Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 20‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫އޭޖީ ދެއްކެވީ‬ ‫ގޯސްތަކެއް‪348 ،‬‬ ‫މިލިއަން ދޭން ދެކޮޅު‬ ‫‪02‬‬

‫އިންޓަނެޓް އަގު‬ ‫ހެޔޮކުރަން އާ‬ ‫ކުންފުނިތަކަށް ޖާގަ‬ ‫ދޭންޖެހިދާނެ‪ :‬މަލީހު‬ ‫‪02‬‬

‫ލޯންޗު ގޮއްވާލި މައްސަލާގައި‬ ‫އަދީބުގެ ހުކުމް ބާތިލް!‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 20‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫އޭޖީ ދެއްކެ ީވ ގޯސްތަކެއް‪،‬‬ ‫‪ 348‬މިލިއަން ދޭން ދެކޮޅު‬

‫މަހު ޖޫބު ޝުޖާއު‪ ،‬އެއާޕޯޓުގެ‬ ‫ތަރައްގީ ވިލަރެސްކުރަން‬ ‫ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ‬ ‫ކަންކަން ވިލަރެސް ކުރުމަށްޓަކައި ރައީސް އޮފީހުގެ‬ ‫ގތުގައި މަހުޖޫބު ޝުޖާއު‬ ‫ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ޮ‬

‫މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ލަސްވާތީ އެތައް‬

‫ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވުން ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބައެއްގެ ކަން ޮ‬

‫ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަން‬ ‫ވެސް ކުރިން ކުރެއްވި މަހުޖޫބު‪ ،‬އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީގެ‬

‫ސައުދީ ފަންޑުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ އެކު މި މަހުގެ‬

‫އފީހުގެ ފަރާތުން‬ ‫ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ރައީސް ޮ‬

‫ކުރީކޮޅު ބޭއްވެވި މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު ވިދާޅުވެފައި‬

‫ހަވާލުކުރިތާ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށް ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ އާ ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި‬

‫އޭނާ މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ވެސް ވެލާނާ އެއާޕޯޓު‬

‫އަލުން ފެށޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އޮފީހުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓުގެ ތަރައްގީގެ ކަންކަން ބެލުމަށް‬ ‫އެއާ ޯ‬ ‫އފީހުގެ ފަރާތުން މަހުޖޫބު ކަނޑައެޅިއިރު‪،‬‬ ‫ރައީސް ޮ‬ ‫އެމްއޭސީއެލްގެ ފަރާތުން އެ މަޝްރޫއުގެ ކަންކަން‬ ‫ބޑު މެމްބަރު‬ ‫ބަލަހައްޓާ އިސް ވެރިއަކީ ކުންފުނީގެ ޯ‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫އެއްބަސްވުން އުވާލީ ތިން ދުވަހު ޚިދުމަތް ނުދެވުމުން‬ ‫ދީބާޖާގެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން‪ ،‬އެ ކުންފުންޏަށް‬

‫‪ 348‬މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވި ކަމުގެ ހެއްކާއި‬

‫ކަމަށް‪ .‬އެއީ‪ ،‬އެއްބަސްވުން ގޯސްކޮށް ބާތިލްކުރި ކަމަށް‬ ‫ކަނޑައެޅި އެއް ސަބަބު‪.‬‬ ‫‪ -‬އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ‬

‫ގަރީނާއެއް ފެންނަން ނެތް ކަމަށާއި އެ އަދަދަކީ‬ ‫ދައުލަތަށް ބަލަދުއަރާ ފައިސާގެ ސައްހަ އަދަދެއް ކަމަށް‬

‫ގޮތުގައި ދީބާޖާ އިން ހުށަހެޅީ ދެ ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ‬

‫ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް‬

‫ހދަން‪ .‬އެކަމަކު ‪ ،23‬އޮކްޓޯބަރު‪ 2014 ،‬ގައި‬ ‫ރުފިޔާ ޯ‬

‫ރިފްއަތު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރވިންސްގައި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދޭން‬ ‫އުތުރު ޕް ޮ‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ދީބާޖާއާ އެކު ސަރުކާރުން‬

‫ކޓުން‪ ،‬ގާޒީ އަލީ ނަސީރު ހުކުމް ކުރެއްވީ‬ ‫ސިވިލް ޯ‬ ‫ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭނީ ‪ 348‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬ ‫ކަމަށް‪.‬‬ ‫‪ -‬އެ ހުކުމް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހައި ކޯޓުގައި‬

‫ސއިކުރި އެއްބަސްވުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު‬ ‫ޮ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ވަހީދުގެ ސަރުކާރުގައި ވަނީ ބާތިލް ޮ‬

‫ކޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ޖެހޭ‬ ‫އިސްތިއުނާފްކުރީ‪ޯ ،‬‬

‫މައްސަލައިގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް ‪ 348‬މިލިން ރުފިޔާ‬

‫މުއްދަތު ފަހަނަޅައިދިޔަ ފަހުން ޖުލައި‪،2015 ،22 ،‬‬

‫ކޓުން ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬ ‫ދޭން ސިވިލް ޯ‬

‫ގައި‪.‬‬

‫ވަނީ ދަމަހައްޓައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު ބުރައެއް އުފުލަން ޖެހިފައިވާ‬ ‫ދައުލަތަށް މާލީ ޮ‬ ‫ކޓުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތުން އެޓާނީ‬ ‫މައްސަލަ ޯ‬ ‫ބޑުވުންތަކާއި ދީބާޖާ‬ ‫ޖެނެރަލް (އޭޖީ) އޮފީހުގެ ކަން ޮ‬

‫ ޖޫން‪ ،2018 ،26 ،‬ގައި ހައި ކޯޓުން ނިންމީ‬‫ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ‪ 348‬މިލިއަން ދޭން ދަށު ކޯޓުން‬ ‫ކުރި ހުކުމް ގޯސްކަމަށް‪.‬‬ ‫‪ -‬އެ މައްސަލަ ދީބާޖާ އިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް‬

‫އަށް ބަދަލު ދިނުމާ މެދު ދައުލަތުގެ ވިސްނުން އޭޖީ‬

‫ޓބަރު މަހު ހުށަހެޅުމުން‪ ،‬ސިވިލް ކޯޓުގެ‬ ‫މިދިޔަ އޮކް ޯ‬

‫ވަނީ "މިހާރު" އަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަވިއުގައި‬

‫ކޅަށް މައްސަލައިގެ‬ ‫ހުކުމް ދަމަހައްޓައި ދީބާޖާއާ އެއް ޮ‬

‫ހިއްސާކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހުކުމް ކުރީ އެޕްރީލް‪ ،2019 ،17 ،‬ގައި‪.‬‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ދީބާޖާ މައްސަލަ‬ ‫ރިފްއަތު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ގތުން ސުވާލު އުފެދޭ ގިނަ‬ ‫ކޯޓުތަކުގައި ނިންމި ޮ‬

‫ކޓުން އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ހުކުމް‬ ‫ ސިވިލް ޯ‬‫ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަރުހަލާ ވަނީ ފަށާފައި‪.‬‬

‫ކަންކަން އެބަ ހުއްޓެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬އަދުލުވެރި ބަދަލެއްގެ‬ ‫ގޮތުގައި ބަލައިގަނެ‪ ،‬ނުދޭ ޚިދުމަތަކަށް ދައުލަތުން‬

‫ފެރީ ޚިދުމަތް ދޭން ވި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް‬

‫ދީބާޖާ އަށް ‪ 348‬މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ތައްޔާރެއް‬

‫ބޑު އިންވެސްޓްމެންޓެއް ކުރި ތަނެއް‬ ‫ދީބާޖާ އިން މާ ޮ‬

‫ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފެންނާކަށެއް ނެތެވެ‪ .‬އެ ހާލަތުގައި‪ ،‬އެއްބަސްވުން‬

‫އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރުމުން ގެއްލުން ވެއްޖެ‬

‫އުވާލުމުން އެ ކުންފުންޏަށް މުސްތަގުބަލުގައި ލިބޭނެ‬

‫ކަމަށް ބުނާ ނަމަ‪ ،‬އެ ގެއްލުން ރަނގަޅަށް ބަލައި‬

‫ބޑު އަދަދެއް ނެގުމަކީ‬ ‫ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި ބަލައި‪ ،‬އެހާ ޮ‬

‫ދިރާސާކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރިފްއަތު ދެކެވަޑައިގަންނަވަ‬

‫މި މައްސަލައިގެ ހުކުމާ މެދު ގާނޫނީ ފަރާތްތަކުން‬

‫އެވެ‪ .‬ދައުލަތުން ދައްކަން ޖެހޭނީ ގެއްލުންވި އަދަދެއް‬

‫ވެސް ސުވާލު އުފައްދާ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށާއި މިހާރު ފެންނަން އޮތް ‪ 348‬މިލިއަނަކީ‬ ‫ސައްހަ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ރަށަކާއި ޓެކްސް‬ ‫ބިންތަކާއި ސަބްސިޑީގެ ޮ‬ ‫އަށް ލުއިތަކެއް ވެސް ސަރުކާރުން އެ ކުންފުންޏަށް‬ ‫ބޑު ފައިދާވާނެ ގޮތަށް‬ ‫ދިނެވެ‪ .‬އެ ކުންފުންޏަށް މާލީ ޮ‬

‫ދީބާޖާ މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ‪:‬‬ ‫ރވިންސް (ނ‪ ،‬ރ‪ ،‬ބ‪ ،‬ޅ‪ )،‬ގައި‬ ‫ އުތުރު ޕް ޮ‬‫ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ސަރުކާރާ އެކު ދީބާޖާ‬

‫ގތަށް ތިން އަހަރު އެކަށީގެންވާ‬ ‫އޮތް އެއްބަސްވުމާ އެއް ޮ‬ ‫ޚިދުމަތެއް އެ ކުންފުނިން ދީފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރިފްއަތު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ‪ 348‬މިލިއަން ދީބާޖާ‬

‫ސއިކުރީ ފެބުރުއަރީ ‪2010 ،1‬‬ ‫ޮ‬ ‫އިން އެއްބަސްވުމުގައި‬

‫ކޓުން ފުރަތަމަ ނިންމި‬ ‫އަށް ނަގައިދޭން ސިވިލް ޯ‬

‫ގައި‪.‬‬

‫ގތެއް ވެސް ސާފެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫‪ -‬އެއްބަސްވީ ދީބާޖާ އަށް ‪ 47‬ބިމެއް ހަވާލުކޮށް‪،‬‬

‫"އެއް ކަމަކަށް‪[ ،‬ހުކުމުގައިވާ] ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް‬

‫ގތުގައި ތަރައްގީކުރަން‬ ‫ރ‪ .‬ކުޑަކުރަތު ޖޮއިންޓްވެންޗާގެ ޮ‬

‫އފް ކެޕިޓަލް‪ ،‬މި ބުނާ މަހްފޫމެއް މި‬ ‫ކސްޓް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރަން‪ .‬ޖުމްލަ ‪ 17‬ބިމެއްގެ‬

‫ގތެއް‪ ،‬ކިހިނެއްތޯ ކަންކަން‬ ‫މައްސަލައިގައި އެޕްލައިކުރި ޮ‬

‫ރަޖިސްޓްރީ ދީބާޖާއާ ހަވާލުކުރި‪( .‬ޖޫން‪2010 ،30 ،‬‬

‫ގތުގެ ހުކުމުގައި‬ ‫ބެލީ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނިންމި ޮ‬

‫ގައި‪ 9 ،‬ބިމެއްގެ އަދި ޖެނުއަރީ‪ 2011 ،18 ،‬ގައި ‪8‬‬

‫ސާފުކޮށް ކިޔައިދީފައެއް ނެތް‪ "،‬އޭޖީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބިމުގެ ރަޖިސްޓްރީ)‬ ‫ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް ޚިދުމަތް ދޭތީ‪ ،‬ކުރީގެ‬‫ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ސަރުކާރުން އެއްބަސްވުން‬ ‫ބާތިލްކުރީ‪ ،‬ވިދިވިދިގެން ފަސް ދުވަހު ޚިދުމަތް‬ ‫ނުދެވިއްޖެ ނަމަ އެއްބަސްވުން އުވާލެވެން އޮތުމުން‪.‬‬

‫ގތުގައި އޭނާގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ‬ ‫ރިފްއަތު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ދަށު ކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމި އިރު ވެސް އެންމެ‬ ‫ގތުގައި އެ ކަންކަމަށް ބަލާފައި ނުވުމެވެ‪.‬‬ ‫އެކަށީގެންވާ ޮ‬ ‫"ދީބާޖާ އިން އެބަ ބުނޭ އާންސްޓް‬ ‫ޕޓްތަކެއްގެ ވާހަކަ‪.‬‬ ‫އެންޑް ޔަންގް ރި ޯ‬

‫‪26‬‬

‫މި މަޝްރޫއު އަލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ‬ ‫ގތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު‪،‬‬ ‫ޮ‬

‫ހިންގާ މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)‬

‫ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ހުކުމްގައި ވަނީ‪،‬‬

‫ބޑު ކަމަކީ އާ‬ ‫އެންމެ މުހިންމު އަދި އެންމެ ޮ‬ ‫ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތެވެ‪ .‬މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން‪،‬‬

‫ހުޅުމާލެ ހިންގާ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް‬

‫‪ -‬އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރުމުން ސިވިލް ކޯޓަށް‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ‬ ‫ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރީ ސައުދީ ބިންލާދިން ގްރޫޕާ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ވެސް އެންމެ ވަރުގަދަ‬ ‫އެއް ކުންފުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރަކު ގާތްގަނޑަކަށް ހަތް މިލިއަން‬ ‫ފަސިންޖަރުންނަށް ހިދުމަތް ދެވޭ ގޮތަށް ޒަމާނީ‬

‫އިބްރާހިމް ނޫރައްދީން ކަމަށް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ‬

‫ވަސީލަތްތަކާ އެކު ހަދާ ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާ އެކަމަށް އިސްކުރީ ބޯޑުން ނިންމައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ބިން ލާދިން ގްރޫޕާ ހަވާލުކުރީ ގާތްގަނޑަކަށް ‪350‬‬

‫އިބްރާހިމް ނޫރައްދީން މިއަދު "މިހާރު" އަށް‬

‫މިލިއަން ޑޮލަރަށް (‪ 5.3‬ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަށެވެ‪ .‬އެ‬

‫ޕޓުގެ އާ ޓާމިނަލްގެ މަޝްރޫއުއާ ބެހޭ‬ ‫ވިދާޅުވީ އެއާ ޯ‬

‫މަސައްކަތް‪ ،‬މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ކުންފުނިން‬

‫ހުރިހާ ކަމެއް ނިމި މިހާރު ފަށަން ތައްޔާރު ވެފައިވާ‬

‫ވަނީ ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ހެދި މަޑުޖައްސާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުނަގާނެ‪ .‬ވަރަށް‬ ‫ހަލުއިކޮށް ދެން ކުރިއަށް ދާނެ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ‬

‫މި މަސައްކަތަށް ފައިސާ ޚަރަދު ކުރަނީ ސައޫދީ‬ ‫އާއި އަބޫދާބީ އަދި ކުވެއިތު ފަންޑުން އުފައްދާފައިވާ‬ ‫ސޓިއަމަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކޮން ޯ‬ ‫ޓާމިނަލްގެ މަޝްރޫއު އަލުން ކުރިއަށް ގެންދަން‬

‫ދުވަސްވަރު އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދިލް‬

‫މި ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ބަދަލުތަކާ އެކު އެވެ‪.‬‬

‫މޫސާ އެ ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން‪ ،‬މިދިޔަ‬

‫މި ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ އެއް ބަދަލަކީ‪ ،‬އެނގިފައިވާ‬

‫އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު ‪ 15‬ގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވި‬

‫ގޮތުގައި‪ ،‬ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތަކަށް ހާއްސަ ޓާމިނަލް‬

‫ނަމަވެސް އެ މަގާމަށް މި ސަރުކާރުން އަދިވެސް‬

‫ބޑުކުރުމެވެ‪ .‬އާ‬ ‫ކުރިން ހަދަން އޮތް ވަރަށް ވުރެ ޮ‬

‫ބޭފުޅަކު ކަނޑައެއް ނާޅުއްވަ އެވެ‪ .‬އެ ދުވަހުން‬

‫ޓާމިނަލްގެ ފައުންޑޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ‪ 1400‬އަށް‬

‫ފެށިގެން އެތަން ހިންގަވަމުން ގެންދަވަނީ އެމްއޭސީއެލްގެ‬

‫ހޅި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް‪،‬‬ ‫ވުރެ ގިނަ ދަގަނޑު ޮ‬

‫އފިސަރު މޫސާ ސޯލިހެވެ‪.‬‬ ‫ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އިންފޮމޭޝަން ޮ‬

‫ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމުނު އިރު‪ ،‬ބިންލާދިން ގްރޫޕުން‬

‫އޭނާ އަކީ މިހާރުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު‬

‫އޮތީ ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬އާ ޓާމިނަލް ހަދަނީ‪ ،‬މިހާރުގެ‬

‫ބޑުބޭބޭފުޅެވެ‪.‬‬ ‫ސޯލިހްގެ ޮ‬

‫ޓާމިނަލްގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި‪ 78،000 ،‬އަކަމީޓަރުގެ‬

‫ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް‬

‫ސަރަހައްދެއްގަ އެވެ‪.‬‬

‫އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ފެށި ބިޔަ މަޝްރޫއުގެ‬

‫އިންޓަނެޓް އަގު ހެޔޮކުރަން ާއ‬ ‫ކުންފުނިތަކަށް ޖާގަ ދޭންޖެހިދާނެ‪ :‬މަލީހު‬ ‫ރާއްޖޭގައި އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރަން‬

‫ގތަށް ސަރުކާރުގެ ހުށަހެޅުން‬ ‫އެދިވަޑައިގަންނަވާ ޮ‬

‫ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގައި އިތުރު‬

‫ރާއްޖޭގެ އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތަކުން ގަބޫލު‬

‫ކުންފުނިތަކަށް ޖާގަ ދޭން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް‬

‫ކުރައްވައި‪ ،‬ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް މި އަގު‬

‫ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް‬

‫ތިރިކޮށް ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިލްތިމާސެއް‪"،‬‬

‫މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫މަލީހް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޔ ކުރުމުގެ މަސައްކަތާ‬ ‫އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެ ޮ‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މަޝްވަރާތަކުގައި ސަރުކާރުން‬

‫ގުޅޭގޮތުން މަލީހު މިއަދު ދެއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ‬

‫މިހާރު ވަނީ އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮ ކުރުމަށް‬

‫ޔ ކުރުމަށްޓަކައި‪ ،‬އެ ޚިދުމަތް‬ ‫އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެ ޮ‬

‫ކުންފުނިތަކަށް ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅައިފައިވާ‬

‫ރާއްޖޭގައި ދޭ ތިން ކުންފުންޏާ އެކު ސަރުކާރުން‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅީ އެ މިނިސްޓްރީ‬

‫ކުރާ މަޝްވަރާތައް މިހާރު ނިމުމަކާ ގާތަށް ގޮސްފައިވާ‬

‫އާއި ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ‪ 26‬ގައުމެއްގައި‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ‬

‫ގތުން ހެދި ދިރާސާތަކަކަށް‬ ‫އިންޓަނެޓްގެ އަގުތަކާ ބެހޭ ޮ‬

‫ރައްޔިތުންގެ ފައިދާ އަށް ކަމަށާއި މަޝްވަރާގެ‬

‫ފަހު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އުސޫލުން ސަރުކާރުން އެކަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ‬

‫ޕޓުން ވެސް ދައްކުވައިދޭ އެއް ހަގީގަތަކީ‬ ‫"އެ ރި ޯ‬

‫ގތަށް އެކަން ކުރުމަށް‬ ‫ކުންފުނިތަކާ އެކު އެއްބަސްވެވޭ ޮ‬

‫ނިސްބަތުން ރާއްޖޭގައި ދެވޭ އިންޓަނެޓްގެ އަގު‬

‫ކަމަށް މަލީހް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި އެކަމަށްޓަކައި‬

‫ބޑުކަން‪ .‬މިކަމަށް އަލި އަޅުވާލައި‪ ،‬ސަރުކާރުގެ‬ ‫ޮ‬

‫އިތުރު ކުންފުނިތަކަށް ޖާގަ ދޭން ޖެހޭ ނަމަ އެކަން‬

‫ހުށަހެޅުންތައް މިވަނީ މިދެންނެވި ކުންފުނިތަކަށް‬

‫ސަރުކާރުން ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހުށަހަޅާފައި‪ "،‬މަލީހް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫"ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ މިސްރާބަށް ކަންކަން‬

‫ގތުގައި ސަރުކާރުގެ ހުށަހެޅުންތަކާ‬ ‫މަލީހް ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫ކމްޕެޓިޝަނަށް ޖާގަ ދޭން ކަމަށް‬ ‫ގެންދިއުމުގައި ޮ‬

‫އެއްގޮތަށް ކުންފުނިތަކުން އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮކޮށް‬

‫ވަންޏާ އެކަމަށް ވެސް އަޅުގަނޑު ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަން‬

‫ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ އެދުމެކެވެ‪ .‬އަދި ރައްޔިތުން‬

‫މިއަދު އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން‪ .‬އަޅުގަނޑު އުއްމީދު‬

‫އުފާވާ މިންވަރަށް އިންޓަނެޓްގެ އަގު ވަރަށް އަވަހަށް‬

‫މި ކުރަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އަދި ރައްޔިތުން‬

‫ޔވެގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ހެ ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 20‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫ލޯންޗު ގޮއްވާލި މައްސަލާގައި‬ ‫އަދީބުގެ ހުކުމް ބާތިލް!‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫ސްޓްރާޑާ އަށް ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދައި ދިން‪ :‬އޭސީސީ‬

‫ދޫކޮށްލަން އެންގިއިރު‪ ،‬ވަކިވަކި މައްސަލަތަކަށް ހަވާލާ‬ ‫އތީ ދައުވާ ލިބުނު ފަރާތްތަކެއްގެ‬ ‫ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކޅު ފިނިފެންމާގައި އެއްޗެއް‬ ‫ރިޔާސީ ލޯންޗް ޮ‬

‫ނަންތަކެއް ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި އަދީބުގެ ނަން ވެސް‬ ‫ކޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހިމެނޭ ކަން ހައި ޯ‬ ‫ކށް‪ ،‬އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން‬ ‫އެކަންކަން ފާހަގަ ޮ‬

‫ގއްވާލި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު‬ ‫ޮ‬ ‫އަދީބު ޖަލަށް ލާން ކުރި ‪ 15‬އަހަރުގެ ހުކުމް‬

‫ބެއްލެވި ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ހުކުމްކުރީ‬

‫ބާތިލްކޮށް‪ ،‬އެ މައްސަލާގެ ޝަރީއަތް އަލުން ހިންގަން‬

‫ކޅުގެ މައްސަލާގައި އަދީބަށް ކުރި‬ ‫ރިޔާސީ ލޯންޗް ޮ‬

‫ކޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހައި ޯ‬ ‫ސެޕްޓެމްބަރު‪ 2015 ،‬ގައި އޭރުގެ ރައީސް‬

‫ކޓުން އަލުން ބަލަން ޖެހޭ‬ ‫ހުކުމުގެ މައްސަލަ ދަށު ޯ‬

‫ޮލނުޒިޔާރަތް ޮކޅުގައި ސްޓްރާޑާ އިން ހެދި ނިއުޕޯޓް ވިއު ރެސް ޯޓރަންޓް‪ .‬އެ ތަން ހުސް‬ ‫ނޓިހެއް ދިން‪ --- .‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬ ‫ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން އެއް މަހުގެ ޯ‬ ‫ކޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ނިއުޕޯޓް‬ ‫ލނުޒިޔާރަތް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ސްޓްރާޑާ އިން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް ސިޓީ‬

‫ކަމަށާއި އެހެންވެ‪ ،‬އެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް‬

‫ޓރެންޓް ހިންގަމުން އަންނަ ސްޓާރާޑާ‬ ‫ވިއު ރެސް ޯ‬

‫ފނުވައިގެން ބިމުގެ އެންމެ އުތުރު ފަރާތުގައިވާ ޕާކިން‬ ‫ޮ‬

‫ކޓަށް ތަހުވީލު ކުރުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ނާޖާއިޒު‬

‫ޒނު ހުޅަނގަށް ޖައްސައި އެ ސަރަޙައްދު ފިނިބުއިން‬ ‫ޯ‬

‫ހދައި ދިން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އެންޓި‬ ‫މަންފާތަކެއް ޯ‬

‫ގތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ‬ ‫ވިއްކާ ތަނެއްގެ ޮ‬

‫ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެ‪ ،‬އަދީބު ‪ 15‬އަހަރަށް‬

‫ހިންގާއިރު އަދީބު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމާ މެދު‬

‫ކމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ތަހުގީގު‬ ‫ކރަޕްޝަން ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ޕޓުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ވެސް އޭސީސީގެ ރި ޯ‬

‫ބޑީގާޑުން ކަމަށްވާ‬ ‫ޖަލަށް ލުމަށާއި އަދީބުގެ އޭރުގެ ދެ ޮ‬

‫އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ފަނޑިޔާރުންގެ މެދުގައި‬

‫ޕޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫ހަސަން ރިކާޒާއި އަހުމަދު އާމިރު ‪ 10‬އަހަރަށް ޖަލަށް‬

‫ރައުޔު ތަފާތުވި އެވެ‪ .‬އެ ބެންޗުގެ ރިޔާސަތު‬

‫ކޓުން ހުކުމްކުރީ ‪ 2016‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލާން ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދަތުރު ކުރައްވަނިކޮށް‬

‫އެކަމަކު އެ މައްސަލަ އަލުން ދަށު ކޯޓުން‬

‫ގއްވާލި މައްސަލާގައި‬ ‫އެ ލޯންޗްކޮޅުގައި އެއްޗެއް ޮ‬

‫ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދިޔަ‬

‫ސްޓްރާޑާ އަށް ދިން ގާތްގަނޑަކަށް ‪10،000‬‬ ‫އަކަފޫޓުގެ ބިން ތަރައްގީ ކުރަން އިތުރު ކަންތައްތަކެއް‬

‫ބެލެހެއްޓެވި ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ނިޔާޒްގެ ރައުޔަކީ‬

‫ފމަކާއި ފުޑް އައުޓްލެޓަކާ އެކު‬ ‫ގޮތް ބެލުމަށް ޕްލެޓް ޯ‬

‫އެ މައްސަލައިގެ ސީރިއަސް ކަމަށް ބަލައި‪ ،‬އެ‬

‫ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް‪ ،‬ސްޑްރާޑާ ޕްރައިވެޓް‬

‫ކޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމުގައި ވަނީ‬ ‫ކުރުމުން ހައި ޯ‬

‫ކޓުން ނިމެންދެން އަދީބު‬ ‫މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ދަށު ޯ‬

‫ލިމިޓެޑާ ހަވާލު ކުރީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ‬

‫ގތުން ކުރާ ކަމެއް ކަން ލިޔުންތަކުން‬ ‫ކުރުމަކީ ވަގުތީ ޮ‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ ‪ 1‬ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬

‫ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރު ނެރުއްވުމަށެވެ‪.‬‬

‫ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ސެޕްޓެމްބަރު ‪ 2016 ،22‬ގަ‬

‫އެނގޭ އިރު‪ ،‬އެއްބަސްވުމަށް ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ‬

‫އެ މައްސަލަ އަދީބުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފް‬

‫އެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ކަމަށް އޭސީސީން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އެ ސަރަހައްދު ތަރައްގީ‬ ‫އޭސީސީން ބުނި ޮ‬

‫ނެރުނު އަމުރުގައި އަދީބާއި އޭރުގެ އިދިކޮޅު ބައެއް‬

‫އެކަމަކު އެ ބެންޗުގައި ދެން ހިމެނިވަޑައިގަތް‬

‫އެވެ‪ .‬ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި ސްޓްރާޑާއާ ދެމެދު‬

‫ސަބަބުން އެއްބަސްވުމުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދު‬

‫ކށްލަން އެންގުމަށް ފަހު‪ ،‬އެ އަމުރުގެ‬ ‫ފަރާތްތައް ދޫ ޮ‬

‫އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނާއި ފަނޑިޔާރު‬

‫ކށްފައި ވަނީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ‬ ‫އެއްބަސްވުން ގާއިމް ޮ‬

‫ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެއްބަސްވުމަށް ގެނައި‬

‫ބައެއް ބައިތައް ފަހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލް‬

‫ހުސައިން ޝަހީދުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ހުކުމްކުރީ އަދީބު‬

‫މުއްދަތަކަށެވެ‪.‬‬

‫ސއި ކުރި އިރު‪ ،‬ބައެއް ކަންތައްތައް‬ ‫ޮ‬ ‫ބަދަލުތަކުގައި‬

‫ކުރިޔަސް‪ ،‬ފަހުން ނެރުނު އަމުރުގައި ބާތިލްކޮށްފައިވަނީ‬

‫ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭނީ ‪ 15‬ދުވަހަށް ކަމަށާއި އެ‬

‫ނަމަވެސް ފަހުން އެ މުއްދަތު އަށް އަހަރަށް‬

‫ކށްލަން އަމުރުކުރި ބައި‬ ‫އެ ފަރާތްތައް ވަގުތުން ދޫ ޮ‬

‫މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އަދީބުގެ ބަންދާ މެދު އަލުން ގޮތެއް‬

‫ކށް‪ ،‬ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬ ‫އިތުރުކޮށްފައި ވަނި ޮ‬

‫އެކަނި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނިންމަން ޖެހޭނީ ދަށު ކޯޓުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ސްޓްރާޑާއާ އެކު ވި‬

‫އަދީބު ‪ 15‬އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ކުރި ހުކުމް‬

‫ކށް އޮތް ބައިގައި‪،‬‬ ‫އެ އަމުރުގައި ބާތިލް ނު ޮ‬

‫އެއްބަސްވުން ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް އޭސީސީގެ‬ ‫ފުރިހަމަ ޮ‬ ‫ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭސީސީން ބުނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރި‬ ‫ފަހުން ސްޓްރާޑާ އިން ބިމު ކުލި ދައްކާފައި ވަނީ‬

‫ސިޔާސީ އެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް‬

‫ބާތިލް ކުރިޔަސް‪ ،‬އޭނާގެ މައްޗަށް އިތުރު ދެ ހުކުމެއް‬

‫ކޮށްފައިވާ ހުކުމްތަކުގެ ވާހަކަ ބަޔާން ކޮށްފައިވާތީ އެ‬

‫ތލައެއް ގެންގުޅުނު‬ ‫އަދިވެސް އެބަ އޮތެވެ‪ .‬އެއީ ފިސް ޯ‬

‫ޕސަލްގައި ހިމެނޭ‬ ‫ސްޓްރާޑާ އިން ހުށަހެޅި ޕްރޮ ޯ‬

‫ޓބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ‬ ‫އކް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫މައްސަލާގައި އަދީބުގެ މައްޗަށް ވެސް ޝަރީއަތް ހިންގީ‬

‫މައްސަލާގައި އިއްވާފައިވާ ‪ 10‬އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަކާއި‬

‫ކށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ބައެއް ކަންކަން ފުރިހަމަ ޮ‬

‫ގޮތުގައި ‪ 1.4‬މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދައްކާ އޮތް އިރު‪،‬‬

‫ފރުވައިގެން ކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް‬ ‫ނުފޫޒު ޯ‬

‫ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެ‪ ،‬އިއްވާފައިވާ އަށް އަހަރުގެ‬

‫އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަން‬

‫ގތުގައި ނެގި ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ‬ ‫ސީއެސްއާރުގެ ޮ‬

‫ކޓުގެ ހުކުމުގައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި ސުޕްރީމް‬ ‫ކަމަށް ހައި ޯ‬

‫ޖަލު ހުކުމެކެވެ‪.‬‬

‫ޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާ ނަމަ އެއްބަސްވުން‬

‫ވެސް ސްޓްރާޑާ އިން ދައްކާފައި ނުވާ ކަމަށް‬

‫އއްވައި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން‬ ‫ބާތިލްކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު ޮ‬

‫ޕޓުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭސީސީގެ ރި ޯ‬

‫ކޯޓުގެ ފެބްރުއަރީ ‪ 1‬ގެ އަމުރުގައި ބައެއް ފަރާތްތައް‬

‫އޭސީސީން ނެރުނު ތަހުގީގު ރިޕޯޓުގައި ބުނީ‬

‫އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް ވެސް‬ ‫ޕޓުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް އެއް މިލިއަން ލިބިއްޖެ‬ ‫ގތުގައި މިހާތަނަށް‬ ‫މި އަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތުގެ ޮ‬ ‫‪ 1.1‬މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް‬

‫ބީއެމްއެލަށް ދެއްކި އިރު‪ ،‬ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ‬ ‫މީހުން ޒަކާތް ދެއްކީ އެޗްޑީސީއަށެވެ‪.‬‬

‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި ތަފާސް‬ ‫ގތުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ‬ ‫ހިސާބުތައް ދައްކާ ޮ‬

‫ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުން ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި‬ ‫ކައުންސިލްތަކަށް ދެއްކި އަދަދެއް އިސްލާމިކް‬ ‫މިނިސްޓްރީން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި އަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނާނީ ރޯދަ‬

‫ނިޔަލަށް މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލެ ހިމެނޭ‬ ‫ގޮތަށް ޒަކާތް ދެއްކީ ‪ 24،429‬މީހުންނެވެ‪ .‬އޭގެތެރޭގައި‬

‫މަހުގެ ‪ 29‬ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ‪ .‬ފިތުރު ޒަކާތުގެ‬

‫ބައެއް ބޭންކުތަކާއި ދިރާގާއި އުރީދޫ މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތް‬

‫ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭނީ އެ އަހަރެއްގައި އާންމުކޮށް‬

‫ދެއްކި މީހުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކައި އުޅުނު ބާވަތަކުން ‪ 2.4‬ކިލޯއަށް ވާ އަގެވެ‪.‬‬

‫އެގޮތުން‪ ،‬އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް ޒަކާތުގެ‬ ‫ގޮތުގައި ހަތް ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދެއްކި‬ ‫ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪ .‬އަދި ބޭންކް‬

‫މާލެ‪ ،‬ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލެ ސަރަހައްދުން ޒަކާތް‬ ‫ދައްކަން ޖެހޭ އަގުތައް‬

‫އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) މެދުވެރިކޮށް ޒަކާތުގެ‬

‫‪ -‬އާދައިގެ ހަނޑުލުން ‪15‬ރ‪.‬‬

‫ގޮތުގައި ދެ ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދެއްކި އިރު‬

‫‪ -‬ތައިލެންޑް ހުދު ހަނޑުލުން ‪45‬ރ‪.‬‬

‫އެޗްޑީސީ އަށް ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ‪ 61،000‬އަށް ވުރެ‬

‫‪ -‬ބާސްމަތީ ހަނޑުލުން ‪95‬ރ‪.‬‬

‫ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން‬

‫‪ -‬ރަތް ހަނޑުލުން ‪75‬ރ‪.‬‬

‫ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ އާދައިގެ ފުށުން ‪15‬ރ‪.‬‬‫‪ -‬އާޓާ ފުށުން ‪60‬ރ‪.‬‬

‫މީގެއިތުރުން ދިރާގަށް ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ‪45،000‬‬ ‫މލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް‬ ‫އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ‪ޯ ،‬‬

‫އެހެން ހިސާބުތަކުން ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ނަގާނެ‬

‫(އެމްއައިބީ) އަށް ‪ 31،000‬އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ‪،‬‬ ‫އުރީދޫ އަށް ‪ 18،000‬އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަދި‬

‫މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ އެ ރަށެއްގެ ކައުންސިލުންނެވެ‪.‬‬

‫ވިލިމާލެ ހައުސިން ޔުނިޓަށް ‪ 27،000‬އަށް ވުރެ ގިނަ‬

‫ކށް ބޭނުންކުރާ ކާބޯތަކެތީގެ‬ ‫އެއީ އެ ރަށެއްގައި އާންމު ޮ‬

‫ގތުގައި ލިބުނު ކަމަށް މިނިސްޓްރީން‬ ‫ރުފިޔާ ޒަކާތުގެ ޮ‬

‫އަގު މާލޭގައި ވިއްކާ އަގާ ތަފާތުވުން އެކަށީގެންވާތީ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު‬ ‫އެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ޮ‬ ‫ޒަކާތް ދެއްކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން‪،‬‬ ‫އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ‪ 10،000‬އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން‬ ‫ޒަކާތް ދެއްކި އެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން‬

‫ޒަކާތް ނެގުން ކުރިއަށް ދާނީ ރަސްމީ‬ ‫ދުވަސްތަކުގައި ހެނދުނު ‪ 9:30‬އިން މެންދުރު ‪1:00‬‬ ‫އާ ހަމައަށެވެ‪.‬‬

‫ސްޓްރާޑާ އިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅި‬

‫އޮކްޓޯބަރު ‪ 2017‬އާ ހަމައަށެވެ‪ .‬އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ‬

‫ސްޓްރާޑާ ކުންފުނިން ހިންގާ ނިއު ޕޯޓް ވިއު‬ ‫ޓރެންޓް ހުސްކުރުމަށާއި އެ ބިމުގެ ކުލީގެ‬ ‫ރެސް ޯ‬ ‫ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން ދައުލަތަށް ދައްކަން ޖެހޭ‬

‫ގތުން ބްރިޖު ބަލަން ޕްލެޓްފޯމަކާ‬ ‫ޕސަލްގައިވާ ޮ‬ ‫ޕްރޮ ޯ‬

‫ހދަން މި ސަރުކާރުން‬ ‫މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޯ‬

‫އެކު ފުޑްއައުޓްލެޓްތައް ތަރައްގީ ކުރުމާއި ޕާކިން ޒޯނެއް‬

‫ކޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ ސިވިލް ޯ‬

‫ހެދުމަށް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އަދި އިސްތިހާރު ކުރުމަށް‬

‫އޭރު ސްޓްރާޑާގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކީ ވެރިކަން‬

‫ރޕޯސަލްގައި‬ ‫ލެޑްވޯލްތަކެއް ހަރުކުރުން ސްޓްރާޑާގެ ޕް ޮ‬

‫ކުރި ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަދި ފަހުން‬

‫ހިމެނި އެވެ‪.‬‬

‫ޕީއެންސީގެ ވެސް ކައުންސިލްގައި ހިމެނުނު ޒާހިދު‬

‫ޕސަލްގައި "ޗާޓައިމް" ގެ ގޮތުގައި ތަނެއް‬ ‫މި ޕްރޮ ޯ‬ ‫ޕސަލްގައި ނެތެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪،‬‬ ‫އިމާރާތް ކުރަން ޕްރޮ ޯ‬

‫ރަމީޒެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 20‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫ރައީސް ބޭނުންފުޅުވާ ބޭ ފުޅަކަށް‬ ‫ލޮބީ ކުރާނަން‪ :‬ރިޔާޒް‬

‫ބްރިޖުން ދަތުރުކުރާއި ުރ‬ ‫ސީޓްބެލްޓް އަޅާފައިތޯ ބަލަނީ‬ ‫ބްރިޖުން ދަތުރުކުރާ ޓެކްސީތައް ހުއްޓުވައި އޭގައި‬ ‫ތ ތިބީ ފުލުހުން‬ ‫ތިބި މީހުން ސީޓްބެލްޓް އަޅާފައި ޯ‬ ‫ޗެކްކުރަން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެކަމުގައި އެންމެންގެ އެއްބާރުލުން‬

‫ބްރިޖަށް އަރާއިރު އެ ސަރަހައްދުގައި ތިބޭ ފުލުހުން‪،‬‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ކުރީގެ ރައީސް އަދި މައްޗަންގޮޅި މެދު ދާއިރާ‬ ‫އިން އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި މުހައްމަދު ނަޝީދު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ތާއީދު ކުރައްވަނީ އަސްލަމަށެވެ‪ .‬ގާބިލް ބޭފުޅުން‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު‬ ‫ރައީސަކަށް‪ ،‬ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް‬ ‫ހވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ‬ ‫ބޭނުންފުޅުވާ މެމްބަރުން ޮ‬

‫އެމްޑީޕީގައި ތިއްބެވި ކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެމަނިކުފާނު‬ ‫ވަނީ އަސްލަމްގެ ނަން ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަފީފާއި އަސްލަމްގެ ތެރެއިން ރައީސް އިބްރާހިމް‬

‫ކަމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާ އަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި‬

‫ކން ބޭފުޅަކަށް‬ ‫މުހައްމަދު ސޯލިހް ތާއީދުކުރައްވަނީ ޮ‬

‫އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމެއް މިހާތަނަށް މީޑިއާގައި ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެ‬

‫ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި މިހާރު ފުރުއްވާ‪،‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވާ‬

‫ކމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ‬ ‫ކުރީގެ ޕޮލިސް ޮ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ރައީސް ބޭފުޅުންފުޅުވަނީ‪ ،‬މަޖިލީސް‬ ‫ޮ‬

‫އތީ‪ ،‬ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬ ‫އޭނާގެ ތާއީދު ޮ‬

‫ރައީސަކަށް އަފީފެވެ‪.‬‬

‫ސޯލިހް ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންނަށް ކަމަށެވެ‪ .‬މަޖިލީހުގެ‬

‫ގތުގައި ވަކި ބޭފުޅަކަށް ތާއީދު‬ ‫ރިޔާޒް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ރައީސާއި ނައިބު ރައީސުންނަށް އެ ބޭފުޅުން އިންތިޚާބު‬

‫ކުރައްވާ ކަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް‬

‫ކުރަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މަޖިލީސް މެމްބަރުންގެ ތާއީދު‬

‫މިހާތަނަށް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އެހެންވިޔަސް ރިޔާޒު‬

‫ހއްދަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ގތުގައި މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި‬ ‫ގަބޫލުކުރައްވާ ޮ‬

‫"އަޅުގަނޑުގެ ސްޓޭންޑަކީ އެއީ‪ ،‬މަސައްކަތް ވެސް‬ ‫ގތުގައި‪ "،‬ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ‬ ‫ކުރާނީ އެ ޮ‬ ‫ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު ކަން ވެސް ކުރައްވާ ރިޔާޒް ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އިންނަވަން ވާނީ‪ ،‬ރައީސަށް އިތުބާރު ކުރެއްވޭ ގާބިލް‪،‬‬ ‫ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ‪ ،‬ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫މުހިއްމު ވައުދުތަކަކާ އެކު ކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން‬

‫މަޖިލީސް އިންތިޚާބުގައި‪ ،‬ސަރުކާރު ކޯލިޝންގައި‬ ‫ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ލިބުނީ ފަސް ގޮނޑި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ‪ ،‬އެމްޑީޕީން ‪ 65‬ގޮނޑިއާ‬

‫ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ އެ ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް މަޖިލީހުގެ‬ ‫ބޑު ކަމަށެވެ‪ .‬ތިމަރަފުށީ ދާއިރާ އާއި އެހެން‬ ‫ދައުރު ޮ‬ ‫ދާއިރާތަކުގެ ރައްޔިތުްން އެދޭ‪ ،‬އުއްމީދީ ބަދަލުތައް‬

‫ހދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް‬ ‫އެކު ސާފު އަޣުލަބިއްޔަތު ޯ‬

‫އތީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރަށް‬ ‫ގެނެވެން ޮ‬

‫ކަމަށް އެ ޕާޓީން ފަސް ބޭފުޅަކު ވަނީ ޝައުގުވެރިކަން‬

‫އެއްބާރުލުން ދީގެން ކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފާޅުކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވާނީ‪ ،‬އަލަށް‬

‫މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމާއި ވިލުފުށީ ދާއިރާ އިން‬

‫އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތް މެމްބަރުން މި މަހު ‪ 28‬ގައި‬

‫އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު‬

‫ހުވާ ކުރައްވައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގަ އެވެ‪.‬‬

‫ހަސަން އަފީފާއި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ އަލީ އާޒިމާއި‬

‫އންނަނީ‪ ،‬މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީގައި ޮ‬

‫މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިބްރާހިމް ޝަރީފް (މަވޯޓާ)ގެ އިތުރުން‬

‫ވޓަކުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ނޫން‬ ‫ކަނޑައަޅާނީ ސިއްރު ޯ‬

‫މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމެވެ‪.‬‬

‫ވޓު ނެގޭނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކުން‬ ‫ގޮތަކަށް ޯ‬

‫ބޑީ‪ ،‬އަފީފާއި‬ ‫މީގެތެރެއިން އެންމެ ވާދަވެރިކަން ޮ‬

‫ފާސްކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬

‫އަސްލަމާ ދެމެދެވެ‪.‬‬

‫އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް‬ ‫ނައިބަކު ހަމަޖައްސައިފި‬ ‫އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް އާ ނައިބަކު‪ ،‬ރައީސް‬

‫ޕޓްސް އެސިސްޓެންޓް ޑައިރެކްޓަރު‬ ‫ޔޫތު އެންޑް ސް ޯ‬

‫ސލިހް އިއްޔެ ހަމަޖައްސައިފި‬ ‫ޯ‬ ‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ޖެނަރަލްގެ މަގާމާއި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ‬ ‫ޯ‬ ‫އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެންޑް‬ ‫މި މަގާމަށް އައްޔަންކުރީ މއ‪ .‬އެރިޒޯނާގެ‬

‫މަރިޔަމް ނާޒިމާ އެވެ‪.‬‬ ‫އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީން ހިއުމަން ރިސޯސް‬

‫ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަގާމު ވެސް ނާޒިމާ އަދާކުރައްވާފައި‬ ‫ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށް މުސާރަ‬

‫ލޕްމެންޓުން މާސްޓާސް‬ ‫ޕްލޭނިން އެންޑް ޑިވެ ޮ‬

‫ގތުގައި ކޮންމެ މަހަކު‬ ‫އާއި އެލަވަންސްގެ ޮ‬

‫ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ނާޒިމާ ވަނީ އެމްޕްލޮއިމެންޓް‬

‫ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ‪30،500‬ރ‪ .‬އެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމު ވެސް‬

‫‪18،000‬ރ‪ .‬ގެ މުސާރަ އާއި ‪12،500‬ރ‪ .‬ގެ‬

‫އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެލަވަންސެކެވެ‪.‬‬

‫މީގެ އިތުރުން ހިއުމަން ރިސޯސް މިނިސްޓްރީގެ‬

‫ދިނުމަށް ފުލުހުން އެދެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން‬

‫ކށް ސީޓްބެލްޓް އަޅާފައިތޯ ބަލަން‬ ‫ޓެކްސީތައް މަޑު ޮ‬

‫ލމީޓަރަށް ވުރެ ބާރަށް ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ‬ ‫‪ 30‬ކި ޯ‬

‫ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ސީޓްބެލްޓް ނާޅައި ހުރިނަމަ‬

‫ރޅުލީ އުޅަނދުތަކުގައި‬ ‫އންނަ މަގުތަކުގައި‪ ،‬ހަތަރު ފު ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ބެލްޓް އެޅުމަށް ވެސް ނަސޭހަތްތެރިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ދަތުރުކުރާއިރު ސީޓްބެލްޓް އެޅުމަކީ މަޖުބޫރު ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ކށް ފާސްކުރަން ފެށީ‪ ،‬އެގޮތަށް‬ ‫"ރެންޑަމް ޮ‬

‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި‪ޮ :‬ލބީ ކުރައްވާނީ ރައީސް ބޭނުންފުޅުވާ މެމްބަރަކު މަޖިލީސް ރައީސަކަށް ހޮވުމަށް‪.‬‬

‫ގތަށް އަމަލުކުރަން ފެށީ ބްރިޖާއި‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ޮ‬ ‫ހައިވޭގައި ދަތުރުކުރާ ރައްޔިތުންގެ ރައްކަލަކަށްޓަކައި‬

‫އފިޝަލަކު އިއްޔެ ވިދާޅުވީ‬ ‫ފުލުހުންގެ މީޑިއާ ޮ‬

‫ސލިހާ އެކު ރިޔާޒު‬ ‫މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރިން‪ ،‬ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޯ‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫އަދި ސައިކަލުގައި ނަމަ ހެލްމެޓް އެޅުން މަޖުބޫރެވެ‪.‬‬

‫ފާސްކުރާއިރު ނަސޭހަތްތެރިވާނެ ސީޓްބެލްޓް ނާޅައި‬

‫ނަމަވެސް ސީޓްބެލްޓް އެޅުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު އެހާ‬

‫ހުރިއްޔާ ސީޓްބެލްޓް އެޅުމަށް‪ "،‬އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި‬

‫ސަމާލުކަން ދޭ ކަމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ތަހުގީގުތައް އަވަސްކޮށް ދިނުމަށް‬ ‫އެދި ޝިދާތާ ފުލުހަށް‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫މީގެއިތުރުން ފުލުހުންނާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ‬ ‫ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމާ ގުޅޭ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގތުން ވެސް ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރި ކަމަށް‬ ‫ޮ‬ ‫ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން‬ ‫ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް‬

‫މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް‬

‫އަވަސްކޮށް ދިނުމަށް އެދި ޖެންޑަ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ‬

‫އަވަހަށް ނިންމުމަށް ބާރު އެޅުއްވުމަށް ފުލުހުންގެ‬

‫ޝަރީފް‪ ،‬ފުލުހުންނާ އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ވެރިންނާ ޝިދާތާ ބައްދަލު ކުރެއްވި އިރު‪،‬‬

‫ޖެންޑަ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޝަހީދު ހުސެއިން‬

‫ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނާއި އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން‬

‫އތް ބައްދަލުވުމުގައި ފުލުހުންނަށް‬ ‫އާދަމް ބިލްޑިންގައި ޮ‬

‫ގތުން އަނިޔާ ކުރުމުގެ‬ ‫ހުންނަ މީހުންނާ އެކި ގޮތް ޮ‬

‫ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެ މިނިސްޓްރީއާ‬

‫މައްސަލަތައް ފަހަކަށް އައިސް ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގުޅުން ހުރި ހައްސާސީ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު‬

‫އެގޮތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަންހެނަކަށް‬

‫އފް ޕޮލިސް‬ ‫އަވަސް ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނާ ޮ‬

‫އަނިޔާ ކުރި މައްސަލައަކާއި ‪ 15‬އަހަރުގެ އަންހެން‬

‫މުހައްމަދު ހަމީދުއާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުއްޖަކު ވިހެއި ދަރިފުޅު މަރުވި މައްސަލައަކާއި ނުވަ‬

‫މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީއާ ގުޅުން‬

‫އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ‪ 18‬އަހަރު ނުވާ ދެ‬

‫ހުރި ވަކިވަކި މައްސަލަތައް މިނިސްޓަރު‪ ،‬ޕޮލިސް‬

‫ލބިވެރިޔާ ބެހުނު‬ ‫ބޭބެއަކާއި އެ ކުއްޖާގެ މަންމަގެ ޯ‬

‫ކޮމިޝަނަރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނެވި ކަމަށް ވެސް‬

‫ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު‬

‫ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 20‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫މަންމަގެ ލޯބިވެރިޔާ ވެ ް‬ ‫ސ‬ ‫ކުއްޖާއާ ބެ ހޭ ކަމުގެ ތުހުމަތު‬ ‫ދެ ބޭބެގެ އިތުރުން އަންހެން ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ޯގނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވެނީ‬ ‫އޭނާގެ މަންމަ މިހާރު ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ އުމުރުން ‪ 65‬އަހަރުގެ މީހާ އަށް‪.‬‬ ‫އުމުރުން ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް‪ ،‬އޭނާގެ ‪13‬‬

‫"އެކަމެއް ހިނގި ކަމަށް ވަނީ‪ ،‬ފިރިހެން މީހާގެ‬

‫އަހަރާއި ‪ 16‬އަހަރުގެ ދެ ބޭބެ ޖިންސީ އަނިޔާކުރި‬

‫ކޓަރި ބަލަން ވާނެއޭ ކިއާފައި އެމީހާ ދިރިއުޅޭ ގެއަށް‬ ‫ޮ‬

‫ލބިވެރިޔާ ވެސް އެ ކުއްޖާއާ‬ ‫ކަމުގެ އިތުރުން މަންމަގެ ޯ‬

‫ގސްފައި‪ "،‬އޭނާ ކިޔައިދިނެވެ‪.‬‬ ‫އަންހެން ކުއްޖާ ގެން ޮ‬

‫ބެހުނު ކަމަށް އެ ރަށުގެ ބައެއް މީހުން ތުހުމަތުކޮށްފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު އެ ކުއްޖާ އަށް‪ ،‬އޭނާގެ ‪ 13‬އަހަރާއި‬ ‫‪ 16‬އަހަރުގެ ދެ ބޭބެ ޖިންސީ އަނިޔާކުރިކަމުގެ‬

‫މާލެ އިން ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ހިންގަމުން ދިޔަ އެ‬ ‫ނުބައި އަމަލްތަކުގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅީ މި‬ ‫މަހުގެ ‪ 10‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪ .‬ޖިންސީ އަނިޔާ ލިބުނު‬

‫ނުދެކެވޭ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އެ ރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި އެހެން މީހަކު ބުނީ‬

‫ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ މިހާރު ހުރީ‪ ،‬މަންމަގެ ބެލުމުގެ‬ ‫ގސް‪ ،‬އެ ރަށުގެ އެހެން ބަޔަކާ‬ ‫ދަށުން ވެސް ގެން ޮ‬

‫ކިޔައިދިނީ މާލޭގައި ހުންނަ‪ ،‬މަންމަ ފަރާތުގެ‬

‫ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދައްތައަކަށެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލާގައި އެއްވެސް މީހަކު އަދި ހައްޔަރެއް ނުކުރެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ކލެއްގައި އެ އަންހެން ކުއްޖާ‬ ‫ކންފަރެންސް ޯ‬ ‫" ޮ‬ ‫އާއި މަންމަ އާއި ދައްތައާ އެކި ވާހަކަތައް ދެއްކުމުގެ‬ ‫ތެރޭގައި ދައްތަގެ ސަމާލު ކަމަށް މިކަން އައީ‪ "،‬އޭނާ‬

‫ކުޑަކުދިންތަކެއް ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށް ވާތީ އެ‬ ‫ކުދިންގެ އައިޑެންޓިޓީ އެނގޭނެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް‬ ‫ހާމަކުރަން ފުލުހުން ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬ ‫ރަށުގެ ނަން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު "މިހާރު" އަށް‬

‫ވެމްކޯގެ ހާއްސަ އޮޑިޓް ެގ‬ ‫ނުވަ މައްސަލައެއް ބަލަނީ‬ ‫ކޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ)ގެ‬ ‫ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޯ‬

‫އާދަމް ވިދާޅުވީ‪ ،‬އޭސީސީން ހަތަރު މައްސަލައެއް‬

‫ހާއްސަ އޮޑިޓުގައި ނުވަ މައްސަލައެއް އޮޑިޓް އޮފީހުން‬

‫ބަލަމުންދާއިރު އެ މައްސަލަތަކީ ވެސް ވެމްކޯއިން‬

‫ބަލަމުންދާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު‬

‫ކޮށްފައިވާ ހަރަދުތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އާދަމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ކ ފަށައިގަތް ދުވަސްވަރު ތަކެތި‬ ‫އެގޮތުން ވެމް ޯ‬

‫އފީހުގެ ހާއްސަ އޮޑިޓްގައި‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ‪ ،‬އޮޑިޓް ޮ‬

‫ގތާއި ފައިސާ ހަރަދު ކުރި ގޮތާ ގުޅޭ‬ ‫ގަނެފައި ހުރި ޮ‬

‫މުދާ ގަތުމަށް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާއި ހުއްދަނެތި‬

‫މައްސަލަތައް ބަލަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ތަކެތި ގަތުމުގެ މައްސަލަތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ‪ .‬ޖުމްލަ‬

‫ވެމްކޯއާ ހަވާލުވިއިރު ދަރަނި ‪ 70‬މިލިއަން‬

‫ގޮތެއްގައި ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ވެސް ގުޅިފައިވަނީ‬

‫އތް އިރު މިހާރު އެ ދަރަނި ‪ 48‬މިލިއަން‬ ‫ރުފިޔާގައި ޮ‬

‫ރކިއުމެންޓުން ގަނެފައިވާ ތަކެއްޗާ ކަމަށާއި‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް އާދަމް‬ ‫ރުފިޔާ އަށް ދަށް ޮ‬

‫އޭސީސީން އެފަދަ މައްސަލަތަކެއް ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ތުހުމަތުކުރެވުނަސް އެ ވާހަކަ ރަށު ތެރޭގައި މާ ބޮޑަށް‬

‫ގނާކުރާ ވާހަކަ‬ ‫އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ޖިންސީ ޯ‬

‫އެކަމަކު ރަށު މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި އެ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އެވަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް އޭނާގެ ‪ 18‬އަހަރު ނުވާ‬

‫ފުލުހުންގެ ޔުނީފޯމްގައި ސާވިސް‬ ‫ނަންބަރު ޖަހަނީ‬ ‫ލަ މް ޔާ އަ ބް ދުﷲ‬

‫ހާއްސަ ނަންބަރެއް ކަމަށް ވާ އިރު‪ ،‬އާންމުންނަށް‬ ‫ފެންނަ ގޮތަށް ޔުނީފޯމުގައި ހިއްޕުމުން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދެ ބޭބެއަކު ޖިންސީ އަނިޔާކުރާކަމުގެ އެއްވެސް ކަހަލަ‬

‫އަމަލުކުރާ ފުލުހުންގެ ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން އާންމުންނަށް‬

‫މައްސަލައެއް މީގެ ކުރިން އެނގިފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ފުލުހުންގެ ސާވިސް‬ ‫އާންމުންނަށް ފެންނާނެ ޮ‬

‫ފަސޭހަ ވާނެ އެވެ‪ .‬ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ‬

‫އެހެންކަމުން މިއީ ރާއްޖޭގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ‬

‫ފމުގައި ހަރުކުރަން ފަށައިފި‬ ‫ނަންބަރު އެ މީހުންގެ ޔުނީ ޯ‬

‫ސަރުކާރުގައި މުޒާހަރާތަކަށް ފުލުހުން ނުކުންނަ އިރު‪،‬‬

‫ބުނީ ތިން ކުދިންގެ މަންމައަކީ އެ ރަށަށް އުފަން އެ‬

‫ޖިންސީ އަނިޔާގެ މުޅިން ތަފާތު މައްސަލައެއް ކަމަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކާކުކަން އަންގައިދޭ ނަން ވެސް ނައްޓާލާ ކަމަށް ބުނެ‬

‫ރަށުގައި އުޅެމުން އަންނަ މީހެއް ކަމަށެވެ‪ .‬ކައިވެނި‬

‫ބެލެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ރޫޅިފައިވާ އިރު ތިން ދަރިން ގެންގުޅެނީ އަންހެން މީހާ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ބުނި ގޮތުގައި‬

‫ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ ވަރަށް ނުބައި މައްސަލަތައް‬

‫ކމިޝަނާ މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވީ‬ ‫ޕޮލިސް ޮ‬ ‫މިއީ ފުލުހުން ޒިންމާދާރު ކުރަން އެތަނުން ކުރަމުން‬

‫ކށްފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޝަކުވާ ޮ‬ ‫ނވެމްބަރު މަހު ސަރުކާރު ބަދަލުވުމަށް‬ ‫މިދިޔަ ޮ‬

‫ދޭތެރެދޭތެރެ އިން ފެންމަތިވެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ދާދި‬

‫އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެޅި‪ ،‬ކުޑަ ނަމަވެސް‬

‫ފަހު ފުލުހުން އަންނަނީ އެތަނާ މެދު އާންމުން‬

‫ފަހުން ވަނީ ‪ 14‬އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު‪،‬‬

‫މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތް ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތްތަކެއް‬ ‫ދެކެމުން އަންނަ ޮ‬

‫ދެ ބޭބެގެ އިތުރުން އަންހެން ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ‬

‫ނަހަލާލަށް ބަލިވެ އިނދެ ގޭގައި ވިހައި‪ ،‬ތުއްތު‬

‫"[ހިދުމަތް ދޭ] ފުލުހަކީ ކާކު ކަން ރައްޔިތުންނަށް‬

‫ގތުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބަލާ‬ ‫ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވެނީ އޭނާގެ މަންމަ މިހާރު‬

‫ދަރިފުޅު މަރުވުމުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިނގުމަކީ ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް ޒިންމާދާރު‬

‫މައްސަލަތަކުގެ އަދަދު އެތަނުން އަންނަނީ ކޮންމެ‬

‫ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ އުމުރުން ‪ 65‬އަހަރުގެ މީހާ‬

‫ގޭގައި އޭނާ ވިއްސަން އުޅުނީ އާއިލާގެ މީހަކާއި އޭނާގެ‬

‫ކަމާއެކު އަދާކުރަން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް‪ "،‬ޓްވިޓާ‬

‫ހަފްތާއަކު އާންމުކުރަމުންނެވެ‪ .‬އަދި ފުލުހުންނާ މެދު‬

‫އަށެވެ‪ .‬ކުއްޖާގެ މަންމަ އާއި އެމީހާ ރައްޓެހިވެގެން‬

‫ލޯބިވެރިޔާ ކަމަށްވެ އެވެ‪ .‬މި މައްސަލާގައި ކުއްޖާގެ‬

‫މެދުވެރިކުރައްވައި ހަމީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އާންމުން ކުރާ ޝަކުވާތަކަށް ވެސް އެތަނުން އަންނަނީ‬

‫އުޅޭތާ މިހާރު ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް ވެދާނެ ކަމަށް‬

‫ލބިވެރިޔާ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ބައެއް މީހުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަނާ ހަމީދު ކުރި މިއަދު ޓްވީޓެއް‬ ‫ޕޮލިސް ޮ‬

‫ކށް ޖަވާބުދެމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރި ޮ‬

‫ކންމެ ފުލުހަކަށް‬ ‫ފުލުހުންގެ ސާވިސް ނަންބަރަކީ ޮ‬

‫ދުވާލު ވަގުތު މަޖީދީމަ ުގ‬ ‫ވަން ވޭކުރުން ހުއްޓާލައިފި‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫އެވެ‪ .‬މި މަހުގެ ‪ 30‬ވަނަ ދުވަހު ރިޕޯޓު ފޮތް ދޭއިރު‪،‬‬ ‫ރދައަށް ފަހު އަންނަ މަހުގެ‬ ‫ސްކޫލުތައް ދެން ހުޅުވާނީ ޯ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 9‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން ބަންދުވުމާ އެކު ހަތަރު‬

‫މި މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރޯދަ‬

‫ރޅުލީ އުޅަނދުތަކަށް ދުވާލުގަޑީގައި މަޖީދީމަގު‬ ‫ފު ޮ‬

‫މަސް ނިމެންދެން ހެނދުނު ‪ 8:00‬އިން ފެށިގެން‬

‫ވަންވޭކުރުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫‪ 2:00‬އަށް ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދު މަޖީދީ‬

‫ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު އިޒްމިއާ ޒާހިރު ވިދާޅުވީ‬

‫ގތަށް ހަމަޖެއްސި އެވެ‪.‬‬ ‫މަގުން އެއްކޮޅަށް ދުއްވޭ ޮ‬

‫ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި މަޖީދީ މަގުން ދުއްވޭނީ‬

‫ޔ މަގާ ހަމައަށް ވަންވޭ‬ ‫ސޯސަންމަގުން ފެށިގެން މާވެ ޮ‬

‫ހުޅަނގުން އިރަށް ކަމަށް ކުރިން ނިންމިއަސް‪،‬‬

‫އފީސްތައް ނިމޭ‬ ‫ރދަ މަހު ސްކޫލުތަކާއި ޮ‬ ‫ކުރީ ޯ‬

‫ދުވާލުގެ ގަޑިތަކުގައި މިހާރު ދެކޮޅަށް ދުއްވޭގޮތަށް‬

‫ވަގުތާއި މުދާ އުފުލާ ގަޑިއާ ދިމާވެ‪ ،‬މަޖީދީމަގަށް ވަރަށް‬

‫ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ރޭގަނޑު ގަޑީގައި‬

‫ބާރު ބޮޑުވާތީ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު މަގު ވަންވޭ ކުރާކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ބާރު ޮ‬ ‫"ކުރީގައި ވެސް ރޭގަނޑު‪ ،‬މަޖީދީމަގު ވަންވޭ‬

‫ޕލިސް ޔުނިޓުގެ ހެޑް‪ ،‬ސަބް‬ ‫ޓްރެފިކް ޮ‬ ‫ޕލިސް މުހައްމަދު ލުތުފީ ކުރިން‬ ‫އިންސްޕެކްޓާ އޮފް ޮ‬

‫ކުރާ އުސޫލުން މިހާރު މި ވަންވޭ ކުރަނީ‪ .‬މިގޮތަށް‬

‫ވިދާޅުވިގޮތުގައި މަޖީދީމަގު ވަންވޭ ކުރުމުން ޓްރެފިކަށް‬

‫ރދައަށް ފަހު ވެސް‪ "،‬އިޒްމިއާ ވިދާޅުވި‬ ‫ކުރިއަށްދާނެ ޯ‬

‫ބޑަށް ލުއިވާނެ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ބަދަލު ގެނައީ‬ ‫ވަރަށް ޮ‬ ‫ރޯދައިގެ ފުރަތަމަ ތިން ދުވަހަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ޓެސްޓުތައް ނިންމައި ގިނަ‬ ‫ސްކޫލުތަކެއްގެ ކިޔެވުން މިހާރު ވަނީ މެދުކަނޑާލައިފަ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރޅުލީ އުޅަނދުތަކަށް ދުވާލުގަޑީގައި‬ ‫މަޖީދީމަގުން އުޅަނދުތަކެއް ދަތުރުކުރަނީ‪ :‬ހަތަރު ފު ޮ‬ ‫ވަންވޭކުރުން ވަނީ ހުއްޓާލާފައި‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސެއިން ވަހީދު‪ /‬މިހާރު‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 20‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫ދަރުމަވަންތަ ހުރިހާ ފްލޯއެއް‬ ‫ޖުލައި މަހު ބޭނުންކުރަނީ‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫އެވެ‪ .‬އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގައި ހަވާލުކުރަން‪،‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކްކޮށްގެން މިދިޔަ‬ ‫ހަފުތާގައި ‪ 800‬ސްޓިކާ ޖެހި‬

‫ކޮންޓްރެކްޓަރު އިމާރާތް ސާފުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ސަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރަން‬

‫ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް އެންމެ އުސް އަދި އެންމެ‬

‫އިމާރާތް ކުރި ‪ 25‬ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް‬

‫ބޑު އިމާރާތް ހަވާލުކުރީ ސިންގަޕޫރުގެ ޝެންހުއާ‬ ‫އަގު ޮ‬

‫އޕީޑީ (ޑޮކްޓަރުން ބަލާ‬ ‫މި މަހުގެ ތެރޭގައި ޯ‬

‫ކުންފުންޏާ އެވެ‪ .‬އެ އިމާރާތް ހަވާލުކުރީ ‪143‬‬

‫ކށް‪ ،‬މުޅި އިމާރާތް ޖުލައި މަހު‬ ‫ކޓަރިތައް) ބަދަލު ޮ‬ ‫ޮ‬

‫މިލިއަން ޑޮލަރު (‪ 2.2‬ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަށެވެ‪ .‬ޖޫން‪،‬‬

‫އ އިބްރާހިމް ސަލީމް‬ ‫ބޭނުންކުރަން ފެށޭނެ ކަމަށް ސީއީ ޯ‬

‫‪ 2016 ،5‬ގައި އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތް ފެށީ ދެ‬

‫(ކުޑަ ބަންދޭ) މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ހސްޕިޓަލް ހުޅުވައި‬ ‫އަހަރުން ނިންމާށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޮ‬

‫އައިޖީއެމްއެޗުގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް މިހާރު ވެސް‬

‫ޚިދުމަތް ލަސްވީ ވަސީލަތްތައް ހޯދަން ހަވާލުކުރި‬

‫ވަނީ‪ ،‬ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި‬

‫ކުންފުނިތަކަށް ދިން ތާރީޚުތަކުގައި އެކަން ނުވެގެން‬

‫ހސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްފަ‬ ‫އިމާރާތް ކުރި ދަރުމަވަންތަ ޮ‬

‫ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އތެރަޕީ އާއި ސްޕީޗް ތެރެޕީ‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭގެތެރޭގައި‪ ،‬ފިޒި ޮ‬

‫ގތުގައި އާ އިމާރާތް‬ ‫ސަލީމް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސަލީމް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ދަރުމަވަންތަ‬

‫ސާފުކުރުމާއި އެ ނޫން ޚިދުމަތްތަކަށް ވެސް ނަގަން‬ ‫ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ދިވެހިންނެވެ‪ .‬ޒަމާނީ ފެންވަރަށް‬

‫އޕީޑީގެ ޚިދުމަތް ފަށަން ރޫމްތައް‬ ‫ހޮސްޕިޓަލުގައި ޯ‬

‫ކންމެ ފްލޯއެއްގައި ‪ 33‬ފާޚާނާ‬ ‫ހަދާފައިވާ އިމާރާތުގެ ޮ‬

‫ކށް ނިމިފައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް މިހާރު ވަނީ ތައްޔާރު ޮ‬

‫ހުރެ އެވެ‪.‬‬

‫އތީ ދެ ވަނަ ފްލޯ އާއި ތިން‬ ‫އޯޕީޑީ ބަދަލުކުރާ ގޮތަށް ޮ‬ ‫ވަނަ ފްލޯ އަށެވެ‪.‬‬ ‫"ރޯދަ މަސް ނިމުމާ އެކު އެކްސްރޭ އާއި އެހެން‬ ‫ޚިދުމަތްތައް ވެސް ބަދަލުކުރެވޭނެ‪ "،‬ސަލީމް ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ މުޅި އިމާރާތް ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން‬ ‫އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ކޮންމެވެސް‬

‫އާއި ލޮލުގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާޓްމެންޓާއި ޑެންޓަލް‬ ‫ޑިޕާޓްމެންޓް ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހިނގާ މަގަކުން‪ ،‬ދެ އިމާރާތް ގުޅުވާލާފައިވާ‬ ‫އިރު‪ ،‬ދެ ތަނުން ވެސް ޚިދުމަތް ހޯދަން އުނދަގުލެއް‬

‫ވަރެއްގެ ލުޔެއް ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ސަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކލިޝަނުން ދެކެނީ އެއީ‪،‬‬ ‫ސިފަކުރާއިރު‪ ،‬ސަރުކާރު ޯ‬ ‫ގތުގަ އެވެ‪ .‬މި މަޝްރޫއަށް‬ ‫ކރަޕްޝަންގެ ބިނާއެއްގެ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ނުވާނެ އެވެ‪ .‬އާ‪ ،‬އިމާރާތް ޑިޒައިން ކޮށްފައި ވަނީ‪،‬‬ ‫އައިޖީއެމްއެޗުގައި އިމަޖެންސީ ފަރުވާދޭ ޑިޕާމްޓްމަންޓުން‬

‫ދެތިން އިމާރާތުގެ އަގު ކަމަށް އިމާރާތްކުރުމުގެ‬

‫ހސްޕިޓަލަށް ވަދެވޭ‬ ‫ނުކުމެގެން ގޮސް ދަރުމަވަންތަ ޮ‬

‫ދާއިރާގެ މީހުން ދެކެ އެވެ‪ .‬އެއަށް ރައްދު ދީ‪ ،‬ޔާމީންގެ‬

‫ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ‪ ،‬މުހިއްމީ ހޮސްޕިޓަލް‬ ‫އަވަހަށް ނިންމައި ޚިދުމަތް ދިނުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މި މަހުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރަން ޖެހެ‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ސަރަޙައްދީ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރޑްވާދިނަސް ނަހަދާ ދުއްވުމުގެ ‪19‬‬ ‫މައްސަލައެއް‪ޯ ،‬‬ ‫މައްސަލައަކާއި އިންޝުއަރެންސް ނެތި ދުއްވުމުގެ ‪29‬‬

‫ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކް ކުރި ވެހިކަލްތަކުގައި‬

‫މައްސަލައެއް ފާހަގަވި ކަމަށް އެ ހިސާބުތަކުން ދައްކަ‬

‫މިދިޔަ ހަފުތާގައި ‪ 800‬އަށް ވުރެ ގިނަ ސްޓިކާ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ބާރަށް ދުއްވައިގެން ‪ 13‬މައްސަލައެއް‬

‫ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން‬

‫ފާހަގަވި ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ‪.‬‬

‫ދައްކައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން އާންމުކުރި މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތަފާސް‬

‫އެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ‪ 18‬އަހަރުން‬ ‫ދަށުގެ ކުޑަކުދިން ވެހިކަލް ދުއްވުމާއި ޓްރެފިކް‬

‫ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މި މަހުގެ ‪ 11‬ވަނަ ދުވަހުން‬

‫ލައިޓްތަކަށް އިހްތިރާމް ނުކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާއި‬

‫ފެށިގެން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހާ ހަމައަށް ގަވައިދާ‬

‫ފނު ނުވަތަ ހެޑް ސެޓް‬ ‫ހެލްމެޓް ނާޅައި ދުއްވުމާއި ޯ‬

‫ހިލާފަށް ޕާކްކޮށްގެން ‪ 814‬ސްޓިކާ ޖެހި އެވެ‪ .‬ރޯދަ‬

‫ޖަހައިގެން ދުއްވުމާއި ގަވާއިދަ ހިލާފަށް އުޅަނދުތަކުގައި‬

‫މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ގަވައިދާ ހިލާފުވެގެން ޖެހީ‬

‫މުދާ އުފުލުމުގެ މައްސަލަތަކާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު‬

‫‪ 776‬ސްޓިކާ އެވެ‪.‬‬

‫ސރުތަކެއް ހަދަނީ‬ ‫ސަރަހައްދީ ދާރުލް އާ ާ‬

‫މީގެއިތުރުން އަހަރީ ފީ ނުދައްކާ ‪25‬‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ހސްޕިޓަލަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ‬ ‫ދަރުމަވަންތަ ޮ‬ ‫ތަރައްގީގެ ރަމްޒު ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުން‬

‫ޑލަރު ހަރަދު ކުރާއިރު މިއީ‪ ،‬މިފަދަ‬ ‫‪ 140‬މިލިއަން ޮ‬

‫އެ އިމާރާތުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމައި‪،‬‬

‫ވެހިކަލްތަކުގައި މިދިޔަ ހަފްތާގައި ‪ 800‬އަށް ވުރެ ގިނަ ސްޓިކާ ޖެހި‪--.‬ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬

‫ޑކްޓަރަށް ދެއްކުމާއި އެ ނޫން ވެސް ގިނަ‬ ‫" ޮ‬ ‫ޚިދުމަތްތަކުގައި ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ‪"،‬‬

‫ޕޓްސް ތެރަޕީ އާއި އީއެންޓީ‬ ‫އޭގެތެރޭގައި‪ ،‬ސް ޯ‬

‫ފުލުހުން ވެހިކަލްތަކެއްގައި ސްޓިކާ ޖަހަނީ‪ .‬ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކް ކުރި‬

‫ގތުން‪ ،‬މިދިޔަ ހަފުތާގައި‬ ‫ހިސާބުތައް ދައްކާ ޮ‬

‫ކުރަމުން ދުއްވުމުގެ ބައެއް މައްސަލަތައް ވެސް މިދިޔަ‬ ‫ހަފުތާގައި އެބަހުއްޓެވެ‪.‬‬ ‫ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކްކޮށްގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ‬

‫މާލޭގައި ‪ 54‬އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ‪ 20‬މީހަކަށް‬ ‫އަނިޔާވި އެވެ‪ .‬އަދި އެކި މައްސަލަތަކުގައި ‪12‬‬

‫ސްޓިކާ ޖަހަމުން އަންނަ އިރު‪ ،‬ޕާކްކުރާނެ ތަނެއް‬

‫މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހޯދައި ނުދީ‪ ،‬ވެހިކަލްތަކުގައި ފުލުހުން ސްޓިކާ ޖަހަމުން‬

‫ފުލުހުން އާންމުކުރި މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތަފާސް‬

‫އަންނާތީ އާންމުން ފާޑުކިޔަ އެވެ‪ .‬ގަވައިދާ ހިލާފަށް‬

‫ގޮތުން ކުރިއަރައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ މެދުވެރިކޮށް‬

‫ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މާލެ އިން ‪ 502‬އުޅަނދެއް‬

‫ޕާކްކުރާ ވެހިކަލްތަކުގައި ވަޔަލޭޝަން ސްޓިކާ ޖެހުން‬

‫ރާއްޖެ އަށް މާލީ މަންފާތަކެއް ލިބި‪ ،‬އިގުތިސޯދަށް ހެޔޮ‬

‫ބަލައި ފާސްކުރި އިރު‪ ،‬ގިނަ އިން ހުރީ ޓްރެފިކް‬

‫ކޅަކަށް ހުއްޓާލި އެވެ‪.‬‬ ‫މި ސަރުކާރުން ދުވަސް ޮ‬

‫އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގަވައިދާ ހިލާފުވެގެން ފިޔަވަޅު އަޅައިފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ގައުމީ ދާރުލްއާސާރެއް‬

‫ދާރުލްއާސާރުތަކެއް ހުޅުވުމުގެ ޕްލޭންތައް ހަދައި‬

‫ހުޅުވާފައިވަނީ ‪ 1952‬ނޮވެންބަރު ‪19‬ގައި އޭރުގެ‬

‫މަޝްވަރާތައް ދަނީ ކުރަމުން ކަމަށް‪ ،‬އާޓްސް‪ ،‬ކަލްޗާ‬

‫ވަޒީރުލްއައުޒަމް މުހައްމަދު އަމީނެވެ‪ .‬މިހާރު ދާރުލް‬

‫ސްޓިކާ ޖެހުން ހުއްޓާލުމާ ގުޅިގެން މާލޭގެ އެކި‬

‫ހަތަރު ފުރޮޅުލީ ‪ 12‬ވެހިކަލާއި ‪ 16‬ސައިކަލެއް ވަނީ‬

‫ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަމައެއްލަމައެއް ނެތި ޕާކްކުރުން‬

‫ޓޯކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވި‬ ‫އާންމުވެ‪ ،‬އެތައް ބަޔަކަށް ޮ‬

‫ގތުން އެ މުއްދަތުގައި‬ ‫އެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ސްޓިކާ ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި މި ސަރުކާރުން‬

‫އެންޑް ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން‬

‫އާސާރު އެހުރި އިމާރާތުގެ ބިންގާ ރައީސް މައުމޫން‬

‫އެންމެ ގިނައިން ފާހަގަވީ ލައިސަންސް ނެތި ދުއްވުމުގެ‬

‫ކށްފައި ހުންނަ‬ ‫މީހުންނަށް ދަތިވާ ގޮތަށް ޕާކް ޮ‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އަބްދުލް ގައްޔޫމް އަޅުއްވައި ދެއްވިއިރު އެތަން ހުޅުވައި‬

‫ގތުން ލައިސަންސް ނެތި ދުއްވުމުގެ‬ ‫މައްސަލަތަކެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ޓ ވެސް ކުރި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެކަމުން‬ ‫ވެހިކަލްތައް ޯ‬

‫ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައިވަނީ ރައީސް މުހައްމަދު‬

‫‪ 89‬މައްސަލައެއް ފާހަގަވި އިރު‪ ،‬އަތުގައި ލައިސަންސް‬

‫މާ ބޮޑު ހައްލެއް އައި ތަނެއް ނުފެނުމާ ގުޅިގެން‬

‫ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ކާޑު ނެތި ދުއްވުމުގެ ‪ 47‬މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް‬

‫ފުލުހުން ސްޓިކާ ޖަހަން ފެށީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު‬

‫ފާހަގަވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބައިނަލްއަގުވާމީ ދާރުލްއާސާރު ދުވަހުގެ‬ ‫މުނާސަބަތުގައި މިނިސްޓަރު ދެއްވި ހިތާބުގައި ވިދާޅުވީ‬ ‫ގފިތައް ހުޅުވި‪ ،‬ސަރަޙައްދީ‬ ‫ދާރުލްއާސާރުގެ އެކިއެކި ޮ‬

‫އެތަނަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހާއި ތަރިކަ އާއި ސަގާފަތާ‬

‫ދާރުލްއާސާރުތަކާއި އަމިއްލަ ދާރުލްއާސާރުތައް‬

‫ގތުން ބޭނުންވާ ހުރިހައި މައުލޫމާތެއް ލިބޭ‬ ‫ބެހޭ ޮ‬

‫ހުޅުވިގެންދިއުމަކީ ދިވެހީންގެ ޒަމާންވީ ތާރީހާއި‬

‫ތަނެކެވެ‪ .‬އެންމެ އެވޭލާ ޒަމާނުގެ ތާރީހުން ފެށިގެން‪،‬‬

‫ތަރިކަ އާއި ސަގާފަތާ މެދު ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި‬

‫ރާއްޖެ އަށް އަންނަމުންދިޔަ ބަދަލުތަކާއި‪ ،‬ތަރައްގީގެ‬

‫ފަހުރުވެރިކަން އުފެދޭނޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތަށް ހުޅުވޭ ސަރަޙައްދީ ދާރުލްއާސާރުތައް‬ ‫"މި ޮ‬ ‫ވެގެންދާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ އަށް‬ ‫މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ތަނަކަށް‪ "،‬މިނިސްޓަރު‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަރުހަލާތަކާއި‪ ،‬ރަސްރަސްކަލުންގެ ރަސްކަމުގެ‬ ‫ކށްފައިވާ އެންމެ ހާއްސަ‬ ‫ދައުރުތައް އަދި ރާއްޖެ ފާހަގަ ޮ‬

‫ބަސް ޑްރައިވަރުގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި‬

‫ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެތަނުން ލިބެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ދާރުލްއާސާރަކީ ހަމައެކަނި‬

‫ހުޅުމާލޭގައި ޔުކްރެއިންގެ އަންހެނަކު ހިނގާފައި‬

‫ލކަލް މާރުކޭޓުގެ‬ ‫ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާފައިވާ ޯ‬

‫އާސާރީ ތަކެތި ބަހައްޓާ ތަނެއް ކަމުގައި ހީކުރެވިފައިވާ‬

‫ކށް އެމްޓީސީސީގެ ބަހަކު ޖެހި އޭނާ މަރުވި‬ ‫ދަނި ޮ‬

‫ހިޔާޔާލުތައް މިހާރު ވަނީ ބަދަލުވެފައި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލާގައި‪ ،‬އެ ބަސް ދުއްވަން އިން ޑްރައިވަރުގެ‬

‫އަށް ނިކުމެ އުޅުނު ‪ 31‬އަހަރުގެ އަންހެނެކެވެ‪ .‬އޭނާގެ‬

‫ބޑު އަމާނާތެއް‪ .‬މި ތަކެތި‬ ‫ހަވާލުކުރައްވާފައިވާ އަގު ޮ‬

‫އެގޮތުން ދާރުލްއާސާރަކީ އެ މުޖްތަމައުއެއްގެ ތާރީހާއި‬

‫ލައިސަންސް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ހިފަހައްޓައިފި‬

‫ބޑުބައެއް ޗިސްވެފައިވާއިރު‪ ،‬ލަންކާ އަށް‬ ‫ހަށިގަނޑުގެ ޮ‬

‫ކށް ދަމަހައްޓާ އަދުގެ ޖީލަށާއި އަންނާން‬ ‫ރައްކާތެރި ޮ‬

‫ސަގާފަތާއި އާދަކާދަ އާއި ފަންނުވެރިކަމާ ގުޅޭ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގެންގޮސް އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ވަނީ އަންދާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން‬ ‫އޮތް ޖީލުތަކަށް ފޯރު ޮ‬

‫މައުލޫމާތު‪ ،‬ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ޒިޔާރަތްކުރާ‬

‫އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް‪".‬‬

‫ކށްދޭ ތަންތަން ކަމަށް މިނިސްޓަރު‬ ‫ފަރާތްތަކަށް ފޯރު ޮ‬

‫ހަ ވަނަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓަށްފަހު‪ ،‬ކޯޓް‬

‫ހިނގި އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަރުހަލާ ނިމެންދެން ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް‬

‫ބަންދުގެ މުއްދަތު ވެސް އިތުރުކުރި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ޑްރައިވަރުގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ ހަފުތާގައި އޭނާ ވަނީ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫"މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން އަޅުގަނޑުމެންނާ‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ވަނީ އެފަދަ‬ ‫ސަރަހައްދީ ދާރުލްއާސާރެއް ހުވަދު އަތޮޅުގައި ހުޅުވާފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ދާރުލްއާސާރުތައް ތަރައްގީކޮށް‬ ‫އެތަންތަން މުއްސަނދިކުރުމުން ރާއްޖެ‪ ،‬އިޖުތިމާއީ‬

‫މި އަހަރުގެ ދާރުލްއާސާރު ދުވަހުގެ ޝިޢާރަކީ‬

‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ‬ ‫އެ މިނިސްޓްރީގެ ޮ‬

‫"ދާރުލްއާސާރުތަކަކީ ސަގާފަތުގެ ނާރެސް –‬

‫ނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ‬

‫އާދަކާދައިގެ ކުރިމަގު" މިއެވެ‪ .‬މި ޝިއާރުން ބާރުއަޅަނީ‬

‫އފީހަކަށް ފުލުހުން އަދި ނުފޮނުވަ‬ ‫ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ޮ‬

‫ދާރުލްއާސާރުތަކުގެ ބަދަލުވަމުންދާ ތަސައްވުރަށެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކަންމަތީގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވީ ޖޮގިން‬

‫ނިދި ޖެހިފައި އިނދެ ބަސް ދުއްވުމުގެ ސަބަބުން‬

‫އެމްޓީސީސީން ވަނީ މަރުވި އަންހެން މީހާގެ‬ ‫ފރުކޮށްދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އާއިލާއަށް އެހީތެރިކަން ޯ‬


‫‪ 20‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬

‫ނިންމުމަށް ސަތޭކަ‪ ،‬ދެން އޮތީ މި ސުވާލު!‬ ‫މަގުމަތީގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ނުކުރެވޭ ގޮތް‬ ‫ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް‪،‬‬ ‫ބޑަށް ލިބުނު އިތުރު‬ ‫ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކީ ޯ‬ ‫ކށް‪ ،‬ކައުންސިލްގެ‬ ‫ހިތްވަރެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ޮ‬ ‫ނިންމުމަށް މަރުހަބާ ދެންނެވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ނުސީދާ ދުމުން ރައްކާތެރިވުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް‬ ‫ވެސް ލިބިގެންވާ ހައްގެއް‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު‪ ،‬މި‬ ‫ގތަކަށް ނޫން‪ .‬ގަވާއިދަށް‬ ‫އޮންނަނީ ރައްކާތެރިވެވޭ ޮ‬ ‫ގެންނަ އިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި އެކަން ހިމަނަން‬ ‫ނިންމީ އެ ސަބަބަށްޓަކައި‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި މަގުތަކުގައި ދުންފަތުގެ‬ ‫އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ކށްގެން އާއްމުން ވަރަށް‬ ‫އިސްތިއުމާކުރުން މަނާ ނު ޮ‬ ‫ބޑާ ސުވާލު ވެސް ކުރެ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‬ ‫ގިނައިން ޯ‬ ‫އެއީ‪ ،‬އާއްމުން އިންތިހާ އަށް އެދި ތިބި ކަމެއް ކަމަށް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭ!‬ ‫މިކަން ވާނެ ހެއްޔެވެ؟‬ ‫ކައުންސިލްގެ އިސް ނެގުމާ އެކު ދުންފަތް‬ ‫ބޑާއި އެހެން ވެސް ކަމާގުޅުން‬ ‫ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ޯ‬ ‫ގތަށް ނިންމައިފި ނަމަ ވެސް‬ ‫ހުރި އިދާރާތަކުން އެ ޮ‬ ‫ތ ސުވާލު އުފައްދަނީ ސަބަބުތަކެއް‬ ‫ތަންފީޒު ކުރެވިދާނެ ޯ‬ ‫ހުރީމަ އެވެ‪.‬‬ ‫އާއްމު ތަންތަނާއި ހުއްދަ ނުނަގައި ކެފޭ‪/‬‬ ‫ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ނުކުރެވޭ‬ ‫ގޮތަށް ‪ 2013‬ގައި ވަނީ ގަވާއިދެއް ހަދައިފަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ‬ ‫ބޑެތި އަދަދުތަކުން ޖޫރިމަނާ‬ ‫އިސްތިއުމާކްކުރާ ނަމަ ޮ‬ ‫ވެސް ކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ނުކުރެވޭ ތަންތަނުގެ‬ ‫އފީސްތަކާއި ޕާކުތަކާއި ފެރީ‬ ‫ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ޮ‬ ‫ޓާމިނަލްތަކާއި ސައި ހޮޓާ‪ ،‬ރެސްޓޯރެންޓް ފަދަ‬ ‫ތަންތަނާއި އެ ނޫން ވެސް ކެއިންބުއިމުގެ ޚިދުމަތް‬

‫މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދަނީ‪ :‬ކައުންސިލްގެ ގަރާރާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަން ވަނީ ނިންމާފައި‪.‬‬

‫ދޭ ތަންތަނުގެ އިތުރުން މީހުން ގިނައިން އެއްވެއުޅޭ‬ ‫ތަންތަން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން‪ ،‬ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ނުކުރެވޭ‬ ‫ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަން ހުންނަ‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވަނީ‪ ،‬ހަ މަސް ފަހުން މާލޭގެ ހުރިހާ މަގުތަކެއްގައި‬ ‫ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރުން މަނާކުރަން ހުށަހަޅައިފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް‬ ‫ކުރުން މަނާކުރަން މާ ލަސް ވެސް ވެއްޖެ އެވެ؛‬ ‫ނިންމުން ބަރާބަރެވެ‪.‬‬ ‫ކޅަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން‬ ‫މިއީ‪ ،‬ދުންފަތާ ދެ ޮ‬

‫ދރާށިތަކާއި ގޭޓްތަކުގެ ކުރިމަތި ވެސް‬ ‫ދޮރުތަކާއި ޮ‬ ‫ ދުންފަތުން އާއްމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހިންގާ‬‫ކަންކަމުގައި ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދިނުން‪.‬‬

‫މިއީ ރާއްޖޭގައި އަލަށް ފަށަން އުޅޭ ކަމެއް‬

‫‪ -‬ދުންފަތް ބޭނުންކުރުމުންނާއި ދުންފަތަށް‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬ގިނަ ގައުމުތަކެއްގައި މިކަން ތަންފީޒުކުރަމުން‬

‫ހުށަހެޅުމުން‪ ،‬އާބާދީގެ ސިއްހަތަށް ކުރާ އަސަރާއި‬

‫އަންނަތާ އެތައް އަހަރެއް ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ފަރުދުންގެ ސިއްހަތަށް އަންނަ ބަދަލު ދެނެގަނެ‬

‫މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ހުސެއިން‬ ‫ރަޝީދު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ އާއްމުންގެ‬

‫ދިރާސާތައް ކުރުން‪.‬‬ ‫ރލްކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން‬ ‫‪ -‬ދުންފަތް ކޮންޓް ޯ‬

‫މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފާސްކުރި ގަރާރާ އެކު ގިނަ ބައެއްގެ‬

‫ބޑުވުންތަކާއި ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން ކައުންސިލުން‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ގައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރާނެ ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅައި‬

‫ޝުއޫރެވެ‪ .‬އެ ގަރާރަކީ‪ ،‬ދިރިއުޅޭ ކުދި ގޮޅިތަކުން‬

‫ފާސްކުރި ގަރާރަކީ‪ ،‬މަގުތަކުގައި ދުންފަތުގެ‬

‫ކެބިނެޓަށް ލަފާ ދިނުން‪.‬‬

‫ބޑު އަންދާނަކަށް ވެފައި‬ ‫މަގުތަކަށް ނުކުތުން ވެސް ޮ‬

‫އިސްތިއުމާލް ކުރުން މަނާކުރަން އެޅި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު‬

‫ތިބި އާއްމުންގެ ހިތަށް ކުޑަ ނަމަވެސް ލިބުނު‬

‫އތީ‪ ،‬ކަމާގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކާ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬ދެން ޮ‬

‫ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ‪.‬‬

‫ގުޅިގެން މަޝްވަރާ ކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަތަ މިނިސްޓަރަށް ލިބިދޭ‬

‫އޭގެ ފަހުން ގަވާއިދެއް ހަދައި‪ ،‬އެކަން‬

‫އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް‬

‫ގެއިން ބޭރަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހެނީ ދުންތަކުގެ‬ ‫ތެރެއަށެވެ‪ .‬ވެހިކަލްތަކުން ފުރިބާރުވެ‪ ،‬އަރާ ދުމުން‬

‫ތަންފީޒުކުރަން ކައުންސިލުން ބާރުއަޅާނެ ކަމަށް‬

‫ގތެއް ނެތް ތަނުގައި‪ ،‬މޫނަށް ބުރުވާ‬ ‫ސަލާމަތްވެވޭނެ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑެވެ‪ .‬އެކަކަށް‬ ‫ސިނގިރެޓް ދުމުގެ ނުރައްކާ އެހާ ޮ‬

‫"ކައުންސިލްގެ ވިސްނުމަކީ އާއްމުންނަށް‬

‫އންނަ ދުވާރަކީ ސިނގިރެޓް ބޯ‬ ‫ހިނގާލެވޭހާ ޖާގަ ޮ‬

‫ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ކަށަވަރުކޮށްދިނުން‪ "،‬އޭނާ‬

‫ގިނަ ބައެއްގެ ޖަގަހަ އެވެ‪ .‬އެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑަށް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފޮނުވާލާ ވިހަ އިން އެހެން މީހުންނަށް ވެސް‬

‫ރލް ކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި އޮތީ‪،‬‬ ‫ދުންފަތް ކޮންޓް ޯ‬

‫ރލް ކުރުމުގެ ގޮތުން‬ ‫ދުންފަތް ކޮންޓް ޯ‬

‫ބާރު އެޅުން‪.‬‬ ‫ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހަދަން ޖެހޭ އެންމެހާ‬ ‫ގަވާއިދުތައް ހެދުން‪.‬‬ ‫ނުސީދާ ދުމުން އާއްމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް‬ ‫އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ލަސްވެފައިވާ ކަން‬ ‫ފާހަގަކުރައްވައި‪ ،‬ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް‬

‫ނވެ އެވެ‪ .‬ދުންތައް ފޮނުވާލަނީ‬ ‫ސަލާމަތްވެވޭކަށެއް ޯ‬

‫މަގުތަކުގައި ދުންފަތް މަނާކުރުމުގެ ބާރު ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަހްމަދު އުޝާމް ވެސް ވިދާޅުވީ‪ ،‬މަގުތަކުގައި ދުންފަތް‬

‫އެހެން މީހުންގެ މޫނަށެވެ‪ .‬އުމުރު ފުރައަކަށް ނުބަލަ‬

‫އެކަމަކު‪ ،‬މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ނޫނެވެ‪ .‬އެ ބާރު‬

‫މަނާކުރުމުގެ ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ޒިންމާ އޮތީ ދުންފަތް‬

‫އެވެ‪ .‬އެ މީހުންގެ ހިތްހަމަޖެހުމަށް‪ ،‬އެހެން މީހުންގެ‬

‫ދީފައި ވަނީ‪ ،‬ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ދުންފަތް‬

‫ބޑަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ބެހޭ ޯ‬

‫ފުރާނަ ނުރައްކަލެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލަނީ އެވެ‪.‬‬

‫ރލް ކުރުމާ ބެހޭ ބޯޑަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޮންޓް ޯ‬

‫މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވިސްނުމަކީ އާއްމުންގެ‬ ‫ހދައިދޭށެވެ‪ .‬ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ‬ ‫މި ތަކުލީފަށް ލުޔެއް ޯ‬ ‫ކށް‪ ،‬ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ގަރާރުގައި‬ ‫އެކު މަޝްވަރާ ޮ‬

‫ބޑުން ވެސް ގަބޫލުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަން އެ ޯ‬ ‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪،‬‬ ‫އެ ބޯޑުގެ ޮ‬

‫ރ ބޯޑަށް‬ ‫ރލްކު ާ‬ ‫ދުންފަ ްތ ކޮންޓް ޯ‬ ‫ދީފައި ާވ ބައެއް ބާރުތައް‬

‫ދުންފަތުގެ ގަވާއިދަށް މިހާރު އަންނަނީ ބޮޑެތި‬ ‫އިސްލާހުތަކެއް ގެންނަމުންނެވެ‪ .‬އެ ބަދަލުގެ ތެރޭގައި‪،‬‬

‫ދރާށިތަކާއި ގޭޓްތަކުގެ‬ ‫ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ދޮރުތަކާއި ޮ‬ ‫ދރު ހުރި ހިސާބުން ވަށައިގެން‬ ‫ކުރިމަތި ކަމަށް ބަލަނީ ޮ‬ ‫‪ 10‬ފޫޓުގެ ދުރު މިނެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން މަނާ ތަންތަނުގައި‬ ‫ގަވާއިދުގައި އޮންނަ ޮ‬ ‫ބޑެތި އަދަދުތަކުން‬ ‫ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ކުރުމުން ޮ‬ ‫ޖޫރިމަނާ ކުރެވެ އެވެ‪ .‬އެ ފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށް‬ ‫ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަނީ މީރާ އަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތަށް‪ ،‬ފިޔަވަޅު ނާޅާ ކަމުގެ‬ ‫އެ ގަވާއިދާ އެއް ޮ‬ ‫ބޑެވެ‪ .‬އެކަމަކީ‪ ،‬ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކުކުރާ‬ ‫ޝަކުވާ ޮ‬ ‫ފރީގައި‪ ،‬ފުލުހުން ކުރާ‬ ‫ސައިކަލްތަކުގައި ސްޓިކާ ޖަހާ ޯ‬ ‫ހިތްވާ ކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬މަނާތަނެއްގައި ސިނގިރެޓް ބޯން‬ ‫ޕޓް ކުރިއަސް މިހާތަނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާފައި‬ ‫އިންދައި ރި ޯ‬ ‫ވަނީ މަދު ފަހަރެއްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫މަގުތަކުގައި ދުންފަތް މަނާކޮށްގެން‪ ،‬އެކަން‬ ‫ތަންފީޒު ކުރެވިދާނެ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދެނީ އެ‬ ‫ހިސާބުންނެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުގެ އޮފިޝަލް‬ ‫ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ބެހޭ ޯ‬ ‫ވިދާޅުވީ މަނާ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް‬ ‫ކުރުމުން ފިޔަވަޅު އެޅުން މިހާރު އިތުރުވެފައިވާ‬ ‫ގސް ޖޫރިމަނާ ކުރަން ފެށުމުން‪ ،‬އެ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬ފުލުހުން ޮ‬ ‫ފައިސާ މީރާ އަށް ދައްކަމުން އަންނަ ކަން ވެސް އޭނާ‬ ‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައި ހުންނަ‬ ‫ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކު ޮ‬ ‫އުޅަނދުތަކުގައި ސްޓިކާ ޖަހާ އުސޫލުން‪ ،‬ދުންފަތުގެ‬ ‫ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރަން އުޅެފި ނަމަ ކާމިޔާބުވާނެ‬ ‫ކަމަށް އެއް ބަޔަކު ދެކެ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 20‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬

‫އެމްޓީސީސީ‬

‫އެންމެ ބޮޑު ބޮލު ެގ‬ ‫ރިހުމަކީ ދަތުރުފަތުރު!‬

‫އެމްޓީސީސީގެ ސީއީ ޯއ ޝާހު މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު “މިހާރު”‬ ‫އާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ‪---‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪/‬މިހާރު‬

‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އެމްޓީސީސީ އަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު‬

‫ފެށިގެން އަނެއްކާ ވެސް ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫއުތައް‬ ‫ވަނީ ލިބެން ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬މިހާރު ސަރުކާރުން ‪400‬‬ ‫މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ލިބި އެމްޓީސީސީން އެ‬

‫ތޅުން ރަށެއްދިން‪ .‬ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން‬ ‫އިރު ވ‪ .‬އަ ޮ‬

‫ގޮސް އެ ރަށުގެ ދަނޑު އެއްވަރުކޮށްދީ‪ ،‬ނުވަތަ‬

‫މަސައްކަތްތައް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އެ ރަށް ވަނީ ނަގައިފައި‪ .‬އެމްޓީސީސީ އަށް އެކަމުން‬

‫މަގުތައް އެއްވަރު ކުރުމުގެ ކަންކަން އެއްވެސް އަގަކާ‬

‫ވެސް ކޮމްޕެންސޭޓް ކުރަން ދީފަ އޮތް ރަށް ގެއްލުނީ‪”،‬‬

‫ކށްދެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ސީއެސްއާރް ގިނަ‬ ‫ނުލާ ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާއިރު ސަރުކާރު މަޝްރޫއުތައް‬

‫ގންޖެހުމަކީ ކުންފުންޏަށް ވަމުންދާ ގެންލުންތަކުން‬ ‫ޮ‬ ‫އަރައިގަތުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމެވެ‪ .‬މިދިޔަ‬

‫ފަބްލިކް ޓްރާންސް ޯޕޓަށް ސަބްސިޑީ ބޭނުން‬

‫އަހަރުގެ ފައިދާ އިންތިހާ އަށް ދަށްވެފައިވާ އިރު‬ ‫މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ވެސް ވަނީ ‪45‬‬

‫އަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫“އެމްޓީސީސީ އަށް ކ‪ ،‬އ‪ ،‬ވ‪ .‬ދީފައި އޮންނަ‬

‫އެމްޓީސީސީން ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމަށް‬

‫ރަށްތައް އެމްޓީސީސީގެ ދަށުން ނަގާފައިވާ އިރު‬ ‫ޝާހު ވިދާޅުވީ‪ ،‬މި އަހަރު އެންމެ ބޮޑު‬

‫ޕޓުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާ‬ ‫ޓްރާންސް ޯ‬

‫މިހާރަށްވުރެ ފަސޭހައިން ލިބެން ވާނެ ކަމަށް ޝާހު‬ ‫ގަބޫލު ކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވެފަ އެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރުގެ‬

‫ޕޓުގެ މައްސަލަ އަށް‬ ‫އިސްކަމެއް ދޭނީ ޕަބްލިކް ޓްރާސް ޯ‬

‫ދެމެދު އެގްރީމެންޓެއް ވެސް ހެދިފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ރަނގަޅު ޕްރޮޖެކްޓް ލިބެން‬ ‫“ޑައިރެކްޓް ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ކުރާޓަރުގައި ވަނީ ‪ 9.7‬މިލިއަން ރުފިޔާގެ‬

‫ހައްލެއް ހޯދުމަށެވެ‪.‬‬

‫އެގްރީމެންޓް ހެދިފައި ހުރި ސަރަހައްދުތަކަށް ވެސް‬

‫ޖެހޭ‪ .‬މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ލިބެނީ އާދައިގެ‬

‫އެމްޓީސީސީ އަށް ފައިދާވާނެ ސެކިއުރިޓީއެއް‬

‫ކށްގެން އިއުލާނުކޮށްގެން ބިޑު‬ ‫ކންޓެރްކްޓަރުންނާ ވާދަ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ޕޓުން މި ލިބެނީ ގެއްލުން‪.‬‬ ‫ފަބްލިކް ޓްރާންސް ޯ‬

‫ނުވަތަ އަގެއް ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬މިއީ‬

‫އުސޫލުން‪ ”،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެހާ ބޮޑު‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ‪ 70‬މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމައަށް‬

‫ޓްރާންސްޕޯޓުން އެ ކުނުްފުންޏަށް ގެއްލުން ލިބޭ އެންމެ‬

‫ގެއްލުމެއްވީ މަގާމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި އިރު‬

‫ގެއްލުންވި‪ ”،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޮޑު ސަބަބެވެ‪.‬‬

‫ފައިދާ ވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އ ހަސަން ޝާހު ވިދާޅުވީ‪،‬‬ ‫އެމްޓީސީސީގެ ސީއީ ޯ‬

‫ކންމެ އަހަރަކު ވެސް‬ ‫“އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޮ‬

‫ބޑު ކުންފުންޏަކުން ފައިދާ ހޯދަން‬ ‫ފަދަ ހަރަދު ޮ‬

‫މަޝްރޫއުތަކެއް ނުހިނގާތީ ކަމަށެވެ‪ .‬މީގެ އެންމެ ބޮޑު‬

‫ގތުން ސަރުކާރުން‬ ‫ގެއްލުން ކުޑަ ކުރުމުގެ ޮ‬

‫ކޅުން ފެށިގެން‪ ،‬މާ ބޮޑު‬ ‫ސަބަބަކީ މިދިޔަ އަހަރު ފަހު ޮ‬

‫ސަބްސިޑީ ބޭނުންވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ ‪ 30‬ޕަސެންޓް ހިއްސާވާ މި ކުންފުނި‬

‫ޕޓް މެނޭޖު ކުރުމަށްޓަކައި‬ ‫ޝާހު ވިދާޅުވީ‪ ،‬ޓްރާންސް ޯ‬

‫ރަނގަޅަށް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް‬

‫ބޑުވެ‪ ،‬ފައިދާ އިންތިހާ އަށް‬ ‫ހަރަދުތައް ޮ‬

‫ހދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރުން އެހެން ގޮތެއް ޯ‬

‫ބޮޑަށް ވޭނުންވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުޑަވެފައިވުމުން‪ ،‬އެ ކުންފުނި ކޮޅަށް ޖެހުމަށް‬

‫ކށް ކުންފުނި އޮންނަން ޖެހުމެވެ‪.‬‬ ‫މަސައްކަތެއް ނު ޮ‬ ‫“ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ފަހު‪ ،‬އެމްޓީސީސީ އަށް‬ ‫އައީ އައިޑްލް ޓައިމެއް‪ .‬އެމްޓީސީސީގައި އޭރު މާބޮޑު‬

‫ގތުން އެމްޓީސީސީން މިހާރު ވެސް‬ ‫މިކަމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫މަސައްކަތެއް ނުކުރެވުނު‪ .‬އަޅުގަނޑު މަގާމާ ހަވާލުވީ‪،‬‬

‫އަންނަނީ ސަރުކާރާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ޑިސެމްބަރު މަހު‪ ”،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންކަމުން މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ‪ ،‬ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު‬ ‫ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ރަށްރަށުގެ ދަތުރުތައް ކުރުން‬

‫ފައިދާއެއް ލިބޭވަރުގެ މާގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް‬

‫ދެކޮޅު ޖެއްސުމަށް އެމްޓީސީސީ އަށް ރަށްތަކެއް ދިން‬

‫ނުކުރެވުނެވެ‪ .‬ޝާހު ވިދާޅުވީ‪ ،‬މާޗު މަހާއި އެޕްރީލުން‬

‫ނަމަވެސް އެ ރަށްތައް މިހާރު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ‬

‫ސަރުކާރުގެ ‪ 70‬ޕަސެންޓް އަދި އާންމު‬

‫މިފަދަ މަޝްރޫއުތައް އެކަނި ލިބިގެން އެމްޓީސީސީ‬

‫“މިއީ ސީއެސްއާރްގެ ގޮތުގައި ގިނަ‬

‫އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އާ ސަރުކާރު ހަވާލުވި އިރު އެމްޓީސީސީގެ‬

‫ގންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ ބޮޑެތި ޮ‬

‫ކށްދޭ ކުންފުންޏެއް‪ .‬ކުޅިވަރުގެ‬ ‫މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ޮ‬

‫އތްތަނުގައި މަޝްރޫއުތައް‬ ‫މި އަހަރުގެ ކުރިއަށް ޮ‬

‫ސޝަލް ކަންކަމުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑު‬ ‫ޯ‬ ‫ކަންކަމާއި‬

‫ގިނައިން ލިބޭ ނަމަ‪ ،‬މި ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރެވޭނެ‬

‫ކށްދެން‪ ”،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެހީތެރިކަމެއް ޮ‬

‫ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ގަބޫލު ކުރެ އެވެ‪ .‬އެކަން‬ ‫ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫އެމްޓީސީސީން ސީއެސްއާރް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް‬

‫ބޭނުންވެފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 20‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކޓަރިތެރެ އެއްވަސް ހިފާފައިވަނީ ޕެޓްރޯލްގެ‬ ‫މުޅި ޮ‬

‫‪13‬‬

‫** **‬

‫ފައިސާތަކާއި މަސްތުވާއެތިކޮޅެވެ‪ .‬ވަގުތުން އެ‬

‫ދެ މީހުންގެ ބިޒީކަމުން އެކަކު އަނެކަކަށް ވަގުތެއް‬

‫އތް ކުޑަ ހަމުގައި ހުރި‬ ‫ވަހެވެ‪ .‬ޝަނާޔާ އަތުގައި ޮ‬

‫ޝަނާޔާގެ ޚަބަރު ނޫސްތަކަށް އެރުމާ އެކު‬

‫ދެމަފިރިން މުއްސަނދިވި އެވެ‪ .‬މީހަކަށް ޝައްކު‬

‫ނުދެވެއެވެ‪.‬‬

‫އއްސަމުން ދިޔަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕެޓްރޯލްތައް މުޅި ގަޔަށް ޮ‬

‫ގިނަ ބަޔަކު ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ‪ .‬މޫނުމަތިން‬

‫ރލްތައް އެޅީ ކޮޓަރި ތެރެއަށެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެކުރިން އޭނާ ޕެޓް ޯ‬

‫އުފާވެރިކަން ފެންނަ އެންމެންނާ ވެސް ގުޅޭ ކުއްޖެއްގެ‬

‫އއްސާލާފައި‬ ‫ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑަށް އެންމެ ފަހު ބައި ޮ‬

‫ދިރިއުޅުމުގެ އަނދިރިފަރާތް އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގޭތީ‬

‫ހުސްވެފައިވާ ހަން އެނދުމައްޗަށް އެއްލާލި އެވެ‪ .‬ލޮލަށް‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ޚަބަރު ދައުރުވާން ފެށި‬ ‫ޯ‬ ‫އެވެ‪ .‬މުޅި‬

‫ކޓަރިއަށް ބަލާލި އެވެ‪.‬‬ ‫ގިނަވި ކަރުނަތަކާ އެކު މުޅި ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ޝަނާޔާ އަކީ އެންމެން ދަންނަ މޫނެކެވެ‪ .‬ފިލްމީ‬

‫"ކަލޭ ތިއީ މަގޭ އަތްނބެއް ނޫން‪".‬‬

‫ހަޔާތުގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި އެވެ‪ .‬ޝަނާޔާ އަމިއްލަ‬

‫ކަންފަތުގައި ގުގުމައި ގަތީ ޒިވިއަންގެ އަޑެވެ‪.‬‬

‫އަށް މަރުވާން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ފަސް ގަޑިއިރު‬

‫ރވުނެވެ‪ .‬ހަތަރު އަހަރުވީ ކައިވެނި‬ ‫ޝަނާޔާ އަށް ޮ‬

‫ކުރިން ޓީވީ އަށް އިންޓަވިއު ދިނެވެ‪.‬‬

‫ރޫޅުނީ މީގެ އެއްގަޑިއިރު ކުރިންނެވެ‪ .‬ހިތަށް ކުރި‬ ‫ފުން އަސަރާ އެކު ހަމަބުއްދި ފިލައިދިޔައީ އެވެ‪ .‬މި‬

‫** **‬

‫ބިންމަތިން ފޫހިވެ ބޭނުންވަނީ މަރުވާށެވެ‪ .‬ޝަނާޔާ އަށް‬ ‫ގސް އަމަލެއްކަން އިހުސާސް‬ ‫މިކުރެވެނީ ކިހާވަރެއްގެ ޯ‬ ‫ނުވާ ފަދަ އެވެ‪.‬‬ ‫އތް ލައިޓަރު އޭނާގެ މޫނާ‬ ‫މުށުތެރޭގައި ޮ‬

‫ވެދާނެތީ ފައިސާތައް ބޭންކަކަށް ޖަމައެއް ނުކުރެއެވެ‪.‬‬

‫ނުޖައްސާނަން‪ ،‬އަތުން ލާރިއެއް ގޮސްދާނެތީނު‬ ‫** **‬ ‫އަނެއްކާ ވެސް ޝަނާޔާ އަށް ޚިޔާލުތަކުން‬ ‫ނިކުމެވުނެވެ‪ .‬މަންމަގެ އަޑުން އޭނާ މާޔޫސްކޮށްލި އެވެ‪.‬‬ ‫"މިއަށްވުރެ ރަނގަޅުވީސް މަރުވިނަމަ‪ "،‬މަންމަ‬ ‫އުއްމީދު ކަނޑައިލީ ކަމެއް ނޫނޭ ބަލަން ޖެހުނީތީ‬

‫ނޭވާލަމުން ބުނެލި އެވެ‪.‬‬ ‫ޝަނާޔާ އާ ދުރަށް ޖެހިފައި ޒިވިއަން ބަލަން‬ ‫ހުއްޓެވެ‪ .‬ދެން ފެށީ ހޭށެވެ‪.‬‬ ‫"ޖޭމްސް އަކީ ކާކުކަން ކަލެއަށް އެނގޭތަ؟ އެއީ‬

‫ރުޅި އައީކަމެއް ނޭނގެ އެވެ‪ .‬ފުރާނަ ސަލާމަތްވުމަކީ‬

‫އެއިޑްސް ޖެހިފައި ހުރި މީހެއް‪ ،‬އެހެންވެ އަހަރެން ބުނީ‬

‫ގތެއް ނޫނެވެ‪ .‬އަދި އަމުދުން‬ ‫ޝަނާޔާ ވެސް އެދުނު ޮ‬

‫ކައިރިނުވާށޭ‪ ،‬މިހާރު ކަލޭގެ ހަށގަނޑުގައި އެ އަސަރު‬

‫މި ހާލުގައި އުމުރުގެ ބާކީ ބައި ހޭދަކުރާކަށް ބޭނުމެއް‬

‫އތް ދަރީގެ ގައިގައި ވެސް‬ ‫ހުންނާނެ‪ ،‬އަދި ބަނޑުގައި ޮ‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬އޭނާގެ ސިފަ ވަނީ ބަދަލުވެފަ އެވެ‪ .‬ރަނގަޅު‬

‫ހުންނާނެ‪ ،‬އަމިއްލަ ހައްޓާ ވެގެން އުޅެވިގެންނު އިތުރު‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬އެއްއިރެއްގައި ވެސް ޝަނާޔާގެ ދިރިއުޅުން‬

‫ވީ ދުވަހަކުން ވެސް އޭނާ ފެންނާނީ އެހެން މީހެއްގެ‬

‫މީހަކު ބެލޭނީ‪ ".‬ޒިވިއަން ހާމަކުރި ހަގީގަތަށް ފަހު‬

‫އުފާވެރިއެއް ނޫނެވެ‪ .‬މައިންބަފައިންގެ ފުދުންތެރިކަން‬

‫ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ޝަނާޔާ އަށް ހީވީ ގަދަކަމުން ލަމުން ދިޔަ ނޭވާ ވެސް‬

‫އެއީ މީހުންނަށް އެނގޭ ވަރެވެ‪ .‬ހަގީގަތަކީ އެއީއެއް‬

‫ހަމަޔަށް އުފުލާލި އެވެ‪ .‬ލައިޓަރު ދިއްލާލުމާ އެކު‬ ‫މުޅި މޫނު އަނދައިގެން ދިޔަ އެވެ‪ .‬މުޅިން ގައިގައި‬

‫ދާއިރާ އަށް ނިކުތީ އެވެ‪ .‬ކުރާހިތަކުން ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ހުޅުހިފަން ފެށި ތަނާ ކެތްނުވެގެން ޝަނާޔާ އަށް‬

‫ޔއެއްގައި މަސައްކަތް‬ ‫ޒިވިއަން އަކީ އަމިއްލަ ސްޓޫޑި ޯ‬

‫ހަޅެއްލަވައިގަނެވުނެވެ‪ .‬މިނިމަސް އަނދައި ވިރުމަކީ‬

‫ކުރާ އާޓިސްޓެކެވެ‪ .‬ދެ މީހުންގެ ދާއިރާ ގޮސް ގުޅެނީ‬

‫ކުރަން އުޅުނު ކަންތައް ފަޅާއެރީ އެވެ‪ .‬އޭނާ އަށް ކުރި‬

‫ކިހާ ވޭންހުރި ކަމެއްކަން އޭނާއަކަށް ކުރިއަކުން ނޭނގެ‬

‫އެއް ދިމާލަކަށެވެ‪ .‬ޒިވިއަން އާ ޝަނާޔާ ރައްޓެހިވި‬

‫އިހުތިރާމް ނެތުނީ ހަމައެކަނި މަންމަގެ ކުރިމަތީގައެއް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬ކައިވެންޏާ ހަމަޔަށް ދެވުނީ މާ އަވަހަށެވެ‪.‬‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬މުޅި ރާއްޖެ އެންމެން އޭނާ މަތިން ފޫހިކޮށްލި‬

‫ޒިވިއަންގެ އިތުރު ވިޔަފާރިތަކެއް ހުރިކަން‬

‫"މި ދަރި މިވީ ދުނިޔޭގެ ލަދަކަށް‪ "،‬މަންމަ‬ ‫އަނެއްކާ ވެސް ބުނި އަޑު އިވުނެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓްތަކުގެ ސަބަބުން ޝަނާޔާ ސިއްރު‬ ‫ޑޮކްޓަރުގެ ރި ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ތާށިވިހެންނެވެ‪.‬‬ ‫"ޒިވިއަން‪ .‬އަހަރެން ސަލާމަތްކޮށްދީ‪ ".‬ޝަނާޔާ‬ ‫ޒިވިއަންގެ ފައިގައި ހިފަހައްޓާލި އެވެ‪ .‬ޝަނާޔާ ހުރީ‬ ‫ބިރުގެންފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ މަރުވާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫އެފަދަ ބައްޔެއް ހުންނާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ޒިވިއަން ޝަނާޔާ އާ ދުރަށް ޖެހުނެވެ‪ .‬ޝަނާޔާ‬ ‫ދެކެ ފޫހިވެއްޖެ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪ .‬ޝަނާޔާ މެދުވެރިކޮށް‬

‫އެނގުނީ އެހާ ހިސާބުންނެވެ‪ .‬އެއީ ޑްރަގު އެތެރެކޮށް‬ ‫ވިއްކާ މީހެކެވެ‪ .‬އެކި ފަހަރު އެކިގޮތަށެވެ‪ .‬ޝަނާޔާ‬

‫ލ ހުޅުވައިލެވުނީ ކުއްލިއަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ޝަނާޔާ އަށް ޯ‬

‫ބިރުގަންނަނީ‪ ،‬އަހަރެން އަމިއްލަ އަށް ހޯދާނަން‬ ‫ފައިސާ‪ ".‬ޝަނާޔާ ބަނޑުގައި އަތް އަޅައި ގަދަކަމުން‬

‫ގތެއް ހޯދުމަށް ފިލްމީ‬ ‫ކުޑަކަމުން ގިނަ ފައިސާ ލިބޭ ޮ‬

‫** **‬

‫"ޒިވިއަން އަށް މި ދަރިފުޅު ބަލާކަށް‬

‫ޒިވިއަން އަށް އުމުރު ދުވަހު މަސައްކަތްނުކޮށް‬ ‫** **‬

‫ވެސް އެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ޒިވިއަން ފެއްތި އެވެ‪.‬‬

‫އުޅެވޭވަރަށް ފައިސާ ވަނީ ލިބިފަ އެވެ‪ .‬މިހާރު އޭނާ‬ ‫ޝަނާޔާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ‪ .‬ޝަނާޔާ ވަރިކޮށްލާފައި‬

‫ކޅެއްފަހުން ޝަނާޔާ އަށް‬ ‫އޭގެ ދުވަސް ޮ‬

‫ޒިވިއަން ނިކުމެގެން ދިޔައީ އެވެ‪ .‬އަމިއްލަ ހާލާ މެދު‬

‫ހީވީ ބިރުވެރި ހުވަފެނަކުން ހޭލެވުނުހެންނެވެ‪.‬‬

‫ހދުވި އެވެ‪ .‬ފައިސާ ހޯދުމުގެ‬ ‫ޝަނާޔާ ލައްވާ ފައިދާ ޯ‬

‫ރއި ޝަނާޔާ ވަނީ ވަރުބަލި ވެފަ އެވެ‪ .‬ދަރިފުޅުގެ‬ ‫ރޮއި ޮ‬

‫ނޭފަތަށް ކުޅަދާނަނުވާ ނުބައި ވަހެއް ނޯށުގައި‬

‫ކންމެ ކަމެއް ޝަނާޔާ‬ ‫ނިޔަތުގައި ޒިވިއަން އަންގާ ޮ‬

‫އުދަނގޫތަކެއް ވިއެވެ‪ .‬އޭރު ޝަނާޔާ ދިޔައީ ބޮޑު‬

‫ޖެހުނެވެ‪ .‬އެސްފިޔަތައް ލަސްލަހުން ހަރަކާތް ކުރިއިރު‬

‫ކުރި އެވެ‪ .‬އަރާމު ދިރިއުޅުމެއް އުޅެން ޝަނާޔާ ވެސް‬

‫ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ‪ .‬އިންޓަވިއުތަކަށް‬

‫ހައްގުގައި ވިއަސް ދިރިހުރުމުގެ ބޭނުމެއް އޮތް ކަމަކަށް‬

‫އވެވުނުތަން ސާފުވާން ވަގުތުކޮޅެއް ނެގި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ބޭނުމެވެ‪ .‬އަހަރަކު އެއްފަހަރު މުއްސަނދި ގައުމަކަށް‬

‫ވަގުތު ދޭން ޖެހެއެވެ‪ .‬ޒިވިއަން އާ ދިމާވަނީ‬

‫ނުވިސްނުނެވެ‪ .‬ފަތިސްވެ އަލިވާން އުޅެނިކޮށް ތެދުވީ‬

‫އތްހެން ހީވެ އެވެ‪ .‬ބަޔަކު‬ ‫ބިއްލޫރިގަނޑެއް މޫނުމަތީ ޮ‬

‫ދާން ބޭނުމެވެ‪ .‬ޒިވިއަން އާ އެކު ސަފާރީ އަށް‬

‫މަދު ފަހަރަކު އެވެ‪ .‬ޝަނާޔާ އަށް އުދަނގޫތަކެއް‬

‫މި ދުނިޔެއިން ވަކިވާން ނިންމައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ވަށައިގެން ތިބިހެން ހީވެ އެވެ‪ .‬ކަންފަތުގައި ޖެހުނީ‬

‫ޖޭމްސް އާ ބައްދަލުކުރަން ޝަނާޔާ ދިޔައީ މީގެ ހަތަރު‬

‫ވަމުންދާކަން އެންގުނީ މާ ލަސްވި ފަހުންނެވެ‪ .‬ޑޮކްޓަރާ‬

‫ރ އަޑެވެ‪ .‬މަންމަގެ މޫނު ބިއްލޫރިގަނޑުގެ‬ ‫މަންމަ ޯ‬

‫މަސްކުރިންނެވެ‪ .‬އެ ދަތުރު ވެގެން ދިޔައީ ޝަނާޔާ‬

‫ހަމަޔަށް ދެވުނުއިރު ޝަނާޔާގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުނީ‬

‫ކށެވެ‪ .‬މަންމަ އަށް ގޮވަން‬ ‫ތެރެއިން ފެންނަނީ ފުސް ޮ‬

‫ކށްލި ދަތުރަށެވެ‪ .‬ޖޭމްސް‬ ‫މުޅި ދިރިއުޅުން ހަލާކު ޮ‬

‫ހީވެސް ނުކުރާ ޚަބަރެކެވެ‪ .‬ބަލިވެ އިންކަން އެނގުމުން‬

‫އުޅެ އުޅެ ދޫ ހަރަކާތެއް ނުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖެ އައީ މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކާށެވެ‪ .‬އެ މައުލޫމާތު‬

‫ޒިވިއަންގެ މޫޑް މުޅިން ބަދަލުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކންއިރަކު ކަމެއް ޝަނާޔާ‬ ‫ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނެވުނީ ޮ‬

‫ޒިވިއަން އަށް އެނގުމުން ޖޭމްސް އާ ގުޅުން ބަދަހިކުރި‬

‫ޝަނާޔާ އަށް އިންޓަވިއުއަކަށް ދާން އޮތުމުން ދެ‬

‫** **‬ ‫ޝަނާޔާގެ ހަގީގަތް ހިކިފަންގަނޑެއްގައި އަލިފާން‬ ‫ހިފާހާ އަވަހަށް ފެތުރުނެވެ‪ .‬ނޫސްތަކާއި ޓީވީތަކުގެ‬

‫ހަނދާނަކު ނެތެވެ‪ .‬ކިރިޔާ ހަނދާންވީ އަލިފާނަށް‬

‫އެވެ‪ .‬ޝަނާޔާ ގެންދިޔައީ ޖޭމްސް އަންހެންކުއްޖަކު‬

‫މީހުން ބައްދަލުވީ އެރޭ ވަރަށް ލަސްވި ފަހުންނެވެ‪.‬‬

‫ސުރުޚީތައް ފުރި އެވެ‪ .‬އެންމެ ހިނދުކޮޅެއް ތެރޭ‬

‫ކޓަރިން ނިކުމެވުނު ހަނދާނެވެ‪.‬‬ ‫ކެތްނުވެގެން ދުވެފައި ޮ‬

‫ގސް ކަންތައްކުރަންވީ‬ ‫ބޭނުންވާތީ އެވެ‪ .‬ސަފާރީ އަށް ޮ‬

‫ގެއަށް ވަންއިރު ޒިވިއަން އިނެވެ‪ .‬ޝަނާޔާ ބަނޑުބޮޑުވީ‬

‫ހދި އިހްތިރާމާއި ގަދަރު‬ ‫ހަތަރު ފަސް އަހަރުން ޯ‬

‫ރޮއި ހޭރެމުން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެވުނުއިރު ބަޔަކު އެ‬

‫ގޮތް ޒިވިއަން ކިޔައިދިނެވެ‪ .‬ޖޭމްސްގެ ރާތަށި ތެރެއަށް‬

‫ތ ޒިވިއަން އެއްސެވެ‪ .‬ޒިވިއަންގެ ދަރިއަކަށް‬ ‫ކިހިނެއް ޯ‬

‫ގެއްލުނެވެ‪ .‬ޓީވީތަކުން ޝަނާޔާގެ ފިލްމުތަކާއި ލަވަތައް‬

‫ދިމާލަށް އައިކަން އެނގެ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ ވަށައިގެން ބޮޑު‬

‫އަޅަންވީ ބޭސް ދިނީ ޒިވިއަން އެވެ‪ .‬ޖޭމްސް އާ‬

‫ނުވާނެކަން އޭނާ އަށް އެނގެ އެވެ‪ .‬ކައިވެނި އޮތީ‬

‫ބޑެތި މަގުތަކުގައި ހުރި‬ ‫ދެއްކުން ހުއްޓާލީ އެވެ‪ޮ .‬‬

‫އޅަން މަސައްކަތްކުރިކަން‬ ‫ރަޖައެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް ޮ‬

‫ކައިރިނުވާށޭ ބުންޏެވެ‪ .‬ޝަނާޔާ އަށް ޒިވިއަން ބުނި‬

‫ނަމަކަށެވެ‪ .‬ޖޭމްސް އާ އެކު ހިންގުނު އަމަލުގެ‬

‫ޕސްޓަރުތަކާއި ބެނާތައް ވެސް ނެގީ‬ ‫އޭނާގެ ފޮޓޯޖެހި ޯ‬

‫ގތްވެ ހުސްވަންދެން އެ މީހުން‬ ‫އެނގެ އެވެ‪ .‬ހެޔަށް ޮ‬

‫ގޮތަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުގެންދެވުނެވެ‪ .‬ޝަނާޔާ‬

‫ނަތީޖާ ކަން ޝަނާޔާ އަށް އެނގެ އެވެ‪ .‬އެ ވާހަކަ‬

‫ކޅެއްގެ ތެރޭ އޭނާގެ މަތިން އެންމެން‬ ‫އެވެ‪ .‬ދުވަސް ޮ‬

‫އޭނާ ސަލާމަތްކުރަން ކުރި މަސައްކަތް ހަނދާންވި‬

‫ކވަރެއް ވެސް ޖޭމްސް‬ ‫ތައްޔާރުކުރި ރާތަށިން އެންމެ ޯ‬

‫ދުލުން ބޭރުވިއިރު ޒިވިއަންގެ މޫނުމަތިން ފެނުނީ‬

‫ހަނދާން ނެތުނެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެތެރެއެއް ނުކުރި އެވެ‪ .‬ޝަނާޔާގެ މޫނަށް ބަލާފައި‬

‫ޝަނާޔާ ހިތުން ނުފިލާނެ ފަދަ ރުޅިއެކެވެ‪ .‬ޝަނާޔާގެ‬

‫ޝަނާޔާ ހަށިގަނޑުގެ ނުވަދިހަ ޕަސެންޓް ވަނީ‬

‫މަރުގެ ތުންފަތްމަތީ ދަތި ނޭވާތަކެއް ލަމުން‬

‫ޖޭމްސް ބޭނުންވީ އެ ރީތިކަމުގެ މަސްތުގެ ތެރެއަށް‬

‫ކަރުގައި ހިފާ ފާރަށް ޖެހި އެވެ‪ .‬ވީތަދާ އެކު ޝަނާޔާ‬

‫އތެވެ‪ .‬މަރުވާނެ ކަމެއް ނޫނީ ދިރިހުންނާނެ‬ ‫ޝަނާޔާ ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލުގައި ހޭދަކުރަން ޖެހޭނީ ކިހާ‬ ‫ފިހިފަ އެވެ‪ޮ .‬‬

‫ގެނބޭށެވެ‪ .‬ޝަނާޔާގެ ފަރާތުން ހިތް ފުރާށެވެ‪ .‬ޖޭމްސް‬

‫ކޅުންފައިން ޖެހި އެވެ‪.‬‬ ‫ތިރިވަމުން ދަނިކޮށް ބަނޑުގައި ޮ‬

‫ޑކްޓަރުންނަކަށް ވެސް‬ ‫ކަމުގެ އުއްމީދު ދޭނެ ކޮޅެއް ޮ‬

‫ދުވަހަކު ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ‪ .‬މަންމަމެންނާ ހަމަޔަށް‬

‫އއްވާ ޖޭމްސްގެ ހޫނުން‬ ‫އާ ކައިރި ނުވާން ބުނެފައި ޮ‬

‫ޒިވިއަން ހިތަށް އެރި ވަރަކަށް ތަޅާ އަނިޔާކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ނޭނގެ އެވެ‪ .‬ޝަނާޔާގެ ދަރިފުޅު ވެސް ބައިގެން‬

‫ޚަބަރު ދިޔައީ ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ‪ .‬ޒިވިއަން‬

‫ޝަނާޔާ އަށް ސަލާމަތެއް ނުވެވުނެވެ‪ .‬ދުވަހަކު ވެސް‬

‫ކޮޅަށް ހުރެވޭވަރު ނުވެގެން ޝަނާޔާ ދެމެމުން ދަނިކޮށް‬

‫ދިޔައީ އެވެ‪ .‬ޒިވިއަންގެ އަތެއް މިހުރިހާ ކަމެއްގެ‬

‫ކބައިބާއޭ ހިތަށް އެރި އެވެ‪ .‬ޒިވިއަން އަށް އޭނާގެ‬ ‫ޮ‬

‫އެވަރުގެ އުފަލެއް ޝަނާޔާ އަށް އެއްވެސް މީހެއްގެ‬

‫އިސްތަށިގަނޑުގައި ހިފާ ކޮޅަށް ނެގި އެވެ‪ .‬އޭރު‬

‫ފަހަތުގައި ވާނޭކަން ޝަނާޔާގެ އާއިލާއިން ގަބޫލުކުރާތީ‬

‫ހާލު އެނގޭބާއޭ ހިތަށް އެރި އެވެ‪ .‬އެތައް ސުވާލެއް‬

‫ފަރާތަކުން ނުލިބެއެވެ‪.‬‬

‫ނޭފަތުންނާއި ކަންފަތުން ލޭފައިބަ އެވެ‪.‬‬

‫ހާދިސާ ތަހްގީގުކުރުމަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދުނެވެ‪.‬‬

‫ލ ހުޅުވައި ހެދުނަސް ދޫ‬ ‫ކުރަން ބޭނުންވި އެވެ‪ޯ .‬‬ ‫ހަރަކާތްކުރާނެ ހިތްވަރެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ޖޭމްސް އަށް ރާތަށި ދެވުނީ އޭގެ ފަހުންނެވެ‪.‬‬

‫"ކައިރިނުވާށޭ ބުނީމެއްނު‪ "،‬ޒިވިއަން އެހާ ރުޅިއެއް‬

‫ޖޭމްސް ހޭވެރިކަން ކުޑަވި ވަގުތު ޝަނާޔާ ޒިވިއަން‬

‫އަންނަންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ ޒިވިއަންގެ ފަރާތުން‬

‫އަށް ގޮވި އެވެ‪ .‬ދެ މީހުން ވެގެން ޖޭމްސް ފޭރިގަތެވެ‪.‬‬

‫ޝަނާޔާ އަށް ދުވަހަކު ވެސް އުފަލެއް ނުދެވެއެވެ‪.‬‬

‫އެމީހުން ހޯދިއިރު ޒިވިއަން ވަނީ ގައުމު ދޫކޮށް ގޮހެވެ‪.‬‬ ‫(ނިމުނީ)‬


‫ލައިފްސްޓައިލް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 20‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫ކަންފަތުގެ އިންފެކްޝަން‬ ‫ދެނެގަންނަ އެޕެއް‬

‫"ނޯ ސްޕައި"‬ ‫އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން‬ ‫ތައްޔާރު‪ާ :‬ވ ވޭ‬

‫ކަންފަތުގެ އިންފެކްޝަން‬ ‫ހުންނަކަން ދެނެގަންނަ އެޕް‬ ‫ބޭނުންކުރަނީ‬

‫ވާވޭ ނުރައްކާތެރި ކުންފުންޏަކަށް ވަނީ‪ ،‬ވާވޭއިން އުފައްދާ‬ ‫މުވާސަލާތީ އާލާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން‬ ‫ޖާސޫސްކުރާތީ ކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަ ހު މަ ދު ނި ޔާ ޒް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ނި އު މަ ތުﷲ އި ދު ރީ ސް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޑަކުދިންގެ ކަންފަތުގައި އިންފެކްޝަން ހުރި‬ ‫ނަމަ އެކަން ދެނެގަނެވޭ މޯބައިލް ފޯން އެޕްލިކޭޝަނެއް‬ ‫އުފައްދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަންފަތުގައި އިންފެކްޝަން އުފެދެނީ އިއަޑްރަމްގެ‬ ‫ފަހަތުގައި ފެން ހެދި އޭގައި ޖަރާސީމު އަށަގަތުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކަންފަތުގެ އިންފެކްޝަނުގެ ސަބަބުން އިވުމަށް‬ ‫ގެއްލުންވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މި އިންފެކްޝަން ހުންނަ‬ ‫ބޑަށް ނުފެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމުގެ ނިޝާންތައް އެހާ ޮ‬ ‫އިންފެކްޝަން ހުންނަކަން ދެނެގަންނަ އެޕް‬

‫ފނުގެ މައިކްރޮފޯނާއި‬ ‫މަސައްކަތްކުރަނީ ސްމާޓް ޯ‬

‫ބުނީ މި އެޕް މަސައްކަތްކުރާނީ‪ ،‬އެއްޗެއް އަޅާފައި‬

‫ކޅެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ‪ .‬މި‬ ‫ސްޕީކަރު އަދި ކަރުދާސް ޮ‬

‫ހުންނަ ތައްޓެއްގައި ޖަހާލީމާ އަޑު އަންނަ ގޮތުން‪،‬‬

‫އެޕުން‪ ،‬އިއަޑްރަމްގެ ފަހަތުގައި ފެން ހެދިފައި ހުރި‬

‫ގތަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އޭގައި އެއްޗެހި ހުރި ވަރު ދެނެގަންނަ ޮ‬ ‫"ފެން އެކި ވަރަށް ހުންނަ އިރު އަޑު ވެސް‬

‫ނަމަ އެކަން ދެނެގަންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފނުވާ ލުއި އަޑުތައް‪ ،‬އެންމެ އެތެރެއަށް‬ ‫ފނުން ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ތަފާތުވާނެ‪ .‬މެޝިން ލާނިން އިން މި އަޑު ދަސްކޮށް‪،‬‬

‫ދރިއަކުންނެވެ‪ .‬މި އަޑުތައް‬ ‫ގެންގޮސްދެނީ ކަރުދާސް ޯ‬

‫ފެން ހުރިކަން އަދި ހުރީ ކިހާ ވަރަކަށް ކަން‬

‫ގސް އެނބުރި އަންނަ ގޮތް‬ ‫ކަންފަތުގެ އެތެރެއަށް ޮ‬

‫ދެނެގަނެވޭ‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެޕުން ދެނެގަނެ‪ ،‬ފެންހެދިފައި ހުރި ނަމަ އެކަން‬ ‫އަންގާނެ އެވެ‪.‬‬

‫މި އެޕާއި އެއާ ގުޅޭ ދިރާސާ ސައިންސް‬ ‫ޓްރާންސްލޭޝަން މެޑިސިން ޖާނަލްގެ މި މަހުގެ ‪15‬‬

‫ވޝިންޓަންގެ ސްކޫލް އޮފް‬ ‫ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ޮ‬

‫ވަނަ ދުވަހުގެ އަދަދުގައި ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮމްޕިއުޓަ ސައިންސް އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގައި‬

‫މުވާސަލާތީ އާލާތްތައް އުފެއްދުމަށް މަޝްހޫރު‪،‬‬

‫އެލްއީޑީ ބް ޫލ‬ ‫ލައިޓުން ލޮލާއި‬ ‫ނިންޖަށް ގެއްލު ްނ ޭވ‬

‫ލޮލަށް ގެއްލުންވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ދިރާސާ‬ ‫ޕޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬ ‫ލލަށް ގެއްލުންވާ ކަމަށް މީގެ‬ ‫އެލްއީޑީން ޮ‬ ‫ކުރިން ވެސް ބައެއް ދިރާސާތަކުން ދައްކާފައިވެ‬

‫ވާވޭ ނުރައްކާތެރި ކުންފުންޏަކަށް ވަނީ‪ ،‬ވާވޭއިން‬

‫ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނި ނަމަވެސް އަދި ވަކި‬

‫ކުންފުންޏެއް ކަމަށް އެމެރިކާއިން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ‬

‫ސަރުކާރުން ޖާސޫސްކުރާތީ ކަމަށް އެމެރިކާއިން‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ވާވޭއާ އެކު ވިޔަފާރިކުރުން އެމެރިކާ‬

‫ދގުކުރެ އެވެ‪ .‬ވާވޭއިން‬ ‫ބުނެ އެވެ‪ .‬ވާވޭއިން މިކަން ޮ‬

‫އުނދަގުލަކަށް އަބަދު ވެސް ވިނާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬

‫ކުންފުނިތަކަށް މަނާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ‬

‫ބުނީ ތެދުވެރިކަށް ދެހެމެއްޓުމަށްޓަކައި "ނޯ ސްޕައި"‬

‫އާލާތްތައް އުފައްދަން ބޭނުންވާ ޗިޕްތައް ވެސް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި މި ލިސްޓްގައި އެކުވެރި‬ ‫އަމުރު ޮ‬

‫ސއިކުރަން ވެސް ތައްޔާރު‬ ‫ޮ‬ ‫އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި‬

‫އަމިއްލަ އަށް އުފައްދައި ޓެސްކޮށް ނިންމާފައި ވާ‬

‫ގައުމުތައް ހިމަނަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ވެސް‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް‪ ،‬އާލާތްތައް ގަންނާނެ ބަޔަކު‬

‫އެމެރިކާއިން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެމެރިކާއިން ދަތިކުރަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ އެކު‬

‫ކށްފި ނަމަ ބޮޑު‬ ‫އެމެރިކާ އިން ވާވޭ އަށް ދަތި ޮ‬ ‫އުނދަގުލަކަށް ވާނެ އެވެ‪ .‬ވިޔަފާރި ދަށްވެ‪ ،‬އުނދަގޫ‬

‫ކށް ބޭނުންކުރާ ކަމަށް‬ ‫ވެސް މިހާރު ވަރަށް އާންމު ޮ‬ ‫ސީއެންއެންގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދިރާސާކުރި ޓީމުން ބުނީ "ބްލޫ ލައިޓް"‬ ‫ހުންނަ އެއްޗިއްސަށް ބެލުން މަދުކޮށް‪ ،‬އެންމެ‬ ‫ގިނައިން ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑު‬

‫އެވެ‪ .‬މިއީ އެލްއީޑީން ހަށިގަނޑުގެ ބަޔޮލޮޖިކަލް‬

‫ދަށްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ކާރު ފަދަ‬

‫ލލަށް ގެއްލުންވާ ކަމުގެ އިތުރު ހެކި‬ ‫ރިދަމް އާއި ޮ‬ ‫ލިބުނު ދިރާސާއެއް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އކިއުޕޭޝަނަލް ހެލްތު އެންޑް ސޭފްޓީން‬ ‫އެންޑް ޮ‬

‫ކުޑަކުރުމަށް "އެންޓި‪-‬ބްލޫ ލައިޓް" ފިލްޓަރާއި‬

‫ލލުގެ ރެޓިނާ އަށް ގެއްލުންވާ‬ ‫ބުނީ އެލްއީޑީން ޮ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ތަކެތިން ރައްކާތެރިކަން ލިބެނީ އެކި މިންވަރަށްކަން‬

‫ވެސް‪ ،‬ވާވޭ އަށް އަދި މާލީ ނުތަނަވަސްކަމެއް ދިމައެއް‬ ‫ނުވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‪ ،‬ނުތަނަވަސް މަރުހަލާތަކެއް‬

‫ޚަބަރެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވާވޭއިން ބުނީ އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ކޮށްފާނެ‬

‫އތް ބުރަމަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަތުޖެއްސުމަކީ ކުރަން ޮ‬

‫ކިމްގެ ހަތަ ުރ‬ ‫ވަނަ ދަރިފުޅުގެ‬ ‫ނަމަކީ ސާމް‬ ‫ވެސްޓް‬ ‫ޝ ތަރި ކިމް ކާޑޭޝަން‬ ‫ޯ‬ ‫އެމެރިކާގެ ރިއަލިޓީ‬ ‫އަށް ލިބުނު ހަތަރު ވަނަ ދަރިފުޅުގެ ނަން‬ ‫އިއުލާންކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރގޭޓްކޮށްގެން މި މަހުގެ ‪ 10‬ވަނަ ދުވަހު‬ ‫ސަ ޮ‬

‫މީގެ ލައިޓުން ލޮލަށް ލިބޭ ގެއްލުން‬ ‫އައިނު ފަދަ ތަކެތި ގެންގުޅޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު މި‬

‫"ބްލޫ ލައިޓް" ހުންނަ އެލްއީޑީ‪ ،‬ޓޯޗް ބައްތި‬

‫ކަމެއް އެ ކުންފުނިން އެބަކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ނުތަނަވަސްވެފަ އެވެ‪ .‬ވާވޭގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ވިސްނާނެ‬

‫ލޖީޒް" އަކީ ނުރައްކާތެރި‬ ‫ޗައިނާގެ "ވާވޭ ޓެކްނޮ ޮ‬

‫އެއްޗެހީގައި މީގެ ލައިޓް ހަރުކުރުން މަދުކުރަންޖެހޭ‬

‫ފ ފުޑް‪ ،‬އެންވަޔަރަމެންޓް‬ ‫ފްރެންޗް އެޖެންސީ ޯ‬

‫ލިސްޓް"ން ސަލާމަތްވުމަށް ވާވޭ އަށް ކުރެވެން ހުރިހައި‬

‫ސުލްހަވެރި އެއްބަސްވުންތަކެއް ގާއިމުކުރުމަށް ވާވޭ ވަނީ‬

‫އުފައްދާ މުވާސަލާތީ އާލާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ޗައިނާ‬

‫ރގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރާ ޖަސްޓިން ޝާން‬ ‫ޕީއެޗްޑީ ޕް ޮ‬

‫އެލްއީޑީ "ބްލޫ ލައިޓު"ން ނިދި ޚަރާބުވެ‬

‫މަރުހަލާތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‪" ،‬ބްލެކް‬

‫ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ބަލައި‪ ،‬ގައުމުތަކާ އެކު‬

‫ކިމް އާއި ކަންޔޭ އެ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ތިން ދަރިންނާ އެކު‪.‬‬

‫ލިބުނު ފިރިހެން ކުއްޖާ އަށް ދިން ނަމަކީ ސާން‬ ‫ވެސްޓެވެ‪ .‬ދަރުފުޅުގެ ނަން ކިމް ހިއްސާކުރީ‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ -- .‬ވެބްއެމްޑީ‬ ‫ދިރާސާގައި ފާހަގަ ޮ‬

‫ކިމްގެ ދެން ތިބެނީ އަންހެން ދަރިފުޅު ނޯތު‬ ‫ވެސްޓް‪ ،5 ،‬އާއި ފިރިހެން ދަރިފުޅު ސެއިންޓް‬ ‫ވެސްޓް‪ ،3 ،‬އެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު ގަނޫނީ ވަކީލުކަން ކިޔަވަމުން އަންނަ‬

‫ޓއަކާއި ހާއްސަ މެސެޖަކާ‬ ‫އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޮ ޯ‬ ‫ވެސް އެކީގަ އެވެ‪.‬‬

‫ނިންމިކަން އިއުލާން ކުރީ މިދިޔެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ‬

‫ކށްގެން ކިމްގެ އާއިލާ އަށް ހަތަރު ވަނަ‬ ‫ކައިވެނި ޮ‬

‫އެލްއީޑީ ބޮކިތަކެއް‬

‫ކުއްޖެކެވެ‪.‬‬

‫ކށްގެން ދެވަނަ ދަރިއަކު ހޯދަން‬ ‫ކިމް ސަރޮގޭޓް ޮ‬

‫މަޝްހޫރު ރެޕާ ކަންޔޭ ވެސްޓްއާ‬

‫އާއި ކާރު ހެޑް ލައިޓާއި ބައެއް ކުޅޭ އެއްޗެހީގައި‬

‫ގ ވެސްޓެވެ‪ .‬އެއީ އަންހެން‬ ‫އެއް އަހަރުގެ ޝިކާ ޯ‬

‫ތެރޭގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ކިމް‪ ،38 ،‬ބަލިވެ‬ ‫ރި ޯ‬

‫ދަރިއަކު އިތުރުވި އިރު‪ ،‬ސާމްއަކީ ސަރޮގޭޓްކޮށްގެން‬

‫ހދަން ހުއްޓާލައިފައި ވަނީ އޭނާގެ‬ ‫އިނދެ ދަރިން ޯ‬

‫ހޯދި ދެވަނަ ދަރިފުޅެވެ‪ .‬އަމިއްލަ އަށް މާބަނޑު‬

‫ރަހިމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން‪ ،‬ބަލިވެ‬

‫ހދި ފުރަތަމަ ދަރި އަކީ މިހާރު އުމުރުން‬ ‫ނުވެ ޯ‬

‫ޑކްޓަރުން ލަފާ ދީފައިވާތީ އެވެ‪.‬‬ ‫ނީންނަން ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 20‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫"މިސްޓަ އިންޑިއާ ‪ "2‬ހަދައިފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް‬ ‫ގތުގައި އުފެއްދި‬ ‫ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމެއްގެ ޮ‬

‫އަނިލް ކަޕޫރްގެ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް‬

‫ރޝަން ލީޑް ރޯލަށް ލައިގެން‬ ‫ގުޅިގެން އަދި ރިތިކް ޯ‬

‫ފިލްމު ކަމަށްވާ "މިސްޓަ އިންޑިއާ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު‬

‫"މިސްޓަ އިންޑިއާ" އަކީ މިދިޔަ އަހަރު މަރުވި‬

‫"ޕާނީ" ކިޔާ ފިލްމެއް ހަދަން ވެސް އިއުލާންކޮށްފަ‬

‫ޝޭކަރް ކަޕޫރް އަނެއްކާ ވެސް އަނިލްއާ އެކު ފިލްމެއް‬

‫އަނިލްގެ ފަހަރި ސްރީދޭވީއާ އެކު އޭނާ ކުޅުނު ވަރަށް‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭގެ މަސައްކަތް އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ‬

‫ކާމިޔާބު އަދި ފަނޑުވުމެއް ނެތް ފިލްމެކެވެ‪.‬‬

‫ހަދަން އުޅޭކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފި އެވެ‪.‬‬ ‫އަނިލްއާ އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ޓްވިޓްކޮށް‬

‫ހެދި ނުފެށި ދިގުލައިގެން ދިއުމުން ރިތިކް ފިލްމު‬

‫ބނީ ކަޕޫރް ޕްރޮޑިއުސް‬ ‫ސްރީދޭވީގެ ފިރީމީހާ ޯ‬

‫އޭނާ ބުނީ "މިސްޓަ އިންޑިއާ ‪ "2‬ނުވަތަ ކޮންމެވެސް‬

‫ކުރި ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދާ ވާހަކަ ދޭތެރެ‬

‫އެހެން ފިލްމަކަށް އަނިލްގެ ލުކް ޓެސްޓެއް ހަދާލައި‬

‫ދޭތެރެ އިން ވަރަށް ގަދައަށް ދެކެވުނު ނަމަވެސް‬

‫އޭގެ މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސްރީދޭވީ މަރުވުމުން ޝޭކަރް ވަނީ އޭނާއާ ނުލައި‬

‫ދޫކޮށްލުމުން ފަހުން ވަނީ ފިލްމަށް ސުޝާންތު ރާޖްޕޫތު‬ ‫ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު މިހާތަނަށް އައި އިރު ވެސް އެ ފިލްމުގެ‬ ‫އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ފެށިފައެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫އެ ޓްވީޓަށް ޖަވާބު ދެމުން އަނިލް ކުރި‬

‫ފިލްމު ފުރިހަމަ ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ "މިސްޓަ އިންޑިއާ‬

‫ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ޝޭކަރާ އެކު އަލުން ފިލްމެއްގެ‬

‫‪ "2‬ހަދައިފާނެކަމާ ދޭތެރޭ މިދިޔަ އަހަރު ސުވާލު ވެސް‬

‫އާއި އެލިޒަބަތު‪ :‬ދަ ގޯލްޑެން އޭޖް (‪ )2007‬ގެނެސް‬

‫މަސައްކަތް ކުރަން ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް‬

‫އުފައްދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދިން ޝޭކަރު ޑައިރެކްޓް ކުރި ހިންދީ ފިލްމުތަކަކީ‬

‫އަނިލްއާ އެކު ފިލްމެއް ހަދާ ވާހަކަ ޝޭކަރް‬

‫ކަމަށާއި ‪ 1987‬ގައި ރިލީޒް ކުރި "މިސްޓަ އިންޑިއާ"‬ ‫އިން ގެނެސްދިން ކަހަލަ ޖާދޫއެއް މި ފަހަރު ވެސް‬

‫ހިއްސާ ކުރި އިރު‪ ،‬އޭނާ ވަނީ މީގެ ހައެއްކަ އަހަރު‬

‫ގެނެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރިން ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އާ‬

‫ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތައް ކަމަށްވާ އެލިޒަބަތު (‪)1998‬‬

‫‪ 1983‬ގެ "މާސޫމް" އާއި ‪ "1994‬ގެ "ބަންޑިތު‬ ‫ކްއީން" ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޑައިރެކްޓަރު އަނިލް ބުނި ގޮތުގައި "ގަދަރު"‬

‫އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ "ގަދަރު‪ :‬އޭކް ޕްރޭމް‬ ‫ހަތާ" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދަން ތައްޔާރުވަމުން‬ ‫އަންނަ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ސަނީ އާއި ފިލްމުގެ‬ ‫ޑައިރެކްޓަރު އަނިލް ޝަރުމާ ދޮގުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އާދީއްތަ ދުވަހު ނިންމައިލި އިންޑިއާގެ‬ ‫އާންމު އިންތިހާބުގައި ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ބީޖޭޕީގެ‬

‫ރލް ކުޅުނީ ސަނީ އާއި އަމީޝާ‬ ‫ގެ ލީޑް ޯ‬

‫ޓިކެޓްގައި ޕަންޖާބްގެ ގުރުދާސްޕޫރަށް ވާދަ ކުރި‬ ‫ބލީވުޑް ހަންގާމާ އަށް ބުނީ "ގަދަރު" ގެ‬ ‫ސަނީ ޮ‬

‫އންނަ އިންޑިއާގެ ފިރިހެނަކާއި‬ ‫ހަތުރުވެރި ކަމެއް ޮ‬

‫ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން އުޅޭ ވާހަކައެއް ދެކެވިފައި‬

‫ލބީގެ ވާހަކަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕާކިސްތާނުގެ އަންހެނެއްގެ ޯ‬

‫ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަނެއްކާ އިތުރު ފިލްމަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނާނެ‬ ‫ނެތް‪ .‬އަހަންނަކަށް ނޭނގޭ ތިއީ ކޮން ތަނަކުން‬

‫ލންޗް ކުރަން އޭނާ ޑައިރެކްޓް‬ ‫އެގޮތުން ދަރިފުޅު ޯ‬

‫ތިލަވެގެން އުޅޭ ވާހަކައެއް ކަމެއް‪ "،‬މި މަހުގެ‬

‫ކުރި "ޕަލް ޕަލް ދިލް ކޭ ޕާސް" އަންނަ ޖުލައި‬

‫ކުރީކޮޅު ރިލީޒް ކުރި "ބްލޭންކް" ގައި މުހިއްމު‬

‫މަހުގެ ‪ 19‬ގައި ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ރލެއް ކުޅުނު އެކްޓަރު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ޑައިރެކްޝަނުން އޭނާ ވަކިވީ "ލަކްޝްމީ ބޮމްބް"‬ ‫ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ޓްވިޓްކުރި ބަޔާނެއްގައި‬ ‫މިކަމަށް އިޝާރާތް ޮ‬ ‫ޕސްޓަރު ވެސް ނެރުނީ‬ ‫ރަގަވާ ބުނީ ފިލްމުގެ ޯ‬ ‫އޭނާ ނޭނގި ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެއީ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ‬ ‫ހައިސިއްޔަތުން އޭނާގެ ގަދަރު ކުޑަކޮށްލި އަދި ވަރަށް‬ ‫ހިތުގައި ޖެހުނު ކަމެއް ކަމަށާއި އެ ޕޯސްޓަރާ މެދު‬

‫ހަދާފައެއް‪ .‬އެކަމަކު އަކްޝޭ އަށް ކުރާ އިހުތިރާމެއްގެ‬ ‫ސަބަބުން ސްކްރިޕްޓް އޭނާއާ ހަވާލު ކުރާނަން‪"،‬‬ ‫ގތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ "ކަންޗަނާ"‬ ‫ފްރެންޗައިޒެއްގެ ޮ‬ ‫ގެ ޑައިރެކްޓަރު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ބމްބް" ދޫކޮށްލުމުގައި‬ ‫ރަގަވާ ބުނީ "ލަކްޝްމީ ޮ‬ ‫ގިނަ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސީދާ‬ ‫ސަބަބު ހާމަ ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަންނަށް އިހުތިރާމެއް ނެތް ބަޔަކާ އެކީގައި‬

‫ސަނީ މިހާރު އަންނަނީ އޭނާގެ ދޮށީ‬

‫ވަގުތެއް ވެސް މި ވަގުތު އަހަރެންގެ އަތަކު‬

‫ފިލްމު "ކަންޗަނާ" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ ފިލްމުގެ‬

‫ބމްބްގެ ޓީމާ އެކު އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް‬ ‫ލަކްޝީ ޮ‬

‫މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ‪ .‬ތަމަޅަ ހަރު ބަހެއްގައި ވެސް‬

‫ފިރިހެން ދަރިފުޅު ކަރަން ޑިއޯލް ބޮލީވުޑަށް‬ ‫ނެރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ރލް ކުޅުނު ތަމަޅަ‬ ‫އޭނާ ޑައިރެކްޓްކޮށް‪ ،‬ބަތަލުގެ ޯ‬

‫ވެސް ނުދީ ހިފެހެއްޓި ދާނެ‪ .‬އަހަރެން ނޯންނާނެ‬

‫ދެހާސް އެކެއްގައި ރިލީޒް ކުރި "ގަދަރު"‬ ‫ޕަޓޭލް އެވެ‪ .‬އެ ފިލްމުގައި ކިޔައި ދެނީ ބޮޑު‬

‫ކށް‪ ،‬އެ ފިލްމު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފާޅު ޮ‬

‫"އަހަރެން ބޭނުން ނަމަ ފިލްމުގެ ސްކްރިޕްޓް‬

‫އެކަމަކު ފިލްމެއް ހަދަން އުޅޭ ނަމަ އެކަން‬ ‫"އަޕްނޭ" ވެސް ގެނެސް ދިން ޑައިރެކްޓަރު‬

‫ރަގަވާ ލޯރެންސްގެ ފިލްމުގެ ޓީމާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން‬

‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"އެއީ އަބަދު ވެސް ދައުރުވާ ވާހަކައެއް‪.‬‬ ‫ކށް ހިއްސާ ކުރާނަން‪ ".‬ސަނީއާ އެކު‬ ‫ރަސްމީ ޮ‬

‫ބމްބް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު‬ ‫ކުމާރުގެ ފިލްމު "ލަކްޝްމީ ޮ‬

‫ނެރުނުކަން އެނގުނީ ތިން ވަނަ މީހެއްގެ ފަރާތުން‬

‫މީޑިއާތަކުގައި ދައްކަ އެވެ‪.‬‬ ‫އލްގެ ކެރިއަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު‬ ‫ސަނީ ޑި ޯ‬

‫ކޅު ޝޫޓިން ފެށި އަކްޝޭ‬ ‫މިދިޔަ މަހުގެ ފަހު ޮ‬

‫ހިތްހަމަ ވެސް ނުޖެހޭ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪ .‬އަދި ޕޯސްޓަރު‬

‫ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދާ ވާހަކަ އަބަދު ވެސް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޑައިރެކްޓަރު‪،‬‬ ‫އަކްޝޭ ގެ އާ ފިލްމު‬ ‫ދޫ ކޮށްލައިފި‬ ‫ހނިހިރު ދުވަހު ދައްކާލާފައި‬ ‫ގެ ޕޯސްޓަރެއް ވެސް ޮ‬

‫"ގަދަރު" ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫އންނާނެ ތިމާ އަށް އިހުތިރާމެއް ނުލިބޭ ގެއަކަށް‬ ‫ޮ‬ ‫ނުވަންނާށޭ‪ .‬އެ އުސޫލުގެ މަތިން އަހަރެން ފިލްމު‬ ‫ދޫކޮށްލީ‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪" .‬އަހަންނަށް ދެން ވަރިހަމަ‬

‫ސަނީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާ އެކު‪.‬‬

‫ބމްބްގެ ޓީމުން ބޭނުންވާ މީހަކު ލައިގެން‬ ‫ލަކްޝްމީ ޮ‬ ‫ފިލްމު ހެދިޔަސް‪".‬‬

‫ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް‬ ‫ވިއްސަކަށް އަހަރު ފަހުން މަހޭޝް ބަޓް އަލުން‬ ‫ޑައިރެކްޝަނަށް އަންނަ ފިލްމު "ސަޅަކް ‪ "2‬ގެ‬

‫އަނޫރާގްގެ ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ލޫޑޯ"‬

‫ހނިހިރު ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޝޫޓިން ޮ‬ ‫ޑައިރެކްޓަރު އަނޫރާގް ބާސޫ މިހާރު ހަދަމުން‬

‫ފިލްމުގެ އެއް ބަތަލާ އަދި މަހޭޝްގެ ހަގު‬ ‫އަންހެން ދަރިފުޅު އާލިއާ ބަޓް ވަނީ ފިލްމުގެ ސެޓުން‬

‫ލޖީ ފިލްމުގެ ނަމަކީ "ލޫޑޯ" ކަމަށް‬ ‫އަންނަ އާ އެންތޮ ޮ‬

‫ނެގި ފޮޓޯއެއް އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށް‪ ،‬އޭގެ‬

‫ޕޓްތައް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬ ‫ރޑިއުސް ކުރާ ފިލްމުގެ‬ ‫ނަމަވެސް ޓީ ސީރީޒުން ޕް ޮ‬

‫ކށްދީފަ އެވެ‪" .‬ސަޅަކް ‪"2‬‬ ‫ޝޫޓިން ފެށިކަން ކަށަވަރު ޮ‬ ‫ދށީ އަންހެން ދަރިފުޅު‬ ‫އަކީ މަހޭޝް ‪ 1991‬ގައި ޮ‬

‫ޓީމުން އަދި އެކަން ކަށަވަރެއް ނުކޮށްދެ އެވެ‪ .‬މިހާރު‬

‫ޕޫޖާ ބަޓާއި ސަންޖޭ ދަތާ އެކު ގެނެސް ދިން ފިލްމުގެ‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް ޝޫޓިން ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާ މި‬

‫ދެވަނަ އެވެ‪.‬‬

‫ފިލްމުގެ ތަރިންނަކީ ރާޖްކުމާރު ރާއޯ‪ ،‬ފާތިމާ ސަނާ‬

‫އެ ފިލްމު ރިލީޒް ކުރިތާ ‪ 28‬އަހަރު ފަހުން ހަދާ‬ ‫ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައިން ވެސް ޕޫޖާ އާއި ސަންޖޭ‬

‫ރއި ކަޕޫރް‪ ،‬ސާނިޔާ މަލްއުތުރާ އަދި‬ ‫ޝެއިހް‪ ،‬އަދިތިޔާ ޯ‬ ‫އަބީޝެކް ބައްޗަން އެވެ‪.‬‬

‫ފެންނާނެ އެވެ‪ .‬އަދި ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި‬

‫ކުރިން އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރުގައި ރިލީޒް ކުރަން‬

‫ރއި ކަޕޫރް ވެސް ހިމެނެ‬ ‫ޒުވާން އެކްޓަރު އަދިތިޔާ ޯ‬

‫ކށްފައި ވަނީ ޖެނުއަރީ‪،‬‬ ‫ނިންމި ފިލްމު މިހާރު ތާވަލު ޮ‬ ‫‪ 2020 ،24‬އަށެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫"ސަޅަކް ‪ "2‬ގެ ވިލަންއަކީ މަކްރަންދު‬ ‫ދޭޝްޕާންޑޭ އެވެ‪.‬‬

‫އަނޫރާގް މީގެ ކުރިން ވެސް ވަރަށް ކާމިޔާބު‬ ‫އެންތޮލޮޖީ ފިލްމެއް ގެނެސް ދިނެވެ‪ .‬އެއީ ‪ 2007‬ގެ‬

‫މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ‬

‫"ލައިފް އިން އަ‪...‬މެޓްރޯ" އެވެ‪ .‬އޭނާ އެންމެ ފަހުން‬

‫އަހަރުގެ މާޗް ‪ 25‬ގަ އެވެ‪" .‬ސަޅަކް ‪ "2‬އަކީ އާލިއާ‬

‫ގެނެސް ދިން ފިލްމަކީ ‪ 2016‬ގެ "ޖައްގާ ޖާސޫސް"‬

‫މިހާތަނަށް އޭނާގެ އާއިލީ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް ކުޅޭ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފުރަތަމަ ފިލްމު ވެސް މެ އެވެ‪.‬‬

‫ހީނާގެ "ލައިންސް" ގެ ޯޕސްޓަރު ދައްކާލައިފި‬ ‫ފްރާންސްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ކާންސް ފިލްމު‬ ‫ފެސްޓިވަލްގެ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ‬ ‫ބލީވުޑް ފިލްމު "ލައިންސް" ގެ‬ ‫ހީނާ ހާންގެ އަލަތު ޮ‬ ‫ޕސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫އެ ފިލްމުގެ ޓީމުން ވަނީ ޕްރެސް‬ ‫ކންފަރެންސެއްގެ ތެރޭގައި ފިލްމާ ބެހޭ ބައެއް‬ ‫ޮ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪" .‬ލައިންސް"‬ ‫ތަފުސީލުތައް ވެސް ހިއްސާ ޮ‬ ‫ގައި ކިޔައި ދޭނީ ކަޝްމީރުގެ ސްރީނަގަރުގައި‬ ‫ދިރިއުޅޭ އާއިލާއެއްގެ ވާހަކަ އެވެ‪ .‬ހުސައިން ހާން‬ ‫ކށްފައިވާ ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި‬ ‫ޑައިރެކްޓް ޮ‬ ‫ފަރީދާ ޖަލާލު އަދި ރިޝީ ބުޓާނީ ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބލީވުޑަށް ނުކުންނަ އިރު‪،‬‬ ‫މި ފިލްމުން ހީނާ ޮ‬ ‫އޭނާ ކާންސަށް ފުރައިގެން ދިޔައީ ސްޓާ ޕްލަސް އިން‬ ‫ސޓީ" ގެ ކޮމަލިކާގެ‬ ‫މިހާރު ދައްކާ ސިލްސިލާ "ކަ ޯ‬ ‫ރޯލަށް ވެސް އަލްވަދާއު ކިޔައިފަ އެވެ‪ .‬ހީނާ އަށް‬ ‫ވަނީ ޑައިރެކްޓަރު ވިކްރަމް ބަޓްގެ ފިލްމަކުން ވެސް‬ ‫ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"ލައިންސް" ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީހެއް އިއުލާނެއް‬ ‫ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫"‪ "83‬ގެ ޝޫޓިން ޖޫން ‪ 5‬ގައި‬ ‫ކުރިން މި މަހުގެ ތެރޭގައި ޝޫޓިން ފަށަން ނިންމި‬ ‫ކަބީރު ހާންގެ ކްރިކެޓް ފިލްމު "‪ "83‬ގެ ޝޫޓިން‬ ‫އަންނަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފިލްމީ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނި‬ ‫ގޮތުގައި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށާނީ އަންނަ މަހުގެ ‪5‬‬ ‫ގައި އިނގިރޭސވިލާތުގެ ގްލަސްގޯއިންނެވެ‪ 83" .‬އަކީ‬ ‫އެ ގައުމުގައި ‪ 1983‬ގައި ބޭއްވި ކްރިކެޓް ވޯލްޑް‬ ‫ކަޕް އިންޑިއާ އިން ކާމިޔާބު ކުރި ހާދިސާ އަށް ހަދާ‬ ‫ފިލްމަކަށްވާތީ ފިލްމުގެ އެންމެ މުހިއްމު މަންޒަރުތައް‬ ‫ނަގާނީ ވެސް އެ އިނގިރޭސިވިލާތުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ފިލްމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ތަރިއަކީ ރަންވީރު‬ ‫ސިންގެވެ‪ .‬އޭނާ ފެނިގެން ދާނީ ‪ 83‬ގެ ޓީމްގައި‬ ‫ކެޕްޓަނަކަށް ހުރި ކަޕިލް ދޭވްގެ ރޯލުންނެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ފިލްމު ގިނަ އެކްޓަރުންތަކެއް ވެސް އެކިއެކި ކްރިކެޓް‬ ‫ރލުތަކުން ފެނިގެން ދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ތަރިންގެ ޯ‬ ‫ސަލްމާން ހާންގެ ‪ 2017‬ގެ "ޓިއުބްލައިޓް" އަށް‬ ‫ފަހު‪ ،‬ކަބީރު ގެނެސްދޭ "‪ "83‬ރިލީޒް ކުރާނީ އެޕްރީލް‪،‬‬ ‫‪ 2020 ،10‬ގަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 20‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫ތެހެރާން (މެއި ‪ - )19‬މެދުއިރުމަތީގައި‬

‫އީރާނާ ކުރިމަތިލާން ކެރޭނެ‬ ‫ގައުމެއް ނޯންނާނެ‪ :‬ޒަރީފް‬

‫ހަނގުރާމައެއް ނުފެށޭނެ ކަމަށާއި އީރާނާ‬

‫‪18‬‬

‫ހަނގުރާމަމަތީ މަނަވަރުތަކާއި ބޮން އަޅާ ބޯޓުތައް‬ ‫ފނުވަން ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬އެމެރިކާ‬ ‫ވަނީ ގަލްފަށް ޮ‬

‫ކުރިމަތިލާން ކެރޭނެ ގައުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް‬

‫އިން ބުނެފައި ވަނީ އެއީ އީރާނުން ކުރިމަތިކުރާ‬

‫ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ބިރުތަކާ ކުރިމަތިލާން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީ އިރްނާ އަށް‬ ‫ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ޒަރީފް ވިދާޅުވީ‬

‫އެމެރިކާ އާއި އީރާނާ ދެމެދު މަސްރަހު‬ ‫ހޫނުވަން ފަށާފައި ވަނީ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން‬

‫ޑނަލްޑް) ޓްރަމްޕް ވެސް‬ ‫(އެމެރިކާގެ ރައީސް ޮ‬

‫އެމެރިކާ މިދިޔަ އަހަރު ވަކިވުމާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ހަނގުރާމައެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރުގެ‬

‫ޓްރަމްޕް ވަށައިގެން ތިބި މީހުން ދަނީ އީރާނަށް‬

‫އޅުވާލުމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެ އެއްބަސްވުމަކީ ބޮޑު ޮ‬

‫ވުރެ އެމެރިކާގެ ބާރުގަދަކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން‬

‫އެމެރިކާ އިން އަލުން ވަނީ އީރާނާ ދެކޮޅަށް‬

‫ހަނގުރާމައެއް ފަށަން ޓްރަމްޕަށް ޕްރެޝަރު‬

‫ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރަމުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މެދުއިރުމަތީގައި ހަނގުރާމައެއް ފެށުމުގެ‬

‫އީރާނުން ވެސް މި މަހު ކުރީކޮޅު ވަނީ‬ ‫ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް މާއްދާތައް‬

‫ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށް އެމެރިކާ އާއި އީރާނުގެ‬

‫ކށް‪ ،‬ޔުރޭނިއަމް ފައްކާކުރަން ފަށާނެ‬ ‫ސަސްޕެންޑް ޮ‬

‫ވެރިން ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ‬

‫ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލާ ްނ‬ ‫މާކުރިން ވަނީ ނިންމާފައި‪ :‬ގޮތަބަޔާ‬ ‫ކޮލަމްބޯ (މެއި ‪ - )19‬ސްރީ ލަންކާގައި މި‬ ‫އންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި‬ ‫އަހަރު ފަހުކޮޅު ޮ‬

‫"ޔަގީނުން ވެސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި‬ ‫ވާދަކުރާނަން‪ .‬އެކަމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަތާ‬

‫ކއްކޯފުޅު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ލަންކާގައި ‪ 37‬އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކުރި ދާޚިލީ‬

‫ޚިލާފުވުމުގެ އެތައް ތުހުމަތެއް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"އެއީ އެއްވެސް އަސްލެއް ހުރި ވާހަކަތަކެއް‬

‫ވާދަކުރަން މާކުރިން ވެސް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް‬

‫ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވެއްޖެ‪ .‬އެހެން ނޫނީ އަޅުގަނޑުގެ‬

‫ހަނގުރާމަ މެއި ‪ 2009‬ގައި ނިމުމަކަށް ގެނައި އިރު‬

‫ނޫން‪ .‬ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ބިނާވެފައި ވަނީ ގައުމީ‬

‫ލަންކާގެ ކުރީގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޮތަބަޔާ‬

‫ކށްލުމުގެ ބޭނުމެއް ވެސް‬ ‫އެމެރިކާ ރަށްވެހިކަން ދޫ ޮ‬

‫ގތަބަޔާ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ‬ ‫ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ އަކީ ޮ‬

‫ސަލާމަތަށް‪ .‬ގައުމީ ސަލާމަތް ނެތް ނަމަ މިނިވަންކަމެއް‬

‫ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ނެތް‪ "،‬ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ‬

‫ކރަޕްޝަނާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކާ‬ ‫މައްޗަށް ވަނީ ޮ‬

‫ގތަބަޔާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ނޯންނާނެ‪ޮ "،‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 20‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪20‬‬

‫އެގްޒިޓް ޕޯލްތަކު ްނ‬ ‫ދައްކަނީ މޯދީގެ ކޯލިޝަނުން‬ ‫ކުރި ހޯދާނެ ކަމަށް‬ ‫ނިއު ދިއްލީ (މެއި ‪ - )19‬އިންޑިއާގައި އިއްޔެ‬ ‫ނިމުނު‪ ،‬ދިގު ދެމިގެން ދިޔަ އިންތިޚާބު ބޮޑު ވަޒީރު‬

‫ގޮނޑި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅު އިންޑިއަން ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް ޕާޓީ‬ ‫އިދި ޮ‬

‫މދީގެ ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ)‬ ‫ނަރެންދުރަ ޯ‬

‫އިސްކޮށް އޮވެ އުފައްދާފައިވާ ޔުނައިޓެޑް ޕްރޮގްރެސިވް‬

‫ކޯލިޝަނުން ކުޑަ ތަފާތަކުން ނަމަވެސް ކާމިޔާބު ކުރާނެ‬

‫އެލަޔަންސް (ޔޫޕީއޭ) އަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އެގްޒިޓް‬

‫ޕލްތަކުން ދައްކައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް އެގްޒިޓް ޯ‬

‫ޕލްތަކުން ދައްކަނީ ‪ 132-128‬އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ‬ ‫ޯ‬

‫އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން އިއްޔެ އާއްމުކުރި އެގްޒިޓް‬ ‫ގތުގައި ބީޖޭޕީ އަށް ބައެއް ގޮނޑި‬ ‫ޕޯލްތަކުން ދައްކާ ޮ‬ ‫ކލިޝަންގެ ބައިވެރިންގެ ތާއީދާ‬ ‫ގެއްލުނު ނަމަވެސް‪ޯ ،‬‬ ‫އެކު އެ ޕާޓީ އަށް ޕާލަމެންޓުގެ ދަށު ގޭގެ ‪543‬‬ ‫ގޮނޑީގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބޭނެ އެވެ‪ .‬ބީޖޭޕީ އިސްކޮށް‬

‫ގޮނޑި އެވެ‪ .‬އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި‬ ‫ކޮންގްރެސް އަށް ލިބިފައި ވަނީ ‪ 44‬ގޮނޑި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދަން ބޭނުން ވަނީ‬ ‫‪ 272‬ގޮނޑި އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައި ވަނީ އެޕްރީލް ‪11‬‬ ‫އެގްޒިޓް ޕޯލްތައް ހާމަ ޮ‬

‫މކްރެޓިކް އެލަޔަންސް‬ ‫ހަރަކާތްތެރިވާ ނޭޝަނަލް ޑި ޮ‬

‫ވަނަ ދުވަހު ފެށި އިންތިޚާބުގެ ފަހު ބުރުގެ ވޯޓުލުން‬

‫(އެންޑީއޭ) އިން ޕާލަމެންޓުގެ ދަށުގޭ ނުވަތަ ލޮކް‬

‫މިއަދު ނިމުމާ އެކު އެވެ‪.‬‬

‫ސަބާގެ ‪ 287‬އާއި ‪ 306‬އާ ދެމެދުގެ އަދަދެއްގެ‬

‫އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ‪ 900‬މިލިއން‬

‫ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމަށް މަދުވެގެން ހަތަރު‬

‫މީހުންނަށް ލިބިގެންނެ އެވެ‪ .‬ހަތް ބުރުގެ ހުރިހާ ވޯޓެއް‬

‫ޕލުން ދައްކާފައިވެ އެވެ‪ .‬ބީޖޭޕީން ‪2014‬‬ ‫އެގްޒިޓް ޯ‬

‫ގުނާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެވެ‪ .‬ހަމަ އެ ދުވަހު‬

‫ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ހޯދާފައި ވަނީ ‪282‬‬

‫ނަތީޖާ ވެސް އިއުލާން ކުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އި ން ިޑ އާ ގެ ބޮ ޑު ވަ ޒީ ރު ނަ ރެ ން ދު ރަ މޯ ދީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ޕްރިންސިޕަލަކާއި ޓީޗަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި‬ ‫ކޮލަމްބޯ (މެއި ‪ - )19‬ސްރީ ލަންކާގައި ބޮމުގެ‬

‫ޕްރިންސިޕަލާއި ‪ 47‬އަހަރުގެ ޓީޗަރު ހައްޔަރުކުރީ‬

‫ހަމަލާ ދިން ނޭޝަނަލް ތައުހީދު ޖަމާއަތް (އެންޓީޖޭ)‬

‫ފހުންނެވެ‪ .‬ފުލުހުން ބުނީ‬ ‫ސްޕެޝަލް ޓާސްކް ޯ‬

‫އންނަ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސްކޫލެއްގެ‬ ‫އާ ގުޅުން ޮ‬

‫އެންޓީޖޭ އާއި އެ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރު އަދި ޝަންގްރިއްލާ‬

‫ކޓަށް ހާޒިރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކެބިތިގޮލެވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ޯ‬ ‫ލަންކާގެ ތިން ފައްޅިއަކާއި ތިން ހޮޓަލަށް އަމިއްލަ‬

‫އެޕްރީލް ‪ 21‬ވަނަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ‬ ‫ކޅަށް ދޭ ހަމަލާތައް ވަނީ‬ ‫ގުޅިގެން މުސްލިމުންނާ ދެ ޮ‬

‫އަށް މަރުވެގެން ހަމަލާ ދިނުމުގައި ވަނީ ނުވަ މީހަކު‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މިސްކިތްތަކާއި މުސްލިމުންގެ‬ ‫އިތުރު ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް‬ ‫ޕްރިންސިޕަލަކާއި ޓީޗަރަކު ހައްޔަރު ޮ‬

‫ގއްވި ޒަހްރާން ހާޝިމްއާ އެ ދެ‬ ‫ހޮޓަލުގައި ބޮން ޮ‬

‫ބައިވެރިވެފަ އެވެ‪ .‬ހަމަލާތަކުގައި ވަނީ ‪ 258‬މީހުން‬

‫ފިހާރަތަކަށް ހަމަލާ ދިންކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ވަނީ ‪100‬‬

‫ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫އންނަ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ‬ ‫މީހުން ގުޅުން ޮ‬

‫މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬ހަމަލާގެ ޒިންމާ ވަނީ އިސްލާމިކް‬

‫އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ހައްޔަރު ކުރި ދެ މީހުން މިހާރު ވަނީ‬

‫ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން އުފުލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރޕަތަނާ ސިޓީން އުމުރުން ‪ 56‬އަހަރުގެ‬ ‫ހޮ ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 20‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫ބާސާ އެއްވަރުވިއިރު‪،‬‬ ‫ރެއާލް ފަހު މެޗުން ވެސް ބަލި‬ ‫މެޑްރިޑް (މެއި ‪ - )20‬ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ފަހު‬

‫ލީގުގެ ނާކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު‬

‫ފުރަތަމަ ތަށްޓާ އެ ުކ‬ ‫ނަޑާލަށް ހަމަނޭވައެއް‬

‫ލނާ ރޭ އެއިބާއާ ‪2-2‬‬ ‫މެޗުތަކުން ޗެމްޕިއަން ބާސެ ޯ‬

‫ޓ ވަލްވޭޑޭގެ މުސްތަގުބަލާ މެދު ސުވާލު‬ ‫އާނެސް ޯ‬

‫އިން އެއްވަރުވިއިރު‪ ،‬އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ރެއާލް‬

‫އުފެދިފައިވީ ނަމަވެސް އޭނާ އަށް އިތުބާރު އެބައޮތް‬

‫ރމް‪ ،‬އިޓަލީ (މެއި ‪ - )20‬އިޓާލިއަން އޯޕަން‬ ‫ޯ‬

‫މެޑްރިޑް ފަހު މެޗުން ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން ‪0-2‬‬

‫ޖސެފް ބާޓޮމެއު ވަނީ‬ ‫ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޯ‬

‫ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ‬

‫އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލނާ ސީޒަން ނިންމާލީ ‪ 87‬ޕޮއިންޓާ އެކު‬ ‫ބާސެ ޯ‬

‫ދާދި ފަހުން ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރެއާލް ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ‬

‫ކ މެޑްރިޑަށް‬ ‫އެވެ‪ .‬ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓި ޯ‬

‫ފަރާތުން ދަށް ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު‪ ،‬ބެޓިސްގެ‬

‫‪ 76‬ޕޮއިންޓް ލިބުނުއިރު‪ ،‬ރެއާލް ސީޒަން ނިންމާލީ‬

‫ރން މޮރޯން އާއި‬ ‫ގޯލުތައް ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފްގައި ލޮ ޯ‬

‫ކށް ސްޕެއިނުގެ ތަރި ރަފައެލް‬ ‫ނޯވަކް ޖޮކޮވިޗް ބަލި ޮ‬ ‫ހާސިލްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އުމުރުން ‪ 32‬އަހަރުގެ ނަޑާލް ވަނީ މި އަހަރުގެ‬

‫ޕއިންޓާ އެކު އެވެ‪ .‬އެއީ ޗެމްޕިއަންކަން‬ ‫‪ޮ 68‬‬ ‫ހޯދި ބާސެލޯނާ އަށް ވުރެން ‪ 19‬ޕޮއިންޓް މަދުން‬

‫ކވިޗް އަތުން ބަލިވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޯޕަން ފައިނަލުގައި ޖޮ ޮ‬

‫އވެ ސީޒަން ނިންމާލި‬ ‫ލީގުގެ ‪ 12‬ވަނައިގައި ޮ‬ ‫އެއިބާ އިން ވަނީ އިއްޔެގެ މެޗުގައި ފުރަތަމަ‬

‫އެ ޓީމުގެ ނަތީޖާ އަކީ މިދިޔަ ‪ 18‬އަހަރު ތެރޭގައި‬

‫ލން އެއްބަސްވުމެއްގެ‬ ‫ލީޑުނަގައިފަ އެވެ‪ .‬ބާސެލޯނާގެ ޯ‬

‫އެންމެ ދަށް ނަތީޖާ އެވެ‪.‬‬

‫ދަށުން ކުޅެމުން އަންނަ މާކް ކުކުރޭލާ މެޗުގެ ‪20‬‬ ‫ވަނަ މިނިޓްގައި އެއިބާ އަށް ލީޑުނަގައިދިންއިރު‪،‬‬

‫ކޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނީ މިހާރު‬ ‫ރެއާލްގެ ޯ‬ ‫އޮތް ހަމައެކަނި ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ އަންނަ ސީޒަނަށް‬

‫މޅުވި ކަމުގައިވިޔަސް‬ ‫"އަހަރެން މި މެޗުން ޮ‬

‫ނަޑާލް މި ފަހަރުގެ ޓެނިސް ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ ތަށި‬

‫ލނާ ދަނޑުގައި ވެސް މޮޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބާސެ ޯ‬ ‫މެޗަށް ނުކުތް ރެއާލް ބަލިވިއިރު‪ ،‬މި ފަހަރުގެ ލީގުގައި‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކވިޗް އަދިވެސް ހުރީ ރަނގަޅު‬ ‫ހަގީގަތަކީ ޖޮ ޮ‬

‫ޖެސޭ ރޮޑްރިގޭޒެވެ‪ .‬މި ސީޒަނުގައި ބެޓިސް އިން ވަނީ‬

‫ހޯދައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫އޕަންގެ ފޭވަރިޓަކީ ޖޮކޮވިޗް‬ ‫ކުރިއަށް އޮތް ފްރެންޗް ޯ‬

‫ފޯމެއްގައިކަން‪ .‬އެންމެ ފަހުން ގްރޭންޑްސްލޭމް‬

‫ފުރަތަމަ ގްރޭންޑް ސްލޭމް ކަމަށްވާ އޮސްޓްރޭލިއަން‬

‫މޮޅަކާ އެކު ސީޒަން ނިންމާލުމުގެ އަޒުމުގައި ރޭގެ‬

‫‪21‬‬

‫މޅާ އެކު ނަޑާލް ވަނީ ޖޮކޮވިޗާ ދެކޮޅަށް‬ ‫އިއްޔެގެ ޮ‬ ‫މިހާތަނަށް ކުޅުނު މެޗުތަކުން ކުރިހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުގެ ރަސްގެފާނުގެ ގޮތުގައި‬ ‫ކްލޭ ޯ‬

‫މުބާރާތްތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް ޖޮކޮވިޗް އުޅެނީ ކުރީގައި‪.‬‬ ‫އޕަން ފޭވަރިޓަކީ‬ ‫އަހަރެންގެ ނަޒަރުގައި ފްރެންޗް ޯ‬ ‫ކވިޗް‪ "،‬ނަޑާލް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޖޮ ޮ‬ ‫ފމެއް ދަމަހައްޓަން މިހާރު ކުރަން‬ ‫ރަނގަޅު ޯ‬ ‫ޖެހޭ މަސައްކަތް ގިނަވާ އެއް ސަބަބަކީ މިދިޔަ‬ ‫އަހަރުތަކުގައި ކުރިމަތިވި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް‬

‫މަޝްހޫރުވެފައިވާ ނަޑާލް ނުވަ ވަނަ ފަހަރަށް އިޓާލިއަން‬

‫ކަމަށާއި އެއް މުބާރާތް ނިންމާލުމަށް ފަހު ދެން އޮތް‬

‫އޕަން ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ފަހު ބުނީ ކުރިއަށް‬ ‫ޯ‬

‫މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ވަރަށް ފަރުވާތެރިވާންޖެހޭ‬

‫ފމަކަށް އެޅުމަކީ‬ ‫އޮތް ފްރެންޗް އޯޕަންގެ ކުރިން ޯ‬

‫ކަމަށް ނަޑާލް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގލު ޖަހައި މެސީ ވަނީ ބާސެލޯނާ‬ ‫ގާތްގާތުގައި ދެ ޯ‬

‫އތް ވަގުތުކަމަށާއި މި ސީޒަނަކީ‬ ‫ތައްޔާރުވާން ލިބިފައި ޮ‬

‫ބޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ޮ‬

‫ކޮޅަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލައިފަ އެވެ‪ .‬މެސީ ގޯލުތައް ޖެހީ‬

‫ގތަކުން ވެސް ދަށް އަހަރެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރެއާލަށް ހުރިހާ ޮ‬

‫"އެންމެ ފަހުން އަހަންނަށް މި އަހަރު ތަށްޓެއް‬

‫ޓޕް ލެވެލްގައި މިތިބީ‪.‬‬ ‫ފެޑެރާ މި ވަގުތު އެންމެ ޮ‬

‫މެޗުގެ ‪ 31‬އާއި ‪ 32‬ދެ ވަނަ މިނިޓްގަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ކުރިއަށް އޮތް‬ ‫އަދި މީގެއިން އިބްރަތް ހާސިލް ޮ‬

‫އޕަންގެ ކުރިން‬ ‫ލިބިއްޖެ‪ .‬މިއީ ކުރިއަށް އޮތް ފްރެންޗް ޯ‬

‫ފެޑެރާ ވެސް ފިޒިކަލް ފިޓްނަސްގެ ވާހަކަ ދައްކާ‬

‫ދުވަސްތަކުގައި ކަންތައްތައް ރަނގަޅު ނުކޮށްފިނަމަ‬

‫އަހަރެން އެންމެ ބޭނުންވި ކަންތައް‪ .‬އަހަރެން ކުރިން‬

‫ސަބަބަކީ މިހާ ދުވަސްވީމަ އެއް ލެވެލެއްގައި‬

‫ގންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް‬ ‫އެ ޓީމަށް ބޮޑެތި ޮ‬

‫ފމަށް އެޅެން މި ކާމިޔާބީ މުހިއްމު ދައުރެއް‬ ‫ހުރި ޯ‬

‫ހިފަހައްޓަން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ގިނަވުން‪ .‬މިހާރު‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އަދާކުރާނެ‪ 12 "،‬ވަނަ ފަހަރަށް ފްރެންޗް އޯޕަން‬

‫ޕްރެޝަރަށް ވުރެން އަހަރެމެންނަށް މުހިއްމީ ފިޓްނަސް‪"،‬‬

‫ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ އަމާޒުގައި ހުރި ނަޑާލް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ނަޑާލް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެއިބާ އަށް ފުރަތަމަ ހާފްގެ ފަހު މިނިޓްގައި‬ ‫ލ ޑި ބްލަސީސް އެވެ‪.‬‬ ‫ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ޕަބް ޯ‬ ‫މި ފަހަރުގެ ސީޒަނުގެ ރަން ބޫޓު "ޕިޗީޗީ‬ ‫އެވޯޑް" ހާސިލްކުރީ ‪ 36‬ގޯލު ޖަހައިގެން މެސީ އެވެ‪.‬‬

‫ރޭގެ މެޗުގައި ވެސް ޒިދާން ވަނީ އެ ޓީމަށް‬

‫ވޑް ހާސިލްކުރި ހަ ވަނަ ފަހަރެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ މެސީ މި އެ ޯ‬

‫ކުޅޭ ވޭލްސްގެ ތަރި ގަރެތު ބޭލް އަށް ފުރުސަތު‬

‫ޔޫރަޕްގެ ރަން ބޫޓަށް ވެސް ވާދަކުރަމުން އަންނަ މެސީ‬

‫ކޅު ހަދައިފަ އެވެ‪ .‬މެޗަށް ފަހު ޒިދާން‬ ‫ދޭން ދެ ޮ‬

‫ގލުތަކާ އެކު މި ސީޒަނުގައި ވެސް ‪50‬‬ ‫ވަނީ ރޭގެ ޯ‬

‫ބުނީ ރެއާލްގެ ސިސްޓަމަށް ބޭލް ފިޓްނުވާކަމަށާއި‬

‫ލަނޑު ހަމަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިއްޔެގެ މެޗުގައި ހަތަރު ވަނަ ބަދަލެއް ކުރަން ލިބުނު‬

‫ލނާ އަށް ބާކީ އޮތީ އަންނަ‬ ‫ސީޒަނުގައި ބާސެ ޯ‬

‫ނަމަވެސް ބޭލް ކުޅެން ނާރުވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޕަ ޑެލް ރޭ ފައިނަލެވެ‪ .‬ޗެމްޕިއަންސް‬ ‫ހަފްތާގައި ކުޅޭ ޮ‬

‫ޕީއެސްޖީ ދޫ ކޮށްލަންޖެހިދާނެ‬ ‫ކަމަށް އެމްބާ ޕޭ ބުނެފި‬ ‫ޕެރިސް (މެއި ‪ - )20‬އާ ޗެލެންޖެއް ނެގުމުގެ‬ ‫ގޮތުން އަންނަ ސީޒަނުގައި ޕީއެސްޖީ ނޫން ކްލަބަކުން‬ ‫އތް ކަމަށް ފްރާންސްގެ‬ ‫ފެނުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ ޮ‬ ‫ފވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އުއްމީދީ ޯ‬ ‫މީގެ ކުރިން އުމުރުން ‪ 20‬އަހަރުގެ އެމްބާޕޭ‬

‫އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫އެޓަލާންޓާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާ ގާތަށް‬

‫ފމް ކަމުގައި ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޕްލެޓް ޯ‬ ‫"އަހަންނަށް ފެނުނީ މި ފަދަ މާހައުލެއްގައޭ އެ‬ ‫ނިންމުން ހާމަކުރަން ރަނގަޅީ‪ .‬އަހަރެންގެ ނިންމުމަކީ‬ ‫ޕީއެސްޖީގައި މަޑުކުރުން ކަމަށްވާނަމަ އެއީ ރަނގަޅު‬

‫މީޑިއާ އަށް ދިން އިންޓަވިއުތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ‬ ‫އަންނަ އަހަރު ވެސް އޭނާ ފެންނާނީ ޕީއެސްޖީން‬

‫ރަނގަޅު ޗެލެންޖެއް ނަގަން ގުޅޭ ޓީމެއް ކަމަށް‪"،‬‬

‫ކަމަށާއި އެ ޓީމާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު‬

‫ކށްފައިވާ ނަޑާލް ބުނީ އޭނާގެ ނަޒަރުގައި‬ ‫ކާމިޔާބު ޮ‬

‫އޕަން މުބާރާތް ފަށާނީ‬ ‫މި އަހަރުގެ ފްރެންޗް ޯ‬

‫ވޑް ހަފްލާ އަކީ އެންމެ ރަނގަޅު‬ ‫ހާމަކުރުމަށް ރޭގެ އެ ޯ‬

‫ކަމެއް‪ .‬އެއީ އެހެން ޓީމެއް ނަމަ އެ ވެގެންދާނީ‬

‫ކާމިޔާބުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފްރެންޗް‬

‫ސަތާރަ ގްރޭންޑް ސްލޭމް މުބާރާތް‬

‫"ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިންނަށް ބަލާއިރު އަހަންނާއި‬

‫އެމްބާޕޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މި ސީޒަނުގައި އެމްބާޕޭ އަންނަނީ ޔޫރަޕްގެ‬

‫ނޭޕްލްސް (މެއި ‪ – )20‬އިޓާލިއަން ލީގުގައި‬

‫އތީ ފަހު މެޗުން ޕާމާ އަތުން މޮޅުވެ އަދި‬ ‫ފުރުސަތު ޮ‬

‫ވޑް މި ސީޒަނުގައި‬ ‫ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެ ޯ‬

‫ރަން ބޫޓަށް ވެސް ވާދަކުރަމުންނެވެ‪ .‬މި ވަގުތު އެ‬

‫ރޭ ޔުވެންޓަސްއާ ‪ 1-1‬އިން އެއްވަރުވި ނަމަވެސް‬

‫އަނެއް އެޓަލާންޓާ‪ ،‬އިންޓަ އަދި މިލާން ކުޅޭ މެޗުތަކުން‬

‫ހޯދި އެމްބާޕޭ ވަނީ މުސްތަގުބަލާ ބެހޭގޮތުން ތަފާތު‬

‫އތްއިރު‪ ،‬އެ އެވޯޑް‬ ‫ރޭހުގައި މެސީ ރަނގަޅު ލީޑެއްގައި ޮ‬

‫އެޓަލާންޓާ އިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފުރުސަތު‬

‫ބަލިވެގެންނެވެ‪.‬‬

‫ހާސިލްކުރާނަމަ ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި އެމްބާޕޭ ފަސް‬

‫ބޮޑުކުރިއިރު ނަޕޯލީ އަތުން ‪ 1-4‬އިން ބަލިވެ އިންޓަ‬

‫ގޯލު ޖަހަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬އެމްބާޕޭ ބުނީ މެސީ ފަދަ‬

‫މިލާނަށް ފަހު މެޗަށް އިންތިޒާރުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަތަކެއް ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވޑް ލިބުމަކީ އަހަރެންގެ ކެރިއަރުގައި‬ ‫"މި އެ ޯ‬ ‫އަނެއްކާ ވެސް ތަފާތު ހިސާބަކަށް ދެވުނުކަން‬

‫ކުޅުންތެރިއަކާ އެކު މި ފަދަ ރޭހެއްގައި އޮތުމަކީ ވެސް‬

‫އަންގައިދޭ ކަމެއް‪ .‬މި ލިބޭ ކުރިއެރުންތަކާ އެކު‬

‫ފަހުރެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަހަރެން އެބަޖެހޭ އިތުރު ޒިންމާތަކެއް ނަގަން‪.‬‬

‫"އަހަރެން މި ރޭހުގައި ބަލިވިޔަސް މި ވާދަކުރަނީ‬

‫އިޓަލީ ލީގުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގަ‬

‫ރޭ ޔުވެންޓަސްގެ ދަނޑުގައި އެޓަލާންޓާ ކުޅުނު‬ ‫ޔސިޕް އިލިސިޗް ‪ 33‬ވަނަ‬ ‫މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ޮ‬ ‫އއްވާ ޔުވެންޓަސް އިން‬ ‫މިނެޓުގައި ލީޑު ނަގާފައި ޮ‬

‫ކށްފައިވަނީ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް‬ ‫މިހާތަނަށް ކަށަވަރު ޮ‬

‫އެއްވަރުކުރީ ‪ 80‬ވަނަ މިނެޓުގައި މާރިއޯ މަންޗުކިޗް‬

‫ޕލީންނެވެ‪ .‬އަނެއް ދެ ޖާގަ‬ ‫އާއި ދެ ވަނައިގައި އޮތް ނަ ޯ‬

‫ޖެހި ގޯލުންނެވެ‪ .‬މި ސީޒަނަށް ފަހު ކްލަބް ދޫކޮށް‬

‫ޕީއެސްޖީގައި ވިޔަސް އެ ނޫން ޓީމެއްގައި‬

‫ބޅަ ތާރީހު ދުށް އެންމެ މޮޅު އެއް‬ ‫ދުނިޔޭގެ ފުޓް ޯ‬

‫އަށް ވާދަކުރަނީ ‪ 66‬ޕޮއިންޓާ އެކު ހެޑް‪-‬ޓު‪-‬ހެޑް އިން‬

‫ނ އެލެގްރީ އާއި ޑިފެންޑަރު އަންދްރޭ‬ ‫ކޯޗު މަސިމިލިއާ ޯ‬

‫ވިޔަސް‪ "،‬މިދިޔަ އަހަރު ފްރާންސަށް ވޯލްޑް ކަޕް‬

‫ބޑުވުމެއް ނެތް‪ .‬މި‬ ‫ކުޅުންތެރިޔާއާ‪ .‬އެހެންވީމަ ކަން ޮ‬

‫ތިން ވަނައިގައި އޮތް އެޓަލާންޓާ އާއި ‪ 66‬ޕޮއިންޓާ‬

‫ބަރްޒާލީ އަށް ރޭގެ މެޗުގައި ސަޕޯޓަރުން ވަނީ‬

‫ކށްދިނުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި‬ ‫ކާމިޔާބު ޮ‬

‫ރޭހުގައި އެންމެ ފަހު މެޗާ ހަމައަށް ދިއުމަކީ ވެސް‬

‫އެކު ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް އިންޓަ އަދި ‪ 65‬ޕޮއިންޓާ‬

‫އަލްވަދާއު ކިޔައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ފަހުރުވެރިވެވޭނެ ކަމެއް‪ .‬މި‬ ‫އަހަރެން ދެކޭ ޮ‬

‫އތް އޭސީ މިލާނާއި ‪63‬‬ ‫އެކު ފަސް ވަނައިގައި ޮ‬

‫މނާކޯ ދޫކޮށް ލޯން‬ ‫މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޮ‬

‫ރޭސް ނިމޭނީ ފަހު މެޗުން‪ "،‬އެމްބާޕޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އތް އޭއެސް ރޯމާ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕއިންޓާ އެކު ހަ ވަނައިގައި ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ގލް ކާމިޔާބުކުރީ ޕިއޮޓްރޭ‬ ‫ލަނޑު ޖެހިއިރު އަނެއް ދެ ޯ‬

‫އެމްބާޕޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެމްބާޕޭ ބަދަލުވީ ޕީއެސްޖީ‬

‫ޕީއެސްޖީން ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާ ޕްލޭ‬

‫ފަހު މެޗުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސަސުއޮލޯ‬

‫ޒިއެލިންސްކީ އާއި ޑްރިއެސް މާޓިންސް އެވެ‪ .‬އިންޓަގެ‬

‫ލން އެއްބަސްވުން މިދިޔަ އަހަރު‬ ‫އަށެވެ‪ .‬ޕީއެސްޖީން ޯ‬

‫ގަވާއިދުތަކާ ހިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް‬

‫މޅުވެގެން އެޓަލާންޓާ އަށް އެ ކްލަބުގެ‬ ‫އަތުން ޮ‬

‫ޕލީގެ ފަބިއަން ރުއިޒް ދެ‬ ‫އިންޓަ ކޮޅަށް ރޭ ނަ ޯ‬

‫ކޅު ޕެނަލްޓީއަކުން ޖެހީ‬ ‫ހަމައެކަނި ގޯލް މެޗުގެ ފަހު ޮ‬

‫ހދަން އެހެން ކްލަބްތަކުން‬ ‫ދާއިމީކުރިއިރު‪ ،‬އެމްބާޕޭ ޯ‬

‫ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ޔުއެފާ އިން އަންނަނީ‬

‫ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން‬

‫ވެސް މަސައްކަތްކުރި އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ރެއާލް‬

‫ތަހުގީގުކުރަމުންނެވެ‪ .‬ޕީއެސްޖީގެ މައްޗަށް ކުރާ‬

‫ޖާގަ ލިބޭނެ އެވެ‪ .‬އިންޓަ އަށް ވެސް ފަހު މެޗުން‬

‫ޕޓްތައް ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މެޑްރިޑް ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ރި ޯ‬

‫ތުހުމަތު ސާބިތުވެއްޖެނަމަ އެ ކްލަބްގެ ހަރަދުތައް‬

‫މޅެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ޗެމްޕިއަންސް‬ ‫އެމްޕޮލީ އަތުން ޮ‬

‫ގލްތައް ޖަހައިދިނީ ކްރިސްޓޮފް‬ ‫މޮޅުވި މެޗުގައި ޯ‬

‫ކޗުކަމާ ޒިނެދިން ޒިދާން އަލުން ހަވާލުވެ‬ ‫ރެއާލުގެ ޯ‬

‫އންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ފެއްތުމަށް އެމްބާޕޭ ނޫނީ‬ ‫ޮ‬

‫ލީގަށް ދެވޭނެ އެވެ‪ .‬ރޭ ފްރޮސިނޯނޭ އަތުން ‪ 0-2‬އިން‬

‫ސ އެވެ‪ .‬މިލާނުގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ‬ ‫ޕިއޮންޓެކާއި ސޫ ޯ‬

‫މައުރޯ އިކާޑީ އެވެ‪.‬‬ ‫ނނޭ އަތުން މިލާން‬ ‫އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ފްރޮސި ޯ‬

‫ޓީމު ވަރުގަދަކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެމްބާޕޭ‬

‫ނޭމާ ވިއްކާލަން ޖެހުމުގެ ބިރު އެ ޓީމަށް އެބައޮތެވެ‪.‬‬

‫މޅުވި މިލާނަށް ފުރުސަތު ލިބެން އޮތީ ފަހު މެޗުން‬ ‫ޮ‬

‫ކށްލާ އިޓަލީ ފުލްބެކް‬ ‫‪ 10‬އަހަރަށް ފަހު އެ ކްލަބް ދޫ ޮ‬

‫އަށް ބިޑްކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ފުރުސަތުގެ ފައިދާނަގައި ރެއާލުން އެމްބާޕޭ ގެންދާނެ‬

‫މޅުވެ އަދި އެޓަލާންޓާ އާއި އިންޓަގެ‬ ‫ސްޕާލް އަތުން ޮ‬

‫އ އަބާޓޭ އަށް ރޭގެ މެޗުގައި އަލްވަދާއު‬ ‫އިގްނާޒި ޯ‬

‫ޕޓްތައް ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ރި ޯ‬

‫މޅުނުވެވިއްޖެ ނަމަ އެވެ‪ .‬ރޯމާ އަށް‬ ‫ތެރެއިން ޓީމަކަށް ޮ‬

‫ކިޔައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެމްބާޕޭ ބުނީ އޭނާގެ ހިތުގައި އޮތް ގޮތް‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 20‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫ވޮލީގެ އާ ލޯ ގޯ ާއ މެދު ސުވާލު‬ ‫އުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް‬

‫‪22‬‬

‫ފަހު އެވެ‪ .‬އެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި އޮބްޒާވަރެއްގެ‬ ‫ކޕީއެއް "މިހާރަ"ށް ލިބިފައިވާއިރު‪ ،‬އެ‬ ‫ރިޕޯޓްގެ ޮ‬ ‫ގސްފައިވާ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް‬ ‫ޖަލްސާ ކުރިއަށް ޮ‬

‫މާ ޗް ‪ 26‬ވަ ނަ ދު ވަ ހު އާ ލޯ ގޯ އާ‬ ‫އެ ކު އެ ކް ޓި ން ޔޫ ތު މި ނި ސް ޓަ ރު ގެ‬ ‫މަ ގާ މު ފު ރު އް ވި އަ ލީ ވަ ހީ ދު‬

‫ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ލިޔެފައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި ޖަލްސާގެ‬ ‫ބޅަ އަސާސީ ގަވާއިދާ‬ ‫ކަންތައްތައް ދިޔައީ ވޮލީ ޯ‬ ‫ގތަށް ކަމަށް ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ވެސް‬ ‫އެއް ޮ‬ ‫ޕޓްގައި ހިމަނައިފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫ވީ ޭއ އެ މް ގެ އޮ ފީ ސް ހު ުޅ ވަ ނީ‪--.‬‬ ‫ފޮ ޓޯ‪ :‬ހު ސެ އި ން ވަ ހީ ދު‪ /‬މި ހާ ރު‬

‫އާންމު ޖަލްސާގައި އެންމެ ކްލަބެއްގެ ހާޒިރުގައި‬ ‫ބޑެތި ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ‬ ‫ނިމިގެންދިޔަ ޮ‬ ‫ބޑަށް އަމާޒުވީ ވީއޭއެމްގެ‬ ‫ބަޔެއްގެ ލޯ އެންމެ ޮ‬ ‫ގ އަށެވެ‪ .‬އެއީ ގައުމީ ކުޅިވަރު‬ ‫ބަދަލުކުރެވުނު ލޯ ޯ‬ ‫އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ އެވަރުގެ ނިންމުމެއް އެންމެ‬ ‫ކްލަބެއްގެ ރުހުމާ އެކު ނިމިގެންދިއުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ކޮމިޝަނާ އޮފް‬ ‫"މިހާރަ"ށް އެނގިފައިވާ ޮ‬ ‫ސްޕޯޓްސް އިން މިދިޔަ މަހު ‪ 24‬ވަނަ ދުވަހު ވަނީ‬ ‫ކށްދީފަ އެވެ‪ .‬ސުވާލު އުފެދޭ އެންމެ‬ ‫ލޯގޯ ރަޖިސްޓްރީ ޮ‬ ‫އފް ސްޕޯޓްސް އިން އާ ލޯގޯ‬ ‫ބޮޑު ކަމަކީ ކޮމިޝަނާ ޮ‬ ‫ކށްދިނުމުގެ ކުރިން ރަސްމީ ހަފްލާތަކުގައި‬ ‫ރަޖިސްޓްރީ ޮ‬ ‫ގ ބޭނުންކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫ވީއޭއެމުން އާ ލޯ ޯ‬ ‫ގއާ އެކު މިދިޔަ މާޗް މަހު‬ ‫ވީއޭއެމުން އާ ލޯ ޯ‬ ‫ޕޓްސް މިނިސްޓަރުގެ‬ ‫‪ 26‬ވަނަ ދުވަހު އެކްޓިން ސް ޯ‬ ‫މަގާމުގައި ހުންނެވި އަލީ ވަހީދު ބައިވެރިވި‬ ‫އފީސް ހުޅުވައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ހަފްލާއެއްގައި ވަނީ ޮ‬ ‫އެ ދުވަހު ބޭއްވި މި ފަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން‬ ‫އއައިޖީ)ގައި ވާދަކުރާ ޓީމު‬ ‫އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައި ޯ‬ ‫އިއުލާނުކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުޅުންތެރިންގެ‬ ‫ޖޯޒީ އާއި ބެނާގައި ބޭނުންކުރީ ވެސް އާ ލޯގޯ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ފާސްނުވަނީށް ހިނގައިދިޔަ‬ ‫މިއީ އެ ލޯގޯ އެއް ޮ‬ ‫ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ފާއިތުވި އެއް މަސް ދުވަހަށް ބަލާއިރު‬ ‫ތަފާތު އިވެންޓުތަކަށާއި އެކި މުބާރާތްތަކާ ގުޅިގެން‬ ‫ވީއޭއެމުން އާންމުކުރި ލިޔެކިއުންތަކުގައި އެކި ފަހަރު‬ ‫ގ އެވެ‪ .‬މި އަހަރު ގައުމީ‬ ‫ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އެކި ލޯ ޯ‬ ‫ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ފަރިތަކުރަމުން އައި ޖޯޒީގައި‬

‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬

‫ހާޒިރުގައި ނިންމީތީ އެވެ‪.‬‬ ‫މީޑިއާ އަށް ދައުވަތު ނުދީ މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ނިންމީ އެވެ‪ .‬ފުރިހަމަ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ދެން‬ ‫އޮތް ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގާއި މޯލްޑިވިއަން‬

‫ކށްފައިވަނީ އާ ލޯގޯ‬ ‫އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ބޭނުން ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫‪ 16‬ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އެ ޖަލްސާގައި ކަންތައްތައް‬

‫ކމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގައި‬ ‫ސްޕޯޓްސް އިން ސްޕޯޓްސް ޮ‬

‫ސސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ގަވައިދާ‬ ‫ނިމިގެންދިޔައީ އެ އެ ޯ‬

‫ރަޖިސްޓްރީވެފައި ނެތުމުން މެމްބަޝިޕް ގެއްލުނީ ކަމަށް‬

‫މައްސަލަތަކެއް އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ލަތީފާއި‬

‫ސސިއޭޝަން (ވީއޭއެމް)ގެ އަހަރީ‬ ‫އެކު ވޮލީބޯޅަ އެ ޯ‬

‫އެއްގޮތަށް ކަމަށް އޭރު ވީއޭއެމްގެ ރައީސް މުހައްމަދު‬

‫ސސިއޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދިނެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޯ‬

‫ބޅައިގެ ބައެއް ހިދުމަތްތެރިން‬ ‫އެސޯސިއޭޝަނަށް ވޮލީ ޯ‬

‫އާއްމު ޖަލްސާ މިދިޔަ އަހަރު އޮކްޓޫބަރު މަހު ބާއްވައި‪،‬‬

‫ލަތީފް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފުރިހަމަ މެމްބަޝިޕް ލިބިފައިވާ އެންމެ ކްލަބަކާ‬

‫ގތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ އާންމު ޖަލްސާ‬ ‫އެ ޮ‬

‫އަސާސީ ގަވާއިދަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސް އާ‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ އާންމު ޖަލްސާގައި ފާސްކުރި ގިނަ‬

‫ސސިއޭޝަނުގެ ހިންގުމުގައި‬ ‫ވޮލީބޯޅަ އެ ޯ‬

‫ބޑަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އަންނަނީ ވަރަށް ޮ‬

‫އފީހުން އެއްކޮށް‬ ‫ކަންތައްތައް ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު ޮ‬

‫ސސިއޭޝަނުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ހުރި އެކި‬ ‫އެ ޯ‬

‫ލޯގޯއެއް ފާސްކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުންތަކެއް‬

‫ބޭއްވިއިރު ޝަރުތު ހަމަވާ އޮތީ ޕޮލިސް ކްލަބާއި އައްޑޫ‬

‫ކށްދީފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އެއީ އޭރު އާންމު‬ ‫ރަޖިސްޓްރީ ޮ‬

‫ފަރާތްތަކުން ވަނީ އިސްތިއުފާ ދީފަ އެވެ‪ .‬ލަތީފް‬

‫ސސިއޭޝަނެއްގެ މަސްލަހަތު‬ ‫އަމާޒުވި އެވެ‪ .‬ކުޅިވަރު އެ ޯ‬

‫ސްޕޯޓްސް ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ސްޕޯޓްސް‬

‫ޖަލްސާގައި ކަންތައްތައް ހިނގާދިޔަ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން އެ‬

‫ވިދާޅުވީ އިސްތިއުފާދީފައި ދިޔަ މީހުންނަކީ މަގާމުގެ‬

‫ބޑެތި ކަންތައްތަކެއް އެންމެ ކްލަބެއްގެ‬ ‫ހިމެނޭ ޮ‬

‫ސސިއޭޝަނުން‬ ‫ހާޒިރުވުމުން ކޯރަމް ހަމަވި ކަމަށް އެ ޯ‬

‫އބްޒާވަރުންގެ ރިޕޯޓަށް ބެލުމަށް‬ ‫ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ޮ‬

‫ޒިންމާ އަދާނުކުރެވިގެންދިޔަ މީހުންނެވެ‪.‬‬

‫އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ސީދާ ޖާގަ ކްލަބް ލައިސަންސްއާ ގުޅިފައި‬ ‫ގތުން އެފްއޭއެމުން ވަނީ ކްލަބް‬ ‫ރަނގަޅުކުރުމުގެ ޮ‬

‫ކލިފައިން ސްލޮޓަކާއި‬ ‫ގެއްލިދާނެ‪ .‬ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ޮ‬

‫ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އަދި ކްލަބް ލައިސަންސިންގެ‬

‫ރާއްޖެ އަށް ލިބެމުން އައި އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ސީދާ‬ ‫ޖާގަ ދިފާއުކުރާނަމަ މި އަހަރު ހުރިހާ ކްލަބްތަކުން‬

‫ލައިސަންސް މެނޭޖަރަކަށް ވެލެންސިއާގެ ކުރީގެ‬

‫ލޓެއް‪ .‬މި ސީދާ ސްލޮޓް ގެއްލިއްޖެޔާ‬ ‫ސީދާ ސް ޮ‬

‫ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގައި ކްލަބްތަކަށް އެންމެ‬

‫ވެސް އޭއެފްސީގެ ކްލަބް ލައިސަންސިން ކަންތައްތައް‬

‫މެނޭޖަރު ޝިބާ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪ .‬އެފްއޭއެމުން‬

‫މިވެގެންދާނީ ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ގެއްލުމަކަށް‪ "،‬ޝިބާ‬

‫ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވަނީ ކުޅުންތެރިންގެ މެޑިކަލް‬

‫ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ކްލަބް‬

‫މިހާރު ވަނީ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި މި އަހަރު‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އޑިޓްކުރުމުގައި ކަމަށާއި މި ދެ ކަންތައްތަކަށް‬ ‫އާއި ޮ‬

‫ލައިސަންސިން މެނޭޖަރު އަބްދުﷲ ޝިބާއު (ޝިބާ)‬

‫ރާއްޖޭގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވެސް ކުޅެވޭނީ ކްލަބް‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫އންނަ ކްލަބްތަކަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފަ‬ ‫ލައިސަންސް ޮ‬

‫މި އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުން ރާއްޖޭގެ ޓީމުތަކަށް‬ ‫ފުރުސަތު ގެއްލުނީ ލައިސަންސް ނުލިބުމުންނެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫"ކްލަބް ލައިސަންސިން ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކޮށް‬ ‫ލޓް ރާއްޖެ ދިފާއުކުރަން‪ .‬ހަގީގަތުގައި‬ ‫އެބަޖެހޭ‪ .‬މި ސް ޮ‬ ‫އންނަ އުސޫލުގެ ތެރެއިން މި ކަންތައްތައް ކޮށްފިއްޔާ‬ ‫ޮ‬

‫ބޅަ" ޝޯގައި ވާހަކަ‬ ‫ޓީވީއެމްގެ "ދިވެހި ފުޓް ޯ‬

‫ލައިސަންސް ނެތި އޭއެފްސީން ބާއްވާ މުބާރާތްތަކުގައި‬

‫ދައްކަމުން ޝިބާ ބުނީ އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު‬

‫ނުކުޅެވޭނެ އެވެ‪ .‬ލައިސަންސް ނުލިބުނީ މުއްދަތު‬

‫މިއީ މާ އުނދަގޫ މަސައްކަތެއް ނޫން‪".‬‬ ‫މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކްލަބް ލައިސަންސިން‬

‫ފރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެ‬ ‫އެފްއޭއެމުން އެހީތެރިކަން ޯ‬ ‫އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ފަހަރު ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ކްލަބެއް އޭއެފްސީ‬ ‫ބޅަ ފޯމެޓަށް ވަނީ ބަދަލު‬ ‫ކަޕްގައި ވާދަނުކުރާއިރު ފުޓް ޯ‬ ‫ގެނެސްފަ އެވެ‪ .‬އަންނަ މަހު ފަށާ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން‬

‫ނިންމުމެއް ކަމަށާއި ކްލަބް ލައިސަންސިން ކަންތައްތައް‬

‫ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަން ކްލަބްތަކަށް‬

‫ނިމޭނީ އަންނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ މަހުގަ އެވެ‪ .‬އަންނަ‬

‫ހަމަވުމުގެ ކުރިން އެ ކްލަބްތަކަށް ދީފައިވާ ލޮގިން‬

‫ކށް ކުރިއަށްދާން އުޅެފިނަމަ އެކަމުން‬ ‫ފުރިހަމަނު ޮ‬

‫އަންގާފައިވާއިރު‪ ،‬އެކަމަށް ގިނަ ގޮތްގޮތުން އެފްއޭއެމުން‬

‫އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުން ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް‬

‫އިން އޭއެފްސީގެ ކްލަބް ލައިސަންސިން ސިސްޓަމް‬

‫ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވެސް އަންނަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބެލެވެނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން ޓީސީ‬

‫"މިއީ އަސްލު ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލަ‬

‫އަދި އަންނަ މަހު އޭއެފްސީގެ ޓީމެއް ވެސް ކްލަބް‬

‫ޕޓްސް ކްލަބަށާއި ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ދިޔަ‬ ‫ސް ޯ‬

‫ލކަލް ކްލަބް ލައިސަންސިން‬ ‫އެއް‪ .‬އޭއެފްސީން ޯ‬

‫ލައިސަންސިން ކަންތައްތައް ބެލުމަށް އަންނަ ގޮތަށް‬

‫މާޒިޔާ އަށެވެ‪ .‬ކްލަބްތަކާ އެކު ބޭއްވި މަޝްވަރާއާ އެކު‬

‫އެޕްރޫވްކުރާނީ އެފްއޭއެމްގެ ކްލަބް ލައިސަންސިން‬

‫ސިސްޓަމްއެއް ތައާރަފް ކުރަންވެސް ވަނީ އަންގާފައި‪.‬‬

‫ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން މައުލޫމާތުދެ އެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ އެފްއޭ ކަޕާއި ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް‬

‫އޮފިސަރެވެ‪ .‬އޭއެފްސީ އަށް އެ ލިޔުންތައް ފެންނާނީ‬

‫މިސިސްޓަމް ވާންޖެހެނީ އޭއެފްސީގެ ކުލަބް‬

‫އެފްއޭއެމްގެ ކްލަބް ލައިސަންސިން އޮފިސަރު އެ‬

‫ލައިސަންސް ސިސްޓަމްއާއި އެއްވަރު ނުވަތަ އެ އަށް‬

‫ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންވަނީ އޭއެފްސީ‬

‫އެޕްރޫވްކުރުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކށްފިއްޔާ ރާއްޖެއަށް‬ ‫މޅު ސިސްޓަމެއް‪ .‬އެކަން ނު ޮ‬ ‫ވުރެ ޮ‬

‫ކަޕްގައި ވާދަކުރަން ޖެހޭނަމަ ކަމަށާއި އެކަން‬

‫ލިބޭ އޭއެފްސީ ކަޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސީދާ ސްލޮޓް‬

‫ބަދަލުވާން ޖެހޭ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން މީގެ ކުރިން‬

‫ލޑްކޮށްފައިނުވާތީ‬ ‫(ކްލާސް) އަށް ލިޔެކިޔުންތައް އަޕް ޯ‬ ‫އެވެ‪ .‬ކްލަބްތަކުން ކްލާސް އަށް ލިޔެކިޔުންތައް‬

‫ކްލަބް ލައިސަންސިން ކަންތައްތައް‬

‫ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތަކުން ކްލަބް ލައިސަންސިން‬

‫ނުބާއްވަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 20‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީ ުމ‬ ‫މެލޭޝިއާ މުބާރާތުގައި‬ ‫ާވދަކުރަނީ‬ ‫އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކައުންސިލް‬

‫‪24‬‬

‫ގަ އު މީ ކް ރި ކެ ޓް ޓީ މު ގެ ކު ޅު ން ތެ ރި ން އެ އާ އި ން ޑި އާ މެ ޗު ގެ ކު ރި ން ގަ އު މީ ސަ ލާ މު ގަ އި‬ ‫ބަ އި ވެ ރި ވަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬ނި ޝާ ން އަ ލީ‪ /‬މި ހާ ރު‬

‫ލިބިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ އަށް ދުނިޔޭގެ ގަދަ ‪ 40‬ގައުމުގެ‬

‫ތިން އަހަރުވެފައިވާ ބިދޭސީންނަށް ވެސް ކްރިކެޓުގައި‬

‫(އައިސީސީ) އިން ރުހުން ދީގެން މެލޭޝިއާ ކްރިކެޓް‬

‫ރޭންކިން އަށް ވަދެވި ކުރިއެރުން ވެސް ލިބޭނެ‬

‫އެ ގައުމެއްގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ‪ ،‬ރާއްޖޭގައި ކްރިކެޓް‬

‫އެސޯސިއޭޝަނުން ޖޫން މަހު ބާއްވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އޮންނާތީ ރާއްޖޭގެ ޓީމުގައި ވެސް ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން‬

‫ފުޅާކުރުމަށް އެސެސްމަންޓެއް ހަދައި ސްޓްރެޓެޖިކް‬

‫ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ‪.‬‬

‫ޕްލޭނެއްގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބީސީސީއައި ގެ ވަފުދެއް‬

‫ޓީޓްވެންޓީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ރާއްޖޭން ނިންމައި‬ ‫ތައްޔާރުވަން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޖޫން ‪ 30-22‬އަށް ކުއާލަމްޕޫރޔގައި މުބާރާތުގައި‬

‫"މިއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓީޓްވެންޓީ މުބާރާތެއްގެ‬

‫ރާއްޖޭން ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތަކާ ކުރިމަތިލަނީ‬

‫ގޮތުގައި ކުޅޭ‪ ،‬އައިސީސީގެ ގްލޯބަލް ރޭންކިން‬

‫އފިޝަލުނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފަ‬ ‫އައިޕީއެލްގެ އިސް ޮ‬

‫ގތަށް ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖެ އަންނަ ޮ‬

‫ކުއަލިފައިން މުބާރާތެއް‪ .‬އެހެންވެ ބައިވެރިވާން ލިބުނު‬

‫އާ ސަރުކާރާ އެކު ކްރިކެޓަށް ވަރަށް ބޮޑު‬

‫ވާދަކުރާނީ ވަންޑޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިކެޓް ކުޅުމުގެ‬

‫ކށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވަމުން‬ ‫ދައުވަތުގެ ގަބޫލު ޮ‬

‫ސަމާލުކަމެއް ދޭން ފަށާފައިވަނިކޮށެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ފުރުސަތު ދާދި ފަހުން ލިބުނު ޕަޕުއާ ނިއު ގިނީ‬

‫ކޑެއް ނެރެވޭނެ‪ "،‬އަފޫ‬ ‫މި އަންނަނީ‪ .‬ވަރުގަދަ ސް ޮ‬

‫ސަރުކާރުގެ އެދުމުގެ މަތިން އިންޑިއާ އިން ވަނީ‬

‫ސިލްސިލާތަކެއް ބާއްވަން ރާވައި އޭގެ ތެރެއިން‬

‫އތް މެލޭޝިއާ އާއި‬ ‫އާއި ދުނިޔޭގެ ލެވެލް ތިނެއްގައި ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖޭގައި ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅައިދޭން ނިންމައިފަ‬

‫ފުރަތަމަ ސިލްސިލާ އަށް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ތަރި‬

‫ސައުދީ އަރަބިއާގެ އިތުރުން ރާއްޖެއާ ދާދި އެއް‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު‬

‫ޔުވްރާޖް ސިންގް ހިމެނިގެން އެއާ އިންޑިއާ ޓީމު ދާދި‬

‫ކޑަކާ އެކު ރާއްޖޭން ފަރިތަކުރަމުން‬ ‫އޯޕަމން ސް ޮ‬

‫ބޑް އޮފް ކޮންޓްރޯލް‬ ‫ވަނީ ދާދި ފަހުން އިންޑިއާގެ ޯ‬

‫ފަހުން ރާއްޖެ އަ އެވެ‪ .‬އެ ސިލްސާގެ މެޗެއްގައި‬

‫ކޑުގައި ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިންގެ‬ ‫އަންނައިރު ސް ޮ‬

‫ފ ކްރިކެޓް (ބީސީސީއައި) ގެ ދައުވަތަކަށް އެ‬ ‫ޯ‬

‫ރައީސް ވެސް ކުޅުއްވި އެވެ‪.‬‬

‫'މެލޭޝިއާ ޓީޓެވްންޓީ ކުއަޑްރޭންގިއުލާ ސީރީސް" ގެ‬

‫އިތުރުން ‪ 19‬އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިން ވެސް‬

‫ގައުމަށް ވަޑައިގެން އިންޑިއަން ޕްރިމިއާ ލީގުގެ‬

‫ނަމުގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި ރަނގަޅު ކާމިޔާބެއް‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން އެ ގައުމެއްގައި ދިރިއުޅޭތާ‬

‫މެޗެއް ބައްލަވާލެއްވުމުގެ އިތުރުން ބީސީސީއައި އާއި‬

‫ފެންވަރެއްގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ތައިލެންޑެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުގެ ރައީސް އަހުމަދު އަފްލާހް ވިދާޅުވީ‬ ‫ކްރިކެޓް ޯ‬

‫ދެކުނު އެފްރިކާގެ އާސިފް ޚާންގެ ކޯޗުކަމުގައި‬

‫މީގެ އިތުރުން ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ކްރިކެޓް‬

‫އޭދަފުށި ބަލިކޮށް މާޒިޔާ‬ ‫އެއް ވަނަ އަށް‬ ‫ވެޓެރަންސް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި‬ ‫މިއަދު ފަހަތުން އަރައި އޭދަފުށީ ވެޓެރަންސް‬

‫ވާހިދު ހަސަން‪ ،‬ހަމްޒާ ހަސަން އަދި މުހައްމަދު‬

‫ފުޓްބޯލް ކްލަބް ‪ 2-3‬އިން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ‬

‫ނިޔާޒް އެވެ‪ .‬ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރަން އޭދަފުށީ‬

‫ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އތީ ސައްތަ އިން‬ ‫މާޒިޔާ އެއް ވަނައިގައި ޮ‬

‫ކްރިކެޓުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަ ްށ‬ ‫އަންހެން އަމްޕަޔަރަކު އިންސާފުކޮށްފި‬ ‫ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ކްރިކެޓުގައި ފުރަތަމަ‬

‫ހާއްސަކޮށްގެން ޓީޓްވެންޓީ ގައުމީ ކްރިކެޓް މުބާރާތެއް‬

‫ފަހަރަށް އަންހެން އަމްޕަޔަރަކު މެޗަކަށް އިންސާފުކޮށްފި‬

‫ބާއްވަމުން އަންނައިރު އީދުގައި އިތުރު މުބާރާތެއް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބާއްވާނެ އެވެ‪ .‬އެއަށް ފަހު ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް‬ ‫މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ‬

‫އޮފީސް މުބާރާތުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި‬ ‫އެމްއެމްއޭ ކުޅުނު މެޗުގައި އަމްޕަޔަރުކަންކޮށް އެ ޝަރަފް‬

‫ގައުމީ އަންހެން ކްރިކެޓް ޓީމެއް އެކުލަވާލައި ސާފް‬ ‫ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން‬ ‫ކްރިކެޓް ޯ‬

‫މލްޑިވްސް ނެޝަނަލް‬ ‫ހޯދީ ފާތިމަތު ކިނާނަތެވެ‪ .‬އޭނާ އަކީ ޯ‬

‫މޅު އަންހެން ކުޅުންތެރިޔާ ވެސް‬ ‫ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޮ‬

‫ޕޓްސް އާއި ކްރިކެޓް ބޯޑް‬ ‫އިންސްޓިޓިއުޓް ފޯ ސް ޯ‬

‫ހޮވަން ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬އެ މަގާމް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހޯދީ‬

‫ރގްރާމުން ތަމްރީންވި ‪15‬‬ ‫ގުޅިގެން ދާދި ފަހުން ހިންގި ޕް ޮ‬

‫އައިޝަތު އައިމާ އެވެ‪ .‬އޭނާ އަކީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން‬

‫އަމްޕަޔަރުންގެ ތެރެއިން އެކެކެވެ‪ .‬އިތުރުން އަމްޕަޔަރުންނަށް‬

‫ފުވައްމުލަކުގައި ފެށި ކްރިކެޓް ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓުން‬

‫މި މުބާރާތުގައި ފުރުސަތު ދޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕްރޮގްރާމް އުފެދުނު ކުޅުންތެރިޔެކެވެ‪ .‬ފުވައްމުލަކުގައި‬

‫ބޑުން ބުނީ އެ ކުޅިވަރުގައި އަންހެނުން‬ ‫ކްރިކެޓް ޯ‬ ‫ބޑަކަށް ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ފުރުސަތުތައް‬ ‫ވީހާ ވެސް ޮ‬ ‫ކށްދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އަންހެނުންނަށް‬ ‫ތަނަވަސް ޮ‬

‫އިތުރުން ލ‪ .‬ކުނަހަންދޫގައި ވެސް އަންހެން ކްރިކެޓުގެ‬ ‫ހަރަކާތްތައް އަންނަނީ ބާއްވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫މާޒިޔާގެ ލަނޑުތައް ކާމިޔާބުކުރީ އަބްދުލް‬

‫ޓީމުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް‬ ‫ގތެއްނުވި އެވެ‪ .‬މާޒިޔާ ޓީމަށް ކުޅޭ‬ ‫ކާމިޔާބުވާ ޮ‬

‫ކޑަކާ އެކު ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން‬ ‫ސައްތަ ރެ ޯ‬

‫ކށްލެވޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ބަލާއިރު އާދަމް‬ ‫ފާހަގަ ޮ‬

‫ޕއިންޓް ހަމަކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް މޮޅުވެ ‪ޮ 12‬‬

‫ރނާ) އާއި މުހުތާރް ނަސީރު (ޓޫކިލޯ)‪،‬‬ ‫ލަރީފް ( ޮ‬

‫އތް އޭދަފުށްޓައް ހަތަރު މެޗުން‬ ‫ދެ ވަނައިގައި ޮ‬

‫އަހުމަދު ނާޒު (އާކޭ) އަދި އަލީ އުމަރު ހިމެނެ‬

‫ޕއިންޓެވެ‪ .‬ތިން ވަނައިގައި‬ ‫ލިބިފައިވަނީ ނުވަ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އތް ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާއި ހަތަރު‬ ‫ޮ‬

‫މެޗުގެ ‪ 45‬އަހަރުން މަތީގެ މޮޅު‬

‫އތް ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް‬ ‫ވަނައިގައި ޮ‬

‫ހވުނީ އޭދަފުށީގެ އަބްދުލް‬ ‫ކުޅުންތެރިއަކަށް ޮ‬

‫ޕއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު‪ ،‬ފަސް‬ ‫އަށް ހަ ޮ‬

‫ރައްޒާގު ޔޫސުފް އެވެ‪ .‬އަދި މެޗުގެ މޮޅު‬

‫އތް ވިކްޓަރީ އަށް ލިބިފައިވަނީ‬ ‫ވަނައިގައި ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިޔަކީ މާޒިޔާގެ މުހައްމަދު ނިޔާޒް އެވެ‪.‬‬

‫ޕއިންޓެވެ‪ .‬ހަ ވަނައިގައި އޮތް ޕޮލިހާއި‬ ‫ތިން ޮ‬ ‫އތް އީގަލްސް އަށް އަދި‬ ‫އެންމެ ފުލުގައި ޮ‬ ‫ޕއިންޓެއް ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫މި ފަހަރުގެ މުބާރާތް ކުރިއަށްދާ ގޮތަށް‬

‫ތިރީސް ފަސް އަހަރުން މަތީގެ‬ ‫ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަ މި ވެޓެރަންސް‬ ‫މުބާރާތް މީގެ ކުރިން އެފްއޭއެމުންނާއި‬ ‫ސސިއޭޝަން އޮފް‬ ‫ސޮކަ ވެޓެރަންސް އެ ޯ‬

‫ބަލާއިރު ލީގު ބުރުގެ އެއް ވަނަ ހޯދާ ޓީމަކަށް‬

‫މލްޑިވްސް އިން ބޭއްވިއިރު‪ ،‬މި މުބާރާތް‬ ‫ޯ‬

‫ފައިނަލުގެ ސީދާ ޖާގައެއް ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފަހުން ބާއްވާފައިވަނީ މި ފަހަރު ވެސް‬

‫ޕއިންޓުގެ ލީޑަކާ އެކު‬ ‫މާޒިޔާ މި ވަގުތު ތިން ޮ‬

‫މލްޑިވްސް ސޮކަ‬ ‫މުބާރާތް އިންތިޒާމުކުރާ ޯ‬

‫އތްއިރު‪ ،‬މި ބުރުގައި އެ‬ ‫އެއް ވަނައިގައި ޮ‬

‫މޭޓްސް އިންނެވެ‪ .‬މި މުބާރާތުގައި ކުރިން‬

‫އތީ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި‬ ‫ޓީމަށް ބާކީ ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ކްލަބްތަކަށް ކުޅުނު‬

‫އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ދެ މެޗެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުންތެރިންނާއި ގައުމީ ޓީމުގައި ގިނަ‬

‫ޓާފް އެއް ނަމްބަރު ދަނޑުގައި މިއަދު‬

‫ހދާފައިވާ ކުޅުންތެރިން ކުޅެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކާމިޔާބީތައް ޯ‬

‫ކޅުގައި އޭދަފުށްޓައް ދެ‬ ‫ކުޅުނު މެޗުގެ ކުރީ ޮ‬

‫މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މި މުބާރާތުގެ ވާދަވެރިކަން‬

‫ގލުގެ ލީޑެއް ނަގައިދިނީ އަބްދުލް މަޖީދު‬ ‫ޯ‬

‫ބޑުވެ އެކި ކުޅުންތެރިންގެ ޓްރާންސްފާތައް‬ ‫ޮ‬

‫އިބްރާހިމް (މަޖިއްޓެ) އެވެ‪ .‬ކްލަބް ވެލެންސިއާ‬

‫ވެސް ވަނީ ހިނގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޓީމަށް މި މުބާރާތް މީގެ ކުރިން ކުޅުނު ގިނަ‬

‫މުބާރާތުގައި މާދަމާ ހަވީރު ބައްދަލުކުރާނީ‬

‫ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ އޭދަފުށީ ޓީމުގެ މައްޗަށް‬

‫ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބާއި ވިކްޓަރީ އެވެ‪ .‬މެޗު‬

‫ހދީ ވަރުގަދަ ކުޅުމެއް‬ ‫މާޒިޔާ އިން ކުރި ޯ‬

‫ފަށާނީ މާދަމާ ހަވީރު ‪ 16:30‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ދައްކައިގެންނެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 20‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫އޭޖީ ދެއްކެވީ ގޯސްތަކެއް‪،‬‬ ‫‪ 348‬މިލިއަން ދޭން ދެކޮޅު‬

‫ސ‪ 2:‬އާ ގުޅޭ‬

‫ހުކުމުގައި އެ ބުނާ މުއްދަތު ވެސް ލިބެން ޖެހޭނެ‬

‫ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ދައުލަތުން ގަބޫލުކުރާ‬

‫ފައިސާ ދައްކަން‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މުއްދަތުން މަސް ދުވަސް ވެސް ނުވަނީސް ކަން‬

‫އޭޖީ މިހެން ވިދާޅުވިޔަސް ދީބާޖާ އިން މިކަން‬ ‫ގަބޫލެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ފާހަގަކުރައްވަމުން ރިފްއަތު ވިދާޅުވީ މައްސަލަ‬ ‫ބަލައިގަތީ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެ ކުންފުނިން މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް‬ ‫ކޅުން ބެލިން މައްސަލަ ބެއްލެވި‬ ‫އަޅުގަނޑު މި ޮ‬

‫ހުކުމެއް ނެރެން އުޅޭ ކަމަށް ކުރަމުން ދިޔަ ތުހުމަތު‬

‫ވަކީލުންނާ ވާހަކަ ދައްކާފައި‪ ،‬އެއީ ތެދެއްތޯ ދޮގެއްތޯ‪.‬‬

‫އޭނާ އަށް އެނގިވަޑައިގަތުމާ އެކު ކޯޓުން ބޭރުގައި‬

‫އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު މައުލޫމާތުގައި‪ ،‬އެ ބޭފުޅުން މި‬

‫ތ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މައްސަލަ ހައްލުވޭ ޯ‬ ‫ކޯޓުން ބޭރުގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެއްވެސް‬

‫ރޖެކްޓް އެންމެ‬ ‫ވިދާޅުވަނީ އެ ރިޕޯޓްތަކަކީ މި ޕް ޮ‬ ‫ފުރަތަމަ ބިޑްކުރި އިރު ގެންގުޅުނު ފައިނޭންޝަލް‬

‫ތ ބެލިން‪ .‬ރިފްއަތު‬ ‫ހައްލެއް ހޯދޭނެ ފުރުސަތެއް އޮތް ޯ‬

‫ޕްރޮޖެކްޝަންސްތަކެކޭ‪ "،‬ރިފްއަތު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޯޓުތަކުގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކުގައި ކޯޓުން‬

‫"އެއީކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ލިބުނު ގެއްލުން‬ ‫އޑިޓް ފާމެއް‬ ‫އެސެސްކުރަން މިނިވަން މުސްތަގިއްލު ޮ‬ ‫ލައްވައި ހެދި އެސެސްމަންޓެއް ނޫން‪".‬‬ ‫ގތުގައި ރިފްއަތު ނެންގެވީ‪،‬‬ ‫އަނެއް ކަންބޮޑުވުމުގެ ޮ‬

‫ހދުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އެޓާނީ‬ ‫ބޭރުން ހައްލު ޯ‬ ‫އފީހުން ވެސް ކުރަމުން އައި ކަމެއް‬ ‫ޖެނެރަލްގެ ޮ‬ ‫ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ވިދާޅުވީ އެ އުސޫލުން ދީބާޖާއާ‬ ‫ތ ބެއްލެވި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މައްސަލަ ހައްލުކުރެވޭ ޯ‬

‫ކޮންޓްރެކްޓާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ‪ 23‬ވަނަ މާއްދާ އެވެ‪.‬‬ ‫ސއިކުރާ އެއްބަސްވުމާ‪ ،‬އެއް‬ ‫ޮ‬ ‫އެ މާއްދާގައި އޮންނަނީ‪،‬‬

‫ޑިސެމްބަރު‪ 2018 ،18 ،‬ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް‬ ‫ފޮނުއްވި ސިޓީގައި‪ ،‬އޭޖީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪ ،‬ކޯޓުން‬

‫ބައިވެރިކު ޚިލާފުވުމުން ވެސް ނަގައިދެވޭ ގެއްލުމުގެ‬

‫ބޭރުން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ފުރުސަތަކަށް ވަނީ‬

‫ބަދަލު ވާންވާނީ ދެބައި މީހުންނަށް ތަސައްވަރުކުރެވޭ‬

‫އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ދީބާޖާ‬

‫ވަރުގެ ބަދަލަކަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފނުއްވި ސިޓީއެއް ނޫން ކަމަށާއި‬ ‫މައްސަލައިގައި ޮ‬

‫ގތުގައި ދީބާޖާ އަށް ދައުލަތުން‬ ‫ބަދަލުގެ ޮ‬ ‫ނަގައިދޭން ހުކުމް ކުރި އަދަދަކީ‪ ،‬އޭޖީ ގަބޫލުކުރައްވާ‬

‫އފީހުން އަމަލުކުރަމުން އަންނަ‬ ‫އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ ޮ‬ ‫އާއްމު އުސޫލް ކަމަށް ވެސް ރިފްއަތު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އެއްވެސް މީހަކަށް ތަސައްވަރު ކުރެވޭ‬ ‫ޮ‬ ‫އަދަދެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ވަހީދު ސަރުކާރުގައި އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރީ‬ ‫ކށް ކަން ފާހަގަކުރައްވައި‪ ،‬ރިފްއަތު ވިދާޅުވީ‬ ‫ގޯސް ޮ‬

‫ވަޒީފާގެ އެތައް މައްސަލައެއް ވެސް ޝަރީއަތުގެ‬ ‫ކށް‪ ،‬ކޯޓުން ބޭރުގައި‬ ‫މަރުހަލާގައި ހިނގަމުން ދަނި ޮ‬ ‫އފީހުން އެދިފައިވާނެ‬ ‫ހައްލު ހޯދަން ކޯޓުތަކުގައި އޭޖީ ޮ‬ ‫ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެއީކީ ދީބާޖާއާ‪ ،‬އަޅުގަނޑާ ގުޅިގެން ވަކި‬

‫އެހެންވިޔަސް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި‬ ‫ނަގައިދީފައިވާ ‪ 348‬މިލިއަނަކީ ސައްހަ އަދަދެއް‬

‫ގތަކަށް ހިންގާކަށް ނޫނިއްޔާ‪ ،‬ވަކި‬ ‫ކަމެއް ވަކި ޮ‬

‫ކަމަށް ބެލެވެން ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފނުވި ސިޓީއެއް ނޫން‪"،‬‬ ‫ފައިދާއެއް‪ ،‬މަންފާއެއް ހޯދަން ޮ‬

‫ކޓުގައި ކުރީގެ ސަރުކާރުން މި މައްސަލަ‬ ‫ހައި ޯ‬ ‫އިސްތިއުނާފްކުރީ‪ ،‬މުއްދަތު ހަމަވި ފަހުންނެވެ‪.‬‬ ‫އޭޖީ ވިދާޅުވީ މުއްދަތު ފަހަނާޅާފައި އޮތަސް ހައި‬

‫ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ރިފްއަތު‬ ‫ރިޝްވަތު ނަންގަވަން އުޅުއްވި ކަމަށް އަލްހާން‬ ‫ކުރެއްވި ތުހުމަތަށް ރައްދު ދެއްވައި ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ސިޓީ ފޮނުއްވި މަގްސަދު‬

‫ކށް މައްސަލަ ކުރިއަށް‬ ‫ކޓުގެ ގަވާއިދަށް ރިއާޔަތް ޮ‬ ‫ޯ‬ ‫ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އަށް ދައުލަތުން އެދިފައި ވަނީ‬

‫އޅުވާލައި‪ ،‬މީޑިއާތަކާއި އެ ނޫން ވެސް ގޮތްގޮތަށް‬ ‫ޮ‬

‫ބޑު މަސްލަހަތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައަކަށް ވެފައި‬ ‫މާލީ ޮ‬

‫ވާހަކަ ފަތުރާތީ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އޭގައި ނަގައިދިން ބަދަލު ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް‬ ‫ގަބޫލުނުކުރެވިގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުން އެ މައްސަލަ ބަލައިގަތް ސަބަބާ‬ ‫ހައި ޯ‬ ‫ކޓުން ސުވާލު އުފެއްދި އެވެ‪.‬‬ ‫މެދު ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ގތުގައި އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ގތަށް ކޯޓުން ބޭރުގައި‬ ‫އޮފީހުގެ ހުށަހެޅުމާ އެއް ޮ‬ ‫މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ދީބާޖާ އިން ބޭނުމެއް ނުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ކަމަށާއި އެގޮތަށް‬ ‫ހައި ކޯޓުގެ ގަވާއިދާ އެއް ޮ‬ ‫ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ފަނޑިޔާރުންނަށް‬

‫ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކުރަން ޖެހޭ މުއްދަތު‬ ‫ސާފެއް ނޫން‬

‫އތް ކަމަށް ފެންނަ ނަމަ‪،‬‬ ‫ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ޮ‬ ‫މައްސަލަ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމަށް އޮންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން ދީބާޖާއާ އެއްކޮޅަށް ނިންމި‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކޓުގެ ހުކުމް ގޯސްކޮށް‬ ‫ހައި ކޯޓުން ނިންމީ ސިވިލް ޯ‬

‫ކޓުން އެ މައްސަލައިގެ‬ ‫ހުކުމުގައި ވަނީ‪ ،‬ހައި ޯ‬

‫ކަމަށާއި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ‪ 348‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫އިސްތިއުނާފް ބަލައިގަތީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދައުލަތުން ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އފީހުގެ މުވައްޒަފެއްގެ އިހުމާލު އޮތް‬ ‫އަދި އޭޖީ ޮ‬ ‫އފީހުގެ ކޮންޓްރޯލް ނެތް‬ ‫އޮތުމަކީ އޭގެ ޒާތުގައި‪ ،‬އޭޖީ ޮ‬

‫ކޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރަން‬ ‫ޯ‬ ‫ހުށަހެޅުއްވި‬

‫ގތުގައި ނުބެލެވޭ ކަމަށް ވެސް ސުޕްރީމް‬ ‫ކަމެއްގެ ޮ‬ ‫ކޯޓުގެ ހުކުމުގައިވެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ކޯޓުން ނިންމީ‬ ‫ކޓުގެ ހުކުމަށް ދައުލަތުން އަމަލުކުރުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސިވިލް ޯ‬

‫ކޓުގައި ދީބާޖާގެ ފަރާތުން ވަކާލާތު‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އެ ހުކުމް މާނަކުރައްވަމުން ރިފްއަތު ވިދާޅުވީ‬

‫ކުރީ‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެމްބަރު‬

‫ދައުލަތުން ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން‬

‫އންނަ ކިންގްސް އެޓާނީސް‬ ‫އަލްހާން ފަހުމީގެ ހިއްސާ ޮ‬

‫ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކުރާނީ ކޮން‬

‫ކންސަލްޓަންޓްސް އިންނެވެ‪ .‬ދީބާޖާ އާއި‬ ‫އެންޑް ޮ‬

‫ކޓުގެ ހުކުމުގައި ބުނެފައި‬ ‫އިރަކު ކަމެއް ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ލ ފާމާ އެކު ވެސް ވަނީ އެއްބަސްވުމެއް‬ ‫އަލްހާންގެ ޯ‬

‫ނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހަދައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގައި ވަނީ‪ ،‬ސިވިލް ކޯޓުގެ ގަޒިއްޔާ‬

‫"ސިވިލް ކޯޓުން ‪ ،23‬އޮކްޓޯބަރު‪ 2014 ،‬ގައި‬

‫ގތުގައި ނަގައިދީފައިވާ‬ ‫އިން ދީބާޖާ އަށް ބަދަލުގެ ޮ‬

‫އންނަނީ‪ ،‬އެ މުއްދަތުން‬ ‫ކުރި ހުކުމުގައި ބުނެފައި ޮ‬

‫‪ 348‬މިލިއަން ރުފިޔާގެ ‪ 50‬ޕަސެންޓު ކަމަށް ވާ‬

‫ފެށިގެން ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ މަހަކަށް‬

‫ލ ފާމަށް ދޭން ޖެހޭ ގޮތަށެވެ‪.‬‬ ‫‪ 174‬މިލިއަން ރުފިޔާ ޯ‬

‫ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދަށް ފައިސާ ދައްކައި ޚަލާސްކުރަން‬

‫އެއީ‪ ،‬މައްސަލަ ކާމިޔާބުވެއްޖެ ނަމަ ދޭ "ސަކްސެސް‬

‫ޖެހޭ ވާހަކަ‪ ،‬އޭގެ މާނައަކީ އެ ހަ މަސް ދުވަސް‬

‫ފީ" ކަމަށް ވެސް އެއްބަސްވުމުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގސްފައި‪ .‬އެހެންވެއްޖިއްޔާ‬ ‫އތީ ފާއިތުވެގެން ޮ‬ ‫އެ ޮ‬

‫ދީބާޖާ އަށް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ދައުވާކުރާ‬

‫ކޓުން ހުކުމުގައި ސާފުކޮށް ބުނަންވާނެ‪،‬‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ފައިސާގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި އަލްހާންގެ ލޯ ފާމަށް‬

‫ކިހިނެއްކަން އެ ފައިސާ ދައްކާ މުއްދަތު ގުނާނީ‪"،‬‬

‫ދޭން ޖެހޭ ސަބަބާ މެދު އެއްބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަ‬

‫ރިފްއަތު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައެއް‪ ،‬އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ‬ ‫"އެ ކަމެއް ނެތް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ރިފްއަތު ވިދާޅުވީ ދީބާޖާ އިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް‬

‫"އެއް މަސް ނުވަނީސް ކިހިނެއްތޯ ފުރަތަމަ‬

‫ކުރިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ‪ ،‬ސިވިލް‬

‫ކޓުގައި މައްސަލަ ހިންގާނީ‪.‬‬ ‫ކަމަކަށް ސިވިލް ޯ‬

‫ކޯޓުން ހުކުމް ކުރީ‪ ،‬އޮކްޓޯބަރު‪ 2014 ،23 ،‬އިން‬

‫ނުވެސް ހިންގޭނެ‪ ،‬ދީބާޖާ އިން ކޯޓަށް އަންގަން‬

‫ފެށިގެން‪ ،‬މަދުވެގެން އެ މަހަކަށް ޖެހޭވަރު ކޮންމެ‬

‫ޖެހޭނީ އެއް މަސް ވުމުން‪ .‬ދެން ކޯޓުގެ އަމިއްލަ‬

‫ކޓަށް ދައްކައި ހަ މަސް ތެރޭގައި ‪348‬‬ ‫މަހަކު ޯ‬

‫އިސްނެގުމަށް މައްސަލަ ހިންގަން ޖެހެނީ‪ "،‬ރިފްއަތު‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަލާސްކުރަން ކަމަށެވެ‪ .‬ހުކުމް ކުރި‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ތާރީޚުން ފެށިގެން‪ ،‬އެޕްރީލް‪ 2015 ،23 ،‬އަށް ހަ‬ ‫މަސްވެފައިވާ ކަމަށް ދީބާޖާ އިން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުގައި ދީބާޖާ މައްސަލަ ހިނގަމުން‬ ‫ހައި ޯ‬

‫ދީބާޖާ އަށް ‪ 348‬މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް‬ ‫ނުވޭ‬

‫ކށް‪ ،‬ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް‬ ‫ދަނި ޮ‬ ‫ކށް އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރުމުން ދީބާޖާ‬ ‫ގޯސް ޮ‬

‫ކޓުގައި ދީބާޖާ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ‬ ‫ސިވިލް ޯ‬ ‫ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރިފްއަތު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ‬

‫ކންމެވެސް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާނެ ކަމަށް‬ ‫އަށް ޮ‬

‫ކޓުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށްދާތީ‬ ‫މަޑުޖައްސާލީ ހައި ޯ‬

‫އޭޖީ ގަބޫލުކުރައްވަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ބަލައިގަންނަން‬

‫ކޓުން‪ ،‬ސިވިލް ކޯޓުގެ ހުކުމް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬ހައި ޯ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ބަދަލުގެ ގޮތުގައި‬ ‫ދަތިވަނީ‪ ،‬އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކޓުގައި ހިނގަމުންދިޔަ ހުކުމް‬ ‫ބާތިލްކުރުމުން‪ ،‬އެ ޯ‬

‫ދައުލަތުން އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކަން ޖެހިފައި އޮތް‬

‫ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ މައްސަލަ ވެސް އިތުރަށް‬

‫އަދަދެވެ‪.‬‬

‫ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭނެ ތަނެއް ނެތް ކަމަށް ސިވިލް‬ ‫އތީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޯޓުން ޮ‬ ‫ގތަކަށެއް‪ ،‬ހުކުމް‬ ‫"ދީބާޖާ އިން އެ ބުނާ ޮ‬

‫ކޓުގެ މަރުހަލާގައި އެ އަދަދާ މެދު‬ ‫"ދަށު ޯ‬ ‫ދައުލަތުން ސުވާލު އުފެއްދުމުން ވެސް ނެތް‬ ‫އެ އަދަދަށް ގެއްލުންވި ކަމުގެ ހެއްކާއި ގަރީނާ‬

‫ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލައެއް ސިވިލް ކޯޓުގައި‬

‫ހުށަހެޅިފައެއް‪ .‬އެ ގެއްލުން ނެތް‪ ،‬މިނިވަން އޮޑިޓަރުން‬

‫ކޓުން ހުކުމް ކުރި‬ ‫ހިނގަމުން ނުދޭ ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ލައްވައި ބަލާފައި‪ .‬އަދަދާ މެދު ސުވާލު އުފެއްދީމަ‬

‫އިރު‪ .‬އެހެންވީމާ އަލުން ޖެހޭނީ ތަންފީޒުކުރުމުގެ‬

‫ގާޒީ ވެސް ނެތް އެކަން އިތުރަށް ބަލަން ކަމެއް‬

‫ކޓުގައި ހިންގަން‪ "،‬އޭޖީ‬ ‫މައްސަލައެއް ސިވިލް ޯ‬

‫ކށްފައެއް‪ .‬އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ އެ‬ ‫ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން ބަލަންވީއޭ އަލުން‪"،‬‬ ‫މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ދަށު ޯ‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން މި ދަންނަވާ ވާހަކައަކީ‪،‬‬

‫ރިފްއަތު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ތ މައްސަލައަކީ ދަށު ކޯޓު މަރުހަލާގައި‬ ‫ކބައި ޯ‬ ‫" ޮ‬

‫ކޓުން މި ބުނަނީ ސިވިލް ކޯޓުގެ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫ހުކުމަށް އަމަލުކުރާށޭ‪ .‬ހަމަ އެ ހުކުމުގައި ބުނަނީ‬

‫މި މައްސަލައިގައި ދީބާޖާ އަށް ވެފައި އޮތް‬

‫ފައިސާ ދައްކައި ހަލާސްކުރަން ވާނީ ކޮންމެ މަހަކު‬

‫ގެއްލުން އަޅުގަނޑުމެން ބެލުމުގެ؟ ނެތޭ އެއްވެސް‬

‫އެ މަހަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ވަރު ފައިސާ ދައްކައި‬

‫މައްސަލައެއް‪ .‬ކީއްވެތޯ އަޅުގަނޑުމެން ‪ 348‬މިލިއަން‬

‫ގތަށް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައޭ‪.‬‬ ‫ޚަލާސްކުރާ ޮ‬

‫ކޓުން ކުރި ހުކުމް‬ ‫ރުފިޔާ ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ދަށު ޯ‬

‫އެހެންވެއްޖިއްޔާ ހަ މަސް ދުވަސް ލިބެން ޖެހޭނެ‬

‫ކޓުން ބާތިލްކުރީމަ އިތުރަށް‬ ‫ގސްކަމަށް ހައި ޯ‬ ‫ޯ‬

‫ނޫންތޯ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކުރަން‪ "،‬ރިފްއަތު‬

‫އެއްވެސް ބެލުމެއް ނުބަލައި އަނެއްކާ ސުޕްރީމް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުގެ ހުކުމަށް ތާއީދުކުރީ؟ ވަކިން‬ ‫ކޯޓުން ދަށު ޯ‬

‫ގތުގައި ހުކުމުގައި މިހާރު އޮތް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ގޮތުން އެންމެ މަހަކު ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ވެސް‬

‫ޚާއްސަކޮށް‪ ،‬ފަނޑިޔާރުންނަށް މި މައްސަލައިގައި ކުރާ‬ ‫ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ‪ ،‬ދެއްތޯ؟"‬

‫މިހާތަނަށް ނުދެއްކިފައެއް ނެތެވެ‪ .‬އޭޖީ ގަބޫލުކުރައްވާ‬

‫އެކަމަކު‪ ،‬ރިފްއަތު ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ ބަލައިގަތީ‪،‬‬

‫ކޓުގެ ހުކުމަށް އަމަލުކުރަން‬ ‫ގޮތުގައި މިހާރު ސިވިލް ޯ‬

‫ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް އެކި ސިފަސިފައިގައި‬

‫ކޓުން ކަނޑައަޅާ ހާލަތުގައި އެ ކޯޓުގެ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅިގެން‬ ‫ނުފޫޒު ފޯރުވައި ޯ‬

‫އތް މިންވަރަށް ފައިސާ ދައްކަންޏާ‪ ،‬އެ‬ ‫ހުކުމުގައި ޮ‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫މައްސަލަ ރަނގަޅަށް ބަލައި ދީބާޖާ އަށް‬

‫ގޮތުގައި‪ ،‬ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ފުރަތަމަ މަސް‬

‫ގެއްލުމެއް ލިބިފައިވާ ނަމަ ބަދަލު ލިބެން ޖެހޭނެ‬

‫ހަމަވާނީ‪ ،‬މި މަހުގެ ‪ 18‬އަށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް އޭޖީ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއީ‪348 ،‬‬

‫ކޓުން ދީބާޖާގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ‬ ‫ސިވިލް ޯ‬ ‫މައްސަލަ ބަލައިގަތީ‪ ،‬މި މަހުގެ ‪ ،13‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުން ހުކުމް ކުރިތާ ނުވަތަ‬ ‫އެއީ‪ ،‬ސުޕްރީމް ޯ‬

‫މިލިއަން ކަމަކަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 20‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬

‫ލަންކާ އެމްބަ ީ‬ ‫ސ‬ ‫ކައިރީގައި ފުލުހުން‬ ‫ފޯރިމަރަން ފަށައިފި‬ ‫ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ސްރީ ލަންކާގެ އެމްބަސީ ކައިރީގައި ފުލުހުން ފޯރިމަރަން‬ ‫ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ ގަލޮޅު ބޯޅަ ދަނޑު ކައިރީގައި‬ ‫ހުންނަ ލަންކާގެ އެމްބަސީ ކައިރީގައި ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރީ ލަންކާގައި ދިން‬ ‫ބޮމުގެ ހަމަލާތަކައި އެ ގައުމުގައި އޭގެ ފަހުން ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު ތަފްސީލެއް އޭނާ ނުދެއްވަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލަންކާގެ އެމްބަސީ ބޭރުގައި އެސްއޯ ފުލުހަކު މިހާރު ޑިއުޓީ ކުރަމުން ގެންދެ‬ ‫އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ބައެއް އެމްބަސީތަކުން އެދިގެން އެ ތަންތަނުގެ ބޭރުގައި‬ ‫ފުލުހުން ފޯރިމަރާތާ ދުވަސްތަކެއް ވަނީ ވެފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ ހައި‬ ‫ކމިޝަން ހިމެނެ‬ ‫ކޮމިޝަނާއި ބަންގްލަދޭޝް ހައި ކޮމިޝަން އަދި ޗައިނާ ހައި ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ތަންތަނުގެ ބޭރުގައި ފޯރިމަރަނީ އާދައިގެ ފުލުހުންނެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ މަހުގެ ‪ 21‬ވަނަ ދުވަހު ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިން‬ ‫ޓެރަރިސްޓު ހަމަލަތަކާ ގުޅިގެން ‪ 250‬އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވި އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އެ ހަމަލަތަކަށް ފަހު‪ ،‬އެ ގައުމުގައި ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތައް ހިނގަމުން އަންނާތީ‬ ‫ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވަނީ މަގުތަކަށް ނުކުމެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހާއްސަކޮށް‪ ،‬މުސްލިމުންގެ ބައެއް ތަންތަނުގައި ހުޅު ޖަހައި އަންދަމުންދާތީ‬ ‫އެކަމުގެ ބިރުވެރިކަން އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ވެސް ވަނީ ކުރިމަތިވެފަ‬ ‫އެވެ‪ .‬ލަންކާގައި ބައެއް ގަޑިތަކުގައި ކާފިއު ހިންގާތީ ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި‬ ‫އެމްބަސީން ވަނީ ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މާލޭގައި ހުންނަ ލަންކާގެ އެމްބަސީ ކައިރީގައި ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަ‬ ‫ކުރި ނަމަވެސް‪ ،‬ރާއްޖެ އަށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު‬ ‫މިހާތަނަށް އައިއިރު‪ ،‬ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ދާދި ފަހުން‬ ‫ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއާ‬ ‫ގުޅިގެން ދިވެއްސެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަން ލަންކާ އިން އަންގާފައެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ލޯންޗެއްގެ ބެޓެ ީރ‬ ‫ގޮވައި‪ ،‬ތިން މީހަކު‬ ‫ޒަހަމްވެއްޖެ‬ ‫ހުޅުމާލެ ފަޅުގައި އޮތް އެމްޓީސީސީ ލޯންޗެއްގެ ބެޓަރީ ގޮވައި‪ ،‬ތިން މީހަކު‬ ‫މިއަދު ޒަހަމް ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން ބުނީ މި ހާދިސާ ހިނގީ "އެކްސްޕްރެސް ‪ "1‬ލޯންޗުގެ ޕެޓްރޯލް‬ ‫ޕަމްޕް ސްވިޗު ބަދަލުކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ‪ .‬ބެޓެރީ ގޮވީ ވަރަށް ބާރު‬ ‫އަޑަކާ އެކު އެވެ‪.‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫މި ހާދިސާގައި ޒަހަމްވި ތިން މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ ހުޅުމާލެ‬ ‫ހޮސްޕިޓަލުގަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއްގެ މޫނާއި އަތް ފިހިފައިވާ ކަމަށް‬ ‫ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާ އާސަންދައިގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ މި‬ ‫ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެނައި މީހުންނަށް ލިބުނު އަނިޔާ ފެތެނީ‬ ‫ކށް ފޮޅެއް ވެސް‬ ‫ފަސްޓް ޑިގްރީ ބާންސް އަށް ކަމަށެވެ‪ .‬މި ހާލަތުގައި އާންމު ޮ‬ ‫ނުނަގާނެ އެވެ‪.‬‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT EDITION‬‬


ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2019 ި‫އ‬20 ެ‫ މ‬May 20 2019 2019 ި‫ މެއ‬20 AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

24 April 2019

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

Counselor

‫ކައުންސިލަރ‬

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

Abdulla Musthaq Shariuvarudhee, ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ު‫ންޓާއިއެކ‬20253, ަ‫އިންޓްމ‬Male’, ޮ‫ އެޕ‬Republic of Maldives M. Misururuvaage, TIyasha (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv Leena ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

21 May 2019

Counselor

Abdulla Musthaq

Santha Sheela Iyasha Leena

Jasin

09:00 - 17:00

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 08:30 - 15:30 ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 15:30 - 22:30

Physiotherapy

14:30 3325979 ީ‫ނ‬09:00 ާ‫ގުޅުއްވ‬- ް‫ށ‬ ަ‫ޝްވީތާ އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމ‬

Shwetha

Santha Sheela

ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

20:00 - 23:00

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ާ‫އޖ‬ ަ‫ސ‬ ީ‫ރޕ‬ ަ ް‫ނ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ެ‫ތގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ‫ނ‬ ް 14:30 ެ -‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ‫ދ‬ ު 09:00 ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ ‫ނ‬ 3025939 Jasin ި ‫ތ‬

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ަ ި‫އދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ް‫ނޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬ ް‫ ޖޫނ‬9 - 10 ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އސ‬ ް ާ‫ކަރުންމަތީގެ ޚ‬

ް‫ކުރައައްރްވާވިޑޮންކްދުޓަރުނ‬.‫ޑރ‬ ް‫ޒިޔާރަތ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

-

ު‫ އަރްވިންދ‬.‫ޑރ‬

-

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

-

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

--

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

-

-

-

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Dr. Abdul Azeez Hameed

20:00 - 22:00

Dr. Seshadri Das

09:30 - 12:00

Physician

ު‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬ ް‫ ދާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Seshadri Das Azeez Yoosuf 20:00 - 22:30 Dr. Abdul ާ‫ނުބައްލަވ‬

ަ‫ އަބްދުލް އ‬.‫ޑރ‬ ު‫ޒީދާޒްސްޔޫސުފް މިއަދ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

09:00 - 10:30 09:00 - 14:00

ެ‫ ކަލިމުއްއެތުތެރެހަށީގ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ މުހައްމަދު އަލ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Abdul Azeez Yoosuf ު‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފް އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬.‫ޑރ‬ Dr. Mariyam Niyaz 09:00 - 14:00 ާ‫ނިޔާކަޒްލިމުއްތު މިއަދު ނުބައްލަވ‬ Dr. Kalimuthu .‫ މަރިޔަމްޑރ‬.‫ޑރ‬ 17:00 - 22:00 ަ‫ޚާއްސ‬

Dr. Kalimuthu Physician

Dr. Mohamed Ali

ު‫ސަލިމުއްތ‬ ަ‫އް ކ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ކަރުންމަތީގެ ޚ‬

20:30 - 22:30

Dr. Kalimuthu

ENT

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬ ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

(ާ‫ށ ފަރުވާ ދެއްވ‬ ް ަ‫ސަ އ‬ ީ‫ހަމުގެ )އެޚާލއްާރޖ‬

ާ‫ރާ މާރިއ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ރާގަވެންދ‬.‫ޑރ‬

12:00 - 14:00 ާ‫ކުރުގޯވ‬ 11:00 - 15:00

Dr. Mariia Krugova Dr. Raghavendra

ާ‫ތ‬ ަ‫ރގެ ޚާއްސ‬ ު ު‫ ރާގަވެންދަދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

18:00 - 22:00

Dr. Raghavendra ު‫ ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬Dental Surgeon

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

.‫ޑރ‬

15:30 - 22:30

Dr. Hemanth

ަ‫ އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬ENT Dental Surgeon

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Ibrahim Ahmed Razee 20253, 15:30 - 22:30 ީ‫ރާޒ‬of ު‫ދ‬Maldives ަ‫އިބްރާހިމް އަހުމ‬ M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, Male’, Republic T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

ީ ަ‫ މުހައްމަދު އ‬.‫ޑރ‬ ‫ލ‬ ަ‫ސަތީގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ންމ‬ ‫ރުއ‬ ާ‫ލޮލުގެކަޚ‬ Dr. Mariia ު‫ މާރިއާ ކ‬.‫ޑރ‬ Dr. Mariyam NiyazKrugova ާ‫ ނުބައްލަވ‬15:00 ް‫ރުގޯމަވާރިޔަމް ނިޔާޒ‬ .‫ޑރ‬ ު‫ މިއަދ‬- 18:00

ު‫ނަންޖދަޯރކުޖްމާރ‬.‫ޑރ‬.‫ޑރ‬

-

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

24 April 2019

Dr. Mohamed Ali

-ް‫ ޖޫނ‬9 - 10 -

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

Dr. Vijaya Rani Dr. Kalimuthu

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

ި‫ މޭއ‬4 - 5

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

ް‫ ހެމަންތ‬.‫ޑރ‬ 2019 ި‫ މެއ‬21 2019 ި‫ މެއ‬21 21 May 2019 08:30 - 15:30 Dr. Asoka Rao ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬ ‫ށ‬ ް ‫ކ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ‫ލ‬ ި ‫ބ‬ ަ ‫މ‬ ު ް‫ ޝަޒޫ އާއ‬.‫ޑރ‬ ‫ކައުންސިލަރ‬ General Practitioner Dr. Shazoo ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ާ‫ޝްވީތ‬ Dr. Abdul Azeez Hameed 20:00ީ‫ޒ‬-ާ‫ރ‬22:00 ަ‫ އަބްދުލް އ‬.‫ޑރ‬ ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ Dr. Ibrahim Ahmed Razee 20:00 - 23:00 ު‫ހަހިމީމްދު އަހުމަދ‬ ާ‫ޒްބްރ‬ ި‫ޒީއ‬.‫ޑރ‬ ާ ީ‫ސަންތަ ޝ‬ ‫ލ‬ Dr. Seshadri Das 09:30 12:00 ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬ Dr. Hemanth 09:00 - 14:30 ް‫ ހެމަންތ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ޖާސިނ‬ Dr. Seshadri Das ާ‫ ނުބައްލަވ‬19:30 Dr. Asoka Rao ު‫ މިއަދ‬- 22:30 ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬ Dr. Shazoo ޫ‫ނީ ޝަޒ‬ .‫ޑރ‬ Dr. Vijaya Rani ާ‫ ވިޖަޔަ ރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬09:00 ު‫ މިއަދ‬- 10:30

Physiotherapy Shwetha

mihaaru.com

mihaaru.com

15:30 - 22:30

Dr. Prathibha

10:30 - 14:00

Dr. Raghavendra

ް‫ތުގެރާގަޚާވެއ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދ‬ ާ‫ސަރ‬ ު‫ންދ‬

20:00 - 23:00 Dr. Raghavendra Dental Surgeon & Pedodontist Dr. Prathibha

20:00 - 23:00

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬

18:00 - 22:00

Dr. Neeha Das

Dental Surgeon & Pedodontist

Orthopaedician

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

20:00 - 23:00

Dr. Neeha Das

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ީ‫ކަށ‬ ް‫ ޔޫސުފް ޝާނ‬.‫ޑރ‬ Dr. Abu ަ‫އި އ‬.‫ޑރ‬ Dr.Bucker Hussain Faisal 11:00 - 12:00 20:00 - 21:30 ު‫ސަބޫލް ބަކުރ‬ ަ‫ ހުސެން ފ‬.‫ޑރ‬ .‫ސަލިރުތަގެކުގެޚާއްޚާސައްސަ ޑރ‬ ް‫ވިޖޭތޯމަސ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ގޮހޮރުކެގެންބ‬ Dr. Yoosuf Shan ‫ނ‬ ް ‫ޝ‬ ާ ‫ފ‬ ް ‫ސ‬ ު ‫ޔ‬ ޫ .‫ޑރ‬ ‫ކ‬ ު ‫އ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫ޕ‬ ޮ ‫އ‬ ެ Dr. Ismail Zahir ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫ އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬.‫ޑރ‬ ޭ‫ނާޖ‬ ި‫ދުވ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ސަކުގެ ޚާއްސ‬ ަ‫މަހޮތީރުގެގެ ޚާބައްލިތ‬ ޮ‫ ކަރުންގ‬Dr. Hussain Faisal 21:00 - 22:30 ި‫ މ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ހުސެން ފައިސަލ‬.‫ޑރ‬ ާ‫އަންހެނުންގެ ޚ‬ Gyneacologist Dr. Ismail Zahir ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫ސަސްމާއިލް ޒާހިރ‬ ި‫އް އ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ނ‬ ާ‫ކަރުންކަމަރުތީންގެމަތީޚާގެއް ޚ‬ -ީ‫ރަންމިގިދުނ‬.‫ޑރ‬.‫ސައްސަ ޑރ‬ Dr. Naina Bhatti 12:00 - 13:00 ަ‫ ނައިނާ އަބަންއްހެޓިނުންގެ ޚާއްސ‬.‫ޑރ‬ Gyneacologist ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬ Dr. Naina Bhatti 18:15 - 19:15 ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ Dr. Naina Bhatti 12:00 - 13:00 ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ Dr. Shaheedha ު‫އެކ‬- ި‫އ‬21:30 ާ‫ ނައިނާ ބައްޓިއެޕޮއިންޓްމަންޓ‬.‫ ޝަހީދާޑރ‬.‫ޑރ‬ Dr. Naina Bhatti 20:30 :ް‫ރަމްޟާން މަހު ކްލިނިކް ހުޅުވިފައިހުންނަ ގަޑިތަށ‬ Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates! Dr. Meetha Jolly 12:30 ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ޑރ‬ Dr. Shaheedha 21:00 - 22:00 - 13:30 ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬ 1430 ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި 0900 ‫ށ‬ ް ‫އ‬ ަ www.twitter.com/amdcclinic Dr. Meetha www.facebook.com/AMDCpvtltd Dr. Thasneem ް‫ ތަސްނީމ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެކ‬- ި‫އ‬13:30 ާ‫ މީތާ ޖޮލީ އެޕޮއިންޓްމަންޓ‬.‫ޑރ‬ Jolly 12:30 ް‫ އަށ‬2300 ް‫ އިނ‬2000 Dr. Thasneem Dr. Shirmeen ް‫ ޝިރްމީނ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ތަސްނީމް މިއަދު ނުބައެއްޕޮލައިވާންޓްމަންޓާއިއެކ‬.‫ޑރ‬ https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC Dr. Shirmeen ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ީ ‫ރ‬ ް ‫ޝ‬ ި .‫ޑރ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬10:30 ު‫ މިއަދ‬- 11:30 Dr. Zahidha ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬ Visit our website for all the latest information: --

ް‫ތޯމަމޮސ‬.‫ޑރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ނިކ‬

www.amdc.com.mv

Follow us onVisit Facebook and Twitter getlatest the latest updates! our website for alltothe information:

www.amdc.com.mv www.twitter.com/amdcclinic

www.facebook.com/AMDCpvtltd

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

10:00 - 11:00

Dr. Abu Bucker

Orthopaedician ަ‫ސ‬ ް‫ގގެ ޚާޚާއ‬ ެ‫މ‬ ަ‫އްސ‬ ު ު‫ކެންސަހަރ‬ Dr. Yoosuf Shan

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬

11:00 - 11:45

Dr. Zahidha

Pediatrician

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

ަ ް‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއ‬ ‫ސ‬ Dr. Ismail Shafeeu ު‫އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Ismail Shafeeu ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 12:15 13:15 Dr. Naina Vikas ް‫ނައިނާ ވިކާސ‬ 12:45 - 14:00 Dr. Naina Vikas ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬ Dr. Muthasim Saeed 16:00 - 17:00 ު‫މުތައްސިމް ސައީދ‬ Dr. Muthasim Saeed 20:15 - 21:00 ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬ 19:30 - 21:30 Dr. Rukhsana ާ‫ރުކްޝާނ‬ 20:00 - 21:30 Pediatrician

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

Dr. Rukhsana

ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬

Ophthalmologist / Optometrist Ophthalmologist / Optometrist

ަ‫ސަލުގެ ޚާއްސ‬ ޮ‫ލޮލުގެ ޚާއް ލ‬ ާ‫ ނިއުމ‬.‫ ނިއުމާ ޑރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Niuma Dr. Niuma

ެ‫އެޕޮއިންޓްމަމިންއަޓާދުއިއ‬ ާ‫ނުކުބައްލަވ‬

Dr. Junaid Dr. Junaid

13:00 - 14:00 11:00 - 12:00

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ ޖުނައިދުޑރ‬.‫ޑރ‬

Fathimath Nestha Nestha Fathimath

21:00 - 22:00 16:30 - 17:30

ާ‫ފާތިމަތު ނެސްފާތާތިމަތު ނެސްތ‬

ަ‫ސަމުގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ހަމުގެ ޚާއް ހ‬

Dermatologist Dermatologist Dr. Shebi

Dr. Shebi

Dr. Adil Rasheed

Dr. Adil Rasheed

ީ ެ‫ ޝ‬.‫ ޝެބީ ޑރ‬.‫ޑރ‬ ‫ބ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬15:45 ު‫ މިއަދ‬- 16:45 ް‫ދލް ރަޝީދ‬ ި ާ‫ އ‬.‫ޑރ‬ ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 20:00 - 21:00 ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Reema

20:00 - 21:00

Dr. Reema

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist

Radiologist

21:00 - 22:30 ާ‫މުފްލިހ‬ Dr. Fathimath Mufliha 16:15 - 17:30 Dr. Nazahath ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ Dr. Fathimath Mufliha

Dr. Nazahath Dr. Neeraj

11:00 - 12:00 20:00 - 21:00

General Surgeon General Surgeon

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

ު‫ ފާތިމަތ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ނަހ‬ ި‫ފްލ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ފާތިމަތު މ‬.‫ޑރ‬ ު‫ޒާހަތ‬ ް‫ ނީރާޖ‬.‫ ނަޒާހަތުޑރ‬.‫ޑރ‬

ް‫ރޭއ‬ ާ‫ގެޕަޚ‬ ަ‫ޝަސަންގެ ޚާއްސ‬ ޮ‫ޝަމުން އ‬ ް‫އާއްމު އޮޕަރޭއާއ‬

Dr. Ravi Dr.Shankar Ravi Shankar

10:00 - 11:00 ް‫ޝަންކަރ‬ 10:00 - 12:00

Dr. Ravi Dr.Shankar Ravi Shankar

ް‫ޝަންކަރ‬ 20:00 - 22:00 20:00 - 22:00

ީ‫ރްވ‬ ަ ަ‫ކ‬.‫ޑރ‬ ް‫ވ ޝަނ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ރްވ‬ ަ‫ކަރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ރަވީ ޝަނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ް‫ސމ‬ ަ ާ‫ކުޑަކަމުދާ ނިކުޒާޑަމްކަގެމުދާޚާއްނިޒ‬

Urologist Urologist Dr. Bharat B. Jolly

ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Bharat B. Jolly

11:00 - 12:00

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 11:30

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ް‫ނޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ީ‫ރޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬


20 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬20

mihaaru.com


23 2019 2019 2019 ‫އ‬ ެ‫ އ‬23 20 April May 2019 ި ް‫ޕްރީމެލ‬20

2019 ް‫އިރީލ‬ ް‫މެޕ‬ ެ‫ އ‬23 2019 20

mihaaru.com mihaaru.com

mihaaru.com mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

mihaaru.com

DIRECT SAILING …… DIRECTWEEKLY WEEKLY SAILING CONTACT:3001515

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

EMAIL: sales@mihaaru.com

VOY

ETA Singapore

ETA Tanjug Pelepas

CALICANTO BRIDGE

VESSEL NAME

04G35W1MA

14-Apr-19

16-Apr-19

7-May-19 21-Apr-19

23-Apr-19 9-May-19

NORDMED CITY OF BEIJING

04G3DW1MA 04G39W1MA

12-May-19 27-Apr-19

14-May-19 28-Apr-19

22-May-19 30-Apr-1916-May-19 5-May-19 20-May-19 Feeder - 09/05/2019

VESSEL NAME

AS CHRISTIANA HEDDA SCHULTE

VOY

ETA Singapore

04G3BW1MA 04G37W1MA

6-May-19 20-Apr-19

ETA Port Kelang

ETA Colombo

ETA Male'

ETA Tanjug Pelepas17-Apr-19 ETA Port Kelang ETA Colombo 22-Apr-19 24-Apr-19 28-Apr-19 15-May-19 30-Apr-19

EMCHRISTIANA ASTORIA AS

04G3FW1MA 04G3BW1MA

18-May-19 4-May-19

21-May-19 6-May-19

7-May-19 23-May-19 12-May-19 27-May-19 14-May-19

EM ASTORIA CITY OF SHANGHAI

04G3DW1MA 04G3HW1MA

11-May-19 26-May-19

13-May-19 27-May-19

15-May-1929-May-19 20-May-19

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

SEASPAN CALICANTO

SUBSCRIBE

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

Shireen LEE (CustomerCare Department)

04G3JW1MA

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

1-Jun-19

Hotline: +65-6499-1111

Shireen LEE (CustomerCare Department)

VOIP line: 8889 3282

VoIP

e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

VOIP line: 8889 3282

MIHAARU PRINT EDITION

CMA CGM MALAYSIA (Penang) e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

3-Jun-19

: 8669-1112

Hotline: +65-6499-1111

VoIP

: 8669-1112

Suzzana SANI (Customer Service)

5-Jun-19

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886

ް‫ކުރާގޮތަށ‬5-Jun-19 ް‫އިމާރާތ‬

Suzzana SANI (Customer Service)

D/L: 07-2913064

VOIP: 8670 3064

e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886 VoIP: 8601 2911

* We are now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

.ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬

Chua: 8671 Hwa 6876 Keong VOIP

Email: pen.hkchua@cma-cgm.com Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

* DATE WILLare SUBJECT TO CHANGE * We now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

* Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Atif +960 9100175 20072

D/L: 07-2913064

VOIP: 8670 3064

* Wedetails have please upgraded our Sheyam direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days. * Further contact +960 9100170 or Atif +960 9100175

5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999

12-Jun-19

ް‫ލެއިނ‬Mohd ާ‫ވިލިމ‬Muhajir ް‫ދަތަކަށ‬Ahmad ް‫(ދިގުމުއ‬Customer Service)

VoIP: 8601 2911

Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD Email: pen.hkchua@cma-cgm.com * DATE WILL SUBJECT TO CHANGE 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999 MALDIVES (PVT) LTD TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS

29-May-19

Mohd Muhajir Ahmad (Customer Service)

10-Jun-19

Chua Hwa Keong

VOIP : 8671 6876

17-May-19

3-Jun-1922-May-19

e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com * We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days.

CMA CGM MALAYSIA (Penang)

ް ETA ‫ނ‬ ެ‫ހެނިހ‬Male' ެ‫އ‬

TEL:7746841

19845

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ް‫ ކަރަންޓ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬ ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD Subscribe for 1 year 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives and save 10% T. +960 3011888, F. +960 3011999 20359

ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬ Subscribe for 1 year and save 10%

TEL:9990434 20433


‫‪ 20‬މެއި ‪20 May 2019 2019‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 20‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪CONTACT:3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށް‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪2 Room‬‬

‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލެއިން‬

‫‪Apartment for‬‬

‫ކުއްޔަށްދޭ ‪240‬‬

‫‪Rent‬‬

‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް‪.‬‬ ‫‪TEL:7711449‬‬

‫‪TEL:7746841‬‬ ‫‪19845‬‬

‫އޭސީ ‪ ،‬ފުރިޖު ‪ ،‬ކަރަންޓް‬

‫‪20597‬‬

‫‪20072‬‬

‫ފެންމޯޓަރ‬ ‫ދޮންނަ މެށިން‬

‫މަސައްކަތް ކުރުން‬

‫ކަރަންޓާއި ފެންވަޔަރިން‬

‫‪Office space for‬‬

‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ‬

‫ސިންކް‪ ،‬ފާހާނަ ތަށި‬

‫‪Rent‬‬ ‫‪200sqft‬‬

‫ފެންލީކްވުން‬

‫ގަޑިއަކަށް )‬ ‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުން‬

‫‪TEL:9990434‬‬ ‫‪20433‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުރިހާ‬ ‫މަސައްކަތެއް‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬

‫‪TEL:7904944‬‬ ‫‪20479‬‬

‫‪TEL:7786671‬‬ ‫‪20624‬‬

‫‪and save 10%‬‬


20 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬20

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


20 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬20

mihaaru.com


20 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬20

mihaaru.com


20 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬20

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


20 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬20

mihaaru.com


20 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬20

mihaaru.com


20 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬20

mihaaru.com


20 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬20

mihaaru.com


20 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬20

mihaaru.com


20 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬20

mihaaru.com


20 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬20

mihaaru.com


20 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬20

mihaaru.com


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫ވޮލީގެ އާ ލޯ ގޯ ާއ މެދު ސުވާލު‬ ‫އުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް‬

‫އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ސީދާ ޖާގަ ކްލަބް ގައުމީ ކްރިކެޓް ީޓމު މެލޭޝިއާ‬ ‫މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ‬ ‫ލައިސަންސްއާ ގުޅިފައި‬

Profile for Mihaaru

20 MAY 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

20 MAY 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru