__MAIN_TEXT__

Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 26‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫ދޯންޏަކަށް ފައިސާ‬ ‫ނުދައްކާތީ ތޫނު‬ ‫ހަތިޔާރާއެކު އަރައިފި‬ ‫ކުރީގެ ނައިބު ރައީސަށް ޖިހާދަށް‬ ‫ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި‬ ‫‪03‬‬

‫ޖާބިރަށް އެ ދޯނި ވިއްކީ‬ ‫މަހުން މަހަށް ބަހާލައިގެން‬ ‫ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާ ދޯނީގެ‬ ‫ވެރިފަރާތަށް ދައްކާ ގޮތަށް‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް ޖާބިރު މިހާތަނަށް‬ ‫ދެއްކެވީ ހަތް ލައްކަ ރުފިޔާ‬ ‫ކަމަށްވޭ‬ ‫މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް‬ ‫އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް‬ ‫އެޅުމުގެ ކަންކަން ފުލުހުން‬ ‫‪03‬‬

‫ދަނީ ކުރަމުން‪".‬‬

‫އިންޑިއާގައި ސީޕްލޭން ފަށަން‬ ‫ދިވެހި ޕައިލެޓުންގެ އެހީ‬ ‫‪02‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 26‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫އިންޑިއާގައި ސީޕްލޭން ފަށަން ދިވެހި ޕައިލެޓުންގެ އެހީ‬ ‫އި ދު ހާ މް ނަ އީ މް‬ ‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ދިވެހި ޕައިލެޓުންގެ އެހީއާ އެކު އިންޑިއާގައި‬ ‫ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތް ފަށަން‬ ‫ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ހައި ކޮމިޝަނުން‬ ‫ގތުގައި އިންޑިއާގެ‬ ‫ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވާ ޮ‬ ‫ރޖެކްޓް މި މަހުގެ ‪ 31‬ގައި‬ ‫ފުރަތަމަ ސީޕްލޭން ޕް ޮ‬

‫ހދަނީ ރާއްޖެއަކީ އެ ދާއިރާގައި‬ ‫ފެށުމަށް ރާއްޖޭގެ އެހީ ޯ‬

‫ކށްދިނުމަށް މޯލްޑިވިއަންގެ‬ ‫އެހީތެރިކަން ފޯރު ޮ‬

‫އެންމެ ކާމިޔާބު ގައުމަށް ވާތީ އެވެ‪ .‬އަދި މިކަމަށް‬

‫ޕައިލެޓުންނާއި ކްރޫއިންގެ ޓީމު މިހާރު ވަނީ އިންޑިއާ‬

‫މލްޑިވިއަންގެ ޕައިލެޓުންނާއި ކްރޫންގެ އެހީ‬ ‫ހޯދަނީ ޯ‬

‫އަށް ފުރައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް އެ ޓްވީޓުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިންޑިއާގެ އަހުމަދުއާބާދުގެ ސަބަރުމަތީ ވޯޓާ‬

‫ގތުގައި އިންޑިއާގައި‬ ‫ހައި ކޮމިޝަނުން ބުނި ޮ‬ ‫ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތް ދޭނީ އެ ގައުމުގެ ސްޕައިސް ޖެޓް‬

‫އފް ޔުނިޓީއާ ދެމެދު‬ ‫ފްރަންޓާއި ކެވަޑިއާގެ ސްޓެޗޫ ޮ‬

‫އެއާލައިނުންނެވެ‪ .‬އަދި ދުވާލަކު އަށް ދަތުރު ބާއްވާއިރު‬

‫ކުރާ މި ދަތުރުތައް ފައްޓަވައިދެއްވާނީ އެ ގައުމުގެ ބޮޑު‬

‫މި ދަތުރުތަކަށް ބޭނުން ކުރާނީ ‪ 19‬ސީޓުގެ ބޯޓުތައް‬

‫ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ރޖެކްޓް ފެށުމަށް ޓަކައި ބޭނުންވާ‬ ‫މި ޕް ޮ‬

‫އިމްރާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް‬

‫ޒިޔާދާގެ ކުރީގެ‬ ‫ފިރިމީހާ ޝާހު‬ ‫މަރުވެއްޖެ‬ ‫ފިރިމީހާގެ ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށްވެ ދުނިޔެ‬ ‫ދޫކުރި‪ ،‬ގދ‪ .‬ތިނަދޫ ޒިޔާދާ ނައީމްގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ‬ ‫އިބްރާހިމް ޝާހު މަހަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ހާޓް އެޓޭކެއް‬ ‫ޖެހިގެން ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޝާހުގެ އުފަން ރަށް‪ ،‬ގދ‪ .‬ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ‬ ‫މެމްބަރަކު ވަނީ ޝާހު މަރުވިކަން ޔަގީންކޮށްދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި މަސް ކިރުވަން‬ ‫ޝާހު މަރުވީ‪ ،‬އާއިލާއިން ބުނި ޮ‬ ‫ގސް ހުއްޓާ ޖެހުނު ހާޓް އެޓޭކެއްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޫއްޑު އަށް ޮ‬ ‫އތީ ގއ‪ .‬ވިލިނގިލީގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު ޮ‬ ‫ތިނަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރަކު ވިދާޅުވީ‪ ،‬ޝާހު‬ ‫މާލެއިން ފުރީ‪ ،‬އޭނާ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ނުޖެހޭނެ‬ ‫ކަމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އެންގުމުންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫އިމްރާން ވަނީ މައާފަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ "އަހާށޭ ބުނާނަން"‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ޕްރޮގްރާމްގައި ރޭ ވާހަކަދައްކަވަމުން އިމްރާން ވިދާޅުވީ‬ ‫ބޑު ތިން މައްސަލައެއްގެ ހެކިތަކާ ގުޅިގެން ހޯމް‬ ‫ޮ‬

‫ލިބޭނެކަމުގެ އެއްވެސް އުއްމީދެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް‬

‫ދންޏެއްގައި އޭނާ‬ ‫"ކަޅިރަވަ" ނަމަކަށް ކިޔާ މަސް ޯ‬

‫ބުނެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ދިޔައީ ސީދާ މަސްވެރިކަމަށް ކަމެއް ނުވަތަ ރަށަށް‬

‫ރގްރާމުގައި‪ ،‬ޑރ‪ .‬އަފްރާޝިމް އަލީ‬ ‫"ހަމަ މި ޕް ޮ‬

‫ދާން ކަމެއް ސާފުނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސަފާރީގައި ހިނގީ "އާންމުންގެ ތެރޭގައި ހުރެ ވެސް‬

‫ގތުން އަނެއްކާ ވެސް ތަފާތު‬ ‫އަވަހާރަކޮށްލުމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުގެ‬

‫ކށްފާނެ ކަހަލަ ކަމެއް" ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ‬ ‫މީހަކު ޮ‬

‫ގޮތަކަށް ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާތީއާއި އެގޮތުން މޭޑޭ‬

‫މަރުވީ‪ ،‬މަސް ބޭނުމުގެ ތެރޭގައި މޭމަތީގައި މަހަކުން‬

‫ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް‬

‫ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހިނގި‬

‫މުޒާހަރާގައި ރިލްވާނާއި އަފްރާޝިމްގެ މަރާގުޅޭގޮތުން‬

‫ޖެހި އެރި ތަދަކުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު މަސް ޖެހުނު ފަހުން‬

‫ބުނެ‪ ،‬އޭނާ މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިދިކޮޅު‬

‫ބޑު ކަމަކަށް ވީ އެކަން ރިޕޯޓްކުރި‬ ‫އެ ހާދިސާ މާ ޮ‬

‫ޑކިއުމެންޓުތަކަކީ އަސްލެއް ނޫން ކަމަށް‬ ‫ދެއްކި ޮ‬

‫ވެސް ޝާހުގެ އާއިލާ މީހަކާ ވާހަކަދެއްކި ކަމަށް އެ‬

‫ކލިޝަނުން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ކށްލައިގެން ދެއްކީ ހަގީގަތެއް‬ ‫ގޮތުންނެވެ‪ .‬އެހާ ބޮޑު ޮ‬

‫ވިދާޅުވުމާއި އޮކްޓޯބަރު ‪ 21‬ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ‬

‫ކައުންސިލަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ވެސް ހޯމް މިނިސްޓަރު‬

‫މަޖިލީހުގައި މޭޑޭ މުޒާހަރާގައި ގެންގުޅުއްވި ހެކިތައް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޑކިއުމަންޓް ފުލުހުން އަތުލާފައިވާ ކަމަށް‬ ‫ނުވަތަ ޮ‬

‫އެ ތިން މައްސަލަ އަކީ ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް‬ ‫ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި‬ ‫މައްސަލަ އާއި ޑރ‪ .‬އަފްރާޝިމް އަލީ އަވަހަރާކޮށްލުން‬

‫ޑިސެމްބަރު‪ 2015 ،‬ގައި ގދ‪ .‬ތިނަދޫގައި ކުރި‬ ‫އަނިޔާތަކެއްގެ ސަބަބުން ޒިޔާދާ މަރުވި މައްސަލާގައި‬

‫ވިދާޅުވެފައިވުމާއި މި މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އެކި‬

‫ޝާހުގެ މައްޗަށް ހަތަރު ދައުވާއެއް ދައުލަތުން ކުރި‬

‫އަދި ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި‬

‫ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އިމްރާން އަމިއްލައަށް‬

‫ގތަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުންދާތީއާއި‬ ‫ފޯރަމްތަކުގައި އެކި ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެއީ ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕް ކުރުމުގެ ދައުވާ‬

‫މައްސަލާގައި އިމްރާން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަތަކެކެވެ‪.‬‬

‫ވެސް އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ހެއްކާއި ގަރީނާ‬ ‫މިފަދަ ޮ‬

‫އާއި މީހަކު މަރުވެ ދިއުމުގެ އިހުމާލުގެ އަމަލެއް‬

‫ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މުއައްސަސާތަކަށް އެ މައުލޫމާތު‬

‫ކުރުމުގެ ދައުވާ އާއި މީހަކު މަރުވެ ދިއުމުގެ ފަރުވާ‬

‫"މިހާރު" އަށް މިރޭ ވިދާޅުވީ ‪ 10‬މެމްބަރުންގެ ސޮއި‬

‫އތް ބޭފުޅަކު‪ ،‬އެ ފަދަ މަގާމެއްގައި‬ ‫މެންޑޭޓް ޮ‬

‫ނުދެއްވާ ހުންނެވުމަކީ ކުށަކަށްވާތީ އާއި މިކަމުން‬

‫ކުޑަ އަމަލެއް ކުރުމުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން އޮރިޔާންކާޑު‬

‫ހަމަވުމާއެކު އެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނެ‬

‫ހުންނަވައިގެން ދައްކަވަން ވަރަށް ޒިންމާދާރު ނާތަހުޒީބު‬

‫ހދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް‬ ‫މަރުތަކަށް އިންސާފު ޯ‬

‫ގެންގުޅުމުގެ ދައުވާ އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް ކްރިމިނަލް‬

‫ސއިކުރާނެ އެހެން‬ ‫ޮ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ މައްސަލައިގައި‬

‫ވާހަކައެއް އެއީ‪ .‬އެކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ގަބޫލެއް‬

‫ހިޔަނި އެޅިފައިވާ މިންވަރު ހާމަވޭ‪ "،‬ހުށަހަޅާ‬

‫އތީ އެއިން އެއްވެސް ދައުވާއެއް‬ ‫ކޓުން ނިންމާފައި ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުން ވެސް އެބަތިބި ކަމަށް ކަމަށް އޭނާ‬

‫ނުކުރަން ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އޮތް ކަމަކަށް‪"،‬‬

‫މައްސަލާގަި ބުނެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް‬

‫އންނަ މަޖިލީހުގައި‪،‬‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ޮ‬

‫ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ ސަފާރީ ކޭސްއާ ގުޅިގެން‬

‫ކށްފައިވާ ގޮތުގައި ޝާހު‬ ‫ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓު ޮ‬

‫"އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ‬

‫މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ތައްޔާރުވަމުންދާ‬

‫ހމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން‬ ‫ޯ‬

‫ޝާހުގެ މައްޗަށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޝާހުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުނުވި މައްސަލަތައް‬

‫އެފަދަ ދަށު ދަރަޖައިގެ ކަންކަން ކުރެއްވުމަކީ‬

‫ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން‬

‫ބަލައިގަނެވޭ ކަމަކަށް ނުވާތީ‪ ،‬އަދުލް އިންސާފު‬

‫މި މަހުގެ ‪ 1‬ގައި ނިންމީ ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ‬ ‫ރޭޕް ކުރުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ‪،‬‬ ‫އެ ކުށުގައި ޝާހު ތިން އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށެވެ‪.‬‬

‫ކލިޝަންގައި ތިބީ ނުވަ‬ ‫ޕީޕީއެމް‪/‬ޕީއެންސީ ޯ‬

‫ކޕީއެއް "މިހާރު" އަށް ވަނީ‬ ‫މައްސަލައިގައި ޮ‬

‫މެމްބަރުންނެވެ‪ .‬އަމިއްލަ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ހަ‬

‫ލިބިފަ އެވެ‪ .‬އޭގައި ބުނެފައިވަނީ‪ ،‬ސަފާރީ‬

‫ގާއިމްކުރުމާއި ގާނޫނު ނަގަހައްޓައި ތަންފީޒުކުރުމުގެ‬

‫މެމްބަރުން އެބަ ތިއްބެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިމްރާން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކުން‪،‬‬

‫ޒިންމާ އުފުއްލަވާ ވަޒީރުގެ ގާބިލްކަމާއި‬

‫ތަހުގީގުކުރަމުންދާ މައްސަލައަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަން‬

‫އިހުލާސްތެރިކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭތީ‪ ،‬އިތުބާރު‬

‫އެކަމަކު ހުކުމް އިއްވިއިރު އޭނާ ޖަލުގައި ތިން އަހަރު‬

‫މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ނިންމިއިރު‪ ،‬ސަފާރީ ކޭސްއާ‬

‫އެނގޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ ކުޑަ‬

‫ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ ކަމަށް‬

‫ކށްފައިވާތީ ވަނީ މިނިވަން ވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހޭދަ ޮ‬

‫ގުޅިގެން އޭނާ ދެއްކެވި ވާހަކަތައް މީޑީއާތަކުގައި‬

‫ބޑުމިން ކަނޑައެޅުމަކީ މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވާ‬ ‫ޮ‬

‫ބުނެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި އެތައް‬ ‫ޯ‬ ‫ރިޕޯޓުކުރުމާ ގުޅިގެން‬

‫ބާރަކަށް ނުވާތީވެ އެ ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން‬

‫އތީ ހުކުމް ކުރުމުގެ‬ ‫ކޓުގައި ދަނީ ކުރިއަށެވެ‪ .‬މިހާރު ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ‪ .‬އެއާއެކު‪،‬‬

‫އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކަށް އިންސާފު‬

‫މަރުހަލާގަ އެވެ‪.‬‬

‫އިމްރާންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް‬

‫އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ އެހެން ދައުވާތައް ވެސް‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 26‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫ދޯންޏަކަށް ފައިސާ‬ ‫ނުދައްކާތީ ތޫނު‬ ‫ހަތިޔާރާއެކު‬ ‫އަރައިފި‬

‫ކުރީގެ ނައިބު ރައީސަށް ޖިހާދަށް‬ ‫ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި‬ ‫ޒނެއްގެ ގޮތުގައި ކ‪.‬‬ ‫ސްޕެޝަލް ޓޫރިސްޓް ޯ‬

‫ދނި ގަމު ތުނޑި ބަނދަރުގައި‬ ‫"ފަސްކުރި" ޯ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މިއަދު ހެނދުނު އަޅާފައި‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލައިގައި‪ ،‬މީޑިއާ އަށް ފުލުހުން ފޮނުވި‬

‫ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު‬ ‫އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ބައްލަވައިގެންނެވި މަސް ދޯންޏަކަށް‬

‫މެސެޖުގައި ބުނީ‪ ،‬ރޭ ‪ 11:55‬ހާއިރު ވަޑިނޮޅު‬

‫ބަރާބަރަށް ފައިސާ ނުދައްކަވާތީ‪ ،‬އެ ދޯނި އަތުލަން‬

‫ދންޏެއް ބަލާ ލޯންޗެއްގައި‬ ‫ކައިރީގައި އޮތް މަސް ޯ‬

‫ތޫނު ހަތިޔާރާ އެކު ބަޔަކު ރޭ އެ އަށް އަރައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ބަޔަކު ދިޔަ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ‬

‫ގތުގައި‪" ،‬ފަސްކުރި" ނަމަކަށް ކިޔާ‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫އފީހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް ކަމަށް ޕީޖީ ޮ‬

‫ފުށިދިއްގަރުފަޅު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއާ ގުޅޭގޮތުން‬

‫ދިއްލައިގެން އޮއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫އެ އޮފީހުން ބުނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމެވުމާ‬

‫އޭރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަދި ފަހުން ނައިބު‬

‫ޚިލާފުވާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތި ޖިހާދު‪ ،‬ޕްރައިމް‬

‫ރައީސަކަށް ހުންނެވި އަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ މައްޗަށް‬

‫މލްޑިވްސް ލިމިޓެޑާއެކު ސޮއިކުރެއްވީ ‪50‬‬ ‫ކެޕިޓަލް ޯ‬

‫ކށްދޭން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އިއްޔެ‬ ‫ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާ ޮ‬

‫ޕަސެންޓުގެ ބަދަލުގައި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ‪ 25‬ޕަސެންޓް‬

‫ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ޖއިންޓް ވެންޗާ ކުންފުންޏެއް‬ ‫ހިއްސާ އޮންނަ ގޮތަށް ޮ‬

‫އފީހުން ބުނިގޮތުގައި‬ ‫ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ ޮ‬

‫ހެދުމަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ މި އަމަލުގެ ސަބަބުން‬

‫ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ފައިދާ ލިބެން އޮތް‬ ‫ގތަށް އަމަލުކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ‬ ‫ކަމެއްގައި އެ ނޫން ޮ‬

‫ރައްޔިތުންނާއި ދައުލަތަށް ލިބެން އޮތް ފައިދާއިން‪،‬‬

‫ފނުވި މައްސަލައަކީ ރިޔާސީ‬ ‫ޖިހާދުގެ މައްޗަށް ކުރަން ޮ‬

‫ހަމައެކަނި ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި ވެސް ‪604،713،750‬‬

‫ފނުވި މައްސަލައެކެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމިޝަނުން ތަހުގީގުކޮށް‪ޮ ،‬‬

‫ޑޮލަރު އުނިވެފައިވެ އެވެ‪ .‬މީގެއިތުރުން‪ ،‬ދައުލަތުގެ‬

‫ގތުގައި ފުށިދިއްގަރު ސްޕެޝަލް‬ ‫އފީހުން ބުނި ޮ‬ ‫ޕީޖީ ޮ‬ ‫ގތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި‬ ‫ޓޫރިސްޓު ޒޯނެއްގެ ޮ‬

‫‪ 50‬ޕަސެންޓް ހިއްސާގެ ބަދަލުގައި ‪ 25‬ޕަސެންޓަށް‬ ‫ހިއްސާ ބަދަލުވުމުން‪ ،‬ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި ފައިދާ އިން‬

‫ކށް‪ ،‬އެ އަށް އިތުރު‬ ‫ދނި ގަމު ތުނޑި އަށް ކައިރި ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ސަރުކާރުގެ ‪ 50‬ޕަސެންޓް ހިއްސާވާގޮތަށް‬

‫އންނާނެ އެވެ‪ "،‬ބަޔާނުގައިވެ‬ ‫ލިބޭނެ ގެއްލުން ވެސް ޮ‬

‫ދނި ލ‪ .‬ގަމު މީހަކު ޖާބިރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރީ‬ ‫އެ ޯ‬

‫ބަޔަކު އެރިއަސް އެއްވެސް މާރާމާރީއެއް ހިންގާފައިވާ‬

‫ޖޮއިންޓްވެންޗާ އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަށް ނޮވެމްބަރު‪،‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިންނެވެ‪ .‬ޖާބިރަށް އެ ދޯނި ވިއްކީ‬

‫ނުވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫‪ ،2011 ،29‬ގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ‬

‫ދންޏަށް ގެންދިޔަ ކަމަށް‬ ‫"އެހެން ނަމަވެސް ޯ‬

‫މަހުން މަހަށް ބަހާލައިގެން ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމެވި ގޮތުން ނަމަ‪ ،‬ބިމު‬

‫އތީ އެ މަޝްރޫއަށް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ނިންމުމުގައި ޮ‬

‫ކުލިން ‪ 50‬އަހަރުގެ ތެރޭގައި‪ 411،720،000 ،‬ޑޮލަރު‬

‫ގތަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޖާބިރު‬ ‫ދޯނީގެ ވެރިފަރާތަށް ދައްކާ ޮ‬

‫ދނި ތެރޭ ހުރުމުން އެ ތަކެތި‬ ‫ބެލެވޭ ތޫނު އެއްޗެހި ޯ‬

‫ސަރުކާރުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ހަރަދު ކުރަން‬

‫އަދި ޕްރައިމް ލޮކޭޝަން ޗާޖު‪ 50 ،‬އަހަރުގެ ތެރޭގައި‬

‫މިހާތަނަށް ދެއްކެވީ ހަތް ލައްކަ ރުފިޔާ ކަމަށް ވެ‬

‫ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވޭ‪ "،‬ފުލުހުންގެ‬

‫ނުޖެހޭ ގޮތަށާއި އެ މަޝްރޫއުގެ ބިމު ކުލި ދައުލަތަށް‬

‫‪ 192،993،750‬ޑޮލަރު ލިބޭނެ ކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މެސެޖުގައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޖިހާދު އަމަލުކުރެއްވި ގޮތުން އެ‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬މި މައްސަލައިގައި ތިރީހަކަށް މީހުންގެ‬ ‫ގުރޫޕަކުން ކަތިވަޅި އާއި ދަގަނޑު ހިފައިގެން އެ‬

‫ކށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް‬ ‫"މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ޮ‬ ‫އެޅުމުގެ ކަންކަން ފުލުހުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ‪".‬‬

‫ތޅު ވަޑިނޮޅު ކައިރީގައި‬ ‫ދޯންޏަށް ރޭ އެރީ ލ‪ .‬އަ ޮ‬

‫އެކަމަކު ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި‬ ‫ހުންނަވައި އެ ރަށުގެ އެއްބަސްވުމުގައި‬

‫ބޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ‬ ‫ފައިދާ ނުލިބި ދައުލަތަށް ޮ‬ ‫އފީހުގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ޕީޖީ ޮ‬

‫ސއިކުރައްވާފައި ވަނީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމެވުމާ‬ ‫ޮ‬

‫ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ގޮތް އެންގިން‪ :‬އިމްރާން‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ތިބިއިރު ތިބި ހާލަތާއި ރައީސް ޔާމީން‬ ‫އެ ހުންނެވި ހާލަތު އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް‬ ‫އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ ކޮން‬

‫މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން‬

‫ވާހަކައެއްކަން‪ "،‬އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން‬ ‫ގތަށް‪ ،‬ގޭބަންދަށް ގާނޫނީ ގޮތުން‬ ‫އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ޮ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ޔާމީން ޖަލުގައި ހުންނެވީ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ދގަކަށް ނުވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެޕާޓްމެންޓެއްގައޭ ވިދާޅުވުން ޮ‬

‫ގތް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށް ހޯމް‬ ‫ބަދަލުކުރެވޭނެ ޮ‬ ‫މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދައުލަތުގެ މީޑިއާ‪ ،‬ޕީއެސްއެމްގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި‬

‫"ރައީސް ޔާމީނަށް އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން ޑޮކްޓަރު‬ ‫އެބަ ވިދާޅުވެއޭ މަނިކުފާނު‪ ،‬ރާއްޖެ އިން ހެދެން ނެތް‬ ‫ޓެސްޓްތަކެއް ހަދަން‪ .‬އެހެންވީމާ އެ ޓެސްޓްތައް‬

‫ގތަށް ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ‬ ‫އިމްރާން މި ޮ‬

‫ހެއްދެވުމަށްޓަކައި ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ ކޮން‬

‫ޚިޔާނާތުގައި ‪ 20‬އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި‬

‫ތ މި ރީޖަންގެ ތެރެއިން‪ .‬ވިދާޅުވީ ބޭރަށް‬ ‫ގައުމަކަށް ޯ‬

‫ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު ގޭގައި‬

‫ވަޑައެއް ނުގަންނަވާނަމޭ‪ "،‬އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޔާމީން އެދިވަޑައިގަތީ ގެއަށް‬

‫ހުންނެވުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވާފައިވާ އިރު‪ ،‬ޔާމީނަށް‬ ‫އެފަދަ ލުޔެއް ނުދެއްވުމަކީ އިންސާފެއްތޯ މީހަކު ކުރި‬

‫ބަދަލުކުރައްވަން ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ ޑޮކްޓަރުގެ‬

‫ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ލަފާގެ ދެ ވަނަ ބައި ކަމަށް ދެންނެވި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައި ނޫންތޯއޭ ދެ ވަނަ‬ ‫"ފުރަތަމަ ބައި ފުރިހަމަ ޮ‬

‫އަދީބު ގޭގައި ހުންނަވާ ސަބަބު ދިފާއު ކުރައްވަން‬ ‫އިމްރާން ވިދާޅުވީ‪ ،‬އަދީނު ނިދިކުރައްވަން މެޝިނެއް‬

‫ބައި ފުރިހަމަކުރެވޭނީ [ދެންނެވިން]‪ "،‬އިމްރާން ވިދާޅުވި‬

‫ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެ މެޝިން ޖަލުގައި ނުބެހެއްޓޭ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އިމްރާން ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ހުރި ގޮތުން‬

‫ކށް ދެންނެވިން ރައީސް ޔާމީން‬ ‫"ވަރަށް ސާފު ޮ‬ ‫ބޭރަށް ވަޑައިގެންފައި ޓެސްޓު ހައްދަވާފައި ދެން‬

‫ލުއިތަކެއް ދޭން ޔާމީނަށް ވެސް ހުށަހެޅުއްވި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޑކްޓަރުން ރައީސް‬ ‫އެ ޓެސްޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޮ‬

‫ރާއްޖޭގައި ހެދެން ނެތް ޓެސްޓެއް ބޭރުން ހެދުމަށާއި‬

‫ޔާމީން ޖަލުގައި ބަހައްޓާފައި އެ ހުރި މާހައުލަކީ‬

‫ސްޓްރެސް ފްރީ މާހައުލެއްގައި ބެހެއްޓެވުމަށް ޑޮކްޓަރު‬

‫ކަމުނުދާ މާހައުލެއް ކަމަށް ވިދާޅުވާ ކަމަށް ވާ ނަމަ‪،‬‬

‫އތް ކަމަށާއި އެ ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް‬ ‫ލަފާ ދެއްވާފައި ޮ‬

‫ގތަށް އަމަލުކުރާނަމޭ‪ "،‬އިމްރާން‬ ‫އަޅުގަނޑުމެން އެއާއެއް ޮ‬

‫ޓެސްޓް=ު ހައްދަވަން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމަށް ޔާމީނަށް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދެންނެވި ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"[އެ ލަފަޔާ ގުޅިގެން] އަޅުގަނޑު އަމިއްލަ‬

‫ގތުގައި މި ވާހަކަ ޕާޓީގެ އިސް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫އންނާނީ ހިއްސާ ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޭފުޅުންނާ ވެސް ޮ‬

‫ގސް ބައްދަލުކުރިން‪ .‬އަޅުގަނޑު ހިތުން‬ ‫އަށް ޮ‬

‫އެހެންކަމުން‪ ،‬ގާނޫނީ އިޖުރާއަތުތަކުގެ ތެރެއިން ގެއަށް‬

‫ރައީސް ޔާމީން މިހާރު ބަހައްޓަވާފައި އެ ހުންނެވި‬

‫ބަދަލުކުރެވޭނީ އެކަމަށް ޔާމީން މަގުފަހި ކޮށްދެއްވުމުން‬

‫މާހައުލަކީ ޖަލެއްގެ ތެރޭގައި‪ ،‬ވަކި އެ އަށް ވުރެ‬

‫ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރަނގަޅަށް އެކަން ކުރެވޭނެއޭ ދަންނަވާކަށް ނުކެރޭނެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 26‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫ބެންކަށް ޖަމާކުރަ ްނ‬ ‫ގެންދިޔަ ފައިސާތަކެއް‬ ‫ފޭރެން އުޅެފި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫އިމްރާނަށް ގޯސްވީ މީޑިއާތައް‪،‬‬ ‫މައާފަށް އެދިވަޑައިގަތް‬

‫ގތަށް މަޑުކުރާތަން އެ‬ ‫ވެސް ވޭނުގެ ކުރިމައްޗަށް ވާ ޮ‬ ‫އ ތަކުން ފެނެ އެވެ‪ .‬ވޭނުގެ ތެރެއިން ނެރުނު‬ ‫ވީޑި ޯ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކށް‪ ،‬އެކަކު‬ ‫ފޮށިގަނޑެއް އަތުލައިގެން ދާން އުޅެނި ޮ‬ ‫"ރޫޓް" ފިހާރައިން ބޭންކް އޮފް ސިލޯން‬

‫ވެއްޓޭ މަންޒަރާއި ބޭންކްގެ ގާޑުން އެ މީހާގެ އަތުން‬

‫(ބީއޯސީ) އަށް ޖަމާކުރަން މިއަދު ގެންދިޔަ ގިނަ‬

‫ފޮށިގަނޑު އަތުލާ މަންޒަރު ވެސް އާއްމުކޮށްފައިވާ‬

‫އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފޭރެން ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރުމުން‬

‫އތަކުން ފެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވީޑި ޯ‬

‫އެ ބޭންކްގެ ސެކިއުރިޓީ ގާޑުން އެކަން ހުއްޓުވައި‬ ‫ފައިސާތައް ސަލާމަތް ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބައެއް މީހުން އާއްމުކޮށްފައިވާ‬

‫ފުލުހުން ބުނީ ބޭންކަށް ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ ގިނަ‬ ‫އަދަދެއްގެ ފައިސާ ފޭރެން ބަޔަކު މަސައްކަތްކުރި‬ ‫މައްސަލައެއް މިއަދު މެންދުރު ‪ 11:40‬އެހާކަށް‬

‫ގތުގައި ފައިސާތައް ފޭރެން‬ ‫ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ޮ‬

‫ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ‬

‫މަސައްކަތްކުރީ ހެލްމެޓު އަޅައި މޫނު ނިވާކޮށްގެން‪ ،‬ދެ‬

‫ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ މައްސަލައިގައި މީހަކު‬

‫ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ބައެކެވެ‪ .‬ރޫޓުގެ ވޭން ބީއޯސީ‬

‫ހައްޔަރުކުރި ކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް އަދި ނޭނގެ‬

‫ކުރިމައްޗަށް މަޑުކުރި އިރު އެ ގްރޫޕްގެ މީހުން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރާއި ޕްރައިވެޓް އޮފީސްތައް‬ ‫އިންސްޕެކްޓްކުރަނީ‬ ‫ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ‪ 11،421‬މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު‬ ‫މި ބައްޔަށް މިހާރު ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަނީ ‪ 912‬މީހުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކޮވިޑް‪ 19-‬އިން ރައްކާތެރިވާން ކަނޑައަޅާފައިވާ‬ ‫ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވޭތޯ ބަލަން ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި‬ ‫އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ގނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ‬ ‫އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ޯ‬

‫ހިފެހެއްޓުން‪ .‬އަޅުގަނޑު ބުނި އެއްޗަކުން ގޯސް‬

‫ހމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ރޭ‬ ‫މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ޯ‬

‫މާނައެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޭހަވިނަމަ އެއީ‬

‫ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ އިއްޔެ މައާފަށް‬

‫އަޅުގަނޑުގެ މަގުސަދު ނޫންކަން ސާފުކޮށް ދަންނަވަން‪.‬‬

‫އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ‪.‬‬

‫އަދި އޮޅުން އަރާފަދަ ބަހެއް ބުނެވިފައި އޮތް ނަމަ‬

‫ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ "އަހާށޭ ބުނާނަން"‬ ‫ރގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިމްރާން ރޭ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫މައާފަށް އެދެން‪ "،‬އިމްރާންގެ ޓްވީޓުގައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމާ ގުޅިގެން ކެންޔާ އަންހެން މީހާގެ ވަކީލުން‬

‫ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ސަފާރީގައި ހިނގީ "އާންމުންގެ‬

‫މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ވިކްޓިމް މަރާލާނެ‬

‫ކށްފާނެ ކަހަލަ ކަމެއް"‬ ‫ތެރޭގައި ހުރެ ވެސް މީހަކު ޮ‬

‫ކަމަށް ބިރުދައްކައި ސަފާރީގައި ހުރި ކޮޓަރިއަކަށް‬

‫ގތުގައި މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ގަދަކަމުން ގެންދަން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ކަމަކަށް ވީ‬ ‫ފަހުކޮޅު ހިނގި އެ ހާދިސާ މާ ޮ‬

‫މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަތަކަކީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ‬

‫ބޑުކޮށްލައިގެން‬ ‫އެކަން ރިޕޯޓްކުރި ގޮތުންނެވެ‪ .‬އެހާ ޮ‬

‫ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ‬

‫ދެއްކީ ހަގީގަތެއް ނެތް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ވެސް ހޯމް‬

‫ގސްދެއްވަން އެދިވަޑައިގެން‬ ‫މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެން ޮ‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް‬

‫އިމްރާންގެ އެ ވާހަކަތައް މީޑީއާތަކުގައި‬

‫ފޮނުއްވި ސިޓީގައި‪ ،‬ވަކީލުން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި‪،‬‬

‫ޕޓުކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާއަށް ދަނީ ސޯޝަލް‬ ‫ރި ޯ‬

‫‪ 27‬އަހަރުގެ އަންހެން މީހާއަށް ސަފާރީގައި ކުރިމަތިވީ‬

‫މީޑިއާގައި އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ވާހަކަ ދައްކާ ވަރަށް ވުރެން މާ‬ ‫ކުޑަ ކަމެއްގެ ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬ސާފުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް‬ ‫ޑިސްއިންފެކްޓް ޮ‬

‫ގނާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކަކީ‬ ‫އެގޮތުން ޖިންސީ ޯ‬

‫ސީރިއަސް މައްސަލައެކެވެ‪.‬‬

‫އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުށެއް ނޫން ކަމަށް ދައްކުވައިދޭން މިނިސްޓަރު‬

‫އފީސްތައް އިންސްޕެކްޓް ކުރަން ފަށަން‬ ‫ޕްރައިވެޓް ޮ‬ ‫ރޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) ބުނީ‬ ‫ހެލްތު ޕް ޮ‬

‫އތް ސަފާރީއެއްގައި ކެންޔާގެ‬ ‫ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި ޮ‬

‫ރފެޝަނަލް މިންގަނޑުތައް‬ ‫ވެސް މަސައްކަތުގެ ޕް ޮ‬

‫ޓރަންޓާއި ކެފޭގެ އިތުރުން ސެލޫނާއި ފިހާރަ‬ ‫ރެސް ޯ‬ ‫ފަދަ ތަންތަން ހުރީ އެޗްޕީއޭ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ‬ ‫ގތަށް ކަން ބަލަން މީގެ ކުރިން‬ ‫އުސޫލާއި އެއް ޮ‬

‫"މި ހާދިސާއަކީ އާއްމު ޕަބްލިކް ތަނެއްގައި‬

‫މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެއް ބަޔަކު‬

‫ހުރެފައި ވެސް ބައެއްގެ ތެރޭގައި ހުރެފައި ވެސް‬

‫ތުހުމަތުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްލެވިދާނެ ވަރުގެ ކަމެއް ކަމަށާއި އަދި‬ ‫މީހަކު ޮ‬

‫އެ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އިމްރާން ކުރެއްވި‬

‫ކުރީމަ ކަމެއް ކުރިކަން ވެސް ނޭނގޭވަރުގެ ކަމެއް‬

‫މިއަދު ފަށާ މި މާސް އިންސްޕެކްޝަނަށް އެންމެންގެ‬

‫އިންސްޕެކްޝަންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވެ‬

‫ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވީ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާއެއް‬

‫އތީ ކަމަށް މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރާ‬ ‫ހިނގާފައި ޮ‬

‫އފީސްތަކުގެ‬ ‫އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ‪ .‬މިއީ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި އެޗްޕީއޭގެ އިރުޝާދާ ހިލާފަށް އަމަލުކުރާ‬

‫ނުވަތަ ފުރައްސާރައެއް ކުރުމަކީ ކުޑަކަމެއް ނޫން‬

‫އިދާރާއާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ވަޒީރު ވިދާޅުވުމުން ހަމަ‬

‫ހާލަތު ބަލަން ފަށާ ފުރަތަމަ އިންސްޕެކްޝަނެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ އިރު ބައެއް ތަންތަން‬ ‫ތަންތަން ޖޫރިމަނާ ޮ‬

‫ބޑު ކަމެއް ކަމަށާއި އެފަދަ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ ޮ‬

‫ހމް އެފެއާޒް ޝެއިހް‬ ‫ގައިމު ވެސް މިނިސްޓަ އޮފް ޯ‬

‫ކށްފައި ވެސް ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބަންދު ޮ‬

‫މައްސަލަތަކަކީ ކުޑަކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ނުވާނެ‬

‫އިމްރާން އަބްދުﷲ މިހެން ވިދާޅުވެފައި އެ ވަނީ‪،‬‬

‫ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބުނު‬

‫ކވިޑުން ރައްކާތެރިވާން ކަނޑައަޅާފައިވާ‬ ‫ޮ‬

‫ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ‪ 11،421‬މީހުން ކޮވިޑަށް‬

‫ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ތިން ފޫޓޫ ދުރުމިނުގައި ތިބެގެން‬ ‫މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި‬

‫ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު މި ބައްޔަށް މިހާރު ފަރުވާ‬

‫ދވެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން‬ ‫ފަސޭހައިން އަތް ޮ‬

‫ހޯދަމުން އަންނަނީ ‪ 912‬މީހުންނެވެ‪ .‬މި ބަލި ޖެހިގެން‬

‫ކންމެ ދުވަހަކު އެތަނަށް‬ ‫ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އަދި ޮ‬

‫މަރުވެފައި ވަނީ ‪ 37‬މީހުންނެވެ‪.‬‬

‫މީޑިއާގައި ފަތުރާފައިވާ ބައެއް ވާހަކަތަކުން "ބުނި‬

‫ފަރާތުން ދިން މައުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނޫން‬

‫އޅޭ" ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެއްޗެއްގެ ހަގީގަތް ޮ‬

‫ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ‪ "،‬ވަކީލުންގެ ސިޓީގައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫"އަޅުގަނޑު އެދެނީ ހުރިހާ ދިވެހި ނޫސްވެރިން‬

‫ހުރިހާ ފެސިލިޓީއަކަށް ސްޕްލިޓް ސްޓޭގެ ހުއްދަ ދީފި‬ ‫ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ރިސޯޓުތަކާއި‬

‫ސޓުތަކަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ސަފާރީތަކާއި‬ ‫ރި ޯ‬

‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬އަބްދުﷲ މައުސޫމް‬

‫ގތުން ފާއިތުވި ތިން‬ ‫މަހުން މަހަށް އިތުރުވެ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ސަފާރީ އަދި ގެސްޓުހައުސްތަކުގައި ސްޕްލިޓް ސްޓޭގެ‬

‫ގެސްޓުހައުސްތަކުގައި ވެސް ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރެވޭނެ‬

‫ވިދާޅުވިގޮތުގައި މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ‪ 50‬ޕަސެންޓަށް‬

‫މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ‪ 27،217‬ޓޫރިސްޓުން ވަނީ‬

‫ހުއްދަ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ދީފި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވުރެ ގިނަ އެނދު ވަނީ ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލައިފަ‬

‫ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސްޕްލިޓް ސްޓޭއަކީ އެއް ފެސިލިޓިގައި‬

‫ކޮވިޑް‪19-‬ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު‬

‫ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ދެ ފެސިލިޓީއެއް‬

‫ބަންދުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާލުމުން އެންމެ‬

‫ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފެސިލިޓީތަކުގައި ޗުއްޓި‬

‫ފުރަތަމަ ސްޕްލިޓް ސްޓޭގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ‬

‫ހޭދަކުރުމެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން މި ހުއްދައާ އެކު މިހާރު‬

‫ސޓުތަކަށް އެކަންޏެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬މީގެ ތެރޭގައި ރިސޯޓުތަކާއި ގެސްޓުހައުސްތަކާއި‬ ‫ސަފާރީތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ ތަފާސްހިސާބުތައް‬ ‫ގތުން ރާއްުޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު‬ ‫ދައްކާ ޮ‬

‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި މި‬ ‫އަހަރު ރާއްޖެ އަންނާނީ ގާތްގަނޑަކަށް ‪500،000‬‬ ‫ޓޫރިސްޓުންނެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 26‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫ގްރޭޑު ‪ެ 7‬ގ‬ ‫ދަރިވަރުންނަށް‬ ‫ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކޮންޓިނުއަސް‬ ‫ޝަރީއަތެއް ބާއްވައިފި‬ ‫ރާއްޖޭގައި ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ފުރަތަމަ‬ ‫ކންޓިނުއަސް ހިއަރިންއެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި‬ ‫ފަހަރަށް ޮ‬ ‫ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް‬ ‫ޕް ޮ‬ ‫ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ‪ ،‬ޖިނާއީ އިޖުރައާތުގެ‬

‫އވެގެން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި‬ ‫ނިޔަތެއް ޮ‬ ‫އަތްލުމުގެ ދައުވާ އާއި ޝަހްސު އޮޅުވައިލުމުގެ ދައުވާ‬ ‫އާއި މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ ދައުވާއެއްގެ އިތުރުން‬ ‫ލއިޓް ކުރުމުގެ ދައުވާ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުޑަކުއްޖަކު އެކްސްޕް ޮ‬ ‫ޖިނާއީ އިޖުރައާތުގެ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން ޖިނާއީ‬

‫ގތަށް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި‬ ‫ގާނޫނު ތަސައްވުރު ކުރާ ޮ‬

‫މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތްތައް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި‬

‫ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިއްޔެ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަޑުއެހުން‬

‫ގސް އެކަށީގެންވާ‬ ‫އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެން ޮ‬

‫އަށް ގަޑިއިރަށް ވުރެ ދިގު ދެމިގެންދިޔަ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ‬

‫މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ނިންމުމަކީ އެ ގާނޫނު‬

‫އަޑުއެހުމުގައި އެކަނި ވެސް ‪ 14‬މީހެއްގެ ހެކިބަސް‬

‫މަގުސަދެކެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އިބްތިދާއީ މަރުހަލާ ނިމުމަށް‬

‫ނަގާފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ތާރީޚީ ދުވަހެއް ކަމަށް އޭނާގެ‬

‫ފަހު ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ‬

‫ޓްވީޓްގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޝަމީމްގެ ޓްވީޓްގައިވާ ގޮތުން އެގޮތަށް‬ ‫އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުން ދޮޅު އަހަރުން‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަރުހަލާ އެއް ހަފުތާއަކަށް ކުރު‬ ‫ކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ‬ ‫ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫ތާވަލެއް އެކުލަވައިލުމާއި އަޑުއެހުންތައް ނިންމާތާ ‪30‬‬ ‫ދުވަސް ތެރޭގައި ހުކުމް ކުރަން ވެސް އެ ގާނޫނު‬ ‫ލާޒިމް ކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬މިހާތަނަށް ގިނަ މައްސަލަތަކުގައި‬ ‫އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ވަކިވަކިންނެވެ‪.‬‬ ‫ބައެއް މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމުމަށް ފަހު‬

‫ގނާކުރި ކަމުގެ ދައުވާ ލިބޭ‬ ‫ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ޯ‬

‫ވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ހުކުމް ނުކޮށް‬

‫މީހެއްގެ ޝަރީއަތެވެ‪ .‬އެ މީހާގެ މައްޗަށް ހަތަރު‬

‫އެބަހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫ދައުވާއެއް ދައުލަތުން ކުރެ އެވެ‪ .‬އެއީ ޖިންސީ‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މަހު ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ‬ ‫ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޕަރޭޝަން ސެންޓަރު‬ ‫ހެލްތު އިމަޖެންސީ ޮ‬

‫މާލެ ސަރަހައްދުގައި ގްރޭޑް ‪ 7‬ގެ ދަރިވަރުންނަށް‬

‫އސީ) ގައި ބޭއްވި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި‪،‬‬ ‫(އެޗްއީ ޯ‬

‫ހަތް މަސް ދުވަހަށް ފަހު އިއްޔެ ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި‬

‫އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޑރ‪ .‬އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ގްރޭޑް ހަޔަކުން‬ ‫ކޮވިޑް‪ 19-‬އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މިދިޔަ މާޗު ‪12‬‬

‫ފެށިގެން ދަށުގެ ދަރިވަރުން އަލުން ސްކޫލްތަކަށް‬

‫ގައި ސްކޫލުތައް ބަންދުކުރިތާ ތިން މަހަށް ފަހު ޖުލައި‬

‫ނެރެ‪ ،‬ކިޔަވައިދޭނެ ވަގުތު ނެތް ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫‪ 1‬ގައި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލުތަކުގައި ފުރަތަމަ‬

‫ކށް ކިޔަވައިދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޮންލައިން ޮ‬

‫ކިޔަވައިދޭން ފެށީ ގްރޭޑު ‪ 9‬އިން ފެށިގެން މަތީގެ‬

‫"އެ ކުދިންނަށް ހަމަ ގޭގައި ތިބެގެން މިހާރު‬

‫ކުދިންނަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އަނެއްކާ ވެސް ކޮވިޑުގެ ހާލަތު‬

‫ކށް ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ކަންކަން‬ ‫ވެސް އޮންލައިން ޮ‬

‫ގޯސްވާން ފެށުމުން އޮގަސްޓް ‪ 9‬ގައި ސްކޫލުތައް‬

‫ކުރިއަށް އެ ގެންދަނީ‪ .‬އެ ގްރޭޑުތަކަށް މި އަހަރު ދެން‬

‫ބަންދުކުރި އެވެ‪ .‬ދެ މަހަށް ފަހު މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ‬

‫ހަމަ އެގޮތަށް ދާނެ ކަމަށް މި ބެލެވެނީ‪ "،‬މި މަހުގެ‬

‫އަދި ވިލިމާލޭގެ ސްކޫލުތައް ހުޅުވިޔަސް ފުރަތަމަ‬

‫‪ 17‬ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި ޑރ‪.‬‬

‫ކިޔަވައިދޭން ފެށީ ހަމަ ގްރޭޑު ‪ 9‬އިން މައްޗަށެވެ‪.‬‬

‫އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރޓެކްޝަން އެޖެންސީ‬ ‫އޭގެ ފަހުން ހެލްތު ޕް ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ އަންނަ މަހު އިމްތިހާންތައް ފަށަން‬

‫(އެޗްޕީއޭ)ގެ ލަފަ އާއި މަޝްވަރާއާއެކު މިދިޔަ ހޯމަ‬

‫ޖެހޭތީ އެހެން ގްރޭޑްތަކުގެ ކުދިން އަނެއްކާ ސްކޫލަށް‬

‫ދުވަހު ގްރޭޑް ‪ 8‬ގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭން‬

‫ނެރެގެން ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭހާ ވަގުތެއް ނެތް‬

‫ފަށާފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބައެއް ސްކޫލުތަކުން ބުނީ ދަރިވަރުންގެ ހާޒިރީ‬ ‫ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެތައް މަހަކަށް ފަހު ގްރޭޑް ‪ 7‬އިން މަތީގެ‬ ‫ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށިއަސް‪ ،‬ގްރޭޑު ‪ 6‬އިން‬

‫މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލުތަކުގައި ގްރޭޑު ‪12-7‬‬ ‫އަށް ކިޔަވައިދެމުން އައި ނަމަވެސް ޖުލައި ‪ 1‬އިން‬ ‫ފެށިގެން ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުގައި އަންނަނީ ހުރިހާ‬ ‫ގްރޭޑަކަށް ވެސް ކިޔަވައިދެމުންނެވެ‪.‬‬

‫ދަށުގެ ދަރިވަރުންނަށް މި އަހަރު ދެން ބާކީ އޮތް ދެ‬

‫ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ‬ ‫މާލޭގެ ގެއެއްގެ ބެލްކަންޏެއްގައި ކުޑަ ފިރިހެން‬ ‫ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައެއް ޖެންޑާ‬

‫އަތުގައި ހެދުން އަޅުވާ ކޮނޑެއް އޮތެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ޓްވީޓުކުރި ބައެއް މީހުން‬ ‫އެ ވީޑިއޯއާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ބީއެމްއެލުން ޑިޖިޓަލް ޕިންގެ‬ ‫ހިދުމަތް ތައާރަފުކޮށްފި‬ ‫އިންޓަނެޓް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށް‪ ،‬ކްރެޑިޓު‬

‫އ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު‬ ‫ބީއެމްއެލްގެ ސީއީ ޯ‬

‫ކާޑާއި ޑެބިޓް އަދި ޕްރިޕެއިޑް ކާޑުތަކުގެ ޕިން ބަދަލު‬

‫ސޔާ ވިދާޅުވީ ޑިޖިޓަލް ޕިންގެ ހިދުމަތާއެކު‬ ‫ޯ‬ ‫ޓިމް‬

‫މލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން‬ ‫ކުރެވޭގޮތް ބޭންކް އޮފް ޯ‬

‫ކަރުދާހުގައި ދޫކުރަމުން އަންނަ ޕިން ލިބެން ނަގާ‬

‫އިއްޔެ ހަދައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ވަގުތު ސަލާމަތްވެ‪ ،‬ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތް ހޯދުން‬

‫ބީއެމްއެލުން ބުނީ‪ ،‬މިއި އެ ބޭންކުން ދޭ‬

‫އިތުރަށް ފަސޭހަވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ އަނިޔާކުރި ފިރިހެން މީހާ ހައްޔަރުކުރަން‬

‫ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް‪،‬‬

‫ގވާލައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެއީ ރަނގަޅު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫ޮ‬

‫ހިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ ސްޓްރެޓެޖީގެ ދަށުން‬

‫ގތުގެ މަތިން ތައާރަފު ކުރެވުނު‬ ‫ޗާޓާ އެއްގޮތް ވާ ޮ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ‬ ‫ޯ‬ ‫ރެއިން ފެށިގެން‬

‫ނންނާނެ ކަމަށް‪ ،‬އެކަކު‬ ‫ދެއްކޭނެ އެއްވެސް ޖާގައެއް ޯ‬

‫ތައާރަފު ކުރި ހިދުމަތެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހިދުމަތެއް‪ .‬ބޭންކުން މިހާރު މިވަނީ ވަރަށް ގިނަ‬

‫އގެ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އިތުރު‬ ‫ވީޑި ޯ‬

‫ކުރި ޓްވީޓުގައި ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓްރީން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ‪،‬‬ ‫އެ މިނިސްޓްރީގެ ޮ‬

‫ތަފްސީލެއް އަދި ނުދެ އެވެ‪.‬‬ ‫އއިން ފެންނަނީ ބެލްކަނީގެ ތެރެއަށް ފިރިހެން‬ ‫ވީޑި ޯ‬ ‫ކުއްޖާ ވައްޓާލުމަށްފަހު އެ ކުއްޖާ ގަދަކަމުން ގޭތެރެއަށް‬ ‫ވައްދާ ތަނެވެ‪ .‬އޭރު އަނިޔާކުރި ފިރިހެން މީހާގެ‬

‫މި ހިދުމަތާއެކު‪ ،‬ކާޑުގެ ޕިން ހޯދަން ނުވަތަ ޕިން‬

‫"މިއީ ހިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުމުގެ މަގު‬

‫ކށްފައި‪ .‬މީގެ ތެރޭގައި‬ ‫ހިދުމަތްތަކެއް އޮންލައިން ޮ‬

‫ބަދަލު ކުރުމަށް މިހާރު ބޭންކަށް ދާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އިންޓަނެޓް ބޭންކިން އަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމާއި ބޭންކުން‬

‫ގތްތައް ވެސް ހުންނާނެ‪ "،‬ޝައު‬ ‫ކުރެވޭނެ އިތުރު ޮ‬

‫ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ވެސް ޕޯސްޓް‬

‫އންލައިން ކިއުގެ ހިދުމަތް ވެސް‬ ‫އަލަށް ތައާރަފްކުރި ޮ‬

‫އަހުމަދުގެ ނަމުގައި ކުރި ޓްވީޓުކުރި މީހަކު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކށް ޕިން ލިބެންދެން މަޑުކުރަން ނުޖެހޭނެ‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬

‫ކށްލަން‪ "،‬ޓިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފާހަގަ ޮ‬

‫ކށް ކުދިން ޑިސިޕްލިން‬ ‫"އަނިޔާވެރިކަން އިސްނު ޮ‬

‫ކަމަށް ބޭންކުން ބުންޏެވެ‪.‬‬


‫‪ 26‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އިފުރު އެއާޕޯޓާއެކު ރިސޯޓު‬ ‫‪ 65‬މިލިއަން ޑޮލަރަށް‬ ‫އި ދު ހާ މް ނަ އީ މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޕޓާ އެކު އެރަށުގައި‬ ‫ރ‪ .‬އިފުރު އެއާ ޯ‬ ‫ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ރިސޯޓު ވިއްކާލާނީ ‪ 65‬މިލިއަން‬

‫ފަސް ތަރީގެ ‪ 150‬ވިލާ ހިމެނޭ ރިސޯޓެކެވެ‪ .‬މިއީ‬

‫ކޮންސްޓްރަކްޝަން ނޫން ހުރިހާ‬ ‫ދާއިރާއެއްދަނީ ކުރިއަރަމުން‬ ‫އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ‬

‫ސޓެކެވެ‪ .‬އަދި މި ރިސޯޓުގައި ‪215‬‬ ‫‪ 300‬އެނދުގެ ރި ޯ‬

‫ދާއިރާއެއް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް‬

‫ޓރެންޓެއް ހުރެ އެވެ‪ .‬ރިސޯޓު‬ ‫މީހުންގެ ޖާގައިގެ ރެސް ޯ‬

‫އތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ހެދި ސާވޭއަކުން‬ ‫މަނިޓަރީ ޮ‬

‫ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވަނީ ‪ 50‬އަހަރަށެވެ‪.‬‬ ‫ސޓުގައި ހިތްހަމަ ޖައްސާލުމަށް ގިނަ‬ ‫މި ރި ޯ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫ދައްކައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެކި ދާއިރާތައް ކުރިއަރަމުން އަންނަ މިންވަރު‬

‫ދާއިރާ ކުރިއަރައިފައިވާއިރު މި ކުއާޓާގައި ވެސް ދާއިރާ‬ ‫ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮވިޑް‪19-‬ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް‬ ‫އތުމަށްފަހު އަލުން ފަށާފައި ވަނީ ވެސް‬ ‫ހުއްޓިފައި ޮ‬ ‫މިދިޔަ ކުއާޓަރުގަ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން މިދިޔަ ކުއާޓާގައި‬

‫ޑލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ)‬ ‫ޮ‬

‫ހަރަކާތްތަކެއް ވެސް ރޭވިފައިވެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ޓެނިސް‬

‫ކންމެ ކުއާޓަރެއްގައި ހަދާ‬ ‫ބެލުމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ޮ‬

‫އެ ދާއިރާ ވެސް ކުރިއަރައިފައިވާ ކަމަށް ސާވޭގައި‬

‫ސޓް ހިންގާ ދަ ސްމޯލް މޯލްޑިވްސް‬ ‫އަށްކަމަށް އެ ރި ޯ‬

‫ކޓެއްގެ އިތުރުން ރީކްރިއޭޝަން‬ ‫ކޯޓަކާއި ބެޑްމިންޓަން ޯ‬

‫ގތުގައި މި އަހަރުގެ ދެވަނަ‬ ‫މި ސާވޭއިން ދައްކާ ޮ‬

‫ބައިވެރިވި ކުންފުނިތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކ (ޓީއެސްއެމްއައި) އިން އިއުލާނުކޮށްފި‬ ‫އައިލެންޑް ޯ‬

‫ސެންޓަރެއް ވެސް ހުރެ އެވެ‪ .‬އަދި ޖިމަކާއި ކިޑްސް‬

‫ކުއާޓަރާ އަޅާ ބަލާއިރު ތިންވަނަ ކުއާޓާގައި އިމާރާތް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކްލަބެއްގެ އިތުރުން ޑައިވް ސެންޓަރަކާއި ވޯޓާ‬

‫ކށް ރަނގަޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރުމުގެ ދާއިރާ ވަނީ ކުޑަ ޮ‬

‫އންނަ ޑިމާންޑް އެންމެ ބޮޑަށް‬ ‫ޓޫރިޒަމަށް ޮ‬

‫ޕޓްސްގެ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ވެސް ހިންގޭނެ‬ ‫ސް ޯ‬

‫ނަމަވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖެހިފައި އޮތުމުން‬

‫އިތުރުވެގެންދާ "ޕީކް ސީޒަން" އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން މި‬

‫އިންތިޒާމުތައް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ދާއިރާ ކުރިއަރަމުން ނުދާކަމަށް ސާވޭގައި ބައިވެރިވި‬

‫ކުއާޓާގައި ވެސް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ކުރިއަރާނެ ކަމަށް‬

‫ޓީއެސްއެމްއައި އިން އެންމެ ފުރަތަމަ މި ދެ‬ ‫ޕްރޮޕަޓީ ވިއްކާލަން އިއުލާން ކުރީ މިއަހަރުގެ މެއި‬ ‫މަހުގަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ވިއްކަލާ އަގު އިއުލާން ކޮށްފައި‬ ‫ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޭރުގެ މެގަޒިނެއް ކަމަށްވާ ދަ ސީއީއޯ‬ ‫ގތުގައި އިފުރު އެއާޕޯޓާއި‬ ‫މެގަޒިންގައި ބުނެފައިވާ ޮ‬ ‫ސޓުގެ އިތުރުން ބ‪ .‬ފުނަދޫ ވެސް ‪ 50‬އަހަރުގެ‬ ‫ރި ޯ‬

‫މީގެ އިތުރުން ސްޓާފުންނަށް ހާއްސަ‬ ‫މޑޭޝަނަށް އަށް އިމާރާތް ހަދާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކ ޮ‬ ‫އެ ޮ‬

‫ކުންފުނިތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ‬

‫ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރަކީ‬

‫ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއެމްއޭގެ ސާވޭ ދައްކާ ގޮތުގައި މިދިޔަ‬

‫މި އިމާރާތުގައި ‪ 128‬ކޮޓަރި ހުންނަ އިރު ‪400‬‬

‫ދަށްވި ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި އެ‬

‫ކުއާޓާގައި ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ ވިޔަފާރިތަކަށް‪( ،‬ހާއްސަ‬

‫މީހުންނަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ދާއިރާ ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ސާވޭގެ ބައިވެރިން ވަނީ‬

‫ގޮތެއްގައި ޓޫރިޒަމާއި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ)އަށް‬

‫އިފުރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިފުރު‬

‫މުއްދަތަށް ލީސް އެގްރީމެންޓުގެ ދަށުން ވިއްކާލާނެ‬

‫ސޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް‬ ‫އިންވެސްޓްމަންޓާ ހަވާލުކުރީ ރި ޯ‬

‫ލަފާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި‬ ‫ސާވޭ އިން ދައްކާ ޮ‬

‫ގތުގައި ފައިސާ ހޯދުމަށް ވަނީ އިތުރަށް‬ ‫ކްރެޑިޓްގެ ޮ‬ ‫ދަތިވެފަ އެވެ‪ .‬އަދި މި ކުއާޓަރުގައި ވެސް ކްރެޑިޓްގެ‬

‫އެވެ‪ .‬މި ރަށަކީ ‪ 11.69‬ހެކްޓަރުގެ ރަށެކެވެ‪.‬‬

‫ތިން ރަށް ދޭ ގޮތަށް މެއި‪2011 ،‬ގަ އެވެ‪ .‬އެރަށުގައި‬

‫ލކްޑައުނަށް ދިން ލުޔާ އެކު މިދިޔަ‬ ‫އިއުލާންކުރި ޮ‬

‫ހދަން ދަތިވާނެ ކަމަށް ސާވޭގެ‬ ‫ގޮތުގައި ފައިސާ ޯ‬

‫ރަށް ވިއްކާލަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރަށުގައި ރިސޯޓު‬

‫ޕޓު ހުޅުވާފައިވަނީ ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪.‬‬ ‫އެއާ ޯ‬

‫ބޑަށް ކުރިއަރާފައިވަނީ ހޯލްސޭލް‬ ‫ކުއާޓާގައި އެންމެ ޮ‬

‫ބައިވެރިން ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލޕްކޮށްފައިވާ ‪ 90‬ވިލާގެ‬ ‫ތަރައްގީކުރަން ޑިވެ ޮ‬

‫ކޯސްޓްލައިން ކުންފުނިން ތަރައްގީކުރި މި އެއާޕޯޓު‬

‫ލކްޑައުންގެ ސަބަބުން‬ ‫އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި އެވެ‪ޮ .‬‬

‫ކންސެޕްޓާ އެކު އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫މެނޭޖްކުރަމުން އައީ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުންނެވެ‪.‬‬

‫އތީ އެއްކޮށް‬ ‫މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެ ދާއިރާ ޮ‬

‫ބޑެތި ކުންފުނިން ވަނީ‬ ‫އެކި ދާއިރާތަކުގެ ‪ޮ 104‬‬

‫ހުއްޓިފަ އެވެ‪ .‬އެހެންނަމަވެސް މިދިޔަ ކުއާޓާގައި އެ‬

‫ބައިވެރިވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސޓަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 56‬ހެކްޓަރުގެ‪،‬‬ ‫އިފުރު ރި ޯ‬

‫އަނިޔާއާ ދެކޮޅު‬ ‫އެއްވުމަކުން‬ ‫‪ 5‬މީހުން‬ ‫ހައްޔަރަށް‬

‫މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓާގެ ސާވޭގައި ރާއްޖޭގެ‬

‫އުރީދޫ ސުޕަނެޓުގެ ހިދުމަތް ހޯރަފުއްޓަށް‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވއިސް އޮފް‬ ‫ޖިންސީ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ޮ‬ ‫ޗިންޑްރަން އިން މާލޭގައި އިއްޔެ ހަވީރު ބޭއްވި‬ ‫އެއްވުމުން ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ‪،‬‬ ‫ފުލުހުންގެ މީޑިއާ ޮ‬ ‫މަޖީދީމަގުގައި ބޭއްވި އެއްވުމުން ތިން އަންހެނަކާއި ދެ‬ ‫ރޓެކްޝަން އެޖެންސީ‬ ‫ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކުރީ ހެލްތު ޕް ޮ‬ ‫(އެޗްޕީއޭ) ގެ ގައިޑްލައިނާ ހިލާފަށް ހަރަކާތް ކުރިއަށް‬ ‫ގެންދިއުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެ ގޮތަށް ކަންތައް ނުކުރަން ނަސޭހަތް ދިނުމުން‬ ‫ވެސް އެއްވުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ކަމަށާއި އެ‬ ‫ފަސް މީހުން ހައްޔަރުކުރީ ފުލުހުންގެ އަމުރަށް‬ ‫ނުކިޔަމަންތެރިވެފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކަމަށް‬ ‫އފިޝަލު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް‬ ‫ހޯދައިދިނުމަށް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި‬ ‫ޖަމިއްޔާއިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ގަލޮޅު އޭޓީއެމް‬ ‫ކައިރީގައި ސުލްހަވެރިކަމާއެކު މުޒާހަރާކުރަމުން ދިޔަ‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެން ހައްޔަރު ޮ‬ ‫ކންޓްރޯލްކޮށް އާންމު‬ ‫ކޮވިޑް‪ 19-‬ފެތުރުން ޮ‬ ‫ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އަޅާފައިވާ‬ ‫ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން‪ ،‬އެއްފަހަރާ ބޭރުގައި އުޅެވޭނީ‬ ‫ފަސް މީހުންނަށެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން ގައިދުރުކަން‬ ‫ބަހައްޓައި މާސްކް އެޅުން ވަނީ މަޖުބޫރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން‪ ،‬މިއަހަރު އެކަނި ވެސް މިހާތަނަށް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫މަސައްކަތްތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައި‬

‫ރޑް ބޭންޑް‪ ،‬ސުޕަނެޓްގެ‬ ‫އުރީދޫ ފިކްސްޑް ބް ޯ‬ ‫ހރަފުއްޓަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހިދުމަތް ހއ‪ޯ .‬‬

‫ކށްދީފައި ވާއިރު ކުރިއަށް‬ ‫ހަ ރަށަކަށް މި ހިދުމަތް ފޯރު ޮ‬

‫ވެސް ކުރަމުންދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވަން‪ ".‬ނިޔާޒު‬

‫މިއީ ‪ 100‬އެމްބީޕީއެސްއާ ހަމައަށް ހަލުވި‬

‫އޮތްތާނގައި އިތުރު ރަށްރަށަށް ވެސް މި ހިދުމަތް ދޭން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސްޕީޑުގެ އިންޓަނެޓް ލިބޭ ހިދުމަތެކެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫މި ހިދުމަތް ބޭނުން ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެ‬

‫ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"‪ 100‬އެމްބީޕީއެސްގެ ހަލުވި ސްޕީޑާ އެކު‪،‬‬

‫އުރީދޫން ވަނީ ދާދި ފަހުން ސުޕަނެޓް ޕެކޭޖްތަކަށް‬ ‫ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އަޕްގްރޭޑްކޮށްފަ އެވެ‪ .‬މި‬

‫ގތަށް ޕެކޭޖުތައް ވެސް‬ ‫ކަސްޓަމަރެއްގެ ބޭނުންތަކާ އެއް ޮ‬

‫ރޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތް‬ ‫އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ފިކްސްޑް ބް ޯ‬

‫ބަދަލާއެކު ސުޕަނެޓް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސް ގުނަ‬

‫ފަރުމާ ކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހރަފުށީގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ‪ ،‬އިތުރު‬ ‫ޯ‬

‫އިތުރު ސްޕީޑާ އެކު ‪ 68‬ޕަސެންޓާ ހަމައަށް އިތުރު‬

‫ފުރިހަމަކަމާ އެކު އިންޓަނެޓް ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ޑޭޓާ އަދި ކުރިއަށް ވުރެ ހަލުވި ތްރޮޓްލް އިންޓަނެޓް‬

‫ހުސައިން ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ މި ދުވަސްވަރު އިންޓަނެޓަށް‬

‫މިއަދު ހުޅުވާލެވުމަކީ‪ ،‬އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ ވަރަށް‬

‫ސްޕީޑް ވެސް ލިބެ އެވެ‪.‬‬

‫ބަރޯސާވެފައިވާ މިންވަރު ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް‬

‫އތް ތަނުގައި ވެސް ދިވެހި‬ ‫ބޑު އުފަލެއް‪ .‬ކުރިއަށް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫އިތުރުވެފައިވާތީ އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ލުއި‬

‫ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުން އިތުރަށް ފާގަތިކޮށް ކުރިއެރުން‬

‫އުރީދޫ ވެބްސައިޓު ‪ore.do/getsupernet‬‬

‫ހދައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ‬ ‫ގޮތްތައް ޯ‬

‫ހޯދައިދިނުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންދާ މިފަދަ‬

‫ކށް އެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬

‫ކމާޝަލް އޮފިސަރު‬ ‫އުރީދޫގެ އެކްޓިން ޗީފް ޮ‬

‫ސުޕަނެޓް ހިދުމަތް ބޭނުންވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 26‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫ރަޝިޔާ ެގ‬ ‫ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދުން‬ ‫އާ އުއްމީދުތަކެއް‬ ‫އި ސް މާ އި ލް ނަ ސީ ރު‬

‫ސީދާ އެ މާކެޓަށް އަމާޒުކޮށް‪".‬‬ ‫ގތުގައި ކޮވިޑަށް ފަހު‪،‬‬ ‫ތޮއްޔިބް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމަށްޓަކައި ރަޝިޔާގެ އެއިރޮފްލޮޓްގެ‬ ‫ރަޝިޔާގެ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ހީކުރި ވަރަށް‬

‫ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް ފަށަން ވަރަށް ބުރަ‬

‫ވުރެ މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ؛ މިއީ ޓޫރިޒަމް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ސަރުކާރާއި‬ ‫މަސައްކަތެއް ވަނީ ޮ‬

‫މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވި‬

‫އެމްއެމްޕީއާރުސީ ގުޅިގެން އެ އެއާލައިން އަށް‬

‫ގޮތުން ނަމަ‪" ،‬އެ މާކެޓްގައި ހައިރާން ކުރުވާ ވަރުގެ‬

‫ވިސްނައިދިނުމަށް ކުރި މަސައްކަތަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ‬

‫ނަތީޖާއެއް ނުކުމެދާނެ" ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ތއްޔިބް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫މަރުހަލާއެއް ކަން ޮ‬ ‫"ފުރަތަމަ ހަފުތާއަކު އެއް ދަތުރު އެ މީހުން‬

‫ބޑަރު ހުޅުވާލި ފަހުން‬ ‫"ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ޯ‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަ އެންމެ ސަޕްރައިޒިން‬

‫ކުރަން ފެށީ‪ .‬އޭގެ ފަހުން އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ‬

‫އަދަދަކީ ރަޝިޔާގެ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު‪ "،‬މިނިސްޓަރު‬

‫ދައްކައިގެން [ހަފުތާއަކު] ތިން ފްލައިޓް ބާއްވަން‬

‫އިއްޔެ "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފެށީމަ ވެސް ފްލައިޓްތައް ފުރެމުން ދިޔައީ‪ "،‬ތޮއްޔިބް‬

‫ރަޝިޔާގެ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދުން ހައިރާން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރަޝިޔާ އިން ޓޫރިސްޓުން އަންނަ މައި‬

‫ކުރުވާވަރުގެ ނަތީޖާއެއް ނުކުމެދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު‬ ‫އެ ވިދާޅުވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ‪ ،‬ބޯޑަރު ހުޅުވާލި‬

‫ބޑަރު ހުޅުވާލި ފަހުން އެ‬ ‫އެއާލައިނަކީ އެއިރޮފްލޮޓެވެ‪ޯ .‬‬

‫ފަހުން އެހެން ހުރިހާ ގައުމަކަށް ވުރެ ރަޝިޔާގެ‬

‫އެއާލައިނުން މި މަހުގެ ‪18‬ގެ ނިޔަލަށް ‪ 12‬ފްލައިޓް‬

‫ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މިހާތަނަށް ގިނަވެފައި އޮތުމެވެ‪.‬‬

‫ބާއްވައި ‪ 3،900‬ޓޫރިސްޓުން ވަނީ ގެނެސްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"މީގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ވެސް‬

‫އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު‪ ،‬މި އަހަރު‬ ‫ވެސް ހަމަ އެއްވަރެއްގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ‬

‫ވާނީ ރަޝިޔާގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު‬

‫ހަމައެކަނި ގައުމަކީ ވެސް ރަޝިޔާ ކަމަށް ވުމެވެ‪.‬‬

‫ކވިޑްގެ ފަހުން‬ ‫ކުރަން މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައި‪ޮ .‬‬

‫ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލި ދުވަސް‪ ،‬ޖުލައި ‪ 15‬އިން‬

‫އންލައިން ފޯރަމެއް ވެސް‬ ‫ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ ޮ‬

‫ފެށިގެން މި މަހުގެ ‪ 14‬ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ރަޝިޔާ‬

‫ރަޝިޔާގެ އެޖެންޓުންނާ އެކު ބާއްވައިފައި‪ "،‬އޭނާ‬

‫އިން ވަނީ ‪ 6،026‬ޓޫރިސްޓުން އައިސްފަ އެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މިހާރު ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން‬ ‫އަންނަ ގައުމު ވެސް މެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު ރަޝިޔާ އިން ރާއްޖެއަށް ‪120،000‬‬

‫ބޑަރު ބަންދުކުރި އިރު‪ ،‬ރާއްޖެ‬ ‫ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ޯ‬ ‫އަށް އައިސްފައި ވަނީ ‪ 382،000‬ޓޫރިސްޓުންނެވެ‪.‬‬ ‫ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވި ފަހުން މިހާތަނަށް އައީ ‪41،000‬‬

‫އަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އަ އެވެ‪ .‬އެއީ މިދިޔަ‬

‫ޓޫރިސްޓުންނެވެ‪ .‬އެއީ ދުވާލަކަށް އެވްރެޖްކޮށް ‪370‬‬

‫އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ޓޫރިސްޓުން އައި ގައުމުތަކުގެ‬

‫ވަރަކަށް މީހުންނެވެ‪ .‬އާންމު ހާލަތުގައި ރާއްޖެ އަކީ‬

‫ހަތަރު ވަނަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅު ރަޝިޔާގެ ޓޫރިސްޓުން ގިނަވެފައިވާ‬ ‫މި ދުވަސް ޮ‬

‫އާންމުކޮށް އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލަކު ‪ 4.200‬ޓޫރިސްޓުން‬ ‫އަންނަ ގައުމެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު ތަފާސްހިސާބުތައް‬

‫މައިގަނޑު ސަބަބަކީ‪ ،‬އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިން‬

‫ރަނގަޅުވެ‪ ،‬މި މަހުގެ ތެރޭގައި ދުވާލެއްގެ އެވްރެޖް‬

‫ތއްޔިބް މުހަންމަދު ވަހީދު ވިދާޅުވި‬ ‫ޑިރެކްޓަރު ޮ‬

‫ވަނީ ‪ 600‬އަށް އަރައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އެ ގައުމުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫"ދުނިޔޭގައި މިހާރު ޓްރެވެލް އިންޑަސްޓްރީ މި‬

‫"އެހެންވީމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް އަދި މި ދަނީ‪.‬‬ ‫އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރު ނޫނަސް އަޅުގަނޑު‬

‫ބިނާވަނީ އެކި ގައުމުތަކުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި‬

‫ދަންނަވާނީ އަދިވެސް ރަނގަޅުވާނެއޭ‪ .‬އަންނަ‬

‫ދަތުރުކުރާ މަންޒިލްތަކުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ‬

‫މަހުގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ އިން ވެސް ޓޫރިސްޓުން‬

‫މައްޗަށް‪ "،‬ތޮއްޔިބް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އންނާނީ އަޅުގަނޑުމެން ދޭ ރައްކާތެރިކަން‪.‬‬ ‫"ދެން ޮ‬ ‫އެ ރައްކާތެރިކަން އެބަ ދެވޭ‪".‬‬

‫އަންނަން ފަށާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން‬ ‫އިނގިރޭސިވިލާތުން ވެސް ޓޫރިސްޓުން އަންނަން‬ ‫ފަށާނެ‪ "،‬ޑރ‪ .‬މައުސޫމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން ޓާގެޓް ކުރި އެއް‬

‫މައުސޫމް ވެސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި‬ ‫މިހާރު ދީފައިވަނީ އެހެން އެއްވެސް ގައުމެއްގައި‬

‫ލައްކަ ޓޫރިސްޓުން މި ދެ މަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަވާނެ‬

‫ޓޫރިސްޓުންނަށް ދީފައި ނުވާ ވަރުގެ ލުއިތަކެކެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ‪".‬‬

‫ހަމައެއާ އެކު ރާއްޖެ އުފެދިފައި އޮތް ގޮތުން މިއީ‬ ‫"ސޭފް ޑެސްޓިނޭޝަނެއްކަން މިހާރު އެންމެންނަށް‬ ‫ވެސް އެނގޭނެ" ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު އުންމީދުތައް‬ ‫އާވަމުން އެބަ ދޭ‪ .‬ފަހަރަކު އެއާލައިނެއް އެބަ އިތުރުވޭ‪.‬‬

‫ބޑަރު ހުޅުވާލި ފަހުން‪ ،‬ރާއްޖެ އަށް ރަނގަޅަށް‬ ‫ޯ‬ ‫ޓޫރިސްޓުން އަންނަމުން ދިޔައީ ރަޝިޔާގެ އިތުރުން‬ ‫ޔޫއޭއީ‪ ،‬އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތެވެ‪ .‬މިއީ‬ ‫ރާއްޖެއަށް ޓޫރިސްޓުން އަންނަ މަންޒިލްތަކުގެ ތެރެއިން‬ ‫މިހާރު އެންމެ ކުރީގައި އޮތް ހަތަރު ގައުމެވެ‪.‬‬

‫ޓޫރިސްޓުން ވެސް އަންނަލެއް އެބަ އިތުރުވަމުން ދޭ‪"،‬‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ރަޝިޔާގެ މާކެޓަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް‬ ‫ބޑު އެކައްޗަކީ ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ޒުވާން‬ ‫ފާހަގަވި އެންމެ ޮ‬ ‫އޕަރޭޓަރުންތަކެއް ވެސް އެބަ އިޝްތިހާރު ކުރޭ‬ ‫ޓުއާ ޮ‬

‫އތް ދެ މަހުގެ ތެރޭގައި އިތުރު‬ ‫"ކުރިއަށް ޮ‬ ‫އތް އަންނަން ހަމަޖެހިފައި‪.‬‬ ‫ހަ އެއާލައިނެއް އެބަ ޮ‬ ‫އތީ‪ "،‬މައުސޫމް ވިދާޅުވި‬ ‫އެހެންވީމަ އުންމީދު އަދި ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލުމުން އައި ޓޫރިސްޓުން އެއާ ޯޕޓު ތެރޭގައި‪--.‬‬ ‫ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ ‪/‬މިހާރު‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬


‫‪ 26‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކަރަންޓު ނެތި ‪ 12‬ދުވަސް‪،‬‬ ‫ގިނަ އާއިލާ ފަގީރުކަމުގައި‬

‫‪11‬‬

‫މީހުންނެވެ‪ .‬އާބާދީގެ ‪ 8.2‬ޕަސެންޓަކީ މަހެއްގެ‬ ‫މައްޗަށް‪ 2،257 ،‬ރުފިޔާ ނުވަތަ ދުވާލަކު ބޮލަކަށް ‪74‬‬ ‫ރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށުން ހޭދަކުރާ މީހުންނެވެ‪ .‬އާބާދީގެ‬ ‫ބޑު ބައި ހިމެނެނީ‪ ،‬މި ދޭތެރެ ދެމެދުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ބޑުވާން ޖެހޭ ކަމެކެވެ‪ "،‬އެ‬ ‫"މިއީ ކަން ޮ‬ ‫ދިރާސާގައި ބުނެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫"އޭގެ ސަބަބަކީ މި ގޭބިސީތަކުގެ ނާޒުކުކަން‬ ‫ބޑުކަމެވެ‪ .‬ދިމާވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން‪ ،‬ގޭބިސީގެ‬ ‫ޮ‬ ‫ފުދުންތެރިކަން ދަށްވެއްޖެ ނަމަ ނިސްބަތުން ބޮޑު‬ ‫އާބާދީއެއް‪ ،‬ފަސޭހައިން ފަގީރުކަމަށް ވެއްޓުމުގެ‬ ‫ފުރުސަތު ބޮޑެވެ‪".‬‬ ‫މީގެ ހަ އަހަރު ކުރީގެ މި ތަފާސްހިސާބަށް‬ ‫ބަލާއިރު‪ ،‬މިހާރުގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތެވެ‪.‬‬ ‫މާލޭގައި ގޭގެ ކުލި އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެ‪ ،‬ދިރިއުޅުމުގެ‬ ‫އެހެން ހަރަދުތަކުގެ އަގު ވެސް މަތިވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ އިތުރުން‪ ،‬ކޮވިޑް‪19-‬ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން‬ ‫ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާ އާއި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރި‬ ‫މަސައްކަތް ގެއްލުމާ ގުޅިގެން‪ ،‬ގިނަ އާއިލާތަކެއްގެ‬ ‫އަތްމަތި ވަނީ ދަތިވެފަ އެވެ‪ .‬ޖުމްލަކޮށް ބުނާ ނަމަ‪،‬‬ ‫ހުރިހާ އާއިލާއަކަށް ވެސް ވެސް މާލީ ގޮތުން ވަނީ‬ ‫އަސަރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން މީހުންގެ‬ ‫ޮ‬ ‫އާމްދަނީއަށް އައި އަސަރު ދެނެގަތުމަށް‬ ‫އއެސްއިން ހެދި އެހެން ދިރާސާއަކުން‬ ‫އެންބީ ޯ‬ ‫ދައްކާ ގޮތުގައި‪ 65 ،‬ޕަސެންޓް މީހުންނަށް‪ ،‬މިހާރު‬ ‫ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދުތައް ދެކޮޅު ޖައްސަން ވަނީ‬ ‫ދަތިވެފަ އެވެ‪ .‬އަދި ‪ 23‬ޕަސެންޓް މީހުންނަށް‪ ،‬މި‬ ‫ބޑު އަސަރެއް‬ ‫ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ގެއްލި‪ޮ ،‬‬ ‫ނުކުރާއިރު‪ 12 ،‬ޕަސެންޓް މީހުންނަށް އަދި އެއްޗެއް‬ ‫ބުނަން އަވަހެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ބަލިމަޑުކަމާ‬ ‫އެ ދިރާސާއިން ދައްކާ ޮ‬ ‫ގުޅިގެން ކޮންމެ ދިހަ ވިޔަފާރިއަކުން ފަސް ވިޔަފާރިއަށް‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ކޮންމެ‬ ‫ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރު ޮ‬ ‫ކށް ހުއްޓިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަތަރު ވިޔަފާރިއެއް ވަނީ އެއް ޮ‬ ‫ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލުނު އިރު‪ ،‬ކުރިއަށް އޮތް‬ ‫މަސްތަކުގެ ތެރޭގައި އެހެން މީހުންނަށް ވަޒީފާ‬ ‫ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތެވެ‪ .‬ކޮންމެ ދިހަ‬ ‫މީހަކުން ތިން މީހެއްގެ މުސާރަ ވަނީ ކުޑަވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންވެ‪ ،‬ފަގީރުކަމުގެ މިންގަނޑު އަދި ފަގީރުކަމުގެ‬ ‫ނިސްބަތް ދެނެގަތުމަށް‪ 2016 ،‬ވަނަ އަހަރު ހެދި‬ ‫ކށްފައިވާ ގޮތަށް‪ ،‬ދިމާވި‬ ‫ދިރާސާ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަ ޮ‬

‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫ހުރި ގޮތުން މާލޭގައި އުޅެން މަޖުބޫރުވެފައިވާއިރު‪،‬‬ ‫ގއްޗެއް ނެތެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬މާލޭގައި‬ ‫ރަށުގައި އަމިއްލަ ޯ‬

‫މާލެ އާއި ރަށްރަށުގައި އުޅޭ ނިކަމެތި އާއިލާތަކަށް‬ ‫ކށްދޭ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ‪" ،‬އެހީ"އިން‬ ‫ފރު ޮ‬ ‫އެހީ ޯ‬ ‫މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެ ގެއަށް ދިޔަ އިރު‪ ،‬ގެއިން‬

‫މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން‪ ،‬ނިކަމެތި‬ ‫ފރުކޮށްދެމުން އަންނަ‬ ‫އާއިލާތަކަށް އެހީތެރިކަން ޯ‬

‫އެ މީހުންގެ‪ ،‬ކެއުމާއި ކުދިންގެ ކިޔެވުމުގެ ހަރަދު‬

‫ޖަމިއްޔާއިން‪ ،‬މިހާރު ވެސް ގަވައިދުން‪ ،‬ކޮންމެ މަހަކު‬

‫ހަމަޖައްސާލަނީ‪ ،‬އެއިރަކު ލިބުނު ވަރަކުން‪ ،‬ވަރަށް‬

‫އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ވިއްސަކަށް އާއިލާ އެބަ ތިއްބެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫އާދައިގެ ގޮތަކަށެވެ‪.‬‬

‫ތެރޭގައި ގިނައީ ތައުލީމާއި ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް‬

‫ބޑު ބައި ހޭދަކުރަމުން‬ ‫މިއީ އެ މީހުންގެ އުމުރުގެ ޮ‬

‫މާލެ ހިޖުރަކޮށް‪ ،‬ލިބޭ މުސާރައިން ގޭގެ ކުލި ދައްކާފައި‬

‫ހަމައެކަނި ފެންނަން ހުރީ އުއްބައްތީގެ އަލިކަމެވެ‪.‬‬

‫ގތް ނަމަވެސް‪ ،‬އެހީ ޖަމިއްޔާއަށް އެ މީހުން‬ ‫އައި ޮ‬

‫އިތުރު ގިނަ ހަރަދުތައް ނުކުރެވޭ މީހުންނެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬

‫ކޓަރީގެ އުދާސްކަން ވަރަށް‬ ‫ގިނަ ކުޑަކުދިން ތިބި ދެ ޮ‬

‫ފާހަގަކުރެވުނީ ކޮވިޑް‪19-‬ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި‬

‫ޖަމިއްޔާގެ މަގްސަދަކީ‪ ،‬ގޭގެ ބިލްތައް ދެއްކުމުގެ‬

‫ބޑެވެ‪ .‬އެހީ ދޭން ދިޔަ މީހުންނަށް‪ ،‬ގޭގެ ހާލަތު ވަޒަން‬ ‫ޮ‬

‫ހދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ‬ ‫ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުން ޯ‬

‫ބތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ‪.‬‬ ‫ބަދަލުގައި އެ މީހުންނަށް ކާ ޯ‬

‫ފނުން އަލިކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ކުރަން ޖެހުނީ ޯ‬ ‫މާލޭގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ އެ އާއިލާ‪ ،‬ފުޅިބައްތީގެ‬

‫ކެމްޕޭނެއްގެ ތެރެއިންނެވެ‪ .‬އެ ޖަމިއްޔާއިން އެ ގެއަށް‬

‫"ހަގީގަތުގައި ބިލްތައް ދައްކާފައި‪ ،‬އެ އާއިލާތަކަށް‬

‫ދިޔައިރު‪ ،‬ގޭގައި ކަރަންޓު ނެތި‪ ،‬އެތައް ދުވަހެއް‬

‫ކާނެ ގޮތެއް ނެތް‪ .‬އެހެން ކަންކަމަށް ހަރަދު ކުރާނެ‬

‫އަލީގައި ދިރިއުޅޭތާ އޭރު ‪ 12‬ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ވެފައިވާއިރު އެހެނިހެން ހިދުމަތްތަކުން ވެސް ވަނީ‬

‫ފައިސާއެއް ނުހުރޭ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އަޅުގަނޑުމެން ކާބޯތަކެތި‬

‫ކަރަންޓު ބިލް ނުދެއްކި‪ ،‬ގިނަ ދުވަސް ވެގެން‬

‫މަހުރޫމްވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދިނުމުން‪ ،‬އެއަށް ވާ ފައިސާއިން އެހެން ހަރަދުތައް‬

‫ކއިން ކަރަންޓް ކަނޑާލުމާ އެކު‪ ،‬ބޮތްކާއި‬ ‫ސްޓެލް ޯ‬

‫"ކަރަންޓު ބިލަށް އަރާފައި އޮތް ‪ 15،000‬ރުފިޔާ‪.‬‬

‫ކުރެވޭނެ ދެއްތޯ‪ "،‬ޝަމީމް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފަންކާ އާއި އޭސީ އަދި ރެފްރިޖަރޭޓަރުގެ ފިނިކަމުން‬

‫ވޭތުވެ ދިޔަ ފެބުރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އެ މީހުންނަށް‬

‫މަހުރޫމްވީ އެވެ‪.‬‬

‫ބިލެއް ނުދެއްކޭ‪ .‬ފައިސާ ނުދެއްކި ގިނަ ދުވަސް ވެގެން‬

‫މަހަކު ވެސް‪ ،‬ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ކަނޑުމަހާއި‬

‫ސްޓެލްކޯއިން އޭރު ކަރަންޓު ކަނޑާލާފައި ހުރީ‪ "،‬އޭނާ‬

‫ލ ފަދަ ތަކެތި ދެ އެވެ‪.‬‬ ‫މަސްދަޅާއި ތެލާއި ކިރާއި މައި ޯ‬

‫"ކުޑަ ހަތަރު ކުދިން ވެސް ގޭތެރޭގައި‪ ،‬އެ‬ ‫އަނދިރިކަމުގައި ތިބި‪ .‬އުއްބައްތި ފިޔަވައި‪ ،‬އެހެން‬ ‫އަލިކަމެއް އެތަނުގައި ނެތް‪ .‬ވައި ބޭރުވާނެ ގޮތެއް‬ ‫ނެތް‪ .‬އެކި ދިމަދިމާގައި ބައްތި ބަހައްޓާފައި ހުރީމައި‬ ‫އަދި އެތަން ވަރަށް ހޫނު ގަދަ‪ "،‬އެހީ ޖަމިއްޔާގެ‬ ‫ރަޖިސްޓްރާ އަބްދުﷲ ޝަމީމް‪ ،‬އެ ގެ ސިފަކޮށްދެމުން‬ ‫ކިޔައިދިނެވެ‪.‬‬ ‫ކޓަރީގެ ތަނެއް ނަމަވެސް‪ ،‬ގިނަ ބަޔަކަށް‬ ‫ދެ ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގޭގެ ހާލަތު ކިޔައިދީ‪ ،‬ކަރަންޓު ކަނޑާނުލުމަށް‬ ‫ކގައި އެދުނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ބިލް‬ ‫އާއިލާއިން ސްޓެލް ޯ‬ ‫ނުދެއްކި މާ ގިނަ ދުވަސް ވީ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ ކުރިން‪ ،‬އެ އާއިލާއިން‪ ،‬މި ފަދަ ހަރަދުތައް‬ ‫ކށް ވެސް ހަމަޖައްސާފައި ހުއްޓެވެ‪.‬‬ ‫އެންސްޕާ މެދުވެރި ޮ‬

‫އެފަދަ އާއިލާތަކަށް‪ ،‬އެހީ ޖަމިއްޔާއިން ކޮންމެ‬

‫އަދި ވަކި ކަހަލަ ކާއެއްޗެހި ހާއްސަ މީހުންނަށް‪ ،‬އެ‬ ‫ބާވަތެއްގެ ކާނާ އާއި ކުޑަކުދިންގެ ކާނާ އާއި ކިރާއި‬ ‫ނެޕީ ހަދިޔާ ކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި މިފަދަ ގިނަ އާއިލާތަކެއް‬ ‫ޝަމީމް ބުނި ޮ‬ ‫އުޅެނީ ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ފުދުންތެރިކަމުގެ މިންގަނޑާއި‬

‫އެ ގޭގެ ހާލަތު‪ ،‬ޖަމިއްޔާއިން ސްޓެލްކޯގެ ސަމާލުކަމަށް‬

‫ފަގީރުންގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް‪ ،‬ވޭތުވެ ދިޔަ‬

‫ގތަށް‪ ،‬ތަން ވަނީ ބަހާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެތަނުގައި އުޅެވޭ ޮ‬

‫ގެނައުމުން‪ ،‬ބިލްގެ ‪ 50‬ޕަސެންޓް ދެއްކުމުން ކަރަންޓު‬

‫އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ވަނީ‬

‫ގތުގައި އެ ތަނުގައި ދިރިއުޅެނީ ގިނައިން‬ ‫ޝަމީމް ބުނި ޮ‬

‫ގުޅައިދޭން އެއްބަސްވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސިޓީ ލައިގެން‬

‫ގތުން ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް‬ ‫ހަދާފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫އަންހެނުންނެވެ‪ .‬ތަނުގެ ކުލި ދައްކަނީ‪ ،‬އާއިލާގެ އެންމެ‬

‫އެކަން ކުރުމަށް ވަގުތު ނަގާތީ‪ ،‬އަވަހަށް ކަރަންޓު‬

‫ސްޓެޓިސްޓިކްސް (އެންބީއޯއެސް) އިން ‪ 2016‬ވަނަ‬

‫އިސް މީހާގެ ގޮތުގައި ހުރި ‪ 58‬އަހަރުގެ މަންމަ އާއި‬

‫ހޯދައިދިނުމަށް އެހީ ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ބިލް އެއްކޮށް‬

‫އަހަރު ހެދި‪ ،‬ފަގީރުކަމުގެ މިންގަނޑުން ދައްކާ ގޮތުގައި‬

‫އޭނާގެ އަންހެން ދަރިއެއް ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން ލިބޭ‬

‫ދައްކައިދީފަ އެވެ‪ .‬އާއްމުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު‬

‫ރާއްޖޭގެ ގިނަ އާއިލާތަކުގެ ފުދުންތެރިކަން ދަށެވެ‪.‬‬

‫މުސާރައިންނެވެ‪ .‬ކައިވެނި ރޫޅުމުގެ ސަބަބުން‪ ،‬ދަރިންނާ‬

‫އެއްކޮށްފައިވާ ފައިސާއިން‪ ،‬ކަރަންޓު ބިލްގެ އިތުރުން‪،‬‬

‫ބޑު މައްސަލައަކީ‪ ،‬އާބާދީގެ މަދު ބަޔަކު ކުރާ‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫އެކު އެ ގޭގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން ދެ އަންހެނުން ވެސް‬

‫ކާބޯތަކެތި ވެސް އެ ޖަމިއްޔާއިން ފޯރުކޮށްދިނެވެ‪.‬‬

‫ހޭދަ ބޮޑުވެފައި‪ ،‬ދެން ތިބި މީހުން ކުރާ ހަރަދުތައް‬

‫ތިއްބެވެ‪ .‬ވަޒީފާއަށް ދެވޭ ހާލަތުގައި ތިބި ދެމައިންގެ‬

‫ގިނަވުމެވެ‪ .‬އެގޮތުން އާބާދީގެ ‪ 46.5‬ޕަސެންޓް‬

‫މުސާރައިން ގޭގެ ކުލި ދައްކާފައި ދެން ހަރަދު ކުރާނެ‬

‫މިފަދަ އެތައް އާއިލާއެއް!‬

‫މީހުންނަކީ‪ ،‬އޭރު‪ ،‬މަހެއްގެ މައްޗަށް‪ 4،514 ،‬ރުފިޔާ‬

‫މާ ގިނަ ފައިސާއެއް ނުހުރެ އެވެ‪ .‬ސިއްހީ ހާލަތު‬

‫ނުވަތަ ބޮލަކަށް ‪ 148‬ރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށުން ހޭދަކުރާ‬

‫ބޑު ބައެއް ފަގީރުކަމަށް‬ ‫ސަބަބަކާ ގުޅިގެން އާބާދީގެ ޮ‬ ‫މި ވަނީ ވެއްޓިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އއެސްއިން މި އަހަރު ހެދި‪ ،‬މަލްޓި‬ ‫އެންބީ ޯ‬ ‫ޑައިމެންޝަނަލް ޕަވަޓީ އިންޑެކްސް (އާމްދަނީގެ‬ ‫ކށް‪ ،‬އެކުލަވާލާ ފަގީރުކަމުގެ މިންގަނޑު‬ ‫މައްޗަށް ބިނާ ޮ‬ ‫(އިންކަމް ޕަވަޓީ)ގެ އިތުރުން ފަގީރުކަން މިނެކުރަން‬ ‫ބޭނުން ކުރާ އަނެއް މިންގަނޑު)ން ދައްކާ ގޮތުގައި‬ ‫ކންމެ ދިހަ މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން‬ ‫ރާއްޖޭގެ ޮ‬ ‫މީހުންނަކީ މިހާރު ފަގީރުންނެވެ‪ .‬އެ މިންގަނޑަށް‬ ‫ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި ‪ 95،000‬ފަގީރުން އެބަތިއްބެވެ‪.‬‬ ‫އިންކަމް ޕަވަޓީއަށް ބަލާ ނަމަ‪ ،‬އެ އަދަދު‬ ‫ތަފާތުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް‪ ،‬ޒަކާތް ލިބޭ‬ ‫ފަގީރުންގެ ޮ‬ ‫މީހުންގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރާ ހަމައަށް މާލޭގައި ތިބީ‬ ‫‪ 8،764‬މީހުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ކޮވިޑް‪19-‬ގެ ބަލިމަޑުކަމާ‬ ‫ގުޅިގެން‪ ،‬ފަގީރުންގެ ލިސްޓު އަލުން ރިވިއު ކުރިއިރު‪،‬‬ ‫އެ އަދަދު ވަނީ ‪11،514‬އަށް އިތުރުވެފަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬ ‫މުޅި ރާއްޖެއަށް ބަލާއިރު ފަގީރުންގެ ލިސްޓު މާ ބޮޑަށް‬ ‫އިތުރުވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ރާއްޖެ ވެއްޓިފައިވާ މި‬ ‫އިގްތިސޯދީ ޮ‬ ‫އަނދަވަޅުގެ ސަބަބުން ފަގީރުންގެ އަދަދު ވަރަށް‬ ‫ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާއިރު‪ ،‬އެ ފަރާތްތަކަށް އެހީދޭނެ‬ ‫މެކޭނިޒަމްތަކެއް ވެސް މިހާރު ވަނީ ރާވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހުންނަށް‬ ‫ކންމެ މަހަކު ވެސް‪ ،‬މިލިޔަނުން ފައިސާގެ‬ ‫ސަރުކާރުން ޮ‬ ‫އެހީ ދޭއިރު‪ ،‬ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ އެހެން އާއިލާތަކަށް‬ ‫ވެސް އެންސްޕާ ފަދަ ތަންތަން މެދުވެރިކޮށް އެހީ ދެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެހީ ޖަމިއްޔާއިން ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި‬ ‫އންނަ ޕްރޮސެސްތައް ދިގެވެ‪.‬‬ ‫އެހީ ހޯދަން ޮ‬ ‫"އެހެންވެ‪ ،‬އެ އެހީ ނުލިބި ހުއްޓައި‪ ،‬ގިނައިން‬ ‫މީހުން މި ހާލުގައި ޖެހެނީ‪ .‬ދެން ލިބޭ އާމްދަނީއަށް‬ ‫ބޑުވުމުން‪ ،‬ސަރުކާރުން އެލަވަންސެއް‬ ‫ވުރެ ހަރަދުތައް ޮ‬ ‫ދިނަސް މެނޭޖް ނުކުރެވެނީ‪ "،‬ޝަމީމް ބުންޏެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 26‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫‪18‬‬

‫ސެމްސަންގު ެގ‬ ‫ޗެއާމަން އަވަހާރަވެއްޖެ‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ކުންފުނީގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމާ ދެން‬ ‫ހަވާލުވާނީ ވައިސް ޗެއާމަންގެ މަގާމުގައި ހުރި ޔޮންގް‪،52 ،‬‬ ‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭނާ އަކީ ކުރިން ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑެތި‬ ‫ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވި ޖަލުގައި ވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް‬

‫ގިނިހިލައިން ހިލަ‬ ‫އާއި ވެލި ނެގުނީ‬ ‫މާ ގިނައިން‬ ‫އސިރިސް‪-‬ރެކްސް އުޅަނދު ގިނިހިލައަށް‬ ‫ނާސާގެ ޮ‬

‫ގތުގައި އިތުރަށް އެއްޗެއް ބޭރުވިޔަނުދޭން‬ ‫ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ޖެހިގަނެ އޭގެ ބިންގަނޑުން ހިލަ އާއި ވެލި ނެގުނީ‬

‫ސައިންސްވެރިން ގެންދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫މާ ގިނައިން ކަމަށާއި އޭގެ ބައެއް ޖައްވު ތެރެއަށް‬

‫އެހެންކަމުން މި ވަގުތު އެންމެ އަގުބޮޑީ ލިބިފައި އޮތް‬

‫ފައިބައިގެން ދިޔަކަން އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ‬

‫ކޅު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވަގުތު ޮ‬

‫އިން ޔަގީންކޮށްދީފި އެވެ‪.‬‬ ‫ދުނިޔެއާ އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ކިލޯމީޓަރެއް‬ ‫ދުރުން ދައުރުވަމުން ދާ ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 500‬މީޓަރުގެ‬

‫އތް ކަމަކީ ގިނިހިލައިގެ ބިމުން‬ ‫މިހާރު ކުރެވެން ޮ‬ ‫ސާމްޕަލް ނަގައި‪ ،‬ރައްކާކުރި ކޮންޓެއިނަރު‪ ،‬އުޅަނދުގެ‬ ‫ފރުވުމެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭރުން އޭގައި ހުރި‬ ‫ތެރޭގައި ޮ‬

‫ގިނިހިލަ‪ ،‬ބަންނޫގެ ބިމުން ހިލަ އާއި ވެލި ނަގައި‪ ،‬އެ‬

‫އެއްޗެހީގެ ބަރުދަން ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ‬

‫ރައްކާކުރާ ބައިން ޖައްވު ތެރެއަށް އެއްޗެހިތަކެއް ލީކުވި‬

‫އެވެ‪ .‬ހަމައެކަނި ދެން އިންތިޒާރުކުރަން ޖެހޭނީ‬

‫ކށްފައި ހުރި ކެމެރާއިން‬ ‫މަންޒަރު‪ ،‬އުޅަނދުގައި ހަރު ޮ‬

‫އެ ކޮންޓޭނަރު‪ 2023 ،‬ގައި ދުނިޔެއަށް ގެނެވޭނެ‬

‫ފެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ވަގުތަކަށެވެ‪.‬‬

‫ރޖެކްޓްގެ އިސް ސައިންސްވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ލމީޓަރު ދުރުގައި އޮތް‬ ‫ދުނިޔެއާ ‪ 320‬މިލިއަން ކި ޯ‬

‫ގިނިހިލައިގެ ބިމަށް ޖެހިގަތް ކުޑަކުޑަ ވަގުތުކޮޅުގެ‬

‫އސިރިސް‪-‬ރެކްސް ޖެހިގަތީ‬ ‫ގިނިހިލައިގެ ބިމުގައި ޮ‬

‫ކޅުތަކާއި ވެލި ނެގުމުގައި އުޅަނދުގެ‬ ‫ތެރޭގައި ހިލަ ޮ‬

‫މިދިއަ އަންގާރަދުވަހު އެވެ‪ .‬އެ ޖެހުމުގައި ކުޑަ‬

‫އާލާތްތައް މަސައްކަތްކުރީ ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ވެސް‬

‫ހިލަގަނޑެއް ފުނޑުވި އެވެ‪ .‬އަދި ސާމްޕަލް ނަގަން‬

‫ރަނގަޅަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުވަނީ ލިބުނު ބޮޑު‬ ‫"އަހަރެން އެންމެ ކަން ޮ‬ ‫ކާމިޔާބު ހިތްދަތިކަމަކަށް ވެސް ބަދަލުވެދާނެތީ‪"،‬‬

‫ހާއްސަކުރި އާލާތުގެ ތެރެއަށް އެ ހިލައިގެ ބައިތަކާއި‬ ‫ވެލި ދަމައިގަތެވެ‪ .‬ދެން އަނެއްކާ އުޅަނދު‪ ،‬ގިނިހިލައާ‬ ‫ދުރަށް އުދުހި ގަތީ އެވެ‪.‬‬

‫ފުދޭވަރެއްގެ ބައިތަކެއް ޖައްވުގެ ތެރެއަށް ފޭބިކަން‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 800‬މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މި‬

‫ރޖެކްޓްގެ އިސް ވެރިޔާ‬ ‫ކަށަވަރުކޮށްދެއްވަމުން‪ ،‬ޕް ޮ‬

‫ރޖެކްޓްގެ ބޭނުމަކީ އިރުގެ ނިޒާމް އުފެދުނު އިރުގެ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ޑަންޓޭ ލޮރޭޓާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހާލަތު ދެނެގަތުމެވެ‪ .‬ގިނިހިލަތަކަކީ މީގެ ‪ 4.5‬ބިލިއަން‬

‫އސިރިސް‪-‬ރެކްސް އިން‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޮ‬ ‫ވަނީ ގިނިހިލައިގެ ބިމުން ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 400‬ގްރާމްގެ‬

‫އަހަރު ކުރިން ދުނިޔެ އާއި އެހެން ޕްލެނެޓްތައް‬ ‫އުފެދެމުން ދިޔަ އިރުގެ ބައިތަކެކެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‬

‫ކޅުތަކާއި ވެލި ނަގައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބަރުދަން ހުރި ހިލަ ޮ‬

‫އޭގައި ސައިންސްގެ ވަރަށް ގިނަ ސިއްރުތައް‬

‫ގތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ‪80‬‬ ‫ސައިންސްވެރިން ބުނާ ޮ‬

‫އެކުލެވޭނެ ކަމަށް‪ ،‬ސައިންސްވެރިން ދެކެ އެވެ‪.‬‬

‫ގްރާމްގެ ބަރުދަނުގެ މިންވަރަކުން‪ ،‬މިޝަން ކާމިޔާބުވާނެ‬

‫އޮސިރިސް‪-‬ރެކްސް އިން ބިމަށް ގެނެސްދޭ ބައިތަކުން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެ މައުލޫމާތުތައް ދެނެގަނެވޭނެ ކަމަށް‪ ،‬ޕްރޮޖެކްޓްގެ‬ ‫ތމަސް ޒާބުޗެން‬ ‫ނާސާގެ އިސް ވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޯ‬

‫އިލްމުވެރިން ގަބޫލުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ހޭދަކުރަން ޖެހުނު މީހަކަށްވާތީ އިތުބާރުގެ މައްސަލަ އޭނާ‬ ‫ކުންފުނީގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފނު ކުންފުނި‬ ‫ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ޯ‬ ‫ސެމްސަންގްގެ ޗެއާމަން ލީ ކުން‪-‬ހީ އިއްޔެ‬ ‫އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އާއިލާ އިން އެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިން ނަމަވެސް‬

‫އާންމުންގެ މެދުގައި މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔައީ ލީގެ‬ ‫މިންނެތް މަސައްކަތްތަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ކުންފުނީގެ ޗެއާމަންގެ‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬ ‫މަގާމާ ދެން ހަވާލުވާނީ ވައިސް ޗެއާމަންގެ މަގާމުގައި‬

‫‪ 78‬އަހަރުގެ ލީގެ މަރުގެ ސަބަބެއް ހާމައެއްނުކުރެ‬

‫ހުރި ޔޮންގް‪ ،52 ،‬އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭނާ އަކީ‬

‫އެވެ‪ .‬ލީ އަށް ‪ 2014‬ހައި ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހުނު‬

‫ބޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވި‬ ‫ކުރިން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޮ‬

‫ފަހުން އޭނާގެ ސިއްހީ ހާލަތު އެހާ ރަނގަޅު ނޫން‬

‫ޖަލުގައި ވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރަން ޖެހުނު‬

‫ކަމަށްވެ އެވެ‪ .‬އަދި ސެމްސަންގް ހިންގުމުގައި އެންމެ‬

‫މީހަކަށްވާތީ އިތުބާރުގެ މައްސަލަ އޭނާ ކުންފުނީގެ‬

‫ރލެއް ފަހުން އަދާކުރަމުން އަންނަނީ ވައިސް‬ ‫އިސް ޯ‬

‫ތެރެއިން ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޗެއާމަންގެ މަގާމުގައި ހުރި ލީގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ލީ‬ ‫ޖޭ‪-‬ޔޮންގެވެ‪.‬‬ ‫ލީ އަކީ ސެމްސަންގް ވަރުގަދަ ޓެކް‬

‫ލީގެ މިލްކިއްޔާތު ‪ 20.9‬ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭނާ އަކީ ވެސް ގާނޫނީ މައްސަލަތަކެއް ވަރަށް‬ ‫ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެ‪ ،‬އާންމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވި‬

‫ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުވުމުގައި އެންމެ މުހިއްމު ރޯލެއް‬

‫މީހެކެވެ‪ .‬އެގޮތުން ‪ 1995‬ގައި ދެކުނު ކޮރެއާގެ އޭރުގެ‬

‫އަދާކުރި ޝަހުއްސިޔަތެވެ‪ .‬އަގުހެޔޮ ޓީވީ އުފައްދާ‬

‫ރައީސަށް ރިޝްވަތުގެ ދިނުމުގެ މައްސަލަ އާއި ‪2008‬‬

‫ކުންފުންޏަކުން އެންމެ މި ޒަމާނުގެ ސްމާޓްފޯން‬

‫ގައި ޓެކްހަށް މަކަރު ހެދުން ފަދަ މައްސަލަތައް ލީގެ‬

‫ގތުގައި ފަހުން ސެމްސަންގުން‬ ‫އުފައްދާ ކުންފުންޏެއްގެ ޮ‬

‫މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 26‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫‪20‬‬

‫ސް ޕޭނުގައި ކުއްލި ހާލަ ުތ‬ ‫އިއުލާންކޮށް ކާފިއު ހިންގައިފި‬ ‫މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު ‪ - )26‬ސްޕޭނުގައި‬ ‫ރނާވައިރަހުގެ ކޭސްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާން‬ ‫ކޮ ޯ‬

‫އެންމެ ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރުނު އެއް ގައުމެވެ‪ .‬ބަލި‬

‫ކށް ކިޔައިދިނުމަށް ބަދަލުކޮށްފަ‬ ‫އންލައިން ޮ‬ ‫ވެސް ވަނީ ޮ‬

‫އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެއް ސިޓީން އަނެއް‬

‫ރލް ކުރުމަށްޓަކައި ސްޕޭނުން ވަނީ ވަރަށް‬ ‫ކޮންޓް ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސިޓީއަށް ދަތުރުކުރުން އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މަނާވާނެ‬

‫ފެށުމުން ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށް‪ ،‬ރޭގަނޑުގެ‬

‫ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް ވެސް އަޅައިފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ވަގުތުތަކުގައި މީހުން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފި‬

‫ޔޫރަޕުގެ އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ސްޕޭނަށް‬

‫މިދިޔަ މާޗް އަދި އެޕްރީލް މަހު އިޓަލީ ލޮކްޑައުން‬

‫ކަންކަމުގައި ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ހުއްދަ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް މިހާރު ވަނީ ދެވަނަ ރާޅެއް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރި ނަމަވެސް އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް މިފަހަރު އަޅުއްވަން‬

‫ދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި‬

‫ގަސްދު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހަ މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެއްވެއުޅުން މަނާވާނެ‬

‫ރ ސަންޗޭޒް ވިދާޅުވީ ރެއިން‬ ‫ބޮޑުވަޒީރު ޕެޑް ޯ‬

‫ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން އިތުރާން ފެށުމުން އިޓަލީގައި‬

‫ބޑުވަޒީރު ޖިއުސެއްޕެ ކޮންޓޭ ވިދާޅުވީ‬ ‫އިޓަލީގެ ޮ‬

‫ފެށިގެން ކޮންމެ ރެއަކު ‪ 11‬އިން ފެށިގެން ހެނދުނު‬

‫ވެސް ވަނީ ފިޔަވަޅުތައް އިއްޔެ އިން ފެށިގެން‬

‫‪ 6‬އާ ދެމެދު ކާފިއު ހިންގާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ކާފިއުގެ‬

‫ހަރުކަށިކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ސިނަމާތަކާއި ސްވިމިން ޕޫލްތައް‪،‬‬

‫މުއްދަތު ފުރަތަމަ އިއުލާންކުރީ ‪ 15‬ދުވަހަށް ނަމަވެސް‬

‫ތިއޭޓަރުތަކާއި ޖިމްތައް މިއަދުން ފެށިގެން ބަންދުކުރަން‬

‫ބޑުވަޒީރު ވިދާޅުވީ އެ މުއްދަތު ހަ މަސް ދުވަހަށް‬ ‫ޮ‬

‫ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬ކެފޭ‪/‬ރެސްޓޯރެންޓް އަދި‬

‫ކޑް އަދަދެއް ކަމަށްވާ ‪ 52،010‬މީހުން‬ ‫ތެރޭ ރެ ޯ‬

‫އއްސި ހައެއްގެ ފަހުން ޚިދުމަތް ދިނުން‬ ‫ބާތަކުން އިރު ޮ‬

‫ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުކުރުމަށް ޕާލަމެންޓުގައި އެދޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޅު ކޮރޯނާވައިރަސް‬ ‫ސްޕޭނަކީ މި އަހަރުގެ ކުރީ ޮ‬

‫ހުއްޓާލާނެ އެވެ‪ .‬ސަކަންޑަރީ ސްކޫލްތަކަގެ ކިޔެވުން‬

‫ކޑް އަދަދެއްކަމަށްވާ‬ ‫އިޓަލީން އިއްޔެ ވަނީ ރެ ޯ‬ ‫‪ 21،200‬މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފްރާންސް އިން ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ ‪ 24‬ގަޑިއިރު‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި މެޑިކަލް‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ސްޕޭނުން މިހާތަނަށް ވަނީ ‪ 1,110,372‬މީހުން‬ ‫ޕޮޒިޓިވްވެ ‪ 34،752‬މީހުން މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސްޕޭނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވީ އެ ގައުމުގައި އަލަށް‬

‫ޓްރަމްޕް ދެވަނަ ދައުރެއް ހޯއްދަވަނީ‬ ‫އަމިއްލަ ފައިދާއަށް‬ ‫ވޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު ‪ - )25‬ރައީސް ޑޮނަލްޑް‬ ‫ޮ‬ ‫ޓްރަމްޕް ދެވަނަ ދައުރެއް ހޯއްދަވަން އުޅުއްވަނީ‬ ‫އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ނޫން ކަމަށާއި‬ ‫ޓްރަމްޕުގެ އަމިއްލަ ފައިދާ އާއި ރަހުމަތްތެރިންގެ‬ ‫ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް‬ ‫އބާމާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ޖ ބައިޑަން އަށް ކެމްޕޭން‬ ‫ޑިމޮކްރެޓިކް ކެންޑިޑޭޓް ޯ‬ ‫ކޮށްދެއްވުމަށް ބޭއްވި ރެލީއެއްގައި އޮބާމާ ވަނީ‬ ‫ރލް ކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް ނެތް‬ ‫ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓް ޯ‬ ‫ބޭފުޅަކަށް ދެ ވަނަ ދައުރެއް ނުދިނުމަށް އެމެރިކާގެ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ‪ .‬އެމެރިކާގެ‬ ‫އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތުންގެ އިހްސާސްތައް ނޭނގޭ‬ ‫ހއްދަވަނީ އަމިއްލަ‬ ‫ބޭފުޅަކު ވެރިކަމުގެ އިތުރު ދައުރެއް ޯ‬ ‫ފައިދާ އަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޖ ބައިޑަން އާއި ކަމަލާ ހެރިސް އެ އުޅުއްވަނީ‬ ‫" ޯ‬ ‫އެއްގޮތަކަށް ވެސް އެބޭފުޅުންގެ ފައިދާއަކަށް ނޫން‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި‪ "،‬ފްލޮރިޑާގައި‬ ‫ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އޮބާމާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރނާވައިރަސް ފެތުރޭތާ އަށް‬ ‫އޮބާމާ ވިދާޅުވީ ކޮ ޯ‬ ‫މަސް ދުވަސްވީއިރު އަދިވެސް ފެންނަނީ ކޮންމެ‬ ‫ކޑް އަދަދުތަކުން މީހުން ޕޮޒިޓިވްވާ‬ ‫ދުވަހަކު ވެސް ރެ ޯ‬ ‫މިންވަރު ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެއިން ދައްކައިދެނީ ބަލި‬ ‫ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޓްރަމްޕުގެ އެއްވެސް ސިޔާސަތެއް‪،‬‬ ‫ޕްލޭނެއް ނެތްކަން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އބާމާ އަށް ރައްދު ދެއްވައި ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ‬ ‫ޮ‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް ދައްކަވާ ވާހަކަ އަޑުއަހާނެ މީހަކު ނެތް‬ ‫އބާމާ ބޭއްވެވި ރެލީ އަށް ހާޒިރުވީ ވެސް‬ ‫ކަމަށާއި ޮ‬ ‫މަދު ބަޔަކު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޖ ބައިޑަން އަށް ވުރެ އޮބާމާ ވެސް‬ ‫"އެކަމަކު ޯ‬ ‫ރަނގަޅު‪ "،‬ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


‫‪ 26‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު‬ ‫އާނޯލްޑް ރަނގަޅު‬ ‫އޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު ހާލު މިހާރު‬ ‫ހިތުގެ ބޮޑު ޮ‬

‫ހލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޝަން‬ ‫ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށް ޮ‬

‫ޑކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ޝުކުރިއްޔާ‪ ".‬ޓާމިނޭޓާ‬ ‫ޮ‬

‫ފަދަ ވަރުގަދަ ފިލްމުތައް ކުޅެފައިވާ އާނޯލްޑް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ނލްޑް ޝްވެޒްނެގާ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ތަރި އާ ޯ‬ ‫އހައިއޯގެ ކްލިވެލޭންޑް‬ ‫މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޮ‬ ‫ކްލިނިކް މެޑިކަލް ސެންޓަރުގައި ކުރި އޮޕަރޭޝަނަށް‬

‫މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ވެސް އާނޯލްޑް ހިތުގެ‬ ‫އޮޕަރޭޝަނެއްކުރި އެވެ‪ .‬އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާ އަށް‬ ‫އޕަރޭޝަނެއް ކުރަން ޖެހުނީ ‪ 1997‬ގަ‬ ‫މިފަދަ ޮ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ހާލަތު ހިއްސާކުރަމުން‬ ‫ޯ‬ ‫ފަހު‪،‬‬

‫ފނުވައިދޭ ހޮޅިތަކަށް ދިމާވި‬ ‫އެވެ‪ .‬އެއީ ހިތަށް ލޭ ޮ‬

‫‪ 73‬އަހަރުގެ އެކްޓަރު ވަނީ އޭނާ އަށް ފަރުވާދިން‬

‫މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަށް ޝުކުރު ވެސް އަދާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފނިއާގެ ގަވަރުނަރުކަން ވެސް‬ ‫އެމެރިކާގެ ކެލި ޯ‬

‫ހލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު‬ ‫ފަސް ދަރިން ތިބި އާނޯލްޑަކީ ޮ‬ ‫އެކްޓަރު ކްރިސް ޕްރެޓް‪ ،41 ،‬ގެ ބަފާބެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެފައިވާ އާނޯލްޑްގެ‬

‫ކންޖެނިޓަލް ހާޓް ޑިފެކްޓާ‬ ‫ކުރި އާނޯލްޑް ބުނިގޮތުގައި ޮ‬ ‫އޕަރޭޝަނަށް ފަހު‪ ،‬ވަރަށް އަވަހަށް‬ ‫ގުޅިގެން ކުރި ޮ‬

‫އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ "ޓާމިނޭޓާ‪:‬‬

‫ކށް އާންމު ހާލަތަކަށް ވެސް ދެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މުޅިން އެއް ޮ‬

‫އތް ފިލްމަކީ‬ ‫ޑާކް ފޭޓް" އެވެ‪ .‬އޭނާގެ ކުރިއަށް ޮ‬

‫"އަހަރެން މުޅިން ބަރާބަރު‪ .‬މިހާރު ހަމަ ހިނގާ‬ ‫ވެސް ލެވޭ‪ .‬އަހަންނަށް ފަރުވާ ދިން ޓީމްގައި ހިމެނޭ‬

‫ރިލީޒްކުރާނެ ތާރީހެއް އަދި އިއުލާންނުކުރާ މާޝަލް‬ ‫ކމެޑީ ފިލްމު "ކުންގް ފިއުރީ ‪ "2‬އެވެ‪.‬‬ ‫އާޓްސް ޮ‬

‫އަނދިރީގައި ހިންގާ ފޮތް ފިހާރައެއް‬

‫މަ ހޭޝް ބަޓަށް ތުހުމަތުކުރި‬ ‫މީހަކަށް ދައުވާކުރަނީ‬ ‫އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއި އާއިލާ ހަލާލުކޮށްލަން‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލުވީނާ‬ ‫މަހޭޝް ބަޓް މަސައްކަތް ޮ‬ ‫ލޯދް ކިޔާ ބަތަލާއަކު ކުރި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން‬

‫ބިރު ދައްކައި އިންޒާރު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ދައުވާކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ‪.‬‬

‫އެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެއިން ވެސް ނެރެލަން މަހޭޝް‬

‫ބަތަލާއިން ކަމަށްވާ އާލިއާ ބަޓާއި ޕޫޖާ ބަޓްގެ‬ ‫ކށް އިންސްޓަގްރާމްގައި‬ ‫ބައްޕަގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުތެއް ޮ‬ ‫ކށްގެން އުޅުނީ މަހޭޝް އަށް‬ ‫ބުނީ އޭނާ ކައިވެނި ޮ‬

‫ޕލިސް ސްޓޭޝަނަކުން އަހަރެންގެ މައްސަލަ‬ ‫އެއްވެސް ޮ‬

‫ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ ސުމިތު ސަބްރަވާލާ ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ‬

‫ބަލައެއް ނުގަނޭ‪ .‬އެހެންވެ މި ހާލަތުގައި އަހަންނާއި‬

‫މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހެއްކަން އެނގިގެން‬

‫އާއިލާގެ އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއްވެއްޖެ ނަމަ‬

‫ކޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވަރިވާން ޯ‬

‫އެކަމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ނަގަން ޖެހޭނީ މަހޭޝް އާއި‬

‫ރޑިއުސްކޮށް‪ ،‬ޕޫޖާ ‪ 2010‬ގައި‬ ‫މަހޭޝް ޕް ޮ‬ ‫ޑައިރެކްޓްކުރި ފިލްމު "ކަޖްރާރޭ" ގެ ރޯލެއް ކުޅުނު‬

‫ކށް ކުރާ ކަމެކެވެ‪ .‬މިކަން‬ ‫ކުރުމަކީ ވަރަށް އާންމު ޮ‬

‫ދިމަދިމާލުގައި ހުންނަ އެއްޗެހި ލޮލުގައި އަޅައިގަނެ‪،‬‬

‫މޓްކުރަން ބޭނުންކުރާ‬ ‫ގޮސް ހުއްޓެނީ ވިޔަފާރި ޕްރޮ ޯ‬ ‫އުކުޅުތަކާ އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ބުންޏެވެ‪" .‬އެހެންވެ އަހަރެމެން ކަސްޓަމަރުންނަށް‬ ‫މި ފަހިކޮށް ދެނީ އެ މީހަކު ގަވާޔާ ފޮތަކަށް މުޅިން‬ ‫ހދޭނެ މާހައުލެއް‪".‬‬ ‫ސަމާލުކަން ޯ‬

‫ތަނުގެ ތަފާތު ކަމަކީ ފިހާރަތެރެ އަނދިރިކޮށް‬

‫އެހެންވެ "ވުގުއާން ބުކްސް" ގެ ސްލޯގަނަކީ‬ ‫"އެބައުޓް ސޯލް ރީޑިން" އެވެ‪.‬‬

‫އސިންގްގެ ޕިއާ‪ 2-‬އާޓް ސެންޓަރުގައި‬ ‫ސިޓީ ކަ ޯ‬

‫"މިތަނަށް ވަދެލީމަ މިތަނުގެ މާހައުލު އެންމެ‬

‫ހުޅުވާފައިވާ "ވުގުއާން ބުކްސް" އަބަދުވެސް ފެންނާނީ‬

‫ކށްކެވޭނީ‪ .‬މިތަން ފަރުމާކޮށްފައި‬ ‫ފުރިހަމަށް ތަޖުރިބާ ޮ‬

‫އަނދިރިކޮށެވެ‪.‬‬

‫އތް ގޮތުން އަސްލު ކަސްޓަމަރުންނަށް އެ މީހުންގެ‬ ‫ޮ‬

‫ފތްފިހާރަ އަށް ވަނުމުން ވެސް‬ ‫ފަރުމާކޮށްފައިވާ މި ޮ‬

‫އަމިއްލަ ނަފުސާ މުއާމަލާތްކުރެވޭ ކަހަލަ އިހުސާސް‬ ‫ކުރެވޭނެ‪ ".‬ޔޫ ބުންޏެވެ‪" .‬މި ޒަމާނަކީ ހުރިހާ‬

‫އންނާނީ އަނދިރިކޮށެވެ‪ .‬އަލިކަން‬ ‫ހަތަރު ފަރާތް ޮ‬

‫އެންމެން ވެސް އިންސްޓަގްރާމް ކަހަލަ ސޯޝަލް‬

‫ކށްފައި ހުންނަ‬ ‫ދީފައި ހުންނާނީ ފޮތްތައް ޑިސްޕްލޭ ޮ‬

‫ޓ ނަގައި އެކަމަށް މާ ބޮޑަށް ވަގުތު‬ ‫ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ފޮ ޯ‬

‫ފތްފިހާރައަކަށް‬ ‫ތަންތަންކޮޅުގައި ފޮތްތަކާ ދިމާއަށެވެ‪ޮ .‬‬

‫ފތްފިހާރަ އަށް‬ ‫ހުސްކުރާ ޒަމާނެއް‪ .‬އަހަރެމެންގެ ޮ‬

‫ބޑަށް "ވުގުއާން ބުކްސް" އަށް ވަނުމުން‬ ‫ވުރެ ޮ‬

‫ވަނީމަ އެކަހަލަ ހިޔާލުތަކާ ވެސް ދުރުކޮށްދޭނެ‪".‬‬ ‫"ވުގުއާން ބުކްސް" ގެ ހާއްސަ އަނެއް ކަމަކީ‬

‫ފތްތައް ދައްކައިލާ މައުޒަރަކަށް‬ ‫އިހުސާސްކުރެވޭނީ ޮ‬ ‫ވަދެގެން އުޅޭ ކަހަލަ އިހުސާސެކެވެ‪ .‬މި ތަނުގެ‬

‫އެތަނަކީ ‪ 18‬އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ‬

‫ތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގައިލުމުން ހީވާނީ ފޮތްތަކެއް‬

‫ފޮތްތައް ވިއްކާ ތަނަކަށްވުމެވެ‪ .‬އަދި މި ތަނުގެ‬

‫ވައިގެ ތެރޭގައި ހުރިހެންނެވެ‪ .‬ޑިސްޕްލޭކޮށްފައި ‪400‬‬

‫މބައިލް ފޯނު ބޭނުމެއް‬ ‫ތެރޭގައި އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޮ‬

‫އެއްހާ ފޮތް ހުންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފތެއް ކިޔާލަން ބޭނުން‬ ‫ތަން ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ ޮ‬ ‫ނަމަ އަނދިރީގައި އިނދެގެން ފޮތް ކިޔާލެވޭ ގޮތަށެވެ‪.‬‬ ‫އަލިކަން އިންނާނީ ހަމައެކަނި ފޮތަށެވެ‪.‬‬ ‫ވޑް ހޯދާފައިވާ‬ ‫"ވުގުއާން ބުކްސް" ފަރުމާކުރީ އެ ޯ‬

‫ފނުގެ ބައްތި ވެސް ނުދިއްލޭނެ‬ ‫ނުކުރެވޭނެ އެވެ‪ޯ .‬‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫"ފަހަރުގައި މިތަން ވެދާނެ އަނދިރިކަމަށް‬ ‫ބިރުގަންނަ މީހުން ގަޔާނުވާ ކަހަލަ ތަނަކަށް‪ .‬ބައެއް‬ ‫މީހުން ހީކުރަނީ ވެސް މި ތަނަކީ ރޫހާނީ ބާރުތަކެއް‬

‫ޓައިވާނުގެ މަޝްހޫރު އާކިޓެކްޓެއް އަދި އިންޓީރިއާ‬

‫ވެސް ހިނގާ ތަނެއް ކަމަށް‪ "،‬ޔޫ ބުންޏެވެ‪" .‬އެކަމަކު‬

‫ޑިޒައިނަރު ޗޫ ޗީ‪-‬ކަންގެވެ‪ .‬އޭނާ އަކީ ޗައިނާގައި‬

‫އެއީ ވަހުމްތަކެއް‪ .‬އަހަރެމެން މިކު ރަނީ ފޮތުގެ‬

‫ޝޕް ކަމަށްވާ ޗެންގްޑޫގެ‬ ‫އެންމެ ރީތި ކަމަށް ބުނާ ބުކް ޮ‬

‫ވިޔަފާރިއެއް‪ .‬ތަފާތަކީ މިތަން އޮންނަ ގޮތް‪".‬‬

‫"ފަންގްސޫ ބުކްސްޓޯ" ގެ ވެސް ޑިޒައިނަރެވެ‪.‬‬ ‫ފތްފިހާރައާ ބެހޭ ގޮތުން‬ ‫އަނދިރީގައި ހިންގާ ޮ‬

‫"ވުގުއާން ބުކްސް" ގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުތަކުގައި‬ ‫ކފީ ވެސް ގަނެލެވޭނެ‬ ‫ކޮފީއެއް ބޯލަން ބޭނުން ނަމަ ޮ‬

‫އެތަނުގެ މެނޭޖަރު ސޫ ޔޫ‪-‬ޝަން ސީއެންއެން އަށް‬

‫ކނާއެއް އެތަނުގެ ތެރޭގައި‬ ‫އެވެ‪ .‬އެކަމަށް ހާއްސަ ޯ‬

‫ފތަށް ދޭ ސަމާލުކަން‬ ‫ބުނީ ބޭނުމަކަށްވީ ކަސްޓަމަރުން ޮ‬

‫ހުރެ އެވެ‪.‬‬

‫އެހެން ކަމަކަށް ނުހުއްޓުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އޭނާގެ މި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ވިވޭޝްގެ ގާނޫނީ‬

‫ގތުގައި ސުމިތަކީ މަހޭޝްގެ އާއިލީ‬ ‫ލުވީނާ ބުނި ޮ‬ ‫ފިލްމު ކުންފުނި ވިޝޭޝް ފިލްމްސް އިން ގެނެސްދިން‬

‫ކ އިން އާންމުކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މަހޭޝްގެ‬ ‫ޯ‬

‫ފިލްމުތައް ކަމަށްވާ ‪ 2015‬ގެ "މިސްޓަ އެކްސް"‬

‫މައްޗަށް ކުރި ތުހުމަތުތަކަކީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް‬

‫ގެ ބަތަލާ އަމީރާ ދާސްތޫރާއި ‪ 2015‬ގެ ފިލްމު‬

‫ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މޝިޔާ" ގެ ބަތަލާ ސަޕްނާ ޕައްބީ ފަދަ އެތައް‬ ‫"ޚާ ޯ‬

‫ދގު ވާހަކަތަކެއް‬ ‫"އެ ތުހުމަތުތަކަކީ ހަމައެކަނި ޮ‬ ‫އގައި ދައްކާފައި ހުރި‬ ‫އެކަންޏެއް ނޫން‪ .‬ލުވީނާ ވީޑި ޯ‬

‫ރލެއް އަދާކުރި މީހެކެވެ‪ .‬އަދި ސުމިތަކީ‬ ‫އިސް ޯ‬

‫ވާހަކަތަކަކީ މަހޭޝްގެ އަބުރަށް ވެސް އަރައިގަތުން‪.‬‬

‫ޓ ގެންގުޅެ‪ ،‬އަންހެނުން‬ ‫އެތައް އަންހެނުންނެއްގެ ފޮ ޯ‬

‫ގތުން އަޅަން ޖެހޭ ގާނޫނީ‬ ‫އެހެންވީމާ މިކަމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬މަހޭޝް އަށް އަންހެނުން ފޯރުކޮށް‬ ‫ޓްރެފިކް ޮ‬

‫ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަން‪ ".‬ބަޔާނުގައި‬

‫ހޯދައިދޭން ވެސް އެހީވެފައިވާ މީހެއް ކަމަށާއި މި‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ދާދި ފަހުން "ސަޅަކް ‪ "2‬ގެނެސްދިން މަހޭޝް‪،‬‬ ‫‪ ،72‬އަކީ އަބަދު ވެސް އޭނާއާ ބެހޭ ގޮތުން ތަފާތު‬

‫"އޭނާ އަކީ މުޅި އިންޑަސްޓްރީ [ބޮލީވުޑް]‬

‫ގތުން ޖޫން މަހު މަރުވި‬ ‫އަޑުތައް އަރާ މީހެކެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ޑންއެއް‪ .‬އަދި އޭނާގެ ދަލުގައި‬ ‫ކޮންޓްރޯލްކުރަން އުޅޭ ޮ‬

‫އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތު ރައްޓެހިވެގެން‬

‫ނުޖެހޭ މީހުންގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކުކޮށްލަން އަބަދު‬

‫އުޅުނު ބަތަލާ ރިއާ ޗަކްރަބަތީ އާއި މަހޭޝްއާ ދެމެދު‬

‫ވެސް ނުބައި ރޭވުންތައް ރާވައި‪ ،‬އެތައް އަންހެނުންގެ‬

‫އތް ވާހަކަ މި ފަހުން‬ ‫ވެސް އަޑި ނޭނގޭ ގުޅުންތަކެއް ޮ‬

‫ދިރިއުޅުން މިހާތަނަށް ހަލާކުކޮށްލާފައިވާ ވަރަށް‬

‫މީޑިއާތަކުގައި ވަރަށް ގަދައަށް ދެކެވިފައިވެ އެވެ‪ .‬ރިއާ‬

‫އަޑިނުބައި މީހެއް މަހޭޝް އަކީ‪ "،‬ލުވީނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ރޑިއުސްކުރި ފިލްމެއް‬ ‫އަކީ ވެސް މަހޭޝް ބަޓް ޕް ޮ‬ ‫ކުޅުނު ބަތަލާއެކެވެ‪ .‬އެއީ ‪ 2018‬ގެ "ޖަލޭބީ" އެވެ‪.‬‬

‫އންނަ ކަމަށް ވަންޏާ އެހެން‬ ‫"މުޅި ތަން އަލިކޮށް ޮ‬ ‫ފތަށް ދެވޭ ސަމާލުކަން ގެއްލޭނެ‪"،‬‬ ‫ބަލަން ބޭނުންވާ ޮ‬

‫އަނދިރިގަނޑެއްގެ ތެރެއިން ގޮސް ވަދެވޭ ގޮތަށް‬

‫ސުމިތުގެ އާއިލާގެ މީހުން‪ "،‬ލުވީނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ވަކީލުންގެ ޓީމުންގެ ފަރާތުން ނައިކް ނައިކް އެންޑް‬

‫އގައި ބުނީ މަހޭޝްގެ ފަރާތުން‬ ‫އޭނާގެ ވީޑި ޯ‬

‫އޮތުމެވެ‪ .‬ޓައިވާނުގެ ދެވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު‬

‫"މި މައްސަލަތައް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރަން ކުރި‬

‫ހނިހިރު ދުވަހު ލުވީނާ އާންމުކުރި ވީޑިއޯއެއްގައި‬ ‫ޮ‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް މިހާރު މި ފެންނަނީ މި މަންޒަރެވެ‪ .‬މި‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ލުވީނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬ ‫މަސައްކަތްތައް ވެސް މިހާތަނަށް ކާމިޔާބުވެފައެއް ނުވޭ‪.‬‬

‫ކުޅިގަނޑެއް ކުޅެނީ މަހޭޝް އަޑީގައި ހުރެގެން ކަމަށް‬

‫ފތްފިހާރައަކުން‬ ‫ޓައިވާނުގައި ދާދި ފަހުން ހުޅުވި ޮ‬

‫އެތައް ގޮތަކުން އެތައް ފުރައްސާރައަކާ ކުރިމަތިލާން‬ ‫ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬ލުވީނާ ބުނީ އާއިލާ އަށް ވެސް‬

‫ބަޔަކަށް މަސްތުވާތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް ދިނުމުގައި‬

‫ކންސެޕްޓްތަކަށް ފިހާރަތައް ޑިޒައިން‬ ‫ތަފާތު ޮ‬

‫‪21‬‬

‫މަންމަ އަށް ސްމާޓްފޯނެއް‬ ‫ދެވުނީތީ އެމާ މޮޔަހީވޭ!‬ ‫ހދައި ދެވުނީތީ މިހާރު‬ ‫މަންމަ އަށް ސްމާޓްފޯނެއް ޯ‬

‫މޔަހީވޭ މަންމަ އަށް‬ ‫ބޭނުން ނުވި ކަންތައް‪ .‬މިހާރު ޮ‬

‫ފނާ ހެދި އިންސްޓަގްރާމުން މަންމަ‬ ‫މޔަހީވާ ކަމަށާއި ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ހދައި ދެވުނީތީ‪ "،‬އެމާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ސްމާޓްފޯނެއް ޯ‬

‫ބްލޮކް ވެސް ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް "އެމެރިކަން ހޮރޯ‬

‫"އެހެންވެ އިންސްޓަގްރާމުން ވާނީ ބްލޮކްކުރަން‬

‫ސްޓޯރީ" އާއި "ސްކްރީމް ކްއީންސް" ގެ ބަތަލާ އެމާ‬

‫ޖެހުނު‪".‬‬

‫ރބަޓްސް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ހސްޓް ޖިމީ ކިމެލްގެ "ޖިމީ ކިމެލް‬ ‫މަޝްހޫރު ޯ‬ ‫ލައިވް" ގައި މެހުމާނެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ‬ ‫‪ 29‬އަހަރުގެ ބަތަލާ ބުނީ މަންމަ ކެލީ ކަނިގަމް‬

‫އޭނާ ބުނީ މަންމަ އަށް އައިފޯނެއް ހޯދައިދިނީ‬ ‫މި އަހަރު މަދާޒް ޑޭގައި ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ކުރިން ކެލީ‬ ‫ގެންގުޅުނީ ހަމަ އާދައިގެ ފޯނެކެވެ‪.‬‬ ‫ހދައިދިނީ ދެ މީހުންނަށް‬ ‫"ސްމާޓްފޯނެއް ޯ‬

‫ލކްކުރަން މަޖުބޫރުވީ ވަރަށް‬ ‫އިންސްޓްގަރާމުން ބް ޮ‬

‫ފޭސްޓައިމާއި އައިމެސެޖް ފަދަ އެއްޗެހިން‬

‫ކށްގެން އުޅެނިކޮށް‪ ،‬އެކަން‬ ‫ޒާތީ މައުލޫމާތެއް ސިއްރު ޮ‬

‫މުއާމަލާތްކުރެވޭނެތީ‪ ".‬އެމާ ބުންޏެވެ‪" .‬ވަރަށް ލޯބިން‬

‫އިންސްޓާގައި ފަޅާއަރުވައިލުމުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ސިއްރަކީ‬

‫ކށް ދިނީމަ މިހާރު ހިތަށް އަރާ ވަރަށް ބޮޑު‬ ‫އެކަން ޮ‬

‫އޭނާ އަށް ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭ ވާހަކަ މަންމަ‬

‫މޔަކަމެކޭ މި ކުރެވުނީ‪".‬‬ ‫ޮ‬

‫އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޭނުންނަށް ޔަގީންކޮށް ދިނުމެވެ‪.‬‬ ‫އެމާ ބަލިވެއިން ވާހަކަ މީޑިއާތަކުގައި ފެތުރި‬ ‫އއްވައި އެކަން ޔަގީންވީ‬ ‫ސުވާލު ކުރިމަތިވެފައި ޮ‬ ‫އެއީ ތެދެއް ކަމަށާއި އެކަމާ ވަރަށް އުފުލަކުން ތިބި‬

‫ކށްގެން އުޅުނު ކަންތައް މަންމަ‬ ‫އޭނާ ބުނީ ސިއްރު ޮ‬ ‫ލކްކުރަން ނިންމީ މި ދަނޑިވަޅަށް‬ ‫ފަޅާއެރުވުމުން ބް ޮ‬ ‫އތް ހަތިތާރަކީ އެއީ ކަމަށްވާތީ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާގެ އަތުގައި ޮ‬ ‫ކށްފައި އަހަނީ‬ ‫"ދެން އެރޭ ދަންވަރު މެސެޖް ޮ‬

‫ކަމަށް އެމާގެ މަންމަ އިންސްޓަގްރާމް ކޮމެންޓެއްގައި‬

‫ލކްކުރީ ހެއްޔޭ؟ އަހަރެން ބުނިން އާނއެކޭ‪.‬‬ ‫ތިމަންނަ ބް ޮ‬

‫ބުނުމުންނެވެ‪ .‬އަދި އެކަމާ ސުވާލުކުރި މީހުންނަށް‬

‫ގތެއް ވިޔަސް މަންމަ އަށްވާތި އަލުން‬ ‫ދެން ކޮންމެ ޮ‬

‫ޝުކުރު ވެސް އަދާކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ލކްކުރަން‪ ".‬އެމާ‬ ‫އަހަންނަށް ޖެހުނީ މަންމަ އަންބް ޮ‬

‫އެ ވާހަކަ ޖިމީއާ ހިއްސާކުރަމުން‪ ،‬މަޝްހޫރު‬ ‫ބޑުދައިތަ ކިޔާ އެމާ‬ ‫ބަތަލާ ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސް އަށް ޮ‬ ‫ހދައި ދެވުނީތީ މިހާރު‬ ‫ބުނީ މަންމަ އަށް އައިފޯނެއް ޯ‬ ‫ދެރަވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެން ބަލިވެއިންކަން ސިއްރުކޮށްގެން‬ ‫ކށް މަންމަ އެކަން ފަޅާއަރުވާލުމަކީ އެންމެ‬ ‫އުޅެނި ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪" .‬މިއީ އަސްލު އަހަންނާއި މަންމައާ ދެމެދު‬ ‫ހިނގި އިންސްޓަގްރާމް ހަނގުރާމައެއް‪".‬‬ ‫ގތުގައި ސިފަކޮށް އެމާ‬ ‫އެކަން މިހާރު ޖޯކެއްގެ ޮ‬ ‫ބުނީ މާމަ ކުރި ކަންތަކުގެ ވާހަކަ އަކީ ދަރިފުޅަށް‬ ‫ވެސް ކިޔައިދޭން މަޖާ ވާހަކައަކަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 26‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫‪22‬‬

‫‪ 47‬އަހަރަށް ފަހު އާސެނަ ްލ‬ ‫ދަނޑުގައި ލެސްޓާ މޮޅުވެއްޖެ‬ ‫ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު ‪ - )26‬އިނގިރޭސި‬ ‫ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ‪ 0-1‬އިން‬

‫ގޮތުގައި ކުޅެން އެރި ތުރުކީގެ ވިންގް ޗެންގިޒް‬

‫ކުރި ހޯދައި އެ ޓީމުގެ ދަނޑުގައި ‪ 47‬އަހަރު ތެރޭ‬

‫އުންޑެއާ އެވެ‪.‬‬

‫ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލީގުގައި ލެސްޓާ ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ގލާ އެކު ވާޑީ ވަނީ ލީގުގައި އާސެނަލާ‬ ‫މި ޯ‬ ‫ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ‪ 12‬މެޗުގެ ތެރެއިން ‪ 11‬ގޯލު‬

‫ލެސްޓާ ސިޓީން އެންމެ ފަހުން އާސެނަލް‬

‫ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬ވާޑީ އަށް ވުރެން ގިނައިން އާސެނަލް‬

‫ދަނޑުގައި މޮޅުވީ ‪ 1973‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪ .‬މި މޮޅާ‬

‫ކޮޅަށް ގޯލު ޖެހި ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިއަކީ ‪ 12‬ގޯލު‬

‫އެކު ލެސްޓާ ވަނީ ލީގުގެ ހަތަރު ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ‬

‫ޖަހާފައިވާ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ވޭން‬

‫ޕއިންޓް ހަމަކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬ ‫އެވެ‪ .‬އެއީ ހަ މެޗުން ‪ޮ 12‬‬

‫ރޫނީ އެވެ‪.‬‬

‫ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން ދެ މެޗުން ބަލިވުމާ އެކު‬

‫މިއީ ‪ 2020‬ވަނަ އަހަރު އާސެނަލް ދަނޑުގައި އެ‬

‫އާސެނަލް ވަނީ ‪ 10‬ވަނަ އަށް ވެއްޓިފަ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ޓީމު ލީގުގައި ބަލިވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪ .‬އާސެނަލް ކޯޗު‬

‫ޓީމަށް ހަ މެޗުން ލިބިފައިވަނީ ނުވަ ޕޮއިންޓެވެ‪.‬‬

‫މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނީ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެ ޓީމު އަތުގައި‬

‫ކޅުގައި އާސެނަލުން ވަނީ‬ ‫ރޭގެ މެޗުގެ ކުރީ ޮ‬

‫ޓީސީގެ ކެޕްޓަން ފައް ަރ‬ ‫ސަސް އަށް ސޮއިކޮށްފި‬

‫ކށްދިނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ‬ ‫ފުރުސަތު ތަނަވަސް ޮ‬

‫އއްވައި ލަނޑެއް ނުޖެހުމަކީ މެޗަށް‬ ‫ކޮންޓްރޯލް ޮ‬

‫ކނަރެއްގައި އަލެކްސަންޑަ‬ ‫ލަނޑެއް ޖަހައިފަ އެވެ‪ޯ .‬‬

‫އަސަރުކުރިކަމެއް ކަމަށާއި އަދި އާސެނަލުން ޖެހި ގޯލު‬

‫ގލަށް ވަންއިރު ރެފްރީ‬ ‫ލަކަޒޭޓް ބޮލުން ޖެހި ބޯޅައެއް ޯ‬

‫ބަލައިނުގަންނަން ނިންމި ސަބަބެއް އޭނާ އަށް ނޭނގޭ‬

‫ގލު ބަލައިގަންނަން ނިންމި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ފުރަތަމަ އެ ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) އިން ބެލުމަށް‬ ‫ވީޑި ޯ‬

‫އތް އެވަޓަން ރޭ ކުޅުނު‬ ‫ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ޮ‬

‫ފަހު އެ ގޯލު ބަލައިނުގަންނަން ނިންމީ އޮފްސައިޑްގައި‬

‫މެޗުން ވަނީ ރަށުންބޭރުގައި ސައުތެމްޓަން އަތުން ‪0-2‬‬

‫ބޅަ އަށް ހަރަކާތްކުރުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ހުރި ގްރޭނިޓް ޝަކާ ޯ‬

‫އިން ބަލިވެފަ އެވެ‪ .‬މިއީ މި ސީޒަނުގައި އެވަޓަން‬

‫ދެ ވަނަ ހާފްގައި އާސެނަލަށް ލިޑުނަގައިދޭން‬

‫ބަލިވި ފުރަތަމަ މެޗެވެ‪ .‬ސައުތެމްޓަންގެ ގޯލުތައް‬

‫ބޅައެއް ލެސްޓާ ކީޕަރު‬ ‫ހެކްޓަ ބެލެރިން ޖެހި ޯ‬

‫ވޑް‪-‬ޕްރައުސް އާއި ޗޭ އެޑަމްސް‬ ‫ޖެހީ ޖޭމްސް ޯ‬

‫ކެޝްޕަ ސްމައިކަލް ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ލެސްޓާ‬

‫އެވެ‪ .‬އެވަޓަން އިން މި މެޗު ވެސް ނިންމާލީ އެއް‬

‫ގލު ޖެހީ އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ ބަދަލު‬ ‫މޮޅުކޮށްދިން ޯ‬

‫ކށެވެ‪ .‬އެއީ ދެ ވަނަ ހާފުގައި އެ‬ ‫ކުޅުންތެރިއަކު މަދު ޮ‬

‫ގތުގައި ކުޅެން އެރި ޖޭމީ ވާޑީ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅުންތެރިއެއްގެ ޮ‬

‫ޓީމުގެ ވާތު ބެކް ލޫކަސް ޑީނިއާ އަށް ރަތް ކާޑު‬

‫މެޗުގެ ‪ 80‬ވަނަ މިނިޓްގައި ވާޑީ މި ގޯލު ޖަހަން‬

‫ދެއްކުމުންނެވެ‪.‬‬

‫"ޓީސީގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އެޅުމަކީ އަހަރެންގެ ހަޔާތުގައި އެންމެ‬ ‫ފަހުރުވެރިވި އެއް ކަމަކަށްވާނެ‪ .‬އުއްމީދަކީ އަހަންނަށް ކުރިން‬ ‫އިތުބާރުގެ ބަދަލު ހެޔޮގޮތުގައި މި ކްލަބަށް (ޓީސީ) އަށް ދެ‬ ‫ވަނަ ކަމަށް‪ .‬މުސްތަގުބަލުގައި ކޮންމެވެސް އެހެން ފުރުސަތެއްގައި‬ ‫މި ކްލަބަށް އެނބުރި އައުމަށް އުއްމީދުކުރަން‪".‬‬ ‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޔުވެންޓަސް ފުއްދާލަން‬ ‫ޖެހުނީ ޕޮއިންޓަކުން‬

‫އުއްމީދަކީ އަހަންނަށް ކުރިން އިތުބާރުގެ ބަދަލު‬ ‫ޔގޮތުގައި މި ކްލަބަށް (ޓީސީ) އަށް ދެ ވަނަ ކަމަށް‪.‬‬ ‫ހެ ޮ‬ ‫ކންމެވެސް އެހެން ފުރުސަތެއްގައި‬ ‫މުސްތަގުބަލުގައި ޮ‬

‫ޕޓްސް ކްލަބްގައި‬ ‫މިދިޔަ ހަ އަހަރު ޓީސީ ސް ޯ‬

‫މި ކްލަބަށް އެނބުރި އައުމަށް އުއްމީދުކުރަން‪ ".‬ޒުވާން‬

‫މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އެ ކްލަބްގެ އެންމެ ކާމިޔާބު‬

‫ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ވެސް ކުރިން ކުޅެފައިވާ ފައްރަ‬

‫ކެޕްޓަން އަހުމަދު ފައްރާހު (ފައްރަ) މި ފަހަރު‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މުޅިން އަލަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ ސުޕަ‬ ‫ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ގިނަ ކްލަބްތަކަށް‬

‫ކންމެ މަގާމަކަށް ވެސް ކުޅޭ ކްލަބް‬ ‫ޑިފެންސްގެ ޮ‬ ‫ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ފެށީ ‪ 2007‬ވަނަ އަހަރު އޭރު‬ ‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ރަނގަޅު ވާދައެއްކުރި ވިލިމާލެ‬

‫ކުޅެފައިވާ ފައްރަ ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު ޓީސީއާ‬

‫އަށް ނިސްބަތްވާ ކްލަބް ވިޔަންސާ އިންނެވެ‪ .‬އެ‬

‫ގުޅުމަށް ފަހު އެ ޓީމުގެ ވައިސް ކެޕްޓަނެއްގެ‬

‫އަށް ފަހު މާޒިޔާ އަށް ކުޅުމަށް ފަހު ފައްރަ ވަނީ‬

‫ގޮތުގައިވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ޝެއިހް ކަމާލް‬

‫ވެލެންސިއާ އާއި ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ކުޅެފަ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ‪2018‬‬ ‫ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޯ‬

‫އަށް ފަހު ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރު މާޒިޔާ އަށް ކުޅުނުއިރު‪،‬‬

‫ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަމާއި‬

‫ފަހުން ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރު ވިކްޓްރީގެ ރަތް ޖޯޒީން‬

‫މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ޓީސީން އުފުލާލައިލީ‬

‫ވެސް ފެނުނެވެ‪.‬‬

‫ފައްރަގެ ކެޕްޓަންކަމުގަ އެވެ‪ .‬ޓީސީ ފުރަތަމަ‬

‫ކްލަބް ކެރިއަރުގައި މަސައްކަތުގެ ރޭޓް ރަނގަޅު‬

‫ޑިވިޝަނުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކޮށް ސަރަހައްދުގެ‬

‫ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ފައްރަ އަށް ސީނިއާ ގައުމީ‬

‫ބޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ އޭއެފްސީ ކަޕަށް ދެ‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު އަދި ލިބިފައިނުވި ނަމަވެސް‬

‫ގސްދިނުމުގައި ފައްރަގެ‬ ‫ފަހަރެއްގެ މަތިން ގެން ޮ‬

‫އޭނާ ވަނީ އުމުރުފުރާ ގައުމީ ޓީމުތަކުގައި ގިނަ‬

‫ލީޑަޝިޕް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި އެވެ‪.‬‬

‫މެޗުތަކެއް ކުޅެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފައްރަ ބުނެފައިވަނީ މިއީ އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގައި‬

‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ އަހަރު‬

‫ނިންމަން ޖެހުނު އެންމެ އުނދަގޫ އެއް ނިންމުން‬

‫އތީ މި ޑިވިޝަނުގައި‬ ‫ކަމަށްވާތީ ސަސްގެ ވިސްނުން ޮ‬

‫ކަމަށާއި އެކަމަކު މިއީ އެ ނިންމުން ރަނގަޅު ގޮތުގައި‬

‫އޮވެލުމަށާއި ގަދަ ހައެއްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވަރުގެ‬

‫ނިންމަން އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ކަމަށެވެ‪ .‬ޓީސީގައި‬

‫ކޑެއް އެކުލަވާލުމަށެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ‬ ‫ސް ޮ‬

‫ހދައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހުޅުވިގެން‬ ‫ކޑާއި ކާމިޔާބު ޯ‬ ‫ރެ ޯ‬

‫ކޗު އަހުމަދު ނާޝިދު (ނާދު)ގެ‬ ‫ތަޖުރިބާކާރު ޯ‬

‫ދިޔަ ފުރުސަތުތަކަކީ އޭނާ އަށް ވެސް ލިބުނު‬

‫ކޯޗުކަމުގައި ކުޅޭ ސަސްގެ ވިސްނުމަކީ ފުރަތަމަ‬

‫ގތުގައި ވެސް ފައްރަ ސިފަކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިއެރުމެއްގެ ޮ‬

‫ޑިވިޝަނުގައި ކުރިން ކުޅެފައިވާ ‪ 10‬ވަރަކަށް‬

‫"ޓީސީގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އެޅުމަކީ އަހަރެންގެ‬ ‫ހަޔާތުގައި އެންމެ ފަހުރުވެރިވި އެއް ކަމަކަށްވާނެ‪.‬‬

‫ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ކީޕަރެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ބިދޭސީ‬ ‫ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ގެންނާށެވެ‪.‬‬

‫ޓިއުރިން (އޮކްޓޫބަރު ‪ – )26‬އިޓާލިއަން ލީގުގައި‬ ‫ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އަމިއްލަ‬ ‫ދަނޑުގައި ހެލަސް ވެރޯނައާ ‪ 1-1‬އިން އެއްވަރުވެއްޖެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ‪ 77‬ވަނަ މިނެޓުގައި ބަދަލު‬ ‫ކުޅުންތެރިޔާ ޑެޖާން ކުލުސެވްސްކީ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕިރްލޯ ބުނީ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ޔުވެންޓަސް ފެނުނީ‬ ‫ކށް ނޫން ކަމަށާއި ދެ ވަނަ ހާފުގައި‬ ‫އެހާ ހަރަކާތްތެރި ޮ‬

‫ލއާ އެކު ކުޅެމުން އަންނަ‬ ‫އާ ކޯޗު އަންދްރޭ ޕިރް ޯ‬

‫ގލަށް ފަހު ރަނގަޅުވި ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ރނާގެ ޯ‬ ‫ވެ ޯ‬

‫ޔުވެންޓަސް އަށް ފުރަތަމަ ފަސް މެޗުން މޮޅުވެވުނީ‬

‫ޔުވެންޓަސް ހޭލަން ޖެހޭނީ އެފަދަ ގޮތަކުން ނޫން‬

‫ދެ މެޗުންނެވެ‪ .‬އަނެއް ތިން މެޗު އެއްވަރުވީ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޕއިންޓާ އެކު ފަސް ވަނައިގަ‬ ‫އެ ޓީމު އޮތީ ނުވަ ޮ‬

‫ރޭ އެ ޓީމަށް ކުރިމަތިވި އަނެއް މައްސަލައަކީ‬

‫މޅުވި ނަމަ އެއް ވަނައިގައި ‪ 12‬ޕޮއިންޓާ‬ ‫އެވެ‪ .‬ރޭ ޮ‬

‫ބނޫޗީ އަށް އަނިޔާވުމެވެ‪.‬‬ ‫ޑިފެންޑަރު ލެއޮނާޑޫ ޮ‬

‫އެކު އޮތް އޭސީ މިލާނާ ހަމަކުރެވޭނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އޭނާ އަށް ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި‬

‫ރމާ އަތުން މިލާން ބަލިވިޔަސް‬ ‫މިހާރު އޮތްގޮތުން މިރޭ ޯ‬

‫ކޅަށް ނުކުޅެވިދާނެ އެވެ‪ .‬އެ ޓީމުގެ‬ ‫ބާސެލޯނާއާ ދެ ޮ‬

‫މަދުވެގެން އަދި ހަފުތާއަކަށް އެ ޓީމަށް އެއް ވަނައިގައި‬

‫އ ކިއެލީނީ ވެސް ހުރީ‬ ‫އަނެއް ޑިފެންޑަރު ޖިއޯޖި ޯ‬

‫ދެމި އޮވެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އަނިޔާގަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮވިޑުގެ ސަބަބުން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަދި‬

‫ޕލީ ވަނީ ބެނެވެންޓޯ އަތުން ‪1-2‬‬ ‫ރޭ ލީގުގައި ނަ ޯ‬

‫ސަސްޕެންޝަނުގެ ސަބަބުން ފެޑެރިކޯ ޗިއެސާ ނެތި‬

‫އިން މޮޅުވެފަ އެވެ‪ .‬އެ ޓީމު އޮތީ ‪ 11‬ޕޮއިންޓާ އެކު‬

‫ޔުވެންޓަސް ކުޅުނު މި މެޗުގައި އެ ޓީމު ކޮޅަށް ވެރޯނާ‬

‫ދެ ވަނައިގަ އެވެ‪.‬‬

‫އިން ގޯލް ޖެހީ ‪ 60‬ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ‪ .‬ޔުވެންޓަސް‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 26‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫‪24‬‬

‫ބިދޭސީ ގޯލްކީޕަރުން ގެންނަން ދިނީ ވަގުތީ ހުއްދައެއް‬ ‫ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެން ކްލަބްތަކުން ބޭނުންނަމަ ބިދޭސީ‬

‫ކންޓްރެކްޓް ހަދާފައިވާ ބިދޭސީ‬ ‫މިހާތަނަށް ޮ‬

‫ގތަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް‬ ‫ކީޕަރުން ގެނެވޭ ޮ‬

‫ކީޕަރަކީ ދާދި ފަހުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް‬

‫ކަމަށް މީގެ ކުރިން ވެސް އެފްއޭއެމުން ވަނީ ބުނެފަ‬

‫ސޮއިކުރި ޕާކިސްތާންގެ ކީޕަރު ހަނީފް ސާގިބް އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން‬

‫އޭނާ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ޓީމުތަކަށް ކުޅެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ނިންމާފައިވާ‬ ‫ރާއްޖޭގެ ޓީމުތަކަށް ނުގެނެވޭ ޮ‬

‫ޖަވާޒް (ޖަވާ) އިއްޔެ "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ އަންނަ‬

‫ޕޓްސް ކްލަބާއި ށ‪ .‬ފޯކައިދޫ‬ ‫އޭގެ ތެރޭގައި ބީޖީ ސް ޯ‬

‫ނިންމުން ކްލަބްތަކުން ބޭނުންވެގެން ބަދަލުކޮށް ކުރިއަށް‬

‫ސީޒަނުގައި ބިދޭސީ ކީޕަރުން ޓީމުތަކުގައި ކުޅެވޭނެ‬

‫ޅސް އަދި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް‬ ‫ބޅަ ޓީމާއި އއ‪ .‬މާ ޮ‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫އޮތް ސީޒަނުގައި ބިދޭސީ ކީޕަރުން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އަންނަ ސީޒަނުން ފެށިގެން ބިދޭސީ ގޯލްކީޕަރުން‬

‫ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދީފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ދިވެހި ކީޕަރުންނަށް ފުރުސަތު އިތުރުކުރުމުގެ‬ ‫ގޮތުން އެފްއޭއެމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ވަނީ ‪ 2020‬ވަނަ‬

‫ގތުން ހަމައެކަނި ކުރިއަށް‬ ‫"މިހާރު އޮތް ޮ‬ ‫އޮތް ސީޒަނަށް ހުއްދަދީފައި މި އޮތީ‪ .‬ކުރިއަށް‬

‫ޓީމުތަކުގެ ތެރޭގައި މާޒިޔާ‪ ،‬ޓީސީ‪ ،‬އީގަލްސް އަދި‬

‫އޮތް ސީޒަނުގެ ތެރޭގައި މިކަން އަޅުގަނޑުމެން‬

‫ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ރިވިއުކުރާނަން‪ "،‬ޖަވާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަހަރުން ފެށިގެން ބިދޭސީ ކީޕަރުން ނުގެނެވޭގޮތަށް‬

‫"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ގިނަ‬

‫ހަދަން ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިދިޔަ ސީޒަން ޖޫން‬ ‫މަހު ފަށަން ނިމުމާ އެކު‪ ،‬އެ ސީޒަން ކުރިއަށްދާނީ މި‬

‫މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އަދި ބައެއް ކްލަބްތަކުން ވަނީ‬

‫ޖެހެ އެވެ‪ .‬އެއީ އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް‬

‫ކށް ކަމަށްވާތީ ބިދޭސީ ކީޕަރުން‬ ‫އަހަރުގެ ކުރީކޮޅާ އެއް ޮ‬

‫ކީޕަރުންނާ އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް ވެސް އައިސްފަ‬

‫ގލްކީޕަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ވަގުތު‬ ‫ގިނަ އަދަދެއްގެ ޯ‬

‫ނުގެނެވޭ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ ‪2021/2020‬‬

‫އެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ އަށް ޓީމުގެ‬

‫ގތުން ހަތަރެއް ނޫނީ ފަސް އަހަރު‬ ‫ނަގާނެތީ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ވަނަ ސީޒަނުން ފަށައިގެން ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ވަނީ‬

‫ތެރެއިން ދެ ބައި ކުޅަ އެއް ބަޔަށް ވުރެ ގިނަ‬

‫ދީފައި މި ފަދަ ގަވައިދެއް ހަދައިފިނަމަ އޭގެ ފައިދާ‬

‫ކުރިން ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގލުން އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ފެންނާނީ‬ ‫ޓީމުތަކުގެ ޯ‬

‫ބޑަށް ކުރާނެ ކަމަށް‬ ‫ޖުމްލަކޮށް ބަލާއިރު ޓީމުތަކަށް ޮ‬

‫ބިދޭސީ ކީޕަރުންނަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ‪.‬‬

‫ކޗުން ގަބޫލުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގިނަ ޯ‬

‫‪ 37‬އަހަރަށް‬ ‫ފަހު ލިއްޕީގެ‬ ‫ކޯޗިން ކެރިއަރު‬ ‫ނިމުމަކަށް‬

‫މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު ‪ - )26‬ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު‬ ‫މޅު ކުޅުމާ އެކު ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އިން‬ ‫ޑޭވިޑް ސިލްވާގެ ޮ‬ ‫ކށް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ‬ ‫‪ 1-4‬އިން ހުއެސްކާ ބަލި ޮ‬ ‫އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސސިއެޑާޑް އެއް ވަނަ އަށް އެރީ ހަތް މެޗުން ‪14‬‬ ‫ޮ‬ ‫ޕއިންޓް ހަމަކޮށްގެންނެވެ‪ .‬ދެ ވަނައިގައި އޮތީ މި ސީޒަނުގެ‬ ‫ޮ‬ ‫ފުރަތަމަ ކްލަސިކޯ މެޗުން މޮޅުވި ރެއާލް މެޑްރިޑް އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ޕއިންޓް ލިބިފަ އެވެ‪ .‬ތިން‬ ‫ޓީމަށް ހަ މެޗުން ވަނީ ‪ޮ 13‬‬

‫ސސިއެޑާޑްގެ ރޭގެ މެޗުގައި ވެސް ވިދާލީ މެންޗެސްޓާ‬ ‫ޮ‬ ‫ސިޓީ ދޫކޮށް މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާގައި ސޮސިއެޑާޑަށް‬ ‫ބަދަލުވި ސިލްވާ އެވެ‪ .‬ރޭގެ މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ ދެ‬ ‫ގޯލު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން‬ ‫ސޮސިއެޑާޑްގެ މެދުތެރޭގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އުމުރުން ‪ 34‬އަހަރުގެ ސިލްވާ އަކީ ‪ 21‬ވަނަ ގަރުނު‬ ‫ތެރޭގައި ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް މެޗެއްގައި ދެ ގޯލު ޖަހަން‬ ‫ކށްދިން އެންމެ ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިޔާ‬ ‫ފުރުސަތު ތަނަވަސް ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ސޮސިއެޑާޑްގެ ކޯޗު އިމަނޯލް އަލްހުއާސިލް ބުނީ ސިލްވާ‬ ‫އަކީ ކޮން ފެންވަރެއްގެ ކުޅުންތެރިއެއްކަން އެންމެނަށް ވެސް‬ ‫އެނގޭ ކަމަށާއި އޭނާގެ ފިޓްނަސް ހިފަހައްޓައިފިނަމަ މޮޅު‬ ‫ކުޅުން މުޅި ސީޒަނުގައި ވެސް ތަކުރާރުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސްޕެއިނުގެ ފޯވާޑް މިކޭލް އޮޔާޒަބަލްގެ ގޯލުން ފުރަތަމަ‬ ‫ހާފުގައި ސޮސިއެޑާޑް ލީޑުނަގާފައިވަނިކޮށް ދެ ވަނަ ހާފްގެ‬ ‫ކޅުގައި ހުއެސްކާގެ ރަފާ މީރް ވަނީ އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ‬ ‫ކުރީ ޮ‬ ‫ސސިއެޑާޑަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް‬ ‫ޮ‬ ‫ކށްދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަމަހަމަ ޮ‬ ‫އޔާޒަބަލް އެވެ‪ .‬އެ ޓީމުގެ‬ ‫ލީޑުނަގައިދިނީ ޕެނަލްޓީ އަކުން ޮ‬ ‫ފަހު ދެ ގޯލު ޖެހީ ކްރިސްޓިއަން ޕޯޓޫ އަދި އަލެކްސަންޑަ‬ ‫އައިސާކް އެވެ‪.‬‬ ‫ކ މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން ވަނީ‬ ‫ލީގުގައި އިއްޔެ އެތުލެޓި ޯ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެތުލެޓިކޯގެ‬ ‫‪ 0-2‬އިން ރެއާލް ބެޓިސް ބަލި ޮ‬ ‫ގޯލުތައް ޖެހީ ލުއިސް ސުއަރޭޒް އާއި މާކޮސް ލޮރެންޓޭ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތް ހެދުމުގެ ކުރިން‬ ‫ބިދޭސީ ކީޕަރުން ނުގެނެވޭ ޮ‬

‫ކްލަބްތަކުން މިހާރު އަންނަނީ ބިދޭސީ ކީޕަރުންނާ އެކު‬

‫ސިލްވާގެ މޮޅު‬ ‫ކުޅުމާ އެކު‬ ‫ސޮސިއެޑާޑް އެއް‬ ‫ވަނަ އަށް‬

‫ޕއިންޓް ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކޗުން ދެކޭ ގޮތުގައި‬ ‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ގިނަ ޯ‬ ‫ދުރުރާސްތާ ޕްލޭނެއް ހަދައި އެކަމަށް ތައްޔާރުވާން‬

‫އެކަމަކު ކޮވިޑް‪19-‬ގެ ސަބަބުން ދިމާވި‬

‫ވަނައިގައި އޮތް ގްރަނާޑާ އަށް ވެސް ވަނީ ހަ މެޗުން ‪13‬‬

‫ކްލަބް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގލްކީޕަރުން ދެން ފެންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ‬ ‫ބިދޭސީ ޯ‬

‫މިލާން (އޮކްޓޫބަރު ‪ - )24‬އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ކޯޗު މާސެލޯ ލިއްޕީ ‪37‬‬ ‫އަހަރަށް ފަހު ކޯޗިން ކެރިއަރު ނިންމާލާފައިވާކަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އުމުރުން ‪ 72‬އަހަރުގެ ލިއްޕީ އެންމެ ފަހުން ކޯޗުކޮށްދިނީ ޗައިނާ އަށެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ޗައިނާގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ ހުރުމަށް ފަހު މަގާމުން‬

‫މިލާން އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ބަލިވީ އެވެ‪ .‬ޖުމްލަ ހަތަރު ފައިނަލުގައި‬ ‫ކުޅެ‪ 1996 ،‬ގައި ޔުވެންޓަސް އަށް ހޯދައިދިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފަހުން‬ ‫އެ ޓީމަށް އެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރެވިފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މޅު ޓެކްޓީޝިއަނެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ލިއްޕީ‪ 2004 ،‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫ޮ‬

‫ވަކިވީ މިދިޔަ އަހަރު ނޮވެމްބަރު މަހު ސީރިއާ އަތުން ޗައިނާ ބަލިވި މެޗަށް‬

‫އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވި އެވެ‪ .‬ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން ތިބެމެ ‪2002‬‬

‫ފަހު އެވެ‪.‬‬

‫ޓނީއާ އެކު އިޓަލީ‬ ‫ވލްޑް ކަޕާއި ‪ 2004‬ގެ ޔޫރޯން ޖިއޮވާނީ ޓްރަޕައް ޯ‬ ‫ގެ ޯ‬

‫ރޭޑިއޯ ސްޕޯޓިވާ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ލިއްޕީ ބުނީ ޓީމުތަކަށް‬ ‫ކށްދިނުން މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޯޗު ޮ‬

‫ބޑެތި ބަދަލުތަކެއް‬ ‫ކާމިޔާބެއް ނުލިބުމުން ލިއްޕީއާ އިޓަލީ ހަވާލުކުރުމުން އޭނާ ޮ‬ ‫ގެނަ އެވެ‪ .‬ޖަރުމަނު ވޯލްޑް ކަޕް ‪ 2006‬ވަނަ އަހަރު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ފަހު‬

‫ކޗެއްގެ ގޮތުގައެއް‬ ‫"ތިއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް އަހަރެން ދެން ޯ‬

‫ލިއްޕީ އެ ޓީމާ ވަކިވި ނަމަވެސް ދެ އަހަރު ފަހުން އެ ޓީމާ އަލުން ހަވާލުވި‬

‫ނުފެންނާނެ‪ .‬އެކަމަކު ފުޓްބޯޅައިގެ އެހެން ރޯލަކުން އަހަންނަށް އަދިވެސް‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ‪ 2010‬ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އިޓަލީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން‬

‫މަސައްކަތްކުރެވިދާނެ‪ .‬ހިނގާ ބަލަމާ ދެން ކުރިއަށް ވާ ގޮތެއް ވެސް‪ "،‬އިޓަލީ‬

‫ކޗުކަމުން ވަކިވީ އެވެ‪.‬‬ ‫ކެޓުމުން ލިއްޕީ އިޓަލީ ޯ‬

‫އަށް ‪ 2006‬ގެ ވޯލްޑް ކަޕް އަދި ޔުވެންޓަސް އަށް ‪ 1996‬ވަނަ އަހަރުގެ‬

‫ކޗިންގެ ތެރެއަށް ނުކުތީ ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރު ޗައިނީސް‬ ‫ލިއްޕީ އެނބުރި ޯ‬

‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދީ‪ ،‬އެ ދެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ‬

‫ސުޕަ ލީގުގެ ގުއަންޒޫ އެވަގްރެނޭޑާ އެކު އެވެ‪ .‬އެ ޓީމަށް ‪ 2014‬ގެ ނިޔަލަށް‬

‫ހދާފައިވާ ލިއްޕީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކޯޗުގެ ޝަރަފް ޯ‬

‫ކޯޗުކޮށްދީ ޗައީސް ލީގު ތިން ފަހަރު އަދި އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު‬

‫އިޓަލީގެ ސަމްޕްޑޯރިއާގެ ކުރީގެ ޑިފެންޑަރު އެ ކްލަބުގެ ޔޫތު ޓީމުން‬ ‫ކޯޗިން ކެރިއަރު ފެށީ ‪ 1982‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪.‬‬ ‫ލިއްޕީ އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ‪ 1999-1994‬އަށް ޔުވެންޓަސް އަށް‬

‫ކާމިޔާބުކޮށްދިނެވެ‪ .‬އެއާ އެކު އޭނާ ވެފައިވަނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި‬ ‫އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ އަދި ހަމައެކަނި ކޯޗަށެވެ‪.‬‬ ‫އެއަށް ފަހު ލިއްޕީ ‪ 2016‬ގައި ޗައިނާ ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވި އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ކޯޗުކޮށްދިންއިރެވެ‪ .‬އެ މުއްދަތުގައި އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް ‪،1997 ،1995‬‬

‫މަގާމުން ވަކިވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އޭޝިއަން ކަޕުގެ ކުއާޓާ‬

‫‪ 1998‬ގައި އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދީ ‪ 1996‬ވަނަ އަހަރު ޗެމްޕިއަންސް‬

‫ފައިނަލުން އީރާން އަތުން ބަލިވެ ކެޓުމުންނެވެ‪ .‬ބަދަލުގައި ގެނައީ ކަނަވާރޯ‬

‫ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދީފަ އެވެ‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާއާ މެދު އެފްއޭ އިން ހިތްހަމަނުޖެހުމުން މޭ މަހު އަލުން‬

‫ލިއްޕީގެ ބަދަލުގައި ކާލޯ އަންޗެލޮޓީއާ ޔުވެންޓަސް ހަވާލުކުރުމުން‬

‫ލިއްޕީ މަގާމަށް އަ އެވެ‪ .‬ލިއްޕީގެ އެދުމުގެ މަތިން އެހެން ގައުމުތަކަށް އުފަން‬

‫އެކަށީގެންވާ ކާމިޔާބެއް ނުލިބުމުން ޔުވެންޓަސް އިން އަލުން ލިއްޕީ ގެނައީ‬

‫ކުޅުންތެރިންނަށް ޗައިނާ ރަށްވެހިކަން ދީގެން ޗައިނާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުވި‬

‫އެވެ‪ .‬އަލުން ހަވާލުވެ އެ ޓީމަށް ‪ 2002‬އާއި ‪ 2003‬ގެ އިޓާލިއަން‬

‫ނަމަވެސް ބޭނުންވާ ނަތީޖާތަކެއް ނުފެނެ އެވެ‪ .‬އެންމެ ފަހުން ޕްރެޝަރުގައި‬

‫ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދިނެވެ‪ .‬އަދި ‪ 2003‬ގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް‬

‫މަސައްކަތްކުރަން ދަތިތަކެއް ހުރުމުން ލިއްޕީ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ސީރިއާ‬

‫ގެންގޮސްދިނެވެ‪ .‬އެކަމަކު މެންޗެސްޓާގައި ކުޅުނު ފައިނަލުން ވާދަވެރި އޭސީ‬

‫އަތުން ބަލިވި މެޗަށް ފަހު ޗައިނާ ކޯޗުކަމުން އިސްތިއުފާދީފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫ކާށިދޫގައި ކޭބަލް ކާރެއް‬ ‫ނޭ ޅޭނެ‪ :‬އަސްލަމް‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬ ‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ކާށިދޫގެ އެއްވެސް ތަނަކަށް ކޭބަލް ކާރުގައި‬ ‫ގތް ހެދުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން‬ ‫ދަތުރުކުރެވޭ ޮ‬

‫‪ 26‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫ލުތުފަރުގެ މަރަށް ދެމީހަ ުކ‬ ‫އިންކާރު؛ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް‬ ‫ނުކުރަން އެއީ ވާނެ ކަމެއް ކަމަކަށް‪ .‬އެއީ ކުރަން‬ ‫ހެޔޮވާނެ ކަމެއް ވެސް ނޫން‪ "،‬އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ޕްލޭންގައި‬ ‫ކޭބަލް ކާރުގެ ކަންތައް ނުހިމަނަނީ އެއީ ފީސިބަލް‬ ‫ކަމަކަށް ނުވާތީ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޔވާވަރުގެ ކަމެއް ވެސް‬ ‫ކަމަށާއި އެއީ ކުރަން ހެ ޮ‬ ‫ނޫން ކަމަށް ހައުސިން އެންޑް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު‬ ‫މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އަސްލަމްގެ ޖަވާބާ މެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން‬ ‫ޖާބިރު ނިޒާމީ ނުކުތާ ނަންގަވައި ނުރުހުން ފާޅުކުރެއްވި‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވެރިރަށް‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި‬

‫ލަންޑަނުން ފަރަންސޭސިވިލާތުގެ ވެރިރަށް ޕެރިހަށް‬

‫ވަޒީރުންނާ ސުވާލުކުރުމުގެ ވަގުތުގައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ‬

‫ކޭބަލް ކާރުގައި މިހާރު ވެސް ދަތުރުކުރާ ކަމަށާއި‬

‫މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު‬

‫އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވީ‬

‫ދެއްވަމުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ކާށިދޫން ގާފަރަށް ކޭބަލް‬

‫އޅުވައިލައްވަން ކަމަށެވެ‪ .‬އަސްލަމް ދެން ވެސް‬ ‫ޮ‬

‫ކާރު އެޅުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ހަމަބުއްދީގައި‬

‫ވިދާޅުވީ އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ކާށިދުއަކީ‬

‫ހުރެ ގަބޫލުކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬ޖާބިރު‬

‫ޕެރިސް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސުވާލު ކުރެއްވީ ކޭބަލް ކާރު އެޅުމަށް ޕްލޭންކޮށް‪،‬‬

‫ކާށިދޫން ގާފަރަށް ކޭބަލް ކާރުގައި ދަތުރުކުރެވޭނެ‬

‫ސަރުކާރަށް އޭނާ ހުށަހެޅުއްވުމުން ސަރުކާރުގެ‬

‫ގޮތް ހެދުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި‬

‫ޕްލޭންގައި އެކަން ނުހިމަނުއްވަނީ ކީއްވެތޯ އެވެ‪.‬‬

‫ޖާބިރު ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދެކެވެ‪ .‬ކާށިދޫގައި‬

‫ޕޓެއް ވެސް އޭނާ ޕްލޭން‬ ‫ކާށިދޫގައި އަޅާނެ އެއާ ޯ‬

‫އެއާޕޯޓެއް އަޅުއްވަން ވެސް އޭނާ ވައުދުވެވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬

‫ކުރައްވައި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަށް‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ އަށް‬

‫ސަރުކާރުން އެއްބާރުލުން ނުދެނީ ކީއްވެތޯ ވެސް ޖާބިރު‬

‫އަސްލަމް ވަޑައިގަތީ ގއ‪ .‬ކޮލަމާފުށީ ބަނދަރު‬

‫ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ‬ ‫ހެދުމުގެ މަޝްރޫއާ ބެހޭ ޮ‬

‫ގތަކަށް ވެސް ހަމަބުއްދީގައި ހުރެގެން‬ ‫"ހަމަ އެއް ޮ‬

‫މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިން ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް‬

‫އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން ކާށިދޫން އެއްވެސް ތާކަށް‬

‫ޖަވާބު ދެއްވުމަށެވެ‪ .‬އެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނީ‬

‫ކޭބަލް ކާރެއް އެޅުން އެއީ ފީސިބަލް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި‪.‬‬

‫ތ ސައުދު ސުވާލުކުރެއްވުމުން އަސްލަމް‬ ‫ކިހާތާކު ޯ‬

‫ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށް އެނގެން ޖެހޭ މި‬

‫ވިދާޅުވީ އެ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވެސް‬

‫ޒާތުގެ ވާހަކަ ކިތަންމެ ބާރަށް ދެއްކެވިޔަސް އެއީކީއެއް‬

‫ހިނގަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަން‪ .‬އަޅުގަނޑެއް ގަބޫލެއް‬

‫ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައި ެގ‬ ‫ނިންމުން ރިވިއުކޮށްދޭން އެދެފި‬ ‫ކޮވިޑް‪19-‬ގެ ފަރުވާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދަން‬

‫އެއްވެސް މީހަކަށް މާލީ މަންފާއެއް ލިބުނު ކަން‬

‫ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރި‬

‫ސާބިތުކޮށްދެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތް ކަމަށް ޕީޖީ‬

‫މައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓަ‬

‫ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް ނިންމެވި ނިންމެވުން‬

‫އެކަމަކު އޭސީސީން މި ވާހަކަ ދޮގުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ކރަޕްޝަން ކޮމިޝަން‬ ‫އަލުން މުރާޖައާކޮށްދޭން އެންޓި ޮ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ދައުވާ ކުރަން‬ ‫އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫(އޭސީސީ) އިން އިއްޔެ އެދިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިގޮތަށް އެދުނުކަން ފިޔަވައި އޭސީސީގެ މީޑިއާ‬

‫ފޮނުވީ‪ ،‬ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެ‪،‬‬ ‫ވަކި ފަރާތަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދައިދިން ކަމަށް‬

‫އޮފިޝަލް ހަސަން މަނިކު އިތުރު ތަފްސީލެއް މިރޭ‬

‫އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ހުރި ކަމަށް‬

‫ނުދެއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ތަހުގީގަށް ސާބިތުވާތީ އެވެ‪.‬‬

‫ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ފަހު‪،‬‬

‫ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި‪ ،‬އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި‬

‫އޭސީސީން ޕީޖީގައި އެދުނީ ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު‬

‫ގސްތައް ހިނގި ކަން ފުލުހުންނާއި‬ ‫ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި ޯ‬

‫އަބްދުﷲ އަމީންއާ އެކު ‪ 11‬މީހެއްގެ މައްޗަށް‬

‫އޭސީސީ ގުޅިގެން ހިންގި ތަހުގީގަށް ފަހު ނެރުނު‬

‫ކށްދޭށެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬ފައިނޭންޝަލް އެގްޒެކެޓިވް‬ ‫ދައުވާ ޮ‬

‫ޕޓުގައި ވެސް ހިމަނާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬ ‫އޭގެ ތެރޭގައި‪ ،‬ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން ގާބިލް‬

‫އަހްމަދު އަސްލަމާއި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ނިޝާމާ‬ ‫މުހައްމަދާއި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ޝިޔާމާ މުހައްމަދާއި‬

‫ތ ނުބަލައި ހަވާލުކުރުމާއި އެއްބަސްވުމެއް‬ ‫ކުންފުންޏެއް ޯ‬

‫ޑިރެކްޓަރު ނައުޝާދު އަލީ އާއި ބިޑް ކޮމިޓީ މެމްބަރު‬

‫ނެތީސް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން އެ ކުންފުންޏަށް‬

‫އާމިނަތު ޝައުފާ އާއި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު‬

‫އެންގުމާއި އެއްބަސްވުމެއް ނެތި އަދި މާލިއްޔަތު‬

‫އފިސަރު އަލީ ޝިހާމާއި‬ ‫ފާތުމަތު ލިމްޔާ އާއި ލީގަލް ޮ‬

‫ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި‬

‫އެސިސްޓެންޓް ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ ހަފީޒާއި‬

‫އެއްބަސްވުމުގެ ‪ 90‬ޕަސެންޓް‪ 30 ،‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫އފިސަރު ހުސައިން‬ ‫އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޮ‬

‫ދިނުން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެއްކީ‬

‫ނިޔާޒެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އެގްޒެކިއުޓާސް‬ ‫އޭސީސީން ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫ގތަށް ދައުވާނުކޮށް މައްސަލަ‬ ‫އޭސީސީން އެދުނު ޮ‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫ބަންގްލާދޭޝް މީހެއް ކަމަށްވާ ލުތުފަރު‪ ،‬ށ‪.‬‬ ‫ޅައިމަގު ބޯޓެއްގެ ތެރޭގައި މަރާލުމަށް ފަހު ކަނޑުފެއްތި‬

‫އެކަމަށް އެ ތިން މީހުން ވެސް އިއުތިރާފް ވެފައިވާ‬ ‫ކަމަށް ދައުލަތުގެ ދައުވާގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދައުވާ އިއްވުމުން އަލަމިން އާއި ނޫރުލް‬

‫ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ދައުވާލިބޭ ދެ މީހަކު‬ ‫ކށް‪ ،‬އަދި އެ ދެ މީހުންގެ ބައި‬ ‫ދައުވާއަށް އިންކާރު ޮ‬

‫އިސްލާމްގެ ފަރާތުން ވަނީ ދައުވާއަށް އިންކާރު ކޮށްފަ‬

‫ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ‬

‫އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އެ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ‪14‬‬

‫ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫މީހަކާއި ކިތާބީ ހަތް ހެއްކެއް ހުށަހެޅި އެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން‬

‫ތެރޭގައި ޅައިމަގު މީހުންނާއި ފުލުހުން ވެސް ހިމެނެ‬

‫ދަނިކޮށް ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑު ފެނުނީ ޅައިމަގު ކަނޑު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފިޔަވައި އިތުރު އެއްޗެއް ނެތެވެ‪ .‬އެ މައްސަލާގައި‬

‫ރަޝާދު ނިންމެވީ ހުށަހެޅި ހެކިތަކަށް މަދަނީ‬

‫ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ތިން މީހުން‬

‫މިންގަނޑުން ބަލާއިރު އެ ދެ މީހުންގެ ބައި ކުރިއަށް‬

‫ކަމަށްވާ އަލަމިން އާއި ނޫރުލް އިސްލާމް އާއި އެމްޑީ‬

‫ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ‬

‫އަހްތަރުގެ މައްޗަށެވެ‪ .‬އިއުތިރާފް އެއްބަސްވުމެއްގެ‬

‫ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށް ‪ 15‬ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އަދި‬

‫ދަށުން އެ ތިން މީހުން އެކަމަށް ކުރިން އެއްބަސްވުމަށް‬

‫ދިފާއީ ހެކިން ހުށަހަޅަން ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ގާޒީ‬

‫ކޓުގައި ދައުވާއަށް އިންކާރު ކުރުމުން ދައުލަތުގެ‬ ‫ފަހު ޯ‬

‫ދެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ކށެވެ‪ .‬ފެނުނުއިރު ކަށިތައް‬ ‫ބޭރަށް ފައްތާފައި ވަނި ޮ‬

‫އެދުމުގެ މަތިން ތަހުގީގު ފުރިހަމަކޮށް‪ ،‬އަލުން ވަނީ‬ ‫ކޓަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ތަހުގީގު ނިންމުމަށް ފަހު އަލުން ތިން މީހުންނަށް‬ ‫ދައުވާ ކުރުމުން މިއަދު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން‬ ‫އިއްވި ދައުވާގައިވަނީ ލުތުފަރު މަސައްކަތްކުރި ޅައިމަގު‬

‫އެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒު‬

‫އެމްޑީ އަހްތަރުގެ ވަކީލަކު ނެތުމުން އޭނާގެ ބައި‬ ‫މިއަދު ކުރިއަކަށް ނުގެންދެ އެވެ‪ .‬އޭނާއަށް ވަކީލަކު‬ ‫ހަމަޖައްސަން ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ގާޒީ ވަނީ‬ ‫ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދައުވާލިބޭ ތިން މީހުން ބަންދުގައި ތިބޭތާ ގިނަ‬

‫ބޓުގެ ތެރޭގައި އަލަމިން އާއި ލުތުފަރާ ދެމެދު‬ ‫ޯ‬

‫ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާތީ އެ މީހުންގެ އާއިލާއަށް ގިނަ‬

‫ބޓު ތެރެއަށް ލުތުފަރު‬ ‫ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކެއްގައި ޯ‬

‫ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަށް ދިފާއީ ވަކީލުން‬

‫ވައްޓާލުމަށް ފަހު އަލަމިން އާއި ނޫރުލް އިސްލާމާއި‬

‫ބުންޏެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ‬

‫އެމްޑީ އަހްތަރު ބައިވެރިވެގެން ލުތުފަރުގެ ކަރުގައި‬

‫ގތުގެ ތާވަލެއް ދޭން ވަކީލުން އެދުނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކށްގެން އޭނާ މަރާލި ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ހިފައި ނޭވާ ހާސް ޮ‬

‫ގާޒީ ވިދާޅުވީ ޝަރީއަތުގެ އަސްލު އަޑުއެހުންތައް‬

‫އެއަށް ފަހު ޅައިމަގުގެ ކަނޑު ބޭރުން ‪ 200‬ފޫޓު‬

‫ފެށުމުން އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ‬

‫ދުރަށް ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑު ކަނޑުފެއްތި ކަމަށާއި‬

‫ތާވަލެއް ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހަދަމުންދާ ރިސޯޓަކުން ކޮވިޑުގެ ‪ 52‬ކޭސް‬ ‫ފާއިތުވި ‪ 24‬ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ‪ 84‬މީހަކު‬ ‫ޕޒިޓިވްވެފައިވިއަސް އޭގެ ތެރެއިން‬ ‫ކޮވިޑް‪ 19-‬އަށް ޮ‬

‫ފެސިލިޓީގައި އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ރޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން‬ ‫ހެލްތު ޕް ޮ‬

‫ގތުގައި ތަރައްގީކުރަމުން‬ ‫‪ 52‬މީހުންނަކީ ރިސޯޓެއްގެ ޮ‬

‫ބުނީ ފާއިތުވި ‪ 24‬ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ‪2،231‬‬

‫އަންނަ ރ‪ .‬ކުޑަކުރަތުން ބަލި ޖެހުނު މީހުން‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން‬ ‫ސާމްޕަލް ޓެސްޓު ޮ‬

‫އޕަރޭޝަން ސެންޓަރު‬ ‫ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ ޮ‬

‫މާލެ ސަރަހައްދުން ‪ 30‬މީހަކު އަދި ރަށްރަށާއި‬

‫އސީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫(އެޗްއީ ޯ‬

‫ސޓުތަކުން ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫އެ ސެންޓަރުން ބުނީ ކުޑަކުރަތުން މިދިޔަ ބުދަ‬ ‫އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ‪ 89‬ސާމްޕަލް ނެގި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައިވަނީ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް‬ ‫އެންމެ ފުރަތަމަ ޓެސްޓު ޮ‬

‫އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންނާއެކު ރާއްޖެއިން ބަލި ޖެހުނު‬ ‫މީހުންގެ އަދަދު ‪ 11،505‬އަށް އެރީ އެވެ‪.‬‬ ‫ފާއިތުވި ‪ 24‬ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ‪ 52‬މީހަކު‬

‫ހުރި މީހުން ފެނިގެންނެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން މިދިޔަ ހުކުރު‬

‫ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި ވެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ މިވަގުތު‬

‫ދުވަހު ހަތަރު މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ޕޮޒިޓިވްވެ އަދި‬

‫ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަނީ ‪ 937‬މީހުންނެވެ‪.‬‬

‫އިއްޔެ އިތުރު ހަތް މީހަކަށް ބަލި ޖެހިފައިވާކަން‬

‫ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓުކޮށްގެން ‪ 37‬މީހަކަށް ފަރުވާ‬

‫އެނގިފައިވާ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދެ އެވެ‪.‬‬

‫މިއަދު ފެނުނު އާ ކޭސްތަކާއެކު ކުޑަކުރަތުން‬

‫މާލޭގެ އިތުރުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ‪ 22‬ރަށަކާއި‬

‫ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ‪ 63‬އަށް‬

‫ކވިޑްގެ ބަލި މީހުން އެބަތިއްބެވެ‪.‬‬ ‫‪ 24‬ރިސޯޓެއްގައި ޮ‬

‫އަރައިފަ އެވެ‪ .‬އެތަނުން އެކަކަށް ބ‪ .‬އޭދަފުށީ ކޮވިޑް‬

‫އެއީ ‪ 82‬ސްޓާފުންނާއި ‪ 26‬ޓޫރިސްޓުންނެވެ‪.‬‬

‫ޚާއްސަ އެހީ ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް‬ ‫ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދެނީ‬ ‫ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް އިތުރު‬

‫ފެށުމަށްފަހު ވެސް އެ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު‬

‫އިން ‪ 65‬މެކޭނިކަލް ވެންޓިލޭޓަރާއި ‪ 10‬ޕޯޓަބަލް‬

‫ކށްދިނުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ‬ ‫ފުރުސަތުތައް ފަހި ޮ‬

‫ފނުވާލެއްވީ‪ ،‬ޕީޖީ ޝަމީމް ވިދާޅުވެފައިވާ‬ ‫އަނބުރާ ޮ‬

‫ވެންޓިލޭޓަރު ނުލިބެނީސް އެ ތަކެތި ލިބިފައިވާ‬

‫އެކު ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އިއްޔެ‬

‫ދޭންޖެހޭ‪ "،‬ނައިބް ރައީސްއާ ހަވާލާދީ ރައީސް އޮފީހުގެ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އޭރު ހުށަހަޅާފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުގައި‬ ‫ޮ‬

‫ކަމަށް ސެޕް ސިސްޓަމުން "ގުޑްސް ރިސީވްޑް"‬

‫މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ވެބްސައިޓުގައި ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކޯޓެއްގައި ސާބިތުކުރެވޭ ވަރުގެ ހެކި ނެތުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ދައްކައިގެންނެވެ‪ .‬އޭރު އެގްޒެކިއުޓާސްއާ އެކު‬

‫ކށްފައިވާއިރު‪،‬‬ ‫ތަފާތު ‪ 12‬ތުހުމަތެއް އޭސީސީން ޮ‬

‫ސއެއް ވެސް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އެއްބަސްވުމުގައި‬ ‫ސއިކުރީ‪ ،‬އެޕްރީލް‪2 ،‬‬ ‫ޮ‬ ‫އެގްޒެކިއުޓާސްއާ އެކު‬

‫އޭގައި ހުރީ ޕީޖީ ސިފަކުރެއްވި ގޮތުގައި‪ ،‬އިދާރީ‬

‫އފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި‪،‬‬ ‫ރައީސް ޮ‬ ‫މާބަނޑު ދުވަސްވަރާއި ޅަފަތުގެ ކުދިންގެ ދުޅަހެޔޮކަން‬

‫ކށްދިނުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް‬ ‫ފުރުސަތުތައް ފަހި ޮ‬

‫ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ‬ ‫ފަރުވާގެ ކަންކަން ވީހާ ވެސް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި‬

‫ގތްތައް ހަރުދަނާކުރުމުގެ‬ ‫ވަޒަންކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ޮ‬

‫ކށްދިނުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި‪،‬‬ ‫ފަހި ޮ‬

‫ގައި ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ލިޔުންތަކުގައި‬

‫ގތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މުހިއްމުކަމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬އައިޝަތު އަލީ އާއި‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ތުހުމަތުކުރި ކުށް‬ ‫ޝަމީމް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ވިޔަސް ފައިނަލް އެއްބަސްވުމުގައި އެގްޒެކިއުޓާސް އިން‬

‫އޭގެ ތެރޭގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ‬

‫ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އައިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ އަދި‬

‫ސާބިތުކުރެވޭނެ ހެއްކާ އެކު ހުށަހެޅި ނަމަ މިނިސްޓަރު‬

‫ސޮއިކޮށް ހެލްތަށް ފޮނުވީ‪ ،‬އެޕްރީލް‪ 2020 ،16 ،‬ގައި‬

‫ސްކޫލު ތައުލީމް ފެށުމުގެ ކުރިން ވެސް ހާއްސަ‬

‫ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬

‫އަމީނާއި ދެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ވެސް‬

‫ކަމަށް އޭސީސީގެ ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ‪ .‬އެގްޒެކިއުޓާސްއަކީ‬

‫ސަމާލުކަމެއް ދިނުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ދައުވާ އުފުއްލަވާނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭސީސީގެ މުޅި‬

‫ހވި ކުންފުންޏެއް‬ ‫ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ޮ‬

‫މައްސަލަތަކެވެ‪.‬‬

‫"[މަދަރުސީ ތައުލީމް ފެށުމުގެ] އޭގެ ކުރިން‬

‫އެ މިނިސްޓްރީތައް ގުޅިގެން‪ ،‬ނުކުޅެދުންތެރިކަން‬ ‫ހުންނަ ކުދިންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ‬

‫އތީ‪ ،‬ޕީޖީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪،‬‬ ‫ތަހުގީގުން ފާހަގަވެފައި ޮ‬

‫ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ވެސް އޭސީސީން ވަނީ ދޮގުކޮށްފަ‬

‫ވެސް އެ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ފުރިހަމަ‬

‫ކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމާއި އެކަމަށްޓަކައި‬

‫ގތުން އަރާފައި ހުރި އޮޅުންތައް ނުވަތަ‬ ‫އަމަލުކުރި ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކށްދެވޭނެ ގޮތަށް ކަންކަން‬ ‫އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރު ޮ‬

‫މިހާރު އެކުލަވާލައްވަމުން ގެންދަވާ ޕްލޭންތަކާ‬

‫ބައްޓަންކުރަން ޖެހޭ‪ .‬އަދި‪ ،‬މަދަރުސީ ތައުލީމު‬

‫ގތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގުޅޭ ޮ‬

‫ކރަޕްޝަންގެ ދައުވާ އުފުލިއިރު‪،‬‬ ‫މައްސަލަތަކެކެވެ‪ޮ .‬‬


‫‪ 23‬އެޕްރީލް ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪ 26‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2020‬ހޯމަ)‬

‫އެހެނިހެން‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪CONTACT:3001515‬‬

‫ޑްރަގުގެ މައްސަލަތަކުގައި‬ ‫‪ 16‬މީހަކު ހައްޔަރުކުރި‬

‫މާމެންދޫ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓު ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި‬

‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށް‬

‫ކޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓު‬ ‫ގއ‪ .‬މާމެންދޫ ޯ‬

‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލެއިން‬

‫މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގިނަ‬ ‫އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެ‪ 16 ،‬މީހަކު‬

‫ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މާލޭގެ ގެއެއް ފުލުހުން‬

‫ފި އެވެ‪ .‬އެއީ މުޅިން‬ ‫މިދިޔަ ހަފްއަތާގަކައިފޫޓުހަގެއްޔަރުބި ޮކމެށްއް‪.‬‬

‫އެންމެ ފަހުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވަކި‬

‫އަހުމަދު ޝުކޫރު ސަސްޕެންޑު ކުރަން ޖުޑީޝަލް‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬ ‫ބަޔާން ކުރައްވައި‪ ،‬އެ ކެންޑިޑޭޓަށް ވޯޓު ހޯދަން‬

‫ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަން ސާބިތުވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް‬

‫ކމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު‬ ‫ސާވިސް ޮ‬ ‫މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތަކާ‬

‫ކުއްޔަށްދޭ ‪240‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬

‫އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކުރަން ނިންމީ އެ ކޮމިޝަނުން‬

‫ޕޓު ކުރައްވާކަން ކަން‬ ‫ކެންޑިޑޭޓަކަށް ޝުކޫރު ސަ ޯ‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬ ‫ޖޭއެސްސީން ބުނެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ފާސްކޮށް‪ 27 ،‬އަހަރުގެ‬

‫ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލަތަކާކާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ‬

‫މީގެ އިތުރުން ‪ 2018‬ގައި ގއ‪ .‬ކޮލަމާފުށިން‬

‫އަންހެނަކާއި ‪ 30‬އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފަ‬

‫ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް‪ ،‬ޝަރުއީ ދާއިރާގެ‬

‫ޓެރަރިޒަމްގެ ތުހުމަތެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ބައެއް މީހުންގެ‬

‫އެވެ‪ .‬މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ބެލެވޭ ތަކެތި ހުރި ހަތަރު‬

‫އިތުބާރު ދަމަހައްޓަން ކަމަށް ޖޭއެސްސީން ނެރުނު‬

‫ގތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން ޝަރީއަތުގެ‬ ‫ބަންދާ މެދު ޮ‬

‫އޕަރޭޝަންތަކުގައި‬ ‫ރަށްރަށުގައި ހިންގި ތަފާތު ޮ‬

‫ޖޫސްޕެޓީ ޕެކެޓާއި ‪ 841‬ގުޅަ ޕާޓީ ޑްރަގާއި ‪75‬‬

‫ބަޔާނެއްގައި ބުންޏެވެ‪ .‬މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މަސައްކަތާ އޭނާ‬

‫މަޖިލީހުން ބޭރުގައި‪ ،‬އެ މީހުންގެ ބަންދާ މެދު ނިންމާނެ‬

‫ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ‪ 27‬އަހަރުގެ އަންހެނަކު‬

‫ރަބަރު ޕެކެޓް އެ ގެއިން ފެނިފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި ވަނީ ދެ މަސް ދުވަހަށެވެ‪.‬‬ ‫ދުރު ޮ‬

‫ގޮތް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ޝުކޫރު ފުލުހުންނާ ހިއްސާ‬

‫ވެސް ދިވެހިންނެވެ‪.‬‬

‫މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި‬

‫‪TEL:7746841‬‬

‫‪19845‬‬

‫ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬މި މައްސަލަތަކުގައި ދެން‬

‫‪20072‬‬

‫އޕަރޭޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ރަށްރަށުގައި ހިންގި ޮ‬

‫ޝުކޫރު ސަސްޕެންޑު ކުރަން ނިންމި އިރު‪ ،‬މިދިޔަ‬

‫ކުރެއްވި ކަމަށް ވެސް ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ‪ 18‬އަހަރާއި ‪ 44‬އަހަރާއި‬

‫އޕަރޭޝަނަކާއި ރ‪.‬‬ ‫އއ‪ .‬ރަސްދޫގައި ހިންގި ޮ‬

‫ހނިހިރު ދުވަހު ޖޭއެސްސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި‬ ‫ޮ‬

‫ދެމެދުގެ ފިރިހެނުންނެވެ‪ .‬މިއީ ވޭތުވެދިޔަ ހަފްތާގައި‬

‫އޕަރޭޝަނަކާއި ފުވައްމުލަކުގައި‬ ‫ދުވާފަރުގައި ހިންގި ދެ ޮ‬

‫ބުނެފައި ވަނީ ފަނޑިޔާރެއްގެ މަގާމެއްގައި ހުރި މީހެއް‬

‫މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ރުކޮށްފައިވާ‬ ‫ހިންގިއޭ އަ‬ ‫ޝަޖުނެއް ‪،‬ގައި ކަހަރައްންޔަޓް‬ ‫ސީށް ‪ޮ ،‬އޕަރޭފުރި‬

‫އޕަރޭޝަނެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހިންގި ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ކަން‬ ‫ކުރުން އެކަށީގެން ނުވާ ކަންތައްތައް ޮ‬

‫ތެރޭގައި ވިލިނގިލީގެ ބަޔަކާ ގުޅޭ މަސްތުވާތަކެތީގެ‬

‫ރުރޭންޝަންތައް‬ ‫ކުޕަ‬ ‫އ‬ ‫ސަންއްކަގިތްނަ ޮ‬ ‫ތެމަރެއި‬

‫‪EDITION‬ސްޓަލް މެތު އާ ގުޅޭ އިތުރު އެއް‬ ‫ލ ކްރި‬ ‫ހޯދި ބައި ކި ޯ‬

‫ސާބިތުވާތީ‪ ،‬ޝުކޫރު ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރަން‬

‫މައްސަލަތައް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ނިންމުމުމާއި‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ‬

‫އިންސާފު ގާއިމު ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅޭ ކަންކަން‬

‫ނަމެ އަދަދެއްގެ‬ ‫ހިން(ގާފައިތިބޭވަފުނީޅު ހު‬ ‫ންޅުމާބޭލޭގަނުންއެވާވެ‪ .‬ކޮގިން‬

‫ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ފުލުހުން ވަނީ މިއަދު ހޯދައިފަ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މީހުންނެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫ކޅު އދ‪ .‬ފެންފުށިން‬ ‫‪MIHAARU‬ކުރީ ޮ‬ ‫‪PRINT‬މީގެ އިތުރުން މި މަހު‬

‫ޝުކޫރާ ގުޅޭ އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ޖޭއެސްސީން‬

‫ކުރުމުގެ އިތުރުން ފުލުހުންނަށް ބިރު ދައްކާފައިވާ‬

‫މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަނގުރަލާ އެކު ‪ 30‬އަހަރުގެ ދެ‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ރަށުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި‬

‫ފިރިހެނަކު ހުޅުމާލޭގެ ފްލެޓަކުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު‬

‫ކށްފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމުން މާމިގިލި‬ ‫ރައްކާ ޮ‬

‫ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ގއ‪ .‬ވިލިނގިލި ކޯޓުގައި‬

‫މާކްލޭނީގެޝަނުދެން ފްލެޓަކާއި‬ ‫ކންށްފަ‬ ‫ހައްޔައެރުޑްވާ ޮ‬ ‫ވާވެލްއިގެރު‪،‬ދިވެހުހިޅު ޓެ‬ ‫ސްއި ލެ‬ ‫ގެއެއް ބަލާ ފަސްކުރުމަށް ފަހު ތިން މީހަކު ވަނީ‬

‫ޕލިސް ސްޓޭޝަނާއި‬ ‫ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ފެންފުށި ޮ‬

‫މަސައްކަތް ކުރެއްވިއިރު‪ ،‬ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ‬

‫ޕލިސް ސްޓޭޝަން ގުޅިގެން ހިންގި‬ ‫މަހިބަދޫ ޮ‬

‫‪ Subscribe‬ޖޭއެސްސީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް‬ ‫‪for‬ކި ކުރަން‬ ‫ގތެއް ނިންމުމުގެ މައްސަލައެއް ‪ 1 year‬ވަ‬ ‫މީހެއްގެ ބަންދާ މެދު ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް‬ ‫ހައްޔަރު ޮ‬

‫ގަޑިއަކަށް )‬

‫‪ TEL:9990434‬މީހުންނަށް‬ ‫ކށް‪ ،‬ވިޔަފާރިކުރާ ކަމަށް އެ ތިން‬ ‫އެތެރެ ޮ‬ ‫ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫‪20433‬‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ސާބިތުކުރެވޭ‬ ‫އޭނާ ޮ‬

‫ކަމަށް ވެސް ޖޭއެސްސީން ބުނެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް މެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި‬ ‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރުން‬ ‫ދަށު ކޯޓާއި ހައި ކޯޓާއި ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ލ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާފައި‬ ‫‪ޯ Subscribe‬‬ ‫‪ 1 ،ިfor‬ކި‬ ‫‪year‬ނު‪1‬ގައ‬ ‫އޕަރޭޝަ‬ ‫ޮ‬

‫ކޯޓުގައި ހިނގި ދުވަހަކު ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާގެ ވަކީލާ‬

‫‪10%‬‬ ‫‪ and‬އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬މަޖިލީހުން އެގޮތަށް ފާސް‬ ‫‪save‬އިވެ‬ ‫ނުވާފަ‬ ‫ފޮ‬

‫ވެ އެވެ‪ .‬މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު‬

‫ކށް‪ ،‬އެ ވަކީލު ދިން ސިޓީ‬ ‫ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ބައްދަލު ޮ‬

‫ކުރުމުގެ ކުރިން ގިނަ ބޭފުޅުން ވަނީ ފަނޑިޔާރު ކަމުން‬

‫‪and save 10%‬‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަކަށް ފުލުހުންނެއް ނުބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހައްޔަރު ޮ‬

‫އުރައަކާ‬

‫‪20359‬ނެ‬ ‫ހަވާލުވުން ހިމެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT EDITION‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬


26 26 October 2020 2020 ު‫އޮކްޓޫބަރ‬

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2020 ު‫ އޮކްޓޫބަރ‬26

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2020 ‫އޮކްޓޫބަރ‬

27 October 2020

27

‫ލރ‬ ަ ‫ސ‬ ި ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ު ‫ކ‬ ަ

Counselor Abdulla Musthaq

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

Iyasha Leena

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ް ‫ތ‬ ‫ޤ‬ ާ ‫ސ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ދﷲ‬ ު ‫ބ‬ ް ‫އ‬ ަ ާ ‫ލ‬ ‫ނ‬ ީ ‫ޝ‬ ާ ‫ޔ‬ ާ ‫އ‬ ި

‫ރީޕ‬ ަ ‫ތ‬ ެ ‫އ‬ ޮ ‫ޒ‬ ި ‫ފ‬ ި

Physiotherapy Santha Sheela

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ާ ‫ޝ‬ ‫ލ‬ ީ ‫ތ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ސ‬ ަ

Jasin

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ް ‫ސ‬ ‫ނ‬ ި ‫ޖ‬ ާ

ް ‫ޝ‬ ‫ނ‬ ަ ‫ޓ‬ ީ ‫އ‬ ެ ‫ޑ‬ ަ

Dietician

ާ ‫ސ‬ ‫ޔ‬ ި ‫އ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

Asiya A. Raheem

ް ‫ސ‬ ‫ޓ‬ ް ‫ޕ‬ ި ‫ރ‬ ަ ‫ތ‬ ެ ‫ރ‬ ީ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ‫ރ‬ ޯ ‫އ‬ ި ‫ޕ‬ ަ ‫ސ‬ ް

Spirometry Therapist Fathuhullah Anees

ް ‫ނ‬ ‫ސ‬ ީ ‫އ‬ ަ ‫ހﷲ‬ ު ‫ތ‬ ު ‫ފ‬ ަ

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

3325979 ‫ނ‬ ީ ‫ވ‬ ާ ‫އ‬ ް ‫ޅ‬ ު ‫ގ‬ ު ‫ށ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ވ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫އ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

ް ‫ރ‬ ‫ނ‬ ު ‫ޓ‬ ަ ‫ކ‬ ް ‫ޑ‬ ޮ ‫ވ‬ ާ ‫އ‬ ް ‫ރ‬ ަ ‫ކ‬ ު ‫ތ‬ ް ‫ރ‬ ަ ‫ޔ‬ ާ ‫ޒ‬ ި

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2020 ‫އޮކްޓޫބަރ‬

27 October 2020

Dr. Hemanth

-

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ީ ‫މ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ރ‬ ު ‫ކ‬ ަ

17:00 - 20:00

Dr. Asoka Rao

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

Dr. Seshadri Das

09:00 - 13:00

Dr. Seshadri Das

17:00 - 20:00

ް‫ދސ‬ ާ .‫ޑ ރ‬ ް‫ދސ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

Dr. Vijaya Rani

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ީ ‫ރ‬ ‫ނ‬ ާ ‫ޔ‬ ަ ‫ޖ‬ ަ ‫ވ‬ ި .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ށ‬ ީ ‫ހ‬ ަ ‫ރ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫އ‬ ެ

Physician Dr. Abdul Azeez Yoosuf

ް ‫ސ‬ ު ‫ޔ‬ ޫ ‫ޒ‬ ް ‫ޒ‬ ީ ‫އ‬ ަ ‫ލ‬ ް ‫ދ‬ ު ‫ބ‬ ް ‫އ‬ ަ .‫ޑ ރ‬ ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ ‫ފ‬

Dr. Kalimuthu

ާ‫ލވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ި‫ޓއ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

Dr. Mohamed Ali

ް ‫ނ‬ ‫ލ‬ ި ‫ސ‬ ު .‫ޑ ރ‬

Dr. Mariia Krugova

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ު ‫ދ‬ ަ 09:30 - 13:00

Dr. Raghavendra

17:30 - 21:00

ާ‫ދރ‬ ު ‫ނ‬ ް ‫ވ‬ ެ ‫ގ‬ ަ ‫ރ‬ ާ .‫ޑ ރ‬ ާ ‫ދ‬ ‫ރ‬ ު ‫ނ‬ ް ‫ވ‬ ެ ‫ގ‬ ަ ‫ރ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

Dr. Prathibha

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ާ ‫ތ‬ ‫ބ‬ ި ‫ރ‬ ަ ‫ ްޕ‬.‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ގ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫ދ‬ ި ‫ކ‬ ު ‫ޑ‬ ަ ‫ކ‬ ު

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ް ‫ދ‬ ‫ސ‬ ާ ‫ހ‬ ާ ‫ނ‬ ީ .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ށ‬ ީ ‫ކ‬ ަ

Orthopaedician

Dr. Yoosuf Shan

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫މ‬ ު ‫ވ‬ ު ‫ޅ‬ ު ‫އ‬ ެ

Dr. Hussain Faisal

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި ާ‫ލވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ި‫ޓއ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

ު ‫ކ‬ ‫ރ‬ ު ‫ބ‬ ަ ‫ބ‬ ޫ ‫އ‬ ަ ް‫ޝނ‬ ާ ‫ފ‬ ް ‫ސ‬ ު ‫ޔ‬ ޫ ް ަ‫އސ‬ ‫ލ‬ ި ‫ފ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ސ‬ ެ ‫ހ‬ ު ު‫ހރ‬ ި ‫ޒ‬ ާ ‫ލ‬ ް ‫އ‬ ި ‫މ‬ ާ ‫ސ‬ ް ‫އ‬ ި

.‫ޑ ރ‬ .‫ޑ ރ‬ .‫ޑ ރ‬ .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫ނ‬ ު ‫ހ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ަ

Gyneacologist : 09:00 - 13:00 17:00 - 20:00

ާ ‫ގ‬ ‫ވ‬ ޯ ‫ރ‬ ު ‫ކ‬ ު ‫އ‬ ާ ‫ރ‬ ި ‫މ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

Dr. Raghavendra

Dr. Ismail Zahir

Clinic

ީ ‫އ‬ ‫ލ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫މ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ހ‬ ަ ‫މ‬ ު .‫ޑ ރ‬

Dental Surgeon

ު ‫ގނ‬ ‫ޑ‬ ަ ‫ރ‬ ު ‫ނ‬ ަ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ު ‫ދ‬ ަ

AMDC outlets new opening times until further notice (Sat- Thurs)

ު ‫އ‬ ‫ތ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ލ‬ ި ‫ކ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ީ ‫މ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ރ‬ ު ‫ކ‬ ަ

ENT

Dr. Abu Bucker

-

ް‫ނތ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ހ‬ ެ .‫ޑ ރ‬ ް‫ނތ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ހ‬ ެ .‫ޑ ރ‬ ޯ ‫ރ‬ ‫އ‬ ާ ‫ކ‬ ާ ‫ސ‬ ޯ ‫އ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

09:00 - 13:00

Dr. Hemanth

Dr. Neeha Das

ް ‫ޖރ‬ ‫ޖ‬ ޯ .‫ޑ ރ‬

27

ް ‫ކ‬ ‫ށ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ‫ލ‬ ި ‫ބ‬ ަ ‫މ‬ ު ‫އ‬ ް ‫އ‬ ާ

General Practitioner

Dental Surgeon & Pedodontist -

mihaaru.com

mihaaru.com

Dr. Naina Bhatti

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

ި ‫އ‬ ‫ޓ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ާ ‫އ‬ ި ‫ނ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

Dr. Shaheedha

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ާ ‫ހ‬ ‫ދ‬ ީ ‫ޝ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

Dr. Meetha Jolly

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

Dental department: 09:00 - 13:00 17:00 - 21:00

ީ ‫ޖ‬ ‫ލ‬ ޮ ‫ތ‬ ާ ‫މ‬ ީ .‫ޑ ރ‬

Dr. Thasneem

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ް‫ނމ‬ ީ ‫ސ‬ ް ‫ތ‬ ަ .‫ޑ ރ‬ ް‫މނ‬ ީ ‫ރ‬ ް ‫ޝ‬ ި .‫ޑ ރ‬

Pharmacy:

Dr. Zahidha

Dr. Shirmeen

09:00 - 21:00

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫ދ‬ ި ‫ކ‬ ު ‫ޑ‬ ަ ‫ކ‬ ު

Pediatrician Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates! www.facebook.com/AMDCpvtltd

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

DR.DIDI DENTAL AND MEDICAL CENTER / MALE'

Buruzu Magu, Male’,Maldives +960 3325570

Morning

Dr . Didi

13:00 - 9:30

ީ‫ ޑީޑ‬.‫ޑރ‬

Morning

Dr. Anoop

12:00 - 8:00

ް‫ އަނޫޕ‬.‫ޑރ‬

Afternoon

Dr.Favas

20:30 - 12:30

ް‫ ފަވާސ‬.‫ޑރ‬

Afternoon

Dr.Anju

21:30 - 13:30

ޫ‫ އަންޖ‬.‫ޑރ‬

DR.DIDI DENTAL AND MEDICAL CENTER / HULHUMALE

ް ‫ކ‬ ‫ސ‬ ާ ‫ވ‬ ި ‫ނ‬ ާ ‫އ‬ ި ‫ނ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

Dr. Muthasim Saeed

ާ‫ލވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި ު ެ‫އއ‬ ‫ކ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

ު ‫އ‬ ‫ދ‬ ީ ‫ސ‬ ަ ‫މ‬ ް ‫ސ‬ ި ‫އ‬ ް ‫ތ‬ ަ ‫މ‬ ު .‫ޑ ރ‬

Dr. Rukhsana

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

ާ ‫ޝ‬ ‫ނ‬ ާ ‫ކ‬ ް ‫ރ‬ ު .‫ޑ ރ‬

Dr. Naina Vikas

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ލ‬ ު ‫ލ‬ ޮ

Ophthalmologist / Optometrist

ާ ‫އ‬ ‫މ‬ ު ‫ނ‬ ި .‫ޑ ރ‬

Dr. Junaid

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި ާ‫ލވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ު ‫އ‬ ‫ދ‬ ި ‫ނ‬ ަ ‫ޖ‬ ު .‫ޑ ރ‬

Fathimath Nestha

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ާ ‫ސ‬ ‫ތ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ތ‬ ު ‫މ‬ ަ ‫ތ‬ ި ‫ފ‬ ާ

Dr. Niuma

DR.DIDI DENTAL AND MEDICALCENTER

ާ ‫ހ‬ ‫ދ‬ ި ‫ޒ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫މ‬ ު ‫ހ‬ ަ

Dermatologist Dr. Shebi Dr. Reema

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ީ ‫ޝ‬ ‫ބ‬ ެ .‫ޑރ‬

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

ާ ‫ރ‬ ‫މ‬ ީ .‫ޑރ‬

ް ‫ސ‬ ‫ޓ‬ ް ‫ގ‬ ި ‫ލ‬ ޮ ‫އ‬ ޮ ‫ޑ‬ ި ‫ރ‬ ޭ

Radiologist

ް ‫ރ‬ ‫ޖ‬ ާ ‫ނ‬ ީ .‫ޑ ރ‬

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

Dr. Neeraj

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫ޝ‬ ަ ‫ރ‬ ޭ ‫އަޕ‬ ޮ ‫މ‬ ު ‫އ‬ ް ‫އ‬ ާ

General Surgeon Dr. Ravi Shankar

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫މ‬ ް ‫ޒ‬ ާ ‫ނ‬ ި ‫ދ‬ ާ ‫މ‬ ު ‫ކ‬ ަ ‫ޑ‬ ަ ‫ކ‬ ު

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

ް ‫ކ‬ ‫ރ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ޝ‬ ަ ‫ވ‬ ީ ‫ރ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ީ ‫ޖ‬ ‫ލ‬ ޮ .‫ތ ބ‬ ު ‫ރ‬ ަ ‫ބ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

3325979 ‫ނ‬ ީ ‫ވ‬ ާ ‫އ‬ ް ‫ޅ‬ ު ‫ގ‬ ު ‫ށ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ވ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫އ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

Ahigas Magu , Lot No:10409 ( just behind Bombay Dharubaar Restaurant)

Evening

Dr . Didi

20:00 - 16:00

ީ‫ ޑީޑ‬.‫ޑރ‬

Evening

Dr. Anoop

20:00 - 16:00

ް‫ އަނޫޕ‬.‫ޑރ‬

For Appointments, call : 3325570 / 3359992 / 7784452

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates! www.facebook.com/AMDCpvtltd

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv


(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬ ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

26 October 2020

-

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

2020 ު‫ އޮކްޓޫބަރ‬26

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬

-

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates! www.facebook.com/AMDCpvtltd

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Orthopaedician Dr. Abu Bucker Dr. Yoosuf Shan Dr. Hussain Faisal Dr. Ismail Zahir

10:00 - 11:00 mihaaru.com

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

20:00 - 21:30

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Gyneacologist Dr. Naina Bhatti

12:00 - 13:00

Dr. Naina Bhatti

18:15 - 19:15

Dr. Shaheedha

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Meetha Jolly Dr. Thasneem

12:30 - 13:30

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Shirmeen

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Zahidha

10:30 - 11:30

Pediatrician Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

Dr. Ismail Shafeeu

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Naina Vikas

12:15 - 13:15

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:00

Dr. Rukhsana

19:30 - 21:30

Ophthalmologist / Optometrist Dr. Niuma

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Junaid

13:00 - 14:00

Fathimath Nestha

16:30 - 17:30

Dermatologist

15:45 - 16:45

Dr. Shebi Dr. Adil Rasheed

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 20:00 - 21:00

Dr. Reema

Radiologist Dr. Fathimath Mufliha

16:15 - 17:30

Dr. Nazahath

11:00 - 12:00

General Surgeon

ަ‫ސ‬

Dr. Ravi Shankar

10:00 - 12:00

Dr. Ravi Shankar

20:00 - 22:00

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

10:30 - 11:30

3325979 ީ‫އްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

ި ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬


23 20192020 20192020 ް‫ބަރުއެޕްރީލ‬23 26April October ޫ‫ އޮކްޓ‬26

2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23 2020 ު‫ އޮކްޓޫބަރ‬26

mihaaru.com mihaaru.com

mihaaru.com mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

VESSEL NAME CONTACT:3001515

mihaaru.com

DIRECTWEEKLY WEEKLYSAILING… SAILING… DIRECT DIRECT WEEKLY SAILING… DIRECT WEEKLY SAILING…

ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang ETA Colombo Male'ް‫ އެޕްރީލ‬23 )ަ‫ންގާރ‬ETA ަ‫ (އ‬2019 VOY ETA13-Oct-20 Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang ETA21-Oct-20 Colombo ETA Male' 04G7HW1MA 14-Oct-20 17-Oct-20 23-Oct-20 04G7HW1MA 13-Oct-20 14-Oct-20 17-Oct-20 VOY ETA Singapore Pelepas ETA Port Kelang ETA21-Oct-20 Colombo ETA 23-Oct-20 Male' 04G7LW1MA 24-Oct-20 ETA Tanjug 26-Oct-20 28-Oct-20 02-Nov-20 04-Nov-20 ROSSINI 04G7LW1MA 24-Oct-20 26-Oct-20 28-Oct-20 02-Nov-20 04-Nov-20 ް‫އެހެނިހެނ‬ CALICANTO BRIDGE 04G35W1MA 14-Apr-19 16-Apr-19 17-Apr-19 22-Apr-19 24-Apr-19 WESTERLAND 04G7NW1MA 31-Oct-20 02-Nov-20 04-Nov-20 09-Nov-20 11-Nov-20 VESSEL NAME VOY ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang ETA Colombo ETA Male' WESTERLAND 04G7NW1MA 31-Oct-20 02-Nov-20 04-Nov-20 09-Nov-20 11-Nov-20 HEDDA SCHULTE 04G37W1MA 20-Apr-19 21-Apr-19 23-Apr-19 28-Apr-19 30-Apr-19 SEOUL TRADER 04G7PW1MA 07-Nov-20 09-Nov-20 11-Nov-20 16-Nov-20 18-Nov-20 BUSAN TRADER 04G7HW1MA 13-Oct-20 14-Oct-20 17-Oct-20 21-Oct-20 23-Oct-20 CITY SEOUL OF BEIJING 04G39W1MA 28-Apr-19 30-Apr-19 5-May-19 TRADER 04G7PW1MA 27-Apr-19 07-Nov-20 09-Nov-20 11-Nov-20 16-Nov-20 Feeder - 09/05/2019 18-Nov-20 CITY OF BEIJING 04G7RW1MA 14-Nov-20 16-Nov-20 18-Nov-20 23-Nov-20 25-Nov-20 ROSSINI 04G7LW1MA 4-May-19 24-Oct-20 26-Oct-20 28-Oct-20 02-Nov-20 04-Nov-20 AS CHRISTIANA 04G3BW1MA 6-May-19 7-May-19 12-May-19 14-May-19 CITY OF BEIJING 04G7RW1MA 14-Nov-20 16-Nov-20 18-Nov-20 23-Nov-20 25-Nov-20 AS CHRISTIANA 04G7TW1MA 21-Nov-20 23-Nov-20 25-Nov-20 30-Nov-20 02-Dec-20 WESTERLAND 04G7NW1MA 11-May-19 31-Oct-20 02-Nov-20 04-Nov-20 09-Nov-20 11-Nov-20 EM ASTORIA 04G3DW1MA 13-May-19 15-May-19 20-May-19 22-May-19 AS CHRISTIANA 04G7TW1MA 21-Nov-20Department) 23-Nov-20 25-Nov-20 30-Nov-20 Mohd Muhajir 02-Dec-20 ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬ Shireen LEE (CustomerCare Ahmad (Customer Service) HattayaBUSAN LOHNUB (Commercial Department) Suzzana SANI (Customer Service) TRADER 04G7VW1MA 28-Nov-20 30-Nov-20 02-Dec-20 07-Dec-20 09-Dec-20 SEOUL TRADER 04G7PW1MA 07-Nov-20 09-Nov-20 11-Nov-20 16-Nov-20 18-Nov-20 Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807 2911, Fax: +603 2299 2886 Hotline: +65-6499-1111 BUSAN TRADER 04G7VW1MA 28-Nov-20 30-Nov-20 DID: +603 2299 02-Dec-20 07-Dec-20 D/L: 07-2913064 09-Dec-20 ROSSINI 04G7ZW1MA 12-Dec-20 14-Dec-20 VoIP: 8601 291118-Nov-20 16-Dec-20 21-Dec-20 VOIP: 8670 3064 ް‫ނ‬25-Nov-20 ި‫އ‬23-Dec-20 ެ‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލ‬ CITY 04G7RW1MA 14-Nov-20 16-Nov-20 23-Nov-20 VOIP line: 8889OF 3282BEIJING VoIP : 8669-1112 ROSSINI 04G7ZW1MA 12-Dec-20 14-Dec-20 16-Dec-20 21-Dec-20 Email: psg.mahmad@cma-cgm.com 23-Dec-20 e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com WESTERLAND 04G81W1MA 19-Dec-20 21-Dec-20 23-Dec-20 28-Dec-20 30-Dec-20 AS CHRISTIANA 04G7TW1MA 21-Nov-20 23-Nov-20 25-Nov-20 30-Nov-20 02-Dec-20 240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬ WESTERLAND 04G81W1MA 19-Dec-20 21-Dec-20 23-Dec-20 28-Dec-20 30-Dec-20 CMA CGM MALAYSIA (Penang) Hattaya LOHNUB GOH Suzzana SANI Mohd Muhajir Ahmad BUSAN TRADER 04G7VW1MA Benedict 28-Nov-20 30-Nov-20 02-Dec-20 07-Dec-20 09-Dec-20 VESSEL NAME BUSAN TRADER BUSAN TRADER VESSEL ROSSININAME

ETA Singapore EMAIL:VOY sales@mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

* We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' days.Fax: +603 2299 2886 Mohd DID: +603 2299122911, D/L: Muhajir 07-2913064 Hotline: +65-9438-0404 Benedict GOH Suzzana SANI .ް‫އ‬Ahmad ެ‫އަކަފޫޓުގެ ބިމ‬ 12-Dec-20 14-Dec-20 16-Dec-20 23-Dec-20 VoIPpleased : 8669-1112 VoIP: 8601 2911 VOIP: 8670 3064 +603 2299 2911, Fax: +60321-Dec-20 2299Male'. 2886 D/L: 07-2913064 +65-9438-0404 * We areHotline: now to inform that the new upgraded serviceDID: offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com Email: psg.mahmad@cma-cgm.com e-mail: sij.bgoh@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com VOIP line: 8889 3282 VoIP : 8669-1112 VoIP: 8601 2911 VOIP: 8670 3064 WESTERLAND 04G81W1MA 19-Dec-20 21-Dec-20 23-Dec-20 28-Dec-20 30-Dec-20 * Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Atif +960 9100175 VOIP : 8671 6876 Email: psg.mahmad@cma-cgm.com e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com e-mail: sij.bgoh@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com Email: pen.hkchua@cma-cgm.com * DATE WILL SUBJECT TO CHANGE Chua Hwa Keong * DATES ARE Hattaya LOHNUB Benedict GOHSUBJECT TO CHANGE Suzzana SANI Mohd Muhajir Ahmad Tel:TRANSPORT 662 3523282-6, Fax: 662-3438807 DID: +603 22999100175 2911, Fax: 2299+960 28869100195 D/L:TEL:7746841 07-2913064 +65-9438-0404 Chua Keong * Hotline: DATES ARE SUBJECT TO CHANGE Tel :Hwa 604 -291 6876 Fax: 604 2276 770MALDIVES (PVT) * Further details please contact Sheyam +960 9100170, Atif +960 or+603 Shabeer TOTAL SOLUTIONS LTD 20072 19845 3282 : 8669-1112 VoIP: 8601 VOIP: 8670 3064 VOIP :line: 8671 6876 Tel : 604 2918889 6876 Fax: 604 2276 770 * VoIP Further details please contact Sheyam +960 9100170, Atif +9602911 9100175 or Shabeer +960 9100195 5th VOIP Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com Email: psg.mahmad@cma-cgm.com e-mail: sij.bgoh@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com Email: pen.hkchua@cma-cgm.com : 8671 6876

Tel:Keong 662LOHNUB - 3523282-6, Fax: 662-3438807 Hattaya Chua Hwa

ROSSINI

04G7ZW1MA

VOIP line: 8889 Tel: 662 - 3523282-6, Fax: Tel : 604 291 6876 Fax: 6043282 2276 770662-3438807

T. +960 F. +960 3011999 Email:3011888, pen.hkchua@cma-cgm.com

Chua Hwa Keong * DATES ARE SUBJECT TO CHANGE TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD SUBSCRIBE Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770 * Further details(PVT) please contact +960 9100170, Atif +960 9100175 or Shabeer +960 9100195 ‫ޓ‬ TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES LTDSheyam ް ް‫ ކަރަނ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', MaldivesMIHAARU PRINT VOIP : 8671 6876 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives Email: pen.hkchua@cma-cgm.com ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬ T. +960 3011888, F. +960 3011999 EDITION T. +960 3011888, F. +960 3011999 ެ‫ނމ‬ ް ޮ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކ‬ TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬ T. +960 3011888, F. +960 3011999 TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬ Subscribe for 1 year 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives and save 10% T. +960 3011888, F. +960 3011999

20359

Subscribe for 1 year and save 10%

TEL:9990434 20433


‫‪ 26‬އޮކްޓޫބަރު ‪2020‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 26‬އޮކްޓޫބަރު ‪2020‬‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪26 October 2020‬‬

‫‪CONTACT:3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫ފެންވަޔަރިން ‪،‬‬

‫‪ 1‬ކޮޓަރި އެޕާރޓްމަންޓް‬

‫ކަރަންޓްވަޔަރިން ‪ ،‬ފެންމޯޓަރ‬

‫ގެދޮރުގެ ހުރިހާ‬

‫( ބަދިގެއާއެކު )‬

‫‪ ،‬ދޮންނަމެޝިން ‪ ،‬ސިންކް‬

‫އޭ‪.‬ޑީ‪.‬ކޭ ކައިރި‪,‬‬

‫މަސައްކަތެއް‬

‫‪ ،‬ފާހަނާތަށި‪ ،‬ގެދޮރު‬

‫ކަރަންޓްފެން ވަކިން‬

‫އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުރިހާ‬ ‫‪TEL:7904944‬‬ ‫‪20948‬‬

‫‪ 2‬ރޫމް ކުލި ‪10،000‬‬ ‫މާފަންނު ‪ IGMH‬ކައިރި‬ ‫މ‪.‬ފެހިވިނަ ‪ /‬ބްލޫކިޔާމަގު‬

‫މުށިޖެހުން‪ ،‬ކުލަލުން‬

‫‪TEL:9534400‬‬ ‫‪23416‬‬

‫‪22720‬‬

‫ރޫމް ކުލި ‪8500‬‬

‫އަތްފޯރާއަގަކަށް‬

‫ކުލި މަހަކު‪7000/- :‬ރ‬

‫މަސައްކަތެއް‬

‫‪ 1‬ރޫމް އަދި ސިޓިންގް‬

‫ފާޙާނާ ހެދުން‬

‫‪1 Room and‬‬ ‫‪Sitting Room for‬‬

‫ފެންލީކުވުން‬

‫‪Rent 8500‬‬

‫ހައްލުކޮށްދިނުން‬ ‫‪ޮ 1‬ކޓަރި ކައްކާ‬ ‫ކެވޭ ޮގތަށް ކުއްޔަށް‬ ‫ދެމެވެ‪.‬‬

‫އޮފީސް އަދި ޮކޓަރިއަކަށް‬

‫ކުއްޔަށް ދޫކުރާ‬

‫ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހަދާފަހުރި‬

‫‪ 3‬ޕްލަސް ‪ 1‬ރޫމް‬

‫ހައްލުކުރުން‬

‫އެޕާޓްމަންޓެއް‬

‫ޖަންގްޝަންގެ‬

‫ދުއިސައްތަ އަކަފޫޓްގެ ތަނެއް‬

‫‪ 9000/-‬ފެނާ‬

‫ކުއްޔަށް ދެން‬

‫ކަރަންޓާ އެކީ‬ ‫‪TEL:7463660‬‬

‫‪10,000‬‬

‫ސިންކުގެ މައްސަލަތައް‬

‫‪M.Fehivina‬‬ ‫‪Bluekiyaa Magu‬‬ ‫‪Maafannu , Near‬‬

‫މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން‬

‫‪TEL:7827282‬‬

‫‪21941‬‬

‫‪2 Rooms Rent‬‬

‫‪TEL:7773738‬‬ ‫‪23450‬‬

‫‪21577‬‬

‫‪TEL:7555567/7968223‬‬

‫‪IGMH‬‬ ‫‪TEL:7988938‬‬ ‫‪23349‬‬

‫‪22359‬‬

‫‪Fully‬‬

‫ވަޑާމުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް‬ ‫އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަމާއެކު‬ ‫ކުމުގުގެ އަވަސް ޚިދުމަތް އަދި‬ ‫ކުލައާއި ފެންވައިރު ކުރުން‬

‫މާފަންނު އަލިވާގެ‬

‫ހާއްސަ އެހީއަށް‬

‫ކައިރިން ( ކަސްޓަމް‬

‫ބޭނުންވާ ކުއްޖަކަށް‬

‫ކުއްޔަށްދޭ ‪ 3‬ކޮޓަރީގެ‬

‫މޮންޓެސޯރި‬

‫އެޕާޓްމަންޓެއް‪.‬‬

‫ފެންވަރަށް‬

‫ސަރައްހައްދުން )‬

‫‪TEL:9182247‬‬ ‫‪21996‬‬

‫އެޕާޓްމަންޓެއް ހެންވޭރު‬ ‫އާޓިފިސަލް ބީޗް‬ ‫ސަރަހައްދުން‬

‫‪TEL:7773429‬‬ ‫‪22495‬‬

‫‪two bedroom‬‬

‫އާ އިމާރާތްކާ އެއްވަރަށް‬

‫އެޕާޓްމަންޓެއް‬

‫‪apartment‬‬

‫ކުއްޔަށްދެން‬

‫‪for rent in‬‬ ‫‪Hulhumale‬‬ ‫‪TEL:7784452‬‬

‫ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުން‬

‫ފިރިހެން ޓީޗަރެއް‬

‫ފިހާރައަކަށް ކަމުދާނެ ‪1000‬‬

‫ލިފްޓް ހުރޭ‪.‬‬ ‫ފުލް ސެކިއުރިޓީ‬

‫މުސާރަ ދެފަރާތް‬

‫ހުންނަންވާނީ އެޓޭޗްދް ފާހާނައަކާއެކު‪،‬‬

‫އެއްބަސްވާ ގޮތަށް‬

‫ގްރަނުންޑް ފްލޯރގަ‬

‫އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނޫން ތަންކޮޅެއް‬

‫ފެންމޯޓަރު‬

‫މާލެއިން ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުން‪.‬‬

‫ދޮންނަމެޝިން‬

‫‪22602‬‬

‫‪TEL:7904944‬‬

‫ފަސޭހަ ހިސާބެއްގަ‬

‫‪23166‬‬

‫‪22623‬‬

‫‪Wanted to rent‬‬

‫ކުއްޔަށްދޫކުރާ‬

‫ކުއްޔަށްދޫކުރާ ކޮޓަރިއެއް‬ ‫ކުއްޔަށްދޫކުރާ ‪ 1‬ރޫމް ފާހާނާ‬ ‫އާއި އެކު ( ގަލޮޅުން )‬ ‫ކުލި‪ :‬މަހަކު ‪ (8000/-‬އަށްހާސް)‬ ‫ރުފިޔާ ( ފެނާ ކަރަންޓާއި އެކު )‬ ‫އެޑްވާންސް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭ‬

‫‪spacious area (not less‬‬

‫‪from Male' city.‬‬

‫ކުލި‪ :‬މަހަކު ‪ 14000/-‬ރުފިޔާ‬ ‫އެޑްވާންސް‪ :‬މަހަކު ‪ 14000/-‬ރުފިޔާ (‬

‫ކުޑަކުދިންނަށް ޤުރްއާން‬

‫‪TEL:7777219‬‬ ‫‪23429‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫‪Location: easy access to‬‬

‫ކިޔަވާދެމެވެ‪.‬‬

‫ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާ ލެވިދާން‬

‫‪TEL:7777219‬‬

‫‪ground floor ideal for a‬‬ ‫‪shop with attached toilet‬‬

‫އެޑްވާންސް ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށް‬

‫‪23428‬‬

‫‪than 1000 sqft) from‬‬

‫ކޮންމެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ‪ 1‬ކޮޓަރި ‪ 1‬ފާހާނާ‬ ‫‪ 1‬ސިޓިންގްރޫމް ‪ -‬އެއަރކޯން ކޮއްފައި‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪We are looking for a‬‬

‫‪ 2‬އެޕާޓްމަންޓް ( މައްޗަންގޮޅިން )‬

‫( ގްރައުންޑް ފްލޯއާއި ފަސްޓްފްލޯގައި )‬

‫ސިންކް ފާހާނާތަށި‬ ‫ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް‬

‫ހިސާބު‪ޮ :‬ބޑު މަގަކާ ކައިރި‬ ‫‪TEL:9994591‬‬

‫ފެންވަޔަރިން‬ ‫ކަރަންޓްވަޔަރިން‬

‫ބޭނުންވެއްޖެ‪.‬‬

‫‪TEL:7795240/7793360‬‬

‫‪TEL:7518509‬‬ ‫‪23383‬‬

‫‪22849‬‬

‫ކިޔަވައިދެވޭނެ‬

‫ފުރިހަމަކޮށްފައި‪.‬‬ ‫‪ 4‬ކޮޓަރީގެ ކުއްޔަށްދޭ‬

‫‪furnished‬‬

‫‪ 1‬ކޮޓަރީގެ‬

‫‪a main road‬‬

‫‪TEL:7496909‬‬ ‫‪22708‬‬

‫‪TEL:7777348‬‬ ‫‪23124‬‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬


26 October 2020

2020 ު‫ އޮކްޓޫބަރ‬26

mihaaru.com


(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬ -

26 October 2020

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

2020 ު‫ އޮކްޓޫބަރ‬26

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬

-

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates! www.facebook.com/AMDCpvtltd

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

18:00 - 22:00

Dr. Neeha Das

Orthopaedician mihaaru.com

10:00 - 11:00

Dr. Abu Bucker Dr. Yoosuf Shan

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 20:00 - 21:30

Dr. Hussain Faisal Dr. Ismail Zahir

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Gyneacologist Dr. Naina Bhatti

12:00 - 13:00

Dr. Naina Bhatti

18:15 - 19:15

Dr. Shaheedha

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 12:30 - 13:30

Dr. Meetha Jolly Dr. Thasneem

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Shirmeen

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Zahidha

10:30 - 11:30

Pediatrician Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

Dr. Ismail Shafeeu

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Naina Vikas

12:15 - 13:15

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:00

Dr. Rukhsana

19:30 - 21:30

Ophthalmologist / Optometrist Dr. Niuma

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Junaid

13:00 - 14:00

Fathimath Nestha

16:30 - 17:30

Dermatologist 15:45 - 16:45

Dr. Shebi Dr. Adil Rasheed

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 20:00 - 21:00

Dr. Reema

Radiologist Dr. Fathimath Mufliha

16:15 - 17:30

Dr. Nazahath

11:00 - 12:00

ަ‫ސ‬

General Surgeon Dr. Ravi Shankar

10:00 - 12:00

Dr. Ravi Shankar

20:00 - 22:00

SUBSCRIBE Urologist

MIHAARU Dr. Bharat B. Jolly PRINT EDITION

10:30 - 11:30

3325979 ީ‫ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ Subscribe for 1 year and save 10%

ި ‫ޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬


26 October 2020

2020 ު‫ އޮކްޓޫބަރ‬26

mihaaru.com


26 October 2020

SUBSCRIBE

2020 ު‫ އޮކްޓޫބަރ‬26

MIHAARU PRINT EDITION

mihaaru.com

Subscribe for 1 year and save 10%


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫ބިދޭސީ ގޯލްކީޕަރުން‬ ‫ގެންނަން ދިނީ ވަގުތީ‬ ‫ހުއްދައެއް‬ ‫ޓީސީގެ ކެޕްޓަ ްނ‬ ‫ފައްރަ ސަސް އަށް‬ ‫ސޮއިކޮށްފި‬

‫‪ 47‬އަހަރަ ްށ‬ ‫ފަހު އާސެނަލް‬ ‫ދަނޑުގައި‬ ‫ލެސްޓާ‬ ‫މޮޅުވެއްޖެ‬

Profile for Mihaaru

26 OCTOBER 2020 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

26 OCTOBER 2020 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru
Advertisement