފައިސާ ޖަމާކުރި ‪ 155‬މީހުންގެ ތަފްސީލްތައް‬

‫ޕކްޕާސަން ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު ވިދާޅުވީ‬ ‫ޗީފް ސް ޯ‬

‫ހިމަނާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ނަވީންގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު ހިޔާނާތުގެ ކަމެއް‬

‫އޭޕްރީލް‪ 2017 ،‬ގައި ޔާމީން ދިރިއުޅުނު ގޭގެ‬

‫ދިން ދެވަނަ މީހަކީ ޔާމީން މަރާލި ރޭ ދަންވަރު އޭނާ‬

‫ސިޑިގޮޅި ތެރޭގައި ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ އޭނާ‬

‫ދިރިއުޅުނު ގެއަށް އެކި ފަހަރުމަތިން ވަދެ ނިކުމެ ހެދި‬

‫މަރާލި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރަނީ ހ‪.‬‬

‫ގތުގައި އެރޭ ދަންވަރުގެ‬ ‫މީހެކެވެ‪ .‬އެ ހެކިވެރިޔާ ބުނި ޮ‬

‫އަންނާރުމާގޭ އިސްމާއިލް ހައިޝަމް ރަޝީދާއި މ‪.‬‬

‫ވަގުތެއްގައި ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އޭނާ އެ ގެއަށް‬

‫އިރަސްމިކުގޭ އަހުމަދު ޒިހާން އިސްމާއިލާއި ގދ‪.‬‬

‫ވަދެފައިވާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރު‬

‫ގައްދޫ ސިންދުބާދުގޭ މުހައްމަދު ދިފްރާނާއި މ‪.‬‬

‫ގޅީގައި އަލިކަން ހުރި ކަމަށާއި‬ ‫ވަންއިރު އެ ގޭގެ ސިޑި ޮ‬

‫ކުދެހިގޭ ހަސަން ޝިފާޒްގެ އިތުރުން މ‪ .‬ތާއިފް‬

‫އެކަމަކު ދެވަނަ ފަހަރު ވަންއިރު އަލިކަމެއް ނެތް‬

‫ކޅުފުށީ އީސްޓް ހުސައިން‬ ‫އިސްމާއިލް ރަޝީދާއި މ‪ޮ .‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޒިޔާދުގެ މައްޗަށެވެ‪ .‬އެ ހަ މީހުންގެ މައްޗަށް ވެސް‬ ‫ކުރަނީ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން ގަސްދުގައި‬ ‫މީހަކު މެރުމުގެ ދައުވާ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތަށް އަޑު ބަދަލުކޮށްގެން‬ ‫ކާކުކަން ނޭނގޭ ޮ‬

‫އެކަމަކު އިތުރު އާދަޔާ ޚިލާފް ކަމެއް އޭނާއަށް‬ ‫ފާހަގަނުވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލާގައި ފިންގަޕްރިންޓް ކޮމްޕެރިސަން‬ ‫ޕޓް ހެދި ފުލުސް މީހާގެ ހެކިބަސް ވެސް މިއަދު‬ ‫ރި ޯ‬

‫ކޓުގައި އިއްޔެ ހެކިބަސް ދިން މީހާ ބުނިގޮތުގައި‬ ‫ޯ‬

‫ނަގާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ތައްޔާރުވާން‬

‫ޔާމީން މަރާލި ރޭ ދަންވަރު އެ ގެ ކައިރީގައި ހުއްޓާ‬

‫ފުރުސަތު ނުލިބޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪ ،‬ބައެއް ދިފާއީ‬

‫ޔާމީން ދިރިއުޅުނު ގޭގެ ތެރެއިން ހަޅޭކުގެ އަޑު‬

‫ބޑުވުން ފާޅު ކުރެއްވުމުން އެހެން‬ ‫ވަކީލުން ކަން ޮ‬

‫އިވުނެވެ‪ .‬އަނިޔާއެއް ލިބެމުންދާއިރު އިވޭ ފަދަ ހަޅޭކުގެ‬

‫ދުވަހަކަށް އެ ބައި ވަނީ ފަސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަޑެއް އިވުމަށް ފަހު އެ އަޑު ކެނޑުނުތާ މިނެޓެއް‬

‫މީގެ އިތުރުން ފިންގަޕްރިންޓް ނެގުމުގައި‬

‫ހާއިރު ފަހުން ދެ މީހަކު އެ ގެއިން ނުކުމެގެން‬

‫ސުވާލު އުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް ލިޔުންތަކުން ފެންނަން‬

‫ދިޔަ މަންޒަރު ފެނުނު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ހުރި ކަމަށް ދިފާއީ ބައެއް ވަކީލުން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނުކުމެގެން ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު މަގުމަތީގައި‬

‫ހދުމަށް ފަހު ތަހުލީލު ކުރުމާ ހަމައަށް‬ ‫އެގޮތުން‪ ،‬ހެކި ޯ‬

‫ކށްލައިގެން ހުރި މީހެއްގެ ފަހަތަށް‬ ‫ސައިކަލެއްގައި މަޑު ޮ‬

‫ގެންދިއުމުގެ ކުރިން އެކަކު އަތުން އަނެކަކު އަތަށް‬

‫ގސް ޕާކް‬ ‫އަރައިގެން ދިޔަ ކަމަށާއި ދެ ވަނަ މީހާ ޮ‬

‫ގތް ބަޔާންކުރާ ޗެއިން‬ ‫އެ ތަކެތި ނަގުލުވަމުންދާ ޮ‬

‫ކޮށްފައި ހުރި އެހެން ސައިކަލަކަށް އަރައިގެން ދިޔައީ‬

‫ފމްގައި ދިމާނުވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރި‬ ‫އޮފް ކަސްޓަޑީ ޯ‬

‫ކަމަށް ވެސް އެ ހެކިވެރިޔާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލައެއްގައި އެފަދަ ހެއްކަކަށް ބުރަދަން ނުދެވޭނެ‬

‫ކންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް‪ ،‬ދައުވާ ލިބޭ‬ ‫ވީޑިއޯ ޮ‬ ‫ހަ މީހުން ހެކިވެރިޔާ އަށް ދެއްކުމަށް ފަހު އޭގެ‬ ‫ތެރެއިން އެއްވެސް މީހަކު އެތަނުން ފެނުނުތޯ ސުވާލު‬

‫ކޓުން ނިންމާފައިވާ‬ ‫ކަމަށް އެ ދެ މައްސަލާގައި ހައި ޯ‬ ‫ކަމަށް ވަކީލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމާ ގުޅިގެން‪ ،‬އެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ‬

‫ގތުގައި އެ ގެއިން ނުކުމެގެން‬ ‫ކުރުމުން އޭނާ ބުނި ޮ‬

‫އަލީ ރަޝީދު ހުސައިން ވިދާޅުވީ ހެކިތަކާ މެދު‬

‫ދިޔައީ ދައުވާ ލިބޭ ހައިޝަމާއި ދައުވާ ލިބޭ ޒިހާނެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަ ދައްކަން ފަހުން ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެ‬

‫ކށްލައިގެން އިނީ‬ ‫އަދި މަގުމަތީގައި ސައިކަލެއްގައި މަޑު ޮ‬

‫ފުރުސަތުތައް އެ ވާހަކަތައް ދެއްކޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދައުވާ ލިބޭ އިސްމާއިލް ރަޝީދު ކަމަށާއި ހައިޝަމް‬ ‫އެތަނުން ދިޔައީ އެ ސައިކަލުގެ ފަހަތަށް އަރައިގެން‬ ‫ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދައުލަތުން އަމަލުކުރާ ޮގތުން ދިފާއީ ވަކީލުންގެ‬ ‫ކަންބޮޑުވުން‬

‫އެ ތިން މީހުން އޭރު ލައިގެން ތިބި ހެދުމާއި‬ ‫އެ މީހުން ތިބި ސިފަ ހެކިވެރިޔާ ކިޔައިދިނަސް‪،‬‬

‫އިއްޔެގެ އަޑުއެހުމުގައި ދިފާއީ ވަކީލުން ވަނީ‬

‫ގތުގައި އެ ގެއިން ނުކުމެގެން ދިޔައިރު‬ ‫އޭނާ ބުނި ޮ‬

‫ހެކިވެރިން ހާޒިރު ކުރުމުގައި ދައުލަތުން އަމަލުކުރާ‬

‫ހައިޝަމާއި ޒިހާން ތިބީ މޫނުގައި ސާޖިކަލް މާސްކެއް‬

‫ގޮތުން ދަތިތައް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪،‬‬

‫އަޅައިގެންނެވެ‪ .‬ހެކިވެރިޔާއާ ދެތިން ފޫޓު ދުރުން‬

‫ބޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬ދުރާލާ‬ ‫އެކަމުގެ ކަން ޮ‬

‫ހިނގާފައި އެ ދެ މީހުން ދިޔައިރު މާސްކް އޮތީ އެ‬

‫ކށްގެން ގެންދާއިރު ވެސް‪،‬‬ ‫އަޑުއެހުންތައް ތާވަލް ޮ‬

‫ދެ މީހުންގެ އަނގަމައްޗާ ހިސާބުގައި ކަމަށާއި އަދި‬

‫ކޮންމެ އަޑުއެހުމަކަށް ހާޒިރު ކުރެވޭ ހެކިވެރިންގެ‬

‫އިސްމާއިލް ރަޝީދު ސައިކަލު މަތީގައި އިނީ ތޮއްޕެއް‬

‫މައުލޫމާތު ދިފާއީ ވަކީލުންނަށް ލިބެނީ އެ އަޑުއެހުމަކަށް‬

‫އަޅައިގެން ކަމަށް ވެސް އެ ހެކިވެރިޔާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ އޭނާ ވަޒީފާ އަށް ނެރެން‬

‫އިއްޔެގެ އަޑުއެހުމުގައި ސިއްރުން ހެކިބަސް‬

‫ހައިޝަމާއި ޒިހާން އޭރު ތިބީ ބޯ ދިގު ކޮށްފައި‬ ‫ކަމަށާއި އެކަމަކު ސިފަ ބަދަލުކުރަން އިސްތަށިގަނޑެއް‬

‫ކށް ކަމަށް ވަކީލުން‬ ‫ވަގުތު ކުޑަތަން ވެފައި ވަނި ޮ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލަ ލަސްވެގެން ދަނީ ދިފާއީ ވަކީލުންގެ‬

‫އަޅާފައި ހުރި ކަން ފާހަގަ ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ސަބަބުން ނޫން ކަމަށާއި ދައުލަތުން އަމަލުކުރަމުންދާ‬

‫އެކަމަކު އެ ތިން މީހުން ވެސް ސައިކަލުގައި އޭނާ‬

‫ގޮތުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪ ،‬ވަކީލުން ޝަކުވާ ކުރެއްވި‬

‫ކުރިމަތިން ދިޔައީ ވެސް‪ ،‬އެ މީހުން ފާހަގަކުރަން‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ދައުލަތާއި ފުލުހުންނަށް ވަކި ޚާއްސަ‬

‫އެނގޭހާ ކައިރިން ކަމަށް ވެސް ހެކިވެރިޔާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އުސޫލުތަކެއް ހަމަޖައްސައި ނުދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ‬

‫އެ މީހުން ދިޔަފަހުން‪ ،‬އެ ގޭގެ ތެރެއަށް ހެކިވެރިޔާ‬ ‫ގތް ބެލި ކަމަކަށް އޭނާ ނުބުނެ އެވެ‪ .‬އެކަމާ‬ ‫ވަދެ ވީ ޮ‬

‫ވަކީލުން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ‬

‫ގތުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އޭނާއާ ސުވާލެއް‬ ‫ބެހޭ ޮ‬

‫ލަސްވުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި‬

‫ވެސް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ހެކިވެރިން ހާޒިރުކޮށް ދެނީ ދައުލަތުން‬

‫ހެކިބަސް ދިނުމުގެ ކުރިން ފުލުހުން ނުވަތަ‬

‫ކންމެވެސް ވަރަކަށް ދަތިތަކެއް‬ ‫ކަމަށްވާތީ އެކަމުގައި ޮ‬

‫ދައުލަތުގެ ވަކީލުންނާ ބައްދަލު ކުރިންތޯ ދިފާއީ‬

‫ވެސް އެބަހުރި ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ދެން ހުރި‬

‫ވަކީލުން ސުވާލު ކުރުމުން ހެކިވެރިޔާ ބުނިގޮތުގައި‬

‫އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުމުގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން‪ ،‬ހާޒިރު‬

‫ފުލުހުންގެ އެދުމަކަށް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުންގެ‬

‫ކުރެވޭނެ ހެކިންގެ މައުލޫމާތު ދައުލަތުން ކޯޓާ ހިއްސާ‬

‫އިދާރާގައި ދައުލަތުގެ ވަކީލުންނާ އެކު އޭނާ ވާނީ‬

‫ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އޭރުން އެ މައުލޫމާތު ދިފާއީ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ތަހުގީގަށް ދީފައިވާ‬ ‫ބައްދަލު ޮ‬

‫ވަކީލުންނަށް ދުރާލާ އަންގާނެކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޚަބަރު‬

‫‪ 8‬އޮގަސްޓް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ފޮރެންސިކް އެހީ ހޯދަ ްނ‬ ‫މަރު ކޮމިޝަން އިންޑިއާގައި‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫ބީއެމްއެލް އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ކެލަ އަށް‬ ‫ހއ‪ .‬ކެލާގައި އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ދިނުމަތް‬ ‫މލްޑިވްސް އިން ތައްޔާރުވަމުން‬ ‫ދިނުމަށް ބޭންކް އޮފް ޯ‬ ‫އަންނަ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ދޭނީ‬

‫ފައިސާ ދެއްކުމާއި ޓްރާންސްފާ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް‬ ‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ލިބިގެންދާނެ‪ "،‬ބީއެމްއެލްގެ ޮ‬ ‫ބީއެމްއެލުން ބުނީ މި ހިދުމަތާ އެކު ކެލާގެ‬ ‫ރައްޔިތުންނަށާއި އަދި ކެލާ ކައިރީގެ ރަށްރަށުގެ‬

‫އީދު ބަންދަށް ފަހު ކަމަށެވެ‪ .‬މި އޭޓީއެމްއާ އެކު ހއ‪.‬‬

‫ބޑު ލުއި ފަސޭހަކަމެއް‬ ‫ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ވަރަށް ޮ‬

‫ގައި ބީއެމްއެލުން އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް ދޭ ރަށްތަކުގެ‬

‫ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަދަދު އަށަކަށް އަރާނެ އެވެ‪ .‬އެ އަތޮޅުގައި ހޯރަފުށި‪،‬‬

‫ކެލާގެ އިތުރުން ހއ‪ .‬ބާރަށުގައި އޭޓީއެމް ޚިދުމަތް‬

‫އިހަވަންދޫ އަދި ދިއްދޫގައި ބޭންކުގެ ތިން ބްރާންޗް‬

‫ދިނުމަށްޓަކައި ވެސް ބީއެމްއެލް އިން އަންނަނީ‬

‫ކށް ދަނީ ހިދުމަތް ދެމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬

‫މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫"އީދު ބަންދަށް ފަހު ހުޅުވޭ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި‬

‫މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ބީއެމްއެލް އިން ފަސް‬

‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކެލާގައި އޭޓީއެމް ޚިދުމަތް ދޭން‬

‫ރަށެއްގައި ސެލްފް ސަވިސް ބޭންކިންގެ ޚިދުމަތް‬

‫ކށް އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި‬ ‫ފަށާނެ‪ .‬މި ޚިދުމަތް މެދުވެރި ޮ‬

‫ދީފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވިޔަފާރިތަކަށް ‪ 24‬ގަޑިއިރު ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި‪،‬‬

‫ރިޔާސީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންނާ‪ ،‬ރައީސް ބައްދަލު ކުރައްވަނީ‪-- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪/‬މިހާރު‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އެ ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ބޮޑެތި‬ ‫މައްސަލަތަކަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ‪.‬‬

‫ބީއެމްއެލުން އެފްއައިޔޫ އަ ްށ‬ ‫ރިޕޯޓްކުރީ ޑިޕޮސިޓްކޮށްފައި‬

‫ކމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ރިޔާސީ ޮ‬ ‫ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުގައި ހިނގި ގޮތް ނޭނގޭ‬

‫ތަހުގީގުގައި ފުލުހުން ގަސްތުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ‬

‫ޝައްކު ކުރެވޭ ޓްރާންސެކްޝަންގެ މައުލޫމާތު‬ ‫މލްޑިވްސް އިން ފައިނޭންޝަލް‬ ‫ބޭންކް އޮފް ޯ‬

‫ނީޒާ އެންގެވި ކަމަށް‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މިކަން އެހެން ނުހިނގާ ކަމަށް އޭރުގެ‬

‫މަރުތަކާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން‬

‫ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތައް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ތަހުގީގުތަކަށް ފޮރެންސިކް‬

‫ކމިޝަން އުފެއްދީ ވެސް ދިވެހި‬ ‫އެހެންވެ މި ޮ‬

‫އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ) އަށް އެންގީ‬

‫ގަވަރުނަރަށް ދެންނެވި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަންގެ މެމްބަރުން އިންޑިއާ އަށް‬ ‫އެހީ ހޯދަން އެ ޮ‬

‫ފުލުހުންގެ ބައިވެރިވުމާ ނުލައި އެފަދަ މައްސަލަތައް‬

‫ޕސިޓް ކުރުމަށް ފަހު‪ ،‬އެ ފައިސާ ނަގަން‬ ‫ފައިސާ ޑި ޮ‬

‫ނީޒާ ވިދާޅުވީ‪ ،‬ޓްރާންސެކްޝަނާ ގުޅޭ މުއާމަލާތް‬

‫ވަޑައިގެންފި އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ތަހުގީގު ކުރާށެވެ‪.‬‬ ‫މިނިވަން ޮ‬

‫ދިއުމުން ކަމަށް އެމްއެމްއޭގެ ކުރީގެ އެސިސްޓެންޓް‬

‫ހިނގި ދުވަސްވަރު ޝަރީފާ ވާހަކަދެއްކެވީ އެފްއައިޔޫގެ‬

‫ނމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް‬ ‫ގަވަރުނަރު އަދި އިކޮ ޮ‬

‫އޭރުގެ މުވައްޒަފު އަޝްރަފުގެ ހާޒިރުގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓަރު ނީޒާ އިމާދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އަދި ޝަރީފަށް ހަމައެކަނި ދެންނެވީ‪ ،‬އޮންނަ އުސޫލުގެ‬

‫ކމިޝަނުން ބެލި މަރުގެ މައްސަލައެއްގެ‬ ‫އެ ޮ‬

‫މި ވެރިކަން ފެށުމާ އެކު ރައީސް އިބްރާހިމް‬ ‫ކމިޝަނުން އަންނަނީ‬ ‫މުހައްމަދު ސޯލިހް އުފެއްދެވި އެ ޮ‬

‫ތަހުގީގު ނިންމައި ބައެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން‬

‫ކުރިން ހިނގާފައިވާ ގިނަ މަރުތަކަކާއި ގެއްލިފައިވާ‬

‫އފީހަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި‬ ‫ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ ޮ‬

‫މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ފޮނުވާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަނުން ވަނީ‪ ،‬ރިލްވާން ގެއްލުވާލުމާއި‬ ‫ރިޔާސީ ޮ‬

‫އޭގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ‬

‫ކމިޓީގައި އިއްޔެ ވާހަކަދައްކަވަމުން‬ ‫މާލިއްޔަތު ޮ‬ ‫ނީޒާ ވިދާޅުވީ‪ 2014 ،‬ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު‬ ‫ޕސިޓް ކުރި ނަމަވެސް‪ ،‬އެކަން‬ ‫މަހު ‪ 25‬ދުވަހު ޑި ޮ‬

‫ތެރެއިން އަމަލުކުރުމަށް އެކަނި ކަމަށް ވެސް އޭނާ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޓީ އަށް ބީއެމްއެލްގެ‬ ‫މިދިޔަ މަހު މާލިއްޔަތު ޮ‬

‫ޑރ‪ .‬އަފްރާޝީމް އަލީ އާއި ބްލޮގަރު ޔާމީން‬

‫ކށްލި މައްސަލައިގެ‬ ‫ކށް އަފްރާޝީމް އަވަހާރަ ޮ‬ ‫އަނިޔާވެރި ޮ‬

‫އެފްއައިޔޫ އަށް އަންގާފައިވަނީ އޭގެ ދެ ދުވަސް ފަހުން‬

‫މުވައްޒަފުން ވެސް ހާޒިރުކުރި އެވެ‪ .‬ބޭންކުގެ‬

‫ރަޝީދުގެ މަރުގެ އިތުރުން ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު‬

‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬ހަށިގަނޑުގެ‬ ‫ފަހަތުގައި ތިބި މީހުން ޯ‬

‫އެ ފައިސާ ނަގަން ދިއުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އފިސަރު ޔާމީން އާދަމް ވަނީ‬ ‫އިންޓެރިމް ރިސްކް ޮ‬

‫ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލަ ހިމެނެ އެވެ‪ .‬މި‬

‫އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލާފައި އޮއްވާ‬

‫ބޑު ބައި ފުރިހަމަކޮށް‪،‬‬ ‫މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގުގެ ޮ‬

‫ފެނުނު ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ތަފްސީލުތައް ވެސް‬

‫ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލް ވަނީ ރައީސްއާ ވެސް‬

‫ކމިޝަނުން ވަނީ ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ޕޓް އާއްމުކުރާނީ‪ ،‬މި‬ ‫މި ތަހުގީގުތަކުގެ ރި ޯ‬

‫ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު ޝައްކު ކުރެވޭ ފަދަ މުއާމަލާތެއް‬ ‫ހިނގާ ކޮންމެ ވަގުތަކު އެ މައުލޫމާތެއް އެފްއައިޔޫއާ‬ ‫ހިއްސާކުރަންޖެހެ އެވެ‪. .‬‬ ‫"އަޝްރަފް [އެފްއައިޔޫގެ ހެޑް] ވިދާޅުވި‬

‫ކށްލުމަށް އާތިފާއި ނީޒާ ވެސް‬ ‫އެކައުންޓްތައް ދޫ ޮ‬ ‫އިރުޝާދު ދެއްވި ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއެމްއޭގެ އެސިސްޓެންޓް ގަވަރުނަރުގެ މަގާމުގައި‬ ‫ހުންނެވި އިރު އޭނާ ބެލެހެއްޓެވީ ބޭންކް ސުޕަވިޝަން‬

‫ބޑެތި ބާރުތަކެއް ދީފައިވާ ރިޔާސީ‬ ‫ގާނޫނީ ޮ‬

‫މައްސަލަތަކުގެ ފަހަތުގައި ތިބި މީހުން އިންސާފުގެ‬

‫އަޅުގަނޑު ކައިރީގައި‪ 2014[ ،‬ނޮވެމްބަރު] ‪ 25‬ވަނަ‬

‫މަސައްކަތްތައް ކަމަށާއި އެ މަގާމުގައި ހުންނަވައި‬

‫ކޮމިޝަނުން އިންޑިއާ އަށް ކުރި ދަތުރާ ގުޅޭ ގޮތުން‬ ‫މެމްބަރުން ވާހަކައެއް ނުދެއްކެވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ހދުމަށް ފަހު ކަމަށް‬ ‫ކުރިމައްޗަށް ގެނެވޭނެ ގޮތެއް ޯ‬

‫ދުވަހު ފައިސާ ޑިޕޮސިޓް ކުރަން އައިމަ‪ ،‬ޑިޕޮސިޓްކޮށް‬

‫ބޭންކްތަކުގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި‬

‫ކމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ނިންމައިފައި‪ ،‬ފައިސާ ބަލައި އައިމަ (ސަސްޕިޝަސް‬

‫އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުއްވި ކަމަށް ވެސް ނީޒާ‬

‫ޕޓް) އެސްޑީއާރް ފައިލް ކުރީ‪"،‬‬ ‫ޓްރާންސެކްޝަން ރި ޯ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ޓެކްނިކަލް އެހީ ހޯދަނީ ވެސް‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޕާކިސްތާނުން އިސްކަންދަރަށް‬ ‫‪ 1‬މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަކެތި‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކލެޖުގެ ރެކްޓާ ޑރ‪ .‬އަހުމަދު‬ ‫ވާހަކަދައްކަވަމުން‪ ،‬ވިލާ ޮ‬ ‫އަންވަރު ވިދާޅުވީ‪ ،‬މީގެ ‪ 58‬އަހަރުކުރިން އުފެއްދި‬ ‫އިސްކަންދަރު ސްކޫލުން ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ކުރި‬

‫ޕާކިސްތާނު އެމްބަސީން‪ ،‬އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް‬ ‫‪ 1.3‬މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ސްކޫލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި‪،‬‬ ‫ކށްދެއްވީ ޕާކިސްތާނުން‬ ‫ސްކޫލަށް ތަކެތި ހަދިޔާ ޮ‬ ‫ރާއްޖެ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވަސީމް‬

‫ހޯދާފައިވާކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ ހަމައެކަނި ކިޔަވައިދިނުމުން‬ ‫ހދައި ބެލުމުގައި‬ ‫އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި ކަންކަން ޯ‬ ‫ވެސް ކުރި އެ ސްކޫލަކީ ނަމޫނާއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ޕާކިސްތާނުން ހަދިޔާކުރި ތަކެތީގެ‬

‫އަކްރަމެވެ‪ .‬އިސްކަންދަރުން ތަކެއްޗާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ‬

‫ބޭނުން އެ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނާއި ދަރިވަރުން ހެޔޮ‬

‫ޕްރިންސިޕަލް ހުސެއިން ސައީދެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޕާކިސްތާނުން ވަނީ‪ 55 ،‬އިންޗީގެ ސްމާޓް ‪8‬‬ ‫ޓީވީ އާއި ސައުންޑް ސިސްޓަމާއި އެއަށް ބޭނުންވާ‬

‫ޕާކިސްތާނު ސަފީރު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް‬ ‫ތަނުގައި ވެސް އިސްކަންދަރު ސްކޫލަށް ދެވެން އޮތް‬

‫ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކާއި ‪ 25‬ޔޫޕީއެސް އަދި ‪150‬‬

‫އެހީތެރިކަމެއް ދޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬މަންމަގެ އުނގުން‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެތަނުން‬ ‫އެގްޒެކެޓިވް ގޮނޑި ހަދިޔާ ޮ‬

‫ފެށިގެން ކައްވަޅަށް ދިއުމާ ހަމައަށް އިލްމު އުނގެނުމަށް‬

‫ހަދިޔާކުރި ފަސް އިންޗީގެ ‪ 16‬ޓީވީ‪ ،‬އެ ސްކޫލުގެ‬

‫އިސްލާމުގައި ބާރު އަޅާއިރު‪ ،‬މާދަމާގެ ލީޑަރުންގެ‬

‫ހޯލުގައި ބަހައްޓައި ޑިޖިޓަލް ޓީވީ އިފްތިތާހް ކޮށްފައިވެ‬

‫ގޮތުގައި ތިބި ދަރިވަރުން އިލްމު ހޯދުމަށް އޭނާ ވަނީ‬ ‫އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި‬

‫ލންޑަރިންނަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ފައިސާ‬ ‫މަނީ ޯ‬

‫މެންބަރުންނަށް ނީޒާގެ ވާހަކަތައް ސާފުވި‬

‫ޖަމާކުރުމަށް ދާ ވަގުތަކީ އެންމެ މުހިއްމު ވަގުތު‬ ‫ކަމަށާއި އެއީ ބޭންކުތަކަށް ނުރަނގަޅު ފައިސާ ވަންނަ‬ ‫ވަގުތު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ނީޒާ ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެންމެ އެސްޓީއާރެއް ފޮނުވާފައި‬

‫މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފު‬ ‫ޑކިއުމެންޓްތަކަށް ބެލުމުން ނީޒާ ދެއްކެވި‬ ‫ވިދާޅުވީ‪ޮ ،‬‬ ‫ވާހަކަތައް ދިމާވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ވިދާޅުވީ ކަން‬

‫ކންމެ ޝަކުކުރެވޭ‬ ‫ޒިންމާ ނިމުނީ ނޫން ކަމަށާއި ޮ‬

‫ގތަށް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް‬ ‫ހިނގާދިޔަ ޮ‬

‫ޕޓް ކުރަންޖެހޭނެ‬ ‫މުއާމަލާތެއްގެ މައުލޫމާތު ވެސް ރި ޯ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތީ‪،‬‬ ‫އެފްއައިޔޫއާ ވަގުތީ ޮ‬ ‫އެތަނުގެ ވެރިޔާ ޗުއްޓީއެއްގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު‬ ‫ކަމަށާއި އެފްއައިޔޫގެ އޭރުގެ ވެރިޔާ އާތިފް ޝަކޫރު‬

‫ހދާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގޭ‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން ޯ‬ ‫‪ 59‬މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކުރީ ‪ 25‬ނޮވެމްބަރު ‪2014‬‬ ‫ކަން‪ "،‬ޝަރީފު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޭންކްތަކުގެ އެކައުންޓްތައް ޑީއެކްޓިވޭޓް ކުރުމުގެ‬

‫އފީހަށް އެނބުރި ނުކުންނަވަން ފެއްޓެވުމުން‬ ‫ޮ‬

‫ބާރެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވި އިރު އެކަމާ ބޭންކްގެ‬

‫ގސްފައި އޮތް ހިސާބު‬ ‫އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ޮ‬

‫މުވައްޒަފަކު ސުވާލު ކުރުމުން ޖަވާބެއް ދެއްވާފައިވޭތޯ‬

‫ބައްލަވާފައިނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ނީޒާ‬

‫ޝަރީފު ނީޒާއާ ސުވާލުކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އޭނާ އެފްއައިޔޫގެ ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ‬ ‫ހުންނެވީ ދެ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހަށެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ‪ ،‬މިކަން ހިނގި ފަހުން ‪ 2016‬ވަނަ‬

‫ޖަވާބުގައި ނީޒާ ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެއީ އެމްއެމްއޭ އަށް‬ ‫އޮތް ބާރެއް ނޫން ކަމަށާއި އެމްއެމްއޭ އަށް ހަމައެކަނި‬ ‫ކށް އަން‪-‬ފްރީޒް ކުރުމުގެ‬ ‫އންނާނީ އެކައުންޓެއް ފްރީޒް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫އަހަރު ތަހުގީގީ އިދާރާއަކުން ބީއެމްއެލް އަށް ވަން‬

‫ބާރު އެކަނި ކަމަށެވެ‪ .‬އޭރު އެފްއައިޔޫއާ ހަވާލުވެ‬

‫ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅިގެން އޭރު ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ‬

‫ހުންނެވި އިރު‪ ،‬އެ އިދާރާ އަށް ވެސް އޮންނާނީ ‪72‬‬

‫އެންޑްރޫ ހީލީއާ އެކު އޭރުގެ ގަވަރުނަރު އަޒީމާ އާދަމް‬

‫ގަޑިއިރު ވަންދެން ޓްރާންސެކްޝަނެއް ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު‬

‫ބައްދަލު ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫"މީޓިން ނިމިގެން އަޅުގަނޑު ކައިރީގައި އަޒީމާ‬

‫ކމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސައިން‬ ‫ކޮމިޓީގައި ޮ‬

‫ވިދާޅުވި‪ ،‬އެންޑޫ ހީލީ ވިދާޅުވިއޭ ޝަރީފު (ބީއެމްއެލްގެ‬

‫ގތް ސާފުވެއްޖެ‬ ‫ވަހީދު ވަނީ ކަންކަން ހިނގައިދިޔަ ޮ‬

‫އ މުހައްމަދު ޝަރީފު) އީމެއިލެއް‬ ‫ޑެޕިއުޓީ ސީއީ ޯ‬

‫ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ބީއެމްއެލުން ހުށަހެޅި‬

‫ކުރައްވާފައި ވެއޭ މި ފައިސާ (އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ‬

‫މައުލޫމާތުތަކާއި ނީޒާ ވިދާޅުވި މައުލޫމާތުތަކުގައި ފުށު‬

‫ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ކަމަށް ބެލެވޭ ފައިސާ) ދޫކުރުމަށް‬

‫އެރުންތަކެއް ވެސް ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 8‬އޮގަސްޓް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪9‬‬

‫ކޮމިޝަނަށް ކުރި ދައުވާ ބީއެމްއެލް އަށް ކާމިޔާބެއް ނުވި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ގާނޫނީ ބާރު ދީފައިވާ އިދާރާތަކުން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު‬ ‫ކޓު އަމުރެއް ނެތަސް‬ ‫އެ ތަނަކުން ލިޔުމުން އެދުމުން‪ޯ ،‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބީއެމްއެލް އިން ދައުވާކުރީ ތަހުގީގުތަކަށް‬

‫ކރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ރިޔާސީ‬ ‫ޮ‬

‫ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކރަޕްޝަން ކޮމިޝަން‬ ‫މި މައްސަލަ އަށް އެންޓި ޮ‬ ‫(އޭސީސީ) އިން ވެސް ވަނީ ތަދައްޚުލްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ކޯޓު‬

‫ކޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ‬ ‫ބާތިލްކޮށް ހައި ޯ‬ ‫ކަންކަމާ ހަވާލާދީފަ އެވެ‪ .‬އެ ހުކުމް ކުރީ މާޗު ‪31‬‬ ‫ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުގެ ހުކުމުގައި ބުނީ ހައި‬ ‫ނަމަވެސް ސިވިލް ޯ‬

‫ކޮމިޝަނަށް ބައެއް މައުލޫމާތު ދޭން އިންކާރުކޮށް‪،‬‬

‫ކޓު އަމުރެއް އޮވެގެން ކަމަށް‬ ‫މައުލޫމާތު ދޭންޖެހެނީ ޯ‬

‫އަމުރަކާ ނުލައި ވެސް‪ ،‬މިދިޔަ މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހާ‬

‫ކޯޓުގެ ހުކުމުގައި ވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއާތުގެ ގާނޫނުގެ‬

‫އވެގެން ނޫނީ މައުލޫމާތު ދޭން‬ ‫ކޯޓު އަމުރެއް ޮ‬

‫ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށެވެ‪ .‬އަދި މި މައްސަލަ ނިމެންދެން‪،‬‬

‫ހަމަޔަށް ބީއެމްއެލުން އައީ ދެމުންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫‪ 72‬ވަނަ މާއްދާގައި‪ ،‬ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް މައުލޫމާތު‬

‫އފް މޯލްޑިވްސް‬ ‫ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ބޭންކް ޮ‬

‫މައުލޫމާތެއް ނުދީގެން ބޭންކްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފާ‬

‫އޭގެ ފަހުން މައުލޫމާތު ނުދޭން ނިންމީ ކުރީގެ ރައީސް‬

‫ދިނުމާ ބެހޭ ވާހަކަ ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ ބީއެމްއެލް‬

‫(ބީއެމްއެލް) އިން ކުރި ދައުވާ ދައުވާގައި ބޭންކާ‬

‫ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅޭނެ ކަމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ‬

‫ގތަށް ކަނޑައަޅައިދެވެން ނެތް ކަމަށް‬ ‫އިން އެދުނު ޮ‬

‫ކޅަށް ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ޮ‬

‫ވެސް ބޭންކުން އެދުނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ އަމުރު‬

‫ތުހުމަތާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް‬

‫އިސް ގާޒީ އަބްދުﷲ އަލީ އިއްވެވި ހުކުމުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ކޯޓުން ކުރިން ވަނީ‬

‫ކޓުން ނެރުނު އަމުރު‬ ‫ފްރީޒްކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫ކޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކުރީ‪ ،‬ތަހުގީގުކުރުމުގެ‬ ‫ސިވިލް ޯ‬

‫މިހާރު އޮތް ޔުނިވާސި ީޓ‬ ‫ކައުންސިލް އަދި ދެމި އޮންނާނެ‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ ކުރިން ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ އެންމެ އިސް‬ ‫ގތުގައި ހިމެނޭ‪ ،‬ޗާންސެލަރު ވައިސް‬ ‫ތިން މަގާމުގެ ޮ‬

‫މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)‬ ‫އފް މޯލްޑިވްސް‬ ‫އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ ޮ‬ ‫(އައިޔޫއެމް) ގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް‬

‫ކުންފުންޏަކާ ހަވާލު ކުރުން‪ ---‬ފޮޓޯ‪ :‬ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރީ‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އަދި ކަރަންޓު ވަޔަރިން އާއި އަލިފާންނިއްވާ‬ ‫އާލާތްތައް ހަރުކުރުމުގެ އިތުރުން ކުލަ އާއި ދޮންވެލި‬ ‫ރޖެކްޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލުން ވެސް އެ ޕް ޮ‬

‫މާލޭ ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް އަލުން ރާވައި‬

‫މިސްކިތް އަލުން ރޭވުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް‬

‫ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި‬

‫ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ހެރިޓޭޖް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޓީމަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ހަފުލާއެއްގައި‬

‫ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބަހައްޓަން ނިންމާފައި‬

‫ސއިކުރެއްވީ ސްޓޭޓް‬ ‫ޮ‬ ‫މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން‬

‫އތް‪ ،‬ދިރާގުގެ ހެޑް‬ ‫ވަނީ ދާރުލް އާސާރާ ޖެހިގެން ޮ‬

‫ތރިގެވެ‪ .‬އެ މަސައްކަތާ‬ ‫މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޯ‬

‫އޮފީސް ކުރިން ހުރި ބިމާއި ސަލްޓަން ޕާކުން ބައެއް‬

‫މލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ‬ ‫ހަވާލުވި އަމޭން ޯ‬

‫ނަގައިގެން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދެއްގަ އެވެ‪.‬‬

‫ސއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް‬ ‫ޮ‬ ‫ފަރާތުން‬

‫ކުރިން ސަލްޓަން ޕާކްގައި ހުރި ކަޅުވަކަރު‬

‫ޑިރެކްޓާ އަދި ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އިބްރާހީމް‬

‫މިސްކިތް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ‬

‫މުއްތޮލިބެވެ‪.‬‬

‫ވެރިކަމުގައި ރޫޅާލައި މާލެ ނޫން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރަން‬

‫ހަތަރު މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް އެ‬ ‫މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ‪2،900،000 ،‬ރ‪ .‬އަށެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައިވަނީ މިސްކިތް‬ ‫ކުންފުންޏާ ހަވާލު ޮ‬ ‫ބެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ސިވިލް މަސައްކަތްތައް‬

‫އުޅުނު ނަމަވެސް‪ ،‬އެ މިސްކިތް އަލުން ރާވައި މާލޭގައި‬ ‫ބެހެއްޓުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ވައުދެކެވެ‪ .‬އެ މިސްކިތް‬ ‫ދެން ބޭނުންކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ނަމާދު ގެއަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ކަޅުވަކަރު މިސްކިތަކީ ތަފާތު ކުރެހުން‬

‫ކުރުމެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި މިސްކިތާއި ހަރިންމަ ފާރު‬

‫އަޅައި ފާރުތައް ހިރިގަލުން ހަދާފައި ހުރި ވަރަށް‬

‫ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ވެސް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ‬

‫ސލިހު ތަސްދީގުކުރެއްވި‬ ‫ޯ‬ ‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬ ‫ނަމަވެސް އާ ކައުންސިލް އުފެއްދުމާ ހަމައަށް މިހާރު‬

‫އޭރު ގެނައި ބަދަލަކީ‪ ،‬ވައިސް ޗާންސެލާ އަދި ޑެޕިއުޓީ‬

‫އތް ދެ ކައުންސިލް ދެމި އޮންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ވައިސް ޗާންސެލާ އައްޔަންކުރައްވާނީ ރައީސް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންވެ މިހާރު އެ ގާނޫނު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި‬

‫މަގުސަދުގައި‪ ،‬އެ ދެ ތަން ހިންގުމުގެ ގާނޫނަށް‬

‫ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ‪ ،‬ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ގާނޫނު ‪2011‬‬

‫މަޖިލީހުން ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދުވިއިރު އޮތް ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް އައްޔަންކުރައްވާނީ ހަމައެކަނި ދެ ޔުނިވާސިޓީގެ‬ ‫ޗާންސެލަރާއި ވައިސް ޗާންސެލާ އެވެ‪.‬‬ ‫ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލާ އައްޔަންކުރުމުގެ ބާރު‪،‬‬

‫ކަޅުވަކަރު މިސްކި ްތ‬ ‫ބަހައްޓަން ހަވާލުކޮށްފި‬

‫އައްޔަންކުރައްވަނީ ރައީސެވެ‪.‬‬ ‫ގާނޫނަށް ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު ބަދަލުތަކެއް ގެނަ އެވެ‪.‬‬

‫ދެ ޔުނިވާސިޓީގެ ހިންގުން އެއްގޮތް ކުރުމުގެ‬

‫ކަޅުވަކަރު މިސްކިތް ބެހެއްޓުމުގެ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ދިވެހި‬

‫ޗާންސެލަރު އަދި ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރު‬

‫އައިޔޫއެމްގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު‬ ‫ތަސްދީގުކޮށް‪ ،‬އެ އަށް އަމަލުކުރަން ފަށާއިރު‪ ،‬ގާނޫނަށް‬ ‫އަމަލުކުރަން ފަށާތާ ގިނަވެގެން ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި‬

‫އެ ގާނޫނަށް އަލަށް ގެނައި އިސްލާހުން ދީފައިވަނީ‬

‫އެ ދެ ތަނަށް އައްޔަންކުރާ ފުރަތަމަ ޗާންސެލަރާއި‬

‫ޔުނިވާސިޓީ ކައުންސިލަށެވެ‪ .‬އެ އިސްލާހު މިދިޔަ ހޯމަ‬

‫ވައިސް ޗާންސެލާ ރައީސް އައްޔަންކުރައްވަން ޖެހޭނެ‬

‫ދުވަހު ރައީސް ވަނީ ތަސްދީގުކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު އެ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވީ ކުރީގެ ރައީސް‬ ‫އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޔަންކުރެއްވި ބޭފުޅުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަލަށް އުފެދޭ ޔުނިވާސިޓީ ކައުންސިލުން ވަކި‬ ‫ގޮތެއް ނިންމަންދެން‪ ،‬އެމްއެންޔޫގައި މިވަގުތު ތިއްބެވި‬ ‫ޑެޕިއުޓީ ދެ ވައިސް ޗާންސެލަރުން ކަމުގައިވާ‪،‬‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި އައިޔޫއެމް އާއި އެމްއެންޔޫގެ ގާނޫނަށް‬ ‫އަމަލުކުރާތާ ގިނަވެގެން ‪ 30‬ދުވަހުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ޔުނިވާސިޓީގެ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށް އަދި‬ ‫އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރުމަށްފަހު‬ ‫އެ މަޖިލިސް އެކުލަވާލަންޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޔުނިވާސިޓީގެ މަޖިލިސް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް‬

‫ޑރ‪ .‬މުއާވިޔަތު މުހައްމަދު އަދި އައިޝަތު ޝާހީން‬

‫ކުރަންޖެހޭނީ އެކަމަށް ޗާންސެލަރު އައްޔަންކުރާ ވަގުތީ‬

‫އެ މަގާމުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެ‬

‫ކމެޓީގައި ހިމެނެނީ ޗާންސެލަރގެ‬ ‫ކޮމެޓީއަކުންނެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ޔުނިވާސިޓީން އިއްޔެ ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފައިވެ‬

‫އިތުރުން ޔުނިވާސިޓީގެ މަގާމުތައް ފުރަމުން އަންނަ‬

‫ގތަށް ނިންމީ‪ ،‬އޭގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‪،‬‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ޗާންސެލާ އައްޔަންކުރާ ހަތަރު‬

‫ޔުނިވާސިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމެއް ނައިސް‬

‫ބޭފުޅުންނެވެ‪،‬‬

‫މޯލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓް އޮފީހާއި‬ ‫ކޯލްސެންޓަރު ބަދަލުކޮށްފި‬ ‫އފީހާއި ކޯލް ސެންޓަރުގެ‬ ‫މލްޑިވިއަންގެ ޓިކެޓިން ޮ‬ ‫ޯ‬

‫މި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް‪ .‬އެމްޑީގެ ބޭނުމަކީ‬

‫ކޔާ އަށް އިއްޔެ ބަދަލުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހިދުމަތް ސިޓީ ސް ޮ‬

‫އެތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ފަސޭހައިން‬

‫ކުރިން މި ހިދުމަތްތައް ދިނީ ރަސްފަންނު ކައިރީ‬ ‫ހުންނަ ދާރުލް އީމާން އިމާރާތުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވިއަންގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މެނޭޖަރު‬

‫ހދައިދިނުން‪ "،‬މޫސަ‬ ‫މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ޯ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ އަލަށް ހިދުމަތް ދޭން ފެށި ތަނުގައި‬

‫މޫސާ ވަސީމް ވިދާޅުވީ‪ ،‬އާ އިމާރާތަކަށް ބަދަލުވީ‬

‫ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްދޭ ކައުންޓަރުތައް ވެސް‬

‫ކލް ސެންޓަރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް‬ ‫ޓިކެޓިން އޮފީހާއި ޯ‬

‫ގިނަވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަދި ވަޅުގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމާއި މިސްކިތް ބަހައްޓާ‬

‫ކުޑަ މިސްކިތެކެވެ‪ .‬މި މިސްކިތުގައި ހިރިގަލުން‬

‫މަސައްކަތްކުރާނެ ފަސޭހަ މާހައުލެއް ހޯދަ ދިނުމަށް‬

‫ސަރަހައްދުގެ ވަށާ ފާރު ރޭނުމާއި ލޭންޑްސްކޭޕިންގެ‬

‫ބިންވަޅުނަގައި ލިޔެވިފައިވާ ލިޔުމަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬މިކަމުގެ ސަބަބުން‪ ،‬އެތަނަށް ހިދުމަތް ހޯދަން‬

‫ހިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް އެކި މަސައްކަތްތައް‬

‫މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ އިތުރުން ލޭންޑްސްކޭޕް‬

‫މިސްކިތް ބިނާކުރީ އައްސުލްތާން ހަސަން ނޫރައްދީން‬

‫އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް އޭނާ‬

‫ގތުން އިންޓަނޭޝަނަލް ދަތުރުތައް‬ ‫ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ކންކްރީޓް ޕޭވްމަންޓް އެޅުމާއި‬ ‫ޕްލޭންގައިވާ ގޮތަށް ޮ‬

‫އިސްކަންދަރުގެ ރަސްކަމުގެ ‪ 10‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪ .‬މި‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޓުތަކެއް ގެންނަން‬ ‫އިތުރުކުރުމަށް އެއާބަސް މަރުކާގެ ޯ‬

‫ޑ އެގްޒިބިޝަން އޭރިއާ ތައްޔާރުކުރުން ހިމެނެ‬ ‫އައުޓް ޯ‬

‫ރަދުން ރަސްކަން ކުރެއްވީ ‪ 1779‬އިން ‪ 1799‬އަށެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އފީހަކީ އަސްލު ޖާގައިގެ ގޮތުން ކުޑަ‬ ‫"ކުރީގެ ޮ‬ ‫އފީސް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމީ‬ ‫ތަނެއް‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން ޮ‬

‫މލްޑިވިއަނުން އަންނަނީ އެ އެއާލައިނުގެ‬ ‫ޯ‬

‫ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 8‬އޮގަސްޓް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ވީގޮތެއް‪ ،‬ޖަވާބެއް‪،‬‬ ‫އިންސާފެއް ނެތް‬ ‫ފަސް އަހަރު!‬

‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬

‫ދައުވާ އެ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ސާބިތެއް ނުވި އެވެ‪.‬‬

‫‪( "1‬އަދީބު)އާ މުއާމަލާތް ކުރެ އެވެ‪ .‬ހައްޔަރުކުރި‬

‫ގތުގައި ރިލްވާން ގަދަކަމުން‬ ‫ދައުލަތުން ތުހުމަތުކުރި ޮ‬

‫ދެ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ފަނޑިޔާރު ދީދީއާ އަދީބު‬

‫ފޮރުވީ އާލިފް ގެންގުޅުނު ރަތް ކުލައިގެ ކާރަކަށް‬

‫ހިއްސާކުރެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން ސ‪ .‬ހުޅުދޫ‬

‫އަރުވައިގެން ގެންގޮސްގެންނެވެ‪.‬‬

‫އަތިރިއާގޭ މުހައްމަދު ސުވައިދު ބަންދުގައި ބަހައްޓަން‬

‫މި ދެ މީހުން ސަލާމަތްވީ‪ ،‬މުހިއްމު ހެކިތަކެއް‬

‫ނުފެންނަ ކަމަށް ނިންމައި‪ ،‬އޭނާ ދޫކޮށްލަން އޭރު‬

‫ކޓު ހުކުމުން އެނގެން‬ ‫ފުލުހުން ހުށަނޭޅުމުން ކަން ޯ‬

‫ކޓުން ނިންމީ ފަނޑިޔާރު ދީދީ ކަމަށް‬ ‫ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫އވެ އެވެ‪ .‬ފުލުހުން ހެކި ހުށަނޭޅި ސަބަބު އަދިވެސް‬ ‫ޮ‬

‫ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން އެކި މީހުންނާ އެކި ފަހަރު‬ ‫ރިލްވާނާ ގުޅޭ ޮ‬

‫އތީ ފޮރުވިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ފޯނުން އަދީބު މުއާމަލާތް ވެސް ކުރައްވާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫"އެ ވަރަށް އުޅުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް"!‬

‫އޭގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ބައެއް ބޭފުޅުން‬ ‫ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪ .‬މިއިން އެއްވެސް‬

‫މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ‪ ،‬ރިލްވާނަށް ވީ‬ ‫ހދައި އާއިލާ އަށް އިންސާފު ހޯދައި ދޭން‬ ‫ގތެއް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ވާހަކައެއްގައި ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ‬ ‫އެއްވެސް ވާހަކައެއް ދައްކަވާފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އާއިލާ އިން ކުރިން ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް‪،‬‬

‫ބޑު ސަމާލު ކަމެއް ނުދޭ‬ ‫ކުރީގެ ސަރުކާރުން މާ ޮ‬ ‫ކަމަށް ޝައްކު ކުރާނެ ޖާގަ އެބަ އޮތެވެ‪ .‬ޖަވާބު‬

‫ކޕީއެއް ހޯއްދަވަން އަދީބު‬ ‫ރިލްވާންގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ޮ‬

‫ހޯދަން އާއިލާ އިން މަގުމައްޗަށް ނުކުތް ކޮންމެ‬

‫ފޓޯ ޖަހާފައިވާ‬ ‫އުޅުއްވި އެވެ‪ .‬ޕާސްޕޯޓުގައި ރިލްވާންގެ ޮ‬

‫ފަހަރަކު ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވީ އަނިޔާ އާއި‬

‫ހދަން ހަވާލު ކުރައްވަނީ‪" ،‬މިހާރު"‬ ‫ސޮފްހާގެ ކޮޕީއެއް ޯ‬

‫ފުރައްސާރަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އެމްއެންޑީއެފްގެ ބޭފުޅަކާ‬ ‫އަށް އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫ދިވެހި ރައްޔިތަކު ވަގަށް ނަގައިގެން އުޅުނު‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކޕީއެއް ނުލިބުނު ނަމަވެސް ރިލްވާންގެ‬ ‫އޭނާ އަށް ޮ‬

‫މައްސަލައިގައި އޭރުގެ ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކުން‬ ‫ދެއްވި ޖަވާބުތަކުން ވެސް މި މައްސަލައިގައި‬

‫ޕޓުގައިވާ މައުލޫމާތުތައް‬ ‫ކުރީގެ ޕާސްޕޯޓާއި ފަހުގެ ޕާސް ޯ‬

‫ސީރިއަސް ވާން ބޭނުން ނުވީ ކަން އެނގެ އެވެ‪.‬‬

‫ފނުވި އެވެ‪ .‬އޭގެތެރޭގައި ރިލްވާން‬ ‫ހޯދައި އަދީބަށް ޮ‬

‫ރިލްވާން މައްސަލައިގައި އދ‪ .‬އާއި އެހެން‬

‫އެންމެ ފަހުން ދަތުރު ކުރި ގައުމާއި ތާރީޚުތައް ހިމެނެ‬

‫ވެސް ގައުމުތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކުން ސަރުކާރަށް‬

‫ގތުން ރިލްވާން އެންމެ ފަހުން‪ ،‬ދަތުރު‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭގައިވާ ޮ‬

‫ބޑުކުރި އެވެ‪" .‬މިހާރު" އަށް ލިބިފައިވާ‬ ‫ޕްރެޝަރު ޮ‬

‫ކުރީ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރަށެވެ‪ .‬އެ ދަތުރަށް ފަހު‬

‫ގތުން‪ ،‬މިކަން އޭރުގެ ފޮރިން‬ ‫މައުލޫމާތުތަކުގައިވާ ޮ‬

‫ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ އޮކްޓޯބަރު‪ ،2011 ،2 ،‬ގަ‬

‫މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫން ވަޒީރުންގެ ސަމާލުކަމަށް‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދަތުރެއް ނުކުރެ‬

‫ގެންނެވި އެވެ‪ .‬އެއާ އެކު ރިލްވާންގެ ގެއްލުމުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ތަހުގީގަކީ އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދާ‬

‫ރިލްވާން އެއްވެސް ގައުމަކަށް އެތެރެވެއްޖެ ނަމަ‬

‫އެއް މައްސަލަ ކަމަށާއި ފުލުހުންނާ އެކު ސިފައިން‬

‫ތ އަދީބު އެއްސެވުމުން އެކަން‬ ‫އެ މައުލޫމާތު އެނގޭނެ ޯ‬

‫ހދުމުގެ ތަހުގީގަށް އެހީތެރިކަން ދޭ‬ ‫ވެސް ރިލްވާން ޯ‬

‫އފިސަރު ތަފްސީލްކޮށް ދެއްވަ‬ ‫އންނަ ގޮތް ވެސް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ހމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު‬ ‫ކަމަށް އޭރުގެ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އެފަދަ މައުލޫމާތު ގައުމުތަކުން ހިއްސާކުރާނީ‬

‫މބައިލް ނަމްބަރުން ކުރެއްވި‬ ‫ވިދާޅުވާ ކަން އޭނާގެ ޯ‬

‫ފުލުހުންނަށް ކަން ވެސް އަދީބަށް ކިޔައިދެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫މެސެޖަކުން އެނގެން އޮވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިކަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން‬

‫ކމިޝަނާ ގުޅިފައި!‬ ‫އިންތިޒާރު ރިޔާސީ ޮ‬

‫ގތް ހިއްސާކުރައްވަމުން‪ ،‬އޮގަސްޓް‪،‬‬ ‫ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ޮ‬ ‫‪ 2014 ،22‬ގައި‪ ،‬އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ‬

‫ރިލްވާންގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ކުރީގެ‬

‫އެ މައްސަލައިގައި "އެހާ ވަރަށް އުޅުމުގެ ބޭނުމެއް‬

‫ސަރުކާރުން އިހުމާލުވީ ކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑުކިއުން‬

‫ނެތް" ކަން "މިހާރަ"ށް ލިބިފައިވާ ލިއުންތަކުން އެނގެ‬

‫އަމާޒުކުރީ މި ސަރުކާރުގައި މިހާރު ތިއްބެވި އިސް‬

‫ޑކިއުމެންޓްރީގައި‬ ‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި ވާހަކަ އަލްޖަޒީރާ ޮ‬

‫ގތް ނޭނގޭ މަރުތަކާއި ވީ ނުވީއެއް‬ ‫ބޭފުޅުންނެވެ‪ޮ .‬‬

‫ދގު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ‬ ‫އާއްމުވުމުން‪ ،‬އުމަރު އޮތީ ޮ‬

‫ނޭނގި ގެއްލުނު މީހުންގެ މައްސަލަ ބަލަން ވަނީ‬

‫ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރިލްވާން މައްސަލައިގައި ޔާމީން‬

‫ކމިޝަނެއް އުފައްދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރިޔާސީ ޮ‬

‫މެސެޖް ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރިލްވާންގެ އާއިލާ އިން މިހާރު އިންތިޒާރު ކުރަނީ‬ ‫އެ ކޮމިޝަންގެ ޖަވާބަކަށެވެ‪ .‬އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން‬

‫އަދީބު އަތުގައި ޖަވާބުތަކެއް!‬

‫ރި ލް ވާ ން ގެ އާ އި ލާ ިއ ން ސާ ފަ ށް އެ ދި އަ ޑު އު ފު ލަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ި /‬މ ހާ ރު‬

‫ހދުމެވެ‪ .‬ތަހުގީގުގައި އަދީބާ‬ ‫ރިލްވާނަށް ވީ ގޮތެއް ޯ‬ ‫ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި އޭރުގެ‬ ‫ބޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދޭ ކަން ހާމަވެ‪،‬‬ ‫ސަރުކާރުން މާ ޮ‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އިންސާފު ނުލިބި ކެތްތެރިކަން ކޮޅުން ލައިފި‬

‫ގތެއް ފަސް އަހަރު ވި އިރު‬ ‫"ރިލްވާނަށް ވީ ޮ‬

‫ކމިޝަނުން ތަހުގީގު ކުރާ އެއް މައްސަލަ އަކީ‬ ‫އެ ޮ‬ ‫ވެސް ވަނީ ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރިލްވާން ގެއްލުނު މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ފަހު‬

‫ކުރި ތުހުމަތުތަކުގައި އެންމެންގެ ޝައްކު ހުއްޓުނީ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ ރިޕޯޓް‬ ‫ރިޕޯޓް ވެސް އޮތީ ތައްޔާރު ޮ‬

‫ނުހޯދުނު‪ .‬މަރުވީ ކަމެއް ޔަގީނެއް ނުވޭ‪ .‬މަންމަ‬

‫އޭރުގެ ސަރުކާރުގައި އެންމެ ބާރާއި ނުފޫޒު ގަދަ‬

‫ނެރުން ލަސްވުމަކީ އާއިލާގެ ކަންބޮޑުވުމެކެވެ‪.‬‬

‫އުއްމީދު ކުރަނީ ދަރިފުޅު އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް‪".‬‬

‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަދި ފަހުން ނައިބު ރައީސަކަށް‬

‫އާއިލާ އަށް ރިލްވާންއާ އެންމެ ފަހުން ބައްދަލުވީ‪،‬‬

‫އެވެ! ރުއިން ފިޔަވައި އެ ހިތްދަތިކަން ކިޔައިދޭނެ‬

‫އޮގަސްޓް ‪ 2014 ،7‬ވަނަ ދުވަހުގެ ރެ އެވެ‪ .‬ރިލްވާން‬

‫ވެވަޑައިގަތް އަހްމަދު އަދީބަށެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު ރިލްވާން ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި‬

‫ހދުމުގެ މަސައްކަތް މި ސަރުކާރުން‬ ‫"ރިލްވާން ޯ‬ ‫ފެށުމާ އެކު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނު‪ .‬އުއްމީދުކުރިން‬ ‫ގތެއް ވަރަށް އަވަހަށް އެނގޭނެ‬ ‫ކޮއްކޮ އަށް ވީ ޮ‬

‫ގޮތެއް އެ މަންމައަކަށް ނޭނގެ އެވެ‪ .‬ދަރިފުޅު އަހްމަދު‬

‫އެންމެ ފަހުން ފެނުނީ މާލޭގައި ހުންނަ ހުޅުމާލެ‬

‫އތް ކަން ނުވަތަ ނޫން ކަން‬ ‫އަދީބުގެ ބައިވެރިވުމެއް ޮ‬

‫ކަމަށް‪ .‬އަދިވެސް އުއްމީދު ކަނޑައެއް ނުލަން‪،‬‬

‫ރިލްވާން ވަގަށް ނެގިތާ މިއަދަށް ފަސް އަހަރު ވި އިރު‬

‫ފެރީ ޓާމިނަލުން އެ ރޭ ދަންވަރު ‪ 12:44‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ތަހުގީގީ އިދާރާއަކުން މިހާތަނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައެއް‬

‫އިންސާފު ލިބެންދެން އާއިލާ ދެމި ތިބޭނީ މި ގޮތުގައި‪"،‬‬

‫ވެސް މަންމަ‪ ،‬އައިމިނަތު އީސާގެ ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް‬

‫ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖްތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އޭނާ ހުރީ‬

‫ނުވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޔަގީންވާ ކަމަކީ މި‬

‫ޝެހެނާޒް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ލލުން ކަރުނައެއް ނުހިކެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނުލިބެ އެވެ‪ޮ .‬‬

‫ކަޅު ކުލައިގެ ދަބަހެއް އަޅުވައިގެންނެވެ‪ .‬ވަޅިން‬

‫މައްސަލައާ ގުޅުން ހުރި ބައެއް ކަންކަން އަދީބަށް‬

‫ބިރު ދައްކައި ރަތް ކުލައިގެ ކާރަކަށް އަރުވައިގެން‬

‫އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމެވެ‪.‬‬

‫ދރުގައި މީހަކު ޓަކި ޖަހައިފި ނަމަ‪،‬‬ ‫ގޭގެ ޮ‬ ‫ސިއްސައިގެން ދެ އެވެ‪ .‬ހައްތާވެސް ހީވަނީ ދަރިފުޅު‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ހުޅުމާލޭގައި‬ ‫ގެންދިޔައީ‪ ،‬ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫އެނބުރި އައީ ހެންނެވެ‪ .‬އެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް‬

‫އޭނާ ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމެންޓް ކުރިމަތިންނެވެ‪.‬‬

‫ކށް‪ ،‬މި މައްސަލައާ ގުޅުން‬ ‫ތަހުގީގު ހިނގަނި ޮ‬ ‫ގސްފައިވާތީ ވެސް‬ ‫ހުރި މީހުން ބޭރަށް ފުރައިގެން ޮ‬

‫މި މައްސަލައިގައި އޭރު ސަރުކާރަށް ސިޔާސީ‬

‫ބޑުވުން ފާޅުކުރެ އެވެ‪ .‬ޖޭއެސްސީގެ‬ ‫އާއިލާ އިން ކަން ޮ‬

‫ގޮތުން ކުރިމަތިވި ޕްރެޝަރުތައް ކުޑަކުރަން އަދީބު‬

‫ތަހުގީގުން ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވުމުން‬

‫ނެތެވެ‪ .‬ރިލްވާން ގެއްލުނު ދުވަހެކޭ‪ ،‬މިއަދެކޭ މަންމަ‬

‫ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟‬

‫ކަންތައްތަކެއް ކުރެއްވި ކަން "މިހާރު" އަށް ލިބުނު‬

‫އޭނާ ފުރައިގެން ދިޔަ ނުދިއުމަށް އާއިލާ އިން‬

‫އާއި އެ އާއިލާ އަށް ވަކި ތަފާތެއް ނުފެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފަސް އަހަރު ވި އިރު ވެސް މި ސުވާލަށް‬

‫ލިއުންތަކެއްގައި ވެ އެވެ‪ .‬ރިލްވާނާ ގުޅޭ ގޮތުން‬

‫ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި ކަމަށް ޝެހެނާޒް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގތެއް‪ ،‬ވަގަށް ނެގި ސަބަބެއް‪ ،‬އިންސާފު ލިބޭނެ‬ ‫ވީ ޮ‬ ‫ދުވަހެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ‪ .‬ޖަވާބު ނުލިބޭ ސުވާލުތައް‬ ‫ހުރީ ފުނި ޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ހުރިހާ ޝަކުވާތަކެއް ކިޔައިދޭން ވެސް‬

‫ޖަވާބެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އިހުމާލުގެ ސަބަބުންނެވެ‪.‬‬ ‫ރިލްވާން ގެއްލުމުން އާއިލާ އާއި ރައްޔިތުން ކުރިމަތި‬ ‫ކުރި ފިއްތުންތަކާ ހެދި ފުލުހުން ތަހުގީގެއް ހިންގި‬

‫ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ކުރާ މެސެޖްތަކާއި އާއިލާ އިން‬

‫މި ހުރިހާ ކަންކަމަކާ އެކު ވެސް އާއިލާގެ‬

‫ބޭއްވި އެއްވުންތަކާއި އެ ނޫން ވެސް ހުރިހާ ކަމެއްގެ‬

‫އުއްމީދަކީ ފަސް އަހަރުގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބެއް‬

‫މައުލޫމާތު އަދީބު ގެންދެވީ ބަރާބަރަށް ބައްލަވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ލިބުމެވެ‪.‬‬

‫ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު‬

‫"އެންމެ ކުޑަ މިނުން އެ ކުއްޖާ އަށް ކަށު ނަމާދު‬

‫އައިމިނަތު އީސާ ބޭނުންވެ އެވެ‪ .‬އިންޓަވިއަކަށް‬

‫އެވެ‪ .‬ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބަޔަކު ހައްޔަރު ވެސް ކުރި‬

‫އތް ކަމަށް ޝައްކު‬ ‫ކުރެވޭ މީހުންނާ އަދީބާ ގުޅުން ޮ‬

‫ތ ޔަގީން ވެގެން‪ "،‬ޝެހެނާޒް‬ ‫ކުރެވޭނީ ވެސް މަރުވި ޯ‬

‫"މިހާރު" އަށް އިއްޔެ ވަގުތު ވެސް ދިނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ތަހުގީގުގައި ފުލުހުން އިހުމާލުވުމުން‬

‫ކުރެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަ ދައްކާނެ ހިތްވަރު ނުލިބިގެން އިންޓަވިއު‬

‫އެންމެން މިނިވަންވީ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވުނެވެ‪.‬‬

‫އެއް ބަޔަކު ޝަރީއަތާ ހަމައަށް ނުދަނީހެވެ‪ .‬އަނެއް‬ ‫ބަޔަކު މިނިވަންވީ ޝަރީއަތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަނުން ކުރިއަށް‬ ‫މިކަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ޮ‬ ‫ގެންދިޔަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ތަހުގީގުން‬

‫ގތެއް ނޭނގެނީސް އޭނާގެ މަންމަ‬ ‫ރިލްވާނަށް ވީ ޮ‬ ‫އާއި އާއިލާ އަށް ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އތެވެ‪ .‬އެ ކޮމިޝަނަށް‬ ‫ވެސް އެނގެން އެބަ ޮ‬

‫ރިލްވާންގެ މަންމަ ބުނީ ތެދެކެވެ؛ އެ ހިތްދަތިކަން‬

‫ފުލުހުން ހިއްސާކުރި މައުލޫމާތުތަކުގައިވާ ގޮތުން‪،‬‬

‫އިހްސާސްވާނީ އެކަން ދިމާވި ބަޔަކަށެވެ‪.‬‬

‫"ބައެއް ރޭރޭ ނިދިން ސިއްސައިގެން ގޮސް‬

‫ރިލްވާން ކިޑްނެޕްކުރުމުގެ ދައުވާ އުފުލީ‪ ،‬ގ‪.‬‬

‫ހޭލެވުމުން ބުނާނެ އަހުމަދު [ރިލްވާން] އައިސް‬

‫ހިލްޓަން އާލިފް ރައޫފާއި ގދ‪ .‬ވާދޫ‪ ،‬ކަރަންކާގޭ‪،‬‬

‫ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ‬

‫ގވީއޭ‪ "،‬ރިލްވާންގެ ދައްތަ ޝެހެނާޒް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫މުހައްމަދު ނޫރައްދީންގެ މައްޗަށެވެ‪ .‬ދައުލަތުން ކުރި‬

‫ގތުން މީހަކު "ސަސްޕެކްޓް‬ ‫ކށްލުމާ ބެހޭ ޮ‬ ‫މީހަކު ދޫ ޮ‬


‫‪ 8‬އޮގަސްޓް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪13‬‬

‫މިފަހަރު ކަނޑުމަތީ ހޮޑު ނުލާތި!‬ ‫ޝާ މި ލާ އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ގޮތް ވެސް ވެއެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންވީމާ‪ ،‬ވިސްނަންވީ ކަމަކީ ހުރިހާ‬ ‫އަލާމަތްތަކެއް އެންމެންނަށް އެއްގޮތަކަށް ދިމާނުވެދާނެ‬

‫ސީ ސިކްނެސް ނުވަތަ ކަނޑަށް ބަލިވުމަކީ‬

‫ކަމެވެ‪ .‬އުމުރުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ހުންނަ ސިއްހީ‬

‫އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި އާންމު ކަމެކެވެ‪ .‬ދަތުރުކުރާއިރު‬

‫މައްސަލައަކުން ވެސް މިކަމުގައި ތަފާތުތަކެއް‬

‫އުޅަނދުތަކުން އެ އިވޭ އަޑުފައްގަނޑާއި ދުވާ ވަހަކީ‬

‫އައިސްފާނެއެވެ‪.‬‬

‫އންނަނީ ވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިކަމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަށް ޮ‬ ‫މި ފެށުނު އީދު ބަންދުގައި ދަތުރުކުރާ ނަމަ މި‬ ‫ދެނީ އެހީއެކެވެ‪.‬‬

‫އާންމު ޮކށް މިކަން ދިމާވަނީ ކޮން ބަޔަކަށް؟‬

‫ސީ ސިކްނެސްއާ ދުރުވުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއް‬ ‫ކަންތައްތައް‬ ‫‪ .1‬ކެފެއިންގެ ބާވަތްތަކުން ދުރުވެ‪ ،‬ފުރަން‬ ‫ގާތްކޮށްފައި ގިނައިން ކެއުމުގެ ބަދަލުގައި ފެން ބުއިން‬

‫‪ .1‬އަންހެނުންނަށް އަދި މާބަނޑު އަންހެނުން‪،‬‬ ‫މައްސަރު ކަންތައް ތަހައްމަލު ކުރާ އަންހެނުން އަދި‬ ‫މން ތެރަޕީއެއް ނަގަމުންދާ އަންހެނުންނަށް‪.‬‬ ‫ހޯ ޯ‬ ‫‪ .2‬މައިގްރެއިން ހުންނަ މީހުން‬

‫ރަނގަޅުވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ނިދާލެވޭނެ އިންތިޒާމެއް އޮތް ނަމަ‬ ‫އަރާމުކޮށްލައި ނިދާށެވެ‪.‬‬ ‫ރނިކް ޑިވައިސް މާ‬ ‫‪ .3‬ފޯނު‪ ،‬ކެމެރާ ފަދަ އިލެކްޓް ޯ‬

‫‪ .3‬އުމުރުން ‪ 12-2‬އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުޑަކުދިން‬

‫ގިނަ އިރުވަންދެން ބޭނުން ނުކުރާށެވެ‪ .‬އޭގެ ސަބަބުން‬

‫‪ .4‬ވަކި ކަމަކާ ގުޅިގެން ހާއްސަ ބޭހެއް‬

‫ބލުގައި ރިއްސުން ފަދަ‬ ‫ސިކުނޑިއަށް ބާރުބޮޑުވެ‪ޮ ،‬‬

‫ޔޓިކްސް ފަދަ‬ ‫ބޭނުންކުރާ މީހުން‪ .‬މިސާލަކަށް‪ ،‬އެންޓިބަ ޮ‬ ‫ބޭސް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ މީހުން‬

‫ކަންކަން ކުރިމަތިވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫‪ .4‬މާ ވަސް ގަދަ ސެންޓެއްގެ ވަސް ދުވުން‬ ‫ރލްގެ ވަހަށް ކެތްނުވާ ނަމަ އަވަހަށް‬ ‫ނުވަތަ ޕެޓް ޯ‬

‫އަލާމަތްތައް‬

‫އެހެންތާކަށް ދިއުން ރަނގަޅުވާނެ‪ .‬މިފަދަ ވަގުތެއްގައި‬ ‫ނަމަ ވައިޖެހޭ އަދި ސިކުނޑިއަށް ތާޒާކަން ލިބޭ‬

‫ގތްވެ ހޮނޑުލަވާ ނަމަ‬ ‫ދަތުރުމަތީގައި ބޯ އަނބުރާ ޮ‬ ‫އެއީ މިކަމުގެ އެންމެ އާންމު އަލާމަތެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫އެއީ އަދި ހަމަ އެކަނި އަލާމާތް ކަމަށް ނުނިންމާށެވެ‪.‬‬

‫ހިސާބަކަށް ދެވިދާނެ‪ .‬އެހެންނޫނީ އިތުރަށް ބޯއަނބުރާ‬ ‫ގތްވެ‪ ،‬ހޮޑުލެވުން ގާތެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ކށް ދަތުރުކޮށް އުޅޭ‪ ،‬އަދި‬ ‫‪ .5‬އާންމު ޮ‬

‫ބލުގައި ރިއްސުމުގެ‬ ‫ބައެއްފަހަރު‪ ،‬ދާހިއްލުމާއި ގަޔާއި ޮ‬

‫ޑކްޓަރެއްގެ ލަފާ‬ ‫ކަނޑުމައްޗަށް ބަލި މީހެއް ނަމަ ޮ‬

‫އުނދަގޫވެސް ކުރިމަތި ވެއެވެ‪.‬‬

‫ހޯދައިގެން‪ ،‬ދަތުރުމައްޗަށް ހާއްސަ ބޭހެއް ހޯދާށެވެ‪.‬‬

‫އެއްބަޔަކަށް މިހެން ވުމުން އާ ފުރި‪ ،‬ނިދި އަންނަ‬

‫ނިޔަފައްޗަށް އަހަރެމެން ފަރުވާ ކުޑައީ‬ ‫އަ އި ޝަ ތު މާ ހާ‬

‫ނަމަވެސް ނިޔަފައްޗާ މެދު ވިސްނާލީ ކިތަން މީހުން‬ ‫ހެއްޔެވެ؟ އަތާ އެއްވަރަށް ނިޔަފައްޗަށް ވެސް ސަމާލުކަން‬ ‫ދޭން ވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އަތުގެ އިނގިލީގައި ހުންނަ ނިޔަފަތިތަކަކީ އާންމުކޮށް‪،‬‬ ‫ބޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ގިނަ މީހުން މާ ޮ‬

‫ނިޔަފައްޗަކީ ހަތިޔާރެއް ނޫން‬

‫ނިޔަފަތިތައް ދިގުވުމުން ކަނޑާލީމާ ނިމުނީ އެވެ‪ .‬އެންމެ‬ ‫ބޮޑު ވަރަކަށް ވެސް ނިޔަފަތީގައި ކުލައެއް ޖައްސާލާނެ‬

‫ދަޅު ފަދަ އެއްޗެހީގެ މަތި ނަގަން ނިޔަފަތި ބޭނުން‬

‫އެވެ‪ .‬ގަވައިދުން ނިޔަފަތިތަކަށް ސަމާލުކަން ދީގެން އުޅޭ‬

‫ކުރުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ‪ .‬ޓޭޕް އެއްޗެހި ކަނޑާލަން‬

‫ކށް ފިރިހެނުންގެ ތެރޭގަ އެވެ‪.‬‬ ‫މީހުން މަދެވެ‪ .‬ހާއްސަ ޮ‬

‫ނުވަތަ ނިޔަފަތިން އެއްޗެހި ކެހުމަކީ ވެސް އާންމުކަމެކެވެ‪.‬‬

‫އެހެންވެ ވަރަށް އަވަހަށް ނިޔަފަތިތައް ހަލާކުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު ސަމާލުކަމެއް ދެވޭ ކަމަކަށް ބައެއް‬ ‫ނަމަވެސް އެއީ މާ ޮ‬

‫ނަމަވެސް މިއީ ނިޔަފަތީގެ ސިއްހަތަށް ރައްކާތެރިކަމެއް‬ ‫ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ފަހަރު ނުވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ނިޔަފަތިތައް ހަލާކުވުމުން‬ ‫ބޑުވާ މީހުން ގިނަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމާ ހާސްވެ ކަން ޮ‬

‫ނެއިލް ޕޮލިޝް ނުބަހައްޓާ‬

‫ތަށި ދޮންނަން އަންގި ބޭނުންނުކުރުން‬ ‫ގތަކަށް ވެސް ނުކުރާ ކަމެކޭ‬ ‫މިއީ ދިވެހިން އެއް ޮ‬ ‫ބުނެވިދާނެ އެވެ‪ .‬ތެލި ނުވަތަ ތަށި ދޮންނަން މި‬

‫ޕލިޝް ޖެއްސުމަށް ފަހު‬ ‫ނިޔަފަތިތަކުގައި ނެއިލް ޮ‬

‫މލަކީ ނިޔަފަތި އަދި އަތުގެ ހަންގަނޑަށް‬ ‫ބޭނުންކުރާ އޯ ޮ‬

‫ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބަހައްޓަ އެވެ‪ .‬ބައެއް ފަހަރަށް‬

‫މާ ރަނގަޅު އެއްޗެއްސެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެހެންވީމަ ތަށިފަދަ‬

‫ގތަށް މާގިނައިރު ވަންދެން‬ ‫އަމިއްލައަށް ފިލަންދެނެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫އެއްޗެހި ދޮންނައިރު އަންގި ބޭނުންކުރަން އެބަޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕލިޝް ބަހައްޓާ ނަމަ އޭގެ ކުލަތައް ނިޔަފަތީގެ‬ ‫ނެއިލް ޮ‬ ‫މަތީ ލޭޔާތަކަށް ފައިބާނެ އެވެ‪ .‬އެހެންވީމަ އެންމެ ގިނަ‬

‫ކެއުމުގައި ތަރުކާރީ މަދުވުން‬

‫ދުވަސްވަންދެން ވެސް ބަހައްޓަންވާނީ ހަފުތާއެއް ނުވަތަ‬ ‫ދެ ހަފުތާ ވަންދެނެވެ‪.‬‬

‫ކެއުމުގައި ތަރުކާރީ މަދު ނަމަ ނިޔަފަތިތަކުން‬ ‫ކށް‪ ،‬ހަށިގަނޑުން އަޔަން‬ ‫އެކަން އެނގޭނެ އެވެ‪ .‬ހާއްސަ ޮ‬

‫ރަނގަޅަށް އަތް ނުދޮވުން‬

‫މަދުވާނަމަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ބިސް‪ ،‬ރެޑްމީޓް އަދި ސްޕިނެޗް‬ ‫ކަހަލަ އެއްޗެހި ކެއުމުގައި އިތުރުކުރަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ދުވާލަކު އެތައް ފަހަރަކު އަތް ދޮންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްގެން އަތް ދޮވުނު‬ ‫ފާޑުފާޑުގެ ސައިބޯނި ބޭނުން ޮ‬

‫ފްލެކްސީޑަކީ ވެސް ރަނގަޅު އެއްޗެކެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 8‬އޮގަސްޓް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ނަމަށް ގެނައި ބަދަލަކުން ޕާސްޕޯޓް އާ ކޮށެއް ނުދިން‬ ‫އުމުރުން ‪ 16‬އަހަރުގައި ވެސް ކެނީ ވަނީ އޭނާގެ ނަމަށް‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ބަދަލު ގެނެސްފަ އެވެ‪ .‬އެ ފަހަރު ނަމުގެ ކުރިއަށް ކޮކޯ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޕާސްޕޯޓް އާކޮށް ނުދީ ހިފަހައްޓާފައިވާތީ އެއްވެސް ގައުމަކަށް‬ ‫ދަތުރު ނުކުރެވޭތާ ތިން އަހަރުވެއްޖެ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުކޮށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފަހުން އެ ނަން ބަދަލުކުރީ‬ ‫އިނގިރޭސިލިވިލާތުގެ މީހެއްގެ ނަމަށް ގެނައި ބަދަލަކާ‬

‫"އެންމެ ފަހުން އަހަރެން ދިޔަ ގައުމަކީ ސްރީ‬

‫އަސްކަރިއްޔާ އަށް ވަންނަން ޖެހިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ގުޅިގެން އެ ނަމަކީ ބަލައި ގަނެވޭނެ ނަމެއް ނޫން ކަމަށް‬

‫ލަންކާ‪ .‬އަހަރެން ވަރަށް ބޭނުން ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް‬ ‫ބޑިއާ އަށް ވެސް ދާން‪ "،‬ކެނީ ބުންޏެވެ‪" .‬އެކަމަކު‬ ‫ކެމް ޯ‬

‫ޕާސްޕޯޓް އާ ނުކުރެވި ގައުމުން ބޭރަށް ޗުއްޓީ އަށް‬

‫ހމް އޮފީހުން‬ ‫ބުނެ އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް އާކޮށްދޭން އެ ގައުމުގެ ޯ‬

‫ވެސް ނުދެވި ހުރި ކެނީ ބުނީ އޭނާގެ ނަމުގައި އެއްވެސް‬

‫ހމް އޮފިހުން ވަނީ‬ ‫އަހަރެންގެ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ހައްގު ޯ‬

‫ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލައެއް އޮތް ކަމަކަށް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ނިގުޅައިގެންފައި‪ .‬މި މައްސަލާގައި ހަދާނެ ގޮތެއް‪ ،‬ދާނެ‬

‫އޭނާ ބޭނުން ނަމެއް ކިޔުމުގެ ހައްގު އޮންނާނެ ކަމަށާއި ހޯމް‬

‫ދިމާލެއް ނޭނގިފައި އަހަރެން މި ހުންނަނީ‪".‬‬

‫ކށްފައިވާ ކޯންވޯލް‬ ‫ކުރިން އަސްކަރިއްޔާގައި މަސައްކަތް ޮ‬ ‫އަށް ނިސްބަތްވާ ‪ 33‬އަހަރުގެ ކެނީ ވަނީ އޭނާގެ ނަމުގެ‬

‫އޮފީހުން ހައްގަކަށް އަރައިގެންފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފަހަތަށް މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ފު‪-‬ކެނާޑް އިތުރުކޮށްފަ‬

‫ގތުން ހޯމް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މީޑިއާތަކަށް‬ ‫މިކަމާ ބެހޭ ޮ‬ ‫ވިދާޅުވީ ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ކޭސްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކާ‬

‫"އެ މީހުންނަށް އަހަރެންގެ ނަން ބަދަލުކުރާކަށް‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ރަސްމީ އެހެން ލިޔުންތަކުގައި ވެސް ބޭނުން‬

‫މަޖުބޫރެއް ނުކުރެވޭނެ‪ .‬އެއްވެސް މިންގަނޑަކާ ހިލާފު‬

‫މައުލޫމާތު ހިއްސާ ނުކުރާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ކެނީގެ ޕާސްޕޯޓް‬

‫ކުރަނީ އެ ނަމެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ ނަމާ އެކު ޕާސްޕޯޓް‬

‫ނަމެއް ނޫން އަހަރެންގެ ނަމަކީ‪ .‬އެކަމަކު ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ‬

‫އާކޮށް ނުދީ އޮތީ ޕާސްޕޯޓްގެ ގައިޑްލައިންތަކުގެ ދަށުން ކަމަށް‬

‫އާކޮށްދޭން އެކި ފަހަރުމަތިން ހުށަހަޅައިގެން ވެސް ހޯމް‬

‫ބަހަނާތައް ދައްކައި ޕާސްޕޯޓް އާކޮށް ނުދިނުމަކީ އަހަރެންގެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އފީހުން ވަނީ އިންކާރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ގތުގައި ފޫ‪-‬ކެނާޑަކީ މީހަކަށް ކިޔާ‬ ‫ހޯމް އޮފީހުން ބުނި ޮ‬ ‫ނަމަކަށް ވުރެ "ރޫޑް" އަދި މަސްލަހަތު ގެއްލިދާނެ ކަހަލަ‬ ‫ގޮތުންނެވެ‪.‬‬

‫"އޭގައި ކަނޑައެޅިގެން އޮންނާނެ ޕަބްލިކް އޮފެންސަކަށްވާ‬

‫މިނިވަން ކަމަށް ވެސް އަރައިގަތުން‪ "،‬ކެނީ ބުންޏެވެ‪" .‬މިއީ‬ ‫އފީހުން ދައްކާ‬ ‫ބަލައި ގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން‪ .‬އަދި ހޯމް ޮ‬

‫ކަހަލަ ނަމެއް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނޭ‪ "،‬ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވި‬

‫ބޑު ޖޯކެއް‪".‬‬ ‫ބަހަނާތަކަކީ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނަމެކެވެ‪ .‬އެއީ އިނގިރޭސި ބަހުން އެ ނަން ލިޔާ އަދި ކިޔާ‬

‫"ސްޓާ ވޯސް"‬ ‫ތީމްގެ ރެސިޕީ‬ ‫ފޮތެއް ނެރެނީ‬

‫ގތުގައި އޭނާ އަކީ އަބަދުވެސް ގައުމުތަކަށް‬ ‫ކެނީ ބުނި ޮ‬ ‫ދަތުރުކުރަން ހިތްވާ މީހެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު ނަމުގެ މައްސަލާގައި‬

‫ވީޑިއޯ ސެލްފީން ވެސް ލޭގެ ޕްރެޝަރު‬ ‫ދެނެގަނެވިދާނެ‬

‫ހިއު ްނ ޑޭ ކާރެއްގައި ސޯލާ ފުރާޅެއް‬ ‫ކަރަންޓުން ދުއްވާ ކާރުތަކަށް މިހާރު އޮތް‬

‫ވާތީ އެވެ‪ .‬ބެޓެރީ ފުރިހަމަ ބާރުގައި ނުދެވޭހައި ދުރަށް‪،‬‬

‫ހިއުންޑޭއާ ހަވާލާދީފައި ހުރި ޚަބަރުތަކުގައި ބުނާ‬

‫އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ނުވަގުތުގައި ބެޓެރީ ޗާޖުކުރަން‬

‫ހިއުންޑޭގެ މި ކާރަށް ދަތުރުކުރެވޭ ކަމަށް ވެ އެވެ‪.‬‬

‫މޑެލް މުޅި ދުނޔެއަކު ނުވިއްކާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން‪ ،‬މި ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކށްލުމަށް ފަހު‪ ،‬އުޅަނދު ފަހަރު‬ ‫ޖެހުމެވެ‪ .‬ޕެޓްރޯލް ދޫ ޮ‬

‫ކށްފައި ވަނީ ދުއްވާފައި ދާއިރު‪ ،‬ބެޓެރީ‬ ‫ކާރު ޑިޒައިން ޮ‬

‫ގތަކަށް ވެސް ޔޫރަޕަށް ޚާއްސަކުރެވިފައި‬ ‫މިއީ އެއް ޮ‬

‫ދުއްވުމަށް‪ ،‬ތިމާވެއްޓަށް ކަމުދާ ވަސީލަތެއް ހޯދަން‬

‫ޗާޖްކުރެވޭ ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ވާ މޮޑެލެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެނބުރުތަނުން ޖެހުނީ ކަރަންޓުގަ އެވެ‪ .‬ބެޓެރީ ނުވަތަ‬

‫ސލާ ޕެނަލް އަކީ ހަކަތަ އުފެއްދުމަށް އަލި‬ ‫ޯ‬

‫ލޖީ ހިމަނައި‪ ،‬ހިއުންޑޭގެ އެހެން‬ ‫ނަމަވެސް‪ ،‬ސޯލާ ޓެކްނޮ ޮ‬

‫ކަރަންޓުން ދުއްވާ ކާރުތަކަށް މުޅި ދުނިޔެ އަންނަނީ‬

‫ބޭނުންވާ ނިޒާމެކެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‪ ،‬ހިއުންޑޭގެ މި‬

‫މޑެލްތައް ޔޫރަޕަށް އަމާޒުކުރާނެ އެވެ‪ .‬ބެލެވޭ ގޮތުގައި‬ ‫ޮ‬

‫ބަދަލުވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫މޮޑެލް އަށް ވެސް ހައްދު ކަނޑައެޅިފައި ވެ އެވެ‪ .‬ދިގު‬

‫ބޑަށް ބޭނުންކުރާނީ ތަޖުރިބާކުރުމަށެވެ‪.‬‬ ‫މި ކާރުތައް ޮ‬

‫ދަތުރުކުރުމުގައި‪ ،‬އިރުގެ އަލިކަން ނުލިބޭ ވަގުތުތަކުގައި‬

‫އެހެންކަމުން މިއީ ހިއުންޑޭގެ އަމިއްލަ ރަށް‪ ،‬ސައުތު‬

‫ބެޓެރީ ހުސްވުމަށް ފުރުސަތު އޮވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮރެޔާއިން ފެނިދެނިވާނެ ކާރަކަށް ވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހިއުންޑޭ ކާރެއްގެ ފުރާޅުގައި ސޯލާ ޕެނަލެއް‬ ‫ހަރުކުރަން ޖެހުނީ ވެސް‪ ،‬ކަރަންޓުން ދުއްވާ ކާރަކަށް‬

‫ނވެމްބަރު މަހު‪.‬‬ ‫"ސްޓާ ވޯސް" ކައްކާ ފޮތް ނެރޭނީ އަންނަ ޮ‬

‫ފނިއާގައި ހިންގާ ޑިޒްނީ ލޭންޑް‬ ‫އެމެރިކާގެ ކެލި ޯ‬ ‫ވީޑިއޯތަކުން ދައްކުވައިދޭ މީހާގެ މޫނުގެ މަންޒަރާއި‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ ދިރާސާގެ ނަތީޖާއަކީ އުންމީދީ‬

‫އ ސެލްފީން ވެސް‬ ‫ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި‪ ،‬ވީޑި ޯ‬ ‫މީހުންގެ ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދެނެގަނެވިދާނެ ކަމަށް‬

‫ޓލިކް ބްލަޑް ޕްރެޝަރު‬ ‫ހަރަކާތްތަކުން ސިސް ޮ‬

‫ބޑު ހިތްވަރެއް‬ ‫މަސައްކަތެއް ކުރަން ލިބުނު ވަރަށް ޮ‬

‫ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ދެނެގުމަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބޭ‬

‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އވަސްކިއުލާ އިމޭޖިން‬ ‫ސާކިއުލޭޝަން‪ :‬ކާޑި ޮ‬ ‫ކށްފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނީ ލޭގެ‬ ‫ޖާނަލްގައި ޝާއިއު ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އެހެންވީމާ މިއީ ކުރިމަގުގައި ލޭގެ ޕްރެޝަރު‬

‫ޕްރެޝަރު ދެނެގުމަށް ފަހުގެ ޒަމާނީ ގޮތްތަކެއް ހޯދަމުން‬ ‫ފން ގެންގުޅޭ މީހުން އަމިއްލަ‬ ‫އަންނަ އިރު‪ ،‬ސްމާޓް ޯ‬

‫ހިމެނޭ މިޝިގަން ސްޓޭޓް ޔުނިވަސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރު‬

‫މައްސަލަތައް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫އތަކުގެ އެހީގައި‪ ،‬ލޭގެ‬ ‫އަށް ނަގާ އެ މީހުންގެ ވީޑި ޯ‬

‫ރާމަކްރިޝްނާ މުއްކަމަލާ ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬އެކަމަކު‬

‫ޕްރެޝަރަށް އަންނަ ބަދަލު ދެނެގަނެވިދާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހދުންތަކެއް‬ ‫މިއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެބަޖެހޭ އަދި އިތުރު ޯ‬

‫ޒަމާނެއްގައި އެބަޖެހޭ އެއިން ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި‬

‫ހޯދަން‪".‬‬

‫ގތްތަކެއް ހޯދަން‪ "،‬ޓޮރޮންޓޯ‬ ‫ކަންކަން ކުރެވޭނެ ޮ‬

‫ޓ ޔުނިވަސިޓީގެ ޓީމުން ވަނީ ލޭގެ‬ ‫އާއި ޓޮރޮން ޯ‬

‫ރފެސަރު ކަންގް ލީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޔުނިވަސިޓީގެ ޕް ޮ‬

‫ޕްރެޝަރު ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާ އަށް ޓްރާންސްޑާމަލް‬

‫ކށްފައި ހުންނަ ޑިޖިޓަލް އޮޕްޓިކަލް‬ ‫ބޭނުން ޮ‬

‫މނިޓަ ކުރެވުމަކީ‬ ‫އ ސެލްފީން ލޭގެ ޕްރެޝަރު ޮ‬ ‫"ވީޑި ޯ‬

‫ލޖީއެއް ބޭނުންކޮށްފަ‬ ‫އޮޕްޓިކަލް އިމޭޖިން ކިޔާ ޓެކްނޮ ޮ‬

‫ފނުން އެޅޭ އަލީގެ ސަބަބުން‬ ‫ސެންސާތަކުގެ އެހީގައި ޯ‬

‫މީގެ ތެރެއިން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަކަށް ވާނެ‪".‬‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެ އެހީގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަކީ ސެލްފީ‬

‫ހދަން ފަސޭހަ‬ ‫ހަށިގަނޑުގެ ލޭ ދައުރުވާ ގޮތް ވެސް ޯ‬

‫ހުންނާނެ ކާނާތަކަށް ހާއްސަ ރެސިޕީ ފޮތެއް ނެރެން‬

‫ލިޔުންތެރިޔާ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ޑިޒްނީން ބުނީ މިއީ‬ ‫މި ފޮތާ ބެހޭ ޮ‬ ‫ކށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުން‬ ‫ގެލެކްސީޒް އެޖަށް ޒިޔާރަތް ޮ‬

‫ފތުގެ ނަމަކީ "ސްޓާ ވޯސް‬ ‫‪ 176‬ސޮފްހާގެ ޮ‬

‫ދަތި މީހުންނަށް އެތަނުގެ ކެއުންތައް ތަޖުރިބާކުރަން‬

‫އފިޝަލް ބްލެކް ސްޕަޔާ‬ ‫ގެލްކްސީޒް އެޖް‪ :‬ދި ޮ‬

‫ގެނެސްދޭ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ ވަރަށް ހާއްސަ‬

‫ޕސްޓް ކުކްބުކް" އެވެ‪.‬‬ ‫އައުޓް ޯ‬

‫ކެއުންތަކެއް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ފޮތުގައި ކިޔައި ދީފައި‬

‫ޑިޒްނީ އާއި އިންސައިޓް އެޑިޝަންސް ގުޅިގެން‬ ‫ފތް ލިޔެފައި ވަނީ ކުރިން ވެސް ފެންޓަސީ‬ ‫ނެރޭ ޮ‬

‫ސލާ ފުރާޅެއް ‪ -‬ބޭނުމަކީ ގިނައިރު ބެޓެރީގައި ބާރު ދެމެހެއްޓުން‬ ‫ހިއުންޑޭ ކާރެއްގައި ޯ‬

‫ސުމެރެކަކީ "ހިޑެން ޔުނިވާސް ޓްރެވެލް‬

‫ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު‪ ،‬އެތަނުން ލިބެން‬

‫ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ‪ 5‬ގައި ނެރެން ނިންމާފައިވާ‬

‫ބޑަށް އާންމުވެފައިވާ‬ ‫"ސްމާޓްފޯނު އެހާ ޮ‬

‫ރއީ‪-‬ކެޒެލް އެވެ‪.‬‬ ‫ޗެލްސީ މޮން ޯ‬ ‫ކސްމޯސް" ގެ ވެސް‬ ‫ގައިޑްސް‪ :‬ދަ ކޮމްޕްލީޓް މާވެލް ޮ‬

‫ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަތައް ކުރިމަތި ކުރުވާ ކަމެކެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ގތަކަށް ވާނެ‪ "،‬ދިރާސާ ޓީމުގައި‬ ‫ދެނެގަވޭނެ ފަސޭހަ ޮ‬

‫ގތުގައި ސްމާޓްފޯނުތަކުގައި‬ ‫އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި ޮ‬

‫"ގެލެކްސީޒް އެޖް" މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހުޅުވަން‬

‫ލޭގެ ޕްރެޝަރު މަތިވުމަކީ އެކި ކަހަލަ ސިއްހީ‬ ‫ރކާއި ހާޓްއެޓޭކް ޖެހުން ފަދަ ބޮޑެތި‬ ‫ތެރޭގައި ސްޓް ޯ‬

‫މި ދިރާސާ ހެދި މިޝިގަން ސްޓޭޓް ޔުނިވަސިޓީ‬

‫ވސް" ތީމް ޕާކް‬ ‫ރިސޯޓްގައި ހަދާފައިވާ "ސްޓާ ޯ‬

‫ފތްތަކެއް ނެރުނު މާކް ސުމެރެކާއި‬ ‫ތީމުގެ ކައްކާ ޮ‬

‫ހުންނާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ފތް ވިއްކާގެ އަގެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 8‬އޮގަސްޓް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ޕްރިޔަންކާ ދެމަފިރި ްނ‬ ‫‪ 20‬މިލިއަން ޑޮލަރަށް އާ ގެއެއް‬

‫ލަވްގެ ފިލްމަށް ދީޕި ާކ‬ ‫ސޮއި ނުކުރާކަމުގެ އިޝާރާތެއް‬ ‫ޑައިރެކްޓަރު ލަވް ރަންޖަން‪ ،‬އަޖޭ ދޭވްގަން‬

‫މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން‬

‫އާއި ރަންބީރު ކަޕޫރާ އެކު ހަދަން ތައްޔާރުވަމުން‬

‫ލބިވެރިޔާ ރަންބީރު‪ ،‬ލަވްގެ‬ ‫ދީޕިކާ އާއި ކުރީގެ ޯ‬

‫ސއި ނުކުރާކަމުގެ‬ ‫ޮ‬ ‫އަންނަ ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް‬

‫ކށް ފެނިފައިވެ އެވެ‪ .‬ބައެއް‬ ‫އޮފީހުން ނުކުމެގެން ދަނި ޮ‬

‫އިޝާރާތެއް ދީޕިކާ ޕަދްކޯން ދީފި އެވެ‪.‬‬

‫ސއިކޮށްފައިވާ‬ ‫ޮ‬ ‫މީޑިއާތަކުން އޭރު ބުނީ ފިލްމަށް ދީޕިކާ‬

‫ސނޫ ކޭ ޓިޓޫ ކީ ސްވީޓީ"‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު " ޯ‬ ‫ގެނެސް ދިން ޑައިރެކްޓަރުގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ‬ ‫ކށްފައިވާތީ‪ ،‬މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ދީޕިކާގެ‬ ‫ތުހުމަތު ޮ‬

‫ކަމަށާއި އެ ފިލްމުން ލަވްގެ ފިލްމުތަކުން އާންމުކޮށް‬ ‫ފެންނަ ބަތަލާ ނުޝްރަތު ބަރޫޗާ ވެސް ފެންނާނެ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފޭނުންތަކެއް ވަނީ ލަވްގެ ފިލްމަށް އޭނާ ސޮއިކުރުމާ‬

‫ލަވްގެ މައްޗަށް ކުރި ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު‬

‫ދެކޮޅު ކަމަށް ބުނެ ޓްވިޓާ އާއި އިންސްޓަގްރާމްގައި‬

‫ސނާލީ ސޭގަލް ދޮގުކޮށްފައިވެ‬ ‫ޮ‬ ‫ނުޝްރަތު އާއ ބަތަލާ‬

‫‪#‬ނޮޓްމައިދީޕިކާގެ ނަމުގައި ކެމްޕޭނެއް ވެސް ހިންގައިފަ‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ތަރިން ބުނީ ލަވްއަކީ އެކަހަލަ އަމަލެއް‬

‫ކށްފި ނަމަ ދީޕިކާ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި ލަވްގެ ފިލްމަށް ސޮއި ޮ‬

‫ހިންގާނެ މީހެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭނާއެކު މަސައްކަތް‬

‫ލތްބާއި އިހުތިރާމު ވެސް ކުޑަވާނެ ކަމަށް‬ ‫އަށް އޮތް ޯ‬

‫ކުރި އިރު‪ ،‬ދުވަހަކު ވެސް އެކަހަލަ ކަމަކާ ދިމާވެސް‬

‫ފޭނުން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ނުވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެއީ ލަވްގެ އަގު ވައްޓާލަން‬

‫ވގް މަޖައްލާ އަށް ދިން‬ ‫މިހަފުތާގައި ޯ‬ ‫އިންޓަވިއުއެއްގައި ދީޕިކާ ވަނީ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު‬

‫ހަދައިގެން ދައްކާ ވާހަކައެއް ކަމަށް އެ މީހުން‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުރެވިފައިވާ މީހަކާ އެކީ މަސައްކަތް ނުކުރާނެ ކަމަށް‬

‫ޗޕްޅާއާ ކައިވެނި‬ ‫މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޯ‬ ‫ކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާ އަށް ފިރިމީހާ ނިކް ޖޯނަސް‬ ‫ލސް އެންޖެލިސް އިން‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ޮ‬ ‫ބޑު ލަގްޒަރީ ވިލާ ވިއްކާލައި‪ ،‬ދެ ތަރިން‬ ‫ގަނެދިން އަގު ޮ‬ ‫އާ ގެއެއް ގަތުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ކެލިފޯނިއާގެ އެންމެ‬ ‫ޓީއެމްއެންޒީން ބުނި ޮ‬

‫ކޅު ދީޕިކާގެ ދެ ފިލްމެއް‬ ‫އަންނަ އަހަރު ކުރީ ޮ‬

‫ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެކަމާ ގުޅުވައިގެން ލަވްގެ‬

‫ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ އެވެ‪ .‬އެއީ ޖެނުއަރީ ‪10‬‬

‫ފިލްމުގެ ވާހަކައެއް އޭނާ ނުދައްކަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ގައި ރިލީޒް ކުރާ "ޗަޕާކް" އާއި ފިރިމީހާ ރަންވީރު‬

‫ކށްފައި ވަނީ ލަވްގެ ފިލްމަށް‬ ‫މީޑިއާތަކުން އެކަން ސިފަ ޮ‬

‫ސިންގްއާ އެކު އެޕްރީލް ‪ 10‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ "‪"83‬‬

‫ސއި ނުކުރާ ކަމުގެ އިޝާރާތެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ދީޕިކާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކަނޑައަޅާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ކައިވެނިކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ‬ ‫ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ‪ 2‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިންޑިއާގެ ބަތަލާއިންގެ ތެރެއިން ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ‬ ‫ޕޝް ދިރިއުޅުމެއް އުޅޭ ތަރިއެކެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އަކީ ވަރަށް ޮ‬ ‫ބޑު އާމްދަނީއެއް ވެސް ލިބޭ ބަތަލާއެކެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާއަކީ ޮ‬

‫ހިތްފަސޭހަ އެއް ސަރަހައްދު ކަމަށްވާ ބެވަލީ ހިލްސް‬

‫ބލީވުޑް ފިލްމުތައް ކުޅުމުގެ އިތުރަށް‪ ،‬ފިލްމު‬ ‫ހޮލީވުޑާއި ޮ‬

‫ކޓަރީގެ ގެ ވިއްކާލާފައި ވަނީ އެ ގެ‬ ‫އިން ގަތް ފަސް ޮ‬

‫ކށް އަދި އެ ނޫން ވެސް އެކި ކަހަލަ‬ ‫ރޑިއުސް ޮ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ގަތް އަގު ކަމަށްވާ ‪ 6.5‬މިލިއަން ޑޮލަރަށެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫އަ ޖޭ ގެ ފިލްމަކަށް އަބީޝެ ާކއި އިލިއާނާ‬

‫ވިޔަފާރިތަކަށް އޭނާ އިންވެސްޓްކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ގެ ވިއްކައިލުމަށް‬ ‫އެ ނޫހުން ބުނި ޮ‬

‫އތް ފިލްމަކީ އަންނަ‬ ‫ޕްރިޔަންކާގެ ކުރިއަށް ޮ‬

‫ފަހު ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް މި ފަހަރު ވެސް ގެއެއް‬

‫އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ‪ 11‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ ހިންދީ ފިލްމު‬

‫ލސް އެންޖެލިސްއިންނެވެ‪.‬‬ ‫ގަންނަން ނިންމާފައި ވަނީ ޮ‬

‫"ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް" އެވެ‪.‬‬

‫އަދި އެކަމަށް ‪ 20‬މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަޖެޓެއް‬

‫ސަނީ ޑިއޯލްގެ މަޖިލީހުގެ ހާޒިރީ ވަރަށް ދަށް‬ ‫އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ ލޯކް‬

‫އފީހަށް ޕާސަނަލް އެސިސްޓަންޓަކު (ޕީއޭ)‬ ‫އޭނާގެ ޮ‬

‫ސަބާގައި ޕަންޖާބްގެ ގުރުދާސްޕޫރް ތަމްސީލުކުރާ‬

‫ހަމަޖެއްސި މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންތަކެއް އޭނާގެ‬

‫މެމްބަރު އަދި އެކްޓަރު ސަނީ ޑިއޯލްގެ ހާޒިރީ ވަރަށް‬

‫އިސްތިއުފާ އަށް ވެސް ދާދި ފަހުން ގޮވާލައިފައި‬

‫ދަށްކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ގޮތުގައި މިހާރު‬ ‫މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ޮ‬ ‫ކުރިއަށްދާ ‪ 17‬ވަނަ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ‬

‫ލޯކް ސަބާގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނު ތެރޭގައި‬ ‫ސަނީ ވަނީ ގުރުދާސްޕޫރްގެ ތަރައްގީ އަށް ވަކާލާތުކޮށް‪،‬‬

‫ޖަލްސާތައް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ އިރު‪ ،‬ސަނީ‬

‫މދީގެ ސަރުކާރާ އެކު ގިނަ‬ ‫ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ ޯ‬

‫ހާޒިރުވެފައި ވަނި އެންމެ ނުވަ ޖަލްސާއަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް ވައުދުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރޑިއުސްކުރާ ފިލްމަކަށް އަބީޝެކް‬ ‫އަޖޭ ދޭވްގަން ޕް ޮ‬

‫މިހާތަނަށް ބޭއްވި ‪ 37‬ޖަލްސާގެ ތެރެއިން ‪28‬‬

‫ދާދި ފަހުން ސަނީ ވަނީ ކުވައިތަށް އަޅެއްގެ‬

‫ބައްޗަން އާއި އިލިއާނާ ޑި ކްރޫޒް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ޖަލްސާއަކަށް އޭނާ ހާޒިރުނުވާކަން ދައްކަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް އިންޑިއާ‬ ‫ގޮތުގައި ވިއްކައިލި އަންހެނަކު ސަލާމަތް ޮ‬

‫ބލީވުޑް ހަންގާމާ އިން ބުނި ގޮތުގައި އަދި‬ ‫ޮ‬

‫ހަންގާމާ އިން ބުނީ އެ ދެ ތަރިންނާ އެކު ފިލްމުގެ‬ ‫ރޯލަކުން އަޖޭ ފެންނާނެކަން އަދި ކަށަވަރު ނުވާ‬ ‫ކށްފައި ހުރި ގިނަ ފިލްމުތަކެއް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަޖޭ ސޮއި ޮ‬

‫ގސް އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އަށް ގެން ޮ‬

‫ނަން އިއުލާން ނުކުރާ މި ފިލްމަކީ ‪ 2000-1990‬އާ‬

‫ހުރުމާ އެކު އޭނާ އުޅެނީ ވަރަށް ބިޒީކޮށެވެ‪ .‬މި ވަގުތު‬

‫ލކް ސަބާގެ ޖަލްސާތައް ފެށިތާ‬ ‫ބީޖޭޕީގެ މެމްބަރު ޯ‬

‫އެ މަސައްކަތަށް އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް‬

‫ދޭތެރޭ އަހަރުތަކުގައި އިންޑިއާގައި ހިނގާފައިވާ ހަގީގީ‬

‫އެންމެ ބާރަށް ޝޫޓިން ކުރިއަށް ދަނީ އޭނާގެ "ބޫޖް‪:‬‬

‫ކޅު އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވި ފަސް ޖަލްސާ އަށް‬ ‫ކުރީ ޮ‬

‫މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬އެސް ޖެއިޝަންކަރު ވެދެއްވި އެހީ‬

‫ކށް ހަދާ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫ހާދިސާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާ ޮ‬

‫އފް އިންޑިއާ" ގެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދަ ޕްރައިޑް ޮ‬

‫ހާޒިރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޖެހިގެން އައި‬

‫އަށް ސަނީ ވަނީ ޓްވިޓާގައި ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު އޭގެ ތަފުސީލެއް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ވެރިކަންކުރާ‬ ‫ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނި ޮ‬

‫މި ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު‬

‫ރޑިއުސް ކުރާ ފިލްމަކުން އިލިއާނާ އަށް‬ ‫އަޖޭ ޕް ޮ‬ ‫ފުރުސަތު ލިބުނު އިރު‪ ،‬އެ ދެ ތަރިން އެކީގައި ދެ‬

‫ކށް އޭނާ އެއްވެސް ޖަލްސާއަކަށް ހާޒިރު‬ ‫ހަފުތާގައި އެއް ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬ބީޖޭޕީން ބުނީ‬ ‫ސަނީގެ މި މަސައްކަތް ފާހަގަ ޮ‬

‫ނުވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މިއީ ސަނީއާ އެކު ރައްޔިތުންގެ ވެލްފެއާ ރަނގަޅު‬

‫ޓޓަލް ދަމާލް" ގެ ކްރިއޭޓިވް‬ ‫ރިލީޒްކުރި އަޖޭގެ " ޯ‬

‫ފިލްމު ވެސް ކުޅެފައިވެ އެވެ‪ .‬އެއީ "ބާދުޝާހޯ" އާއި‬

‫މިސްރާބަކަށްދާ ކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ޑައިރެކްޓަރު އިންދަރު ކުމާރާ‬ ‫ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ޮ‬

‫"ރެއިޑް" އެވެ‪ .‬އަދި އަޖޭ ވަނީ އަބީޝެކާ އެކު ވެސް‬

‫އެންޑީޓީވީން ބުނީ ސަނީގެ ހާޒިރީ ދަށްކަމުން‬ ‫އޭނާގެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވެސް ސަނީގެ‬

‫ސަނީގެ ލޯކް ސަބާގެ ހާޒިރީ ދަށްކަން ހާމަވި އިރު‬

‫އެކު މަސައްކަތްކުރި ކުކީ ގުލާޓީ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެއީ "ޒަމީން"‪" ،‬ޔޫވާ" އަދި‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬

‫ގާބިލިއްޔަތުކަމާ ދޭތެރޭ މިހާރު ސުވާލު އުފައްދައި‪،‬‬

‫ދށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ކަރަން ޑިއޯލް‬ ‫އޭނާ އަންނަނީ ޮ‬

‫ގތުގައި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން‬ ‫ހަންގާމާ އިން ބުނި ޮ‬

‫ބޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމާ ކަން ޮ‬

‫ބޮލީވުޑަށް ނެރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވެސް‬

‫ފެށުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ‬

‫ވަމުންނެވެ‪ .‬އެއީ އަންނަ މަހުގެ ‪ 20‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ‬

‫އިރު‪ ،‬އޭގެ ޓީމުން މިހާރު އަންނަނީ ފިލްމުގެ‬

‫ތލޮޖީ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫ރިލީޒް ކުރާ އަނޫރާގް ބާސޫގެ އެން ޮ‬

‫ލކް ސަބާގެ މަސައްކަތުގައި ބިޒީކޮށް އުޅެން‬ ‫ވަނީ ޯ‬

‫"ޕަލް ޕަލް ދިލް ކޭ ޕާސް" އިންނެވެ‪ .‬އެ ފިލްމަކީ‬

‫ލކޭޝަންތައް ބަލަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މަންޒަރުތައް ނަގާނެ ޮ‬

‫އިލިއާނާ އެންމެ އަވަހަށް ދެން ފެންނާނީ އަންނަ‬

‫ގސް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު‬ ‫ޖެހޭތީ ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫ސަނީ ޑައިރެކްޓް ވެސް ޮ‬

‫ސަނީގެ މިފަދަ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައި މި‬

‫ކުރަން ދަތިވާނެ ކަމަށް ބުނެ ގުރުދާސްޕޫރުގައި ހުންނަ‬

‫މި ފިލްމުވެގެން ދާނީ އަބީޝެކާއި އިލިއާނާ‬ ‫އެކީގައި ފިލްމަކުން ފެންނާނެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ‪.‬‬

‫"ބޯލް ބައްޗަން" ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އތް ފިލްމަކީ އަންނަ އަހަރު‬ ‫އަބީޝެކްގެ ކުރިއަށް ޮ‬

‫ނވެމްބަރު މަހު ރިލީޒް ކުރާ "ޕާގަލްޕަންތީ" އިންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 8‬އޮގަސްޓް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪18‬‬

‫މަތިންދާ ބޯޓުން ފުންމާލި ކުއްޖާގެ‬ ‫ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް ހޯދައިފި‬ ‫އެންޓަނަނަރީވޯ‪ ،‬މަޑަގަސްކަރަ (އޮގަސްޓް ‪ - )8‬ދަތުރު‬ ‫ބޓެއްގެ ދޮރު ހުޅުވުމަށް‬ ‫ކުރަމުން ދިޔަ ކުޑަ މަތިންދާ ޯ‬ ‫ފަހު ފުންމާލި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދަރިވަރުގެ ހަށިގަނޑުގެ‬ ‫ބައިތައް މަޑަގަސްކަރައިގެ އެކި އަވަހަށްތަކުން ފެނިފައިވާ‬ ‫ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކެމްބްރިޖް ޔުނިވާސިޓީގެ އުމުރުން ‪ 19‬އަހަރުގެ‬ ‫ދަރިވަރު އެލާނާ ކަޓްލޭންޑް މަޑަގަސްކަރަށް އަށް ދިޔައީ‬ ‫ރިސާޗް ދަތުރެއްގަ އެވެ‪ .‬މަޑަގަސްކަރައިގެ ހުޅަނގު އުތުރުގެ‬ ‫ބޓު ނައްޓާލިތާ މާގިނައިރެއް‬ ‫ޕޓަކުން ކުޑަ މަތިންދާ ޯ‬ ‫އެއާ ޯ‬ ‫ބޓުން ފުންމާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނުވެ އެ ކުއްޖާ ވަނީ ޯ‬ ‫ފުލުހުން ބުނީ އެ ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޮޑު ބައެއް‬ ‫ރކާ ޖަންގަލިން އަންގާރަ ދުވަހު ފެނިފައިވާ‬ ‫މަހަޑްރޮޑް ޮ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬ޗީފް އިންވެސްޓިގޭޓަރު ސްޕިނޮލާ އެޑްވިން‬ ‫ބޓުން ފުންމާލި ދަރިވަރުގެ‬ ‫ނޮމެންޖަނަހަރީ ވިދާޅުވީ ޯ‬ ‫ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް އަވަށްތަކުގެ މީހުން ވެސް ހޯދާފައިވާ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޯޓުގެ ޕައިލެޓާއި އެހެން ޕަސެންޖަރަކު ތަހުގީގުގައި‬ ‫ބުނެފައި ވަނީ ކުއްޖާ ހުއްޓުވަން އުޅެ ވެސް ކާމިޔާބުނުވި‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬ކުއްޖާ ފުންމާލަން އުޅުނު ސަބަބެއް ނޭނގެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނޭޗަރަލް ސައެންސްގެ ދަރިވަރު މަޑަގަސްކަރައިގައި ‪45‬‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ކުއްޖާގެ‬ ‫ދުވަހު މަޑުކުރާ ގޮތަށް އޮތީ ޕްލޭން ޮ‬ ‫އާއިލާއާ ހަވާލާދީ ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތު އޮފީހުން‬ ‫ބުނެފައި ވަނީ އެއީ ތޫނުފިލި ދަރިވަރެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކެ މް ްބ ރި ޖް ރޮ ބި ން ސަ ން ކޮ ލެ ޖު ގަ އި ކި ޔަ ވަ މު ން ދި ޔަ ަދ ރި ވަ ރު‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬ކަ ޓް ލޭ ން ޑް އާ އި ލާ‬

‫އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ސިފަ ޖެހިގެން ޖަލުން ފިލަން އުޅުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ‬

‫ބްރެޒިލްގެ ޖަލަކުން‪ ،‬އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ސިފަ‬

‫ޑަ ސިލްވާ ޖަލުން ފިލަން މަސައްކަތްކުރީ‬

‫މާސްކާއި ހެދުން ބާލުވާ މަންޒަރު ވެސް އާންމުކޮށްފަ‬

‫ބްރެޒިލްގެ ޖަލުތަކުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގުން‬

‫ކށް އަތުލައިގަތް މީހާ ޖަލުގައި‬ ‫ޖެހިގެން ފިލަން އުޅެނި ޮ‬

‫ހނިހިރު ދުވަހު އެވެ‪ .‬އުމުރުން ‪ 19‬އަހަރުގެ‬ ‫މިދިޔަ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެއާ އެކު މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން އެ ވީޑިއޯ‬

‫ބޑަށް އާންމުވެފަ‬ ‫މި ފަހަކަށް އައިސް ވަނީ ވަރަށް ޮ‬

‫އއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މަރުވެފައި ޮ‬

‫އަންހެން ދަރިފުޅު ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުން‪ ،‬ޑަ ސިލްވާ‬

‫އަށް ލިބުނެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ޖުލައި ‪ 30‬ގައި ވެސް ޖަލެއްގައި‬

‫އފިޝަލުން ސީއެންއެން އަށް ބުނި ގޮތުގައި‬ ‫ޖަލު ޮ‬ ‫ގތަކަށް ބޭޒާރުވި‪ ،‬އުމުރުން‬ ‫ފިލަން އުޅެނިކޮށް ލަދުވެތި ޮ‬

‫ވަނީ ދަރިފުޅު ޖަލުގައި ބަހައްޓާފައި ދަރިފުޅުގެ‬

‫ޑަ ސިލްވާ ޖަލުން ފިލުވަން އޭނާގެ ދަރިފުޅު‬

‫ހެދުން އަޅައިގެން އަދި ދަރިފުޅުގެ ސިފަޔާ އެއްގޮތަށް‬

‫ކށްފައިވާތީ އޭނާގެ މައްސަލަ މިހާރު‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬

‫ނ ޑަ ސިލްވާ އަމިއްލަ އަށް‬ ‫‪ 42‬އަހަރުގެ ކްލޯވީ ޯ‬

‫ހަދާފައިވާ ސިލިކަން މާސްކެއް އަޅައިގެން ޖަލުން‬

‫ގތުން ބައްޕައާ‬ ‫ބަލަން ވެސް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫މަރުވީ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ‪ .‬އޭނާ އަކީ މަސްތުވާތަކެތީގެ‬

‫ނުކުމެގެން ދާން މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބައްދަލުކުރަން އޭނާ ދިޔައީ މާސްކާއި ވިގް ފަދަ ތަކެތި‬

‫ވިޔަފާރިއާ ގުޅިގެން ‪ 73‬އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އޮތް‬ ‫މީހެކެވެ‪.‬‬

‫ރ ސްޓޭޓް ސެކްރެޓަރީ އޮފް‬ ‫ރިއޯ ޑި ޖެނީ ޯ‬ ‫ޕްރިޒަނުން ވަނީ ޑަ ސިލްވާ ހައްޔަރުކޮށް‪ ،‬އޭނާގެ‬

‫ހިފައިގެން ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށް ފުލުހުން‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހަމަނުޖެހުން ހިނގައި ‪ 57‬މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި ‪ 16‬މީހެއްގެ ގުނަވަންތައް ބުރިކޮށް ބޮޑެތި‬ ‫އަނިޔާތައް ދީފައިވެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 8‬އޮގަސްޓް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪20‬‬

‫މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގަ ިއ‬ ‫‪ 2.5‬މިލިއަން މީހުން ބައިވެރިވާނެ‪ :‬ސައުދީ‬ ‫މައްކާ (އޮގަސްޓް ‪ - )8‬މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ‬ ‫ސައުދީ އަށް ދަތުރު ޮ‬

‫ސައުދީން ވެސް މިލިއަނަކާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް‬

‫މަތިވެރި އަޅުކަމުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން‬

‫ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪ .‬ޑިރެކްޓަ‬

‫އފިޝަލުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހައްޖާޖީން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ޮ‬

‫ހޫނުގަދަ ދުވަސްވަރަކާ އެވެ‪ .‬ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި‬

‫‪ 2.5‬މިލިއަނާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން ބައިވެރިވާނެ‬

‫ޕޓްސް‪ ،‬ޖެނެރަލް ސުލައިމާން އަލް‬ ‫އފް ޕާސް ޯ‬ ‫ޖެނެރަލް ޮ‬

‫ސައުދީ އާއި އީރާނާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން‬

‫އެވްރެޖް ހޫނުމިން އުޅެނީ ‪ 40‬ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް‬

‫ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ޔަހުޔާ ވިދާޅުވީ ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށް އަންގާރަ ދުވަހާ‬

‫ކށްފައި ނެތް ނަމަވެސް އީރާނުގެ ‪88،550‬‬ ‫ގާއިމް ޮ‬

‫ހަމައަށް މައްކާ އަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ‪970،000‬‬

‫މީހުން މި އަހަރު ހައްޖަށް ދާނެ ކަމަށް ތެހެރާނުގެ‬

‫ފިރިހެނުންނާއި ‪ 868،000‬އަންހެނުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ތަސްނިމް ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރާ ހަމައަށް ދުނިޔޭގެ އެކި‬ ‫ގައުމުތަކުން ‪ 1.8‬މިލިއަން މީހުން ހައްޖުވުމަށްޓަކައި‬

‫ކުޑަދަރިފުޅާ އެކު ޕާލަމެންޓަށް ވަން‬ ‫މެންބަރު ބޭރުކޮށްލައިފި‬

‫ރބީ (އޮގަސްޓް ‪ - )8‬ކެންޔާގެ ޕާލަމެންޓަށް‬ ‫ނައި ޯ‬

‫މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަން ދިމާވެފައި ވަނީ‬

‫އަށް ވުރެ މަތީގަ އެވެ‪.‬‬

‫އަންހެނުންގެ އަދަދު އިތުރު ކުރަން ބޭނުން ނަމަ‬

‫ކުޑަދަރިފުޅާ އެކު ވަން އަންހެން މެންބަރު‬

‫އެއީ އަންހެނުންނަށް މަސައްކަތް ކުރަން އެކަށީގެންވާ‬

‫ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫މާހައުލަކަށް ހަދަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޒުލެއިޚާ ހަސަން ނަމަކަށްކިޔާ މެންބަރު ވިދާޅުވީ‬

‫"ދަރިފުޅު ނުލައި ޕާލަމެންޓަށް ދެވޭތޯ ވަރަށް‬

‫އޭނާގެ ފަސް މަހުގެ ދަރިފުޅު ޕާލަމެންޓް ޗެމްބަރަށް‬

‫މަސައްކަތް ކުރިން‪ .‬އެކަމަކު މިއަދު އެނޫން ގޮތެއް‬

‫ވައްދަން ޖެހުނީ ގޭތެރޭގެ ހާލަތު ހުރި ގޮތުންނާއި‬

‫ނެތީ‪ .‬ޕާލަމެންޓުގައި ނާސަރީއެއް ހުރި ނަމަ‬

‫ޕާލަމެންޓް އިމާރާތުގައި ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާނެ ތަނެއް‬

‫އަޅުގަނޑަށް ދަރިފުޅު އެތަނުގައި ބެހެއްޓުނީސް‪ "،‬އޭނާ‬

‫ނެތުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކެންޔާގެ ޕާލަމެންޓުގެ ގަވާއިދު އޮންނަ ގޮތުން‬

‫ޕާލަމެންޓުގެ ނައިބް ރައީސް ވިދާޅުވީ ކުޑަކުދިން‬

‫މެންބަރުން ނޫން މީހުންނަށް ޗެމްބަރަކަށް ނުވަދެވޭނެ‬

‫ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ގާއިމްކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި މެންބަރުންގެ ދަރިން ވެސް ހިމެނެ‬

‫އެ ކުދިން ބަލާނެ މީހަކު ގެންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކެންޔާ ޕާލަމެންޓުގައި މި ހާދިސާ ހިންގާފައި‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޓފާ އޮމުލެލެ ވަނީ‬ ‫ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސް ކްރިސް ޮ‬

‫މި ވަނީ ދުނިޔޭގައި ގާތުން ކިރުދިނުމުގެ ހަފުތާ‬

‫ޒުލެއިޚާ ޗެމްބަރުން ނުކުތުމަށް އަންގަވައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކށެވެ‪ .‬މި ހަފުތާގައި ދުނިޔޭގެ‬ ‫ފާހަގަކުރަމުން ދަނި ޮ‬

‫ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ޕާލަމެންޓަށް ދެން ނުވަނުމަށް އޭނާ‬

‫ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މައިން ވަނީ އެ މީހުންނާ‬

‫އަށް ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އފީހަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކު ދަރިން ޮ‬

‫ޕާލަމެންޓުގެ ބައެއް ފިރިހެން މެންބަރުން ބުނެފައި‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ އދ‪.‬ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި‬

‫ކށްފައި ވަނީ ލަދުގަންނަން ޖެހޭ ފަދަ‬ ‫ވަނީ ޒުލެއިޚާ ޮ‬

‫ބޑު ވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑާން ވަނީ‬ ‫ނިއު ޒީލެންޑުގެ ޮ‬

‫ކަމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ ޗެމްބަރުގައި‬

‫އެކަމަނާގެ ތިން މަހުގެ ކުޑަދަރިފުޅު ގޮވައިގެން އދ‪.‬‬

‫އަޑުގަދަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަށް ވަޑައިގެން ތަގްރީރު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޒުލެއިޚާ ވިދާޅުވީ ޕާލަމެންޓުގައި ހިމެނޭ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 8‬އޮގަސްޓް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪21‬‬

‫ބްރޭކަކަށް ފަހު ބްރޭކެއް‪ ،‬ކޯޗުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް!‬

‫އެކަމަކު ފާޑުކިޔުންތަކާ އެފްއޭއެމުން ކުރިމަތިލާއިރު‬

‫އތީ ކްލަބްތައް އަމިއްލަ ފައިމަތީ‬ ‫އަދި ހައްލެއް ލިބެން ޮ‬

‫ތެރޭގައި އުޅޭ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ މަޝްވަރާ ވަރަށް‬

‫ސީޒަން ފަށަން ޖޫން މަހަށް ތާވަލުކުރީ ވަރަށް ގިނަ‬

‫ތަސައްރަފު ފުދެންޖެހޭކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ތިބެ ހިންގޭނެ ދުވަހަކުން ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މުހިއްމު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ބަދަލަކާ އެކު މި އަހަރު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ‬ ‫ޮ‬ ‫ކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ އުއްމީދުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޅައިގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ‬ ‫އެފްއޭއެމްގައި ފުޓް ޯ‬

‫މި ސީޒަނަށް އެންމެ ކުރިން ޕްރެކްޓިސް ފަށައި‬

‫ކޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) އާއި‬ ‫އީގަލްސްގެ ޯ‬

‫ބޑު މުބާރާތް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ‬ ‫ސީޒަނުގެ އެންމެ ޮ‬

‫ގާބިލު މީހުން އެބަތިބި ކަމަށާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ‬

‫އދ‪ .‬މަހިބަދޫ އާއި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ޓްރެއިނިން‬

‫ކޗު އަލީ ސުޒޭން ވަނީ މިއީ‬ ‫ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ޯ‬

‫ކށް ފުރިހަމަނުވެ‬ ‫ލީގު ފަށައިގެން އަދި ތިން މަސް އެއް ޮ‬

‫ބޅައިގެ ހައިބަތު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ‬ ‫ކަންތައްތަކުގައި ފުޓް ޯ‬

‫ކޭމްޕްތަކެއް ފުރިހަމަކުރި މާޒިޔާ އަކީ ގައުމީ ޓީމުގެ‬

‫ގތުގައި ގަބޫލުކުރާކަމަށް ބުނެފަ‬ ‫ނަގަންޖެހޭ ބްރޭކެއްގެ ޮ‬

‫ބޑު މެދުކެނޑުމަކާ‬ ‫އޮއްވައި ލީގު ދެ ވަނަ ޮ‬

‫ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުންތެރިން އެންމެ ގިނަ ކްލަބެވެ‪ .‬ގައުމީ ޓީމު‬

‫އެވެ‪ .‬މި ގޮތަށް ލީގު މެދުކަނޑާލައިގެން އުނދަގޫތަކެއް‬

‫ޕްރެކްޓިސް ފެށުމާ އެކު މާޒިޔާ އިން ފަރިތަކުރަންޖެހޭނީ‬

‫ހުންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ހައްލެއް‬

‫ފުރަތަމަ ޓީމުގައި ކުޅޭ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ނުލަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ކުރިން މަޝްވަރާކުރުން މުހިއްމު ކަމަށް‬ ‫ލިބޭ ޮ‬

‫އެފްއޭއެމްގެ ވެރިންނާއި ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީ އާއި‬

‫މި ވަރުގެ ދިގު ބްރޭކްތަކެއްގެ ތެރޭގައި މުހިއްމު‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކްލަބްތަކުން ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭނީ ކަމުގެ އެންމެ‬

‫ސީނިއާ ކުޅުންތެރިން ނުލައި ޓްރެއިން ކުރުމަކީ‬

‫ގތުގައި ކަމަށް ނަޒީހު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ރަނގަޅު ޮ‬

‫ފަސޭހަކަމެއް ނުން ކަމަށް މާޒިޔާ ކޯޗު މަރްޖާން‬

‫ކަމަށް‪ .‬ކުރީއްސުރެ މި ބްރޭކަށް ތައްޔާރުވުން އެއީ‬

‫ލސްކީ ގަބޫލުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސެކު ޮ‬

‫ގތަކީ‪ .‬ގައުމީ ޓީމަށް އެބަޖެހޭ‬ ‫އެންމެ ބުއްދިވެރި ޮ‬

‫ކުރިމަތިލާން ޖެހުމަކީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި‬ ‫ވާދަކުރާ ކްލަބްތަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ކުރިމަތިވާނެ‬ ‫ގޮންޖެހުމެކެވެ‪.‬‬ ‫އތް އިންޑިއަން އޯޝަން‬ ‫މި ފަހަރު ޖުލައި މަހު ޮ‬ ‫އއައިޖީ) އަށް ލީގު ވަނީ‬ ‫އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައި ޯ‬ ‫‪ 25‬ދުވަހަށް މެދުކަނޑާލައިފަ އެވެ‪ .‬ޖުލައި އަށް ވަނަ‬

‫އއައިޖީގައި އެހެން ކުޅިވަރުތަކުން މެޑަލް‬ ‫އައި ޯ‬ ‫ބޅަ އަށް ފާޑުކިޔުން ގިނަވީމަ‬ ‫ގެނެސްގެން ފުޓް ޯ‬

‫ނަޒީހު ބުނީ ދިމާވި ފާޑުކިޔުންތަކުން ހައްލެއް‬

‫ދުވަހު މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު އަލުން ފެށީ މި މަހު ތިން‬

‫ހޯދުމަކީ ހަމައެކަނި އަންނަ މަހު ގުއާމް އަތުން‬

‫ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪ .‬ލީގުގައި މާދަމާރޭ ކުޅޭ މެޗުތަކަށް‬

‫މޮޅުވެގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އެ އަށް ވުރެ‬

‫ބަލާއިރު ސީޒަނެއް ފެށިގެން ތިން މަސް ނިމުނީމަ‬

‫ގައުމީ ޓީމު‪ .‬އޭގެ ނަތީޖާ އަށް ގައުމުގެ ކުރިއެރުން‬

‫ފަހު ލީގު މެދުކަނޑާލާނީ އަންނަ މަހު ފަސް ވަނަ‬

‫ބޑަށް ތައްޔާރުވާންޖެހޭ ކަމަށާއި މިއީ ދުރާލާ ރޭވިގެން‬ ‫ޮ‬

‫އަލުން ޕްރީ ސީޒަން ފަދަ ޓްރެއިނިންތަކެއް ނުހެދޭނެ‪.‬‬

‫މި ބަރޯސާވަނީ‪ .‬މި ޗެލެންޖްތައް ހުންނާނެ‪ .‬މި އަށް‬

‫ދުވަހު ރަށުންބޭރުގައި ގުއާމްއާ ދެކޮޅަށާއި ‪ 10‬ވަނަ‬

‫އަންނަންޖެހޭ ޕްލޭނެއް ކަމަށާއި ކުއްލިއަކަށް ލީގު‬

‫އެކަމު މިއީ އަހަރެމެން ކުރަންޖެހިފައި އޮތް އުނދަގޫ‬

‫ޝަކުވާ ކުރުމެއް ނޫން‪ .‬މި އަށް ހޭނެން ޖެހޭނީ ދެން‬

‫ކޅަށް ކުޅެން އޮތް ވޯލްޑް‬ ‫ދުވަހު މާލޭގައި ޗައިނާއާ ދެ ޮ‬

‫މޅެއް ލިބުނަސް މީގެ‬ ‫ބްރޭކުކޮށްގެން ގުއާމް އަތުން ޮ‬

‫ކަމެއް‪ "،‬ކުރިން މިޔަންމާ ލީގުގައި ކޯޗުކޮށްދިން‬

‫އެފްއޭއާ ވެސް ވާހަކަ ދައްކައިގެން ވީ ހާ ވެސް‬

‫ކލިފައިންގެ ފުރަތަމަ‬ ‫ކަޕް ‪ /‬އޭޝިއަން ކަޕް ޖޮއިންޓް ޮ‬

‫ބޑު އަސަރެއް‬ ‫މުޅި ޖުމްލަ ފުޓްބޯޅަ އަށް ކުރާނެ މާ ޮ‬

‫ސެކުލޮސްކީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ތ މަސައްކަތްކުރާނީ‪"،‬‬ ‫ދަތި ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ރޭވޭ ޯ‬

‫ދެ މެޗަށް ތައްޔާރުވުމަށެވެ‪ .‬އެ އަށް ފަހު ލީގު ދެން‬

‫ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަލުން ފަށަން ނިންމާފައި އޮތީ އަންނަ މަހު ‪ 18‬ވަނަ‬

‫ބޅައިގެ އާންމު އުސޫލުގެ ކަން ހިނގާ ގޮތަށް‬ ‫"ފުޓް ޯ‬

‫"އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މި ބްރޭކް ނަގަންޖެހޭނެ‬

‫ލސްކީ ބުނީ މިދިޔަ ފަހަރު އައިއޯއައިޖީ‬ ‫ސެކު ޮ‬

‫ކލިފައިން އާއި އޭޝިއަން ކަޕް‬ ‫ވލްޑް ކަޕް ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ކޑު ނެގިއިރު ގައުމީ ޓީމުގައި ހިމެނޭ‬ ‫އަށް ސް ޮ‬

‫ވަގުތުތަކެއް ވެސް ދޭން‪ .‬ހުރިހާ ވެސް އަމާޒަކީ‬

‫ކުރިން އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫މަސައްކަތްކުރި މޯހަން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހެވެ‪ .‬މާނަ އަކީ އަލުން ދެން ލީގުގެ މެޗުތައް‬

‫ކލިފައިންގައި ރާއްޖެ އޮތީ ގުއާމް އާއި‬ ‫ޖއިންޓް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިންނަށް ރިލީސް ދޭން އެންގީ އެންމެ‬

‫ފަށާނީ ‪ 40‬ދުވަސް ފަހުންނެވެ‪.‬‬

‫ޗައިނާގެ އިތުރުން ފިލިޕީންސާއި ސީރިއާއާ އެއް‬

‫ފަހު ވަގުތު ކަމަށާއި ކުރިން ގައުމީ ޓީމަށް ނަގާ‬

‫ދާދި ފަހުން މީޑިއާއާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި‬

‫ގްރޫޕެއްގަ އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓަކީ‬

‫ކުޅުންތެރިން އެނގެންޖެހޭ ކަމަށާއި ޓްރެއިނިން‬

‫ވިދާޅުވީ ކްލަބްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ވޯލްޑް‬

‫އޭޝިއަން ކަޕަށް ކޮލިފައިވުމެވެ‪.‬‬

‫ރގްރާމް ރޭވޭނީ އޭރުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ގައުމީ ޓީމު ކުޅޭ މެޗުތަކަށް ލީގު‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް ހަ މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް‬ ‫ބޑު ބަދަލުތަކެއް‬ ‫ފަހުން ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނަށް ޮ‬ ‫ގެނެސްގެން އަލުން ފެށުމަށް ފަހު މި ފެންނަ‬

‫ކޗުންނަށް ލައިސަންސް ދޭއިރު‬ ‫ނަޒީހު ބުނީ ޯ‬

‫އއައިޖީ ބްރޭކުގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި‬ ‫އައި ޯ‬

‫އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް‬

‫މެދުކަނޑާލުމަށް ކްލަބްތަކާ މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޗުންގެ އިހުސާސްތައް ވަނީ އިއްޔެ‬ ‫ކަންތައްތަކާ މެދު ޯ‬

‫އތް ހަގީގަތާ އެއްގޮތް ކަހަލަ‬ ‫ބުނެދެނީ ފެންނަން ޮ‬

‫ޓްރެއިނިން ކޭމްޕް ފުރިހަމަކުރި އެންމެ ފަހުގެ‬

‫ގތުގައި ގުއާމް އާއި ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބަންޑުންކޮށްލައިފަ‬

‫ޕްލޭންތަކެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ވިސްނައިދިނުމަށް‬

‫ޕޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗު މުހައްމަދު‬ ‫ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސް ޯ‬

‫ކލިފައިން މެޗުތަކަށް ލީގު މެދުކަނޑާލަން ނިންމީ‬ ‫ކުޅޭ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން ވެސް މި ކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ‬

‫ކަމަށާއި އޮޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ނުދިއުމަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އާތިފް (އާތީ) ބުނީ ގައުމީ ޓީމަށް އިސްކަންދޭން‬

‫ވެސް ޓީމުތަކާ މަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޗުންގެ ހިޔާލު ތަފާތެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ދެކެވުނެވެ‪ .‬އެކި ޯ‬

‫"މިސާލަކަށް މިތަނުން ނޫސްވެރިއެއް ގެނެސްފައި‬

‫ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު މީގެ ސަބަބުން ކްލަބްތަކަށް‬

‫ކޗުންގެ ނަޒަރުގައި އައިއޯއައިޖީ އަށް‬ ‫ބައެއް ޯ‬

‫ކޗުން މި ފަދަ ބްރޭކްތަކަށް‬ ‫ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ގިނަ ޯ‬

‫ތިއީ އަމީތާބު ބައްޗަން އޭ ބުންޏަކަސް ގަބޫލެއް‬

‫ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ވެސް ވާހަކަދެކެވިގެން ހައްލެއް‬

‫ބޅައިގެ މި އަހަރަށް‬ ‫ނެގި ބްރޭކަކީ ހަގީގަތުގައި ފުޓް ޯ‬

‫ނުރުހޭ ސަބަބަކީ ރޭވުމެއް ފެންނަން ނެތި ކުއްލި‬

‫ބޅައިގައި ވެސް‬ ‫ނުކުރާނެ‪ .‬އެ ކަހަލަ ކަމެއް ފުޓް ޯ‬

‫ހދުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ބަލާއިރު އެންމެ ރަނގަޅު ބްރޭކެއް ނޫނެވެ‪ .‬މި އަހަރަކީ‬

‫ކުއްލި އަށް ބްރޭކް އައުމެވެ‪.‬‬

‫ގލުތަކެއް ޖަހައިގެން ނޫނީ ފިލިޕީންސް‬ ‫ކޅަށް ޯ‬ ‫ޗައިނާ ޮ‬

‫މި ދެ ބްރޭކުގައި ލީގުގެ ޝެޑިއުލް އޮތްގޮތުން‬

‫"މި އަހަރު ޓީސީއާ އެކު އަހަރެން ޕްލޭންކުރީ‬

‫އތް އަހަރަކަށްވާއިރު‪،‬‬ ‫ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ޮ‬

‫ގލިއާ ކޮޅަށް ޖެހިހެން‬ ‫ބަލިކޮށްފައި‪ .‬ގުއާމް ކޮޅަށް މޮން ޯ‬

‫ލީގެއް ކުޅެން‪ .‬ކުދި ކުދި ތިން މުބާރާތް ކުޅޭކަށް‬

‫ގތުން ޒުވާން ޓީމެއް‬ ‫އެ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ޮ‬

‫އެންމެ ބޮޑު އުނދަގުލެއް ކުރިމަތިލާންޖެހޭނެ ކްލަބަކީ‬

‫‪ 12‬ގޯލު ޖަހައިގެން އެހެން އެކަން ދާނެއޭ‪ .‬އެއީ‬

‫ނޫން‪ .‬ގައުމީ ޓީމަށް އިހުތިރާމް ނުކުރަނީއެއް ނޫން‪.‬‬

‫ހދުމަށް ފޮނުވިނަމަ ޓީމަށް‬ ‫އއައިޖީ އަށް ތަޖުރިބާ ޯ‬ ‫އައި ޯ‬

‫ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އެވެ‪ .‬ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީން އެންމެ‬

‫ހިޔާލީ އެއްޗަކަށް ވެދާނެ‪ .‬އަޅުގަނޑު ހިސާބު ޖަހާގޮތުން‬

‫ގައުމީ ޓީމުގެ ރިޒަލްޓް ބޭނުން އަޅުގަނޑުމެން‪.‬‬

‫އަމާޒުވި ފާޑުކިޔުން ކުޑަވާނެ އެވެ‪ .‬ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް‬

‫ފަހުން ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗަކީ ނިލަންދޫއާ ދެކޮޅަށް‬

‫ގސް ސަލާމަތްވެވިދާނެ‪"،‬‬ ‫ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ފުލަށް ނު ޮ‬

‫ކޗަށް ވަގުތު ވެސް ދޭންޖެހޭ‪ .‬މީގެ ނަތީޖާ‬ ‫ގައުމީ ޯ‬

‫ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވީ ސީނިއާ ކުޅުންތެރިން ހިމެނިގެން‬

‫މިދިޔަ ޖުލައި ފަސް ވަނަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ނަޒީހު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފަހުން އެ ޓީމު ‪ 32‬ދުވަސް ފަހުން ކުޅޭނެ މެޗަކީ‬

‫ނަޒީހު ބުނީ މި ކަމުގެ ސަބަބުން އަނެއްކާ ވެސް‬

‫ނުނެރެވިއްޖިއްޔާ ކްލަބްތަކުން އެއްބާރުލުން ނުދިނުން‬ ‫އންނާނީ‪ .‬އެހެންވެ ބޭނުމެއް ނޫން ކްލަބްގެ ބޮލުގައި‬ ‫ޮ‬

‫ދިޔަ ޓީމަކަށް ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ ކުޅޭނީ‬

‫ކޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ އެ މެޗަށް‬ ‫މާދަމާ ހަވީރު މާޒިޔާއާ ދެ ޮ‬

‫ގތުން އަޑިގަނޑަކަށް‬ ‫ކްލަބްތައް މި ވެއްޓެނީ މާލީ ޮ‬

‫އޭތި އެޅޭކަށް‪ "،‬ކުރިން ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް‬

‫މާޒިޔާއާ އެވެ‪ .‬އަދި މިރޭ އީގަލްސް ބައްދަލުކުރާނީ‬

‫ފަހު އަނެއްކާ ދެން އެ ޓީމު މެޗަކަށް ނުކުންނާނީ ‪40‬‬

‫ކަމަށާއި އެކަމަކު މީގެއިން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނެތް‬

‫ގތުގައި މަސައްކަތްކުރި އާތީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކޯޗެއްގެ ޮ‬

‫ވިކްޓްރީއާ އެވެ‪ .‬އަދި ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ގްރީން‬

‫ދުވަސް ފަހުން އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޗު މުހައްމަދު ނަޒީހު ބުނީ‬ ‫ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީގެ ޯ‬ ‫އޭނާ އަކީ އެފްއޭއެމަށް ފާޑުކިޔާ މީހެއް ނޫން ކަމަށާއި‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ އެފްއޭއެމުން ކްލަބްތަކަށް މާލީ‬

‫ގތަކަށް މެދުކަނޑާލައިގެން‬ ‫އާތީ ބުނީ މި ކަހަލަ ޮ‬

‫ފކައިދޫ ކުޅޭ މެޗަށް ފަހު އެރޭ‬ ‫ސްޓްރީޓްސް އާއި ޯ‬

‫އެހީތެރިކަން ދީގެން ކްލަބްތައް ހިންގާ އުސޫލެއް ގޮތަށް‬

‫ގސްގެން ފުޓްބޯޅައިން ފެންނާނީ‬ ‫ލީގު ކުރިއަށް ޮ‬

‫ލީގު މެދުކަނޑާލުމުގެ ކުރިން ކުޅޭ ފަހު މެޗުގައި‬

‫ބޑު ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި‬ ‫އޮތުމުން މީގެ ކުރެވޭނެ މާ ޮ‬

‫މައްސަލަ ކަމަށާއި ކަންތައްތައް ހައްލުކުރަން މީގެ‬

‫ބައްދަލުކުރާނީ ނިލަންދޫ އާއި ޓީސީ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 8‬އޮގަސްޓް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪22‬‬

‫ވިކްޓްރީގެ މިސްރާބު ގެއްލި‪ ،‬ރެލިގޭޝަނާ ދިމާލަށް؟‬

‫މި ފަ ހަ ރު ެގ ލީ ގު މެ ޗަ ކަ ށް ނު ކު ތު މު ގެ ކު ރި ން ވި ކް ޓް ރީ ކު ޅު ން ތެ ރި ން ފޮ ޓޯ އަ ކަ ށް ހު އް ޓި ގެ ން‪ --.‬ފޮ ޓޯ‪ :‬ނި ޝާ ން އަ ލީ‪ /‬މި ހާ ރު‬ ‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ތެރޭގައި މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ‬

‫ދާން ހިޔާލު ހުރިކަމަށްވަންޏާ އެއީކީ އެއް ކްލަބް‬

‫ނައިބަކަށް ހުރި މުހައްމަދު ނަޒީމް‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ‬

‫ކުރިއަރުވަން އުޅޭ ބައެއްހެން‪ "،‬މުހައްމަދު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬ ‫މަޖިލީހުގެ މިދިޔަ ދައުރުގެ ޯ‬

‫ޕޓްކުރާ ބަޔަކު ތިބި‬ ‫"މިއީ ވިކްޓްރީ އަށް ސަ ޯ‬

‫ބޅަ ސީޒަން މިހާރު ކުރިއަށް މިދަނީ‬ ‫ރާއްޖޭގެ ފުޓް ޯ‬

‫މުހައްމަދު އިސްމާއިލްގެ އިތުރުން ހަމަ އެ ދައުރުގެ‬

‫ކަމަށްވަންޏާމު އެ މީހުންނަށް ވެވުނު އެހީއެއް ވެގެން‬

‫ޒަމާންވީ ދެ ކްލަބް ކަމަށްވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ކްލަބް‬

‫ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އައްސަދު އެވެ‪.‬‬

‫ސަލާމަތްކުރަން ނުކުންނަންވީ ވަގުތު‪".‬‬

‫ވެލެންސިއާ ނެތި އެވެ‪ .‬ވެލެންސިއާ މިހާރު އޮތީ ދެ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު މުސާރަ ނުދެވި ތަފާތު‬

‫ބޑުގެ ފަރާތުން މި‬ ‫މުހައްމަދު ބުނީ ވިކްޓްރީ ޯ‬

‫"އެފްއޭގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު ގުޅައިގެން‬ ‫ބައްދަލުކޮށްފައި ބުނި ‪ 19‬އަހަރުން ދަށުގެ ވިކްޓްރީ‬ ‫ކުޅުންތެރިން ކްލަބާ ގުޅެން އަންގާނެ ކަމަށް‪ .‬އެ‬ ‫މީހުން އައިސްފިއްޔާ ވެސް ކުޑަކޮށް ރަނގަޅުވާނެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އަހަންނަށް ހިއެއްނުވޭ ޓީމު ތެރޭގައި މަގާމުގެ‬ ‫ވާދަވެރިކަމެއް ނެތިއެއް ކުޅުންތެރިންނަށް މޮޅަށް‬

‫ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވެފަ އެވެ‪ .‬ކުޅުންތެރިންނަށް‬

‫މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެ‪ ،‬ދެ މެޗަކަށް ވިކްޓަރީ‬

‫ކަމުގައި އެންމެ ހީވާގި ކަމާ އެކު ހައްލެއް ހޯދަން‬

‫ކުޅޭވޭނެ ހެނެއް‪ .‬ބޭރު ކުޅުންތެރިން ނުގެނެވޭތާ ޓީމުގައި‬

‫މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލައެއްގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް އޮތީ‬

‫ހާޒިރުނުވެދިޔައިރު‪ ،‬އެ ޓީމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރަން‬

‫ގލްކީޕަރު ޓްރެއިނަރުގެ ޒިންމާ ވެސް‬ ‫މަސައްކަތްކުރަނީ ޯ‬

‫ނަން ޖަހާފައި ރަށް ރަށަށް ދިޔަ ކުޅުންތެރިންނާ ވާހަކަ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި މިހާރު‬ ‫ސަސްޕެންޑް ޮ‬

‫ލނެއް ވެސް ދިނެވެ‪ .‬ވިކްޓްރީ ހިންގުމަށް‬ ‫އެފްއޭއެމުން ޯ‬

‫އުފުލަމުން އަންނަ އަހުމަދު ރިޔާޒް (ގާނާ) ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ތ ބަލަންވީ‪ .‬ކުޅުންތެރިން ނެތި‬ ‫ދައްކައިގެން ގެނެވޭ ޯ‬

‫ކުޅެމުން އަންނަ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ގިނަ ދުވަސްވީ‬

‫މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު މިހާރުގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު‬

‫އެކަމަކު އޭނާ އަށް ވެސް އެކަނި ހުރިހާ ކަމެއް‬

‫ކުރިއަށްދެވޭނެ މަގެއް ނުފެނޭ‪ "،‬މުހައްމަދު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބއްސުންލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވިކްޓްރީގެ ހާލަތު މިހާރު އޮތީ ޮ‬

‫ކޗު މައުރޫފް އަހުމަދު‬ ‫ނާޝިދު (ނާޝް) އާއި ކުރީގެ ޯ‬

‫ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޓީމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުވާނެ އަލިމަގެއް ފެންނަން‬

‫(މާއްޓޭ) އަދި މުހައްމަދު ހަމީދު (އުމަރުބެ) ހަވާލުވެ‬

‫ވިކްޓްރީގެ ހާލަތު ރަނގަޅުނުވާނަމަ ޓީމު‬

‫ވިކްޓްރީން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ހައްލެއް‬ ‫ހޯދަން އެފްއޭއެމަށް ސިޓީ އެއް ލައިފަ އެވެ‪ .‬މިއީ‬

‫ކޗު މުހައްމަދު އާދަމަށް އޮތް‬ ‫ނެތްއިރު‪ ،‬ވިކްޓްރީގެ ޯ‬

‫މޑިއުލް ބަދަލުކޮށް‬ ‫ވަޑައިގެން ކްލަބް ހިންގުމުގެ ޮ‬

‫ދޫކޮށްލަން ވެސް ޖެހިދާނެ ކަމަށް މުހައްމަދު ވަނީ‬

‫ޓްރާންސްފާ މާކެޓަށް ނުވުމުން އަލުން ވިކްޓްރީ އަށް‬

‫ކަންބޮޑުވުމަކީ ކްލަބްގެ ހިންގުމުގައި ހުރި ނުރަނގަޅު‬

‫ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މީގެ ކުރިން ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފުޓްބޯޅައިގައި އުޅޭ‬

‫ގތެއް ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން‬ ‫ކުޅުންތެރިއަކު ޖެހޭނެ ޮ‬

‫އެކި ފަރާތްތަކުން އަދިވެސް މި ކްލަބްގެ ހައްގުގައި‬

‫ނެތެވެ‪ .‬އެކަމަކު މުހައްމަދުގެ އެދުމަކީ މި ކަހަލަ‬

‫ވެސް ވިކްޓްރީ ބަލިވެފައިވާއިރު‪ ،‬އަދި ލަނޑެއް‬

‫ގތަށް ނިންމީ ކަމަށާއި‬ ‫މަޑުކޮށްލަން އެދޭތީ އެ ޮ‬

‫އތްއިރު ކޮމިޓީއެއް‬ ‫ކަމެއް ކްލަބަކަށް ކުރިމަތިވެފައި ޮ‬

‫ދަނީ‪ .‬އިއްޔެ ވެސް ލިސްޓުގައި ޖަހާފައިތިބި ހަތް‬

‫ނުޖެހެ އެވެ‪ .‬ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކެއް ލައިގެން މި‬

‫ކލިފައިން އަށް ލީގު‬ ‫މި މެޗަށް ފަހު ވޯލްޑް ކަޕް ޮ‬

‫ކށް ނަމަވެސް ވިކްޓްރީގެ މިހާލަތު ރަނގަޅު‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިން ތިބީ ޕްރެކްޓިހަށް އައިސް‪ .‬ހަގީގަތުގައި‬

‫ބޅަ ސީޒަނާ ކުރިމަތިލި ވިކްޓްރީ އަށް‬ ‫ފަހަރުގެ ފުޓް ޯ‬

‫މެދުކަނޑާލާތީ ކަންތައްތަކަށް ހައްލެއް ލިބޭނެ ކަމަށް‬

‫ކޮށްދިނުމެވެ‪.‬‬

‫ވިކްޓްރީގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ވުރެ ވިކްޓްރީގެ ހާލަތާ‬

‫މާލީ މައްސަލަތަކާއި ކުޅުންތެރިންގެ ދަތިކަން ވަނީ‬

‫އުއްމީދުކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވޭ ކަންނޭނގެ އެފްއޭގެ ރައީސް‬ ‫މެދު ކަން ޮ‬

‫ކުރިމަތިވެފަ އެވެ‪ .‬މުހައްމަދު ބުނީ އެންމެ ފަހުން‬

‫ވިސްނުމުގައި ޓީމު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވުމުގެ‬ ‫ބިރެވެ‪".‬ވިކްޓްރީގެ ހާލަތު ދުވަހެއް ދުވަހެއް ދަށަށް‬

‫ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު ފަސް މެޗުން‬

‫ގތުގައި ކްލަބްތަކަށް ދޭން‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫ލީގުގައި މިރޭ ވިކްޓްރީ ކުޅޭ މެޗުގައި ނުކުންނާނީ‬ ‫ކޅަށެވެ‪ .‬ލީގުގެ ތިން ވަނައިގައި‬ ‫ކްލަބް އީގަލްސްއާ ދެ ޮ‬

‫(ބައްސާމް) ވެސް‪ .‬މި ހުރިހާ ވާހަކައެއް މީޑިއާގައި‬

‫ބޑުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުވުމުން‬ ‫ޓީމުގެ ޯ‬

‫އެފްއޭއެމުން އެއްބަސްވި ފައިސާގެ ތެރެއިން ވިކްޓްރީ‬

‫ކޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން)‬ ‫އޮތް އީގަލްސްގެ ޯ‬

‫ދައްކައިގެން ހަމަގައިމުވެސް އަދިއެއް އަހަންނަށް‬

‫ލިބުނީ ނާއުއްމީދުވާ ފަދަ ޖަވާބުތަކެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަށް ދޭންޖެހޭ ޕޭމަންޓެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬

‫ބުނީ ވިކްޓްރީން ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކެއް ލައިގެން‬

‫ގތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ‬ ‫އެކަން ރަނގަޅުކުރަން ކުރާނެ ޮ‬

‫ބޑުގެ ދެ ބޭފުޅުންނާ އެ‬ ‫"މި ދޭތެރެއިން ދިމާވި ޯ‬

‫ސއިކުރުމަށް ފަހު‬ ‫ޮ‬ ‫މި ސީޒަނުގައި ވިކްޓްރީ އަށް‬

‫ހަގީގަތުގައި އެ ކުރާ ހިތްވަރު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ‬

‫ދައްކާލަން ވިކްޓްރީގެ މެނޭޖްމަންޓުން ނުގުޅާ‪ .‬އެކަމަކާ‬

‫ވަގުތު ވެސް ޓީމުގެ ވާހަކަ ދައްކާލިން‪ .‬ހަގީގަތުގައި‬

‫އުޅޭތަން ވެސް ނުފެނޭ‪ "،‬އިއްޔެ އޮތް ނޫސްވެރިންގެ‬

‫އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ޒިންމާއެއް ނޫން‪ .‬ވާހަކަ ދެއްކީމަ‬

‫ކުޅުންތެރިންތަކެއް ވެސް އެބަތިބި އެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި މުހައްމަދު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެ ބޭފުޅުން ބުނީ މި ކަމާ އުޅެވޭކަށް ނެތޭ‪ .‬އެ އަށް‬

‫‪ 19‬އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިހުގައި‬

‫ވުރެ މާ ބިޒީ‪ .‬އެތަނުން އެކަކާ ވާހަކަ ދައްކާލީމަ‬

‫ކންޓްރެކްޓްގައި ތިބެ އެ‬ ‫ބައިވެރިވާން ވިކްޓްރީގެ ޮ‬

‫ޓީމަކަށްވާއިރު މި ފަދަ މެޗެއްގައި ބޮޑެތި އެހެން‬

‫އަކީ އެންމެ ގިނައިން ހިންގާ ބޯޑު ބަދަލުވި ޓީމެވެ‪.‬‬

‫ޕއިންޓް ވެސް ވި‪ .‬ބުނީ ދެން‬ ‫އަޅުގަނޑު ވަރަށް ޑިސަ ޮ‬

‫ކްލަބަށް ނާންނަ ކުޅުންތެރިން ވެސް އެބަތިއްބެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ގިނަ ލަނޑުތަކެއް ޖަހަން‬ ‫ޓީމުތަކެކޭ އެއް ޮ‬

‫އެ ކްލަބްގެ ހިންގުމަށް މިހާރުގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު‬

‫ނުވިއެއްނޫންހެއްޔޭ‪ .‬ހުއްޓާލަންވީނޫންހޭ‪ .‬އެންމެ ބޮޑު‬

‫މުހައްމަދު ބުނީ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ގެނެވޭނެ މަގެއް‬

‫ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނާޝިދު (ނާޝް) އިންތިހާބުވުމުގެ ކުރިން މިދިޔަ‬

‫ވަރަކަށް ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަކަށް ނޫން ހެއްޔޭ ދާނީ‪.‬‬

‫ކންޓްރެކްޓްގައި ތިބި ދިވެހި ކުޅުންތެރިން‬ ‫ނެތްއިރު ޮ‬

‫އަހަރުތަކުގައި އެ މަގާމު ފުރީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ‬

‫އަޅުގަނޑަކަށް ހިއެއްނުވޭ ވިކްޓްރީ ކަހަލަ ކްލަބެއް‬

‫ގތަކަށް ހައްލެއް ލިބުމަކީ ވެސް ލިބޭނެ‬ ‫ޓީމާ ގުޅޭނެ ޮ‬

‫ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުން ފާހަގަވި ފަރާތްތަކުންނެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ހިންގަން ތިބޭ ބަޔަކު ވިކްޓްރީ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް‬

‫ފަސޭހައެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ ތިން ވަރަކަށް އަހަރަށް ބަލާއިރު ވިކްޓަރީ‬

‫އެ ޓީމުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތި ކްލަބް ދޫކޮށްލި‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އީގަލްސް އިން މި މެޗަށް‬ ‫ހދުމަށް ކަމަށާއި އީގަލްސް‬ ‫ނުކުންނާނީ ތިން ޕޮއިންޓް ޯ‬ ‫އަކީ ވެސް މި ފަހަރު ލީގަށް ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ‬

‫އީގަލްސް އާއި ލީގުގެ އަށް ވަނައިގައި އޮތް‬ ‫ވިކްޓްރީ ކުޅޭ މެޗު ފަށާނީ މިރޭ ‪ 9‬ޖަހާއިރު އެވެ‪.‬‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 8‬އޮގަސްޓް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪24‬‬

‫ލަންކާ މެޗުތަކުން ާރއްޖޭގެ ވޮލީ އަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް‬ ‫މި މަހު ‪ 18‬ގައި ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސެންޓްރަލް‬ ‫ބޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވާން‬ ‫ޒން މެންސް ސީނިއާ ވޮލީ ޯ‬ ‫ޯ‬ ‫މާލޭގައި ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން‬ ‫ވލީބޯޅައިގެ ފޯރި އަލުން‬ ‫ރާވާފައިވާ މެޗުތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ޮ‬ ‫ގެނުވަން ލިބިގެންދާނެ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް‬ ‫ޕޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފާއި ގައުމީ‬ ‫ސް ޯ‬ ‫ބޅަ ޓީމުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފިރިހެން ވޮލީ ޯ‬ ‫މިނިސްޓަރު މަހުލޫފްގެ ދައުވަތަކަށް ލަންކާ ގައުމީ‬ ‫ޓީމު މި މަހު ‪ 11‬ވަނަ ދުވަހު މާލެ އަންނަ ގޮތަށް‬ ‫ހަމަޖެހިފައިވާއިރު‪ ،‬ތިން މެޗެއް ކުޅޭނެ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫ތެރެއިން އެންމެ ހާއްސަ މެޗަކީ މި މަހު ‪ 13‬ވަނަ‬ ‫ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭ މެޗެވެ‪.‬‬ ‫ކޅަށް ކުޅޭ މެޗުތަކުގެ ކުރިން އިއްޔެ‬ ‫ލަންކާއާ ދެ ޮ‬ ‫މިނިސްޓްރީގައި ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުގެ‬ ‫ހާޒިރުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި‬ ‫މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ ވޮލީގެ ފޯރި‬ ‫ގަދަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެ ގޮތުން މި މެޗުތައް‬ ‫ކުޅެމުންދާއިރު ހާއްސަކޮށް ‪ 13‬ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭ‬ ‫މެޗުގައި ޔޫތު ސެންޓަރު ފުރާލުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑަށް އެނގޭ ވޮލީ އަށް ސަޕޯޓު‬ ‫ކުރައްވާ މިހާރުގެ ބޭފުޅުންނާއި ކުރީގެ ބޭފުޅުން ވެސް‬ ‫އެބަތިބިކަން‪ .‬ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ވެސް ފެނޭ‪ .‬މި ފޯރި‬ ‫އެކީ އެކައްޗަކަށް އަލުން ފެށުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ‬ ‫ބޑު އެދުމެއް‪ "،‬މަހުލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬ ‫ވލީ އަކީ ވެސް ރާއްޖެ އަށް‬ ‫މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ ޮ‬ ‫ހދައިދޭނެ ކުޅިވަރެއް ކަމަށާއި ސެންޓްރަލް‬ ‫ރީތި ނަން ޯ‬ ‫ޒޯން މުބާރާތުގައި ރަން މެޑަލަކާ ހަމައަށް ދިއުމަށް ޓީމު‬ ‫ބޑަށް މަސައްކަތްކުރަމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެދަނީ ވަރަށް ޮ‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަށް (ރަން މެޑަލް ހޯދަން)‬ ‫ޕޓް ދޭނަން‪ .‬ކުރިއަށް އޮތް ސާފް‬ ‫ދޭންޖެހޭ ސަ ޯ‬ ‫ގޭމްސްގައި ވެސް އުއްމީދަކީ ރަނގަޅު ހިސާބަކަށް‬ ‫ގސް މޮޅުވާކަށް‬ ‫ދިއުން‪ .‬އެއީ ކޮންމެ މުބާރާތެއްގައި ޮ‬ ‫ވެސް ނުޖެހޭ‪ .‬އެއީ ކުޅިވަރުގައި މި އޮންނަނީ މޮޅާ‬ ‫ބައްޔާ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅަ އަށް‬ ‫އަދި އެންމެ ބޭނުންވާ ވަރަށް މަސައްކަތް ނުކޮށްދެވޭ‬ ‫ވލީ އާއިލާ އިން ޝުކުރު އަދާކުރި‬ ‫ކަމަށާއި މި ވަގުތު ޮ‬ ‫ނަމަވެސް ވަރަށް ދުރަށް ކަމެއް ގޮސްފައި ރޭވިގެން‬ ‫އޭގެ ނަތީޖާ ނުކުމެގެން ނޫނީ މި ސަރުކާރުން އަދި‬ ‫ވލީ އަށް ކަމެއް ނުކޮށްދެވޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫"މަދުވެގެން މި އުޅެނީ ފުރުސަތާއި ފެސިލިޓީސް‬ ‫ކށް މި އުޅެނީ‪ .‬މި ސަޕޯޓް‬ ‫އަދިވެސް ވަރަށް ތާށި ޮ‬ ‫އިތުރުކޮށްދޭނަން އަޅުގަނޑުމެން‪ .‬އަންހެން ޓީމަށް ވެސް‬ ‫އއައިޖީގައި ވަރަށް‬ ‫ލިބެންޖެހޭ ސަޕޯޓް ލިބޭނެ‪ .‬އައި ޯ‬ ‫ރަނގަޅު ފައިޓެއް އެ ޓީމުން ވެސް ދިން‪ "،‬މަހުލޫފް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވާދަކޮށް ދިވެހިން މެޑަލް ނޫން އެއްޗެއް ބޭނުމެއް ނުވާ‬

‫(ހުޒަންޓެ) އެދެނީ ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު މި މެޗުތައް‬

‫ކޯޗު މުހައްމަދު ސާޖިދު (ކާއްޓޭ)ގެ އިރުޝާދުގެ‬ ‫ދަށުން ކުޅެމުން އަންނަ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ‬

‫ވލީ ޓީމުން ވެސް ތައްޔާރުވަނީ އެ ގޮތަށް‬ ‫ކަމަށާއި ޮ‬

‫ބެލުމަށް އައުމަށެވެ‪.‬‬

‫އޝަން އައިލެންޑް‬ ‫ޓީމު ވަނީ މި ފަހަރުގެ އިންޑިއަން ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އއައިޖީ)ގެ ކުރިން ސާބިއާގައި މަތީ‬ ‫ގޭމްސް (އައި ޯ‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން މި ހުރިހާ ޕްލޭޔަރުން ވެސް މި‬

‫ވލީ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން‬ ‫"ރާއްޖޭގެ ޮ‬ ‫ކށްދެއްވާ މަސައްކަތަށް ވޮލީ ޓީމުގެ‬ ‫މިނިސްޓަރު ޮ‬

‫ފެންވަރުގެ ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމެއް މި ކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާގައި‪ .‬އެހެންވީމަ‬

‫ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާއި އާއިލާގެ ފަރާތުންގެ ނަމުގައި‬

‫ވޮލީގެ ވަރުގަދަ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ސާބިއާގައި‬

‫ކންމެވެސް މެޑަލެއް ހޯދައިގެން‬ ‫ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ޮ‬

‫ޝުކުރު އަދާކުރަން‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ އެންމެ‬

‫ޓްރެއިނިން ކޭމްޕް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ކންމެ މުބާރާތެއްގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން‬ ‫އަންނަން‪ޮ .‬‬

‫ފަހުން ދިޔަ ދެ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ދަށްވެފައި އޮތީމަ‬

‫ޕޓްސް މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް‬ ‫ހޯދައިދިނީ ވެސް ސް ޯ‬

‫ހދަން‪ .‬އެކަމަކު ނަތީޖާ އަކީ‬ ‫ބޭނުމީ މެޑަލް‪ޯ .‬‬

‫އެ ބަދަލުކުރަން‪ .‬އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެއް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކުޅެނިމުނީމަ ނުކުންނަ އެއްޗެއް‪ "،‬ކާއްޓެ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު އައިސް ރާއްޖޭގެ މި ގައުމީ‬

‫ކާއްޓޭ ބުނީ މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް‬

‫އތް އެކެޑަމީތަކާއި‬ ‫"ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ޮ‬

‫ކށްދިނުމަކީ‪ ".‬ހުޒަންޓެ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޓީމަށް ސަޕޯޓް ޮ‬

‫އިސްނަންގަވައިގެން ވޮލީގެ ފޯރި އިތުރަށް‬

‫ސޓްތަކާ މި ހުރިހާ ވޮލީގެ‬ ‫ވެޓެރަންސް ކްލަބްތަކާ ރި ޯ‬

‫ކށް ސެންޓްރަލް ޒޯނަށް‬ ‫ގެންނެވުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ޮ‬

‫ގވާލަން މި ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތުގައި‬ ‫ފެމިލީ އަށް ޮ‬

‫ކށް ވާދަކުރަނީ ރާއްޖެ އާއި‬ ‫މި މުބާރާތްތަކުގައި އާންމު ޮ‬

‫ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދީފި‬

‫ހުރިހާ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވާން‪ .‬މިއީ ވޮލީ އަލުން‬

‫ބަންގްލަދޭޝްގެ އަދި ނޭޕާލްގެ އިތުރުން ކިރްގިސްތާނާއި‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދިރުވުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތެއް‪ .‬ސެންޓްރަލް ޒޯނަށް‬

‫ތުރުކުމެނިސްތާން އަދި އަފްގާނިސްތާން އެވެ‪.‬‬

‫ތައްޔާރުވާން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތެއް‪"،‬‬

‫ސްރީލަންކާ އަކީ ސެންޓްރަލް ޒޯން ނަމަވެސް ފަހަކަށް‬

‫ހދަން ކޮށްދެންޖެހޭ‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން މެޑަލެއް ޯ‬ ‫އތް ނަމަވެސް‪ .‬އެކަމެއް‬ ‫ކިތަންމެ ކުޑަކަމެއް ޮ‬

‫ރާއްޖެ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ސެންޓްރަލް ޒޯން‬

‫ޒނުގެ ޓީމުތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުޅޭ‬ ‫ސެންޓްރަލް ޯ‬

‫އައިސް މި މުބާރާތުގައި އެ ޓީމު ނުކުޅެ އެވެ‪.‬‬

‫ދޫނުކުރައްވާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެކަމެއް ވަރަށް‬

‫މުބާރާތްތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް‬

‫ކށްދެއްވާ‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން‬ ‫ފުރިހަމަކަމާ އެކު އެކަން ޮ‬

‫ނެރެވިފައިނުވި ނަމަވެސް މި މަހު ފަށާ މުބާރާތުގައި‬

‫ތޅަށް ނިސްބަތްވާ ކުޅުންތެރިންނެވެ‪.‬‬ ‫ގިނައީ ވ އަ ޮ‬

‫ކށްދޭންޖެހޭ ހުރިހާ‬ ‫ކޮޅުގައި މި ވަގުތު ބޯޅަ އޮތީ‪ޮ .‬‬

‫ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑެވެ‪.‬‬

‫ޕޓްސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ވ‬ ‫އެހެންކަމުން ސް ޯ‬

‫ކށް މި ދަނީ‪ .‬ކުޅުންތެރިންގެ‬ ‫ކަމެއް ވަރަށް ފުރިހަމަ ޮ‬

‫އެންމެ ފަހުން ‪ 2017‬ވަނަ އަހަރު މާލޭގައި ބޭއްވި‬

‫އަތޮޅުން މި މެޗަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް‬

‫އތީ‪ .‬ނަތީޖާ ނެރެންވީ‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން‬ ‫ހިތްވަރެއް މީގެ ޮ‬

‫ކށް ދިޔަ ނަމަވެސް މި ފަހަރު‬ ‫މުބާރާތުގައި ފޯރި ދަށް ޮ‬

‫ދަތުރުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދޭން ނިންމައިފަ‬

‫އތް ޓީމު ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް މި ކަން‬ ‫ފަހަތުގައި ޮ‬

‫ޕޓަރުންނަށް މި އޮތީ‬ ‫އެކަން ބަދަލުކުރަން ދިވެހި ސަ ޯ‬

‫ތޅަށް އެ ފުރުސަތު‬ ‫އެވެ‪ .‬މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ވ އަ ޮ‬

‫ކށްދީފި‪ "،‬ކާއްޓޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދެނީ މާލެއާ ކައިރި ސަރަހައްދެއް ކަމަށްވުމުން އެކަން‬

‫އޭނާ ބުނީ މިހާރު އެއްވެސް މުބާރާތެއްގައި‬

‫ވލީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަލީ ހުޒާމް‬ ‫ގައުމީ ޮ‬

‫ބޅަ ޓީމުގައި މި ވަގުތު އެންމެ‬ ‫ގައުމީ ވޮލީ ޯ‬

‫މި ވަގުތު ކުރަން ފަސޭހަވުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރެއާލުން ނޭމާގެ ޑީލް ހައިޖެކްކުރަން މަސައްކަތްކުރަނީ‬ ‫މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް ‪ - )8‬ބާސެލޯނާ އަށް‬ ‫ކށްފައިވާ ޕީއެސްޖީގެ‬ ‫ބަދަލުވާން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ޮ‬

‫އެއްބަސްނުވުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓްތައް ބުނާގޮތުގައި‬ ‫އިނގިރޭސި ބައެއް މީޑިއާ ރި ޯ‬

‫ތަރި ނޭމާ ގަންނަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ވަރުގަދަ‬

‫ބޑު ދެ ކްލަބަކަށް ނޭމާ ލޯނަކަށް‬ ‫ޕީއެސްޖީން ވަނީ ޮ‬

‫ލޫކަ މޮޑްރިޗް ދީފައި ނޭމާ ގަންނާށެވެ‪ .‬އަދި މި ޑީލުގެ‬

‫‪ 2013‬ވަނަ އަހަރު ނޭމާ ބަދަލުވީ އޭރު ރެއާލުން‬

‫ތެރެއިން ރެއާލުން އެ ޓީމަށް ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ ޒުވާން‬

‫ލިބުނު ހުށަހެޅުމަށް ނޫނެކޭ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވިންގް ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއާ ދޫކޮށްލަފާނެ ކަމަށް ބައެއް‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން އެއް‬ ‫ދޫކޮށްލަން މަޝްވަރާ ޮ‬

‫ޕޓްތައް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫ކްލަބަކީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ކަމަށް ބުނާއިރު‪ ،‬އެ‬

‫ރެއާލުން އަންނަނީ ހަމޭސް ރޮޑްރިގޭޒާއި ‪30‬‬

‫ޓީމުން އެ ޓްރާންސްފާ އަށް މަޝްވަރާ ނުކުރީ ނޭމާ‬

‫މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް ފަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ‬

‫ލނާގެ ފިލިއްޕޭ‬ ‫ގެނެސްފަ އެވެ‪ .‬ޓޮޓެންހަމުން ބާސެ ޯ‬

‫ކޑް އަގެއް ކަމަށްވާ ‪ 246‬މިލިއަން ޑޮލަރަށް‬ ‫ރެ ޯ‬

‫ބޭނުންވާނެ މުސާރައެއް ނުދެވުމުގެ އިތުރުން ނޭމާ‬

‫ޕައުލް ޕޮގްބާ ގެންނަން ވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އ ގެންނަންކުރި މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައިވާއިރު‪،‬‬ ‫ކުޓީނި ޯ‬

‫ގެނައި ނޭމާގެ ވިސްނުން މިހާރު ހުރީ އެނބުރި ކުރީގެ‬

‫ލނާ އަށް ބަދަލުވާންކަން‬ ‫ވެސް ބޭނުންވަނީ ބާސެ ޯ‬

‫ލނާއާ ގުޅޭށެވެ‪ .‬ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު ތޯމަސް‬ ‫ކްލަބް ބާސެ ޯ‬

‫އެނގިފައިވާތީ އެވެ‪.‬‬

‫މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޕީއެސްޖީން ދުނިޔޭގެ‬

‫ޕޓްތައް ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫ޓްރާންސްފާގެ އެހެން ހަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު‬

‫ޕޓްތައް ބުނާގޮތުން‬ ‫ފްރާންސްގެ ބައެއް މީޑިއާ ރި ޯ‬

‫މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ވަނީ އެ ޓީމުގެ ބްރެޒިލް ފުލްބެކް‬ ‫ޑެނިލޯ ދީފައި ޔުވެންޓަސް އަށް ކުޅުނު ޔާއޯ ކަންސެލޯ‬

‫އެ ޓިމުން ވަނީ ރެއާލް ބެޓިސްގެ އާޖެންޓީނާ‬

‫ބާސެލޯނާ އިން އަންނަނީ ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން‬

‫ސގެ ޓްރާންސްފާގައި‬ ‫މިޑްފީލްޑަރު ޖިއޮވާނީ ލޮ ސެލް ޯ‬

‫ވެސް ނޭމާ ގެންނަން މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފަ އެވެ‪ .‬އަދި މެންޗެސްޓާ‬

‫ކށް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ރަސްމީ ޮ‬

‫އެ ގޮތަށް އެ ޑީލް ކުރިއަށްގެންދަން އަދި ޕީއެސްޖީން‬

‫ރމެލޫ ލުކާކޫ ވަރަށް އަވަހަށް‬ ‫ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ޮ‬

‫އަންގާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާގައި ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ގތުން ރެއާލުން މަސައްކަތްކުރަނީ ‪130‬‬ ‫ޕޓްތައް ބުނާ ޮ‬ ‫ރި ޯ‬

‫ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ނޭމާގެ ފަރާތުން އެ ފަދަ‬

‫ސއިކުރާނެ ކަމަށް އޭނާގެ އޭޖެންޓް‬ ‫ޮ‬ ‫އިންޓަ މިލާނަށް‬

‫މިހާތަނަށް އެ ޑީލް ކުރިއަށް ނުގޮސް އޮތީ ޕީއެސްޖީން‬

‫ޑލަރުގެ އިތުރުން އެންމެ ފަހުން ދުނިޔޭގެ‬ ‫މިލިއަން ޮ‬

‫ޑީލަކަށް ޕްރެޝަރެއް އައުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ‪.‬‬

‫ރއާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރެ‬ ‫ފެޑެރީކޯ ޕަސްޓޮލޭ ޯ‬

‫ގތަށް ބާސެލޯނާ އިން‬ ‫ނޭމާ ވިއްކާލަން ބޭނުންވާ ޮ‬

‫މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނު ކްރޮއޭޝިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު‬

‫ޓުޗެލް އާއި އެ ޓީމުގެ ޑިރެކްޓަރު ލިއޮނާޑޯ ވެސް‬ ‫ވަނީ ނޭމާ ކްލަބް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާކަން ކްލަބަށް‬

‫ގތުން ޕީއެސްޖީ އާއި ރެއާލުން‬ ‫ނޭމާގެ ޑީލާ ބެހޭ ޮ‬

‫ކށް ބާސެލޯނާ އަށް‬ ‫ބްރެޒިލްގެ ސަންޓޯސް ދޫ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫ކުއްލި "ސުޕަ ކޮމިޓީއެއް"‪ ،‬މިއީ‬ ‫ކިހިނެއް ވާ ކަމެއް؟‬

‫‪ 8‬އޮގަސްޓް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ސ‪ 3:‬އާ ގުޅޭ‬ ‫ގތުގައި އެކަން ކުރެވޭނީ އާއިލާ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކމިޓީއެއް ހަދަން އުޅެނީ ހުރިހާ‬ ‫ވިދާޅުވީ ސުޕަ ޮ‬ ‫ބާރުތަކެއް ނަޝީދުގެ "މުށުތެރެއަށް" ލެއްވުމަށެވެ‪.‬‬

‫އާއި ރައްޓެހިންނާއި މަސައްކަތް ކުރި ތަންތަނުގެ‬

‫ގތުގައި މިއީ މަޖިލިސް ކޮންޓްރޯލް‬ ‫އޭނާ ސިފަކުރެއްވި ޮ‬

‫ކޑާއި ކޯޓުތަކުގައި‬ ‫ވެރިން ގެނެސްގެންނެވެ‪ .‬ޕޮލިސް ރި ޯ‬

‫ކުރަން ނަޝީދު އަޅުއްވާ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ތ އާއި ފޭސްބުކާއި ޓުވިޓާ ބަލައިގެން‬ ‫މައްސަލައެއް އޮތް ޯ‬

‫ފަހަރަކު ބާރެއް‪ ،‬އެމަނިކުފާނުގެ އަތްޕުޅަށް ދިއުމުގެ‬

‫މީހެއްގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ނޭނގޭނެ ކަމަށް ވެސް‬

‫ބޑު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފުރުސަތު ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އުޝާމް ވިދާޅުވީ މިނިވަން‬

‫އެކަމަކު މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި‬ ‫ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ބޭފުޅުން‬

‫ހވާ މެމްބަރުންގެ ކަންކަން‬ ‫މުއައްސަސާތަކަށް ޮ‬

‫އައްޔަން ކުރުމާއި ވަކިކުރުމުގައި މުޅި މަޖިލިސް‬

‫ކމިޓީތަކުގެ ބަދަލުގައި ކަމާ‬ ‫ދެނެގަންނަން ޖެހޭ ޮ‬

‫ތ ބެލުމަކީ އެމަނިކުފާނުގެ އަމާޒެއް‬ ‫ޝާމިލް ކުރެވޭ ޯ‬

‫ކމިޓީތަކެއްގެ މެމްބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް‬ ‫ނުގުޅޭ ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެކަން ކުރުމުގައި ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީގެ‬

‫ސުޕަ ކޮމިޓީއެއް ހެދުމަކީ އިންސާފުވެރި ގޮތެއް ނޫން‬

‫އންނަން ބޭނުންފުޅުނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި‬ ‫ބައިވެރިވުން ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހަގީގަތަކީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލިހުގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މުސްތަގިއްލު‬

‫މިހާތަނަށް ކުރި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮޅެއްގައި‬

‫މުއައްސަސާތަކަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުމާއި‬

‫ނުޖެހި އޮތުމެވެ‪ .‬ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަންގެ‬

‫ވަކިކުރުމަކީ ހަމައެކަނި މަޖިލިހުގެ އެއް ކޮމިޓީއަކުން‬

‫މެމްބަރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ނިންމައި‬

‫ބޑު މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކުރާ ކަމަކަށް ވުރެ ޮ‬

‫ގތެއް ނިންމަން ފޮނުވާލުމުން‬ ‫މަޖިލިހުގެ ތަޅުމަށް ޮ‬

‫މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް މީހުން ނެގުމުގައި‬

‫ޕޓު ބާތިލްކުރީ އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލިހުގެ ކޮމިޓީން ރި ޯ‬

‫މަޖިލިހުން އަމަލުކުރަނީ ހަރުދަނާ އުސޫލުތަކެއްގެ‬

‫ކމިޝަންގެ މެމްބަރުންތަކެއް ވަކިކުރަން‬ ‫ބްރޯޑްކާސްޓިން ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬ނަޒާހަތްތެރި މަޖިލިހެއްގެ‬ ‫ތެރެއިން ކަން ކަށަވަރު ޮ‬

‫އތީ ހިފަހައްޓައިފަ‬ ‫ކޮމިޓީން ނިންމި ރިޕޯޓު އަދިވެސް ޮ‬

‫ސިފަތައް ގަވައިދުގެ ތެރެއިން ފެންނަން ބޭނުންފުޅުވާ‬

‫ކމިޝަނަރަކު އައްޔަން ކުރުމަށް‬ ‫ފމޭޝަން ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬އިން ޮ‬

‫ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އތީ ހުއްޓުވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިންޓަވިއު ކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ޮ‬ ‫"ވަކިވަކި މީހުންނަށް ދިން މާކްސްތައް އެ ހުރީ‪.‬‬

‫"އާ މަޖިލިހުގައި ގޯސް ޮކށް މާކްސް ދިން"‬

‫މާކްސް ދިނީ ކީއްވެކަން އަޅުގަނޑު ޖަވާބުދާރީވާނެ‬ ‫ފެންވަރު އެބަހުރި‪ .‬އެހާ ވެސް ހުޅުވާލެވިގެން ކުރިއަށް‬

‫އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި‬

‫ރސެސްގައި މައްސަލައެއް އުޅޭ ނަމަ‬ ‫ގެންދިޔައީ‪ .‬ޕް ޮ‬

‫މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް‬

‫މައްސަލަ ކިޔައިދޭންވީ‪ "،‬މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ‬

‫ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދިޔަ ‪ 10‬އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިނިވަން‬

‫ބެހޭ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރަކަށް ހުންނެވި އުޝާމް ވިދާޅުވި‬

‫ބޑުތަކެއް ފެއިލްވެފައިވާ‬ ‫މުއައްސަސާތަކާއި ހުރިހާ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައިަ ނަޝީދަށް ވަކި މީހެއްގެ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ހުރިހާ ތަނަކަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކުރީ‬ ‫ސިޔާސީ ވިސްނުންތަކެއްގައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ‬

‫މައުލޫމާތު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ ކޮމިޓީއަކުން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފނުވީމަ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ނަޝީދަށް‬ ‫ދިރާސާކޮށްގެން ޮ‬

‫"އަޅުގަނޑަށް ފެނުނީ ‪ 17‬ވަނަ މަޖިލިސް‪18 ،‬‬

‫ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ސީދާ ބާރެއް ނޯވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވަނަ މަޖިލިސް އަދި ‪ 19‬މަޖިލިސްގައި މާކްސް ދީފައި‬

‫"އެކަމަކު މިހާރު ވާން އުޅޭ ގޮތުން އޮންނާނެ‬

‫ހުރީ އެމީހަކު ހޮވަން ބޭނުންވި މީހަކަށް މަތީ މާކްސް‬

‫ރލް ކުރުމުގެ ބާރު‪ "،‬އަމިއްލަ ގޮތުން‬ ‫މުޅި އެތި ކޮންޓް ޯ‬

‫ދީފައި‪ .‬މިކަމާ ހުރެ ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކެއް‬

‫މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި މެމްބަރަކު‪،‬‬

‫ފެއިލް ވަނީ‪ .‬އެހެންވެގެން އެހެން ގޮތެއް ހޯދަންވީ‪"،‬‬

‫ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް‪ ،‬ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑާއި ނަޝީދު ބޭނުންވެގެން އުޅެނީ‬

‫ކމިޝަނަށް މެމްބަރުން‬ ‫ސިވިލް ސާވިސް ޮ‬ ‫ހޮވުމާއި ވަކިކުރުމުގައި ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ‬

‫އަމިއްލަ ކަމެއް ނޫން‪ .‬އިންސާފުވެރިކަމާ އެކީގައި‬

‫މުގައްރިރާ އޮތީ ކޮން ގުޅުމެއްތޯ‪ ،‬އޭނާ ސުވާލުކުރެއްވި‬

‫ރަނގަޅު މީހާ އެ ތަނުގައި ބައިންދަން‪ "،‬އާޒިމް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް މެމްބަރުން އައްޔަން‬

‫ނަމަވެސް އާޒިމް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވީ‬ ‫މުއައްސަސާތަކަށް މެމްބަރުން ކަނޑައެޅުމުގައި އެހެން‬

‫ކުރުމުގެ ކުރިން ނަޒާހަތްތެރި ކަމަށް މާކްސް‬

‫ކޮމިޓީއެއް ހަދަން ތާއީދުކުރައްވާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދެމުން އަންނަ އިރު‪ ،‬އެ ނަޒާހަތްތެރިކަން މިނާނީ‬

‫ކމިޓީތަކުން އިންޓަވިއު ކުރުމާއި މާކްސް‬ ‫އެކަމަކު ޮ‬

‫ތ ވެސް އާޒިމް ސުވާލު ކުރެއްވި‬ ‫ކޮން ގޮތަކުން ޯ‬

‫ކންމެހެން ކުރަން‬ ‫ދިނުމުގައި އެހެން ގޮތެއް ހޯދުމަކީ ޮ‬

‫ތ ބެލުމަށް ވަރަށް ބޮޑު‬ ‫އެވެ‪ .‬ނަޒާހަތްތެރި މީހެއް ޯ‬

‫ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫މައުލޫމާތު ދީގެން ދައުވާއެއް ނުކުރެ ވޭނެ‪ :‬ބީއެމްއެލް‬ ‫ކޓުން މިއަދު އިއްވި ހުކުމަށް ފަހު‬ ‫ސިވިލް ޯ‬

‫މައްސަލަ ހުށަހެޅި ބޭނުން ހާސިލްވި ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ދޭ މައުލޫމާތާ ގުޅިގެން ބޭންކާ‬

‫ގތަށް އަމަލު ކުރުމުން‬ ‫ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމާ އެއް ޮ‬

‫މެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލުން‬

‫ބޭންކާއި ބޭންކުގެ މުވައްޒަފުންނާ މެދު އެއްވެސް‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ފަރާތަކަށް ޝަރުއީ މައްސަލައެއް ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް‬

‫ކޓުން އިއްޔެ ކުރި‬ ‫ބިއެމްއެލްއާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ޯ‬

‫ބޭންކުން ބުންޏެވެ‪ .‬އަދި މި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް‬

‫ހުކުމުގައި ބުނެފައިވަނީ ތަހުގީގުކުރުމުގެ ގާނޫނީ ބާރު‬

‫ކޓެއްގައި އެދެން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް‬ ‫ކުރުމަށް އިތުރު ޯ‬

‫ދީފައިވާ އިދާރާތަކުން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު އެ ތަނަކުން‬

‫ވެސް ބީއެމްއެލުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޓު އަމުރެއް ނެތަސް ދޭންޖެހޭނެ‬ ‫ލިޔުމުން އެދުމުން‪ޯ ،‬‬

‫ބީއެމްއެލުން އެ ބޭންކުގެ އެކައުންޓްތަކުގެ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬މިއީ ތަހުގީގުތަކަށް މައުލޫމާތު ދޭންޖެހެނީ‬

‫މައުލޫމާތު ހިއްސާ ނުކުރުމަށް ނިންމީ ކުރީގެ ރައީސް‬

‫އވެގެން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް‬ ‫ކޓު އަމުރެއް ޮ‬ ‫ޯ‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ‬

‫އެދި ބީއެމްއެލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން‬

‫ތުހުމަތާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް‬

‫ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން ނެރުނު އަމުރު‬ ‫ފްރީޒްކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫މީގެ އިތުރުން ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް‪ ،‬މައުލޫމާތެއް‬

‫ކޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ‬ ‫ބާތިލްކޮށް ހައި ޯ‬

‫ނުދީގެން ބޭންކްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާ ދެކޮޅަށް‬

‫ކަންކަމާ ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ ހުކުމުގައި‬

‫ފިޔަވަޅު ނޭޅޭނެ ކަމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް ވެސް‬

‫ބުނެފައިވަނީ ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމާ‬

‫ބޭންކުން ވަނީ އެދިފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ އަމުރު‬

‫ބެހޭ ވާހަކަ ނޫން ކަމަށް މިއަދު ސިވިލް ކޯޓުގެ‬

‫ކޓުން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ޯ‬ ‫ބީއެމްއެލުން އިއްޔެ ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ‬

‫ހުކުމުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫ރިސޯޓް އެއްކޮށް ބުކް ކޮށްގެން‬ ‫އިންޑިޔާގެ ކައިވެއްޏެއް!‬ ‫އިންޑިޔާގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާތައް މަޝްހޫރުވެފައި‬

‫ސަގާފީ ކައިވެންޏަކަށް ދިވެހިންގެ މެހެމާންދާރީ އާއި‬

‫ވަނީ ދިގު ދެމިގެންދާ ވަރަށް "ގްރޭންޑް" ހަފްލާތަކެއްގެ‬

‫ރޭވުންތެރިކަން ހިމެނުމުންނެވެ‪ .‬މި ބޮޑު އިވެންޓާ‬

‫ކށް ހަފްތާއަކަށް ދެމިގެންދާ‬ ‫ގޮތުގަ އެވެ‪ .‬އާންމު ޮ‬

‫ސޓަށް ވަނީ އިންޑިޔާގެ މީހުންގެ‬ ‫އެކު ފުރަވެރި ރި ޯ‬

‫އިންޑިޔަން ކައިވެނި ހަފްލާއެއް މިފަހަރު މިއޮތީ‬

‫ހދައި އިންޑިޔާ ޓޫރިސްޓުންގެ މަގްބޫލުކަން‬ ‫ސަމާލުކަން ޯ‬

‫ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގަ އެވެ‪.‬‬

‫އިތުރަށް ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސޓް އެންޑް ސްޕާ ތިން‬ ‫ފުރަވެރި އައިލެންޑް ރި ޯ‬

‫"މި ކައިވެނި ހަފްލާ ރޭވުމާއި‪ ،‬އާއިލާ އަށް‬

‫ކށްގެން ބޭއްވި މި ކައިވެނި‬ ‫ދުވަހަށް އެއްކޮށް ބުކް ޮ‬

‫ކށްދީ‪ ،‬ހަފްލާގައި ބައިވެރިވި‬ ‫ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރު ޮ‬

‫ހަފްލާގައި ‪ 300‬އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވި‬

‫ފރުކޮށްދިނުމަށް ވަރަށް ގިނަ‬ ‫މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ޯ‬

‫ސޓުގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ފެންނަ ގޮތަށް‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ރި ޯ‬

‫ކށްދެވުނު‪ .‬މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިސޯޓު‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬

‫ޓތަކުން އެ ހަފްލާގެ‬ ‫ނަގާފައިވާ ކައިވެނި ހަލްފާގެ ފޮ ޯ‬

‫ދައްކާލާ‪ ،‬ރާއްޖެ މިފަދަ ހަފްލާތަކަށް ވެސް ހާއްސަކަން‬

‫ބޑުކަން އެނގެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ދައްކާލުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތެއް‪ "،‬ހިލްމީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މި ހާއްސަ ހަފްލާގައި އިންޑިޔާގެ ސަގާފީ‬

‫ހިލްމީ ވިދާޅުވީ މިއީ ރާއްޖޭގެ މެހެމާންދާރީ‬

‫ހަރަކާތްތައް ކުޅޭ މިއުޒީޝަނުންނާއި ސެލެބްރިޓީ ޑީޖޭ‬

‫ސޓު އިތުރަށް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް‬ ‫ދައްކާލާއި‪ ،‬އެ ރި ޯ‬

‫އަކާއި މޭކަޕް އާޓިސްޓުން ބައިވެރިވި އެވެ‪.‬‬

‫ލިބުނު ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑާ އަށް ފުރަވެރީގެ ޖެނެރަލް‬

‫އންނަ މި ރިސޯޓުގައި ‪107‬‬ ‫ރ‪ .‬އަތޮޅުގައި ޮ‬

‫މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ހިލްމީ ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި‬

‫ޕްރައިވެޓް ވިލާ ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ވެލާނާ އެއާޕޯޓުން ‪45‬‬

‫ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެ ރިސޯޓުގައި މި ކައިވެނި ހަފްލާގެ ކަންކަން‬

‫މިނެޓުގައި ސީޕްލޭނުގައި އެ ރިސޯޓަށް ދެވޭ އިރު‪،‬‬

‫ނިންމުމަށް ދެ މަސް ހޭދަވި ކަމަށެވެ‪ .‬ކައިވެނި‬

‫ގތަށް‪ ،‬ދުނިޔޭގެ އެކި‬ ‫ރާއްޖޭގެ އެހެން ރިސޯޓުތަކެކޭ އެއް ޮ‬

‫ހަފްލާ ބޭއްވަން އެ އާއިލާއިން ރިކުއެސްޓްކުރީ މާޗް‬

‫ގައުމުތަކުގެ ކެއުންތަކާއި ސްޕާ އާއި މޫދު ކުޅިވަރުތައް‬

‫މަހު އެންޖޭޖްމެންޓް ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް އެ އާއިލާއިން‬

‫ސޓުގައި ވެސް އޮވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ރި ޯ‬

‫ސޓަށް ދިއުމަށް ފަހު އެވެ‪ .‬އަދި އެ ހަފްލާ‬ ‫އެ ރި ޯ‬

‫ސޓެއް ހިފައިގެން އިންޑިޔާގެ ކައިވެނި‬ ‫ރާއްޖޭގެ ރި ޯ‬

‫ސޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެހެމާންދާރީ އާއި‬ ‫ބޭއްވުމުގައި ރި ޯ‬

‫ބޮޑު ހަފްލާއެއް ބާއްވާފައިވާ އިރު އިންޑިޔާ އަކީ ރާއްޖެ‬

‫ރޭވުންތެރިކަން ފެނިފާ‪ ،‬ކައިވެނި ހަފްލާ ވެސް ފުރަވެރި‬

‫އަށް ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން‬

‫ސޓުގައި ބައްވަން ނިންމީ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫އަންނަ ގައުމެވެ‪.‬‬

‫ސޓުގައި މީގެ ކުރިން ކައިވެނީގެ އެތައް‬ ‫އެ ރި ޯ‬

‫މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް އިންޑިއާ އިން‬

‫ހަފްލާތައް ރާވާއި ބާއްވާފައިވާ އިރު މިކަންވީ އެ‬

‫ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ވަނީ ‪ 82،140‬އަށް‬

‫ސޓަށް އާ ކަމަކަށް ނޫނެވެ‪ .‬ހިލްމީ ވިދާޅުވީ‪،‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫އަރައިފަ އެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރު އިންޑިޔާއިން ‪90،474‬‬

‫މި ކައިވެނި ހަފްލާއަކީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވޭ‪،‬‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން މި‬ ‫ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތް ޮ‬

‫ކށްލެވޭ ހަފްލާއަކަށް ހެދުމަށް ގިނަ‬ ‫މިފަދަ ފާހަގަ ޮ‬

‫އަހަރު ނިމޭއިރު މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ ދެ ގުނަ އަށް‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އިންޑިޔާއިން ޓޫރިސްޓުން އަންނާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް‬

‫އިންޑިޔާގެ ސަގާފީ ކަންކަން ފެނިގެންދާ‬ ‫މި ކައިވެނި ހަފްލާ އެހާ ހާއްސަވަނީ އިންޑިޔާގެ‬

‫މިނިސްޓްރީން ލަފާކުރެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 8‬އޮގަސްޓް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬


ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

8 August 2019 ް‫ސްޓ‬ ަ‫ އޮގ‬8 2019 2019 ް‫ އޮގަސްޓ‬8

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

24 April 2019

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

Counselor

‫ކައުންސިލަރ‬

mihaaru.com

mihaaru.com

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

24 April 2019

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD ް‫ އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬AZMI-NAEEM Dr. Ibrahim Ahmed Razee 20253, 15:30 - 22:30 ީ‫ރާޒ‬of ު‫ދ‬Maldives ަ‫ އިބްރާހިމް އަހުމ‬.‫ޑރ‬ M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, Male’, Republic

ު‫ންޓާއިއެކ‬20253, ަ‫އިންޓްމ‬Male’, ޮ‫ އެޕ‬Republic of Maldives M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, TIyasha (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, Leena ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬ ު‫ އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬www.amdc.com.mv Abdulla Musthaq

ް‫ ހެމަންތ‬.‫ޑރ‬ 08:30 - 15:30 ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬ ‫ކައުންސިލަރ‬ Dr. Shazoo General Practitioner ާ‫ ޝަޒޫ އާއްމު ބަލިތަކަށް މިއަދު ނުބައްލަވ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ޝްވީތ‬ Dr. Abdul Azeez Hameed 20:00 - 22:00 ު‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬.‫ޑރ‬ ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ާ ީ‫ ސަންތަ ޝ‬Dr. Ibrahim Ahmed Razee 08:30 - 15:30 ީ‫ އިބްރާހިމް އަހުމަދު ރާޒ‬.‫ޑރ‬ ‫ލ‬ Dr. Seshadri Das ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬ ް‫ ހެމަންތ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬09:30 ު‫ މިއަދ‬- 12:00 ް‫ ޖާސިނ‬Dr. Hemanth Dr. Seshadri Das 19:30 - 22:30 ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ 15:30 - 22:30 Dr. Asoka Rao ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬ Dr. Vijaya Rani ާ‫ ވިޖަޔަ ރ‬.‫ޑރ‬ Dr. Shazoo ޫ‫ނީ ޝަޒ‬ .‫ޑރ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬09:00 ު‫ މިއަދ‬- 10:30 2019 ް‫ އޯގަސްޓ‬11

11 August 2019

Physiotherapy Counselor

Shwetha

Abdulla Musthaq

Santha Sheela Iyasha Leena

Jasin

09:00 - 17:00

ު‫ންޓާއިއެކ‬ ަ‫އިންޓްމ‬- ޮ‫ޕ‬15:30 ެ‫އ‬ 08:30 ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 15:30 - 22:30

Physiotherapy Shwetha

3325979 ީ‫ނ‬09:00 ާ‫ގުޅުއްވ‬- ް‫ށ‬17:00 ަ‫ޝްވީތާ އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމ‬

Santha Sheela

T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

15:30 - 22:30

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ާ‫އޖ‬ ަ‫ސ‬ ަ ީ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ެ‫ތގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ‫ނ‬ ް 15:30 ެ -‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ‫ދ‬ ު 08:30 ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ ‫ނ‬ 3025939 Jasin ް‫ރނ‬ ި ‫ތ‬ ަ‫ނާރުގެ ޚާއްސ‬

Neurologist

15:30 - 22:30

Dr. Hemanth

2019 ް‫ އޯގަސްޓ‬11

11 August 2019 Rao Dr. Asoka

ު‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬ 09:30 - 12:00 ް‫ ދާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Abdul Azeez Hameed ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Physician

Dr. Seshadri Das

Dr. Abdul Dr. Seshadri Das Azeez Yoosuf 19:30 - 22:30 ާ‫ނުބައްލަވ‬

ަ‫ އަބްދުލް އ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ޒީދ‬.‫ޑރ‬ ު‫ޒްސްޔޫސުފް މިއަދ‬ .‫ޑރ‬

09:00 - 10:30 09:00 - 14:00 ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬ ު‫ކަލިމުއްތ‬

Dr. Vijaya Rani Dr. Kalimuthu

ެ‫ ކަލިމުއްއެތުތެރެހަށީގ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ މުހައްމަދު އަލ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Abdul Azeez Yoosuf ު‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފް އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޖޫނ‬9 - 10 ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬ Dr. Mariyam Niyaz ް‫ މަރިޔަމް ނިޔާޒ‬.‫ޑރ‬ ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ 3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ Dr. Kalimuthu ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬ ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ި‫ މޭއ‬4 - 5 ު‫ އަރްވިންދ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ ކަށީގެ ޚާއްސ‬Dr. Mohamed ާ‫ކަރުންމަތީގެ ޚ‬ ީ‫ސަހައްމަދު އަލ‬ ު‫އް މ‬.‫ޑރ‬ ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ENT Ali ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬ Niyaz 14:00 - 15:00 ް‫ މަރިޔަމް ނިޔާޒ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ ލޮލުގެ ޚާއްސ‬Dr. Mariyam Dr. Mariia Krugova 15:00 - 18:00 ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬ ENT ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬ Dental Surgeon ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬ Dr. Mariia Krugova 15:00 - 17:00 ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬ 11:00 15:00 Dr. Raghavendra ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ ‫ލ‬ ް ‫ޕ‬ ާ ‫ގ‬ ޯ ‫މ‬ ް ‫ރ‬ ާ .‫ޑރ‬ -‫ ސެޕްޓެމްބަރ‬2 - 1 ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ސައްސ‬ ާ‫ އަންހެކަނުރުންންގެމަތީޚާގެއް ޚ‬Dental Surgeon ަ‫ދަތުގެ ޚާއްސ‬ 18:00 - 22:00 Dr. Raghavendra ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ -ު‫ ދަތުގެކަށީނަގެރުޚާގއްަނޑ‬Dr. Raghavendra ު‫ލްންދ‬ ި‫ނިވ‬ ް‫ސުއަރ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ަ‫ސ‬ ‫ރ‬ ާ ‫ދ‬ ު ‫ނ‬ ް ‫ވ‬ ެ ‫ގ‬ ަ ‫ރ‬ ާ .‫ ޕްރަތިބާޑރ‬.‫ޑރ‬ ‫ވ‬ ާ ‫ލ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި 15:30 - 22:30 Dr. Prathibha 10:00 13:00 Dr. Deepthi ‫ސ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫މ‬ ު ‫ވ‬ ު ‫ޅ‬ ު ‫އ‬ ެ ‫ތ‬ ި ‫ޕ‬ ް ‫ޑ‬ ީ .‫ޑރ‬ ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬ ‫ސ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ު ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދ‬ Dental Surgeon & Pedodontist 17:00 - 22:00 Dr. Deepthi ި‫ ޑީޕްތ‬.‫ޑރ‬ ާ‫އައަނޫބީރ‬.‫ޑރ‬ .‫ސައްސަ ޑރ‬ ާ‫ އެތެރެއަހަންށީހެގެނުންޚާގެއް ޚ‬Dr. Prathibha ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬18:00 ު‫ މިއަދ‬- 22:00 Dr. Neeha Das ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬ (ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬ ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬ Dental Surgeon & Pedodontist ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬ Orthopaedician ‫ކ‬ ާ ‫ނ‬ ި ‫މ‬ ޮ .‫ޑރ‬ ‫ސ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫މ‬ ު ‫ހ‬ ަ Dr. Neeha Das 18:00 - 22:00 ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬ ް‫ އޯގަސްޓ‬7 - 4 ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬ ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬ 10:00 - 11:00 Dr. Abu Bucker ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އްސ‬ ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ޔޫސުފް ކަށ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ ކެންސައެރުޅުގެވުމުޚާގެއްޚާސ‬Orthopaedician Dr. Yoosuf Shan ު‫ޝާގެން ޚާއްސަ އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ާ‫ވިޖޭއަނޫރ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އެތެރެހ‬ Hussain Faisal ާ‫ ނުބައްލަވ‬20:00 ަ‫ ހުސެން ފ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އި އ‬.‫ޑރ‬ ު‫ މިއަދ‬- 21:30 ު‫ސަބޫލް ބަކުރ‬ .‫ސަސަ ޑރ‬ ް‫ލިށީތަގެކުގެޚާއްޚާއ‬ ަ‫ ގޮހޮރުގެ ބ‬Dr. AbuDr.Bucker Dr. Yoosuf Shan Zahir ު‫މަންޓާއިއެކ‬ Dr. Ismail ު‫ ޒާޔޫހިސުރުފް ޝާންއެޕޮއިންޓްމައެންޕޮޓާއިއިންއެޓްކ‬.‫ޑރ‬ ް‫ އިސްމާއިލ‬.‫ޑރ‬ (ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬ ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬Dr. Hussain Faisal 20:00 - 21:30 ް‫ ހުސެން ފައިސަލ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬ ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬ Gyneacologist ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬ Dr. Ismail Zahir ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫ އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬ ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬ Dr. Naina Bhatti 12:00 - 13:00 ަ‫ ނައިނާ އަބަންއްހެޓިނުންގެ ޚާއްސ‬.‫ޑރ‬ Gyneacologist Dr. Naina Bhatti 18:15 - 19:15 ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬ Dr. Naina Bhatti 12:00 - 13:00 ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ Dr. Shaheedha ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Naina Bhatti 18:15 - 19:15 ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ު‫ މިދ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޚާއ‬updates! ެ‫ކަރުންމަތީގ‬ Follow us on Facebook andާ‫ނ‬ Twitter to get the ަ‫ސ‬ latest Dr. Meetha Jolly 12:30 - 13:30 ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ޑރ‬ Dr. Mark

-

09:00 ް‫ރުނ‬ ަ‫ޑޮކްޓ‬- 18:00 ާ‫ މާރކް ޒިޔާރަތް ކުރައްވ‬.‫ޑރ‬

www.twitter.com/amdcclinic

www.facebook.com/AMDCpvtltd ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

Visit our website for alltothe information: Follow us on Facebook and Twitter getlatest the latest updates! www.amdc.com.mv

www.facebook.com/AMDCpvtltd

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

17:00 - 22:00 ަ‫ޚާއްސ‬

Dr. Kalimuthu Physician

Dr. Mohamed Ali

Dr. Shaheedha

Dr. Thasneem

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫އެކ‬- ި‫އ‬14:00 ާ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓ‬ 13:00

Dr. Meetha Jolly

Dr. Shirmeen Dr. Thasneem Dr. Zahidha Dr. Shirmeen Dr. Zahidha

Pediatrician

Pediatrician

ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ތަސްނީމ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ޝިރްމީނ‬.‫ޑރ‬ ް ީ‫ ތަސްނ‬.‫ޑރ‬ ‫މ‬ ު‫ންޓްމަންޓާއިއެކ‬10:30 ި‫ އެޕޮއ‬- 11:30 ް‫ ޝިރްމީނ‬.‫ ޒާހިދާ ޑރ‬.‫ޑރ‬ 10:30 - 11:30 ާ‫ސަހިދ‬ ާ‫އް ޒ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚ‬ ު‫މިއަދު ނުބައެއްޕޮލައިވާންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬ ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫ސްސްމާއިލް ޝަފީޢ‬ ި‫ކާ އ‬.‫ޑރ‬ ު‫ންޓްމަންޓާއިއެކ‬12:15 ި‫ އެޕޮއ‬- 13:15 ި‫ ނައިނާ ވ‬.‫ޑރ‬

Dr. Ismail Shafeeu

Dr. Ismail Dr. Shafeeu Naina Vikas Dr. Naina Vikas

Dr. Muthasim Saeed

12:00 - 14:00

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:30

Dr. Rukhsana

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Rukhsana

ް‫ނދު ވިކާސ‬ ާ ‫އ‬ ަ‫ ނ‬.‫ޑރ‬ ީ ި‫ސައ‬ ް‫ މުތައްސިމ‬.‫ޑރ‬ ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬

16:00 - 17:00

19:30 - 21:30

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

Ophthalmologist / Optometrist

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

Ophthalmologist / Optometrist

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Niuma

18:00 - 19:00

Dr. Niuma

ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ ނިއުމ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ ނިއުމ‬.‫ޑރ‬

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ ޖުނައިދުޑރ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Fathimath Fathimath Nestha Nestha ާ‫ ނުބައްލަވ‬16:30 ު‫ މިއަދ‬- 17:30 ާ‫ފާތިމަތު ނެސްފާތާތިމަތު ނެސްތ‬ 13:00 - 14:00

Dr. Junaid Dr. Junaid

ަ‫ސަމުގެ ޚާއްސ‬ ‫ހަމުގެ ޚާއް ހ‬

Dermatologist Dermatologist

ީ‫ ޝެބ‬.‫ބ ޑރ‬ ީ ެ‫ ޝ‬.‫ޑރ‬ Dr. AdilDr. Rasheed ‫ދ‬ ް ‫ޝ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ލ‬ ް ‫ދ‬ ި ‫އ‬ ާ .‫ޑރ‬ ްު‫ންއެޓކ‬ ‫އ‬ ި ‫ޕ‬ ޮ ‫އ‬ ެ Adil Rasheed ު‫މަންޓާއިއެކ‬ ‫ދ‬ ް ‫ޝ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ލ‬ ް ި‫ އާދ‬.‫ޑރ‬ ި‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއ‬ Dr. Reema ‫މ‬ ާ ‫ރ‬ ީ .‫ޑރ‬ ‫ކ‬ ު ‫އ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫ޕ‬ ޮ ‫އ‬ ެ Dr. Reema 20:00 - 21:00 ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬ Dr. Hana Salih 14:00 - 15:00 ު‫ ހަނާ ސޯލިހ‬.‫ޑރ‬ 15:45 - 16:45 15:45 - 16:45

Dr. Shebi Dr. Shebi

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬ Dr. Fathimath Mufliha 16:15 - 17:30 ާ‫ ފާތިމަތު މުފްލިހ‬.‫ޑރ‬ Dr. Fathimath Mufliha ާ‫ ފާތިމަތު މުފްލިހ‬.‫ޑރ‬ ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ Dr. Nazahath ު‫ ނަޒާހަތ‬.‫ޑރ‬ 11:00 - 12:00 Radiologist

Dr. Nazahath

Dr. Neeraj General

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ‫ކ‬ ު ެ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއ‬ Surgeon

ު‫ ނަޒާހަތ‬.‫ޑރ‬

.‫އާއްމު އޮޕަރޭޑރ‬ ަ‫ޝަންނީގެރާޖްޚާއްސ‬

General Surgeon Dr. Ravi Shankar

ަ‫ސ‬-ް‫އ‬12:00 ާ‫ޝައްންމުކަރްއޮޕަރޭޝަންގެ ޚ‬ ާ‫އ‬ 10:00

ީ‫ ރަވ‬.‫ޑރ‬

Dr.Shankar Ravi Shankar Dr. Ravi

ް‫ޝަނ‬ 20:00 - 22:00 10:00 - 11:00 ް‫ރްވީ ޝަންކަރ‬ ަ‫ކަރ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ ރަވ‬.‫ޑރ‬

Dr. Ravi Shankar

20:00 - 22:00

Urologist

Urologist

Dr. Bharat B. Jolly

Dr. Bharat B. Jolly

ް‫ ރަވީ ޝަންކަރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬ 10:30 - 11:30 ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 11:30

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އްވު ާމަނީށްގުޅުއްވާނ‬ ެ‫އްދ‬ 3325979 ު‫އެޕޮއިޓްމަންޓްއެޕޮހެއިއްޓްދެމަވުންމަޓްށްގުހެޅ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ް‫ނޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ީ‫ރޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫އަޅުގަނޑުމެންގެ މަންމަ‪ ،‬ގ‪.‬ދަލާސްޓް މަރީނާ އިބްރާހިމް ވަނީ ‪22‬‬ ‫ޖޫން ‪ 2019‬ގައި ނިޔާވެފައެވެ‪ .‬ވީމާ މި މަރުހޫމާގެ މައްޗަށް އެއްވެސް‬ ‫ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަސިއްޔަތެއް ވާނަމަ ‪ 8‬އޮގަސްޓް ‪ 2019‬ގެ ކުރިން‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންނާއި ގުޅުއްވައިގެން އެކަން ނިންމެވުން އެދެމެވެ‪.‬‬ ‫އަބަދުﷲ ރަޝީދު ‪7991232 / 7900933 -‬‬

‫‪ 8‬އޮގަސްޓް ‪2019‬‬

‫‪8 August 2019‬‬


April 2019 2019 2019 2019 ‫ޓ‬ ީ‫ އޮއެގަޕްރ‬23 8 23 August ް ް‫ސްލ‬ 8

2019 ް‫ޓ‬ 2019 ‫ލ‬ ް ީ‫ އޮއެގަޕްސްރ‬238

mihaaru.com mihaaru.com

mihaaru.com mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

mihaaru.com

DIRECT WEEKLY SAILING … DIRECT WEEKLY SAILING… CONTACT:3001515 VESSEL NAME VESSEL NAME

DIRECT WEEKLY SAILING…

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

EMAIL: sales@mihaaru.com

VOY

VOY

ETA SingaporeETA Tanjug ETA Tanjug PelepasETA Port ETA Port Kelang ETA Colombo ETA Colombo ETA Singapore Pelepas Kelang

DIRECT WEEKLY SAILING…

CITY OF BEIJING 04G41W1MA 5-Aug-19 7-Aug-19 VESSEL NAME VOY ETA4-Aug-19 Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang CALICANTO BRIDGE 04G35W1MA 14-Apr-19 16-Apr-19 17-Apr-19 AS CHRISTIANA 04G43W1MA 11-Aug-19 12-Aug-19 14-Aug-19 CITY OF BEIJING 04G41W1MA 4-Aug-19 5-Aug-19 7-Aug-19 HEDDA SCHULTE 04G37W1MA 20-Apr-19 21-Apr-19 23-Apr-19 GLACIER BAY 04G45W1MA 17-Aug-19 19-Aug-19 21-Aug-19 04G43W1MA 11-Aug-19 12-Aug-19 14-Aug-19 CITYAS OFCHRISTIANA BEIJING 04G39W1MA 27-Apr-19 28-Apr-19 30-Apr-19 EM ASTORIA 04G47W1MA 24-Aug-19 26-Aug-19 28-Aug-19 GLACIER BAY 04G45W1MA 17-Aug-19 19-Aug-19 21-Aug-19 AS CHRISTIANA 04G3BW1MA 4-May-19 6-May-19 7-May-19 BEETHOVEN 04G49W1MA 31-Aug-19 2-Sep-19 4-Sep-19 EM ASTORIA 04G47W1MA 24-Aug-19 26-Aug-19 28-Aug-19 EM ASTORIA VESSEL NAME 04G3DW1MAVOY 11-May-19 13-May-19 15-May-19 ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang BEETHOVEN 04G49W1MA 31-Aug-19 2-Sep-19 4-Sep-19 Shireen LEE (CustomerCare Department) Hattaya LOHNUB (Commercial Department) Suzzana SANI (Customer Service) CITY OF BEIJING 04G41W1MA 4-Aug-19 5-Aug-19 7-Aug-19

SUBSCRIBE

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

AS CHRISTIANA

VOIP line: 8889 3282

GLACIER BAY Hattaya LOHNUB e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

Hotline: +65-6499-1111

04G43W1MA VoIP

11-Aug-19

: 8669-1112

12-Aug-19

12-Aug-19 ETA Colombo 22-Apr-19 19-Aug-19 12-Aug-19

ETA Male'ETA Male'

Feeder - 16.08.2019 ETA Male' ް‫ނ‬ ެ‫އެހެނިހ‬ 24-Apr-19 21-Aug-19 Feeder - 16.08.2019 28-Apr-19 30-Apr-19 26-Aug-19 28-Aug-19 19-Aug-19 21-Aug-19 5-May-19 Feeder - 09/05/2019 2-Sep-19 4-Sep-19 26-Aug-19 28-Aug-19 12-May-19 14-May-19 9-Sep-19 11-Sep-19 2-Sep-19 4-Sep-19 20-May-19 22-May-19 ETA Colombo ETA Male'

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886

14-Aug-19

VoIP: 8601 2911

9-Sep-19 12-Aug-19

19-Aug-19

ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬ 11-Sep-19 Feeder - 16.08.2019

Mohd Muhajir Ahmad (Customer Service) D/L: 07-2913064

ް‫އިނ‬21-Aug-19 ެ‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލ‬

VOIP: 8670 3064

04G45W1MA 17-Aug-19 19-Aug-19 e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com 21-Aug-19 26-Aug-19 Email: psg.mahmad@cma-cgm.com Shireen LEE Suzzana SANI Mohd 28-Aug-19 Muhajir Ahmad e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com Tel: 662 - LOHNUB 3523282-6, Fax: 662-343880704G47W1MA DID: 28-Aug-19 +603 2299 2886Mohd D/L: 07-2913064 Hotline: +65-6499-1111 240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬ EM ASTORIA 24-Aug-19 26-Aug-19 2-Sep-19 4-Sep-19 Muhajir Ahmad Hattaya Shireen LEE Suzzana SANI2299 2911, Fax: +603 CMAVOIP CGMline: MALAYSIA (Penang) 3282 Fax: 662-343880704G49W1MA VoIP 31-Aug-19 : 8669-1112 VoIP: 8601 2911 8670 3064 Tel: 662 - 8889 3523282-6, DID: +603 2299 2911, Fax: +6039-Sep-19 2299 2886 D/L:VOIP: 07-2913064 Hotline: +65-6499-1111 BEETHOVEN 2-Sep-19 4-Sep-19 11-Sep-19 * We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days. e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com Email: psg.mahmad@cma-cgm.com e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com ChuaVOIP Hwa Keong line: 8889 3282 VoIP : 8669-1112 VoIP: 8601 2911 VOIP: 8670 3064

MIHAARU PRINT TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD EDITION TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives

.ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬

e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com sij.sgbooking@cma-cgm.com kua.ssani@cma-cgm.com * We are e-mail: now pleased to inform that the new upgraded service e-mail: offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'. DATES ARE SUBJECT TO CHANGE * Further *details please contact Sheyam +960 9100170 or Atif +960 9100175 VOIPChua : 8671Hwa 6876Keong Tel : 604 291Keong 6876 Fax: 604 2276 770 Chua Hwa **DATES ARE SUBJECT TO contact CHANGESheyam +960 9100170, Atif +960 9100175 or Shabeer +960 9100195 Further details please Email: pen.hkchua@cma-cgm.com * DATE WILL SUBJECT TO CHANGE Mohd Muhajir Ahmad Hattaya LOHNUB Suzzana VOIP 8671 6876 Tel : :604 291 6876 Fax: 604 2276 770 *Shireen FurtherLEE details please contact Sheyam +960 9100170, AtifSANI +960 9100175 or Shabeer +960 9100195 Tel: 662 3523282-6, Fax: 662-3438807 DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886 D/L:TEL:7746841 07-2913064 Hotline: +65-6499-1111 Email: pen.hkchua@cma-cgm.com VOIP : 8671 6876 TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 200722911 19845 VOIP 8889 3282 VoIP : 8669-1112 VoIP: 8601 VOIP: 8670 3064 Email:line: pen.hkchua@cma-cgm.com 5the-mail: Floor,thd.hlohnub@cma-cgm.com Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives Email: psg.mahmad@cma-cgm.com e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

T. +960 3011888, F. +960 3011999 Chua Hwa Keong

* DATES ARE SUBJECT TO CHANGE

SUBSCRIBE 5th Floor, Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Tel : 604 291 6876Ma. Fax: 604 2276 770 * Further details please contact Sheyam +960Maldives 9100170, Atif +960 9100175 or Shabeer +960 9100195 ް‫ ކަރަންޓ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ T. +960 3011888, F. +960 3011999 VOIP : 8671 6876 MIHAARU PRINT T. +960 3011888, F. +960 3011999 Email: pen.hkchua@cma-cgm.com

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD Subscribe for 1 year 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives and save 10% T. +960 3011888, F. +960 3011999 20359

ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬

EDITION

ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬ ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬ Subscribe for 1 year and save 10%

TEL:9990434 20433


ް‫އެހެނިހެނ‬ 8 August 2019

2019 ް‫ އޮގަސްޓ‬8

mihaaru.com

ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬

SUBSCRIBE

ް‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލެއިނ‬ 240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

MIHAARU PRINT EDITION CONTACT:3001515

)ި‫(ބުރާސްފަތ‬.ް‫އ‬2019 ެ‫ އޮއަގަކަފޫސްޓުޓްގެ ބިމ‬8

EMAIL: sales@mihaaru.com

ް‫އެހެނިހެނ‬ TEL:7746841 20072

، ް‫ފެންވަޔަރިނ‬ ‫ ފެންމޯޓަރ‬، ް‫ކަރަންޓްވަޔަރިނ‬

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ް‫ ސިންކ‬، ް‫ ދޮންނަމެޝިނ‬،

SUBSCRIBE

ް‫ދުވަހު ކުއްޔަށ‬ MIHAARU PRINT ޭ‫ކޮޓަރި ދެމ‬ EDITION ު‫ސަބުނަމް މަގ‬

ު‫ ގެދޮރ‬،ި‫ ފާހަނާތަށ‬، Subscribe for 1 year

TEL:7904944 20948 20359

ީ‫އޭއޮފ‬ ‫ޓަރިކައަރަކަންށް ްޓ‬، ‫ އަފުދިރިޖު ޮކ‬،ް‫ސީސ‬ ި‫ބޭނުންކުމަރެސަވޭއްކަގޮތްތަށްކުރުހަންދާފަހުރ‬

‫(ދުއިތިސަބޭއްފުޅުތަން އަކަބޭފޫނުޓުންގެވާ ތަކޮނެންއް ެމ‬ .ެ‫ކުއްގަޑިޔައަށްކަށްދެމެ)ވ‬ ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬

ް‫މަސައްކަތެއ‬

Subscribe for 1 year and save 10%

ި‫ ބުރ‬2 ެ‫ރަންދެލިގ‬.‫ގ‬

ާ‫އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުރިހ‬

and save 10%

19845

Subscribe for 1 year TEL:7766990/7754052

21143

and save 10%

TEL:7786671 / 7827282 TEL:9990434

20996 20433

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


8 August 2019 2019 ް‫ އޮގަސްޓ‬8 23 April 2019 2019 ‫ލ‬ ް ީ‫ އެޕްރ‬23

CONTACT:3001515

mihaaru.com mihaaru.com

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

EMAIL: sales@mihaaru.com

ް‫އެހެނިހެނ‬

ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬

SUBSCRIBE

ް‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލެއިނ‬ 240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

MIHAARU PRINT EDITION

.ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬ TEL:7746841 20072

19845

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ް‫ ކަރަންޓ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬ ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬ ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬

Subscribe for 1 year and save 10%

Subscribe for 1 year and save 10%

20359

TEL:9990434 20433


8 August 2019

2019 ް‫ އޮގަސްޓ‬8

mihaaru.com


8 August 2019 2019 ް‫ އޮގަސްޓ‬8

mihaaru.com


8 August 2019

2019 ް‫ އޮގަސްޓ‬8

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ީ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

3001515


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫ބްރޭކަކަށް ފަހު ބްރޭކެއް‪ ،‬ކޯޗުންގެ‬ ‫ކަންބޮޑުވުންތަކެއް!‬

‫ވިކްޓްރީގެ މިސްރާބު ގެއްލި‪ ،‬ލަންކާ މެޗުތަކުން ާރއް ޖޭ ގެ ވޮލީ‬ ‫އަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް‬ ‫ރެލިގޭޝަނާ ދިމާލަށް؟‬

Profile for Mihaaru

8 AUGUST 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

8 AUGUST 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru