__MAIN_TEXT__

Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 17‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬އަންގާރަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫މާލެ ސަރަހައްދުގަ ިއ‬ ‫ދުއްވާ ވެހިކަލްތަކުން‬ ‫އިތުރު ފީއެއް‬ ‫‪02‬‬

‫ކޮވިޑުގެ މަރު‬ ‫އިތުރުވުމަކީ‬ ‫ކޮމިއުނިޓީގެ‬ ‫ހާލަތެއް ނޫން‬

‫‪03‬‬

‫ފުރަތަމަ ކޮވިޑް ޖެހިގެން‬ ‫އެހާ ބޮޑަށް އޭގެ އަސަރު‬ ‫ކުރި ހެން ހީ ނުވާ‬ ‫ފަރާތްތަކަށް‪ ،‬ފަސޭހައިން‬ ‫ރަނގަޅުވި ފަރާތްތަކަށް‬ ‫ވެސް ބައެއް ފަހަރު ދިގު‬ ‫ދެމިގެންދާ ކަމަށް މިހާރުގެ‬ ‫ސްޓަޑީޒްތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ‪،‬‬

‫ދަރުމަވަންތަ‬ ‫ވިއްކައި‪،‬‬ ‫ރަހުނެއް‬ ‫ނުކުރާނެ‪:‬‬ ‫ފިނޭންސް‬

‫‪03‬‬

‫މިނިވަން‬ ‫ގައުމެއް‬ ‫ގޮތުގައި އޮތީ‬ ‫އިސްލާމްދީންގެ‬ ‫ސަބަބުން‬

‫‪03‬‬

‫މި ރާއްޖެ މިނިވަން ގައުމެއްގެ‬ ‫ގޮތުގައި ދެމިއޮތުމުގެ މަސްދަރަކީ‬ ‫އިސްލާމްދީން‪ .‬މާތް ﷲ‬ ‫އިސްލާމްދީނުގެ ނޫރު އަބަދަށްމެ‬ ‫މި ދިވެހިފަސްގަނޑުގައި‬ ‫ދަމަހައްޓަވާށި‪ .‬އާމީން‪،‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 17‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫ސުކޫކު ވިއްކަން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ބޭނުން ކުރަނީ‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬ ‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާ ހޯދަން ބޭރުގެ‬ ‫ޑލަރުގެ ސުކޫކު‬ ‫ފަރާތްތަކަށް ‪ 300‬މިލިއަން ޮ‬ ‫ވިއްކުމަށްޓަކައި ‪ 25‬ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް‬

‫ފނުއްވާފައިވާ ސިޓީފުޅުގައި ވަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް‬ ‫ޮ‬

‫ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެ ސިޓީގައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި މި ވަގުތު‬

‫ބަދަލު ކުރަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެންގުމަށް އެ‬

‫ހދަން ބޭރުގެ ބާޒާރުގައި ‪ 300‬މިލިއަން‬ ‫ފައިސާ ޯ‬

‫ސަރުކާރުގައި ހުރި މުދަލުގެ ތެރެއިން އެކަމަށް އެންމެ‬

‫ސިޓީގައި މިނިސްޓަރު އަމީރު އެދިވަޑައިގެންފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޑޮލަރު ސުކޫކެއް ވިއްކަން އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން ފޯ‬

‫ހސްޕިޓަލް ކަމަށް އެ‬ ‫އެކަށީގެންވަނީ ދަރުމަވަންތަ ޮ‬

‫ދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާ (އައިސީޑީ)‬

‫ސިޓީގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެކަމާ ގުޅިގެން‬ ‫ބަޔާނެއް ނެރޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އައިސީޑީއާ އެކު ‪ 300‬މިލިއަން ޑޮލަރު ސުކޫކެއް‬

‫ސުކޫކު ވިއްކަން ބޭނުން ކުރާ މުދަލަކީ ފިނޭންސް‬

‫އެ ސުކޫކު ވިއްކުމަށްޓަކައި ‪ 100‬ޕަސެންޓް‬

‫އތް މުދަލަށް ވާން ޖެހޭ‬ ‫މިނިސްޓްރީގެ ނަމުގައި ޮ‬

‫ވިއްކަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް‬

‫ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ނަމަށް ބަދަލުކުރަން އެދިއްޖެ‬

‫ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ސްޕެޝަލް ޕާޕޮސް ވެސަލް‬

‫ކަމަށާއި އެކަމަކު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އޮތީ‬

‫ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަމީރު ކުރިން އޮތީ ވިދާޅުވެފަ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫(އެސްޕީވީ) އެއް ހެދުމަށް ފަހު ސުކޫކުގެ އަގުގެ‬

‫ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ނަމުގައި ކަމަށް އެ ސިޓީގައިވެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫‪ 51‬ޕަސެންޓަށް ވުރެ މަތިން އަގު ކުރެވޭ މުދަލެއްގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އެ ސުކޫކު ވިއްކަން ދަރުމަވަންތަ‬

‫އނާޝިޕް އެސްޕީވީ އަށް ބަދަލު‬ ‫ބެނިފިޝަލް ޯ‬

‫ހޮސްޕިޓަލްގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ނަން މައްޗަށް‬

‫ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ސޮއި‬ ‫ކުރައްވައި‪ ،‬ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް‬

‫މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދުއް ާވ‬ ‫ވެހިކަލްތަކުން އިތުރު ފީއެއް‬

‫ބްރިޖުގައި ސައިކަލާއި ކާރު ދުއްވަނީ‪ :‬އުލަނދުތަކުން އަންނަ އަހަރު ކޮންޖެޝަން ފީއެއް‬ ‫ނަގަން ވަނީ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި‪---‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫އި ދު ހާ މް ނަ އީ މް‬

‫ހަރަދުތަކާއި މަގުތަކުގެ ކެޕޭސިޓީއަށް ވުރެ ގިނައިން‬ ‫އުޅަނދު ދުއްވުމުން މަގުތަކަށް ގެއްލުންވެ‪ ،‬މަރާމާތަށް‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ގިނަ ހަރަދުތައް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން‬ ‫މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތަކުން ޕާކިން‬

‫ފީގެ އިތުރުން އިތުރު ޗާޖެއް ނެގުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ‬ ‫ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ‬

‫ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ‬ ‫ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ ޮ‬ ‫ގތުން ރާއްޖޭގައި‬ ‫‪2018‬ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ޮ‬ ‫ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްތަކުގެ ތެރެއިން ‪ 68‬ޕަސެންޓަކީ‬

‫ބަޖެޓުގައި އަންނަ އަހަރު އާމްދަނީ ހޯދާނެ ގޮތްތަކުގެ‬

‫މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ތެރޭގައި ކޮންޖެޝަން ޗާޖު ނެގުމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ‬

‫އަލަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާ އުލަނދުތައް އަހަރަކު އަށް‬

‫އެވެ‪ .‬މިއީ މާލެ ސަރަހައްދަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ‬

‫ޕަސެންޓު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‬

‫އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވާ ތަނަކަށްވެފައި މި ސަރަހައްދުގައި‬

‫ކޮންޖެޝަން ޗާޖު ނަގަން ފެށުމުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި‬

‫ބވުން ކުޑަކުރުމަށް ނަގާ ފީއެއް ކަމަށް‬ ‫ބައި ޯ‬

‫ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުތަކުގެ އަދަދު މަދުވާނެ ކަމަށް‬

‫ފިނޭންސުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފިނޭންސުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި‬

‫ކޮންޖެޝަން ޗާޖުގެ އިތުރުން ޕާކިން ފީ ވެސް‬

‫ޗާޖު ނަގާނީ އުޅަނދުތަކުގެ އަހަރީ ފީ ނެގުމަށް‬

‫ނަގަނީ މި ސަރަހައްދުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް‬

‫ކަނޑައަޅައިފައިވާ ރޭޓުތަކުގަ އެވެ‪.‬‬

‫މަދުކުރުމަށް ކަމަށް ފިނޭންސުން ބުންޏެވެ‪ .‬އެގޮތުން‪،‬‬

‫ކންޖެޝަން ޗާޖާއި ޕާކިން ފީގެ ގޮތުގައި އަންނަ‬ ‫ޮ‬

‫ޕާކިން ފީ ނެގުމަށް މާލޭގައި އިތުރު ޕާކިން އޭރިއާތައް‬

‫އަހަރު ‪ 36.6‬މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ބަޖެޓުގައި‬

‫ހަދައި‪ ،‬ކާރު ޕާކްކުރާނެ ތަންތަނުން މަހު ފީއެއް ނަގަން‬

‫ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރާވައިފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފިނޭންސުން ބުނީ މަގުތަކުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުތައް‬

‫ތއްޖެހުން ކުޑަކުރުމަށް މާލޭގައި‬ ‫މީގެ އިތުރުން ޮ‬

‫ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ބޮޑެތި‬

‫މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތާއި އާ ޕާކިން އިމާރާތެއް އެޅުމުގެ‬

‫ހަރަދުތަކެއް ހިނގާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން އެކްސިޑެންޓްތައް‬

‫މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި‬

‫ގިނަވުމާއި ވައި ނުސާފުވުމާ ގުޅިގެން ކުރަން ޖެހޭ‬

‫ހިމަނައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފްލޫ ކްލިނިކު ްނ‬ ‫ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ‬ ‫އަދަދު މައްޗަށް‬ ‫ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކާ މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް‪-‬‬

‫މާރުކޭޓުގައި ބަޔަކު‬ ‫ހަރަކާތްތެރިވަނީ‪ :‬ފްލޫ‬ ‫ކްލިނިކުން ޮޕޒިޓިވްވާ‬ ‫އަދަދު ހަތް ޕަސެންޓަށް‬ ‫އެރި ކަމަށް ތަފާސް‬ ‫ހިސާބުތަކުން ދައްކާ‬ ‫‪ -‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪/‬‬‫މިހާރު‬

‫ޕޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށްވެފައި‬ ‫ކޮވިޑަށް ޮ‬

‫ޕޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާ‬ ‫‪ 19‬އަށް ޮ‬

‫ޕޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު‬ ‫ވިޔަސް ފްލޫ ކްލިނިކުން ޮ‬

‫އޕަރޭޝަން ސެންޓަރު‬ ‫ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖަންސީ ޮ‬

‫މަތިވާ ނަމަ ސަމާލުވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ނަޒްލާ ވިދާޅުވި‬

‫އސީ) އިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫(އެޗްއީ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އސީގެ މީޑިއާ ބްރީފިންގައި އެ ސެންޓަރުގެ‬ ‫އެޗްއީ ޯ‬

‫ކވިޑް އަޅުގަނޑުމެންގެ‬ ‫"ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ‪ޮ ،‬‬

‫ތަރުޖަމާނު ޑރ‪ .‬ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ‪ ،‬ފްލޫ‬

‫ތެރެއިން މި ދަނީކީ ނޫން ކަން ކޭސް މަދުވެގެން‬

‫ޕޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު މިދިޔަ މަހުގެ‬ ‫ކްލިނިކުން ޮ‬

‫ކންމެ އިރަކުވެސް ކޭސްތައް‬ ‫ދިޔަ ނަމަވެސް‪ .‬ހަމަ ޮ‬

‫ކޅު ވަރަށް ދަށްވި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފަހު ޮ‬

‫އންނާނެކަން ހަމަ‬ ‫އިތުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ޮ‬

‫"އެހެން ނަމަވެސް ވޭތުވެ ދިޔަ ދެ ހަފްތާގައި‬ ‫ކންމެ ވެސް ވަރަކަށް ފްލޫ ކްލިނިކުން ޕޮޒިޓިވްވާ‬ ‫ޮ‬ ‫މީހުންގެ އަދަދު މަތިވާ ކަމަށް [ފާހަގަކުރެވޭ]‪ ،‬ފްލޫ‬

‫ކށްދޭން ބޭނުން‪ "،‬ނަޒްލާ‬ ‫އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާން ޮ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރލްކުރަން އެޗްޕީއޭ އިން‬ ‫ކޮވިޑް ކޮންޓް ޯ‬

‫ކްލިނިކަށް މި ދަނީ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުންނަ‬

‫ގތަށް އަމަލުކޮށް‬ ‫ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލްތަކާ އެއް ޮ‬

‫މީހުން‪ "،‬ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ނަޒްލާ‬

‫އސީ އިން ރޭ އާންމު ކުރި ތަފާސް‬ ‫އެޗްއީ ޯ‬

‫ކންމެ މީހަކު ވެސް އެ‬ ‫އެދިވަޑައިގަތެވެ‪ .‬އަދި ޮ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ފްލޫ ކްލިނިކުން‬ ‫ހިސާބުތަކުން ފެންނަ ޮ‬

‫ކންޓެކްޓް ބަބްލު ނުވަތަ ބައްދަލުވެ އުޅޭ‬ ‫މީހެއްގެ ޮ‬

‫ކވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ވަރު މިދިޔަ މަހުގެ ފަހު ކޮޅު ހުރީ‬ ‫ޮ‬

‫މީހުންގެ އަދަދު ވީހާ ވެސް މަދުކުރުމަށް ނަޒްލާ‬

‫ހަތަރު ޕަސެންޓުގަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މި މަހުގެ ފުރަތަމަ‬

‫އިލްތިމާސްކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ހަފްތާގައި އެ އަދަދު ހަ ޕަސެންޓަށް މަތިވެ މިދިޔަ‬

‫މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް‪ 19-‬އަށް‬

‫ހަފްތާގައި އެ އަދަދު ވަނީ ހަތް ޕަސެންޓަށް އަރައިފަ‬

‫ޕޒިޓިވްވެފައި ވަނީ ‪ 12،204‬މީހުންނެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ތެރެއިން ‪ 44‬މީހަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫މިދިޔަ ހަފްތާގައި ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުން ‪465‬‬

‫ސާމްޕަލް ނެގި އިރު‪ 31 ،‬ސާމްޕަލެއް ކޮވިޑަށް‬ ‫ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫‪ 90‬ޕަސެންޓަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ބަލިން‬ ‫ރަނގަޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 17‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫ދަރުމަވަންތަ ވިއްކައި‪ ،‬ރަހުނެއް‬ ‫ނުކުރާނެ‪ :‬ފިނޭންސް‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫އަމާޒުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ނެރުނު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހސްޕިޓަލްގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލު‬ ‫ތަނަކަށް ޮ‬ ‫ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި ސުކޫކު‬

‫ބަޔާނެއްގައިވަނީ ސުކޫކު ވިއްކަނީ ‪ 100‬ޕަސެންޓް‬

‫ވިއްކުމުގެ އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި ދަރުމަވަންތަ‬

‫ދައުލަތުން ހިއްސާވާ ސްޕެޝަލް ޕާޕޯސް ވެހިކަލް‬

‫ހޮސްޕިޓަލް ރަހުނު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ‬

‫ޑޮލަރު (‪ 4.6‬ބިލިއަން ރުފިޔާ) ސުކޫކު‬

‫(އެސްޕީވީ) އަކަށް ދައުލަތުގެ މުދަލެއްގެ ބެނިފިޝަލް‬

‫ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ‪ 300‬މިލިއަން‬

‫އެ ބަޔާނުގައިވަނީ ‪ 2017‬ވަނަ އަހަރު ވެސް‬

‫ހސްޕިޓަލް ފިނޭންސް‬ ‫ވިއްކުމަށްޓަކައި ދަރުމަވަންތަ ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬އަދި ސުކޫކުގެ އިންވެސްޓަރުންގެ‬ ‫އނާޝިޕް ބަދަލު ޮ‬ ‫ޯ‬

‫މިނިސްޓްރީގެ ނަމަށް ބަދަލު ކުރިޔަސް‪ ،‬އެތަން‬

‫ފަރާތުން އެސްޕީވީގެ ބެނިފިޝަލް އޯނާޝިޕްގައިވާ‬

‫ހދުމަށްޓަކައި ފިނޭންސް‬ ‫ދައުލަތަށް ފައިސާ ޯ‬

‫ވިއްކައި ނުވަތަ ރަހުނު ނުކުރާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް‬

‫މުދާ އިޖާރާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފިނޭންސް‬

‫ކށްގެން ސުކޫކު‬ ‫މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތް ބޭނުން ޮ‬

‫މިނިވަން‬ ‫ގައުމެއް‬ ‫ކޮވިޑުގެ މަރު އިތުރުވުމަކީ ކޮމިއުނި ީޓގެ ހާލަތެއް ނޫން ގޮތުގައި އޮތީ‬ ‫އިސްލާމްދީންގެ‬ ‫ސަބަބުން‬ ‫ގތަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫މިނިސްޓްރީއަށް ލީސް ކުރާ ޮ‬

‫ވިއްކަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭރު‬

‫ސުކޫކުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެ މުދަލެއް އަނބުރާ‬

‫ގންޖެހުންތަކަކާ ހެދި އެ މަސައްކަތް‬ ‫ދިމާވި ގާނޫނީ ޮ‬

‫މިނިސްޓްރީން ރޭ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ސުކޫކު ވިއްކުމަށްޓަކައި އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން ފޯ‬

‫ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ނެގޭނެ ކަމަށް އެ‬

‫ނުކުރެވުނީ ކަމަށާއި ބަޖެޓް ތަންފީޒު ކުރަން‬

‫ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާ (އައިސީޑީ) އާ އެކު ސަރުކާރުން‬

‫ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ތ މަސައްކަތް‬ ‫ފައިސާ ހޯދޭނެ މަގުތައް ތަނަވަސްވޭ ޯ‬

‫ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ‪ 300‬މިލިއަން ޑޮލަރުގެ‬

‫އެހެންވުމުން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ‬

‫ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ހޮސްޕިޓަލްގެ ރަޖިސްޓްރީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ‬

‫އނާޝިޕް ބަދަލު ކުރުމަކީ އެއްވެސް‬ ‫ބެނިފިޝަލް ޯ‬

‫ސުކޫކު ވިއްކުމަކީ އިސްލާމީ ގައުމުތަކާއި އެ ނޫން‬

‫ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ‪ 25‬ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ‬ ‫ނަމަށް ބަދަލުކުރަން އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެދިފަ‬

‫ގޮތަކަށް އެތަން ވިއްކާލުން ނޫން ކަމަށާއި އަދި އެ‬

‫ގައުމުތަކުން ވެސް ކުރަމުންދާ ކަމެއް ކަމަށް އެ‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމާ ގުޅިގެން ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް ވަނީ‬

‫މުއްދަތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ނޫން އެހެން‬

‫ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ލަ މް ޔާ އަ ބް ދުﷲ‬

‫ކށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ދެމުން އަންނަނި ޮ‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގތުގައި ރާއްޖެ ދެމިއޮތުމުގެ‬ ‫މިނިވަން ގައުމެއްގެ ޮ‬ ‫މަސްދަރަކީ އިސްލާމްދީން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް‬ ‫ސލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬ ‫މިއަދު ފާހަގަކުރާ‪ ،‬ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާ‬ ‫ގުޅުވައިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ރައީސް ވަނީ ދުވަހުގެ‬ ‫ފނުއްވައިފަ އެވެ‪ .‬އިސްލާމްދީނުގެ ނޫރު‬ ‫ތަހުނިޔާ ޮ‬ ‫އަބަދަށް މެ މި ފަސްގަނޑުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ވެސް‬ ‫ދުއާ ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މި ރާއްޖެ މިނިވަން ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫އތުމުގެ މަސްދަރަކީ އިސްލާމްދީން‪ .‬މާތް‬ ‫ދެމި ޮ‬ ‫ﷲ އިސްލާމްދީނުގެ ނޫރު އަބަދަށްމެ މި‬ ‫ދިވެހިފަސްގަނޑުގައި ދަމަހައްޓަވާށި‪ .‬އާމީން‪ "،‬ރައީސްގެ‬ ‫ޓްވީޓުގައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫"މިސާލަކަށް މިއަދުގެ ނިޔާ އަކީ‪ ،‬ހޮސްޕިޓަލުގައި‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކޮވިޑް‪ 19-‬ގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދަކީ‬ ‫މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އެ ބަލި ފެތުރިފައިވާ ސީދާ‬ ‫އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން‬ ‫އސީ) އިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސެންޓަރު (އެޗުއީ ޯ‬ ‫ކވިޑް ޖެހިފައިވާ ދެ މީހަކު އިއްޔެ ވަނީ‬ ‫ޮ‬ ‫މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬ކައިރިކައިރިން ދެ މީހަކު މަރުވުމުން‪،‬‬

‫ކވިޑް ޖެހިގެން އެހާ ބޮޑަށް އޭގެ‬ ‫"ފުރަތަމަ ޮ‬

‫ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ ކޮންމެ‬

‫އަސަރު ކުރި ހެން ހީ ނުވާ ފަރާތްތަކަށް‪ ،‬ފަސޭހައިން‬

‫އަހަރެއްގެ ރަބީއުލްއާހިރު މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 23‬ދުވަހު އެޑްމިޓް ކޮށްފައި ފަރުވާ‬

‫ރަނގަޅުވި ފަރާތްތަކަށް ވެސް ބައެއް ފަހަރު‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ދިވެހި ދައުލަތުން‬ ‫ތާރީޚީ ލިޔުންތަކުން އެނގޭ ޮ‬

‫ކށް ނިޔާވި ފަރާތެއް‪ "،‬އެޗުޕީއޭގެ ސީނިއާ‬ ‫ދެނި ޮ‬

‫ދިގު ދެމިގެންދާ ކަމަށް މިހާރުގެ ސްޓަޑީޒްތަކުން‬

‫ގތުން އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކުރީ ހިޖުރައިން‬ ‫ރަސްމީ ޮ‬

‫އފިސަރު ޑރ‪ .‬ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މެޑިކަލް ޮ‬

‫ފާހަގަކުރެވޭ‪ "،‬ޑރ‪ .‬ނަޒްލާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް ބައެއް ފަހަރު ހޮސްޕިޓަލުގައި‬ ‫އެޑްމިޓްކުރާތާ ފަސް ވަރަކަށް ދުވަސް ފަހުން ވެސް‬ ‫މީހުން މަރުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ދިގުދެމިގެންދާ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ‬

‫އސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ‪ .‬ނަޒްލާ ރަފީގު ރޭގެ‬ ‫އެޗުއީ ޯ‬

‫ބޑަށް އަސަރުކުރާ ކަން‬ ‫ކވިޑް ޖެހުމުން ޮ‬ ‫މީހުންނަށް ޮ‬

‫ކވިޑް ޖެހިގެން ގިނަ‬ ‫މީޑިއާ ބްރީފިންގައި ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫ކށްދެއްވި އެވެ‪ .‬އެންމެ ފަހުގެ‬ ‫ނަޒްލާ ހަނދާން ޮ‬

‫ކވިޑުން ރައްކާތެރިވާން އެޗްޕީއޭ އިން‬ ‫އެހެންވެ‪ޮ ،‬‬ ‫ގތަށް އަމަލުކުރަން‬ ‫ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއް ޮ‬ ‫އޭނާ އިލްތިމާސް ކުރެއްވި އެވެ‪ .‬މާސްކު އެޅުމަށާއި‬ ‫ކންޓެކްޓް ބަބުލް ވީހާ‬ ‫ސޯޝަލް ޑިސްޓެނސިން އާއި ޮ‬ ‫ވެސް ކުޑަކުރަން މަސައްކަތްކުރަން އެދިވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬ ‫މިހާތަނަށް ‪ 12،204‬މީހަކަށް ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް‬

‫‪ 548‬ވަނަ އަހަރުގެ ރަބީއުލްއާޚިރު މަހުގެ ތެރޭގަ‬ ‫އެވެ‪ .‬ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ދިވެހި‬ ‫ދައުލަތުން އެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އެންމެ ފުރަތަމަ‬ ‫ފެށީ ހިޖުރައިން ‪ 1374‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪.‬‬ ‫އެ އަހަރުން ފެށިގެން ‪ 1387‬ގެ ނިޔަލަށް ‪14‬‬ ‫އަހަރު މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އޭގެ‬ ‫ފަހުން ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރުން‬

‫ގތަކަށް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މީހުން މަރުވަނީ ކުއްލި ޮ‬

‫ކވިޑް ޖެހިގެން އެހާ‬ ‫ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި‪ޮ ،‬‬

‫ޖެހިފައިވި ނަމަވެސް މި ބައްޔަށް މިހާރު ފަރުވާ‬

‫ހުއްޓާލުމަށް ފަހު‪ ،‬އަނެއްކާ ވެސް ‪ 1421‬ވަނަ‬

‫އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން މަރުވަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި‬

‫ބޑު ވަރެއް ނުވި ނަމަވެސް ދިގުދެމިގެންދާ ގޮތަށް‬ ‫ޮ‬

‫ހދަމުން އަންނަނީ ‪ 871‬މީހެކެވެ‪ .‬މި ބަލި ޖެހިގެން‬ ‫ޯ‬

‫އަހަރުން ފެށިގެން ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް އަންނަނީ‬

‫ކށްގެން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ފަރުވާ‬ ‫އެޑްމިޓް ޮ‬

‫ގެއްލުންވާ ކަން ފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވަނީ ‪ 44‬މީހެކެވެ‪.‬‬

‫ފާހަގަކުރަމުންނެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 17‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫ބޭއިންސާފުގެ ކުރިމަ ީތގައި ކުޑަކަކޫ ނުޖަހާނަން‪ :‬މަލީހު‬ ‫އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް‬

‫ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ‪ 100‬ދުވަހަށް ކަނޑައެޅި‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫އިދިކޮޅުން "ސީ"އެކޭ ބުނި ނަމަ‬ ‫ވިސްނާނަން‪ :‬ފައްޔާޒު‬

‫ހުށަހަޅަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެމްޑީޕީގެ‬

‫ކށްފައިވާއިރު‪ ،‬މި ސަރުކާރުގައި‬ ‫އަމާޒުތަކަށް ހާސިލް ޮ‬

‫މެމްބަރުން އުޅުއްވަނީ އަދާކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ‬

‫އެއްވެސް މިނިސްޓްރީއަކަށް އޭ ރިޕޯޓް ދޭ ނަމަ އެ‬

‫ޒިންމާއެއްގައި ފަރުވާކުޑަކުރައްވައިގެން ނޫން ކަމަށާއި‬

‫މިނިސްޓްރީ އަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ވުޒާރާއާ ‪100‬‬

‫ހައްގެއްގެ ބޭނުން ކުރެއްވުމުން އިތުބާރު ނެތިއްޖެ ނަމަ‪،‬‬

‫ކށްފައިވާ ކަންކަން‬ ‫ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ހަވާލު ޮ‬

‫"ބޭއިންސާފުގެ ކުރިމަތީގައި ކުޑަކަކޫ ނުޖަހާނެ" ކަމަށް‬

‫ހާސިލްވެފައިވާ ކަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ވެރިކަމުގެ ދެ އަހަރުގެ ވައުދުތައް ތަންފީޒުވި މިންވަރު‬

‫ލޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު‬ ‫ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮ ޮ‬

‫ސޯލިހް ވެސް ފާހަގަކުރެއްވާފައިވާ ކަމަށް މަލީހް‬

‫ކޅުން "ސީ" ރިޕޯޓެއް ދިން‬ ‫ރަނގަޅަށް ބަލައި އިދި ޮ‬

‫އައްސަވާލެއްވީމާ އެނގޭނެ ހަމަ ގައިމު ވެސް އެފް‬

‫މަލީހް ޖަމާލް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކށް މި ސަރުކާރަށް‬ ‫ނަމަ އެ ވާހަކަތަކަށް ސީރިއަސް ޮ‬

‫ޕޓެއް ނުލިބޭކަން‪ "،‬ފައްޔާޒް ވިދޅާުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫ގތުގައި ކޭމްގެ ގަވާއިދަކާ ގުޅުވައި‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކޯލިޝަނުން އުފެދުނު މި ވެރިކަމުގައި‪ ،‬ޖުމްހޫރީ‬ ‫ލޓެއްގައި ވަޒީރު ކަމުގައި ހުންނެވި‬ ‫ޕާޓީގެ ސް ޮ‬

‫ކޅަށް ނަގައިގެން އުޅޭ މައްސަލައިގައި‬ ‫އޭނާއާ ދެ ޮ‬

‫މަލީހް މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ އެމްޑީޕީގެ‬

‫އަސާސެއް ނެތެވެ‪ .‬އެއީ އޭނާ ޒިންމާ އަދާނުކުރެއްވި‬

‫ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕަށް ހުށަހަޅަން މެމްބަރުންގެ ސޮއި‬

‫ކަމަށް ދެއްކޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު‬ ‫ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް ނަސީމް ގެންދަވަނީ‬

‫މަލީހް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި‪ ،‬އޭނާއާ މެދު‬

‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ‬

‫ވާހަކައެއް ސަރުކާރުން އަޑުއަހާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫"އެކަމަކު އާއްމު ދިވެހި ރައްޔިތުން ކައިރި‬

‫ނމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު‬ ‫ވިސްނުނީސް ކަމަށް އިކޮ ޮ‬ ‫އިސްމާއިލް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅު ޕީޕީއެމާއި‬ ‫މި ވެރިކަމުގެ ދެ އަހަރަށް އިދި ޮ‬

‫ކށް ހިނގަމުން އައި ކަންކަން‬ ‫ކުރިން ގޯސް ޮ‬ ‫ބަދަލުވުމާ އެކު ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ބޮޑެތި‬ ‫އުއްމީދުތަކެއް ހުރި ކަން ސަރުކާރަށް އެނގޭ ކަމަށް‬

‫ޕީއެންސީން ދިނީ "އެފް" ރިޕޯޓެކެވެ‪ .‬އެއީ‪،‬‬

‫ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެހެންވިޔަސް ދެ އަހަރުގެ‬

‫ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ ހިންގުން އިންތިހާއަށް ލަސްވެ‪،‬‬

‫ގންޖެހުންތަކާ އެކު ވެސް‬ ‫ތެރޭގައި‪ ،‬ކުރިމަތިވާނެ ޮ‬

‫އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބައެއް ބޭފުޅުން‬

‫ރައްޔިތުންނަށް ވީ ވައުދުތަކާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް ވެރިކަން‬

‫މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ ވަކި ވަރަކަށް ކަމަށް ވިދާޅުވި‬

‫ކުރައްވަމުންނެވެ‪ .‬މަލީހްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ‬

‫ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގަތީ‪ ،‬ބަރުލަމާނީ ނިޒާމާ ގުޅޭ‬

‫ކުރާތީ ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލައިގައި ރެއާ ހަމައަށް އެމްޑީޕީގެ ‪ 10‬މެމްބަރަކު‬

‫ރގްރާމެއްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ‬ ‫ގތުން ވީޓީވީގެ ޕް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ސޮއި ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ފައްޔާޒު‬ ‫ބޑު ކާމިޔާބީއެއްގެ ޮ‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫މި ސަރުކާރުގެ ދެ އަހަރާ ގުޅޭ ގޮތުން "މިހާރު"‬

‫ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬ގާނޫނުއަސާސީން ވަޒީރަކަށް ވެސް‬

‫އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅުން‬

‫އންނަ ހައްގެއް ކަމަށާއި ރިޔާސީ ނިޒާމުގެ‬ ‫ލިބިފައި ޮ‬

‫ޕޓެއް ދިނުމުން އެއީ އެއްވެސް އަސްލެއް‬ ‫"އެފް" ރި ޯ‬

‫ގތަށް‪ ،‬ދެ އަހަރުން ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫ސޯލިހް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ‬ ‫ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދެއްކެވުމަކީ އަބަދުވެސް ކުރާނެ‬

‫ނެތް ސިޔާސީ ވާހަކަތަކެއް ކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހޯދައި ދެވުނު އަމާން ކަމެވެ‪ .‬މާރާމާރީ އާއި ކުށްކުރުން‬

‫މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ކޭމުން ހަދަން ޖެހޭ‬

‫ކަމެއް ކަމަށް މަލީހް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެގޮތަށް އަމަލުކުރުމަކީ‪ ،‬ސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވައި‬

‫މަދުވެ‪ ،‬ރައްޔިތުން މިހާރު ބިރުގަންނަނީ ކޮން ކަމަކާތޯ‬

‫ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ހަވާލުވެ ތިބި‬

‫ފައްޔާޒު ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫މަލީހަށް އިތުބާރު ނެތުނީ އެ މައްސަލައިގައި‬

‫ރގްރާމްގައި މަލީހް ވާހަކަ ދެއްކެވީ‬ ‫އެ ޕް ޮ‬

‫ގަވާއިދުތަކެއް މަލީހުގެ ވަޒީރު ކަމަށް ދެ އަހަރުވި‬ ‫އިރު ވެސް ނުހެދުމުންނެވެ‪ .‬އެއީ ރާއްޖޭގެ ޓެލެކޮމް‬

‫އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ތާއީދުކުރައްވާ ބަރުލަމާނީ‬

‫ކޅު ޕާޓީއެއްގެ ޒިންމާއަދާކުރުން ކަމަކަށް ވެސް‬ ‫އިދި ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬ރެގިއުލޭޓްކޮށް ހިންގަން‬ ‫ސިނާއަތް ފުރިހަމަ ޮ‬

‫ނިޒާމާ ދެކޮޅަށެވެ‪.‬‬

‫ފައްޔާޒު ގަބޫލެއް ނުކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ރގްރާމްގައި ދެއްކީ އެއްގޮތަކަށް‬ ‫"އަޅުގަނޑު އެ ޕް ޮ‬

‫ކންމެހެން ބޭނުންވާ ގަވާއިދުތަކަކަށް ވެފައި އެ‬ ‫ޮ‬

‫ގތުގައި ސަރުކާރުގެ އެކި‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކންމެ ދުވަހަކު ދައުލަތާއި‬ ‫ގަވާއިދުތައް ނުހެދި ލަސްވާ ޮ‬

‫ވެސް ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފު ވާހަކައެއް ނޫން‪.‬‬

‫ކޅުން ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އިދި ޮ‬

‫ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުންތަކެއްވާ ކަމަށް މައްސަލައިގައިވެ‬

‫އަޅުގަނޑަކީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއް‪ .‬ދެ‬

‫ފައިދާ ހުރި ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ދައްކާ ނަމަ އެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވަނަ ކަމަކީ‪ ،‬ސަރުކާރު ހިނގާނެ ގޮތް ކަނޑައަޅުއްވަނީ‬ ‫ކޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައާ ގުޅިގެން‬ ‫މަލީހާ ދެ ޮ‬

‫އޭނާ "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ އިތުބާރު ނެތް‬ ‫ކަމުގެ މައްސަލައާ ތުހުމަތެއް ގުޅުވަނީ ނުބައިކޮށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލައިގެ ކުރިން ކޭމް ހިނގާ ގޮތް މެމްބަރުން‬ ‫އޅުން ފިލުއްވުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ކޭމުން ހަދަން ޖެހޭ ގަވާއިދެއް ނުހެދުމުން‪ ،‬އޭނާގެ‬ ‫މައްސަލައެއް ކަމުގައި ދައްކަވާއިރު އެއީ ގާނޫނީ ވަކި‬ ‫ޝަހުސެއް ކަމަށް މަލީހް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ކޭމް ހިންގަނީ‬ ‫އއަކު އައްޔަންކޮށްގެން ކަން‬ ‫ކށް‪ ،‬ސީއީ ޯ‬ ‫ބޯޑެއް އައްޔަން ޮ‬ ‫ވެސް މަލީހް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫އތީ އޮޅުވާލާފައި‪،‬‬ ‫"ގާނޫނު މާނަކުރުމުގައި އެ ޮ‬

‫ކޭމްގެ ގަވާއިދާ ގުޅުވައި އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ‬ ‫މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި‪ ،‬އެ މައްސަލައިގައި‬ ‫ވޯޓަކަށް ދާން ޖެހޭ ސަބަބަކީ "ގާނޫނުއަސާސީގެ ‪27‬‬ ‫ވަނަ މާއްދާ އިން ލިބިދޭ ހައްގެއްގެ ބޭނުން ކުރުން"‬ ‫ލިއުއްވަން މަލީހް އެދިވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑަކީ ބޭއިންސާފުގެ ކުރިމަތީގައި ކުޑަކަކޫ‬ ‫ޖަހާނެ މީހެއް ނޫން‪ "،‬މަލީހް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މަލީހް މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ބައެއް މެމްބަރުން‬

‫މިނިސްޓަރަކަށް އިންސްޓްރަކްޝަން ދެވޭ ގޮތަކަށް ނޫން‪،‬‬

‫ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު‪ ،‬މަލީހަށް އެންމެ ބޮޑު‬

‫މިނިވަން ޝަހުސެއް [ކޭމް] އެއީ‪ "،‬މަލީހް ވިދާޅުވި‬

‫ފާޑުކިއުމެއް އަމާޒުވެފައިވާ އެއް މައްސަލައަކީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޔ ނުވުމެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާ‬ ‫އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެ ޮ‬ ‫އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައިގައި ހަވާލާދީފައިވާ‬

‫ގަވާއިދަކީ‪ ،‬މަލީހް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪ 2015 ،‬ގައި‬

‫ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން އެ‬ ‫މިނިސްޓްރީން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނިންމައި‬

‫ފާސްކުރި ގާނޫނުގެ ދަށުން ތިން މަސް ދުވަހުގެ‬

‫ފނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫ރައީސް އޮފީހަށް ޮ‬

‫ތެރޭގައި ހަދަން ޖެހޭ ގަވާއިދެކެވެ‪ .‬މި ސަރުކާރު‬

‫އފީހުން މި މައްސަލައިގައި ކުރިމަތިވާ‬ ‫ރައީސް ޮ‬

‫ވެރިކަމަށް އައިސް ކަންކަން އިސްލާހުކުރަން ފަށައި‪،‬‬

‫ފާޑުކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީއެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ގަވާއިދު ހަދަން އޭނާ ކޭމް އަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވި‬

‫ކށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ‬ ‫މަލީހް ތަކުރާރު ޮ‬

‫ކަމަށާއި އެ ލިއުންތައް ހުންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު‬

‫ޔކުރެވޭނީ ރައީސް އޮފީހުން ވަކި‬ ‫އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތަކަށް ކަންކަން ނިންމައި‪ ،‬އެންގުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މަލީހް ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ވުޒާރާ އަށް މި‬

‫އެއާޕޯޓުން އަނެއްކާވެ ް‬ ‫ސ‬ ‫ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ‬ ‫ހަ ސަ ން އާ މި ރު‬

‫އިންޖިނިއަރިން ކޮމްޕެނީގެ ‪ 22‬މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ‬ ‫ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން އެމްއޭސީއެލްގެ‬

‫ވޭތުވެދިޔަ ‪ 24‬ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭން ކޮވިޑް‪-‬‬ ‫‪ 19‬އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ‪ 110‬މީހުންގެ ތެރޭގައި ވެލާނާ‬ ‫އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން‬ ‫ހިމެނިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޕަރޭޝަން ސެންޓަރު‬ ‫ހެލްތު އިމަޖެންސީ ޮ‬

‫ގ ޑިޕާޓްމަންޓުން ވެސް ވަނީ ‪ 10‬މީހަކު‬ ‫ކާ ޯ‬ ‫ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވޭތުވެދިޔަ ‪ 24‬ގަޑިއިރު ތެރޭ ޕޮޒިޓިވްވި ‪79‬‬ ‫ބިދޭސީންގެ ތެރޭގައި‪ ،‬ހަދަމުން އަންނަ ރިސޯޓެއް‬ ‫ކަމަށްވާ ރަށްފަޅު ހުރާ އިން ޕޮޒިޓިވްވި ‪ 21‬މީހުން‬

‫ޕޒިޓިވްވި ކޭސްތަކުގެ‬ ‫(އެޗުއީއޯސީ) އިން ބުނީ ޮ‬

‫ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ސައްވީސް ގަޑިއިރު ތެރޭ‬

‫ޕޓުގެ އާ ޓާމިނަލް އާއި ރަންވޭ ބޮޑު‬ ‫ތެރޭގައި އެއާ ޯ‬

‫ޕޒިޓިވްވި ދިވެހިންގެ އަދަދަކީ ‪ 31‬އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ރޖެކްޓްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދެ ކުންފުނީގެ‬ ‫ކުރުމުގެ ޕް ޮ‬ ‫ގތުން ޗައިނާ ހާބަ‬ ‫މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ބިރުވެރިކަމެއް‪ .‬ހަމަ ގައިމު ވެސް ނެތް‪ .‬ސަރުކާރުގެ‬ ‫އަނިޔާވެރި ކަމެއް އައިސްދާނެ ކަމަކަށް ނޫނީ‬ ‫މާރާމާރީގެ ކަންތަކުގައި ވެސް‪ "،‬މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ބަޖެޓަކީ ޅޮސް ލަކުޑި‬ ‫ކަމަށް ނަޝީދު‬ ‫ސިފަކުރައްވައިފި‬ ‫އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ‬ ‫"ޅޮސް ލަކުޑި" ނުވަތަ އެއްވެސް ބާރެއް ނެތް‬

‫ރާއްޖޭން މިހާތަނަށް ‪ 12،314‬މީހުން‬ ‫ޕޒިޓިވްވެފައިވާ އިރު ‪ 45‬މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫[ލަފާ ކިއުއްވަން]‪ "،‬ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބަޖެޓު ބަހުސްގައި ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ‬

‫ގތުގައި ސިފަކުރައްވައި ރައްޔިތުންގެ‬ ‫ލަކުޑިގަނޑެއްގެ ޮ‬

‫މެމްބަރު އަހުމަދު އީސާގެ ވާހަކަ ނިންމަވައިލެއްވުމުން‬

‫މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެ ބަޖެޓަށް‬

‫އެހެން މެމްބަރަކަށް ފުރުސަތު ދެއްވުމުގެ ކުރިން‬

‫ބޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ބޑުބައި އޮތީ ދަރަނި‬ ‫ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ބަޖެޓްގެ ޮ‬

‫ބަޖެޓް ބަހުސްގައި މެމްބަރުން ދައްކަވާ ވާހަކަ‬

‫އަދާކުރަން ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް އެގޮތަށް‬

‫ނިންމަވައިލެއްވުމުން އެހެން މެމްބަރަކަށް ފުރުސަތު‬

‫އޮތް ބަޖެޓް ރަނގަޅު ކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވާތީ‬

‫ދެއްވުމުގެ ކުރިން އެކިފަހަރު މަތިން ދެއްކެވި‬

‫އެމަނިކުފާނު ފާޑުވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޅަށް ވާހަކަދައްކަވާ‬ ‫ވާހަކަފުޅުގައި ބަޖެޓާ އެއް ޮ‬

‫ކށްދޭން އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ‬ ‫މެމްބަރުންނަށް ފާހަގަ ޮ‬

‫ޅހޭ ރަނގަޅީ" ވިދާޅުވާ ކަމަށް ނަޝީދު‬ ‫ބޭފުޅުން " ޮ‬

‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހަގީގަތުގައި‬

‫ޅހޭ ރަނގަޅީ‪ ،‬ޅޮހޭ ރަނގަޅީ" މިއީ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ޮ " .‬‬

‫ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއުތަކަށް ބަޖެޓްގައި އޮތީ އެންމެ‬

‫ބޑުފެންވަޅުގޭ ސީދީގެ ޅެމެއްގެ ތަންކޮޅެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫‪ 3.1‬ބިލިޔަން ރުފިޔާ ކަމެވެ‪ .‬އެއާ އެކުގައ ހިންގުމުގެ‬

‫އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށާއި‬ ‫ހަރަދު ‪ 21‬ޕަސެންޓުން ދަށް ޮ‬

‫ކަންތައްތަކަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެކަކު‬

‫ގސްވެ މިދަނީ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ‬ ‫ބަޖެޓް ޯ‬

‫ވެސް ގަބޫލުނުކުރާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި‬

‫ބޑުވެފައި ވާތީ ކަމަށް ވެސް‬ ‫ހަރަދު އިންތިހާ އަށް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކމިއުނިކޭޝަން ކޮމްޕެނީގެ ‪ 16‬ސްޓާފަކު‬ ‫އިރު ޗައިނާ ޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫"ނެތެއް ނޫންތޯ‪ ،‬ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި އޮތް‬

‫ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ‪ .‬މަޖިލީހަކުން ނޫން‪ ،‬އެއީ ވެސް‬ ‫އންނަ ވާހަކައެއް‪ "،‬މަލީހް ވިދާޅުވި‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީގައި ޮ‬

‫ކށްގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ އެދިވަޑައިގަތީ‬ ‫ގާނޫނު މާނަ ޮ‬

‫ވެސް ފާހަގަކުރެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑު ދަންނަވައިލަން އޮތީ ރާއްޖޭގައި‬

‫"އެ ދަރަންޏަކީ ‪ 2013‬ވަނަ އަހަރާއި ‪2018‬‬

‫މޔައެއް އެކަކު ވެސް‪ .‬މި ބަޖެޓްގައި ޖަހާފައި‬ ‫ނެތް ޮ‬

‫ވަނަ އަހަރާ ދޭތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ދަރަނި‪ .‬އެ ދަރަނި‬

‫ހުރި ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދިގެން އައިސް‬

‫އަނބުރާ ދައްކަން މިއަހަރު މި ޖެހެނީ އޭގެ ގްރޭސް‬

‫އެކަންކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަކަށް މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ‬

‫ޕީރިއަޑް ހަމަވެގެން‪ .‬އެހެންވީމާ މި ބަޖެޓްގެ ހަގީގީ‬

‫މީހުނެއް ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ‪ "،‬ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން‬ ‫މައްސަލައަކީ މި ޮ‬

‫ބަޖެޓް ބަހުސް ފެށުމުގެ ކުރިން އެމަނިކުފާނު‬

‫ފތުން އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ގައިމުވެސް‬ ‫ކަމަށް މި ބަޖެޓް ޮ‬

‫ގތުން މަރުކަޒީ ބޭންކް‪،‬‬ ‫އެދިވަޑައިގަތީ ބަޖެޓާ ބެހޭ ޮ‬

‫އެބަ ސާފުވޭ‪ .‬ދެން އެހެން ނަމަވެސް ބަޖެޓާ ބެހޭ‬

‫އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމާއި އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް‬

‫ގޮތުން ތިޔަ އިއްޒަތްތެރިން ދައްކަވާ ވާހަކައެއް ކަމަށް‬

‫ހަސަން ޒިޔަތު މަޖިލީހަށް ދެއްވާފައިވާ ލަފާ ބަޖެޓް‬

‫އަޅުގަނޑު ފާހަގަ މިކުރަނީ ޅޮހޭ ރަނގަޅީ‪ ،‬ޅޮހޭ‬

‫ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ރަނގަޅަށް ވިދާޅުވުމަށެވެ‪.‬‬

‫ރަނގަޅީ‪ "،‬ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މލްޑިވްސް މަނިޓަރީ‬ ‫"ބަޖެޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ޯ‬

‫ބަޖެޓަށް ބަހުސް ކުރެއްވުމަށް ފުރުސަތަށް‬

‫ކމިޓީ އަށް މިހާރު ވަނީ‬ ‫އޮތޯރިޓީގެ ލަފާ ބަޖެޓް ޮ‬

‫އެދިވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު މަދުކަމުން‬

‫ފނުއްވާފައި އަޅުގަނޑަށް ޔަގީން ކަށަވަރު‪ .‬ބަޖެޓް‬ ‫ޮ‬

‫އެކަމާ ވެސް އެމަނިކުފާނު ހިތްހަމަނުޖެހުން‬

‫ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން މި ލަފާ‬

‫ފާޅުކުރެއްވި އެވެ‪ .‬އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ބަހުސްގައި‬

‫ހަގީގަތުގައި ކިއުއްވާނެ ކަމަށް‪ .‬އަޅުގަނޑު ވަރަށް‬

‫ޅހޭ ރަނގަޅީ‪ ،‬ޅޮހޭ ރަނގަޅީ‬ ‫ބައިވެރިވެވަޑައިނުގެން‪ޮ " ،‬‬

‫ބޑަށް އެދެން އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން ވަގުތު‬ ‫ޮ‬

‫ގައި ތިއްބަވަންޏާ" ބަހުސް ނިންމަވައިލެއްވިދާނެ‬

‫ހޯއްދަވައިގެން ފަންސޫރެއް އަތަށް ނަންގަވައިގެން މި‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 17‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫ޔައު ގޫބުގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި ބިގަށް ތުހުމަތުވާ މަނީ ލޯންޑްރިން‬ ‫މައްސަލައެއް ބަލަނީ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ‬

‫މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް‬ ‫ކޓުން އިއްޔެ ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫ޔައުގޫބްގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑިއާ މެދު ސުވާލު‬

‫ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ކުރެއްވި‬

‫ގތުން‪ ،‬ސިޔާސީ ޕާޓީ ބަދަލުކުރާ‬ ‫ހުކުމުގައިވާ ޮ‬

‫ގތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬ ‫މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ޮ‬ ‫‪ 2017‬ވަނަ އަހަރު ކުރި ހުކުމަކީ އެ ކޯޓަށް‬

‫އުފެއްދީ ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން‬

‫ލިބިގެންވާ ބާރުގެ ތެރެއިން ކުރި ހުކުމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫އފް ޗާޓަޑް އެކައުންޓެންޓްސް‬ ‫އުފެދުނު އިންސްޓިޓިއުޓް ޮ‬

‫ޕާޓީ ބަދަލުކުރާ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ‬

‫އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިސީއޭއެމް) މެމްބަރު ކަމާ އޭނާ‬

‫ކަމަށް ގާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެފައިނުވާ ކަމަށާއި‬

‫ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ގާނޫނުއަސާސީ ދީފައި ނުވާ ބާރެއް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް‬

‫މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ދައުލަތުގެ އެހެން ވަޒީފާއެއް‬ ‫އަދާކުރުން ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން މަނާ ވާތީ‬ ‫ޔައުގޫބްގެ މެމްބަރުކަން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން‬

‫ކންމެ ނިންމުމެއް‬ ‫ނންނާނެ ކަމަށާއި އެފަދަ ޮ‬ ‫ވެސް ޯ‬ ‫ބާތިލު ވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ހުކުމުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހުކުމުގައި ބުނީ‪ ،‬އާންމު ފަރާތްތަކަށް މެމްބަރުންގެ‬

‫ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ގާޒީ‬

‫ގޮނޑިއާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައި‪ ،‬ސުޕްރީމް ކޯޓަށް‬

‫މުހައްމަދު ހަލީމް އާއި ވަކީލް އައްސަދު ޝަރީފެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަ ހުށަނޭޅޭނެ ކަމަށް ޔައުގޫބްގެ ފަރާތުން ފާހަގަ‬

‫އެ މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި‬

‫ކޮށްފައި ވިޔަސް‪ ،‬ދުސްތޫރީ މައްސަލަތައް އާންމުން‬

‫ހުކުމުގައި ވަނީ މެމްބަރުން ދައުލަތުގެ އެހެން ވަޒީފާއެއް‬

‫ވެސް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ގިނަ ގައުމުތަކުގައި‬

‫އަދާކުރުން ގާނޫނުއަސާސީން މަނާކުރީ ސަރުކާރުގެ‬

‫ކންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް‬ ‫ދުސްތޫރީ މައްސަލަތައް ޮ‬

‫ނުފޫޒެއް ނެތި‪ ،‬ތިން ބާރު ވަކިވުމުގެ އުސޫލާ‬

‫އންނަ ކަމަށާއި ހުކުމުގައި ވަނީ‬ ‫ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ޮ‬

‫އެއްގޮތަށް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން‬

‫އެއީ ގާނޫނުގެ ވެރިކަން ނަގަހައްޓައި އަދި ދައުލަތުގެ‬

‫ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކަމަށެވެ‪ .‬ގާނޫނުއަސާސީގައި‬

‫ވެރިން ޖަވާބުދާރީކުރުވަން މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކބައިކަން ބުނެދީފައި ނެތަސް‪،‬‬ ‫ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއަކީ ޮ‬

‫ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ވެސް އަމަލުކުރީ އެ އުސޫލުން‬

‫ފަންނީ ދާއިރާތައް އަމިއްލަ އަށް ރެގިއުލޭޓް ކުރަން‬

‫ކަމަށް އެ ހުކުމުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގާނޫނުތަކުން އުފެދޭ ކައުންސިލްތަކަކީ ދައުލަތުގެ‬

‫މީގެ އިތުރުން އެފަދަ މައްސަލަތައް އާންމު‬

‫ވަޒީފާއެއް ނޫން ކަމަށާއި ސަބަބަކީ އެފަދަ‬

‫އުސޫލުން ހުށަހެޅޭނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި‬

‫ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ‬

‫ކމިޝަނަށް ކަމަށް ސުޕްރީމް‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ނންނާތީ ކަމަށް އެ ހުކުމުގައިވެ‬ ‫ފުރުސަތު ސަރުކާރަށް ޯ‬

‫ކޯޓުގެ ކުރީގެ ހުކުމެއްގައި ބުނެފައި ވިޔަސް‪،‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެހެންވުމުން ޔައުގޫބް ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތް‬

‫ގތަށް ބަޔާންކުރާ ގާނޫނީ ހަމައެއް ނެތް ކަމަށް‬ ‫އެ ޮ‬

‫އައިސީއޭއެމްގެ މެމްބަރު ކަމަކީ ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއެއް‬

‫ހުކުމުގައިވެ އެވެ‪ .‬އާންމުންނަށް އެފަދަ މައްސަލަ‬

‫ނޫން ކަމަށް ހުކުމުގައި ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމާ މެދު ގާނޫނުއަސާސީ‬

‫ހުކުމުގައި ވަނީ ދައުލަތުގެ އެހެން ވަޒީފާއެއް‬

‫އެކުލަވާލި ރައްޔިތުންގެ ޚާއްސަ މަޖިލީހުގެ ބައެއް‬

‫އަދާކުރުން މެމްބަރުންނަށް ގާނޫނުއަސާސީން‬

‫ބޑުވުން ފާޅުކުރެއްވި ކަމަށް ޚާއްސަ‬ ‫މެމްބަރުން ކަން ޮ‬

‫ކށްފި ނަމަ އަމަލު‬ ‫މަނާވިޔަސް‪ ،‬އެފަދަ ވަޒީފާއެއް އަދާ ޮ‬

‫މަޖިލީހުގެ ޔައުމިއްޔާތަކުން އެނގެން އޮތަސް‪ ،‬އެކަން‬

‫ގތެއް ގާނޫނުއަސާސީގައި ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކުރާނެ ޮ‬

‫ގާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ގާނޫނަކުން ހަނިކޮށްފައި ނުވާ‬

‫މެމްބަރު ކަން ގެއްލޭނެ ހާލަތްތަކާއި ކުރުން މަނާ‬

‫ކަމަށް ހުކުމުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަންކަން ގާނޫނުއަސާސީގައި ވަކިން ލިޔެފައި އޮތް‬

‫ޔައުގޫބް ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއަކާ‬

‫ކށް‪ ،‬ހުކުމުގައި ވަނީ ގާނޫނުއަސާސީއާ‬ ‫ކަން ފާހަގަ ޮ‬

‫ނޫން ކަމަށާއި ގާނޫނުއަސާސީގައި ކުރުން މަނާކަމެއް‬

‫ޚިލާފަށް ކުރާ ކަންކަމުގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިކަން‬

‫ކުރުމަކީ މެމްބަރުކަން ގެއްލޭނެ ހާލަތެއް ނޫން ކަމަށް‬

‫ގާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެފައި ނެތް ނަމަ ކޯޓުތަކުން‬

‫ވާތީ‪ ،‬އެއީ ޔައުގޫބްގެ މެމްބަރުކަން ގެއްލޭނެ ކަމެއް‬

‫އަމިއްލައަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ ގާނޫނު‬

‫ނޫން ކަމަށް ހުކުމްކުރީ ކަމަށް އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި‬

‫އަސާސީއާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ ގާނޫނު‬ ‫ކޓުތަކުން ވަނުން ކަމަށާއި‬ ‫ހެދުމުގެ ބާރުގެ ތެރެއަށް ޯ‬

‫ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމެވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުއޫދު ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި‬

‫މަނާ ކަމެއް ކުރުމުން ވަކި ނަތީޖާއެއް ނުކުންނަ ނަމަ‪،‬‬

‫އެ މައްސަލަ ބެއްލެވި ބެންޗުގައި ދެން ތިއްބެވީ‬

‫އެކަން ގާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެފައި އޮންނާނެ ކަމަށް‬

‫ފަނޑިޔާރު އައިޝާ ޝުޖޫން މުހައްމަދާއި ފަނޑިޔާރު‬

‫ހުކުމުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހުކުމުގައި ވަނީ ގާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެފައި‬ ‫ނުވާ ކަމެއް ލަފައެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ކޯޓުތަކުން‬ ‫ކަންކަން ނުނިންމޭނެ ކަމަށާއި އެކަން ކުރުމަކީ‬

‫މަހާޒް އަލީ ޒާހިރާއި ފަނޑިޔާރާއި އަލީ ރަޝީދުގެ‬ ‫އިތުރުން ފަނޑިޔާރު ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު އިބްރާހިމެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލަ ނިމެންދެން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކާއި‬ ‫ކޮމެޓީތަކުގައި ޔައުގޫބް ބައިވެރިވުން ހުއްޓުވުމުގެ‬

‫ކޯޓުތަކުން އަމިއްލަ އަށް ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އުނި‬

‫ކޓުން ކުރިން ނިންމީ‬ ‫އަމުރަކަށް އެދުނަސް‪ ،‬ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އިތުރު ގެނައުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޔައުގޫބްގެ މެމްބަރުކަން‬

‫އެފަދަ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށެވެ‪ .‬ޔައުގޫބްގެ‬

‫ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ނިންމައިފި ނަމަ‪ ،‬އެއީ ސުޕްރީމް‬

‫މެމްބަރު ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަން ފެށުމުން އޭނާ‬

‫ކޓުން އަމިއްލަ އަށް ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުން‬ ‫ޯ‬

‫ވަނީ އައިސީއޭއެމްގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު ކަމުން‬

‫އތީ މަޖިލީހަށް އެކަނި‬ ‫ކަމަށް ވެދާނެ އެކަމަކު އެ ބާރު ޮ‬

‫އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކމިއުނިކޭޝަން ސެކްރެޓަރީ‬ ‫ރައީސް އޮފީހުގެ ޮ‬ ‫އފީހުގެ ފޮޓޯގްރާފަރު‬ ‫ހަސަން އިސްމާއީލާއި އެ ޮ‬

‫ނޭނގޭތީއާއި އެ ނަގުދު ފައިސާގެ އަސްލު ޔަގިން‬

‫މުންޝިދް މުހައްމަދުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ބިޒްނަސް‬

‫މލްޑިވްސް މަނިޓަރީ‬ ‫ނުވާތީ އެމުއާމަލާތާ ގުޅިގެން ޯ‬

‫އިމޭޖް ގްރޫޕް (ބިގް) ކުންފުންޏަށް ތުހުމަތުވާ‬

‫އޮތޯރިޓީގެ ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓްގެ‬

‫ލންޑްރިންގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަން‬ ‫މަނީ ޯ‬

‫ނަމްބަރު އެފްއައިޔޫ‪-‬އެސްޓީއާރު‪،036/2020//‬‬

‫ކމިޝަނުން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅަން‬ ‫އެންޓިކޮރަޕްޝަން ޮ‬

‫ސަސްޕިޝަސް ޓްރާންސެކްޝަން ރިޕޯޓުގައި‬

‫ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގައި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ‬ ‫ފާހަގަ ޮ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި‬ ‫މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ‬ ‫ލނަށް ނަގުދު ފައިސާތަކެއް‬ ‫ބިގުން ބޭންކް އޮފް ސި ޯ‬

‫ވެސް ނިންމާފައި ވާތީވެ އަޅުގަނޑު މިރިޕޯޓް މި‬

‫ލންޑްރިންގެ އަމަލެއް ހިމެނޭ‬ ‫ޖަމާކުރުމުގައި މަނީ ޯ‬

‫ފނުވައިފިން‪ "،‬ނަޝީދު‬ ‫މަޖިލީހުގެ ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށް ޮ‬

‫ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލައި‬ ‫ފނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެކުލަވައިލި ރިޕޯޓް މަޖިލީހަށް ޮ‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލކްޑައުންކުރި ފަހުން‬ ‫ކޮވިޑް‪ 19-‬އާ ގުޅިގެން ޮ‬ ‫މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫މިއީ ކޮވިޑް‪ 19-‬އާ ގުޅިގެން ސިއްހީ ކުއްލި‬

‫ޕޓް ދިރާސާކުރަން ނަޝީދު ފޮނުއްވީ މަޖިލީހުގެ‬ ‫އެ ރި ޯ‬ ‫ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއަށެވެ‪.‬‬

‫ސިންގަޕޫރުގެ އީސްޓް ސެންޗަރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ‬

‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ބިގްގެ މައްސަލަ އޭސީސީން‬

‫އެކު ހަދާފައިވާ ރެންޓަލް އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން‬

‫ބަލަން ފެށީ މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭގެ ފައިނޭންޝަލް‬

‫ލިބުނު ރެންޑް އެޑްވާންސް ފައިސާ ކަމަށް ވަނީ‬

‫ފނުވި ސަސްޕިޝަސް‬ ‫އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓުން ޮ‬

‫ބޭންކުގައި ބުނެފަ އެވެ‪ .‬މި ފައިސާގެ މައްސަލަ‬

‫ޕޓް (އެސްޓީއާރް) އަކާ‬ ‫ޓްރާންސެކްޝަން ރި ޯ‬

‫ކވިޑް ރިކަވަރީ ލޯނަށް‬ ‫ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވަނީ ޮ‬

‫ގުޅިގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އޭސީސީގެ ރިޕޯޓާ ހަވާލާ ދެއްވައި‬

‫ނމިކް މިނިސްޓަރު‬ ‫ބިގް ކުންފުންޏަށް ހޯދައިދޭން އިކޮ ޮ‬

‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ބިގުން ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ‬

‫ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށް‬

‫މލްޑިވްސް އިން‬ ‫‪ 2.1‬މިލިޔަން ރުފިޔާ ބޭންކް އޮފް ޯ‬

‫ކށް އޭސީސީ އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއްގެ‬ ‫ތުހުމަތު ޮ‬

‫ޖަމާކޮށް ނުދިނީ އެކުންފުނިން ހުށަހެޅި ލިޔެކިއުންތަކުން‬

‫ތެރެއިންނެވެ‪.‬‬

‫ފައިސާގެ އަސްލު ކަށަވަރު ނުކުރެވިގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބިގް އަކީ ފައްޔާޒްގެ ހިއްސާ ކުރިން އޮތް‬

‫މިއަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ ‪ 16‬ގައި ޖަމާކުރަން ދިޔަ‬

‫ކުންފުންޏެކެވެ‪ .‬އަދި މިހާރު އެ ކުންފުނީގައި ހިއްސާ‬

‫މލްޑިވްސް އިން ޖަމާކޮށް‬ ‫އެ ފައިސާ ބޭންކް އޮފް ޯ‬

‫އންނަ ހަސަން އިސްމާއީލަކީ ފައްޔާޒާ އެއްބަނޑު‬ ‫ޮ‬

‫އފް ސިލޯނުގައި‬ ‫ނުދިނުމުން ފައިސާ ޖަމާކުރީ ބޭންކް ޮ‬

‫އެއްބަފާ ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬

‫އންނަ އެކައުންޓަކަށް ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓާ ހަވާލާދީ‬ ‫ޮ‬ ‫ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބިގްގެ‬ ‫ލންޑްރިން ހިމެނޭތޯ‬ ‫ޓްރާންސެކްޝަންގައި މަނީ ޯ‬

‫ގތަށް ހެދުމަށް‪ ،‬ދަރަނި‬ ‫ކުންފުނި ޝަރުތު ހަމަވާ ޮ‬ ‫ހަލާސްކުރުމަށް ދެއްކި ފައިސާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައި‬ ‫ވިޔަސް އޭސީސީން ބުނެފައިވަނީ އެކަމަށް ބާރު ލިބޭ‬

‫ބަލަން ފުލުހުންނަށް ހުށަޅަން އޭސީސީން ނިންމީ‬

‫ޕޓްގައި ބުނެފައިވަނީ‬ ‫ހެއްކެއް ނެތް ކަމަށެވެ‪ .‬ރި ޯ‬

‫މައިގަނޑު ތިން ސަބަބަކާ ހެދި އެވެ‪ .‬އެއް ސަބަބަކީ‬ ‫އެކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދިން ކަމަށް ބުނާ ސިންގަޕޫރުގެ‬

‫ފައްޔާޒަށް މިކަމުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭނެ ހެއްކެއް ނެތް‬

‫ކުންފުންޏަކީ ސައްހަ ކުންފުންޏެއްކަން ކަށަވަރު‬

‫ލންޑަރިން އަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު މަނީ ޯ‬

‫ނުކުރެވުމެވެ‪.‬‬ ‫"އެ ނަގުދު ފައިސާ ދިން ކަމަށް ބިގުން‬

‫މައްސަލަ ބަލައި އެކަން އޭސީސީން ފުލުހުންނަށް‬ ‫ހުށަހެޅީ އެވެ‪.‬‬

‫ނަހުލާއަށް މަގާމު ލިބުނީ ގާބިލްކަމުން‪ :‬ގާސިމް‬ ‫އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ތެރޭގައި ނަހުލާ ކުރެއްވި‬

‫އަށް އެ މަގާމު ލިބިވަޑައިގަތީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު‬

‫މަސައްކަތް ރައީސަށް ގާތުން ފެނިވަޑައިގެންފައިވާތީ‬

‫ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އަނބިކަނބަލަކަށްވުމުން ނޫން‬

‫ކަމަށް ވެސް ގާސިމްގެ މެސެޖްގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫މަގާމެއް ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަހުލާ އަށް އެ މަގާމު ލިބިވަޑައިގަތީ ސަރުކާރު‬

‫ގާސިމްގެ މެސެޖްގައިވަނީ ނަހުލާއަށް މަގާމު‬ ‫ލިބިވަޑައިގަތީ ގާސިމްގެ އަނބިކަނބަލަކަށް ވުމުން ނޫން‬ ‫ކަމަށް ނަހުލާ ވިދާޅުވުމުން އެ ވާހަކަ އެކި ކޮޅުކޮޅަށް‬

‫ކޯލިޝަންގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ކަމަށްވާ އަދި‬

‫ތ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ދަމަނީ ހަޖަމު ނުކުރެވިގެން ޯ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫ގތަށް މީހުންނާ ދިމާކުރުން ހުއްޓާލަން އެ‬ ‫އަދި އެ ޮ‬

‫ގާސިމްގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ވުމުން ނޫން ކަމަށް‬

‫މެސެޖްގައި ގާސިމް އެދިވަޑައިގެންފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން‬ ‫ފެށިފަހުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް ރައީސް ކުރައްވާ‬

‫އަމާޒުވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށް އެންމެ ފަހުން ރައީސް‬

‫ކވިޑް ރިކަވަރީ ލޯނަށް ބިގް‬ ‫މި ފައިސާ އަކީ ޮ‬

‫ފމު ވެސް ހުށަނާޅާ ކަމަށާއި އެހެންވެ‬ ‫ބިގުން ލޯނަށް ޯ‬

‫ނަހުލާ ވިދާޅުވުމުން ފާޑު ކިޔުންތަކެއް އޭނާ އަށް ދަނީ‬

‫ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފނުވި ހުލާސާ ރިޕޯޓްގައިވާ‬ ‫އޭސީސީން މަޖިލީހަށް ޮ‬ ‫ގތުން ބިގުން ޖަމާކުރަން ގެންދިޔަ ފައިސާ އަކީ‬ ‫ޮ‬

‫ކަމަށާއި އެއީ ނަހުލާގެ ގާބިލްކަމުން ލިބިވަޑައިގަތް‬

‫ނުވަ މަސް ފަހުން ރައީސް އަތޮޅު ތެރެއަށް‬

‫ތ ބެލުމަށް އެރިޕޯޓް‬ ‫ކުށުގެ އަމަލުތައް ހިމެނޭ ޯ‬ ‫މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް‬

‫ޕޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ‬ ‫ޓްރާންސް ޯ‬

‫ކަމަށް ވެސް ހުކުމުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބުނެފައިވާ ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުނީގެ އަސްލު‬

‫އެކަމާ ގުޅިގެން ގާސިމް މީޑިއާތަކަށް ފޮނުއްވި‬

‫ގތަށް ވިދާޅުވިއިރު‪ ،‬ނަހުލާއަށް އަމާޒުވާ‬ ‫ގާސިމް އެ ޮ‬ ‫ކޅަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ‬ ‫ފާޑުކިޔުންތަކާ ދެ ޮ‬ ‫އަހުމަދު ދީދީ ވެސް ވަނީ ނުކުމެވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬

‫މެސެޖެއްގައިވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ‬

‫މާރިޔާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައިވަނީ ޓްރާންސްޕޯޓް‬

‫ސޯލިހް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި ހއ‪.‬‬

‫ވަޑައިގަތީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ކ‪.‬‬

‫އަނބިކަނބަލުންނަށް ވީތީ މަގާމެއް ދޭންޖެހޭ އެއްވެސް‬

‫މިނިސްޓްރީ ހިންގާ ގޮތާ މެދު ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާއެއް‬

‫ހޯރަފުށްޓަށް މާދަމާ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ތުލުސްދޫއަށެވެ‪.‬‬

‫ނންނާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ގާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ޯ‬

‫ކރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް‬ ‫ނެތް ކަމަށާއި ނަހުލާއާ މެދު ޮ‬

‫ނަހުލާއަށް އެ މަގާމު ދެއްވަން ރައީސް އިބްރާހިމް‬

‫ތުހުމަތެއް ވެސް ނެތް ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ބަލަންވީ‬

‫ޕޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ‬ ‫އެރަށުގައި ތަރައްގީކުރި އެއާ ޯ‬

‫ހރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ‪198‬‬ ‫ރަންވޭއަކާ އެކު ހެދި ޯ‬

‫ސލިހަށް ގާސިމް ހުށަހެޅުއްވީ ނަހުލާގެ‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫ކުރާ މަސައްކަތަށް ކަމަށާއި މީހާއަށް ނޫން ކަމަށް‬

‫ޕޓްގައި އިއްޔެ ވަނީ ޓެސްޓް‬ ‫ރަސްމިއްޔާތަށެވެ‪ .‬އެ އެއާ ޯ‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރި އެވެ‪ .‬އެ މަޝްރޫއުއަށް‬

‫ތެދުވެރި އަދި ގާބިލް ބޭފުޅެއް ކަން ޔަގީންވާތީ ކަމަށާއި‬

‫ވެސް މާރިޔާގެ ޓްވީޓްގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ފްލައިޓެއް ޖައްސައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެރަށުގެ ފަޅުން ވެސް ބައެއް ހިއްކި އެވެ‪.‬‬

‫ނަހުލާއަށް ރައީސް އެ މަގާމު ދެއްވީ ވެސް ރިޔާސީ‬

‫ހރަފުށްޓަށް މާދަމާ ރައީސް ވަޑައިގަންނަވަނީ‬ ‫ޯ‬

‫އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ‪ 1،200‬މީޓަރުގެ‬


‫‪ 17‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫އިމްޕޯޓާ ިއ‬ ‫ނަހުލާގެ ދިފާއުގައި މިފަހަރު ނުކުމެވަޑައިގަތީ މާރިޔާ‬ ‫އެކްސްޕޯޓުން ލިބުނު‬ ‫ާއމްދަނީ ދަށަށް‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޕޓް މިނިސްޓަރަކަށް އާއިޝަތު ނަހުލާ‬ ‫ޓްރާންސް ޯ‬

‫ޕޓާއި އެކްސްޕޯޓުން ލިބުނު‬ ‫މިދިޔަ މަހު އިމް ޯ‬ ‫ޓބަރު މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު‬ ‫އާމްދަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކް ޯ‬ ‫‪ 41‬ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ ކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ‬ ‫ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަސްޓަމްސް އިން ނެރުނު ތަފާސްހިސާބު‬ ‫ޕޓާއި އެކްސްޕޯޓުން‬ ‫ދައްކާގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު އިމް ޯ‬ ‫ލިބުނީ ‪ 174‬މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ‬ ‫މުއްދަތުގައި ލިބުނީ ‪ 295‬މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ މަހު ރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓު ވަނީ މިދިޔަ‬ ‫އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު އިތުރުވެފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‪ ،‬މިދިޔަ‬ ‫އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ‪ 289‬މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ‬ ‫ކށްފައިވާއިރު މިދިޔަ މަހު ވަނީ ‪305‬‬ ‫އެކްސްޕޯޓު ޮ‬ ‫ޕޓު ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެކްސް ޯ‬ ‫ޕޓު އިތުރުވެފައިވާއިރު އިމްޕޯޓު ވަނީ‬ ‫އެކްސް ޯ‬ ‫ބޑަށް ދަށްވެފަ އެވެ‪ .‬މިދިޔަ މަހު ‪2.1‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬ ‫ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެ ކުރި އިރު މިދިޔަ‬ ‫އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އެތެރެ ކޮށްފައިވަނީ ‪4.2‬‬

‫ކލިޝަން ސަރުކާރުގެ އެއް ލީޑަރު‬ ‫ހަމަޖެހުނީ‪ޯ ،‬‬

‫ލުމާ އެކު ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނުކުމެވަޑައިގެން‬

‫ރިޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން އެ ވުޒާރާ އަށް މި‬

‫އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭންގައި ވެސް ނަހުލާ އުޅުއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ‪ 100‬ދުވަހުގެ ކަނޑައެޅި ހުރިހާ‬

‫އޭގެ ފަހުން‪ ،‬ކެބިނެޓުގައި އޭނާ ހިމެނިވަޑައިގަތުމާ އެކު‪،‬‬

‫ވައުދުތަކެއްހެން ގާތްގަނޑަކަށް ފުއްދައި‪ ،‬ދެން ހުރި‬

‫ގާބިލް މީހުން ތިއްބައި ވަޒީރުކަން ދިނީ ތަޖުރިބާއެއް‬

‫ކށްގެން ހާސިލް ކުރަމުން‬ ‫ކަންކަން ވެސް ޕްލޭން ޮ‬

‫ނެތީސް ކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަންނަ ކަމަށް ނަހުލާ ވަނީ މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވެފަ‬

‫ނަހުލާއާ ގުޅުވައިގެން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް‬

‫އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އަނބިކަނބަލުންނަށް ވުމުން ކަމަށް އަމާޒުވާ‬

‫ގތުގައި މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެ‬ ‫ރައްދެއްގެ ޮ‬

‫މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރަން ނިންމުމުން‬

‫ކޅަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ‬ ‫ފާޑުކިޔުންތަކާ ދެ ޮ‬

‫މީހަކީ ކާކު ކަން މުހިއްމު ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬މުހިއްމީ‬

‫ކށް ކަމަށާއި‬ ‫‪ 98‬ޕަސެންޓު ކޮމެންޓް ލިބުނީ ނެގެޓިވް ޮ‬

‫އަހްމަދު ދީދީ‪ ،‬ނުކުންނަވައި‪ ،‬މުހިއްމީ ނަހުލާ ކުރައްވާ‬

‫އެ މީހަކު ކުރާ މަސައްކަތް ކަން ހަނދާން ކޮށްދެއްވި‬

‫އޭގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ހިތްދަތިވާ‪ ،‬ޒާތީ ފާޑުކިޔުންތައް‬

‫މަސައްކަތް ކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހުރި ކަމަށް ވެސް ނަހުލާ ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪ .‬ޒާތީ‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ނަހުލާއާ ހަވާލުކުރި ވުޒާރާ‬ ‫މާރިޔާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ނަހުލާގެ ދިފާއުގައި މިނިސްޓަރު މާރިޔާ‬

‫ނުވެ ކިޔާފައިވާ ފާޑުކިޔުންތައް ބަލައިގަނެ‪ ،‬ބޭނުންވީ‬

‫ރގްރާމެއްގައި އެހުންތެރިން‬ ‫ނުކުންނެވީ‪ ،‬ޕީއެސްއެމްގެ ޕް ޮ‬

‫ގތާ މެދު ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކެއް އޮތް‬ ‫ހިންގަވާ ޮ‬

‫މަސައްކަތް ކުރައްވާ ކަން އަމަލީ ގޮތުން ދައްކަވަން‬

‫ފޮނުވި ސުވާލުތަކުގައި‪ ،‬މަގާމު ލިބިވަޑައިގަތުމާ ގުޅޭ‬

‫ފރުކޮށްދޭން ޖެހޭ‬ ‫ކަމަކަށް ނުފެނެ އެވެ‪ .‬ރައްޔިތުންނަށް ޯ‬

‫ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ކުރި ސުވާލަކަށް ނަހުލާ ޖަވާބު ދެއްވާފައި‬ ‫ޮ‬

‫އޅުންފިލުވަން‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ‬ ‫ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޮ‬

‫ކށް އަމާޒުވާ އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު‬ ‫ވަނިކޮށެވެ‪ .‬ތަކުރާރު ޮ‬

‫ކންމެ ފަހަރަކު ވެސް ނަހުލާ‬ ‫މަޖިލީހުން އެދިވަޑައިގަތް ޮ‬

‫ހޫނުކޮށް ނަހުލާއާ ސުވާލު ކުރިމަތި ކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ދެއްވަމުން ނަހުލާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ‪ ،‬އެ މަގާމަށް‬

‫ފުރިހަމަ އަށް ޖަވާބުދާރީވެވަޑައިގެންނެވި ކަން ވެސް‬

‫އެއްފަހަރަކު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ‪ ،‬އޭނާގެ ވުޒާރާ އަށް‬

‫ސލިހު‪ ،‬އޭނާ އައްޔަން‬ ‫ޯ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫މާރިޔާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަނޑައެޅި ކަންކަން ކުރާ ތަން ނުފެންނަނީ‪ ،‬ކޮންމެ‬

‫ކުރެއްވީ ވަކި ބޭފުޅެއްގެ އަނބިކަނބަލަކަށް ވެގެން‬ ‫ކަމަކަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި‬

‫ކރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތެއް ނެތް‪ .‬އެ މީހަކީ‬ ‫" ޮ‬ ‫ކާކުކަން މުހިއްމެއް ނޫން‪ ،‬މުހިއްމީ ކުރާ މަސައްކަތް‪"،‬‬

‫ކށް‪ ،‬މެމްބަރުން‬ ‫މަޖިލީހަށް ބައެއް ފަހަރަށް ހާޒިރު ޮ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމު‬ ‫ޯ‬ ‫ފަހަރަކު ފޮޓޯ ނަގައި‬ ‫ނުކުރާތީ ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މާރިޔާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ‬

‫ގާސިމާއި އޭނާގެ ދަރިކަލުން ސިޔާދު ގާސިމް ޖަލަށް‬

‫ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލެވެ‪ .‬މިއީ ‪ 51‬ޕަސެންޓުގެ‬ ‫ދަށްވުމެކެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ‬ ‫އމާން އާއި އިންޑިއާ އަދި‬ ‫އެތެރެކޮށްފައިވަނީ ޮ‬ ‫ގތުން‪ ،‬އޮމާން އިން ‪ 287‬މިލިއަން‬ ‫ޗައިނާއިންނެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ކށްފައިވާއިރު އިންޑިއާ އިން ‪270‬‬ ‫ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެ ޮ‬ ‫މިލިއަން އަދި ޗައިނާއިން ‪ 261‬މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ‬ ‫ވަނީ އެތެރެކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެސްޑީއެފް ީ‬ ‫ސ‬ ‫ލޯނުތަކަށް މިހާރު‬ ‫އޮންލައިންކޮށް‬ ‫ހުށަހެޅޭނެ‬ ‫ލޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން‬ ‫އެސްއެމްއީ ޑިވެ ޮ‬ ‫(އެސްޑީއެފްސީ) އިން ދޫކުރާ ލޯނުތަކަށް އޮންލައިންކޮށް‬ ‫ގތް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހުށަހެޅޭ ޮ‬ ‫ލނު އެޕްލިކޭޝަންތައް‬ ‫ކުރިން އެ ކުންފުނިން ޯ‬

‫އި މާ ދު އް ދީ ން ސް ކޫ ލު ގެ އަ އު ޓް ޑޯ ލަ އި ބް ރަ ރީ މަ ތި ން ނަ ގާ ފަ ިއ ވާ ފޮ ޓޯ އެ އް‪ --.‬ފޮ ޓޯ‪ :‬ނި ޝާ ން އަ ލީ‪ /‬މި ހާ ރު‬

‫ބަލައިގަންނަނީ ކައުންޓަރުންނާއި އީމެއިލް‬ ‫މެދުވެރިކޮށްގެންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މި ގެނައި ބަދަލާ އެކު‬ ‫ކށް ފޯމު ބަލައި‬ ‫ރިސެޕްޝަނުންނާއި އީމެއިލް މެދުވެރި ޮ‬ ‫ނުގަންނާނެ ކަމަށް އެސްޑީއެފްސީން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ލނު އެޕލްިކޭޝަންތައް ބަލައިގަތުމަށް‬ ‫ޯ‬ ‫އެސްޑީއެފްސީން މިހާރު ވަނީ އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ‬

‫އިމާދުއްދީންގައި އައުޓްޑޯ ލައިބްރަރީއެއް ހުޅުވައިފި‬

‫ޕޓަލެއް ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވެބްސައިޓުގައި ހާއްސަ ޯ‬ ‫ފމު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ‬ ‫މި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޯ‬ ‫މީހުންނަށް ‪ efaas.egov.mv‬މެދުވެރިކޮށް އައިޑީކާޑް‬ ‫ތަފްސީލާއި މޯބައިލް ނަމްބަރު އަދި އީމެއިލް އެޑްރެސް‬ ‫ބޭނުންކޮށްގެން އީފާސް އެކައުންޓް ހުޅުވޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޑ ލައިބްރަރީއެއް‬ ‫އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި އައުޓް ޯ‬

‫ކށްގެން ޕޯޓަލަށް ލޮގިން ވެވޭނެ‬ ‫އެ އެކައުންޓް ބޭނުން ޮ‬

‫މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ‪ .‬މިއީ ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި މިފަދަ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފުރަތަމަ ލައިބްރަރީ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅާ‬ ‫އެސްޑީއެފްސީން ބުނީ ޯ‬

‫އެ ސްކޫލުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ހުސް‬

‫ދަރިވަރުން ކިޔަވާ ހިތްވާ ކަހަލަ ބަދަލުތަކެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޕްރިންސިޕަލް ހުސެއިން ސައީދު ވިދާޅުވީ ލައިބްރަރީ‬

‫އެކަމާ މެދު ފަހުރުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި‬

‫ހެދީ ޕީޓީއޭ އަދި ސްކޫލު މެނޭޖްމަންޓް ގުޅިގެން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ކްލާސްތައް ނެގުމަށް ވެސް އެތަން‬ ‫ގތުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ގތަށް ލައިބްރަރީ ހެދުމަކީ‬ ‫ސްކޫލެއްގައި މި ޮ‬ ‫އެދިވަޑައިގަތުމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފޮތަކީ ހިޔާލީ ދުނިޔެއަކަށް ދެވޭނެ ވަސީލަތެއް‬

‫ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ހުރިހާ އުމުރަކާ ވެސް ގުޅޭ ތަފާތު އެތައް‬ ‫ފތް ހިމެނޭ ލައިބްރަރީ އެއްފަހަރާ ‪32‬‬ ‫ވައްތަރެއްގެ ޮ‬ ‫ކުދިންނަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެވެ‪ .‬ފޮތްތައް ބަހައްޓާފައި‬

‫ލޯނު އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ އަޕްޑޭޓް ވަގުތުން ބަލައިލެވޭނެ‬

‫ޖާގައިގައި ހެދި ލައިބްރަރީ ހުޅުވައިދެއްވީ އެޑިއުކޭޝަން‬

‫ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ ސިކުނޑި‬

‫ވަނީ ކަބަޑުގަ އެވެ‪ .‬ދަރިވަރުންނަށް އިށީންނަން‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މި ބަދަލާއެކު ލޯނަށް އެދި ފޯމު ހުށަހަޅާ‬

‫މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬އައިޝަތު އަލީ އެވެ‪.‬‬

‫ލ ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް‬ ‫ހުޅުވެ ދުނިޔެއަށް ޯ‬

‫ޖޯއްޔާއި ބެންޗު ބަހައްޓާފައި ވެސް ހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫މީހުންނަށް އިތުރަށް ލުއި ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް އެ‬ ‫ކުންފުނިން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ލައިބްރަރީ ހުޅުވައިދެއްވުމަށް ފަހު މިނިސްޓަރު‬ ‫ވިދާޅުވީ އިމާދުއްދީން ސްކޫލަށް މިހާރު ގެނެސްފައިވަނީ‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އިމާދުއްދީން ހިންގުމާ ވަގުތީގޮތުން ހަވާލުވެހުންނެވި‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 17‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫ޝަކުވާ ގިނަ‪،‬‬ ‫އަވަސް ނަތީޖާއެއް‬ ‫ބޭނުންވާ ތިން‬ ‫ވައުދު!‬

‫"އެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވި ސްޕީޑަކު ނުގެންދެވޭ‪ .‬އެ‬

‫މަސައްކަތް ފަށައިގެން އެބަހުރި ދަތިތަކެއް‪ .‬މަސައްކަތް ފަށައިގަތީމާ‬ ‫ފެނުނީ ހުރި ދަތިތައް‪ .‬މިއިން ކޮންމެ ކަމެއްގެ އެންމެ އަޑިއަށް‬ ‫ވާސިލްވާން ވަރަށް ބައިވަރު މަސައްކަތްތައް އެބަހުރި‪"،‬‬

‫ވާސިލެއް ނުވެވުނެވެ‪.‬‬ ‫ޑރ‪ .‬އަފްރާޝީމާއި ރިލްވާން އަދި ޔާމީންގެ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬

‫އެވެ‪ .‬ކުރީގެ ސަރުކާރާއި މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ އިސް‬ ‫ވެރިންނާއި މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާ އެކު ނުފޫޒު ގަދަ‬

‫މަރުގެ މައްސަލައިގައި ކޮމިޝަނުން ގިނަ‬

‫ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪ .‬ސަރުކާރުން‬

‫ކށްފި އެވެ‪ .‬އެ މަރުތަކުގެ ފަހަތުގައި‬ ‫މަސައްކަތްތަކެއް ޮ‬

‫އާއްމުކުރަން ބޭނުން ނުވާ މި ލިސްޓުގައި ތިބި ގިނަ‬

‫ކން ކަމެއް ކަން ހޯދައި ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައިފަ‬ ‫ވަނީ ޮ‬

‫މީހުންގެ ތަހުގީގުތައް އަދި ނުނިމެ އެވެ‪ .‬ނުފޫޒެއްގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އެހެން ބައެއް މައްސަލަތައް ވެސް ތަހުގީގުކޮށް‬

‫ދަށުނުވެ މައްސަލަތައް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް‬

‫ޕޓް ހެދި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މައްސަލައަކީ އެ އަމަލު‬ ‫ރި ޯ‬

‫މުއައްސަސާތަކުން ބުންޏަސް ފިޔަވަޅު އެޅުން ދަނީ‬

‫ހިންގި މީހުންނާ މެދު މިހާތަނަށް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމެވެ‪.‬‬

‫ހައްތަހާ ލަސްވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކށް އުޅުނު ބައެއް‬ ‫ރަޝީދުގެ މައްސަލައިގައި‪ ،‬އިސް ޮ‬

‫ހައްގުވެރިންނަށް ފްލެޓް‪ :‬އަދިވެސް އިންތިޒާރުގައި‬

‫ޑރ‪ .‬އަފްރާޝީމާއި ރިލްވާން އަދި ޔާމީން‬ ‫މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން މަރު ކޮމިޝަނުން‬ ‫ފނުވި މައްސަލަތައް ވެސް ތަހުގީގު ފުރިހަމަކުރަން‬ ‫ޮ‬ ‫އފީހުން އޮތީ އަނބުރާ‬ ‫އެދިވަޑައިގެން ޕީޖީ ޮ‬ ‫ފޮނުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ތިން މަރުގެ ފަހަތުގައިވާ މީހުން އެނގި‬ ‫ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި‪ ،‬ލަސްވުމަކީ އާއިލާތަކުގެ‬ ‫ހިތްހަމަނުޖެހުން އޮތް ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ފެށިއިރު‬ ‫މަރު ޮ‬ ‫ރައްޔިތުންނަށް ޔަގީންކަން ދީފައި އޮތީ‪ ،‬ބޭރުގެ‬ ‫ޖަމާއަތްތަކާއި ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަން‬ ‫ހޯދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ މަންޒަރެއް ނުފެނެ‬ ‫އެވެ‪ .‬މިހާތަނަށް ބޭރުގެ އިންވެސްޓިގޭޓަރަކު އަމަލީ‬ ‫ގޮތުން އުޅުއްވާކަން ހާމަކުރީ ރިލްވާންގެ ތަހުގީގުގައި‬ ‫އެކަންޏެވެ‪ .‬ސަރުކާރުން އެކަން ފަހިކޮށްދިނީ އާއިލާ‬ ‫އިން އެދިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫އަފްރާޝީމާއި ޔާމީނާއި އަނަސް އަދި ކޮމިޝަނަށް‬ ‫މައްސަލަ ހުށަހެޅި އެހެން އާއިލާތަކަށް ވެސް‬ ‫ހިތްހަމަޖެހުމެއް އަދި ނެތެވެ‪ .‬ސަރުކާރުން ދޭ‬ ‫ޔަގީންކަމެއްގެ މައްޗަށް ހަމައެކަނި އޮތީ އުއްމީދެކެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަނުން ނަތީޖާ‬ ‫އެ ވައުދު ފުއްދަން ހަވާލުކުރި ޮ‬ ‫އތީ އިޔާދަކުރަން ޖެހިފަ‬ ‫ނެރެދީ‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ބހިޔާވަހިކަމުގެ‬ ‫ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި އިއުލާންކުރި ޯ‬ ‫މަޝްރޫއުތަކުން ފްލެޓްތައް ބަހާލީ ނާއިންސާފުން‬ ‫ބޑެވެ‪ .‬ރައީސް ވައުދުވެވަޑައިގަތީ‪،‬‬ ‫ކަމުގެ ޝަކުވާ ޮ‬ ‫އެ ޝަކުވާތައް އަލުން ބަލައި ހައްގުވެރިންނަށް ފްލެޓް‬ ‫ކށްދެއްވުމަށެވެ‪ .‬ހައުސިން‬ ‫ލިބޭނެ ކަން ކަށަވަރު ޮ‬ ‫މިނިސްޓްރީން އެކަން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި‪ ،‬ވަކި‬ ‫ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި‬ ‫ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ދިން ތާރީޚްތަކަށް ނިންމައެއް‬ ‫ނުލެވުނެވެ‪.‬‬ ‫ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ފްލެޓަށް އެދުނު‬ ‫ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 25،000‬ފޯމު‪ ،‬އަލުން އިވެލުއޭޓްކޮށް‬ ‫ކށްފައި ވަނީ ފަސް ކެޓަގަރީއެއްގެ‬ ‫މިހާތަނަށް އިއުލާން ޮ‬ ‫ލިސްޓެވެ‪ .‬ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް‬ ‫އެންމެ ފަހުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ‪ ،‬ސެޕްޓެމްބަރުގެ‬ ‫ނިޔަލަށް ހުރިހާ ކެޓަގަރީއެއްގެ ވެސް ލިސްޓު‬ ‫އިއުލާންކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ މުއްދަތަކަށް‬ ‫އެކަމެއް ނުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ކޮވިޑް‪-‬‬ ‫ފްލެޓް ކޮމިޓީން ބުނެފައިވާ ޮ‬ ‫‪19‬އާ ހެދި ހާލަތު ބަލަން ގޭގެއަށް ނުދެވުން ފަދަ‬ ‫ގންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ކޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)‬ ‫ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޯ‬ ‫ން މިހާރު އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ‪ ،‬އަންނަ މާޗް މަހުގެ‬

‫ޚިޔާނާތް ބެލުން‪ :‬ކޮޅެއްގައި ނުޖެހޭ‬

‫ތެރޭގައި ފްލެޓްތަކަށް ވަދެވޭވަރު ކުރާށެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‬ ‫ފްލެޓް ލިބޭނެ މީހުން އެހާތަނަށް ކަށަވަރުވާނެ ކަމަށް‬

‫ބޑު އެއް ވައުދަކީ ކުރީގެ‬ ‫މި ވެރިކަމުގެ ޮ‬

‫ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީ އާއި ސަރުކާރު‬ ‫ހިއްސާވާ އެކި ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް ހިންގި‬ ‫ޚިޔާނާތުން ދައުލަތަށް އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއެއް‬ ‫ހޯދައި އެ މައްސަލަތަކުގައި އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު‬ ‫ފިޔަވަޅު އެޅުމެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި މައްސަލަ ވެސް‬ ‫ކޅެއްގައި ނުޖެހި ތަހުގީގު ލަސްވުމުގެ ފާޑުކިއުންތައް‬ ‫ޮ‬ ‫ގިނަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޚިޔާނާތުގެ ބައިވެރިންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާ އެކު‬ ‫ދައުލަތަށް ގެއްލުނު ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދައިދިނުން އަދި‬ ‫ހަމަ އޮތީ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑެތި ބާރުތަކަކާ އެކު ކޮމިޝަނެއް‬ ‫ގާނޫނީ ޮ‬ ‫އުފައްދައި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ހިޔާނާތުގެ‬ ‫ތަހުގީގުތައް ކުރަމުން އަޔަސް މި މައްސަލައިގައި‬ ‫މިހާތަނަށް ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ‬ ‫ބޭފުޅަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނެވެ‪ .‬ޚިޔާނާތުގައި އަމަލީ‬ ‫ގޮތުން އުޅުއްވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު‬

‫ރިލްވާނާއި ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ހިނގާލުމެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު‬

‫އަދީބާ އެކު ދައުލަތުން އަދަބު ލުއިވާ އެއްބަސްވުމެއް‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ‪ -.‬ފޮޓޯ‪ :‬އަހުމަދު އައިހަމް‪ /‬ދި އެޑިޝަން‬

‫ހަދައި ހުކުމް އިއްވިޔަސް ހުންނެވީ ގޭބަންދުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އުފައްދާނެ ޖާގަ އެބަ ލިބެ އެވެ‪.‬‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އަވަހަށް ނަތީޖާ ނެރެދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް‬ ‫ސލިހް ވެވަޑައިގަތް ވައުދުތަކުގެ‬ ‫ޯ‬ ‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬ ‫ލިސްޓުގެ ކުރީގައި‪ ،‬މަރުތަކަށް އިންސާފު ހޯދައި‬ ‫ދިނުމާއި ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ހޯދައި ބައިވެރިންނަށް‬ ‫ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިތުރުން ހައްގުވެރިންނަށް ފްލެޓްތައް‬ ‫ކށްދިނުން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ކުރީގެ ސަރުކާރާ‬ ‫ކަށަވަރު ޮ‬ ‫މެދު ރައްޔިތުން މާޔޫސްވި ސަބަބުތަކާ ގުޅުވައި‬ ‫ވެވެވަޑައިގަތް މި ވައުދުތަކުން މި ސަރުކާރާ މެދު‬ ‫ބޑު އުއްމީދެކެވެ‪.‬‬ ‫ރައްޔިތުންގެ އޭރު އޮތީ ޮ‬ ‫އެކަމަކު ނޮވެމްބަރު‪ ،2018 ،17 ،‬ގައި ވެރިކަމުގެ‬ ‫ހުވާކުރެއްވިތާ މިއަދަށް ދެ އަހަރު ފުރި‪ ،‬ކާމިޔާބީތައް‬ ‫ސަރުކާރުން ފާހަގަކުރާއިރު‪ ،‬ފެންނަން އޮތް ހަގީގަތަކީ‬ ‫އެ ވައުދުތައް ފުއްދުމުގެ ސްޕީޑު ލަސްކަމެވެ‪.‬‬ ‫މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަޔަސް ރައްޔިތުން އެދޭ‬ ‫ނަތީޖާ ނުނެރެވި ދިގުލައިގެން ދިއުމުން ޝަކުވާތައް‬ ‫ވަނީ ގިނަވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫މި ކަމުގައި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކާ މެދު ސުވާލު‬

‫މަރުތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުން‪ :‬އާއިލާތައް‬ ‫މާޔޫސްކަމުގައި!‬ ‫ވެރިކަމުގެ ހުވާކުރައްވައި ރައީސް އިބްރާހިމް‬ ‫ސލިހް އެންމެ އިސްކަން ދެއްވި އެއް‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬ ‫ކަމަކީ ގެއްލިފައިވާ މީހުންނާއި މަރާލާފައިވާ މީހުންގެ‬ ‫ހދައި ދެއްވަން ކޮމިޝަނެއް‬ ‫އާއިލާތަކަށް އިންސާފު ޯ‬ ‫ކމިޝަނުން އެންމެ އިސްކަންދޭން‬ ‫އުފެއްދެވުމެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ގތުގައި ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ‬ ‫ޖެހޭ މައްސަލަތަކުގެ ޮ‬ ‫ކށްލުމާއި ނޫސްވެރިޔާ‬ ‫ޑރ‪ .‬އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަ ޮ‬ ‫އަހްމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލުމާއި ބްލޮގަރު ޔާމީން‬ ‫ރަޝީދުގެ ގަތުލުގެ އިތުރުން ވަޅި ހަރައި މަރާލި ރ‪.‬‬ ‫މީދޫ‪ ،‬ފެންފިޔާޒުގޭ‪ ،‬މުހައްމަދު އަނަސްގެ މައްސަލަ‬ ‫ހިމެނުއްވި އެވެ‪ .‬މި މައްސަލަތަކާ އެކު ‪28‬‬ ‫ކމިޝަނުން ފެށި އެވެ‪.‬‬ ‫މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގު ޮ‬ ‫ކމިޝަނަށް ދެ އަހަރުވި އިރު‪ ،‬މިއިން‬ ‫އެކަމަކު ޮ‬ ‫އެއްވެސް މައްސަލައެއްގައި އިންސާފާ ހަމައަށް‬

‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ދެއްވި‬ ‫ޔަގީންކަމަކީ‪ ،‬ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާ އިން ގެއްލުވާލި‬ ‫ހދައި ބައިވެރިންނަށް އިންސާފުވެރިކަމާއި‬ ‫ފައިސާ ޯ‬ ‫ހަމަހަމަކަމާ އެކު ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމެވެ‪.‬‬ ‫ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާތަކާއި‬ ‫ހދަން ޖެހޭ ކަމަށް‬ ‫ޖަމާއަތްތަކުގެ އެހީތެރިކަން ޯ‬ ‫ވިދާޅުވެ‪ ،‬ރައްޔިތުން އެމަނިކުފާނަށް އިތުބާރު ކުރަން‬ ‫އތީ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް‬ ‫ރައީސް ޮ‬ ‫އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު ހިޔާނާތުގެ ތަހުގީގު މަންޒަރާއި އެ‬ ‫ގތާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬ ‫ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ ޮ‬ ‫މެޖޯރިޓީ ޕާޓީ‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ވެސް‬ ‫ބޑުވުންތައް އެބަ ހުއްޓެވެ‪ .‬މި މައްސަލަތަކުގައި‬ ‫ކަން ޮ‬ ‫ކށް ޖަވާބުދާރީ ވެސް‬ ‫މުއައްސަސާތައް މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ޮ‬ ‫ކުރުވަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގައި މަންފާވި މީހުންގެ‬ ‫އތީ އެކުލަވާލައިފަ‬ ‫ލިސްޓެއް ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުން ޮ‬

‫ރައީސް އެދިވަޑައިގަތީ އިތުބާރު ކުރައްވަން‬ ‫ވެރިކަމަށް ދެ އަހަރުވި އިރު‪ ،‬މުހިއްމު‬ ‫ބައެއް ވައުދުތަކުގައި‪ ،‬އެންމެ އެދެވޭ މިންވަރަށް‬ ‫ނަތީޖާ ނުނެރެވޭ ކަމަށް ރައީސް ވެސް‬ ‫އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪ .‬އޭގައި‪ ،‬ގޮންޖެހުންތަކަކާ‬ ‫ކވިޑުގެ ބިރުގެ ހިޔަނި ވެސް އެޅުނު‬ ‫އެކު ހަތް މަހަށް ޮ‬ ‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖެ‬ ‫ރގްރާމެއްގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ އެންމެ‬ ‫ޓީވީގެ ޕް ޮ‬ ‫ބޭނުންވި ސްޕީޑުގައި އެންމެ ބޭނުންވާ ހިސާބަށް‬ ‫ނުގެންދެވި ބައެއް މަސައްކަތް ކުރިއިރު މަރުތައް‬ ‫ބެލުމާއި ހިޔާނާތްތަކުގެ އިތުރުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ‬ ‫ބހިޔާވަހިކަން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ ރައްޔިތުންގެ‬ ‫ޯ‬ ‫ބޑުވުން ހުރި މައްސަލަތަކެއް ކަން‬ ‫ބޑު ކަން ޮ‬ ‫ވަރަށް ޮ‬ ‫އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި މަރު ކޮމިޝަނުގެ‬ ‫ރައީސް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫މަސައްކަތްތައް މިހާތަނަށް ނުނިމި‪ ،‬އާއިލާތަކުގެ‬ ‫ބޑުވުންތަކަށް ނިމުމެއް ނައިސް ލަސްވުމަކީ ވެސް‬ ‫ކަން ޮ‬ ‫އެމަނިކުފާނަށް އުނދަގޫފުޅުވާ ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫"އެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވި ސްޕީޑަކު‬ ‫ނުގެންދެވޭ‪ .‬އެ މަސައްކަތް ފަށައިގެން އެބަހުރި‬ ‫ދަތިތަކެއް‪ .‬މަސައްކަތް ފަށައިގަތީމާ ފެނުނީ ހުރި‬ ‫ކންމެ ކަމެއްގެ އެންމެ އަޑިއަށް‬ ‫ދަތިތައް‪ .‬މިއިން ޮ‬ ‫ވާސިލްވާން ވަރަށް ބައިވަރު މަސައްކަތްތައް އެބަހުރި‪"،‬‬ ‫ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެ ދެ ވައުދާ ގުޅިގެން‬ ‫ވެސް ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި‬ ‫އެބަހުއްޓެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން‪ ،‬މިހާރު ނަތީޖާއާ‬ ‫ހަމައަށް ވާސިލްވާން މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައިވާ‬ ‫ކަމަށާއި ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި ބޭރުގެ‬ ‫އިންވެސްޓިގޭޓަރަކު ހަރަކާތްތެރިވުމަކީ ކުރިއެރުމެއް‬ ‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މި ޔަގީންކަމަށް ވުރެން މިހާރު މުހިއްމު ވެފައި‬ ‫އޮތީ މި ވައުދުތަކުގައި ނަތީޖާ ނެރެދެއްވުމެވެ‪.‬‬ ‫ޝަކުވާތަކަށް ނިމުމެއް ގެނެސް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު‬ ‫ދަމަހައްޓާށެވެ‪.‬‬


‫‪ 17‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ސަރުކާރުގެ ދެވަނަ އަހަރު‪،‬‬ ‫ކޮވިޑްގެ “އަނދިރިކަމުގައި”‬

‫‪11‬‬

‫އތް ނަމަ ފަހަރެއްގައި‬ ‫“އެހެން ސަރުކާރެއް ޮ‬ ‫ހެލްތަށް އެ ކުރި ކަހަލަ ހަރަދު ކުޑަކޮށްފައި‪،‬‬ ‫ކށްފާނެ‪ .‬އެކަމަކު ކޮންމެ‬ ‫އިގުތިސާދަށް ބޮޑުކޮށް ޮ‬ ‫އންނާނެތާ އެކި ގޮތްގޮތަށް ދެކޭ‬ ‫ކަމެއްގައި ވެސް ޮ‬ ‫ގތް‪ ”،‬ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ގތުގައި ބެލެންސެއް‬ ‫“އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭ ޮ‬ ‫ގެންގުޅެވުނު‪ .‬ހެލްތުގެ ބައި އެޗުޕީއޭއިން ރަނގަޅު‬ ‫ލެވެލްއެއްގައި ގެންދިއުމާ އެއްކޮށް‪ ،‬އެ ހުރި‬ ‫ސސެއްގެ ތެރެއިން އިގުތިސާދަށް ރަނގަޅު‬ ‫ރި ޯ‬ ‫ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިއްޖެ‪ .‬އަބަދުވެސް ހުންނާނެ‬ ‫ކުރެވޭނެ ނަމައޭ ހިތަށްއަރާ ކަންކަން‪”.‬‬

‫އު އް މީ ީދ ކު ލަ ަވ ރު “ ރީ ިތ ކޮ ށް އެ ަބ ފެ ނޭ”‬ ‫ކޮވިޑް‪19-‬ގެ ހާލަތުން ދުނިޔެ އަރައިގަތުމުގެ‬ ‫މަންޒަރުތައް މިހާރު ސާފެވެ‪ .‬އެއް ކަމަކީ ކާމިޔާބު‬ ‫ވެކްސިންތަކެއް ބާޒާރަށް ނެރުމުގެ ވަގުތު އައިސް‬ ‫ޖެހުމެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން އާންމުންގެ ބިރު ފިލައި‪،‬‬ ‫ދަތުރުފަތުރު ވެސް ގިނަވެ‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ އިރު‪،‬‬ ‫ގތަކަށް‪ ،‬މެދު އުޑަށް އެރުމުގެ‬ ‫ކުރިއެކޭ އެއްފަދަ ޮ‬ ‫ބޑެވެ‪ .‬މިހާރު ވެސް ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު‬ ‫ފުރުސަތު ޮ‬ ‫އަންނަނީ މަތިވަމުންނެވެ‪ .‬ރާއްޖެ އަންނަ އެއާލައިންތައް‬ ‫އތް އެއާޕޯޓުގެ‬ ‫އިތުރުވެ‪ ،‬ކޮވިޑާ އެކު ފަޅަށް ޮ‬ ‫ހަރަކާތްތައް ގިނަވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫“ރިބައުންޑް ވުމުގެ ކުލަވަރު ރީތިކޮށް އެބަ ފެނޭ‪”،‬‬ ‫ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ފުއްދައިދިނުމުގައި‬ ‫ކޅުން ސަރުކާރަށް‬ ‫ބޮޑެތި ލަސްތަކެއް އައުމާއި އިދި ޮ‬ ‫ޕޓް” ފަދަ ރައްދުތައް ވެސް އެބަ‬ ‫ދިން “އެފް ރި ޯ‬ ‫ހުއްޓެވެ‪ .‬ސަރުކާރުގެ ދެ އަހަރު މިދިއައީ މިހާތަނަށް‬ ‫ބޑު އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވި އަދި‬ ‫ތަރައްގީގެ ޮ‬ ‫އިގުތިސާދު ވެސް ފުނޑި‪ ،‬އެކަން ރަނގަޅުކުރާނެ‬ ‫ވިސްނުމެއް ވެސް ނެތި ކަމަށް‪ ،‬އިދިކޮޅުން ބުނާބުނުން‬ ‫ފައްޔާޒު ގަބޫލެއްނުކުރައްވަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވީ‬ ‫ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް‪ ،‬މިސާލަކަށް ފެނާއި ނަރުދަމާ‬ ‫ފަދަ‪ ،‬ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް ދާ ކަމަށެވެ‪ .‬ކޮވިޑާ‬ ‫އެކު ލަސްވުމެއް އަޔަސް‪ ،‬އެ މަޝްރޫއުތައް ނުހުއްޓޭނެ‬ ‫ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓް ހުޅުއްވައިދެއްވަން‬ ‫ހޯރަފުށީގައި އެޅި އެއާ ޯ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު‪ ،‬ރާއްޖޭގެ‬ ‫އެންމެ އުތުރަށް މިއަދު ދަތުރުފުޅުކުރައްވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ މި ސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރި ފުރަތަމަ އެއާޕޯޓެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓެއް ހުޅުވުމަކީ‪،‬‬ ‫ދެ އަހަރާ ދިމާކޮށް އެފަދަ އެއާ ޯ‬

‫މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް އެންމެ ބާރުލައްވާފައި‬

‫ބުނާ ނަމަ އަތުގައި ނެތް ފައިސާ‪ ،‬ޗާޕްކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬

‫ދެއްކެވި އެއް ވާހަކަ ވެސް ބިނާވަނީ ކޮވިޑްގެ‬

‫މިއީ ފައްޔާޒު ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި‪ ،‬ރާއްޖޭގެ‬

‫ހާލަތުގެ އިގުތިސާދީ ވެއްޓުން ކުރިމަތިވި އިރު‪،‬‬

‫އނިގަނޑު ފުރިހަމަނުވުމުން‪ ،‬ދައުލަތަށް‬ ‫އިގުތިސާދުގެ ޮ‬

‫ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު ތަރުތީބުވެފައި އޮތް ގޮތުން‬

‫ފަހަށް ރައްކާކުރެވިފައި ހުރި އެއްޗެއް‪ ،‬މިފަދަ ހާލަތަކާ‬

‫ބޮޑު ކާރިސާތަކުން ދެ ކަމެއް މިހާރުގެ ސަރުކާރުން‬

‫ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށެވެ‪ .‬މިސާލަކަށް އޭނާ ނެންގެވީ‪،‬‬

‫ނުބައްދަލު މިންވަރަކަށް ދަށްވުމުގެ ނަތީޖާ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ދަނީ ތަހައްމަލްކުރަމުންނެވެ‪ :‬ދުނިޔެ ހުއްޓުވި‬

‫ދައުލަތަށް ރައްކާކުރެވިފައި ހުރި ފައިސާގެ މިންވަރު‬

‫ބަލިމަޑުކަމަކާއި އެއާ ގުޅިގެން ގައުމު ވެއްޓުނު‬

‫ދަށްވުމެވެ‪ .‬އޭނާ ސިފަކުރެއްވި ގޮތުން ނަމަ‬

‫ބަލާއިރު‪ ،‬އޭނާ ވިދާޅުވަނީ‪ ،‬ކޮވިޑްގެ މި ބަނަ‬

‫އިގުތިސާދީ ވަޅުގަނޑެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުންނަށް އެހީވާން ބޭނުންވި މިންވަރަށް ނުވެވުނީ‬

‫ދުވަސްތަކުގައި ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވެވުނު ނިސްބަތާ‬

‫ގައުމުގެ ދަރަނި އޮތް ވަރާއި އަދި ދަރަންޏަށް ފައިސާ‬

‫މެދު “އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ” ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އތް މިންވަރު ވެސް ލިމިޓްވުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ނެގެން ޮ‬

‫އެގޮތަށް އޭނާ ވިދާޅުވަމުން ވެސް ތަކުރާރުކުރެއްވީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ތަހައްމަލްކުރާކަން” އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޕޓެއް ނުލިބޭކަން‪ ”،‬ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި‬ ‫އެނގޭނެ އެފް ރި ޯ‬

‫މޫ ސާ ލަ ތީ ފް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ސަރުކާރަކަށް ދިމާވާނެ އެންމެ އުނދަގޫ‪ ،‬އެންމެ‬

‫ހުދުމުހުތާރު‪ ،‬އަނިޔާވެރި އަދި ހިޔާނާތުން ފުރިފައި‬ ‫އޮތް އެކަމަކު ތަރައްގީގެ އާދަޔާ ހިލާފު މަޝްރޫއުތަކުން‬ ‫އެތައް ބަޔަކަށް އާ މަންޒަރުތަކެއް ވެސް ދައްކުވައިދިން‬

‫“ހަގީގަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރުގަދަ‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ބަލިކުރައްވައި‪،‬‬

‫އވެފައި‪ ،‬އަޅުގަނޑުމެންގެ‬ ‫ސްޓްރަކްޗަރަލް އިގުތިސާދެއް ޮ‬

‫އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ކުރެވެން އޮތް މިންވަރަށް‬

‫“ރައްޔިތުން ބައިވަރު ކަންކަން މިހާރު ވެސް‬

‫ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު‬

‫އވެފައި‪ ،‬ދަރަނީގެ ބާޑަން‬ ‫ރަނގަޅު ސޭވިންއެއް ޮ‬

‫ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ކުޑަ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް‬

‫ބޑު ނޫން ނަމަ‪ ،‬އަސްލު މި‬ ‫މިހާރަށް ވުރެ ޮ‬

‫ހާލަތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވެވޭނެ މިންވަރަށް‬

‫ކޮނޑުފުޅުގައި އަޅުއްވައިގެންނެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެމަނިކުފާނާއި‬

‫ކާރިސާގައި މި ދިމާވި ކަންތައް ވަރަށް ރީތިކޮށް‬

‫ކށްފައި ހުރި ނަމަ‪ ،‬ވަޒީފާ‬ ‫ދައުލަތުގައި ފައިސާ ރައްކާ ޮ‬

‫އެމަނިކުފާނުގެ ޓީމުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތީ‪ ،‬ޔާމީންގެ‬

‫ހަމަޖައްސާލެވުނީސް‪ ”،‬ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގެއްލުނު މީހުންނަށް ދިން ފައިސާގެ އެހީތެރިކަމާއި‬

‫ފހެލެވެން ނެތް ތަރައްގީގެ ބިޔަ ސިފަތަކާ‬ ‫ނަންފުޅު ޮ‬

‫“އޭގެ މާނައަކީ ޓޫރިޒަމުން އެ ގެއްލުނު ބައި‬

‫ގތުގައި ޓޫރިޒަމް ހުއްޓޭ ފަދަ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކށްދިން މާލީ އެހީ ވެސް މާ‬ ‫ވިޔަފާރިތަކަށް ފޯރު ޮ‬

‫އެއްވަރަށް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު‬

‫އަރައިގަނެވެންދެން‪ ،‬ރަނގަޅު ހާލަތަކަށް ގެނެވެންދެން‬

‫ބޑުވީހެވެ‪ .‬މިސާލަކަށް ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހުންގެ‬ ‫ޮ‬

‫ހދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިއެރުންތަކެއް ޯ‬

‫ދައުލަތުން [ފައިސާ] ޕަމްޕިންކުރެވުނީސް‪ .‬އެކަމަކު‬

‫މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން ގެންގުޅުނު އުސޫލުތައް ދޫކޮށް‪،‬‬

‫އަޅުގަނޑުމެންގެ އިގުތިސާދަކީ ސްޓްރަކްޗަރަލީ ވަރުގަދަ‬

‫ދިވެހި ރައްޔިތެއް ނަމަ ވަގުތުން އެހީތެރިވެވުނީސް‬

‫އތީ މީހެއްގެ ހިޔާލަށް ވެސް ނުގެނެވޭ‬ ‫ހާލަތު މި ޮ‬

‫އިގުތިސާދެއް ނޫން‪ .‬އަޅުގަނޑުމެންގެ ސޭވިންއެއް ނެތް‪.‬‬

‫ކަމަށް‪ ،‬ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ދިވެހި ސަރުކާރު‬

‫ކޅުން ސިފަކުރަމުން‬ ‫ފަދަ ދަރަޖައެއްގަ އެވެ‪ .‬އިދި ޮ‬

‫ދަރަނި ބޮޑު‪”.‬‬

‫އަބަދުވެސް ހިންގަމުން އަންނަނީ ބުރަ ބޮޑު އަދި‬

‫އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ދެ އަހަރު މިއަދު ފުރޭއިރު‬

‫އަންނަ “ލަސް ސަރުކާރު” އިތުރަށް “ލަސްކޮށްދޭ”‬

‫އތް އިގުތިސާދަކަށް ކޮވިޑް‬ ‫އެފަދަ ފެންވަރެއްގައި ޮ‬

‫ކށެވެ‪ .‬ލިބޭ އާމްދަނީއާ ނުބައްދަލު‬ ‫ހަރަދު ވެސް ބޮޑު ޮ‬

‫އިގުތިސާދީ ވެއްޓުން ކޮވިޑާ އެކު ލައިގަތީ‪ ،‬އިންސާފަށް‬

‫ލައިގަތުމުން‪ ،‬ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ‪“ ،‬އެންމެ ބޭނުންވާ‬

‫ހުވަފެންތައް ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަ އެވެ‪ .‬ކޮވިޑްގެ‬

‫ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ‪ ،‬ސަރުކާރުގެ ކުށެއް އޮވެގެންނެއް‬

‫ވަރަށް ވިޔަފާރިތަކަށް ވެސް އަދި އާންމު ރައްޔިތުންގެ‬

‫ކުރިން ނަމަ‪ ،‬މިފަދަ ދަތިކަމެއް ނާދެ އެވެ‪.‬‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬އަދި އެ ވަޅުގަނޑުން އަރައިގަތުމުގައި‬

‫ކށްދޭން ވެސް [އެހީތެރިކަން‬ ‫އުނދަގޫތައް ފަސޭހަ ޮ‬

‫ދައުލަތުގެ “ފަގީރުކަން” އިހުސާސްކުރެވޭ ފަދަ‬

‫ގންޖެހުންތައް ގިނަވުމުގެ ފޫޅު‬ ‫ހުރި މައްސަލަތަކާއި ޮ‬

‫ނުދެވުނު]” ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް‪ ،‬މިހާ ގިނަ ދުވަހަށް‬ ‫ސީދާ އަސަރުތަކެއް މިހާ ޮ‬

‫ނންނާނެ ކަމަށް‪،‬‬ ‫ހަމައެކަނި މި ސަރުކާރަށް ކެނޑެން ޯ‬

‫ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދުގެ ‪ 74‬ޕަސެންޓް ބިނާވެފައި‬

‫ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވެފައެއް ވެސް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ނުފޫޒު ގަދަ ވަޒީރުން ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުމުގައި ވެސް‪،‬‬

‫އތް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ގާތްގަނޑަކަށް މުޅިން‬ ‫ޮ‬

‫އިންސާފަށް ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ‪ ،‬ސަބަބުތަކެއް އެބަ‬

‫ބަންދުވުމުން ސަރުކާރަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ އެހެން‬

‫ވަސީލަތްތަކާއި ލިބެން ހުރި ތަޖުރިބާ އާއި ގާބިލް‬

‫ހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫ގތަކަށް މިދިއައީ‬ ‫ގތެއް ނެތި‪ ،‬މުޅި އަހަރު ކަހަލަ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކވިޑްގެ ހާލަތު މެނޭޖްކުރެވުނީ‬ ‫ކަމަށް ބަލާ ނަމަ ޮ‬

‫ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގައިގެންނެވެ‪ .‬އެހެން ގޮތަކަށް‬

‫“އެންމެ ރަނގަޅަށް” ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޕޓަށް އިންޓަވިއު ދެއްވިއިރު‪ ،‬އިކޮނޮމިކް‬ ‫މި ރި ޯ‬

‫ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރަށް ލިބެން ހުރި‬

‫ޕއިންޓެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ސަރުކާރަށް އޮތް ޕްލަސް ޮ‬ ‫ސަރުކާރެއްގެ ހިންގުންތެރިކަން އަޅާބަލަނީ ކުރީ‬ ‫ސަރުކާރާ ކަމުން‪ ،‬މިހާރުގެ އިދިކޮޅަށް ފެންނަނީ‬ ‫“ތަރައްގީގެ ކުލަވަރެއް ނެތް” ވެރިކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރުގެ ދެ އަހަރަށް އިދިކޮޅުން “އެފް‬ ‫ޕޓެއް” ދިނުމަކީ‪ ،‬ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪،‬‬ ‫ރި ޯ‬ ‫“އަސްލެއް ނެތް” ސިޔާސީ ވާހަކައެކެވެ‪ .‬ސީ‬ ‫ކޅުގެ ވާހަކަތަކާ މެދު‬ ‫ރިޕޯޓެއް ދިން ނަމަވެސް‪ ،‬އިދި ޮ‬ ‫ކށް ވިސްނެވީސް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬ ‫ސީރިއަސް ޮ‬ ‫“އާންމު ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކައިރީ އައްސަވާލެއްވީމާ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫“އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭނީ ވެސް ވަކި‬ ‫ވަރެއްތާ‪ ،‬އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކިތައްމެ މަސައްކަތެއް‬ ‫ކުރިޔަސް‪”.‬‬ ‫އިންޓަވިއު ފައްޓަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އިގުތިސާދީ‬ ‫ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާ ނަމަ “މިއީ ޑިލީޓްކުރަންވީ‬ ‫އަހަރެއް” ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭގެ މާނައަކީ ކޮވިޑް‪-‬‬ ‫‪ 19‬ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހުނު އަދި އެ ޒިންމާ އުފުލަން‬ ‫އޮތް ސަރުކާރަކަށް ބަލާ ނަމަ‪ ،‬ތަރައްގީގެ އެއްވެސް‬ ‫ކަމެއް ނުކުރެ އަތްއުރާލުމެއް ވެސް ނޫނެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ‬ ‫އެކި ހިސާބުތަކުގައި އެތައް މަޝްރޫއުއެއް ކުރިއަށް‬ ‫ދާކަމާއި‪ ،‬އިގުތިސާދީ ވެއްޓުމަކާ ކުރިމަތިވެފައި އޮތަސް‪،‬‬ ‫މަޝްރޫއުތައް ނުހުއްޓާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އިގުތިސާދަށް ކުރިމަތި މިވީ “ދާއިމީ ބަދަލެއް‬ ‫ނޫން‪ .‬ދާއިމީ ވެއްޓުމެއް ނޫން‪ ”،‬ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫“އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ އަރައިގަންނަ‬ ‫ތަން‪”.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 17‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫‪18‬‬

‫މޮޑާނާގެ ވެކްސިން ‪ 95‬ޕަސެންޓް ކާމިޔާބު‬ ‫އަދި އެ ކުންފުނިން ބުނެފައި ވަނީ އަމާޒަކީ އަންނަ‬

‫ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ‪ .‬ނަތީޖާ ދެއްކީ ވައިރަސް އިތުރުވުން‬

‫ވޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު ‪ - )16‬އެމެރިކާގެ‬ ‫ޮ‬ ‫މޮޑާނާ ކުންފުނިން އުފެއްދި ވެކްސިން‪ ،‬ކޮވިޑް‪ 19-‬އިން‬

‫ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުންނަށް ވަނީ ހަތަރު ހަފުތާގެ‬

‫އަހަރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ބޭނުން ކުރުމަށް އެއް ބިލިއަން‬

‫ހުއްޓުވާ ކަމެވެ‪ .‬ވައިރަސްގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވަނީ‬

‫ރައްކާތެރިވުމަށް ‪ 95‬ޕަސެންޓް ކާމިޔާބު ކަމަށް އެ‬

‫ދުރުމިނުގައި އަސްލު ވެކްސިން ދީފަ އެވެ‪ .‬ބާކީ ތިބި‬

‫ޑޒް އުފެއްދުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ހަށިގަނޑު ތެރެއަށް ވަދެ ސެލްތައް ބޭނުންކޮށްގެން‬

‫ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫މީހުންނަށް ދިނީ ޑަމީ އިންޖެކްޝަނެވެ‪ .‬ކުންފުނިން‬

‫މޮޑާނާގެ ވެކްސިން ކާމިޔާބު ކަމަށް ހާމަކުރި އިރު‬ ‫އެމެރިކާގެ ފައިޒާ ކުންފުނިން ކޮވިޑް‪ 19-‬އަށް އުފެއްދި‬ ‫ވެކްސިންގެ ‪ 90‬ޕަސެންޓް ކާމިޔާބު ކަމަށް ވަނީ‬ ‫ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މޑާނާ އިން ބުނީ މިއީ މުހިންމު ދުވަހެއް‬ ‫ޮ‬ ‫ހދުމަށް ކުރިއަށް އޮތް‬ ‫ކަމަށާއި ވެކްސިން އަށް ހުއްދަ ޯ‬ ‫ހަފުތާތަކުގައި ހުށަހަޅާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މޑާނާގެ ވެކްސިންގެ ތަހުލީލްތަކުގައި ވަނީ‬ ‫ޮ‬

‫‪ 30،000‬މީހުންނަށް ވެކްސިން ދީފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭން‬

‫ބުނެފައި ވަނީ ‪ 94.5‬ޕަސެންޓް މީހުންނަށް ވެކްސިން‬ ‫އިން ރައްކާތެރިކަން ލިބުނު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މޑާނާގެ ރައީސް ސްޓެފަން ހޮޖް ވިދާޅުވީ‬ ‫ޮ‬

‫ލޖީ ކުންފުނި‪ ،‬މޮޑާނާގެ‬ ‫އެމެރިކާގެ ބަޔޯޓެކްނޮ ޮ‬ ‫ކށްފައި ވަނީ މިހާތަނަށް އަދި‬ ‫ވެކްސިން ތައްޔާރު ޮ‬ ‫ވެކްސިނެއް އުފައްދާފައި ނުވާ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް‬

‫ގިނަވެގަންނާތީ އެވެ‪ .‬ވެކްސިނެއް ކާމިޔާބުވާނީ‬ ‫ވައިރަސްގެ އެ ގިނަވުން ހުއްޓުވައިދޭ ނަމަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލޖީގައި މިހާތަނަށް‬ ‫މޑާނާ އިން ބޭނުންކުރާ ޓެކްނޮ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬ވެކްސިންގެ މައިގަނޑަކީ‬ ‫ބޭނުން ޮ‬

‫ކށް އިންސާނުންނާ‬ ‫އެއްވެސް ވެކްސިނެއް ތައްޔާރު ޮ‬

‫ވެކްސިންގެ ‪ 94‬ޕަސެންޓް ކާމިޔާބުވާނެ ކަމަށް އެކަކު‬

‫ރނާވައިރަސްގެ ޖެނެޓިކްގެ ބައެއް ކަމަށްވާ އެމް‪-‬‬ ‫ކޮ ޯ‬

‫ކށް ވެކްސިން ހަދަނީ‬ ‫ހަމައަކަށް ނާދެ އެވެ‪ .‬އާންމު ޮ‬

‫ވެސް ގަބޫލް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެއީ ވަރަށް‬

‫އާރުއެންއޭ އެވެ‪ .‬ޓްރަޔަލްގައި ބޭނުންކުރި މީހުންގެ‬

‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫އަސްލު ވައިރަސް ބޭނުން ޮ‬

‫ބޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫މޑާނާ އިން އުއްމީދު ކުރަނީ ހުއްދަ ލިބުމާ އެކު‬ ‫ޮ‬ ‫ފރުކޮށްދިނުމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެމެރިކާ އަށް ‪ 20‬މިލިއަން ޑޯޒް ޯ‬

‫ބޑީސް އުފެދުމުން އެ ނަގައި‪،‬‬ ‫ހަށިގަނޑުގައި އެންޓި ޮ‬

‫ވައިރަސްގެ ޖެނެޓިކް މެޓީރިއަލްސް ހިމަނައިގެން‬

‫ލެބޯރަޓަރީގައި ޓެސްޓް ހެދީ‪ ،‬ކޮރޯނާވައިރަސްގެ‬

‫ވެކްސިނެއް އުފެއްދިއްޖެ ނަމަ އެއީ ގިނަ އަދަދަކަށް‬

‫ސަބަބުން އިންފެކްޓްވެފައި ހުރި ސެލްތަކެއް‬

‫ތައްޔާރުކުރަން ވެސް ފަސޭހަވާނެ އީޖާދެކެވެ‪.‬‬

‫އެމެރިކާގައި ކޭސްތައް އިތުރުވެ ސްޓޭޓްތައް ލޮކްޑައުނަށް‬ ‫ނިމިގެން ދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބީއާ‬

‫ވޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު ‪ - )16‬އެމެރިކާގައި‬ ‫ޮ‬ ‫ރނާވައިރަހުގެ ކޭސްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫ކޮ ޯ‬

‫ޑނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރުން‬ ‫ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ޮ‬

‫ލކްޑައުން ކުރަން‬ ‫އިތުރުވަމުންދާތީ ބައެއް ސްޓޭޓްތައް ޮ‬

‫މިހާރު ވަނީ ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން ‪ 20‬މިލިއަން‬

‫ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ވެކްސިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފަ‬

‫ވޝިންޓަނުން މިހާރު ވަނީ‬ ‫މިޝިގިން އާއި ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޖޯ ބައިޑަންގެ‬

‫ބޑަށް ހަރުކަށިކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ހައި‬ ‫ފިޔަވަޅުތައް ވަރަށް ޮ‬

‫ކެމްޕޭން ޓީމުން ބުނެފައި ވަނީ ވެރިކަން ބަދަލު‬

‫ކލެޖްތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުން މިހާރު ވަނީ‬ ‫ސްކޫލާއި ޮ‬

‫ކުރުމުގެ މަރުހަލާތަކަށް ސަރުކާރުން އެއްބާރުލުން‬

‫މެދުކަނޑާލައިފަ އެވެ‪ .‬މިޝިގަންގައި ބުދަ ދުވަހުން‬

‫ނުދިނުމުން ވެކްސިނޭޝަން ކެމްޕޭނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު‬

‫ޓރެންޓްތަކުގައި ކެއިން ބުއިމުގެ‬ ‫ފެށިގެން ރެސް ޯ‬

‫ލިބިފައި ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވޝިންޓަނުގައި އިއުލާންކުރި ފިޔަވަޅުތައް ހޯމަ‬ ‫ޮ‬

‫ޚިދުމަތް ދިނުން ހުއްޓާލާނެ އެވެ‪ .‬ވޮޝިންޓަނުގައި‬ ‫ރެސްޓޯރެންޓްތައް ބަންދު ކުރުމުގެ އިތުރުން ޖިމްތަކާއި‬

‫ދުވަހުން ފެށިގެން ތަންފީޒްކުރަން ފަށާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ސިނަމާތަކާއި ތިއޭޓަރުތައް އަދި މިއުޒިމްތައް ވެސް‬

‫ގަވަރުނަރު ޖޭ އިންސްލީ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ ‪100‬‬

‫ބަންދު ކުރަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަހަރުގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ނޮވެމްބަރު ‪ 15‬ވަނަ‬

‫އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް‪ 19-‬އަށް ޕޮޒިޓިވްވި‬ ‫މީހުންގެ އަދަދު ‪ 11‬މިލިއަނަށް އަރާފައިވާ އިރު‬

‫ދުވަހަކީ އާއްމު ސިއްހަތުގެ އެންމެ ނުރައްކާ ދުވަސް‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓްކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް‬ ‫ކށް ދުވާލަކު މިހާރު‬ ‫ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ‪ .‬އެވްރެޖް ޮ‬ ‫ދަނީ ‪ 1،000‬މީހުން މަރުވަމުންނެވެ‪ .‬އެ ގައުމުން‬ ‫މިހާތަނަށް ވަނީ ‪ 250،000‬މީހުން މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ ސްޓޭޓަކުން‬ ‫ޓެކްސަސް އާއި ކެލިފޯނިއާ ޮ‬ ‫ވަނީ އެއް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 17‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫‪20‬‬

‫ޓްރަމްޕް ‪ 2024‬ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބަށް؟‬ ‫ވޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު ‪ - )17‬ވައިޓް‬ ‫ޮ‬ ‫ހައުސްގައި ދެން އިތުރަށް ހުންނެވުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫ނެތްކަން ޔަގީންވުމާ އެކު ‪ 2024‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫އންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި‬ ‫އެމެރިކާގައި ޮ‬ ‫ޑނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިސްނަވާ‬ ‫ވާދަކުރައްވަން ރައީސް ޮ‬ ‫ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫"ޓްރަމްޕަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ދެން މި‬ ‫އިންތިޚާބުގެ ކަންތައް ނިމިއްޖެކަން‪ "،‬އެޑްވައިޒަރަކު‬ ‫ޔކް ޓައިމްސް އަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ނިއު ޯ‬ ‫ނޮވެމްބަރު ‪ 3‬ވަނަ ދުވަހުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން‬ ‫ބަލިވިކަމަށް އެއްބަސްވާން ޓްރަމްޕް އަދިވެސް‬ ‫ކޅު ހައްދަވަމުންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އާދިއްތަ‬ ‫ގެންދަވަނީ ދެ ޮ‬ ‫ޖ ބައިޑަން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި‬ ‫ދުވަހު ވަނީ ޯ‬ ‫ކަމަށް އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޔކް ޓައިމްސް އިން ބުނީ ‪ 2024‬ގެ‬ ‫ނިއު ޯ‬ ‫އިންތިޚާބަށް ނުކުމެވަޑައިގަތުމަށް ޓްރަމްޕް ވަރަށް‬ ‫ކށް ވިސްނަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސީރިއަސް ޮ‬ ‫ނިމިގެން ދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޓްރަމްޕަށް‬ ‫ދެ ވަނަ ދައުރެއް ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ‪ 72‬މިލިއަން‬ ‫ވޓުލާފައިވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ވެރިކަމަށް‬ ‫މީހުން ޯ‬ ‫ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންވާ ވަރަށް އިލެކްޓޯރަލް‬ ‫ކޮލެޖް ވޯޓު ލިބިވަޑައިނުގަތުމުން އިންތިޚާބުން ވަނީ‬ ‫ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފަ އެވެ‪ .‬ޓްރަމްޕަށް‬ ‫ވުރެ ރައްޔިތުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ވޯޓުން ފަސް‬ ‫ހއްދަވާފައިވާ ބައިޑަން ވަނީ ‪306‬‬ ‫މިލިއަން އިތުރަށް ޯ‬ ‫ހއްދަވައިފަ އެވެ‪ .‬ޓްރަމްޕަށް‬ ‫އިލެކްޓޯރަލް ވޯޓު ޯ‬ ‫ލިބިވަޑައިގެންފައި ވަނީ ‪ 232‬އިލެކްޓޯރަލް ވޯޓެވެ‪.‬‬ ‫ޓްރަމްޕަކީ ވޭތުވެދިޔަ ‪ 28‬އަހަރު ދުވަހު ތެރޭ ދެ‬ ‫ވަނަ ދައުރެއް ނުލިބި ވެރިކަމުން ވަކިވެވަޑައިގަންނަވަން‬ ‫ޖެހޭ ފުރަތަމަ ރައީސް އެވެ‪ .‬އާ ރައީސް ހުވާ‬ ‫ކުރައްވާނީ ޖެނުއަރީ ‪ 20‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ދެ މަސް ތެރޭ ޓްރަމްޕް ދާނެ‪،‬‬ ‫އަޅުގަނޑުމެން ތިބޭނެ‪ :‬އީރާން‬

‫ތެހެރާން (ނޮވެމްބަރު ‪ - )17‬އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ‬ ‫ކޅަކަށްވެފައިވާ އިރު‬ ‫ސަރުކާރު ނިމެން މަދު ދުވަސް ޮ‬ ‫އެ ގައުމާ ބައިވެރިވެގެން އީރާނަށް ދަތި ނުކުރުމަށް‬ ‫މެދުއިރުމަތީގެ ގައުމުތަކަށް ތެހެރާނުން ގޮވާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫"ދެ މަހެއްހާ ދުވަސްތެރޭ ޓްރަމްޕުގެ ވެރިކަން‬ ‫ނިމިގެން ދާނެ‪ .‬އެކަމަކު އީރާން އޮންނާނެ‪ "،‬ޚާރިޖީ‬ ‫ވަޒީރު ޖަވާދު ޒަރީފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއީ އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް ދޭ‬ ‫އިޚްލާސްތެރި މެސެޖެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް ޒަރީފްގެ މި މެސެޖް ދިން‬ ‫އތް ދުވަސްތަކުގައި‬ ‫އިރު ޓްރަމްޕުގެ ވެރިކަމުގައި ބާކީ ޮ‬ ‫ކޅަށް އިތުރު ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް‬ ‫އީރާނާ ދެ ޮ‬ ‫އެޅުމަށް އެމެރިކާ އިން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އެ‬ ‫ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އެމެރިކާގެ‬ ‫ނިއުސް ވެބްސައިޓަކުން އާދިއްތަ ދުވަހު ބުނެފައި ވަނީ‬ ‫ޖ ބައިޑަން ޖެނުއަރީ ‪ 20‬ވަނަ‬ ‫ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ޯ‬ ‫ކންމެ ހަފުތާއަކު އެއް‬ ‫ދުވަހު ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން‪ޮ ،‬‬ ‫ކޅަށް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް‬ ‫ފަހަރު އީރާނާ ދެ ޮ‬ ‫ޓްރަމްޕް ސަރުކާރުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަދި އެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަނީ އެމެރިކާއާ ގުޅިފައިވާ‬ ‫އަރަބި ގައުމުތަކުގެ އެހީއާ އެކު ކަމަށް ވެސް‬ ‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑެތި ބާރުތަކާއި އީރާނާ އެކު ‪2015‬‬ ‫ދުނިޔޭގެ ޮ‬ ‫ސއިކުރި ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން‬ ‫ޮ‬ ‫ވަނަ އަހަރު‬ ‫އެމެރިކާ ވަނީ މެއި ‪ 2018‬ގައި ވަކިވެފަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވުމަށް ފަހު ޓްރަމްޕް‬ ‫ކޅަށް ދަތިކުރުމުގެ އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް‬ ‫ވަނީ އީރާނާ ދެ ޮ‬ ‫އަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 17‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫"އިންޑިއަން އައިޑޮލް ‪"12‬‬ ‫ފަށާނީ މި މަހު ‪ 28‬ގައި‬ ‫ސޮނީ ޓީވީން ގެނެސްދޭ މަޝްހޫރު ލަވަ ޝޯ‬ ‫"އިންޑިއަން އައިޑޮލް" ގެ ‪ 12‬ވަނަ ސީޒަން މި‬ ‫މަހުގެ ‪ 28‬ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސނީ ދައްކަމުން އަންނަ‬ ‫ޮ‬ ‫ޝޯގެ ޕްރޮމޯތައް ވެސް‬

‫ދުބާއީގައި ހަނީމޫން ހޭދަކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މި މަހުގެ ‪ 28‬ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ "އިންޑިއަން‬ ‫އޑިޝަންގެ ޝޯތަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫އައިޑޮލް ‪ "12‬ފަށާނީ ޮ‬

‫އިރު‪ ،‬އެ ޗެނެލުން ގެނެސްދޭ "އިންޑިއާސް ބެސްޓް‬ ‫ޑާންސާ" ގެ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭގެ އެޕިސޯޑްގައި‬

‫އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން ‪ 7:30‬ގައި‬

‫ވެސް ވަނީ "އިންޑިއަން އައިޑޮލް ‪ "12‬ގެ‬

‫ގެނެސްދޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫"އިންޑިއަން އައިޑޮލް ‪ 28 "12‬ގައި ފަށާ އިރު‪،‬‬

‫ދެ ފިރިހެން ޖަޖުން ކަމަށްވާ ވިޝާލް ދަދުލާނީ އާއި‬

‫"އިންޑިއާސް ބެސްޓް ޑާންސާ" ގެ ފިނާލޭ ޝޯ މި‬

‫ޝގެ ހޯސްޓް އަދިތިޔާ‬ ‫ޯ‬ ‫ހިމޭޝް ރޭޝަމިއާ އާއި‬

‫މަހުގެ ‪ 29‬ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގެނެސްދޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ބައިވެރިވެ‪ ،‬އިންޑިއަން‬ ‫ނާރަޔަން މެހުމާނުންގެ ޮ‬ ‫އައިޑޮލްއާ ބެހޭ ވާހަކަތައް ހިއްސާކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޑލް" ގެ އަންހެން ޖަޖަކީ‬ ‫"އިންޑިއަން އައި ޮ‬ ‫މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކަރެވެ‪.‬‬

‫ޝާހްރުކްގެ ފިލްމެއް ކާތިކަށް‬

‫ރހަންޕްރީތު ސިންގްއާ އެކު މި ވަގުތު އަންނަނީ‬ ‫ޯ‬

‫ކންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޮނިހިރާއި‬ ‫ޝގެ އެޕިސޯޑްތައް ޮ‬ ‫ޯ‬

‫މޝަނަލް ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫ޕްރޮ ޯ‬

‫‪21‬‬

‫މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ނިންމައިލި‬ ‫ކށްފައި ވަނީ ސަނީ‬ ‫"އިންޑިއަން އައިޑޮލް ‪ "11‬ކާމިޔާބު ޮ‬ ‫ސނީން އިންޑިއަން އައިޑޮލް‬ ‫ޮ‬ ‫ހިންދުސްތާނީ އެވެ‪.‬‬ ‫ގެނެސްދެނީ ‪ 2004‬އިން ފެށިގެންނެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ މިދިޔަ މަހުގެ ‪ 24‬ގައި ކައިވެނިކޮށް‪ ،‬ފިރިމީހާ‬

‫"ސުއިސައިޑް ސްކޮޑް ‪ "2‬ގެ‬ ‫ކާސްޓަށް ސްޓެލޯން‬

‫އާލިއާ ބަޓާއި އަރުޖުން ކަޕޫރަށް ޝާހްރުކް ޚާންގެ‬

‫މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީގައި ރިލީޒްކުރި "ލަވް‬

‫ފިލްމު ކުންފުނި ރެޑް ޗިލީޒް އެންޓަޓައިންމަންޓުން‬

‫އާޖް ކަލް" ގެ ބަތަލު ދާދި ފަހުން ވަނީ "ނީރްޖާ"‬

‫ފިލްމުތަކެއް ހުށަހަޅާފައި ވަނިކޮށް‪ ،‬ވިދަމުން އަންނަ‬

‫ގެ ޑައިރެކްޓަރު ރާމް މަދަވާނީގެ ފިލްމަކަށް ވެސް‬

‫ޒުވާން އެކްޓަރު ކާތިކް އާރިޔަނަށް ވެސް ފިލްމެއް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ކާތިކް ޝޫޓިން ފަށާފައި ހުރި‬ ‫ސޮއި ޮ‬

‫ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ‬

‫ފިލްމީ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނީ‬ ‫ވަކި ނަމެއް އަދި ހަމަނުޖައްސާ މި ފިލްމަކީ އަޖޭ‬ ‫ކމެޑީއެއް ކަމަށާއި‬ ‫ބާލް ޑައިރެކްޓްކުރާނެ ރޮމޭންޓިކް ޮ‬

‫ރޑަކްޝަންގެ "ދޯސްތާނާ ‪ "2‬އާއި އަނީސް ބަޒްމީގެ‬ ‫ޕް ޮ‬ ‫"ބޫލް ބުލައްޔާ ‪ "2‬ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައިވާ އިތުރު ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ސއި ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫ކާތިކް‬

‫ފިލްމަށް ކާތިކް ފެހި ސިގްނަލް ވެސް ދީފައިވާ‬

‫ވަރުން ދަވަންގެ ބޭބެ ޑައިރެކްޓްކުރާ ތެލެގޫ ފިލްމެއްގެ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަޖޭ އަކީ "ބީއޭ ޕާސް" އާއި "ސެކްޝަން‬

‫ރިމެކް ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫‪ "375‬ގެނެސްދިން ޑައިރެކްޓަރެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ޝާހްރުކް‬ ‫ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ އިން ބުނި ޮ‬

‫ރޑިއުސްކޮށް ގެނެސްދޭން ހުރި‬ ‫ޝާހްރުކް ޕް ޮ‬ ‫ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އަވަހަށް ދެން‬

‫ހުށަހެޅި ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ކާތިކް ފަށާނީ އަންނަ‬

‫ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާނީ އަބީޝެކް ބައްޗަކާ‬

‫އަހަރުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪.‬‬

‫ބބް ބިސްވާސް" އެވެ‪.‬‬ ‫އެކު ގެނެސްދޭ " ޮ‬

‫ވީޑިއޯ ގޭމުން ނަފްސާނީ‬ ‫ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުވޭ‬ ‫އ ގޭމް ކުޅުމުން ނަފުސަށް‬ ‫ގިނައިރު ވީޑި ޯ‬ ‫ހަމަޖެހުން ގެނެސް އުފާވެރިކަން އިހުސާސްކޮށްދޭ‬ ‫ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފޑް އިންޓަނެޓް ރިސާޗް‬ ‫އިނގިރޭސިލާތުގެ އޮކްސް ޯ‬ ‫ދެ ގޭމެއް ކުޅޭ މީހުންނަށް ނަފުސުގެ ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް‬

‫"ހާއްސަ ގުޅުމެއް" ގެ ސަބަބުންނެވެ‪.‬‬

‫ރސިން" އާއި އިލެކްޓްރޯނިކް‬ ‫ޑގެ "އެނިމަލް ކް ޮ‬ ‫ނިންޓެން ޯ‬ ‫އާޓްސް (އީއޭ) ގެ "ޕްލާންޓްސް ވާސަސް ޒޮންބީސް"‬

‫ބޑުވޭ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬އަދި‬ ‫ކުރާ އަސަރު ޮ‬ ‫ފާހަގަކުރެވޭ މައިގަނޑު އެއް ކަމަކީ ގޭމެއް ކުޅެގެން‬

‫ގޭމް ކުޅޭ ‪ 18‬އަހަރުން މަތީގެ ‪ 3،274‬މީހުންގެ‬ ‫ގތުން އެ މީހުންނާ ގޭމް‬ ‫މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ކޑް" ގެ ދެވަނަ ބަޔަށް‬ ‫ފިލްމު "ސުއިސައިޑް ސް ޮ‬ ‫ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސިލްވެސްޓަ ސްޓެލޯން‬

‫ކށްފައި ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬ ‫ފެބްރުއަރީގައި އިއުލާން ޮ‬

‫ސޮއިކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަން އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށް‪،‬‬

‫އާ ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި އިޑްރިސް‬

‫"މިސާލަކަށް‪ ،‬ކެރެކްޓާތަކަށް އިންޓަރެކްޓްކުރެވޭ‬ ‫ސޝަލް ފީޗާތަކެއް ހުރި ނަމަ އެ ގޭމަކުން‬ ‫ޯ‬ ‫ކަހަލަ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މިދިޔަ‬ ‫ބޑު ބައި ޝޫޓް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ސޝަލް ފީޗާތަކާ އެކު އޭގައި ހުންނަ‬ ‫ޯ‬ ‫ގޭމްތަކުގައި‬

‫އިންސްޓިޓިއުޓުން މި ދިރާސާ ހަދާފައި ވަނީ އާންމުކޮށް‬

‫ދިރާސާ ހަދާފައި ވަނީ އާންމުކޮށް ވީޑިއޯ‬

‫މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އިއުލާންކުރި ސުޕަހީރޯ‬

‫އުފާވެރިކަން‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި މިގޮތަށް ދިމާވަނީ‬ ‫އެންޑްރޫ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ކެރެކްޓަތަކާއި ގޭމް ކުޅޭ މީހާއާ ދެމެދު އުފެދޭ‬

‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬އެ ދެ ގޭމަކީ‬ ‫އަންނަ ބަދަލުތައް ވަޒަން ޮ‬

‫ކށް ދީފައި ވަނީ ފިލްމުގެ ވަރަށް‬ ‫ގުޅުނުކަން ކަށަވަރު ޮ‬

‫ނުކުޅޭ މީހުންނާ އަޅާބަލާއިރު މާ ބޮޑަށް ވެސް‬

‫އުފާވެރިކަން ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭ ނަމަ އެފަދަ‬ ‫އެއްޗަކަށް މީހަކު ޝައުގުވެރި ވެސް ނުވާނެކަން‪".‬‬ ‫އ ގޭމަކީ "ޑިޖިޓަލް ވޯޓަ‬ ‫އެންޑްރޫ ވަނީ ވީޑި ޯ‬

‫ކުޅުމުން އަމިއްލަ ނަފުސަށް ކުރެވޭ އިހުސާސްތަކާ‬

‫ގތުގައި ވެސް ސިފަކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޫލަރެއް" ގެ ޮ‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން‬ ‫ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު ޮ‬

‫އ ގޭމް ކުޅުމުން އެހެން މީހުންނާ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ވީޑި ޯ‬

‫ގތުގައި ގިނައިރު ވަންދެން‬ ‫ގިނަ މީހުން ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫ކށް މުއާމަލާތްކުރަން ވެސް ދަސްކޮށްދޭ‬ ‫އޮންލައިން ޮ‬

‫އ ގޭމް ކުޅުމަކީ އެ މީހުންނަށް އުފާވެރިކަމާއި‬ ‫ވީޑި ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހިތްހަމަޖެހުން ގެނުވައިދޭ ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ދިރާސާގައި ވަނީ ގޭމް ނުކުޅޭ މީހުންގެ‬

‫"އެހެންވީމާ އެބަޖެހޭ އަދި ތަންކޮޅެއް ފުޅާކޮށް‬ ‫ވީޑިއޯ ގޭމްތަކާ ބެހޭ ދިރާސާ ހަދަން‪ .‬ގިނަ ގޭމްތަކާއި‬

‫ގތް ބަލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިހުސާސްތައް ވެސް ހުރި ޮ‬

‫ގޭމް ކުޅޭ ގިނަ މީހުންނާއި ގޭމަށް ހޭދަކުރާ ވަގުތާ‬

‫އެގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަކީ ވީޑިއޯ ގޭމް ނުކުޅޭ‬

‫ބެހޭ އިތުރު ދިރާސާތަކެއް ހެދުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު‬

‫ރބީ އާއި ޕީޓް‬ ‫ޖން ސީނާ އާއި މާގޯ ޮ‬ ‫އެލްބާ އާއި ޯ‬

‫މީހުންނަށް ވުރެ ގޭމް ކުޅޭ މީހުންގެ ނަފްސާނީ‬

‫ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ގަން ބުނީ ކުޅަދާނަ އެކްޝަން‬

‫ޑޭވިޑްސަން އަދި ނަތަން ފިލިއަން ފަދަ ތަރިން ހިމެނެ‬

‫ޔކަން ބޮޑުކަމެވެ‪.‬‬ ‫ދުޅަހެ ޮ‬

‫ހީރޯއާ އެކު މަސައްކަތްކުރުމަކީ ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމެއް‬

‫އެވެ‪" .‬ސުއިސައިޑް ސްކޮޑް ‪ "2‬ސިނަމާތަކަށް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ‪ 74‬އަހަރުގެ ސްޓެލޯނަކީ ވަރަށް‬

‫ގެންނަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް‬

‫ޕްރޮފެސަރު އެންޑްރޫ ރިބިލްސްކީ ވިދާޅުވީ މިއީ‬

‫ހުނަރުވެރި އެކްޓަރެއް ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މަހުގެ ‪ 6‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ހައިރާންކުރުވަނިވި ނަތީޖާއެއް ކަމަށެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ‬

‫ދެވިނުހިފާ ވަރަށް ގޭމް ކުޅުން ބުއްދިވެރި އެވެ‪.‬‬

‫އ ގޭމް ކުޅެން ހޭދަކުރާ ވަގުތުން‬ ‫މީގެ ކުރިން ވީޑި ޯ‬

‫ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ވަނީ‬

‫ނުރަނގަޅު އަސަރުތަކެއް ކުރާ ކަމަށް ބުނެފައިވުމެވެ‪.‬‬

‫އ ގޭމަށް ދެވިހިފުމަކީ ނަފުސާނީ‬ ‫‪ 2017‬ގައި ވީޑި ޯ‬

‫ލން ވެސް ވަނީ ޖޭމްސް އަކީ ވަރަށް މޮޅު‬ ‫ސްޓެ ޯ‬

‫ޑޭވިޑް އޭޔާ ޑައިރެކްޓްކޮށް "ސުއިސައިޑް ސްކޮޑް"‬

‫ޑައިރެކްޓަރެއް ކަމަށާއި އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތްކުރުމަކީ‬

‫ގެނެސްދިނީ ‪ 2016‬ގަ އެވެ‪ .‬ސީކްއަލް އަށް އިޑްރިސް‬

‫ބޑު ނަސީބެއް ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ލިބުނު ޮ‬

‫ސޮއިކުރީ ކުރީ ފިލްމުގައި ވިލް ސުމިތު ކުޅުނު‬

‫"ސުއިސައިޑް ސްކޮޑް ‪ "2‬ގެ ކާސްޓާ ސްޓެލޯން‬

‫ކެރެކްޓާއަށެވެ‪.‬‬

‫ކށް މަސައްކަތްކުރެއްވި‬ ‫ދިރާސާ ޓީމްގައި އިސް ޮ‬

‫"އަހަރެމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު‬ ‫މަދުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރު ގޭމް ކުޅޭ މީހުން‪ ،‬ގޭމް‬

‫ކަމަކަށް ވާނެ‪ "،‬އެންޑްރޫ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އ ގޭމް ކުޅުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު‬ ‫ވީޑި ޯ‬ ‫ކށް ޒުވާނުންގެ މެދުގައި‬ ‫ޝައުގުވެރިވާ ކަމެކެވެ‪ .‬ހާއްސަ ޮ‬ ‫މިއީ ފޯރިގަދަ ކަމެކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ވީޑިއޯ ގޭމްތަކަށް‬

‫ގތުގައި ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބައްޔެއްގެ ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 17‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫‪22‬‬

‫މޮޅު ގޯލެއް‪ ،‬ވަރުގަދަ ކެމްޕެއިނެއް‪ ،‬ބޮޑު ޝުކުރެއް! ކުޅުމަށް ބަލާއި ުރ‬ ‫އިންގްލެންޑް ދަށެއް‬ ‫ނޫން‪ :‬ސައުތު ގޭޓް‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބޑު ކެމްޕެއިނަކަށް ފަހު‬ ‫ދިވެހިން ހިންގި ޮ‬

‫ވަނަ އަށް ދިޔަ އިންޑިއާގެ ޗާޗިލް ބްރަދާސްގެ ފޯވާޑް‬

‫ތިން ފަހަރަށް ތެދުވި ކީޕަރަށާއި ގޯލް ރޮނގު‬

‫ބަލްވަތު ސިންގް ޖެހި ގޯލަށް ލިބުނީ ‪ 22‬ޕަސެންޓް‬

‫ބަލަހައްޓަން އެރި ޑިފެންޑަރަށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް‬

‫ވޯޓެވެ‪.‬‬

‫ނުދީ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ގޯލަކީ ‪ 2013‬ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ‬

‫ބޅައާ އެކު ކުރިއަށް‬ ‫އޭނާ އެންމެ ގަޔާވާނީ‪ޯ ،‬‬

‫ކށް އޭއެފްސީ ބްރެކެޓް‬ ‫ވިއެޓްނާމް ކުޅުންތެރިޔާ ބަލި ޮ‬

‫ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އެ އަހަރުގެ މާޗު ‪ 12‬ގައި ޕާސިބޯ‬

‫އއްވާ‪ ،‬މެދުތެރެއިން ތިރިން ދޭ‬ ‫އަރާނެ ޖާގަ ޮ‬

‫ޗެލެންޖުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ރާއްޖޭގެ ސުޕަސްޓާރު‬

‫އަތުން ‪ 0-7‬އިން ރާއްޖޭގެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވި‬

‫ބޅައެއް އޭނާގެ ފަޔަށް އެރުމާ‬ ‫ބޯޅަތަކެވެ‪ .‬އެފަދަ ޯ‬

‫ހވުމާ އެކު އޭނާގެ ޝުކުރު‬ ‫އަލީ އަޝްފާގް (ދަގަނޑޭ) ޮ‬

‫ގލުގެ ތެރެއިން‪ ،‬ތިން‬ ‫މެޗުގައި ދަގަނޑޭ ޖެހި ފަސް ޯ‬

‫އެކު ޑިފެންޑަރުން ކައިރިން ދެމިލައި‪ ،‬ކީޕަރު ކައިރިން‬

‫ޕޓަރުންނަށް ބަންޑުންކޮށްލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ދިވެހި ސަ ޯ‬ ‫އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ޖަހާފައިވާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ‬

‫ކުޅުންތެރިން ކައިރިން ނައްޓާލާފައި ޖެހި ގޯލެވެ‪.‬‬ ‫"އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ފުރަތަމަ ގޯލް ‪ 2005‬ވަނަ‬

‫ގލަށް ވައްދާލާފައި‬ ‫ވެސް ނައްޓާލައި އެތައް ބޯޅައެއް ޯ‬ ‫އެބަހުއްޓެވެ‪ .‬ދެކުނު އޭޝިއާގައި ވެސް އުފެދުނު އެންމެ‬

‫ގޯލްތަކުގެ މެދުގައި އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން‬

‫އަހަރު ޖެހި‪ ،‬އަދި މިއަދާ ހަމަޔަށް ވެސް‪ ،‬ދެގޮތެއް‬

‫ހުނަރުވެރި އެއް ކުޅުންތެރިޔާގެ އިންޑިވިޖުއަލް ހުނަރު‬

‫(އޭއެފްސީ) ގެ ވެބްސައިޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ‬

‫ނުވެ ކުރިއަށްދާ‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕަސްޓާ އަލީ‬

‫އެންމެ ފާހަގަކުރެވުނީ‪ 2005 ،‬ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް‬

‫ޕޯލްގައި ދަގަނޑޭ އަށް ލިބުނީ ‪ % 51.45‬ވޯޓެވެ‪.‬‬

‫އަޝްފާގް އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ގިނަ‬

‫ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އޭރު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި‬

‫އެއީ ‪ 2013‬ވަނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ނިއު‬

‫ގޯލް ޖެހި ‪ 10‬ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނެ‬

‫ކުޅެމުން އައި ޕާކިސްތާނުގެ ޑިފެންޑަރު ޒޭޝް ރެހްމާން‬

‫ޑނީޝިއާގެ ޕާސިބޯ ކޮޅަށް‬ ‫ރޭޑިއަންޓުގެ ޖާޒީގައި އިން ޮ‬

‫ގލަކީ ދަގަނޑޭ އެ މުބާރާތުގައި ޖެހި‬ ‫އެވެ‪ "،‬އެ ޯ‬

‫ކައިރީ ކުޅެލި ގޮތުންނެވެ‪.‬‬

‫ނއީ އެފްސީގެ‬ ‫އޭނާ ޖެހި ގޯލެވެ‪ .‬ވިއެޓްނާމުގެ ހަ ޯ‬

‫ގލްކަން ފާހަގަކުރަން އޭއެފްސީގެ‬ ‫މޅު އެއް ޯ‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ގުޔެން ވެން ޔުޔެޓް ‪ 2017‬ވަނަ އަހަރު ފިލިޕީންސްގެ‬

‫ވެބްސައިޓުގައި ލިޔެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޅަށް "ސިޒާ ކިކް" ގޯލަށް‬ ‫ސެރެސް ނެގްރޮސް ޮ‬ ‫ލިބުނީ ‪ 48.55‬ޕަސެންޓް ވޯޓެވެ‪.‬‬ ‫ވޓް ލުމަށް ދިވެހިން ސޯޝަލް‬ ‫ދަގަނޑޭ އަށް ޯ‬

‫ޑނީޝިއާގައި ފަސް ގޯލް‬ ‫ޕާސިބޯ ކޮޅަށް އިން ޮ‬ ‫ޖެހުމަށް ފަހު މާލޭގައި ޕާސިބޯ އަތުން ‪ 1-6‬އިން‬

‫ކށްދެމުން އެ ވެބްސައިޓުގައި‬ ‫އެ ގޯލް ސިފަ ޮ‬

‫މޮޅުވި މެޗުގައި ދަގަނޑޭ ތިން ގޯލް ޖެހި އެވެ‪.‬‬

‫ގލްކީޕަރު ކީޕަރު‬ ‫ލިޔެފައިވާ ގޮތުގައި ޕާސިބޯގެ ޯ‬

‫އެއީ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ‬

‫ކައިރިން ދަގަނޑޭ ނައްޓާލުމުން އޭނާ އަށް‬

‫ޗެއާމަންކަމުގެ ދަށުގައި‪ ،‬ބަލްގޭރިއާގެ ވެލިޒާ ޕޮޕޯފްގެ‬

‫ބޑު ކެމްޕެއިނުގައި މީޑިއާ‬ ‫މީޑިއާގައި ހިންގި ޮ‬

‫ގލަށް ވައްދާލެވެން އޮތްހެން‬ ‫ފަސޭހައިން އެ ބޯޅަ ޯ‬

‫ކޯޗުކަމުގައި ނިއު ކުޅެ އެ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާ ޕޭޖްތަކާއި ވަކިވަކި‬ ‫ޯ‬ ‫ހައުސްތަކާއި‬

‫ހީވި ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ދަގަނޑޭގެ ހުރީ ފެންނަ‬

‫ހދި ފަހަރެވެ‪ .‬އަދި އެ އަހަރު‬ ‫ފައިނަލުން ފުރުސަތު ޯ‬

‫ފަރުދުން ބައިވެރިވި އެވެ‪ .‬ފަހަކަށް އައިސް ދިވެހިންގެ‬

‫ޑނީޝިއާ ދިފާއީ ކުޅުންތެރިން‬ ‫ފެނުމަށް‪ ،‬އިން ޮ‬

‫ރާއްޖޭގެ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ‬

‫ފރި އެންމެ ބޮޑުވި ދެ ދުވަހެއްގެ‬ ‫މެދުގައި ފުޓްބޯޅައިގެ ޯ‬

‫ކށްލުމުގެ ނިޔަތް ކަމަށާއި އެގޮތުން ގޯލުގެ‬ ‫ހާސް ޮ‬

‫ހދައި ރާއްޖޭގެ ރެކޯޑެއް ވެސް‬ ‫ހުރިހާ ތަށްޓެއް ޯ‬

‫ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެގެނީ ވެސް ދަގަނޑޭ އަށް ވޯޓް‬

‫ބޅަ ހަމަޖެހިލާފައި އަމާޒުކޮށްލުމުގެ ކުރިން‬ ‫މެދަށް އެ ޯ‬

‫ގާއިމްކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ކެމްޕެއިން ހިންގި‬ ‫ޯ‬ ‫ހޯދައިދޭން‬

‫ޑނީޝިއާގެ ދިފާއީ ކުޅުންތެރިން ދެކޮޅަށް‬ ‫އޭނާ އިން ޮ‬

‫މި ދެ ދުވަހެވެ‪ .‬އޭނާގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން ދުވަސް‬

‫ތަޅުވާލިކަމަށް ލިޔެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގެ ހަތް ވަނައިގައި‬

‫ވޓްލުމާއި ވޯޓް ހޯދުމުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެއްކޮށް ހޭދަކުރީ ޯ‬ ‫ޕލް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް‬ ‫ٱلل! މި ޯ‬ ‫"އަލްހަމްދު ٰ َّ‬

‫ކުޅުނު އެ މެޗުގައި މުހައްމަދު އުމެއިރަށް މެދުތެރެއިން‬

‫އަދި ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީ އަށް ޖަހައިދިން ‪ 29‬ގޯލާ‬

‫ސަޕޯޓަރުންނާއި‪ ،‬ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުން ދެއްވި‬

‫ލ އަޅަމުން ދިޔަ‬ ‫އެ ބޯޅަ ލިބުމާ‪ ،‬ދަގަނޑޭ‪ ،‬އޭނާ އަށް ޯ‬

‫ގލް ޖަހާފައިވާ‬ ‫އެކު އެވެ‪ .‬އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ‪ޯ 35‬‬

‫ހއްދެވުމަށް ކުރެއްވި ބުރަ މަސައްކަތަށް‬ ‫ވޓާއި‪ ،‬ވޯޓު ޯ‬ ‫ޯ‬

‫ބގެ ޑިފެންޑަރު‪ ،‬ކައިރިން ކުރިއަށް ދެމިގަތުމާ‬ ‫ޕާސި ޯ‬

‫ރސް އަށް ކުޅުނު‬ ‫ފިލިޕީންސްގެ ސެރެސް‪-‬ނެގް ޯ‬

‫އަޅުގަނޑުގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކުރު‬

‫ދެމެދު ސިކުންތެއް ވެސް ނުހިނގަ އެވެ‪ .‬އެއާ އެކު‬

‫ދަންނަވަން‪ "،‬ދަގަނޑޭ ޓްވީޓްކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަދި‪ ،‬މިފަދަ ދެވަނައެއް ނުވާ ސަޕޯޓަރުން‬

‫ޑނީޝިއާގެ ސުރަކަރްޓާގައި ބޯވާރޭގެ ތެރޭގައި‬ ‫އިން ޮ‬

‫ދަގަނޑޭ އަކީ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި އެންމެ ގިނަ‬ ‫އޮތް ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ‪ .‬އެއީ ކްލަބް ވެލެންސިއާ‪ ،‬ނިއު‬

‫ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު ‪ - )17‬ނަތީޖާ ނެރުމުގައި‬

‫ޑ މަރަނޯން އެވެ‪ .‬ލިސްޓުގެ‬ ‫ސްޕެއިނުގެ ބިއެންވެނި ޯ‬

‫މައްސަލަ ދިމާވި ނަމަވެސް އިންގްލެންޑް އެންމެ‬

‫ކށްލުމަށް ފަހު ދަގަނޑޭ‬ ‫އުމެއިރު ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލް ޮ‬

‫އެއް ވަނަ އަށް އަރަން ދަގަނޑޭ އަށް ބޭނުންވަނީ ހަ‬

‫ފަހުން ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި އެ ޓީމުން ދެއްކި ކުޅުމަށް‬

‫ބޅަ ހިފައިގެން‬ ‫އަށް ބޯޅަ ފޯރުކޮށްދިނީ އެވެ‪ .‬ދަގަނޑޭ ޯ‬

‫ގޯލެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ނުބުނެވޭނެ ކަމަށް‬ ‫ބަލާއިރު އެއީ ދަށް ޓީމެއްގެ ޮ‬

‫އަޅުގަނޑާ އެކު ތިބުމަކީ އަޅުގަނޑު ނުހަނު އުފާ‬

‫ބޑު އޭރިއާ މަތިން‬ ‫އެ ދިޔަ ބާރުމިނުގައި ގޮސް ޮ‬

‫ބޑަށް ޝުކުރިއްޔާ!"‬ ‫ކުރާކަމެއް‪ .‬ވަރަށް ޮ‬

‫ބޅަ ކެރިއަރު އުމުރުން ‪ 15‬އަހަރުގައި‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫ކޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އިންގްލެންޑްގެ ޯ‬ ‫އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ބެލްޖިއަމް‬

‫ކީޕަރު ކައިރިން ދެމި ގަތް ވަގުތު‪ ،‬އޭނާ ފަހަތުން އައި‬

‫‪ 2001‬ވަނަ އަހަރު ފެށި ދަގަނޑޭ އަކީ ސާފް‬

‫ޑިފެންޑަރު ދަގަނޑޭ ކުރިއަށް އަރައި ޖާގަ ބައްދާލި‬

‫ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ވެސް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި‬

‫އަތުން ބަލިވުމުން އިންގްލެންޑަށް ވަނީ ބާކީ އެއް‬

‫ގލް ވަނީ އޭއެފްސީ‬ ‫ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ޖަހައިދިން އެ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬ދަގަނޑޭ ފަސޭހަކަމާ އެކު އޭނާ ކައިރިން‬

‫ކުޅުންތެރިޔާ ވެސް މެ އެވެ‪ .‬ދަގަނޑޭ ‪ 20‬ގޯލް‬

‫މެޗު އޮއްވައި ނޭޝަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް ބުރުގެ‬

‫ގލްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ‬ ‫ކަޕުގައި ޖަހާފައިވާ ސޯލޯ ޯ‬

‫ފނުވާލަނެ ޖާގަ ހޯދި އެވެ‪.‬‬ ‫ނައްޓާލައި ގޯލަށް ބޯޅަ ޮ‬

‫އތް އިންޑިއާގެ ސުނިލް‬ ‫ޖަހާފައިވާއިރު އެންމެ ގާތުގައި ޮ‬

‫ޖާގައެއް ގެއްލިފަ އެވެ‪ .‬އިންގްލެންޑްގައި މިހާރު‬

‫ގލަކަށް މިދިޔަ ޖޫން މަހު ވެސް ހޮވިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މަގުބޫލު ޯ‬

‫އެކަމަކު‪ ،‬އޭރު އަނެއްކާ ވެސް ކީޕަރު އަރާ ހުރުމާ‬

‫ޗެތުރީ އަށް ޖެހިފައިވަނީ ވެސް ‪ 13‬ގޯލެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގައި‬

‫ގވައިގެން ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް‬ ‫ތިބި ކުޅުންތެރިން ޮ‬

‫ދަގަނޑޭ ‪ 2013‬ވަނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގައި‬

‫އެކު ދަގަނޑޭ މަޑުމަޑުން އަރިމައްޗަށް ޖެހެންޖެހުމުން‬

‫އެއް ސީޒަނެއްގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހުމުގެ‬

‫ނުނެރެވޭތީ ސައުތުގޭޓަށް ވަނީ މީޑިއާ އާއި އިނގިރޭސި‬

‫ގލާ އެކު އޭއެފްސީގެ‬ ‫ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަސް ޯ‬

‫އޅުވާލައި އޭނާ ލައްވާ ޑައިވެއްކުރުވި‬ ‫ގޮސް ކީޕަރަށް ޮ‬

‫ކޑް ވެސް ހަދާފައިވާ ދަގަނޑޭ ވަނީ ރާއްޖޭގެ މޮޅު‬ ‫ރެ ޯ‬

‫ފުޓްބޯޅަ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕލްގައި ދަގަނޑޭގެ ގޯލަށް‬ ‫ވެބްސައިޓުގައި ހުޅުވާލި ޯ‬

‫ކށްލައި ރަނގަޅަށް ވާތު‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި މިސްރާބު ބަދަލު ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހަ ފަހަރު ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ފަހަރު ‪ 54‬ޕަސެންޓް ވޯޓް ލިބުނެވެ‪ .‬ޕޯލްގެ ދެ‬

‫ގލުގައި ބޯޅަ ތަތްކޮށްލީ‪،‬‬ ‫ފަޔަށް ބޯޅަ ހެޔޮވަރުކޮށްލައި ޯ‬

‫ކުޅުންތެރިން އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ޖެހި‬

‫"އަހަރެން ގަބޫލުކުރަން އިންގްލެންޑްގެ ނަތީޖާތައް‬ ‫އެންމެ ރަނގަޅެއް ނޫން‪ .‬އެކަމަކު ހަގީގަތަށް ވާހަކަ‬ ‫ދައްކާނަމަ އިންގްލެންޑްގެ ކުޅުން އެއްވެސް މެޗެއްގައި‬ ‫ދަށެއް ނޫން‪ .‬މީގެ މައްސަލަ ދިމާވަނީ ނަތީޖާ‬

‫އީގަލްސް އިން ބުރްކީނާ ފާ ޯ‬ ‫ސ‬ ‫ޑިފެންޑަރަކާއި ބޮސްނިއާ ފޯވާޑެއް ގެންނަނީ‬ ‫ކލިފައިންގައި‬ ‫މި ފަހަރު އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޮ‬

‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ކުޅެފަ އެވެ‪ .‬އަދި މިސްރުގެ‬

‫ހދަންވީ އެކަމަށް‪ .‬އަހަރެމެން‬ ‫ނެރުމުގައި‪ .‬ހައްލެއް ޯ‬ ‫ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދީގެން މި ކުރަނީ އެ‬ ‫މަސައްކަތް‪ "،‬ސައުތުގޭޓް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ނޭޝަންސް ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި މާދަމާރޭ‬ ‫ލަންޑަނުގެ ވެމްބްލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި އިންގްލެންޑް‬ ‫ކޅަށެވެ‪ .‬މި މެޗުން ކޮންމެ‬ ‫ކުޅޭނީ އައިސްލެންޑާ ދެ ޮ‬ ‫ނަތީޖާއެއް ނުކުތްކަމުގައި ވިޔަސް ނޭޝަންސް ލީގުގެ‬ ‫ޕއިންޓް ޓޭބަލަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ އެވެ‪ .‬ގިނަ ބަޔަކު‬ ‫ޮ‬ ‫އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އެވެ‪.‬‬

‫ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ކްލަބް އީގަލްސް އިން ބުރްކީނާ‬

‫ކްލަބްތަކާ އެކު އެ ގައުމުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި‬

‫ސގެ ޑިފެންޑަރު އިސްމާއިލް ޔަނޯގޯ އާއި‬ ‫ފާ ޯ‬

‫ކުޅުމަށް ފަހު އެންމެ ފަހުން ސައުދީގެ އަލް އޮރޫބާ‬

‫ނިއު ރޭޑިއަންޓުގައި ވެސް ކާމިޔާބު ދުވަސްތަކެއް‬

‫ފވާޑް އަދްނާން ބަސިޗް ގެންނަން‬ ‫ބޮސްނިއާގެ ޯ‬

‫އަށް ކުޅުނުއިރު ކިންގްސް ކަޕްގައި ވާދަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބބީ މިދިޔަ ސީޒަން ފެށީ ކްލަބް ގްރީން‬ ‫ހޭދަކުރި ޮ‬

‫ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އީގަލްސް އިން މީގެ ކުރިން ބްރެޒިލްގެ ދަށް‬

‫ބސްނިއާ އަށް އުފަން އުމުރުން ‪ 23‬އަހަރުގެ‬ ‫ޮ‬

‫އީގަލްސް އިން ‪ 2017‬ވަނަ އަހަރު ފަށައި ފަހުން‬

‫ސްޓްރީޓްސް އިންނެވެ‪ .‬އެ ޓީމުގައި މުސާރަ ނުލިބުމުގެ‬

‫ބަސިޗް ވަނީ އެ ގައުމުގެ ‪ 18‬އަހަރާއި ‪ 19‬އަހަރުން‬

‫ކށްލި ކުޅުންތެރިންގެ‬ ‫މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ ޓީމު ދޫ ޮ‬

‫ގލްކީޕަރު އަންދްރެއާ‬ ‫ޑިވިޝަންތަކުގައި ކުޅެފައިވާ ޯ‬

‫ދަށުގެ ޓީމަށް ކުޅެފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ ބޮސްނިއާގެ‬

‫ބބީ ވަނީ އީގަލްސް އިން މިދިޔަ‬ ‫ތެރޭގައި ހިމެނި ޮ‬

‫ރެގްލީ ގެންނަން ނިންމި ނަމަވެސް އޭނާގެ ބަދަލުގައި‬

‫ލވީނިއާ އާއި ލަގްޒެމްބާގް އަދި ޗެކް‬ ‫އިތުރުން ސް ޮ‬

‫ކޅުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި ރަނގަޅު‬ ‫ސީޒަނުގެ ފަހު ޮ‬

‫ހދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ‬ ‫މިހާރު އެހެން ކީޕަރެއް ޯ‬

‫ރިޕަބްލިކްގެ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގ އާއި ބަސިޗް ގެންނަން ކުރަން‬ ‫ކުރަމުންނެވެ‪ .‬ޔަނޯ ޯ‬

‫މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އީގަލްސް އަށް ކުޅުނު‬

‫އީގަލްސް އަށް ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި‬

‫ޖެހޭ މަސައްކަތް މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފައިވާ‬

‫ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި‬

‫ރ ލައިސަންސް‬ ‫ކޗުކޮށްދޭނީ އޭއެފްސީ ޕް ޯ‬ ‫ވެސް ޯ‬

‫ކަމަށް އީގަލްސް އިން މައުލޫމާތުދެ އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް އެ ޓީމުން ފެންނާނެ އެވެ‪ .‬އީގަލްސްއާ މިދިޔަ‬

‫ކޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް‬ ‫ހާސިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާކާރު ޯ‬

‫ޖެނުއަރީ މަހު ގުޅުނު ރިހާމް އަބްދުލް ގަނީ (ބޮބީ)‬

‫މހަން) އެވެ‪ .‬ސީޒަން ހުޅުވާ މެޗުގައި ޑިސެމްބަރު‬ ‫( ޯ‬

‫ގ ވަނީ އޭނާ އުފަން‬ ‫އުމުރުން ‪ 27‬އަހަރުގެ ޔަނޯ ޯ‬ ‫ސގެ ކްލަބެއްގެ އިތުރުން މިސްރާއި‬ ‫ގައުމު ބުރްކީނާ ފާ ޯ‬

‫ވެސް ވަނީ އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރަން ނިންމައި ޓީމުގެ‬

‫މަހު އަށް ވަނަ ދުވަހު މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭ‬

‫ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ އިތުރުން ސައުދީ‬

‫ޕްރެކްޓިސްތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬މިދިޔަ‬

‫އީގަލްސް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ޕްރެކްޓިސް ފަށާ‬

‫އަރަބިއްޔާގެ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފަ އެވެ‪ .‬މީގެ ތެރެއިން‬

‫ސީޒަނުގައި އީގަލްސް އަށް ކުޅުނު ކުޅުންތެރިންގެ‬

‫ގތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އޭނާ ވަނީ ބުރްކީނާ ފާސޯގެ ރޭއިލް ކްލަބާ އެކު ކާފް‬

‫ތެރެއިން އަދި އެ ޓީމުގެ ޕްރެކްޓިހަށް ނުނިކުންނަނީ‬

‫ގތުގައި ސިފަކުރާތީ‬ ‫މި މެޗަކީ ބޭނުންނެތް މެޗެއްގެ ޮ‬ ‫ސައުތުގޭޓް ވަނީ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފަ‬ ‫އެވެ‪ .‬ސައުތުގޭޓްގެ ނަޒަރުގައި މި މެޗުގެ މުހިއްމުކަން‬ ‫ބޮޑެވެ‪.‬‬ ‫"ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެބަދެކޭ މިއީ ޕޮއިންޓް‬ ‫ޓޭބަލަށް މުހިއްމު މެޗަކަށް ނުވީމަ މިއީ ބޭނުން ނެތް‬ ‫ގތުގައި‪ .‬މިއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތެއްގެ‬ ‫މެޗެއްގެ ޮ‬ ‫ގތްތަކެއް އެބަހުރި‪ .‬އާ‬ ‫މެޗެއް‪ .‬މީގެ ބޭނުންހިފޭނެ ޮ‬ ‫ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތުދީ ޕްރެޝަރު ފުޓްބޯޅައިގައި‬ ‫ވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެ‪ .‬އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ އަށް‬ ‫ކުޅުންތެރިންގެ ކުޅުން ޓެސްޓްކުރަން ވެސް މި މެޗުގެ‬ ‫ބޭނުންހިފޭނެ‪ "،‬ސައުތުގޭޓް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އަނިޔާގެ ސަބަބުން މާދަމާރޭގެ މެޗުގައި‬ ‫ޖޑަން ހެންޑަސަން އާއި‬ ‫އިންގްލެންޑްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޯ‬ ‫ވިންގް ރަހީމް ސްޓާލިން ނުކުޅޭނެ އެވެ‪ .‬ސައުތުގޭޓް‬ ‫ބުނީ އާ ކުޅުންތެރިންނަށް މި މެޗުގައި ފުރުސަތު ދޭނެ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬މާދަމާރޭގެ މެޗު ފަށާނީ ‪ 00:45‬ގަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 17‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫‪24‬‬

‫ކޮވިޑް ޖެހުމު ްނ‬ ‫ސުއަރޭޒަށް ބްރެޒިލް‬ ‫މެޗު ގެއްލޭނެ‬

‫ވެލެންސި ާއ‬ ‫ޖާޒީގައި ބޮކުރީ‬ ‫އަލުން ފުރަތަމަ‬ ‫ޑިވިޝަނަށް‬

‫މޮންޓެވީޑޯ‪ ،‬އުރުގުއޭ (ނޮވެމްބަރު ‪- )17‬‬ ‫ފވާޑް ލުއިސް‬ ‫އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ އުރުގުއޭ ޯ‬ ‫ޕޒިޓިވްވުމުން މިރޭ ވޯލްޑް‬ ‫ސުއަރޭޒް ކޮވިޑް‪ 19-‬އަށް ޮ‬ ‫ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އުރުގުއޭ އިން ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ކުޅޭ މެޗު ގެއްލިފައިވާއިރު‪ ،‬މި ހަފްތާ ބަންދުގައި‬ ‫ކ އިން ބާސެލޯނާއާ‬ ‫ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެތުލެޓި ޯ‬ ‫ބައްދަލުކުރާ މެޗުގައި ވެސް އޭނާ އަށް ކުޅެވުމުގެ‬ ‫ފުރުސަތު ކުޑަވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އުރުގުއޭ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ‬ ‫އިއްޔެ ސުއަރޭޒްގެ އިތުރުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ ދެ‬ ‫އޮފިޝަލުން ކަމަށެވެ‪ .‬އުރުގުއޭ ޓީމުން އެންމެ ފުރަތަމަ‬ ‫ހނިހިރު ދުވަހު އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު‬ ‫ޕޮޒިޓިވްވީ ޮ‬ ‫ޕޒިޓިވްވި ހުރިހާ އެންމެންގެ‬ ‫މަޓިއަސް ވީނާ އެވެ‪ޮ .‬‬ ‫ވެސް ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް އުރުގުއޭ ޓީމުން މައުލޫމާތުދެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮލިފައިން ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބްރެޒިލް‬ ‫އަތުން އުރުގުއޭ އެންމެ ފަހުން މޮޅުވީ މީގެ ‪ 19‬އަހަރު‬

‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލުން ވާދަކުރަން ފަށާއިރު ޓީމު‬

‫އޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު‬ ‫ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުނެވެ‪ޮ .‬‬

‫ކލިފައިން ބުރުގައި‬ ‫ކުރިން ‪ 2001‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪ޮ .‬‬

‫ސއި ވެސް ހޯދައިފަ‬ ‫ޮ‬ ‫ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އޭނާގެ‬

‫ބކުރީ ވަނީ އަލުން ގައުމީ‬ ‫އެނބުރި ކުޅުމަށް އައިސް ޮ‬

‫މިހާތަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗުން ސުއަރޭޒް ވަނީ ހަތަރު‬

‫އެވެ‪ .‬މިއީ ދެ ސީޒަނަށް ފަހު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް‬

‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ‪2017‬‬ ‫ޓީމުން ވެސް ޖާގަ ޯ‬

‫ގޯލު ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬އުރުގުއޭ އޮތީ ތިން މެޗުން ހަ‬

‫ގައުމީ ޓީމާއި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ގިނަ‬

‫ބކުރީ އަންނަނީ‬ ‫ބޮކުރީ ވެސް އެނބުރި އައުމެކެވެ‪ޮ .‬‬

‫ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގައި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް‬

‫ޕޮއިންޓާ އެކު ޓޭބަލްގެ ހަތަރު ވަނައިގަ އެވެ‪ .‬ބްރެޒިލް‬

‫މޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ހުނަރުވެރި‬ ‫ކްލަބްތަކުގައި ޮ‬

‫މި މަހު ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެލެންސިއާ‬

‫ތަކުރާރުވާތީ އޭނާ އަށް އެ ސީޒަނުގައި ގިނަ މެޗުތަކެއް‬

‫އތީ ސައްތަ އިން ސައްތަ ރެކޯޑަކާ‬ ‫އެއް ވަނައިގައި ޮ‬

‫ބކުރީ) ކްލަބް‬ ‫ވިންގާ ހުސެއިން ނިޔާޒް މުހައްމަދު ( ޮ‬

‫ޕްރެކްޓިހުގައި ބައިވެރިވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ގެއްލުނުއިރު ސީޒަނަށް ފަހު އެ ޓީމު ދޫކޮށްލީ އެވެ‪.‬‬

‫ޕއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫އެކު ތިން މެޗުން ނުވަ ޮ‬

‫ވެލެންސިއާއާ ގުޅި އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި‬ ‫ކުޅެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޗުކަމުގައި ވިކްޓަރީން ވިދާލި‬ ‫އަލީ ސުޒޭންގެ ޯ‬

‫ބޅަ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި‬ ‫ގައުމީ ފުޓް ޯ‬

‫މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާ‬

‫ބޮކުރީ ދެން ފެނުނީ މާޒިޔާ އިންނެވެ‪ .‬އެ ޓީމާ ‪2011‬‬

‫ހިމެނި ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ބޮކުރީ އެންމެ‬

‫ކ އަށް ބަދަލުވި ސުއަރޭޒް އަންނަނީ އެ‬ ‫ދޫކޮށް އެތުލެޓި ޯ‬

‫ވަނަ އަހަރު ގުޅުމަށް ފަހު ދެ ސީޒަން ހޭދަކުރިއިރު‪،‬‬

‫ފަހުން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދިން މެޗަކީ ‪ 2017‬ވަނަ‬

‫މޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ‪ .‬އަންނަ އާދިއްތަ‬ ‫ޓީމުގައި ޮ‬

‫ބޅަ ސީޒަނަށް ފަހު ބޮކުރީ‬ ‫‪ 2017‬ވަނަ އަހަރުގެ ފުޓް ޯ‬

‫ބޮކުރީ ވަނީ އެ ޓީމާ އެކު ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރުގެ‬

‫ކލިފައިންގައި‬ ‫އަހަރުގެ މާޗް މަހުގައި އޭޝިއަން ކަޕް ޮ‬

‫ކ ދަނޑުގައި ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ދުވަހުގެރޭ އެތުލެޓި ޯ‬

‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ކްލަބަކުން ނުފެނެ އެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެއަށް ފަހު ‪2013‬‬ ‫އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބު ޮ‬

‫ކޅަށް ކުޅުނު މެޗުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫މާލޭގައި ފަލަސްތީނާ ދެ ޮ‬

‫ކުޅޭ މެޗަކީ ސުއަރޭޒް އެތުލެޓިކޯއާ ގުޅުނު ފަހުން‬

‫ޑިވިޝަނުން ވަކިވި ފަހުން ބޮކުރީ ‪ 2018‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ބކުރީ ފެނުނީ ނިއު ރޭޑިއަންޓުންނެވެ‪.‬‬ ‫ވަނަ އަހަރު ޮ‬

‫އޭނާ އެ މެޗުގައި ކުޅެން އެރީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ‬

‫ކޅަށް ކުޅެން ލިބޭނެ ފުރަތަމަ މެޗެވެ‪.‬‬ ‫ކުރީގެ ޓީމާ ދެ ޮ‬

‫ފެނުނީ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް‬

‫ޕފްގެ ކޯޗުކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއް‬ ‫ވެލީޒާ ޕޮ ޯ‬

‫ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ސުއަރޭޒަށް އެ މެޗުގައި ކުޅެވޭނީ‬ ‫މިހާރު އޮތް ޮ‬

‫ކްލަބުންނެވެ‪ .‬މި އަހަރު ކުޅުނު މިދިޔަ ސީޒަނުގެ‬

‫ކާމިޔާބުކޮށް އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދިޔަ‬

‫ބޅަ މުބާރާތަށް ވެލެންސިއާ‬ ‫ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓް ޯ‬

‫މޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ‬ ‫ނިއުގެ ޓީމުގައި ބޮކުރީ ވަނީ ޮ‬

‫ކޑެއް އެކުލަވާލިއިރު އެ ޓީމަށް އެ‬ ‫އިން ވަރުގަދަ ސް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާއި އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ‬

‫ބކުރީގެ އިތުރުން މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ދެ ވަނަ‬ ‫ޮ‬ ‫ޑިވިޝަނުގައި ވެލެންސިއާ އަށް ކުޅުނު ނިއު‬

‫ބުރާސްފަތި ނޫނީ ހުކުރު ދުވަހު ދެ ޓެސްޓް ކޮށްގެން‬ ‫ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ރޭޑިއަންޓްގުގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު އަބްދުﷲ މިދުހަތު‬

‫މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް ސުއަރޭޒް ވަނީ‬

‫ފަހުމީ (ބިޗަޑް) އާއި ޓީސީ އާއި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް‬

‫ގލު ކާމިޔާބުކޮށްދީފަ‬ ‫ކ އަށް ލީގުގައި ފަސް ޯ‬ ‫އެތުލެޓި ޯ‬

‫ބކުރީ ވަނީ މުހިއްމު‬ ‫ޑިވިޝަނަށް ޕްރޮމޯޓްކޮށްދިނުމުގައި ޮ‬

‫ޕޓްސް ކްލަބުންނެވެ‪ .‬އުފަން ރަށުގެ ޓީމު‬ ‫މަހިބަދޫ ސް ޯ‬

‫އަށް ކުރިން ކުޅުނު ނަސޫހު ރަޝީދު (ޕިލާ) އާއި‬

‫އެވެ‪ .‬ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް‬

‫ދައުރެއް އަދާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުޅުނުއިރު‪،‬‬

‫ނިއު އާއި ޓީސީ އަދި މާޒިޔާ އަށް ކުޅުނު މުހައްމަދު‬

‫އތް ހަމައެކަނި ޓީމަކީ އެތުލެޓިކޯ‬ ‫މެޗަކުން ބަލިނުވެ ޮ‬

‫އެ ޓީމަށް ލީގުގެ ގަދަ ހައެއް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި‬

‫ސާމިރު ވެސް ވަނީ ވެލެންސިއާ އަށް ކުޅެން ނިންމައި‬

‫ކ މި ވަގުތު ލީގުގެ ތިން ވަނައިގައި‬ ‫އެވެ‪ .‬އެތުލެޓި ޯ‬

‫ބކުރީ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގައި‬ ‫މަހިބަދޫ އަށް އުފަން ޮ‬

‫ބޮކުރީގެ ދައުރު ބޮޑެވެ‪ .‬އަލުން ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު‬

‫އެ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވާން ފަށައިފަ‬

‫އތްއިރު‪ ،‬ބާސެލޯނާ‬ ‫ހަތް މެޗުން ‪ 17‬ޕޮއިންޓާ އެކު ޮ‬

‫ވެލެންސިއާގައި ދެއްކި ކުޅުން ރަނގަޅުވުމުން އެ‬

‫ބކުރީ ކަކުލަށް ލިބުނު‬ ‫އޭއެފްސީ ކަޕްގެ މެޗެއްގައި ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ވެލެންސިއާ މި ސީޒަނުގައި ކުޅޭނީ ކޯޗު‬

‫އތީ އަށް ވަނައިގަ‬ ‫ހަތް މެޗުން ‪ 11‬ޕޮއިންޓާ އެކު ޮ‬

‫ޓީމުން މި ވަނީ އެއް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު‬

‫އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން އޭނާ ދިގު މުއްދަތަކަށް‬

‫މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ)ގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހދައިދީ އަލުން ފުރަތަމަ‬ ‫މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޯ‬

‫ބޅައިގެ މަޝްހޫރު ރަށެއް ކަމަށްވާ އދ‪.‬‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫އެއަށް ފަހު ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރު ބޮކުރީ ފެނުނީ‬

‫މަޝެރާނޯ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި‬ ‫ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު ‪ – )17‬ލިވަޕޫލާއި‬

‫ކަޕް ފަސް ފަހަރު އަދި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ދެ ފަހަރު‬

‫ލނާގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު އާޖެންޓީނާގެ ހަވިއާ‬ ‫ބާސެ ޯ‬

‫ކާމިޔާބުކުރި އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން އާޖެންޓީނާ އަށް‬

‫ބޅައިން ރިޓަޔާކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫މަޝެރާނޯ ފުޓް ޯ‬

‫ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން އޭނާ ޗައިނާގެ ހެބެއީ ފޯޗޫން އަށް‬

‫އާޖެންޓީނާގެ އެސްޓުންޑިއަންޓެސް އަށް‬ ‫ކުޅެމުން އައި ކުޅުންތެރިޔާ ބުނީ އާޖެންޓީނާގައި‬

‫ކުޅުނެވެ‪.‬‬ ‫އާޖެންޓީނާ ގައުމީ ޓީމަށް ‪ 2018-2003‬އަށް‬

‫ކެރިއަރު ނިންމާލަން ފުރުސަތު ދިނީތިވެ އެ ކްލަބަށް‬

‫ނ ވަނީ އާޖެންޓީނާ އިން‬ ‫‪ 147‬މެޗު ކުޅުނު މަޝެރާ ޯ‬

‫ޝުކުރުއަދާކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވލްޑް ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރިއިރު‬ ‫‪ 2014‬ގެ ޯ‬

‫އާޖެންޓީނާގެ ރިވަ ޕްލޭޓުން ‪ 2003‬ގައި‬ ‫ކެރިއަރު ފެށި މަޝެރާނޯ‪ ،36 ،‬އޭގެ ފަހުން ބްރެޒިލްގެ‬

‫މޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ނ ރިޓަޔާކުރުމުން‪ ،‬އޭނާއާ އެކު ބާސެލޯނާ‬ ‫މަޝެރާ ޯ‬

‫ކރިންތިއަންސް އާއި އިންގްލެންޑުގެ ވެސްޓް ގޭމް‬ ‫ޮ‬

‫އނަލް މެސީ އާއި އަންދްރޭ އިނިއެސްޓާ‬ ‫އަށް ކުޅުނު ލި ޮ‬

‫ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅުމަށް ފަހު ވިދާލީ ލިވަޕޫލުގަ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫އާއި ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް އާއި ޖެރާޑް ޕީކޭ އަދި ލުއިސް‬

‫ޓީމަށް ‪ 2010-2007‬އަށް ކުޅުނެވެ‪.‬‬

‫ސުއަރޭޒް ވަނީ އަލްވަދާއުގެ މެސެޖްތަކެއް ސޯޝަލް‬

‫ލނާ އަށް ބަދަލުވެ އަށް އަހަރު‬ ‫އޭގެ ފަހުން ބާސެ ޯ‬ ‫ތެރޭގައި ސްޕެނިޝް ލީގު ފަސް ފަހަރު‪ ،‬ސްޕެނިޝް‬

‫މީޑިއާގައި ލިޔެފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 17‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫ރައީސް ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުން‬ ‫މާދަމާއަށް ފަސްކޮށްފި‬ ‫އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމި އެއާޕޯޓަށް‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫އިއްޔެ ވަނީ ޓެސްޓް ފްލައިޓު ޖައްސައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫އަދި މިއަދު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށާ ގޮތަށް އޮތީ‬ ‫މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ އެއާޕޯޓް‪ ،‬ހުޅުވަން ހއ‪.‬‬

‫ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ސަރުކާރުން ހެދި ފުރަތަމަ އެއާޕޯޓުގައި ‪1،200‬‬

‫ހޯރަފުއްޓަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު‬ ‫އތް ދަތުރުފުޅު މާދަމާ އަށް‬ ‫މިއަދު ކުރައްވަން ޮ‬

‫މީޓަރުގެ ރަންވޭއަކާއި ‪ 8،635‬ސްކޮއާ މީޓަރުގެ‬

‫ފަސްކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އޭޕްރަން އަކާއި ޓެކްސީވޭއެއް ތަރައްގީ ކުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސްގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ހޫދު ވިދާޅުވީ‬ ‫ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރެއްވީ މޫސުން ގޯސްވުމާ‬

‫ޕޓު އެޅީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ‪842،200‬‬ ‫މި އެއާ ޯ‬ ‫ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ބިން ހިއްކައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ގުޅިގެން ކަމަށެވެ‪ .‬މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާ އިން އޮތީ‪،‬‬ ‫ލ އެލާޓް ނެރެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ޔެ ޯ‬ ‫ގތަށް މިހާރު‬ ‫"ރައީސް ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޮ‬ ‫އތީ މާދަމާ‪ "،‬ހޫދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ހރަފުށީ އެއާޕޯޓް‬ ‫ކުލަގަދަ ރަސްމިއްޔާތަކުން ޯ‬ ‫ގތަށް ކުރިން ހަމަޖައްސާފައި އޮތް‬ ‫މިއަދު ހުޅުވާ ޮ‬

‫މީގެ އިތުރުން ޓެކްސީވޭ އަކާއި‪ ،‬ޓާމިނަލް‬ ‫ކުރިމަތީގެ މަގުތައް ތަރައްގީ ކުރުމާއި ‪9473‬‬ ‫އަކަމީޓަރުގެ ޕާކިން އޭރިއާއަކާއި‪ 1718 ،‬އަކަމީޓަރުގެ‬ ‫ފަޔާ އެކްސެސް މަގެއްގެ އިތުރުން ‪ 720‬މީޓަރުގެ‬ ‫އެއާޕޯޓް ސެކިއުރިޓީ އަދި ބީޗް ފެންސެއް ވަނީ‬ ‫ހަދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް އެކަން ކެންސަލްވި ކަމެއް ޓްރާންސްޕޯޓް‬ ‫މިނިސްޓްރީން އަދި ނުބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު މަޝްރޫ އަށް ‪ 198‬މިލިއަން‬ ‫ރުފިޔާގެ ހޭދަކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ކެލާގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް‬ ‫ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ‬ ‫ހޓަލެއް ތަރައްގީކޮށް‬ ‫ހއ‪ .‬ކެލާގައި ޓޫރިސްޓު ޮ‬ ‫ހދަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން‬ ‫ހިންގާނެ ބަޔަކު ޯ‬ ‫އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު އިއުލާނުގައި ބުނީ‬ ‫ކެލާގައި ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމަށް ‪ 864،414‬އަކަފޫޓުގެ‬

‫މެދުވެރިކޮށް ބާއްވާ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި‬ ‫ބައިވެރިވާން ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި އަންނަ މަހުގެ ‪17‬‬ ‫ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ‪10:00‬ގެ ކުރިން ބީލަން‬ ‫ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބިމާއި މޫދު ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން‬ ‫ބީލަމަށް ހުޅުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު‪ ،‬މޫދާއި ބީޗް ރީތި ކެލާގައި ހިންގާ‬ ‫ބިން ޮ‬

‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ މައުލޫމާތު ބައްދަލުވުމުގަިއ‬ ‫ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މި މަހުގެ ‪25‬‬ ‫ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ‪2:00‬ގެ ކުރިން ނަމާއި‬

‫މި މަޝްރޫއަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މި މަހުގެ‬

‫އީމެއިލް އެޑްރެސް ‪planning@tourism.gov.mv‬‬

‫‪ 26‬ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ‪ 1:00‬ގައި "ޒޫމް"‬

‫ކށް ފޮނުވަން ޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬

‫ކޮވިޑް ޖެހުނު އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ‬ ‫ކވިޑްގައި ރާއްޖޭން އިތުރު މީހަކު އިއްޔެ‬ ‫ޮ‬ ‫މަރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫އާ ރެކޯޑެއް؛ އެއް ދުވަހުން ެދ‬ ‫ހާހަހަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން‬ ‫އި ދު ހާ މް ނަ އީ މް‬

‫ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައީ‬ ‫މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު އެވެ‪ .‬އެ ދުވަހު ‪1،582‬‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އާދިއްތަ ދުވަހު ދެ ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން‬

‫ބޯޑަރު ހުޅުވިއިރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖުކޮށް‬

‫ރާއްޖެ އައި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ‪.‬‬

‫ރާއްޖެ އަންނަނީ ‪ 100‬ޓޫރިސްޓުންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ މަހަކު ވެސް އިތުރުވަމުން އައުމަކީ‬ ‫މިއަދަދު ޮ‬

‫މިއީ ކޮވިޑް‪ 19-‬ފެތުރެން ފެށުމުން ބޯޑަރު‬

‫ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމުގެ‬

‫ކށް‪ ،‬އަލުން ހުޅުވި ފަހުން އެއް ދުވަހެއްގެ‬ ‫ބަންދު ޮ‬

‫ނިޝާނެއް ކަމަށް މީގެ ކުރިން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން‬

‫ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައި‬

‫ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހެވެ‪.‬‬ ‫މައުސޫމް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި މިކަމާ ގުޅުވައި‪،‬‬

‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް‬ ‫ގތުގައި މިދިޔަ ހަފުތާގެ ނިޔަލަށް ‪434،000‬‬ ‫ދައްކާ ޮ‬

‫ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށާއި ކަމާބެހޭ‬

‫ޓޫރިސްޓުން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިދާރާތަކަށް ވަނީ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫މީގެ ތެރެއިން ‪ 51،354‬ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތް‬

‫ޗުއްޓި ހޭދަކުރަން ރާއްޖެ ހިޔާރުކުރާ ޓޫރިސްޓުންނަށް‬

‫ބޑަރު ހުޅުވިފަހުންނެވެ‪ .‬އެ މިނިސްޓްރީން‬ ‫ކޮށްފައިވަނީ ޯ‬

‫ވެސް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި މިއަހަރު ނިމޭއިރު ‪500،000‬‬ ‫ލަފާކުރާ ޮ‬

‫ބޑަރު ހުޅުވި ފަހުން‪ ،‬އިއްޔެ ނުހިމަނައި އެއް‬ ‫ޯ‬

‫ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހުއްދަނޫން މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ‬ ‫ދަރަނި ފުލުހުން ނުބަލާނެ‬ ‫ހުއްދަ ނެތި މުއާމަލާތްކުރާ ބޭރު ފައިސާގެ‬

‫ކށްފައިވާ ޗެކަކީ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ އެނޫން‬ ‫ދޫ ޮ‬

‫ދަރަނީގެ މައްސަލަތަކާއި ރިބާ ހިމެނޭ ބައުންސް‬

‫ވެސް ގާނޫނީ ޝަހުސެއްގެ އެކައުންޓުން ދޫކޮށްފައިވާ‬

‫ޗެކްތަކުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާނުކުރަން‬

‫ޗެކަކަށްވާ ނަމަ އެފަދަ މައްސަލަތައް ނުވަތަ ދެ‬

‫އފީހުން ނިންމާފައިވާތީ‪،‬‬ ‫ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ޮ‬

‫ކށްފައިވާ މުއާމަލާތަކާ ގުޅިގެން‬ ‫މީހެއްގެ ދެމެދުގައި ޮ‬

‫އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޖިނާއީ ތަހުގީގު ނުކުރާނެ‬

‫ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަން ތިންވަނަ ފަރާތަކުން‬

‫ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ވެސް ދައުވާ‬ ‫ޗެކް ދޫ ޮ‬

‫ޗެކް ބައުންސްގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން‬

‫ނުކުރަން ނިންމާފައިވާއިރު ފައިސާ އިންވެސްޓުކޮށްފައި‬

‫ފުލުހުންގެ ވެބްސައިޓުގައި އިއްޔެ ބުނީ‪ ،‬މާޗު ‪،15‬‬

‫ގތަށް އެއްބަސްވެގެން ކޮށްފައިވާ‬ ‫ލިބޭ ފައިދާ ބަހާ ޮ‬

‫އފީހުން އަމަލުކުރަމުން‬ ‫‪ 2020‬އިން ފެށިގެން ޕީޖީ ޮ‬

‫މުއާމަލާތަކާ ގުޅިގެން ދޫކުރާ ޗެކް ބައުންސްވާ‬

‫އަންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން ޗެކް ބައުންސް‬

‫މައްސަލަތަކުގައި ވެސް ޖިނާއީ ދައުވާ ނުކުރަން ވަނީ‬

‫މައްސަލަތަކުގައި ޖިނާއީ ދައުވާކުރަން ބޮޑެތި‬

‫ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން‪ ،‬ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ހޯދާފައިވާ‬ ‫އެ ޮ‬

‫ޗެކް ބައުންސްގެ މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ‬ ‫ދައުވާނުކުރިއަސް‪ ،‬އެފަދަ މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ‬

‫ގތުން ދޫކޮށްފައިވާ‬ ‫ފައިސާއެއް އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ޮ‬

‫ހދަން އެ މީހަކު އަމިއްލަ‬ ‫މަދަނީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ޯ‬

‫ދިޔަ ‪ 52‬އަހަރުގެ މީހަކު ވެސް ރޭ ވަނީ މަރުވެފަ‬

‫ޗެކެއް ބައުންސް ވެގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކާއި‬

‫ކޓަށް ހުށަހެޅޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި ޗެކް ބައުންސް‬ ‫އަށް ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މުއާމަލާތުގައި ރިބާ އެކުލެވޭ‬

‫މައްސަލައެއްގައި ޖިނާއީ ދައުވާކުރަން ފޮނުވާފަހުން‬

‫ޕޒިޓިވްވާ މީހުންނާއި‬ ‫ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭން ޮ‬

‫އޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ބުނީ‬ ‫ހެލްތު އިމަޖެންސީ ޮ‬

‫ނަމަ ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މުއާމަލާތުގެ‬

‫ޗެކަށްވާ ފައިސާ‪ ،‬ބަދަލު ލިބޭ ފަރާތަށް ދައްކައި‬

‫އައިޖީއެމްއެޗް އީއާރަށް މިއަދު ގެންދިޔަ ‪ 72‬އަހަރުގެ‬

‫ކޮވިޑްގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވާން‬

‫އަސްލު އަގާ މެދު ދެބަސްވާ ހާލަތުގައި އަސްލު އަގު‬

‫ހަލާސްކުރިއަސް އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޖިނާއީ ދައުވާ‬

‫ފިރިހެނަކު ގެންދިޔަ އިރު ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬ވޭތުވެދިޔަ ‪ 24‬ގަޑިއިރު ތެރޭ ވަނީ‬

‫ސާބިތުކުރުމަށް ހަރުދަނާ ހެއްކާއި ގަރީނާ ލިބިފައިނުވާ‬

‫އފީހުން ނިންމާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދަން ޕީޖީ ޮ‬

‫ކވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރުމުން އެ‬ ‫ރޓޮކޯލާ އެއްގޮތަށް ޮ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ޕޒިޓިވްވެފަ އެވެ‪ .‬މިއީ ގިނަ‬ ‫ރާއްޖޭން ‪ 110‬މީހުން ޮ‬

‫މައްސަލަތަކުގައި ވެސް ޖިނާއީ ދައުވާ ނުކުރާނެ ކަމަށް‬

‫ޕޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މީހާ ޮ‬

‫ދުވަސްތަކަށް ފަހު ‪ 100‬އިން މައްޗަށް އަދަދު އެރި‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކވިޑްގައި ރާއްޖޭން މަރުވި ‪ 45‬ވަނަ މީހާ އެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ފަހަރަވެ‪.‬‬

‫ހުޅުމާލެ ފެސިލިޓީގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން‬

‫އޭގެ އިތުރުން‪ ،‬ދެ މީހެއްގެ ދެމެދުގައި‬ ‫ހިނގާފައިވާ މުއާމަލާތަކާ ގުޅިގެން ފައިސާ ދައްކަން‬

‫ސަލްމާން މިސްކިތް ކައިރި ޕާކިން ޒޯން ކުއްޔަށް ދެނީ‬ ‫ޒންތައް ކުއްޔަށް ހިފަން‬ ‫އެ އިއުލާނުގައިވަނީ ޯ‬

‫ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ކައިރީގައި ހަދާފައިވާ‬ ‫ޒނުން ޕާކިން ޖާގަތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން މާލޭ‬ ‫ޕާކިން ޯ‬

‫އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިމަހުގެ ‪ 22‬ވަނަ ދުވަހު‬

‫ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ހުޅުވާލާނެ ކަމަށާއި އެ ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓްގައިވާ‬

‫މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައިވަނީ‬

‫ކށް އެކަމަށް އެދެވޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޕާކިން ޕޯޓަލް މެދުވެރި ޮ‬

‫ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި‬

‫ޒނުން ޖާގަ ހުސްވަމުންދާ މިންވަރަކަށް އެ‬ ‫އަދި އެ ޯ‬

‫ޒނުގައި ފީ ދައްކައިގެން ހަތަރު‬ ‫ހަދާފައިވާ ޕާކިން ޯ‬

‫ކށް އެކަން އެނގޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ‬ ‫ޕޯޓަލް މެދުވެރި ޮ‬

‫ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތައް ޕާކް ކުރުމަށް ‪ 57‬ޖާގަ ދޫކުރަން‬

‫އިއުލާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މާލޭގައި ޕާކިން މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ގިނަ‬

‫ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެއިން ކޮންމެ ޖާގައެއް ކުއްޔަށް‬ ‫ދޫކުރަނީ މަހަކު ‪3،000‬ރ‪ .‬އަށް ކަމަށާއި އެ ޒޯނުން‬

‫ހުސް ބިންތަކެއްގައި ޕާކިން ޒޯންތައް ވަނީ ގާއިމްކޮށްފަ‬

‫ޖާގަ ދެވޭނީ ކާރާއި ‪ 350‬ކިލޯއަށް ވުރެ މަތި ނޫން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޕިކަޕްތަކަށް ކަމަށް އެ އިއުލާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި‬ ‫ހެންވެ‪ ،‬ޗެކް މެދުވެރި ޮ‬ ‫ސަމާލުކަންދީ ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ކުރާ މުއާމަލާތެއްކަން‬ ‫ކަށަވަރު ކުރަން ފުލުހުން އެދިފައިވެ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 17‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2020‬އަންގާރަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޔާމީނަށް ކުރާ އާ ދައުވާތަކުގެ‬ ‫ޝަ ީރއަތް ބުދަ ދުވަހު‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ‬ ‫ލންޑްރިންގެ ދެ ވަނަ ދައުވާ އާއި ރިޝްވަތުގެ‬ ‫މަނީ ޯ‬ ‫ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް އަންނަ ބުދަ ދުވަހު‬ ‫ކޓުން ތާވަލްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ބާއްވަން ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫ދިވެހިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު‬ ‫ޗެނަލްތައް ދިރާގު ޕްލޭއަށް‬

‫އތީ ދައުވާ އިއްވުމާއި‬ ‫އެ މައްސަލަ މިހާރު ޮ‬ ‫ޖަވާބުދާރީވުމުގެ މަރުހަލާގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލންޑްރިންގެ ކުށުގައި ޔާމީން ފަސް އަހަރަށް‬ ‫މަނީ ޯ‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬

‫މބައިލް ޑިވައިސްތަކުން‬ ‫މބައިލް ފޯނުންނާއި ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ދިރާގު ޕްލޭ ބޭނުން ކުރާ‬ ‫އެޕަށް އިތުރު ޮ‬

‫ކށް ޓީވީ އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ތަފާތު‬ ‫އންލައިން ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރު ޖުމްލަ ‪ 42‬ޗެނަލް މަހަކު‬

‫ކންޓެންޓް ސްޓްރީމް ކުރުމަކީ މިހާރު މުނިފޫހިފުލުވުމަށް‬ ‫ޮ‬

‫އެންމެ ‪65‬ރ‪ .‬އަށް ބަލާލެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް‬

‫ކށްއުޅޭ ކަންތަކެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫އެންމެ ގިނަ މީހުން ޮ‬

‫ކޓުގައި ދަނީ ކުރިއަށެވެ‪ .‬އެ މައްސަލާގެ‬ ‫މިހާރު ހައި ޯ‬

‫ދިރާގުން މިވަނީ ފޯނުން ލައިވް ޓީވީ އަދި ވީޑިއޯ އޮން‬

‫ލައިވް ޓީވީ ބަލާލެވޭ އެޕްލިކޭޝަނެއް ނޫނެވެ‪ .‬މި‬

‫ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން ގެންދަވާ ޔާމީންގެ މައްޗަށް‬

‫އތީ ހުކުމް އިއްވުމުގެ‬ ‫އަޑުއެހުންތައް ނިމި‪ ،‬މިހާރު ޮ‬

‫ކންޓެންޓުތައް ބަލާލެވޭނެ ޕްލެޓްފޯމެއް‬ ‫ޑިމާންޑުގެ ގިނަ ޮ‬

‫ރގުރާމްތައް ކުރީބައިގައި ރިކޯޑް ވެސް‬ ‫އެޕުން ޕް ޮ‬

‫ލންޑްރިންގެ އިތުރު ދައުވާއަކާއި ރިޝްވަތު‬ ‫މަނީ ޯ‬

‫މަރުހަލާގަ އެވެ‪.‬‬

‫ފރުކޮށްދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަސްޓަމަރުންނާ ހަމައަށް ޯ‬

‫ކޮށްލެވޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި ހަނދާންނެތިގެން ބޭނުންވާ‬

‫ލންޑްރިންގެ ކުށުގައި ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު‬ ‫މަނީ ޯ‬

‫ދިރާގު ޕްލޭ އެޕްލިކޭޝަނުގެ ޒަރީއާއިން‬

‫ޕްރޮގްރާމެއް ބަލާނުލެވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އަލުން އެ‬

‫އޮތީ އުފުލައިފަ އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލަތަކުގެ ޝަރީއަތް‬

‫ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ މަދުވެގެން އިތުރު ފަސް އަހަރުގެ‬

‫ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ތަފާތު ޗެނަލްތައް ވެސް‬

‫ޕްރޮގުރާމް ބަލާލެވޭނެ އެވެ‪ .‬ހަމައެއާއެކު ބަލަމުން‬

‫ގަބޫލުކުރުމުގެ ދައުވާއެއް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި‬ ‫އތީ ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިން ޮ‬

‫ޖަލު ހުކުމަކާއި ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެ‬

‫ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ލިބޭނެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‪،‬‬

‫ރގުރާމެއް ބަލަމުން ދާ ވަގުތު އަލުން އެ‬ ‫ގެންދާ ޕް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މިވަގުތު އެންމެ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލު‬

‫ޕްރޮގުރާމެއް ފަށައިގެން ބަލަން ބޭނުންވާނަމަ އެކަން‬

‫އެ މައްސަލާގެ އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަން‬

‫ޔާމީންގެ މައްޗަށް އަލަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތައް‬

‫"ދިރާގު ޕްލޭ"‪ ،‬މި އެޕްލިކޭޝަނަކީ ހަމައެކަނި‬

‫"ޗެމްޕިއަންސް ލީގު"ގެ މެޗުތައް ބަލާލެވޭ ސޮނީ‬

‫ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓްސްގެ ޗެނަލްތައް ވެސް މި އެޕުން ލިބޭނެ‬ ‫ސް ޯ‬

‫ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ‬ ‫މުބާރާތް ފަށައިފި‬ ‫ކީރިތި ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތް އިއްޔެ‬ ‫ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ވާޗުއަލްކޮށް‬

‫އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި‬ ‫ކށްދެއްވައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް‬ ‫ޝަރަފުވެރި ޮ‬ ‫ނަސީމް ވިދާޅުވީ ގުރުއާން މުބާރާތް ވާޗުއަލްކޮށް‬

‫ބާއްވާ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ބުރު އޮންނާނީ މިއަދުން‬

‫ބޭއްވުމުން‪ ،‬ކޮވިޑް‪ 19-‬ކުރިމަތިވެފައިވާ މި ހާލަތުގައި‬

‫ފެށިގެން މި މަހުގެ ‪ 28‬ގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ފައިނަލް ބުރު ކުރިއަށް ދާނީ އަންނަ މަހުގެ ‪17-13‬‬

‫ފަހިވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށެވެ‪.‬‬ ‫އެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ‬ ‫ކށްފައިވާ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް‬ ‫ވެބްސައިޓުގައި އާއްމު ޮ‬ ‫އޑިޝަން ބުރަށް‬ ‫ރަޖިސްޓްރީވެގެންނެވެ‪ .‬އެއަށްފަހު ޮ‬

‫ސިކްސް އެޗްޑީ ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން ދިވެހިންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު‬

‫ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ‪https://bit.ly/31LwuFZ‬‬ ‫ކށް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬

‫ވކުގެ ޗެނަލްތައް ވެސް ދިރާގުން ވަނީ މި‬ ‫"ޒީ" ނެޓް ޯ‬

‫ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗާ ރިސާޗް‬ ‫ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރަނީ‬

‫ގވާލައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަނެކާއަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަށް ޮ‬ ‫ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ ދިވެހި ޅަދަރީން‬

‫ސާފުވާންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެހެން ނޫނީ އެ ކިޔެވުމެއް‬

‫ލބިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށް‬ ‫އަހުލުވެރިކޮށް ދީން ދެކެ ޯ‬

‫ކލިފައި ކުރާނެ ކަމަށް އުސޫލުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޑިސް ޮ‬

‫ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވާނީ ‪80‬‬

‫މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މުބާރާތުގައި ހިމެނޭ ދެ‬

‫ޕަސެންޓަށް ވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ބައިވެރިންނެވެ‪.‬‬

‫ކންމެވެސް އެއް ކެޓަގަރީއެއްގެ‬ ‫ކެޓަގަރީގެ ތެރެއިން ޮ‬

‫ކންމެ އުމުރުފުރާއަކުން‬ ‫ފައިނަލް ބުރަށް ހޮވާނީ ޮ‬

‫އުމުރުފުރައިގަ އެވެ‪ .‬އެއީ ދިގު ރާގަށް ކިޔެވުމާއި ކުރު‬

‫ކންމެ ކެޓަގަރީއަކުން‬ ‫ވެސް ދެ ޖިންސު ވަކިން އަދި ޮ‬

‫ރާގަށް ކިޔެވުމުގެ ކެޓަގަރީ އެވެ‪.‬‬

‫ޓެން‪ 3‬އެޗްޑީ އާއި ސޮނީ ޓެން ‪ 1‬އެޗްޑީ އާއި ސޮނީ‬

‫ކށްލެވޭނެއެވެ‪ .‬މި އެޕް ޑައުންލޯޑްކުރަން‬ ‫ލޑް ޮ‬ ‫ޑައުން ޯ‬

‫ކށް އެކަކު‬ ‫އަންގާފައިވާ ގޮތަށް އަމަލުތައް ބައްޓަން ޮ‬

‫އގެ މަންޒަރާއި ކިޔެވުމުގެ އަޑު‬ ‫ހުށަހަޅާ ވީޑި ޯ‬

‫ކިޔަވާ ބައިގެ ދިގުމިން ‪ 10‬ފޮޅުވަތަށް ވުރެ‬

‫އެވެ‪ .‬މީގެ ތެރޭގައި ސޮނީ ޓެން‪ 2‬އެޗްޑީ އާއި ސޮނީ‬

‫ޓރުންނާއި އެޕް ސްޓޯރުން ހިލޭ‬ ‫އެޕްލިކޭޝަން ޕްލޭ ސް ޯ‬

‫އެމަނިކުފާނު ވަނީ‪ ،‬ގުރުއާނަށް ލޯބިކުރާ‪ ،‬އޭގައި‬

‫ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި ވެސް ދީނީ ކަންކަމަށް‬

‫އަށް އުމުރުފުރައަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ‬

‫ވެސް ކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރުވެސް މި‬

‫ހދާފައިވާ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ‪25‬‬ ‫މަތިން މާކްސް ޯ‬ ‫ބައިވެރިންނެވެ‪.‬‬

‫ދިގުވާން ޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެފްރިކާ ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާ‬ ‫ޝާހިދު ބައްދަލުކޮށްފި‬

‫ސއިކުރެއްވި އެއްބަސްވުން‪،‬‬ ‫ހަނިމާދޫގައި ރިސާޗް ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރަން ޮ‬ ‫އިންޑިއާގެ ހައި ޮކމިޝަނަރު ސަންޖޭ ސުދީރު (ވ) އާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު‬ ‫ޒަހާ ވަހީދު ދައްކާލަނީ ‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ‬ ‫ލަ މް ޔާ އަ ބް ދުﷲ‬

‫އެފްރިކާ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން‬ ‫ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރުންނާއި ފޮރިން‬

‫ފރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ޮ‬ ‫މީގެ އިތުރުން އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކާއި ރާއްޖެއާ‬

‫ސއިލް އެނާލިލިސް އަދި ޕްލާންޓް ޓިޝޫ‬ ‫ޮ‬ ‫ތެރޭގައި‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ބރަޓަރީއެއް ހަދަން ނިންމާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓެސްޓިން ލެ ޮ‬ ‫ހދ‪ .‬ހަނިމާދޫގައި ހިންގާ އެގްރިކަލްޗަ ރިސާޗް‬

‫މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިއްޔެ ބައްދަލު‬

‫އންނަ ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި‪،‬‬ ‫ދެމެދު ޮ‬

‫ކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އޮގަނައިޒޭޝަން ފޯ އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ)‬

‫ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރަން އިންޑިއާއާ އެކުގައި‬

‫ގތުގައި އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި‬ ‫ގެ މެމްބަރުންގެ ޮ‬

‫ސއިކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އެމްއޯޔޫއެއްގައި‬

‫ފރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ އޮންލައިންކޮށް‬ ‫ޮ‬

‫އިންޑިއާގެ އެހީގެ ދަށުން ގެންނަ ބަދަލުތަކުގެ‬

‫އެއާ އެކު ދަނޑުވެރިންނާއި ދިރާސާ އާއި އަދި ތައުލީމީ‬ ‫ކަންކަމަށް މި ލެބް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ ‪ 2018‬ވަނަ އަހަރު ރައީސް އިބްރާހިމް‬

‫ބޭއްވި އެ ބައްދަލުވުމުގައި މިސްރާއި މޮރޮކޯ އާއި‬

‫އެހެން ގައުމުތަކާއި ރާއްޖެއަކީ އެއްހަމަތަކެއް ގަބޫލުކުރާ‬

‫މި އެއްބަސްވުމުގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު‬

‫ސލިހު އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫އފް ގިނީ އާއި ސެނެގާލް އިން ރާއްޖެ‬ ‫ރިޕަބްލިކް ޮ‬

‫ގައުމުތަކެއް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވި ކަމަށް ފޮރިން‬

‫ފރިން ސެކްރެޓަރީ ހަރްޝް‬ ‫ސޮއިކުރެއްވީ އިންޑިއާގެ ޮ‬

‫ސއިކުރެއްވި އެގްރިކަލްޗާ އެމްއޯޔޫ‬ ‫ޮ‬ ‫ދަތުރުފުޅުގައި‬

‫އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންގެ‬

‫މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވަރްދަން ޝްރިންގްލާ ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ‬

‫ވކްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ފްރޭމް ޯ‬

‫އެންމެ އިސްވެރިންގެ އިތުރުން ޓިއުނީޝިއާ އިން‬

‫ގތުގައި ކޮވިޑް‪19-‬‬ ‫ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނި ޮ‬

‫ދަތުރުގަ އެވެ‪ .‬މި މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދާނީ‬

‫އެޗްއައިސީޑީޕީ ‪ 11‬މަޝްރޫއެއް ރާއްޖޭގައި‬

‫ލމެޓިކް މިޝަން ހިންގުމާ ހަވާލުވެ‬ ‫ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑިޕް ޮ‬

‫އާ ގުޅިގެން ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއިން ދިން އެހީތަކަށް‬

‫އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހައި އިމްޕެކްޓް ކޮމިއުނިޓީ‬

‫މިވަގުތު ކުރިއަށް ދެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި އައްޑޫގައި‬

‫ހުންނެވި ބޭފުޅާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް ކަމަށެވެ‪ .‬އެ‬

‫މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އެ ބައްދަލުވުމުގައި ޝުކުރު އަދާ‬

‫ރޖެކްޓް (އެޗްއައިސީޑީޕީ) ގެ‬ ‫ލޕްމެންޓް ޕް ޮ‬ ‫ޑިވެ ޮ‬

‫ރސެސިން ޕްލާންޓުތަކެއް ހެދުމުގެ އިތުރުން‬ ‫މަސް ޕް ޮ‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް‪ 19-‬އާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ގުޅުންތައް‬

‫ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ދަށުންނެވެ‪ .‬މި މަސައްކަތަށް ‪1،711،434.60‬ރ‪.‬‬

‫ޒން ހަމަޖެއްސުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އީކޯ ޓޫރިޒަމަށް ފަސް ޯ‬

‫ގތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި‬ ‫އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ކަނޑައަޅާފައިވެ އެވެ‪.‬‬


2020 2020 ު‫މްބަރ‬17 ެ‫ނޮވ‬November 17

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2020 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬17

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2020 ‫ ނޮވެމްބަރ‬5

5 November 2020

‫ލރ‬ ަ ‫ސ‬ ި ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ު ‫ކ‬ ަ

Counselor Abdulla Musthaq

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

Iyasha Leena

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ް ‫ތ‬ ‫ޤ‬ ާ ‫ސ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ދﷲ‬ ު ‫ބ‬ ް ‫އ‬ ަ ާ ‫ލ‬ ‫ނ‬ ީ ‫ޝ‬ ާ ‫ޔ‬ ާ ‫އ‬ ި

‫ރީޕ‬ ަ ‫ތ‬ ެ ‫އ‬ ޮ ‫ޒ‬ ި ‫ފ‬ ި

Physiotherapy Santha Sheela

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ާ ‫ޝ‬ ‫ލ‬ ީ ‫ތ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ސ‬ ަ

Jasin

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ް ‫ސ‬ ‫ނ‬ ި ‫ޖ‬ ާ

ް ‫ޝ‬ ‫ނ‬ ަ ‫ޓ‬ ީ ‫އ‬ ެ ‫ޑ‬ ަ

Dietician

ާ ‫ސ‬ ‫ޔ‬ ި ‫އ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

Asiya A. Raheem

ް ‫ސ‬ ‫ޓ‬ ް ‫ޕ‬ ި ‫ރ‬ ަ ‫ތ‬ ެ ‫ރ‬ ީ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ‫ރ‬ ޯ ‫އ‬ ި ‫ޕ‬ ަ ‫ސ‬ ް

Spirometry Therapist Fathuhullah Anees

ް ‫ނ‬ ‫ސ‬ ީ ‫އ‬ ަ ‫ހﷲ‬ ު ‫ތ‬ ު ‫ފ‬ ަ

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

3325979 ‫ނ‬ ީ ‫ވ‬ ާ ‫އ‬ ް ‫ޅ‬ ު ‫ގ‬ ު ‫ށ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ވ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫އ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

ް ‫ރ‬ ‫ނ‬ ު ‫ޓ‬ ަ ‫ކ‬ ް ‫ޑ‬ ޮ ‫ވ‬ ާ ‫އ‬ ް ‫ރ‬ ަ ‫ކ‬ ު ‫ތ‬ ް ‫ރ‬ ަ ‫ޔ‬ ާ ‫ޒ‬ ި

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2020 ‫ ނޮވެމްބަރ‬5

5 November 2020

ް ‫ކ‬ ‫ށ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ‫ލ‬ ި ‫ބ‬ ަ ‫މ‬ ު ‫އ‬ ް ‫އ‬ ާ

General Practitioner Dr. Hemanth

09:00 - 13:00

Dr. Hemanth

17:00 - 20:00

Dr. Asoka Rao

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

Dr. Seshadri Das

09:00 - 13:00

Dr. Seshadri Das

17:00 - 20:00

Dr. Vijaya Rani

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ީ ‫ރ‬ ‫ނ‬ ާ ‫ޔ‬ ަ ‫ޖ‬ ަ ‫ވ‬ ި .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ށ‬ ީ ‫ހ‬ ަ ‫ރ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫އ‬ ެ

Physician Dr. Abdul Azeez Yoosuf Dr. Kalimuthu Dr. Mohamed Ali

ް ‫ސ‬ ު ‫ޔ‬ ޫ ‫ޒ‬ ް ‫ޒ‬ ީ ‫އ‬ ަ ‫ލ‬ ް ‫ދ‬ ު ‫ބ‬ ް ‫އ‬ ަ .‫ޑ ރ‬ ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި ‫ފ‬

ް ‫ޖރ‬ ‫ޖ‬ ޯ .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ީ ‫މ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ރ‬ ު ‫ކ‬ ަ

ް ‫ނ‬ ‫ލ‬ ި ‫ސ‬ ު .‫ޑ ރ‬

Dr. Mariia Krugova

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ާ ‫ގ‬ ‫ވ‬ ޯ ‫ރ‬ ު ‫ކ‬ ު ‫އ‬ ާ ‫ރ‬ ި ‫މ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ު ‫ދ‬ ަ

Dental Surgeon Dr. Raghavendra

09:30 - 13:00

Dr. Raghavendra

17:30 - 21:00

ާ‫ދރ‬ ު ‫ނ‬ ް ‫ވ‬ ެ ‫ގ‬ ަ ‫ރ‬ ާ .‫ޑ ރ‬ ާ ‫ދ‬ ‫ރ‬ ު ‫ނ‬ ް ‫ވ‬ ެ ‫ގ‬ ަ ‫ރ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

Dr. Prathibha

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ާ ‫ތ‬ ‫ބ‬ ި ‫ރ‬ ަ ‫ ްޕ‬.‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ގ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫ދ‬ ި ‫ކ‬ ު ‫ޑ‬ ަ ‫ކ‬ ު

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ް ‫ދ‬ ‫ސ‬ ާ ‫ހ‬ ާ ‫ނ‬ ީ .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ށ‬ ީ ‫ކ‬ ަ

Orthopaedician

ު ‫ގނ‬ ‫ޑ‬ ަ ‫ރ‬ ު ‫ނ‬ ަ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ު ‫ދ‬ ަ

Dr. Yoosuf Shan

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫މ‬ ު ‫ވ‬ ު ‫ޅ‬ ު ‫އ‬ ެ

Dr. Hussain Faisal Dr. Ismail Zahir

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި ާ‫ލވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ި‫ޓއ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

Clinic

: 09:00 - 13:00 17:00 - 20:00

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

ި ‫އ‬ ‫ޓ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ާ ‫އ‬ ި ‫ނ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

Dr. Shaheedha

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ާ ‫ހ‬ ‫ދ‬ ީ ‫ޝ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

Dr. Meetha Jolly Dr. Thasneem

Pharmacy:

Dr. Zahidha

Dr. Shirmeen

Dr. Naina Vikas Dr. Muthasim Saeed

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates! www.facebook.com/AMDCpvtltd

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Buruzu Magu, Male’,Maldives +960 3325570

Morning

Dr . Didi

13:00 - 9:30

ީ‫ ޑީޑ‬.‫ޑރ‬

Morning

Dr. Anoop

12:00 - 8:00

ް‫ އަނޫޕ‬.‫ޑރ‬

Afternoon

Dr.Favas

20:30 - 12:30

ް‫ ފަވާސ‬.‫ޑރ‬

Afternoon

Dr.Anju

21:30 - 13:30

ޫ‫ އަންޖ‬.‫ޑރ‬

DR.DIDI DENTAL AND MEDICAL CENTER / HULHUMALE

ް‫ނމ‬ ީ ‫ސ‬ ް ‫ތ‬ ަ .‫ޑ ރ‬ ް‫މނ‬ ީ ‫ރ‬ ް ‫ޝ‬ ި .‫ޑ ރ‬

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ާ ‫ހ‬ ‫ދ‬ ި ‫ޒ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫ދ‬ ި ‫ކ‬ ު ‫ޑ‬ ަ ‫ކ‬ ު ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ް ‫ކ‬ ‫ސ‬ ާ ‫ވ‬ ި ‫ނ‬ ާ ‫އ‬ ި ‫ނ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ު ‫އ‬ ‫ދ‬ ީ ‫ސ‬ ަ ‫މ‬ ް ‫ސ‬ ި ‫އ‬ ް ‫ތ‬ ަ ‫މ‬ ު .‫ޑ ރ‬ ާ ‫ޝ‬ ‫ނ‬ ާ ‫ކ‬ ް ‫ރ‬ ު .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ލ‬ ު ‫ލ‬ ޮ

Ophthalmologist / Optometrist

ާ ‫އ‬ ‫މ‬ ު ‫ނ‬ ި .‫ޑ ރ‬

Dr. Junaid

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި ާ‫ލވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ު ‫އ‬ ‫ދ‬ ި ‫ނ‬ ަ ‫ޖ‬ ު .‫ޑ ރ‬

Fathimath Nestha

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ާ ‫ސ‬ ‫ތ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ތ‬ ު ‫މ‬ ަ ‫ތ‬ ި ‫ފ‬ ާ

Dr. Niuma

DR.DIDI DENTAL AND MEDICALCENTER DR.DIDI DENTAL AND MEDICAL CENTER / MALE'

Dr. Rukhsana

ީ ‫ޖ‬ ‫ލ‬ ޮ ‫ތ‬ ާ ‫މ‬ ީ .‫ޑ ރ‬

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

Pediatrician Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

.‫ޑ ރ‬ .‫ޑ ރ‬ .‫ޑ ރ‬ .‫ޑ ރ‬

Dr. Naina Bhatti

Dental department: 09:00 - 13:00 17:00 - 21:00 09:00 - 21:00

ު ‫ކ‬ ‫ރ‬ ު ‫ބ‬ ަ ‫ބ‬ ޫ ‫އ‬ ަ ް‫ޝނ‬ ާ ‫ފ‬ ް ‫ސ‬ ު ‫ޔ‬ ޫ ް ަ‫އސ‬ ‫ލ‬ ި ‫ފ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ސ‬ ެ ‫ހ‬ ު ު‫ހރ‬ ި ‫ޒ‬ ާ ‫ލ‬ ް ‫އ‬ ި ‫މ‬ ާ ‫ސ‬ ް ‫އ‬ ި

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫ނ‬ ު ‫ހ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ަ

Gyneacologist AMDC outlets new opening times until further notice (Sat- Thurs)

ީ ‫އ‬ ‫ލ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫މ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ހ‬ ަ ‫މ‬ ު .‫ޑ ރ‬

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ީ ‫މ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ރ‬ ު ‫ކ‬ ަ

Dr. Abu Bucker

-

ު ‫އ‬ ‫ތ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ލ‬ ި ‫ކ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

ާ‫ލވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ި‫ޓއ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

ENT

Dr. Neeha Das

-

ް‫ނތ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ހ‬ ެ .‫ޑ ރ‬ ް‫ނތ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ހ‬ ެ .‫ޑ ރ‬ ޯ ‫ރ‬ ‫އ‬ ާ ‫ކ‬ ާ ‫ސ‬ ޯ ‫އ‬ ަ .‫ޑ ރ‬ ް‫ދސ‬ ާ .‫ޑ ރ‬ ް‫ދސ‬ ާ .‫ޑ ރ‬

Dental Surgeon & Pedodontist -

mihaaru.com

mihaaru.com

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫މ‬ ު ‫ހ‬ ަ

Dermatologist Dr. Shebi Dr. Reema

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ީ ‫ޝ‬ ‫ބ‬ ެ .‫ޑރ‬

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

ާ ‫ރ‬ ‫މ‬ ީ .‫ޑރ‬

ް ‫ސ‬ ‫ޓ‬ ް ‫ގ‬ ި ‫ލ‬ ޮ ‫އ‬ ޮ ‫ޑ‬ ި ‫ރ‬ ޭ

Radiologist

ް ‫ރ‬ ‫ޖ‬ ާ ‫ނ‬ ީ .‫ޑ ރ‬

ު ‫އ‬ ‫ކ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

Dr. Neeraj

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ނ‬ ް ‫ޝ‬ ަ ‫ރ‬ ޭ ‫އަޕ‬ ޮ ‫މ‬ ު ‫އ‬ ް ‫އ‬ ާ

General Surgeon Dr. Ravi Shankar

ަ ‫އ‬ ‫ސ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫މ‬ ް ‫ޒ‬ ާ ‫ނ‬ ި ‫ދ‬ ާ ‫މ‬ ު ‫ކ‬ ަ ‫ޑ‬ ަ ‫ކ‬ ު

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

ް ‫ކ‬ ‫ރ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ޝ‬ ަ ‫ވ‬ ީ ‫ރ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

ީ ‫ޖ‬ ‫ލ‬ ޮ .‫ތ ބ‬ ު ‫ރ‬ ަ ‫ބ‬ ަ .‫ޑ ރ‬

ާ ‫ލ‬ ‫ވ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ު ‫ދ‬ ު ‫އ‬ ަ ‫މ‬ ި

3325979 ‫ނ‬ ީ ‫ވ‬ ާ ‫އ‬ ް ‫ޅ‬ ު ‫ގ‬ ު ‫ށ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ވ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫އ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫އ‬ ި ‫އޮޕ‬ ެ

Ahigas Magu , Lot No:10409 ( just behind Bombay Dharubaar Restaurant)

Evening

Dr . Didi

20:00 - 16:00

ީ‫ ޑީޑ‬.‫ޑރ‬

Evening

Dr. Anoop

20:00 - 16:00

ް‫ އަނޫޕ‬.‫ޑރ‬

For Appointments, call : 3325570 / 3359992 / 7784452

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates! www.facebook.com/AMDCpvtltd

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv


17 November 2020

2020 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬17

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


23November April 2019 2020 2019 2020 ް‫ރު އެޕްރީލ‬23 17 ަ‫ ނޮވެމްބ‬17

2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23 2020 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬17

mihaaru.com mihaaru.com

mihaaru.com mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

VESSEL NAME CONTACT:3001515 VESSEL NAME SEOUL TRADER

DIRECT WEEKLY SAILING… DIRECT WEEKLY SAILING… DIRECT WEEKLY SAILING … DIRECT WEEKLY SAILING…

ETA Singapore EMAIL:VOY sales@mihaaru.com VOY 04G7PW1MA

ETA08-Nov-20 Singapore

ETA Tanjug Pelepas

ETA Tanjug Pelepas 11-Nov-20

ETA Port Kelang

ETA Port Kelang 12-Nov-20

ETA Colombo

ETA17-Nov-20 Colombo

mihaaru.com

Male'ް‫ އެޕްރީލ‬23 )ަ‫ންގާރ‬ETA ަ‫ (އ‬2019 ETA Male' 19-Nov-20

SEOUL TRADER 04G7PW1MA 08-Nov-20 11-Nov-20 12-Nov-20 CITY OF BEIJING 04G7RW1MA 17-Nov-20 ETA Tanjug 18-Nov-20 19-Nov-20 24-Nov-20 26-Nov-20 VESSEL NAME VOY ETA Singapore Pelepas ETA Port Kelang ETA17-Nov-20 Colombo ETA19-Nov-20 Male' VESSEL NAME VOY ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang ETA Colombo ETA Male' CITY OF BEIJING 04G7RW1MA 17-Nov-20 18-Nov-20 19-Nov-20 24-Nov-20 26-Nov-20 ް‫އެހެނިހެނ‬ AS CHRISTIANA 04G7TW1MA 14-Apr-19 23-Nov-20 24-Nov-20 26-Nov-20 30-Nov-20 02-Dec-20 CALICANTO BRIDGE 04G35W1MA 16-Apr-19 17-Apr-19 22-Apr-19 24-Apr-19 SEOUL TRADER 04G7PW1MA 08-Nov-20 11-Nov-20 12-Nov-20 17-Nov-20 19-Nov-20 HEDDA SCHULTE 04G37W1MA 21-Apr-19 23-Apr-19 28-Apr-19 30-Apr-19 AS CHRISTIANA 04G7TW1MA 23-Nov-20 24-Nov-20 26-Nov-20 30-Nov-20 02-Dec-20 BUSAN TRADER 04G7VW1MA 20-Apr-19 28-Nov-20 30-Nov-20 02-Dec-20 07-Dec-20 09-Dec-20 CITY OF BEIJING 04G7RW1MA 27-Apr-19 17-Nov-20 18-Nov-20 19-Nov-20 24-Nov-20 Feeder - 09/05/2019 26-Nov-20 CITY BUSAN OF BEIJING 04G39W1MA 28-Apr-19 30-Apr-19 5-May-19 TRADER 04G7VW1MA 28-Nov-20 30-Nov-20 02-Dec-20 07-Dec-20 09-Dec-20 ROSSINI 04G7ZW1MA 12-Dec-20 14-Dec-20 16-Dec-20 21-Dec-20 23-Dec-20 AS CHRISTIANA 04G7TW1MA 4-May-19 23-Nov-20 24-Nov-20 26-Nov-20 30-Nov-20 02-Dec-20 AS CHRISTIANA 04G3BW1MA 6-May-19 7-May-19 12-May-19 14-May-19 ROSSINI 04G7ZW1MA 12-Dec-20 14-Dec-20 16-Dec-20 21-Dec-20 23-Dec-20 WESTERLAND 04G81W1MA 19-Dec-20 21-Dec-20 23-Dec-20 28-Dec-20 30-Dec-20 BUSAN TRADER 04G7VW1MA 11-May-19 28-Nov-20 30-Nov-20 02-Dec-20 07-Dec-20 09-Dec-20 EM ASTORIA 04G3DW1MA 13-May-19 15-May-19 20-May-19 22-May-19 ް‫(ގޮތަށ‬Customer ާ‫ރާތް ކުރ‬Service) ާ‫އިމ‬ WESTERLAND 19-Dec-20 21-Dec-20 28-Dec-20 30-Dec-20 TRADER Department) 04G81W1MA 04G83W1MA 26-Dec-20 28-Dec-20 Suzzana SANI23-Dec-20 30-Dec-20 04-Jan-21 Mohd Muhajir 06-Jan-21 Shireen LEE (CustomerCare Department) Ahmad HattayaSEOUL LOHNUB (Commercial (Customer Service) ROSSINI 04G7ZW1MA 12-Dec-20 14-Dec-20 16-Dec-20 21-Dec-20 23-Dec-20 Tel: 662 3523282-6, Fax: 662-3438807 DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886 D/L: 07-2913064 Hotline: +65-6499-1111 SEOUL TRADER 04G83W1MA 26-Dec-20 28-Dec-20 30-Dec-20 04-Jan-21 06-Jan-21 CITY OF BEIJING 04G85W1MA 02-Jan-21 04-Jan-21 06-Jan-21 11-Jan-21 ް‫ނ‬30-Dec-20 ި‫އ‬13-Jan-21 ެ‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލ‬ VOIP line: 8889 3282 VoIP : 8669-1112 WESTERLAND 04G81W1MA 19-Dec-20 21-Dec-20 VoIP: 8601 291123-Dec-20 28-Dec-20 VOIP: 8670 3064 CITY OF BEIJING 04G85W1MA 02-Jan-21 04-Jan-21 06-Jan-21 11-Jan-21 13-Jan-21 AS CHRISTIANA 04G87W1MA 09-Jan-21 11-Jan-21 e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com 13-Jan-21 18-Jan-21 Email: psg.mahmad@cma-cgm.com 20-Jan-21 e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com SEOUL TRADER 04G83W1MA 26-Dec-20 28-Dec-20 30-Dec-20 04-Jan-21 06-Jan-21 240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬ AS CHRISTIANA 04G87W1MA 09-Jan-21 11-Jan-21 13-Jan-21 18-Jan-21 20-Jan-21 BUSAN TRADER 04G89W1MA 16-Jan-21 18-Jan-21 20-Jan-21 25-Jan-21 27-Jan-21 CMA CGM MALAYSIA (Penang) CITY OF BEIJING 04G85W1MA 02-Jan-21 04-Jan-21 06-Jan-21 11-Jan-21 13-Jan-21 * We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days. BUSAN TRADER 04G89W1MA 16-Jan-21 18-Jan-21 20-Jan-21 25-Jan-21 27-Jan-21 Chua Hwa Keong LOHNUB Hattaya Benedict GOH Suzzana SANI Mohd Muhajir .ް‫މެއ‬Ahmad ި‫އަކަފޫޓުގެ ބ‬ AS CHRISTIANA 04G87W1MA 09-Jan-21 11-Jan-21 13-Jan-21 18-Jan-21 20-Jan-21 * We are now pleased to inform that the new upgraded service offer ARRIVAL cargo into Male'. 3523282-6, DID:WEEKLY +603 2299 2911,of Fax: +603 2299 2886 D/L: 07-2913064 Hotline: +65-9438-0404 Tel : 604Tel: 291 662 6876- Fax: 604 2276 Fax: 770 662-3438807

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION Hattaya LOHNUB

Benedict GOH Suzzana SANI Mohd Muhajir Ahmad VOIP: 8670 3064 27-Jan-21 D/L: 07-2913064 Email: psg.mahmad@cma-cgm.com e-mail: sij.bgoh@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com * DATE WILL TO CHANGE VoIP SUBJECT : 8669-1112 VoIP: 8601 2911 VOIP: 8670 3064 Hattaya LOHNUB Benedict GOH Suzzana SANI Mohd Muhajir Ahmad Email:TEL:7746841 psg.mahmad@cma-cgm.com e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com e-mail: sij.bgoh@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com Tel:TRANSPORT 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807 DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886 D/L: 07-2913064 Hotline: +65-9438-0404 Chua Hwa Keong SOLUTIONS * DATES ARE SUBJECT TO CHANGE TOTAL MALDIVES (PVT) LTD 20072 19845 VOIP line: 8889 3282 VoIP : 8669-1112 VoIP: 8601 2911 VOIP: Tel :Hwa 604Ma. 291 6876 Fax: 604 2276 770 Chandhanee * Magu, Further details please contact Sheyam +960 9100170, Atif +960 9100175 or Shabeer +960 9100195 8670 3064 5th Chua Floor, Bodudhaharaage, Male', Maldives Keong * e-mail: DATES ARE SUBJECT TO CHANGE e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com Email: psg.mahmad@cma-cgm.com sij.bgoh@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com VOIP : 8671 6876 Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770 * Further details please contact Sheyam +960 9100170, Atif +960 9100175 or Shabeer +960 9100195 T. +960 3011888, F. +960 3011999 Email: pen.hkchua@cma-cgm.com VOIP : 8671 6876 Chua Hwa Keong * DATES ARE SUBJECT TO CHANGE SUBSCRIBE Email: pen.hkchua@cma-cgm.com Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770 * Further details please contact Sheyam +960 9100170, Atif +960 9100175 or Shabeer +960 9100195 ް‫ ކަރަންޓ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ VOIP : 8671 6876 Email: pen.hkchua@cma-cgm.com ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬

VOIP line: TRADER 8889 3282 VoIP 16-Jan-21 : 8669-1112 VoIP:9100175 8601 2911 * Further details please contact Sheyam +960 9100170 or AtifDID: +960 VOIP :Tel: 8671 6876 BUSAN 04G89W1MA 18-Jan-21 20-Jan-21 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807 +603 2299 2911, Fax: +60325-Jan-21 2299 2886 Hotline: +65-9438-0404 e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com Email:VOIP pen.hkchua@cma-cgm.com line: 8889 3282

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD MIHAARU PRINT TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT)Magu, LTD Male', Maldives 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee EDITION 5th Floor,3011888, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 F. +960 3011999 TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD T. +960 3011888, F. +960 3011999 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999 TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD Subscribe for 1 year 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives and save 10% T. +960 3011888, F. +960 3011999

20359

ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬ ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬

Subscribe for 1 year and save 10%

TEL:9990434 20433


‫‪ 17‬ނޮވެމްބަރު ‪2020‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 17‬ނޮވެމްބަރު ‪2020‬‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪17 November 2020‬‬

‫‪CONTACT:3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫ފެންވަޔަރިން ‪،‬‬

‫‪ 1‬ކޮޓަރި އެޕާރޓްމަންޓް‬

‫ކަރަންޓްވަޔަރިން ‪ ،‬ފެންމޯޓަރ‬

‫ގެދޮރުގެ ހުރިހާ‬

‫( ބަދިގެއާއެކު )‬

‫‪ ،‬ދޮންނަމެޝިން ‪ ،‬ސިންކް‬

‫އޭ‪.‬ޑީ‪.‬ކޭ ކައިރި‪,‬‬

‫މަސައްކަތެއް‬

‫‪ ،‬ފާހަނާތަށި‪ ،‬ގެދޮރު‬

‫ކަރަންޓްފެން ވަކިން‬

‫އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުރިހާ‬ ‫‪TEL:7904944‬‬ ‫‪20948‬‬

‫‪ 2‬ރޫމް ކުލި ‪10،000‬‬ ‫މާފަންނު ‪ IGMH‬ކައިރި‬ ‫މ‪.‬ފެހިވިނަ ‪ /‬ބްލޫކިޔާމަގު‬

‫މުށިޖެހުން‪ ،‬ކުލަލުން‬

‫‪TEL:9534400‬‬ ‫‪23416‬‬

‫‪22720‬‬

‫ރޫމް ކުލި ‪8500‬‬

‫އަތްފޯރާއަގަކަށް‬

‫ކުލި މަހަކު‪7000/- :‬ރ‬

‫މަސައްކަތެއް‬

‫‪ 1‬ރޫމް އަދި ސިޓިންގް‬

‫ފާޙާނާ ހެދުން‬

‫‪1 Room and‬‬ ‫‪Sitting Room for‬‬

‫ފެންލީކުވުން‬

‫‪Rent 8500‬‬

‫ހައްލުކޮށްދިނުން‬ ‫‪ޮ 1‬ކޓަރި ކައްކާ‬ ‫ކެވޭ ޮގތަށް ކުއްޔަށް‬ ‫ދެމެވެ‪.‬‬

‫އޮފީސް އަދި ޮކޓަރިއަކަށް‬

‫ކުއްޔަށް ދޫކުރާ‬

‫ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ހަދާފަހުރި‬

‫‪ 3‬ޕްލަސް ‪ 1‬ރޫމް‬

‫ހައްލުކުރުން‬

‫އެޕާޓްމަންޓެއް‬

‫ޖަންގްޝަންގެ‬

‫ދުއިސައްތަ އަކަފޫޓްގެ ތަނެއް‬

‫‪ 9000/-‬ފެނާ‬

‫ކުއްޔަށް ދެން‬

‫ކަރަންޓާ އެކީ‬ ‫‪TEL:7463660‬‬

‫‪10,000‬‬

‫ސިންކުގެ މައްސަލަތައް‬

‫‪M.Fehivina‬‬ ‫‪Bluekiyaa Magu‬‬ ‫‪Maafannu , Near‬‬

‫މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން‬

‫‪TEL:7827282‬‬

‫‪21941‬‬

‫‪2 Rooms Rent‬‬

‫‪TEL:7773738‬‬ ‫‪23450‬‬

‫‪21577‬‬

‫‪TEL:7555567/7968223‬‬

‫‪IGMH‬‬ ‫‪TEL:7988938‬‬ ‫‪23349‬‬

‫‪22359‬‬

‫‪Fully‬‬

‫ވަޑާމުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް‬ ‫އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަމާއެކު‬ ‫ކުމުގުގެ އަވަސް ޚިދުމަތް އަދި‬ ‫ކުލައާއި ފެންވައިރު ކުރުން‬

‫މާފަންނު އަލިވާގެ‬

‫ހާއްސަ އެހީއަށް‬

‫ކައިރިން ( ކަސްޓަމް‬

‫ބޭނުންވާ ކުއްޖަކަށް‬

‫ކުއްޔަށްދޭ ‪ 3‬ކޮޓަރީގެ‬

‫މޮންޓެސޯރި‬

‫އެޕާޓްމަންޓެއް‪.‬‬

‫ފެންވަރަށް‬

‫ސަރައްހައްދުން )‬

‫‪TEL:9182247‬‬ ‫‪21996‬‬

‫‪ 3‬ފާހާނާއާ އެކު‬ ‫މާވެޔޮ މިސްކިތް ކައިރިން ‪،‬‬ ‫މުއިވެޔޮ މަގު‬ ‫‪ 4‬ވަނަ ފަންގިފިލާ‬

‫އާ އިމާރާތްކާ އެއްވަރަށް‬

‫‪TEL:7910035/7955556‬‬

‫އެޕާޓްމަންޓެއް‬

‫‪apartment‬‬

‫ކުއްޔަށްދެން‬

‫‪for rent in‬‬ ‫‪Hulhumale‬‬ ‫‪TEL:7784452‬‬

‫ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުން‬ ‫ފިހާރައަކަށް ކަމުދާނެ ‪1000‬‬

‫ލިފްޓް ހުރޭ‪.‬‬ ‫ފުލް ސެކިއުރިޓީ‬

‫މުސާރަ ދެފަރާތް‬

‫ހުންނަންވާނީ އެޓޭޗްދް ފާހާނައަކާއެކު‪،‬‬

‫އެއްބަސްވާ ގޮތަށް‬

‫ގްރަނުންޑް ފްލޯރގަ‬

‫އަކަފޫޓަށްވުރެ ކުޑަނޫން ތަންކޮޅެއް‬

‫ފެންމޯޓަރު‬

‫މާލެއިން ކުއްޔަށް ހިފަން ބޭނުން‪.‬‬

‫ދޮންނަމެޝިން‬

‫‪22602‬‬

‫‪TEL:7904944‬‬

‫ފަސޭހަ ހިސާބެއްގަ‬

‫‪23166‬‬

‫‪22623‬‬

‫‪Wanted to rent‬‬

‫ކުއްޔަށްދޫކުރާ‬

‫ކުއްޔަށްދޫކުރާ ކޮޓަރިއެއް‬ ‫ކުއްޔަށްދޫކުރާ ‪ 1‬ރޫމް ފާހާނާ‬ ‫އާއި އެކު ( ގަލޮޅުން )‬ ‫ކުލި‪ :‬މަހަކު ‪ (8000/-‬އަށްހާސް)‬ ‫ރުފިޔާ ( ފެނާ ކަރަންޓާއި އެކު )‬ ‫އެޑްވާންސް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭ‬

‫‪spacious area (not less‬‬

‫‪from Male' city.‬‬

‫ކުލި‪ :‬މަހަކު ‪ 14000/-‬ރުފިޔާ‬ ‫އެޑްވާންސް‪ :‬މަހަކު ‪ 14000/-‬ރުފިޔާ (‬

‫ކުޑަކުދިންނަށް ޤުރްއާން‬

‫‪TEL:7777219‬‬ ‫‪23429‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫‪Location: easy access to‬‬

‫ކިޔަވާދެމެވެ‪.‬‬

‫ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާ ލެވިދާން‬

‫‪TEL:7777219‬‬

‫‪ground floor ideal for a‬‬ ‫‪shop with attached toilet‬‬

‫އެޑްވާންސް ދެފަރާތް އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށް‬

‫‪23428‬‬

‫‪than 1000 sqft) from‬‬

‫ކޮންމެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ‪ 1‬ކޮޓަރި ‪ 1‬ފާހާނާ‬ ‫‪ 1‬ސިޓިންގްރޫމް ‪ -‬އެއަރކޯން ކޮއްފައި‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪We are looking for a‬‬

‫‪ 2‬އެޕާޓްމަންޓް ( މައްޗަންގޮޅިން )‬

‫( ގްރައުންޑް ފްލޯއާއި ފަސްޓްފްލޯގައި )‬

‫ސިންކް ފާހާނާތަށި‬ ‫ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް‬

‫ހިސާބު‪ޮ :‬ބޑު މަގަކާ ކައިރި‬ ‫‪TEL:9994591‬‬

‫ފެންވަޔަރިން‬ ‫ކަރަންޓްވަޔަރިން‬

‫ބޭނުންވެއްޖެ‪.‬‬

‫‪TEL:7795240/7793360‬‬

‫‪TEL:7518509‬‬ ‫‪23383‬‬

‫‪22849‬‬

‫ފިރިހެން ޓީޗަރެއް‬

‫ކުލި‪16500/- :‬‬ ‫‪23466‬‬

‫‪two bedroom‬‬

‫ކިޔަވައިދެވޭނެ‬

‫ފުރިހަމަކޮށްފައި‪.‬‬

‫‪ 3‬ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓެއް‬

‫‪furnished‬‬

‫‪ 1‬ކޮޓަރީގެ‬

‫‪a main road‬‬

‫‪TEL:7496909‬‬ ‫‪22708‬‬

‫‪TEL:7777348‬‬ ‫‪23124‬‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬


17 November 2020

2020 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬17

mihaaru.com


17 November 2020

2020 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬17

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


17 November 2020

2020 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬17

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


17 November 2020

2020 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬17

mihaaru.com


(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬ ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

17 November 2020

-

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

2020 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬17

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬

-

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates! www.facebook.com/AMDCpvtltd

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Orthopaedician Dr. Abu Bucker Dr. Yoosuf Shan Dr. Hussain Faisal Dr. Ismail Zahir

10:00 - 11:00 mihaaru.com

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 20:00 - 21:30

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Gyneacologist Dr. Naina Bhatti

12:00 - 13:00

Dr. Naina Bhatti

18:15 - 19:15

Dr. Shaheedha

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Meetha Jolly Dr. Thasneem

12:30 - 13:30

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Shirmeen

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Zahidha

10:30 - 11:30

Pediatrician Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

Dr. Ismail Shafeeu

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Naina Vikas

12:15 - 13:15

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:00

Dr. Rukhsana

19:30 - 21:30

Ophthalmologist / Optometrist Dr. Niuma

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Junaid

13:00 - 14:00

Fathimath Nestha

16:30 - 17:30

Dermatologist 15:45 - 16:45

Dr. Shebi Dr. Adil Rasheed

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 20:00 - 21:00

Dr. Reema

Radiologist Dr. Fathimath Mufliha

16:15 - 17:30

Dr. Nazahath

11:00 - 12:00

General Surgeon

ަ‫ސ‬

Dr. Ravi Shankar

10:00 - 12:00

Dr. Ravi Shankar

20:00 - 22:00

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

10:30 - 11:30

3325979 ީ‫އްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

ި ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬


17 November 2020

2020 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬17

mihaaru.com


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫މޮޅު ގޯލެއް‪ ،‬ވަރުގަ ަދ‬ ‫ކެމްޕެއިނެއް‪ ،‬ބޮޑު ޝުކުރެއް!‬

‫ީއގަލްސް އި ްނ‬ ‫ބުރްކީނާ ފާސޯ‬ ‫ޑިފެންޑަރަކާއި‬ ‫ބޮސްނިއާ‬ ‫ފޯވާޑެއް‬ ‫ގެންނަނީ‬ ‫ވެލެންސި ާއ‬ ‫ޖާ ީޒގައި ބޮކުރީ‬ ‫އަލުން ފުރަތަމަ‬ ‫ޑިވިޝަނަށް‬

Profile for Mihaaru

17 NOVEMBER 2020 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

17 NOVEMBER 2020 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru
Advertisement