Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 29‬ސެޕްޓެމްބަރ ‪( 2019‬އާދީއްތަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫ޚިޔާނާތް އަލުން‬ ‫ތަހުގީގުކޮށް‬ ‫އަދީބަށް ހަތް‬ ‫ދައުވާއެއް‬ ‫ޓޫރިޒަމަށް ފަޅުތަކާއި ރަށްތައް‬ ‫ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެން‬ ‫ޖެހޭ ފައިސާ އަދީބުގެ‬ ‫އެކުވެރިންގެ ކުންފުނި‪،‬‬ ‫އެސްއޯއެފަށް ޖަމާކޮށް ހިންގި‬ ‫މި ޚިޔާނާތް ‪ 3‬ބިލިއަން‬ ‫ރުފިޔާ އަށް އަރާ‪.‬‬ ‫‪02‬‬

‫"ބޮޑުން"‬ ‫ޑީޕޯޓް ުނކޮށް‬ ‫މޫތައް ހޯދަން‬ ‫ެޖ ހޭ‪ :‬ފައްޔާޒް‬ ‫ކޮޅުވެއްޓީގެ ރޭމްޕުގައި ޖެހި‬ ‫ޒަހަމްވި އެކަކު މަރުވެއްޖެ‬

‫ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ‬ ‫ޕޓްނުކޮށް‪ ،‬އެ މީހުންނާ‬ ‫ބިދޭސީންގެ "ބޮޑުން" ޑީ ޯ‬ ‫ހދައި މައްސަލަ ހައްލުކުރައްވާނެ‬ ‫ގުޅިފައިވާ މޫތައް ޯ‬ ‫ނމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް ރޭ‬ ‫ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިކޮ ޮ‬ ‫ވެސް ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުވުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެ‬ ‫ބިދޭސީންގެ ކަން ޮ‬ ‫ޓީވީގައި މިނިސްޓަރު ރޭ މިހެން ވިދާޅުވި އިރު މަނީ‬ ‫ލންޑާކޮށް‪ ،‬ގަވައިދާ ހިލާފަށް މީހުން ރެކްރޫޓް ކުރުމާއި‬ ‫ޯ‬ ‫ހުއްދަ ނެތި ވިޔަފާރިކުރުމުގައި އުޅުނު ދެ ބިދޭސީއަކު‪،‬‬ ‫ތަހުގީގަކާ ނުލައި އިމިގްރޭޝަނުން ދާދި ފަހުން ވަނީ‬ ‫ޕޓްކޮށްފަ އެވެ‪ .‬މި މައްސަލައިގައި އެތަނަށް ވަނީ‬ ‫ޑި ޯ‬ ‫ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފައްޔާޒްގެ ވާހަކައިގައި‪ ،‬ބިދޭސީންނާ ގުޅުން ހުރި‬ ‫މޫތައް ކަމަށް އިޝާރާތް ކުރެއްވީ ދިވެހިންނަށް ކަމަށް‬ ‫ހދައި ބިދޭސީން ރާއްޖެ‬ ‫ބެލެވެ އެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬ކޯޓާ ޯ‬ ‫އެތެރެކުރުމަކީ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށް‬ ‫މިނިސްޓަރު ސިފަކުރެއްވުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޑިޕޯޓްކޮށްލީ ގާނޫނާ‬ ‫ޚިލާފު އަމަލުތަކެއް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހިންގަމުން‬ ‫ދިޔަ ދެ ބިދޭސީން ނަމަ‪ ،‬އެ މީހުންނާ ގުޅުން‬ ‫ހުރި މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް‬ ‫ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ މީހުން ހިންގާ ކަންކަމާ‬ ‫ހދަން ޖެހޭ ކަމަށް‬ ‫ގުޅުން ހުރީ ކޮން ބައެއްތޯ ވެސް ޯ‬ ‫މިނިސްޓަރު އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ހަމަގައިމު ވެސް ބިދޭސީއަކަށް ރާއްޖެ އައިސް‬ ‫‪ 20‬އަހަރު ނޫނީ‪ 10 ،‬އަހަރު އެ ކަހަލަ މަސައްކަތެއް‬ ‫ކުރަމުންދާ އިރުގައި އެކަނިމާއެކަނި‬

‫‪03‬‬

‫ފުލުހުން ބުނީ އދ‪ .‬ތުނޑުފުށި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި‬ ‫އޮތް ޮކޅުވެއްޓިއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެ ތިން‬ ‫ފިރިހެނުންނަށް އަނިޔާވީ ޮކޅުވެއްޓީގެ ރޭމްޕް ހިއްލުމަށް‬

‫‪03‬‬

‫ޗެއިން ބް ޮލކް ބޭނުން ކުރި އިރު‪ ،‬އޭގެ އެއް ފަޅި‬ ‫ފެއިލްވެގެން ކަމަށް‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 29‬ސެޕްޓެމްބަރު ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫ރާއް ޖޭގެ ލައިސަންސް‬ ‫މެލޭޝިއާ އިން‬ ‫ގަބޫލުކުރާ ގޮތް ހަދަނީ‬

‫ޚިޔާނާތް އަލުން ތަހުގީގުކޮށް‬ ‫އަދީބަށް ހަތް ދައުވާއެއް‬ ‫މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫އެ ރިޕޯޓުގައިވާ ބައެއް މައުލޫމާތު މީގެ ހަފުތާއެއްހާ‬

‫ޕޓް ހިފަހައްޓާފައި ވަނިކޮށް‪ ،‬ފިލި‬ ‫ޕާސް ޯ‬

‫ރާއްޖޭގެ ޑްރައިވިން ލައިސަންސް ބޭނުން‬

‫ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިކޮށް ހިންގި‬

‫މައްސަލައިގައި ތިން މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް މިދިޔަ‬

‫ދުވަސް ކުރިން އާއްމު ކުރައްވަމުން ރައީސް‬

‫ކޮށްގެން މެލޭޝިއާގައި ވެހިކަލް ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ‬

‫ކށް‪ ،‬އެ މައްސަލައިގައި‬ ‫ޚިޔާނާތް އަލުން ތަހުގީގު ޮ‬

‫ހަފުތާގައި އިއްވާފައި ވިޔަސް ގޭ ބަންދުގައި ހުންނެވި‬

‫ވިދާޅުވެފައި ވަނީ‪ ،‬އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ހިންގި‬

‫ގތުން ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި މިއަދު‬ ‫ދިނުމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ހަތް‬

‫އަދީބަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ‬

‫ޚިޔާނާތުގައި ‪ 60‬އަށް ވުރެ ގިނަ ރަށް ނުއަގުގައި‬

‫މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުގައި އުފުލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ދައުވާއެއް ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫ސަރުކާރުގައި އެންމެ ނުފޫޒުގަދަ ބޭފުޅާ އެވެ‪.‬‬

‫ވިއްކާފައިވާ އިރު‪ ،‬އެ ރަށްތަކުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓު‬

‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ އިން ސިޔާސީ ބާރުވެރިކަން‬

‫‪ 220‬މިލިއަން ޑޮލަރު (‪ 3.3‬ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް‬

‫ކުރިން ބަލައިގަންނަމުން އައި ނަމަވެސް‪ ،‬ބޭރު‬

‫ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ އަދީބުގެ އެކުވެރިންގެ‬

‫ހޯއްދަވައި‪ ،‬މުއައްސަސާތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރެއްވި ކަމަށް‬

‫އަރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގައުމުތަކުގެ ލައިސަންސް އަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ‬

‫ކށް ހިންގި މި ޚިޔާނާތް ‪3‬‬ ‫ކުންފުނި‪ ،‬އެސްއޯއެފަށް ޖަމާ ޮ‬

‫ތުހުމަތުކުރެވޭ އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރިން ‪ 33‬އަހަރުގެ‬

‫ޓޫރިޒަމަށް ފަޅުތަކާއި ރަށްތައް ދޫކޮށްގެން‬

‫ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރަ އެވެ‪ .‬މި އަދަދު އެނގުނީ‪،‬‬

‫ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ޚިޔާނާތް ބަލަން ރައީސް އިބްރާހިމް‬ ‫ސލިހް އުފެއްދެވި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫ކޯޓުތަކުން އަދީބު މިނިވަންކުރީ‪ ،‬އެ ދައުވާތައް‬ ‫ކށް އުފުލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގޯސް ޮ‬

‫ތަހުގީގުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ކުރިން ފެންނަން އޮތް ގޮތުގައި‪،‬‬

‫ކށްގެން ދައުލަތަށް ލިބުނު ފައިސާ‬ ‫ރަށްތައް ދޫ ޮ‬

‫ނުއަގުގައި ރަށްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކުން ދައުލަތަށް‬

‫ރާއްޖޭގެ ޑްރައިވިން ލައިސަންސް މެލޭޝިއާގައި‬

‫އުސޫލަށް ގެނައި ބަދަލަކާ ގުޅިގެން މި އަހަރުން‬

‫ދެއްކި ކަމަށް ފެންނަން އޮތް އަދަދަކީ‪ 91 ،‬މިލިއަން‬

‫ފެށިގެން އެ ގައުމުން ވަނީ އުޅަނދުތައް ދުއްވުމުގައި‬

‫ޑޮލަރެވެ‪ .‬އެ އަދަދު އުނިކުރުމުން އަދިވެސް ދައުލަތަށް‬

‫ރާއްޖޭގެ ލައިސަންސް ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޑލަރު ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ތަހުގީގު‬ ‫‪ 128‬މިލިއަން ޮ‬ ‫ޕޓާ ހަވާލާ ދެއްވައި ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫އާއިޝަތު ނަހުލާ މެލޭޝިއާ އަށް މިހާރު ކުރައްވަމުން‬

‫ބޑު ޚިޔާނާތުން ދައުލަތަށް‬ ‫މިހާތަނަށް ހިންގި އެންމެ ޮ‬

‫ލންޑަރިން ހިންގާފައިވާ އިރު މިހާތަނަށް‬ ‫އިން މަނީ ޯ‬

‫ގެއްލުންވީ ‪ 1.3‬ބިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ‪.‬‬

‫ދައުވާ އުފުލައި ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ‬

‫ޑލަރު އުނިކުރުމުން ވެސް ‪128‬‬ ‫ބުނާ ‪ 91‬މިލިއަން ޮ‬

‫ގައުމުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމާ ގުޅޭ‬

‫ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށެވެ‪ .‬އެމަނިކުފާނަށް‬

‫ޑލަރު ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ތަހުގީގު‬ ‫މިލިއަން ޮ‬

‫ސއި ކުރުމާ މެދު އެ‬ ‫ޮ‬ ‫އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެ ގައުމުން‬

‫ދައުވާ އުފުލީ‪ ،‬އިސްލާމިކް ބޭންކްގައި ހުޅުވާފައިވާ‬

‫ޕޓާ ހަވާލާދީ ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫ޕޓް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލު ކުރައްވައި‪،‬‬ ‫ގައުމުގެ ޓްރާންސް ޯ‬

‫އފީހުން މިއަދު ބުނީ‬ ‫ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ ޮ‬ ‫އަދީބުގެ މައްޗަށް ހަތް ދައުވާއެއް އުފުލީ ‪2014‬‬

‫އެ ރަށްތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކުން ދެއްކި ކަމަށް‬

‫ޕޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ‪ ،‬މިނިސްޓަރު‬ ‫ޓްރާންސް ޯ‬

‫އަދި ‪ 2015‬ގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް‬

‫އއެފުން ޖަމާކުރި ‪1‬‬ ‫އެމަނިކުފާނުގެ އެކައުންޓަށް އެސް ޯ‬

‫ހިންގި ކޮރަޕްޝަނާއި ޚިޔާނާތާއި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ‬

‫ލންޑަރިން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް‬ ‫މިލިއަން ޑޮލަރުން މަނީ ޯ‬

‫ހދުމަށެވެ‪ .‬އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރަން ޖެހޭ‬ ‫އަގު ޯ‬

‫މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުންނާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން‬

‫ތުހުމަތުކޮށެވެ‪.‬‬

‫އތް ނަމަ އެކަން ވެސް ކުރައްވާނެ ކަމަށް‬ ‫ރަށެއް ޮ‬

‫ރާއްޖޭގެ ލައިސަންސް ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލާފައިވާތީ‬

‫ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪ .‬މިއާއެކު‪ ،‬އެމްޕީއާރުސީގެ‬

‫ދިވެހިން އެ ގައުމުގައި އުޅަނދުތައް ދުއްވާއިރު‬

‫ތަހުގީގާ ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬މި ތަހުގީގަށް ފަހު އަދީބުގެ‬

‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މުޅި ހިޔާނާތް ތަހުގީގުކޮށް‪ ،‬ރައީސް‬

‫ޚިޔާނާތުން މަންފާ ލިބުނު މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި ކަމާބެހޭ‬

‫މެލޭޝިއާގެ ޑްރައިވިން ލައިސަންސެއް ނުވަތަ‬

‫ކށްދޭން ފުލުހުން ހުށަހެޅީ މި މަހުގެ‬ ‫މައްޗަށް ދައުވާ ޮ‬

‫ޕޓެއް ފޮނުވައިފަ‬ ‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ރި ޯ‬

‫އިދާރާތަކުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ‬

‫އިންޓަނޭޝަނަލް ލައިސަންސެއް ބޭނުން ކުރުމަށް ކުރިން‬

‫އފީހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫‪ 21‬ގައި ކަމަށް ޕީޖީ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އތީ އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އެސެޓްސް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ވަނީ‬

‫ކމިޝަން ގުޅިގެން ހިންގި‬ ‫ކޮމިޝަނާއި ރިޔާސީ ޮ‬

‫ސަރުކާރުން ނިންމާފައި ވަނީ އެ ރަށްތަކުގެ ހަމަ‬

‫ގެންދަވާ ދަތުރުގައި‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ލައިސަންސް އެ‬

‫މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގިނަ އަދަދަކަށް ދިވެހިން ދަތުރުކުރާ މެލޭޝިއާގައި‬

‫ޓޫރިޒަމްގެ އާމްދަނީން ފަރުދުންނަށް ލިބޭވަރު ކުޑަ‪ :‬ރައީސް‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬

‫އާލާކުރެވޭނެ ކިތަންމެ ބާވަތެއް ހުންނާނެކަން ކަށަވަރު‪"،‬‬ ‫ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ޓޫރިޒަމްގެ ނާރެހަކީ‬ ‫ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމުން ރާއްޖެ އަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާ‬

‫ރާއްޖޭގެ ރީތިކަމާއި ގުދުރަތީ މުއްސަނދިކަން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަޅާ ބަލާއިރު ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އިގްތިސާދަށް‬

‫ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ މުއްސަނދިކަމަކީ އެމަނިކުފާނު‬

‫އެނގުންވާ މިންވަރު އަދިވެސް މާކުޑަ ކަމަށް‬

‫ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪" ،‬ކަނޑުފަޅުތަކާއި‪ ،‬ގިރިފަރުތަކާއި‪ ،‬ނޫ‬

‫ސލިހު ހުކުރު ދުވަހު‬ ‫ޯ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު‬

‫ވިލުތަކާއި‪ ،‬ދޮންވެލި ގޮނޑުދޮށްތަކާއި ތުނޑިތަކުގައިވާ‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ދިރުންތަކެވެ‪ ".‬އަދި ރަށްރަށުގެ ހޭޅިފަށާއި ވާތަކާއި‬

‫ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ރައީސް‬ ‫ފނުއްވި ޚިތާބެއްގައި ވިދާޅުވީ މިހާރު އަމާޒަކަށްވާންވީ‬ ‫ޮ‬ ‫ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް ލިބިފައިވާ‬

‫ކުޅިތަކާއި ފާތަކުގައި އެވާ ދިރުންތަކަކީ ވެސް ރާއްޖޭގެ‬ ‫ނަލަކަމުގެ ބައެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެހެންކަމުން ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކޮށް އެ‬

‫މަގުބޫލްކަމުގެ ފައިދާ މިހާރަށް ވުރެ ފުޅާ ގޮތެއްގައި‬

‫ދިރުންތަކަށް ހޭހަންކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް‬

‫ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް‬

‫ކންމެ ފަރުދެއްގެ ކޮނޑުގައި‬ ‫ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޮ‬

‫ހަމަޖެއްސުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެޅިފައިވާ ގައުމީ ވާޖިބެއް‪ "،‬ޚިތާބުގައި ރައީސް‬

‫"ރާއްޖޭގައި ހުރި ޓޫރިސްޓް އެނދުގެ އަދަދާއި‬ ‫ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދާއި ޓޫރިޒަމުން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ ‪ 47‬އަހަރު ކުރިން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް‬

‫ލިބޭ އާމްދަނީއާ އަޅާބަލާއިރު‪ ،‬ފަރުދުންގެ އިގުތިސާދަށް‬

‫އިންޑަސްޓްރީ އުފެއްދީ ‪ 60‬އެނދާ އެކުގަ އެވެ‪.‬‬

‫އެނގުންވާ މިންވަރު އަދިވެސް މާކުޑަ‪ .‬އެ ކަމަށް އޮތް‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ހިތްވަރުގަދަ ދެތިން‬

‫އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލަކީ ރަށު ފަތުރުވެރިކަން އަދި‬

‫ވިޔަފާރިވެރިން‪ ،‬މި ސިނާއަތު ފަށްޓަވައި ކޮޅަށް‬

‫ވެސް ފުޅާ ކުރުން‪ "،‬ޚިތާބުގައި ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޖަހައިދެއްވީ‪ ،‬މި ޖީލުގެ މީހުންނަށް ތަސައްވުރު ވެސް‬

‫ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރުމަށް ޓަކައި‪ ،‬ދުނިޔޭގައި‬ ‫މިހާރު މަޝްހޫރުވަމުން އަންނަ ބާވަތްތަކުގެ ޓޫރިޒަމް‬

‫ނުކުރެވޭހާ ގިނަ ހުރަސްތައް ގިރާކުރައްވާފައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"މިއަދު ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ‪ 567‬ގެސްޓް ހައުސް‪،‬‬

‫ތައާރަފްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި‬

‫‪ 154‬ސަފާރީ‪ 149 ،‬ރިޒޯޓް އަދި ‪ 10‬ޓޫރިސްޓް‬

‫ގތުން ބިޒްނަސް ޓޫރިޒަމާއި ކަލްޗަރަލް‪،‬‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ހޓާ އެބަ ހުރި‪ .‬މި ތަންތަނުގައި ‪ 47،114‬އަށްވުރެ‬ ‫ޮ‬

‫ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް‪ ،‬ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ‪ .‬ރައީސް‬

‫ޕޓްސް އަދި މެޑިކަލް ޓޫރިޒަމަކީ މިހާރު‬ ‫ހެރިޓޭޖް‪ ،‬ސް ޯ‬

‫ގިނަ ޓޫރިސްޓް އެނދު ހުރިއިރު‪ ،‬ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ‬

‫މަޝްހޫރުވަމުން އަންނަ ބާވަތްތައް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު‬

‫ޓޫރިޒަމަކީ‪ ،‬ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ނަން ހިނގާ‪ ،‬އެންމެ‬

‫ވިދާޅުވީ ޓޫރިޒަމުން ފަރުދުންނަށް ކުރާ ފައިދާ މާކުޑަ ކަމަށް‪-- .‬މިހާރު ފައިލް ފޮޓޯ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަގްބޫލު މަރުކާ" އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫"މީގެ ތެރޭގައި މި ޖަޒީރާތަކުގައި މުޑުވައްކޮށް‬


‫‪ 29‬ސެޕްޓެމްބަރު ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫"ބޮޑުން" ޑީ ޯޕޓްނުކޮށް މޫތައް‬ ‫ހޯދަން ޖެހޭ‪ :‬ފައްޔާޒް‬

‫ސ‪ 1:‬އާ ގުޅޭ‬

‫އެކަނިމާއެކަނި އެކަމެއް ނުކުރެވޭނެ‪ .‬އަސްލުގައި ވަރަށް‬

‫އަހަރު ވިޔަފާރި ކުރެވޭނީ ދިވެހިންގެ ބައިވެރިވުން އޮވެގެން ކަމަށް‬

‫ރަނގަޅުވީސް އެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްގެން އެ މީހުންނާ ގުޅުން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހުރީ ކޮން ބިދޭސީންނެއްތޯ ނުވަތަ ކޮން ދިވެއްސެއްތޯ ބަލާލެވުނު‬ ‫ނަމަ‪ "،‬ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ދެ ބިދޭސީން ޑިޕޯޓް‬ ‫މިނިސްޓަރު ވެސް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ކުރުމުން އެ ފުރުސަތު އޮތީ ގެއްލިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓްކޮށްލީ މިނިސްޓަރަށް‬ ‫އެ ދެ ބިދޭސީން ޑި ޯ‬

‫ގތުގައި ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ވިޔަފާރިކުރަމުން ދިއުމަކީ "ދަތި" މައްސަލައެކެވެ‪ .‬އެއްވެސް‬ ‫ހުއްދައެއް ނެތި ހިންގާ ވިޔަފާރި ފަސޭހަ އިން ހުއްޓުވުނު‬ ‫ގންޖެހުން ބޮޑީ ދިވެހިންގެ ހިއްސާއާ އެކު ކުރާ‬ ‫ނަމަވެސް ޮ‬ ‫ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުވަން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ތ "މިހާރު" އިން މިއަދު ސުވާލު‬ ‫އެނގިވަޑައިނުގެން ޯ‬ ‫ދެންނެވުމުން ވިދާޅުވީ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ބިދޭސީންނާ މެދު‬

‫ރިޓެއިލް ވިޔަފާރި ރާއްޖޭގައި ކުރެވޭނީ ދިވެހިންގެ ނަމުގައި‬ ‫އެކަންޏެވެ‪.‬‬

‫އންނަނީ އިމިގްރޭޝަނަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ޮ‬

‫ބިދޭސީންގެ ވިޔަފާރިތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން ބަލާއިރު‪ ،‬އެ‬

‫މިނިސްޓަރަށް އެނގިވަޑައިނުގެން ވެސް އެ ޒިންމާ އަދާކުރައްވަން‬

‫ވިޔަފާރިތައް ހިންގަނީ ދިވެއްސެއްގެ ނަމުގައި ކަން މިނިސްޓަރު‬

‫ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪ .‬މިކަން ހިނގާ ކަން އެނގުނަސް ހީވާ‬

‫އެކަމަކު ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް ގިނަވެފައިވާތީ‬ ‫ޓާސްކްފޯހެއް އުފައްދައިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް‬

‫ހީވުމަކަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު ނޭޅޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫މުހައްމަދު ސޯލިހް ނިންމަވާފައި ވުމާ އެކު ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އެ‬ ‫މައްސަލައިގައި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް ހުރިހާ އިދާރާތައް ގުޅިގެން‬ ‫އަޅަމުން އަންނަ ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޅުން މިއޮތީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ހައްގެއް‪ .‬އަޅުގަނޑަށް‬ ‫"އެއް ޮ‬ ‫ހީވިއަކަސް ނުކުރެވޭނެއެއް ނޫންތޯ؟ މިއީ އެންމެ ދައްޗަކީ‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް‪ "،‬ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކައިގައި ރޭ ވިދާޅުވީ އާދައިގެ ކުށަކަށް‬

‫މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް‪ :‬އޭނާ ވިދާޅުވަނީ މަގާމް ގުރުބާން ކުރައްވައިގެން ނަމަވެސް މައްސަލަ‬ ‫ހައްލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް‪-- .‬ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ބިދޭސީން ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް‬

‫އަރައިގަންނަ ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެ ނާދެވޭ ގޮތަށް ފޮނުވާލުމަކީ‬

‫ވެއްދުމާ އެކު ގާނޫނާ ޚިލާފު އަމަލުތައް ވެސް ހުއްޓުވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު "ބޮޑުން"ގެ މައްސަލަތައް‬

‫އެކަމަށް އޭނާގެ މަގާމް ގުރުބާން ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންފި ނަމަ‬

‫ބަލަންޖެހޭ ކަމަށާއި ބިދޭސީންނަށް ރާއްޖޭގައި ‪ 10‬އަހަރު‪20 ،‬‬

‫އެކަމަށް ވެސް ތައްޔާރު ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޮޅުވެއްޓީ ެގ‬ ‫ރޭމްޕުގައި ޖެހި‬ ‫ޒަހަމްވި އެކަކު‬ ‫މަރުވެއްޖެ‬

‫ކްރައިމް ސީނެއް ބަންދު ޮކށްފައި‪ :‬ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދަކަށް ދިއުން ކުށަކަށް ހަދަން‬ ‫ވަނީ އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައި ‪ --‬މިހާރު ޮފޓޯ‪/‬ހުސައިން ވަހީދު‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ހަނގުރާމައަށް ދިއުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން ކުށަކަށް ހަދަނީ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކޮޅުވެއްޓިއެއްގެ ރޭމްޕުގައި ޖެހިގެން އަނިޔާވި ތިން‬ ‫ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން އެކަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު‬ ‫އޭޑީކޭ ޮ‬

‫ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދަކަށް ސަރުކާރުގެ ހުއްދަ‬

‫ހިނގައްޖެ ނަމަ ‪ 10‬އަހަރާއި ‪ 15‬އަހަރާ ދެމެދުގެ‬

‫ގތުން ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކާއި‬ ‫އެ ބިލް އޮތް ޮ‬

‫އަފްއާލް ވިދާޅުވީ އެ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާ ލިބުނު‬

‫ގތުގައި ކަނޑައަޅަން‬ ‫ނެތި ދިއުމަކީ ވެސް ކުށެއްގެ ޮ‬

‫މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުމުގެ ބާރު ބިލުން ލިބިދެ އެވެ‪.‬‬

‫ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ފަހު‬

‫ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން ފަރުވާދެނިކޮށް މަރުވީ ‪47‬‬

‫ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި‬

‫އަދި އެކަން ކުރަން އުޅެފި ނަމަ ނުވަތަ ބައިވެރިވެއްޖެ‬

‫ކޮންމެ އަހަރަކު އެއް ފަހަރު އެކަން މުރާޖާ ކުރަން‬

‫އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނަމަ‪ ،‬ނުވަ އަހަރާއި ‪ 12‬އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް‬

‫ޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނު މިހާރު އޮންނަ ގޮތުން‬ ‫ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ ހަނގުރާމައެއްގައި‬ ‫ބައިވެރިވުމަކީ ކުށެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު ކުށަކަށް ވަނީ‬

‫ގތަށް ވެސް ބިލްގައި ވަނީ ހިމަނައިފަ‬ ‫ޖަލަށް ލެވޭ ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫މީގެ އިތުރުން ޓެރަރިޒަމް ބައެއް ކުށްތަކުގެ‬ ‫ކޓު އަމުރެއް ނެތި ހައްޔަރު‬ ‫ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ޯ‬

‫އެކަމަކު ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދޭ ހާލަތްތަކުގައި‬

‫ކޓު އަމުރެއް ނެތި ‪ 48‬ގަޑިއިރު‬ ‫ކުރުމުގެ ބާރާއި ޯ‬

‫ގތުގައި އެމީހާގެ ބޮލަށް‬ ‫ފުލުހުން ކުރިން ބުނި ޮ‬ ‫ބޑެތި ޒަހަމްތަކެއް ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ ޮ‬ ‫އަފްއާލް ވިދާޅުވީ އެ ހާދިސާގައި ބޮލަށް އަނިޔާ‬ ‫ލިބުނު އެހެން ބިދޭސީއަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް‬

‫އެފަދަ ހަނގުރާމައެއްގައި ބައިވެރިވުމުން ނުވަތަ‬

‫ނުވަތަ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބަޔަކަށް އެހީވުމަށް‬

‫ވަންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތަށް‬ ‫އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ބަދަލު ޮ‬

‫ހަނގުރާމައެއްގައި ބައިވެރިވާން ހިނގައްޖެ ނަމަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޓު އަމުރެއް ތަންފީޒު ކުރަން ނުވަތަ އެހެން‬ ‫ނުވަތަ ޯ‬

‫ލިބޭ ގޮތަށް ވެސް ބިލުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ބަދަލު ކުރީ‪ ،‬އެ ބިދޭސީ މީހާ ގެނައި މީހުންގެ އެދުމުގެ‬

‫ގައުމެއްގެ ސަރުކާރުން ނުވަތަ އދ‪ .‬އިން ހަވާލުކުރާ‬

‫ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްތަކުގައި ދައުވާ ކުރުމުގެ މުއްދަތު‬

‫މަތިން ކަމަށް ވެސް އަފްއާލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނޫސްވެރިކަމުގެ‬

‫އިތުރު ކުރަން ވެސް އެ ބިލުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ފުލުހުން ބުނީ އދ‪ .‬ތުނޑުފުށި އައިލެންޑް‬

‫ޓެރަރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން‬ ‫ގތުން ބޭރުގައި ހިނގާ‬ ‫ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލްގައިވާ ޮ‬ ‫ހަނގުރާމައަކަށް ދިއުމުގެ އިތުރުން ހަނގުރާމަވެރި‬

‫މަސައްކަތެއް ކުރުން ފަދަ ކަމެއްގައި އޭގެ‬

‫އެގޮތުން ބަންދުގައި ހުރި މީހެއް ނަމަ ދައުވާ ކުރަން‬

‫ކޅުވެއްޓިއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ‬ ‫ސޓުގައި އޮތް ޮ‬ ‫ރި ޯ‬

‫ސަރަހައްދަކަށް ސަރުކާރުގެ ހުއްދަ ނެތި ދިއުމަކީ‬

‫ސަރަހައްދަކަށް ދިއުމަކީ‪ ،‬ބިލްގައި އޮތް ގޮތުން‪ ،‬ކުށެއް‬

‫ޖެހޭ މުއްދަތު ‪ 60‬ދުވަހަށް ހަދާ އިރު ބަންދުން‬

‫އެ ތިން ފިރިހެނުންނަށް އަނިޔާވީ ކޮޅުވެއްޓީގެ ރޭމްޕް‬

‫ނުވަތަ ދާން އުޅުމަކީ ވެސް ކުށެކެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ދޫކޮށްލާފައިވާ މީހެއް ނަމަ ‪ 90‬ދުވަހުގެ ތެރޭގައި‬

‫ލކް ބޭނުން ކުރި އިރު‪ ،‬އޭގެ އެއް‬ ‫ހިއްލުމަށް ޗެއިން ބް ޮ‬

‫ގތަށް ބިލުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭ ޮ‬

‫ފަޅި ފެއިލްވެގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އެވަގުތު އެމީހުން ތިބީ‬

‫ކބައިކަން ކަނޑައަޅާނީ‬ ‫ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދުތަކަކީ ޮ‬

‫ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވަން ނުވަތަ‬

‫ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މަޖިލީހުގެ ލަފާގެ މަތިން‬

‫ނޫސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވެސް‬

‫އާ އިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެހެން‬

‫ރޭމްޕް މަތީގައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ވެސް އެ ބިލުގައި‬

‫ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދަކަށް ދެވޭނީ އެކަމުގެ‬

‫ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތުގައި‬

‫އެއާ އެކު‪ ،‬ތިން މީހުން ވިއްސައިގެން ގޮސް‬

‫ހިމަނާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހދުމަށް ފަހު އެވެ‪ .‬އަދި އެ‬ ‫ހުއްދަ ސަރުކާރުން ޯ‬

‫ހައްޔަރުކުރާ މީހުން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބަންދުން‬

‫ކޅުވެއްޓީގެ ދަގަނޑު ބައިގައި ޖެހުނު ކަމަށް ފުލުހުން‬ ‫ޮ‬

‫ގތުން ހަނގުރާމައަށް ހިނގައްޖެ‬ ‫އެ ބިލްގައިވާ ޮ‬

‫ނޫން ހާލަތްތަކުގައި އެފަދަ ސަރަހައްދަށް ދާ ދިއުމަކީ‬

‫ގތަށް ކަނޑައެޅުމުގެ އިތުރުން ޓެރަރިޒަމްގެ‬ ‫ދޫނުކުރެވޭ ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ނަމަ ‪ 17‬އަހަރާއި ‪ 20‬އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް‬

‫ހަނގުރާމައަށް ދިއުން ކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަމަށް ބިލްގައި‬

‫ބައެއް ކުށްތައް ސާބިތުވާ މީހުންގެ އަދަބު ލުއިކޮށް‬

‫ޖަލަށް ލެވެ އެވެ‪ .‬ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދަކަށް‬

‫ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ހެދުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަދި މައާފް ނުދެވޭ ޮ‬

‫ރޭ އިރުއޮއްސި ‪ 6:45‬ހާއިރު ހިނގި މި ހާދިސާ‬ ‫ގައި އެހެން ބިދޭސީއެއްގެ އިނގިލިތައް ޗިސްވި އެވެ‪.‬‬


‫‪ 29‬ސެޕްޓެމްބަރު ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ާހމަކަން ބޮޑުވާނެ‪،‬‬ ‫ކޮރަޕްޝަނެއް ނުހިމެނޭނެ‪ :‬އަމީރު‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ވެސް މުހިއްމުވާނެ އެ މެކޭނިޒަމް ހެދިފައި އޮންނަން‪"،‬‬ ‫އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬އެ މިނިސްޓްރީގައި މިހާރު ބީލަމުގެ‬ ‫މި ސަރުކާރުން އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް‬

‫ކމިޓީ އަކާއި މާލިއްޔަތުގެ‬ ‫މައްސަލަތައް ބަލާ ޮ‬

‫ގތަށް ދީފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި‬ ‫ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ޮ‬

‫މައްސަލަތައް ވެސް ހަދާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބީލަމުގެ އުސޫލް ކުރިއަށް ވުރެ މިހާރު ހާމަކަންބޮޑުވާނެ‬

‫އެއީ މާލިއްޔަތު ގާނޫނާއި ގަވާއިދުން ފިނޭންސް‬

‫ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު‬

‫މިނިސްޓަރަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން އަމީރު‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އުފެއްދެވި ދެ ކޮމިޓީ އެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖެ އަށް ‪ 15‬އެމްބިއުލާންސް ގެނައުމަށް‬ ‫ހުޅާލުމުން ކުރިމަތިލީ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑު‬

‫ކމިޓީގެ އިތުރުން ވެސް އޭސީސީ އަށް‬ ‫މި ދެ ޮ‬ ‫ހުށަހަޅޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބައެއް‬

‫މހަން މުތާ އަށް އެކަން‬ ‫އަގެއް ހުށަހެޅި އިންޑިއާގެ ޯ‬ ‫ހަވާލުކުރި މައްސަލަ އޭޑީކޭ ކުންފުނިން ވަނީ އޭސީސީ‬

‫މަޝްރޫއުތަކުގެ ބީލަން ނިމުމުން އޭސީސީން އާއްމުކޮށް‬

‫އަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪ .‬އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ‬

‫މައްސަލަ ބަލަ އެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬ކުރިމަތިލައި ކާމިޔާބު ނުވާ‬

‫ތެރޭގައި އެމްބިއުލާންސް ގެނައުމުގެ އިތުރުން އެންމެ‬

‫ކޮންމެވެސް އެއް ކުންފުންޏަކުން ހުށަހަޅައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ޔ އަގެއް އޭޑީކޭ އިން ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް ‪90‬‬ ‫ހެ ޮ‬

‫އެގޮތަށް މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ އިތުރަށް ހާމަކަން‬

‫މހަން މުތާ އަށް ދިނީ‬ ‫ދުވަހުން ގެންނަން ކުރިމަތިލީ ޯ‬

‫ބޑުވެގެންދާ ކަމެއް ކަން އަމީރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫‪ 8.7‬މިލިއަން ރުފިޔާ އަށެވެ‪ .‬އޭޑީކޭ އިން ‪89-59‬‬ ‫ދުވަސް ތެރޭގައި އެމްބިއުލާންސްތައް ގެންނަން ހުށަހެޅީ‬

‫މިހާތަނަށް އޭސީސީން ބެލި އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި‬

‫‪ 7.9‬މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ‪.‬‬

‫ބީލަމަށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލާ ކުންފުނިތަކުގެ‬

‫ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކަށް މަޝްރޫއުތައް ލިބުމުގެ‬

‫ތެރެއިން އެ މަޝްރޫއު ކަށަވަރުވަނީ އެންމެ ކުރު‬

‫ބޑުވުން ހައްލު ކުރަން ވެސް ފިނޭންސް‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ޔއަގު ހުށަހަޅާ ބަޔަކަށް ނޫން‬ ‫މުއްދަތަކާއި އެންމެ ހެ ޮ‬

‫މިނިސްޓްރީން ވިސްނުންތަކެއް ގެންގުޅެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށާއި ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންގައި ވެސް ގިނަ‬

‫"ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް މަޝްރޫއުތައް ދިނުމުން‬ ‫ފޮރިން ކަރަންސީ ދަށްވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން‬ ‫ސީލިންތަކެއް ލާން އަޅުގަނޑުމެން މި ވިސްނަނީ‪ .‬އެއީ‬

‫އިވެލުއޭޝަނުން ފޭލްވެއްޖެ ނަމަ ވެސް މަޝްރޫއު‬

‫މިސާލަކަށް ‪ 100‬މިލިއަނަށް ވުރެ ދަށް މަޝްރޫއުތަކަށް‬

‫އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަ ކަން‬

‫ކުރިމަތިލެވޭނީ ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށް އެކަންޏޭ‪ "،‬އަމީރު‬

‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪ .‬ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގެންދަނީ އެ މަޝްރޫއަކާ ގުޅުން ހުރި މިނިސްޓްރީއެއްގެ‬ ‫ޓެކްނިކަލް ބޭފުޅުން ވެސް ހިމެނިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫އތް‪ ،‬މަޝްރޫއުތައް‬ ‫"އަޅުގަނޑަށް ޔަގީންކަން އެބަ ޮ‬

‫"އޭގެ އިތުރުން ‪ 200-100‬މިލިއަން ރުފިޔާގެ‬ ‫ދޭތެރޭގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ދިވެހި‬ ‫ޖއިންޓް ވެންޗާ] ހެދިގެން‬ ‫ފަރާތްތަކުން ޖޭވީ [ ޮ‬

‫ގތް ޑިފެންޑްކުރެވޭނެ‪ .‬އޭސީސީން ވެސް‬ ‫ދޭ ޮ‬

‫ބޑު ވެއްޖިއްޔާ‬ ‫ކުރިމަތިލެވިދާނެއޭ‪ .‬އެއަށް ވުރެން ޮ‬

‫ބަލާފައި ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންގައި ގޯހެއް އޮތް‬

‫އެންމެންނަށް ކުރިމަތިލެވޭނެއޭ‪".‬‬ ‫އެ އުސޫލް ފައިނަލް ކުރާނީ ރައީސް އޮފީހުގެ‬

‫ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެންޏާ އެކަންކަން ރަނގަޅުކޮށްފައި‬ ‫ހައްލުކުރާނެ‪ .‬އެއީ އަޅުގަނޑު ހިތުން ރައްޔިތުންނަށް‬

‫އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ އަށް ފަހު ކަމަށް‬

‫ވެސް މުހިއްވާނީ އަދި ކުރިމަތިލާ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަނީ‬ ‫ވާނު ާވގައި ތިބެންޖެހުމުން‬ ‫ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަނީ ޖަލުގެ‬ ‫މުވައްޒަފުންގެ ކުށުން ނޫން ކަމަށާއި ޝަރީއަތް‬

‫ގޮޅީތެރޭގައި ބަންދުވެފައި ބޭތިއްބުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ‬ ‫ގޮތުން ކަމަށް‪ .‬އެ މީހުންގެ ރުޅިގަނޑު ފިލުވައިލުމަށް‬

‫ނިމެންދެން ވާނުވާ ނޭނގި ގިނަ ދުވަހު ޖަލުގައި‬

‫ގޅި ކުރިމަތިން ފެންނަ ކޮންމެ‬ ‫އެ މީހުންގެ ކުރިމަތިން‪ޮ ،‬‬

‫ކމިޝަނާ އޮފް‬ ‫ގައިދީން މަޑުކުރަން ޖެހުމުން ކަމަށް ޮ‬

‫ގތުގައި‪ "،‬މުނާޒް ވިދާޅުވި‬ ‫މީހަކަށް ކުރާ ގޯނާއެއްގެ ޮ‬

‫ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކ‪ .‬މާފުށީގައި ހުންނަ ޖަލުގައި ބޭއްވި މޯލްޑިވްސް‬

‫ގައިދީންނާ މެދު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ‬

‫ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސަސް (އެމްސީއެސް) ގެ ‪48‬‬

‫ގތް ބަދަލުކުރަން އެމްސީއެސްގެ އޮފިސަރުން‬ ‫ޮ‬

‫ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާގައި މުނާޒް ވިދާޅުވީ މި އަހަރުގެ‬

‫މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫އގަސްޓް މަހާ ހަމައަށް‪ ،‬މާފުށީ ޖަލުގައި ތިބި‬ ‫ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގައިދީންނާ‬

‫ގައިދީންގެ ފަރާތުން ‪ 40‬އަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރު ޖަލު‬

‫މެދު އަމަލުކުރަން އެކުލަވާލައިފައިވާ ގަވާއިދު‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެއީ‬ ‫އޮފިސަރުންނަށް އަނިޔާ ޮ‬

‫އިސްލާހުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ގެޒެޓް ކުރާނެ ކަމަށް‬

‫ކށް ކަންތައް‬ ‫ގައިދީންނާ މެދު އޮފިސަރުން އިހާނެތި ޮ‬

‫ކޮމިޝަނަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރާތީ ހިނގާ ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އފިސަރުން މިއަދު ގަބޫލުކުރަނީ‬ ‫"ކަރެކްޝަނަލް ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ބަދަލުވި އިރު ޖަލުގެ‬ ‫ގސްކަމަށާއި އެކަން އިސްލާހުކުރަން ގިނަ‬ ‫ހާލަތު ޯ‬

‫އެކަން އެހެން އެވަނީ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ބަންދުކުރުމަށް ފަހު ވާނުވާގައި އަހަރު ދެ އަހަރު‬

‫ތެރޭގައި ގައިދީންގެ ވަކީލުން އުފުލަމުން އައި ތަކުލީފު‬

‫ވަންދެން‪ ،‬ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ވެސް ގިނަ ދުވަސް‬

‫ކށްފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުޑަ ޮ‬

‫ވަންދެން ބޭތިއްބުމާއި‪ ،‬ހުކުމުގެ މުއްދަތުގައި އަބަދު‬

‫އިންޖީނު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުން ހަ ލައްކަ‬

‫އެތަނުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކޕަރޭޝަން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރުފިޔާ އިން ފެނަކަ ޯ‬ ‫އެ އިދާރާ އިން ފެނަކަ ޖޫރިމަނާކުރީ‪ ،‬ތިމާވެއްޓަށް‬

‫އެ ފަސް ރަށުގައި އިންޖީނު ބެހެއްޓުމުގެ‬ ‫ކށްފައި ވަނީ އީއައިއޭ‬ ‫މަސައްކަތް ފެނަކަ އިން ޮ‬

‫ކުރާނެ އަސަރު ދެނެގަންނަން ހަދާ އެސެސްމަންޓު‬

‫ނުހަދާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު‬

‫(އީއައިއޭ) ނުހަދާ ހއ‪ .‬ތަކަންދު އާއި ހދ‪ .‬ފިނޭ އާއި‬

‫އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އީޕީއޭ އިން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ނ‪ .‬ހެނބަދު އާއި ނ‪ .‬މާޅެންދޫ އަދި ބ‪ .‬ކެންދޫގައި‬ ‫އިންޖީނު ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކަން ފެނަކަ އަށް ދީފައި‬ ‫ވަނީ އެއް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެނަކަ އިން ކުރިއަށް‬

‫ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މާލޭގެ ބިމު އަޑިން ފެން ނެގި‬ ‫މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އީޕީއޭ އިން ވަނި ހައުސިން‬ ‫މިނިސްޓްރީ އާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ މިދިޔަ އަހަރު‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ ދެ ތަން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައި‬ ‫ޖޫރިމަނާ ޮ‬ ‫ވަނީ ‪100،000‬ރ‪ .‬އިންނެވެ‪.‬‬

‫އދ‪ .‬ގެ ދަތުރަށް ހަ މިލިއަން ރުފިޔާ‬ ‫ހަރަދެއް ނުވާނެ‪ :‬ހޫދު‬

‫ގޮތުގައި‪ ،‬ވީހާވެސް ދެފުށްފެންނަ އުސޫލަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ނންނާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓްރީން އަމަލުކޮށްފައި ޯ‬

‫ޔވެފައި މުއްދަތު ކުރުވިޔަސް ޓެކްނިކަލް‬ ‫އަގުހެ ޮ‬

‫(އީޕީއޭ) ގެ ހުއްދައާ ނުލައި‪ ،‬ފަސް ރަށެއްގައި‬

‫ވޑުކުރާނީ‪ ،‬މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި‬ ‫މަޝްރޫއުތައް އެ ޯ‬ ‫ދިވެހި ކުންފުނިތަކަށް ފުރުސަތު ބޮޑުކުރަނީ‬

‫ކަންކަމަށް ބަލާ ކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ރޓެކްޝަން އެޖެންސީ‬ ‫އެންވަޔަރުމެންޓަލް ޕް ޮ‬

‫ގެންދިޔަ މި މަޝްރޫއުތަކުގެ މައުލޫމާތު އެ ކުންފުނިން‬ ‫އީޕީއޭ އަށް މި އަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅު ހިއްސާކުރި ކަމަށް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަމީރު ނޫސްވެރިންނަށް ވިދާޅުވީ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް‬ ‫ގތަށް ފިނޭންސް‬ ‫ވަކި ބަޔަކަށް ދޭން ނިންމައި އެ ޮ‬

‫ހަ ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ފެނަކަ ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި‬

‫މި ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރި މަޝްރޫއުތަކުން‬ ‫ގސްކަމަށް ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު‬ ‫ބީލަން ޯ‬

‫މި މައްސަލަ ފެންމަތިވެފައި ވަނިކޮށް‪ ،‬މިނިސްޓަރު‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 15‬އަށް ވުރެން ވެސް މަދުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪ .‬ދެން ތިއްބެވީ އެމެރިކާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ‬ ‫ސަރުކާރުގެ ބޭފުޅުން ކަމަށް ހޫދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އދ‪ .‬ގެ އާއްމު މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވުމަށް‬ ‫ރާއްޖެ އިން ދިޔަ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުންގެ ޚަރަދުތަކަށް‬ ‫ހަ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ ކަމަށް‬

‫ޔޫއެންގެ ދަތުރަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ހޭދައިގެ‬ ‫ތަފްސީލެއް ހޫދު ނުދެއްވަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތެއްގައި އެފަދަ ހަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލެއް‬ ‫"އާއްމު ޮ‬

‫ކުރާ ތުހުމަތު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ‬

‫ހިއްސާއެއް ނުކުރަން‪ .‬އެކަމަކު ބައެއް ފަރާތްތަކުން‬

‫ދގުކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ހޫދު ޮ‬

‫މިހާރު ކިޔަމުންދާ އަދަދުތަކަށް ވުރެ މާ ބޮޑުތަން‬

‫ވެރިކަމުގައި ހުންނަވައި ރާއްޖޭގެ ރައީސަކު‬ ‫އދ‪.‬ގައި ތަގުރީރު ކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާތާ ހަތް‬

‫ކުޑަވާނެ އެކަމުގެ ހަރަދުތައް‪ "،‬ހޫދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސްގެ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި‬

‫އަހަރު ފަހުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް‬

‫ފރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ‬ ‫ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ޮ‬

‫ވަޑައިގެންނެވި އިރު އެމަނިކުފާނާ އެކު ސަރުކާރުގެ ‪30‬‬

‫ޝާހިދާއި އެންވަޔަރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬ހުސެއިން‬

‫ބޭފުޅުން ވަޑައިގަތް ކަމަށް ފާޑުކިއުން ވަނީ އަމާޒުވެފަ‬

‫ރަޝީދުގެ އިތުރުން ރައީސާއެކު ދަތުރުތަކުގައި‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ދަތުރުގެ ޚަރަދަށް ހަ މިލިއަނަށް ވުރެން‬

‫ކށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ‬ ‫އާއްމު ޮ‬

‫ގިނަ ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ހޫދުގެ އިތުރުން ރައީސް އޮފީހުގެ‬

‫ޕޓްކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫ޗީފް އޮފް ސްޓާފް އަލީ ޒާހިރާއި ރައީސްގެ ސެކްރެޓަރީ‬

‫ހޫދު ވިދާޅުވީ އދ‪ .‬ގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިގަތް‬ ‫ބޭފުޅުންގެ އަދަދު ‪ 30‬އަށް ނާރާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ އަދަދު‬

‫ސލިހާއި ސެކްރެޓަރީ އާމިނަތު‬ ‫ޯ‬ ‫ފާތިމަތު މުހައްމަދު‬ ‫ޝައުނާ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 29‬ސެޕްޓެމްބަރު ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫‪ 24‬ގަޑިއިރު ބަންދުގައި ބެހެއް ޭޓ‬ ‫ގޮތަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ބިލް ބަދަލުކޮށްފި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާ ހައްޔަރު ކުރާ‬ ‫ވަގުތުން ފެށިގެން ހަތް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ނުދީ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހިފެހެއްޓިދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ކުރިން ބިލްގައިވާ ގޮތުން‬ ‫ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްތަކުގައި ހައްޔަރު ކުރާ މީހުން‬

‫އެ ހައްގު ހިފެހެއްޓެނީ ސަބް އިންސްޕެކްޓަ އޮފް‬

‫ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުނުކޮށް ‪ 24‬ގަޑިއިރު‬

‫އފިސަރެއްގެ‬ ‫ޕޮލިސް އިން ފެށިގެން މަތީ ރޭންކްގެ ޮ‬

‫ގތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކޮމިޓީން‬ ‫ބެހެއްޓޭ ޮ‬

‫ލިޔުމަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ބިލް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ‬

‫ބިލަށް އިތުރު ކުރި ބައެއް މާއްދާތަކުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް‬

‫މެންބަރު ހުސައިން ޝަހީމް (އަނދުން ހުސައިން) ބިލް‬

‫ހާޒިރުކުރާ ވަގުތުގެ ދެގަޑިއިރު ކުރިން ކޯޓަށް‬

‫އތީ ހައްޔަރުކުރާ މީހުން ބަންދުކުރީ‬ ‫ހުށަހެޅުއްވި އިރު ޮ‬

‫ސިޓީއަކުން އެންގުމުން ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް‬

‫ތ ކަނޑައެޅުމަށް އެ މީހަކު‬ ‫ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ޯ‬

‫ބާއްވާ މަޖިލިސްގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސަން ވާނެ‬

‫ހައްޔަރުކުރާތާ ގިނަވެގެން ‪ 48‬ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރުކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬ބިލް ދިރާސާ ކުރި ގައުމީ ސަލާމަތާއި‬ ‫ކމިޓީގެ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން‬ ‫ހާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްތަކުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ‬ ‫ކޓު އަމުރަކާ ނުލައި ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ބާރު‬ ‫މީހުން ޯ‬ ‫ފުލުހުންނަށް ދޭން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލުގައި އޮތީ‬

‫ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށްތަކުގައި ހައްޔަރު ކުރާ މީހުން‬

‫ބިލްގައި ހިމަނައިފަ އެވެ‪ .‬މަޖިލިހުގެ ކޮމިޓީން ބިލް‬

‫ކށްފައި ވަނީ ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިންތޯ‬ ‫ބަންދު ޮ‬

‫ދިރާސާ ކުރި އިރު‪ ،‬ބިލްގެ އެ މާއްދާ އަށް އެއްވެސް‬

‫ކަނޑައެޅުމަށް އެ މީހަކު ހައްޔަރު ކުރާތާ ‪ 24‬ގަޑިއިރު‬

‫ބަދަލެއް ގެނެސްފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރު ކުރަން‬ ‫ވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އންނަ ގޮތުން ހައްޔަރު‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީގައި ޮ‬

‫ބިލްގައި ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ހިނގާ‬ ‫ހަނގުރާމަތަކަށް ދިވެހިން ދިއުން ހުއްޓުވުމަށާއި‬ ‫ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށް ތާއީދުކުރުން ހުއްޓުވުމަށާއި‬

‫ކުރާތާ ލަސްވެގެން ‪ 24‬ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ‬

‫ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ކުރާ ހަނގުރާމަތަކުގައި‬

‫ގތެއް ނިންމަން ފަނޑިޔާރެއްގެ‬ ‫މީހެއްގެ ބަންދާ މެދު ޮ‬

‫ބައިވެރިވުމަށް ފަހު ރާއްޖެ އަންނަ މީހުންނާ މެދު‬

‫ކުރިމައްޗަށް ހާޒިރު ކުރުން ލާޒިމްވެ އެވެ‪ .‬ޓެރަރިޒަމްގެ‬

‫އަމަލު ކުރާނެ އިޖުރާއުތައް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުށްތަކުގައި ހައްޔަރު ކުރާ މީހާ އެހާ ގިނަ އިރުތަކެއް‬

‫އަދި ސިޔާސީ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ޓެރަރިޒަމް ގާނޫނުގެ‬

‫ގތަށް ބިލް އޮތުމުން‪،‬‬ ‫ވަންދެން ބަންދުގައި ބެހެއްޓޭ ޮ‬

‫ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނާއި‬

‫ބިލްގައި ތަފްސީލްކޮށްދީފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވުން ފާޅުކުރެއްވި‬ ‫އަމިއްލަ ބައެއް މެމްބަރުން ކަން ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ގައުމީ ސަލާމަތާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ‬ ‫ކޮމިޓީން ބިލް ދިރާސާ ކުރީ މަޖިލިހުގެ ގަވައިދުން‬

‫ކމިޓީ މަރުހަލާގައި ބިލަށް ގެނައި އެހެން‬ ‫ޮ‬ ‫ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހައްޔަރު ކުރާ މީހާ އަށް‬

‫ލިބޭ ބާރުގެ ދަށުން‪ ،‬މީޑިއާތަކަށް ނުވަދެވޭ ގޮތަށް‬ ‫ސިއްރުކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬

‫އޭނާގެ ގާނޫނީ ވަކީލާ އެކު އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުވެ‬

‫ކަނޑައެޅި ވަރަށްވުރެ އިތުރަ ްށ‬ ‫ހިއްސާ ގަންނަން ހުށަހެޅި‪ :‬އެމްއައިބީ‬ ‫އި ދު ހާ މް ނަ އީ މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން‬ ‫ހިއްސާ ވިއްކަން ކަނޑައެޅި އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް‬ ‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫އ އެވެ‪ .‬މިކަމުން ހާމަވަނީ ބޭންކަށް‬ ‫ކާމިޔާބު އައިޕީ ޯ‬

‫އެމްއައިބީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމުންނަށް‬ ‫ހިއްސާ ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލި މި ފުރުސަތުގައި އެ‬ ‫ކުންފުނިން ވަނީ ‪ 6.98‬މިލިއަން ހިއްސާ ވިއްކަން‬ ‫‪ 244‬މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާ އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއައިބީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނީ‬

‫ހޓެލްސް އިން ގއ‪ .‬ގައި ތަރައްގީ‬ ‫މިއީ‪ ،‬އެކޯ ޮ‬ ‫ސޓެވެ‪ .‬ގއ‪ .‬ކޫއްޑޫގައި ތަރައްގީ‬ ‫ކުރި ދެވަނަ ރި ޯ‬ ‫މލްޑިވްސް އަކީ ވެސް އެ‬ ‫ކޮށްފައިވާ މާކިޔޯ ޯ‬

‫ޕޓްސް ސެންޓަރެއް ވެސް‬ ‫ވަގުތު ހޭދަކޮށްލުމަށް ސް ޯ‬

‫ކުންފުނީގެ ރިސޯޓެކެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ހަދައިފަ އެވެ‪ .‬މި ސެންޓަރުން ކުޑަކުދިންނަށް‬

‫މާމުޓާ ރިސޯޓުގައި ‪ 122‬ވިލާ ހުންނައިރު‬ ‫ކށްފައި ވަނީ މޫދު‬ ‫އޭގެ ތެރެއިން ދެ ވިލާ ހާއްސަ ޮ‬ ‫ކޓަރި ތަކަށެވެ‪ .‬މިއީ ރާއްޖޭގައި މިފަދަ‬ ‫އަޑީގެ ޮ‬

‫ކުޅިވަރުގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކި ކަންތައްތަކާ ގުޅެ‬ ‫މައުލޫމާތު ވެސް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަސްރަތު ކުރާ މީހުންނަށް ވެސް މި ރިސޯޓުން‬

‫ސޓެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ‬ ‫ވިލާތައް ހުޅުވި ދެވަނަ ރި ޯ‬

‫ތަފާތު ހިދުމަތްތައް ލިބޭނެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‪ ،‬ދުވާ‬

‫ކންރެޑް މޯލްޑިވްސް‬ ‫މޫދު އަޑީގެ ކޮޓަރިތައް ހުޅުވީ ޮ‬

‫ސޓުގައި ހަދާފައިވާއިރު ކަސްރަތު‬ ‫ޓްރެކެއް މި ރި ޯ‬

‫އިންނެވެ‪.‬‬

‫ކުރުމަށް "ރާވެރިޔާ" ގެ ނަމުގައި ބޫޓް ކޭމްޕެއް ވެސް‬

‫މި ވިލާތަކަކުގެ އިތުރުން މާމުޓާގައި ދެން އެންމެ‬ ‫ރޔަލް ވިލާ އެވެ‪" .‬ރިސޯޓުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ޯ‬

‫ކުރިއަށް ގެންދެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސޓުގައި ސްޕާއަކާއި ޑައިވް‬ ‫މީގެ އިތުރުން މި ރި ޯ‬

‫ކށްފައިވާ މި ވިލާ އަކީ‬ ‫ރިސޯޓެއް" ގޮތަށް ސިފަ ޮ‬

‫ސެންޓަރެއް ވެސް ހުރެ އެވެ‪ .‬ރިސޯޓަށް ޒިޔާރަތް‬

‫އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ޓޫރިސްޓުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ‬

‫ކުރާ ޓޫރިސްޓުންނަށް ރިސޯޓުގެ ވަށައިގެން ‪26‬‬

‫ވިލާއެކެވެ‪ .‬މި ވިލާގައި ފުރިހަމަ ޕްރައިވެސީއާ އެކު‬

‫ސަރަހައްދެއްގައި ޑައިވް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ‬

‫‪ 24‬ގަޑިއިރު ރޫމް ސާވިސް ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕއިންޓުތަކުން ތަފާތު‬ ‫ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪ .‬މި ޑައިވް ޮ‬

‫ސޓަކީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ރިސޯޓުތަކާ‬ ‫މާމުޓާ ރި ޯ‬ ‫ގތުން މި ރިސޯޓުގެ މެދު‬ ‫ތަފާތު ރިސޯޓެކެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ތެރެއިން ގުދުރަތީ ފެންގަނޑެއް އުފެދިފައިވާއިރު އެކޯ‬

‫އެކި ބާވަތްތަކުގެ ވެލަ އާއި މިޔަރާއި މުރަކަ ފެންނާނެ‬ ‫ކަމަށް އެ މާމުޓާ ރިސޯޓުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުގައި އެ ބޭންކަށް ވަނީ ‪ 52‬މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފަ‬

‫ވިއްކަން ހަމަޖެހިފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ ގިނައިން‬

‫އެވެ‪ .‬މިއީ އޭގެ ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ ‪ 12‬މިލިއަން‬

‫ހިއްސާ ގަތުމަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން އެ ހިއްސާ‬

‫އިތުރު އަދަދެކެވެ‪.‬‬

‫އިންވެސްޓަރުންގެ މެދުގައި ބަހާލެވޭނެ އުސޫލު ބޭންކުގެ‬

‫ވަގަށް ކޯޓާ ހޯދަން އުޅުނު ކުންފުނިތައް ހާމަ ކޮށްފި‬ ‫ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ގެންނަން ވަގު ލިޔުން‬ ‫ހުށަހެޅި އެއް ކުންފުންޏެއްގެ ނަން އުނިކޮށް‪ ،‬އެ‬ ‫ލިސްޓު އަލުން އާއްމުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި‪ ،‬ކޯޓާ‬ ‫އަށް އެދޭއިރު ސައްހަ ނޫން ލިޔުންތަކެއް ހުށަހެޅި‬ ‫ކށްފައި ވެ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫‪ 13‬ފަރާތެއްގެ ނަން ހާމަ ޮ‬ ‫ތެރޭގައި ކުންފުނިތަކުގެ ނަންތަކާއި އެ ކުންފުނިތަކުގެ‬ ‫ހިއްސާދާރުންގެ ނަން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭގެ‬ ‫ދެތިން ގަޑިއިރު ފަހުން އެ އިއުލާނުވަނީ ގެޒެޓުން‬ ‫ނަގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލިޔުމުގައި ކުށެއް ހިމެނޭތީ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެކަން‬ ‫އިސްލާހުކޮށް ‪ 12‬ފަރާތެއްގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން‬ ‫ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިފަހަރު‬

‫ތަހުގީގުކުރަން ޮޕލިހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި‬ ‫ކުންފުނިތަކުގެ ނަންތައް‬

‫ސޓުގައި ތަފާތު އެކި ކުޒީންތަކަށް‬ ‫މާމުޓާ ރި ޯ‬

‫މީގެ ‪ 8‬އަހަރު ކުރިން ރާއްޖޭގައި ހިދުމަތްދޭން‬ ‫ގތުން މިދިޔަ އަހަރު ސާފު ފައިދާގެ‬ ‫ހޯދަމުންނެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމެވެ‪.‬‬

‫ޓރެންޓު ހުރެ އެވެ‪ .‬އަދި ކުޑަކުދިން‬ ‫ހާއްސަ ހަ ރެސް ޯ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހުޅުވާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ ހިއްސާއެއް ‪35‬ރ‪ .‬ގެ މަގުން‬

‫ކށްފައި ވަނީ މިޝްކާ‬ ‫އެ ލިސްޓުން ބާތިލް ޮ‬

‫ސޓު ހުޅުވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް މާމުޓާ ރި ޯ‬

‫ދިވެހިން ކުރާ އިތުބާރު ކަމަށް ވެސް އެ ބޭންކުން‬

‫ފެށި މި ބޭންކުން އަންނަނީ ކުރިއެރުންތައް‬

‫ނެތެވެ‪.‬‬

‫ބަލާލެވޭނެހެން ބްރިޖެއް ހަދާފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އެ ބޭންކުގެ އައިޕީއޯ‬ ‫އެމްއައިބީން ބުނި ޮ‬

‫ހިއްސާ ގަންނަން އެދިފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން‬

‫އިއުލާންކުރިއިރު ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާދާރުންގެ ނަމެއް‬

‫ގއ‪ .‬މާމުޓާގައި ތަރައްގީ ކުރި ޕުލްމަން‬

‫އުސޫލެއް ކަމަށް ވެސް އެ ބޭންކުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އަކީ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި އެންމެ‬

‫ހުށަހަޅާ ކަމަށް ބުނެ އިއްޔެ ނެރުނު ލިސްޓު ބާތިލްކުރީ‬

‫ހޮޓެލްސް އިން ވަނީ ޓޫރިސްޓުންނަށް ފެންގަނޑު‬

‫ބޑުން އެކުލަވާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬މި އުސޫލަކީ އެ‬ ‫ޯ‬ ‫ރސްޕެކްޓަސްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން‬ ‫ބޭންކުގެ ޕް ޮ‬ ‫ގތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ‬ ‫އާންމުންނަށް އިސްކަންދޭ ޮ‬

‫އެތަނުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ‪ ،‬ވަގު ލިޔުން‬

‫މޫދު އަޑީގެ ކޮޓަރިތަކާ އެކު މާމުތާ ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪ .1‬ނިއު ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް‬ ‫ޒ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް‬ ‫‪ .2‬ވެމް ޯ‬ ‫‪ .3‬ސަރަމީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް‬ ‫‪ .4‬ޒުބެއިރު އަބްދުﷲ (ރަން ހިރު ފެހުން)‬ ‫‪ .5‬ސައިފުﷲ ހަސަން (ކިންގް‬ ‫ކންސްޓްރަކްޝަން)‬ ‫ޮ‬ ‫މލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް‬ ‫‪ .6‬ޖިއާޒު ޯ‬ ‫ކ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް‬ ‫‪ .7‬ނިއޯ އީ ޯ‬ ‫ކމްބައިން ބިލްޑް)‬ ‫‪ .8‬އުޘްމާން ނައީމް ( ޮ‬ ‫ހލްޑިންސް)‬ ‫‪ .9‬މުހައްމަދު ފަތުހުﷲ (އެފްއެސްބީ ޯ‬ ‫ނފެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް‬ ‫‪ .10‬ސި ޮ‬ ‫މލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް‬ ‫‪ .11‬ވޯޓާ ޕާކް ޯ‬ ‫ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން‬ ‫ބޑުވެގެން ސަރުކާރުން ވަނީ‬ ‫ގިނަވުމުގެ ނުރައްކާ ޮ‬ ‫ގތުން އެޅި އެއް‬ ‫ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ފިޔަވަޅަކީ ބަންގްލަދޭޝް އިން މަސައްކަތު މީހުން‬ ‫ގެނައުން އެއް އަހަރު ދުވަހަށް މަޑުޖައްސާލުމެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ރާއްޖޭގައި މިހާރު ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް‬ ‫އިތުރު ފުރުސަތެއް ދީ‪ ،‬އަލުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމެވެ‪.‬‬


‫‪ 29‬ސެޕްޓެމްބަރު ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫ހަނީފްއާ ގުޅުން ހު ިރ‬ ‫ފައިސާތަކެއް އަތުލައިގެންފި!‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ފައިސާ ބޭރުކުރަން އުޅުނު ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އުމުރުން ‪ 43‬އަހަރުގެ‬ ‫އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އެ މީހާގެ އަތުން ‪ 4600‬ޑޮލަރު (‪70،932‬ރ‪ ).‬އާއި‬ ‫ރާއްޖޭގައި އެކި ވިޔަފާރިތައް ހިންގައި މަނީ‬

‫‪ 37،500‬ޔޫރޯ (‪594،950‬ރ‪ ).‬ފެނިފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭރު ފައިސާ ބޭރުކުރަން އުޅުނު‬

‫ބޑެއް" ކަމަށް ތުހުމަތު‬ ‫ލންޑަ ކުރަމުންދިޔަ " ޮ‬ ‫ޯ‬ ‫ކށްލި ބަންގްލަދޭޝްގެ އަބޫ‬ ‫ކުރެވިފައި ވަނިކޮށް ޑިޕޯޓް ޮ‬

‫ދެ މީހުންގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަނީ ވަކި ދެ‬

‫ވކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ރާއްޖެ‬ ‫ހަނީފްގެ ނެޓް ޯ‬

‫ގތުގައި ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި‬ ‫މައްސަލައެއްގެ ޮ‬

‫ކށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން‬ ‫އިން ބޭރުކުރަން އުޅެނި ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬މި ދެ މައްސަލައިގައި ވެސް މިހާތަނަށް މީހަކު‬

‫ގތުގައި ޑޮލަރާއި ޔޫރޯ‬ ‫ހުއްޓުވައިފި އެވެ‪ .‬އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫ހައްޔަރެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫އިން ބޭރުކުރަން އުޅުނު މި ފައިސާގެ އަދަދު ‪2.5‬‬ ‫މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަބޫ ހަނީފް‪ ،‬މި މަހުގެ ‪ 13‬ގައި ޑިޕޯޓްކުރީ‬

‫މިއީ‪ ،‬އަބޫ ހަނީފްއާ ގުޅުން ހުރި ދެ މައްސަލަތޯ‬ ‫އފިޝަލް ވިދާޅުވީ އޭނާގެ‬ ‫ސުވާލު ކުރުމުން ޮ‬

‫ފުރަން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ހުއްޓަ‬ ‫އެވެ‪ .‬ރާއްޖެ އިން އޭނާ ފުރަން އުޅުނީ‪ ،‬އެނގިފައިވާ‬

‫ކުރި ތުހުމަތުތައް ތަހުގީގު ކުރަން އިމިގްރޭޝަނުން‬ ‫ހުށަހަޅައިފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫އޕަރޭޝަނެއް ފެށުމާ އެކު‪ ،‬އޭނާ އަށް‬ ‫އިމިގްރޭޝަނުން ޮ‬

‫އޭރު އިމިގްރޭޝަންގެ އޮފިޝަލު "މިހާރު"‬

‫ކށެވެ‪ .‬ޑިޕޯޓްކުރި އިރު‬ ‫ވެސް ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައި ވަނި ޮ‬

‫ޕޓްކުރިއިރު‪ ،‬އޭނާގެ‬ ‫އަށް ވިދާޅުވެފައި ހަނީފް ޑި ޯ‬

‫އންނަ ވިޔަފާރިތަކުގެ މައުލޫމާތުތައް‬ ‫އޭނާގެ ހިއްސާ ޮ‬

‫ކށް އެ ތަނަށް މައްސަލައެއް‬ ‫މައްޗަށް ތުހުމަތުތަކެއް ޮ‬

‫ލންޑަރިން އާއި އެ ނޫން ގިނަ‬ ‫އާއްމުކޮށް‪ ،‬މަނީ ޯ‬

‫ހުށަހަޅައިފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬ހަނީފް ޑީޕޯޓްކުރީ‬

‫ކުށްތަކުގެ ތުހުމަތު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ އަމާޒުވެފަ‬

‫ރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް ދިން ހުއްދައިގެ ޝަރުތާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހިލާފުވުމުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާގެ މައްޗަށް ސޯޝަލް‬ ‫ހަނީފްގެ އެއް ވިޔަފާރި އަކީ ދިވެހި ސަރުކާރަށް‬

‫ޓެކްސް ނުދައްކައި ބިދޭސީންގެ މުސާރަ ގައުމަށް‬

‫މީޑިއާގައި ކުރާ ތުހުމަތުތައް އިމިގްރޭޝަނުން ދޮގެއް‬ ‫ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ފޮނުވައި ދިނުމެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން އެ‬ ‫ފނުވާ ފައިސާ އިން ރެމިޓެންސް‬ ‫މީހުންގެ ގައުމަށް ޮ‬ ‫ގތުގައި ތިން ޕަސެންޓް ‪ 2016‬އިން‬ ‫ޓެކްސްގެ ޮ‬ ‫ފެށިގެން ސަރުކާރަށް ދައްކަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬ހަނީފްއާ‬

‫ސ ހިފެހެއްޓީ ހަނީފްއާ ގުޅުން ހުރި‬ ‫ލައިސަން ް‬ ‫ވިޔަފާރިތަކެއްގެ‬

‫ފައިސާ ހަވާލުކުރުމުން‪ ،‬ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ނުދައްކައި‬ ‫ފނުވައިދޭ ކަމަށް ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ރާއްޖެ އިން އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް ޑޮލަރު‬ ‫ބޭރުކުރާ އެކަކު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ހަނީފްގެ‬ ‫ކށްފައި އޮތް ވަރުން އޭނާ‬ ‫ވިޔަފާރި ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ޮ‬ ‫ކށްލުމަކުން މައްސަލަ ހައްލު ނުވާނެ ކަމުގެ‬ ‫ޕޓް ޮ‬ ‫ޑި ޯ‬ ‫ޝަކުވާ ކުރި އެވެ‪ .‬ކަންވީ ވެސް އެގޮތަށެވެ‪!.‬‬

‫ނ އުޅުނު ދެ މީހަކު‬ ‫ފައިސާ ބޭރުކުރަ ް‬ ‫ހުއްޓުވައި ތަހުގީ ުގ ކުރަނީ‬

‫މަރުކަޒީ ބޭންކް‪ ،‬އެމްއެމްއޭ އިން ދެ ފަރާތަކަށް‬ ‫ކށްފައިވާ މަނީ ޗޭންޖާ އަދި ރެމިޓެންސް‬ ‫ދޫ ޮ‬ ‫ލައިސަންސް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން‬ ‫ހިފަހައްޓައިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬ބަނޑަހަ ފައިނޭންޝަލްސް‬ ‫ކށްފައިވާ ރެމިޓެންސް‬ ‫ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޫ ޮ‬ ‫ކށްފައިވާ މަނީ‬ ‫ލައިސަންސާއި ބަނޑަހަ ކެފޭ އަށް ދޫ ޮ‬ ‫ޗޭންޖާ ލައިސަންސެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއެމްއޭގެ އިއުލާންގައިވާ ގޮތުން ބަނޑަހަ‬ ‫ފައިނޭންޝަލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ރެމިޓެންސް‬ ‫ވިޔަފާރި ކުރަމުން އަންނަނީ ޗާންދަނީމަގު‪ ،‬އެމްއެފް‬ ‫ބިލްޑިންގާއި ހ‪ .‬ގަލަދުންގޭގަ އެވެ‪.‬‬

‫ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ބޭރުކުރަން އުޅުނު‬ ‫ދިވެއްސަކާއި ބިދޭސީއަކު ދާދި ފަހުން ރާއްޖޭގެ‬

‫މި ދެތަނުގެ ލައިސަންސް ވަގުތީ ގޮތުން‬ ‫ހިފެހެއްޓީ‪ ،‬އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‬

‫ކަސްޓަމްސް އިން ހުއްޓުވައި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް‬

‫މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާތީ އިތުރަށް ބަލަން‬

‫ވަނީ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪ .‬ތަފްސީލް ހާމަނުކުރި ނަމަވެސް‬

‫ޖެހޭ ކަންކަން ހުރުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކަސްޓަމްސް އިން އެކަން ކަށަވަރުކޮށްދެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލންޑަރިން އަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ‬ ‫މަނީ ޯ‬

‫އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެމްއެމްއޭ އިން ލައިސަންސް‬ ‫ހިފެހެއްޓި މި ދެތަނަކީ ވެސް އަބޫ ހަނީފްގެ ބޮޑު‬

‫މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ އޮންނަނީ‬

‫އންނަ ވިޔަފާރިތަކެކެވެ‪ .‬މި ވިޔަފާރީގައި‪،‬‬ ‫ހިއްސާއެއް ޮ‬

‫ފުލުހުންނަށެވެ‪.‬‬

‫ދިވެހި ޕާޓްނަރުން ވެސް ހިމެނޭ އިރު‪ ،‬ޑޮލަރު ބޭރު‬

‫ގތުގައި ފައިސާ‬ ‫"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ޮ‬ ‫ކށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން‬ ‫ބޭރުކުރަން އުޅެނި ޮ‬ ‫ހިފެހެއްޓި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ އަބޫ ހަނީފްގެ‬

‫ކުރާ މައިގަނޑު އެއް ގައުމަކީ ސިންގަޕޫރު ކަމަށް ވެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ހަނީފް އަކީ‪ ،‬ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި‬

‫ޕންސަރެވެ‪ .‬ބިދޭސީމީހާ އަކީ އެކި ގައުމުތަކަށް‬ ‫ސް ޮ‬

‫ކުރުމުގައި ހިމެނޭ އެކެކެވެ‪ .‬ގަވައިދާ ހިލާފަށް މީހުން‬

‫ފައިސާ ގެންދިއުމުގައި އެހީތެރިވަމުން އަންނަ މީހެކެވެ‪.‬‬

‫ރެކްރޫޓް ކުރުމާއި ހުއްދަ ނެތި ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި‬

‫އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ‪ 80‬އަށް ވުރެ ގިނަ‬

‫ގިނަ ބިދޭސީންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ އިރު‬

‫ފަހަރު އޭނާ ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ކަމަށް ވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ބިދޭސީންނާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ ނަންތައް ވެސް‬

‫ފައިސާ ބޭރުކުރަން އުޅުނު މައްސަލައިގައި‬

‫ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުކުރެ އެވެ‪ .‬އެފަދަ މީހުން‬

‫"މިހާރު" އިން ފުލުހުންނާ ސުވާލުކުރުމުން މީޑިއާ‬

‫ހިންގާ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ގެސްޓު ހައުސްތަކާއި‬

‫އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ ‪ 15‬ގައި އިންޑިއާގެ‬

‫ހޓާތަކާއި ފިހާރަތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ރ ހިފައިގެން‬ ‫ރައްޔިތަކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮލަރާއި ޔޫ ޯ‬

‫ތަހުގީގަކާ ނުލައި ހަނީފް ޑިޕޯޓްކުރުން‬

‫ކށް ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފުރަން ގޮސް އުޅެނި ޮ‬

‫މައްސަލައަކަށް ވީ އެފަދަ ކުށްތަކުގެ ނެޓްވޯކް‬

‫އޭނާގެ އަތުން ‪ 60،000‬ޑޮލަރު (‪925،200‬ރ‪ ).‬އާއި‬

‫ކށްލުމުންނެވެ‪ .‬މައްސަލަ ހައްލުވާން އޮތީ‪،‬‬ ‫ނުހޯދައި ދޫ ޮ‬

‫‪ 5400‬ޔޫރޯ (‪91،044‬ރ‪ ).‬ފެނުނު ކަމަށް އޮފިޝަލް‬

‫އެކަމުގައި ހިމެނޭ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން ހޯދި ފިޔަވަޅު‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން ދެން ހުއްޓުވީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫އަޅައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫އުފެދުމުން ޝަމީމްގެ އެދިވަޑައިގަތުމަކަށް އެ ވީޑިއޯ‬ ‫ފުޓޭޖް ޝަރީއަތުގައި އަލުން ދެއްކި އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އ ދެވަނަ ފަހަރަށް ދެއްކުމުން ޝަމީމް‬ ‫އެ ވީޑި ޯ‬

‫މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ނުކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓް ކުރުމަށް ފަހު ވެސް‬ ‫އޭނާ ރާއްޖެ އިން ޑި ޯ‬

‫ގޮތުގައި‪ ،‬ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހޯދަން‬

‫ޖިއާންގެ މަރު‪ :‬ކޯޓުގަ ިއ‬ ‫ދެ ގަޑިއިރުގެ ހޫނު ބަހުސެއް‬ ‫މާލޭގައި ހަދަމުން އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި‬

‫ވިދާޅުވީ ބޯޑު ބަހައްޓާފައި ހުރީ ޕޭވްމަންޓްގެ މެދުގައި‬

‫ބަސްތާއަކުން ޖެހި ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލާގައި‬

‫އއިން އެނގޭ ކަމަށާއި އެ ބޯޑު‬ ‫ކަން ސާފުކޮށް ވީޑި ޯ‬

‫ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ދެ ފަރާތުގެ‬

‫ނުފެނި‪ ،‬އެތަނުން އެއްވެސް މީހަކަށް ހިނގާފައި‬

‫ވަކީލުންގެ މެދުގައި ހޫނު ބަހުސްތަކެއް ހިނގުމަށް‬

‫ނުދެވޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން ނިމުމަކާ ގާތަށް‬ ‫ފަހު އެ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ޯ‬ ‫ހިނގައްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު މާލޭގައި‬

‫ގތުގައި އެ ހާދިސާގައި‬ ‫ޝަމީމް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ކުޑަކުއްޖަކު މަރުވުމަކީ ހިތާމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގައި‬

‫އިމާރާތް ކުރަމުންދިޔަ ތަނަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި‬

‫ގތުން ކުރަންޖެހޭ އެ މައްސަލާގައި ފުރިހަމަ‬ ‫ގާނޫނީ ޮ‬

‫ބަސްތާއަކުން ޖެހި ބަންގްލަދޭޝްގެ ހަތް އަހަރުގެ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ރައުޝަން ޖިއާން މަރުވި‬ ‫މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހަ‬

‫މުހިންމު ލިޔުމެއް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައެއް ނެތް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެއީ އިންޑިއާގެ‬ ‫މީހަކަށް ވަނީ ދައުވާ ޮ‬ ‫ރައްޔިތުން ކަމަށްވާ ރައްޖާވް އަލީ އާއި މުތުމަނި‬

‫ގތުން ދެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށް‬ ‫ވީޑިއޯއާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ރަމަޗަންދުރަން އާއި ކެޝަރިލާލް ޗައުހާން އާއި ގުލަމް‬

‫އތީ ދައުވާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ފަރާތުން‬ ‫ފަހު ދެން ޮ‬

‫މުހައްމަދާއި ދެ ދިވެހިން ކަމަށްވާ ދަފްތަރު ނަމްބަރު‬

‫ވާހަކަ ދެއްކުމެވެ‪.‬‬

‫‪ 8424‬މޫސާ ހަސަން އާއި ދަފްތަރު ނަމްބަރު ‪7198‬‬ ‫އާދަމް ޝަފީގްގެ މައްޗަށެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލާގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި‬

‫ކންސްޓްރަކްޝަން‬ ‫އެ މަސައްކަތްކުރި ޑަބްލިއު ޮ‬ ‫ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް ޝަފީގްގެ‬ ‫މައްޗަށް ކުރާ މީހަކު މަރުވެ ދިއުމުގެ އިހުމާލުގެ‬

‫އތީ ޖިއާންގެ ގަޔަށް‬ ‫އަޑުއެހުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޮ‬

‫އަމަލެއް ކުރުމުގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ޝަމީމް އެންމެ‬

‫ސިމެންތި ބަސްތާ ވެއްޓުނު މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯ‬

‫ފުރަތަމަ ވިދާޅުވީ ޝަފީގަކީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން‬

‫ފުޓޭޖް ޝަރީއަތުގައި ދެއްކުމެވެ‪ .‬އެ ހާދިސާ ހިނގި‬

‫ޑިރެކްޓަރު ކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް އަދި‬

‫ސަރަހައްދުގެ ދެ ތަނަކުން ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯ ފުޓޭޖް‬

‫ކބައިކަން އެނގޭނެ އެއްވެސް‬ ‫އޭނާގެ ޒިންމާއަކީ ޮ‬

‫ޝަރީއަތުގައި ދެއްކުމުން ދައުލަތުން ބުނީ ސިމެންތި‬

‫ހެއްކެއް ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައި ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބަސްތާ ވެއްޓުނުއިރު އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން‬

‫ކށްލި އަމަލެއް ކުށަކަށް ވާނީ‬ ‫މީހަކު ނުކޮށް ދޫ ޮ‬

‫ކށް ކަމަށާއި‬ ‫ދިޔައީ އެ ސަރަހައްދު ބަންދު ނު ޮ‬

‫ކުރި އަމަލާއި ނިކުތް ނަތީޖާ ސަބަބުގެ ގޮތުން ގުޅިފައި‬

‫ބޑެއް ބަހައްޓާފައި ހުރީ ޕޭވްމަންޓްގެ‬ ‫އެތަނުގައި ޯ‬

‫އވެގެން ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި‪ ،‬ޝަމީމް ވިދާޅުވީ‬ ‫ޮ‬

‫އއިން އެނގޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ފަރާތެއްގައި ކަން ވީޑި ޯ‬

‫ކބައިކަން އަދި‬ ‫ޝަފީގް ނުކޮށް ދޫކޮށްލި އަމަލަކީ ޮ‬

‫ބޑު ބަހައްޓާފައި ހުރި ފަރާތުގައި ވެސް ބޯޑު‬ ‫ޯ‬ ‫ބަހައްޓާފައި ހުރީ ޕޭވްމަންޓްގެ އަރިމައްޗެއްގައި ކަމަށާއި‬

‫އތީ ކޮން ގޮތަކަށް‬ ‫ނިކުތް ނަތީޖާއާ އެކަން ގުޅިފައި ޮ‬ ‫ކަން ދައުލަތަށް ބުނެދެވިފައި ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަދި އޭރު މަގުމަތީގައި ތިބެގެން ސިމެންތި ބަސްތާ‬

‫ޝަފީގަކީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު‬

‫ފނުވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ދައުވާލިބޭ ދެ‬ ‫މައްޗަށް ޮ‬

‫ކަން ސާބިތުވާ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތް ކަމަށް ޝަމީމް‬

‫ބިދޭސީން ތިބީ ހެލްމެޓް ފަދަ ވަސީލަތެއް ވެސް‬

‫ވިދާޅުވުމުން ދައުލަތުން ބުނީ އޭނާއަކީ މެނޭޖިން‬

‫އަޅައިގެން ނޫން ކަން އެނގޭ ކަމަށް ދައުލަތުން‬

‫ޑިރެކްޓަރު ކަމާ މެދު ކުރިން އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ސުވާލު އުފައްދާފައި ނެތް‬

‫ދައުލަތުގެ އެ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާލިބޭ ހަ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ހެކިބަސް ނެގުމުގެ މަރުހަލާގައި ވެސް އެ‬

‫މީހުންގެ ވަކީލް އަދި ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސެކިއުޓާ‬

‫ސުވާލު އުފައްދާފައި ނެތް ކަމަށާއި އެހެންވެ‪ ،‬މިހާރު‬

‫ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް ދައުލަތާ އަމާޒު ކުރެއްވީ‬

‫އެ ސުވާލު އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށް‬

‫ގތުން އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރާއިރު‬ ‫ސުވާލުތަކެކެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ދައުލަތުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގތަކަށް ހެދުން އެޅުން‬ ‫ހެލްމެޓް އެޅުން ނުވަތަ ވަކި ޮ‬

‫ރައްދުގައި‪ ،‬ޝަމީމް ފާހަގަ ކުރެއްވީ ޖިނާއީ‬

‫ކން ގާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ‬ ‫ލާޒިމް ކުރަނީ ޮ‬

‫ކންމެ ދައުވާއެއް ވެސް ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގެ ބުރަ‬ ‫ޮ‬

‫ތ އާއި އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރާ ސަރަހައްދެއް‬ ‫ދަށުން ޯ‬

‫އުފުލަން ޖެހޭނީ ދައުލަތުން ކަމެވެ‪ .‬އެއީ ދައުވާލިބޭ‬

‫ކން ގާނޫނެއް ނުވަތަ‬ ‫ބަންދުކުރަން ލާޒިމް ކުރަނީ ޮ‬

‫ފަރާތުން އަދާކުރަން ޖެހޭ ޒިންމާއެއް ނޫން ކަން‬

‫ތ ވެސް އޭނާ ސުވާލު އުފެއްދެވި‬ ‫ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން ޯ‬

‫ފާހަގަ ކުރައްވައި‪ ،‬ޝަމީމް ވިދާޅުވީ ޝަފީގަކީ މެނޭޖިން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް ދައުލަތުގެ ދައުވާގައި ބުނާއިރު‬ ‫ޖަވާބުގައި ދައުލަތުން ބުނީ އެފަދަ މަސައްކަތެއް‬

‫އެ ހާދިސާ ހިނގިއިރު އަދި މިހާރު އެ ކުންފުނީގެ‬

‫ކުރާއިރު ހެލްމެޓް ނުވަތަ ވަކި ހެދުމެއް އަޅަން‬

‫ހދުމަކީ ސަރުކާރުގެ‬ ‫މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކީ ކާކުކަން ޯ‬

‫ލާޒިމްވާ ކަމަށް ނުބުނާ ކަމަށާއި ބުނެފައިވާނީ އެ‬

‫ކށް ވެސް ދައުލަތަށް‬ ‫ކަމާބެހޭ އިދާރާތައް މެދުވެރި ޮ‬

‫ދެ ބިދޭސީންގެ އަމަލުތައް ހުރިގޮތުން އެތަނުގައި‬

‫އތް ކަމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެފަދަ‬ ‫ކުރެވެން ޮ‬

‫މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދިޔަ ކަން ހިނގާ މީހުންނަށް‬

‫އެއްވެސް ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައި ނެތް ކަމަށް އޭނާ‬

‫ނޭނގޭނެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ބަހައްޓާފައި ހުރި ހިސާބާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު‬ ‫ޯ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 29‬ސެޕްޓެމްބަރު ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬

‫މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކުނި "ފަރުބަދަ"‪ ،‬މާ އުސް!‬

‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބޑެތި ރަށްރަށުން ބޮލަކަށް‬ ‫އުކާލަ އެވެ‪ .‬މާލެ ފަދަ ޮ‬ ‫ލގެ ކުނި އުކާލާ އިރު ރަށްރަށުގައި އެ‬ ‫‪ 3.2‬ކި ޯ‬ ‫ލގަ އެވެ‪ .‬ވެމްކޯ އިން މި‬ ‫ނިސްބަތް އުޅެނީ ‪ 1.1‬ކި ޯ‬

‫ސޓުތަކުން އުކާލާ ކުނީގެ‬ ‫މާލެ އާއި ކައިރި ރި ޯ‬ ‫މިންވަރު އަންދާޒާކޮށްލެވޭ ހެއްޔެވެ؟‬ ‫ކމްޕެނީ (ވެމްކޯ)އިން މިވަނީ‬ ‫ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޮ‬ ‫ވަރަށް ފަސޭހައިން އެކަން ވަޒަންކޮށްލެވޭނެ ގޮތް‬ ‫ސޝަލް މީޑިއާއަށް ދޫކޮށްލި‬ ‫ޯ‬ ‫ހަދާފަ އެވެ‪ .‬ވެމްކޯއިން‬

‫ކންމެ ދުވަހަކު ގެތަކުން އުކާލާ‬ ‫ހިސާބު ޖަހާފައިވަނީ ޮ‬ ‫ކުނީގެ މިންވަރަށް ބަލައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ ރާއްޖެ ފަދަ ގައުމަކަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ގިނަ‬ ‫މިންވަރެކެވެ‪.‬‬ ‫އުބައިދު ވިދާޅުވީ އެހާ ގިނައިން ކުނި އުފެދެނީ‪،‬‬

‫ގތުގައި ތިލަފުއްޓަށް އުކާލަން‬ ‫ޓއަކުން ފެންނަ ޮ‬ ‫ފޮ ޯ‬

‫ޕޓް ކުރާ މިންވަރު މަތިވުމުން‬ ‫ރާއްޖޭގައި ތަކެތި އިމް ޯ‬

‫ގސްފައިވާ ކުނިތައް އެއް ފުންޏަކަށް ޖަހައިފި‬ ‫ގެން ޮ‬

‫ޕޓު ކުރާ މިންވަރު ވެސް ވަކި‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އިމް ޯ‬

‫ނަމަ މާލޭގައި ހުރި އެންމެ އުސް އިމާރާތް ކަމަށްވާ‪،‬‬

‫މިންގަނޑެއްގައި ބެހެއްޓިއްޖެ ނަމަ‪ ،‬އެ އަދަދު އެހާ‬

‫ހސްޕިޓަލަށް ވުރެ ހަތް ގުނަ އުސް ވާނެ‬ ‫ދަރުމަވަންތަ ޮ‬

‫ގިނަ ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހސްޕިޓަލުގައި ހުންނަނީ ‪300‬‬ ‫އެވެ‪ .‬ދަރުމަވަންތަ ޮ‬

‫ގެތަކުން ބޭރު ކުރާ ކުންޏަށް ބަލާއިރު އެންމެ‬

‫ފޫޓެވެ‪ .‬ތިލަފުށީގައި ހުރި ކުނިތައް ފުންޏަކަށް ޖަހައިފި‬

‫އގަނިކް ވޭސްޓް ނުވަތަ ކާއެއްޗެއްސެވެ‪.‬‬ ‫ގިނައީ ޯ‬

‫ނަމަ‪ ،‬އުސްމިން ‪ 2،100‬ފޫޓަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެ‬

‫ވލިއުމަށް ބަލާ ނަމަ‪ ،‬އެންމެ ގިނައީ‬ ‫އެކަމަކު ޮ‬

‫ވެ‪.‬‬

‫ޕްލާސްޓިކެވެ‪ .‬މިއީ ކުނި ނައްތާލުމުގައި ވަރަށް ބޮޑު‬ ‫ކޮމްޕިއުޓަރުން ހަދާފައިވާ މި ފޮޓޯއިން ފެންނަ‬

‫ކުނީގެ ފަރުބަދަ އެހާ ވެސް ބިޔަ އެވެ‪.‬‬ ‫"މިއީ ހަމަ ކުނީގެ ފަރުބަދައެއް‪ .‬ކޮންމެ ދުވަހަކު‬ ‫ވެސް ނުކަތާ ވަރަށް ކުނި އުފެދެމުން އެބަ ދޭ‪"،‬‬

‫ކއިން ފާހަގަކުރެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫ގޮންޖެހުމެއްކަން ވެމް ޯ‬ ‫ޕްލާސްޓިކް އެންދުން ހުއްޓާލަން އެ ކުންފުނިން މިހާރު‬ ‫އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫"މިހާރު"އަށް ކުރިން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި‬

‫ކގެ މާކެޓިން އަދި ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ‬ ‫ވެމް ޯ‬

‫ކގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް މުހައްމަދު‬ ‫ވެމް ޯ‬

‫ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އިސްމާއިލް އުބައިދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވީ ޕްލާސްޓިކް އެންދުމަކީ ނުރައްކާތެރި ވިހަ‬

‫ގތުގައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލާ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ގޭސްތައް ޖައްވަށް ދާ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިދިޔަ‬

‫ޓއެއް ތައްޔާރުކުރީ މާލެ‬ ‫އަޅާބަލާފައި އެ ފަދަ ފޮ ޯ‬

‫‪ 20‬އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެސް ޕްލާސްޓިކް އެންދުން‬

‫ސަރަހައްދުން ތިލަފުއްޓަށް އުކާލަން ގެންދާ ކުނީގެ‬

‫ކގެ އަމާޒަކީ‬ ‫ރާއްޖޭގައި އޮތް ކަމަށާއި މިހާރު ވެމް ޯ‬

‫ކށްލުމަށެވެ‪ .‬ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް‬ ‫ނިސްބަތް އަންދާޒާ ޮ‬

‫މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި‪ ،‬ޕްލާސްޓިކް އެންދުން އެއްކޮށް‬

‫އުސްވެގެން ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ‪ ،‬އަހަރުމެން އުކާލާ‬

‫ހުއްޓާލުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުނީގެ މިންވަރު އަންގައިދިނުމަށެވެ‪.‬‬

‫އާދަމް ވިދާޅުވީ ޕްލާސްޓިކަކީ ރީސައިކަލް ވެސް‬ ‫ކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ނައްތާލުމުގެ ބަދަލުގައި‬

‫ޮކންމެ ގެއަކުން ދެތިން ކޮތަޅު ކުނި!‬

‫ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ދެނެގަނެ‬ ‫ޕޓް ހޯދުމަށްޓަކައި‬ ‫އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޓެކްނިކަލް ސަ ޯ‬

‫ތިލަފުށީގައި ހުރި ކުނީގެ މިންވަރު މިހާރު އަންދާޒާ‬ ‫ކޮށްލެވިއްޖެ އެވެ‪ .‬ދެން އަމިއްލަ ގެއިން ކޮންމެ‬

‫ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ އެކު މިހާރު މަޝްވަރާ ކުރަމުން‬ ‫އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހަކު ނެރޭ ކުނީގެ މިންވަރު ބަލައިލާށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި މާލޭގައި ކޮންމެ‬ ‫އުބައިދު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ކންމެ ދުވަހަކު ވެސް ދެތިން ކޮތަޅު ކުނި‬ ‫ގެއަކުން‪ޮ ،‬‬

‫ކުނި ނައްތާލުމަށް ފައިދާކުރަނިވި ގޮތްތަކެއް‬

‫ވެމްކޯއިން ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް ދޫ ޮކށްލި ފޮޓޯއަކުން ފެންނަ‬ ‫ގޮތުގައި ތިލަފުއްޓަށް އުކާލަން ގެން ޮގސްފައިވާ ކުނިތައް‬ ‫އެއް ފުންޏަކަށް ޖަހައިފި ނަމަ މާލޭގައި ހުރި އެންމެ އުސް‬ ‫އިމާރާތް ކަމަށްވާ‪ ،‬ދަރުމަވަންތަ ޮހސްޕިޓަލަށް ވުރެ ހަތް ގުނަ‬ ‫އުސް ވާނެ‪ .‬ދަރުމަވަންތަ ޮހސްޕިޓަލުގައި ހުންނަނީ ‪300‬‬ ‫ފޫޓު‪ .‬ތިލަފުށީގައި ހުރި ކުނިތައް ފުންޏަކަށް ޖަހައިފި ނަމަ‪،‬‬ ‫އުސްމިން ‪ 2،100‬ފޫޓަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ތިލަފުށީގައި ހުރި‬ ‫ވެމްކޯއިން ބުނި ޮ‬

‫ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތިލަފުށީގައި ގާއިމްކުރާ‬

‫ކުނީގެ "ފަރުބަދަ" އަންދައިގެން ދެން ތިރިއެއް‬

‫އިންސިނެރޭޓާއަކީ ދުވާލަކު ‪ 450‬ޓަނުގެ ކުނި‬

‫ނުކުރެވޭނެ އެވެ‪ .‬އެއީ ވަރަށް ޚަރަދު ވެސް‬

‫އެންދޭވަރުގެ ސިސްޓަމެކެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ކަމެކެވެ‪ .‬އޭގެ ބަދަލުގައި ދެން އޮތް ގޮތަކީ‬ ‫ޮ‬

‫އިންސިނެރޭޓް ނުކުރެވޭ ކުނި މެނޭޖް ކުރާނެ‬

‫ތިމާވެއްޓަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް އަސަރު ނުކުރާ‬

‫ރީސައިކަލް ސެންޓަރެއް ވެސް ތިލަފުށީގައި ހެދުމަށް‬

‫ކށްލުމެވެ‪ .‬އެއީ މަތިންނާއި‬ ‫ގޮތަށް‪ ،‬ކުނިތައް "ކެޕް" ޮ‬

‫ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތިރިންނާއި ވަށައިގެން‪ ،‬ޕްލާސްޓިކް ފިލްމަކުން ކުނިތައް‬

‫ޔފިއުލް ވެސް ހެދިދާނެ‬ ‫ވެމްކޯއިން ބުނީ ކުނިން ބަ ޯ‬

‫ކށްލުމެވެ‪ .‬އޭގެ ސަބަބުން ކުނީގެ ސަބަބުން‬ ‫ބަންދު ޮ‬

‫ކަމަށާއި އެއީ ރާއްޖޭގައި ކުރެވިދާނެ ކަމެއްތޯ ބަލަން‬

‫ކށް‪ ،‬އަލިފާން ރޯވުން ފަދަ‬ ‫އެއްވެސް އަސަރެއް ބޭރަށް ޮ‬

‫މިހާރު ޓެސްޓުތައް ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކަމެއް ނުވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އޕަރޭޝަންތަކަށް‬ ‫އެކަން ކުރެވިއްޖެ ނަމަ‪ ،‬ވެމްކޯގެ ޮ‬

‫ތިލަފުށީގައި މެޝިނުގެ އެހީގައި ކުނި އަންދައި‬ ‫އެއިން ކަރަންޓު އުފެއްދޭ އިންސިނެރޭޓާ ގާއިމު‬ ‫ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު ‪ 2023‬ވަނަ‬

‫ބޭނުން ކުރާ ވެހިކަލްތަކަށް ވާވަރަށް ތެޔޮ އުފެއްދޭނެ‬ ‫ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ލަފާކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށް‬ ‫ކުރީގައި މީހުންގެ އެންމެ ޮ‬

‫އަހަރު އެ މެޝިން ބޭނުން ކުރަން ފެށޭނެ އެވެ‪ .‬އޭރުން‬

‫ވެފައި އޮތީ ތިލަފުށީގައި އަންދާ ކުނިން އަރާ ދުމެވެ‪.‬‬

‫ރައްކާކޮށްފައި ހުރި ކުނިތައް ވެސް އޭގެ އެހީގައި‬

‫ނަމަވެސް އެ ރަށުގައި މިހާރު ކުނި އެންދުން‬

‫ނައްތާލެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހުއްޓާލާފައިވާއިރު‪ ،‬ދެން އިންތިޒާރު ކުރެވެނީ ފައިދާ‬

‫މެޝިންތައް ބެހެއްޓުމަށް ތިލަފުށިން ‪ 15‬ހެކްޓަރުގެ‬ ‫ބިން މިހާރު ވަނީ ހިއްކާ ނިމިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) އިން‬ ‫އޭޝިއަން ޑިވެ ޮ‬ ‫ޑލަރުގެ އެހީއާ އެކު‬ ‫ރާއްޖެ އަށް ދިން ‪ 168‬މިލިއަން ޮ‬

‫ގތެއްގައި ކުނި ނައްތާލެވޭނެ ދުވަހަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ކުރަނިވި ޮ‬ ‫ކގެ އެދުމަކީ އުކާލާ ކުނީގެ މިންވަރު‬ ‫އެކަމަކު ވެމް ޯ‬ ‫އަދިވެސް މަދު ކުރުމެވެ‪ .‬ކުނީގެ "ފަރުބަދަ"‬ ‫ކަނޑާލެވޭނީ ވެސް އޭރުންނެވެ‪.‬‬


‫‪ 29‬ސެޕްޓެމްބަރު ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬

‫އެންމެ ފަހުން ާވ ވު ައ ތޮޅު “ވާއު އެޓޯލް”އަށް!‬

‫ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ކެ ޮޔދުއަށް ފައިބައިވަޑައިގެންނެވި އިރު އެރަށު ރައްޔިތުން ތައްޔާރު‬

‫ނ ރޭސް ފަށަން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް‬ ‫ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބޭއްވި ކެ ޯ‬

‫ތައްޔާރުކުރި ހާއްސަ ހަދިޔާ ހިފައިގެން ކުޑަކުދިން ‪--‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪/‬މިހާރު‬

‫ކެޔޮދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެރަށު ސްކޫލް ދަރިވަރުން އައިޓަމެއް ހުށަހަޅައި ދެނީ‪ޮ -- .‬ފޓޯ‪:‬ނިޝާން އަލީ‪/‬މިހާރު‬

‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 2016‬ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މި ޓެގް ބޭނުން‬

‫ބައިވެރިވި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޮށްފައި ހުރިކަން ޓްވިޓާއިން ވެސް އެނގެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށުނީ ގެސްޓްހައުސް‬

‫“ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސް ލިބުނީ ތައްޔާރުވާން‪.‬‬

‫ކަންކަން ކޮށްދިނެވެ‪.‬‬ ‫“މިހާރު އެނގޭނެ މިކަމަކީ ކިތަންމެ މަދު ބަޔަކަށް‬

‫ގންޖެހުންތައް ދިމާވި‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫މޫސުން ގޯސްވުމާ އެކު ޮ‬

‫ވެސް ވާނެ ކަމެއްކަން‪ .‬ރަށް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި‬

‫ތޅަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުޑަ އާބާދީ‬ ‫ވާވު އަ ޮ‬

‫ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިންނެވެ‪ .‬ބޭރު ގައުމުތަކުން އަންނަ‬

‫ވެސް މަސައްކަތް ކުރީ ރަށަށް އެރި އެންމެން ވެސް‬

‫ބޑު އެއްބާރުލުމެއް‬ ‫ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ޮ‬

‫ތޅެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފަސް ރަށުގައި ގާތްގަނޑަކަށް‬ ‫އޮތް އަ ޮ‬

‫ޓލް” ކިޔަން އުޅޭ އިރު‬ ‫ޓޫރިސްޓުންނަށް “ވާވު އެ ޯ‬

‫ހިނިތުންވުމާ އެކު ފައިބައިގެން ދާން‪ ”،‬ޔޫސުފް ވިދާޅުވި‬

‫ލިބުނު‪ ”،‬ޝިފާގު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫‪ 2،000‬މީހުން އުޅުނަސް މިއީ ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން‬

‫ޓލް”ގެ އަޑާ އެކު އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫ބުނެވެނީ “ވާއު އަ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ފުރިހަމައަށް ފެންނާނެ އެއް އަތޮޅެވެ‪ .‬އެ‬

‫ޓތައް ޓެގްކޮށްލަނީ‬ ‫ތޅަށް އައިސް ނަގާ ފޮ ޯ‬ ‫ވާވު އަ ޮ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާ‬ ‫ޯ‬ ‫ރީތިކަން‪،‬‬

‫ސޝަލް މީޑިޔާގެ‬ ‫ޯ‬ ‫“ވާއުއެޓޯލް” ޖަހައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ދިވެހިވަންތަކަން ދައްކައިދޭން މަސައްކަތްކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރަން “ވާވު”ގެ ނަން ވެސް ވަނީ ބަދަލުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްގެން މި ޓެގްލައިން ގިނަ‬ ‫ޕްލެޓްފޯމުތައް ބޭނުން ޮ‬

‫މިކަން އެރަށަށް އެރި މެހެމާނުންނަށް ދިން‬

‫ޓލް” ބޭނުންކުރާތާ‬ ‫ހޭޝްޓެގެއްގެ ގޮތުގައި “ވާއުއެ ޯ‬

‫ބަޔަކު ބޭނުން ކުރާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ތޅުގައި އެންމެ ފުޅާ‬ ‫ތިނަދުއަކީ ވ‪ .‬އަ ޮ‬ ‫އތް ހުރިހާ ހަރަކާތެއްގައި ވެސް‬ ‫ކެޔޮދޫގައި ޮ‬

‫ދާއިރާއެއްގައި ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ އެއް ރަށެވެ‪.‬‬ ‫ހަ ގެސްޓްހައުސްގައި ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 200‬އެނދު‬ ‫އޮޕަރޭޓްކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫މަރުހަބަގެ “މާބޮނޑިތަކުން” ވެސް ފެނުނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ބޑު އިވެންޓް ރާއްޖޭގެ‬ ‫ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ޮ‬

‫އެއީ މާބޮނޑިއެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެ ހަދާފައި ހުރީ ފުޅައްޕާއި‬

‫ތޅުގައި ބޭއްވުމުގެ ސަބަބުތައް‬ ‫އެންމެ ކުޑަ އަ ޮ‬

‫ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރޭގައި އެ ނަމަށް ސަމާލުކަން‬

‫ތޅަށް ޗުއްޓީއަށް ދާ ޓޫރިސްޓުންގެ‬ ‫މީހުންނާއި އެ އަ ޮ‬

‫ރނު ބޭނުންކޮށްގެނެވެ‪.‬‬ ‫އިހަލުގެ ވައްޕައިގެ އިތުރުން ޯ‬

‫ވަރަށް ގިނަ އެވެ‪ .‬މިއީ މާލެ އަތޮޅު ނެގުމަށް ފަހު‬

‫ލިބުނީ އަދި ކިރިޔާ އެވެ‪.‬‬

‫މެދުގަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރަން‬

‫މި މަސައްކަތް ކުރީ އެރަށު ސްކޫލު ޓީޗަރުންނެވެ‪.‬‬

‫ބޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ‬ ‫ގެސްޓްހައުސްތަކުން އެންމެ ޮ‬

‫މި ބޭއްވި ހަރަކާތާ އެކު މުޅި ރާއްޖެއަށް ވާވު އަތޮޅަކީ‪،‬‬

‫މެހެމާނުންނަށް އެރުވި މި ހަދިޔާ އަކީ އެރަށުން ލިބުނު‬

‫ކންމެ މަހަކު އެ އަތޮޅުން‬ ‫އަތޮޅެވެ‪ .‬އެވްރެޖުކޮށް ޮ‬

‫ބޭނުން‪ .‬އެބޭފުޅުން އެނެގީ ޓެގްލައިން‪ .‬އެއީ‬

‫ޓލް” އަށް ވުން ކައިރި‬ ‫ސޝަލް މީޑިއާގައި‪“ ،‬ވާއުއެ ޯ‬ ‫ޯ‬

‫ސުވެނިއާއެކެވެ‪.‬‬

‫ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ‪200،000‬ރ ދައުލަތަށް‬

‫ޖަޒީރާވަންތަކަމަކީ‪ ”،‬ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރަން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެތައް ދުވަހެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޓޫރިޒަމް ދުވަހުގެ‬

‫“އެ ދަމައިގަތީ މިފަދަ އިވެންޓެއް ބޭއްވުމުގެ‬

‫އތް ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޓޫރިޒަމް‬ ‫ވ‪ .‬ކެޔޮދޫގައި ޮ‬ ‫މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫“ޓޫރިޒަމް ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތައް ފަށަމުން ވ‬ ‫ތޅު ދަމައިގަނެވި މި އަތޮޅުގެ ޓެގްލައިން‪”.‬‬ ‫އަ ޮ‬

‫މީގެ ކުރިން މި ޓެގްލައިން މަޝްހޫރުވީ ވ‪ .‬އަތޮޅު‬

‫މީގެ އިތުރުން އެރަށުގައި ބޭއްވި ދިވެހި ބޮޑު‬ ‫ޓޫރިޒަމް ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯތައް ވެސް‬

‫ގިނަ ބަޔަކު “ވާއުއެޓޯލް” ޓެގްކޮށް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި‬

‫ވެސް ރަށުގެ ރައްޔިތުންނެވެ‪ .‬މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރީ‬

‫ތޅުގައި އެ ދުވަހުގެ ހުރިހާ‬ ‫ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ވާވު އަ ޮ‬ ‫ކަމެއް ވެސް ދިޔައީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށެވެ‪.‬‬

‫ކެޔޮދުއަކީ ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫ބަދަލުކޮށްލީ ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިންނެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‬

‫ފުޅާވަމުން އަންނަ ރަށެކެވެ‪ .‬އެރަށުގައި މިހާރު ވެސް‬

‫ގތުގައި ޓެގްލައިންތައް ބޭނުންކުރުމަކުން‬ ‫“ވާއުއެޓޯލް”ގެ ޮ‬

‫ޮބޑު އިވެންޓުން ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަށް‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިޔައީ‬ ‫ޯ‬ ‫ދެން‬ ‫“ވާއުއެޓޯލް” އެވެ‪.‬‬

‫ވ‪ .‬އަތޮޅުން ‪ 1.7‬މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ދައުލަތުގެ‬

‫އެރަށުގެ ‪ 11‬ގެސްޓްހައުސް ވެސް ބައިވެރިވެގެންނެވެ‪.‬‬

‫އަލީ ވަހީދު އެކަން ފާހަގަކުރެއްވުމާ އެކު‬ ‫ޓޫރިޒަމް ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އެންމެން ވެސް‬

‫ކެޔުމަށް ‪ 60‬އަށް ވުރެ ގިނަ ބާވަތް ތައްޔާރުކުރީ‬

‫ގތުން މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތް މަހު‬ ‫ދައްކަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ޓޫރިޒަމް ދުވަހުގެ ގިނަ ހަރަކާތްތައް އޮތީ ވ‪.‬‬

‫‪ 170‬އެނދު އެބަ ހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫އާމްދަނީއަށް ވައްދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކުޑަ އަތޮޅުގެ މަންޒަރު‬

‫މައްސަލައެއް ނެތެވެ‪ .‬އެހާ ވެސް ބޮޑަށް އެ‬

‫ޓޫރިޒަމް ދުވަހުގެ ބައެއް ހަރަކާތްތައް އެ‬

‫އަތޮޅުން ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ގެސްޓުންނަށް‬

‫އަތޮޅު ތިނަދޫގައި ވެސް ކުރިއަށްދިޔަ އެވެ‪ .‬ތިނަދޫ‬

‫ރާއްޖޭގެ ރީތިކަމުން ހައިރާންކަން ގެނެސްދީފި އެވެ‪.‬‬

‫ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ޝިފާގު ހުސައިން‬

‫ޝހުކޮށްދީފި އެވެ‪.‬‬ ‫އާ ޯ‬

‫ތޅަށް ދާ ޓޫރިސްޓުންނާއި އެ އަތޮޅުގެ‬ ‫ވ‪ .‬އަ ޮ‬

‫ތޅުގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ރަށުގެ‬ ‫ކެޔޮދޫގަ އެވެ‪ .‬އެ އަ ޮ‬

‫ޓލް” ޓެގްލައިން ބޭނުން‬ ‫ގެސްޓްހައުސްތަކުން “ވާއުއެ ޯ‬

‫ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ޔޫސުފް ވިދާޅުވީ މިފަދަ‬

‫ވިދާޅުވީ އެރަށުގައި ޓޫރިޒަމް ދުވަހަށް އައި‬

‫ކުރާތާ ފުދޭވަރަކަށް ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ބޮޑު ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމުގައި ރަށުގެ ކުދި ބޮޑު އެންމެން‬

‫މެހެމާނުންނަށް‪ ،‬ރަށު ފެންވަރުން އެންމެ ފުރިހަމައަށް‬


‫‪ 29‬ސެޕްޓެމްބަރު ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ‬

‫"ކޮންކަމެއް ރަނގަޅުނުވަނީ؟" އަހަރެން އެހީމެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަންނަކަށް ވެސް ތިއެއް ނޭނގެ‪ .‬ވަރަށް ފަހުން‬ ‫ވެސް އޭނަ ލަންކާއަށް އައެއްނު!" ދީމާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައި އަހަރެން‬

‫‪13‬‬

‫ހިތްދަތިކަން ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް އަހްސަން ދިން‬

‫ނިންމަން‪ "،‬ޒުހުދާ ބުންޏެވެ‪" .‬ކިހިނެއް މަންމަ އަބަދު‬

‫ބިރުވެރިކަން ވަދެއެވެ‪ .‬ހިތަށްއަރައެވެ‪ .‬ދެވެން މި‬

‫ހެއްޔެވެ؟ އެ ފިކުރުގައި ފީނަމުން ފަތަމުންދަނިކޮށް‬

‫ތިހެން އުޅޭނީ؟ އެހެން މީހަކަށް ވެސް ދައްކާލަމާ!‬

‫އުޅެނީ ރަނގަޅު ތާކަށް ހެއްޔެވެ؟ ކުރެވެން މި‬

‫ދެން ހަނދާނަށްއައީ އަހްސަނަށް އަހަރެން ކުރި‬

‫ކީކޭ ދީމާ ބުނަނީ؟"‬

‫އުޅެނީ ރަނގަޅުކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރުމެންނަށް‬

‫ބަދުދުއާއެވެ‪.‬‬

‫ދީމާ އެއްބަސްވިއެވެ‪ .‬އިޖުލާލުގެ ހިޔާލު‬

‫ކަމެއް ވެއްޖެއްޔާ ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟‬

‫"މާތްކަލާކޯ!" މަޑުމަޑުން އަހަންނަށް ބުނެވުނެވެ‪.‬‬

‫ތަފާތުވިއެވެ‪ .‬އޭނަ ދިނީ މުޅީން އެހެން ކަހަލަ‬

‫އެތައްއިރަކު ދުއްވުމަށް ފަހު ހަނި ގޯޅިއެއްގެ ކޮޅަށް‬

‫މާލެއިން ހެއްދި ޓެސްޓުތައް ބެލުމަށްފަހު‬

‫ހިޔާލެކެވެ‪.‬‬

‫ޓެކްސީ މަޑުކުރިއެވެ‪ .‬ކާރަށް ވަދެވޭ ވަރަށް ވުރެ މަގު‬

‫ލަންކާއިން އިތުރު ޓެސްޓުތައް ހަދައިގެން ލަންކާ‬

‫"އެހެން މީހަކަށް ދައްކަން އަހަންނަށް ވެސް‬

‫މާ ހަންޏެވެ‪ .‬ޓެކްސީ މަޑުކުރަން ބުނެފައި އަހަރުމެން‬

‫ބަލަހައްޓައިގެން އިނީމެވެ‪ .‬އަހްސަން އުޅޭ ގޮތަކާއި‬

‫ޑަކުޓަރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަހަރެން ބެލިއެވެ‪.‬‬

‫ހސްޕިޓަލަކަށް ނޫން‬ ‫މައްސަލައެއް ނެތް‪ .‬އެކަމަކު ޮ‬

‫ފައިމަގުގައި ދަތުރު ފެށީމެވެ‪ .‬އެއީ ފަނަރަ ވަރަކަށް‬

‫ދާހައި ތަންތަނެއް އަހަންނަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ‪ .‬އޭނަ‬

‫ޑަކުޓަރުގެ މޫނުމަތިން ފެނުނީ ހައިރާންކަމެވެ‪.‬‬

‫ދެން ދާނީ‪ "،‬އިޖުލާލު ބުންޏެވެ‪" .‬ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާ‬

‫ކޅަށް ތިރިކޮށް އޮތް މަގުގެ‬ ‫މިނެޓުގެ ދަތުރެކެވެ‪ޮ .‬‬

‫ގެއަށް ނައިމަ ނައީއެވެ‪ .‬އައިމަ އައީއެވެ‪.‬‬

‫ގތެއް ޑަކުޓަރަކަށް ނޭނގުނެވެ‪.‬‬ ‫އަހަންނަށް ވެފަހުރި ޮ‬

‫ލިބެންދެން މިހެން ތިބޭއިރު‪ ،‬އެހެން ދިމާއަކުން މި ކަން‬

‫ކޮޅުގައި ވަރަށް ވީރާނާވެފައިވާ ތިން ގެ ހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫ބަލައިލިއްޔާ ކިހިނެއްވާނެ؟"‬

‫އިންސާނެއްގެ ހިލަމެއް ނެތެވެ‪ .‬ދެ ގޭގައި މީހަކު‬

‫"ހަނދާނެއް ނެތްދޯ؟ އަހްސަން ބެލި ޑޮކްޓަރަށް‬

‫"ވަރަށް އެހެންކަހަލަ ކޭސްއެއް‪ "،‬ތަކުރާރުކޮށް‬

‫އަހަރެން ވެސް ދެއްކީ‪ "،‬ދީމާ ކިޔައިދިނެވެ‪" .‬ޑޮކްޓަރު‬

‫ޑަކުޓަރު ބުންޏެވެ‪" .‬އެކަމަކު އަދި އެބައޮތް އެއް‬

‫ކޮޓަރިޔާ ދިމާއަށް އަހަރެން އަންނަނިކޮށް‪ ،‬ހަމަ އެ‬

‫ޓެސްޓު‪ .‬މިފަހަރު ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫވާނެ‪".‬‬

‫އިޖުލާލު ބުނި އެއްޗެއް އަހަރުމެން އެންމެނަށް‬

‫އުޅޭހެނެއް ހިޔެއްނުވެއެވެ‪ .‬ވާހެދި ގަސްބޯވެފައިވާ‬

‫ވެސް ވިސްނުނެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން އެކަކުއަނެކަކުގެ‬

‫ވަރުންނެވެ‪ .‬އެއް ގޭގައި އެއްޗެހި ހިއްކަންއަޅަފައި‬

‫މޫނަށް ބަލައިލެވުނެވެ‪.‬‬

‫ހުއްޓެވެ‪ .‬ނާދަންގެ ގެއަކީ އެ އަވަށުގެ އާބާދީއަށް‬

‫ރޫމުން އަހްސަން ނުކުތީ‪ .‬ވެދާނެ އޭނައަށް އަހަރެން‬

‫އަހަރެންގެ އިތުރު އެކްސްރޭއެއް ނެގިއެވެ‪.‬‬

‫ނުފެނުނީކަމަށް ނޫނީ ފެންނަކަމަށް ނުހެދީކަމަށް‪ .‬އެ‬

‫ހާއްސަ އެކްސްރޭއެކެވެ‪ .‬އެ އެކްސްރޭ ނަގަންޖެހެނީ‬

‫"އާނ ކަމެއްނެތި މިހެން ތިބޭއިރު ކޮންމެހެން‬

‫ވުރެ މާ ދުރުގައިހުރި އެކަހެރި ގެއެކެވެ‪ .‬އެ ގެ ހުރީ‬

‫ޑޮކްޓަރު ވަރަށް ރައްޓެހިވާނެ‪ .‬އަހަރެން އަހާލިން‬

‫ބލާ ވަގުތުއެވެ‪ .‬އެއީ ވަރަށް‬ ‫އެ މީހުން ދޭ އެއްޗެއް ޯ‬

‫ކށްލާނެކަމެއް ނެތް‪ "،‬ދީމާ ތާއީދުކުރިއެވެ‪.‬‬ ‫ހުސްކޮށް ދޫ ޮ‬

‫އެހެން ގެތަކަށް ވުރެ ވެސް އެތެރޭގައެވެ‪ .‬ގެއަށް‬

‫ދެންމެ ނުކުމެގެންދިޔަ މީހާއަށް ކިހިނެއްހޭވީ؟ ބުނީ‬

‫ހާލުގައި އުޅެންޖެހުނު ވަގުތުކޮޅެކެވެ‪ .‬އަހަންނަށް‬

‫މޅެތި މީހުން‪ .‬ކުރިން ދުވަހަކު‬ ‫"މިތާ ތިބޭނެ ވަރަށް ޮ‬

‫ފައިބަންޖެހެނީ ހަރުފަތަކުންނެވެ‪ .‬ނާދަންގެ ގެއަކީ‬

‫ހސްޕިޓަލުގެ ސިއްރޭ ނުބުނެވޭނޭ! ކުޑަކޮށް‬ ‫އެއީ ޮ‬

‫ފަސޭހައިން އެއްޗެހި ނުދިރޭތީއެވެ‪ .‬ދިރިއްޖެއްޔާ‬

‫ކށް ދެވުނު ވަރަށް މޮޅު މީހެއް‬ ‫ދިވެއްސަކާ އެއް ޮ‬

‫އެއީކަން އަހަރުމެންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނީ އެ ގޭގައި‬

‫އަނތަގަޅައިހަދައިލީމަ ހަމައެކަނި ބުނީ މިހެން‪ .‬ވެރީ‬

‫އެކްސްރޭ ރަނގަޅަށް ނެގޭކަމަކަށް ނުވެއެވެ‪ .‬އެތަކެއް‬

‫ކައިރިއަށް‪ .‬ހިނގާބަލަ އަޅެ އެ މީހާއަށް ދައްކަމާ! އޭނަ‬

‫ބޑުންނެވެ‪ .‬އަހަރުމެން އެކަކުއަނެކަކަށް‬ ‫ހުރި ނަން ޯ‬

‫ޑޭންޖަރ‪ .‬ވެރީވެރީ ޑޭންޖަރ‪".‬‬ ‫ބޑުވިއެވެ‪ .‬ފަހަކަށް‬ ‫އަހަރެން އެ ހިސާބުން ކަން ޮ‬

‫ސަކަރާތެއްޖެހުމަށް ފަހު ޑަކުޓަރު ހިތްހަމަޖެހޭ‬ ‫ގޮތަށް އެ ކަން ކުރެވުނުއިރު ދެ ގަޑިއެއްހާއިރު‬

‫ހުރިހާ އެއްޗެއް ބަރާބަރަށް ބުނެލާނެ‪".‬‬ ‫ދަނޑިވަޅުގެ ބޭނުންހިފަން އަހަރެން ނިންމީމެވެ‪.‬‬

‫އތީ ޖަންގައްޔެވެ‪ .‬ދުރުން‬ ‫ބަލައިލީމެވެ‪ .‬ގެ ވަށައިގެން ޮ‬ ‫ގޮވައިލާ ކުއްތާއެއް ނުވަތަ ދޫންޏެއްގެ އަޑު ފިޔަވައި‬

‫ކންމެވެސް ކަމަކާ‬ ‫އައިސް އަހްސަން އުޅެނީ ޮ‬

‫ހޑުނުލެވުނީ ކިރިޔާއެވެ‪.‬‬ ‫ހޭދަވެއްޖެއެވެ‪ .‬އަހަންނަށް ޮ‬

‫ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގައި ލަންކާގައި ދީމާ އުޅެފައިވާތީއާއި‪،‬‬

‫ލައިނުގަނެގެން އުޅޭހެންނެވެ‪ .‬އަހަރުމެންގެ މެދުގައި‬

‫އކަށްދެމުނެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ އެންމެ ބޮޑު‬ ‫އެތައް ފަހަރަކު ޯ‬

‫ގސްފައިވާތީ ދީމާ ވަރަށް‬ ‫އެއްފަހަރު އެ މީހާ ގާތަށް ޮ‬

‫އަނބިފިރިކަމުގެ ގުޅުމެއް ނުހިނގާތާ ވެސް އެތަކެއް‬

‫މައްސަލައަކަށްވީ ލޭގައި ދަގަނޑުގެ ބައި މާ ބޮޑަށް‬

‫ފަރިތައެވެ‪ .‬ވަގުތުން ދިވެހި މީހާއަށް ގުޅިއެވެ‪ .‬އެ‬

‫އެހީމެވެ‪" .‬އަހަންނަށް ހީވަނީ މީ އެހާ ރަނގަޅުކަމެއް‬

‫އަހަރެއް ވެއްޖެއެވެ‪ .‬އެކަމަކު ދީމާޔާ ނުވަތަ އެހެން‬

‫މަދުވުމެވެ‪.‬‬

‫މީހާ އަތަކު ނަންބަރެއް ނެތެވެ‪ .‬ދެން ގުޅި ނަންބަރުން‬

‫ނޫންހެން‪".‬‬

‫މީހަކާ ވެސް އެ ވާހަކަތައްދައްކާކަށް އަހަންނަކަށް‬ ‫ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫"އެ ކަހަލަ ވާހަކައެއް ނުބުނޭ‪ "،‬އަހަރެން ބުނީމެވެ‪.‬‬

‫ޓެސްޓު ނިންމައިފައި އަހަރުމެން ކާންދިޔައީ‬ ‫އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑުން މަދުވާކަމަށް ޑަކުޓަރު ބުނި‬ ‫ބައި ލިބޭނެ ކަހަލަ ކާނާ ހުންނަ ތަނަކަށެވެ‪ .‬ޒުހުދާ‬

‫ފޯނެއް ނުނެގިއެވެ‪.‬‬ ‫"އާނ! މިހެނެއް މި ކަމެއް ނުވާނެ‪ "،‬ދީމާ‬ ‫ފނުކުރުން ހުއްޓައިލިއެވެ‪" .‬ހިނގާދަމާ!"‬ ‫ޯ‬

‫"ދާންވީތަ ހަމަ؟" ފަހު ފަހަރަށް އަހަރެން‬

‫އަހަރެން އުންމީދުކުރީ އެހެން މީހުން ވެސް‬ ‫އަހަންނަށް ތާއީދުކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"މި ހިސާބަށް އައިއިރު ބަދަލުނުވި ހިޔާލެއް ދެން‬

‫"ދެން އިހަށް އެ ކަމާ ނުވިސްނަމާ! ދީމާ އަންނާނަން‬

‫ބވަޔާއި‪ ،‬ޑިނގާ ކަހަލަ‬ ‫ބުނެގެން އަހަރެން ކަކުންޏާއި‪ޯ ،‬‬

‫ދ އަހަރުމެން ބަލާ؟"‬ ‫ޯ‬

‫ހޮރުމަސްތަކާއި ރިނދަލި ވެސް ކެވޭތޯ ބެލީމެވެ‪.‬‬

‫ރޅިއަކަށް އަރައިގެން އަހަރުމެން‬ ‫ބޭރަށް ނުކުމެފައި ކު ޮ‬

‫ހރުމަސް ކޭ ފަހަރު‬ ‫ހަޔާތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޮ‬

‫ނައްޓައިލީމެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ދިޔައީ ދިވެހިމީހާ އުޅޭ‬

‫ކައިރީގަ ހުންނާނެ ސައިބޯ ތަންތަން‪ ".‬ދީމާ‬

‫ކާންޖެހުނީ ވެސް އެހާ ބައިވަރެވެ‪ .‬ދުވި ފަރުހަކިވަހާ‬

‫ގެއަކަށެވެ‪ .‬އެ ފަހަރު ވަރަށް ކާމިޔާބެވެ‪ .‬ނަމާއި‬

‫މަޑުކުރުމަށެވެ‪ .‬އަހަރުމެން ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު‬

‫ޖަވާބުދިނެވެ‪.‬‬

‫ހެދި އަހަރެން ހުރީ މަތިންއަރާވަރު ވެފައެވެ‪.‬‬

‫ނަންބަރު ވެސް ލިބުނެވެ‪.‬‬

‫ގސް އެ ގެއަށް‬ ‫ސިޑިން ތިރިޔަށް ފައިބައިގެން ޮ‬

‫"އަށެއްޖަހާއިރަށް ތައްޔާރުވެގެންތިބޭ! ހޮސްޕިޓަލު‬

‫ކާއެއްޗެހީގެ ވާހަކަ ބުންޏަސް އަހަރެންނަށް‬ ‫އުނދަގޫވެއެވެ‪ .‬ކާންއުޅެންޖެހޭނެ ގޮތް‬ ‫އިހުސާސްކުރެވޭތީއެވެ‪ .‬އެ ކަމުން ސަލާމަތްނުވެވިގެން‬

‫"ދެން ނުކުވޭނެ ދަރިފުޅާ!" ކިތަންމެ ފަހަރު‬ ‫އަހަރެން ބުނީމެވެ‪.‬‬ ‫ބނީނު‪ .‬ހިތްވަރުކުރޭ!‬ ‫"މަންމަ ބޭސް ވެސް ޮ‬

‫ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ނުދަމެވެ‪ .‬ހަމަ އެ ވަގުތު‬

‫އެއްވެސް އަޑެއްބަޑެއްނީވެއެވެ‪.‬‬

‫"ނަންބަރު ލިބިއްޖެ! އޭނައަށް ކިޔަނީ ނާދަން‪"،‬‬

‫ކށްފައި ޒުހުދާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ބަދަލުވާނެތަ؟" ހިތްވަރު ޮ‬ ‫"ނާދަންއާ ދިމާނުވެއެއް ދެނެއް ނުދާނަން‪".‬‬ ‫އތީ ގޭގެ ގޯތިތެރޭގައި‬ ‫ނާދަން ބުނެފައި ޮ‬

‫ވަނީމެވެ‪ .‬އާދައިގެ ފެންވަރަށް ވުރެ ވެސް ތަންކޮޅެއް‬

‫ރޅިއަށް އަރައިފައި‬ ‫އެ ގެއިން ނުކުމެގެން އައިސް ކު ޮ‬

‫ގތިތެރޭގައި ތިބިއިރު އެންމެ‬ ‫ނިކަމެތި ގެއެކެވެ‪ޯ .‬‬

‫ދީމާ ބުންޏެވެ‪" .‬އެކަމަކު އެ ނާދަން ގާތަށް ދާން މި‬

‫ކުރީގައި ހުރީ އިޖުލާލެވެ‪ .‬އަހަރެން ހުރީ އެންމެ‬

‫ކށް ރިހޭ ފައި މައްޗަށް ފޮއި ވެއްޓުނީއެވެ‪.‬‬ ‫އުޅެނި ޮ‬

‫އަޔަން ލިބޭނެ‪ "،‬ޒުހުދާ ހިތްވަރުދިނެވެ‪.‬‬

‫ޖެހެނީ ވަރަށް ހެނދުނާ‪ .‬އެހެން އެއްވެސް ގަޑިއަކު‬

‫ފަހަތުގައެވެ‪ .‬ކުއްލިއަކަށް ވަރަށް ބިރުވެރި އަޑެއް‬

‫އަހްސަނަށް ވީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ މާލޭގައި ދެ ކުދިން‬

‫"އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ފަހަރު ރަނގަޅުވެގެން‬

‫ނާދަނަކާ ބައްދަލެއް ނުވާނޯ‪ .‬މިރޭ ނާދަންއަށް ގުޅާ‬

‫ވަރަށް ގާތުން އިވުނެވެ‪ .‬އެންމެން އެއްފަހަރާ ކަހަލަ‬

‫ގާތުގައި އަހްސަން ބެހެއްޓުމަކީ އަހަންނަށް ކުރެވުނު‬

‫މާލެދާނީ‪".‬‬

‫ސެޓުކޮށްފަ މާދަމާ ހެނދުނު އަހަރުމެން ނައްޓާލާނީ‪ .‬މި‬

‫ގޮތަކަށް ފަހަތް ބަލައިލެވުނެވެ‪ .‬ބީރައްޓެހި ނަޒަރަކުން‬

‫ގތަކާ‪ ،‬ތިކަމުން‬ ‫ފަހަރު ހަމަ ޔަގީން ކަރަށްވެފަ ތިހުރި ޮ‬

‫އތީ ކަޅު ކުއްތާއެކެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރުމެންނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ޮ‬

‫ސަލާމަތްވާން ދެން ހަދަންވީ ގޮތް ވެސް އެނގޭނެ‪".‬‬

‫ތަންމިނަށް އަނގަ ހުޅުވައިގެން ދޫ ބޭރަށްނެރިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ރަނގަޅުކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ އަހްސަނަށް ކަމެއްވެއްޖެއްޔާ‬

‫ކެއުމުގެ ކަންތައް ދިޔައީ ވަރަށް މަޖާކޮށެވެ‪.‬‬

‫ދެން ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ނިދަންއޮށޯތީ‬

‫ޖކުކިޔުމުގެ ކަންތައް ވެސް އޮތެވެ‪.‬‬ ‫ސަމާސާކުރުމާއި ޯ‬

‫އެ ސުވާލުތައް ހިފައިގެންނެވެ‪ .‬އަހްސަނަކީ އޭނަ ވަރުގެ‬

‫ކންމެ ފަހަރަކު ވެސް އަހަރެން‬ ‫އެހެންނަމަވެސް ޮ‬

‫މީހަކު ނެތިގެންއުޅޭ މީހެކެވެ‪ .‬ކަންކަން ސިއްރުކުރުމާއި‪،‬‬

‫ރޭގަނޑު ނާދަންއާ ގުޅުނެވެ‪ .‬އަހަރުމެން‬

‫ކށް ފެންނަ ކުއްތާތަކަށް ވުރެ ތަންކޮޅެއް‬ ‫އެއީ އާންމު ޮ‬

‫އެއްޗެއް ދިރުވައިލަން ކުރާ މަސައްކަތް ފެނިފައި‬

‫ދާންވީ ވަގުތާއި‪ ،‬އެ ގެ ހުންނަ ތަން ވެސް ނާދަން‬

‫ބޑު ކުއްތާއެކެވެ‪ .‬ޔަގީނުން ވެސް އެ ސޮރު އޮތީ‬ ‫ޮ‬

‫ގޮތްދޫނުކުރުމާއި‪ ،‬ކެހިދިނުމަށް ވެސް އަހްސަނަށް‬

‫ޒުހުދާއާއި އިޖުލާލު ވަރަށް ހިތްދަތިވިއެވެ‪ .‬ހިތާމައަކީ އެ‬

‫ކިޔައިދިނެވެ‪ .‬އަހަރުމެން ދަތުރަށް ފެށީ ކާރެއްގައެވެ‪.‬‬

‫ހިނިއައިސްފައެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެ ހިސާބުން އެކަކަށް ވެސް‬

‫ވުރެ ކުޅަދާނަ މީހަކު ނުހުންނާނެއެވެ‪ .‬ދެން އުފެދެނީ‬

‫ކށްދެވޭނެ ކަމެއް ނެތްކަމެވެ‪ .‬ކޮންމެ‬ ‫މީހުންނަށް ވެސް ޮ‬

‫ޖޝާއެކުގައެވެ‪ .‬ހެނދުނު ހަގަޑިބައިވިއިރު‬ ‫ވަރަށް ޯ‬

‫ގުޑުމެއްއަރުވައިލާކަށް ނުކެރުނެވެ‪.‬‬

‫މުޅީން އެހެން ކަހަލަ ސުވާލުތަކެކެވެ‪ .‬އަހްސަނާ‬

‫ގޮތަކަށް ކެޔަސް ކަރުގައި ތާށިނުވާނެ ހަމަ އެއްގޮތެއް‬

‫އަހަރުމެން ތިބީ ޓެކްސީގައެވެ‪ .‬ކުރެވެން މި އުޅެނީ‬

‫ބޑުވާންޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ އޭނައަކީ‬ ‫ދޭތެރޭ އަހަރެން ކަން ޮ‬

‫ނވެއެވެ‪ .‬ކައިނިމިގެން ހޮޓަލަށް އައިއިރު‬ ‫ވެސް ޯ‬

‫ކިހާ ވަރެއްގެ ކަމެއްކަމެއް އޭރަކު ނޭނގެއެވެ‪.‬‬

‫އެ ވަރުގެ މީހެއް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ ހަޔާތަށް‬ ‫ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅުއެޅީއްސުރެ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި‬

‫ޒުހުދާގެ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލައިފިއެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެވެސް ގޮތަކަށް މިކަން‬ ‫"މި ފަހަރު އެބަޖެހޭ ޮ‬

‫އަޑިގުޑަން ގިނަ‪ ،‬ހަނި‪ ،‬ފަޅު އެތައް މަގަކުން‬ ‫ކާރު ދުއްވިއެވެ‪ .‬ބައެއް ފަހަރު އަހަރެންގެ ހިތަށް‬

‫ނުނިމޭ‬


‫ލައިފްސްޓައިލް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 29‬ސެޕްޓެމްބަރު ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫ޫޔ އޭއީގެ އެސްޓްރޮނޯޓަކު‬ ‫އައިއެސްއެސްގައި‬

‫ބައެއް ސައިފަތް ޕެކެޓްގައި ވެސް ޕްލާސްޓިކް‬ ‫ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަ ވަރުގަދަ ވެފައި ވާއިރު‪ ،‬އެއްވެސް‬

‫ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ސައިފަތް ޕެކެޓް ބަންދުކުރަނީ ކަރުދާހުގައި‬

‫އެއްޗެހީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތީގައި ޕްލާސްޓިކް އެކުލެވޭ‬

‫އެއްޗަކުން ޕްލާސްޓިކް ފެނޭތޯ ބެލުން ވެސް އާންމުވެއްޖެ އެވެ‪ .‬މީގެ‬

‫ކަމަށް ވިޔަސް‪ ،‬މަޝްހޫރު ބައެއް ބްރޭންޑްތަކުގެ ސައިފަތް ބަންދުކުރަނީ‬

‫މިންވަރަށް ވުރެ ވުރެ‪ ،‬ޕްލާސްޓިކް ސައިފަތް ޕެކެޓް ނުރައްކާ ބޮޑު ކަމަށް‬

‫ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން‪ ،‬ބޯ ފެނުގައި ވެސް ޕްލާސްޓިކްގެ ކުދިކުދި‬

‫ޕްލާސްޓިކުގަ އެވެ‪ .‬އެގޮތަށް ހަދާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ސައިޕަތް ޕެކެޓްގެ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެތިކޮޅުތައް ހުންނަކަން ހާމަވި އެވެ‪ .‬ނަސީބަކުން‪ ،‬ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު‬

‫ބައްޓަން ޕިރަމިޑެއް ގޮތަށް އޮތުމަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ‪ .‬އަދި އެ ބައްޓަމަށް‬

‫ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނީ ފެނުގައި ހުންނަ މައިކްރޮޕްލާސްޓިކުން‬

‫ސައިފަތް ޕެކެޓް އޮތުމުން ފެނުގެ ތެރެއަށް ސައިފަތުގެ ރަހަ ނުކުންނަން‬ ‫ކށްދޭ ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މަގުފަހި ޮ‬

‫އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަށް ނުރައްކާ ނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު މިހާރު ބުނަނީ ސައިފަތް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ޕެކެޓްގައި‬

‫"ސައިފަތް ޕެކެޓްގައި ޕްލާސްޓިކް އެކުލެވޭ މިންވަރު ބަންދުކޮށްފައި‬ ‫ކުރި ފެންފުޅީގައި ހުންނަ މިންވަރަށް ވުރެ ވެސް މަތިވުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު‬ ‫ހައިރާންކަމެއް‪ "،‬ދިރާސާ ހެދި ކެނެޑާގެ މެކްގިލް ޔުނިވަސިޓީގެ ޕްރޮފެސަރު‬

‫މި ދިރާސާ ހެދި ޓީމުން ވަނީ ސައިފަތް ޕެކެޓްގައި ޕްލާސްޓިކް‬

‫ލައުރާ ހެނަންޑޭޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ޕްލާސްޓިކް ހުންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި ދައްކަނީ ކަރުދާހުގައި‬

‫އެކުލެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ޕެކެޓް ހުސްކޮށްފައި އެ އެއްޗެހި ފެން‬

‫ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ސައިފަތް ޕެކެޓްގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ތަށީގައި ‪ 95‬ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް ހޫނުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ނަތީޖާ އަކީ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ނަންތައް ހާމައެއް‬ ‫ކުންފުނިތައް ވެސް ފާހަގަ ޮ‬

‫ކޮންމެ ޕެކެޓެއްގައި ‪ 11.6‬ބިލިއަން މައިކްރޮޕްލާސްޓިކާއި ‪ 3.1‬ބިލިއަން‬

‫ނުކުރެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެފަދަ ކުންފުނިތަކަށް ދިރާސާގައި ވަނީ ސައިފަތް‬

‫ކޅުތައް ހުންނަކަން ފާހަގަވުމެވެ‪.‬‬ ‫ކުދި ނެނޯޕްލާސްޓިކް އެތި ޮ‬

‫ބަންދުކުރަން ޕްލާސްޓިކް މާއްދާތައް ބޭނުންނުކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލޖީ ޖާނަލްގައި‬ ‫އެންވަޔަރަމެންޓަލް ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮ ޮ‬ ‫ޕޓެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ސައިފަތް އުފައްދާ ބައެއް‬ ‫ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ރި ޯ‬ ‫ކުންފުނިތަކުން ސައިފަތް ޕެކެޓް ބަންދުކުރަނީ ޕްލާސްޓިކް އެކުލެވޭ‬

‫ދިރާސާ ހެދި ޓީމުން ވަނީ ޕްލާސްޓިކްގައި ސައިފަތް ބަންދުކުރާ ބައެއް‬

‫މި ތަކެއްޗަކީ ހަމަ ލޮލަށް ނުފެންނަ އެއްޗަކަށްވާތީ ޕްލާސްޓިކް‬

‫މާއްދާއެއްގަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ އޭގެ ސަބަބުން ޖޯޑު ތެރެއަށް ވައްޓައިލާ‬

‫ސައިފަތް ޕެކެޓްގެ ހާލަތު ނޭނގެނީ އެވެ‪ .‬ދިރާސާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ‬

‫ސައިފަތް ޕެކެޓާ އެކު ތަށީގެ ތެރެއަށް ޕްލާސްޓިކް ފޭދެ އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުގައި މީގެ ނުރައްކާ ހީކުރާހާ ވަރަށް ބޮޑެވެ‪ .‬އެގޮތުން ޕްލާސްޓިކް‬

‫ސަމާލުވުން‪ "،‬ލައުރާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަންކަމާ ދޭތެރޭ‬ ‫އަބަދު ވެސް‬ ‫ޮޕޒިޓިވްކޮށް‬ ‫ވިސްނުން މުހިއްމު‪.‬‬

‫ޕޮޒިޓިވް މީހުންނަ ްށ‬ ‫ހާޓްއެޓޭކްގެ ނުރައްކާ ކުޑަ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ފނާ ހެދި މިހާރު ގިނަ‬ ‫އަތުގައި އޮންނަ ސްމާޓް ޯ‬ ‫ހޭދަކޮށްލާނެ ވަގުތެއް ލިބެނީ ވަރަށް މަދުން ކަމަށް އާ‬ ‫ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫އެފަދަ މީހުންނަށް ހިތުގެ އެކި މައްސަލަތައް‬

‫ލޖިސްޓް ޕްރިފެސަރު އެލަން ރޮޒާންސްކީ‬ ‫ކާޑިއޮ ޮ‬

‫ހާޓްއެޓޭކް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި‬

‫ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ‪ 35‬ޕަސެންޓަށް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬މީހާގެ މައިންޑްސެޓާއި ހިތުގެ ބައްޔާ‬

‫ބަޔަކު މިހާރު ގެއްލިފައިވާތީ‪ ،‬ހަމަޖެހޭ ވަގުތުކޮޅެއް ހޯދައިލަން‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ދަށްވި ކަމެވެ‪ .‬އަދި ހަމައެއާ އެކު އެފަދަ މީހުންނަށް‬

‫ބޑަށް ގުޅިލާމެހިފައިވޭ‪".‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫މިހާރު ހަފުތާއަކު ލިބެނީ އެންމެ ހަތް ގަޑިއިރެވެ‪ .‬އުމުރުން‬

‫ވކް ޖާނަލްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ‬ ‫ޖަމާ އޯޕެން ނެޓް ޯ‬

‫ކެންސަރާއި ހަކުރު ބައްޔާއި ޑިމެންޝިއާ (ހަނދާން‬

‫ގތުގައި އުންމީދާއި ހިތްވަރާއި‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ފނުގެ ތެރެއަށް ގިނަ‬ ‫އޭގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ސްމާޓް ޯ‬

‫ނޫޅެވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެ ‪ 10‬މީހަކުން‬ ‫ސަބަބެއް ނެތަސް‪ ،‬ފޯން ހުޅުވައިގެން އެއާ ކުޅެން ތިބޭ ކަމަށް‬ ‫ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ދިރާސާ ހެދި ކުންފުނި ޓްރީޓްވެލް އިން ބުނިގޮތުގައި‬ ‫އަމިއްލަ ނަފުސަށް ހަމަޖެހުމާއި ހަމަހިމޭން ވަގުތުކޮޅެއް‬ ‫ނުލިބުމަކީ މީހާގެ އާންމު ދިރިއުޅުމަށް ވަރަށް ނޭދެވޭ‬ ‫ކށްފާނެ ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫އަސަރު ޮ‬ ‫"އެކަން ފަހަރުގައި ފާހަގަނުކުރެވިދާނެ‪ .‬އެކަމަކު ކޮންމެ‬

‫‪ 34-18‬އަހަރާ ދެމެދުގެ ދެ ހާހެއްހާ މީހުންނާ ސުވާލުކޮށްގެން‬

‫ދުވަހަކު ވެސް ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސަށްޓަކައި ވަގުތުކޮޅެއް‬

‫ގތުގައި ދިރިއުޅުމުގައި ކުރިމަތިވާ‬ ‫ދިރާސާގައި ބުނި ޮ‬

‫ނެތޭ ބަލި) ގެ އިތުރުން ހިތަށް ދިމާވާ ސިއްހީ އެހެން‬

‫އަޒުމާއެކީ ކެރިގެން ކަންކަމާ ކެރިގެން ކުރިމަތިލާ‬

‫ގތުގައި އެ އުމުރުފުރާގެ މީހުންނަށް‬ ‫ހެދި ދިސާރާގައި ބުނި ޮ‬

‫ދޭންޖެހޭނެ‪ .‬ރިލެކްސްވެލާނެ ވަގުތުކޮޅެއް ނުލިބުމަކީ މީހާގެ‬

‫ކަންކަމާ ދޭތެރޭ އަބަދުވެސް އީޖާބީ ނަޒަރިއްޔާތަކުން‬

‫މައްސަލަތައް ވެސް ‪ 14‬ޕަސެންޓަށް ދަށްވެފައިވާކަން‬

‫މީހުންނަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ވަރަށް‬

‫މިހާރު އަރާމުކޮށްލަން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ގަޑިއެއްހާ އިރު‬

‫މޫޑް ވެސް ހަރަބުވާނެ ކަމެއް‪ ".‬ޓްރީޓްވެލްގެ ތަރުޖަމާން‬

‫ދެކޭ މީހުންނަށް އެ ނޫން މީހުންނާ އަޅާބަލާ އިރު‬

‫ފާހަގަވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ މީހުންނެވެ‪.‬‬ ‫ތަރުތީބު ޮ‬

‫ވެސް ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ރކް ޖެހުން ފަދަ ސިއްހީ ބޮޑެތި‬ ‫ހާޓްއެޓޭކާއި ސްޓް ޯ‬

‫ދިރާސާ އިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި‬

‫ގތުން ކަސްރަތުކުރުމާއި ބެލެންސް ޑައިޓެއް‬ ‫އެ ޮ‬

‫ސްމާޓްފޯނުގެ ސަބަބުން‪ ،‬ހާއްސަކޮށް ޒުވާނުން ގިނަ‬

‫ސްމާޓްފޯނަށް ދެވިހިފައި‪ ،‬އޭގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ‬

‫މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު ތިން ގުނަ ކުޑަ‬

‫ކންމެ ކަހަލަ ކަމެއް‬ ‫ޕޮޒިޓިވްކޮށް ވިސްނާ މީހުންނަކީ ޮ‬

‫ގެންގުޅުމާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރުން ފަދަ‬

‫ފނާ ކުޅުމުގަ އެވެ‪ .‬ސޯޝަލް‬ ‫ވަގުތު މިހާރު ހޭދަކުރަނީ ޯ‬

‫މައްސަލަތައް ވެސް އިތުރުވަމުންދާ އިރު‪ ،‬ދިރާސާގައި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ދިމާވިޔަސް‪ ،‬އެކަމެއް ހައްލުކުރާނެ މަގުތައް ހޯދައި‪،‬‬

‫ޕޒިޓިވް މީހުންގެ ފަރާތުން އާންމުކޮށް‬ ‫ކަންކަމަކީ ޮ‬

‫ޕްލެޓްފޯމްތަކުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ބައިވެރިވި ‪ 46‬ޕަސެންޓް މީހުން ބުނީ މި އީޖާދެއް ނައި ނަމަ‬

‫ކަންކަމާ ކުރިތިމަތިލާ މީހުންކަން އެނގުނެވެ‪.‬‬

‫ފެންނަ ކަންކަން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މި ދިރާސާ ހަދާފައި ވަނީ ‪ 14‬އަހަރު‬ ‫ތެރޭ ‪ 230،000‬މީހުންގެ ސިއްހީ ރެކޯޑްތައް‬

‫"ހަގީގަތުގައި ވެސް ޕޮޒިޓިވް ނުވަތަ‬

‫"މިކަންކަމާ ގުޅެނީ ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމުގެ‬

‫ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި ކޮންމެ ‪ 10‬މީހުންގެ ތެރެއިން‬ ‫ފނާ ހެދި ބިޒީވުމުގެ ސަބަބުން‬ ‫ހަ މީހަކު ބުނެފައިވާ ގޮތުން ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާ މި ވަގުތު ހުރީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް‬

‫ނޓުން ޖައްވީ މަރުކަޒުގައި މަޑުކުރާނެ‬ ‫ކސްމޮ ޯ‬ ‫އަށް ދިޔަ ޮ‬

‫ސްޓޭޝަން "އައިއެސްއެސް" ގަ އެވެ‪ .‬ސެޕްޓެމްބަރު‬

‫ރސްކޮސްމޮސް އިން‬ ‫އެވެ‪ .‬ރަޝިޔާގެ ޖައްވީ އިދާރާ‪ޮ ،‬‬

‫‪ 25‬އިން ފެށިގެން ހައްޒާ އަލީ މަންސޫރީގެ ނަން‬

‫ޖައްވަށް ފޮނުވާ މީހުންނަށް ކިޔަނީ ކޮސްމޮނޯޓުންނެވެ‪.‬‬

‫ޚަބަރުތަކުގައި ލިޔެވެނީ އެމިރޭޓްސް އިން އެންމެ‬

‫އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އަދި އެހެން‬

‫ފުރަތަމަ އައިއެސްއެސް އަށް ފޮނުވި މީހާ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ފނުވާ މީހުންނަށް ކިޔަނީ‬ ‫ގައުމުތަކުން ޖައްވަށް ޮ‬

‫މާ ރަނގަޅުވީސް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޓްރީޓްވެލް އިން ބުނީ ސްމާޓްފޯނުން ދިރިއުޅުމުގެ ވަރަށް‬

‫ގތުން ފާހަގަކުރެވުނު‬ ‫އެނަލައިޒްކޮށްގެންނެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫އޮޕްޓިމިސްޓިކް މީހުންނަކީ ސިއްހީ މައްސަލަތައް‬

‫ވައްޓަފާޅި‪ ".‬އެލަން ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬އޭގެ ނަތީޖާ‬

‫އެ މީހުންނަށް ހަމަޖެހިލާނެ ވަގުތެއް އެއްވެސް އިރަކު ނުލިބެ‬

‫ފނު ބޭނުންކުރުމުގައި‬ ‫ގިނަ ކަންކަން ފަސޭހަކޮށްދީފައިވާތީ‪ޯ ،‬‬

‫ކށް ދެކޭ މީހުންނަށް‬ ‫ކަމަކީ ކަންކަމާ ދޭތެރޭ ޕޮޒިޓިކް ޮ‬

‫މަދު މީހުން‪ "،‬ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި އެމެރިކާގެ ނިއު‬

‫ބޑެތި މައްސަލަތަކާ މީހާ ދުރުކޮށް‬ ‫ގުޅެނީ ސިއްހީ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ކޮންމެ ‪ 10‬މީހަކުން އެކަކު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‬

‫ވަކި ހައްދެއް އުސޫލެއް ގެންގުޅުމަކީ އެންމެ ބުއްދިވެރި ގޮތް‬

‫ރކް ޖެހުނު މިންވަރު ދަށްކަމާއި‬ ‫ހާޓްއެޓޭކާއި ސްޓް ޯ‬

‫ޔޯކްގެ މައުންޓް ސިނައީ އެސްޓީ ލޫކް ހޮސްޕިޓަލްގެ‬

‫ދިނުން‪".‬‬

‫އެންމެ ‪ 10‬ވަރަކަށް މިނެޓަށް ވެސް ފޯނާ ނުލައި މިހާރު‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެސްޓްރޮނޯޓުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޓ އިން އެ ފެންނަނީ ހައްޒާ‬ ‫މަތީގައި އެވާ ފޮ ޯ‬

‫ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވެވުނު ހިސާބުން‪ ،‬ޕައިލެޓްކަމުން‬

‫ގވައިގެން އައިއެސްއެސް އަށް‬ ‫އަލީ މަންސޫރީ ޮ‬

‫ދުރަށްޖެހި ވަނީ ތަމްރީންތަކަށް ހުސްވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރކެޓް‪ ،‬އެ މަރުކަޒާ ދިމާ އަށް ދާ‬ ‫ދަތުރުކުރި ސޮޔުޒު ޮ‬

‫އެމިރޭޓްސް އަށް މި ފުރުސަތު ލިބިފައި ވަނީ ރަޝިޔާ‬

‫ޓނަގާފައި ވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް‬ ‫މަންޒަރެވެ‪ .‬ފޮ ޯ‬

‫އތް ގާތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ‪.‬‬ ‫އާ އެކު ޮ‬

‫ސްޓޭޝަނުން‪ ،‬ކްރިސްޓީނާ ކޮޗް އެވެ‪.‬‬

‫އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަންގައި އޭނާ‬

‫ނުވަ މީހުން ވަނީ އެ މީހުންގެ ފޯނު ޗެކްކުރަން ޖެހޭ މަޖުބޫރު‬ ‫ބަޔަކަށް އަމިއްލަ ނަފުސަށް ހިތްހަމަޖެހޭ އަރާމު ވަގުތުކޮޅެއް‬

‫ފަޒާ އަށް ފޮނުވައިފި އެވެ‪ .‬އެއީ ހައްޒާ އަލީ މަންސޫރީ‬

‫ރޮކެޓްގަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭނާއާ އެކު އައިއެސްއެސް‬

‫އެމިރޭޓްސް އިން އިންސާނަކު ޖައްވަށް ފޮނުވަން ހިންގާ‬

‫އަރާމުކުރަން ވަގުތު‬ ‫ނުވާ މައިގަނޑު‬ ‫ސަބަބަކީ ސްމާޓްފޯން‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫އެމިރޭޓްސް އިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި‪ ،‬އެސްޓްރޮނޯޓަކު‬

‫އަންނާނީ‪ ،‬ޖައްވީ މަރުކަޒަށް އޭނާ ދަތުރުކުރި ސޮޔުޒް‬

‫ހައްޒާ އަލީ މަންސޫރީ އަކީ މިލިޓަރީ ޕައިލެޓެކެވެ‪.‬‬

‫"އަދި އިލްތިމާސަކީ ސައިފަތް ގަންނަ އިރު ޕްލާސްޓިކްގައި‬ ‫ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ސައިފަތް އާންމުން ނުގަތުން‪ .‬އަދި އެކަމަށް‬

‫ކށް ދެކޭ މީހުންނަށް‬ ‫ކަންކަމާ ދޭތެރޭ ޕޮޒިޓިވް ޮ‬

‫ޖައްވުގައި ޝާމިލްވުމަށް‪ ،‬ޔުނައިޓެޑް އަރަބް‬

‫އަށެއްކަ ދުވަސް ހޭދަކުރާނެ އެވެ‪ .‬އޭނާ ބިމަށް އެނބުރި‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 29‬ސެޕްޓެމްބަރު ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫ހަ އަހަރު ފަހުން "‪ 4‬ހަޅަ" ބައިސްކޯފަށް‬ ‫މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ދިވެހި ސިނަމާ އަށް‬

‫ވަދާއީ ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކުރި މޫމިންގެ ސެގްމަންޓަކީ‬

‫ގެންނަން އުޅުނު ފުރަތަމަ އެންތޮލޮޖީ ފިލްމު "‪ 4‬ހަޅަ"‬

‫"ބައިވެރިޔާ" އެވެ‪ .‬އޭގެ މުހިއްމު ތަރިންނަކީ ނިއުމާ‬

‫ކފުން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް‬ ‫އެންމެ ފަހުން ބައިސް ޯ‬

‫އާއި އާ އެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ އަހުމަދު އައްބާސް އެވެ‪.‬‬

‫ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރޑިއުސްކޮށްފައިވާ‬ ‫މުހައްމަދު ފުއާދު (ފޯޑް) ޕް ޮ‬

‫މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން "ހައްދު" ގެނެސް ދިން‬ ‫ފައްތާހުގެ "‪ 4‬ހަޅަ" ސެގްމަންޓަކީ މަރިޔަމް ޝަކީލާ‬

‫އެ ފިލްމު އަންނަ މަހުގެ ‪ 1‬ގައި ސްޓްރީމްކުރަން‬

‫ދން އައްޔަ) ފެނިގެންދާ "ދަރި‪/‬‬ ‫އާއި އަލީ އާޒިމް ( ޮ‬

‫ކފުން މިހާރު ވަނީ އޭގެ ޓްރެއިލާއެއް‬ ‫ނިންމައި‪ ،‬ބައިސް ޯ‬

‫ފިރި" އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ދައްކާލައިފަ އެވެ‪ .‬މި ފިލްމަކީ ‪ 2013‬އަށް‬ ‫ތާވަލްކުރި ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ހަތަރު ޑައިރެކްޓަރެއްގެ‬ ‫ހަތަރު ސެގްމަންޓް ހިމެނޭ ފިލްމެކެވެ‪ .‬ސެގްމަންޓްތައް‬

‫ކފުން ގެނެސްދިން ވެބް ސީރީޒް‬ ‫ބައިސް ޯ‬ ‫"އެހެނަސް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ރަވީގެ ސެގްމަންޓަކީ‬ ‫"ގާތިލު" އެވެ‪ .‬އޭގެ މުހިއްމު ތަރިންނަކީ މަރިޔަމް‬ ‫މަޖުދާ އާއި އައިމިނަތު ރިޝްފާ އެވެ‪.‬‬ ‫ކމެޑީ ފިލްމި "މާމުއި" ގެނެސްދިން‬ ‫ދާދި ފަހުން ޮ‬

‫ޑައިރެކްޓްކުރީ ރަވީ ފާރޫގާއި މޫމިން ފުއާދާއި އަލީ‬ ‫ޝިފާއު (ޗިއްޕެ) ގެ އިތުރުން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން‬

‫ޗިއްޕެގެ ސެގްމަންޓަކީ އިސްމާއީލް (ކޮޕީ އިއްސެ) އާއި‬

‫ކށްލާފައިވާ އަބްދުލް ފައްތާހެވެ‪.‬‬ ‫ފިލްމީ ދާއިރާ ދޫ ޮ‬

‫ފާތުމަތު ފަރީލާ ފެނިފެންދާ "ފޮށި" އެވެ‪.‬‬

‫"‪ 4‬ހަޅަ" ގެ ހަތަރު ސެގްމަންޓްގެ ތެރެއިން ތިން‬ ‫ސެގްމަންޓްގެ ސްކްރީންޕްލޭ ލިޔުނީ މަހުދީ އަހުމަދެވެ‪.‬‬ ‫އަދި އަނެއް ސެގްމަންޓް ލިޔުނީ މޫމިން ފުއާދެވެ‪.‬‬ ‫ކޅު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދުގެ‬ ‫މި އަހަރު ކުރީ ޮ‬

‫"‪ 4‬ހަޅަ" އަށް ބަލާ އިރު‪ ،‬މި ފިލްމުގެ ކޮންމެ‬ ‫ސެގްމަންޓަކީ ވެސް ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމައު ތެރޭގައި ހުރި‬ ‫އެކި ކަހަލަ ކުށްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައިގެން ގެނެސްދޭ‬ ‫ފިލްމެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ‪.‬‬

‫"ކިލް ބިލް" ގެ ހިން ީދ‬ ‫ފިލްމުގައި ޝާ ހްރުކް ޚާން؟‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ޒީރޯ" ގެ‬ ‫ބޑު ނާކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން އެކްޓިން އިން ބްރޭކެއް‬ ‫ޮ‬

‫ގތުން އެ ތިން މީހުން‬ ‫ނަމަވެސް މިކަމާ ބެހޭ ޮ‬ ‫ވެސް އަދި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސއިކުރި ކަމަށް ބުނާ‬ ‫ޮ‬ ‫މި ފަހުން ޝާހްރުކް‬

‫ނަގައިގެން ހުރި އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ޚާން ކޮންމެވެސް‬ ‫ފިލްމަކަށް އެއްބަސްވި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކައެއް‬

‫ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ފަރާ ޚާންގެ "ސައްތޭ ޕޭ‬

‫މީޑިއާތަކުގެ ސުރުހީތަކަށް ނާރާ ދުވަހެއް މަދުވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ސައްތާ" ގެ ރިމެކާއި ޑައިރެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ހިރާނީގެ‬

‫އަނެއްކާ ހަމަ މި ކަހަލަ ވާހަކަ އެވެ‪ .‬ފިލްމީ‬ ‫ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން މިހާރު ރިޕޯޓްކުރަމުން‬ ‫ހލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު ކްއެންޓިން‬ ‫އަންނަ ގޮތުގައި ޮ‬

‫ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް‬ ‫"ހައިސްފުލް ‪ "4‬ގެ ކާސްޓުންނަކީ ފުރަތަމަ ތިން ބައިގައި‬ ‫ވެސް މުހިއްމު ރޯލްތައް ކުޅުނު އަކްޝޭ ކުމާރާއި ރިތޭޝް‬ ‫ދޭޝްމުކްގެ އިތުރުން ބޮބީ ޑިއޯލް އާއި ކްރިތީ ސެނަން އާއި‬ ‫ޕޫޖާ ހެގްޅޭގެ އިތުރުން ކްރިނީ ކަރްބަންދާ އެވެ‪.‬‬ ‫މި އަހަރު ސިނަމާ އަށް އަންނަ އެންމެ ބޮޑު‬ ‫ކޮމެޑީ ފިލްމު "ހައުސްފުލް ‪ "4‬ގެ ޓްރެއިލާ‬ ‫ދައްކާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރޑިއުސްކޮށް‪ ،‬ފަރުހާދު‬ ‫ސާޖިދު ނަދިއަދުވާލާ ޕް ޮ‬ ‫ގެންނަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ މަހުގެ ‪ 25‬ގަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި މި ފިލްމަކީ ރެއިންކާނޭޝަން އަށް ބިނާކޮށް‬ ‫"ހައިސްފުލް ‪ "4‬ގެ ކާސްޓުންނަކީ ފުރަތަމަ‬

‫އިތުރުން ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރުގެ ފިލްމެއް‬

‫ކުމާރާއި ރިތޭޝް ދޭޝްމުކްގެ އިތުރުން ބޮބީ ޑިއޯލް‬

‫ޓެރެންޓީނޯ ‪ 2003‬ހައި ގެނެސްދިން ދިން ކާމިޔާބު‬

‫އާއި ކްރިތީ ސެނަން އާއި ޕޫޖާ ހެގްޅޭގެ އިތުރުން‬ ‫ކްރިނީ ކަރްބަންދާ އެވެ‪.‬‬ ‫ފިލްމުގެ އިތުރު ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ރާނާ‬

‫ފިލްމު "ކިލް ބިލް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ‬

‫ގތަށް އޭނާ އާ އެއްވެސް‬ ‫މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ޮ‬

‫ރލަށް ޝާހްރުކް ވަނީ‬ ‫ފިލްމުގެ ވިލަން (ބިލް) ގެ ޯ‬

‫ސއިނުކުރާ ކަމަށާއި ފިލްމަކަށް ސޮއިކުރި‬ ‫ޮ‬ ‫ފިލްމަކަށް‬

‫ބމަން އިރާނީ‪ ،‬ޗަންކީ ޕާންޑޭ‪ ،‬ނަވާޒުއްދީން‬ ‫ދަގޫބަތީ‪ޮ ،‬‬

‫އިރަކުން އެ ވާހަކަ ހިއްސާކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސިއްދީގީ އަދި ޕަރޭޝް ރާވަލް ފަދަ އެތައް ތަރިންނެއް‬

‫ސއިކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫މީގެ ހިންދީ ފިލްމު ހަދަން ނިންމާފައި ވަނީ ދޭތެރެ‬

‫މިދިޔަ ޖުލައި މަހު "ވަންސް އަޕޮން އަ ޓައިމް‬

‫ދޭތެރެއިން ފިލްމުތަކުން ފެންނަ އެކްޓަރު ނިކިލް ދިވެދީ‬

‫ހޮލީވުޑް" ގެނެސްދިން ޓެރަންޓީނޯ ވަނީ "ކިލް ބިލް"‬

‫ތަރިންނަކީ ސިދާތު މަލްއުތުރާ‪ ،‬ތާރާ ސުތާރިއާ‪ ،‬ރިތޭޝް‬ ‫ދޭޝްމުކް އަދި ރަކުލް ޕްރީތު ސިންގެވެ‪.‬‬

‫" ޯބލެ ޗޫޅިޔާ" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި‬

‫ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬

‫ފިލްމަކާއި ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމެއްގެ‬ ‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫"މަރުޖާވާ" ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ‪ .‬އެ ފިލްމުގެ‬

‫ކށްފައިވާ ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް‬ ‫ސަމްޖީ ލިޔެ‪ ،‬ޑައިރެކްޓް ޮ‬

‫ރލްތައް ކުޅުނު އަކްޝޭ‬ ‫ތިން ބައިގައި ވެސް މުހިއްމު ޯ‬

‫ނަމަވެސް ޝާހްރުކް ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ‬

‫އޭނާ މިހާރު އަންނަނީ ނޮވެމްބަރު ‪ 8‬ގައި‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ހައުސްފުލް" ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމު‬

‫އާއި ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ކެޝަޕް ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ގެ ދެ ފިލްމެއް ގެނެސް ދީފަ އެވެ‪ .‬އެއީ ‪ 2003‬ގައި‬

‫ސިނަމާތަކަށް ގެނައިތާ ތިން އަހަރު ފަހުން ހަތަރު‬

‫އަދި އަނޫރާގް ހަދާ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްލުމުގެ‬

‫ރިލީޒްކުރި "ވޮލިއުމް ‪ "1‬އާއި ‪ 2004‬ގައި ރިލީޒްކުރި‬

‫ވަނަ ބައި ގެނެސްދޭ އިރު‪ ،‬މި ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޝަނާ‬

‫ބޑުކަމުން ފިލްމަށް‬ ‫ޝައުގުވެރިކަން ޝާހްރުކް ޮ‬

‫"ވޮލިއުމް ‪ "2‬އެވެ‪ .‬މި ދެ ފިލްމުގެ އެންމެ މުހިއްމު‬

‫ކުރިން ހަވާލުވީ ފުރަތަމަ ދެ ބައި ވެސް ޑައިރެކްޓްކުރި‬

‫އެއްބަސްވީ ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬

‫ތަރިއަކީ ބަތަލާ އުމާ ތާމަން އެވެ‪.‬‬

‫ސާޖިދު ޚާނެވެ‪.‬‬

‫ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީ އާއި ތަމަންނާ ބާޓިއާ‬ ‫ލބީގެ ފިލްމު "ބޯލެ‬ ‫މުހިއްމު ރޯލްތަކުން ފެނިގެންދާ ޯ‬ ‫ޗޫޅިޔާ" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މި ފިލްމުވެގެން ދާނީ ނަވާޒުއްދީން ފިލްމެއްގެ‬ ‫ލބީގެ ކެރެކްޓާއަކުން ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ‬ ‫ލީޑް ރޯލުން ޯ‬ ‫ފަހަރަށެވެ‪.‬‬ ‫"ބޯލެ ޗޫޅިޔާ" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ އޭނާގެ ކޮއްކޮ‬ ‫ޝަމަސް ނަވާބް ސިއްދީގީ އެވެ‪ .‬ބައެއް ރިޕޯޓްތައް‬ ‫ގތުން މި ފިލްމަކީ ނަވާޒުއްދީންގެ ކުރީގެ‬ ‫ބުނާ ޮ‬ ‫ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫ބލެ ޗޫޅިޔާ" ރިލީޒްކުރާނެ ތާރީހެއް އަދި‬ ‫" ޯ‬ ‫އިއުލާނެއްނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ސންގްސް" ބުސާން ފެސްޓިވަލަށް‬ ‫"‪ޯ 99‬‬

‫ނަމަވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ‬

‫ރަޔަންގެ "ކްލޫ"‬ ‫ޑައިރެކްޓްކުރަން ޖޭޒަނަށް‬ ‫ފކްސްއާ ގުޅިގެން‪ ،‬މަޝްހޫރު‬ ‫ޑިޒްނީ އާއި ޮ‬ ‫ރޑިއުސްކޮށް‪ ،‬ކުޅޭ‬ ‫އެކްޓަރު ރަޔަން ރެނޮލްޑްސް ޕް ޮ‬

‫މކިން އޭސެސް" އާއި ‪ 2011‬ގެ‬ ‫އެއީ ‪ 2006‬ގެ "ސް ޯ‬ ‫"ދަ ޗޭންޖަޕް" އެވެ‪.‬‬

‫ހަވާލުކުރީ އެވެ‪.‬‬

‫ރޑިއުސްކޮށް‪،‬‬ ‫ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އޭއާރް ރަހްމާން ޕް ޮ‬ ‫އޭނާގެ ވާހަކައަކަށް ހަދާފައިވާ މިއުޒިކަލް ރޮމޭންޓިކް‬ ‫ފިލްމު "‪ 99‬ސޯންގްސް" އަންނަ މަހު ބާއްވާ ބުސާން‬

‫"ސަތިޔަމޭވް ޖަޔަތޭ ‪"2‬‬

‫އިންޓަނެޝަނަލް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ޕްރިމިއާކުރާ‬

‫‪ 2020‬ގެ އޮކްޓޯބަރުގައި‬

‫ގތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އަންނަ މަހުގެ ‪ 12-3‬އަށް ކުރިއަށްދާ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ޖޯން އަބްރަހަމްގެ‬

‫ފެސްޓިވަލްގައި އެ ފިލްމު ޕްރިމިއާކުރާނީ ‪ 9‬ވަނަ‬

‫ކާމިޔާބު ފިލްމު "ސަތިޔަމޭވް ޖަޔަތޭ" ގެ ދެވަނަ ބައި‬

‫ދުވަހު އެވެ‪ .‬އެކަން ރަހްމާން ކުރި ޓްވީޓާގައި ވެސް‬

‫އަންނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު ‪ 2‬ގައި ގެނެސްދޭން‬

‫ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ‪،‬‬

‫ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ބުޝަން ކުމާރުގެ ޓީ ސީރީޒާއި ނިކިލް އަދުވާނީގެ‬

‫އާ ދެ ތަރިއަކު ތައާރަފުކުރާ ފިލްމު‬ ‫ކށްފައި ވަނީ މީގެ ސްކްރީންޕްލޭ ވެސް‬ ‫ޑައިރެކްޓް ޮ‬

‫އެއްމޭ އެންޓަޓައިންމަންޓް ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ ފިލްމުގައި‬

‫ލިޔުނު ވިޝްވޭޝް ކްރިޝްނަމުރުތީ އެވެ‪ .‬ފިލްމުން‬

‫ބޑް ގޭމް ކްލޫ އަށް ބިނާކޮށް ހަދާ‬ ‫"ކްލޫ" އަކީ ޯ‬

‫ޖންއާ އެކު ބަތަލާގެ ރޯލުން ފެނިގެން‬ ‫މި ފަހަރު ޯ‬

‫ތައާރަފުކުރާ ދެ ތަރިންނަކީ އެހާން ބަޓާއި އެޑިލްސީ‬

‫ކށް‪ ،‬އޭގެ މުހިއްމު ރޯލެއް‬ ‫ފިލްމު "ކްލޫ" ޑައިރެކްޓް ޮ‬ ‫ވެސް ކުޅެން ޖޭޒަން ބޭޓްމަން އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވުމާ ގުޅިގެން ފަރުހާދުއާ ފިލްމު‬

‫ކުޅަދާނަ މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އަދި‬

‫ރލެއް ކުޅެން ޖޭޒަން އަށް ހުށަހެޅި‬ ‫ޑައިރެކްޓްކޮށް‪ޯ ،‬‬ ‫ފިލްމެކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މި ފިލްމަށް އޭނާ އެއްބަސްވިކަން‬

‫ޚސްލާ ކުމާރެވެ‪.‬‬ ‫ދާނީ ބުޝަންގެ އަންހެނުން ދިވްޔާ ޯ‬

‫މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ‪ 71‬ވަނަ އެމީ އެވޯޑްސްގެ‬

‫އަދި ކަށަވަރު ނުވިޔަސް‪ ،‬ޖޭޒަން ފިލްމާ ހަވާލުވާނެ‬

‫އޭނާއަކީ ކުރިން ވެސް ފިލްމު ކުޅެފައިވާ ބަތަލާއެކެވެ‪.‬‬

‫ވޑް ވެސް އުފުލައިލި‬ ‫އައުޓްސްޓޭޑިން ޑައިރެކްޓަރުގެ އެ ޯ‬

‫ބޑު ކަމަށް ވެރައިޓީން ބުންޏެވެ‬ ‫ކަމުގެ އުންމީދު ޮ‬

‫ދިވްޔާ ފަހުން ވަނީ ޑައިރެކްޝަނަށް ނުކުމެ ދެ ފިލްމެއް‬

‫ކއިރަލާ‪ ،‬ލީޒާ ރޭ އަދި އަދިތިޔާ ސީލް ހިމެނެ‬ ‫މަނީޝާ ޮ‬

‫ގެނެސްދީފަ އެވެ‪ .‬އެއީ ‪ 2014‬ގެ "ޔާރިޔާން" އާއި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އޒާކް" ޑައިރެކްޓްކޮށްގެން‬ ‫ޑްރާމާ ސިލްސިލާ " ޮ‬

‫ޖޭޒަން އަކީ މިހާތަނަށް އެތައް ފިލްމަކާއި ޓީވީ‬ ‫ސިލްސިލާއެއް ވެސް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރެކެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފެނުނު ފިލްމަކީ މިދިޔަ‬

‫ބޑު ތަފުސީލެއް އަދި‬ ‫"ކްލޫ" އާ ބެހޭ މާ ޮ‬ ‫ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މީގެ ސްކްރީންޕްލޭ‬ ‫މިހާރު ވަނީ ވަނީ ރަޔަންގެ "ޑެޑްޕޫލް" ލިޔުންތެރިން‬

‫‪ 2016‬ގެ "ސަނަމް ރޭ" އެވެ‪.‬‬ ‫"ސަތިޔަމޭވް ޖަޔަތޭ ‪ "2‬ވެސް ޑައިރެކްޓްކުރާނީ‬

‫ވަރުގަސް އެވެ‪.‬‬ ‫"‪ 99‬ސޯންގްސް" ގެ އިތުރު ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި‬

‫ޕސްޓަރެއް ވެސް މިހާރު ދައްކާލާފައިވާ‬ ‫ފިލްމުގެ ޯ‬ ‫އިރު‪ ،‬ބެލުންތެރިން މިހާރު އިންތިޒާރުކުރަނީ‬

‫އަހަރު ރިލީޒްކުރި "ގޭމް ނައިޓް" އެވެ‪ .‬ރަޔަން އާއި‬

‫ޕލް ވާނިކާ ހަވާލުކޮށްފަ‬ ‫ކަމަށްވާ ރިޓް ރީޒް އާއި ޯ‬

‫ފުރަތަމަ ބައި ވެސް ލިޔެ‪ ،‬ޑައިރެކްޓްކުރި މިލަޕް މިލަން‬

‫ޓްރެއިލާއަށެވެ‪ .‬އަދި "‪ 99‬ސޯންގްސް" ސިނަމާތަކަށް‬

‫ޖޭޒަން އެކީގައި ފިލްމުތަކެއް ވެސް ކުޅެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޒަވޭރީ އެވެ‪.‬‬

‫ގެންނާނެ ތާރީހެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 29‬ސެޕްޓެމްބަރު ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫ސައުދީ ްނ‬ ‫ޓޫރިސްޓުންނަށް‬ ‫އާ ވިސާއެއް‪ ،‬ޑްރެސް‬ ‫ކޯޑަށް ވެސް ލުއި‬ ‫ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު ‪ - )28‬ސައުދީގެ ޓޫރިޒަމް‬

‫މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ރެސިޑެންޓް ވިސާ ދޫކުރާ އިރު‬

‫‪18‬‬

‫އިންޑިއާ އިން ފޮނުވި އުޅަނދު‬ ‫ާނސާ އަށް ވެސް‬ ‫ދެނެގަނެ ވޭ ވަރެއް ނުވި‬ ‫ވޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު ‪ - )28‬މި މަހު‬ ‫ޮ‬

‫ކށްފައި ކަމަށާ އަދި އެ ސަރަހައްދުގެ ހައި‬ ‫ހުރަސް ޮ‬

‫ކށް މުވާސަލާތީ ގުޅުން‬ ‫ކުރީކޮޅު ހަނދަށް ތިރިކުރަނި ޮ‬

‫ޓތަކެއް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ނާސާ‬ ‫ރިޒޮލިއުޝަން ފޮ ޯ‬

‫ކެނޑުނު އިންޑިއާގެ ޖައްވީ އުޅަނދު ޗަންދުރަޔާން‪2-‬‬

‫އިން ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬ނާސާ އިން ބުނީ އެ ފޮޓޯތަކުގެ‬

‫މޑިއުލް ހަނދުގެ ސަތަހައިގައި އޮތް ތަން‬ ‫ގެ ވިކްރަމް ޮ‬

‫އަލީގައި‪ ،‬ވިކްރަމް ލޭންޑާ އޮތްތަން މިހާތަނަށް‬

‫ފާހަގަކުރަން ދަތިވެފައިވާ ކަމަށް ނާސާ އިން ބުނެފި‬

‫ދެނެގަނެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޓ ނެގިއިރު އަނދިރިވެފައި‬ ‫"ލޭންޑިން އޭރިޔާ ފޮ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ވިކްރަމް ހަނދަށް ލޭންޑްކުރި ތަނުގެ ސެޓެލައިޓް‬

‫ވަނީ‪ .‬ހަނދުގައި ހުރި ވަޅުގަނޑުތަކަށް ވަނީ ވަރަށް‬

‫ސެކްޓަރުގައި ބޭރު މީހުން އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ‬

‫ވިޔަފާރިތަކަށް ބިޒިނަސް ވިސާ ދެ އެވެ‪ .‬ހައްޖާއި‬

‫ޓތަކެއް ނާސާގެ އުޅަނދަކުން ވަނީ ނަގައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފޮ ޯ‬

‫ބޮޑަށް ހިޔަނި އެޅިފައި‪ .‬ވިކްރަމް ލޭންޑަށް ހިޔަނި‬

‫ނިޔަތުގައި ‪ 49‬ގައުމެއްގެ މީހުންނަށް އާ ވިސާއެއް‬

‫އުމްރާ އަށް ދާ މުސްލިމުންނަށް ވެސް ދޫކުރަނީ‬

‫ޓތައް ނަގާފައި ވަނީ އިރާކޮޅު އަނދިރީގައި‬ ‫އެކަމަކު ފޮ ޯ‬

‫ޓތަކުން ފާހަގަ ނުވީ ކަމަށް ވެސް‬ ‫އެޅިފައި ވުމުން ފޮ ޯ‬

‫ވަރަށް އަވަހަށް ތައާރަފް ކުރާނެ ކަމަށާއި ސައުދީ އަށް‬

‫ޚާއްސަ ވިސާއެކެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށްވާތީ ލޭންޑާ ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬ނާސާ‬

‫ޓބަރު އެ ސަރަހައްދުން‬ ‫ވެދާނެ‪ .‬އެލްއާރުއޯ އޮކް ޯ‬

‫އިން ބުނެފައި ވަނީ ވިކްރަމް ހަނދަށް ތިރިކޮށްފައި‬

‫ހުރަސްކުރާ އިރު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އަލި ލިބޭނެ‪ .‬އެ‬

‫ލުއިތަކެއް ދޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން އިއުލާންކޮށްފި‬

‫ގތުން ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން‬ ‫ކުޑަކުރުމުގެ ޮ‬

‫ވަނީ "ހާޑް ލޭންޑިން" އެއްގައި ކަމަށެވެ‪ .‬ނާސާ އިން‬

‫ފޓޯތަކުގެ އަލީގައި ވިކްރަމް ލޭންޑާ ލޮކޭޓް ކުރެވޭތޯ‬ ‫ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސަލްމާން ވަނީ ވިޝަން ‪ 2030‬ގެ ނަމުގައި‬

‫ބުނީ ދުވާލުގެ އަލީގައި އަންނަ މަހު އިތުރު ފޮޓޯތައް‬

‫ބަލާނަން‪ "،‬ނަސާގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޒިޔާރަތް ކުރާ އަންހެނުންގެ ޑްރެސް ކޯޑަށް ވެސް‬

‫ކމިޝަނުގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު‬ ‫ސައުދީ ޓޫރިޒަމް ޮ‬

‫ސައުދީގެ އިގްތިސާދު ތެލަށް ބަރޯސާވުން‬

‫ބޑު ތަސައްވަރެއް އެކުލަވާލައްވައިފަ‬ ‫އިގްތިސާދީ ޮ‬

‫އަލް ޚަތީބު ވިދާޅުވީ ސައުދީ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ‬

‫އެވެ‪ .‬ވަލީ އަހުދުގެ އެޖެންޑާގެ އެންމެ ކުރީގައި ވަނީ‬

‫ޓޫރިސްޓް އަންހެނުންނަށް އަބާޔާ އަޅައިގެން އުޅުން‬

‫ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތެވެ‪.‬‬

‫މަޖްބޫރު ނޫން ކަމަށާއި އާއްމު ތަންތަނުގައި އުޅެން‬

‫ޚަތީބު ވިދާޅުވީ ‪ 2030‬އާ ދާއިރު ‪500،000‬‬

‫ނަގާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އިންޑިއަން ސްޕޭސް ރިސާޗް އޮގަނައިޒޭޝަން‬ ‫(އިސްރޯ) އިން ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ ހަނދުގައި‬ ‫އތްތަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވިކްރަމް ލޭންޑާ ޮ‬

‫ޗަންދުރަޔާން‪ 2-‬ޖައްވަށް އުދުއްސާލީ ޖުލައި ‪22‬‬ ‫ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪ .‬އެ އުޅަނދު ހަނދުގެ އޯބިޓަށް‬ ‫ވަދެފައި ވަނީ އޮގަސްޓް ‪ 20‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬ ‫އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ "މޫން މިޝަން" ‪-‬‬

‫ކޓަރި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ‪ 250‬ބިލިއަން‬ ‫ޓޫރިސްޓް ޮ‬

‫ޗަންދްރަޔާން‪ 2-‬ގެ ލޭންޑާ މި މަހު ‪ 7‬ވަނަ‬

‫ޗަންދްރަޔާން‪ 1-‬ގެ ދަތުރުގައި ‪ 2008‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ޑލަރު) ގެ އިންވެސްޓްމަންޓް‬ ‫ރިޔާލް (ހަ ބިލިއަން ޮ‬

‫ޕލަށް ތިރިކުރަން ދިޔަ‬ ‫ދުވަހުގެ ރޭ ހަނދުގެ ސައުތު ޯ‬

‫ވަނީ ހަނދުގެ ފަށަލައިގައި ފެން ހުރިތޯ ރާޑަރުގެ‬

‫ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ‪ ،‬ޖަޕާން‪ ،‬އެމެރިކާ އަދި‬

‫ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ‪ .‬ސައުދީ ސަރުކާރުން އަމާޒު ކުރަނީ‬

‫އިރު ވެސް ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅެވެ‪ .‬މައްސަލަ ދިމާވީ‬

‫އެހީގައި ބަލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތައް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫‪ 2030‬އަށް ދާއިރު އަހަރަކު އެ ގައުމަށް ‪100‬‬

‫ހަނދުގެ ސަތަހައާ ‪ 2.1‬ކިލޯ މީޓަރު (‪ 1.3‬މޭލު) އަށް‬

‫އެކަށީގެންވާ ހެދުމެއް ގަބޫލް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވިސާގެ ލުއިތައް ދޭ އިރު ސައުދީން އިސްކަން ދޭ‬

‫ސައުދީ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން މިހާތަނަށް‬

‫މިލިއަން މީހުން ޒިޔާރަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ސައުދީ‬

‫ރލްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޮންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓް ޯ‬

‫އަށް މިހާރު ޒިޔާރަތް ކުރަނީ އަހަރަކު ‪ 40‬މިލިއަން‬

‫ސައުދީ އަށް މަސައްކަތް ކުރަން ދާ މީހުންނާއި އެ‬

‫މީހުންނެވެ‪.‬‬

‫އފިޝަލުން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ތިރިކުރި ފަހުން ކަމަށް ޮ‬ ‫އބިޓާ (އެލްއާރުއޯ)‬ ‫ނާސާގެ ލޫނާ ރެކޮނަސެންސް ޯ‬ ‫ވަނީ މިމަހު ‪ 17‬ވަނަ ދުވަހު ލޭންޑިން ސައިޓް‬

‫އީރާނަށް އަސްކަރީ ގޮތުން ރައް ުދ‬ ‫ދިނުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް‪ :‬ސައުދީ‬

‫އިންޑިއާ އަކީ ހަނދަށް އުޅަނދެއް ފޮނުވާ‬ ‫ހަތަރު ވަނަ ގައުމެވެ‪ .‬މިހާތަނަށް ހަނދަށް އުޅަނދެއް‬ ‫ސވިއެޓް ޔޫނިއަން އަދި‬ ‫ޯ‬ ‫ފޮނުވާފައި ވަނީ އެމެރިކާ އާއި‬ ‫ޗައިނާ އިންނެވެ‪.‬‬

‫ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު ‪ - )28‬ތެޔޮ އުފައްދާ‬ ‫ތަންތަނަށް ދިން ވައިގެ ހަމަލާގެ ބަދަލު ހިފުމަށް‬ ‫ގތުން ރައްދު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް‬ ‫އަސްކަރީ ޮ‬ ‫ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އފް ސްޓޭޓް އާދިލް އަލް‬ ‫ސައުދީގެ މިނިސްޓަ ޮ‬ ‫ޖުބައިރު ވިދާޅުވީ ހަނގުރާމައެއް ފެށުމަކީ ސައުދީ އަރަބިއާ‬ ‫ގތް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު ޑްރޯން‬ ‫އިން ބޭނުންވާ ޮ‬ ‫ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އީރާން ޒިންމާދާރު ކުރުވަން ޖެހޭ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޔ ކުންފުނި އަރާމްކޯގެ‬ ‫ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެ ޮ‬ ‫ރން ހަމަލާ ދިނީ ޔަމަނުގެ ހޫތީން‬ ‫ދެ ތެޔޮ ޕްލާންޓަށް ޑް ޯ‬ ‫ކަމަށް އެ ޖަމާއަތުން ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ސައުދީ‬ ‫އާއި އެމެރިކާ އިން އެ ހަމަލާގެ ތުހުމަތު އަޅުވާފައި‬ ‫ބލުގަ އެވެ‪ .‬އީރާނުން ދަނީ އެކަން ދޮގު‬ ‫ވަނީ އީރާނުގެ ޮ‬ ‫ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އދ‪.‬ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ އަށް ނިއު ޔޯކަށް‬ ‫ވަޑައިގެން ބީބީސީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަލް ޖުބައިރު‬ ‫ވިދާޅުވީ ޑްރޯން ހަމަލާ ދިން ނަމަވެސް ސައުދީން ބަލަނީ‬ ‫ހަނގުރާމައެއް ނުފެށިވޭތޯ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ސައުދީ އަށް ކުރެވިދާނެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލަމުން‬ ‫ގތެއް ނިންމާނެ‪"،‬‬ ‫މިދަނީ‪ .‬ރަނގަޅު ވަގުތުގައި ސައުދީން ޮ‬ ‫އަލް ޖުބައިރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސައުދީން ބުނީ އަބްގައިގުގެ ތެޔޮ ޕްލާންޓަށް ‪18‬‬ ‫ރން ހަމަލާ ދިން ކަމަށެވެ‪ .‬ޚުރައިސްގެ ތެޔޮ ޕްލާންޓަށް‬ ‫ޑް ޯ‬ ‫ހަތަރު ކްރޫޒް މިސައިލް ހަމަލާ ދިން އިރު އަބްގައިގަށް‬ ‫ފނުވާލި ތިން މިސައިލް އަމާޒަށް ވާސިލްވެފައި ނުވާ‬ ‫ޮ‬ ‫ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬ޚުރައިސް އަށް ދިން‬ ‫ގތުގައި އެއީ ހޫތީންގެ‬ ‫ކްރޫޒް މިސައިލް އިން އެނގޭ ޮ‬ ‫ގާބިލްކަމަށް ވުރެ މާ މަތީ އެއްޗެއް ކަމަށް ވެސް‬

‫ރ ން އެ ފެ އާ ޒް އާ ދި ލް އަ ލް ޖު ބަ އި ރު‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬ ‫ސަ އު ދީ އަ ރަ ބި އާ ގެ ސް ޓޭ ޓް މި ނި ސް ޓަ ފޯ ފޮ ި‬

‫ސައުދީން ބުނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 29‬ސެޕްޓެމްބަރު ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫ސައުދީ ސިފައިންގެ ގިނަ އޮފިސަރުންތަކެއް‬ ‫ހައްޔަރުކުރި ކަމަށް ހޫތީން ބުނެފި‬

‫‪20‬‬

‫ސަންއާ (ސެޕްޓެމްބަރު ‪ - )29‬ސައުދީ‬ ‫ބޑަރު ސަރަހައްދުން "އެތައް‬ ‫އަރަބިއާގެ ނަޖްރާންގެ ޯ‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ‬ ‫ހާސް ސިފައިންނެއް" ހައްޔަރު ޮ‬ ‫ތެރޭގައި ސައުދީ ސިފައިންގެ ސީނިއާ އޮފިސަރުން‬ ‫ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ޔަމަނުގެ ހޫތީ ޖަމާއަތުން ބުނެފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ހޫތީންގެ ތަރުޖަމާނަކު ބުނީ އެ ޖަމާއަތުގެ‬ ‫ހަމަލާތަކުގައި ދުޝްމަނުންގެ ތިން ބްރިގޭޑް‬ ‫ބަލިކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ހަމަލާތަކުގައި ހޫތީންގެ‬ ‫ޑްރޯން އާއި މިސައިލް އަދި އެއާ ޑިފެންސް ޔުނިޓްތައް‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޭނުން ޮ‬ ‫ހޫތީންގެ އަލް މަސީރާ ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް‬ ‫ތަރުޖަމާން ބުނީ އެ ހަމަލާ އިން ދޭހަކޮށްދެނީ ސައުދީ‬ ‫އަރަބިއާގެ ބިމުގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެ ހަމަލާ ދިނުމުގެ‬ ‫ގާބިލްކަން ވެސް ހޫތީންނަށް ލިބިގެންވާކަން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހޫތީން ހައްޔަރުކުރި ސިފައިން ބައިތިއްބާނީ‬ ‫ސިއްރު ތަނެއްގައި ކަމަށްވެ އެވެ‪ .‬ޔަމަނުގެ‬ ‫ކންޓްރޯލްކުރާ ހޫތީން ދާދި‬ ‫އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތައް ޮ‬ ‫ފަހުން ވަނީ ސައުދީ އަށް ދޭ މިސައިލް ހަމަލާތައް‬ ‫އިތުރުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ސައުދީގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި‬ ‫ޔ އުފައްދާ ދެ ތަނަކަށް މި މަހު ‪14‬‬ ‫އަރާމްކޯގެ ތެ ޮ‬ ‫ރން ހަމަލާގެ ޒިންމާ ވެސް‬ ‫ވަނަ ދުވަހު ދިން ޑް ޯ‬ ‫އުފުލާފައި ވަނީ ހޫތީންނެވެ‪ .‬އެ ހަމަލާ އަށް ފަހު ވަނީ‬ ‫ސައުދީން ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް‬ ‫ރން ހަމަލާގެ ތުހުމަތު‬ ‫ދަށްކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޑް ޯ‬ ‫ސައުދީ‪ ،‬އެމެރިކާ‪ ،‬ފްރާންސް‪ ،‬އަދި އިނގިރޭސި‬ ‫ވިލާތުން އަޅުވާފައި ވަނީ އީރާނުގެ ބޮލުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅަށް ހޫތީން ހަނގުރާމަ ފެށީ‬ ‫ޔަމަން ސަރުކާރާ ދެ ޮ‬ ‫‪ 2014‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪ .‬ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް ހޫތީން‬ ‫ހިފިތާ މި މަހުގެ ‪ 21‬ވަނަ ދުވަހަށް ވަނީ ފަސް‬ ‫ކލިޝަނުން ޔަމަނަށް‬ ‫އަހަރު ފުރިފަ އެވެ‪ .‬ސައުދީ ޯ‬

‫ޔަ މަ ނު ގެ ވެ ރި ރަ ށް ސަ ން އާ ހި ފި ތާ ފަ ސް އަ ހަ ރު ފު ރު ން ހޫ ތީ ން ނަ ށް ތަ ބާ ވާ މީ ހު ން މި މަ ހު ‪ 21‬ވަ ނަ ދު ވަ ހު‬

‫ވައިގެ ހަމަލާތައް ދޭން ފެށީ މާޗް ‪ 2015‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ފާ ހަ ގަ ކު ރަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫ޓްރަމްޕް މަގާމުން‬ ‫ދުރުކުރުން ނޫން ގޮތެއް‬ ‫ނެތް‪ :‬ޕެލޯސީ‬ ‫ވޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު ‪ - )28‬ސިޔާސީ‬ ‫ޮ‬

‫ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން ނޫން ގޮތެއް‬

‫ވާދަވެރިއެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ޔޫކްރޭން‬

‫މެންބަރުންނަކަށް ވެސް ނޯންނާނެ‪ "،‬އެމްއެސްއެންބީސީ‬

‫ސަރުކާރަށް ބާރު އަޅައިގެން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް‬

‫އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ޕެލޯސީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާވެފައި ކަމަށާއި އެހެންވެ‬

‫އެމެރިކާގެ ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމުގައި ބައިޑަން‬

‫ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން‬

‫ހުންނެވި ދުވަސްވަރު ދަރިކަލުން ހަންޓާ ހުންނެވީ‬

‫ނޫން ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ހައުސްގެ ރައީސް ނެންސީ‬

‫ޔުކްރޭންގެ ނޭޗަރަލް ގޭސް ކުންފުންޏެއްގެ ބޯޑު‬

‫ޕެލޯސީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫މެންބަރަކަށެވެ‪ .‬އެ ކުންފުނީގެ މައްސަލައެއް އެ‬

‫އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޑިމޮރެޓިކް‬

‫ދުވަސްވަރު ބެލުން ހުއްޓުވީ ބައިޑަންގެ ނުފޫޒުންތޯ‬

‫ޕާޓީން ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޖޯ‬

‫ބެލުމަށް ޓްރަމްޕް ވަނީ ޔުކްރޭނުގެ ރައީސްގެ އަރިހުން‬

‫ބައިޑަންގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ޓްރަމްޕް ވަނީ‬

‫އޅުންފިލުވަން އުޅުއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ލޑީމީރް ޒެލެންސްކީ އަށް ޖުލައި‬ ‫ޔުކްރޭނުގެ ރައީސް ވޮ ޮ‬

‫ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅޭ‬

‫‪ 25‬ވަނަ ދުވަހު ފޯނުން ގުޅުއްވައި ބާރު އަޅުއްވައިފަ‬

‫ގޮތުން ޔުކްރޭނުގެ ރައީސް އަށް ޕްރެޝަރުކޮށްފައި‬

‫އެވެ‪ .‬މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޓްރަމްޕް މަގާމުން‬

‫ނުވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނާ‬

‫ދުރުކުރުމުގެ މައްސަލައިގެ ރަސްމީ މަރުހަލާތައް ހައުސް‬

‫ގޮތުގައި ޓްރަމްޕް ވަނީ ޔުކްރޭނަށް ދޭ އަސްކަރީ އެހީގެ‬

‫އފް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްސް އިން ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ޑލަރު ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް‬ ‫‪ 400‬މިލިއަން ޮ‬

‫"ޓްރަމްޕް ކުރައްވާފައި އެ ވަނީ ގައުމީ ސަލާމަތާ‬ ‫ގުޅޭ ކަމެއް‪ .‬އެކަމާ ގުޅިގެން ޓްރަމްޕް މަގާމުން‬

‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ ޔުކްރޭނުގެ ރައީސް އަށް‬ ‫ޕްރެޝަރު ކުރުމަށް ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬

‫ދައްތަ މަރާލި ކޮއްކޮ އަށް‬ ‫އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމް‬ ‫އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު ‪- )28‬‬

‫ބަލޫޝްގެ ބައްޕަ މުހައްމަދު އަޒްމީން ކުރިން‬

‫މޑެލް ކުރުމަށް މަޝްހޫރު އަންހެން‬ ‫ޕާކިސްތާނުގައި ޮ‬

‫ބުނެފައި ވަނީ ބަލޫޝްގެ ގާތިލުންނަށް ދޭން ޖެހޭނީ‬

‫ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ކަންދީލް ބަލޫޝް މަރާލިކަން އޭނާގެ‬

‫މަރުގެ އަދަބު ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ބަލޫޝް މަރާލި އޭނާގެ‬

‫ކ ވަސީމް ބަލޫޝްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެ‬ ‫ކއް ޮ‬ ‫ފިރިހެން ޮ‬

‫ދަރިފުޅު ވަސީލް ވެސް މަރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް‬

‫އޭނާ އަށް އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ހުކުރު ދުވަހު‬

‫ބުންޏެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޕަންޖާބުގެ މުލްތާންގެ ކޯޓެއްގައި‬

‫އިއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އަޒްމީން ފަހުން ބުނީ އޭނާ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގެ ތަރިއެއްގެ ގޮތުގައި ބެލި‬ ‫ޯ‬

‫ވަނީ ބަލޫޝް މަރާލި އެ މީހުންގެ ފިރިހެން ދަރިންނަށް‬

‫ބަލޫޝް މަރުގެ މައްސަލައިން އިތުރު ހަ މީހަކު ވަނީ‬

‫ކށްފައި ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ މަރުގައި‬ ‫މައާފް ޮ‬

‫ސަލާމަތްވެފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ އެހެން ދެ‬

‫ބައިވެރިވި އެހެން މީހުންނަށް މައާފް ނުކުރާ ކަމަށް‬

‫ކ އިން ކަމަށްވާ އަސްލަމް ޝާހީން އާއި އާރިފް‬ ‫ކޮއް ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޝާހިން އަދި މުފްތީ އަބްދުލް ގާވީ ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބަލޫޝް‪ ،26 ،‬ކަރުގައި ހިފައި މަރާލާފައި ވަނީ‬

‫ބަލޫޝް މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ‬ ‫ގތުގަ އެވެ‪ .‬ގިނަ ބަޔަކަށް އޭނާ‬ ‫ކިމް ކާޑޭޝިއަންގެ ޮ‬

‫ޖުލައި ‪ 2016‬ގަ އެވެ‪ .‬ޕާކިސްތާނަށް ޝޮކެއް ލިބުނު‬

‫ފާހަގަވީ ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރު އަޕްކުރި‪ ،‬ޖިންސީ‬

‫އެ މަރަށް ދުނިޔޭގެ މީޑިއާތަކުގެ ސަމާލުކަން ވެސް‬

‫ކަންކަމަށް ހިތްވަރު ދޭ ގޮތަށް ނަގާފައިވާ ވީޑިއޯއެއްގެ‬

‫ލިބުނެވެ‪.‬‬

‫ސަބަބުންނެވެ‪.‬‬

‫ބަލޫޝް މަރާލި ކަމަށް އޭނާގެ ކޮއްކޮ ވަސީމް‬

‫އާއިލާ އަށް ބޭވަފާތެރިވާ އަންހެން ކުދިން މެރުމަކީ‬

‫ވަނީ އެއްބަސްވެފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ބުނެފައި ވަނީ‬

‫ކށްއުޅޭ ކަމެކެވެ‪ .‬އާއިލާ‬ ‫ޕާކިސްތާނުގައި އާއްމުކޮށް ޮ‬

‫ކަންދީލަކީ އާއިލާ އަށް ވެސް ހުރި ހުތުރެއ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ އަހަރަކު ވެސް އެތައް‬ ‫މީހުންގެ ހަމަލާތަކުގައި ޮ‬

‫ނަމަވެސް ފަހުން ވަސީމް ވަނީ އޭނާގެ ބަޔާން‬

‫ކުދިންނެއް ޕާކިސްތާނުގައި މަރަ އެވެ‪.‬‬

‫ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 29‬ސެޕްޓެމްބަރު ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫‪21‬‬

‫ޓީސީ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް‪ ،‬އީގަލްސް‪-‬ގްރީން އެއްވަރު‬ ‫ތަފާތުން އެ ޓީމަށް ލިބެނީ ތިން ވަނަ އެވެ‪ .‬އީގަލްސް‬

‫އެކު ބައެއް ކުޅުންތެރިން ރާއްޖެން ބޭރަށް ގޮސްގައިވާތީ‬

‫ޖެހުނު‪ ،‬ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ މެޗެވެ‪ .‬އެންމެ ފަހުން‬

‫ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ‬ ‫ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން އިއްޔެ ހަވީރު ވިކްޓްރީ‬

‫އޮތީ ‪ 15‬ޕޮއިންޓާ އެކު ހަތަރު ވަނައިގަ އެވެ‪.‬‬

‫ޓީމު ހަމަނުކުރެވި އެއް މެޗަށް ހާޒިރުނުވެ ދިޔަ‬

‫ކުޅުނު މެޗުން ދަ ގްރާންޑޭ އިން އީގަލްސް އަތުން‬

‫ޕޓްސް ކްލަބް އަތުން ‪ 0-3‬އިން މޮޅުވެ ޓީސީ‬ ‫ސް ޯ‬

‫ޕއިންޓާ އެކު އޮތް ދަ‬ ‫ކުރިން ހަތަރު ވަނައިގައި‪ޮ 14 ،‬‬

‫ވިކްޓްރީން މިރޭ ވެސް ޓީމު ހަމަކުރީ އުނދަގުލުންނެވެ‪.‬‬

‫ހދީ ފަހު ވަގުތު ޖެހި ގޯލުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޕޮއިންޓެއް ޯ‬

‫ޕޓްސް ކްލަބުން ތިން ވަނަ އަށް އެރި އިރު‪،‬‬ ‫ސް ޯ‬ ‫ރޭ ކްލަބް އީގަލްސްއާ ‪ 1-1‬އިން އެއްވަރުވެ ކްލަބް‬

‫ގްރާންޑޭ ވަނީ ފަސް ވަނަ އަށް ވެއްޓިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ވިކްޓްރީ އަތުން‬

‫އެކަމަކު ކުރީ މެޗާ ހިލާފަށް މިއަދު ބެންޗުގައި ދެ‬ ‫ކުޅުންތެރިން ތިއްބެވެ‪.‬‬

‫ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު ބައްދަލުކުރާނީ މާޒިޔާ‬ ‫އާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އެވެ‪ .‬މާދަމާރޭ ކުޅޭނީ‬

‫ގްރީންސްޓްރީޓްސް އިން ދެ ވަނައިގައި މަގާމް‬

‫މޅުވި އިރު ތިން ލަނޑު ވެސް ޖެހީ‬ ‫އިއްޔެ ޓީސީ ޮ‬

‫ދިފާއުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ލަނޑު ‪ 54‬ވަނަ‬

‫މެޗުގެ ‪ 37‬ވަނަ މިނެޓުގައި ގްރީންސްޓްރީޓްސް އިން‬

‫މިނެޓުގައި އަކްރަމް އަބްދުލްގަނީ ޖެހިއިރު އަނެއް ދެ‬

‫ވަނީ މުހައްމަދު ސަލާހުގެ ލަނޑުން ލީޑު ނަގައިފަ‬

‫ކޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ލީގު މެދުކަނޑާލާނެ‬ ‫ސީރިއާއާ ދެ ޮ‬

‫އތީ މާޒިޔާ އެވެ‪ .‬ގްރީން ދެ ވަނައިގައި‬ ‫ވަނައިގައި ޮ‬

‫ގޯލް ‪ 64‬ވަނަ މިނެޓާއި ‪ 69‬ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ‬

‫އެވެ‪ .‬އީގަލްސް އިން އެއްވަރުކުރީ ‪ 60‬ވަނަ މިނެޓުގައި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އޮތީ ‪ 16‬ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ‪ .‬މިއަދު ހަވީރު މޮޅުވެ‬

‫އިޝާން އިބްރާހިމް (ސައްޓު) އެވެ‪.‬‬

‫އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ޖެހި ލަނޑުންނެވެ‪.‬‬

‫ފުރަތަމަ ބުރު ނިމުނުއިރު ‪ 20‬ޕޮއިންޓާ އެކު އެއް‬

‫ޓީސީން ‪ 16‬ޕޮއިންޓް ހަމަކުރި ނަމަވެސް ލަނޑުގެ‬

‫މާލީ މައްސަލަތައް ޖެހުމާއި އަދި ޔޫތު ގައުމީ ޓީމާ‬

‫ގްރީންސްޓްރީޓްސް އާއި އީގަލްސް ރޭ ކުޅުނު‬

‫ޕޓްސް ކްލަބެވެ‪.‬‬ ‫ފޯކައިދޫ އެފްސީ އާއި ނިލަންދޫ ސް ޯ‬ ‫އެއަށް ފަހު ގައުމީ ޓީމުން ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި‬

‫ޕއިންޓަކުން ފުއްދާލަން‬ ‫މިއީ އީގަލްސް އަށް ޮ‬

‫އޭ ޝި އާ މު ބާ ރާ ތު ގަ އި ވާ ަދ ކު ރާ ރާ އް ޖޭ ގެ ބޮ ޑީ ބި ލް ޑަ ރު ން ނާ އި ޓީ މު ގެ ޯކ ޗު އަ ނު ރާ ގް (ވ)‪ --.‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އަ ބް ދުﷲ އަ ބީ ދު‪ /‬ހާ ފް ކޯ ޓް‪ .‬އެ މް ވީ‪.‬‬

‫އޭޝިއާގެ ބޮޑު މުބާރާތް‪ާ :‬ރއް ޖޭ ގެ ބޮޑީބިލްޑަރުން ތައްޔާރު‬ ‫ޑނީޝިއާގެ ބަތަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ‬ ‫އިން ޮ‬

‫ބޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބިގެންދިޔަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވުރެ މާ ޮ‬

‫ޖުމްލަ ‪ 28‬ގައުމަކުން ވާދަކުރާ މި ފަހަރުގެ‬

‫ބޑީބިލްޑިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ‪55‬‬ ‫އޮތް އޭޝިއަން ޮ‬

‫ބޑީބިލްޑިން ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް‬ ‫‪ 53‬ވަނަ އޭޝިއަން ޮ‬

‫ބޑު އަމާޒަކީ ރާއްޖެ‬ ‫އަދި އެތުލީޓުންގެ ވެސް އެންމެ ޮ‬

‫ހދި ބޮޑީބިލްޑަރު‬ ‫ކިލޯގެ ކެޓަގަރީން ރަން މެޑަލް ޯ‬

‫ބޑީބިލްޑިން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކުރިއަށްދާނީ‬ ‫އޭޝިއަން ޮ‬

‫މި ފަހަރު ރާއްޖޭން ތައްޔާރުވީ އެހެން ފަހަރުތަކާ‬

‫ހދުން ކަމަށްވާއިރު އެކަމުގައި‬ ‫އަށް ރަން ވަނަ ތަކެއް ޯ‬

‫ޝާހީން އިބްރާހިމް ދީދީ އެވެ‪ .‬އެ މުބާރާތުން ޝާހީން‬

‫އަންނަ ބުދަ ދުވަހާ ހަމަ އަށެވެ‪ .‬މިއަދު އޮތީ‬

‫ކޗެއްގެ އެހީގަ އެވެ‪ .‬ދާދި ފަހުން‬ ‫ހިލާފަށް ބިދޭސީ ޯ‬

‫ބޑަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭން‬ ‫އޭނާ އަށް ވީ އެންމެ ޮ‬

‫ހދީ އޭޝިއާގެ އަށް ގައުމެއްގެ ނުވަ‬ ‫ރަން މެޑަލް ޯ‬

‫ޓީމުތަކުގެ މެނޭޖަރުންގެ ބައްދަލުވުމާއި ޖަޖުންގެ‬

‫ނޭޕާލުގައި ނިމިގެން ދިޔަ ސައުތު އޭޝިއަން‬

‫ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬އޭނާގެ ފަހަތުން ރިހި‬ ‫އެތުލީޓުންނާ ވާދަ ޮ‬

‫ބައްދަލުވުމުގެ އިތުރުން އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިން‬

‫މެޑަލް މޮންގޯލިއާ އިން ހޯދިއިރު ލޯ މެޑަލް ހާސިލްކުރީ‬

‫ފެޑެރޭޝަނު (އޭބީބީއެފް)ގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެވެ‪.‬‬

‫ޕޓްސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ގައުމީ‬ ‫އަށް ފަހު ސް ޯ‬

‫މީހުން ބޭނުންވި އެއްބާރުލުމެއް ދީގެން ވަނަތަކާ ހަމަ‬

‫ނޭޕާލުގެ އެތުލީޓެކެވެ‪ .‬ތައިލެންޑް ހަތަރު ވަނަ އަށް‬

‫އެ އަށް ފަހު މާދަމާ އޭބީބީއެފްގެ އިލެކްޓޯރިއަލް‬

‫ބޮޑީބިލްޑިން ޓީމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބިދޭސީ ކޯޗެއް‬

‫އަށް ދާންވީ‪ .‬ފެނުނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ޖޯޝެއްގައި‬

‫ދިޔައިރު ފަސް ވަނަ އަކީ އިންޑިއާ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމަށް ފަހު ހުރިހާ އެތުލީޓުންގެ‬

‫ހަމަޖައްސައިދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫މި އެތުލީޓުން މަސައްކަތްކުރިތަން‪ .‬އެ އެތުލީޓުން‬

‫ހދި ކާމިޔާބީ‬ ‫ބޮޑީބިލްޑިން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭން ޯ‬

‫ކޗު އަނުރާގް އަނިލްކުމާރްގެ‬ ‫އިންޑިއާގެ ޯ‬ ‫އެހީތެރިކަމުގައި މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު‬ ‫ބޑީބިލްޑިން ޓީމުގެ ފަސް‬ ‫ތައްޔާރުވުމަށް ފަހު ގައުމީ ޮ‬

‫"އަހަރެން މިހުރީ މި އެތުލީޓުންގެ ފަހަތުގައި‪ .‬އެ‬

‫ޕޓްސް މިނިސްޓްރީން މިހާރު‬ ‫ރާއްޖޭގެ ސް ޯ‬

‫ބަރުދަން ބަލައި ކެޓަގަރީތަކަށް ބެހުން އޮންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހދުމުގެ އުއްމީދުގައި‪ "،‬އަނުރާގް‬ ‫ވެސް ތިބީ ކާމިޔާބު ޯ‬

‫ބޑީބިލްޑިން އަށާއި އެ ނޫން ވެސް ކުޅިވަރުތަކަށް‬ ‫ޮ‬

‫އންނާނީ ހޯމަ‪ ،‬އަންގާރަ އަދި‬ ‫އެ އަށް ފަހު އިވެންޓް ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފޯރުކޮށްދޭ އެހީތެރިކަން ބީބީއެމް އިން ފާހަގަކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ބުދަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫އެކި ވަޒީފާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ވެސް‬

‫އެތުލީޓަކު މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑީބިލްޑަރުން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތަށް ވަގުތު‬ ‫ޮ‬

‫ބޑީބިލްޑިން އެންޑް‬ ‫އަންނަ އަހަރު އޭޝިއަން ޮ‬

‫އަދި މި ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑީބިލްޑިން‬ ‫އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ޓާގެޓް‬

‫ޕޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާއްވާނީ ރާއްޖޭގަ‬ ‫ފިޒީކް ސް ޯ‬

‫އެއީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ މުބާރާތުން ދާދި ފަހުން ރަން‬

‫ދީގެން އެ ކުރާ ހިތްވަރު ފާހަގަކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި‬

‫ކަމަށް މީގެ ކުރިން ބީބީއެމް އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 400‬އެތުލީޓުންނާ އެކު މި‬

‫މެޑަލް ހާސިލްކުރި އަޒްނީން ރަޝާދާއި މުހައްމަދު‬

‫އެކަން ކުރެވެނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް އެ އިންތިޒާމުތައް‬

‫ބޑީބިލްޑިންގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަރުވަން‬ ‫ރާއްޖޭގައި ޮ‬

‫މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން މަސައްކަތްކުރާނީ މާލޭން‬

‫މޫސާގެ އިތުރުން މަހުމޫދު ޒިޔާދާއި ފަތުހުﷲ‬

‫ހަމަޖެއްސުމުގައި ބޮޑީބިލްޑިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް‬

‫ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ވެސް ގިނަ‬

‫ޕޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު‬ ‫ބޭރުގައި ކަމަށް ސް ޯ‬

‫މުހައްމަދު އަދި އަލީ ސަލީމް އިބްރާހިމް އެވެ‪.‬‬

‫މޯލްޑިވްސް (ބީބީއޭއެމް) އަދާކުރާ ދައުރު ރަނގަޅުވުން‬

‫މަސައްކަތްކަތެއް ބީބީއެމް އިން ކުރެ އެވެ‪ .‬އެކަމުގައި‬

‫މަހުލޫފް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪ .‬އަންނަ‬

‫ފަތުހުﷲ ވަނީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ މުބާރާތުން ލޯ މެޑަލް‬

‫ކޗު ފާހަގަކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ޯ‬

‫ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޗު އަނުރާގް ބުނީ އެތުލީޓުންނާ އެކު‬ ‫ޯ‬ ‫ފަރިތަކުރަން ލިބިގެންދިޔަ ‪ 45‬ވަރަކަށް ދުވަހުގެ‬

‫ކށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ ބީބީއެމްގެ ރައީސް‬ ‫އެންމެ އިސް ޮ‬

‫އަހަރުގެ މުބާރާރަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބީބީއޭއެމް އިން‬

‫އަދި ދެކުނު އޭޝިއާގެ ފެޑެރޭޝަނުގެ ނައިބު ރައީސްގެ‬

‫ވަނީ ރަނގަޅު ޕްލޭނަކާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން ފަށައިފަ‬

‫މިހާތަނަށް ލިބިގެންދިޔަ ޝަރަފްވެރި ކާމިޔާބީގެ‬

‫މަގާމަށް ދާދިފަހުން އިންތިހާބުވި އިބްރާހިމް ހަމީދު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އތީ ކުރީގަ އެވެ‪ .‬އޭޝިއާގެ‬ ‫ލިސްޓުގައި ބޮޑީބިލްޑިން ޮ‬

‫ސސިއޭޝަނުގެ ނައިބު‬ ‫އާއި ރާއްޖޭގެ ބޮޑީ ބިލްޑިން އެ ޯ‬

‫އޭޝިއާގެ މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖެ އަށް ކުޅިވަރުން‬

‫ބޭނުންވީ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ހިފުނު ކަމަށާއި‬

‫ބޑީބިލްޑިން އިން ވަނީ‬ ‫މުބާރާތުން ރާއްޖެ އަށް ޮ‬

‫ރައީސް އަދި ދެކުނު އޭޝިއާ ފެޑެރޭޝަނުގެ އެކްސްކޯ‬

‫ބޑީބިލްޑަރުންގެ ފަރާތުން އޭނާ އުއްމީދުކުރި ވަރަށް‬ ‫ޮ‬

‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ ‪ 2017‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫ރަން މެޑަލް ޯ‬

‫މެމްބަރު އަލީ ރިފާއު (ރިފާ) އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 29‬ސެޕްޓެމްބަރު ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫ބޫޓާން ބަލިކޮށް ރާއްޖެ އަށް ތިން ވަނަ‬ ‫ކަ ތު މަ ން ޑޫ ން އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބޫޓާން އަތުން ‪ 0-1‬އިން މޮޅުވެ ‪ 18‬އަހަރުން‬

‫ވާދަވެރި ދެ ކްލަ ްބ‬ ‫ގުޅިގެން ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ‬ ‫ސްޓޭޑިއަމެއް‬

‫ނޭޕާލުގެ ވެރިރަށް ކަތުމަންޑޫގައި މިއަދު ރާއްޖެ‬

‫ދަށުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ތިން ވަނަ މަގާމް‬

‫އާއި ބޫޓާން ކުޅުނު މެޗުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން‬

‫ބޅަ ޓީމު ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގެ ޔޫތު ގައުމީ ފުޓް ޯ‬

‫ފެނުނީ ހަމަހަމަ ކުޅުމެކެވެ‪ .‬މެޗުގެ ފަހުބައިގައި ދެ‬

‫މިއީ މިހާތަނަށް ބޭއްވި ތިން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން‬

‫‪22‬‬

‫ޓީމުން ވަރަށް ނުރައްކާކުރި އެވެ‪ .‬މި މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ‬

‫ރާއްޖެ އަށް ލިބުނު އެންމެ ރަނގަޅު ކާމިޔާބެވެ‪ .‬މި‬

‫ހަމައެކަނި ގޯލް ޖެހީ ‪ 75‬ވަނަ މިނެޓުގައި އިބްރާހިމް‬

‫ފަހަރު ހަތަރު މެޗު ކުޅުނު އިރު އެއް މެޗުން މޮޅުވެ‬

‫އިމްރާނެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ ކެޕްޓަން ހަސަން ނަޒީމް (ޗޯޓް)‬

‫ދެ މެޗުން އެއްވަރުވެ އެއް މެޗުން ބަލިވީ އެވެ‪ .‬ގްރޫޕް‬

‫އުފެއްދި ކައުންޓާ އެޓޭކެއްގައި އިބްރާހިމް ސާވީ ދިން‬

‫ސްޓޭޖުގައި ނޭޕާލާ ‪ 1-1‬އިން އެއްވަރުވިއިރު ބޫޓާނާ‬

‫ޕާހަކަށް އޭރިއާ ތެރެއިން އިމްރާން އަރައި ބޫޓާނުގެ‬

‫‪ 0-0‬އިން އެއްވަރުވީ އެވެ‪ .‬އަދި ސެމީ ފައިނަލުން‬

‫ގޯލްކީޕަރަށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނުދީ ބޯޅަ ގޯލަށް‬

‫އިންޑިއާ އަތުން ‪ 0-4‬އިން ބަލިވި އެވެ‪.‬‬

‫ވައްދާލީ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގެ ‪ 18‬އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމު މި މުބާރާތަށް‬

‫ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޔޫތު ލެވެލް މުބާރާތެއްގައި‬ ‫ރާއްޖެ ގަދަ ތިނެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މި ހިމެނުނީ‬

‫ތައްޔާރުވީ އުމުރުފުރާ ގައުމީ ޓީމަކު މުބާރާތަކަށް‬

‫ބޫޓާން ‪ 0-1‬ބަލިކޮށްގެން ކަމަށްވާއިރު‪ ،‬ރާއްޖެ ސީނިއާ‬

‫ތައްޔާރުވި އެންމެ ރަނގަޅަށެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ‬

‫ރ ގެ މަ ގާ މެ އް އަ ދާ ކު ރަ ން ބޭ ނު ން ވާ ބޮ ޑު ދެ‬ ‫" ސެ ން ސީ ރޯ އަ ކީ ދު ނި ޔޭ ގެ ފެ ން ވަ ު‬

‫ލެވެލެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގަދަ‬

‫ކޅަށް ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެ ރަނގަޅު‬ ‫ޓީމުތަކާ ދެ ޮ‬

‫ތިނެއްގައި ހިމެނުނީ ވެސް މީގެ ‪ 35‬އަހަރު ކުރިން‬

‫ކުޅުމެއް ދެއްކި އެވެ‪ .‬އަދި މުބާރާތަށް ދިއުމުގެ ކުރިން‬

‫ރ ދެ ކެ‬ ‫ނ ވާ ސް ޓޭ ޑި އަ މެ ްއ ނޫ ން މި ހާ ރަ ކު‪ަ .‬އ ހަ ރެ މެ ން ސެ ން ސީ ޯ‬ ‫ކް ލަ ބަ ކަ ށް އެ ކަ ށީ ގެ ް‬

‫‪ 1984‬ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް ގޭމްސްގެ ތިން ވަނަ ހޮވި‬

‫ގަތަރުގައި ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ވެސް ފުރިހަމަކުރި‬

‫މެޗުން ބޫޓާން ‪ 0-1‬އިން ބަލިކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ލޯ ބި ވޭ ވަ ރަ ށް ބޮ ޑަ ށް‪ .‬އެ ކަ މަ ކު މި ީއ ބަ ދަ ލު ގެ ން ނަ ން ވީ ވަ ގު ތު‪"،‬‬ ‫މިލާން (ސެޕްޓެމްބަރު ‪ – )27‬ސެން ސީރޯގެ‬

‫ފީ ާފ އެވޯޑް މައްސަލައިގައި ސަލާހާއި‬ ‫މިސްރު އެފްއޭގެ އަރާރުމެއް‬ ‫ގާހިރާ‪ ،‬މިސްރު (ސެޕްޓެމްބަރު ‪ - )28‬ފީފާގެ‬ ‫ކޗާއި ކެޕްޓަންގެ‬ ‫ބެސްޓް އެވޯޑްސްގައި މިސްރުގެ ޯ‬ ‫ވޓް އެ ޓީމުގެ ތަރި މުހައްމަދު ސަލާހަށް ދިންއިރު‪،‬‬ ‫ޯ‬

‫ކށްފައިވާ ކަރުދާސް ވަނީ އެޑިޓްކޮށްފައި‬ ‫އާންމު ޮ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވޑްސްގައި މިސްރުގެ‬ ‫ފީފާ އިން ވަނީ ބެސްޓް އެ ޯ‬

‫ބަދަލުގައި އޭސީ މިލާނާއި އިންޓަ މިލާނުން ‪1.34‬‬

‫ބޑަށް‪ .‬އެކަމަކު މިއީ‬ ‫ސީރޯ ދެކެ ލޯބިވޭ ވަރަށް ޮ‬

‫ރޖެކްޓެއް އިއްޔެ‬ ‫ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާ ސްޓޭޑިއަމް ޕް ޮ‬

‫ބަދަލު ގެންނަންވީ ވަގުތު‪ "،‬މިލާނުގެ ރައީސް ޕައޮލޯ‬

‫އިއުލާންކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫މިލާނަށް ނިސްބަތްވާ ވާދަވެރި ގުޅިގެން އަޅާ‬ ‫ސްޓޭޑިއަމް ހެދުމަށް ލިބިފައިވާ ޑިޒައިންތަކުގެ‬ ‫ޝޯޓްލިސްޓް ދެ ޑިޒައިން އިއްޔެ ވަނީ ދައްކާލައިފަ‬

‫ކަމަށް ލަފާކުރެވެ އެވެ‪ .‬ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހަތް‬

‫އެވެ‪ .‬ގާތްގަނޑަށް ‪ 60،000‬މީހުންގެ ޖާގައިގެ އާ‬

‫ހދާފައިވާ މިލާނާއި ތިން ފަހަރު ހޯދާފައިވާ‬ ‫ފަހަރު ޯ‬

‫ސްޓޭޑިއަމް ބިނާކުރާނީ ވަށައިގެން ވިޔަފާރި އާއި‬

‫އިންޓަ ފަހަކަށް އައިސް އަޑިއަޅާލީ ވެސް މާލީ‬

‫މުނިފޫހިފިލުވާނެ ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭ ފެހިކަންގަދަ‬

‫ބޑު ކްލަބްތަކާ ވާދަކުރެވޭނެ ގޮތެއް‬ ‫ގޮތުން ޔޫރަޕުގެ ޮ‬

‫ގތަކަށެވެ‪ .‬އެއާ އެކު އަލަށް‬ ‫ޑިސްޓްރިކްޓެއް ހިމެނޭ ޮ‬

‫ނެތުމުންނެވެ‪ .‬އާ ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅައި ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫‪ 3500‬ވަޒީފާ އުފެދިގެންދާނެ އެވެ‪ .‬ވިނަގަނޑާ ވީހާ‬

‫އަކީ އިޓަލީގައި މިހާރު ރަސްކަންކުރާ ޔުވެންޓަސްގެ‬

‫ވެސް ކައިރީގައި ކުޅިބަލަން ތިބެވޭ ގޮތަށް‪ ،‬އަދި‬

‫ކާމިޔާބީގެ ވެސް އެއް ސިއްރެވެ‪.‬‬

‫އންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކަންތައްތައް ކޮށްފައިނުވާތީ‬ ‫ޮ‬

‫ވޓުގެ މައްސަލަ އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވި އެކަން އެ‬ ‫ޯ‬

‫ސަލާހާއި މިސްރު އެފްއޭއާ ދެމެދު މައްސަލަ‬

‫ގައުމުގެ އެފްއޭ އަށް މިދިޔަ މަހު ‪ 19‬ވަނަ ދުވަހު ދެ‬

‫ކުޅޭއިރު ނޫކުލައިން އަދި މިލާން ކުޅޭއިރު ރަތްކުލައިން‬

‫ފަހަރެއްގެ މަތިން އެންގި ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ދުވަސް‬

‫ދިއްލޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގޯސްވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ ކުރިން ވެސް ސަލާހާއި މިސްރުގެ އެފްއޭއާ‬

‫ސްކަރޯނީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެ ކްލަބަކަށް އަހަރެއްގެ‬ ‫ސްޓޭޑިއަމާ އެކު ޮ‬ ‫ރގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ‬ ‫ތެރޭ އިތުރު ‪ 100‬މިލިއަން ޔޫ ޯ‬

‫ކށް ހަދާ ސިޑިބަރިތައް އިންޓަ‬ ‫ކުރިއަށް ވުރެ އުސް ޮ‬

‫ކޮޅަކީ މިސްރު އެފްއޭގެ މަގާމުތަކަށް ބަދަލުތަކެއް‬

‫ސްޓޭޑިއަމެއް ނޫން މިހާރަކު‪ .‬އަހަރެމެން ސެން‬

‫އެކަމަކު އާ ސްޓޭޑިއަމެއް އެޅުމަށް މިލާނުގެ‬

‫ތ ނުވަތަ ސެން ސީރޯ‬ ‫އާ ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅާނީ ޯ‬ ‫ތ ނިންމާނީ ސިޓީ ކައުންސިލުންނެވެ‪.‬‬ ‫މަރާމާތުކުރާނީ ޯ‬ ‫އޮކްޓޯބަރު ‪ 10‬ގެ ކުރިން އެ ކައުންސިލުން އާނ‬ ‫ބަސް ދީފި ނަމަ މަސައްކަތް ފަށާއި އާ ސްޓޭޑިއަމް‬

‫ދެމެދު އެކި ކަހަލަ މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ޖެހިފަ‬

‫ގެނެވުނު ދުވަސްތަކެއް ކަމަށްވާތީ ހެދިފައިވާ ގޯސް‬

‫ސިޓީ ކައުންސިލުން އެހާ ގަޔާނުވެ އެވެ‪ .‬މޭޔާރު‬

‫ތިން އަހަރު ތެރޭ ނިންމާލާނެ އެވެ‪ .‬އެއަށް ފަހު ސެން‬

‫އެވެ‪ .‬މި ފަހަރު މައްސަލަ ޖެހުނީ މި ފަހަރުގެ ފީފާ‬

‫ރަނގަޅު ނުކުރެވުނު ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޖިސެއްޕޭ ސަލާ ބޭނުންވަނީ ސެން ސީރޯ‬

‫ސީރޯ ތަޅާލާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޗު ޝައުކީ ގާރިބާއި‬ ‫ބެސްޓް އެވޯޑްސްގައި މިސްރުގެ ޯ‬

‫މި މައްސަލައިގައި ސަލާހުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން‬

‫ސްޓޭޑިއަމް މަރާމާތުކޮށް ‪ 2026‬ވަނަ އަހަރުގެ‬

‫މިލާނުން ‪ 1926‬އިން ފެށިގެން އަދި އިންޓަ‬

‫ކެޕްޓަން އަހުމަދު އެލް މުހައްމަދީ އެ ޓީމުގެ ސަލާހަށް‬

‫މިސްރުގެ އެފްއޭ އަށް އަމާޒުވެ އޭނާ ވަނީ ރަސްމީ‬

‫އލިމްޕިކްސްގެ ހުޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު‬ ‫ވިންޓާ ޮ‬

‫އިން ‪ 1947‬އިން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ‪80،000‬‬

‫ދިން ވޯޓު އޭނާ އަށް ނުދޭން ފީފާއިން ނިންމުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ޓްވިޓާއިން މިސްރުގެ ނަން އުނިކޮށްފަ އެވެ‪ .‬މީގެ‬

‫އެތަނުގައި ބާއްވައި ސްޓޭޑިއަމުގެ ‪ 100‬އަހަރު ފުރުން‬

‫ރ ސްޓޭޑިއަމަކީ މިލާނުގެ‬ ‫މީހުންގެ ޖާގައިގެ ސެން ސީ ޯ‬

‫ވޓު ދޭން ބޭނުންކުރާ‬ ‫ފީފާއިން މި ގޮތަށް ނިންމީ ޯ‬

‫ކުރިން ވެސް ސަލާހާއި މިސްރުގެ އެފްއޭއާ ދެމެދު‬

‫ފާހަގަކުރާށެވެ‪.‬‬

‫މުނިސިޕަލްޓީގެ މިލްކެކެވެ‪ .‬މީގެ ‪ 92‬އަހަރު ކުރިން‬

‫ދެ ކްލަބުން ބުނި ގޮތުގައި ‪ 1926‬ގައި ބިނާކޮށް‬

‫ރ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި‬ ‫ބިނާކުރި ސެންސީ ޯ‬

‫ކަރުދާހުގައި ކެޕިޓަލް އަކުރުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ސޮއި‬

‫ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ޖެހުނެވެ‪ .‬އެގޮތުން ސިޔާސީ‬

‫ކޮށްފައިވުމުގެ އިތުރުން މިސްރުގެ އެފްއޭގެ ޖެނެރަލް‬

‫ބޭނުންތަކަށް މިސްރުގެ އެފްއޭ މެދުވެރިކޮށް ސަލާހުގެ‬

‫ދެ ފަފަރެއްގެ މަތިން‪ ،‬މަތިމައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ‬

‫އެއް ސްޓޭޑިއަމެވެ‪ .‬އެ ސްޓޭޑިއަމުގައި ‪1934‬‬

‫ކށްފައިނުވާތީ އެވެ‪.‬‬ ‫ސެކްރެޓަރީ ފޯމުގައި ސޮއި ޮ‬

‫ނަން ބޭނުންކުރާތީ އޭނާ ވަނީ އެ ގޮތަށް އެކަން‬

‫އެ ސްޓޭޑިއަމް މަރާމާތުކުރާ ނަމަ ‪ 500‬މިލިއަން‬

‫ވލްޑް ކަޕުގެ މެޗުތައް‬ ‫އަދި ‪ 1990‬ވަނަ އަހަރުގެ ޯ‬

‫ތަކުރާރުކޮށް ކުރާނަމަ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލަން‬

‫ޔޫރޯގެ ހަރަދެއް ހިނގައި ސަޕޯޓަރުންގެ އަދަދު ވެސް‬

‫ކުޅެފައިވާއިރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް ހަތަރު‬

‫ކށް ބާސެލޯނާގެ ލިއޮނަލް‬ ‫ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބަލި ޮ‬

‫ޖެހިދާނެ ކަމަށް މިސްރު އެފްއޭ އަށް އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މަދުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މަރާމާތުކުރުމަށް‬

‫ފަހަރު ވަނީ ބާއްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ ޔޫރަޕުގައި ހުރި‬

‫ވޑް ގެންދިޔައިރު‪ ،‬ސޫދާނުގެ‬ ‫މެސީ މި ފަހަރުގެ ފީފާ އެ ޯ‬

‫އަދި މިދިޔަ އަހަރު ރަޝިޔާގައި ބޭއްވި ފީފާ ވޯލްޑް‬

‫ކންމެ އަހަރަކު ބޮޑު‬ ‫ނަގާ ހަޔެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި‪ޮ ،‬‬

‫އެންމެ ރީތި އެއް ސްޓޭޑިއަމަށްވީ ނަމަވެސް ‪80‬‬

‫ކ ލުގަރިސިޗް މީޑިއާ އަށް ބުނީ އޭނާގެ‬ ‫ކޗު ޒްޑްރަވް ޯ‬ ‫ޯ‬

‫ކަޕްގެ އިޝްތިހާރުތަކުގައި ސަލާހުގެ އިމޭޖް ރައިޓްސް‬

‫އާމްދަނީއެއް ވެސް ގެއްލޭނެތީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް‬

‫ހާސް މީހުންގެ ޖާގައިގެ މި ސްޓޭޑިއަމުގައި ޒަމާނީ‬

‫ވޯޓު ފީފާއިން އާންމުކުރިއިރު އޮތީ ބަދަލުކޮށްފައިކަމަށާއި‬

‫ކުންފުންޏަށް އެންގުމެއްނެތި އޭނާގެ ފޮޓޯ އެކި‬

‫ރަނގަޅު އާ ސްޓޭޑިއަމެއް އެޅުން ކަމަށް ދެ ކްލަބުން‬

‫ވަސީލަތްތަކެއް ނެތެވެ‪ .‬ސްޓޭޑިއަމް ބާވުމުގެ ސަބަބުން‪،‬‬

‫އތީ މެސީ އަށް ބަދަލުވެފައި‬ ‫ސަލާހަށް ދިން ވޯޓެއް ޮ‬

‫ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރުމުން ވެސް ސަލާހާއި މިސްރު‬

‫ދެކެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ގިނަ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނީ‬

‫އެފްއޭއާ މެދު މައްސަލަ ގޯސްވި އެވެ‪.‬‬

‫ލިވަޕޫލްގެ ވާޖިލް ވެން ޑައިކާއި ޔުވެންޓަސްގެ‬

‫ވޓް ދިން ކަން ދައްކަން‬ ‫ސޫދާނުގެ ކޯޗު ސަލާހަށް ޯ‬

‫ރ އަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މަގާމެއް‬ ‫"ސެން ސީ ޯ‬ ‫ބޑު ދެ ކްލަބަކަށް އެކަށީގެންވާ‬ ‫އަދާކުރަން ބޭނުންވާ ޮ‬

‫ޕޓަރުންނަށް ވެސް އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ‬ ‫ވަންނަ ސަ ޯ‬ ‫މާހައުލެއް ނޯވެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 29‬ސެޕްޓެމްބަރު ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު‪،‬‬ ‫މެޑްރިޑް ޑާބީ އެއްވަރު‬ ‫މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު ‪ - )29‬ސްޕެނިޝް‬ ‫ލނާ ކުޅުނު މެޗުން ރަށުން ބޭރުގައި‬ ‫ލީގުގައި ރޭ ބާސެ ޯ‬

‫‪24‬‬

‫ލިވަ ޕޫލަށް ހަ ްތ‬ ‫މެޗުން ހަތް މޮޅު‪،‬‬ ‫ސިޓީ ކުރިއަށް‬ ‫ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު ‪ - )29‬އިނގިރޭސި‬

‫ރޭގެ މެޗަށް ސިޓީން ނުކުތްއިރު ލިވަޕޫލުން‬

‫ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން‬

‫އތީ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އަށް ޕޮއިންޓަށް‬ ‫ޮ‬

‫‪ 0-1‬އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލުން ހަތް މެޗުން ހަތް މޮޅު‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސިޓީން ވަނީ‬ ‫ލީޑުފުޅާ ޮ‬

‫ހަމަކޮށް އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު‪ ،‬ރަށުން‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ރޭގެ މެޗުގައި‬ ‫މެޗުން މޮޅުވެ ލީޑުކުޑަ ޮ‬

‫ބޭރުގައި އެވަޓަން އަތުން ‪ 1-3‬އިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީ‬

‫ސިޓީ އަށް ލީޑުނަގައިދިނީ ކެވިން ޑިބްރޭނާ ނެގި‬

‫މޮޅުވެއްޖެ އެވެ‪،‬‬

‫ހުރަހަކުން ގަބްރިއެލް ޖީސޫސް އެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ‬

‫ލިވަޕޫލްގެ ތާރީހުގައި ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ލީގު‬

‫ޑމިނިކް ކަލްވެޓް‪-‬ލެވިންގެ‬ ‫ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ޮ‬

‫ސީޒަނެއްގެ ފުރަތަމަ ހަތް މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވިއިރު‪،‬‬

‫ގޯލުން އެވަޓަން އެއްވަރުކުރިއިރު‪ ،‬ދެ ވަނަ ހާފްގައި‬

‫ކގެ ކީޕަރު ޔެން އޮބްލަކް‬ ‫ބެންޒެމާ ޖެހި ބޯޅަ އެތުލެޓި ޯ‬

‫ޕއިންޓާ އެކު އެވެ‪ .‬ދެ‬ ‫އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ‪ޮ 21‬‬

‫ސިޓީން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ލީޑުނެގީ ރިޔާދު މާރޭޒް‬

‫ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވަނައިގައި ސިޓީ އޮތީ ހަތް މެޗުން ‪ 16‬ޕޮއިންޓް‬

‫ޖެހި ހިލޭ ޖެހުމުންނެވެ‪ .‬ސިޓީ އަށް ތިން ޕޮއިންޓް‬

‫ހޯދައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ކށްދިނީ މެޗު ނިމެން ހަ މިނިޓަށް ވެފައި‬ ‫ކަށަވަރު ޮ‬

‫ލނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް‬ ‫އަނިޔާގެ ސަބަބުން ބާސެ ޯ‬

‫މޅުވިއިރު‪ ،‬އެތުލެޓިކޯ‬ ‫ގެޓަފޭ އަތުން ‪ 0-2‬އިން ޮ‬ ‫މެޑްރިޑާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރި މެޑްރިޑް ޑާބީ‬

‫މެސީ ނުލައި އެ ޓީމުން ކުޅުނުއިރު މި މެޗުގައި‬

‫މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ލނާގެ ލަނޑުތައް ކާމިޔާބުކުރީ ލުއިސް ސުއަރޭޒް‬ ‫ބާސެ ޯ‬

‫ލިވަޕޫލަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް އެ‬

‫ޕ އެވެ‪ .‬ސުއަރޭޒް ޖެހި ގޯލުގައި އޭނާ‬ ‫އާއި ޖޫނިއާ ފާ ޯ‬

‫ޓީމުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް‬

‫ކުޅެ ޓޮޓެންހަމުން ވަނީ ރޭ ‪ 1-2‬އިން ސައުތެމްޓަން‬

‫އަށް އެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ބާސެލޯނާގެ‬

‫ގތުން ފުރަތަމަ ހާފުގައި‬ ‫ތަނަވަސްކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ބަލިކޮށްފަ އެވެ‪ .‬މެޗުގެ ‪ 24‬ވަނަ މިނިޓްގައި‬

‫ރޭގެ ނަތީޖާތަކަށް ފަހު ރެއާލް އެއް ވަނައިގައި‬ ‫އޮތީ ހަތް މެޗުން ‪ 15‬ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ‪ .‬ދެ‬ ‫އތީ ރޭ ލެގަނޭސް އަތުން ‪ 0-1‬އިން‬ ‫ވަނައިގައި ޮ‬

‫ކީޕަރު މާކް އަންދްރޭ ޓާ ސްޓެގެން އެވެ‪.‬‬

‫ޝެފީލްޑްގެ ބްރަމަލް ލޭންގައި ކުޅުނު މެޗުގައި‬

‫ހުއްޓާ ރަހީމް ސްޓާލިން ޖެހި ގޯލުންނެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުބައި އެއް ކުޅުންތެރިޔަކު މަދުކޮށް‬ ‫މެޗުގެ ޮ‬

‫ސަޑިއޯ މާނޭ އަތުން ރަނުގެ ދެ ފުރުސަތެއް ގެއްލުނެވެ‪.‬‬

‫ޑންބެލޭ ޖެހި ގޯލުން ޓޮޓެންހަމުން‬ ‫ޓަންގުއީ އެން ޮ‬

‫ފނުވާލި އެއް ހަމަލާ އަމާޒުވީ އަރިމަތީ‬ ‫މާނޭ ޮ‬

‫ލީޑުނަގާފައިވަނިކޮށް މެޗުގެ ‪ 31‬ވަނަ މިނިޓްގައި‬

‫ކ އަށް ވެސް ހަތް މެޗުން ‪ 14‬ޕޮއިންޓް‬ ‫އެވެ‪ .‬އެތުލެޓި ޯ‬

‫އިން ލީގުގައި ރަށުން ބޭރުގައި ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދިއިރު‪،‬‬

‫ދަނޑިއަށެވެ‪ .‬މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ލަނޑު‬

‫އރިއޭ އަށް ދެ ވަނަ ރީނދޫ ކާޑާ‬ ‫ޓޓެންހަމްގެ ސާޖް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫އތީ ތިން ވަނައިގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލިބިފައިވާއިރު‪ ،‬އެ ޓީމު ޮ‬

‫މި މެޗުގައި ވެސް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައްތައް‬

‫މެޗުގެ ‪ 70‬ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކުރީ ޖިއޮޖީނިއޯ‬

‫ޓޓެންހަމް އެ ކަމުން‬ ‫އެކު ރަތް ކާޑު ދެއްކި އެވެ‪ޮ .‬‬

‫މިއީ މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހަށް ފަހު ބާސެލޯނާ‬

‫މޮޅުވެ‪ ،‬ހަތް މެޗުން ‪ 14‬ޕޮއިންޓް ހަމަކުރި ގްރަނާޑާ‬

‫ލނާ އޮތީ ހަތް މެޗުން ‪13‬‬ ‫ހަތަރު ވަނައިގައި ބާސެ ޯ‬

‫ކޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ‬ ‫ފާހަގަވި ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ޯ‬

‫ބޅަ ޝެފީލްޑްގެ‬ ‫ވައިނަލްޑަމް އެވެ‪ .‬ވައިނަލްޑަމް ޖެހި ޯ‬

‫ގލްކީޕަރު ހޫގޯ‬ ‫އަރައިނުގަނެވި އޮއްވައި އެ ޓީމުގެ ޯ‬

‫ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކީިޕަރު ޑީން ހެންޑަސަން ހިފަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ‬

‫ގހެއްގެ ފައިދާ ނަގައި ސައުތެމްޓަންގެ‬ ‫ލރީސް ހެދި ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ގލަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ލީޑުފުޅާކުރަން‬ ‫އަތުން ދޫވެގެން ވަނީ ޯ‬

‫ޑެނީ އިންގްސް ވަނީ އެ ޓީމަށް އެއްވަރުކޮށްދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޅަ ހެންޑަސަން ވަނީ ހުއްޓުވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސަލާހު ޖެހި ޯ‬

‫މޅުކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން‬ ‫ދެ ވަނަ ހާފްގައި ޓޮޓެންހަމް ޮ‬

‫ކ މެޑްރިޑްގެ ވަންޑާ މެޓްރޮޕޮލިޓާނޯ‬ ‫އެތުލެޓި ޯ‬ ‫ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު ރޭގެ މެޗުގައި ރެއާލާއި‬ ‫އެތުލެޓިކޯ އަށް ވެސް ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތުތައް‬

‫"ފުރަތަމަ ހާފް ދިޔައީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން‪ .‬ލަނޑެއް‬ ‫ޖެހުމުން އަހަރެމެންނަށް ހަމަޖެހިލެވުނީ‪ .‬މިއީ ރަނގަޅު‬ ‫ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް‪ "،‬ވަލްވޭޑޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މި ފަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް‬

‫ލިބި ވަނީ ބޭކާރުވެފަ އެވެ‪ .‬އެ ގޮތުން އެތުލެޓިކޯގެ‬

‫ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން ‪ 16‬މެޗުން ލިވަޕޫލް‬ ‫ކޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ބުނީ‬ ‫މޅުވެފައިވާއިރު‪ ،‬އެ ޓީމުގެ ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ހެރީ ކޭން އެވެ‪.‬‬ ‫ބްރައިޓަން އަތުން ‪ 0-2‬އިން މޮޅުވެ ޗެލްސީން‬

‫ޑިއޭގޯ ކޮސްޓާ އަށް ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން އޭނާ‬

‫އ ވަނީ ރޭ އަމިއްލަ‬ ‫ނެރެމުން އައި އެތުލެޓިކް ބިލްބާ ޯ‬

‫ރޭގެ މެޗުގައި ޝެފީލްޑް އަތުން އެ ޓީމަށް ލިބުނީ‬

‫ކޗުކަމުގައި އަމިއްލަ‬ ‫ވަނީ ފްރޭންކް ލަމްޕާޑްގެ ޯ‬

‫އަށް ނުހިފުނުއިރު‪ ،‬ރެއާލުގެ ގަރެތު ބޭލް މުޅިން‬

‫ދަނޑުގައި ‪ 0-1‬އިން ވެލެންސިއާ އަތުން ބަލިވެފަ‬

‫މޅެއް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށާއި މިއީ‬ ‫ނަސީބު ޮ‬

‫މޅުވެފަ އެވެ‪ .‬ޗެލްސީގެ‬ ‫ދަނޑުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޮ‬

‫ގތަކަށް ހުރެފައި ޖެހި ބޯޅަ ވެސް‬ ‫ހުސްކޮށް ކަހަލަ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މޅުވާން ކުރި މަސައްކަތަށް ބަލާއިރު ހައްގު‬ ‫ލިވަޕޫލުން ޮ‬

‫އ އާއި ވިލިއަން އެވެ‪.‬‬ ‫ލަނޑުތައް ޖެހީ ޖޯޖީނި ޯ‬

‫މޅުކޮށްދޭން ކަރިމް‬ ‫ގޯލާ ސީދާނުވި އެވެ‪ .‬ރެއާލް ޮ‬

‫މޮޅެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ތޯމަސް ކުކް ބަނގުރޫޓްވުމުގެ ލޮޅުން ވުލްސް އަށް‬ ‫ކުކްގެ މި މައްސަލަ ތެރޭގައި ޗެއާމަން ގުއޯ އަށް‬

‫ބަލާއިރު ނިސްބަތުން ކުޑަ އަގެއްގައި ފެންވަރު‬

‫ތމަސް ކުކް ބަނގުރޫޓްވުމުގެ‬ ‫ފަސް ލީގަށް ވެސް ޯ‬

‫ތމަސް ކުކް ބަނގުރޫޓްވެ އެކަމުގެ‬ ‫ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޯ‬

‫ލިބޭ ގެއްލުން އުޅޭނީ ‪ 1.2‬ބިލިއަން ޕައުންޑްގައި‬

‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬ޕޯޗުގަލްގެ‬ ‫ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ޯ‬

‫ގސް އަސަރުކުރާނެ އެވެ‪ .‬އެއީ ގިނަ ފުޓްބޯޅަ‬ ‫ޯ‬

‫ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު ‪ - )29‬މަޝްހޫރު‬ ‫އަސަރު ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ކުރަމުން އަންނައިރު‪،‬‬

‫ކަމަށާއި މީގެ ސަބަބުން ވުލްވްސްގެ ‪ 20‬އިންސައްތަ‬

‫އ އާއި އަރަމުން‬ ‫ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ޔާއޯ މުޓީނި ޯ‬

‫ޕޓަރުން ވަނީ ދުރާލާ މެޗުތައް ބެލުމަށް ގިނަ‬ ‫ސަ ޯ‬

‫ފސުން ގްރޫޕުން ހިންގަމުން އަންނަ‬ ‫ޗައިނާގެ ޮ‬

‫ފސުން ގްރޫޕުން ވިއްކާލަން ތައްޔާރުވަމުން‬ ‫ހިއްސާ ޮ‬

‫އަންނަ ތަރި ރުބެން ނެވޭސްގެ އިތުރުން މެކްސިކޯގެ‬

‫ޓިކެޓްތަކެއް ނަގައިފަ އެވެ‪ .‬ފުޓްބޯޅައިގެ އިތުރުން‬

‫އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބް ވުލްވްސް އަށް‬

‫އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެއްޖެނަމަ ވުލްވްސްގެ‬

‫ފޯވާޑް ރައުލް ހިމެނޭޒް ފަދަ ތަރިންގެ ސޮއި ވުލްވްސް‬

‫އެހެން ކުޅިވަރުތަކަށް ވެސް މީގެ ގެއްލުން ކުރާނެ‬

‫ލޅުން އަރާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް‬ ‫ވެސް އޭގެ ޮ‬

‫މޑިއުލަށް ބަދަލުތަކެއް އައިސް މިހާރު އެދާ‬ ‫ހިންގުމުގެ ޮ‬

‫އިން ހޯދީ ޔޫރަޕްގެ ނަން މަޝްހޫރު އަދި ޗެމްޕިއަންސް‬

‫ޕޓްތައް ބުނެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬ ‫ކަމަށް މީޑިއާ ރި ޯ‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫މިސްރާބުން ކައްސާލުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ‪.‬‬

‫ލީގުގައި ވެސް ކުޅޭ ޓީމުތަކުން ފާރަލަމުން‬

‫ބޅަ އާއި ނެޝަނަލް ފުޓްބޯލް ލީގު‬ ‫ބާސްކެޓް ޯ‬

‫ކށެވެ‪ .‬ވުލްވްސްގައި މިހާރު އޮތް ޓީމުގައި‬ ‫އަންނަނި ޮ‬

‫(އެންއެފްއެލް)ގެ ކްލަބްތައް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ތޯމަސް ކުކް އަކީ އިނގިރޭސި ވަރަށް ގިނަ‬

‫ފސުން ގްރޫޕުން ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު ވުލްވްސް‬ ‫ޮ‬

‫މީގެ ‪ 178‬އަހަރު ކުރިން އުފެދުނު‪ ،‬ދުނިޔޭގެ‬

‫ކްލަބްތަކެއްގެ ޓްރެވަލް ޕާޓްނަރެވެ‪ .‬ވަރަށް ގިނަ‬

‫ގަތްއިރު އެ ކްލަބްގެ އަގަކީ ‪ 45‬މިލިއަން ޕައުންޑެވެ‪.‬‬

‫ޕޯޗުގަލްގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން ގިނަވީ‬

‫ކްލަބްތަކުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔުރޮޕާ ލީގުގެ އަވޭ‬

‫އެ ކްލަބްގެ އަގު މިހާރު އުޅެނީ ‪ 350‬މިލިއަން‬

‫މެންޑޭސްގެ ނުފޫޒުންނެވެ‪ .‬މެންޑޭސް އަތުން ވުލްވްސްގެ‬

‫ބޑު އެއް ޓްރެވަލް ކުންފުނި ބަނގޫޓްވީ‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ޕޓަރުންނަށް ޓްރެވަލް ޕެކޭޖް ވިއްކަނީ‬ ‫މެޗުތަކަށް ސަ ޯ‬

‫ފސުން ގްރޫޕުން ވުލްވްސްގެ ‪20‬‬ ‫ޕައުންޑްގަ އެވެ‪ޮ .‬‬

‫އެ ހިއްސާ ގެއްލިއްޖެނަމަ ވުލްވްސްގައި ތިބި އޭނާ‬

‫ކުންފުނި ސަލާމަތްކުރަން ބޭނުންވާ ‪ 200‬މިލިއަން‬

‫ކށެވެ‪ .‬އަދި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ‬ ‫ތޯމަސް ކުކް މެދުވެރި ޮ‬

‫ޕަސެންޓް ހިއްސާ ވިއްކާލާނަމަ އެ މީހުންގެ ވިސްނުން‬

‫ގެނައި ކުޅުންތެރިންތައް އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕައުންޑް ހަމަނުޖެހުމުންނެވެ‪ .‬މިއީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން‬

‫ތމަސް ކުކްގެ މި ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން‬ ‫ޯ‬

‫ތމަސް ކުކްގެ ދައުރު ވަރަށް‬ ‫ލީގުގެ ކްލަބްތަކުގައި ޯ‬

‫ހުރީ އެ ކްލަބްގެ ސިއްރު އެހީތެރިޔާގެ ނަމުން ފާހަގަވާ‬

‫ބޑެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކްލަބަކީ ވުލްވްސް އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ޑ އާއި މަޝްހޫރު އެހެން ގިނަ‬ ‫ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލް ޯ‬

‫ވުލްވްސް އަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް‬

‫އާންމުކުރި ބްރެކްސިޓްގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކަށް‬

‫ކުޅުންތެރިންގެ އޭޖެންޓް ޖޯޖް މެންޑޭޒަށް ހިއްސާވާ ބައި‬

‫އފިޝަލަކު ބުނެފައިވާއިރު‪ ،‬އެއީ‬ ‫މީޑިއާގައި އެ ޓީމުގެ ޮ‬

‫ކުރިމަތިވާނެ ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ ފެށުމެއް ކަމަށް‬

‫އެހެން ބަޔަކަށް ވިއްކާލާށެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަތައް މީޑިއާގައި އޮއްބާލަން ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް‬

‫މަޝްހޫރު މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ވުލްވްސް ހިންގަމުން އަންނަ ފޮސުން ގްރޫޕްގެ‬ ‫ބޑު ހިއްސާއެއް ތޯމަސް‬ ‫ޗެއާމަން ގުއޯ ގުއޯޗަންގެ ޮ‬ ‫ބޅައިގެ މާލީ ކަންތައްތަކާ‬ ‫ކުކްގައި އޮތްއިރު‪ ،‬ފުޓް ޯ‬ ‫ގތުގައި ތޯމަސް‬ ‫ބެހޭ މާހިރުންގެ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ޮ‬

‫މެންޑޭސްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ވުލްވްސް އިން‬ ‫ވަނީ މިހާރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގެ އަގުތަކަށް‬

‫ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ތުހުމަތުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވުލްވްސްގެ އިތުރުން ޔޫރަޕްގެ ވަރުގަދަ‬

‫އިން އިނގިރޭސި ވިލާތް ވަކިވުމަށް ނިންމައި‬


‫‪ 29‬ސެޕްޓެމްބަރު ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫މިއަދު މުޅިން ވެސް ހިތް!‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫އިވެންޓްތަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ޔ ހިތަކަށް މުވައްޒަފުން‬ ‫މަސައްކަތް ފެށީ ދުޅަހެ ޮ‬

‫ބައިނަލްއަގުވާމީ ހިތުގެ ދުވަހުގެ މި އަހަރުގެ‬

‫ޓެސްޓްތައް ހަދައި ދިނުމާއި ހާއްސަ މައުލޫމާތު ދިނުން‬

‫ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ އިވެންޓްތަކުންނެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އަދި ބައެއް ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުން‬

‫ޝިއާރަކީ "އަހަރެންގެ ހިތް‪ ،‬ތިބާގެ ހިތް‪ -‬ދުޅަހެޔޮ‬

‫ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ރަނގަޅު ކާނާގެ‬

‫ރަށްރަށުގައި ކަސްރަތު ޕްރޮގުރާމްތައް ވެސް ކުރިއަށް‬

‫ހިތަކަށް ވައުދުވަމާ" މި އެވެ‪ .‬ބައިނަލްއަގުވާމީ‬

‫ގތުގައި މުވައްޒަފުންނަށް‬ ‫މުހިންމުކަން ބުނެދީ ހަދިޔާގެ ޮ‬

‫ގެންދެ އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ފެންނަނީ ރަތް ކުލައިގެ ހެދުންތަކާއި ރަތް‬

‫ފެންވަރުގައި ހިތުގެ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ވެސް‬

‫މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ވެސް ވަނީ ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލލުގައި ފަސޭހައިން‬ ‫ކުލައިގެ ފުއްޕާ ހަން ކަހަލަ‪ޮ ،‬‬

‫ފާހަގަކުރަނީ ހިތުގެ ބަލިތަކަށް އާންމުން‬

‫އަޅައިގަންނަ މަންޒަރުތަކެވެ‪ .‬އެ ހުރިހާ ކަމެއް‬

‫ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ސޝަލް މީޑިއާއަށް ވަދެލާ އިރު މުޅިން‬ ‫ޯ‬ ‫މިއަދު‬

‫ގސް‪ ،‬ދެން ދައްކާލަނީ ހިތެއްގެ ސޫރަ‬ ‫އެކުވެގެން ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ސޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތަކުން‬ ‫ޯ‬ ‫ކުންފުނިތަކުގެ‬

‫އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދު ސްކޫލާއި އެހެން ބައެއް‬ ‫ސްކޫލުތަކުގެ އެސެމްބްލީގައި ދަރިވަރުންގެ އެތުރުމަކުން‬

‫ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިތާ ބެހޭ އެކި ޝުއޫރުތައް‬

‫ހިތެއް ހެދި އެވެ‪ .‬ޓީޗަރުންނާއި އެ ހުރިހާ ދަރިވަރުން‬

‫ފާޅުކުރަމުން މިއަދު ގެންދަނީ މިއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ‬

‫ވެސް އެ ބުނަނީ "އަހަރެމެންގެ ހުރިހާ ވެސް އެއްޗަކީ‬

‫ހިތުގެ ދުވަސް ކަމަށް ވާތީ އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގައި ވެސް‬

‫ހިތެ"ވެ‪.‬‬

‫ހސްޕިޓަލްތަކުގެ މަސައްކަތް‬ ‫އޮފީސްތަކާއި ސްކޫލްތަކާއި ޮ‬ ‫މިއަދު ފެށީ ހިތުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބޭއްވި އެކި‬

‫އފީސްތަކުގައި ވެސް މިއަދު‬ ‫އިތުރުން ބައެއް އެހެން ޮ‬

‫ވެސް އަންނަނީ ހިތާ ގުޅޭ އެކި ޕޯސްޓްތައް‬ ‫ކށްގެން ހަދާފައިވާ އެ‬ ‫ލަމުންނެވެ‪ .‬މުވައްޒަފުން ބޭނުން ޮ‬

‫ހާޓް އެޓޭކާއި ހިތުގެ އެހެން މައްސަލަތައް ޖެހުން‬

‫ޕޯސްޓްތަކުން ހިތުގެ ސިއްހަތަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވަ‬

‫އާންމުވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު އެއީ ދިވެހިންނަށް‬ ‫ބޑު ނުރައްކަލެއްގެ ގޮތުގައި ގުނާލެވެ‬ ‫އޮތް ސިއްހީ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ހިތުގެ މައްސަލަތަކަށް އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރަން‬

‫ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ‪ ،‬ރާއްޖެ އިން އަލަށް‬ ‫ބައިވެރިވީ ހަތިޔާރުގެ ވިޔަފާރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އދ‪ .‬އިން އެކުލަވާލާފައިވާ "ޔޫއެން‬ ‫އާމްސް ޓްރޭޑް ޓްރީޓީ" އާއި ގޮވާ ފަދަ ތަކެއްޗާއި ގުޅޭ "ޔޫއެން ކްލަސްޓާ‬ ‫މިއުނިޝަންސް ކޮންވެންޝަން" އާއި ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ "ތާޑް އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޮލް‬ ‫ޓު ދަ ކޮންވެންޝަންސް އޮފް ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް (ސީއާރްސީ)" ގައި‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މި ތިން މުއާހަދާ އދ‪ .‬ގެ ލީގަލް އޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ‪ ،‬ފޮރިން މިނިސްޓަރު‬ ‫އަބްދުﷲ ޝާހިދެވެ‪ .‬އެ ތިން މުއާހަދާއަކީ ވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން‬ ‫ދީފައިވާ މުއާހަދާތަކެކެވެ‪ .‬މި މުއާހަދާތައް މިނިސްޓަރު ހުށަހެޅުއްވީ ނިއު ޔޯކުގައި‬ ‫އފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހުންނަ އދ‪ .‬ގެ މައި ޮ‬ ‫ގޮވާ ފަދަ ތަކެއްޗާއި ގުޅޭ "ޔޫއެން ކްލަސްޓާ މިއުނިޝަންސް ކޮންވެންޝަން"‬ ‫އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ރުހުން ދީފައި ވަނީ މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހެވެ‪.‬‬ ‫ގވާ ފަދަ ބާވަތުގެ ކުދި‬ ‫ކްލަސްޓާ ބޮމްބް އަކީ‪ ،‬އެ ފަދަ ބޮމެއް ގޮއްވާލުމުން ޮ‬ ‫ތަކެތިތަކެއް ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ފެތުރޭ ފަދަ ބޮމެކެވެ‪ .‬އަދި އެ ކުދި ތަކެތިތައް‬ ‫ގޮވުމުން އެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ އާންމުންނަށް ގިނަ ގެއްލުންތަކެއް ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކންވެންޝަން އަކީ އެ ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމާއި‪،‬‬ ‫ކްލަސްޓާ މިއުނިޝަންސް ޮ‬ ‫އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިއުމާއި އެތަކެތި ރައްކާކުރުން މަނާ ކުރާ‬ ‫ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނެކެވެ‪.‬‬ ‫އާމްސް ޓްރޭޑް ޓްރީޓީ ގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން‬ ‫ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ މި މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހެވެ‪ .‬މިއީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް‬ ‫ހަތިޔާރުގެ ވިޔަފާރިކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ މަގްސަދުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ މުއާހަދާއެއް‬ ‫ފރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ޮ‬ ‫ސީއާރްސީ ގައި ރާއްޖޭން އެންމެ ފުރަތަމަ ސޮއި ކުރީ ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫ނަމަވެސް‪ ،‬އެ މުއާހަދާގައި ރާއްޖެ ރަސްމީކޮށް ބައިވެރި ނުވާ ކަމަށް ފޮރިން‬ ‫މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪ .‬މި މުއާހަދާގެ ދަށުން ކުޑަކުދިންނަށް ހައްގުތަކާއި‬ ‫މިނިވަންކަމަށް އަރައިގަންނަ ނަމަ‪ ،‬އެކަންތަކާ މެދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު‬ ‫ކުޑަކުދިންނަށް ލިބެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެއީ އެ މުއާހަދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާއްސަ‬ ‫ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪ .‬މި މުއާހަދާ އަށް ވެސް މަޖިލިހުން‬ ‫ރުހުން ދިނީ މި މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހެވެ‪.‬‬ ‫ސީއާރްސީ އަކީ އދ‪ .‬ގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކަށް ކޮންމެހެން ބައިވެރިވުން ލާޒިމް‬ ‫ނުކުރާ ގޮތަށް އެތަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ތިން މުއާހަދާއެއްގެ‬ ‫ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެކައްވެޗެ‪ .‬ސީއާރްސީގައި ބައިވެރިވުމުން‪ ،‬އެ ތިން މުއާހަދާގައި‬ ‫ވެސް ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެވުނީ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މަރުކަޒުތަކުގައި ވެސް މިއަދު ވަނީ އެކި ހަރަކާތްތައް‬ ‫ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ހިތާ ގުޅޭ ބައެއް‬

‫ދާންދޫ ބަށި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު‬ ‫ކޯޓު އަމުރަކުން ހުއްޓުވައިފި‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ޓީމަކުން ބައިވެރިވި އެވެ‪.‬‬ ‫ދާންދޫ ކައުންސިލުން ބުނީ‪ ،‬މުބާރާތާ މެދު ނިލަންދޫ ޓީމުން‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ހިތްހަމަނުޖެހުނީ ކުޅުނު ތިން މެޗުން މޮޅުވިޔަސް ފައިނަލުން ޖާގަ‬ ‫ގއ‪ .‬ދާންދޫ ގައި އިއްޔެ ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ބަށި މުބާރާތުގެ‬

‫ފައިނަލް މެޗެއް‪ ،‬އެ އަތޮޅު ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އަމުރެއްގެ‬ ‫އދ‪ .‬ގެ ތިން މުއާހަދާއެއްގައި ރާއްޖެއިން މިއަދު ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ހިތުގެ މައްސަލަތަކާ އެކު އުފަންވާ ކުޑަކުދިންގެ‬ ‫އަދަދު ވެސް ނިސްބަތުން މަދެއް ނޫނެވެ‪ .‬ޅައުމުރުގައި‬

‫މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ‬

‫ކ އާއި ބީއެމްއެލްގެ‬ ‫އައިޖީއެމްއެޗާއި ސްޓެލް ޯ‬

‫އދ‪ .‬ގެ ތި ްނ‬ ‫މުއާހަދާއެއްގައި‬ ‫ރާއް ޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ‬

‫ރާއްޖޭގައި ހިތުގެ ބަލިތައް ވަރަށް ގިނަ އެވެ‪.‬‬

‫ދަށުން އިއްޔެ ހުއްޓުވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޓީ އަދި ބަށި ބޯޅަ‬ ‫އެ ރަށު ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ޮ‬

‫ނުލިބުމުންނެވެ‪ .‬މާމެންދޫ ފައިނަލަށް ދިޔައީ ލަނޑުގެ ގޮތުން ކުރީގައި‬ ‫އޮތުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ނިލަންދޫ ޓީމުން ހަތަރު މެޗެއް ކުޅެން ހަމަޖެއްސިއިރު އޭގެ‬ ‫ތެރެއިން ތިން މެޗަކުން މޮޅުވެފައި ވެ އެވެ‪ .‬ވިލިނގިއްޔާއެކު ކުޅެން‬

‫ފައުންޑޭޝަން ގުޅިގެން ގއ‪ .‬އަތޮޅަށް ބާއްވާ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް‬

‫ހަމަޖެއްސި މެޗަށް ވިލިނގިލީ ޓީމް ހާޒިރުނުވުމުން އެ މެޗު ނުޅެވޭ‬

‫މެޗާ ހަމައަށް ދިޔައިރު‪ ،‬އެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ނިލަންދޫ ޓީމާއި‬

‫ގޮތެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ނިލަންދޫ ޓީމަށް ވަނީ ‪ 12‬ޕޮއިންޓް‬

‫ބަށި ބޯޅަ ފައުންޑޭޝަނާ ދެމެދު އޮތީ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް އުފެދިފަ‬

‫ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އަމުރުކުރީ މައްސަލަ‬ ‫ހައްލުކުރެވެންދެން ފައިނަލް މެދު ނުބޭއްވުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފަސް ޓީމުން ބައިވެރިވި މުބާރާތް އޮތީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި‬ ‫ދުވަހުން ފެށިގެން އިއްޔެއާ ހަމައަށެވެ‪ .‬ފައިނަލުގައި ކުޅެން އޮތީ‬ ‫ދާންދޫ ޓީމަކާއި މާމެންދޫ ޓީމަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫މުބާރާތުގައި ދެން ބައިވެރިވީ ވިލިނގިއްޔެވެ‪ .‬ދާންދޫގެ ދެ‬

‫ދާންދޫ ކައުންސިލުން މިހާރު އަންނަނީ ނިލަންދޫ ކޯޓުގެ އަމުރު‪،‬‬ ‫އައްޑޫގައި ހުންނަ ހައި ކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮފީގައި އިސްތިއުނާފު‬ ‫ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫"ބޮޑު ގެއްލުމެއް މި ލިބުނީ ކޯޓު އަމުރުން މިކަން ހުއްޓުވީމާ‪.‬‬ ‫ފައިނަލް މުބާރާތަށް ދެ ޓީމު ވެސް ތައްޔާރުވެފައި މި ވަނީ‪ "،‬ދާންދޫ‬ ‫ކައުންސިލްގެ މެމްބަރަކު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


‫‪ 29‬ސެޕްޓެމްބަރު ‪( 2019‬އާދީއްތަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އޯ ލެވެ ްލ‬ ‫އިމްތިހާން ފަށައިފި‬ ‫މި އަހަރުގެ އޯލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނު‪ 7000 ،‬އަށް ވުރެ ގިނަ‬ ‫ދަރިވަރުންނާ އެކު އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގެ ‪ 194‬ސްކޫލެއްގައި މި އިމްތިހާން ބާއްވަ އެވެ‪ .‬ސްކޫލުތަކުން ‪7000‬‬ ‫އަށްވުރެ ގިނަ ގިނަ ދަރިވަރުން އިމްތިހާން ހަދާއިރު‪ ،‬އަމިއްލަ ސެންޓަރުތަކުން ވެސް‬ ‫އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރު ‪12‬ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ދާ މި އިމްތިހާނުގައި‬ ‫އތީ އިސްލާމް ޓެސްޓެވެ‪.‬‬ ‫އިއްޔެ ޮ‬ ‫އޯލެވެލް އިމްތިހާނު އިއްޔެ ފެށިއިރު އަންނަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު އޭލެވެލް‬ ‫އިމްތިހާނު ވެސް ފަށާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފައިނަލް އިމްތިހާނުގައި ދަރިވަރުން ހޯދަމުން އަންނަ ނަތީޖާ އަންނަނީ އެއް‬ ‫ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ރަނގަޅުވަމުންނެވެ‪ .‬ފަސް މާއްދާއިން ފާސްވާ ދަރިވަރުންގެ‬ ‫އަދަދު އިތުރުވެ ގައުމީ ގަދަ ‪ 10‬ގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު ވެސް އިތުރުވެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ާއ ރޮން ކާޓާ "ވަގަށް‬ ‫ނެގި" ކުރެހުން‬ ‫އިންސްޓަގްރާމުން‬ ‫ޑި ީލޓްކޮށްލައިފި‬

‫ރާއްޖޭގެ ޑިޖިޓަލް އާޓިސްޓު އަލީ ޝިމްހާގުގެ ކުރެހުމަކީ އަމިއްލަ އެއްޗެއް‬ ‫ކަމަށް ހަދައި ބޭނުންކުރި އެމެރިކާގެ އާޓިސްޓް އާރޮން ކާޓާ އަށް ފާޑުކިއުން‬ ‫އަމާޒުވުމުން އެ ކުރެހުން އޭނާ އިންސްޓަގްރާމުން ޑިލީޓްކޮށްލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ބެކް ސްޓްރީޓް ބޯއިސް" ގެ މެމްބަރު ނިކް‬ ‫ކާޓާގެ ކޮއްކޮ އިއްޔެ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އޭނާ އިންސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓްކުރި‬ ‫ސިންގާގެ ކުރެހުމާ ގުޅިގެން އެއީ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ކަމަށް ބުނެ ބުލީކުރާތީ‬ ‫ފޓޯ ޑިލީޓްކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އޭނާ އަށް ބުލީކުރި މީހުންނަށް ދައުވާކުރާނެ‬ ‫ޮ‬ ‫ކަމަށާއި އެ ކުރެހުން އަމިއްލަ އަށް ތައްޔާރުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އާރޮން "ވަގަށް ނެގި" ސިންގާގެ ޑިޖިޓަލް ކުރެހުން މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން‬ ‫ކުރެހި ކުރެހުންތެރިޔާ ޝިމްހާގް މިއަދު ބުނީ އޭނާގެ އެ ކުރެހުން އާރޮން "ވަގަށް‬ ‫ނަގައިގެން" އުޅޭކަން އެނގުނީ ޓްވިޓާ އިން ފޮލޯވަރަކު އެކަން ހިއްސާކުރުމުން‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ ޝިމްހާގް ވެސް ވަނީ އެއީ ވައްކަމެއް ކަމަށް ބުނެ ޓްވީޓްކޮށްފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ މިއަދު "މިހާރު" އަށް ބުނީ ކުރެހުމުގެ މައްސަލާގައި އާރޮންގެ ގާތު‬ ‫ޝަކުވާކުރުމުން އެއީ އޭނާގެ އެއްޗެއް ކަމަށް ދައުވާކޮށް‪ ،‬އެއީ ގަނެފައިވާ އެއްޗެއް‬ ‫ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ކުރެހުން އެއްވެސް މީހަކަށް ވިއްކާ ނުލާ‬ ‫ކަމަށާއި އެ ބޭނުން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ވެސް އެއްވެސް މީހަކަށް ދީފައި ނުވާ ކަމަށް‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އުމުރުން ‪ 31‬އަހަރުގެ އާރޮންއަކީ ‪ 90‬ގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ވިދައިލި‬ ‫ލަވަކިޔުންތެރިއެކެވެ‪ .‬އޭނާ މިހާތަނަށް ފަސް އަލްބަމް ނެރެފައިވާ އިރު އެންމެ ފަހުން‬ ‫ނެރުނު އަލްބަމަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ "ލަވް" އެވެ‪.‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT EDITION‬‬ ‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬


ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

September 2019 2019 ‫ ސެޕްޓެމްބަރ‬29 2019 ‫ޓެމްބަރ‬29 ް‫ސެޕ‬ 29

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

24 April 2019

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

Counselor

‫ކައުންސިލަރ‬

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

Abdulla Musthaq Shariuvarudhee, ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ު‫ންޓާއިއެކ‬20253, ަ‫އިންޓްމ‬Male’, ޮ‫ އެޕ‬Republic of Maldives M. Misururuvaage, T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv Iyasha Leena

30 September 2019

ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Physiotherapy Shwetha

Santha Sheela

Iyasha Leena

Jasin

09:00 - 17:00

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 08:30 - 15:30 ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 15:30 - 22:30

Physiotherapy Shwetha

3325979 ީ‫ނ‬09:00 ާ‫ގުޅުއްވ‬- 17:00 ް‫ޝްވީތާ އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށ‬

Santha Sheela

ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Jasin ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ާ‫އޖ‬ ަ ‫ތ‬ ‫ރ‬ ީ ި‫ސ‬ ‫ޕ‬ ަ ް‫ނ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ެ‫ތގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ‫ނ‬ ް 22:30 ެ -‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ‫ދ‬ ު 15:30 ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ ‫ނ‬ 3025939

ަ‫ނާރުގެ ޚާއްސ‬

Neurologist

Dietician

ް‫ ޖޫނ‬9 - 10

Asiya A. Raheem

ި‫ މޭއ‬4 - 5

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އާސިޔ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ އަރްވިންދ‬.‫ޑރ‬

3325979 ‫ނ‬ ީ ‫ރ‬ ެ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހ‬ ު ާ‫އްދެނަވުމަންށްދަގުކުޅުމާއްވ‬.‫ޑރ‬

-

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

‫ އޮކްޓޯބަރ‬20 - 19

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

--

ު‫ އަރްވިންދ‬.‫ޑރ‬

-

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

-

-

-

‫ އޮކްޓޯބަރ‬3 - 1

-

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬ ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

-

‫ސަ ފަރުވާ ދެއްވ‬ ް‫ކަރުން )މައެތީލގެާރޖީޚާއްއަށ‬ ީ‫ާ( ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

-

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ެ‫ތީގ‬ ަ‫ސައްސ‬ ާ‫އް ޚ‬ ެ‫ޚާގ‬ ީ‫ރެހަށ‬ ެ‫ކަރުންމައެތ‬ ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates!

-

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬

www.twitter.com/amdcclinic

www.facebook.com/AMDCpvtltd

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv Follow us onVisit Facebook and Twitter getlatest the latest updates! our website for alltothe information:

www.amdc.com.mv

www.facebook.com/AMDCpvtltd

ު‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬ ް‫ ދާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Seshadri DasAzeez Yoosuf 19:30 - 22:30 Dr. Abdul ާ‫ނުބައްލަވ‬

ަ‫ އަބްދުލް އ‬.‫ޑރ‬ ު‫ޒީދާޒްސްޔޫސުފް މިއަދ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

09:00 - 10:30 09:00 - 14:00

Dr. Vijaya Rani Dr. Kalimuthu

17:00 - 22:00 ަ‫ޚާއްސ‬

Dr. Kalimuthu Physician

Dr. Mohamed Ali

ENT

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

ު‫ސަލިމުއްތ‬ ަ‫އް ކ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ކަރުންމަތީގެ ޚ‬

17:00 - 22:00

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ީ‫ މުހައްމަދު އަލ‬.‫ޑރ‬ Dr. Mariia Krugova 15:00 - 18:00 ާ‫މާރިއާ ކުރުގޯވ‬

Dental Surgeon

Dr. Mariia Krugova

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

11:00 - 15:00 18:00 - 22:00

Dr. Raghavendra

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ދަތުގެ ޚާއްސ‬ ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Raghavendra

11:00 - 15:00

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Raghavendra

18:00 - 22:00

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

15:30 - 22:30

Dr. Prathibha

Dental Dr. Deepthi

08:30 - 15:30

ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ތުގެޑީޕްތިޚާއްސ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދ‬

Surgeon & Pedodontist 15:30 - 22:30

Dr. Prathibha

ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬

18:00 - 22:00

Dr. Neeha Das

Dental Surgeon & Pedodontist

Orthopaedician

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

18:00 - 22:00

Dr. Neeha Das

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

ު‫އަބޫ ބަކުރ‬ ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ީ‫ކަށ‬ ް‫ޔޫސުފް ޝާނ‬ Dr. Abu ަ‫އި އ‬.‫ޑރ‬ ު‫ މިއަދ‬- 21:30 ު‫ސަބޫލް ބަކުރ‬ Dr.Bucker Hussain Faisal ާ‫ ނުބައްލަވ‬20:00 ަ‫ހުސެން ފ‬ Dr. Yoosuf Shan ‫ނ‬ ް ‫ޝ‬ ާ ‫ފ‬ ް ‫ސ‬ ު ‫ޔ‬ ޫ .‫ޑރ‬ ‫ކ‬ ު ‫އ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫ޕ‬ ޮ ‫އ‬ ެ Dr. Ismail Zahir ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬ 10:00 - 11:00

Dr. Abu Bucker

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

20:00 - 21:30

Dr. Hussain Faisal

Gyneacologist Dr. Ismail Zahir ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Naina Bhatti Gyneacologist Dr. Naina Bhatti

Dr. Naina Bhatti

Dr. Shaheedha

Dr. Naina Bhatti

Dr. Meetha Jolly Dr. Shaheedha Dr. Thasneem Dr. Meetha Jolly

ެ‫ނައިނާ އަބަންއްހެޓިނުންގ‬ 18:15 - 19:15 ި‫ނައިނާ ބައްޓ‬ 12:00 - 13:00 ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ނައިނާ ބައްޓިއެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬.‫ޝަހީދާޑރ‬ 18:15 - 19:15 ީ‫މީތާ ޖޮލ‬ ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬ ު‫ންޓްމަންޓާއިއެކ‬12:30 ި‫ އެޕޮއ‬- 13:30 ު‫އެކ‬- ި‫އ‬14:00 ާ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓ‬ 13:00

Dr. Shirmeen Dr. Thasneem

ު‫މިއަދު ނުބައެއްޕޮލައިވާންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Shirmeen Dr. Zahidha

ު‫ންޓްމަންޓާއިއެކ‬10:30 ި‫ އެޕޮއ‬- 11:30 10:30 - 11:30

Pediatrician

ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬

19:30 - 20:30

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ާ‫ ނިއުމ‬.‫ ނިއުމާ ޑރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ ނުބައްލަވ‬13:00 ު‫ މިއަދ‬- 14:00

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ ޖުނައިދުޑރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ ނުބައްލަވ‬16:30 ު‫ މިއަދ‬- 17:30

ާ‫ފާތިމަތު ނެސްފާތާތިމަތު ނެސްތ‬

ަ‫ސަމުގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ހަމުގެ ޚާއް ހ‬

Dermatologist Dermatologist

ީ‫ ޝެބ‬.‫ ޝެބީ ޑރ‬.‫ޑރ‬

15:45 - 16:45 15:45 - 16:45

Dr. Shebi Dr. Shebi

.‫ޑރ‬

ަ‫ސަލުގެ ޚާއްސ‬ ޮ‫ލޮލުގެ ޚާއް ލ‬

ު‫ންއެޓްކ‬ ި‫އެޕޮއިންޓްމައެންޕޮޓާއިއ‬ ު‫މަންޓާއިއެކ‬

Fathimath Fathimath NesthaNestha

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

Ophthalmologist / Optometrist Ophthalmologist / Optometrist Dr. Junaid Dr. Junaid

.‫ޑރ‬

ް‫ ޝިރްމީނ‬.‫ޑރ‬ ް ީ‫ ތަސްނ‬.‫ޑރ‬ ‫މ‬ ް‫ ޝިރްމީނ‬.‫ދ ޑރ‬ ާ ި‫ ޒާހ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬

ަ ް‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއ‬ ‫ސ‬ Dr. Ismail Shafeeu ު‫އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Ismail Shafeeu ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬ ‫ވ‬ ާ ‫ލ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި 12:15 13:15 Dr. Naina Vikas ް‫ނައިނާ ވިކާސ‬ Dr. Naina Vikas 12:00 - 14:00 ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬ Dr. Muthasim Saeed 16:00 - 17:00 ު‫މުތައްސިމް ސައީދ‬ Dr. Muthasim Saeed 16:00 - 17:30 ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬ 19:30 - 21:30 Dr. Rukhsana ާ‫ރުކްޝާނ‬

Dr. Niuma Dr. Niuma

.‫ޑރ‬

ް‫ ތަސްނީމ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ޑރ‬

Pediatrician

Dr. Rukhsana

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ް‫ ހުސެން ފައިސަލ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬ ު‫ އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬.‫ޑރ‬

12:00 - 13:00 ަ‫ޚާއްސ‬

Dr. Zahidha

.‫ޑރ‬

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

15:00 - 17:00

ަ‫ ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬Orthopaedician Dr. Yoosuf Shan

ި‫ މ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ދުއަނާނޫރ‬.‫ޑރ‬

-

09:30 - 12:00

ަ‫ އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬Dental Surgeon

-‫ އޮކްޓޯބަރ‬2

-

Physician

Dr. Seshadri Das

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Abdul Azeez Hameed ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Kalimuthu ENT

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

.‫ޑރ‬

15:30 - 22:30

Dr. Hemanth

Dr. Mohamed Ali

ަ‫އެޅުވުކަމުރުގެންމަޚާތީއްގެސަޚާއްސ‬

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

-

Dr. Ibrahim Ahmed Razee 20253, 15:30 - 22:30 ީ‫ރާޒ‬of ު‫ދ‬Maldives ަ‫އިބްރާހިމް އަހުމ‬ M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, Male’, Republic T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

Dr. Raghavendra

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬

-

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

ި ި ‫ފ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ‫ޕ‬ ‫އ‬ ަ ި‫ސަދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ‫އޮޕ‬ ް‫ބ‬ ެ ް‫ނޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ު‫ށގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ ‫ނ‬ 3025939 ީ ‫ިއްޓއަަމ‬.‫ޑރ‬ ް ީ ާ‫ރޚ‬ ‫އ‬ ެ‫ޒން ޮގ‬ ު‫ނ‬ ެ‫އަންހ‬

-

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

24 April 2019

ެ‫ ކަލިމުއްއެތުތެރެހަށީގ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ މުހައްމަދު އަލ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ް‫ޑައެޓީޝަނ‬ Dr. Abdul Azeez Yoosuf ު‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފް އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬ Dr. Mariyam Niyaz ާ‫ނިޔާކަޒްލިމުއްތު މިއަދު ނުބައްލަވ‬.‫ މަރިޔަމްޑރ‬.‫ޑރ‬ 09:30 - 14:00 Dr. Kalimuthu

09:00 ް‫ރުނ‬ ަ‫ޑޮކްޓ‬- 18:00 ާ‫ މާރކް ޒިޔާރަތް ކުރައްވ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mark

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

ް‫ ހެމަންތ‬.‫ޑރ‬ 2019 ‫ ސެޕްޓެމްބަރ‬30 2019 ‫ ސެޕްޓެމްބަރ‬30 30 September 2019 08:30 - 15:30 Dr. Asoka Rao ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬ ‫ކައުންސިލަރ‬ ‫ށ‬ ް ‫ކ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ‫ލ‬ ި ‫ބ‬ ަ ު‫ ޝަޒޫ އާއްމ‬.‫ޑރ‬ General Practitioner Dr. Shazoo ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ާ‫ޝްވީތ‬ Dr. Abdul Azeez Hameed 20:00ީ‫ޒ‬-ާ‫ރ‬22:00 ަ‫ އަބްދުލް އ‬.‫ޑރ‬ ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ Dr. Ibrahim Ahmed Razee 08:30 - 15:30 ު‫ޒީއިޒްބްރާހަހިމީމްދު އަހުމަދ‬.‫ޑރ‬ ާ ީ‫ސަންތަ ޝ‬ ‫ލ‬ ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬ Dr. Seshadri Das 09:30 12:00 Dr. Hemanth 08:30 - 15:30 ް‫ ހެމަންތ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ޖާސިނ‬ Dr. Seshadri Das 19:30 - 22:30 ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ 15:30 - 22:30 Dr. Asoka Rao ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬ Dr. Shazoo ޫ‫ނީ ޝަޒ‬ .‫ޑރ‬ Dr. Vijaya Rani ާ‫ ވިޖަޔަ ރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬09:00 ު‫ މިއަދ‬- 10:30

Counselor

Abdulla Musthaq

mihaaru.com

mihaaru.com

ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ު ެ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއ‬ Dr. Adil Rasheed ‫ކ‬ ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Reema ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Reema 20:00 - 21:00 ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬ Dr. Hana Salih ު‫ ހަނާ ސޯލިހ‬.‫ޑރ‬ ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ Dr. Adil Rasheed

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist

Dr. Fathimath Mufliha

Dr. Fathimath Mufliha

Dr. Nazahath Dr. Nazahath

ު‫ ފާތިމަތު މ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ފްފާލިތިހާމަތު މުފްލިހ‬.‫ޑރ‬

16:15 - 17:30

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ ނަޒާހަތ‬.‫ ނަޒާހަތުޑރ‬.‫ޑރ‬ .‫އާއްމު އޮޕަރޭޑރ‬ ަ‫ޝަންނީގެރާޖްޚާއްސ‬

ު‫ންޓްމަންޓާއިއެކ‬11:00 ި‫ އެޕޮއ‬- 12:00

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ General Surgeon ަ‫އާއްމު އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސ‬ General Surgeon Dr. Ravi Shankar 10:00 - 12:00 ް‫ ރަވީ ޝަންކަރ‬.‫ޑރ‬ Dr. Neeraj

Dr. Ravi Dr.Shankar Ravi Shankar

10:00 - 11:00 ް‫ޝަންކަރ‬ 20:00 - 22:00

Dr. Ravi Shankar

20:00 - 22:00

Urologist

Urologist

Dr. Bharat B. Jolly Dr. Bharat B. Jolly

ީ‫ކަރަ ްވ‬.‫ޑރ‬ ް‫ވ ޝަނ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ރަވީ ޝަންކަރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬ 10:30 - 11:30 ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 11:30

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ް‫ނޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ީ‫ރޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬


29 September 2019

2019 ‫ ސެޕްޓެމްބަރ‬29

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


April 20192019 20192019 ް‫މްބއެަރޕްރީލ‬23 2923 September ެ‫ ސެޕްޓ‬29

2019 ް‫ސެޕ‬ ެ‫ އ‬23 2019 ‫ލްބަރ‬ ް‫ރީމ‬ ެ‫ޕްޓ‬ 29

mihaaru.com mihaaru.com

mihaaru.com mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

mihaaru.com

DIRECT WEEKLY SAILING… DIRECT WEEKLY SAILING … DIRECT WEEKLY SAILING…

CONTACT:3001515

EMAIL: sales@mihaaru.com

VESSEL NAME

PACIFIC VOYAGER VESSEL NAME CMA CGM LA TOUR

VOY

ETA Singapore

04G4FW1MA 21-Sep-19 22-Sep-19 VOY ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas 04G4HW1MA 29-Sep-19 30-Sep-19

CALICANTO BRIDGE

04G35W1MA

VESSEL NAME HEDDA SCHULTE

VOY 04G37W1MA

CMACGM CGMLA LION AS CHRISTIANA CMA TOUR

04G4NW1MA 4-May-19 19-Oct-19 04G3BW1MA 04G4HW1MA 29-Sep-19

GLACIER BAY

EM ASTORIA CITY OF BEIJING PACIFIC VOYAGER EM ASTORIA

ETA Tanjug Pelepas

14-Apr-19

24-Sep-19 ETA Port Kelang 2-Oct-19 17-Apr-19

ETA Colombo

30-Sep-19 ETA Colombo 7-Oct-19 22-Apr-19

DIRECT WEEKLY SAILING…

04G4JW1MA 20-Apr-19 ETA 5-Oct-19 Singapore 04G4LW1MA 12-Oct-19 04G39W1MA 04G4FW1MA 27-Apr-19 21-Sep-19

HattayaHattaya LOHNUBVESSEL (Commercial Department) LOHNUBNAME

11-May-19

7-Oct-19 ETA Tanjug Pelepas 21-Apr-19 14-Oct-19 28-Apr-19 22-Sep-19 21-Oct-19 6-May-19 30-Sep-19

13-May-19

9-Oct-19 ETA Port Kelang 23-Apr-19 16-Oct-19 30-Apr-19 24-Sep-19 23-Oct-19 7-May-19 2-Oct-19

15-May-19

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

ETA Male'

Feeder - 03.10.2019 ETA Male' 9-Oct-19 24-Apr-19

ް‫އެހެނިހެނ‬

14-Oct-19 16-Oct-19 ETA Colombo ETA Male' 28-Apr-19 30-Apr-19 21-Oct-19 23-Oct-19 5-May-19 - 09/05/2019 30-Sep-19 Feeder Feeder - 03.10.2019 28-Oct-19 30-Oct-19 12-May-19 14-May-19 7-Oct-19 9-Oct-19

20-May-19 22-May-19 04G4JW1MA 5-Oct-19 7-Oct-19 9-Oct-19 14-Oct-19 16-Oct-19 ް‫ގޮތަށ‬Ahmad ާ‫އިމާރާތް ކުރ‬ (CustomerCare Muhajir Ahmad (Customer Service) Suzzana Suzzana SANI (Customer Service) LEE Department) SANIKelang Mohd Muhajir VOYShireen LEEShireen ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port ETA ColomboMohd ETA Male' EM ASTORIA 04G4LW1MA 12-Oct-19 14-Oct-19 DID: +603DID: 16-Oct-19 21-Oct-19 23-Oct-19 Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807 2299 2911,2299 Fax: +603 2299 2886 07-2913064 Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807 +603 2911, Fax: +603 2299 2886 D/L:D/L: 07-2913064 Hotline: +65-6499-1111 Hotline: +65-6499-1111 PACIFIC VOYAGER 04G4FW1MA 22-Sep-19 24-Sep-19 30-Sep-19 Feeder -ާ‫މ‬03.10.2019 ް‫ލެއިނ‬3064 ި‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލ‬ VOIP VoIP 21-Sep-19 : 8669-1112 VoIP: VOIP line: 8889line: 32828889 3282 VoIP : 8669-1112 29118601 2911 8670 8670 3064 CMA CGM LION 04G4NW1MA 19-Oct-19 21-Oct-19 VoIP: 8601 23-Oct-19 28-Oct-19 VOIP:VOIP: 30-Oct-19 e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com Email: psg.mahmad@cma-cgm.com e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com e-mail:2-Oct-19 kua.ssani@cma-cgm.com e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com psg.mahmad@cma-cgm.com e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com CMA CGM LA TOUR 04G4HW1MA 29-Sep-19 30-Sep-19 e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com 7-Oct-19 Email: 9-Oct-19

GLACIER BAY

04G3DW1MA

16-Apr-19

ETA Port Kelang

SUBSCRIBE

240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

GLACIER BAY CMA CGM MALAYSIA (Penang) Chua Hwa Keong Hattaya LOHNUB

04G4JW1MA Shireen 5-Oct-19 7-Oct-19 14-Oct-19 Mohd Muhajir 16-Oct-19 * DATES LEEARE SUBJECT TO CHANGE Suzzana 9-Oct-19 SANI Ahmad * We have our direct service fromSheyam Leam Chabang (Thailand) to2299 Male' 12 days. Tel: 662 - 3523282-6, Fax:604 662-3438807 DID: +603 Fax: or +603 2299 2886 D/L: 07-2913064 Hotline: +65-6499-1111 Chua Hwa Keong Tel : 604 291 6876 Fax: 2276 770 *upgraded Further details please contact +960 9100170, Atif +9602911, 9100175 Shabeer +960 9100195 EM ASTORIA 04G4LW1MA 12-Oct-19 14-Oct-19 16-Oct-19 21-Oct-19 23-Oct-19 .ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬ VOIP line: 8889 3282 VoIP : 8669-1112 VoIP: 8601 2911 VOIP: 8670 3064 VOIP : 8671 6876 * We are now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'. Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770 CMAthd.hlohnub@cma-cgm.com CGM LION 04G4NW1MA e-mail:19-Oct-19 21-Oct-19 23-Oct-19 28-Oct-19 Email: psg.mahmad@cma-cgm.com 30-Oct-19 e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com Email: pen.hkchua@cma-cgm.com * Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Atif +960 9100175 VOIP : 8671 6876

MIHAARU TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD PRINT 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999 EDITION TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD

* DATE WILL SUBJECT TO CHANGE Chua Hwa Keong * DATES ARE SUBJECT TO CHANGE Hattaya LOHNUB Shireen LEE Suzzana SANI Mohd Muhajir Ahmad TEL:7746841 Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770 * Hotline: Further details please contact Sheyam +960 9100170, +960 9100175 or Shabeer +960 9100195 Tel:TRANSPORT 662 - 3523282-6,SOLUTIONS Fax: 662-3438807 DID:Atif +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886 D/L: 07-2913064 +65-6499-1111 TOTAL MALDIVES (PVT) LTD 20072 19845 VOIP 6876 3282 VOIP: 8671 line: 8889 VoIP : 8669-1112 VoIP: 8601 2911 VOIP: 8670 3064 5th Email: Floor,pen.hkchua@cma-cgm.com Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com Email: psg.mahmad@cma-cgm.com e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

Email: pen.hkchua@cma-cgm.com

T. +960 3011888, F. +960 3011999 Chua Hwa Keong

* DATES ARE SUBJECT TO CHANGE

SUBSCRIBE

Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770 Further details please contact Sheyam +960Maldives 9100170, Atif +960 9100175 or Shabeer +960 9100195 ް‫ ކަރަންޓ‬، ‫ޖ‬ ު ި‫ ފުރ‬، ީ‫އޭސ‬ 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, *Chandhanee Magu, Male', VOIP : 8671 6876 MIHAARU PRINT pen.hkchua@cma-cgm.com T.Email: +960 3011888, F. +960 3011999 ް‫މަސައްކަ ްތ ކުރުނ‬ EDITION

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999 TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD Subscribe for 1 year 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives and save 10% T. +960 3011888, F. +960 3011999

20359

ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬ ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬ Subscribe for 1 year and save 10%

TEL:9990434 20433


‫‪29‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪ 29‬ސެޕްޓެމްބ‬ ‫‪23September‬‬ ‫‪April 2019 2019‬‬ ‫ލް ‪2019‬‬ ‫‪ަ23‬ރ އެޕްރީ‬

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪2019‬ން (ގާއާރަ)ދީއްތަ)‬ ‫ލްމްބަރ‬ ‫ރީޓެ‬ ‫ސެޕް‬ ‫‪( 2019‬އަ‬ ‫‪ 29‬އެޕް‬ ‫‪23‬‬

‫‪CONTACT:3001515‬‬ ‫‪CONTACT:3001515‬‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬ ‫‪sales@mihaaru.com‬‬ ‫‪EMAIL:‬‬

‫އެއެހެހެނިނިހެހެންން‬ ‫ގެދޮރުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް‬

‫ފެންވަޔަރިން ‪،‬‬ ‫ކަރަންޓްއިވަމާޔަރާތް‬ ‫ރިން ކު ‪،‬ރާގޮފެތަންށްމޯޓަރ‬

‫ގޭގައި ހުންނާނެ‬

‫އަތްފޯރާއަގަކަށް‬

‫އަންހެނަކު ނުވަތަ‬

‫ންކން‬ ‫ޝިށްން ‪،‬ވިލިމާސިލެއި‬ ‫‪ ،‬ދިގުދޮމުންއްނަދަމެތަކަ‬

‫އަވަހަށް‬

‫ފާޙާނާ ހެދުން‬

‫އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުރިހާ‬ ‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް‪.‬‬ ‫މަސައްކަތެއް‬

‫ފެންލީކުވުން‬

‫‪TEL:7904944‬‬ ‫‪20948‬‬ ‫‪TEL:7746841‬‬

‫‪20072‬‬

‫‪19845‬‬

‫ދުވަހު ކުއްޔަށް‬ ‫ކޮޓަރި ދެމޭ‬ ‫މަސައްކަތް ކުރުން‬

‫އޭސީ ‪ ،‬ފުރިޖު ‪ ،‬ކަރަންޓް‬ ‫ސަބުނަމް މަގު‬ ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ‬ ‫ގ‪.‬ރަންދެލިގެ ‪ 2‬ބުރި‬ ‫ގަޑިއަކަށް )‬ ‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުން‬

‫‪TEL:7766990/7754052‬‬

‫‪TEL:9990434‬‬

‫‪21143‬‬

‫‪20433‬‬

‫‪20072‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪MIHAARU PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫ބޭނުންވެއްޖެ‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫‪TEL:7485622‬‬

‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫‪21536‬‬

‫ހައްލުކޮށްދިނުން‬ ‫ސިންކުގެ މައްސަލަތައް‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫ހައްލުކުރުން‬

‫‪MIHAARU PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫ޖަންގްޝަންގެ‬

‫‪Room for‬‬ ‫‪Rent‬‬

‫މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬

‫‪TEL:7555567/7968223‬‬ ‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫އަންހެން ކުއްޖަކު ވަރަށް‬

‫މުށިޖެހުން‪ ،‬ކުލަލުން‬

‫‪240‬ރު‬ ‫‪ ،‬ކުފާއްހަޔަނާށްތަދޭށި‪ ،‬ގެދޮ‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪21375‬‬

‫‪TEL:7555567/7968223‬‬ ‫‪21274‬‬

‫‪20359‬‬

‫‪Subscribe forSubscribe‬‬ ‫‪1 year for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬

‫‪and save 10%‬‬


29 September 2019 2019 ‫ ސެޕްޓެމްބަރ‬29

mihaaru.com


29 September 2019

2019 ‫ ސެޕްޓެމްބަރ‬29

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


29 September 2019 2019 ‫ ސެޕްޓެމްބަރ‬29

mihaaru.com


29 September 2019

2019 ‫ ސެޕްޓެމްބަރ‬29

mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

CONTACT:3001515

mihaaru.com

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

EMAIL: sales@mihaaru.com

ް‫އެހެނިހެނ‬

ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬

SUBSCRIBE

ް‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލެއިނ‬ 240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

MIHAARU PRINT EDITION

.ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬ TEL:7746841 20072

19845

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ް‫ ކަރަންޓ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬ ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬ ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬

Subscribe for 1 year and save 10%

Subscribe for 1 year and save 10%

20359

TEL:9990434 20433

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


29 September 2019 2019 ‫ ސެޕްޓެމްބަރ‬29

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


29 September 2019

2019 ‫ ސެޕްޓެމްބަރ‬29

mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

CONTACT:3001515

mihaaru.com

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

EMAIL: sales@mihaaru.com

ް‫އެހެނިހެނ‬

ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬

SUBSCRIBE

ް‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލެއިނ‬ 240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

MIHAARU PRINT EDITION

.ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬ TEL:7746841 20072

19845

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ް‫ ކަރަންޓ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬ ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬ ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬

Subscribe for 1 year and save 10%

Subscribe for 1 year and save 10%

20359

TEL:9990434 20433


29 September 2019 2019 ‫ ސެޕްޓެމްބަރ‬29

mihaaru.com


29 September 2019

2019 ‫ ސެޕްޓެމްބަރ‬29

mihaaru.com


29 September 2019 2019 ‫ ސެޕްޓެމްބަރ‬29

mihaaru.com


29 September 2019

2019 ‫ ސެޕްޓެމްބަރ‬29

mihaaru.com


29 September 2019 2019 ‫ ސެޕްޓެމްބަރ‬29

mihaaru.com


29 September 2019

2019 ‫ ސެޕްޓެމްބަރ‬29

mihaaru.com


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫ބޫޓާން ބަލިކޮށް ރާއްޖެ އަށް ތިން ވަނަ‬

‫ޓީސީ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް‪،‬‬ ‫އީގަލްސް‪-‬ގްރީން އެއްވަރު‬

‫އޭޝިއާގެ ބޮޑު މުބާ ާރތް‪ :‬ރާއް ޖޭ ގެ‬ ‫ބޮޑީބިލްޑަރުން ތައްޔާރު‬

Profile for Mihaaru

29 SEPTEMBER 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

29 SEPTEMBER 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru