Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 22‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫ހުޅުމާލެ ބީޗުގައި އެ ގޮތަށް ކެ ފޭ‬ ‫ނުހިން ގޭނެ‪ :‬އޭސީސީ‬ ‫‪02‬‬

‫ފުލުހުންގެ އިލްތި ާމސް‪ ،‬ކަށަވަރު‬ ‫ނޫން ވާހަކަ ނުފަތުރާ!‬

‫ލޯނު ދައްކަން ‪ 464‬މިލިއަން‬ ‫ރުފިޔާ ހޭދަ ކޮށްފި‬

‫‪02‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 22‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫ހުޅުމާލެ ބީޗުގައި އެ ގޮތަ ްށ‬ ‫ކެ ފޭ ނުހިން ގޭނެ‪ :‬އޭސީސީ‬ ‫ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ކެރޭ‪/‬ރެސްޓޯރަންޓު‬ ‫ކރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް‬ ‫މިހާރު ހިންގަމުންދަނީ ޮ‬

‫ކޕަރޭޝަނަށް ވަނީ އެންގިފަ އެވެ‪"،‬‬ ‫ލޕްމަންޓު ޯ‬ ‫ޑިވެ ޮ‬ ‫އޭސީސީގެ ތަހުގީގީ ރިޕޯޓުގައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށާއި އެކަން ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ކެފޭ‪/‬‬

‫ބަލައި‪ ،‬އެ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން އެންޓި‬

‫ޓރަންޓުތައް ހިންގަނީ ދައުލަތަށް އެއްވެސް‬ ‫ރެސް ޯ‬

‫ކމިޝަން (އޭސީސީ) ން ހައުސިން‬ ‫ކޮރަޕްޝަން ޮ‬

‫ކުއްޔެއް ނުދައްކަ އެވެ‪ .‬އޭސީސީ ބުނިގޮތުގައި‬

‫ކޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އަށް އަންގައިފި‬ ‫ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޯ‬

‫އެއްވެސް ކުއްޔަކާ ނުލައި އެ ތަންތަން ހިންގުމަކީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬ ‫އަދުލުވެރި އަދި އިންސާފުވެރި ޮ‬ ‫އޭސީސީން މިއަދު ބުނީ އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް‬

‫ޓރަންޓުތައް ކުއްޔަށް‬ ‫ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ކެފޭ‪/‬ރެސް ޯ‬

‫ފަހު‪ ،‬ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ކެފޭ‪/‬ރެސްޓޯރަންޓު‬

‫ދިނުމުގައި އެކަން ރެގިއުލޭޓު ކުރެވޭނެ އުސޫލަކަށް‬

‫ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ތަމްރީނުތަކެއްގައި‪ :‬މިރޭ ތަމްރީނުތަކެއް ފެށީ ވަކި ކަމެއް މެދުވެރިވެގެން ނޫން ކަމަށް‬

‫ހިންގާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން އެޗްޑީސީ އަށް‬

‫އަމަލު ކުރުމަށް ވެސް އޭސީސީން ވަނީ އެޗްޑީސީ‬

‫އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނޭ ‪ --‬ފޮޓޯ‪/‬ޕޮލިސް‬

‫މިހާރު އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ކުއްޔަށް ދޭއިރު‪،‬‬ ‫އަށް އަންގައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫އޭސީސީން އެހެން ބުނިއިރު‪ ،‬ހުޅުމާލެ ބީޗް‬

‫އެކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ އެންމެންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު‬

‫ޓރަންޓު ހިންގާ މީހުން އެ‬ ‫ސަރަހައްދުގައި ކެފޭ‪/‬ރެސް ޯ‬

‫ކށް އިއުލާން ކުރުމަށް ވެސް‬ ‫ދިނުމަށާއި އާންމު ޮ‬

‫ތަންތަން ނަގަން އެޗްޑީސީން ކުރިން ނޯޓިސް ވެސް‬

‫އޭސީސީން ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދިނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ފަހުން އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް‪،‬‬ ‫އަނެއްކާ ވެސް އެ މީހުންނަށް ފުރުސަތު ދިނީ އެވެ‪.‬‬ ‫އެޗްޑީސީން ފަހުން ވަގުތީ ހުއްދައެއް ދިނީ އެ‬

‫އޭސީސީގެ ތަހުގީގުގައި ބުނީ‪ ،‬ހުޅުމާލޭގެ އިރުމަތީ‬ ‫ކށް ބޭނުންކުރަނީ ގެސްޓު‬ ‫ބީޗު ސަރަހައްދު އާންމު ޮ‬ ‫ޓރަންޓުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ކަން‬ ‫ހައުސްތަކުން ރެސް ޯ‬

‫ގތަށް‪ ،‬ހުޅުމާލޭގެ ބީޗު‬ ‫ކޯޕަރޭޝަންގެ އެންގުމާ އެއް ޮ‬

‫އެނގޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު‪ ،‬އެ ގެސްޓު ހައުސްތަކުގެ‬

‫ސަރަހައްދުން މޭޒާއި ގޮނޑި ނަގައި އެ ތަންތަން‬

‫އންނަ ބީޗް ސަރަހައްދުގައި އެހެން‬ ‫ކުރިމަތީގައި ޮ‬

‫ހުސްކުރި ފަރާތްތަކަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެޗްޑީސީގެ‬

‫ޓރަންޓު ކުއްޔަށް‬ ‫އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކެފޭ‪/‬ރެސް ޯ‬

‫އެންގުމަށް ކިޔަމަން ނުވި ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް‬

‫ހދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ދީގެން ނަފާ ޯ‬

‫ފިޔަވަޅެއް ނާޅަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭސީސީން ބުނީ‪ ،‬ހުޅުމާލޭގެ އިރުމަތީ ބީޗް‬

‫ގތުން ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް‬ ‫އެހެންވެ‪ ،‬އެއީ ވެސް ގާނޫނީ ޮ‬ ‫ނުވާތީ އެކަން ބަލައި އެ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު‬

‫ޓރަންޓު ހިންގުމަށް‬ ‫ސަރަހައްދުގައި ކެފޭ‪/‬ރެސް ޯ‬

‫އަޅަން އެޗްޑީސީ އަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އޭސީސީން‬

‫އެޗްޑީސީން ފަހުން ވަގުތީ ހުއްދަ ދިން އުސޫލަށް‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އަދިވެސް ބައެއް ތަންތަނުން ބޯނުލަނބާކަން‬

‫އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް ސަރަހައްދު‬

‫ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެޗްޑީސީން ވެސް އެ‬

‫ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ދޫކުރާ ނަމަ އެކަމަށް ހަރުދަނާ‬

‫ފުލުހުންގެ އިލްތިމާސް‪،‬‬ ‫ކަށަވަރު ނޫން ވާހަކަ ނުފަތުރާ!‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ވަކި އިތުރު ކަމެއް މެދުވެރިގެން ގެންދާ ތަމްރީނުތަކެއް‬ ‫ނޫން ކަމަށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫އެކަމަކު‪ ،‬އާންމުންނަށް ޝައްކުވާ ބާވަތުގެ ކަމެއް ހިނގާ‬ ‫ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ރޭ މާލޭގައި‬

‫ތަމްރީނުތަކެއް ފެށީ ވަކި ކަމެއް މެދުވެރިވެގެން ނޫން‬ ‫ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ރެއިން ފެށިގެން‬

‫ނަމަ‪ ،‬އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އެ ބަޔާނުގައި‬ ‫އެމްޑީއެފުން އެދިފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫"އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ޝައްކުވާ ޒާތުގެ‬ ‫ކަމެއް ހިނގާ ނަމަ ނޭޝަނަލް ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް‬

‫މީހުންނާ މެދު އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަން‬

‫އުސޫލެއް ހަދައި އެއަށް އަމަލު ކުރުމަށް ވެސް‬

‫ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ނިޔަލަށް ތަމްރީނުތަކެއް‬

‫ސެންޓަރުގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަމްބަރު ‪ 1615‬އަށް ނުވަތަ‬

‫ފާހަގަ ނުކުރެވޭ ކަމަށް އޭސީސީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެޗްޑީސީ އަށް އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ‬

‫ޕލިސް ސާވިސްގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަމްބަރު‬ ‫މޯލްޑިވްސް ޮ‬

‫ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކަލެއް ރާއްޖެއަށް އޮތް ކަމުގެ‬

‫‪ 119‬އަށް ގުޅުއްވައި‪ ،‬މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް‬

‫އެކަމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަކީ ވަކި މީހަކަށް‬

‫ސަރަހައްދަކީ އާންމުން ބޭނުންކުރާ ތަނެއް ކަމަށް ދެކި‪،‬‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި‬ ‫ޯ‬ ‫މައުލޫމާތު ލިބިގެން ކަމަށް ބުނެ‬

‫އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ‪ "،‬ސިފައިންގެ ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ‪ި.‬‬

‫ހދައި ދިނުން ކަމަށް ތުހުމަތު‬ ‫ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ޯ‬

‫އާންމުންނަށް ވެސް އެތަނުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ‬

‫ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ތުހުމަތު ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ކަމާއި‪ ،‬މިއީ ކޮރަޕްޝަނަށް‬

‫ގތަށް އެ އުސޫލު އެކުލަވާލުމަށް ވެސް‬ ‫ގޮތުގައި ހިފޭނެ ޮ‬

‫"އަދި ވަކި ބަޔަކު އެންގުމަށް ބޯނުލެނބުމުން‪،‬‬

‫"އަދި އެފަދަ އުސޫލެއް އެކުލަވާލާއިރު‪ ،‬ބީޗް‬

‫އެކަމާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ނެރުނު‬

‫ރޭ ފެށި ތަމްރީނުތަކުގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާ އެކު‬ ‫ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ އިތުރުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުން‬

‫ދރެއް ކަމަށް ވާތީ‪ ،‬މިކަން ސީރިއަސް‬ ‫ހުޅުވިގެންދާ ޮ‬

‫ކޕަރޭޝަނަށް ވަނީ އެންގިފަ‬ ‫ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޯ‬

‫ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ ތަމްރީނުތަކަކީ ސިފައިންނާއި‬

‫ގުޅިގެން އެއްގަމު އުޅަނދުތަކާއި ކަނޑު އުޅަނދުތައް‬

‫ގތުގައި ދެކި‪ ،‬ކަނޑައެޅިފައިވާ‬ ‫މައްސަލައެއްގެ ޮ‬

‫އެވެ‪ "،‬އޭސީސީގެ ރިޕޯޓުގައި ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފުލުހުން ގުޅިގެން މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ފެށި‬

‫ވެސް ބަލައި‪ ،‬ފާސްކުރާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން‬

‫ތަމްރީނުތަކުގެ ދެވަނަ ސިލްސިލާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެއީ‬

‫ކުރިން އޮތީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފިޔަވަޅުތައް އެ ފަރާތްތަކާ މެދު އެޅުމަށް ހައުސިން‬

‫ރިޒާވުން ‪ 162‬މިލިއަން‬ ‫ޑޮލަރު މަދުވެއްޖެ‬ ‫ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ރިޒާވް ‪938‬‬

‫ބަލާއިރު ޖެނުއަރީ އިން ފެށިގެން މާޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް‬

‫ޑލަރުގައި ހުރުމަށް ފަހު‪ ،‬މާޗް ނިމުނު އިރު‬ ‫މިލިއަން ޮ‬

‫ޔޫސެބަލް ރިޒާވް ވަނީ ދަށް ވެފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން މި‬

‫އެ އަދަދުން ‪ 162‬މިލިއަން ޑޮލަރު މަދުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ޔޫސެބަލް ރިޒާވް ހުރީ ‪317.9‬‬

‫މާޗު މަހުގެ ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ރިޒާވް ވަނީ‬ ‫ޑލަރަށް ދަށްވެފަ އެވެ‪ .‬މިއީ‬ ‫‪ 776.2‬މިލިއަން އެމެރިކާ ޮ‬

‫މިލިއަން ޑޮލަރުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ‬

‫‪ 17‬ޕަސެންޓްގެ މަދުވުމެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ފައިސާ‬

‫ޑލަރަށް އިތުރުކޮށްދެއްވުމަކީ‬ ‫ރިޒާވް އެއް ބިލިއަން ޮ‬

‫ކން ކަމަކަށް ކަމެއް އެމްއެމްއޭއިން ނުބުނެ‬ ‫ހޭދަކުރީ ޮ‬

‫ރައީސުލްޖޫމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ރިޔާސިީ ވައުދެކެވެ‪.‬‬ ‫ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ރިޒާވް ދަށްވެފައިވާއިރު‬

‫ޔޫސެބަލް ރިޒާވް ވެސް ވަނީ ދަށްވެފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫މި އަހަރު އިއްވެވި ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައީސް‬ ‫ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުގެ މަގުސަދަކީ ރާއްޖެ އަށް‬

‫ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށް ޔޫސެބަލް ރިޒާވް ‪295.3‬‬

‫ހދައިދިނުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އިގްތިސާދީ ގޮތުން ކުރިއެރުން ޯ‬

‫ޑލަރުގައި ހުރި އިރު މިހާރު އެ އަދަދު ވަނީ‬ ‫މިލިއަން ޮ‬

‫އަދި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތަށް ‪ 23.3‬ބިލިއަން‬

‫މަރުކަޒީ ބޭންކު‪ ،‬އެމްއެމްއޭގެ މައި އިމާރާތް‪ :‬މާޗް މަހުގެ ދައުލަތުގެ ރިޒާވް ވަނީ ދަށްވެފައި‪.‬‬

‫‪ 251.8‬މިލިއަން ޑޮލަރަށް ދަށްވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް‬

‫ފޮޓޯ‪ :‬މުހައްމަދު ޝަރުހާން ‪/‬މިހާރު‬

‫އެމްއެމްއޭގެ މި އަހަރުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް‬

‫އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 22‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ލޯނު ދައްކަ ްނ‬ ‫‪ 464‬މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަ ކޮށްފި‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫ނިދިން ހޭލެވު ުނ‬ ‫ވެރިން ދުރުކުރަން‬ ‫ޖެ ހޭ‪ :‬ޔައު ގޫބް‬ ‫ޖކު ވެސް ކަމެއް އެއީ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ޯ‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ކންމެވެސް ވަރަކަށް ހިތްހަމަވެސް ޖެހޭ‪ ،‬އެއީ‪،‬‬ ‫ދެން ޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން އެ ބޭފުޅުން މަގާމުގެ‬ ‫ޒިންމާ އަށް ފިއްލަވައި‪ ،‬ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު‬

‫ޒިންމާއަދާކުރައްވާތީ‪ "،‬ޔައުގޫބް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނިދާފައި ތިއްބެވި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން‬

‫ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް‪--‬ފޮޓޯ‪:‬ނިޝާން އަލީ‪/‬މިހާރު‬

‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލނު ނަގާފައިވާތީ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޯ‬ ‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ލޯނާއި‬ ‫ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި ‪ 57‬ބިލިއަން ރުފިޔާ ނަގާފައިވާ‬

‫ލނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް‬ ‫މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޯ‬ ‫‪ 464‬މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ހޭދަކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް މި އަހަރު ޖުމްލަ ‪2.8‬‬

‫އިރު އޭގެ ތެރެއިން ‪ 21‬ބިލިއަން ރުފިޔާ ނަގާފައި‬ ‫ވަނީ ޗައިނާ އިންނެވެ‪.‬‬ ‫ދަރަނި މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ކުރީގެ ސަރުކާރުން‬

‫ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިރު‬

‫ސވްރިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް‬ ‫ޮ‬ ‫‪ 2017‬ވަނަ އަހަރު ވަނީ‬

‫މިހާތަނަށް ދައްކާފައިވަނީ އޭގެ ‪ 16‬ޕަސެންޓެވެ‪ .‬މިދިޔަ‬

‫ފަންޑެއް އުފައްދައިފަ އެވެ‪ .‬ދައުލަތުގެ ރިޒާވް‬

‫އަހަރު ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ‪ 2.1‬ބިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫ގތުގައި އުފެއްދި މި ފަންޑަށް އެމްއެމްއޭގެ‬ ‫ފަންޑެއްގެ ޮ‬

‫ހޭދަކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެހީއާ އެކު ރާއްޖެ އާއި ބައިނަލްއަގްވާމީ މާކެޓުގެ‬

‫ވޭތިވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ‬

‫ފައިނޭންޝިއަލް އިންސްޓްރޫމެންޓްތަކަށް އިންވެސްޓްކޮށް‬

‫ދަރަނި ‪ 23‬ބިލިއަނުން ‪ 48.6‬ބިލިއަނަށް ވަނީ‬

‫ފަންޑަށް ފައިސާ އިތުރު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ‬

‫އަރައިފަ އެވެ‪ .‬މިއީ ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން ‪58.9‬‬

‫ވިސްނުމެވެ‪.‬‬

‫ޕަސެންޓެވެ‪ .‬ދައުލަތުގެ ދަރަނި އެހާ ބޮޑަށް އިތުރުވެފައި‬ ‫ވަނީ ސަރުކާރުން ހިންގި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާއި‬

‫މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެ ފަންޑަށް ވަނީ ‪468‬‬ ‫މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހިންގަމުންދާ މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް‬

‫ޖީއެމްއާރުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް‬ ‫ފައިސާ އަދިވެސް ނުދައްކާ‪ ،‬އެމައްސަލައަށް ގޮތެއް‬ ‫ނުނިމޭކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ޑލަރާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ‪ 3.3‬މިލިއަން‬ ‫މިލިއަން ޮ‬ ‫ޑލަރު ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫"މިހާރު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި‬

‫ޖީއެމްއާރަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ‪ 271‬މިލިއަން‬

‫އެފައިސާ ދެއްކުމަށް ޖީއެމްއާރުން ދެކޮޅު ހަދާ‪،‬‬

‫ޑޮލަރު ނުވަތަ ‪ 4.1‬ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފައިވަނީ‬

‫ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ވެސް‬

‫ނވެމްބަރު މަހު އެވެ‪.‬‬ ‫‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު ޮ‬

‫ދައްކަންޖެހޭނީ ސަރުކާރުން ކަމަށް ބުނެފައިވެ‬

‫ސަރުކާރުން އެގްރީމެންޓް އުވާލުމުން އެކުންފުންޏަށް‬

‫އެވެ‪ .‬މިކަމާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ސަރުކާރުން‬ ‫ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ޮ‬

‫ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީހުން‬

‫ޑލަރު ކަމަށް ސިންގަޕޫރުގެ‬ ‫ދޭންޖެހޭނީ ‪ 250‬މިލިއަން ޮ‬

‫ލަފާ ދެއްވާފައިވަނީ ވެސް އެފައިސާ ސަރުކާރަށް‬

‫އާބިޓްރޭޝަނުން ނިންމި އެވެ‪.‬‬

‫ދެއްކުމަށެވެ‪.‬‬

‫ޕޓު ހިންގާފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި‬ ‫ޖީއެމްއާރުން އެއާ ޯ‬

‫ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ބަދަލުވުމަށް ފަހު‪ ،‬މި‬

‫ކށްގެން ކަމުން‪ ،‬ގެއްލުމުގެ‬ ‫ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ޮ‬

‫ސަރުކާރުން އިތުރު ލަފައެއް އެ މައްސަލައިގައި ދިން‬

‫ގތުގައި ލިބުނު ފައިސާއިން ދިވެހި ދައުލަތަށް‬ ‫ބަދަލުގެ ޮ‬

‫ކަމެއް އަދިއެއް ނޭނގެ އެވެ‪ .‬މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި‬

‫މލްޑިވްސް އިންލެންޑް‬ ‫ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭނެ ކަމަށް ޯ‬

‫މިހާރުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިއްފަތަކީ ކުރިން‬

‫ތރިޓީ (މީރާ) އިން ނިންމި އެވެ‪.‬‬ ‫ރެވެނިއު އޮ ޯ‬

‫ޖީއެމްއާރް މައްސަލައިގައި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން‬

‫ގތުގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށް މީރާއަށް‬ ‫ޓެކްސްގެ ޮ‬ ‫އަންގާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ޖީއެމްއާރުން ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 23‬މިލިއަން ޑޮލަރު‬

‫މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ‬

‫ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށީ‪،‬‬

‫އިންތިޚާބީ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އެ ފުރުސަތު ލިބުމުން‬ ‫ޔައުގޫބް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ވިދާޅުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން އެންމެ ބޮޑު އެއް‬

‫ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެ ފުރުސަތު ނުދީ‪ ،‬ހިފެހެއްޓީ‬

‫މައްސަލައަކަށް ވީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ގާނޫނީ‬

‫ކަމަށް ވެސް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ކަމަށް ޔައުގޫބް‬

‫ޒިންމާ އަދާނުކުރުމެވެ‪ .‬ގާނޫނުއަސާސީން ބޮޑެތި‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރު ދީފައިވާ މުއައްސަސާތަކުގެ‬

‫ގތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި‬ ‫ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ޮ‬ ‫ވަކީލެކެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓް ޖީއެމްއާރާއި‬ ‫ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރ ޯ‬

‫ނުވަތަ ‪ 354‬މިލިއަން ރުފިޔާ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި‬

‫ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ‪ 28‬ޖޫން ‪ 2010‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ގތުން އިންޑިޔާގެ‬ ‫ދައްކަންޖެހެ އެވެ‪ .‬މިކަމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް‬

‫ބައެއް ނޫސްތަކުގައި އޭރު ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި‬

‫ފަހު‪ ،‬ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ވެރިކަމުގައި ‪2012‬‬

‫މީރާއިން އިން ޖީއެމްއާރަށް ފޮނުވި ނޯޓިސްގައި ވަނީ‬

‫ގައި ޖީއެމްއާރުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލާފައިވެ އެވެ‪ .‬ފަހު‬

‫ވިޔަފާރީގެ ފައިދާގެ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ‪ 14.4‬މިލިއަން‬

‫ޕޓް ހިންގަމުން އަންނަނީ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް‬ ‫އެއާ ޯ‬

‫ހލްޑިންގް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ‪2.8‬‬ ‫ޑޮލަރާއި ވިތް ޯ‬

‫ކމްޕެނީ ލިމިޓެޑުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ގހީއެއް ނޫނޭ‪ ،‬ފުރުސަތު ނުދިނީއޭ‬ ‫"އެ ބޭފުޅުން ޯ‬

‫ބޭނުމަކީ ސަރުކާރު ދިފާއު ކުރުމެއް ނޫނެވެ‪ .‬ނުފޫޒުން‬

‫ވިދާޅުވާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން އެކަމެއް‪.‬‬

‫އެއްކިބާވެ ތިބެ ސަރުކާރަށް ފާރަވެރިވެ‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ‬

‫އތަސް އެ މީހެއްގެ‬ ‫ކިތަންމެ ގޯސް ސަރުކާރެއް ޮ‬

‫ހައްގުގައި ގާނޫނުތައް ނެގެހެއްޓުމެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ރަނގަޅު ގޮތުގައި އަދާކުރަން‬

‫ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ފެނުނީ އޭގެ އިދިކޮޅެވެ‪.‬‬

‫ޖެހޭ‪ .‬އެ ފުރުސަތު ނެތިއްޔާ‪ ،‬އެ ބޭފުޅަކު އިސްތިއުފާ‬

‫މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ޒިންމާ އަދާނުކުރުމުން‬ ‫ރައްޔިތުންނަށް ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ކުރިމަތިވި‬

‫ކންބޭފުޅެއްތޯ އެ‬ ‫ދެއްވާފައި ގެއަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެ‪ޮ .‬‬ ‫ގތަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވީ‪ "،‬ޔައުގޫބް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ގތުން ދައުލަތުގެ މީޑިއާ‪،‬‬ ‫ގެއްލުންތަކާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ގތުގައި މުއައްސަސާތަކުގެ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ޕީއެސްއެމްގައި ޔައުގީބް ވިދާޅުވީ ގާނޫނުއަސާސީގައި‬

‫ވެރިން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ މަގާމް‬

‫މުހިއްމު ޒިންމާތަކެއް ހަވާލުކުރި މިނިވަން‬

‫ދިފާއުކުރެއްވުމަށެވެ‪ .‬އެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކު‬

‫މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން‪ ،‬މި ވެރިކަމުގެ ކުރިން‬

‫މަގާމުގައި ބަހައްޓަން ތާއީދު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް‬

‫ތިއްބެވީ "ނިދާފައި" ކަމަށެވެ‪ .‬ވެރިކަން ބަދަލުވުމާ‬

‫ޔައުގޫބް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެކު ކުއްލިއަކަށް ހޭލެވި‪ ،‬ޒިންމާތަކެއް ހަވާލުކޮށްފައިވާ‬ ‫ކަން ވެސް ހަނދާންވެއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ޖެހޭނީ ބަދަލުކުރަން‪.‬‬

‫"ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ޖެހޭނީ‬ ‫ބަދަލުކުރަން‪ .‬ވަކި ތަނެއް ނެތް‪ ،‬ހުރިހާ ތަނެއް‪ "،‬އޭނާ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވަކި ތަނެއް ނެތް‪ ،‬ހުރިހާ ތަނެއް‪-- .‬ޔައުގޫބް‬ ‫މުއައްސަސާތަކުގައި އަދިވެސް ތިބީ‪ ،‬އޭރު ގާނޫނާ‬

‫ޖީއެމްއާރުން އަދިވެސް ޓެކްސް ނުދައްކާ‬

‫ކުރިން ނުބަލާ މައްސަލަތައް ބަލަން ފަށައި‪،‬‬

‫ޔައުގޫބް ވިދާޅުވީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް‬ ‫ދެން ވެރިން އައްޔަން ކުރަން ޖެހޭނީ‪ ،‬ތަޖުރިބާކުރި‬

‫ޚިލާފު އަމަލުތައް ހިންގެވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު‬

‫ގތަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އެއް‬ ‫ގޯސްތައް އިޔާދަނުވާނެ ޮ‬

‫ގސްތައް ރަނގަޅު‬ ‫ބޭފުޅުންނެވެ‪ .‬ތަފާތަކީ‪ ،‬ކުރީގެ ޯ‬

‫ކމިޝަންތަގައި ކޮއްކޮ‬ ‫ކޮމިޝަނުގައި ބޭބެ‪ ،‬އަނެއް ޮ‬

‫ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުން ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި‬

‫އާއި ދައްތަ ތިއްބަވާ އުސޫލް ވެސް ނައްތާލަން ޖެހެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 22‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ނުކުޅެދޭ މީހާ އަށް އަނިޔާކުރި‬ ‫މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ‬

‫އެމްޑީޕީ އަށް ލިބުނީ ‪ 12‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬ ‫ނަމަވެސް އެ ޕާޓީތަކުގައި ތިބި މެމްބަރުންގެ‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އަދަދެއް އަކްރަމް އަދި ވިދާޅެއްނުވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫ކލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ‬ ‫ވެރިކަން ކުރާ ޯ‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން‬

‫މެމްބަރުންގެ އަދަދު މިހާރު ‪ 50،000‬އަށް ވުރެ‬

‫މިއަހަރު އެންމެ ގިނައިން ފައިސާ ލިބޭ އެމްޑީޕީ‬

‫މަތިވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ‪ .‬އެއީ މަޖިލިސް‬

‫އަށް ‪ 12‬މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް‬

‫ކށް އެމްޑީޕީއަށް ގިނަ‬ ‫އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީއާ ދިމާ ޮ‬

‫ކމިޝަން (އީސީ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ސއިކޮށްފައިވާތީ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އަދަދެއްގެ ބަޔަކު‬

‫ކމިޝަންގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް‬ ‫އެ ޮ‬

‫ކމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ވިދާޅުވީ ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދަށް ބެލުމަށްފަހު‪،‬‬

‫ގޮތުން ޖުލައި‪ 2018 ،31 ،‬އާ ހަމައަށް އެންމެ‬

‫އެމްޑީޕީއަށް ‪ 12‬މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭއިރު ދެ ވަނަ‬

‫މެމްބަރުން ގިނައީ ޕީޕީއެމްގަ އެވެ‪ .‬އެއީ‪48،129 ،‬‬

‫އަށް އެންމެ ގިނަ މެމްބަރުން މިހާރު ތިބީ ޕީޕީއެމަށް‬

‫މެމްބަރުންނެވެ‪ .‬އެމްޑީޕީގައި ސައްހަ މެމްބަރުންގެ‬

‫ނުވަ މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އީސީގައި ނުވަ ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާއިރު‬ ‫ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ދެނީ ‪ 10،000‬އަށް‬

‫ގޮތުގައި އޭރު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ވަނީ ‪29،008‬‬ ‫އތް ޖޭޕީގައި ތިބީ‬ ‫މެމްބަރުންނެވެ‪ .‬ތިން ވަނައިގައި ޮ‬ ‫‪ 10،090‬މެމްބަރުންނެވެ‪.‬‬

‫ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން ތިބޭ ޕާޓީތަކަށް އެކަންޏެވެ‪.‬‬

‫ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހާ ޮހޅިދަނޑިއެއްގައި އައްސާފައި‪ :‬އޭނާ އަށް އަނިޔާކުރި‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތަކަށް އަންހެން މީހާ ބަނދެފައި‬ ‫ރަހުމުކުޑަ ޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫މހާލީ‪ ،‬އެ މަންޒަރު‬ ‫ހުއްޓައި ފެނިގެން‪ ،‬ވާގަނޑު ޮ‬ ‫ށ‪ .‬ފޭދޫގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ‬

‫ފެނުނު ފޭދޫގެ ބައެކެވެ‪ .‬އޭނާ ބަނދެފައި ހުރި‬

‫ގންޏެއް އަޅުވައި‪،‬‬ ‫އަންހެނެއްގެ މޫނުގައި ޯ‬

‫މަންޒަރުގެ ފޮޓޯ ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވެފަ‬

‫ހޅިދަނޑިއެއްގައި ބަނދެ އަނިޔާކުރި މީހުން‬ ‫ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އެ މީހުން އަދި ހައްޔަރެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‬ ‫ފުލުހުންގެ މީޑިއާ ޮ‬ ‫އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ވެސް މިހާރު ވަނީ ނިމުމަކާ‬ ‫ގާތްވެފަ އެވެ‪ .‬ލަސްތަކެއް ނުވެ އެ މައްސަލަ‬ ‫ފނުވާނެ ކަމަށް‬ ‫ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ޮ‬ ‫އފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ޮ‬ ‫ތަހުގީގަށް އެ މީހުން ހައްޔަރު ނުކުރާ ސަބަބެއް‬

‫އަނިޔާކުރި އަންހެން މީހާ މިހާރު ވަނީ އޭނާގެ ‪21‬‬ ‫އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިއަކާ އެކު ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ‬ ‫ގސްފަ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ ދަރިފުޅަކީ ވެސް‬ ‫ދަށަށް ގެން ޮ‬

‫އެ ހަތަރު ޕާޓީއަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި‬

‫އެހެންވެ މިއަހަރު ވެސް ފައިސާ ލިބެނީ އެމްޑީޕީ އާއި‬

‫އަހަރު ‪ 26.2‬މިލިއަން ރުފިޔާ ބަހާނެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ޕީޕީއެމްގެ އިތުރުން ޖޭޕީ އާއި އެމްޑީއޭ އަށެވެ‪.‬‬

‫ޕީޕީއެމްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި‬

‫ޖޭޕީ އަދި އެމްޑީއޭ އަށް މިއަހަރު ލިބެނީ ދެ‬ ‫މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން‪.‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫މައްސަލަތަކެއް އުޅޭތީ އެ ޕާޓީއަށް ފައިސާ ދޫކުރާކަށް‬ ‫އަދި ނުފޮނުވަ އެވެ‪.‬‬

‫އީދާ ދިމާ ކޮށް ޗެންނާއީއަށް‬ ‫މޯލްޑިވިއަނުން ޕެކޭޖެއް‬

‫ސިކުނޑީގެ އުނިކަމެއް ހުންނަ މީހެކެވެ‪.‬‬ ‫އެކި މީހުންނަށް އުނދަގޫ ކުރަމުން ރަށު ތެރޭގައި‬ ‫ހިނގާތީ‪ ،‬އަންހެންމީހާ އަށް ކުރިން ވެސް އޭނާ އަށް‬ ‫ގތުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކި ގޮތް ޮ‬ ‫މީހަކާ އިނދެގެން އުޅޭ އެ އަންހެން މީހާގެ ފަސް‬

‫ކށް އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ އަށް ދަތުރު‬ ‫އީދާ ދިމާ ޮ‬ ‫ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ގައުމީ އެއާލައިން‪ ،‬މޯލްޑިވިއަނުން‬ ‫ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫އަގު ކަމަށެވެ‪ .‬އެ އަގުތަކަށް ބަދަލު އަންނާނީ ދެ‬ ‫މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ދަތުރު ކުރުމާއި ތިން‬ ‫ރެއަށް ވުރެ އިތުރަށް ޗެންނާއީގައި ހޭދާކުރާ ނަމަ އެވެ‪.‬‬ ‫"އީދު ކަހަލަ މުނާސަބަތެއް ފާހަގަ ކުރުމަށް އާއިލާ‬

‫މޯލްޑިވިއަނުން ތައާރަފު ކުރި މި ޕެކޭޖުގެ ދަށުން‬

‫ފުލުހުން ނުބުނެ އެވެ‪ .‬އެކި މައްސަލަތަކުގައި މި‬

‫ދަރިން ތިބެ އެވެ‪ .‬އާއިލާ މީހުން ވެސް ފޭދޫގައި‬

‫‪ 2‬މީހަކަށް ‪ 675‬ޑޮލަރު (‪10،400‬ރ‪ ).‬އަށް ޗެންނާއީ‬

‫އެއްކޮށް ނުވަތަ ދެ މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން‬

‫ކަންބޮޑުވުން އަމާޒުވާތީ‪ ،‬ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނީ ކޮންމެ‬

‫ދިރިއުޅެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާގެ އުޅުން ހުންނަ ގޮތުން‪،‬‬

‫އަށް ދެވޭނެ އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން މި ޕެކޭޖުގެ ދަށުން‬

‫ދާ ކަމުގައި ވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން އެ ފަރާތްތަކަށް‬

‫ބޑަކަށް ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬ ‫އާއިލާގެ އަޅާލުން މާ ޮ‬

‫ތިން ރޭގެ ހުރުން ވެސް ހިލޭ ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް‬

‫ރަނގަޅު ގޮތެއް ހަދައި ދޭނަން‪ .‬އަދި ތިން ރެއަށް ވުރެ‬

‫މލްޑިވިއަނުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ގިނައިން ޗެންނާއީގައި މަޑު ކުރާ މީހުންނަށް ވެސް‬

‫ތަހުގީގަކަށް މީހުން ހައްޔަރުކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ހައްޔަރުނުކޮށް ވެސް ތަހުގީގަށް‬

‫މީގެ ކުރިން ރާއްޖެ އިން ޗެންނާއީ އަށް‬

‫ބަޔާން ނެގުމާއި އެ ނޫން ވެސް ކަންކަން ކުރިއަށް‬

‫ޔ އަގެއް ކަނޑައާޅަނަން‪ "،‬މޫސަ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ހެ ޮ‬

‫އެންމެ މީހެއްގެ ޓިކެޓްގެ އަގު އުޅެނީ ‪ 260‬ޑޮލަރު‬

‫ރިޒާވު ދަށް ީވ ކަރެން ީ‬ ‫ސ‬ ‫ސް ވޮޕަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން‬ ‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ ކުރިން ކަރެންސީ ސްވޮޕްގެ ގޮތުގައި ‪200‬‬ ‫ޑލަރު ހުރި ނަމަވެސް އާ ސަރުކާރުން ވަނީ‬ ‫މިލިއަން ޮ‬

‫ރިޒާވަށް އެއް މަހުގެ ތެރޭގައި ބޮޑު ބަދަލެއް‬ ‫އފް އިންޑިއާ (އާރްބީއައި) އަށް‬ ‫އައީ ރިޒާވް ބޭންކް ޮ‬

‫އިންޑިއާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ‪ 400‬މިލިއަން ޑޮލަރު‬ ‫ގތުގައި ނެގޭނެ އިންތިޒާމް‬ ‫ކަރެންސީ ސްވޮޕްގެ ޮ‬

‫ގތުގައި ސަރުކާރުން އަނބުރާ‬ ‫ކަރެންސީ ސްވޮޕްގެ ޮ‬

‫ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪ .‬މިކަން ހަމަޖެއްސީ ރައީސް‬

‫ޑލަރު ދެއްކުމުން ކަމަށް‬ ‫ދައްކަންޖެހޭ ‪ 100‬މިލިއަން ޮ‬

‫ސލިހް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެ‬ ‫ޯ‬ ‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން އިއްޔެ‬

‫ވަޑައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާގެ ވެރިންނާ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް‬

‫މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ރިޒާވް‬ ‫ޑލަރުގައި ހުރުމަށް ފަހު‪ ،‬މާޗް މަސް‬ ‫‪ 938‬މިލިއަން ޮ‬

‫ފަހުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫މާޗު މަހުގެ ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ރިޒާވް ވަނީ‬

‫ނިމުނު އިރު އެ އަދަދުން ‪ 162‬މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ‬

‫‪ 776.2‬މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ދަށްވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫މަދުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފެބްރުއަރީ މަހު ދައުލަތުގެ ރިޒާވު ހުރީ ‪ 938‬މިލިއަން‬

‫އެމްއެމްއޭ އިން ބުނީ‪ ،‬ރިޒާވަށް އަންނަ މިފަދަ‬ ‫ކށް ވެސް އަންނާނެ ބަދަލުތަކެއް‬ ‫ބަދަލުތަކަކީ އާންމު ޮ‬

‫ޑޮލަރުގަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭ ‪17‬‬ ‫ޕަސެންޓު ވަނީ ދަށްވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެއް މަހުގެ ތެރޭގައި ‪ 162‬މިލިއަން ޑޮލަރު‬

‫ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ރިޒާވް ދަށްވެފައި ވާއިރު‬

‫މަދުވެފައި ވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން ‪ 100‬މިލިއަން ޑޮލަރު‬

‫ޔޫސަބަލް ރިޒާވް ވެސް ވަނީ ދަށްވެފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ވޕަށެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން ކޮމާޝަލް‬ ‫ދެއްކީ ކަރެންސީ ސް ޮ‬

‫ފެބްރުއަރީގެ ނިޔަލަށް ޔޫސަބަލް ރިޒާވް ‪295.3‬‬

‫ބޭންކުތަކުން ހިންގާފައިވާ މުއާމަލާތްތަކާއި އާންމުންނަށް‬

‫ޑލަރުގައި ހުރި އިރު މިހާރު އެ އަދަދު ވަނީ‬ ‫މިލިއަން ޮ‬

‫ޑލަރާއި ސަރުކާރުން ހަރަދު ކުރާ‬ ‫ފޯރުކޮށްދޭ ޮ‬

‫‪ 251.8‬މިލިއަން ޑޮލަރަށް ދަށްވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫މިންވަރަށް ބަލައި މި ބަދަލުތައް ރިޒާވަށް އަންނާނެ‬

‫މޯލްޑިވިއަންގެ މި ޕެކޭޖުގެ މުއްދަތު އަންނަ ޖޫން‬

‫މލްޑިވިއަނުން އީދާ‬ ‫(‪4،000‬ރ‪ ).‬އިން މަތީގަ އެވެ‪ޯ .‬‬

‫މަހުގެ ‪ 21‬އަށް ހަމަވާ އިރު އެ ޕެކޭޖުގެ ދަށުން‬

‫ޔ ޕެކޭޖެއް މި ތައާރަފްކުރީ އީދަށް ގިނަ‬ ‫ދިމާކޮށް އަގުހެ ޮ‬

‫ޓިކެޓް ބުކް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޖޫން ‪ 30‬އާ ހަމައަށް‬

‫މީހުން ޗެންނާއީ އަށް ދަތުރު ކުރާތީ އެވެ‪.‬‬

‫ދަތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތު ދެ‬

‫މލްޑިވިއަންގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މެނޭޖަރު‬ ‫ޯ‬ ‫މޫސާ ވަސީމް ވިދާޅުވީ ‪ 675‬ޑޮލަރަކީ ޕެކޭޖް ފަށާ‬

‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 22‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ދަރިފު ާޅ ބެހުނު މީހާއަ ްށ‬ ‫އަދަބު ލިބެން ޖެ ހޭނެ‪ :‬މަންމަ‬

‫ފަސް މިލިއަންގެ ސާމާނު ނައްތައެއް‬ ‫ނުލަން‪ :‬އައިޖީއެމްއެޗް‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ވާހަކަ‪ "،‬މަންމަ ކިޔައިދިނެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގތުގައި ފިރިހެން މީހާއާ ރައްޓެހިވި‬ ‫އޭނާ ބުނި ޮ‬ ‫އުމުރުން ނުވަ އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް‬ ‫ލބިވެރިޔާ އަށް ހައްގު‬ ‫ޖިންސީ ގޯނާކުރި‪ ،‬ކުރީގެ ޯ‬ ‫އަދަބު ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެކަމުގައި އޭނާގެ‬ ‫ބައިވެރިވުމެއް ނެތް ކަމަށް ކުއްޖާގެ މަންމަ އިއްޔެ‬ ‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫މާލެ އިން ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި އަންހެން ކުއްޖާގެ‬

‫އިރު‪ ،‬އެއީ އެކަހަލަ މީހެއް ކަމެއް އެނގިފައެއް‬ ‫ނެތެވެ‪ .‬އަދި އެކަމެއް ހިނގީ އެމީހާއާ ކައިވެނިކުރަން‬ ‫ކށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ތައްޔާރުވަނި ޮ‬ ‫"އެމީހާއާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނުތާ ދެ މަސް ވާނީ‪.‬‬ ‫ފމް ވެސް ފުރިން‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ކައިވެނި ކުރަން ވެގެން ޯ‬ ‫ރދަ މަހުގެ ކުރީ ކޮޅު‬ ‫ޖެހުނު މައްސަލަތަކެއްގައި މި ޯ‬

‫‪ 13‬އަހަރާއި ‪ 16‬އަހަރުގެ ދެ ބޭބެ ޖިންސީ އަނިޔާކުރި‬

‫އެމީހާއާ ރުޅިވީ‪ .‬ރުޅިވީ އެ ކުއްޖާއާ ބެހުނު ކަން‬

‫ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައަކާއި މަންމަގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ‬

‫އެނގިގެނެއް ނޫން‪ .‬އެކަން ފަޅާއެރީ އެމީހާއާ ގުޅުން‬

‫ވެސް ކުއްޖާއާ ބެހުނު މައްސަލައެއް ފުލުހުންނާއި‬

‫ކަނޑާލި ފަހުން‪ "،‬މަންމަ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ދެ ބޭބެ އިން ވެސް‬

‫އެ ނުބައި އަމަލްތަކުގެ ޝިކާރައަކަށްވި އަންހެން ކުއްޖާ‬

‫ގނާ ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ކުރެވޭ އިރު‬ ‫ޖިންސީ ޯ‬

‫މިހާރު ހުރީ‪ ،‬މަންމަގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ގެންގޮސް‪،‬‬

‫އެކަމާ ގުޅިގެން މަންމަ ބުނީ އެކަހަލަ މަންޒަރެއް‬

‫އާއިލާގެ އެހެން މީހަކާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހަކު ވެސް ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ވަނީ މަންމަގެ ‪71‬‬ ‫ލބިވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރުގެ ޯ‬ ‫ކުޑަކުދިންތަކެއް ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށް ވާތީ އެ‬ ‫ކުދިންގެ އައިޑެންޓިޓީ އެނގޭނެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް‬ ‫ހާމަކުރަން ފުލުހުން ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬ ‫ރަށުގެ ނަން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އުމުރުން ‪ 48‬އަހަރުގެ މަންމަ "މިހާރު" އަށް‬

‫ގސް ވާހަކައެއް އެ ކުދިންނާ ބެހޭ‬ ‫"އެކަހަލަ ޯ‬ ‫ގޮތަކުން ނުބުނޭ‪ .‬އެކަމަކު ދެ ބޭބެ އެ ކުއްޖާގެ‬ ‫ގައިގައި އަތްލައި ހަދާ ވާހަކަ ބުނާނެ އަބަދުވެސް‪"،‬‬

‫ގެނެސްފައިވާ ތަކެތި ކަމަށާއި އެ ތަކެތީގެ މުއްދަތު‬

‫ބޑުންނެވެ‪ .‬ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން‪،‬‬ ‫ޯ‬

‫ވެސް ވަނީ ހަމަވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ‬ ‫ފޯރުކޮށްދޭން މަންދޫއްގެ ޮ‬

‫ކރަޕްޝަންގެ އަމަލު‬ ‫އެ ތަކެތި ގެނައުމުގައި ޮ‬

‫އެހީ ބޭބެގެ [ފިރިހެންމީހާ] ގެއަށް މިއުޅެނީ ދާންށޭ‪،‬‬

‫ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް‬ ‫ކޮށްދޭ ގެތައް އެބަހުރި‪ :‬ފުލުހުން‬

‫"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ މައިން ކުދިން ވިހާފައި‬

‫ގޯސް ބޭބެއެކޯ އެ ގެއަކަށް ނުދާނަމޯ‪ "،‬ކުއްޖާގެ މަންމަ‬

‫މަގުމައްޗަށް އެއްލައިލާތަން‪ .‬އަޅުގަނޑަކީ އެކަނިމާއެކަނި‬

‫ކިޔައިދިނެވެ‪.‬‬

‫ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ މީހެއް‪ .‬ނުނިދި އަބަދު ހިޔާލު ކުރަން‬ ‫ގވައިގެން މި ހިސާބަށް‬ ‫ޖެހުނީމަ ދެރަވޭ‪ .‬ނުވަ ކުދިން ޮ‬ ‫މިއައީ ވަރަށް ކެތްތެރިކަމާއި ހިތްވަރުކޮށްގެން‪ "،‬އޭނާ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"ދަރިފުޅު ބުނީ އައިސްކްރީމް ދީފައި‪ ،‬ފިރިހެން‬

‫މާލެ ގެއަކުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ބަޔަކު ހައްޔަރު ޮކށްފައި‪ -- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ޕޮލިސް‬ ‫ކށްގެން‪ ،‬މަސްތުވާތަކެތީގެ‬ ‫ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ޮ‬ ‫ގތަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެ‬ ‫ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ލިބޭ ޮ‬ ‫ވިޔަފާރި ކުރާ ބައެއް ގެތައް މާލޭގައި އެބަހުރި ކަމަށް‬

‫މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ‪ 51‬މައްސަލައަކާއި‬

‫ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫އިންތިހާބީ ރިޝްވަތު ެގ‬ ‫‪ 16‬މައްސަލައެއް ނިންމައިފި‬ ‫އފީސް) އާ އެކު‬ ‫ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ (ޕީޖީ ޮ‬

‫އފް ޕޮލިސް އަހުމަދު‬ ‫ހެޑް އަދި ސުޕްރިޓެންޑެންޓް ޮ‬

‫މައްސަލަ ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޝާކިރު ވިދާޅުވީ ގްރޫޕް ހަދައިގެން މަސްތުވާތަކެތި‬ ‫ބޭނުން ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އޕަރޭޝަނެއްގައި‪ ،‬އެފަދަ‬ ‫އެގޮތުން ފުލުހުން ހިންގި ޮ‬

‫މީހަކާއި މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރި ‪ 111‬މީހަކާއި‬

‫ވިޔަފާރިކުރާ މާލޭގެ ހަތަރު ގެއެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް‬

‫މަސްތުވާތަކެތި ޕެޑަލްކުރި ‪ 394‬މީހަކާއި ގަވައިދާ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މަސްތުވާތަކެތި ގަނެގެން‪ ،‬މަސްތުވާތަކެތި‬

‫މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ‪ 16‬މައްސަލައެއް ބަލައި‬

‫އަންނަ ކަމަށް ވެސް އޭސީސީން ބުންނެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ކަންކަން ބައްޓަން ކުރަމުންދާ‬ ‫ހިދުމަތެއް ލިބޭ ޮ‬

‫(އޭސީސީ) ން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ކޮރަޕްޝަންގެ ‪22‬‬ ‫ކމިޝަނުން މިހާތަނަށް ތަހުގީގުކޮށްފައިވެ‬ ‫މައްސަލަ އެ ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އޭސީސީން‬ ‫ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ބެލި ‪12‬‬

‫ކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ‪ "،‬ޝާކިރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން އެ ގެތަކަށް ވަނުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ‬

‫ހިލާފަށް ބަނގުރާ ގެންގުޅެގެން ‪ 77‬މީހަކު ހައްޔަރުކުރި‬ ‫ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އޕަރޭޝަންތަކުގައި މިހާތަނަށް‬ ‫ފުލުހުން ހިންގި ޮ‬ ‫ހެރޮއިންގެ ‪ 158‬ކިލޯ‪ ،‬ކެނަބިސްގެ ‪ 65‬ކިލޯ‬ ‫އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ވެސް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން‬ ‫ދައްކަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮރަޕްޝަންގެ އިތުރު ހަ މައްސަލައެއް އޭސީން‬

‫ބޑެތި ދަގަނޑު ފިލާ ހަރުކޮށް‪،‬‬ ‫ގތުން ގޭގޭގެ ދޮރުގައި ޮ‬ ‫ޮ‬

‫އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ކަމަށް ޝާކިރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ‪ 24‬މައްސަލައަކާއި‬

‫އޕަރޭޝަންތަކުގައި އެފަދަ‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬މަސްތުވާތަކެތީގެ ޮ‬

‫މަސްތުވާތަކެތި ޕެޑަލް ކުރުމުގެ ‪ 201‬މައްސަލައަކާއި‬

‫އެކު ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ސަރުކާރު‬

‫ކށްލައިގެން ވަނުމަށް ފުލުހުން ފަސް‬ ‫ތަންތަން ހަލާކު ޮ‬

‫ގަވައިދާ ހިލާފަށް ބަނގުރާ ގެންގުޅުމުގެ ‪16‬‬

‫ކލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީ އެވެ‪.‬‬ ‫ހިންގާ ޯ‬

‫ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގު ނިންމައި ދައުވާ ކުރުމަށް އެދި‬

‫މި ފަހަރުގެ އާންމު އިންތިޚާބު ‪ 65‬މެމްބަރުންނާ‬

‫އިސްނަގައިގެން ބަލަން ފެށި ‪ 10‬މައްސަލަ އަކާއި އެކި‬

‫މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އޭޕްރީލް މަހުގެ‬ ‫ނިޔަލަށް ބަލާއިރު‪ ،‬މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ތިބި ‪345‬‬

‫ގތުން ހުށަހެޅި ރިޝްވަތުގެ‬ ‫އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ގެންދަނީ ހަތަރު މައްސަލައެއްގަ އެވެ‪ .‬އަދި އިންތިޚާބީ‬

‫ގަވައިދާ ހިލާފަށް ބަނގުރާ ގެންގުޅުމުގެ ‪39‬‬

‫ފސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ‬ ‫ބައްދަލުވުމުގައި ޑްރަގް އެން ޯ‬

‫ރސިކިއުޝަން މަރުހަލާ ފުރިހަމަ ކުރަމުން‬ ‫ޑިއުޓީ ޕް ޮ‬

‫ކރަޕްޝަން ކޮމިޝަން‬ ‫ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެންޓި‪ޮ -‬‬

‫މަސްތުވާތަކެތި ޕެޑަލް ކުރުމުގެ ‪ 204‬މައްސަލައަކާއި‬ ‫މައްސަލައަކާއި މަސްތުގެ ހާލުގައި ތިބި ‪ 309‬މީހެއްގެ‬

‫ބއެގެން‪ ،‬އެތަނުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ‬ ‫އެތަނުގައި ޮ‬

‫ރސިކިއުޝަން ކުރިއަށް‬ ‫އެގޮތުން ޑިއުޓީ ޕް ޮ‬

‫ފުލުހުން ވެއިތުވެދިޔަ ހަތަރު މަސް ދުވަހު‬ ‫އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި‬

‫ކށީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫އިސްކަންދަރު ޮ‬

‫މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ‬

‫އފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަލީ ޝިޔާމެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް ޮ‬

‫ގތެއް ހެދުމަކީ އޭނާގެ‬ ‫ދޭތެރޭގައި ގަސްދުގައި ދެރަ ޮ‬

‫އެއްވެސް ހާސްކަމެއް ނޫނީ ނުތަނަވަސް ކަމެއް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އައިޖީއެމްއެޗުން ނައްތާލަން އުޅެނީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި‬

‫ހސްޕިޓަލް ހިންގަނީ‬ ‫ދައުރެއް ނޯވެ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ގތުގައި އެއްވެސް ކުއްޖަކާ‬ ‫މަންމަ ބުނި ޮ‬

‫ކށް އެއް ދުވަހު އަޅުގަނޑު‬ ‫ނުފެނޭ‪ .‬އެހެން އުޅެނި ޮ‬

‫އެކު ސައިކަލް ދުއްވާލަން ދަރިފުޅު ދިޔަ ދުވަހެއްގަ‬

‫ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި‬

‫އައިޖީއެމްއެޗު ހިންގުމުގައި މިހާރު ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ‬

‫ވެސް ބަލަމުން ގެންދިޔައީ އޭނާ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް‪ ،‬އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން‬ ‫ނިޔަތެއް ނޫނެވެ‪ .‬ހާއްސަ ޮ‬

‫ގތުގައި އެކަމެއް ހިނގީ ފިރިހެންމީހާއާ‬ ‫އޭނާ ބުނި ޮ‬

‫ދގުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ތުހުމަތު އެ ހޮސްޕިޓަލުން ޮ‬

‫ބޑުވެފައި ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬ ‫ދަތިތަތަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާ ޮ‬

‫މި މައްސަލަ ދިމާވުމުގެ ކުރިން ތިން ކުދިން‬

‫އަންހެން ކުއްޖާ ގެންދިއުމުން އެކަމާ ވަރަށް ހިތާމަކުރާ‬

‫އެހެންވެ ދަރިފުޅު ދާނަންހޭ؟ އެހީމަ ބުނީ އެއީ ވަރަށް‬

‫ނުވަތަ ސިއްހީ ސާމާނު ނައްތާލަން އުޅޭ ކަމަށް ކުރި‬

‫ހދަން ކުރިމަތިވެފައިވާ‬ ‫ހޮސްޕިޓަލުން ޚިދުމަތް ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬ނުވަ ކުދިން ތިބެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން ހަ‬

‫ގނާކުރީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދުވަސްވަރު‬ ‫ޖިންސީ ޯ‬

‫"އެކަން ހިނގި ފަހުން ދަރިފުޅުގެ ފަރާތުން‬

‫ކންސިއުމަބްލްސް‬ ‫ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާގެ މެޑިކަލް ޮ‬

‫އައިޖީއެމްއެޗާ މެދު މި ތުހުމަތުކުރީ‪ ،‬އެ‬

‫ކުދިން ލިބުނީ އެކި ކައިވެނިންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ނުވަ‬ ‫އަހަރުގެ ފިރިހެން ދެ ކުދިން ލިބުނީ ނަހަލާލަށެވެ‪.‬‬

‫ނންނާނެ ކަމަށް ވެސް މަންމަ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ބައިވެރިވުމެއް ޯ‬

‫ހސްޕިޓަލް‪ ،‬އައިޖީއެމްއެޗުން‬ ‫ސަރުކާރުގެ މައި ޮ‬

‫އަޑުތަކަކީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަންހެންމީހާ މިހާތަނަށް ވަނީ ހަ ކައިވެންޏެއްކޮށްފަ‬

‫ބުނީ އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް އެ ފިރިހެންމީހާ‬

‫ދާދި ފަހުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމުގައި އޭނާގެ އެއްވެސް‬

‫މިލިއަންގެ ސިއްހީ ސާމާނު ނައްތާލަން އުޅޭ ކަމުގެ‬

‫މަންމަ ކިޔައިދިނެވެ‪.‬‬

‫އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ އާއި ‪ 13‬އަހަރާއި ‪16‬‬

‫ކަމަށް ވިޔަސް‪ ،‬އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ދަރިފުޅު ހާމަކުރީ‬

‫ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫އފިޝަލް ވިދާޅުވީ ފަސް‬ ‫އައިޖީއެމްއެޗުގެ މީޑިއާ ޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގސް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި‬ ‫މީހާ ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ގެން ޮ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫ދެން އެންމެ ގިނަ ގޮނޑި ނެގި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ‬

‫ގތުން ފުލުހުން ބަލައި ފާސް ކުރި ގ‪.‬‬ ‫އެ ޮ‬

‫ތަހުގީގުކުރި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން‬

‫ފނުވާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޕީޖީ އަށް ޮ‬

‫ކންމެ ޕާޓީ އަކަށް ފަސް ގޮނޑި‬ ‫އާއި ޕީޕީއެމުން ވަނީ ޮ‬

‫މރީވިލާ އަދި މ‪ .‬އެވަރެސްޓްއާގެ އާއި‬ ‫ޕެލިކަން‪ ،‬ގ‪ .‬މެ ޮ‬

‫އޭގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ‪ 16‬މައްސަލައެއްގެ‬

‫ކންގްރެސް ޕާޓީން ތިން ދާއިރާ‬ ‫ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ‪ޮ .‬‬

‫ޔގަސްދަށުގޭގައި ދަގަނޑު ދޮރު ހަރުކޮށް‬ ‫މއ‪ .‬ބޯކެ ޮ‬

‫ގެއެއް ބަލާ ފާސްކޮށް‪ 3000 ،‬އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން‬

‫ތަހުގީގު މަރުޙަލާ ނިމިފައިވާ އިރު‪ ،‬ދައުވާ ކުރެވޭ‬

‫ކާމިޔާބު ކުރިއިރު އެމްޑީއޭން ވަނީ ދެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު‬

‫ކށްފައި ހުރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬ ‫ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ‬ ‫ހުއްޓުވައި ސުވާލު ޮ‬

‫މިންވަރަށް ހެއްކާއި ގަރީނާ ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ‬

‫ގތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރި‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަމިއްލަ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ގެތަކުގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރަން‬

‫ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން‬

‫ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކާމިޔާބުވީ ހަތް ބޭފުޅަކަށެވެ‪.‬‬

‫ތިބި ގިނަ ބަޔަކު ވެސް ހައްޔަރު ކުރި އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލައެއް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ‪22‬‬ ‫ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ޯ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 22‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ޔާމީންގެ މަރުގެ ދައުވާލި ޭބ‬ ‫މީހުންގެ އަމަލުތައް ހާމަކުރަނީ‬

‫އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާ ެގ‬ ‫ފައިދާ ނުބަހަން ނިންމައިފި‬ ‫އެމްޓީސީސީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާ ނުބަހަން އެ‬ ‫ބޑުން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުންފުނީގެ ޯ‬ ‫އެމްޓީސީސީ އަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު‬

‫ފައިދާ ނުބަހަން ނިންމި އިރު ‪ 2017‬ވަނަ އަހަރު އެ‬ ‫ކުންފުނީގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާ އަކަށް ‪2.60‬ރ‪ .‬ގެ‬ ‫މަގުން ބަހާފައިވެ އެވެ‪ .‬އެ އަހަރު ސާފު ފައިދާގެ‬

‫‪ 34‬މިލިއަން ރުފިޔާ ނުބަހަން މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު‬

‫ގޮތުގައި ‪ 145‬މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމީ ފައިދާ ދަށްވުމާ‬ ‫ބޭއްވި ޯ‬

‫ހިއްސާދާރުންނަށް އެ ފަހަރު ބެހީ ‪ 20.6‬މިލިއަން‬

‫ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬އެ ނިންމުން ‪ 2018‬ވަނަ އަހަރުގެ‬

‫ރުފިޔާ އެވެ‪.‬‬

‫އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އިއުލާނު ކުރުމަށް ވަނީ‬ ‫ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްޓީސީސީން ހިއްސާދާރުންނަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ‬

‫ޔާމީން ރަޝީދަށް ހާއްސަކޮށް ނެރުނު ފޮތެއް‪ :‬އޭނާގެ މަރުގެ ދައުވާލިބޭ މީހުން ކުރި‬ ‫އަމަލެއް ސާފުކޮށްދޭން ދައުލަތަށް ވަނީ ފުރުސަތު ދީފައި‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫މެރުމުގައި ބައިވެރިވާ އެންމެން ވެސް މީހަކު މެރުމުގެ‬ ‫ކުށުން ކުށްވެރިވާނެ ކަމަށް ދައުލަތުން ބުންޏެވެ‪ .‬އެ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބްލޮގަރު ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލި މައްސަލާގައި‬

‫ވާހަކަ ކުރީގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި ވެސް ވަރަށް ގިނައިން‬ ‫ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ދައުލަތުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދައުވާލިބޭ މީހުން ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ އަމަލެއް‬ ‫ދައުވާ އިން އެނގެން ނެތުމުން ދިފާއީ ވަކީލުން‬

‫އެކަމަކު އަނެއްކާވެސް ދިފާއީ ވަކީލުން ވަނީ އެ‬ ‫ކށް ނުދެވޭ ނަމަ‪ ،‬ދިފާއު ވެވޭނެ‬ ‫ކަން ދައުލަތަށް ސާފު ޮ‬

‫ބޑުވުންތަކާ އެކު‪ ،‬އެ ކަންކަން ސާފުކޮށް‬ ‫ފާޅުކުރި ކަން ޮ‬

‫ނންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪ ،‬އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން‬ ‫ގޮތެއް ޯ‬

‫ކޓުން އިއްޔެ ފުރުސަތު‬ ‫ދިނުމަށް ދައުލަތަށް ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫ފާޅުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އެ ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ ދައުވާލިބޭ‬

‫ދީފި އެވެ‪.‬‬

‫މީހުންގެ މައްޗަށް އަންނާނެ އަދަބަކީ މަރުގެ އަދަބު‬

‫އޭޕްރީލް‪ 2017 ،‬ގައި ޔާމީން ދިރިއުޅުނު ގޭގެ‬

‫ބޑު މައްސަލައެއްގައި ކުރި އަމަލެއް‬ ‫ކަމަށާއި އެވަރުގެ ޮ‬

‫ގޅި ތެރޭގައި ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ‬ ‫ސިޑި ޮ‬

‫ސާފު ނުވާ ނަމަ ދިފާއު ބިނާކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ‬

‫ޔާމީން މަރާލި މައްސަލާގައި ހަ މީހަކަށް ދައުލަތުން‬

‫ކށް ޝަކުވާ ކުރެއްވި‬ ‫ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪ ،‬ވަކީލުން ތަކުރާރު ޮ‬

‫ދައުވާ ކުރެ އެވެ‪ .‬އެއީ ހ‪ .‬އަންނާރުމާގޭ އިސްމާއިލް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހައިޝަމް ރަޝީދާއި މ‪ .‬އިރާސްމިކުގޭ އަހުމަދު‬

‫ޖަވާބުގައި ދައުލަތުގެ ވަކީލާ އައިޝަތު މުހައްމަދު‬

‫ޒިހާން އިސްމާއިލާއި ގދ‪ .‬ގައްދޫ ސިންދުބާދުގޭ‬

‫ވިދާޅުވީ ޔާމީން މަރާލި މައްސަލައަކީ ދުރާލައި ރޭވިގެން‬

‫މުހައްމަދު ދިފްރާންގެ އިތުރުން މ‪ .‬ކުދެހިގޭ ހަސަން‬

‫އަދި އެކި ފަހަރު މަތިން ފާރަލަމުން ގޮސް ހިންގި‬

‫ޝިފާޒާއި މ‪ .‬ތާއިފް އިސްމާއިލް ރަޝީދު އަދި މ‪.‬‬

‫އަމަލެއްކަން ހެކިން ތަހުގީގަށް ދިން ބަޔާންތަކުން‬

‫ކޅުފުށީ އީސްޓް‪ ،‬ހަސަން ޒިޔާދެވެ‪ .‬އެ ހަ މީހުންގެ‬ ‫ޮ‬

‫އެނގޭ ކަމަށާއި ދައުވާ ބިނާކުރީ އެ ބަޔާންތަކަށް‬

‫މައްޗަށް ވެސް ކުރަނީ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން‬

‫ގތުން ޔާމީނަށް ފާރަލަން ތިބޭ މީހުންނަށް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ދައުވާ އެވެ‪.‬‬

‫ގސް ދިނުން ފަދަ ކަންކަން ކުރި‬ ‫ކާބޯތަކެތި ގެން ޮ‬

‫އެ މައްސަލާގެ ކުރީގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް‬ ‫ކށް ހުޅުވާ ނުލައި ސިއްރު ކޮށްގެން‬ ‫ގެންދިޔައީ އާންމު ޮ‬ ‫ކަމަށް ވިޔަސް‪ ،‬އިއްޔެއިން ފެށިގެން އެ މައްސަލަ‬

‫މީހުން ތިބިކަން ވެސް ހެކިންގެ ބަޔާންތަކުން އެނގޭ‬ ‫ކަމަށް ދައުލަތުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ދައުވާ ލިބޭ ހައިޝަމާއި ޒިހާންގެ ވަކީލް އަބްދުﷲ‬

‫ކށް ހުޅުވާލައިގެންނެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދަނީ އާންމު ޮ‬

‫ހަސީން ރައްދުގައި ވިދާޅުވީ ކުރި އަމަލެއް އެނގެން‬

‫ކުރިން ގާޒީ އިބްރާހިމް އަލީ ބެއްލެވި އެ މައްސަލަ‬

‫ނެތީސް ދިފާއު ބިނާ ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ‬

‫މިހާރު ބައްލަވަނީ ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު ހުސައިންނެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށާއި ދިފާއު ބިނާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދީ އަދަބެއް‬

‫ކުރިން އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ގާޒީ އަޑުއެހުންތައް‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދެވިއިރު‪ ،‬އެ މައްސަލަ އޮތީ އިބްތިދާއީ‬

‫ދިނުން "އަތްފައި ބަނދެފައި މަރާލުން ފަދަ" ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ދައުވާލިބޭ ޒިޔާދުގެ ވަކީލް އަބްދުﷲ ޝާއިރު‬

‫މަރުހަލާ ނިންމައި ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާ ފަށާނެ ކަމަށް‬

‫ވިދާޅުވީ މީހަކު މެރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު‬ ‫އިއުލާން ޮ‬

‫ފާރަލުމާއި ހަމަލާ ދޭއިރު އެ މީހާ ހިފެހެއްޓުމާއި‬

‫އެ މައްސަލައާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ނިންމީ‬

‫ފރުވުން ފަދަ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން‬ ‫ހަތިޔާރުތައް ޮ‬

‫އިތުރަށް ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކަށަވަރު‬

‫ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި‪ ،‬އޭގެ ތެރެއިން ދައުވާލިބޭ މީހުން‬

‫ކުރުމަށްޓަކައި އިބްތިދާއީ މަރުހަލާ އަދިވެސް ކުރިއަށް‬

‫ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ވަކި އަމަލެއް ބުނެދޭން‬

‫ގެންދިއުމަށެވެ‪.‬‬

‫ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީ ވެވޭނީ އެކަން‬

‫އިއްޔެގެ އަޑުއެހުން ފެށުމާ އެކު ދިފާއީ ވަކީލުން‬ ‫ބޑަށް ފާހަގަކުރި މައްސަލައަކީ ދައުލަތުގެ‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫އެނގިގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ދައުވާލިބޭ އިސްމާއިލް ރަޝީދުގެ ވަކީލް މައުމޫން‬

‫ދައުވާގައި ދައުވާލިބޭ މީހުން ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ‬

‫ހަމީދު ވިދާޅުވީ ކުރި އަމަލެއް އެނގެން ނެތުމުގެ‬

‫އަމަލެއް ބުނެފައި ނެތުމެވެ‪ .‬ދައުވާގައި ހަމައެކަނި އޮތީ‬

‫އިތުރުން އަމަލެއް ކުރި ވަގުތާއި ގަޑި ވެސް ދައުވާއިން‬

‫އެ ހަ މީހުން ބައިވެރިވެގެން ޔާމީން މަރާލި ކަމަށް‬

‫އެނގެން ނެތް ކަމަށާއި އެހެންވެ‪ ،‬މަދަނީ މިންގަނޑުން‬

‫ކަމަށާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން އެ މީހުން‬

‫ބަލާއިރު އެ ދައުވާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް‬

‫ކުރި އަމަލެއް ބުނެފައި ނެތް ކަމަށް ދިފާއީ ވަކީލުން‬

‫ނިންމައިދޭން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދައުވާލިބޭ މީހުން ކުރި އަމަލެއް ބުނެ ނުދެވެނީސް‪،‬‬

‫ޖަވާބުގައި ދައުލަތުން ފުރަތަމަ ބުނީ ހެކިންގެ‬

‫ގތާ މެދު ވެސް ދިފާއީ ވަކީލުން‬ ‫އެ ދައުވާ ބިނާކުރި ޮ‬

‫ހެކިބަސް ނަގާއިރު ދައުވާލިބޭ މީހުން ކުރި އަމަލުތައް‬

‫ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ‪ .‬އަދި އެކަން ސާފުކޮށް ނުދެވޭ‬

‫ސާފުވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ މީހުންގެ މައްޗަށް‬

‫ނަމަ‪ ،‬ވަގުތުން އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ‬

‫ދައުވާކުރާ ބިރު ދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި‬

‫ކޓުން ނިންމަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪،‬‬ ‫ކަމަށް ޯ‬

‫ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާ ކުރުމުގެ ގާނޫނު‬

‫ދައުލަތުން ހެކި އުފެއްދީ ކަމުގެ ތުހުމަތު ވެސް އެއް‬

‫އންނަ ގޮތުން ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން މީހަކު‬ ‫ޮ‬

‫ވަކީލަކު ދައުލަތަށް އަމާޒު ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫އެމްޓީސީސީގެ ‪ 64.2‬ޕަސެންޓް ހިއްސާ އަކީ‬ ‫ސަރުކާރެވެ‪ .‬އާންމު ހިއްސާދާރުންގެ ޕަސެންޓަކީ‬ ‫‪ 31.15‬އެވެ‪.‬‬

‫ޕީޕީއެމުން އިސްތިއުފާ ީދ‬ ‫ލަޔާލް ސިޔާސީ ދާއިރާއާ ދުރަށް‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުން ބަރިއަވާން ޖެހޭކަން ބަރު ހިތަކާ‬ ‫އެކު ދަންނަވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އާއިލީ ޒިންމާ އިތުރަށް އަދާކުރުމާއި ސިޔާސީ‬

‫އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމަށް އިތުރަށް ވަގުތު ދިނުމަށް‬

‫ކަންކަމާއި ދުރަށް ޖެހިލުމަށް ބޭނުންވާތީ އެ ގޮތަށް‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪ ،‬ޕީޕީއެމްގެ އަމީން އާއްމުގެ ނައިބުގެ‬

‫ނިންމާފައިވާ ވާހަކަ ފާހަގަކުރަމެވެ‪ "،‬ލަޔާލްގެ ސިޓީގައި‬

‫މަގާމުން އާމިނަތު ލަޔާލް މަނިކު އިއްޔެ އިސްތިއުފާ‬

‫ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މި ނިންމެވުމާ އެކު ލަޔާލް ވަނީ ސޯޝަލް‬

‫ޔާމީންގެ ދަށުން ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން ވަރަށް‬ ‫ބޮޑަށް ހަރުދަނާވެފައިވާކަން ލަޔާލް ފާހަގަކުރައްވަ‬

‫މީޑިއާގައި އޭނާ ގެންގުޅުއްވި އެކައުންޓުތައް ވެސް‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ސިޔާސީ ކަންކަމުން ދުރަށް ވަޑައިގަތަސް‬

‫ޑިއެކްޓިވޭޓް ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލިބިވަޑައިގެންނެވި ތަޖުރިބާ އަކީ އެކަމަށްޓަކައި‬

‫ސަންގު ޓީވީ އާއި ޗެނަލް ‪13‬ގައި ނޫސްވެރިއެއްގެ‬ ‫ގތުގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ލަޔާލް‪،‬‬ ‫ޮ‬

‫އަބަދުވެސް ޝުކުރުވެރިވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ލަޔާލް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުގެ މި ނިންމުމާ އެކު ޕާޓީގެ އަމީން‬

‫އިސްތިއުފާގެ ސިޓީއާ އެކު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި‬ ‫ވިދާޅުވީ‪ ،‬ސިޔާސީ ދާއިރާ އިން ދުރަށް ވަޑައިގަތުމަށް‬

‫އާއްމުގެ ނައިބުގެ މަގާމުން ވަކިކޮށްދިނުމަށް އެދެމެވެ‪"،‬‬

‫ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އާއްމުންގެ ފަރާތުން އޭނާ އަށް‬

‫ލަޔާލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށް‬ ‫ލިބުނު ލޯތްބާއި ސަ ޯ‬ ‫ސިޓީގައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ‬

‫މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬ ‫އިންތިޚާބުގައި މަތިވެރި ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓު‬ ‫ވެސް ލަޔާލަށް ދިނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ކެމްޕެއިން‬

‫ފނުއްވި ސިޓީގައި ލަޔާލް ވިދާޅުވީ‪،‬‬ ‫ޔާމީނަށް ޮ‬

‫ކށް ފަހު ވަގުތު ޕީޕީއެމުން‬ ‫ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނި ޮ‬

‫ގތުންނާއި އަމިއްލަ ގިނަ‬ ‫ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ހުރި ޮ‬

‫އޭނާގެ ޓިކެޓު އަތުލި އެވެ‪.‬‬

‫ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން ޕީޕީއެމްގައި އަދާކުރައްވާ މަގާމުގެ‬

‫ލަންކާގައި ދިވެހިންނަ ްށ‬ ‫ރައްކާތެރިކަން ދޭން އެދިއްޖެ‬ ‫މިދިޔަ މަހުގެ ‪ 21‬ވަނަ ދުވަހު ލަންކާ އަށް ދިން‬

‫ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހީންގެ‬ ‫ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތައް‬

‫ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ސަލާމަތީ‬

‫ފރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު‬ ‫އަޅައިދިނުމަށް ޮ‬

‫ބޑަށް ވަރުގަދަކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ކަންކަން ވަނީ ވަރަށް ޮ‬

‫މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ‪.‬‬

‫ކޅު ހަރަކާތްތައް އިތުރުވެ‬ ‫އޭގެ ފަހުން މުސްލިމުންނާ ދެ ޮ‬

‫ފރިން މިނިސްޓަރު ތިލަކް‬ ‫އެ ގައުމުގެ ޮ‬ ‫ފނުން ގުޅުއްވައި ޝާހިދު ވަނީ އެ‬ ‫މަރަޕަނާއާ ޯ‬ ‫ގައުމުގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ދިމާވާ ކަންކަމާއި‬

‫މީހުންނަށާއި މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން ވަނީ އާންމުވެފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު މަރުވި ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން‬

‫ގތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފަ‬ ‫ލަންކާގެ މަސްރަހާ ގުޅޭ ޮ‬

‫އޕަރޭޝަންތަކުގައި ދިވެހީންގެ‬ ‫ލަންކާގައި ހިންގި އެކި ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ‬

‫ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރި އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު‬

‫ހަނގުރާމަ އަށް‪ ،‬ސްރީ ލަންކާގެ މަގުން ދިވެހިން‬

‫އަދި ވެސް ތިބީ އެ ގައުމުގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ‬

‫ދާ ކަމަށް ލަންކާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ވެރިޔާ މަހޭޝް‬

‫ދަށުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ދެ ބޭފުޅުން‬ ‫ސެނަނަޔަކަ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅޭ ޮ‬ ‫މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ލަންކާއިން ވަނީ އެ ގައުމުގައި އުޅޭ‬

‫ޝާހިދު ވަނީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ‬ ‫ސަރަހައްދަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކުން އަމާންކަން‬ ‫ލިބިގެންވާ ސަރަހައްދަކަށް ހެދުމަށް ކުރަމުން‬

‫ދިވެހީންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ކަށަވަރުކުރުމަށް‬

‫އަންނަ މަސައްކަތުގައި ސަރަހައްދުގެ އެހެން‬

‫މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިވެހި‬

‫ގައުމުތަކާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން އަބަދު ވެސް‬

‫ސަރުކާރަށް ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްކުރާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވައިފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 22‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪9‬‬

‫ހަމައެކަނި ރަމްޒީ ހަރުކަށިކަމެއް‪ ،‬ފިޔަވަޅެއް ނޭ ޅޭ!‬ ‫ރލް ކުރުމާ ބެހޭ‬ ‫"މަނާވެފަ" އެވެ‪ .‬ދުންފަތް ކޮންޓް ޯ‬

‫ކށް ހަދާފައި ހުއްޓަސް‪ ،‬އެކަން ވެގެންދަނީ‬ ‫ހަރުކަށި ޮ‬

‫ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން‬

‫ކަނޑުގައި ރޮނގެއް އެޅުން ފަދަ ކަމަކަށެވެ‪.‬‬

‫މިސްކިތްތަކާއި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނާއި‬ ‫ސްކޫލްތަކާއި ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ ނުވަތަ ތަރުބިއްޔަތު‬

‫ކުރުން މަނާކުރަން ނިންމިދާނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއިން‬

‫ގއްޗާއި ސަރުކާރުގެ‬ ‫ކޮށްދޭ ތަންތަނާއި އެތަންތަނުގެ ޯ‬

‫ނަތީޖާއެއް ފެނިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ އެ ނިންމުން‬

‫ހުރިހާ އިދާރާތަކާއި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަނާއި‬

‫ވެސް ވާނީ "ރަމްޒީ" ކަމަކަށްތޯ އެވެ؟‬

‫ދރާށި ހުންނަ ހިސާބުން ފެށިގެން‬ ‫އެތަންތަނަށް ވަންނަ ޮ‬ ‫‪ 10‬ފޫޓާ ހަމައަށް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން‬ ‫މަނަ އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަ އަބަދުވެސް ޮބޑު ‪--‬ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬

‫ކައިރީގައި އެތައް މުހިންމު ތަންތަން ހުންނަ މާލޭގައި‬ ‫މި އުސޫލުގެ ދަށުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން‬

‫ހިނގާށެވެ‪.‬‬

‫މިސްކިތެއް ނުވަތަ ސްކޫލެއް ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ‬ ‫ކުރިމަތި ވިޔަސް‪ ،‬ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލްކުރަން ބަޔަކު‬

‫ހުއްޓުވަން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ވަރުގަދަ‬

‫ނުތިބެ ނުދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައި‪ ،‬ބައެއް ތަންތަން ޖޫރިމަނާ ވެސް‬

‫މިވަރަކުން އަދި ނުނިމެ އެވެ‪ .‬ކެފޭ އަދި‬ ‫ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގައި ވެސް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު‬ ‫ކުރެވޭ ސަރަހައްދާއި ނުކުރެވޭ ސަރަހައްދުތަކެއް ވަކިން‬

‫ފިޔަވަޅެއް ނާޅަ އެވެ‪.‬‬

‫ސައިކަލުގައި ސްޓިކާ ޖަހަން ވެސް ނުކެރުނީސް‬ ‫ސައިކަލުގެ ވެރިމީހާއާ ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭ ނަމަ‪"،‬‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ތއްޖެހި އަދި ހިނގާ ބިނގާވެ‬ ‫ނިންމި ވާހަކަ އެވެ‪ޮ .‬‬ ‫އުޅުމަށް ދަތިވެފައިވާ މާލޭގައި އެފަދަ ނިންމުމެއް‬ ‫ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމުމަކީ ދުންފަތުގެ ދުމާ ހެދި‬

‫ހަމައެއް ލަމައެއް ނެތި ޖެހުނު ތަނެއްގައި‬

‫މަގުމަތީގައި ހިނގަން އުނދަގޫވެފައި ތިބި އާންމުންނަށް‬

‫ދުންފަތު އިސްތިއުމާލު ކުރުމުގެ މައްސަލަ އަބަދުވެސް‬

‫ލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ނިންމުން‬

‫ބޑެވެ‪ .‬ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހުންނަށް‬ ‫ޮ‬

‫ތ ސުވާލު އުފެދެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކިހާ ދުވަހަކަށް ދެމިގެންދާނެ ޯ‬

‫ލިބޭ ގެއްލުމަށް ވުރެ‪ ،‬އާންމު ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ‬

‫އެ ސުވާލު އުފައްދަން ޖެހޭ ސަބަބުތައް ވެސް އެބަ‬

‫އިސްތިއުމާލު ކުރާއިރު‪ ،‬އޭގެ ބޭނުން ނުކުރާ މީހުންނަށް‬

‫ހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫ކުރިމަތިވާ ނުރައްކަލާއި އޭގެ ގެއްލުމާ ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި‬ ‫ގަވާއިދުތައް ހަދަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދާދި ފަހުން އިވުނީ މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ދުންފަތުގެ‬ ‫އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާކުރަން ސިޓީ ކައުންސިލުން‬

‫ގތަށް ނިންމިޔަސް މީގެ‬ ‫ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ ޮ‬ ‫ރލް ކުރުމާ ބެހޭ‬ ‫ނުވަ އަހަރު ކުރިން ދުންފަތް ކޮންޓް ޯ‬ ‫ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމާ އެކު މަގުތަކުގައި ދުންފަތުގެ‬ ‫ކށް ގާތްގަނޑަކަށް‬ ‫އިސްތިއުމާލު ކުރުން އޮތީ ނުސީދާ ޮ‬

‫އންނަ ޓެކްސީގެ‬ ‫އަބަދުވެސް ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައި ޮ‬

‫ހުންނަނީ ހަމައެކަނި ނަމަކަށެވެ‪ .‬ޖެހުނު ތަނެއްގައި‬

‫އަގު މައްސަލައަކީ ވެސް ހަމަ އެފަދަ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ތިބެގެން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރަނީ އެވެ‪.‬‬

‫ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުޅުވުމާ އެކު މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ‬

‫ޓރެންޓްތަކުގައި އެ ދެ ސަރަހައްދު‬ ‫އަނެއްކޮޅުން‪ ،‬ރެސް ޯ‬

‫ދެމެދު ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުގެ އަގު އަތް ނުފޯރާ‬

‫އންނައިރު ވެސް ދުންފަތުގެ‬ ‫ވަކިން ކަނޑައަޅާފައި ޮ‬

‫ހިސާބަށް ދިޔަ އެވެ‪ .‬އެކަން ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން‬

‫އިސްތިއުމާލު ކުރެވޭ ސަރަހައްދަށް ކުޑަކުދިން‬

‫ނިކުތީ އެ ދެމެދުގައި ޓެކްސީ ކުރެވޭނެ އަގުތައް‬

‫ގވައިގެން އެތައް ބަޔަކު ވަދެ އެވެ‪ .‬އެ ދުމުގެ‬ ‫ޮ‬

‫ބޑު އަގެއް ނަގާ ނަމަ‬ ‫ކަނޑައަޅައި‪ ،‬އަދި އެއަށް ވުރެ ޮ‬

‫ސަބަބުން ލިބޭނެ ގެއްލުމަކަށް ވިސްނުމެއް ވެސް‬

‫ޓެކްސީ ހުއްދަ ބާތިލްކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރާ ވެސް‬

‫ނެތެވެ‪.‬‬

‫އެކު އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ ސަރުކާރަށް‬

‫ކުރުމުން ތަނުގެ ވެރި ފަރާތް ވަގުތުން ޖޫރިމަނާ‬

‫ކށްލައި‪ ،‬ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ބޭނުން‬ ‫ޖެހުނީ ގޮތް ދޫ ޮ‬

‫ކުރުމުގެ ބާރު ގަވާއިދުން ލިބިދެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ‬

‫ކށްލާށެވެ‪ .‬މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް‬ ‫އަގަކަށް އެކަން ދޫ ޮ‬

‫ޖޫރިމަނާ އައީ ވަރަށް މަދު ބަޔަކަށެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‬

‫އެކަން އެ އޮތީ އެގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ފަސް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވީއިރު ވެސް‪،‬‬

‫ދުވާލު ވަގުތުތަކުގައި މާލޭގައި މުދާ އުފުލުން‬

‫އެ ގަވާއިދު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކާ ގާތަށް ވެސް‬

‫މަނާކުރި ކުރުން ވެސް ދިޔައީ ހަމަ އެފަދަ ގޮތަކަށެވެ‪.‬‬

‫އާންމުންނަށް ލިބޭނެ އުފަލެއް ނޯންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ސަބަބަކާ ހުރެ ފުލުހުން ބިރުގަނޭ މީހުންނާ ކުރިމަތިލާން‪.‬‬

‫ކުރި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބިދޭސީ ކޭޝިއަރުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެ ތިބެނީ އެވެ‪.‬‬

‫އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާކުރަން ނިންމިޔަސް‬

‫ހުރި ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް އެބަހުރި‪ .‬ކޮންމެވެސް‬

‫ފިހާރަތަކާއި ކެފޭތަކުގައި ބިދޭސީ ކޭޝިއަރުން‬ ‫ގތުން މަނާ ކަމެކެވެ‪ .‬އެކަން‬ ‫ބޭތިއްބުމަކީ ގާނޫނީ ޮ‬

‫ތަންފީޒެއް ނުކުރެވެ އެވެ‪ .‬ދެން މަގުމަތީގައި ދުންފަތުގެ‬

‫ކުރުމުގެ ގާބިލް ކަމެއް‪ .‬މިހާރު ވެސް ދުންފަތަށް ހެދިފައި‬

‫ސަރުކާރުގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ކަމާ‬ ‫މައްސަލައެކެވެ‪ .‬އޭގެ ދެތިން މިސާލަކަށް ބަލަމާ‬

‫މަނާ ތަނެއްގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު‬

‫"ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި ނެތް ތިކަން ތަންފީޒު‬

‫އިތުރުން އާންމުންނާ ގުޅުންހުރި އެތައް ކަމެއްގައި‬

‫ތއްޖެހިފައިވާ އަދި ކައިރި‬ ‫ހަމަގައިމު ވެސް ޮ‬

‫ޕސްޓަރުތައް ހަރުކޮށްފައި‬ ‫ކަނޑައަޅައި‪ ،‬އިންޒާރުގެ ޯ‬

‫މާލޭގެ މަގަކަށް ކުނި އަޅާފައި ‪ --‬ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬

‫ހެދިފައި ހުރި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒު ނުކުރެވުމުގެ‬

‫ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ފަހަތު ފަޔަށް ބަރުވުމަކީ‬

‫އންނާނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫މަނާ ކިތަންމެ މަގެއް ޮ‬

‫މީހަކު ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރަނީ‪ :‬މަނާ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުގެ‬

‫މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު‬

‫ބިދޭސީން މަގުމައްޗަށް ކުޅު ޖެހުން މަނާކުރަން‬

‫މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް‬ ‫ކުރުން މަނާކުރިޔަސް‪ ،‬އެކަން ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ކަމުގެ‬ ‫އުއްމީދެއް އާންމުންނަކަށް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫"ތިއީ ހުޅުލެއަށް އެރުމުގެ ފާސް ނެގުމާއި މަގު‬

‫ނިންމަން ސިޓީ ކައުންސިލަށް ދާދި ފަހުން ހުށަހެޅި‬

‫ހުރަސް ކުރުމަށް ގާނޫނެއް ހަދާފައި އޮތުމާއި ބިދޭސީ‬

‫ބޑު ބަހުސެއް‬ ‫ހުށަހެޅުމަކާ މެދު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޮ‬

‫ކޭޝިއަރުން ބޭތިއްބުން ކަހަލަ ކަމެއް‪ .‬އެކަންކަމަކީ‬

‫ފެށި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މަގުމައްޗަށް ކުޅުން ޖެހުން ގާނޫނީ‬

‫ވެސް ގަވާއިދާއި ގާނޫނު ހުއްޓަސް އަމަލު ކުރާ ކަމެއް‬

‫ގތުން މަނާ ކުރިތާ ‪ 10‬އަހަރު ވަނީ އެވެ‪ .‬ދިވެއްސެއް‬ ‫ޮ‬

‫ނޫން‪ .‬ގާނޫނު ތަންފީޒު ނުކުރެވޭ ތަނެއްގައި ކަންކަން‬

‫ވިޔަސް ބިދޭސީއެއް ވިޔަސް އިސްތިސްނާއެއް‬

‫މަނާ ކުރުމެކޭ ނުކުރުމެކޭ ވާނީ ހަމަހަމަ‪ ".‬އެކަކު‬

‫ނުވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަދިވެސް ސައި ހޮޓާތަކާއި‬

‫ފާޅުކުރި ޚިޔާލެއްގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އންނަނީ ރަތް ކުޅުގެ ދޫލަތަކެވެ‪.‬‬ ‫ކެފޭތަކުގެ ބޭރުގައި ޮ‬

‫ގތުގައި މަނާ ކަންކަން‬ ‫ގިނަ މީހުން ދެކޭ ޮ‬

‫އާންމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފް އަމަލުތައް‬

‫އންނަ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން‬ ‫ހުއްޓުވަން ހަދާފައި ޮ‬

‫ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެއީ ވެސް ވަގުތުން‬

‫ރާއްޖޭގައި ތަންފީޒު ކުރެވެނީ ހަމައެކަނި ގަވާއިދާ‬

‫ޖޫރިމަނާ ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެކަން ވެސް‬

‫ޚިލާފަށް ޕާކްކުރާ އުޅަނދުތައް ޖޫރިމަނާ ކުރުން‬

‫ހުއްޓުވޭނެ މަގެއް އަދި ނުފެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅުމަކީ ޖޫރިމަނާކޮށް‪ ،‬ފިޔަވަޅު‬ ‫އެޅިދާނެ ކަމެއް ކަން ނުދަންނަ މީހަކު މަދުވާނެ‬ ‫ކށްގެން ވެސް ހައްލު ނުވި ކުނީގެ‬ ‫އެވެ‪ .‬ޖޫރިމަނާ ޮ‬

‫އެކަންޏެވެ‪ .‬އެ ނޫން ކަންކަމާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު ނާޅާ‬ ‫ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ދެކެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގައި ނެތް ތިކަން ތަންފީޒު‬ ‫ކުރުމުގެ ގާބިލް ކަމެއް‪ .‬މިހާރު ވެސް ދުންފަތަށް‬

‫ބޑުވެ‪ ،‬އެކަން ހުއްޓުވަން އެންވަޔަރްމެންޓް‬ ‫މައްސަލަ ޮ‬

‫ހެދިފައި ހުރި ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް އެބަހުރި‪.‬‬

‫ކށްފި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަދިވެސް‬ ‫ޕޮލިސް ވެސް ތައާރަފް ޮ‬

‫ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ ފުލުހުން ބިރުގަނޭ މީހުންނާ‬

‫މަގުތަކާއި އާންމު ތަންތަނުގައި ހުންނަ ކުނީގެ‬

‫ކުރިމަތިލާން‪ .‬ސައިކަލުގައި ސްޓިކާ ޖަހަން ވެސް‬

‫ފަރުބަދަތަކަށް ނިމުމެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ނުކެރުނީސް ސައިކަލުގެ ވެރިމީހާއާ ވާހަކަ ދައްކަން‬

‫މިނޫނަސް ކިތަންމެ ކަމެކެވެ‪ .‬އިމާރާތްތަކުގެ‬ ‫މަގުމައްޗަށް ފެން ފޭބުމާއި ޕޭވްމަންޓްގައި މުދާ‬ ‫ބެހެއްޓުމާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވެހިކަލްތަކުގައި މުދާ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި‬ ‫ޯ‬ ‫ޖެހޭ ނަމަ‪ "،‬އެހެން މީހަކު‬ ‫ފާޅުކުރި ޚިޔާލެއްގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އާންމުންގެ ރައްކަލަށް ހަދާފައި ހުންނަ ގާނޫނާއި‬

‫އުފުލުން ފަދަ ކަންކަން ގާނޫނީ ގޮތުން މަނާ ކުރިޔަސް‪،‬‬

‫ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރާނެ ނިޒާމެއް ރާއްޖެއަކު ނެތެވެ‪.‬‬

‫އެއީ މަނާ ކަމެއް ކަން ހަނދާން ނެތޭހާ މިންވަރަށް‬

‫ގތުން ކަމެއް މަނާ ކުރަން ނިންމިޔަސް‪ ،‬އޭގެ‬ ‫ގާނޫނީ ޮ‬

‫މިހާރު އާންމު ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ހިތްހަމަޖެހުން އާންމުންނަކަށް ނެތެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‬

‫ގތަށް ދިމާވަނީ ގާނޫނުގައި ނުވަތަ‬ ‫އެކަން އެ ޮ‬ ‫ގަވާއިދުގައި ހުރި އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް‬ ‫ބުނެވޭކަށް ނެތެވެ‪ .‬މައްސަލަ ދިމާވަނީ ކޮންމެ ކަމެއް‬ ‫ވެސް ތަންފީޒު ކުރުމާ ހިސާބުންނެވެ‪ .‬ކިތަންމެ‬

‫އުސޫލުތައް ހަރުކަށި ކުރުމަށް ވުރެ އިސްކަން ދޭންވީ‬ ‫ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށެވެ‪.‬‬


‫‪ 22‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬

‫ބަދުރު ހަނގުރާމަ‪ :‬ސިއްރަކީ އީމާނާއި ޢަމަލު‬ ‫ޑރ‪ .‬ސަ ޢު ދުﷲ ޢަ ލީ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހދުމާއި‪ ،‬މިނޫންވެސް އެތައް‬ ‫ޢައިނުޖާލޫތުގައި ކާމިޔާބު ޯ‬

‫މިގޮތުން ފުރަތަމަ ގަވައިދަކީ‪ ،‬ނަޞްރު ލިބުން ވަނީ‬

‫ކާމިޔާބެއް މުސްލިމުން ރަމަޟާންމަހުގައި ހޯދާފައި‬

‫ﷲ ގެ ހަޒުރަތުންކަން މުސްލިމުން ދެނެގަތުމެވެ‪.‬‬

‫ވެއެވެ‪.‬‬

‫ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ ގިނަކަމާއި‬

‫ކާމިޔާބު ހޯދަން ބޭނުންވާނަމަ މުސްލިމުންގެ ސަފުތައް‬

‫ހަތިޔާރުގެ ވަރުގަދަކަން ކިތަންމެ މަތީ ދަރަޖައެއްގައި‬

‫ވަރުގަދަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެވެ‪ .‬އެކަލާނގެ އަންގަވަނީ‬

‫އޮތަސް ﷲ ނަޞްރު ނުދެއްވާ ނަމަ އެބަޔަކަށް‬

‫“‪...‬އަދި ތިޔަބައިމީހުން ދެބަސްވެ އަރާރުން ނުވާށެވެ!‬

‫އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި ރަމަޟާންމަހު ހިނގާފައިވާ‬ ‫ކަންކަމަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު‪ ،‬އެއް މަރުހަލާއިން‬ ‫އަނެއް މަރުހަލާއަށް އަދި ނިކަމެތި ކަމުން‬

‫ބަދުރު ހަނގުރާމައިން ތާރީޚުގެ މިސްރާބު‬ ‫ބަދަލުކޮށްލި‬

‫ވަރުގަދަކަމަށް މުސްލިމުން ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ގޮތް‬ ‫ތަސައްވުރު ކުރެވޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި މިވަރުގަދަކަން‬

‫ގެ ހަޒްރަތުން އައި ނަސްރެކެވެ‪.‬‬

‫ޢަރަބި ޖަޒީރާގައި ކުފުރުގެ ދިދަ އުފުލަމުން‬

‫ދެވަނަ ގަވައިދަކީ‪ ،‬ﷲ ގެ ހަޒްރަތުން ނަސްރާއި‬

‫ނަޞްރެއް ނުލިބޭނެ އެވެ‪ .‬އަލްއަންފާލު ސޫރަތުގެ ‪01‬‬

‫(ދެބަސްވެ އަރާރުން ވާނަމަ) ތިޔަބައިމީހުން‬

‫ވަނަ އާޔަތުގައި ﷲ ވަނީ މިކަން ބަޔާން ކުރައްވައިފަ‬

‫ފިނޑިވެ‪ ،‬ތިޔަބައިމީހުންގެ ބާރު ނެތި ހިނގައިދާނެ‬

‫އެވެ‪ .‬އެދުވަހު އެންމެ ‪ 313‬މީހުން‪ ،‬ހަމައެކަނި‬

‫އެވެ‪( ”.‬އަލްއަންފާލު ‪ .)46‬ބަދުރުގައި ކާމިޔާބު‬

‫ދަތުރުމަތީގެ ހަތިޔާރާއި އެންމެ ދެ އަހާއި ‪ 70‬ޖަމަލު‬

‫ކޅުގެ ސަފުތައް‬ ‫ލިބުނީ މުސްލިމުންގެ މަދު މީސް ޮ‬ ‫ވަރުގަދަވީމައެވެ‪ .‬ދެބަސްވުމެއް ނެތީމަ އެވެ‪ .‬އަރާރުން‬ ‫ވުމެއް ނެތީމައެވެ‪.‬‬

‫ލިބުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް ކުޅުނު އެއް‬

‫ގެންދިޔަ ޤުރައިޝުންގެ މުޝްރިކުންގެ މައްޗަށް‬

‫ކަންތައް ކަމުގައިވާ ޖިހާދަކީ ރަމަޟާން މަހާ ވަރަށް‬

‫މުސްލިމުން ވަރަށް ވަރުގަދަ ކާމިޔާބެއް ބަދުރު‬

‫ހިފައިގެން ގޮސް‪ 100 ،‬އަހާއި ‪ 700‬ޖަމަލާ އެކު‬

‫ބޑަށް ގުޅިފައިވާ ކަމެއްކަން އެނގިގެންދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ހދި އެވެ‪ .‬ﷲ ގެ ވަޙީބަސްފުޅުގެ‬ ‫ހަނގުރާމައިގައި ޯ‬

‫‪ 1،000‬ހަނގުރާމަވެރިންގެ ލަޝްކަރެއް‪ ،‬ﷲ ގެ‬

‫ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ރަމަޟާން މަހުގެ ރޯދަޔާ ގުޅުން‬

‫މާނާގައި ވަނީ‪“ ،‬ތިޔަބައި މީހުން ނިކަމެތީން ކަމުގައި‬

‫މަދަދާއި ނަޞްރާ ނުލައި‪ ،‬ބަލިކުރާނީ ކިހިނަކުން‬

‫ހުރި އާޔަތްތަކެއް (އަލްބަޤަރާ ‪ )187-183‬ބާވާލައްވާފައި‬

‫ކށް‪ ،‬ބަދުރު ހަނގުރާމައިގައި‪ ،‬ﷲ ތިޔަބައި‬ ‫ވަނި ޮ‬

‫ގތުގައި އެއީ ﷲ‬ ‫ހެއްޔެވެ؟ އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް ޮ‬

‫ބަދުރު ހަނގުރާމައިން ދަސްވާ ތިންވަނަ‬ ‫ގަވައިދަކީ‪ ،‬ނަސްރު ލިބުމަށްޓަކައި ގުރުބާންތަކެއް‬

‫އޭގެ ފަހުން ދެ އާޔަތަށް ފަހު ޖިހާދުގެ ވާހަކަ ބަޔާން‬

‫މީހުންނަށް ނަޞްރު ދެއްވި އެވެ‪( ”.‬އާލްޢިމްރާން‬

‫ގެ ހަޒްރަތުން އައި ނަސްރެކެވެ‪ .‬މުސްލިމުންނަށް އެ‬

‫ވާން ޖެހޭނެ ކަމެވެ‪ .‬ނަފްސާއި‪ ،‬މުދަލާއި‪ ،‬ވަގުތާއި‪،‬‬

‫ކުރައްވާފައި ވެއެވެ‪( .‬އަލްބަޤަރާ ‪ .)193-190‬ޖިހާދަކީ‬

‫‪ .)123‬މިއިން އެނގެނީ މުސްލިމުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު‬

‫ދުވަހު ކާމިޔާބު ލިބުނީ އެތައް ކަންތައްތަކެއްގެ އެހީގަ‬

‫މަސައްކަތުން ގުރުބާންތަކެއް ނުވެ ﷲ ގެ ނަސްރެއް‬

‫ގތުން ގާބިލުކަން‬ ‫ނަފުސާނީ ގޮތުންނާއި ޖިސްމާނީ ޮ‬

‫ބަދަލެއް މިހިސާބުން އަތުވެއްޖެ ކަމެވެ‪ .‬މިގޮތުން‬

‫އެވެ‪ .‬ވާރެޔާއި‪ ،‬ނިދިޖެހުމާއި‪ ،‬ކާފިރުންގެ ހިތްތަކަށް‬

‫ނުލިބޭނެ ކަމެވެ‪ .‬ހަތަރުވަނަ ގަވައިދަކީ‪ ،‬އަދުއްވުންނާ‬

‫ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ‪ .‬އީމާންކަމާއި ގަދައަޅައި މަސައްކަތް‬

‫ކުރިން ނިކަމެތި ހާލަތެއްގައި ތިއްބަސް ބަދުރުގެ‬

‫ވަތް ބިރުވެރިކަމެވެ‪ .‬ހަނގުރާމައާ ގުޅޭ ނިންމުންތައް‬

‫ކުރިމަތިލުމަށްޓަކައިވީ ވަރަކުން ތައްޔާރުވާން ޖެހޭނެ‬

‫ކުރުން ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ފަހުން ޝާނާއި ޝައުކަތު ލިބިގެންވާ ވަރުގަދަ‬

‫ނިންމުމުގައި މުސްލިމުންނަށް ލިބުނު ހެޔޮ ތައުފީގާއި‬

‫ކަމެވެ‪ .‬ﷲ އަންގަވަނީ‪ ،‬އެއުރެންނާ ދެކޮޅަށް‬

‫ދައުލަތެއް ކަމުގައި މުސްލިމުންވި އެވެ‪ .‬މުޅިން އެހެން‬

‫ކާފިރުންނަށް މިފަދަ ތައުފީގެއް ނުލިބުމެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކުޅަދާނަވީހާ ބާރެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށެވެ‪ .‬އަދި އަސްތައް‬

‫މަރުހަލާއަކަށް މުސްލިމުންނަށް ދަތުރު ކުރެވުނެވެ‪.‬‬

‫މިކަންކަމުގެ އިތުރުން ސީދާ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުގައި‬

‫ވެސް ބަނދެ ތައްޔާރު ކުރުމަށެވެ‪ .‬އެއީ އެކަމުން ﷲ‬

‫މުޅި ދުނިޔެ މުސްލިމުންގެ މިވަރުގަދަ ދައުލަތާ‬

‫މަލާއިކަތްބޭކަލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމެވެ‪ .‬މިކަންކަން‬

‫ގެ އަދުއްވުންނާއި‪ ،‬މުސްލިމުންގެ އަދުއްވުންނާއި އެނޫން‬

‫ރަމަޟާން މަހަކީ ޖިހާދަށް އިންސާނާ ތައްޔާރު‬

‫ގތުން އަޑު އެހިއެވެ‪ .‬ޔަހޫދީންގެ ހިތްތަކަށް‬ ‫ބެހޭ ޮ‬

‫ވެގެން ދިޔައީ ކާފިރުންނަށް ދުވަހަކުވެސް ތަޖުރިބާ‬

‫އެހެން ބަޔަކު ވިއަސް ބިރުގެންނެވުމަށެވެ‪( .‬އަލްއަންފާލު‬

‫ކުރުމަށް ލިބޭ ވަރުގަދަ ތަމްރީނެކެވެ‪ .‬ތާރީޚަށް ބަލާއިރު‬

‫ބިރުވެރިކަން ވަނެވެ‪ .‬މުޝްރިކުންނަށް ނާކާމިޔާބު‬

‫ނުކުރެވޭ ފަދަ ވަރުގަދަ "ހަތިޔާރު" ތަކަކަށެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ ކަމެއްގައިވެސް‬ ‫‪ .)60‬ފަސްވަނަ ގަވައިދަކީ‪ޮ ،‬‬

‫ރަމަޟާން މަހަކީ މުސްލިމުން ގިނަ ޖިހާދުތަކެއްކޮށް‬

‫ލިބުނެވެ‪ .‬މުނާފިގުންތައް ހުނިޖެހި ފާޅުވާން ފެށިއެވެ‪.‬‬

‫ހދާފައިވާ މަހެއްކަން ފާހަގަ‬ ‫ކާމިޔާބީ ތަކެއް ޯ‬

‫މިފަދަ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައި ބަދުރު ހަނގުރާމަ‬

‫ރަމަޟާން މަހަކީ ޖިހާދުގެ މަހެއް‬

‫މިހުރިހާ ކަމަކީ ﷲ މެދުވެރި ކުރެއްވެވި‬

‫ކީރިތި ރަސޫލާގެ އަމުރުފުޅަށް ކިޔަމަންވާން ޖެހޭނެ‬

‫ކަންތަކެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެކަލާނގެ ވަޙީ ކުރައްވަނީ‬

‫ކަމެވެ‪ .‬ﷲ އަންގަވަނީ އެކަމަކުން ދިރުންދޭ ކޮންމެ‬

‫ރދަ ފަރުޟު ކުރެވުމުގެ‬ ‫ކުރެވޭނެ އެވެ‪ .‬މިގޮތުން ޯ‬

‫އަކީ އާދައިގެ ހަނގުރާމައެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެހެނީ އެ‬

‫ނަސްރު ލިބުންވަނީ ހަމައެކަނި އަކަލާނގެ ހަޒުރަތުން‬

‫ގވާލައްވާ ހިނދު ﷲ އަށާއި ރަސޫލާ‬ ‫ކަމަކަށް ރަސޫލާ ޮ‬

‫ކުރިން ހިޖުރައިން ‪ 1‬ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު‬

‫ހަނގުރާމަ‪ ،‬ތާރީޚުގެ މިސްރާބު މުޅިން ބަދަލުކޮށްލި‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މުސްލިމުން މުޝްރިކުން ގަތުލު ކުރި‬

‫އަށް އިޖާބަ ދިނުމަށެވެ‪( .‬އަލްއަންފާލު ‪.)24‬‬

‫މުސްލިމުން އަދުއްވުންނާ ކުރިމަތިލުމަށް ނުކުތެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫އެވެ‪ .‬މިސަބަބަށްޓަކައި ބަދުރު ހަނގުރާމަ ހިނގި‬

‫ހިނދު އެއުރެން ގަތުލު ކުރެއްވީ އެކަލާނގެ ކަމާއި‪،‬‬

‫ޙަމްޒަތު ބިން ޢަބްދުލް މުއްޠަލިބުގެ ސަރިއްޔާގަ އެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހަށް ﷲ ދެއްވާފައިވ ވަނީ ވެސް "ފުރުޤާނުގެ‬

‫މާތް ނަބިއްޔާ‪ ،‬ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް‪،‬‬

‫ދަސްވި ފިލާވަޅުތަކާ އެއް ޮގތަށް ޢަމަލު ކުރުން‬

‫ސަރިއްޔާ އަކީ‪ ،‬ހަނގުރާމައިގެ ލަޝްކަރުގެ ތެރެއިން‬

‫ދުވަސް" ގެ ނަމެވެ‪ .‬ހެވާއި ނުބައި‪ ،‬ހައްގާއި ބާތިލު‪،‬‬

‫ހިލަމުށެއް އުއްކަވާލެއްވި ހިނދު އެ އުއްކަވާލެއްވީ‬

‫ވަކި ބަޔަކު ސިއްރިއްޔާތުގައި (އާންމުކޮށް ރޭނގަޑުގެ‬

‫ނިކަމެތިކަމާއި ވަރުގަދަކަން ފަދަ ކަންކަން އެއްކަމާ‬

‫ވެސް އެކަލާނގެ ކަން ބަޔާން ކުރައްވާފައި ވެއެވެ‪.‬‬

‫ފނުވައި އަދުއްވުންނާ ކުރިމަތި ލުމެވެ‪.‬‬ ‫ވަގުތުގައި) ޮ‬

‫އަނެއްކަމާ ވަކިކުރެވުނު ދުވަހެއް ކަމުގައި ބަދުރު‬

‫(އަންފާލު ‪ )17‬މިއީ މުސްލިމުންގެ ހިތްތަކުގައި‬

‫ބަޔާންކުރި ގަވައިދުތައް ވެސް ހަނދާންކޮށް އެއަށް‬

‫މި ސަރިއްޔާގައި ގަތުލެއް ނުހިނގި ނަމަވެސް މިއީ‬

‫ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސް ވި އެވެ‪ .‬މިވަރުގަދަ ބަދަލު މި‬

‫އުންމީދު އާވެއާލާވެ ހުންނާނެ ކަމެކެވެ‪ .‬ﷲ އަށް‬

‫ގތުން އެކަކު އަނެކަކާ އޮންނަ‬ ‫ތަބާވާން ޖެހެ އެވެ‪ .‬މި ޮ‬

‫ހައްގުތައް ދިފާއު ކުރުމަށްޓަކައި މުސްލިމުން އެންމެ‬

‫އައީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހެއްގަ އެވެ‪ .‬ބަދުރު‬

‫އިންސާނާ ނަސްރުދޭހާ ހިނދަކު އެކަލާނގެ ނަސްރު‬

‫ކށް އެކުވެރިކަން އާލާ ކުރަން ޖެހެ‬ ‫ގުޅުން ބަދަހި ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ކަނޑި އުފުލި ފަހަރެވެ‪ .‬އޭގެ އެއް އަހަރު‬

‫ހަނގުރާމައިގެ ހަނދާންތައް ރަމަޟާން މަހުގައި އަދި‬

‫ދެއްވާނެ ކަމުގެ ވަރުގަދަ އުންމީދާއި އަޒުމުގައި‬

‫އެވެ‪ .‬ނަފުސާއި މުދަލާއި ވަގުތާއި މަސައްކަތުން‬

‫ފަހުން‪ ،‬އާދެ ހިޖުރައިން ‪ 2‬ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން‬

‫ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އެ މަހުގެ ‪ 17‬ވަނަ ދުވަހު‬

‫މަސައްކަތް ކުރުމަށް މުސްލިމުންނަށް ހިތްވަރު ލިބޭ‬

‫ގުރުބާންވާން ޖެހެ އެވެ‪ .‬ހަށިގަނޑުގެ ސިއްހަތާއި‬

‫މަހު އިސްލާމީ ތާރީޚުގައި ވަރަށް މުހިންމު ހާދިސާ‬

‫އައުވަނީ މިހެންވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ޔކަން އިތުރު ކުރަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަފުސާނީ ދުޅަހެ ޮ‬

‫މުސްލިމުންނާ މުޝްރިކުންނާ ދެމެދު ހިނގި ބަދުރު‬

‫ބަދުރު ހަނގުރާމަ އިން މުހިންމު ގަވައިދުތަކެއް‬ ‫ދަސްކޮށްދިން‬

‫އެއް ހިނގި އެވެ‪ .‬އެ މަހުގެ ‪ 17‬ވަނަ ދުވަހު‬ ‫ހަނގުރާމަ އެވެ‪ .‬މުސްލިމުން ކުރި ހަގީގީ ފުރަތަމަ‬

‫އެދުވަހު އެންމެ ‪ 313‬މީހުން‪ ،‬ހަމައެކަނި‬

‫ހަނގުރާމައަކީ މި ހަނގުރާމަ އެވެ‪ .‬މައްކާ ފަތަޙަ‬ ‫ކށް ބައިތުލްމަޤްދިސް‬ ‫ކުރުމާއި‪ ،‬ޙިއްޠީނު ހަނގުރާމަ ޮ‬ ‫އަނބުރާ ގެނައުމާއި‪ ،‬ތަތާރުންގެ މައްޗަށް‬

‫ބަދުރު ހަނގުރާމައިން އިސްލާމީ އުންމަތަށް‬ ‫ވަރަށް މުހިންމު ގަވައިދުތަކެއް ދަސްކޮށްދިނެވެ‪.‬‬

‫ބަދުރު ހަނގުރާމައިގެ ޒިކުރާ އާ ކުރާއިރު މި‬

‫ކެތްތެރިކަން ވަރުގަދަ ކުރަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬ޖިހާދަށްޓަކައި‬

‫ދަތުރުމަތީގެ ހަތިޔާރާއި އެންމެ ދެ އަހާއި ‪ 70‬ޖަމަލު‬

‫ނަފުސު ތައްޔާރު ކުރަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬އަދި ޖިހާދު‬

‫ހިފައިގެން ގޮސް‪ 100 ،‬އަހާއި ‪ 700‬ޖަމަލާ އެކު‬

‫ކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކަން ކުރަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬ﷲ‬

‫‪ 1،000‬ހަނގުރާމަވެރިންގެ ލަޝްކަރެއް‪ ،‬ﷲ ގެ‬

‫އާ ރަސޫލާގެ އަމުރުތަކަށް ކިޔަމަންވާން ދަސްކުރަން‬

‫މަދަދާއި ނަޞްރާ ނުލައި‪ ،‬ބަލިކުރާނީ ކިހިނަކުން‬

‫ޖެހެ އެވެ‪ .‬ﷲ ގެ ހަޒުރަތުން ނަސްރު ލިބޭނީ‬

‫ގތުގައި އެއީ ﷲ‬ ‫ހެއްޔެވެ؟ އެއްވެސް ޝައްކެއް ނެތް ޮ‬

‫އޭރުންނެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވާހަކަ‬

‫މީހަކު މަރުވެގެން ދާއިރު ފުރަތަމަ ހުއްޓެނީ‬ ‫އަތްފައިގެ ހަރަކާތެވެ‪ .‬ދެން ނޭވާ އެވެ‪ .‬އޭރު އަދި‬ ‫ވިންދު ހުރެ އެވެ‪ .‬ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ހުރިހާ‬

‫‪ 22‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ހުސްނާގެ ވާހަކަ ހުރީ މާޝާ އުންމީދުނުކުރާ ފަދަ‬ ‫މޭރުމަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫އޭނަ ފަށާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ބަލަން‬

‫ކޓަރިއެއްގައި އާނިސް އޮންނާނީ ގުގުރި‬ ‫އެހެން ޮ‬ ‫ދަމާށެވެ‪.‬‬ ‫ކށްގެން ހުއްޓާ ވެސް އާނިސްގެ‬ ‫ސިއްރު ޮ‬

‫ހިސާބަކުން ވިންދު ޖެހުން ހުއްޓޭއިރު އެންމެފަހުން‬

‫އިންގޮތުން ހީވީ ދެކެފަރިތަ އެކުވެރިއަކު މާ ފައްކާ‬

‫އަނިޔާވެރިކަން އެކުވެރިންނަށް ފަޅާ އެރި އެވެ‪ .‬ވަރިވާން‬

‫ވިންދު ހުންނަނީ ކަރުގެ ވަކި ހިސާބެއްގަ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭން އުޅޭތީ އަހަން ކެތްމަދުވެފައި އިން‬

‫އެ މީހުން އެދުނަސް މާހިންއާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލައިފައި‬

‫‪13‬‬

‫އާނިސް ރުޅި އައިސްގެން އެބޮނޑި މާޝާ އަށް ބާލަ‬ ‫އެވެ‪ .‬ހަގު ދަރިފުޅު މަލާކް ވެސް ހުންނަނީ ބައްޕަ‬ ‫ދެކެ ބިރުން ސިހިސިހި އެވެ‪.‬‬ ‫ބައްޕަ ނުރުހިދާނެތީ ބައްޕަ ގެންގުޅޭ އެއްޗެއްގައި‬ ‫ވެސް އެ ކުދިން އަތެއްނުލަ އެވެ‪ .‬ބަލިހާލެއް ޖެހުނަސް‬

‫ވިންދު ވެސް ހުއްޓުމާ އެކު ދެން މީހާ ފިނިވާން ފަށަ‬

‫ހެންނެވެ‪ .‬މާޝާ ނުތަނަވަސްވީ އެ ހިސާބުންނެވެ‪ .‬ދޫ‬

‫ފަސްޖެހެވުނީ އެވެ‪ .‬ބައްޕަގެ ހިމާޔަތުގެ އަތެއް‬

‫ހދަނީ މަންމަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ނޫނީ ކަމަކަށް ބޭނުންވިއަސް ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬ހަރުކަށިވާން ފަށަ އެވެ‪.‬‬

‫ނެރެލާފައި ހިކިފައިވާ ތުންފަތުގައި ކާއްތައިލި އެވެ‪.‬‬

‫ނެތި އެ ދަރިފުޅުގެ މުސްތަގުބަލު އަނދިރިވެދާނެތީ‬

‫ކށްދޭން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އާނިސް އަށް‬ ‫ކުދިންނަށް ކަމެއް ޮ‬

‫ދުރު ބައިލީ އޭނަ ދައްކަން އުޅޭ ވާހަކަ ހަނދާނަށް‬

‫ކެތްކޮށްލަނީ އެވެ‪ .‬ބައެއް މީހުން ބުނެ އެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ބޑު މުސީބާތަކަށެވެ‪ .‬އޭނަ ހިތުން ހަތަރުދަމު‬ ‫ވަނީ ޮ‬

‫ގެންނަން މަސައްކަތްކުރާ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ‪.‬‬

‫ދިރިއުޅުމެއް ހެއްޔެވެ؟ ދަރިން ލިބުމުން އެދަރިންގެ‬

‫ކށް ގުދު ބިންދައިގެން ކާއެތިކޮޅު ހޯދަނީ‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬

‫އާނިސް މަރުވެގެން ދިޔައީ މާޝާގެ ކުރިމަތީގަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އާނިސްގެ ހަށިގަނޑުގެ ހަރަކާތްތައް މަދުވަމުން‬ ‫ގޮސް ހުއްޓުނުތަން އޭނަ ދުށްޓެވެ‪ .‬އެލޮލުން ދިރުމުގެ‬

‫އާނިސް އަކީ މާޝާގެ އަލަތު ލޯތްބެވެ‪ .‬މުޅި‬

‫އންނަ ކަމެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫އުފާތައް އިސްކުރުމަކީ ވެސް ޮ‬

‫އޭނަ އެވެ‪ .‬ދެން ތިބޭ މީހުންނަކީ އެ އެތިކޮޅު ކާން‬

‫އަސަރު ކެނޑިގެން ދިޔައިރު މާޝާ އިނީ ހަތަރުކަޅި‬

‫ދުނިޔެއިން ވެސް މާޝާ އެންމެ ބޭނުންވި މީހާ އެވެ‪.‬‬

‫އެހެނޭކިޔާފައި މައިމީހާ އުމުރު ދުވަހު އަނިޔާ އަށް‬

‫އަނގަ ހުޅުވައިގެން އަތް އުރާލައިގެން ތިބޭ ބައެކެވެ‪.‬‬

‫އތް އާނިޝްގެ ބޮލުން‬ ‫ހަމަކޮށްލައިގެންނެވެ‪ .‬ވެއްޓިފައި ޮ‬

‫ލތްބަށް އެދިއެދި އެތަކެއް ކުދިން‬ ‫އެކަމަކު އާނިސްގެ ޯ‬

‫ކެތްކުރުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެކަން ވެސް‬

‫ދަރިންނަށް ކިޔަވައިދޭން މާޝާ ކުރާ މަސައްކަތާއި‬

‫ފޭބި ލޭތައް ގަނޑުވެފައި ހުރީ އެ ދިމާ މުށިގަނޑުމަތީގަ‬

‫ތިއްބެވެ‪ .‬ކަން އެހެން ހުއްޓަސް އާނިސްގެ އަންބެއްގެ‬

‫ނޭނގޭ މީހާ ދުރުގައި ހުރެ އިނގިލި ދިއްކުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ވާ ގުރުބާނީގެ ހަބަރު ވެސް އާނިސްއަކަށް ނުވެ‬

‫ކޓަރިތެރޭ ހިފާފައި ހުރީ އެ ލޭގެ ވަހެވެ‪.‬‬ ‫އެވެ‪ޮ .‬‬

‫މަގާމު ލިބުނީ މާޝާ އަށެވެ‪ .‬ދެ މީހުން ކައިވެނި ކުރީ‬

‫އަމިއްލަ އެދުމަށްޓަކައި ބައްޕަގެ ލޯބިން ދަރިފުޅު‬

‫އެވެ‪ .‬ކުޑަމިނުން ދަރިން އުޅެނީ ކޮން ގްރޭޑެއްގައިތޯ‬

‫ކށްފައިވާ ގަޑީގެ ކަށި ހިނގާ އަޑާއި‪،‬‬ ‫ފާރުގައި ހަރު ޮ‬

‫ދެ އާއިލާގެ ވެސް ރުހުމުގަ އެވެ‪ .‬މާމުއި ހަނދުގެ‬

‫ކށްލި މަންމައެއްގެ ލަގަބު ދޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މަހުރޫމު ޮ‬

‫އަހާލައިފި ނަމަވެސް ދޭނެ ޖަވާބެއް ނޭނގެ އެވެ‪.‬‬

‫މަޑުމަޑުން ޖައްސާފައި ހުރި އޭސީގެ އަޑު ނޫން އަޑެއް‬

‫ދުވަސްވަރު ނިމިގެން ދިޔައިރު މާޝާ އިނީ ފުރަތަމަ‬

‫އެތާކު ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ދަރިފުޅަށް ބަލިވެ އެވެ‪ .‬ބަލިވުމުން ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް‬

‫ކުށެއް ނުފެންނަ ކަމެވެ‪ .‬އާނިސް ރުޅި އަންނަން‬

‫ދރުން ފުރަތަމަ ވަނީ ‪ 15‬އަހަރުގެ‬ ‫ކޮޓަރި ޮ‬

‫ކޅަކީ އާނިސްގެ އާއިލާ އަށް އޭނަގެ‬ ‫މޮޅު ތަން ޮ‬

‫އާނިސް މަރުވި ދުވަހު މަސައްކަތުގައި އުޅެފައި‬ ‫ގެއަށް އައީ ބޭރުތެރެއިން އިވުނު ހަބަރެއް އިވި‬

‫ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅެން މާޝާ އަށް އުނދަގޫވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ކަމަށް ބުނެ‬ ‫ޖެހެނީ މާޝާގެ އަމަލުތައް ހުންނަ ޮ‬

‫ހޫނުވެގެންނެވެ‪ .‬ރަށުތެރޭ ފެތުރެމުންދާ މަސްތުވާތަކެތީގެ‬

‫ދަރިފުޅު މާހިން ކަމެއް ނޫނީ އެކުވެރިޔާ ރިޒްމާ ކަމެއް‬

‫އފީހުގައި އުޅެފައި އަންނައިރު ކެއުން‬ ‫އާނިސް ޮ‬

‫ކޅަށް އަރާ ކަމެވެ‪ .‬އެއީ އާނިސް އަށް‬ ‫އާނިސްއާ އެއް ޮ‬

‫މައްސަލައިގައި މާހިން ވެސް ބައިވެރިވާ ކަމުގައި މީހަކު‬

‫މާޝާގެ ހަނދާނަކަށް ނާދެ އެވެ‪ .‬ފުލުހުންގެ އޮފީހުގައި‬

‫ތައްޔާރުނުވެ ހުރެދާނެ އެވެ‪ .‬ބައެއްފަހަރު މާޝާ އަށް‬

‫އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބުނު ކަމަކަށްވި އެވެ‪ .‬އޭނަގެ‬

‫ގތަށް ފުރަތަމަ‬ ‫ބުނި އެއްޗެއް އަހައިގެންނެވެ‪ .‬އައި ޮ‬

‫ކޓަރިގަނޑެއްގައި އިނދެގެން މާޝާ‬ ‫ހުރި ކުޑަ ޮ‬

‫ބ ހިއްލާނުލެވިގެން އާނިސް އަމިއްލަ އަށް އަންނައުނު‬ ‫ޯ‬

‫ގހެއް ވާކަމުގައި ގަބޫލު ކުރެވޭނީ ވެސް‬ ‫އަމަލުތަކުގައި ޯ‬

‫ވެސް މާހިން މޫނަށް ހޫނު އެތިފަހަރެއް ދޫކޮށްލި‬

‫ހަނދާންކުރަން މަސައްކަތް ކުރީ އެކަން ވީ ގޮތެވެ‪.‬‬

‫އިސްތިރި ކުރަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތެއް ވެސް އޭނައަކަށް‬ ‫ފުލުސް އޮފީހަށް އާދެވުނު ޮ‬

‫އޮފީހުގައި މައްސަލައެއް ޖެހިގެން އެގޮތަށް އައި‬

‫ނޭނގެ އެވެ‪ .‬މާހިން އަށް އާނިސް އޮތް ގޮތް ފެނިގެން‬

‫ދުވަހެކެވެ‪ .‬ބަނޑުހައިވެފައި ހުރުމުން އެ ރުޅި ހުރީ‬

‫ކންކަހަލަ އަސަރެއް‬ ‫ވީ ކިހިނެއް ބާވަ އެވެ؟ ކުރީ ޮ‬

‫އޭގެ ދެ ގުނައަށް އިތުރުވެފަ އެވެ‪ .‬ގެއަށް ވަންއިރު‬

‫އެހެންނަމަ ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އޭނަ އަށް ވިސްނަދޭން‬

‫އެވެ‪ .‬އެއީ އޭނަ ދިން ތަރުބިއްޔަތެއް ނޫންކަމަށް ބުނެ‬

‫ތިބި މީހުން ތިބީ އޭނަގެ އަނިޔާވެރިކަމަށް ކަނުލޯތަކެއް‬

‫އެފަދަ ވިޔާނުދާ ކުއްޖަކު ދިރިހުރުމަށްވުރެ މަރާލުން‬

‫ދިއްކޮށްލައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ހެޔޮކަމުގައި ބުންޏެވެ‪ .‬ދެން ހިފީ މާހިންގެ ކަރުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ގސް ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ވަރިވެގެން މާޝާ ޮ‬

‫އަމިއްލަ ހަށިގަނޑަށް ކިތަންމެ އަނިޔާއެއް ދިނަސް‬

‫އޅުންފިލުވަން ބޭނުންވީ އެ‬ ‫ބާވަ އެވެ؟ މާޝާ ޮ‬

‫ކާއެއްޗެއް ކެއްކިފައެއް ނެތެވެ‪ .‬އާނިސް ރުޅި‬

‫ދށްޓަށް ހުރި ބޭބެ އަށް ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގެ ހުރީ އެންމެ ޮ‬

‫ކށްފާނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ދަރިފުޅަށް އަނިޔާ‬ ‫މާޝާ ކެތް ޮ‬

‫ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބެވެ‪.‬‬

‫ކށްލާފައި ގެއިން ބޭރުކޮށްލީ‬ ‫އައިސްގެން މާޝާ ވަރި ޮ‬

‫އތީ ދާނުގަ އެވެ‪ .‬ބޭބެމެން ތިބީ މާޝާ‬ ‫މަންމަ ޮ‬

‫ކުރާތަން ބަލާކަށް ނުހުންނާނެ އެވެ‪ .‬ދަރިފުޅު ނޭވާ‬

‫އެއް މަސްނުވާ ތުއްތު ދަރިފުޅާ އެކުގަ އެވެ‪ .‬މަންމަ‬

‫އެނބުރި އައިސް‪ ،‬ބަލަން ޖެހިދާނެތީ ކަންބޮޑުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފޅުނުއިރު އޭނަ ލެވި ހަޅޭކާއި ކުރި‬ ‫ނުލެވިގެން ތެޅި ޮ‬

‫ދރު ހުޅުވާލައިފައި ކޮންމެވެސް‬ ‫ކޮޓަރީގެ ޮ‬ ‫މީހަކު ކައިރި އަށް އަންނަ އަޑު އިވުނެވެ‪ .‬މޭޒުގެ‬

‫ގޭގައި އުޅެފައި ދަރިފުޅުގެ ތަންމަތި ބަލާ މީހަކު‬

‫ކށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ވަރިކުރި‬ ‫އެހެން އުޅެނި ޮ‬

‫އާދޭހުގެ އަޑު އާނިސް އަށް އިވުނު ކަމަކަށްނުވި‬

‫އަނެއްފަރާތުގައި ހުހަށް ހުރި ގޮނޑި ދަމާލައިފައި އެ‬

‫ފޮނުވުމުން ނުދިނެވެ‪ .‬ރުޅި މަޑުވެގެން ބަލާދިއުމުން‬

‫އެވެ‪ .‬ދެވަނަ ދަރިއަކަށް ބަލިވެއިންކަން އެނގުނީ‬

‫ގތް ހުސްވެފައިވާ މީހަކު ފަދައިން ދެކޮޅު‬ ‫އެވެ‪ޮ .‬‬

‫މީހަކު އިށީނދެއްޖެ އެވެ‪ .‬މާޝާގެ ނަޒަރު ހުރީ މޭޒުގެ‬

‫އަނެއްކާ ވެސް މާޝާ އައިސް ވަނީ އެ ގެއަށެވެ‪.‬‬

‫ވަކިވާން ނިންމައިގެން ހުއްޓަ އެވެ‪ .‬އެކަން އެނގުމާއެކު‬

‫ހޯދާލައިފައި އެންމެ ކައިރިން ފެނުނު މާ ޓުކުރި އަތަށް‬

‫މެދާކަށް ހިސާބުގައި އެޅިފައިވާ ކޫރަކަށެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ގސް ހެދުނީ އެފަހަރަކު ނޫނެވެ‪ .‬އެއާ‬ ‫މާޝާ އަށް ޯ‬

‫މާޝާގެ ހިޔާލު ބަދަލުވި އެވެ‪ .‬ދުރުވާން ލިބުނު‬

‫ބލުގެ ފުށްކިބައިގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހިފާލުމަށްފަހު ޖެހީ އާނިސްގެ ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ނިޝާނެއް‬ ‫އެތަނަށް އައި ކުށްވެރިއަކު ދޫ ޮ‬

‫ޖެހުނު ފަހަރެވެ‪.‬‬

‫ބލާލައި ޖަހާފައި އަނެއްކާ ވެސް ގޮސް ވަނީ‬ ‫ފުރުސަތު ޮ‬

‫ބާވައޭ ހިތަށް އެރި އެވެ‪.‬‬ ‫"މާޝާ! އަހަންނަށް ކިޔަނީ ހުސްނާ‪ ".‬ކުރިމަތީ‬ ‫އިން ފުލުސްކުއްޖާ ތައާރަފްވި އެވެ‪.‬‬

‫ލާރިތަކެއްގެ މައްސަލާގައި ވަޒީފާއިން‬ ‫ކށްލުމުން ދެން މަސައްކަތް ލިބުނީ‬ ‫ވަކި ޮ‬

‫އެ އަނިޔާވެރިޔާގެ ގެއަށެވެ‪.‬‬ ‫ވަރިކޮށްފައި ރުޅިމަޑުވާ ދުވަސްކޮޅު އާނިސް ވަރަށް‬

‫ރން ފެށުމުން އެތަނުން ފޮނުވާލައިފައި‬ ‫ދަރިފުޅު ޯ‬ ‫ބުދެއްހެން އެ މަންޒަރު ބަލަން މާޝާ އަށް‬ ‫ބޑުކަމެއްކަން‬ ‫އިނދެވުނީ އެވެ‪ .‬ކުރެވުނީ ކިހާ ޮ‬

‫ކޮންސްޓަރަކްޝަން މަސައްކަތްކުރާ ސައިޓަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ރަނގަޅުވާނެ އެވެ‪ .‬އަމިއްލަ ކުށް ގަބޫލުކުރެވިގެން‬

‫އިހްސާސްވީ އާނިސްގެ ފުރާނަ ވަކިވެގެން ދިޔައީމަ‬

‫މާޝާގެ ސަމާލުކަން ދަމައިގަތީ އެ އަޑެވެ‪ .‬އޭނަ‬

‫ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ބަލަންޖެހޭތީ މަސައްކަތެއް‬

‫އުޅޭ މީހަކު ހެން ހީވާނެ އެވެ‪ .‬ފިރިމީހާ ބަދަލުވެދާނެ‬

‫ބމަތިން ބައްޕަގެ ހިމާޔަތުގެ އަތް‬ ‫އެވެ‪ .‬ދަރިފުޅުގެ ޯ‬

‫ގތާ ޚިލާފަށް އަންހެނަކު އޭނަގެ ކުރިމައްޗަށް‬ ‫ހީކުރި ޮ‬

‫ނުކޮށް ވާކަށް ނެތެވެ‪ .‬މުޅި ދުވަހު ބޭރުގައި އުޅެ‬

‫ކަމުގައި މާޝާ އަށް ދޮގު އުންމީދުތަކެއް ދައްކާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ނެތިގެން ހިނގައިދާނެތީ އޭނާ ވީ ގުރުބާނީ ވައިގެ‬

‫އައީމަ އެވެ‪.‬‬

‫ވަރުބަލިވެގެން އަންނައިރު ގޭތެރެ ހަޑިކޮށް އޮވެއްޖެ‬

‫އެކަމަކު އާނިސް ވާނީ އާނިސް އަށް ނޫން ހެއްޔެވެ؟‬

‫ތެރެއަށް އަރައިގެން ދިޔައީ އެވެ‪ .‬ލިބުނު ފުރުސަތުގެ‬

‫ނަމަ އާނިސްގެ ބާރުގަދަކަން ދައްކައިލަނީ މާޝާގެ‬

‫އނަކަށް ލިއަސް ތެދެއް ނުވާނޭ‬ ‫ބަޅެއްގެ ނަގޫ ސަންޕާ ޮ‬

‫ބޭނުން ނުހިފައި އަނިޔާ އަށް ކެތްކޮށްގެން ހުރުމުގެ‬

‫ލލުގައި ހަމްދަރްދީވި އެވެ‪ .‬ނޫނީ އެއީ‬ ‫ހުރި ކަޅު ދެ ޮ‬

‫ކށްލާ އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކެއްގެ‬ ‫ހަށިގަނޑަށް ދޫ ޮ‬

‫ކިޔަނީ ކަމެއް ވީމަ ނޫން ހެއްޔެވެ؟‬

‫ނަތީޖާއަކަށް މިވީ މިއަދު އެ ދަރިފުޅުގެ ބޯމަތިން‬

‫ލލަށް ހުއްޓާލެވިފައި‬ ‫އިސް އުފުލާލިއިރު އޭނަގެ ޮ‬ ‫ހުސްނާ ދައްކަން ބޭނުންވި ކުލަވަރެވެ‪ .‬ކޮންމެ ގޮތެއް‬

‫ސިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ނިޝާން އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން‬

‫ވިއަސް މާޝާގެ މައްސަލައެއް ނެތެވެ‪ .‬އޭނަ ހުރީ‬

‫ހަށިގަނޑުގައި ހުރެއެވެ‪ .‬އާނިސް އަށް ހީވަނީ މުޅި‬

‫ބޑުވަމުން އައިސް‬ ‫ހޭނުނެވެ‪ .‬ދުވަހަކަށްވުރެ ދުވަހެއް ޮ‬

‫ހދަން އޭނަ ޖެހޭނީ އެކުދިން‬ ‫ކަމެވެ‪ .‬ކުށަށް އަދަބު ޯ‬

‫ކުށަށް އިއުތިރާފްވާން ތައްޔާރުގަ އެވެ‪ .‬ކުރިކަމެއް‬

‫ދުވަހު މާޝާ ގޭގައި އަރާމުގައި އޮންނަނީ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދޮށީ ދަރިފުޅު ވެސް އޭރު ފުރާވަރަށް އަރައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ދޫކޮށްލާފައި ދާށެވެ‪.‬‬

‫ދގު ހަދަންވީ ކީއްކުރަން‬ ‫ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ ޮ‬

‫ތުއްތު ދަރިއަކު ބެލުމަކީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަން އެފަދަ‬

‫އާނިސްގެ ރުޅީގެ ސަބަބަކަށް ދެން ވާން ފެށީ މާހިންގެ‬

‫ހެއްޔެވެ؟‬ ‫"މާޝާ އާއި އާނިސްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭންވީނު‪".‬‬

‫ފިރިހެނުންނަކަށް ނުވިސްނޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މުޅި ރޭ ދަރިފުޅު ކުކުރާތީ މާޝާ ހޭލާ ހުންނައިރު‬

‫އަނިޔާ ލިބި ލިބި އެ އަނިޔާ އަށް މާޝާ‬

‫އުޅުމެވެ‪ .‬ގޭތެރޭގެ މާހައުލުން ނިކުންނަން މާހިން ދަނީ‬ ‫ބޭރަށެވެ‪ .‬ރަށުތެރޭ މީހަކު ވާހަކައެއް ދައްކާލިއަސް‬

‫މަންމަގެ ހިމާޔަތުގެ އަތް ވެސް އުފުލިގެން ދިޔަ‬

‫ނިމުނީ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 22‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ބަންގް ަލ ދޭޝްގައި މަސްވެރިކަން‬ ‫ކުރުން ‪ 65‬ދުވަހަށް މަ ާނ ކޮށްފި‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޓކް މަދުވަމުންދާތީ‪،‬‬ ‫ބަންގްލަދޭޝްގެ މަހުގެ ސް ޮ‬ ‫ގތުން މަނާކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫މަސްވެރިކަން ކުރުން ވަގުތީ ޮ‬ ‫އެ ގައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހަވާލާދީ‬ ‫މީޑިއާތަކުން ބުނީ މަސްވެރިކަން މަނާކުރީ މި މަހުގެ‬ ‫‪ 20‬އިން ޖުލައި މަހުގެ ‪ 23‬އަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބަންގާޅުގެ ކަނޑާއި‬ ‫ފަޅުތަކުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަސްވެރިކަމެއް‬ ‫އެއްވެސް ކަހަލަ އުޅަނދެއްގައި ކުރުން ވަނީ މަނާކޮށްފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ފިޝަރީޒް އެންޑް ލައިވްސްޓޮކް މިނިސްޓަރު‬ ‫އަޝްރަފު އަލީ ހާން ހަސްރޫ ޑާކާ ޓްރިބިއުން‬

‫ޓކް ބަންގާޅުގައި ވަރަށް‬ ‫އަށް ވިދާޅުވީ މަހުގެ ސް ޮ‬

‫ކމާޝަލް ފިޝިން ކުރު މުއްދަތަކަށް‬ ‫ފަހަރު މަތިން‪ޮ ،‬‬

‫ބޮޑަށް ދަށްވަމުންދާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ މި ވަގުތު‬

‫މަނާކޮށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިއީ މިއީ މިހާ ދިގު‬

‫މަސްވެރިކަން ކުރުން މެދުކަނޑާލައި މަސް އާލާވުމަށް‬

‫މުއްދަތަކަށް މަސްވެރިކަން މަނާކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪.‬‬

‫ވަގުތު ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތަކަށް މަސްވެރިކަން ކުރަން‬ ‫"ދެމެހެއްޓެނިވި ޮ‬

‫ސްޓާބަކްސްގެ "ސައިލެންޓް‬ ‫ެކ ފޭ" ޗައިނާގައި ހުޅުވައިފި‬ ‫ކފީ ޗެއިން ސްޓާބަކްސް އިން‪،‬‬ ‫އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޮ‬ ‫އަޑުއިވުމުން މަހޫރުވެފައިވާ މުވައްޒަފުންތަކަކާ އެކު ޗައިނާގައި‬

‫ކންމެ އަހަރެއްގެ މެއި‬ ‫އަދި މި އަހަރުން ފެށިގެން ޮ‬

‫ކޮންމެ ބުއިމަކަށް ދީފައިވާ ނަމްބަރެއް އިޝާރާތުން ދައްކައި‬ ‫ނުވަތަ ލިޔެގެންނެވެ‪.‬‬

‫އައުޓްލެޓެއް ހުޅުވައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫‪ 20‬އިން ޖުލައި ‪ 23‬އަކީ މަސްވެރިކަން ކުރުން މަނާ‬

‫ޗައިނާގެ ގުއާންގްޒޫގައި ހުޅުވި "ސައިލެންޓް ކެފޭ" އަކީ‬

‫"މިއީ ސްޓާބަކްސްގެ އެތައް ހާއްސަ އައުޓްލެޓެއްގެ‬ ‫ތެރެއިން ޗައިނާގައި އެންމެ ހަމަހިމޭން މާހައުލެއް އޮންނާނެ‬

‫ބޭނުން ނަމަ އެބަ ޖެހޭ މިކަހަލަ ފިޔަވަޅުތަކެއް‬

‫ދުވަސްވަރެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ‬

‫ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދޭން ސްޓާބަކްސް‬

‫ލބިކުރާ މީހުން ވަރަށް‬ ‫ތަން‪ .‬ހަގީގަތުގައި ހަމަހިމޭން ކަމަށް ޯ‬

‫އަޅަން‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬އެހެން ނޫން ނަމަ‬

‫އެވެ‪ .‬ބަންގްލަދޭޝްގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް ކުރަނީ‬

‫ރގްރާމްގެ ދަށުން ހުޅުވި ތަނެކެވެ‪.‬‬ ‫އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕް ޮ‬

‫ގަޔާވާނެ ތަނެއް‪ "،‬ސްޓާބަކްސް ޗައިނާގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން‬

‫ބޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާން‬ ‫ކުރިމަގުގައި ވަރަށް ޮ‬

‫ހިލްސާގެ މަސްވެރިކަމެވެ‪ .‬ދުނިޔޭގައި ބާނާ އެ ބާވަތުގެ‬

‫ޖެހިދާނެ‪".‬‬

‫‪ 60‬ޕަސަންޓް މަސް ހިއްސާ ކުރަނީ އެ ގައުމުންނެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ‪ 65‬ދުވަހަށް‬ ‫ކށްފައިވާތީ އެ އުސޫލު ތަންފީޒު‬ ‫މަސްވެރިކަން މަނާ ޮ‬

‫އެތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ‪ 30‬މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން‬ ‫‪ 14‬މީހުންނަކީ އިވުމުން މަހުރޫމުވެފައިވާ މީހުންނެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫މިކަމާ ގުޅިގެން ބަންގްލަދޭޝްގެ މަސްވެރިންނާއި‬

‫ސއީ ޒިންހުއާ ނިއުސް އެޖެންސީ އަށް‬ ‫ޯ‬ ‫އޮފިސަރު ލިއޯ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ތެރޭގައި ތިން މެނޭޖަރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޖަމިއްޔާތަކުން މިހާރު‬

‫އިވުމުން މަހުރޫމުވެފައިވާ މުވައްޒަފުންތަކެއް ހިދުމަތް‬

‫ސްޓާބަކްސް އިން އަންނަނީ "ސައިނިން ސްޓޯރް" ގެ‬ ‫ނަމުގައި‪ ،‬އަޑު ނީވޭ އަދި ވާހަކަ ނުދެއްކޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް‬

‫ކސްޓް ގާޑާއި ނޭވީ ބޭ އޮފް‬ ‫ކުރަން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޯ‬

‫އަންނަނީ އެ އުސޫލު އަލުން މުރާޖައާ ކުރަން‬

‫ދޭން ތިބޭތީ "ސައިލެންޓް ކެފޭ" ގައި ކަސްޓަމަރުން އޯޑަރު‬

‫ހާއްސަކޮށްގެން މެލޭޝިއާގެ ކުއާލަމްޕޫރާއި އެމެރިކާގައި‬

‫ބެންގާލް ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވަޒީރު ޝެއިހް ހަސީނާ އަށް ގޮވައިލަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ދޭން ހާއްސަ ނިޒާމެއް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ވޝިންޓަނުގައި އައުޓްލެޓްތަކެއް ވެސް ހިންގަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ސްޓާބަކްސްގެ ޗައިނާގެ "ސައިލެންޓް ކެފޭ" ގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަސައްކަތުގައި‪.‬‬

‫މީގެ ކުރިން ވެސް ބަންގްލަދޭޝްގައި އެކި‬

‫އޑަރު ދޭން ޖެހެނީ‬ ‫އައުޓްލެޓުން ލިބެން ހުންނަ ބުއިންތަކަށް ޯ‬

‫ހިކުނީ ބުލީކުރާ ީތ‬ ‫ލިބުނު ހިތްވަރުން‬ ‫މިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހު ‪ 18‬އަހަރު ފުރުނު‬ ‫މައިކަލް ވަޓްސަން އަކީ ފަލަކަމުން ސްކޫލް ތެރޭގައި‬ ‫ބޑަށް ބުލީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ޒުވާނެކެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬ ‫އިސްކޮޅުގައި ‪ 6‬ފޫޓް ‪ 4‬އިންޗި ހުންނަ މި ޒުވާނާގެ‬

‫ވެސް ދުރުވެ‪ .‬އެކަމުގައި ޑިސިޕްލިންވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލ ހުރި މައިކަލް އަކީ‬ ‫ބަރުދަނުގައި ‪ 152‬ކި ޯ‬

‫ކށް‪ ،‬ވަކި ޑައިޓަކަށް‬ ‫ކެއުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލް ޮ‬

‫އޭނާގެ ފަލަކަމާ ހުރެ ވަރަށް ގިނަ ހިތްދަތި‬ ‫ކަންތައްތަކާ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިއާ ހަމައަށް ވެސް‬ ‫ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު މީހެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާ މިހާރު‬

‫ވަޒީފާއެއް ވެސް އަދާކުރިން‪ .‬ރަނގަޅު ޑައިޓެއް‬

‫ކށްލައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަން‬ ‫ވަނީ ދިރިއުޅުން މުޅިން ބަދަލު ޮ‬

‫ފޮލޯކުރަން އެނގުނީ އެތަނުން ދަސްވި އެއްޗެހިން‪".‬‬

‫ލާފައި ފޫހި ކަމެއް ނެތި‪ ،‬މައިކަލް ވަނީ ހިނގައިގެން‬ ‫ލ ލުއިކޮށްލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫‪ 53‬ކި ޯ‬

‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬އަދި އެއީ އަޒުމެއް ނޫނީ‬ ‫ހިތްވަރު ޮ‬ ‫ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކޅު ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށްވީ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫"ފުރަތަމަ ޮ‬

‫ކށްލީ ހިނގާފައި އުޅޭ‬ ‫ދިއުން މުޅިން ވެސް ބަދަލު ޮ‬

‫ފަލަކަމުން އަހަންނަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަންތައްތައް‬

‫ވަގުތަކަށް‪ "،‬ކުރިން ބަހުގައި ސްކޫލަށް ދިޔަ މައިކަލް‬

‫ކށް ނުލައި ހަމަ ކުރިއަށް‬ ‫އަބަދު ހުންނާތީ ހިތްވަރު ދޫ ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދާން ބޭނުންވީ‪ "،‬މައިކަލް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކޅު މެކެންލީ ހައި ސްކޫލުން‬ ‫މި މަހުގެ ފަހު ޮ‬

‫މިހާރު މައިކަލް ފެންނަނީ ވަރަށް ފިޓްކޮށެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ގެއިން ސްކޫލަށް‬ ‫ގްރެޖްއޭޓްވާ ޒުވާނާ ބުނި ޮ‬

‫"މިހާރު އަމިއްލަ ނަފުސަށް އޮންނަ އިތުބާރު‬

‫އަދި ސްކޫލުން ގެއަށް ދާން އާންމުކޮށް ނަގާނީ ‪40‬‬

‫ބޑުވެ‪ ،‬ކަންކަމާ ކުރިމަތިލުމުގެ ހިތްވަރު ވެސް‬ ‫ވެސް ޮ‬

‫މިނެޓެވެ‪ .‬މާނައަކީ ކޮޅަކަށް ‪ 20‬މިނެޓެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް އިތުރުވެއްޖެ‪ ".‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪" .‬ކުރިން‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫"ހިނގާފައި ސްކޫލަށް ދާން އާދަވި ހިސާބުން‬ ‫ހޫނު ދުވަހެއް ވިއްސާރަ ނުވަތަ ސްނޯ ފައިބާ‬

‫ކންފިޑެންސް ލެވެލްއަކީ ސުމެއް‪".‬‬ ‫އަހަރެންގެ ޮ‬ ‫މައިކަލް ހިކެން ކުރި މަސައްކަތް މެކެންލީ‬

‫ދުވަހަކަށް އަހަރެން ނުބަލަން‪ .‬ހަމަ މުޅިން ވެސް‬

‫ސްކޫލުން ވެސް ބަލައި ގަނެ‪ ،‬އެހެން ދަރިވަރުންނަށް‬

‫ހިނގާފައި ދަނީ‪ "،‬މައިކަލް ބުންޏެވެ‪" .‬ވިއްސާރަ‬

‫ނަމޫނާއަކަށް އަންނަނީ ދައްކަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކޓް ލައިގެން ހިނގާފައި ދާތަން‬ ‫ދުވަސް ދުވަހު ޯ‬

‫ބައްޕައަކާއި ދަރިންގެ ވާހަކަ އިންސްޓަގްރާމުން‬

‫ގތުގައި ހިނގަން ފެށި ނަމަވެސް‬ ‫އޭނާ ބުނި ޮ‬ ‫ބޭނުންވާ ނަތީޖާއާ ހަމައަށް ދެވުނީ ލައްކަ‬

‫ކަމަކީ ހިނގުން‪ .‬ސްކޫލަށް ދިއުމާއި އެނބުރި ގެއަށް‬

‫ބަދަލުކޮށްލީ ހިނގާފައި އުޅޭ ވަގުތަކަށް‪"،‬‬

‫ކޮންމެ އެއްޗެއް ކާލާ މީހެއް އަހަންނަކީ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ޓރަންޓެއްގައި ޕާޓް ޓައިމްކޮށް‬ ‫ފާސްޓް ފުޑް ރެސް ޯ‬

‫"އަހަރެން މައިގަނޑު ކަމަކަށް ކުރިހާ ވެސް‬

‫އެނބުރި ގެއަށް ދިއުން މުޅިން ވެސް‬

‫ދރެއް ނުބަލައި ލިބުނު‬ ‫"ކުރިން ހަމަ ތަނެއް ޮ‬

‫މިހާރު އުޅެނީ‪ "،‬މައިކަލް ބުންޏެވެ‪" .‬އަހަރެން ކުރިން‬

‫ކުރީ ހިނގައިގެންނެވެ‪ .‬ބަރުދަން ލުއިކުރަން ހިތްވަރު‬

‫ވެސް ކަމަކީ ހިނގުން‪ .‬ސްކޫލަށް ދިއުމާއި‬

‫ބަރުދަން ލުއި ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން‬ ‫މައިކަލް ވަނީ ކުރިން އޭނާ ގެންގުޅުނު ކެއުމުގެ އާދައާ‬

‫ސިފަ ހުތުރުކަމުން އަންހެން ކުއްޖަކު ވެސް އޭނާއާ‬

‫"އަހަރެން މައިގަނޑު ކަމަކަށް ކުރިހާ‬

‫އުޅެނީ‪".‬‬

‫ކހެއްގައި ވެސް ބައިވެރި‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު ޑްރާމާ ޯ‬

‫ފެނުނީމަ ބައެއް މީހުން އުޅޭނެ ހުއްޓުވާފައި ލިފްޓެއް‬

‫މައިކަލް ބުނީ އޭނާގެ ހުވަފެނަކީ އެކްޓަރަކަށްވުން‬

‫ދޭން ވެސް‪ .‬އެކަމަކު އަހަރެން ހަމަ ހިނގާފައި‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ލަންޑަނުގައި ދިރިއުޅޭ ސައިމަންގެ ވާހަކަ ގިނަ‬ ‫ބައެއްގެ ސަމާލު ކަމަށް އައިސްގެން އުޅެނީ އޭނާގެ‬

‫ކުދިންގެ އުމުރަކީ ‪ 7‬އާއި ‪ 8‬އެވެ‪.‬‬ ‫ސައިމަން އަންނަނީ އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަތައް‬

‫އަހަރުގައި އަލަތު ދަރިފުޅު ލިބުނު ސައިމަން އަންނަނީ‬

‫ވެސް ހޭދަކުރަނީ ވަރަށް ވެސް ހިތްހަމަޖެހިގެން‬

‫ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‪ .‬އިންސްޓަގްރާމްގައި ވެސް އޭނާ‬

‫ފތޯތަކާ ހެދި އެވެ‪.‬‬ ‫އިންސްޓަގްރާމުން ފެންނަ ޮ‬

‫ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އިންސްޓަގްރާމްގައި ކިޔައި‬

‫ކށް ދެނީ މިހެންނެވެ‪" .‬ފާދާ އޮފް‬ ‫ސައިމަން އޭނާ ސިފަ ޮ‬

‫ޓތަކާ އެކު އޭނާ‬ ‫ދެމުންނެވެ‪ .‬އެތަކެއް ފޮޓޯ އާއި އެ ފޮ ޯ‬

‫ހިތްހަޖަމެހުމާއި ބައްޕައަކަށްވުމުން ލިބޭ ހާއްސަ ކަމާއި‬

‫ޑޯޓާޒް" އެވެ‪ 1" .‬މޭން‪ :‬ފައިވް ވިމެން‪-‬އައުޓްނަމްބާޑް"‬

‫ލިޔާ ދިގު ކެޕްޝަންތަކުން އާއިލާ އަށް ސައިމަންގެ‬

‫އންނަ ގުޅުމާއި އަންހެނުންނާ އެކު‬ ‫ދަރިންނާ އެކު ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ލތްބާއި އަޅާލުން ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫ހިތުގައި އޮތް ޯ‬

‫އންނަ ބަދަހި އަދި ހިއްސާ އާއިލީ ގުޅުމުގެ ވާހަކަ‬ ‫ޮ‬

‫ސާބިތުކޮށްދެ އެވެ‪.‬‬

‫ފތެއްގެ ސިފައިގައި ވެސް ނެރެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު ވަނީ ޮ‬

‫ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައިވާ މައެކެވެ‪ .‬އޭނާ‬

‫މި މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ނެރުނު ފޮތުގެ ނަމަކީ‬

‫ރ އާ ބޭބީ ޖާނަލް" ގެ‬ ‫މިދިޔަ މަހު ވަނީ "ހައު ޓް ގް ޯ‬

‫ކްލެމީ ހޫޕާގެ ހަތަރު ދަރިން އެބަ ތިއްބެވެ‪ .‬މުޅިން‬

‫ޓތަކުންނެވެ‪ .‬މަޖާ‬ ‫ދަރިންގެ އެކި ކަހަލަ ފޮ ޯ‬

‫އފް އަވާ ފެމިލީ‬ ‫ފއެވާ އައުޓްނަމްބާޑް‪ :‬ޓޭލްސް ޮ‬ ‫" ޯ‬

‫ފތެއް ނެރެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަމުގައި ވެސް ދަރިންނާ ބެހޭ ޮ‬

‫ވެސް އަންހެނުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން ހަގު ދެ އަންހެން‬

‫ކަންތައްތަކާއި އަންތަރީސްވާ ކަހަލަ ކަންތައްތަކާއި‬

‫ލައިފް" އެވެ‪.‬‬

‫ދަރިންނަކީ އެއްމާބަނޑު ދެ ކުރިންނެވެ‪ .‬އެ ދެ‬

‫ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ހާލަތެއްގައި ދަރިންގެ ފަރާތުން‬

‫ކުދިންގެ އުމުރުން މިހާރު ތިން އަހަރެވެ‪ .‬އަނެއް ދެ‬

‫ކންމެ ހިނދުކޮޅެއް އުމުރުން ‪24‬‬ ‫ކުރިމަތިވާނެ ޮ‬

‫ކންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫މެނޭޖްމަންޓް ޮ‬ ‫މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ސައިމަން އާއި ބްލޮގަރު‬

‫އޭނާގެ މުޅި އިންސްޓަގްރާމް ފުރިފައި ވަނީ‬

‫އަދި މިކަމުގެ ތެރެއިން ލިބޭ އުފާވެރިކަމާއި‬

‫ގތުގައި އޭނާގެ ވަރަށް އުފާވެރި‬ ‫ސައިމަން ބުނި ޮ‬ ‫ކންމެ ސިކުންތެއް‬ ‫ބައްޕައެކެވެ‪ .‬އަދި ހަޔާތުގެ ޮ‬

‫ޓތަކުން އެކަން އެނގޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައި ހުރި ފޮ ޯ‬ ‫ހިއްސާ ޮ‬ ‫އެތައް ބަޔަކު އަންނަނީ ސައިމަން ދައްކާ ނަމޫނާ‬ ‫އއްސަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަށް ތައުރީފުކޮށް‪ ،‬ލޯބި ވެސް ޮ‬ ‫އަދި އަންހެނުން ކްލެމީއަކީ ވެސް މިހާރު އެތައް‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 22‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ސަލްމާނާ އެކު ދައުވާކު ިރ‬ ‫ތަރިންނަށް އަލުން ނޯޓިސް‬

‫ބަންސާލީގެ "އިންޝާﷲ"‬ ‫ރައިޓްސް އަށް ރިކޯޑް އަގެއް‬ ‫ސަލްމާން ހާނާއި އާލިއާ ބަޓާ އެކު ސަންޖޭ ލީލާ‬

‫ރައިޓްސް ވަނީ ސާރޭގާމާ އަށް ‪ 30‬ކްރޯޑް ރުޕީސް‬

‫ބަންސާލީ އަންނަ އަހަރު ގެނެސް ދޭން ނިންމާފައިވާ‬

‫(‪ 4,300,800‬ޑޮލަރު) އަށް ވިއްކާލައިފަ އެވެ‪ .‬މިއީ‬

‫ފިލްމު "އިންޝާﷲ" ގެ ތިއޭޓްރިކަލް ރައިޓްސް ރެކޯޑް‬

‫ހިންދީ ފިލްމެއްގެ މިއުޒިކް ރައިޓްސް މިހާތަނަށް‬

‫އަގަކަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު އަގު ވެސް މެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވިއްކައިލި އެންމެ ޮ‬

‫ފިލްމީ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނީ‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ނޖް ގަރްގް ވިދާޅުވީ އަލުން ނޯޓިސް‬ ‫ފަނޑިޔާރު މަ ޯ‬ ‫ފޮނުވުމަށް ފަހު‪ ،‬އެއަށް ޖަވާބު ދޭން ‪ 8‬ހަފުތާގެ‬ ‫މުއްދަތެއް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޖދުޕޫރްގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ‬ ‫އިންޑިއާގެ ޯ‬

‫ސައިފާ އާއި ތައްބޫ އާއި ސޮނާލީގެ އިތުރުން‬

‫ފުއްލާއެއް މީގެ ‪ 21‬އަހަރު ކުރިން ޝިކާރަކުރި ކަމަށް‬

‫ނީމަލްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ޖޯދުޕޫރް‬

‫ބުނެ ސަލްމާން ހާނާ އެކު ދައުވާ ލިބުނު ހަތަރު‬

‫ކޓުން ހުކުމް ކުރީ‪ ،‬ޝިކާރަ ކުރި މައްސަލާގައި‬ ‫ޯ‬

‫ތަރިއެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ޖޯދްޕޫރް‬

‫ސަލްމާންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ ހުކުމް އިއްވި‬

‫ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރު ކުރި ހުކުމް އެ ސްޓޭޓްގެ‬

‫އެޕްރީލް‪ 2018 ،5 ،‬ގަ އެވެ‪ .‬ކުށް ސާބިތު‬

‫ސަރުކާރުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން‪ ،‬އެ ތަރިންނަށް‬

‫ނުވި ތަރިންގެ މައްސަލަ އަހެއްރާ ދުވަސް ފަހުން‬

‫ކޓުން އަނެއްކާ ވެސް ނޯޓިސް‬ ‫ޖޯދުޕޫރް ހައި ޯ‬

‫އިސްތިއުނާފުކުރީ އެ ނިންމުމާ ދޭތެރޭ ޖޯދުޕޫރުގެ‬

‫ފނުވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އެ ހަތަރު ތަރިންނަކީ ސައިފް އަލީ ހާނާއި ތައްބޫ‬

‫ސަރުކާރުން ހިތްހަމަނުޖެހިގެންނެވެ‪ .‬ސަލްމާންގެ‬ ‫މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އޭނާ‬

‫އާއި މިހާރު ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ‬

‫އަށް ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވި އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ސނާލީ ބެންޑްރޭގެ އިތުރުން ކުރީގެ ބަތަލާ‬ ‫ޮ‬ ‫ބަތަލާ‬

‫ޖަލުގައި ބަންދު ކުރިތާ ދެ ދުވަސް ފަހުން ކަފާލާތުގެ‬

‫ނީލަމް ކޮތާރީ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ތަރިންނަށް މި މައްސަލާގައި އެންމެ ފުރަތަމަ‬

‫ދަށުން ދޫކޮށްލީ އެޕްރީލް‪ 2018 ،7 ،‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސަލްމާނާއި އިތުރު ތަރިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ‬

‫ފނުވީ މިދިޔަ މާޗް މަހުގެ ‪ 11‬ވަނަ ދުވަހު‬ ‫ނޯޓިސް ޮ‬

‫އުފުލީ ޑައިރެކްޓަރު ސޫރަޖް ބަރްޖަތިއާ ‪ 1999‬ގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ބަތަލާ ނީލަމް ފިޔަވައި އަނެއް ތިން‬

‫ފިލްމު "ހަމް ސާތު ސާތު ހޭ" ގެ މަންޒަރުތަކެއް‬

‫ނޓިސް ރައްދު ނުވާތީ އަލުން ނޯޓިސް‬ ‫ތަރިންނަށް ޯ‬

‫‪ 1998‬ގައި ޖޯދްޕޫރުގައި ނެގި އިރު ފުއްލާ ޝިކާރަ‬

‫ފނުވީ މިދިޔަ ހޯދަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގަ އެވެ‪.‬‬

‫ޖދުޕޫރް ހައި ކޯޓްގެ‬ ‫މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޯ‬

‫އައިޝްވާރިޔާއަށް ވިވެ ްކ‬ ‫ނިސްބަތްކުރި ޓްވީޓް ޑިލީޓްކޮށްފި‬ ‫އިންޑިއާގެ އާންމު އިންތިހާބު ނިމުމާ ދިމާކޮށް‬

‫ސނަމަށް މީޑިއާގައި‬ ‫ޯ‬ ‫މިކަމާ ގުޅިގެން ވިވެކް ވަނީ‬

‫އެ ފިލްމުގެ ތިއޭޓްރިކަލް ރައިޓްސް ވިއްކައިލީ‬

‫ބަންސާލީ ގެނެސްދޭ "އިންޝާﷲ" އަކީ އުމުރުގައި‬

‫ބލީވުޑްގެ ފިލްމެއްގެ ރައިޓްސް ވިއްކައިލި‬ ‫މިހާތަނަށް ޮ‬ ‫ބޑު އަގަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ ‪ 250‬ކްރޯޑް‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ލބީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް‬ ‫ޒުވާން ބަތަލާއެއްގެ ޯ‬

‫ރުޕީސް (‪ 35,828,750‬ޑޮލަރު) އެވެ‪ .‬އެ އަގުގައި‬

‫ޕޓްތައް ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ރި ޯ‬

‫ފިލްމު ތިއޭޓްރިކަލް ރައިޓްސް ވިއްކައިލީ އިންޑިއާ‬ ‫އާއި އިންޑިއާގެ ބޭރުގެ މާކެޓްތަކުގައި ފިލްމު ދައްކާ‬ ‫ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގަ‬

‫ނަމަވެސް ރައިޓްސް ވިއްކައިލި ކުންފުނީގެ ނަމެއް‬ ‫ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން "އިންޝާﷲ" ގެ މިއުޒިކް‬

‫މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ މަހޭޝް ބަޓްގެ ފިލްމު‬ ‫"ސަޅަކް ‪ "2‬ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އަންނަ އަހަރުގެ މާޗް ‪ 25‬ގައި ރިލީޒް‬ ‫ކުރަން އެންމެ ފުރަތަމަ ތާވަލު ކުރި ފިލްމު މިހާރު‬

‫ބޑު ސްކްރީނުން ފެންނާނެ ފުރަތަމަ ފިލްމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ނެޓްފްލިކްސް އަށް ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމު "ސީރިއަލް‬ ‫ރލަށް ޓީވީ ބަތަލު މޯހިތު ރައިނާ‬ ‫ކިލާ" ގެ ބަތަލުގެ ޯ‬ ‫ޕޓްތައް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރި ޯ‬ ‫ޮ‬ ‫ކުރިން މީޑިއާތަކުން ބުނީ އެ ފިލްމުގެ ބަތަލަކީ‬

‫ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ‬ ‫އަހަރުގެ ޖުލައި ‪ 10‬ގަ އެވެ‪" .‬ސަޅަކް ‪ "2‬އަކީ‬

‫ބލީވުޑް ހަންގާމާ‬ ‫މޯހިތު ފިލްމަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ޮ‬

‫މަހޭޝް ‪ 20‬އަހަރު ފަހުން ޑައިރެކްޝަނަށް އެނބުރި‬

‫މހިތަކީ މި އަހަރުގެ އެންމެ‬ ‫އިން ބުންޏެވެ‪ޯ .‬‬

‫އައި ފިލްމެވެ‪ .‬އަދި މި ފިލްމަކީ އޭނާ ‪ 1991‬ގައި‬

‫ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ "އުރީ‪ :‬ދަ ސާޖިކަލް‬

‫ގެނެސް ދިން "ސަޅަކް" ގެ ދެވަނަ ބައެވެ‪.‬‬ ‫މި ފަހަރު ފިލްމުގެ ކާސްޓުންނަކީ ފުރަތަމަ‬

‫ބލީވުޑަށް ތައާރަފުވި އެކްޓަރެކެވެ‪.‬‬ ‫ސްޓްރައިކް" އިން ޮ‬ ‫އެ ފިލްމަށް ފަހު މިދިޔަ ހަފުތާގައި އޭނާ ވަނީ‬

‫ރލް ކުޅުނު މަހޭޝް ދޮށީ އަންހެން‬ ‫ބައިގައި ބަތަލާގެ ޯ‬

‫ކށް‪ ،‬ކުނާލް ދޭޝްމުކް‬ ‫ދިނޭޝް ވިޖަން ޕްރޮޑިއުސް ޮ‬

‫ދަރިފުޅު ޕޫޖާ ބަޓާއި ހަގު އަންހެން ދަރިފުޅު އާލިއާ‬

‫ޑައިރެކްޓް ކުރާ "ޝިއްދަތު" އަށް ވެސް ސޮއިކޮށްފަ‬

‫ބަޓާއި ފުރަތަމަ ބައިގެ ބަތަލު ސަންޖޭ ދަތުގެ އިތުރުން‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ޒީ‪ 5‬އިން އަންނަ މަހުގެ ‪ 15‬ގައި ގެނެސް‬

‫އަދިތިޔާ ރޯއި ކަޕޫރެވެ‪.‬‬

‫ދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ވެބް ސީރީޒް "ކާފިރު"‬

‫ބލީވުޑްގައި މިހާރު ހުރި‬ ‫"ސަޅަކް ‪ "2‬އަކީ ޮ‬

‫ރއީ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ‬ ‫އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެ ޯ‬

‫ބަތަލާ އާލިއާ އޭނާގެ އާއިލީ ފިލްމު ކުންފުނި ވިޝޭޝް‬

‫ކުރި ޓްވީޓެއްގެ ސަބަބުން އޭނާ އެތައް ބައެއްގެ ފާޑު‬

‫އވަރިއެކްޓް ނުކުރުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފިލްމުތަކާއި ޓްވިޓާގައި ޯ‬

‫ފިލްމްސް އަށް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ‪.‬‬

‫އާންމުންގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު‬

‫މހިތު ފެނިގެން ދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިން ވެސް ޯ‬ ‫ރލް ކުޅެފައިވާ ސީރީޒްގެ‬ ‫ދިޔާ މިރުޒާ ބަތަލާގެ ޯ‬ ‫ޓްރެއިލާ ވެސް ވަނީ ދައްކާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"ސީރިއަލް ކިލާ" ގެ ބަތަލާއަކީ ޖެކްލިން‬ ‫ފެނަންޑޭޒެވެ‪ .‬އޭނާ "ސީރިއަލް ކިލާ" އަށް ސޮއި‬

‫ސައިފްގެ އާ ފިލްމަކީ "ލާލް ކަޕްތާން"‬

‫މި މަހުގެ ‪ 24‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ އިންޑިއާގެ‬

‫ކށްގެން ރީތި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން އަންނަ‬ ‫ކައިވެނި ޮ‬

‫މދީގެ ބައޮގްރަފިކަލް‬ ‫މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ ޯ‬

‫ކށްލުމުގެ އަމަލެއް ކަމަށާއި‬ ‫އަންހެނެއްގެ ގަދަރު ކުޑަ ޮ‬

‫ޑްރާމާ "ޕީއެމް ނަރެންދުރަ މޯދީ" ގައި މޯދީގެ ރޯލް‬

‫ވިވެކްއާ ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅު ވެސް އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށް އިއުލާންކޮށް‪ ،‬ފިލްމުގެ‬ ‫ފިލްމުގެ ނަން ރަސްމީ ޮ‬

‫ކލާޖްކޮށްފައި‬ ‫ކުޅުނު ވިވެކް ކުރި ޓްވީޓްގައި އިނީ ޮ‬

‫އަދި އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް‬

‫ޕސްޓަރެއް ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫އައިޝްވާރިޔާގެ ތިން ފޮޓޯއެކެވެ‪.‬‬

‫ޖަމާއަތްތަކުން ވެސް މިހާރު ދަނީ ވިވެކާ ދެކޮޅަށް އަޑު‬

‫އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ މަތީގައި އިން ފޮޓޯގައި‬

‫މި ފިލްމުވެގެން ދާނީ ސަލްމާނާއި އާލިއާގެ ޖޯޑު‬

‫މަނޯޖް ބަޖްޕާއީ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭނާގެ ބަދަލުގައި‬

‫އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ހޯމަ ދުވަހު‬

‫އުފުލަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް‬

‫ސނަމް ކުރަންވީ ކަމަކީ‬ ‫ޯ‬ ‫ނުބެހޭ ކަންކަމާ ނުބެހި‬

‫ޑިލީޓްކޮށްލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ފިލްމުގެ ޝޫޓިން މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި‬ ‫ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު‪" ،‬އިންޝާﷲ"‬

‫ފނުވައިފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ބުނީ‬ ‫ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ވެސް ޮ‬

‫ވިވެކްގެ ޓްވީޓަށް ފާޑު ކިޔަމުން ބުނީ އެ ޓްވީޓަކީ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ޕަދުވާމަތު" އަށް ފަހު‬ ‫ބޮޑު ތަފާތެއް ހުންނަ ނުފޫޒު ގަދަ ވިޔަފާރިވެރިޔަކާއި‬

‫އެންމެ ކާމިޔާބު އަދި އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑު ޒުވާން‬

‫ކިޔުންތައް އަމާޒުވުމުން އެ ޓްވީޓް އަންގާރަ ދުވަހު‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫ކުރިކަން ޝްރިޝް އާއި ފަރާ ވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށް‬ ‫ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫"ހަންޓާ" ގެ ނަމުގައި ސައިފް އަލީ ހާން ކުޅުނު‬

‫ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ލާލް ކަޕްތާން" އެވެ‪ .‬މި‬

‫"ޖަންގަލް ކްރައި" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި‬ ‫ކޗެއްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ‬ ‫އަބޭ ޑިއޯލް ރަގަބީ ޯ‬

‫ފިލްމުގައި ސައިފް ފެނިގެން ދާނީ ވަރަށް ތަފާތު‬

‫ފިލްމު "ޖަންގަލް ކްރައި" ގެ ޓްރެއިލާ މިހާރު‬

‫ލުކަކުންނެވެ‪ .‬މީޑިއާތަކަށް ލީކްވެފައިވާ ބައެއް‬

‫ފްރާންސްގައި ކުރިއަށްދާ ކާންސް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި‬

‫ޕލް އެވެ‪ .‬އޭގެ ދަށުން އިން‬ ‫ލިޔެފައި ވަނީ އޮޕީނިއަން ޯ‬

‫އަބަދުވެސް އަންހެނުންނަށް އިހުތިރާމުކުރާ މީހެއް‬

‫ގތުގައި އޭނާގެ ކެރެކްޓާ ވައްތަރީ‬ ‫ޓތަކުން ފެންނަ ޮ‬ ‫ފޮ ޯ‬

‫ދައްކާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ޓގައި ތިބީ އައިޝްވާރިޔާ އާއި ވިވެކެވެ‪ .‬އެ ފޮޓޯގައި‬ ‫ފޮ ޯ‬

‫ކަމަށާއި އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވަން މަސައްކަތް‬

‫އފް ދަ ކެރީބިއަން" ގައި ޖޮނީ ޑެޕް‬ ‫"ޕައިރޭޓްސް ޮ‬

‫ޕލެވެ‪ .‬އެންމެ ފުލުގައި އިން‬ ‫ލިޔެފައި ވަނީ އެގްޒިޓް ޯ‬

‫ކުރާތާ ވެސް ‪ 10‬އަހަރުވެއްޖެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޓްވީޓަކީ‬

‫ރއާ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ފެންޓަސީ‬ ‫ކުޅުނު ޖެކް ސްޕެ ޯ‬

‫ފޮޓޯގައި ރިޒަލްޓް ޖަހާފައި އިން އިރު‪ ،‬އެއިން ފެންނަނީ‬

‫އެއްވެސް މީހެއްގެ އިހުސާސްތަކާ ކުޅެން ކުރި ކަމަށް‬

‫އެޑްވެންޗާއާ ހިލާފަށް "ލާލް ކަޕްތާން" އަކީ ކްރައިމް‬

‫އައިޝްވާރިޔާ އާއި ފިރިމީހާ އަބީޝެކް ބައްޗަންގެ‬

‫ކށްލައި ވަނީ މައާފަށް‬ ‫ނޫން ކަމަށް ބުނެ‪ ،‬ޓްވީޓް ޑިލީޓް ޮ‬

‫ތުރިލާއެކެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުން އެ މީހުންގެ ދަރިފުޅު އާރަދިޔާ ބައްޗަން އެވެ‪.‬‬

‫އެދިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އައިޝްވާރިޔާ ސަލްމާނާ އެކު ފެންނައިރު‪ ،‬އެ ފޮޓޯގައި‬

‫ޓ ވިވެކް ޓްވީޓް ކުރީ ކެޕްޝަނަކަށް‬ ‫މި ފޮ ޯ‬ ‫ޕލިޓިކްސް ހިއާ‪...‬ޖަސްޓް‬ ‫"ހައްހައް‪...‬ކްރިއޭޓީވް! ނޯ ޮ‬ ‫ލައިފް" ޖަހައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓ ޓްވީޓް ކުރުމާ އެކު ވަރަށް ގިނަ‬ ‫އޭނާ މި ފޮ ޯ‬

‫ނަމަވެސް އޭނާ މީޑިއާތަކަށް ބުނީ އޭނާއަކީ‬

‫އައިޝްވާރިޔާ އާއި ސަލްމާން ލޯބީގެ ގުޅުން‬ ‫ކޅު ވަރަށް ހިތިކޮށް‪،‬‬ ‫‪ 2000‬ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީ ޮ‬ ‫ނިމިގެން ދިއުމަށް ފަހު‪ ،‬އައިޝްވާރިޔާ ދެން ލޯބީގެ‬ ‫ގޮތުން ގުޅުނީ ވިވެކްއާ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއަށް‬

‫ބަޔަކު ވަނީ އެއީ އަންހެނަކަށް ކުޑައިމީސް ކުރުމުގެ‬

‫ސަލްމާން ވަދެ‪ ،‬ބިރު ދައްކައި އިންޒާރު ދޭ ކަމަށް‬

‫އަމަލެއް ކަމަށް ބުނެ ވިވެކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު‬

‫ކށްގެން ދިން ވިވެކް ދިން‬ ‫ބުނެ މީޑިއާތައް އެއް ޮ‬

‫ސނަމް ކަޕޫރް ވެސް ވަނީ‬ ‫ޯ‬ ‫ކިޔައިފަ އެވެ‪ .‬ބަތަލާ‬

‫އިންޓަވިއުއަކާ ގުޅިގެން އޭނާ އާއި އައިޝްވާރިޔާގެ‬

‫ވިވެކްގެ ޓްވީޓަކީ "މުޑުދާރު އަދި ފެންވަރު ދަށް"‬

‫ގުޅުން ވެސް ނިމުމަކަށް އަ އެވެ‪.‬‬

‫އަމަލެއް ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރސް އާއި އާނަންދު އެލް ރާއީ ގުޅިގެން‬ ‫އި ޯ‬

‫އެ ފިލްމަކީ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ރަގްބީ ކޯޗް‬ ‫އގްރަފިލް ޑްރާމާއެކެވެ‪.‬‬ ‫ރުދްރަކްޝް ޖޭނާގެ ބަ ޮ‬ ‫އިންޑިއާގެ ބުބަނޭޝްވަރް އަށް ނިސްބަތްވާ‬ ‫ރުދްރަކްޝްއަކީ ކަލިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް‬ ‫ސޯޝަލް ސައިންސްއާ ގުޅިގެން ރަގްބީ ޓީމެއް‬

‫ގެނެސްދޭ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ ‪ 2015‬ގެ "އެންއެޗް‬

‫އެކުލަވާލައި‪ 2007 ،‬ވަނަ އަހަރު ލަންޑަނުގައި ބޭއްވި‬

‫‪ "10‬ގެނެސް ދިން ނަވްދީޕް ސިންގެވެ‪.‬‬

‫ޓނަމެންޓްގައި ވާދަކޮށް‬ ‫އިންޓަނެޝަނަލް ސްކޫލް ރަގްބީ ޯ‬

‫"ލާލް ކަޕްތާން" ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އަންނަ‬ ‫ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ‪ 6‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްގެން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލު‬ ‫މުބާރާތް ކާމިޔާބު ޮ‬ ‫ކަމަށް އައި މީހެކެވެ‪.‬‬ ‫ސާގަރު ބެލެރީ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ "ޖަންގަލް‬

‫ޖެކްލިންއާ އެކު މޯހިތު‬

‫ކްރައި" ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީހެއް އަދި އިއުލާނެއް‬ ‫ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ފަރާ ހާން ފިރިމީހާ ޝްރިޝް ކުންދަރު‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 22‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިން މައްސަލައިގައި‬ ‫އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އިލެކްޝަންސަށް‬

‫‪18‬‬

‫ނިއު ދިއްލީ (މެއި ‪ - )21‬އިންޑިއާގައި ނިމިގެން‬ ‫ވޓުލާން ބޭނުން ކުރި‬ ‫ދިޔަ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ޯ‬ ‫ވޓިން މެޝިންސް (އީވީއެމް) ގައި‬ ‫އިލެކްޓްރޯނިކް ޯ‬ ‫މައްސަލައެއް ނޫޅޭކަން ޔަގީން ކުރުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު‬ ‫ކމިޝަނަށް އިއްޔެ‬ ‫ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫ހިނގައްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޭނުންކުރި ވޯޓިން‬ ‫އޅުވާލަން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ‬ ‫މެޝިންތަކުން ވޯޓު ޮ‬ ‫ކޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ކޮށްފަ‬ ‫ކަމުގެ ތުހުމަތު އިދި ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ‬ ‫ދގުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަން ޮ‬ ‫ކޅު ފަރާތްތަކުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ‬ ‫އިދި ޮ‬ ‫ބައްދަލުކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވޯޓު ގުނާއިރު‬ ‫ގތަށް އެކަން ކުރުމަށް‬ ‫ވީހާވެސް ދެފުށް ފެންނަ ޮ‬ ‫ކޑްކޮށްފައިވާ‬ ‫ޑިމާންޑް ކުރުމަށެވެ‪ .‬އަދި ވޯޓު ރެ ޯ‬ ‫މެޝިންތަކަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ނުކުޅެވޭނެކަމުގެ‬ ‫ޔަގީންކަން އިލެކްޝަންސުން ހޯދާށެވެ‪.‬‬ ‫އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝްގެ ގަޒިޕޫރްގެ ދާއިރާގެ އިދިކޮޅު‬ ‫ބަހުޖަން ސަމަޖް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓަކު ވަނީ ވޯޓު‬ ‫މެޝިންތައް ބަހައްޓާފައި ހުރި ކޮޓަރީގެ ބޭރުގައި ހުރެ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ތުހުމަތު ކުރި ގޮތުގައި‬ ‫އިހުތިޖާޖް ޮ‬ ‫އެ މެޝިންތައް ވަނީ އެ ކޮޓަރިން ނެރެގެން ގެންދަން‬ ‫ބަޔަކު މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޗަންދުއަލީ ދާއިރާގެ ސަމަޖްވާދީ ޕާޓީގެ‬ ‫ވޓު ގުނާ ސްޓޭޝަންތަކަށް ހޯމަ‬ ‫ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ޯ‬ ‫ވޓުލުން ނިމުނުތާ އެއް ދުވަސްފަހުން)‬ ‫ދުވަހު ( ޯ‬ ‫ވޓު މެޝިންތަކެއް ވައްދާ މަންޒަރުގެ މޯބައިލް ފޯނު‬ ‫ޯ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ބައެއް މީހުން‬ ‫އއެއް އާއްމު ޮ‬ ‫ވީޑި ޯ‬ ‫ބުނަނީ އެއީ ރިޒާވް މެޝިންތަކެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަނުން ބުނެފައި ވަނީ ވޯޓް‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫މެޝިންތައް ބަހައްޓާފައި ވަނީ ރައްކާތެރިކަމާ އެކު‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވޓު މެޝިންތަކާ ގުޅޭ ތުހުމަތުތައް ކޮށްފައި ވަނީ‬ ‫ޯ‬ ‫ވެރިކަން ކުރާ ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ) އިން‬ ‫އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށް އެގްޒިޓް ޕޯލްތަކުން‬ ‫ކށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން‬ ‫ދައްކާފައި ވަނި ޮ‬

‫އި ން ޑި އާ ގެ އި ން ތި ޚާ ބު ގަ އި ވޯ ޓު ލު މަ ށް ‪ 1.5‬މި ލި އަ ން އި ލެ ކް ޓް ރޯ ނި ކް ޯވ ޓި ން މެ ޝި ން ބޭ ނު ން ކު ރި‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫ޕލްއަކީ އިތުބާރު ކުރެވޭ‬ ‫ބުނެފައި ވަނީ އެގްޒިޓް ޯ‬ ‫އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މިސްކިތަށް ހަމަލާ ދިން ީމހާގެ މައްޗަށް‬ ‫ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައިފި‬ ‫ކްރައިސްޗާޗް (މެއި ‪ - )21‬ނިއު ޒީލެންޑުގެ‬ ‫ކްރައިސްޓްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަކަށް މާޗު މަހު ހަމަލާދީ‬ ‫އސްޓްރޭލިއާގެ ބްރެންޓަން‬ ‫‪ 51‬މީހުން މަރާލި ޮ‬ ‫ޓަރަންޓުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ރަސްމީކޮށް‬ ‫އިއްޔެ އުފުލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އުމުރުން ‪ 28‬އަހަރުގެ ބްރެންޓަންގެ މައްޗަށް‬ ‫ވަނީ މީހުން މެރުމުގެ ‪ 51‬ދައުވާ އާއި މީހަކު މަރަން‬ ‫އުޅުމުގެ ‪ 39‬ދައުވާ ކުރިން އުފުލައިފަ އެވެ‪ .‬ހަމަލާގައި‬ ‫‪ 51‬މީހުން މަރުވެ ‪ 39‬މީހުން ޒަޚަމްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓަށް ހާޒިރު ކުރާނީ ޖޫން މަހު‬ ‫ބްރެންޓަން ދެން ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫މާޗް ‪ 15‬ވަނަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާ އަކީ ނިއު‬ ‫ޒީލެންޑުގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ދިން އެންމެ ނުރައްކާ‬ ‫ހަމަލާ އެވެ‪ .‬ހަމަލާ އަށް ފަހު ނިއު ޒީލެންޑުގެ‬ ‫ޓމެޓިކް ހަތިޔާރު މަނާކުރަން‬ ‫ޕާލަމެންޓުން ވަނީ ސެމީ‪-‬އޮ ޮ‬ ‫ގާނޫނެއް ފާސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓަށް ހާޒިރުކުރީ‬ ‫ހަމަލާދިން މީހާ އެންމެ ފަހުން ޯ‬ ‫އެޕްރީލް މަހު އެވެ‪ .‬ފަނޑިޔާރު އެ ފަހަރު ވަނީ އޭނާގެ‬ ‫ސިކުނޑީގެ ޓެސްޓެއް ހަދަން އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކްރައިސްޗާޗުގެ އަލް ނޫރް އަދި ލިންވުޑް‬ ‫މިސްކިތަށް ހަމަލާ ދިން މަންޒަރު ބްރެންޓަން ވަނީ‬ ‫ފޭސްބުކުން ލައިވް ވެސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 22‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪20‬‬

‫ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަހްރާން މަރުވިކަން‬ ‫ޑީއެން އޭ ޓެސްޓުން ޔަގީންކޮށްފި‬ ‫ކޮލަމްބޯ (މެއި ‪ - )21‬ޝަންގްރިއްލާގައި ދިން‬ ‫ބޮމުގެ ހަމަލާގައި ޒަހްރާން ހާޝިމް މަރުވިކަން ޑީއެންއޭ‬

‫ތެރޭގައި ‪ 12‬ބިދޭސީއަކު ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުން ކޮލަމްބޯ‬ ‫ކޮލަމްބޯ ފޯޓް މެޖިސްޓްރޭޓް ޯ‬

‫މި މަހު ‪ 15‬ގެ ކުރިން ޑީއެންއޭ ޓެސްޓް ހަދަން‬

‫އން ޗާޗާއި ދެހިވަލައިގެ ޓްރޮޕިކަލް‬ ‫ބަޓިކަލޮއާގެ ޒި ޮ‬

‫އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓް ވެސް ގަވަރްމަންޓް‬ ‫އިންގައި ދިން ހަމަލާގެ ރި ޯ‬

‫ޓެސްޓުން ޔަގީންކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ގަވަރްމަންޓް‬

‫އފިސަރަށް އަންގާފައި ވަނީ‬ ‫ޖުޑިޝަލް މެޑިކަލް ޮ‬

‫އެނަލިސްޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ޒަހްރާންގެ އާއިލާ މީހުންގެ ލޭގެ ސާމްޕަލް ނަގައި‬

‫އޮފިސަރަކު ވިދާޅުވީ ޑީއެންއޭ އިންވެސްޓިގޭޝަންގައި‬

‫ޑީއެންއޭ ހަދަން ގަވަރްމަންޓް އެނަލިސްޓަށް ފޮނުވަން‬

‫ވަނީ ޒަހްރާންގެ އަންހެނުންނާއި އަންހެން ދަރިފުޅު އަދި‬

‫އަންގައިފަ އެވެ‪ .‬ޑީއެންއޭ ޓެސްޓް ހަދަން ކޯޓުގައި‬

‫ލޖިކަލް ސާމްޕަލް ނަގައިފައި ކަމަށެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ދައްތަގެ ބަޔޮ ޮ‬

‫އެޕްރީލް ‪ 21‬ވަނަ ދުވަހު އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމުގެ‬

‫ހަމަލާގަ އެވެ‪ .‬އޭނާއާ އެކު އެ ހޮޓަލަށް އަމިއްލަ‬

‫އެދިފައި ވަނީ ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން‬

‫އެންމެން މިހާރު ތިބީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ ނުވަ މީހެކެވެ‪ .‬ހަމަލާތަކުގައި ވަނީ‬

‫އަށް މަރުވެގެން‪ ،‬ދެން ހަމަލާ ދިނީ އިލްހާމް އަހުމަދު‬

‫ޑިޕާޓްމަންޓް (ސީއައިޑީ) އިންނެވެ‪ .‬ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން‬

‫ޕޓް ސީއައިޑީއާ މިއަދު ހަވާލު ކުރާނެ‬ ‫ޑީއެންއޭ ރި ޯ‬

‫‪ 258‬މީހުން މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިބްރާހިމް ކިޔާ މީހެކެވެ‪ .‬ޝަންގްރިއްލާ އަށް ދިން‬

‫މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތަކާއި އިސްތަށި ސީއައިޑީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހަމަލާގައި އެ ހޮޓަލުން ‪ 36‬މީހުން މަރުވި އެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ކޯޓުން ވަނީ‬ ‫އިން ވަނީ ކޯޓާ ހަވާލު ޮ‬

‫ނޭޝަނަލް ތައުހީދު ޖަމާއަތް (އެންޓީޖޭ) ގެ ލީޑަރު‬ ‫ޒަހްރާން މަރުވެފައި ވަނީ ޝަންގްރިއްލާ ހޮޓަލަށް ދިން‬

‫ގަވަރްމަންޓް އެނަލިސްޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އިސް‬

‫އެނަލިސްޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ސީއައިޑީއާ ހަވާލު ކުރާނެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ލަންކާގެ ތިން ފައްޅިއަކާއި ތިން ހޮޓަލެއްގައި‬

‫ޝަންގްރިއްލާގެ އިތުރުން ސިނަމަން ގްރޭންޑް އާއި‬

‫ސައުދީގެ އެއާޕޯޓަކަށް ހޫތީން ޑްރޯން ހަމަލާދީފި‬ ‫ނަޖްރާން (މެއި ‪ - )21‬ސައުދީ އަރަބިއާގެ‬

‫ރނުންނެވެ‪ .‬ހަމަލާގައި އެއްވެސް‬ ‫ހަރުކޮށްފައިވާ ޑް ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ހޫތީންނަކީ އީރާނުގެ ޓެރަރިސްޓް‬

‫ޕޓެއްގައިވާ ހަތިޔާރު ގުދަނަކަށް ޑްރޯން‬ ‫ނަޖްރާންގެ އެއާ ޯ‬

‫ޕޓް ލިބިފައެއް‬ ‫މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބުނު ކަމުގެ ރި ޯ‬

‫ހަނގުރާމަވެރިން ކަމަށް ވަނީ މާލިކީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވެރިރަށް ސަންއާ ހޫތީން ހިފައި ރައީސް އަބްދުއްރައްބު‬

‫ހަމަލާއެއްދީފައިވާ ކަމަށް ޔަމަނުގެ ހޫތީން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހަމަލާއާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް އޭނާ ނުދެއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫މަންސޫރު ހާދީ ވަނީ މަގާމު ދުރުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ހާދީ‬

‫ސައުދީގެ ވެރިރަށް ރިޔާޒުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުން‬ ‫ލ މީޓަރު ދުރުގައި ޔަމަނުގެ ބޯޑަރުގައި‬ ‫‪ 840‬ކި ޯ‬

‫ކލިޝަންގެ ތަރުޖަމާން ކާނަލް ތުރްކީ‬ ‫ސައުދީ ޯ‬ ‫އަލް މަލިކީއާ ހަވާލާދީ ސައުދީގެ ރަސްމީ ނޫސް‬

‫ހޫތީން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ ސައުދީގެ މައި ދެ‬ ‫ރން ހަމަލާދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ތެޔޮހޮޅިއަކަށް ވެސް ޑް ޯ‬

‫އންނަ ނަޖްރާނަށް ހަމަލާދިނީ‪ ،‬ހޫތީންގެ އަލް މަސީރާ‬ ‫ޮ‬

‫އެޖެންސީން ބުނީ ނަޖްރާންގެ އާއްމުން ބޭނުންކުރާ‬

‫ސައުދީ އިސްވެ އުފައްދާފައިވާ ކޯލިޝަނުން‬

‫ސެޓެލައިޓް ނިއުސް ޗެނަލް އިން ބުނި ގޮތުގައި‪ ،‬ބޮން‬

‫ސައިޓަކަށް ހޫތީން ހަމަލާދޭން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ‬

‫ދަނީ މާޗް ‪ 2015‬އިން ފެށިގެން ޔަމަނުގެ ހޫތީންނާ‬

‫ކޅަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ދެމުންނެވެ‪ .‬ޔަމަނުގެ‬ ‫ދެ ޮ‬

‫ފަހުން ދިރިއުޅުއްވީ ސައުދީ އަރަބިއާގަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 22‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪21‬‬

‫ނިއު ހާލުގައި އޮއްވާ‪ ،‬ޗެއާމަން ޒިޔާދު‬ ‫އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދީގެން ފުޓްބޯޅައިގެ‬ ‫ކށް‪ ،‬ނިކަމެތި ހާލަތެއްގައި‬ ‫ހަރަކާތްތަކުން ސަސްޕެންޑް ޮ‬ ‫އއްވާ އެ ކްލަބުގެ‬ ‫ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޮ‬ ‫ޗެއާމަން މުހައްމަދު ޒިޔާދު ރޭ މަގާމުން އިސްތިއުފާ‬ ‫ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އިސްތިއުފާ ދެއްވި އެއް ސަބަބަކީ‪ ،‬މި‬ ‫ދަނޑިވަޅުގައި ކްލަބުގެ ޗެއާމަންކަމާ ހަވާލުވުމުގެ‬ ‫ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކެއް ތިބި ކަމަށް ފެނުން‬ ‫ކަމަށް ޒިޔާދު އިސްތިއުފާގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ބެލެވެނީ‪ ،‬މިއީ ކްލަބް އަލުން‬ ‫ޕޓަރުންތަކެއް އިސްވެ ކުރަމުން އަންނަ‬ ‫ނެގުމަށް ސަ ޯ‬ ‫މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމުގެ ގޮތުން އޭނާ‬ ‫ނިންމެވި ނިންމެވުމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ނިއުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަހުމަދު‬ ‫ނިޔާޒް (ޓެޑް) "މިހާރަ"ށް ވިދާޅުވީ ބޯޑުގެ އެހެން‬ ‫މެމްބަރުންނާ އެކު މިއަދު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި‬ ‫ގތެއް ނިންމަވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ދެން ކުރިއަށްގެންދާނެ ޮ‬ ‫ބޑުން ވެސް މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ‬ ‫ޯ‬ ‫ސަޕޯޓަރުންގެ ގްރޫޕާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫މލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސްގެ‬ ‫ޯ‬ ‫ކުރީގެ ކާނަލް‪ 2017 ،‬ވަނަ އަހަރު ނިއުއާ ހަވާލުވެ‪،‬‬ ‫މިހާތަނަށް އެއްވެސް ޗެއާމަނަކު އެއް ސީޒަނަކަށް‬ ‫ބޑު ހޭދައެއް ކުރެއްވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ނުކުރާހާ ވަރުގެ ޮ‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ މެދަކާ ހަމައިން ކްލަބް އަޑިއަޅާލައި‪،‬‬ ‫ދުވަހަކު ވެސް ނުވެއްޓޭ ފަދަ ހާލަތަކަށް ދިޔައީ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ޒިޔާދު މިހާތަނަށް އެއްވެސް‬ ‫އެކަމާ ގުޅޭ ޮ‬ ‫އެއްޗެއް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އިސްތިއުފާގެ ސިޓީގައި‬ ‫ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކްލަބް އަޑިއަޅާލި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ‬ ‫ޕންސަރުންގެ އަތުން ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބުން‬ ‫ސް ޮ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޕީއެއް ލިބިފައިވާ ޒިޔާދުގެ‬ ‫"މިހާރަ"ށް ޮ‬ ‫އިސްތިއުފާގެ ސިޓީގައި އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން‬ ‫‪ 2017‬ވަނަ އަހަރު ކްލަބާ ހަވާލުވިއިރު ކުރީގެ‬ ‫ދަރަނިތަކެއް ވެސް ހުރި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި‬ ‫ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ އާއި އެކި‬ ‫ތަންތަނަށް ނުދައްކާ ހުރި ބިލްތަކުގެ އިތުރުން ޝަރުއީ‬ ‫ކޅަށް މައްސަލަތަކެއް ވެސް ހުރި‬ ‫ކޯޓްތަކުގައި ކްލަބާ ދެ ޮ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ކްލަބުގެ ބޯޑުން‬ ‫ނިންމީ އެ މައްސަލަތަކަކީ ކުރީގެ މައްސަލަ ތަކެއްގައި‬ ‫ބޑަކަށް އެކަންތައްތައް‬ ‫ވީ ނަމަވެސް ވީ އެންމެ ޮ‬ ‫ހައްލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށެވެ‪ .‬މިގޮތުން އެފަދަ‬ ‫ގިނަ މައްސަލަތަށް ހައްލުކުރުމަށް ފަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ‬ ‫ފުރަތަމަ އަހަރު ނިންމާލީ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނެތި‬ ‫އެވެ‪"،‬‬ ‫ގތަށް ހާސިލްކުރެވުނީ އަމިއްލަ‬ ‫އެކަން އެ ޮ‬ ‫ހައިސިއްޔަތުން ވެސް ކްލަބަށް ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް‬ ‫ކށްގެން ކަމަށާއި އެއާ އެކު ‪2017‬‬ ‫ފައިސާ ހަރަދު ޮ‬ ‫ވަނަ އަހަރުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުން ފެށިގެން ‪ 2018‬ވަނަ‬ ‫އަހަރުގެ މާލޭ ލީގާ ހަމަޔަށް ހުރިހާ މުބާރާތެއްގެ‬ ‫ތަށި ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފަހުރު ލިބުނުކަން ވެސް‪،‬‬ ‫ވިޔަފާރިވެރިޔާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު މިދިޔަ އަހަރު ފެށީ ސަރުކާރުން ދޭ‬ ‫ޕންސަރުގެ ގޮތުގައި ބޮޑު‬ ‫ފައިސާގެ އިތުރުން ސް ޮ‬ ‫އެއްޗެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވިގެން ކަމަށާއި ނަމަވެސް‬

‫ނ ކަ ން ހޯ ދު މު ން ޒި ޔާ ދު‬ ‫ރ ގެ ދި ވެ ހި ޕް ރި ިމ އާ ލީ ގު ގެ ޗެ މް ޕި އަ ް‬ ‫ނި އު އި ން ‪ 2017‬ވަ ނަ އަ ހަ ު‬ ‫ކު ޅު ން ތެ ރި ން ނާ އެ ކު އު ފަ ުލ ގަ އި ބަ އި ވެ ރި ވަ ނީ‪ -- .‬ނި ޝާ ން އަ ލީ‪ /‬މި ހާ ރު‬ ‫ޕންސަރުންގެ އަތުން‬ ‫ހީކުރި ގޮތާ ހިލާފަށް އެ ސް ޮ‬

‫އަދި ކްލަބުގެ އެންމެހާ ސަޕޯޓަރުންނަށް ނުހަނު‬

‫ނެރެން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި‬

‫ފައިސާ ނުލިބުމުން ‪ 2018‬ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން‬

‫އިހްލާސްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ގތުން ފައިސާ‬ ‫ސްޕޮންސަރުންނާއި އެހެނިގެން ގޮތް ޮ‬

‫ފެށިގެން ކްލަބަށް މާލީ ގޮތުން ވަރަށް ބޮޑު އަޑިގަނޑަކާ‬

‫ކުރިމަގުގައި ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ގާބިލްކަން ހުރި‬

‫ހދެން އޮތީ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫ޯ‬

‫ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ ކަމަށް ޒިޔާދު ވިދާޅުވެފައިވެ‬

‫ޕޓްސް ކްލަބަށް‬ ‫ވަރަކުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސް ޯ‬

‫އވެގެން ކަމަށްވާތީ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިދޭން ނިއު‬ ‫ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި މުހިއްމު ވަކިވަކި ކުޅުންތެރިންނަށް ބައެއް‬

‫އެހީވުމުގައި ދެމި ހުންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ‪"،‬‬

‫އިން އެދުނެވެ‪.‬‬

‫ފަރާތްތަކުން ހަމަޖައްސަން އެއްބަސްވި ގޮތަށް ފައިސާ‬

‫ސިޓީގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ނުދިނުމުން އިތުރު ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު‬ ‫ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ނިއުގެ ބައެއް‬

‫އެއާ އެކު މުސާރަ ދޭން އެފްއޭއެމްގެ ޕްލޭޔާސް‬ ‫ކޮމިޓީން އެ ކްލަބަށް މުހުލަތެއްދީ އަދި އެ މުއްދަތުގެ‬

‫ކުޅުންތެރިންނަށް ވަނީ މުސާރަ ނުލިބިގެން އެ މައްސަލަ‬

‫ތެރޭގައި އެ ފައިސާ ހަލާސްކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުން‬

‫އެފްއޭއެމް އަށް ލައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޖެނުއަރީ މަހު‬

‫ކންގްރެސް އިން އަންނަ‬ ‫އަންނަނިކޮށް‪ ،‬އެފްއޭއެމްގެ ޮ‬

‫ހދައިގެންނާއި އަދި މި އަހަރު‬ ‫ސްޕޮންސަރުން ޯ‬

‫ގތަކަށް އެފްއޭއެމްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީން‬ ‫ކުއްލި ޮ‬

‫ކންގްރެސްގެ ނިޔަލަށް ސަސްޕެންޝަން‬ ‫އަހަރުގެ ޮ‬

‫ކްލަބްތަކަށް ސަރުކާރުންނާއި އެފްއޭއެމުން ދޭ ފައިސާ‬

‫ސސިއޭޝަނުގެ ވެރިންގެ‬ ‫ނިއު ސަސްޕެންޑްކުރީ‪ ،‬އެ އެ ޯ‬

‫ދެމެހެއްޓީ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ޕްލޭޔާސް ސްޓޭޓާސް‬

‫އިން ‪ 2018‬ވަނަ އަހަރުގެ ނުދެވި ހުރި މުސާރަތައް‬

‫ވޓެއް ނެގުމަށް އެކްސްޓްރާ‬ ‫އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ޯ‬

‫ކޮމިޓީން ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ކްލަބުން‬

‫ދީ ހަލާސްކުރުމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެފްއޭއެމުން ކްލަބް‬

‫ކންގްރެސްއެއް ބާއްވަން ނިއު އިން އެދެން‬ ‫އޑިނަރީ ޮ‬ ‫ޯ‬

‫މުސާރަދީ ހަލާސްކުރި ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ‬

‫އެންމެހާ ހަރަކާތްތަކުން ސަސްޕެންޑްކުރުމުން ފައިސާ‬

‫ކށެވެ‪ .‬އެހެންވެ ނިއު އިން ތުހުމަތުކުރަނީ‪،‬‬ ‫ތައްޔާރުވަނި ޮ‬

‫ސީޒަނުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްތޯ އާއި އަދި‬

‫ބޑަށް ވަނީ ހުރަސް އެޅިފަ އެވެ‪"،‬‬ ‫ހޯދުމަށް ވަރަށް ޮ‬

‫އެއީ އެކަމާ ގުޅިގެން އެޅި ޒާތީ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފުރުސަތު ނެތް ނަމަ އެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އޭޕްރިލް‬

‫ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސިޓީގައި‬

‫ސަބަބަކީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ދެ ކްލަބެއް ފިޔަވައި‬

‫‪ 3‬ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ޖަވާބެއްދޭން ނިއުގެ ސިޓީގައި‬

‫ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހުރިހާ ކްލަބަކުން މުސާރަ ނުދިނުމުގެ މައްސަލަތައް‬

‫އެދިފައިވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަދިވެސް އެފްއޭއެމުން‬

‫އެފްއޭއެމް އަށް ހުށަހަޅައި އޭގެ ތެރޭގައި ނިއު އަށް‬

‫ޖަވާބެއް ނުދެ އެވެ‪.‬‬

‫"ދެން ވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައީ އިތުރު‬

‫އަދި މިދުވަސްވަރު މަސައްކަތްތަކުގައި އަދި‬ ‫ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތަކުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގައި‬

‫ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ މައްސަލަތައް ހުއްޓާ އެ ކްލަބަށް‬

‫ހޭދަކުރަން ޖެހެނީ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކަމަށް ވުމުން‬

‫ހަމައެކަނި އަދަބު ދިނުމެވެ‪.‬‬

‫ކްލަބަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު މިހާރު ދެވެން ނެތް ކަމަށް‬

‫ޕޓްސް މިނިސްޓަރު އަދި‬ ‫އޭރުގެ އެކްޓިން ސް ޯ‬

‫ޕޓަރުންގެ ގްރޫޕަކުން ތެދުވެ‬ ‫އެއާ އެކު‪ ،‬ނިއުގެ ސަ ޯ‬ ‫ތ މަސައްކަތް ފެށި އެވެ‪.‬‬ ‫ކްލަބަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް ފެނޭ ޯ‬ ‫ކށް ހަރަކާތްތެރިވާ ނޮޅިވަރަމް‬ ‫އެ ގްރޫޕުގައި އިސް ޮ‬

‫ވެސް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪ .‬އެއާ އެކު‪ ،‬މި ދަނޑިވަޅުގައި‬

‫ނިއުގެ ކުރީގެ ޗެއާމަން އަލީ ވަހީދު ވެސް ވަނީ‬

‫ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު‬

‫ކްލަބުގެ ޗެއާމަންކަމާ ހަވާލުވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރި‬

‫އެފްއޭއެމުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސަސްޕެންޑްކުރީ އެ‬

‫މސްޓާ) ބުނީ ވަހީދު ހުރީ ނިއު އަށް‬ ‫އަބްދުﷲ ( ޮ‬

‫ފަރާތްތައް ތިބި ކަމަށް ފެންނާތީވެ އާއި މި ވަގުތަށް‬

‫އެސޯސިއޭޝަނުގެ ވެރިންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް‬

‫ހދުމަށް ކުރެވެން ހުރި‬ ‫އަލުން ފުރުސަތު ލިބޭނެ މަގެއް ޯ‬

‫ކްލަބަށް އެންމެ ފައިދާހުރި ގޮތަކީ ކްލަބުގެ ޗެއާމަންކަން‬

‫ނަގަން އުޅުމުން ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވަން ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އެ‬

‫އެހެން ފަރާތްތަކާއި ހަވާލުކުރުން ކަމަށް ވެސް‬

‫އެކަމަކު އެފްއޭއެމުން އެ ތުހުމަތުތައް ކަނޑައެޅިގެން‬

‫މަސައްކަތުގައި ކްލަބުގެ ކުރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ ކުއީން‬

‫ފެންނާތީވެ ޗެއާމަންގެ މަގާމުންނާއި ބޯޑް މެމްބަރުކަމުން‬

‫ދޮގުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫އަހުމަދު ވަހީދާ ވެސް އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ބައްދަލުކުރި‬

‫އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫"މި ފުރުސަތުގައި އަޅުގަނޑާ އެކު‬

‫ނިއު އިން އޭރު ބުނީ ސަސްޕެންޝަން‬

‫އެވެ‪ .‬އެހެންވުމާ އެކު ބެލެވެނީ ޒިޔާދުގެ އިސްތިއުފާ‬

‫އުވާލައިފި ނަމަ ފުރަތަމަ އިސްކަންދޭނީ‬

‫ޕޓަރުންގެ އެ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން‬ ‫އަކީ‪ ،‬ސަ ޯ‬

‫ބޑް މެމްބަރުންނަށާއި‬ ‫މަސައްކަތްކުރެއްވި ހުރިހާ ޯ‬

‫ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަތައްދީ ދަރަނިތައް ހަލާސްކޮށް‬

‫ދެއްވުމަށް އެޅުއްވި ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އފިޝަލުންނަށާއި‬ ‫ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށާއި ކްލަބުގެ ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ދެމި އޮވެލެވޭވަރުގެ ޓީމެއް‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 22‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ޔުއެފާ ރައީސްގެ އިންޒާރު‪:‬‬ ‫އަދަބުދޭން ބިރެއް ނުގަނޭ!‬

‫ޔން‪ ،‬ސްވިޒަލެންޑް (މެއި ‪- )22‬‬ ‫ނި ޯ‬

‫ކރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ނުހިންގާ‬ ‫ބައިވެރިނުވެ ޮ‬

‫ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ)އާ އެ ނޫން‬

‫ކުރިއަށްދާނަމަ އެކަން ހުރިހާ ބަޔަކު ބަލައިގަންނާނެ‪.‬‬

‫ވެސް ޔުއެފާ އިން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ހިލާފުވާ‬

‫އެކަމަކު ގަވާއިދަކަށް ބެލުމެއްނެތި އަމިއްލަ ފައިދާ އަށް‬

‫ކޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޔުއެފާ އިން ބިރެއް‬ ‫ޓީމުތަކާ ދެ ޮ‬

‫ވިސްނައިގެން ކުރިއަށްދާނަމަ ޔުއެފާ އިން އަދަބުދޭން‬

‫ނުގަންނާނެ ކަމަށް އެ އިދާރާގެ ރައީސް ސްލޮވީނިއާގެ‬

‫ފަހެއް ނުޖެހޭނެ‪ .‬ބިރު ގަންނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ވެސް‬

‫ރައީސް އަލެކްސަންޑަ ކެފެރިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ނެތް‪ "،‬ކެފެރިން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެފްއެފްޕީއާ ހިލާފުވެގެން ޔުއެފާ އިން ވަނީ ‪2014‬‬

‫އެފްއެފްޕީ ގަވާއިދާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން‬ ‫ހިލާފުވެފައިވާތީ އެ ޓީމު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން‬

‫ވަނަ އަހަރު ވެސް ސިޓީ އަށް އަދަބުދީފަ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޔުއެފާގެ ތަހުގީގު ޕެނަލުން‬

‫ޑލަރުން ޖޫރިމަނާކުރީ‬ ‫ފަހަރު ސިޓީ ‪ 67.3‬މިލިއަން ޮ‬

‫ލަފާދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް‬

‫ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ އާއި ކުޅުންތެރިން ގަންނަން‬

‫ބުނާއިރު‪ ،‬މީގެ ކުރިން ވެސް އެ ފަދަ ވާހަކަތަކެއް‬

‫ހަރަދުކުރުމުގައި މަކަރުހަދާފައިވާތީ އެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން‬

‫ދެކެވި ގިނަ ކްލަބްތައް ވަނީ އަދަބުން ލުޔެއް‬

‫ގތުން އެ ފަހަރު ސިޓީން ޗެމްޕިއަންސް‬ ‫އަދަބެއްގެ ޮ‬

‫ހޯދައި ސަލާމަތްވެފަ އެވެ‪ .‬އަދި ޕީއެސްޖީ ފަދަ‬

‫ލީގުގައި ކުޅުންތެރިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ އަދަދު ވެސް‬

‫ކްލަބްތަކަށް އަދަބުދޭން ޔުއެފާ ޖެހިލުންވާ ކަމަށް ބައެއް‬

‫މަދުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ބޅަ އެނަލިސްޓުން ތުހުމަތުކުރެ‬ ‫މީޑިއާތަކުންނާއި ފުޓް ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ބޅައިގައި ކަންތައްތައް‬ ‫ކެފެރިން ވިދާޅުވީ ފުޓް ޯ‬ ‫އތީ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ވަދެފައި ކަމަށާއި‬ ‫މިހާރު ޮ‬

‫ގތުން މީގެ ކުރިން ޔުއެފާގެ‬ ‫އެ ތުހުމަތުތަކާ ބެހޭ ޮ‬

‫އޭގެ ސަބަބުން މި ކުޅިވަރަށް ލިބެން ޖެހޭ ކުރިއެރުން‬

‫ބޑެތި ވާހަކަތަކެއް ނުދައްކަވަ‬ ‫ރައީސް ކެފެރިން މާ ޮ‬

‫ގތުގައި ނުލިބޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އެންމެ ރަނގަޅު ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން ކެފެރިން ވަނީ އެފްއެފްޕީ‬

‫އެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ކުރެވޭނީ ހަމަހަމަކަން‬

‫އތީ މަކަރުހަދާ ކްލަބްތަކަށް‬ ‫ގަވާއިދުތައް ހެދިފައި ޮ‬

‫ގާއިމްކުރެވިގެން ކަމަށާއި މީގެ އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ‬

‫ގތަށް ކަމަށާއި‬ ‫ވަރަށް ބޮޑަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނެގޭ ޮ‬

‫ހުރިހާ ކްލަބެއްގެ ވެސް ރައްކާތެރިކުރެވޭ ގޮތަށް‬

‫އޭގެ އަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް‬

‫އިދާރާތަކުން އަމަލުކުރުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޔކް ޓައިމްސް އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި‬ ‫ނިއު ޯ‬

‫"ޔުއެފާ އިން އެއްވެސް ކްލަބެއް ތަފާތެއް‬ ‫ނުކުރާނެ‪ ".‬އިތުރު ދައުރަކަށް ދާދި ފަހުން‬

‫ކެފެރިން ވަނީ ވަކިވަކި ޓީމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށްދާ‬

‫އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި ކެފެރިން އިތުބާރާ އެކު‬

‫ގތުން ވާހަކަ ދައްކަން ދެކޮޅު ހަދައިފަ‬ ‫ތަހުގީގުތަކާ ބެހޭ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ ކްލަބްތަކަށް‬ ‫އިންޒާރެއް ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"ބައެއް ފަހަރު އަހަރެމެން ހަނދާން ނެތޭ ކިހާ‬

‫ޔު އެ ފާ ގެ ރަ އީ ސް އަ ލެ ކް ސަ ން ޑަ ކެ ފެ ރި ން‬ ‫އި ން ަޓ ވި އު އެ އް ދެ ްއ ވަ ނީ‪ --.‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫‪22‬‬

‫ޔޫރަޕްގެ މައި ދެ ކްލަބް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް‬ ‫ކަމަށްވާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔޫރޮޕާ ލީގަށް‬ ‫ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޔުއެފާ އިން އަންނަނީ‬

‫ދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލުތައް މި ކުޅިވަރު (ފުޓްބޯޅަ)‬

‫މަޝްވަރާކުރަމުންނެވެ‪ .‬ކެފެރިން ވިދާޅުވީ ބަދަލުތައް‬

‫ގައި ހިނގާކަން‪ .‬ރަނގަޅަށް ކަންތައްތައް ކޮށްފިއްޔާ‬

‫ގެންނާނީ ޔޫރަޕްގެ ހުރިހާ ގައުމެއްގެ ފުޓްބޯޅަ‬

‫ނުޖެހޭނެ ކަމަކާ އެއްވެސް ކްލަބަކުން ޖެހިލުވާން‪.‬‬

‫ކށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ‬ ‫އެސޯސިއޭޝަންތައް ބައިވެރި ޮ‬

‫ކްލަބްތަކުން އުސޫލުން ބޭރުގެ ވިޔަފާރިތަކުގައި‬

‫ބައްދަލުވުންތަކަށް ފަހު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފަލަސްތީނުގެ އެދުމާ ހިލާފަށް އެތުލެޓިކޯ މެޗު ކުޅެފި‬

‫ކޅަށް ކުރި ކަމެއް ނޫން‪ .‬މިއީ‬ ‫މިއީ ވަކި ބަޔަކާ ދެ ޮ‬

‫ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއުލާންކުރުމުން އެތައް ބަޔަކު‬

‫ގުދުސް‪ ،‬ފަލަސްތީން (މެއި ‪ - )22‬ފަލަސްތީން‬

‫ބޭނުންކުރަމުން އައި ގުދުސްގައި ހުންނަ ޓެޑީ‬

‫ކޅު ހެދުންތަކާ އެކު‬ ‫ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ދެ ޮ‬

‫ސްޓޭޑިއަމްގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ ކުޅުނު މެޗުން ވަނީ‬

‫އތް މެޗަކަށް ވާތީ ކުޅުނީ‪"،‬‬ ‫އަހަރެމެން ރާވާފައި ޮ‬

‫އަންނަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކ މެޑްރިޑުން އިޒްރޭލުގެ‬ ‫ވެސް‪ ،‬ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓި ޯ‬

‫ބެއިތާރު އަތުން ‪ 1-2‬އިން ބަލިވެފަ އެވެ‪ .‬ބެއިތާރުގެ‬

‫ސިމިއޯނީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކޅަށް ރޭ ގުދުސްގައި މެޗު‬ ‫ބެއިތާރު ފުޓްބޯލް ކްލަބާ ދެ ޮ‬

‫ލ އެވެ‪ .‬ލިވަޕޫލާއި‬ ‫ދެ ގޯލު ޖެހީ ވެސް މާއޯ ބުޒާގް ޯ‬

‫ކުޅެފި އެވެ‪.‬‬

‫އާސެނަލް އަދި ޗެލްސީ އަށް މީގެކުރިން ކުޅުނު‬

‫މެޗު ނުކުޅެން އެދި ފަލަސްތީން ފުޓްބޯލް‬

‫ވލްޑް ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ޯ‬ ‫ގޮތުން އާޖެންޓީނާ ގައުމީ ޓީމުން އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް‬

‫ކ އާއި ސްޕެއިނުގެ ފުޓްބޯޅަ‬ ‫ފެޑެރޭޝަނުން އެތުލެޓި ޯ‬

‫އތް މެޗު ވެސް ޖެހުނީ ކެންސަލްކުރާށެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅެން ޮ‬

‫ޔސީ ބެނަޔޫން ވަނީ ރޭ‬ ‫އިޒްރޭލުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޮ‬

‫ފނުވި ސިޓީ އަށް އެ ކްލަބުންނާއި‬ ‫ފެޑެރޭޝަނަށް ޮ‬

‫ބޑު ސަބަބަކީ‬ ‫މެޗު ކެންސަލްކުރަން ޖެހުނު އެންމެ ޮ‬

‫ރައީސް ޖިބްރީލް ރަޖޫބް‪ ،‬ސްޕެއިނުގެ ފުޓްބޯޅަ‬

‫ކ އަށް މި މެޗުގައި‬ ‫ބެއިތާރަށް ކުޅެފަ އެވެ‪ .‬އެތުލެޓި ޯ‬

‫ސްޕެއިންގެ ފެޑެރޭޝަނުން ޖަވާބުދީފައިނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓަރުންގެ ޕްރެޝަރު ބޮޑުވުމުގެ‬ ‫ފަލަސްތީނުގެ ސަ ޯ‬

‫ފނުއްވި ސިޓީގައި‬ ‫ފެޑެރޭޝަނާއި އެތުލެޓިކޯ އަށް ޮ‬

‫ގލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މި‬ ‫ޖަހައިދިން ހަމައެކަނި ޯ‬

‫ކޅަށް މި މެޗު ނުކުޅެން‬ ‫ފަލަސްތީނުން ބެއިތާރާ ދެ ޮ‬

‫ސަބަބުން އެ ފަދަ މާހައުލެއްގައި މެޗު ނުކުޅެން‬

‫ބޅަ އަކީ ހަމަހަމަކަމަށް ލޯބިކުރާ‬ ‫ވިދާޅުވެފައިވަނީ ފުޓް ޯ‬

‫ކށްލަން ނިންމާފައިވާ‬ ‫ސީޒަނަށް ފަހު އެ ޓީމު ދޫ ޮ‬

‫ބޑު ސަބަބުތަކަކީ ބެއިތާރުގެ‬ ‫އެދުނު އެންމެ ޮ‬

‫ބޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ނިންމުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އާޖެންޓީނާގެ ފުޓް ޯ‬

‫މީގެ ދެ ހަފްތާ ކުރިން ފަލަސްތީންގެ އެފްއޭގެ‬

‫ކުޅިވަރަކަށްވާއިރު ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން‬

‫ޓއިން ގްރީޒްމަން އެވެ‪.‬‬ ‫ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެން ޮ‬

‫ސަޕޯޓަރުން ގިނަ މެޗުތަކުގައި މުސްލިމުން މަރަން ގޮވާ‬

‫ހިންގާ ލާއިންސާނީ ހަމަލާތަކުގެ ބައިވެރިންނާ އެކު‬

‫ރޭގެ މެޗަށް ފަހު ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް‬

‫ގތްތަކަށް އަމަލުނުކުރުމަށް އެދޭ‬ ‫ގުޅުން ބަދަހިވާފަދަ ޮ‬

‫ގ ސިމިއޯނީ ބުނީ‬ ‫ޖަވާބުދެމުން އެތުލެޓިކޯގެ ކޯޗު ޑިއޭ ޯ‬

‫މުސްލިމް ކުޅުންތެރިއަކަށް އެ ޓީމަށް ކުޅުމުގެ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ހަމަހަމަކަމަށް އެތުލެޓިކޯގެ ސަޕޯޓް‬

‫ކ އިން ނިންމީ ވަކި ބަޔަކާ‬ ‫މެޗު ކުޅެން އެތުލެޓި ޯ‬

‫ފުރުސަތު ދީފައިނުވުމުން އެ ޓީމުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ‬

‫ގތުން މި މެޗު ނުކުޅުމަށް‬ ‫އޮތްކަން ދައްކައިދިނުމުގެ ޮ‬

‫ދެކޮޅުކަން ދެއްކުމަށް ނޫން ކަމަށާއި މިއީ ފުޓްބޯޅައިގެ‬

‫އެޖެންޑާ ސާފުކޮށް އެނގޭތީ އެވެ‪.‬‬

‫އެދިވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬

‫ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފަލަސްތީނުގެ މެޗުތަކަށް މީގެ ކުރިން‬

‫"އަހަރެމެން ވަކި ކަމަކަށް ސަޕޯޓެއް ނުކުރަން‪.‬‬

‫އެ ފަހަރު ރަޖޫބް ވަނީ އެ މެޗު ކުޅެފިނަމަ‬

‫އަޑުގަދަކުރާއިރު‪ ،‬އެ ޓީމުގެ މެނޭޖްމަންޓުން މިހާތަނަށް‬

‫އނަލް މެސީގެ ޖާޒީތައް‬ ‫އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލި ޮ‬ ‫ގވާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަށް ފީފާ އިން ވަނީ‬ ‫އަންދާލަން ޮ‬ ‫ރަޖޫބަށް އެއް އަހަރުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް މިދިޔަ‬ ‫އަހަރު އެމެރިކާ އިން ބަލައިގަނެ‪ ،‬އެކަން ރައީސް‬

‫ފަހުން ރަޖޫބް ވަނީ އެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކޮށްފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 22‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪24‬‬

‫ވޮލީގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން ޖައްލަ ވަކިވެއްޖެ‬ ‫ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުރެ އެކަން އެންމެ‬

‫ފަރާތްތަކެއް ވަނީ އިސްތިއުފާދީފަ އެވެ‪ .‬އެ ގޮތުން‬

‫(ވީއޭއެމް)ގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން‬

‫ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ނުކުރެވޭކަން ޖައްލަ ފާހަގަކުރި‬

‫ނައިބު ރައީސާއި ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމާއި‬

‫އަށް ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއް ނެތް ކަމަށާއި ވީއޭއެމްގެ‬

‫އފް މޯލްޑިވްސް‬ ‫ވލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫އިބްރާހިމް ޖަލީލް (ޖައްލަ) އިސްތިއުފާދީފި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމު ފަދަ މުހިއްމު‬

‫ލީޑަޝިޕަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަންޖެހޭ ކަމަށް މީގެ‬

‫މަގާމުތަކުގައި ތިބި އެކި މީހުން ވަނީ ވަކިވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރިން ލަތީފާއެކު ވީއޭއެމްގައި މަސައްކަތްކުރި ގިނަ‬

‫ޖައްލަ ބުނީ ދެން އޭނާ ފެންނާނީ އުމުރުފުރާ‬

‫ވީއޭއެމްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ލަތީފްއާ‬ ‫އންނަ ޖައްލަ މަގާމުން ވަކިވީ ލީޑަޝިޕާ‬ ‫ގާތްގުޅުމެއް ޮ‬

‫ކޗުގެ މަގާމުން ކަމަށެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން‬ ‫ޓީމުތަކުގެ ޯ‬

‫މައްސަލަތަކެއް ޖެހިގެން ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ވޮލީބޯޅަ‬

‫ވެސް ޖައްލަ ވަނީ އަންހެން ގައުމީ ޓީމުގައި ގިނަ‬

‫ވީއޭއެމްގެ މަގާމުތަކުން ދުރަށް ދިޔަ ގިނަ ފަރާތްތަކުން‬

‫ބޅަ އާއިލާގައި ހިމެނޭ‬ ‫ގޮތުގައި އެ މަސައްކަތް ވޮލީ ޯ‬

‫ކޯޗިން އަށް ވަގުތު ހުސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ނިންމި‬

‫މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވަކިވީ ހަވާލުވި ޒިންމާ އަދާނުކުރެވިގެންކަމަށާއި ހަވާލުވާ‬

‫އިސް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބޅައިގެ ރައީސް ކަމަށް ‪ 2016‬ވަނަ‬ ‫ވޮލީ ޯ‬

‫ނިންމުމެއް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ‬

‫ގތުން މީގެ ކުރިން ލަތީފް ވިދާޅުވީ‪،‬‬ ‫އެކަމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ލަތީފް މަގާމުގައި ހުރެގެން ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅަ‬

‫ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ‪ .‬އަދި އެނގިފައިވާ‬

‫މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވޭ ފަރާތްތައް އަމިއްލަ އަށް‬

‫އަމާޒަކީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ކުރިއެރުވުމާއި ގިނަ‬

‫އަހަރު ލަތީފް އިންތިހާބުވެވަޑައިގަތް ފަހުން އެ‬

‫ނުކުރެވުމުން އެކަން ރަނގަޅުކުރަން ނިންމަން ޖެހުނު‬

‫ހދައިދިނުން ކަމަށްވާއިރު‬ ‫ކުޅުންތެރިންތަކަށް ފުރުސަތު ޯ‬

‫އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެކި މަގާމުތަކުގައި ތިބި ގިނަ‬

‫ކންމެ ނިންމުމެއް ނިންމާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫މެސީ ާއއި އަގުއޭ ޯރ‬ ‫ސްކޮޑަށް‪ ،‬އިކާޑީ އާއި‬ ‫ހިގުއައިން ބާކީވެއްޖެ‬ ‫ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪ .‬މެސީއާ އެއްގޮތަށް ވޯލްޑް ކަޕަށް‬

‫އެ ކްލަބުން އޭނާ އަތުން ކެޕްޓަން ބޭންޑް ނެގުމުން‬

‫މޅަށް ކުޅުނު ނަމަވެސް ގައުމީ ޓީމުގެ‬ ‫ލެވެލްގައި ޮ‬

‫ކޕާ އެމެރިކާ‬ ‫ނޒް އޭރީޒް (މެއި ‪ޮ – )22‬‬ ‫ބީ ޯ‬ ‫ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ނެގި އާޖެންޓީނާ ޓީމުގެ އެޓޭކް‬

‫ފަހު ބްރޭކެއް ނަގައި މާޗު މަހު އަލުން ޓީމާ ގުޅުނު‬

‫ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ދެ މަހެއްހާ ދުވަހު ނުކުޅެ ހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫މުހިއްމު މެޗުތަކުގައި ފުރުސަތުތައް ބޭކާރުކޮށްލާތީ‬

‫އނަލް މެސީ އާއި‬ ‫ބެލެހެއްޓުން ބާސެލޯނާގެ ލި ޮ‬

‫ޕީއެސްޖީގެ ވިންގާ އެންހެލް ޑި މަރިއާ އަށް އަދި‬

‫އޕަން ޕްލޭގައި ލަނޑެއް‬ ‫އޭނާ ޑިސެމްބަރުގެ ފަހުން ޯ‬

‫ޕޓަރުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ވެސް އޮވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސަ ޯ‬

‫އ އަގުއޭރޯއާ ހަވާލުކުރި‬ ‫މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ސާޖި ޯ‬

‫ލ ޑީބަލާ ވެސް ޓީމުގައި ހިމެނެ‬ ‫ޔުވެންޓަސްގެ ޕައޮ ޯ‬

‫ޖަހާފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ ބަދަލުގައި އިންޓަ އިން‬

‫ރ އިކާޑީ އާއި ޗެލްސީގެ‬ ‫އިރު‪ ،‬އިންޓަ މިލާނުގެ މައު ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފވާޑް ލޮޓާރޯ މާޓިނޭޒަށް‬ ‫ފުރުސަތު ދިން ޒުވާން ޯ‬

‫ލ ހިގުއައިން އަށް ފުރުސަތެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ގޮންޒާ ޯ‬ ‫ވލްޑް ކަޕަށް ފަހު ގައުމީ ޓީމުން‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ޯ‬

‫އާޖެންޓީނާގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ފޯވާޑުގެ‬ ‫ގޮތުގައި ބެލެވުނު އިކާޑީ އަށް ފުރުސަތު ނުލިބުނީ‪،‬‬

‫ކޑުން ޖާގަ ވަނީ ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސް ޮ‬ ‫ލނެއްގެ ދަށުން މި ސީޒަނުގެ‬ ‫ޔުވެންޓަސްގެ ޯ‬

‫ބްރޭކެއް ނެގި މެސީ މާޗު މަހު އަލުން ޓީމާ ގުޅުނީ‬

‫ކްލަބް ލެވެލްގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭތީއާ އެކު‬

‫ފުރަތަމަ ބައިގައި އޭސީ މިލާނަށް އަދި މިހާރު ޗެލްސީ‬

‫މި މުބާރާތުގައި ކުޅުމަށެވެ‪ .‬އަދި މިއީ ވޯލްޑް ކަޕުގެ‬

‫ކންޓްރެކްޓެއް ހެދުމަށް އިންޓައާ އެކު‬ ‫އެވެ‪ .‬އާ ޮ‬

‫ފމް މި ސީޒަނުގައި‬ ‫އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހިގުއައިންގެ ޯ‬

‫ކޑުން ފުރުސަތު ލިބުނު‬ ‫ފަހުން އަގުއޭރޯ އަށް ސް ޮ‬

‫އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވި މައްސަލަތަކެއް ދިމާވުމުން‬

‫ވަނީ ދަށްވެފަ އެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން އޭނާ ކްލަބް‬

‫ލަންޑަން (މެއި ‪ - )21‬އަޒަރުބައިޖާނުގައި‬

‫ސިޔާ ީ‬ ‫ސ‬ ‫ސަބަބަކާ ގުޅިގެން‬ ‫މިކިތާރްޔަނަށް‬ ‫ފައިނަލް ގެއްލިއްޖެ‬

‫ރޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް‬ ‫އންނަ ޔު ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ބޅަ އިދާރާ ޔުއެފާގެ ކިބައިން އެދިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުޓް ޯ‬ ‫ކޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނީ ފައިނަލް‬ ‫އާސެނަލްގެ ޯ‬

‫ބްރެޒިލްގައި ޖޫން ‪ 14‬އިން ޖުލައި ‪ 7‬އަށް ބާއްވާ‬ ‫ކޮޕާ އެމެރިކާގައި އާޖެންޓީނާ ހިމެނެނީ ކޮލަމްބިއާ‪،‬‬ ‫ޕެރެގުއޭ އަދި ގަތަރާ އެކު ގްރޫޕް ބީ ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭޝިއާގެ ޗެމްޕިއަން ގަތަރުން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ‬ ‫ހާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ޔޫރަޕްގެ ފުރަތަމަ ފައިނަލުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ވާދަވެރި‬ ‫ޗެލްސީއާ އެވެ‪ .‬އެ މެޗަށް ދެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން‬

‫އާސެނަލް ކުޅޭ މެޗުގައި‪ ،‬ސިޔާސީ ސަބަބުތަކާ‬

‫މެޗުގައި ކުޅެން މިކިތާރްޔަން ބޭނުން ނަމަވެސް‬

‫ދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އިންތިޒާމާ މެދު ގިނަ‬

‫ހެދި އާރްމީނިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު މިކިތާރްޔަން އަށް‬

‫ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ‬

‫ބަޔަކު ވަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް އާސެނަލުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުން ޔުއެފާ އަށް މިކިތާރްޔަން އަށް ހާއްސަ‬

‫ޕޓަރުންނަށް ޓިކެޓް ދޭން ޔުއެފާ އިން‬ ‫ދެ ޓީމުގެ ސަ ޯ‬

‫ރައްކާތެރިކަމެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށް އަންގާފައިވާތީ އެ‬

‫ނިންމާފައިވާ އަދަދު މަދުކަމަށް ބުނެ އިނގިރޭސި‬

‫މެޗު ކުޅެން ނުދާން އޭނާ ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މީޑިއާ އިން އަންނަނީ ވަރަށް ޮ‬

‫ގތުގައި އޮތުމަށް‬ ‫ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގެ ބައެއްގެ ޮ‬ ‫ފަހު އާރްމީނިއާ އާއި އަޒަރުބައިޖާން މިނިވަންވީ‬ ‫ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫"މިއީ އޭނާ (މިކިތާރްޔަން) އަށް ވަރަށް‬

‫އަންނަ ހަފްތާގެ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭ ފައިނަލް‬

‫ނ ކަރްބާގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު ހިޔާލުތަފާތުވެ‪،‬‬ ‫ނަގޯ ޯ‬

‫އުނދަގޫ ނިންމުމެއް‪ .‬އޭނާ ކުޅެން ވެސް ބޭނުން‪.‬‬

‫އާސެނަލަށް މުހިއްމުވާ އިތުރު ސަބަބެއް އެބައޮތެވެ‪.‬‬

‫އަޒަރުބައިޖާނާއި އާރްމީނިއާއާ ދެމެދު ވަނީ ސިޔާސީ‬

‫އތީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ނުވާތީ‬ ‫އެކަމަކު ހާލަތު ޮ‬

‫އެއީ އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް‬

‫ނުތަނަވަސް ކަމެއް އުފެދިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ސަބަބުން‬

‫މިކިތާރްޔަން އަށް މި މެޗުގައި ނުކުޅޭނެ‪ .‬ކްލަބުން‬

‫އތް ހަމައެކަނި މަގަކީ ޔޫރޮޕާ‬ ‫ކޮލިފައިވާން އެ ޓީމަށް ޮ‬

‫އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ދިއުމަށް ވިސާ‬

‫ވެސް ކުޅުންތެރިއަކަށް ވަކި ހާލަތެއްގައި މެޗު ކުޅެން‬

‫ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމެވެ‪ .‬މި ފަހަރުގެ އިނގިރޭސި‬

‫ހަމަޖައްސައި ނުދިނުން ފަދަ ކަންތައްތައް އާންމުކޮށް‬

‫ޕްރެޝަރު ނުކުރާނަން‪ "،‬އެމެރީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރަކުން އާސެނަލަށް‬

‫ހިނގަ އެވެ‪.‬‬

‫ރޕާ ލީގުގެ ފައިނަލް‬ ‫މިކިތާރްޔަން ބުނީ ޔޫ ޮ‬

‫ފުރުސަތު ނުލިބެ އެވެ‪ .‬އާސެނަލްގެ ބޯޑުން‬

‫މީގެ ކުރިން އަޒަރުބައިޖާނުގައި ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ‬

‫ފަދަ މުހިއްމު މެޗެއް މި ކަހަލަ ފުޓްބޯޅައިން ބޭރު‬

‫ކށްފިނަމަ އެ ޓީމުގެ‬ ‫ވަނީ ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބު ޮ‬

‫ދެ މެޗެއް ކުޅެން މިކިތާރްޔަން އެ ގައުމަށް ދިއުން‬

‫ސަބަބަކާ ހެދި ގެއްލުމަކީ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު‬

‫ކުޅުންތެރިންނަށް ‪ 10‬މިލިއަން ޕައުންޑްގެ ބަހަން‬

‫ކޓްކުރީ ވެސް ސިޔާސީ ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކުގެ‬ ‫ބޮއި ޮ‬

‫ގތެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މިއީ އޭނާ‬ ‫ބޭނުންވާނެ ޮ‬

‫ކންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް‬ ‫ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އޭރުން ޮ‬

‫ސަބަބުން މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީ އެވެ‪ .‬މި‬

‫ބޑު ދެރައެއް ކަމަށާއި އުއްމީދަކީ‬ ‫އަށް ލިބުނު ޮ‬

‫‪ 100،000‬ޕައުންޑާއި ‪ 500،000‬ޕައުންޑާ ދެމެދުގެ‬

‫ރޕާ ލީގުގެ ފައިނަލަށް އާސެނަލް ދިއުމުން‬ ‫ފަހަރުގެ ޔޫ ޮ‬

‫އާސެނަލުން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުން ކަމަށް‬

‫އަދަދެއް ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ޓީމުން ވަނީ މިކިތާރްޔަން އަށް އެ މެޗުގައި‬ ‫ކށްދޭން ޔޫރަޕްގެ މައި‬ ‫ކުޅެވޭނެ ފަދަ މާހައުލެއް ގާއިމް ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އާސެނަލުން ‪ 2006‬ވަނަ އަހަރަށް ފަހު ކުޅޭ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 22‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ތަމްރީނު ފެށީ ވަކި ކަމެ ްއ‬ ‫މެދުވެރިވެގެނެއް ނޫން‪ :‬އެމްއެންޑީއެފް‬

‫ތިލްމީޒާ‪ ،‬އދ‪ .‬ގެ މަގާމާ ހަވާލުވެއްޖެ‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ރޭ މާލޭގައި‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އާންމުންނަށް ޝައްކުވާ ބާވަތުގެ‬

‫ތަމްރީނުތަކެއް ފެށީ ވަކި ކަމެއް މެދުވެރިވެގެން ނޫން‬

‫ކަމެއް ހިނގާ ނަމަ‪ ،‬އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އެ‬

‫ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ބަޔާނުގައި އެމްޑީއެފުން އެދިފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ރެއިން ފެށިގެން‬

‫"އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ޝައްކުވާ ޒާތުގެ‬

‫ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ނިޔަލަށް ތަމްރީނުތަކެއް‬

‫ކަމެއް ހިނގާ ނަމަ ނޭޝަނަލް ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް‬

‫ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ‬

‫ސެންޓަރުގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަމްބަރު ‪ 1615‬އަށް ނުވަތަ‬

‫ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކަލެއް ރާއްޖެއަށް އޮތް ކަމުގެ‬

‫ޕލިސް ސާވިސްގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަމްބަރު‬ ‫މޯލްޑިވްސް ޮ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި‬ ‫ޯ‬ ‫މައުލޫމާތު ލިބިގެން ކަމަށް ބުނެ‬

‫‪ 119‬އަށް ގުޅުއްވައި‪ ،‬މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް‬

‫ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ތުހުމަތު ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ‪ "،‬ސިފައިންގެ ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ‪ި.‬‬

‫އެކަމާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ނެރުނު‬

‫ރޭ ފެށި ތަމްރީނުތަކުގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާ އެކު‬

‫ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އެ ތަމްރީނުތަކަކީ ސިފައިންނާއި‬

‫ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ އިތުރުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުން‬

‫ފުލުހުން ގުޅިގެން މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ފެށި‬

‫ގުޅިގެން އެއްގަމު އުޅަނދުތަކާއި ކަނޑު އުޅަނދުތައް‬

‫ތަމްރީނުތަކުގެ ދެވަނަ ސިލްސިލާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެއީ‬

‫ވެސް ބަލައި‪ ،‬ފާސްކުރާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން‬

‫ވަކި އިތުރު ކަމެއް މެދުވެރިގެން ގެންދާ ތަމްރީނުތަކެއް‬

‫ކުރިން އޮތީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖެ އިން އދ‪ .‬އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އުޝާމް ވިދާޅުވީ‪،‬‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫އެއީ ދައްކަން ނުޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށް މިހާރުގެ އެޓާނީ‬ ‫އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ކުންފުނިން ސަރުކާރަށް‬

‫ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް މިހާރުގެ އެޓާނީ‬ ‫ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތު ލަފާ ދެއްވިތޯ ސާފުކޮށް‬

‫ތ ސާފުކޮށްދެއްވަންޖެހޭ‬ ‫ޖެނެރަލް ރިފްއަތު ލަފާ ދެއްވި ޯ‬ ‫ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި އާންމު އިންތިޚާބުގައި ވިލިމާލެ‬

‫ދެއްވަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް‬

‫ހވިވަޑައިގެންފައިވާ އުޝާމް ވިދާޅުވި‬ ‫ދާއިރާ އަށް ޮ‬

‫އަހުމަދު އުޝާމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުގައި‪ ،‬ޖީއެމްއާރުގެ އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން‬

‫ޖީއެމްއާރުން ރާއްޖެ އަށް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ‪20‬‬

‫ބާތިލްކުރި މައްސަލަ ސިންގަޕޫރުގެ އާބިޓްރޭޝަންގައި‬

‫މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު (‪ 360‬މިލިއަން ރުފިޔާ)‬

‫ހިނގަމުން ދިޔައިރު‪ ،‬އެ ކުންފުނީގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫މލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ‬ ‫ދައްކަން ޯ‬

‫ވެސް ހުންނެވީ ރިފްއަތެވެ‪.‬‬

‫(މީރާ) އިން މިދިޔަ އަހަރު ޖީއެމްއާރަށް އަންގާފައިވެ‬

‫މިހާރުގެ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ހިންގުން‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ފައިސާ މިހާތަނަށް ނުދައްކާ ކަމަށް‬

‫ޖީއެމްއާރާ ހަވާލު ކުރުމަށް ފަހު ކުރީގެ ރައީސް‬

‫ވަނީ އެނގިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ވެރިކަމުގައި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އެ‬

‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގެ‬ ‫އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލް ލަފާ ދެއްވާފައިވަނީ‬ ‫ވެސް އެ ފައިސާ ސަރުކާރަށް ދެއްކުމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬ޖީއެމްއާރުން ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ‬

‫އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރި މައްސަލާގައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި‬ ‫ޖީއެމްއާރަށް ‪ 271‬މިލިއަން ޑޮލަރު (‪ 4‬ބިލިއަނަށް‬ ‫ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) ދައުލަތުން ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް‬ ‫ސިންގަޕޫރުގެ އާބިޓްރޭޝަނުން ކަނޑައެޅި އެވެ‪.‬‬

‫ޓެކްސް ފައިސާ އަދިވެސް ނުދައްކާ ކަމަށް "މިހާރު"‬

‫ހައްޖު ހުއްދަ ދިނު ްނ‬ ‫މަޑުޖައްސާލުމުގެ އަމުރެއް ނުދިން‬ ‫ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ކުންފުނިތަކަށް‬

‫ނިންމުމުގައި ވަނީ ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމާ ގުޅޭގޮތުން‬

‫ދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ސިސިލްފަރު ކުންފުނިން‬

‫ކޓުން ކުރިން ނިންމާފައިވާ މައްސަލަ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިމެންދެން‪ ،‬އެ ހުއްދަ‬

‫އާއި ޝަރީއަތް ކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދަށް ބަލާއިރު އެ‬

‫ދޫކުރުން މަޑުޖައްސައިލުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެވެން‬

‫މައްސަލައިގައި ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދޭންޖެހޭ ކަމެއް‬

‫ކޓުން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ޯ‬

‫މެދުވެރިވެފައި ނެތް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެފަދަ ވަގުތީ‬

‫ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން‬

‫އަމުރެއް ނެރެފި ނަމަ‪ ،‬މައްސަލައިގެ މައުޟޫއު އަށް‬

‫ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދި ހުށަހެޅި ކުންފުނިތަކުގެ‬

‫ގޮތެއް ކަނޑައެޅިގެން ދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބެލެވޭ‬

‫ތެރެއިން ހަ ކުންފުންޏަކަށް އެ ހުއްދަ ދޭން އިސްލާމިކް‬

‫ކަމަށް ވެސް އެ ނިންމުމުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އތީ ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަށް އެދި‬ ‫މިނިސްޓްރީން ޮ‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬ސިސިލްފަރުން އެދުނު ފަދައިން ވަގުތީ‬

‫ޕއިންޓް ދިނުމުގައި އަމަލުކުރި‬ ‫ހުށަހެޅި ކުންފުނިތަކަށް ޮ‬

‫އަމުރެއް ނެރެދޭންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ސިވިލް‬

‫އުސޫލާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ސިސިލްފަރު‬

‫ކޓުން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ކޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުންފުނިން ވަނީ ޯ‬

‫ސިސިލްފަރުން ހުށަހެޅި މައްސަލާގައިވަނީ‬

‫ކޓުން ނިމެންދެން‪ ،‬ކުންފުނިތަކަށް‬ ‫އަދި އެ މައްސަލަ ޯ‬

‫ޕއިންޓް ދިނުމުގައި އިސްލާމިކް‬ ‫ކުންފުނިތަކަށް ޮ‬

‫ހުއްދަ ދިނުން މަޑުޖައްސައިލުމުގެ އަމުރަކަށް އެ‬

‫ކށް ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫މިނިސްޓްރީން އަމަލުކުރީ ގޯސް ޮ‬

‫ކުންފުނިން އޮތީ އެދިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ އެކަމުގައި އެ‬

‫ކޓުން އިއްޔެ ނިންމި‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬ސިވިލް ޯ‬

‫މިނިސްޓްރީން އަމަލުކުރީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސޝަލީ އެންޑް އިކޮނޮމިކަލީ‬ ‫ޯ‬ ‫އެކްޝަން ނެޓްވޯކުގެ‬ ‫ޖަސްޓް އެޑެޕްޓޭޝަން އެންޑް މިޓިގޭޝަން ޓީމްގެ‬ ‫ކޯޗެއާގެ މަގާމުގަ އެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ‬

‫މަންދޫބު‪ ،‬ތިލްމީޒާ ހުސައިން އދ‪ .‬ގެ ސެކްރެޓަރީ‬ ‫އ ގުޓަރޭޒް އަށް އިއްޔެ މަގާމުގެ‬ ‫ޖެނެރަލް އެންޓޯނި ޯ‬

‫ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްކަމާއި އެމެރިކާ އާއި ކެނެޑާ އަށް‬

‫ކޅު އަރުވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފަތް ޮ‬

‫ނން‪-‬ރެޒިޑެންޓް ޑެޕިއުޓީ‬ ‫ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ޮ‬

‫އޭނާ އަކީ‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އދ‪ .‬އަށް‬ ‫ކަނޑައެޅި ފުރަތަމަ އަންހެން ދާއިމީ މަންދޫބެވެ‪.‬‬ ‫އދ‪.‬ގެ އިތުރުން އެމެރިކާ އާއި ކެނެޑާ އަށް‬ ‫ރާއްޖެ އިން ކަނޑައެޅި ސަފީރު ތިލްމީޒާ‪ ،‬ވަނީ‬

‫އެމްބެސެޑަރުކަން ވެސް ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬ތިލްމީޒާ‬ ‫މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރެއްވީ ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓްގެ‬ ‫ދާއިރާ އިން އެމެރިކާގެ ޔުނިވާސިޓީއަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެމެރިކާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން‪ ،‬ކުރީގެ‬

‫ކޕީއެއް‪ ،‬އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް‬ ‫ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅުގެ ޮ‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ވަރަށް‬

‫ކލް‪ ،‬ޝޯ ޕީ ލޯލާ އަށް‬ ‫ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮ ޯ‬

‫ކށް‪ ،‬އެމެރިކާ އަކީ‪،‬‬ ‫ބޮޑަށް ހީނަރުވި އެވެ‪ .‬ހާއްސަ ޮ‬

‫އަރުވައި މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފަ‬

‫ބޑަށް އަޑު‬ ‫ޔާމީންގެ ސިޔާސަތުތަކާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ޮ‬

‫ޑނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް‬ ‫އެވެ‪ .‬އެމެރިކާގެ ރައީސް ޮ‬

‫އުފުލި އެއް ގައުމެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ރައީސް އިބްރާހިމް‬

‫ކޅު އަދި އަރުވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރަސްމީކޮށް ފަތް ޮ‬

‫މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ފަހުން‪ ،‬ރާއްޖެ‬ ‫އާއި އެމެރިކާއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ‬

‫ނޫން ކަމަށް ދިވެހި ސިފައިންގެ ބަޔާނުގައި ވެ‬

‫ގައި މިއަދު ޖެހި ޚަބަރާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި‬

‫ސަސްޓެއިނެބިލިޓީގެ މަގާމާއި އެމެރިކާގެ ކްލައިމެޓް‬

‫އދ‪ .‬ގެ ދާއިމީ މިޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޕާމަނަންޓް‬

‫ތިލްމީޒާ މިހާތަނަށް ހުންނެވީ ނިއުޖާޒީގެ‬

‫ޖީއެމްއާރުގެ މައްސަލައިގަ ިއ‬ ‫އުޝާމްގެ ސު ާވލެއް ރިފްއަތަށް‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫ވަރުގަދަވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރފެސަރު އޮފް‬ ‫ކލެޖުގެ އެޑްޖަންކްޓް ޕް ޮ‬ ‫ރަމަޕޯ ޮ‬

‫ހުޅުމާ ލޭގައި ފުޅިއެއް ގޮއްވާލައިފި‬ ‫ހުޅުމާލޭގެ ފްލެޓްތަކެއްގެ ކައިރީގައި ރޭ ބަޔަކު‬ ‫ގއްވާލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފުޅިއެއް ޮ‬ ‫ފުލުހުން ބުނީ ހުޅުމާލޭގެ ‪ 16‬އަދި ‪ 18‬ނަމްބަރު‬ ‫ގއްވާލާފައި ވަނީ އޭގެ‬ ‫ފްލެޓު ދޭތެރޭގައި ކުޑަ ފުޅިއެއް ޮ‬ ‫ތެރެއަށް ސާފް ލިކުއިޑު އަޅައިގެން ކަމަށެވެ‪ .‬ފުލުހުން‬ ‫ގތުގައި ގޮއްވާލާފައި‬ ‫އާންމުކުރި ފޮޓޯ އިން ފެންނަ ޮ‬ ‫ވަނީ ފެން އަޅާ ފަސް ލީޓަރުގެ ފުޅި އެކެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން ބުނިގޮތުގައި ‪ 16‬ނަމްބަރު ފްލެޓު‬

‫މައުލޫމާތު ލިބިގެން ކަމަށް ބުނެ ދައްކަމުންދާ ވާހަކަތަކާ‬ ‫ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ‬ ‫އެއީ ވަކި ކަމެއް މެދުވެރިވެގެން ފެށި ތަމްރީނުތަކެއް‬ ‫ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ޝައްކުވާ ޒާތުގެ‬ ‫ކަމެއް ހިނގާ ނަމަ ނޭޝަނަލް ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް‬ ‫ސެންޓަރުގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަމްބަރު ‪ 1615‬އަށް ނުވަތަ‬ ‫ޕލިސް ސާވިސްގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަމްބަރު‬ ‫މޯލްޑިވްސް ޮ‬

‫ކައިރިން ބާރުގަދަ އަޑެއް އިވިގެން ރޭ ‪ 10:10‬ހާއިރު‬

‫‪ 119‬އަށް ގުޅުއްވައި‪ ،‬މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް‬

‫ގސް ބެލިއިރު އެ‬ ‫ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ލިބުމާ ގުޅިގެން ޮ‬

‫އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ‪ "،‬އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ‬

‫ގއްވާލާފައި ވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ސަރަހައްދުގައި ފުޅިއެއް ޮ‬

‫ހެނދުނާ ހަމައަށް ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ކުރިއަށް‬

‫އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތެއް ނެތް‬

‫ގތުން ސިފައިން ނެރުނު‬ ‫ގެންދާ ތަމްރީނާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ކަމަށާއި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް‬

‫ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ‪ި.‬‬

‫ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގއްވާލިއިރު‪ ،‬ސަލާމަތީ‬ ‫ހުޅުމާލޭގައި ފުޅިއެއް ޮ‬

‫ރޭ ފެށި ތަމްރީނުތަކުގައި ސިފައިން ހަތިޔާރާ އެކު‬ ‫ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ އިތުރުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުން‬

‫ބާރުތަކުން ރޭ ވަނީ މާލޭގައި ތަމްރީނުތަކެއް ފަށައިފަ‬

‫ގުޅިގެން އެއްގަމު އުޅަނދުތަކާއި ކަނޑު އުޅަނދުތައް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ބަލައި‪ ،‬ފާސްކުރާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން‬ ‫އެ ތަމްރީނުތައް ފެށީ ޓެރަރިޒަމް ހަމަލައެއްގެ‬

‫ކުރިން އޮތީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪Orthopaedician‬‬ ‫‪10:00 - 11:00‬‬

‫ް‬ ‫ނ‬ ‫އިސަލް‬ ‫ޒާހިރު‬

‫އްސަ‬

‫ޓި‬

‫ޓި‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދެ މަޝްރޫއަކަށް އިންޑިއާ އިން‬ ‫‪ 14‬މިލިއަންގެ އެހީ ދީފި‬ ‫‪20:00 - 21:30‬‬

‫‪Dr. Hussain Faisal‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Gyneacologist‬‬ ‫‪Dr. Naina Bhatti‬‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫‪18:15 - 19:15‬‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫!‪Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates‬‬

‫ދަތުރުގައި ދޭން އެއްބަސްވި ފައިސާގެ ތެރެއިން‬

‫‪Meetha‬ވެ‪Dr..‬‬ ‫‪Jolly‬‬ ‫ކށްދިން ހިލޭ އެހީ އެކެ‬ ‫ފޯރު ޮ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ކށްފައިވާ ޓްރެއިނިން ސްކޫލްގައި ތަފާތު‬ ‫ހާއްސަ ޮ‬

‫‪www.twitter.com/amdcclinic‬‬

‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް‪،‬‬

‫‪Dr. Thasneem‬‬

‫ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ހިންގުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ‪14‬‬

‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪Dr.‬އިން ބޭރަށް‬ ‫‪Shirmeen‬ރާއްޖެ‬ ‫ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު‪،‬‬ ‫ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާ‬

‫ފރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ‪ ،‬އެއީ ރާއްޖޭގެ‬ ‫ޮ‬

‫‪10:30‬އް ހިންގުމަށް‬ ‫ވ‪ -‬މަޝްރޫއުތަ‬ ‫‪11:30‬ން ާ‬ ‫ތަރައްގީ އަށް ބޭނު‬

‫‪Dr.‬ވަނީ ބޮޑެތި‬ ‫‪Zahidha‬މުން‬ ‫އަށް ވަޑައިގަތުމުން‪ ،‬އެ ގައު‬

‫އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް ދިން ‪100‬‬

‫އެހީތަކެއް ރާއްޖެ އަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފަ‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭގެ އެހީއެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ‪ 1.4‬ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް‬

‫‪Pediatrician‬‬ ‫ފެސިލިޓީއެއް ދޭން އިންޑިއާ އިން ވަނީ‬

‫ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެއް އިމާރާތް ކުރުމަށް‬ ‫އިންޑިއާ އިން ދިނީ ‪ 7.8‬މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Ismail‬‬ ‫‪Dr.‬ންގެ ސަރުކާރުގެ‬ ‫ުﷲ ޔާމީ‬ ‫‪Shafeeu‬އީސް އަބްދ‬ ‫ކުރީގެ ރަ‬

‫ރޖެކްޓުތައް ހިންގަން އެ ގައުމުން ދިނީ ހަތް‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ދުވަސްވަރު އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް‬

‫‪12:15‬‬ ‫‪- 13:15‬‬ ‫މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ އެކެވެ‪.‬‬

‫‪Dr. Nainaޮ Vikas‬‬ ‫ބޑަށް ހީނަރުވެފައި ވަނިކޮށް‪،‬‬ ‫ގުޅުން ވަރަށް‬

‫ފރިން މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި‬ ‫ޮ‬

‫އެ‬

‫ގުޅުން ބަދަހި ކުރީ ވެސް މި ސަރުކާރުންނެވެ‪.‬‬

‫‪16:00 - 17:00‬‬

‫ކންވެންޝަން ސެންޓަރު އިމާރާތް ކުރަނީ އުކުޅަސް‬ ‫ޮ‬

‫‪Dr. Muthasim Saeed‬‬

‫ގތުން‪ ،‬ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬ ‫އެ ޮ‬

‫‪19:30‬މުން އަންނަ‬ ‫‪21:30‬ށު‪-‬ގައި ކުރިއަރަ‬ ‫ކައުންސިލާއި އެ ރަ‬

‫‪ Dr.‬އެންމެ ފުރަތަމަ‬ ‫ޑައިގެން‬ ‫ސޯލިހް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަ‬ ‫‪Rukhsana‬‬

‫ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި އާއި ތަފާތު އެހެނިހެން‬

‫ދަތުރުފުޅެއް ކުރެއްވީ ވެސް އިންޑިއާ އަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކަންކަން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް‬

‫ފރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އެކި‬ ‫ރާއްޖޭގެ ޮ‬

‫‪/ Optometrist‬‬ ‫‪Ophthalmologist‬ގެން‪،‬‬ ‫ފަހަރު މަތިން އިންޑިއާ އަށް ވަޑައި‬ ‫ކންފަރެންސްތައް‬ ‫ބައްދަލުވުންތަކާއި ޮ‬

‫ބޭނުންވާ‬

‫ބޭއްވުމަށް އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ހޯދައި ދިނުމަށެވެ‪.‬‬

‫އެ ގައުމުގެ‬

‫ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ންމެޓާރއިަނގައެޅަށްކު‬ ‫އެޕޮއިންޓްމަ‬ ‫ފުލުހުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެން‬

‫ކުރުމަށް އިންޑިއާ އިން އެހީދިން އިރު‪ ،‬އެ ގައުމާ‬

‫އިތުރުކުރުމަކީ ވެސް އެހީގެ މަގްސަދެއް ކަމަށް‬

‫ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގަ އެވެ‪.‬‬

‫‪Dr. Niuma‬‬

‫ފުލުހުންނަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ތަމްރީނާއި‬

‫ކންވެންޝަން ސެންޓަރެއް އިމާރާތް‬ ‫އުކުޅަހުގައި ޮ‬

‫‪13:00‬ލްކަން‬ ‫‪14:00‬ވާ ‪-‬ހުނަރާއި ގާބި‬ ‫އަދާކުރުމަށް ބޭނުން‬

‫‪ Dr.‬ކުރީ‪ ،‬ކުރީގެ‬ ‫‪ Junaid‬ބަދަހި‬ ‫ބޑަށް ގުޅުމެއް‬ ‫އެކު އެންމެ ޮ‬

‫މިނިސްޓްރީން ބުން‬ ‫‪17:30‬ޏެ ‪-‬ވެ‪16:30 .‬‬

‫‪Fathimath Nestha‬‬

‫‪Dermatologist‬‬

‫އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ކޭބަލެ ްއ‬ ‫ބުރިކޮށްލި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި‬ ‫‪15:45 - 16:45‬‬

‫‪Dr. Shebi‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Adil Rasheed‬‬

‫‪20:00 - 21:00‬‬

‫‪Dr. Reema‬‬

‫‪Radiologist‬‬

‫ފްލިހާ‬

‫‪16:15 - 17:30‬‬

‫‪Dr. Fathimath Mufliha‬‬

‫‪11:00 - 12:00‬‬

‫‪Dr. Nazahath‬‬

‫ންގެ ޚާއްސަ‬

‫‪General Surgeon‬‬

‫ކަރް‬

‫‪10:00 - 12:00‬‬

‫‪Dr. Ravi Shankar‬‬

‫ކަރް‬

‫‪20:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Ravi Shankar‬‬

‫ގެ ޚާއްސަ‬

‫ރ ކޮ ށް ލާ ފަ އި‪ :‬އެ‬ ‫ެއ މް ޑަ ބް ލި އު އެ ސް ސީ ގެ ކޭ ބަ ލް ބު ި‬

‫‪Urologist‬‬ ‫ނ މީ ހަ ކު‬ ‫މަ އް ސަ ލާ ގަ އި ތި ް‬

‫ވަ ނީ ހަ އް ޔަ ރު ޮކ ށް ފަ އި ‪ --‬ފޮ ޓޯ‪ /‬ޕޮ ލި ސް‬

‫‪10:30 - 11:30‬‬ ‫މލްޑިވްސް ވޯޓާ އެންޑް‬ ‫ގދ‪ .‬ގައްދޫގައި ޯ‬ ‫ކމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިން‬ ‫ސްވަރޭޖް ޮ‬ ‫ކށްލި މައްސަލާގައި ތިން‬ ‫ބޑު ކޭބަލެއް ބުރި ޮ‬ ‫ބޭއްވި ޮ‬ ‫މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫‪Dr. Bharat B. Jolly‬‬ ‫ކށް‪ ،‬ތިން މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރު‬ ‫މައުލޫމާތަށް ބިނާ ޮ‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރީ ‪ 34‬އަހަރުގެ‬ ‫މީހަކާއި ‪ 36‬އަހަރުގެ މީހެއްގެ އިތުރުން ‪42‬‬

‫އިޓްމަންޓް ފުހެލުހުއްންދެ ބުވުނީމަގައްށްދޫގަގުއިޅުއައްލަށްވާ އިނީމާރާތް‪3325979‬‬

‫އަހަރުގެ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކޮށްފައިވާ ސްކޫލް ކައިރީގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ‬ ‫ބޑު ކަރަންޓް ކޭބަލެއް‬ ‫އިން ބާއްވާފައި އޮތް ޮ‬

‫އެ ތިން މީހުން ވެސް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން‬

‫ބަންދުގައި ބައިތިއްބަން ގދ‪ .‬ވާދޫ ކޯޓުން އަމުރު‬

‫ަ‬ ‫ދ ު‬ ‫ތ ެ‬ ‫ގ ބުރި ެ‬ ‫އކޮށްޮޕލި ި‬ ‫އމަ ް‬ ‫ޓއްސަަ‬ ‫މލެއް ް‬ ‫ނ މި ް‬ ‫ޓދިޔަ ެ‬ ‫ހހަފު ް‬ ‫އތާގަ ެ‬ ‫ދއި ު‬ ‫ވހުށަ ަ‬ ‫މހެޅު ް‬ ‫ށނު ު‬ ‫ގ ު‬ ‫ޅ ް‬ ‫އ ާ‬ ‫ވ ީ‬ ‫ނ ‪3025939‬‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ މައްސަލާގައި ތަހުގީގަށް ލިބުނު‬

‫‪https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC‬‬

‫ނިންމައިފަ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެހީ އެކެވެ‪ .‬އަދި ޓްރެއިނިން ސްކޫލްގައި ތަފާތު‬

‫‪www.facebook.com/AMDCpvtltd‬‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު ‪ 17‬ގައި ވެރިކަމާ‬

‫މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދީފި އެވެ‪،‬‬

‫ޖޮލީ‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ރަންގިނީ‬

‫‪-‬‬

‫‪Shaheedha‬އަށް‪Dr.‬‬ ‫ކުރެއްވި ރަސްމީ‬ ‫ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ރާއްޖެ‬

‫‪12:30 - 13:30‬‬

‫ޝީދް‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މިދުނާ‬

‫‪-‬‬

‫އަކީ އެ ގައުމުގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު‬

‫ދ‪ .‬ވާނީގައި ފުލުހުން ތަމްރީން ކުރުމަށް‬

‫ސައީދު‬

‫‪-‬‬

‫‪Dr.‬ކާރުގެ ހިލޭ އެހީ‬ ‫‪ Naina‬ސަރު‬ ‫‪Bhatti‬ތުން އިންޑި ާ‬ ‫އ‬ ‫ގ‬ ‫ބަޔާނުގައިވާ ޮ‬

‫ކންވެންޝަން ސެންޓަރެއް އިމާރާތް ކުރުމަށާއި‬ ‫ޮ‬

‫ސް‬

‫‪-‬‬

‫އެ މިނިސްޓްރީން ވަކިވަކިން ނެރުނު‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ޝަފީޢު‬

‫ޑރ‪ .‬ތޯމަސް‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬

‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‪ .‬ވިޖޭ‬

‫‪Dr. Ismail Zahir‬‬

‫‪12:00 - 13:00‬‬

‫‪ 22‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Dr. Yoosuf Shan‬‬

‫އއ‪ .‬އުކުޅަހުގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ‬

‫އްސަ‬

‫ހަމުގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Dr. Abu Bucker‬‬

‫ހަބަރު‬

‫ޑރ‪ .‬މޮނިކާ‬

‫‪-‬‬

‫‪Visit our website for all the latest information:‬‬ ‫‪www.amdc.com.mv‬‬


ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2019 ި‫އ‬22 ެ‫ މ‬May 22 2019 2019 ި‫ މެއ‬22 AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

24 April 2019

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

Counselor

‫ކައުންސިލަރ‬

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

Abdulla Musthaq Shariuvarudhee, ާ‫މުސްތ‬ ު‫މަންޓާއިއެކ‬20253, ް‫އިންޓ‬Male’, ޮ‫ އެޕ‬Republic ofް‫ޤ‬Maldives M. Misururuvaage,

‫އަބްދުﷲ‬

T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv Iyasha Leena ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

23 May 2019

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Counselor

Abdulla Musthaq

Santha Sheela Iyasha Leena

Jasin

09:00 - 17:00

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 08:30 - 15:30 ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 15:30 - 22:30

Physiotherapy Shwetha

3325979 ީ‫ނ‬09:00 ާ‫ގުޅުއްވ‬-ް‫ށ‬14:30 ަ‫ޝްވީތާ އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމ‬

Santha Sheela

ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

20:00 - 23:00

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ާ‫އޖ‬ ަ ި‫ތސ‬ Jasin ީ ް‫ރނ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ެ‫ތގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ‫ނ‬ ް 14:30 ެ -‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ‫އ‬ ެ 09:00 ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ ‫ނ‬ 3025939

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ަ ި‫އދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ް‫ނޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬ ް‫ ޖޫނ‬9 - 10 ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އސ‬ ް ާ‫ކަރުންމަތީގެ ޚ‬

Dr. Ibrahim Ahmed Razee 20253, 15:30 - 22:30 ީ‫ރާޒ‬ofު‫ދ‬Maldives ަ‫އިބްރާހިމް އަހުމ‬ M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, Male’, Republic T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

ް‫ރްވިޑޮންކްދުޓަރުނ‬ ާ‫އަވ‬ ް ަ‫ރ‬.‫ޑރ‬ ު‫ޒިޔާރަތް ކ‬

Dr. Abdul Azeez Hameed

20:00 - 22:00

Dr. Seshadri Das

09:30 - 12:00

Physician

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

ެ‫ ކަލިމުއްއެތުތެރެހަށީގ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ މުހައްމަދު އަލ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Abdul Azeez Yoosuf ު‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފް އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬.‫ޑރ‬ Dr. Mariyam Niyaz 09:00 - ާ‫ވ‬ ަ‫ނިޔާކަޒްލިމުއްތު މިއަދު ނުބައްލ‬.‫ މަރިޔަމްޑރ‬.‫ޑރ‬ 14:00 Dr. Kalimuthu ENT

-

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Dr.Surgeon Raghavendra Dental

-

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Dr. Raghavendra

--

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

-

-

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬ ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬ ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬ (ާ‫ދއްވ‬ ެ ާ‫ސަ އަށް ފަރުވ‬ ީ‫ހަމުގެ)އެޚާލއްާރޖ‬

--

.‫ޑރ‬ ާ‫ސްކ‬ ި‫ތޯމަމޮނ‬.‫ޑރ‬

--

.‫ސައްސަ ޑރ‬ ް‫ޖޭމަސ‬ ޯ‫ވިތ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ސަލިރުތަގެކުޚާގެއް ޚ‬ ‫ގޮހޮރުކެގެން ބ‬

--

ޭ‫މިދުވިނާޖ‬ .‫ޑރ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ު‫ސކ‬ ަ ަ‫ކަރުންގޮމަހޮތީރުގެގެ ޚާބައްލިތ‬

--

Dr. Mariia Krugova Dr. Mariyam Niyaz

ަ‫ އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬ENT Dental Surgeon

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ މުހައްމަދު އަލ‬.‫ޑރ‬ ު‫ މާރިއާ ކ‬.‫ޑރ‬ ް‫މ ނިޔާޒ‬ ް ަ‫ރުގޯމަވާރިޔ‬ .‫ޑރ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬15:00 ު‫ މިއަދ‬- 18:00

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Mohamed Ali

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ސަލިމުއްތ‬ ަ‫އް ކ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ކަރުންމަތީގެ ޚ‬

20:30 - 22:30

Dr. Kalimuthu

-

-

17:00 - 22:00 ަ‫ޚާއްސ‬

Dr. Mohamed Ali

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ އަބްދުލް އ‬.‫ޑރ‬ ު‫ޒީދާޒްސްޔޫސުފް މިއަދ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

09:00 - 10:30 09:00 - 14:00

Dr. Kalimuthu Physician

ު‫ އަރްވިންދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ތީގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ލޮލުގެކަރުޚާނއްމަސ‬

ު‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬ ް‫ ދާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Seshadri DasAzeez Yoosuf 20:00 - ާ‫ވ‬ 22:30 Dr. Abdul ަ‫ނުބައްލ‬

-

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

.‫ޑރ‬

15:30 - 22:30

Dr. Hemanth

‫ނަ ޖ‬.‫ޑރ‬ ު‫ންޯރދަޖްކުމާރ‬ .‫ޑރ‬

-

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

-ް‫ ޖޫނ‬9 - 10 -

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

24 April 2019

Dr. Vijaya Rani Dr. Kalimuthu

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

ި‫ މޭއ‬4 - 5

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

ް‫ ހެމަންތ‬.‫ޑރ‬ 2019 ި‫ މެއ‬23 2019 ި‫ މެއ‬23 23 May 2019 08:30 - 15:30 Dr. Asoka Rao ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬ ‫ކައުންސިލަރ‬ ‫ށ‬ ް ‫ކ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ‫ލ‬ ި ‫ބ‬ ަ ު‫ ޝަޒޫ އާއްމ‬.‫ޑރ‬ General Practitioner Dr. Shazoo ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ާ‫ޝްވީތ‬ Dr. Abdul Azeez Hameed 20:00ީ‫ޒ‬-ާ‫ރ‬22:00 ަ‫ އަބްދުލް އ‬.‫ޑރ‬ ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ Dr. Ibrahim Ahmed Razee 20:00 - 23:00 ު‫ޒީއިޒްބްރާހަހިމީމްދު އަހުމަދ‬.‫ޑރ‬ ާ ީ‫ސަންތަ ޝ‬ ‫ލ‬ ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬ Dr. Seshadri Das 09:30 12:00 Dr. Hemanth 09:00 - 14:30 ް‫ ހެމަންތ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ޖާސިނ‬ Dr. Seshadri Das Dr. Asoka Rao ާ‫ ނުބައްލަވ‬19:30 ު‫ މިއަދ‬- 22:30 ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬ Dr. Shazoo ޫ‫ނީ ޝަޒ‬.‫ޑރ‬ Dr. Vijaya Rani ާ‫ ނުބައްލަވ‬09:00 ު‫ މިއަދ‬- 10:30 ާ‫ ވިޖަޔަ ރ‬.‫ޑރ‬

Physiotherapy Shwetha

mihaaru.com

mihaaru.com

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬ ާ‫ރާ މާރިއ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ރާގަވެންދ‬.‫ޑރ‬

12:00 - 14:00 ާ‫ކުރުގޯވ‬ 11:00 - 15:00

Dr. Mariia Krugova Dr. Raghavendra

ަ‫ ރާގަވެންދަދުތުރާގެ ޚާއްސ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

18:00 - 22:00 15:30 - 22:30

Dr. Prathibha

10:30 - 14:00

ަ‫ސ‬ ެ‫ތުގ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދ‬ ާ‫އްދުރ‬ ‫ޚާނ‬ ެ‫ރާގަވ‬

- 23:00 Dr. Raghavendra Dental Surgeon &20:00 Pedodontist Dr. Prathibha

20:00 - 23:00

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬

18:00 - 22:00

Dr. Neeha Das

Dental Surgeon & Pedodontist

Orthopaedician

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

20:00 - 23:00

Dr. Neeha Das

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

ު‫އަބޫ ބަކުރ‬ ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬ ް‫ޔޫސުފް ޝާނ‬ Dr. Abu ަ‫އި އ‬.‫ޑރ‬ Dr.Bucker Hussain Faisal 11:00 - 12:00 20:00 - 21:30 ު‫ސަބޫލް ބަކުރ‬ ަ‫ހުސެން ފ‬ Dr. Yoosuf Shan ‫ނ‬ ް ‫ޝ‬ ާ ‫ފ‬ ް ‫ސ‬ ު ‫ޔ‬ ޫ .‫ޑރ‬ ‫ކ‬ ު ‫އ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫ޕ‬ ޮ ‫އ‬ ެ Dr. Ismail Zahir ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬ 10:00 - 11:00

Dr. Abu Bucker

Orthopaedician ަ‫ސ‬ ެ ‫ރު ެގ‬ ަ‫ގ ޚާޚާއްއްސ‬ ު‫ކެންސަހަމ‬ Dr. Yoosuf Shan

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ް ަ‫ ހުސެން ފައިސ‬.‫ޑރ‬ ‫ލ‬ ަ‫އްއިސ‬.‫ޑރ‬ ާ‫އަންހެނުންގެ ޚ‬ ު‫ސްމާއިލް ޒާހިރ‬

Dr. Hussain Faisal

21:00 - 22:30

Dr. Naina Bhatti Gyneacologist

ް‫ އަށ‬1430 ް‫އިނ‬ www.facebook.com/AMDCpvtltd

Dr. Meetha Jolly Dr. Shaheedha

ެ‫ނައިނާއަބަންއްހެޓިނުންގ‬ 18:15 - 19:15 ި‫ނައިނާ ބައްޓ‬ 12:00 - 13:00 ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެކ‬- ި‫އ‬21:30 ާ‫ ނައިނާ ބައްޓިއެޕޮއިންޓްމަންޓ‬.‫ޝަހީދާޑރ‬ 20:30 12:30 ީ‫މީތާ ޖޮލ‬ 21:00 - 22:00 - 13:30 ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Thasneem Dr. Meetha Jolly

ު‫އެކ‬- ި‫އ‬13:30 ާ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓ‬ 12:30

ް‫ ތަސްނީމ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ޑރ‬

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Dr. Thasneem Dr. Shirmeen

ު‫ދ ނުބައެއްޕޮލައިވާންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު ަ‫މިއ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬10:30 ު‫ މިއަދ‬- 11:30

ް‫ ތަސްނީމ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޝިރްމީނ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޝިރްމީނ‬.‫ދ ޑރ‬ ާ ި‫ ޒާހ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬

ި‫ރަ މ‬.‫ޑރ‬ ީ ާ‫ންދުގިނ‬ ‫ނ‬ .‫ޑރ‬ ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ސައްސ‬ ާ‫ކަރުންކަމަރުތީންގެމަތީޚާގެއް ޚ‬ ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

:ް‫ރަމްޟާން މަހު ކްލިނިކް ހުޅުވިފައިހުންނަ ގަޑިތަށ‬

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates!

0900www.twitter.com/amdcclinic ް‫ އަށ‬2300 ް‫ އިނ‬2000

Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv Follow us on Facebook and Twitter getlatest the latest updates! Visit our website for allto the information:

www.amdc.com.mv www.twitter.com/amdcclinic www.facebook.com/AMDCpvtltd

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Gyneacologist Dr. Ismail Zahir ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

12:00 - 13:00 ަ‫ޚާއްސ‬

Dr. Naina Bhatti

Dr. Naina Bhatti

Dr. Shaheedha

Dr. Naina Bhatti

Dr. Shirmeen Dr. Zahidha

11:00 - 11:45

Dr. Zahidha

Pediatrician

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

ަ ް‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއ‬ ‫ސ‬ Dr. Ismail Shafeeu ު‫އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Ismail Shafeeu ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 12:15 13:15 Dr. Naina Vikas ް‫ނައިނާ ވިކާސ‬ 12:45 - 14:00 Dr. Naina Vikas ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬ Dr. Muthasim Saeed 16:00 - 17:00 ު‫މުތައްސިމް ސައީދ‬ Dr. Muthasim Saeed 20:15 - 21:00 ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬ 19:30 - 21:30 Dr. Rukhsana ާ‫ރުކްޝާނ‬ 20:00 - 21:30

Pediatrician

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

Dr. Rukhsana

ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬

Ophthalmologist / Optometrist Ophthalmologist / Optometrist

ަ‫ސަލުގެ ޚާއްސ‬ ޮ‫ލޮލުގެ ޚާއް ލ‬ ާ‫ ނިއުމ‬.‫ ނިއުމާ ޑރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Niuma Dr. Niuma

ާ‫އެޕޮއިންޓްމަމިންއަޓ‬ ާ‫އެބަކުއްލަވ‬ ު‫ދުއިނ‬

Dr. Junaid Dr. Junaid

13:00 - 14:00 11:00 - 12:00

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬

Fathimath NesthaNestha Fathimath

21:00 - 22:00 16:30 - 17:30

ާ‫ފާތިމަތު ނެސްފާތާތިމަތު ނެސްތ‬

ަ‫ސަމުގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ހަމުގެ ޚާއް ހ‬

Dermatologist Dermatologist Dr. Shebi

Dr. Shebi

Dr. Adil Rasheed

Dr. Adil Rasheed

ީ ެ‫ ޝ‬.‫ ޝެބީ ޑރ‬.‫ޑރ‬ ‫ބ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬15:45 ު‫ މިއަދ‬- 16:45 ް‫ދލް ރަޝީދ‬ ި ާ‫ އ‬.‫ޑރ‬ ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 20:00 - 21:00 ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Reema

20:00 - 21:00

Dr. Reema

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist

Radiologist

21:00 - 22:30 ާ‫މުފްލިހ‬ Dr. Fathimath Mufliha 16:15 - 17:30 Dr. Nazahath ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ Dr. Fathimath Mufliha

Dr. Nazahath Dr. Neeraj

11:00 - 12:00 20:00 - 21:00

General Surgeon General Surgeon

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

ު‫ ފާތިމަތ‬.‫ޑރ‬

ު‫ ފާތިމަތު މ‬.‫ޑރ‬ ު‫ލިޒާހާހަތ‬ ަ‫ފްނ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ނީރާޖ‬.‫ ނަޒާހަތުޑރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ޝަސ‬ ް‫ޝަމުންއޮގެޕަރޭޚާއ‬ ަ‫ންގެ ޚާއްސ‬ ް‫އާއްމު އޮޕަރޭއާއ‬

Dr. Ravi Dr.Shankar Ravi Shankar

10:00 - 11:00 ް‫ޝަންކަރ‬ 10:00 - 12:00

Dr. Ravi Dr.Shankar Ravi Shankar

ް‫ޝަންކަރ‬ 20:00 - 22:00 20:00 - 22:00

ީ‫ންކަރަރްވ‬ .‫ޑރ‬ ަ‫ވ ޝ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ންކަރަރްވ‬ .‫ޑރ‬ ަ‫ ރަވީ ޝ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ް‫ސމ‬ ަ ާ‫ނިޒ‬ ް‫ކުޑަކަމުދާ ނިކުޒާޑަމްކަގެމުދާޚާއ‬

Urologist Urologist Dr. Bharat B. Jolly

ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Bharat B. Jolly

11:00 - 12:00

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 11:30

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ް‫ނޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ީ‫ރޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬


22 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬22

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


23 2019 2019 2019 ‫އ‬ ެ‫ އ‬23 22 April May 2019 ި ް‫ޕްރީމެލ‬22

2019 ް‫އިރީލ‬ ް‫މެޕ‬ ެ‫ އ‬22 23 2019

mihaaru.com mihaaru.com

mihaaru.com mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

mihaaru.com

DIRECT SAILING …… DIRECTWEEKLY WEEKLY SAILING CONTACT:3001515

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

EMAIL: sales@mihaaru.com

VOY

ETA Singapore

ETA Tanjug Pelepas

CALICANTO BRIDGE

VESSEL NAME

04G35W1MA

14-Apr-19

16-Apr-19

7-May-19 21-Apr-19

23-Apr-19 9-May-19

NORDMED CITY OF BEIJING

04G3DW1MA 04G39W1MA

12-May-19 27-Apr-19

14-May-19 28-Apr-19

22-May-19 30-Apr-1916-May-19 5-May-19 20-May-19 Feeder - 09/05/2019

VESSEL NAME

AS CHRISTIANA HEDDA SCHULTE

VOY

ETA Singapore

04G3BW1MA 04G37W1MA

6-May-19 20-Apr-19

ETA Port Kelang

ETA Colombo

ETA Male'

ETA Tanjug Pelepas17-Apr-19 ETA Port Kelang ETA Colombo 22-Apr-19 24-Apr-19 28-Apr-19 15-May-19 30-Apr-19

EMCHRISTIANA ASTORIA AS

04G3FW1MA 04G3BW1MA

18-May-19 4-May-19

21-May-19 6-May-19

7-May-19 23-May-19 12-May-19 27-May-19 14-May-19

EM ASTORIA CITY OF SHANGHAI

04G3DW1MA 04G3HW1MA

11-May-19 26-May-19

13-May-19 27-May-19

15-May-1929-May-19 20-May-19

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

SEASPAN CALICANTO

SUBSCRIBE

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

Shireen LEE (CustomerCare Department)

04G3JW1MA

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

1-Jun-19

Hotline: +65-6499-1111

Shireen LEE (CustomerCare Department)

VOIP line: 8889 3282

VoIP

e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

VOIP line: 8889 3282

MIHAARU PRINT EDITION

CMA CGM MALAYSIA (Penang) e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

3-Jun-19

: 8669-1112

Hotline: +65-6499-1111

VoIP

: 8669-1112

Suzzana SANI (Customer Service)

5-Jun-19

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886

ް‫ކުރާގޮތަށ‬5-Jun-19 ް‫އިމާރާތ‬

Suzzana SANI (Customer Service)

D/L: 07-2913064

VOIP: 8670 3064

e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886 VoIP: 8601 2911

* We are now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

.ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬

Chua: 8671 Hwa 6876 Keong VOIP

Email: pen.hkchua@cma-cgm.com Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

* DATE WILLare SUBJECT TO CHANGE * We now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

* Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Atif +960 9100175 20072

D/L: 07-2913064

VOIP: 8670 3064

* Wedetails have please upgraded our Sheyam direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days. * Further contact +960 9100170 or Atif +960 9100175

5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999

12-Jun-19

ް‫ލެއިނ‬Mohd ާ‫ވިލިމ‬Muhajir ް‫ދަތަކަށ‬Ahmad ް‫(ދިގުމުއ‬Customer Service)

VoIP: 8601 2911

Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD Email: pen.hkchua@cma-cgm.com * DATE WILL SUBJECT TO CHANGE 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999 MALDIVES (PVT) LTD TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS

29-May-19

Mohd Muhajir Ahmad (Customer Service)

10-Jun-19

Chua Hwa Keong

VOIP : 8671 6876

17-May-19

3-Jun-1922-May-19

e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com * We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days.

CMA CGM MALAYSIA (Penang)

ް ETA ‫ނ‬ ެ‫ހެނިހ‬Male' ެ‫އ‬

TEL:7746841

19845

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ް‫ ކަރަންޓ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬ ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD Subscribe for 1 year 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives and save 10% T. +960 3011888, F. +960 3011999 20359

ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬ Subscribe for 1 year and save 10%

TEL:9990434 20433


22 April May 2019 2019 2019 ް‫ރީއިލ‬ ެ‫އެޕްމ‬22 23 23

CONTACT:3001515 CONTACT:3001515

mihaaru.com mihaaru.com

( 2019 22 )ަ‫ބުދ(ަ)އަންގާރ‬2019 ް‫ މެއެއިޕްރީލ‬23

EMAIL: sales@mihaaru.com sales@mihaaru.com EMAIL:

ް ް‫އެއެހެހެނިނިހެހެނ‬ ‫ނ‬

ެ‫ އަހަރުގ‬35

SUBSCRIBE

ް‫އިއިމާމާރާރާތްތް ކުކުރާރާގޮގޮތަތަށްށ‬

ު‫ތަޖުރިބާ އާއިއެކ‬

MIHAARU PRINT SUBSCRIBE EDITION

2 Room

ް‫އޭސީ އަދި ފްރިޖް ސާރވިސް ކުރުނ‬

MIHAARU PRINT EDITION

ް‫ދިދިގުގުމުމުއްއްދަދަތަތަކަކަށްށް ވިވިލިލިމާމާލެލެއިއިންނ‬

Apartment for

ު‫ޮދންނަމެޝިން އަދި ފެންމޯޓަރ‬

240 ޭ‫ކުކުއްއްޔަޔަށްށްދޭދ‬ 240

Rent

، ި‫ ލަކުޑ‬، ‫ ފެންވައިރ‬، ް‫ކަރަންޓ‬

.ް.ް‫އައަކަކަފޫފޫޓުޓުގެގެ ބިބިމެމެއއ‬

ް‫ ދަގަނޑު މަސައްކަތ‬، ި‫ސިމެންތ‬

We do all kinds of technical works

Subscribe for 1 year and save 10%

RADICAL REPAIRS

TEL:3317071

20657

TEL:7711449 20597

19845 19845

SUBSCRIBE‫ފެންމޯޓަރ‬

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

TEL:7746841 TEL:7746841 20072 20072

Office space for Rent

ް‫ދޮންނަ މެށިނ‬ MIHAARU PRINT ް‫ކަރަންޓާއި ފެންވަޔަރިނ‬ EDITION ި‫ ފާހާނަ ތަށ‬،ް‫ސިންކ‬

200sqft

ަ‫މަމަސ‬ ް‫ސައްއްކަކަތްތް ކުކުރުރުންނ‬ ެ‫(( ތިތިބޭބޭފުފުޅުޅުންން ބޭބޭނުނުންންވާވާ ކޮކޮންންމެމ‬

ް‫ފެންލީކްވުނ‬ ާ‫ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުރިހ‬ ް‫މަސައްކަތެއ‬

Subscribe forSubscribe 1 year for 1 year and save 10% and save 10%

ީ‫އޭއޭސ‬ ް‫ ކަކަރަރަންންޓްޓ‬،، ު‫ ފުފުރިރިޖުޖ‬،، ީ‫ސ‬

)) ް‫ގަގަޑިޑިއައަކަކަށްށ‬ ަ‫ސް ލެލެވެވެލްލްގެގެ ދިދިވެވެހިހި ޓެޓެކްކްނީނީޝ‬ ް‫އެއެޑްޑްވާވާންންސ‬ ް‫ޝަނުނުންނ‬

Subscribe for 1 year

TEL:7786671 20624 20359

and save 10% TEL:7904944

20479

TEL:9990434 TEL:9990434 20433 20433


22 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬22

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


22 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬22

mihaaru.com


22 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬22

mihaaru.com


22 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬22

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


22 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬22

mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

CONTACT:3001515

mihaaru.com

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

EMAIL: sales@mihaaru.com

ް‫އެހެނިހެނ‬

ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬

SUBSCRIBE

ް‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލެއިނ‬ 240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

MIHAARU PRINT EDITION

.ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬ TEL:7746841 20072

19845

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ް‫ ކަރަންޓ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬ ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬ ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬

Subscribe for 1 year and save 10%

Subscribe for 1 year and save 10%

20359

TEL:9990434 20433


22 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬22

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫ޔުއެފާ ރައީސްގެ އިންޒާރު‪ :‬އަދަބުދޭން ބިރެއް ނުގަނޭ!‬

‫ނިއު ހާލުގައި އޮއްވާ‪ ،‬ޗެއާމަން ޒިޔާދު‬ ‫އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި‬

Profile for Mihaaru

22 MAY 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

22 MAY 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru