Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 18‬އޮކްޓޯބަރ ‪( 2016‬އަންގާރަ) އަގު‪5:‬ރ‬

‫މައުމޫންގެ ޖަލް ާ‬ ‫ސ‬ ‫ބާއްވަން ދަރުބާރުގެ‬ ‫ނުދީ ޔާމީންގެ‬ ‫ފެކްޝަނަށް ދީފި‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން‪ ،‬އެ ޕާޓީގެ ޮއފީހުން ނިކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬މުހައްމަދު ޝަރުހާން‪/‬މިހާރު‬

‫ކޮމަންވެލްތު ްނ‬ ‫ވަކިވުމުން އިދިކޮޅު‬ ‫މެމްބަރުން ރަތަށް!‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި މެމްބަރުން‬ ‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ‪ .‬އިދި ޮކޅު ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ‬ ‫ޮކމަންވެލްތުން ވަކިވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމަށް ފާޑު‬ ‫ވިދާޅުވެފައި‪ޮ - .‬ފޓޯ‪ :‬މަޖިލިސް‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 18‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2016‬އަންގާރަ)‬

‫ޕާކިސްތާނުން އިންޑިއާ ާއ‬ ‫ދެކޮޅަށް ރާއް ޖޭގައި ކެމް ޕޭންކޮށްފި‬ ‫ޕާކިސްތާނުގެ ގާނޫނު‬ ‫ހަދާ މަޖިލީހުގެ‬ ‫މަތި ގޭގެ ރައީސް‬ ‫ރަޒާ ރައީސް‬ ‫ޔާމީނާ އިއްޔެ‬ ‫ބައްދަލުކުރައްވަނީ‪--.‬‬ ‫ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް‬ ‫އޮފީސް‬

‫އަ ލީ ނާ ފި ޒް‬

‫އަތްގަދަ ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާކަން‪ "،‬ރަޒާ ވިދާޅުވި ކަމަށް އެ‬ ‫ލިއުމުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕާކިސްތާނުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މަތި ގޭގެ‬

‫އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު އުފެދިފައިވާ މައްސަލަތާ ހެދި‬

‫އިތުރު މެމްބަރަކާ އެކު ރަޒާ ރައީސް ޔާމީނާ އެކު ބޭއްވެވި‬

‫ކށް‪ ،‬ޕާކިސްތާނުގެ އިސް‬ ‫ސާކް ސަމިޓު ވެސް ފަސްކޮށްފައި ވަނި ޮ‬

‫ގތުގައި ޕާކިސްތާނުން ބޭނުން‬ ‫ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކޅަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގައި‬ ‫ބޭފުޅަކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އިންޑިއާއާ ދެ ޮ‬

‫އތުމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪،‬‬ ‫ވަނީ މި ސަރަހައްދުގައި ސުލްހަ ގާއިމްވެފައި ޮ‬

‫ކެމްޕޭން ކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އެކަން ހާސިލު ކުރެވޭނީ އދ‪.‬ގެ ގަރާރުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަޝްމީރުގެ‬

‫މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ޕާކިސްތާނުގެ ގާނޫނު‬ ‫ހަދާ މަޖިލީހުގެ މަތި ގޭގެ ރައީސް ރަޒާ ރައްބާނީ ވަނީ އިއްޔެ‬

‫ކށްގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މައްސަލަ ހައްލު ޮ‬ ‫ގތުން ރަޒާ ދެއްކެވި އެއްވެސް ވާހަކައެއް‬ ‫އިންޑިއާއާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އިންޑިއާ އިން‬

‫އފީހުން ނެރުނު ބަޔާނަކު ނެތެވެ‪ .‬އެ ބަޔާނުގައި‬ ‫ރައީސް ޮ‬

‫ގތް ކަމަށް ބުނެ އޭނާ ވަނީ ގިނަ‬ ‫ޕާކިސްތާނާ ދޭތެރޭ އަމަލުކުރާ ޮ‬

‫ވަނީ ބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރިންނާ އެކު ރައީސް އާއްމުކޮށް ބާއްވަވާ‬

‫ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އޭގެ ކުރިން‪ ،‬ރާއްޖޭގެ‬

‫ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކަށް ފަހު ނެރޭ ބަޔާންތަކުގައި ވެސް ހުންނަ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހާ އެކު ބޭއްވެވި‬

‫ގތުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކެވެ‬ ‫ކަހަލަ‪ ،‬ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވެސް ރަޒާ ވަނީ އެފަދަ މައްސަލަތަކެއް‬ ‫ނަންގަވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕާކިސްތާނުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މަތި ގޭން ނޫސްވެރިންނަށް‬

‫ޕާކިސްތާނުގެ އިސް ވެރިއަކު އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި‬ ‫ވާހަކަ ދައްކަވާފައި ވާއިރު‪ ،‬އަންނަ މަހުގެ ‪ 10-9‬އަށް‬ ‫އތް ސާކް ސަމިޓުގައި‬ ‫އިސްލާމްއާބާދުގައި ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައި ޮ‬

‫ގތުގައި ޕާކިސްތާނުގައި ހަމަނުޖެހުން‬ ‫ބެހި ލިއުމެއްގައި ބުނި ޮ‬

‫ބައިވެރި ނުވާނެ ކަމަށް ހަތަރު ގައުމަކުން ބުނުމާ އެކު‪ ،‬އެ‬

‫ކށް އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ކޮމާންޑަރަކު‬ ‫އުފައްދަން އުޅެނި ޮ‬

‫ސަމިޓް ފަސްކުރިކަން‪ ،‬ސާކުގެ މި ދައުރުގެ ޗެއާ ނޭޕާލުން ވަނީ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ރަޒާ ރައީސް ޔާމީނަށް‬ ‫ވަރަށް ފަހުން ހައްޔަރު ޮ‬

‫އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލލުގެ ފެނުމަށް އަސަރު ކުރާ‬ ‫ދެންނެވި އެވެ‪ .‬އަދި ކުޑަކުދިންގެ ޮ‬

‫ކޓް ކުރި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގެ‬ ‫ސާކް ސަމިޓް ބޮއި ޮ‬

‫ކަހަލަ ވަޒަން ފަދަ ތަކެތި ބޭނުން ކުރުމާއި އެ ނޫން ވެސް އެކި‬

‫އިތުރުން‪ ،‬އަފްގާނިސްތާނާއި ބަންގްލަދޭޝް އަދި ބޫޓާން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން އިންޑިއާ ސިފައިން ކަޝްމީރުގެ ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ‬ ‫ގޮތް ޮ‬

‫ސަމިޓުގައި ބައިވެރި ނުވާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭން ސީދާ ނުބުންޏަސް‪،‬‬

‫ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނަމުން ދާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ރައީސް‬

‫ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވޭނެ ފަދަ މާހައުލެއް‬

‫އަރިހުގައި ވިދާޅުވި ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކށް ދިނުމަށް މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ކިބައިން އެދިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގާއިމް ޮ‬

‫"އެފަދަ ކަންތައްތަކުން ހާމަވަނީ އިންޑިއާ އިން މި ސަރަހައްދަށް‬

‫ޕާޓީ ހިން ގޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން‬ ‫މައުމޫނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ޕާޓީ ހިންގުމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި އެހެން ކަންކަން ފަހިކޮށްދެއްވަން‬ ‫މައުމޫން އަރިހުން އެދެން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހަލީލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ބައްދަލުވުމަކާ ހިސާބަށް ދެވޭ‬

‫ގތަށް‪ ،‬ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު‪،‬‬ ‫ކޓުގެ އަމުރާ އެއް ޮ‬ ‫ސިވިލް ޯ‬ ‫ގތްތަކެއް ހޯދަން‬ ‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެ ޕާޓީ ހިންގޭނެ ޮ‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާ ވާހަކަ ދައްކަން‬ ‫ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ފެކްޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް‬ ‫އަބްދުﷲ ހަލީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕީޕީއެމްގައި މައުމޫން އަދާކުރައްވާ ޒިންމާތަކުން އެމަނިކުފާނު‬

‫ވަރެއް ނުވޭ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ކެނޑިނޭޅި‬ ‫ދަންނަވަމުން އަޅުގަނޑުމެން ބައްދަލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ‬ ‫ކަން‪ "،‬ހަލީލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު ރައީސް މައުމޫންގެ ޖަވާބެއް އަދި ނުލިބޭ ކަމަށް‬ ‫ހަލީލް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ބައްދަލުވުމަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާއިރު‪ ،‬މީގެ‬ ‫ކުރިން ޕާޓީގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން ބާއްވައިދޭން ތަކުރާރުކޮށް‬

‫އެކަހަރިކުރަން ރައީސް ޔާމީން ފެކްޝަނުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި‬

‫އެދިވަޑައިގަތުމުން ވެސް މައުމޫން އެކަން ކުރައްވާފައި ނުވާ ކަން‬

‫ކށްފައި ވަނީ މައުމޫންގެ ހުރިހާ ޒިންމާތަކެއް‪،‬‬ ‫މައްސަލާގައި ހުކުމް ޮ‬

‫ހަލީލް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ހަވާޅުކުރުމަށެވެ‪ .‬އެ އަމުރާ އެއްގޮތަށް‬ ‫ރައީސް ޔާމީން ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވައި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް‬ ‫ވެސް ވަނީ ބާއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކންފަރެންސެއްގައި ހަލީލް‬ ‫ދަރުބާރުގޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ޕްރެސް ޮ‬

‫ކޓު އަމުރާ އެއްގޮތަށް ޕާޓީގެ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޯ‬ ‫ތ ރައީސް ޔާމީން ގެންދަވަނީ‬ ‫ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޯ‬ ‫މަސައްކަތްޕުޅުކުރައްވަމުންނެވެ‪ .‬ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން އެއީ ފުރަތަމަ‬ ‫ކޓު އަމުރާ އެއްގޮތަށް‬ ‫ފިޔަވަޅު ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ވިދާޅުވީ‪ޯ ،‬‬

‫ގތަށް ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުން‪،‬‬ ‫ކޓު އަމުރުގައިވާ ޮ‬ ‫ވިދާޅުވީ ޯ‬

‫ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވަކީ ސައްހަ ނޫން ބައްދަލުވުމެއްތޯ ނޫންތޯ‬

‫އެ ޕާޓީގެ ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވަނީ ރައީސް ޔާމީނާ‬

‫ސުވާލު އުފެއްދޭނެ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހަވާލުކުރައްވާފައި ކަމަށެވެ‪ .‬ކައުންސިލްގެ އެ ނިންމުމާ އެއްގޮތަށް‬

‫‪2‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 18‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2016‬އަންގާރަ)‬

‫ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވޭ ގޮތަށް "މިހާރު" އެންޑްރޮއިޑަށް‬ ‫އަ ލީ ނާ ފި ޒް‬

‫ވަނީ "މިހާރު"ގެ ވެބްސައިޓަށް ވަންނަ މީހަކަށް‬ ‫ބީރައްޓެހިކަން އިހުސާސް ނުކުރެވޭނެ ގޮތަށެވެ‪.‬‬ ‫ރއިޑް އެޕްގެ ޕޯސްޓަރެއް‪.‬‬ ‫"މިހާރު"ގެ އެންޑް ޮ‬

‫ފނު ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް‬ ‫އެންޑްރޮއިޑް ޯ‬

‫މި އެޕްގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ އެ މީހަކު ކިޔާ‬

‫ބޑު ހަދިޔާއެއް ދީފި އެވެ؛ އެ މީހަކު‬ ‫"މިހާރު"ން ޮ‬

‫ހމްޕޭޖުން ބަލައިލެވޭ ގޮތަށް‬ ‫ހިތްވާ ސެކްޝަނެއް ޯ‬

‫ކިޔާ ހިތްވާ އެއްޗެހި އަމިއްލަ އަށް އިޚްތިޔާރު‬

‫ކަސްޓަމައިޒް ކުރެވުމެވެ‪ .‬ބޭރުގެ ބައެއް ނޫސްތަކުގެ‬

‫ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމު ްނ‬ ‫އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ރަތަށް!‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ކމަންވެލްތާ އެކު ގުޅިގެން‬ ‫ފެންވަރެއްގައި އޮއްވާ ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ފުރަތަމަ ދިވެހި‬ ‫ކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާ ޮ‬

‫ގތަށް‪ ،‬އެ މީހަކު‬ ‫މބައިލް އެޕްތަކުގައި ހުންނަ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ލންޗުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ނިއުސް އެޕް "މިހާރު"ން ޯ‬

‫ޝައުގުވެރިވާ ދާއިރާއެއްގެ ލިޔުންތައް ހޯމްޕޭޖްގައި‬ ‫ހިމަނައި‪ ،‬އެ ސެކްޝަންތަކަށް ފަސޭހަ އިން ވަދެވޭނެ‬

‫ކޅު މެމްބަރުން ރައްޔިތުން‬ ‫ނިންމުމާ ގުޅިގެން އިދި ޮ‬

‫ކުރީ މިދިޔަ މޭ މަހުގެ ‪ 24‬ގަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެ ސެކްޝަންތައް‬

‫ކންމެ ހަފުތާއެއްގެ ފަސް‬ ‫"މިހާރު" ނޫހުގެ ޗާޕު ޮ‬

‫ނަގައި އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ސެކްޝަންތައް ވެސް‬

‫ދުވަހު ނުކުންނަމުންދެ އެވެ‪ .‬އަދި ވެބްސައިޓް ކޮންމެ‬

‫ހިމެނޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހަކު ‪ 24‬ގަޑިއިރު އާ ޚަބަރުތަކާއި ރިޕޯޓްތަކާ‬ ‫އެކު ތާޒާވަމުން ދެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ނިއުސް އެޕްގެ‬

‫"އަޅުގަނޑެމެން އަބަދު ވެސް ބަލަނީ ޒަމާނީ‬ ‫ކށް ކިޔުންތެރިންނަށް‬ ‫ފަހުގެ ގޮތްތައް ތަޢާރަފް ޮ‬ ‫ގތަކަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް‪ .‬މި ވަގުތު‬ ‫ފަސޭހަ ވާނެ ޮ‬

‫ލންޗުކުރި "މިހާރު" އެޕްގައި ގިނަ‬ ‫ގޮތުގައި މިއަދު ޯ‬

‫ލންޗްކުރި ކަމުގައި‬ ‫ރއިޑް އެޕްލިކޭޝަން ޯ‬ ‫އެންޑް ޮ‬

‫ކަންތައްތަކެއް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އެ ގޮތުން‪" ،‬މިހާރު"ގެ‬

‫ކޅެއްގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން‬ ‫ވިޔަސް ކުޑަ ދުވަސް ޮ‬

‫ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކުރާ ހުރިހާ ލިޔުންތަކާއި ފޮޓޯ‬

‫އައިފޯން އެޕްލިކޭޝަން ވެސް ލޯންޗު ކުރާނަން‪"،‬‬

‫ގެލެރީތައް‪ ،‬ވަރަށް ފަސޭހަ ލޭއައުޓަކުން ކިޔާލެވޭނެ‬

‫މިހާރުގެ ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިން މެނޭޖަރު‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬މި ލޭއައުޓް ފަރުމާ ކޮށްފައި‬

‫ޝަމްއޫން އަފީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކމަންވެލްތުގެ މެމްބަރު ކަމުގައި ރާއްޖެ އޮންނަތާ ‪34‬‬ ‫ޮ‬

‫ބޑަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލީހުގައި ވަރަށް ޮ‬ ‫ކމަންވެލްތުން ވަކިވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހުގެ‬ ‫ޮ‬ ‫މަޝްވަރާ އަށް ރައީސް ޔާމީން އެދިވަޑައިގެން‬

‫ބޑު އަނިޔާ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ރައްޔިތުންނަށް ދިން އެންމެ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑެތި ނިންމުންތައް ނިންމާއިރު‪ ،‬ލިބިދާނެ‬ ‫މިފަދަ ޮ‬ ‫ކށް މަޝްވަރާކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ‬ ‫ގެއްލުންތައް ދިރާސާ ޮ‬

‫އންނައިރު އެ ހައްގުތައް‬ ‫ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކެއް ޮ‬

‫މެމްބަރުން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ކޮމަންވެލްތުން‬ ‫އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ވަކިވުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ ބަހެއް ހޯދަން ޖެހެ‬ ‫އެވެ‪ .‬މަޖިލީހުގެ ނިންމުމެއް ނެތި މިކަން ކުރުމަކީ‬

‫ފމަށް ހެދި‪ "،‬ޖައުފަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މީހުންގެ ޕްލެޓް ޯ‬

‫ކމަންވެލްތު މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫އަނބުރާ ގެންގޮސް‪ޮ ،‬‬ ‫ދެމިތިބުމަށް ވެސް އެ މެމްބަރުން ގޮވާލެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ޖަމާއަތުން އަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި‬

‫ނަމަވެސް ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެމްބަރުން‬

‫ދެ ފަޅި ވެފައިވާ‪ ،‬ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ފަސް‬ ‫ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ކުރީގެ ރައީސް އަދި‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ފަސް ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން‬

‫އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ބާއްވަވާ‬

‫މި މަހުގެ ‪ 31‬ވަނަ ދުވަހު އާއްމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން‬

‫ޖަލްސާއަށް ދަރުބާރުގެ ދޫކުރުމަށް ފަހު އަތުލައިފި ކަމަށް‬

‫ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މައުމޫން އިއުލާނުކުރެއްވީ‬

‫ޕީޕީއެމްގެ މައުމޫން ފެކްޝަނުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގަ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ޕީޕީއެމްގައި މައުމޫނަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން‬ ‫ބާއްވާ ޖަލްސާ އަށް ދަރުބާރުގެ ނުދޭން ނިންމި ނަމަވެސް‬ ‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރާ ފެކްޝަނުން ލޯކަލް‬ ‫ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދަރުބާރުގެ ވަނީ‬ ‫އިންތިހާބު ނިމެންދެން ދޫކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މައުމޫން ފެކްޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ‬

‫ޖަލްސާގައި ޕީޕީއެމްގެ އާއްމު މެމްބަރުން ބައިވެރިވުމަށް‬ ‫މައުމޫން ވަނީ ދައުވަތު ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"ފައިސާ ދެއްކި އިރު ވެސް އެނގޭނެ ދެއްތޯ‬ ‫އިމްތިހާނެއް ކުރިއަށްދާކަން‪ .‬އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް ގުޅާފައި‬ ‫ހލު ދޫކުރެވޭކަށް‬ ‫މިއަދު އެ ބުނީ ޖަލްސާ ބާއްވަން ޯ‬ ‫ނެތޭ‪ .‬އެހެން ތާރީހެއްގައި ޖަލްސާ ބާއްވަން ދަރުބާރުގެ‬

‫އަލީމް މިއަދު ވިދާޅުވީ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ކުރިން ހުއްދަ‬

‫ހަމަޖައްސަން ވިދާޅުވީމަ ދެންނެވީ ޑިސެމްބަރު މަހާ‬

‫ލިބުމުން ފައިސާ ވެސް ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ‬

‫ހަމައަށް އެތަން ފުލްވެފައޭ ހުރީ‪ "،‬އަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފައިސާ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން‬

‫އަލީމް ވިދާޅުވީ ދަރުބާރުގެ ދޫނުކުރީ ޖަލްސާ ބޭއްވިޔަ‬

‫މިހާރު އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަލީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪،‬‬

‫ނުދިނުމަށް ކަމަށާއި ހަމަ އެ ދުވަހު އެހެން ތަނެއްގައި‬

‫ދަރުބާރުގެ ދޫކުރެވެން ނެތީ އިމްތިހާނެއް ކުރިއަށް ދާތީ‬

‫ޖަލްސާ ބޭއްވެމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ‬ ‫މކްރަސީގެ ބިންގާ ވަރުގަދަ ޮ‬ ‫ޑި ޮ‬

‫ކމަންވެލްތުން ވަކިވުމަކީ ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ‬ ‫ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫މަސައްކަތަކީ އެ ޖަމާއަތުން އިސްކަން ދޭ ކަންކަން‬

‫ހުރިހާ ރައްޔިތުން ތާއީދު ކުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގައުމެއްގެ ދާހިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް އެއްވެސް ބަޔަކަށް‬

‫ކމަންވެލްތުން ވަކިވުމުގެ ކުރިން މަޝްވަރާގެ‬ ‫ޮ‬

‫ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ މެމްބަރުން‬

‫ރިވެތި އުސޫލު އިސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި މިއިން ކޮންމެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނިންމުމަކުން ލިބޭނެ ގެއްލުމާއި ފައިދާއަށް ރިއާޔަތް ކުރަން‬

‫ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަދި‬ ‫ޕލިސް އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ‬ ‫ކުރީގެ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޮ‬ ‫ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަކީ ގައުމަށް ފައިދާ ހުރި ނިންމުމެއް‬ ‫ކމަންވެލްތުގެ މެމްބަރެއްގެ‬ ‫ނޫން ކަމަށާއި ޖޭޕީން އެދެނީ ޮ‬ ‫ގތުގައި ރާއްޖެ ދެމިއޮތުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫"ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަނީ ރަނގަޅަށް‬

‫ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‬ ‫ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮމަންވެލްތުން‬ ‫ވަކިވުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫"މަޖިލީހުން މިކަމާ ވިސްނައި‪ ،‬އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ‬ ‫ހދަން ޖެހޭ‪ "،‬ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބަހެއް ވެސް ޯ‬ ‫ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ‬

‫ކމަންވެލްތުން އެކަންޏެއް ނޫން ބުނަނީ‪.‬‬ ‫ނޫން ކަން ޮ‬

‫ކމަންވެލްތުން ރާއްޖެއާ މެދު ކަންކަން ކުރަމުން‬ ‫ޮ‬

‫ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން ވެސް ބުނާ ވާހަކައެއް އެއީ‪"،‬‬

‫ދަނީ އެއްވެސް ހަމައަކުން ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‬ ‫ކމަންވެލްތުން ވަކިވާން ނިންމި ނިންމުމަކީ ރައީސް‬ ‫ޮ‬ ‫އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމެވި ހަރުދަނާ ނިންމެވުމެއްގެ‬ ‫ގތުގައި އެ މެމްބަރުން ސިފަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ކމަންވެލްތުން ވަކިވާން‬ ‫ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ޮ‬ ‫ނިންމުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން‬ ‫ކުރަންޖެހުނީ ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތައް ކޮމަންވެލްތުން‬

‫ގތް ހެދުމާއި ސިޔާސީ‬ ‫ރޭހުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ޮ‬

‫ކމަންވެލްތުން ރާއްޖޭގެ‬ ‫ބަލައިނުގަތުމުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޮ‬

‫ގތުން މިނިވަންކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގޮތް‬ ‫ޮ‬

‫ކަންކަމާ ބެހި‪ ،‬ބޭއިންސާފުން ފިޔަވަޅު އަޅަމުން ދިއުމަކީ‬

‫ހދައިދިނުމާއި ބިރުވެރިކަމެއް ނެތި މި ގައުމުގައި އުޅޭނެ‬ ‫ޯ‬

‫ކމަންވެލްތުން ވަކިވާން ނިންމަން ޖެހުނު ސަބަބެއް ކަމަށް‬ ‫ޮ‬

‫ކށްދިނުމަށާއި މެމްބަރުން ފައިސާގެ ނުފޫޒުން‬ ‫މަގު ފަހި ޮ‬

‫ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ‪.‬‬

‫އެއްކިބާވެވަޑައިގަތުމަށް އޭނާ ގޮވާލެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މަރަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފު‬ ‫ކމަންވެލްތުގެ މަގްސަދުތައް ތަފާތުވެފައިވާއިރު‪ ،‬އެ‬ ‫ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫ވެސް ގޮވާލެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ފުލްވެފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ‬

‫ބލި ކުރަން‪ ،‬ރާއްޖެ އަށް‬ ‫ކުރީ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަ ޮ‬ ‫ކމަންވެލްތަކީ އެ‬ ‫ދަތި ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކު ޮ‬

‫ގތުން ސިޔާސީ ވާދަވެރިންނަށް ރިޔާސީ‬ ‫އެ ޮ‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ބޑު ގައުމެއްވިޔަސް‬ ‫"ކުދި ގައުމެއް ވިޔަސް‪ޮ ،‬‬ ‫ލިބިގަންނަން ޖެހޭ‪ .‬އެކަމަކު ފަހަކަށް އައިސް މަސައްކަތް‬

‫އތް ކަންކަން ސަރުކާރުން‬ ‫ކމަންވެލްތުން ހުށަހަޅާފައި ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކަމަށް މިނިސްޓްރީން އެންގީ އިއްޔެ އެވެ‪.‬‬

‫ބލިކުރުމަށް ކަމަށް އޭނާ ތުހުމަތު‬ ‫ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަ ޮ‬

‫ފނުއްވި މައްސަލަ އަށް ބަހުސް ކުރެއްވި‬ ‫މަޖިލީހަށް ޮ‬

‫ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ރިޔާޒް މިއަދު‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ޑިސެމްބަރު މަހާ ހަމައަށް ދަރުބާރުގެ‬

‫އައިސް މަސައްކަތް ކުރީ ކުރިއެރުންތައް ހުއްޓުވާލައި‬

‫ގތުގައި މިއީ ސަރުކާރުން‬ ‫އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނިކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬މުހައްމަދު ޝަރުހާން‪/‬މިހާރު‬

‫ލިބުނު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކމަންވެލްތުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ފަހަކަށް‬ ‫ނަމަވެސް ޮ‬

‫ކމަންވެލްތުން ވަކިވުމަކީ‬ ‫ކުރެއްވި އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ޮ ،‬‬

‫ގައުމުގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ރަނގަޅު ކުރުމަށް‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން‪ ،‬އެ ޕާޓީގެ އޮފީހުން‬

‫ކމަންވެލްތުގެ ގައުމުތަކުގެ‬ ‫މަސައްކަތް ކުރުމުން ޮ‬ ‫ބޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް‬ ‫އެހީތެރިކަމާ އެކު ރައްޔިތުންނަށް ޮ‬

‫ސަރުކާރުން އެޅި ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އޭނާ‬

‫ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު ނިންމުމެއް ކަމަށާއި މި ނިންމުން‬

‫މައުމޫންގެ ޖަލް ާ‬ ‫ސ‬ ‫ބާއްވަން ދަރުބާރުގެ ނުދީ‬ ‫ޔާމީންގެ ފެކްޝަނަށް ދީފި‬

‫އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު ޖައުފަރު‬ ‫ދާއޫދު ވިދާޅުވީ ތައުލީމީ ގޮތުން ވަރަށް ދަށް‬

‫އަހަރު ފަހުން އެ ޖަމިއްޔާ އިން ވަކިވާން ސަރުކާރުން‬

‫"މިހާރު" ނޫސް އޭގެ ވެބްސައިޓާ އެކު އިފްތިތާހް‬

‫‪3‬‬


‫‪ 18‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2016‬އަންގާރަ)‬

‫‪5‬‬

‫އަންހެނުންނަށް ބަދު ބަސް‬ ‫ބުނެގެން އުމަރު އަނދައިފި‬ ‫އާ ސި ޔަ ތު މު ހަ އް މަ ދު ސަ އީ ދު‬

‫ރަނގަޅު މީހުން ނުބައި ކުރާ ތިން ސަބަބެއް‬

‫އތް ޕީޕީއެމްގެ މައުމޫން ފަޅީގައި ތިއްބެވި‬ ‫ފަޅިވެފައި ޮ‬

‫ފުށުއަރަ އެވެ‪ .‬އަދި މިއީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާގައި‬

‫ފާޑުކިޔަން ފެށި އެވެ‪ .‬އަންހެނުންނަށް މި ވަރުގެ ބަދު‬ ‫ބަހެއް ބުނީތީ ހައިރާންވާ ކަމަށާއި މިއީ އެއްގޮތަކަށް‬

‫ކައުންސިލް މެމްބަރުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޔުމްނާ ވަނީ‬

‫އަންހެނުން ނިކަމެތިކުރަމުންދާ މައްސަލަ އަށް އިތުރުވި‬

‫ވެސް ބަލައިގަނެވޭނެ ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެކި‬

‫އުމަރަށް ރައްދު ދެއްވާފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ކުރެއްވި‬

‫ކަމެއް ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫މީހުން ވަނީ ޓްވީޓްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް އެއްފަރާތަކަށް‬ ‫ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެއީ މާ ޮ‬

‫"އަންހެނުންނަކީ ވެސް އިންސާނުން‪ .‬އަންހެނުން‬

‫އންނަ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި އަންހެނުން ވެސް‬ ‫ޮ‬ ‫ހމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު‬ ‫ހިމެނޭ ކަމަށް ކުރީގެ ޯ‬

‫ވެސް ފިރިހެނުންނާ އެއްވަރަކަށް ނުވަތަ އެއަށް‬

‫ބޑަށް ފާޑުކިޔުން‬ ‫ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް ވަރަށް ޮ‬

‫ބޑަށް މުޖުތަމައަށް ޚިދުމަތްކުރޭ‪ "،‬އަންހެނަކު‬ ‫ވުރެ ޮ‬

‫އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫މިއަދު ހަވީރު ތިނެއް ޖަހާކަށްހާ އިރު އުމަރު‬

‫އަންހެނުންގެ ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ‬

‫ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި "ވައިން‪ ،‬ވިމެން އެންޑް ވެލްތު"‬

‫އފް ވިމެން އިން ވަނީ އުމަރުގެ‬ ‫ޖަމްއިއްޔާ ވޮއިސް ޮ‬

‫ނުވަތަ "ރަލާއި އަންހެނުންނާއި މުއްސަނދިކަން" އެއީ‬

‫ވާހަކަ އަނބުރާ ގެންދަވައި މައާފަށް އެދިވަޑައިގަތުމަށް‬

‫ގސްކުރާ ތިން ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވީ‬ ‫ރަނގަޅު މީހުން ޯ‬

‫ގޮވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޖެހިފައިވާ ވާހަކައެއް ކަމަށާއި ފިރިހެނުން ވެސް‬

‫އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާނެ ކަން‬ ‫އިއުލާންކުރައްވާފައިވާ އުމަރުގެ ޓްވީޓާ ގުޅިގެން ބައެއް‬ ‫މީހުން އޭނާ ސިފަކުރަނީ "ރާއްޖޭގެ ޓްރަމްޕް"ގެ ގޮތުގަ‬

‫އަންހެނުން ނުބައިކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ބަލަންވީ‬

‫އެވެ‪ .‬އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ ރޭހުގައި އުޅުއްވާ ޑޮނަލްޑް‬

‫ރަނގަޅު މީހުންނަށް ވާން އަދި އެހެން މީހުން ވެސް‬

‫ޓްރަމްޕް ވެސް އަންހެނުން ކުޑައިމީސްކޮށް މިފަދަ ބަދު‬

‫ރަނގަޅު މީހުންނަށް ހަދަން އެހީތެރިވެދޭން‪ "،‬ޔުމްނާ‬

‫ބަސްތައް ވިދާޅުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފާޑުކިޔަން ފެށުމުން‪ ،‬ފުރަތަމަ ޓްވީޓަށް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އުމަރަށް ރައްދު ދިން މީހުންގެ ތެރޭގައި ކެނެޑާ‬

‫ދޅުގަޑިއެއްހާ އިރު ފަހުން އުމަރު ކުރެއްވި އެހެން‬ ‫ޮ‬

‫އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު‬

‫ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި‪ ،‬އެތަކެއް ބައިވަރު‬

‫ޝެލީ ވައިޓިން ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪ .‬އޭނާ‬

‫އަންހެނުންނާ ގުޅުން ބޭއްވެވި ރައީސެއްގެ ގައިގައި‬

‫ރައީސަކު އިސްތިއުފާދެއްވި ކަމަށާއި ފައިސާއާ ހެދި‬

‫މީހުންގެ ތެރޭގައި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން‬

‫ވިދާޅުވީ ލީޑަރުންނާއި ސަރުކާރު ފެއިލްވީމާ އޭގެ ޒިންމާ‬

‫ކށްލާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވީމާ "‪3‬‬ ‫ތަޅައި އަވަހާރަ ޮ‬

‫ގތުން ކަނުވި ކަމަށް އެ ޓްވީޓުގައި‬ ‫ރައީސަކު ސިޔާސީ ޮ‬

‫އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން އަދި ދާދި‬

‫ބލުގައި އަޅުވައިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަންހެނުންގެ ޮ‬

‫ޑަބްލިޔު" (ވައިން‪ ،‬ވިމެން އެންޑް ވެލްތު)ގެ ވާހަކައަކީ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އަމާޒުވި ފާޑުކިޔުންތަކަށް ފަހު‬

‫ފަހުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބުކަމުން‬

‫އުމަރު ވަނީ ޓްވީޓް ޑިލީޓް ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކަންކަމާ ގުޅުވައިގެންނެވެ‪ .‬ރަލާ ހެދި‬

‫މި ޓްވީޓާއެކު އެތައް ބަޔަކު އެއްފަހަރާ އުމަރަށް‬

‫އުމަރުގެ ވާހަކައާ އެންމެ ފުރަތަމަ ދެކޮޅު ހެދި‬

‫ކމިޝަންގެ ކުރީގެ ނާއިބު‬ ‫ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮ‬

‫ރާއްޖޭގައި ތެދެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ކުރިން ކުރެއްވި‬

‫އިސްތިއުފާދެއްވި ޔުމްނާ މައުމޫން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ‬

‫ތލާލް ވިދާޅުވިގޮތުގައި އުމަރުގެ‬ ‫ރައީސް އަހުމަދު ޮ‬

‫ޓްވީޓާ އެކު މި ޓްވީޓް ވެސް ވަނީ ޑިލީޓް ކުރައްވައިފަ‬

‫އެވެ‪ .‬ޔުމްނާ އާއި އުމަރަކީ މައްސަލަ ބޮޑުވެ‪ ،‬ދެ‬

‫ވާހަކަ ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަމުގެ ގާނޫނާ ވެސް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފިންގަޕްރިން ްޓ‬ ‫ހުށަހެޅުމުގެ މައްސަލަ‬ ‫ހައި ކޯޓަށް‬

‫އެމްޕީއެލްގެ މައްޗަށް ކުރި އަމުރު އިސްތިއުނާފަށް‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން ޕާޓީތަކުގައި‬ ‫ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފިންގަޕްރިންޓް‬ ‫ހުށަހަޅާފައި ނެތް މީހުން ޕާޓީތަކުން ވަކިކުރަން އިލެކްޝަންސް‬ ‫ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސިވިލް‬ ‫ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި ޑީއާރްޕީން މި މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި‬ ‫އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި މި ވަނީ އެ ޕާޓީތަކުން ސިވިލް ކޯޓަށް‬ ‫މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަހުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި‬ ‫އިސްލާހެއްގެ ސަބަބުން އިލެކްޝަންގެ ނިންމުން ރަނގަޅު ކަމަށް‬ ‫ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު ‪ ،2013‬އައުމުގެ ކުރިން ޕާޓީތަކަށް‬ ‫ސއިކޮށްފައި ތިބި މެމްބަރުންގެ ފިންގަޕްރިންޓް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެ‬ ‫ޮ‬ ‫ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީ އާއި ޑީއާރްޕީން ކުރި ދައުވާ ކުރިއަށް‬

‫އެމްޕީއެލްގެ ސީއީއޯ ޖުނައިދު (މ) ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަދައްކަވަނީ‪ :‬މެރީޑިއަމް އަތުން ތެޔޮ ހޯދުން ހުއްޓާލީ ގެއްލުންވާތީ‬ ‫ކަމަށް އެމްޕީއެލް އިން ބުނޭ‪ -‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ ‪/‬މިހާރު‬

‫ދަނިކޮށް ގާނޫނު އިސްކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން‬ ‫ސއިކުރި މީހުން ވެސް ފިންގަޕްރިންޓް ހުށަހަޅަން‬ ‫ޮ‬ ‫ޕާޓީތަކަށް‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހޯދަމުންދާތީ އެ މައްސަލަ މެރީޑިއަމުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަމަލުކުރަން ފެށިއިރު‪،‬‬ ‫އެ ގާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން ސޮއިކުރި މެމްބަރުންގެ ފިންގަޕްރިންޓް‬

‫އެއްބަސްވުމަށް ފަހު އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްގެން އެމްޕީއެލް އިން ތެޔޮ‬ ‫މިދިޔަ ހަފުތާގައި ނެރުނު އަމުރުގައި އެމްޕީއެލް އަށް އަންގާފައި‬

‫މެރީޑިއަމް ކުންފުނި ފިޔަވައި އެހެން ބައެއްގެ އަތުން ތެޔޮ‬

‫ވަނީ މައްސަލަ ނިމެންދެން‪ ،‬މެރީޑިއަމް ފިޔަވައި އެހެން ބައެއްގެ‬

‫ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަކަށް ބުނެފައެއް ނެތެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫މލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)‬ ‫ނުގަތުމަށް އަންގައި‪ޯ ،‬‬

‫އަތުން ތެޔޮ ނުގަތުމަށެވެ‪ .‬އެ އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރަން މިހާރު‬

‫އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިދިޔަ އަހަރު ނިންމީ ގާނޫނު އައުމުގެ‬

‫ގެ މައްޗަށް ނެރުނު އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރަން އެމްޕީއެލް އިން‬

‫ހުށަހަޅާފައިވާ ކަން އެމްޕީއެލް އިން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރިން ސޮއިކުރި މެމްބަރުން ވެސް ފިންގަޕްރިންޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ‬

‫ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށާއި ހުށަނާޅައިފި ނަމަ ޕާޓީން ވަކިކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފިންގަޕްރިންޓް ހުށަނާޅާ މީހުންގެ ޕާޓީ މެންބަޝިޕް ގެއްލުމާ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް‬

‫ގތުގައި މެރީޑިއަމް އަތުން ތެޔޮ‬ ‫އެމްޕީއެލް އިން ބުނެފައިވާ ޮ‬ ‫ގަތުން ހުއްޓާލީ އެ ކުންފުންޏަށް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ގެއްލުންވާތީ އާއި‬

‫އންނަ މެރީޑިއަމް ކުންފުނި ފިޔަވައި އެހެން‬ ‫ރަޝީދުގެ މަސްލަހަތު ޮ‬

‫މެރީޑިއަމުން ތެޔޮ ސަޕްލައިކުރުމުގައި އޮޅުވާލައި‪ ،‬ތެޔޮ ސަޕްލައިކުރާ‬

‫ކޅު އެމްޑީޕީ އަށް ވަނީ މެންބަރުން އެންމެ ގިނަ ޕާޓީގެ‬ ‫އެކު އިދި ޮ‬

‫ކޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް‬ ‫ބައެއްގެ އަތުން ތެޔޮ ނުގަތުމަށް ސިވިލް ޯ‬

‫މިންވަރު ޔަގީން ނުކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ތުހުމަތުތައް‬

‫މަގާމު ގެއްލި‪ ،‬ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމް އަށް އެ މަގާމު ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނެރުނީ އެމްޕީއެލްއަށް ބޭނުންވާ ތެޔޮ ހޯދަން މެރީޑިއަމާ އެކު‬

‫މެރީޑިއަމުން ދޮގު ކުރެއެވެ‪.‬‬


‫‪ 18‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2016‬އަންގާރަ)‬

‫‪7‬‬

‫ރައީސް ޔާމީނާ އެކު ބޭއްވި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުން‬ ‫ސައްހަ ނޫން ކަމަށް އިލެކްޝަންސްއަށް އަންގައިފި‬ ‫އަ ބް ދުﷲ ޖަ މީ ލު‬

‫ކައުންސިލް ހިންގާ ގަވައިދުގެ އަށް ވަނަ މާއްދާގައި‬ ‫ބުނާ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ދައުވަތު‬ ‫އންނަނީ ޕާޓީގެ ރައީސަށް‬ ‫ދިނުމުގެ އިހުތިޔާރު ޮ‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރައްވާ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ރޭ ބައްދަލުވުމަށް ދައުވަތުދީފައި ވަނީ‬

‫މެންބަރުންނާ އެކު ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވީ ޕީޕީއެމްގެ‬

‫އެހެން ފަރާތަކުން ކަމަށާއި ރޭގެ ނިންމުންތައް ވާނީ‬

‫ސައްހަ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ނޫން ކަމަށް‪ ،‬އެ‬

‫ބާތިލް ކަމަށް އަލީމް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ‬

‫ޕާޓީގެ ރައީސް އިއްޔެ އައްޔަންކުރެއްވި ސެކްރެޓަރީ‬ ‫ޖެނެރަލް އަބްދުލް އަލީމް އިއްޔެ އިލެކްޝަންސް‬

‫ގަވައިދުގެ ‪ 57‬ވަނަ މާއްދާ ބުނާ ގޮތުން‬

‫ކމިޝަނަށް އަންގަވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫މުސްތަޝާރަކީ ޕާޓީ ހިންގުމުގައި އަދި ޕާޓީގެ‬

‫ދަރުބާރުގޭގައި ޕީޕީއެމްގެ އިން ބައްދަލުވުމެއް‬ ‫ބޭއްވީ ޕާޓީގެ ރައީސް އެ ޕާޓީ ހުއްޓުމަކަށް‬

‫ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެއްވެސް އަމަލީ‬ ‫އންނަ ފަރާތެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ދައުރެއް ޮ‬ ‫އެ ސިޓީގެ އިތުރުން ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން‬

‫ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅި‬ ‫މައްސަލާގައި ކުރި ހުކުމަކަށް ފަހު އެވެ‪ .‬އެ ހުކުމުގައި‬

‫އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވަނީ އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ‬

‫ވަނީ ޕާޓީގެ މުޝްތަޝާރާ ޕާޓީގެ ހިންގުން ހަވާލުކޮށް‪،‬‬

‫ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ތޮލާލު‬

‫‪ 24‬ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް‬

‫އިސްތިއުފާދެއްވުމުން އެ މަގާމަށް އިއްޔެ ބޭއްވި ކުއްލި‬

‫ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ރޭ ބޭއްވި‬ ‫"ކައުންސިލް" ބައްދަލުވުން ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ދަނީ‪ - .‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިހާން‪/‬ޓުވިޓާ‬

‫ބޭއްވުމަށް މުޝްތަޝާރުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުން އަލީމް އައްޔަންކުރެއްވިކަން‬

‫ސފްވާން އައްޔަންކުރި ކަން ވެސް‬ ‫ޮ‬ ‫ނަސީރާއި އަހުމަދު‬

‫ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުރަހީމް އަބްދުﷲ‬

‫އެހެންވެ ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދިޔައީ‬

‫އަންގަވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬މައުމޫން ފެކްޝަނުން ކުރިން ވަނީ ޕާޓީތަކުގެ‬

‫ކމިޝަނަށް ފޮނުއްވި އެހެން‬ ‫އިލެކްޝަނަށް ޮ‬

‫ޕީޕީއެމްގެ މުޝްތަޝާރު ރައީސް ޔާމީންގެ ރިޔާސަތުގައި‬

‫ރައީސް ޔާމީން ރިޔާސަތުގައި އިންންވައިގެން ރޭ‬

‫ބައްދަލުވުމަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް‬

‫ސިޓީއެއްގައި‪ ،‬ޕީޕީއެމްގެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ‬

‫މައުމޫނާއި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހަންމަދު‬

‫ކމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫މަގާމުގައި ހުންނެވި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އާއި‬

‫މަގާމަށް ފ‪ .‬ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ‬

‫ވަހީދު ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފނުއްވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައި‬ ‫ސުލައިމާނަށް އަލީމް ޮ‬

‫ޒާހިދު ރަމީޒް ވަކިކުރިކަން ވެސް ރަސްމީކޮށް ވަނީ‬

‫ހަލީލް އަދި ޑެޕިއުޓީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް‬

‫ކންމެވެސް ފަރާތަކުން ދައުވަތު ދެއްވައިގެން‬ ‫ވަނީ " ޮ‬

‫އަންގައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ދެ ބޭފުޅުން ވަކިކުރެއްވުމުން‬

‫އިގްބާލު އާދަމް އައްޔަންކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ބުނެ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ކަމަށް ބުނާ‬

‫އެ މަގާމުގައި ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ސެކްރެޓަރީ‬

‫އިންނަވައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފައި ވަނީ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމް ދެ ފަޅިވެ‪ ،‬ދެ ފެކްޝަނެއްގެ‬

‫މީގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުމުގައި‬

‫ގޮތުގައި ހިންގަން ފަށާފައިވާ އިރު އޭގެ ތެރެއިން‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމަކީ ސައްހަ‬

‫ފނުއްވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައިވެ‬ ‫ޖެނެރަލް އަލީމް ޮ‬

‫ޕީޕީއެމް ތަމްސީލު ކުރައްވާނެ ދެ ބޭފުޅުން ވެސް‬

‫ކން ބައެއްކަމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމޭނީ ދެ‬ ‫ރަނގަޅީ ޮ‬

‫ބައްދަލުވުމެއް ނޫން" ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި އަކައުންސިލުން ވަކިކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ‬

‫ޔާމީން ފެކްޝަނުގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުން ވަނީ‬

‫ފނުވާ ލިއުންތައް ލިބުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފަރާތުން ޮ‬

‫ހމް މިނިސްޓަރު އުމަރު‬ ‫އިތުރުން ކައުންސިލަށް ކުރީގެ ޯ‬

‫ނިންމަވައިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ ޕީޖީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނާއި‬

‫އެ ސިޓީގައި އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ‬

‫ލަފަޔަށް އަމަލު ނުކުރާ ނަމަ ކައުންސިލް އިންތިހާބު‬ ‫އިންސާފުވެރިއެއް ނުވާނެ‪ :‬އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު‬

‫އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއް ދޭން‬ ‫ވަނީ އެދިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަނުން އެންގީ ގާނޫނީ‬ ‫"އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫ހުރަސްތަކެއް ނެތް ނަމަ‪ ،‬މުއްދަތު އިތުރުކުރަން‬ ‫މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް‪ "،‬އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީގެ‬ ‫ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވޓާސް ލިސްޓް އާންމުކުރިއިރު‪،‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން ޯ‬ ‫އައިޑީ ކާޑުގެ މައުލޫމާތު ނެތި ލިސްޓު އާންމުކުރުމާ‬ ‫ކޅު ޕާޓީތަކުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން‬ ‫ގުޅިގެން އިދި ޮ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ނިޔާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިއީ‬ ‫ފާޅު ޮ‬

‫އފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫އެމްޑީޕީ ޮ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަލީ‬ ‫ކމިޝަނުން އެކުލަވާލި ކައުންސިލް‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ކުރި ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މި ވަގުތަށް ފަސް ކުރުމުގެ‬

‫ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް ފިޔަވައި ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން‬

‫އެއްވެސް ހިޔާލެއް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް އިލެކްޝަނުން‬

‫ކޅު ޕާޓީތަކުން ވަރަށް‬ ‫ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުމުގައި އިދި ޮ‬

‫ބުނެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކމެޓީގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ‬ ‫އިންތިހާބުގެ ލަފާ ދޭ ޮ‬

‫ގިނަ ލަފާތައް ދީފައިވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ބައެއް‬

‫ޕާޓީތަކުގެ ލަފާތައް އަޑު ނާހާ ނަމަ‪ ،‬އަންނަ ޖެނުއަރީ‬

‫ކަންކަމަށް އިލެކްޝަނުން ޖަވާބުދާރީ ނުވާ ކަމަށް އޭނާ‬

‫ލކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ މިނިވަން‬ ‫މަހު އޮންނަ ޯ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު‬ ‫އިއްތިހާދުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމުގެ އަޑުތަކެއް ފެތުރުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ މަޝްވަރާ‬

‫ކމިޝަނަކުން އަމަލު ކުރި ގޮތެއް‬ ‫ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޮ‬

‫ގތުގައި އެ ބައްދަލުވުމުގައި‬ ‫ނިޔާޒް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ކައުންސިލް އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ހުށަހަޅަން އުޅޭ‬

‫އެސްއޯއެފް ކޯޓަށް‬ ‫ހާޒިރު ނުވިޔަސް‬ ‫މައްސަލަ ހިންގަނީ‬

‫ހަމައެއާ އެކު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭން ޖެހޭ‬ ‫ފައިސާ ނުދީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހިފަހައްޓާފައި‬

‫މީގެ އިތުރުން މި މަހުގެ ‪ 26‬ވަނަ ދުވަހު‬

‫ބޑުވުންތައް ވެސް‬ ‫އތުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ކަން ޮ‬ ‫އޮތް ޮ‬

‫އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި‪،‬‬

‫ކށްފައި ވާނެ ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ހިއްސާ ޮ‬

‫ކުރިމަތިލުމަށް ‪ 14‬ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭނެ ކަމަށް‬

‫ގތުގައި ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ނުދީ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އިލެކްޝަނުން ބުނި ނަމަވެސް‪ ،‬އެއީ އެކަށީގެންވާ‬

‫ކމިޝަނަށް ލިބިދީފައި‬ ‫ހިފެހެއްޓުމަކީ އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫މުއްދަތެއް ނޫން ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬

‫އތް ބާރެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫އއެފަށް ދޫކުރި‬ ‫ޑޮލަރު (‪ 158‬މިލިއަން ރުފިޔާ) އާއި އެ ކުންފުނިން އެސް ޯ‬ ‫ހަތަރު ލައްކަ ޑޮލަރު (‪ 6.1‬މިލިއަން ރުފިޔާ) އެއްފަހަރާ ހޯދުމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވާ‬

‫ބޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅުން އޮތްކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޮ‬

‫އއެފް އިން ހާޒިރު ނުވެއްޖެ ނަމަ އެ މައްސަލަ އެ‬ ‫އަޑުއެހުމަށް އެސް ޯ‬

‫އެސްއޯއެފް ކުންފުނި އަތުން ‪ 160‬މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އެމްއެމްޕީއާރުސީން‬

‫ކޓުން އިއުލާން ކުރީ‬ ‫ކުންފުނީގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހިންގަން ފަށާނެ ކަން ޯ‬

‫ކުރާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތަށް އެސްއޯއެފް ހާޒިރުނުވެއްޖެ ނަމަ އެ މައްސަލަ‬

‫އއެފަށް ޗިޓް ހަވާލު ނުކުރެވިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫އެސް ޯ‬

‫ޣައިރު ހާޒިރުގައި ހިންގާނެ ކަން ކޯޓުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ އަދި‬ ‫މިހާރު ފިލައިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އުޅޭ މުހައްމަދު އައްލާމް ލަތީފް (މޮހޯ)‬ ‫އތް އެސްއޯއެފްއަކީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާތައް‬ ‫ގެ ހިއްސާ ޮ‬ ‫އެކި ފަރާތްތަކަށް ބެހި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކުންފުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރުސީން ދައުވާކުރަނީ އެ ދެ ކުންފުނީގެ ދެމެދުގައި އޮތް‬ ‫އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެމްއެމްޕީއާރުސީ އަށް ލިބެންޖެހޭ ‪ 10.3‬މިލިއަން‬

‫އެސްއޯއެފްގެ އޮފީސް ކުރިން ހިންގި އެޑްރެހުގައި އެ ކުންފުނި މިހާރު‬ ‫ނުހިންގާތީ އެ ކުންފުންޏަށް ޗިޓް ހަވާލު ނުކުރެވޭ ކަން ވަނީ އެނގިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރު ކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން‬ ‫ކޓަށް ހާޒިރު ނުވެއްޖެ‬ ‫މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަކުން ޯ‬ ‫ނަމަ ނުވަތަ އެ ފަރާތް ވީތަނެއް ނޭނގޭ ނަމަ ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ‬ ‫ހިންގާނެ ކަން އިއުލާން ކުރުމަށް ފަހު‪ ،‬ޣައިރު ހާޒިރުގައި މައްސަލަ ހިންގައި‬ ‫ހުކުމް ކުރެވިދާނެ އެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 18‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2016‬އަންގާރަ)‬

‫ބީއެޗްއެމްގެ އެކްސްއެ ްލ‬ ‫ޕްރޮމޯޝަނަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް‬

‫‪8‬‬

‫ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި‬ ‫ހިއްސާ ވިއްކުމާ‬ ‫ބެ ހޭ ސެމިނާއެއް‬

‫އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ ގައުމުތައް ގުޅިގެން ހިއްސާގެ ބާޒާރު‬ ‫ކުރިއަރުވައި އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރުކޮށް‪ ،‬ތަރައްގީ ކުރުމާ ގުޅޭ ސެމިނާއެއް‬ ‫ރާއްޖޭގައި ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ)ގެ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް‬ ‫އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފައިނޭންޝަލް ރެގިއުލޭޓާސް ޓްރެއިނިން‬

‫ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމު ހުށަހަޅައިގެން ބީއެޗްއެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ އެކްސްއެލް އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަންގެ‬

‫އިންސްޓިޓިއުޓާއި ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ‬

‫ނަސީބުވެރިއެއް‪ :‬މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު‪ ،‬ހަފުތާއަކު އަދި މަހަކު ނަސީބުވެރިން ހޮވާއިރު‪ ،‬ޕްރޮމޯޝަނުގެ ހުރިހާ ބައިވެރިންގެ‬

‫(ސީއެމްޑީއޭ)އާ ގުޅިގެން ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި‬

‫ތެރެއިން ޮހވާ އެއް ނަސީބުވެރިއަކަށް ހާއްސަ އިނާމެއް ހުށަހަޅާފައިވޭ‪ -- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ބީއެޗްއެމް‬ ‫މޝަންގެ ހުރިހާ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން‬ ‫މީގެ އިތުރުން ޕްރޮ ޯ‬

‫މަ ރި ޔަ މް ސާ ލި ޔާ‬

‫ގުރުއަތުން ހޮވޭ ނަސީބުވެރިއަކަށް ވަރަށް ހާއްސަ އިނާމެއް ވެސް‬ ‫ބީއެޗްއެމް އިން ދެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‪ ،‬އެއް ނަސީބުވެރިއަކަށް ދެ‬ ‫ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގުހުރި އިނާމު ހުށަހަޅައިގެން ކުރިއަށް‬ ‫ގެންދާ އެކްސްއެލް އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ ބޮޑު ޕްރޮމޯޝަނަށް ވަރަށް‬ ‫ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް އެކްސްއެލް އެތެރެކޮށް‬ ‫ވިއްކާ ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫މީހުންގެ ދުބާއީ ދެކޮޅު ޓިކެޓާއި ތިބުމާއި ކެއުމުގެ ހަރަދާއި އިތުރަށް‬ ‫ހަރަދު ކުރާނެ ފައިސާ ދޭން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މޝަންގައި ބައިވެރިވުމަށް އެ ކަމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ‬ ‫މި ޕްރޮ ޯ‬ ‫އެކްސްއެލް ދަޅެއް ގަނެ‪ ،‬މަތިގަނޑުގެ ނުފުށުގައި އިންނަ ކޯޑު‬

‫ބީއެޗްއެމްގެ ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިން މެނޭޖަރު އިބްރާހިމް‬

‫‪ 7755‬އަށް އެސްއެމްއެސް ކުރަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬ދިރާގާއި އުރީދޫގެ‬

‫ޝަރީފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި "އެކްސްއެލް ޓެބް ޕްރޮމޯޝަން"ގެ‬

‫މޝަންގައި‪ ،‬ރަނގަޅު‬ ‫ކަސްޓަމަރުންނަށް ވެސް ބައިވެރިވޭ މި ޕްރޮ ޯ‬

‫ނަމުގައި މި މަހު ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަންގައި މިހާތަނަށް އައި އިރު‬

‫ބނަސް އިނާމު‬ ‫ކޑެއް ގުރުއަތުގައި ބައިވެރި ކުރެ އެވެ‪ޯ .‬‬ ‫ހުރިހާ ޯ‬

‫ވަރަށް ގިނަ ނަސީބުވެރިންނާ އިނާމު ވަނީ ހަވާލު ކޮށްފަ އެވެ‪ .‬މި‬

‫ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތުން އެސްއެމްއެސް އަކުން އެކަން އަންގާއިރު‪،‬‬

‫ޕްރޮމޯޝަން ކުރި އަށް ދަނީ ޑިސެމްބަރ ‪29‬ގެ ނިޔަލަށެވެ‪.‬‬

‫ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ނަސީބުވެރިން އެ ރޭ ‪ 11:45‬ގައި ގުރުއަތުން‬

‫"ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަސްޓަމަރުން މި ޕްރޮމޯޝަންގައި‬ ‫ބައިވެރިވެ‪ ،‬އިނާމުތައް އެބަ ގެންދޭ‪ .‬އެއާ އެކު‪ ،‬އެކްސްއެލްގެ‬ ‫ވިޔަފާރި އަށް ވެސް ކުރިއެރުން ލިބިއްޖެ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ހވާ ނަސީބުވެރިންނަށް‬ ‫މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ޮ‬

‫ހޮވައި އެސްއެމްއެސް އަކުން އަންގަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ހަފުތާ އަކަށާއި‬ ‫މަހަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިނާމުތައް ލިބޭ ފަރާތްތައް ހޮވަން ހާއްސަ‬ ‫ގުރުއަތެއް ބާއްވައި ކާމިޔާބު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެސްއެމްއެސް‬ ‫އަކުން އަންގާނެ އެވެ‪ .‬ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެކްއެސްއެލް އެނާޖީ‬

‫ބައިސްކަލެއް ލިބޭ އިރު‪ ،‬ހަފުތާއަކު އެއް ފަހަރު ހޮވޭ‬

‫ބޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައި ވާއިރު‪ ،‬ބީއެޗްއެމް‬ ‫ޑްރިންކް ވަރަށް ޮ‬

‫ނަސީބުވެރިއަކަށް ވެސް ބައިސްކަލެއް ލިބެ އެވެ‪ .‬އަދި މަސް‬

‫އަކީ ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މުދާ އެތެރެކޮށް ވިއްކާ‬

‫ނިމުމުން ނަގާ ގުރުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ސައިކެއް ދޭ އިރު‪،‬‬

‫އެއް ކުންފުންޏެވެ‪ .‬އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ މަޝްހޫރު ބާވަތްތަކުގެ‬

‫ވަގުތުން ދޭ ‪ 2،250‬އަށް ވުރެ ގިނަ ބޯނަސް އިނާމުތަކެއް ވެސް‬

‫ކސްޓު ކިރާއި ޔޭޔޭ ކޮފީ ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ތެރޭގައި ޯ‬

‫ސެމިނާގައި އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދާއި އިރުމަތީ އެފްރިކާގެ ބައެއް‬ ‫ގައުމުތަކުގެ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ރެގިއުލޭޓް ކުރާ އިދާރާތަކުން ބައިވެރިވާ ކަމަށް‬ ‫ސީއެމްޑީއޭ އިން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އެ އޮތޯރިޓީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި މި ސެމިނާގައި‬ ‫ބޑާ އޮފަރިން އަދި‬ ‫މި ދެ ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ކްރޮސް ޯ‬ ‫އިންވެސްޓްމަންޓަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ‬ ‫ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މި ސެމިނާ ފައްޓަވައިދެއްވަމުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު‬ ‫ސައީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އަކީ އިންވެސްޓްކުރުމަށް ރަނގަޅު ތަނެއް ކަމަށާއި‬ ‫ހާއްސަކޮށް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ފާހަގަކުރެވޭ‬ ‫ފަދަ ފައިދާއެއް ލިބޭ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ގިނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ރާއްޖެ އަށް ލިބުމުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ‬ ‫އާއި އެ ނޫން އެހެން ދާއިރާތަކަށް ވެސް ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބި‪ ،‬ރާއްޖޭގެ‬ ‫އިގްތިސާދަށް މަންފަތާކެއް ކުރާނެ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސީއެމްޑީއޭގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު ނަސީރު‬ ‫ރސް ބޯޑާ އޮފަރިންގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ ފަދަ‬ ‫ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ކް ޮ‬ ‫ތަރައްގީ ވަމުން އަންނަ ގައުމަކަށް ގިނަ ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ފައިނޭންޝަލް އިންޓަގްރޭޝަންގެ ސަބަބުން އެ ދާއިރާ‬ ‫ހަރުދަނާވެ‪ ،‬ކުރިއެރުން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޑާ އޮފަރިން އާއި‬ ‫ރާއްޖޭގެ ކެޕިޓަލް މާކެޓް ތަރައްގީކުރުމަށް ކްރޮސް ޯ‬ ‫އިންވެސްޓްމަންޓަށް މަގުފަހި ކުރުމަކީ ސީއެމްޑީއޭގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭނުގެ‬ ‫ދަށުން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ‪.‬‬

‫މޝަނުގައި ހިމަނާފައި އެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ ޕްރޮ ޯ‬

‫ޝެލްބީންސްގެ ޑެލިވަރީ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި‬ ‫ޝެލްބީންސް އިން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް‬

‫ހަމީދު ފަރީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި‬

‫ހދައިގެން ސްރީ ލަންކާގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓް‬ ‫ޯ‬

‫މޝަނުގައި ޝެލްބީންސްގެ ޑެލިވަރީ‬ ‫ޕްރޮ ޯ‬

‫މޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި‬ ‫ލިބޭ ޕްރޮ ޯ‬

‫ހިދުމަތަށް ‪100‬ރ‪ .‬ހޭދަ ކުރި ކޮންމެ‬

‫ޝެލްބީންސްގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކަސްޓަމަރަކަށް ވެސް ބައިވެރިވުމުގެ‬

‫ޕްރޮމޯޝަންގެ‬

‫ޝެލްބީންސުން ޔުނިވާސަލް‬

‫ފުރުސަތު ދިނެވެ‪.‬‬ ‫މާލޭގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ‬

‫ޓްރެވަލްސްއާ ގުޅިގެން މިދިޔަ މަހުގެ ‪1‬‬ ‫އިން ‪ 15‬އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި‬

‫ޝެލްބީންސްގެ ރެސްޓޯރަންޓުގައި ވެސް‬

‫މޝަންގައި ދެ ނަސީބުވެރިން ވަނީ‬ ‫ޕްރޮ ޯ‬

‫މޝަން ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ‬ ‫މި ޕްރޮ ޯ‬

‫ހވާފަ އެވެ‪ .‬އެއީ އައިޝަތު ރަޔާހީން އާއި‬ ‫ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އަބްދުﷲ ޝަވީން އެވެ‪.‬‬ ‫ޝެލްބީންސްގެ މާކެޓިން މެނޭޖަރު‬

‫ނަސީބުވެރިޔަކަށް‬ ‫ޮހވުނު ފަރާތަކާ އިނާމު‬ ‫ހަވާލުކުރަނީ‬


‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 18‬އޮކްޓޯބަރ ‪( 2016‬އަންގާރަ)‬

‫‪9‬‬

‫އެއް "ޕީ" ރަ ީއސް ޔާމީނަށް އަނެއް "ޕީ" މައުމޫނަށް!‬ ‫ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް‬ ‫ބައްލަވާ‪ ،‬އެ ގާނޫނުގައި‬ ‫ނެތް އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ‬ ‫މަގާމުތަކަށް މީހުން އައްޔަންކޮށް‬ ‫ވަކިކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު‬ ‫ކޯޓަށް ދީފައެއް‪ .‬އެހެންވީމަ‬ ‫މަގާމްތަކުން ވަކިކުރުން ފަދަ‬ ‫ކަންކަން ކޯޓުން ކުރެވިދާނެ‬ ‫ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ގަބޫލެއް‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ރައީސް ޔާމީން ބަލަހައްޓަވަނީ‪ :‬ޕާޓީގެ ހިންގުން މުސްތަޝާރާ ސިވިލް ކޯޓުން ހަވާލުކުރިއިރު ޕިޕީއެމްގެ އަސާސީ‬ ‫ގަވާއިދުގައި އެ މަގާމަކީ ޕާޓީ ހިންގުމުގެ އެއްވެސް ދައުރެއް ނެތް ރަމްޒީ މަގާމެއް‪ -- .‬ފޮޓޯ‪ :‬މުހަންމަދު ޝަރުހާން‪ /‬މިހާރު‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ކޯޓުން ކުރި އަމުރަށް މައުމޫން އިޖާބަ ދެއްވާފައި‬ ‫ގތުން ޕީޕީއެމްގެ‬ ‫ނުވުމެވެ‪ .‬މައުމޫން އަމަލުކުރައްވާ ޮ‬

‫މެދުވެރިވުމެވެ‪.‬‬ ‫އާންމު އުސޫލުން ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުން‬

‫ނުކުރެވޭ‪ "،‬ހަސީން‬ ‫ގާނޫނުގައި ނެތް އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ މަގާމުތަކަށް‬ ‫ކށް ވަކިކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު ކޯޓަށް‬ ‫މީހުން އައްޔަން ޮ‬

‫ހިންގުމާއި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން‬

‫ބޭއްވޭނީ ޕާޓީގެ ރައީސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށް‬

‫ދީފައެއް‪ .‬އެހެންވީމަ މަގާމްތަކުން ވަކިކުރުން ފަދަ‬

‫ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ވެށީގައި ހަރަކާތްތެރިވާން‬

‫ކޓު އަމުރާ އެކު‬ ‫ވިޔަސް‪ ،‬ވަކީލަކު ބުނި ގޮތުގައި‪ޯ ،‬‬

‫ކޓުން ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް‬ ‫ކަންކަން ޯ‬

‫ކން ބަޔަކަށް ހެއްޔެވެ؟‬ ‫ގާނޫނީ ބާރު ލިބިގެން ވަނީ ޮ‬

‫ޕީޕީއެމަށް ހުރަސްއެޅިފައިވާ ކަމަށް ހުކުމުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ބާރުތަކާއި ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު މުސްތަޝާރަށް‬

‫ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ‪ "،‬ހަސީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޕާޓީގެ ވެރިޔަކީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟‬

‫އެއީ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ އަދި ދިވެހި ގައުމުގެ‬

‫ކޓުގެ އެ ނިންމުން ދެމި އޮތްހާ ހިނދަކު‪،‬‬ ‫ދިނުމުން‪ޯ ،‬‬

‫އެންމެ މަތީ މަސްލަހަތާ ވެސް ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް‬

‫މުސްތަޝާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބާއްވާ ކައުންސިލްގެ‬

‫ބާރެކެވެ‪ .‬އަދި ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި އެ‬

‫ހުކުމުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބައްދަލުވުމުގެ ސައްހަކަމާއި ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ‬

‫ކންގްރެސްއަކުން އެކަން‬ ‫ބާރު ދީފައި ވަނީ ޕާޓީގެ ޮ‬

‫ސައްހަކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާނެ ގާނޫނީ ބިންގަލެއް‬

‫ނިންމަން ކަން އޭނާ އާއި އެހެން ބައެއް ވަކީލުން‬

‫ނެތެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫"އަސްލު ޕީޕީއެމް" އަކީ މިހާރު ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟‬

‫ހައްތަހާ ވެސް ސުވާލެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން‬ ‫ކުރާ މައި ސިޔާސީ ޕާޓީ މި ފެންވަރަށް ވެއްޓިގެން‬ ‫މި އުޅެނީ އާދައިގެ ތެޅުމެއްގައެއް ނޫނެވެ؛ ރައީސް‬ ‫އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން‬

‫ގތުން ނަމަ ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ‬ ‫އެ ހުކުމުގައިވާ ޮ‬ ‫ގތަށް ޕާޓީ ހިންގަން‬ ‫ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދާ އެއް ޮ‬

‫އަބްދުލްގައްޔޫމާ ދެމެދު އުފެދިފައި އޮތް ހިޔާލު‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް ވަނީ އުޒުރުވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތަފާތުވުމުގައި‪ ،‬ޕީޕީއެމް ދެ ފަޅިޔަށް އެ އޮތީ ފެޅިފަ‬

‫އެއީ ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމު އަދާކުރާނެ މީހަކު‬

‫ގޮތަކަށް ޕީޕީއެމް ހިންގުމާ މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް‬

‫ގތުގައި ޕާޓީތަކުގެ އިސް‬ ‫އެހެން ވަކީލަކު ފާހަގަކުރި ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނެތުމާ އެއްފަދަ ހާލަތެއް ކަމަށް ވެސް ހުކުމުގައި‬

‫ކޓުގެ އަމުރުގައި ވަނީ ފުރުސަތު ދީފަ‬ ‫ނިންމުމަށް ޯ‬

‫މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވަކިކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު‬

‫ކަނޑައަޅާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬މާނައަކީ މިހާރު ޕާޓީ ހިންގަމުން ދަނީ ޕާޓީގެ‬

‫އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދީފައި އޮންނަނީ އެ‬

‫ގތުގެ މަތިން ރައީސްގެ ބެލުމުގެ‬ ‫ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ޮ‬

‫ޕާޓީއަކަށެވެ‪ .‬އެކި މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ‬

‫ޕާޓީގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ނަގަން‬

‫ވަނީ‪ ،‬ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލުން އެ ޕާޓީ ހިންގުމާ‬

‫ދަށުން ކަމަށް ވިޔަސް‪ ،‬އެ ނޫން ގޮތަކަށް ޕާޓީ‬

‫ގޮތްތައް އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ލިޔެފައި ވަނިކޮށް ކޯޓު‬

‫ނުޖެހޭ މަގާމެއް ކަމަށް އަސާސީ ގަވާއިދުގައި އޮތަސް‪،‬‬

‫ގތެއް ކަނޑައަޅަންދެން ޕާޓީ ހިންގުމާ‬ ‫މެދު އެހެން ޮ‬

‫ގތެއް ކަނޑައެޅިދާނެ‬ ‫ހިންގުމާ މެދު ކައުންސިލުން ޮ‬

‫ހދުމަކީ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ބާރު‬ ‫މެދުވެރިކޮށް ހައްލު ޯ‬

‫ކޓުން ދިން ބާރަކާ އެކު‪ ،‬ރައީސް ޔާމީން‬ ‫ސިވިލް ޯ‬

‫ބެހޭ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އުފުލަން ޖެހޭ ފަރާތަކީ ޕާޓީގެ‬

‫ކަމަށް ބައެއް ވަކީލުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަނޑުވާލުން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މިހާރު ވަނީ ޕާޓީގެ ހިންގުންތަކާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފަ‬

‫މުސްތަޝާރު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރުގެ ރަމްޒީ މަގާމުގައި‬ ‫ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވި ނަމަވެސް‪ ،‬އަދި އެއީ‬

‫ކށްފައިވާ ނިންމުމުގައި‬ ‫އެ ނުކުތާތަކަށް ރިއާޔަތް ޮ‬

‫ކޓުގެ ހުކުމްގައި‪ ،‬މުސްތަޝާރުގެ‬ ‫އެވެ‪ .‬ސިވިލް ޯ‬ ‫ބެލުމުގެ ދަށުން ކައުންސިލް ބާއްވައި‪ ،‬ކައުންސިލުން‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ ބައެއް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް‬

‫ގތެއް ނިންމަން ޖެހެ‬ ‫ޕާޓީ ހިންގާނެ ގޮތަކާ މެދު ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ބައްދަލުވުން ވަނީ ބާއްވައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ޕީޕީއެމް މިހާރު ހިންގަމުންދާ ގޮތް ނޫން އެހެން‬

‫ގތުގައި އެއީ ޕާޓީ އަށް ލިބިގެންވާ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ބޑުވުން ފާޅުކުރެއްވި‬ ‫އެ މައްސަލާގައި ކަން ޮ‬

‫"ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގާ ގަވާއިދެކޭ އެއްގޮތަށް‬

‫ރައީސާއި އާއްމު މެމްބަރުންގެ ހައްގު ގެއްލިއްޖެ؟‬

‫ޕާޓީތަކުގެ އަސާސީ ގަވާއިދަކީ ވެސް އާދައިގެ‬ ‫ލިއުމެއް ނޫން‪ .‬އެއީ ގާނޫނީ ބާރު ލިބިގެންވާ ހާއްސަ‬

‫ޕާޓީ ހިންގުމުގައި މައުމޫން އަދާކުރައްވަމުން‬

‫ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހޭ އެއްޗެއް‪ .‬އަސާސީ ގަވާއިދާ‬

‫‪ -‬ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ޕާޓީގެ ގައުމީ‬

‫ގެންދެވި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ރައީސް ޔާމީނާ ސިވިލް‬

‫ޕާޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައި އުސޫލްތަކެއް އެބަހުރި‬

‫ކންގްރެސްއާ ޖެހެންދެން ޕާޓީ‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ ދެން އޮންނަ ޮ‬

‫ޖަލްސާގެ ނިންމުންތަކާއި ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި‬

‫ކޯޓުން ހަވާލުކުރި އިރު‪ ،‬އޭގައި ވަކީލުން ކަންބޮޑުވާ‬

‫އިންތިހާބުވެފައި ހުރި މަގާމްތަކުން ވަކިވާނެ ގޮތްތައް‪.‬‬

‫ހިންގެވުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް‪ ،‬އެ ކައުންސިލުން ރައީސް‬

‫ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން‬

‫ކަންތައްތަކެއް ވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ‪ .‬އެންމެ ބޮޑަށް‬

‫ކޓު މެދުވެރިކޮށް ނަތީޖާ‬ ‫އެގޮތްތަކަށް އަމަލުނުކޮށް ޯ‬

‫ޔާމީނަށް ވަނީ ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕާޓީ ހިންގުން‬

‫ވަކީލުން ފާހަގަކުރާ އެއް ކަމަކީ ޕާޓީގެ އަސާސީ‬

‫ނެރުމަކީ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ބާރު ކަނޑުވާލުން‪ "،‬އެ‬

‫‪ -‬އެކި މަގާމްތަކުގައި ޕާޓީ ތަމްސީލްކުރުން‬

‫ގތް ކަނޑައެޅިގެން‬ ‫ގަވާއިދުގައި ޕާޓީ ހިންގަން ޖެހޭ ޮ‬

‫ވަކީލް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މައުމޫން ވެސް ވަނީ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް‬

‫‪ -‬ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން‬

‫ކށް‪ ،‬އެ ނޫން ގޮތަކަށް‬ ‫ސާފުކޮށް ލިއެފައި ވަނި ޮ‬

‫ބާއްވަވައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އަސާސީ ގަވާއިދު ބުނާ ގޮތުން‬

‫‪ -‬ގާނޫނުތަކާއި ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި‬

‫އަމަލުކުރަން މަޖުބޫރުކުރުވުމެވެ‪.‬‬

‫ކޅުން ޕީޕީއެމްގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާ‬ ‫އަނެއް ޮ‬

‫ޕާޓީގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ އަދިވެސް މައުމޫން‬

‫ގައުމީ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތަކާއި ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާ‬

‫އޭގެ ނަތީޖާ އަކީ ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގައި‬

‫އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ކަންކަން ލިއެފައި‬ ‫ވަނީ އާއްމު މެމްބަރުންގެ ވެސް ހިޔާލާ އެކު ކަން‬ ‫ފާހަގަކުރައްވައި ވަކީލް ބުނީ އެފަދަ މައްސަލަތައް‬

‫ކޓުން ދިން ފުރުސަތެއްގައި ރައީސް‬ ‫ކަމަށް ވުމުން‪ޯ ،‬‬

‫ގތުގެ މަތިން ޕާޓީގެ މަގްސަދުތައް‬ ‫އެއްގޮތްވާ ޮ‬

‫އެ ޕާޓީގެ ރައީސާއި އާއްމު މެމްބަރުންނަށް ދީފައިވާ‬

‫ކޓުން ނިންމުމަކީ އާއްމު މެމްބަރުންގެ ވެސް އަޑު‬ ‫ޯ‬

‫ޔާމީނަށް ބާރުތަކެއް ލިބިވަޑައިގަތަސް‪ ،‬މީގެ ތެރެއިން‬

‫ހާސިލްކުރުމަށާއި ޕާޓީ ހިންގަން ބޭނުންވާ އެންމެހާ‬

‫ހައްގުތައް ގެއްލުން ކަމަށް ނުވާނެ ހެއްޔެވެ؟‬

‫ކަނޑުވާލުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫"އަސްލު ޕީޕީއެމް" އެނގޭ ވަރެއް އަދިވެސް ނުވެ‬

‫ކަންކަން ކުރުން‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރުގެ މަގާމަކީ‪ ،‬އެ ޕާޓީގެ‬

‫ކޓު ހުކުމާ އެކު ޕީޕީއެމް ރަސްމީކޮށް ދެ‬ ‫ޯ‬

‫އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‪ ،‬ޕާޓީ‬

‫އތީ އުފެދިފަ އެވެ‪ .‬ދުވަހުން ދުވަހަށް‬ ‫ފެކްޝަނެއް މި ޮ‬

‫ހިންގުމުގެ އެއްވެސް ބާރެއް ލިބިފައި ނުވާ‪ ،‬ރަމްޒީ‬

‫ޕާޓީ ހިންގާނެ ދެ ވެރިން ވެސް އެބަ ތިއްބެވި އެވެ‪.‬‬

‫ދެ މެމްބަރަކު މައުމޫނާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅުއްވި‬

‫ކށްފައި ހުންނަ ޕީޕީއެމްގެ‬ ‫އަހަރަށް އިންތިހާބު ޮ‬

‫މަގާމެކެވެ‪ .‬އެ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން މިހާ‬

‫އެ ޕާޓީގައި މިހާރު ދެ ކައުންސިލާއި ދެ އޮފީހާއި‬

‫ކށްފައިވާ ނުކުތާތަކާއި‬ ‫މައްސަލައިގެ ހުކުމުގައި ފާހަގަ ޮ‬

‫ރައީސް‪ ،‬އެ މަގާމުން ވަކިކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް ވެސް‬

‫އތް ކަމެއް ބަދަލުނުކުރެވޭނެ ކަމަށް މައުމޫން‬ ‫ސާފުކޮށް ޮ‬

‫ދެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަކު ވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫އެއިން ނުކުންނަ ނަތީޖާ އަކީ‪ ،‬ދެ މެމްބަރުން‬

‫އަސާސީ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެ އެވެ‪ .‬އެއީ‪،‬‬

‫ވިދާޅުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ތައްޔާރީތައް ދެ ފެކްޝަނުން‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ޕީޕީއެމްގެ‬ ‫ގާނޫނީ ބައެއް ވަކީލުން ބުނާ ޮ‬

‫ގތަށް ހުކުމްކުރިޔަސް‪ ،‬ފަސް‬ ‫ސިވިލް ކޯޓުން އެ ޮ‬

‫ގތަށް‪ ،‬ޕާޓީ ހިންގުމުން މައުމޫން‬ ‫އެދިވަޑައިގަތް ޮ‬

‫މަގާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާއި ޝަރުއީ ކޯޓަކުން އޭނާގެ‬

‫އެކަހެރިކުރުމެވެ‪.‬‬

‫މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ހުކުމެއް އިއްވައި ހުކުމަށް‬

‫ގތުން ނިންމާފައިވާ‬ ‫ގޮތުގައި ޕީޕީއެމްގެ ބާރުތަކާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ބޅުންގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލުމެވެ‪.‬‬ ‫މެމްބަރުން އޮޅުން ޮ‬

‫ބަދަލު ނައިސް ޝަރުއީ މަރުހަލާތައް ނިމުމާއި އިތުބާރު‬

‫ހުކުމުގައި‪ ،‬ގާނޫނުތަކާއި ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ‬

‫އަދި މިއީ ޕީޕީއެމް ރަސްމީކޮށް ރޫޅުން ވެސް މެ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ‬ ‫ވަނީ‪ ،‬ވަކީލުން ބުނާ ޮ‬

‫ވޓެއް ފާސްވުމާއި ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ‬ ‫ނެތް ކަމުގެ ޯ‬

‫ގަވާއިދުގައި ލިއެފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ފެންނާކަށް‬

‫އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން އެއް "ޕީ" ރައީސް ޔާމީނަށެވެ‪.‬‬

‫ބައްދަލުވުންތައް މައުމޫންގެ ހުއްދަ ނެތި ނުބާއްވަން‬

‫މަތިން އިފްލާސް ކުރުމާއި މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު‬

‫ނެތެވެ‪.‬‬

‫އެމަނިކުފާނު އެންގެވި އެންގެވުން ފަސްކުރަން‬

‫ގތެއްގައި އަދާ ނުކުރެވޭނެ ފަދަ ހާލަތެއް‬ ‫ދާއިމީ ޮ‬

‫ގތުގައި ހުކުމުގައި ފާހަގަކޮށްފައި‬ ‫އެއް ކަމެއްގެ ޮ‬

‫ގާނޫނީ ވަކީލް އަބްދުﷲ ހަސީން ވިދާޅުވި‬

‫"ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ބައްލަވާ‪ ،‬އެ‬

‫ވެސް އެބަ ކުރިއަށް ގެންދެ އެވެ‪ .‬މިއީ އާއްމު‬

‫އަނެއް "ޕީ" ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫނަށެވެ‪" .‬އެމް"‬ ‫މެމްބަރުންނަށެވެ‪.‬‬


‫ކޮލަމް‬

‫‪ 18‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2016‬އަންގާރަ)‬

‫‪11‬‬

‫ކޮލަމް‪ ،‬ފަސް މިނެޓް‪ :‬މިހާރު ތިހެން ވިދާޅުނު ވޭ!‬

‫އާންމުންގެ ބަޔަކު ގައުމުގެ ކަންކަމާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަން ބޭއްވި އެއްވުމެއް ‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬މުހައްމަދު ޝަރުހާން ‪/‬މިހާރު‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ބު ދުﷲ ސަ އީ ދު‬

‫ރާއްޖޭގައި މިހާރު މި ހިނގާ ފަދަ ކަންކަން‬

‫ވެސް ތަފާތެވެ‪ .‬މަޖިލީހުގައި ހިނގާ ހުރިހާ ކަމެއް‬

‫ކޯޓުގެ ބެންޗު ބަހައިލީ “ދެ ބުޅަލުގެ އަރައިރުން”‬

‫ކންމެ ފަހަރަކު އޭގެ މައްޗަށް އަރައި‬ ‫ނޭވާ ހާސްވާ ޮ‬

‫ލލަށް ފެނެ އެވެ‪ .‬މަޖިލީހުގެ ފެންނަނީ ދެ‬ ‫އާންމުންގެ ޮ‬

‫ކށްލި އުސޫލުން ނޫންތޯ އެވެ!‬ ‫ވާހަކައިގައި ބޯކިބާ ފޮތި ޮ‬

‫ތިބޭކަށް ނޫނެވެ‪ .‬ނިސްބަތުން ބަލައިފިއްޔާ ކުޑަ‬

‫އތިއްޔާ އޮތް ފުށެއް‬ ‫ފުށް އެކަންޏެއް ވެސް ނޫނެވެ‪ޮ .‬‬

‫އެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރީ‪ ،‬އެ ކަމަށް ކިތަންމެ ގާބިލް‬

‫ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އެންމެ‬

‫ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ‪ .‬ޖަލްސާތަކުގައި މެމްބަރުން‬

‫ބޭފުޅުން ކަމުގައި ވިޔަސް‪ ،‬އެ ކަމުގައި އަމަލުކުރި‬

‫ގިނަ އިސްލާހުތަކާއި ބަދަލުތައް ގެނައި ގައުމަކަށް‬

‫ކން ގައުމެއްގައިތޯ ބައެއް‬ ‫ހިނގަނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ޮ‬

‫ކމިޓީތަކުގައި މެންބަރުން ނިންމާ‬ ‫ކުޅުއްވާ ޗަރުކޭހާއި ޮ‬

‫އިޖުރާއާތަކީ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކުގެ ރޫހެއް‬

‫ހަމަ ގައިމު ވެސް ރާއްޖެ ވާނެ އެވެ‪ .‬ސުވާލަކީ މިހާ‬

‫މީހުން ސުވާލުކުރެ އެވެ‪ .‬މިއީ ގައުމެއް ހިނގާ‬

‫ގނިގޯނި ހިފައިގެން‬ ‫ނިންމުންތަކުގެ އިތުރުން‪ޯ “ ،‬‬

‫ތ އެވެ! އެންމެ ފަހުން‪ ،‬މަޖިލީހުގެ‬ ‫ނޫނެން ނޫން ޯ‬

‫ކޅެއްގެ ތެރޭގައި ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އެ‬ ‫ކުޑަ ދުވަސް ޮ‬

‫ތ ވެސް ބައެއް މީހުން ސުވާލު ކުރެ އެވެ‪ .‬މި‬ ‫ގޮތް ޯ‬

‫ގސް ކުރާ ކަންތައް ވެސް ވަނީ‬ ‫މެމްބަރުންގެ ގާތަށް” ޮ‬

‫ބޭނުން ހިފައިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ދެ ފަނޑިޔާރަކު‬

‫ބަދަލުތައް ގެނައީ ހަމަ ގައުމުގެ މަސްލަހަތަށްޓަކައި‬

‫ފަދަ ސުވާލުތައް އަޑު އިވުމުން ހަނދާނަށް އަންނަނީ‬

‫ފރުވުމެއް ނެތި ފެނިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ބޭރުކޮށްލެއްވީ ވެސް ތި ބޭފުޅުންގެ އިތުރު މުހުތާދުތައް‬

‫ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ވަކި ބައެއްގެ އަމިއްލަ ފައިދާ އަށް‬

‫ރައްޓެއްސަކު ރާއްޖޭގެ ހަގީގަތް ސިފަކޮށްދިން ގޮތެވެ‪.‬‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ބައެއް ވެރިން ވިދާޅުވެ އެވެ؛‬

‫ގތުގައި މިއީ އިންސާނުން ދިރިއުޅެން‬ ‫އޭނާ ބުނި ޮ‬

‫ދައުލަތުގެ ބާރުތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށް އުފައްދާފައި‬

‫ފުއްދައި ނުދެއްވާނެ ހެން ހީވީމާ ނޫންތޯ އެވެ‪.‬‬

‫ހެއްޔެވެ؟‬ ‫މި ހުރިހާ ކަމެއް މިހެން ކޮށްފައި ދެން‬

‫މި ކަމުގައި ވަކި ސަރުކާރެއް‪ ،‬ވަކި ރައީސެއްގެ‬

‫އޮތް ތަނެއް ނޫނެވެ‪ .‬މިއީ ދޫނި ސޫފާސޫތްޕާއި‬

‫އޮތް މިނިވަން މަގާމުތަކާއި މުއައްސަސާތައް ސަރުކާރުގެ‬

‫ވާހަކަ ދައްކާނެ ޖާގައެއް ނެތެވެ‪ .‬މި ކަންކަމުގައި‬

‫ކޓުތަކުގައި ހެއްޔެވެ؟‬ ‫އެކަމުގެ ބަދުނާމު އަޅުވަންވީ ޯ‬

‫ވެލާ ކަހަނބު ފަދަ ތަކެތި އަރައި ބިސްއަޅަން އޮތް‬

‫ނުފޫޒުގެ ދަށަށް ދިއުމުން ގައުމުގެ ހިންގުން ވަނީ‬

‫ވެސް ރާއްޖެ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކާ މުޅިން‬

‫މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި އެ މުއައްސަސާތަކުގެ‬

‫ފިނޮޅުތަކަކާއި ރަށްތަކެކެވެ‪ .‬ނިލަމެއްސާއި ހޮނޑެއްޔާއި‬

‫ފާލުން ނެއްޓިފަ އެވެ‪ .‬މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި‬

‫ތަފާތެވެ‪ .‬ދެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ހުއްޖަތެއްގެ‬

‫ބލުގައި ހެއްޔެވެ؟ މިއަދު ދުނިޔޭގެ‬ ‫މެންބަރުންގެ ޮ‬

‫ރެހި ފަދަ ކުދި މަސްމަހާމެހި ބިސް އަޅައި ވިހަން އޮތް‬

‫ގތް‪ ،‬ކޯޓުތަކުން‬ ‫ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިންގަންވީ ޮ‬

‫ގތުގައި ވިދާޅުވާނެ ވާހަކައަކީ‪ ،‬ރާއްޖެ މި‬ ‫ޮ‬

‫ގތަށް ބައްލަވާށެވެ!‬ ‫އެހެން ގައުމުތަކުގައި ކަން ހިނގާ ޮ‬

‫ފަޅުތަކާއި ފަރުތަކެވެ‪ .‬އެފަދަ ތަކެތި ދިރިއުޅުމަށް އޮތް‬

‫ކޓުތަކުގެ ހިންގުން ފުޅާވެގެން‬ ‫ކަނޑައަޅާ ހިސާބަށް “ ޯ‬

‫މކްރެސީގެ ޅަފަތުގަ އެވެ‪ .‬ޑިމޮކްރެސީ‬ ‫އތީ ޑި ޮ‬ ‫ޮ‬

‫އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ނަފްރަތު ކުރާ ޣައިރު މުސްލިމް‬

‫ތަނަކަށް‪ ،‬ކައިރި ކަރަތަކުންނާއި ދުރު ގައުމުތަކުން އެކި‬

‫ދިއުމުން” މުޅި ގައުމު ވަނީ‪ ،‬ހައްޓަށް ނޭވާ ނުފެތޭ‬

‫އަރާއަރަފޯދުމުން ކަންތައް ރަނގަޅުވާނެ އެވެ‪ .‬އެ ކަމަށް‬

‫ގައުމުތައް މިސާލަކަށް ނަންގަވާށެވެ‪ .‬އެމީހުންގެ ދީނީ‬

‫ދުވަސްވަރު ބެހިގެން އައި އިންސާނުންތަކެއް ވެރިވެގަނެ‬

‫ވަރަށް ފިތި ބާރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދިރިއުޅެން ފެށީމާ ދެން ފެންނާނީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ‬ ‫ފަދަ ކަންކަމެވެ‪.‬‬

‫މިފަދަ ތުހުމަތުތައް ކުރާ މީހުން އެންމެ ފުރަތަމަ‬

‫އަދި ވަގުތު ނަގާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މކްރެސީ އޮތީ ޅަފަތުގައި‬ ‫ނޫނެކެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ ޑި ޮ‬

‫އތް ކަމުގައި ވިޔަސް‪ ،‬ގިނަ‬ ‫އަގީދާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ޮ‬ ‫އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގައި އިޖްތިމާއީ އަދުލުވެރިކަމާއި‬

‫ތިމާމެންގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ ސުވާލު ކޮށްލައްވާށެވެ! ތި‬

‫މކްރެސީ ނަގަހައްޓަން ތިބީކީ‬ ‫ކަމަށް ވިޔަސް‪ ،‬އެ ޑި ޮ‬

‫ޖިނާއީ އަދުލުވެރިކަން ނެތް ވަރަށް އެ ގައުމުތަކުގައި‬

‫ވިދާޅުވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ޝަރުއީ ކޯޓުތައް‬

‫ތަސައްރަފް ނުފުދޭ ކުޑަކުދިންނެއް ނޫނެވެ‪ .‬ދުނިޔޭގެ‬

‫އެބަ އޮތެވެ‪ .‬ކިތަންމެ ނުރުހުނަސް މިއީ ގަބޫލު ކުރަން‬

‫ގތުން ބައެއް މީހުން ފާޑުކިޔަ އެވެ‪ .‬އެއް‬ ‫އަމަލުކުރާ ޮ‬

‫ކށްލީ ކޮން އިރަކު‪،‬‬ ‫މިނިވަންކަމާ އެކު ހިންގަން ދޫ ޮ‬

‫މކްރެސީ އަށް ފައްކާވެފައި‬ ‫އެހެން ގައުމުތައް ވެސް ޑި ޮ‬

‫ޖެހޭ ހަގީގަތެވެ‪ .‬އެ ގައުމުތަކުގައި މިއަދު އެ ނިޒާމުތައް‬

‫ގތުގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން‬ ‫ބަޔަކު ބުނާ ޮ‬

‫ތ އެވެ؟ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް އުފެއްދީ‬ ‫ކާކު ޯ‬

‫ވަނީ ޅަފަތުގެ ދުވަސްތައް ތަޖުރިބާ ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އތީ‪ ،‬އެ ގައުމުތަކުގެ ސިޔާސީ ވެރިން‬ ‫ގާއިމުވެފައި ޮ‬

‫ގތަށެވެ‪ .‬ބައެއް‬ ‫ކަންތައް ކުރަނީ ސަރުކާރުން އަންގާ ޮ‬

‫ތ އެވެ؟ އެކަމަކު އެއިން ތަނެއް‬ ‫ތި ބޭފުޅުން ނޫން ޯ‬

‫ނަމަވެސް ތަފާތަކީ އެގައުމުތަކުގެ އެ ދުވަސްވަރުގެ‬

‫އެކަމަށް ފުރުސަތު ދީ މަގު ފަހިކޮށްދިނީމަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަންކަމުގައި ސަރުކާރުން ވަކި ގޮތަކަށް ނޭންގި‬

‫މިނިވަންކަމާ އެކު ހިންގައި‪ ،‬ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި‬

‫ވެރިން ވެސް‪ ،‬މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ގައުމު‬

‫މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން އެކި ކަންކަމުގައި‬

‫ކަމުގައި ވިޔަސް‪ ،‬ސަރުކާރު ރުހޭނެ ގޮތްގޮތަށް‬ ‫ބަލައިގެންނެވެ‪ .‬އެއީ އެ މުއައްސަސާތަކުގެ މެންބަރުންގެ‬

‫ބިނާ ކުރުމަށް ފުރުސަތެއް ދެއްވިންތޯ އެވެ؟‬ ‫ނޫން ނަމަ‪ ،‬މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ތިޔަ‬

‫ބޑުކަމުންނެވެ‪ .‬އެޅޭ‬ ‫މަގާމު ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ޮ‬

‫ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރެއްވީ ތިޔަ ބޭފުޅުން އެންގެވިހާ‬

‫އެންމެ ފިޔަވަޅަކުން ވެސް މާދަމާ ވެސް ވަޒީފާގައި‬

‫ތ އެވެ؟ އަދި އެ ފަދަ‬ ‫ގޮތެއް ހައްދަވާނެ ބޭފުޅުން ޯ‬

‫އިސްލާމީ މަޝްހޫރު އިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ‬

‫ކޅަށް ޖެހުމަށެވެ‪ .‬ނާޖާއިޒު‬ ‫އާރާސްތުކޮށް ބިނާކޮށް ޮ‬

‫އަލްއިމާމް މުހައްމަދު އަބްދޫ (‪)1905-1849‬‬

‫ފައިދާ ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި ފުރުސަތު ދިނީ ގައުމު‬

‫އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކަށް ފަހު‬

‫ކށް ކޮޅަށް ޖެހުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބިނާ ޮ‬

‫އެނބުރި ގައުމަށް ވަޑައިގެން ވިދާޅުވި އެވެ؛‬

‫އެ ގައުމުތަކުގައި ވެސް މިނިވަން މުއައްސަސާތައް‬

‫“އަހުރެންނަށް އެމީހުންގެ ތެރެއިން އިސްލާމް ދީން‬

‫ދެމިހުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބޭފުޅުން އެ މަގާމުތަކަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައި‪ ،‬އެ‬

‫އުފެއްދި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ މުއައްސަސާތަކުގެ‬

‫ފެނުނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެތަނުން މުސްލިމުންނެއް ނުފެނެ‬

‫ފާޑުކިޔާ މީހުން އެކަމުގައި ވަކި މުއައްސަސާއެއް‬

‫ބޭފުޅުންގެ ބޭނުން ހިއްޕެވީ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ސިޔާސީ‬

‫ބޭނުން ހިފީކީ‪ ،‬އެ ދުވަސްވަރަކު ވެރިކަމުގައި ތިއްބަވާ‬

‫އެވެ‪ .‬އަހުރެން ދިރިއުޅެމުން މިދަނީ މުސްލިމުންގެ‬

‫އިސްތިސްނާއެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ނޫންތޯ އެވެ؟ ނުވަތަ‬ ‫ސަވާރީގެ ލަގަނެއްގެ ޮ‬

‫ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ދިފާއުކޮށް‪ ،‬ދައުލަތުގެ‬

‫ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬މިތަނުން މުސްލިމުން ފެނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ބޭނުން ފުދުނީމާ ނުވަތަ‪ ،‬ހިޔާ ބޮޑު‬

‫މުއްސަނދިކަމާއި ވަސީލަތްތަކުން އަމިއްލަ ފައިދާ‬

‫އިސްލާމް ދީނެއް ނުފެނެ އެވެ‪”.‬‬

‫އަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާ އަށް ފާޑުކިޔާ މީހުން‬ ‫ކޓުތަކުގެ ނިންމުންތައް ‪-‬‬ ‫ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ‪ޯ .‬‬

‫އެހެން ގަހެއްގެ ހިޔަލަށް އެ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެންފި‬

‫ގތުގައެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ހޯދަން އޮތް ވަސީލަތްތަކެއްގެ ޮ‬

‫ކށް ސިޔާސީ ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި‬ ‫ވަކިން ހާއްސަ ޮ‬

‫ކންމެ ފަހަރަކު‪ ،‬ފެން ކައްކާ ބޮލީގެ‬ ‫ކަމަށް ހީވާ ޮ‬

‫ވެރިންގެ ގާތް އެކުވެރިންނާއި‪ ،‬ޕާޓީއަށް އިޚްލާސްތެރި‬

‫އަޑު ވީއްލައި ވިދާޅުވާ ވާހަކައެއް އޮވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ‪-‬‬ ‫މައްސަލަތަކުގައި ޯ‬

‫އިއްޒަތާ އެކު އެ ބޭފުޅުން މަގާމުން ދުރުކޮށްލީމު ނޫން‬

‫މީހުންގެ ބަދަލުގައި އެ މުއައްސަސާތަކަށް އައްޔަން‬

‫ބޑުވާނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫“ތިމާއަށް ވުރެ މުޖްތަމައު ޮ‬

‫ގތަށް ކަމަށް ބައެއް‬ ‫ހުންނަނީ ސަރުކާރަށް ފައިދާވާ ޮ‬

‫ހެއްޔެވެ؟‬

‫ކުރީ‪ ،‬އެ ދާއިރާތަކުން އެތައް އަހަރެއްގެ ފަންނީ އަދި‬

‫ބޑުވާނެ އެވެ‪ ”.‬ނަމަވެސް‬ ‫މުޖްތަމައަށް ވުރެ ގައުމު ޮ‬

‫މީހުން ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ‪ .‬އަދި ސަރުކާރާ ގުޅުން‬

‫ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ވެސް ތިޔަ ބޭފުޅުން‬

‫ހުރި އެއްވެސް ކަމެއް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ނުނިމޭނެ‬

‫ތ އެވެ! އާ ގާނޫނު އަސާސީގެ‬ ‫ހެއްދެވީ އެހެން ނޫން ޯ‬

‫ކަމަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ގަބޫލު ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަން ކުރަން‬ ‫ދަށުން ޯ‬

‫އތީ މަޖިލީހާ މެދު އާންމުން ދެކޭ ގޮތެވެ‪.‬‬ ‫ދެން ޮ‬ ‫މަޖިލީހުގެ މައްސަލަ އަނެއް ދެ ބާރާ މާ ބޮޑަށް‬

‫ޕޑިއަމްތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ ބޭފުޅުން‬ ‫ސިޔާސީ ޯ‬

‫ހއްދަވައި‪ ،‬ސިޔާސީ ފިކުރުތަކުން‬ ‫އަމަލީ ތަޖުރިބާ ޯ‬

‫އެ ހިސާބުން ނިންމަވާލައްވަނީ‪ ،‬މިހާރު ކަން ހިނގާ‬

‫ނަފްސުތައް ތަޣައްޔަރު ނުވެ ތިބި އަބުރުވެރިންނެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުން ނަމަ‪ ،‬އެ އިބާރާތް ފުރިހަމަ ނުކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ގައުމުތަކުގައި ގާނޫނުއަސާސީތަކާއި ގާނޫނުތައް‬

‫އެއީ “އަދި ގައުމަށް ވުރެ އަހަރެން ބޮޑުވާނެ އެވެ‪”.‬‬

‫ޖެހުނު ހިނދު‪ ،‬އޭރުގެ ޑީއާރްޕީ އާއި އެމްޑީޕީގެ‬

‫ލިޔުނީ‪ ،‬އާންމު ރައްޔިތުންނެކޭ އެއްފަދައިން ވެރިން‬

‫އަޅުގަނޑުމެންގެ ސިޔާސީ ފަލްސަފާއަކީ މިއީ ނޫންތޯ‬

‫އިސް ވެރިންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކޮށް‪ ،‬ސުޕްރީމް‬

‫ވެސް އޭގެ ދަށުގައި ތިބުމަށެވެ‪ .‬ސިޔާސީ ގޮތުން‬

‫އެވެ!‬


‫ކޮލަމް‬

‫‪ 18‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2016‬އަންގާރަ)‬

‫‪13‬‬

‫އާ ވެހިކަލްތައް ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެ‪ :‬ޖުނައިދު‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫އުޅަނދާއި ‪ 10‬ޓްރެއިން ކްރޭނާއި ދެ ފޯކް ލިފްޓް‬ ‫ކންޓެއިނަރު ތަންތަނަށް ގެންދަން‬ ‫ޓްރަކު އަދި ހުސް ޮ‬ ‫ހަތަރު އުޅަނދެއް ގެންނާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް މުދާ ހުސްކުރަން ނަގާ‬

‫މާލޭގެ ވިޔަފާރީގެ ބަނދަރުގެ ހިދުމަތްތައް‬ ‫އޑަރުކުރި ވެހިކަލްތައް ކުރިއަށް‬ ‫ރަނގަޅުކުރުގެ ގޮތުން ޯ‬

‫މުއްދަތު ދިގުވާތީ‪ ،‬ބައެއް ޝިޕިންލައިންތަކުން މިހާރު‬

‫އޮތް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެވޭނެ ކަމަށް‬

‫ވަނީ ހާއްސަ ފީއެއް ނަގަން ވެސް ހަމަޖައްސައިފަ‬

‫އ މުހައްމަދު ޖުނެއިދު މިއަދު‬ ‫އެމްޕީއެލްގެ ސީއީ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އެމްޕީއެލްގެ‬ ‫ޖުނައިދު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްޕީއެލްގެ މަޖޫރީންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން‬

‫މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ދަތި‬

‫އެތަނުގައި ހެދި "ފިނި މައިޒާން" ހުޅުވަން ބޭއްވި‬

‫ހާލުގަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އާ ވެހިކަލްތައް ލިބުމުން‬

‫ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޖުނެއިދު ވިދާޅުވީ‬

‫މަސައްކަތްތައް ހަލުއިވެގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ އެމްޕީއެލްގައި މަސައްކަތް ކުރާ‬

‫އެ ވެހިކަލްތަކަށް ފައިސާ ވެސް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި‬ ‫އތް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ފަހުގެ‬ ‫ކުރިއަށް ޮ‬

‫މުވައްޒަފުންނަށް ރަނގަޅު މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދޭން‬

‫ތައްޔާރީތައް ނިމޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު‬

‫ގތުން އެމްޕީއެލް އިން ވަނީ މަޖޫރީންނަށް‬ ‫އެ ޮ‬

‫ކުރުމަށް ‪ 140‬މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ‪22‬‬

‫ޖލިފަތިތަކެއް ވެސް ބަހައްޓައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހާއްސަކޮށްގެން ޯ‬

‫ހދަން ޗައިނާ ކުންފުންޏަކާ މިދިޔަ ޖޫން‬ ‫އުޅަނދެއް ޯ‬

‫އެމްޕީއެލް އިން މިއަދު ހުޅުވި ފިނި މައިޒާނުގައި‬

‫މަހު ވަނީ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކެރަމް އާއި ރާޒުވާ އަދި ތާސްކުޅެވޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ‬

‫ޖުނެއިދު ކުރިން ވިދާޅުވީ ހަ ރިޗް ސްޓިކާ‬

‫ނ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގަ ިއ‬ ‫މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ހެދި ފިނި މައިޒާން ހުޅުވަ ް‬ ‫އެމްޕީއެލްގެ ސީއީ ޯއ ޖުނެއިދު ވާހަކަދައްކަވަނ ‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬މުހައްމަދު ޝަރުހާން\ މިހާރު‬

‫ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސައިކަލް ޓެކްސީ މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ފަށާނެ‬ ‫މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ސައިކަލް‬ ‫ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފެށޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް‬

‫އާއްމު ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު ދެ ހަފުތާ ތެރޭގައި‬

‫މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ހިދުމަތް ދޭން ފެށޭނެ‬

‫އެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެތަނުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނީ ރާއްޖޭގައި‬

‫"ހިދުމަތް ދޭން ކަނޑައެޅި ފަރާތްތަކަށް‬

‫ކޅަކަށް ދިހަ ރުފިޔާ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ނމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނި ގޮތުގައި‬ ‫އިކޮ ޮ‬

‫ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް ދޭން ކުރިމަތިލި‬

‫ސައިކަލް ޓެކްސީގެ ސަބަބުން‪ ،‬މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ‬

‫އަޅުގަނޑުމެން އަންގާފައިވާނީ ގެޒެޓު ކުރާތާ ދެ‬

‫ހަ ކުންފުނީގެ ތެރެއިން ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ރައިޑް‬

‫މީހުން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދަތުރުކުރުމުގައި‬

‫އަލަށް ފަށާ އެ ހިދުމަތާ ގުޅޭ ގަވައިދު ގެޒެޓް‬

‫ހަފުތާ ތެރޭގައި ހިދުމަތް ދޭން ފެށުމަށް‪ "،‬އިކޮނޮމިކް‬

‫މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ވީލް އެމްވީ‬

‫ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް އަންނާނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ‬ ‫ކުރަން މިހާރު ރައީސް ޮ‬

‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓްރީގެ ޮ‬

‫ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށެވެ‪ .‬މި ހިދުމަތް ދިނުމަށް‬

‫ސައިކަލް ޓެކްސީތަކާ އެކު ވަޒީފާތަކެއް އުފެދޭނެ‬

‫މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަކީ ދަތުރެއް‬

‫ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"އެހެންވެ‪ ،‬މި ބަލަނީ އެންމެ ލަސް ވެގެން‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އަންނަ ހަފުތާ ތެރޭގައި ގަވައިދު‬

‫ހައްޖު ސްކީމްގައި ‪ 33‬އިދާރާއެއް ބައިވެރިވެއްޖެ‬ ‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫ސޓުތައް ވެސް ހިމެނެ‬ ‫ތެރޭގައި ގިނަ ދިވެހިން އުޅޭ ރި ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫މި ސްކީމުގައި މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވުމުން‪،‬‬

‫ކންމެ މަހަކު ވެސް ވަކި ވަރެއް‪،‬‬ ‫މުސާރަ އިން ޮ‬ ‫ޖަމާކޮށްގެން ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން‬

‫ލިބޭ މުސާރަ އިން‪ ،‬އެ މީހަކު ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކި‬ ‫ކންމެ މަހަކު ވެސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ވަކި‬ ‫މިންވަރެއް ޮ‬

‫ހުޅުވާލާފައިވާ ސްކީމްގައި މިހާތަނަށް ‪ 33‬އިދާރާއަކުން‬

‫އެކައުންޓަކަށް ދާނީ ޖަމާވަމުންނެވެ‪ .‬އަދި ހައްޖަށް‬

‫ކޕަރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް އެ ޯ‬

‫ދިޔުމަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ‬

‫މި ސްކީމްގައި މިއަދު ލޯކަލް ގަވަމެންޓް‬

‫‪ 75‬ޕަސެންޓު ހަމަވުމުން އެ މުވައްޒަފަކަށް ހައްޖަށް‬

‫އޮތޯރިޓީން ބައިވެރިވެ‪ ،‬އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް‬

‫ކޕަރޭޝަނުން އަންގައި‪ ،‬އެކަން‬ ‫ދެވޭނެ އަހަރު ހައްޖު ޯ‬

‫ފަސޭހަ ކަމާ އެކު ހައްޖަށް ދެވޭނެ މަގު ވަނީ ފަހި‬

‫ހަމަޖައްސައިދޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮށްދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ސްކީމްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް‬ ‫އެލްޖީއޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައްޖު‬ ‫ކޯޕަރޭޝަނުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޔާމީން އިދްރީސް‬ ‫ވިދާޅުވީ ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް ދިޔުމަށް ފައިސާ ރައްކާ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ‪ 75‬ޕަސެންޓް ހަމަވެ‪ ،‬ހައްޖަށް‬ ‫ދެވޭނެ އަހަރު ޔަގީންވުމުން ބާކީ ހުރި ފައިސާ އެ‬ ‫ގތަކަށް ބަހާލައިގެން ދެއްކިދާނެ‬ ‫މީހަކު ބޭނުން ޮ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"މިއީ ޒުވާނުން ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފަސޭހަ އިން‬

‫ކުރެވޭނެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް‬

‫ގތެއް‪ .‬އަޅުގަނޑު އެދެން‬ ‫ފައިސާ ރައްކާ ކުރެވޭނެ ޮ‬

‫އފީސްތަކާއި އަމިއްލަ‬ ‫ފެށި މި ސްކީމަށް ސަރުކާރުގެ ޮ‬

‫ގތުގައި ހިފަން‪"،‬‬ ‫މި ސްކީމުގެ ބޭނުން ޒުވާނުން ހެޔޮ ޮ‬

‫ބޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އިދާރާތަކުން ޮ‬

‫ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫"މުވައްޒަފުން ެގ ސްކީމް"ގައި ހައްޖަށް ދިޔުމަށް އެލްޖީއޭން މިއަދު ހައްޖު ޯކޕަރޭޝަނާއެ ުކ ސޮއިކުރަނީ‪:‬‬ ‫މި ސްކީމްގަ ިއ މިހާތަނަށް ‪ 33‬އިދާރާއަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި‪ --‬ފޮޓޯޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‬ ‫އެލްޖީއޭން މި ސްކީމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ‬

‫ޔާމީން ވިދާޅުވީ އެލްޖީއޭން މި ސްކީމްގައި‬

‫ސއި ކުރެއްވީ އެ ތަނުގެ ނައިބު‬ ‫ޮ‬ ‫އެއްބަސްވުމުގައި‬

‫ބައިވެރިވުމަކީ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު‬

‫އތް ހަފުތާގައި އިތުރު‬ ‫ބައިވެރިވެފައިވާ އިރު ކުރި އަށް ޮ‬

‫މުވައްޒަފުންގެ އަނބިންނާއި ފިރިން އަދި‬

‫ރައީސް މޫސާ ނަސީރެވެ‪ .‬އަދި ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުގެ‬

‫ކައުންސިލްތަކުން ސްކީމްގައި ބައިވެރިވުމަށް ބާރު‬

‫ދެ ފަރާތަކުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫މައިންބަފައިންނަށް ވެސް އޮވެ އެވެ‪.‬‬

‫ސއި ކުރެއްވީ ޔާމީނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ފަރާތުން‬

‫އަޅާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެގޮތުން މި ސްކީމުގައި މިހާތަނަށް ‪ 33‬އިދާރާއެއް‬

‫މި ސްކީމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު‬


‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 18‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2016‬އަންގާރަ)‬

‫ގޭތެރޭގައި ދަރިންނަށް ދޭންޖެހޭ‬ ‫ސަމާލުކަން މޯބައިލް ފޯނުގެ‬ ‫ސަބަބުން ގެއްލޭ‬

‫އުފަންވިއިރު ހަށިގަނޑުގައި ލޭގެ‬ ‫ބަދަލުގައި ފެން ހުރި ކުއްޖެއް‬ ‫އުފަންވި އިރު ހަށިގަނޑުގައި ލޭގެ ބަދަލުގައި ފެން ހުރި ކުއްޖަކު‬ ‫ގތަކަށް ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އާދަޔާ ހިލާފު ޮ‬ ‫"އަ މިރަކްލް ބޭބީ"ގެ ނަމުން ޑޮކްޓަރުންނާއި ކުއްޖާގެ އާއިލާއިން‬ ‫ކުއްޖާއަށް ނަން ދީފައި ވަނީ ސަބަބެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ‪ .‬މި ތުއްތު‬ ‫ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ހީވެސް ނުކުރާ ފަދަ ގޮތަކަށެވެ‪.‬‬ ‫އިންގްލެންޑުގެ ދެމަފިރިއަކަށް ލިބުނު ދަރިއެއް ކަމަށްވާ ފްރެންކީ‬ ‫މޮރިސަން އުފަންވީ އިމަޖެންސީ ސިޒޭރިއަން އެއް ހަދައިގެންނެވެ‪ .‬ކުއްޖާ‬ ‫އިމަޖެންސީކޮށް ނަގަން ޖެހުނީ މަންމަގެ ރަހިމުގައި އެއްގޮތަކަށް ވެސް‬ ‫ހަރަކާތްނުކުރާތާ ދެ ދުވަސް ވުމުންނެވެ‪ .‬ކުއްޖާއަށް ހަރަކާތް ނުކުރެވިފައި‬ ‫އތީ ގައިގައި ލޭ މަދުވެގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އުފަންވި އިރު ކުއްޖާގެ މުޅި ހަށިގަނޑުގައި ހުރީ އެންމެ ‪35‬‬ ‫މިލިލީޓަރުގެ ލެ އެވެ‪ .‬މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް ބޮޑު ސަމުސަލެއްގެ ދެ ސަމުސާ‬ ‫ލެ އެވެ‪ .‬މިއީ އަލަށް އުފަންވާ ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި އެވްރެޖްކޮށް ލޭ‬ ‫ހުންނަން ޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ ހަތް ގުނަ މަދު މިންވަރެކެވެ‪ .‬މާނަ އަކީ‬ ‫ލެޔަށް ވުރެ ފެން ގިނަވުމެވެ‪.‬‬

‫އިސްކަން ދެނީ ދަރިފުޅު ެގ‬ ‫އަޑަށް ވުރެ ފޯނުގެ ރިންގަށް؟‬ ‫ކންމެވެސް ކަމަކަށް‬ ‫ދަރިފުޅު ޮ‬

‫ކުދިން ނިދާ ވަގުތާއި ކުޅެން އުޅޭ ވަގުތު‬

‫ކށް ނުވަތަ ރޮނިކޮށް ފޯނު‬ ‫އެދި ގޮވަނި ޮ‬

‫ވެސް ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން ލިބެންޖެހޭ‬

‫ރިންގުވެއްޖެ ނަމަ އެންމެ ފުރަތަމަ އިޖާބަ‬

‫ފނުގެ ސަބަބުން ގެއްލޭ‬ ‫ސަމާލުކަން ޯ‬

‫ކން ކަމަކަށް ހެއްޔެވެ؟ ދަރިފުޅަށް‬ ‫ދޭނީ ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ބުނުމަކީ އެންމެ ފަސޭހައިން ސަލާމަތް‬ ‫އތް ޖަވާބަށް ވިޔަސް ގިނަ މީހުން‬ ‫ވެވެން ޮ‬ ‫ކަންކުރަނީ އެހެންނެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫އާއިލީ ގުޅުންތައް ބެލެންސް ކުރުމަކީ‬

‫"ޓެކްނޮލޮޖީއާ އެކު ދިރިއުޅުމުގެ‬

‫ކުއްޖާ ސަލާމަތް ވާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ކުޑަ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން‬

‫ކަންކަމަށް އައިސްފައިވާ މި‬

‫ބުންޏެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ދިމާވި ހުރިހާ މައްސަލައަކުން އަރައިގަނެވި މި‬ ‫ހަފުތާގައި ކުއްޖާގެ ފުރަތަމަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބަދަލާ އެކު އާއިލީ ގުޅުންތައް‬

‫ކުއްޖާގެ މަންމަ ސެންޑާޒް ބުނި ގޮތުގައި ދަރިފުޅު ސަލާމަތްކޮށްދޭން‬ ‫ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތަށް އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫ބެލެންސް ކުރުމަކީ މިހާރު ވަރަށް‬

‫ޝުކުރު އަދާކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ޑޮކްޓަރުން އުންމީދު ކަނޑާލާފައި ބުނި ހެޔޮ ދުއާކުރުން އެކަންޏޭ‬

‫ބޮޑަށް އުނދަގޫވެފައިވާ ކަމެއްގެ‬

‫އޮތީ‪ .‬އެހެންކަމުން ދަރިފުޅު ސަލާމަތްވުން އަޖައިބެއް ފަދަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫ގޮތުގައި މި ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި‬

‫ދެކެނީ" ފްރެންކީގެ މަންމަ މީޑިއާގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބެލެނިވެރިން ވަނީ ބުނެފައި‪"،‬‬

‫ސެމްސަންގުން "އަންޕެކްޑް ‪ "2017‬އަށް ތައްޔާރުވަނީ‬

‫ބޑަށް އުނދަގޫވެފައިވާ‬ ‫މިހާރު ވަރަށް ޮ‬

‫ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ގުޅިގެން ދާއިރު‬

‫ގތުގައި މި ދިރާސާގައި‬ ‫ކަމެއްގެ ޮ‬

‫އެކަމުގެ ސަބަބުން އާއިލީ ގުޅުންތަކަށް ކުރާ‬

‫ބައިވެރިވި ބެލެނިވެރިން ވަނީ ބުނެފައި‪"،‬‬

‫އަސަރާ ބެހޭ ދިރާސާތައް އެކި ފެންވަރުގައި‬

‫‪ 36‬ބެލެނިވެރިއެއް ބައިވެރިކޮށްގެން ކުރި‬

‫ކުރަމުން އަންނައިރު މިފަހަރުގެ ދިރާސާގައި‬

‫ދިރާސާއަށް ފަހު ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫މބައިލް ޑިވައިސްތަކަކީ‬ ‫ވެސް ފެންނަނީ ޯ‬

‫ދިރާސާގައި ބުނި ގޮތުގައި ފޯނަށް‬

‫ދަރިން ބެލުމުގައި އިހުމާލުވުމަށް މަގު‬

‫ބޑަށް ސަމާލުކަން‬ ‫ޖަވާބު ދިނުމަކީ ވަރަށް ޮ‬

‫ފަހިކުރުވާ އަދި އާއިލީ އެއްވުންތަކުގެ ބޭނުން‬

‫ދީގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށް ވާއިރު ދަރިންގެ‬

‫ކަނޑުވާލާ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ދުޅަވެފައި ކަމަށް ކުއްޖާގެ މަންމަ ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ލޖީއާ އެކު ދިރިއުޅުމުގެ‬ ‫"ޓެކްނޮ ޮ‬ ‫ކަންކަމަށް އައިސްފައިވާ މި ބަދަލާ އެކު‬

‫ފނާއި ޓެބްލެޓް ފަދަ އާލާތްތައް‬ ‫ސްމާޓް ޯ‬

‫ނާސަރީގައި ބާއްވަފައި އޮތްއިރު ވެސް ކުއްޖާ އޮތީ ފެން ގިނަވެގެން‬

‫ފަރާތުން އެދޭ ކަންކަމަށް ވެސް އެހާ ބޮޑަށް‬

‫އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ ‪ 26‬ގައި‬

‫ދަރިން އަދި އާއިލާއާ އެކު އުޅޭއިރު‬

‫ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬މިހާ ބޮޑަށް‬

‫"ސެމްސަންގް އަންޕެކްޑް" އިވެންޓް އޮންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކލްތަކާއި އެލާޓްތައް‪،‬‬ ‫ޑިވައިސްތަކަށް އަންނަ ޯ‬

‫ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ދެ ކަންތައް އެއްފަހަރާ‬

‫ކންގްރެސް" އާ ދިމާވާ ގޮތަށެވެ‪.‬‬ ‫އެއީ "ވޯލްޑް މޮބައިލް ޮ‬

‫ނަމަވެސް‪ ،‬މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ މާލީ ތަނަވަސްކަން‬

‫ނުލިބުމާއި‪ ،‬ގެލަކްސީ އެސް‪ 7‬އަށް ވުރެ މޮޅު ފޯނަކަށް‪،‬‬

‫ރމް އަށް ބަދަލުގެންނާނެ ކަމަށް ވެސް‬ ‫ނިސްބަތުން ޮ‬

‫އިތުރުކުރުމެވެ‪.‬‬

‫އެސް‪ 8‬ވާނެ ކަމަށް ބެލެވުމެވެ‪.‬‬

‫ބުނެވެ އެވެ‪ .‬މާނަ އަކީ އެ ރީޖަނެއްގައި "‪4‬ޖީ"‬

‫މަސްރަހުގައި އަޑުބަޑު ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު‪،‬‬

‫އންލައިން ޚަބަރު ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި‪،‬‬ ‫ޮ‬

‫ފނުގައި އެ ކުޅެދުންތެރިކަން‬ ‫ނެޓްވޯނެއް ނެތް ނަމަ‪ޯ ،‬‬

‫އާއިލާ އެންމެން އެކުގައި ކާން ތިބޭ‬

‫ކުރަން ޖެހުމުން ސްޓްރެސްއާ ވެސް‬

‫ގތަށް ތާވަލުކޮށް‬ ‫ސެމްސަންގުން މިހާރު ވަނީ އެ ޮ‬

‫އންނަ "ސެމްސަންގް އަންޕެކްޑް"‬ ‫އަންނަ އަހަރު ޮ‬

‫ސެމްސަންގުން މިހާރު ވަނީ ގެލަކްސީ އެސް‪8‬‬

‫ކށްލާ ކަމަށް ޔުނިވަސިޓީ‬ ‫ވަގުތު ޚަރާބު ޮ‬

‫ކުރިމަތިވާކަން ދިރާސާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ‬

‫ނޫސްތަކަށް އެ ވާހަކަ އާންމުކޮށް އަންގާފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިވެންޓްގައި އެންމެ ޚާއްސަ ކަމަކަށް ވާނީ "ގެލަކްސީ‬

‫އަށް ބޭނުންވާ "ފާމްވެއާ" އުފެއްދަން ފަށާފަ އެވެ‪.‬‬

‫އފް މިޝިގަން މެޑިކަލް ސްކޫލްގެ‬ ‫ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެސް" އާއިލާ އަށް ސެމްސަންގުން ތައާރުފުކުރާ ފޯނު‬

‫ރމް"ތައް ޓެސްޓްކުރަން ވެސް‬ ‫ބައްރުތަކަށް ޚާއްސަ " ޮ‬

‫ސަމާލުކަން ދޭ މީހުން ގިނަވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އަނެއް‬

‫ބޑަށް ބުރަވެވެނީ އެއީ‬ ‫ކަމަށް ބުނެވެ އެވެ‪ .‬އެންމެ ޮ‬

‫ވަނީ ފަށާފަ އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ބުރުގައި‬

‫ނޓް މަރުކާ އަށް ސެމްސަންގުން‬ ‫ސަބަބަކީ ގެލަކްސީ ޯ‬

‫މި ކުޑަ ދިރާސާއިން ދައްކަ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫"ސެމްސަންގް އަންޕެކްޑް" އިވެންޓްގައި ހިނގައި‬ ‫މި ދިރާސާގެ ރިޕޯޓް ޖާނަލް އޮފް‬

‫ދާ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާއިރު‪ ،‬އެ އަހަރަކު ކުންފުނި‬ ‫ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ މިސްރާބު ވަޒަންކުރެވެ އެވެ‪ .‬އާ‬

‫ރފެސާ އޮފް‬ ‫ޔުނިވަސިޓީގެ އެސިސްޓެންޓް ޕް ޮ‬

‫ލޕްމެންޓަލް އެންޑް ބިހޭވިއަރަލް‬ ‫ޑިވެ ޮ‬

‫ލޕްމެންޓަލް ބިހޭވިއަރަލް ޕީޑިއެޓްރިކްސް‬ ‫ޑިވެ ޮ‬

‫ޕީޑިއޭޓްރިކްސްގެ މި މަހުގެ ‪ 12‬ވަނަ‬

‫ކށް ދައްކާލަން ބާއްވާ މައުރަޒެއް‬ ‫އުފެއްދުންތައް ތައާރުފު ޮ‬

‫ޑރ‪ .‬ޖެނީ ރެޑެސްކީ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ‬

‫ދުވަހުގެ އަދަދުގައި ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި "އަންޕެކްޑް" އިވެންޓް ފާހަގަކުރެވުނު‬ ‫ޮ‬

‫"ގެލަކްސީ އެސް‪ "8‬އަށް ވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގެލަކްސީ އެސް‪ 8‬ޚާއްސަވާ ސަބަބުތަކެއް އެބަ‬ ‫ކށްލަން ގެލަކްސީ ނޯޓް ‪7‬‬ ‫ހުއްޓެވެ؛ އަތަށް ހެޔޮވަރު ޮ‬

‫ނުހިމެނުމެވެ‪.‬‬ ‫"ސެމްސަންގް އަންޕެކްޑް" އިވެންޓަށް މި ފަހަރު‬

‫އެސް‪8‬ގެ ދާއިރާ ފުޅާ ނުކުރާނެ ކަމަށް ވެ އެވެ‪ .‬މާނަ‬

‫ގތެވެ‪ .‬އެ މަރުކާ މުޅިން ދޫކޮށް އެހެން‬ ‫ދެން ހަދާނެ ޮ‬

‫އަކީ ވަކި ގައުމުތަކަކަށް އަމާޒުކޮށް އެސް‪ 8‬އުފެއްދުމެވެ‪.‬‬

‫ކށްފާނެ ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫މޮޑެލެއް އިޚުތިރާކުރުމަކީ ވެސް ޮ‬

‫ވކް ފެންވަރު ހުންނަ‬ ‫ގައުމުތަކުގައި ނެޓް ޯ‬


‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 18‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2016‬އަންގާރަ)‬

‫‪16‬‬

‫"މިއީ ލޯތްބަކީ" ވެސް އޭ ޕްރީލް ‪ 5‬ގައި‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ބެލުންތެރިންނަށް ވެސް މިހާރު ފާހަގަކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އ އިން މި އަހަރު ރިލީޒްކޮށް‪ ،‬ބޮޑު‬ ‫އެ ސްޓޫޑި ޯ‬ ‫ހދީ "ވާށޭ މަށާއެކީ" ރިލީޒް ކުރީ މި‬ ‫ކާމިޔާބީއެއް ޯ‬

‫ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ކުރިއަށް އޮތް‬

‫މަރިޔަމް އައްޒަ އެވެ‪ .‬މިއީ މި ދެ ތަރިން އެކުގައި‬

‫ރޑިއުސަރު މުހައްމަދު އަލީ (މޮގާ) ގެ އަންހެނުން‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ކުޅޭ ދެވަނަ ފިލްމެވެ‪.‬‬

‫އައިޝަތު ފުއާދު ތައުފީގެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ކާސްޓެއް ފެނިގެން‬ ‫މީގެ އިތުރުން ފިލްމުން ޮ‬

‫އަހަރުގެ އެޕްރީލް ‪ 5‬އެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރު "އެންމެ‬

‫ދާނެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ފިލްމީ ދާއިރާ އަލަށް‬

‫ލތްބަކީ" އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް ‪5‬‬ ‫ފިލްމް "މިއީ ޯ‬

‫ފަހު ވިންދާ ޖެހެންދެން" ވެސް ރިލީޒް ކުރީ ހަމަ އެ‬

‫ތައާރަފުވާ ފަންނާނުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ތާރީހުގަ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ތާރީހަކީ މިހާރު ޑާކް ރެއިންގެ ރަސްމީ‬

‫ލތްބަކީ" އަކީ ޑާކް ރެއިނުން ގެނެސްދޭ‬ ‫"މިއީ ޯ‬

‫ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ އިތުބާރު ކުރެވޭ‬ ‫އަދި އެންމެ މަގުބޫލު ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ޝިފާއު‬

‫ތާރީހަށް ވަނީ ވެފަ އެވެ‪ .‬ޑާކް ރެއިންގެ ފިލްމެއް‬

‫ކމެޑީ އެވެ‪ .‬މި ފިލްމުގެ ލީޑް‬ ‫ދެވަނަ ރޮމޭންޓިކް ޮ‬

‫(ޗިއްޕެ) ޑައިރެކްޓް ކުރާ "މިއީ ލޯތްބަކީ" ގެ‬

‫ނަމަ‪ ،‬ސްކްރީނަށް އަންނާނީ އެޕްރީލް ‪ 5‬ގައި ކަން‬

‫ރޯލުން ފެނިގެން ދާނީ ޖުމައްޔިލް ނިމާލް (ޖުމަލް) އާއި‬

‫ސްކްރީންޕްލޭ ލިޔެފައި ވަނީ އޭނާ އާއި ފިލްމުގެ‬

‫ގތުން ޗިއްޕެ އާއި މޮގާ ވެސް ބުނީ‬ ‫ފިލްމާ ބެހޭ ޮ‬ ‫ބެލުންތެރިން ބަލާ ހިތްވާ ކަހަލަ ރީތި ފިލްމެއް މި‬ ‫ފަހަރު ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދޭނެ ކަމުގެ‬ ‫ޔަގީންކަން ދޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ލތްބަކީ" އަކީ އަންނަ އަހަރުގެ އެންމެ‬ ‫"މިއީ ޯ‬ ‫އުންމީދީ އެއް ފިލްމެވެ‪.‬‬

‫ޖުމަލް އާއި‬ ‫އައްޒަ‪" :‬މިއީ‬

‫ޑާކް ރެއިންގެ‬

‫ލޯތްބަކީ" ގެ‬ ‫ލީޑް ރޯލުން‬

‫ފިލްމްތައް ރިލީޒް‬

‫ފެނިގެން ދާނެ‪.‬‬

‫ކުރާ ރަސްމީ‬ ‫ތާރީހަކީ މިހާރު‬ ‫އެޕްރީލް ފަހެއް‪.‬‬

‫ކަރަން ޖޯހަރްގެ ފިލްމު ްނ‬ ‫ކާ ޖޮލްގެ ބައި އާލިއާ އަށް‬ ‫ފާ ތު މަ ތު އަ ނީ ސާ‬

‫ލކްބަސްޓާ ވާނެކަމަށް ކަރަން‬ ‫އެ ފިލްމެއް ބް ޮ‬ ‫ގަބޫލުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން މިފަހަރުގެ ފިލްމުގައި ވެސް‬ ‫އެ ޮ‬

‫ޖހަރްގެ އާ ފިލްމު "އެ ދިލް ހެ‬ ‫ކަރަން ޯ‬

‫ރލެއް ކުޅުވަން ކަރަން‬ ‫ކާޖޮލް ލައްވާ ކުޑަކުޑަ ޯ‬

‫ރލު އަދާކޮށްފައިވާ‬ ‫މުޝްކިލް"ގައި ޑީޖޭއެއްގެ ޯ‬

‫އތީ ނިންމާފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ކަރަންގެ‬ ‫ޮ‬

‫ކަމަށް‪ ،‬އަލަށް ވިދަމުން އަންނަ ކުޅަދާނަ ބަތަލާ‬

‫ޖލްގެ ފިރިމީހާ އަޖޭ ދޭވްގަންގެ‬ ‫ފިލްމާއި ކާ ޮ‬

‫އާލިއާ ބަޓް ބުނެފި އެވެ‪ .‬އާލިއާ ބުނީ އެ‬

‫"ޝިވާއޭ" އެއް ދުވަހަކު ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް‬

‫ރލެއް ނަމަވެސް ވަރަށް‬ ‫ރޯލަކީ ކިތަންމެ ކުޑަ ޯ‬

‫ހަމަޖެހުމުން ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި އުފެދުނު‬

‫ރަނގަޅު ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރެވުނު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކަކާއި ކާޖޮލް އާއި ކަރަންގެ‬

‫ބލީވުޑް ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި "ޗަންނާ‬ ‫ޮ‬

‫ގތުން އުފެދުނު މައްސަލަތަކަކާ‬ ‫މެދުގައި ޒާތީ ޮ‬

‫މެރެއާ" ލަވައިގައި އާލިއާ ޑީޖޭއެއްގެ ބައި‬

‫ޖލް އަށް އެ ބައި ނުދޭން ކަރަން‬ ‫ހެދި ކާ ޮ‬

‫ކުޅެނިކޮށް ދައްކާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނަނީ މި‬

‫ނިންމީ އެވެ‪.‬‬ ‫ރލަކީ ކާޖޮލް އަށް‬ ‫އާލިއާ އަށް ދީފައިވާ ޯ‬

‫އތީ ހުނަރުވެރި އެކްޓަރު‬ ‫ރޯލު ކުރިން ކުޅެން ޮ‬

‫ދިނުމަށް ކަރަން ހަމަޖައްސާފައި އޮތް ބައެކެވެ‪.‬‬

‫ޖހަރް މިހާތަނަށް‬ ‫ކާޖޮލް ކަމަށެވެ‪ .‬ކަރަން ޯ‬

‫ރލު އަދާކުރާ ފިލްމުތަކުގެ‬ ‫އާލިއާ ބަތަލާގެ ޯ‬

‫ޑައިރެކްޓްކުރި ހުރިހާ ފިލްމެއްގައި ހެން ކާޖޮލް‬

‫ތެރެއިން ޝާހްރުކް ޚާނާއެކު ކުޅޭ "ޑިއާ‬

‫އެންމެ މަންޒަރަކުން ނަމަވެސް ފެނިފައިވެ‬

‫ޒިންދަގީ"ގެ ޝޫޓީންގް ނިމިފައިވާއިރު މިހާރު‬

‫ޖލް އަކީ ކަރަންގެ ނަސީބާ‬ ‫އެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ ކާ ޮ‬

‫ކުރިޔަށް ދަނީ ވަރުން ދަވަން އާއި އޭނާގެ‬

‫ގުޅިފައިވާ ބަތަލާއެއް ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލުކުރުމެވެ‪.‬‬

‫"ބަދްރީނާތު ކީ ދުލްހަނިޔާ" ގެ ޝޫޓީންގެވެ‪.‬‬

‫އަދި އޭނާގެ ފިލްމެއްގައި ކާޖޮލް އުޅޭ ނަމަ‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 18‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2016‬އަންގާރަ)‬

‫‪18‬‬

‫މޮސޫލް‪ :‬އިރާގުގައި އައިއެސްގެ އެންމެ މުހިންމު ސިޓީ‬ ‫މސޫލް (އޮކްޓޯބަރު ‪ - )17‬މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އިސްލާމިކް‬ ‫ޮ‬ ‫ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން އަތުލައިގަތް އިރާގުގެ މޮސޫލް އަކީ‬ ‫އަރަބިންނާއި ކުރުދީން އަދި ކްރިސްޓިއަނުން ވެސް ނިސްބަތްވާ‬ ‫ސިޓީއެކެވެ‪ .‬އިރާގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ އައިއެސްގެ‬ ‫ބާރުގެ ދަށުން ހިފުމުގެ މުހިންމު އޮޕަރޭޝަން މިއަދު ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިރާގުގެ ސުންނީން ގިނަ އަދަދަކަށް އުޅޭ މޮސޫލް އައިއެސްގެ ބާރުގެ‬ ‫ދަށަށް ގެންދިޔަ އިރު އެ ސިޓީގެ އާބާދީ އަކީ ދެ މިލިއަން ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ އައިއެސް އަށް މުހިންމު ސިޓީ އެވެ‪ .‬ޖޫން‪ 2014 ،‬ގައި އައިއެސްގެ‬ ‫ޚިލާފަތު އިއުލާން ކުރި މޮސޫލްގެ އާބާދީ މިހާރު ވަނި މިލިއަނަކަށް‬ ‫ދަށްވެފަ އެވެ‪ .‬އދ‪ .‬އިން ވަނީ މޮސޫލް ހިފުމުގެ ހަނގުރާމައިގައި އެއް‬ ‫މިލިއަން މީހުންނަށް އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އަދި ‪1.5‬‬ ‫މިލިއަން އާއްމުން ހާލުގައި ޖެހޭނެ ކަމަށް ވަނީ އިންޒާރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މޮސޫލް އަކީ ސީރިއާގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގު ޚާއްސަކޮށް ސީރިއާގެ‬ ‫ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ ހަލަބާ ގުޅުވާލަދޭ މަގުތައް ކޮންޓްރޯލް‬ ‫ކުރާ މުހިންމު ސިޓީ އެވެ‪ .‬މޮސޫލް އާ ގުޅިފައިވާ މަގުތައް ވަނީ‬ ‫ތުރުކީ އާއި ބަޣުދާދާ ވެސް ގުޅިފަ އެވެ‪ .‬މޮސޫލްގެ މައިގަނޑު ވިޔަފާރި‬ ‫އަކީ ފޮއްޗާއި ކާބޯތަކެއްޗެވެ‪ .‬މޮސޫލް އަކީ ކޮޓަން އުފެއްދުމަށް ވެސް‬

‫ޮމސޫލް ހިފުމަށް އިރާގު ސިފައިންގެ ޓޭންކްތައް އެ ސިޓީ އަށް ދަތުރު ކުރަނީ‪ޮ -- .‬ފޓޯ‪:‬އޭއެފްޕީ‬

‫މަޝްހޫރު ސިޓީއެކެވެ‪.‬‬ ‫މސޫލް އޮންނަނީ ބަޣުދާދުގެ‬ ‫ނިނެވާހު ޕްރޮވިންސްގެ ވެރިރަށް ޮ‬ ‫އުތުރުން ‪ 220‬މޭލު ދުރުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އައިއެސް އިން މޮސޫލް އަށް ވަން އިރު އެ ސިޓީގައި ‪35،000‬‬ ‫ކްރިސްޓިއަނުން އުޅުނު ކަމަށްވެ އެވެ‪ .‬އެ މީހުންނަށް އައިއެސް އިން‬ ‫ވަނީ އިސްލާމްވުމަށް ނޫނީ ޓެކްސް ދައްކައިގެން ތިބުމަށް އަންގައިފަ‬ ‫އެވެ‪ .‬ނޫނީ މޮސޫލް ދޫކޮށް ދިއުމަށް ވަނީ މަޖްބޫރުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ނަތީޖާއަކީ‬ ‫މޮސޫލްގެ ހުރިހާ ކްރިސްޓިއަނުން އެ ސިޓީ ދޫކޮށް ދިއުމެވެ‪.‬‬ ‫މޮސޫލް އަރަބިން ފަތަހަކުރީ ‪ 641‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪ .‬ބާރަ ވަނަ‬ ‫ގަރުނުގައި މޮސޫލްގެ މަދަނިއްޔަތާއި ތަހުޒީބު ކުރިއަރާ ދިއުމަށް ފަހު‬ ‫‪ 1262‬ވަނަ އަހަރު މޮންގޯލް ގަބީލާގެ އަތް ދަށަށް އެ ސިޓީ ދިޔަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ފަހުން ޕާސިއަންގެ އަތް ދަށަށް ދިޔަ އެވެ‪ .‬މޮސޫލް އިރާގުގެ ދަށަށް‬ ‫ދިޔައީ ‪1920‬ގެ އަހަރުތަކުގައި އުސްމާނިއްޔަ ދައުލަތް ނުވަތަ ޓާކިޝް‬ ‫އެމްޕަޔާ ރޫޅުމާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫އިރާގުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސައްދާމު ހުސޭނުގެ ވެރިކަމުގައި މޮސޫލްގެ‬ ‫އާބާދީ ވަނީ ދެ މިލިއަނަށް އަރައިފަ އެވެ‪ .‬މޮސޫލްގައި ސައްދާމަށް‬ ‫ވަފާތެރި ގިނަ ބަޔަކު ދިރިއުޅެ އެވެ‪ .‬މި ސިޓީގެ ހުޅަނގުގައި އައިއެސްގެ‬ ‫ތާއީދު ބޮޑެވެ‪ .‬އިރާގު ސިފައިން ފައްސާލުމަށް ފަހު އައިއެސް އިން ވަނީ‬ ‫މޮސޫލްގެ ސަގާފީ ތަންތަން ހަލާކުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬މޮސޫލްގެ ލައިބްރަރީގައި‬ ‫ފތްތަކާއި އާސާރީ ލިޔުންތައް ވަނީ އަންދާލައިފަ‬ ‫ހުރި އިހު ޒަމާނުގެ ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި އެ ސިޓީގައި ހުރި ބުދުތައް ވަނީ ތަޅާ ސުންނާފަތިކޮށްލައިފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫މޮސޫލްގެ ދެކުނުން ‪ 45‬ކިލޯ މީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ އަލް ޝޫރާހުގައި އިރާގު ސިފައިންގެ ޓޭންކްތައް ހަރަކާތްތެރި ވަނީ‪ޮ -- .‬ފޓޯ‪:‬އޭއެފްޕީ‬

‫ލަންކާގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ވެރިޔާ އިސްތިއުފާ ދީފި‬ ‫ބ (އޮކްޓޯބަރު ‪ - )17‬ސްރީ ލަންކާގައި‬ ‫ކޮލަމް ޯ‬ ‫ބޑުވެފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައި‬ ‫ސިޔާސީ މައްސަލަތައް ޮ‬

‫ކށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް‬ ‫އެފަދަ ގޮތަކަށް ކަންތައް ޮ‬ ‫ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އފީހުގެ ސީނިއާ‬ ‫އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޮ‬

‫ކމިޝަންގެ ޑިރެކްޓާ‬ ‫އެ ގައުމުގެ އެންޓި‪-‬ކޮރަޕްޝަން ޮ‬ ‫ޖެނެރަލް ދިލްރުކްޝީ ވިކްރަމަސިންހާ މިއަދު‬

‫ޕްރޮސެކިއުޓަރެއް ކަމަށްވާ ވިކްރަމަސިންހަ ވަނީ ކުރީގެ‬

‫އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ އަރިސް ވަރަށް ގިނަ‬

‫އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ މިނިވަން‬ ‫މުއައްސަސާތަކުން ސިޔާސީ އެޖެންޑާއެއް ކުރިއަށް‬

‫ކށް ބައެއް މީހުންގެ‬ ‫ބައެއްގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ޮ‬ ‫މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނެރެގެން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ‬

‫ލަންކާ ެގ އެންޓި‪-‬ކޮރަޕްޝަން ޮކމިޝަނުގެ ޑިރެކްޓާ‬ ‫ރލް ދިލްރުކްސީ ވިކްރަމަސިންހާ‬ ‫ޖެނެ ަ‬

‫ތަޖްރިބާކާރުން ބުނަނީ ސިރިސޭނާގެ ވާހަކަތަކުން‬

‫ކށެވެ‪ .‬ސިރިސޭނާ މިދިޔަ‬ ‫ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވަނި ޮ‬

‫ބޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ‬ ‫އަންގައިދެނީ ޮ‬

‫ހަފުތާގައި ވަނީ ސިފައިންގެ ކުރީގެ ތިން ޖެނެރަލަކާއި‬

‫ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރާއި ސިރިސޭނާއާ‬

‫ގތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސާގެ‬ ‫ކުރީގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ޮ‬

‫ދެމެދު މައްސަލަތައް އުފެދިފައިވާކަން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މައްޗަށް ދައުވާކުރި މައްސަލައިގެ ފަހަތުގައި ސިޔާސީ‬

‫ސިރިސޭނާ އާއި ރަނިލް އަކީ ކުރިން ވާދަވެރި‬

‫އެޖެންޑާއެއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ވިކްރަމަސިންހަ ކުށްވެރި‬

‫ދެ ޕާޓީއެއްގެ ދެ ބޭފުޅުންނެވެ‪ .‬އެ ދެ ބޭފުޅުން‬

‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬ވިކްރަމަސިންހައާ ގުޅުން ހުރި‬

‫އެއްގަލަކަށް އެރުއްވީ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ‬

‫ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި ވަނީ އެކަމަނާ މިއަދު އިސްތިއުފާ‬

‫ރާޖަޕަކްސާގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނާށެވެ‪.‬‬

‫ދެއްވާފައި ވަނީ ސިރިސޭނާ މިދިޔަ ހަފުތާގައި‬

‫ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލު‬

‫ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ‪ .‬ސިރިސޭނާ‬

‫ކުރުމަށް ސީނިއާ ވަޒީރުންނާއި އެކު ސިރިސޭނާ އާއި‬

‫ވަނީ ‪ 2009‬ވަނަ އަހަރު ތަމަޅަ ޓައިގަރުންގެ މައްޗަށް‬

‫ރަނިލް ދާދި ފަހުން ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފަ‬

‫އފިސަރުންނާ މެދު‬ ‫ކާމިޔާބު ހޯދައިދިން ސިފައިންގެ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 18‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2016‬އަންގާރަ)‬

‫އައިއެސް އަތުން މޫސަލް ހިފުން ދަނީ‬ ‫ޝެޑިއުލަށް ވުރެ ބާރަށް‪ :‬ޕެންޓަގަން‬

‫‪20‬‬

‫ބަޣުދާދު (އޮކްޓޯބަރު ‪ - )18‬އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް‬ ‫(އައިއެސް) ގެ އަތް ދަށުން އިރާގުގެ މޮސޫލް ހިފުމުގެ‬ ‫ބޮޑު ހަނގުރާމަ ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު‬ ‫ހައިދަރު އަލް އަބާދީ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އިރާގުގެ ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ‬ ‫ހިފުމަށް ދޭ ހަމަލާތަކުގައި ކުރުދީންގެ ޕެޝްމާގާ‬ ‫ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިންނާއި އިރާގު ސިފައިން ދަނީ‬ ‫ބައިވެރިވަމުންނެވެ‪ .‬ހަމަލާ ދެމުންދާ އިރު އެމެރިކާ‬ ‫ކޯލީޝަނުން ދަނީ ވައިގެ ހަމަލާތައް ވެސް ދެމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މސޫލް ގެންދިޔައީ ޖޫން‬ ‫އައިއެސްގެ ބާރުގެ ދަށަށް ޮ‬ ‫‪ 2014‬ގަ އެވެ‪ .‬އަދި އެއީ އިރާގުން އައިއެސްގެ ބާރުގެ‬ ‫އތް ހަމައެކަނި ސިޓީ ވެސް މެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދަށުގައި މިހާރު ޮ‬ ‫އައިއެސްގެ ޚިލާފަތު އެ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރު އަބޫ ބަކްރު އަލް‬ ‫ބަޣުދާދީ އިއުލާން ކުރީ ވެސް މޮސޫލުންނެވެ‪.‬‬ ‫އޕަރޭޝަން ފެށިކަން އިއުލާން‬ ‫މޮސޫލް ހިފުމުގެ ޮ‬

‫ސ ލް ހި ފު މު ެގ އޮ ޕަ ރޭ ޝަ ނަ ށް‬ ‫މޮ ޫ‬ ‫ތަ އް ޔާ ރު ވު މު ގެ ގޮ ތު ން އެ‬ ‫ސި ޓީ އާ ‪ 37‬މޭ ލު ދު ރު ގަ އި ވާ‬ ‫ގަ އް ޔާ ރާ ހު ވަ އި ގެ މަ ރު ކަ ޒަ ށް‬

‫ބޑު ވަޒީރު އަބާދީ މިއަދު ވަރަށް ހެނދުނާ‬ ‫ކުރައްވަމުން ޮ‬ ‫އިރާގު ޓީވީން ދެއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ ކާމިޔާބު‬ ‫އަތުވެއްޖެ ކަމަށާއި މޮސޫލް ހިފުމުގެ ހަނގުރާމަ ފަށައިފި‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މސޫލް ހިފުމުގެ މުހިންމު‬ ‫"އައިއެސްގެ އަތް ދަށުން ޮ‬

‫އި ރާ ގު ސި ފަ އި ން އި އް ޔެ‬

‫އޮޕަރޭޝަން ފަށައިފިކަން އަޅުގަނޑު އިއުލާން ކުރަން‪:،‬‬

‫ޖަ މާ ވެ ފަ އި‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫އަބާދީ ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬މާތްﷲ ގެ އިރާދަފުޅުން މޮސޫލް‬ ‫މިނިވަންވުމުގެ އުފާފާޅު ކުރަން ވަރަށް އަވަހަށް އެ ސިޓީގައި‬ ‫ބައްދަލުވާނެ‪".‬‬ ‫އފިސަރުންގެ ހާޒިރުގައި އަބާދީ‬ ‫އިރާގުގެ ސީނިއާ ޮ‬ ‫ވިދާޅުވީ މޮސޫލް އަށް ވަންނާނީ އިރާގު ސިފައިން އެކަނި‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރވިންސްގެ ވެރިރަށް ހިފުމުގެ‬ ‫އުތުރުގެ ނިނެވާހު ޕް ޮ‬ ‫ހަނގުރާމަ އަށް އިރާގު ސިފައިން ތައްޔާރުވަމުންދާތާ އެތައް‬ ‫ދުވަހެއް ވެއްޖެ އެވެ‪ .‬މޮސޫލްގެ އުތުރުން ‪ 37‬މޭލު ދުރުގައި‬ ‫އންނަ ގައްޔާރާ ޓައުން އިރާގު ސިފައިން ވަނީ އޮގަސްޓް‬ ‫ޮ‬ ‫މަހު ހިފައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް ހައިދަރު ފާދިލް އޭޕީ އަށް ވިދާޅުވީ‬ ‫މޮސޫލް ހިފުމުގެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ‪ 25،000‬ސިފައިން‬ ‫ބައިވެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މސޫލް ހިފުމަށް މަސްތަކެއް‬ ‫ތަޖްރިބާކާރުން ބުނަނީ ޮ‬ ‫އޕަރޭޝަން ފެށުމުގެ‬ ‫ހޭދަވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬މޮސޫލް ހިފުމުގެ ޮ‬ ‫ކުރިން އާއްމުން ސަމާލުވެ ތިބުމަށް އިލްތިމާސްކޮށް‪ ،‬އެތައް‬ ‫ހާސް ލީފްލެޓެއް އިރާގު ސިފައިން ވަނީ އެ ސިޓީ އަށް‬ ‫އަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މޮސޫލްގައި މިހާރު ތިބީ ކިހާ އަދަދެއްގެ މީހުން‬ ‫ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ‪ .‬މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އައިއެސް‬ ‫އިން މޮސޫލް ހިފި އިރު އެ ސިޓީގައި ދެ މިލިއަން މީހުން‬ ‫ތިއްބެވެ‪.‬‬

‫އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި‬ ‫އަލިފާން ރޯވެ‬ ‫‪ 20‬މީހުން މަރުވެއްޖެ‬ ‫މަރުވެފައި ވަނީ ވިހަ ދުމަށް ނޭވާލައިގެންނެވެ‪ .‬މި‬

‫ރވެފައި ވަނީ ކަރަންޓް‬ ‫ބުނެފައި ވަނީ އަލިފާން ޯ‬

‫އރިއްސާ (އޮކްޓޯބަރު ‪ - )18‬އިންޑިއާގެ‬ ‫ޮ‬ ‫ހސްޕިޓަލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ‪ 20‬މީހުން‬ ‫އިރުމަތީގެ ޮ‬

‫ހާދިސާގައި ޒަޚަމްވި ‪ 100‬މީހުންގެ ތެރޭން ގިނަ‬

‫ޝޓެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫އފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޮ‬

‫މީހުންގެ ހާލު ވެސް ސީރިއަސް ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬

‫އޮރިއްސާ ސްޓޭޓުގެ ބުބަނެސްވާރުގެ އެސްޔޫއެމް‬

‫އަލިފާން ނިއްވާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ‬

‫ރވި އަލިފާން ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ‬ ‫އައިސީޔޫގައި ޯ‬ ‫ތެރޭގައި ވަނީ ޑައިލިސިސް ޔުނިޓަށް ވެސް ފެތުރިފަ‬

‫އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަށް ފަހު ބޮޑު ވަޒީރު‬ ‫މދީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ވަރަށް‬ ‫ނަރެންދުރަ ޯ‬ ‫ބޑަށް ހިތާމަ ފާޅުކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ހސްޕިޓަލެއްގައި‬ ‫އިންޑިއާގެ އިރުމަތީގެ ކޮލްކަތާގެ ޮ‬

‫ރވީ އިންޓެންސިވް ކެއާ‬ ‫ހސްޕިޓަލުގައި އަލިފާން ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ކށްލައިގެން އެތެރެއަށް ވަދެފައި‪.‬‬ ‫ދރުތައް ހަލާކު ޮ‬ ‫ކުޑަ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ބިރުގެންފައި ތިބި ބައެއް ބަލި މީހުން ވަނީ‬

‫‪ 2011‬ވަނަ އަހަރު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި‬

‫ޔުނިޓް (އައިސީޔޫ) ގަ އެވެ‪ .‬އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ‬

‫ރވި އަލިފާން ނިންވާލުމުގައި‬ ‫ހޮސްޕިޓަލުގައި ޯ‬

‫ހޮސްޕިޓަލުގެ ކުޑަ ދޮރުތަކުން ފުންމާލުމަށް މަސައްކަތް‬

‫ވެސް ވަނީ ‪ 89‬މީހުން މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ބަލި މީހުން ވަނީ އެހެން‬

‫ވަނީ ‪ 120‬މީހުން ހަރަކާތްތެރިވެފަ އެވެ‪ .‬ހޮސްޕިޓަލުގެ‬

‫ކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ފުލުހުން ވަނީ އެކަމަށް ހުރަސް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ގިނަ މީހުން‬ ‫ހސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލު ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ބައެއް މީހުންނާ ހަވާލާދީ މަންޒަރު ދުށް މީހުން‬

‫އަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 18‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2016‬އަންގާރަ)‬

‫‪21‬‬

‫ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމުން އެތުލީޓުން މާ ޔޫސްވެފައި‬ ‫އަންނަތާ އެތައް ދުވަހެއްވެފައިވާ މުބާރާތްތަކުން‬ ‫ފުރުސަތު ގެއްލިގެންދޭ‪ "،‬އޭގެ ސަބަބުން މޯޓިވޭޝަނަށް‬ ‫ކށް ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ނިހާ‬ ‫އަސަރުކުރާނެކަން ފާހަގަ ޮ‬ ‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދުނިޔޭގެ ‪ 53‬ގައުމަކުން ބައިވެރިވާ މި ޖަމާއާތުގެ‬ ‫ކންމެ ހަތަރު އަހަރުން‬ ‫މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ޮ‬ ‫ކމަންވެލްތު ގޭމްސް އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ‬ ‫އެއް ބާއްވާ ޮ‬ ‫ބޑު އެއް ކުޅިވަރު ހަރަކާތެވެ‪ .‬އަށާރަ ކުޅިވަރެއްގެ‬ ‫ޮ‬ ‫އންނަ މި ގޭމްސްގައި ހަތަރު ހާހެއްހާ‬ ‫‪ 261‬އިވެންޓް ޮ‬ ‫އެތުލީޓުން ބައިވެރިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކމަންވެލްތު ގޭމްސްގެ‬ ‫އޮލިމްޕިކްސް އަށް ފަހު ޮ‬ ‫އންނަ ދެ އަހަރު އެތުލީޓުން ތަމްރީންކުރުމަށް‬ ‫ނިޔަލަށް ޮ‬ ‫ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސް ފެޑެރޭޝަނުން ގިނަ އެހީތަކެއް‬ ‫ދެ އެވެ‪ .‬ރާއްޖެ އަށް ‪ 2018‬ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް‬ ‫އެތުލީޓުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ލިބޭނީ‬ ‫ކމަންވެލްތު ޔޫތު ގޭމްސް‬ ‫ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސް އާއި ޮ‬ ‫އލިމްޕިކްސްގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިންނެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ޔޫތު ޮ‬ ‫ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމާ އެކު ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރަށް‬ ‫ލިބެން އޮތް އެހީގެ ތެރެއިން ތިން ބައިކުޅަ ދެ ބައި‬ ‫އެހީ ކެނޑިގެންދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވިއިރު އޮލިމްޕިކް‬ ‫ޮ‬ ‫ކޮމިޓީން ވަނީ މުޅިން އާ އެތުލީޓުންނަށް ފުރުސަތުތައް‬ ‫ހޯދައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ޒުވާން ދެ ޓެނިސް‬

‫ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން‪ -- .‬ފޮޓޯ‪ :‬އިމޭޖަސް‪.‬އެމްވީ‬

‫ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އަޔާނީ މޫސާ ކަލީމާއި‬ ‫އަބްދުﷲ ފާއިހް ފަޒީލާއި ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬

‫ހާއްސަކޮށް ދެން އަންނަން ތިބި ޖީލުގެ އެތުލީޓުންނަށް‬

‫މަތީ ފެންވަރުގެ އެތުލީޓުންނާ ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ހަސަން އިބްރާހީމާއި ދުވުންތެރިން ކަމަށްވާ އަހުމަދު‬

‫އަސަރުކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކމަންވެލްތު ގޭމްސް އަކީ ރާއްޖެ‬ ‫ރާއްޖެ އަށް ނެތްއިރު ޮ‬

‫ޝަރަފާއި ހުސެއިން ފަޒީލް ހާރޫނަށް ހަމަޖެހިފައިވާ‬

‫"އޭޝިއަން ގޭމްސް އަށް ވުރެ ރާއްޖެ އަށް ފައިދާ‬ ‫ކމަންވެލްތުން ވަކިވާން ދިވެހި ސަރުކާރުން‬ ‫ޮ‬

‫އލިމްޕިކްސް" ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފަދަ ގައުމުތަކަށް " ޮ‬

‫ސްކޮލަޝިޕްތައް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން ނެޓްބޯޅަ‬

‫ބޮޑީ ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސް އިން‪ .‬އޭޝިއާ އަށް ބަލާއިރު‬

‫ކމަންވެލްތު ގޭމްސް އަކީ ދުނިޔޭގެ ދެ ވަނަ‬ ‫" ޮ‬

‫ކމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި‬ ‫ނިންމައި އޭގެ ސަބަބުން ޮ‬

‫ޗައިނާ އާއި ޖަޕާން ފަދަ ގައުމުތައް (ބެޑްމިންޓަންގައި)‬

‫ފަންތީގެ ގޭމްސްއެއް‪ .‬މި ގޭމްސްގައި އެބަ ވާދަކުރޭ‬

‫ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އަށް ގެއްލުމާ އެކު‬

‫ކމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި‬ ‫މާ ވަރުގަދަ‪ .‬އެކަމަކު ޮ‬

‫އެފްރިކާ އާއި އޭޝިއާ އަދި ޔޫރަޕުގެ އެތުލީޓުން‪.‬‬

‫ބޑު މާޔޫސްކަމެއް ލިބިފައިވަނީ ދިވެހި‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން އެކި ފެންވަރުގެ ގައުމުތައް‬

‫އެހެންކަމުން އެ ލިބެނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް‬

‫ކމަންވެލްތު ގޭމްސް އަށް އަމާޒުކޮށް‬ ‫އަހަރު ބާއްވާ ޮ‬

‫އެތުލީޓުންނަށެވެ‪.‬‬

‫ވާދަކުރޭ‪ .‬އޭގެ ސަބަބުން ވާދަވެރި މެޗުތައް ކުޅެން‬

‫ތަޖުރިބާ ހޯދައި އަދި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އެތުލީޓުންނާ‬

‫ކމިޓީން މިހާރު ވެސް ތަމްރީނަށް‬ ‫އޮލިމްޕިކް ޮ‬

‫ހދުމުގެ ފުރުސަތު އޮވޭ‪.‬‬ ‫ލިބޭ އަދި ރަނގަޅު ނަތީޖާ ޯ‬

‫ކށްލަން‪ .‬އެ ގޭމްސްގައި ލިބޭ ތަޖުރިބާތަކާ އެކު‬ ‫ވާދަ ޮ‬

‫ފނުވާފައިވާ އެއް އެތުލީޓަކީ މެރެތަން ދުވުންތެރިޔާ‬ ‫ޮ‬

‫ކށް ކުޅެލެވޭ ކޮމަންވެލްތު‬ ‫ހަގީގަތުގައި މާ ކޮމްޕެޓިޓިވް ޮ‬

‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރީޖަނަލް ގޭމްސްގައި ރަނގަޅު‬

‫ޝަރަފެވެ‪ .‬އޭނާގެ އިތުރުން އުއްމީދީ ފެތުންތެރިޔާ‬

‫ކާމިޔާބެއް ހޯދަން ފަސޭހަވޭ‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪" .‬އެކަމަކު‬

‫ކލަޝިޕް ވެސް ކުރިއަށް‬ ‫ނިޝްވާން އިބްރާހީމްގެ ސް ޮ‬

‫އެ ފުރުސަތު މިވަނީ ގެއްލިފައި‪".‬‬

‫އތް ދެ އަހަރަށް ހަމަޖައްސައިދޭ ގޮތަށް އޮތީ‬ ‫ޮ‬

‫ރާއްޖޭން ‪ 1986‬ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން‬ ‫ކމަންވެލްތު ގޭމްސް އަދި‬ ‫ވާދަކުރަމުން އަންނަ ޮ‬ ‫ކމަންވެލްތު ޔޫތު ގޭމްސްއަކީ ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން‬ ‫ޮ‬ ‫ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ އެތުލީޓުންނާ ވާދަކޮށްލަން ލިބޭ‬

‫ގޭމްސްގައި‪ "،‬އަޖުފާން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ބުނީ ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ބޭނުންވާ‬

‫ކޗުން ވަނީ ހަމަޖެހިފަ‬ ‫އާއި ސްވިމިން ޓީމަށް ބޭރުގެ ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ގލްޑް ކޯސްޓުގައި ‪ 2018‬ވަނަ‬ ‫އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޯ‬

‫ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ‪ .‬އަދި އެ ދެ ގޭމްސްއާ އެކު ލިބޭ‬

‫ތަޖުރިބާ އާއި ވާދަވެރި މެޗުތައް ގެއްލުމުގެ އިތުރުން‬

‫ރާއްޖޭގެ އުއްމީދީ ޗެސް ކުޅުންތެރިއާ ނިހާ‬

‫ތަމްރީން ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން އެތުލީޓުންނަށް ނުހަނު‬

‫ތަމްރީނުގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ވެސް ގެއްލިގެންދާ‬

‫އަހުމަދު ބުނީ ރާއްޖެ އަށް ގެއްލެނީ ހަމައެކަނި‬

‫ބޑެވެ‪ .‬އެ ފުރުސަތުތައް ގެއްލުމާ އެކު އެތުލީޓުންނަށް‬ ‫ޮ‬

‫ކށް ރާއްޖެއަށް ގެއްލިގެން ދަނީ‬ ‫ކަމަށާއި ޖުމްލަ ޮ‬

‫ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެކަނި‬

‫އޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން‬ ‫ޯ‬

‫ވަނީ މާޔޫސްކަން ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅިވަރުގެ މުހިއްމު ޕްލެޓް ޯ‬

‫ކލަޝިޕްތައް ގެއްލުން‬ ‫ނޫން ކަމަށާއި ތަމްރީން ސް ޮ‬

‫ހދަން ފަށައި‪ ،‬އެހެން ހަރުފަތަކަށް އެރުމަށް‬ ‫މެޑަލް ޯ‬

‫ކމަންވެލްތު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި‬ ‫އެއްކިބައިގައި އޮއްވާ‪ޮ ،‬‬

‫އަމާޒު ކަނޑައަޅާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެކަމަށް‬

‫ބާއްވާ އިންޑިވިޖުއަލް ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް‬

‫ފމުން ފުރުސަތު‬ ‫ލިބިފައި އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ޕްލެޓް ޯ‬

‫ރާއްޖޭގެ އެއް ވަނަ ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ‬ ‫މުހައްމަދު އަޖުފާން ރަޝީދު ބުނީ ކޮމަންވެލްތް‬ ‫ގޭމްސްގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލުމަކީ ވަރަށް‬ ‫ހިތާމަވެރި ހަބަރެއް ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ކުޅިވަރަށް‬

‫"އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަން ނިންމުން ބަދަލުވާނެ‬ ‫ކަމަށް‪ "،‬އަޖުފާން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ނަން ހާމަކުރަން އުޒުރުވެރިވަމުން ރާއްޖޭގެ ސީނިއާ‬ ‫އލިމްޕިކްސްގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ‬ ‫ދުވުންތެރިއަކު ބުނީ ޮ‬

‫ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެން ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އެ މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކުރަން ތައްޔާރުވަމުން‬

‫މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ‬ ‫ފައިނަލް ބުރު‬ ‫ތިމަރަފުށް ާޓއި ކުޑަހުވަދޫގައި‬ ‫އ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ‬ ‫އެސްޓީ ޯ‬ ‫މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރު ތ‪ .‬ތިމަރަފުށި އަދި ދ‪.‬‬

‫ކމަންވެލްތު ގޭމްސް ފެޑެރޭޝަނުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އާއި އިންޑިއަން‬

‫ގެއްލުމަކީ ހަގީގަތުގައި އެތުލީޓުންނަށް ލިބޭނެ ބޮޑު‬ ‫މާޔޫސްކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ތ‪ .‬އަތޮޅު ޗެމްޕިއަން‬ ‫ތިމަރަފުށި ޓީމުގެ ކެޕްޓަނަށް‬ ‫ސްޕޯޓްސް ޮކމިޝަނަރު އަހުމަދު‬ ‫ނަޝީދު (ވ) ތަށި ދެއްވަނީ‪:‬‬ ‫ފައިނަލް ބުރު އޮންނާނީ‬ ‫ތިމަރަފުށްޓާއި ކުޑަހުވަދޫގައި‪.‬‬ ‫‪ޮ --‬ފޓޯ‪ :‬އެފްއޭއެމް‬

‫އެވެ‪ .‬މި ބުރުގެ ގުރުއަތުލުން އެފްއޭއެމް ހައުސްގައި‬

‫އެވެ‪ .‬މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި މުޅި ރާއްޖޭން‬

‫މާދަމާ ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬

‫‪ 75‬ޓީމަކުން ބައިވެރިވި އެވެ‪ .‬އެންމެ ފުރަތަމަ‬

‫ތޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް) ‪ 1982‬ވަނަ އަހަރު ފެށި‬ ‫އަ ޮ‬

‫އަތޮޅު ބުރު ކުޅުމަށް ފަހު ޗެމްޕިއަނުން ހޮވުމަށް‬

‫މުބާރާތް ބަދަލުތަކަކާ އެކު މިދިޔަ އަހަރު އަލުން‬ ‫ފެށީ ނުބޭއްވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ‬ ‫ކުޅުންތެރިން ނެރެދީފައިވާ މުބާރާތެވެ‪.‬‬

‫ކުޑަހުވަދޫގައި ބާއްވަން އެފްއޭއެމުން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ފައިނަލް ބުރުގައި ވާދަކުރަނީ އެންމެ ފަހުގެ‬

‫މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުޅޭ މުބާރާތުގެ‬

‫ޗެމްޕިއަން ސ‪ .‬ފޭދޫ އާއި ގއ‪ .‬ދެއްވަދޫ އާއި‬

‫ޒންތަކުގައި މެދުގައި ބުރެކެވެ‪.‬‬ ‫ފަހު ދެން ކުޅުނީ ޯ‬

‫ޒންތަކުގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ މެދުގައި ކުޅޭ ފައިނަލް‬ ‫ޯ‬

‫ތިމަރަފުށްޓާއި ކުޑަހުވަދޫ އާއި އދ‪ .‬މަހިބަދޫ އާއި‬

‫ހވިފައިވަނީ ކޮންމެ ޒޯނެއްގެ‬ ‫ފައިނަލް ބުރަށް ޮ‬

‫ބުރު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ ‪ 28‬ގަ‬

‫ބ‪ .‬އޭދަފުށްޓާއި ނ‪ .‬ލަންދޫ އަދި ހދ‪ .‬ހަނިމާދޫ‬

‫ޗެމްޕިއަނުންނެވެ‪.‬‬

‫ބޅަ މުބާރާތުގެ ނަމުގައި (ފަހުން‬ ‫ރާއްޖެތެރޭ ފުޓް ޯ‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 18‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2016‬އަންގާރަ)‬

‫ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު ބީ ީޖ‬ ‫ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވެއްޖެ‬

‫‪22‬‬

‫މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ގެ ލަނޑުން ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު މެޗުގެ ‪ 59‬ވަނަ މިނެޓުގައި ނިއުގެ މުހައްމަދު‬ ‫މުސްލިހް (މުއްޓި) އަށް ދެ ވަނަ ރީނދޫ ކާޑާ އެކު‬ ‫ރަތްކާޑެއް ދެއްކުމުން އެ ޓީމަށް މައްސަލަތަކެއް‬ ‫ކުރިމަތިވި އެވެ‪ .‬ރެލިގޭޓްނުވެ މި ވަގުތަށް‬ ‫ހދަން މަޖުބޫރުވެފައި އޮތް‬ ‫ސަލާމަތްވުމަށް ރޭ މޮޅެއް ޯ‬ ‫ބީޖީ އަށް އުއްމީދެއް ލިބުނީ ‪ 84‬ވަނަ މިނެޓުގައި އެ‬ ‫ގލުންނެވެ‪ .‬ފަހު ވަގުތު‬ ‫ޓީމުގެ ޑެނިއަލް ފިލޮމަން ޖެހި ޯ‬ ‫ބޑަށް ކުރިއަށް ޖެހުނު ނަމަވެސް‪،‬‬ ‫އެ ޓީމުން ވަރަށް ޮ‬ ‫ބޅައެއް ފިޔަވައި ގޯލަށް މާބޮޑު‬ ‫ގޯލް ދަނޑީގައި ޖެހުނު ޯ‬ ‫ނުރައްކަލެއް ނުކުރެވުނެވެ‪.‬‬ ‫ފަހު ވަގުތު ނިއު އަށް ލިބުނު ރަނުގެ‬ ‫އފްސައިޑް ނެގުމާއި އަދި ފަހު ވަގުތު‬ ‫ފުރުސަތަކަށް‪ޮ ،‬‬ ‫ކ އަށް ދެއްކި ރީނދޫ‬ ‫އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ވެލިޗް ޯ‬ ‫ކާޑާ އެކު އޭނާ ކާޑު ހަމަވުމުން ނިއުގެ އޮފިޝަލުންނާއި‬ ‫ޕޓަރުން ވަނީ ރެފްރީ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫ސަ ޯ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މެޗަށް ފަހު ރެފްރީން‬ ‫ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ޮ‬ ‫ދަނޑުން ފޭބި ވަގުތު ރެފްރީ އާއި އެސިސްޓަންޓް‬ ‫ރެފްރީއާ ދިމާލަށް ނިއުގެ މެނޭޖަރު އަމީން ފައިސަލް‬

‫ބީޖީގެ ހަމްދާން (ވ)‬ ‫އަތުން ބޯޅަ ހޯދަން ނިއުގެ‬ ‫ޮހކޭ މަސައްކަތްކުރަނީ‪.‬‬ ‫‪-‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪/‬‬‫މިހާރު‬

‫ރުޅިވެރިކަމާ އެކު ދިޔަ އިރު ޓީމުގެ އޮފިޝަލުންނާއި‬ ‫ކުޅުންތެރިން ވެގެން ވަނީ އޭނާ ހުއްޓުވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ވަގުތު ބީޖީގެ ބެންޗު ކައިރީގައި ހުރި ނިއުގެ‬ ‫ސެގުން މައިކަލް އާއި ބީޖީގެ ކުޅުންތެރިން އަދި‬ ‫އފިޝަލުންނާ ދެމެދު ވަނީ ހަމަނުޖެހުން ހިނގައިފަ‬ ‫ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬މެޗުގެ ތެރޭގައި ވެސް ބީޖީގެ ކުޅުންތެރިންނާއި‬ ‫ކންމެވެސް ވަރެއްގެ ހަމަނުޖެހުން‬ ‫މައިކަލްއާ ދެމެދު ޮ‬ ‫ހިނގިއިރު‪ ،‬މެޗަށް ފަހު ބެންޗު ކައިރިން މައިކަލް އާއި‬ ‫ބީޖީގެ ކުޅުންތެރިން ބަހުގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ދެން ފެނިގެން ދިޔައީ ބީޖީގެ ބައެއް އޮފިޝަލުންނާއި‬ ‫ކުޅުންތެރިން މައިކަލް ފަހަތުން ދުއްވައިގަން މަންޒަރެވެ‪.‬‬ ‫އެ ވަގުތު ނިއު އާއި ބީޖީގެ އޮފިޝަލުން އެ ދެ‬ ‫މެދަށް ވަދެ ހުއްޓުވި ނަމަވެސް މައިކަލް ގަޔަށް ބީޖީގެ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬

‫މޅުވިޔަސް‪ ،‬ގަދަ ހަތް ޓީމުގެ ތެރޭ‬ ‫ބާކީ އޮތް މެޗުން ޮ‬

‫ވަނައިގައި ‪ 19‬ޕޮއިންޓާ އެކު އޮތީ ވިކްޓަރީ އެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުންތެރިއަކު ފެން ޖެހުމުން އަނެއްކާ ވެސް ބީޖީގެ‬

‫ހިމެނުނުގެ ފުރުސަތެއް ނެތުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ފަހު މެޗުގައި ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ހަވީރު ބީޖީ އަތުން‬

‫އފިޝަލުންނާ ދިމާލަށް ދާން އޭނާ މަސައްކަތްކުރި‬ ‫ޮ‬

‫މޅުނުވެއްޖެ ނަމަ ވިކްޓަރީ ޕްލޭއޮފުގައި‬ ‫ވިކްޓަރީ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ވަގުތު ފުލުހަކު އައިސް މައިކަލް ހިފެހެއްޓި‬

‫ކޅުން ރޭގެ މެޗު އެއްވަރުވުމާ އެކު‬ ‫އަނެއް ޮ‬ ‫ގަދަ ހަޔެއްގެ ވާދަވެރިކަން ނިއު‪ ،‬ވިކްޓަރީ އަދި‬

‫ކުޅެން ޖެހި ވެލެންސިއާ އާއި ނިއު ސަލާމަތްވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓަރަކު ވަނީ މައިކަލް‬ ‫ނަމަވެސް ބީޖީގެ ސަ ޯ‬

‫ރޭޑިއަންޓާ ‪ 1-1‬އިން އެއްވަރުވެ‪ ،‬ގަދަ ހަތެއްގެ‬

‫ބޑުވެފަ އެވެ‪ .‬ހަތް ވަނަ‬ ‫ވެލެންސިއާގެ މެދުގައި ވަނީ ޮ‬

‫މޅުވި ނަމަވެސް ފުރުސަތެއް ލިބޭނީ ނިއު‬ ‫ވިކްޓަރީ ޮ‬

‫އަށް ހަމަލާ ދީފަ އެވެ‪ .‬ފަހުން ދެ ޓީމުގެ ބައެއް‬

‫އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ނިއު‬ ‫ޕޓްސް ހަތަރު އަހަރަށް‬ ‫ފުރުސަތު ނުލިބި ބީޖީ ސް ޯ‬

‫އަށް ދާ ޓީމަކަށް‪ ،‬ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަން‬

‫އާއި ވެލެންސިއާ ކުޅޭ މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާ ނުކުންނަ‬

‫އޮފިޝަލުންނާއި ފުލުހުން ވެގެން ހަމަނުޖެހުން ވަނީ‬

‫ފަހު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވިއިރު‪ ،‬މެޗަށް ފަހު‬

‫އފް ކުޅެން ޖެހޭއިރު ގަދަ ހައެއްގައި‬ ‫ޓީމާ އެކު ޕްލޭ ޮ‬

‫ގޮތަކުންނެވެ‪ .‬ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީއާ‬

‫މައިތިރިކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އފިޝަލުންގެ މެދުގައި‬ ‫ދެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި ޮ‬

‫އތުމުގެ އަމިއްލަ‬ ‫ހިމެނި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ދެމި ޮ‬

‫ދެކޮޅަށް ނިއު ކުޅޭއިރު ވެލެންސިއާ ވާދަކުރާނީ ހޮނިހިރު‬

‫ހަމަނުޖެހުން ހިނގައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ބާރު ނިއު އާއި ވެލެންސިއާ އަށް އެބައޮތެވެ‪.‬‬

‫ޕޓްސް ކްލަބާ އެވެ‪.‬‬ ‫ދުވަހު ހަވީރު ޓީސީ ސް ޯ‬

‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ‪ 2013‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ވެލެންސިއާ އާއި ނިއު އަށް ‪ 20‬ޕޮއިންޓް‬

‫މޅުވެގެން ނިއު އަށް ގަދަ ހަޔެއް‬ ‫ރޭގެ މެޗުން ޮ‬

‫ބައިބަލާ އިން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ބީޖީން ‪2013‬‬ ‫ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރަން ފެށީ‬ ‫މަޝްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ވާދަކުރަން ފެށި ބީޖީ ރެލިގޭޓްވީ މިރޭގެ މެޗުން ލިބުނު‬

‫ލިބިފައިވާއިރު ލަނޑުގެ ތަފާތުން ފަސް ވަނައިގައި އޮތީ‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް ކަށަވަރުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްއިރު‬

‫ގސްފައިވަނީ ވަރަށް‬ ‫އޭގެ ފަހުން އެ ޓީމު ފެނިގެން ޮ‬

‫ޕއިންޓް ހަމަވި ނަމަވެސް‬ ‫ޕއިންޓާ އެކު ޖުމްލަ ‪ޮ 14‬‬ ‫ޮ‬

‫ވެލެންސިއާ އެވެ‪ .‬ނިއު ހަ ވަނައިގައި އޮތްއިރު ހަތް‬

‫އެ ޓީމުން ވަނީ ދެ ވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު ހަމްޒާ‬

‫ކޑަކާ އެކު އެވެ‪.‬‬ ‫އާދައިގެ ސް ޮ‬

‫ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަ ީރ އަތުން ވިކްޓަރީ އަށް މުހިއްމު ތިން ޕޮއިންޓް‬ ‫ރ ކޮޅަށް‬ ‫ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަ ީ‬ ‫ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު‬ ‫ވިކްޓަރީ ކުޅުންތެރިން‬ ‫އުފާފާޅުކުރަނީ‪ --.‬ފޮޓޯ‪:‬‬ ‫ނިޝާން އަލީ‪ /‬މިހާރު‬

‫ގތުގައި ދެ ވަނަ ހާފްގައި‬ ‫ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ޮ‬

‫މެޗުގެ ފެށިގެން ވިކްޓަރީން ވަނީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް‬

‫ކުޅެން އެރި އަހުމަދު ރިޒްވާން އިސްމާއިލްގެ ލަނޑުން‬

‫ދައްކައިފަ އެވެ‪ .‬ގިނަ ވަގުތު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ‬

‫‪ 0-1‬އިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް އުރީދޫ ދިވެހި‬

‫ހާފްގެ ތެރޭގައި ކުޅުނުއިރު ނުރައްކާތެރި ދެ ހަމަލާއެއް‬

‫ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އިއްޔެ ވިކްޓަރީން މުހިއްމު ތިން‬

‫ވެސް ވަނީ ފޮނުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕއިންޓް ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ހަ ވަނައިގައި އޮތް ނިއު އަށް ‪ 19‬މެޗުން ‪20‬‬

‫މެޗުގެ ހަތަރު ވަނަ މިނިޓްގައި ވިކްޓަރީގެ‬

‫ވިކްޓަރީ އަށް ކުޅޭ ސީރިއާ ގައުމީ ޓީމުގެ ކީޕަރު‬

‫މެޗުގެ ފަހު މިނިޓްގަ އެވެ‪ .‬ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އޭރިއާ‬

‫މުހައްމަދު އަލް ޔޫސުފް ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޅައެއް ވިކްޓަރީގެ ހުސެއިން‬ ‫ތެރެއަށް މަތިން އައި ޯ‬

‫މެޗުގެ ‪ 55‬ވަނަ މިނިޓްގައި ވިކްޓަރީގެ‬ ‫ގޑްފްރޭ ވެސްޓް އެ ޓީމަށް‬ ‫ބިދޭސީ ފޯވާޑް އޮމޮދޫ ޮ‬ ‫ލީޑު ނަގައިދިނުމާ ގާތަށް ޖެހިލި އެވެ‪ .‬އަރިމަތިން‬

‫ގލު ކުރިމައްޗަށް ހުރަސްކޮށްލުމުން‬ ‫ޝިހުބާން ބޮލުން ޯ‬ ‫ގލުގެ ތެރެއަށް ވައްދާލީ ބޮލުން‬ ‫އެ ބޯޅަ ރިޒްވާން ޯ‬ ‫ޖަހަ އެވެ‪.‬‬

‫މެދުތެރެއަށް ކުޅޭ ބިދޭސީ މިޑްފީލްޑަރު އަހުމަދު‬

‫އަބްދުއްރަހްމާން ނަގައިދިން ހުރަހަކުން އޮމޮދޫ ބޮލުން‬

‫ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު‪ ،‬ވިކްޓަރީ ހަތް ވަނައިގައި އޮތީ‬

‫ފނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ‬ ‫އަބްދުއްރަހްމާން އޭރިއާ ބޭރުން ޮ‬

‫ބޅަ އަމާޒުވީ ހުރަސް ދަނޑިއަށެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫ފޮނުވާލި ޯ‬

‫ލވާކިއާގެ ކޯޗު ލާޒްލޯ‬ ‫މުހައްމަދު ނަޒީހު ވަކިކޮށް ސް ޮ‬

‫‪ 20‬މެޗުން ‪ 19‬ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށްގެންނެވެ‪ .‬މި މޮޅާ‬

‫އަރިމަތީ ދަނޑިކައިރިން ބޭރުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ‪ 10‬މިނިޓް‬

‫ބޅަ ޔުނައިޓެޑް‬ ‫ހަ މިނިޓް ފަހުން އޮމޮދޫ ފޮނުވާލި ޯ‬

‫ކިސްއާ ޓީމު ހަވާލުވި ފަހުން އެ ޓީމުން ވަނީ ބޮޑު‬

‫އެކު ވިކްޓަރީން ވަނީ ރެލިގޭޝަނުން ސަލާމަތްވުމުގެ‬

‫ފަހުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އޭރިއާ ތެރެއިން ވިކްޓަރީގެ‬

‫ވިކްޓަރީ ކީޕަރު އަލްޔޫސުފް ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އުއްމީދުއާ ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޅަ ޔުނައިޓެޑް‬ ‫އަހުމަދު ހަސަން (އައްމަޑޭ) ފޮނުވާލި ޯ‬

‫ކށްދިން ލަނޑު ރިޒްވާން ޖެހީ‬ ‫ވިކްޓަރީ މޮޅު ޮ‬

‫ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ވިކްޓަރީގެ ކޯޗުކަމުން‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 18‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2016‬އަންގާރަ)‬

‫‪24‬‬

‫ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަ ޕޫލް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެއްޖެ‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬

‫މުޅި މެޗަށް ބަލާއިރު އެންމެ ހުސް ފުރުސަތެއް‬ ‫ލިބުނީ ޔުނައިޓެޑަށެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު‬ ‫ޕގްބާ‪ ،‬ލިވަޕޫލުގެ ޑިފެންޑަރެއް‬ ‫އެ ޓީމުގެ ޕައުލް ޮ‬

‫ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޯބަރު ‪ - )18‬އިނގިރޭސި‬

‫ކައިރިން ނައްޓާލުމަށް ފަހު އޭރިއާ ތެރެއަށް‬

‫ބޅައިގެ އެންމެ ވާދަވެރި ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫ބޅަ ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ޖެހުމުން‬ ‫ހުރަސްކުރި ޯ‬

‫މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ލިވަޕޫލް ރޭ ލީގުގައި ކުޅުނު‬

‫ދިޔައީ ގޯލް ކުރިމަތިން ހުރަސް ވެގެންނެވެ‪ .‬ގޯލަށް‬

‫މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެ‪ ،‬ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ‬

‫ފނުވާލަން އޭނާ އަށް ހުސްކޮށް ލިބުނު‬ ‫ސީދާ ބޯޅަ ޮ‬

‫އަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ލިވަޕޫލަށް ގެއްލިއްޖެ‬

‫ގތުގައި އޭންގަލް ހަނިވުމުން އޭނާ‬ ‫ނަމަވެސް ބެލެވޭ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގލް ކުރި މައްޗަށް ހުރަސް‬ ‫މަސައްކަތްކުރީ އެ ބޯޅަ ޯ‬ ‫މި ނަތީޖާއާ އެކު ‪ 17‬ޕޮއިންޓާ އެކު ލިވަޕޫލް‬

‫އތްއިރު ރޭ މޮޅުވި ނަމަ އެ ޓީމަށް‬ ‫ހަތަރު ވަނައިގައި ޮ‬

‫ކުރާށެވެ‪.‬‬ ‫ތިން ޑިފެންސިވް މިޑްފީލްޑަރުންނާ އެކު‪ ،‬ޕެނަލްޓީ‬

‫އތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީއާ ޕޮއިންޓުގެ‬ ‫އެއް ވަނައިގައި ޮ‬

‫އޭރިއާ ތެރެ ޔުނައިޓެޑުން ގާޑުކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ‬

‫ކޅުން ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ‪14‬‬ ‫ހަމަކުރެވުނީހެވެ‪ .‬އަނެއް ޮ‬

‫ލިވަޕޫލުން އޭރިއާ ބޭރުން އެޓޭކް އުފައްދަން‬

‫ޕޮއިންޓާ އެކު ހަތް ވަނައިގަ އެވެ‪ .‬ރޭ މޮޅުވި ނަމަ އެ‬

‫މަސައްކަތްކުރުމެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ޓީމުގެ އެމްރެ ޗާން‬

‫ޓީމަށް ފަސް ވަނަ އަށް އެރުނީހެވެ‪.‬‬

‫އާއި ފިލިއްޕޭ ކޮޓީނިއޯ ފޮނުވާލި ބާރު ދެ ބޯޅަ ޑެހެއާ‬

‫ލިވަޕޫލުގެ އެންފީލްޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި‬ ‫އގެ ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ އޯގަނައިޒިން‬ ‫ހޯސޭ މޮރީނި ޯ‬

‫ހުށިޔާރުކަމާ އެކު ދިފާއުކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނީ‬ ‫މެޗަށް ފަހު ލިވަޕޫލުގެ ޯ‬

‫ޑިފެންސިވް ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ‪ .‬ލިވަޕޫލުން މި‬

‫ބޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހެނީ ކުޅުމާ މެދު‬ ‫ނަތީޖާއަށް ވުރެ ޮ‬

‫ސީޒަނުގައި ދައްކަމުން އަންނަ ވަރުގަދަ އެޓޭކިން‬

‫ކަމަށާއި ފުރަތަމަ ހާފުގައި ކުޅުންތެރިން ބޭކާރު ގޮތުގައި‬

‫ކުޅުން ދެއްކުމުގައި ޔުނައިޓެޑުން ހުރަސް އެޅިއިރު‬

‫ހަކަތަ ދުއްވާލީ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ދެ ވަނަ ހާފުގައި އާ‬

‫ލިވަޕޫލުން ދުރުން ފޮނުވާލި ދެ ހަމަލާ ވެސް‬

‫ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ކުޅުން ހަލުވި ނަމަވެސް‬

‫ގލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ މަތަކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ޔުނައިޓެޑުގެ ޯ‬

‫ފުރުސަތެއް ނުހޯދުނު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަނެއްކޮޅުން ޔުނައިޓެޑުން ވެސް ކުރިއަށް މާބޮޑަށް‬

‫އ ބުނީ މިއީ އޭނާ‬ ‫ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނި ޯ‬

‫ޖެހިފައި ނުވާތީ އެ ޓީމަށް މާ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް‬

‫ބޭނުންވި ނަތީޖާ ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު މިއީ ޕޮޒިޓިވް‬

‫ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬

‫ނަތީޖާއެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މެޗު ދިޔަ ީއ‬ ‫އަހަރެންގެ ޕްލޭނާ‬ ‫އެއް ގޮތަށް‪ :‬މޮރީނިއޯ‬ ‫ލިވަޕޫލް (އޮކްޓޯބަރު ‪ - )18‬އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ‬ ‫ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ލިވަޕޫލާ ލަނޑެއް‬ ‫ނުޖެހި އެއްވަރުވި މެޗު ދިޔައީ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް‬

‫ހެރޭރާ އަދި ޔަންގް ވެސް ވަރަށް މަސައްކަތްކުރި‪"،‬‬

‫ކަމަށާއި ނަތީޖާއާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ‬

‫މޮރީނިއޯ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ރޭގެ މެޗުން ޔުނައިޓެޑް އެއްވަރުވިއިރު ލީގުގައި‬ ‫އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފަސް މެޗުން ޔުނައިޓެޑަށް‬

‫ވަނަ އަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތެވެ‪ .‬ލިވަޕޫލް މި‬ ‫ވަގުތު ލީގުގެ ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތީ އަށް މެޗުން‬

‫މޅެކެވެ‪ .‬ލިވަޕޫލް ރޭގެ މެޗަށް‬ ‫ހޯދުނީ އެންމެ ޮ‬

‫‪ 17‬ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ‪ .‬ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް‬

‫ނުކުތްއިރު އެންމެ ފަހުން ލީގުގައި ކުޅުނު ހަތަރު‬ ‫މެޗުން ވެސް ވަނީ މޮޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕޮއިންޓެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުންވީ ލިވަޕޫލް ހުއްޓުވަން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރލްކުރީ‪ .‬ޓެކްޓިކަލީ އެއް‬ ‫"އަހަރެމެން މެޗު ކޮންޓް ޯ‬

‫އިކާޑީ އަތުން ކެޕްޓަ ްނ‬ ‫ބޭންޑް ނުނަގަން ނިންމައިފި‬

‫މޅުވެގެން ލިވަޕޫލަށް ލީގުގެ އެއް‬ ‫ރޭގެ މެޗުން ޮ‬

‫މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް އަށް މެޗުން ލިބިފައިވަނީ ‪19‬‬

‫އ ބުނީ ޓާގެޓް ހާސިލްވެއްޖެކަމަށާއި‬ ‫މޮރީނި ޯ‬

‫ޯބޅައަށް އަރަނީ‪-- .‬ފޮޓޯ‪ :‬އޭއެފްޕީ‬

‫ފަރާތް‪ .‬އެކަމަކު މުޅި ޓީމު ޑިސިޕްލިންވެ ތިބެ އެކުރި‬ ‫މަސައްކަތް އެބަޖެހޭ ފާހަގަކުރަން‪ .‬ފެލައިނީ އާއި‬

‫މރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ހޯސޭ ޮ‬

‫ލިވަޕޫލުގެ މާނޭ (ކ) އާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ފެލައިނީ‬

‫ކޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނީ ރޭގެ މެޗުގެ‬ ‫ލިވަޕޫލްގެ ޯ‬ ‫ނަތީޖާއާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅުނު ވަގުތަށް ބަލާއިރު‬

‫ގތަކުން އަހަރެމެންގެ މަސައްކަތް‬ ‫ނޫން‪ .‬އެހެން ހުރިހާ ޮ‬

‫އތަސް މިއީ އަހަރެން އެންމެ‬ ‫އަހަރެމެން ކުރީގައި ޮ‬

‫މިލާން (އޮކްޓޯބަރު ‪ - )18‬އިންޓަ މިލާނުގެ‬ ‫ޕޓަރުންނަށް ބަދުބަސްތައް ރައްދުކުރި‬ ‫ސަ ޯ‬

‫އެއާ ގުޅިގެން އިންޓަގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ‬ ‫ކަލިއާރީ އަތުން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ‪1-2‬‬

‫މައްސަލައިގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން މައުރޯ‬

‫އިން އިންޓަ ބަލިވި މެޗުގައި އިކާޑީއާ ދެކޮޅަށް‬

‫އިކާޑީ މައާފަށް އެދެމުން އޭނާ އަތުން ކެޕްޓަން‬

‫އަޑުއުފުލައިފަ އެވެ‪ .‬މެޗު ތެރެއިން އިންޓަ‬

‫ބޭންޑް ނުނަގަން ކްލަބުން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އިކާޑީ ޖަހަން ދިއުމުން‬

‫މައްސަލަ ގޯސްވީ އުމުރުން ‪ 23‬އަހަރުގެ‬

‫ޕޓަރުން ނުރުހުޅުން ފާޅުކުރިއިރު‬ ‫އިންޓަގެ ސަ ޯ‬

‫ރަނގަޅު‪ .‬ގިނަ ބަޔަކަށް ހީވެފައި އޮތީ ޔުނައިޓެޑް‬

‫މޅެއް ހޯދޭ ފެންވަރަށް‬ ‫އުފާކުރާނެ ނަތީޖާއެއް ނޫން‪ޮ .‬‬

‫އިކާޑީ ދާދި ފަހުން ނެރުނު ބަޔޯގްރަފީގައި‬

‫އޭނާ އަތުން ޕެނަލްޓީ ބޭކާރުވުމުން ސަޕޯޓަރުން‬

‫ބަލިވާނެކަމަށް‪ .‬އެކަމަކު މި ވަގުތު ޔުނައިޓެޑް އޮތް‬

‫ލިވަޕޫލުން ފުރުސަތު ތަނަވަސް ނުކުރޭ‪ .‬ޑެހެއާ‬

‫ޕޓަރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ލިޔެފައިވާ‬ ‫އިންޓަގެ ސަ ޯ‬

‫އުފާފާޅުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ފޯމަށް ބަލާއިރު މިއީ މުހިއްމު ޕޮއިންޓެއް‪ .‬އެއީ‬

‫މޅު‪ .‬އެކަމަކު ހަމައެކަނި އެ ވާހަކަ‬ ‫ކުރި ސޭވްތައް ޮ‬

‫ލިޔުމެއްގެ ސަބަބުންނެވެ‪ .‬އޭނާ ބުނެފައިވަނީ‪،‬‬

‫ބޑު ފަރަގެއް ނެތުމުން‪ "،‬މޮރީނިއޯ‬ ‫ވާދަވެރި ޓީމުތަކާ މާ ޮ‬

‫ދައްކައިގެން ފަރުޖައްސާލެވެން ނެތް‪ .‬އެއީ މޮޅުވާން‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ސަސުއޮލޯ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުންނަމަ މިއަށް ވުރެން ރަނގަޅު އެޓޭކިން ގޭމެއް‬

‫އިންޓަ އިން ބުނީ މި މައްސަލައިގައި‬ ‫އިކާޑީ މައާފަށް އެދި ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަން‬

‫އަތުން ބަލިވި މެޗަށް ފަހު ސަޕޯޓަރުންނާ‬

‫އަންގާފައިވާނެ ކަމަށާއި ކެޕްޓަން ބޭންޑް‬

‫ކުރިމަތިލުމުން އެހެން ކުޅުންތެރިން އޭނާ އަށް‬

‫މިވަގުތަށް އަތުނުލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ތާއީދުކުރި ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އޭނާ ވަނީ އިންޓަ‬

‫ކ ސަޕޯޓާސް ގްރޫޕުން‬ ‫އެކަމަކު އިންޓަގެ ހާޑް ޯ‬

‫އ ބުނީ ޑެހެއާ އެކޭ އެއްވަރަށް ރޭގެ‬ ‫އެވެ‪ .‬މޮރީނި ޯ‬

‫ޖެހުމަކީ ގިނަ މެޗުތަކަކަށް ފަހު ބައިކޮޅަށް ލަނޑެއް‬

‫ޕޓަރުންގެ ގްރޫޕާ ކުރިމަތިލާން‬ ‫އަށް މަރުދޭ ސަ ޯ‬

‫ބުނީ އިންޓަގެ ނިންމުން ގަބޫލުނުކުރާނެ ކަމަށާއި‬

‫މެޗުގައި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ކުރި މަސައްކަތް ވެސް‬

‫ނުވަނުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ލިވަޕޫލްގެ ކީޕަރު ލޮރިސް‬

‫އާޖެންޓީނާ އިން ގޭންގެއް ގެނައުމަކީ އެއްވެސް‬

‫ފތުން އެބައި އުނިކުރަން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ޖެހޭނީ ޮ‬

‫ފނުވާލި ނުރައްކާތެރި ދެ ހަމަލާއެއް‬ ‫ލިވަޕޫލުން ޮ‬ ‫ޔުނައިޓެޑްގެ ކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ވަނީ މަތަކޮށްފަ‬

‫ފާހަގަކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މޅު‪ .‬އެއީ މެޗުގެ އެއް‬ ‫"ޑެހެއާގެ ދެ ސޭވް ޮ‬

‫އަހަރެމެން ކުޅެން ޖެހޭ‪ "،‬ކްލޮޕް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު ހިތްހަމަ‬ ‫އޭނާ ބުނީ ރޭގެ މެޗުގެ އެންމެ ޮ‬

‫ކާރިއަސް އަންނަނީ ވަރަށް ހަލުވި ސްޕީޑެއްގައި‬ ‫އިނގިރޭސި ލީގަށް ހޭނެމުން ކަމަށް ކްލޮޕް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 18‬އޮކްޓޯބަރު ‪( 2016‬އަންގާރަ)‬

‫‪26‬‬

‫ހުއްދަ ބާތިލްކުރާ ވަރުގެ ކަމެއް ނުކުރަން‪ :‬އިލްޔާސް‬ ‫ދީފައިވާތީ ކަމަށެވެ‪ .‬އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ އަމިއްލަ ހުތުބާއެއް‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ދިނުމުގެ ހުއްދަ ބާތިލްކުރިކަން މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިނުވާ‬ ‫ކަމަށާއި އަދި އެ އެކަމާ ބެހޭ އުސޫލެއް ބަދަލުކުރި ވާހަކަ‬ ‫ދީނީ ދަރުސް ދިނުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދީފައިވާ‬

‫ވެސް އަޑުއައްސަވާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހުއްދަ ބާތިލްކުރާ ކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރައްވާފައި ނޯންނާނެ‬ ‫ކަމަށް ޝެއިޚު އިލްޔާސް ހުސެއިން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އައްޑޫ ފޭދޫގައި ދިން ހުތުބާއަކާ‬ ‫ގުޅިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން‬

‫"ހުތުބާގައި ވެސް އަދި އެހެން ދަރުސްތަކުގައި ވެސް‬ ‫އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ދައްކަނީ ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނަތްތެރިކަމާއެކު‬ ‫އޅުންފިލުވައިދިނުމަށް‪"،‬‬ ‫އަޅުގަނޑަށް އެނގިހުރި މިންވަރަކުން ޮ‬ ‫އިލްޔާސްގެ ފޭސްބުކްގައި ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުކުރަން އިލްޔާސަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު‬

‫ސ ދިނުމަށް‬ ‫އަދާލަތު ޕާޓީން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއް އިލްޔާސް ވާހަކަދައްކަވަނީ‪ :‬ދަރު ް‬ ‫އިލްޔާސަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ ވަނީ ބާތިލްކޮށްފައި‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬އަދާލަތު ޕާޓީ‬

‫އިސްލާމްދީން އުނގަންނައިދިނުމާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން‬

‫ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އެ ހުތުބާގައި އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ކާޑުގެ‬

‫އިތުރުކުރުމާ އިސްލާމްދީނަށް ހިދުމަތްކުރުމަކީ އޭނާގެ މުޅި‬

‫ބޑުވުމުން ކަމަށާއި‬ ‫އަގު ބޮޑުވަނީ ވެރިންނާ ހިސާބުން ވައްކަން ޮ‬

‫ހަޔާތުގައި ކުރަމުން އަންނަ ކަމެއް ކަމަށާއި އަދި އެކަމުގައި‬

‫މާހައުލުން އެފަދަ އަމަލުތައް ފެންނަ ނަމަ ރައްޔިތުންނަށް‬

‫މާތްﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށް ވެސް އިލްޔާސް‬

‫ދަތިތައް ފޯރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އިލްޔާސް އަންނަނީ ‪ 1995‬ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން‬

‫އެކަމާ ގުޅިގެން އިލްޔާސްގެ ފޭސްބުކްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ‬ ‫ގަވާއިދާ ހިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި އަދި‬

‫ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް‬

‫އަމިއްލަ ހުތުބާއެއް ދެއްވީ އެ ހުއްދަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން‬

‫ކުރައްވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫މުފްތީ މެންކް އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެ ވަޒީފާއެއް ބޭނުމިއްޔާ‬ ‫މިއީ މުހިންމު ފޮތެއް‬ ‫ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ‪ .‬ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމަކީ ވެސް ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު މި އޮތީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ؛ އެ ހުރަސްތައް ގިރާކުރާނެ ގޮތް ބުނެދޭ ފޮތެއް ދިވެހި ބަހުން‬ ‫ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނެރެފި އެވެ‪.‬‬ ‫"ވަޒީފާ އަށް ނުކުންނަ އިރު" ލިޔުއްވާފައި ވަނީ މެނޭޖްމެންޓް ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރު އަލީ ޚާލިދެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ‪ 2008-2006‬އަށް ޓީވީއެމްގެ ސީއީއޯއަކަށް އުޅުއްވި ދުވަސްވަރު ލިޔުއްވަން ގަސްދުކުރެއްވި މި‬ ‫ފޮތުގައި މައުލޫއު އަށް ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތަފްސީލްކޮށް ބައްލަވާލައްވާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫"އަލަށް ވަޒީފާ އަށް ނުކުންނަން ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނަށް އޭނާ ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ ދާއިރާ‬ ‫ކަނޑައެޅުމާ ހިސާބުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ހޯދުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަންތަކާއި ވަޒީފާގައި ދިމާވާނެ އެކިއެކި‬ ‫ގޮންޖެހުންތަކަށް ކުރިމަތިލެވިދާނެ ގޮތުގެ މަގެއް" ދައްކައިދޭ މި ފޮތް ޚާއްސަވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ‬ ‫އަލީގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ފޮތް ލިޔުއްވާފައި ވުމެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬މިއީ ސީދާ ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ‬ ‫މާހައުލަށް ފެތޭ‪ ،‬ވަރަށް ބޭނުންތެރި އިރުޝާދުތަކެކެވެ‪.‬‬ ‫"ޓައީ ގޮށުގެ ވާހަކަ އޭނާ ގާތުގައި އަހަރެން ބުނުމުން އޭނާ ބުނީ‪ ،‬ޓައީ ގޮށްޖަހަން ނޭނގޭ ވާހަކަ‬ ‫އެވެ‪ .‬ދެން އެކަން ރަނގަޅު ކުރެވުނު އިރު‪ ،‬އޭނާއަކީ ޖޯކަރެއް ކަމަށް އެންމެން ހަދާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޓައީގެ ވާހަކަ ފަހުން ވީ‪ ،‬މީނާ ބަލިކޮށްލަން ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރަކަށެވެ‪ ".‬ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަން‬ ‫ފާހަގަކުރައްވައި‪ ،‬މިސާލެއްގެ ގޮތުން އަލީ ނެންގެވި ހާދިސާއެއް ބަޔާންކުރައްވަމުން ލިޔުއްވާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަގައިގަންނަން ވަރަށް ފަސޭހަ އާދައިގެ ބަހުރުވައަކުން ލިޔެފައިވާ ފޮތުގައި ވަނީ‪ ،‬ޝައުގުވެރިވާ‬ ‫މަސައްކަތެއްގައި ގިނަ ދުވަހު ދެމިހުރެވޭނެ ގޮތަށް ވަޒީފާއެއް އިޚްތިޔާރުކޮށް ވަޒީފާގައި އުޅޭނެ‬

‫ރާއްޖެއަށް އެންމެ ފަހުން ކުރެއްވި ދަތުރުގައި މުފްތީ މެންކް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ‪ :‬އަންނަ މަހުގެ‬ ‫ތެރޭގައި އޭނާ ރާއްޖެ އައުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬އިބްރާހިމް އަޝްވާގް‬ ‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެއް މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް އަނެއް‬ ‫މުސްލިމަކަށް ލިބިގެންވާ ހައްގުތަކާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ‪.‬‬ ‫ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރައްވައި‪ ،‬އިސްލާމް‬

‫ގޮތް ކިޔައިދީފަ އެވެ‪ .‬ހަމައެކަނި މުސާރައިގެ ބޭނުމުގައި ވަޒީފާ އަކަށް ނުކުތަސް‪ ،‬އެއީ ވަގުތީ‬ ‫ކަމަކަށް ހެދުމަށާއި ކުރިއަށް ދާން ޝައުގުވެރިވާ ދާއިރާ އަބަދުވެސް ހަނދާނުގައި ބޭއްވުމަށް ފޮތުގައި‬ ‫ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޮފތުގެ ބައެއް ބައިތައް‪:‬‬ ‫* ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ދާއިރާ ދެނެގަތުން‬ ‫* ވަޒީފާގެ އިންޓަވިއު އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަންކަން‬

‫ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ‬

‫ގތުން ދަރުސް ދެއްވަމުން‬ ‫ދީނާއި ދީނީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫އފީހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް‬ ‫* ޮ‬

‫އިސްމާއިލް ބިން މޫސާ‪ ،‬ދަރުސް ދެއްވުމަށް އަނެއްކާ‬

‫އަންނަ މުފްތީ އަކީ އޭނާ އުފަން‪ ،‬ޒިންބާބުވޭގެ ފަތުވާ‬

‫* ކުރާ މަސައްކަތަށް ވެރިންގެ ތައުރީފް ހޯދުން‬

‫ވެސް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ހެޑެވެ‪ .‬އަދި އޭނާ ވަނީ މި ރޮނގުން‬

‫* ޖެއްސުންކުރާ މުވައްޒަފުން‬

‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ދަ‬

‫ބޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯއްދަވާފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދުނިޔޭގެ ޮ‬

‫ރގްރާމުގެ ދަށުން ވެސް މުފްތީ މެންކް ވަނީ‬ ‫މެސެޖް" ޕް ޮ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު މުފްތީ މެންކް ރާއްޖޭގައި ދެއްވި‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން‪ ،‬ދަރުސް ދެއްވާފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު އިރު މުޖުތަމައުގައި‬ ‫ދަރުސްއަށް ޮ‬

‫މި ފަހަރު އޭނާ މި ގެންނަވަނީ ރާއްޖޭގައި ދީނީ‬ ‫ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ‬

‫ހުރި ތަފާތު މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާ ވާހަކަ ދެއްކެވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫"ޖަމިއްޔަތު ރަހުމާ" ކިޔާ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި "އިލްމް ޓޯކް"ގެ‬ ‫އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުނި ޮ‬ ‫ނަމުގައި ބާއްވާ އެ ހަރަކާތުގައި ދަރުސް ދެއްވުމަށް‬ ‫އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި މެންކް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ‬ ‫އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ދަރިވަރުންގެ ޖަމިއްޔާ އާއި‬ ‫އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ ގުޅިގެން‪ ،‬އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި‬ ‫ބާއްވާ މި ދަރުސްގައި މެންކް ވާހަކަދެއްކުމަށް‬

‫* މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އުޅޭ ހިތްވުމާއި ހިތްހަމަނުޖެހުން‬ ‫ފޮތުގައި ހުރި މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާ އިރު‪ ،‬ވަޒީފާއެއް ހޯދަން އުޅޭ ޒުވާނުންގެ އިތުރުން މިހާރު‬ ‫ވަޒީފާގައި އުޅޭ މީހުންނަށާއި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކަށް އަދި ވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް‬

‫މެންކްގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެހެން މަޝްހޫރު‬ ‫ރގްރާމްގެ ދަށުން ރާއްޖެ‬ ‫އިލްމުވެރިން ވެސް މި ޕް ޮ‬ ‫ގެންނެވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް‬ ‫ޖަމިއްޔަތު ރަހުމާއިން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ދަރުސް ބާއްވާ ދުވަހެއް އެތަނަކުން އަދި‬

‫* ނޭނގޭނެ ކަމަށް ވެސް ދޮގުނުހަދާތި‬

‫އެ ޖަމިއްޔާއިން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި ޕްރޮގްރާމް‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު‪ ،‬ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ‪15‬‬

‫ވެސް ބޭނުންހިފޭނެ މުހިއްމު ޓިޕްސް ހިމަނާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލިޔެ ނިމުނުތާ ހަތަރު އަހަރު ފަހުން އަލީގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ޗާޕްކުރެއްވި ފޮތް ނޮލެޖު‬ ‫ބުކްޝޮޕުން ‪ 165‬ރުފިޔާ އަށް ގަންނަން ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު އުއްމީދަކީ ޒުވާނުންނަށާއި އެމީހުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ލިޔުއްވި‬ ‫އަލީގެ އެންމެ ޮ‬ ‫ފޮތުގައި ހުރި މައުލޫމާތު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ލިބިގެން ދިޔުމެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ކޮލެޖުތަކުން ދަރިވަރުންނަށް މީގެ މައުލޫމާތު ދޭން ޝައުގުވެރިވާނެ‬

‫އިލްމުވެރިއަކު ދަރުސް ދެއްވުމަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި‬

‫ކަމަށް‪ .‬އެއީ އެ ތަންތަނުން ކުދިން ވަޒީފާ އަށް ނުކުންނާނީ‪ .‬ވަޒީފާ އަށް ނުކުންނަ އިރު އެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުންވާ ޑިސިޕްލިންގައި ތިބޭނެ ގޮތް މި ފޮތުން އެނގިގެންދާނެ‪ "،‬މިހާރު ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް އޮފް‬ ‫ކޮމިއުނިކޭޝަންސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


27

ު‫ހަބަރ‬

)ަ‫ (އަންގާރ‬2016 ު‫ އޮކްޓޯބަރ‬18

JO B O P P O R T U NI T I E S JOB JOB

VILLA COLLEGE VILLAVILLA COLLEGE QI CAMPUS COLLEGE VILLA COLLEGE QI CAMPUS Villa College is inviting interested candidates to apply for the following posts at Villa College QI Campus: Villa College is inviting interested candidates to apply for the following posts at Villa College QI Campus:

Position: Position: Basic Salary: Basic Salary: Allowances: Allowances: Other Benefits: Other Benefits: Qualification: Qualification:

RESEARCH ASSOCIATE OR RESEARCH ASSISTANT RESEARCH ASSOCIATE OR RESEARCH ASSISTANT LECTURER / SENIOR LECTURER BUSINESS RESEARCH ASSOCIATE RESEARCH ASSISTANT LECTURER / SENIOR LECTURER - BUSINESS RESEARCH ASSOCIATE RESEARCH ASSISTANT MVR 20,000/per month MVR 18,000/per month

MVR per monthper month MVR permonth month MVR 20,000/4,000/- to 6,000/MVR18,000/4,000/- per MVR 4,000/to 6,000/- per month MVR 4,000/- per month Medical Insurance Medical Insurance PhD Master’s Degree (by Research) PhD Master’s DegreeDegree (by Research) Master’s Degree (by Research) Undergraduate Master’s DegreeDegree (by Research) Undergraduate Degree Undergraduate Undergraduate Degree and managing research projects. Experience: Experience in conducting Experience: Experience in conducting and managing researchresearch. projects. Experience in both quantitative and qualitative Experience in both quantitative and qualitative research. Knowledge and experience in planning and developing training workshops, seminar and Knowledge and experience in planning and developing training workshops, seminar and conference LECTURER / SENIOR LECTURER – COMPUTER SCIENCE (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) conference LECTURER / SENIOR LECTURER – COMPUTER SCIENCEresearch (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) Experience in conducting and managing projects. Experience in conducting and managing research projects. Experience in both quantitative and qualitative research. Experience in both quantitative and qualitative research. Knowledge and experience in planning and developing training workshops, seminar and Knowledge and experience in planning and developing training workshops, seminar and conference conference Other Details: Position Description is available from our website. Other Details: Position Description is available from our website.

No. of Vacancies: No. of Vacancies: Basic Salary: Basic Salary: Allowances: Allowances: Other Benefits: Other Benefits: Qualification: Qualification: Experience: Experience:

Other Details: Other Details:

PROJECT COORDINATOR, RESEARCH PROJECT COORDINATOR, RESEARCH

01 01 MVR 20,000/- per month MVR 20,000/- per month MVR 4,000/- per month MVR 4,000/- per month Medical Insurance Medical Insurance Master’s Degree (by Research) Master’s Degree (by Research) Undergraduate degree Undergraduate degree Knowledge and experience in research. Knowledge and experience in research. Experience in writing research proposals. Experience in writing research proposals. Experience in writing research project reports. Experience in writing research project reports. Experience and appropriate use of quantitative data analysis tools Experience and appropriate use of quantitative data analysis tools such as SPSS. such as SPSS. Position Description is available from our website. Position Description is available from our website.

MANAGER, INSTITUTE FOR RESEARCH AND INNOVATION MANAGER, INSTITUTE FOR RESEARCH AND INNOVATION No. of Vacancies: No. of Vacancies: Basic Salary: Basic Salary: Allowances: Allowances: Other Benefits: Other Benefits: Qualification: Qualification: Experience: Experience: Other Details: Other Details:

01 01 MVR 10,000/- per month MVR 10,000/- per month MVR 6,000/- per month MVR 6,000/- per month Medical Insurance Medical Insurance Undergraduate degree Undergraduate degree Experience in management Experience in management Position Description is available from our website. Position Description is available from our website.

Interested candidates may submit the Application form, CV, certificates, transcripts and other relevant documents to Villa Interested candidates may submit the Application form, CV, certificates, transcripts and other relevant documents to Villa College QI Campus Rah Dhebai Hingun, or mail to Villa College HR Department before 1800hrs 23rd October 2016. College QI Campus Rah Dhebai Hingun, or mail to Villa College HR Department before 1800hrs 23rd October 2016. Application form and Position Description will be available from VC website link: Application form and Position Description will be available from VC website link: http://villacollege.edu.mv/index.php/advertisements/ http://villacollege.edu.mv/index.php/advertisements/ Email: hr@villacollege.edu.mv, Phone: 3303207, 3303297 Email: hr@villacollege.edu.mv, Phone: 3303207, 3303297

ް‫ސިނަފ‬

O PPPOR ORTUNI T UNITI T I ES ES OP

JOB OPPOR TUonNITIES From experienced flight crew to dynamic professionals embarking new careers, From experienced flight crewtotodynamic dynamic professionals embarking on new careers, From experienced flight crew professionals embarking on new careers, Mega Maldives Airlines welcomes talented individuals to joinon our team. From experienced flight crew to dynamic professionals embarking new careers, Mega Maldives Airlines welcomes talentedindividuals individualsto tojoin joinour our team. team. Mega Maldives Airlines welcomes talented Mega we Maldives Airlinesofwelcomes talented individuals to join our team. At MEGA are proud our dynamic and culturally diverse workforce that At MEGA proud our dynamicand andculturally culturallydiverse diverse workforce workforce that At MEGA wewe areare proud of of our dynamic that At dynamic and culturally diverse workforce that contributes immensely to the Maldivian economy. in our careers, people contributes immensely tothe the Maldivian economy. WeWe taketake pridepride in our our people From experienced flight to dynamic professionals on new contributes immensely tocrew Maldivian economy. We take takeembarking pride in inour people contributes immensely to the Maldivian economy. We pride people and are pleased to offer a total rewards package that consists of competitive and and are pleased to offer a total rewards package that consists of competitive Mega Airlines talented individuals to join our team. are pleased offer total rewards package that consists ofcompetitive competitive andcompensation areMaldives pleased to offer awelcomes total rewards that consists of and benefits at alllevels levels of the organization. compensation benefits all of the organization. At MEGA weand are proud of at our dynamic culturally diverse workforce that compensation benefits at all all levelsof ofand the organization. compensation and benefits at levels the organization.

contributes immensely to the Maldivian economy. We take pride in our people We are seeking suitable candidates for the following vacancies.

and areseeking pleased to offer a total rewards package that consists of competitive We candidates for the following vacancies. We are are seeking suitable candidates for following vacancies. We are seeking suitable candidates forthe the following vacancies. compensation and benefits at all levels of the organization. SALES EXECUTIVE

SALES EXECUTIVE SALES EXECUTIVE ASSISTANT, TICKETING AND RESERVATION SALES EXECUTIVE ASSISTANT, TICKETING AND RESERVATION ASSISTANT, TICKETING AND RESERVATION We are seeking suitable candidates for the following vacancies. ASSISTANT, INFLIGHT DUTY FREE ASSISTANT, TICKETING AND RESERVATION ASSISTANT, INFLIGHT DUTY FREE ASSISTANT, INFLIGHT DUTY FREE

ASSISTANT, INFLIGHT DUTY FREE SALES EXECUTIVE

candidates please submit the following documents to ASSISTANT,Interested TICKETING AND RESERVATION Interested candidates please careers@megamaldivesair.com ASSISTANT, INFLIGHT DUTY FREE submit the following documents to

careers@megamaldivesair.com Interested candidates please submit the following documents to 1. Completed Application Form careers@megamaldivesair.com Curriculum Vitae 1. 2. Completed Application Form

candidates please submit the following documents to 3. Scanned copies Certificates (Attested is Preferred) 2.Interested Curriculum Vitae of Educational careers@megamaldivesair.com 1. Completed Application FormIDCertificates Copy ofcopies Passport / National card 3. 4. Scanned of Educational (Attested is Preferred) Police Report 2. Curriculum Vitae / National ID card 4. 5. Copy of Passport 1. Completed Application Form 5. Police Report 3. Scanned copies of Educational Certificates (Attested is Preferred)

4. 5.

2. Curriculum Vitae

Copy of Passport ID card 3. Scanned copies /ofNational Educational Certificates (Attested is Preferred) PLEASE REFER TO OUR WEBSITE FOR MORE INFORMATION Police Report 4. Copy of Passport / National ID card PLEASEReport REFER TO OUR WEBSITE FOR MORE INFORMATION 5. Police

www.flymega.aero www.flymega.aero PLEASE REFER TO OUR WEBSITE FOR MORE INFORMATION

PLEASE REFER TO OUR WEBSITE FOR MORE INFORMATION

www.flymega.aero www.flymega.aero


‫ކުޅިވަރު‬

‫ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު ބީޖީ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވެއްޖެ‬

‫ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމުން‬ ‫އެތު ީލޓުން މާ ޔޫސްވެފައި‬

‫ޔުނައިޓެޑާ ިއ‬ ‫ލިވަ ޕޫލް ލަނޑެއް ނުޖެހި‬ ‫އެއްވަރުވެއްޖެ‬

18 October 2016  

Mihaaru, the daily newspaper of Maldives

18 October 2016  

Mihaaru, the daily newspaper of Maldives