Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 6‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫"ޖަޒީރާ ރާއް ެޖ‬ ‫ތަރައްގީކުރަން މާލެ‬ ‫ހިތްފަސޭހަވާންޖެހޭ"‬ ‫‪ 2‬ދާއިރާ އިތުރުކޮށް‬ ‫މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބީ‬ ‫ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅައިފި‬

‫‪03‬‬

‫މަޖިލިސް އިންތިޚާބަ ްށ‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ދޭން ފެންނަނީ‬ ‫ޕްރައިމަރީން‪ :‬ނަޝީދު‬ ‫‪03‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 6‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫ބްރިޖުގެ ފީ ނެގުން އާ ސަރުކާރަށް ދޫ ކޮށްލައިފި‬ ‫ބްރިޖުގެ ދަތުރުތަކަށް ފީއެއް ނެގުމަށް މި‬

‫ނުނަގައި‪ ،‬ބްރިޖުގެ ދަތުރައް ހުޅުވާލާފައި ބޭއްވުމަކީ‬

‫ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރި މަޝްވަރާތައް‬

‫ގތެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެކަން‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ‬ ‫އެންމެ އެދެވޭނެ ޮ‬

‫މަޑުޖައްސާލައި‪ ،‬ފީ ނެގުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް‬

‫ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގެންގުޅުނު‬

‫ގެންދިއުން އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ވެސް ހިމަނާފައިވާ ކަމަށް‬

‫ސޯލިހް (އިބޫ)ގެ ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފީއެއް ނުނަގައި‪ ،‬ބްރިޖުގެ ދަތުރުތައް ކުރިއަށް‬

‫މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ބްރިޖުގެ ދަތުރަކަށް‬

‫ގތް ކަމަށް ނުވާތީ‪ ،‬ފީއެއް‬ ‫ގެންދިއުމަކީ އެންމެ އެދެވޭ ޮ‬

‫ފީއެއް ނެގުމުގައި މި ސަރުކާރުން މަޝްވަރާކުރީ‪،‬‬

‫ނެގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުންނަށް ބުރައަކަށް ނުވާ ގޮތަށް އެކަން‬

‫އެ މަޝްވަރާތައް ކުރީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި‬

‫ހަމަޖެއްސުމަށެވެ‪ .‬މާނައަކީ ބްރިޖުން ދަތުރުކުރުމަށް‬

‫ޕޓް އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުންނާއި ޓްރާންސް ޯ‬

‫ގތަށް ކަނޑުމަގުން ދިއުމުން‬ ‫ވުރެން‪ ،‬ފެރީގައި ދިޔަ ޮ‬

‫ބްރިޖުގެ ފީ ނިޒާމް ގާއިމްކުރަން ވިސްނާފައި އޮތީ‬ ‫ބްރިޖް މަތިން ވެހިކަލްތައް ދަތުރުކުރާއިރު ޓްރެފިކަށް‬

‫ޚަރަދުކުޑައޭ ބުނެ ޝަކުވާ އުފުލަން ނުޖެހޭ ގޮތަކަށް‬ ‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޕްޝަންތައް ހުންނާނެ މަޝްވަރާކޮށްފައި‪.‬‬ ‫"އެކި ޮ‬

‫ރނިކް އެ ނިޒާމާ‬ ‫މަޑުކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށެވެ‪ .‬އިލެކްޓް ޯ‬ ‫އެކު ވެހިކަލްތަކަށް އުނދަގުލެއް ނެތި ދަތުރު ކުރެވޭނެ‬

‫ކޅަކަށް ފަސް ރުފިޔާތޯ‬ ‫މިސާލަކަށް ސައިކަލަކަށް‪ޮ ،‬‬

‫ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތ ނުވަތަ މަހު ފީއެއްތޯ ނަގާނީ‪.‬‬ ‫ނުވަތަ ދެ ރުފިޔާ ޯ‬

‫މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ބްރިޖުގެ ފީ‬

‫ޓެކްސީއެއް ވިއްޔާމު‪ ،‬މަހު ފީއެއްތޯ ނަގާނީ‪ .‬ޓޮލް‬

‫ނެގުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް ހުރިހާ‬

‫ސިސްޓަމް އެގްރިމެންޓް ނުހެދޭތީވެ‪ ،‬މަޑުޖައްސާލީ‪"،‬‬

‫ކަމެއް އަދި މުޅިން ނުނިމޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬މިހާރު‬

‫މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތެއް ކަނޑައެޅުން އާ‬ ‫ނިންމާފައި އޮތީ‪ ،‬އެކަމުގައި ޮ‬ ‫ކށްލަން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރަށް ދޫ ޮ‬ ‫ގތަށް‪ ،‬އިލެކްޓްރޯނިކް‬ ‫"އޮޓަމެޓިކުން ޓޯލް ކެނޑޭ ޮ‬

‫އެ މަޝްވަރާތަކަށް ބައްލަވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ‬ ‫ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ދިވެހިސަރުކާރާއި ޗައިނާ ސަރުކާރާ ދެމެދު ވެފައިވާ‬

‫ޓލް ސިސްޓަމެއް ގާއިމް ކުރަން މަސައްކަތް‬ ‫ޯ‬ ‫ކުރީ‪ .‬މި ސަރަހައްދުގައި މިކަހަލަ ކަމެއް ކުރާ‬ ‫ތަނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ‪ ،‬އެހެންވީމަ‬

‫ވެސް ދެ އަހަރު ވަންދެން ސީސީސީސީން ބްރިޖު‬

‫ބޑަށް ބަލައި ލަފާ ވެސް ހޯދަން ޖެހުނީމަ‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ބަލަހައްޓައި‪ ،‬މަރާމާތު ކުރަން ރާއްޖޭގައި ތިބެން ޖެހެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ނެގުން ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެތީ‪ ،‬ޓްރާންސިޝަން‬ ‫ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ މި‬

‫ސިޔާސީ ގޮތުން އެކުގަ ިއ‬ ‫މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ މީހަކު‬ ‫ނުހުންނާނެ‪ :‬އިމްރާން‬

‫ޓޮލް ސިސްޓަމް ކަނޑައެޅުމުގައި އާ ސަރުކާރުން‬

‫ގތުން‪ ،‬ބްރިޖު ހުޅުވުމަށް ފަހު‬ ‫އެއްބަސްވުމުގައިވާ ޮ‬

‫ކޅުން‪ ،‬އިންތިޚާބަށް ފަހު ޓޮލް‬ ‫ލަސްވީ‪ .‬އަނެއް ޮ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫"އޭގެ ފަހުން‪ ،‬ދިވެހިސަރުކާރުން އެކީގައި‬ ‫ހަވާލުވާން ޖެހޭނީ‪ "،‬މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބްރިޖްގެ މަސައްކަތަށް ‪ 200‬މިލިއަން ޑޮލަރު‬

‫ކށްފައި‪ "،‬މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާ ޮ‬

‫ޚަރަދުވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން ‪ 116‬މިލިއަން ޑޮލަރަކީ‬

‫ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށީގެ ނަމުގައި ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން‬

‫ނިންމާލެވުނު ހިސާބުން‪ ،‬ދެން އަންނަ ސަރުކާރުގެ‬

‫ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ އެވެ‪ .‬އަދި ‪ 72‬މިލިއަން‬

‫އަބްދުﷲ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ‪ :‬ޝަހީމާއި އިމްރާނަކީ ދެ އަޚުންގެ ގޮތުގައި އޭނާ ސިފަ ކުރެއްވި‪-- .‬ފޮޓޯ‪:‬‬

‫ޕޮލިސީގެ ތެރެއިން ގެންދަން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް‬

‫ލނު އެހީ އެވެ‪ .‬މި މަޝްރޫއަށް‬ ‫ޑޮލަރަކީ ޗައިނާގެ ޯ‬

‫އަޅުގަނޑުމެން އުއްމީދު މި ކުރަނީ މިހާރު‬

‫ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް‪".‬‬

‫ޑލަރު ހޭދަކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދިވެހި ސަރުކާރުން ‪ 12‬މިލިއަން ޮ‬

‫މިނިސްޓަރު ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި ފީއެއް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އެ މައްސަލަތައް އަލުން ބެލުމަށް ފުލުހުން‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫ނިންމާފައިވާއިރު އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް‬ ‫ސލިހް(އިބޫ) ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬ ‫ޑރ‪ .‬އަފްރާޝީމް އަލީ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ‬

‫މައްސަލަ އާއި ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ވަގަށް‬

‫ވެރިކަމެއްގައި އެ މައްސަލަތައް ބަލައި ހަގީގަތްތައް‬ ‫ހާމަކުރައްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެ ވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނެގި މައްސަލަ ރިވިއުކުރަން ފުލުހުން ނިންމާފައި‬

‫ކށްލީ ސެޕްޓެމްބަރު ‪،30‬‬ ‫އަފްރާޝީމް އަވަހާރަ ޮ‬

‫ވާއިރު އެފަދަ ސީރިއަސް މައްސަލަތަކުގެ ހަގީގަތް‬

‫‪ 2012‬ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ‪ 1:30‬ހާއިރު އޭނާ‬

‫އތް ކަމަށް ކޮމިޝަނާ‬ ‫ހޯދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ ޮ‬

‫ދިރިއުޅުއްވި ގޭ‪ ،‬ހ‪ .‬ފުންވިލުގެ ސިޑި ކައިރީގަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕލިސް ހަމްދޫން ރަޝީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ‬ ‫އފް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ތޫނު އެއްޗަކުން ހަށިކޮޅަށް ހަމަލާދީ ވަރަށް ބޮޑަށް އޮތީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކށްލައިފަ އެވެ‪ .‬އެ މަރާ ގުޅިގެން ހ‪ .‬ލޮބީ‪،‬‬ ‫ޒަހަމް ޮ‬ ‫ބޑެތި މައްސަލަތަކުގެ އަޑީގައި ތިބޭ‬ ‫މަރުގެ ޮ‬

‫ހުސައިން ހުމާމް އަހުމަދުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ‪،‬‬

‫މީހުންނާއި އެކަން ކުރާ މަގުސަދު ފުލުހުންނަށް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މަރުގެ‬ ‫އޭނާ މަރަން ވަނީ ހުކުމް ޮ‬

‫ހޯދިފައިނުވާތީ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ފުލުހުންނަށް‬

‫ހާދިސާގެ އަޑީގައި ތިބި މީހުން މިހާތަނަށް ވެސް‬

‫އަމާޒުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ނުހޯދޭތީ އަފްރާޝީމްގެ އާއިލާ އިން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން‬

‫ގތުން ސުވާލު ކުރުމުން ހަމްދޫން‬ ‫އެކަމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ފާޅުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫"މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަތަކުގެ ހަގީގަތް‬

‫ކމިޝަނާއަކަށް ހުންނެވި‪،‬‬ ‫އެ ހާދިސާ ހިނގިއިރު ޮ‬

‫ކން ބައެއް‪ ،‬އަދި ކޮން‬ ‫ހޯދައި އެކަން ކުރީ ޮ‬

‫މިހާރު ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު‬

‫ހދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް‬ ‫މަގުސަދެއްގައި ކަން ޯ‬

‫ވަނީ އަފްރާޝީމްގެ މަރާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތަކެއް އެނގޭ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ފުލުހުންގެ ގާބިލްކަން އެބަހުރި‪ .‬މިހާރު ވެސް‬ ‫ފުލުހުން ވަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް ކާމިޔާބީތަކެއް‬ ‫ކމިޝަނާއަކަށް އައްޔަންކުރެއްވި‬ ‫ހޯދާފައި‪ "،‬މިދިޔަ މަހު ޮ‬ ‫ހަމްދޫން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި އެ އާއިލާތަކަށް ޔަގީންކަން‬

‫ކަމަށާއި‪ ،‬އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ޖެހުމުން‬ ‫އެ މައުލޫމާތުތައް ހާމަ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން އޮގަސްޓް‪2014 ،‬‬ ‫ގތެއް މިއަދާ ހަމައަށް‬ ‫ގައި ގެއްލުނު ފަހުން އޭނާއަށް ވީ ޮ‬ ‫ހދެ އެވެ‪ .‬އޭނާ ގަދަކަމުން ފޮރުވި ކަމަށް‬ ‫ވެސް ނު ޯ‬

‫ދެން އެ މައްސަލަތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯދައި އިންސާފު‬

‫ބުނެ ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރިޔަސް‪،‬‬

‫ހޯދައިދިނުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް‬

‫އެ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ވަނީ‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހި ފުލުހުން ކުރާނެކަން‪".‬‬

‫ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތަހުގީގުތައް އަލުން ރިވިއުކުރާނެ ގޮތާގުޅޭގޮތުން‬

‫ގތަކަށް މަރައިލި ޔާމީން‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު އަނިޔާވެރި ޮ‬

‫ސުވާލު ކުރުމުން ހަމްދޫން ވިދާޅުވީ ތަހުގީގަށް ހުރަސް‬

‫ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހަތް މީހެއްގެ މައްޗަށް‬

‫އެޅިދާނެތީ މިވަގުތު އެ ތަފްސީލްތައް ހާމަކުރެވެން ނެތް‬

‫ކށް‪ ،‬ޝަރީއަތް އަންނަނީ ހިނގަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ދައުވާ ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވިސްނުން ދިމާވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ދެ ބޭފުޅުން އެކުގައި‬ ‫ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަން އިމްރާން‬

‫މަރުތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯ ދޭނެކަން‬ ‫ޔަގީން‪ :‬ސީޕީ ހަމްދޫން‬ ‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ރަހްމަތްތެރިން ކަމަށާއި ދެ ބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީ‬

‫ގތުން އެކުގައި މަސައްކަތް ނުކުރެއްވޭނެ‬ ‫ސިޔާސީ ޮ‬ ‫ބޭފުޅަކު ނުހުންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪ ،‬އިސްލާމިކް‬ ‫ޔުނިވަސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު ޝަހީމް‬

‫ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ޖަލަށް ލުމުގެ ކުރިން ސިޔާސީ މަސައްކަތް‬ ‫ވެސް އަޅުގަނޑާއި އޭނާއާ ކުރެއްވީ ވަރަށް‬

‫އަލީ ސައީދާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަފާނެ ކަމުގެ‬

‫އެއްކޮށް‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން ދެ މީހުންގެ ސިޔާސީ ގިނަ‬

‫އިޝާރާތެއް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިހް އިމްރާން‬

‫ވިސްނުންތައް ވަރަށް ދިމާވޭ‪ .‬ދީނާއި ގައުމަށްޓަކައި‬

‫އަބްދުﷲ ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރަން ހުރި ގިނަ މަސައްކަތްތައް ދިމާވޭ‪ "،‬އިމްރާން‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓު ޑރ‪.‬‬ ‫ޝަހީމާއި އިމްރާނަކީ ކުރީއްސުރެ‪ ،‬ވަރަށް ގާތް ދެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް‪ ،‬އިމްރާން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪ ،‬އޭނާ‬

‫ގތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫އަޚުންގެ ޮ‬

‫އާއި ޝަހީމްގެ ވިސްނުން ތަފާތުވި ހިސާބަކީ ރައީސް‬

‫ޚާއްސަކޮށް‪ ،‬އަދާލަތު ޕާޓީގައި ދެ ބޭފުޅުން އުޅުއްވި‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނިޔާވެރި ކަމަށް ނޫނެކޭ ވިދާޅުވި‬

‫އިރު‪ ،‬ގިނަ ބަޔަކު ސިފަ ކުރީ ދެ ބޭފުޅުންނަކީ ދީނާއި‬

‫ކންމެވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ‪"،‬‬ ‫ހިސާބުންނެވެ‪ .‬އަދި " ޮ‬

‫ގައުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ދެ ބޭފުޅުންގެ‬

‫ޑރ‪ .‬ޝަހީމް‪ ،‬ރައީސް ޔާމީނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވި‬

‫ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ހިސާބުން ކަމަށް ވެސް އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ ޖުލައި ‪ 9‬ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި‬

‫"އެއީ އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި‬

‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރީގެ އިސްލާމިކް‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ދެ މީހުން ސިޔާސީ މަސައްކަތުން‬

‫މިނިސްޓަރު ކަން ވެސް ކުރެއްވި ޝަހީމް ވިދާޅުވީ‬

‫ދެފަޅިވި ހިސާބު‪ "،‬އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޔ އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ‬ ‫އިމްރާނަށް އަދިވެސް އެންމެ ހެ ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ‪ ،‬އޭރު ރައީސް ޔާމީންގެ‬

‫އޭނާ ކަމަށެވެ‪ .‬މިނިސްޓަރު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި‬

‫ކޅަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ގޮތަށް‪،‬‬ ‫އަނިޔާވެރިކަމާ ދެ ޮ‬

‫ސަބަބަކީ އިމްރާން ޖަލަށްލުން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި‬

‫ގތުގެ މަތިން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު ވެސް ހުންނެވީ އެ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އަދި އެ ކަން ކާމިޔާބުވީ‪ ،‬މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ‬ ‫މެއި ‪ 2015 ،1‬ގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު‬

‫ފަރާތްތަކުން ކުރި މުޒާހަރާގައި އިމްރާން ބަންދު ކުރި‬ ‫އިރު‪ ،‬އެ މުޒާހަރާގައި އިމްރާން އަޑުއުފުއްލެވީ މި‬

‫‪ 23‬ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން‬ ‫ދެއްކެވި ނަމޫނާ އިން ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ރައީސް ޔާމީންގެ‬ ‫އިމްރާން ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި ފަސާދަ‬ ‫ސަރުކާރުގައި ޮ‬

‫ރަނިންމޭޓަކަށް ޑރ‪ .‬ޝަހީމް ވެވަޑައިގަތުމަކީ‬

‫ބޑުވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިންތިހާ އަށް ޮ‬

‫ލބިކުރާ އެއްވެސް މީހަކު ގަބޫލު ކުރާނެ‬ ‫އިންސާފަށް ޯ‬

‫ގތުން އިމްރާންގެ މައްޗަށް އުފުލި‬ ‫އެކަމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ޮ‬

‫ކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވީ ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ‬

‫ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން އޭނާ ޖަލުގައި ތިން‬

‫އތް އަޚުވަންތަ ގުޅުން‬ ‫ގޮތުގައި ދުށް ޝަހީމާއެކު ޮ‬

‫އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު އޮންނަން ޖެހުނެވެ‪.‬‬

‫ދެމެހެއްޓޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު‪ ،‬ޓެރަރިޒަމް ތުހުމަތުގައި ‪ 12‬އަހަރަށް‬

‫ގތުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ޒާތީ‬ ‫ސިޔާސީ ޮ‬

‫ޖަލަށް ލި އިމްރާންގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކޮށް‪،‬‬

‫އވެގެން ކުރާ މަސައްކަތްތަކެއް ނޫން ކަން‬ ‫ކަމެއް ޮ‬

‫ދޫކޮށްލަން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬

‫ފާހަގަ ކުރައްވައި އިމްރާން ވިދާޅުވީ އަދާލަތު ޕާޓީން‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ ހުކުމާ ގުޅިގެން‪ ،‬އިމްރާން‬ ‫ވަނީ ހުކުމް ޮ‬

‫އަބަދުވެސް އިސް ކުރަނީ ގައުމީ މަސްލަހަތު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގެންފަ‬

‫ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކާ އެކު ވެސް އަމިއްލަ މަސްލަހަތު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެއްފަރާތް ކުރައްވައި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކުގެ‬ ‫މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު "މިހާރު" އަށް ދެއްވި‬

‫އިންޓަވިއުއެއްގައި އިމްރާން ވިދާޅުވީ ކިޔަވާ ވިދާޅުވި‬ ‫ދުވަސްވަރު ޝަހީމާއި އޭނާއަކީ ވަރަށް ގާތް ދެ‬

‫ދިފާއުގައި ލީޑަރުން ނުކުމެ ތިއްބެވުމަކީ އެކަމުގެ‬ ‫ހެއްކެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 6‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫"ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ތަރައްގީކުރަން‬ ‫މާލެ ހިތްފަސޭހަވާންޖެ ހޭ"‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬

‫ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫މަޖިލި ް‬ ‫ސ‬ ‫އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ‬ ‫ޓިކެޓް ދޭން ފެންނަނީ‬ ‫ޕްރައިމަރީން‪ :‬ނަޝީދު‬

‫އިބޫގެ ކުރު ވާހަކަފުޅަށް ފަހު‪ ،‬އެ ބައްދަލުވުމުގައި‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ބައިވެރިވި އާއްމުންގެ ތެރެއިން ނަން ނޯޓްކޮށްފައިވާ‬ ‫ގތަށް ރާއްޖެ ތަރައްގީކުރެވޭނީ‬ ‫ޖަޒީރާވަންތަ ޮ‬

‫މީހުންނަށް ހިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިނެވެ‪.‬‬

‫މާލެއަކީ ހިތްފަސޭހަތަނަކަށް ހަދައިގެން ކަމަށް‬

‫ގތުން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ކުރިމަތިވާ ބޮޑެތި‬ ‫އެ ޮ‬

‫އިންތިހާބީ ރައީސް އިބުރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު‬

‫މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް އެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލުތަކެއް‬

‫(އިބޫ) ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވުމާއި ޕާކްކުރާނެ‬ ‫ހުށަހެޅި އެވެ‪ .‬ޓްރެފިކް ބާރު ޮ‬

‫ހޅުއަށި" މި ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން‬ ‫"ޖަޒީރާ ޮ‬

‫ތަންތަން ނެތުމާއި އިމާރާތްތަކުން މަގުތަކަށް‬

‫ނިންމާފައިވާ ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން‬

‫ފެން ފޭބުމާއި މަގުމަތީގައި މުދާ ބެހެއްޓުން ފަދަ‬

‫ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ ފެށި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި އިބޫ‬

‫މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެކި އެކި ރައްޔިތުން‬

‫ވިދާޅުވީ މާލެ ހިތްފަސޭހަ ކުރެވޭނީ ލާމަޒުކަޒީ ނިޒާމުން‬

‫ހިޔާލުފާޅުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްގެން ކަމަށެވެ‪ .‬ދިވެހިވަންތަ ނުވަތަ‬ ‫ރާއްޖެ ތަރައްގީ ޮ‬

‫ރޭ ހުށަހެޅި ހިޔާލުތަކުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ‬

‫ރަށްރަށަށް ލިބޭ އާމްދަނީން އެ ރަށެއް ތަރައްގީކުރުމަކީ‬

‫ހިޔާލުތަކުގެ ތެރޭގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ދެފަރާތުން‬

‫އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭންގައި‪ ،‬ރާއްޖެ ތަރައްގީ‬

‫އޮތް ދެމަގު އަލުން ހުޅުވުމާއި އެ މަގު ފުޅާކުރުން‬

‫ކުރަން ގެންގުޅުއްވި ކޮންސެޕްޓެވެ‪.‬‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން ވެސް މާލޭގައި ފުޅާ‬

‫"އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ‪ ،‬ލާމަރުކަޒީ ރާއްޖެއެއް‪،‬‬

‫ކުރެވެން ހުރި އެހެން މަގުތައް ވެސް ފުޅާކުރުމަށް‬

‫ޖަޒީރާ ރާއްޖެއެއް ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި މާލެ އެބަ ޖެހޭ‬

‫އެކަކު ހުށަހެޅި އެވެ‪ .‬ބޭރުން ގެންނަ މުދަލުގެ‬

‫ހިތްފަސޭހަ ތަނަކަށް ވާން‪ .‬މާލެ ހިތްފަސޭހަ ތަނަކަށް‪،‬‬

‫ބޑުބައެއް ހުޅުމާލެއަށް ބޭލޭނެ އިންތިޒާމް‬ ‫ތެރެއިން ޮ‬

‫ރަނގަޅު ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭ ތަނަކަށް ވާނީ ލާމަޒުކަޒީ‬

‫ހަޖައްސައި މާލެއަށް ބާލާ މުދަލުގެ އަދަދު މަދުކުރަން‬

‫ނިޒާމަކުން ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރެވިގެން‪ "،‬އިބޫ ވިދާޅުވި‬

‫ތޅުތަކުން އަންނަ ބޯޓު‬ ‫ވެސް ހުށަހެޅި އެވެ‪ .‬އަ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފަހަރު ގާތްކުރާ ސަރަހައްދުގައި ޖެޓީތަކެއް ހިއްކައި‬ ‫އިބޫއާ އެކު އެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޯލިޝަން‬

‫ސަރުކާރުގެ ބައިވެރިން ކަމަށްވާ ކުރީގެ ރައީސް‬

‫އެ ތަންތަނުން މުދާ އަރުވާ ގޮތަށް ހަދަން ވެސް‬ ‫ބައިވެރިއަކު ހިޔާލު ހުށަހެޅި އެވެ‪.‬‬

‫މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި‬

‫ކޅު ކުޑަކަމުން‪ ،‬ރޭގެ ބައްދަލުވުން‬ ‫ވަގުތު ޮ‬

‫މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހީމާއި‪ ،‬އަދާލަތު‬

‫ނިންމައިލި އިރު ހިޔާލު ހުށަހަޅަން ނަންނޯޓް ކުރި‬

‫ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާންގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ‬

‫އެތައް ބަޔަކަށް ފުރުސަތު ނުލިބި ތިއްބެވެ‪.‬‬

‫މަޖިލީހުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުންނާއި މާލޭ ސިޓީ‬

‫‪ 2‬ދާއިރާ އިތުރުކޮށް މަޖިލީހު ެގ‬ ‫އިންތިހާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅައިފި‬ ‫ހަ ސަ ން މު ހަ އް މަ ދު‬

‫ނިންމައިފަ‪ "،‬ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަނުގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އިންތިހާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމަށް ވަގުތީ ގޮތުން‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބީ ދާއިރާތަކަށް ދެ‬

‫ގތް އާންމު ކުރުމުން ވަރަށް ގިނަ‬ ‫ނިންމާފައިވާ ޮ‬

‫ކށް އިންތިހާބީ ދާއިރާތައް‬ ‫ދާއިރާ އިތުރުކޮށް ރަސްމީ ޮ‬

‫ޝަކުވާތަކެއް ލިބުނު ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ދާއިރާތައް‬

‫ކމިޝަނުން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ކަނޑައަޅާފައިވާނީ "އެ ޝަކުވާތަކަށް ބެލުމަށް ފަހު‬

‫މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި‬

‫އަދި ތަފާތު ދާއިރާތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައްދަލު‬

‫ކމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ކުރެއްވި ބައްދަލު ކުރުމަށް ފަހުގައި" ކަމަށް އޭނާ‬

‫ވިދާޅުވީ އިންތިހާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅީ ކޮމިޝަނުން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިއްޔެ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ވަރަށް‬

‫އެ ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަކްރަމް‬

‫އަވަހަށް ދާއިރާތައް ގެޒެޓް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް‬

‫ކލަމާފުށީ ދާއިރާއެއް ވަކިން އުފެއްދުމަށް އަދި‬ ‫ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އައްޑޫ އަތޮޅަށް ދެ ދާއިރާ އިތުރު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް‬

‫އިތުރު ކުރި ދެ ދާއިރާއަކީ މައްޗަންގޮޅީ މެދު‬ ‫ދާއިރާ އާއި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ބައެއް ފަރާތްތަކުން ލަފާ ދީފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ގާނޫނުން އަޅުގަނޑުމެން ރިއާޔަތް ކުރަންޖެހޭ‬

‫ކށް ކަނޑައެޅި އިރު‪ ،‬ހުޅުމާލެ ވަނީ‬ ‫ދާއިރާތައް ރަސްމީ ޮ‬

‫ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އެބަހުރި‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬

‫ގތުގައި ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަކި ދާއިރާއެއްގެ ޮ‬

‫ގތުގައި އެބަ ހިމެނޭ‬ ‫އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމެއްގެ ޮ‬

‫ގޅީ މެދު ދާއިރާއެއް އިތުރު‬ ‫"މާލޭގެ މައްޗަން ޮ‬ ‫އތް ހުޅު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ‬ ‫ކުރުމާއި ކުރީގައި ޮ‬ ‫ތެރެއިން ހުޅުމާލެ ވަކި ދާއިރާއަކަށް ހަދައި‪ ،‬ހެންވޭރު‬ ‫ހުޅަނގު ދާއިރާއެއް އިތުރު ކުރުން ފިޔަވައި ވެއަތުވެދިޔަ‬

‫ދާއިރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު‬ ‫ހިމާޔަތް ކުރުން‪ "،‬އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައިވޭ ހުޅުދޫ‪ ،‬ހުޅުމީދޫ‪،‬‬ ‫"ކޮމިޝަނާއެކު ބައްދަލު ޮ‬ ‫ފޭދޫ އަދި މަރަދޫ ފޭދޫ ބޭފުޅުން ވެސް‪ .‬މި ހުރިހާ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް އިންތިހާބީ‬

‫ވާހަކަތަކަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް‬

‫ދާއިރާއަކަށް އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ބައުންޑަރީ އަށް‬

‫ފަހު މި ވަގުތު އެންމެ މަސްލަހަތު ހުރި ގޮތަކީ‬

‫ވެސް އަދި އާބާދީ އެއްވަރު ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި‬

‫މިހާރު ވެސް އެއްވެސް ދާއިރާއެއް އިތުރުނުކޮށް އަދި‬

‫ވެސް އެއްވެސް ކަހަލަ ބަދަލެއް ނުގެންނަން ވަނީ‬

‫އިންތަކަށް ވެސް ބަދަލު ނުގެނައުމަށް ނިންމީ‪".‬‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު‪ :‬އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ދޭން ޖެހޭނީ‬ ‫ޕްރައިމަރީއަކުން ކަމަށް ވިދާޅުވި‪ .‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސެއިން ވަހީދު‪/‬މިހާރު‬ ‫އންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬ ‫އަންނަ މާޗް މަހު ޮ‬

‫ފަހު‪ "،‬ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ‪ 12‬މެމްބަރަކަށް‬

‫އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް‬ ‫ޓިކެޓް ދޭން ފެންނަނީ‪ ،‬ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ ޕްރައިމަރީއަކުން‬

‫ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޓިކެޓް ދޭން ޖެހެނީ‪ ،‬އިންސާފުން‬

‫ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު‬

‫ބޭރުން ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް‬

‫ކމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިގެން‪ ،‬އެ މެމްބަރުންގެ‬ ‫ޮ‬ ‫ދާއިރާތައް ތަމްސީލު ނުކުރެވި ދޮޅު އަހަރަށް ވުރެ‬

‫ކށްދޭން ޖެހޭނީ‪ ،‬ޕްރައިމަރީއަކުން ކަމަށް މި‬ ‫ކަށަވަރު ޮ‬

‫ގިނަ ދުވަސް ހޭދަވުމުން ކަމަށް އޭގެ ތެރެއިން‬

‫ވިދާޅުވީ‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު‬

‫ބައެއް މެމްބަރުން ދެކެ އެވެ‪ .‬މި ކަންބޮޑުވުން‪،‬‬

‫ކމިޝަނުން ކަނޑައެޅި ‪12‬‬ ‫ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ކޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ވެސް ހުށަހަޅައި‪،‬‬ ‫އިދި ޮ‬

‫މެމްބަރުންނަށް ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި އެ ދާއިރާތަކުގެ‬

‫މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވި‬

‫ކލިޝަން ލީޑަރުން އެއްބަސްވި‬ ‫ޓިކެޓް އަލުން ދިނުމަށް ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެކު ނަޝީދު އިއްޔެ ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި‪ ،‬ވެސް‬

‫ލީޑަރުން އެއްބަސްވި ކަމަށް ދޭހަވާ މޭރަމަކުން‬

‫ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޓިކެޓް ލިބޭން ޖެހޭކަމަށް‬

‫މިހާތަނަށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން‬

‫ދެކެވަޑައިގެން އެ މެމްބަރުން ވާހަކަ ދެއްކެވި އެވެ‪.‬‬

‫އަބްދުލްގައްޔޫމެވެ‪.‬‬

‫ކށެވެ‪ .‬އެ މެމްބަރުންނާ‬ ‫މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވަނި ޮ‬

‫ގތަށް މަސައްކަތްޕުޅު‬ ‫ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅުން‪ ،‬އެ ޮ‬

‫އެކަމަކު ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޓިކެޓް ދޭން‬

‫އެ މަނިކުފާނު އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި‬

‫ކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިބިވަޑައިގަތް ކަމަށް‬

‫ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަންނަ މާޗް މަހު ބާއްވާ މަޖިލީހުގެ‬

‫ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް‪ ،‬އެ‬

‫އިންތިޚާބަށް ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ކުރިމަތިލާން އެ‬

‫މަނިކުފާނު މިއަދު ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ދޭނެ‬

‫މެމްބަރުންނަށް އެހީތެރިވެދޭން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ‬

‫ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެމްޑީޕީގެ އުސޫލަކަށް‬

‫ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ކުރިންސުރެ ވަނީ އެއްބަސްވެފަ‬

‫ވާންޖެހޭނީ ޕްރައިމަރީ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެ މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި‪ ،‬ގިނައީ މައުމޫންގެ‬

‫ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ހިންގުމުގައި ޕާޓީގެ‬ ‫މކްރަސީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށެވެ‪ .‬އެ‬ ‫އެތެރޭގެ ޑި ޮ‬

‫ޕާޓީ‪ ،‬ޕީޕީއެމަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޓިކެޓް‪ ،‬ޕްރައިމަރީއަކާ‬

‫އުސޫލަށް ތާއީދު ކުރައްވަމުން‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬

‫ނުލައި އެއްވެސް މީހަކަށް ދިނުމާ ދެކޮޅަށް ގިނަ‬

‫އިންތިހާބަށް ވާދަކުރާ‪ ،‬މެމްބަރުންނަށް ޓިކެޓް ދޭން‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި އަޑުއުފުލަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ބަޔަކު ދަނީ‬

‫ޕްރައިމަރީ ބާއްވަނީ ދުނިޔޭގައި ވެސް ވަރަށް މަދު‬

‫ވާދަކުރުމެއް ނެތި‪ ،‬ޓިކެޓް ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަކީ‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ޑިމޮކްރަސީއާ ބީރައްޓެހި ސިފައެއް ކަމަށް ބުނެ‪ ،‬އެ‬

‫"މިއީ‪ ،‬ފައިދާ އާއި ގެއްލުން ހުރި ކަމެއް ކަން‬

‫މަގަށް މަޖިލީސް އިންތިޚާބުގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ކަންކަން‬

‫ކށްފިން‪ .‬އެހެނަސް ދެން ވެސް‬ ‫އެމްޑީޕީން ތަޖުރިބާ ޮ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުން ދަނީ‬ ‫ޯ‬ ‫ނުގެންދަން ވެސް‬

‫އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ދޭން ފެންނަނީ ޕްރައިމަރީއަކަށް‬

‫ގޮވާލަމުންނެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 6‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސްގަ ިއ‬ ‫އެހެން ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުން‬ ‫ވެސް ބައިވެރިވި‪ :‬އީސީ‬

‫އިބޫ ހުވާކުރައްވާއިރު ރައީސް‬ ‫ޔާމީން ހުންނެވުން އެދެން‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬

‫ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަކީ ހަމަ ގައިމުވެސް އެމްޑީޕީން‬ ‫އެދޭނެ ކަމެއް‪ "،‬ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކާ ގުޅިގެން‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪ 2013 ،‬ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި‬

‫(އިބޫ) ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް‬

‫އިންތިޚާބުގައި‪ ،‬ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތް ކުރީގެ ރައީސް‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަކީ އެމްޑީޕީން‬

‫މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ‪ ،‬އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި‬

‫އެދޭ ކަމެއް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން‬

‫ރައީސް ޔާމީން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި‬

‫ލަތީފް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން މި ނަމޫނާ‪،‬‬

‫އިބޫ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ އިންތިޒާމްތަކަށް‬ ‫ކށްފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ކޮމެޓީން ބޭއްވި‬ ‫ޚާއްސަ ޮ‬

‫އިބޫ ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވެސް ފެންނާނެ‬ ‫ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހަސަން ވިދާޅުވީ‬

‫ހަސަން ވިދާޅުވީ‪ ،‬ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު‬

‫އންނަ ރީތި ގޮތަކީ އާ‬ ‫ޑިމޮކްރަސީގައި ޮ‬

‫ކށް ކަމަށާއި އެ‬ ‫ބާއްވާނީ ވަރަށް ކުލަ ގަދަ ޮ‬

‫ދައުރަކަށް ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ކުރި ރައީސް‬

‫ރަސްމިއްޔާތަށް ރާއްޖެ އާއި ބޭރުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ‬

‫ހުވާކުރައްވާއިރު‪ ،‬ދައުރު ފުރިހަމަ ކުރައްވާ ރައީސް‬

‫ބަޔަކަށް ވެސް ދައުވަތު ދޭން އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން އިބޫ‬

‫ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތަކީ ރައްޔިތުންގެ‬

‫ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި‪ ،‬ރައީސް ޔާމީން‬

‫މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަކަށް ވާތީ އެ ރަސްމިއްޔާތަށް‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އޭނާ‬

‫ފނުވާނީ މަޖިލީހުންނެވެ‪.‬‬ ‫ދައުވަތު ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑަށް ވެސް ބޭނުން‬ ‫"އެމްޑީޕީން‪ ،‬ހަމަ ވަރަށް ޮ‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ކޮންގްރެސް‪ :‬އެ ކޮންގްރެސްގައި އެހެން ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުން‬ ‫ބައިވެރިވި ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބުނޭ ‪ޮ --‬ފޓޯ‪/‬ޕީޕީއެމް‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ބޫތު ބަހައްޓައިގެން ކަމަށް ވިޔަސް‪ ،‬ކޮންގްރެސްގައި‬ ‫ކންމެ މީހެއްގެ ކައިރި އަށް ވޯޓު ފޮށި‬ ‫ވޯޓުލާފައިވަނީ ޮ‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ގސްގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ތަނުގައި ތިބި ކޮމިޝަންގެ‬ ‫ގެން ޮ‬ ‫ޕީޕީއެމުން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވި‬

‫ކޮންގްރެސްގައި އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ބައެއް މެމްބަރުން‬

‫މަންދޫބުންނަށް ވެސް އެކަން ފާހަގަވި ކަމަށް އޭނާ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކންގްރެސްގައި ނިންމި‬ ‫މީގެ އިތުރުން ޮ‬

‫ވެސް ބައިވެރިވި ކަމަށާއި އެ ކޮންގްރެސްގެ‬ ‫ނިންމުންތައް ނިންމީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް‬

‫ނިންމުންތަކާއި ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ‬

‫ކޓުގައި އިއްޔެ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހައި ޯ‬

‫ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށް‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފަހުކޮޅު ބޭއްވި‬

‫ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަސާސީ ގަވާއިދުގެ އެކި‬ ‫މާއްދާތަކުގައި ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސުންގެ އަދަދު‬

‫ކންގްރެސްގައި އެ ޕާޓީގެ‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ ޚާއްސަ ޮ‬

‫ތަފާތުކޮށް އޮތް އިރު‪ ،‬ކޮންގްރެސްގައި އިންތިޚާބު‬

‫ރައީސަކަށް‪ ،‬ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިންތިޚާބުކޮށް‪،‬‬

‫ކުރާނީ ތިން ނައިބު ރައީސުން ކަމަށް އިއުލާން‬

‫ޕާޓީގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ވަނީ‬

‫ކުރުމަށް ފަހު‪ ،‬ހަތަރު ނައިބު ރައީސުން ކޮންގްރެސްގައި‬

‫ކންގްރެސްގެ ނިންމުންތައް‬ ‫އިންތިޚާބުކޮށްފަ އެވެ‪ޮ .‬‬

‫އިންތިޚާބު ކުރި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް‬ ‫ރިފްއަތު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކމިޝަނުން ނިންމުމުން‬ ‫ބަލައިނުގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫ކޓަށް ހުށަހަޅައިފަ‬ ‫އެ މައްސަލަ ޕީޕީއެމުން ވަނީ ހައި ޯ‬

‫ބައްދަލުވުމެއްގައި‪ ،‬އެ ޕާޓީގެ އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގަވާއިދުގެ ހަތަރު މާއްދާއެއް އުނިކުރަން ނިންމާފައި‬ ‫އިއްޔެ ބޭއްވި އެ މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ‬

‫ވިޔަސް‪ ،‬އެކަން ޕާޓީން އާންމު ކޮށްފައެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫އަޑުއެހުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ވަކީލު އަބްދުﷲ ޝިޔާޒް‬

‫އަދި ކައުންސިލްގެ އެ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވެސް‬

‫ކންގްރެސް ބާއްވާފައިވަނީ އޮންނަ‬ ‫ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫ކމިޝަނަށް ނުލިބޭ ކަމަށް ރިފްއަތު ވިދާޅުވި‬ ‫މިހާތަނަށް ޮ‬

‫ކމިޝަނަށް އަންގަންޖެހޭ‬ ‫އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެންގުންތައް އެންގުމަށް ފަހު ކަމަށާއި އެ ކޮންގްރެސް‬

‫ހެކި ދެއްކުމަކީ ޕީޕީއެމްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް‬

‫ކމިޝަންގެ ދެ މަންދޫބަކު ވެސް‬ ‫އބްޒާވް ކުރުމަށް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪ ،‬ރިފްއަތު ވިދާޅުވީ ކޮންގްރެސް‬

‫ކންގްރެސް ކުރި އަށް ދިޔަ‬ ‫ބައިވެރިވި ކަމަށެވެ‪ޮ .‬‬

‫ބޭއްވީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަން ޕީޕީއެމުން ކޮމިޝަނަށް‬

‫ކންގްރެސްގެ އެއްވެސް ކަމަކާ މެދު ކޮމިޝަންގެ‬ ‫އިރު‪ޮ ،‬‬

‫ފނުވި ލިޔުންތަކުން ވެސް އެނގޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬ ‫ޮ‬

‫މަންދޫބުން އިންކާރު ނުކުރާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ‬

‫ކންގްރެސްގެ ނިންމުންތައް‬ ‫އޭނާ އެދިވަޑައިގަތީ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޖަވާބުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވަކީލު‬ ‫ކންގްރެސްގައި ބައިވެރިވި‬ ‫ރިފްއަތު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫ކމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ރަނގަޅު‬ ‫ބަލައިނުގަތުމަށް ޮ‬ ‫ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމިޝަންގެ ޖަވާބާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމްގެ ވަކީލު‬

‫ކމިޝަނަށް ފޮނުވި‬ ‫ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ޕީޕީއެމުން ޮ‬

‫ކމިޝަނުން ފާހަގަކުރި‬ ‫އަބްދުﷲ ޝިޔާޒް ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫އިރު‪ ،‬އޭގެ ތެރޭގައި އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ‬

‫ކަންކަން ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު ޖަވާބު ދިނުމަށް އިތުރު‬

‫އާއި އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި އެމްޑީއޭގެ އިތުރުން ވަކި‬

‫ފުރުސަތެއް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްނުވާ މީހުން ވެސް ބައިވެރިވި ކަން‬

‫ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ވަނީ ކޮމިޝަންގެ ޖަވާބާ‬

‫އެ ލިޔުންތަކުން އެނގޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ކޮންގްރެސްގައި‬

‫ގުޅިގެން އިތުރަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ތިން ދުވަހުގެ‬

‫ބައިވެރިވި ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ނަން ފިޔަވައި‪ ،‬އެހެން‬

‫ފުރުސަތެއް ޕީޕީއެމަށް ދެއްވައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ‬

‫އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނެތުމުން އެ މީހުންނަކީ ކޮން‬

‫މައްސަލައިގެ އިތުރު އަޑުއެހުމެއް ވަރަށް އަވަހަށް‬

‫ބައެއް ކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް‬

‫ބާއްވާނެ ކަން ފަނޑިޔާރުން އިއުލާން ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ރިފްއަތު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ޕީޕީއެމްގެ ގަވާއިދުތައް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ވޓުލާން ޖެހޭނީ ވޯޓިން‬ ‫އޮތް ގޮތުން އިންތިޚާބުތަކުގައި ޯ‬

‫އެ މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު‬ ‫ފައިސަލް އާއި ފަނޑިޔާރު ހަސަން އަލީގެ އިތުރުން‬ ‫ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪5‬‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް‬ ‫ހއްދެވި އިބޫ ހުވާކުރެއްވުމުގެ‬ ‫ބޮޑު ތަފާތަކުން ކުރި ޯ‬

‫ރައީސް ޔާމީނު އެ ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގެން ދެއްވަން‪.‬‬

‫ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ނޮވެމްބަރު‬

‫ބޑު ހަފުލާއެއްގައި ރައީސް ޔާމީނު‬ ‫މިވަރުގެ ޮ‬

‫‪ ،17‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ޝމް‪ ،‬ރިލްވާން‪،‬‬ ‫އަފްރާ ީ‬ ‫ޔާމީންގެ މައްސަލަ ރިވިއުކުރަނީ‬ ‫ޑރ‪ .‬އަފްރާޝީމް އަލީ އާއި ޔާމީން ރަޝީދުގެ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެކަން ރޭވުމުގެ‬ ‫ވަނީ ތާއީދު ޮ‬

‫މަރުގެ މައްސަލަ އަދި ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިޔާ‬

‫އަޑީގައި ތިބި މީހުން މިހާތަނަށް ވެސް ނުހޯދޭތީ‬

‫އަހުމަދު ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ރިވިއު‬

‫ބޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ‬ ‫އަފްރާޝީމްގެ އާއިލާ އިން ވަނީ ކަން ޮ‬

‫ކުރަން ފުލުހުން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފުލުހުން އިއްޔެ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ‬

‫ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން އޮގަސްޓް‪2014 ،‬‬

‫އަފްރާޝީމާއި ޔާމީންގެ އިތުރުން ރިލްވާންގެ މައްސަލަ‬

‫ގތެއް މިއަދާ ހަމައަށް‬ ‫ގައި ގެއްލުނު ފަހުން އޭނާއަށް ވީ ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬އިތުރަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަން ކުރަމުން‬ ‫ރިވިއު ޮ‬

‫ހދެ އެވެ‪ .‬އޭނާ ގަދަކަމުން ފޮރުވި ކަމަށް‬ ‫ވެސް ނު ޯ‬

‫އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބުނެ ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރިޔަސް‪،‬‬

‫އޮކްޓޫބަރު‪ 2012 ،‬ގައި އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް‬ ‫މަރައިލި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ‬ ‫އޭރުގެ މެމްބަރު ޑރ‪ .‬އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ‬

‫އެ ދެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ވަނީ‬ ‫ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތަކަށް މަރައިލި ޔާމީން‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު އަނިޔާވެރި ޮ‬

‫ލބީ‪ ،‬ހުސައިން ހުމާމް އަހުމަދުގެ‬ ‫މައްސަލާގައި ހ‪ޮ .‬‬

‫ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ހަތް މީހެއްގެ މައްޗަށް‬

‫މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ‪ ،‬އޭނާ މަރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬

‫ކށް‪ ،‬ޝަރީއަތް ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ދައުވާ ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 6‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫މަސީހުގެ ޖިނާއީ މައްސަލަތަކެއް‪،‬‬ ‫‪ 12‬މެންބަރުން ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި‬ ‫ހަ ސަ ން މު ހަ އް މަ ދު‬

‫ކށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއެކު ހުރީ މަސީހު‪.‬‬ ‫އިސް ޮ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫އިބޫ‪ ،‬ހުވާކުރެއްވު ްނ‬ ‫އާއްމުކޮށް ހުޅުވައެއް ނުލާނެ‬

‫އިރާދަކުރެއްވިޔާ މަސީހުގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުރެވި އަދަބު ލިބޭނެ‪ ،‬އަޅުގަނޑުމެން ވަން ޖަލަށް‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް‬

‫މަސީހު ވައްދާނަން‪ "،‬ލަތީފު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލީހުގެ ‪ 12‬މެންބަރުންނާ ދެކޮޅަށް މަސީހު‬

‫އަބްދުﷲ މަސީހުގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގުތަކެއް‬ ‫ހިންގައިދިނުމަށް އެދި‪ ،‬ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް‬

‫ހިންގި އެ އަމަލުތަކަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ‬

‫ކމިޝަނުން ކަނޑައެޅި ‪ 12‬މެންބަރުން‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ހައިސިއްޔަތުން ކުރެއްވި ކަމެއް ނަމަވެސް އިމްތިޔާޒުގެ‬

‫ފުލުހުންނަށް އިއްޔެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ފަހު މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ‬ ‫މެންބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ވިދާޅުވީ ފުލުސް އޮފީހުގައި‬

‫ގާނޫނުގެ ދަށުން އޭނާ އަށް ހިމާޔަތް ނުލިބޭނެ ކަމަށް‬ ‫ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލްގަފޫރު‬ ‫މޫސާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް‬ ‫އެދިފައި ވާނީ މަސީހާ ދެ ޮ‬ ‫ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ބަލައިދިނުމަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ‬

‫"އިމްތިޔާޒުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް‬ ‫ނުލިބުނު ހިމާޔަތެއް މަސީހަކަށް ލިބިގެނެއް ނުވާނެ‪.‬‬ ‫ތ ލިބުނީ‪ .‬މަޖިލީހުގެ‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮން ހިމާޔަތެއް ޯ‬

‫ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ އަޅުގަނޑުމެން ‪12‬‬

‫ތ ފުލުހުންނާއި‬ ‫ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ތިއްބައި ނޫން ޯ‬

‫މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނުން ހުއްޓުވުމާއި ސަލާމަތީ‬

‫ސިފައިން ވައްދައި ނެރެ އުކާލީ‪ .‬ކުށްވެރިވީމަ ޖިނާއި‬

‫ކށް މެންބަރުންނަށް އަނިޔާ ކުރި‬ ‫ބާރުތައް މެދުވެރި ޮ‬

‫ކުށްތަކަށް އަރައިގަތީމަ ލިބެންޖެހޭ އަދަބު ވެސް‬

‫ކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާއި ‪ 12‬މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި‬

‫އިމްތިޔާޒުގެ ގާނޫނުން ލިބިދޭނެ‪ .‬އެހެންވީމަ މަސީހަކަށް‬

‫ހިމެނޭ ބައެއް މެންބަރުން ދޮރާށި މަތިން ބޭރަށް‬

‫ނންނާނެ‪ "،‬އަބްދުލްގަފޫރު ވިދާޅުވި‬ ‫ވަކި އިސްކަމެއް ޯ‬

‫ގސް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް‬ ‫އުކާލުމާއި މިހެން ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މަސީހު ކުރި އަނިޔާތަކާ ގުޅޭ ވަރަށް ގިނަ‬ ‫މައްސަލަތައް‪ "،‬އަމީތު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން މި އެދޭ ކަމަކީ ފުލުހުންގެ‬ ‫މުއައްސަސާ އިން މި މައްސަލަތައް ވީހާ އަވަހަކަށް‬

‫ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ބުނި މެންބަރުންގެ‬ ‫ގޮނޑިތައް ނުގެއްލޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ‬

‫ސލިހް‪ :‬އެމަނިކުފާނު‬ ‫އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޯ‬ ‫ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރައްވާނީ މި މަހުގެ ‪ 17‬ގައި‪.‬‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬

‫ދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކށް ހުޅުވާ ނުލަން ނިންމި އަނެއް‬ ‫އާއްމު ޮ‬

‫ސުޕްރީމް ކޯޓުންނެވެ‪.‬‬ ‫ސިޔާސީ ޕާޓީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ‬

‫އިންތިޚާބީ ރައީސް‪ ،‬އިބްރާހީމް މުހައްމަދު‬ ‫ސޯލިހު (އިބޫ) ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާނީ‬

‫ކށް މި މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ‬ ‫ބަލައިދީ ތަހުގީގު ޮ‬

‫ޕާޓީން ވަކިވުމުގެ ސަބަބުން އެންޓި ޑިފެކްޝަންގެ‬

‫އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކަމަށް ކުރިން ބުނި‬

‫ކުރަންޖެހޭ ނަމަ ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް‬ ‫ވީހާ އަވަހަކަށް ފޮނުވައިދިނުން‪".‬‬ ‫ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އަބްދުއްލަތީފު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ‬

‫ސަރުކާރުތަކުންނާއި ދިވެހި ސިފައިން ވެސް ލަފާ‬

‫ސަބަބަކީ‪ ،‬ހަސަން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪ ،‬ދައުވަތު އަރުވަން‬ ‫ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަ ކަމެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުރީގެ ވިސްނުމެއް އޮތް‬

‫ގާނޫނުގެ ދަށުން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ‬

‫ގތަށް ހަމަޖެއްސެން ނެތް ކަމަށް‬ ‫ނަމަވެސް އެކަން އެ ޮ‬

‫ކށް ހުޅުވާލަން‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް އެކަން‬ ‫އާއްމު ޮ‬

‫އަމީތާއި އަބްދުއްލަތީފުގެ އިތުރުން ދަނގެތީ ދާއިރާގެ‬

‫އެ ރަސްމިއްޔާތަށް އެމަނިކުފާނު އެކުލަވާލައްވާފައިވާ‬

‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރަން ދަތިވާ އެއް ސަބަބު އެއީ‬

‫އިލްހާމް އަހްމަދާއި މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ‬

‫ކމިޓީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ދައުވަތު އަރުވަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގިނަ‬

‫މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނަނުދީ ހިފެހެއްޓުމުގައި ރައީސް‬

‫އަބްދުﷲ ސިނާނާއި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ހުސައިން‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީނާއެކު މަސީހު ވަރަށް ބޮޑު ދައުރެއް‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަދާ ޮ‬

‫ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި‬

‫ލޅު ދަނޑުގެ ޖާގައަކީ‬ ‫ކަން‪ .‬އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ގަ ޮ‬

‫ޝަހުދީ އާއި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު އަބްދުﷲ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން‬

‫‪ 11،500‬މީހުން‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން ދައުވަތު އަރުވަން‬

‫(މުހައްމާ) އާއި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ސައުދުﷲ‬

‫ކމިޓީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫އެކުލަވާލާފައިވާ ޮ‬

‫ހުރި ލިސްޓްތަކަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑު އަދަދެއްގެ‬

‫ހިލްމީ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އަބްދުﷲ‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފު‬

‫ލިސްޓެއް އެބަ އޮތް‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް އެ މީހުންގެ ވާޖިބުތަކާއި‬

‫އަހްމަދާއި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު މުސްތޮފާ‬

‫ކށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވެން ނެތީ‬ ‫ވިދާޅުވީ އާއްމު ޮ‬

‫މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް އުފުލުމަށް ޖާގަ‬

‫އާއި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ އަލީ ޝާހާއި‬

‫ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނާއި އެ ނޫން ވެސް އިސް‬

‫އިސްވެރިން ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖައްސަވާފައިވީ‬

‫ގތި ތެރޭ ތިއްބާ ނަގައި‬ ‫ނުލިބުނު‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން ޯ‬

‫ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑެ) އާއި‬

‫ފަރާތްތައް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާތީ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ‬

‫ނަމަވެސް އެ ތަފްސީލުތަކެއް ހަސަން ނުދެއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫އުކައިލީ‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން މަޖިލީހަށް ވަނަނުދީ ހިފެހެއްޓީ‬

‫ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ސައުދު ހުސައިނެވެ‪.‬‬

‫ބޭފުޅުންގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް އެންމެ ރަނގަޅަށް‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އެ ތަފްސީލުތައް ކަމާބެހޭ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކށް ހުޅުވައިނުލުމަށް ގައުމުތަކުގެ‬ ‫ބެލެހެއްޓުމަށް‪ ،‬އާއްމު ޮ‬

‫ފަރާތްތަކުން ފަހުން އާއްމުކުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަރާމާތް ކަނޑައިލި‪.‬‬

‫އަބްދުﷲ މަސީހު‪ .‬މި ހުރިހާ ކަމެއް ރޭވުމުގައި އެންމެ‬

‫އިބޫ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ގައުމުތަކުގެ‬

‫ހަސަން ސައީދު މިނިވަ ްނ‬ ‫ކުރަން ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އިއްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ހުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން އެ‬ ‫މައްސަލައިގައި އޭނާ ބަންދުގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތަށް‬ ‫ބަލާއިރު‪ ،‬ހުކުމުގެ މުއްދަތު ޖަލުގައި ހޭދަކުރުމުން އޭނާ‬

‫ކުރީގެ ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ހަސަން‬ ‫ސައީދު މިނިވަންކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ‬ ‫އަމުރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު‬

‫ހަސަންގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތުގެ ދައުވާއެއް‬ ‫ވެސް ދައުލަތުން އުފުލި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިދިޔަ މަހު‬

‫އަމުރަށް ފަހު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް‬ ‫ހައްޔަރުކުރި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަސަން‬

‫އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ނުކުރަން ދައުލަތުން މިހާރު‬

‫ކޓުން އަމުރުކުރީ އޭނާގެ މައްޗަށް‬ ‫މިނިވަންކުރަން ޯ‬

‫ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަސަންގެ އިތުރުން ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު‬

‫އޭނާ ބަންދުން މިނިވަން ކުރަން ހެބިއަސް ކޯޕަސްގެ‬

‫އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ‬

‫މައްސަލައެއް އޭނާގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާއި ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ‬

‫މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން‬

‫ޯކޓުން މިއަދު ވަނީ އަމުރު ކޮށްފައި ‪--‬މިހާރު ޮފޓޯ‪/‬ހުސައިން ވަހީދު‬

‫ވަކީލުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން ވަނީ އެ ދައުވާ ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫ކށް ނިމިފައިވާތީ‬ ‫އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ޮ‬

‫ހަސަން ސައީދު މާލެ ގެނައުމުން ޯލންޗުން ފައިބަނީ‪ :‬އޭނާ މިނިވަންކުރަން‬

‫ކޓުން އަމުރުކުރީ ކަމަށް ހަސަންގެ‬ ‫މިނިވަން ކުރަން ޯ‬

‫ދަރިކަލުން ސިޔާދު ގާސިމްގެ މައްޗަށް އުފުލި‬

‫އެންގުމުން ހާޒިރުނުވި މައްސަލައިގައި ހަސަންގެ‬

‫ރިޝްވަތުގެ ދައުވާތައް ވެސް ކޯޓުން ވަނީ ބާތިލްކޮށްފަ‬

‫މައްޗަށް ހަތަރު މަހާއި ‪ 24‬ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް‬

‫އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލަތައް ވެސް އިސްތިއުނާފް ނުކުރަން‬

‫ކޓުން މިދިޔަ ޖުލައި މަހު އޮތީ‬ ‫ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫ދައުލަތުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 6‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫މިފްކޯ އަށް އަނެއްކާވެސް ‪ 25‬މިލިއަން ރުފި ާޔ ދޫކުރަނީ‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ‬

‫ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬ބާކީ ‪ 25‬މިލިއަން‪ ،‬ކުރިއަށް‬

‫މިހާތަނަށް ‪ 140‬މިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ގިނަ‬

‫އޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޫކުރާނެ ކަމަށް‬

‫ކށްދީފައިވާ ކަން ފިނޭންސްގެ ބަޔާނުގައި‬ ‫ފައިސާ ފޯރު ޮ‬

‫ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން ވެސް މިފްކޯގެ‬

‫ކ އަކީ މާލީ ގޮތުން ގާބިލް‬ ‫ކށްފައި ވާނީ މިފް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ގިނަ‬

‫ގތުގައި ހެދުމަށެވެ‪ .‬މިފްކޯއަކީ‬ ‫ކުންފުންޏެއްގެ ޮ‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވިޔަފާރިކުންފުންޏެއް ކަމުން ސަރުކާރުން‬

‫ގތުގައި އެ ލޯނަކީ މަސް‬ ‫ބަޔާނުގައި ބުނި ޮ‬

‫ލިމިޓެޑް (މިފްކޯ) އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ފައިސާގެ‬

‫ގަތުމަށް އެހީތެރިވުމަށް އުފައްދާފައިވާ ‪ 100‬މިލިޔަން‬

‫ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް ކުރިން‬

‫ރުފިޔާގެ ފަންޑަށް ސަރުކާރުން ލާފައިވާ ‪ 50‬މިލިޔަން‬

‫ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ‪ 50‬މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ލޯނުގެ‬

‫އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ކުންފުނިން‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫"‪...‬ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ވެސް މަސައްކަތް‬

‫އެހީތެރިވުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ވަކި އުސޫލުތަކެއް‬

‫ރުފިޔާ އެވެ‪ .‬ލޯނު ދިނުމަށް ފިނޭންސުން މިފްކޯއާ އެކު‬

‫ޕްރޮސެސްކުރާ މަހުގެ އަދަދު ދުވާލަކު ‪ 50‬ޓަނަށް‬

‫ހުންނާތީ އެ އުސޫލުން ދެވެން އޮތް ހުރިހާ‬

‫ތެރެއިން މިހާތަނަށް ދޫނުކޮށް އޮތް ‪ 25‬މިލިޔަން‬

‫ސއިކުރީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬އެއަށް‬ ‫ޮ‬

‫ކ އިން އުފައްދާ‬ ‫އިތުރުކުރުން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އަދި މިފް ޯ‬

‫އެހީތެރިކަމެއް ސަރުކާރުން އަދި ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން‬

‫ރުފިޔާ ދޫކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި‬

‫ފަހު‪ ،‬ސެޕްޓެމްބަރުގައި ‪ 15‬މިލިޔަން ރުފިޔާ އަދި‬

‫ހުރިހާ އުފެއްދުމަކީ ވެލިއު އެޑެޑް އުފެއްދުންތަކަށް‬

‫ބޑުން ދީފައި ވާނެ އެވެ‪"،‬‬ ‫އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އޮކްޓޯބަރުގައި ‪ 10‬މިލިޔަން ރުފިޔާ އެ ކުންފުންޏަށް‬

‫ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި‬

‫ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ދޫކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަށް ބޭނުންވާ ‪ 12‬މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ‬

‫ކއަށް މާލީ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެ‬ ‫މިފް ޯ‬

‫ފިނޭންސުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މިފްކޯ‬ ‫އަށް ހަމަޖައްސައިދިން ލޯނުގެ ތެރެއިން ‪25‬‬ ‫މިލިޔަން ރުފިޔާ‪ ,‬ވޭތުވެދިޔަ ދެ މަހު އެ ކުންފުންޏަށް‬

‫ކ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ދަތިކަން‬ ‫މިފް ޯ‬

‫ލޯނުގެ ކަންތައްތައް ހަމަ ޖައްސައި އެކުންުފުންޏަށް‬

‫މަސްވެރިންނަށް އަގު ދިނުން ލަސްވާކަމުގެ ޝަކުވާ‬

‫ހައްލު ކޮށްދިނުމަށް ‪ 2013‬ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން‬

‫އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެ‬

‫ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އުރީދޫ ކަލާ ރަންގެ‬ ‫ޕާޓްނަރަކަށް‬ ‫ތެލެސީމިއާ‬ ‫ސޮސައިޓީ‬

‫ސީޖީ އެފޯޓްސް އެވޯޑަ ްށ‬ ‫ކުރިމަތިލާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ފަ އި ޒާ ން އި ސް މާ އި ލް‬

‫ސީއެމްޑީއޭ އިން‬ ‫ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް‬ ‫ހިންގަނީ ‪ --‬ފޮޓޯ‪:‬‬ ‫ސީއެމްޑީއޭ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫މި މަހުގެ ‪ 23‬ގައި ބާއްވާ "އުރީދޫ ކަލާ‬ ‫ރަން" ގެ ޗެރިޓީ ޕާޓްނަރަކަށް މޯލްޑިވިއަން‬ ‫ސސައިޓީ (އެމްޓީއެސް)‬ ‫ޮ‬ ‫ތެލެސީމިއާ‬ ‫ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އުރީދޫން ބުނީ‪ ،‬އެ ޕާޓްނާޝިޕްގެ ދަށުން‬ ‫ރގްރާމެއް ތެލެސީމިއާ‬ ‫ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ޕް ޮ‬ ‫ހމަ ދުވަހު ކުރިއަށް‬ ‫ސެންޓަރުގައި އަންނަ ޯ‬

‫ލަ މް ޔާ އަ ބް ދުﷲ‬

‫ވޑަކީ ރާއްޖޭގައި‬ ‫ދަ ސީޖީ އެފޯޓްސް އެ ޯ‬

‫ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގެންދާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ކޯޕަރޭޓް‬

‫ވޑް ދޭން ނިންމާފައި ވަނީ މި އަންނަ‬ ‫މި އެ ޯ‬

‫މޓްކުރުމަށް ތައާރަފް ކުރި އެވޯޑެއް‬ ‫ގަވަނަންސް ޕްރޮ ޯ‬

‫އަހަރު ބާއްވާ "ގޯލްޑް ‪ 100‬ގާލާ ‪ "2019‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން ހިންގުމުގެ މަގްސަދަކީ‬

‫ކަމަށް ސީއެމްޑީއޭ އިން ބުންޏެވެ‪ .‬އަދި މި އެވޯޑް‬

‫ވޑަށް ކުރިމަތިލުމަށް ބޭނުންވާ ފޯމާއި‪ ،‬އިތުރު‬ ‫މި އެ ޯ‬

‫ތެލެސީމިއާ ބަލި ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ މީހުންނަށް‬

‫ޓކް އެކްސްޗޭންޖް‬ ‫(ސީއެމްޑީއޭ) އާއި މޯލްޑިވްސް ސް ޮ‬

‫ކޕަރޭޓް ގަވަނަންސްގެ އުސޫލުތަކާ‬ ‫ދެނީ ކުންފުނިތަށް ޯ‬

‫ތަފްސީލު ސީއެމްޑީއޭގެ ވެބްސައިޓުން ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހދުމުގެ އިތުރުން‪ ،‬އާދައިގެ މަތިން‬ ‫ބޭނުންވާ ލޭ ޯ‬

‫މލްޑިވްސް ގުޅިގެން މި‬ ‫(އެމްއެސްއީ) އަދި ކޯޕަރޭޓް ޯ‬

‫އެއްގޮތަށް ހިންގުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަގު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކެޕިޓަލް މާކެޓު ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީ‬

‫ގޯލްޑް ‪ 100‬އަކީ ރާއްޖޭގައި ކުރިއަރަމުންދާ‬

‫އެ ކުންފުނިން ބުނިގޮތުގައި ލޭ ހަދިޔާ‬

‫ލޭ ހަދިޔާ ކުރާ މީހުންގެ ޑާޓާބޭސް އަށް މީހުން‬

‫ކޕަރޭޓް ގަވަނަންސް އެފޯޓްސް‬ ‫އަހަރު ތައާރަފް ކުރި ޯ‬

‫ވަޒަންކޮށް‪ ،‬އެކަމަށް ތަރުހީބު ދިނުމަށްޓަކައި ކަމަށް‬

‫ކުންފުނިތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށްޓަކައި އެ‬

‫އިތުރު ކުރުމެވެ‪ .‬އަދި ތެލެސީމިއާއާ ބެހޭ ގޮތުން‬

‫ވޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ‬ ‫(ސީޖީ) އެ ޯ‬

‫ވެސް އެތަނުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފމަންސް ވަކި މިންގަނޑުތަކަކުން‬ ‫ކުންފުނިތަކުގެ ޕާ ޯ‬

‫ކށްދިނުމަކީ ވެސް މަގުސަދެއް‬ ‫މައުލޫމާތު ފޯރު ޮ‬

‫ސްކްރީން ކުރުމަށް ފަހު ހޮވާ ‪ 100‬ކުންފުންޏެކެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް އުރީދޫން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި މި އެވޯޑަށް‬ ‫ސީއެމްޑީއޭ އިން ބުނި ޮ‬

‫ސީއެމްޑީއޭ އިން އަންނަނީ ‪ 2008‬ވަނަ‬ ‫ކޕަރޭޓް ގަވަނަންސް ރާއްޖޭގައި‬ ‫އަހަރުން ފެށިގެން ޯ‬

‫ގޯލްޑް ‪ 100‬ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކުރެވުނީ ‪2017‬‬

‫"ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ ތަރުހީބާ އެކު އުރީދޫގެ‬

‫ކުރިމަތިލުން މި މަހުގެ ‪30‬އާ ހަމައަށް އިތުރުކުރީ‪ ،‬ގިނަ‬

‫ގތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ‬ ‫ޕްރޮމޯޓްކުރަމުންނެވެ‪ .‬މި ޮ‬

‫އަހަރެވެ‪ .‬މި އަންނަ އަހަރު ބާއްވާނީ މީގެ ތިން ވަނަ‬

‫ފރިގަދަ ހަރަކާތްތައް‬ ‫މި ކުލަގަދަ ދުވުމުގެ ޯ‬

‫ކުންފުނިތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޕަރޭޓް ގަވަނަންސް‬ ‫މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޯ‬

‫ގާލާ ނައިޓެވެ‪.‬‬

‫ކުރިއަށް ދާއިރު‪ ،‬އަޅުގަނޑުމެންގެ ޗެރިޓީ‬

‫އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ މި‬

‫ކޑަށް އަމަލުކުރުން ޕަބްލިކް‬ ‫ކޯޑެއް އެކުލަވާލާ‪ ،‬މި ޯ‬

‫ސީއެމްޑީއޭ އަކީ ރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރު‬

‫ޕާޓްނަރުންގެ މަސައްކަތްތައް ހިއްސާކޮށް‪ ،‬އެ‬

‫ވޑަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ "ގޯލްޑް‬ ‫އެ ޯ‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ލިސްޓަޑް ކުންފުނިތަކަށް ލާޒިމު ޮ‬

‫ތަރައްގީ ކުރުމާއި ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގެ އިތުރުން‬

‫ފރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި‪،‬‬ ‫ބޭފުޅުންނަށް އެހީތެރިކަން ޯ‬

‫‪ "100‬ލިސްޓުގައިވާ ކުންފުނިތަކަށެވެ‪ .‬އެ ލިސްޓުގައި‬

‫ކޑަށް އަމަލުކުރުން ޕްރައިވެޓް‬ ‫ވޮލަންޓަރީކޮށް މި ޯ‬

‫ގތެއްގައި ސެކިއުރިޓީޒް‬ ‫ހަރުދަނާ އަދި އިންސާފުވެރި ޮ‬

‫ފމް ބޭނުން ކުރެވުމަކީ‬ ‫ކަލާ ރަންގެ ޕްލެޓް ޯ‬

‫ޕްރައިވެޓް ކުންފުނިތަކާއި ޕަބްލިކް ލިސްޓަޑް‬

‫ކޑަށް އަހުލުވެރިވުމުގެ‬ ‫ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލާ‪ޯ ،‬‬

‫އުފައްދައި‪ ،‬ނެރެ ގަނެ ވިއްކުމުގެ ނިޒާމް‬

‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އުފަލެއް‪ "،‬އުރީދޫގެ‬

‫ކުންފުނިތައް ވެސް ހިމެނޭތީ‪ ،‬އެވޯޑް ދެނީ ދެ‬

‫ކަންކަމުގައި ސީއެމްޑީއޭއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައި‬

‫ތަންފީޒުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާ‬

‫އ ނަޖީބް ޚާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސީއީ ޯ‬

‫ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ‪ 2006‬ގައި އުފައްދާފައިވާ‬

‫ގތަށް ހަމަޖެއްސީ ޕަބްލިކް ލިސްޓަޑް‬ ‫މި ޮ‬

‫"ހުރިހާ ކުންފުނިތަކެއް ވެސް މި ކޯޑަށް‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ‪ ،‬ކަލާ ރަން އިން ލިބޭ މާލީ‬

‫މިނިވަން މުއައްސަސާ އެކެވެ‪ .‬އަދި މިއީ ރާއްޖޭގެ‬

‫ފައިދާއިން ބައެއް ހަދިޔާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޕަރޭޓް ގަވަނަންސް‬ ‫ކުންފުނިތަކަށް ސީއެމްޑީއޭގެ ޯ‬

‫އަމަލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ސީއެމްޑީއޭ‬

‫ޕެންޝަނާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގާއިމުކުރެވިފައިވާ‬

‫އަދި ވިދާޅުވީ‪ ،‬ކުޑަ ޓީމަކާ އެކު މުހިންމު‬

‫ކށްފައިވާ އިރު ޕްރައިވެޓް‬ ‫ކޯޑަށް އަމަލުކުރުން ލާޒިމު ޮ‬

‫ކށް މުސްތަގްބަލުގައި‬ ‫އިން ބާރުއަޅާކަމެއް‪ ،‬ހާއްސަ ޮ‬

‫ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް ބަލަހައްޓާ‪ ،‬ރެގިއުލޭޓް‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ މޯލްޑިވިއަން‬

‫ކޑަށް އަމަލު ކުރަނީ ވޮލަންޓަރީ‬ ‫ކުންފުނިތައް މި ޯ‬

‫ސެކިއުރިޓީޒް މާކެޓުގައި ލިސްޓުވާން ބޭނުން‬

‫ކުރުމުގެ ޒިންމާ ވެސް އަދާކުރާ ފަރާތެވެ‪.‬‬

‫ސސައިޓީ‪ ،‬މި އަހަރުގެ ކަލާ ރަންގެ‬ ‫ޮ‬ ‫ތެލެސީމިއާ‬

‫ކޮށް ކަމުގައި ވުމުން‪ ،‬ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން އެވޯޑު‬

‫ކުންފުނިތައް‪ "،‬ސީއެމްޑީއޭގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް‪،‬‬

‫އޮފިޝަލް ޗެރިޓީ ޕާޓްނަރަށް ވުމަކީ އުރީދޫއަށް‬

‫ދިނުމަށްޓަކައި ކަމަށް ސީއެމްޑީއޭ އިން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ލޕްމެންޓް ފާތިމަތު އަބްދުﷲ‬ ‫އފް މާކެޓް ޑިވެ ޮ‬ ‫ހެޑް ޮ‬

‫ލިބޭ ފަހުރެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 6‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬

‫"ތަބަކަކަށް ލާފައި" ގޮނޑި ދޭން ވާނެތަ؟‬ ‫މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި އެ‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް "ދިނީ މި ހިނގާ‬

‫މެމްބަރުންނަށް ޓިކެޓް ދޭން އިދިކޮޅު ހަތަރު ލީޑަރުން‬

‫މަޖިލިސްގެ މެމްބަރުން" ކަމަށް ވާއިރު އެ މަޖިލީހުގެ‬

‫އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވެއޭ ވިދާޅުވާ މޭރުމަކުން‬

‫ގތަށް ޓިކެޓް ދީގެނެއް ނުވާނެ‬ ‫މެމްބަރުންތަކަކަށް މި ޮ‬

‫މައުމޫން ޓްވީޓް ކުރައްވާފައިވާ އިރު‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކަންކަން މި ގޮތަށް ނިންމެވުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް ސިޔާސީ‬ ‫ނންނާނެ ކަމަށް ބުނެ އެތައް ބަޔަކު‬ ‫ލީޑަރުންނަށް ޯ‬

‫މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގާނޫނަކުން‪ .‬އެއްވެ އުޅުން‬

‫ގެންދަނީ ރުޅިވެރިކަން ފާޅުކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫މަނާކުރީ މި ހިނގާ މަޖިލިސް އިން ފާސްކުރި‬

‫"ޕްރައިމަރީއެއް ނެތި‪ ،‬އާއްމު މެމްބަރުންގެ ބަހެއް‬ ‫ނެތި‪ ،‬ދެތިން ފަރުދަކަށް މި ކަމެއް ނުނިންމޭނެ‪"،‬‬ ‫ވައްޑޭގެ ނަމުގައި ޓްވިޓާ ބޭނުންކުރާ އެމްޑީޕީގެ‬ ‫ސަޕޯޓަރަކު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކލިޝަނުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ‬ ‫މިއީ އިދިކޮޅު ޯ‬

‫ރައީސް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާތީ ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށް މަޖިލީހުން ވަކިކުރަން އުޅުނު ބައެއް‬ ‫މެންބަރުންނާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ބައްދަލުކުރައްވަނީ‪ -- .‬ފޮޓޯ‪ :‬އަހުމަދު ނިޝާތު‪ /‬މިހާރު‬

‫އާ ސި ޔަ ތު މު ހަ އް މަ ދު ސަ އީ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކމިޝަން (އީސީ) އާއި ޕީޕީއެމް‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫"ރައްޔިތުންގެ އަނގައިގައި އަތް އެޅީ މި ހިނގާ‬

‫ގާނޫނަކުން‪ "،‬އޭނާ ޓްވީޓްކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ތަބަކަކަށް ލާފައި ޓިކެޓް ދޭން ޖެހޭ އެއްވެސް‬ ‫ސަބަބެއް ނެތް‪".‬‬ ‫އެމްޑީޕީ އަށް ތާއީދުކުރާ ބައެއް މީހުން މިކަމާ‬ ‫ކލިޝަނަށް ވުރެ ބޮޑަށް‬ ‫ކޅު ހަދަމުންދަނީ މިއީ މުޅި ޯ‬ ‫ދެ ޮ‬

‫ކެމްޕެއިންގައި ވީ ވައުދުތަކާއި "ވިއްކި"‬

‫އތް ކަމެއް ކަމަށް‬ ‫މައުމޫންގެ އަމިއްލަފުޅު މަސްލަހަތު ޮ‬

‫ކޅު ކަމެއް ކަމަށާއި އެ‬ ‫ވާހަކަތަކުގެ ރޫހާ ދިމާ އިދި ޮ‬

‫ގތުގައި މައުމޫންގެ‬ ‫ބުނެ އެވެ‪ .‬އެ މީހުން ގަބޫލުކުރާ ޮ‬

‫ވާހަކަތައް ގަބޫލުކުރި ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދުތަކުގައި‬

‫ފރުވިފައި އޮތީ ގޮނޑި ގެއްލުނު‬ ‫ޓްވީޓްގެ ފަހަތުގައި ޮ‬

‫ކޮޅުފައިންޖެހުން ކަމަށް ވެސް އެއް ބަޔަކު ސިފަކުރެ‬

‫މެމްބަރުން މައުމޫންގެ ފަރާތްޕުޅުން އިންތިޚާބަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނެރުއްވުމުގެ ރޭވުމެކެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެ މީހުންގެ‬ ‫ވޓު ދިނީ ހަތަރު ލައްކަ މީހުންގެ‬ ‫"ރައްޔިތުން ޯ‬

‫ރުޅިވެރިކަން އަމާޒުކުރަމުން ދަނީ މައުމޫނަށެވެ‪.‬‬

‫ތެރެއިން ހަތަރު މީހުން ވެރިކަން ކުރާކަށް ނޫން‪.‬‬

‫ކލިޝަންގެ ހުރިހާ‬ ‫އަދި މި ކަމުގައި ޯ‬

‫ހަތަރު ލައްކަ މީހުންގެ ބަސް އޮވެގެން ވެރިކަން‬

‫ފަރާތްތަކަކުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް މައުމޫން‬

‫ބާއްވާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި‬

‫ކލިޝަންގެ ނިންމުމަކީ ރައްޔިތުންގެ‬ ‫ކުރަން‪ޯ .‬‬

‫ވިދާޅުވިޔަސް އެއީ އިތުރުފުޅެއް ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީގެ‬

‫ކުރިމަތިލާން އެ މެމްބަރުންނަށް އެހީތެރިވެދޭން އިދިކޮޅު‬

‫މަސްލަހަތަށް ވުރެ ވަކިވަކި މީހުންގެ މަސްލަހަތު‬

‫ސަޕޯޓަރުން ގެންދަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ހުރިހާ‬

‫ކޯލިޝަންގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ކުރިންސުރެ ވަނީ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާ‬ ‫ޯ‬ ‫އިސްކުރާ ނިންމުމެއް‪ "،‬އެމްޑީޕީގެ‬

‫ލީޑަރުން އެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ‪12‬‬

‫އެކްޓިވްސްޓް ޝައްމޫން ޖަލީލް (ލޫކަސް) ޓްވީޓްކުރި‬

‫މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވެ‬

‫އެއްބަސްވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ‪ 12 ،‬މެމްބަރުން ޕީޕީއެމުން ވަކިވެ އިދިކޮޅު‬

‫ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަން‬ ‫ގެއްލުވައިލި ‪ 12‬ބޭފުޅުންނަށް‪ ،‬ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި‪،‬‬

‫ކޯލިޝަނާ ގުޅިގެން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ‬

‫އތް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫ކުރިއަށް ޮ‬

‫އަގު ވަޒަންކުރުމާއި އެކަމާ ގުޅިގެން ތަހައްމަލްކުރަން‬

‫ދިނުމުގެ ވާހަކައިން ޚިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫"ބާރަ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭ‪.‬‬

‫‪ 12‬މެމްބަރުންނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެއްގައި‬

‫ދާއިރާތަކުގެ ޓިކެޓް ލިބެން ވާނީ ޕްރައިމަރީއަކަށް‬

‫އެ މެމްބަރުންގެ އެދިވަޑައިގަތުމާ ގުޅޭ ގޮތުން‬

‫ބޑު ބޭއިންސާފުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫ޖެހުނު ޮ‬

‫މކްރެސީގެ ތާހިރު ރީތި އުސޫލުތައް‬ ‫ގޮސްގެން‪ .‬ޑި ޮ‬

‫އެމަނިކުފާނަށް ސުވާލު ވެސް ދެންނެވި އެވެ‪.‬‬

‫ސިފަކުރެވުނަސް‪ ،‬ވަކި ފިކުރަކަށް ތާއީދު ނުކުރާ ބައެއް‬

‫މުގުރާލުމަކީ ހިތާމަހުރި ކަމެއް‪ "،‬ޓްވިޓާގައި އަހުމަދު‬

‫ނުދީ އޮންނަތާ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން‬

‫ކލިޝަންގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން ވެސް‬ ‫އާއްމުންނާއި ޯ‬

‫ސައީދު މުހައްމަދު ޝުއޫރު ފާޅުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން އީސީގެ ނިންމުން ބާތިލްކުރުމުން‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫އެ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ވާހަކަދައްކާ‬ ‫ޯ‬ ‫އެކަމާ ދެކޮޅަށް‬

‫މެމްބަރުން އަލުން މަޖިލީހާ ގުޅިފައިވާ އިރު‪ ،‬ކުރީގެ‬

‫ގާނޫނީ ވަކީލު މޫސާ ސިރާޖުގެ ނަޒަރުގައި‪،‬‬ ‫ހިނގަމުންދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ‬

‫ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިއްޔެ ކުރެއްވި‬

‫މީހުން ބުނަނީ "ތަބަކަކަށް ލާފައި" ކެންޑިޑެސީ‬

‫ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން ހިފަހައްޓަން ގާނޫނުތައް‬

‫ގތުގައި އަންނަ މާޗް މަހު‬ ‫ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ދިނުމަކީ‪ ،‬މި ‪ 12‬މެމްބަރުންނަށް ވިޔަސް‪،‬‬

‫ފާސްކުރުމާއި "ގައުމު ފުނޑާލަން ތަބަކަކަށް ލާފައި"‬

‫ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޓިކެޓް ދިނުމާ ބެހޭ ގޮތުން‬ ‫މައުމޫން ފިޔަވައި އިތުރު ލީޑަރަކު އަދި ވާހަކައެއް‬ ‫ގތަށް ޓިކެޓް ދީފި ނަމަ‬ ‫ނުދައްކަވަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ޮ‬ ‫ބޑު ހިޔާލު ތަފާތުވުމަކަށް އެކަން ވާނެކަން‬ ‫ވަރަށް ޮ‬ ‫މިހާރު ވެސް ކަށަވަރެވެ‪.‬‬

‫ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޓިކެޓް ދޭން އެއްބަސްވި‪ :‬މައުމޫން‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޓިކެޓް ލިބޭނެ ގޮތެއް ވުމެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވެ އެވެ‪.‬‬

‫މުއައްސަސާތަކުން ވަނީ ހުރަސްއަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެއީ‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ‬

‫އެ ވާހަކަ އަށް ބާރު ލިބޭ ގޮތަށް‪ ،‬މައުމޫން‬

‫އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިތާ ގިނަ‬

‫މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައިގައި ސޮއި‬

‫ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ‪ 12 ،‬މެމްބަރުންނަށް އެ‬

‫ދުވަސްތަކެއް ފަހުން‪ ،‬މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި‪،‬‬

‫ކުރެއްވި އެ މެމްބަރުންނަށް ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި‬

‫ދާއިރާތަކުން ޓިކެޓް ދިނުމަކީ މާކުރިން އެއްބަސްވެފައި‬

‫މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬

‫ކމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި ‪12‬‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ގންޖެހުންތަކާ ހިސާބުން ވެސް ލީޑަރުންނަށް‬ ‫ޮ‬

‫އޮތް ކަމެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬މައުމޫން ފިޔަވައި އެހެން‬

‫ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މެމްބަރުންނަށް‪ ،‬އަންނަ މާޗް މަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ‬

‫ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމެކެވެ‪ .‬އަދި‪ ،‬އެކަމުގެ ޔަގީން‬

‫ކށް މި ވާހަކަ އާއްމެއް ނުކުރައްވަ‬ ‫ލީޑަރަކު ރަސްމީ ޮ‬

‫މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޓިކެޓް‬

‫ކަން ވެސް ލީޑަރުން ދެއްވި ކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ދޭން ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް‬

‫ވިދާޅުވެ އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ނަޝީދު އިއްޔެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމުން‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް‬ ‫ކމިޝަނުން ކަނޑައެޅި މެމްބަރުންނަކީ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ގޮނޑި ގެއްލުވާލީ‪ ،‬ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމަށް‬ ‫ނިސްބަތްވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންނެވެ‪ .‬ރައީސް‬

‫ދަނގެތީ ދާއިރާގެ އިލްހާމް އަހްމަދާއި މައްޗަންގޮޅީ‬ ‫ދެކުނު ދާއިރާގެ އަބްދުﷲ ސިނާނާއި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ‬

‫އެ މަނިކުފާނާ ވެސް އެ ސުވާލު ކުރިމަތި ކުރެއްވި‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ދެމެދު އުފެދުނު ހިޔާލު‬

‫އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދާއި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ ހުސައިން‬

‫އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލަ އާއި މެމްބަރުން ފާޅުކުރެއްވި‬

‫ތަފާތުވުންތަކުގައި އެ މެމްބަރުން ނިންމެވީ‪ ،‬މައުމޫން‬

‫ޝަހުދީ އާއި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު އަބްދުﷲ‬

‫މިގޮތަށް މި ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް‬

‫ހއްދަވައި ދެއްވަން‬ ‫އެހެން ކަންބޮޑުވުންތަކުގައި ހައްލެއް ޯ‬

‫ފެއްޓެވި އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި އެއްބާރުލުން‬

‫(މުހައްމާ) އާއި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ސައުދުﷲ‬

‫މުހައްމަދު ނަޝީދު އިއްޔެ ‪ 12‬މެމްބަރުންނާ އެކު‬

‫މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި‬

‫ދެއްވާށެވެ‪ .‬އޭރު މައުމޫން ގެންދެވީ‪ ،‬އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނާ‬

‫ހިލްމީ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އަބްދުﷲ‬

‫ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެއްގައި‪ ،‬ދެން އޮންނަ މަޖިލިސް‬

‫ކަމަށް ‪ 12‬މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކެވި‬

‫އެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިސްލާހު ކުރެއްވުމުގެ‬

‫އަހްމަދާއި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު މުސްތޮފާ‬

‫ގތުން ވާހަކަ ދެކެވިފައި‬ ‫އިންތިޚާބުގެ ޓިކެޓާ ގުޅޭ ޮ‬

‫މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ވިދާޅުވި‬

‫މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އާއި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ އަލީ ޝާހުގެ‬

‫ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެ މަނިކުފާނު އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި‬

‫އެއްވެސް ކުށަކާ ނުލައި‪ ،‬މަޖިލީހަށް ވެންނެވުމަށް‬

‫މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން‬ ‫މީގެ ކުރިން‪ ،‬އެ ޔަގީންކަން‪ ،‬ކޯލިޝަންގައި ދެން‬

‫އިތުރުން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު ވަހީދު (ވައްޑެ)‬

‫އެދިގެން އީސީން ކަނޑައެޅީ ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމް‬

‫އާއި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ސައުދު ހުސައިންގެ އިތުރުން‬

‫ހުރަސްއަޅައި‪ ،‬ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 60،000‬ރައްޔިތުންގެ‬

‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް‬

‫ކޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވުންނެވެ‪.‬‬ ‫ދޫކޮށް‪ ،‬އިދި ޮ‬

‫މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު އަމީތެވެ‪.‬‬

‫ގތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން‬ ‫އަޑު މަޖިލީހުގައި ކަނޑުވާލި ޮ‬

‫އިބްރާހީމާއި ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން‬

‫ދޅު އަހަރެއްހާ ދުވަހު އެ މެމްބަރުންނަށް‬ ‫އެއާއެކު‪ޮ ،‬‬

‫ފާޅުކުރައްވައި‪ ،‬އެ މެމްބަރުން އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ‬

‫އަބްދުލްގައްޔޫމް ވެސް ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް މެމްބަރުން‬

‫މަޖިލީހުގައި އަދާކުރައްވަން ޖެހޭ ޒިންމާ އަށް‬


‫‪ 6‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫މަދު ފަހަރެއްގައެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ސައިފަށް ޒަހާ ފެނުނީ‬

‫ސައިފް އާއި ޒަހާ‬

‫މިކަހަލަ އާދައިގެ ގޮތަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަބަދުވެސް ތުއްތު ކުޑަކުދިން ދެކެ އިންތިހާއަށް‬

‫‪11‬‬

‫‪ .3‬ކޮންމެ އެނިވާސަރީއެއް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް‬ ‫ފާހަގަކުރުން‪( .‬ކޮންމެ މަހެއްގެ ‪ 11‬ވަނަ ދުވަސް)‬ ‫‪ .4‬ދެމަފިރިން އުޅޭ މާހައުލު އަބަދުވެސް ރީތިކޮށް‪،‬‬

‫ލޯބިވާ ސައިފާއި ޒަހާ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފެށުނީ ވެސް‬

‫ގތަކަށް ބޭއްވުން އަދި‬ ‫އަރާމުކޮށް އުޅެވޭނެ ފަދަ ޮ‬

‫ލބި ތުއްތު ކުއްޖަކާއެކު ސައިފް ނަގާފައިވާ‬ ‫މިފަދަ ލޯބި ޯ‬

‫ޒީނަތްތެރިކުރުން‪.‬‬

‫ފޮޓޯއެއް އިންސްޓްގްރާމަށް ލީ ހިސާބުންނެވެ‪ .‬ޒަހާ‬ ‫ލތްބެއްގެ ސަބަބުން‬ ‫ވެސް ތުއްތު ކުދިންނަށް ހުންނަ ޯ‬ ‫ގތުން ދެކެވުނު ވާހަކަތައް ގޮސް ނިމުނީ‬ ‫އެކަމާ ގުޅޭ ޮ‬ ‫ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް އުފަންކުރުވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޒަހާ އުޅުނީ އައްޑޫގައި ނަމަވެސް‪ ،‬އިއްތިފާގުން‬ ‫ނަމަވެސް ދެ މީހުން ވަރަށް އަވަހަށް ބައްދަލުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުބެރުގެ ކަމެއްގައި ސައިފް އެ ދުވަސްކޮޅު‬ ‫އެއީ ޮ‬ ‫އައްޑުއަށް ކުރި ދަތުރެއްގައެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން‬ ‫ލތްބަށް ބަދަލުވެ‪ ،‬ރައްޓެހިވި‬ ‫އެ ރަހުމަތްތެރިކަން ޯ‬

‫‪ .5‬ދަރިފުޅުގެ ކަންކަމުގައި ދެމީހުންގެ‬ ‫ބައިވެރިވުމުން ހިމެނުން‪.‬‬ ‫‪ .6‬އެނިވާސަރީތައް ފާހަގަކުރުމަށާއި އެނޫން‬ ‫ކަންކަމުގައި ވެސް ދަތުރު ކުރުން‬ ‫ޓ ޝޫޓްތަކަށް ދިޔުން‬ ‫‪ .7‬ދެމަފިރިންގެ ފޮ ޯ‬ ‫‪ .8‬ގޭގައި އެކުގައި އުޅޭ ވަގުތުތަކުގައި ފިލްމެއް‬ ‫ބެލުން‬ ‫ބޑުއިރު ދުވަސްވަރު ވީހާވެސް‬ ‫‪ .9‬ބަނޑު ޮ‬ ‫ގިނައިން ދެމީހުން އެކުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުން‬

‫އިރުވެސް މި ދެމީހުން ދިމާވަނީ މަދުފަހަރެއްގައެވެ‪.‬‬ ‫ފޯނުން އަބަދު ދެ ހިތް ގުޅިފައި އޮތަސް‪ ،‬ކޮންމެ‬ ‫މަހެއްގެ ‪ 11‬ވަނަ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ދެ މީހުން‬

‫ލބީގެ ގުޅުމެއް ކާމިޔާބު‬ ‫ސައިފްގެ ދެކޭ ގޮތުގައި‪ޯ ،‬‬ ‫ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ބައެއް ކަންކަން‪:‬‬

‫އަބަދުވެސް ދިމާވެ އެވެ‪ .‬އައްޑޫ އަށް ގޮސްގެން‬

‫ސައިފްގެ ‪ 11‬އާއި‬ ‫ލޯބި އާއިލާ‬

‫ވިޔަސް ސައިފް އެ އާދަ ހިފެހެއްޓި އެވެ‪ .‬އެންމެ‬

‫‪ .1‬އެކަކު އަނެއްކަކަށް އިތުބާރު ކުރުން‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އިންތިޒާރުގައި‬ ‫ހާއްސައީ‪ ،‬މި ދެމަފިރިން ބުނި ޮ‬

‫ކންކަހަލަ ކަމެއްތޯ‬ ‫‪ .2‬ބައިވެރިޔާ ބޭނުންވަނީ ޮ‬

‫ތިބުމަށް ފަހު ދިމާވާއިރު އެކަކު އަނެކަކަށް ދޭ‬

‫ތ ބެލުން (އެއްވެސް‬ ‫ބަލައި‪ ،‬އެކަމެއް ކޮށްދެވޭ ޯ‬

‫ހަދިޔާތަކެވެ‪.‬‬

‫ހާލެއްގައި ބައިވެރިޔާ ބޭނުންވާ ކަމެއް ކުރަން އެހެން‬

‫ކުރިން‪ ،‬އެހެން ކުދިންނާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނުއިރު‪،‬‬ ‫އަބަދު އެކުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރި ނަމަވެސް ސައިފަށް‬

‫އޮފީހަށް ލައިދޭން ޖެހުނަސް އެހެން މީހެއް ކައިރި‬

‫އތީ އެއީ އެކަން ކުރަން އެންމެ‬ ‫އޭރު ވިސްނިފައި ޮ‬

‫ބުނެގެން ދާން ޖެހޭވަރު ވެގެން ނުވާނެ)‬

‫ގތް ނޫން ކަމުގައެވެ‪ .‬އެހެންވެ އައު‬ ‫ރަނގަޅު ޮ‬

‫‪ .3‬ހާއްސަ ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން‬

‫ބައިވެރިޔާއާ އެކު އުޅެން ފެށިތާ އަށެއްކަ މަސް ފަހުން‬

‫‪ .4‬ކިތަންމެ ކުޑަ ކަމެއްގައި ނަމަވެސް އެކަކު‬

‫މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު ‪ 11‬ގައި ކައިވެނިކުރީ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ދެމަފިރިން ‪ 11‬އަކުން ފެށި ދަތުރުގެ އެންމެ‬ ‫އުފާވެރި ޚަބަރު ލިބުނީ ވެސް ‪ 11‬އެއްގަ އެވެ‪ .‬ޒަހާ‬ ‫މަހުގެ ‪ 11‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫ލބީގައި އުނިކަމެއް‬ ‫ކައިވެންޏަށްފަހު ވެސް‪ޯ ،‬‬ ‫ނާންނެކަން ދެމަފިރިން ކަށަވަރުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ޝާ މި ލާ އި ބް ރާ ހި މް‬ ‫ބޑުބެރު ގްރޫޕުން ތައާރަފްވެ‬ ‫މިއީ ހަބޭސް ޮ‬ ‫ބޑުބެރު ގްރޫޕުގައި ވިދާލި މުހައްމަދު‬ ‫“‪ޮ ”1438‬‬ ‫ސައިފް ޒާހިރުގެ ދިރިއުޅުމުން ތަންކޮޅެކެވެ‪ .‬އޭނާ‬

‫ކިޔައިދެނީ މި ލޯބީގެ ފެށުމެވެ‪.‬‬

‫އަކީ މަޖާ މީހެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާގެ ދިރިއުޅުމަކީ‬

‫ސައިފަކީ ފަރިތަ މޫނަކަށް ވުމުން‬

‫ލބީގެ ހަޔާތުގައި‬ ‫މަޖާގަނޑެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެޔަށްވުރެ އެ ޯ‬

‫ލކުރާ މީހުން ގިނައެވެ‪ .‬އޭނައަށް‬ ‫އިންސްޓަގްރާމުން ފޮ ޯ‬

‫މާ ގިނަ ކުލަތައް އެބަ ހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫ހިތްކިޔާ އަންހެން ކުދިން ވެސް ވަކި މަދެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ސައިފާއި އައިޝަތު ޒަހާގެ ކައިވެންޏަށް އަހަރު‬

‫ލބި ދެމެހެއްޓުމަށް ވިސްނުން‬ ‫މި ދެމަފިރިން ޯ‬ ‫ކން ކަންކަމެއްހެއްޔެވެ؟‬ ‫ބަހައްޓައި‪ ،‬ކޮށް އުޅެނީ ޮ‬

‫އެކަމަކު ސައިފްގެ މި ލޯބީގެ ހަޔާތުގެ‬ ‫“ގޯލްސް”ގެ ވާހަކަތައް ދެއްކުމުގެ ކުރިން ފުރަތަމަ މި‬

‫ލކުރާ ކުދިންނަށް ފޮލޯބެކް ކުރަނީ‬ ‫އެކަމަކު އެގޮތަށް ފޮ ޯ‬

‫ބަދަހި ކުރުން‬ ‫ނުކުރަންވީ ބައެއް ކަންތައްތައް‪:‬‬

‫އަންހެން ދަރިއަކަށް އުންމީދުކުރަނިކޮށް އެކަން‬ ‫އައިލީ އާ އެކު އާއިލާ އަށް ލިބުނީ ފުރިހަމަކެވެ‪.‬‬

‫މަހެއް ނުވާ‪ ،‬ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކު އެބަ އޮތެވެ‪.‬‬

‫ލތްބާއި އަޅާލުން ދިނުން‬ ‫އަނެއްކަކަށް ޯ‬ ‫‪ .5‬ދެމީހުން ވެސް ދެ ފަރާތު އާއިލާއާ ގުޅުން‬

‫ބަލިވެ އިންކަން އެނގުނީ މި އަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ‬

‫ފުރިހަމަވުމުން އުފާވެރިކަން އިތުރުވި އެވެ‪ .‬ދަރިފުޅު‬

‫ނުވި ނަމަވެސް އެއީ މިހާރު ލޯބި ކުޑަކުޑަ އާއިލާއެކެވެ‪.‬‬

‫މީހެއް ކައިރިއަށް ދިޔަ ދީގެން ނުވާނެ‪ .‬މިސާލަކަށް‬

‫‪ .1‬ބައިވެރިޔާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއްގެ ވާހަކަ‬ ‫ބުނެފި ނަމަ އެކަމެއް ތަކުރާރު ނުކުރުން‬ ‫‪ .2‬ބައިވެރިޔާއަށް ދޮގު ހެދުން‬ ‫ގތުގައި ކުރާ ކަންތައްތައް އާއިލާއަށް‬ ‫‪ .3‬ހޮބީގެ ޮ‬ ‫ވުރެ އިސްކުރުން‪.‬‬ ‫‪ .4‬ބައިވެރިޔާ ކަންކަމާ ދެމެދު ދެކޭ ގޮތަށް‬ ‫އިހްތިރާމް ނުކުރުން‬

‫ދެމަފިރިން ދެކޭ ގޮތުގައި؛‬

‫‪ .5‬ދެމީހުން ވެސް އެކަކު އަނެކެއްގެ މާޒީގެ‬ ‫ވާހަކަ ނުދެއްކުން‪( .‬މާޒީގައި ހިނގި ގޯސް ކަމެއް‬

‫‪ .1‬ދެމަފިރިން އެކަކު އަނެކަކަށް އަދި ދަރިފުޅަށް‬

‫ތަކުރާރު ނުވާ ނަމަ އެކަމާ ވިސްނާކަށް ނުޖެހޭ)‬

‫ވަގުތު ދޭންޖެހޭނެ‬ ‫‪ .2‬ކުދިކުދި ސަޕްރައިޒިން ގިފްޓްސް ދިނުން‬ ‫ކށް ބޭރުން ގެއަށް އަންނަމުން)‬ ‫(ހާއްސަ ޮ‬

‫ޑަބްލިއުޓީއެމްގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ވަފުދެއް‬ ‫އންނާނީ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް‬ ‫ފެއާގައި ބޮޑަށް ޮ‬

‫ދާއިރު‪ ،‬ސަގާފީ ހެދުން ކަމަށްވާ ފޭލި އަދި ލިބާސް‬

‫އ އަދި ފޮޓޯ އަންނަނީ‬ ‫ހިތްގައިމުކަން ފެންނަ ވީޑި ޯ‬

‫ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ‪ 160‬އަށް‬ ‫ވލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓް‬ ‫ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުންނާ އެކު‪ޯ ،‬‬

‫ގތުން‪ ،‬ބޭރުގެ ޓްރެވަލް އެޖެންޓުންނާއި‬ ‫ކުރުމެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ލައިގެންނެވެ‪ .‬ދިވެހި ރަހަތައް ތަޖުރިބާކޮށްލުމުގެ‬

‫މލްޑިވްސް” ލޯގޯ އާއި‬ ‫ދައްކަމުންނެވެ‪ .‬އަދި “ވިޒިޓް ޯ‬

‫(ޑަބްލިއުޓީއެމް) ލަންޑަން ފެއާގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް‬

‫ޓްރެވަލް މީޑިއާ އާއި އެ ނޫން ވެސް ޓޫރިޒަމް‬

‫ފުރުސަތު ދިނުމަށް‪ ،‬ތެލުލި ބަނބުކޭލާއި ކުޅި ކާޖާ ފަދަ‬

‫ޝިއާރު ޖަހާފައިވާ ލެންޔާޑު ވެސް ފެއާގައި ބަހަމުން‬

‫ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާ ދިވެހި ވަފުދުގައި‬

‫ދިވެހި ބައެއް ތަކެތި ވެސް ސްޓޭންޑުގައި ބަހައްޓާފައި‬

‫ގެންދެ އެވެ‪.‬‬

‫ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ބައްދަލުކޮށް‪ ،‬ރާއްޖެ އަންނަ‬

‫ހުރެ އެވެ‪.‬‬

‫އިޝްތިހާރުކުރަން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު‬ ‫އެއް އިވެންޓް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެރިރަށް ލަންޑަނުގެ‬

‫ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ގިނަ‬

‫އެކްސެލް އެގްޒިބިޝަން ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށް‬

‫މަޝްވަރާތަކެއް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ދާއިރު‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ‪ 65‬ކުންފުންޏެއް‬

‫ވިޔަފާރީގެ ބައްދަލުވުންތަކާ އެއްކޮށް‪ ،‬ރާއްޖޭގެ‬

‫ތަމްސީލުކުރާ ‪ 169‬މަންދޫބުން ހިމެނޭ ބޮޑު ވަފުދެއް‬

‫ރީތިކަން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދައްކާލުން ވެސް ކުރިއަށް‬

‫ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ‪ .‬މީގެ ތެރޭގައި‪ ،‬ރިސޯޓުތަކާއި‬

‫ދެ އެވެ‪.‬‬

‫ހޮޓާތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަކާއި‬ ‫އޕަރޭޓަރުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޖަމިއްޔާތައް އަދި އެއާލައިން ޮ‬

‫އެ ހަރަކާތްތަކުގެ މައި މަރުކަޒަކީ‪345 ،‬‬

‫ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑަށް ޒިޔާރާތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް‬ ‫ބައިވެރިވެވޭނެ ބައެއް ހަރަކާތްތައް ވެސް އަންނަނީ‬ ‫ހިންގަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަމާއި އެ‬ ‫އެ ޮ‬ ‫މާހައުލުގެ ހިތްގައިމުކަން‪ ،‬ވާޗުއަލް ރިއަލިޓީ މެދުވެރިކޮށް‬ ‫ތަޖުރިބާކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި ވާއިރު‪ ،‬ހިލޭ‬

‫މީގެ ‪ 38‬އަހަރު ކުރިން ފަށައިގެން އަހަރަކު‬ ‫އެއް ފަހަރު ބާއްވާ ޑަބްލިއުޓީއެމްގައި ރާއްޖޭއިން‬ ‫އެންމެ ފުރަތަމަ ބައިވެރިވީ ‪ 1984‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންވެ‪ ،‬މިއީ ރާއްޖޭން މެދުކެނޑުމެއް ނެތި މި‬ ‫ފެއާގައި ބައިވެރިވާ ‪ 34‬ވަނަ އަހަރެވެ‪.‬‬ ‫އިނގިރޭސިވިލާތަކީ ރާއްޖެ އަށް ދެ ވަނަ އަށް‬ ‫އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ގައުމެވެ‪ .‬މި‬

‫ބޑު‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑެވެ‪ .‬އޭޝިއާ‬ ‫އަކަމީޓަރު ޮ‬

‫ޗުއްޓީ ދަތުރެއް ލިބޭ މުބާރާތެއް ވެސް ކުރިއަށް ދެ‬

‫އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް‬

‫ޕެސިފިކް އަދި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ މަންޒިލްތަކަށް‬

‫އެވެ‪ .‬މި ދަތުރު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ‪ ،‬ގެސްޓްހައުސެއް‬

‫ބަލާއިރު‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ ‪ 7.7‬ޕަސެންޓް‬

‫ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް ލިބިގެންދާ ރަނުގެ‬

‫ހާއްސަ ހޯލުގައި‪ ،‬ދެ ބުރި އަށް ވާ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ‬

‫ހިންގާ އަދި މި އަހަރު ފަހުކޮޅު ލ‪ .‬އަތޮޅުގައި އާ‬

‫އިނގިރޭސިން ހިއްސާކުރެ އެވެ‪ .‬އެ ގޮތުން‪ ،‬މި‬

‫ފުރުސަތެއް‪ .‬ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ގިނަ‬

‫ސްޓޭންޑުން‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ފެންނަ ފޮޓޯ‬

‫ސޓެއް ވެސް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ދިވެހި‬ ‫ރި ޯ‬

‫އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް‬

‫އަދަދެއްގެ ބަޔަކާ ހިއްސާކުރެވިގެން ދާނެ‪ ”،‬ފެއާގައި‬

‫އ ހުރިއިރު‪ ،‬ސްޓޭންޑުގެ ޖާގަ ވެސް ވަނީ‬ ‫އާއި ވީޑި ޯ‬

‫ހޓެލްސް އެންޑް ރިސޯޓްސް‬ ‫ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ މޯ ޮ‬

‫އިނގިރޭސިވިލާތުން ‪ 83‬ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން‬

‫މލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް‬ ‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ‪ޯ ،‬‬

‫ބޑުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ ‪ 69‬އަކަމީޓަރު ޮ‬

‫އިންނެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި ވާއިރު‪ ،‬މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ‬ ‫ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ޮ‬

‫ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ)‬

‫މީގެ ސަބަބުން‪ ،‬ކުރިއަށް ވުރެ ގިނަ މީޓިން ޓޭބަލްތައް‬

‫ގެ އެކްޓިން މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހާރިސް މުހައްމަދު‬

‫ބަހައްޓާނެ ޖާގަ ވަނީ ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬

‫“މިއީ މި ސިނާއަތުގެ ގިނަ ބަޔަކަށް‪ ،‬ވިޔަފާރީގެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި‬

‫ދިވެހި ސަގާފަތާއި އާދަކާދަތައް ދައްކާލުމަށް‪ ،‬ދިވެހި‬ ‫ވަފުދުގެ ބައެއް މަންދޫބުން ތިބެނީ ފެއާ ހިނގަމުން‬

‫ފެއާގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޝައުގުވެރިކަން‬ ‫ބޑުކުރުމަށް‪ ،‬އެކްސެލް ސެންޓަރަށް ވަންނަ‬ ‫ރާއްޖެ އަށް ޮ‬ ‫ދރު ކަމަށްވާ ޕްރިންސް ރީޖެންޓް ސަރަހައްދުގައި‬ ‫މައި ޮ‬ ‫ބޑެތި ސްކްރީންތަކުން‪ ،‬ރާއްޖޭގެ‬ ‫ބަހައްޓާފައިވާ ޮ‬

‫މި މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު ‪ 3.10‬ޕަސެންޓުގެ‬ ‫ކުރިއެރުމެކެވެ‪.‬‬


‫‪ 6‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫" ގޮށްރާޅު" ފެބްރުއަރީ ‪4‬‬ ‫ގައި ސިނަމާ އަށް‬

‫‪13‬‬

‫ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް‬

‫"ގޮށްރާޅު" އަކީ ‪ 2016‬ގައި ފާތުމަތު ނަހުލާއާ‬ ‫ގުޅިގެން ބިރުވެރި ފިލްމު "‪ "4426‬ޑައިރެކްޓަރު‬ ‫ޝިނާންގެ ފުރަތަމަ ސޯލޯ ޑައިރެކްޝަނެވެ‪.‬‬ ‫މި މަހު އަޅުވަން ކުރިން ނިންމާފައި‪ ،‬އަންނަ‬

‫މޅު އެކްޓަރުގެ އެވޯޑް‬ ‫ގައި ސާކްގެ އެންމެ ޮ‬

‫އަހަރަށް ފަސްކުރި ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ‬

‫ކޕީ އިއްސެ) ރަޝީދު‬ ‫ހާސިލުކޮށްފައިވާ އިސްމާއީލް ( ޮ‬

‫ގށްރާޅު" އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ‬ ‫ފިލްމު " ޮ‬

‫ވެސް އަހަރުތަކަކަށް ފަހު‪ ،‬ފިލްމުން ފެނިގެން ދާނެތީ‬

‫‪ 4‬ގައި ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޑާކް ރެއިނުން ވަނީ އެ ތާރީހުގައި ފިލްމު ޕްރިމިއާ‬ ‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ކުރަން ނިންމިކަން‬ ‫ގށްރާޅު" އަކީ މޫމިން ފުއާދުގެ‬ ‫" ޮ‬

‫މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހަތަރު ފިލްމެއް ސިނަމާ‬ ‫އަށް އައި އިރު‪ ،‬އޭގެ ތެރެއިން އެއް ފިލްމަކީ ޑާކް‬ ‫ލބިން" އެވެ‪ .‬އަންނަ އަހަރު އެ‬ ‫ރެއިންގެ "ވަކިން ޯ‬

‫ސްކްރީންޕްލޭއަކަށް އަހުމަދު ޝިނާން‬

‫ސްޓޫޑިއޯ އިން ގެނެސް ދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ‬

‫ކށްފައިވާ ކުރައިމް ތުރިލާއެކެވެ‪ .‬މިހާރު‬ ‫ޑައިރެކްޓް ޮ‬

‫ކމެޑީ ފިލްމު‬ ‫ތެރޭގައި އެޕްރީލް ‪ 1‬ގައި އަޅުވާ ޮ‬

‫ކށް ނިމިފައިވާ މި ފިލްމުގެ‬ ‫މަސައްކަތްތައް އެއް ޮ‬ ‫މުހިއްމު ތަރިއަކީ ޑާކް ރެއިންގެ އެންމެ އާންމު މޫނު‪،‬‬ ‫ޖުމައްޔިލް (ޖުމަލް) ނިމާލެވެ‪.‬‬ ‫މި ފިލްމުން ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް އަލަށް މޫނުތަކެއް‬ ‫ތައާރަފްވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫"މާމުއި" ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އލިމްޕަސް ސިނަމާ އަށް‬ ‫އަންނަ އަހަރު ޮ‬ ‫އަންނާނެ ފުރަތަމަ ދިވެހި ފިލްމަކީ ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ‬ ‫ރޅި" އެވެ‪ .‬މޫމިން ލިޔެ‪،‬‬ ‫ވަދާއީ ފިލްމު "ނިވައި ޯ‬ ‫ކށްފައިވާ ފިލްމު ސިނަމާ އަށް އަންނާނީ‬ ‫ޑައިރެކްޓް ޮ‬ ‫ޖެނުއަރީ ‪ 3‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫"ގޮށްރާޅު" އަކީ ‪ 2016‬ގައި ފާތުމަތު ނަހުލާއާ‬ ‫ގުޅިގެން ބިރުވެރި ފިލްމު "‪ "4426‬ޑައިރެކްޓަރު‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫"ބަގީޗާ" މި މަހުގެ ‪ 10‬ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޝްވެކް‬

‫ލ ޑައިރެކްޝަނެވެ‪ .‬މިއީ މި‬ ‫ޝިނާންގެ ފުރަތަމަ ސޯ ޯ‬

‫ސިނަމާގައި ޕްރިމިއާ ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ‬

‫ފަހުން ޑާކް ރެއިނުން ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދޭނެ‬ ‫އެންމެ ތަފާތު އެއް ފިލްމަށް ވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފިލްމުތަކަކީ "ދެވަންސޫރަ"‪" ،‬ރޭވުމުން" އަދި "ތިޔަ‬ ‫ލތްބާ ދުރަށް" އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ޖަގަން ޝަކްތީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމުގެ ކާސްޓާ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޖޝީ އާއި ސައުތުގެ‬ ‫މި ފަހަރު ގުޅުނީ ޝަރްމަން ޯ‬

‫ސެލްމިން އެނިމޭޝަންގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު‬

‫ލބިން" އާ އެކު އަޅުވާފައިވާ‬ ‫އިރު‪ ،‬މި އަހަރު "ވަކިން ޯ‬

‫"ގޮށްރާޅު" ހާއްސަވާ އަނެއް ސަބަބަކީ ‪2014‬‬

‫ޝަރުމަން ޯޖޝީ‪ :‬ބަލްކީގެ ފިލްމުން ފެންނާނެ‪.‬‬

‫މި އަހަރަކީ އަކްޝޭ ކުމާރަށް ވެސް ވަރަށް ވެސް‬

‫ބަތަލާ ނިތިޔާ މެނަން އެވެ‪ .‬މި ފިލްމަށް ކުރިން‬

‫ކާމިޔާބު އަހަރެކެވެ‪ .‬މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އޭނާގެ ދެ‬

‫ކށްފައިވާ ތަރިންނަކީ ވިދިޔާ ބަލަން‪ ،‬ސޮނާކްޝީ‬ ‫ސޮއި ޮ‬

‫ފިލްމެއް ރިލީޒްވެފައިވާ އިރު‪ ،‬އެ ފިލްމުތަކަކީ އަހަރުގެ‬

‫ސިންހާ‪ ،‬ތާޕްސީ ޕައްނޫ އަދި އަކްޝޭ ކުމާރެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ވިޔަފާރި ރަނގަޅު ފިލްމުތައް ވެސް މެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެއީ ފެބްރުއަރީގައި ރިލީޒްކުރި "ޕެޑްމޭން" އާއި‬ ‫ގލްޑް" އެވެ‪ .‬އަކްޝޭ‬ ‫އޮގަސްޓްގައި ރިލީޒް ކުރި " ޯ‬

‫ކށް އަދި ނަން އިއުލާންކޮށްފައި ނުވާ‬ ‫ރަސްމީ ޮ‬ ‫ފިލްމުގެ މަސައަކަތް އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ފަށަން ވަނީ ތާވަލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެން ދާނީ މި މަހުގެ ‪29‬‬ ‫ގައި ރިލީޒްކުރާ އިންޑިއާގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ފިލްމު‬ ‫"‪ "2.0‬އިންނެވެ‪.‬‬

‫ޕްރިޔަންކާގެ "ޕަހޫނާ" އަންނަ މަހުގެ ‪ 7‬ގައި‬

‫މި ވަގުތު ވެސް އޭނާ އަންނަނީ ވަރަށް ބިޒީކޮށް‬ ‫ފިލްމުތަކެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬ ‫"ހައުސްފުލް ‪" ،"4‬ކެސަރީ" ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އަކްޝޭ‬ ‫ކށްފައިވާ އިތުރު ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ކަރަން‬ ‫ސޮއި ޮ‬ ‫ޖޯހަރުގެ "ގުޑް ނިއުސް" އާއި އަރް ބަލްކީ ޖައްވީ‬ ‫ފިލްމެއް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޗޕްޅާގެ ފިލްމު ކުންފުނި ޕާޕަލް ޕެބްލް‬ ‫ޕްރިޔަންކާ ޯ‬ ‫ޕިކްޗާޒުން އިންޑިއާގެ އެކި ބަހުރުވަތަކުން ފިލްމުތައް‬ ‫ގެނެސް ދެމުން އަންނަ އިރު‪ ،‬ސިއްކިމް ބަހުން‬ ‫ހަދާފައިވާ ފިލްމު "ޕަހޫނާ‪ :‬ދަ ލިޓްލް ވިޒިޓާސް"‬ ‫އަންނަ މަހުގެ ‪ 7‬ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން‬ ‫ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ގިނަ ފިލްމު ފެސްޓިވަލްތަކުގައި މިހާރު‬

‫އަކްޝޭގެ ބޮޑު ޑީލެއް‬

‫ކށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ ނޭޕާލުން އިންޑިއާ‬ ‫ޕްރިމިއާ ޮ‬ ‫އަށް އެތެރެވާން މަސައްކަތް ކުރާ ތިން ކުއްޖެއްގެ‬

‫އފް ގުޑް ފިލްމްސްގެ ނަމުގައި އަމިއްލަ‬ ‫ކޭޕް ޮ‬ ‫އންނަ އަކްޝޭ މިހާރު ވަނީ‬ ‫ފިލްމު ކުންފުންޏެއް ޮ‬

‫ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެކެވެ‪ .‬މިއީ ޕާކީ ޓައިރެވާލާ ލިޔެ‪،‬‬ ‫ކށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫ޑައިރެކްޓް ޮ‬

‫ރޑަކްޝަން ހައުސް‬ ‫އިންޑިއާގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޕް ޮ‬ ‫އ އެކު ބޮޑު ޑީލެއް‬ ‫ފކްސް ސްޓާ ސްޓޫޑީ ޯ‬ ‫ކަމަށްވާ ޮ‬ ‫ހަދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން އޭނާގެ ކުންފުންޏާއި ފޮކްސް ގުޅިގެން‬ ‫އެ ޮ‬ ‫އަންނަ އަހަރު ތިން ފިލްމެއް ގެނެސް ދިނުމުގެ‬

‫ކށްފައިވާ ރީޖަނަލް‬ ‫ޕްރިޔަންކާ ޕްރޮޑިއުސް ޮ‬ ‫ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ‪ 2016‬ގެ "ވެންޓިލޭޓާ" އަކީ އެ‬ ‫ވޑްގައި ތިން އެވޯޑް ގެންދިޔަ‬ ‫އަހަރުގެ ނެޝަނަލް އެ ޯ‬ ‫ފިލްމެކެވެ‪ .‬އެއީ ބެސްޓް ޑައިރެކްޝަން‪ ،‬ބެސްޓް‬ ‫އޑިއޮގްރަފީ އެވެ‪.‬‬ ‫އެޑިޓިން އަދި ބެސްޓް ޯ‬

‫އެއްބްސްވުމެއް މިހާރު ވަނީ ހަދައިފަ އެވެ‪ .‬ފޮކްސް‬ ‫އިން ވަނީ ޓްވިޓާގައި ވެސް އެކަން ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން އަކްޝޭ ބުނީ އޭނާގެ ޓާގެޓަކީ‬ ‫މިކަމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ފްލިޕްކާޓަށް ތިން ތަރިއެއް‬

‫މާނަ ހުރި ފިލްމުތަކެއް ގެނެސް ދިނުން ކަމަށެވެ‪ .‬މި‬ ‫ފަހަކަށް އައިސް އަކްޝޭ ފާހަގަ ކުރެވެނީ އިޖުތީމާއީ‬ ‫އެކި ކަހަލަ މައްސަލަތަލަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދައިދޭ‬ ‫ކަހަލަ ފިލްމުތައް ކުޅޭ އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އ ވިޖޭ ސިންގް ބުނި‬ ‫ފޮކްސް ސްޓާގެ ސީއީ ޯ‬ ‫ގޮތުގައި އަކްޝޭއާ ގުޅިގެން ފިލްމުތަކެއް ގެނެސް‬ ‫ބޑު ކުރިއެރުމެކެވެ‪ .‬އެގޮތުން މިދިޔަ‬ ‫ލިބުމަކީ ވަރަށް ޮ‬ ‫ފކްސް އިން އަކްޝޭއާ އެކި ހެދި "ޖޮލީ‬ ‫އަހަރު ޮ‬ ‫އެލްއެލްބީ ‪ "2‬ގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އޭނާ ފާހަގަ ކުރި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް އޭނާއާ ގުޅިގެން އަހަރު ގެނެސް ދޭން‬ ‫ނިންމާފައިވާ ފިލްމުތަކާ ބެހޭ ތަފުސީލެއް އަދި ހާމައެއް‬ ‫ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫އންލައިން ފިހާރަ‬ ‫އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޮ‬ ‫ފްލިޕްކާޓްގެ އެމްބެސަތުންގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑްގެ‬ ‫މަޝްހޫރު ތިން ތަރިއަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެއީ އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި ރަންބީރު ކަޕޫރާއި‬ ‫ކނެވެ‪ .‬މި ތިން ތަރިންނަކީ ވެސް‬ ‫ދީޕިކާ ޕަދް ޯ‬ ‫ބޑު ތަރިންނަށްވާތީ‪ ،‬މި މީހުން‬ ‫ފޭން ބޭސް ވަރަށް ޮ‬ ‫އތް ދުވަސްތަކުގައި ފްލިޕްކާޓް‬ ‫ބޭނުންކޮށްގެން ކުރިއަށް ޮ‬ ‫ބޑަށް އިޝްތިހާރު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާނެ‬ ‫ވަރަށް ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްލެވޭ ކަމަކީ ތަފާތު އެކި ބްރޭންޑްތައް‬ ‫ފާހަގަ ޮ‬ ‫ބލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ގިނަ‬ ‫އިޝްތިހާރުކޮށް ދީގެން ޮ‬ ‫ހދާ ކަމެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫ތަރިން ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ޯ‬ ‫އަމީތާބާއި ރަންބީރާއި ދީޕިކާއަކީ މި ލިސްޓްގެ ހަމަ‬ ‫ވަރަށް ކުރިން ޖާގަ ލިބޭ ތަރިންނެވެ‪.‬‬

‫ބަލްކީގެ ފިލްމަށް އިތުރު ތަރިންތަކެއް‬


‫ލައިފްސްޓައިލް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 6‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫ދަނޑުވެރިޔަކު‬ ‫އަމިއްލައަށް‬ ‫"މަތިންދާބޯޓެއް"‬ ‫ހަދައިފި‬

‫އެމެރިކާގެ ސަމާލުކަން މި ރީތި ދޫންޏަށް‬ ‫މަސައްކަތެއް ނުކުރަން‪ .‬އަދި އޭގެ އަސްލު ވަޒަނަށް‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ފނުވައިލުމުގެ ވިސްނުމެއް ވެސް ނެތް‪ "،‬އާބަން ޕާކް‬ ‫ޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކއި ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬އޭތި އިނީ ވެސް‬ ‫ރޭންޖާ ޖޯން މެ ޯ‬ ‫އެމެރިކާ އިން މީގެ ކުރިން ނުފެންނަ ވައްތަރެއްގެ‬

‫ކށް‪ .‬ބަރާބަރަށް ކައި ހަދައި‬ ‫ވަރަށް ސިއްހަތު ރަނގަޅު ޮ‬

‫ދޫންޏެއް ފެނިގެން އޭގެ ޖާދޫގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު‬

‫ކށް އުޅެނި ޕާކްގައި އޮންނަ‬ ‫އުދުހި ވެސް ހަދާ‪ .‬އާންމު ޮ‬

‫ޖެހިއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ފެންގަނޑު ތެރޭގައި‪".‬‬ ‫ގތުގައި މެންޑަރިން ޑަކް‬ ‫އޮފިޝަލުން ބުނި ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ގޮތުން ނިއު ޔޯކްގެ‬ ‫މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ޮ‬ ‫ބޑު މެންހަޓަންގެ ސެންޓްރަލް ޕާކަށް‬ ‫އެންމެ ކާރޫބާރޫ ޮ‬

‫ބަލައިލަން މިހާރު ސެންޓްރަލް ޕާކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު‬

‫ކށްގެން އުޅެނީ "މެންޑަރިން ޑަކް" އެކެވެ‪.‬‬ ‫ޒިޔާރަތް ޮ‬

‫ވެސް އެތައް ބަޔަކު ޖަމާވެ އެވެ‪ .‬އަދި މީގެ ސަބަބުން‬

‫ކށް ޗައިނާ އާއި ޖަޕާން ފަދަ އިރުމަތީ‬ ‫މިއީ އާންމު ޮ‬

‫އެތައް ބަޔަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނުވައިދީ ގިނަ ބައެއް‬

‫އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގައި އުޅޭ ދޫންޏެކެވެ‪.‬‬

‫މޫނު މައްޗަށް ހިނިތުވުން ގެނެސް ދީފައިވާ ކަމަށް‬

‫އެމެރިކާ މީހުންނަށް މި ދޫނި ވެފައި މި ވަނީ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ލބި އެއްޗަކަށެވެ‪.‬‬ ‫މުޅިން އަލަށް ފެނުނު‪ޯ ،‬‬ ‫ޔކް ސިޓީގެ ޕާކް‬ ‫މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ނިއު ޯ‬ ‫އފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ‬ ‫އެންޑް ވައިޑް ލައިފްގެ ޮ‬

‫މި ދޫނި ޕާކްގެ އެކި ދިމަދިމާލުގައި އުޅެނިކޮށް‬ ‫އ ނަގައި ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ‬ ‫ޓ އާއި ވީޑި ޯ‬ ‫ފޮ ޯ‬ ‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫މެންޑަރިން ޑަކަށް ލިބުނު ސަމާލުކަމާ އެކު ނިއު‬

‫ޔކް ޓައިމްސް އިން ބުނީ މެންޑަރިން ޑަކް‬ ‫ނިއު ޯ‬ ‫ސެންޓްރަލް ޕާކުން ފެންނަން ފެށީ މިދިޔަ މަހުގެ‬

‫ޓގްރާފުންގެ ލެންސްތަކަށް‬ ‫ޔޯކްގައި އުޅޭ ވަރަށް ގިނަ ފޮ ޯ‬

‫ކޅުން ފެށިގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ ތަނުގައި ވަރަށް‬ ‫ފަހު ޮ‬

‫ވެސް އޭތި ވަނީ އަރައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެމެރިކާގެ ވަރަށް‬

‫ހަމަޖެހިލައިގެން އޭތި އުޅެމުން އަންނަ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގިނަ ސިޓީތަކުން ވެސް މިހާރު އެ ދޫނި ބަލައިލަން‬

‫ނަމަވެސް މި ދޫނި އެތަނަށް ހިޖުރަ ކުރި ގޮތެއް‬

‫ކންމެ ދުވަހަކު ވެސް އެތައް ބަޔަކު‬ ‫މެންޙަޓަން ޮ‬

‫ނޭނގޭ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޒިޔާރަތް ކުރާ ކަމަށް ސެންޓްރަލް ޕާކުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"އޭތި ހިފާކަށް ވެސް އަހަރެމެން އެއްވެސް‬

‫ނ ޑަ ރި ން ޑަ ކް ޕާ ކް ގެ ފެ ން ގަނ ޑު ގެ ތެ ރޭ ގަ އި‪.‬‬ ‫މެ ް‬

‫ފޯނު ކަވަރުން ޗާޖުކުރެވޭ ހެޑްފޯނެއް‬

‫ޗ އި ނާ ގެ ދަނ ޑު ވެ ރި ޔަ ކު އަ މި އް ލަ އަ ށް ހަ ދާ މަ ިތ ން ދާ ބޯ ޓު‬ ‫ަ‬

‫‪5‬ޖީ އައިފޯނުގައި އިންޓެލް މޯޑެމްއެއް‬ ‫ފނުތައް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން‬ ‫އެންޑްރޮއިޑް ސްމާޓް ޯ‬

‫ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ‪.‬‬

‫‪5‬ޖީ ނެޓްވޯކަށް ތައްޔާރުވަނީ އެވެ‪ .‬ނެޓްވޯކް ޚިދުމަތްދޭ‬

‫ނު ޒު ހަ ތު ޝަ މީ މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އުފައްދާފައިވަނީ ކަންފަތުތެރޭ ރަގަޅަށް ފެތިފައި ހުންނަ ގޮތަށެވެ‪ .‬މި‬

‫ސެމްސަންގާއި އެޕަލް އާއި ގޫގްލްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފޯނުތަކަށް‬

‫ބައްޓަންކޮށްފައި ވަނީ އަނބުރާލެވޭ ގޮތަކުން އަމިއްލައަށް ކަންފަތުތެރޭ‬

‫މި ސްމާޓްކޭސް ހެޔޮވަރުވާނެއެވެ‪ .‬މި ކޭސްގެ ހުރީ ހަމައެކަނި‬

‫ބެދި‪ ،‬ހަމަޖެހޭކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ‪ .‬ކަންފަތުން ދޫވެ‪ ،‬މި ނުވެއްޓޭނެކަމުގެ‬

‫އިއާބަޑް ޗާޖުކުރުމުގެ ބާރެއް ނޫނެވެ‪ .‬ފޯނު ޗާޖުކުރުމުގެ ގާބިލްކަން‬

‫ފން ގެންގުޅުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ‬ ‫ފނާއެކު ހެޑް ޯ‬ ‫ޯ‬

‫ޔަގީންކަން އެސްކޭޕް އޯޑިޔޯއިން ދެއެވެ‪ .‬އަދި އެ ކުންފުނިން ބުނާ‬

‫ވެސް ލިބިފައިވެއެވެ‪ .‬ސައުންޑްފްލޯ ސްމާޓްކޭހަށް ޗާޖުކުރުމުގެ ބާރު‬

‫އާދައެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު ބައެއް ފަހަރު މިއީ އުނދަގުލަކަށް ވެސް ވެ‬

‫ގޮތުގައި މި ގެއްލުނަސް ހޯދާކަށް އުނދަގުލެއް ވެސް ނުވާނެއެވެ‪.‬‬

‫ލިއްބައިދިނުމަށްޓަކައި ޔޫއެސްބީ ސީ ޕޯޓަކަށް ނޫނީ ވަޔަލަސް ޕެޑެއް‬

‫އެވެ‪ .‬ވާގަނޑު ލީ އެއްޗެއް ނަމަ އެ އޮޅިދާނެ އެވެ‪ .‬ވާގަނޑު ނެތް‪،‬‬

‫ފން އެޕްގެ ތެރޭން ‪ 1500‬ފޫޓުގެ ދުރުމިނުގައި ވިޔަސް‬ ‫މީގެ ސްމާޓް ޯ‬

‫މަތީ ބާއްވައިގެންވެސް މި ސްމާޓްކޭސް ޗާޖުކުރެވޭނެއެވެ‪.‬‬

‫ވަޔަލެސް އެއްޗެއް ނަމަ ފަސޭހައިން ގެއްލުމުގެ ބިރު ބޮޑެވެ‪.‬‬

‫ހޯދައިދޭނެއެވެ‪.‬‬

‫ޔއިން ބާޒާރަށް ނެރުނީ‬ ‫މިކަމުގެ ހައްލަކަށް އެސްކޭޕް އޯޑި ޯ‬

‫ލ އިއާބަޑްއަކީ މިވަގުތު ބާޒާރުގައި ހުރި މި ބާވަތުގެ‬ ‫ސައުންޑްފް ޯ‬

‫ހދަން ބޭނުން ނެތިއްޔާ‬ ‫ކޮންމެހެން ފޯނަށް ސްމާޓްކޭހެއް ޯ‬ ‫ހަމައެކަނި ހެޑްފޯނަށް ޚާއްސަ ކުޑަ ދަޅު ވެސް ލިބެންހުރެއެވެ‪.‬‬

‫ފނު ކަވަރެއްގެ ތެރޭ‬ ‫ސައުންޑްފްލޯ ވަޔަލަސް އިއާބަޑްއެވެ‪ .‬މިއީ ޯ‬

‫ތަކެތީގެ ތެރޭން އެންމެ ސާފުކޮށް އަޑު ފޯރުކޮށްދޭނެ ހެޑްފޯނު‬

‫ޕަވަޑޮކްގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ މި ކުޑަކުޑަ ދަޅުގައި އިއާބަޑް ހަ‬

‫ރީތިކޮށް ފައްތާލެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ހެޑްފޯނެކެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް މި އުފެއްދި ކުންފުނިން ބުނެއެވެ‪ .‬އެއް ފަހަރުގެ ޗާޖުން ‪8‬‬

‫ފަހަރަށް ޗާޖުކުރުމުގެ ބާރު ހުންނާނެއެވެ‪ .‬އެއަށްފަހު ދެން އެވީ‬

‫ގަޑިއިރު މެދުނުކެނޑި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ‪ .‬ފުރިހަމައަށް ޗާޖުކުރަން‬

‫ހދަން ޗާޖުކުރާށެވެ‪.‬‬ ‫ޕަވަޑޮކަށް ބާރު ޯ‬

‫ހެޑްފޯންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދަނީ އެޕްލް‬

‫ސައުންޑްފްލޯ ސްމާޓްކޭހާއި ކަންފަތު އުނގުރިއާއި ޕަވަޑޮކް‬

‫އެއާޕޮޑެވެ‪ .‬އެކަމަކު ބައެއް މީހުންގެ ޝަކުވާއަކީ ފަސޭހައިން‬

‫ހޭދަވާނީ އެންމެ ބައިގަޑިއެއްހާއިރެވެ‪ .‬ޗާޖުކުރަންވުމުން‪ ،‬ސައުންޑްފްލޯ‬

‫ގތްވުމެވެ‪ .‬އެސްކޭޕް އޯޑިޔޯގެ އިއާބަޑް‬ ‫ކަންފަތުން ދޫވެ‪ ،‬ވެއްޓޭ ޮ‬

‫ސްމާޓްކޭސްގެ މަތީ ކޮޅުގައި މިއަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ޖާގައިގަ‬

‫ބާޒާރަށް އާންމުކޮށް ނުކުންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ އަންނަ އަހަރުގެ‬

‫އަށް މި މައްސަލަ ދިމާ ނުވާނެ ކަމަށް އެ މީހުން ބުނެ އެވެ‪ .‬މި‬

‫ބާއްވާލުމުން ކަރަންޓާ ނުލައި ޗާޖުކުރެވޭނެއެވެ‪.‬‬

‫ފެބްރުއަރީގައެވެ‪.‬‬

‫ކށްލުމަކީ އެޕަލް‬ ‫އެޕަލް އިން ކުއަލްކޮމް ޗިޕްތައް ދޫ ޮ‬

‫ކުންފުނިތަކުން ވެސް ‪5‬ޖީ އަށް ތައްޔާރުވަނީ އެވެ‪.‬‬

‫އަށް ފަސޭހަ އިޚުތިޔާރަކަށް ނުވާނެ އެވެ‪ .‬މުޅި ދުނިޔެ‬

‫މަސްރަހުގައި ޚަބަރުތައް ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު‪ 2019 ،‬ގައި‬

‫ވކް އަންނަ އަހަރު ތައާރުފުކުރާއިރު‬ ‫އަށް ‪5‬ޖީ ނެޓް ޯ‬

‫ފނުތައް ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫‪5‬ޖީ ޯ‬

‫ތަންކޮޅެއް ފަހަތުގައި އެޕަލް އަށް އުޅެންޖެހިފައި ވަނީ ވެސް‬

‫ފނެއް އުފައްދަން‬ ‫އެޕަލް އިން ވެސް ‪5‬ޖީ އައި ޯ‬

‫ކުއަލްކޮމްއާ ގުޅުން ރަނގަޅުނުވުމުންނެވެ‪ .‬އެހެން ނޫން‬

‫މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ބުނެވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‪2020 ،‬ގެ‬

‫ފނެއް މިހާރު އުޅޭނީ ޓެސްޓް މަރުހަލާގަ‬ ‫ނަމަ‪5 ،‬ޖީ އައި ޯ‬

‫ކުރިން ތައާރުފުނުކުރާނެ ކަމަށް ވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފނުގައި ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް ބުނެވެނީ‬ ‫‪5‬ޖީ އައި ޯ‬

‫ބޑަށް ހޫނުވުން ވެފައި ވަނީ‬ ‫އިންޓެލް މޯޑެމްތައް މާ ޮ‬

‫މޑެމްއެކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‪ ،‬އެޕަލް އިން ބޭނުންވާ‬ ‫އިންޓެލް ޯ‬

‫އެޕަލް ނުތަނަވަސްކުރުވާ ކަމަކަށެވެ‪ .‬އެހެންނަމަވެސް‪،‬‬

‫ފެންވަރުގެ މޯޑެމްއެއް އިންޓެލް އަށް އަދި ނުއުފެއްދެ އެވެ‪.‬‬

‫އައިފޯނުގައި އަޅުވަން ވާއިރަށް އެ މައްސަލަތައް‬

‫މޑެމް އުފެއްދުމުގައި އެޕަލް އިން މީގެ‬ ‫އައިފޯނުތަކަށް ޯ‬

‫ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އެޕަލް ދެކެ އެވެ‪ .‬ޗިޕްތައް ހޫނުވާ‬

‫ކމް އަށެވެ‪ .‬އެހެންނަމަވެސް‪،‬‬ ‫ކުރިން އިތުބާރުކުރީ ކުއަލް ޮ‬

‫މައްސަލަ ރަނގަޅު ނުވެދާނެ ކަމަށް ބަލައި އެޕަލް އިން‬

‫ޖެހުނު މައްސަލައެއްގައި ދެ ކުންފުނި ވަނީ ދެ އަތަށް‬

‫ވަނީ "މީޑިއާ ޓެކް" އާ ގުޅިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ އައިފޯނަށް‬

‫އެނބުރިފަ އެވެ‪ .‬ކުއަލްކޮމް ޗިޕްތައް ބޭނުންނުކުރަން އެޕަލް‬

‫ބޭނުންވާ ޗިޕްތައް ސަޕްލައިކުރުމަށެވެ‪.‬‬

‫ޝަންހައިސްޓް ނޫހުން ބުނި ގޮތުގައި މީގެ ދެ އަހަރު‬ ‫ކުރިން މަސައްކަތް ފަށައި‪ ،‬މިހާތަނަށް އެ ބޯޓަށް ‪2.6‬‬ ‫މިލިއަން ޔުއާން ވަނީ ހޭދަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޓެއް ގެންގުޅުމުގެ ހުވަފެން‪،‬‬ ‫އަމިއްލަ މަތިންދާ ޯ‬ ‫ކުޑައިރުން ސުރެ ދެކެމުން އައި ޗައިނާ މީހަކު‬

‫ބޭނުންވެގެން އަބަދުވެސް އުޅެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރީއްޗަކަށް ބާއްވާލަން ވިޔަސް‪ ،‬އުމުރުން ‪40‬‬

‫އޭނާގެ ފެންވަރުގައި އެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް‬

‫އަހަރުގައި މިހާރު ޝޫ އަކީ މަތިންދާބޯޓެއް އޮތް‬

‫ހަދައިފި އެވެ‪.‬‬

‫މީހެކެވެ‪.‬‬

‫ލޮނުމެދު ހައްދާ ދަނޑުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޝޫ‬

‫ބޓު ހަދާފައި ވަނީ އިންޑަސްޓްރިއަލް‬ ‫މި ޯ‬

‫ޔޫ‪ ،‬އޭނާގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތުން އެއާބަސް އޭ‪320‬‬

‫ޕާކެއްގައި ހުރި ފެކްޓަރީއެއްގަ އެވެ‪ .‬މި މޮޑެލް‬

‫ބޓެއް އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަމަ އެ‬ ‫މަރުކާގެ ޯ‬

‫ބޯޓުގެ ދިގުމިނުގައި ‪ 124‬ފޫޓު އަދި ފުޅާ މިނުގައި‬

‫ބޓެއް ހަދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސައިޒަށް ވަނީ ޯ‬

‫‪ 118‬ފޫޓު ހުރެ އެވެ‪ .‬އުސްމިނަކީ ‪ 40‬ފޫޓެވެ‪ .‬މި‬

‫ޝަންހައިސްޓް ނޫހުން ބުނި ގޮތުގައި މީގެ‬ ‫ދެ އަހަރު ކުރިން މަސައްކަތް ފަށައި‪ ،‬މިހާތަނަށް‬ ‫އެ ބޯޓަށް ‪ 2.6‬މިލިއަން ޔުއާން ވަނީ ހޭދަކޮށްފަ‬

‫ބޯޓު ހެދުމަށް ޝޫއާ އެކު އޭނާގެ ފަސް އެކުވެރިޔަކު‬ ‫ބައިވެރިވި ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޓުގެ މަސައްކަތް އަދި މުޅިން ނުނިމެ‬ ‫މި ޯ‬

‫ގތުން ޝޫ އަކީ އެންމެ‬ ‫އެވެ‪ .‬މީޑިއާގައި ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫ބޓަކަށް ނުވާތީ ޝޫ ބޭނުންވަނީ‬ ‫އެވެ‪ .‬މިއީ އުދުހޭ ޯ‬

‫ބޓަށް ވަރަށް ޝައުގުވެރިކަން‬ ‫ކުޑައިރު ވެސް މަތިންދާ ޯ‬

‫ގތުގައި ބޭނުންކުރާށެވެ‪.‬‬ ‫މި ބޯޓު ރެސްޓޯރަންޓެއްގެ ޮ‬

‫ހުންނަ މީހެކެވެ‪ .‬އަދި އަމިއްލަ ބޯޓެއް ގެންގުޅެން‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 6‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫"‪ "2.0‬އަކީ އެންމެ އުނދަ ގޫ‬ ‫ފިލްމު‪ :‬އަކްޝޭ ކުމާރު‬ ‫ކޅު ރިލީޒްކުރާ ސައިންސް‬ ‫މި މަހުގެ ފަހު ޮ‬ ‫ފިކްޝަން ފިލްމު "‪ "2.0‬އަކީ މިހާތަނަށް ކުޅެން‬ ‫ލިބުނު އެންމެ އުނދަގޫ ފިލްމު ކަމަށާއި އޭގައި ކުޅުނީ‬ ‫ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެންމެ ޗެލެންޖިން ރޯލް‬ ‫ކަމަށް އަކްޝޭ ކުމާރު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫މި މަހުގެ ‪ 29‬ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމުގައި ‪51‬‬

‫ހަށިގަނޑަށް ވެސް މި ފިލްމު ކުޅެން ބަދަލުތަކެއް‬ ‫"އަހަރެން ބުނާނީ މިއީ އަހަރެންގެ އެއް ތިރީސް‬ ‫އަހަރުވީ ދިގު ފިލްމު ކެރިއާގައި ކުރަން ޖެހުނު ހުރިހާ‬ ‫ބޑު އަދި ގިނަ މޭކަޕް ވެސް ކުރަން‬ ‫މޭކަޕަށް ވުރެ ޮ‬ ‫ޖެހުނު ފިލްމެކޭ‪ ".‬މަހޭޝް ބަޓްގެ "އާޖް" އިން‬

‫އަހަރުގެ އެކްޓަރު ފެނިގެން ދާނީ މިހާތަނަށް އޭނާ‬ ‫ކށެވެ‪ .‬އެންމެ ބޮޑު‬ ‫ފިލްމަކުން ނުފެންނަހާ ތަފާތު ޮ‬

‫"މީގެ މޭކަޕަށް ހަތަރު ގަޑިއެއްހާ އިރު ނެގި އިރު‪،‬‬

‫ތަފާތަކީ އަކްޝޭގެ އަސްލު ސިފަ ފިލްމުގައި މުޅިން‬

‫މޭކަޕް ރިމޫވް ކުރަން ވެސް އަނެއްކާ ގަޑިއަކަށް ވުރެ‬

‫ގތަކަށް ފެނިގެން ދިއުމެވެ‪ .‬އޭނާއަކީ "‪"2.0‬‬ ‫އެހެން ޮ‬

‫ގިނައިރު ނަގާފައިވޭ‪".‬‬ ‫ސޅަ ވަނަ އަހަރު އެންމެ މޮޅު‬ ‫ޯ‬ ‫ދެހާސް‬

‫މި ފިލްމަކީ އިންޑިއާގެ ސައުތުގެ ސުޕަސްޓާ‬

‫ހދާފައިވާ އެކްޓަރު‬ ‫އެކްޓަރުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑް ވެސް ޯ‬

‫ރަޖްނީކާންތާއި ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ޝަންކަރު ‪2010‬‬

‫ބުނީ "‪ "2.0‬އަކީ އޭނާގެ ފޭނުންނަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ‬

‫ގައި ގެނެސް ދިން ފިލްމު އެންދިރަމް (ރޮބޮޓް) ގެ‬

‫ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދެވަނަ ބައެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެ ރަޖްނީކާންތަށާއި‬ ‫ޝަންކަރަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން ފިލްމުން ފުރުސަތު‬

‫"އަހަރެން މިހާރު ކެތްމަދުވެފައި މިހުރީ‬ ‫ބެލުންތެރިންގެ ފީޑްބެކްތައް ބަލަން‪ "،‬އަކްޝޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދިނީތީ‪ .‬އެކަމަކު ލަފުޒުތަކަކުން އެކަން ބަޔާނެއް ވެސް‬ ‫ނުކުރެވޭނެ‪ "،‬އިންޑިއާގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ‬

‫އަކީ އަހަރުގެ އެންމެ ވިޔަފާރި ރަނގަޅު ފިލްމުތަކުގެ‬

‫ގތުން އަކްޝޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އަގުބޮޑު ފިލްމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފިލްމުތަކެވެ‪ .‬އަނެއްކޮޅުން "ގޯލްޑް"‬

‫އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި "‪ "2.0‬އަކީ މުޅިން‬ ‫ގތުން ފިލްމުގައި އޭނާ‬ ‫ކުރަން ޖެހުނު ފިލްމެކެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫އާމިރާއި ސްރީދޭވީ މަޖައްލާ "މޫވީ" ގެ ކަވަރުގައި‪.‬‬

‫"‪ "2.0‬އަކީ މި އަހަރު ރިލީޒްވާ އަކްޝޭގެ ތިން‬ ‫ވަނަ ފިލްމެވެ‪ .‬އޭނާގެ "ޕެޑްމޭން" އާއި "ގޯލްޑް"‬

‫ގތަކަށް މަސައްކަތް‬ ‫ތަފާތު ތަޖުރިބާއެއް އަދި ތަފާތު ޮ‬

‫އާމިރާއި ސްރީދޭވީ ކުޅެން‬ ‫އުޅުނީ ކޮން ފިލްމެއް؟‬

‫ގެންނަން ޖެހުނު ކަމަށް އަކްޝޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫‪ 1987‬ގައި ފިލްމު ކުޅެން ފެށި އަކްޝޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގެ ވިލަން އެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫ރޑް ކުލަބުން ވެސް ޖާގަ ހޯދާފައިވާ‬ ‫އަކީ ‪ 100‬ކް ޯ‬ ‫ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫އަކްޝޭގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި‬

‫ދައްކުވައިދޭ ކެރެކްޓާ އަށް ހަގީގީ ސޫރަ ގެއްލޭ ވަރަށް‬

‫"ކެސަރީ"‪" ،‬ގުޑް ނިއުސް" އަދި "ހައުސްފުލް ‪"4‬‬

‫ބޑެތި މޭކަޕްތަކެއް ކުރަން ޖެހުނެވެ‪ .‬އަދި މީހާގެ‬ ‫ޮ‬

‫ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ‬ ‫މި އަހަރު މަރުވި ޮ‬

‫ލލަށް ބެލުން ނޫން ކަމެއް އަހަންނަކަށް‬ ‫ސްރީދޭވީގެ ޮ‬

‫ގސްފައި ވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް‬ ‫ސްރީދޭވީ ވެގެން ޮ‬

‫ނުކުރެވޭ‪ "،‬އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި "ތަގްސް‬

‫ގިނަ އެކްޓަރުން އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްލަން‬

‫މޝަނަލް އިވެންޓެއްގައި‬ ‫އޮފް ހިންދުސްތާން" ގެ ޕްރޮ ޯ‬

‫ބޭނުންވި ބަތަލާއަކަށެވެ‪ .‬ރީތިކަމާއި މޮޅު އެކްޓިންގެ‬

‫ނޫސްވެރިން ގާތު އާމިރު ބުންޏެވެ‪" .‬ސްރީދޭވީގެ‬

‫އިތުރުން ނެށުމަށް ވެސް ސްރީދޭވީއަކީ އެއް ވަނައިގެ‬

‫ބޑު ކްރަޝްއެއް އަހަންނަކީ‪ .‬އަނެއްކާ އެއީ‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ބަތަލާއެކެވެ‪.‬‬

‫މޅު ބަތަލާއެއް‪".‬‬ ‫އެހާ ޮ‬

‫ގތުން‪ ،‬އަދިވެސް ބޮލީވުޑްގައި‬ ‫ނަސީބު ދިމާކުރި ޮ‬

‫މިހާރު އުމުރުން ‪ 53‬އަހަރުގެ އެކްޓަރު ބުނި‬

‫ރަސްކަން ކުރަމުން އަންނަ އެންމެ ވަރުގަދަ ހާނުންގެ‬

‫ކންމެވެސް ދުވަހަކުން‬ ‫ގތުގައި ސްރީދޭވީއާ އެކު ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝާހްރުކް ހާނާއި ސަލްމާން ހާން‬

‫ފިލްމެއް ކުޅުމަކީ އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެނު‬

‫ފަދަ އެކްޓަރުންނަށް ސްރީދޭވީއާ އެކު ފިލްމު ކުޅުމުގެ‬

‫ގތުން ޑައިރެކްޓަރު މަހޭޝް ބަޓްގެ‬ ‫ހުވަފެނެކެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ފުރުސަތު ލިބިގެން ގޮސްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ރލަށް ލައިގެން ފިލްމަށް‬ ‫ކައިރީގައި ދެ މީހުން ލީޑް ޯ‬

‫ސަލްމާން ސްރީދޭވީއާ އެކު ކުޅުނީ ޗަންދުރަމުކީ‬

‫ހަދަން އެދުނު ކަމަށް އާމިރު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫(‪ )1993‬އެވެ‪.‬‬ ‫ޝާހްރުކަށް ސްރީދޭވީއާ އެކު ސްކްރީން‬ ‫ކށްލަން ލިބުނު ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ އާމީ‬ ‫ހިއްސާ ޮ‬ ‫ކޅުން ސްރީދޭވީ ސްކްރީނުން‬ ‫(‪ )1996‬އެވެ‪ .‬އަނެއް ޮ‬

‫ރމަން ހޮލިޑޭ [‪1953‬‬ ‫"އަހަރެން ބުނިން ހިނގާށޭ ޯ‬ ‫ހލީވުޑް ފިލްމު] ގެ ހިންދީ ރިމެކެއް‬ ‫ގައި ރިލީޒް ކުރި ޮ‬ ‫ހަދަން‪ .‬އަހަންނާއި ސްރީދޭވީ އާއި ދެ މީހުންނޭ ލީޑް‬ ‫ކުޅޭނީ‪ "،‬އާމިރު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގތަށް ދެކެވިފައި އޮއްވައި‬ ‫އޭނާ ބުނީ އެ ވާހަކަ އެ ޮ‬

‫ފެންނާނެ އެންމެ ފަހު ފިލްމަކީ ޝާހްރުކްގެ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫އެއީ އަންނަ މަހުގެ ‪ 21‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ "ޒީރޯ"‬

‫މަހޭޝް އޭނާއާ ފިލްމެއްގެ ސްކްރީންޕްލޭ ހަވާލު ކުރި‬

‫އެވެ‪ .‬މި ފިލްމުގެ ހާއްސަ ފެނިލުމަކުން އަނެއްކާ ވެސް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެއާ ވަރަށް ގަޔާވި ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ސްރީދޭވީގެ ހަނދާންތައް އާކޮށް ދޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސްރީދޭވީއާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅުމުގެ ހުވަފެން‬ ‫ދެކެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ކަން ދިމާވި ގޮތުން އާމިރު‬

‫ގތުން ސްރީދޭވީއާ އެކު‬ ‫"އެކަމަކު ނަސީބު ހުރި ޮ‬ ‫އެ ފިލްމު ކުޅެން ނުލިބި‪ ،‬ކުޅެން ޖެހުނީ ޕޫޖާ ބަޓްއާ‬ ‫އެކު ދިލް ހޭ ކީ މާންތާ ނެހީ‪ "،‬އާމިރު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ދށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ޕޫޖާ‬ ‫އާމިރާއި މަހޭޝްގެ ޮ‬

‫ގތެއް ނުވި އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‬ ‫ހާނަށް އެ ފުރުސަތު ލިބޭ ޮ‬ ‫އެކަމާ އަދިވެސް ވަރަށް މާޔޫސްވާ ކަމަށް އާމިރު‬

‫ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު "ދިލް ހޭ ކީ މާންތާ ނެހީ" އަކީ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫‪ 1991‬ގައި މަހޭޝް ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމެކެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ނަމަވެސް އާމިރު ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ނުކުތްތާ‬

‫އެއީ އެ އަހަރުގެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމު ވެސް މެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޅު ފިލްމީ މަޖައްލާއެއްގެ ކަވަރަށް‬ ‫ވަރަށް ކުރީ ޮ‬ ‫ޓ ޝޫޓަކުން ފުރުސަތު ލިބުނެވެ‪.‬‬ ‫ސްރީދޭވީއާ އެކު ފޮ ޯ‬ ‫"އެއީ އަދިވެސް ވަރަށް ހަނދާންވާ ހުންނަ‬ ‫ދުވަހެއް‪ .‬އެ ދުވަހު ހަމަ ސްރީދޭވީ ފެނިފައި އޭނާ‬

‫ނަމަވެސް މަހޭޝް ވަނީ ‪ 1993‬ގައި ސްރީދޭވީއާ‬ ‫އެކު "ގުމްރާހް" ކިޔާ ފިލްމެއް ގެނެސް ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރލްތައް ކުޅުނީ ސަންޖޭ‬ ‫އޭގައި އޭނާއާ އެކު މުހިއްމު ޯ‬ ‫ދަތާއި ރާހުލް ރޯއި އެވެ‪.‬‬

‫ޓ ޝޫޓްގެ ތެރޭގައި ވެސް‬ ‫އަށް ގެއްލިފައި ހުރެވުނީ‪ .‬ފޮ ޯ‬

‫"ބޭޑް ބޯއިސް ‪ "3‬ހަދާކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި‬ ‫ލރެންސް މާޓިންގެ ކާމިޔާބު‬ ‫ވިލް ސުމިތާއި ޯ‬

‫ދުވަސްވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކމެޑީ ސީރީޒް "ބޭޑް ބޯއިސް" ގެ‬ ‫އެކްޝަން ޮ‬

‫ބއިސް" ގެ ފުރަތަމަ ބައި ރިލީޒް‬ ‫"ބޭޑް ޯ‬

‫ބޯއިސް ‪ "2‬އަށް ހަރަދުކޮށްފައި ވަނީ ‪ 130‬މިލިއަން‬ ‫ޑޮލަރެވެ‪.‬‬

‫ނިންމާފައިވާ ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައި‬

‫ތިން ވަނަ ބައެއް ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާކަން‬

‫ކުރީ ‪ 1995‬ގަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ފިލްމަކީ ސުމިތުގެ‬

‫ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ކުރިއެރުމެއް ގެނުވައި ދިން ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫ކެރިއަރަށް ޮ‬

‫ވަނަ ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ ‪ 2015‬ގެ ކްރައިމް‬

‫ދެން އެންމެ އަވަހަށް ސްކްރީނުން ފެނިގެން ދާނެ‬

‫ލރެންސް އެކަން އިންސްޓަގްރާމްގައި‬ ‫ސުމިތާއި ޯ‬

‫ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައި ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލީ ‪2003‬‬

‫ޑްރާމާ "ބްލެކް" ގެނެސް ދިން އެދިލް އަލް އާބީ އާއި‬

‫ފިލްމަކީ އަންނަ އަހަރުގެ މެއި ‪ 24‬ގައިު ރިލީޒް ކުރާ‬

‫އިއުލާންކުރުމާ އެކު‪ ،‬ފޭނުން ވަނީ އެކަމަށް މަރުހަބާ‬

‫ގަ އެވެ‪ .‬އެ ދެ ފިލްމު ވެސް ޑައިރެކްޓް ކުރީ މައިކަލް‬

‫ބިލާލް ފަލާ އެވެ‪ .‬އަދި ފިލްމަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ "ބޭޑް‬

‫"އަލައްދިން" އެވެ‪ .‬އޭނާގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމަކީ‬

‫ކިޔައި‪ ،‬ފިލްމަށް މިހާރުން ފެށިގެން ކައުންޓްޑައުން‬

‫ބޭ އެވެ‪.‬‬

‫ކމެންޓްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފަށާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޮ‬ ‫ބއިސް" ގެ ތިން ވަނަ ބައި ގެނެސްދޭން‬ ‫"ބޭޑް ޯ‬

‫ގތުން "ބޭޑް ބޯއިސް" ގެ ތިން‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬

‫އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޝޫޓިން ފަށަން‬

‫ފ ލައިފް" ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޯއިސް ޮ‬ ‫ފިލްމުގެ ނަމަކީ އެއީކަން ދޭހަވާ ގޮތަށް މާޓިން‬

‫ޑލަރުގެ ބަޖެޓަކުން ހެދި "ބޭޑް‬ ‫ނަވާރަ މިލިއަން ޮ‬ ‫ބކްސް އޮފީހުގައި ‪ 141.4‬މިލިއަން‬ ‫ބޯއިސް" އަށް ޮ‬

‫ވަނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ސުމިތާ އެކި ނަގާފައިވާ‬

‫ކށް ދިނުމުގެ ކުރިން ވެސް ތިން‬ ‫ނިންމާފައިވާ ކަށަވަރު ޮ‬

‫ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާ އިރު‪ ،‬ދެވަނަ ބަޔަށް‬

‫ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަނުގައި "ބޭޑް ބޯއިސް ފޮ ލައިފް" ލިޔެފަ‬

‫ގތުން ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ވަނީ އަހަރެއްހާ‬ ‫ވަނަ ބަޔާ ބެހޭ ޮ‬

‫ޑލަރު ލިބިފައިވެ އެވެ‪" .‬ބޭޑް‬ ‫‪ 273.3‬މިލިއަމް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ޖެނުއަރީ‪ 2020 ،17 ،‬ގަ އެވެ‪ .‬ސުމިތު‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގައި ނެރުނު "ބްރައިޓް"‬ ‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 6‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪18‬‬

‫ރާޖަޕަކްސާއާ ގުޅުނު‬ ‫ތަމަޅަ މެންބަރު‬ ‫ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި‬ ‫ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު ‪ - )5‬މިނިސްޓަރުގެ ނައިބުގެ‬ ‫މަގާމު ހުށަހެޅުމުން އާ ބޮޑު ވަޒީރު މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ‬ ‫ކޯލިޝަނާ ގުޅުނު ގާނޫނު ހަދާ މިޖިލީހުގެ ތަމަޅަ މެންބަރު‬ ‫އެސް‪ .‬ވިޔަލެންދުރަން ޓަމިލް ނޭޝަނަލް އެލަޔަންސް‬ ‫(ޓީއެންއޭ) އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އފް ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ‬ ‫ޑިޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ޮ‬ ‫މަގާމަށް ވިޔަންދުރަން ހަމަޖެއްސީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު‬ ‫ދުވަހު އވެެ‪ .‬ޓީއެންއޭ އިން ބުނެފައި ވަނީ ބޮޑު ވަޒީރު‬ ‫ކަމަށް ރާޖަޕަކްސާ ގެނައުމަށް ތާއީދު ނުކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރާޖަޕަކްސާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ޕާލަމެންޓަށް‬

‫ބަންގްލަދޭޝްގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ‪-- .‬ފޮޓޯ‪:‬އޭއެފްޕީ‬

‫ވޓު ދޭނެ ކަމަށް ވެސް އެންމެ ބޮޑު‬ ‫ހުށަހަޅައިފި ނަމަ ޯ‬

‫ސައުދީގެ އެހީގައި ބަންގްލަދޭޝްގައި‬ ‫ނަ މޫނާ މިސްކިތްތަކެއް ހަދަނީ‬

‫ތަމަޅަ ޕާޓީން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު ވަޒީރުކަމުން ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ‬ ‫ޮ‬ ‫ދުރުކުރުކޮށް‪ ،‬އެ މަގާމަށް ރާޖަޕަކްސާ ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު‬ ‫ރައީސް ސިރިސޭނާ ގެންދަވަނީ ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު‬ ‫ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ‪ .‬އަންނަ ބުދަ ދުވަހު‬ ‫ޕާލަމެންޓް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ސިރިސޭނާ ހުކުރު ދުވަހު‬ ‫ވިދާޅުވި ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ މި މަހު ‪ 14‬ވަނަ‬ ‫ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތައް ދައްކާ ގޮތުން ޕާލަމެންޓުގެ‬ ‫‪ 225‬މެންބަރުންގެ ތެރޭން ރަނިލްގެ ޕާޓީގައި ތިބީ ‪102‬‬ ‫މެންބަރުންނެވެ‪ .‬ރާޖަޕަކްސާ‪-‬ސިރިސޭނާ ކޯލިޝަންގައި‬ ‫ވެސް ‪ 102‬އެކެވެ‪ .‬ބާކީ ތިބި ‪ 21‬މެންބަރުން‬

‫ޑާކާ (ނޮވެމްބަރު ‪ - )5‬ސައުދީ އަރަބިއާގެ‬

‫ބައްދަލުވުމެއްގައި ހަސީނާ ވަނީ އިސްލާމް ދީނާ‬

‫އެހީގައި ބަންގްލަދޭޝްގައި ނަމޫނާ ‪ 560‬މިސްކިތާއި‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ‬ ‫ޯ‬ ‫ދެކޮޅަށް‬

‫އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީއެއް އިމާރާތް ކުރަން‬

‫ޕްރޮޕަގެންޑާއާ މެދު ދީނީ އިލްމުވެރިން ސަމާލުވެ‬

‫ގާނޫނުތައް ހަދާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ތަޖްރިބާކާރުން ބުނަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ‬

‫ރާޖަޕަކްސާ އަށް ތާއީދު ކުރާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް‬ ‫އބްޒާވަރުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫މިސްކިތާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީއެއް އަޅާކަން‬

‫ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ހަތް މެންބަރުން ހިމެނޭ‬

‫ބޑު ވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ‬ ‫ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޮ‬

‫ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް‬

‫ހަސީނާ އިއުލާން ކުރެއްވީ އަންނަ އަހަރު އޮންނަ‬

‫ސްރީ ލަންކާ މުސްލިމް ކޮންގްރެސް (އެސްއެލްއެމްސީ)‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެފަދަ ކަންކަން ކުރާ‬

‫އާއްމު އިންތިޚާބުގައި އިސްލާމީ ޕާޓީތަކުގެ ތާއީދު‬

‫އިން ބުނީ ސިރިސޭނާ‪-‬ރާޖަޕަކްސާ ކޯލީޝަނާ ގުޅެން‬

‫ކޅަށް ހަރުކަށި ސައިބާ ކްރައިމް‬ ‫ފަރާތްތަކާ ދެ ޮ‬

‫ހދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ކޅު ހަދާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާ ދެ ޮ‬

‫ދީނީ އިލްމުވެރިންނާ އެކު ޑާކާގައި ބޭއްވި‬

‫ރަނިލްގެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓް ދެ މެންބަރުން ހައްޔަރުކޮށްފި‬

‫ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު ‪ - )5‬މަގާމުން ދުރުކުރި‬ ‫ބޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ޔުނައިޓެޑް‬ ‫ޮ‬ ‫ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) ގެ ދެ މެންބަރަކު‬ ‫ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޔޫއެންޕީގެ ދެ މެންބަރުން ކަމަށްވާ ޕަލިތަ‬ ‫ތެވަރައްޕަރުމާ އާއި ހިޝާ ވިތަނަގެ ހައްޔަރު‬ ‫ކުރީ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސާނާގެ ޕާޓީ‪،‬‬ ‫ޕޓަރަކަށް މި މަހު ‪ 1‬ވަނަ ދުވަހު‬ ‫ޔޫޕީއެފްއޭގެ ސަ ޯ‬ ‫ހަމަލާ ދިނުމާ ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬އެ ދެ މީހުން މިއަދު‬ ‫ޕލިސް ސްޓޭޝަނަށް ހާޒިރުކޮށްފަ‬ ‫ކލުޕިޓިޔާ ޮ‬ ‫ވަނީ ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން ރުވާން ގުނަސެކަރަ‬ ‫ވިދާޅުވީ ޔޫއެންޕީގެ ދެ މެންބަރުން ހައްޔަރު ކުރީ‬ ‫ޓެމްޕަލް ޓްރީސްގެ ބޭރުގައި ޔޫޕީއެފްއޭގެ ކުރީގެ‬ ‫ކައުންސެލަރަކަށް ހަމަލާ ދިނުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން ބުނީ ދެ މެންބަރުން ފޯޓް މެޖިސްޓްރޭޓް‬ ‫ކޓަށް ހާޒިރު ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫މި މަހު ‪ 14‬ވަނަ ދުވަހު ޕާލަމެންޓް‬ ‫ހުޅުވަންވާއިރަށް އެއް ޕާޓީން އަނެއް ޕާޓީން ދަނީ‬ ‫ހދަން މެންބަރުން ގަންނަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މެޖޯރިޓީ ޯ‬ ‫ރަނިލްގެ ޕާޓީގެ ހަތް މެންބަރަކު މިހާތަނަށް ވަނީ‬ ‫ކލިޝަނަށް ގެންގޮސްފަ‬ ‫ރާޖަޕަކްސާ‪-‬ސިރިސޭނާ ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތައް ދައްކާ ގޮތުން‬ ‫ޕާލަމެންޓުގެ ‪ 225‬މެންބަރުންގެ ތެރޭން ރަނިލްގެ‬ ‫ޕާޓީގައި ތިބީ ‪ 102‬މެންބަރުންނެވެ‪ .‬ރާޖަޕަކްސާ‪-‬‬ ‫ކލިޝަންގައި ވެސް ‪ 102‬އެކެވެ‪.‬‬ ‫ސިރިސޭނާ ޯ‬

‫ލަ ން ކާ ޕާ ލަ މެ ން ޓު ގެ ޖަ ލް ސާ ތަ އް ފެ ށު މަ ށް އެ ދި ޮކ ލަ މް ބޯ ގަ އި މި ައ ދު މު ޒާ ހަ ރާ ކު ރަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫ބާކީ ތިބި ‪ 21‬މެންބަރުން ރާޖަޕަކްސާ އަށް ތާއީދު‬ ‫ކުރާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް އޮބްޒާވަރުން ބުނެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 6‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪20‬‬

‫ބަދަލު ގެނައުމުގައި ޒާތީ ކަމެއް ނެތް‪ :‬ސިރިސޭނާ‬ ‫ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬

‫ޕްރަދީޕް ކަރިވަސަމް ވިދާޅުވީ ގަދަ ދައްކައިފައި ރަނިލް‬

‫"ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރާއި ބައިގެ ތެރޭގައި‬

‫ކލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު ‪ - )6‬ބޮޑު ވަޒީރުގެ‬ ‫ޮ‬ ‫މަގާމުން ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދުރުކޮށް އެ މަގާމަށް‬

‫ފަގީރު ރައްޔިތުންނަށް ދިޔައީ ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ‬

‫ޓޓާ ބަނދަރު ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކަށް ‪99‬‬ ‫ހަމްބަން ޯ‬

‫މަގާމުގައި ހުންނަން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ނަމަވެސް‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ހަމަޖެއްސުމުގައި‬

‫އިގްތިސާދީ އަދި ސިޔާސީ ތަސައްވުރުގައި ބޮޑެތި‬

‫އަހަރަށް ދިނުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުން ތިބީ އެ މީހުންނާ އެކު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޒާތީ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ‬

‫ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުން‪ "،‬ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޕާލަމެންޓް އިމާރާތާ ކައިރީގައި ބޭއްވި ބޮޑު‬

‫ސިރިސޭނާ އެ އިޝާރާތް ކުރައްވާފައި ވަނީ‬

‫އެއްވުމަށް ސިރިސޭނާ އާއި ރާޖަޕަކްސާ ވަޑައިގަތުމުން‬

‫ފުރުސަތު ދެއްވާ‪ .‬ގާނޫނު އަސާސީގެ މާނަކުރުމެއްގެ‬

‫ނމީ ސިޔާސަތާއި‬ ‫ރަނިލް ގެންގުޅުއްވި ފްރީ‪-‬މާކެޓް އިކޮ ޮ‬

‫ބޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވެ އެވެ‪ .‬ފުލުހުން‬ ‫ސަޕޯޓަރުންގެ ޮ‬

‫ނިވަލުގައި ފިލައި ނުހުންނަވާ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ބައްދަލުވުމުގައި ސިރިސޭނާ‬ ‫ކޮލަމްބޯގައި ބޭއްވި ޮ‬

‫ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާގެ ކުންފުނިތަކާ އެކު ގާއިމްކުރި‬

‫ގތުގައި އެއްވުމުގައި ‪ 120،000‬މީހުން‬ ‫ލަފާކޮށްފައިވާ ޮ‬

‫ވިދާޅުވީ ނަގައި އެއްލާލީ ރައްޔިތުންނާ ދުރު‪ ،‬ބޭރުގެ‬

‫ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަޝިޕްތަކަށެވެ‪.‬‬

‫ބައިވެރިވި އެވެ‪ .‬ރަސްމީ ޓީވީން ބުނެފައި ވަނީ‬

‫ވަނީ ތަމަޅައިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވާނެ‬

‫‪ 200،000‬މީހުން ބައިވެރިވި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕާޓީގެ އެތައް ހާސް ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު‬

‫ގތަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފިކުރެއް‬ ‫އެޖެންޑާއަކާ އެއް ޮ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޕޓަރުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި‬ ‫ރާޖަޕަކްސާގެ ސަ ޯ‬ ‫ރަނިލްގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ގައުމުގެ ހަރުމުދާ‬

‫"ސަރުކާރު އިޚްތިޔާރު ކުރަން ރައްޔިތުންނަށް‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރާޖަޕަކްސާ‬

‫ރާޖަޕަކްސާ ޕާޓީގެ އިސް ލީޑަރެއް ކަމަށްވާ‬

‫ރާޖަޕަކްސާ ބަލައިގަންނާނީ‬ ‫ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު‬ ‫ސާބިތުކޮށްދިނުމުން‬

‫މަރާލި ނޫސްވެރިޔާގެ އާއިލާގެ މެންބަރުންނާއި ރަސްގެފާން ސަލްމާން (ކ) އާއި ވަލީ‬ ‫އަހުދު މުހައްމަދު ބައްދަލު ކުރައްވަނީ‪ޮ -- .‬ފޓޯ‪:‬އޭއެފްޕީ‬

‫ޚާޝުގްޖީގެ ދަރިން ބޭނުންވަނީ ބައްޕަގެ‬ ‫ހަށިގަނޑު މަދީނާގައި ވަޅުލަން‬

‫ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސް ކަރޫ ޖަޔަސޫރިއާ (ކ) ޕާލަމެންޓުގެ‬ ‫މެންބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ‪ޮ -- .‬ފޓޯ‪:‬އޭއެފްޕީ‬ ‫ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު ‪ - )5‬ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ‬ ‫ބަލައިގަންނާނީ ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުން‬ ‫ކަމަށް ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސް ކަރޫ ޖަޔަސޫރިއާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޮޑު ވަޒީރުކަމުން ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދުރުކުރުމަށް ފަހު އެ‬ ‫މަގާމަށް ރާޖަޕަކްސާ ހަމަޖެއްސީ އޮކްޓޯބަރު ‪ 26‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫"އެއީ އާދައިގެ މަރެއް ނޫން‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ބޭނުން ވަނީ ބައްޕަގެ ހަށިގަނޑު‬ ‫އާއިލާގެ އެހެން މެންބަރުންނެކޭ އެއްގޮތަށް މަދީނާގައި ވަޅުލަން‪ "،‬ސަލާހު ޚާޝުގްޖީ‬

‫ރައީސް ސިރިސޭނާގެ މި ނިންމެވުމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ‬ ‫މުޖްތަމައުން ދަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫"ޕާލަމެންޓުގެ ގިނަ މެންބަރުން ގަބޫލް ކުރަނީ ރައީސް ސިރިސޭނާ‬ ‫ގެންނެވީ ގާނޫނާ ޚިލާފު ބަދަލެއް ކަމަށް‪ .‬އެހެންވެ ޕާލަމެންޓުގެ ގިނަ‬ ‫މެންބަރުންނެކޭ އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލް ކުރާ ގޮތަކީ ބޮޑު ވަޒީރަކީ‬ ‫ރަނިލްކަމަށް‪ .‬އެ ނޫން ގޮތަކަށް ގަބޫލް ކުރާނީ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ޕާލަމެންޓުގެ‬

‫ވޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު ‪ - )5‬އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ‬ ‫ޮ‬

‫މަރުވިކަން ގަބޫލްކުރަން އަދިވެސް ދަތި‪.‬‬ ‫ވޝިންޓަން ޕޯސްޓުގެ‬ ‫ސައުދީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަމުން ދިޔަ ޮ‬

‫ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭ މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުހްޖީގެ ދަރިން‬ ‫ބޭނުން ވަނީ ބައްޕަގެ ހަށިގަނޑު މަދީނާގައި ވަޅުލަން ކަމަށް ބުނެފި‬

‫ކޮލަމިސްޓް މަރާލީ މިދިޔަ މަހު ‪ 2‬ވަނަ ދުވަހު ސައުދީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކޮންސިއުލޭޓަށް ވަން ފަހުންނެވެ‪ .‬މަރުގެ ތަހުގީގު ތުރުކީގެ އޮފިޝަލުން‬ ‫ސީއެންއެން އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ސަލާހު އަދި އަބްދުﷲ‬

‫ޚާޝުގްޖީ ބުނީ ބައްޕަގެ ހަށިގަނޑުވީ ތަނެއް ބަލަން އެ މީހުން‬ ‫ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އެއީ އާދައިގެ މަރެއް ނޫން‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް‬ ‫ބޭނުން ވަނީ ބައްޕަގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާގެ އެހެން މެންބަރުންނެކޭ‬ ‫އެއްގޮތަށް މަދީނާގައި ވަޅުލަން‪ "،‬ސަލާހު ޚާޝުގްޖީ ބުންޏެވެ‪" .‬ބައްޕަ‬

‫ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް ޚާޝުގްޖީގެ ހަށިގަނޑު ވީތަނެއް ނޭނގެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ މަހު ‪ 24‬ވަނަ ދުވަހު ސަލާހް ވަނީ ސައުދީ ރަސްގެފާން‬ ‫ސަލްމާން އާއި ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދާ ރިޔާޒުގައި ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ އެއް ދުވަސް ފަހުން އޭނާ ވަނީ އެމެރިކާ އަށް ފުރައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުން‪ "،‬ޖަޔަސޫރިއާ ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި‬ ‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕާލެންޓް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި ބާއްވައިގެން ސިރިސޭނާ އާއި‬ ‫ރާޖަޕަކްސާ ގެންދަވަނީ މެންބަރުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތައް ދައްކާ ގޮތުން ޕާލަމެންޓުގެ ‪ 225‬މެންބަރުންގެ‬ ‫ތެރޭން ރަނިލްގެ ޕާޓީގައި ތިބީ ‪ 102‬މެންބަރުންނެވެ‪ .‬ރާޖަޕަކްސާ‪-‬ސިރިސޭނާ‬ ‫ކލިޝަންގައި ވެސް ‪ 102‬އެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު ބާކީ ތިބި ‪ 21‬މެންބަރުން‬ ‫ޯ‬ ‫ރާޖަޕަކްސާ އަށް ތާއީދު ކުރާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް އޮބްޒާވަރުން ބުނެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޕާލަމެންޓް ހުޅުވަން ނިންމާފައި ވަނީ މި މަހު ‪ 14‬ގަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 6‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫މާޒިޔާ އިން ފަހު ވަގުތާ ހަމައަށް‬ ‫ހިތްވަރުކުރާނެ‪ :‬އިންމަ‬ ‫ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި‬ ‫ޕޓްސް ކްލަބް ފަސް ޕޮއިންޓުގެ‬ ‫މި ވަގުތު ޓީސީ ސް ޯ‬

‫ކންމެ ފަދަ ކަމެއް ވެސް ވެދާނެ‪ .‬އެހެންވީމަ‬ ‫ހަމަ ޮ‬

‫މިހާރު އެ ކިހިނެއް ކަމެއް ކަލްކިއުލޭޓްކުރާނީ ނޭނގޭ‪.‬‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތެއް ހުއްޓައެއް ނުލާނަން‪.‬‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ދުވަހުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް މެޗު‬

‫އތް ނަމަވެސް އެންމެ ފަހު ވަގުތާ‬ ‫ލީޑަކާ އެކު ޮ‬

‫އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެ ވިސްނުމުގައި ކުރިއަށްދާނީ‪"،‬‬

‫ކުޅެމުން ވިނިން މެންޓަލިޓީގައި މި އަންނަނީ‪ .‬މިއީ‬

‫ހދަން މާޒިޔާ ހިތްވަރުކުރާނެ‬ ‫ޖެހެންދެން ވެސް ލީގު ޯ‬

‫ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ފ‪ .‬ނިލަންދޫ އަތުން މޮޅުވި‬

‫މޅުވަމުން އަންނަތާ އަށް ވަނަ މެޗު‪.‬‬ ‫އަޅުގަނޑުމެން ޮ‬

‫ކޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް‬ ‫ކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ޯ‬

‫މެޗަށް ފަހު އިންމަ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އައިސް އައިސް ހުއްޓާ ބްރޭކެއް އައީމަ ރަނގަޅެކޭ‬

‫(އިންމަ) ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮންމެ ޓީމެއް ވެސް ‪ 12‬މެޗު ކުޅުނުއިރު‪ ،‬ޓީސީ‬

‫ގައުމީ ޓީމު މެލޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު‬

‫ވެސް ގޯހެކޭ ވެސް ނުބުނެވޭނެ‪ .‬އަނބުރާ އަންނައިރު‬

‫އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަށް ހަތް ދުވަހަށް ލީގު‬

‫ތ މަސައްކަތްކުރާނަން‪ "،‬އިންމަ‬ ‫މި ވިސްނުން ހިފެހެއްޓޭ ޯ‬

‫ޕއިންޓާ އެކު އެވެ‪ .‬ދެ‬ ‫އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ‪ޮ 33‬‬

‫މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު މާދަމާ އަލުން ފަށާނެ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވަނައިގައި މާޒިޔާ އޮތީ ‪ 28‬ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ ޓީމެއް ދެ މެޗު ކުޅުމަށް ފަހު އަލުން‬ ‫އަށް ފަހު ޮ‬

‫ތިން ވަނައިގައި އޮތް އީގަލްސްގެ ‪ 26‬ޕޮއިންޓް‬

‫ލީގު މެދުކަނޑާލާނީ ރިޔާސީ އާ ދައުރުގެ ހުވާ ކުރުމުގެ‬

‫އޮތްއިރު‪ ،‬އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ނިއު ރޭޑިއަންޓް‬

‫ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑު ބޭނުންވާތީ އެވެ‪ .‬އެ ކަމަށް‬

‫އޮތީ ‪ 24‬ޕޮއިންޓާ އެކު ފަސް ވަނައިގަ އެވެ‪.‬‬

‫ނުވަ ދުވަހަށް ލީގު މެދުކަނޑާލާނެ އެވެ‪.‬‬

‫"މުބާރާތެއްގެ ވެއްޖިއްޔާ މާޒިޔާ ނުކުންނާނީ‬ ‫ހދަން‪ .‬ލީގެއް ވެއްޖިއްޔާ މާޒިޔާގެ އަމާޒަކީ‬ ‫ތަށި ޯ‬ ‫އތީ ދެ ވަނައިގައި ފުޓްބޯޅައިގައި‬ ‫ޓައިޓަލް‪ .‬މިހާރު މި ޮ‬

‫ގތަށް ބްރޭކް އައުމަކީ އިންމަގެ ނަޒަރުގައި‬ ‫މި ޮ‬ ‫ގެއްލުމާއި ފައިދާ ވެސް ހުރި ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫އންނާނެ އެޑްވާންޓޭޖާއި ޑިސެޑްވާންޓޭޖާ‪.‬‬ ‫"އޭގެ ޮ‬

‫މާޒިޔާގައި އިންމަގެ އެއް އަހަރު‪ :‬އުނދަގޫ‬ ‫މަސައްކަތްތަކެއް؟‬ ‫ތިން އަހަރަށް ފަހު މިދިޔަ އަހަރު އިންމަ މާޒިޔާ‬ ‫އަށް އެނބުރި އައީ ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް‬ ‫ކށްލުމަށް ފަހު އެވެ‪ .‬މި‬ ‫ކޯޗުކަމުގެ މަގާމު ދޫ ޮ‬ ‫ނވެމްބަރު މަހު އެއް ވަނަ ދުވަހަށް މާޒިޔާގައި އިންމަ‬ ‫ޮ‬ ‫އެއް އަހަރުވެއްޖެ އެވެ‪ .‬މިހާތަނަށް މާޒިޔާގައި އިންމަ‬

‫ކުރަން ޖެހިފައިވަނީ ޗެލެންޖިން މަސައްކަތްތަކެކެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު މާޒިޔާއާ ސީޒަންގެ ފަހުކޮޅުގައި‬ ‫ހަވާލުވުމަށް ފަހު އިންމަ އަށް އެންމެ ރަނގަޅު‬ ‫ނަތީޖާތަކެއް ނުނެރެވުނެވެ‪ .‬މުހިއްމު ކުޅުންތެރިން‬ ‫އަނިޔާގައި ހުރުމުން އިންމަ އަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް‬ ‫ކުރިމަތިވި އެވެ‪ .‬އޭގެ ނަތީޖާ އަކަށްވީ ސީޒަނުގެ‬ ‫ފަހު ތިން މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ވެސް މާޒިޔާ އަށް‬ ‫ނުލިބުނެވެ‪.‬‬ ‫މި އަހަރު މާޒިޔާ އިން ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން‬ ‫ގެނެސް ޓީމު ވަރުގަދަކުރި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެސްޓީއޯ‬ ‫މާލޭ ލީގުގައި މާޒިޔާ އިން އެންމެ ބޭނުންވާނެ ނަތީޖާ‬ ‫ނުނެރެވުނެވެ‪ .‬މި ފަހަރުގެ މާލޭ ލީގު ކާމިޔާބުކުރީ‬ ‫ނިއު އެވެ‪ .‬މާޒިޔާ ތިން ވަނައިގައި ނިންމާލިއިރު‪ ،‬އެއް‬ ‫ވަނައިގައި އޮތް ނިއުއާ ދެމެދު ‪ 13‬ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެއް‬ ‫އޮތެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން އަލުން މާޒިޔާގެ އަސްލު މަގާމަށް‬ ‫އތީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ނަތީޖާ‬ ‫ގެންދަން އިންމަ އަށް ޮ‬ ‫ނެރެން ޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލީގުގެ ރޭހަށް ބަލާއިރު މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް‬ ‫ޓީސީއާ ވާދަކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ މާޒިޔާ އެވެ‪.‬‬ ‫މޅުވެ މާޒިޔާ ރަނގަޅު‬ ‫ޖެހިޖެހިގެން އަށް މެޗުން ޮ‬ ‫އތްއިރު‪ ،‬އެ ޓީމަށް ބާކީ އޮތް ހަތަރު‬ ‫ފޯމެއްގައި ޮ‬ ‫މެޗުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެން އޮތީ‬ ‫މަޖުބޫރުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލީގުގައި އެންމެ އަވަހަށް ދެން ކުޅޭ މެޗުގައި‬ ‫މާދަމާ ހަވީރު ނިއު ކުޅޭނީ ނިލަންދޫއާ އެވެ‪ .‬މާދަމާރޭ‬ ‫ޓީސީ ބައްދަލުކުރާނީ ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއާ އެވެ‪.‬‬ ‫ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު އީގަލްސް އާއި ފޯކައިދޫ‬ ‫ކުޅޭއިރު‪ ،‬އެރޭ މާޒިޔާ ބައްދަލުކުރާނީ ވިކްޓަރީއާ އެވެ‪.‬‬

‫މިސްރުގެ ސަލާހުގެ މެޗު‬ ‫ޖާޒީ ދިވެހި ސަލާހަށް‬ ‫އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ‬ ‫ރޭ ލިވަޕޫލާއި އާސެނަލް ‪ 1-1‬އިން އެއްވަރުވި‬ ‫ފވާޑް މުހައްމަދު‬ ‫މެޗަށް ފަހު ލިވަޕޫލުގެ މިސްރު ޯ‬

‫އެކު އުފާވެރި ޗުއްޓީއެއް މި އަހަރު ހޭދަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ވަގުތު ދުނިޔޭގައި ތިބި އެންމެ ހުނަރުވެރި‬ ‫ފޯވަޑުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަލާހު ހުރަވަޅީގައި‬

‫ސަލާހު އޭނާގެ މެޗު ޖާޒީ‪ ،‬ހަމަ އެ ނަން ކިޔާ‬

‫ހޭދަކުރި ޗުއްޓީން ލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ބޮޑުކަން‬

‫ދިވެއްސެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ސަލާހަށް ހަދިޔާކޮށް‪،‬‬

‫މިހާރު ވެސް އެނގެ އެވެ‪ .‬އެ ޗުއްޓީގެ ފޮޓޯތައް‬

‫ރާއްޖޭގައި ދާދި ފަހުން ހޭދަކުރި ޗުއްޓީގެ އުފާވެރިކަން‬

‫ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އޭނާ އަންނަނީ ހިއްސާކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ހިއްސާކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫އެގޮތުން މީގެ ހަތަރު ވަރަކަށް ދުވަސް ކުރިން ވެސް‬

‫ދިވެހި ސަލާހަކީ‪ ،‬މިދިޔަ ސީޒަން ކާމިޔާބުކަމާ‬ ‫އެކު ނިންމާލައި މިސްރުގެ ސަލާހު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ‬

‫އެ ޗުއްޓީގެ ފޮޓޯއެއް ލި އެވެ‪.‬‬ ‫ސަލާހުގެ ނަން މުޅި ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރުވެގެން‬

‫އޕަރޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރެވެ‪.‬‬ ‫ހޭދަކުރި ހުރަވަޅީގެ އޭރުގެ ޮ‬

‫ރމާ ދޫކޮށް މިދިޔަ‬ ‫ދިޔައީ އިޓަލީގެ އޭއެސް ޯ‬

‫އާސެނަލަށް މަރުދޭ ސަލާހު އަށް ލިވަޕޫލްގެ މެޗެއް‬

‫ސީޒަނުގައި ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވެ ދައްކަން ފެށި‬

‫ބެލުމަށް ދައުވަތު ދިނީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން ދިޔައިރު‬

‫މޅު ކުޅުމުންނެވެ‪ .‬ޖުމްލަ ‪ 52‬މެޗުން ‪ 44‬ގޯލް‬ ‫ޮ‬

‫އުފެދުނު ގާތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުންނާއި ލިބުނު ފުރިހަމަ‬

‫ކޑްތަކެއް ހަދައިދީ‬ ‫ޖަހައި‪ ،‬އޭނާ ލިވަޕޫލަށް ރެ ޯ‬

‫މެހެމާންދާރީއާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫އަދި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް އެ ޓީމު‬

‫އާސެނަލްގެ ބައެއް މެޗުތައް ބަލަން ކުރިން‬

‫ކޅު އޭނާގެ ކޮނޑަށް‬ ‫ގެންގޮސްދިނެވެ‪ .‬އެ މެޗުގެ ކުރީ ޮ‬

‫ގސް އުޅޭ ސަލާހަށް އެމިރޭޓްސް‬ ‫ވެސް ލަންޑަނަށް ޮ‬

‫ލިބުނު އަނިޔާއާ ގުޅިގެން ކުޅުމާ ވަކިވާން ޖެހުމަކީ‪،‬‬

‫ހނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗަށް‬ ‫ސްޓޭޑިއަމްގައި ޮ‬

‫ގތުގައި އެ މެޗުން ރެއާލް‬ ‫ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ޮ‬

‫ޓިކެޓް ދިނީ ވެސް ލިވަޕޫލްގެ ފޯވަޑެވެ‪.‬‬

‫މެޑްރިޑް އަތުން ލިވަޕޫލް ބަލިވުމުގެ އެއް ސަބަބެވެ‪.‬‬

‫މެޗު ބަލަން ފުރުމުގެ ކުރިން ހުނަރުވެރި‬

‫ވލްޑް ކަޕުގައި ނުކުޅެވިދާނެ‬ ‫އެ އަނިޔާއާ ގުޅިގެން ޯ‬

‫ފޯވަޑްގެ ކިބައިން ސަލާހު އެދުނީ އޭނާގެ މެޗު ޖާޒީ‬

‫ކަމުގެ ބިރު ހީވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފިޓްވެ ވޯލްޑް‬

‫ދިނުމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޖާޒީ ދިނުމުގެ އިތުރުން ލިވަޕޫލްގެ‬

‫ކަޕުގައި އޭނާ ކުޅުނެވެ‪ .‬އެހެން ވިޔަސް އޭނާގެ‬

‫ކުޅުންތެރިންނާ ބައްދަލުވުމުގެ ފުރަސަތު ވެސް‬

‫މަސައްކަތުން މިސްރު ‪ 28‬އަހަރަށް ފަހު ވޯލްޑް ކަޕަށް‬

‫ސަލާހަށް ލިބުނެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި އާސެނަލް ކޮޅަށް‬

‫ކޮލިފައިކޮށްދިން ދިނުމުގެ ހަގީގީ އުފާވެރިކަން ނުލިބުނީ‪،‬‬

‫ލަނޑު ޖެހި ޖޭމްސް މިލްނާ ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސޓްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ‬ ‫މިހާރު ކޮމަންޑޫ ރި ޯ‬

‫ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން މިސްރު ކެޓުމުންނެވެ‪ .‬ސްވިޒަލެންޑުގެ‬ ‫ބަސެލްގައި ވިދާލި ސަލާހު އެންމެ ފުރަތަމަ ޕްރިމިއާ‬

‫މަގާމުގައި ހުރި އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒުވާން ރިސޯޓް‬

‫ލީގަށް އައީ ޗެލްސީގެ ޖާޒީގައި ‪ 2013‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫މެނޭޖަރު ކަމަށް ބެލެވޭ ސަލާހަކީ‪ ،‬އޭނާ ސަޕޯޓްކުރާ‬

‫އެކަމަކު އެ ޓީމުގައި އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތުތަކެއް‬

‫ކްލަބް އާސެނެލްގެ މިސްރު މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު‬

‫ނުލިބި ފަހުން ކުޅުނީ އިޓާލިއަން ލީގުގައި ފިއޮރެންޓީނާ‬

‫އަލްނެނީގެ ވެސް ރަހުމަތްތެރިއެކެވެ‪ .‬އަލްނެނީ ވެސް‬

‫އާއި ރޯމާގަ އެވެ‪.‬‬

‫ޔ މުވައްޒަފުންގެ ހިދުމަތްތަކާ‬ ‫ވަނީ ހުރަވަޅީގެ ހިތްހެ ޮ‬

‫‪21‬‬

‫ދިވެހި ސަލާހު (މ) މިސްރުގެ ސަލާހު (ވ) އާއި އެލްނެނީއާ އެކު‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 6‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪22‬‬

‫ސ ކުޅެފި ނަ ަމ‬ ‫މެ ީ‬ ‫ާބސެލޯނާ ދެ ގުނަ‬ ‫އުނދަ ގޫ ާވނެ‪ :‬ސްޕަލެއްޓީ‬ ‫ލނާއާ ކުޅޭއިރު ވަކި ކުޅުންތެރިއެއް މޭން‬ ‫ބާސެ ޯ‬

‫މިލާން (ނޮވެމްބަރު ‪ - )6‬ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް‬ ‫ކޅަށް ބާސެލޯނާގެ‬ ‫ލީގުގައި މިރޭ އޭނާގެ ޓީމާ ދެ ޮ‬

‫ގތަށް ޓީމު ރާވައިފިނަމަ އިންޓަ‬ ‫މާކް ކޮށްގެން ކުޅޭ ޮ‬

‫ލިއޮނަލް މެސީ ކުޅެފި ނަމަ މޮޅުވާން ދެ ގުނަ‬

‫ބޑުވާނެ ކަމަށް ސްޕަލެއްޓީ ދެކެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަށް ލިބޭ ދެރަ ޮ‬

‫އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް އިންޓަ މިލާނުގެ ކޯޗު ލޫސިއާނޯ‬ ‫ސްޕަލެއްޓީ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫"އަހަރެމެން ކުޅެން މި ޖެހެނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ‬ ‫ވަރުގަދަ އެއް ކްލަބާ‪ .‬އަހަރެމެން ޖެހޭނެ މެޗުގައި‬

‫މީގެ ދެ ހަފުތާ ކުރިން އަތުގައި ރެނދެއް ލައި‬

‫ކންމެ ހާލަތަކަށް ތައްޔާރުވާން‪ .‬ހަމައެކަނި‬ ‫ކުރިމަތިވާނެ ޮ‬

‫ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުނު މެސީ ނެތި ބާސެލޯނާ ވަނީ‬

‫ކށްގެން ކުޅޭކަށް ނޫންވީ‪ .‬އެ‬ ‫ވަކި ބައެއް މޭން މާކް ޮ‬

‫އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އިންޓަ އަތުން ‪ 0-2‬އިން މޮޅުވެފަ‬

‫ކުޅުންތެރިންނަށް ކުޅޭނެ ޖާގަ ނުދޭންވީ‪ "،‬ސްޕަލެއްޓީ‬

‫އެވެ‪ .‬ހީކުރި ވަރަށް ވުރެން އަވަހަށް މެސީ ފިޓްވެ‪،‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ވަނީ މިރޭ އިންޓަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗަށް ނެގި‬ ‫ކޑުގައި ހިމެނިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސް ޮ‬ ‫"މެސީ އަށް ވާ ހިތުން އުޅޭ ކުޅުންތެރިން‬ ‫ކންމެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ‬ ‫ހައްތަހާ ވެސް ތިބެނީ‪ .‬އެއީ ޮ‬

‫"މެސީ އަށް ވާ ހިތުން އުޅޭ ކުޅުންތެރިން ހައްތަހާ ވެސް ތިބެނީ‪ .‬އެއީ‬ ‫ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ވެސް ހުވަފެނެއް‪ .‬މެސީ ނުލައި ވެސް ބާސެލޯނާ‬ ‫އިން މޮޅަށް ކުޅެފި‪ .‬އޭގެ މާނަ އަކީ އެ މީހުން މެސީ ބޭނުން ނުވަނީއެއް‬

‫ާހއްސަ ސަބަބަކާ‬ ‫ހެދި ލިވަ ޕޫލުން‬ ‫ޝަ ީގރީ ބާކީކޮށްފި‬ ‫ބެލްގްރޭޑް (ނޮވެމްބަރު ‪ - )6‬ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް‬

‫ހދައިގެން ބާސެލޯނާ އަށް‬ ‫މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓް ޯ‬ ‫ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ވެސް ހުވަފެނެއް‪ .‬މެސީ ނުލައި ވެސް ބާސެލޯނާ‬

‫ކޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނީ‬ ‫އެބައޮތެވެ‪ .‬ބާސެލޯނާގެ ޯ‬

‫އިން މޮޅަށް ކުޅެފި‪ .‬އޭގެ މާނަ އަކީ އެ މީހުން މެސީ‬

‫މެޗުގައި މެސީ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުން ނުވަނީއެއް ނޫނޭ‪ .‬މެސީ ހުރެފިނަމަ ދެ ގުނަ‬

‫ބޑު ފުރުސަތެއް‬ ‫"މެސީ ކުޅެފާނެ‪ .‬ވަރަށް ޮ‬

‫އުނދަގޫވާނެ އަހަރެމެންނަށް‪ "،‬ސްޕަލެއްޓީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެބައޮތް‪ .‬އެކަމަކު އަހަރެމެން އޭނަ ލައްވައި ކުޅުވާނީ‬

‫ކންމެ ހާލަތެއްގައި ވިޔަސް އިންޓަ މި‬ ‫އޭނާ ބުނީ ޮ‬ ‫މެޗަށް ނުކުންނާނީ މޮޅުވުމަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އވެގެން އަހަރަމެން ކަންބޮޑުވާން‬ ‫"ވަކި ސަބަބެއް ޮ‬ ‫ޖެހޭނެ ކަމަކަށް ނުދެކެން‪ .‬އެއީ އަހަރެމެންގެ‬

‫ރިސްކު ނަގައިގެނެއް ނޫން‪ .‬އޭނަ އަށް އޭގެން‬ ‫ގެއްލުމެއް ނުވާނަމަ ކުޅުވާނީ‪ .‬ހާސްވެގެން އުޅޭ‬ ‫ހިސާބެއްގައެއް ނޫން އަހަރެމެން މި އޮތީ‪ "،‬ވަލްވޭޑޭ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވިސްނުމަކީ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދާން މި މެޗުން‬ ‫ކށްދިން ސްޕަލެއްޓީ‬ ‫މޅުވުން‪ "،‬ކުރިން ރޯމާ އަށް ކޯޗު ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ނޫނޭ‪ .‬މެސީ ހުރެފިނަމަ ދެ ގުނަ އުނދަގޫވާނެ އަހަރެމެންނަށް‪"،‬‬

‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މި ފަހަރު ބާސެލޯނާ‬ ‫ކުޅުނު ތިން މެޗުން ވެސް ވަނީ މޮޅުވެފަ އެވެ‪ .‬މިރޭގެ‬

‫މިރޭގެ މެޗު ފަށާނީ ރާއްޖެ ގަޑިން ‪ 1‬ޖަހާއިރު‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވޯ ލް ޑް ކަ ޕް ގަ އި ސާ ބި އާ ކޮ ޅަ ށް ލަނ ޑު ޖެ ހު މަ ށް ފަ ހު ޝަ ގީ ރީ (ކ) ާއ އި ޝާ ކާ (ވ) ޑަ ބަ ލް އީ ގަ ލް ދަ އް ކާ ލަ ނީ‪.‬‬

‫ވގެ މައްސަލައިގައި ހިނގި‬ ‫އަލްބޭނިއާއާ ދެމެދު ކޮސޯ ޯ‬

‫ޕޓަރުންގެ ފަރާތުން އޭނާ އަށް‬ ‫އައިސްފިނަމަ ސަ ޯ‬

‫ލީގުގައި މިރޭ ސާބިއާގައި ރެޑްސްޓާ ބެލްގްރޭޑާ‬

‫ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އަލްބޭނިއާ މީހުންނަށް އޮތް ސަޕޯޓް‬

‫އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް‬

‫ސިޔާސީ މެސެޖެއް ދިނުމުގެ ވިސްނުމުގައެއް ނޫން‬

‫ކޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ނެގި ލިވަޕޫލް ސްކޮޑުން‬ ‫ދެ ޮ‬

‫ދައްކުވައިދޭ އިޝާރާތެކެވެ‪ .‬އެއީ އަލްބޭނިއާ ދިދައިގައިވާ‬

‫ކުޅޭ މެޗަށް ރެޑްސްޓާގެ އަލްޓްރާސް ގްރޫޕުން ވަނީ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސްވިޒަލެންޑްގެ ވިންގް ޒެރްޑަން ޝަގީރީ ބާކީކުރީ‬

‫ނިޝާނަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ‪.‬‬

‫ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓިކެޓް ގަނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އތުމުން ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު‬ ‫ހާއްސަ ސަބަބެއް ޮ‬ ‫ލޕް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޔާގެން ކް ޮ‬ ‫ޝަގީރީ ބާކީކުރީ މި ފަހަރު ރަޝިއާގައި އޮތް‬ ‫ވޯލްޑް ކަޕްގައި ސާބިއާ އަތުން ސްވިޒަލެންޑް މޮޅުވި‬

‫ސވޯގެ ޖިލަން އަށެވެ‪.‬‬ ‫ޝަގީރީ އުފަންވީ ކޮ ޯ‬

‫ޝަގީރީ ޓީމުން ބާކީކުރި ސަބަބާ ބެހޭގޮތުން ކްލޮޕް‬

‫ގތެއް ނިންމީ ލިވަޕޫލުން‬ ‫އޭނާ ބުނީ މީގެ ޮ‬

‫ކށް މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ‬ ‫ސްޓޯކް ސިޓީ ދޫ ޮ‬ ‫މާކެޓްގައި ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވި ޝަގީރީ ވަނީ މިދިޔަ‬

‫ޝަގީރީގެ ބައްޕަ އަކީ ކޮސޯވޯ މީހެއް ނަމަވެސް އޭނާގެ‬

‫ބުނީ އެއީ މުޅި ޓީމުގެ މަސްލަހަތަށް ވިސްނާފައި‬

‫ކޅަށް ލިވަޕޫލް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި‬ ‫މަހު ރެޑްސްޓާއާ ދެ ޮ‬

‫މަންމަ އަކީ އަލްބޭނިއާ ރައްޔިތެކެވެ‪ .‬ޝާކާގެ އާއިލާ‬

‫ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުޅެ ‪ 0-4‬އިން މޮޅުވި މެޗުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި‬

‫އަކީ އަލްބޭނިއާ ބައެކެވެ‪ .‬ޝަކާގެ ބައްޕަ އަކީ ސާބިއާ‬

‫"އަހަރެމެންނަށް އަޑުއިވިފައި އޮތީ ކޮން‬

‫ހިމެނިގެން ކުޅެފަ އެވެ‪ .‬އެ މެޗަށް ފަހު ޝަގީރީ ވަނީ‬

‫މެޗުގައި ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ސާބިއާ‬

‫އާއި އަލްބޭނިއާއާ ދެމެދު ‪ 1980‬ގެ އަހަރުތަކުގައި‬

‫ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ޝަގީރީ އަށް އެތަނުން‬

‫ސާބިއާގައި ވެސް އޭނާ އަށް ކުޅެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފަ‬

‫ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ފުޓްބޯޅައާ ހިލާފު ކަންތައްތަކެއް‬

‫ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ޖަލަށްލި މީހެކެވެ‪.‬‬

‫ކުރިމަތިވެދާނެކަން‪ .‬އެކަމަކު އެކަމެއް ހިނގާނެ ކަމުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެ މެޗުގައި ހިނގާދިޔަ ކަންތައްތަކަށް‬

‫އތީމައެއް ނޫން މި ނިންމުން ނިންމީ‪.‬‬ ‫ޔަގީންކަން ޮ‬

‫ހިނގާފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ސްވިޒެންޑްގެ ގްރޭނިޓް ޝާކާ އާއި ޝަގީރީ ލަނޑު‬

‫ކށް މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ‬ ‫އިޝާރާތް ޮ‬

‫އަހަރެމެން ބޭނުންވަނީ ‪ 100‬ޕަސެންޓް ފުޓްބޯޅައިގެ‬

‫ޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރިއިރު ވަނީ އަތުގެ އިޝާރާތުން‬

‫ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ރެޑްސްޓާގެ‬

‫ކށްގެން ދާން‪ .‬އެހެންކަމަކަށް‬ ‫ކަންތައްތަކަށް ފޯކަސް ޮ‬

‫"ޑަބަލް އީގަލް" ދައްކައިފަ އެވެ‪ .‬މިއީ ސާބިއާ އާއި‬

‫އޮފިޝަލަކު ވަނީ ޝަގީރީ އެ ގައުމުގައި ކުޅޭ މެޗަށް‬

‫ޖާގަދެވޭކަށެއް ނެތް‪ "،‬ކްލޮޕް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ލިވަޕޫލާއި ސާބިއާ ކުޅޭ މެޗު ފަށާނީ ރާއްޖެ‬ ‫ގަޑިން މިރޭ ‪ 11‬ޖަހާއިރު އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 6‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪24‬‬

‫ގަޒިޑިސް އަށް ފަހު ވެންގާ‬ ‫ވެސް މިލާނަށް؟‬ ‫ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު ‪ – )6‬އާސެނަލްގެ‬ ‫އ އިވާން ގަޒިޑިސް އޭސީ މިލާނާ‬ ‫ކުރީގެ ސީއީ ޯ‬

‫ކޗުން ހަމައެކަނި‬ ‫އިޓަލީގައި އާއްމުކޮށް ޯ‬ ‫ތަމްރީންތަކާއި މެޗުތައް މެނޭޖްކުރުމުގެ ޒިންމާ ނެގި‬

‫ކށް‪ ،‬އެ ކްލަބުގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ‬ ‫ހަވާލުވެފައިވަނި ޮ‬

‫ނަމަވެސް މިލާނުގައި ވެންގާގެ ޒިންމާ ބޮޑުވާނެ ކަމަށްވެ‬

‫ކޗު ފްރާންސްގެ އާސެން ވެންގާ‬ ‫އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ޯ‬

‫ޕޓިން ޑިރެކްޓަރު ލެއޮނާޑޯއާ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ސް ޯ‬

‫ބޑު ކަމަށް ފްރާންސްގެ މީޑިއާ‬ ‫ހަވާލުވުމުގެ ފުރުސަތު ޮ‬

‫އެކު ޓްރާންސްފާގެ މަސައްކަތުގައި ވެސް ވެންގާ‬

‫ޕޓްތައް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށްވެ އެވެ‪ .‬މިއީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ‬

‫ކޗުކޮށްދިނުމަށް‬ ‫ބާވީސް އަހަރު އާސެނަލަށް ޯ‬ ‫ފަހު ވެންގާ ވަކިދީ މިދިޔަ ސީޒަނަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ނަގާ ޒިންމާއެކެވެ‪.‬‬ ‫ކޯޗުން އާއްމު ޮ‬ ‫މިލާނަށް ވެންގާ އަތުވެދާނެ ކަމުގެ އަޑުތައް އެންމެ‬

‫ބޅައިން ބްރޭކެއް ނަގާނެ ކަމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫ފުރަތަމަ އިވެން ފެށީ ދާދި ފަހުން އިޓާލިއަން ލީގުގައި‬

‫ބުނި ނަމަވެސް އޭނާ ފަހުން ވަނީ އަންނަ އަހަރު‬

‫އިންޓަ މިލާން އަތުން އަދި ޔުރޮޕާ ލީގުގައި ރެއާލް‬

‫ކޮންމެވެސް ޓީމަކުން ފެންނާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބެޓިސް އަތުން މިލާން ބަލިވެ ގަޓޫސޯގެ މަގާމާ މެދު‬

‫ބަޔާން މިއުނިކާއި ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ފެނަބާޗޭ‬

‫ސުވާލު އުފެދުމުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިދިޔަ ސީޒަނުގެ‬

‫އފާތަކެއް ލިބިފައިވާ‬ ‫އަދި ޗައިނާ ގައުމީ ޓީމުން ވެސް ޮ‬

‫މެދަކާ ހަމައިން ޓީމާ ހަވާލުވި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ‬

‫ޕޓްތައް ބުނާއިރު ފްރާންސް ފުޓްބޯލް އިން‬ ‫ކަމަށް ރި ޯ‬

‫ގަޓޫސޯ ވަނީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ތިން މެޗު ވެސް‬

‫ބުނާ ގޮތުގައި މިލާނާ އެކު ވެންގާ މަޝްވަރާކުރަމުން‬

‫ކާމިޔާބުކޮށްދީ ޓީމު ހަމަޔަކަށް އަޅުވައިފަ އެވެ‪ .‬މިލާން‬

‫އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފަ އެވެ‪ .‬އަދި ޖެނާރޫ‬

‫އތީ ތާވަލުގެ ހަތަރު ވަނައިގަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިވަގުތު ޮ‬

‫ސގެ ބަދަލުގައި ވެންގާ ޓީމާ ހަވާލުވުމަށް‬ ‫ގަޓޫ ޯ‬

‫ޕޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި މިލާނަށް ވެންގާ‬ ‫ރި ޯ‬

‫އެއްބަސްވުމަކާ ވަރަށް ގާތުގައި އޮތް ކަމަށް‬

‫ގެންނައުމަކީ އެ ކްލަބް މިހާރު ހިންގާ އެމެރިކާގެ‬

‫ޕޓްކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫އެލިއޮޓް މެނޭޖްމަންޓުގެ ވެރިން ކަމަށްވާ ޕައުލް ސިންގާ‬

‫ގޑަން ސިންގާ ބޭނުންވާ ގޮތެކެވެ‪ .‬އެ ދެ‬ ‫އާއި ޯ‬

‫ކށްދިން ވެންގާ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ‬ ‫ކާމިޔާބު ޮ‬

‫މީހުންނަކީ ވެސް އާސެނަލްގެ ސަޕޯޓަރުންނެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އާސެނަލް އޮތް‬ ‫މުއްސަނދި އެއް ކްލަބުގެ ޮ‬

‫ކނީ އަތުން މިލާން‬ ‫އެލިއޮޓަކީ ސިލްވިއޯ ބާލުސް ޯ‬

‫އޮތުމުގެ ޝުކުރު ހައްގުވާ ފަރާތެވެ‪ .‬އެގޮތުން ‪1996‬‬

‫ގަންނަން ޗައިނާގެ އިންވެސްޓަރަކު ލޯން ނެގި‬

‫ވަނަ އަހަރު އޭނާ އެ ޓީމާ ހަވާލުވިއިރު ހައިބަރީ‬

‫ލން ނުދެއްކުމުން އެ ކުންފުނިން‬ ‫ކުންފުންޏެކެވެ‪ .‬އެ ޯ‬

‫ކިޔާ އާދައިގެ ސްޓޭޑިއަމަކާއި މަދު މުވައްޒަފުންތަކެއް‬

‫މިލާން ނަގައި މިހާރު ހިންގަމުން އަންނައިރު ބޭނުމަކީ‬

‫ތިބި ނަމަވެސް ފަހުން އެ ކްލަބުން ވަނީ ބޮޑު‬

‫ކްލަބުގެ އަގު ދެގުނަ ކުރުމަށް ފަހު ވިއްކާލުމެވެ‪ .‬ބޮޑު‬

‫ކށް ފައިދާ ނެރެން ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސްޓޭޑިއަމެއް ބިނާ ޮ‬

‫ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ގަޒިޑިޒް ގެނައުމުގެ ބޭނުމަކީ‬

‫އާ ސްޓޭޑިއަމްތައް ބިނާކުރުމުގައި ކްލަބްތަކުން އެންމެ‬

‫މޑެލަށް ކްލަބް ހިންގައި ކުރިއެރުވުމެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ވިޔަފާރި ޮ‬

‫ބޑު މިސާލު ނަގަނީ ވެސް އާސެނަލްގެ މޮޑެލުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އާސެނަލަށް ޕްރިމިއާ ލީގު ތިން ފަހަރު‬

‫ބާސެލޯނާގެ އަމާޒު ވިލިއަން އާއި އިވަނޮވިޗަށް‬ ‫ލނާ (ނޮވެމްބަރު ‪ – )6‬ބާސެލޯނާ އިން‬ ‫ބާސެ ޯ‬

‫އެ ޓީމުގައި ފުރުސަތެއް ނެތެވެ‪ .‬އޭނާ ރޯމާ އަށް‬

‫‪ 31‬އަހަރުގެ ވިލިއަން އަގުކޮށްފައިވަނީ ‪ 80‬މިލިއަން‬

‫ލނާ އިން ބޭނުންވަނީ ސެމުއަލް‬ ‫ގެންނަން ބާސެ ޯ‬

‫ޗެލްސީގެ ވިލިއަން އާއި ޒެނިތު ސެއިންޓް ޕީޓާސްބާގުގެ‬

‫ކށް ބާސެލޯނާ އިން އޭނާ‬ ‫ބަދަލުވާން އެއްބަސްވެފައިވަނި ޮ‬

‫ޔޫރޯގަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ކްލަބުން ބޭނުންވަނީ‬

‫ތމަސް ވާމެލަން އަނިޔާގައި‬ ‫އުމްޓީޓީ އާއި ޯ‬

‫ނވިޗް ގެންނަން މަސައްކަތްކުރަމުން‬ ‫ބްރަންސިލާވް އިވަ ޮ‬

‫ގެންނަން ނިންމީ ފަހު ވަގުތު އެވެ‪.‬‬

‫ކމް ދީފައި ވިލިއަން‬ ‫‪ 40‬މިލިއަން ޔޫރޯ އާއި މެލް ޮ‬

‫ނވިޗަކީ ޑިފެންސުގެ‬ ‫ތިބުމުންނެވެ‪ .‬އަނެއްކޮޅުން އިވަ ޮ‬

‫ލނާ އިން މެލްކޮމް ގަތީ ‪41‬‬ ‫ގަންނާށެވެ‪ .‬ބާސެ ޯ‬

‫ކޮންމެ މަގާމަކަށް ވެސް ކުޅެޔޭ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވުމަކީ‬

‫މިލިއަން ޔޫރޯ އަށެވެ‪.‬‬

‫އެޑްވާންޓޭޖެކެވެ‪.‬‬

‫ޕޓްތައް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އަންނަ ކަމަށް ރި ޯ‬ ‫ގތުން ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ‬ ‫އެ ޮ‬

‫ވިލިއަން އަކީ ބާސެލޯނާ އިން މިދިޔަ‬ ‫ޓްރާންސްފާގައި ވެސް ވަރަށް ބޭނުންވި‬

‫އތީ ވިލިއަން ގެނައުމަށްޓަކައި‬ ‫ގތުގައި ބާސެލޯނާ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ގތުން އެ ޓީމުން ކުރި ހަތަރު އޮފާ‬ ‫ކުޅުންތެރިޔެކެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫މެލްކޮމް ދޭ ވިސްނުމުގައި ކަމަށެވެ‪ .‬ބާސެލޯނާ އިން‬

‫އަށް ވެސް ޗެލްސީން ނޫނެކޭ ބުނީ އެވެ‪.‬‬

‫ޑ އިން ގެނައި މެލްކޮމް އަށް‬ ‫މި ސީޒަނުގައި ބޯ ޯ‬

‫ލނާ އިން އުމުރުން‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި ބާސެ ޯ‬

‫ލނާ އިން ދެން ގެންނަން މަސައްކަތްކުރާ‬ ‫ބާސެ ޯ‬ ‫ނވިޗަކީ ޗެލްސީގެ ކުރީގެ‬ ‫ޑިފެންޑަރު އިވަ ޮ‬ ‫ކުޅުންތެރިޔެކެވެ‪ .‬އުމުރުން ‪ 34‬އަހަރުގެ ޑިފެންޑަރު‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 6‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫މިފްކޯ އަށް ގެއްލުންވަނީ ދުނިޔޭ ެގ‬ ‫ބާޒާރުގައި މަހުގެ އަގު ދަށް ކަމުން‪ :‬އަދުލީ‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫އިބޫ މާދަމާ އުމްރާ އަށް‬ ‫ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ‬ ‫އެ ދަތުރުފުޅަށް ފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ ކުރިން‪ ،‬ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު‬

‫އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު‬

‫ވެސް ވަނީ ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން‬

‫(އިބޫ) މާދަމާ އުމްރާ އަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަން‬

‫ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ދައުވަތަކަށް އެ ގައުމަށް‬

‫ނިންމަވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެ މަނިކުފާނުގެ ތަރުޖަމާނު‪ ،‬މާރިޔާ އަހުމަދު‬

‫މިފް ޯކގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓާ އަދުލީ އިސްމާއީލް‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގތުން ކޫއްޑޫގައި ‪ 25‬ޓަނު‬ ‫ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަޒީޒް ކޮމްޕެނީ‬ ‫މައްސަލަ ހައްލު ނުވެގެން އުޅެނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި‬

‫"އަށެއްކަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް‬ ‫ކުރެވިދާނެކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ‪ "،‬އޭނާ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރޯމަހުގެ އަގު ދަށްކަމުން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު‬ ‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫މިފްކޯގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު އަދުލީ އިސްމާއީލް‬

‫ކ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ދަތިކަން‬ ‫މިފް ޯ‬ ‫ހައްލުކުރުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް ކުރިން‬ ‫ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ‪ 50‬މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ލޯނުގެ‬

‫"މިހާރު" އަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުންޏަށް ގަންނަ‬

‫ތެރެއިން މިހާތަނަށް ދޫނުކޮށް އޮތް ‪ 25‬މިލިޔަން‬

‫މަހުގެ ތިން ބައިކުޅަ ދެ ބައި އަދިވެސް އެކްސްޕޯޓް‬

‫ރުފިޔާ ދޫކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ‬

‫ރޒަން) ރޯމަހުގެ ގޮތުގައި‬ ‫ކުރަން ޖެހެނީ ގަނޑުކުރި (ފް ޯ‬

‫ނިންމާފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށާއި އެ ބާވަތުގެ މަހުގެ އަގު ވަރަށް ދަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ދަޅުގައި ބަންދު މިކުރެވެނީ ގަންނަ މަހުގެ‬

‫ފިނޭންސުން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ‬ ‫މިފްކޯ އަށް ހަމަޖައްސައިދިން ލޯނުގެ ތެރެއިން ‪25‬‬

‫ތިން ބައިކުޅަ އެއްބައި‪ .‬އަނެއް ބައި ތައިލެންޑަށް‬

‫މިލިޔަން ރުފިޔާ ވޭތުވެދިޔަ ދެ މަހު އެ ކުންފުންޏަށް‬

‫ރމަހުގެ ގޮތުގައި‪ .‬އެ‬ ‫މި ބޭރުކުރަނީ ގަނޑުކުރި ޯ‬

‫ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬ބާކީ ‪ 25‬މިލިއަން‪ ،‬ކުރި އަށް‬

‫ބާވަތުގެ އަގު މިހާރު ވެސް ހުރީ ‪ 1500‬ޑޮލަރަށް‬

‫އޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޫކުރާނެ ކަމަށް‬

‫ޓަނެއްގެ ރޭޓުން‪ ،‬މަސްވެރި އާއިލާތަކަށް ގެއްލުން ނުވާ‬

‫ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އަގެއްގައި ގަނެފައި އެ ރޭޓުން ވިއްކީމާ އެ ވިއްކެނީ‬ ‫ގެއްލުމުގައި‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އެ ލޯނަކީ މަސް‬ ‫ބަޔާނުގައި ބުނި ޮ‬ ‫ގަތުމަށް އެހީތެރިވުމަށް އުފައްދާފައިވާ ‪ 100‬މިލިޔަން‬

‫އަދުލީ ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ‬

‫ރުފިޔާގެ ފަންޑަށް ސަރުކާރުން ލާފައިވަނީ ‪ 50‬މިލިޔަން‬

‫ރމަހުގެ އަގު ހުރީ ވަރަށް ދަށުގައި‬ ‫ތެރޭގައި ވެސް ޯ‬

‫ރުފިޔާ އެވެ‪ .‬ލޯނު ދިނުމަށް ފިނޭންސުން މިފްކޯއާ އެކު‬

‫ކަމަށާއި އެ ގޮތުން ‪ 900‬ޑޮލަރަށް ޓަނެއްގެ ރޭޓުން‬

‫ސޮއިކުރީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ވެސް ބޭރުކުރަން ޖެހުނު ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އަގު‬

‫އަށް ފަހު‪ ،‬ސެޕްޓެމްބަރުގައި ‪ 15‬މިލިޔަން ރުފިޔާ އަދި‬

‫ރަނގަޅުވި މަދު ފަހަރުތަކުގައި ވެސް އަރާފައި ވަނީ‬

‫އޮކްޓޯބަރުގައި ‪ 10‬މިލިޔަން ރުފިޔާ އެ ކުންފުންޏަށް‬

‫ޓަނެއް ‪ 1800‬ޑޮލަރަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ވަނީ ދޫކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ދަތިކަން‬ ‫މިފް ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ގތަށް‪ ،‬އެކަމަކު‬ ‫"ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ލިބުނު އެ ޮ‬ ‫އަނެއްކާ ވެސް އަގު ވެއްޓުނީ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އަދުލީ ވިދާޅުވީ މިފްކޯ ގެއްލުމުން‬

‫ހައްލު ކޮށްދިނުމަށް ‪ 2013‬ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން‬ ‫މިހާތަނަށް ‪ 140‬މިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ގިނަ‬ ‫ކށްދީފައިވާ ކަން ފިނޭންސްގެ ބަޔާނުގައި‬ ‫ފައިސާ ފޯރު ޮ‬

‫ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުނިން ބޭރުކުރާ މަހުގެ‬

‫ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން ވެސް މިފްކޯގެ‬

‫ބޑު ބަޔަކީ ވެލިއު އެޑެޑް އުފެއްދުންތަކަށް ހަދަން‬ ‫ޮ‬

‫ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ގިނަ‬

‫ޖެހޭ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް މިހާރު ވެސް ކުރަމުން‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން މިހާރު ވެސް އެކްސްޕޯޓްކުރާ‬

‫އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ކުންފުނިން‬

‫މަހުގެ ތިން ބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ވެލިއު އެޑެޑް‬

‫ޕްރޮސެސްކުރާ މަހުގެ އަދަދު ދުވާލަކު ‪ 50‬ޓަނަށް‬

‫އުފެއްދުންތައްކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ކ އިން އުފައްދާ‬ ‫އިތުރުކުރުން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އަދި މިފް ޯ‬

‫ނަމަވެސް ވެލިއުއެޑެޑް އުފެއްދުންތައް އިތުރުވުމަކީ‬

‫ދީދީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އުމްރާ އަށް‬

‫އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަހުން ވެސް‬

‫ވަޑައިގަންނަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ‬

‫އިބޫ ސްރީލަންކާއަށާއި އަދި އެހެން ގައުމަކަށް‬

‫އޮފިޝަލުންނާ ވެސް ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވަޑައިގެންފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭ ތަފްސީލެއް ނުދެއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫އަދި އައްޑޫގައި ‪ 25‬ޓަނު ބަންދުކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް‬ ‫އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ކުރިމަތިވެފައިވާ‬ ‫ލިމިޓެޑް (މިފްކޯ) އަށް މާލީ ޮ‬

‫މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު ‪23‬ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ‬

‫ކުޑަކުއްޖައާ ބެހެންއުޅު ުނ‬ ‫މައްސަލާގައި ވާހަކަ ނުދެއްކި‬ ‫ހުޅުމާލޭގައި ފިރިހެން ގްރޫޕަކުން ގަދަކަމުން ކުޑަ‬

‫އފިޝަލަކު‪ ،‬މިއަދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މީޑިއާ ޮ‬

‫އަންހެން ކުއްޖަކާ ބެހެން އުޅުނު މައްސަލައާ ބެހޭ‬ ‫އިތުރު އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން ނުދިނެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން އިއްޔެ ބުނެފައި ވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު‬

‫ގތުގައި ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާ‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬ ‫ކުރުމުގެ އެ އަމަލުގައި އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން‬ ‫ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ‪ .‬އެ ކުއްޖާއާ ބެހެން އުޅުނީ‬

‫ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ‪ 13‬އަހަރުގެ އަންހެން‬

‫ހުޅުމާލޭގެ ނެއިބާހުޑް އެކެއްގެ ގަތަރު މިސްކިތާ‬

‫ކުއްޖަކާ ގަދަކަމުން ބެހެން އުޅުނު މައްސަލައެއް‬

‫ޖެހިގެން މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ ޕާކް ތެރޭގައި‬

‫ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ‬

‫ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގނާ ކުރާ މައްސަލަތައް‬ ‫ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ޯ‬

‫މައްސަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު‬ ‫ހައްޔަރުކުރިކަން ނުވަ ނޫންކަން ވެސް ފުލުހުން ނުބުނެ‬

‫ރާއްޖޭގައި އިތުރެވެ‪ .‬ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ މިދިޔަ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އަހަރުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން‪،‬‬ ‫"މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނާތީ އިތުރު‬

‫ތަފްސީލެއް މިވަގުތު ހާމަކުރެވޭކަށް ނެތް‪ "،‬ފުލުހުންގެ‬

‫ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ އަނިޔާކޮށްގެން ‪418‬‬ ‫މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕީއެސްއެމްގެ އިންތިހާބު‬ ‫ކަވަރޭޖަށް ‪ 10‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫ހާއްސަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސަން ޕީއެސްއެމުން ވަނީ‬ ‫ޕޗުގަލްގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ‬ ‫ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ޯ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬އެ މީހުން ޕީއެސްއެމްގައި‬ ‫އެހީ ޯ‬

‫ހުރިހާ އުފެއްދުމަކީ ވެލިއު އެޑެޑް އުފެއްދުންތަކަށް‬

‫ލގެ ތާށިކަން އަންނާނެ ކަމެކެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫ކޭޝް ފް ޯ‬

‫ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި‬

‫މޝަނަށް ބޭނުންކުރި‬ ‫ސަރުކާރާއި ޕީޕީއެމްގެ ޕްރޮ ޯ‬

‫ދަޅުގައި ބަންދުކުރި މަހަށް‪ ،‬ގަންނަ ފަރާތްތަކުން އަގު‬

‫އެކަމަށް ބޭނުންވާ ‪ 12‬މިލިޔަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ‬

‫ދައުލަތުގެ މީޑިއާ‪ ،‬ޕީއެސްއެމުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ‬

‫ދެނީ އެ އުފެއްދުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް‪ ،‬އެ ގެންދަން ޖެހޭ‬

‫ލޯނުގެ ކަންތައްތައް ހަމަ ޖައްސައި އެ ކުންުފުންޏަށް‬

‫ކށްފައިވާ ހޭދައަށް ‪ 10‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬ ‫ކަވަރޭޖަށް ޮ‬

‫މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޕީއެސްއެމްގެ ކެޕިޓަލް‬

‫ގައުމަށް ފުރުވާލެވުމުންނެވެ‪.‬‬

‫އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވެ‬

‫އފީހުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް‬ ‫ދިނުމަށް ރައީސް ޮ‬

‫އިންވެސްޓްމަންޓަށް ‪ 20‬މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވާތީ‬

‫"ފްރޯޒަން ވެއްޖެއްޔާ‪ ،‬ފައިސާ ލިބޭ އެޑްވާންސްކޮށް‬ ‫ލ އަށް ތާށްޓެއް ނުވާނެ‪.‬‬ ‫ވެސް‪ .‬އެހެންވީމާ ކޭޝްފް ޯ‬

‫އާދިއްތަ ދުވަހު އަންގައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫"‪...‬ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ވެސް މަސައްކަތް‬

‫އފީހުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް‬ ‫ރައީސް ޮ‬

‫މަސައްކަތްކުރީ ގްރެފިކްސްގެ ކަންކަމުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އފީހުގެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫ރައީސް ޮ‬

‫ރސާވެ އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ‬ ‫އެއަށް ބަ ޯ‬ ‫މަސައްކަތްތައް ބަލަން ރައީސް ވަނީ އަންގަވައިފަ‬

‫އެކަމަކު ދަޅުގައި ބަންދުކުރި މަހަށް އަގު މި ލިބެނީ‬

‫ކ އަކީ މާލީ ގޮތުން ގާބިލް‬ ‫ކށްފައި ވާނީ މިފް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ފނުވީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން‬ ‫އެގޮތަށް އަންގައި‪ ،‬ސިޓީއެއް ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަންކަން ބެލުމަށް ފަހު ‪ 20‬މިލިއަން ރުފިޔާގެ‬

‫އެންމެ ކުޑަމިނުން ރާއްޖޭން ފުރުވާލާ ހިސާބުން‪ .‬އޯޑަރު‬

‫ގތުގައި ހެދުމަށެވެ‪ .‬މިފްކޯއަކީ‬ ‫ކުންފުންޏެއްގެ ޮ‬

‫ޕީއެސްއެމަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ‬

‫ބަޖެޓުން ހަރަދު ހަމަޖެއްސުމާ މެދު ނިންމާ ގޮތެއް‬

‫ނަގަން ޖެހޭ ތިން މަސްދުވަސް ކުރިން‪ .‬ދެން ދަޅު‬

‫ވިޔަފާރިކުންފުންޏެއް ކަމުން ސަރުކާރުން‬

‫ބަންދުކުރަން ބޭނުންވާ ތެލާއި ދަޅު ހަދަން ބޭނުންކުރާ‬

‫އެހީތެރިވުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ވަކި އުސޫލުތަކެއް‬

‫މެޓީރިއަލް ގަތުމަށް އަދި މަސް ގަތުމަށް ވެސް‬

‫ހުންނާތީ އެ އުސޫލުން ދެވެން އޮތް ހުރިހާ‬

‫އފީހަށް އެންގުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޕީއެސްއެމުން ރައީސް ޮ‬ ‫އފީހުގެ މިނިސްޓަ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ‬ ‫ރައީސް ޮ‬ ‫އިކޮނޮމިކް ރިލޭޝަން‪ ،‬މުހައްމަދު ލުވޭޒު ސޮއިކުރައްވައި‬

‫ރައީސް އޮފީހަށް އަންގަން ވެސް ސިޓީގައި ބުނެފައިވެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ވަކި ޒިންމާތަކެއް‬ ‫ޕީއެސްއެމަކީ ގާނޫނީ ޮ‬

‫ފައިސާތަކެއް އެ ހުންނަނީ ބަންދުވެފައި‪ "،‬ތާށިކަން‬

‫އެހީތެރިކަމެއް ސަރުކާރުން އަދި ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން‬

‫ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރަށް ފޮނުއްވި‬

‫ބޑު ހޭދައެއް ކުރާ‬ ‫ކަނޑައަޅައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޮ‬

‫ކށްދެއްވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވި‬ ‫އަންނަ ގޮތް ތަފުސީލު ޮ‬

‫ބޑުން ދީފައި ވާނެ އެވެ‪"،‬‬ ‫އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ޯ‬

‫ސިޓީގައި ބުނެފައި ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ‬

‫ކުންފުންޏެކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ‪.‬‬

‫ކަވަރޭޖަށް ޕީއެސްއެމުން ކުރި ‪10,629,745‬ރ‪.‬‬

‫ރައީސް ޔާމީން ބަލިވުމާ ހަމައަށް އެކުންފުނިން ވަނީ‬

‫ދޫކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަންގަވާފައިވާ‬

‫މޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި‬ ‫އެމަނިކުފާނާއި ޕީޕީއެމްގެ ޕްރޮ ޯ‬

‫އަދުލީ ވިދާޅުވީ ވެލިއު އެޑެޑް އުފެއްދުންތަކުގެ‬

‫ކ އަށް މާލީ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެ‬ ‫މިފް ޯ‬

‫ގތުގައި ދުވާލަކު އިތުރު ‪ 50‬ޓަނު ބަންދުކުރެވޭ ވަރަށް‬ ‫ޮ‬

‫މަސްވެރިންނަށް އަގު ދިނުން ލަސްވާކަމުގެ ޝަކުވާ‬

‫ގާބިލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް މިހާރު ފައިސާ‬

‫ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ މަސްވެރިން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ގެނެސް ދޭން‬

‫ކށް‪ ،‬ހޭދަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 6‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫ޕްރައިމަ ީރއަކަށް ބިރެއް‬ ‫ނުގަނޭ‪ :‬މުސްތަފާ‬

‫ދޅު އަހަރު ވަންދެން މަޖިލީހަށް‬ ‫ކަމަށް ކަނޑައަޅައި‪ޮ ،‬‬ ‫ވެންނެވުމުގެ ފުރުސަތު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ނުދިން‬ ‫މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ‬

‫ޓިކެޓަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ނިމިގެން މިދާ‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ‪ 12‬މެމްބަރުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު‬

‫މަޖިލީހުގެ ދައުރުގައި ވެސް އޭނާ ގޮނޑި ކާމިޔާބު‬

‫ކަމަށް އީސީން ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުން ސުޕްރީމް‬

‫ކުރެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ގޮނޑި‬

‫ކޓުން ފަހުން ވަނީ ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ގެއްލުނީ ފަހުން ޕީޕީއެމަށް ބަދަލުވެ‪ ،‬އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ‬

‫މުސްތަފާ އަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވީ‪12 ،‬‬ ‫މެމްބަރުންނާ އެކު ނަޝީދު އިއްޔެ ބޭއްވެވި‬

‫އެކު މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވެމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ‪ 12‬މެމްބަރަކަށް‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި‪ ،‬ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި އެ‬

‫ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޓިކެޓް ދޭން ޖެހެނީ‪ ،‬އިންސާފުން‬

‫މެމްބަރުންނަށް ޓިކެޓް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވަން‬

‫ބޭރުން ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް‬

‫މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި‬

‫ކމިޝަނުން ކަނޑައަޅައިގެން‪ ،‬އެ މެމްބަރުންގެ‬ ‫ޮ‬

‫ކަމަށް ކުރެއްވި ޓުވީޓާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ދާއިރާތައް ތަމްސީލު ނުކުރެވި ދޮޅު އަހަރަށް ވުރެ‬ ‫ގިނަ ދުވަސް ހޭދަވުމުން ކަމަށް އޭގެ ތެރެއިން‬

‫ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި އެއްވެސް މެމްބަރަކަށް ޓިކެޓް‬

‫ބައެއް މެމްބަރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪ .‬މި‬

‫ދެއްވުމުގެ ކަށަވަރުކަން‪ ،‬އެ ބައްދަލުވުމުގައި ނަޝީދު‬

‫ކޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންނަށް ވެސް‬ ‫ބޑުވުން‪ ،‬އިދި ޮ‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ނުދެއްވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެއާ އެކު‪ ،‬ނަޝީދު ވެސް މިއަދު‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ‬ ‫ހުށަހަޅައި‪ ،‬މަޝްވަރާ ޮ‬

‫ގތަށް‪ ،‬މި ފަހަރު‬ ‫ވިދާޅުވީ އެހެން ފަހަރުތަކެކޭ އެއް ޮ‬

‫މެމްބަރުން ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ޕްރައިމަރީއަކާ‬

‫ވެސް އެމްޑީޕީގެ އުސޫލަކަށް ވާން ޖެހޭނީ‪ ،‬މަޖިލީހުގެ‬

‫ނުލައި ‪ 12‬މެމްބަރުންނަށް ޓިކެޓް ދޭން ލީޑަރުން‬

‫އިންތިޚާބުގެ ޓިކެޓް ޕްރައިމަރީއަކުން ކަނޑައެޅުން‬

‫އެއްބަސްވެވަވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް މިހާތަނަށް ވާހަކަފުޅު‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދެއްކެވީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް‬

‫ތފާ ކުރެއްވުމާ އެކު‪،‬‬ ‫އެ ޓުވީޓް މުސް ޮ‬ ‫ތފާ އަށް ވެސް ޓިކެޓް‬ ‫ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި މުސް ޮ‬

‫ހޯދަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ‪ 12‬މެމްބަރުންނަށް ވަނީ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފައި‪---. .‬ފޮޓޯ‪ :‬ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ‬

‫މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް މުސްތޮފާ‬ ‫ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ‪ ،‬އަނެއްކާވެސް އެމްޑީޕީގެ‬

‫އެމްޑީޕީގެ އިސް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ‪،‬‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ޖަލްސާއެއްގައި މުސްތަފާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ‪ .‬ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި‪ ،‬ޓިކެޓް‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬

‫އެކަންޏެވެ‪.‬‬ ‫އެ މަނިކުފާނު އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި‬

‫ހައްގު ނޫން ކަމަށް ބައެއް މީހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އަންނަ މާޗް މަހު ބާއްވާ މަޖިލީހުގެ‬

‫ހަމަ އެގޮތަށް‪ ،‬ބާކީ ތިއްބެވި ‪ 12‬މެމްބަރުންނަށް ވެސް‬

‫އިންތިޚާބަށް ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ކުރިމަތިލާން އެ‬

‫އންނަ އުސޫލަކުން‪ ،‬ވާދަކޮށް‪،‬‬ ‫ޓިކެޓް ލިބެން ޖެހޭނީ ޮ‬

‫މެމްބަރުންނަށް އެހީތެރިވެދޭން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ‬

‫ކށްގެން ކަމަށާއި އެ އުސޫލާ ޚިާފަށް‬ ‫ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ޮ‬

‫ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ކުރިންސުރެ ވަނީ އެއްބަސްވެފަ‬

‫ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެ މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި‪ ،‬ގިނައީ މައުމޫންގެ‬ ‫ޕާޓީ‪ ،‬ޕީޕީއެމަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނެވެ‪.‬‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫މުހައްމަދު މުސްތަފާ ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީއަށް‬

‫ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޕްރައިމަރީއަކަށް އޭނާ ބިރެއް‬

‫ކޅަށް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ‬ ‫އެއްވެސް މީހަކަށް ދިނުމާ ދެ ޮ‬

‫ތައްޔާރު ކަމަށް މުސްތަފާ މި ވިދާޅުވީ‪ ،‬ގޮނޑި‬

‫ނުގަންނާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ވިދާޅުވީ‪ ،‬އޭނާ އަކީ ‪2009‬‬

‫ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަޑުއުފުލަމުންނެވެ‪ .‬ވާދަކުރުމެއް‬

‫ކމިޝަން (އީސީ)‬ ‫ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫އިން ފެށިގެން މިހާތަނަށް މަޖިލީސް އިންތިޚާބުގައި‬

‫ކށް ދިނުމަކީ ޑިމޮކްރަސީއާ‬ ‫ނެތި‪ ،‬ޓިކެޓް ކަށަވަރު ޮ‬

‫އެންމެ ގިނައިން ވާދަކުރި ބޭފުޅާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބީރައްޓެހި ސިފައެއް ކަމަށް ބުނެ‪ ،‬އެ މަގަށް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އަންނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ‬

‫އެ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން މުސްތޮފާ ކުރެއްވި‬

‫މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޓިކެޓް‪ ،‬ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި‬

‫މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވަން‬

‫އިން ކަނޑައެޅި އިދިކޮޅު ‪ 12‬މެމްބަރުންނަށް‬

‫ޕްރައިމަރީއެއްގައި ވާދަ ކުރައްވަން ޖެހިލުންވެވަޑައި‬

‫ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޓިކެޓްދޭން ކޯލިޝަންގެ‬

‫"އަދި ކޮންމެ ދައުރެއްގައި ގޮނޑި ވެސް ގެއްލޭ‬

‫މަޖިލީސް އިންތިޚާބުގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ކަންކަން‬

‫ނުގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪ ،‬އެކި މީސްމީހުން‬

‫ލީޑަރުން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ބުނާ‬

‫ވޓަށް އަބަދުވެސް މަރުހަބާ‪"،‬‬ ‫ފަރާތް‪ .‬ރައްޔިތުންގެ ޯ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުން ދަނީ‬ ‫ޯ‬ ‫ނުގެންދަން ވެސް‬

‫އަމާޒުކުރާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫ކށެވެ‪ .‬ގޮނޑި ގެއްލުނު‬ ‫މައްސަލަ ހޫނުވެފައި ވަނި ޮ‬

‫މުސްތޮފާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގޮވާލަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އޭޑީކޭގައި ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭ ‪700‬‬ ‫އަށް ވުރެ ގިނަ ނިއުރޯސާޖަރީ ހެދި‬ ‫ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި‬

‫ކށްދެއްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުން‬ ‫ކޮންފަރެންސް ޝަރަފުވެރި ޮ‬

‫ރސާޖަރީ ހަދާފައިވާ ކަމަށް އެ‬ ‫‪ 700‬އަށް ވުރެ ގިނަ ނިއު ޯ‬

‫އިންތިޚާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި‬

‫ހސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ޑކްޓަރުން ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް‬ ‫އަހަރުތަކުގައި މޮޅެތި ޮ‬

‫ކށްގެން ޕެރަޑައިސް‬ ‫ހސްޕިޓަލުން އިންތިޒާމު ޮ‬ ‫އެ ޮ‬

‫ހިދުމަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ނިއުރޯސާޖަރީގެ ދާއިރާ‬

‫ސޓްގައި މިއަދު ފެށި "ބްރެއިން އެންޑް‬ ‫އައިލޭންޑް ރި ޯ‬

‫އިން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ‬

‫ކންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ‬ ‫ސްޕައިން" ޮ‬

‫މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު‬ ‫ދައްކަވަމުން އެ ޮ‬

‫ރސާޖަނެއްގެ ގޮތުގައި މި ވަގުތު‬ ‫ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ނިއު ޯ‬

‫އަފްއާލް ވިދާޅުވީ އިމަޖެންސީގައި ކޮށްފައިވާ އޮޕަރޭޝަންތަކާއެކު‬

‫އެންމެ ޑޮކްޓަރަކު ހުރުމުން ފަރުވާ ހޯދަން ގިނަ ވަގުތު‬

‫ޖުމްލަ ‪ 700‬އަށް ވުރެ ގިނަ އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އތް ގޮތަކީ ރާއްޖޭން‬ ‫މަޑުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ ދެން ޮ‬

‫ބޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެއީ ވަރަށް ޮ‬

‫ބޭރަށް ދިއުން ކަމަށް ވިއަސް ސަރުކާރުގެ ޕޮލިސީއަކަށް ވާނީ‬

‫ރސާޖަރީގެ ދާއިރާ އިން އެކި‬ ‫އަފްއާލް ވިދާޅުވީ ނިއު ޯ‬ ‫ހދާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ޯ‬ ‫ގައުމުތަކުން ޮ‬ ‫ނަމަވެސް އެ ދާއިރާ އިން ރާއްޖެ އަދިވެސް އޮތީ ޅަފަތުގެ‬

‫ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ސިއްހީ ހިދުމަތްތަކެއް‬ ‫ކށްދިނުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފޯރު ޮ‬ ‫"އުއްމީދަކީ ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން‪ ،‬އެކަށީގެންވާ‬

‫ދައުރުގައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި ސަރަހައްދުން‬

‫އަދި އަތް ފޯރާ އަގެއްގައި ހިދުމަތް ދިނުން‪ .‬ޖޯގްރަފީ ގޮތުން‬

‫ލިބެން ހުރި ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި އަވަސް ކުރިއެރުންތަކެއް‬

‫އންނަ ގޮތުން އެ ދާއިރާ އިން މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަކީ‬ ‫ރާއްޖެ ޮ‬

‫ހޯދަމުން އަންނަކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫އަފްއާލް ވިދާޅުވީ މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ނިއުރޯސާޖަން‬ ‫ޑިޕާޓްމަންޓެއް އުފައްދައި އޮޕަރޭޝަންތައް ފެށީ ރާއްޖޭގައި ހުރި‬

‫ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން‪ .‬ނަމަވެސް މި ކޮންފަރެންސަކީ‪،‬‬ ‫ނިއުރޯސާޖަރީ އަށް ސިއްހީ ދާއިރާގެ އިތުބާރު ހޯދަން މުހިއްމު‬ ‫ކަމެއް‪ "،‬ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރސާޖަން ޑރ‪ .‬އަލީ ނިޔާފާ އެކު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހަމައެކަނި ނިއު ޯ‬

‫ކންފަރެންސްގައި ހަތް‬ ‫މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ބާއްވާ މި ޮ‬

‫ރސާޖަރީގެ ދާއިރާ އިން އިތުރަށް މީހުން‬ ‫އެކަމުން ވެސް ނިއު ޯ‬

‫ޑކްޓަރުން ބައިވެރިވި އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ގައުމަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޮ‬

‫ތަމްރީނުކުރަން ޖެހޭކަން ހާމަވެގެންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކންފަރެންސް ތެރޭގައި ލައިވްކުރާ‬ ‫އޭޑީކޭގައި ކުރާ ސާޖަރީއެއް ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލުގައި މިހާރު ވެސް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް‪،‬‬ ‫އެ ޮ‬ ‫ޑސްކޮޕިކް އަދި‬ ‫ސިކުނޑި އާއި މައިބަދައިގެ އެން ޯ‬

‫ގތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫މިއީ މި ކޮންފަރެންސް ބާއްވާ ދެ ވަނަ އަހަރެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫މައިކްރޯސްކޮޕިކް ސާޖަރީ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމުގެ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު އަލަށް ބޭއްވި ކޮންފަރެންސް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ‬

‫ސަބަބުން ބަލި މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ފަސޭހަތަކެއް ލިބެމުން‬

‫ހަމައެކަނި މައިބަދައާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކަށެވެ‪.‬‬

‫އަންނަ ކަމަށް އަފްއާލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


2018 6ު‫ބރ‬ ަNovember ް‫ ނޮވެމ‬6 2018

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2018 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬6

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2018 ‫ ނޮވެމްބަރ‬07

07 November 2018

‫ކައުންސިލަރ‬

Counselor Abdulla Musthaq Iyasha Leena

ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬

Physiotherapy Shwetha

09:00 - 17:00

Santha Sheela

08:30 - 15:30

ާ‫ޝްވީތ‬ ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

Jasin

15:30 - 22:30

ް‫ޖާސިނ‬

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 11:30

ް‫ޑައެޓީޝަނ‬

Dietician Asiya A. Raheem

ާ‫ އާސިޔ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ަ‫އާއްމު އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސ‬

General Surgeon Dr. Ravi Shankar

09:30 - 14:30

Dr. Ravi Shankar

20:00 - 22:00

ް‫ވ ޝަންކަރ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ވ ޝަންކަރ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬ -

ާ‫ ވަރްޝ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

-

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬ ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

-

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬

mihaaru.com

mihaaru.com

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

07 November 2018

2018 ‫ ނޮވެމްބަރ‬07

General Practitioner

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

Dr. Ibrahim Ahmed Razee 15:30 - 22:30 ީ‫ އިބްރާހިމް އަހުމަދު ރާޒ‬.‫ޑރ‬

Dr. Seshadri Das

ް‫ހެމަންތ‬ ޯ ާ‫އަސޯކާ ރ‬ ‫އ‬ 20:00 - 22:00 ު‫އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬ 09:00 - 13:00 ް‫ދާސ‬ 20:00 - 22:00 ް‫ދާސ‬

Dr. Vijaya Rani

09:00 - 10:30

Dr. Hemanth

15:30 - 22:30

Dr. Asoka Rao

08:30 - 15:30

Dr. Abdul Azeez Hameed Dr. Seshadri Das

ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

Physician Dr. Abdul Azeez Yoosuf

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

20:00 - 22:00 ް‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފ‬.‫ޑރ‬ 08:30 - 15:30

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mohamed Ali

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Mariyam Niyaz

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ީ ަ‫ މުހައްމަދު އ‬.‫ޑރ‬ ‫ލ‬ ް‫ މަރިޔަމް ނިޔާޒ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ހަފްސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

Dr. Hafsa

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ENT Dr. Mariia Krugova

15:00 - 17:00

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 15:00

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

Dental Surgeon Dr. Raghavendra Dr. Raghavendra

18:00 - 22:30

Dr. Meacah

08:30 - 15:30

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ މިއާކ‬.‫ޑރ‬

Dr. Prathibha

15:30 - 22:30

ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

Dental Surgeon & Pedodontist Dr. Neeha Das

18:00 - 22:00

Dr. Yoosuf Shan

10:00 - 11:00

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Hussain Faisal

20:30 - 21:30

Dr. Anton

17:00 - 18:00

Dr. Rao Dr. Ismail Zahir

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

Orthopaedician Dr. Abu Bucker

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬ ް ާ‫ ޔޫސުފް ޝ‬.‫ޑރ‬ ‫ނ‬ ް‫ ހުސެން ފައިސަލ‬.‫ޑރ‬

ް‫ އެންޓޮނ‬.‫ޑރ‬ ޯ‫ ރާއ‬.‫ޑރ‬ ު‫ އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Gyneacologist

-

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Dr. Naina Bhatti

12:00 - 13:00

-

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

Dr. Naina Bhatti

18:30 - 19:30

ި‫ނ ބައްޓ‬ ާ ި‫ ނައ‬.‫ޑރ‬ ި‫ނ ބައްޓ‬ ާ ި‫ ނައ‬.‫ޑރ‬

Dr. Shaheedha

18:30 - 19:30

ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬

-

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬

Dr. Meetha Jolly

12:30 - 13:30

-

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

Dr. Anupama Dr. Thasneem

-

ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ާ ަ‫މިއަދު ނުބައްލ‬ ‫ވ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Shirmeen

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

Pediatrician Dr. Ismail Shafeeu Dr. Naina Vikas

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬

15:45 - 16:45

Dr. Zahidha

Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

ީ‫މީތާ ޖޮލ‬ ާ‫އަނޫޕާމ‬ ް‫ތަސްނީމ‬ ް‫ޝިރްމީނ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬

12:00 - 13:00

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ސިނާނަތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Sinaanath

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Samahath

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ ސަމާހަތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:00

Dr. Singh

ާ‫ދ ނުބައްލަވ‬ ު ަ‫މިއ‬ ާ‫ދ ނުބައްލަވ‬ ު ަ‫މިއ‬

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ސިންގ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬

Dr. Rukhsana

Ophthalmologist / Optometrist

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

Dr. Niuma

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ ނިއުމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Junaid

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ފާތިމަތު ނެސްތ‬

Fathimath Nestha

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Dermatologist Dr. Shebi

15:30 - 16:30

ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

Dr. Adil Rasheed

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Reema

19:30 - 20:30

ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist Dr. Fathimath Mufliha Dr. Thahseena

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ ފާތިމަތު މުފްލިހ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ތަހްސީނ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬ Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv


2018 2018 ު‫މްބަރ‬6ެ‫ވ‬November ޮ‫ ނ‬6

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2018 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬6

mihaaru.com

mihaaru.com

G.Maavehi, Buruzu Magu, Male’, 20092, Maldives +960 331590, +960 3338656 +960 7705353

ަ‫ކަރުންމަތީ ހާއްސ‬

ENT

Gynecology

ަ‫އަންހެނުންގެ ހާއްސ‬

Dr. Sachin Lal Shilpakar

Dr. Aishath Shibana

ް‫ ސަޗިން ލާލް ޝިލްޕަކާރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އައިޝަތު ޝިބާނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީ ހާއްސ‬

Internal Medicine

Dr. Muaz Moosa

Dr. Fathimath Abdulla Zuhair ު‫ ފާތިމަތު އަބްދުއްލާ ޒުހައިރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ދަތުގެ ހާއްސ‬

Dentists

ާ‫ މުއާޒް މޫސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mohamed Siyan

Dr. Zeena Mohamed Fuad

ް‫ މުހަންމަދު ސިޔާނ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ޒީނާ މުހަންމަދު ފުއާދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Yahiya Zachariah ާ‫ ޔަހިޔާ ޒަކަރިއްޔ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސ‬

Pediatrics Dr. Shikha Rijal

General Physician

ެ‫އާމުބަލިތަކުގ‬

Dr. Vijarani Prasad

ް‫ ޝިކާ ރިޖާލ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ވިޖެޔަރާނީ ޕްރަސާދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed

Dr. Ismail Pulikkodan

ު‫ މުއްތަސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ރޭޑިއޮލޮޖ‬

Radiology

ް‫ އިސްމާއިލް ޕުލިކޯޑަނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ހާއްސ‬

Dr. Neeraj Shashikant Doijad

Dr. Aminath Saleem

ް‫ ނީރަޖް ޝަޝިކަންތު ޑޮއިޖަޑ‬.‫ޑރ‬

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Ophthalmology

ް‫ އައިމިނަތު ސަލީމ‬.‫ޑރ‬

Subscribe for 1 year and save 10%


6 November 2018

2018 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬6 2018 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬6

mihaaru.com

mihaaru.com

DIRECT WEEKLY SAILING… VESSEL NAME

VOY

ETA Laem Chabang

ETA Singapore

ETA Tanjung Pelepas

ETA Port Kelang

ETA Colombo

ETA Male'

ANNA-S

04G1RW1MA

26-Oct-18

29-Oct-18

30-Oct-18

31-Oct-18

05-Nov-18

06-Nov-18

PACIFIC VOYAGER

04G1VW1MA

01-Nov-18

04-Nov-18

06-Nov-18

07-Nov-18

12-Nov-18

13-Nov-18

HEDDA SCHULTE

04G1TW1MA

13-Nov-18

16-Nov-18

18-Nov-18

19-Nov-18

24-Nov-18

26-Nov-18

CITY OF BEIJING

04G1XW1MA

16-Nov-18

19-Nov-18

21-Nov-18

22-Nov-18

27-Nov-18

Feeder- 01-Dec-18

EM ASTORIA

04G1ZW1MA

22-Nov-18

25-Nov-18

27-Nov-18

28-Nov-18

03-Dec-18

05-Dec-18

For further information, please contact Total Transport Solutions Maldives (Pvt) Ltd 05th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male’, Maldives. T. Sheyam - +960 9100170 ; Atif +960 9100175


‫‪ 6‬ނޮވެމްބަރު ‪2018‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 6‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪6 November 2018‬‬

‫‪CONTACT:3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫‪ 35‬އަހަރުގެ‬

‫ދޮންނަމެޝިން އޭސީ ފުރިޖު‬

‫ތަޖުރިބާ އާއިއެކު‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫ފެންމޯޓަރު މައިކުރޯ އަވަން‬

‫އޭސީ އަދި ފްރިޖް ސާރވިސް ކުރުން‬ ‫ޮދންނަމެޝިން އަދި ފެންމޯޓަރު‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫އަދި ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް‬

‫ކަރަންޓް ‪ ،‬ފެންވައިރ ‪ ،‬ލަކުޑި ‪،‬‬ ‫ސިމެންތި ‪ ،‬ދަގަނޑު މަސައްކަތް‬ ‫‪We do all kinds of technical works‬‬

‫ކޮއްދެމެވެ‪.‬‬

‫‪RADICAL REPAIRS‬‬

‫‪TEL:3317071‬‬

‫‪TEL:7915551‬‬

‫‪18949‬‬

‫‪ 01‬ސެޕްޓެމްބަރ އަށް‬ ‫ހުސްވާ ކޮޓަރިއެއް ގަލޮޅު‬ ‫ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް‬

‫‪19194‬‬

‫ފެންމޯޓަރ‬ ‫ދޮންނަ މެށިން‬ ‫ކަރަންޓާއި ފެންވަޔަރިން‬ ‫ސިންކް‪ ،‬ފާހާނަ ތަށި‬ ‫ފެންލީކްވުން‬ ‫ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުރިހާ‬

‫ކައިރިން‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬

‫މަސައްކަތެއް‬

‫‪TEL:9662103/9642926‬‬ ‫‪18735‬‬

‫‪TEL:7904944‬‬ ‫‪19155‬‬


6 November 2018

2018 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬6

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com

SUBSCRIBE

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ީ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

MIHAARU PRINT EDITION

3001515

mihaaru.com

ް‫އިޝްތިރާކު ދެއްކެވުމަށ‬ ީ‫ގުޅުއްވާނ‬

3001515

Subscribe for 1 year and save 10%


6 November 2018

2018 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬6

mihaaru.com


6 November 2018

2018 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬6

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


6 November 2018

2018 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬6

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


6 November 2018

2018 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬6

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ީ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

3001515

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


6 November 2018

2018 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬6

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION Subscribe for 1 year and save 10%


6 November 2018

2018 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬6

mihaaru.com


6 November 2018

2018 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬6

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫މާޒިޔާ އިން ފަހު‬ ‫ވަގުތާ ހަމައަށް‬ ‫ހިތްވަރުކުރާނެ‪ :‬އިންމަ‬

‫މެސީ ކުޅެ ިފ‬ ‫ނަމަ ބާސެލޯނާ‬ ‫ދެ ގުނަ‬ ‫އުނދަ ގޫވާނެ‪:‬‬ ‫ސްޕަލެއްޓީ‬ ‫ގަޒިޑިސް އަ ްށ‬ ‫ފަހު ވެންގާ ވެސް‬ ‫މިލާނަށް؟‬

6 NOVEMBER 2018 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

6 NOVEMBER 2018 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives