Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 1‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2016‬ބުރާސްފަތި) އަގު‪5:‬ރ‬

‫އިލެކްޝަންސުން‬ ‫ދެކޮޅު‪ ،‬އެކަމަކު‬ ‫އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި‬ ‫ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމީ އާ އިންތިހާބު ބޭއްވެންދެން‬ ‫މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުން ތިބޭނެ ކަމަށް‬

‫މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އިންތިހާބެއްގެ ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ‪ - .‬ފޮޓޯ‪ :‬އިލެކްޝަންސް‬

‫ގައުމުގެ މިސްރާބު‬ ‫ބަދަލު ކުރުން‬ ‫ލާޒިމްވެއްޖެ‪ :‬މައުމޫން‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 1‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2016‬ބުރާސްފަތި)‬

‫މީޑިއާ ކައުންސިލް އިންތިހާ ާބ‬ ‫ބެ ހޭ މައްސަލަ އޭސީސީ އަށް‬ ‫އެމްއެމްސީގެ މި ދައުރުގެ މެމްބަރުން‬ ‫ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސެއްގައި‬ ‫ފަރެސް އާމިރު (ކ) ވާހަކަ‬ ‫ދައްކަވަނީ‪ :‬އެމްއެމްސީގެ ހަތަރު‬ ‫ވަނަ ދައުރުގެ އިންތިހާބު މާދަމާ‬ ‫އޮންނާނެ‪---.‬މިހާރު ފޮޓޯ‬

‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫އާންމުންގެ ތެރެއިން ‪ 16‬މީހަކު ކުރިމަތިލި ކަމަށް މިނިސްޓްރީން‬ ‫ބުނެ އެވެ‪ .‬މީޑިއާތަކުން ކުރިމަތިލީ ‪ 17‬މީހެކެވެ‪.‬‬ ‫އޭސީސީން ބުނީ އެމްއެމްސީގެ އިންތިހާބަށް‪ ،‬ހޯމް‬

‫މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) ގެ އިންތިހާބަށް‬ ‫އާންމުންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ތެރެއިން‪ ،‬ގާނޫނުގައި‬ ‫ކަނޑއަޅާފައިވާ އަދަދަށް ވުރެ މަދުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން‬

‫ފނުވި މައްސަލައެއް އެތަނަށް‬ ‫މިނިސްޓްރީން މަދުން ނަން ޮ‬ ‫ހުށަހެޅުމުން އެކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޑިޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު‬

‫އަހުމަދު ނަން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން‬

‫މުހައްމަދު ތޮލާލް ވިދާޅުވީ އާންމުންގެ ތެރެއިން ‪ 12‬ނަން‬

‫ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އިއުލާންކުރީ އެމްއެމްސީގައި މިހާރު އިންނަވާ އާއްމު އެއް‬

‫އެމްއެމްސީގެ މިހާރުގެ ދައުރު ހަމަވެ‪ ،‬އާ އިންތިހާބު މާދަމާ‬ ‫ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއެމްސީގައި ހިމެނެނީ މީޑިއާތަކުން ހޮވާ އަށް‬

‫މެމްބަރެއްގެ މުއްދަތު ހަމަނުވާތީ މާދަމާގެ އިންތިހާބުގައި އާންމުންގެ‬ ‫ތެރެއިން އިންތިހާބުކުރަން ޖެހެނީ ހަ މީހުން ކަމަށް ވާތީ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ގާނޫނުގައި އޮންނަނީ ހަތް މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރުމަށް‬

‫މެމްބަރުންނާއި އާއްމުންގެ ތެރެއިން ނަގާ ހަތް މެމްބަރުންނާ‬

‫ފނުވަން‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު ހަ މީހަކު‬ ‫‪ 14‬މީހެއްގެ ނަން ޮ‬

‫އެކު ޖުމްލަ ‪ 15‬މެމްބަރުންނެވެ‪ .‬އާންމުންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިލާ‬

‫އިންތިހާބު ކުރަން ޖެހޭތީ އަޅުގަނޑުމެން ނިންމީ އޭގެ ބަދަލުގައި‬

‫މީހުންގެ ތެރެއިން ‪ 14‬މީހެއްގެ ނަން އިންތިހާބަށް ފޮނުއްވަން‬

‫ފނުވަން‪ "،‬ތޮލާލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫‪ 12‬ނަމެއް ޮ‬

‫ޖެހިވަޑައިގަންނަވަނީ އެމްއެމްސީގެ ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން ހޯމް‬ ‫މިނިސްޓަރަށެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު މިފަހަރުގެ އިންތިހާބަށް އާންމުންގެ ތެރެއިން‬ ‫ހޯމް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވީ ‪ 12‬މީހެއްގެ ނަމެވެ‪ .‬އިންތިހާބަށް‬

‫އެކަމަކު އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލި ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި‬ ‫ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކުރަން ޖެހޭނީ ‪ 14‬ނަމެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫ހވަން ޖެހޭތީ ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ‬ ‫ކޮންމެހެން ހަތް މީހަކު ޮ‬ ‫އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އެ މީހުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެއިޑްސް ހުރިކަން ނޭނ ިގ‬ ‫އެތައް ދިވެހިންނެއް ތިބެދާނެ‬ ‫ރާއްޖޭގައި އެއިޑްސް ޖެހިފައިވާ ނުވަ މީހަކު މިހާރު ތިބި‬ ‫އިރު އެ ބަލި ހުރިކަން ނޭނގި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ވެސް ތިބެދާނެ‬ ‫ރޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން މިއަދު‬ ‫ކަމަށް ހެލްތު ޕް ޮ‬ ‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫މިއަދު ފާހަގަކުރާ ދުނިޔޭގެ އެއިޑްސް ދުވަހާ ގުޅޭ ގޮތުން‬

‫އތް ކަމަށް އެޗުޕީއޭ އިން ކުރިން‬ ‫ފެތުރިދާނެކަމުގެ ބިރު ޮ‬ ‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޕްރޮގްރާމް އޮން އެޗްއައިވީ އެއިޑްސް‬ ‫(ޔޫއެންއޭއައިޑީއެސް) އިން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ލަފާކުރި‬ ‫ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި އެޗުއައިވީ ހުރި ‪ 100‬އަށް ވުރެ ގިނަ‬

‫އެޗްޕީއޭން ބުނީ މި ސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކާ އަޅާބަލާއިރު‬

‫މީހުން އުޅުން އެކަށީގެންވެ އެވެ‪ .‬އަދި އެޗުއައިވީ ހުރިކން ގިނަ‬

‫ރާއްޖޭގައި އެޗްއައިވީ ނުވަތަ އެއިޑްސް ޖެހިފައިވާ މީހުންގެ‬

‫ބަޔަކަށް ނޭނގޭތީ އެ ވައިރަސް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް‬

‫އަދަދު ނިސްބަތުން މަދު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވެސް އެ ޖަމާއަތުން ލަފާކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު ކުއްލިއަކަށް ވެސް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އެ‬

‫އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ބުނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރަން‬

‫ވައިރަސް ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މީގެ ކުރިން އެތައް‬

‫އަންނަ ބިދޭސީންގެ މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދިއިރު‪ 350 ،‬އަށް ވުރެ‬

‫ފަހަރަކު ސިއްހަތާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގިނަ މީހުންގެ ގައިން އެޗުއައިވީ ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އެޗްޕީއޭން ބުނީ ‪ 1991‬އިން ފެށިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ‬ ‫ނިޔަލަށް ‪ 23‬ދިވެއްސަކަށް އެއިޑްސް ޖެހުނު އިރު‪ ،‬އޭގެ ތެރޭން‬ ‫‪ 12‬މީހުން އެ ބަލީގައި މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬މި ވަގުތު އެ‬

‫އެ އެންމެން ވެސް ވަނީ ރާއްޖެ އެތެރެވުމުގެ ކުރިން އަނބުރާ‬ ‫ފޮނުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެޗުއައިވީ އާއި އެއިޑްސް ފެތުރިދާނެ ސަބަބާ ގުޅޭ ގޮތުން‬

‫ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަނީ ނުވަ މީހެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫‪ 2008‬ގައި ރާއްޖޭގައި ހެދި ސާވޭއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި‪،‬‬

‫އެއިޑްސް ޖައްސާ ވައިރަސް ހަށިގަނޑުގައި ހުރިކަން ނޭނގި‬

‫ކުއްލިއަކަށް އެ ނުރައްކާ ފެތުރިދާނެ ސަބަބުތައް ގިނަ އެވެ‪.‬‬

‫އެތައް ދިވެހިންނެއް އުޅެދާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އެޗްޕީއޭ އިން ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ‬

‫އެގޮތުން ހަށިވިއްކުމާއި އެއް ޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން‬ ‫ހިންގުމާއި އެއް ސިރިންޖަކުން ގިނަ މީހުން މަސްތުވާތަކެތި‬

‫އެޗްއައިވީ ފެނުނު ދިވެހިންގެ ހަށިގަނޑަށް ވައިރަސް އެރީ‬

‫ބޭނުންކުރުމުގެ އިތުރުން ކައިވެނިން ބޭރުގައި ޖިންސީ ގުޅުން‬

‫ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ފަހުން ފެނުނު ބައެއް‬

‫ހިންގުމާއި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާއިރު ރައްކާތެރިކަން ބޭނުން‬

‫މީހުންގެ ހަށިގަނޑަށް އެ ވައިރަސް އަރާފައި ވަނީ ރާއްޖެ އިން‬ ‫ކަމަށް ވެސް ސިއްހަތާ ބެހޭ އެޖެންސީން ބުންޏެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‬ ‫ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކި ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން އެޗުއައިވީ‬

‫ނުކުރުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 1‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2016‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪3‬‬

‫ލޯކަލް ކައުންސި ްލ‬ ‫އިންތިހާބު ފަސްކޮށްފި‬ ‫ޕީޕީއެމަށް ދިމާވި ހާލަތަކީ އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ޖެހޭ ފަދަ ޟަރޫރީ‬ ‫ހާލަތެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ‪ ،‬އިންތިޚާބު ބާއްވަން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައި‬ ‫އޮތް ތާރީޚަށް ވުރެ ދެ މަސް ދުވަސް ފަހުން އެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން‬ ‫އަމުރުކުރާ ކަމަށް ގާޒީ އަލީ ވިދާޅުވި‪.‬‬

‫ނ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ‪ :‬ގައުމުގެ މިސްރާބު ރަނގަޅަށް ނުދާތީ‪،‬‬ ‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މައުމޫ ް‬ ‫މިސްރާބު ބަދަލު ކުރުން ލާޒިމް ވެއް ެޖ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬މުހައްމަދު ޝަރުހާން‪ /‬މިހާރު‬

‫ގައުމުގެ މިސްރާބު ބަދަ ުލ‬ ‫ކުރުން ލާޒިމްވެއްޖެ‪ :‬މައުމޫން‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫އތް ގުދުރަތީ މުއްސަނދިކަން‬ ‫ދިވެހީންގެ އަތްމަތީގައި ޮ‬ ‫ހިފެހެއްޓުން ވާޖިބު ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ރާއްޖޭގައި ހަރުދަނާ‬ ‫ޑިމޮކްރެޓިކް ވެއްޓެއް ގާއިމް ކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ‬

‫ގތުން އެއްވެސް‬ ‫ގައުމުގެ މިސްރާބު ހުރި ޮ‬ ‫ރައްޔިތަކު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެ މިސްރާބު ބަދަލު‬

‫އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ‪ :‬ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ‬ ‫އިންތިހާބު ދެ މަހަށް ފަސްކުރުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކުރީ‪ ،‬މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުން އާ‬ ‫އިންތިހާބު ބޭއްވެންދެން‪ ،‬މަގާމުގައި ދެމިތިބެވޭ ޮގތަށް‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬މުހައްމަދު ޝަރުހާން‪/‬މިހާރު‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫މުއައްސަސާތަކުގެ މުސްތަގިއްލުކަން ހަރުދަނާ ކުރުމާއި‬

‫ކުރުމަކީ އެންމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކަމެއް ކަމަށް‬

‫އަދުލު އިންސާފު ކަށަވަރު ކުރުމަކީ ވެސް ވާޖިބު‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އިއްޔެ‬

‫ކަމެއް ކަމަށް މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މައުމޫން‬

‫އެހެން ކަމުން‪ ،‬އެންމެހައި ރައްޔިތުންނާއި ހުރިހާ‬ ‫ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ގުޅިގެން‪ ،‬ގައުމުގެ މިހާރާއި‬

‫ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ ގައުމުގެ ކަންކަން‬

‫މުސްތަގްބަލަށް އިތުރު އަޒުމަކާ އެކު މަސައްކަތް‬

‫ބަލައި‪ ،‬ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތަށް ވުރެ ފަހުން‬

‫ގތަށް ނޫންކަން ގައުމަށް ހެޔޮއެދޭ‬ ‫ހުރީ އެންމެ އެދެވޭ ޮ‬

‫ކުރުމަށް މައުމޫން ގޮވައިލެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެންމެ‬

‫ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ވެސް ގަބޫލުކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފުރަތަމަ ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި ‪ 2009‬ގެ‬ ‫ލކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު‬ ‫އަންނަ ޯ‬

‫އަސާސީ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި މިނިވަން‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ޕީޕީއެމް އުފެއްދީ‬ ‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ޕީޕީއެމް ތެރޭގައި ދެ ފެކްޝަނެއް އުފެދި‪،‬‬ ‫މައުމޫނާއި ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު އަދި ‪ 2013‬ގެ‬

‫ގައުމީ އަދި ސިޔާސީ މަގްސަދުތައް ހާސިލް ކުރުމަށް‬

‫ބޑެތި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް ވަނީ‬ ‫ޔާމީނާ ދެމެދު ޮ‬

‫ކށްފި ނަމަ ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި‬ ‫ފަސް ޮ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ވެސް ބޭއްވުނީ ގާނޫނުގައި ބުނާ‬

‫ވާއިރު‪ ،‬ގައުމުގެ މިސްރާބާ މެދު ރައްޔިތުން އެއްގޮތަކަށް‬

‫އުފެދިފަ އެވެ‪ .‬މައުމޫން ކުރިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‬

‫އެއްވެސް އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން ލާޒިމް ނުވާނެ ކަމަށް‬

‫މުއްދަތަށް ވުރެ ފަހުން ކަން ގާޒީ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރުގެ އަމަލުތައް ހުރީ ޕީޕީއެމް އުފެއްދި‬

‫ކޓުގައި ބުނެފައި ވަނިކޮށް‬ ‫އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޯ‬

‫ކށްފި ނަމަ ލިބޭނެ ގެއްލުން‬ ‫އިންތިޚާބު ފަސް ޮ‬

‫ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އިތުރު ދެ މަހަށް ފަސްކުރަން‬ ‫ކޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސިވިލް ޯ‬ ‫އަންނަ ޖެނުއަރީ ‪ 14‬ގައި ބާއްވަން ނިންމި ލޯކަލް‬

‫ކމިޝަނުން ބުނާ ގެއްލުން އެ‬ ‫ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ގައުމު މިދާ މިސްރާބު ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތް‬

‫މަޖިލީހުން ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު އެތައް ގާނޫނުތަކެއް‬

‫ކށް ބުނެދެވިފައިނުވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު‬ ‫ފަރާތަށް ސާފު ޮ‬

‫ކުރުމަކީ‪ ،‬މިވަގުތު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ މައްޗަށް‬

‫ފާސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި‬

‫އެ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމަށް ބައިވެރި ނުވެވޭ ނަމަ‬

‫ލާޒިމު ވެފައިވާ ކަމެކެވެ‪ "،‬މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން އަމުރުކުރީ‬ ‫ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ޯ‬

‫ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ގެއްލުން މާ ބޮޑު ކަމަށް ގާޒީ‬

‫ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތަކާ ހެދި އެ ޕާޓީއަށް‬

‫ބޑު ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ޮ‬

‫އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރު ނުވެވޭ ކަމަށް ބުނެ އިންތިޚާބު‬

‫ކުރުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބު ފަސްކުރެވިދާނެ ކަމަށް‪،‬‬

‫ފަސްކުރަން ޕީޕީއެމުން އެދުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ޝަރުއީ ބައެއް ގާއިދާތަކާ ހަވާލައި ދެއްވައި ގާޒީ އަލީ‬

‫ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން ގާނޫނުގައި‬ ‫ލާޒިމްކުރާ މުއްދަތަށް ވުރެ ފަހުން އިންތިޚާބު ބާއްވަން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް‬

‫އަންގައި‪ ،‬ކޯޓުން ކުރި ހުކުމުގައިވާ ގޮތުން މިހާރު ތިބި‬

‫ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުމަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވައި‪ ،‬ގާޒީ‬

‫ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ފެބްރުއަރީ މަހު ހަމަވިޔަސް‬

‫ވިދާޅުވީ މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުން ދައުރު ފެބްރުއަރީ‬

‫އާ ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވެން ދެން އެ‬

‫މަހު ހަމަވިޔަސް އާ ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބު‬

‫ކައުންސިލަރުން މަގާމުގައި ދެމި ތިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރެވެންދެން މިހާރުގެ ކައުންސިލަރުން މަގާމުގައި ދެމި‬

‫އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ގާޒީ އަލީ އަބްދުﷲ ހުކުމް‬

‫ތިބޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި އިންތިޚާބު ފަސް ކުރުމުން އެކަމުގެ‬

‫އިއްވަވަމުން ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު‬

‫ފައިދާ ހުރިހާ ޕާޓީތަކާއި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވެސް ލިބޭނެ‬

‫ޕާޓީއަށް ވާއިރު އެ ޕާޓީއަށް ދިމާވި މައްސަލަތަކުގެ‬

‫ކަން ގާޒީ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ސަބަބުން އިންތިޚާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ކޓުގައި ބުނެފައިވަނީ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޯ‬

‫އެ ޕާޓީއަށް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޕާޓީއަށް‬

‫ކށްފި ނަމަ އެ ކޮމިޝަނުން‬ ‫އިންތިޚާބު ފަސް ޮ‬

‫ގތަކަށް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަކީ‬ ‫ބައިވެރިނުވެވޭ ފަދަ ޮ‬

‫އިންތިޚާބަށް ކުރި ޚަރަދުތައް ބޭކާރުވާނެ ކަމަށާއި‬

‫ޑިމޮކްރަސީގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފް ކަމެއް ކަމަށާއި‬

‫ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތުގައި އިންތިހާބު ނިންމަން‬

‫އޭގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ އާންމު މަސްލަހަތަށް‬

‫ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ރައީސް‬

‫އތް ކަމަށް ގާޒީ އަލީ‬ ‫ގެއްލުންވުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ ޮ‬

‫މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އެމްޑީޕީ އަދި އަދާލަތު‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޕާޓީން ވެސް ވަނީ ތަދައްޚުލްވެ‪ ،‬އިންތިޚާބު ފަސް‬

‫ޕީޕީއެމަށް ދިމާވި ހާލަތަކީ އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން‬ ‫ޖެހޭ ފަދަ ޟަރޫރީ ހާލަތެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ‪،‬‬

‫ކޅަށް ވަކާލާތުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރުމާ ދެ ޮ‬ ‫އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ޕީޕީއެމުން އެދުނީ ރައީސް‬

‫އިންތިޚާބު ބާއްވަން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ތާރީޚަށް‬

‫މައުމޫނާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ދެމެދު ޚިޔާލު‬

‫ވުރެ ދެ މަސް ދުވަސް ފަހުން އެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން‬

‫ތަފާތުވުން އުފެދި ޕީޕީއެމް ދެ ބައިވެ‪ ،‬އެ ޕާޓީ‬

‫އަމުރުކުރާ ކަމަށް ގާޒީ އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތަށް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫"އެހެންކަމުން‪ ،‬ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ހެވާއި ލާބައަށް‬

‫އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށެވެ‪ .‬އެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ‬

‫ހިންގުން މައުމޫން އަތްޕުޅުން ނެގުމުން ޕާޓީގެ މުހިންމު‬ ‫ލިޔުންތައް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫މައުމޫން ވިދާޅުވީ އިސްލާމްދީން ރައްކާތެރިކޮށް‪،‬‬ ‫ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ދަމަހައްޓައި‪،‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 1‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2016‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ސްރީ ލަންކަން‬ ‫އެއާލައި ްނސްގެ‬ ‫ދަތުރުތައް ގަމަށް ފަށައިފި‬

‫އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ވިޔަފާ ިރތައް‬ ‫ހޮވަން ބީއެމްއެލް އިން ެއހީވަނީ‬ ‫މަ ރި ޔަ މް ސާ ލި ޔާ‬

‫ކޭކެއް ފަޅަނީ ‪--‬ފޮޓޯ‪ :‬އަހުމަދު އަދުޝަން‬

‫"ބޭންކުން މިދަނީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދޭ‬ ‫އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތައް‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ހޮވައި‪" ،‬ގޯލްޑް ‪"100‬ގެ ނަމުގައި ލިސްޓެއް‬ ‫އެކުލަވާލުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް‬

‫ރފައިލް އާއި ހިދުމަތްތައް‬ ‫މޅު ކުންފުނިތަކުގެ ޕް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫އފް މޯލްޑިވްސް‬ ‫އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ބޭންކް ޮ‬

‫ޝާއިއުކުރުމަކީ އެ ކުންފުނިތަކަށް ލިބޭނެ ފައިދާއެއް‪"،‬‬

‫(ބީއެމްއެލް) އިން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކޕަރޭޓް ބޭންކިން ޑައިރެކްޓަރު ކުލްދީޕް‬ ‫ބީއެމްއެލްގެ ޯ‬

‫މލްޑިވްސް މަޖައްލާ އިން އެކުލަވާލާ‬ ‫ކޯޕަރޭޓް ޯ‬

‫ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިން ސްރީ ލަންކަން‬

‫ލިރާރް ވިދާޅުވީ ސްރީލަންކަން އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް‬

‫ބ އާއި އައްޑޫގެ ގަމާ ދެމެދު މިއަދު‬ ‫އިން ކޮލޮމް ޯ‬

‫ޕޓަކަށް ފެށުމަކީ‬ ‫ރާއްޖޭގެ އިތުރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާ ޯ‬

‫ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ކުރިއެރުމެއް‬ ‫ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ޮ‬

‫ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓް‬ ‫ޕޓަށް ޖެއްސީ ހެނދުނު‬ ‫ގަމުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާ ޯ‬ ‫‪ 8:15‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ގަމާއި ލަންކާއާ ދެމެދު ޝެޑިއުލް‬ ‫ރަސްމީ ޮ‬

‫އަންނާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ދެކުނުގެ ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑެތި‬ ‫ހާއްސަ ޮ‬ ‫ކުރިއެރުންތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ލިރާރް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން‬

‫ޕޓްގެ ވީއައިޕީ‬ ‫ދަތުރުތައް ފެށުމާ ގުޅިގެން‪ ،‬އެއާ ޯ‬

‫ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް ދަތުރުފަތުރާއި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ‬

‫ލައުންޖްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްރީ ލަންކަން‬

‫ބޑު އިސްކަމެއް އަންނަނީ ދެމުންނެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ފުޅާކުރަން ޮ‬

‫އެއާލައިންސްގެ އިސް ވެރިންނާއި އެ އެއާލައިންގެ‬

‫މިއީ ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އިތުރުކުރަން‬

‫ރާއްޖޭގެ އެޖެންޓް އޭސް އޭވިއޭޝަނާއި އައްޑޫ ސިޓީ‬

‫ދރެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ހުޅުވޭ އާ ޮ‬

‫ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފޭދޫ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ދަތުރުފަތުރުގެ މި ހިދުމަތްތައް‬

‫މެމްބަރު އިބްރާހީމްދީދީ އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ‬

‫ފުޅާކޮށް‪ ،‬ތަރައްގީ ކުރަން ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް‬

‫ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ހުސައިން ލިރާރްގެ އިތުރުން‬

‫އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އައްޑޫގެ އެކި އޮފީސްތަކުގެ ވެރިންނާއި އައްޑޫގައި ތިބި‬ ‫ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ އެޖެންޓުން ބައިވެރިވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓް ހިންގާ އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް‬ ‫ގަން އެއާ ޯ‬ ‫ކމްޕެނީ (އޭއައިއޭ) ގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު‬ ‫ޕޓް ޮ‬ ‫އެއާ ޯ‬ ‫އިބްތިޝާމާ އަހުމަދު ސައީދު ވިދާޅުވީ ގަން އެއާޕޯޓަކީ‬

‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްރީ ލަންކަން‬ ‫އެއާލައިންސްގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ)‬

‫ކުރިމަގު ވަރަށް އުޖާލާ އެއާޕޯޓެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު‬ ‫ގަން އެއާ ޯ‬

‫ކެޕްޓަން ސްރެން ރަޓްވަޑޭ ވިދާޅުވީ ގަމާއި ކޮލޮމްބޯއާ‬

‫އެއްކޮށް ނިމިގެން އަންނަ އިރު‪ ،‬އެތަނުން ވަރަށް‬

‫ދެމެދު ދަތުރުތައް ފެށުމަކީ އެ އެއާލައިން ދެކެމުން އައި‬

‫ފުރިހަމަ އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ހިދުމަތްތަކެއް ދޭނެ‬

‫ހުވަފަނެއް ހަގީގަތަކަށް ވުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އެ އެއާލައިނުން‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އިބްތިޝާމް ވިދާޅުވީ ގަމަށް ދަތުރުތައް ފެށުމާ ބެހޭ‬

‫މަސައްކަތްކުރާނީ މި ސެކްޓަރުގައި ވެސް ފުރިހަމަ‬

‫ގޮތުން ބޭރުގެ އިތުރު އެއާލައިންތަކާ އެކު މަޝްވަރާތައް‬

‫ހިދުމަތެއް ދޭށެވެ‪ .‬މިއީ އަދި ފެށުމެއް ކަމަށް ވެސް‬

‫ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ލަންކާ އާއި ގަމާ ދެމެދު ސްރީ ލަންކަންގެ‬ ‫ދަތުރުތައް ފަށަން އޭސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު‬ ‫މލްޑިވްސް ފިރާގް)‬ ‫މުހައްމަދު ފިރާގް (އިނަ ޯ‬ ‫ކުރެއްވި މަސައްކަތްތަކަށް ރަޓްވަޑޭ ވަނީ ޝުކުރު‬ ‫އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސްރީ ލަންކަންގެ ދަތުރުތައް މިފެށީ ބައެއް‬ ‫ހުރަސްތައް ކުރިމަތިވުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ގަމަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަކީ ސްރީ‬

‫ބ އަށް މިއަދު ދަތުރުކުރާ‬ ‫ގަން އެއާޕޯޓުން ކޮލަމް ޯ‬ ‫ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ވަނީ ފުލްވެފަ އެވެ‪ .‬މި ދަތުރުގައި‬ ‫ތޅުތަކުގެ މީހުން‬ ‫އައްޑޫގެ އިތުރުން ކައިރި ބައެއް އަ ޮ‬ ‫ވެސް ބައިވެރިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުރަތަމަ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ ބައެއް މީހުން ބުނީ‬ ‫މިއީ ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މިއީ‬ ‫ގިނަ ދުވަސް ވީ އުއްމީދެއް ހަގީގަތަކަށް ވުން ކަމަށް‬ ‫ވެސް ބައެއް މީހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެމެން އުންމީދު ކުރަން މިކަން ނުހުއްޓި‬

‫ލަންކަންގެ ހިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް‬

‫ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް‪ .‬އެ އުންމީދުގައި މި ތިބީ‪"،‬‬

‫ބޅެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ އާންމުން‬ ‫އިތުރުވި ޮ‬

‫ދަތުރުގައި ބައިވެރިވާ މަރަދޫ މީހަކު ބުންޏެވެ‬

‫އިތުބާރުކުރާ‪ ،‬އަދި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވީހާ ވެސް‬

‫ޕަލިވާލާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މލްޑިވްސް އަކީ ވިޔަފާރިތަކާއި މާލީ‬ ‫ކޯޕަރޭޓް ޯ‬

‫ވޑް ދިނުމަށް ބާއްވާ ހަފްލާ‬ ‫ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކަށް އެ ޯ‬

‫ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ އޮންލައިން‬

‫ސްޕޮންސަކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބީއެމްއެލް އާއި އެ‬

‫މަޖައްލާ އެކެވެ‪ .‬އެ މަޖައްލާ އިން އަހަރަކު އެއް‬

‫ރާއްޖެ ކުރިއަރަނީ ވަރަ ްށ‬ ‫ހަލުވި ދުވެއް ެޔއްގައި‪ :‬ޖިހާދު‬

‫ކށް އެ އެއާލައިންގެ ހިދުމަތްތައް ދޭން‬ ‫ފަސޭހަ ޮ‬ ‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު‬

‫އެހީތެރިކަން އިތުރު ކުރަމުން‪ .‬އަޅުގަނޑު ދެކޭ‬ ‫މލްޑިވްސް އިން ރާއްޖޭގެ އެންމެ‬ ‫ގޮތުގައި ކޯޕަޜޭޓް ޯ‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މލްޑިވްސް ގެޓަވޭސް އިން މިއަދު ވަނީ‬ ‫މަޖައްލާ ނެރޭ ޯ‬ ‫ސއިކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫"ގޯލްޑް ‪"100‬ގެ ލިސްޓިން އާއި އެ ލިސްޓުގައި‬

‫ގަން އެއާޕޯޓަށް ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ހަފުލާގައި‬

‫‪5‬‬

‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު ގައުމުތަކުގައި‬ ‫ބޑެތި ފަރުބަދަތަކާއި ބިން ޮ‬ ‫" ޮ‬ ‫ދިރިއުޅޭ މީހުން އެތިބީ ބަނޑަށް ޖެހިފައި‪ .‬ފަގީރު‬

‫ގައުމެއް ކުރިއަރާނީ އެ ގައުމެއްގައި ހަރުދަނާ‬

‫ހާލުގައި‪ .‬މިސާލަކަށް އަފްޢާނިސްތާނު ފަދަ ގައުމުތައް‬

‫އވެގެން ކަމަށާއި ރާއްޖެ ކުރިއަރަމުން‬ ‫ލީޑަޝިޕެއް ޮ‬

‫އތީ މުޅި ދުނިޔެ އިން ވެސް ފަގީރު‬ ‫ހިމެނިފައި މި ޮ‬

‫އަންނަނީ ހިތަށް ވެސް ނުގެނެވޭހާ ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި‬

‫ގތުގައި‪ ...‬މިފަދަ ވަސީލަތްތައް ހުރި‬ ‫ގައުމުތަކުގެ ޮ‬

‫ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު އިއްޔެ‬

‫އތްއިރު އެ ތަންތާގައި‬ ‫ގައުމުތައް ނިކަމެތި ހާލަތުގައި ޮ‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އެހުރި ފަދަ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ނެތް‪ ،‬ބިންކޮޅު‬

‫ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ގއ‪.‬‬

‫ކުޑަ އަދި އާބާދީ ވެސް އެހާ ކުދި ގައުމުތައް އެ ދަނީ‬

‫ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު‬

‫ތަރައްގީގެ ހަރުފަތަކަށް އަރަމުން‪ ،‬އުދުހެމުން‪ "،‬ނައިބު‬

‫ދައްކަވަމުން ނައިބު ރައީސް ޖިހާދު ވިދާޅުވީ‪ ،‬އުމްރާނީ‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި‬ ‫ގޮތުންނާއި އިގުތިސާދީ ޮ‬

‫ރާއްޖެ ތަރައްގީވެ ކުރިއަރަމުން ދާ ކަމުގެ‬

‫ރާއްޖެ ކުރިއަރަމުން ދަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ‬

‫މިސާލެއް ނަންގަވަމުން ޖިހާދު ވިދާޅުވީ ސިންގަޕޫރާއި‬

‫ދުރުވިސްނުންފުޅުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޖަޕާނު ފަދަ ގައުމުތައް ކުރިއަރައިގެން ގޮސްފައި ވަނީ‬

‫ގައުމެއް ކުރިއަރާނީ އެ ގައުމެއްގެ ބިމާއި އާބާދީ‬

‫އތް ލީޑަޝިޕާއި ސުލްވެރިކަމުން‬ ‫އެ ގައުމުތަކުގައި ޮ‬

‫އަދި ގުދުރަތީ މުއްސަނދިކަމުގެ ސަބަބުން އެކަނި ނޫން‬

‫ބޑެތި ކާމިޔާބީތައް ހޯދި ބައެއް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޮ‬

‫ކަމަށާއި ދުނިޔޭގެ އާބާދީ ބޮޑެތި ބައެއް ގައުމުތަކަކީ‬

‫ގައުމުތައް މިހާރު ފަގީރު ވެފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު‬

‫ވަރަށް ފަގީރު ގައުމުތަކެއް ކަން އެމަނިކުފާނު‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 1‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2016‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ބޯންމެރޯ ހަދަ ްނ‬ ‫ހަ ކުއްޖަކަށް ލިޔުން‬ ‫ހަވާލުކޮށްފި‬

‫‪7‬‬

‫ދެ ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ‬ ‫މީހާ ގެ ބަންދަށް ހަ ދުވަސް‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން‬ ‫އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އޕަރޭޝަން ހިންގިއިރު‪ ،‬ދެ ފުލުހުންނާއި‬ ‫މި ޮ‬

‫މާލޭގައި ފުލުހުން ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ‬

‫ސިފައިންގެ މީހާއާ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ހުރި ގުޅުމެއް‬

‫އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހައްޔަރު ކުރި ދެ ފުލުހުންނާއި‬

‫ފުލުހުން ނުބުނެ އެވެ‪ .‬އަދި ފުލުހުން އަތުލައިގަތީ ކިހާ‬

‫ސިފައިންގެ މީހާގެ ބަންދަށް ހަ ދުވަސް ޖަހާފައިވާ‬

‫އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗެއް ކަމެއް ވެސް ނުބުނެ‬

‫ކަމަށް ފުލުހުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ‬ ‫ފުލުހުންގެ މީޑިއާ ޮ‬ ‫މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތުމަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ‬ ‫އޕަރޭޝަންގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހުން‪ ،‬ހޯމް‬ ‫ރޭ ހިންގި ޮ‬

‫މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ދޭތެރެ‬ ‫ދޭތެރެއިން ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ހައްޔަރުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫އކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން މި‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ޮ‬

‫މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބަހައްޓައިގެން‬

‫އކްޓޫބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ފުލުހުންނާއި‬ ‫އަހަރުގެ ޮ‬

‫މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ‬

‫ކަސްޓަމްސް އިން ‪ 100‬ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރު ޮ‬

‫މަސްތުވާތަކެތި ވަނީ އަތުލައިގެންފަ އެވެ‪ .‬މިހާ‬

‫އޕަރޭޝަންގައި‪ ،‬ދެ ފުލުހުންނާއި‬ ‫ފުލުހުން ހިންގި ޮ‬

‫ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދުނީ‪ ،‬މީގެ ދެ‬

‫ސިފައިންގެ މީހެއްގެ އިތުރުން އާންމުންގެ މީހަކު ވެސް‬

‫އަހަރު ކުރިން ދިވެހި ފުލުހުން ބޭނުން ކުރަން ފެށި‬

‫ހައްޔަރު ކުރި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މި މީހުންނާ ބެހޭ‬

‫ކުއްތާތަކުގެ އެހީގަ އެވެ‪.‬‬

‫އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ރ ހަދަން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ކުއްޖަކަށް‬ ‫ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުން‪ ،‬ބޯންމެ ޯ‬ ‫ލިޔުން ހަވާލު ޮކށް ދެއްވަނީ‪ - .‬ފޮޓޯ‪ :‬މުހައްމަދު ޝަރުހާން‪ /‬މިހާރު‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ފަސް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާށޭ‪ "،‬މިނިސްޓަރު ޒިޔާދު‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މުޖުތަމައުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލު‬

‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޒަކާތު ފަންޑުގެ‬

‫ކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެއްބާރުލައިގެން‪"،‬‬

‫ރ ޓްރާންސްޕްލާންޓް‬ ‫އެހީގައި އަންނަ މަހު ބޯންމެ ޯ‬ ‫ހެދުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށްދާ ހަ ކުއްޖަކަށް ލިޔުން‬ ‫ހަވާލުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި‬

‫ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް ވިދާޅުވި‬ ‫ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ވައުދުވި އެއް ކަމަކީ އެކި‬ ‫ގތުން އެހީއަށް ބޭނުންވެފައި ތިބި ކުދިންނަށް‬ ‫ގޮތް ޮ‬ ‫ކށްދޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމު‬ ‫އަޅާލުމާއި ލޯބި ފޯރު ޮ‬

‫ރަސްމިއްޔާތުގައި އަންހެން ހަ ކުދިންނަށް ލިޔުން‬

‫ކުރުމެވެ‪ .‬އަދި ރައީސް ޔާމީން އުޅުއްވަނީ ވައުދު‬

‫ކށްދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ‬ ‫ހަވާލު ޮ‬

‫ފުއްދެއްވުމުގައި މާ ކުރީގައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫އަނބިކަނބަލުން ފާތުމަތު އިބްރާހިމެވެ‪.‬‬ ‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ރއާ ބެހޭ ގޮތުން‬ ‫ނާޒިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބޯންމެ ޯ‬

‫ޑރ‪ .‬އަހުމަދު ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން‬

‫އތީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ‬ ‫ޕީޕީއެމް މެނިފެސްޓޯގައި ޮ‬

‫ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އިޖުތިމާއީ‬

‫ތެރޭގައި މަދުވެގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ‪ 25‬ކުދިން‬

‫މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް‬

‫ބޭރަށް ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެކަމުގެ ހެޔޮ ނަތީޖާ‬

‫ތިން އަހަރު ތެރޭގައި މި ވައުދު ފުއްދާފައިވާ ކަމަށް‬

‫މުޖުތަމައުން ފެންނަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ނާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ދީނީ ޗެނަލް އުފެއްދުމު ެގ‬ ‫އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި‬ ‫ގތުން އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް‬ ‫ދީނީ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ޗެނަލުން ބައެއް މިސްކިތްތަކުގައި ކުރެވޭ‬

‫"ދީނީ ޗެނަލް" ނަމުގައި ޓީވީ ޗެނަލެއް އުފެއްދުމަށް‬

‫ނަމާދުތަކާއި ދީނީ ދަރުސްތައް ލައިވްކޮށް ދުރަށް‬

‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ޕަބްލިކް ސާވިސް‬

‫ފޮނުވަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)އާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި‬ ‫ސއިކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި‬

‫މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު‬ ‫ޑރ‪ .‬އަހުމަދު ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ މި ޗެނަލް‬ ‫ކށް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ދީނާ ގުޅުން‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬

‫އެ މިނިސްޓްރީ އާއި ޕީއެސްއެމްގެ ވަސީލަތްތައް‬

‫ހުރި ދާއިރާތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން‬

‫ކށްގެން ޓީވީ ޗެނަލެއް އުފައްދަން ނިންމީ‬ ‫ބޭނުން ޮ‬

‫މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬މި ޗެނަލް މެދުވެރިކޮށް‬

‫ކށް‪ ،‬ފަސޭހައިން‬ ‫ދީނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރު ޮ‬

‫ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން‪ ،‬އަންނަން‬

‫ފރުކޮށްދިނުމަށެވެ‪ .‬މި‬ ‫ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ޯ‬

‫އތް ޖީލުތަކަށް އިސްލާމްދީނުގެ ސާފު ފިކުރު‬ ‫ޮ‬

‫މަސައްކަތުގެ ދަށުން ރޭޑިއޯ ޗެނަލަކާއި ޓީވީ‬

‫ކށްދެވޭނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފޯރު ޮ‬

‫ޗެނަލެއް އުފެދިގެން ދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އ ޗެނަލް ފަށާއިރު‪ ،‬މާލެ‬ ‫މީގެ އިތުރުން ރޭޑި ޯ‬

‫މި އެއްބަސްވުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން‬ ‫ސއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު ޒިޔާދެވެ‪ .‬ޕީއެސްއެމުން‬ ‫ޮ‬

‫ކައިރި ސަރަހައްދަށް ސިގްނަލް ދޫކުރަން ޖެހެ‬

‫ސއިކުރެއްވީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް‬ ‫ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި މަރުހަލާތަކަށް ބަހާލައިގެން ރާއްޖެއަށް‬

‫ހަލީލެވެ‪.‬‬

‫ސިގްނަލް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ވައުދު ފުއްދިޔަސް‪،‬‬ ‫ގތުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ‬ ‫އެ ޮ‬

‫ރ ހަދަން ބޭނުންވާ އެހެން ކުދިންނަށް ޒަކާތު‬ ‫ބޯންމެ ޯ‬

‫ކުދިންނަށާއި ސިއްހީ އެތައް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައި‬

‫ގތަށް ފަރުވާ ކުރެވޭނެ‬ ‫ފަންޑުން ނުވަތަ އެހެން ގޮތް ޮ‬

‫ޔ ސިއްހަތެއްގައި ބޭތިއްބުމަށް‬ ‫ތިބި ކުދިން‪ ،‬ދުޅަހެ ޮ‬

‫ހަމަޖެއްސުމުގައި ސަރުކާރުން ދެމި ތިބޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޒަކާތް ދެއްކުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ރުކުނެއްކަން‬

‫ތެލެސީމިއާ ބައްޔަކީ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން‬ ‫ވާރުތަކުރާ ކަމެކެވެ‪ .‬މި ބަލި ޖެހިގެން މިހާތަނަށް‬ ‫‪ 849‬ކުއްޖަކު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާއިރު‪ ،‬މި‬

‫ފާހަގަކުރައްވައި ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ އެ ރުކުނަށް އަމަލު‬

‫އަހަރު މިހާތަނަށް މި ބަލި ‪ 13‬ކުއްޖަކަށް ވަނީ‬

‫ނުކުރާނަމަ‪ ،‬އިސްލާމްވަންތަކަން ފުރިހަމަވެގެން‬

‫ރ ޓްރާންސްޕްލާންޓަކީ މި‬ ‫ޖެހިފަ އެވެ‪ .‬ބޯންމެ ޯ‬

‫ނުދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ޒަކާތް‬ ‫ދައްކާ މީހުންގެ ނިސްބަތަކީ ‪ 10‬ޕަސަންޓު ކަމަށް‬

‫އތް ހަމައެކަނި ދާއިމީ ފަރުވާ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުދިންނަށް ޮ‬ ‫މިހާތަނަށް ބޯންމެރޯ ހެދި ‪ 57‬ކުދިންގެ ތެރެއިން‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން‬

‫ރ ކާމިޔާބުވެފައިނުވާއިރު‪،‬‬ ‫ފަސް ކުއްޖެއްގެ ބޯންމެ ޯ‬

‫ގިނަ ބަޔަކަށް އެހީތެރިވާއިރު‪ ،‬ޒަކާތް ފަދަ މުހިންމު‬

‫ބޯންމެރޯ ހެދުމަށްފަހު‪ 16 ،‬ކުއްޖަކު ވަނީ މި ދުނިޔެއާ‬

‫އަޅުކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން އޭނާ‬

‫ވަކިވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސް ކުރަނީ މި މަތިވެރި‬ ‫ކށް ހިތައި‪ ،‬ދިވެހި‬ ‫މާތް ރުކުނަށް ހުރުމަތްތެރި ޮ‬ ‫މުޖުތަމައުގައި އެކިއެކި އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވެފައި‬ ‫ފރުކޮށް ދިނުމުގައި‬ ‫ތިބި ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިކަން ޯ‬

‫ކންމެ ކުއްޖަކަށް ނުވަ‬ ‫ބޯންމެރޯ ހަދަން ދާ ޮ‬ ‫ލައްކަ އާއި މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް‬ ‫ހަރަދުވެ އެވެ‪ .‬އަދި މި ކުދިން ފަރުވާ ކުރުމަށް‬ ‫ތިނެއް ނޫނީ ހަތަރު މަސް ހޭދަވެ އެވެ‪.‬‬

‫ދީނީ ޗެނަލް އުފައްދަން ޕީއެސްއެމާއި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ސޮއި‬ ‫ކުރަނީ‪ - .‬ފޮޓޯ‪ :‬އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 1‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2016‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ރާއް ޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަން‬ ‫މަޓާޓޯ އިން އުތުރު ޔޫރަޕަށް‬

‫‪8‬‬

‫މަ ރި ޔަ މް ސާ ލި ޔާ‬

‫ބޑު ޓޫރިޒަމް ފެއާގައި‬ ‫އުތުރު ޔޫރަޕްގައި ބާއްވާ އެންމެ ޮ‬ ‫އފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް‬ ‫މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ޮ‬ ‫އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ) އިން ބައިވެރިވާން‬ ‫ނިންމައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ‬ ‫ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ނޑިކް ޓްރެވަލް ފެއާ ‪ "2017‬އޮންނާނީ‬ ‫"މަކްޓާ ޯ‬ ‫އަންނަ ޖެނުއަރީ ‪ 19‬އިން ‪ 22‬އަށް‪ ،‬ފިނެލްންޑުގެ‬ ‫ޓ އިން ވަނީ އެ ފެއާގައި‬ ‫ވެރިރަށް ހެލްސިންކީގަ އެވެ‪ .‬މަޓާ ޯ‬ ‫ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ‬ ‫ފަރާތްތަކާއި ޓްރެވަލް އެޖެންޓުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ‬ ‫ފުރުސަތު އަންނަ މަހުގެ ‪ 10‬ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނޯޑިކް ފެއާ އަކީ ޓްރެވަލް ޓްރޭޑުގެ ދާއިރާ ފުޅާކުރުމަށް‬ ‫ގތުން‪ ،‬މި ފެއާގައި އެ‬ ‫ބޑު ޕްލެޓްފޯމެކެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ލިބޭ ޮ‬ ‫ދާއިރާ އަށް އަލަށް ތައާރަފް ކުރާ އުފެއްދުންތަކާއި އެ‬ ‫ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާއި‬ ‫ސަޕްލަޔަރުންނާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ދުނިޔޭގެ ތިންވަނަ އަށް އެންމެ‬ ‫މި ފެއާ މެދުވެރި ޮ‬ ‫ބޮޑު ޓްރެވަލް މާކެޓުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް‬ ‫މަޓާޓޯ އިން ބުންޏެވެ‪ .‬އެ ޖަމިއްޔާ އިން ބުނީ ނޯޑިކް‬ ‫ފެއާގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް‪ ،‬އަތްފޯރާފަށުގައި ތަފާތު ގޮތަކަށް‬ ‫މާކެޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އުތުރު ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ފިންލޭންޑުގެ‬ ‫ނވޭ ހިމެނޭ އިރު‪ ،‬އެ‬ ‫އިތުރުން‪ ،‬ސްވިޑްން‪ ،‬ޑެންމާކް އަދި ޯ‬ ‫ސަރަހައްދުގެ ޖުމްލަ އާބާދީ އަކީ ‪ 25‬މިލިއަނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‪،‬‬ ‫އެއީ އެންމެ ގިނައިން ހަރަދު ކުރާ ޓޫރިސްޓުން ނިސްބަތްވާ‬ ‫ގތުން‪ ،‬އެ ގައުމުތަކުގެ މީހުން ކޮންމެ‬ ‫ސަރަހައްދެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫އަހަރަކު ‪ 20‬ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރުު‪ ،‬ދަތުރު ކުރުމަށް‬ ‫ހޭދަ ކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ‬ ‫ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން އުތުރު ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން‬ ‫‪ 12،427‬ޓޫރިސްޓުން މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައިސްފައިވެ‬ ‫ޓބަރު މަހު އެ ސަރަހައްދުން‬ ‫އެވެ‪ .‬އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކް ޯ‬ ‫އައި ‪ 10،661‬ޓޫރިސްޓުންނަށް ވުރެ ‪ 16.6‬ޕަސެންޓް އިތުރު‬ ‫އަދަދެކެވެ‪ .‬އަދި މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެ ސަރަހައްދުން‬ ‫ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ވެސް ވަނީ މިދިޔަ‬ ‫އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު ‪ 12.9‬ޕަސެންޓް އިތުރުވެ‪،‬‬

‫ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންތަކެއް މަގުމަތީގައި ހިނގާފައި ދަނީ‪ :‬ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އުތުރު ޔޫރަޕްގައި އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް‬

‫‪ 109،363‬އަށް އަރައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މަޓާ ޯޓ އިން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން‪ --.‬ފައިލް ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫ލޮނުދުއަހައްޓާގެ ލޯނު ެގ‬ ‫މައްސަލަ އަލުން ބަލަނީ‬

‫ނިމިފައި އޮތް މައްސަލައެއް‬ ‫އަލުން ބަލާތީ ހުއްޓުވައިފި‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ފުވައްމުލަކު އަންހެން މީހާ ހިތަދޫ ފިރިހެނަކާ ކުރި‬ ‫ކައިވެނި ރޫޅުނު އިރު އެ ކައިވެންޏަށް ލިބިފައި ތިބި‬

‫ލނުދުއަހައްޓާ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫ގދ‪ޮ .‬‬

‫އެ މައްސަލަ ވަން އެންޑް ހާފް ޑިގްރީގެ‬

‫ތަރައްގީ ކުރަން މެލޭޝިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން ނެގި‬

‫ފަރާތުން އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ‬

‫ލޯނުގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ހައި ކޯޓުން ސިވިލް‬

‫ކށް‪ ،‬އެ މައްސަލަ‬ ‫ވަނީ ދަށު ކޯޓުގެ ހުކުމް ބާތިލް ޮ‬

‫ފނުވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޯޓަށް ޮ‬

‫ކޓަށް ފޮނުވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަލުން ބަލަން ދަށު ޯ‬

‫ލޮނުދުއަހައްޓާ ތަރައްގީ ކުރަން ހަވާލުވި ވަން‬

‫ކޓުގެ ހުކުމުގައިވަނީ ދަށު ކޯޓުގެ‬ ‫ހައި ޯ‬

‫މލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އެ‬ ‫އެންޑް ހާފް ޑިގްރީ ޯ‬

‫ހުކުމުގައި ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދު‬

‫ރަށް ތަރައްގީ ކުރަން އެގްޒިމް ބޭންކުން ‪2006‬‬

‫ހިސާބު ކުރީ ކިހިނެއް ކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށާއި‬

‫ޑލަރު ނުދެއްކުމުން އެ‬ ‫ގައި ނެގި ‪ 19‬މިލިއަން ޮ‬

‫އަދި އެ ހުކުމު އައިސްފައިވަނީ އެގްޒިމް ބޭންކަށް‬

‫ކޓަށް ހުށަހެޅުމުން‬ ‫މައްސަލަ ބޭންކުން ސިވިލް ޯ‬

‫ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނާ ފައިސާއެއް‬

‫އެ ކޯޓުން ‪ 2014‬ގައި ހުކުމްކުރީ އިންޓްރެސްޓާއި‬

‫ވެސް ހިމަނައިގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ހުކުމުގައި‬

‫ޖޫރިމަނާއާ އެކު ‪ 22‬މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު‬

‫ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ދެ ފަރާތުގެ‬

‫(‪ 339‬މިލިއަން ރުފިޔާ) ހަ މަސް ތެރޭގައި ބޭންކަށް‬

‫ކށްގެން ކަމަށް ނުބެލެވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވާހަކަތަކަށް ރިއާޔަތް ޮ‬

‫ދެއްކުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ލނުދުއަހައްޓާގައި‬ ‫އެ ފައިސާ ނުދައްކައިފި ނަމަ ޮ‬ ‫ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ‬ ‫އތީ ބޭންކަށް ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޯޓުން ޮ‬

‫އެހެންވެ އެ މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުންގެ‬ ‫އިއްތިފާގުން ނިންމީ އެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް‬ ‫ކޓަށް ތަހުވީލު ކުރުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސިވިލް ޯ‬

‫ހދަން ފިރިހެން މީހާގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް‬ ‫ދެ ކުދިން ޯ‬ ‫ދަރިންގެ ބެލުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް‬

‫ކޓުގެ ދެކުނު ގޮފިން‬ ‫ހުށަހެޅުމުން ހިތަދޫ ކޯޓާއި ހައި ޯ‬

‫ކަނޑައެޅުމުގެ މައްސަލައެއް (ހަޟާނަތުގެ މައްސަލަ)‬

‫ވެސް ނިންމާފައިވަނީ އެ ދެ ކުދިން ބެލެހެއްޓުން‬

‫އއްވައި‪ ،‬އެހެން ނަމެއްގައި އެ‬ ‫ބަލައި ނިމިފައި ޮ‬

‫ކށެވެ‪ .‬އެއީ އެ ދެކުދިން ވެސް‬ ‫ފިރިހެން މީހާއާ ހަވާލު ޮ‬

‫ކޓަށް ހުށަހަޅައި‪ ،‬އެ ކޯޓުން‬ ‫މައްސަލަ ފެމިލީ ޯ‬

‫ބޭނުންވީ ފިރިހެން މީހާ ގާތު ހުންނަން ކަމަށްވާތީ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެކަން‬ ‫އެ މައްސަލަ ބަލަނި ޮ‬ ‫ހުއްޓުވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ގެވެށި އަނިޔާ އިން ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް‬

‫ކޓުގެ އަމުރުގައިވަނީ ފެމިލީ ކޯޓުން‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫ބަލަމުން ދިޔަ މައްސަލައަކީ ހިތަދޫ ކޯޓާއި ހައި‬ ‫ގފިން ނިމިފައިވާ ހަޟާނަތުގެ އެ‬ ‫ކޯޓުގެ ދެކުނު ޮ‬

‫ކޓަށް މައްސަލަ‬ ‫އެދި‪ ،‬ސ‪ .‬ހިތަދޫ އަންހެނަކު ފެމިލީ ޯ‬

‫މައްސަލަ ކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ނިމިފައިވާ‬

‫ހުށަހެޅީ ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ އަންހެނަކާ‬

‫ކޓުތަކުން ބެލުމަކީ‬ ‫މައްސަލަތައް އެ މަރުހަލާގެ ޯ‬

‫ދެކޮޅަށެވެ‪.‬‬

‫އިންސާފުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފް ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެ މައްސަލަ ބެލުން ހުއްޓާލައި‪ ،‬ފައިލް ވަގުތުން‬

‫ފެމިލީ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި އަންހެން މީހާއަކީ‬

‫ކޓުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު‬ ‫ބަންދުކުރަން ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ހިތަދު އަށް ނިސްބަތްވާ ފިރިހެން މީހާއާ ކޮން ގުޅުމެއް‬

‫އެންގީ އެ މައްސަލައަކީ ފުވައްމުލަކު އަންހެން މީހާ‬

‫ހުރި މީހެއްކަން ސާފެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްގެން ލިބުނު ދެ ކުދިންގެ‬ ‫ހިތަދޫ ފިރިހެނަކާ ކައިވެނި ޮ‬

‫މީގެ ކުރިން ވެސް‪ ،‬ބަލައި ނިމިފައި ހުރި‬

‫ހަޟާނަތުގެ މައްސަލައެއް ކަމަށްވެފައި‪ ،‬އެ މައްސަލަ‬

‫މައްސަލަތައް އެހެން ނަންނަމުގައި ހުށަހަޅައިގެން ބަލަން‬

‫ކޓާއި ސ‪ .‬މީދޫގައި ހުންނަ ހައި ކޯޓުގެ‬ ‫ހިތަދޫ ޯ‬

‫ކޓުން ހުއްޓުވާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފެށުމުން އެކަން ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ގފިން ބަލައި ނިންމާފައިވާތީ އެވެ‪.‬‬ ‫ދެކުނު ޮ‬


‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 1‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2016‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪9‬‬

‫ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ހޯދަނީ ކޮން ގޮތަކުން؟‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ބު ދުﷲ ސަ އީ ދު‬

‫މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް‬ ‫ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) މެދުވެރިވެގެން‪،‬‬ ‫ރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާއި ފަރުތައް އެކި‬ ‫މީހުންނަށް ވިއްކައިގެން ހިންގި ޖަރީމާއަކީ ރާއްޖޭގެ‬ ‫ބޑު ޚިޔާނަތާއި ކޮރަޕްޝަންގެ‬ ‫ތާރީޚް ދުށް އެންމެ ޮ‬ ‫މައްސަލަ އެވެ‪ .‬ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު‬ ‫އިސްވެ ހުރެ އެހެން ބަޔަކާ ގުޅިގެން ހިންގި ޚިޔާނާތުގެ‬ ‫އެ އަމަލުތަކުގައި ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ އަށް ވަންނަ‬ ‫ޖެހޭ ‪ 1.2‬ބިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓަ‬ ‫ޕޓްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޖެނެރަލްގެ ޚާއްސަ ރި ޯ‬ ‫އެ ‪ 1.2‬ބިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ‬ ‫އަށް ވަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް‪ ،‬ލިޔެކިޔުންތަކުން‬ ‫ސާބިތުވާ އަދަދެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން އެ ޚިޔާނާތުގެ‬ ‫ބައިވެރިން ކައިފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ކިހާ ފައިސާއެއް‬ ‫ކަން އަންދާޒާ ވެސް ނުކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކރަޕްޝަން ކޮމިޝަން‬ ‫އެހެންކަމުން އެންޓި ޮ‬

‫(ކ‪-‬ވ) ހާމިދު‪ ،‬އަދީބު އަދި ޒިޔަތު‪-- .‬ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬

‫(އޭސީސީ) އިން މިހާތަނަށް ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު‬ ‫ތަހުގީގަކަށް ވެފައި މިވަނީ ވެސް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ‬

‫ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އަށް ހިޔާނާތްތެރިވި މީހުންނަށް އަދަބު ލިބި‪ ،‬ޕޮލިސް އާއި އޮޑިޓާ‬

‫ބޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ އެވެ‪ .‬އެ ކޮމިޝަންގެ‬ ‫ޮ‬ ‫ތަހުގީގުކުރާ ތިން ޓީމެއް (ނުވަ މީހުން) ހަމައެކަނި‬

‫ޖެނެރަލާއި އޭސީސީން ކުރި މަސައްކަތުން ބައެއް އެސެޓްތައް ރިކަވާވަމުން ދަނީ‪...‬‬

‫ކށްގެން ތަހުގީގު ހިންގަމުން އަންނަތާ‬ ‫އެކަމަށް ހުސް ޮ‬ ‫އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވީ އެވެ‪.‬‬

‫އޭސީސީގެ ރިޕޯޓު ނުނިކުތް ކަމުގައިވިޔަސް‪ ،‬މިހާރު ވެސް އެނގިފައި އޮތް ގޮތުން ބައެއް‬

‫މުޅި ގައުމު މިހާރު އިންތިޒާރު ކުރަނީ އެ‬ ‫ޕޓް ނެރޭނެ ދުވަހަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ތަހުގީގު ނިންމައި ރި ޯ‬

‫ފައިސާ އާއި އެސެޓްތައް ލިބުމުގެ މަގުމަތީގައި ވަނީ‪"،‬‬

‫އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ‬ ‫ޕޓްގައި ބުނެފައިވާ‬ ‫އިން ގެއްލިފައިވަނީ އޮޑިޓް ރި ޯ‬

‫ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ދައުވާ ކުރަން ޖެހެނީ ކިތަން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އަދަދަށް ‪ 1.2‬ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމެއް ނުވަތަ އެއަށް‬

‫ސުވާލަކީ އެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރި އެންމެން މިހާރު‬

‫ވުރެ މަދު ކަމެއް ނުވަތަ ގިނަ ކަމެއް ވެސް އެނގޭނީ‬

‫ސަރުކާރަށް އެނގި އެ މީހުންނާ ހަމައަށް ސަރުކާރުގެ‬

‫"މި ތަނުގައި އެކިއެކި ބޭބޭފުޅުން ވަގުންގެ‬

‫އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ނެރުމުންނެވެ‪.‬‬

‫އަތް ފޯރީ ހެއްޔެވެ؟ އެ ސުވާލު އުފެދެނީ މި ޚިޔާނާތާ‬

‫ވާހަކަ އާއި ވަގަށް ލާރި ނެގި ވާހަކައާ‪ ،‬މި ވާހަކަތައް‬

‫މީހުންގެ މައްޗަށް ހެއްޔެވެ؟ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ‬ ‫ތެރެއިން އެ ފައިސާގައި ޖެހިފައިވަނީ ކިތައް މެމްބަރުން‬

‫ގުޅޭ ކިތަންމެ ކަމެއް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް މިހާތަނަށް‬

‫ދައްކާކަށް މާ ރީއްޗެއް ނޫން އިއްޒަތްތެރި ރައީސް‪.‬‬

‫ހެއްޔެވެ؟ އަދި ފުލުހުންގެ ތެރެއިން އަދީބުގެ‬

‫ވެސް ތިލަ ނުވާތީ އެވެ‪.‬‬

‫ގނި ހިފައިގެން އެ‬ ‫އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި‪ ،‬އެ ޯ‬

‫ފރާފައިވަނީ ކިތައް މީހުންނަށް ހެއްޔެވެ؟‬ ‫ދީލަތިކަން ޯ‬

‫އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް‪ ،‬ކުރީގެ ނައިބު‬

‫ބޭފުޅުން ކައިރި އަށް ހިނގީ‪ ،‬އެ ލާރި ގޯނި ހިފައިގެން‬

‫ކށް ދެނެގަނެވިއްޖެ ހެއްޔެވެ؟‬ ‫އެ މީސްމީހުން ވަކި ޮ‬

‫އެކައުންޓްތަކަށް ކަމާއި އެ ފައިސާގެ ބޭނުން ކުރީ‬

‫ރައީސް އަދީބު ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު ގައުމާ‬

‫ހިނގީ އަޅުގަނޑު‪ .‬ހިފައިގެން އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ލާރި‪،‬‬

‫އެމްއެމްޕީއާރްސީން ގެއްލުނު އެސެޓްތައް ރިކަވާވަމުންދާ‬

‫ހދެން އޮތީ ވެސް އެ‬ ‫އޭގެ އިތުރުން އެ ފައިސާ ޯ‬ ‫ތަހުގީގު ނިންމައި އޭސީސީން ރިޕޯޓް ނެރުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެ ފައިސާ ވަދެ ނުކުމެފައިވަނީ ކޮން ބައެއްގެ‬ ‫ކންމެ މީހަކު ޖެހިފައިވަނީ‬ ‫ކޮން ބައެއް ކަމާއި އެއިން ޮ‬

‫މުޚާތަބު ކުރައްވައި އޮކްޓޫބަރު ‪ 2015 ،25‬ގައި‬

‫އެ ބޭފުޅުން‪ " ...‬އެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ހޯރަފުށީ‬

‫ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ވިދާޅުވާ އިރު‪ ،‬މިއިން‬

‫ދައުލަތުގެ ކިހާ ފައިސާއެއްގައި ކަން އެނގޭނީ ވެސް‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅުތަކާއި‬

‫ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެއްވެސް ސުވާލަކަށް ޖަވާބެއް ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬

‫އޭސީސީގެ ރިޕޯޓުންނެވެ‪.‬‬

‫އެ ވާހަކަފުޅުތަކާ ވިދިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬

‫އފީހުގައި ނޫސްވެރިންނާ‬ ‫މިދިޔަ މަހު ރައީސް ޮ‬

‫ތެރޭގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކެވެ‪ .‬ރައީސް ވިދާޅުވީ‬

‫ރައީސް ޔާމީންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ‬ ‫މެމްބަރުންނާ ގުޅިގެން އަދީބު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ‬

‫އަދި އެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ދައުރު ކުރުމުގެ‬ ‫މޭސްތިރިން ކަމުގައި ބުނާ‪ ،‬ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ‬

‫ބައްދަލު ކުރައްވައި ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު‬

‫އެ މަނިކުފާނުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް‬

‫އިރު‪ ،‬އަދި ދައުލަތަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެގެން ހޯދި‬

‫ކުޅުންތެރިޔާ މުހައްމަދު ހުސައިން (އޮއިއްޓެ) އާއި‬

‫މުހައްމަދު އަނިލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީން‬

‫ކޅު މެންބަރުންނާއި‬ ‫ނެގުމަށް މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ އިދި ޮ‬

‫ގނީ"ގައި ހިފައިގެން މެމްބަރުންގެ‬ ‫ފައިސާތައް "ގޯނި ޯ‬

‫އޭނާއާ އެކު ފިލައިގެން އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި‬

‫ހދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ވެސް‬ ‫ގެއްލުނު ފައިސާ ޯ‬

‫ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުންނާ ގުޅިގެން އަދީބު މަސައްކަތް‬

‫ގާތަށް ވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް‪ ،‬މެންބަރަކު އަމިއްލަ އަށް‬

‫ދިރިއުޅޭ މުހައްމަދު އައްލާމް ލަތީފު (މޮހޯ) އާއި‬

‫މިހާރު އިންތިޒާރު ކުރަނީ އޭސީސީގެ ތަހުގީގީ‬

‫ކުރެއްވި ކަން އެނގިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫އިއުތިރާފް ވުމުން އެއިން މާނަ ކުރެވެނީ ކޮން ކަމެއްތޯ‬

‫އަހުމަދު އިޝްފާހު އަލީގެ ފަރާތުން ފައިސާ ލިބުނީތޯ‬

‫ޕޓު ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް‪ ،‬އެ‬ ‫ރިޕޯޓަށެވެ‪ .‬އެ ރި ޯ‬

‫އިތުރުން އެ ދުވަހު ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ މަނިކުފާނު‬

‫މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން‬

‫ހައިރާންވެވަޑައިގަންނަވާ ވަރަށް އަދީބު ވަނީ ފުލުހުންނާ‬

‫ހދުމުގެ ދައުވާތަކާ‬ ‫އފީހަށް ފޮނުވައި ފައިސާ ޯ‬ ‫ޕީޖީ ޮ‬

‫ގާތްވެފައި ކަމަށާއި‪ ،‬މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން‬

‫ދައުލަތަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ފައިސާ އިން މަޖިލީހުގެ‬

‫ހަމައަށް ދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފުލުހުންނަށް ދޭ އެއްޗެއްގެ ބޭރުން އަދީބު ފުލުހުންނަށް‬

‫މެމްބަރުންނަށް ވެސް ބައި އަޅާފައިވާ ކަމެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އިއުތިރާފްވެ އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް ރަށްތައް‬

‫ކންމެވެސް ބަޔަކަށް ބައި‬ ‫ފުލުހުންގެ ތެރެއިން ވެސް ޮ‬

‫ވިއްކައިގެން ވަގަށް ނެގި ފައިސާ ބެހި ގޮތް ވެސް‬

‫އަޅާފައިވާ ކަމެވެ‪.‬‬

‫ކިޔައިދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް‪ ،‬މިދިޔަ މަހުގެ ‪ 28‬ވަނަ ދުވަހު‬ ‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ‬

‫ދީފައި ހުރި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ދައުލަތުގެ ވެރިޔާ‪ ،‬މަގާމުން ދުރު ކުރުމުގެ‬

‫އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ހާމަ ނުކުރިޔަސް‪ ،‬އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ‬

‫ރޭވުމެއްގައި‪ ،‬އެ މަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަފުޅު ޕާޓީގެ‬

‫ބޑު ޚިޔާނާތުގެ ބައެއް ފައިސާ މިހާރު ވަނީ ލިބުމުގެ‬ ‫ޮ‬ ‫މަގުމަތީގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އަށް ހިޔާނާތްތެރިވި‬ ‫ޕލިސް އާއި އޮޑިޓާ‬ ‫މީހުންނަށް އަދަބު ލިބި‪ޮ ،‬‬ ‫ޖެނެރަލާއި އޭސީސީން ކުރި މަސައްކަތުން ބައެއް‬

‫އެވެ؟‬

‫ވެސް ސުވާލު އުފެދެ އެވެ‪ .‬އަލްޖަޒީރާ އިން ދެއްކި‬

‫އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެއިން ދޭހަވަނީ‬

‫ޑކިއުމެންޓްރީގައި އެ ތިން‬ ‫"ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް" ޮ‬ ‫މީހުން ވެސް ވަނީ އެ ހިޔާނާތުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް‬

‫އެހެން ކަމަށް ވާ ނަމަ‪ ،‬އަދި އެމްއެމްޕީއާރްސީން‬

‫އެހެންކަމުން‪ ،‬އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ‬

‫މެމްބަރުން ހަމަ "ހިލޭ ސާބަހަށް" ބައިވެރިވެދާނެ ބާވަ‬

‫ގެއްލުނު އެސެޓްތައް ރިކަވާވަމުންދާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް‬

‫ފައިސާ ލިބެމުންދާ ކަމުގައިވާ ނަމަ‪ ،‬އެ ފައިސާގައި‬

‫އެވެ؟ އޭގެ އިތުރުން‪ ،‬ވެރިކަމުގެ ތެރެއިން އުފެދިގެން‬

‫މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ވިދާޅުވާ އިރު‪ ،‬ކިތަންމެ ސުވާލަކަށް‬

‫ކބައިކަން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫ޖެހުނު މީހުންނަކީ ޮ‬

‫ކޅު ޕާޓީގެ މެމްބަރުން‪،‬‬ ‫އަންނަ ކަމެއްގައި އިދި ޮ‬

‫ޖަވާބު ނުލިބެ އެވެ‪ .‬އެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް‬

‫އެނގެން ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި އެ މީހުންނާ މެދު އަޅާ‬

‫އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި ބައިވެރިވާނެ ބާވަ އެވެ؟‬

‫ކށް ހުކުމެއް އައިސްފައިވަނީ އެންމެ ތިން‬ ‫ދައުވާ ޮ‬

‫ކބައި ކަން ވެސް އެނގެން‬ ‫ގާނޫނީ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ޮ‬

‫މާޗް ‪ 2016 ،9‬ގައި އޮތް‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ‬

‫މީހުންގެ މައްޗަށެވެ‪ .‬އެއީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް‬

‫ބޭނުންވާނެ އެވެ‪ .‬ޚިޔާނާތުގެ ތުހުމަތު އެޅިފައިވާ‬

‫އެސެޓްތައް ރިކަވާވަމުން ދަނީ‪ ...‬އޭސީސީގެ ރިޕޯޓު‬

‫މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތާ‬

‫އަހްމަދު އަދީބާއި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ހާމިދު އިސްމާއީލާއި‬

‫ގނީ"ގައި މަޖިލީހުގެ‬ ‫މީހުން ދޫވެފައި ތިބެ‪ ،‬އަދި "ގޯނި ޯ‬

‫ނުނިކުތް ކަމުގައިވިޔަސް‪ ،‬މިހާރު ވެސް އެނގިފައި‬

‫ގުޅޭ ގޮތުން މެންބަރުންގެ މެދުގައި ކުރި ޒުވާބުތައް‪،‬‬

‫އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު‬

‫މެންބަރުންނަށް ފައިސާ ބެހި މީހުންނާއި އެ ފައިސާގައި‬

‫އޮތް ގޮތުން ބައެއް ފައިސާ އާއި އެސެޓްތައް ލިބުމުގެ‬

‫މިފަދަ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ހުރިހާ ސުވާލުތަކަށް‬

‫އަބްދުﷲ ޒިޔަތު އެވެ‪.‬‬

‫ހިފި މީހުން މިނިވަންކަމާ އެކު އުޅެމުންދާ އިރު‪ ،‬އެ‬

‫މަގުމަތީގައި ވަނީ‪ "،‬ޒަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހުރި ޖަވާބަކަށް ފުދެ އެވެ‪ .‬އެ ޒުވާބުގެ ތެރޭގައި‬

‫މިނިސްޓަރު ޒަމީރުގެ އެ ވާހަކަތަކަށް ކޮންމެ‬ ‫ރައްޔިތަކު ވެސް ނުހަނު އުފާ ކުރާނެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫އޭގެ އިތުރުން‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް‬

‫އެއް މެމްބަރަކު އަނެއް މެމްބަރަކުގެ ބޮލުގައި‬

‫މެމްބަރެއްގެ މައްޗަށް މިހާތަނަށް ތަހުގީގެއް ހިންގައިފި‬

‫އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ވަގު ތުހުމަތު އެޅުވި‬

‫ހެއްޔެވެ؟ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެ‬

‫ފައިސާ ލިބެމުންދެއޭ ބުނުމަކުން ނުފުދޭނެ އެވެ‪.‬‬


‫ކޮލަމް ކޯދު‬

‫‪ 1‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2016‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬

‫ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ މައްޗަށް ބަލައިލުމެއް ‪8‬‬ ‫އާ ޚި ރަ ތް ދު ވަ ހެ އް ނެ ތް ނަ މަ‪ ،‬ހަ މަ ހަ މަ ކަ މާ އި‬ ‫އަ ދާ ލަ ތު ގެ އް ލި އެ ތަ އް ބަ ޔެ އް ގެ ހަ އް ގު ތަ އް‬ ‫ގެ އް ލި ގެ ން ދި ޔު މެ ވެ‪ .‬ކީ ރި ތި ޤު ރް އާ ނު ގެ ސަ ބަ އު‬ ‫ސޫ ރަ ތު ގެ ‪ 25‬ވަ ނަ އާ ޔަ ތާ އި އަ ދި ‪26‬‬ ‫ވ ލަ އް ވާ ށެ ވެ‪ " .‬ކަ ލޭ ގެ ފާ ނު‬ ‫ވަ ނަ އާ ޔަ ތް ބަ އް ލަ ާ‬ ‫ކ ން ނާ‬ ‫ގ މު ޝް ރި ު‬ ‫މ ދު ގެ ފާ ނު‪ ،‬މަ އް ކާ ެ‬ ‫( މު ހަ އް ަ‬ ‫ށ ވެ!) ތި މަ ން ބަ އި މީ ހު ން‬ ‫ށ ވި ދާ ޅު ވާ ެ‬ ‫ޚ ތަ ބު ކޮ ް‬ ‫މު ާ‬

‫ސޫރަތުލް‬ ‫ބަޤަރާގެ ފުރަތަމަ‬ ‫ފަސް އާޔަތް‬

‫ކު ރި ކު ށަ ކާ މެ ދު ކަ ލޭ މެ ން މަ ސް އޫ ލު ވާ ކަ ށް‬ ‫ނު ޖެ ހޭ ނެ އެ ވެ‪ .‬އަ ދި ކަ ލޭ މެ ން އަ މަ ލު‬ ‫ގ ތާ ބެ ހޭ ގޮ ތު ން ތި މަ ން ބަ އި މީ ހު ން‬ ‫ކު ރަ މު ން ގެ ން ދާ ޮ‬ ‫މަ ސް އޫ ލު ވާ ކަ ށް ނު ޖެ ހޭ ނެ އެ ވެ‪ .‬ކަ ލޭ ގެ ފާ ނު‬ ‫ވ ށެ ވެ‪.‬‬ ‫އ މީ ހު ން ނަ ށް) ވި ދާ ޅު ާ‬ ‫އ ދި ވެ ސް‪ެ ،‬‬ ‫( ަ‬ ‫ތި މަ ން މެ ން ގެ ސާ ހި ބު ވަ ން ތަ ރަ ސް ކަ ލާނ ގެ‬ ‫ތި މަ ން މެ ން ހު ރި ހާ އެ ން މެ ން އެ އް ކު ރަ އް ވަ އި‬ ‫ނ ތެ ވެ‪ .‬ދެ ން‪ ،‬އެ އަ ށް ފަ ހު‪،‬‬ ‫ކ ރަ އް ވާ ެ‬ ‫އެ އް ތަ ން ު‬ ‫މ ދު ގަ އި ހަ އް ގާ އި އެ އް ގޮ ތަ ށް ( ނި ޔާ‬ ‫ތި މަ ން މެ ން ގެ ެ‬

‫ޑރ‪ .‬އަ ބް ދު ލް ޣަ ފޫ ރު އަ ބް ދު އް ރަ ހީ މް‬ ‫( ނޮ ވެ މް ބަ ރު ‪2016 ،24‬ގެ އަ ދަ ދާ ގު ޅޭ)‬ ‫ހަ ތަ ރު ވަ ނަ އާ ޔަ ތު ގަ އި މު އު މި ނު ން ގެ އި ތު ރު‬ ‫ސި ފަ ތަ އް ބަ ޔާ ން ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ‪ .‬والذيــن‬ ‫يؤمنــون بمــا أنــزل إليــك ومــا أنزل مــن قبلك‬ ‫وباآلخــرة هــم يوقنــون‪ ،‬އަ ދި އެ މީ ހު ން ނަ ކީ‬ ‫ކަ ލޭ ގެ ފާ ނު ގެ މަ އް ޗަ ށް ބާ ވާ ލެ އް ވު ނު އެ އް ޗަ ކަ ށާ އި‬ ‫އަ ދި ކަ ލޭ ގެ ފާ ނު ގެ ކު ރި ން ބާ ވާ ލެ އް ވު ނު‬ ‫އެ އް ޗި އް ސަ އް ވެ ސް އީ މާ ން ވާ މީ ހު ން ނެ ވެ‪ ،‬އަ ދި‬ ‫އެ މީ ހު ން‪ ،‬އާ ޚި ރަ ތް ދު ވަ ސް އަ ން ނާ ނޭ ކަ މާ އި މެ ދު‬ ‫މ އާ ޔަ ތު ގަ އެ ވެ‪.‬‬ ‫ކ ރެ އެ ވެ‪ި ،‬‬ ‫ޔަ ގީ ން ު‬ ‫މި އާ ޔަ ތު ގަ އި ފު ރަ ތަ މަ އަ ށް ބަ ޔާ ން‬ ‫ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ މު އު މި ނު ން ނަ ކީ މާ ތްﷲ ބާ ވާ ލެ އް ވި‬ ‫މ ހު ން ކަ މެ ވެ‪ .‬މި ގޮ ތު ން‪،‬‬ ‫ފޮ ތް ތަ ކަ ށް އީ މާ ން ވާ ީ‬ ‫އެ ން މެ ފު ރަ ތަ މަ އެ މީ ހު ން ސަ ލާ މާ އި ސަ ލަ ވާ ތް‬ ‫ލެ އް ވި ކީ ރި ތި ރަ ސޫ ލާ މު ހަ އް މަ ދު ގެ ފާ ނު ގެ މަ އް ޗަ ށް‬ ‫ބާ ވާ ލެ އް ވު ނު ފޮ ތް ކަ މު ގަ އި ވާ ކީ ރި ތި ޤު ރު އާ ނަ ށް‬ ‫މ ގެ މާ ނަ އަ ކީ‪ ،‬އެ ފޮ ތަ ކީ‬ ‫އީ މާ ން ވެ އެ ވެ‪ީ .‬‬ ‫އ ލެ އް ވި ފޮ ތެ އް ކަ ން ހި ތު ގެ އަ ޑި ން‬ ‫މާ ތްﷲ ބާ ވަ ި‬ ‫އ ވާ ވާ ހަ ކަ ތަ އް‬ ‫އ ފޮ ތު ގަ ި‬ ‫މ ވެ‪ .‬އަ ދި ެ‬ ‫ބ ލު ކު ރު ެ‬ ‫ގަ ޫ‬ ‫އެ އީ ތެ ދު ވާ ހަ ކަ ތަ ކެ އް ކަ މު ގަ އި ވެ ސް ގަ ބޫ ލު‬ ‫ކު ރު މެ ވެ‪ .‬އަ ދި މި ގަ ބޫ ލު ކު ރު ން މު އު މި ނު ން ގެ‬ ‫ނ ދެ އެ ވެ‪ .‬އެ މީ ހު ނަ ކީ‪ ،‬އެ ފޮ ތު ގަ އި‬ ‫ނ ފެ ނި ގެ ް‬ ‫ކި ބަ އި ް‬ ‫ގ ތު ގެ މަ ތީ ން‪ ،‬އެ މީ ހު ން ގެ‬ ‫އެ ން ގަ ވާ ފަ އި ވާ ޮ‬ ‫އަ މަ ލު ތަ އް‪ ،‬ބެ ހެ އް ޓު މަ ށް ޓަ ކަ އި މަ ސަ އް ކަ ތް ކު ރާ‬ ‫ބަ އެ ކެ ވެ‪.‬‬ ‫ތ އެ މީ ހު ން ނަ ކީ‬ ‫އ ށް ފަ ހު‪ ،‬ދެ ން އޮ ީ‬ ‫މި ަ‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ގެ ފާ ނު ގެ ކު ރީ ގެ ނަ ބީ ބޭ ކަ ލު ން ގެ މަ އް ޗަ ށް‬ ‫ބާ ވަ އި ލެ އް ވު ނު ފޮ ތް ތަ ކަ ށް ވެ ސް އީ މާ ން ވާ ބަ އެ އް‬ ‫ކަ މު ގަ އެ ވެ‪ .‬ސަ ލާ މް ލެ އް ވި އި ބް ރާ ހީ މް ގެ ފާ ނަ ށް‬ ‫ދެ އް ވު ނު ސު ހު ފު ތަ ކަ ށާ އި – ފަ ތް ފު ށް ތަ ކަ ށާ އި‬ ‫ލ އް ވި މޫ ސާ ގެ ފާ ނަ ށް ބާ ވަ އި ލެ އް ވު ނު‬ ‫‪ ،‬ސަ ލާ މް ެ‬‫ތަ އު ރާ ތަ ށާ އި ސަ ލާ މް ލެ އް ވި ދާ އޫ ދު ގެ ފާ ނަ ށް‬ ‫ބާ ވާ ލެ އް ވު ނު ޒަ ބޫ ރަ ށާ އި އަ ދި ސަ ލާ މް ލެ އް ވި‬ ‫އީ ސާ ގެ ފާ ނަ ށް ބާ ވަ އި ލެ އް ވު ނު އި ން ޖީ ލަ ށް ވެ ސް‬ ‫ށ އީ މާ ން ވު މު ގެ‬ ‫ނ ނެ ވެ‪ .‬މި ފޮ ތް ތަ ކަ ް‬ ‫ނ ވާ' މީ ހު ް‬ ‫' އީ މާ ް‬ ‫ހ ފޮ ތް ތަ ކެ އް‬ ‫ވ ސް އި ލާ ީ‬ ‫ތ ތަ ކަ ކީ ެ‬ ‫މާ ނަ އަ ކީ‪ ،‬އެ ފޮ ް‬ ‫ކަ މު ގަ އި ޤަ ބޫ ލު ކު ރު މެ ވެ‪.‬‬ ‫ކީ ރި ތި ޤު ރް އާ ން ފަ ދަ އި ން‪ ،‬އެ ފޮ ތް ތަ ކު ގެ‬ ‫އަ ސް ލު ވެ ސް ބާ ވަ އި ލެ އް ވީ މާ ތްﷲ ކަ ން ޤަ ބޫ ލު‬ ‫އ ޅު ގަނ ޑު މެ ން ގެ އަ ތު ގަ އި‬ ‫ކު ރު މެ ވެ‪ .‬މި އަ ދު‪ަ ،‬‬ ‫ނ ތެ ވެ‪.‬‬ ‫އ ސް ލެ އް ެ‬ ‫މި އި ން އެ އް ވެ ސް ފޮ ތެ އް ގެ ަ‬ ‫ލ ވާ ހަ ކަ ތަ ކަ ށް‬ ‫ތ ކު ގަ އި ވާ ތަ ފް ސީ ީ‬ ‫އެ ހެ ން ވެ‪ ،‬މި ފޮ ތް ަ‬ ‫އީ މާ ން ވު ން އެ މީ ހު ން ގެ މަ އް ޗަ ކަ ށް ލާ ޒި މު ވެ ގެ ން‬ ‫ލ ވާ ހަ ކަ ތަ ކަ ށް‬ ‫ނު ވެ އެ ވެ‪ .‬އެ ފޮ ތް ތަ ކު ގެ ތަ ފް ސީ ީ‬ ‫ރ ތި ޤު ރް އާ ނާ އި‬ ‫ހ މެ ނޭ‪ ،‬ކީ ި‬ ‫ބަ ލަ އި ލާ އި ރު‪ ،‬އޭ ގަ އި ި‬ ‫ތަ އާ ރު ޟު ނު ވާ އާ ދެ‪ ،‬ފު ށު ނާ ރާ ވާ ހަ ކަ ތަ އް‬ ‫މު އު މި ނު ން ގަ ބޫ ލު ކު ރެ އެ ވެ‪.‬‬ ‫ރ މް ޒު ކޮ ށް ދެ ނީ‬ ‫އ މާ ން ވު ން ަ‬ ‫ލ ހީ ފޮ ތް ތަ ކަ ށް ީ‬ ‫އި ާ‬ ‫އި ލާ ހީ ހި ދާ ޔަ ތަ ކީ މަ ގު ދެ އް ކު މަ ކީ ކީ ރި ތި ޤު ރް އާ ނާ‬

‫ހި ސާ ބު ން ފެ ށު ނު ކަ މެ އް ނޫ ން ކަ މެ ވެ‪ .‬ދު ނި ޔޭ ގަ އި‬

‫ދު ވަ ސް) އަ ން ނާ ނޭ ކަ މާ މެ ދު އި ން ކާ ރު ކު ރާ މީ ހާ ގެ‬

‫އި ން ސާ ނު ން ދި ރި އު ޅެ ން ފެ ށީ އް ސު ރެ ން ވެ ސް‬

‫ނ ނެ ވީ މު ތޯ އެ ވެ؟‬ ‫( ވާ ހަ ކަ) ދެ ނެ ވަ ޑަ އި ގެ ން ހު ް‬

‫މާ ތްﷲ މީ ސް ތަ ކު ން ނަ ށް ހި ދާ ޔަ ތު ދަ އް ކަ ވަ މު ން‬

‫ނ ލާ)‬ ‫ނ ށް ( އަ ޅާ ު‬ ‫މ ކު ދީ ން ަ‬ ‫ފ ހެ ޔަ ތީ ު‬ ‫ނ އަ ކީ‪ަ ،‬‬ ‫އޭ ާ‬

‫ގެ ން ދެ ވި ކަ މެ ވެ‪ .‬އި ން ސާ ނީ ތާ ރީ ޚު ގަ އި‬

‫ދު ރަ ށް ލާ މީ ހާ އެ ވެ‪ .‬އަ ދި ނި ކަ މެ ތި ން ނަ ށް‬

‫ލ ތު އޮ ތް ގޮ ތު ގެ‬ ‫އ ޚު ލާ ގީ ހާ ަ‬ ‫ތ ކު ން ގެ ަ‬ ‫މީ ސް ަ‬

‫ނ މަ ށް ( އެ ހެ ން‬ ‫އ ޗެ އް ފޯ ރު ކޮ ށް ލަ ދި ު‬ ‫އ ކާ އެ ް‬ ‫އަ ޅާ ލު މާ ި‬

‫މަ އް ޗަ ށް ބަ ލަ އި‪ ،‬އެ ފަ ދަ ހި ދާ ޔަ ތަ ކަ ށް ބޭ ނު ން ވެ ފަ އި‬

‫ނ ޅާ މީ ހާ އެ ވެ‪".‬‬ ‫ހ ން ނަ ށް ވެ ސް) ބާ ރު ާ‬ ‫މީ ު‬

‫ވި ވަ ގު ތު ތަ ކު ގަ އެ ވެ‪ .‬މީ ގެ މި ސާ ލު ތަ އް ކީ ރި ތި‬

‫މި އާ ޔަ ތު ން ދޭ ހަ ވަ ނީ އާ ޚި ރަ ތް ދު ވަ ސް‬

‫ޤު ރް އާ ނު ގެ އެ ކި އެ ކި ސޫ ރަ ތް ތަ ކު ގަ އި ބަ ޔާ ން‬

‫އަ ން ނާ ނޭ ކަ މާ މެ ދު އި ން ކާ ރު ކު ރަ ނީ‪ ،‬ބު އް ދީ ގެ‬

‫ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ‪ .‬މީ ގެ ތަ ފް ސީ ލު އެ އާ ޔަ ތް ތަ ކު ގެ‬

‫ހަ މަ ތަ ކު ން ބަ ލަ އި‪ ،‬އެ އީ މު ސް ތަ ހީ ލު ކަ މަ ކަ ށް‬

‫ތަ ފް ސީ ރު ލި ޔެ ވޭ އި ރު އި ރާ ދަ ކު ރެ އް ވި އް ޔާ ގެ ނެ ސް‬

‫ކ މެ ވެ‪ .‬ނަ މަ ވެ ސް‪ ،‬އާ ޚި ރަ ތް‬ ‫ނ ނޫ ން ަ‬ ‫ދެ ކި ގެ ް‬

‫ދެ ވޭ ނެ އެ ވެ‪.‬‬

‫ދު ވަ ހާ ދޭ ތެ ރޭ ފި ކު ރު ކޮ ށް އެ ދު ވަ ސް އަ ން ނާ ނޭ ކަ ން‬

‫މު އު މި ނު ން ނަ ކީ އި ލާ ހީ ފޮ ތް ތަ ކަ ށް އީ މާ ން ވާ‬

‫ތ މާ ގެ އަ މި އް ލަ‬ ‫ފ ނަ މަ‪ި ،‬‬ ‫ބ ލަ އި ގެ ން ި‬ ‫ބ ލު ކޮ ށް ަ‬ ‫ގަ ޫ‬

‫ފ ހު‪ ،‬ދެ ން އޮ ތީ‬ ‫ދ ނު މަ ށް ަ‬ ‫އ ކަ ން ބަ ޔާ ން ކޮ ށް ި‬ ‫ބަ އެ ް‬

‫އަ ޚު ލާ ގާ އި ސު ލޫ ކަ ށް ބަ ދަ ލު ގެ ން ނަ ން ޖެ ހޭ ނެ‬

‫އެ މީ ހު ން ނަ ކީ އާ ޚި ރަ ތް ދު ވަ ހަ ށް އީ މާ ން ވާ ބަ އެ އް‬

‫ތީ އެ ވެ‪ .‬ތި މާ ގެ ދަ ހި ވެ ތި ކަ މާ އި އަ މި އް ލަ އެ ދު ން‬

‫ކަ މު ގަ އެ ވެ‪ .‬އާ ޚި ރަ ތް ދު ވަ ސް އަ ން ނާ ނޭ ކަ މާ‬

‫ތި މާ ގެ އަ ނާ ނި އް ޔަ ތު ކަ މާ އި މަ ށަ ށް މަ ށަ ށް ކަ ން‬

‫މެ ދު ކު ޑަ ވެ ސް ޝަ އް ކު ކަ މެ އް ނެ ތި ކަ ށަ ވަ ރު ކޮ ށް‬

‫ހަ އް ދު ފަ ހަ ނަ އަ ޅާ ދި ޔަ ނު ދީ ވަ ކި ހު ދޫ ދެ އް ގެ‬

‫ޔަ ގީ ން ކޮ ށް ހި ތު ގެ އަ ޑި ން އެ ކަ ން ގަ ބޫ ލު ކު ރާ‬

‫މި ން ގަނ ޑެ އް ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ބަ ހަ އް ޓަ ން ޖެ ހޭ ނެ ތީ އެ ވެ‪.‬‬

‫މ ގެ މާ ނަ އަ ކީ‪ ،‬އެ މީ ހު ން‬ ‫މ ގަ އެ ވެ‪ީ .‬‬ ‫ބ އެ އް ކަ ު‬ ‫ަ‬

‫ތި މާ ގެ އި ޖު ތި މާ އީ މަ ސް އޫ ލި އް ޔަ ތެ އް ވާ ކަ މާ އި‪،‬‬

‫ވ އި ކަ އު ނާ އި‬ ‫މ ތްﷲ ފި ޔަ ަ‬ ‫ގ ތު ގަ އި ާ‬ ‫ގ ން ކު ރާ ޮ‬ ‫ޔަ ީ‬

‫ނ ށް ވެ ސް‪،‬‬ ‫ކ ރާ ގޮ ތު ން އެ ހެ ން މީ ހު ން ަ‬ ‫ކ ން ނި ޔާ ު‬ ‫އެ ަ‬

‫ކާ އި ނާ ތު ތަ އް ދު ނި ޔެ އާ އި ދު ނި ޔޭ ގަ އި ލެ އް ވި ގެ ން ވާ‬

‫ތި މާ ކެ ރި ކު ޅަ ދާ ނަ ވީ ވަ ރަ ކު ން‪ ،‬އަ ޅާ ލަ ން ޖެ ހޭ ކަ ން‬

‫ހު ރި ހާ އެ އް ޗެ އް ނެ ތި ކު ރަ އް ވާ ނޭ ދު ވަ ހެ އް އަ ން ނާ ނެ‬

‫ގަ ބޫ ލު ކު ރަ ން ޖެ ހޭ ތީ އެ ވެ‪.‬‬

‫ރ ވެ‪ ،‬ނެ ތި ގޮ ސް‪،‬‬ ‫ގ ން މެ މަ ު‬ ‫ރ ހާ މަ ޚް ލޫ ު‬ ‫އެ ވެ‪ .‬ހު ި‬

‫ކީ ރީ ތި ޤު ރް އާ ނު ގަ އި އާ ޚި ރަ ތް ދު ވަ ހަ ކީ‬

‫އަ ޅު ގަނ ޑު މެ ން މި ދަ ން ނަ ހަ ޔާ ތާ އި ވު ޖޫ ދަ ށް ނި މު ން‬

‫ދ އޮ ތު ން ޒަ ރޫ ރީ‬ ‫ކ ން މެ ހެ ން އަ ން ނަ ން ޖެ ހޭ ނޭ އަ ި‬ ‫ޮ‬

‫އަ އި ސް މި ވު ޖޫ ދު ނެ ތި ދާ ނޭ ދު ވަ ހެ އް އަ ން ނާ ނެ‬

‫ދު ވަ ހެ އް ކަ މު ގަ އި ވެ ސް‪ ،‬ބަ ޔާ ން ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ‬

‫އެ ވެ‪.‬‬

‫ލ ސާ މި ތަ ނު ގަ އި‬ ‫ނ މު ގެ ޚު ާ‬ ‫ޔ ން ކޮ ށް ދި ު‬ ‫އެ ވެ‪ .‬އެ ބަ ާ‬

‫އ ށް ފަ ހު‪ ،‬އާ ' ދު ނި ޔެ' އެ އް ' އާ ވު ޖޫ ދެ އް'‬ ‫އެ ަ‬

‫ރ ތް ދު ވަ ހަ ކީ ކޮ ން މެ ހެ ން‬ ‫ލި ޔެ ލާ ނަ މެ ވެ‪ .‬އާ ޚި ަ‬

‫އު ފަ އް ދަ ވަ އި މީ ސް ތަ ކު ން އަ ލު ން ދި ރު އް ވާ ނެ‬

‫އަ ން ނަ ން ޖެ ހޭ ދު ވަ ހެ އް ކަ މު ގަ އި ބަ ޔާ ން‬

‫ކ ން މާ ތްﷲ ގެ ހަ ޟް ރަ ތު ގަ އި‬ ‫ނ މީ ސް ތަ ު‬ ‫އެ ވެ‪ .‬ދެ ް‬

‫ސ ބަ ބެ އް ކީ ރި ތި‬ ‫ަ‬ ‫ކޮ ށް ދި ނު މު ގެ ގޮ ތު ން ތި ން‬

‫ރ ވި ހާ ޒި ރު ކު ރެ ވޭ ނެ އެ ވެ‪.‬‬ ‫ށ އެ އް ކު ެ‬ ‫މަ ހް ޝަ ރު ކޮ ް‬

‫ޤު ރް އާ ނު ގަ އި ހު ށަ ހަ ޅާ ލެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ‪ .‬އެ ން މެ‬

‫އަ ދި އެ އަ ށް ފަ ހު ދު ނި ޔޭ ގަ އި އެ މީ ހު ން ގެ އަ މަ ލު ތަ އް‬

‫ފު ރަ ތަ މަ އާ ޚި ރަ ތް ދު ވަ ހެ އް ނެ ތް ނަ މަ ރަނ ގަ ޅާ އި‬

‫ނ ކޮ ށް ހި ސާ ބު‬ ‫ހު ރި ނެ ތް ގޮ ތު ގެ މަ އް ޗަ ށް ބި ާ‬

‫ދ އަ ގު ތަ ކަ ކީ‬ ‫ބ އި‪ ،‬މި ފަ ަ‬ ‫ހ ވާ އި ނު ަ‬ ‫ނ ރަނ ގަ ޅު‪ެ ،‬‬ ‫ު‬

‫ނ ނަ ށް ހަ އް ގު ވާ‬ ‫ބެ އް ލެ ވޭ ނޭ އެ ވެ‪ .‬ދެ ން‪ ،‬އެ މީ ހު ް‬

‫މާ ނަ އެ އް ހު ރި އެ އް ޗި އް ސަ ކަ ށް ނު ވާ ކަ ން ފާ ހަ ގަ ކޮ ށް‬

‫ޖަ ޒާ އެ އް ދެ ވޭ ނޭ އެ ވެ‪ .‬ސު ވަ ރު ގެ ވަ ން ތަ ވެ ރި ން ނަ ށް‬

‫ދީ ފަ އި ވެ އެ ވެ‪.‬‬

‫ސު ވަ ރު ގޭ ގެ ނި އު މަ ތެ ވެ‪ .‬ނަ ރަ ކަ ހަ އް ގު ވާ‬

‫ޝ ރަ ތް ކޮ ށް‪ ،‬އަ އް ޞާ އް ފާ ތު‬ ‫ކ މަ ށް އި ާ‬ ‫މި ަ‬

‫މީ ހު ން ނަ ށް ނަ ރަ ކަ އި ގެ އަ ޒާ ބެ ވެ‪ .‬މު އު މި ނު ން ނަ ކީ‬

‫ސޫ ރަ ތު ގެ ‪ 21‬ވަ ނަ އާ ޔަ ތު ގަ އި އާ ޚި ރަ ތް ދު ވަ ހަ ކީ‬

‫މި ކަ ން ކަ ން‪ ،‬ހި ތު ގަ އި އެ އް ވެ ސް ޝަ އް ކަ ކާ އި ނު ލަ އި‬

‫އ ސަ ލާ ކު ރު މު ގެ‬ ‫ދ މެ ދު ފަ ި‬ ‫ނ ރަނ ގަ ޅާ ެ‬ ‫ރަނ ގަ ޅާ އި ު‬

‫ކަ ށަ ވަ ރު ކޮ ށް ގަ ބޫ ލު ކު ރާ ބަ އެ ކެ ވެ‪.‬‬

‫ދު ވަ ސް ކަ މު ގަ އި ސި ފަ ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ‪.‬‬

‫އާ ޚި ރަ ތް ދު ވަ ހު ގެ ވާ ހަ ކަ ކީ ރި ތި ޤު ރް އާ ނު ގެ‬

‫ދ ވަ ހަ ކީ) ފަ އި ސަ ލާ ކޮ ށް‬ ‫މ އަ ދަ ކީ ( އާ ޚި ރަ ތް ު‬ ‫" ި‬

‫ރ އް ވާ ނެ ތެ ވެ‪ .‬އެ ކަ ލާނ ގެ އީ‬ ‫ހ ކު މް ކު ަ‬ ‫ވ ވަ އި) ު‬ ‫އި އް ަ‬ ‫އެ ން މެ އަ ދު ލު ވެ ރި ގޮ ތު ގަ އި ހު ކު މް ކު ރަ އް ވާ އަ ދި‬ ‫ނ މެ މޮ ޅަ ށް ދެ ނެ ވޮ ޑި ގެ ން ވާ‬ ‫ކ މެ އް އެ ް‬ ‫ހު ރި ހާ ަ‬ ‫ސ ކަ ލާނ ގެ އެ ވެ‪".‬‬ ‫ރަ ް‬ ‫ދ ހަ ވަ ނީ ކޮ ން މެ‬ ‫އ ޔަ ތު ން ޭ‬ ‫އާ ދެ‪ ،‬މި ދެ ާ‬ ‫މީ ހަ ކު ވެ ސް‪ ،‬ދު ނި ޔޭ ގަ އި އެ މީ ހަ ކު ކު ރި ކަ މަ ކާ މެ ދު‬ ‫ސު އާ ލު ކު ރެ ވޭ ނޭ ކަ މެ ވެ‪ .‬އޭ ނާ ގެ އަ މަ ލު ތަ ކާ އި‬ ‫މެ ދު މަ ސް އޫ ލު ވާ ން ޖެ ހޭ ނޭ ކަ މެ ވެ‪.‬‬ ‫ދު ނި ޔޭ ގަ އި ހިނ ގާ އެ ކި އެ ކި ޖަ ރީ މާ ތަ ކަ ށް‬ ‫ނި ކަ ން ނަ ޒަ ރު ހި ން ގާ ލަ އް ވަ އި ވި ސް ނާ ލަ‬ ‫ބަ އް ލަ ވާ ށެ ވެ‪ .‬ބަ އެ އް މީ ސް މީ ހު ން ދު ނި ޔޭ ގަ އި‬ ‫ޑ ތި ޖަ ރީ މާ ތަ އް‬ ‫މ ފަ ދަ ބޮ ޑެ ތި ބޮ ެ‬ ‫ތ ލް އާ އް ު‬ ‫ގަ ު‬ ‫ޓ ލަ ރު‪ ،‬ސް ޓެ ލި ން‬ ‫ލ ކަ ށް ހި ް‬ ‫އ ވެ‪ .‬މި ސާ ަ‬ ‫ހި ން ގަ ެ‬ ‫ސ މީ ހު ން ނެ ވެ‪ .‬އަ ދި ބަ އެ އް‬ ‫އަ ދި ޕޮ ލް ޕޮ ޓް ފަ ދަ މީ ް‬ ‫މީ ހު ން އެ މީ ހު ން ގެ މު ޅި ހަ ޔާ ތް މީ ހު ން މެ ރު މު ގަ އި‬ ‫އެ ބަ ހޭ ދަ ކޮ ށް ލަ އެ ވެ‪ .‬މި ސާ ލަ ކަ ށް ޖަ ނަ ވާ ރު ގެ‬ ‫ނަ މު ން މަ ޝް ހޫ ރު ވެ ފަ އި ވާ ކޮ ލަ މް ބި ޔާ ގެ ލު އީ ސް‬ ‫ރ އި ޗި ކަ ޓި ލް ކޯ‬ ‫ގ އަ ން ޑް ެ‬ ‫ގަ ރަ ވީ ތޯ‪ ،‬ރަ ޝި ޔާ ެ‬ ‫އެ މެ ރި ކާ ގެ ޓެ ޑް ބަ ން ޑީ‪ ،‬ޗަ އި ނާ ގެ ޔޭ ން‬ ‫ޒި ން ގް ހަ އި އި ން ޑޮ ނީ ޝި ޔާ ގެ އަ ހު މަ ދު ސު ރާ ޖީ‬ ‫އަ ދި އެ މެ ރި ކާ ގެ ރި ޗާ ޑް ކު ކް ކި ލި ން ސް ކީ ފަ ދަ‬ ‫ގާ ތި ލު ން ނެ ވެ‪.‬‬ ‫މީ ގެ ތެ ރެ އި ން ބަ އެ އް މީ ހު ން ސަ ތޭ ކަ އަ ށް‬ ‫ކ ށް‪،‬‬ ‫ގ ނަ މީ ހު ން މެ ރި އެ ވެ‪ .‬މި ސާ ލަ ަ‬ ‫ވު ރެ ި‬ ‫ރި ޗާ ޑް ކު ކް ކި ލި ން ސް ކީ‪1986 ،‬ގަ އި އޭ ނާ ހަ އް ޔަ ރު‬ ‫ކު ރެ ވު މަ ށް ދާ ން ދެ ން އޭ ނާ ގެ ރަ ސް މީ މަ ސަ އް ކަ ތަ ކީ‬ ‫މީ ހު ން މެ ރު ން ކަ މު ގަ އި ބަ ލަ އި‪ ،‬އޭ ނާ ގެ އަ މި އް ލަ‬ ‫ށ ވު ރެ‬ ‫ނ އެނ ގޭ ގޮ ތު ގަ އި ސަ ތޭ ކަ އަ ް‬ ‫އ އު ތި ރާ ފު ް‬ ‫ި‬ ‫ވ އެ ވެ‪ ( .‬މީ ނާ ގެ ހަ ޔާ ތު ގެ‬ ‫ގި ނަ މީ ހު ން މަ ރާ ފަ އި ެ‬ ‫ފ ތު ގަ އި ބަ ޔާ ން‬ ‫މ ން' މި ޮ‬ ‫ހ ކަ ' ދަ އަ އި ސް ޭ‬ ‫ވާ ަ‬ ‫ކު ރެ ވި ފަ އި ވެ އެ ވެ‪ .‬އަ ދި އޭ ނާ އާ ކު ރެ ވު ނު ބަ އެ އް‬ ‫ބަ ސް ދީ ގަ ތު ން ޓީ ވީ ގެ ޒަ ރި އް ޔާ އި ން ދެ އް ކު ނެ ވެ‪.‬‬ ‫އަ ދި މި ބަ ސް ދީ ގަ ތު މު ގެ ރެ ކޯ ޑު ކު ރު ން ތަ އް‬ ‫އ ބަ އޮ ތެ ވެ‪ ' .‬ދަ‬ ‫ފ ން ނަ ން ެ‬ ‫އ ބު ން މި އަ ދު ވެ ސް ެ‬ ‫ޔޫ ޓި ު‬ ‫ށ ވެ‪).‬‬ ‫ލ ވާ ލަ އް ވާ ެ‬ ‫އަ އި ސް މޭ ން ޓޭ ޕް ސް' ބަ އް ަ‬

‫ނ މޭ)‬ ‫( ނު ި‬ ‫އެ ޑި ަޓ ރު ގެ ނޯ ޓް‪ :‬ޑރ‪ .‬ޢަ ބް ދު ލް ޣަ ފޫ ރު‬

‫އެ ކި އެ ކި ސޫ ރަ ތް ތަ ކު ގަ އި އަ އި ސް ފަ އި ވެ އެ ވެ‪.‬‬

‫ގ ދު ވަ ހެ ވެ" ރަނ ގަ ޅު ގޮ ތަ ކީ‬ ‫ނި ޔާ އި އް ވު މު ެ‬

‫އ ކީ ސޫ ރަ ތް ތަ ކު ގަ އެ ވެ‪.‬‬ ‫ތ އް ގަ އި މަ ް‬ ‫ޚާ އް ސަ ގޮ ެ‬

‫ކ ކޮ ބަ އި ކަ ން‬ ‫ކ މާ އި ނު ރަނ ގަ ޅު ގޮ ތަ ީ‬ ‫ކ ބަ އި ަ‬ ‫ޮ‬

‫ކީ ރި ތި ޤު ރް އާ ނު ގަ އި އާ ޚި ރަ ތު ގެ ވާ ހަ ކަ ގި ނަ ގި ނަ‬

‫އ ގެ ހަ އް ގު ޖަ ޒާ‬ ‫ވަ ކި ކޮ ށް‪ ،‬ކަނ ޑަ އަ ޅަ އި އެ މީ ހެ ް‬

‫އި ން އަ އި ސް ފަ އި ވަ ނީ އެ އީ‪ ،‬އި ން ސާ ނާ ގެ‬

‫ގ އި‪،‬‬ ‫އ މީ ހަ ކަ ށް ދެ ވޭ ދު ވަ ހެ ވެ‪ .‬ދު ނި ޔޭ ަ‬ ‫ނޫ ނީ ސަ ޒާ ެ‬

‫އަ ޚު ލާ ގަ އި ސު ލޫ ކަ ށް ހެ ޔޮ ބަ ދަ ލެ އް ގެ ނު ވަ އި ދޭ‬

‫ތެ ދު ވެ ރި ކަ މާ އި އަ މާ ނާ ތް ތެ ރި ކަ ން މަ ތީ ގަ އި‪ ،‬އަ ދި‬

‫ބާ ރަ ކަ ށް ވާ ތީ އެ ވެ‪ .‬މި ކަ ން އަ ލް މާ ޢޫ ނު ސޫ ރަ ތު ން‬

‫ޔ ތް ވޭ ތު ކޮ ށް ލާ‬ ‫އ ނާ ގެ ހަ ާ‬ ‫ރ މު ގަ އި ޭ‬ ‫ހެ ޔޮ އަ މަ ލު ކު ު‬

‫ނަ ން ގަ ވާ ފަ އި ވާ ބޭ ފު ޅެ ކެ ވެ‪ .‬މި ހާ ރު އޭ ނާ ގެ ން ދަ ވަ ނީ‬

‫ފެ ނި ގެ ން ދެ އެ ވެ‪.‬‬

‫ކ މާ އި ފޭ ރު މާ އި‬ ‫ލ ފާ ސޯ ލި ހު މީ ހާ އާ އި ވަ އް ަ‬ ‫ހެ ޔޮ ަ‬

‫އޮ ސް ޓް ރޭ ިލ ޔަ ން އި ން ަޓ ނޭ ޝަ ނަ ލް ެއ ކަ ޑަ ީމ ޮއ ފް‬

‫ކ ށް‪،‬‬ ‫ނ ސް ބަ ތް ޮ‬ ‫ގ މު ޝް ރި ކު ން ނަ ށް ި‬ ‫މަ އް ކާ ެ‬

‫މީ ހު ން މެ ރު ން ފަ ދަ ބޮ ޑެ ތި ކު ށް ތަ އް ކު ރު މު ގަ އި‬

‫އެ މީ ހު ން އާ ޚި ރަ ތް ދު ވަ ސް ގަ ބޫ ލު ކު ރަ ން ބޭ ނު ން‬

‫އޭ ނާ ގެ ހަ ޔާ ތް ވޭ ތު ކޮ ށް ލާ މު ޖު ރި މާ އި ތަ ފާ ތެ އް‬

‫ނު ވާ ސަ ބަ ބު‪ ،‬މި ސޫ ރަ ތު ގަ އި ބަ ޔާ ން ކު ރެ ވި ފަ އި ވާ‬

‫ނެ ތެ ވެ‪ .‬މަ ރު ވެ ދި ޔު މު ން ދެ މީ ހު ން ގެ ކަ ން ތަ އް ތަ އް‬

‫ބަ ޔާ ން ކު ރު މު ން ނެ ވެ‪ .‬أرأيــت الــذي يكــذب بالديــن‪،‬‬

‫ވެ ސް ނި މު ނީ އެ ވެ‪ .‬ކީ ރި ތި ޤު ރް އާ ނު ގަ އި ބަ ޔާ ން‬

‫فذلــك الــذي يــدع اليتيــم وال يحــض علــى طعام‬

‫ކު ރަ ނީ މި އީ ބު އް ދި ގަ ބޫ ލު ކު ރާ ކަ މެ އް ނޫ ން‬

‫المســكين‪ " .‬ކަ ލޭ ގެ ފާ ނު‪ ،‬އެ ބަ ހީ‪ ،‬މު ހަ އް މަ ދު ގެ‬

‫ކަ މެ ވެ‪.‬‬

‫ދ ވަ ސް ( އެ ބަ ހީ‪ ،‬އާ ޚި ރަ ތް‬ ‫ފ ނު‪ ،‬ޖަ ޒާ ދި ނު މު ގެ ު‬ ‫ާ‬

‫ދެ ވަ ނަ ސަ ބަ ބަ ކަ ށް ބަ ޔާ ން ކު ރެ ވި ފަ އި ވަ ނީ‬

‫ޢަ ބް ދު އް ރަ ޙީ މަ ކީ‪ ،‬މަ ދީ ނާ ގެ އި ސް ލާ މި ކް‬ ‫ޔު ނި ވަ ސި ޓީ ން ފު ރަ ތަ މަ ޑި ގް ރީ ހާ ސި ލް ކު ރަ އް ވަ އި‪،‬‬ ‫އޮ ސް ޓް ރޭ ލި ޔާ ގެ ލެ ޓް ރޯ ބް ެއ ން ޑް މެ ލް ބަ ން‬ ‫ޔުނ ވަ ސި ޓީ ން މާ ސް ޓާ ޒް އާ އި ޕީ އެ ޗް ޑީ‬

‫އެ ޑި ޔު ކޭ ޝަ ން ގަ އި އަ ރަ ބި ބަ ހާ އި މެ ދު އި ރު މަ އް ޗާ އި‬ ‫ޔޫ ރަ ޕް ގެ ތާ ރީ ޚް ކި ޔަ ވަ އި ދެ އް ވަ މު ން ނެ ވެ‪ .‬މީ ގެ‬ ‫ނ ކޮ ން މެ ބު ރާ ސް ފަ ތި ދު ވަ ހަ ކު ޑރ‪.‬‬ ‫ފަ ހު ް‬ ‫ރ ގެ ކޮ ލަ ްމ " ކޯ ދު" ކި ޔު ން ތެ ރި ން ނާ‬ ‫ޢަ ބް ުދ ލް ޣަ ފޫ ު‬ ‫ބަ އް ދަ ލު ކު ރާ ނެ އެ ވެ‪.‬‬


‫‪ 1‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2016‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ‪ 10‬ދަރިވަރަކު ވަކިކޮށްފި‬

‫‪13‬‬

‫މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު‬ ‫ދެ ފުލުހަކާއި‬ ‫ސިފައިންގެ މީހަކު‬ ‫ހައްޔަރުކޮށްފި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫މާލޭގައި ފުލުހުން ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ‬

‫އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ސްކޫލުގެ ކްލާހެއްގައި‪ :‬ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް‬

‫އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާ އެއްޗެހިތަކެއް އަތުލައިގަނެ ދެ‬

‫ހާއްސަ ޮކށްގެން އެ ސްކޫލުގައި ހިންގާ ކްލާހުގައި ‪100‬އެއްހާ ކުދިން ކިޔަވާ‬

‫ފުލުހަކާއި ސިފައިންގެ މީހަކާއި އާންމުންގެ މީހަކު ބުދަ‬ ‫ވިލޭ ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫ވަފާ ވަހީދަށް ގުޅުމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ މައުލޫމާތު‬ ‫ދެއްވާނީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ބަހެއް‬

‫ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް‬

‫ގތެއް ނުވި އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬ ‫މިކަމުގައި ލިބޭ ޮ‬

‫ކށައި މަށައިގެން އެ‬ ‫"ވަރަށް އުނދަގުލުން ޮ‬ ‫ކުދިންނަށް ގިނަ އެއްޗެހިތަކެއް ދަސްކޮށްދެމުން‬

‫އޕަރޭޝަންގައި ހަތަރު މީހަކު‬ ‫މާލޭގައި ހިންގި ޮ‬

‫ދިޔައީ‪"،‬‬

‫ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އިރު‪ ،‬އޭގެ ތެރޭގައި ދެ ފުލުހުންނާ‬

‫އޭނާ ބުނީ ‪ 18‬އަހަރު ފުރިފައި ތިއްބަސް އެ‬

‫ކިޔަވައިދިނުމަށް އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ހިންގާ‬

‫ގތަކަށް ސްކޫލުން ވަކި ކުރި‬ ‫ދަރިވަރުން ކުއްލި ޮ‬

‫ކުދިން ސްކޫލާ ގުޅުނު އިރު‪ ،‬ގިނަ ކުދިންނަށް ވާހަކަ‬

‫ސެން (ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަނަލް ނީޑްސް)‬

‫ސަބަބެއް ނޭނގުނެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ދައްކަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު އަމިއްލަ‬

‫ކްލާހުގެ ދިހަ ދަރިވަރަކު އުމުރުން ‪ 18‬އަހަރު‬ ‫ވުމުން ސްކޫލުން ވަކިކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ނޫހުގައި ނަން ނުޖެހުމަށް އެދި ވާހަކަ ދެއްކި‬

‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‬ ‫ފުލުހުންގެ މީޑިއާ ޮ‬

‫ނަމާއި މައިންބަފައިންގެ ނަމުގެ އިތުރުން ފޯނު‬

‫ސިފައިންގެ މީހަކު ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އަދި އާންމުންގެ އެކަކު‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ހައްޔަރު ޮ‬ ‫ނަމަވެސް މި މީހުން ހައްޔަރު ކުރީ ކޮން ތަނަކުން‬ ‫ކަމެއް އަދި އެ މީހުންގެ އުމުރެއް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫އިމާދުއްދީންގެ ޓީޗަރަކު ވިދާޅުވީ އެޑިއުކޭޝަން‬

‫ނަމްބަރު ކިޔައިދޭން އެނގޭވަރު މިހާރު ކޮށްދީފައިވާ‬

‫މިނިސްޓްރީގެ ކުއްލި މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން‬

‫ގތަށް އެހެން މީހަކު‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ޮ‬

‫އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރު ކުރިކަން‪ ،‬އެ‬

‫ކްލާހުގެ ބެލެނިވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ފަހު‪،‬‬

‫ބެލެނިވެރިންނާއި ގިނަ ޓީޗަރުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫އެއިން ކުއްޖެއްގެ ގައިގާ އަތްލާ ނަމަ‪ ،‬އެކަމަށް‬

‫މީހުންގެ މައްސަލަ މި ދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން‪"،‬‬

‫ސްކޫލުން ވަކި ކުރީ އުމުރުން ‪ 18‬އަހަރު ފުރިފައި‬

‫ދެރަވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނޫނެކޭ ބުނެ‪ ،‬ގޭތެރޭގައި ހުންނަ ކުދިކުދި ކަންކަން‬

‫އފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ގތުގައި އެ ސްކޫލްގެ ސެން‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫ތިބި ދަރިވަރުންނެވެ‪.‬‬ ‫ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 100‬އެއްހާ ދަރިވަރުން ކިޔަވާ‬

‫"މިތަނުގެ ދަރިވަރުންނަށް ޓީޗަރުން ކިޔަވައިދޭނީ‬ ‫ބޑަށް ސަމާލުވެގެން‪.‬‬ ‫އެކަމަށް ހުސްވެ‪ ،‬ވަރަށް ޮ‬

‫ގތް ސްކޫލުން ދަސްކޮށްދެމުން‬ ‫އަމިއްލަ އަށް ކުރާނެ ޮ‬ ‫ދިޔަ ކަމަށް ޓީޗަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސެން ކްލާހުގައި އެ ކުދިންގެ އުމުރުން ‪ 20‬އަހަރު‬

‫ސްކޫލުން ވަކި ކުރި ކުދިންނަށް ކުރި އަށް އޮތް ދެ‬

‫ވާންދެން ކިޔަވައި ދެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑެތި ޕްލޭންތަކެއް އެބަހުރި‪ "،‬އެ‬ ‫އަހަރު ވާންދެން ޮ‬

‫ކުއްލިއަކަށް ވަކިވާން ޖެހުނީމަ އެންމެން ވެސް‬

‫ޓީޗަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވަރަށް ދެރަވެފައި ތިބީ‪"،‬‬

‫ގތުން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް‬ ‫މިކަމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫"އެހާ ހަމަ އަށް ދަރިވަރުން ގެނެސް‪ ،‬އެހެން‬

‫އތީ މަސްތުވާތަކެތީގެ‬ ‫"މި ވަގުތަށް ހާމަ ކުރެވެން ޮ‬

‫އޕަރޭޝަން ހިންގިއިރު‪ ،‬ދެ ފުލުހުންނާއި‬ ‫މި ޮ‬ ‫ސިފައިންގެ މީހާއާ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ހުރި ގުޅުމެއް‬ ‫ފުލުހުން ނުބުނެ އެވެ‪ .‬އަދި ފުލުހުން އަތުލައިގަތީ ކިހާ‬ ‫އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗެއް ކަމެއް ވެސް ނުބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ސޮދަގާޓު ފައުންޑޭޝަންގެ‬ ‫އެހީގައި ހިތާނުކޮށްފައިވާ ބައެއް‬ ‫ކުދިންނާއެކު ރައީސް ޔާމީން‬ ‫އަދި ފަސްޓް ލޭޑީ މެޑަމް ފާތުން‬ ‫ފޮ ޯޓއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން‪--.‬‬ ‫ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬

‫ސޮދަގާތު ފައުން ޑޭޝަނުން ‪ 3000‬ކުދިންނަށް ދަބަސް ދެނީ‬ ‫ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ‪ 3،000‬ކުދިންނަށް‬ ‫އަންނަ އަހަރު ދަބަސް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް‬ ‫ސދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ބުދަ ވިލޭ ރޭ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ފަސްޓްލޭޑީ މެޑަމް ފާތިމަތު އިބްރާހިމްގެ‬ ‫ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި "ހިތާނީ އުފާ" ކޭމްޕު‬ ‫ނިންމުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި‪،‬‬ ‫އެ ފައުންޑޭޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ‬

‫ސިނާން ވަނީ އެކަން އިއުލާން ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ވެސް‬ ‫މައްޗަން ޮ‬ ‫ކުރައްވާ ސިނާން "މިހާރު"އާ ވާހަކަދައްކަވަމުން‬ ‫ވިދާޅުވީ އެފަދަ އެހީ ބޭނުންވާ ކުދިން އެބަތިބި ކަމަށާއި‬ ‫ކންމެ ވެސް މިންވަރެއްގެ‬ ‫މަގުސަދަކީ އެ ކުދިންނަށް ޮ‬ ‫ފރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެހީއެއް ޯ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ދަބަސް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން‬

‫ނޓު ކުރަން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށާއި‬ ‫އެކަމަށް ނަން ޯ‬

‫ބޭއްވި "ހިތާނީ އުފާ" އަށް ވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް‬

‫އެކަމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފައުންޑޭޝަނުން‬

‫ލިބުނު ކަމަށާއި އެ ކޭމްޕުގައި މި އަހަރު ‪ 120‬ކުދިން‬

‫މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބައިވެރިވިކަމަށް ސިނާން ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‬

‫"އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންގާލަދޭންވީ މިފަދަ އެހީއެއް‬ ‫ބޭނުންވާކަން‪ .‬އޭރުން އެހީތެރިވެދޭނަން‪ "،‬ސިނާން‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން‬ ‫ޮ‬ ‫ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް‬

‫އެ އަދަދު އަންނަ އަހަރު ‪ 200‬އަށް އިތުރުކުރަން‬ ‫ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސިނާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 1‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2016‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ޗުއްޓީއަށް ދާއިރު ކިޔާލަން‪ :‬ސަން ސްކްރީންގެ ހަގީގަތް!‬

‫ބޑު ޗުއްޓީގައި ރާއްޖޭގައި ތިބި ބަޔަކު އެންމެ‬ ‫ޮ‬

‫އފް ޑާމަޓޮލޮޖީން ހުއްދަ‬ ‫ވަނީ އެމެރިކަން އެކަޑަމީ ޮ‬

‫އަދި ސީވީއެސް ކިޑްސް ލޯޝަން އެސްޕީއެފް ‪ 50‬އިން‬

‫ބޮޑަށް މަޖާ ނަގާނީ މޫދަށް އެރުމާއި ދަތުރު ދިއުން‬

‫ދީފައިވާ އެންމެ ދަށް އެސްޕީއެފް ކަމަށްވާ ‪ 30‬ގެ‬

‫ހިމާޔަތް ވަނީ އެސްޕީއެސް ‪ 8‬ގެ މިންގަނޑުންނެވެ‪.‬‬

‫ފަދަ ކަންކަމުގަ އެވެ‪ .‬ޗުއްޓީ ނިންމާފައި އަންނައިރު‬

‫އުފެއްދުންތަކެވެ‪ .‬އެސްޕީއެފް އަކީ އެ އުފެއްދުމަކުން‬

‫މި ބްރޭންޑުތައް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ މިއީ‬

‫މި ހޯދުންތަކަށް ފަހު ބުނެފައި ވަނީ އެސްޕީއެފް‬ ‫‪ 50‬ގެ އެއްޗެއް އުނގުޅިޔަސް އަދި ‪ 100‬ގެ‬ ‫އެއްޗެއް އުނގުޅިޔަސް ލިބެނީ ހަމަ ދާދި އެއްވަރެއްގެ‬

‫ގައިގެ ހަންގަނޑު އަނދައި‪ ،‬ހަން ފިލައިގެންދާ ވަރު‬

‫ހަންގަނޑަށް ހިމާޔަތް ލިބޭ މިންވަރު ވަޒަންކުރާ‬

‫ހދުންތަކެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ ދިފާއުގައި‬ ‫ރަނގަޅު ޯ‬

‫ކންމެ އެއްޗެއް އުނގުޅިޔަސް‬ ‫ހިމާޔަތެއް ކަމަށާއި ޮ‬

‫ބޑުވާނެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެކަމުން‬ ‫ވެދާނެތީ ކަން ޮ‬

‫މިންގަނޑެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަ ދައްކާފަ އެވެ‪ .‬އެ ކުންފުނިތަކުން ބުނެފައި‬

‫ކޮންމެ ‪ 15‬މިނެޓަކުން އުނގުޅުމުން ނޫނީ ހިމާޔަތެއް‬

‫ވަނީ އެއީ ރަސްމީ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ‬

‫ނެތް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އަތްވަށް ނިކުތުމުގެ ‪ 15‬މިނެޓް‬

‫މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ އުފެއްދުންތައް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރިން އުނގުޅުމަށް ވެސް ލަފާ ދީފައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ޕޓްސް އިން ވަނީ މި ހޯދުންތަކަށް‬ ‫ކަންސިއުމާ ރި ޯ‬

‫ސަލާމަތްވާން އުފައްދާފައި ހުންނަ އެކި ފާޑުގެ‬ ‫ލޯޝަންތަކާއި ކްރީމްތައް އުނގުޅަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ބައެއް‬

‫ހޮވާލި އުފެއްދުންތައް ބުރަކަށީގައި އުނގުޅައިގެން‪ ،‬އެ‬

‫މީހުން ބުނަނީ އެ އުނގުޅައިގެން ވެސް ވާކަމެއް ނޯން‬

‫އުފެއްދުމެއްގައި ބުނާ ވޯޓާ ރެސިސްޓެންޓް ވަގުތު‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟‬

‫ފެނުގައި އަދި އަވީގައި މީހުން ގެންގުޅެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސަން ސްކްރީންގެ ބޭނުމަކީ ހަންގަނޑު އެނދުމާއި‬ ‫ރޫޖެހުމާއި ކެންސަރަށް މަގު ފަހިކުރުވާ ޔޫވީ ލައިޓުން‬

‫ހަކުރު ބަލި ހުރި ނަ ަމ‬ ‫ދުންފަތާ ާގތް ވެސް ނުވާތި!‬ ‫ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން‬

‫ދެ ގުނަ އިތުރު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މީހަކަށް ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން‪ .‬އެކަމަކު ހަކުރު‬

‫ޕަސެންޓް މީހުން މަރުވި ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ހަކުރު‬

‫އންނަ ފުރުސަތަށް ވުރެ އަންހެނުންނަށް‬ ‫މަރުވުމަށް ޮ‬

‫ބަލި ނެތް‪ ،‬ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ މީހުންގެ‬

‫އޮންނަ ފުރުސަތު ‪ 80‬ޕަސެންޓް އިތުރުވާ ކަމަށް‬

‫ތެރެއިން މަރުވީ ހަތް ޕަސެންޓަށް ވުރެ ވެސް މަދު‬

‫ދިރާސާއިން ދައްކަ އެވެ‪.‬‬

‫އަދަދެއްގެ މީހުންނެވެ‪.‬‬

‫ވޓާ ޕްރޫފް ސަން ސްކްރީން‬ ‫ބުނެފައި ވަނީ ޯ‬

‫އަދި ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އެ މީހުންގެ ހަންގަނޑު‬

‫ކަމަށް ބުނެ ވިއްކާ އެއްޗިއްސަކީ ވެސް ފެން‬

‫ގސް ގެއްލުން ވުމުގެ‬ ‫ޒަރިއްޔާ އިން އެތެރެހައްޓަށް ޮ‬

‫ގުނަޔަކަށް އިތުރުވެ އެވެ‪ .‬އާ ދިރާސާއަކުން‬

‫ބަލި ހުންނަ މީހުންނަށް މިއީ ނުރައްކާ ވަކިން ބޮޑުވާ‬

‫ރަތްވެފައި ހުރި މިންވަރު ބަލާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ފހެވިގެންދާ އެއްޗެހި ކަމަށާއި ވޯޓާ ފްރޫފް‬ ‫ޖެހުމުން ޮ‬

‫ބޑު ކަމަށް ކަންސިއުމާ ރިޕޯޓްސްގެ‬ ‫ފުރުސަތު ވެސް ޮ‬

‫ދައްކަނީ ހަކުރު ބަލި ހުންނަ މީހުން ދުންފަތުގެ‬

‫ކަމެއް‪ "،‬އެމެރިކާގެ ކްލިނިކަލް ޑައެބެޓީސް ސެންޓަރު‬

‫އިސްތިއުމާލުކުރާ ނަމަ އަވަހަށް މަރުވުމަށް އޮންނަ‬

‫ޒންސްޒެއިން ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޑިރެކްޓަރު ޖޫލް ޮ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ދިރާސާ އަށް‬ ‫މި ހޯދުންތަކުން އެނގުނު ޮ‬

‫ހަންގަނޑު ހިމާޔަތްކުރުމެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި މަގުސަދު‬

‫ސަން ސްކްރީނެއް ނުހުންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬ބައެއް‬

‫ހާސިލްކުރުމުގައި ސަން ސްކްރީންގެ ބޭނުމެއް‬

‫ބޭނުންކުރި އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރެއިން ‪ 43‬ޕަސެންޓް‬

‫އުފެއްދުންތަކުގައި‪ ،‬އެ އުނގުޅައިގެން ފެނުގައި އުޅުމުން‬

‫ނެތް ކަމަށް ބުނާ މީހުން ގިނަކަމުން "ކަންސިއުމާ‬

‫ރޓެކްޝަން ފެކްޓާ ނުވަތަ‬ ‫ތަކެއްޗަކީ ސަން ޕް ޮ‬

‫ހަންގަނޑަށް ލިބޭ ރައްކާތެރިކަން އިތުރުވާނެ ކަމަށް‬

‫ބޑު ހިމާޔަތެއް ނެތެވެ‪ .‬އެންމެ ބުއްދިވެރީ އަވީގައި‬ ‫ޮ‬

‫ދިރާސާއިން ދައްކަނީ ހަކުރު ބަލި ހުންނަ‬

‫ޕޓްސް" އިން ވަނީ ‪ 65‬ވައްތަރެއްގެ ސަން‬ ‫ރި ޯ‬

‫އެސްޕީއެފް މިންގަނޑުގައި ބުނާ ވަރަށް ހަންގަނޑު‬

‫ގތަށް ނުވާ ކަމަށާއި ފެނުގައި‬ ‫ބުނެފައި ހުއްޓަސް އެ ޮ‬

‫ބޑަކަށް ނިވާކޮށްގެން‬ ‫އުޅޭ ނަމަ ގައި ވީހާ ވެސް ޮ‬

‫މީހުންނަށް ވުރެ‪ ،‬އެ ބަލި ހުރެފައި އަދި ދުންފަތުގެ‬

‫ލޝަން އާއި ސްޕްރޭ އާއި ސްޓިކްސް‬ ‫ސްކްރީން ޯ‬

‫ގތުން ބަނާނާ ބޯޓް‬ ‫ހިމާޔަތް ނުވާ އެއްޗިއްސެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ލޝަނުގެ އަސަރު ކުޑަވެ ފިލައިގެންދާ‬ ‫ޖެހުމާ އެކު ޯ‬

‫އުޅުމެވެ‪.‬‬

‫އިސްތިއުމާލު ކުރާ ނަމަ އަވަހަށް މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫އާ ބެހޭ ތަހުގީގެއް ހިންގައިފަ އެވެ‪ .‬ޓެސްޓްކޮށްފައި‬

‫ކިޑްސް ޓިއާ ފްރީ‪ ،‬ސްޓިންގް ފްރީ އެސްޕީއެފް ‪50‬‬

‫ޕޓްސް އިން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ކަންސިއުމާ ރި ޯ‬

‫އެންޓިބައޮޓިކްސް‪ :‬ހިތަށްއެރި ގޮތަކަށް ކާ އެއްޗެއް ނޫން‬ ‫އވެ އެވެ‪ .‬އޭރުން އެންޓިބައޮޓިކްސް ދީގެން‬ ‫ނުރައްކާ ޮ‬

‫ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އިމަޖެންސީކޮށް‬

‫އޓިކްސް ބޭނުންކުރާ‬ ‫އާންމުކޮށް އެންޓިބަ ޮ‬ ‫ނަމަ ސިއްހީ އިތުރު މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުމަކީ‬

‫ޖަރާސީމުތައް މަރާނުލެވި‪ ،‬ބަލީގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ‬

‫ޑކްޓަރަކަށް ދައްކަން ޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ‪ .‬މީގެ ތެރޭގައި ހަޖަމްކުރުމުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނިޒާމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް‪ ،‬ކިޑްނީއަށް‬

‫ބައެއް ކަހަލަ ޖަރާސީމު ނައްތާލަން ޑޮކްޓަރުން‬ ‫އޓިކްސް ތިމާ ނުގުޅިގެން ނޭވާ‬ ‫ބައެއް އެންޓިބަ ޮ‬

‫ގެއްލުންވުން‪ ،‬އެލާޖިކް ރިއެކްޝަން އަދި އެނޫން‬

‫ލާން ދަތިވެ ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ހާލަތްތައް‬

‫ވެސް އިތުރު ބައެއް މައްސަލަތައް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ކުރިމަތިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އޓިކްސް ކެއުމުގައި ފަރުވާ ކުޑަކުރާ‬ ‫ލިޔެދޭ އެންޓިބަ ޮ‬

‫ހަމަވާއިރަށް ކާން ޖެހެ އެވެ‪ .‬ބޭހުގެ އެކަށީގެންވާ‬

‫ބޮޑުވާ ކަމެއް‪"،‬‬

‫ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ‪13‬‬

‫ކަމަށާއި ސްޕްރޭ ކުރުމުން އޭގެ އަސަރު ނޭވާގެ‬

‫ލަފާގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫މީހުންނަށް މިއީ ނުރައްކާ ވަކިން‬

‫ބަލި ހުންނަ ފިރިހެނުން ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރު ޖެހިގެން‬

‫ސްޕްރޭކުރާ ވައްތަރުތަކަށް ވުރެ ލޯޝަން ރަނގަޅު‬

‫މި ހޯދުމަށް ބަލާއިރު ސަން ސްކްރީނަކުން އެހާ‬

‫ނޫން‪ .‬އެކަމަކު ހަކުރު ބަލި ހުންނަ‬

‫ހަތް އަހަރުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި‪ ،‬ހަކުރު ބަލި ހުރި‪،‬‬

‫ބަލިތަކުގެ ނުރައްކާ ދުންފަތުގެ ސަބަބުން އެތައް‬

‫ފުރުސަތު އިތުރުވެގެންދާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެއްވެސް މީހަކަށް ރަނގަޅު ކަމެއް‬

‫ގތުން‪ ،‬ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ ހަކުރު‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ބައެއް‬

‫މީގެ އިތުރުން ކަންސިއުމާ ރިޕޯޓްސް އިން‬

‫"ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ‬

‫"ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ އެއްވެސް‬

‫ކށްފައި ވަނީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު‬ ‫މި ދިރާސާ ޮ‬

‫ހަކުރު ބަލި ހުންނަ މީހުން ދުންފަތުގެ‬

‫ގތަށް ބަލާއިރު‪ ،‬ހަކުރު ބަލި ހުންނަ‬ ‫މި ޮ‬

‫އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓާލުމުން ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި‬

‫ކުރިން ކޮށްފައިވާ އަދި މިހާރު ވެސް ކުރަމުން އަންނަ‬

‫އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރާ‬

‫ސިއްހަތަށް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް އަންނަކަން ވެސް‬

‫‪ 53،000‬މީހަކު ބައިވެރިކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬

‫އންނަ ނުރައްކާ ފިރިހެނުންނަށް އޮންނަ‬ ‫މީހުންނަށް ޮ‬

‫ދިރާސާއިން ފާހަގަވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ދިރާސާ ޓީމުން ބުނަނީ ދިރާސާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ‬

‫ބޑުކަން ދިރާސާއިން ފާހަގަވި‬ ‫ވަރަށް ވުރެ ވެސް ޮ‬

‫އެންޓިބައޮޓިކްސްގެ ބައެއް‬ ‫ސައިޑް އިފެކްޓްސް‬ ‫ ބޭރަށް ހިންގުން‬‫‪ -‬މޭނުބައިކުރުން‬

‫ފައިދާ ކުރާނީ ގަޑިން ގަޑިއަށް އަދި ފަރުވާތެރިކަމާ‬

‫‪ -‬ބަނޑު ފުއްޕާ ހަޖަމު ގޯސްވުން‬

‫އެކު ބޭސް ހުސްވަންދެން ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬

‫‪ -‬ބަނޑުގައި ރިއްސުން‬

‫ކިރިޔާ ބައްޔެއް ވާއިރަށް ޑިސްޕެންސަރީއަށް‬

‫‪ -‬ކާހިތް ނުވުން‬

‫މީހުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ގސް އެކި ކަހަލަ އެންޓިބައޮޓިކްސް ގަނެގެން‬ ‫ޮ‬

‫އޓިކްސް އަކީ ގަޑިން ގަޑިއަށް ކާން ޖެހޭ‬ ‫އެންޓިބަ ޮ‬

‫ޑޒެއް ނުބަލާ ކާ މީހުން އުޅެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫ޯ‬

‫ބޭހެކެވެ‪ .‬ދެ އިރު ކާން ޖެހޭ ނަމަ ކޮންމެ ‪12‬‬

‫ގތަށް ބޭނުންކުރުން‬ ‫އެންޓިބައޮޓިކްސް އަކީ މި ޮ‬

‫‪ -‬އަންހެނުންގެ ކުރިމަތި ފަރާތް ކަހާ ބިހި ނަގާ ގޮތް ވުން‬

‫އޓިކްސް ކާ ނަމަ‬ ‫އަދި މިންވަރެއް ނެތި އެންޓިބަ ޮ‬

‫ބިހި ނެގުން‪ ،‬ކަރުތެރެ ނުވަތަ ދޫ ދުޅަވުން‪ ،‬ނޭވާ‬

‫ގަޑިއިރެއް ހަމަވާއިރަށް އަނެއް ގުޅަ ކާން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަކަށް ވެސް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫އެއް ޮ‬

‫‪ -‬ނޭވާ ކުރުވުން‪ ،‬ނޭވާ އިން އަޑުކިޔުން‬

‫ހަށިގަނޑު ހުންނަ ޖަރާސީމުތައް އެ ބޭހަކަށް ހޭނުމުގެ‬

‫ހޑުލެވުން‪ ،‬އަނބުރައިގަތުން‬ ‫ކުރުވުން‪ ،‬ޝޮކް ޖެހުން‪ޮ ،‬‬

‫ކންމެ އަށް ގަޑިއިރެއް‬ ‫އަދި ތިން އިރު ކާ ނަމަ ޮ‬

‫ކިރިޔާ ބައްޔެއް ވާއިރަށް ވަކި ގަވާއިދެއް‬

‫އޓިކްސްއެއް ކެއުމާ އެކު މުޅި ގައި ކަހާ‬ ‫އެންޓިބަ ޮ‬

‫‪ -‬އެއްޗެތި ދިރުވަން އުނދަގޫވުން‬


‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 1‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2016‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ދީޕިކާ އާއި ކެޓުރީނާ ެގ‬ ‫ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެއްޖެ‬

‫ޝާހްރުކާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން‬ ‫އާމިރު ޚާން ބޭނުން‬ ‫އާމިރު ޚާންގެ އާ ފިލްމު "ޑަންގަލް" ރިލީޒްވާން‬ ‫މޝަން މަސައްކަތް ވެސް‬ ‫ކައިރިވާ އިރު ފިލްމުގެ ޕްރޮ ޯ‬ ‫މިހާރު ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މޓްކުރުމުގެ ގޮތުން ދާދި ފަހުން‬ ‫ފިލްމު ޕްރޮ ޯ‬ ‫އާމިރު ބުނީ ޝާހްރުކް ޚާނާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅެލާނެ‬

‫ބޭނުންކަމަށް ބުނެފައި ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬

‫ބަތަލާއިން ކަމަށްވާ ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ކެޓުރީނާ‬ ‫ކައިފް އަކީ އެއް އިރެއްގައި ވެސް އެކުވެރިންނެއް‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އތް ކްރިސް މާޓިންގެ‬ ‫މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޮ‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬ދެ މީހުންގެ މެދުގައި ‪ 2009‬އިން ފެށިގެން‬

‫ކންސެޓްގައި ކެޓުރީނާ އަށް އެއްވެސް‬ ‫"ކޯލްޑްޕްލޭ" ޮ‬

‫އވެ އެވެ‪ .‬ބުނެވޭ ގޮތުގައި‬ ‫އަބަދުވެސް ހަނގުރާމަ ޮ‬

‫ގތަށް ދީޕިކާ އަމަލްތައް‬ ‫މީހެއްގެ ސަމާލުކަން ނުލިބޭނެ ޮ‬

‫އެ ހަނގުރާމަ ފެށުނީ ދީޕިކާއާ ރަންބީރު ކަޕޫރު‬

‫ބެހެއްޓި އެވެ‪ .‬އެ އިވެންޓުގައި ދީޕިކާ ވަނީ ކްރިސް‬

‫ރައްޓެހިވެގެން އުޅެފައި ކެޓުރީނާ ފެނިގެން ދީޕިކާ‬

‫މާޓިން އާއި ޝާހްރުކް ޚާނާއި ސަލްމާން ޚާން އަދި‬

‫ކށްލި ހިސާބުންނެވެ‪.‬‬ ‫ދޫ ޮ‬

‫ފަރްހާން އަޚްތަރާ އެކު ވަރަށް މަޖާ ނަގާފަ އެވެ‪.‬‬

‫އޭގެ ފަހުން ރަންބީރު އާއި ކެޓުރީނާ ހައެއްކަ‬

‫އެ ހުރިހާ ތަރިންނާ އެކު މަޖާކުރަން ކެޓުރީނާ‬

‫އަހަރު ވަންދެން ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނެވެ‪ .‬އަދި ދެ‬

‫ވެސް ބޭނުންވި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ދީޕިކާ ކައިރި އަށް‬

‫މީހުން ރުޅިވާން މެދުވެރިވީ ރަންބީރާއި ދީޕިކާ އެކުގައި‬

‫ނުދާންވެގެން ދުރުގައި އެކަނި ހަމަ ހުރީ އެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުނު "ތަމާޝާ" ގެ ޝޫޓިން އޮތް ދުވަސްވަރާއި‬

‫މި އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވި މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި‬

‫މޝަން މަސައްކަތް ކުރިއިރު ދެ މީހުންގެ‬ ‫ފިލްމުގެ ޕްރޮ ޯ‬

‫ކެޓުރީނާ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރީ ރިތިކް ރޯޝަން‬

‫ބޑުވުމުން ކެޓުރީނާގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކާ އެކު‬ ‫ގުޅުން ޮ‬

‫އާއި ޒައިދު ޚާނާ އެކުގަ އެވެ‪ .‬ކްރިސް މާޓިންއާ‬

‫އުފެދުނު މައްސަލަތަކެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން ކެޓުރީނާ އާއި‬

‫ބައްދަލުކޮށްލާނެ ފުރުސަތެއް ކެޓުރީނާއަކަށް ނުލިބުނެވެ‪.‬‬

‫ދީޕިކާ ވެސް މަސައްކަތްކުރީ އެކަކު އަނެކަކާ ދިމާނުވެ‬ ‫ބޑަށް ފެނުނީ ދާދި‬ ‫އުޅެވޭތޯ އެވެ‪ .‬އެކަން އެންމެ ޮ‬

‫މި ހާދިސާއަށް ފަހު ދެ ބަތަލާއިންގެ ވާދަވެރިކަން‬ ‫ވަނީ ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކސިސް އާއި‬ ‫ޑައިރެކްޓަރު މާޓިން ސް ޮ‬ ‫އއާ އެކު ފިލްމެއްގައި‬ ‫އނާޑޯ ޑި ކެޕްރި ޯ‬ ‫އެކްޓަރު ލި ޮ‬ ‫ބޑަށް ބޭނުން ކަމަށް‬ ‫މަސައްކަތްކޮށްލަން ވަރަށް ޮ‬

‫ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައި‪ .‬އެއީ ވަރަށް އުފާވާ‬

‫ހލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރޮބަޓް ޑެ‬ ‫އޮސްކާ ހޯދާފައިވާ ޮ‬

‫ކަމެއް‪ "،‬ޑެ ނީރޯ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އޭނާ މިހާރު ހުރީ އެފަދަ‬ ‫އޭނާ ބުނާ ޮ‬ ‫ފުރުސަތަކަށް އިންތިޒާރުކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ކސިސްގެ "ގުޑްފެލާސް"‪" ،‬ޓެކްސީ‬ ‫ސް ޮ‬ ‫ޑްރައިވާ" އަދި "ރޭޖިން ބުލް" ފަދަ ފިލްމުތައް‬

‫ގތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން‬ ‫"ޑަންގަލް"އާ ބެހޭ ޮ‬ ‫އާމިރު ބުނީ އިންޑިޔާގައި ފައިސާއަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ‬

‫މައްސަލަ މަޑުމަޑުން ހަމައަކަށް އެޅެނީ ކަމަށް‬

‫އފީސް އާމްދަނީ‬ ‫މައްސަލައިން "ޑަންގަލް" ގެ ބޮކްސް ޮ‬

‫ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫"ޗައިވާލާ" އެންމެ ފަހުން‬ ‫ވީޑިއޯ ލަވަޔަކުން‬ ‫ޕާކިސްތާންގެ އިސްލާމްއާބާދުގެ މަގުމަތީގައި ސައި‬ ‫ވިއްކަން އުޅުނު އާދަޔާހިލާފު ރީތި ޒުވާނެއްގެ ވާހަކަ‬ ‫ދާދި އިހަކަށް ދުވަހު އިންޓަނެޓްގައި ވައިރަހެން ހެން‬

‫ބޑަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ‪ .‬މަޝްހޫރުކަމަށް‬ ‫ވަނީ ވަރަށް ޮ‬

‫ފެތުރުނެވެ‪.‬‬

‫ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތޭ ބުންޏަސް އެ ދިމާލަށް ނުގޮސް‬

‫ނޫ ކަޅިއެއްގެ ވެރި އަރްޝަދު ހާން ތަށިތަކަށް‬ ‫ސައި އަޅަން ހުއްޓައި ޕާކިސްތާންގެ ފޮޓޯގްރާފަރެއް‬ ‫ކަމަށްވާ ޖިއާހް އަލީ ނެގި ފޮޓޯ "ޗައިވާލާ" ގެ‬ ‫ބޑު ހުމެއްހެން ފެތުރި‬ ‫ކެޕްޝަނާ އެކު އިންޓަނެޓްގައި ޮ‬

‫ކސިސްއާ އެކު މަސައްކަތް‬ ‫ޑ އާއި ސް ޮ‬ ‫ގައި ލިއޮނާ ޯ‬

‫ނެތް‪ .‬އަހަންނަކީ އޭނާގެ ސިނަމާ އަށް ވަރަށް ލޯބި‬ ‫ކުރާ އަދި އޭނާއާ އެކު އަބަދުވެސް މަސައްކަތް‬

‫މަޑެއް ނުކުރެވުނެވެ‪ .‬ނަތީޖާ މިއޮތީ ފެންނާށެވެ‪.‬‬ ‫އަރްޝަދުގެ ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ "ޗައިވާލާ"‬ ‫މިހާރު ވަނީ އާންމުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލަވައިގައި ވެސް ދައްކަނީ އޭނާ ސައި ހަދައިދޭ‬

‫ބޑަށް ލިބި ކުއްލިއަކަށް‬ ‫އާންމުންގެ ސަމާލުކަން ވަރަށް ޮ‬

‫ތަނާއި ޒުވާން އަންހެން ކުދިން އޭނާއާ އެކު ސެލްފީ‬

‫ބަދަލުވީ "ސެލެބްރިޓީއަކަށެ"ވެ‪.‬‬

‫ނަގާ މަންޒަރުތަކެވެ‪ .‬ލަވައިގައި އޭނާ ހުންނަނީ ވަރަށް‬

‫ނޭނގި ހުއްޓާ ލިބުނު މަޝްހޫރުކަމާ އެކު‪،‬‬ ‫އަރްޝަދް ހާން‪ ،18 ،‬އަށް ހުށަހެޅުންތައް އޮހެން ފެށި‬ ‫ކމާޝަލްތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓީވީ ޮ‬ ‫އެކަމަކު ‪ 18‬މެމްބަރުން ހިމެނޭ އާއިލާއަކަށް‬ ‫ނިސްބަތްވާ ވަރަށް އާދައިގެ އަރްޝަދު ބުނަމުން ދިޔައީ‬

‫ކށް ހެދުން އަޅައި‪ ،‬ނަލަހެދިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ރީތި ޮ‬ ‫އެ ލަވައިގައި ހަމައެކަނި އޭނާ ފެންނަނީއެއް ވެސް‬ ‫ނޫނެވެ‪ .‬ރެޕް ކުރުމުގެ ހުނަރު ވެސް ދައްކާލަ އެވެ‪.‬‬ ‫އ ލަވަ ތައްޔާރުކޮށްފައި ވަނީ‬ ‫މި ވީޑި ޯ‬ ‫ޕާކިސްތާންގެ ދެ އާޓިސްޓުން ކަމަށްވާ ސިދް މިސްޓަ‬ ‫ރެޕާ އާއި ޑީޖޭ ޑެނީ އެވެ‪.‬‬

‫މަޝްހޫރުކަމާއި ގްލެމާގެ ދުނިޔެ އަށް އޭނާގެ އެއްވެސް‬

‫ޑއާ އެކު ޑެ‬ ‫"ޓައިޓޭނިކް" އިން ވިދާލި ލިއޮނާ ޯ‬

‫އޑިޝަން" ގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފިލްމު "ދި ޮ‬

‫ކސިސް ވަރެއް‬ ‫"ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ސް ޮ‬

‫ނަމަވެސް މި ޒުވާނާގެ ދިރިއުޅުން މިހާރު މި‬

‫އެކަމަށް ކެތްމަދުވެފައި‪".‬‬

‫ކުޅެފައިވާ ‪ 73‬އަހަރުގެ އެކްޓަރު ބުނީ ގޭންގްސް‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެކުގައި އެއް ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްލަން‬

‫އފް ނިއު ޔޯކް (‪ )2002‬އާއި "ޑިޕާޓެޑް" (‪)2006‬‬ ‫ޮ‬

‫ގތެއް ނުވީ ކަމަށް‬ ‫އެ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފޭ ޮ‬

‫އާމިރު ބުނީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ނުކުތް "ޑިއާ‬

‫އަލުން ފުރުސަތެއް ލިބޭނެ ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރުގައި‪.‬‬

‫ނީރޯ މީގެ ކުރިން ވަނީ މާވިންސް ރޫމް (‪)1996‬‬

‫ރޖެކްޓްތަކެއްގައި ބިޒީވުމުން‬ ‫ނަމަވެސް އެހެން ޕް ޮ‬

‫ދުވަހެއް ތެރޭގަ އެވެ‪.‬‬

‫"އަހަރެން މި ހުންނަނީ އެ ދެ މީހުންނާ‬

‫ކސިސް ގެނެސް ދިން ކުރު‬ ‫އާއި މިދިޔަ އަހަރު ސް ޮ‬

‫ކުރަން ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރުޕީސްގެ ކުރީގެ ނޫޓު ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލިތާ ދެ‬

‫ކުރަން ވަރަށް ޝައުގުވެރިވާ މީހެއް‪ .‬އަހަންނެކޭ‬ ‫ކސިސްއާ އެކު‬ ‫އެއްގޮތަށް ލިއޮނާޑޯ ވެސް ވަނީ ސް ޮ‬

‫ރ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ނީ ޯ‬

‫ސަބަބުންނެވެ‪ .‬އެ ފިލްމު ނެރުނީ ‪ 500‬އާއި ‪1000‬‬

‫ޒިންދަގީ" ރަނގަޅަށް ހިނގާތީ‪ ،‬ފައިސާ ނޫޓުގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ފިލްމު ކުޅޭށާއި މޮޑެލް ކުރާށާއި‬

‫ޑެ ނީރޯ ގެ އުއް ީމދު‪ :‬ސްކޯސެސީ‬ ‫އާއި ލިއޮނާ ޑޯ ގެ ފިލްމެއް‬

‫އެވެ‪ .‬އެހާ ތަނަށް ދާއިރަށް ފައިސާގެ މައްސަލަ‬ ‫ހަމައަކަށް އެޅޭނެ ކަމަށް އޭނާ އުންމީދު ކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނީ ފައިސާގެ މައްސަލައިގެ‬ ‫އެހާ ޮ‬

‫އެކު "ތުރީ އިޑިއަޓްސް" ކަހަލަ ފިލްމެއް ކުޅެން‬

‫ބލީވުޑްގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި އުޅޭ ދެ‬ ‫ޮ‬

‫"ޑަންގަލް" ރިލީޒްކުރަނީ ޑިސެމްބަރު ‪ 23‬ގަ‬

‫ކންފަރެންސެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން‬ ‫ބޭއްވި ޕްރެސް ޮ‬ ‫ފުރުސަތަކަށް އިންތިޒާރު ކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރސް އެވޯޑްސްގަ‬ ‫ފަހުން ބޭއްވި ލަކްސް ގޯލްޑަން ޯ‬

‫އަށް އަސަރު ނުކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި "ރޮކް އޮން ‪ "2‬އަށް‬ ‫އާމިރު ބުނި ޮ‬

‫އާމިރު މިހެން ބުނީ ޝާހްރުކް ވެސް އާމިރާ‬

‫ކެޓުރީނާ (ކ) އަދި ދީޕިކާ‪ :‬ވާދަވެރި ދެ ބަތަލާއިން‬

‫އޭގެ ފަހުން އެފަދަ ފުރުސަތެއް ނުލިބުނު‬ ‫ރ މިހާރު އަންނަނީ އަނެއްކާވެސް‬ ‫ނަމަވެސް ޑެ ނީ ޯ‬ ‫ކސިސްގެ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ސް ޮ‬ ‫އެ ފިލްމުގައި އޭނާއާ އެކު އަލް ޕަސީނޯ އާއި‬ ‫ޖޮއޭ ޕެސްކީ ވެސް ތަފާތު ބައިތައް އަދާކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫އަރްޝަދު ޓީވީ ޝޯއެއްގައި‪ޮ :‬ބޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ވަނީ ލިބިފައި‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 1‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2016‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ބަންގީގެ އަ ުޑ‬ ‫މަޑުކުރަން އިޒްރޭލްގެ‬ ‫ރައީސް ދެކޮޅު‬ ‫ތެލް އަވީވް (ނޮވެމްބަރު ‪ - )30‬ބަންޑީގެ އަޑު‬

‫‪18‬‬

‫އިޒްރޭލުގެ ރައީސް ރިވްލިން‪-- .‬ފޮޓޯ‪:‬އޭޕީ‬

‫ހނިހިރު ދުވަސް ފެށުމުގެ ގޮތުން ހުކުރު ދުވަހު‬ ‫އެއީ ޮ‬

‫ވޓު ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައި ކަމަށް‬ ‫ދެކޮޅަށް ޯ‬

‫އަންނާނެ އެވެ‪ .‬ހުރިހާ ދީންތަކެއްގެ މީހުންނަށް ވެސް‬

‫މަޑު ކުރަން އިޒްރޭލުން ފާސްކުރަން އުޅޭ ބިލަށް އެ‬

‫އއްސުމަށް ފަހު ޔަހޫދީން އަޅާ ސައިރެން އަށް‬ ‫އިރު ޮ‬

‫ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫މި ގާނޫނު ހިންގި ނަމަވެސް އެކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު‬

‫ގައުމުގެ ރައީސް ރެއުވެން ރިލްވިން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި‬

‫ބަދަލު ނުގެނައުމަށެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އފިޝަލަކު ބުނީ އިރުމަތީ ގުދުސް އާއި‬ ‫އިޒްރޭލުގެ ޮ‬

‫ފރާނީ މުސްލިމުންނަށެވެ‪.‬‬ ‫ގެއްލުމެއް ޯ‬

‫ގުދުސްގައި ދީނީ ލީޑަރުންނާ އިއްޔެ ބައްދަލު‬

‫އެހެން ހިސާބުތަކުގެ މިސްކިތްތަކުން ބަންގީގެ އަޑު‬

‫ބަންގީގެ އަޑު މަޑު ކުރަން ފާސް ކުރަން އުޅޭ‬

‫ކުރައްވާ ރިލްވިން ވިދާޅުވީ އަޅުކަން ކުރުމުގެ މިނިވަން‬

‫މަޑު ކުރި ނަމަވެސް އަގުސާ މިސްކިތުން ބަންގީގެ‬

‫އަރަބިންނެވެ‪ .‬މީގެ ތެރޭން ގިނަ މީހުންނަކީ‬

‫ބިލަށް އިޒްރޭލުގެ ކެބިނެޓުން ރުހުން ދިނުމަށް ފަހު އެ‬

‫ކަމަށް ހުރަސް އެޅުމަށް ގާނޫނެއް ފާސްކުރަން އުޅުމަކީ‬

‫އަޑު މަޑު ކުރުން ބިލުން އިސްތިސްނާ ވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މުސްލިމުންނެވެ‪ .‬އަރަބިން ތުހުމަތު ކުރި ގޮތުގައި‬

‫ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓަށް މިއަދު ވަނީ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދެރަ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ދީނީ ލީޑަރުންނާ ބައްދަލު‬

‫ހމް ޕާޓީން ބުނީ‬ ‫ބިލް ސްޕޮންސާ ކުރި ޔަހޫދީ ޯ‬

‫އިޒްރޭލުގައި ދިރިއުޅޭ ‪ 17.5‬ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ‬

‫އިޒްރޭލުގައި އަޣުލަބިއްޔަތު އޮންނަ ޔަހޫދީން ދަނީ‬

‫ބޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ‬ ‫މި ބިލަށް ވަނީ ޮ‬

‫ކުރެއްވީ ވެސް މިހާރު ފާސްކުރަން އުޅޭ ބިލުގެ‬

‫އެއީ އިޒްރޭލުގެ މުސްލިމް ނޫން މީހުންނަށް ކޮންމެ‬

‫ބޑަށް ތަފާތު ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މުސްލިމުންނާ ވަރަށް ޮ‬

‫ވެސް ތާއީދު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތ ބަލަން ކަމަށް ވެސް‬ ‫މައްސަލައިގައި ހައްލެއް ފެނޭ ޯ‬

‫ދުވަހަކު އިވޭ އަޑުތަކުން އުނދަގޫވާ މައްސަލަ އަށް‬

‫ފަލަސްތީނު މީހުން ގިނަ އަދަދަކަށް ދިރިއުޅޭ‬

‫ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ބަންގީގެ އަޑު‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ރިލްވިން ވިދާޅުވީ ބަންގީގެ އަޑު މަޑު‬

‫ހދަން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ބައެއް‬ ‫ހައްލެއް ޯ‬

‫އިރުމަތީ ގުދުސްގެ މިސްކިތްތަކުން ފަސް ވަގުތު ބަންގި‬

‫ގަދަވުމުން ވަރަށް ގިނަ ޝަކުވާ ލިބޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކުރަން ފާސް ކުރަން އުޅޭ ބިލަކީ އެއްވެސް ބޭނުމެއް‬

‫މުދިމުން އިޒްރޭލް މީހުން ރުޅި އެރުވުމަށް ބާރަށް‬

‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬ބަންގީގެ އަޑު‬ ‫ދެނީ އަޑުގަދަ ކުރާ ބޭނުން ޮ‬

‫ގވާ ކަމަށް ވެސް އެ ޕާޓީން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބަންގި ޮ‬

‫އެ ސިޓީގެ ހުރިހާ ދިމާއަކުން ވެސް އިވެ އެވެ‪.‬‬

‫މުސްލިމުން ނޫން މީހުން އަޅުކަން ކުރާ ތަންތަނުގެ‬

‫ހުރި އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އިޒްރޭލުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ބައްދަލުވުމަށް‬

‫އަޑު މަޑުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ބިލުގައި ހިމަނާނެ ކަމަށް‬

‫އިޒްރޭލުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނި ގޮތުގައި ބިލް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ބިލް ފުރަތަމަ އޮތް ގޮތަށް‬

‫ފަހު ރައީސް ރިލްވިން ފައިނޭންސް މިނިސްޓަރު މޯޝޭ‬

‫ފާސްކޮށްފި ނަމަ މިސްކިތްތަކުގައި އަޑު ގަދަކުރާ‬

‫މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ އިސްލާހެއް ގެނެސްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފނު ކުރައްވާ އޭނާގެ ފެކްޝަނުން ބިލާ‬ ‫ލން އަށް ޯ‬ ‫ކަހް ޮ‬

‫ގވުން ހުއްޓުމަކަށް‬ ‫ބޭނުންކޮށްގެން ފަސް ވަގުތު ބަންގި ޮ‬

‫ވެރިކަމަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ހުރިހާ ވިޔަފާރިއެއް ޓްރަމްޕް ދޫ ކޮށްލަނީ‬ ‫ޔކް (ޑިސެމްބަރު ‪ - )1‬ގައުމުގެ ވެރިކަން‬ ‫ނިއު ޯ‬ ‫ކށްދިނުމަށާއި މަސްލަހަތު‬ ‫އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ޮ‬

‫ކޅެއް ކުރިން ވަނީ އޭނާގެ ވިޔަފާރި‬ ‫ޓްރަމްޕް ތަން ޮ‬

‫މައުލޫމާތެކެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މި މަހު ‪15‬‬

‫ދައްކަވަމުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އޭނާ އަދާ‬

‫ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި‬

‫ކުރައްވަން ޖެހޭ ދެ ޒިންމާ ވަކި ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި‬

‫ދޮށީ ތިން ކުދިން ކަމަށްވާ އިވާންކާ‪ ،‬އެރިކް އަދި‬

‫ފުށުއެރުމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ވިޔަފާރިއަކުން‬

‫އިތުރު ތަފްސީލް ހާމަކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ‬

‫އެ ދެ ކަންތައް ވެސް ރަނގަޅަށް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ‬

‫ޑނަލްޑް ޖޫނިއާއާ ހަވާލު ކުރަން ވިސްނާ ކަމަށް‬ ‫ޮ‬

‫ދުރުވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރަމްޕުގެ ދަރިން ވެސް ބައިވެރިވާނެ‬

‫އތް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ގާނޫނީ ގޮތުން‬ ‫ޔަގީންކަން އެބަ ޮ‬

‫ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ސިޔާސީ ވާދަވެރިން ބުނަނީ‬

‫ޑނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ‬ ‫އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެކަން މަނާ ނުކުރާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޓްރަމްޕުގެ ކުދިން އޭނާގެ ވިޔަފާރި ހިންގި ނަމަވެސް‬

‫ނަމަވެސް އެމެރިކާގައި މީގެ ކުރިން ވެރިކަން ކުރެއްވި‬

‫މަސްލަހަތު ފުށުއަރާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ އޭނާގެ‬

‫ރައީސްކަން ކުރުމަށް ހުރަހެއް ކުރިމަތި ނުވާނެ‬

‫ބޭފުޅުން ވަނީ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާތީ ވިޔަފާރި އެއްކޮށް‬

‫ވިޔަފާރި ޖެހޭނީ ޓްރަސްޓަކަށް ހަވާލު ކުރަން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪ .‬ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސްއާ ވާހަކަ‬

‫ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޓްރަމްޕް ކުރިން ވަނީ ވިޔަފާރި ހިންގި ނަމަވެސް‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ވިޔަފާރިން ދުރަށް ޖެހުމަށް ރާއްވަވާފައިވާ ޕްލޭނާ‬ ‫ގތުން ޓްރަމްޕް ހާމަކުރެއްވީ ވަރަށް މަދު‬ ‫ބެހޭ ޮ‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 1‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2016‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪20‬‬

‫ބޯޓު ވެއްޓުނީ ތެޔޮ ހުސްވެގެން‬ ‫ކަމަށް ވާހަކަ ދެކެވެން ފަށައިފި‬ ‫ސީ ރި އާ ސި ފަ އި ން ބު ނެ ފަ އި ވަ ނީ ސެ ޕް ޓެ މް ބަ ރު ‪ 17‬ގަ އި އެ މެ ރި ކާ އި ން ހަ މަ ލާ‬ ‫ދި ނީ ގަ ސް ދު ގަ ިއ ކަ މަ ށް‪ -- .‬ފަ އި ލް ފޮ ޓޯ‬

‫ވެއްޓުނު ބޯޓުން ދަތު ުރ‬ ‫ނުކުރެވުނު ހަތަރު މީހުންގެ ވާހަކަ‬ ‫ގޓާ (ޑިސެމްބަރު ‪ - )1‬ބްރެޒިލްގެ‬ ‫ބޮ ޯ‬

‫ރަހުމަތްތެރިޔާ ބުނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތެއްގެ‬

‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ‬

‫ފައިނަލް މެޗު ކަވަރު ކުރުމަކީ އޭނާގެ ވަރަށް‬

‫ކލަމްބިއާ އަށް ދަތުރު‬ ‫ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ޮ‬

‫ބޑު ހުވަފެނެއް ކަމަށް‪ .‬އެހެންވެ އެ ފުރުސަތު‬ ‫ޮ‬

‫ކށް ވެއްޓުނު މަތިންދާ ބޯޓުން ދަތުރު‬ ‫ކުރަނި ޮ‬

‫އޭނާ އަށް ދިނީ‪ .‬ޓީމާ އެކު ދެވޭތީ ބުނަން ނޭނގޭ‬

‫ބޓުން ހަތަރު މީހަކު‬ ‫ކުރަން ހަމަޖެހި އެކަމަކު އެ ޯ‬

‫ވަރުގެ އުފަލެއް ލިބުނު ކަމަށް ރަހުމަތްތެރިޔާ‬

‫އެންމެ ފަހު ވަގުތު ދަތުރެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ބުނި‪ "،‬އަގްނޮލެއްޓޯ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކލަމްބިއާގެ މެޑެޔިން އަށް ޖައްސަން‬ ‫ޮ‬

‫ބޓު ވެއްޓުނު ޚަބަރު ލިބުމާ އެކު‬ ‫އޭނާ ބުނީ ޯ‬

‫ފަސް މޭލަށް ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް ބޮލީވިއާގެ‬

‫ކުރެވުނީ "އެ ހާދިސާގައި އޭނާ ވެސް މަރުވުން‬

‫ކށްފައިވާ ލަމިއާ ‪2933‬‬ ‫އެއާލައިނަކުން ޗާޓަރު ޮ‬

‫ފަދަ އިހުސާސެއް" ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފްލައިޓް ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި ވަނީ ބޯޓުގައި‬

‫ބޓުން ދެން ދަތުރު ކުރަން ހަމަޖެހިފައި‬ ‫ޯ‬

‫ތިބި ‪ 77‬މީހުންގެ ތެރޭން ‪ 71‬މީހުން މަރުވެފަ‬

‫ބޅަ ޓީމު ނިސްބަތްވާ ޓައުނުގެ މޭޔަރު‬ ‫ވަނީ ފުޓު ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ބްރެޒިލްގެ ‪20‬‬

‫ބޑުގެ ރައީސް‬ ‫ލޫސިއާނޯ ބުލިގޮން އާއި ކްލަބުގެ ޯ‬

‫ނޫސްވެރިން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ސަލާމަތްވީ‬

‫އ ޑޭވިޑް ޑި ނެސް ފިލިހޯ އެވެ‪ .‬އެ ދެ‬ ‫ޕްލިނި ޯ‬

‫ހަ މީހުންނެވެ‪ .‬އެއީ ތިން ކުޅުންތެރިންނާއި ދެ‬

‫މީހުންނަށް ވެސް ޓީމާ އެކު ދަތުރު ނުކުރެވުނީ‬

‫ފަޅުވެރިންނާއި ނޫސްވެރިއެކެވެ‪ .‬ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ‬

‫އތް ބައްދަލުވުމަކަށް ދާން‬ ‫ސައޮ ޕޯލޯގައި ޮ‬

‫ގލް ކީޕަރު ވަނީ ހޮސްޕިޓަލް‬ ‫‪ 31‬އަހަރުގެ ޯ‬

‫ޖެހުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ގެންދިއުމުގެ މަގުމަތީގައި މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޓުން ދަތުރު ކުރަން ހަމަޖެހި އެކަމަކު‬ ‫ޯ‬ ‫އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފްލައިޓް ބަދަލުކުރި‬ ‫އެކަކީ ބްރެޒިލްގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޓީމު‬

‫ގން ވިދާޅުވީ އޭނާ ސަލާމަތްވި ގޮތް‬ ‫ބުލި ޮ‬ ‫އެނގޭނީ ކަލާނގެ އަށް ކަމަށާއި މިއީ އެ ސިޓީ‬ ‫ބޑު ހިތާމަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ޮ‬ ‫ކްލަބުގެ ރައީސް ޕްލީނިއޯ ބުނީ ނެތިގެން‬

‫ބޑު ސަޕޯޓަރެއް‬ ‫ޗަޕެކޮއެންސް ރިއަލްގެ ވަރަށް ޮ‬

‫އެ ދިޔައީ ހަމައެކަނި ވަކިވަކި ކުޅުންތެރިންތަކެއް‬

‫ކަމަށްވާ އަދި އެ ސްޓޭޓުގެ ގާނޫނު ހަދާ‬

‫ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އެއް އާއިލާއެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއް ކަމަށްވާ ގެލްސން‬

‫"ޓީމު ފުރުވަން ދިޔައިރު ކުޅުންތެރިން‬

‫ކލަމްބިއާގެ އެތުލެޓިކޯ‬ ‫މެރިސިއޯ އެވެ‪ .‬އޭނާ ހުރީ ޮ‬

‫ބުނި އެ މީހުން މިދަނީ ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށް‬

‫އނަލްއާ އެކު ދެކުނު އެމެރިކާގެ ދެ ވަނަ‬ ‫ނޭސި ޮ‬

‫ހަދައިދޭން ކަމަށް‪ .‬އެ މީހުންގެ ހުވަފެން‬

‫ބޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ‬ ‫ފަންތީގެ ފުޓު ޯ‬

‫އަހަރެމެންގެ ޖަޒުބާތާ އެކު ހިއްސާ ކުރަން‪"،‬‬

‫ލެގުގައި ކުޅޭ މެޗު ބަލާލަން ޓީމާ އެކު ދަތުރު‬

‫ޕްލީނިއޯ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުރަން ކެތް މަދުވެފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މެރިސިއޯ‪،‬‬

‫ބޓު ވަނީ މީގެ ދެ ހަފުތާ ކުރިން‬ ‫ވެއްޓުނު ޯ‬

‫‪ ،50‬އެންމެ ފަހު ވަގުތު ދަތުރު ކެންސަލް ކުރީ‬

‫ކލިފައިންގައި ކުޅުމަށް ސެމް ހުއާން‬ ‫ވޯލްޑް ކަޕް ޮ‬

‫އޭނާގެ މަސައްކަތް ހުރި ގޮތުންނެވެ‪.‬‬

‫އަށް ދަތުރު ކުރުމަށް ސުޕަސްޓާ ލިއޮނެލް މެސީއާ‬

‫"ޓީމާ އެކު އަޅުގަނޑު ދަތުރު ކުރަން‬ ‫އޮތީ ހަމަޖެހިފައި‪ .‬އެކަމަކު އެންމެ ފަހު ވަގުތު‬ ‫ޝެޑިއުލް ބަދަލު ކުރަން ޖެހުނީ މަސައްކަތް ހުރި‬

‫އެކު އާޖެންޓީނާގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ވެސް‬ ‫ބޭނުންކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޓުން ދަތުރުކުރި ބްރެޒިލްގެ‬ ‫ވެއްޓުނު ޯ‬

‫އގެ ފޭސްބުކުގައި ލިޔެފައިވެ‬ ‫ގތުން‪ "،‬މެރިސި ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޓީމެއް ކަމަށްވާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކއެންސް ރިއަލްގެ ކުޅުންތެރިން ކޮލަމްބިއާގެ‬ ‫ޗަޕެ ޮ‬ ‫ބޓުން ދަތުރުކުރަން ހަމަޖެހުނު އެކަކީ‬ ‫ޯ‬

‫މެޑެޔިން އަށް ދަތުރުކުރީ ދެކުނު އެމެރިކާގެ ދެ‬

‫ނޫސްވެރިއެއް ކަމަށްވާ އިވާން ކާލޯސް އަގްނޮލެޓޯ‬

‫ބޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ‬ ‫ވަނަ ފަންތީގެ ފުޓު ޯ‬

‫ބޓުން އޭނާ އަށް ލިބުނު ސީޓް‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭނާ ބުނީ ޯ‬

‫ފުރަތަމަ ލެގުގައި ކުޅުމަށެވެ‪ .‬ބްރެޒިލް ޓީމާ‬

‫ކށްލީ އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތް‬ ‫ފަހު ގަޑީގައި ދޫ ޮ‬

‫އތީ ކޮލަމްބިއާގެ‬ ‫ދެކޮޅަށް ފައިނަލުގައި އުޅެން ޮ‬

‫ކުރާ އެހެން ނޫސްވެރިއެއް ކަމަށްވާ ގެލްސަން‬

‫އނަލް އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫އެތުލެޓިކޯ ނޭސި ޮ‬

‫ބޑަށް ޓީމާ އެކު ދަތުރުކޮށް ފައިނަލް‬ ‫ގަލިއޮޓޯ މާ ޮ‬

‫ކޮލަމްބިއާގެ ޓީމުން ބޭނުން ވަނީ ބްރެޒިލްގެ‬

‫މެޗު ކަވަރު ކުރަން ބޭނުންވެފައި ހުރުމުން‬

‫ކއެންސަށް ތަށި ހަވާލު ކުރުމަށެވެ‪ .‬ބޯޓު‬ ‫ޗަޕެ ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި ފުޓުބޯޅަ ޓީމުން ‪19‬‬

‫"އެންމެ ފުރަތަމަ ޓީމާ އެކު ދަތުރު‬ ‫އތީ އަޅުގަނޑު‪ .‬އެކަމަކު އަޅުގަނޑުގެ‬ ‫ކުރަން ޮ‬

‫ސ ބަ ށް ބޯ ޓު ވެ އް ޓި ފަ އި‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬ސީ އެ ން އެ ން‬ ‫ކޮ ލަ މް ބި އާ ގެ މެ ޑެ ޔި ން ގެ ފަ ރު ބަ ދަ މަ ތީ ގެ ހި ާ‬

‫ކުޅުންތެރިން މަރުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގޓާ (ޑިސެމްބަރު ‪ - )1‬ބްރެޒިލްގެ ފުރަތަމަ‬ ‫ބޮ ޯ‬

‫މީހުން ސަލާމަތްވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ވެސް‬

‫ބޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު‬ ‫ޑިވިޝަނުގެ ފުޓު ޯ‬

‫ކމްގެ އެޑިޓާ އިން ޗީފް‬ ‫އެއީ‪ "،‬އެއާލައިންރޭޓިންސް‪ޮ .‬‬

‫ކށް ބޮލީވިއާގެ ޗާޓަރު‬ ‫ކޮލަމްބިއާ އަށް ދަތުރު ކުރަނި ޮ‬

‫ތމަސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޖިއޮފްރީ ޯ‬ ‫މީގެ ކުރިން ވެއްޓި އަލިފާން ހިފާފައިނުވާ‬

‫ޔ ހުސްވެގެން ކަމަށް‬ ‫މަތިންދާ ބޯޓު ވެއްޓުނީ ތެ ޮ‬ ‫ބުނާ ވާހަކަތަކެއް ލީކުވެފައިވާ އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންއަކުން‬

‫ބޯޓުތަކުގެ ތަހުގީގުން އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ބޯޓު‬

‫ހާމަވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ޔ ހުސްވެގެން ކަމަށް ބަލައިފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވެއްޓުނީ ތެ ޮ‬ ‫އެއާ ސޭފްޓީ އިންވެސްޓިގޭޓަރެއް ކަމަށްވާ ގްރާންޓް‬

‫ގތުން އިލެކްޓްރިކަލް‬ ‫އެ ރެކޯޑިންގައި ބުނެފައިވާ ޮ‬ ‫މައްސަލައެއް ދިމާވެ އަދި ތެޔޮ ހުސްވާތީ ބޯޓު‬

‫ބްރޮފީ ވިދާޅުވީ ކޮމާޝަލް އޭވިއޭޝަން އިންޑަސްޓްރީގައި‬

‫ޖައްސަން ޕައިލެޓް ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް އެދިފަ‬

‫ބޓެއް ވެއްޓުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު‬ ‫ތެޔޮ ހުސްވެގެން ޯ‬

‫ކލަމްބިއާގެ އެއާ ޓްރެފިކް‬ ‫އެވެ‪ .‬ބޯޓުގެ ކްރޫ އާއި ޮ‬

‫ބޓުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް‬ ‫ކަމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ ޯ‬

‫ކންޓްރޯލާއާ ދެމެދު ދެކުނު ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން ބޯޓު‬ ‫ޮ‬

‫ތެޔޮ ހުރިކަން ޔަގީން ކުރާނެ އެތައް ގޮތެއް ހުރުމުން‬

‫ހދަން ތަހުގީގު ޓީމަށް އެހީތެރިކަން‬ ‫ވެއްޓުނު ސަބަބު ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފށި އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ‬ ‫ވެއްޓުނު ބޯޓުގެ ކަޅު ޮ‬

‫ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޓުގެ އިލެކްޓިކަލް‬ ‫އޮޑިއޯގައި ޕައިލެޓް ވަނީ ޯ‬

‫ބޓުގެ ފްލައިޓް ޑޭޓާ އާއި ވޮއިސް‬ ‫ހދައިފަ އެވެ‪ޯ .‬‬ ‫ޯ‬

‫ކށް ފޭލްވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ނިޒާމް އެއް ޮ‬

‫ބޓުގެ މެއިންޓެނެންސް އާއި‬ ‫ރެކޯޑަރުގެ އިތުރުން ޯ‬

‫ތެޔޮ ހުސްވަނީ ކަމަށް ވަނީ އިންޒާރު ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޑްސް ވެސް ތަހުގީގު ޓީމުން ބަލާނެ‬ ‫މެނުފެކްޗާރިން ރެ ޯ‬

‫ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ޕައިލެޓް ވަނީ ދަތުރު ކުރަމުން‬

‫ބޓު އުފެއްދި ކުންފުނީގެ އިންވެސްޓިގޭޓަރުން‬ ‫އެވެ‪ޯ .‬‬

‫ދަނީ ‪ 9،000‬ފޫޓް (‪ 2،743‬މީޓަރު) އުހުން ކަމަށް‬

‫ކލަމްބިއާ އަށް ގޮހެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު ވަނީ ޮ‬

‫ވެސް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޓު ވެއްޓުނު ހާދިސާގެ ތަހުގީގު ވައިގެ ދަތުރުގެ‬ ‫ޯ‬

‫ކޮލަމްބިއާގެ ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އެޖެންސީން‬ ‫ބޓު ވެއްޓުނު ހާދިސާގައި ‪ 71‬މީހުން‬ ‫ބުނީ ޯ‬

‫އފިޝަލުނ ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާ‬ ‫ސަލާމަތާ ބެހޭ ޮ‬

‫މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި‬

‫ކލަމްބިއާގެ މެޑެޔިންއާ ކައިރިން ފަރުބަދަ‬ ‫އިރު ޮ‬

‫ބްރެޒިލްގެ ‪ 20‬ނޫސްވެރިން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޓުގެ މައިގަނޑުން ވެސް‬ ‫މަތީގެ ހިސާބަށް ވެއްޓުނު ޯ‬

‫ހަ މީހަކު ވަނީ ސަލާމަތްވެފަ އެވެ‪ .‬އެއީ ތިން‬

‫ބޓު ވެއްޓި އަލިފާން‬ ‫ވަނީ ބައެއް ހެކި ލިބިފަ އެވެ‪ޯ .‬‬

‫ކުޅުންތެރިންނާއި ދެ ފަޅުވެރިންނާއި ނޫސްވެރިއެކެވެ‪.‬‬

‫ޔ ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް‬ ‫ރޯވެފައި ނުވުމަކީ އެ ބޯޓުން ތެ ޮ‬

‫ސަލާމަތްވި މީހުންނަށް މިހާރު ދަނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ‬

‫އފިޝަލުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބެލެވިދާނެ ހެއްކެއް ކަމަށް ޮ‬

‫އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ‪ .‬ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ‪31‬‬

‫ކޮލަމްބިއާގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ހާމަކޮށްފައިވާ‬

‫ހސްޕިޓަލް ގެންދިއުމުގެ‬ ‫އަހަރުގެ ގޯލް ކީޕަރު ވަނީ ޮ‬

‫ބޓުގެ ހަތަރު އިންޖީނުން‬ ‫ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ޯ‬

‫މަގުމަތީގައި މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޓު ވަނީ މީގެ ދެ ހަފުތާ ކުރިން‬ ‫ވެއްޓުނު ޯ‬

‫ކުރެ އެއްވެސް އިންޖީނެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ‬ ‫އަނދާފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާނެއް ފެންނާކަށް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ކލިފައިންގައި ކުޅުމަށް ސެމް ހުއާން އަށް‬ ‫ވޯލްޑް ކަޕް ޮ‬

‫ފރުން ހުއްޓުވުމަށް ތަފާތު‬ ‫ބޯޓުގެ އިންޖީނަށް ތެޔޮ ޯ‬

‫އނެލް މެސީއާ އެކު‬ ‫ދަތުރު ކުރުމަށް ސުޕަސްޓާ ލި ޮ‬

‫ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެދާނެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ތެޔޮ‬

‫ބޅަ ޓީމު ވެސް ބޭނުންކޮށްފަ‬ ‫އާޖެންޓީނާގެ ގައުމީ ފުޓު ޯ‬

‫ލީކުވުން‪ ،‬އިންޓާނަލް އައިސިން‪ ،‬ފިއުލް ޕަމްޕްތައް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފޭލްވުން ފަދަ ސަބަބުތައް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޓުން ދަތުރުކުރި ބްރެޒިލްގެ ފުރަތަމަ‬ ‫ވެއްޓުނު ޯ‬

‫ކލަމްބިއާ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ‬ ‫ޮ‬

‫ކއެންސް ރިއަލްގެ‬ ‫ޑިވިޝަނުގެ ޓީމެއް ކަމަށްވާ ޗަޕެ ޮ‬

‫ޑ ބޮކަނެގްރާ ވިދާޅުވީ ބޯޓު‬ ‫ޑިރެކްޓަރު އަލްފްރެ ޯ‬

‫ކލަމްބިއާގެ މެޑެޔިން އަށް ދަތުރުކުރީ‬ ‫ކުޅުންތެރިން ޮ‬

‫ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާގެ ތަހްގީގު އިލެކްޓްރިކަލް‬

‫ދެކުނު އެމެރިކާގެ ދެ ވަނަ ފަންތީގެ ފުޓުބޯޅަ‬

‫ކށްފައިވީ ނަމަވެސް ބޯޓު ތެޔޮ‬ ‫މައްސަލައަކަށް އަމާޒު ޮ‬

‫މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ކުޅުމަށެވެ‪.‬‬

‫ހުސްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ވެސް ތަހުގީގު ޓީމުން‬

‫ކޅަށް ފައިނަލުގައި އުޅެން އޮތީ‬ ‫ބްރެޒިލް ޓީމާ ދެ ޮ‬

‫ބަލާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއާޕޯޓަށް‬

‫އނަލް އެވެ‪ .‬ކޮލަމްބިއާގެ‬ ‫ކޮލަމްބިއާގެ އެތުލެޓިކޯ ނޭސި ޮ‬

‫ޖައްސަން އެންމެ ފަސް މޭލަށް ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް‬

‫ޓީމުން ބޭނުން ވަނީ ބްރެޒިލްގެ ޗަޕެކޮއެންސަށް ތަށި‬

‫ޔ ނެތީ ކީއްވެތޯ ވެސް‬ ‫ބޯޓުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ތެ ޮ‬

‫ބޓު ވެއްޓުމުން ބްރެޒިލް ޓީމުގެ ‪19‬‬ ‫ހަވާލު ކުރުމަށެވެ‪ޯ .‬‬

‫ތަހުގީގު ޓީމުން ބަލާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުންތެރިން މަރުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޓު ވެއްޓި ބިމުގައި ޖެހުނު އިރު އަލިފާން‬ ‫" ޯ‬ ‫ހިފާފައި ނުވާކަން އެނގޭ‪ .‬އެ ހާދިސާ އިން ބައެއް‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 1‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2016‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ރެ ާއލަށް ބޮޑު މޮޅެއް‪ ،‬ބާސެލޯނާ‬ ‫އަނެއް ާކ ވެސް އެއްވަރު‬

‫‪21‬‬

‫މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު ‪ - )1‬ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ‬ ‫ގަދަ ‪ 32‬ޓީމު ވާދަކުރާ ބުރުގައި ރޭ ލިއޮނެސާ އަތުން‬ ‫ބޑު މޮޅެއް ހޯދިއިރު‪،‬‬ ‫‪ 1-6‬އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ޮ‬ ‫ރަށުން ބޭރުގައި ސްޕެނިޝް ތިން ވަނަ ޑިވިޝަންގެ‬ ‫ކޅަށް ކުޅޭ ބާސެލޯނާ ‪ 1-1‬އިން‬ ‫ހާކިއުލެސްއާ ދެ ޮ‬ ‫އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސްޕެއިނުގެ ތިން ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ލިއޮނެސޭއާ‬ ‫ކޅަށް ރެއާލުން ގިނައިން ބޭނުންކުރީ ޔޫތު‬ ‫ދެ ޮ‬

‫ރޭގެ މެޗުގައި ހެޓްރިކެއް ހެދި ރެއާލުގެ‬ ‫މަރިއާނޯ ބޯޅަ ފޮނުވާލަނީ‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬އޭއެފްޕީ‬

‫ކުޅުންތެރިންނެވެ‪ .‬ރޭގެ މެޗުގައި ރެއާލުން ޖެހި ހަތް‬ ‫ލަނޑުގެ ތެރެއިން ތިން ލަނޑުގެ ޖެހީ މަރިއާނޯ ޑިއާޒް‬ ‫އެވެ‪ .‬އަނެއް ތިން ލަނޑުގެ ތެރެއިން ދެ ލަނޑު‬ ‫ކޗު ޒިދާންގެ ދަރިފުޅު އެންޒޯ‬ ‫ކާމިޔާބުކުރީ ރެއާލްގެ ޯ‬ ‫ރޑްރިގޭޒް އެވެ‪ .‬ދެން ޖެހި‬ ‫ޒިދާން އާއި ޖޭމްސް ޮ‬ ‫ޑ އަތުން ބައިކޮޅަށް‬ ‫އނެސޭގެ ސެސާ މޮގާ ޯ‬ ‫ލަނޑަކީ ލި ޮ‬ ‫ވަން ލަނޑެކެވެ‪.‬‬ ‫އނެސޭގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު މި މެޗުގައި‬ ‫ލި ޮ‬ ‫ގންޒާލެޒް އެވެ‪ .‬ލިއޮނެސޭގެ‬ ‫ކާމިޔާބުކުރީ ޔެރާއެ ޮ‬ ‫މައްޗަށް ދެ ލެގުން ރެއާލުން ކުރިހޯދީ ‪ 2-13‬ގެ‬ ‫އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫އތް ކްލަސިކޯ މެޗަށް‬ ‫އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޮ‬ ‫ވިސްނުމަށް ފަހު ރޭ ހާކިއުލެސްއާ ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ‬ ‫އިން އެ ޓީމުގެ އެއްވެސް މުހިއްމު ކުޅުންތެރިޔަކު‬ ‫ބޭނުމެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ހާކިއުލެސް‬ ‫އިންނެވެ‪ .‬މެޗުގެ ‪ 52‬ވަނަ މިނިޓްގައި މި ލަނޑު‬ ‫ކާމިޔާބުކުރީ ޑޭވިޑް މައިންޒް އެވެ‪ .‬އޭގެ ހަ މިނިޓް‬ ‫ކށްދިނީ ޑޭވިޑް އަލޭނާ‬ ‫ފަހުން ބާސެލޯނާ އަށް އެއްވަރު ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން ވެސް ލަނޑު ޖަހަން ބާސެލޯނާ‬ ‫އަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު ނަމަވެސް ބޭނުމެއް‬ ‫ނުކުރެވުނެވެ‪.‬‬ ‫"މިއީ ފުރަތަމަ ލެގު ކަމަށްވުމުން މާޔޫސްވާން‬ ‫އތް މުހިއްމު މެޗަށް ބަލާފައި‬ ‫ނުޖެހޭ‪ .‬ކުރިއަށް ޮ‬ ‫ކުޅުންތެރިން ބޭނުން ނުކުރީ‪ .‬އަމިއްލަ ދަނޑުގައި‬ ‫އތް ބުރަށްދެވޭނެ ކަމުގެ‬ ‫ނަތީޖާ ބަދަލުކޮށް ދެން ޮ‬ ‫އތް‪ "،‬ރޭގެ މެޗަށް ފަހު ބާސެލޯނާގެ‬ ‫ޔަގީންކަން އެބަ ޮ‬ ‫ކޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަ ްށ‬ ‫އިނިއެސްޓާ އަށް ކުޅެވޭނެ‬

‫މޮރީނިއޯ އަށް އިތުބާރު‬ ‫އެބަ އޮތް‪ :‬ބެކަމް‬

‫ބޑު އެއް ސަބަބަކީ މެދުތެރެއިން ޓީމު ލައްވައި‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫އަހަރެމެންނަށް ވެސް (ފާގަސަން) އާ އެކު އުނދަގޫ‬

‫ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ފިޓްވުމަކީ ބާސެލޯނާ އަށް‬

‫އަހަރުތަކެއް ދިޔަ‪ .‬އޭގެ ފަހުން އައީ ކާމިޔާބު ‪ 20‬އަހަރު‪.‬‬

‫ކުޅުވާނެ ކުޅުންތެރިޔަކު ނެތުމެވެ‪ .‬މުހިއްމު މެޗަށް‬ ‫ބޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ‪.‬‬ ‫ލިބޭ ޮ‬

‫އަހަރެން މޮރީނިއޯ އަށް އިތުބާރުކުރަން‪"،‬‬

‫އުމުރުން ‪ 32‬އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާގެ ލިގަމެންޓަށް‬ ‫މިދިޔަ މަހު ލިބުނު އަނިޔާއިން ސަލާމަތްވެ ހުކުރު‬ ‫ދުވަހު ވަނީ ޕްރެކްޓިހަށް ނުކުމެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"އިނިއެސްޓާ ފިޓްވެއްޖެ‪ .‬އޭނާ އެހެރީ ކުޅެން‬ ‫ޑކްޓަރުންގެ ރަސްމީ ހުއްދައިގެ‬ ‫ތައްޔާރުވެފައި‪ .‬އެކަމަކު ޮ‬ ‫އިންތިޒާރުގައި އޭނާ އެހުރީ‪ .‬އެއީ ހަމައެކަނި ރަސްމީ‬ ‫ކށްލާ ކަމެއް‪ .‬އޭނާ އަށް މި މެޗުގައި‬ ‫ބޭނުމެއް ޮ‬ ‫ކުޅެވޭނެ‪ "،‬އެންރިކޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ސްޕެނިޝް ކަޕުގައި މިރޭ ހާކިއުލަސްއާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ކުޅޭ މެޗަށް އިނިއެސްޓާ ސަސްޕެންޑްވެފައިވާއިރު‬ ‫އެންރިކޭ ބުނީ އެހެން ނޫން ނަމަ މިރޭގެ މެޗުގެ‬ ‫ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން އޭނާ އަށް ފުރުސަތު ދޭނެ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އޮތީ ‪ 27‬ޕޮއިންޓާ‬ ‫އެކު ދެ ވަނައިގަ އެވެ‪ .‬އެއް ވަނައިގައި ‪ 33‬ޕޮއިންޓާ‬ ‫ލނާ (ނޮވެމްބަރު ‪ – )30‬ސްޕެނިޝް‬ ‫ބާސެ ޯ‬ ‫ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑާ‬ ‫ލނާގެ ކެޕްޓަން އަންދްރޭ‬ ‫ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ބާސެ ޯ‬ ‫އިނިއެސްޓާ ފިޓްވެއްޖެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް‬ ‫އެންރިކޭ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ލނާގެ ނަތީޖާތައް ފަހަކަށް އައިސް ދަށްވުމުގެ‬ ‫ބާސެ ޯ‬

‫އތްއިރު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭގެ‬ ‫އެކު ރެއާލް މެޑްރިޑް ޮ‬ ‫މޅުވެއްޖެ ނަމަ އެ ޓީމަށް ނުވަ‬ ‫މެޗުން ރެއާލް ޮ‬ ‫ޕއިންޓުގެ ލީޑެއް ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫"އަހަރެމެން އެބަޖެހޭ އެއްވަރެއްގައި ކުޅުން‬ ‫ހިފަހައްޓަން‪ .‬އެއީ ހަމައެކަނި ދިމާވާ މައްސަލައަކީ‪ .‬އެ‬ ‫ބޑުވުމެއް‪ "،‬އެންރިކޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ނޫނީ ނެތް ކަން ޮ‬

‫ޖޮހެނެސްބާގް‪ ،‬ދެކުނު އެފްރިކާ (ޑިސެމްބަރު ‪– )1‬‬

‫އ އަށް އިތުބާރުކުރަން‪"،‬‬ ‫‪ 20‬އަހަރު‪ .‬އަހަރެން މޮރީނި ޯ‬

‫އއާ އެކު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް އެދެވޭ‬ ‫ހޯސޭ މޮރީނި ޯ‬

‫މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ އެކު ‪ 1999‬ވަނަ އަހަރުގެ‬

‫ނަތީޖާތަކެއް ނުނެރެވުނަސް އޭނާ އަށް އިތުބާރު އެބައޮތް‬

‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ބެކަމް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ޑޭވިޑް ބެކަމް ބުނެފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ބެކަމް ބުނީ ފާގަސަން އަކީ ނުފޫޒު ގަދަ އަދި‬ ‫ކުޅުންތެރިން ކޮންޓްރޯލްކުރަން ދަންނަ ކޯޗެއް ކަމަށާއި‬

‫ކޗު އެލެކްސް‬ ‫ބެކަމް އަކީ ޔުނައިޓެޑުގެ ކާމިޔާބު ޯ‬ ‫ފާގަސަންގެ ދަރިވަރެކެވެ‪ .‬ބެކަމް ފަދަ ޒުވާން‬

‫އޭނާ ދެކެ ކުޅުންތެރިން ޖެހިލުންވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެއީ‬ ‫ރަނގަޅުކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ވަރުގަދަ ޓީމެއް ބިނާކޮށް ފާގަސަން‬

‫ތޭރަ މެޗަށް ފަހު ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ހަ ވަނައިގައި‬

‫ވަނީ ޔުނައިޓެޑަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫އތީ ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ގްރޫޕް‬ ‫ޔުނައިޓެޑް އޮތްއިރު އެ ޓީމު ޮ‬

‫އޭނާ ‪ 2013‬ވަނަ އަހަރު އިސްތިއުފާ ދިން ފަހުން އެ‬

‫ސްޓޭޖުން ކެޓުމާ ގާތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ހދިފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬ޑޭވިޑް‬ ‫ޓީމަށް ރަނގަޅު ކާމިޔާބެއް ޯ‬

‫ބެކަމް ވަނީ އިންގްލެންޑުގެ ކެރިއަރާ ބެހޭގޮތުން‬

‫މޮއިސް އާއި ލުއިން ވެން ހާލްއާ އެކު ކުރި ނާކާމިޔާބު‬

‫ވެސް ވާހަކަދައްކައިފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ބުނީ އެންމެ ބޮޑު‬

‫ތަޖުރިބާތަކަށް ފަހު‪ ،‬ޔުނައިޓެޑުން މޮރީނިއޯއާ ޓީމު‬

‫ހިތާމައަކީ އިންގްލެންޑާ އެކު ކާމިޔާބެއް ނުލިބުން‬

‫ހަވާލުކުރީ މި ސީޒަނުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށާއި އެކަމަކު ހަ އަހަރު ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން‬

‫ކޗަކާ އެކު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް‬ ‫ބެކަމް ބުނީ އެއް ޯ‬ ‫ވުމަށް ފަހު ބަދަލު އަންނައިރު ނަތީޖާ ދަށްވުމަކީ އާއްމު‬ ‫ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެމެންނަށް ވެސް (ފާގަސަން) އާ އެކު‬ ‫އުނދަގޫ އަހަރުތަކެއް ދިޔަ‪ .‬އޭގެ ފަހުން އައީ ކާމިޔާބު‬

‫ކުރުމަކީ ފަހުރުވެރިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވލްޑް ކަޕަށް ދިއުމަށް‬ ‫"ގައުމީ ޓީމު ގޮވައިގެން ޯ‬ ‫ބޑު އުފަލެއް ނުލިބޭނެ‪ "،‬އިންގްލެންޑުގެ‬ ‫ވުރެ ވަކި ޮ‬ ‫ޖާޒީގައި ‪ 2002 ،1998‬އަދި ‪ 2006‬ވަނަ އަހަރުގެ‬ ‫ވލްޑް ކަޕުގައި ކުޅުނު ބެކަމް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 1‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2016‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ޔުނައިޓެޑް ސެމީ އަށް‪،‬‬ ‫އާސެނަލް ކަޓައިފި‬ ‫ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު ‪ - )1‬އިނގިރޭސި‬

‫މިޑްފީލްޑަރު ހެންރިކް މިކިތާރްޔަން ވަނީ މޮޅު‬

‫ލީގު ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރޭ ވެސްޓް ހޭމް‬

‫ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ‪ .‬ޔުނައިޓެޑުން ޖެހި ހަތަރު‬

‫ޔުނައިޓެޑް އަތުން ‪ 1-4‬އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ‬

‫ލަނޑުގެ ތެރެއިން ދެ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު‬

‫ޔުނައިޓެޑް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން‬

‫ކށްދިނީ ވެސް މިކިތާރްޔަން އެވެ‪.‬‬ ‫ތަނަވަސް ޮ‬

‫ހދިއިރު‪ ،‬އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސައުތެމްޓަން‬ ‫ޖާގަ ޯ‬

‫ރޭ ސައުތެމްޓަން އަތުން ބަލިވުމާ އެކު‬

‫އަތުން ‪ 0-2‬އިން ބަލިވެ އާސެނަލް މުބާރާތުން‬

‫މެޗަކުން ބަލިނުވެ އާސެނަލުން ފުރިހަމަކުރަމުން‬

‫ކަޓައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކޑަށް ނިމުމެއް އައީއެވެ‪ .‬ރޭގެ މެޗުގެ‬ ‫އައި ރެ ޯ‬

‫ސަސްޕެންޝަންގެ ސަބަބުން ޔުނައިޓެޑް‬

‫ކުރިން އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ‪ 19‬މެޗުން‬

‫ޕގްބާ އާއި މަރުއާން‬ ‫ރޭގެ މެޗުގައި ކުޅުނީ ޕައުލް ޮ‬

‫އާސެނަލް ބަލިވެފައިނުވެ އެވެ‪ .‬ސައުތެމްޓަނާ‬

‫ފެލައިނީ ނުލަ އެވެ‪ .‬އަދި އެންމެ ފަހުން ލީގުގައި‬

‫ކޅަށް ރޭ އާސެނަލް ނުކުތީ އެންމެ ފަހުން‬ ‫ދެ ޮ‬

‫ވެސްޓް ހޭމްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ހިނގާދިޔަ‬

‫ކޅަށް ނުކުތް ފުރަތަމަ އެގާރަ އަށް‬ ‫ބޯންމައުތާ ދެ ޮ‬

‫ކަންތައްތަކުގެ ސަބަބުން ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ‬

‫‪ 10‬ބަދަލެއް ގެނެސްގެންނެވެ‪.‬‬

‫އ ވެސް ހުރީ ބެންޗަށް ނާދެވޭ ގޮތަށް‬ ‫މޮރީނި ޯ‬ ‫ސަސްޕެންޝަނެއްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ މެޗުގެ ދެ ވަނަ މިނިޓްގައި ޔުނައިޓެޑަށް‬

‫"ކޯޗެއްގެ ތޮފި ބޮލުން ނެގުމަށް ފަހު ބައްޕައެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫އަހަރެން މިހުރީ ވަރަށް އުފަލުން‪ .‬އެންޒޯގެ ފަރާތުން‬ ‫ފެނުނީ އުއްމީދީ ކުޅުމެއް‪ .‬އެކަމަކު އެބައޮތް ކަންބޮޑުވުމެއް‪.‬‬ ‫އެއީ އަހަރެންގެ ދަރިއަކަށް ވުމުން މީޑިއާގެ ލޯ އޭނާ އަށް‬ ‫އަމާޒުވާނެ‪ .‬އަހަރެން މީޑިއާ އަށް އެދޭ އެދުމެއް އެބައޮތް‪.‬‬ ‫އެންޒޯ އަށް އަދި ޕްރެޝަރު ނުކުރުން އެދެން‪"،‬‬

‫ކޅަށް ސައުތެމްޓަނުން ވަނީ‬ ‫އާސެނަލް ޓީމު ޮ‬ ‫ފުރަތަމަ ހާފްގައި ދެ ލަނޑު ވައްދާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލީޑުނަގައިދިނީ ޒަލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗް އެވެ‪.‬‬ ‫ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ވެސްޓް ހޭމް އަށް‬

‫ކްލާސީ އާއި ރަޔާން ބާޓްރަންޑް އެވެ‪.‬‬

‫ކށްދިނީ ކުރިން ޔުނައިޓެޑްގެ ޔޫތު ޓީމަށް‬ ‫އެއްވަރު ޮ‬ ‫ދެ ވަނަ ހާފްގައި ޔުނައިޓެޑްގެ އަނެއް ތިން‬

‫ޒިދާންގެ މެސެޖް‪:‬‬ ‫ދަރިފުޅަށް ޕްރެޝަރު ނުކުރޭ!‬

‫ޒުވާން ގިނަ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ނުކުތް‬

‫ސައުތެމްޓަންގެ ލަނޑުތައް ކާމިޔާބުކުރީ ޖޯޑީ‬

‫ކުޅުނު އެޝްލީ ފްލެޗާ އެވެ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫ސެމީ ފައިނަލްގައި ސައުތެމްޓަން ނުކުންނާނީ‬ ‫ކޅަށެވެ‪ .‬އަނެއް ސެމީގައި ހަލް ސިޓީ‬ ‫ލިވަޕޫލާ ދެ ޮ‬ ‫ބައްދަލުކުރާނީ ޔުނައިޓެޑާ އެވެ‪ .‬ސެމީގެ ފުރަތަމަ‬

‫ލަނޑުގެ ތެރެއިން ދެ ލަނޑު ޖެހީ އެންތަނީ‬

‫އންނާނީ އަންނަ މަހު ‪ 10‬ވަނަ ދުވަހު‬ ‫ލެގު ޮ‬

‫މާޝިއަލް އެވެ‪ .‬ފަހު ލަނޑު ޖެހީ އިބްރަހިމޮވިޗެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ ލެގު ކުޅޭނީ އަންނަ މަހު ‪ 24‬ގަ‬

‫ރޭގެ މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅޭ އާރްމީނިއާގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ފަހުން ސައުތުގޭ ްޓ‬ ‫އިންގްލެންޑުގެ ދާއިމީ ކޯޗަކަށް‬ ‫ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު ‪ - )1‬ހަތަރު އަހަރުގެ‬ ‫އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އިންގްލެންޑުގެ ދާއިމީ ކޯޗުގެ‬

‫ލި ޮއނެސާ ކުޅުންތެރިޔަކު ކައިރިން އެންޒޯ (ކ) ޯބޅަ ހިފައިގެންދަނީ‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬އޭއެފްޕީ‬

‫މަގާމް ގަރެތު ސައުތުގޭޓަށް ދީފި އެވެ‪.‬‬ ‫އިންގްލެންޑް ކޯޗަކަށް އުމުރުން ‪ 46‬އަހަރުގެ‬ ‫ގތުން ހަމަޖެއްސީ މިދިޔަ‬ ‫ސައުތުގޭޓް ވަގުތީ ޮ‬

‫މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު ‪ - )1‬ސްޕެނިޝް ކަޕުގައި‬

‫ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެވެ‪ .‬ސައުތުގޭޓާ އިންގްލެންޑް‬

‫ރޭ ލިއޮނެސޭ އަތުން ‪ 1-6‬ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވި‬

‫ހަވާލުކުރީ މަގާމާ ހަވާލުވިތާ ‪ 67‬ފަހުން އިންގްލެންޑް‬ ‫ކޯޗުކަމުން ސޭމް އެލަޑައިސް އިސްތިއުފާ ދިނުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކޗުކަމުގައި އިންގްލެންޑުން‬ ‫ސައުތުގޭޓްގެ ޯ‬ ‫މިހާތަނަށް ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް‬

‫ކށް އަހަންނަށް މި މަގާމު ލިބުން އެއީ‬ ‫"ދާއިމީ ޮ‬ ‫ގތުގައި ދެކެން‪ .‬މިދިޔަ ހަތަރު މެޗުގައި‬ ‫ފަހުރެއް ޮ‬ ‫ވެސް ކުރިމަތިވި ހުރިހާ ފާޑުކިޔުންތަކާ އެކު އަހަރެން‬ ‫ބޭނުންވީ ޓީމަށް އެހީވެދޭން‪ .‬މިކަމުގައި ކުޅުންތެރިންނާއި‬ ‫ކޗިން ސްޓާފުން އަދި އެފްއޭ އިން ދިން ސަޕޯޓަށް‬ ‫ޯ‬ ‫ޝުކުރު އަދާކުރަން‪ .‬މުސްތަގުބަލުގައި ވެސް އެގޮތުގައި‬ ‫ތިބުމަށް އެދެން‪ "،‬ކުރިން އިންގްލެންޑް ގައުމީ ޓީމަށް‬ ‫ކުޅުނު ސައުތުގޭޓް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކޗިން ކެރިއަރު ފެށީ ‪ 2006‬ވަނަ‬ ‫ސައުތުގޭޓަކީ ޯ‬

‫ކޗު ޒިނެދިން ޒިދާންގެ ދަރިފުޅު‬ ‫މެޗުގައި ރެއާލުގެ ޯ‬

‫ޓީމުތަކަށެވެ‪ .‬ޒިދާން ރެއާލުގެ ޔޫތު ޓީމާ ހަވާލުވެގެން‬

‫ޒ ޒިދާން ލަނޑު ޖަހާފައިވާއިރު އޭނާ އަށް‬ ‫އެން ޯ‬

‫ޒ ވަނީ ޒިދާންގެ އިރުޝާދުގެ‬ ‫ހުރިއިރު ވެސް އެން ޯ‬

‫ޕްރެޝަރުނުކުރަން ޒިދާން މީޑިއާގައި އެދިއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ދަށުން ކުޅެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އުމުރުން ‪ 21‬އަހަރުގެ އެންޒޯ ރޭ ލިއޮނެސޭއާ‬

‫އަނެއް ދެ މެޗުންވީ އެއްވަރެވެ‪ .‬އެ ޓީމު އެންމެ ފަހުން‬ ‫އެއްވަރުވި މެޗެވެ‪.‬‬

‫ޒ މީގެ ކުރިން ކުޅެމުން އައީ ރެއާލުގެ ޔޫޓު‬ ‫އެން ޯ‬

‫ކޅަށް ރޭ ރެއާލުން ގިނައީ‬ ‫ލިއޮނެސޭއާ ދެ ޮ‬

‫މެޗަކުން ބަލިވެފައިނުވެ އެވެ‪ .‬ދެ މެޗުން އެއްވަރުވިއިރު‪،‬‬ ‫ކުޅުނު މެޗަކީ ވެމްބްލީގައި ސްޕެއިންއާ ‪ 2-2‬އިން‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުންކުރީ ޔޫތު ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނެވެ‪ .‬ޒިދާން ބުނީ‬

‫ކޅަށް ކުޅުނު މެޗަކީ ރެއާލުގެ ސީނިއާ ޓީމަށް އޭނާ‬ ‫ދެ ޮ‬

‫މި މެޗުގައި ފެނިގެން އެ ދިޔައީ ރެއާލުގައި ރަނގަޅު‬

‫އަހަރު އޭނާ ކުރިން ކުޅުނު ކްލަބް މިޑްލްސްބަރާ‬

‫ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ މެޗުގައި އޭނާގެ‬

‫އތް ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މުސްތަގުބަލެއް ޮ‬

‫އިންނެވެ‪ .‬އޭނާ އަކީ ފާއިތު ތިން އަހަރު އިނގިރޭސި‬

‫މޅު ކުޅުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ‬ ‫ފަރާތުން ފެނުނު ޮ‬

‫‪ 21‬އަހަރުން ދަށު ޓީމުގެ ކޯޗެވެ‪.‬‬

‫ތައުރީފް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސައުތުގޭޓް އިންގްލެންޑާ އެކު އެއްބަސްވުން ހެދީ‬

‫ބލުން ނެގުމަށް ފަހު ބައްޕައެއްގެ‬ ‫ކޗެއްގެ ތޮފި ޮ‬ ‫" ޯ‬

‫"ރެއާލް ސީނިއާ ޓީމުގައި ތިބީ ހުސް ތަރިން‪.‬‬ ‫ކންމެ މެޗެއްގައި ޒުވާން ކުޅުންތެރިން‬ ‫އެހެންވުމުން ޮ‬ ‫ބޭނުންކުރަން ފަސޭހައެއް ނޫން‪ .‬މި ކަހަލަ މެޗެއްގައި‬

‫ގތުގައި އަހަރަކު ދެ މިލިއަން ޕައުންޑް‬ ‫މުސާރައިގެ ޮ‬

‫ގޮތުގައި އަހަރެން މިހުރީ ވަރަށް އުފަލުން‪ .‬އެންޒޯގެ‬

‫ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދެވެން އޮތީ‪ .‬އޭގެ‬

‫ލިބޭގޮތަށެވެ‪ .‬މިއީ އިންގްލެންޑް ކޯޗަކު ފާއިތުވި‬

‫ފަރާތުން ފެނުނީ އުއްމީދީ ކުޅުމެއް‪ .‬އެކަމަކު އެބައޮތް‬

‫ބޭނުން އެ ކުޅުންތެރިން ހިފައިފި‪ "،‬ޒިދާން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އަށް އަހަރަށް ބަލާއިރު އެންމެ ދަށް މުސާރައަކަށް‬

‫ކަންބޮޑުވުމެއް‪ .‬އެއީ އަހަރެންގެ ދަރިއަކަށް ވުމުން‬

‫ހަމަޖެއްސި ފަހަރެވެ‪.‬‬

‫ލ އޭނާ އަށް އަމާޒުވާނެ‪ .‬އަހަރެން މީޑިއާ‬ ‫މީޑިއާގެ ޯ‬

‫ކ މެޗަކީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބަޔަކު‬ ‫އތް ކްލަސި ޯ‬ ‫ޮ‬

‫އތް‪ .‬އެންޒޯ އަށް އަދި‬ ‫އަށް އެދޭ އެދުމެއް އެބަ ޮ‬

‫އިންތިޒާރުކުރަމުން އަންނަ މެޗެއް ކަމަށާއި އޭނާ ވެސް‬

‫ޕްރެޝަރު ނުކުރުން އެދެން‪ "،‬ރޭގެ މެޗަށް ފަހު ޒިދާން‬

‫ހުރީ އެ މެޗަށް ކެތްމަދުވެފައި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޗުކަމުގައި އިންގްލެންޑުން އެންމެ‬ ‫ސައުތުގޭޓްގެ ޯ‬ ‫ފުރަތަމަ ނުކުންނާނެ މުބާރާތަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ‬ ‫ވލްޑް ކަޕެވެ‪.‬‬ ‫‪ 2018‬ވަނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި އޮންނަ ޯ‬

‫ޒިދާން ބުނީ ލީގުގައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 1‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2016‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪24‬‬

‫ގައުމީ ޓީމާ ޕޮ ޕޯ ފް ހަވާލުވީ ކީއްވެ؟‬ ‫ވލްޑް ރެކޯޑް ފޮތަށް‬ ‫"ފަހަރުގައި ގިނިސް ޯ‬

‫ކޗުކަން ކުރުމަކީ ދުވަހަކު ވެސް‬ ‫ގައުމީ ޓީމެއްގެ ޯ‬ ‫ކުރަން ބޭނުންވި ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު‬

‫އަރާވަރުގެ ކަމެއް‪ "،‬ސަމާސާ ރާގެއްގައި ޕޮޕޯފް‬

‫ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވީ ކުޅުންތެރިންނާއި‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އމާނާއި ތައިލެންޑް އަދި‬ ‫ޕޮޕޯފް ބުނީ އޭނާ އަށް ޮ‬

‫ބޑަށް އެދުމުން ކަމަށް‬ ‫ސަޕޯޓަރުންގެ އެކަމަށް ވަރަށް ޮ‬ ‫ޕފް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރީގެ ކޯޗު ބަލްގޭރިއާގެ ވެލިޒާ ޕޮ ޯ‬

‫ދރު ހުޅުވީ އެ ފަހަރުގެ ކާމިޔާބީގެ‬ ‫މެލޭޝިއާ އިން ޮ‬

‫ކމް އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި‬ ‫ގޯލް ޑޮޓް ޮ‬

‫ސަބަބުން ކަމަށާއި އޭޝިއާ އަށް ބަދަލުވެ ރިސްކް‬

‫ބޅައިގެ ދުނިޔެއިން ހަގީގީ‬ ‫ޕޮޕޯފް ވަނީ އޭނާ އަށް ފުޓް ޯ‬

‫ނެގުނީތީ އުފާކުރާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އޭނާ އަބަދުވެސް‬

‫ބޅައިގެ ސަބަބުންކަން‬ ‫ފުރުސަތު ލިބުނީ ދިވެހި ފުޓް ޯ‬

‫ބަލަމުން އައީ ފިޔަވަޅަކަށް ފަހު ފިޔަވަޅެއް ކުރިއަށް‬

‫ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ ކޯޗުގެ ގޮތުގައި ‪ 2013‬ވަނަ‬ ‫ޕފް ވަނީ އެ އަހަރު އެ ކްލަބް‬ ‫އަހަރު ރާއްޖެ އައި ޕޮ ޯ‬ ‫އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ގެންގޮސްދީ އެފްއޭ‬

‫އމާނަށް ބަދަލުވުމަކީ‬ ‫އެޅުމަށް ކަމަށާއި ރާއްޖެ ދޫކޮށް ޮ‬ ‫ގތުގައި އޭނާ ސިފަކުރި‬ ‫ކުރިއަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އމާނަށް ފަހު ތައިލެންޑަށް ދިއުމަކީ ކުރިއަށް‬ ‫" ޮ‬

‫ކަޕާއި ދިވެހި ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހުރިހާ މެޗަކުން‬

‫އެޅި ފިޔަވަޅެއް‪ .‬އެއަށް ފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ‬

‫ހދައިދީފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން އޮމާން އަދި‬ ‫މޮޅުވެ ޯ‬

‫ދިއުމަކީ ވެސް ކުރިއެރުމެއް‪ .‬ސަބަބަކީ އެއީ ގައުމީ‬

‫ކށްދިނުމަށް ފަހު އެނބުރި‬ ‫ތައިލެންޑުގެ ކްލަބްތަކަށް ކޯޗު ޮ‬

‫ޕފް ބުންޏެވެ‪" .‬އެހާ ޒުވާން‬ ‫ޓީމު ކަމަށްވާތީ‪ "،‬ޕޮ ޯ‬

‫ރާއްޖެ އައީ މިދިޔަ އަހަރު ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ‬

‫ބޑު ކަމެއް‪.‬‬ ‫އުމުރެއްގައި ގައުމީ ކޯޗުކަން ކުރުމަކީ ޮ‬

‫ގޮތުގަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ނަތީޖާ ނުނެރެވޭތީ އާއި އަހުލާގީ‬

‫ބޑު ފުރުސަތެއް‪".‬‬ ‫އެއީ އަހަންނަށް ލިބުނު ޮ‬

‫މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ވަނީ މާގިނަ‬ ‫ދުވަސްތަކެއް ނުވަނީސް އޭނާ ވަކިކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕފް ބުނީ ރާއްޖޭން ލިބުނު ފުރުސަތު‬ ‫އެކަމަކު ޕޮ ޯ‬ ‫ގަބޫލުކުރީ ސިކުނޑިން ވިސްނާފައި ނޫން ކަމަށާއި‬

‫ޕޮޕޯފް‪ ،40 ،‬ބުނީ ރަނގަޅު ހާލަތެއްގައި އޮތް‬

‫އެ ފުރުސަތު ގަބޫލުކުރީ ރާއްޖޭގައި ތިބި އެކުވެރިން‬

‫ރަނގަޅު ޓީމެއްގެ ވަޒީފާ ޒުވާން އުމުރެއްގައި ޔޫރަޕުން‬

‫އެގޮތަށް އެދުމުންނާއި ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަން‬

‫ހޯދުމަކީ އުނދަގޫކަމެއް ކަމަށާއި ‪ 2013‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ބޭނުންވާތީ ކަމަށް އޭނާ އިޝާރާތްކުރި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ލިބުނު ފުރުސަތު ގަބޫލުކުރީ‬

‫ސސިއޭޝަނާ ގުޅުން ގޯސްވެ ބޭނުންވާ‬ ‫ފުޓްބޯޅަ އެ ޯ‬

‫ބޅައިގެ ތެރެއަށް ނުކުތުމަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އޭޝިއާގެ ފުޓް ޯ‬

‫ގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބުމުން‬

‫އަދި ނިއުއާ އެކު‪ ،‬އޭއެފްސީ ކަޕުން ފުރުސަތު ލިބި‬

‫ވަކިވާން ނިންމީ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބޑު މުބާރާތެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް‬ ‫ސަރަހައްދީ ޮ‬

‫ޕޮޕޯފް ބުނީ ގައުމީ ޓީމެއްގެ ވަޒީފާއަކީ އޭނާ އަށް‬

‫ކޯޗުކޮށްދިނުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނުކަން އޭނާ ފާހަގަކުރި‬

‫ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އޭނާ ބޭނުންވަނީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކޮންމެ ދުވަހަކު މަސައްކަތްކުރެވޭ‪ ،‬ކޮންމެ ދުވަހަކު‬ ‫"އޭއެފްސީ ކަޕުގައި އެ ފަހަރު ވަރަށް ރަނގަޅު‬

‫ނަތީޖާތަކެއް ނެރުނިން‪ .‬ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނަ ހޯދީ‬ ‫ކޑާ އެކު‪( .‬މެލޭޝިއާގެ)‬ ‫އެންމެ ރަނގަޅު އެޓޭކިން ރެ ޯ‬ ‫ކށް ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދިން‬ ‫ސެލަންގޯ ބަލި ޮ‬

‫ދަނޑުމަތީގައި ހަރަކާތްތެރިވެވޭ ވަޒީފާއެއް ކަމަށް ވެސް‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގހެއް އެއީ (ރާއްޖޭގެ‬ ‫"އަހަންނަށް ހެދުނު ޯ‬ ‫ފުރުސަތު ގަބޫލުކުރުމަކީ)‪ .‬އަހަރެން ސިކުނޑިން‬

‫އެކަމަކު ކުވޭތު ޓީމު އަތުން ބަލިވީ‪ .‬ކުވޭތު ޓީމަކީ‬

‫ވިސްނާފައި ނިންމި ނިންމުނެއް ނޫން އެއީ‪ .‬ރާއްޖޭގެ‬

‫މުޅިން އެހެން ލެވެލެއްގެ ޓީމެއް‪ "،‬ޕޮޕޯފް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވަޒީފާ އަހަރެން ގަބޫލުކުރީ ހިތް އެދުނީ ގޮތަށް‬

‫ޕޮޕޯފް ބުނީ އެ ފަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕަކީ އޭނާ‬ ‫އަށް ވަރަށް މުހިއްމު މުބާރާތެއް ކަމަށާއި އަދި އެ‬

‫ކަމަށްވާތީ‪ .‬އަހަރެންގެ ހިތް އެގޮތް ބޭނުންވީ‪.‬‬ ‫އަޝްފާގާއި އިމްރާން ފަދަ ކުޅުންތެރިންނާ ހެދި‪.‬‬

‫ފަހަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއް ‪ 100‬ޕަސެންޓް‬

‫ކންމެ ދުވަހަކު އަހަރެން ގާތު‬ ‫އެ ކުޅުންތެރިން ޮ‬

‫ރެކޯޑަކާ އެކު ކާމިޔާބުކުރުމަކީ ވެސް ކެރިއަރުގެ ބޮޑު‬

‫އާދޭސް ކުރި އަންނާށޭ‪ ،‬އަންނާށޭ‪ ،‬އަންނާށޭ ކިޔާފައި‪.‬‬

‫ގތުގައި އޭނާ ސިފަކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ހާސިލްވުމެއްގެ ޮ‬

‫ޕޓަރުން ވެސް އެދުނު‪ "،‬ޕޮޕޯފް‬ ‫އަނެއްކޮޅުން ސަ ޯ‬

‫ޕޮ ޯޕފް (ވ) ގައުމީ ޓީމުގެ ޮއފިޝަލުންނާއި ކުޅުންތެރިންނާ އެކު‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގައުމީ ޓީމުގެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކުރި އަނެއް‬ ‫ގތުގައި ގައުމީ ޓީމެއްގެ‬ ‫ސަބަބަކީ‪ ،‬ޕޮޕޯފް ބުނި ޮ‬

‫އަހަންނަށް ކްލަބާއި ގައުމީ ޓީމުގެ ތެރެއިން ތަނެއް‬ ‫އިހުތިޔާރުކުރަން ޖެހިއްޖެއްޔާ ނަގަނީ ކްލަބް‪ "،‬ޕޮޕޯފް‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓަރުންގެ ލޯބި އިންތިހާ‬ ‫ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ސަ ޯ‬

‫ބޑުވުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޯޗުގެ މަގާމުގެ ހައިބަތު ޮ‬ ‫އެކަމަކު ދެން ދުވަހަކު ވެސް ގައުމީ ޓީމެއްގައި‬

‫ޕފް ވަނީ ރާއްޖެ އާއި މިހާރު އޭނާ‬ ‫އަށް ހޯދި ޕޮ ޯ‬

‫މަސައްކަތްނުކުރާނެތީވެ‪ ،‬އެ ތަޖުރިބާ ވެސް‬

‫މަސައްކަތްކުރާ މެލޭޝިއާގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް‬

‫ކުރެވިފައިވާތީ އުފާކުރާ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ތައުރީފުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި ދެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ވެސް‬

‫"ރާއްޖެ އާއި އަހަންނާ ހާއްސަ ގުޅުމެއް‬ ‫އވޭ‪ .‬އެއީ އަހަރެން ދެ ވަނަ ގައުމު ފަދަ ތަނެއް‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ލބިކުރާކަން ފާހަގަވި‬ ‫ފުޓްބޯޅަ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޯ‬ ‫ކަމަށް ޕޮޕޯފް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެހެންވީމާ ރާއްޖެ އަށް ނޫނެކޭ ނުބުނެވޭނެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި ޒަޔާން އާއި ސާރިމް‬ ‫ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ގައުމީ‬ ‫ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ޒަޔާން ޒަކީ އާއި‬ ‫މުހައްމަދު ސާރިމް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޒަޔާން އާއި ސާރިމް އަކީ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ގިނަ‬

‫އަތޮޅު ލީގުގެ ފިރިހެން ޑަބަލްސް ފައިނަލުގައި‬ ‫އަހުމަދު ނަޝީދު އާއި ޝިފާއުގެ ޕެއާ ވާދަކުރާނީ‬

‫މުބާރާތްތަކުގެ އިތުރުން ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި‬ ‫ވެސް އެކުގައި ޑަބަލްސް ކުޅުނު ކުޅުންތެރިންނެވެ‪.‬‬

‫ތޅު ލީގުގެ ފިރިހެން ސިންގަލްސް‬ ‫ޕެއާއާ އެވެ‪ .‬އަ ޮ‬

‫އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި މުބާރާތްތަކުގައި މި ދެ‬

‫ހޅުދޫގެ މުހައްމަދު އާކިފް‬ ‫ބައިގެ ފައިނަލުގައި ނ‪ޮ .‬‬

‫ކުޅުންތެރިން ވަނީ މީގެ ކުރިން ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް‬

‫ނުކުންނާނީ ސ‪ .‬ހިތަދޫގެ ނަޝީދުއާ ދެކޮޅަށެވެ‪.‬‬

‫ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގައުމީ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފިރިހެން‬ ‫ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި ހުސެއިން މުހައްމަދު‬

‫މިއަދު ބެޑްމިންޓަން ގައުމީ މުބާރާތާއި ބެޑްމިންޓަން‬

‫ވާދަކުރާނީ ނިބާލް އަހުމަދުއާ އެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ‬

‫ތޅު ލީގުގެ އަށް ފައިނަލް ކުޅޭނެ އެވެ‪ .‬ބެޑްމިންޓަން‬ ‫އަ ޮ‬

‫ޑިވިޝަންގެ މިކްސް ޑަބަލްސް ފައިނަލުގައި ޝިފްނާ‬

‫އަތޮޅު ލީގުގެ މިކްސް ޑަބަލްސް ފައިނަލުގައި އަހުމަދު‬

‫އާއި އިބްރާހިމްގެ ޕެއާ ވާދަކުރާނީ އާސިފް އަދި‬

‫ޝިފާއު އާއި ޝިފްނާ ހުސެއިންގެ ޕެއާ ބައްދަލުކުރާނީ‬

‫އައިޝަތު ނިހާމާގެ ޕެއާ އެވެ‪.‬‬

‫އިސްމާއިލް ޒުހުރީ އާއި ޝިޔާނާ އަހުމަދު ޒުހައިރުގެ‬

‫ސސިއޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އިޝްފާންއާ އެކު‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬މޯލްޑިވްސް ޮއލިމްޕިކް ކޮމިޓީ‬ ‫(ވ) ބެޑްމިންޓަން އެ ޯ‬

‫ޕެއާއާ ދެކޮޅަށެވެ‪.‬‬

‫އާސިފް އާދަމް މަނިކް އާއި އިބްރާހިމް މުހައްމަދުގެ‬

‫ޑ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓުގައި‬ ‫ކުޅިވަރު އެކުވެނި އިން ޯ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ޮއތް އިންޑިއަން ޯއޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި މެޑަލް ޯހދުމަށް ފަހު ޒަޔާން (ކ) އާއި ސާރިމް‬

‫ޕެއާ ނުކުންނާނީ ސާރިމް އާއި ނީލާ އަހުމަދު ނަޖީބުގެ‬

‫ޕެއާއާ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ މިކްސް ޑަބަލްސް‬ ‫ފައިނަލުގައި ޒަޔާން ޒަކީ އާއި މައިސާ ފަތުހުﷲގެ‬

‫ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ފިރިހެން ޑަބަލްސް‬ ‫ފައިނަލުގައި ނަޝީދު އާއި ޝިފާއުގެ ޕެއާ ވާދަކުރާނީ‬ ‫އައްފާން ހާލިދު އާއި މުހައްމަދުގެ ޕެއާއާ އެވެ‪.‬‬


‫އެޑްވަޓޯރިއަލް‬

‫‪ 1‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2016‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ބިލަބޮންގް‪:‬‬ ‫މޮޅު ކަރިކިއުލަމެއް‪،‬‬ ‫ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް‬ ‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫‪26‬‬

‫ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ޒީނާ "މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ‪ :‬ބިލަ ޮބންގްއަކީ ވަރަށް‬ ‫ތަފާތު ސްކޫލެއްގެ ޮގތުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވި‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬މުހައްމަދު ޝަރުހާން‪ /‬މިހާރު‬

‫ލޖީ އާއި ކެމިސްޓްރީ އާއި ހިސްޓަރީ ފަދަ‬ ‫ބަޔޮ ޮ‬ ‫ސްޓްރީމްތަކުގެ މާއްދާތައް ކިޔެވެނީ ސާނަވީއަށް‬ ‫ދިޔުމުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ވީހާ ވެސް ކުރިން ދަރިވަރުން‬

‫ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ އިންޓަނޭޝަނަލް‬

‫އެ މާއްދާތަކަށް ހާނުވައި‪ ،‬ކުރިއަށް ދާނެ ދާއިރާ‬

‫ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައި ވެސް ކިޔަވައިދިނުން ތަފާތުވެފައި‪،‬‬

‫ބންގައި ގްރޭޑް ހައެއްގައި އެ‬ ‫ދެނެގަތުމަށް‪ ،‬ބިލަ ޮ‬

‫ގތްތަކެއް ހުރެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި ހުރިހާ‬ ‫އަމިއްލަ ޮ‬

‫މާއްދާތައް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ‪ .‬މިއީ ގްރޭޑް‬

‫ސްކޫލުތަކުގެ ތެރެއިން‪ ،‬މާލޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ‬

‫ނުވައަކަށް ދާއިރު‪ ،‬ދަރިވަރުން ހިޔާރު ކުރާނެ މާއްދާތައް‬

‫އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު‪ ،‬ބިލަބޮންގް ހައި ތަފާތު‬

‫ޔަގީން ކުރުމަށް ސްކޫލުން ދޭ ފުރުސަތެކެވެ‪.‬‬

‫އންނަ ވަރުގަދަ ކަރިކިއުލަމާއި‬ ‫ވަނީ އެ ސްކޫލުގައި ޮ‬ ‫ދަރިވަރުންނަށް ހުރި ފުރުސަތުތައް ގިނަކަމުންނެވެ‪.‬‬

‫"ގްރޭޑް ނުވައެއްގައި ވެސް އަޅުގަނޑުމެން‬ ‫ނީންނާނެ ވަކި ސްޓްރީމެއް‪ .‬އެކަމަކު ގްރޭޑް ހައަކުން‬ ‫ފެށިގެން ދަރިވަރުންނަށް މި މާއްދާތައް ކިޔަވައިދެމުން‬

‫މުޅިން ތަފާތު ކަރިކިއުލަމެއް‬

‫އަންނާތީ‪ ،‬ކުރިއަށް ދާނެ ވަކި ދާއިރާއެއް ޗޫސް ކުރަން‬ ‫ފަސޭހަ ވާނެ‪ .‬އެއީ އެހެން ސްކޫލުތަކާ ހުރި ވަރަށް‬

‫ބޑު ތިން ކަރިކިއުލަމެއްގެ‬ ‫ބންގްގައި އޮންނަނީ ޮ‬ ‫ބިލަ ޮ‬ ‫މިކްސްއެކެވެ‪ .‬ގްރޭޑް ‪8-1‬ގެ ދަރިވަރުންގެ‬

‫ބޑު ތަފާތެއް‪ "،‬ޒީނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ބންގް ސްކޫލުގައި‪ ،‬ސާނަވީގައި ދަރިވަރުން‬ ‫ބިލަ ޮ‬

‫ފިލާވަޅުތަކާއި އިތުރު ހަރަކާތްތައް ބިނާކޮށްފައި‬

‫އލެވެލް އިމްތިހާނަކަށް‬ ‫ތައްޔާރުކުރަނީ ހަމައެކަނި ޯ‬

‫އންނަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ކަރިކިއުލަމެއް ކަމަށްވާ‬ ‫ޮ‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬ޒީނާ ވިދާޅުވީ ކިޔެވުމުގެ ތެރެއިންނާއި‬

‫ކޭކޭއީއެލް އަށެވެ‪ .‬މިއީ ‪ 100‬އަށް ވުރެ ގިނަ‬

‫ރިސާޗާއި ފީލްޑު މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭން ވެސް‬

‫ގައުމުގައި ކިޔަވައިދެމުން އަންނަ‪ ،‬ބައިނަލްއަގްވާމީ‬

‫ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރު ދެނެގަތުމަށް އެސެސްމެންޓުތައް‬

‫ކށްލެވޭ ކަރިކިއުލަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ގޮތުން ފާހަގަ ޮ‬

‫ހަދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ކިޔެވުން ނިމޭއިރު‬

‫ދެން ރާއްޖޭގެ އެހެން ސްކޫލުތަކުގައި ވެސް‬ ‫އންނަ ދިވެހި ކަރިކިއުލަމުގެ ދަށުން‪ ،‬ދިވެއްސާއި‬ ‫ޮ‬ ‫އިސްލާމް އަދި ގުރުއާން ފަދަ ބައެއް މާއްދާތައް‬

‫ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާ ބިނާވެފައި އޮންނާނީ ފޮތުން‬ ‫ދަސްކުރި އެއްޗެއްސާއި ސްކޫލުތެރޭގައި ހިންގި އެކި‬ ‫ޕްރޮގްރާމްތަކަށެވެ‪.‬‬

‫ނަގައިދޭއިރު‪ ،‬ސާނަވީ ގްރޭޑްތަކުގައި ކިޔަވައިދެނީ‬ ‫ކެމްބްރިޖް ކަރިކިއުލަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ގްރޭޑް ދިހައެއް‬

‫ތަފާތު ގައުމުތަކުގެ ތަފާތު ދަރިވަރުން‬

‫ނިންމައި‪ 11 ،‬އަށް ބަދަލުވާ ދަރިވަރުންނަށް އެހެން‬ ‫ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދެނީ އެޑެކްސެލްގެ ކަރިކިއުލަމަށް‬

‫ބންގް އަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނައިން‬ ‫ބިލަ ޮ‬

‫ބންގްގައި އޭލެވެލްގައި ކިޔަވައިދެނީ‬ ‫ނަމަވެސް ބިލަ ޮ‬

‫ބިދޭސީ ދަރިވަރުން ކިޔަވާ ސްކޫލެވެ‪ .‬އެ ސްކޫލުގައި‬

‫ވެސް މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ކެމްބްރިޖްގެ ފިލާވަޅުތަކެވެ‪.‬‬

‫‪ 18‬ގައުމެއްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން ކިޔަވާއިރު‬

‫ޕްރިންސިޕަލް ޒީނާ ގާސިމް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ‬

‫މިއީ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް‪ ،‬އަމިއްލަ ގައުމުގައި‬

‫ގޮތުގައި ސާނަވީގަ އާއި މަތީ ސާނަވީގައި އެއް‬

‫ތިބެގެން‪ ،‬ތަފާތު ސަގާފަތް ދެނެގަންނަން ލިބޭނެ‬

‫ކަރިކިއުލަމެއް ކިޔަވައިދިނުމަކީ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދަން‬

‫ފުރުސަތެކެވެ‪.‬‬

‫ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ބާރެކެވެ‪.‬‬ ‫"އެހެން ސްކޫލުތަކުގައި ވާ އެއްޗަކީ ގްރޭޑް‬

‫ޒީނާ ވިދާޅުވީ އެކި ގައުމުތަކުގެ ދަރިވަރުން އެއް‬ ‫ސްކޫލެއްގެ ކިޔެވުމަކީ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް‪ ،‬އެ‬

‫ދިހައަކާ ކެމްބްރިޖް ކަރިކިއުލަމަށް ކިޔަވައިދީފައި ‪11‬‬

‫ގތްތައް ދަސްވެ‪ ،‬އަމިއްލަ‬ ‫ގައުމުތަކުގެ ސަގާފަތާއި ޮ‬

‫މި ފަށަނީ އެޑެކްސެލް އިން‪ .‬އެހެންވީމަ އެބަ ޖަމްޕެއް‬

‫ގައުމުގައި ތިބެގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ ތަޖުރިބާއެއް‬

‫އާދޭ‪ .‬އެކަމަކު މި ސްކޫލުގައި އޭލެވެލް ނިމެންދެން‬

‫ކުރެވޭނެ ކަމެކެވެ‪ .‬އަދި މިއީ ކިޔަވާ ކުއްޖަކަށް ވަރަށް‬

‫އެއް ކަރިކިއުލަމެއް ކިޔަވައިދިނުމަކީ އޭގެ ފަސޭހަ‬

‫މުހިއްމު ކަމެއްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ދަރިވަރުންނަށް ލިބޭނެ ކަމެއް‪ "،‬ޒީނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބންގް ސްކޫލުގައި ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްތަކުގެ‬ ‫ބިލަ ޮ‬

‫މީގެ އިތުރުން ވެސް‪ ،‬ބައިނަލްއަގްވާމީ ދުނިޔެއަށް‬ ‫ލ ހުޅުވުމަށް‪ ،‬އެ ސްކޫލުން އަންނަނީ‬ ‫ދަރިވަރުން ޯ‬

‫ކށްފައި އޮންނަނީ‪ ،‬ޓެކްސްޓު‬ ‫ކިޔެވުން ބައްޓަން ޮ‬

‫އަހަރު އެކި ދުވަސްވަރު‪ ،‬އެކި ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުން‬

‫ފޮތުން ނުވަތަ ފިލާވަޅު ހިތުދަސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި‬

‫ގތުން ޑުބާއީ އާއި‬ ‫ބޭރު ގައުމުތަކަށް ފޮނުވަމުންނެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ހދައި ބަލައި ތަހުލީލުތައް‬ ‫ރިސާޗުތައްކޮށް‪ ،‬ކަންކަން ޯ‬

‫މެލޭޝިޔާ އާއި ސްރީ ލަންކާއަށް ވެސް އެ ސްކޫލުގެ‬

‫ކޮށްގެން އުނގެނޭށެވެ‪ .‬ކިޔެވުމާ އެކު އިތުރު ގިނަ‬

‫ގސް‪ ،‬އެކި ތަޖުރިބާތައް ވަނީ ކޮށްފަ‬ ‫ދަރިވަރުން ޮ‬

‫ހަރަކާތްތައް ވެސް ރާވާފައި އޮންނަނީ އެގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި މީގެ އިތުރުން ރަށްރަށުގެ ސަގާފަތް ވެސް‬

‫ޒީނާ ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން‪،‬‬

‫ދެނެގަތުމަށް‪ ،‬ރަށްރަށަށް އެކި ފީލްޑް ޓްރިޕްތައް ވެސް‬

‫ގްރޭޑް އެކެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް އެ ސްކޫލުގެ‬

‫ގިނައިން ބާއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ކްލަބުތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށާއި‬ ‫މިއީ ދަރިވަރުން އަމިއްލައަށް ކަންކަން ހޯދުމަށް ހުޅުވޭ‬

‫އަހުލާގީ ގޮތުން ވެސް ފާހަގަ ޮކށްލެވޭ ސްކޫލެއް‬

‫ދޮރެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެހެން ގިނަ ސްކޫލުތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް‪،‬‬

‫ދަރިވަރުންގެ އަހުލާގާއި‪ ،‬ބެލެނިވެރިންނާއި‬

‫ދަރިވަރަކު ކްލާހުގައި‪ :‬އެ ސްކޫލުގައި ތިން ކަރިކިއުލަމަކަށް ކިޔަވައިދޭ‬ ‫ގތުން ސުވާލު ކުރުމުން‬ ‫މެނޭޖްމެންޓާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައި އޮތުމުން މުޅި‬

‫ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވީ އެއީ އެގޮތުން އެއް ވަނަ‬

‫އންނަނީ ވަރަށް އުފާވެރި މާހައުލެއް‬ ‫ސްކޫލުގައި ވެސް ޮ‬

‫ސްކޫލު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރައްވާފައިވާ ޒީނާ ވިދާޅުވީ ދަރިވަރުންގެ އަހުލާގާ ގުޅޭ‬

‫އާއްމު ޮކށް ފުރުސަތު ނުލިބޭ އިތުރު ހަރަކާތްތަކެއް‬

‫މީގެ ކުރިން ހަ ސްކޫލެއްގެ ޕްރިންސިޕަލް ކަން‬ ‫ގޮތުން ބޭރުތެރޭގައި ބައެއް ކަހަލަ ނޭދެވޭ ވާހަކަތައް‬ ‫ދައްކާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަންކަމުގެ ހަގީގަތް‬ ‫ފެންނާނީ ސްކޫލުގެ ތެރޭން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އެއީ ދަރިވަރުންގެ ހަގީގަތް ނޭނގޭތީ ދައްކާ‬

‫ބންގް ސްކޫލުގެ މުޅި ސިސްޓަމް ބިނާކޮށްފައި‬ ‫ބިލަ ޮ‬ ‫އންނަނީ‪ ،‬ކިޔެވުމާ އެކު އިތުރު ހަރަކާތްތަކާއި ކަންކަން‬ ‫ޮ‬ ‫ކށް ތަޖުރިބާކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬ ‫ތަހުލީލު ޮ‬

‫ވާހަކަ‪ .‬މި ސްކޫލުގެ އެންމެ ރީތިކަމަކީ ވެސް‬

‫ކޮންމެ ގްރޭޑެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭ‬

‫ދަރިވަރުންގެ އަހުލާގު‪ "،‬ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތަށް އެ ސްކޫލުގައި ޖަމިއްޔާތަކާއި ކްލަބްތައް އޮވެ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ދަރިވަރުންގެ އަހުލާގު އެންމެ‬ ‫ރަނގަޅަށް ފެންނާނީ‪ ،‬ޓީޗަރަކު ނެތި ދަރިވަރުން ކަމެއް‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި އިތުރަށް ދަސްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް‬ ‫ހިންގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްލެވެނީ‪ ،‬ޕްރޮފެސަރު‬ ‫ގތުން އެންމެ ފާހަގަ ޮ‬ ‫މި ޮ‬

‫ކށްލާ ގޮތުން ކަމަށާއި‬ ‫ނުވަތަ އިވެންޓެއް އެރޭންޖް ޮ‬ ‫ކންމެ ކަމެއް ކުރި ނަމަވެސް ސްކޫލުގެ ފެންވަރު‬ ‫ޮ‬

‫ހަސަން އުގައިލާ އެކު‪ ،‬އެ ސްކޫލުގައި ހިންގާ‬

‫ދަރިވަރުން ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ސްކޫލުން‬

‫ރގްރާމްތަކެވެ‪ .‬ގްރޭޑް އަށެއްގެ‬ ‫ސްޓީމް އެކަޑަމީ ޕް ޮ‬

‫ގތުން ބައްޓަން ކުރަނީ ދަރިވަރަކު‬ ‫ދަރިވަރުން އަހްލާގީ ޮ‬

‫ކށްގެން ހިންގާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި‬ ‫ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒު ޮ‬

‫އެކަނި މުޖުތަމައުގެ ތެރެއަށް ނިކުންނަން ޖެހުނަސް‪،‬‬

‫ލޖީއާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭ‬ ‫ސައިންސާއި ޓެކްނޮ ޮ‬

‫އަމިއްލައަށް ސަލާމަތްތެރިކަން ހޯދޭނެ ގޮތަކަށް ކަމަށް‬

‫ކށް‪ ،‬ތަހުލީލުތަކެއް ކުރެ‬ ‫ގޮތުން ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ އިތުރުން އެއްކުއްޖަކު އަނެއް ކުއްޖަކާ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑަށް މަޝްވަރާތައް‬ ‫މިގޮތަށް ދަރިވަރުން ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬ކަންތައްތައް‬ ‫ވާހަކަދައްކައި‪ ،‬މައްސަލަތައް ހައްލު ޮ‬

‫ހދިފައި ނުވާ އެކި‬ ‫ކުރަނީ ވެސް‪ ،‬މިހާތަނަށް ހައްލު ޯ‬

‫ޝެއާކުރަން ދަރިވަރުންނަށް ފުރުސަތު ދޭ ކަމަށް އެ‬

‫މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ‪.‬‬

‫ސްކޫލުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ސޝަލްވާން އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް‬ ‫ޯ‬ ‫"ދަރިވަރުން‬

‫ޒީނާ ވިދާޅުވީ‪ ،‬އުގައިލް ފަދަ މޮޅު‬ ‫ސައިންޓިސްޓަކާ އެކު ދަރިވަރުންނަށް އުނގެނުމުގެ‬

‫ބޑަށް ބާރު އަޅަން‪ .‬މިސާލަކަށް ބަލާ ނަމަ ބްރޭކް‬ ‫ޮ‬

‫ފުރުސަތު ލިބުމަކީ އެ ކުދިންނަށް ވަރަށް ބޮޑު‬

‫ގަޑީގައި ވެސް ދަރިވަރުންނަށް ކެންޓީނުން ބޭނުން‬

‫ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެއްޗެއް ގަނެގެން‪ ،‬ރަހުމަތްތެރިންނާ އެކު ބޭނުން ތާކު‬

‫މީގެ އިތުރުން ވެސް އެ ސްކޫލުގައި ހިންގާ އީކޯ‬

‫ގޮސް‪ ،‬އިށީނދެ ވާހަކަ ދައްކާ ހެދޭނެ‪ .‬ދަރިވަރުންގެ‬

‫އމެގާ ގާޑަންގައި‪ ،‬އަވި ނުލިބުނަސް މޭވާ އަޅާ‬ ‫ކްލަބާއި ޮ‬

‫ލޕްމެންޓް އަންނަނީ މި ކަހަލަ‬ ‫އޯވަރޯލް ޑިވެ ޮ‬

‫ގަސް އިންދައި‪ ،‬ހެއްދުމާއި ހުރިހާ ގްރޭޑްތަކުގައި ވަކި‬

‫ފުރުސަތުތަކުގެ ތެރޭން‪ "،‬ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ‪25‬‬

‫ގ އެޑިއުކޭޝަން ކިޔަވައިދިނުން‬ ‫މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި ލެ ޯ‬

‫އަހަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ޒީނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫"އެކަމަކު ގިނަ ސްކޫލުތަކުގައި މިވާ ގޮތަކީ‬

‫ކށްފައި މި އޮންނަނީ‬ ‫"ބިލަބޮންގްގެ ތައުލީމު ބިނާ ޮ‬

‫ސްކޫލަށް އައީއްސުރެ ވާހަކަ ދައްކާ މިލެވެނީ‬

‫ފތަކަށް ނޫން‪ .‬ދަރިވަރުން‬ ‫ހަމައެކަނި ޓެކްސްޓް ޮ‬

‫ކައިރީގައި އިންނަ ކުއްޖާއާ ނުވަތަ ޓީޗަރާ‪ .‬ދަރިވަރުންގެ‬

‫ކށްގެން‪ ،‬ކަންތައްތަކެއް‬ ‫އަމިއްލައަށް މަސައްކަތް ޮ‬

‫ކމިއުނިކޭޝަން ރަނގަޅުވާ ވަރަކަށް އެ‬ ‫ތެރޭގައި ޮ‬

‫ހޯދައިގެން ތައުލީމު އުނގެނުން‪ .‬މި ސްކޫލު ތަފާތުވާ‬

‫ކުދިންގެ އަހުލާގު ވެސް އެބަ ރަނގަޅުވޭ‪".‬‬

‫ސަބަބަކީ މިއީ‪ "،‬ޒީނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވީ ދަރިވަރުން ސޯޝަލްވެ‪،‬‬


‫‪ 1‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2016‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪27‬‬


1 DECEMBER 2016

2016 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬1

‫ޓރޭޑމާރކ ކޯޝަނަރީ ނޯޓިސ‬ ،ު‫ ޕެޗބުރި ރޯޑ‬496/21-22 ީ‫ރކޮށފައިވާ އެޑރެސ އަކ‬ ީ ‫ ސެރީ ސޮމބޫނސަކދިކުލ ގެ އޮފީސ ރަޖިސޓ‬.‫އަޅުގަނޑުމެނގެ ކލައެނޓ މރ‬ ‫ވ‬ ާ ި‫ މި ނޯޓިސ މެދުވެރިކޮށ އާނމުކޮށ އެނމެނގެ ސަމާލުކަނ ގެނނަނ ބޭނުނވަނީ މަތީގައި ދައކާފައ‬،‫ ތައިލެނޑ‬،10400 ‫ ބެނކޮކ‬،ީ‫ރާޖތެވ‬ ‫އ‬ ި ‫ގ‬ ަ ީ‫ ގެ ދަށުނ މިދަނނަވާ ތަކެތ‬03 ‫އަކީ ކލާސ‬

“LOLANE & Device”

"‫ޑިވައިސ މާރކ "ލޮލޭނ އެނޑ ޑިވައިސ‬

‫ އިސތަށިގަނޑުގައި ކުލަ ޖައސާ ކރީމ؛ އިސތަށިގަނޑުގައި ކުލަ ޖައސާ ފޯމ؛ އިސތަށިގަނޑުގައި ކުލަ ޖައސާ ޝޭމޕޫ؛‬.ެ‫ބޭނުނކުރާ އެއޗެކެވ‬ ‫ފަރުވާ؛‬

ެ‫އިސތަށިގަނޑު ފަނކުރާ ކރީމ؛ ހެއަރ ރިބޮނޑިނގ ޖެލ؛ ހެއަރ ރިބޮނޑީނގ ކރީމ؛ ހެއަރ ޕަރމިނގ؛ އިސތަށިގަނޑުގ‬

ު‫އިސތަށިގަނޑުގައިލާ ސީރަމ؛ އިސތަށިގަނޑުގައިލާ ސޓައިލިނ ޖެލ؛ އިސތަށިގަނޑ‬

‫ބޮލުގައިލާ ތެޔޮ؛ އިސތަށިގަނޑުގައިލާ ލޯޝަނ؛‬

‫ސޓައިލކުރާ ކރީމ؛ އިސތަށިގަނޑު ސޓައިލކުރާ ލޯޝަނ؛ ޝޭމޕޫ؛ ހެއަރ ކަނޑިޝަނަރ؛ ހެއަރ ބލީޗިނ؛ ހެއަރ ޓޮނިކ؛ ފޭޝަލ ފޯމ؛‬ .‫ބޮޑީ ލޯޝަނ؛ ސކިނ ބލީޗިނގ‬ ާ‫ ވަރަށ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ރަޖިސޓރީކުރުމުގެ މަސައކަތ ކުރަމުނދ‬/ ާ‫ކރެވި އަދި ރަޖިސޓރީކޮށފައިވ‬ ު ި‫މި ޑިވައިސ މަރކ އަކީ ރައކާތެރ‬ ި‫ ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި މ‬.ެ‫ މި ޓރޭޑމާރކ ބައިނަލއަގުވާމީ ގޮތުނ ބޭނުނކުރަމުނދަނީ އަޅުގަނޑުމެނގެ ކލައެނޓެވ‬.ެ‫ޓރޭޑމާރކ އެކެވ‬ ‫އ‬ ި ާ‫ އެހެނކަމުނ މި ޓރޭޑމާރކަށ ޚާއސަ ގަދަރަކ‬.ެ‫ޓރޭޑމާރކ މެދުނުކެނޑި ބޭނުނކުރާތާ ވަރަށ ގިނަ ދުވަސތަކެއ ވަނީ ވެފަ އެވ‬ .ެ‫ހެޔޮއެދުނތަކެއ ލިބި އަދި އެހެނ ގައު މުތަކެކޭ އެއފަދައިނ ދިވެހިރާއޖޭގައި ވެސ މި ޓރޭޑމާރކގެ ގަދަރު ވަރަށ ބޮޑުވެފައި ވެއެވ‬ ‫ގ‬ ެ ު‫ރކުރުމުގެ ގޮތުނ މަތީގައި ދައކާފައިވާ އެފަރާތުގެ ޓރޭޑމާރކ އެފަރާތ‬ ި ެ‫ކތ‬ ާ ‫އަޅުގަނޑުމެނގެ ކލައެނޓގެ ގާނޫނީ ހައގުތައ ހިމާޔަތކޮށ ރައ‬ ‫ތކާ ދެކޮޅަށ ގާނޫނީގޮތުނ‬ ަ ‫ނމަ އެކަމުގައި ޒިނމާވާ ފަރާތ‬ ަ ި‫ރަސމީ ހުއދައަކާ ނު ލައި ބޭނުނކުރުމަށ ހިތވަރު ލިބޭ ފަދަ އެއވެސ ކަމެއ ކޮށފ‬ .ެ‫އެޅެނ ހުރި ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއ އަޅައި ކޯޓަށ މައސަލަ ހުށަހަޅާނެ އެވ‬ ‫ ސެރީ ސޮމބޫނސަކދިކުލ ގެ ރަސމީ ހުއދަނެތި ބޭނުނކުރާކަނ އާއމުނގެ ތެރެއިނ‬.‫މި ދެނނެވި ޑިވައިސމާރކ އޭގެ ވެރިފަރާތ ކަމަށވ މރ‬ .ެ‫މައުލޫމާތު ލިބިއޖެނަމަ ތިރީގައިވާ އެޑރެހަށ އަނގާލަދެއވުނ އެދެމެވ‬/ަ‫އެއވެސ މީހަކަށ ނުވަތަ ބަޔަކަށ އެނގިއޖެނަމ‬

‫ނވަކީލުނ‬ ީ ޫ‫ތގެ ގާނ‬ ު ާ‫އެ ފަރ‬

By their Attorney

Mr. Seri Somboonsakdikul

KASHISH INTELLECTUAL PROPERTY GROUP Maldives Office: No.1, Lansimoo Goalhi Henveiru, Male-20041 Head Office: 16, AUTRUCHES AVENUE, QUATRE BORNES, REPUBLIC OF MAURITIUS Tel: 230-4278661, 4260399 Fax: 230-4278660, 4276955 Email: trademark@kashishworld.com; maldives@kashishworld.com

Our aim is to help fulfill our customer’s dreams & aspirations. Join us in our work to enrich lives.

KUREDU HOLDINGS HOLDINGS (PVT) (PVT) LTD LTD KUREDU Tel: 326545 Tel: 326545

Fax: 326544 Fax: 326544

E-mail: main@ctnt.com E-mail: main@ctnt.com

4thth Floor, Champa Building, 4Kandidhonmaniku Floor, Champa Building, Goalhi, Kandidhonmaniku Goalhi, Male', Rep. of Maldives. Male', Rep. of Maldives.

JOB ANNOUNCEMENT JOB ANNOUNCEMENT

Position: Department: Work Location:

Sales Executive Sales & Distribution Head Office, Male’

Job Purpose: To increase the customer base by acquiring customers to the network. Qualification & Experience: • •

A 'level or Diploma (Degree will be preferred) Minimum 03 years of experience in a similar role.

To apply:

Mail to jobs@ooredoo.mv on or before 04th December 2016

Kuredu Holdings Pvt Ltd is looking for a suitable local candidate to join our Kuredu team. Holdings Pvt Ltd is looking for a suitable local candidate to join our team. JOB TITLE: Airport Representative JOB TITLE: Airport Representative Qualification: Should have completed GCE O’ level with credit pass in 3 Qualification: Should have completed GCE O’ level with credit pass in 3 subjects including English. subjects including must English. The candidate be Enthusiastic, Confident and The candidate be inEnthusiastic, Confident and Reliable with anmust Interest a multi-cultural environment Reliable with an Interest in a multi-cultural environment with good communication skills. with good communication skills. Previous experience in the field is very vital for this Previous in thecandidates field is very vital for high this position experience and experienced will be given position priority. and experienced candidates will be given high priority. Salary: Negotiable based on qualification, experience & computer skills. Salary: Negotiable based on qualification, experience & computer skills. Interested candidates please send in their applications, with bio data, qualification certificates, ID card a recent passport size photo, Interested candidates please sendcopy in &their applications, with bio Police data, report beforecertificates, 5th Dec 2016 qualification ID card copy & a recent passport size photo, Police report before 5th Dec 2016 For more information please contact: 3326545 Human Department For more Resource information please contact: 3326545 Champa BrothersDepartment Maldives Pvt Ltd Human Resource ChampaBrothers building,Maldives 4th floor.Pvt Ltd Champa Kandidhonmaniku thGoalhi, Male’ Champa building, 4 floor. Email: hr@ctnt.com Kandidhonmaniku Goalhi, Male’ Email: hr@ctnt.com

‫ރ‬155.24 :ް‫ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އިޝްތިރާކ‬


1 DECEMBER 2016

2016 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬1

JOIN OUR TEAM JOIN TEAM EVERY EMPLOYEE EMPLOYEE COUNTS EVERY COUNTS

AI | IUL | 2016 | 083 AI | IUL | 2016 | 083

JOIN OUR TEAM

EVERY- EMPLOYEE COUNTS ASSISTANTOFFICER OFFICER CLIENT SERVICES ASSISTANT - CLIENT SERVICES- HEALTH - HEALTH

Requirements

AI | IUL | 2016 | 083

Requirements

IGCSE O’Level 05 passes or IALs 02 passes (Grade C and above)

ASSISTANT OFFICER CLIENT - HEALTH IGCSE O’Level 05experience passes orwill IALs passes (Grade C SERVICES and above) Previous work be 02 an-added advantage Computer with knowledge Officeadvantage Applications Previous workskills experience will be of anMS added Requirements Excellentskills verbal andknowledge written communication in Dhivehi and English Computer with of MS Officeskills Applications Excellent inter-personal skills and ability to work in in a team environment Excellent written and English IGCSEverbal O’Leveland 05 passes orcommunication IALs 02 passes skills (Grade CDhivehi and above) Pleasant personality skills and ability to work in a team environment Excellent inter-personal Previous work experience will be an added advantage Computer skills with knowledge of MS Office Applications Pleasant personality Responsibilities Excellent verbal and written communication skills in Dhivehi and English Excellent inter-personal skills and ability to work in a team environment Responsibilities Data entry,personality evaluation and verification of health Claims (Inpatient, Outpatient and Pleasant reimbursement) DataMaintaining entry, evaluation and verification of health healthclaims Claimsand(Inpatient, the registers of all reported invoices Outpatient and Responsibilities reimbursement) Dispatch medical documents to and from the company to clients and other relevant personnelthe registers of all reported health claims and invoices Maintaining Data entry, evaluation and verification of health Claims (Inpatient, Outpatient and Handling of Insurance documentation works Dispatch medical documents to and from the company to clients and other relevant reimbursement) Collecting all cash and cash equivalent instruments and making receipts personnel Maintaining the registers of all reported health claims and invoices Assist of in sending renewal reminders works Handling documentation Dispatch Insurance medical documents to and from the company to clients and other relevant Preparing and equivalent other statistical reports, asand andmaking when required personnel Collecting all sales cash report, and cash instruments receipts Provide timely and updated information Handlingproper, of Insurance documentation works to customers

Assist in sending renewal reminders Collecting all report, cash andand cash equivalent instruments receipts Preparing sales other statistical reports,and as making and when required Assist in sending renewal reminders Provide proper, timely and updated information & to Benefits customers Remuneration Preparing sales report, and other statistical reports, as and when required Provide proper, timely and updated information to customers Total take home pay: MVR 8,400/- (After completion of probation period) Remuneration Benefits Health Insurance, performance related bonus and&other benefits as per Company’s policy Remuneration & Benefits

Total take home pay: MVR 8,400/- (After completion of probation period) TotalInsurance, take homeperformance pay: 8,400/(After completion of| Before: probation Health related bonus and other benefitsperiod) as14:30 per Deadline 05MVR December 2016 Health Insurance, Company’s policy performance related bonus and other benefits as per

Hrs

Interested and qualified candidates please apply in writing along with Job Application Form, Job Letter, National ID card copy, CV and copies of Company’s policy relevant certificates to:

Deadline 05 December 2016 | Before: 14:30 Hrs

Application form available Hrs on our website. Applications with Allied Insurance CompanyDeadline of the Maldives Pvt.05 Ltd. December + 960 334 2016 1001 | Before: 14:30 inaccurate information, which do not meet the above #04-01, S.T.O. Trade Centre, Orchid Magu, + 960 332 5035 Interested and qualified candidates please apply in writing along with Job Applicationrequirements Form, Job Letter, National ID card copy, CVdisqualified. and copies of and which are incomplete will be Male', 20188, jobs@allied.mv Interested and qualified candidates please apply in writing along with Job Application Form, Job Letter, National ID card copy, CV and copies of relevant certificates to: Maldives www.allied.mv relevant certificates to: twitter.com/alliedmv facebook.com/alliedmv ( All prospective employees a background check )with Application form available onmust our pass website. Applications Allied Insurance Company of the Pvt.Pvt. Ltd. ++960 1001 Application form available on our website. Applications with Allied Insurance Company of Maldives the Maldives Ltd. http://www.youtube.com/alliedmv 960 334 334 1001 inaccurate information, which not the meet the above #04-01, S.T.O.S.T.O. TradeTrade Centre, Orchid Magu, ++960 5035 inaccurate information, which do notdomeet above #04-01, Centre, Orchid Magu, 960 332 332 5035 Only shortlised candidates will be calledjobs@allied.mv for interview. For more information call usand at + 960 334 1001 will bewill requirements which are incomplete be disqualified. Male', 20188, requirements and which are incomplete disqualified. Male', 20188, jobs@allied.mv Maldives www.allied.mv Maldives www.allied.mv twitter.com/alliedmv facebook.com/alliedmv facebook.com/alliedmv twitter.com/alliedmv

http://www.youtube.com/alliedmv http://www.youtube.com/alliedmv

( All( All prospective employees must pass background check ) check ) prospective employees mustapass a background

Only shortlised candidates will be called for interview. For more information call us at + 960 334 1001

Only shortlised candidates will be called for interview. For more information call us at + 960 334 1001

TRADEMARK CAUTIONARY NOTICE Our client Mr. Seri Somboonsakdikul having registered office at 496/21-22 Petchburi Road, Rajtevi, Bangkok 10400, Thailand hereby brings to the notice of the general public that the device mark “LOLANE & Device” is being used in class 03 for Hair color cream; Hair color foam; Hair color shampoo; Hair straightening cream; Hair rebonding gel; Hair rebonding cream; Hair perming; Hair treatment; Hair oil; Hair lotion; Hair serum; Hair styling gel; Hair styling cream; Hair styling lotion; Shampoo; Hair conditioner; Hair bleaching; Hair tonic; Facial foam; Body lotion; Skin bleaching. The device mark is protected and registered / due for registration in all the countries worldwide and is being used internationally by our clients, continuously and openly in the World by virtue of such long and continuous international use, the mark has acquired substantial goodwill and reputation as well as trans-border reputation in Maldives. Appropriate legal action will be taken in the Court of Law against all those responsible for and indulging in all acts leading to the unauthorized use of our client’s device mark as mentioned above to safeguard our client’s legal rights. Members of the public having any knowledge / information of the above-mentioned device mark being used by anyone other than authorized by Mr. Seri Somboonsakdikul are informed to get in touch at the address mentioned below. By their Attorney

Mr. Seri Somboonsakdikul

KASHISH INTELLECTUAL PROPERTY GROUP Maldives Office: No.1, Lansimoo Goalhi Henveiru, Male-20041 Head Office: 16, AUTRUCHES AVENUE, QUATRE BORNES, REPUBLIC OF MAURITIUS Tel: 230-4278661, 4260399 Fax: 230-4278660, 4276955 Email: trademark@kashishworld.com; maldives@kashishworld.com

ީ‫އިޝްތިރާކް ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

‫ރ‬155.24 :ް‫ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އިޝްތިރާކ‬

3001515


1 DECEMBER 2016 2016 ‫ރ‬ ު ަ‫ ޑިސެމްބ‬1

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2016 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬1

ޫ‫ގާދ‬.‫ހ‬

ު‫މާފަންނ‬

AMDC Speciality Clinic

First Floor, Gaadhoo Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives Phone | 3335979 email | info@amdc.com.mv www.amdc.com.mv

3 December 2016

2016 ‫ ޑިސެމްބަރ‬3

General Practitioner

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

3 December 2016

2016 ‫ ޑިސެމްބަރ‬3

General Practitioner

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

Dr. Usama

14:30 - 16:00

ާ‫ އުސާމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Seshadri Das

Dr. Usama

22:00 - 22:30

ާ‫ އުސާމ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ް‫ ދާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Usama

10:00 - 12:00

Dr. Olha

08:30 - 15:30

ާ‫ އޮލްހ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އުސާމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Usama

16:30 - 18:00

Dr. Asoka Rao

15:30 - 22:30

ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އުސާމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Farzana

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ފަރްޒާނ‬.‫ޑރ‬

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist Dr. Shahula Afeef

20:00 - 21:00

ް‫ ޝަހުލާ އަފީފ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހިތުގެ ޚާއްސ‬

Cardiologist Dr. Moosa Manik

20:00 - 22:30

ް‫ މޫސާ މަނިކ‬.‫ޑރ‬

‫ކައުންސިލަރ‬

Counselor Iyasha Leena

19:00 - 22:30

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫ނ‬ ު ‫ހ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ަ

Gyneacologist Dr. Ramgopal

ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

11:30 - 22:00

ް ‫ގާޕ‬ ‫ލ‬ ޯ ‫މ‬ ް ‫ރ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ީ ‫މ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ރ‬ ު ‫ކ‬ ަ

ENT Dr. Midhuna

11:30 - 22:30

ާ ‫ދ‬ ‫ނ‬ ު ‫މ‬ ި .‫ޑ ރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬

Dr. Mohamed Ahmed Razee 18:30 - 22:30 ީ‫ރާޒ‬

ު‫ މުހައްމަދު އަހުމަދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Abdul Azeez Hameed

20:00 - 22:00

ު‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Minu

15:30 - 22:30

ޫ‫ މިނ‬.‫ޑރ‬

Dr. Ibrahim Ahmed Razee

08:30 - 15:30 ީ‫ރާޒ‬

Dr. Satyanarayana

10:30 - 17:30

ު‫ އިބްރާހިމް އަހުމަދ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ ސަތްޔަނަރަޔަނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Gyneacologist 12:30 - 13:30

ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ޑރ‬

Dr. Shaheedha

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Bhatti

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬

Dr. Meetha Jolly

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

Physician Dr. Abdul Azeez Yoosuf

20:00 - 22:30

ް‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފ‬.‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

09:00 - 14:00

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

17:00 - 22:00

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Biju

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ޫ‫ ބިޖ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

Orthopaedician Dr. Abu Bucker

10:00 - 11:00

ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Abu Bucker

17:30 - 19:00

ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Hussain Faisal

20:30 - 21:30

ް‫ ހުސެން ފައިސަލ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫ ޔޫސުފް ޝާނ‬.‫ޑރ‬

-

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެލާރޖީގެ ޚާއްސ‬

‫ ނޮވެމްބަރ‬22 - 20

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

‫ ޑިސެމްބަރ‬5 - 4

ާ‫ ވަރްޝ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

‫ ޑިސެމްބަރ‬4 - 3

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

Pediatrician

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

Dr. Singh

11:00 - 12:00

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

ް‫ ސިންގ‬.‫ޑރ‬

Dr. Singh

19:00 - 20:00

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ސިންގ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Dr. Ismail Shafeeu

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Vikas

12:45 - 14:00

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:00

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬

‫ ޑިސެމްބަރ‬14 - 12 ‫ ޑިސެމްބަރ‬19 - 17 ‫ ޑިސެމްބަރ‬4 - 3 -

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬ Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

Dr. Yoosuf Shan

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Dermatologist Dr. Adil Rasheed Dr. Shebi

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬

16:00 - 17:00

ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

11:00 - 12:00

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ދަތުގެ ޚާއްސ‬

Dental Surgeon Dr. Raghavendra

10:00 - 14:00

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Raghavendra

17:30 - 22:00

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Febia

08:30 - 15:30

ާ‫ ފީބިއ‬.‫ޑރ‬

Dr. Prathibha

15:30 - 22:30

ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

Dental Surgeon & Pedodontist Dr. Neeha Das

18:30 - 20:30

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

‫ކައުންސިލަރ‬

Counselor Abdulla Musthaq

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ENT Dr. Mariia Krugova

14:30 - 17:00

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬

Physiotherapy Ashok Kumar

09:00 - 16:00

ް‫އަޝޯކް ކުމާރ‬

Santha Sheela

15:30 - 22:30

ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ 3025939 ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕީ އަދި ދަތުގެ އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv


‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީ‬

‫‪ 1‬ޑިސެމްބަރު ‪2016‬‬

‫‪1 DECEMBER 2016‬‬ ‫ރ ‪2016‬‬ ‫‪ 1‬ޑިސެމްބަ ު‬

‫‪Natural Care Clinic‬‬ ‫ޗައިނީސް‬ ‫ޓްރެޑިޝަނަލް މެޑިސިން‬ ‫ޓީސީއެމް އެތެރެހަށީގެ އަދި‬ ‫ނާރުގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސް‬

‫‪Chinese‬‬ ‫‪Traditional Medicine‬‬ ‫‪TCM Internal Medicine‬‬ ‫‪& Neurology‬‬

‫‪Dr. Lu Yu‬‬

‫ޑރ ލޫ ޔޫ‬ ‫ޓީސީއެމް ކުޑަކުދިންގެ އަދި‬ ‫ހަމުގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ‬

‫ޑރ މިންގް ޗިން ޒައު‬ ‫ފަރުވާދެވޭ ބައެއް ބަލިތައް‬ ‫މަސްގަނޑަށާ މައިބަދައަށް ލިބޭ އަނިޔާ‬ ‫ބޮލުގައި ރިއްސުން‬

‫& ‪TCM Dermatology‬‬ ‫‪Paediatrics‬‬ ‫‪Dr. Mingqin Zhou‬‬ ‫‪Specialist Treatments‬‬ ‫‪Muscle joint and back pain‬‬ ‫‪Migraine‬‬

‫ހަމުގެ ބަލިތަށް‬ ‫ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުން‬ ‫ބަރުދަން ލުއިކުރުން‬ ‫ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން‬ ‫ހުއަޓާލުމަށް އެހީވެދިނުން‬

‫‪Skin Diseases‬‬ ‫‪Hair Loss‬‬ ‫‪Slimming‬‬ ‫‪Help Stop Smoking‬‬

‫‪Opening Hours Sat – Thu 10 am – 10 pm‬‬ ‫ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަދިތައް‬

‫ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހުކު ހެނދުނު ‪ 10.00‬ކުން ރޭގަ ‪ 10.00‬ކަށް‪.‬‬

‫‪H.Nooreevilla Sosun Magu Phone 3330623‬‬ ‫)‪(Same Address as previous Chinese Medical Center‬‬ ‫ހ‪.‬ނޫރީވިލާ ސޯސަންމަގު (އިބުރާހީމީ މިސްކިތާ ޖެހިގެން) ފޯނު‪3330623 :‬‬

‫‪DR.DIDI DENTAL‬‬ ‫‪CENTRE‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޑީޑީ ޑެންޓަލް ސެންޓަރ‬ ‫‪G.DHATHUGE(GROUND FLOOR), BURUZU MAGU‬‬

‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީ‬ ‫ހަވީރު ‪-‬‬

‫‪ 3:30‬ން ‪ 10:30‬އަށް ‪ :‬ޑރ‪ .‬ފަޒާލް‬

‫ހެނދުނު ‪-‬‬

‫‪ 9:30‬ން‬

‫‪ 3:30‬އަށް‬

‫‪ :‬ޑރ‪ .‬ޑީޑީ‬

‫‪ 9:00‬ން‬

‫‪ 3:30‬އަށް‬

‫‪ :‬ޑރ‪ .‬ހަކީމް‬

‫‪ 9:00‬ން‬

‫‪ 2:00‬އަށް‬

‫‪ :‬ޑރ‪ .‬ސިދުރާ‬

‫މިތަނުންދޭ ފަރުވާތަކުގެ ތެރޭގައި‪:‬‬ ‫ފުޓުނި އެޅުން‬

‫ދަތް ޖެހުން‬

‫ދަތް އިމްޕްލާންޓް‬

‫ދަތް ސާފުކުރުން‬

‫އޯރަލް ސަރޖަރީ‬

‫ކުރުން‬

‫ނަރުގަނޑު އެޅުވުން‬

‫ދަތް ހުދުކުރުން‬

‫އެ ޮޕއިންޓްމެންޓް ހެއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ‬

‫‪3325570‬‬

‫‪FOR APPOINTMENTS CALL‬‬ ‫ހުކުރު ދުވަސް ބަންދު ‪Friday Closed‬‬


‫ޝިޕިންގް ޝެޑިއުލް‬

‫‪ 1‬ޑިސެމްބަރު ‪1 DECEMBER 2016 2016‬‬ ‫‪ 1‬ޑިސެމްބަރު ‪2016‬‬


‫‪ 1‬ޑިސެމްބަރު ‪2016‬‬

‫‪cscDiawfiselck‬‬

‫‪1 DECEMBER 2016‬‬

‫‪Classifieds‬‬ ‫‪ 1‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2016‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫ހިދުމަތްތައް‬

‫‪CONTACT: 3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫އަމިއްލަ ތަކެތީގައި‬

‫އޭސީ‬

‫މަސައްކަތް ކޮށްދެމެވެ‪.‬‬

‫ފުރިޖް‬

‫‪Haadhee Guest House‬‬

‫ދުވަހު ކުއްޔަށް ކޮޓަރި ދޫކުރަން‬ ‫‪ROOM FOR RENT‬‬

‫ޖަންގްޝަން ސާފުކުރުން‬

‫ފެންމޯޓަރ‬

‫މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްކުރުން‬

‫ދޮންނަމެށިން‬

‫ކުލަލުމާއި ފެންލީކު މައްސަލަ‬

‫ކަރަންޓްވައިރު ގޭސް އަދި‬

‫ހައްލު ޮކށްދެމެވެ‪.‬‬

‫‪AC / NON-AC‬‬

‫ނަރުދަމާގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް‬

‫‪WIFI‬‬

‫‪available.‬‬

‫‪TEL:7787388 / 7467388‬‬

‫‪TEL:7915551‬‬

‫‪12389‬‬

‫‪Majeedhee Magu infront‬‬ ‫‪of Athama Palace‬‬

‫‪TEL:7703162 / 9953960‬‬ ‫‪12292‬‬

‫‪12099‬‬

‫އިޝްތިރާކް ދެއްކެވުމަށް‬ ‫ގުޅުއްވާނީ‬

‫ވަކީލުން‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް‬ ‫ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚި ދްމަތް ޯފރުކޮށްދިނުން‪،‬‬

‫‪Food and Drink Services‬‬

‫ކަރަންޓްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެމެވެ‪.‬‬

‫ދިފާޢީ ވަކީލުން‪ ،‬ތަ ޙްޤީޤު މަރް ޙަލާގައި‬

‫ކައިވެނި އަންމެރިޑް ސެޓްފިކެޓް‪ ،‬އެގްރީމެންޓް‪،‬‬ ‫ޕަވަރ އޮފް އުޓާރނީ‪ ،‬ޤާނޫނީ ފޯމް‪ ،‬ސިޓީ‪،‬‬ ‫ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުން‪.‬‬ ‫ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓް‪ ،‬ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން‪،‬‬ ‫ރޕޯސަލް‪ ،‬ސީ‪ .‬ވީ‪،‬‬ ‫ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް‪ ،‬ޕް ޮ‬

‫‪2 Bedroom apartment‬‬ ‫‪with attached toilet‬‬ ‫‪and kitchen dinning‬‬ ‫‪& sitting room with‬‬ ‫‪fully furnished in‬‬ ‫‪Coral Ville Gr‬‬ ‫‪Near Airport main‬‬ ‫'‪Bus stop Hulhumale‬‬ ‫& ‪MVR 20,000/-‬‬ ‫‪1 month advance‬‬ ‫‪TEL:7952782‬‬

‫ނަން ފާސްކުރުން‪ ،‬ނަން ބަދަލުކުރުން‪،‬‬

‫‪12433‬‬

‫ޢަރަބި‪ :‬އިނގިރޭސި‪ :‬އުރުދޫ‪ :‬ފާރިސީ‪:‬‬ ‫ސިންގަޅަ‪ :‬ތަމަޅަ‪ :‬މަލިޔާޅަމް‪ :‬މެލޭ‪:‬‬

‫‪ 1‬ނުވަތަ ‪ 2‬މީހަކު‬

‫ބަހުން ތަރުޖަމާ ކުރުން‪،‬‬

‫އުޅޭގޮތަށް ‪ 1‬ކޮޓަރި ފާހާނާއެކު‬

‫އެޓެސްޓް ކުރުން‪،‬‬

‫‪6500/-‬‬

‫ކުންފުނި ޖަމްޢިއްޔާ ކްލަބް‪ ،‬ޖަމާޢަތް‪،‬‬ ‫ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފުއްދުން‪،‬‬

‫ވިލިމާލެއިން‬

‫މައްޗަންގޯޅި ޗާންދަނީ މަގުން‬

‫ޝެއަރ ބަދަލު ކުރުން‪،‬‬

‫‪3001515‬‬

‫ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހެދުމާއި ކުންފުނި‬

‫ކުއްޔަށްދޭ ކޮޓަރިއެއް‬

‫އުވާލުމުގެ އެންމެ އަވަސް ޚިދުމަތް‬

‫ޖިންގަލްސް ކައިރިން ‪ 6500/-‬ރ‬ ‫އިތުރު މަޢުލޫމާތު‬

‫‪TEL:9770000‬‬

‫‪TEL:7726573‬‬

‫‪TEL:7601113‬‬ ‫‪12493‬‬

‫‪12384‬‬

‫‪12224‬‬

‫ހުރިހާ އުމުރު ފުރާއަކަށް‬

‫ދުވަހު ކުއްޔަށް ކޮޓަރި‬

‫ޑިސެމްބަރު މަހުގެ‬

‫ޤުރުޢާން ކިޔަވައިދެން‪.‬‬ ‫ތުއްުތު ކުދިންނަށް ހުރިހާ‬

‫ސްރީލަންކާއިން ‪ 3‬ކޮޓަރީގެ‬

‫މާއްދާތައް ޤުރުއާނާއެކު‬

‫އިޝްތިރާކް‪155.82 :‬ރ‬

‫އެޕާޓްމަންޓެއް ދުވަހު‬

‫ކިޔަވައިދެން‬ ‫‪TEL:9737388 / 9901817‬‬ ‫‪12490‬‬

‫ކުއްޔަށް ލިބެން އެބަހުރި‪.‬‬ ‫‪TEL:7320272‬‬ ‫‪12466‬‬

‫‪TEL:+94767828776‬‬ ‫‪12437‬‬


1 DECEMBER 2016

2016 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬1


1 DECEMBER 2016

2016 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬1

The Premier Domestic Airline of the Maldives

Ref : VA/JOB-AD/2016/28

Villa Air Pvt. Ltd. is a part of a large group of companies under the umbrella of Villa Holdings, commonly known as Villa Group. Villa Air operates Flyme, the premier domestic Airline of the Maldives and Kaadehdhoo Airport. While we grow and excel in our services, we provide challenging opportunities for enthusiastic and qualified candidates to join our Team.

Position: Reservation & Ticketing Assistant Scope of the work:

Carrying out front office ticket sales, reservation call centre functions, receive and relay refund requests as per company policy and procedures.

Qualifications & requirements:

Completed GCE O’Level with minimum three passes including English & Mathematics. Outstanding and friendly personality. Must be at least 18 years of age. Previous experience in a Airline Reservations & Ticketing field can be an added advantage. Able to work odd hours on shift duty. Computer literate and fluent in spoken English & Dhivehi.

Responsibilities :

Answering telephone calls and providing relevant information regarding flyme flights. Handling walk-in customers.

ް‫އިޝްތިރާކް ދެއްކެވުމަށ‬ ީ‫ގުޅުއްވާނ‬

3001515

Making Reservation & issuing tickets. Prepare sales returns and tallying the sales cash/counter cash. Visit and give support to PSA’s when required. Conduct pre-flight checks as briefed by immediate supervisor. Provide telephone support to ticketing agents.

Personal Skills/Attributes:

The right candidate will be organised, goal driven, people orientated and have strong attention to detail. Must be able to work independently within a small team and be prepared to work irregular hours.

Remuneration:

Based on experience and qualifications.

Work site: Male’

Application Submission:

Completed Application Form (Available from www.flyme.mv ) Curriculum Vitae together with Educational Certificate National Identity Card Copy along with Valid Police Report References from previous employer if available Before 1400hrs, 4th December 2016 to the following address; HUMAN RESOURCE DEPARTMENT Villa Air Pvt. Ltd. Faamudheyrige, 3rd Floor, Unit 3C Orchid Magu, Male', Rep of Maldives. Tel: 301 0382/301 0381 For more information please contact the telephone number stated above during official working hours. Only Shortlisted Candidates will be called for Interview

:ް‫ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އިޝްތިރާކ‬ ‫ރ‬155.82


‫ކުޅިވަރު‬

‫ގައުމީ ޓީމާ ޕޮ ޕޯ ފް‬ ‫ހަވާލުވީ ކީއްވެ؟‬ ‫ޔުނައިޓެޑް ސެމީ އަށް‪،‬‬ ‫އާސެނަލް ކަޓައިފި‬

‫ރެއާލަށް ބޮޑު މޮޅެއް‪ ،‬ބާސެލޯނާ‬ ‫އަނެއްކާ ވެސް އެއްވަރު‬

1 december 2016 issuu  

Mihaaru, the daily newspaper of Maldives