__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 19‬ޖުލައި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫ވޯޓު ހޯދާނީ އަޅުގަނޑު ެގ‬ ‫މިނިމަސް ކައިގެނެއް ނޫން‪:‬‬ ‫ރައީސް‬

‫މައުމޫން‪:‬‬ ‫"ނުކުރާ ކަމަކަށް‬ ‫އެއްބަހެއް ނުވެވޭނެ"‬

‫ހައްގުތައް ނު ީދ‬ ‫ބާއްވާ އިންތިހާބެއް‬ ‫ގަބޫލެއް‬ ‫ނުކުރާނަން‬ ‫‪03‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 19‬ޖުލައި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫ހައްގުތައް ނުދީ ބާއްވާ‬ ‫އިންތިހާބެއް ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން‬ ‫ކމިޝަނަށް ގޮވާލަން ރައްޔިތުން‬ ‫"އިލެކްޝަން ޮ‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫އެދޭ ފަދަ ގާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވޓުލުމުގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަނެގެން ބާއްވާ‬ ‫ޯ‬

‫ރައީސް ޔާމީނާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ބައްދަލުކުރައްވަނީ‪-- :‬ފައިލް ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬

‫ފޯނު ދެއްވި ނަމަ‪،‬‬ ‫މައުމޫން ހުންނަވާނީ‬ ‫ގޭގައި‪ :‬ރައީސް‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ރައީސް ޔާމީން ކުރި ކަމެއް ނޫން‪ "،‬ސިޔާސީ‬ ‫ބޭފުޅުން ޖަލަށް ލާ މައްސަލަ ދިފާއުކުރައްވަން ކޮންމެ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދަތުރުފުޅެއްގައިހެން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވާ ވާހަކަފުޅު‬ ‫ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު‬ ‫ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ކުރީގެ ރައީސް‬

‫ތަކުރާރުކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ތަހުގީގަކަށް‪ ،‬މީހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު‬

‫ފނު ފުލުހުންގެ ތަހުގީގަށް‬ ‫މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ޯ‬

‫ކުރެވިގެން ތަހުގީގަކަށް މީހަކު ގެންދާ ކަމަށް‬

‫ދެއްވި ނަމަ‪ ،‬އެމަނިކުފާނު މިހާރު ހުންނަވާނީ ގޭގައި‬

‫ވަންޏާ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އެ ކުރެވޭ ތުހުމަތުގެ‬

‫ކފުޅު‪ ،‬ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު‬ ‫ކަމަށް ކޮއް ޯ‬

‫މައްޗަށް ބަލާއިރު އެ ތުހުމަތަކީ ފޯނުގެ ޒަރިއްޔާ‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އިން އިންޓަނެޓުގެ ޒަރިއްޔާ އިން ހިންގާފައި އޮތް‬

‫މައުމޫން ހައްޔަރުކުރީ ސިޔާސީ ލީޑަރުން‬

‫މުއާމަލާތްތަކެއް ކަމަށް ވަންޏާ ފުލުހުން ބޭނުން ވާނެ‬

‫މިނިވަންކުރަން ފެބުރުއަރީ ‪ 1‬ގައި ސުޕްރީމް‬

‫ފނާއި އިންޓަނެޓުގެ ޒަރިއްޔާ ބޭނުންކުރި ސާމާނު‬ ‫ޯ‬

‫ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬އެއީ މައުމޫން‬

‫ހޯދަން‪".‬‬

‫ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް އިދިކޮޅު‬

‫ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުގައި އެކަން އެގޮތަށް ކުރަނީ‪،‬‬

‫އިސް ލީޑަރުންތަކެއް ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތު‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ވަކި ފެންވަރެއްގެ‬ ‫ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ހުށަހަޅުއްވައިގެން ނެރުނު އަމުރެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން‬

‫މީހަކަށް ވާތީއެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ ތަހުގީގަށް ފޯނު ނުދެއްވި‬ ‫ވަނީ ތުހުމަތު ޮ‬ ‫މައްސަލައިގައި މައުމޫން‪ ،85 ،‬ގެ މައްޗަށް ވަނީ‬

‫އިންތިހާބެއް ގަބޫލު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް‪ ،‬އިދިކޮޅު‬ ‫ފައިސަލް ނަސީމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ކލިޝަންގެ ވެރިކަމެއްގައި އެންމެ ބޮޑު‬ ‫އިދިކޮޅު ޯ‬

‫އެމްޑީޕީ ހަރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި‬ ‫ފައިސަލް ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެންމެ ހަތް‬ ‫އިން ކުރިން ނިންމި ނިންމުން ފާހަގަކުރައްވައި‬ ‫ބޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ކަން ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެއީ ކުރީ އިންތިހާބުތަކުގައި ވެސް އަމަލުކުރި‬ ‫އުސޫލެވެ‪.‬‬

‫ގވާލައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެބޭފުޅުން މިނިވަން ކުރަން ޮ‬

‫ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް‬

‫ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އެމަނިކުފާނުގެ‬

‫އެހީތެރިވެދިނުމަށް އިލެކްޝަންސްގެ އޮފިޝަލުން‬

‫ދަރިކަލުން‪ ،‬ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް‬

‫ހަމަޖެއްސުމަކީ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ހައްގު ގެއްލި‬

‫މައުމޫން މިހާރު ވެސް ހުންނެވީ ޖަލު ބަންދުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ފރާނެ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ފައިސަލް‬ ‫ވޯޓަށް ނުފޫޒު ޯ‬

‫އަދި ދިގު މުއްދަތަކަށް ހުކުމް އިއްވާފައިވާ އެމްޑީޕީގެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު‬

‫ވޓުލުމުގެ ހައްގަކީ ދިވެހި‬ ‫"އިންތިހާބުގައި ޯ‬ ‫ކންމެ މީހަކަށް ވެސް ލިބިގެންވާ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ޮ‬

‫ގާސިމް އިބްރާހިމް އުޅުއްވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން‬ ‫ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ހައްގެއް‪ .‬އެއީ ގާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިންގައި‬

‫ހައްގެއް‪ .‬އެ ހައްގު ނިގުޅައެއްނުގަނެވޭނެ‪ .‬އެ ހައްގު‬

‫ކށް އުޅުއްވި އަހުމަދު ޝަރީފް އިލެކްޝަންގެ‬ ‫އިސް ޮ‬

‫ގތަކަށް ބޭއްވޭ އިންތިހާބަކީ ދިވެހި‬ ‫ނިކުޅައިގަނެވޭނެ ޮ‬

‫ރައީސްއަކަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާއިރު ރިޔާސީ‬

‫ރައްޔިތުން ގަބޫލު ކުރާނެ އިންތިހާބެއް ނޫން‪"،‬‬

‫އިންތިހާބު މިނިވަން ނުވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު‬

‫ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ސަރަހައްދުގެ މައި‬ ‫އެއާޕޯޓަކަށް ވާނީ ހަނިމާދޫ‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ކުރަން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރައީސް ޔާމީން ހަނިމާދޫގައި ދެއްކެވި ވާހަކައިގެ‬ ‫ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި ނަމަ‪،‬‬

‫ޚުލާސާއެއް‬

‫ކށް‪ ،‬ޖެޓުތައް ޖެއްސޭ‬ ‫ހދ‪ .‬ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ބޮޑު ޮ‬

‫ފޯނު ދެއްވަން ކަމަށާއި އެކަމަށް އޭނާ ވެސް ފުރަތަމަ‬

‫އެއާޕޯޓު ވެގެން ދާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން‬

‫އެއްބަސްވެވަޑައި ނުގަތް ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފަހުން‬

‫މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ހދ‪ .‬ހަނިމާދޫގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް‬

‫ފނު ދެއްވަން މަޖުބޫރުވެވަޑައިގަތް‬ ‫ރިޔާޒަށް ވެސް ޯ‬

‫ގތަކަށް ބަޔަކު ވާހަކަ‬ ‫ޔާމީން ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ޮ‬

‫ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެފަހަރު ދެއްވީ ނުބައި ޕިން ކޯޑެއް‬

‫ގތުގައި ހދ‪ .‬ހަނިމާދު އަށް‬ ‫ފަހު މަންޒިލެއްގެ ޮ‬

‫ހަދައިގެން ދައްކަމުންދިޔަ ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވަޑައިގެން އެ ރަށު ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި‬

‫ތޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ‬ ‫ހއ‪ .‬އާއި ހދ‪ .‬އަ ޮ‬

‫ ހަނިމާދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމާއި މަގު ހެދުން‬‫ކުރިއަށް އެބަދޭ‪ ،‬ދެ މަޝްރޫއު މި އަހަރު ނިމޭނެ‪.‬‬ ‫ދށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު‬ ‫ ހަނިމާދޫ ގޮނޑު ޮ‬‫ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދެއްވި‪.‬‬ ‫ ކުރިން އުފެއްދި ދެ ސަރުކާރުން ހަނިމާދު އަށް‬‫ހަރަދުކުރީ ފަސް މިލިއަން ރުފިޔާ‪.‬‬ ‫ މި ސަރުކާރުން ހަނިމާދު އަށް ‪ 228‬މިލިއަން‬‫ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހިންގާފައިވާނެ‪.‬‬

‫ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެ މަނިކުފާނު‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެމަނިކުފާނު ޖަލުގައި ނުވަތަ އެކަހެރިކޮށް‬

‫ކޯޓުގައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ގާނޫނީ‬

‫އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި ނަމަ‪ ،‬ޒައާމަތުގެ ކުރީކޮޅު‬

‫އިންނަވަން ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ވެސް‬

‫މަރުހަލާގައި އެއްބާރުލުން ދެއްވަން އިންކާރު‬

‫ޕޓަކަށް ހައްދަވާނެ‬ ‫ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓަކީ މި ޒަމާނުގެ އެއާ ޯ‬

‫ކުރެއްވުމުން‪ ،‬ރިޔާޒަށް ވެސް ހުކުމެއް އައި ކަމަށް‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޕާޓީތަކުގެ ރައީސުން ހިމެނޭގޮތަށް އެތައް‬ ‫މަސައްކަތްކުރާތީ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފައިސަލް ވަނީ‬

‫އިއްވައިފަ އެވެ‪ .‬ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް މައުމޫން‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވީ ގާނޫނާ ޚިލާފު އަމަލުތަކެއްގައި‬

‫އެއްވެސް އަމަލެއް ނުކުރާނެ‪ "،‬ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފށި ބަހައްޓަން ނިންމައިފަ‬ ‫ހަމަވާ ރިސޯޓުތަކުގައި ވޯޓު ޮ‬

‫އެއް އަހަރާއި ހަތް މަހާއި ހަ ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް‬

‫އަދިވެސް އެންމެ އިހްތިރާމް ކުރައްވާ ބޭފުޅަކީ މައުމޫން‬

‫ވަކި މީހެއްގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުން އޮންނަ ގޮތަކަށް‬

‫ބަޔަކަށް އަނިޔާ ލިބެމުންދަނީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި‬

‫ރިޔާޒަށް ވެސް ގާނޫނާ ޚިލާފު އަމަލުތަކެއްގެ‬

‫ފނު ހުޅުވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ‬ ‫އެހެންވެ‪ ،‬ރިޔާޒު ޯ‬

‫ވެސް ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރަކުން ދުވަހަކު ވެސް‬

‫ކމިޝަނުން ރޭ ވަނީ‪ 100 ،‬ދިވެހިން‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިގެން ފުލުހުން އެދިވަޑައިގަތީ‬

‫ތޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި‬ ‫ހއ‪ .‬އާއި ހދ‪ .‬އަ ޮ‬

‫ކށް ދިނުމަށް ކަމަށް‬ ‫އިސްކަމެއްދޭނީ އިންސާފު ގާއިމް ޮ‬

‫ފށި ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް‬ ‫ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓު ޮ‬

‫ފެންވަރުގެ ތަނަކަށް ހައްދަވާނެ ކަމަށާއި އެކަމުގެ‬

‫މިހާރު‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މުސްތަބުގަލް‬

‫ކޯލިޝަންގެ ރަނިން މޭޓް‪ ،‬ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫ޕޓަކަށް ހަނިމާދޫ‬ ‫ސަބަބުން ސަރަހައްދުގެ މައި އެއާ ޯ‬

‫ހުންނެވ މާފުށީ ޖަލުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބިނާވެގެންދާނީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން‬ ‫ކމިޝަނަރު އަބްދުﷲ‬ ‫ގެންދަވާ ކުރީގެ ޕޮލިސް ޮ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް‪ "،‬ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ‬

‫ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެއީވެސް ރައީސް‬

‫ ހއ‪ .‬އަދި ހދ‪ .‬ގައި ޓޫރިސްޓު އެނދު ‪3000‬‬‫އަށް އިތުރުކުރާނެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު‬ ‫ރައީސް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ގތުގައި ހއ‪ .‬އަދި ހދ‪.‬‬ ‫ރައީސް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ބޑު ފައިދާއަކަށް‬ ‫ތަރައްގީވެގެން ދިޔައިމަ‪ ،‬އެންމެ ޮ‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ‬

‫ޔާމީން ކުރެއްވި ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެންމެ ފުރަތަމަ‬

‫ގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ‪ 3000‬އެނދު‬

‫ވެގެންދާނީ ހަނިމާދޫ ރައްޔިތުންނެވެ‪ .‬ހަނިމާދުއަކީ‬

‫މައްސަލައިގައި‪ ،‬މައުމޫނަށް އުފުލި ދައުވާތަކާ‬

‫ފނު ދެއްވި ނަމަ ރިޔާޒަށް ވެސް އެފަދަ ހުކުމެއް‬ ‫ޯ‬

‫އިތުރު ކުރަން ނިންމާފައިވާ އިރު‪ ،‬އެ ސަރަހައްދުގައި‬

‫ގެސްޓް ހައުސް އާއި ސިޓީ ހޮޓަލްގެ ވިޔަފާރި‬

‫އެއާޕޯޓުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ‬

‫ކުރަމުން އަންނަ ރަށަކަށްވުމުން އެ ދާއިރާ އިތުރަށް‬

‫ގތުން އެ މަނިކުފާނު ގޭގައި ހުންނެވޭނެ‬ ‫ގުޅޭ ޮ‬ ‫ފުރުސަތު އެކި ފަހަރު މަތިން އެރުވި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނާންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ހަމަ ރައީސް މައުމޫނަށް ވެސް އެ ފުރުސަތު‬

‫ގތުގައި އޮންނަން‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު މައި އެއާޕޯޓެއްގެ ޮ‬

‫ކުރިއަރައިގެން ދާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި‬

‫ގތަށް އަމަލުކުރެއްވި ނަމަ‬ ‫އެހެން ބޭފުޅުންނެކޭ އެއް ޮ‬

‫ލިބިވަޑައިގެންނެވި‪ .‬މި ހިނގާ ދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ‬

‫ޕޓު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި‬ ‫ބޭނުންވަނީ ހަނިމާދޫ އެއާ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެމަނިކުފާނު ޖަލުގައި ހުންނަވަން ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ‬

‫ތެރޭގައި ރައީސް މައުމޫނަށް ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ފުލުހުން ދެންނެވީ އެމަނިކުފާނު މި މުއާމަލާތު‬

‫އެހެން ބޭފުޅުންނޭ ރައީސް ވިދާޅުވި ބޭފުޅުންގެ‬

‫ފނު ދެއްވާށޭ‪ "،‬ރައީސް‬ ‫ކުރައްވަން ގެންގުޅުއްވި ޯ‬

‫ޕޓެއް ނޫން‪ .‬ތިން ހާސް‬ ‫ފަހަރު ޖެއްސޭވަރުގެ އެއާ ޯ‬

‫ޑމެސްޓިކް އެއާޕޯޓެއް އެޅުމުގެ‬ ‫އޮންނަ ކުޅުދުއްފުށީގައި ޮ‬

‫ތަފްސީލެއް ނުދެއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެނދު އިތުރުވެގެން ދާއިރު‪ ،‬މުއްސަނދިން ޕްރައިވެޓް‬

‫މަސައްކަތް ސަރުކާރުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ޖެޓުގައި އައިސް‪ ،‬ދަތުރުކުރެވޭ ވަރުގެ އެއާޕޯޓެއް ނޫން‪.‬‬

‫އންނަ މާފިނޮޅުގައި‬ ‫އަދި ހއ‪ .‬ހޯރަފުއްޓާ ޖެހިގެން ޮ‬

‫"އެ ފުރުސަތު ބޭނުން ހިއްޕަވާނެ ކަމަށް‬ ‫ކންމެވެސް ކަހަލަ‬ ‫ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޮ‬

‫ރައީސް މައުމޫން ޖަލަށް ލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް‬

‫ޕޓު ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓަކަށް‬ ‫ހަނިމާދޫ އެއާ ޯ‬ ‫ބޑެތި މަތިންދާބޯޓު‬ ‫"ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓަކީ މިހާރު ޮ‬

‫ހަދަން ރައީސް ޔާމީން ނިންމެވި އިރު‪ ،‬ކައިރީގައި‬

‫ގތްގޮތަށް ހަދައިގެން‬ ‫އެކި މީހުން ވާހަކަތައް އެކި ޮ‬

‫އެހެންވީމަ‪ ،‬އަޅުގަނޑުމެންގެ މި އަންނަ ފަސް އަހަރުގެ‬

‫އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ‬

‫އުއްމީދީ ވާހަކަތަކެއް އިވިފައި‪ ،‬އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން‬

‫ދެއްކި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު އެ ވިދާޅުވެދެއްވީ‬

‫ޕޓު ބޮޑުވެގެން ދާނެ‪"،‬‬ ‫އެންމެ ކުރީކޮޅު ހަނިމާދޫ އެއާ ޯ‬

‫ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނުހިއްޕެވީ‪ .‬އެއީކީ [ޖަލު ބަންދުގައި ހުންނެވުމަކީ]‬

‫ހަގީގަތް ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހަނިމާދޫގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު‬


‫ހަބަރު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 19‬ޖުލައި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ވޯޓު ހޯދާނީ އަޅުގަނޑުގެ މިނިމަސް‬ ‫ކައިގެނެއް ނޫން‪ :‬ރައީސް‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫މައުމޫން‪" :‬ނުކުރާ ކަމަކަށް އެއްބަހެއް ނުވެވޭނެ"‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫މައުމޫން ހަމީދުގެ ޓްވީޓްގައި ލިއުއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވަކީލް ކުރެއްވި އެހެން ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި‬

‫ރައީސް މައުމޫން ޖަލުގައި ހުންނަވަން ޖެހުނީ‬

‫ކށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން‬ ‫ހައްޔަރު ޮ‬

‫އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށް ވުރެ ގައުމުގެ މަސްލަހަތު‬

‫ފނު ފުލުހުންނަށް ދެއްވި ނަމަ‪،‬‬ ‫އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ޯ‬

‫އިސްކުރެއްވުމުން‪ ،‬އެކަން މިވަގުތު ބާރުގައި ތިބި‬

‫އެމަނިކުފާނު ހުންނަވާނީ ގޭގައި ކަމަށް‪ ،‬ރައީސް‬

‫މީހުންނަށް ހަޖަމްނުކުރެވިގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި ނަމަ‪ ،‬ރައީސް‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވުމުން ރައީސް‬ ‫ކފުޅު މައުމޫން ހަމީދު‬ ‫މައުމޫންގެ ވަކީލް‪ ،‬އަދި ކޮއް ޯ‬

‫މައުމޫނާއި ދަރިކަލުން‪ ،‬ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫އެކަމަށް ރައްދުދެއްވައި ހަތަރު ޓްވީޓެއް ކުރައްވައިފި‬

‫ފާރިސް މައުމޫނާއި ދަނބިދަރިކަލުން މުހައްމަދު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނަދީމަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންފައިވާ ބޭއިންސާފާއި‬ ‫އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ޓްވީޓްގައި މައުމޫން‬

‫މުޅި އާއިލާ ތަހައްމަލްކުރޭ ވޭންތައް ޖާދުލެއް ފަދައިން‬

‫ހަމީދު ވިދާޅުވީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް‬

‫ގެއްލުނީސް ކަމަށް‪ ،‬ތިން ވަނަ ޓްވީޓްގައި މައުމޫން‬

‫ޝަރީފް މައުމޫނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ޖަލަށް ވަޑައިގެން‬

‫ލިއުއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ދެންނެވީ "އެއްބާރުލުން ދެއްވަން" ރައީސް ޔާމީން‬ ‫އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް މައުމޫންގެ ރައްދު އައީ އެގޮތަކަށް‬ ‫ނޫންކަން‪ ،‬ވަކީލްގެ ޓްވީޓުން އެނގެ އެވެ‪.‬‬ ‫"އެއްބާރުލުން ދިނުމަކީ ނުކުރާ ކަމަކަށް‬

‫ވަކީލް ވިދާޅުވީ ތިން ބޭފުޅުން ވެސް ތިއްބެވީ‬ ‫ސާބިތުކަންމަތީގައި ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ހިލިހިލާ ޖެހިޔަސް‬ ‫އެ ބޭފުޅުންގެ ނަފުސު ވިއްކާނުލައްވާނެ ކަމަށް ލިއުއްވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ފނު ނުދެއްވި މައްސަލަގައި މައުމޫން‪،‬‬ ‫ތަހުގީގަށް ޯ‬

‫އެއްބަސްވުން ކަމަށް ވާ ނަމަ އެކަމެއް ނުކޮށްދެވޭނެ‪"،‬‬

‫‪ ،85‬ގެ މައްޗަށް ވަނީ އެއް އަހަރާއި ހަތް މަހާއި ހަ‬

‫ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށް މައުމޫން ދެންނެވި ކަމަށް‪،‬‬

‫ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އައިޑީ ކާޑުތަކުގެ މައުލޫމާ ުތ‬ ‫ހޯދާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ޕީޕީއެމަށް‬ ‫ރައީސް ޔާމީން‪ ،‬މިއަދު ހަނިމާދޫ އަށް ވަޑައިގެން‪ ،‬އެ ރަށު ރައްޔިތުންނާ‬ ‫ސަލާމް ކުރައްވަނީ‪ - .‬ފޮޓޯ‪ :‬އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ‬

‫އފް ނެޝެނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން‬ ‫ޑިޕާޓްމަންޓް ޮ‬ ‫(ޑީއެންއާރް)ގައި ހުރި އާންމުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތުތައް‬

‫ތިޔަ ގުޅީ ކޮން ފަރާތަކުންތޯ‪ .‬ދެންނެވީ ޕީޕީއެމުން‬

‫އފް މޯލްޑިވްސް‬ ‫ވެރިކަން ހިންގާ ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ ޮ‬

‫ކަމަށް‪ "،‬އަމީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހދާފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން‬ ‫(ޕީޕީއެމް) އިން ޯ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި ރާއްޖެ ތަރައްގީ‬ ‫ހރުވުމެއް ހިންގަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ވެސް‬ ‫ކުރަން ލޭއޮ ޮ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހދަން އަންނަން ވާނީ‬ ‫ރައްޔިތުން ކައިރިއަށް ވޯޓު ޯ‬ ‫އެހެން މީހުންގެ މިނިމަސް ކައިގެން ނޫން ކަމަށާއި‬ ‫އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެމަނިކުފާނުގެ "މިނިމަސް ކާން"‬

‫"ފިޔަވަޅު އަޅާ ނަމަ‪ ،‬މިއީ ދާއިމަށް ރާއްޖޭގައި‬ ‫އެޅޭ ލައްގަނޑެއް"‬

‫ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪ ،‬ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން‬ ‫މިއަދު ހދ‪ .‬ހަނިމާދޫގައި ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިންނާ ދޭތެރޭގައި ޔޫރަޕިއަން‬

‫ހަނިމާދޫގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް‬

‫ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމުމުން‪،‬‬

‫އިފްތިތާހު ކުރުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި‬

‫ހަމަވެފައިވާތީ ކަމަށް ގުޅާލީ‪ .‬ދެން އަޅުގަނޑު އެހިން‬

‫ތުހުމަތު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕީޕީއެމުން ޑީއެންއާރުގެ ޑޭޓާ ބޭސް ހޯދި ކަމަށް‬

‫ނަމަވެސް ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވަނީ މި‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ ޕާޓީގެ ކެމްޕެއިނުގައި‬ ‫ތުހުމަތުތައް ދޮގު ޮ‬ ‫މލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް‬ ‫އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ޯ‬

‫ތުހުމަތު ކުރެވެނީ އައިޑީ ކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ‬

‫ކމްޕެނީ (މިފްކޯ)ގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު‬ ‫ފިޝަރީޒް ޮ‬

‫ފަރާތްތަކަށާއި މުއްދަތު ހަމަވާން ގާތްވެފައިވާ‬

‫އަދްލީ އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިން‬

‫ފަރާތްތަކަށް އެ ޕާޓީން ގުޅައި އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު‬

‫ގތުގައި އައިޑީ ކާޑު އާ ކުރުމަށް‬ ‫ހަރަކާތެއްގެ ޮ‬

‫އންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކުރިން ކާޑު‬ ‫މަހު ޮ‬

‫ގވާލަމުންދާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ވަކި މީހެއްގެ‬ ‫ޮ‬

‫ކށްދެމުންދާ ކަމަށް ބައެއް‬ ‫ހެއްދުމަށް ހަނދާން ޮ‬

‫މައުލޫމާތު އެނގިގެން އެ މީހަކަށް ކެމްޕެއިނުގެ‬

‫ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދާތީ އެވެ‪.‬‬ ‫އެގޮތުން ޕީޕީއެމްގެ ކެމްޕެއިނުގެ ފަރާތުން ފޯން‬

‫ފަރާތުން ނުގުޅާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެ ކަހަލަ ތުހުމަތެއް ވެސް ކުރެވިދާނެ‪.‬‬ ‫" ޮ‬

‫ގތުން ވެސް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ކޯލެއް ލިބުނު އަމީން ޝަފީއު ބުނީ އޭނާ އަށް ގުޅައި‬

‫އެކަމަކު އައިޑީ ކާޑު އާ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން‬

‫ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ކައިރިއަށް‬

‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ވާހަކަ އަބަދުވެސް‬

‫އައިޑީކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ‬

‫ސޝަލް މީޑިޔާގައި ވެސް‬ ‫ޯ‬ ‫ކެމްޕެއިން ކުރަމުން މިދަނީ‪.‬‬

‫ހދަން އަންނަ މީހާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަކީ‪،‬‬ ‫ވޯޓު ޯ‬

‫ދައްކާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ މިންވަރާއި ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް‬

‫ވަހީދު ސަރުކާރުގައި ވެސް ދެއްކި ވާހަކައެއް ކަމަށް‬

‫ފުއްދައިދޭނެ މިންވަރާއި ރާއްޖެ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް‬ ‫ކަށަވަރުކޮށް ދިނުން ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެކަން ކުރަން‪،‬‬ ‫"ރައީސް ޔާމީންގެ މިނިމަސް ކާން" ނުޖެހޭ ކަމަށް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ނުސީދާ ގޮތެއްގައި‬ ‫ބައެއް ގައުމުތަކަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑެތި ގައުމުތަކުގައި ކުރާނެ ކަންކަން‬ ‫"ދުނިޔޭގެ ޮ‬

‫ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އޮތް‬

‫ތ މިއުޅެނީ؟ އިރާގު ފުނޑާލަނީ‪ ،‬ފަލަސްތީނު‬ ‫ނެތިގެން ޯ‬

‫ޑިމޮކްރަސީގައި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން‬

‫ފުނޑާލަނީ‪ ،‬ލީބިޔާ ފުނޑާލައިފި‪ ،‬ސީރިއާ ފުނޑާލައިފި‪،‬‬

‫ހުއްޓުވާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއްވެސް‬

‫މި ހުރިހާ ކަމެއް ވެގެން އެބަ ދޭ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ދުނިޔޭގެ‬

‫އަސާސެއް ނެތި‪ ،‬އިސްލާމީ ޝަރީއަތާ ހިލާފަށް މީހުންގެ‬

‫ލލުގެ ފިކުރު ލޮލުގެ ފެނުން‬ ‫ވިސްނުމާއި ދުނިޔޭގެ ޮ‬

‫އަބުރަށް އަރައިގަންނާތީ އެކަން ކުރުން ހުއްޓުވާފައި‬

‫މިއޮތީ ރާއްޖެއަށް ހުއްޓާލާފައި‪ "،‬ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫"އަބުރާ ބެހުމަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް‬

‫ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ބަޔަކު ފިޔަވަޅު އެޅުމުން‬ ‫އުނދަގޫވާނީ އެމަނިކުފާނާއި އެމަނިކުފާނާ އެކީގައި‬

‫އތް ހުރަހެއް ނޫން‪ .‬އަޅުގަނޑުމެންނަށް‬ ‫ޑިމޮކްރަސީއަށް ޮ‬

‫މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޭރު ކަރަކަރައިގެ އިސްލާމީ އުސޫލުތައް ގަބޫލުނުކުރާ‬

‫މިއީ "ދާއިމަށް ރާއްޖޭގައި ޖަހާ ލައްގަނޑެއް" ކަމަށާއި‬

‫ތަންތަނުގައި މިންވަރަށް މިކަން ކުރާކަށް ނުޖެހޭ‪ .‬އަދި‬

‫މިކަމުގެ އުނދަގޫ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ކުރާނެ ކަމަށް‬

‫އެތަންތަނުގައި ވެސް މިކަންކަމަކީ ކުށެއް‪ "،‬ރައީސް‬

‫މިއަދު ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޮސްޓްރޭލިއާ އިން މިސާލު ނަންގަވައި ރައީސް‬

‫ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން‬ ‫އުފެދުނު ސަރުކާރުތަކުގައި ގާނޫނާ ހިލާފަށް މީހުން‬

‫ވިދާޅުވީ މަގުމަތިން ހިނގާފައި ދަނިކޮށް‪ ،‬މީހަކު‬

‫ކށްގެން ގެންގުޅުނީމަ‪ ،‬ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން‬ ‫ހައްޔަރު ޮ‬

‫ފޮށިއްޖެ ނަމަ‪ ،‬އެ މީހަކު ހައްޔަރު ކުރާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫މައްސަލަ ޖައްސަމުން ނުދާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މީހުން‪،‬‬

‫އޭނާގެ މައްޗަށް އަބުރުގެ ދައުވާ އަންނަނީ ޖޫރިމަނާ‬

‫ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހައްޔަރު ކުރަމުންދާތީ‪ ،‬ރާއްޖެއާ‬

‫ފައިސާ ދެއްކުމުން ކަމަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީން‬

‫ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން އޭރު ތާއީދުކުރައްވާފައި ނުވާ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށާއި އެކަމަށް ތާއީދު ނުކުރެއްވީ ރައްޔިތުންނަށް‬

‫ގތުގައި ރާއްޖޭގައި ނެތިގެން‬ ‫ރައީސް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫މކްރަސީއެއް ނޫނެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގައި ނެތިގެން‬ ‫އުޅެނީ ޑި ޮ‬ ‫އުޅެނީ ކަންކަން ކުރާނެ "ސިކުނޑި ހުރި ވެރިން"‬

‫ބޮޑު މުސީބާތެއް ކުރިމަތިވާނެކަން އެނގޭތީ ކަމަށް‬ ‫ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫"އެ މީހުން ގުޅާފައި ބުނީ އައިޑީކާޑުގެ މުއްދަތު‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ދައްކާ ވާހަކައެއް މިއީ‪ .‬އޭގެ‬ ‫ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން މީހުންނަށް ގުޅައި‬

‫‪26‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 19‬ޖުލައި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫އީޔޫ އިން އަޅަން ނިންމީ‬ ‫ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް‬

‫"ޒިންމާ އަދާކުރި ނަމަ ފާރިސް‬ ‫ބަންދަކު ނުހުންނާނެ"‬ ‫ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ޒިންމާ އަދާ ކުރި‬ ‫ނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ‬ ‫މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ބަންދުގައި‬

‫މަގްސަދެއްގައި ކުރާ ކަމެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހުންނަން ނުޖެހުނީސް ކަމަށް ފާރިސްގެ ވަކީލުން އިއްޔެ‬

‫އަދި ފާރިސްގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫އެކަށީގެންވާ ތަހުގީގުތަކެއް ކުރި ނަމަ އެ ކަންކަމުގެ‬

‫އަހަރު ފުރުމާ ގުޅިގެން ފާރިސްގެ ވަކީލުން އިއްޔެ‬

‫ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން މި މަހު ‪16‬‬

‫ހަވީރު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި‬ ‫ފާރިސްގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ‬ ‫ވަކީލް އިބްރާހިމް ޝަމީލް ވިދާޅުވީ ފާރިސް މިދިޔަ‬

‫ބަހުން މިހާރު ހާމަވެފައިވާއިރު އެކަންކަމާ މެދު‬

‫އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ހައްޔަރުކުރި ފަހުން މިހާތަނަށް‬

‫ޒިންމާވާނެ ފަރާތެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް ވެސް ވަކީލް‬

‫އަދި ސިޔާސީ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުންނާއި‬

‫އީޔޫގެ އިތުރު ނިންމުމެއް ބޭނުންވާނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން އެކަމުގައި ބައިވެރިވާ‬

‫ފރިން އެފެއާޒް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ‬ ‫ޔުނިއަން ފޯ ޮ‬

‫އެހެން މީހުންނާ މެދު މެންބަރު ގައުމުތަކުން އަޅަން‬

‫ކމިޝަނަށް މިކަމަށް ބޭނުންވާ‬ ‫އަދި ޔޫރަޕިއަން ޮ‬

‫ނިންމި ފިޔަވަޅުތައް އިއްޔެ ހާމަކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ޕްރޮޕޯސަލެއް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި ފާސްކުރާ‬

‫ހމަ ދުވަހު ފާސްކުރި‪ ،‬ދަތިކުރުމުގެ‬ ‫އީޔޫ އިން ޯ‬ ‫އނިގަނޑުގައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި‬ ‫ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ޮ‬

‫"ރެގިއުލޭޝަން" އާއި ފިޔަވަޅު އަޅާ މީހުންގެ ލިސްޓު‬ ‫އާންމުކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަނެ‪ ،‬ގާނޫނުތަކާ‬ ‫ޚިލާފަށް އަދި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދައި ބާރުގެ‬ ‫ކށްގެން ސިޔާސީ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް‬ ‫ބޭނުން ޮ‬

‫ބޭނުންތަކަށް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި ދޫ ދިނުމުގެ‬

‫އަޅާ މުއައްސަސާތަކާއި އެ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެ‬

‫އިޚްތިޔާރު ދީފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެއްބާރުލުން ދޭ ފަރުދުންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު‬

‫އެތެރެވުން މަނާކުރުމާއި އެ މީހުންގެ މުދަލާއި ފައިސާ‬

‫ރާއްޖެއަށް އިސްލާހީ ބަދަލު ގެނައުމުގެ މަގްސަދު‬

‫އނިގަނޑުގައި ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ‬ ‫ނުހިމަނައި‪ ،‬އެ ޮ‬

‫އެ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ހުރި މީހުންނާ ދެކޮޅަށް‬ ‫އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު މެންބަރު ގައުމުތަކަށް އެޅިދާނެ‬

‫ބައެއް މުއައްސަސާތަކާއި މީހުންނަށް މާލީ ގޮތުންނާއި‬

‫ކށް ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬ހާއްސަ ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ދަތި ޮ‬

‫އެފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކުރަން‬

‫ޖުޑިޝަލް އެކަޑަމީގެ ޗާންސެލަރު ކަމަށް މީހަކު ހޯދަނީ‬ ‫އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އައްޔަން ކުރާ މަގާމެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ވަޒަން ކުރުމަށް ފަހު އެ މީހަކު‬ ‫އިތުރު ދައުރަކަށް އައްޔަން ކުރުމުގެ ބާރު އޮވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މަގާމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ‬

‫ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްޔެ‬

‫ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފާގެ މަތިން އުއްތަމަ‬

‫ހުޅުވާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ފަނޑިޔާރެކެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައިވާ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫އންނާނެ އެވެ‪ .‬އެ މަގާމުގެ‬ ‫‪ 25‬ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ޮ‬ ‫ޝަރުތަކީ ކަމާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން މަތީ ސަނަދެއް އޮތުމާ‬

‫އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރާ ބޭފުޅަކަށް މުސާރަ‬ ‫އާއި އިނާޔަތްތަކާ އެކު މަހަކު ‪47،000‬ރ‪ .‬ލިބޭނެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޖުޑިޝަލް އެކަޑަމީއަކީ ފަނޑިޔާރުންނާއި‬

‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރު‬ ‫އެކު ސުޕްރީމް ކޯޓު ނުވަތަ ހައި ޯ‬

‫ވަކީލުންނާއި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް‬

‫ކަން ކުރުމުގައި މަދުވެގެން ފަސް އަހަރު ހޭދަ‬

‫ކންޓިނިއުއިން އެޑިއުކޭޝަންގެ ތަމްރީނު‬ ‫ބޭނުންވާ ޮ‬

‫ކޮށްފައިވާ އަދި ފަނޑިޔާރު ކަމުން ރިޓަޔާވެފައިވުން‬

‫ދިނުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ‪ 2015‬ގައި އުފެއްދި‬

‫ނުވަތަ ޝަރުއީ އަދި ގާނޫނީ ދާއިރާއިން ތައުލީމް‬

‫އެކަޑަމީ އެކެވެ‪ .‬އެ އެކަޑަމީ ހިނގަމުންދާނީ ސުޕްރީމް‬

‫ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި މަދުވެގެން ފަސް އަހަރުގެ ތަޖްރިބާ‬

‫ކޯޓުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އަދި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު‬

‫ހުރުމެވެ‪.‬‬

‫ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ އިސްތިޝާރީ މަޖިލީހެއްގެ ލަފާގެ‬

‫ޖުޑިޝަލް އެކަޑަމީގެ ޗާންސެލަރުގެ މަގާމަކީ ފަސް‬

‫މުސާރަ ނަންގަވައިގެން ތިއްބެވުން ފިޔަވައި‪ ،‬ގާނޫނު‬

‫އެ ދެ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިހާރު ދަނީ‬

‫ނެގެހެއްޓުމަށް ގާނޫނުތަކުން އެ ބޭފުޅުންނަށް މަތި‬

‫ކުރިއަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރެވިފައިވާ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް އިންސާފުވެރިކަމާއި‬

‫މީގެ އިތުރުން ޝަހްސު އޮޅުވާލުމުގެ ދައުވާއެއް‬

‫އަދުލުވެރިކަމާ އެކު އަދާ ނުކުރައްވާތީ މިހާތަނަށް‬

‫ސާބިތުވެ‪ ،‬ފާރިސްގެ މައްޗަށް ހަތަރު މަހާއި ‪24‬‬

‫އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ބަންދުގައި އެ ހުންނަވަނީ‪"،‬‬

‫ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް މިދިޔަ މަހު ވަނީ އިއްވައިފަ‬

‫ޝަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ހުކުމާ އެކު މެމްބަރު ކަމުގެ ގޮނޑި‬

‫ފާރިސްގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ‬ ‫ވަކީލް މައުމޫން ހަމީދު ވިދާޅުވީ ފާރިސްއާ މެދު‬

‫ނުގެއްލުނަސް‪ ،‬ހުކުމުގެ މުއްދަތުގައި ފާރިސަށް‬ ‫މަޖިލީހަށް ހާޒިރެއް ނުވެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އނިގަނޑު ފާސްކޮށް‬ ‫ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ ޮ‬

‫އަޅައި ބާރުގެ ބޭނުންކުރާ މީހުންނާއި މުއައްސަސާތަކާއި‬

‫ގޮތުން އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މި މަހުގެ‬

‫އެކި ވަޒީފާތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން‬

‫ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ދައުވާއެއް ދައުލަތުން ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ހޯމަ ދުވަހު އީޔޫން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ‬

‫ޖުޑިޝަލް އެކަޑަމީގެ ޗާންސެލަރު ކަމަށް‬

‫ފާރިސްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އާއި‬

‫ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބާރު ވެސް ވަނީ ދީފަ‬

‫ގޮތުގައި މިއީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ނުވާ ނަމަ‪،‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ނުޖެހުނީސް ކަމަށް ޝަމީލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލައެކޭ‪ ".‬މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހާސިލްކުރުމަށް އީޔޫގެ ގައުމުތަކުން އެހެން ގައުމުތަކާ‬

‫ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހުރަސް‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ޒިންމާ އަދާ ކުރި ނަމަ‪ ،‬ފާރިސް ބަންދުގައި ހުންނަން‬

‫ނންނާނެއޭ‪ .‬މިއީ އުފައްދާފައި އޮތް‬ ‫ހިންގާފައެއް ޯ‬

‫ޖުލައި ‪ 2019 ،17‬އާ ހަމަޔަށް އަޅާ މި‬

‫މި ފަރާތްތަކަށް‪ ،‬އީޔޫގެ މެންބަރު ގައުމުތަކަށް‬ ‫ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ވެސް ވަނީ ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި މުއައްސަސާތަކުން‬

‫ވާހަކައެކޭ‪ .‬ތިމަންނާ މިކަހަލަ އެއްވެސް އަމަލެއް‬

‫ފިޔަވަޅުތައް‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ނުވާ ނަމަ‬ ‫ދަމަހައްޓަން ނިންމުމުގެ ބާރު ދީފައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ވަކި ބައެއްގެ ނަން‬

‫ޝަކުވާތަކަށް އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން އެދެވޭ‬

‫ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި‬ ‫ގތުން އަދި ޑިޕްލޮމެޓިކް‬ ‫އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ޮ‬

‫މެންބަރު ގައުމުތަކަށް ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ތ ޒިންމާ ނުނަންގަވަންވީ؟‪ .‬ފާރިސް‬ ‫"ކީއްވެގެން ޯ‬ ‫ކށް ވިދާޅުވަނީ މިއީ ދޮގު‬ ‫ފެށުނީއްސުރެ ތަކުރާރު ޮ‬

‫"ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގައި ދައުލަތުގެ‬

‫އތީ ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ‬ ‫ގައި ހެދި އޮނިގަނޑުގައި ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި‬ ‫މަހު ފާރިސް ހައްޔަރު ކުރިޔަސް‪ ،‬އޭނާ ރިޝްވަތު‬

‫އެކި މުއައްސަސާތަކަށް އެކި ފަހަރު މަތިން ގިނަ‬

‫ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހދުނީސް ކަމަށް ވެސް މައުމޫން ވިދާޅުވި‬ ‫ހަގީގަތް ޯ‬

‫ދީފައި ނުވާ ކަން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިވެރިޔާގެ‬

‫ޝަކުވާތަކެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ‬

‫ނަމަވެސް މީގައި ބުނާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް‬

‫ގތަކަށް ކަމަށާއި ގާނޫނީ ހަމައެއް‬ ‫އަމަލު ކުރީ ތަފާތު ޮ‬ ‫ގތަކަށް ތަފާތު ކުރުމަކީ ސިޔާސީ‬ ‫ނެތި އެފަދަ ޮ‬

‫ފާރިސް ބަންދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަތާ އެއް‬

‫އީޔޫގެ ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ދަނީ‬

‫މަތިންނެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪5‬‬

‫ފާރިސްގެ ވަކީލުން‪ :‬މުއައްސަސާތަކުން ޒިންމާ އަދާކުރި ނަމަ ފާރިސް ބަންދުގައި ހުންނަން‬ ‫ނުޖެހުނީސް ކަމަށް ވަކީލުން ވިދާޅުވި ‪--‬ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 19‬ޖުލައި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ޑީލް ހަދައިގެން މިނިވަންވާން‬ ‫އިމްރާން ބޭނުމެއް ނުވި‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން އަޅުގަނޑަށް‬ ‫ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ބޭފުޅުންތަކަކަށް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ހަމައެކަނި‪ ،‬ވަކި މީހަކު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޕާޓީއެއް އުފެއްދީމަ އޭނާގެ ފަހަތުން އެނބުރޭ ޕާޓީއަކަށް‬ ‫ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ރާއްޖެއާ‬ ‫ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅިޔަސް އެމަނިކުފާނަށް ލިބޭނެ‬

‫ހަގީގަތުގައި ހުދުމުހުތާރު ކަމަކީ‪ "،‬ރައީސް ވިދާޅުވި‬

‫ގެއްލުމެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކެލާގައި އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކެލާގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ނުވަތަ އާއިލާ އެކު ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ދިރިއުޅުން‬ ‫ބަދަލުކުރެއްވުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގތުގައި‪ ،‬މި ހުށަހެޅުންތަކަށް‬ ‫އެކަމަކު އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫ސަރުކާރާ އެކު ޑީލް ހަދައިގެން މިނިވަންވުމަށް‪،‬‬

‫އިމްރާން ވަނީ އިންކާރު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬ޑީލް‬

‫ދިގު މުއްދަތުގައި ހުންނެވި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް‬

‫ހަދައިގެން މިނިވަން ވުމަށް ވުރެން‪ ،‬މާފުށީ ޖަލުގައި‬

‫ކޅު ހައްދަވައިފި ކަން "މިހާރު"‬ ‫އިމްރާން އަބްދުﷲ ދެ ޮ‬

‫އޮތުން ވެސް މާ ރަނގަޅު ވާނެ ކަމަށް އިމްރާން‬

‫އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި ކަމަށް ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ‬ ‫ކޅު ޕާޓީތަކާ އެކު ހުންނެވި‬ ‫ޔާމީން ބަލިކުރަން‪ ،‬އިދި ޮ‬ ‫އިމްރާނަށް ‪ 12‬އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވީ މެއި‪،‬‬

‫ގތުން ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ‬ ‫މިކަމާ ގުޅޭ ޮ‬ ‫ކމެންޓެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓަކަށް ޝަހީމް‬

‫ކޅަށް ބޭއްވި މުޒާހަރާއާ‬ ‫‪ 2015 ،1‬ގައި ސަރުކާރާ ދެ ޮ‬

‫ހަމަޖެއްސެވުމުން‪ ،‬އޭނާ އާއި އިމްރާނާ ގުޅުވައި އިދިކޮޅު‬

‫ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬ޓެރަރިޒަމްގެ ހުކުމެއް އިއްވީ އެ‬

‫ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ‪ .‬އެއީ‪،‬‬

‫މުޒާހަރާގައި އިމްރާން އަޑުއުފުއްލެވީ މި ސަރުކާރުގައި‬

‫ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ‬

‫ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި ފަސާދަ އިންތިހާ އަށް‬

‫މަގާމުން ޝަހީމް އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އިމްރާނަށްޓަކައި‬

‫ބޑުވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވުމަށް ފަހު‪ ،‬އޭނާ ޖަލު ބަންދުގައި‬

‫އެ ހުކުމާ ގުޅިގެން މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް‬ ‫ތަންފީޒުކުރެއްވި އިމްރާން ވަނީ‪ ،‬މި މަހުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬އިމްރާނާ ގާތް‬ ‫ގޭބަންދަށް ބަދަލު ޮ‬

‫ކށް އަލުން ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓް‬ ‫ހުންނަވަނި ޮ‬

‫ކުރުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ‬

‫އިސްވެރިންނާ ދޭތެރޭގައި އީޔޫ އިން ފިޔަވަޅު އަޅަން‬

‫އީޔޫ އިން ފިޔަވަޅު އަޅާ ނަމަ‪ ،‬އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުން‬ ‫ލިބޭނީ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެން‬

‫ވަނިކޮށެވެ‪ .‬އެކި ގައުމުތަކުގައި ހުރި‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ވެރިންގެ‬

‫ވެއްޖެ ނަމަ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް‪ ،‬ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި‬

‫މުދާތައް ހިފަހައްޓައި‪ ،‬ޔޫރަޕްގެ އެކި ގައުމުތަކަށް‬

‫ނންނާނެ ކަމަށް ރައީސް‬ ‫ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ޯ‬

‫ދަތުރުކުރުން މަނާކުރުން ފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް އޭގައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫މުހައްމަދު ޝަހީމް‪ ،‬ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓަކަށް‬

‫ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އިމްރާން ބަންދުކުރުމުން ވަރަށް‬

‫ހަމަޖެއްސުމުގެ ކުރިންނެވެ‪.‬‬

‫ހިތާމަކުރެއްވި ކަމަށެވެ‪ .‬ސަރުކާރުގައި މަޑުކޮށްދެއްވަން‬

‫ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރާކަށް‪ .‬އެހެންވީމަ ޝަހްސީ‬

‫އޮތީ ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ އަދި ސިޔާސީ ހައްގުތަކަށް‬

‫ގތުން އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް‬ ‫ގޮތުން‪ ،‬ޒާތީ ޮ‬

‫އަރައިގަންނަ މީހުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން‬

‫ނންނާނެ‪ "،‬ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫އެކަމުގައި ބައިވެރިވާ އެހެން މީހުންނާ މެދު މެންބަރު‬

‫އެކަމަކު‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ތަންތަނަށް‬

‫ގައުމުތަކުން އަޅަން ނިންމި ފިޔަވަޅުތަކެވެ‪ .‬އެ‬

‫ނުދެވޭ ގޮތްވުމާއި ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރާއްޖެ‬

‫ފަރާތްތަކަށް އީޔޫގެ މެންބަރު ގައުމުތަކަށް އެތެރެވުން‬

‫ގތަށާއި ޓޫރިޒަމް ނުހިންގޭ‬ ‫އަށް ޒިޔާރަތް ނުކުރެވޭ ޮ‬

‫މަނާކުރުމާއި އެ މީހުންގެ މުދަލާއި ފައިސާ‬

‫ކށްފިނަމަ‪ ،‬އޭގެ ގެއްލުން ލިބޭނީ‬ ‫ގޮތަށް ކަންކަން ޮ‬

‫ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު ވެސް ވަނީ ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގައުމު ހިންގަން ދެން ތިބޭ ބަޔަކަށް ކަމަށް ވެސް‬ ‫ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެތަނެއް ދެން ހިންގަން ތިބި ބައެއް އައުމުގެ‬

‫ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ވަކި ބައެއްގެ‬ ‫އނިގަނޑުގައި ބުނެފައި ވަނީ‬ ‫ނަން ނުހިމަނައި‪ ،‬އެ ޮ‬ ‫ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް‬

‫ކުރިން އަމިއްލަ އަތުން އެ މީހުން ތަނެއް ޗިސްކޮށް‪،‬‬

‫ހުރަސް އަޅައި ބާރުގެ ބޭނުންކުރާ މީހުންނާއި‬

‫ހަލާކުކޮށްލަނީ‪ .‬އެއީ ރައީސް ޔާމީނަށް ދެވޭ ގެއްލުމެއް‬

‫މުއައްސަސާތަކާއި އެ ފަރާތްތަކާ ގުޅުން ހުރި މީހުންނާ‬

‫ނޫން‪ "،‬ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޅަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު މެންބަރު ގައުމުތަކަށް‬ ‫ދެ ޮ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ރައްޔިތުންނަކީ‬ ‫ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކށް ރިޔާސީ އިންތިހާބާ‬ ‫އެޅިދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ހާއްސަ ޮ‬

‫ހަމައެކަނި ތިނެއް ނުވަތަ ހަތަރު ސިޔާސީ ލީޑަރުން‬

‫ދިމާކޮށް އެފަދަ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް‬

‫ތޅު" އެޅިގެން ތިބޭ ބަޔަކަށް‬ ‫ވަށައިގެން "ކަސް ޮ‬

‫އަމާޒުކުރަން ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މީގައި‬

‫ވެގެން ނުވާނެ އެވެ‪ .‬ސިޔާސީ ލީޑަރުން ވާން ޖެހޭނީ‬

‫ބުނާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އީޔޫގެ އިތުރު ނިންމުމެއް‬

‫ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރުމުގައި ގާބިލް‬

‫ބޭނުންވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް ޔާމީން އެދިވަޑައިގަތުމުން ވެސް އޭރު‬

‫މިނިވަންކުރުމުގެ ވާހަކަތައް ދައްކަން ސަރުކާރުން ވަނީ‬

‫ވަކިވެވަޑައިގަތީ‪ ،‬އިމްރާނަށްޓަކައި ކަމަށާއި އެކަން‬

‫އޭނާ ދިރިއުޅުއްވާ ގެއަށް މަންދޫބުންތަކެއް ފޮނުވައިފަ‬

‫އިމްރާން ވެސް ގަބޫލު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް ޔާމީންގެ ފަހަތަށް އަލުން އަރާވަޑައިގަތީ‪،‬‬

‫ދައުވަތު ދެއްވަން ވަޑައިގަތް އެއް ބޭފުޅަކީ ޝަހީމްކަން‬

‫އިސްލާމީ ވަހުދަތު ދެމެހެއްޓުމަށާއި‪ ،‬އިދިކޮޅު‬

‫ވެސް "މިހާރު" އަށް ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފަރާތްތަކުން ހިންގާ އަމަލުތަކަކީ އޭނާ އަށް‬

‫އޭނާގެ އިތުރުން އެހެން ބޭފުޅަކު މެދުވެރިކޮށް‬

‫ހމަ ދުވަހު ހެދި އޮނިގަނޑުގައި‬ ‫އީޔޫ އިން މިދިޔަ ޯ‬

‫ކަން ގަބޫލުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ގުޅުމެއް އޮންނަ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬ރައީސް ޔާމީނާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް އިމްރާނަށް‬

‫ގެއްލުމެއް ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ‬

‫ރަނިން މޭޓަކަށް ހަމަޖެއްސި ފަހުން ބޭއްވި‬ ‫ފުރަތަމަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި‪ ،‬ޝަހީމް‬

‫ގތުގައި އިމްރާން‬ ‫"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫އީޔޫ އިން ފިޔަވަޅު އަޅައިގެން އެމަނިކުފާނަށް‬

‫ނިންމައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އޮނިގަނޑެއް ފާސްކޮށްފައި‬

‫"ހަމަ ޔަގީނުން ވެސް އެ މީހުން ނާންނާނެ‬

‫ހައި ކޯޓުގައި ބޭއްވި ޝަރީއަތަށް ފަހު އިމްރާން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ‪---.‬މިހާރު ފޮޓޯ‬

‫މކްރަސީއެއް ނޫން‪ .‬އެއީ‬ ‫ވެގެން ނުވާނެ‪ .‬އެއީކީ ޑި ޮ‬

‫ގަބޫލުކުރެއްވޭ ފަލްސަފާތަކެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ‬

‫ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅައިފަ‬

‫ސަރުކާރާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ވެސް ޝަހީމް‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެތެރޭގައި ސަރުކާރާ އަލުން ގުޅިވަޑައިގަތުން‬

‫އިމްރާނަށް ގޮވާލެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ހއ‪ .‬ދިއްދޫގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ‪ .‬ދިއްދޫ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު‪،‬‬ ‫އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގެންނެވީ ކެލަ އަށް‪ - .‬ފޮޓޯ‪ :‬އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ‬

‫ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި‬ ‫ނަ ސް ވާ ހަ ސަ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު ‪ 23‬ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ‬

‫ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމު އެ ގައުމުތަކުގައި އިއްޔެ އިން‬

‫ލމްބޯގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން‪ ،‬ލަންކާ‬ ‫ކޮ ޮ‬

‫ކޕީ ހުށަހަޅަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ރަސްމީ ލިޔުމެއްގެ ޮ‬

‫ފެށިގެން އަންނަ މަހުގެ ‪ 11‬ވަނަ ދުވަހާ ހަމަ އަށް‬

‫ގަޑިން ހެނދުނު ‪ 9:30‬އިން ހަވީރު ‪ 3:30‬އަށް‬

‫ފމު ހުށަހަޅަން ދާ ނަމަ‪ ،‬ފޯމު‬ ‫އެހެން މީހެއްގެ ޯ‬

‫ހަމަޖެހިފައިވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހިފައިގެން ދާ މީހާ ވެސް‪ ،‬އެ ފަދަ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު‬

‫ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ "ރަށްވެހިވެފައިވާ ތަން ނޫން‬

‫ފމު ލިބޭނީ ކުއާލަ‬ ‫މެލޭޝިޔާގައި ނަމަ ޯ‬

‫ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް އީސީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އިންތިހާބުގައި‪ ،‬ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ވޯޓުލާން‬

‫ވޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓަރީވުމަށް‬ ‫އެހެން ތަނެއްގައި ޯ‬

‫ލަމްޕޫރްގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން‪ ،‬މެލޭޝިޔާ‬

‫ބޭނުންވާ މީހުން އެ ކަމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް‬

‫އެދޭ ފޯމް" ފުރާފައި ހުށަހެޅުމުންނެވެ‪ .‬ރަޖިސްޓަރީވުމަށް‬

‫ގަޑިން ހެނދުނު ‪ 9:30‬އިން ހަވީރު ‪ 3:00‬އަށެވެ‪.‬‬

‫ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި‬

‫ކމިޝަން (އީސީ) އިން އިއްޔެ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ކމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުން ވެސް‬ ‫އެދޭ ފޯމް އެ ޮ‬

‫އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަންގައި ހުންނަ ދިވެހި‬

‫ކށްފައި ވިޔަސް‪ ،‬މިއަހަރުގެ‬ ‫ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީ ޮ‬

‫ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ލޑް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އީސީން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޑައުން ޯ‬

‫އެމްބަސީން އެ ތަނުގެ ގަޑިން ހެނދުނު ‪10:00‬‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި‪ ،‬ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން‬

‫އިން ހަވީރު ‪ 4:30‬އަށް ފޯމު ލިބެންހުންނާނެ ކަމަށް‬

‫އެހެން ރަށެއް ނުވަތަ ތަނެއްގައި ވޯޓުލާން ބޭނުންވާ‬

‫އީސީން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ނަމަ އެކަމަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އީސީން ނެރެފައިވާ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވާ‬

‫ފޯމު ލިބެންހުންނާނީ އިންޑިޔާގެ ޓްރިވެންޑްރަމް‬

‫ވޓު ލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން‬ ‫ގޮތުގައި ޯ‬

‫އފީހުން‪ ،‬އިންޑިޔާ ގަޑިން ހެނދުނު‬ ‫ކންސިއުލޭޓް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ބޭނުންވާ މީހުން އެ ކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުތައް‬

‫‪ 10:00‬އިން ހަވީރު ‪ 3:00‬އަށެވެ‪ .‬ސްރީލަންކާގެ‬

‫ފޯމާއެކު ކާކުކަން އަންގައިދޭ‪ ،‬މުއްދަތު ހަމަނުވާ‬

‫ގތުގައި ކުރީގެ އިންތިޚާބެއްގައި‪،‬‬ ‫އީސީން ބުނި ޮ‬


‫‪ 19‬ޖުލައި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 30‬އަހަރަށް ރައީސް ޔާމީން‬ ‫ވެރިކަމުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫ރިސޯޓުތަކުގައި ވޯޓު ފޮ ިށ‬ ‫ސން ނިންމައިފި‬ ‫ބަހައްޓަން އީ ީ‬ ‫ވޓު ފޮށި ބަހައްޓަން‬ ‫އެންމެ ހަތް ރިސޯޓުގައި ޯ‬ ‫ކމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫ބަދަލުކޮށް‪ ،‬މަދުވެގެން ‪ 100‬ދިވެހިން މަސައްކަތްކުރާ‬ ‫ފށި ބަހައްޓަން ރޭ ނިންމައިފި‬ ‫ސޓުތަކުގައި ވޯޓު ޮ‬ ‫ރި ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ގަބޫލްނުކުރާ‬ ‫ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެންމެ ހަތް ރިސޯޓެއްގައި‬ ‫ފށި ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް އިން‬ ‫ވޯޓު ޮ‬ ‫ނިންމުމުން އެކަމާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދަނީ‬

‫ކމިޝަނުން ރޭ ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައި‬ ‫އެ ޮ‬

‫ކޅު ހަދަމުންނެވެ‪ .‬އަދި އެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން‬ ‫ދެ ޮ‬

‫ވަނީ ‪ 100‬ދިވެހި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާ‬

‫ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެތައް ހާސް ބައެއްގެ‬

‫ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން‪ ،‬އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި‬

‫ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ގެއްލިގެންދާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު‬

‫ސޓުތަކުގައި ރީ‪-‬‬ ‫ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓަން އެއްބަސްވާ ރި ޯ‬ ‫ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުޅުވާލަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން‬ ‫ނިންމައިފި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަނުން ރޭ އެގޮތަށް ނިންމި އިރު‪،‬‬ ‫އެ ޮ‬

‫ޕާޓީތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ފަހުން‪ 2013 ،‬ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ‬ ‫ސޓެއްގައި ވޯޓު ފޮށި‬ ‫އިންތިޚާބުގައި ‪ 42‬ރި ޯ‬ ‫ވޓް ފޮށި ބަހައްޓަން‬ ‫ބެހެއްޓިއިރު މިފަހަރު ޯ‬

‫ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ‬

‫ނިންމާފައިވަނީ އެންމެ ހަތް ރިސޯޓްގަ އެވެ‪.‬‬

‫ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވަނީ‪,‬‬

‫ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓު ލާން ‪ 100‬އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން‬

‫ވޓުފޮށި ބަހައްޓަން‬ ‫އެންމެ ހަތް ރިސޯޓެއްގައި ޯ‬

‫ކށްފި ނަމަ އެ ރަށެއްގައި މީގެ ކުރިން‬ ‫ރަޖިސްޓްރީ ޮ‬

‫ކމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުމަކީ އެންމެ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ވޓު ފޮށި ބަހައްޓަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ހުކުމުގެ ދެ ބައި ކުޅަ އެއް ބައި‬ ‫ނުނިމުނަސް ލުއިދެވޭނެ‬ ‫"ރުމާލު ‪ "2‬ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަހީމް ރޭ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ‪ .‬ރަނިންމޭޓު ކަން‬ ‫ގަބޫލު ކުރެއްވީ ޝަރުތެއް ނެތި ކަމަށް ވިދާޅުވި‪ - .‬ފޮޓޯ‪ :‬އަހުމަދު ނިޝާތު‪ /‬މިހާރު‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ކަމަށާއި ރައީސް ޔާމީން އަރިހުގައި ވަފާތެރިކަމާއި‪،‬‬ ‫އިހްލާސްތެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކު ދެމިހުންނަވާނެ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކަމަށް ވެސް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ރިޔާސީ އިންތިހާބު‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިނަށް ހަމައެކަނި ދޭން‬ ‫ޖެހޭނީ އިތުރު ދައުރެއް ނޫން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު‬

‫ނިމުމާއެކު‪" ،‬ޝަހީމް އެއްލާލާނެ" ކަމަށް ބައެއް‬

‫‪ 30‬އަހަރު ވަންދެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގައި ބަހައްޓަން‬

‫މީހުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެކަން ރައީސް‬

‫ޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ރަނިންމޭޓް‪ ،‬އަދި‬

‫ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު‬ ‫ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުވަދު އަތޮޅު ރައްޔިތުންނާ އެކު‪،‬‬

‫ޝަހީމްގެ ވާހަކައިގައި‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ ބައެއް‬ ‫ޕޓަރުން ދެއްކި ބައެއް ވާހަކަތަކަށް ވެސް ރައްދު‬ ‫ސަ ޯ‬ ‫ގތުން‪ ،‬އޭނާގެ އުފަން ރަށް ގއ‪.‬‬ ‫ދެއްވި އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫"ރުމާލު ‪ "2‬ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި‬

‫ވޓު ވެސް ލިބިވަޑައިނުގަންނަވާނެ‬ ‫މާމެންދޫން ‪ޯ 37‬‬

‫ހުވަދޫ ބަހުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝަހީމް ވިދާޅުވީ‬

‫ޕޓަރަކު ބުނި ކަން ޝަހީމް‬ ‫ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ސަ ޯ‬

‫އިސްލާމް ދީނަށް ނަސްރު ދޭހާ ހިނދަކު‪ ،‬އިތުރު‬

‫ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ދައުރުތަކުގައި ވެރިކަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީނަށް‬

‫އެކަމަކު‪ ،‬ޝަހީމްގެ ކާފަ އަށް ކާފަ އާއި މުނި‬

‫އާދޭސް ދަންނަވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކާފަ ކިޔާ ‪ 100‬އަށްވުރެ ގިނަ ކުދިން އެބަތިބި‬

‫އަދި ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ހިނދަކު އެކަމަށް މަސައްކަތް‬

‫ކަމަށާއި ހަމަގައިމު ވެސް އެ މީހުންގެ ވޯޓު ޕީޕީއެމަށް‬

‫ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫"ދުނިޔޭގައި ހުރިއްޔާ އިތުރު ދައުރަކަށް ރައީސް‬ ‫ތ ދެފައިގައި ހިފާފައި އާދޭސް‬ ‫ޔާމީން ކުރިމަތިލާ ޯ‬

‫ގތުގައި އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު‬ ‫ޝަހީމް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫އންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ "ހުވަދު‬ ‫‪ 23‬ގައި ޮ‬

‫ކުރާނަން‪ .‬އިސްލާމް ދީނަށް ނަސްރު ދޭހާ ހިނދަކު‬

‫އަތޮޅުގެ" އިންތިހާބެކެވެ‪ .‬އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށް‬

‫ރައީސް ޔާމީން ފަހަތުގައި ތިބޭނަން‪ "،‬ޝަހީމް ވިދާޅުވި‬

‫ވެގެން‪ ،‬އިންތިހާބު ޕީޕީއެމަށް ކާމިޔާބުކޮށް ދޭން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނިކުންނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި އިދިކޮޅު‬ ‫ގތުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން‬ ‫ޝަހީމް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ޕާޓީތަކެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދޮޅު އަހަރުގެ ވެރިކަމެއް ގެންނަން އުޅެނީ "އަސްލު‬

‫ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އިން އިސްލާމީ އަގީދާ‬

‫ރޫހާނީ" ލީޑަރު ގެނައުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‪،‬‬

‫ނައްތާލަން ޖެހޭނީ އޭނާގެ ކަރުގެ ހިމަ ނާރުން ފެށިގެން‬

‫ރައްޔިތުން އެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށާއި އެ ފުރުސަތު‬

‫ކށްލައިފައި ކަމަށެވެ‪ .‬ގައުމުގެ ތަރައްގީ އާއި‬ ‫ބުރި ޮ‬

‫ދީފި ނަމަ‪ ،‬ގައުމު މުޅިން ހަލާކުވެގެން ހިނގައިދާނެ‬

‫ސިޔާދަތާއި އިސްތިގުލާލަށް ވިސްނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި‬

‫ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ރަނިންމޭޓެއްގެ މަގާމު ގަބޫލު‬ ‫ކުރެއްވީ އިސްލާމް ދީނުގެ ކަންތައްތައް ގާއިމުކުރުމުގައި‬ ‫އެހީތެރިވާން ރައީސް ޔާމީން އެދިވަޑައިގަތުމުން‬

‫އތް އިންތިހާބަކީ ރާއްޖޭގެ މުސްތަގުބަލު‬ ‫ކުރިޔަށް ޮ‬ ‫ކަނޑައަޅާނެ އިންތިހާބެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫"ހއ‪ .‬އިން ފެށިގެން ސ‪ .‬ހިތަދުއާ ހަމައަށް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އިސްލާމް ދީނުގެ ކަންކަން ގާއިމުކުރަން‬

‫ތޅެއްގެ އެންމެންނަށް ގޮވާލަނީ ގުޅިގެން‬ ‫ހުރިހާ އަ ޮ‬

‫އެހީތެރިވާން މީހަކު ބުނީމަ‪ ،‬އެކަން ގަބޫލު ނުކުރުމަކީ‬

‫އެންމެން އެކުވެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް‪.‬‬

‫ބޑު ފާފައެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ތަރައްގީ އާއި ތަހުޒީބާއި ހިތްފަސޭހަކަން ލިބޭނެ‬

‫ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓު ކަން "ހިތުގެ‬ ‫އަޑިން" ގަބޫލު ކުރެއްވީ އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި‬

‫ފުލުހުން ކުރިން އަތުލައިގެންފައި ހުރި މަސްތުވާއެއްޗެހިތަކެއް‪ :‬ޑްރަގް މައްސަލަތަކުގައި ރައީސް އިސް‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމުގައި ހުރެއްޖެ ނަމަ‪"،‬‬ ‫ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނެންގެވުމުގައި އަދަބު ލުއި ޮކށް ދިނުމުގެ އުސޫލަށް ވަނީ ބަދަލު ގެނެސްފައި‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫‪ 10‬އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލު ހުކުމް‬ ‫އައިސްފައިވާ މީހުން ހުކުމުގެ ދެ ބައިކުޅަ އެއް ބައި‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ތަންފީޒު ނުކުރިޔަސް‪ ،‬ރައީސްގެ އިސް ނެންގެވުމުގައި‬ ‫މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި ‪ 10‬އަހަރަށް‬

‫ކށް ދެވޭނެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬ ‫އެފަދަ މީހުންގެ އަދަބު ލުއި ޮ‬

‫ވުރެ ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމް އައިސްފައިވާ‬

‫އެފަދަ މީހުން ހުކުމުގެ ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއް ބައި‬

‫މީހުންގެ ހުކުމުގެ ދެ ބައި ކުޅަ އެއް ބައި ތަންފީޒުކޮށް‬

‫ކށް ނިމިފައިވާ ނަމަ‪ ،‬އާންމު ކުށްތަކެކޭ‬ ‫ތަންފީޒު ޮ‬

‫ނުނިމުނަސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް އަދަބު‬

‫ގތަށް އެ މީހުންގެ އަދަބު ރައީސްގެ އިސް‬ ‫އެއް ޮ‬

‫ގތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ލުއިކޮށްދެވޭ ޮ‬

‫ނެންގެވުމުގައި ލުއިކޮށް ދެވިދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫މައާފް ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށް ދިނުމުގެ ގާނޫނު‬

‫އެކަމަކު މީގެ ތެރޭގައި ‪ 14‬ގްރާމަށް ވުރެ ގިނަ‬

‫ގތުން ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ މީހާގެ‬ ‫އޮންނަ ޮ‬

‫މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެގެން އުމުރަށް ޖަލަށްލާފައި‬

‫އުމުރަށާއި ހާލަތަށާއި އިންސާނިއްޔަތު ކަމުގެ ނަޒަރުން‬

‫ތިބި މީހުން ނުހިމެނޭނެ އެވެ‪ .‬އެ ގަވާއިދު އޮތްގޮތުން‬

‫ބަލައި‪ ،‬ރައީސް އިސް ނަންގަވައިގެން އެ މީހެއްގެ‬

‫‪ 14‬ގްރާމަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެގެން‬

‫ކށް ދިނުމުގެ ބާރު ރައީސަށް އޮވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަދަބު ލުއި ޮ‬

‫އުމުރަށް ޖަލަށްލާފައި ތިބި މީހުންގެ އަދަބު ރައީސްގެ‬

‫އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ރައީސަށް އަދަބު ލުއިކޮށް‬

‫ކށް ދެވޭނީ ކުރިން ވެސް‬ ‫އިސް ނެންގެވުމުގައި ލުއި ޮ‬

‫އފީހުން ކުރިން އޮތީ‬ ‫ދިނުމާ ގުޅޭ ގަވާއިދެއް ރައީސް ޮ‬

‫އޮތްގޮތަށް ހުކުމުގެ ދެ ބައި ކުޅަ އެއް ބައި ތަންފީޒު‬

‫އެކުލަވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބޑެތި ކުށްތަކާއި‬ ‫އެ ގަވާއިދެއް ކުރިން އޮތްގޮތުން ޮ‬

‫މައާފް ދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށް ދިނުމުގެ ގާނޫނުގެ‬

‫‪ 10‬އަހަރަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމް‬

‫ދަށުން ރައީސް އިސް ނެންގެވުމުގައި އަދަބު ލުއިކޮށް‬

‫އައިސްފައިވާ މީހުންގެ އަދަބު ރައީސަށް ލުއިކޮށް‬

‫ދިނުމުގެ އިތުރުން ކުށްވެރިޔާ އެދިގެން ވެސް ރައީސަށް‬

‫ދެވޭނީ ހުކުމުގެ ދެ ބައިކުޅަ އެއް ބައި ތަންފީޒުކޮށް‬

‫ކށް ދެވިދާނެ އެވެ‪ .‬ކުށްވެރިޔާ އެދިގެން‬ ‫އަދަބު ލުއި ޮ‬

‫ނިމުމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ކުށްތައް‬

‫ކށް ދެވޭނީ އިސްތިއުނާފްގެ މަރުހަލާތައް‬ ‫އަދަބު ލުއި ޮ‬

‫އތީ ހިމަނައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ކުރިން ޮ‬

‫ނިމިފައިވާ ނަމަ އަދި ހުކުމުގެ ތިން ބައި ކުޅަ އެއް‬

‫އެކަމަކު އެ ގަވާއިދަށް މިއަދު ގެނެސްފައިވާ‬ ‫ގތުން މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި‬ ‫އތް ޮ‬ ‫އިސްލާހު ޮ‬

‫ކށް ނިމުމުން ކްލެމެންސީ ބޯޑުގެ ލަފާގެ‬ ‫ބައި ތަންފީޒު ޮ‬ ‫މަތިންނެވެ‪.‬‬


‫‪ 19‬ޖުލައި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪9‬‬

‫ބާއްވަން މި އުޅެނީ ކޮން ކަހަލަ އިންތިޚާބެއް؟‬ ‫އަ ހް މަ ދު އަ ބް ދުﷲ ސަ އީ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ބަސް ކިޔައި އަމުރު‬ ‫ހިންގާނޭ ބަޔަކު‪ ،‬އެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން‪ ،‬އެ‬

‫ޯލކަލް ކައުންސިލް‬

‫ރައްޔިތުން އަމިއްލަ އަށް އިޚްތިޔާރު ކުރުމަކީ‬

‫އިނތިްހާބުގެ ވޯޓުލުން‬

‫ޑިމޮކްރެސީގެ އެންމެ އަސާސީ ސިފަ އެވެ‪ .‬އަސާސީ‬

‫ނިންމާލި ވޯޓު ފޮއްޓެއްގެ‬

‫ހައްގުތަކުގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ މުތުލަގު‬

‫ޯވޓު ގުނަނީ‪ --.‬ފޮޓޯ‪:‬‬

‫ކށްދޭން ޖެހޭ ހައްގެވެ‪.‬‬ ‫މިނިވަންކަމާ އެކު ކަށަވަރު ޮ‬

‫ނިޝާން އަލީ ‪/‬މިހާރު‬

‫ވިރާސީ ރަސްކަންތަކާއި ޚުދުމުޚުތާރު އަނިޔާވެރިކަމާއި‬ ‫ބޑު ތަފާތަކީ‬ ‫ޑިމޮކްރެސީއާ ދެމެދު ހުންނަ އެންމެ ޮ‬ ‫ވެސް އެއީ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ ‪ 26‬ވަނަ މާއްދާ‬ ‫ކށްދީފައިވަނީ ވެސް އެ ހައްގެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އިން ކަށަވަރު ޮ‬ ‫ކޮންމެ އިންތިޚާބަކަށް ވަކި ގާނޫނެއް ހަދައި އަދި އެ‬ ‫ހުރިހާ އިންތިޚާބުތަކުގެ އިޖުރާއާތުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ‬ ‫އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނެއް ހަދާފައިވަނީ ވެސް‬

‫ގެއެއްގައި އުޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާތީ އެވެ‪.‬‬ ‫"މިސާލަކަށް އެއް ގެއެއްގައި އުޅެދާނެ މުހައްމަދު‬

‫އެތައް ގަޑިއިރަކަށް އެހެން ރަށަކަށް ފޮނުވައިލުމަކީ‬

‫ވާދަވެރި ރިއާސީ ކެންޑިޑޭޓަށް މިއަދު ކެމްޕޭން‬

‫ކށްފާނެ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟‬ ‫ރިސޯޓްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ޮ‬

‫ގސް އިލެކްޝަންސްގެ މެމްބަރުގެ‬ ‫ކޮށްދީފައި‪ ،‬މާދަމާ ޮ‬

‫ކށްދިނުމުގެ އިތުރުން އެ ހައްގު‬ ‫އެ ހައްގު ކަށަވަރު ޮ‬

‫ރަޝީދު ކިޔާ ދެ މީހެއް‪ .‬ލިސްޓުގައި މި އޮންނަނީ‬

‫އެންމެ ފަހުން އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިއުންތަކާ‬

‫އަދާ ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ވެސް ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކަ‬

‫އެންމެ މުހައްމަދު ރަޝީދެއް‪ .‬ދެން ކިހިނެއްތޯ އެ‬

‫އެކު އީސީން ރޭ ވަނީ އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް‪100 ,‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ލިސްޓު ބަލައިގެން ކަށަވަރު ކުރާނީ އެއީ ކޮން‬

‫ވޓު ލާން ރަޖިސްޓްރީކުރާ‬ ‫އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޯ‬

‫އޭގެ އިތުރުން‪ ،‬އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އެންމެހައި‬

‫މުހައްމަދު ރަޝީދެއް ކަން‪ .‬އެ ބޭފުޅުން ކީއްތޯ ވާނީ‪،‬‬

‫ކަންތައް ރާވައި ހިންގުމަށްޓަކައި ގާނޫނުއަސާސީގެ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި މިފަދަ ސުވާލުތަކާއި ޝައްކުތައް‬

‫‪ 178-167‬ވަނަ މާއްދާ އިން އިލެކްޝަންސް‬

‫ގތަކަށް އެ ލިސްޓު އާންމު ކުރިއްޔާ!"‬ ‫ނުއުފެދޭނެ ޮ‬

‫ކޮމިޝަންގެ ނަމުގައި މިނިވަން މުސްތަގިއްލު‬

‫ކޅު މެމްބަރަކު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލީހުގެ އިދި ޮ‬

‫މުއައްސަސާއެއް އުފައްދާފައި ވަނީ ވެސް‪ ،‬ވަކި‬ ‫ފަރާތަކަށް ބުރަ ނުވެ‪ ،‬އިންތިޚާބުތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި‬

‫ރިސޯޓް ވޯޓު ޮފށި މަދުކުރުން‬ ‫ދުނިޔޭގެ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް އަކީ‪،‬‬

‫ދަންނަ ހަމައެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ކުއްލިއަކަށް ދަފްތަރު ހޭލުން‬

‫ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް އިލެކްޝަނުން ވޯޓު ލައިދިނުން‬

‫ކށް‪ ،‬ސަރުކާރުން ކުރި‪ ،‬އެންމެ‬ ‫މި އިންތިޚާބާ ދިމާ ޮ‬ ‫ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަން ފެށި ކަމަކީ‪ ،‬މާލޭ‬

‫މި ފަހަރުގެ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގައި އިލެކްޝަންސް‬

‫ވޓު ލުމުގެ ހައްގު‪ ،‬މިނިވަންކަމާއި‬ ‫އިންތިޚާބުތަކުގައި ޯ‬ ‫އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށެވެ‪.‬‬

‫ފށި ބަހައްޓަން ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރިސޯޓްތަކުގައި ވޯޓު ޮ‬

‫ތޮފި އަޅައިގެން އިނުމަކީ‪ ،‬ދުނިޔޭގެ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް‬

‫ގތުގައި ރަޖިސްޓްރީވާ މީހުންގެ ދަފްތަރު‬ ‫ރަށްވެހިންގެ ޮ‬

‫ބޑު ގޯހަކީ މިއެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމިޝަނުން ހަދަން އުޅޭ އެންމެ ޮ‬

‫ބެލެހެއްޓުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ކުއްލިއަކަށް‬

‫އެ ކޮމިޝަންގައި ތިބި މެމްބަރުންނާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު‬

‫ބަދަލު ކުރުމެވެ‪ .‬އަދި އެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ‬

‫(އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ނިސްބަތުން) ދެކޮޅު ހަދާއިރު‪،‬‬

‫ވުމަށް ބޭނުންވާ މީހުން އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ފޯމު‬

‫އިންތިޚާބުތަކުގައި ވީހާ ގިނަ މީހުންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ‬

‫އފިޝަލުން‪ ،‬ވަކި ބަޔަކަށް ވޯޓު‬ ‫އިލެކްޝަންސްގެ ޮ‬

‫ގތަށް ހަމަޖައްސައި އެކަމަށް ފުރުސަތު‬ ‫ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ޮ‬

‫އެ ކަށަވަރުކަން ދެއްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ކޮމިޝަނުން ބުނާ‬

‫ވޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ‬ ‫ގޮތް ހަދައިދިނުމެވެ‪ޯ .‬‬

‫ލައިދޭ ގޮތަށް ނިންމުމަކީ‪ ،‬އިންތިޚާބުގެ މިނިވަންކަމާއި‬

‫ހުޅުވައިލުމެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުގައި މި ފަހަރުގެ ރިއާސީ އިންތިޚާބަކީ މިހާތަނަށް‬

‫ވޓު ދިން މީހުންގެ ނިސްބަތް‬ ‫މީހުންގެ ތެރެއިން ޯ‬

‫އިންސާފުވެރިކަމާ މެދު އެތައް ސުވާލެއް އުފައްދާނެ‬

‫ރާއްޖޭގައި ނުބާއްވާހާ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އަދި ދެ‬

‫ފަހަރަކަށް ވުރެ ފަހަރެއް މަތި ކުރުމުގެ އެންމެ‬

‫ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ފުށް ފެންނަ އިންތިޚާބަކަށް ވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫މުހިންމު މަގްސަދަކީ‪ ،‬އެ އިންތިޚާބަކުން ހޮވޭ މީހާ އެ‬

‫ކމިޝަންގެ މެމްބަރުން ވެސް ވަނީ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ކޅު ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރާ‬ ‫ނަމަވެސް އިދި ޮ‬ ‫ގޮތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރަނީ‬ ‫އޅުވާލައިގެން‪ ،‬ރައީސް ޔާމީނަށް އިންތިޚާބު‬ ‫ވޯޓު ޮ‬

‫އެކަމާ ބެހޭ ތެދު ހަގީގަތް އަދިވެސް އޮތީ ނޭނގި‬ ‫އެވެ‪ .‬މިހާރު އެކި ރަށްރަށުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ތިބި‬

‫ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން އެގޮތަށް ރުހި‬

‫އތް މަދު ދުވަސްކޮޅުގެ‬ ‫ބަޔަކު‪ ،‬އިންތިޚާބާ ދޭތެރޭ ޮ‬

‫ހވުމުގައި ވީހާ ގިނަ މީހުންގެ އާނ ބަސް‬ ‫މަގާމަށް ޮ‬

‫ގަބޫލު ވެދާނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު އެކަކު‬

‫ތެރޭގައި ދަފްތަރަށް ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ‪ ،‬މި އަހަރުގެ‬

‫ހޯދުމެވެ‪.‬‬

‫ވެސް އެކަމާ ރުހޭނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވޓު ނުލެވިދާނެ ކަމުގެ‬ ‫ރިއާސީ އިންތިޚާބުގައި ޯ‬

‫އތް ރިއާސީ އިންތިޚާބާ ބެހޭ‬ ‫ނަމަވެސް ކުރިއަށް ޮ‬

‫ތިމަންމެންނީ މިނިވަން‪ ،‬މުސްތަގިއްލު އަދި ވަކި‬

‫ކމިޝަނުން ވެސް ފާޅުކުރި‬ ‫ކަންބޮޑުވުން އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ކމިޝަނުން އަމަލުކުރާ ގޮތުން‪،‬‬ ‫ގޮތުން އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ބަޔެކޭ ބުންޏަސް‪ ،‬ކަން ހިނގާފައިވާ‬

‫ކމިޝަންގެ އަމަލުތަކާ‬ ‫އަމަލުތައް ހުރީ ވެސް‪ ،‬އެ ޮ‬

‫ވޓުލާ މީހުންގެ އަދަދު މާ ބޮޑަށް‬ ‫އިންތިޚާބުތަކުގައި ޯ‬

‫ގޮތަށް ބަލާއިރު‪ ،‬އެ ވާހަކަ ގަބޫލުކުރާނީ ކިތައް މީހުން‬

‫މެދު ޝައްކު ކުރެވޭ އަދި ސުވާލު އުފެދޭ ގޮތަކަށެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުވެގެން އުޅޭހެން ހީވާ ކަހަލަ އެވެ‪ .‬އެހެންވީމާ‪ ،‬އެ‬

‫ހެއްޔެވެ؟ ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން ބޭނުންވުމުން‪،‬‬

‫ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާން ހުށަހެޅިޔަސް‪ ،‬އެ މީހަކު‬

‫އަދި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތައް ވެސް ހުރީ‪ ،‬މިނިވަން‬

‫އަދަދު މަދު ކުރުމަށްޓަކައި‪ ،‬ވަރަށް މަދު ރިސޯޓެއްގައި‬

‫މަޖިލީހުގެ ‪ 12‬މެމްބަރަކާ މެދު ކަންތައް ކުރި ގޮތުން‪،‬‬

‫މިހާރު ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ރަށުގެ ރަޖިސްޓްރީން‬

‫އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބާއްވާނެ ކަމާ މެދު ސުވާލު‬

‫ފށި ނުބަހައްޓަން އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ‬ ‫ނޫނީ ވޯޓު ޮ‬

‫އެ ކޮމިޝަންގެ މުސްތަގިއްލު ކަމާ މެދު ސުވާލު‬

‫ކަނޑައި ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރާނީ އިންތިޚާބަށް‬

‫ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އުފައްދަން ފެށީ ކިތައް މީހުން ހެއްޔެވެ؟‬

‫ފަހުގަ އެވެ‪ .‬އެހެން ކަމަށްވަންޏާ‪ ،‬އިންތިޚާބަށް މިހާ‬

‫ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަށެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން އެ ކޮމިޝަންގެ‬

‫އުފެދޭ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން މައިގަނޑު ހަތަރު ކަމެއް ފާހަގަ‬ ‫އެ ޮ‬

‫ވެއަތުވެ ދިޔަ ދެ ރިއާސީ އިންތިޚާބަށް ބަލާއިރު‬

‫ކޮށްލެވިދާނެ އެވެ‪ .‬އެއީ‪ )1( ،‬އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު‬

‫ވޓު ލިބިފައި ހުރީ‪،‬‬ ‫ވެސް‪ ،‬ރިސޯޓްތަކުން ގިނަ ޯ‬

‫ވޓާސް ލިސްޓު އާންމު ކުރުން‪ )2( ،‬ވޯޓު‬ ‫ނުޖަހައި ޯ‬

‫ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން މިފަހަރު ނިމުމަކަށް‬

‫އެ ހުރިހާ ވާހަކަތަކެއް ބަހައްޓާފައި‪ ،‬ހަމައެކަނި‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނާ ގޮތުގައި‪،‬‬

‫ކޅަކަށް ވެފައި އޮއްވާ‪ ،‬މާލޭ ސިޓީ‬ ‫ކުޑަ ދުވަސް ޮ‬

‫އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސަށް ބެއްޔަސް‪ ،‬އެ ބޭފުޅުންގެ‬

‫އތް ދަފްތަރު އަތުލައިގެން އެކަން‬ ‫ކައުންސިލްގައި ޮ‬

‫ވާހަކަތައް ގިނަ މީހުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރަން އެ މިނިސްޓްރީން އުޅެނީ ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟‬

‫ސޓްތަކުގެ އަދަދު މަދުކުރުން‪)3( ،‬‬ ‫ފޮށި ބަހައްޓާ ރި ޯ‬

‫ކޅު ޕާޓީތަކަށެވެ‪ .‬ގިނަ‬ ‫ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރާ އިދި ޮ‬

‫ކމިޝަންގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް‪،‬‬ ‫އެ ޮ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ބައެއް މީހުން‬ ‫ޯ‬ ‫މިހާރު‬

‫ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ވޯޓު ލައިދިނުމަށް އިލެކްޝަންސްގެ‬

‫ފށިތަކުން ނަތީޖާ ބުރަ ވެފައިވަނީ‬ ‫ސޓްތަކުގެ ވޯޓު ޮ‬ ‫ރި ޯ‬

‫ރައީސް ޔާމީނަށް މި އަހަރުގެ ރިއާސީ އިންތިޚާބު‬

‫ކށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު‪ ،‬ދަފްތަރުގައި‬ ‫ހިއްސާ ޮ‬

‫އޮފިޝަލުން ހަމަޖެއްސުން‪ ،‬އަދި (‪ )4‬މާލޭ ދަފްތަރުގައި‬

‫ކޅު އެމްޑީޕީ އަށާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށެވެ‪ .‬މި‬ ‫އިދި ޮ‬

‫ކށްދިނުމަށްޓަކައި‪ ،‬ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން‬ ‫ކާމިޔާބު ޮ‬

‫ފމު ހުށަހެޅުމުން‪ ،‬އެ‬ ‫ރަޖިސްޓްރީ ވާން ހައުސިން އަށް ޯ‬

‫ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި އެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން‬

‫ފަހަރުގެ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ‬

‫އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ވަޒީރުންނާ އެކު‬

‫މީހެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ ބަދަލު ކުރުމަށްޓަކައި އިގުރާރުވާން‬

‫ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ކުއްލިއަކަށް ގެންދިއުން‬

‫ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ނުކުމެ ހުންނެވީ‬

‫ފާޅުގައި ނުކުމެވަޑައިގެން އުޅުއްވިތާ އަދި މި އުޅެނީ‬

‫ފމެއް އެ މިނިސްޓްރީން ދެ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ޖެހޭ ކުޑަ ޯ‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަކާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރަނިން‬

‫ހައެއްކަ މަސް ނުވެގެންނެވެ‪ .‬ވީއިރު‪ ،‬އެފަދަ ބޭފުޅެއްގެ‬

‫ގތުން ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ‬ ‫އިގުރާރުގައި އޮންނަ ޮ‬

‫މޭޓެކެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަނަކުން ބާއްވާ‬ ‫ވެރިކަމުގެ ދަށުގައި އޮތް ޮ‬

‫ކުރެވޭނީ‪ ،‬އެމީހެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެހަށް އަންނަ ބަދަލެއްގެ‬

‫ވަގުތީ ލިސްޓުގައި އައިޑީ ނަންބަރު ނެތުން‬ ‫މީގެ ކުރީގެ ބައެއް އިންތިޚާބުތަކުގައި‬ ‫ގތާ ޚިލާފަށް މި ފަހަރު‪ ،‬ވޯޓު ލުމުގެ‬ ‫އަމަލުކޮށްފައިވާ ޮ‬

‫އިންތިޚާބެއްގައި ސަރުކާރަށް ފަހިވާ ގޮތަށް ކަންތައް‬

‫ސަބަބުން މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލުމުގެ‬

‫ކމިޝަނުން ކުރަން މި‬ ‫ކށްގެން އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫މަދު ޮ‬

‫ނުކުރާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ގަބޫލުކުރާނެ ކަމަށް‬

‫ހައްގު ގެއްލުނު ނަމަވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް‬

‫ސޓްތަކުގައި ބަހައްޓާ ފޮށިތައް‬ ‫ވީއިރު‪ ،‬ރި ޯ‬ ‫ކން ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟‬ ‫އުޅެނީ ޮ‬

‫ހިތައިގެން ނުވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެއްބަސްވުމުންނެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ އިންތިޚާބުތަކުގައި‪ ،‬ރެޖިސްޓްރޭޝަނަށް‬

‫މީގެ ކުރީ ފަހަރުތަކުގައި ވެސް‪ ،‬ނުކުޅެދުންތެރިކަން‬

‫ގތުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް‬ ‫އެ ކަމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާންމު‬

‫ހުޅުވައިލުމުން ‪ 100‬އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން‬

‫ވޓު ލާފައިވަނީ‪ ،‬އެމީހަކު އަމިއްލަ‬ ‫ހުންނަ މީހުން ޯ‬

‫ރެޖިސްޓްރޭޝަން (ޑީއެންއާރް) އާ ގުޅުމުން އެ ތަނުގެ‬

‫ކުރި އިރު‪ ،‬އެއްވެސް މީހެއްގެ އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު‬

‫ވޓު ފޮށި ބެހެއްޓި‬ ‫ރަޖިސްޓްރީވި ރިސޯޓުތަކުގައި ޯ‬

‫އަށް ކަނޑައަޅާ‪ ،‬ބައްޕަ‪ ،‬މަންމަ‪ ،‬ދަރިއެއް‪ ،‬އަންބެއް‬

‫އިސް ވެރިއަކު ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެ އިގުރާރަކީ ހައުސިން އަށް‬

‫ހިމަނާފައި ނެތުމުން ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފެއްދި‬

‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މި ފަހަރު ނިންމީ ‪ 250‬އަށް ވުރެ‬

‫ނުވަތަ އެފަދަ ތިމާގެ މީހެއްގެ އެހީގަ އެވެ‪ .‬ވީއިރު‪،‬‬

‫ފޯމު ހުށަހެޅުމުން އެ މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ އިގުރާރެއް‬

‫ކޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ޝަކުވާ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި އިދި ޮ‬

‫ގިނަ މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ ތަންތަނުގައި ވޯޓު ފޮށި‬

‫ކމިޝަނުން އޭގެ ތެރެއަށް‬ ‫މިފަހަރު އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ކަމަށާއި‪ ،‬އެމީހެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ މާލޭ ރަށްވެހިންގެ‬

‫ކމިޝަންގެ އެ ނިންމުން‬ ‫ވެސް ކުރި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޮ‬

‫ނުބެހެއްޓުމެވެ‪.‬‬

‫ކން ކަމެއް ހާސިލު ކުރަން‬ ‫"އަތް ބާނަން" މި އުޅެނީ ޮ‬

‫ކށްދޭނީ އެ އިގުރާރުގައި ސޮއިކޮށް‬ ‫ދަފްތަރަށް ބަދަލު ޮ‬

‫ހެއްޔެވެ؟‬

‫ޑީއެންއާރް އަށް ހުށަހެޅުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބަދަލެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވޓު ލާ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމު ކުރި އިރު‪،‬‬ ‫ޯ‬

‫ގތުގައި ކޮންމެ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނި ޮ‬ ‫ފށި ނުބެހެއްޓި ނަމަވެސް‪ ،‬އެ‬ ‫ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓު ޮ‬

‫ގތުގައި ދުނިޔޭގެ ބެސްޓް‬ ‫އިލެކްޝަނުން ބުނާ ޮ‬

‫ނަމަވެސް ހައުސިން އިން އެކަމަށް އިންކާރު‬

‫އައިޑީ ކާޑު ނުހިމަނައި‪ ،‬އެ ލިސްޓަކީ ސައްހަ‬

‫އންނަ‪ ،‬މީހުން އުޅޭ ރަށަކަށް‬ ‫ސޓަކާ ކައިރީގައި ޮ‬ ‫ރި ޯ‬

‫ޕްރެކްޓިސް އަކީ ވެސް‪ ،‬އިލެކްޝަންސްގެ އޮފިޝަލުން‬

‫ކބައި ކަމެއް‬ ‫ކުރާތީ‪ ،‬މި ތުހުމަތުތަކުގެ ހަގީގަތަކީ ޮ‬

‫ލިސްޓެއް ކަން ކަށަވަރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު‬

‫ކންމެ މީހަކަށް ވެސް‬ ‫ގޮސް ވޯޓު ލުމުގެ ފުރުސަތު ޮ‬

‫އެފަދަ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ‪ .‬އަދި މައްސަލަ‬

‫ނޭނގެ އެވެ‪ .‬އެކަމު މިއީ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު‪،‬‬

‫ޕާޓީތަކުން ބުންޏެވެ‪ .‬އެކަން އެގޮތަށް މެދުވެރިވަނީ‪،‬‬

‫އންނާނެ އެވެ‪ .‬އެއީ ވެސް އެކަމަށް ރަޖިސްޓްރީ‬ ‫ޮ‬

‫ކުޑަވާނީ ވެސް އެފަދަ އިންތިޒާމެއް އޮތުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫އިންތިޚާބާ ދިމާ ޮ‬

‫ބައެއް ގޭގޭގައި އެންމެ ރަޖިސްޓްރީއެއްގެ ދަށުން އެތައް‬

‫ސޓެއްގެ ކައިރީގައި‬ ‫ކުރުމުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ކޮންމެ ރި ޯ‬

‫ނަމަވެސް ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ހަގީގަތަކީ‪ ،‬މި‬

‫މި ކަހަލަ އެތައް މައްސަލައަކާ ހެދި ރިޔާސީ‬

‫ގޭބިސީތަކެއްގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އިރު‪،‬‬

‫ނވެދާނެ އެވެ‪ .‬ހިނގަހިނގާ‬ ‫މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް ޯ‬

‫ކމިޝަން އޮތީ ދުނިޔޭގެ‬ ‫ރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫އިންތިހާބު މިނިވަންވެދާނެކަމާ މެދު މި ވަނީ ސުވާލު‬

‫އެއް ނަމެއް ކިޔާ އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެއް‬

‫ވޓު ލުމަށްޓަކައި‬ ‫އޮތް ރިސޯޓެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް‪ޯ ،‬‬

‫ގތަށް ނޫން ކަމެވެ‪ .‬އެންމެ‬ ‫ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ އެއް ޮ‬

‫އުފެދިފަ އެވެ‪.‬‬


‫ރިޕޯޓް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 19‬ޖުލައި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫އިދިކޮޅުގެ ޝަރުތުތަ ްއ‬ ‫ފުރިހަމައެއް ނުކޮށްދެވޭނެ‬

‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬

‫ޕާކިން ޖޫރިމަނާގެ މައާފަ ީކ‬ ‫ރައީސް ދެއްވި ދީލަތި މައާފެއް‬ ‫ކށްފައިވާ ޖޫރިމަނާތައް‬ ‫ޕާކިން ސްޓިކާ ޖަހައިގެން ޮ‬

‫ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކުކޮށްގެން ޖުމްލަ ‪7،895،750‬‬

‫މައާފުކޮށްދެއްވަން ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީން ނިންމެވި‬

‫ރުފިޔާ އަރާ މި ޖޫރިމަނާއަކީ ‪ 2015‬އާއި ‪ 2016‬ގައި‬

‫ނިންމުމަކީ ދިވެހި ޒުވާނުންނަށްޓަކައި އެ މަނިކުފާނު‬

‫ޓްރެފިކްގެ ގަވާއިދާ ހިލާފު ވެގެން ފުލުހުން ތަތްކުރި‬

‫ދެއްވެވި ދީލަތި މައާފެއް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ‬

‫ސްޓިކާތަކަށް ޖެހޭ މިންވަރެވެ‪.‬‬

‫ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް މުއާޒް އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕކްސް ޕާސަން އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި‬ ‫ސް ޯ‬

‫ތރިޓީ ހިންގާ‪ ،‬އިކޮނޮމިކް‬ ‫ޓްރާންސްޕޯޓް އޮ ޯ‬ ‫މިނިސްޓްރީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬

‫ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ‪ 7.8‬މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕާކިން‬

‫ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ‬

‫ކށްދެއްވުމަށް ރައީސް ނިންމެވީ‪،‬‬ ‫ޖޫރިމަނާ މައާފް ޮ‬

‫މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝިޔާޒު ވިދާޅުވީ އެ ދެ އަހަރުގެ‬

‫އެ ފައިސާ ދައްކަން ޖެހިފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ‬

‫ކށްދޭން ނިންމީ މަގުތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ‬ ‫ޖޫރިމަނާ މާފު ޮ‬

‫ޒުވާނުން ތިބުމުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެއީ ރައީސް ޔާމީން‬

‫މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ޕާކްކުރަން ދަތިވެ އެތައް‬

‫ޒުވާނުންނަށްޓަކައި ދެއްވެވި ދީލަތި މައާފެއް ކަމަށް‬

‫ބަޔަކު ޖޫރިމަނާ ވެފައިވާތީ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މުއާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް ޔާމީން އިއްޔެ‪ ،‬މުލީ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ‪.‬‬ ‫ ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬‫ކޅު ފަރާތްތަކާ ވާހަކަދައްކަން ސަރުކާރުން‬ ‫އިދި ޮ‬

‫ވާހަކަދައްކަވަން މީގެ ކުރިން ‪ 12‬ފަހަރު ދައުވަތު‬

‫ފނުވި ދައުވަތާ ގުޅިގެން ޖަވާބުދީފި‬ ‫ދާދިފަހުން ޮ‬

‫ފޮނުއްވީ ބޭރުގެ ގައުމުތަކަށް ނުވަތަ އީޔޫ އަށް ދައްކަން‬

‫ކޅު ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިކުރި‬ ‫ކަމަށާއި ނަމަވެސް އިދި ޮ‬

‫ވެގެނެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްދެވެން ނެތް ކަމަށް ރައީސް‬ ‫ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ޮ‬ ‫އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހއ‪ .‬ބާރަށުގައި ‪ 32‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫"އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ މި އުފެދިފައި ހުރި ސިޔާސީ‬ ‫ޒަހަމްތަކަށް ހަމަޖެހުމެއް އަންނަން‪ .‬އެ ހަމަޖެހުމެއް‬ ‫އަންނަން ބޭނުންވާތީ އަޅުގަނޑުގެ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ‬

‫ހަރަދުކޮށްގެން ‪ 2015‬ގައި ހެދި މެރީނާ ޖެޓީ‬

‫އަހަރުގެ ތެރޭގައި‪ ،‬އޭގެ ކުރީ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައި‬

‫ހުޅުވުމަށް އިއްޔެ ހަވީރު އެ ރަށުގައި ބޭއްވި‬

‫ހުރި ކަރަޕްޝަންގެ ކަންކަމަށް‪ ،‬އޭގެ ކުރިން ފައިސާގައި‬

‫ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ‬

‫ޖެހިފައި ހުރި މީހުންގެ މައްސަލަ ބަލަން އަޅުގަނޑު‬

‫އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ ކުރިން ރައީސް‬

‫ކމިޝަނެއް ނުއުފައްދަން‪ "،‬ރައީސް ޔާމީން‬ ‫ރިޔާސީ ޮ‬

‫މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގައްޔޫމާއި ގާސިމް އިބްރާހިމް އަދި އަދާލާތު ޕާޓީގެ‬ ‫ރައީސް ޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ ދޫކޮށްލަން‬

‫އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ‬ ‫ދށުގެ ދައުލަތަށް ނެގުމަށް‬ ‫ގެކޮޅު މއ‪ .‬ކިނބިގަސް ޮ‬

‫ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން‬

‫މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންތަކެއް ރައްޔިތުންގެ‬

‫މީގެ ކުރިން ވެސް ބުނެފައި ވަނީ ސަރުކާރާއެކު‬

‫މަޖިލިސްގެ އިދާރާ ކުރިމަތީގައި އިށީނދެވަޑައިގެން‬

‫ކޅު ލީޑަރުންތައް މިނިވަންކުރުމުން‬ ‫ވާހަކަދެއްކޭނީ އިދި ޮ‬

‫ތިއްބަވައި ނިންމެވި ގަރާރަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ މަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި މީހުންގެ‬

‫"އަޅުގަނޑަކަށް އެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަކޮށްދެވޭނެ‬ ‫ގތެއް ނެތް‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި‬ ‫ޮ‬

‫ގެދޮރު ވަކިކުރަން ކުޑަ ޖަހައިގެން ނުތިއްބަވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑު ކައުންސިލްތަކެއް ނަގައިގެން‬

‫ކށްދޭ ކަމަށް ވަންޏާ އަޅުގަނޑާ އެތައް‬ ‫ކަންކަން ޮ‬

‫އޭގެ ކުރީގެ މައްސަލަތަކެއް ނުބަލަމޭ‪ .‬މިއީ އޭރުގެ‬

‫ކަމެއް މަތިކުރަންވީއެއް ނޫން‪ .‬އަޅުގަނޑު އެ ބޭފުޅުންނާ‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭގައި ސަރުކާރުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން‬

‫މޭޒު ކައިރިއަށް ދާން މިބުނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް‬

‫އތް ސަގާފަތެއް‪ .‬މިއިން އެއްވެސް‬ ‫ފައްޓަވާދެއްވާފައި ޮ‬

‫ޝަރުތުތަކެއް ހުށަހަޅާފައެއް ނޫން‪ "،‬އެ މަނިކުފާނު‬

‫ކށް އަޅުގަނޑު ބެލީ އޭރު ދިޔަ ކަންތައް‬ ‫ކަމެއް ނު ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވޭތުވެދިޔައީއޭ‪ "،‬ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ސަރުކާރުން‬

‫އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަގު‬

‫އެންމެ ފަހުން ދައުވަތު ދިނީ‪ ،‬އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ‬

‫އުޖާލާކުރަން މަޝްވަރާއަށް ތައްޔާރަށް ހުންނެވި‬

‫ފަރާތުން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އެމްޑީޕީގެ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬ ‫ސލިހު އަށް ޓިކެޓް ދޭން ނިންމުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ކޅު ޕާޓީތަކާއެކު‬ ‫ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ އިދި ޮ‬

‫"އެކަމަކު ތިބި ހުރިހާ ކުށްވެރިން ދޫކޮށްލާ‬ ‫ވާހަކަދެއްކީމަ އެއީ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް ކުރެވޭ‬

‫ފނުވި ދައުވަތުގެ ޖަވާބު އިއްޔެ‬ ‫މަޝްވަރާކުރުމަށް ޮ‬ ‫ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ ޖަވާބުގައި އޮތީ‬

‫ސިޔާސަތަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ‪ "،‬އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން‬

‫ތިމަންނަމެން މިއީ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވާތީ‪،‬‬

‫ހުށަހެޅި ޝަރުތުތަކަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ރައީސް‬

‫މަޝްވަރާ އަށް މޭޒު ކައިރިއަށް ދެވެން އޮތީ ރައީސް‬

‫ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މިނިވަންކުރުމުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރގާ ފެތުރުނު ދުވަސްވަރު އައިޖީއެމްއެޗްގެ ފްލޫ ކްލިނިކުން ބަޔަކު ފަރުވާ ހޯދަނީ‪ :‬މި‬ ‫މި އަހަރު ކުރީކޮޅު ޯ‬ ‫ދުވަސްވަރު ބޭރަން ހިންގުން ވަނީ އިތުރުވެފައި‪-- .‬ފައިލް ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬

‫ކަމެއް ނޫން‪ .‬މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން‬ ‫ބޭނުންވޭ‪ ،‬މީހުން ބަދަލުވެއްޖޭ‪ ،‬ޕާޓީ ބަދަލެއް ނުވޭ‪،‬‬

‫ނަޝީދާއި ރައީސް މައުމޫން އަދި ގާސިމާއި އިމްރާން‬

‫ބޭރަށް ހިންގައިގެ ްނ‬ ‫‪ 3000‬މީހުންނަށް‬ ‫ފަރުވާ ދީފި‪ :‬އެޗްޕީއޭ‬

‫ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި މި ދުވަސްވަރު‬ ‫ބޭރަށް ހިންގުން އިތުރުވެ‪ ،‬މިހާތަނަށް ‪3049‬‬ ‫މީހުންނަށް ފަރުވާ ދީފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން‬

‫ރގާތައް ޖެހުނު މީހުންގެ‬ ‫ކުރެވުނު ނަމަވެސް‪ ،‬އެ ޯ‬ ‫އަދަދު ޖޫން މަހު ދަށްވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ އިތުރުން ބޭރަށް ހިންގުން ޖެހިގެން ޖޫން‬

‫އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪ .‬އެ‬

‫މަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓްކޮށްފައި‬

‫ހައްގުގައި ވާހަކަދައްކަވަން ވަޑައިގަތުމަށް އިދިކޮޅު‬

‫އެޖެންސީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނި ގޮތުގައި މި‬

‫ވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނާއި ހދ‪ ،‬ނ‪ ،‬ރ‪ ،‬އަދި‬

‫ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތު ދެއްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވީ އަދިވެސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ‬

‫ކޅު ބޭރަށް ހިންގުން ގިނަވި ކަމަށާއި‬ ‫އަހަރުގެ ކުރީ ޮ‬

‫ޕޓްގައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި މާލޭ‬ ‫ލ‪ .‬އަތޮޅުން ކަމަށް ރި ޯ‬

‫ފެބްރުއަރީ މަސް ނިމި މާޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް‪ ،‬ބޭރަށް‬

‫ސަރަހައްދުން ބޭރަށް ހިންގުން ޖެހިގެން ‪ 1170‬ރިޕޯޓް‬

‫އަޅުގަނޑު އުއްމީދުތަކެއް ކުރިން [އެމްޑީޕީ] ޕާޓީގެ‬

‫އތް؟ ދެން ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތް‪.‬‬ ‫ވާހަކައެއް އެބަ ޮ‬

‫ހިންގި މީހުން މަދުވި ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މެއި މަހާއި‬

‫ތޅުތަކުން ލިބުނީ ޖުމްލަ ‪1879‬‬ ‫ލިބިފައިވާ އިރު އަ ޮ‬

‫ރައީސްކަން ކުރެއްވި ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމަށް‬

‫ވާހަކަ ނެތް ސަބަބަކީ ދެން ދައްކަން ހުރީ ތަރައްގީގެ‬

‫އަޅައި ބަލާއިރު ޖޫން މަހު ބޭރަން ހިންގުން އަނެއްކާ‬

‫ރިޕޯޓެވެ‪.‬‬

‫ކުރިމަތިލައްވަން‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް އިބްރާހިމް‬

‫ވާހަކަ‪ .‬އެ ބޭފުޅުންނަށް މިއަދާ ހަމަޔަށް އައިއިރު‬

‫ވެސް އިތުރުވި ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ސލިހު ވަޑައިގެން މިހާރު އެ ހުންނެވީ‪ "،‬އެ‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫ތަރައްގީގެ ވާހަކައެއް ނުދެއްކެވުނު‪ "،‬އެ މަނިކުފާނު‬

‫މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޅު ފަރާތްތަކުން އަބަދު ވެސް ބޭނުން‬ ‫"އިދި ޮ‬ ‫ކށްލަން‪ .‬އެހެންވީމަ‪،‬‬ ‫ވަނީ ޖަލުގައި ތިބި ކުށްވެރިން ދޫ ޮ‬

‫ކޅު ފަރާތްތަކާ‬ ‫ރައީސް ވިދާޅުވީ އިދި ޮ‬

‫"އެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަކުރުމުން ދެން ދައްކާނެ‬

‫އެ އިދާރާ އިން ބުނީ އެޕްރީލް މަހުގެ ފަހު ކޮޅުން‬

‫ހޑުލުން ފެތުރެމުންދާތީ‬ ‫ބޭރަށް ހިންގުމާއި ޮ‬ ‫ބތަކެތީގެ ރައްކާތެރި ކަމަށް‬ ‫ސާފުތާހިރުކަމަށާއި ކާ ޯ‬

‫ފެށިގެން މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް ޑެންގީ އާއި ވައިރަލް‬

‫ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ‬

‫ރގާ ގިނަ ކަމަށް ފާހަގަ‬ ‫ހުން އަދި އަރިދަފުސް ޯ‬

‫އެދިފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 19‬ޖުލައި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫އިބޫގެ ކެމްޕެއިންގައި ބަޔަކާ‬

‫‪13‬‬

‫އިބޫ އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ‬

‫ސަލާންކުރައްވަނީ‬

‫"ލީޑަރުންގެ ހިދުމަތަށް"‪،‬‬ ‫އެ ބޭފުޅުން ކޮބާ؟‬ ‫އިބޫގެ ވާހަކާގައި ލީޑަރުންގެ ނަމެއް ވިދާޅެއް‬

‫ހަ ސަ ން މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށް ސިޔާސީ‬

‫ޕްރައިމަރީ އޮތް ދުވަސްވަރު ނަޝީދު ވަނީ ސްކައިޕް‬

‫ނުވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ‬

‫އާއި ފޭސްބުކް މެދުވެރިކުރައްވާ ވަރަށް ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް‬

‫ނެގި ފަހުން‪ ،‬އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގެ ބައެއްގެ‬

‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އިބޫއާ ގުޅޭ އެފަދަ‬

‫ގޮތުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޖުމްހޫރީ‬

‫ކެމްޕޭނެއް ނަޝީދު އަދި ނުފައްޓަވަ އެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަތައް ދެއްކެވީ‪ "،‬މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް އެބަ މަސައްކަތް‬ ‫ކުރައްވަން ޖެހޭ މިނިވަން‪ ،‬އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް‪.‬‬

‫ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ‬

‫ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މަސައްކަތެއް‬

‫ސލިހު (އިބޫ) އިއްޔެ‬ ‫ޯ‬ ‫ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫އަދި ނުފައްޓަވަ އެވެ‪ .‬މިހާރުގެ ހާލަތާ މެދު ދޭތެރެ‬

‫އެފަދަ ކަމެއްގައި މިވަގުތު ކިރިޔާ ވެސް އެހީތެރިކަމެއް‬

‫މިއީ އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ހެދުމަށް ފުރުސަތު‬

‫އެދިވަޑައިގަތުމުން‪ ،‬އެ ވިދާޅުވާ ލީޑަރުން ކޮބައިތޯ‬

‫ދޭތެރެއިން ޓްވީޓް ކުރެއްވުން ފިޔަވައި‪ ،‬އެ ބޭފުޅުންގެ‬

‫ވެދެއްވޭނެ ހާލަތެއްގައި ތިއްބެވީ ވެސް ނަޝީދާއި‬

‫ހުޅުވާލަން‪".‬‬

‫ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ފަރާތުން އާންމުންނަށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް އަދި ނީވެ‬

‫ކޅު ހަރަކާތުގެ އަނެއް ދެ ލީޑަރުން‬ ‫ގާސިމެވެ‪ .‬އިދި ޮ‬

‫އތް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވޯޓު ލައްވަން‬ ‫ކުރިއަށް ޮ‬

‫ރައީސް ޔާމީން އެބަ ޖެހޭ އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް‬

‫ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ އަދި‬

‫ކަމަށްވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް‬

‫އެ ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާން އަލީ އާރިފް ވިދާޅުވީ އިބޫގެ‬

‫ވަނީ ޖަލަށް ލާފަ އެވެ‪ .‬އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް‬

‫ކޅު އިއްތިހާދު ތެރޭގައި އޮތް‬ ‫ވާހަކަތަކުން އިދި ޮ‬

‫ޕާޓީގެ ހަރުގެއަށް ވަޑައިގެން އިބޫ ވިދާޅުވީ "ޕާޓީގެ‬

‫ގާސިމް އަދިވެސް ތިއްބެވީ އިންތިހާބުގައި‬

‫އިމްރާން އަބްދުﷲ ވެސް ހުންނެވީ ބަންދުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ބައިބައިވުން ހާމަވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ލީޑަރުން އިންތިހާބަށް ހިދުމަތް ކުރެއްވުމަށް ތަކުރާރުކޮށް‬

‫ވާދަކުރައްވާނެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގެންފާނެކަމުގެ‬

‫އެހެންކަމުން މި ކެމްޕޭންގައި އެ ބޭފުޅުންގެ އަޑު‬

‫މލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް‬ ‫ރީ‪-‬ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ޯ‬

‫ދަންނަވާ" ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކށްދޭން" އިބޫ ގޮވާލެއްވުމުން‬ ‫"ލީޑަރުން ހިދުމަތް ޮ‬

‫"ވަކި ބަޔަކު އިސްތިސްނާވާ ގޮތަކަށް ނޫން އެ‬

‫ގތުގައި ނަޝީދާއި‬ ‫ބައެއް މީހުން ތުހުމަތުކުރާ ޮ‬

‫އުއްމީދުގަ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން އެ ބޭފުޅުން ބޭރުގައި‬

‫"ހަމައެއާ އެކުގައި އަދިވެސް ތަކުރާރުކޮށް މި‬

‫އުޅުނު ނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި ބައިބައިވުން‬

‫އެކަމަކު އިބޫގެ ވާހަކަ އަމާޒުވަނީ ހަމައެކަނި‬

‫އުފެދިފައިވާކަން‪ .‬ނަޝީދު ބޭނުންފުޅުވޭ އަމިއްލަފުޅަށް‬

‫ދަންނަވަނީ މިނިވަން‪ ،‬އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް‬

‫ފައްޓަވާނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާން‬

‫އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނަށް ނޫން ކަމަށް އޭނާގެ ތަރުޖަމާން‬

‫ވެރިކަން ކުރައްވަން‪ .‬ގާސިމް ވެސް ހަމަ އެގޮތަށް‪"،‬‬

‫މި އިންތިހާބު ހެދުމަށް ޕާޓީގެ ލީޑަރުން‬

‫ކމިޝަނުން މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ހާއްސަކޮށް‬

‫އާރިފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްދެއްވާށޭ‪ .‬އެހެންނޫނީ އަޅުގަނޑުމެން‬ ‫ހިދުމަތް ޮ‬

‫ގތަށް ތުހުމަތުކުރާ‬ ‫ފުރުސަތު ހަމަވުމުން ކަމަށް‪ ،‬އެ ޮ‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ޒިންމާ‪ ،‬އިންތިހާބުގެ‬

‫ގަބޫލުކުރާ އިންތިހާބަކަށް މި އިންތިހާބުވެގެން ނުދާނެ‪"،‬‬

‫މީހުން ދެކެ އެވެ‪.‬‬

‫މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަން ދަމަހައްޓަން ވަރަށް‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑަކަށް މަސައްކަތް‬ ‫ތިއްބަވައިގެން ކުރެއްވޭނެ އެންމެ ޮ‬

‫އިއްވޭނެ ފުރުސަތެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫"އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ އިއްތިހާދޭ ކިޔައިގެން‬

‫އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ހޯއްދަވަން އެ ޕާޓީގެ‬

‫މުހިންމު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފާރިސް ޖަލުގައި‪ ،‬އެކަމަކު އޭނާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ‬ ‫ދަރިކަލުން‪ ،‬ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު‬

‫ކަނޑައެޅި އިދިކޮޅު ‪ 12‬މެމްބަރުން ކަމަށާއި އެ ދުވަހު‬

‫ފާރިސް މައުމޫން ޖަލުގައި ގެންގުޅޭތާ އިއްޔެ އަހަރެއް‬

‫އިސްލާހީ މަސައްކަތްތައް ނުފެށި ނަމަ މިއަދު ރާއްޖެ‬

‫ވީ އިރު‪ ،‬އޭނާގެ އިސްލާހީ މަސައްކަތް ހަމަ ކުރިއަށް‬

‫އޮތް ހާލަތު ދެނެގަންނަން އުނދަގޫ ވާނެ ކަމަށް ވެސް‬

‫ކޅު ޕާޓީތަކުން ރޭ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ދާ ކަމަށް‪ ،‬އިދި ޮ‬

‫ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ފާރިސްގެ މައްޗަށް ދެ ދައުވާއެއް މިހާރު ކުރެ‬

‫"އިސްލާހީ މަސައްކަތުގެ އެއް މޭސްތިރި‬

‫އެވެ‪ .‬އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް‬

‫ކަމުގައިވާ ފާރިސް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން ފެއްޓެވި‬

‫ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ދައުވާ އާއި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ‬

‫މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ނުކުންނަ ދުވަސް މިއަދު‬

‫ކޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން‬ ‫‪ 1‬ގައި ސުޕްރީމް ޯ‬

‫މިވަނީ ފެންނަ ހިސާބުގަ އެވެ‪ "،‬ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ކުރާ‬

‫އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ގުޅިގެން ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް‬

‫ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން އޭނާގެ‬

‫ނުކުންނަ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް‬

‫އޅުވައިލުމުގެ ދައުވާ‬ ‫މައްޗަށް އުފުލި ޝަހްސު ޮ‬

‫ސލިހް (އިބޫ) އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރަނިން‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫ސާބިތުވެ‪ ،‬ހަތަރު މަހާއި ‪ 24‬ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް‬

‫މޭޓު ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމް‬

‫ވަނީ އައިސްފަ އެވެ‪ .‬އެ ހުކުމް އައި އިރު ފާރިސް‬

‫ހވަން ހުރިހާ ރައްޔިތުން އަތުކުރި އޮޅާލަން ގޮވާލައިފަ‬ ‫ޮ‬

‫ބަންދުގައި ހުންނަވާތާ އެއަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް‬

‫ބޑެތި އެތައް ހުރަސްތަކާ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި ކުރިމަތީގައި އޮތް ޮ‬

‫ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އެކު ވެސް މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކުރަން އިތުރު‬

‫ކޅު ޕާޓީތަކުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ‬ ‫އިދި ޮ‬ ‫ފާރިސް ހައްޔަރުކުރީ އިސްލާހީ މަސައްކަތަށް ހުރަސް‬

‫ހިތްވަރެއްލާން ބަޔާނުގައި އެދުނެވެ‪.‬‬ ‫"ފާރިސް އެ ހުންނެވީ އެ ހިތްވަރުގަ އެވެ‪.‬‬

‫އަޅަން ކަމަށެވެ‪ .‬ފާރިސް ނުކުންނެވީ ސަރުކާރުން‬

‫ކށް‪ ،‬ދަރިފުޅާ ދުރުގައި‬ ‫އާއިލާއާ ދުރުގައި ހާއްސަ ޮ‬

‫ކރަޕްޝަނާއި ވައްކަމާއި ފަސާދަ‬ ‫ހިންގަމުން ދިޔަ ޮ‬

‫ހުންނަން ޖެހުނު ނަމަވެސް‪ ،‬މިއަދު ވެސް އޭނާގެ‬

‫ހުއްޓުވަން ކަމަށާއި އެ އަޑުތައް ކަނޑުވާލުމުގައި‬

‫ވިސްނުމާއި ފިކުރު ހިންގަވަނީ ދިވެހިންނަށް ޖެހިފައިވާ‬

‫ސަރުކާރުގެ މަގްސަދު ހާސިލް ނުވި ކަމަށް ވެސް‬

‫މުސީބާތުން ދިވެހިން ސަލާމަތްކޮށް ދިނުމަށެވެ‪ .‬އެ‬

‫ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބަޔާނުގައި ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ކުޑަ‬ ‫ކޅެއްގެ ތެރޭގައި އިސްލާހީ މަސައްކަތުގެ‬ ‫ދުވަސް ޮ‬ ‫ފޮނިމީރު ކަމުގެ ރަހަ ދިވެހިން ދެކެން ފާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފާރިސް މައުމޫން‪ :‬އެކި ތުހުމަތުތަކުގައި ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅޭތާ އަހަރެއް ވެއްޖެ ‪ޮ -‬ފޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް‬

‫ބޑު ގުރުބާނީއެއް‬ ‫އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި ޮ‬ ‫ވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންނަކީ އިލެކްޝަންސް‬

‫އަޒުމުގައި ފާރިސް އެވަޑައިގަންނަވަނީ ކުރިއަށެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ފިޔަވަޅެއް ވެސް ފަހަތަށް ޖެހުމެއް ނެތެވެ‪"،‬‬ ‫ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފާރިސްގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން‬ ‫ވެސް ހުންނެވީ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 19‬ޖުލައި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫މިސްރުގައި ސޯޝަލް މީޑިއާ‬ ‫އަށް އިތުރު ފިއްތުމެއް‬

‫ކޮފީގެ ވަހަކީ ވެސް ޖާދުލެއް‬ ‫ކޮފީގެ ފައިދާތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކައި ކޮޅުން ނުލާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮފީ ބޮއެގެން ލިބޭ އެކި ކަހަލަ ފައިދާތަކުގެ އިތުރުން ކޮފީ ވަހުގެ‬ ‫ފައިދާތަކުގެ ވާހަކަ ވެސް ދައްކަން އެބަ ޖެހެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި ކޮފީގެ ވަސް ޖެހުމުން‬

‫ފަތުރާލައިފައި އޮތް ހޯލެކެވެ‪ .‬އަނެއް ހޯލަކީ އެއްވެސް ވަހެއް ނެތް‬ ‫ހޯލެކެވެ‪.‬‬ ‫ކފީ ވަސް ލިބި ގަނެގެން ކަރުދާސް‬ ‫ނަތީޖާ އިން ދެއްކީ ޮ‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ފުރިހަމަ ކުރި ދަރިވަރުން ހޯދި ނަތީޖާ‪ ،‬އަނެއް ގްރޫޕްގެ ކުދިންނާ‬

‫ކށްދީ‪ ،‬ސިކުނޑި އަށް އަރާމާއި ހަމަޖެހުން‬ ‫ވިސްނުމުގެ ބާރު އިތުރު ޮ‬

‫މާ ބޮޑަށް ވެސް ތަފާތު ކަމެކެވެ‪ .‬އެގޮތުން ކޮފީގެ ވަހުގެ ތެރޭގައި‬

‫ގތުން ހިސާބާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތަކެއް‬ ‫ގެނުވައި ދެ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ޕޭޕަރް ނިންމައިލި ދަރިވަރުން ހޯދި ނަތީޖާ މާ ބޮޑަށް ވެސް‬

‫ކުރާ ނަމަ‪ ،‬ކޮފީގެ ވަހަކީ އެ މަސައްކަތެއްގެ ނަތީޖާ އަށް ބާރު‬

‫ރަނގަޅު ކަމަށް ދެއްކި އެވެ‪.‬‬

‫އެހެންވެ އެފަދަ ވަސީލަތެއްގައި "ފޭކް ހަބަރު"‬ ‫ފަތުރާ ނަމަ‪ ،‬ދައުވާ ވެސް ކުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫މިސްރުގެ ދަ ސުޕްރީމް ކައުންސިލް ފޮ‬ ‫ބޑުވާ ގައުމުތަކުގެ‬ ‫ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ނުފޫޒަށް ކަން ޮ‬

‫އފް ދަ މީޑިއާއަކީ އެ ގައުމުގެ‬ ‫އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޮ‬

‫ތެރެއިން އެއް ގައުމަކީ މިސްރެވެ‪ .‬އެ ގައުމުން މިހާރު‬

‫ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހް ސީސީ އައްޔަން ކުރައްވާ‬

‫ގޮތުގައި ނަމްބަރުތަކާ ގުޅުން ހުރި މަސައްކަތްތަކަށް ކޮފީގެ ވަހަކީ‬

‫ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ވެސް ރެގިއުލޭޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް‬

‫ކށް ހުންނަވާ މުއައްސަސާއެކެވެ‪.‬‬ ‫ވެރިއަކު އިސް ޮ‬

‫އފް ޓެކްނޮލޮޖީގެ‬ ‫އެމެރިކާގެ ސްޓީވެންސް އިންސްޓިޓިއުޓް ޮ‬

‫ޖާދުލެއް ކަހަލަ އެއްޗެކެވެ‪ .‬އޭގެ ވަހުގެ ސަބަބުން ސިކުނޑި އަށް‬

‫މި މަހުގެ ‪ 16‬ވަނަ ދުވަހު ބިލެއް ފާސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދިރާސާގައި ބުނި ގޮތުގައި ކޮފީގެ ވަހަކީ ވިސްނުމުގެ ގާބިލްކަމަށް‬

‫ލިއްބައިދޭ އަރާމުކަމާ އެކު‪ ،‬ހަމަޖެހިލައިގެން އިނދެ ވިސްނައިލަން‬

‫ސޝަލް މީޑިއާ އާއި އަދި‬ ‫ޯ‬ ‫މި ގާނޫނުގެ ދަށުން‪،‬‬

‫ބޑު އެހީއެކެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫މަގުފަހިކޮށްދެ އެވެ‪.‬‬

‫ފޯރުވާ ކަމެއް ކަމަށް ދިރާސާގައި ފާހަގަކޮށްފައި އެވެ‪.‬‬ ‫އެންވަޔަރަމަންޓަލް ސައިކޮލޮޖީ ޖާނަލްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ‬

‫ދިރާސާ ޓީމްގައި ބައިވެރިވި އެޑްރިއާނާ މަދަރޯވް ވިދާޅުވި‬

‫އަލަށް ފާސްކުރި ގާނޫނު ތަސްދީގު ކުރުމާ އެކު‪،‬‬

‫މިނިވަން ކަމަށް މިސްރުން އަރައިގުމުގެ އަމަލެކެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ‬ ‫އަދި މިއީ ވަކިން ހާއްސަ ޮ‬ ‫ބާރު ކަނޑުވައިލަން ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު‬ ‫ސިފަކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރޓެކްޓް ޖާނަލިސްޓްސް (ސީޕީޖޭ)‬ ‫ކޮމިޓީ ޓު ޕް ޮ‬ ‫އިން މެދުއިރުމައްޗާއި އުތުރު އެފްރިކާ އަށް‬ ‫ކޑިނޭޓަރު ޝަރީފް މަންސޫރް‬ ‫ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ޯ‬

‫އެ ކައުންސިލުން މީޑިއާތަކުން އަމަލު ކުރޭތޯ ބަލަމުން‬

‫ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިސްރުން ފާސް ކުރި އާ ގާނޫނަކީ‬

‫އެ ނޫން ވެސް ވަސީލަތްތަކުގައި "ފޭކް ހަބަރު"‬

‫ގެންދާނެ އެވެ‪ .‬މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ނެތި‬

‫ކށްލުމުގެ އަމަލެކެވެ‪.‬‬ ‫ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަކަން ހަނި ޮ‬

‫ލކްކޮށް‪ ،‬ހަރުކަށި‬ ‫ފަތުރާ ނަމަ އެފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތައް ބް ޮ‬

‫މިހާރު ހިންގާ ސައިޓްތައް ބަންދު ކުރުމުގެ ބާރު ވެސް‬

‫ދަރިވަރުން ބައިތިއްބައިގެން އަލްޖެބްރާ އިމްތިހާނު ކަރުދާހެއް‬

‫މެނޭޖަރުން ކަހަލަ މަސައްކަތްތައް ކުރާ މީހުންނަށް ކޮފީގެ ވަސް‬

‫ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ އެވެ‪ .‬ގާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތުން‬

‫ލިބި ދީފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ދަރިވަރުން ލައްވައި ހެދުވި އިރު‪ ،‬އެއް ހޯލަކީ ކޮޕީގެ ވަސް‬

‫ވަރަށް ވެސް މުހިއްމު ކަމަށް އޭބާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފރަމްތަކުގައި‪5،000 ،‬‬ ‫ފޭސްބުކާއި ޓްވިޓާ ފަދަ ޯ‬

‫މި ގާނޫނަށް ސީސީ އަށް ތާއީދު ކުރާ މީހުން‬

‫ކންމެ އެކައުންޓަކީ މީޑިއާ‬ ‫ފޮލޯވަރުން ގެންގުޅޭ ޮ‬

‫ތާއީދުކޮށްފައިވާ އިރު‪ ،‬އެއަށް ފާޑު ކިޔާފައިވާ ގިނަ‬

‫ގތުގައި ބެލެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އައުޓްލެޓެއްގެ ޮ‬

‫ގތުގައި މިއީ ހިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ‬ ‫މީހުން ބުނި ޮ‬

‫ދެ ގްރޫޕަކަށް ދަރިވަރުންތަކެއް ބަހާލައި‪ ،‬ދެ ހޯލެއްގައި‬

‫ލޕަރުންނާއި ރިޓެއިލް‬ ‫އެހެންވެ އާކިޓެކްޓުންނާއި ބިލްޑިން ޑިވެ ޮ‬

‫ޓޮންސިލާއި އެޑްނޮއިޑް ނެގުމުން‬ ‫އިތުރު ނުރައްކާތަކެއް‬

‫"މިއީ ސަރުކާރުގެ މުށުތެރެ އަށް ނޫސްވެރިންނާއި‬ ‫ރއިޓާޒް އަށް އަށް‬ ‫މީޑިއާތައް ލާން ކުރި ކަމެއް‪ޮ "،‬‬ ‫ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މައިކްރޮސޮފްޓް އަދި ވޯލްމާޓް‪ ،‬އެމެޒޯން އާ ާވދަކުރަނީ‬ ‫އަ ހު މަ ދު ނި ޔާ ޒް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކމްޕިއުޓިން ދާއިރާގައި އެމެޒޯން އަށް‬ ‫ކްލައުޑް ޮ‬

‫ޖާނަލް އޮފް އެމެރިކަން މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަން ޮއޓޯލަރިންގޮލޮޖީ ހެޑް އެންޑް ނެކް ސާޖަރީގައި މިދިޔަ މަހު ޝާއިއުކޮށްފައިވާ‬ ‫ދިރާސާގައި ބަލާފައި ވަނީ ޓޮންސިލާއި އެޑްނޮއިޑް ނެގުމުން ދިގު މުއްދަތުގައި ދިމާވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކަށެވެ‪.‬‬

‫ރސޮފްޓެވެ‪ .‬ރީޓެއިލް‬ ‫އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރި އަކީ މައިކް ޮ‬ ‫ބޑު ވާދަވެރި އަކީ ވޯލްމާޓް އެވެ‪.‬‬ ‫ވިޔަފާރީގައި އެންމެ ޮ‬ ‫ވލްމާޓް ގުޅިގެން މި ދެ ދާއިރާއިން‬ ‫މައިކްރޮސޮފްޓް އަދި ޯ‬ ‫އެމެޒޯންއާ ވާދަކުރުމަށްޓަކައި‪ ،‬ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ‬ ‫އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ވލްމާޓް އެކުގައި‬ ‫މައިކްރޮސޮފްޓް އަދި ޯ‬

‫ކުޑައިރު ސާޖަރީ ހަދައިގެން ޓޮންސިލާއި‬ ‫ނއިޑް ނެގުމަކީ ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ‬ ‫އެޑް ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬މި ހުރިހާ ކުދިންގެ ސިއްހީ މައުލޫމާތު‪،‬‬

‫މައްސަލަތަކާއި އެލާޖީ އާއި ގައިންގަޔަށް އަރާ‬

‫އެންމެ މަދުވެގެން‪ ،‬އުމުރުން ‪ 10‬އަހަރު‬

‫ދށީ އުމުރަށް ދާއިރު‬ ‫ބަލިތަކުގެ ނުރައްކާ‪ޮ ،‬‬

‫ވަންދެން ނަގާފައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި ބައެއް ކުދިންގެ‬

‫އިތުރުވާ ކަމެއްކަން ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި‬

‫އުމުރުން ‪ 30‬އަހަރު ވަންދެން މައުލޫމާތު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެއްކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓންސިލަކީ ވައިގެ ތެރޭގައި‬ ‫އެޑްނޮއިޑާއި ޮ‬

‫އުޅޭ‪ ،‬ބަލި ފަތުރާ ޖަރާސީމާއި ބެކްޓީރިއާ‬

‫ނއިޑް ނަގާފައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި ‪11،830‬‬ ‫އެޑް ޮ‬

‫އގަނިޒަމް ފަދަ ތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް‬ ‫އާއި މައިކްރޮ ޮ‬ ‫ހަށިގަނޑުން އެންމެ ފުރަތަމަ ހަމަލާދޭ ދިފާއީ‬

‫އިތުރުން ‪ 31،377‬ކުއްޖެއްގެ އެޑްނޮއިޑާއި‬

‫ނިޒާމެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ކަންފަތުގައި އާންމުކޮށް‬

‫ޓންސިލް ވެސް ވަނީ ނަގައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އެއްކުރި މައުލޫމާތުން އެނގުނު ގޮތުގައި‪،‬‬

‫ނއިޑާއި ޓޮންސިލް‬ ‫މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެޑް ޮ‬

‫ނއިޑް ނެގި ކުދިންނަށް‪،‬‬ ‫ޓޮންސިލާއި އެޑް ޮ‬

‫ކށް އުޅޭ ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ނެގުމަކީ ޮ‬

‫ނޭވާލާ ނިޒާމުގެ ބަލިތަކާއި ނޭވާހިއްލުމާއި‬

‫އފް އެމެރިކަން މެޑިކަލް‬ ‫ޖާނަލް ޮ‬

‫މނިއާ އަދި ފުއްޕާމޭގެ‬ ‫އިންފްލުއެންޒާ އާއި ނިއު ޯ‬

‫ލޖީ ހެޑް އެންޑް‬ ‫އެސޯސިއޭޝަން އޮޓޯލަރިންގޮ ޮ‬

‫އބްސްޓްރަކްޓިވް‬ ‫ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ކްރޮނިކް ޮ‬

‫ނެކް ސާޖަރީގައި މިދިޔަ މަހު ޝާއިއުކޮށްފައިވާ‬

‫އޕީޑީ) ޖެހުމުގެ‬ ‫ޕަލްމޮނަރީ ޑިޒީސް (ސީ ޯ‬

‫ދިރާސާގައި ބަލާފައި ވަނީ ޓޮންސިލާއި‬

‫ފުރުސަތު ތިން ގުނަ އަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް‬

‫ނއިޑް ނެގުމުން ދިގު މުއްދަތުގައި‬ ‫އެޑް ޮ‬

‫އިތުރުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ދިމާވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން‪،‬‬

‫އިތުރުވާ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ވަނީ ދައްކާފައި‬

‫މި ކުދިންގެ ތެރެއިން ‪ 17،640‬ކުއްޖެއްގެ‬ ‫ޓންސިލް ނަގާފައިވެ އެވެ‪ .‬މީގެ‬ ‫ކުއްޖެއްގެ ޮ‬

‫އިންފެކްޝަން އުފެދުމާއި ނޭވާލާން ދަތިވުމުގެ‬

‫ޮޓންސިލާއި އެޑްނޮއިޑް ނެގުމުން ސިއްހީ ބައެއް ނުރައްކާތައް‬

‫މައުލޫމާތު މި ދިރާސާއަށް ބޭނުންކޮށްފައިވެ‬

‫ދިރާސާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‪،‬‬

‫ނއިޑް ނަގާފައިވާ ކުދިންނާއި‬ ‫ޓންސިލާއި އެޑް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ނއިޑް ނެގުމުން‪ ،‬ނޭވާލާ‬ ‫ޓޮންސިލާއި އެޑް ޮ‬

‫ނުނަގާ ކުދިންގެ ސިއްހަތަށް އައި ބަދަލުތައް‬

‫ނިޒާމުގެ ބަލިތައް ފަސޭހައިން ޖެހުމުގެ އިތުރުން‬

‫ވަޒަންކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ބަލިތަކުގެ ނުރައްކާ ‪ 18‬ޕަސެންޓަށް ވުރެ‬

‫ޑެންމާކުގައި ‪ 1979‬އާއި ‪ 1999‬އާ‬ ‫ދެމެދު އުފަންވި ‪ 1.2‬މިލިއަނެއްހާ ކުދިންގެ‬

‫އިތުރުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވިޔަފާރިކުރުމަށް ވި އެއްބަސްވުގެ ދަށުން‪ ،‬މައިކްރޮސޮފްޓް‬ ‫ވލްމާޓް ބޭނުންހިފާނެ‬ ‫ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިން ޚިދުމަތްތައް‪ޯ ،‬‬ ‫ލޖީ ތަރައްގީކުރުމަށް ދެ ކުންފުނިން‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި ޓެކްނޮ ޮ‬ ‫އިންވެސްޓްކުރާނެ އެވެ‪ .‬މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި‬ ‫އިންވެސްޓްކުރަން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ "އާޓިފިޝަލް‬ ‫އިންޓެލިޖެންސް" އަދި މެޝިނަށް މުއާމަލާތްކުރަން‬ ‫ކށްދިނުން ފަދަ މަސައްކަތްތަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ދަސް ޮ‬ ‫ޒންއާ ވާދަކުރުމަށް ވޯލްމާޓް‬ ‫ރީޓެއިލް ވިޔަފާރީގައި އެމެ ޯ‬ ‫އަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި‪ ،‬ސޭޓުން ނެތް‬ ‫ފިހާރަތައް ހުޅުވުން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬މި މަސައްކަތްތަކުގައި‬ ‫ގތުގައި އަމަލީ މަސައްކަތްތައް‬ ‫ޓެކްނޮލޮޖީ ބައިވެރިއެއް ޮ‬ ‫ގތަށް ވަނީ އެއްބަސްވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މައިކްރޮސޮފްޓުން ކޮށްދޭ ޮ‬ ‫ސޭޓުން ނެތް ފިހާރަތައް ހުޅުވައި ހަމައަކަށް‬ ‫ސފްޓަށް އެމެޒޯންގެ ތަޖުރިބާ‬ ‫އެޅުވުމަށް މައިކްރޮ ޮ‬ ‫ސފްޓުން މިހާރު ވެސް ވަނީ‬ ‫މުހިންމުވާނެ އެވެ‪ .‬މައިކްރޮ ޮ‬ ‫ސފްޓްވެއާ އިންޖިނޭރެއް‬ ‫ޮ‬ ‫އެމެޒޯންގައި މަސައްކަތްކުރި‬ ‫ކުއްޔަށް ހިފާފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސފްޓް އެކުގައި ކުރަން‬ ‫ވލްމާޓް އަދި މައިކްރޮ ޮ‬ ‫ޯ‬ ‫ބޑު ތަފުސީލެއް އަދި ހާމަނުކުރެ‬ ‫މަސައްކަތްތަކުގެ މާ ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް‪ ،‬ބެލެވެނީ މައިކްރޮސޮފްޓުން‬ ‫ވިޔަފާރި ވައިވެރިންނާ އެކު މި މަހު ބާއްވަން‬ ‫ހަމަޖައްސާފައިވާ ކޮންފެރެންސްގައި ހުރިހާ ތަފުސީލެއް‬ ‫ހާމަކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މައިކްރޮސޮފްޓް އަދި ވޯލްމާޓް އެކުގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ވި އެއްބަސްވުގެ ދަށުން‪ ،‬މައިކްރޮސޮފްޓް‬ ‫ކްލައުޑް ޮކމްޕިއުޓިން ޚިދުމަތްތައް‪ ،‬ވޯލްމާޓް ބޭނުންހިފާނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 19‬ޖުލައި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫ސާރާ އާއި ޖާންވީއަކީ ވާދަވެރިންތަ؟‬ ‫ބލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ ތަރިންގެ ތެރެއިން‬ ‫މި އަހަރު ޮ‬ ‫ބޑަށް އަމާޒުވެފައި ވަނީ‬ ‫ގިނަ ބައެއްގެ ލޯ އެންމެ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ވާދަވެރިކަން އޮތުމަކީ‬ ‫އޭނާ ބުނި ޮ‬ ‫މައްސަލައެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެކަކު އަނެކަކަށް‬

‫ބަލަން ކެތްމަދުވެފައި މި ހުންނަނީ‪ .‬އަހަރެން ގަބޫލު‬

‫ޖާންވީ ކަޕޫރަށާއި ސާރާ އަލީ ހާނަށެވެ‪ .‬މި ޒުވާން‬

‫ވަގުތު ކުޑަތަންވަމުން އަންނަ އިރު‪ ،‬އެންމެ ގިނަ‬

‫ހިތްވަރު ދިނުމަކީ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށް‬

‫ކުރަނީ ދަޅަކްގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް‬

‫ދެ ބަތަލާއިންނަކީ ނުފޫޒު ގަދަ ފިލްމީ އާއިލާތަކަށް‬

‫ބަޔަކު އުފައްދާ އެއް ސުވާލަކީ މިއެވެ؛ މި ދެ ތަރިންގެ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ސއިކޮށްފައި‬ ‫ޮ‬ ‫ކުރެވުނު ކަމަށް‪ "،‬އިތުރު ފިލްމަކަށް އަދި‬

‫ނިސްބަތްވާ ދެ ތަރިންނެވެ‪.‬‬

‫މެދުގައި ވާދަވެރިކަން އޮންނާނެ ހެއްޔެވެ؟‬

‫މޅު ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގައި‬ ‫އިންޑިއާގެ އެންމެ ޮ‬

‫ބޑު ސްކްރީނަށް ފުންމައިލަން‬ ‫ސާރާ އާއި ޖާންވީ ޮ‬

‫"އޯޑިއަންސް ފިލްމަށް ރިއެކްޓް ކުރާނެ ގޮތެއް‬

‫އެ ސުވާލު މީޑިއާތަކުން ޖާންވީއާ ކުރުމުން އޭނާ‬

‫ނުވާ ޖާންވީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"އަހަންނަށް ވަރަށް ޔަގީން ސާރާވެގެން ދާނީ‬

‫ރޑިއުސްކޮށްފައިވާ‬ ‫"ދަޅަކް" އަކީ ކަރަން ޖޯހަރް ޕް ޮ‬

‫ހދާނެ ބަތަލާއަކަށް‪ .‬އަހަރެން‬ ‫އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި ޯ‬

‫ދށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ޖާންވީ‪،‬‬ ‫ހިމެނު ސްރީދޭވީގެ ޮ‬

‫ދިނީ ވެސް ވަރަށް ސާދާ ޖަވާބެކެވެ‪ .‬ޖާންވީ ބުނި‬

‫ގތުގައި ވާދަވެރިކަމާ އެކީގައި ވެސް‬ ‫ގަބޫލު ކުރާ ޮ‬

‫ފިލްމެކެވެ‪ .‬އަދި ސާރާގެ ދެވަނަ ފިލްމް "ސިމްބާ"‬

‫‪ ،21‬ގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ދަޅަކް" ހުކުރު ދުވަހު‬

‫ގޮތުގައި ސާރާއަކީ ވަރަށް ރީތި އަދި އެހާމެ މޮޅު‬

‫ޕޓް ކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު‬ ‫އެކަކު އަނެކަކަށް ސަ ޯ‬

‫އަކީ ކަރަންގެ ފިލްމެމެކެވެ‪.‬‬

‫ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ އެވެ‪ .‬ސައިފް އަލީ ހާނާއި‬

‫ބަތަލާއަކަށް ވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަކަށް ވާނެ‪ ".‬ޖާންވީ ބުންޏެވެ‪" .‬ސާރާއަކީ އަބަދު‬

‫ދށީ ދަރިފުޅު ސާރާ‪،‬‬ ‫ކުރީގެ ބަތަލާ އަމްރިތާ ސިންގްގެ ޮ‬

‫އޑިއަންސެކޭ އެއްގޮތަށް‬ ‫"އަހަރެން މި ހުންނަނީ ޯ‬

‫ވެސް އަހަރެންގެ ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިއެއް‪".‬‬

‫ބލީވުޑަށް ތައާރަފުވާނީ ނޮވެމްބަރު ‪ 30‬ގައި‬ ‫‪ޮ ،24‬‬

‫ސާރާގެ ފިލްމް ބަލާލާ ހިތުނ މިހާރު ވެސް‬

‫ރިލީޒް ކުރާ "ކެދަރްނާތު" އިންނެވެ‪.‬‬

‫ކެތްމަދުވެފައި‪ "،‬އަބަދު ވެސް ސާރާއާ ގާތް އެކުވެރި‬

‫އޮތް އިރު‪ ،‬ޖާންވީ ހުރީ ބެލުންތެރިން އޭނާގެ މަންމަ‬

‫ކަމެއް އޮންނަ ޖާންވީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ލބި ފުރަތަމަ ފިލްމާ އެކު ވެސް ކަމުގެ‬ ‫އަށް ދިން ޯ‬

‫އަދި ހަމަ އެއާ އެކު ޑިސެމްބަރު ‪ 28‬ގައި ރިލީޒް‬ ‫ކުރާ "ސިމްބާ" އިން ވެސް ސާރާ ފެނިގެން ދާނެ‬

‫ސާރާ ވެސް ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބޮޑު‬ ‫ސްކްރީނުން ޖާންވީ ދެކިލަން އޭނާ ވެސް ވަރަށް‬ ‫ބޭނުންވެފަ އެވެ‪ .‬އަދި ކާމިޔާބީ އަށް އެދޭ ކަމަށް‬

‫"ދަޅަކް" ސިނަމާތަކަށް އައުމުގެ މަގުމަތީގައި‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އުންމީދުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަންގަނާ ެގ‬ ‫"މަނިކަރްނިކާ" އަންނަ‬ ‫އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ނޮވެމްބަރު މަހު ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލުކޮށްގެން އުޅުނު‪،‬‬ ‫ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ތާރީހީ ފިލްމް "މަނިކަރްނިކާ‪ :‬ދި ކްއީން‬ ‫އޮފް ޖާންސީ" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސައުތު ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު‬ ‫ކްރިޝް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމް ކުރިން ރިލީޒްކުރަން އޮތީ‬ ‫އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ‪ 29‬ގަ އެވެ‪" .‬މަނިކަރްނިކާ" އެންމެ‬

‫ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް‬

‫ފުރަތަމަ އިއުލާން ކުރި އިރު‪ ،‬ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީހަކަށް‬ ‫ކަނޑައެޅީ މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުގެ ‪ 27‬ވަނަ ދުވަހެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް ޝޫޓިން ތެރޭގައި ކަންގަނާ އަށް‬ ‫ހދަން ޖެހި ޝޫޓިން‬ ‫އަނިޔާތަކެއްވެގެން ފަރުވާ ވެސް ޯ‬ ‫ދިގުލައިގެން ދިއުމުން ނޮވެމްބަރު ‪ 29‬އަށް ފަސްކުރީ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އެ ތާރީހުގައި ރަޖްނީކާންތުގެ ސައިންސް ފިކްޝަން‬ ‫ފިލްމް "‪ "2.0‬ރިލީޒް ކުރަން މިހާރު ނިންމާފައިވާތީ ކަންގަނާގެ‬

‫ބލީވުޑުން މި ހަފުތާގައި ފާހަގަކޮށްލެވުނު‬ ‫ޮ‬

‫ރޑް ރުޕީސްގެ‬ ‫މި އަހަރު ‪ 100‬ކް ޯ‬

‫‪ 6‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫ފިލްމް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްލީ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ބަލާ އިރު‪ ،‬އޭގެ‬ ‫ބައެއް ހަބަރުތަކަށް ކުރު ޮ‬

‫ހދި ފިލްމް "ސޯނޫ ކޭ ޓިޓޫ ކީ‬ ‫އާމްދަނީއެއް ޯ‬

‫"ހިޗްކީ" އަކީ ރާނީގެ ފިރިމީހާ އަދިތިޔާ‬

‫ކށްލެވޭ ބައެއްކަން ކަން ހިމެނެ‬ ‫ތެރޭގައި ފާހަގަ ޮ‬

‫ސްވީޓީ" ގެ ބަތަލު ކަރްތިކް އަރިޔަން ވެސް‬

‫ޗޯޕްޅާގެ ފިލްމް ކުންފުނި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް‬

‫ނުކުރެ އެވެ‪ .‬ފިލްމްގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ އަންނަ މަހުގެ ‪ 15‬ގައި‬

‫އެވެ‪ .‬ބައެއ ސުރުހީތަކަށް ބަލައިލަމާ ހިނގާށެވެ‪.‬‬

‫ސއިކޮށްފަ‬ ‫ޮ‬ ‫އިތުރު ފިލްމަކަށް މިހާރު މި ވަނީ‬

‫(ވައިއާރްއެފް) އިން އުފައްދައި‪ ،‬ސިދާތު ޕީ‪.‬‬

‫ދައްކައިލަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރޑިއުސް ކުރާ "ލުއްކާ‬ ‫އެވެ‪ .‬ދިނޭޝް ވިޖަން ޕް ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫މަލްއުތުރާ ޑައިރެކްޓް ޮ‬

‫ސއި ކުރުމަށް ފަހު‪ ،‬އޭނާ މިހާރު‬ ‫ޮ‬ ‫ޗުއްޕީ" އަށް‬

‫"ހިޗްކީ" ރަޝިއާގައި ދައްކާނެ‪.‬‬

‫މނީ ދެނެއް ނުހުއްޓުވޭނެ‬ ‫ޯ‬

‫ސއި ކުރި ފިލްމަކީ ‪ 2016‬ގައި ރިލީޒްވި‬ ‫ޮ‬ ‫ގތުން އަންނަ މަހުގެ ‪ 15‬ގައި ރިލީޒް‬ ‫އެ ޮ‬

‫ކާމިޔާބު ކަންނާޑާ ފިލްމް "ކިރިކް ޕާޓީ"‬

‫ގލްޑް" ގައި އަކްޝޭ ކުމާރާ އެކު‬ ‫ކުރާ " ޯ‬

‫ގެ ހިންދީ ރިމެކިން އެވެ‪ .‬މިއީ ރޮމޭންޓިކް‬

‫ރލް ކުޅެފައިވާ ޓީވީ ބަތަލާ މޯނީ ރޯއި‬ ‫ބަތަލާގެ ޯ‬

‫ކމެޑީއެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކށް ވަކި ތާރީހެއް އިއުލާނެއް‬ ‫ނަމަވެސް އަދި ރަސްމީ ޮ‬

‫ލބީގެ މައްސަލަގަނޑެއްގައި‬ ‫ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޯ‬ ‫ގސްވެފައިވާ އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަންގެ‬ ‫ކަންގަނާއާ ގުޅުން ޯ‬ ‫"ސުޕަ ‪ "30‬ރިލީޒް ކުރަން އޮތް ތާރީހު ކަމަށްވާ ޖެނުއަރީ‪،‬‬

‫ސައިފް "ހަންޓާ" އަކަށް‬

‫‪ 2019 ،25‬އަށް "މަނިކަރްނިކާ" ތާވަލުކޮށްފާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އސް އިން އުފައްދާ "މަނިކަރްނިކާ" އަކީ‬ ‫ޒީ ސްޓޫޑި ޯ‬

‫މި ވަގުތު ރިލީޒް ވާނެ އެއްވެސް ފީޗާ‬

‫އިންޑިއާގެ ތާރީހުގައި ފާހަގަކޮށްލެވުނު އަންހެން ހަނގުރާމަވެރިޔާ‬

‫ފިލްމެއް ނެތް ސައިފް އަލީ ހާން "ހަންޓާ" ކިޔާ‬

‫ރާނީ ލަކްޝްމީބާއީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެކެވެ‪ .‬ބޮޑު ބަޖެޓަކުން‬

‫ސއި ކުރި ފިލްމަކީ‬ ‫ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭނާ މި ފަހަރު‬

‫ޑައިރެކްޓަރަކީ އަބީޝެކް ޖެއިން އެވެ‪ .‬އަންނަ‬

‫ކށް އޭގެ މަސައްކަތް‬ ‫ޕީރިއަޑް ފިލްމަކަށް ސޮއި ޮ‬

‫ހަދާފައިވާ ފިލްމްގައި ކަންގަނާ ކުޅެފައި ވަނީ ޓައިޓްލް ރޯލެވެ‪.‬‬

‫ކށް‪ ،‬ރާޖްކުމާރް ރާއޯ‬ ‫ދިނޭޝް ވިޖަން ޕްރޮޑިއުސް ޮ‬

‫އަހަރުގެ މާޗްގައި ރިލީޒް ކުރާ "ލުއްކާ ޗުއްޕީ"‬

‫ފަށައިފި އެވެ‪ .‬މި ފިލްމްގައި ދައްކުވައިދޭ‬

‫ރލް ކުޅޭ ފިލްމް "މޭޑް އިން ޗައިނާ"‬ ‫ބަތަލުގެ ޯ‬

‫ގައި ކަރްތިކް ފެނިގެން ދާނީ ކިރިތީ ސެނަންއާ‬

‫ރޯލަށް ސައިފް ވަނީ ތުނބުޅި އާއި ބޯ ވެސް‬

‫ރއީ ޖިއްޝޫ ސެންގުޕްތާގެ‬ ‫އަތުލް ކުލްކަރްނީ‪ ،‬ސުރޭޝް އޮބެ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެކުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ކންމެވެސް ވަރަކަށް ދިގުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އިތުރުން ޓީވީ ސިލްސިލާ "ޕަވިތުރަ ރިޝްތާ" ގެ ބަތަލާ‬

‫ސއިކޮށްފަ‬ ‫ޮ‬ ‫އަނެއްކާ ވެސް މި ވަނީ ފިލްމަކަށް‬

‫ޓބަރުގައި ޝޫޓިން ފަށާ މި ފިލްމްގެ‬ ‫އޮކް ޯ‬

‫ސއި ކުރި ކަމަށް‬ ‫ޮ‬ ‫މޯނީ އެ ފިލްމަށް‬ ‫ކށްފައި ވަނިކޮށް‪،‬‬ ‫މީޑިއާތަކުން ކުރިން ރިޕޯޓް ޮ‬

‫"ހަންޓާ" އަކީ ސައިފް ވަރަށް ހަޑިކޮށް‬ ‫ރާނީގެ "ހިޗްކީ" ރަޝިއާ އަށް‬

‫ފިލްމް ކްރިޓިކް ތަރަން އަދާޝް ކުރި ޓްވީޓެއްގައި‬ ‫ވަނީ އެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ޝޫޓިން ފަށާ‬

‫ދާދި ފަހުން ޝަންހާއީ އިންޓަނެޝަނަލް‬

‫ފެނިގެން ދާނެ ފިލްމެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާ‬ ‫ކުޅޭ ކެރެކްޓާ ވަރަށް ވަރުގަދަ ވާނެ ކަމަށް‬

‫"މަނިކަރްނިކާ" ވެގެން ދާނީ އަންކިތާ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ‬

‫ބުންޏެވެ‪ .‬ސައިފް އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތަކީ‬

‫ފިލްމަށެވެ‪.‬‬

‫ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ވެސް ދައްކައިގެން‬

‫"މޭޑް އިން ޗައިނާ" އަކީ މިކިލް މުސާލޭ‬

‫އވޭޝަން ހޯދި ރާނީ މުކަރްޖީގެ‬ ‫ސްޓޭޑިން ޮ‬

‫ގޭމްސް" އެވެ‪.‬‬

‫ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމެކެވެ‪ .‬އަޑުތައް އަރާފައިވާ‬

‫އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމް "ހިޗްކީ" ރަޝިއާގައި ވެސް‬

‫އ އަކްބަރު ވޯލްޓާ‬ ‫ގޮތުން ޖޯން އަބްރަހަމްގެ ރޯމި ޯ‬

‫ގތަށް ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕްރިމިއާ ކުރާ ޮ‬

‫(ރޯ) ގެ ބަތަލާއަކީ ވެސް މޯނީ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަރްތިކަށް އިތުރު ފިލްމެއް‬

‫އަދި ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންޖް‬ ‫ލކަންދޭ ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާޖްޕޫތުގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިޔާ އަންކިތާ ޯ‬

‫ނެޓްފްލިކްސްގެ ވެބް ސީރީޒް "ސެކްރެޑް‬

‫ކށްޓާ މައްސަލަ ހުންނަ ޓީޗަރެއްގެ‬ ‫އުކުޑި ޮ‬

‫މި ފިލްމްގެ އިތުރު ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ސޯނޫ ސޫދް‪،‬‬

‫މިއީ ބެލުންތެރިންނާއި ކްރިޓިކުން ތައުރީފު‬ ‫އއްސައިލި އެއްޗެކެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ސީޒަނުގެ‬ ‫ޮ‬

‫ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކެތްތެރިކަމެއް ނެތި މިހާރު ވެސް‬ ‫އިންތިޒާރު ރަމުން އަންނަ ފިލްމްގެ ސްކްރީންޕްލޭ ލިޔެފައި ވަނީ‬ ‫"ބާހްބަލީ" ގެ ސްކްރީން ރައިޓަރު ކޭވީ ވިޖެންދްރަ ޕްރަސާދާއި‬ ‫ބޑް އޮފް ފިލްމް‬ ‫މަޝްހޫރު ޅެންވެރިޔާ އަދި ސެންޓްރަލް ޯ‬

‫ސޑަށް ފަގު‪ ،‬މީގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް‬ ‫‪ 6‬އެޕި ޯ‬

‫ސެޓިފިކޭޝަން (ސީބީއެފްސީ) ގެ ޗެއާމަން ޕްރަސޫން ޖޯޝީ‬

‫ރލް ރާނީ ކުޅެފައިވާ ފިލްމް ރަޝިއާގައި‬ ‫ޯ‬

‫ވެސް ގެނެސް ދޭން ނެޓްފްލިކްސް އިން ވަނީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ދައްކާނީ ރަޝިއާ ބަހުން އަޑު އަޅައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަދި ފިލްމް ޕްރިމިއާ ކުރާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފްލޮޕް ފިލްމް "ސިމްރަން" އަށް‬ ‫ފަހު‪ ،‬ކަންގަނާ ދާދި ފަހުން ޝޫޓިން ނިންމައިލި "މެންޓަލް ހޭ‬ ‫ކިޔާ" ވަނީ ފެބްރުއަރީ‪ 2019 ،22 ،‬އަށް ތާވަލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 19‬ޖުލައި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪18‬‬

‫ހޮހަޅައިގައި ތިބި އިރު ކާ ެނ ކޮކްޕިޓުގައި ސިނގިރެޓް ބުއި‬ ‫އެއްޗެއް ނެތް‪ ،‬ސަލާމަތްވީ ޕައިލެޓުންގެ ލައިސަންސް ބާތިލް‬

‫ވާރޭ ފެން ބޮއިގެން‬

‫ކކްޕިޓުގައި އީ‪-‬‬ ‫ބެއިޖިން (ޖުލައި ‪ޮ - )18‬‬ ‫ބޓެއްގެ ކެބިން‬ ‫ސިނގިރޭޓް ބުއިމުން އެއާ ޗައިނާގެ ޯ‬

‫ވަނީ ދެ އަހަރަށް މަނާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ތަހުގީގު ޓީމުން ބުނީ ކޮކްޕިޓްގައި އީ‪-‬ސިނގިރޭޓް‬

‫ބޓު ކުއްލިއަކަށް ތިރިވެ އިމަޖެންސީ‬ ‫ޕްރެޝަރު ދަށްވެ ޯ‬

‫ބުއިމަށް ފަހު ޕަސިންޖަރުންނާ ހަމައަށް ދުން‬

‫ހާލަތަކަށް ދިޔަ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެ ބޯޓުގެ ދެ‬

‫ހިނގައިދާނެތީ ކޯ‪-‬ޕައިލެޓް ވަނީ ފޭނެއް ނިއްވާލަން‬

‫ޕައިލެޓުންގެ ލައިސަންސް ބާތިލް ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކންގުން ޑާލިއަން އަށް ދަތުރުކުރި ބޯޓުގެ‬ ‫ހޮން ޮ‬

‫ކށްފައި ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާ އަށް‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬ ‫ނިއްވާލެވުނީ އެއާ‪-‬ކަންޑިޝަން ޔުނިޓް ކަމަށް ރިޕޯޓްގައި‬

‫ކެބިން ޕްރެޝަރު ދަށްވުމުން ‪ 6،500‬މީޓަރު (‪21،000‬‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬އެއާ‪-‬ކަންޑިޝަން ނިންވާލެވިފައިވާކަން‬

‫ބޓު ވަނީ ތިރިވެފަ އެވެ‪ .‬ތަހުގީގު ޓީމުން‬ ‫ފޫޓް) އަށް ޯ‬

‫ފާހަގަވުމާ އެކު ކޯ‪-‬ޕައިލެޓް އަލުން ވަނީ ޔުނިޓް‬

‫ގތަށް ދިމާވީ ކޮކްޕިޓުގައި ޕައިލެޓުން‬ ‫ބުނެފައި ވަނީ އެ ޮ‬

‫ބޓު މައްޗަށް ނަގައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޮންކޮށް ޯ‬

‫އީ‪-‬ސިނގިރޭޓް ބުއިމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޗައިނާގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ވަނީ އެއާލައިން‬

‫ބޓު މައްޗަށް ނެގުމަށް ފަހު ޕައިލެޓުން ވަނީ‬ ‫ޯ‬ ‫ބޓަށް ދިމާވި ހާދިސާގައި‬ ‫ދަތުރު ފުރިހަމަ ކޮށްފަ އެވެ‪ޯ .‬‬

‫ކށް އެ އެއާލައިނުގެ ފްލައިޓްތައް‬ ‫ވެސް ޖޫރިމަނާ ޮ‬

‫އެ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި ‪ 153‬ޕަސިންޖަރުންނަށް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެއާ ޗައިނާގެ‬ ‫‪ 10‬ޕަސެންޓް މަދު ޮ‬

‫ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ތިން މަސް ދުވަހު ސޭފްޓީ ރެވިއުއެއް ހަދަން ވަނީ‬

‫ބޓުތަކުގައި އީ‪-‬ސިނގަރޭޓް ބޭނުން‬ ‫ޗައިނާގެ ޯ‬

‫ބޓުގެ ތިން ވަނަ ޕައިލެޓުގެ‬ ‫އަންގައިފަ އެވެ‪ޯ .‬‬

‫ކުރުން ވަނީ ‪ 2006‬ވަނަ އަހަރު މަނާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލައިސަންސް ވަނީ ހަ މަސް ދުވަހަށް ހިފަހައްޓައިފަ‬

‫ބޓުތަކުގައި ކްރޫން ދުންފަތުގެ‬ ‫އަދި ޗައިނާގެ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ޗައިނާ އެއާގައި އެ ޕައިލެޓް ދަތުރު ކުރުން‬

‫އިސްތިއުމާލް ކުރުން ވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބިލް ގޭޓްސް ވައްޓާލުމަށް ފަހު‬ ‫ޖެފް ބެޒޮސްގެ މިލްކިއްޔާތު‬ ‫‪ 150‬ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރައިފި‬ ‫ޮހހަޅައިން ސަލާމަތް ކުރި ކުދިން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު‬ ‫ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން‪ޮ -- .‬ފޓޯ‪:‬އޭއެފްޕީ‬ ‫ކކް (ޖުލައި ‪ - )18‬ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން‬ ‫ބެން ޮ‬

‫ބޅައިގެ ހުނަރުތައް ދައްކާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުދިން ވަނީ ފުޓު ޯ‬ ‫ބޅަ ޓީމުގެ ޖާޒީގައި ތިބި ކުދިން ވަނީ މި‬ ‫ފުޓު ޯ‬

‫ހހަޅައިގައި ތިބި ކުދިންގެ އަތުގައި ކާނެ އެއްޗެއް ނެތް‬ ‫ޮ‬ ‫އިރު ނުވަ ދުވަސް ވަންދެން ސަލާމަތުން ތިބީ ހޮހަޅަ‬

‫ދިމާވި ހާދިސާ އިން އިބްރަތް ހާސިލް ކުރާނެ ކަމަށް‬

‫ބއިގެން ކަމަށް އެ ކުދިން‬ ‫އަށް ފޭބި ވާރޭ ފެން ޮ‬

‫ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ހާދިސާ އިން ކެތްތެރިކަމާއި‬

‫އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ހިތްވަރު ދަސްވެއްޖެ ކަމަށް އެހެން ކުއްޖަކު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ރވިންޝަލް ގަވަރުނަރު ޕްރަޗޮން‬ ‫ޗިއާން ރާއީ ޕް ޮ‬

‫އޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު‬ ‫އުނދަގޫ އަދި ނުރައްކާ ޮ‬ ‫‪ 12‬ކުދިންނާއި ކޯޗު މި މަހު ‪ 10‬ވަނަ ދުވަހު‬

‫ޕްރަޓްސުކަން ވިދާޅުވީ މިއީ އެ ކުދިން މީޑިއާއާ‬

‫ހސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު‬ ‫ސަލާމަތްކޮށް‪ޮ ،‬‬

‫ބައްދަލު ކުރާނެ ހަމައެކަނި ފަހަރު ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކށްލުމުގެ ކުރިން ނޫސްވެރިންނާ‬ ‫ގެއަށް މިއަދު ދޫ ޮ‬

‫މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު އެއިން އެއްވެސް‬

‫ވާހަކަ ދައްކަމުން އެ ކުދިން ބުނީ ހޮހަޅަ އަށް ވަނީ‬

‫ކުއްޖަކާ ނޫސްވެރިން ސުވާލު ނުކުރަން އޭނާ ވަނީ‬

‫ގަޑިއެއްހާ އިރަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ހޮހަޅަ ތެރެއަށް‬

‫އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވުމުން އަނބުރާ‬ ‫ވަން ފަހުން ވާރޭ ވެހި ފެންގަނޑު ޮ‬ ‫ނުނިކުމެވި ތާށިވީ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ސަލާމަތްވެފައި މި ވަނީ މުއުޖިޒާތަކުން‪ "،‬ބާރަ‬ ‫ކުދިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިނގިރޭސި ބަހުން ވާހަކަ‬

‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން‬ ‫ސައިކޭޓްރިސްޓުން ވަނީ ސުވާލުތައް ސްކްރީން ކޮށްފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ކޮންމެ‬

‫ދަންނަ އެނގޭ ހަމައެކަނި ކުއްޖާ ކަމަށްވާ އަދުލް‬

‫ކުއްޖަކަށް ވެސް ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށް ފަހު‪ ،‬އެ‬

‫ސަމޮން‪ ،14 ،‬ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ވެހިކަލުގައި ވަނީ ގެއަށް‬ ‫ކުއްޖަކަށް ޚާއްސަ ޮ‬

‫ޕލް ޗަންޓަވޮންގް ބުނީ އެ‬ ‫ޓީމުގެ ކޯޗު އެކަ ޯ‬ ‫މީހުން ސަލާމަތް ކުރަން އަންނަންދެން މަޑު ނުކޮށް‬

‫ގެންގޮސްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ‪ 17-11‬އަހަރާ ދެމެދުގެ ‪12‬‬

‫ސަލާމަތްވެވޭތޯ އެ އަމިއްލަ އަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތެއް‬

‫ހހަޅައިގައި ތާށިވީ ޖޫން‬ ‫ކުދިންނާއި ‪ 25‬އަހަރުގެ ކޯޗު ޮ‬

‫ވެސް ކުރި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪ 23‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪ .‬ނުވަ ދުވަސް ފަހުން އެ މީހުން‬

‫ތ މަގެއް ހެދޭތޯ އަހަރެމެން‬ ‫"ހޮހަޅައިން ނުކުމެވޭ ޯ‬ ‫ބެލިން‪ "،‬އެކަޕޯލް‪ ،25 ،‬ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ދިއުމުގެ ކުރިން އެ‬

‫ފެނުނީ މި މަހު ‪ 2‬ވަނަ ދުވަހުގެ ރެ އެވެ‪ .‬އަދި ތިން‬ ‫އޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު އެންމެން ހޮހަޅައިން‬ ‫ދުވަހުގެ ޮ‬ ‫ނެރެފައި ވަނީ ޖުލައި ‪ 10‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫ޒންގެ ފައުންޑާ‬ ‫ވޝިންޓަން (ޖުލައި ‪ - )18‬އެމަ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މި ފައިސާ އާއި އެސެޓްސް‬ ‫ޑޮލަރު ހޭދަ ޮ‬

‫ޒސްގެ މިލްކިއްޔާތުގެ އަގު ‪ 150‬ބިލިއަން‬ ‫ޖެފް ބެ ޮ‬

‫ގޭޓްސް ދީފައި ވަނީ ބިލް އެންޑް މެލިންޑާ ގޭޓްސް‬

‫ޑޮލަރަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ބްލޫމްބާގް ބިލިއަނާ‬

‫ފައުންޑޭޝަނަށް ކަމަށް ބްލޫމްބާގުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫އިންޑެކްސް އިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ވޭތުވެދިޔަ ‪ 12‬މަސް ދުވަސްތެރޭ ބެޒޮސްގެ‬

‫މިއީ ދުނިޔޭގެ މުއްސަނދިންގެ ލިސްޓުގެ އެއް‬ ‫ޒސް އެރި ފުރަތަމަ ފަހަރެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ވަނަ އަށް ބެ ޮ‬

‫މިލްކިއްޔާތުގެ އަގު ވަނީ ‪ 60‬ބިލިއަން ޑޮލަރަށް‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު އެމަޒޮންގެ ހިއްސާ‬

‫ގތުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ‬ ‫އިތުރުވެފަ އެވެ‪ .‬ނަތީޖާއެއްގެ ޮ‬

‫ޒސް ވަނީ ބިލް ގޭޓްސް ވައްޓާލުމަށް‬ ‫މަތިވުމާ އެކު ބެ ޮ‬

‫މުއްސަނދި މީހާ މައިކްރޯސޮފްޓުގެ ކޯ‪-‬ފައުންޑާ ބިލް‬

‫ފަހު އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ގޭޓްސް ވައްޓާލުމަށް ފަހު ބެޒޮސް ވަނީ އެއް ވަނަ‬

‫ހިއްސާގެ އަގު ދަށްވުމާ އެކު ބެޒޮސް ވަނީ ދެ ވަނަ‬

‫އަށް އަރައިފަ އެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ މުއްސަނދި‬

‫އަށް ވެއްޓިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މީހާ ބިލް ގޭޓްސްގެ މިލްކިއްޔާތުގެ އަގަކީ ‪ 95‬ބިލިއަން‬

‫ބެޒޮސް ވިދާޅުވީ ކޮމާޝަލް ސްޕޭސް ޓްރޭވަލް އަށް‬

‫ޑޮލަރު ކަމަށް ބްލޫމްބާގުން ބުނެ އެވެ‪ .‬ގޭޓްސް‬

‫އަމާޒުކޮށް ފަށާފައިވާ ބްލޫ އޮރިޖިން ޕްރޮޖެކްޓަށް ފަންޑް‬

‫ވަނީ ‪ 1996‬ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން މައިކްރޯސޮފްޓުގެ‬

‫ޑލަރުގެ އެމަޒޮން ސްޓޮކް‬ ‫ކުރަން އަހަރަކު ‪ 1‬ބިލިއަން ޮ‬

‫‪ 700‬މިލިއަން ހިއްސާ ދޫކޮށްލައި ‪ 2.9‬ބިލިއަން‬

‫ވިއްކަމުންދާ ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 19‬ޖުލައި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪20‬‬

‫އިޒްރޭލަކީ ޔަ ހޫދީންގެ ދައުލަތެއް ކަމަށް ފާސްކޮށްފި‬ ‫ތެލް އަވީވް (ޖުލައި ‪ - )19‬އިޒްރޭލަކީ ޔަހޫދީ‬

‫ހޫނުގަދަ ބައްދަލުވުމަކަށް ފަހު އެވެ‪ .‬އަށް ގަޑިއިރުގެ‬

‫ދައުލަތެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުން މިއަދު‬

‫ބަހުސަކަށް ފަހު ބިލް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ‪55-62‬‬

‫ފާސްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ވޓުންނެވެ‪ .‬އިޒްރޭލުގެ ރައީސް އާއި އެޓާނީ ޖެނެރަލް‬ ‫ޯ‬

‫"ޔަހޫދީ ގައުމުގެ ދައުލަތުގެ" ނަމުގައި ފާސްކުރި‬

‫ކޅު ހެދުމުން ބައެއް މާއްދާތައް ވަނީ އުނިކޮށްފަ‬ ‫ދެ ޮ‬

‫ބިލުގައި އަރަބި ބަހުގެ ބަދަލުގައި އިޒްރޭލުގެ ރަސްމީ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި އިޒްރޭލުގައި އޮންނަން ޖެހޭނީ‬

‫ބަހަކީ ހިބްރޫ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬ބިލުގައި‬

‫ކމިއުނިޓީއެއް ކަމަށް ބުނާ މާއްދާ‬ ‫ހަމައެކަނި ޔަހޫދީ ޮ‬

‫ގތުން އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކަށް ވާނީ‬ ‫ކަނޑައަޅާފައިވާ ޮ‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގުދުސް އެވެ‪ .‬އަދި ޔަހޫދީ އާބާދީތައް އިތުރު ކުރުމަކީ‬

‫އިޒްރޭލްގެ ނުވަ މިލިއަން މީހުންގެ ތެރޭގައި‬

‫ގައުމީ މަސްލަހަތުގައި ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ‬

‫ފަލަސްތީނަށް ނިސްބަތްވާ އަރަބި އިޒްރޭލްގެ އާބާދީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫‪ 20‬ޕަސެންޓް ނުވަތަ ‪ 1.8‬މިލިއަނަށް އަރަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިޒްރޭލް ޕާލަމެންޓުގައި ތިބޭ އިޒްރޭލީ އަރަބިން‬

‫ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އެ މީހުންނަށް ވެސް އިޒްރޭލުގެ‬

‫ކޅު ހަދައިފަ އެވެ‪ .‬ބިލް‬ ‫ވަނީ ބިލާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެ ޮ‬

‫ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ހުރިހާ ހައްގުތަކެއް ލިބެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި ވަނީ އިޒްރޭލުގެ ކަނާތު ފިޔައިގެ‬ ‫ޕންސާ ޮ‬ ‫ސް ޮ‬

‫ނަމަވެސް އެ މީހުންނާ މެދު ކަންތައް ކުރަމުން‬

‫ޕާޓީތަކުންނެވެ‪.‬‬

‫އަންނަނީ ދެ ވަނަ ދަރަޖައިގެ ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެފައި‬ ‫ޮ‬ ‫ވަނީ ބިލް ފާސްކުރުމަކީ ތާރީޚީ ކާމިޔާބެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައި ވަނީ އިޒްރޭލް ޕާލަމެންޓުގައި‬ ‫ބިލް ފާސް ޮ‬

‫އިޒްރޭލް ޕާލަމެންޓުގައި ހިމެނޭ އަރަބި މެންބަރެއް‬ ‫ކަމަށްވާ އަހުމަދު ތީބީ ބުނީ ބިލް ފާސްކުރުމަކީ‬ ‫މކްރެސީ މަރާލުން" ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ޑި ޮ‬

‫އިޒްރޭލުގެ ޕާލަމެންޓުން ބިލް ފާސްކުރީ ‪ 55-62‬ވޯޓުން‪ޮ -- .‬ފޓޯ‪:‬ރޮއިޓާސް‬

‫ދެ އަހަރަށް ފަހު ތުރުކީގެ ކުއްލި‬ ‫ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމުމަކަށް‬ ‫ސައުތު ޮކރެއާގެ ޝިނިލް ގްރޫޕުން ބުނެފައި ވަނީ މިއީ ދިމިތުރި ޑޮންސްކޮއިގެ‬ ‫ނަން ޕްލޭޓް ކަމަށް‪ޮ -- .‬ފޓޯ‪:‬ޝިނިލް ގްރޫޕް‬

‫‪ 113‬އަހަރު ކުރިން ފައްތާލި ރަޝިޔާގެ‬ ‫ހަނގުރާމަ މަތީ ބޯޓެއް ހޯދައިފި‬ ‫ސޯލް (ޖުލައި ‪ - )19‬މީގެ ގާތްގަނޑަކަށް‬

‫ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން‪ޮ -- .‬ފޓޯ‪:‬ރޮއިޓާސް‬

‫‪ 113‬އަހަރު ކުރިން ފައްތާލި ރަޝިޔާގެ‬ ‫ބޓެއް ސައުތު ކޮރެއާގެ‬ ‫ހަނގުރާމަ މަތީ ޯ‬

‫ބޓު ދަތުރު ކުރީ ޕެސިފިކުގައިވާ ރަޝިޔާގެ‬ ‫ޯ‬

‫ޑ އައިލެންޑުގެ ބޭރުން ކަނޑު އަޑިން‬ ‫ޔުލެއުންގް ޯ‬

‫ފްލީޓަށް ރަން ހިފައިގެންނެވެ‪ .‬އެއީ އެ ފްލީޓުގެ‬

‫ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އަންކަރާ (ޖުލައި ‪ - )19‬ތުރުކީ އަށް ގެންނަން‬

‫ބޑަށް ވިދާޅުވި ވާހަކަ އަކީ‬ ‫ކެންޑިޑޭޓުން އެންމެ ޮ‬

‫އުޅުނު ބަޣާވާތަށް ފަހު މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އެ‬

‫ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ކުރާނެ‬

‫ގައުމުގައި އިއުލާން ކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު‬

‫ކަމަކީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މިއަދު ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ތުރުކީގައި‬

‫ރަސްމީ ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ތުރުކީގައި‬ ‫ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރި ފަހުން‬

‫ވަނީ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށް އަދި އެތައް‬

‫ވަނީ ‪ 107،000‬މީހުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ތުރުކީން‬ ‫ހާސް ބަޔަކު ވަޒީފާ އިން ވަކި ޮ‬

‫އަދި ‪ 50،000‬އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޖަލަށް‬

‫ކންމެ ތިން މަހަކުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ‬ ‫ދިޔައީ ޮ‬

‫ލައިފަ އެވެ‪ .‬ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރި ގިނަ މީހުންނަކީ‬

‫ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރަމުންނެވެ‪ .‬ކުއްލި‬

‫އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅޭ ތުރުކީގެ އިދިކޮޅު ބޭފުޅެއް‬

‫ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައި މި ވަނީ‬

‫ކަމަށްވާ ފަތުހުﷲ ގުލަން އަށް ތާއިދު ކުރާ މީހުން‬

‫ރައީސްކަމުގެ އާ ދައުރުގެ ހުވާ ރަޖަބް ތައްޔިބު‬

‫ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬

‫އުރުދުޣާން ކުރެއްވިތާ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވަނީހެވެ‪.‬‬ ‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި އިދިކޮޅު‬

‫ތުރުކީ އަށް ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު ގެންނަން އުޅުނު‬ ‫ބަޣާވާތުގައި ވަނީ ‪ 250‬މީހުން މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފަޅުވެރިން އެ ބޯޓު ފައްތާލީ ‪ 1905‬ވަނަ‬ ‫އަހަރު އެވެ‪ .‬އަޑު ފެތުރިފައިވާ ގޮތުގައި އެ‬

‫ކއި ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓު‬ ‫ދިމިތުރި ޑޮންސް ޮ‬

‫ފަޅުވެރިންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ރަން‬ ‫ގތުގައި ވެސް ރަން‬ ‫ދިނުމަށާއި ޑޮކިން ފީގެ ޮ‬

‫ހދައިފި ކަމަށް މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް‬ ‫ޯ‬

‫ބޓުގައިވާ ރަން ފެނިއްޖެ ނަމަ އެއީ‬ ‫ދިނުމަށެވެ‪ޯ .‬‬

‫ކުންފުނިތަކުން ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ‬

‫މިހާރުގެ އަގުން ބަލާ ނަމަ އެތައް ބިލިއަން‬

‫ބޓު ފެންމައްޗަށް ނެގިފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ޯ‬

‫ބޓުން ރަން އުފުލި‬ ‫ޑޮލަރެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ ޯ‬

‫ބޓުގައި ޚާޒާނާއެއް ހުރި ކަމުގެ ވާހަކަތަކާ އެކު‬ ‫ޯ‬

‫ކަމުގެ ސާބިތު ހެއްކެއް ނެތެވެ‪ .‬ހަނގުރާމަ މަތީ‬

‫ހދުމުގެ މަސައްކަތް އެތައް ކުންފުންޏަކުން‬ ‫ބޯޓު ޯ‬

‫ބޓަކަށް ރަން އަރުވައިގެން ދަތުރުކޮށްފާނެތޯ‬ ‫ޯ‬

‫ޑންސްކޮއި ހޯދާފައި‬ ‫ކޮށްފައިވެ އެވެ‪ .‬ދިމިތުރި ޮ‬

‫އެތައް ބަޔަކު މިހާރު ވެސް ސުވާލު އުފައްދަ‬

‫ކރެއާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ‬ ‫ވަނީ ސައުތު ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޝިނިލް ގްރޫޕުންނެވެ‪ .‬އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެ‬ ‫ޓތައް ވެސް އާއްމުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޯޓުގެ ފޮ ޯ‬ ‫ޝުޝިމާ ހަނގުރާމަ އިން ޖަޕާން ކާމިޔާބު‬ ‫ޑންސްކޮއިގެ‬ ‫ހޯދުމާ ގުޅިގެން ދިމިތުރި ޮ‬

‫އެކަމަކު ޖަޕާނާއި ސައުތު ކޮރެއާގެ އެތައް‬ ‫ކުންފުންޏަކުން ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ ގަރުނެއްހާ‬ ‫ހދަން މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދުވަހު އެ ބޯޓު ޯ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 19‬ޖުލައި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪21‬‬

‫މާޒިޔާގެ ކުޅުން ދަށްވުމުން‬ ‫އިންމަ މާޔޫސްވެފައި‬ ‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬

‫ވަނީ އެކަން ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"އެއްވެސް ވަރަކަށް ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ޓީމުގެ ފަރާތުން ރަނގަޅަށް އެއް ކަމެއް‬ ‫ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް‬

‫ވެސް ނުދޭ‪ .‬ފުރަތަމަ ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުމެއް‬

‫ތ ސުވާލުކުރުމުން‬ ‫މާޒިޔާ އަށް ލީގު ހޯދިދާނެ ޯ‬ ‫އތް ހާލަތު އެއްކޮށް‬ ‫އިންމަ ބުނީ މިހާރު މި ޮ‬ ‫ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ވަރަށް މާޔޫސް‪ .‬މި ސީޒަނުގައި ކުޅުނު އެންމެ‬

‫ނުނެރެވުނެވެ‪.‬‬ ‫މި ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ އެސްޓީއޯ‬ ‫މާލޭ ލީގުގައި މާޒިޔާ ކުޅުނު ‪ 14‬މެޗުގެ ތެރެއިން ހަތް‬ ‫މޅުވިއިރު‪ ،‬ތިން މެޗުން ވަނީ އެއްވަރުވެފަ‬ ‫މެޗުން ޮ‬

‫ކޅަށް މިދިޔަ އަންގާރަ ކުޅުނު މެޗުގައި‬ ‫ކްލަބާ ދެ ޮ‬

‫ނުހިފުނު‪ .‬ދެން އޭގެ ފަހުން އަޅުގަނޑަށް ނުފެނޭ މި‬

‫ދަށް އެއް މެޗު މިއީ‪ .‬މި މެޗު އަޅުގަނޑުމެން‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ހަތަރު މެޗުން ބަލިވިއިރު އެ ޓީމުން ލީގު‬

‫މާޒިޔާގެ ފަރާތުން ފެނުނީ މާޔޫސްވާންޖެހޭ ވަރުގެ ދަށް‬

‫ޓީމުން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާ ތަނެއް‪ .‬ދެ ޕްލޭޔަރެއް‬

‫ހަނދާނުގައި ބަހައްޓައިގެން ހާސިލްވާނެ އެއްވެސް‬

‫ނިންމާލީ ތިން ވަނައިގަ އެވެ‪ .‬ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި‬

‫ކޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް‬ ‫ކުޅުމެއް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ޯ‬

‫ކށް ހިއްލާލާފައި (ރަނގަޅަށް ކުޅުނު)‪.‬‬ ‫އެބައުޅޭ ކުޑަ ޮ‬

‫ގތަށް ދައްކޮށް ކުޅެގެން‬ ‫އެއްޗެއް ނެތް‪ .‬މި ޮ‬

‫ނިއު އާއި މާޒިޔާއާ ދެމެދު ‪ 13‬ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެއް‬

‫(އިންމަ) ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫މި ފަހަރުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބު ކުރަން‬ ‫މަސައްކަތް ކުރާ އެއް ޓީމު ކަމަށްވާ މާޒިޔާ އެންމެ‬ ‫ފަހުން ކުޅުނު ދެ މެޗުން ވަނީ ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި‬

‫ކށް ވަރަށް ދަށް ކުޅުމެއް ފެނުނީ‪.‬‬ ‫ދެން މުޅި ޓީމު އެއް ޮ‬

‫އަޅުގަނޑަށް ހިއެއްނުވޭ މިކަން ވާނެހެނެއް‪ .‬ކޮންމެ‬

‫ކށް އިންޑިވިޖުއަލް ޕްލެޔަރުންގެ ޓީމެއްގެ‬ ‫ހާއްސަ ޮ‬

‫މެޗަކީ ވެސް މުހިއްމު މެޗެއް‪ .‬މި މެޗުގައި މި ފެނުނީ‬

‫ގތުގައި ފެނުނީ‪ "،‬އިންމަ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އެވްރެޖަށް ވުރެން ވެސް ދަށް ކުޅުމެއް‪ "،‬އިންމަ‬

‫ކުރިއަށްދާތީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން މިހާރު‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ މެދުކަނޑާލައިފަ އެވެ‪ .‬މި ބްރޭކަށް ފަހު މާޒިޔާ‬

‫މި މެޗުން މާޒިޔާ ބަލިވިއިރު‪ ،‬އެ ޓީމު އޮތީ ލީގުގެ‬

‫މާޒިޔާއާ އިންމަ ހަވާލުވީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު‬

‫ޓީސީ އަތުން ބަލިވެފަ އެވެ‪ .‬އިއްޔެ ޓީސީ އަތުން ‪0-3‬‬

‫ފަސް ވަނައިގަ އެވެ‪ .‬މާޒިޔާ ލީގުގެ ހަ ވަނައިގައި‬

‫އިން ބަލިވިއިރު‪ ،‬މެޗުގެ ފުރަތަމަ ‪ 15‬ވަރަކަށް މިނިޓަށް‬

‫ޕއިންޓާ އެކު އެވެ‪ .‬މާޒިޔާ ލީގުގެ އެއް‬ ‫އޮތީ ހަތަރު ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާ ހަވާލުވިއިރު ވެސް ޓީމުގެ މުހިއްމު ގިނަ‬

‫ފަހު މާޒިޔާގެ ފަރާތުން ދެން ފެނުނީ ޖުމްލަކޮށް‬

‫އތް ޓީސީއާ ދެމެދު އަށް ޕޮއިންޓުގެ‬ ‫ވަނައިގައި ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިން އަނިޔާގައި ތިބުމުން މިދިޔަ ސީޒަނުގެ‬

‫ބަލާއިރު ދަށް ކުޅުމެކެވެ‪ .‬މެޗަށް ފަހު އިންމަ ވެސް‬

‫ފަރަގެއް އެބައޮތެވެ‪.‬‬

‫ފަހު ދެ މުބާރާތުގައި މާ އެދެވޭ ނަތީޖާތަކެއް‬

‫އޮތެވެ‪.‬‬ ‫ޖުލައި ‪ 26‬ގެ ހަރަކާތްތައް ގަލޮޅު ދަނޑުގައި‬

‫ދެން ކުޅޭ މެޗުގައި މި މަހު ‪ 29‬ވަނަ ދުވަހުގެރޭ‬ ‫ބައްދަލުކުރާނީ ވިކްޓަރީއާ އެވެ‪.‬‬

‫ބަނޑޮސް ފައިނަލަށް‪،‬‬ ‫ގްރޭންޑް ާޕކް ތިން ވަނަ‬ ‫ސެމީ އަށް‬ ‫އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީ ޯބޅަ މުބާރާތުގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬މުހައްމަދު އަހުސަން ‪ /‬ރެޑްބުލް ކޮންޓެންޓްޕޫލް‬ ‫މެޗުގެ އުއްމީދުއާ ކުރީ ދެ ވަނަ ސެޓު ‪ 25-23‬އިން‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ގްރޭންޑްޕާކުގެ އަޝްފާގު‬ ‫މެޗުގެ ޮ‬

‫ޑހުގަ އެވެ‪ .‬އެކަމު މާދަމާގެ‬ ‫ފައިނަލް އޮންނާނީ ބަނ ޮ‬

‫ޑސް މޯލްޑިވްސް‬ ‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުން ބަނ ޮ‬

‫ޑސް މޮޅުވީ ދެން ކުޅުނު‬ ‫ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ‪ .‬ބަނ ޮ‬

‫އާދަމް (އައްކަޅޭ) އެވެ‪.‬‬

‫މޅުވެއްޖެނަމަ ފައިނަލް ކުޅޭނެ ތަނެއް‬ ‫މެޗުން ސޮނޭވާ ޮ‬

‫ބޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން‬ ‫އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީ ޯ‬ ‫ޖާގަ ހޯދިއިރު‪ ،‬ތިން ވަނަ ސެމީގައި ސޮނޭވާފުއްޓާއި‬

‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬އެ ޓީމުން ސެޓުތައް‬ ‫ދެ ސެޓު ކާމިޔާބު ޮ‬

‫ކއްދިއްޕަރު ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގްރޭންޑްޕާކް ޮ‬

‫ގެންދިޔައީ ‪ 18-25 ،23-25‬އިންނެވެ‪ .‬މެޗުގެ މޮޅު‬

‫ހދި ބަނޑޮހުން‬ ‫ޒޯން އެކެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޯ‬ ‫ހދީ އިއްޔެ ކުޅުނު ސެމީ‬ ‫މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ޯ‬

‫ޑހުގެ ހުސެން ސައީދު އެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅުންތެރިއަކީ ބަނ ޮ‬ ‫އިއްޔެ ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ މެޗުން‬

‫ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ޖާގަ ލިބޭނީ ސޮނޭވާގައި އެ‬ ‫ޓީމާއި ގްރޭންޑްޕާކާ ދެމެދު މާދަމާ ކުޅޭ ތިން ވަނަ‬ ‫ސެމީ ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށެވެ‪.‬‬

‫ޑހާއި ސޮނޭވާއާ ދެމެދު‬ ‫ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނީ ބަނ ޮ‬ ‫ގުރުނަގާށެވެ‪.‬‬ ‫ޒން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ‬ ‫އެންމެ ފަހުގެ ޯ‬

‫އފް މޯލްޑިވްސް‬ ‫ވލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ޗެމްޕިއަން އަނަންތަރާ ކިހާވަށް ވިލާސް މި ފަހަރުގެ‬

‫ސނޭވާގެ މައްޗަށް ކުރި‬ ‫ޮ‬ ‫ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން‬

‫މލްޑިވްސްގައި އެ ޓީމުގެ މައްޗަށް ގްރޭންޑް‬ ‫ޑަބްލިއު ޯ‬

‫(ވީއޭއެމް) އިން ބުނީ އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކުޅޭ‬

‫މުބާރާތުގައި ނުކުޅެ އެވެ‪ .‬އަނަންތަރާ މިދިޔަ އަހަރުގެ‬

‫ޑހުގައި ކުޅުނު މި މެޗުން އެ ޓީމު‬ ‫ހޯދައިގެންނެވެ‪ .‬ބަނ ޮ‬

‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬މުހައްމަދު ޝަރަފްގެ‬ ‫ޕާކުން ވަނީ ކުރި ޯ‬

‫ފައިނަލު މެޗު ކުޅޭނެ ތަނެއް ކަނޑައެޅޭނީ މާދަމާ‬

‫ސނޭވާ ބަލިކުރުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ‬

‫މޮޅުވީ ‪ 1-3‬ސެޓުންނެވެ‪ ،‬ފުރަތަމަ ސެޓު ބަނޑޮހުން‬

‫ކޗުކަމުގައި ކުޅޭ ގްރޭންޑްޕާކް މޮޅުވީ ސީދާ ތިން‬ ‫ޯ‬

‫ކުޅޭ ތިން ވަނަ ސެމީ އަށް ފަހު ކަމަށެވެ‪ .‬މާދަމާ‬

‫ގސްފައިވަނިކޮށް ސޮނޭވާ އިން‬ ‫‪ 21-25‬އިން ގެން ޮ‬

‫ސެޓުންނެވެ‪ 13-25 ،22-25 .‬އަދި ‪ 21-25‬އިންނެވެ‪.‬‬

‫ކުޅޭ ތިން ވަނަ ސެމީން ގްރޭންޑްޕާކް މޮޅުވެއްޖެނަމަ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 19‬ޖުލައި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪22‬‬

‫އީގަލްސް ފުރަތަމަ‬ ‫މޮޅު ހޯދައިފި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވެފައި އޮތީ‪ .‬ކުޅުންތެރިން ވެސް ތިބީ ޕްރެޝަރުގައި‬

‫ބޅަ އަމާޒުކޮށްލީ ގޯލުގެ‬ ‫ތެރެއަށް ވަދެ އޭނާ ފޮނުވާލި ޯ‬

‫މޅުވުމަށްޓަކައި‪ .‬އަނެއްހެން ބުނަންޏާ މިރޭގެ މެޗަކީ‬ ‫ޮ‬

‫ތިރީ ކަނަށެވެ‪.‬‬

‫މޮޅުވާން މަޖުބޫރު މެޗެއް‪ "،‬މޯހަން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ވިކްޓަރީ އަތުން ‪ 1-3‬އިން މޮޅުވެ ކްލަބް‬

‫ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމަށް ވާދަކުރަނެ ކަމަށް ބެލެވިފައި‬

‫އެކަމަކު ‪ 31‬ވަނަ މިނެޓުގައި އަހުމަދު ރަޝީދު‬

‫ދެ ވަނަ ހާފުގައި ވިކްޓަރީން ނުރައްކާކުރަމުން‬ ‫ދިޔަ ނަމަވެސް ‪ 74‬ވަނަ މިނެޓުގައި ރިޒޭ ގޯލް ޖަހައި‬ ‫ޕއިންޓް ކަށަވަރުކޮށްދިނެވެ‪ .‬ރިޒޭ‬ ‫އީގަލްސް އަށް ތިން ޮ‬

‫(އައްމަޑޭ) ލަނޑު ޖަހައި ވިކްޓަރީއަށް ތަފާތު‬

‫ގޯލްޖެހީ ވިކްޓަރީގެ ކީޕަރު އިމްރާން އެއްލި ބޯޅަ އެ‬

‫އީގަލްސް އިން މި އަހަރުގެ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ‬

‫އތް އީގަލްސްއާ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޓީސީއާ ދެމެދު‬ ‫ޮ‬

‫ކުޑަކޮށްދިނެވެ‪ .‬މެދުތެރެއިން އޭރިއާ ތެރެއަށް ވައްޓާލި‬

‫ޓީމުގެ އާދަމް އިޝާމަށް ކޮންޓްރޯލްނުވެ އީގަލްސް‬

‫ލީގުގައި ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ޕއިންޓުގެ ފަރަގެއް އެބައޮތެވެ‪ .‬މޯހަން ބުނީ‬ ‫ހަތް ޮ‬

‫ކށްލުމަށް ފަހު ގޯލުގެ މަތީ‬ ‫ބޅަ އައްމަޑޭ ކޮންޓްރޯލް ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބުމުން އުފެއްދި ހަމަލާގައި އޭރިއާ‬

‫މި ވަގުތު ތާވަލާ މެދު ވިސްނަން ވެސް ބޭނުންނުވާ‬

‫ގލްކީޕަރު ސުޖަން‬ ‫ކަނަށް އަމާޒުކޮށްލީ އީގަލްސްގެ ޯ‬

‫ތެރެއަށް ހުރަސްކުރި ބޯޅައަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބމަތިން ޖަހަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން ނަތީޖާ‬ ‫ޕެރޭރާގެ ޯ‬

‫ޕއިންޓާ އެކު އޮތް‬ ‫ފުރަތަމަ ތިން މެޗުން ދެ ޮ‬ ‫މޅާ އެކު ފަސް ޕޮއިންޓް‬ ‫އީގަލްސް ވަނީ ރޭގެ ޮ‬ ‫ހަމަކޮށް ހަތަރު ވަނަ އަށް އަރައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ‬

‫ހަމަހަމަކުރަން ވެސް އައްމަޑޭ އަށް ފުރުސަތު ލިބުނެވެ‪.‬‬

‫އޮފްސައިޑް ކަމަށާއި އޭނާގެ ޓީމުން އެޓޭކްކުރަމުން‬

‫ކށްގެން ކުރިން އެ މަގާމުގައި‬ ‫އަދަދަށް ޕޮއިންޓް ހަމަ ޮ‬

‫ޕއިންޓް ޓޭބަލް ބަލާލާނީ‬ ‫މޮޅުވުން‪ .‬އޭގެ ފަހުން ޮ‬

‫ބޅަ އައްމަޑޭ‬ ‫އެކަމަކު ކިމް އެލްގާޑް ހުރަސް ކުރި ޯ‬

‫ކށް އީގަލްސް އިން ޖެހި އެ ގޯލާ އެކު‬ ‫ދަނި ޮ‬

‫އޮތް ވިކްޓަރީ ވަނީ ފަސް ވަނަ އަށް ވެއްޓިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް‪ "،‬މޯހަން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހަނި އޭންގަލުން ޖެހުމުން ދިޔައީ ގޯލް މަތިން‬

‫ފުރުސަތުތަކެއް ގެއްލިގެން ދިޔައީ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ހުރަސްވެގެންނެވެ‪.‬‬

‫މޅެއް ކަމަށް އޭނާ‬ ‫އީގަލްސް އަށް ލިބުނީ ހައްގު ޮ‬

‫އެއް ވަނައިގައި ‪ 12‬ޕޮއިންޓާ އެކު އޮތީ ޓީސީ‬ ‫ޕޓްސް ކްލަބެވެ‪.‬‬ ‫ސް ޯ‬ ‫ކޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން)‬ ‫އީގަލްސްގެ ޯ‬

‫"މިހާރު އަމާޒަކީ މި ބުރުގައި ބާކީ ހުރި މެޗަކުން‬

‫ލ ކިސް ބުނީ އެ ގޯލް‬ ‫ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު ލާސް ޯ‬

‫ފވާޑް އަހުމަދު‬ ‫ރޭގެ މެޗުގައި އީގަލްސްގެ ޯ‬ ‫ގލް ޖެހި އެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ގޯލް‬ ‫ރިޒްވާން (ރިޒޭ) ދެ ޯ‬

‫ކޅު އީގަލްސްގެ ރިޒޭ އަށް ވެސް‬ ‫ހާފުގެ ފަހު ޮ‬

‫ގަބޫލުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ކާމިޔާބުކުރީ ‪ 18‬ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވި އެވެ‪ .‬ހަސަން ރާއިފް‬

‫މޅެއް ނުލިބި އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައި‬ ‫ބުނީ މެޗަކުން ޮ‬

‫ފަސް މިނެޓު ފަހުން އީގަލްސް އަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ‬

‫ބޅަ ރިޒޭ ކޮންޓްރޯލްކޮށްލި‬ ‫އަހުމަދު (ހަންނަ) ދިން ޯ‬

‫އޮފް ސައިޑް‪ .‬އަހަންނަށް މިކަމެއް ނުވިސްނޭ‪ .‬ކޮންމެ‬

‫އޮތުމުން ރޭގެ މެޗަށް ނުކުތީ މޮޅުވާން މަޖުބޫރު‬

‫ޑިކްސަން ޑެނިއަލް ލުއިސް އެވެ‪ .‬މެދު ރޮނގާ‬

‫ވަގުތު ވިކްޓަރީގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު އިމްރާން ކުރިއަށް‬

‫ކންމެ މެޗެއްގައި ވިކްޓަރީ އަށް މިހެން‬ ‫މެޗެއްގައި‪ޮ ،‬‬

‫ބޅަ ހިފައިގެން ކުރިއަށް އަރައި‬ ‫ހަމައިން އޭނާ ޯ‬

‫ބޅަ ހުސްކޮށް އޮތް ގޯލުގެ‬ ‫ޖެހުނު ނަމަވެސް އެ ޯ‬

‫މިވަނީ‪ .‬އެކަމަކު އަހަރެން ދެރައެއް ނުވޭ‪ "،‬ކިސް‬

‫ވިކްޓަރީގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކައިރިން ނައްޓާލައި އޭރިއާ‬

‫ތެރެއަށް ވައްދާލެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހާލަތެއްގައި އޮވެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މޅުވުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިއްމު‬ ‫" ޮ‬

‫މޅަށް ކުޅުނު ޓީމު މޮޅުވީ‪ .‬ތިން ވަނަ ގޯލް‬ ‫" ޮ‬

‫ޒޯލާ އެނބުރި‬ ‫ޗެލްސީ އަށް‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލަންޑަން (ޖުލައި ‪ – )19‬ޗެލްސީގެ އާ ކޯޗު‬ ‫އ ސާރީގެ އެސިސްޓަންޓަކަށް ޗެލްސީ‬ ‫އިޓަލީގެ މައުރީޒި ޯ‬ ‫ފވާޑް ޖިއަންފްރާންކޯ ޒޯލާ‬ ‫އާއި އިޓަލީގެ ކުރީގެ ޯ‬ ‫ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޗެލްސީ އަށް ‪ 1996‬އިން ‪ 2003‬އަށް ކުޅުނު‬ ‫ޒޯލާ ވަނީ އެ ޓީމާ އެކު އެފްއޭ ކަޕް ދެ ފަހަރު އަދި‬ ‫ޔުއެފާ ކަޕްވިނާސް ކަޕާއި ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް އަދި‬ ‫އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕް އެއް ފަހަރު ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޗެލްސީ ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޓީމަކަށް ވުމުގެ ކުރިން‬ ‫ޒލާ އަކީ އެ ޓީމުގެ ތަރިއެކެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫"އަހަންނަށް މިއީ އާދަޔާހިލާފު ކަމެއް‪ .‬މިތަނަށް‬ ‫އާދެވުނީތީ އުފާކުރަން‪ "،‬ޒޯލާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މަގާމާ ހަވާލުވެ ޒޯލާ މިހާރު ވަނީ‬ ‫އސްޓްރޭލިއާގައި ކުރިއަށްދާ ޗެލްސީގެ ޕްރީ ސީޒަން‬ ‫ޮ‬ ‫ޓުއާއާ ގުޅިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމަށް ‪ 1991‬އިން ‪ 1997‬އަށް‬ ‫ވލްޑް ކަޕުގެ ފައިނަލަށް‬ ‫ކުޅެ ‪ 1994‬ވަނަ އަހަރުގެ ޯ‬ ‫ދިޔަ ސްކޮޑުގައި ވެސް ހިމެނުނު ޒޯލާ ވަނީ ވެސްޓް‬ ‫ފޑް‪ ،‬ކަލިއާރީ އަދި ބާމިންހަމް‬ ‫ހޭމް ޔުނައިޓެޑް‪ ،‬ވެޓް ޯ‬ ‫ކށްދީފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ކާމިޔާބެއް‬ ‫ސިޓީ އަށް ކޯޗު ޮ‬ ‫ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޗު ސާރީ އަށް ވެސް މާބޮޑު‬ ‫ޗެލްސީގެ އާ ޯ‬ ‫ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބިފައި ނެތަސް އޭނާ އަކީ މި ވަގުތު‬ ‫ބޅައެއް ކުޅުވާ އެއް ކޯޗެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫އެންމެ ރީތި ފުޓް ޯ‬ ‫ނަޕޯލީގައި އޭނާ އެ ކުޅުން ކުޅުވިއިރު މެދުތެރެއިން‬ ‫އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި އެކަކު ކަމަށްވާ‬ ‫އ ވަނީ ޗެލްސީއަށް ގެނެސްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޖޯޖީނި ޯ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 19‬ޖުލައި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪24‬‬

‫ބު ފޮން އާއި ޑޮންނަރުއްމާ‬ ‫އެއް ޓީމަކަށް؟‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬

‫އަހަރުގެ ޑޮންނަރުއްމާ އަކީ މި ވަގުތު ދުނިޔޭގައި ހުރި‬ ‫އެންމެ ހުނަރުވެރި ޒުވާން ކީޕަރެވެ‪ .‬މުސްތަގުބަލަށް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބަލާއިރު އޭނާގެ މުހިއްމުކަން ބޮޑެވެ‪ .‬އޭނާ އަކީ‪ ،‬ބުފޮން‬ ‫ޕެރިސް (ޖުލައި ‪ – )19‬ޕީއެސްޖީގެ ގޯލްކީޕަރު‬ ‫އލާ އެ ކްލަބް ދޫކޮށް ރޯމާ އަށް‬ ‫އަލްފޮންސޭ އަރެ ޯ‬ ‫ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ‪ ،‬އޭސީ މިލާނުގެ ގޯލްކީޕަރު‬

‫ނެތްތަން ފޫބެއްދުމަށް ޔުވެންޓަސް އިން ވެސް ކުރިން‬ ‫ބޭނުންވި ކުޅުންތެރިއެކެވެ‪.‬‬ ‫ފްރާންސާ އެކު ދާދި ފަހުން ވޯލްޑް ކަޕް‬

‫ޑންނަރުއްމާ ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވުމުގެ‬ ‫ޖިއަންލުއިޖީ ޮ‬

‫އލާ ގެންދަން ރޯމާ އިން‬ ‫ކާމިޔާބުކުރި އަރެ ޯ‬

‫ޕޓްތައް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ރި ޯ‬

‫މަސައްކަތްކުރަނީ އެ ޓީމުގެ ބްރެޒިލް ގޯލްކީޕަރު‬

‫މާނައަކީ އިޓަލީގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު‬

‫އެލިސަން ބެކާ ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވާތީ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ‬

‫ފން އާއި އެ މަގާމަށް ދެން އަރަން‬ ‫ޖިއަންލުއިޖީ ބު ޮ‬

‫ރމާ އިން ބޭނުންވި‬ ‫ބަދަލުގައި ޑޮންނަރުއްމާ ގެންދަން ޯ‬

‫ހުރި ޑޮންނަރުއްމާ އެ ޓީމަކަށް ކުޅެން ޖެހުމެވެ‪ .‬މީގެ‬

‫ބޑުވުމުން އެކަން‬ ‫ނަމަވެސް އޭނާ ކިޔާ މުސާރަ ޮ‬

‫ތެރެއިން ފުރަތަމަ އެގާރައިން ފުރުސަތު ލިބޭނީ ކޮން‬

‫ޕޓްތައް ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހުއްޓުނީ ކަމަށް ރި ޯ‬

‫ކުޅުންތެރިއަކަށް ކަމާ މެދު ސުވާލު މިހާރު ވެސް ވަނީ‬

‫ޑންނަރުއްމާ ގެންދަން މިދިޔަ ސީޒަނުގައި‬ ‫ޮ‬

‫އުފެދެން ފަށައިފި އެވެ‪ .‬ޔުވެންޓަސް އަށް ‪ 17‬އަހަރު‬

‫ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް އޭރު މިލާނުން‬

‫ފން ކުޅުން ހުއްޓާލުމާ ދާދި ގާތުގައި ހުއްޓާ‬ ‫ކުޅުނު ބު ޮ‬

‫އެއްބަސްނުވީ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު އެ ޓީމަށް މާލީ‬

‫އުމުރުން ‪ 40‬އަހަރުގައި ޕީއެސްޖީ އަށް ގެންދިޔަ‬

‫މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ އާއި އަދި ބެންޗުގައި‬

‫ބޑު ސަބަބަކީ އޭނާގެ ތަޖުރިބާ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ގލްކީޕަރު ޕެޕޭ ރެއިނާ ހުރުމުން‬ ‫ތަޖުރިބާކާރު ޯ‬

‫ޓީމުން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރި ‪19‬‬

‫ވިއްކާލުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ‪.‬‬

‫ޕޮ ގްބާ ވިއްކާލަން ޖެ ހޭ ސަބަބެއް ނެތް‪ :‬މޮރީނިއޯ‬

‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އޭނާ އަށް ތަކުރާރުކުރެވޭނެ ކަމަށް މޮރީނިއޯ ވަނީ‬

‫މަސައްކަތް ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށް ޕޮގްބާ‬

‫ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވީ ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ގސް‪ .‬އަހަރެން މިހެން‬ ‫"ޕްރީ ސީޒަން ވަރަށް ޯ‬

‫ޕގްބާގެ ސޮއި ހޯދަން ‪116‬‬ ‫ފަހަރު ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ޮ‬

‫ބުނަން ޖެހޭ‪ .‬ޕްރީ ސީޒަނުގައި މި ފަހަރު އޮތް‬

‫ވލްޑް ކަޕުގައި އޭނާ ދެއްކި ކުޅުން އަދި އެ‬ ‫އުއްމީދަކީ ޯ‬

‫ޑލަރުގެ ޓްރާންސްފާ ފީ އެއް ދައްކައިފަ‬ ‫މިލިއަން ޮ‬

‫ޕޒިޓިވް ކަމަކީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް‬ ‫ހަމައެކަނި ޮ‬

‫‪ - )19‬މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި‬

‫އތް ސީޒަނުގައި ވެސް ތަކުރާރުކުރުން‪.‬‬ ‫ފޯމު ކުރިއަށް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޔުނައިޓެޑް ޓީމާ އެކު ތަމްރީންތައް ހަދާލައި މެޗުތަކެއް‬

‫މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ފްރާންސްގެ ތަރި ޕައުލް‬

‫ޕގްބާގެ ޓްރާންސްފާގެ‬ ‫އަހަންނަށް ފެނޭ މީޑިއާގައި ޮ‬

‫އަންނަ މަހު ‪ 11‬ވަނަ ދުވަހު އިނގިރޭސި‬

‫ލޮސް އެންޖެލްސް‪ ،‬ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓް (ޖުލައި‬

‫ޕގްބާ އަކީ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަނެއް‪ .‬އަހަރެންގެ‬ ‫" ޮ‬

‫ބައިވެރިނުވެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުޅެލަން ފުރުސަތު ދެވުން‪ .‬މީގެން ކުރިއަށް އޮތް‬

‫ކށްލަން އުޅޭކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގައި‬ ‫ޕގްބާ ދޫ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ވާހަކަތަކެއް ދެކެވޭތަން‪ .‬އެކަމަކު އޭގައި ހަގީގަތެއް‬

‫ވލްޑް ކަޕަށް‬ ‫ޕްރިމިއާ ލީގު ފަށާއިރު މި ފަހަރުގެ ޯ‬

‫އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށާއި އޭނާ ވިއްކާލަން‬

‫ޕގްބާ ވިއްކާލަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް‪"،‬‬ ‫ނެތް‪ޮ .‬‬

‫ބޑު ޗުއްޓީއެއް ދޭން ޖެހުމުން‬ ‫ފަހު ކުޅުންތެރިންނަށް ޮ‬

‫ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ‬

‫މޮރީނިއޯ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އ ވަނީ ރަނގަޅު ޕްރީ ސީޒަނެއް ކުރިއަށް‬ ‫މޮރީނި ޯ‬

‫ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުނުވެ ބައިވަރެއް ކުޅުންތެރިންތަކެއް‬

‫ބޑުވުން ހިއްސާ ކޮށްފަ‬ ‫ނުގެންދެވޭނެތީވެ އޭނާގެ ކަން ޮ‬

‫ގވައިގެން ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅެން ފަށަން ޖެހޭތީ‪".‬‬ ‫ޮ‬

‫މރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޯޗު ހޯސޭ ޮ‬ ‫ވލްޑް ކަޕްގައި ކުޅުނު ޔުނައިޓެޑްގެ‬ ‫މޮރީނިއޯ ބުނީ ޯ‬

‫ޕގްބާ އާއި މޮރީނިއޯއާ‬ ‫ނިމިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޮ‬ ‫ދެމެދު މައްސަލަތަކެއް ޖެހުނު ކަމަށް މީޑިއާގައި‬

‫ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށް އޭނާ މެސެޖެއްކުރި ކަމަށާއި‬

‫ވލްޑް ކަޕްގެ ތެރެއިން‬ ‫އަޑުފެތުރުނެވެ‪ .‬މި ފަހަރުގެ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސީޒަނަށް ކުރާނީ ކުޑަ ފައިދާއެއް‪ "،‬މޮރީނިއޯ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެން ހާސްވަނީ އެންމެ ކަމަކާ‪ .‬އެހާ‬

‫އަންނަ މަހު ނުވަ ވަނަ ދުވަހު އިންގްލެންޑަށް‬ ‫ޔުނައިޓެޑްގެ ފުލް ޓީމަށް ކުޅޭ ނުވަ‬

‫ޓްރާންސްފާ މާކެޓް ބަންދުވާއިރު‪ ،‬އިތުރު ކުޅުންތެރިއަކު‬

‫މުބާރާތަށް ފަހު ހަމައެކަނި ތަފާތު މެސެޖެއްކުރީ‬

‫ގތުން ވާހަކަ ދައްކައިފަ‬ ‫ޕޮގްބާ ވެސް ވަނީ އެކަމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިއަކަށް އެމެރިކާގެ ޕްރީ ސީޒަން ޓުއާގައި‬

‫ޔުނައިޓެޑުން ނުގެންނާނެ ކަހަލަ ވާހަކަތަކެއް މޮރީނިއޯ‬

‫ޕގްބާގެ ޓީމު ފްރާންސަށް‬ ‫ޕގްބާ އަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫އއާ ދެމެދު އުފެދުނު‬ ‫އެވެ‪ .‬ޕޮގްބާ ބުނީ މޮރީނި ޯ‬

‫ބައިވެރިނުވެވެ އެވެ‪ .‬އަދި އަލަށް ޔުނައިޓެޑަށް‬

‫ވަނީ ދައްކައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ޓީމާ ގުޅުނު ބްރެޒިލްގެ‬

‫ރޕީ ލިބުމުން މަރުހަބާ ކިއުމުގެ‬ ‫ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ޓް ޮ‬

‫ހިޔާލުތަފާތުވުންތައް ވަރަށް އަވަހަށް ހައްލު ކުރެވުނު‬

‫ޕޗުގަލްގެ އުއްމީދީ ފުލްބެކް ޑިއޭގޯ ޑަލޮޓަށް‬ ‫ސޮއިކުރި ޯ‬

‫ފްރެޑް ޓީމާ ގުޅޭނީ އަންނަ ހަފްތާގައި ކަމަށް މޮރީނިއޯ‬

‫ގޮތުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަނިޔާވެ އޭނާ އަށް ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުގައި‬

‫ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕގްބާގެ ފަރާތުން ފެނުނު މޮޅު‬ ‫ވޯލްޑް ކަޕްގައި ޮ‬ ‫އތް ސީޒަނުގައި ޔުނައިޓެޑުގައި ވެސް‬ ‫ކުޅުން ކުރިއަށް ޮ‬

‫ގތުން ޔުވެންޓަސް‬ ‫އިޓަލީގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬ ‫ޕގްބާ އަލުން އެ ޓީމަށް ގެންދަން‬ ‫އިން ވަނީ ޮ‬

‫ނުކުޅެވޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި ވިސާ މައްސަލައިގައި އެމެރިކާ‬ ‫ފވާޑް އަލެކްސިސް ސަންޗޭޒަށް ވެސް‬ ‫ޓުއާގައި ޗިލީގެ ޯ‬


‫‪ 19‬ޖުލައި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫އައިޑީ ކާޑުތަކުގެ މައުލޫމާތު‬ ‫ހޯދާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ޕީޕީއެމަށް‬

‫ސ‪ 3:‬އާ ގުޅޭ‬

‫މީހުންނަށް ގުޅައި މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ނަމަ‬

‫ކޯލެއް ލިބުނު އެހެން މީހަކު ބުނީ އޭނާ އަށް ގުޅައި‬

‫އައިޑީ ކާޑު އާ ކުރުމަށް ހަނދާންކޮށްދެން‪ "،‬އޭނާ‬

‫ކގެ އައިޑީ ކާޑު މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ‬ ‫އޭނާގެ ކޮއް ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކާޑު އާ ކުރުމަށް ވެސް ހަނދާން ޮ‬

‫ކލްތައް ލިބިފައިވާ‬ ‫ނަމަވެސް ޕީޕީއެމްގެ ފޯން ޯ‬

‫"އަހަރެން ބުނިން މިހާރު ޕީޕީއެމުންހޭ އައިޑީ‬

‫ނޫހުގައި ނަން ނުޖެހުމަށް އެދި އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކލެއް ލިބުނު އިތުރު މީހަކު‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ ފޯން ޯ‬ ‫ބުނީ އޭނާ އަށް ވެސް އައިޑީ ކާޑު އާ ކުރުމަށް‬ ‫ކށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހަނދާން ޮ‬

‫ހައްގު ލިބޭއިރު ‪ 452‬ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ‬

‫ބައެއް މީހުން ބުނެފައި ވަނީ ޕާޓީން ވާހަކަ ދައްކާފައި‬ ‫ވަނީ އައިޑީ ކާޑުގެ މައުލޫމާތު އެނގިގެން ވާހަކަ ދައްކާ‬

‫ހަދައެއް ނުދެމޭ އެކަމަކު ކެމްޕެއިނު ޖަގަހަށް ދިޔައީމަ‬

‫އައިޑީ ކާޑުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ އެ ކާޑު ވެސް‬

‫ފަދަ މޭރުމަކުން ކަމަށެވެ‪ .‬ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިނުގެ ފޯނު‬

‫ފޯމު ފުރައިދޭނެ ވާހަކަ ބުނި‪ "،‬އުޅޭ ވަޒީފާގެ ގޮތުން‬

‫ކ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނާތީ‬ ‫އާ ކުރުމަށް‪ .‬ކޮއް ޮ‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ސެޕްޓެމްބަރު‪23 ،‬ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ‬ ‫ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ‪ 263،000‬މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ‬

‫ކާޑު ހަދައިދެނީ‪ .‬ގުޅި ކުއްޖާ ބުނީ އައިޑީ ކާޑު‬

‫‪ 12‬މެމްބަރުންގެ މައްސަލާގެ‬ ‫ހުކުމް އިއްވުން ފަސްކޮށްފި‬

‫އޭނާގެ ރާއްޖޭގެ ސިމަކަށް ނުގުޅޭނެ‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"ފަހުން އަދި ގުޅާފައި ބުނީ އަހަރެން ކޮއްކޮގެ‬

‫ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް ޔާ ީމންގެ ދައު ުރ‬ ‫ދަންމާލަފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް!‬

‫ހުކުމް އިއްވަން މިއަދު މެންދުރު ތާވަލްކުރި އަޑުއެހުން‬ ‫ކެންސަލްކުރި ކަން ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން ކަށަވަރުކޮށްދެ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ‪ 12‬މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި‬ ‫ނުގެއްލޭ ކަމަށް މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ސުޕްރީމް‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ކެންސަލްކުރި ސަބަބެއް އަދި ހާމައެއް‬ ‫ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ކަނޑައެޅި ބައި ބާތިލްކުރަން‬

‫އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އޮތުމުން‪،‬‬

‫ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގެ ހުކުމް‬

‫މެމްބަރުން ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ކަނޑައެޅި ބަޔަށް‬

‫އިއްވަން މިއަދު ތާވަލްކުރި އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި‬

‫ކޓުން ކުރިން އޮތީ ވަގުތީ‬ ‫އަމަލު ކުރުން ފަސްކުރަން ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އަމުރެއް ނެރެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު‬

‫ކޓުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އަމުރުގައި އެ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކޯޓުގެ ކުރީގެ ހުކުމް ބާތިލް ކަމަށް ކަނޑައެޅި ފަހުން‬

‫މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވި ޕާޓީން ވަކިވާ ނުވަތަ ވަކިކުރާ‬

‫މަޖިލީހުން މިހާރު ވަނީ ޕާޓީން ވަކިވާ ނުވަތަ ވަކިކުރާ‬

‫ގތަށް އެ ކޯޓުން މިދިޔަ‬ ‫މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ޮ‬

‫މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް އެންޓި ޑިފެކްޝަންގެ‬

‫އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ކުރި ހުކުމް ބާތިލްކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެފަދަ ގާނޫނެއް ހަދަން‬ ‫ގާނޫނެއް ފާސް ޮ‬

‫އަދި އެ ހުކުމުގެ ދަށުން ‪ 12‬މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި‬

‫ކޓުގެ ކުރީގެ ހުކުމުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގތުގައި ރަނިން މޭޓަކަށް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ރައީސް ޔާމީން ހަމަޖެއްސެވި ޝަހީމަކީ އިސްލާމް‬ ‫ދީނަށް ނަސްރު ދެއްވާ ބޭފުޅެކެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‪،‬‬

‫ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ގެންނަ ބަދަލަކުން‬

‫އެ މަނިކުފާނަށް ދެ ވަނަ ދައުރެއް ހޯދައިދޭން ކުރާ‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު‬

‫މަސައްކަތުގައި ޝަހީމާއެކު އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި‬

‫ދިގު ދަންމައިލަފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޕީޕީއެމްގެ‬

‫ހުންނަވާނެ އެއް ބޭފުޅަކަށް އޭނާ ވާނެ ކަމަށް ވެސް‬

‫ކަނޑައަޅާފައި ވިޔަސް‪ ،‬އެއްވެސް މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި‬

‫ނުވަދެވި އުޅޭތާ މިހާރު އަހަރެއް ވެއްޖެ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން ރޭ‬

‫ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނުގެއްލޭ ކަމަށް ވެސް އެ އަމުރުގައި ކަނޑައެޅި އެވެ‪.‬‬

‫ތެރެއިން ބައެއް މެމްބަރުންގެ ވަކިވަކި މައްސަލަތަކެއް‬

‫ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން‬

‫ރައްޔިތުން އިންތިހާބު ކުރި ބަޔަކު މަޖިލިހަށް‬

‫އެ އަމުރުގެ އެ ބައި ބާތިލްކުރަން އެޓާނީ‬

‫ކޓަށް ހުށަހެޅި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއިން‬ ‫ވެސް ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލާގެ‬

‫އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި ހުކުމެއް އަދި ނީއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ގައުމީ މަންހަޖާ ގުޅޭ ސެމިނާރެއް‬ ‫މަންދު ކޮލެޖުން ބާއްވަނީ‬ ‫ގައުމީ މަންހަޖާ ގުޅޭ ސެމިނާރެއް ހދ‪.‬‬ ‫ކުޅުދުއްފުށީގައި މާދަމާ ބާއްވަން މަންދު ކޮލެޖުން‬ ‫ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސެމިނާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މިއަދު ބޭއްވި‬

‫ހައްލު ހޯދައިދިނުމަށް އެ ސެމިނާރުގައި އެހީތެރިވެދެވޭނެ‬ ‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މަންހަޖަށް އަހުލުވެރިވުމަށް ޓީޗަރުންނަށް‬ ‫ގންޖެހުންތަކާ ދިމާވޭ‪ .‬އެކަމުގެ ޝަކުވާ‬ ‫ޮ‬

‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން‪،‬‬

‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ގިނައިން އެބަ ލިބޭ‪.‬‬

‫މަންދުގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗެއާ އެކަޑެމިކް ހަފީޒާ‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬އެ ފީޑްބެކްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ސެމިނާ‬

‫އަފީފް ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެ ސެމިނާރަކީ ކުޅުދުއްފުށި ހިމެނޭ‬ ‫ސަރަހައްދުގެ އެކި ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން‬ ‫ކށްގެން ބާއްވާ ހަރަކާތެއް‬ ‫އަންނަ ޓީޗަރުންނަށް ހާއްސަ ޮ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މެންދުރު ފަހު ‪ 2:00‬އިން ‪ 6:00‬އަށް ހިލޭ‬ ‫ބާއްވާ އެ ސެމިނާރުގައި ހއ‪ ،‬ހދ‪ ،‬އަދި ށ‪.‬‬ ‫ތޅުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ވީހާ ވެސް ގިނަ ޓީޗަރުން‬ ‫އަ ޮ‬ ‫ބައިވެރިވުމަށް އެ ކޮލެޖުން އެދެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކލެޖުން ކުޅުދުއްފުށީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ‬ ‫މަންދު ޮ‬ ‫ސެންޓަރުގެ ނަމްބަރު ‪ 9524333‬ނުވަތަ ‪9564333‬‬ ‫އަށް ގުޅައިގެން ސެމިނާގައި ބައިވެރިވުމަށް ނަން ނޯޓު‬ ‫ކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި މަންހަޖަށް‬ ‫ހަފީޒާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ގންޖެހުންތަކާ ދިމާވެ‬ ‫އަހުލުވެރިވުމަށް ޓީޗަރުންނަށް ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެ ކަމަށް އަލިއަޅުވާލައި‪ ،‬މައްސަލަތަކަށް‬

‫ބާއްވަނީ‪ "،‬ހަފީޒާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ސެމިނާ ކުރިއަށް ދާ ވަގުތު‪،‬‬ ‫ކސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫އެ ކޮލެޖުގެ ޯ‬ ‫އންނާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬މަންދުގެ ކޯސްތަކަށް‬ ‫ވެސް ޮ‬ ‫ކުރިމަތިލައިގެން ‪ 10‬ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓެއް‬ ‫ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ އެ ކޮލެޖުގެ ‪ 20‬ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ‬ ‫ގުޅުވައިގެން ބާއްވާ ސެމިނާރެކެވެ‪ .‬ކުރިއަށް އޮތް‬ ‫ތަނުގައި ވެސް އެފަދަ އެހެން ސެމިނާރުތައް ބާއްވާނެ‬ ‫ކަމަށް ހަފީޒާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ‬ ‫މަތީ ތައުލީމް ފޯރު ޮ‬ ‫މަންދުން އަންނަނީ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ‬ ‫ކޯސްތަކުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ މާހައުލާ ގުޅޭ‬ ‫ކސްތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މުހިއްމު ޯ‬

‫ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓު‪ ،‬ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު‬

‫ނިހާން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އަށް ބޭރުގެ ނުފޫޒު‬ ‫ކޅު ފަރާތްތަކުން މި ގައުމު ގެންދަން‬ ‫ފޯރުވައި އިދި ޮ‬

‫ތޅުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު‬ ‫ޝަހީމް ހުވަދު އަ ޮ‬

‫ބޭނުންވާ މިސްރާބު އޭނާ އަށް ސާފު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރެއްވުމަށް ރުމާލު ‪ 2‬ޖަގަހައިގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި‬

‫ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން ފިޔާ‪ ،‬އަލުވި އަދި ބިސް ރާއްޖެ‬

‫ހުވަދޫ ބަހުން ނިހާން ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން‬

‫ކޓާ ކަނޑައަޅައި ޒަމާންތަކެއް ވަންދެން‬ ‫އެތެރެކުރަން ޯ‬

‫ވެރިކަމުގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަށް ގާނޫނުއަސާސީ އަށް‬

‫ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ސަލާންޖަހަން މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާ‬

‫ގެންނަން އޮތީ ކުޑަކުޑަ ބަދަލެއް ކަމަށާއި އެކަމަށް މަގު‬

‫ގތެއް ނޫން ކަމަށް‬ ‫ކަމަށާއި އެއީ ދިވެހިން ބޭނުންވާ ޮ‬

‫ތަނަވަސްވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވޓުން‪ ،‬ދެ ވަނަ ދައުރެއް ރައީސް ޔާމީނަށް‬ ‫ނަގާ ޯ‬ ‫ކޅު ޕާޓީތަކުން ބުނަމުން ދަނިކޮށް‪،‬‬ ‫ނުލިބޭނެ ކަމަށް އިދި ޮ‬

‫ކޅު އެމްޑީޕީ އާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު‬ ‫އިދި ޮ‬ ‫ނަޝީދަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިހާން‬

‫ނިހާން މިހެން ވިދާޅުވީ‪ ،‬ރައީސް ޔާމީން އިތުރު‬

‫ވިދާޅުވީ‪ ،‬މި ގައުމުގައި ދެން ވެރިކަން ކުރެއްވުމުގެ‬

‫މުއްދަތަކަށް ވެރިކަމުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ‬

‫ފުރުސަތު ނަޝީދަށް ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެމްޑީޕީ އަކީ‬

‫ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ބާރު ދެއްވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ދގު ހަދައި ފިތުނަ އުފައްދައިގެން އުޅޭ‬ ‫ރައްޔިތުންނަށް ޮ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް‬ ‫ނިހާން ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ޕާޓީއެއް ކަމަށާއި އެ ޕާޓީ އަށް މި ގައުމުގައި ވެރިކަން‬

‫ދީން ކުރިއަރުވައި‪ ،‬ބޭރުގެ ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެ‪،‬‬

‫ކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ރައްޔިތުން ދެން ނުދޭނެ ކަމަށް‬

‫ގތުގައި ބޭއްވޭނީ ރައީސް ޔާމީން‬ ‫މިނިވަން ގައުމެއްގެ ޮ‬

‫ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވެރިކަމުގައި ބަހައްޓައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫"ރައީސް ޔާމީން‪ ،‬ވަރަށް ފަސޭހަ އިން‬

‫ގތުގައި އެމްޑީޕީގެ "ރީނދޫ ހުން"‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫އތް ގދ‪ .‬ތިނަދޫން ވެސް އެ ހުން ފިލައި‪،‬‬ ‫ޖެހިފައި ޮ‬

‫ވެރިކަމުގައި ބެހެއްޓެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބައޮތް‪.‬‬

‫ގތުގައި ތިބި މީހުން ވެސް މިހާރު‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ބޮޑުންގެ ޮ‬

‫އވޭ‪ ،‬ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީގައި ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬ހުވަދު އަތޮޅު‬ ‫ވަނީ ޕީޕީއެމަށް ސޮއި ޮ‬

‫ދައުރަކީ ފަސް އަހަރުގެ ދެ ދައުރު ކަމަށް‪ .‬ބޮޑުވަޒީރުގެ‬

‫ގތުން މުޅި ރާއްޖެ އަށް ރައީސް ޔާމީން‬ ‫ހިމެނޭ ޮ‬

‫ދައުރުގެ ވާހަކައެއް ނެތް ކަނޑައަޅާފައި‪ .‬ހަމަ ކުޑަކުޑަ‬

‫ގެނެސްދެއްވާ ތަރައްގީ ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނާތީ ކަމަށް‬

‫ބަދަލެއް ގެނައުމާއެކު ރައީސް ކަމުގައި ރައީސް‬

‫ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވަޒީރު ކަމުގައި‬ ‫ޔާމީން ބަހައްޓައިގެން ނުވަތަ ޮ‬

‫"އެހެންވީމަ‪ ،‬ރައީސް ޔާމީނަށް ހުވަދު އަތޮޅުގެ‬

‫ބަހެއްޓައިގެން ވެސް [ވެރިކަން ކުރެވޭނެ] ގޮތް‬

‫ވޓު ދޭން ނުޖެހޭ އެއްވެސް ޒަރޫރީ‬ ‫ރައްޔިތުން ޯ‬

‫އތް‪ .‬ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ‪،‬‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ޮ‬

‫ސަބަބެއް ނެތް‪ "،‬ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަގު ތަނަވަސްވާނެ‪"،‬‬ ‫ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ގާނޫނުއަސާސީ‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬މަޖިލިސް މެދުވެރި ޮ‬

‫ނިހާން އެހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް‪،‬‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީގެ ‪ 262‬ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)ގައި‬ ‫ގތުގައި ރިއާސަތުގެ ދައުރަށް އެއްވެސް‬ ‫ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫އާއި ގާނޫނުތަކަށް ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގިނަ‬

‫އިސްލާހެއް (ބަދަލެއް) ގެނައުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ‬

‫އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ‬

‫މަޖިލީހުން ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ބަދަލެއް ގެނަޔަސް‪،‬‬

‫ގްރޫޕުން‪ ،‬ވެރިކަމުގެ ދައުރު ދެންމުމުގެ އިސްލާހު‬

‫އެ ބަދަލެއް ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވަން ވާނީ‪ ،‬އެ‬

‫ތ ސާފުކޮށް ނިހާން ވިދާޅެއް‬ ‫ހުށަހަޅާނެތޯ ނުވަތަ ނޫން ޯ‬

‫ބަދަލު ގެނައުމަށް ރައްޔިތުން ރުހޭތޯ ބެލުމަށް ނަގާ‬

‫ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހދުމުގެ އާންމު ވޯޓެއްގައި‪،‬‬ ‫ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ޯ‬

‫ކށް ވިދާޅުވީ‪ ،‬ރައީސް ޔާމީން‬ ‫ނިހާން ތަކުރާރު ޮ‬ ‫އިތުރު ދައުރުތަކަކަށް ވެރިކަމުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް‪ ،‬ވޯޓު ދިން މީހުންގެ‬ ‫އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވެއްޖެ ނަމަ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 19‬ޖުލައި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އުރީދޫން އެއާ އެމްބިއުލާންސެއް ހަދިޔާ ކުރަނީ‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އުރީދޫ އިން ރާއްޖެ އަށް އެއާ އެމްބިއުލާންސެއް ހަދިޔާ‬ ‫ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ކުންފުނިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާ ކުރާ ތިން ސީ‬ ‫އެމްބިއުލާންސް ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަވާލު ކުރުމަށް އިއްޔެ ބޭއްވި‬ ‫މލްޑިވްސްގެ ސީއީއޯ ނަޖީބު ޚާން‬ ‫ރަސްމިއްޔާތުގައި އުރީދޫ ޯ‬ ‫ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެއާ‬ ‫އެމްބިއުލާންސެއް ހަދިޔާ ކުރަން‪ ،‬އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އަބްދުﷲ‬ ‫ބިން މުހައްމަދު ބިން ސައުދު އާލް ޘާނީ ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ބޭއްވުމަށް އެކަމާ ގުޅޭ‬ ‫ނަމަވެސް ސަޕްރައިޒެއްގެ ޮ‬ ‫އިތުރު މައުލޫމާތެއް ނުދެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަޖީބު ވިދާޅުވީ އިއްޔެ ރާއްޖެ ގެނައީ ތިން ސީ‬ ‫އެމްބިއުލާންސްގެ ތެރެއިން ދެ އެމްބިއުލާންސް ކަމަށެވެ‪ .‬އަނެއް‬ ‫އެމްބިއުލާންސް މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެ ގެންނާނެ‬ ‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހެލްތް މިނިސްޓަރު‬ ‫އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ އުރީދޫން ހަދިޔާކުރި ސީ‬ ‫އެމްބިއުލާންސް އަކީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ދިން‬ ‫ބޑު އެހީއެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެއާއެކު‪ ،‬ހިދުމަތް ދިނުމަށް‬ ‫ވަރަށް ޮ‬ ‫‪ 29‬އެމްބިއުލާންސް ބޭނުން ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އުރީދޫން ރާއްޖެއަށް ގެނައި ސީ އެމްބިއުލާންސްތައް‪،‬‬ ‫ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ‬ ‫ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އަބްދުﷲ ބިން މުހައްމަދު ބިން‬ ‫ސައުދު އަލް ތާނީ (ވ) އަދި ހެލްތް މިނިސްޓަރު ނާޒިމް‬ ‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬އަހުމަދު ނިޝާތު‪ /‬މިހާރު‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬


19 July 2018

2018 ި‫ ޖުލައ‬19

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2018 ި‫ ޖުލައ‬19

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

21 July 2018

2018 ި‫ ޖުލައ‬21

Counselor

‫ކައުންސިލަރ‬

Abdulla Musthaq Iyasha Leena

ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬

Physiotherapy Santha Sheela

15:30 - 22:30

Jasin

08:30 - 15:30

ާ‫ތ ޝީލ‬ ަ ް‫ސަނ‬ ް‫ޖާސިނ‬

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 11:30

ް‫ޑައެޓީޝަނ‬

Dietician Asiya A. Raheem

ާ‫ އާސިޔ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ަ‫އާއްމު އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސ‬

General Surgeon Dr. Ravi Shankar

09:30 - 14:30

Dr. Ravi Shankar

20:00 - 22:00

ް‫ވ ޝަންކަރ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ވ ޝަންކަރ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬ -

ާ‫ ވަރްޝ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

-

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬ ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

-

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬ -

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

-

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2018 ި‫ ޖުލައ‬21

21 July 2018

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner Dr. Ibrahim Ahmed Razee 15:30 - 22:30 ީ‫ރާޒ‬

ު‫ އިބްރާހިމް އަހުމަދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Seshadri Das

ް‫ހެމަންތ‬ ޯ ާ‫އަސޯކާ ރ‬ ‫އ‬ 20:00 - 22:00 ު‫އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬ 09:00 - 13:00 ް‫ދާސ‬ 09:00 - 13:00 ް‫ދާސ‬

Dr. Vijaya Rani

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Hemanth

08:30 - 15:30

Dr. Asoka Rao

15:30 - 22:30

Dr. Abdul Azeez Hameed Dr. Seshadri Das

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

Physician Dr. Abdul Azeez Yoosuf

20:00 - 22:00

ް‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފ‬.‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

09:00 - 14:00

Dr. Kalimuthu

17:00 - 22:00

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mohamed Ali Dr. Mariyam Niyaz Dr. Hafsa

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ީ‫ މުހައްމަދު އަލ‬.‫ޑރ‬ ް‫ މަރިޔަމް ނިޔާޒ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ ހަފްސ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ENT Dr. Mariia Krugova

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ދަތުގެ ޚާއްސ‬

Dental Surgeon Dr. Raghavendra

10:30 - 15:30

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Raghavendra

18:00 - 22:00

Dr. Meacah

15:30 - 22:30

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ މިއާކ‬.‫ޑރ‬

Dr. Prathibha

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

Dental Surgeon & Pedodontist Dr. Neeha Das

18:00 - 22:00

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬ ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

Orthopaedician Dr. Abu Bucker

10:00 - 11:00

ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Yoosuf Shan

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫ފ ޝާނ‬ ް ު‫ ޔޫސ‬.‫ޑރ‬ ް‫ސން ފައިސަލ‬ ެ ު‫ ހ‬.‫ޑރ‬

Dr. Hussain Faisal

16:00 - 17:30

Dr. Anton

17:00 - 18:00

Dr. Rao

09:30 - 12:00

ް‫ އެންޓޮނ‬.‫ޑރ‬ ޯ‫ ރާއ‬.‫ޑރ‬

Dr. Rao

18:30 - 19:30

ޯ‫ ރާއ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Ismail Zahir

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Gyneacologist Dr. Naina Bhatti

12:00 - 13:00

-

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

Dr. Naina Bhatti

18:30 - 19:30

Dr. Shaheedha

-

ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Meetha Jolly

12:30 - 13:30

Dr. Thasneem

ާ ަ‫މިއަދު ނުބައްލ‬ ‫ވ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Shirmeen

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Anupama

Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

mihaaru.com

mihaaru.com

ި‫ނ ބައްޓ‬ ާ ި‫ނައ‬ ި‫ނ ބައްޓ‬ ާ ި‫ނައ‬ ާ‫ޝަހީދ‬ ީ‫މީތާ ޖޮލ‬ ާ‫އަނޫޕާމ‬ ް‫ތަސްނީމ‬ ް‫ޝިރްމީނ‬

ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬

13:30 - 15:30

Dr. Zahidha

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

Pediatrician Dr. Ismail Shafeeu Dr. Naina Vikas

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬

12:00 - 13:00

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ސިނާނަތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Sinaanath

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Samahath

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ ސަމާހަތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:00

Dr. Singh

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ސިންގ‬.‫ޑރ‬

Dr. Rukhsana

15:30 - 17:00

ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬

Ophthalmologist / Optometrist Dr. Niuma Dr. Junaid Fathimath Nestha

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ނިއުމ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ފާތިމަތު ނެސްތ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Dermatologist Dr. Shebi Dr. Adil Rasheed Dr. Reema

15:45 - 16:45

ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

ާ ަ‫މިއަދު ނުބައްލ‬ ‫ވ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist Dr. Fathimath Mufliha Dr. Thahseena

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ ފާތިމަތު މުފްލިހ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ތަހްސީނ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ް‫ނޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬ Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv


19 July 2018

2018 ި‫ ޖުލައ‬19

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2018 ި‫ ޖުލައ‬19

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com

mihaaru.com


19 July 2018

2018 ި‫ ޖުލައ‬19 2018 ި‫ ޖުލައ‬19

mihaaru.com

mihaaru.com

DIRECT WEEKLY SAILING… VESSEL NAME

VOY

ETA Laem Chabang

ETA Singapore

ETA Tanjung Pelepas

ETA Port Kelang

ETA Colombo

ETA Male'

NORDMED

04G0VW1MA

09-Jul-18

12-Jul-18

13-Jul-18

14-Jul-18

19-Jul-18

20-Jul-18

BUXFAVOURITE

04G0XW1MA

14-Jul-18

17-Jul-18

18-Jul-18

19-Jul-18

23-Jul-18

25-Jul-18

VICTORIA SCHULTE

04G0ZW1MA

19-Jul-18

22-Jul-18

23-Jul-18

25-Jul-18

30-Jul-18

31-Jul-18

ANNA-S

04G11W1MA

25-Jul-18

29-Jul-18

30-Jul-18

01-Aug-18

06-Aug-18

07-Aug-18

DELMAS KETA

04G13W1MA

01-Aug-18

04-Aug-18

06-Aug-18

07-Aug-18

12-Aug-18

13-Aug-18

CITY OF BEIJING

04G15W1MA

09-Aug-18

12-Aug-18

14-Aug-18

15-Aug-18

20-Aug-18

Feeder 24-Aug-18

For further information, please contact Total Transport Solutions Maldives (Pvt) Ltd 05th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male’, Maldives. T. Sheyam - +960 9100170 ; Atif +960 9100175


‫‪ 19‬ޖުލައި ‪2018‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 19‬ޖުލައި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪19 July 2018‬‬

‫‪CONTACT:3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫‪2 Bedroom‬‬

‫ދިފާޢީ ވަކީލުން‪ ،‬ތަ ޙްޤީޤު މަރް ޙަލާގައި‬

‫‪apartment‬‬

‫ވަކީލުން‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް‬

‫‪available‬‬

‫ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚި ދްމަތް ޯފރުކޮށްދިނުން‪،‬‬

‫‪for rent in‬‬

‫ކައިވެނި އަންމެރިޑް ސެޓްފިކެޓް‪ ،‬އެގްރީމެންޓް‪،‬‬ ‫ޕަވަރ އޮފް އުޓާރނީ‪ ،‬ޤާނޫނީ ފޯމް‪ ،‬ސިޓީ‪،‬‬

‫'‪Hulhumale‬‬

‫ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުން‪.‬‬

‫‪TEL:7784452‬‬ ‫‪17725‬‬

‫ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓް‪ ،‬ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން‪،‬‬ ‫ރޕޯސަލް‪ ،‬ސީ‪ .‬ވީ‪،‬‬ ‫ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް‪ ،‬ޕް ޮ‬

‫ޑްރައިވަރަކަށް ވުމަށް‬

‫ނަން ފާސްކުރުން‪ ،‬ނަން ބަދަލުކުރުން‪،‬‬

‫ބަހުން ތަރުޖަމާ ކުރުން‪،‬‬ ‫އެޓެސްޓް ކުރުން‪،‬‬

‫ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހެދުމާއި ކުންފުނި‬ ‫އުވާލުމުގެ އެންމެ އަވަސް ޚިދުމަތް‬

‫‪TEL:9986660‬‬

‫(‪ )1‬ގައި ހިލޭ ބައިވެރިވުމުގެ‬ ‫ފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ‪.‬‬ ‫‪TEL:7726573‬‬ ‫‪18535‬‬

‫ޝައުގުވެރިކަން ހުރި‬

‫ކްރެސެންޓުގެ ނަންބަރ އަށް‬ ‫ގުޅުއްވާ‬

‫‪TEL:7777500‬‬ ‫‪17627‬‬

‫ދޮންނަ މެޝިނާ‬ ‫ފަރުނީޗަރާއި އެކު‬

‫ގެ ކުރިން ދިވެހި ރެޑް‬

‫ޝެއަރ ބަދަލު ކުރުން‪،‬‬

‫‪16673‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫ކުލާހުގައި ގާރީ ކޯސް ލެވެލް‬

‫‪ 25‬މާރިޗް ‪2018‬‬

‫ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުން‪،‬‬

‫ޓިއުޝަން ދެމެވެ‪.‬‬

‫ވިލިގިނލި ދަސްވެނި ޤުރްއާން‬

‫ލައިސެންސް އަތުގައި އޮތްނަމަ‬

‫ކުންފުނި ޖަމްޢިއްޔާ ކްލަބް‪ ،‬ޖަމާޢަތް‪،‬‬

‫އިސްލާމް މާއްދާގެ‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫ފަރާތްތަކުން ‪B 1 / B 2‬‬

‫ސިންގަޅަ‪ :‬ތަމަޅަ‪ :‬މަލިޔާޅަމް‪ :‬މެލޭ‪:‬‬

‫މަތީ ހުރިހާ ގުރޭޑެއްގެ‬

‫ހުއްދަލިބިގެން ‪ ،‬މާލެ‬

‫ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ‬ ‫އެމްބިއުލަންސް ސްޓާފް‬

‫ޢަރަބި‪ :‬އިނގިރޭސި‪ :‬އުރުދޫ‪ :‬ފާރިސީ‪:‬‬

‫ގްރޭޑް ‪ 6‬އަކުން ފެށިގެން‬

‫ޑްރައިވަރު ް‬ ‫ނ‬ ‫ބޭނުންވެއްޖެ!‬

‫ޤުރްއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުން‬

‫‪ 170‬އަކަފޫޓުގެ‬ ‫ކޮޓަރިއެއް ކުއްޔައްދެމެވެ‪.‬‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬

‫‪TEL:3341009/9906715‬‬ ‫‪17702‬‬

‫‪TEL:7833811‬‬ ‫‪18517‬‬


19 July 2018

2018 ި‫ ޖުލައ‬19

mihaaru.com

ީ‫އިޝްތިރާކު ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬ mihaaru.com

3001515

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


19 July 2018

2018 ި‫ ޖުލައ‬19

mihaaru.com


19 July 2018

2018 ި‫ ޖުލައ‬19

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ީ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

3001515


19 July 2018

2018 ި‫ ޖުލައ‬19

mihaaru.com


19 July 2018

2018 ި‫ ޖުލައ‬19

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


19 July 2018

2018 ި‫ ޖުލައ‬19

mihaaru.com


19 July 2018

SUBSCRIBE

2018 ި‫ ޖުލައ‬19

mihaaru.com

MIHAARU PRINT EDITION Subscribe for 1 year and save 10%


19 July 2018

2018 ި‫ ޖުލައ‬19

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


‫ކުޅިވަރު‬

‫އީގަލްސް ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި‬

‫މާޒިޔާގެ ކުޅުން ދަށްވުމުން އިންމަ މާޔޫސްވެފައި‬

Profile for Mihaaru

19 JULY 2018 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

19 JULY 2018 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded