Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 7‬މާރޗް ‪( 2018‬ބުދަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫އެންޓި ޑިފެކްޝަން‬ ‫ބިލަށް ޕީޕީއެމް‬ ‫މެމްބަރުން ދެކޮޅު!‬ ‫ކުށްވެރިވެއްޖެ ނަމަ އޮޓޯ އިން‬ ‫ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރަނީ‬ ‫‪03‬‬

‫ހައްޔަރު ކު ިރ‬ ‫އެސް ީޕޖީގެ ދެ މީހުން‬ ‫ވަޒީ ާފއިން ވަކިކޮށްފި‬ ‫‪03‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 7‬މާރޗް ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪2‬‬

‫އަފީފުގެ ދަރިކަލަކަށް ސީޝެލްސްގެ‬ ‫މަޖިލީހުގެ ނައިބުކަން‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫ދިވެހި ދައުލަތާ ވަކިން އެންމެ ދެކުނުގެ ތިން‬ ‫ތޅުގައި އުފެއްދި ސަރުކާރު‪ ،‬ޔުނައިޓެޑް ސުވައިދީބު‬ ‫އަ ޮ‬ ‫ރިޕަބްލިކްގެ ވެރިޔާ އަބްދުﷲ އަފީފުގެ ދަރިކަލަކަށް‬

‫އަބްދުﷲ ބެ ިލ‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގެ ޑޮކްޓަރަށް‬ ‫ބޮޑު ތުހުމަތެއް‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ބޑަށް ލަސްކޮށްފައިވާތީ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫މި ތުހުމަތުތައް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ދޮގު‬ ‫ކށްފައިވީ ނަމަވެސް އޭނާގެ މަރާ ގުޅޭ ސީރިއަސް‬ ‫ޮ‬

‫މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް‬

‫ތުހުމަތުތަކަށް މުއައްސަސާތަކުން ޖަވާބެއް ނުދެ‬

‫ގ‪ .‬ކީމާ‪ ،‬އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވީ އެކަށީގެންވާ‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާގެ މަރުގެ މައްސަލަ ހިއުމަން‬

‫ބޭސްފަރުވާ ނުދެވިގެން ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކަށް ބާރު‬

‫ކމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އާއި ނެޝަނަލް‬ ‫ރައިޓްސް ޮ‬

‫ލިބޭ މައްސަލައެއް އަނެއްކާވެސް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫މލްޑިވްސް މެޑިކަލް‬ ‫އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނާއި ޯ‬

‫އަބްދުﷲގެ މަރާ ގުޅިގެން މިފަހަރު ކުރަނީ‪،‬‬ ‫އޭނާ އަށް ފަރުވާ ދިން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ‬ ‫ޑޮކްޓަރަކީ ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ފަރުވާ ދިނުމުގެ ހުއްދަ‬

‫ކައުންސިލުން ވެސް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ވަނީ‬ ‫ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވކުން މެޑިކަލް ކައުންސިލަށް‬ ‫ޑިމޮކްރަސީ ނެޓް ޯ‬

‫ސީޝެލްގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްކަން‬ ‫ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސީޝެލްސް ސަރުކާރުގެ މަތީ މަގާމުތަކެއް ވެސް‬ ‫ކުރިން ފުރުއްވާފައިވާ‪ ،‬އަދި މިހާރު އެ ގައުމުގެ‬ ‫އިދިކޮޅު ޕާޓީގައި އުޅުއްވާ އަހުމަދު އަފީފު މަޖިލީހުގެ‬ ‫ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ‬ ‫އިއްޔެ އެވެ‪ .‬އެއީ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމު‬ ‫ހުސްވުމުންނެވެ‪ .‬އަހްމަދު އަފީފް މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވީ‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު އެވެ‪.‬‬

‫ސީޝެލް މަޖިލީހުގެ ނައިބަކަށް އައްޔަން‬ ‫ކުރެއްވި އަހުމަދު އަފީފް‪ --‬ފޮޓޯ‪:‬‬ ‫ސީޝެލްސް ނިއުސް އެޖެންސީ‬

‫ސީޝެލްސްގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ‬ ‫މަގާމު ހުސްވީ‪ ،‬ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި‬

‫ހަ ބޭފުޅުން ވެސް އެކި ދާއިރާތަކުން ތައުލީމް ހާސިލް‬

‫ޕެޓްރިކް ޕިލޭ‪ ،‬އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން ނައިބު ރައީސް‬

‫ކުރައްވާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ނިކޮލަސް ޕްރިއާ‪ ،‬މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް އައްޔަން‬ ‫ކުރެއްވުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އިގުތިސާދީ ދާއިރާ އިން މަތީ ތައުލީމް‬

‫ކށް ސީޝެލްސް‬ ‫އަބްދުﷲ އަފީފް ރާއްޖެ ދޫ ޮ‬ ‫އަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރީ ‪ 1963‬ވަނަ‬ ‫އަހަރު ސުވައިދީބު ސަރުކާރު އުވާލުމާއި ގުޅިގެން‬

‫ހާސިލު ކުރައްވާފައިވާ އަފީފަކީ އަބްދުﷲ އަފީފުގެ‬

‫އިނގިރޭސީންގެ ހިމާޔަތުގަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން އޭނާއާއި‬

‫ހަ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ސިޔާސީ ދާއިރާގައި‬

‫އާއިލާ ދިރިއުޅުއްވަނީ ސީޝެލްސްގަ އެވެ‪.‬‬

‫ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ހަމައެކަނި ބޭފުޅާ އެވެ‪.‬‬

‫މަހްލޫ ފް "ސިއްރުން" މާލެ ގެނައި‬ ‫ސަބަބު ބުނެދޭން އެދެފި‬ ‫ލޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬ ‫ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ‪ ،‬ގަ ޮ‬

‫މީގެ ކުރިން‪ ،‬އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން ފުލުހުންގެ‬

‫ނެތް ޑޮކްޓަރެއް ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ‪ .‬މިކަން ބަލައިދޭން‪،‬‬

‫ފނުވާފައިވާ ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ‪ ،‬އަބްދުﷲ‬ ‫ޮ‬

‫އަހްމަދު މަހްލޫފް ރޭ މާލެ ގެނައީ "ސިއްރުން" ކަމަށް‬

‫ދައުރު އަދާކުރަން ހުރަސްއެޅި ކަމުގެ ދެ މައްސަލައެއް‬

‫ވކް (އެމްޑީއެން) އިން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓް ޯ‬

‫ރަޝީދަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހަރަކާތްތެރިވި މީހުންގެ‬

‫ބުނެ‪ ،‬އޭނާ މާލެ ގެނައި ބޭނުން އޮޅުން ފިލުވައި‬

‫އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެގެން ވެސް ޖަލަށް ލި އެވެ‪.‬‬

‫މލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލަށް‬ ‫މިހާރު ވަނީ ޯ‬

‫ތެރޭގައި ސިއްހީ ފަރުވާ ދިނުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ފަރާތެއް‬

‫ދިނުމަށް މަހްލޫފުގެ އާއިލާ އިން ފުލުހުންގެ ކިބައިން‬

‫ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަބްދުﷲ‬

‫އެދިއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ މީޑިއާ‬

‫މލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލުން‬ ‫ރަޝީދުގެ މައްސަލަ ޯ‬

‫މަހްލޫފްގެ އަނބިކަނބަލުން ނަޒްރާ ނަސީމް‬

‫އެ ދެ މައްސަލައިގައި ‪ 10‬މަހާއި ‪ 24‬ދުވަސް‬ ‫ވަންދެން މަހްލޫފް ޖަލުގައި ހޭދަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ހުކުމުން ޖޫން‪ 2017 ،8 ،‬ގައި މިނިވަންވުމާ‬

‫ދގުކުރައްވަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވީ‬ ‫އފިޝަލް މި ތުހުމަތު ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ބަލަމުން އަންނާތީވެ‪ ،‬އަދި ބައެއް މައުލޫމާތު‬

‫(ނަޒޫ) ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އޭނާ މަހްލޫފު‬

‫ކޅު ހަރަކާތުގެ އިސް ސަފުގައި އަނެއްކާ‬ ‫އެކު އިދި ޮ‬

‫ރާއްޖޭގައި ފަރުވާ ދިނުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ޑޮކްޓަރަކު‬

‫ހިއްސާކޮށްދޭން އެ ޖަމިއްޔާގައި ވެސް އެދިފައިވާތީވެ‬

‫މާލެ ގެނައިކަން އެނގިވަޑައިގަތީ‪ ،‬ވިލިމާލެ ފެރީ‬

‫ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވި އެވެ‪ .‬މިދިޔަ‬

‫މާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީންނަށް ފަރުވާ ނުދެއްވާނެ‬

‫އެ ތުހުމަތު ވެސް ބަލައިދޭން އެދޭ ކަމަށް ޑިމޮކްރަސީ‬

‫ލންޗަށް އަރުވައިގެން‬ ‫ޓާމިނަލް ސަރަހައްދުގައި އޮތް ޯ‬

‫ކޓުން ނެރުނު އަމުރު‬ ‫މަހުގެ ‪ 1‬ގައި ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވކްގެ ސިޓީގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނެޓު ޯ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވުމުން‬ ‫ޯ‬ ‫ގެންދާ ފޮޓޯއެއް‬

‫ކޅު ޕާޓީތަކުން ކުރާ‬ ‫ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލައި އިދި ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ ދަންވަރު ގަޑީގައި މާލެ ގެންނަން ޖެހޭ‬

‫ކށް މިހާތަނަށް އުޅުއްވި‬ ‫މުޒާހަރާތަކުގައި އެންމެ އިސް ޮ‬

‫ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ނަޒޫ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެއް ބޭފުޅަކީ މަހުލޫފެވެ‪.‬‬

‫"އެއީ ހަގީގަތެއް ނޫން‪ ،‬ހުއްދަ ނެތް ޑޮކްޓަރެއް‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގައި ފަރުވާއެއް ނުދެއްވާނެ‪ "،‬އޮފިޝަލް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް‬ ‫"މީގެއިތުރުން‪ޯ ،‬‬ ‫ޕލިސް ސާވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި‬ ‫އާއި މޯލްޑިވްސް ޮ‬ ‫ތިބޭ ގައިދީންނަށް ސިއްހީ ފަރުވާ ދިނުމުގައި މިވަގުތު‬

‫ކން ތަނެއްގައި ކަން އަޅުގަނޑަށް‬ ‫"މަހްލޫފް ވީ ޮ‬

‫ކޅު ސިޔާސީ އިސް ބޭފުޅުން ވެސް ހިމެނޭ‬ ‫އިދި ޮ‬

‫ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ އެފަދަ ހުއްދަތައް‬

‫އަންގާލަ ދެއްވުން އެދެން‪... .‬ރަހީނުކޮށްފައި ހުރި‬

‫ގތުން ނުވަ ގައިދީއަކު ދޫކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ‬ ‫ޮ‬

‫ޑކްޓަރުތޯ ދެންނެވުމުން‪،‬‬ ‫އަށް ވެސް ފަރުވާ ދެއްވި ޮ‬

‫ހަމައަށް ހުރި ބައެއް ކަމުގައި ކަށަވަރުކޮށްދެއްވުމަށް‬

‫މީހެއް ދަންވަރު ގަޑީގައި މާލެ ގެންނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް‬

‫ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން އަމުރެއް ނެރުނު‬

‫ވިދާޅުވީ އެކަން ޖެހޭނީ އިތުރަށް ސާފުކުރަން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެދި ދަންނަވަމެވެ‪ "،‬އެ ސިޓީގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ނުވިސްނުނު‪ "،‬ނަޒޫ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި‬

‫މާފުށީ ޖަލުގައި މިހާރު ވެސް ހުންނެވީ‪ ،‬އަބްދުﷲ‬

‫ޖަލުގައި އަބްދުﷲ އަށް ފަރުވާ ދިނީ "ދަސްކުރާ‬

‫ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް އަބްދުﷲ‬

‫މާލޭގައި ހުންނަ ވިލިމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް‬

‫ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ޖަލަށް ލުމަށް ފަހު‪ ،‬އެ‬

‫ޑޮކްޓަރެއް" ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބުނު ކަމަށް މީގެކުރިން‬

‫ހޮޑުލައި ބޭރަށް ހިންގަން ފެށުމުން އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ‬

‫ލންޗަކަށް އެރުވީ‬ ‫ސަރަހައްދުން މަހްލޫފް ޯ‬

‫އަމުރުގެ އެ ބައި އަނެއް ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ‬

‫އާއިލާ އިން ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް‪ ،‬މާލެ ގެނައީ ހާލު ސީރިއަސްވުމުން‬ ‫ނުދީ ވަނި ޮ‬

‫ޑކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް‬ ‫އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންގޮސް ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ދެން‬ ‫އިއްތިފާގުން ވަނީ ބާތިލް ޮ‬

‫ކަމަށް އާއިލާ އިން ބުނެ އެވެ‪ .‬އައިޖީއެމްއެޗަށް‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި އެއް ބަޔަކު ބުނި‬ ‫ޯ‬ ‫ފަހު ކަމަށް‬

‫އެ އަމުރަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން‬

‫ބޑު މުޒާހަރާގައި ހިންގި‬ ‫ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރި ޮ‬

‫ގެނައިއިރު‪ ،‬އިންފެކްޝަންގެ ސަބަބުން އަބްދުﷲގެ ދެ‬

‫ނަމަވެސް ފުލުހުން މިކަން ކަށަވަރުކޮށެއް ނުދެ އެވެ‪.‬‬

‫ދެކެ އެވެ‪.‬‬

‫ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް‬

‫ކިޑްނީ އާއި ފުއްޕާމޭ ވެސް ވަނީ ހަލާކުވެފައި ކަމަށް‬

‫އާއިލާ އިން ބުނީ ބަލިވެގެން މާލެ ގެނައި ނަމަ އާއިލާ‬

‫ލާފައިވާ އަބްދުﷲ‪ ،51 ،‬މަރުވީ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު‬

‫އާއިލާ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަށް އެކަން ނޭންގުމަކީ ކަން ޮ‬

‫މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން‪ ،‬މޭ ‪ 2015 ،1‬ގައި‬

‫މިދިޔަ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުއްލި‬ ‫ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށް‪ ،‬އުއްތަމަ‬

‫ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން‪ ،‬މަހްލޫފް‬

‫ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރުކޮށްފައި‬

‫ދެމެދުގެ ފަސް ކުދިން ހިމެނޭ އަބްދުﷲގެ އާއިލާ‬

‫ބޑު މުޒާހަރާގައި ހިނގި‬ ‫ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ޮ‬

‫ކޅު ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ގޮތުން‬ ‫ހައްޔަރުކުރީ އިދި ޮ‬

‫ވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ގާނޫނާ‬

‫ގތުގައި އޭނާގެ މަރުގައި ދައުލަތުގެ‬ ‫އިން ގަބޫލުކުރާ ޮ‬

‫ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ފުލުހަކު މަގުމައްޗަށް ވައްޓާލައި‪،‬‬

‫ކށްލަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ‬ ‫ނުވަ ގައިދީ އަކު ދޫ ޮ‬

‫ޚިލާފަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ‬

‫އިހުމާލުވެ އެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬ޖަލުގައި އޭނާގެ ބަލި ހާލަތު‬

‫ބޑެތި އަނިޔާތަކެއް ދިން މައްސަލައިގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫މަހުގެ ‪ 1‬ގައި ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ގޮވާލައި‬

‫ތުހުމަތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫‪ 10‬ގަ އެވެ‪ .‬އުމުރުން ‪ 22‬އަހަރާއި ފަސް އަހަރާ‬

‫ސީރިއަސްވަމުން ދިޔަ އިރު ވެސް ފަރުވާ ނުދީ މާ‬

‫އަބްދުﷲގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރީ އިދިކޮޅު‬

‫އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 7‬މާރޗް ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫އެންޓި ޑިފެކްޝަން‬ ‫ބިލަށް ޕީޕީއެމް‬ ‫މެމްބަރުން ދެކޮޅު!‬

‫‪3‬‬

‫ކުށްވެރިވެއްޖެ ނަމަ އޮޓޯ އިން‬ ‫ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރަނީ‬ ‫ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެ‪،‬‬

‫ގތުން‪ ،‬ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ‬ ‫އިސްލާހުގައިވާ ޮ‬

‫އެ މައްސަލައެއްގެ އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާތައް ނިމޭ‬

‫ކުށެއް ސާބިތުވެގެން އެ މައްސަލައެއްގެ އިސްތިއުނާފު‬

‫ހިސާބުން އޮޓަމެޓިކުން އެ ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުން ވަކިވާ‬

‫މަރުހަލާތައް ނިމޭ ހިސާބުން އޮޓަމެޓިކުން އެ‬

‫ގޮތަށް‪ ،‬ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި‬

‫ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުން ވަކިވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ހާލަތުގައި ގާނޫނުއަސާސީގެ ‪ 154‬ވަނަ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީގެ ‪ 154‬ވަނަ މާއްދާ މިހާރު އޮންނަ‬

‫މާއްދާގައި ބުނާ އިޖްރާއާތުތައް ނުހިނގާނެ ކަމަށް އެ‬

‫ގޮތުން ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާބިތުވިޔަސް‬

‫އިސްލާހުގައިވެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އެ‬

‫އަދި ނުވިޔަސް‪ ،‬ފަނޑިޔާރަކު މަގާމުން ވަކި ކުރެވޭނީ‬

‫އިސްލާހުގައި ބުނެފައި ވަނީ ކުށެއް ސާބިތުވެގެން‬

‫ކމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން‬ ‫ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ޮ‬

‫ފަނޑިޔާރަކު ވަކިކުރާ ކުރުމަކީ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް‬

‫ކށް ރައްޔިތުންގެ‬ ‫ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށް ބިނާ ޮ‬

‫ސުލޫކީ ނުވަތަ ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެއް އެޅުން ކަމުގައި‬

‫މަޖިލީހަށެވެ‪.‬‬

‫ނުވާތީ އެވެ‪.‬‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ‬

‫މީގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް ކުށުގެ‬

‫ފނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް‬ ‫މަޖިލީހުގެ ޮ‬

‫ދައުވާ އުފުލޭ މައްސަލަތަކުގެ އިސްތިއުނާފު މަރުހަލާތައް‬

‫އަބްދުﷲ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި‬

‫ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ހައްޔަރު ކުރި އެސްޕީޖީގެ ދެ‬ ‫މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި‬ ‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫ނުކުރުމުން ކަމަށް ވެސް އެނގިފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅު ސިޔާސީ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ހިމެނޭ‬ ‫އިދި ޮ‬ ‫ކށްލަން މިދިޔަ މަހުގެ‬ ‫ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު ދޫ ޮ‬

‫ހައްޔަރުކުރި ސިފައިންގެ ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން‬

‫މުލިއާގޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ޕީޕީއެމް‪/‬އެމްޑީއޭ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުން‪ - .‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިހާނު‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ގެންދަން އަނިލް ހުންނެވީ ތައްޔާރަކަށް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޓީ މަރުހަލާގައި ބަދަލުތައް ގެނެވިދާނެ‬ ‫އެކަމަކު ޮ‬ ‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި ކަމަށް‪ ،‬އެ މެމްބަރު ވިދާޅުވި‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އިންތިޚާބުވާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ‬

‫ޕީޕީއެމް ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު‬

‫ގޮތް ހަދަން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އެންޓި ޑިފެކްޝަން‬

‫ނިހާން ވަނީ ބިލްގެ ފުރަތަމަ ކިއުން މިއަދު އިއްވަވާފަ‬

‫ބިލާ މެދު "ޕީޕީއެމްގެ ‪ 99‬ޕަސެންޓް މެމްބަރުން‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި އަންނަ ހަފުތާގައި އޭގެ ބަހުސް ފަށާނެ‬

‫ކޅު" ކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ‬ ‫ދެ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު‪ ،‬ޕާޓީ‬ ‫ބިލުގައިވާ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އތް ޕީޕީއެމް‪/‬އެމްޑީއޭގެ ޕާލިމެންޓްރީ‬ ‫މުލިއާގޭގައި ޮ‬

‫ޓިކެޓުގައި އިންތިހާބުވުމަށް ފަހު‪ ،‬ޕާޓީން އަމިއްލައަށް‬

‫ގްރޫޕްގެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު‪ ،‬ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް‬

‫ވަކިވުން‪ ،‬ވަކިކުރުން އަދި އެހެން ޕާޓީއަކާ ގުޅުން‪،‬‬

‫ވާހަކަ ދެއްކެވި ބައެއް މެމްބަރުން "މިހާރު"އަށް‬

‫ކންމެ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވިޔަސް ގޮނޑި ގެއްލޭނެ‬ ‫މިއިން ޮ‬

‫ވިދާޅުވީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިއީ ގާނޫނު އަސާސީގައި ރައްޔިތުންގެ‬

‫މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އެ ބިލަށް ތާއީދުކުރައްވަނީ‬

‫މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް‬

‫"ދެތިން މެމްބަރުން" ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އތް ޝަރުތުތަކެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‬ ‫ކަނޑައަޅާފައި ޮ‬

‫"އެ ދެތިން މެމްބަރުން ވެސް ބޭނުންވަނީ ބިލަށް‬ ‫ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެން ފާސްކުރަން‪ .‬އަޅުގަނޑަށް‬ ‫ޔަގީން ‪ 99‬ޕަސެންޓް މެމްބަރުން އެ ބިލްގެ ހުރިހާ‬

‫ގާނޫނީ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ގާނޫނު އަސާސީ‬ ‫ކށް އެ ބިލް ގާނޫނަކަށް ނުހެދޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އިސްލާހުނު ޮ‬ ‫ގތުގައި އިންތިހާބުވާ‬ ‫މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ޮ‬

‫ކޅު‪ "،‬މެމްބަރަކު ވިދާޅުވި‬ ‫އެއްޗަކަށް ހަމަ އެއްކޮށް ދެ ޮ‬

‫މެމްބަރަކު އޭނާގެ އެ ދައުރުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގުޅިއްޖެ ނަމަ ހިނގަން ފަށާނީ‪ ،‬ބިލްގައި މިހާރު‬ ‫މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޓާނީ ޖެނެރަލް‬

‫މުހައްމަދު އަނިލް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެހެން މެމްބަރަކު ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް‪/‬އެމްޑީއޭ ޕީޖީ‬ ‫ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުންގެ ޝަކުވާތައް އަނިލްއާ ހިއްސާ‬ ‫ކުރެއްވި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް‬ ‫"ބިލުގައި ވަރަށް ޮ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ޕާޓީ ޓިކެޓްގައި އިންތިހާބުވާ‬ ‫ބުނެފައިވާ ޮ‬ ‫މެމްބަރުންނަށް ވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ގުޅޭ ޕާޓީން ވަކިވުން‪ ،‬ވަކިކުރުން ނުވަތަ އެހެން‬ ‫ޕާޓީއަކާ ގުޅިއްޖެ ނަމަ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕާޓީން ވަކިވުމުން ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލް މިއައީ‬ ‫މިދިއަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެޖޯރިޓީ‬

‫އެބަހުރި‪ .‬ގާތްގަނޑަކަށް ބިލުގައި މުޅިން ހުރީ‬

‫ސަރުކާރަށް ގެއްލުމާ އެކު‪ ،‬އަޅަން ފެށި ފިޔަވަޅުތަކުގެ‬

‫ކަންބޮޑުވާ ކަންކަން‪ .‬އެކަމަކު އިތުރު ތަފްސީލެއް‬

‫ތެރެއިންނެވެ‪ .‬އެ ފަހަރު ޕީޕީއެމްގެ ‪ 12‬މެމްބަރަކު‬

‫ދެވޭކަށް ނެތް‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ބިލް އަނބުރާ‬ ‫އެ މެމްބަރު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކޅު ހަރަކާތާ ގުޅިވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬ ‫އިދި ޮ‬

‫ކޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން‬ ‫‪ 1‬ގައި ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ގްރޫޕް (އެސްޕީޖީ)ގެ ދެ މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި‬

‫ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ތެރޭގައި މި ދެ މީހުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ފަހު އެންމެ‬ ‫"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޓޫރިޒަމް‬

‫ފުރަތަމަ ގެންދިޔައީ ގިރިފުއްޓަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ބޑީގާޑު އަހުމަދު‬ ‫މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރުގެ ކުރީގެ ޮ‬

‫އިސްތިއުފާ ދޭން އަންގައި‪ ،‬އެކަން ނުކުރުމުން‪ ،‬ދެން‬

‫ޝާނީޒާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ބޮޑީގާޑް‬

‫ބަންދުކުރީ ހުޅުލޭގައި ހުންނަ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުގައި‬

‫ސިމާދު އަހުމަދު‪ ،‬މިދިޔަ މަހު ‪23‬ގައި ހައްޔަރުކުރީ‬

‫ކަމަށް ވެސް އެނގިފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދައި‪،‬‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި‬

‫ފރުކޮށްދިންކަމުގެ‬ ‫އެނގެން ނުޖެހޭ މައުލޫމާތު ބަޔަކަށް ޯ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ‬

‫ތުހުމަތުގަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކި‬

‫ކށް‪ ،‬ސިފައިންގޭގައި ‪ 19‬އަހަރު‬ ‫ބޮޑީގާޑުކަން ވެސް ޮ‬

‫ކުރީ‪ ،‬އަމިއްލައަށް ކެނޑެން އެންގުމަށް ފަހު އެކަން‬

‫ސިމާދު ހިދުމަތް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 7‬މާރޗް ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫ޕޯސްޓްމޯޓަމަ ްށ‬ ‫ޝާހި ާދގެ ހަށިގަނޑު‬ ‫އިންޑިއާއަށް‬

‫ޑީޑީ ހައްޔަރެއް ނުކުރަން‪،‬‬ ‫ހާޒިރުކުރީ ތަހުގީގަށް‪ :‬ފުލުހުން‬ ‫އޕަރޭޝަންސް (އެސްއޯ)ގެ‬ ‫ފުލުހުންގެ ސްޕެޝަލް ޮ‬

‫ގތުގައި ޑީޑީއަށް ކުރަނީ މިދިޔަ މަހުގެ‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫ކުރީގެ ކޮމާންޑާ‪ ،‬އަބްދުﷲ އިބްރާހިމް (ޑީޑީ) ހައްޔަރު‬

‫އެއް ވަނަ ދުވަހު‪ ،‬ސިޔާސީ ލީޑަރުން ހިމެނޭގޮތަށް‬

‫ކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށާއި އޭނާ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް‬

‫ނުވަ މީހަކު މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬

‫ހާޒިރު ކުރީ ފުލުހުން ކުރަމުން އަންނަ ތަހުގީގަކާ‬

‫ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން‬

‫ގުޅިގެން ކަމަށް ފުލުހުން ރޭ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫އުފެއްދި ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ‪.‬‬

‫ޕލިސް ސްޓޭޝަނުގައި‬ ‫ގއ‪ .‬ގެމަނަފުށީ ޮ‬

‫އަދިވެސް ޑީޑީ ހުރީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ‬

‫މަސައްކަތް ކުރާ ޑީޑީ އިއްޔެ މާލެ އައީ ފުލުހުންގެ‬

‫ތ ތަކުރާރުކޮށް ސުވާލު‬ ‫ދަށުގައިތޯ ނުވަތަ ދޫކޮށްލާފައި ޯ‬

‫އެންގުމަށެވެ‪ .‬ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި އޭނާ‬

‫ކުރުމުން ވެސް ޝިފާން އެ ސުވާލަށް ޖަވާބެއް‬

‫ހުއްޓައި ފުލުހުން ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް‬

‫ނުދެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ގެންގޮސްފަ އެވެ‪ .‬އެއަށް ފަހު ފުލުހުންގެ ލޯންޗަކަށް‬

‫ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ މައްސަލައަކަށް‬

‫އަރުވައިގެން ގެންދިޔަ ތަނެއް ނޭނގެ އެވެ‪ .‬ޑީޑީގެ‬

‫ކށްފައިވާއިރު‪،‬‬ ‫ޑީޑީ ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ހާޒިރު ޮ‬

‫އާއިލާއިން ބުނީ އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސްޕެޝަލް ވެޕަންސް އެންޑް ޓެކްޓިކްސް (ސްވޮޓް)‬

‫ނަމަވެސް ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން އަހުމަދު‬

‫ކމާންޑަރު ހުސައިން ސައިފް‪ ،‬އާއި އިތުރު‬ ‫ގެ ކުރީގެ ޮ‬

‫ޝިފާން ވިދާޅުވީ ޑީޑީ ހައްޔަރު ނުކުރާ ކަމަށާއި އޭނާ‬

‫ފަސް ފުލުހަކު މިދިޔަ މަހު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔައީ ފުލުހުން ތަހުގީގު‬

‫އޭގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ސައިފް އާއި‬

‫ކުރަމުން އަންނަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތު‬

‫ޑީޑީ އަކީ ގާތް ދެ މީހުން ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކން މައްސަލައެއް‬ ‫ސާފު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ ޮ‬ ‫ކަމެއް ޝިފާން ވިދާޅެއްނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ނޮޅިވަރަމް ބަނޑަރު ސަރަހައްދު‪--‬‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫އޭނާއަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ވަރަށް ވުރެ މާ އުހުގައި‪ ،‬މާ‬ ‫ވަރުގަދައަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އެ ވާގަނޑު ‪ 12‬ވަރަކަށް‬ ‫އާއިލާއިން ބުނާ ޮ‬

‫މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހދ‪.‬‬

‫ފޫޓު އުސް ވަކަރެއްގައި އައްސާފައިވާއިރު‪ ،‬އެ ވާގަނޑު‬

‫ނޅިވަރަމުގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު‬ ‫ޮ‬

‫އައްސަން އަރާނެ ހަރުގަނޑެއް ނުވަތަ ގޮނޑިއެއް ވެސް‬

‫އެރަށު‪ ،‬ޝާހިދާ އަލީ‪ ،42 ،‬ގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމް‬

‫އެ ތަނުގައެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ގސްފައިވާ ކަމަށް‬ ‫ހެދުމަށް މިރޭ އިންޑިއާއަށް ގެން ޮ‬ ‫ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ‬

‫ޝާހިދާ ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފުރަތަމަ ފެނުނީ‬ ‫ފަތިސް ނަމާދުން އައިތަނާ އޭނާގެ ފިރިމީހާއަށެވެ‪ .‬އޭނާ‬ ‫އތީ ނިދާފައި ކަމަށް‬ ‫ނަމާދަށް ދިޔަ އިރު ޝާހިދާ ޮ‬

‫ގސްފައިވަނީ ޓްރިވަންޑްރަމަށް‬ ‫ޝާހިދާގެ ހަށިގަނޑު ގެން ޮ‬

‫އާއިލާއިން ބުނެ އެވެ‪ .‬މިސްކިތާއި އެ ގެ އިންވެގެން‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އިތުރު ތަފްސީލެއް ނުދެއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ހުންނައިރު މިސްކިތުގައި އިންދާ ޝާހިދާ ރޯ އަޑު‬

‫ވޭތުވެދިޔަ އަށް މަހުގެ ތެރޭގައި ނަފުސާނީ‬ ‫މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި އުޅުނު ޝާހިދާ ދަންޖެހިފައި‬

‫އިވުނު ކަމަށް އޭނާގެ ފިރިމީހާއާ ހަވާލާދީ އެ އާއިލާއިން‬ ‫ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހުއްޓާ ފެނުނު ނަމަވެސް އޭނާ މަރާމެދު ޝައްކުތަކެއް‬ ‫ވަނީ އުފެދިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޝާހިދާގެ އާއިލާ އިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި‬

‫އެ މައްސަލާގައި އަދި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެއްނުވެ‬ ‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޝާހިދާގެ ފިރިމީހާ އާއި އާއިލާ ބައެއް‬ ‫މީހުންގެ ބަޔާންތައް ފުލުހުން ވަނީ ނަގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޝާހިދާ ދަންޖެހިފައި ހުރި ވާގަނޑު އައްސާފައި ހުރީ‬

‫ކަސްޓަމަރުންގެ މައުލޫމާތު‬ ‫ރައްކާތެރި ކުރަން‪ :‬ދިރާގު‬ ‫އަ ލީ ޝި ނާ ން‬

‫ކމް ކުންފުނިން ބުނީ‪،‬‬ ‫އެންމެ ދުވަސްވީ ޓެލެ ޮ‬ ‫ކަސްޓަމަރުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުތައް ރައްކާތެރިކަމާ އެކު‬ ‫ބޑެތި މަސައްކަތްތައް‬ ‫ބެލެހެއްޓުމަށް އަބަދު ވެސް ޮ‬

‫ކމް ކުންފުނިތަކުން މަސައްކަތް‬ ‫ޒިންމާދާރު ޓެލެ ޮ‬

‫ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރާ ފަދައިން އަބަދު ވެސް ކަސްޓަމަރުންގެ ޒާތީ‬ ‫މައުލޫމާތުތައް ރައްކާތެރި ކުރާ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ދިރާގުން މިފަދަ ޓްވީޓެއް ކުރި އިރު‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ‬ ‫ސޝަލް މީޑިއާ އެކްޓިވިސްޓް ތައްޔިބު‬ ‫ޯ‬ ‫މަޝްހޫރު‬ ‫ޝަހީމް މިއަދު ވަނީ‪ ،‬ސަރުކާރުން އޭނާގެ ދިރާގު‬

‫ކމް ކުންފުނިން ކުރި‬ ‫އެންމެ ބޮޑު ޓެލެ ޮ‬

‫ނަންބަރުގެ އިތުރު ސިމް ކާޑެއް ހައްދާފައިވާ ކަމަށް‬

‫ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ‪ ،‬އެ ކުންފުނިން އަބަދު‬

‫ޓްވިޓާގައި ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އެ ސިމް ކާޑު ބޭނުން‬

‫ވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާ‬ ‫ޯ‬ ‫ކޮށްގެން ސަރުކާރުން އޭނާގެ‬

‫ތެރެއިން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ކަސްޓަމަރުންގެ އިތުބާރަކީ އެ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނެ‬ ‫އެކައުންޓްތައް ހެކް ޮ‬

‫ކުންފުންޏަށް ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެއް ކަމަށް ވެސް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބުނެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫އެސްއޯގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑަރު ޑީޑީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަނީ‪ --‬ފޭސްބުކް‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 7‬މާރޗް ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫މިނިވަން މެމްބަރުން ޕާޓީއަށް‬ ‫ވަނުމަށް ހުރަހެއްނެތް!‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫ޝަރީފަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއް‪،‬‬ ‫މިނިވަނެއް ނުވާނެ‪ :‬އިދިކޮޅު‬

‫ބިލުގައި ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ ކަމަށް ބުނާ‬ ‫ހާލަތްތައް‪:‬‬

‫ގތުގައި ރައްޔިތުންގެ‬ ‫މިނިވަން މެމްބަރެއްގެ ޮ‬ ‫މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވުމަށް ފަހު‪ ،‬ފުރަތަމަ ފަހަރަށް‬ ‫ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ދިއުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް‬ ‫ކަމަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަންގެ ބިލުގައި ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕީޕީއެމް ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި‬ ‫ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާނު‪،‬‬

‫ގތުގައި އިންތިހާބު‬ ‫ މިނިވަން މެމްބަރެއްގެ ޮ‬‫ވުމަށްފަހު‪ ،‬ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާ ގުޅުމުން‬ ‫ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ވިޕްލައިނާ މެމްބަރަކު‬‫ހިލާފުވުމުން‬ ‫ މެމްބަރަކާ މެދު ޕާޓީގެ ސުލޫކީ ކޮމިޓީން‬‫ފިޔަވަޅު އެޅުމުން‬

‫ފނުއްވި ބިލުގައިވާ ގޮތުން އަމިއްލަ‬ ‫މަޖިލީހަށް ޮ‬ ‫ކށްގެން އިންތިހާބުވާ މެމްބަރަކު‪ ،‬އެ‬ ‫ގތުން ވާދަ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ގތުގައި މި ބިލުގެ މަގްސަދު‬ ‫ބިލުގައި ބުނި ޮ‬

‫މެމްބަރު އިންތިހާބުވި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ‬

‫ހާސިލް ކުރުމަށް ހަދަން ޖެހޭ އެންމެހާ ގަވައިދުތަކާއި‬

‫ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރަކަށް ވެވޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪،‬‬

‫އުސޫލުތައް އެކުލަވާލަން ވާނީ އިލެކްޝަންސް‬

‫މިނިވަން މެމްބަރުން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވުމަށް ފަހު‪ ،‬އެ‬

‫ކޮމިޝަނުންނެވެ‪ .‬އަދި ގަވައިދުތައް މި ބިލަށް‬

‫މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ހާލަތްތައް ވެސް ބިލުގައި‬

‫އަމަލު ކުރަން ފަށާތާ އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި‬

‫ބަޔާންކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން އެ މެމްބަރުން ވެސް ޕާޓީގެ މެމްބަރު‬ ‫އެ ޮ‬ ‫ކަމުން ވަކި ކުރުމުންނާއި ޕާޓީގެ މެމްބަރު ކަމުން‬

‫ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިއުކުރަން ވާނެ ކަމަށް‬ ‫ބިލުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ބިލު ފާސްވެއްޖެނަމަ‪ ،‬ސިޔާސީ ޕާޓީގެ‬

‫އަމިއްލަ އަށް ވަކިވުމުންނާއި އެހެން ޕާޓީއެއްގެ‬

‫ގާނޫނުގައި މެމްބަރަކު ޕާޓީން ވަކި ކުރިޔަސް‪ ،‬ގޮނޑި‬

‫މެމްބަރަކަށްވުމުން އެ މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ‬

‫ނުގެއްލޭނެ ކަމަށް ބުނާ މާއްދާ އުވިގެން ދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ބިލުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ބުނެފައިވަނީ‬ ‫ބިލު ހުށަހެޅި ސަބަބެއްގެ ޮ‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނުގައި ބުނީ ޕާޓީއެއްގެ‬ ‫ޓިކެޓުގައި އިންތިހާބުވެފައިވާ މީހަކު‪ ،‬ޕާޓީގެ‬

‫މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަކީ ރައްޔިތުން އިންތިހާބުކުރާ‬

‫ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ހިލާފުވެގެން ޕާޓީން ވަކިކުރި‬

‫ބައެއް ކަން ކަށަވަރުކުރުމާއެކު‪ ،‬މަޖިލީހަކީ ތަފާތު‬

‫ކަމުގައިވިޔަސް‪ ،‬އެ މީހަކު އިންތިހާބުވެފައިވާ މަގާމުގައި‬

‫ސިޔާސީ އަދި މާލީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ އާންމު‬

‫ދެމިހުންނާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން ލިބިގެންވާ‬ ‫ތަނެއް ކަމަށް ހެދުމަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން މަލްޓި ޕާޓީ ސިސްޓަމްގެ ދަށުން‬

‫މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވާ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ‬ ‫ކށްފި ނަމަ ނުވަތަ ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ‬ ‫ނުވަތަ ވަކި ޮ‬ ‫ގތަށް ފުރަތަމަ ކަނޑައެޅީ މިދިޔަ‬ ‫މެމްބަރުކަން ގެއްލޭ ޮ‬

‫ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކޮށްގެން‬

‫ކޓުންނެވެ‪ .‬ދައުލަތުން ހުށަހެޅި‬ ‫ޖުލައި މަހު ސުޕްރީމް ޯ‬

‫މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވުމަށް ފަހު‪ ،‬އެ ދައުރުގެ ތެރޭގައި‬

‫ގތަށް ސުޕްރީމް‬ ‫ދުސްތޫރީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެ ޮ‬

‫ކށްފި ނަމަ‪ ،‬އަމިއްލަ އަށް‬ ‫އިންތިހާބުވި ޕާޓީން ވަކި ޮ‬

‫ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމުން‪ ،‬އޭރު ޕީޕީއެމުން ވަކިވެފައި‬

‫ވަކިވެއްޖެނަމަ‪ ،‬އެހެން ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރަކަށްވެއްޖެ‬

‫ތިބި ‪ 12‬މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް‬

‫ނަމަ‪ ،‬އެފަދަ މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެކަން‬

‫ކމިޝަނުން ކަނޑައެޅި އެވެ‪.‬‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ކަނޑައެޅުމާއެކު‪ ،‬ގޮނޑި ގެއްލޭ ހާލަތްތަކުގައި ބައި‬

‫ކމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައި‬ ‫އެގޮތަށް އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫އިލެކްޝަން ބޭއްވުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި އިޖުރާއުތައް‬

‫ވަނިކޮށް‪ ،‬މިދިޔަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސުޕްރީމް‬

‫ބަޔާން ކުރުން ކަމަށް އެ ބިލުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޯޓުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ނެރުނު‬

‫މި ބިލުގެ މަގްސަދުގެ ތެރޭގައި މެމްބަރުން‬

‫ކޓުން ކުރި ހުކުމް‬ ‫އަމުރުގައިވަނީ ޖުލައި މަހު އެ ޯ‬

‫ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީކުރުވުމާއި މެމްބަރުންނަކީ‬

‫ބާތިލްކުރާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ ހުކުމުގެ ދަށުން އެއްވެސް‬

‫އިންތިހާބުކުރި ސިޔާސީ ފިކުރުގައި ދެމިތިބުމަށް ބާރު‬

‫މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް އަމުރުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެޅުން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އަދި މަޖިލީހަކީ ރައްޔިތުންގެ‬

‫ގތަށް ނެރެފައި ވަނިކޮށް އެ ކޯޓުގެ‬ ‫އެ އަމުރު އެ ޮ‬

‫މެދުގައި އިތުބާރާއި ޔަގީންކަން ލިބިގެންވާ ތަނެއް‬

‫ތިން ފަނޑިޔާރުން ފަހުން ވަނީ އެ އަމުރުގެ އެ ބަޔަށް‬

‫ކަމަށް ހެދުމާއި ގޮނޑި ގެއްލޭ މެމްބަރުންނަށް ބައި‬

‫އަމަލު ކުރުން ފަސްކުރަން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފަ‬

‫އިލެކްޝަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ހައްގު ލިބިދީފައިވާނެ‬

‫ގތަށް އަމުރެއް ނެރުނީ ކުރީގެ އަމުރުގެ އެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ކަމަށް ވެސް އެ ބިލުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބައި ބާތިލްކުރަން ދައުލަތުން ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް‬ ‫ހުށަހެޅުމުން‪ ،‬އެ މައްސަލާގައި ގޮތެއް ނިންމެންދެނެވެ‪.‬‬

‫ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ބުނާ ހާލަތްތައް‪:‬‬

‫އންނަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ނިހާނު‬ ‫މާދަމާ ޮ‬ ‫ފޮނުއްވި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިއުން‬

‫ ޕާޓީ ޓިކެޓުގައި އިންތިހާބުވުމަށްފަހު‪ ،‬ޕާޓީން‬‫އަމިއްލަ އަށް ވަކިވުން‬

‫އިއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ޕީޕީއެމްގެ‬ ‫ފނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬ ‫ނައިބު ރައީސް އަދި ޮ‬

‫‪ -‬އިންތިހާބުވުމަށްފަހު‪ ،‬އެހެން ޕާޓީއަކާ ގުޅުން‬

‫އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނަށް‬

‫‪ -‬އިންތިހާބުވުމަށްފަހު‪ ،‬ޕާޓީގެ މެމްބަރު ކަމުން‬

‫ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުގެ ފުރަތަމަ ކިއުން ވެސް‬

‫ވަކިކުރުން‬

‫އިއްވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫މާލެ‪ :‬މާޗް ‪ -2018 ،6‬އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުގެ ލިޔުން ރައީސް ޔާމީން‪ ،‬އަހުމަދު‬ ‫ޝަރީފްއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ‪ :‬ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނެގި ވޯޓުން ޝަރީފަށް ވަނީ‬ ‫އެތަނުގެ ރައީސް ކަމަށް ހަމަޖައްސާފައި‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ‬ ‫ކމިޝަނަށް މިއަދު ހަމަޖެއްސި އާ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ޖރިޓީ މެމްބަރުން‬ ‫މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް މެ ޯ‬

‫ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި‬

‫ބުނެފައިވުމާއި މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ދަނީ‬

‫އެ ކޮމިޝަނުން މިނިވަންކަންމަތީ މަސައްކަތް ކުރާނެ‬

‫ނުފޫޒުތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަށްވާތީ އިލެކްޝަނަށް ޝަރީފް‬

‫ކޅު ފަރާތްތަކުން‬ ‫ކަމަށް ގަބޫލް ނުކުރާ ކަމަށް އިދި ޮ‬

‫އައްޔަން ކުރިކުރުން ސައްހަ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ވެސް ޝާހް ވަނީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޖަގަހަ‪ ،‬މ‪ .‬ކުނޫޒުގައި އިއްޔެ‬

‫މަޖިލީހުގެ އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި‪ ،‬ޝަރީފްގެ ނަން‬

‫ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ފުވައްމުލަކު‬

‫ވޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ‪33‬‬ ‫ފާސް ކުރީ ޯ‬

‫އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ޝާހް ވިދާޅުވީ‬

‫މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ‪ .‬ވެރިކަން ކުރާ‬

‫ޝަރީފަކީ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއްކަން އެންމެނަށް ވެސް‬

‫ކލިޝަންގެ މެމްބަރުން ހަމައެކަނި‬ ‫ޕާޓީ‪ ،‬ޕީޕީއެމް ޯ‬

‫އެނގޭ ކަމަށާއި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކުރިއަށް އޮއްވައި‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާގައި ޝަރީފާ ދެކޮޅަށް‬

‫ކމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރުމަކީ‬ ‫ޝަރީފް އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ވޯޓު ދެއްވީ ތުޅާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ނާޒިމް ރަޝާދު‬

‫ބޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކަން ޮ‬

‫އެކަންޏެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަނަށް އައްޔަން ކޮށްފައިވާ‬ ‫"އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ޝާހް ވަނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް‬

‫ކަމަށް އެ ވިދާޅުވާ ބޭފުޅާއަކީ ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ‬

‫ސަރުކާރުން އައްޔަން ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަކީ ސިޔާސީ‬

‫ޕޯޑިއަމްތަކުގައި ވަކި ސިޔާސީ ލީޑަރެއްގެ ޕޯސްޓަރުގެ‬

‫ކަންކަމުގައި ނޫޅުއްވާ މިނިވަން ބަޔަކަށް ހެދުމަށް‬

‫ފަހަތުގައި އިއްޔެއާ ޖެހެން ދެން ހެސްކިޔާފަ‬ ‫ކެމްޕެއިން ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް‪ "،‬ޕީޕީއެމްގައި އިސްކޮށް‬

‫ގވާލައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ކމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރީ‬ ‫ޝަރީފް އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ކޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން‬ ‫ހަރަކާތްތެރިވެ އަދި ފެނަކަ ޯ‬

‫އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި‬

‫ޑިރެކްޓަރުކަން ކުރެއްވި ޝަރީފާ ގުޅޭގޮތުން ޝާހް‬

‫އަހުމަދު ސުލައިމާން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ މިހާރުވަނީ ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން‬

‫އެކަމަކު ޝަރީފު ވިދާޅުވީ ކުރިން ވަކި‬

‫(އެންއައިސީ)ގެ ރައީސް ކަމަށް އައްޔަން ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފިކުރެއްގައި ވާހަކަ ދެއްކެވިޔަސް‪ ،‬އިލެކްޝަންސް‬

‫އެސްޓީއޯއިން ޕެޓްރޯލާއި‬ ‫ީޑސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި‬ ‫ރލާއި ޑީސަލްގެ އަގު‬ ‫އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޕެޓް ޯ‬ ‫ގތަށް އެ ކުންފުނިން ރޭ‬ ‫މިއަދުން ފެށިގެން ހެޔޮކުރާ ޮ‬ ‫ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އ އިން ބުނީ ޑީސަލް ލީޓަރަކުން ‪ 20‬ލާރި‬ ‫އެސްޓީ ޯ‬ ‫އަގު ހެޔޮކޮށްފައި ވާއިރު ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން ‪ 30‬ލާރި‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހެޔޮ ޮ‬ ‫އ އިން ޑީސަލް ލީޓަރެއް‬ ‫މިއަދުން ފެށިގެން އެސްޓީ ޯ‬

‫ކަމަށް ބުނެ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެސްޓީއޯ އިން‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ ފަހަރު ޑީސަލް‬ ‫ވަނީ ތެލުގެ އަގު ބޮޑު ޮ‬ ‫ލިޓަރަކުން ‪ 80‬ލާރި އަދި ޕެޓްރޯލް ލިޓަރަކުން ‪54‬‬ ‫ލާރި އަގު ބޮޑުކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ ކުރިން އެސްޓީއޯ އިން ތެލުގެ އަގު‬ ‫ހެޔޮކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ޔ ކުރީ‪ ،‬އެ އިން ނަގަމުން އައި‬ ‫ފަހަރު ތެލުގެ އަގު ހެ ޮ‬

‫ވިއްކާނީ އެ ކުންފުނިން ބުނި ގޮތުގައި ‪ 10.21‬ލާރި‬

‫ޑިއުޓީ ‪ 10‬ޕަސެންޓުން ފަސް ޕަސެންޓަށް ކުޑަކުރުމަށް‬

‫ރލް ލިޓަރެއް ވިއްކާނީ ‪ 10.11‬ލާރި އަށް‬ ‫އަށެވެ‪ .‬ޕެޓް ޯ‬

‫ޕޓް ގާނޫނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން‬ ‫އެކްސްޕޯޓް އިމް ޯ‬

‫ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމް‪/‬އެމްޑީއޭ މެމްބަރުންތަކެއް މަޖިލިސް ގޯތިތެރޭގައި‪ - .‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫ގތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ‬ ‫ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރެއްގެ ޮ‬

‫ޔ ވިއްކާ އަގު ބޮޑުވީ‬ ‫ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެ ޮ‬

‫ގެނައި އިސްލާހާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 7‬މާޗް ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫މައުމޫންގެ އެދުމަކީ އިސްލާހު‬ ‫ކުރުމުގައި ސާބިތުވެ ތިބުން‬ ‫ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫މައުމޫނާ ބައްދަލު ކުރައްވަން ދެ ވަކީލުން އިއްޔެ‬ ‫ދޫނިދު އަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު މީހަކަށް ލިބުނީ ‪15‬‬ ‫މިނެޓު ކަމަށް އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ދޫނިދޫގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ‬ ‫ހައްޔަރު ޮ‬

‫މައުމޫންގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން‬

‫ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް‪ ،‬އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ‬ ‫އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި ރައްޔިތުން ހިތްވަރާއި‬

‫ރސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް‬ ‫މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ކުރީގެ ޕް ޮ‬

‫އަޒުމާއެކު ދެމިތިބުމަށް ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލު އަދި‬

‫ހުސައިން ޝަމީމެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އޭނާ މިހާރު ހުންނެވީ‬

‫ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސައިން އިއްޔެ‬

‫ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް‪ ،‬މިދިޔަ‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު މައުމޫން ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނާ‬

‫ގތުން އަލީ ހުސައިން‬ ‫މައުމޫންގެ ވަކީލެއްގެ ޮ‬ ‫ވަނީ‪ ،‬އެމަނިކުފާނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ޚިލާފަށް ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަން ރޭވުމާއި ރިޝްވަތުގެ‬

‫ބައްދަލުވުމަށް ފަހު އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވީ މައުމޫން‬

‫ތުހުމަތުތަކެއްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލައިގައި އެމަނިކުފާނާ މިހާތަނަށް‬

‫ކޅުގައި ކަމަށެވެ‪ .‬ގިނައިން ވަގުތު‬ ‫ހުންނެވީ ހެޔޮ ހާލު ޮ‬ ‫ފތް ކިޔުއްވުމުގައި ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި‬ ‫ހޭދަކުރައްވަނީ ޮ‬

‫ސުވާލެއް ނުކުރާ ކަމަށް ވަކީލުން ވިދާޅުވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މައުމޫންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލަ އަށް ހެކި‬ ‫ހުރި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނި ނަމަވެސް ހެކި ނައްތާލުމުގެ‬

‫ކށް ސާބިތުކަމާ އެކު ހުންނެވީ‪.‬‬ ‫"ވަރަށް ގަދަ ޮ‬ ‫އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގަތީ އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި‬

‫ދައުވާ މައުމޫނުގެ މައްޗަށް އުފުލުމަށް ފުލުހުން ވަނީ‬

‫ހިތްވަރާއި އަޒުމާ އެކު ސާބިތުވެ ތިއްބެވުމަށް‪ "،‬އަލީ‬

‫ޕީޖީ އަށް ފޮނުވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިންތިހާބު މިނިވަންވާނެ‬ ‫ކަމަށް ގަބޫލެއް‬ ‫ނުކުރަން‪ :‬ފުއާދު‬ ‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުގެ ކުރީގެ ރައީސް ފުއާދު‬ ‫ތައުފީގް‪-- .‬ފޮޓޯ‪:‬ފޭސްބުކް‬

‫ތަނުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ ސިފައިން ނުދެ‬

‫ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް‪ ،‬އުއްތަމަ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ‬ ‫މިދިއަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޭއްވިއިރު‬

‫އތް ރިޔާސީ އިންތިހާބު މިނިވަންވާނެ‬ ‫ކުރިއަށް ޮ‬

‫ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރުކުރުމުން‪ ،‬އެ ކޯޓުގައި‬

‫އަލިފާނު ެގ‬ ‫ާހދިސާގައި ހާލު‬ ‫ސީރިއަސްވި‬ ‫މީހާ މަރުވެއްޖެ‬ ‫މ‪ .‬ސިތާރާ ގޭގައި އިއްޔެ ހިނގި އަލިފާނުގެ‬

‫އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސަކަށް ހުންނެވި ފުއާދު‬

‫މިހާރު ތިއްބެވި ތިން ފަނޑިޔާރުން ވަނީ‪ ،‬މެމްބަރުންނާ‬

‫ހާދިސާގައި ހާލު ސީރިއަސްވި ބިދޭސީމީހާ‬

‫ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް‬

‫ހވިވަޑައިގެންފައިވާ‬ ‫ވިދާޅުވީ މިނިވަން އިންތިހާބަކުން ޮ‬

‫ބެހޭ ބަޔަށް އަމަލްކުރުން ފަސްކުރަން އާ އަމުރެއް‬

‫އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮމިޝަނުގެ ކުރީގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގް އިއްޔެ‪،‬‬

‫މެމްބަރުންތަކެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ނެރެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސްރީ ލަންކާގައި‪ ،‬ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅު ސިޔާސީ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ހިމެނޭ‬ ‫އިދި ޮ‬

‫ނުދޭއިރު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް‬

‫ކށްފައިވާތީ ކަމަށް‬ ‫މީހާ މަރުވީ ދުމުގެ އަސަރު ޮ‬

‫މިނިވަންވާނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ އެންމެ ބޮޑު‬

‫އައިޖީއެމްއެޗުން ބުންޏެވެ‪ .‬އަދި ބުނީ އަލިފާން‬

‫ސަބަބަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަންގަވާ ގޮތަށް‬

‫އތީ އެ ގޭގައި ނިދާފައި ކަމަށާއި‬ ‫ރޯވިއިރު ބިދޭސީމީހާ ޮ‬

‫ކޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ގތް‪ .‬އެފަދަ ބައެއްގެ ހައްގުތައް‬ ‫އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ޮ‬

‫ކމިޝަނުން ނިންމުންތައް ނިންމާތީ‬ ‫ފަހަކަށް އައިސް އެ ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް ހަރަކާތެއް ނެތް‬ ‫ޮ‬

‫ގޮވާލައި‪ ،‬ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި‪،‬‬

‫އތް އިންތިހާބެއްގައި [މިނިވަން‬ ‫ނުދޭ ބަޔަކު ކުރިއަށް ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި އެއީ ހަމައިން ނައްޓާފައިވާ‪" ،‬ގޮނޑިކޮއްކޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޅު ފަރާތްތަކުން ކުރި މުޒާހަރާގައި ވާހަކަ‬ ‫އިދި ޮ‬

‫އިންތިހާބަކަށް] އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދޭނެކަމީ‬

‫ކޮމިޝަނެއް" ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދައްކަވަމުން‪ ،‬ފުއާދު ވިދާޅުވީ މިނިވަން‪ ،‬އިންސާފުވެރި‬

‫ޔަގީންކަމެއް‪ "،‬މިހާރު ލަންކާގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން‬

‫ހވިވަޑައިގެންފައިވާ ރައްޔިތުންގެ‬ ‫އިންތިހާބަކުން ޮ‬

‫އަންނަ ފުއާދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު ދޫކޮށްލަން މިދިޔަ މަހު‬

‫މަޖިލީހުގެ ‪ 12‬މެމްބަރުންނާ މެދު އަމަލު ކުރަމުން ދާ‬

‫ހޯދިދާނެ ކަމާ މެދު އެއްވެސް އުއްމީދެއް ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ރިޔާސީ އިންތިހާބު‬ ‫ފުއާދު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އުމުރުން ‪ 48‬އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝްގެ އެ‬

‫ހވިފައި ތިބި މީހުންނާ މެދު‬ ‫"މިހިރީ ޮ‬

‫ޕާޓީ ބަދަލުކުރުމުން މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި‬

‫ފުއާދު ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް އުފެއްދެވީ ކުރީގެ ރައީސް‬ ‫މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމު ނަމަވެސް އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ‬ ‫އތް ތަނެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ‪ ،‬އެ ޕާޓީ‬ ‫ހިއްސާއެއް ޮ‬

‫އަނބިމީހާ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުން ވެސް‪ ،‬ރިޔާސީ އިންތިހާބު އިންސާފުވެރިވާނެ‬

‫ކޓުން އޮތީ މިދިއަ‬ ‫ގެއްލޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަހަރަކު ކަނޑައަޅާފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފެބްރުއަރީ ‪1‬‬

‫އތީ ހިމޭނުން‪ ،‬ބަހެއް ނުބުނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު‬

‫ވކްޕާމިޓް ނެތި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ‬ ‫އަކީ ޯ‬ ‫މީހެކެވެ‪ .‬އޭނާގެ އެއް ކުއްޖަކު ދުނިޔޭގައި ހުރިއިރު‬

‫"އަތުން ޖަހައިގަނެގެން" ގެންދިޔައިރު ވެސް އީސީ‬

‫ކޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި‪ ،‬ކުރީގެ‬ ‫ގައި ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ގތުން މަރުވި މި ބަންގްލަދޭޝް މީހާ‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫ކމިޝަނަށް މިއަދު އަލަށް‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫އިއްޔެ ހަވީރު ހަތަރެއް ޖަހަން އުޅެނިކޮށް‬ ‫ރވި ސިތާރާ ގޭގައި މުޅިން ވެސް އުޅެނީ‬ ‫އަލިފާން ޯ‬ ‫ބިދޭސީންނެވެ‪.‬‬

‫ސއިކުރެއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ‪12‬‬ ‫ޮ‬ ‫ނެތް ކަމަށް‬

‫ކށް‪ ،‬އެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ‬ ‫ނިންމުން ބާތިލް ޮ‬

‫އައްޔަންކުރި އަހުމަދު ޝަރީފު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ‬

‫އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އަލިފާން ރޯވީ އެ ގޭގެ‬

‫މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް‬

‫ކަމާއި މި އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުރިއަށް‬

‫ކޮމިޝަނުން ކަންކަން ކުރާނީ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކުގެ‬

‫ތިރީ ބުރީގައި ހުރި ބަދިގެއެއްގައި ކަމަށާއި އަލިފާނުގެ‬

‫ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން‬

‫ގެންދަން ޖެހޭނީ އެ މެމްބަރުންނާ އެކުގައި ކަމަށް‬

‫ދަށުންނެވެ‪ .‬އަދި ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ‬

‫އަސަރު ގޭގެ ދެވަނަ ބުރި އަށް ވެސް ކޮށްފައިވާ‬

‫އެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހަށް ވަދެވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު އެ‬

‫އެ އަމުރުގައިވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ އަމުރާ ގުޅިގެން‬

‫ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް އޭނާ ދެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 7‬މާޗް ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫އެންޓި ޑިފެކްޝަން‪:‬‬ ‫ގާނޫނަކުން މި ބަދަލު ގެނެ ވޭނެތަ؟‬

‫‪9‬‬

‫"މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ‬ ‫ހާލަތްތައް ކަމަށް ގާނޫނު އަސާސީގެ ‪ 73‬ވަނަ މާއްދާގެ‬ ‫ނ‪ .‬ގައި ހަތަރު ހާލަތެއް ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާން‬ ‫ކޮށްފައިވާއިރު‪ ،‬އޭގެ ތެރެއަށް އެހެން ހާލަތެއް‪ ،‬ގާނޫނު‬ ‫އަސާސީގެ އެ މާއްދާއަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް އިތުރު‬ ‫ގތެއް ނުވިސްނެ އެވެ‪ "،‬ކުރިން ލީގަލް‬ ‫ކުރެވިދާނެ ޮ‬ ‫ރިފޯމް މިނިސްޓަރު ކަން ވެސް ކުރެއްވި ނަޝީދު‬ ‫ލިޔުއްވާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫"އެންޓި ޑިފެކްޝަނަށް އަމަލުކުރާ ގައުމުތައް މަދު‬ ‫ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މިކަން‬ ‫އންނަނީ ގާނޫނު އަސާސީގައި މަޖިލީހުގެ‬ ‫ބަޔާންކޮށްފައި ޮ‬ ‫ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ހާލަތްތައް ބަޔާން ކުރުމުގެ ތެރޭގައި‪،‬‬ ‫އެކަމުގެ އެއް ހާލަތުގެ ގޮތުގަ އެވެ‪ .‬އަދި ތަފްސީލުތައް‬ ‫އައިސްފައި ހުންނަނީ އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނުތަކުގަ‬ ‫އެވެ‪ "،‬އޭނާ ލިޔުއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫އތް ބިލް އޮތް ގޮތުން‬ ‫މިހާރު ހުށަހަޅާފައި ޮ‬ ‫މެމްބަރަކު ޕާޓީގެ ވިޕްލައިނަކާ ޚިލާފްވިޔަސް އަދި‬ ‫މެމްބަރަކާ މެދު ޕާޓީން ސުލޫކީ ފިޔަވަޅެއް އެޅިޔަސް‪،‬‬ ‫މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ވިޕާ ޚިލާފްވެގެން ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ސަބަބެއް‬ ‫މެދުވެރިވެގެން މެމްބަރަކާ މެދު ޕާޓީން އަޅާ ސުލޫކީ‬ ‫ފިޔަވަޅަކީ އެ މެމްބަރަކު ޕާޓީން ވަކިކުރުން ކަމަށްވާ‬ ‫ނަމަ‪ ،‬ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ބިލުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިގޮތަށް ބިލުގައި އޮތުމުން އުފެދޭ ސުވާލަކީ ފިޔަވަޅެއް‬ ‫ގތުން މެމްބަރަކު ޕާޓީން ވަކިކުރާ ނަމަ‪،‬‬ ‫އެޅުމުގެ ޮ‬ ‫ގސް އެ މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި‬ ‫އިތުރު މަރުހަލާއަކަށް ނު ޮ‬ ‫ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި‪ ،‬ބައި އިލެކްޝަން‬ ‫ބޭއްވިދާނެތޯ އުފެދޭ ސުވާލެވެ‪.‬‬ ‫ކޮންމެ ޕާޓީއެއްގައި ވެސް‪ ،‬އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނާ‬ ‫މެދު އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނަމަ‪،‬‬ ‫އެކަމެއް މަތީ މަރުހަލާތަކަށް ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫ކމެޓީގެ ނިންމުމާ މެދު‬ ‫އޮވެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ސުލޫކީ ޮ‬

‫ރ ގަ އި ނޫ ސް ެވ ރި ން ނާ ވާ ހަ ކަ‬ ‫ޝ ން ސު ން ކަނ ޑަ އަ ޅާ ފަ އި ވާ މެ މް ބަ ރު ން ސު ްޕ ރީ މް ޯކ ޓު ކަ އި ީ‬ ‫ގޮނ ޑި ގެ އް ލި ފަ އި ވާ ކަ މަ ށް އި ލެ ކް ަ‬ ‫ސ ވެ އް ޖެ ‪ --‬ފަ އި ލް ފޮ ޓޯ‬ ‫ނ ވެ ން ނެ ވޭ ތާ ހަ ތް މަ ް‬ ‫ދަ އް ަކ ވަ ނީ‪ :‬މަ ޖި ލި ހަ ށް ު‬

‫ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނަމަ ޕާޓީގެ އިސްތިއުނާފް ކޮމެޓީއަށް‬ ‫ކމެޓީގެ ނިންމުމާ މެދު‬ ‫ދިއުމުގެ ފުރުސަތާއި‪ ،‬އެ ޮ‬ ‫ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނަމަ ޝަރުއީ ކޯޓުތަކަށް ދިއުމުގެ‬ ‫އވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ފުރުސަތު ވެސް މެމްބަރުންނަށް ޮ‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ރސިން ނުވަތަ ޕާޓީ ބަދަލުކުރާ‬ ‫ފްލޯ ކް ޮ‬ ‫މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުމުގެ މައުލޫއު މި އޮތީ‬

‫އތީ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވާ‬ ‫ވެސް ޮ‬

‫ގައި ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ހާލަތްތައް ބަޔާން ކޮށްފައި‬

‫ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފި ނަމަ ނުވަތަ‬

‫ގތަކަށް ނޫން‪ .‬މިއާ ވައްތަރު އެހެން‬ ‫މިއޮތީ ލިސްޓެއް ޮ‬

‫ކށްފި ނަމަ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ‬ ‫ޕާޓީ ބަދަލު ޮ‬

‫ގތަކަށް ނޫން މި އޮތީ‪.‬‬ ‫ހާލަތްތަކެއް ހިމެނިދާނެއެކޭ‪ ،‬އެ ޮ‬

‫ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ހަމައެކަނި މި ހަތަރު ހާލަތުގައޭ ގޮނޑި ގެއްލޭނީ‬

‫ގތުން މަޖިލީހަށް‬ ‫އެ ބިލުގައި ބުނަނީ އަމިއްލަ ޮ‬

‫އތީ‪ "،‬ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެހެން މި ޮ‬

‫ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާގެ އެންމެ ހޫނު ބަހުސަށް ވެފަ‬

‫ހވޭ މެމްބަރުންނަށް ޕާޓީއަކާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ޕާޓީ ބަދަލުކުރި ކަމަށް ބުނެ ‪ 12‬މެމްބަރެއްގެ‬

‫އންނާނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަމިއްލަ މެމްބަރަކު ވިޔަސް‬ ‫ޮ‬

‫ގާނޫނަކުން މިފަދަ ބަދަލެއް ގެންނަންޏާ އެވާނީ ގާނޫނު‬

‫ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން‬

‫މެމްބަރުކަމުގެ ދައުރުގެ ތެރޭގައި ޕާޓީއަކާ ގުޅުމަށް ފަހު‪،‬‬

‫އަސާސީގައި ހުއްދަ ކުރާ ކަމެއް ގާނޫނަކުން މަނާ‬

‫ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުން އޭރު ވެގެން ދިޔައީ ސިޔާސީ‬

‫އެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ‬

‫ކުރުން ކަމަށް‪".‬‬

‫ކށްލި ކަމަށެވެ‪ .‬އަނެއްކާވެސް އެ‬ ‫މަސްރަހު ހަލަބޮލި ޮ‬

‫ކށްފި ނަމަ އެފަދަ މެމްބަރުންގެ‬ ‫ނަމަ ނުވަތަ ވަކި ޮ‬

‫ބަހުސެވެ‪.‬‬

‫ގޮނޑި ވެސް ގެއްލޭނެ ކަމަށް ބިލުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވާ ޕާޓީން‬

‫އެކަމަކު ގާނޫނު އަސާސީގައި‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ‬

‫"އެހެންވީމަ މި މާއްދާ އިސްލާހު ނުކޮށް‪،‬‬

‫ގތުގައި ގާނޫނު އަސާސީގައި‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ކށްފައި ހުރި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން‪ ،‬ގާނޫނަކުން‬ ‫ބަޔާން ޮ‬ ‫ހަނިކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އަސާސީ ހައްގުތަކެވެ‪.‬‬

‫ކށްފި ނަމަ ނުވަތަ އެހެން‬ ‫ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ވަކި ޮ‬

‫މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ހާލަތްތައް‬

‫ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި‬

‫އއްވާ‪ ،‬އޭގައި ނެތް‬ ‫ވަރަށް ސާފުކޮށް ބުނެފައި ޮ‬

‫އަސާސީ ހައްގުތައް ގާނޫނަކުން ހަނި ކުރެވިދާނެ ކަން‬

‫ގތަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކަނޑައެޅީ މިދިޔަ‬ ‫ގެއްލޭ ޮ‬

‫ޝަރުތުތަކެއް ހަދައިގެން‪ ،‬ގާނޫނަކުން އެ ބަދަލު‬

‫ފާހަގަކުރައްވައި‪ ،‬ޝަމީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪ ،‬ގާނޫނު‬

‫ކޓުން ކުރި ހުކުމަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޖުލައި މަހު ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ގެނެވިދާނެ ކަމާ މެދު ގާނޫނީ ބައެއް ބޭފުޅުން ސުވާލު‬

‫އަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައި ހުރި އެހެން ކަންކަމަށް‬

‫އެ ހުކުމުގެ ދަށުން މަޖިލީހުގެ ‪ 12‬މެމްބަރެއްގެ‬

‫އުފައްދަވަ އެވެ‪.‬‬

‫ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު‬

‫ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން‬

‫މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުރުން ލާޒިމްވާ‬

‫ގާނޫނު އަސާސީގެ ‪ 16‬ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން‬

‫ކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬ ‫"މިސާލަކަށް ހަނުހުރުމުގެ ހައްގު‪ ،‬ވަކީލެއްގެ‬

‫ކށް‪ ،‬މިދިޔަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު‬ ‫ކަނޑައަޅާފައި ވަނި ޮ‬

‫ޝަރުތުތަކާއި މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ހަތަރު‬

‫ކޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި‪ ،‬ޖުލައި މަހު އެ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އތީ ބަޔާން ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހާލަތެއް ގާނޫނު އަސާސީގައި ޮ‬

‫ހައްގު‪ .‬އެފަދަ އަސާސީ ހައްގުތައް ހަނިކުރެވިދާނެ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ވަނީ ބާތިލް ޮ‬

‫އެ ހަތަރު ހާލަތުގެ ތެރޭގައި‪ ،‬މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވާ‬

‫ގާނޫނު އަސާސީގެ ‪ 16‬ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން‬

‫ކޓުން ވަނީ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެ‪،‬‬ ‫ފަހުން ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ޕާޓީން ވަކިވުން ނުވަތަ ވަކިކުރުން ހިމެނިފައެއް‬

‫މަޖިލީހުން ހަދާ ގާނޫނަކުން‪ .‬އެ ނޫން ކަންކަމުގައި‬

‫ކުރީގެ އަމުރުގައި އެ ހުކުމް ބާތިލްކުރި ބަޔަށް އަމަލު‬

‫ނެތެވެ‪ .‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހާއްސަ ބާބުގައި‪،‬‬

‫ގާނޫނު އަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައި ހުރި ކަންކަން‬

‫ކުރުން ފަސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ނަން ވެސް ގެނެފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ނުކޮށް‪ ،‬ބަދަލެއް‬

‫އތީ އެހާ ބޮޑަށެވެ‪.‬‬ ‫މެމްބަރުންނަށް މިނިވަންކަން ދީފައި ޮ‬

‫ނުކުރެވޭނެ‪ "،‬ޝަމީމް ވިދާޅުވި އެވެ‬

‫އެހެންކަމުން އެ ‪ 12‬މެމްބަރުން އަދިވެސް ތިބީ‬ ‫ގތް ނުވެ‪ ،‬މަގުމަތިވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލިހަށް ވެންނެވޭ ޮ‬

‫އެހެންވީއިރު ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމެއް ނެތި‪،‬‬

‫ޕާޓީ ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި‬

‫ތ އެއީ ހަގީގަތުގައި ވެސް‬ ‫ގާނޫނަކުން ބަދަލު ގެނެވިދާނެ ޯ‬

‫ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް‬

‫ސީރިއަސް ސުވާލެކެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އެފަދަ ބަދަލެއް ގެނެވޭނީ‬ ‫ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ޮ‬

‫ކޓުން ކަނޑައެޅީ‪،‬‬ ‫ގެއްލޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫ޖރިޓީ ސަރުކާރަށް ގެއްލި‪،‬‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެ ޯ‬

‫ރސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް‬ ‫ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕް ޮ‬

‫ޕީޕީއެމަށް ނިސްބަތްވާ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު‬

‫ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކޮށްގެންނެވެ‪ .‬ޕާޓީ‬

‫ކޅުގެ ބާރު ގަދަވުމާ އެކު‪ ،‬އެޓާނީ ޖެނެރަލް‬ ‫އިދި ޮ‬

‫ހުސައިން ޝަމީމް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި‬

‫ބަދަލުކުރުމުން ގޮނޑި ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް‬

‫މުހައްމަދު އަނިލް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައަކަށް‪،‬‬

‫މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ހާލަތްތައް ގާނޫނު‬

‫ކޯޓުން ފުރަތަމަ ނިންމި ނިންމުމަށް ފަހު އޭނާގެ‬

‫ކޓުން ހައްލެއް ހޯދައިދޭށެވެ‪.‬‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އތްއިރު‪ ،‬އެ ނޫން ގޮތަކަށް‬ ‫އަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައި ޮ‬

‫ގތުން އެންޓި ޑިފެކްޝަން‬ ‫ލގްގައި ލިޔުއްވާފައިވާ ޮ‬ ‫ބް ޮ‬

‫މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނީ ގާނޫނު އަސާސީ‬

‫ގާނޫނެއް އަންނަން ޖެހޭނީ ގާނޫނު އަސާސީއަށް‬

‫ކލިޝަންގެ ފަރާތުން މިހާރު ވަނީ‬ ‫ސަރުކާރު ޯ‬ ‫ކޓުން ކުރި ހުކުމުގައި އޮތް‬ ‫ޖުލައި މަހު ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު‬ ‫އިސްލާހު ޮ‬

‫އިސްލާހު ގެނައުމަށް ފަހު‪ ،‬އޭގެ ތަފްސީލީ‬

‫ގތަށް‪ ،‬މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ހާލަތްތައް‬ ‫ޮ‬

‫ނުކޮށް‪ ،‬މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ހާލަތެއް‬

‫އިޖްރާއާތުތައް ބަޔާން ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ‪ .‬އަދި އެ‬

‫ކަނޑައަޅާ ގާނޫނެއް ހަދަން "އެންޓި ޑިފެކްޝަން"‬

‫ގާނޫނަކުން ކަނޑައެޅުމަކީ ގާނޫނު އަސާސީގައި‬

‫އެފަދަ އިސްލާހެއް މަޖިލީހުން ގާނޫނު އަސާސީއަށް‬

‫ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪ .‬ސަރުކާރު‬

‫ހުއްދަކުރާ ކަމެއް‪ ،‬ގާނޫނަކުން މަނާކުރުން ކަމަށް އޭނާ‬

‫ގެނަޔަސް‪ ،‬އެ އިސްލާހެއް ހިނގަން ފަށަންވާނީ‬

‫ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ޕީޕީއެމްގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ‬

‫ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬

‫ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުށަހެޅުއްވި އެ ބިލުގައި‬

‫"ގާނޫނު އަސާސީގެ ‪ 73‬ވަނަ މާއްދާގެ ނ‪.‬‬

‫މަޖިލީހުގެ އާ އިންތިޚާބަކަށް ފަހު ކަމަށް ވެސް އޭނާ‬ ‫ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬

‫އެފަދަ މަރުހަލާއަކަށް މެމްބަރަކު ހިނގައްޖެ ނަމަ‪ ،‬އެ‬ ‫ތ ނުވަތަ މަރުހަލާތައް‬ ‫މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ހުސްވާނީ ޯ‬ ‫ނިމެންދެން ގޮނޑި ހުސްވި ކަމަށް އިއުލާން ނުކޮށް‬ ‫ތ މިއީ ވެސް އުފެދޭ ސުވާލެކެވެ‪.‬‬ ‫މަޑުކުރާނީ ޯ‬ ‫މީގެ އިތުރުން ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓްގައި މަޖިލީހަށް‬ ‫ކށް އެ ޕާޓީއެއް އުވާލައިފި‬ ‫މެމްބަރަކު ހޮވިފައި ވަނި ޮ‬ ‫ނަމަ‪ ،‬އެ ހާލަތުގައި އަމަލު ކުރާނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ‬ ‫އެވެ؟ އެފަދަ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ނަމަ‪ ،‬އެ‬ ‫ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމެއް‬ ‫ނުވަތަ ނޫންކަން ސާފުނުވާ ކަން ގާނޫނީ ބޭފުޅުން‬ ‫ފާހަގަކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬ ‫"މިސާލަކަށް ޕާޓީއަކުން އަމިއްލައަށް [އުވާލީ]‬ ‫ކޓަކުން ޕާޓީ އުވާލީ‪ .‬އެ ހާލަތުގައި އެ‬ ‫ނުވަތަ ޯ‬ ‫ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެތޯ‪ ،‬މި‬ ‫ބިލްގައެއް ނެތް އެ ވާހަކައެއް‪ "،‬ވަކީލް އިބްރާހިމް‬ ‫ޝަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ބިލުގެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ‬ ‫އެއް ކަމަކީ ބިލުގެ ދަށުން ގޮނޑި ގެއްލޭ ދާއިރާތަކުގެ‬ ‫ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވާނެ އިޖްރާއާތު ބަޔާން ކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އެފަދަ ގޮތަކަށް ގޮނޑިއެއް ހުސްވެއްޖެ ނަމަ‬ ‫ގތުގެ އެއްވެސް އިޖްރާއާތެއް‬ ‫އިންތިޚާބު ބާއްވަން ޖެހޭ ޮ‬ ‫އެ ބިލުގައެއް ނެތެވެ‪ .‬ބިލުގައި ހަމައެކަނި ބުނެފައި‬ ‫އޮތީ ކަމާ ބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދާނީ އިލެކްޝަންސް‬ ‫ކޮމިޝަނުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޕާޓީއެއް އުވާލައިފި‬ ‫ނަމަ‪ ،‬އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި މަޖިލީހަށް ހޮވިފައި ތިބި‬ ‫މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން‬ ‫ވެސް އެ ބިލުގައި ބުނެފައެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ޕާޓީ ބަދަލުކުރާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ‬ ‫ގތަށް އަމަލުކުރާ އެހެން ގިނަ ގައުމުތަކުގައި‬ ‫ޮ‬ ‫ވެސް ބަދަލު ގެނެސްފައި ހުރީ ގާނޫނު އަސާސީ‬ ‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަސާސީގައި‬ ‫އިސްލާހު ޮ‬ ‫މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ހާލަތްތައް ބަޔާން‬ ‫އތްއިރު‪ ،‬ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު‬ ‫ކޮށްފައި ޮ‬ ‫ކުރުމެއް ނެތި‪ ،‬ގާނޫނަކުން އެފަދަ ބަދަލެއް ގެނައުމަކީ‪،‬‬ ‫އެއް ބައެއްގެ ނަޒަރުގައި‪ ،‬ގާނޫނު އަސާސީގެ ބާރު‬ ‫ކަނޑުވާލުމެވެ‪.‬‬


‫ދިރިއުޅުން‬

‫‪ 7‬މާޗް ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫ޒީނަތު ެގ‬ ‫އުމުރުން‬ ‫ކިހާވަރެއް؟‬ ‫ބަތަލާ ޒީނަތު އައްބާސް މިހާރު ހުރި ގޮތާއި ފިލްމީ‬

‫ޒީނަތު‪ :‬ޒުވާން ކަމަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ބަތަލާއެއް‬ ‫ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަ ކުރޭ‪.‬‬

‫އައިސް ޓީވީގެ "ވަރަށް ވާހަކަ" ޕްރޮގްރާމްގައި‬

‫ވޑްސްގައި އެންމެ މޮޅު‬ ‫އަށް ވަނަ ދިވެހި ފިލްމް އެ ޯ‬

‫ގތް އަޅާބަލާއިރު‬ ‫ދާއިރާ އަށް އޭނާ ނުކުތް އިރު ހުރި ޮ‬

‫ޒީނަތު ވަނީ އޭނާގެ ބައެއް ވާހަކަތައް ހިއްސާކޮށްފަ‬

‫ބޑު ތަފާތެއް ނެތެވެ‪ .‬ހީވަނީ މިހާރު‬ ‫އަދިވެސް މާ ޮ‬

‫ގތުން އޭނާ ބުނަނީ‬ ‫އެވެ‪ .‬ޒުވާންކަމުގެ ސިއްރާ ބެހޭ ޮ‬

‫ކުރިއަށް ވުރެ ވެސް ޒުވާންވެފައި ލޫޅާފަތި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މިހެންނެވެ؛ އެކަމުގެ ހުރިހާ ޝުކުރެއް ހެއްދެވި‬

‫ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެންނާނީ ފިލްމް "ލީނާ" އިން‬

‫ފަރާތަށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ ސްކްރީނުން‬

‫މިހާރުގެ އެންމެ ޒުވާން ބަތަލާއިންނެކޭ ޒީނަތެކޭ‬ ‫މާ ބޮޑު ފަރަގެއް ނެތެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާއަކީ އުމުރުން‬

‫ކފީ‪ .‬އަހަންނަކީ ހަށިގަނޑު‬ ‫"އަނެއް ކަމަކީ ކަޅު ޮ‬

‫‪ 21‬އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ މަންމައެކޭ ބުނެފި‬

‫މެއިންޓެއިން ކުރަން އެއްވެސް އިރެއްގައި އެއްވެސް‬

‫ނަމަ ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އުމުރުން ‪ 42‬އަހަރު‬

‫ކަމެއް ކުރާ މީހެއް ނޫން" އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ތިން އަންހެން ކުދިން ތިބި ޒީނަތުގެ ހަގު‬ ‫ދަރިފުޅުގެ އުމުރަކީ މިހާރު ހަތް އަހަރެވެ‪ .‬އޭނާ‬ ‫ގތުގައި ސިންގަލްއޭ ބުނާ ކަހަލަ‬ ‫ސިފަކުރި ޮ‬ ‫ހާލަތެއްގައި މިހާރު ހުރީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ޒީނަތު ބުނީ އޭނާއަކީ ވަރަށް މީރުކޮށް ކައްކާ‬

‫ވޑް ހޯދި ޒީނަތު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ސަޕޯޓިން ބަތަލާގެ އެ ޯ‬ ‫ފިލްމީ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އޭނާ ބުނީ‬

‫ރލްތަކެއް ކުޅެފައިވާ‬ ‫ބޭވަފާ" ގައި ވެސް މުހިއްމު ޯ‬ ‫ބަތަލާ ބުނީ ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ނުގެއްލި އަބަދު ވެސް‬ ‫ގތުން ކެމެރާގެ ކުރިމަތިގަ އާއި‬ ‫ފެންނާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ފަހަތުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ޒީނަތުގެ އޮތް ލޯތްބާ ހެދި‬

‫ފެންނާނެ ފަހު ފިލްމް "ނިވައިރޯޅި" ގެ ރޯލަކުން ވެސް‬

‫އޭނާގެ ދަރިން މި ދާއިރާ އަށް ޝައުގުވެރިވޭ ބާވަ‬

‫ފެނިދާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ރޑަކްޝަން މެނޭޖަރު އަހަންނަކީ‪"،‬‬ ‫"އޭގެ ޕް ޮ‬

‫"އެ މީހުންގެ ނުހުރޭ ޝައުވެރި ކަމެއް‪ .‬އެހެންވެ‬

‫ކށް‪ ،‬މޫމިން ފުއާދު ޑައިރެކްޓް ކުރާ‬ ‫ނިއުމާ ޕްރޮޑިއުސް ޮ‬

‫މި ދާއިރާއަކުން ނުފެންނާނެ‪ .‬އަހަރެން ވަރަށް‬

‫ގތުން ބިރިޔާނީ ކަހަލަ އެއްޗެހި‬ ‫މީހެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ގތުން ޒީނަތު ބުންޏެވެ‪" .‬އޭގެ ރޯލަކުން‬ ‫ފިލްމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ބޑެތިވެގެން ހެޕީ ލައިފެއްގެ އެންމެން‬ ‫ބޭނުން ދަރިން ޮ‬

‫ކށް ކައްކާ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް މީރު ޮ‬

‫ފަހަރެއްގައި ފެނިދާނެ‪".‬‬

‫ދށީ ދެ އަންހެން ކުދިން ޓީވީމުން‬ ‫ވެސް އުޅެން‪ޮ "،‬‬

‫ކންމެ އެއްޗެއް ކެއްކިޔަސް އެންމެން‬ ‫"އަހަރެން ޮ‬ ‫ވެސް ބުނަނީ ވަރަށް މީރޭ‪ "،‬މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި‬

‫މި ފަހުން ސިނަމާ އަށް އައި ފިލްމްތަކުގެ‬ ‫ތެރޭގައި "އަހުޝަމް"‪" ،‬ވަފާތެރި ކެހިވެރިޔާ" އަދި "ވީ‬

‫އަހަރުތަކެއް ކުރިން ދެއްކި "ކައްތިރި" ސިލްސިލާގައި‬ ‫ކށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ޮ‬

‫ޓީނޭޖް ޕްރޮބްލަމްސް‪ :‬އަވަހަށް ހައްލު ހޯދަންވާނެ‬ ‫އަ އި ޝަ ތް މި ހް ނާ ނާ ސި ހް‬

‫ކންމެ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ވެސް‬ ‫ޓީނޭޖްގައި ޮ‬ ‫ވަރަށް ތަފާތުވާނެ އެވެ‪ .‬ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި‬ ‫ބޑެތި ބަދަލުތަކެއް‬ ‫ނަފްސާނީގޮތުން ވެސް ޮ‬

‫އެހީއެއް ވެވޭނެ މީހަކާ ހިއްސާކުރާށެވެ‪ .‬ސްކޫލުގައި‬

‫ކަމެއް ކުރުމަކީ ތިމާ ވެސް އެކަމެއް ތަޖުރިބާކޮށްލަން‬

‫ދިމާވާ ކަމެއް ނަމަ މުދައްރިސް ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔާ‬

‫ލިބޭ ޓިކެޓެއް ކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެ އެވެ‪ .‬އެއީ އަދި‬

‫ހަމައެޔާއެކު‪ ،‬އެއްވެސް ކަހަލަ އުނދަގުލެއް ނުވަތަ‬

‫ކންމެ ސްކޫލެއްގައި‬ ‫ގާތުގައި ބުނާށެވެ‪ .‬ނުވަތަ ޮ‬

‫ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ކަމުގައި ވިޔަސް ނުވަތަ‬

‫ދަތިކަމެއް ކުރިމަތިވާ ނަމަ އެކަމެއް އާއިލާގެ ވީހާވެސް‬

‫ވެސް ހުންނަ ކައުންސެލަރަކީ މިފަދަ ކަންކަމުގައި‬

‫އެކަހެރި ތަންތަނަށް މައިންބަފައިންނަށް ނޭނގި ދިއުން‬

‫ގާތް މެންބަރަކަށް ކިޔައިދިނުމަކީ ޓީނޭޖް ކުދިންނަށް‬

‫އެހީވެދިނުމަށް ހުންނަ މީހެކެވެ‪.‬‬

‫ކަމުގައިވިޔަސް މެއެވެ‪.‬‬

‫މުހިންމުކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ގތަކާ މެދު މީހަކު ސުވާލުކުރުމުން‬ ‫ވެގެން އުޅޭ ޮ‬

‫މީޑީއާތަކަކީ ވެސް މި އުމުރުގެ ކުދިންގެ މެދުގައި‬

‫މަންމަމެން ވާންޖެހެއެވެ‪.‬‬

‫"ކުދިންނަށް އެކުދިންގެ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ‬

‫ހަށިގަނޑަށާއި ވިސްނުމަށް އާދެއެވެ‪ .‬މިޒާޖަށާއި‬

‫ގިނަފަހަރަށް އާދެވޭނީ ރުޅިއެވެ‪ .‬ނަސޭހަތެއް ދޭ ނަމަ‬

‫ވަރަށް މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ‪ .‬ޓީވީ‪ ،‬ރޭޑިއޯ ނޫނަސް‪،‬‬

‫ގިނަފަހަރަށް ހިއްސާކުރެވެނީ ރަހުމަތްތެރިއަކަށް‪ .‬އެއް‬

‫ޝައުގަށް ވެސް އާ ކަންތައްތަކެއް އިތުރުވެ ނުވަތަ‬

‫ގސްކުރެވެނީ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހީވާނީ ހައްތާވެސް ތިމާ ޯ‬

‫އިންޓަނެޓުން ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި ވާހަކަދައްކާ‬

‫އުމުރެއްގެ ކުއްޖަކަށް އެކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވީމަ ދެން‬

‫ވަކި ކަންތައްތަކެއް އުނިވެ އެމީހެއްގެ މުސްތަގްބަލު‬

‫ނޫނެކެވެ‪ .‬އެއީ ހަމަ ތިމާއަށް ރަނގަޅަކަށް ދައްކާ‬

‫މީހުންނާއި އަދި ކުޅޭ ގޭމްތަކަކީ ވެސް ދިރިއުޅުމަށް‬

‫ކުރަންވީ ކަމެއް ރަނގަޅަކަށް ބުނެއެއް ނުދެވޭ‪ .‬އޭގެ‬

‫ބައްޓަންވެގެންދާ އެންމެ މުހިންމު ދުވަސްތަކަކީވެސް‬

‫ވާހަކަ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން މި ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް‪،‬‬

‫ފރާ ކަމެކެވެ‪ .‬ހަނދާން‬ ‫ބޑެތި ނުފޫޒުތަކެއް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ބަދަލުގައި މަންމަ ނޫނީ ދައްތަ ކަހަލަ ވީހާވެސް ގާތް‬

‫މިއީ އެވެ‪ .‬އެއާއެކު މި އުމުރުގައި ތަފާތު‬

‫އެފަދައިން މީހަކު ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ތެދަށް‬

‫ކުރަންވީ ނުދަންނަ މީހުންނާ ވާހަކަ ނުދެއްކުމާއި‬

‫ދށީ މީހަކަށް ކިޔައިދޭން ޖެހޭ‪ ".‬ޒަމްލާ‬ ‫އުމުރުން ޮ‬

‫އުނދަގޫތަކާއި މައްސަލަތަކާ ވެސް ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ‪.‬‬

‫ޖަވާބުދިނުމަކީ މިކަމަށް ރަނގަޅު ހައްލެއް ލިބިދާނެ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާތަކުގައި ހިއްސާ‬ ‫ޯ‬ ‫ޒާތީ މައުލޫމާތުތައް‬

‫ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬

‫މި ކަންކަމާ ކުރިމަތިލާން ތައްޔާރުވެ ތިބޭ ނަމަ‬

‫ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ނުކުރުމެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަތަކަށް ހައްލުކުރަން ފަސޭހަވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓީނޭޖްގައި މިކަހަލަ މައްސަލައެއް ދިމާވާ ނަމަ‬

‫މުދައްރިސުންގެ ދައުރަކީ ވެސް މިކަމުގައި‬ ‫ކށްލަންޖެހޭ ކަމެކެވެ‪ .‬އެއްފަހަރު ކުއްޖެއްގެ‬ ‫ފާހަގަ ޮ‬

‫މިހެންވަނީ ކީއްވެ؟‬

‫ހައްލަކީ ކޮބާ؟‬

‫އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ފަރުވާ ހޯދަންޖެހޭކަން‬

‫ޑިސިޕްލިން މައްސަލައެއް ދިމާވިޔަސް އެކުއްޖާ‬ ‫ލޭބަލް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް އެކަމެއް‬

‫ގަބޫލުކުރުމެވެ‪ .‬ގިނަ ވަގުތު އެކަނި އުޅެން ބޭނުންވާ‬

‫މިފަދަ ބަދަލުތަކެއް އަންނަ ސަބަބެއް ކަމަށް‬

‫ނަމަ ނުވަތަ އެހެންމީހުންނާ އެކު އުޅެން އުނދަގޫވާ‬

‫ވެފައި ވަނީ‪ ،‬ގޭތެރޭގައި ދިމާވާ އެކި މައްސަލަތަކާއި‬

‫ސްކޫލްތަކުގައި ހިންގާ ލައިފް ސްކިލް‬ ‫ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ ޕިއުބަޓީއާއި މި އުމުރުގައި ދިމާވާ‬

‫ރަނގަޅުކުރަން ފުރުސަތު ދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެ ކުއްޖަކަށް ވެސް މިސްޓޭކެއް ހެދިދާނެ‪.‬‬ ‫" ޮ‬

‫ނަމަ އެއީ ތި އުމުރުގައި މައްސަލައެކެވެ‪ .‬އަދި ކުދިކުދި‬

‫އާއިލީ މައްސަލަތަކާއި ރަހުމަތްތެރިންގެ ފަރާތުންނާއި‬

‫މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކޮށް‪،‬‬

‫އެކަމަކު އެއީ އެކުއްޖެއް ލޭބަލް ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް‬

‫ކަންކަމާ މާ އަވަހަށް ރުޅިގަދަވެ‪ ،‬ކިޔެވުމާއި އިތުރު‬

‫މުޖްތަމައުން އަންނަ ނޭދެވޭ ނުފޫޒުތަކެވެ‪ .‬މައިންބަފައިން‬

‫ދުޅަހެޔޮ ރިލޭޝަންޝިޕްތަކެއް އުފައްދަން ދަސްކޮށްދޭ‬

‫ނޫން‪ .‬އެކަން ރަނގަޅުކުރަން ފުރުސަތު ދިނުން‬

‫ފރި މިހާރު ނުހުންނަ ނަމަ‬ ‫ހަރަކާތްތަކަށް ކުރިން ހުރި ޯ‬

‫އެކަކު އަނެކަކާ ދުރުވުމާއި އެކުގައި ހޭދަކުރެވޭ‬

‫ކަމެކެވެ‪ .‬ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ކައުންސެލަރެއްގެ‬

‫މުހިންމު‪ .‬އަދި އެކުދިންގެ އިހްސާސްތައް ދެނެގަނެ‬

‫ބޑު މީހެއްގެ ގާތު އެވާހަކަ‬ ‫ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ގާތް‪ޮ ،‬‬

‫ވަގުތު މަދުވުމާއި ދޭންޖެހޭ ސަމާލުކަން މި އުމުރުގައި‬

‫ގޮތުގައި ހަތް އަހަރު ހޭދަކުރަމުން އަންނަ ފާތުމަތު‬

‫ހދަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް‬ ‫އެހީތެރިކަން ޯ‬

‫ކިޔައިދޭންވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް އެކަނިވެރިކަން‬ ‫ނުލިބުމަކީ ފަހަރެއްގައި މާ ޮ‬

‫ގތުގައި ޓީނޭޖް ކުދިންނަށް‬ ‫ޒަމްލާ ރިފްއަތު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އަންގަންޖެހޭ‪ "،‬ޒަމްލާ އިތުރަށް ވިދާޅުވިއެވެ‪.‬‬

‫އިހުސާސްވާ ކަމަކަށް ވެދާނެއެވެ‪.‬‬

‫ދިމާވަމުންދާ މައްސަލަތަކަކީ މުޅި މުޖްތަމައުގެ‬

‫އެދޭނީ ކާކުގެ އެހީއަށް؟‬

‫ހަމައެޔާއެކު‪ ،‬ރަހުމަތްތެރިންގެ ފަރާތުން‬ ‫ކުރިމަތިވަމުންދާ ޕިއާ ޕްރެޝަރަކީ ވެސް މި އުމުރުގައި‬

‫ޓީންއޭޖް ކުދިންނަށް މިފަދަ ކަމެއްގައި އެންމެ ބޮޑު‬

‫ސަމާލުކަން ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ޒަމްލާ ވިދާޅުވީ ބެލެނިވެރިން‬ ‫މި ޮ‬

‫މި އުމުރުގެ ގިނަ ކުދިންނަށް ދިމާވަމުންދާ މިފަދަ‬ ‫މައްސަލަތައް ކައުންސެލިންގެ އެހީގައި ހައްލުކުރެވޭއިރު‪،‬‬ ‫މިކަމަށް ބެލެނިވެރިންގެ އެއްބާރުލުން އިތުރަށް‬

‫ބޑު މައްސަލައެކެވެ‪ .‬ރަހުމަތްތެރިން ބުނާ ވަކި‬ ‫ދިމާވާ ޮ‬

‫ދަރިވަރުންނާ އެކީ ހޭދަކުރާ ވަގުތު‬

‫ބޭނުންވެއެވެ‪ .‬ނަފްސާނީ ކަންކަން ފެށެނީ ވަރަށް‬

‫އެހީއެއް ވެދެވޭނެ ބަޔަކީ ބެލެނިވެރިންނާއި ޓީޗަރުންނެވެ‪.‬‬

‫ކަމެއް ކުރަން މަޖުބޫރު ކުރުވުމާއި ބުލީ ކުރުންފަދަ‬

‫އިތުރުކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬ކުދިން ގެންގުޅޭ‬

‫އާދައިގެ ކުޑަ ކަމަކުން ނަމަވެސް އަޅާނުލެވި ފަރުވާ‬

‫މައްސަލައެއް އުޅޭނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ އެކަމެއް‬

‫ކަންކަމަކީ އެކަމެއް ދިމާވުމުން އަޅާނުލާ ހުންނާންވީ‬

‫ރަހުމަތްތެރިންނާއި އެކުދިން ޝައުގުވެރިވާ ކަންތައްތަކާއި‬

‫ބޑު ގެއްލުމެއް‬ ‫ކުޑަކުރެވިއްޖެ ނަމަ ހީނުކުރާވަރުގެ ޮ‬

‫ފާހަގަވެ‪ ،‬ވާހަކަދައްކާނެ އަދި ސުވާލުކުރާނެ ބަޔަކީވެސް‬

‫ކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬ތިމާ ކުރާހިތްނުވާ‪ ،‬ނުވަތަ ގޯސްކަމެއްގެ‬

‫އޅުންފިލުވަން ހުންނަ‬ ‫ހުސްވަގުތު ހޭދަކުރާ ގޮތް ބަލައި ޮ‬

‫ލިބިދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫މިއީކަން ހަނދާން ބަހައްޓަންވާނެ އެވެ‪ .‬ގޭތެރޭގައި‬

‫ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމެއް ރައްޓެއްސަކު ބުނިކަމުގައި‬

‫މީހަކަށް މައިންބަފައިން ވާންޖެހޭއިރު‪ ،‬ހެވާއި ނުބައި‬

‫ދިމާވާ ކަމަކާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނަމަ އެ ހާލަތަކަށް ބަލައި‬

‫ކށްގެން ނުވާނެ އެވެ‪ .‬އަދި ބަޔަކު ވަކި‬ ‫ވިޔަސް ޮ‬

‫ކިޔައިދޭން އެންމެ ގާތުގައި ހުންނަ މީހަކަށް ވެސް‬


‫ވާހަކަ‬

‫ލލުގައި އަޅައިގަތީ ދީމާގެ އަޅިކުލައިގެ‬ ‫އަހަރެންގެ ޮ‬ ‫ކަޅިއެވެ‪ .‬ކަޅުކުލައިގެ އެސްފިޔަތަކެވެ‪ .‬ރަތްކުލައިގެ‬

‫‪ 7‬މާޗް ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫ވަސްވާސް ދޭން ފެށިއެވެ‪.‬‬ ‫އިސާހިތަކު އަހަރެން ހެއްލިއްޖެއެވެ‪ .‬ލެޕްޓޮޕް‬

‫ތަނުގައި އިނީ‪ ،‬އަހަރެން ކުރިމަތީގައި އިން ދީމާއަށް‬ ‫ފިލުމަށް ޓަކައެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ވެގެން އުޅޭ ގޮތް އަހައި‬

‫ތުންފަތެވެ‪ .‬ރާޅުބާނި ކަޅު އިސްތަށިގަނޑުގައި‬

‫ގެނެސް އުނގުގައި ބަހައްޓައިފައި ދީމާގެ އެފްބީ‬

‫ނުލައެއް ނީނދެވުނެވެ‪ .‬ދީމާގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި‬

‫ކށްފައިވާ މުށިކުލައެވެ‪ .‬އޭނައަކީ ލަދުރަކި‪،‬‬ ‫ފިބާ ޮ‬

‫އެކައުންޓަށް ވަނީމެވެ‪ .‬މެސެޖު ލިޔެލީމެވެ‪.‬‬

‫ލބިވެރިޔާ ނޫން ކަމެއް‬ ‫ގޮނޑީގައި އިށީންނާނީ އޭނަގެ ޯ‬

‫ރީތި‪ ،‬އަންހެންވަންތަ ކުއްޖެކެވެ‪ .‬ދީމާގެ މާނައަކީ‬

‫ކޅެއް އަވަސްބާއެވެ؟‬ ‫ނުވަތަ އަދި ތަން ޮ‬ ‫"މުޅި މޫނު ހަޑިވެއްޖެ ދޯ؟" ރަނގަޅަށް މޫނު‬ ‫ދައްކައިލަމުން ދީމާ ސުވާލުކުރިއެވެ‪.‬‬ ‫އެއީ އަހަންނަށް ލިބުނު ރަނގަޅު ފުރުޞަތެކެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ނޭނގެއެވެ‪ .‬އެ ދަނޑިވަޅުގައި ބީރައްޓެއްސަކާ‬

‫ކށްފި ނަމަ‪ ،‬މުޅި އުމުރަށް ވެސް އެ ކަމާ‬ ‫ބޭނުން ނު ޮ‬

‫ވާހަކަދައްކަން ދީމާ ބޭނުން ނުވެދާނެއެވެ‪ .‬އަނެއް‬

‫ހިތާމަކުރާނެ ކަހަލަ ރަނުގެ ފުރުޞަތެކެވެ‪ .‬އަހަރެން‬

‫ފނުވުމަށް ޓަކައި އެންމެ ފިތަކަށް‬ ‫އެ މެސެޖު ޮ‬

‫ހިރާސް ނަގަން ޖެހުނީއެވެ‪ .‬އެ ދަނޑިވަޅު އަހަރެންގެ‬

‫އއްސައިލީމެވެ‪ .‬އެހައި ތަނަށް އަހަރެން‬ ‫ތަޢުރީފު ޮ‬

‫އަހަރެންގެ އުމުރުން ވިހި އަހަރެވެ‪ .‬ދީމާއަށް ނަވާރަ‬

‫ފިތާލުމުން ފުދޭނެއެވެ‪ .‬އެންމެ އިނގިއްޔަކުން ވެސް އެ‬

‫ނަސީބު އަތުގައި ހިފިއެވެ‪ .‬ދީމާގެ މޭޒުމަތީގައި ހުރި‬

‫ހަދައިފައިވާ ޅެންތައް‪ ،‬މިޔުޒިކީ ތަމްސީލެއްހެން‬

‫އަހަރެވެ‪ .‬ހިތަށްއެރިއެވެ‪ .‬އަހަރެން އިންނާނީ އޭނަޔާއެވެ‪.‬‬

‫ކަން ވާނެއެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އަހަރެންގެ މުޅި ހަށިގަނޑުގައި‬

‫ޓިޝޫފޮށިން ޓިޝޫ ހުސްވިއެވެ‪ .‬ވަގުތުން އަހަރެންގެ‬

‫ކިޔައިލަދިނީމެވެ‪ .‬ހުއްޓަން ޖެހޭ ތަންތަނަށް ހުއްޓަމުން‪،‬‬

‫ހިތާހިތުން އަހަރެން ބުނީމެވެ‪ .‬އަހަރެން ގެންދާށެވެ‪.‬‬

‫ހުރި ހުރިހައި ހަކަތައެއް އެ ކަމަށް ބޭނުންވިއެވެ‪ .‬އެއް‬

‫ފށި ނަގައިގެން ތެދުވީމެވެ‪.‬‬ ‫މޭޒުމަތީގައި ހުރި ޓިޝޫ ޮ‬

‫ވައިއަޑުން ބުނަން ޖެހޭ ތަންތަން ވައިއަޑުންނެވެ‪.‬‬

‫ފދުވާރެއެވެ‪ .‬މިޒާޖުގައި އެ ހަމަހިމޭންކަމެވެ‪.‬‬ ‫ހިމަ ޮ‬ ‫ވާހަކަދެއްކުމުގައި އެ މަޑުމައިތިރިކަމެވެ‪ .‬އޭރު‬

‫"އަހަންނާ އިންނަންވީނު!" އިނގެރޭސިން‬

‫‪13‬‬

‫ޖަހައިލީމެވެ‪.‬‬

‫އއިވަރުގައި އަހަރެން ޖައްސާށެވެ‪.‬‬ ‫ތިޔަ ލޯބީގެ ޮ‬

‫އަތުން އެކަން ނުވެގެން‪ ،‬އަނެއް އަތުން އެ އަތުގައި‬

‫ސަލާމަތްވިޔަ ނުދޭށެވެ‪ .‬ދީމާއަށް ތަޢުރީފުކޮށް އަހަރެން‬

‫ހިފައިފައި ފިތަށް ފިތައިލީމެވެ‪ .‬އަދި ވަގުތުން ލެޕްޓޮޕް‬

‫"ތެންކިޔޫ!" އިސް އުފުލައި ނުލައި ދީމާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވަގުތު ރަކިވެފައެވެ‪ .‬ބައެއް ފަހަރު ހައިރާން ވެފައެވެ‪.‬‬

‫ވަރަށް ގިނަ ޅެން ހެދީމެވެ‪ .‬ޗާޕުކޮށްގެން ނެރޭކަށް‬

‫ކޓަރިން ނުކުމެ ގެއިން ވެސް‬ ‫ލައްޕައިފައި އަހަރެން ޮ‬

‫އޭރު ފެންފުޅިއަކާއި ތަށްޓެއް ހިފައިގެން ވެއިޓަރު‬

‫ކންމެ ފަދަ ޖަވާބެއް ދީމާ ދިނަސް‪،‬‬ ‫ހިތަށްއެރިއެވެ‪ޮ .‬‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬އަމިއްލަ ހިތްހަމަޖެހުމަކަށެވެ‪ .‬ހުސް ވަގުތެއް‬

‫ކޓަރިތެރޭގައި އޮތީ‬ ‫ނުކުތީއެވެ‪ .‬ހީވާ ކަހަލައެވެ‪ޮ .‬‬

‫ލިބިއްޖެއްޔާ އަހަރެން ބައިތެއް ހަދައިލަމެވެ‪ .‬ފަށުވި‬

‫ބޮމެކެވެ‪ .‬އެ ވަގުތު ހިތަށްއެރިއެވެ‪ .‬މި ކުރެވެނީ ހާދަހާ‬

‫"އޯޑަރު ދޭނަން ފަހުން‪ "،‬މަޑުމަޑުން އަހަރެން‬

‫އިބާރާތްތައް ލިޔަމެވެ‪ .‬ބޭނުންވަނީ އަހަރެންގެ ހިތް‬

‫ފީކަޅާ ކަމެކެވެ‪ .‬ދީމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން މީސްމީޑިޔާގައި‬

‫ކންމެވެސް މިޔުޒިކެއް ޖަހައިލަބަލަ!"‬ ‫ބުނެލީމެވެ‪ޮ " .‬‬

‫ދީމާއަށް ވެދުން ކުރާށެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ މިލްކަކަށް ދީމާ‬

‫އަހަރެން ފަޟީހަތް ނުކުރާނެބާއެވެ؟‬

‫ލބިވެރިޔަކަށް ނުވެވިއްޖެއްޔާ އެކުވެރިއަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ހަދާށެވެ‪ޯ .‬‬

‫ކަމެއް ވާން ވެއްޖެއްޔާ އެ ކަމެއް ވިޔަ ނުދޭން‬

‫އެކުވެރިޔަކަށް ނުވެވިއްޖެއްޔާ ދެކެފަރިތަ މީހަކަށެވެ‪.‬‬

‫ނންނާނެއެވެ‪ .‬ދެ މީހަކު‬ ‫ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ޯ‬

‫ދީމާގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ ސަފުހާއެއްގެ ހަވާސާއިން‬

‫އވެއްޖެއްޔާ އެ ކަމަށް ހުރަސްއެޅޭނެ‬ ‫ބައްދަލުވާން ޮ‬

‫ދީމާގެ މޭޒުމަތީގައި ބެހެއްޓީމެވެ‪.‬‬

‫ގސް ފެންފުޅިއާއި ތަށި ނެގީމެވެ‪.‬‬ ‫އާދެއެވެ‪ .‬އަހަރެން ޮ‬

‫ދީމާއަށް ފެންތަށްޓެއް އަޅައިފައި ބެހެއްޓީމެވެ‪.‬‬ ‫"ހެޔޮތަ މި ގޮނޑީގަ އިށީނދެލިޔަސް؟" އަހަރެން‬ ‫އެހީމެވެ‪.‬‬ ‫ދީމާ ހުއްދައެއް ނުދެއެވެ‪ .‬އިންކާރެއް‬

‫ދީމާ އިނީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ‪ .‬ގިނަ‬

‫ކށްފައި ނޫނީ ހުއްޓައެއް‬ ‫ވެރިފަރާތަށް އަމާނާތް ރައްދު ޮ‬ ‫މޔަވެފައި ހުރިކަން‬ ‫ނުލާނަމެވެ‪ .‬ދީމާޔާ ހެދި މީހަކު ޮ‬ ‫ދީމާއަށް އަންގާނަމެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަންނާ އިންނަންވީނު؟" އެ ސުވާލު އަހަރެން‬ ‫ކުރީ އިނގެރޭސިބަހުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރެންގެ ދަޢުވަތު ދީމާ ވަގުތުން ގަބޫލެއް‬ ‫ގތެއް އެ ފަހަރަކު‬ ‫ނުކުރެއެވެ‪ .‬ފިލްމުފިލްމުގައި ވާ ޮ‬

‫ބޭރުން ވިޔަސް ޖާގައެއް ލިބުމަކީ އަހަރެން ދެކޭ‬

‫ނންނާނެއެވެ‪ .‬އަހަރެން ބޭނުންވީ‬ ‫އެއް ގޮތެއް ވެސް ޯ‬

‫ވެސް ނުކުރެއެވެ‪ .‬އެ ފަދަ ދަނޑިވަޅުގައި އެއީ‬

‫ނުވިއެވެ‪ .‬ދީމާ ހޭން ފެށިއެވެ‪ .‬މަލާމާތްކުރާ‬

‫ހުވަފެނެކެވެ‪.‬‬

‫ކންމެވެސް މީހެއް ގާތުގައި އެ ވާހަކަދައްކައިލާށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ފެހި ސިގުނަލެއް ކަމުގައި ބެލީމެވެ‪ .‬ގޮނޑީގައި‬

‫ގޮތަކަށް ނޫނެވެ‪ .‬ދީމާގެ މޫނުން އަހަންނަށް ފެނުނީ‬

‫ބޑު ފައިދާއެއް ނެތަސް ވެހެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ‬ ‫ވާނެ މާ ޮ‬

‫އިށީނދެލީމެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ މޫނަކަށް ދީމާ ނުބަލައެވެ‪.‬‬

‫އުފާވެރިކަމެވެ‪ .‬ހިތްހަމަޖެހުމެވެ‪ .‬އެ ދުވަހު ދީމާގެ‬

‫ފނުވީމެވެ‪ .‬އޭނަގެ ރައްޓެއްސަކަށް ވުމަށް‬ ‫ދަޢުވަތެއް ޮ‬

‫އެކި ކަންކަން ހިއްސާކުރާ އެކުވެރިޔަކީ މާހިރެވެ‪.‬‬

‫ކންމެވެސް ކަމަކާ ވަރަށް ދެރަވެފައެވެ‪.‬‬ ‫އޭނަ އިނީ ޮ‬

‫އެކުވެރިޔާއެއް ނާދެއެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ އެކުވެރިޔާއެއް‬

‫ތ އެފްބީން ދީމާއަށް‬ ‫ހުވަފެނުގައި ކުލައެއް ޖެހޭ ޯ‬ ‫އެދިއެވެ‪ .‬ވަގުތުން ދީމާ ގަބޫލުކުރިއެވެ‪ .‬އަހަންނަށް‬

‫އޮފީހުގެ ޒަމާންވީ ރައްޓެއްސެކެވެ‪ .‬ގަޑި ކިޔައިފައި‬

‫އަހަރެން އެކައްޗެއް ވެސް ނުބުނެ އިނީއެވެ‪ .‬ދައްކާނެ‬

‫ވެސް ނާދެއެވެ‪ .‬ތިން ގަޑިއެއްހާއިރު އަހަރުމެން‬

‫ކަށަވަރެވެ‪ .‬އަހަރެން ކަހަލަ އެތައް ބަޔަކު ކޮންމެ‬

‫އޑިގައްލާ ރެސްޓޯރަންޓަށެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރެން ދިޔައީ ޮ‬

‫ވާހަކައެއް ނުވަތަ ވާހަކައެއް ފަށާނެ ގޮތެއް ވެސް‬

‫ވާހަކަދައްކަން ތިބީމެވެ‪ .‬ދީމާގެ ލޯބިވެރިއެއް‬

‫ފނުވާނެއެވެ‪ .‬މައުސްގެ‬ ‫ދުވަހަކު ދީމާއަށް ދަޢުވަތު ޮ‬

‫ކށް އަހަރުމެން ދާ ތަނަށެވެ‪ .‬އެ ތަނަކީ‬ ‫އާންމު ޮ‬

‫ސުވިޗަކަށް ފިތާލުމުން އެ ކަން ނިމުނީއެވެ‪ .‬ރަނގަޅަށް‬

‫ވާހަކަދައްކާލަން ތިބެން ވަރަށް ހިތްފަސޭހަ ތަނެކެވެ‪.‬‬

‫ތ ވެސް ދީމާ ނުބަލާނެއެވެ‪ .‬ދީމާގެ‬ ‫ވިއްޔާ އެއީ ކާކު ޯ‬

‫އެއީ ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ‪ .‬އަހަންނަށް ދެވުނީ ދާން ބުނި‬

‫އެކައުންޓުގައި ތިބި ފިރިހެނުންގެ އަދަދު ގުނާލީމެވެ‪.‬‬

‫ގަޑިއަށް ވުރެ ދިހަ މިނެޓު ލަހުންނެވެ‪ .‬އޭރު ވެސް‬

‫ހާހަކަށް އެރީމައި އަހަރެން ގުނުން ހުއްޓައިލީއެވެ‪.‬‬

‫ކށްލީމެވެ‪ .‬ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ‪.‬‬ ‫މާހިރެއް ނާދެއެވެ‪ .‬ފޯނު ޮ‬

‫ނިތްކުރި މަތީގައި އަތް ބާއްވައިލައިގެން އޮވެ‬

‫އަންނަނީ މެސެޖެކެވެ‪.‬‬

‫ވިސްނީމެވެ‪ .‬އެތައް ހާސް ފިރިހެނުންނެއްގެ ތެރެއިން‬

‫"ފަސް މިނެޓު!" މެސެޖުގައި އޮތެވެ‪.‬‬

‫އަހަންނާ ދިމާއަށް ދީމާގެ ސަމާލުކަން އަނބުރައިލާނީ‬

‫"ދިހަ މިނެޓެ‪ ".‬ފަސް މިނެޓު ވީ ފަހުން ދެން‬

‫ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެންމެން ހަދިޔާ ފޮނުވާނެއެވެ‪.‬‬

‫އައި މެސެޖުގައި އޮތެވެ‪.‬‬

‫ފނުވާނެއެވެ‪ .‬ދީމާގެ ރީތިކަމަށް‬ ‫ލޯބީގެ ދަޢުވަތު ޮ‬

‫ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ވާނީ ރަނގަޅަކަށޭ ހީކޮށް‬

‫ތަޢުރީފު ވެސް ކުރާނެއެވެ‪ .‬އެ ކަންކަމަށް ދީމާ‬

‫ޝުކުރު ކޮށްލައިގެން އިންދައި ދީމާ އައިސް ވަން ތަން‬

‫ހުންނާނީ އާދަވެފައެވެ‪ .‬ދީމާ ސިއްސުވައިލެވޭނީ‬

‫ފެނުނެވެ‪ .‬ދީމާ އިށީނީ ސީދާ އަހަރެން ކުރިމަތީގައި‬

‫އަހަރެން ކިހިނެއް ހެދިއްޔާ ހެއްޔެވެ؟‬

‫ނޭނގިފައެވެ‪.‬‬ ‫"ކަންކަމާ ދިމާވީމަ ހިތްވަރުކުރަން ވާނެ‪ ".‬އަހަރެން‬ ‫ބުނީ ގައިމު ވެސް ހާލަތާ ގުޅޭނެ އެއްޗެކެވެ‪.‬‬ ‫ލލަށް އެއްޗެއް ވެއްޓިގެން‪ "،‬ދީމާ‬ ‫"މި އުޅެނީ ޮ‬ ‫ވާހަކަދެއްކިއެވެ‪" .‬ވަރަށް ދިލަނަގާ އެއްޗެއް‪".‬‬ ‫އަހަންނަށް ވުރެ ގަމާރު މީހަކު ހުންނާނެ ހެއްޔެވެ؟‬ ‫ދީމާ ރޯހެން އަހަންނަށް ހީވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟‬ ‫ބލާ‪ "،‬އަހަރެން ބުނީމެވެ‪" .‬ފަހަރެއްގަ‬ ‫"ފެންފޮދެއް ޯ‬ ‫ރަނގަޅު ވެދާނެ ކަންނޭނގެ‪".‬‬ ‫ރދަ‪ ".‬އިސް އުފުލައިލަމުން ދީމާ‬ ‫"އަހަރެން ޯ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ދީމާ ބަލައިލުމުން އަހަރެންގެ ހިތުގެ ވިންދު‬

‫ނުހުރެއެވެ‪ .‬ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ އެކުވެރީން ވެސް‬ ‫މަދެވެ‪ .‬އަހަރުމެން ވަކިވީ އެކުވެރިކަމުގެ ރީތި ބާބެއް‬ ‫ފަށައިފައެވެ‪.‬‬ ‫ލތްބެއް ހުށައެއްނާޅަމެވެ‪ .‬އެކުވެރިކަން‬ ‫އަހަރުމެން ޯ‬ ‫ލތްބަށް ބަދަލުވީއެވެ‪ .‬ނޭނގި ތިއްބައި‬ ‫މަޑުމަޑުން ޯ‬ ‫ލބިވެރިންނަށް ވެވިފައެވެ‪ .‬އެއީ ދެ‬ ‫އަހަރުމެން ތިބީ ޯ‬ ‫ހިތެއްގެ ދެމެދުގައި އުފެދުނު ސާދާ ގުޅުމެކެވެ‪ .‬ދީމާއާ‬ ‫ގތުން މާ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އަހަންނަކަށް‬ ‫ބެހޭ ޮ‬ ‫ނޭނގެއެވެ‪ .‬ނުވެސް އަހަމެވެ‪ .‬ދީމާގެ މޫނު ފެނުމުން‬ ‫އެހެން ކަމެއް އަހަރެން ހަނދާނެއް ނުހުރެއެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރެންނާ ރައްޓެހިވުމަށް ފަހު‪ ،‬ރީތިވާން ބޭނުންކުރާ‬ ‫ހުރިހާ އެއްޗެއް ދީމާއަށް ގެނެސްދެނީ އަހަންނެވެ‪.‬‬

‫ހުރި ގޮނޑީގައެވެ‪ .‬އޭނަ އިނީ ނުތަނަވަސް ވެފައެވެ‪.‬‬

‫އަވަސްވިކަން ގައިމެވެ‪ .‬އެ ހިސާބުން ބަސް‬

‫ދީމާގެ އިސްތަށިގަނޑާއި‪ ،‬ނިޔަފައްޗާއި‪ ،‬މޫނުގައި‬

‫ކށް އެ ކަން އެނގެއެވެ‪ .‬އަހަރެން‬ ‫މޫނުމަތިން ސާފު ޮ‬

‫ހުސްވީއެވެ‪ .‬އެންމެ މޮޅު ގޮތަކަށް އަހަންނަށް ވިސްނުނީ‬

‫ހުންނާނީ އަހަންނަށް ރީތިވާ ކުލަތަކެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ‬

‫ޚިޔާލެއް އައެވެ‪ .‬ނަގަން ޖެހޭނީ ވަރަށް ބޮޑު‬

‫އިސްޖަހައިލީމެވެ‪ .‬އޭރުން ދީމާއަކަށް އަހަރެންގެ މޫނެއް‬

‫އެ ތަނުން ތެދުވެގެން ދިޔުމެވެ‪.‬‬

‫ޓތައް އެކުވެރީންނަށް‬ ‫ފޯނުގައި ހުންނަ ދީމާގެ ފޮ ޯ‬

‫ހިރާހެކެވެ‪ .‬ރަނގަޅު އަތަށް ހިނގައްޖެއްޔާ ކާމިޔާބެވެ‪.‬‬

‫ފނާ ކުޅެން ފެށިއެވެ‪.‬‬ ‫ނުފެންނާނޭ ހިތަށްއެރިއެވެ‪ .‬ދީމާ ޯ‬

‫ނުބައި އަތަށް ހިނގައްޖެއްޔާ އަހަރެންގެ ނަން ދީމާގެ‬

‫ފނުވާހެންނެވެ‪ .‬އަހަންނަކަށް‬ ‫ހީވަނީ މީހަކަށް މެސެޖު ޮ‬

‫ވީއްލަން ފްރެންޑަކަށް ގުޅައިގެންނޭ މި އިންނަނީ‪.‬‬

‫އެކައުންޓުން ފުހެލާނެއެވެ‪.‬‬

‫ނުބަލައެއް ނީނދެވުނެވެ‪ .‬ދީމާގެ އަޅިކުލައިގެ ލޯ‬

‫ހިޔެއް ނުވޭ އޭނައަށް އާދެވޭނެހެނެއް‪".‬‬

‫ވިސްނަމުންދާތާ ތިން ދުވަސް ފަހުން އަހަންނަށް‬

‫"އިނދެބަލަ އިނދެބަލަ!" ދީމާ ބުންޏެވެ‪" .‬ރޯދަ‬

‫ރބަޓެއްހެން އަހަރެން އިށީނީމެވެ‪ .‬އެހާ‬ ‫ޮ‬

‫ބޑެތި ރިސްކް ވެސް ޖެހޭނެ ނަގަން‪.‬‬ ‫" ޮ‬

‫ފެންކަޅިވެފައިވާ ތަން އަހަރެން ދުށީމެވެ‪ .‬ނިޔަފަތީގައި‬

‫ކށްލާނީ‪ .‬ދީމާއަކަށް‬ ‫ބޮޑުވަރަކަށް ނަން ޑިލީޓްތާ ޮ‬

‫ރަތްކުލަ ޖައްސައިފައިވާ އިނގިލިތަކުން ކަރުނަ ފުހެން‬

‫މިހާރަކު ވެސް ނޭނގޭނެ ތީ އޭނަގެ އެކައުންޓްގަ އިން‬

‫ދީމާ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ‪ .‬ރާޅުބާނި އިސްތަށިގަނޑުން‬

‫ހިޔެއް ނުކުރަމެވެ‪ .‬އެފްބީން އަހަރެން ފޮނުވި މެސެޖު‬

‫މީހެއް ކަމެއް ވެސް‪ ".‬އަހަރެންގެ ހިތް އަހަންނަށް‬

‫ފރުވަން އޭނަ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ‪ .‬އަހަރެން އެ‬ ‫މޫނު ޮ‬

‫ދީމާއަށް ފެނުނުބާއެވެ؟ އެ ސުވާލު އަހަންވީބާއެވެ؟‬

‫ކށް ދީމާ ވާހަކަދައްކާނެ ކަމަކަށް އަހަރެން‬ ‫ރައްޓެހި ޮ‬

‫ދެއްކުމަކީ އަހަރެންނަށް ލިބޭ ފަޚުރެކެވެ‪ .‬ދީމާގެ‬ ‫ރީތިކަމަށް ތަޢުރީފު ނުކުރާ މީހަކާ ދިމައެއް ނުވެއެވެ‪.‬‬ ‫ނުނިމޭ‬


‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 7‬މާރޗް ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫ޓްރަމްޕް ގޮލްފް ކުޅެނީ‪:‬‬ ‫ޑޮކްޓަރު ވަނީ ބަރުދަން‬ ‫ލުއި ކުރަން އަންގާފައި‪.‬‬

‫ބަރުދަން ލުއިކުރަން‬ ‫ޓްރަމްޕަށް އަންގައިފި‬ ‫އަހުމަދު އަދްޝަން‬ ‫ކށްލައި‪ ،‬ބަރުދަން ލުއި‬ ‫އެއްގަމު މަހުގެ ބާވަތްތައް ކެއުން މަދު ޮ‬ ‫ކުރަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ވައިޓްހައުސްގެ‬ ‫ޑކްޓަރު ލަފާ ދީފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފޮޓޯތަކެއް އެއްތާކުން‬

‫ކށް ވަކިވަކި ބައިބައަށް އަޅައި‪،‬‬ ‫ފޮޓޯތަކެއް އެއްތަނަށް ޖަމާ ޮ‬

‫ޓ ފްރޭމެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ފޮޓޯ ޑިސްޕްލޭއަކީ ޑިޖިޓަލް ފޮ ޯ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ފޮޓޯ ބެހުމަކީ‬ ‫ޯ‬ ‫ޓ ބެލުމާއި‬ ‫ފޮ ޯ‬ ‫ނުވަތަ ޝެއާކުރުމަކީ މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް‬

‫ނަންޖަހައި‪ ،‬ރައްކާކުރެވެއެވެ‪ .‬އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ‬

‫ޓ އިޚުތިޔާރުކުރާނީ‬ ‫ކުޑަ ޓީވީއަކާ ވެސް ވައްތަރެވެ‪ .‬ފޮ ޯ‬

‫ޓ ޑިސްޕްލޭއަކީ‬ ‫މަގުބޫލުކަމެކެވެ‪ .‬ލޫޕް ޕާސަނަލް ފޮ ޯ‬

‫ކށް‪ ،‬އޭގެ ތައާރަފެއް ލިޔެ‪،‬‬ ‫ޓއެއް އިޚުތިޔާރު ޮ‬ ‫މިއިން ފޮ ޯ‬

‫ގބަށް އަނބުރައިގެން އިހުގެ ރޭޑިޔޯއެއް‬ ‫އަރިމަތީ ހުންނަ ޮ‬

‫އެކިފަހަރުމަތިން އެކި ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން‬

‫ފނުވަންވީއެވެ‪ .‬ލޫޕްގެ ތެރޭން‬ ‫ފނުވަން ބޭނުން ތަނަކަށް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ޓ ބަލަބަލާފައި ވީޑިޔޯ‬ ‫ޓިޔުންކުރާ ގޮތަށެވެ‪ .‬މިއިން ފޮ ޯ‬

‫ޓތައް ބަރިބަރިއަށް ބަލައިލެވޭ ފޮޓޯ ފްރޭމެއް‬ ‫ނަގާފައިވާ ފޮ ޯ‬

‫ޓ ހިއްސާކުރާ އެކުވެރިން އެކި ޗެނަލްތަކަށް‬ ‫މިގޮތަށް ފޮ ޯ‬

‫ކޯލް ވެސް ކުރެވެއެވެ‪ .‬މީގެ އެއް ލޫޕުން އަނެއް‬

‫ވަރުގެ ޑިސްޕްލޭއެކެވެ‪.‬‬

‫އަޅައި‪ ،‬އެ ޗެނަލްތައް ވަކިން ޕްރައިވެޓްކުރެވެއެވެ‪.‬‬

‫ފނަކާ ދެމެދު ވެސް‬ ‫ލޫޕަށެވެ‪ .‬ނުވަތަ ލޫޕަކާއި ސްމާޓް ޯ‬

‫ވައިފައިއާ ގުޅާފައިވާ މި ޑިސްޕްލޭއިން ހުރިހާ‬

‫ކށްފައިވާ ލޫޕް ޕާސަނަލް‬ ‫މޭޒުމަތީ ބަހައްޓަން ފަރުމާ ޮ‬

‫ތިން ގުނަ ބޮ ުޑ‬ ‫ބިހެއްގެ ތެރޭގައި‬ ‫އެހެން ބިހެއް‬

‫ކށް ވާހަކަދެއްކެއެވެ‪.‬‬ ‫ވީޑިޔޯ މެދުވެރި ޮ‬

‫ނި އު މަ ތުﷲ އި ދު ރީ ސް‬

‫މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު ވައިޓްހައުސްގެ ފިޒިޝަން ޑރ‪ .‬ރޮނީ‬

‫ގޮތަށް‪ .‬އެކަމަކު އެއީ އޭގެތެރެއިން އެހެން ބިހެއް‬

‫ސނަޑް ޓްރަމްޕްގެ ޗެކަޕެއް ހެދުމަށް ފަހު‪ ،‬ވަނީ ބަރުދަން‬ ‫ޖެކް ޮ‬

‫ފެންނާނެ ކަމަށް ބަލާފައި ކުރި ކަމެއް ނޫން‪"،‬‬

‫ޔ ޑައެޓާ އެކު‪ ،‬ކަސްރަތުކުރަން އިރުޝާދު ދީފަ‬ ‫ލުއިކުރަން ދުޅަހެ ޮ‬

‫އސްޓްރޭލިއާގައި ބިހުގެ ވިޔަފާރިކުރާ‬ ‫ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ޑޮކްޓަރު ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި ޓްރަމްޕްގެ އިސްކޮޅާއި ބަރުދަނާއި‬

‫ބޑު‪ ،‬ކުކުޅު ބިހެއްގެ‬ ‫މީހަކަށް‪ ،‬އާދަޔާ ޚިލާފު ޮ‬

‫އުމުރަށް މިހާރު ބަލާއިރު‪ ،‬އޭނާ ހުރީ ފަލަމީހެކޭ ބުނާ ފައްތަރަށް ދާ‬ ‫ހިސާބުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެގޮތުން ބަރުދަން ހުންނަން ޖެހޭ ވަރަށް ވުރެ އެއް ޕައުންޑް‬ ‫ކޅުގައި ހަ ފޫޓް ތިން‬ ‫ބަރު ކަމަށް ޑޮކްޓަރު ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬އިސް ޮ‬ ‫އިންޗި ހުންނަ ޓްރަމްޕް‪ ،71 ،‬ބަރުދަނުގައި މިހާރު ހުރީ ‪239‬‬ ‫ޕައުންޑް ނުވަތަ ‪ 108.409‬ކިލޯ އެވެ‪.‬‬ ‫ރނީގެ ލަފާގެ މަތިން މިހާރު ޓްރަމްޕުގެ ކެއުމަށް ގެނައި‬ ‫ޑރ‪ޮ .‬‬ ‫ބަދަލާ އެކު‪ ،‬މިހާރު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރަނީ ކަނޑުމާހުގެ‬

‫މިއީ އެންމެ ކުޑަ ކޮޑްކޮޕްޓަރު‬

‫ވަރަށް ބޮޑު ފޭނަކަށް ވިޔަސް އެ ތަކެތި އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުކާން‬

‫ނުޒުހަތު ޝަމީމް‬

‫ޑކްޓަރު އިރުޝާދު ދީފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ނަމަވެސް ވައިޓްހައުސްގެ ބައެއް އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ބައެއް‬

‫ލޖީގެ ތެރެއިން މީހުންނާއި‬ ‫މިޒަމާނުގެ ޓެކްނޮ ޮ‬

‫މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޑައެޓެއްގައި ހުރި ނަމަވެސް‬

‫ކުދިންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު ކުޅިވަރަކީ ޑްރޯން‬

‫ޓްރަމްޕް "ކެއުމުގައި މަކަރު ވެސް ހަދަ" އެވެ‪ .‬އަދި ޑޮކްޓަރު‬

‫ދުއްވުން ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ބައެއް‬

‫ދީފައިވާ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް އޭނާ ގަވައިދުން ކަސްރަތެއް ވެސް‬ ‫ނުކުރާ ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬

‫އއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ތެރޭގައި އެހެން ބިހެއް ޮ‬ ‫މި މީހާ ކުކުޅު ގެންގުޅޭ ތަނުން ފެނުނު‬

‫މީހުންނަށް މިއީ ސީރިޔަސް ވަޒީފާއަކަށްވެސް ފުދެއެވެ‪.‬‬ ‫ތަފާތު އެކި ވައްތަރުގެ ޑްރޯންގެ ތެރޭން‬

‫ރންއެކެވެ‪ .‬މީގެ‬ ‫މުށުތެރޭ ފޮރުވާލެވޭހާ ކުޑަ ޑް ޯ‬ ‫ރލަރާއި ޗާޖަރަކީ ވެސް ވޮލަޓެއްހާ‬ ‫ކޮންޓް ޯ‬

‫ކޕްޓަރަކީ ހަތަރު ބުރަފަތިލީ ޑްރޯންއެވެ‪ .‬މިބާވަތުގެ‬ ‫ކޮޑް ޮ‬

‫ކުޑަ ބުޑުގަނޑެކެވެ‪ .‬އިތުރު ވާތަކެއް ވެސް‬

‫ރން‪ ،‬މިހާރު އިންޓަނެޓުގައި ވިޔަފާރި‬ ‫އެންމެ ކުޑަ ޑް ޯ‬

‫ޕޓަކަށް ޖަހާކަށްނުޖެހެއެވެ‪ .‬ޗާޖުކުރާނީ‬ ‫ޔޫއެސްބީ ޯ‬

‫ސައިޓުތަކުން ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫ވލެޓަކާ އެއްވަރުގެ‬ ‫ވެސް ރައްކާކުރާނީ ވެސް ޮ‬

‫ރންގެ ނަން ދީފައިވާ މި ޑްރޯންއަކީ‬ ‫ވޮލަޓް ޑް ޯ‬

‫ބުޑުގަނޑުންނެވެ‪.‬‬

‫އސްޓްރޭލިއާގެ ޑެއިލީ މެއިލް އަށް‬ ‫ދަނޑުވެރިޔާ‪ޮ ،‬‬ ‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދަނޑުވެރިޔާ ބުނީ ‪ 1923‬ވަނަ އަހަރުން‬ ‫ފެށިގެން އާއިލާއިން ކުރަމުން އަންނަ މި‬

‫ބިހުގެ ސައިޒު އާދައިގެ ސައިޒާ އަޅާބަލާއިރު‬

‫މަސައްކަތުގައި‪ ،‬މިއީ މިހާތަނަށް ފެނުނު އެންމެ‬

‫ބޑެވެ‪ .‬ބިހުގެ ސައިޒު ބޮޑުވެގެން‬ ‫ތިން ގުނަ ޮ‬

‫ބޑު ބިހެވެ‪ .‬މި މީހާ ވަނީ ބޮޑު ބިހެއްގެ‬ ‫ޮ‬

‫ކށް އިތުރު ހައިރާންކަމެއް‬ ‫ހައިރާންވެގެން އުޅެނި ޮ‬

‫އތުމަށް މެދުވެރިވި ކަމަށް‬ ‫ތެރޭ އެހެން ބިހެއް ޮ‬

‫ލިބުނީ އެ ބިސް ތަޅާލިއިރު އާދައިގެ ސައިޒުގެ‬

‫ލަފާކުރެވޭ ސަބަބު ވެސް ކިޔައިދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބިހެއް އޭގެ ތެރޭގައި އޮތުމުންނެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ބުނީ ކުކުޅު ބިސް އަޅަން އުޅޭ ވަގުތު‬

‫ކސްވެފައި ހުރި ދަނޑުވެރިޔާ އޭގެ‬ ‫މިކަމާ ޮ‬

‫ބާވަތްތަކާއި ސެލަޑާއި ސޫޕް ފަދަ ތަކެއްޗެވެ‪.‬‬ ‫އަދި އޭނާއަކީ ޖަންކް ފުޑާއި މިލްކްޝޭކް ފަދަ ބުއިންތަކުގެ‬

‫ކށްފައި‪ ،‬އެންމެންނަށް ފެންނަ‬ ‫މުވައްޒަފުން އެއް ޮ‬

‫އެއަށް އުނދަގޫވާ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ބިސް‬

‫ޕސްޓްކުރުމާ އެކު ވަނީ‬ ‫ފޮޓޯތައް ފޭސްބުކްގައި ޯ‬

‫ނާޅައި ގިނައިރުތަކެއް ވަންދެން ހިފެހެއްޓުމަކީ‬

‫ވައިރަލް ވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސރުމެންގެ އާދައެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޮ‬

‫ބޑު ބިހުގެ ބަރުދަނުގައި ‪ 176‬ގްރާމް‬ ‫މި ޮ‬

‫"މިހެން ވެއްޖެ ނަމަ އެތައް އިރެއް ފަހުން‪،‬‬

‫ހުއްޓެވެ‪ .‬އެއީ އާދައިގެ ބިހަކަށް ވުރެ ތިން ގުނަ‬

‫ކށް ބިސް ވެއްޓިދާނެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫އެހެން އުޅެނި ޮ‬

‫ބަރެވެ‪ .‬އާދައިގެ ބިހެއްގައި އާންމުކޮށް ހުންނަނީ‬

‫މިއީ ބިސް ބޭރުނުވެ އެތެރޭގައި ހިފެހެއްޓިގެން‬

‫‪ 58‬ގްރާމެވެ‪.‬‬

‫ގތެއް ކަމަށް ބެލެވޭ‪ "،‬ދަނޑުވެރިޔާ‬ ‫ދިމާވި ޮ‬

‫"އެ ބިސް ތަޅާލީ އެ ތަނުގެ ހުރިހާ‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬


‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 7‬މާރޗް ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫ސަލްމާންގެ ޅިޔަނު ެގ‬ ‫ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި‬

‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫ކެޓްރީނާ އާއި ވަރުން‬ ‫އެވޯޑް ހަފުލާްއެއްގައި‬ ‫ޕަފޯމް ކުރަނީ‪.‬‬

‫ވަރުން އާއި ކެޓްރީނާގެ ޖޯޑު‬ ‫ކިހިނެއް ވާނެ؟‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ވަރުން އާއި ޝްރަދާ ކަޕޫރެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު‬ ‫ބެލެވޭ ގޮތުން ޝްރަދާގެ ބަދަލުގައި ތިން ވަނަ ބައިން‬ ‫ފެންނާނީ ކެޓްރީނާ އެވެ‪.‬‬

‫މި ފަހަކަށް އައިސް ކެޓްރީނާ އަންނަނީ އޭނާއާ‬

‫މގެ އާ ފިލްމަކީ ޓީ ސީރީޒުން ބުޝަން ކުމާރް‬ ‫ރެ ޯ‬

‫ދާދި އެއް އުމުރެއްގެ އެކްޓަރުންނާ އެކު މަސައްކަތް‬

‫ރޑިއުސް ކުރާ ފިލްމެކެވެ‪ .‬ފިލްމްގެ ނަން އަދި ހާމަ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ކށް އޭނާ ފިލްމްތައް‬ ‫ކުރަމުންނެވެ‪ .‬ކުރިން އާންމު ޮ‬

‫ނުކުރިޔަސް އެ ކުންފުނިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ‬

‫ދށީ އެކްޓަރުންނާ އެކުގަ‬ ‫ކުޅެފައި ހުރީ އުމުރުން ޮ‬

‫އިންޑިއާގައި މިހާތަނަށް ހަދާ އެންމެ ވަރުގަދަ ޑާންސް‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ސަލްމާން ހާނާއި އަކްޝޭ ކުމާރް‬

‫ކށް ލޯންޗް ކުރާނެ‬ ‫ފިލްމް މި މަހުގެ ‪ 19‬ގައި ރަސްމީ ޮ‬

‫ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު މި ފަހުން ސިދާތު މަލްހޯތުރާ އަދި‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ފިލްމުން ފެނިގެން ދާނީ އޭ ލިސްޓް‬ ‫ތަރިންތަކެއް ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ރަންބީރު ކަޕޫރް ފަދަ ޒުވާން އެކްޓަރުންނާ އެކު‪،‬‬ ‫ކެޓްރީނާ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު‪ ،‬އޭނާ އަދި‬ ‫ސަލްމާންގެ ހާން ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރްމާ‬ ‫ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރާ ފިލްމް "ލަވްރެޓަރީ" ގެ‬ ‫ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އާޔުޝްއަކީ ސަލްމާންގެ ހަގު އަންހެން ކޮއްކޮ‬

‫ތިބެގެން ސައިކަލެއް ދުއްވާ ތަނެވެ‪.‬‬ ‫"ލަވްރެޓަރީ" އަކީ ސަލްމާންގެ ފިލްމް ކުންފުނި‬ ‫ކށް‪ ،‬އަބިރާޖް މިނަވާލާ‬ ‫އެސްކޭއެފުން ޕްރޮޑިއުސް ޮ‬ ‫ލބީގެ ފިލްމެކެވެ‪ .‬ފިލްމްގެ މައިގަނޑު‬ ‫ޑައިރެކްޓް ކުރާ ޯ‬

‫އަރްޕިތާ ހާންގެ ފިރިމީހާ އެވެ‪ .‬އެ ދެ މީހުންނަށް‬

‫ވާހަކަ އެނބުރެނީ އިންޑިއާގައި ފެސްޓިވަލެއްގެ‬

‫އާހިލް ކިޔާ ފިރިހެން ދަރިއަކު ވެސް ލިބިފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރާ ކުލަގަދަ ނަވްރަތުރީގެ ތެރެއިން‬

‫ގތުން މި ފިލްމްގައި ވަރުން އާއި‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬ ‫ކެޓްރީނާއާ އެކު ސަލްމާން ހާން ވެސް ފެނިގެން ދާނެ‬

‫ސްކްރީން އެކުގައި ހިއްސާ ނުކުރާ ވަރަށް ކާމިތާބު‬

‫ކށްލަން މަޑުކޮށްލަން‬ ‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެކަން ކަށަވަރު ޮ‬

‫އެކްޓަރަކު އެބަ ހުއްޓެވެ‪ .‬އެއީ ވަރުން ދަވަން އެވެ‪.‬‬

‫ޖެހޭނީ މި މަހުގެ ‪ 19‬އަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުން އަންނަ އަހަރަކީ ވަރުން‪،‬‬ ‫މިހާރު ބެލެވޭ ޮ‬ ‫‪ ،30‬އާއި ކެޓްރީނާ‪ ،34 ،‬އެކުގައި ފިލްމަކުން ފެނިގެން‬ ‫ދާނެ އަހަރެކެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން މިހާރު "ރޭސް ‪"3‬‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬

‫މި ފިލްމާ އެކު ކެޓްރީނާ އާއި ވަރުންގެ ނަން‬ ‫އަންނާތީ އެ ދެ ތަރިންގެ ފޭނުން މިހާރު ތިބީ ހަމަ‬ ‫ޔަގީނުން ވެސް ވަރުން އާއި ކެޓްރީނާ އެކުގައި‬ ‫ފެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކޮށްގެންނެވެ‪ .‬މި ދެ‬

‫އާޔޫޝް އާއި އަރްޕިތާ ކައިވެނިކުރި ހިސާބުން ފެށިގެން‬

‫އަޔުޝް އާއި ވަރީނާ ދިމާވެގެން ހިނގާ ލޯބީގެ‬

‫ގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޑައިރެކްޓަރު ރެމޯ‬

‫ބލީވުޑްގައި ނެށުމަށް ވެސް މޮޅު ކަމަށް‬ ‫ތަރިންނަކީ ޮ‬

‫ސަލްމާންގެ އާއިލާ އިން ވަނީ އާޔޫޝް ބޮލީވުޑަށް‬

‫ކަންތައްގަނޑެކެވެ‪.‬‬

‫ޑި ސޫޒާ އަލަށް މަސައްކަތް ފަށާ ފިލްމްގެ އެންމެ‬

‫ޖޑުގެ ޖާދޫއަކީ‬ ‫މަޝްހޫރު ދެ ތަރިންނެވެ‪ .‬އެހެންވެ މި ޯ‬

‫ތައާރަފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ގތުންނ ގުޖުރާތުގައި ޝޫޓް ކުރާ‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬

‫މުހިއްމު ތަރިންނަކީ ވަރުން އާއި ކެޓްރީނާ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ސްކްރީނުން ބަލައިލަން ވަރަށް ހިތްގައިމު ޖޯޑަކަށް ވާނެ‬

‫ކށް ސަލްމާންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގިނަ‬ ‫ވަކިން ހާއްސަ ޮ‬

‫ފިލްމްގައި ވަރީނާ ފެނިގެން ދާނީ ބެލޭ ޑާންސަރެއްގެ‬

‫މ ގެނެސްދެމުން އަންނަ ޑާންސް ފްރެންޗައިޒް‬ ‫އެއީ ރެ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޓްރޭނިންތަކެއް އޭނާ ހެދި އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓްތައް ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫"އޭބީސީޑީ ‪ "3‬ކަމަށް ރި ޯ‬

‫"ލަވްރެޓަރީ" ގެ ޝޫޓިން އާދީއްތަ ދުވަހު ފެށުމާ‬

‫ޕސްޓަރު ވެސް މިދިޔަ މަހުގެ‬ ‫"ލަވްރެޓަރީ" ޯ‬

‫ދެހާސް ތޭރައިގައި ރިލީޒް ކުރި "އޭބީސީޑީ" ގެ‬

‫އެކު‪ ،‬ސަލްމާން ވަނީ ފިލްމްގެ މަންޒަރެއް ޓްވިޓާގައި‬

‫ތެރޭގައި ދައްކާލައިފައިވާ އިރު‪ ،‬ފިލްމް ސިނަމާތަކަށް‬

‫މައިގަނޑު ކާސްޓުންނަކީ ޕްރަބޫދޭވާ އާއި ގަނޭޝް‬

‫ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އެ ފޮޓޯގައި ފެންނަނީ އަޔުޝް އާއި‬

‫އަންނާނީ މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު ‪ 21‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ގލީބް ކަމަށް ވިޔަސް ‪2015‬‬ ‫އަޗަރިއާ އަދި ލޯރެން ޮ‬

‫ފިލްމްގެ އާ ބަތަލާ ވަރީނާ ހުސައިން ވަރަށް ހެވިފައި‬

‫ގތުގައި އާ ޑާންސް ފިލްމް‬ ‫ޓީ ސީރީޒުން ބުނި ޮ‬ ‫ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ ނޮވެމްބަރު‪ 2019 ،8 ،‬ގަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ގައި ގެނެސް ދިން "އޭބީސީޑީ ‪ "2‬ގެ ތަރިންނަކީ‬

‫ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ފިލްމްގައި ސަތަ ރޭ‬ ‫ގތުން އިންޑިއާގެ‬ ‫ކުރިން އަޑު އަރާފައި އޮތް ޮ‬

‫ވއިސް ވީކްލީން އޭނާ އަށް "ޕޮލިޓިކަލް އެންޑް‬ ‫ޮ‬

‫‪ 2010‬ގައި ރިލީޒް ކުރި "ހައްޕީ" އެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ހަޔާތުގެ‬ ‫މިހާރުގެ ޮ‬

‫ވޑް އަރުވަން" ބޭއްވި ހަފުލާގައި‬ ‫ޕަބްލިކް ލައިފް އެ ޯ‬

‫ކށް އުފައްދާ ފިލްމްގައި މޯދީގެ ރޯލް‬ ‫މައްޗަށް ބިނާ ޮ‬

‫ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސުވާލާއި ޖަވާބު ސެޝަނުގައި‬

‫ކށް ދިން ނަމަވެސް ފިލްމް‬ ‫ފެންނާނެކަން ކަށަވަރު ޮ‬

‫މޝް" ގެ ނަމުގައި‬ ‫އިންނެވެ‪" .‬އެނީތިން ބަޓް ހާ ޯ‬

‫ކުޅޭނީ އެކްޓަރު ޕަރޭޝް ރާވަލް އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ސްކްރީނުގައި ވަރުގަދަ‬ ‫ސަތަރޭ ބުނީ ޮ‬

‫ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ ތާރީހެއް އަދި ނުނިންމަ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ސަތަރޭގެ ބައޮގްރަފީ ވެސް‬

‫ރލް އަދާ ކުރަން ލިބިފައިވާ‬ ‫ޝަހުސިއްޔަތެއްގެ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ފަށަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި‬

‫ނެރެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލކް ސަބާގައި‪ ،‬ވެރިކަން‬ ‫ނަމަވެސް އިންޑިއާގެ ޯ‬ ‫ކުރާ ބީޖޭޕީ ތަމްސީލު ކުރާ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކުރީގެ އެކްޓަރު‬

‫ކަމަށާއި އެ މީހަކީ މޯދީ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރޑިއުސް ކުރަނީ ޝީތަލް‬ ‫މޯދީގެ ބައޮޕިކް ޕް ޮ‬

‫މދީގެ ބައޮޕިކުން ސަތަރޭ‬ ‫އޭނާ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ޯ‬

‫ކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފިލްމަކުން ފެނުނީ‬

‫އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު އެވެ‪.‬‬ ‫ސނާކްޝީ ސިންހާގެ ބައްޕަ‬ ‫ޮ‬ ‫މަޝްހޫރު ބަތަލާ‬

‫‪ 2010‬ގައި ރިލީޒް ކުރި "ރަކްތަ ޗަރިތުރާ"‬

‫ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ވެރިކަމުގައި އިންޑިއާގައި‬ ‫މހަން ސިންގްގެ ހަޔާތުގެ‬ ‫ބޑުވަޒީރުކަން ކުރި މަން ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ޝަތުރުގަން ސިންހާ (ސަތަރޭ) ވަނީ މޯދީގެ‬

‫ވިނޯދް ތަލްވާރް އެވެ‪ .‬އަދި ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ‬

‫ސަތަރޭ‪ ،72 ،‬އަކީ ‪ 1970‬ގެ އަހަރުތަކުގައި ވަރަށް‬

‫ބލީވުޑްގައި އަންނަނީ ފިލްމެއް‬ ‫މައްޗަށް ވެސް ޮ‬

‫ރލް އަދާ ކުރާނީ އޭނާކަން‬ ‫ބައޮޕިކްގައި ބޮޑުވަޒީރުގެ ޯ‬

‫އޭނާގެ އަންހެނުން ބަވާނާ ތަލްވާރް އެވެ‪ .‬އޭނާ މީގެ‬

‫ވިދާލި އަދި ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމްތަކެއް ކުޅެފައިވާ‬

‫ހަދަމުންނެވެ‪" .‬ދި އެކްސިޑެންޓަލް ޕްރައިމް‬

‫ކުރިން ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ޝާހިދު‬

‫އެކްޓަރަކެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި "ނަސީބު" އާއި‬

‫މިނިސްޓާ" ގެ ނަން ދީފައިވާ ފިލްމްގައި މަންމޯހަން‬

‫ކަޕޫރްގެ ބައްޕަ ޕަންކަޖް ކަޕޫރު ކުޅުނު ‪ 2007‬ގެ‬

‫"ދޯސްތާނާ" ފަދަ ފިލްމްތައް ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ރލް ކުޅެނީ އަނޫޕަމް ކޭރެވެ‪.‬‬ ‫ސިންގްގެ ޯ‬

‫ކަށަވަރުކޮށް ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިންޑިއާގެ ސިނަމާއަށާއި ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް‬ ‫ކށްދީފައިވާ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކޮށް‬ ‫ސަތަރޭ ޮ‬

‫ފިލްމް "ދަރަމް" އަކީ ކްރިޓުންގެ މެދުގައި ވަރަށް‬

‫އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ނެރޭ ބްރިޓްންސް އޭޝިއަން‬

‫މަގުބޫލުވި ފިލްމެކެވެ‪ .‬ބަވާނާ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމަކީ‬

‫ފަހުން ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ވަދެ‪ ،‬ސަތަރޭ‬ ‫ވަނީ ތަފާތު މިނިސްޓްރީތަކުގެ ވަޒީރުކަން ވެސް‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 7‬މާރޗް ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪18‬‬

‫ލުފްތަންސާގެ ބޯޓަކުން ފަ ް‬ ‫ސ‬ ‫ރަޝިޔާގެ ބޯޓެއް‬ ‫ސީރި ާއ އަށް ވެއްޓި ‪ 32‬މަރު މިލިއަން ޑޮލަރު ވަގަށް ނަގައިފި‬ ‫ސައޮ ޕޯލޯ (މާޗް ‪ - )6‬ބްރެޒިލުން‬

‫އޅުވާލައިގެންނެވެ‪ .‬ސައޮ‬ ‫ޕިކަޕެއްގައި ޖަހައިގެން ޮ‬

‫ސްވިޒަލެންޑަށް ދަތުރު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ‬

‫ލގެ ނޫހަކުން ބުނީ ފައިސާ ވަގަށް ނެގުމުގެ ކުރިން‬ ‫ޕޯ ޯ‬

‫ލުފްތަންސާ އެއާލައިނުގެ މަތިންދާ ބޯޓަކުން ފަސް‬

‫ފަސް މީހަކު ވަނީ ރަންވޭގެ ސެކިއުރިޓީ އެޖެންޓުންނަށް‬

‫ޑލަރު ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މިލިއަން ޮ‬ ‫ލއާ ކައިރީގައިވާ އެއާޕޯޓެއްގައި ބޯޓު‬ ‫ސައޮ ޕޯ ޯ‬

‫ބިރު ދައްކައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ވައްކަންކޮށްފައި ވަނީ‬ ‫ފައިސާއާ ހަވާލުވެފައިވާ ކުންފުނީގެ ގާޑުން ބަނުމަށް‬

‫ބޑު ވައްކަން ކޮށްފައި ވަނީ‬ ‫ޖައްސާފައި ވަނިކޮށް މި ޮ‬

‫ފަހު އެވެ‪ .‬ގާޑުންނަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ކޮށްފައެއް‬

‫ހައެއްކަ މިނިޓް ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬ވައްކަމާ ގުޅިގެން އަދި‬

‫ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަގުން ފްރެއިޓް ޓާމިނަލް އަށް ވަދެފައި ވަނީ‬

‫ގގެ ވައްކަން ކުރުން ބްރެޒިލްގައި ދަނީ‬ ‫ކާ ޯ‬ ‫އިތުރުވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ރަންވޭގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ ކުންފުނީގެ ލޯގޯ‬

‫ވެއްޓިފައި ވަނީ އޭއެން‪ 26-‬މަރުކާގެ ބޯޓެއް‪.‬‬ ‫ދިމިޝްގު (މާޗް ‪ - )6‬ރަޝިޔާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް‬ ‫ބޓެއް ސީރިއާ އަށް ވެއްޓި ‪26‬‬ ‫މަތިންދާ ޯ‬

‫މިހާރު ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހެމެއިމިން ވައިގެ މަރުކަޒަށް އިދިކޮޅު‬

‫ޕަސިންޖަރުންނާއި ހަ ފަޅުވެރިން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް‬

‫ހަނގުރާމަވެރިން ޑިސެމްބަރު ‪ 2017 ،31‬ގައި ދިން‬

‫އެ ގައުމުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫މޯޓަރު ހަމަލާތަކެއްގައި ރަޝިޔާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ‬

‫އޭއެން‪ 26-‬މަރުކާގެ ބޯޓު ވެއްޓިފައި ވަނީ‬

‫ބޯޓުތަކެއް ވަނީ ހަލާކުވެފަ އެވެ‪ .‬ހެމެއިމިން ވައިގެ‬

‫ސީރިއާގެ ބަނދަރުމަތީ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ލަޓަކިއާއާ‬

‫ބަނދަރު ރަޝިޔާ އިން ބޭނުން ކުރަނީ އިދިކޮޅު‬

‫އންނަ ހެމެއިމިން ވައިގެ މަރުކަޒަށް‬ ‫ކައިރީގައި ޮ‬

‫ހަނގުރާމަވެރިންގެ އަމާޒުތަކަށް ވައިގެ ހަމަލާ‬

‫ޖައްސަން އުޅެނިކޮށެވެ‪ .‬ބޯޓު ވެއްޓިފައި ވަނީ ހަމަލާއެއް‬

‫ދިނުމަށެވެ‪ .‬ރަޝިޔާގެ ހަމަލާތަކުގައި އާއްމުންގެ‬

‫އަރައިގެން ނޫން ކަމަށް ރަޝިޔާގެ މީޑިއާތަކުން‬

‫އެތައް ބަޔަކު މަރުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް‬

‫ބޓު ވެއްޓުނު ކަމަށް ބެލެވިފައި‬ ‫ބުނެ އެވެ‪ .‬އަދި ޯ‬

‫މޮސްކޯ އިން ބުނެފައި ވަނީ ހަމަލާތަކުގެ އަމާޒަކީ‬

‫ވަނީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް‬

‫"ޓެރަރިސްޓް" ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޓު ވެއްޓުނު ހާދިސާގެ ތަހުގީގު‬ ‫ލަފާކޮށްފައިވެ އެވެ‪ޯ .‬‬

‫ނތު ޮކރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް (ކ) ބައްދަލު‬ ‫ސައުތު ކޮރެއާގެ ވަފުދުގެ އޮފިޝަލުންނާ ޯ‬ ‫ކުރައްވަނީ‪ޮ -- .‬ފޓޯ‪:‬ރޮއިޓާސް‬ ‫ހަ ސަ ން އާ މި ރު‬

‫ޕިއޮންޔޮން (މާޗް ‪ - )6‬ސައުތު ކޮރެއާއާ ގާތް‬

‫ކިމް ޖޮން‪-‬އުން ބޭނުން‬ ‫ވަނީ ސައުތު ކޮރެއާއާ‬ ‫ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަން‬

‫ކރެއާ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރި‬ ‫ލިބިފައިވާ އިރު އުތުރު ޮ‬

‫ދޭނެ އެވެ‪ .‬އެމެރިކާ އިން ބުނެފައި ވަނީ ނޯތު‬

‫ކރެއާގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ވަފުދަށް ކިމް‬ ‫ސައުތު ޮ‬

‫ކޮރެއާއާ މަޝްވަރާ ކުރާނީ އެ ގައުމުން ނިއުކްލިއާ‬

‫ރައީސް މޫން ޖައި‪-‬އިންގެ ސިޓީއެއް ނޯތު ކޮރެއާގެ‬

‫ކޅެއް ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ ރޭގަނޑުގެ ފަރިއް ޮ‬

‫ހަތިޔާރު ނައްތާލުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ސައުތު ކޮރެއާގެ‬ ‫ލީޑަރަށް ހަވާލު ޮ‬

‫ސައުތު ކޮރެއާގެ ވަފުދުން ވަނީ މި ހަފުތާގެ ފަހުކޮޅު‬

‫ކރެއާގެ ލީޑަރުކަމަށް ‪ 2011‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫ނޯތު ޮ‬

‫ކރެއާ ވަފުދުން ވަނީ އެ ގައުމުގެ‬ ‫ސައުތު ޮ‬

‫ކރެއާގެ ލީޑަރު ދެއްވި ފަރިއްކޮޅު‬ ‫ވަފުދަށް ނޯތު ޮ‬

‫ކރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން‪-‬‬ ‫ގުޅުމެއް ބާއްވަން ނޯތު ޮ‬

‫އފިޝަލުންނާ‬ ‫ވޝިންޓަނަށް ދަތުރުކޮށް އެމެރިކާގެ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކިމް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އޭނާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައި‬

‫ހަތަރު ގަޑިއިރަށް ދެމިގެން ދިޔަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ‬

‫އުން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ މީޑިއާ‬

‫ގތަށް ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪ .‬ނޯތު ކޮރެއާގެ‬ ‫ބައްދަލުކުރާ ޮ‬

‫އފިޝަލުންތަކަކާ އެވެ‪ .‬ސައުތު‬ ‫ވަނީ ބޭރުގެ މަދު ޮ‬

‫ކ ކިމް ޔޯ‪-‬ޔޮން ވެސް‬ ‫ކޅުގައި ކިމްގެ ކޮއް ޮ‬ ‫ފަރިއް ޮ‬

‫އިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫އޮފިޝަލުންނާ އެކު ބޭއްވި މަޝްވަރާތަކުގެ ތަފްސީލް‬

‫ކރެއާ އަށް އެންމެ ފަހުން‬ ‫ކޮރެއާގެ ވަފުދެއް ނޯތު ޮ‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ‪.‬‬

‫އފިޝަލުންނަށް‬ ‫ސައުތު ކޮރެއާގެ ވަފުދުން އެމެރިކާގެ ޮ‬

‫ދަތުރުކޮށްފައި ވަނީ ‪ 2007‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪.‬‬

‫ޖން‪-‬އުންގެ ފަރާތުން އެފަދަ އިޝާރާތެއް‬ ‫ކިމް ޮ‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 7‬މާރޗް ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫ވިހަ ބޭނުންކޮށްގެ ްނ‬ ‫ކިމްގެ ބޭބެ މަރާލީ ނޯތު‬ ‫ކޮރެއާ އިން‪ :‬އެމެރިކާ‬ ‫ނތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު‬ ‫ވޮޝިންޓަން (މާޗް ‪ޯ - )7‬‬ ‫ޖން‪-‬ނަމް މެލޭޝިއާ‬ ‫ކިމް ޖޮން‪-‬އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޮ‬ ‫ކރެއާ ސަރުކާރުން‬ ‫އެއާޕޯޓުގައި މަރާލީ ނޯތު ޮ‬

‫ޕްރޮގްރާމާ މެދު އަޅާނުލައި ނުތިބެވޭނެކަން‪ "،‬ސްޓޭޓް‬

‫އަންގައިގެން ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާއެއްގައި ކަމަށް‬

‫ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު މަކާއޫ އަށް‬ ‫ގސް ހުއްޓާ ކިމް ޖޮން‪-‬ނަމް މަރާލީ‬ ‫ފުރަން ޮ‬ ‫ދެ އަންހެނަކު އޭނާގެ މޫނުގައި ފޮތިގަނޑެއް‬

‫އެމެރިކާ އިން ކުރިން ވެސް ބުނަމުން ދިޔައީ‬ ‫ކިމް ޖޮން‪-‬ނަމްގެ މަރުގެ ފަހަތުގައި ވާނީ ނޯތު ކޮރެއާ‬ ‫ކރެއާ އިން ދަނީ ތަކްރާރުކޮށް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ނޯތު ޮ‬ ‫އެކަން ދޮގު ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އަޅައިގެންނެވެ‪ .‬ފަހުން އެނގުނު ގޮތުގައި އެ‬

‫ކރެއާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން‪-‬އިލް‬ ‫ނޯތު ޮ‬

‫ފޮތިގަނޑުގައި ވަނީ ވީއެކްސް ނާވް އެޖެންޓެއް‬

‫‪ 2011‬ވަނަ އަހަރު އަވަހާރަވުމާ ގުޅިގެން ވެރިކަން‬

‫އުނގުޅައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ދެ އަންހެނުން ވެސް ބުނެފައި‬

‫ޖން‪-‬ނަމް އަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫ލިބެން އޮތީ ކިމް ޮ‬

‫ވަނީ އެއީ އެ މީހުން މަޖަލަކަށް ކުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކ ކިމް ޖޮން‪-‬އުން އެވެ‪.‬‬ ‫ހދީ އެއްބަފާ ކޮއް ޮ‬ ‫ވެރިކަން ޯ‬

‫އެ މީހުންގެ ޝަރީއަތް މިހާރު މެލޭޝިއާގައި ވަނީ‬

‫ޖން‪-‬ނަމް ވަނީ އާއިލާއާ‬ ‫އެ މައްސަލާގައި ކިމް ޮ‬

‫ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދުރުވެފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ގިނައިން ދިރިއުޅުނީ ވެސް‬

‫އެމެރިކާ އިން ބުނީ ކިމް ޖޮން‪-‬ނަމް މަރާލީ‬

‫ގައުމުން ބޭރުގަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރު ވަނީ‬

‫ނޯތު ކޮރެއާ އިން އަންގައިގެން ކަމަށްވާތީ އެ ގައުމާ‬

‫ކރެއާގެ ލީޑަރުގެ ކިބައިގައި ލީޑަޝިޕެއް ނެތް‬ ‫ނޯތު ޮ‬

‫ކޅަށް ދަތިކުރުމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ‬ ‫ދެ ޮ‬

‫ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމުގެ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޖން‪-‬ނަމް ބުނެފައިވެ‬ ‫ޝައުގުވެރިކަން ނެތް ކަމަށް ކިމް ޮ‬

‫"ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރުމުގެ އާއްމު‬

‫ލަންކާގެ ހަމަނުޖެހުމުގަ ިއ‬ ‫ލިބުނު ގެއްލުމަށް ބަދަލު ދެނީ‬ ‫ލަންކާގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވެ އިއްޔެ އިން‬ ‫ފެށިގެން ‪ 10‬ދުވަހަށް މިހާރު ވަނީ މުޅި ގައުމުގައި‬ ‫ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފަ‬ ‫ހަ ސަ ން އާ މި ރު‬

‫ފެށިގެން ‪ 10‬ދުވަހަށް މިހާރު ވަނީ މުޅި ގައުމުގައި‬ ‫ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކރެއާ އިން މިކުރި އަމަލުން‬ ‫އުސޫލާ ޚިލާފަށް ނޯތު ޮ‬ ‫ދައްކުވައި ދެނީ އެ ގައުމުގެ ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު‬

‫ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރި ފަހުން‬ ‫ކޮލަމްބޯ (މާޗް ‪ - )7‬ސްރީ ލަންކާގައި‬

‫ވެސް ލަންކާގައި އިއްޔެ ވަނީ މިސްކިތަކަށާއި‬

‫ހިންގާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ލިބުނު ގެއްލުމަށް‬

‫ފިހާރައަކަށް ހަމަލާދީފަ އެވެ‪ .‬ކެންޑީއާ ކައިރީގައި‬

‫ސަރުކާރުން ބަދަލު ދޭނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް‬

‫އންނަ މަޑަވަލަ އަވަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކު ބުނީ‬ ‫ޮ‬

‫ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރި ފަހުން‬

‫ލަންކާގެ މެދުތެރޭގެ ކެންޑީ އާއި ޑިގާނާ‬

‫ފިހާރައެއް އަންދާލާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬ސްޕެއާ ޕާޓްސް‬

‫އަދި ތެލެޑެނިޔާގައި ބުޑިސްޓުންގެ ހަމަލާތަކުގައި‬

‫ވިއްކާ އެ ފިހާރައަކީ މުސްލިމެއްގެ ތަނެއް ކަމަށް އޭނާ‬

‫ބޑެތި ގެއްލުންތައް‬ ‫މުސްލިމުންގެ ފިހާރަތަކަށް ވަނީ ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪ .‬ކެންޑީގެ އިރު އުތުރުން އޮންނަ ވައްޓެގަމަ‬

‫ދީފަ އެވެ‪ .‬އަދި މިސްކިތްތަކުގައި ވަނީ ހުޅުޖަހައިފަ‬

‫އަވަށުގެ މިސްކިތަކަށް ވެސް ވަނީ ހަމަލާދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬ޕާލަމެންޓުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރަނިލް‬

‫ބޑުވުމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން‬ ‫ހަމަނުޖެހުންތައް ޮ‬

‫ވިދާޅުވީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މީހުން މަރުވެ ތަކެއްޗަށް‬

‫މިހާރު ވަނީ ކެންޑީ އަށް އިތުރު ސިފައިން ފޮނުވައިފަ‬

‫ގެއްލުން ދިނުމުން ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އެވެ‪ .‬ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރުމުގެ‬

‫ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގުމުގައި ޒިންމާވާ މީހުންނަށް‬

‫ކުރިން ކެންޑީގައި ވަނީ ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ސަރުކާރުން ފަސް ނުޖެހޭނެ‬ ‫ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުވެ އިއްޔެ އިން‬ ‫ލަންކާގައި ހަމަނުޖެހުންތައް ޮ‬

‫މިއީ ލަންކާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ނިމުނު ފަހުން‬ ‫ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރި ފުރަތަމަ‬ ‫ފަހަރެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޓްރަމްޕުގެ އިގްތިސާދީ މުޝީރު‬ ‫އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި‬ ‫ވޮޝިންޓަން (މާޗް ‪ - )7‬އެމެރިކާގެ ރައީސް‬ ‫ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އިގްތިސާދީ މުޝީރު ގެރީ ކޯން‬ ‫އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޓްރަމްޕުގެ ޓީމުން ފަހަކަށް އައިސް ވަނީ މަތީ‬

‫ބޑު އެހީތެރިކަމެއް ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރިފޯމް ޕްލޭނަށް ޮ‬ ‫ކން އިސްތިއުފާ‬ ‫ވައިޓް ހައުސް އިން ބުނީ ޯ‬ ‫ދެއްވި ނަމަވެސް މަގާމުން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާ ތާރީޚު‬ ‫އަދި ޔަގީން ނުވާ ކަމަށެވެ‪ .‬ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައި‬

‫މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ގިނަ ބަޔަކު އިސްތިއުފާ‬

‫ވަނީ އޭނާގެ އިގްތިސާދީ މުޝީރަކީ "ވަރަށް ނުލިބޭނެ‬

‫ދެއްވައިފަ އެވެ‪ .‬މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ސިޔާސަތަކަށް‬

‫ފަދަ ހުނަރުވެރިއެއް" ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ކޯންގެ ބަދަލުގައި‬

‫ކން ވަނީ އެލުމިނިއަމް އާއި‬ ‫ތާއީދު ކުރައްވާ ޯ‬

‫އެހެން ބޭފުޅަކު ވަރަށް އަވަހަށް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް‬

‫ސްޓީލުން ޑިއުޓީ ނަގަން ޓްރަމްޕް ނިންމެވުމުން އެކަމާ‬

‫ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެންފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވައިޓް ހައުސް އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ކޯން‬

‫ކމިއުނިކޭޝަން ޑިރެކްޓަރު ހޯޕް‬ ‫ވައިޓް ހައުސްގެ ޮ‬ ‫ހިކްސް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފަ‬

‫ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ގައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ފުރުސަތު‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާ އަކީ އެ މަގާމު ދޫކޮށްލި ޓްރަމްޕް‬

‫ގލްޑްމެން ސެކްސް‬ ‫ބޑު ފަޚުރެއް ކަމަށެވެ‪ޯ .‬‬ ‫ލުބުމަކީ ޮ‬

‫ސަރުކާރުގެ ހަތަރު ވަނަ ބޭފުޅާ އެވެ‪.‬‬

‫ބޭންކުގެ ކުރީގެ ރައީސް ވަނީ ޓްރަމްޕުގެ ޓެކްސް‬

‫‪20‬‬

‫ކެ ން ޑީ ގެ ހަ މަ ނު ޖެ ހު ން ތަ ކު ގަ އި އަ ން ދާ ލާ ފަ އި ވާ ގެ އެ އް ގެ ކަ އި ރީ ފު ލު ހު ން‬ ‫ރ ވަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬ ‫ހަ ރަ ކާ ތް ތެ ި‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 7‬މާރޗް ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪21‬‬

‫ހާލަތުގެ ފައި ާދ‬ ‫ނަގަން ނިއުގެ ކޯޗު‬ ‫ކެތްމަދުވެފައި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬

‫ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އަބަހާނީ ވަނީ މީގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ދެ ޓީމާ‬ ‫"ޓީމު އަންނަނީ ބޭނުންވާ ތަތްގަނޑަށް ރަނގަޅަށް‬

‫ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަންނަނީ ބޭނުންވާ ތަތްގަނޑަށް‬

‫އެނގި ތިބެ‪ "،‬އޮސްކާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކޅަށް ކުޅެފަ އެވެ‪ .‬އެއީ މިދިޔަ އަހަރު އެ‬ ‫ދެ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާ ބުނީ ނިއުގައި ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން‬ ‫ގިނަ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް ވެސް‬ ‫އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކާމިޔާބު ހޯދިދާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފެތެމުން‪ .‬އަހަރެމެން ކުޅުވަން ބޭނުންވާ ގޭމް މޮޑެލް‬

‫އތް ޝެއިހް ކަމާލް ކަޕްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީސީ‬ ‫ގައުމުގައި ޮ‬

‫އތީ އިތުބާރާ ވެސް އެކު‬ ‫ފެތެމުން ކަމަށާއި ޓީމު ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިން ގަބޫލުކުރޭ އަދި ކުޅުންތެރިން ތިބީ‬

‫ކޅަށާއި މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ‬ ‫ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ ދެ ޮ‬

‫ކަމަށާއި އެހެންވެ މި ހާލަތުގެ ފައިދާ އެންމެ ރަނގަޅު‬

‫އިތުބާރާ އެކު‪ .‬އެހެންވެ މި ހާލަތުގެ ބޭނުން އެންމެ‬

‫ކޅަށެވެ‪ .‬ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު‬ ‫ކަޕްގައި މާޒިޔާއާ ދެ ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިޔެއް‪ .‬ދެން އެ ޓީމު މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ‬

‫އސްކާ ބްރުޒޮން‬ ‫ގޮތުގައި ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް ކޯޗު ޮ‬

‫ގތުގައި ހިފަން ޖެހޭ‪ "،‬އޮސްކާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ރަނގަޅު ޮ‬

‫ކޅަށް ކުޅުނު ދެ މެޗުން ވެސް‬ ‫އެއް މެޗާއި މާޒިޔާއާ ދެ ޮ‬

‫ތިން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި‪ .‬ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށް‬

‫އަބަހާނީ ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފެންނަނީ‪ "،‬ޓީޓޫ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އ މާލޭ ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ދެ‬ ‫އެސްޓީ ޯ‬ ‫މެޗުން ވަރުގަދަ ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް‬

‫އޭނާ ބުނީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ހަ މެޗު ވެސް‬ ‫ނަގާނީ ހަ ފައިނަލުގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އެކަމަކު ހަމަބިމުގައި ތިބެގެން ހިތްތިރިކަމާ އެކު‪.‬‬

‫"ނިއުގައި އެބަހުރި އަޝްފާގު ވެސް‪ .‬އެއީ‬ ‫ކޅަށް އެތަކެއް ފަހަރު ލަނޑު ޖަހާފައި ހުރި‬ ‫އަހަރެމެން ޮ‬

‫އޭއެފްސީ ކަޕަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް‬ ‫އަބަހާނީން ގެނެސްފައިވަނީ ނައިޖީރިއާގެ ތިން‬

‫ކށްފައިވާ ނިއު އިން އޭއެފްސީ‬ ‫ކްލަބާއި މާޒިޔާ ބަލި ޮ‬

‫އެޔާ އެކު ވެސް އޭޝިއާގެ ލެވެލްގައި ވަރުގަދަބާރަކަށް‬

‫ކުޅުންތެރިންނާއި ޖަޕާންގެ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ‪ .‬އަބަހާނީ‬

‫ކަޕުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު‬

‫ވެވިދާނެ ކަމަށް ފުރިހަމައަށް ގަބޫލުކޮށް އެކަން ވެސް‬

‫ކޗަކީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ސައިފުލް ބާރީ ޓީޓޫ‬ ‫ޓީމުގެ ޯ‬

‫ނިއު އާއި އަބަހާނީ ކުޅޭ މެޗު ފަށާނީ މިއަދު‬ ‫މެންދުރުފަހު ‪ 3:15‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮކާކޯލާ އި ްނ‬ ‫ދުވުންތެރިޔާ ނަސްރު‬ ‫ސް ޕޮންސާ ކޮށްފި‬ ‫ކލާގެ އެމްބެސެޑަރަކަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު‬ ‫ކޮކާ ޯ‬ ‫ދިގު ރާސްތާ ދުވުންތެރިޔާ ނަސްރުﷲ އަހުމަދު‬ ‫މޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް‬ ‫ހަމަޖައްސައި ފިޓްނަސް ޕްރޮ ޯ‬ ‫އޭނާއާ އެ ކުންފުނިން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫މިހާތަނަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ‪ 23‬މެރެތަނެއްގައި‬ ‫ކލާ އިން އޭނާއާ‬ ‫ދުވެފައިވާ ނަސްރު ބުނީ ކޮކާ ޯ‬

‫ރގްރާމްތަކުގައި ނަސްރު ބައިވެރިވެ‬ ‫ކުރިއަށްގެންދާ ޕް ޮ‬ ‫ކިޔަވައިދޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫"އެ ކުންފުނިން ބާއްވާ ކްލާސްތަކުގައި ދުވުމާ‬ ‫އންނާނެ‪ .‬މަހަކު ދެ ފަހަރު‬ ‫ބެހޭގޮތުން ލެކްޗާ ދިނުން ޮ‬ ‫ގތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތީ‪"،‬‬ ‫އެ ޕްރޮގްރާމް ބާއްވާ ޮ‬

‫އެންމެ ފުރަތަމަ ހެދި އިރު ދުވި ޓައިމިން އަށް ވުރެ‬ ‫އަވަހަށް ރޭސް ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދީ‬ ‫އެ ދުވުންތެރިން އެހާ ޮ‬ ‫ކށް ހުރެ‪ ،‬ނޭޕާލުގެ ތަޖުރިބާކާރު‬ ‫ނަސްރު އިސް ޮ‬

‫ކކާކޯލާ އިން އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ދުވުމުގެ‬ ‫ޮ‬ ‫އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަރަކާތް ކަމަށްވާ ޓީއެފްޖީ ލޯންގް‬ ‫ރަން ‪ 2013‬ވަނަ އަހަރު ބާއްވަން ފެށީއްސުރެ‬ ‫ޕންސާކުރަމުންނެވެ‪ .‬އެ ކުންފުނީގެ އެހީއާ އެކު‪،‬‬ ‫ސް ޮ‬

‫ކޯޗެއް ކަމަށްވާ ދަނޭރަމް ޗައުދަރީ މާލެ ގެނެސް‬

‫ލޯންގް ރަން މިހާރު ވަނީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފުޅާކޮށް‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ހެދި ދެ މަހެއްހާ ދުވަހު ތަމްރީންތަކާއި‬

‫ތޅުގައި ވެސް ބާއްވައިފަ‬ ‫އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ލ‪ .‬އަ ޮ‬

‫ޓްރެއިނިންތަކުގެ ހަރަދުގެ އިތުރުން ރޭސްތަކުގައި‬

‫ނަސްރުގެ ޓާގެޓަކީ މި އަހަރު އިތުރު އަށް މެރެތަން‬

‫ގސް އެތަނުގައި ހެދި‬ ‫އޭގެ ފަހުން ސީދާ ނޭޕާލަށް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބައިވެރިވުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ދަތުރުތަކުގެ ހަރަދުދޭނެ‬

‫ދުވުމެވެ‪ .‬އެއާ އެއާ އެކު އޭނާގެ ޖުމްލަ ‪ 32‬އަށް‬

‫ތަމްރީންތަކުންނެވެ‪ .‬އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ވަރަށް ގިނަ‬

‫އެކު ހެދި އެއް އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން‬

‫ކަމާށެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު ލުޔެއް‪ .‬އަމިއްލަ‬ ‫"މިއީ ވަރަށް ޮ‬

‫ނަސްރު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މޑު ވަނީ ޝިފާޒް މިދިޔަ އަހަރު ގައުމީ ރެކޯޑް‬ ‫އަދި ޯ‬

‫އެ މަސައްކަތަށް ލިބުނު ހިތްވަރެކެވެ‪.‬‬

‫މި އަހަރު މިހާތަނަށް ދެ މެރެތަންގައި ދުވެފައިވާ‬

‫އަރާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަސްރަކީ ސިފައިންގޭގެ އެހެން ދެ ދުވުންތެރިން‬

‫ހަރަދުގައި މިކަން ކުރަމުން މި އައީ (މިހާތަނަށް)‪"،‬‬

‫ކަމަށްވާ ޝިފާޒާއި މުހައްމަދު ރަޝީދު (މޯޑް) ހިމެނޭ‬

‫ސިފައިންގޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ނަސްރު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މޓްކުރުމަށްޓަކައި‬ ‫ކޮކާކޯލާ އިން ފިޓްނަސް ޕްރޮ ޯ‬ ‫މަހަކު ދެ ފަހަރު ސްކޫލްތަކާއި އެކިއެކި ތަންތަނުގައި‬

‫މޑު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫ޝިފާޒާއި ނަސްރު އަދި ޯ‬

‫ކަންކަން ގުރުބާންކުރުމަށް ފަހު އެ ދުވުންތެރިން ކުރި‬

‫ސިފައިންގެ އިސް ވެރިންނާއި ސިފައިން ކްލަބްގެ‬

‫މަސައްކަތަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ތައުރީފް އޮހުނެވެ‪.‬‬

‫އިސް ވެރިންނަށް އެ މީހުންގެ ޝުކުރު ހައްގެވެ‪ .‬އެ‬

‫ނަސްރު ވަނީ ދުބާއީ މެރެތަންގައި ބޮޑު‬

‫ދުވުންތެރިން ގަބޫލުކުރަނީ މިހާރު ލިބޭ ކުރިއެރުންތައް‬

‫ދުވުންތެރިންގެ ޓީމުގެ އިސް މެމްބަރެކެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ކުރިއެރުމަކާ އެކު ‪ 3‬ގަޑި ‪ 15‬މިނެޓުން ދުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހޯދުމުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑު‬

‫ތެރެއިން ޝިފާޒް ވަނީ ޖެނުއަރީ މަހު ބޭއްވި ދުބާއީ‬

‫އޭނާގެ މިހާރުގެ އަމާޒަކީ ތިން ގަޑިއިރަށް ވުރެ އަވަހަށް‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޑް އާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މެރެތަންގައި ގައުމީ މެރެތަން ރެ ޯ‬

‫ކލާގެ އެހީތެރިކަމަކީ‬ ‫މެރެތަން ރޭހެއް ނިންމުމެވެ‪ .‬ކޮކާ ޯ‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 7‬މާރޗް ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪22‬‬

‫ޕީއެސްޖީގެ ހުވަފެން ސީދަލެއް ނުވި‪ ،‬މެޑްރިޑް ކުއާޓާ އަށް‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬

‫ޕެރިސް (މާޗް ‪ – )7‬ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ‬

‫މެޑްރިޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގު އެ ޓީމު ‪1-3‬‬

‫ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހީ ޕީއެސްޖީގެ ޑެނިއަލް‬

‫އިން ކާމިޔާބުކުރިއިރު ދެ ލެގުން ކުރި މި ހޯދީ‬

‫އަލްވެސް އަށް ހެދުނު ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގައި‬

‫ކަވާނީ ގޯލެއް ޖަހައި ޕީއެސްޖީ އަށް އުއްމީދެއް‬

‫‪ 2-5‬އިންނެވެ‪.‬‬

‫އަސެންސިއޯ އުފެއްދި ހަމަލައެއްގައި ލޫކަސް‬

‫ގެނެސްދިނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭރުން ވެސް ކިރިޔާ‬

‫ވަސްކުއޭޒް ނެގި ހުރަހަކުން ބޮލުންނެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ފުރުސަތެއް އޮންނާނީ އިތުރު ދެ ގޯލް‬

‫ރޭގެ މެޗު ‪ 0-2‬އިން ކާމިޔާބުކޮށްގެން އަނެއް‬

‫ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުން ރޭ ‪ 1-2‬އިން‬

‫ބުރަށް ދެވެން ޕީއެސްޖީއަށް އޮތް ނަމަވެސް އެ‬

‫ޕީއެސްޖީގެ ސަޕޯޓަރުން ފްލެޔާ ރޯކޮށް‬

‫އޭގެ ފަހުން ‪ 71‬ވަނަ މިނެޓުގައި އެޑިންސަން‬

‫ޖަހައިގެންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ޓީމަށް އިތުރު ގޯލެއް‬

‫މޮޅުވެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައި‬

‫ޓީމުން އެޓޭކަށް އެރި ވަގުތު މެޑްރިޑުން ވަނީ‬

‫ރަތްކުލައިގެ ބޯ ދުން އަރުވަމުން ދިޔައިރު‪ ،‬ބައެއް‬

‫ނުޖެހެނީސް ‪ 80‬ވަނަ މިނެޓުގައި ކަސެމިރޯ‬

‫ސްޕެއިނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން‪ ،‬މި މުބާރާތުގައި‬

‫ލަނޑު ދީފަ އެވެ‪ .‬އަނިޔާވެފައިވާ ނޭމާ ނެތް‬

‫ފަހަރު ދުންބޯވެ ރެފްރީ ކުޅުން ވެސް މެދުކަނޑާލި‬

‫ގޯލް ޖަހައި މެޑްރިޑަށް ކުއާޓާގެ ޖާގައެއް‬

‫ކާމިޔާބީ ހޯދުމަށް ފްރާންސުގެ ޕީއެސްޖީން‬

‫ނަމަވެސް އެމްބާޕޭ އާއި އެޑިންސަން ކަވަނީ އާއި‬

‫އެވެ‪ .‬ރޮނާލްޑޯ މި ގޯލް ޖެހިއިރު ވެސް ޕީއެސްޖީގެ‬

‫ކަށަވަރުކޮށްދިނެވެ‪ .‬މިއީ ވެސް މެޑްރިޑުގެ އެޓޭކެއް‬

‫ދެކެމުން އައި ހުވަފެނުގައި މި އަހަރު ވެސް‬

‫އެންހެލް ޑި މަރިއާ މެން ފަދަ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު‬

‫އޭރިއާ ތެރޭގައި އޮތީ ދުމެވެ‪.‬‬

‫ޕީއެސްޖީގެ އެޑްރިއެން ރަބިއޯ އަށް ރަނގަޅަށް‬

‫ކުލަޖެއްސުނަނުދީ ހުއްޓުވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގެއްގައި ނޭމާ އަދި‬

‫ވެސް ޕީއެސްޖީ އަށް މާބޮޑު ކަމެއް ނުކުރެވުނެވެ‪.‬‬ ‫ޕެރިހުގެ ޕާކް ޑި ޕްރިންސެސްގައި ކުޅުނު މި‬

‫މެޑްރިޑުގެ ގޯލަށް ފަހު ޕީއެސްޖީގެ‬ ‫މަސައްކަތް އިތުރު ވެގެން ދިޔައީ އެ ޓީމުގެ‬

‫ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ހުރި އެންމެ އުއްމީދީ އެއް‬

‫މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލަނޑެއް ފެނިގެންނުދެ‬

‫މިޑްފީލްޑަރު މާކޯ ވެރާޓީ އަށް ދެ ވަނަ ރީނޑޫ‬

‫ފޯވާޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ފަދަ ކުޅުންތެރިން‬

‫އެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫ކާޑާ އެކު ރަތްކާޑެއް ދެއްކުމުންނެވެ‪ .‬އޭނާ އަށް‬

‫ސާފުކޮށްނުލެވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި މެޑްރިޑުން ޖެހި‬ ‫ގޯލެކެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި ރޭ‬ ‫އިންގްލެންޑުގެ ލިވަޕޫލް ވަނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި‬

‫ގެނެސް ޕީއެސްޖީ ވަރުގަދަކުރި ނަމަވެސް‪ ،‬މި‬

‫އެޓޭކްކުރަން ފެށި އެވެ‪ .‬ނަތީޖާއަކަށްވީ މެޑްރިޑަށް‬

‫‪ 66‬ވަނަ މިނެޓުގައި ކާޑު ދެއްކީ ފައުލެއްގެ‬

‫ޕޯޗުގަލްގެ ޕޯޓޯއާ ‪ 0-0‬އިން އެއްވަރުކޮށް ދެ‬

‫ސީޒަނުގައި ފޯމްދަކޮށް އޮތް މެޑްރިޑުގެ މައްޗަށް‬

‫ކައުންޓާ އެޓޭކްދޭން މެޑްރިޑަށް ޖާގަތަކެއް ލިބުމެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލައިގައި ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ރެފްރީއާ ދިމާލަށް‬

‫ލެގުގެ އެގްރިގޭޓުން ‪ 0-5‬އިން ކުރި ހޯދައިގެން‬

‫ދެ ލެގުން ވެސް ކުރި ހޯދޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ގޯލް ‪ 51‬ވަނަ މިނެޓުގައި‬

‫ދުއްވައިގަތުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެސްޓޯރީގެ ‪ 13‬ނަމްބަރު ޖާޒީ ފިއޮރެންޓީނާ‬ ‫އާއި ކަލިއާރީ އިން ރިޓަޔާކޮށްފި‬ ‫ފްލޮރެންސް (މާޗް ‪ – )7‬މިދިޔަ އާދީއްތަ‬ ‫ދުވަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި އިޓަލީގެ ޑިފެންޑަރު‬

‫އެނގުނީ ހެނދުނު ހޭނުލައިގެން ބެލުމުން ކަމަށް‬

‫ހަނދާނުގައި ސުކޫތެއް ގެންނަން ޔުއެފާ އިން ވަނީ‬

‫އުސޫލުން ރޯމާ އާއި ފިއޮރެންޓީނާ އަށް ވެސް‬

‫ޕޓްތައް ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުނެވެ‪ .‬އޭނާ ދާއިމީ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން‬

‫ޑޭވިޑޭ އެސްޓޯރީ ބޭނުންކުރި ‪ 13‬ނަމްބަރު ޖާޒީ‬

‫އޮޓޮޕްސީއާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި‬

‫އަހުލާގު ރަނގަޅު‪ ،‬މަޑުމައިތިރި އަދި ވަރުގަދަ‬

‫ފިއޮރެންޓީނާ އަށް ބަދަލުވީ ‪ 2016‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫މީގެ ފަހުން ބޭނުންނުކުރަން އޭނާ ކުޅެމުން އައި‬

‫އޭނާ މަރުވީ ކުރިން ވެސް ބެލެވިފައިވާ ގޮތަށް ހިތް‬

‫ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭ އެސްޓޯރީގެ‬

‫ފިއޮރެންޓީނާ އިން އަދި ކުރީގެ ކްލަބް ކަލިއާރީ‬

‫ހުއްޓިގެންނެވެ‪.‬‬

‫މަރުވީ ފިއޮރެންޓީނާއާ އެކު އޭނާ ކޮންޓްރެކްޓް‬

‫މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އަދި ސައުތުހެމްޓަނުން‬

‫އާކުރަން ތައްޔާރުވެފައިވަނިކޮށެވެ‪.‬‬

‫ޕޓްތައް ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާގެ ކުޅުން ބެލި ކަމަށް ރި ޯ‬

‫އިން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫"ޑޭވިޑޭ އެސްޓޯރީގެ ހަނދާނުގެ ޝަރަފުގައި‪،‬‬

‫އެސްޓޯރީ މަރުވުމާ އެކު‪ ،‬މި ހަފުތާގައި ކުޅެން‬ ‫ހަމަޖެހިފައިވާ އިޓާލިއަން ލީގާއި އިޓަލީގެ ދެ ވަނަ‬

‫އޭސީ މިލާނުގެ ޔޫތު ޓީމުން ތަމްރީންވި‬

‫އޭނާ ގެންދަން ޝައުގުވެރިވެ އިންގްލެންޑުގެ‬

‫އެސްޓޯރީ ވަނީ އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމަށް ‪ 14‬މެޗު‬

‫ކަލިއާރީ އާއި ފިއޮރެންޓީނާ އިން ނިންމާފައިވަނީ‬

‫ޑިވިޝަނުގެ މެޗުތައް ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހުނަރުވެރި އެސްޓޯރީ އަށް އޭރު އެ ޓީމުގައި އޮތް‬

‫ކުޅެދީފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން އިޓަލީން ‪ 2013‬ވަނަ‬

‫‪ 13‬ނަމްބަރު ޖާޒީ ރިޓަޔާކުރަން‪ "،‬ފިއޮރެންޓީނާ‬

‫އަންނަ ހަފުތާގައި ލީގު އަލުން ފަށާއިރު ހުރިހާ‬

‫ވަރުގަދަ ސްކޮޑުގެ ސަބަބުންނާ އެކު‪ ،‬ސީނިއާ‬

‫އަހަރުގެ ފީފާ ކޮންފެޑޭރޭޝަންސް ކަޕުގެ ތިން ވަނަ‬

‫އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޓީމަކުން ވެސް އެސްޓޯރީގެ ނަން ޖަހާފައިވާ‬

‫ޓީމުން ފުރުސަތެއް ނުލިބުނެވެ‪ .‬ސީނިއާ ޓީމުގައި‬

‫ހޯދި ޓީމުގައި ވެސް ހިމެނުނެވެ‪ .‬އެ ފަހަރު ތިން‬

‫ޓީޝާޓެއްގައި ދަނޑަށް އެރުމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ‬

‫ހިމެނުނު ދެ އަހަރު ވެސް ލޯން އުސޫލުން އެހެން‬

‫ވަނަ ހޮވި މެޗުގައި އުރުގުއޭ ކޮޅަށް އޭނާ ވަނީ‬

‫އުމުރުން ‪ 31‬އަހަރުގެ އެސްޓޯރީ މަރުވީ‬ ‫އިޓާލިއަން ލީގުގައި އާދީއްތަ އުދިނޭޒީއާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ކުޅުމަށްޓަކައި ފިއޮރެންޓީނާ ޓީމު ކޭމްޕްކޮށްފައިވާ‬ ‫ހޮޓަލުގައި ނިދާފައި އޮއްވަ އެވެ‪ .‬އޭނާ މަރުވިކަން‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން މި ހަފުތާގައި ކުޅޭ ޗެމްޕިއަންސް‬ ‫ލީގާއި ޔުރޮޕާ ލީގުގެ މެޗުތަކުގެ ކުރިން އޭނާގެ‬

‫ދެ ޓީމަކަށް ދޫކޮށްލީ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާލީ ‪ 2008‬އިން ‪ 2016‬އަށް ކަލިއާރީ‬ ‫އަށް ކުޅުނު ދުވަސްވަރެވެ‪ .‬އެ ދުވަސްވަރު ލޯން‬

‫ގޯލެއް ވެސް ޖަހައިފަ އެވެ‪.‬‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 7‬މާރޗް ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪24‬‬

‫ސަޕޯޓަރުންނަ ްށ‬ ‫ރަނގަޅު އެކަމަކު‬ ‫ދެ ީޓމަށް ބިރުބޮޑު‪:‬‬ ‫ބު ފޮން‬

‫"މި ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ އިންގްލެންޑްގައި ފަހަކަށް‬

‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬

‫ކމްބިނޭޝަން ރަނގަޅު ދެ‬ ‫އައިސް ފެނުނު އެންމެ ޮ‬ ‫ކންމެ ކްލަބެއްގައި ވެސް‬ ‫ކުޅުންތެރިން‪ .‬މަޝްހޫރު ޮ‬ ‫ލަންޑަން (މާޗް ‪ - )7‬ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ‬

‫ކމްބިނޭޝަނެއް‪ .‬އެގޮތަށް ޓޮޓެންހަމްގެ‬ ‫އވޭ އެޓޭކިން ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ހދަން މިރޭ ޓޮޓެންހަމް‬ ‫ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ޯ‬

‫މި ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ މެޗުގެ ފަހު ވަގުތާ ހަމައަށް‬

‫ކޅަށް ރަށުން ބޭރުގައި ޔުވެންޓަސް‬ ‫ހޮޓްސްޕާސްއާ ދެ ޮ‬

‫ވެސް ހިތްވަރުލައިގެން ކުޅޭ ދެ ކުޅުންތެރިން‪ "،‬ބުފޮން‬

‫ބޅަ ސަޕޯޓަރުން ބަލާލަން ރަނގަޅު‬ ‫ކުޅޭ މެޗަކީ ފުޓް ޯ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މެޗަކަށްވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިއިީ ދެ ޓީމަށް ބިރުބޮޑު‬

‫ޔުވެންޓަސް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ‬

‫މެޗެއް ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ތަޖުރިބާކާރު ކީޕަރު‬

‫ލަނޑުތައް ކާމިޔާބުކުރި އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ގޮންޒާލޯ‬

‫ފން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޖިއަންލުއިޖީ ބު ޮ‬

‫ހިގައިން ވަނީ މި މެޗަށް ފިޓްވެފަ އެވެ‪ .‬ޔުވެންޓަސްގެ‬

‫މި ދެ ޓީމު ޔުވެންޓަސް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު‬ ‫ނިމުނީ ‪ 2-2‬އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ‪ .‬ރަށުން ބޭރުގައި‬

‫މ އަލެގްރީ ބުނީ ހިގައިން މި މެޗަށް‬ ‫ކޯޗު މެސި ޯ‬ ‫ފިޓްވުމަކީ މުޅި ޓީމަށް ލިބޭ ހިތްވަރެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގލު ޖަހާފައިވާތީ އެ ޓީމަށް‬ ‫ޓޮޓެންހަމުން ދެ އަވޭ ޯ‬

‫ކޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ‬ ‫ޓޮޓެންހަމްގެ ޯ‬

‫އެޑްވާންޓޭޖެއް އޮތް ނަމަވެސް މި މެޗުން މޮޅުވާ ކޮންމެ‬

‫ޔޫރަޕްގައި އެ ޓީމަށް ލިބޭ އިހުތިރާމް އިތުރުވަމުން‬

‫ޓީމަކަށް ވެސް ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ލިބޭނެ‬

‫އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މި މެޗަކީ އެކަން ދަމަހައްޓަން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓަރުންނަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ‬ ‫"މިއީ ފުޓްބޯޅަ ސަ ޯ‬

‫މެޗެއް‪ .‬އެއީ ވަރަށް ތަފާތު ދެ ސްޓައިލެއްގެ‬

‫"ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން އަހަރެމެން މޮޅުވީމަ‬ ‫ކށް އަހަރެމެންނަކީ‬ ‫ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެކަން ފާހަގަ ޮ‬

‫ބޅަ ކުޅޭ ދެ ޓީމު މިއީ‪ .‬އެކަމަކު މިއީ‬ ‫އެޓޭކިން ފުޓް ޯ‬

‫ގތުގައި ނުބަލާ‪ .‬އެ ހިސާބުން‬ ‫އާދައިގެ ޓީމެއްގެ ޮ‬

‫ހަމަގައިމުވެސް މި ދެ ޓީމަށް ވަރަށް ބިރު ބޮޑު މެޗެއް‪.‬‬

‫މި ޓީމަށް ލިބޭ އިހުތިރާމް ދިޔައީ އިތުރުވަމުން‪.‬‬

‫ޓޓެންހަމް ކުޅޭ ސްޓައިލުން‬ ‫އަހަރެންގެ ނަޒަރުގައި ޮ‬

‫ޔުވެންޓަސް އަކީ ވެސް ޔޫރަޕްގެ ގަދަ ބާރެއް‪ .‬މި ޓީމާ‬

‫ކޅު ޓީމަށް ލިބޭ އަބަދުވެސް ފުރުސަތު‪ .‬އަހަރެމެން‬ ‫އިދި ޮ‬

‫ކޅަށް ކުޅޭއިރު އަހަރެމެންގެ ފެންވަރު ވަޒަންކޮށްލަން‬ ‫ދެ ޮ‬

‫މިރޭ ޖެހޭ އެކަމަށް ވިސްނަން‪ "،‬ބުފޮން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މިއީ ރަނގަޅު ވަގުތެއް‪ "،‬ޕޮޗެޓީނޯ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޓޓެންހަމްގެ ޑެލޭ އަލީ‬ ‫އޭނާ ވަނީ ހާއްސަކޮށް ޮ‬ ‫އާއި ހެރީ ކޭން އަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ސިޓީ އަކީ އަދި ބޮ ުޑ‬ ‫ކްލަބެއް ނޫން‪ :‬ގާޑިއޯލާ‬

‫މިރޭގެ މެޗު ފަށާނީ ރާއްޖެ ގަޑިން ‪ 00:45‬ގަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫މެންޗެސްޓާ (މާޗް ‪ - )7‬އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ‬

‫ބޑު ކްލަބެއް‬ ‫ވެސް ނުދެވޭނެ‪ .‬އެއީ އަހަރެމެންނަކީ ޮ‬

‫ދަށުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން މި ސީޒަނުގައި މޮޅު‬

‫ބޑު ތާރީހެއް އަދި ލެގަސީ އެއް ވެސް ނެތް‪"،‬‬ ‫ނޫން‪ޮ .‬‬

‫ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އައި ނަމަވެސް އެ ޓީމަކީ އަދި‬

‫ގާޑިއޯލާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ކްލަބެއް ކަމަށް ދެކިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ސިޓީގެ‬ ‫ޮ‬ ‫އލާ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޯޗު ޕެޕް ގާޑި ޯ‬ ‫ސިޓީ އަންނަނީ މި ސީޒަނުގައި ތަފާތު މޮޅު‬ ‫ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ‪ .‬އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގެ‬

‫ލނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް‬ ‫ގާޑިއޯލާ ބުނީ ބާސެ ޯ‬ ‫ފަދަ ޓީމުތަކާ އެއް ހަމައެއްގައި އަދި ސިޓީގެ ވާހަކަ‬ ‫ނުދެއްކޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"މިސާލަކަށް ބަލަމާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި‬

‫ޗެމްޕިއަންކަން އެ ޓީމުން ދާދި ފަހުން ހޯދިއިރު‪،‬‬

‫ޕީއެސްޖީ އާއި ރެއާލާ ކުޅެން ޖެހުމުން އެންމެން‬

‫އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާނެ‬

‫މޅުވާނެ ކަމަށް‪ .‬އެކަމަކު ވީ‬ ‫ނިންމައިފި ޕީއެސްޖީ ޮ‬

‫ކަމަށް ބެލެވެނީ ވެސް އެ ޓީމެވެ‪ .‬އަދި ފުޓްބޯޅައިގެ‬

‫އެހެނެއް ނޫން‪ .‬ރެއާލްގެ ނަމަކީ ވެސް މި މުބާރާތަށް‬

‫ގތުގައި ސިޓީ އަކީ މި ފަހަރު‬ ‫ތަޖުރިބާކާރުން ދެކޭ ޮ‬

‫ފަރިތަ ނަމެއް‪ .‬އެއީ އެ ޓީމުން ‪ 12‬ފަހަރު ކާމިޔާބު‬

‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ވެސް ފޭވަރިޓެކެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ސިޓީ އަތުގައި ނެތް ނަމެއް‪.‬‬ ‫ކޮށްފައި އޮތީމަ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ‬

‫ކންމެވެސް ވަރެއްގެ ނަމެއް‬ ‫މި މަސައްކަތް ކުރަނީ ޮ‬

‫ލެގުގައި ސްވިޒަލެންޑުގެ ބަސެލް އަތުން ސިޓީ މޮޅުވީ‬

‫ލނާ އާއި ބަޔާން މިއުނިކަށް‬ ‫ހޯދޭތޯ‪ "،‬ކުރިން ބާސެ ޯ‬

‫‪ 0-4‬އިންނެވެ‪ .‬މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ދެ ވަނަ‬

‫ކށްދިން ގާޑިއޯލާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކޯޗު ޮ‬

‫އލާ އަށް ހަމަޖެހުމެއް‬ ‫ލެގުގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު‪ ،‬ގާޑި ޯ‬

‫ފކަސް ހުރީ ކުއާޓާގެ ޖާގައެއް‬ ‫"މި ވަގުތު ޯ‬

‫އެބައޮތެވެ‪ .‬އެއީ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް އަރާމްކުރުމުގެ‬

‫ހޯދަން‪ .‬އެއީ މި ކްލަބްގެ ތާރީހުގައި ދެ ވަނަ ފަހަރަށް‬

‫ފުރުސަތު އޮތުމެވެ‪.‬‬

‫ހާސިލްކުރެވޭނެ ކަމެއް‪".‬‬

‫"ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފޭވަރިޓަކަށް ވުމަކީ‬ ‫ޝަރަފެއް‪ .‬އެއީ ސިޓީ ކަހަލަ ޓީމެއްގައި ހުރެގެން‬ ‫ކށްގެން ނޫނީ އެ ހިސާބަށް‬ ‫ވަރަށް މަސައްކަތް ޮ‬

‫ސިޓީ އާއި ބަސެލް ކުޅޭ މެޗު ފަށާނީ މިރޭ ރާއްޖެ‬ ‫ގަޑިން ‪ 00:45‬ގަ އެވެ‪.‬‬


‫ޚަބަރު‬

‫‪ 7‬މާރޗް ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪26‬‬

‫ލޯމަ ހިންގި ކުންފުނި ބޮޑު ދަރަންޏާ އެކު "ފިލައިފި"!‬ ‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ދަރަނިތައް އަދާކުރުމުގެ ކުރިން‬

‫ބީއެމްއެލް އާއި ޓީއެމްއޭ އަދި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް‬

‫ބޑު މައްސަލައެކެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އެ ކުންފުންޏަށް ވެސް ޮ‬

‫ލމަ ރިސޯޓު ހިންގި‬ ‫ރ‪ .‬މާމިގިލީގައި ހަދާފައިވާ ޯ‬ ‫ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކަށް‬

‫ސޓް އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލުކުރުން ހުއްޓުވަން އެހެން‬ ‫ރި ޯ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ހަލާސް ޮ‬

‫ކޓުން ސާބިތު ވެފައިވާ‬ ‫ކްރެޑިޓަރުންނަށް ދައްކަން ޯ‬

‫ދައްކަން ޖެހޭ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ނުދައްކައި‪،‬‬

‫ކުންފުނިތަކުން ކޯޓުގައި އެދުނެވެ‪.‬‬

‫ސަބްލީސް ވިއްކާލައިގެން ލިބުނު ފައިސާ‪ ،‬ރާއްޖޭގައި‬

‫ދަރަނި ނުލިބި ސަބްލީސް ރައިޓްސް ޓްރާންސްފާ‬

‫އެކުންފުނިން ހުޅުވާފައިވާ ބޭންކަކަށް ޖަމާކޮށްފައެއް‬

‫ވުމަކީ ހަމައެކަނި ޔޫއެފްއެސް އަށް ކުރިމަތިވި‬

‫ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫"ފިލައިފި" ކަމުގެ ޝަކުވާ އެ ކުންފުނިތަކުން ކޮށްފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ލޯމައަށް ދަރަންޏަށް މުދާ ދޫކުރި ކުންފުންޏެއްގެ‬ ‫އފިޝަލަކު‪ ،‬ނަން ނުޖަހަން އެދިވަޑައިގެން‪،‬‬ ‫އިސް ޮ‬

‫ގތުގައި އެ ރިސޯޓު‬ ‫"މިހާރު"އަށް އެނގިފައިވާ ޮ‬ ‫ކުރިން ހިންގީ ލޯމަ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ‬

‫ލމަގެ ދެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ‬ ‫ދަރަނީގެ މައްސަލާގައި ޯ‬

‫ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުންޏަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ‬

‫"ސާބިތު ދަރަނި ދެއްކުމަށް ފަހުގައި މެނުވީ‪،‬‬

‫ލމައިން ކޯޓުގައި‬ ‫ނުދައްކައިގެން ދައުވާކުރުމުން ޯ‬

‫ޕާސްޕޯޓް ވެސް ހިފެހެއްޓި އެވެ‪ .‬އަދި އޭގެ ތެރޭގައި‬

‫ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންނެވެ‪ .‬އެ ކުންފުނީގެ މައި‬

‫އތް އެ މީހުންގެ ހައްގުތައް‬ ‫ބުނެފައި ވަނީ ރިސޯޓްގައި ޮ‬

‫ހިމެނޭ މެލޭޝިއާ މީހާގެ ސިންގަޕޫރުގައި ހުރި މުދާ‬

‫ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރެވޭ އުސޫލަކީ ދިވެހި ވިޔަފާރި‬

‫ސޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް‬ ‫ހިއްސާދާރަކީ މޯލްޑިވްސް ރި ޯ‬

‫(ސަބްލީސް) ވިއްކާލައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން‬

‫ވިއްކައިގެން ބައެއް ދަރަނިތައް ދައްކާފައިވާ ކަމަށްވެ‬

‫މާހައުލަށް ވެސް ނުރައްކާތެރި އަދި މާހައުލުގައި‬

‫ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ސިންގަޕޫރުގައި‬

‫ދަރަނިތައް ހަލާސްކުރާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތަށް ބުނުމުން‪،‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތައް އެކަމަށް ޖެހިލުން ވާނެ‬

‫ލމަ ހިންގުމުގައި‬ ‫ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެވެ‪ޯ .‬‬

‫ސޓް ވިއްކާލުން ކޯޓުން‬ ‫ޓްރިނިޓާސް އަށް ރި ޯ‬

‫އިސްކޮށް އުޅުނީ ސިންގަޕޫރު ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމަށްވާ‬

‫ހުއްޓުވާފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގ ޗިންގް ހުއަޓް (ސްޓީވަން) ކިޔާ މީހެކެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ލމަ މާމިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް‬ ‫މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޯ‬ ‫ސްޕާގެ ބަހެއް ލިބޭ ގޮތެއްނުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމެއް‪ "،‬އާތިފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާއި ބޮޑެތި‬ ‫"ހާއްސަ ޮ‬

‫ސޓްގެ ސަބްލީސްގެ ހައްގުތައް‬ ‫ލޯމަ ރި ޯ‬

‫ވިޔަފާރިތަކުގެ ދަރަނި އެކަނި ހާލާސްކުރުން މަޖްބޫރު‬

‫ކށްފައި ދިން ޗެކެއް ބައުންސް ވުމުން އެ‬ ‫ސއި ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫ގޯ‬

‫ޓްރިނިޓާސްއަށް ވިއްކާލުމުގެ މުއާމަލާތް ނިމުނުއިރު‬

‫ވުމަށް ފަހު ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ‬

‫ކޅު އެ ރަށުގެ ސަބްލީސް‬ ‫ހެދި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ޮ‬

‫ކށްދިނުމަށް އެދި ފުލުހުންނަށް ވާނީ‬ ‫މައްސަލަ ތަހުގީގު ޮ‬

‫ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ދިވެހި އެތައް ކުންފުންޏެއްގެ‬

‫ސާބިތު ދަރަނި އެކަހެރި ކުރެވޭ ނަމަ‪ ،‬ސަބްލީސް‬

‫ލޯމަ ހިންގުމުގައި ދިމާވި މާލީ މައްސަލައަކާ‬

‫"އެ މައްސަލައިގެ މަދަނީ ދައުވާގެ އިތުރުން‬

‫އެފަދަ ކުންފުންޏެއްގެ ސަބްލީސް ރައިޓްސް އެހެން‬

‫ރައިޓްސް ވިއްކާލިއިރު ރާއްޖޭގެ ‪ 140‬އަށް ވުރެ ގިނަ‬

‫ހުށަހަޅާފައި‪ .‬އެ ތަހުގީގު ކުރިޔަށް ދާ ކަމަށް ވަނީ‪"،‬‬

‫ހައްގު ގެއްލިގެން ދިޔުމުގެ އިތުރުން‪ ،‬ލޯމަ މާމިގިލި‬

‫ހޯލްޑަރުންނާ އެކުގައި ވިޔަފާރި މުއާމަލާތް ހިންގުމަށް‬

‫އތް މިންވަރު ފަސް މިލިއަން‬ ‫ކުންފުނިތަކަށް ދަރާފައި ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސޓް އެންޑް ސްޕާގެ ދަރަނިތަކަށް ޒިންމާވާން‬ ‫ރި ޯ‬

‫ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުން ފަސް ޖެހެން‬

‫ގތް ހުސްވެފައިވަނީ‬ ‫ޖެހި ކްރެޑިޓާސް ކުރިމަތީގައި ޮ‬

‫ފެށުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް‪".‬‬

‫ޑޮލަރު (‪ 77‬މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް އަރާ ކަމަށްވެ‬ ‫ކޅަށް އެ ކުންފުނިތަކުން ދައުވާކުރުމުން‬ ‫އެވެ‪ .‬ލޯމައާ ދެ ޮ‬

‫ސޓެއްގެ ސަބްލީސް ވިއްކާލާއިރު ދަރަނިތައް‬ ‫ރި ޯ‬ ‫ހަލާސްކުރަން ޖެހޭ ފަދަ އުސޫލްތަކެއް ޓޫރިޒަމް‬

‫އެކުންފުނީގެ ހަމައެކަނި ދިވެހި ޑައިރެކްޓަރެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ހލްޑަރުންގެ ހައްގުތައް‬ ‫އާތިފް ވިދާޅުވީ ސަބްލީސް ޯ‬

‫އެއީ ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ‬

‫މިނިސްޓްރީގެ އެއްވެސް ގަވާއިދެއްގައި ބުނެފައެއް‬

‫އޭނާގެ ނަން މީޑިއާގައި ހާމަކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވި‬

‫ބަދަލުކުރުމުގައި ވިޔަފާރީގެ މާހައުލަށް ލިބޭނެ‬

‫ކަމަށް ވެސް އެނގިފައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ހުކުމްތައް‬

‫ނުވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ހެޑް ލީސް ވިއްކާލާއިރު ހުރިހާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހީނަރުކަމަށް ވިސްނުން މުހިންމު ކަމަށެވެ‪ .‬ކިތަންމެ‬

‫ތަންފީޒު ކުރަން ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް‬

‫ދަރަންޏެއް ދައްކައި ހަލާސްކުރަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސޓުގެ ސަބްލީސް ރައިޓްސް މިހާރު ވަނީ‬ ‫ލޯމަ ރި ޯ‬ ‫މލްޑިވްސް އަށް ވިއްކާލައިފަ‬ ‫ހލްޑިންގްސް ޯ‬ ‫ޓްރިނިޓާސް ޯ‬

‫ގތުގައި ލޯމައިން‬ ‫"މިހާރު"އަށް އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޔުނައިޓެޑް ފުޑް‬

‫އެމީހުންގެ ހައްގުތައް ޓްރިނިޓާސް އަށް ވިއްކާލީ‬

‫ސަޕްލަޔާސްގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް‬

‫ހަމައެކަނި ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ އާއި‬

‫އާތިފް ޝަކޫރު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪ ،‬މިއީ‬

‫ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގަ ިއ‬ ‫ފަސްނުޖެހުމަށް ޕީޖީ ގޮވާލައްވައިފި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ލމަ ކުންފުނިން ދަރާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ‪143‬‬ ‫ޯ‬

‫ކުޑަ އަދި ނިކަމެތި ނަމަވެސް‪ ،‬ތިން ވަނަ ފަރާތްތަކުގެ‬ ‫ކށްދޭން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން‬ ‫ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ޮ‬ ‫އިސްނަގަން އޭނާ ގޮވާލެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ޑްރަގާ އެކު ރާއްޖެ އަންނަން‬ ‫އުޅުނު ދެ މީހަކު ހައްޔަރު‬

‫ކުރުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް‪،‬‬ ‫އެކަންކަން އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބިޝާމް ވަނީ‬ ‫އިރުޝާދު ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް އަންހެނުންނަށް ވެސް‬

‫ފުލުހުންގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ފަސް‬ ‫ރސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އައިޝަތު‬ ‫ނުޖެހުމަށް ޕް ޮ‬ ‫ގވާލައްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ބިޝާމް ފުލުހުންނަށް ޮ‬ ‫ޕޮލިސް ރެކްރޫޓް ޓްރެއިނިން ކޯހުގެ ދަސްވެނިންގެ‬

‫ކުރެވޭނެކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ބިޝާމް ވިދާޅުވީ‬ ‫އަންހެނުންނަކީ ފިރިހެނުންނާ އެއް ހަމައެއްގައި ފައިތިލަ‬ ‫ސާބިތުކުރެވޭނެ ބައެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އަންހެނުންނަށް‬ ‫ކށް ކުރިއަށް ދެވޭނެ މަގު‬ ‫ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލު ޮ‬

‫ހމަ ދުވަހު ދ‪ .‬ވާނީގައި ބޭއްވި‬ ‫ޝަރަފުގައި މިދިޔަ ޯ‬

‫ކށްދެއްވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް‬ ‫ބޑަށް ފަހި ޮ‬ ‫މިހާރަށް ވުރެ ޮ‬

‫ރަސްމިއްޔާތުގައި ބިޝާމް ވިދާޅުވީ ފުލުހުންގެ‬

‫ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތަކީ ޝަރަފުވެރި މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން ކުރި ހުވަޔާ އެއްގޮތަށް‪ ،‬ރާއްޖޭގެ‬

‫ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި‪ 29 ،‬ވަނަ ޕޮލިސް‬

‫ގާނޫނުތަކާއި ގަވައިދުތަކުގެ ދަށުން އިހްލާސްތެރިކަމާއި‬ ‫އަމާނާތްތެރިކަމާއި ކެރުމާއެކު ފުލުހުންގެ ވާޖިބު‬

‫ފުލުހަކު ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކުރި އެވެ‪.‬‬

‫އަދާކޮށްދެއްވުމަށް ބިޝާމް އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ‪.‬‬

‫ފުލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި ފަސްނުޖެހުމަށް‬ ‫ޕީޖީ އެދިވަޑައިގެންނެވިއިރު‪ ،‬ރައީސް އަބްދުﷲ‬

‫ތަރައްގީގައި ފުލުހުންގެ ދައުރު ވަރަށް މުހިއްމެވެ‪.‬‬

‫ޔާމީން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ‬

‫ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ‬

‫ހާލަތު އިތުރު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމީ‬

‫މުޖުތަމައުގެ ހަމަޖެހުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ނޫން ކަމަށް ޕީޖީ ވަނީ‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީއާ އެއް ޮ‬

‫ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި‬

‫ފުލުހުންނަށް އަންގަވައިފަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ކުއްލި‬

‫ހދައި މަސައްކަތްތައް ތަރައްގީކޮށް‬ ‫ގތްތައް ޯ‬ ‫އާ ޮ‬

‫ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރުގެ ދަށުން އެއްވެސް މީހަކު‬

‫ޒަމާނީކުރުން މުހިންމު ކަމުގައި ވެސް ޕީޖީ ވިދާޅުވި‬

‫ބަންދުގައި ބެހެއްޓޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ‬ ‫ފނުއްވި ސިޓީގައި‬ ‫ކަމަށް ޕީޖީ‪ ،‬ފުލުހުންނަށް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫މާޒީން ފިލާވަޅު ލިބިގަނެ‪ ،‬މުސްތަގުބަލް ރަނގަޅު‬

‫އިދާރާތަކާ ހަވާލާދީ ޕާކިސްތާނުގެ މީޑިއާގައި ބުނެފައި‬

‫ރެކްރޫޓް ޓްރެއިނިން ކޯހުގައި ‪ 100‬ފިރިހެނުންނާއި ‪19‬‬ ‫އަންހެނުން ބައިވެރިވި އެވެ‪ .‬ތަމްރީން ކޯހުގައި ‪99‬‬

‫ގތުގައި ގައުމެއްގެ ދެމެހެއްޓެނިވި‬ ‫ބިޝާމް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫(‪ 27‬މިލިއަން ރުފިޔާ) އަރާނެ ކަމަށް ރަސްމީ‬ ‫ވެ އެވެ‪ .‬މިއީ މިދިޔަ ‪ 10‬އަހަރުގެ ތެރޭގައި‬

‫ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ރާއްޖެ‬

‫ޕާކިސްތާނުން އެއްފަހަރާ މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ‬

‫އަންނަން އުޅުނު ޕާކިސްތާނުގެ ދެމަފިރިއަކު އެ‬

‫މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތް ފަހަރު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ‬

‫ލގެ މަސްތުވާތަކެތި‬ ‫ގައުމުން ހައްޔަރުކޮށް‪ 20 ،‬ކި ޯ‬

‫މީޑީއާ އިން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫އިއްޔެ ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕާކިސްތާނުގެ ރަސްމީ އިދާރާތަކާ ހަވާލާދީ އެ‬

‫ޕާކިސްތާނުގެ މީޑިއާގައިވާ ގޮތުން އެ މީހުންގެ‬ ‫އަތުން މަސްތުވާތަކެތި ފުރަތަމަ ފެނުނީ ރާއްޖެ‬

‫ގައުމުގެ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައި ވަނީ‪ ،‬ދުބާއީ މަގުން‬

‫ޕޓުގައި ތިއްބާ އެ މީހުންގެ‬ ‫އައުމަށް ކަރާޗީ އެއާ ޯ‬

‫ރާއްޖެ އަންނަން އުޅުނު އެ ދެމަފިރިންގެ އަތުން‬

‫ލަގެޖް ފާސް ކުރިއިރު އޭގެ ތެރެއިންނެވެ‪ .‬ލަގެޖުން‬

‫މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނީ އެ މީހުންގެ ލަގެޖުންނާއި‬

‫ލގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނުމުން ޕާކިސްތާނުގެ‬ ‫‪ 10‬ކި ޯ‬

‫ދިރިއުޅުނު އެޕާޓްމެންޓު ފާސް ކުރިއިރު އެތަނުންނެވެ‪.‬‬

‫ކަސްޓަމްސުން އެ މީހުންނާ އިތުރަށް ސުވާލުކޮށް‬

‫އަތުލައިގަތީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ‬

‫ކށް‪ ،‬ކަރާޗީގައި ހުންނަ ދެ‬ ‫ލިބުނު މައުލޫމާތުތަކަށް ބިނާ ޮ‬

‫ހެރޮއިންނެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި ވެ އެވެ‪ .‬އެތަނުން‬ ‫މީހުންގެ އެޕާޓްމެންޓް ފާސް ޮ‬

‫މި މަސްތުވާތަކެތީގެ އަގު ‪ 1.8‬މިލިއަން ޑޮލަރު‬

‫ލގެ މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ‪ 10‬ކި ޯ‬


‫‪ 7‬މާރޗް ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪27‬‬


‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީ‬

‫‪ 7‬މާރޗް ‪2018‬‬

‫‪AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD‬‬

‫‪M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives‬‬ ‫‪T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv‬‬

‫އާއްމު ބަލިތަކަށް‬ ‫ޑރ‪ .‬އިބްރާހިމް އަހުމަދު‬

‫‪AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD‬‬

‫‪M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives‬‬ ‫‪T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv‬‬

‫‪08 March 2018‬‬

‫‪ 08‬މާރޗް ‪2018‬‬

‫‪08 March 2018‬‬

‫‪General Practitioner‬‬

‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓް‬

‫‪Radiologist‬‬

‫‪ 08‬މާރޗް ‪2018‬‬

‫ރާޒީ ‪Dr. Ibrahim Ahmed Razee 08:30 - 15:30‬‬

‫ޑރ‪ .‬ހެމަންތް‬ ‫ޑރ‪ .‬އަސޯކާ ރާ ޯ‬ ‫އ‬ ‫ޑރ‪ .‬އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދު ‪20:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Abdul Azeez Hameed‬‬

‫ޑރ‪ .‬ދާސް‬ ‫ޑރ‪ .‬ދާސް‬

‫‪09:00 - 13:00‬‬

‫‪Dr. Seshadri Das‬‬

‫‪20:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Seshadri Das‬‬

‫‪15:30 - 22:30‬‬

‫‪Dr. Hemanth‬‬

‫‪15:30 - 22:30‬‬

‫‪Dr. Asoka Rao‬‬

‫ޑރ‪ .‬ތަހްސީނާ‬ ‫ތ މުފްލިހާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ފާތިމަ ު‬

‫ތ ޝީލާ‬ ‫ސަން ަ‬ ‫ޖާސިން‬

‫ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް ޒާހިރު‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ޑރ‪ .‬ވިޖަޔަ ރާނީ‬

‫‪09:00 - 11:00‬‬

‫‪Dr. Vijaya Rani‬‬

‫ޑރ‪ .‬ބަރަތު ބ‪ .‬ޖޮލީ‬

‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފް‬

‫‪13:30 - 14:30‬‬

‫‪Dr. Abdul Azeez Yoosuf‬‬

‫ޑރ‪ .‬އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފް‬ ‫ޑރ‪ .‬ކަލިމުއްތު‬ ‫‪17:00 - 22:00‬‬ ‫ޑރ‪ .‬ކަލިމުއްތު‬

‫‪Dr. Abdul Azeez Yoosuf‬‬

‫‪09:00 - 14:00‬‬

‫ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު އަލީ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަރިޔަމް ނިޔާޒް‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬ ‫‪16:00 - 17:00‬‬

‫‪Dr. Kalimuthu‬‬ ‫‪Dr. Kalimuthu‬‬

‫‪Dr. Mohamed Ali‬‬ ‫‪Dr. Mariyam Niyaz‬‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬މާރިއާ ކުރުގޯވާ‬

‫‪ENT‬‬ ‫‪14:00 - 17:00‬‬

‫ދަތުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬

‫ރާގަވެންދުރާ‬ ‫ރާގަވެންދުރާ‬ ‫ޕްރަތިބާ‬ ‫މިއާކާ‬

‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ނީހާ ދާސް‬

‫‪Dr. Mariia Krugova‬‬

‫‪Iyasha Leena‬‬

‫ޑައެޓީޝަން‬

‫‪Dietician‬‬

‫ޑރ‪ .‬އާސިޔާ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Asiya A. Raheem‬‬

‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނީ ‪3325979‬‬ ‫ި‬ ‫ފ ި‬ ‫ޒ ޮ‬ ‫އ ެ‬ ‫ތ ަ‬ ‫ރ ީ‬ ‫ޕ ަ‬ ‫އ ި‬ ‫ދ ަ‬ ‫ދ ު‬ ‫ތ ެ‬ ‫ގ ެ‬ ‫އޮޕ ި‬ ‫އ ް‬ ‫ޓ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ނ ް‬ ‫ޓ ެ‬ ‫ހ ް‬ ‫އ ެ‬ ‫ދ ު‬ ‫ވ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ށ ު‬ ‫ގ ު‬ ‫ޅ ް‬ ‫އ ާ‬ ‫ވ ީ‬ ‫ނ ‪3025939‬‬

‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުން‬ ‫ޑރ‪ .‬ސުޖާ‬

‫‪-‬‬

‫‪15:30 - 22:30‬‬

‫‪Dr. Prathibha‬‬

‫ލޮލުގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ނަންދަކުމާރު‬

‫‪08:30 - 15:30‬‬

‫‪Dr. Meacah‬‬

‫ކަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ރަވިންދްރަ‬

‫‪-‬‬

‫‪Dental Surgeon & Pedodontist‬‬

‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ރާމްގޯޕާލް‬

‫‪-‬‬

‫‪Dr. Neeha Das‬‬

‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬އަބީ‬

‫‪Orthopaedician‬‬

‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑު‬

‫ޑރ‪ .‬ސުނިލް‬

‫‪Dr. Abu Bucker‬‬

‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސަ‬

‫‪18:00 - 21:45‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬ ‫‪20:00 - 21:30‬‬

‫‪Dr. Abu Bucker‬‬ ‫‪Dr. Yoosuf Shan‬‬ ‫‪Dr. Hussain Faisal‬‬

‫ޑރ‪ .‬އެންޓޮން‬ ‫ޑރ‪ .‬ރާއޯ‬

‫‪15:00 - 17:00‬‬ ‫‪09:00 - 10:00‬‬

‫‪Dr. Rao‬‬

‫ޑރ‪ .‬ރާއޯ‬

‫‪18:30 - 20:00‬‬

‫‪Dr. Rao‬‬

‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Gyneacologist‬‬ ‫‪12:00 - 13:00‬‬

‫‪Dr. Naina Bhatti‬‬

‫‪18:00 - 19:00‬‬

‫‪Dr. Naina Bhatti‬‬

‫‪12:30 - 13:30‬‬

‫‪Dr. Meetha Jolly‬‬

‫‪11:00 - 12:00‬‬

‫‪Dr. Anupama‬‬

‫‪21:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Anupama‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Thasneem‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެ ު‬ ‫ކ‬ ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Shirmeen‬‬

‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް ޝަފީޢު‬ ‫ޑރ‪ .‬ނައިނާ ވިކާސް‬ ‫ޑރ‪ .‬ސިނާނަތު‬

‫‪12:45 - 14:00‬‬

‫‪Dr. Ismail Shafeeu‬‬ ‫‪Dr. Naina Vikas‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Sinaanath‬‬

‫ޑރ‪ .‬ސަމާހަތު‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Samahath‬‬

‫ޑރ‪ .‬ރުކްޝާނާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ރުކްޝާނާ‬

‫‪10:00 - 11:00‬‬

‫‪Dr. Rukhsana‬‬

‫‪15:00 - 17:00‬‬

‫‪Dr. Rukhsana‬‬

‫‪16:00 - 17:00‬‬

‫‪Dr. Muthasim Saeed‬‬

‫‪11:00 - 12:00‬‬

‫‪Dr. Singh‬‬

‫‪19:15 - 20:15‬‬

‫‪Dr. Singh‬‬

‫ހިތުގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Cardiologist‬‬ ‫‪20:00 - 21:00‬‬

‫‪Dr. Moosa Manik‬‬

‫‪Ophthalmologist / Optometrist‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޖުނައިދު‬

‫‪13:00 - 15:00‬‬

‫ފާތިމަތު ނެސްތާ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ހަމުގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Dr. Junaid‬‬ ‫‪Fathimath Nestha‬‬

‫‪Dermatologist‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޝެބީ‬

‫‪15:30 - 16:30‬‬

‫ޑރ‪ .‬ރީޓީ‬ ‫ޑރ‪ .‬އާދިލް ރަޝީދް‬ ‫ޑރ‪ .‬ރީމާ‬

‫‪18:00 - 19:00‬‬

‫މިއަދު ނުބައްލަ ާ‬ ‫ވ‬ ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކު ެ‬ ‫ގ‬ ‫އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސަ‬

‫‪ 19 - 17‬މާރޗް‬

‫‪ 11 - 10‬މާރޗް‬ ‫‪-‬‬

‫ޑރ‪ .‬ރެޖީޝް‬

‫‬‫‪-‬‬

‫ޑރ‪ .‬އަނޫރާ‬

‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސަ‬ ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވާ(‬ ‫ފުއްޕާމޭގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ވިނީތް‬

‫‪-‬‬

‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‪ .‬ޖޮބީ‬ ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މިދުނާ‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ރަންޖިނީ‬

‫ހަމުގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މޮނިކާ‬

‫ކަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ޕްރަތަޕް‬

‫‬‫‪ 18 - 17‬މާރޗް‬ ‫‪ 8 - 7‬އޭޕްރިލް‬ ‫‬‫‪ 31‬މާރޗް ‪ 1 -‬އޭޕްރިލް‬

‫)ކުޅިވަރު ކުޅެގެން ލިބޭ ގެއްލުމައް ފަރުވާކުރުމުގެ ޚާއްސަ(‬

‫‪Dr. Shaheeda‬‬

‫‪Pediatrician‬‬ ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ލޮލުގެ ޚާއްސަ‬

‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤް‬ ‫އިޔާޝާ ލީނާ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬ ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Abdulla Musthaq‬‬

‫‪18:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Anton‬‬

‫ޑރ‪ .‬މޫސާ މަނިކް‬

‫ކައުންސިލަރ‬

‫‪10:30 - 15:00‬‬

‫ޑރ‪ .‬އަބޫ ބަކުރު‬ ‫ޑރ‪ .‬ޔޫސުފް ޝާ ް‬ ‫ނ‬ ‫ޑރ‪ .‬ހުސެން ފައިސަލް‬

‫ޑރ‪ .‬މުތައްސިމް ސައީދު‬ ‫ޑރ‪ .‬ސިންގް‬ ‫ޑރ‪ .‬ސިންގް‬

‫‪10:30 - 11:30‬‬

‫‪Dr. Bharat B. Jolly‬‬

‫‪Dr. Raghavendra‬‬

‫‪17: 30 - 18:30‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޝަހީދާ‬

‫‪Urologist‬‬

‫‪Dr. Raghavendra‬‬

‫ޑރ‪ .‬އަބޫ ބަކުރު‬

‫ޑރ‪ .‬ތަސްނީމް‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝިރްމީން‬

‫‪08:30 - 15:30‬‬

‫‪Jasin‬‬

‫ހޯރމޯންގެ ޚާއްސަ‬

‫‪10:00 - 11:00‬‬

‫ޑރ‪ .‬މީތާ ޖޮލީ‬ ‫ޑރ‪ .‬އަނޫޕާމާ‬ ‫ޑރ‪ .‬އަނޫޕާމާ‬

‫‪15:30 - 22:30‬‬

‫‪Santha Sheela‬‬

‫‪Counselor‬‬

‫‪Dental Surgeon‬‬

‫ކަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫ނ ބައްޓި‬ ‫ޑރ‪ .‬ނައި ާ‬ ‫ނ ބައްޓި‬ ‫ޑރ‪ .‬ނައި ާ‬

‫‪20:15 - 21:15‬‬

‫‪Dr. Fathimath Mufliha‬‬

‫ފިޒިއޮތެރަޕީ‬

‫‪Dr. Ismail Zahir‬‬

‫‪Physician‬‬

‫‪16:30 - 17:30‬‬

‫‪Dr. Thahseena‬‬

‫‪Physiotherapy‬‬

‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސަ‬

‫‪20:00 - 22:00‬‬

‫‪2018‬‬ ‫‪MARCH‬ޗް‪2018 7‬‬ ‫‪ 7‬މާރ‬

‫‪Dr. Shebi‬‬ ‫‪Dr. Riti‬‬ ‫‪Dr. Adil Rasheed‬‬ ‫‪Dr. Reema‬‬

‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނީ ‪3325979‬‬ ‫ި‬ ‫ފ ި‬ ‫ޒ ޮ‬ ‫އ ެ‬ ‫ތ ަ‬ ‫ރ ީ‬ ‫ޕ ަ‬ ‫އ ި‬ ‫ދ ަ‬ ‫ދ ު‬ ‫ތ ެ‬ ‫ގ ެ‬ ‫އޮޕ ި‬ ‫އ ް‬ ‫ޓ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ނޓް ެ‬ ‫ހ ް‬ ‫އ ެ‬ ‫ދ ު‬ ‫ވ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ށ ު‬ ‫ގ ު‬ ‫ޅ ް‬ ‫އ ާ‬ ‫ވ ީ‬ ‫ނ ‪3025939‬‬

‫‪PEARL MEDICAL CENTRE‬‬

‫ޕާރލް މެޑިކަލް ސެންޓަރ‬ ‫މ‪ .‬ޗަނބޭލީގެ‬

‫ޝާރިއުވަރުދީ މަގު‬

‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢަލީ ނަޒީމް‬ ‫ޑރ‪ .‬އިސްނީން‬ ‫ޑރ‪ .‬ރަޖީބް‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢަލީ ލަތީފް‬ ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މަލަ ާ‬ ‫ކ‬ ‫ޑރ‪ .‬ނާއިނާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝިރުމީން‬

‫ޑރ‪ .‬މަރިޔަމް މުޙަންމަދު‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝިބާނާ‬ ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢާއިޝަތު އެލީނާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢައްބާސާ‬ ‫ކުޑަކުދިންގެ ހިތުގެ ޚާއްސަ‬

‫ކަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މުޒް ީ‬ ‫ނ‬ ‫ޑރ‪ .‬ފައިސަލް‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަޢުރޫފް‬ ‫ޑރ‪ .‬ސަޗިން‬ ‫ދަތުގެ ފަރުވާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ދިޔާނާ‬ ‫ސްކޭން ކުރުން‬ ‫ޑރ‪ .‬ޔުބްރާޖް‬ ‫ހަމުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަޢުސޫމާ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަޙްފޫޒާ‬

‫ޑރ‪ .‬ޢާއިޝަތު އެލީނާ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ‪3305550, 3315550‬‬


7 MARCH 2018 ް‫ މާރޗ‬7 2018

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2018 ް‫ މާރޗ‬7

Natural Care Clinic Chinese Traditional Medicine TCM Internal Medicine & Neurology

ް ީ‫ޗައިނ‬ ‫ސ‬ ް‫ޓްރެޑިޝަނަލް މެޑިސިނ‬ ި‫ޓީސީއެމް އެތެރެހަށީގެ އަދ‬ ް‫ނާރުގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސ‬

Dr. Lu Yu TCM Dermatology & Paediatrics Dr. Mingqin Zhou Specialist Treatments Muscle joint and back pain

ޫ‫ޑރ ލޫ ޔ‬ ި‫ޓީސީއެމް ކުޑަކުދިންގެ އަދ‬ ަ‫ހަމުގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސ‬

ު‫ޑރ މިންގް ޗިން ޒައ‬ ް‫ފަރުވާދެވޭ ބައެއް ބަލިތައ‬ ާ‫މަސްގަނޑަށާ މައިބަދައަށް ލިބޭ އަނިޔ‬ ް‫ބޮލުގައި ރިއްސުނ‬

Migraine Skin Diseases Hair Loss Slimming Help Stop Smoking

ެ‫ ދިވެހި ރާއްޖ‬،ެ‫ މާލ‬،ު‫ ގަނދަކޯޅިމަގ‬،ާ‫މާޔ‬.‫މ‬

ް‫ހަމުގެ ބަލިތަށ‬ ް‫ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުނ‬ ް‫ބަރުދަން ލުއިކުރުނ‬ ް‫ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުނ‬ ް‫ހުއަޓާލުމަށް އެހީވެދިނުނ‬

Internal Medicine Internal Medicine

Dr. Abdul Azeez Yoosuf MBBS,MRCP Dr. Abdul Azeez Yoosuf MBBS,MRCP Dr. Ali Latheef MBBS, MD Dr. Ali Latheef MBBS, MD Obstetrics & Gynaecology Obstetrics & Gynaecology Dr. Jumailath Beygum MBBS,MD Dr. Jumailath Beygum MBBS,MD Dr. Naina Batti MBBS,DGO Dr. Naina Batti MBBS,DGO Paediatrics  Paediatrics 

.ް‫ ކަށ‬10.00 ަ‫ ކުން ރޭގ‬10.00 ު‫ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހުކު ހެނދުނ‬

ް‫ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަދިތައ‬

H.Nooreevilla Sosun Magu Phone 3330623 (Same Address as previous Chinese Medical Center) 3330623 :ު‫ނޫރީވިލާ ސޯސަންމަގު (އިބުރާހީމީ މިސްކިތާ ޖެހިގެން) ފޯނ‬.‫ހ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޙާއްސ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޙާއްސ‬

ް‫ޒ ޔޫސުފ‬ ް ީ‫ އަބްދުލް އަޒ‬.‫ޑރ‬ ް‫ޒޒް ޔޫސުފ‬ ީ ަ‫ އަބްދުލް އ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޢަލީ ލަތީފ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޢަލީ ލަތީފ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޙާއްސ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޙާއްސ‬ ް‫ ޖުމައިލަތު ބޭގަމ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޖުމައިލަތު ބޭގަމ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޙާއްސ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޙާއްސ‬

Dr. Ahmed Saeed MBBS,MS Dr. Ahmed Saeed MBBS,MS Orthopaedics  Orthopaedics 

ު‫ އަޙްމަދު ސައީދ‬.‫ޑރ‬

ު‫ އަޙްމަދު ސައީދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޙާއްސ‬ ަ‫ކަށީގެ ޙާއްސ‬

Dr. Yoosuf Shan MBBS,MD Dr. Yoosuf Shan MBBS,MD Radiology  Radiology  Dr. Ibrahim Rasheed MBBS,MD Dr. Ibrahim Rasheed MBBS,MD Dr. Zuhudha Hussain Manik MBBS, MD Dr. Zuhudha Hussain Manik MBBS, MD Dr. Basma Ibrahim Sabir MBBS,MD Dr. Basma Ibrahim Sabir MBBS,MD Services provided by the clinic Services provided by the clinic Laboratory Laboratory

Opening Hours Sat – Thu 10 am – 10 pm

ެ‫( ރާއްޖ‬Ground ި‫ ދިވެހ‬،ެ‫ މާލ‬Floor), ،ު‫ދަކޯޅިމަގ‬Gandhakoalhi ‫ ގަނ‬،ާ‫މާޔ‬.‫މ‬ M. Maya Magu, Republic Maldives. M. MayaMale', (Ground Floor), of Gandhakoalhi Magu, Male', Republic of Maldives.

Ultrasound Scanning  Ultrasound Scanning  Pharmacy Pharmacy

ް‫ޝާނ‬ ާ‫ސުފްފް ޝ‬ ު‫ ޔޫޔޫސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް‫ނ‬ ަ‫ސ‬ ަ‫ން ކުކުރުރުމަމަށްށް ޙާޙާއްއްސ‬ ް‫ކޭނ‬ ޭ‫ސްކ‬ ް‫ސ‬ ު‫ދ‬ ަ‫ އިއިބްބްރާރާހީހީމްމް ރ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ު‫ޝީދ‬ ީ‫ރަޝ‬ ް‫ސެއިން މަނިކްކ‬ ‫ ޒުޒުހުހުދާދާ ހުހުސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް ި‫މ އިއިބބްރާހ‬ ާ‫މ‬ ް‫މ ސާބިބިރްރ‬ ާ ް‫ސ‬ ް‫ބަބަސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް‫ނިހެހެނ‬ ި‫ހެނ‬ ެ‫އެހ‬ ި‫ން ޚިޚިދުދުމަމަތްތްތަތަކުކުގެގެ ތެތެރޭރޭގަގައިއ‬ ެ‫މިމިކުކުލިލިނިނިކުކުންން ދެދެވޭވޭ އ‬ ް‫ތ‬ ް‫ލެލެބބޯރޯރޓަޓަރީރީގެގެ ޚިޚިދުދުމަމަތ‬ ް‫ނ‬ ް‫ސްކޭކޭންން ކުކުރުރުނ‬ ް‫ސ‬ ް‫ފާމަސީގެ ޚިދުމަތ‬

ް‫ފާމަސީގެ ޚިދުމަތ‬

ެ‫ންނާނާނީނީ ހުހުކުކުރުރު ދުދުވަވަސް ފިޔަވާ ކޮންމ‬ ު‫މި ކުލިނިކް ހުޅުވިފައި ހ‬ Clinic opening hours are from 0800hrs Clinic opening hours are from 0800hrs to  ެ‫ސްސް ފިޔަވާ ކޮންމ‬ ަ‫މިމި ކުކުލިލިނިނިކްކް ހުހުޅޅުވިފައިއި ހުހުންންނާނީ ހކރު ދުވ‬ Clinic opening hours are from 0800hrs to  2300hrs all weekdays except  FRIDAYS ް‫އަށ‬11:00 ު‫ން ރޭގަނޑ‬8:00 ު‫ދުވަހެއްގެ ހުނދުނ‬ to 2300hrs all weekdays except

2300hrs all weekdays except  FRIDAYS For appointments please call 3309987 &  FRIDAYS For appointments please call 3309987 &  3307688 For appointments please call 3307688

3309987 & 3307688

‫ން ރޭގ‬8:00 ‫ުނ‬8:00 ‫ދުފިވަޔަހެވާއްގެކޮންހމެުނދުދުވަނުހެއްގެ ހ‬ ް‫ަނއަޑުށ‬11:00 ު‫ންދުނުރޭގަނޑ‬

ް‫ އަށ‬3307688 /3309987 ީ‫ވނ‬ ާ ް‫ޓުއަކުށްރެއްވުމަށް ގުޅުއ‬11:00 ޯ‫ނަން ނ‬

ް‫ އަށ‬3307688 /3309987 ީ‫ވނ‬ ާ ް‫ނަން ނޯޓުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއ‬

ީ‫ނަން ނޯޓުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

ް‫ އަށ‬3307688 /3309987


7 MARCH 2018

2018 ް‫ މާރޗ‬7

2018 ް‫ މާރޗ‬7

ް‫ޝިޕިންގް ޝެޑިއުލ‬

THAILAND TO MALDIVES DIRECT SERVICE JUST IN 12 DAYS WE ARE PLEASED TO ANNOUNCE THAT CMA CGM NOW OFFER THREE DIRECT SAILINGS FROM LCB / PKL / SIN TO MALE'

VESSEL NAME VICTORIA SCHULTE NYK SILVIA CITY OF BEIJING MIAMI TRADER PANDORA

VOY

ETA Laem Chabang ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas

2934GW 2974GW 2994GW 04G01W1MA 04G03W1MA

22-Feb-18 8-Mar-18 15-Mar-18 22-Mar-18 29-Mar-18

25-Feb-18 11-Mar-18 18-Mar-18 25-Mar-18 1-Apr-18

ETA Port Kelang ETA Colombo

27-Feb-18 13-Mar-18 20-Mar-18 27-Mar-18 3-Apr-18

28-Feb-18 14-Mar-18 21-Mar-18 28-Mar-18 4-Apr-18

5-Mar-18 19-Mar-18 26-Mar-18 2-Apr-18 9-Apr-18

ETA Male' 6-Mar-18 20-Mar-18 Feeder - 30/03/2018 3-Apr-18 10-Apr-18

CMA CGM (THAILAND) LIMITED

CMA CGM & ANL (Singapore) Pte Ltd

CMA CGM MALAYSIA (PORT KELANG)

CMA CGM MALAYSIA (Tanung Pelepas / Pasir Gudang)

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

Lynn Ho (CustomerCare Department)

Suzzana SANI (Customer Service)

Mohd Muhajir Ahmad (Customer Service)

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

Hotline: +65-6499-1111, D/L: +65-6499-1119

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886

D/L: 07-2913064

VOIP line: 8889 3282

VoIP

VoIP: 8601 2911

VOIP: 8670 3064

e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

e-mail: SIJ.MHO@cma-cgm.com

e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

: 8669-1119

CMA CGM MALAYSIA (Penang) Chua Hwa Keong

* We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days every fortnight.

Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

* We are now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

VOIP : 8671 6876

* Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Shabeer +960 9100195

Email: pen.hkchua@cma-cgm.com

*( DATE WILL SUBJECT TO CHANGE)

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 7th Floor, Ma. Maadheli, Majeedhee Magu, Male', Maldives T. +960 3011666 /3011888, F. +960 3011999


‫‪ 7‬މާރޗް ‪2018‬‬

‫‪cscDiawfiselck‬‬

‫‪7 MARCH 2018‬‬

‫‪Classifieds‬‬ ‫‪ 7‬މާރޗް ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪CONTACT: 3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫ގްރޭޑް ‪ 6‬އަކުން ފެށިގެން‬

‫ގެދޮރު ހުރިހާ‬

‫މަތީ ހުރިހާ ގުރޭޑެއްގެ‬

‫މަސައްކަތެއް‬

‫‪ 35‬އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ އާއިއެކު‬ ‫އޭސީ އަދި ފްރިޖް ސާރވިސް ކުރުން‬ ‫ދޮންނަމެޝިން އަދި ފެންމޯޓަރު‬ ‫ކަރަންޓު‪ ،‬ފެންވައިރ ‪ ،‬ލަކުޑި ‪،‬‬

‫އިސްލާމް މާއްދާގެ‬

‫ސިމެންތި‪ ،‬ދަގަނޑު މަސައްކަތް‬

‫ދިފާޢީ ވަކީލުން‪ ،‬ތަ ޙްޤީޤު މަރް ޙަލާގައި‬

‫ޖަންގްޝަން ސާފުކުރުން‬

‫ވަކީލުން‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް‬

‫މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްކުރުން‬

‫ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚި ދްމަތް ޯފރުކޮށްދިނުން‪،‬‬

‫ފުރާޅުން ފެންލީކުވުން ބެއްދުން‬

‫ކައިވެނި އަންމެރިޑް ސެޓްފިކެޓް‪ ،‬އެގްރީމެންޓް‪،‬‬ ‫ޕަވަރ އޮފް އުޓާރނީ‪ ،‬ޤާނޫނީ ފޯމް‪ ،‬ސިޓީ‪،‬‬

‫ކުލަލުމާއި ފެންލީކު މައްސަލަ‬

‫ޓިއުޝަން ދެމެވެ‪.‬‬

‫އަތްފޯރާއަގަކަށް‬

‫އަމިއްލަ ތަކެތީގަ ިއ‬ ‫މަސައްކަތް ކޮށްދެމެވެ‪.‬‬

‫ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުން‪.‬‬

‫ހައްލުކޮށް‬

‫ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓް‪ ،‬ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން‪،‬‬

‫ނަރުދަމާގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް‬

‫‪TEL:9986660‬‬

‫މުށި ޖެހުން‪ ،‬ކުލަލުން‬

‫‪TEL:7787388 / 7467388‬‬ ‫‪17428‬‬

‫‪16673‬‬

‫ފާޙާނާ ހެދުން‬

‫ރޕޯސަލް‪ ،‬ސީ‪ .‬ވީ‪،‬‬ ‫ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް‪ ،‬ޕް ޮ‬ ‫ނަން ފާސްކުރުން‪ ،‬ނަން ބަދަލުކުރުން‪،‬‬ ‫ޢަރަބި‪ :‬އިނގިރޭސި‪ :‬އުރުދޫ‪ :‬ފާރިސީ‪:‬‬ ‫ސިންގަޅަ‪ :‬ތަމަޅަ‪ :‬މަލިޔާޅަމް‪ :‬މެލޭ‪:‬‬

‫ފެންލީކުވުން‬

‫ބަހުން ތަރުޖަމާ ކުރުން‪،‬‬

‫‪We do all kinds of‬‬ ‫‪technical works‬‬

‫ހައްލުކޮށްދިނުން‬ ‫ސިންކުގެ މައްސަލަތައް‬

‫ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް‬

‫ހައްލުކޮށްދިނުން‬

‫ކައިރިން ކުއްޔަށްދޭ‬

‫‪AC, Fridge, Washing‬‬ ‫‪machine and water pumps‬‬

‫ކުއްޔަށް ދޫކުރާ‬

‫‪carpentry, masonry and‬‬

‫ގުދަނެއް‬

‫‪repair‬‬ ‫‪Electrical, plumbing,‬‬ ‫‪steel works‬‬

‫އެޕާޓްމަންޓެއް‬

‫ޖަންކްޝަންގެ މައްސަލަތައް‬

‫އެޓެސްޓް ކުރުން‪،‬‬

‫‪WITH 35 YEARS OF‬‬

‫ކުންފުނި ޖަމްޢިއްޔާ ކްލަބް‪ ،‬ޖަމާޢަތް‪،‬‬ ‫ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފުއްދުން‪،‬‬ ‫ޝެއަރ ބަދަލު ކުރުން‪،‬‬ ‫ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހެދުމާއި ކުންފުނި‬ ‫އުވާލުމުގެ އެންމެ އަވަސް ޚިދުމަތް‬

‫‪EXPERIENCE.‬‬

‫ހައްލުކޮށްދިނުން‬

‫‪REDICAL REPAIRS‬‬

‫‪TEL: 7555567/7968223‬‬ ‫‪17591‬‬

‫‪APARTMENT‬‬ ‫‪FOR RENT‬‬ ‫) ‪( SRI LANKA‬‬ ‫‪No: 8A, 3/1, Station Road,‬‬ ‫‪Wellawate , Colombo-06.‬‬ ‫‪Two Bedrooms , Hall ,‬‬ ‫‪Kitchen with fully furnished‬‬ ‫‪and A/C in master Bed room‬‬ ‫‪Apartment available for‬‬ ‫‪long term Rent.‬‬ ‫‪24hrs Security Services‬‬ ‫‪Lift‬‬ ‫‪Car Park‬‬

‫‪TEL: 0094779071311/‬‬ ‫‪0094719071311‬‬ ‫‪17624‬‬

‫އޭޕްރިލް މަހުގެ‬ ‫އިޝްތިރާކް‪:‬‬ ‫‪163.24‬ރ‬

‫‪TEL:9662103‬‬ ‫‪17557‬‬

‫‪TEL: 3317071‬‬ ‫‪17426‬‬

‫‪TEL:9739924/3322146‬‬ ‫‪17620‬‬

‫‪TEL:9770000‬‬ ‫‪17212‬‬


7 MARCH 2018

2018 ް‫ މާރޗ‬7

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION Subscribe for 1 year and save 10%


‫‪ 7‬މާރޗް ‪2018‬‬

‫އިޝްތިރާކް ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ‬ ‫‪3001515‬‬

‫‪7 MARCH 2018‬‬


7 MARCH 2018

2018 ް‫ މާރޗ‬7

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION Subscribe for 1 year and save 10%


7 MARCH 2018

2018 ް‫ މާރޗ‬7


‫‪ 7‬މާރޗް ‪2018‬‬

‫‪7 MARCH 2018‬‬

‫އިޝްތިރާކް ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ‬ ‫‪3001515‬‬


7 MARCH 2018

2018 ް‫ މާރޗ‬7


7 MARCH 2018

2018 ް‫ މާރޗ‬7


7 MARCH 2018

2018 ް‫ މާރޗ‬7


7 MARCH 2018

2018 ް‫ މާރޗ‬7


7 MARCH 2018

2018 ް‫ މާރޗ‬7


‫ކުޅިވަރު‬

‫ސިޓީ އަކީ އަދި ބޮ ުޑ‬ ‫ކްލަބެއް ނޫން‪ :‬ގާޑިއޯލާ‬

‫ހާލަތުގެ ފައިދާ ނަގަން ނިއުގެ‬ ‫ކޯޗު ކެތްމަދުވެފައި‬

‫ސދަލެއް ނުވި‪،‬‬ ‫ޕީއެސްޖީގެ ހުވަފެން ީ‬ ‫މެޑްރިޑް ކުއާޓާ އަށް‬

7 march 2018 issuu  
7 march 2018 issuu  

Mihaaru, the daily newspaper of Maldives