Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 17‬މެއި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫ކުނި އުކާނުލެވި‪،‬‬ ‫މާ ޭލ ގެ ބައެއް‬ ‫ސަރަހައްދު ގޮނޑަކަށް‬

‫އެއްބާރުލުންދޭނެ ކަމުގެ‬ ‫ޔަގީންކަން ޕާޓީތަކުން‬ ‫ދިން‪ :‬އީސީ‬ ‫‪03‬‬

‫މައުމޫން‪ ،‬ރޯދަ މަހަ ްށ‬ ‫ގެއަށް ދޫކޮށްދިނުމަށް‬ ‫އެދިއްޖެ‬ ‫‪03‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 17‬މެއި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪2‬‬

‫އިންތިހާބުގައި އެއްބާރުލުން‬ ‫ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން‬ ‫ޕާޓީތަކުން ދިން‪ :‬އީސީ‬ ‫ގތުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ގެންދާނެ ގޮތަކާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް‬ ‫ޕާޓީތަކުން އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން‬ ‫ކމިޝަން (އީސީ)‬ ‫ދީފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަންދޫބުންނާއި ކަމާބެހޭ‬

‫ކމިޝަނަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ގތުން‪ ،‬ރާއްޖޭގައި ބާއްވާފައިވާ އެހެން‬ ‫ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫މަޝްވަރާގައި ނިންމީ‪ ،‬އިންތިހާބު އިއުލާން ކުރަންދެން‬

‫ސިޔާސީ ކުލަ ޖެހިފައިވާ‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު‬

‫އިންތިޚާބުތަކާ ޚިލާފަށް‪ ،‬މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު‬

‫ކޮންމެ ދެ ހަފުތާއަކުން އެއްފަހަރު އަދި އިންތިހާބު‬

‫ގެއްލިފައިވާ މުއައްސަސާއެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން‬

‫ބާއްވާނީ އާންމުން ވީހާ ވެސް ބޮޑަށް ބައިވެރި‬

‫އިއުލާންކުރުމުން ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ބައްދަލުވުން‬

‫ދަނީ ބުނަމުންނެވެ‪ .‬ގާނޫނުއަސާސީގައި‪ ،‬އެއީ މިނިވަން‬

‫ކޮށްގެން‪ ،‬އުފާވެރި އިންތިޚާބެއްގެ ގޮތަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ބާއްވަން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ‬ ‫އިންތިހާބު އިއުލާންކުރާ ޮ‬ ‫ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪.‬‬ ‫"ޕާޓީތަކުގެ މަންދޫބުންނާ އެކު ކުރެވުނު‬

‫މުއައްސަސާއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް‬

‫އެއްވެސް ކަމެއްގައި ވަކި ޕާޓީއަކަށް ތަފާތުކުރުމެއް‬

‫އެތަނުން ހިމާޔަތް ކުރަނީ ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ‬

‫އެ ކޮމިޝަނުން ނުގެންގުޅޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް‬

‫މަސްލަހަތު އެކަނި ކަމުގެ ތުހުމަތު ވެސް ޕާޓީތަކުން‬

‫ވަނީ ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް‪ ،‬އިންތިހާބަށް‬ ‫އިދާރާތަކުގެ ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ޮ‬

‫މަޝްވަރާގައި‪ ،‬އިންތިހާބުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް އެއްބާރުލުން‬

‫ކމިޝަނަށް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރައްވާނީ‬ ‫ކޅު ހުރިހާ ޕާޓީތައް‬ ‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނެވެ‪ .‬އިދި ޮ‬

‫ކމެޓީ އެކުލަވާލައި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން‬ ‫ގައުމީ ލަފާދޭ ޮ‬

‫ދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވަނީ ދީފައި‪ "،‬އަކްރަމް‬

‫ފރުވާފައިވާ ކަމަށް ކުރާ‬ ‫ނުފޫޒު ވަރަށް ބޮޑަށް ޯ‬

‫ކލިޝަނެއް ހަދާފައިވީ ނަމަވެސް އެ‬ ‫ގުޅިގެން ޯ‬

‫މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ބާއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަނުން ބުނެފައި‬ ‫ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށް‪ ،‬އެ ޮ‬

‫ކޯލިޝަނުން‪ ،‬ރައީސް ޔާމީނާ ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު‬

‫ލކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ‬ ‫ވަނީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ޯ‬

‫އަދި ކަނޑައެއް ނާޅާ އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަންގެ މެމްބަރު އަހްމަދު‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫އީސީން ނިންމާފައި ވަނީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ‬

‫އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ގައުމީ ލަފާ ދޭ ކޮމެޓީގެ‬

‫ބުރު މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު‬

‫ގތަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ވެސް‬ ‫އިންތިޚާބެކޭ އެއް ޮ‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި‪ ،‬މަޝްވަރާކުރީ އެ ކޮމެޓީ ކުރިއަށް‬

‫ބޭއްވުމަށެވެ‪.‬‬

‫މިނިވަން ވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން‬

‫ވެމްކޯ އިން ކާއްޓާއި ކުރުނބާ އަދި‬ ‫ގަބުޅި ގެނެސް ވިއްކަނީ‬ ‫ކޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން‬ ‫ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޯ‬ ‫ރ‪ .‬ވަންދޫން ކާއްޓާއި ކުރުނބާ އަދި ގަބުޅި މާލެ‬ ‫ގެނެސް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުނި އުކާލުމާއި ނައްތާލުމަށް ސަރުކާރުން‬ ‫އުފައްދާފައިވާ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު‬ ‫މުހައްމަދު ޝިފާއު މިއަދު ވިދާޅުވީ ބާޒާރުގައި ކާއްޓާއި‬ ‫ކުރުނބާ އަދި ގަބުޅީގެ އަގު މަތިވިޔަ ނުދިނުމަށް‬ ‫ކށް ގިނަ އަދަދަކަށް އެ ބާވަތްތައް ގެނައީ‬ ‫ރޯދައާ ދިމާ ޮ‬ ‫ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އެދިގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ފުރަތަމަ ޝިޕްމަންޓުގައި ‪ 12،000‬ކާއްޓާއި ‪5،000‬‬

‫ލކަލް މާރުކޭޓުން އެގްރިކަލްޗަ‬ ‫ސައިޓުންނާއި‪ޯ ،‬‬

‫ކުރުނބާ އަދި ‪ 5،000‬ގަބުޅި ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް‬

‫މިނިސްޓްރީއަށް ނަގާފައިވާ އޭ‪ 2‬އަދި އޭ‪ 3‬ގޮޅިންނެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރ‪ .‬ވަންދުއަކީ ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތަށް‬ ‫ކށްފައިވާ ރަށެކެވެ‪.‬‬ ‫ވެމްކޯ އަށް ދޫ ޮ‬

‫ރދަ މަސް ނިމެންދެން ކޮންމެ‬ ‫ޝިފާއު ވިދާޅުވީ ޯ‬

‫އެ ކުންފުނިން ގެންނަ މި ބާވަތްތައް މާލޭގައި‬ ‫ވިއްކަނީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި ހުންނަ ވެމްކޯ‬

‫ވަރަށް ކާއްޓާއި ކުރުނބާ އަދި ގަބުޅި ގެންނަން‬ ‫އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހައެއްކަ ރަށް ވެމްކޯއާ‬

‫ހަފުތާއަކު އެއް ފަހަރު ވަންދޫން ކާއްޓާއި ކުރުނބާ‬

‫ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ވަންދޫ ފިޔަވައި އެހެން‬

‫އަދި ގަބުޅި ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރަށަކުން އެ ބާވަތްތައް ގެންނަން އަދި ނުފަށާ ކަމަށް‬

‫ކ އިން ކާއްޓެއް ވިއްކަނީ ފަސް ރުފިޔާ‬ ‫ވެމް ޯ‬ ‫އަށެވެ‪ .‬ކުރުނބާ އާއި ގަބުޅިއެއްގެ އަގަކީ ‪12‬ރ‪ .‬އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ރޯދައަށް ބޭނުންވާ‬ ‫ޝިފާއު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ރދަ މަސް ނިމެންދެން އެއް އަގެއްގައި‬ ‫" ޯ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހިފެހެއްޓުމަށް މިގެންނަނީ‪ .‬ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް‬ ‫ކށް ވެސް ވިއްކާނަން‪"،‬‬ ‫ހަމައަކަށް އެޅުމުން ހޯސޭލް ޮ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަބްދުﷲގެ މަރާ ގުޅިގެން އަޅުގަނޑު ހާމަކުރީ ހަގީގަތް‪ :‬މަހް ލޫ ފް‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހް މަ ދު‬

‫އތެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬ޖަލުގައި‬ ‫ދައުލަތުގެ އިހުމާލު އެބަ ޮ‬

‫ހިނގައިފިކަމުގެ މައުލޫމާތު ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ‬

‫އޭނާގެ ބަލި ހާލަތު ސީރިއަސްވަމުން ދިޔަ އިރު ވެސް‬

‫އިދާރާއަކަށް ދިނުމުގެ ދައުވާ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް ލަސްކޮށްފައިވާތީ އެވެ‪.‬‬ ‫ފަރުވާ ނުދީ މާ ޮ‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް‬ ‫އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވި މައްސަލައިގައި ކުރެއްވި‬

‫ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ހިއުމަން‬ ‫ކމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް)ގެ ތަހުގީގަށް‬ ‫ރައިޓްސް ޮ‬

‫ގތުގައި ޖަލުގައި ހުކުމް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް އަބްދުﷲ‬ ‫ހޑުލައި ބޭރަށް ހިންގަން ފެށުމުން އެކަށީގެންވާ‬ ‫ޮ‬ ‫ކށް‪ ،‬މާލެ ގެނައީ ހާލު‬ ‫ފަރުވާ ނުދީ ވަނި ޮ‬

‫ތަންފީޒު ކުރެއްވި އިރު ‪ 6‬ވަނަ މީހާ މަރުވުމުން‪،‬‬

‫ސީރިއަސްވުމުން ކަމަށް އާއިލާ އިން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައި ބަޔާނެއް ނެރުއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަން ޮ‬

‫އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނައި އިރު‪ ،‬އިންފެކްޝަންގެ‬

‫ޓުވީޓުގައި ހާމަ ކުރައްވާފައިވާނީ ހަގީގަތް ކަމަށް‬

‫ފަހު‪ ،‬ބައެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވާފައިވާ‬

‫ޖަލުން މިނިވަންވި ފަހުން ވެސް އެ މައްސަލަތައް‬

‫ސަބަބުން އަބްދުﷲގެ ދެ ކިޑްނީ އާއި ފުއްޕާމޭ ވެސް‬

‫ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް‬

‫ޕޓް ކުރުމުން މަހްލޫފް‬ ‫ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރި ޯ‬

‫ކށްދޭން ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ގޮވާލެއްވި‬ ‫ތަހުގީގު ޮ‬

‫ވަނީ ހަލާކުވެފައި ކަމަށް އާއިލާ އިން ވަނީ ބުނެފަ‬

‫މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވީ ރަޝީދު މަރުވި ދުވަހު އޭނާ ކުރެއްވި‬

‫ކަމަށާއި ‪ 18‬މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަލުގައި ‪11‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޓުވީޓާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލައި ޝަރީއަތް ފަށާފައިވީ‬

‫މީހަކު މަރުވި ކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން‪ ،‬މޭ ‪ 2015 ،1‬ގައި‬ ‫ބޑު މުޒާހަރާގައި ހިންގި‬ ‫ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރި ޮ‬

‫އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރު‪ ،‬އެޗްއާރުސީއެމުން‬

‫ނަމަވެސް އޭނާ ވިދާޅުވީ ހަގީގަތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް‬

‫ރަޝީދުގެ މަރާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި‬

‫ލާފައިވާ އަބްދުﷲ‪ ،51 ،‬ޖަލުގައި މަރުވީ މިދިޔަ‬

‫މަހްލޫފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މާފުށީ ޖަލުގައި ގައިދީން‬

‫ސާފުވެފައިވާ ކަމާއި އެހެންކަމުން އޭނާގެ މައްޗަށް‬

‫އަބްދުﷲގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކުރީ އިދިކޮޅު‬ ‫ބޑު މުޒާހަރާގައި ހިނގި‬ ‫ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި ޮ‬

‫ތަހުގީގުކުރުމުން އިހުމާލުވި ބައެއް ތިބި ކަން‬

‫ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ފުލުހަކު މަގުމައްޗަށް ވައްޓާލައި‪،‬‬ ‫ބޑެތި އަނިޔާތަކެއް ދިން މައްސަލައިގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އޮކްޓޯބަރު ‪ 10‬ގަ އެވެ‪ .‬އުމުރުން ‪ 22‬އަހަރާއި‬

‫މަރުވަނީ ނޫން ކަމަށާއި އެކަށީގެންވާ ފަރުވާއެއް ނުދީ‬

‫ދައުވާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެފަދަ ކަންކަން‬

‫ފަސް އަހަރާ ދެމެދުގެ ފަސް ކުދިން ތިބޭ އަބްދުﷲ‬

‫މަރަނީ ކަމަށެވެ‪ .‬މި ޓުވީޓާ ގުޅިގެން މަހްލޫފްގެ‬

‫އިސްލާހުކުރުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވި‬

‫ގތުގައި އޭނާގެ މަރުގައި‬ ‫ގެ އާއިލާ އިން ގަބޫލުކުރާ ޮ‬

‫މައްޗަށް އުފުލާފައި ވަނީ ހިނގާފައި ނުވާ ކަމެއް‬

‫އެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 17‬މެއި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪3‬‬

‫ކުނި އު ާކނުލެވި‪ ،‬މާ ލޭ ެގ‬ ‫ބައެއް ސަރަހައްދު ގޮނޑަކަށް‬ ‫ރޯދަ މަސް ފެށުމާ އެކު މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ކުނި‬

‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫ގިނަވެ‪ ،‬ގޮނޑުވެފައި ވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ޝަކުވާ‬ ‫ކ އިން ކުނި އުކާލުމުގެ‬ ‫ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އަދި ވެމް ޯ‬ ‫ކޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އިން‬ ‫ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޯ‬

‫ހިދުމަތް ދިން ނަމަވެސް‪ ،‬އެހާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ‬

‫އިއްޔެ މާލޭގެ ގިނަ ސަރަހައްދުތަކުން ކުނި ނަގާފައި‬

‫ތެރޭގައި އެހާ ގިނަ ގެތަކުން ކުނި ނެގޭނެތޯ ވެސް‬

‫ނުވާތީ‪ ،‬ކުނިތަކުން މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް‬

‫ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ގޮނޑުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރދަ މަހު ކުނި ނަގާ ގަޑިތައް‪:‬‬ ‫ޯ‬

‫ރޯދަ މަހު މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ‬ ‫ގޭގެ އިން ކުނި ނަގާނީ ރޭގަނޑު ‪ 8:00‬އިން‬ ‫ދަންވަރު ‪ 12:00‬އާ ދެމެދު ކަމަށް ވެމްކޯއިން ވަނީ‬

‫‪ -‬މާލެ‪ ،‬ހުޅުމާލެ‪ ،‬ވިލިމާލޭގެ ގޭގެ އިން ކުނި‬

‫ރދަ މަސް ފެށި އިރު‪،‬‬ ‫ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އިއްޔެ ޯ‬

‫ނަގާނީ ރޭގަނޑު ‪ 8:00‬އިން ދަންވަރު ‪ 12:00‬އަށް‪.‬‬

‫މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ގިނަ ގެތަކަށް ކުނި ނަގަން‬

‫‪ -‬މާލެ‪ ،‬ހުޅުމާލެ‪ ،‬ވިލިމާލޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން‬

‫ގސްފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވެމްކޯއިން ޮ‬ ‫ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަށް ވުމާ އެކު‪ ،‬ގިނަ‬

‫ކުނި ގެންދާނީ ހެނދުނު ‪ 10:00‬އިން ހަވީރު ‪3:30‬‬ ‫އަދި ރޭގަނޑު ‪ 8:00‬އިން މެންދަމު ‪ 3:30‬އަށް‪.‬‬ ‫‪ -‬އައްޑޫގެ ގޭބީސީތަކުންނާއި ވިޔަފާރި ކުރާ‬

‫އަދަދެއްގެ ކުނި ގެތަކުން މަގުމައްޗަށް ނެރެފައިވެ‬ ‫ގޅިތަކުގެ ކަންމަތި‪،‬‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި ބައެއް މަގާއި ޯ‬

‫ތަންތަނުން ކުނި ގެންދިއުން‪ :‬ހެނދުނު ‪10:00‬‬

‫ކުނިކޮތަޅުތަކުން ފުރާލާފައިވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ‬

‫އިން ހަވީރު ‪ 3:30‬އަށް އަދި ރޭގަނޑު ‪8:00‬‬

‫ބތަކެއްޗެވެ‪ .‬ބައެއް ކޮތަޅުތަކުގެ‬ ‫ކުނިވެފައި ހުރި ކާ ޯ‬

‫އިން ދަންވަރު ‪ 12:00‬އަށް‪ - .‬ފުވައްމުލަކުގެ‬

‫މހި‪ ،‬މަގުމައްޗަށް ކުނި އެޅި މަގުތައް ވަރަށް‬ ‫ގޮށް ޮ‬

‫ގޭބީސީތަކުންނާއި ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނުން ކުނި‬

‫ބޑަށް ތަޣައްޔަރު ވެފައި ވެސް ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ކއިން ބުނީ ރޭ ވެސް ގިނަ ގެތަކުން ކުނި‬ ‫ވެމް ޯ‬ ‫ނެގި ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު މާލޭގެ ބައެއް ގެތަކުން‬

‫ގެންދިއުން‪ :‬ހެނދުނު ‪ 10:00‬އިން ހަވީރު ‪3:30‬‬ ‫އަށް‪.‬‬ ‫މިއީ ކުނި އުކާލުމުގެ މަސައްކަތާ ވެމްކޯ އިން‬

‫މަގުމައްޗަށް ނެރެފައިވާ ކުނި އުކާނުލެވި ހުރި‬

‫ހަވާލުވި ފަހުން އައި ފުރަތަމަ ރޯދަމަހެވެ‪ .‬އަދި‬

‫މައްސަލާގައި ބުނީ ރަސްމީ ދުވަހެއްގައި ސިޓީއަކުން‬

‫ރޯދަމަހު އުފެދޭ ކުނި އެހެން މަސްތަކަށް ވުރެ‬

‫އެ ސުވާލު ކުރުމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށް އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އާންމު ޮ‬

‫އަބްދުﷲގެ މަރާ ގުޅިގެން‬ ‫ދައުވާ ކު ާރކަށް ނު ފޮނުވާ‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫އެޗްއާރްސީއެމާއި ޕީޖީއާ ދެމެދު އަންނަނީ މަޝްވަރާ‬ ‫ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ތަފުސީލެއް ނުލިބެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ތަހުގީގު ކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ޕީޖީއާ މަޝްވަރާކުރުމަކީ‬

‫މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް‬

‫އާންމު ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫މީގެ ހައެއްކަ މަސް ކުރިން މަރުވި އަބްދުﷲ ރަޝީދު‪،‬‬

‫އަބްދުﷲ މަރުވީ ކަރެކްޝަންގެ އިހުމާލުން‪ :‬އާއިލާ‬

‫ގ‪ .‬ކީމާގެ މަރާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް‬

‫ފަސް ކުދިންގެ ބައްޕަ އަބްދުﷲގެ އަންހެނުން‬

‫ފނުވާ ކަމަށާއި އެ ތަހުގީގު ވެސް އަދި‬ ‫ދައުވާކުރަން ނު ޮ‬

‫ޝެހެނާޒް އަބްދުއްރަހީމް "މިހާރު" އަށް ކުރިން ދިން‬

‫ނުނިމޭ ކަމަށް‪ ،‬ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް‬

‫ގތުގައި އަބްދުﷲ ބަލިވެގެން‬ ‫އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނި ޮ‬

‫މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ޖަލުގައި ބޭސްކުރި ކަމުގެ ލިއުންތައް އާއިލާ އަށް‬

‫އެޗުއާރުސީއެމުން މިހެން މި ބުނީ‪ ،‬މޭ ‪ 1‬ގެ ބޮޑު‬ ‫މުޒާހަރާގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ބައިވެރިވިކަން‬

‫ލިބިފައިވެ އެވެ‪ .‬އެ ލިއުންތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް‬ ‫ފިރިމީހާގެ މަރުގައި ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ އިހުމާލު‬

‫ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައި ހުއްޓާ މަރުވި‬

‫ހިމެނޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭނެ ޖާގަ އެބަ އޮތް ކަމަށް‬

‫އަބްދުﷲގެ މަރާ ގުޅިގެން ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން‬

‫އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ރސެކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ‬ ‫އެ އެޗުއާރުސީއެމުން ޕް ޮ‬ ‫އޮފީހުގައި އެދުނު ކަމަށް ބުނެ ހަބަރު ފެތުރިފައި‬ ‫ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬ ‫އަބްދުﷲ‪ ،51 ،‬މަރުވީ އެތެރެހަށީގެ ބައްޔަކަށް‬ ‫އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މިދިޔަ‬

‫"ލިއުންތަކުން އެބަ އެނގޭ ކިޑްނީ އާއި ފުއްޕާމޭ‬ ‫ފެއިލްވެފައިވާ ކަން‪ .‬އެކަން އެހެންވީ ބަލި ހާލަތު‬ ‫ބޑުވިއިރު ވެސް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުދިނުމުން ކަމަށް‬ ‫ޮ‬ ‫އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީ‪ "،‬ޝެހެނާޒް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ތ ބަލަން އިންޓަގްރިޓީ‬ ‫އެ މަރުގައި އިހުމާލެއްވޭ ޯ‬

‫ހސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ‬ ‫އޮކްޓޫބަރު ‪ 10‬ގަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ޮ‬

‫ކމިޝަންގެ އިތުރުން‬ ‫ކޮމިޝަނާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮ‬

‫ބަލިވެ އުޅޭތާ އެތައް ދުވަހެއް ވީ ފަހުންނެވެ‪.‬‬

‫ފުލުހުން ވެސް ތަހުގީގެއް ކުރިއަށް ގެންދެ އެވެ‪.‬‬

‫އެހެންކަމުން އާއިލާ އިން ތުހުމަތުކުރަނީ އަބްދުﷲ‬

‫ނަމަވެސް ހަތް މަސް ވެގެން ދާއިރު ވެސް އެއިން‬

‫މަރުވުމުގެ ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުލިބި‪،‬‬

‫އެއްވެސް ތަހުގީގެއް އަދި ނިމިފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޖަލުގައި ބޭއްވުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެޗްއާރްސީއެމުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް‬

‫އެ ދުވަސްވަރު މާފުށީ ޖަލުގައި ހުރި ގައިދީއަކު‬ ‫ފނުވި މެސެޖެއްގައި ބުނެފައިވަނީ‬ ‫އެހެން މީހަކަށް ޮ‬

‫އިހުމާލުވިކަމަށް ބެލެވޭ ބައެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން‬

‫ގޅީގައި ވޭންތަކެއް‬ ‫އަބްދުﷲ މަރުވީ ޖަލު ޮ‬

‫ފނުވިކަމަށް ބައެއް‬ ‫ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ޮ‬

‫ގސް ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާއަށް އެކަށީގެންވާ‬ ‫ތަހައްމަލްކުރަމުން ޮ‬

‫ކށްފައި ވިޔަސް‪ ،‬އެޗްއާރްސީއެމުން‬ ‫މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ޮ‬

‫ފަރުވާ ދިނުމުގައި ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން‬

‫އެކަން ދޮގުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް‪ ،‬އަބްދުﷲގެ ހާލަތަށް އަންނަމުން‬

‫"އެ މައްސަލަ އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން‪.‬‬ ‫ގއިން ކޭސްއެއް‪ .‬ބައެއްގެ މައްޗަށް‬ ‫އަދިވެސް އެއީ އޮން ޮ‬ ‫ދައުވާކުރާކަށް އަދި ނުފޮނުވާ‪ "،‬އެޗްއާރްސީއެމްގެ މީޑިއާ‬ ‫އފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ގތުގައި އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫ދިޔަ ބަދަލުތަކުން އެނގޭ ކަމަށް ވެސް އެ ގައިދީ‬ ‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް އެ ވާހަކަތައް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް‬ ‫އިން ދޮގުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ނ ނަ ސް ރީ ނާ‬ ‫ފި ރި ކަ ލު ން މަ އު މޫ ން ޖަ ލު ން މި ނި ވަ ން ުކ ރު މަ ށް ގޮ ވާ ަލ އި އަނ ބި ކަނ ބަ ލު ް‬ ‫ކް ރި މި ނަ ލް ކޯ ޓު ކަ އި ރީ ގަ އި ޝު އޫ ރު ފާ ޅު ކު ރަ ނީ‪ ---.‬ފޮ ޓޯ‪ :‬ފަ އި ލް ފޮ ޓޯ‪ /‬މި ހާ ރު‬

‫މައުމޫން‪ ،‬ރޯދަ މަހަށް ގެއަށް‬ ‫ދޫ ކޮށްދިނުމަށް އެދިއްޖެ‬ ‫ރދަ މަހަށް‪ ،‬ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް‬ ‫މި ޯ‬

‫ދީފައިވާ ކަމަށް ނަސްރީނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެ ސަބަބާ‬

‫ކށްދިނުމަށް އެމަނިކުފާނުގެ‬ ‫ގައްޔޫމް ގޭބަންދަށް ބަދަލު ޮ‬

‫ހެދި‪ ،‬މައުމޫން މި ރޯދަ މަހު ދޫނިދޫ ޖަލުގައި‬

‫އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހީމް‪ ،‬ދައުލަތުގެ ކަމާ‬

‫ހުންނެވުމަކީ އެމަނިކުފާނަށް ތަހައްމަލް ކުރެއްވޭ ވަރަށް‬

‫ބެހޭ އިދާރާތަކުގައި އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ‪.‬‬

‫ވުރެ ގިނަ ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމެއް ކަމަށް‬

‫ކފުޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ‬ ‫އެއްބަފާ ކޮއް ޯ‬ ‫ވެރިކަން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަދަލުކުރަން އުޅުނު ކަމުގެ‬

‫އިހުސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށް ނަސްރީނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރދަފުޅު ހިއްޕެވުމާއި ރޯދަ މަހަށް‬ ‫"[މައުމޫން] ޯ‬

‫ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަސް ވަނަ‬

‫ޚާއްސަ އަޅުކަންތައް ކުރައްވައި ހެއްދެވުމަކީ‪ ،‬އެފަދަ‬

‫ދުވަހުގެ ރެ އިން ފެށިގެން ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި‬

‫ކޅެއްގައި ގިނިކަންޔާ ހުންނަވައިގެން އެމަނިކުފާނަށް‬ ‫ހާލު ޮ‬

‫ރދަ މަހަށް ގޭބަންދަށް‬ ‫ދޫނިދޫގައި ހުންނެވި މައުމޫން‪ޯ ،‬‬

‫ކުރެއްވޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫންކަން އަޅުގަނޑަށް‬

‫ކށްދިނުމަށް އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ‬ ‫ބަދަލު ޮ‬ ‫ރސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް އައިޝަތު‬ ‫އެދިވަޑައިގަތީ ޕް ޮ‬

‫ޔަގީނެވެ‪ "،‬ނަސްރީނާގެ ސިޓީފުޅުގައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގސްވެފައިވާތާ ދެ‬ ‫މައުމޫންގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ޯ‬

‫ކޓުގެ އިސް ގާޒީ އާދަމް‬ ‫ބިޝާމާއި ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު‪ ،‬ހާލުކޮޅު ބޮޑުވާ‬

‫ފނުއްވި ސިޓީފުޅެއްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އާރިފަށް ޮ‬

‫ދުވަސް ދުވަހު ނަސްރީނާ ވެސް ދޫނިދޫ ޖަލަށް‬

‫އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް ވަކިވަކިން ފޮނުއްވި‬ ‫ސިޓީފުޅުގައި ނަސްރީނާ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވިދާޅުވީ‪،‬‬ ‫ފިރިކަލުން މައުމޫނަކީ އުމުރުފުޅުން ‪ 80‬އަހަރަށް‬

‫ގސްފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން ގެން ޮ‬ ‫މައުމޫން މީގެ ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން‬ ‫ކޅު ބޭފުޅުންތަކެއް ހިމެނޭ‬ ‫ހައްޔަރުކުރީ‪ ،‬ސިޔާސީ އިދި ޮ‬

‫ގސްފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އަދި‬ ‫ވުރެ މައްޗަށް ޮ‬

‫ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު ދޫކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬

‫ރކްސިސިމަލް‬ ‫އެ މަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ބެނައިން ޕް ޮ‬

‫ނެރުނު އަމުރަށް ފަހު‪ ،‬ފެބްރުއަރީ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ‬

‫ގގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން‬ ‫ޕޮޒިޝަނަލް ވާޓި ޯ‬

‫ރޭ ކޮއްކޯފުޅު ރައީސް ޔާމީން އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި‬

‫ބއަނބުރައި ކޮއްޅަށް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ ކުއްލިއަކަށް ޯ‬

‫ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގަ އެވެ‪ .‬ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަން‬

‫ހުންނަން ދަތިވެ އަމިއްލަ އަށް އެއްވެސް ކަމެއް‬

‫ވައްޓާލުމުގެ ތުހުމަތުގައި މައުމޫން ހައްޔަރުކުރުމަށް‬

‫ނުކުރެވޭ ޒާތުގެ ބައްޔެކެވެ‪.‬‬

‫ފަހު ވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައި‪ ،‬ޝަރީއަތް‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬އެ ހާލަތުގައި މައުމޫނު ގިނިކަންޏާ‬ ‫ގތަށް އަރިހުގައި‬ ‫ހުންނަވަން ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާ ޮ‬ ‫އަބަދު ވެސް މީހަކު ބެއްހެޓުމަށް ޑޮކްޓަރު އިރުޝާދު‬

‫ނިމެންދެން އެމަނިކުފާނު ޖަލުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް‬ ‫ކޓުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 17‬މެއި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތް‪ ،‬ގާ ީޒ‬ ‫ބޭނުންވާ ހުކުމް ކުރޭ‪ :‬މަހްލޫ ފް‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫މި ސަރުކާރާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކެއް‬ ‫ނުބަލަން‪ :‬ކޮމިޝަން‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ތެރޭގައި ވޭތުވެދިޔަ ސަރުކާރުތަކުގައި ނުބަލައި ހުރި‬ ‫ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށް އަޒްލީން ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫މި ސަރުކާރާ ގުޅުން ހުރި ކޮރަޕްޝަންގެ‬

‫ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުގައި ނުބެލި މައްސަލަތައް‬

‫މައްސަލަތަކެއް ނުވަތަ މި ސަރުކާރުގައި ދައުލަތަށް‬

‫ކމިޝަނުން ބަލަމުން އަންނައިރު‪،‬‬ ‫އެސެޓްސް ރިކަވަރީ ޮ‬

‫ހދުމުގެ މައްސަލައެއް އެސެޓްސް‬ ‫ގެއްލުނު ފައިސާ ޯ‬

‫މި ސަރުކާރަށް ތުހުމަތުކުރާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް‬

‫ކމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ކަމަށް ހޯމް‬ ‫ރިކަވަރީ ޮ‬

‫ތ އެހުމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ‬ ‫ބަލަމުންދޭ ޯ‬

‫މިނިސްޓަރު އަހްމަދު އަޒްލީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް ކޮރަޕްޝަން‬ ‫ސަރުކާރަކަށް ނިސްބަތްވުމަށް ވުރެ ޮ‬

‫ހދުމަށް ރައީސް‬ ‫ދައުލަތަށް ގެއްލުނު ފައިސާ ޯ‬

‫ނިސްބަތް ވަނީ ވަކި މީހަކަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަންގެ ދައުރު މި‬ ‫އަބްދުﷲ ޔާމީން އުފެއްދެވި ޮ‬

‫"މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ކޮރަޕްޝަންގެ‬

‫ނވެމްބަރު މަހާ ހަމައަށް އިތުރު ކުރި ކަން‬ ‫އަހަރުގެ ޮ‬

‫މައްސަލައެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނާދޭ‪ .‬ސަރުކާރަށް‬

‫އިއުލާން ކުރަން އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬

‫ކރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކަށް‬ ‫ނިސްބަތްވާ ޮ‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު އަޒްލީން ވިދާޅުވީ‪،‬‬

‫ބޑަށް ހުންނަނީ‪ ،‬އެ ހިންގާ މީހުންނަށް‬ ‫ވުރެ ޮ‬

‫ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ‪ 29‬ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން‬

‫ނިސްބަތްވާ މައްސަލަތައް ދެއްތޯ؟‬

‫ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ މި ސަރުކާރުގެ‬

‫‪26‬‬

‫‪ 12‬މެމްބަރުންގެ ދައުވާ ކުރިއަށް‬ ‫ގެންދިއުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ‬ ‫މަހްލޫފް ކުރީގެ އަޑުއެހުމަކަށް ޯކޓަށް ވައްދަނީ‪ :‬ހިނގާފައިނުވާ ކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ‬ ‫ދައުވާ މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރޭ ‪--‬ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް(އިބޫ)‬ ‫އާއި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ‬ ‫ޝާހިދާއި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ‪ 12‬މެމްބަރަކު‬ ‫ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް‬

‫ރިޔާޒާއި ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް‬

‫އެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓަކީ ނާޒިމްގެ އެކައުންޓެއް‬

‫ގަދަކަމުން މަޖިލީހަށް ވެންނެވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން‬

‫ކުރެއްވި ޓުވީޓަކާ ގުޅިގެން އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައި‬

‫ކަން ކަށަވަރު ކުރުމެއް ނެތި‪ ،‬ސަސްޕެންޑް ކުރި‬

‫އުފުލި ދައުވާއާ ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ‬

‫މުހައްމަދު އަސްލަމާއި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ‬

‫ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪ ،‬ގާޒީ‬

‫ކުރުން ގަބޫލު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ނާޒިމްގެ‬

‫ކޓުން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ ‪1‬‬ ‫އަޑުއެހުމުގައި‪ ،‬ސުޕްރީމް ޯ‬

‫މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހާއި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ‬

‫ގތަކަށް އިއްވުމަށް މަހްލޫފް ކްރިމިނަލް‬ ‫ބޭނުންވާ ޮ‬

‫ސަސްޕެންޝަން އުވާ ނުލާ ނަމަ ކުރިއަށް ދާން‬

‫ގތުގައި މެމްބަރުން‬ ‫ގައި ނެރުނު އަމުރު‪ ،‬ދިފާއެއްގެ ޮ‬

‫މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުލްކަރީމް (ރުކުމާ) އާއި‬

‫ބޭނުންވަނީ ވަކީލަކާ ނުލައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ކޓުގައި ފާހަގަ ކުރުމުން އެ ދައުވާ ކުރިއަށް‬ ‫ފަރާތުން ޯ‬

‫ނޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން އަރީފާއި‬ ‫ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތެއް ނިންމަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން‬ ‫ގެންދިއުމާ މެދު ޮ‬

‫މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތުގެ‬

‫ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު‬

‫ކޓުގައި އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި މަހްލޫފް ރާއްޖެ‬ ‫އިން ބޭރުގައި ހުންނަވައިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓަކާ‬ ‫ކށްފައި ވަނީ ހިނގާފައި‬ ‫ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް ޮ‬

‫ގާޒީ އާދަމް ވިދާޅުވީ ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ ގުޅިގެން‬ ‫ނާޒިމްގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އައިސްފައި‬

‫މުހައްމަދު ދީދީ އާއި ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫މަޖިލީހަށް ވަނުން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުން‬

‫އިބްރާހިމް (ވައްޑެ) އާއި ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫ނުވާ ކަމެއް ހިނގައިފިކަމުގެ މައުލޫމާތު ގާނޫނު‬

‫ނެތް ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ އެކައުންޓަކީ ނާޒިމްގެ‬

‫އއްވައި‪ ،‬މިދިޔަ ޖުލައި މަހު އިދިކޮޅު‬ ‫ކށްފައި ޮ‬ ‫މަނާ ޮ‬

‫އަލީ ހުސައިން އަދި ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާއަކަށް ދިނުމުގެ ދައުވާ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫އެކައުންޓެއް ކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް‬

‫މެމްބަރުންތަކެއް ގަދަކަމުން މަޖިލީހަށް ވެންނެވި‬

‫ޓްވީޓްގައި މަހްލޫފް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މާފުށީ ޖަލުގައި‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރަނީ ހިންނަވަރު‬

‫ގައިދީން މަރުވަނީ ނޫން ކަމަށާއި އެކަށީގެންވާ‬ ‫ފަރުވާއެއް ނުދީ މަރަނީ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި‬ ‫ކޅަށް ދައުލަތުން ވަނީ ހެކި‬ ‫އަޑުއެހުމުގައި މަހްލޫފާ ދެ ޮ‬ ‫ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން އެ ޓްވީޓްކުރި އެކައުންޓަކީ‬

‫އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި އަޑުއެހުމަކީ ޝަރީއަތުގެ‬ ‫ގތުން ވާހަކަ ދައްކަން‬ ‫ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅޭ ޮ‬ ‫ބޭއްވި އަޑުއެހުމެއް ކަމަށްވިޔަސް‪ ،‬ދެ ފަރާތުން ވެސް‬ ‫އެއްވެސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަނާޅަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގާޒީ އާދަމް ވިދާޅުވީ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ‬

‫މަހްލޫފްގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓެއް ކަން އެނގޭ‬

‫ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅަން މިމަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހާ‬

‫ލިޔުމަކާއި މަހްލޫފް ތަހުގީގަށް ދިން ބަޔާނުގެ އިތުރުން‬

‫ހަމައަށް މަހްލޫފަށް ފުރުސަތު ދީފައި އޮތަސް‪ ،‬އެ‬

‫ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ދެ ލިޔުމެއް ވެސް ހުށަހެޅި‬

‫ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅަން މަހްލޫފްގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އައީ މިމަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ކަމަށްވާތީ އެކަމަށް‬ ‫ހެކި ހުށަހެޅުމަށާއި އިތުރު ކަމެއް ފާހަގަ‬

‫އތް ނަމަ ފާހަގަ ކުރަން މަހްލޫފަށް ދެއްވި‬ ‫ކުރަން ޮ‬

‫އިތުރު ފުރުސަތެއް ދެވެން ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް‬

‫ފުރުސަތުގައި އޭނާ އެއްވެސް ދިފާއީ ހެއްކެއް ހުށަނާޅަ‬

‫ހަތަރު މަހާއި ‪ 24‬ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ދައްކާނެ އިތުރު ވާހަކައެއް ނެތް ކަމަށާއި‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ހުކުމް އަޔަސް މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑިއެއް‬

‫ގތަކަށް ހުކުމް އިއްވަން އެދޭ ކަމަށް‬ ‫ގާޒީ ބޭނުންވާ ޮ‬

‫ނުގެއްލޭނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ހުކުމުގެ މުއްދަތުގައި‬

‫މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަޖިލީހަށް ހާޒިރެއް ނުވެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަލީ އާދަމް ވިދާޅުވީ‬ ‫މައްސަލަ ނިންމާނީ ހެއްކާއި ގަރީނާ އަށް ބިނާކޮށްގެން‬ ‫ގތަކަށް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށާއި ގާޒީ ބޭނުންވާ ޮ‬ ‫ކޓުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން‬ ‫ވަކީލަކާ ނުލައި‪ޯ ،‬‬

‫އެ ދައުވާގެ އިތުރުން ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާއެއް‬ ‫ވެސް މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ވަނީ އުފުލައިފަ‬ ‫އެވެ‪ .‬ވަކިން ކުރިއަށް ގެންދާ އެ މައްސަލާގެ‬ ‫އަޑުއެހުމެއް ވެސް މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫މަހްލޫފް ވަނީ އޭނާގެ ވަކީލު އަހުމަދު ނާޒިމް އެ‬

‫މައްސަލައިގައި މަހްލޫފްގެ ފަރާތުން ވަނީ ޝަރީއަތުގެ‬

‫ގތަށް ސަސްޕެންޑް‬ ‫މައްސަލާގައި ވަކާލާތު ނުކުރެވޭ ޮ‬

‫ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތަކުގެ ގޮތުގައި ‪ 10‬ހުށަހެޅުމެއް‬

‫ކޮށްފައި ހުރުމުން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފަ‬

‫ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ދައުލަތުން ވަނީ ތިން‬

‫އެވެ‪ .‬ވަކީލް ނާޒިމް އެ މައްސަލައިން ސަސްޕެންޑް‬

‫ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮށްފައި ހުރީ ކުރި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ވާއިރު‬

‫ސައުދު ހުސައިންގެ މައްޗަށެވެ‪.‬‬ ‫މި ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް‬

‫‪26‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 17‬މެއި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ރީތި އަޚުލާގުގައި ދެމިތިބުމަށް‬ ‫ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫ރައީސް ޔާމީން‪ :‬ރޯދަ މަހުގެ‬ ‫އިސްލާމީ ރީތި އަޚްލާގްގެ މަތީގައި‬ ‫ދެމި ތިބުމަށް އެމަނިކުފާނު‬ ‫އިލްތިމާސް ކުރެއްވި‪--‬‬ ‫ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬

‫ރޯދަ މަހަކީ އިސްލާމީ އުއްމަތަށް ވަރަށް މަތިވެރި‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫މައްސަރެއް ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި‪ ،‬ރައީސް ޔާމީންގެ‬ ‫ޚިތާބުގައި ވަނީ މިއީ ފާފަ ފުއްސެވުމާއި އަޅުކަމާއި‬ ‫ތަގުވާގެ އަގުހުރި ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ރޯދަ‬

‫ރޯދަ މަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި އިސްލާމީ ރިވެތި‬ ‫އަޚުލާގުގައި ދެމިތިބުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން‬

‫މަހަކީ ކީރިތި ގުރުއާން ބާވައިލެއްވި މައްސަރު ކަމަށް‬

‫އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ރދައިގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމާ އެކު ގުރުއާން‬ ‫ވާއިރު‪ޯ ،‬‬ ‫ކިޔެވުން ގިނަ ކުރުމާއި ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ވެސް‬

‫ރދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ‬ ‫އިއްޔެ އަކީ ރާއްޖެ އަށް ޯ‬

‫އެމަނިކުފާނު އިލްތިމާސް ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ދުވަސް ކަމަށް އެ ރޭ އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން‪،‬‬

‫ރދަ މަހުގެ ދުވަސްތަކާއި ރޭތަކުގެ‬ ‫މީގެ އިތުރުން‪ޯ ،‬‬

‫ރައީސް ޔާމީން ނެރުއްވި ތަހުނިޔާގެ ޚިތާބުގައި‬ ‫ރދަ މަހުގެ ތަހުނިޔާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި‬ ‫ވިދާޅުވީ‪ޯ ،‬‬

‫ގތުގައި ހިފުމަށާއި އިސްލާމީ ރިވެތި‬ ‫ބޭނުން ހެޔޮ ޮ‬

‫އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ ވެރިންނާއި ރައްޔިތުންނަށް ވެސް‬

‫އަޚުލާގުގައި ދެމިތިބުމަށް ވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ‬

‫ފނުއްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ޚިތާބުގައި އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ސިޔާސީ މަގްސަދެއް ނެތް‪،‬‬ ‫މިއުޅެނީ ‪ 29‬ބިލިއަން ހޯދަން‬

‫ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާކޮށް‬ ‫ރަޝިޔާގައި ރާއްޖެ‬ ‫އިޝްތި ާހރު ކުރަނީ‬ ‫އަންނަ ޖޫން މަހު ‪ 14‬ގައި ރަޝިޔާގައި ފަށާ މި އަހަރުގެ‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަނުން ބަލަމުން އަންނަ‬ ‫އެ ޮ‬

‫ކށްދެއްވާ ތަރައްގީގެ‬ ‫ރައްޔިތުންނަށް ޮ‬ ‫މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާ ބޮޑު އަދަދެއްގެ‬

‫މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރީ ސަރުކާރުތަކުގައި‬

‫ފައިސާ ލިބިއްޖެ ނަމަ‪ ،‬މިއީ ތަރައްގީ އަށް‬

‫އިސް މަގާމްތަކެއް ފުރުއްވި ބޭފުޅުންނަށް‬

‫ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ‪ .‬މި ފައިސާ‬

‫ބައެއްގެ ފަހަތުން ނުދުވާ ކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަނުގެ‬

‫ނިސްބަތްވާ މައްސަލަތައް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހޯއްދަވައިދެއްވަން ކުރީގެ ސަރުކާރުތަކުން މިގޮތަށް‬

‫މަސައްކަތަކީ ދައުލަތަށް ގެއްލިފައިވާ ‪ 29‬ބިލިއަން‬

‫އެގޮތުން‪ ،‬މީގެ ‪ 27‬އަހަރު ކުރިން‬

‫މި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެއް ނެތް‪ "،‬މިނިސްޓަރު‬

‫ކމިޝަނުން ސިޔާސީ ވަކި‬ ‫އެސެޓް ރިކަވަރީ ޮ‬

‫ހމް މިނިސްޓަރު އަހްމަދު‬ ‫ރުފިޔާ ހޯދުން ކަމަށް ޯ‬

‫ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި‪ ،‬ފިޝަރީޒް‬

‫އަޒްލީން އަންގާރަ ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ރޖެކްޓްސް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ކމިޝަނުން ރައީސް‬ ‫އެސެޓް ރިކަވަރީ ޮ‬

‫ކރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ އާއި‬ ‫(އެފްޕީއައިޑީ)ގެ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވިސްނުންފުޅުގައި‬ ‫ކމިޝަންގެ އަމާޒަކީ‪،‬‬ ‫އޮތީ ވެސް އަދި މުޅި ޮ‬

‫އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި‬

‫މލްޑިވްސް ބަނގުރޫޓުވި‬ ‫‪ 1999‬ގައި އެއާ ޯ‬

‫މި ފައިސާ އެއްވެސް ތައައްސަބެއް ނެތި‪ ،‬މިއީ‬

‫މިނިސްޓަރު އަޒްލީން ވިދާޅުވީ ދައުލަތަށް‬

‫މައްސަލަ‪ ،‬އެސެޓްސް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން‬

‫ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އަށް ވާތީވެ‬

‫ގެއްލިފައިވާ ފައިސާތައް ހޯދުމަށް‪ ،‬ޖުލައި‪،20 ،‬‬

‫އަންނަނީ ބަލަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ހދުމުގައި ސިޔާސީ އެއްވެސް‬ ‫އެ ފައިސާ ޯ‬

‫ކމިޝަނުން ބުނެފައި ވަނީ ކުރީގެ‬ ‫އެ ޮ‬

‫‪ 2017‬ގައި އެއް އަހަރު ދުވަހަށް އުފެއްދި‬

‫އަމާޒެއް ނޯންނާނެ‪".‬‬

‫ކމިޝަނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ރައީސް‬ ‫ޮ‬

‫ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވެރިކަމުގައި‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަންނަ‬

‫‪ 1990‬ގައި ފަޅާއެރި އަދި އޭރު ތަހުގީގުކުރި‬

‫ހދަން ސިޔާސީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އެ‬ ‫ޯ‬

‫ގތުގައި ފައިސާ‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ޖުލައި މަހަށް މުއްދަތު ހަމަވާ ކޮމިޝަނުގެ‬

‫ކރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް‬ ‫އެފްޕީއައިޑީގެ ޮ‬

‫ކމިޝަނަކުން ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ނވެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬

‫އޑިޓާ ޖެނެރަލް ގުޅިގެން ބަލައި‪،‬‬ ‫އޭސީސީ އާއި ޮ‬

‫ގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގެއްލިފައިވާ ފައިސާއެއް ނަމަ ދައުލަތަށް ހޯދާނެ‬

‫ތ ޕާކުވެފައި ހުރީ ކޮން‬ ‫ޖެހެނީ ކިހާ ފައިސާއެއް ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަނުން ބަލާއިރު‪ ،‬އެކަން‬ ‫މައްސަލަތަކެއް ޮ‬

‫ކމިޝަނުން މިހާތަނަށް ބެލިބެލުމުން‪،‬‬ ‫އެ ޮ‬

‫މީގެއިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކުރީގެ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ދައުލަތަށް އެކި‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ފަރާތްތަކުން ‪ 29‬ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހެ‬

‫މެމްބަރުންނާއި މިހާރުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާ ގުޅޭ‬

‫ކމިޝަނުން މިހާތަނަށް ބަލާ‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭގެތެރެއިން ޮ‬

‫ކރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް ވެސް ބަލަމުން‬ ‫ޮ‬

‫ނިންމާފައި ވަނީ ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލަ‬

‫އަންނަ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށާއި ‪ 25‬ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްސަލަތައް‬ ‫ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދައުލަތަށް ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ވުރެ‬

‫އަޒްލީން ވިދާޅުވީ ދައުލަތަށް ލިބެން‬

‫ހދާނީ އޭސީސީ ފަދަ ކަމާ‬ ‫ތަހުގީގުކޮށް ފައިސާ ޯ‬ ‫ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ދައުލަތަށް މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ‬ ‫ދައްކަން ޖެހިފައި ހުރި ކަން އެނގުނީ‬ ‫ކމިޝަނުގެ މަސައްކަތުން ކަމަށާއި އެ‬ ‫އެ ޮ‬

‫ކމިޝަނުގެ ބޭނުމަކީ ސިޔާސީ މަގްސަދެއް‬ ‫ބޮޑަށް‪ޮ ،‬‬

‫ކމިޝަނުން އެކަން ނުކުރި ނަމަ އެއީ‪،‬‬ ‫ޮ‬

‫ހާސިލްކުރަން ވަކި ބައެއްގެ މައްސަލަތައް ބެލުން‬

‫ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލިގެންދާނެ ފައިސާތަކެއް‬

‫ކށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި‪،‬‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬

‫ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ސުވާލު‬

‫ކަމަށް އަޒްލީން ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެސެޓް ރިކަވަރީ‬

‫ތަހުގީގު ނިމުނު ބައެއް މައްސަލަތައް ޕްރޮސިކިއުޓަ‬

‫ކުރުމުން މިނިސްޓަރު އެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކުރެއްވި‬

‫ކޮމިޝަނުން މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ‬

‫ޖެނެރަލް އާއި އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފނުވުމުން‪ ،‬އެކަން‬ ‫ބެލުމަށް ފަހު‪ ،‬ކޯޓުތަކަށް ޮ‬

‫ކމިޝަން (އޭސީސީ)‬ ‫އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޮ‬

‫ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އަޒްލީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަނުން ކުރި މަސައްކަތުން ބައެއް‬ ‫"މި ޮ‬ ‫ފައިސާތައް ވަނީ ލިބިފައި‪ ،‬އަދި ބައެއް ފައިސާ‬ ‫ވަނީ ދެއްކުމުގެ މަރުހަލާގައި‪ "،‬މިނިސްޓަރު‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ‬ ‫ކމިޝަންގައި ސިޔާސީ އެއްވެސް މަގްސަދެއް‬ ‫ޮ‬ ‫ނެތެވެ‪.‬‬ ‫"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ‪،‬‬

‫ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ތެރެއިން‬ ‫ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާކޮށް‪ ،‬އެ ގައުމުގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރުމަށް‬ ‫ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި‬ ‫ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު‪ ،‬އެ‬ ‫މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެއްވީ ކެބްވަޓައިޒްމަންޓް ޔޫރަޕް އަށެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ކުންފުންޏަކީ‪ ،‬ޓެކްސީގައި އިސްތިހާރު ޖަހައިގެން ޕްރޮމޯޝަންތައް‬ ‫ހިންގާ ކުންފުންޏެކެވެ‪.‬‬ ‫ކެބްވަޓައިޒްމަންޓާ އެ މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރުމަށް ފަހު‬ ‫ޒަމީރު ވިދާޅުވީ‪ ،‬ރާއްޖޭގެ އިސްތިހާރުތައް ރަޝިޔާގެ ވެރިރަށް‬ ‫މޮސްކޯގެ ‪ 100‬ޓެކްސީއެއްގައި ޖަހާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ‬ ‫ވލްޑްކަޕާ ދިމާކޮށް ޖޫން މަހުގެ ‪ 15‬ވަނަ‬ ‫އިސްތިހާރުތައް ޖަހާނީ ޯ‬ ‫ދުވަހުން ފެށިގެން ދެ މަސް ދުވަހަށް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ޓެކްސީތަކުގެ ދެ ފަރާތުގައި ވެސް ރާއްޖޭގެ އިސްތިހާރުތައް‬ ‫ބޑު އާބާދީއެއް އޮންނަ‬ ‫ޖަހާނެ‪ 17 "،‬މިލިޔަނަށް ވުރެ ޮ‬ ‫މޮސްކޯގައި ދުއްވާ ޓެކްސީތަކުގައި ޖަހާ އިސްތިހާރާ ގުޅޭ ގޮތުން‬ ‫ޒަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ރިސޯޓް ހުޅުވަން‬ ‫ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު‪ ،‬މާކެޓިން ހަރަކާތްތައް ވަރަށް‬ ‫ބޮޑަށް އިތުރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މި މަސައްކަތަކީ އެ‬ ‫މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށް‬ ‫ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ މަސައްކަތް‬ ‫ކެބްވަޓައިޒްމަންޓާ ހަވާލުކުރީ ‪ 40،000‬ޔޫރޯ (‪735،580‬ރ‪).‬‬ ‫އަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވޯލްޑްކަޕްގެ މެޗުތައް ރަޝިޔާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި‬ ‫ކުޅޭއިރު‪ ،‬މޮސްކޯގައި ބާއްވާ މެޗުތަކުގައި ‪ 16‬ގައުމެއްގެ ގައުމީ‬ ‫ޓީމުތައް ކުޅޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި ސެމީ ފައިނަލާއި‪ ،‬ފައިނަލް މެޗް‬ ‫ވެސް ކުޅޭނީ މޮސްކޯގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މެޗުތައް ބަލަން އެތައް މިލިޔަން ބައެއް މޮސްކޯ އަށް‬ ‫ދާއިރު‪ ،‬ޓެކްސީގައި އިސްތިހާރު ޖެހުމުން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް‬ ‫އެ އިސްތިހާރުތައް ފެންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 17‬މެއި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫އަގުތައް މައްޗަށް! ކަރާ‪ ،‬މިރުސް‬ ‫އަދި ދޮންކެޔޮ ލިބުން ދަތި!‬

‫އަ ލީ ޝި ނާ ން‬

‫ދންކެޔޮގަނޑެއް ‪700-600‬ރ‪.‬‬ ‫އަށް ވިއްކި ސައިޒުގެ ޮ‬ ‫ދންކެޔޮ ވަކެއްގެ‬ ‫އަށް ވުރެ މަތީގަ އެވެ‪ .‬ވަކިން ޮ‬ ‫ޅސްކެޔޮ ވަކެއް ‪12-7‬ރ‪ .‬އާ‬ ‫އަގަށް ބަލާ ނަމަ‪ ،‬މާ ޮ‬

‫ދންކެޔޮ ލިބުން ދަތިވެ‪ ،‬ރޯދަ‬ ‫ކަރާ‪ ،‬މިރުސް އަދި ޮ‬ ‫މަހު ދިވެހިން އާއްމުކޮށް ބޭނުން ކުރާ ތަކެތީގެ އަގުތައް‬ ‫އުފުލެން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑީގައި ކަރާ ފަނި ތައްޓެއް ބޯލުމަކީ‬

‫ދެމެދުގައި އުޅޭއިރު އާދައިގެ ކެޔޮވަކެއް ‪10-7‬ރ‪ .‬އާ‬ ‫ދެމެދުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގައި ހައްދާފައިވާ މިރުސް މި އަހަރު ވަނީ‬ ‫ގތުން މިރުސް ލިބުން‬ ‫ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ލބިކުރާ ކަމަކަށް ވީ ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ‬ ‫ދިވެހިން ޯ‬

‫ތާށިވުމުން‪ ،‬މިރުހުގެ އަގުތައް ވެސް ވަނީ ކުރިން‬

‫ރޯދަ މަސް އިއްޔެ ފެށި އިރު ބާޒާރުގައި ކަރާ ހުރީ‬

‫‪250‬ރ‪ .‬އަށް ވިއްކި މިރުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު ‪-700‬‬

‫ވަރަށް މަދުންނެވެ‪ .‬ދިވެހި ކަރާ ލިބުން ވަނީ ވަރަށް‬

‫‪800‬ރ‪ .‬އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކަށް އުފުލިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް ދަތިވެފަ އެވެ‪ .‬ވިއްކަން ހުރި މަދު ކަރާކޮޅުގެ‬ ‫ޮ‬

‫މާރުކޭޓުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން‬

‫ކށްފައިވާ ކަރާ‬ ‫ތެރޭގައި ގިނައީ އިންޑިއާ އިން އެތެރެ ޮ‬

‫"މިހާރު"ން ވާހަކަ ދެއްކި ގިނަ މީހުން ބުނީ‪ ،‬ބައެއް‬

‫ކަމަށް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެއްޗެހި ލިބުން ދަތިވެގެން އުޅެނީ ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް‬

‫ލއެއް މިހާރު ހުރީ ‪35-30‬ރ‪ .‬އަށެވެ‪.‬‬ ‫ކަރާ ކި ޯ‬

‫ބޑަށް ވިއްސާރަ ކުރުމުން ދަނޑުވެރިންނަށް‬ ‫މާ ޮ‬

‫ލއެއް ވިއްކި‬ ‫އެއީ މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ކަރާ ކި ޯ‬

‫ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާތީ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ‬

‫އަގާ އަޅާ ބަލާއިރު ދެ ގުނަ އަށް ވުރެ ބޮޑު އަގެކެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރދަ މަހުގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ކަރާ ލިބެން‬ ‫" ޯ‬

‫ކންމެ އަހަރަކު ވެސް ރޯދަ މަހާ‬ ‫އެ މީހުން ބުނީ ޮ‬

‫ފަށާނެ ކަމަށް މި ބަލަނީ‪ .‬މިހާރު ވެސް ވަރަށް މަދުން‬

‫ބޑުވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫ދިމާކޮށް އެއްޗެހީގެ އަގު ޮ‬

‫އެބަ ލިބެމުން ދޭ‪ "،‬މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިއެއްގައި އިން‬

‫އާންމު ގޮތެއްގައި ހުރިހާ އެއްޗަކުން ވެސް މި އަހަރު‬

‫ވިޔަފާރިވެރިއަކު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ މީހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫‪5‬ރ‪ .‬ވަރު ޮ‬

‫ދންކެޔޮ ގެންނަ ވަރު ވަނީ‬ ‫ރަށްރަށުން މި އަހަރު ޮ‬

‫ބާޒާރުމަތީ ފިހާރަ އަކަށް ވިޔަފާރިކުރަން އައިސް ތިބި މީހުން‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪/‬މިހާރު‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫ކަރާ‪ ،‬މިރުސް އަދި ދޮންކޭލުގެ އިތުރުން‬

‫ބޑުތަން މަދުވެފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން މާރުކޭޓުގައި‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ކށް ދިވެހިން ބޭނުންކުރާ އެހެން ކާބޯތަކެތި‪ ،‬މާ‬ ‫އާންމު ޮ‬

‫ކޅުގެ ތެރޭގައި‪ ،‬ގާތްގަނޑަކަށް‬ ‫ހުރި މަދު ދޮންކެޔޮ ޮ‬

‫ބޑު ދަތިތަކެއް ނެތި ބާޒާރުގައި ލިބެން ހުރިއިރު‪ ،‬އެ‬ ‫ޮ‬

‫މުޅިން ވެސް ހުރީ ލަންކާ އިން ގެނެސްފައިވާ‬

‫އެއްޗެހީގެ އަގުތައް ވެސް ވަނީ މަޑުމަޑުން އުފުލެން‬

‫ދޮންކޭލެވެ‪.‬‬

‫ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދޮންކޭލުގެ އަގުތައް އުޅެނީ‪ ،‬ކުރިން ‪300-200‬ރ‪.‬‬

‫ބޮޑެތި އިނާމުތަކާ އެކު ދިރާގުން ހާއްސަ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި‬ ‫ބޑެތި އިނާމުތަކާއި ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ހިލޭ‬ ‫ޮ‬

‫ކަސްޓަމަރުން‪ *123*8# ،‬އަށް ގުޅައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫މޝަނުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ‪،‬‬ ‫ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬މި ޕްރޮ ޯ‬

‫ގތަށް ދިރާގުން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް‬ ‫ލިބޭ ޮ‬

‫ދިރާގުން ބުނީ އެ ހިދުމަތަށް އެއްވެސް އަގެއް‬

‫އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓް "ޕަބްލިކް" ކުރުމަށް ފަހު‪،‬‬

‫ތަފާތު ދިވެހި ކެއުންތައް ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތުގެ‬

‫ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ނުނަގާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪ RoadhaMoments‬ހޭޝްޓެގް ޖެހުމަށް ފަހު‪ ،‬ރޯދަ‬

‫އތައް މި އަހަރު‬ ‫ރެސިޕީ ވީޑިއޯތައް ފަދަ ތަފާތު ވީޑި ޯ‬

‫ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މުވާސަލާތީ ހިދުމަތްދޭ‬

‫މަހުގެ ތަފާތު މަންޒަރުތައް ހިއްސާކުރުމުންނެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ކުރަން‬ ‫ޯ‬ ‫ވެސް ދިރާގުން‬

‫ކުންފުނިން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް‬

‫މަހަކަށްވާތީ އިތުރަށް ޑޭޓާ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް‬

‫ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ގުރުއަތުލުން ބާއްވައި ގުރުއަތުން‬

‫ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪" .‬ދިވެހިންގެ ރަހަ"ގެ ނަމުގައި‬

‫ގިނަ ހަދިޔާތަކެއް މި ރޯދަ މަހު ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ‬

‫ހާއްސަ ދެ ޑޭޓާ ޕެކެއް ވެސް ދިރާގުން ވަނީ ތައާރަފް‬

‫ހޮވޭ މީހަކަށް ގޯޕްރޯ ހީރޯ ‪ 6‬ކެމެރާ އެއް ވެސް‬

‫ސޝަލް މީޑިއާ‬ ‫ޯ‬ ‫ގެނެސްދޭ އެ ވީޑިއޯތައް ދިރާގުގެ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެއީ‪120 ،‬ރ‪ .‬އަށް ‪ 1.5‬ޖީބީ އަދި‬ ‫ޮ‬

‫ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހމަ އަދި ބުރާސްފަތި‬ ‫ޕްލެޓްފޯމްތަކުން ކޮންމެ ޯ‬

‫ކންމެ ހަފްތާއަކު ދިރާގުގެ‬ ‫އެގޮތުން ރޯދަ މަހުގެ ޮ‬

‫ރދަ މަހަކީ ޑޭޓާ ބޭނުންކުރުން އިތުރުވާ‬ ‫ޯ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި މަޝްހޫރުވި‪،‬‬ ‫ޯ‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު‬

‫‪250‬ރ‪ .‬އަށް ‪ 4‬ޖީބީ ލިބޭ ޑޭޓާ ޕެކެވެ‪ .‬އަދި ޑޭޓާ‬

‫ދިރާގުން ވަނީ ޓްވިޓާ ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް‬

‫ދުވަހެއްގައި ގެނެސްދޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެކްޓިވް ހުރިހާ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ނަސީބުވެރި‬

‫ސޝަލް މީޑިއާ ބޭނުންކުރަން‬ ‫ޯ‬ ‫ޕެކްތައް ގަތުމުން‬

‫ވެސް ވަރަށް ޚާއްސަ މުބާރާތެއް ފަށާފަ އެވެ‪ .‬މި‬

‫ކަސްޓަމަރަކަށް ހުރިހާ ހަރަދަކާއެކު ދެ މީހަކަށް‬

‫އެއް ޖީބީގެ ޑޭޓާ ޕެކެއް މުޅިން ހިލޭ ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނީ ކޮންމެ ރެޔަކު ‪10:00‬‬

‫އަށް‪ ،‬ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދާއިރު އެ ފަރާތްތަކަށް‬

‫އުމްރާ ދަތުރެއް ދޭން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަލަށް ތައާރަފް ކުރި ޑޭޓާ ޕެކް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނީ‬

‫ރ ފޮޓޮއެއް ޕޯސްޓް‬ ‫ގައި ދިރާގުން ޓްވިޓާ އަށް މެކް ޯ‬

‫ގުޅުމަށް ވަރަށް ހާއްސަ ރޭޓުތަކެއް ވެސް ވަނީ‬

‫ޕސްޓް ކުރުމާ އެކު‬ ‫ކުރާ ހިސާބުންނެވެ‪ .‬އެ ފޮޓޯ ޯ‬

‫ގތުން ދިރާގު ނަންބަރުތަކުން‬ ‫ކަނޑައަޅާފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫‪ Meekoacheh‬ހޭޝްޓެގް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ފޮޓޯ‬

‫ސައުދީ އަށް ގުޅާއިރު (‪ )019‬ޖެހުމަށް ފަހު‪ ،‬ގުޅަން‬

‫އަދި އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ނަމާދު ވަގުތު‬ ‫އެވެ‪ .‬ކޮންމެ ނަމާދު ވަގުތެއްގެ ‪ 15‬މިނިޓު ކުރިން‬

‫ހަރަދުގެ ‪ 10‬ޕަސެންޓް‪ ،‬ޓައިނީ ހާޓްސް އަށް ހަދިޔާ‬

‫އިން ފެންނަ އެއްޗެއް ދިމާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ‪12:00‬‬

‫ބޭނުންވާ ނަންބަރު ޖެހުމުން މިނެޓަކަށް ޗާޖު ކުރާނީ‬

‫އެސްއެމްއެސްއަކުން ނަމާދު ގަޑި އަންގައިދޭ ހިދުމަތް‬

‫ކުރާނެ ކަމަށް ދިރާގުން ބުންޏެވެ‪ .‬ޓައިނީ ހާޓްސް‬

‫ކންމެ ހަފްތާ އަކު‬ ‫ޖަހަންދެން ހުޅުވާލެވޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި ޮ‬

‫‪1.88‬ރ‪ .‬އެވެ‪ .‬މިއަދުން ފެށިގެން ޖޫން ‪ 17‬ވަނަ‬

‫އަކީ ހިތުގެ ބަލިތައް ހުންނަ ކުޑަކުދިންނަށް އެހީވުމަށް‬

‫ވެސް އެންމެ ގިނަ ޖަވާބު ދިމާކުރާ މީހަކަށް ފަސް‬

‫ކށްދޭ ޖަމިއްޔާ އެކެވެ‪.‬‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬

‫ރދަ ވީއްލުމެއް ސީހައުސް ރެސްޓޯރަންޓުން‬ ‫މީހެއްގެ ޯ‬

‫ހަނދާންކޮށްދިނުމުގެ ހިދުމަތް ވެސް މުޅިން ހިލޭ ދޭނެ‬

‫‪ *123*8#‬އަށް ގުޅުމުން ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެސްއެމްއެސް‬ ‫ކށް ޒަކާތް ދެއްކޭ ގޮތަށް ވެސް ދިރާގުން‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬ ‫ވަނީ ހަމަޖައްސާފަ އެވެ‪ .‬ޒަކާތް ދެއްކޭނީ ޕްރީޕެއިޑް‬

‫‪ *123*8#‬އަށް ގުޅައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ކށް އެތައް ދިވެހިންނެއް އުމްރާ‬ ‫ރޯދަ މަހާ ދިމާ ޮ‬

‫ކަސްޓަމަރުން ޑޭޓާ ޕެކްތައް ގަންނަން ކުރާ‬

‫އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަ‬

‫މޝަން ކުރިއަށް ދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މި ޕްރޮ ޯ‬

‫ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮށްގެން ވެސް ދިރާގުން ވަނީ ޕްރޮމޯޝަނެއް‬

‫އެމްއޭސީއެލްގެ ރޯދަ ހަދިޔާ އަށް އެޕްލިކޭޝަނެއް‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫ކށްލެވޭ ގާރީން ކިޔަވާ ވިދާޅުވެފައިވާ ކީރިތި‬ ‫ފާހަގަ ޮ‬ ‫ގުރުއާން އަޑު އަހާލެވެ އެވެ‪ .‬އަދި ނަމާދު ވަގުތުތަކާއި‬ ‫މާލޭގައި ބާއްވާ ދަރުސްތަކުގެ ވަގުތާއި ދަރުސް‬

‫ކމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)‬ ‫މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ޮ‬ ‫ރދަ މަހާ ގުޅުވައިގެން ދީނީ ގިނަ‬ ‫އިން މި ޯ‬ ‫މައުލޫމާތުތައް ލިބޭ އެޕްލިކޭޝަނެއް އަންގާރަ ދުވަހު‬ ‫ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރދަ ހަދިޔާ" ނަމުގައި ހަދާފައިވާ‬ ‫"އެމްއޭސީއެލް ޯ‬ ‫ކށްދެއްވީ އިސްލާމިކް‬ ‫އެ އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗު ޮ‬ ‫މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬އަހުމަދު ޒިޔާދު ބާގިރެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއޭސީއެލްގެ އައިޓީ ޑިޕާޓްމަންޓުން ހަދާފައިވާ‬

‫ދެއްވާ ބޭފުޅުންގެ މައުލޫމާތުވެސް އެ އެޕްލިކޭޝަން‬ ‫މެދުވެރިކޮށް ފެންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއޭސީއެލްއިން ބުނީ އެ އެޕްލިކޭޝަންގައި‬ ‫ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވޭ‬ ‫މީހުންނަށް އުމްރާ ދަތުރެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބާއްވާ ދީނީ‬ ‫ސުވާލު މުބާރާތަކުން އެއްވަނަ އަށް ދާ މުވައްޒަފަކަށް‬

‫ކށް‪ ،‬ދިވެހި ޝެއިހުން‬ ‫އެ އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރި ޮ‬

‫ވެސް އުމްރާ ދަތުރެއް ދިނުމަށް އެކުންފުނިން ވަނީ‬

‫ދެއްވާފައިވާ ދަރުސްތަކާއި ދިވެހި މަދަހަތައް އަޑު‬

‫ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަހާލެވެ އެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން ކީރިތި ރަސޫލާގެ‬ ‫ސިއަރަތާއި އެކިއެކި ދުއާތަކުގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ‬


‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 17‬މެއި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪9‬‬

‫މަތީ ތައުލީމުގެ ފެންވަރާ މެދު ސުވާލު!‬

‫ދަރިވަރުންތަކެއް ދަސްވެނިވުމުގެ ހަފުލާއެއްގައި‪ :‬މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް މިހާރު ގިނަ ‪ --‬މިހާރު ފޮޓޯ‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫އާބާދީ މަދު މި ރާއްޖޭގައި ޑިގްރީ އާއި މާސްޓާސް‬

‫ކންމެވެސް ކަމެއްގައި ނޫނީ ވަޒީފާއެއްގައި‬ ‫" ޮ‬

‫ހާސިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅަކު‪ ،‬ހުންނެވި މަގާމުގެ‬ ‫ގޮތުން ނަން ހާމަނުކުރަން އެދިވަޑައިގެން‪ ،‬ވިދާޅުވީ‬

‫އުޅެފައި ލެކްޗަރާ މިއަންނަނީ‪ .‬އެހެން އަންނައިރު ގިނަ‬

‫މޑަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މަތީ ތައުލީމު ދޭ‬ ‫ބްލޮކް ޯ‬

‫ފަހަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުނުވެ ހުންނާނީ‪ .‬ފައިސާ‬

‫އެމްކިޔުއޭގެ ފެންވަރާ މެދު ތައުލީމީ ދާއިރާގެ‬

‫ގައުމުތަކުގައި ބަލައި ގަންނަ ނިޒާމެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ލިބޭތީ އެ އަންނަނީ އެކަމަށް‪ "،‬ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް‬

‫ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ސުވާލު އުފައްދަވަ އެވެ‪ .‬އެއީ އެ‬

‫ކލެޖެއްގެ އިސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި‬ ‫ވާހަކަ ދެއްކެވި‪ޮ ،‬‬

‫އޮތޯރިޓީގައި މަތީ ތައުލީމުގެ ކޮލެޓީއާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ މީހުން މަދު ވުމެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ތައުލީމު ހާސިލް ޮ‬

‫މަތީ ތައުލީމަށް އުނގެނޭއިރު އޭގެ އެންމެ މުހިންމު‬

‫ކށްފައިވާ މީހުންގެ‬ ‫އިން ފެށިގެން ޕީއެޗްޑީ ހާސިލް ޮ‬

‫އެއް ކަމަކީ ޔުނިވާސިޓީގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުތަކުގެ‬

‫އަދަދު އަންނަނީ ގިނަވަމުންނެވެ‪ .‬އެއްގޮތަކުން އުފާވެރި‬

‫ތެރެއިން ދަސްވާ ކަންކަން ކަމަށް ވާއިރު ބްލޮކް މޯޑާ‬

‫"ތައްޔާރުނުވެ އައިސް ކްލާހުގައި ވާހަކަތަކެއް‬

‫ކަމެކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އުފެދޭ ސުވާލުތައް ގިނަ އެވެ‪.‬‬

‫އެކު އެ ފުރުސަތު ނުލިބޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދައްކާފައި ދިއުމަކުން ކުދިންނަށް އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު‬

‫މަތީ ފާސް ނަގައިގެން މަސައްކަތު މާހައުލުގައި‬

‫ކޯސް ހިންގަން ޖެހޭނެ މިންގަނޑު ކަނޑައަޅައި މޮނީޓާ‬

‫"މީގައި ބޭނުންވަނީ ޔުނިވާސިޓީގެ ކަލްޗާގެ‬

‫ތ އެވެ؟ ވިސްނުން ތޫނު‪ ،‬ހީވާގި ގިނަ‬ ‫ތަފާތު ދެއްކޭ ޯ‬

‫ތެރެއިން ތައުލީމު އުނގެނުން‪ .‬ވީކެންޑުގައި ދަރިވަރު‬

‫އެއްޗެއް ބުނެއެއް ނުދެވޭ‪".‬‬ ‫ފުލް ޓައިމް ލެކްޗަރާ އިން ނުލިބުމުން އެތަންތަން‬

‫ކުރުމަކީ އެމްކިޔުއޭގެ ޒިންމާ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑީގައި ޕީއެޗްޑީ ބޭފުޅުން ތިއްބެވި‬ ‫އޮތޯރިޓީގެ ގަވަނިން ޮ‬ ‫ތރިޓީ ހިންގުމުގެ ކަންކަމުގައި އެބޯޑަށް‬ ‫ނަމަވެސް އޮ ޯ‬ ‫ބާރެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ކސްތަކަށް ހުއްދަ ދޭއިރު‬ ‫އެމްކިޔުއޭއިން ޯ‬

‫ތ އެވެ؟ އެކި މީހުންގެ‬ ‫ސިކުނޑިތަކެއް އުފެދިއްޖެ ޯ‬

‫ކްލާހަށް އައިމަ އެއް މަސް ދުވަހަށް ވާ ވަރަށް‬

‫ފޫބައްދަން ދެން ބޭނުންކުރަނީ ތަޖުރިބާ ކުޑަ‬

‫ފާރަވެރިވާނެ ތައުލީމީ އަދި ތަޖުރިބާކާރު ބަޔަކު‬

‫ޖަވާބު ތަފާތެވެ‪.‬‬

‫ބލަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް އަޅައިދޭންވީމަ‬ ‫ދަރިވަރުގެ ޮ‬

‫ލެކްޗަރާއިންނެވެ‪ .‬ޑިގްރީ ނުވަތަ މާސްޓާސް ނިންމާތާ‬

‫ތިބުން ވަރަށް މުހިންމެވެ‪ .‬މަތީ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު‬

‫ދަރިވަރަށް އެއްޗެއް ނޭނގޭނެ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޅެއްގެ ތެރޭގައި ޑިގްރީ ކްލާސްތަކަށް‬ ‫ކުޑަ ދުވަސް ޮ‬

‫ކޅަކަށް ނުޖެހޭނެ‬ ‫ރަނގަޅުކުރަން ބޭނުން ނަމަ ވަކި ޮ‬

‫ކިޔަވައިދޭން ދާ ލެކްޗަރާއިން އުޅެ އެވެ‪.‬‬

‫ކލެޖަކާ ގުޅުމެއް ނެތް ތަޖުރިބާކާރުންގެ‬ ‫އަދި ވަކި ޮ‬

‫ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިންގާ އަދި ދަރިވަރުންގެ‬ ‫ފެންވަރު ރަނގަޅަށް ވަޒަންކޮށްގެން ސަނަދު ދޭ‬

‫ހަމަ އެފަދަ އެހެން މައްސަލައެކެވެ‪ .‬ފުލް‬

‫ކޮލެޖުތަކާއި ޔުނިވަސިޓީތައް ރާއްޖޭގައި ވެސް އެބަ‬

‫ކށް ވަޒީފާތަކުގައި އުޅެމުން "ފުލްޓައިމް‬ ‫ޓައިމް ޮ‬

‫ކޅުވެސް އެބަ އޮތެވެ‪.‬‬ ‫ހުއްޓެވެ‪ .‬ހަމަ އޭގެ އަނެއް ޮ‬

‫ކޯސްތަކުން" ކިޔެވުމެވެ‪ .‬ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމާއި‬

‫ތަންތަނުން ދެން ގުޅޭ އުސޫލާ މެދު ވެސް‪ ،‬ބައެއް‬

‫މަތީ ތައުލީމު ދިނުމަކީ ހަމައެކަނި ފައިސާ ހޯދަން‬

‫ވަޒީފާގެ ބުރައާ އެކު ދަރިވަރު އައިސް ކްލާހުގައި‬

‫ގތުން ފާސްކުރަން‬ ‫ތަޖުރިބާކާރުން ކަންބޮޑުވެ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ކުރާ ވިޔަފާރިއަކަށް ހެދުމުން އޭގެ ނުރަނގަޅު އަސަރު‬

‫ހޭދަކުރާ ދެ ތިން ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅު‬

‫ފަސޭހައަކަށްޓަކައި ގިނައިން މާކްސް ލިބޭ ގޮތަށް‬

‫ފރަމުން ދާކަމުގެ ޝަކުވާގެ‬ ‫ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމަށް ޯ‬

‫ތައުލީމެއް އުނގެނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަވާނެ ކަމަށް‪،‬‬

‫އެސައިންމަންޓްތައް ދެ އެވެ‪ .‬ބައެއް ދަރިވަރުން އެކި‬

‫އަޑު ވެސް އިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެ އެވެ‪.‬‬

‫މީހުން ލައްވާ އެސައިންމެންޓްތައް ހަދައިގެން ހުށަހަޅަ‬

‫ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވާ‬

‫"މަތީ ތައުލީމު އުނގެނުމަށް ރިސާޗްތައް‬

‫މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބައެއް‬

‫ބައެއްގެ ލަފާ އަބަދު ވެސް ހޯދުން މުހިންމެވެ‪.‬‬

‫ނަތީޖާ އަކީ ކޮބާ؟‬ ‫ރާއްޖޭގައި މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔަވާ ނިންމާ‬

‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެއީ ދަރިވަރުގެ އަމިއްލަ އެއްޗެއްތޯ‬

‫ދަރިވަރުންގެ ފެންވަރާ މެދު ސުވާލު އުފެއްދުމުގެ‬

‫ކަށަވަރެއްނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވެފަ އެވެ‪ .‬އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާ‬ ‫ފުރުސަތު މިވަނީ ޮ‬

‫ގތުގައި ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު‬ ‫ޮ‬

‫ފތްތައް ކިޔަން ޖެހޭ‪ .‬ފުލް ޓައިމްކޮށް‬ ‫ހަދަން ޖެހޭ‪ޮ .‬‬

‫ކލެޓީއަށް ބެލުމެއް ނެތި‪ ،‬ކަމަކަށް‬ ‫މައްސަލައަކީ ޮ‬

‫ވަޒީފާގައި އުޅެމުން‪ ،‬ފުލް ޓައިމްކޮށް ދިރިއުޅުމެއް‬

‫ކަމެއް ކުރާ އުސޫލުން މަތީ ތައުލީމުގެ ކަންކަން‬

‫ކށް ކިޔަވަންވީމާ އެކަމެއް ނުވޭ‪"،‬‬ ‫އުޅެމުން‪ ،‬ފުލް ޓައިމް ޮ‬

‫ގތުގައި ދިވެހި ގިނަ ދަރިވަރުން ފޮތް ކިޔަން‬ ‫ޮ‬

‫ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ‬

‫ނަމަ މަތީ ތައުލީމުގެ ސެޓްފިކެޓުގެ އަގު އެ ދަނީ‬ ‫ވެއްޓެމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ސެޓްފިކެޓް‬ ‫ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކުރިއަށް ގެންދާ ތަންތަން އިތުރުވުމެވެ‪ .‬އެ ބޭފުޅުން‬

‫ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ލެކްޗަރާއަކު‪ ،‬ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް‪،‬‬

‫ޝައުގުވެރިކަން ނުހުންނާތީ އެސައިންމަންޓަށް ރިސާޗް‬

‫ކލެޖްތަކުގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެ‪ ،‬ގިނަ‬ ‫ގަބޫލުކުރައްވަނީ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރުމާ ދަރިވަރުން ދުރެވެ‪ .‬ދެން އޮތީ ވަޒީފާގެ‬

‫ލިބިފައިވާ މީހުން އިތުރު ކުރަން ގެންގުޅޭ ވިސްނުމުގެ‬

‫ސަބަބުން އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ނުލިބުމެވެ‪ .‬މިފަދަ‬

‫ބަދަލުގައި ރާއްޖޭގައި ދޭ މަތީ ތައުލީމުގެ ކޮލެޓީއަށް‬

‫ރަނގަޅު ލެކްޗަރާއިން ނެތުމުގެ މައްސަލައަކީ ވެސް‬

‫ދަރިވަރުންގެ އަތުން އަގު ނަގައިގެން އެސައިންމަންޓް‬

‫ސަރުކާރުން މިވަނީ ވިސްނަން ޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ދަރިވަރުން ހޯދަން ކޮލެޓީ ދޫ ޮ‬ ‫ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ބައްޓަން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް‬

‫ގންޖެހުންތަކަށް ބަލާއިރު‬ ‫ހުރި އެހެން ޮ‬

‫"ރާއްޖެއަކީ ކުޑަ ގައުމެއް ވީމަ ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫ބަލާއިރު ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް މަތީ ތައުލީމުގެ‬

‫ބޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމަށް އޮތް ޮ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި‬ ‫ޯ‬ ‫ހަދައިދޭ މީހުން އެކަން‬

‫ހދައިދިނުމަކީ އަމާޒެކެވެ‪ .‬އެގޮތުން ކްލާހަށް‬ ‫ސެޓްފިކެޓް ޯ‬

‫ރާއްޖޭގައި ޕީއެޗްޑީއަށް ކިޔަވައިދެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އިސްތިހާރުކުރެ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ސެޓްފިކެޓް‬

‫ރލް ކުރެވިގެން ދާންވާނީ‪ .‬އިންޑިއާގައި ހެން‬ ‫ކޮންޓް ޯ‬

‫ގތްތައް ހަދާފައިވެ‬ ‫ހާޒިރުނުވެ ފަސޭހައިން ކިޔެވޭނެ ޮ‬

‫ރފެސަރުންނެއް ނެތެވެ‪ .‬ޕީއެޗްޑީ ފަދަ އެންމެ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ހޯދަން އެހެން މީހުން ލައްވާ އެސައިންމަންޓް ހެދުން‬

‫މާސް އެޑިއުކޭޝަން ސިސްޓަމަކަށް ނޫން‪ .‬އޭރުން‬

‫މޑެވެ‪ .‬އެ އުސޫލުގެ‬ ‫އެވެ‪ .‬މިސާލަކަށް ބްލޮކް ޯ‬

‫މަތީ ފަންތީގެ ތައުލީމު ދޭއިރު ރާއްޖޭގައި މޮޅު‬

‫އާންމުވަމުން ދާކަމަށް ބެލިދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮލެޓީ ހުރި މީހުން އުފެދޭނީ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކލެޖަށް ނުވަތަ ޔުނިވާސިޓީއަށް‬ ‫ދަށުން ކިޔަވާ މީހުން ޮ‬ ‫ހާޒިރުވާން ޖެހެނީ މަހަކު އެއްފަހަރު ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ‪.‬‬

‫ރފެސަރުންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕް ޮ‬ ‫އތީ ޕާޓް ޓައިމް ލެކްޗަރާއިންގެ ވާހަކަ‬ ‫ދެން ޮ‬

‫ކލެޖްތަކުން ރަށްރަށުގައި ހިންގާ ވާޗްއަލް‬ ‫އަމިއްލަ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގައި މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔަވައިދޭ‬

‫ކސްތަކަކީ ވެސް އެކަހަލަ ފުރުސަތެކެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ތަންތަނުގައި ގިނައިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޕާޓް ޓައިމް‬

‫މިއީ ހަގީގަތުގައި ވެސް ކާމިޔާބު ނިޒާމުތަކެއްތޯ‬

‫ރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރަން‬

‫ލެކްޗަރާއިންނެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ކިޔަވައި ދިނުމުގެ‬

‫ފާރަވެރިންގެ ހާލަކީ ކޮބާ؟‬ ‫ކހަކަށް ވެސް‪،‬‬ ‫ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ހުރިހާ ޯ‬

‫ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ސުވާލު އުފައްދަވަ އެވެ‪.‬‬

‫ފެންވަރު‪ ،‬ގިނަ ފަހަރަށް‪ ،‬ދަށްވާ ކަމަށް ތައުލީމީ‬

‫ތރިޓީ (އެމްކިޔުއޭ) އިން‬ ‫ކލިފިކޭޝަން އޮ ޯ‬ ‫މޯލްޑިވްސް ޮ‬

‫މަތީ ތައުލީމާ ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއަކުން ޕީއެޗްޑީ‬

‫ދާއިރާގެ ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކސްތަކުގެ ފެންވަރާއި‬ ‫ހުއްދަ ލިބެން ޖެހެ އެވެ‪ .‬އެ ޯ‬

‫ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން މަޖުބޫރުވާ ހިސާބަށް ކަންތައް‬ ‫އެބަ ދާ ކަމަށް ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫އތީ ސަރުކާރުގެ ކޮޅުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޒިންމާ ޮ‬


‫‪ 17‬މެއި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬

‫ނަޖުމާއްތަ‪ :‬ހިތްތައް ކަތިލި އަޑު‬ ‫އަ އި ޝަ ތް މި ހް ނާ ނާ ސި ހް‬

‫ރޑްކާސްޓިންގެ‬ ‫އޭނާއަކީ ރާއްޖޭގެ ރޭޑިއޯ ބް ޯ‬ ‫ދާއިރާގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް އަޑެވެ‪ .‬ޚަބަރުކިޔުމާއި‬ ‫ރގްރާމްތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ‬ ‫ތަފާތު އެކި ޕް ޮ‬ ‫ހަމަތަކުގައި އަހަރެމެންނާ ހިސާބަށް ގެނެސްދިން‬ ‫އެއް އަޑެވެ‪ .‬މެދުނުކެނޑި ‪ 40‬އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ‬ ‫އަޑުގައި ޚިދުމަތްކުރިއިރު‪ ،‬އޭނާގެ އަޑުން‬ ‫ގެނެސްދީފައިވާ ރީތި ދިވެހި ވާހަކަތައް އަދިވެސް‬ ‫އަހަރެމެންނަށް އިވޭކަހަލަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ ނަޖުމާ ހުސެއިން އެވެ‪ .‬އެންމެންގެ‬ ‫"ނަޖުމާއްތަ" އެވެ‪ .‬އުމުރުން ‪ 72‬އަހަރު ވިޔަސް އެއީ‬ ‫ޒުވާން އަޑެކެވެ‪.‬‬

‫ފުރަތަމަ ވަޒީފާ‪ ،‬މެދުނުކެނޑި ‪ 40‬އަހަރު‬ ‫ނަޖުމާއްތަގެ އަޑު އެންމެ ފުރަތަމަ އިވެން ފެށީ‬ ‫‪1970‬ގަ އެވެ‪ .‬އޭރު އޭނާގެ އުމުރުން ‪ 21‬އަހަރެވެ‪.‬‬ ‫ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ އެނައުންސަރެއްގެ ވަޒީފާއަށް އޭނާ‬ ‫ކބައިކަމެއް‪،‬‬ ‫ރޑްކާސްޓިން އަކީ ޮ‬ ‫ކުރިމަތިލިއިރު ރޭޑިއޯ ބް ޯ‬ ‫ނުވަތަ މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަން ވެސް ނޭނގެއެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ ނަޖުމާއްތަގެ ވެސް ފުރަތަމަ ވަޒީފާއެވެ‪.‬‬ ‫"އޭރު ދެން ހަމަ އިއުލާނުކޮށްލީމަ ވަނީ‪.‬‬ ‫އންނަނީ ވަރަށް މަދު ގަޑިކޮޅެއް ފުރާލީމަ‬ ‫އެދުވަސްވަރު ޮ‬ ‫ބޑު މުސާރައެއް ލިބޭ ގޮތަށް‪ .‬ދެން އަސްލު‬ ‫ވަރަށް ޮ‬ ‫ރޑްކާސްޓިންއަކަށް އެއްވެސް ޝައުގުވެރިކަމެއް‬ ‫ރޭޑިއޯ ބް ޯ‬ ‫ވެސް އޭރަކު ނެތް‪ .‬ދެން ހަމަ ދިރިއުޅުމުގެ ދަތިހާލު‬

‫ޚަބަރު ކިޔުން؛ އާ ތަޖުރިބާއެއް‬ ‫އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް މީގެ ފަންސާހަކަށް‬ ‫އަހަރުކުރިއެވެ‪ .‬ނަޖުމާއްތަ ބުނާގޮތުން އޭރު‬ ‫މަސައްކަތް ފެށުނުއިރު އެނައުންސަރުންނަށް އޮންނަ‬ ‫މަސައްކަތްތަކަކީ ޚަބަރުކިޔުމާއި ލަވަ އައިޓަމެއް‬ ‫ކށްފައި ހުންނަ އިޝްތިހާރުތަކެއް‬ ‫ހުށަހެޅުމާއި ރިކޯޑް ޮ‬ ‫ގެނެސްދިނުމެވެ‪ .‬މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން‬ ‫ނަޖުމާއްތައަށް އެންމެ ވަރުގަދަ ހަނދާނަކީ ވަޒީފާއަށް‬ ‫ނުކުތް ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ޚަބަރުކިޔަން ޖެހުމެވެ‪.‬‬ ‫"ވަރަށް ބިރުގަތް އޭރު ޚަބަރު ކިޔަން‪ .‬އެއީ‬ ‫ކިހިނެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމެއް ވެސް ނޭނގޭނެތާ‬ ‫ދޯ‪ .‬ދެން އޭރު އަޑުން ގެންނެވި އޮސްޓްރޭލިއާގެ‬ ‫ރޑްކާސްޓިން ދާއިރާގެ ޕްރޮފެސަރަކު‬ ‫ރޭޑިއޯ ބް ޯ‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޓްރެއިނިން ދޭން‪ .‬ދެން އޭނަ‬ ‫ކށްފަ މި ބުނަނީ‬ ‫ޓްރެއިނިންގެ ތެރެއިން ޚަބަރު ރިކޯޑު ޮ‬ ‫އަޅުގަނޑާ ދިމާލަށް ކަލޭ ތިޔަ ހަޅޭއްލަވަނީއެއް ނޫންހޭ‪.‬‬ ‫ކީއްކުރަންހޭ ތި ހަޅޭއްލަވަނީ‪ .‬އޭނަ އަސްލު އެންމެ‬ ‫ރޑްކާސްޓިންއާ‬ ‫ފުރަތަމަ މައުޟޫ އަޅައިދިނީ ރޭޑިއޯ ބް ޯ‬ ‫ގތުން‪ .‬ދެން އެނައުންސަރެއްގެ ކިބައިގައި‬ ‫ބެހޭ ޮ‬ ‫ހުންނަންޖެހޭ ކަންކަންވެސް‪ "،‬ނަޖުމާއްތަ ކިޔައިދިނެވެ‪.‬‬ ‫މި ނޫނަސް މި ދާއިރާއިން އެކި ތަމްރީނުތައް‬ ‫ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން‬ ‫އޭރު ނަޖުމާއްތައަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ‪ .‬މިގޮތުން‬ ‫އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސިޑްނީގައި ތިން މަސް ދުވަހުގެ ރޭޑިއޯ‬ ‫ކށްފައިވާއިރު‪،‬‬ ‫ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯހެއް ‪1980‬ގައި ފުރިހަމަ ޮ‬ ‫އިންޑިއާ‪ ،‬ލަންކާ‪ ،‬ބަންގްލަދޭޝް އަދި ބްރޫނާއިން ވެސް‬ ‫ކސްތަކެއް ފުރިހަމަކުރި‬ ‫މި ދާއިރާގެ ކުރުމުއްދަތުގެ ޯ‬

‫ހުންނަގޮތުން ގިނައިން ލާރި ލިބޭ ކަމެއް ކުރަންވެގެން‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތް ކިޔައިދެމުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ރޭޑިއޯގެ ވަޒީފާއަށް ދިޔަ ޮ‬

‫ފުރަތަ ަމ ފުޓުބޯޅަ ޮކމެންޓްރީ؛ ހަނދާނަކުން‬ ‫ނުފިލާނެ!‬

‫ތިން ކުދިން ތިބޭ އޭރު‪ .‬އެހެންވެ ގޭގައި ވެސް‬ ‫ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އުޅެވޭނެތާ ދޯ؟‪ "،‬ނަޖުމާއްތަ‬

‫އގައި ޚިދުމަތްކުރި އިރު‬ ‫އެހާ ގިނަދުވަހު ރޭޑި ޯ‬

‫އެހެން އެނައުންސަރުންނެކޭ އެއްފަދައިން ނަޖުމާއްތަގެ‬

‫މިއީ ގައިމުވެސް އެންމެ ގިނަބަޔަކަށް ނަޖުމާއްތަގެ‬

‫ރގްރާމެއް ވެސް މަދުވާނެއެވެ‪ .‬މި‬ ‫އަޑު ނީވޭ ޕް ޮ‬

‫ސްޓާ ކޮލިޓީއެވެ‪ .‬އޭނާގެ އެ ހިތްގައިމު އޮމާން އަޑުން‬

‫މަސައްކަތުގައި ‪ 1985‬ވަނަ އަހަރާ ހިސާބަށް އައިއިރު‬

‫ގެނެސްދޭ ވާހަކަތަކެވެ‪ .‬ނަޖުމާއްތަ ބުނިގޮތުގައި‪ ،‬ކޮންމެ‬

‫ބޑަށް މިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެވި ތަމްރީން‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ވާހަކައެއް ވެސް އޭނާ ކިޔައިދެނީ އެއް ފަހަރުންނެވެ‪.‬‬

‫ވިއެވެ‪ .‬އަދި ކޮންމެ ހަފުތާއަކަށް ‪ 12‬ޕްރޮގްރާމް ކޮންމެ‬

‫އަދި އެ ނުކުންނަ ޖަޒުބާތުތަކާއި އަސަރުތަކަކީ ހަމަ‬

‫މީހަކުވެސް ތައްޔަރުކުރަންޖެހޭއިރު‪ ،‬ކޮންމެ މީހަކު‬ ‫ރގްރާމެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް‬ ‫ވެސް ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ޕް ޮ‬

‫ޓމެޓިކުން އަންނަ އިހުސާސްތަކެވެ‪.‬‬ ‫އޮ ޮ‬ ‫"އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ ވެސް ކާފައަށް ސިޔަރަތު‬

‫ގތުން ނަޖުމާއްތަ‬ ‫އިސްބޭފުޅުން ހިތްވަރުދެއްވައެވެ‪ .‬މި ޮ‬

‫ކންމެ ދުވަހަކު ހެން‪.‬‬ ‫ކިޔައިދޭން އިންނަ ހަނދާންވޭ ޮ‬

‫ކމެންޓްރީގެ މަތިން ހަނދާން‬ ‫އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފުޓުބޯޅަ ޮ‬

‫ބޑަށް ތާނަ ފަރިތަވެފައި ހުރީ‪ .‬ދެން‬ ‫އެހެންވެ ވަރަށް ޮ‬

‫އާ ކޮށްދިނެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅު‬ ‫"ކަން ދިމާކުރި ޮ‬

‫ބައްޕައަކީ ވަރަށް ވާހަކަ ކިޔުމަށް ޝައުގުވެރިވާ‬ ‫ބޭފުޅެއް‪ .‬އެހެންވެ ވަރަށް ގިނައިން ވާހަކަ ފޮތް‬

‫މައުރޫފް (މާއްޓޭ) ވެސް ކުޅުނު މެޗެއް‪ .‬ކޮމެންޓްރީ‬

‫ދން ނިޔަދުރެއް ފަދައޭ‪،‬‬ ‫ގެންނަވާނެ‪ ،‬ދޮންމަންމަ ޮ‬

‫ކށް) މީހަކު‬ ‫ދޭން ފަށާފައި މައުރޫފް (ގޯލް ބަލަހައްޓަނި ޮ‬

‫އެ ވާހަކަ ބައްޕައަށް ކިޔައިދިން އިރު ބައްޕަ އަށް‬

‫އައިސް ޖެހިގަތީމަ އޭނަ ވެއްޓުނުތަނާހެން ލައިވް ކޮށް‬

‫ރވުނު ހަނދާނެއްވެސް ހުރޭ‪ "،‬ވާހަކަ ކިޔުމުގެ ހުނަރު‬ ‫ޮ‬

‫އަޅުގަނޑަށް ބުނެވުނީ ޔާރައްބީ! މަގޭ ދަރިފުޅާ އޭ‪.‬‬

‫ގތް ނަޖުމާއްތަ ކިޔައިދިނެވެ‪.‬‬ ‫ތަރައްގީވި ޮ‬

‫ހަމަ އޮޓަމެޓިކުން ބުނެވުނީ‪ .‬އެހިސާބުން ދެން ނުފޮނުވާ‬ ‫ކޮމެންޓްރީއަކަށް‪ "،‬ސަމާސާ ރާގަކަށް ނަޖުމާއްތަ އެ‬ ‫ހަނދާންތައް އާކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ނަޖުމާއްތަ ގެނެސްދިން ޕްގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން‬

‫ގތުގައި ނަޖުމާއްތަ އަޑުގައި‬ ‫އެނައުންސަރެއްގެ ޮ‬ ‫ފެށި ދަތުރު ކިތަންމެހާ ވެސް ކާމިޔާބުވެފައި ދިގެވެ‪.‬‬ ‫ސީނިއާ އެނައުންސަރުގެ ވަޒީފާ އާއި ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ‬ ‫އގަނައިޒާއެއްގެ މަގާމާއި ބޮޑެތި‬ ‫މަގާމުގެ އިތުރަށް ޯ‬

‫މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދިޔަ އެއް‬

‫ބަދަލުތަކެއް އަޑަށް އައިސް ‪ 2005‬ވަނަ އަހަރު ދީނުގެ‬

‫ރގްރާމަކީ ހަފުތާގެ ވާހަކަ އެވެ‪ .‬އެހެން ބައިވަރު‬ ‫ޕް ޮ‬

‫އަޑު ސެކްޝަންގެ އިސްމީހެއްގެ މަގާމާއި ‪ 2007‬ގައި‬

‫އެނައުންސަރުންނާ ވެސް އެކީ ޑްރެމެޓައިޒްކޮށް‬

‫އެޑްމިން ޑިރެކްޓާގެ މަގާމު ވެސް ނަޖުމާއްތަ ވަނީ‬

‫ހުށަހަޅައިދިން ވާހަކަތަކަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލުކަން‬

‫އަދާކޮށްފައެވެ‪ .‬އެއަށްފަހު‪ ،‬އަޑުން އެއްކޮށް ރިޓަޔާ ކުރީ‬

‫ހދި ޕްރޮގްރާމެކެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫‪ 2013‬ވަނައަހަރު އެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް ނަޖުމާއްތަގެ ޕާސަނަލް ފޭވަރިޓަކީ‬

‫ރިޓަޔާ ކުރުމަށް ފަހު‪ ،‬އޭނާގެ ހަ ކުދިންނާއި‬

‫ރގްރާމްތަކެވެ‪ .‬އެދުވަސްވަރަކީ މާ ގިނަ‬ ‫ސިއްޚީ ޕް ޮ‬

‫މާމަ ދަރިންނާ އެކު އާއިލީ ކަންކަމައިގެން އުޅުނަސް‪،‬‬

‫ސިއްޚީ މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބެން ހުރި ދުވަސްވަރަކަށް‬

‫މި ދާއިރާއަށް ހުންނަ ޝައުގާ ވެސް އެކީ‪ ،‬އެއްވެސް‬

‫ރގްރާމްތައް ގެނެސްދިނުމުން‬ ‫ނުވުމާ އެކު އެ ޕް ޮ‬

‫އަގަކާ ނުލައި ނަޖުމާއްތަ މިހާރު ދަނީ ބައެއް މީހުންގެ‬

‫ބޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭ‬ ‫އަމިއްލައަށް ވެސް ވަރަށް ޮ‬

‫ކޑް ކޮށްދެމުންނެވެ‪ .‬މިގޮތުން‬ ‫އެދުމަށް ވާހަކަ ރި ޯ‬

‫ކަމަށް ނަޖުމާއްތަ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފށި އެޕަށް ޝަމީމާ ޔަހްޔާގެ ޒަޚަމް‬ ‫ދާދިފަހުން‪ ،‬ލަވަ ޮ‬ ‫ވާހަކަ ކިޔައިދިނެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަ ކިޔުން‬


‫‪ 17‬މެއި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫"ފަތިސްހަނދުވަރު"ގެ މި ވާހަކައަކީ ‪ 1995‬ގައި‬ ‫"ހަވީރު"ގައި ޝާއިއުކުރަން ފެށި ވާހަކަ އެކެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫ފަހުން "ފަތިސްހަނދުވަރު"ގެ އެކި ބައިބައި ނުކުމެފައި‬ ‫ރދަ މަހު "މިހާރު"ގައި މި‬ ‫ވިޔަސް‪ ،‬މި ވާހަކަ މި ޯ‬ ‫ފަށަނީ އެ ވާހަކަ (ހަވީރުގައި ‪ 1995‬ގައި ޖަހަން‬ ‫ކ މޫސާ މަނިކު ބަތޮލުގެ‬ ‫ފެށި ވާހަކަ ނުވަތަ ރީ ޯ‬ ‫ބައި ކުޅެފައިވާ 'ފަތިސްހަނދުވަރު') ނިމޭ ހިސާބުން‬

‫ޒޫނާ ވިހެއީ އިންސާނެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެހެންވުމުން އޭގެ‬ ‫"ދުނިޔެއަށް" އޭތި ދިޔައީއެވެ‪.‬‬ ‫ކޓަރިން ނުކުމެބަލަ!" އިހުސާން‬ ‫"މަންމަ އިހަށް ޮ‬ ‫އެދުނެވެ‪.‬‬ ‫އިތުރު ބަހެއް ބުނުމަކާ ނުލައި ސަކީނާ ނުކުތެވެ‪.‬‬ ‫ކޓަރީގެ ދޮރު ލެއްޕިއެވެ‪.‬‬ ‫އިހުސާން ޮ‬

‫ކށްލާފަ އިހުސާން މި ތާކު ނުހުރީސް‪".‬‬ ‫ދޫ ޮ‬ ‫އެ ވަގުތު ސަކީނާ ދޮރު ހުޅުވައިލިއެވެ‪.‬‬

‫އތީ ހުޅުދާން ވެފައެވެ‪ .‬މަޖީދީމަގުގެ‬ ‫އަލިން މަގު ޮ‬ ‫ތއްޖެހިފައި އޮތެވެ‪.‬‬ ‫މެދެއްހާ ހިސާބުގައި މީހުން ޮ‬ ‫ލރިއެއްގެ ފުރޮޅު‬ ‫މަގު ހުރަސްވެފައި އޮތް ބޮޑު ޯ‬

‫އެހެންނަމަވެސް‪ ،‬އެތެރެއަށް ނުވަނުމަށް އިހުސާން‬

‫ފަޅައިގެން ދިޔައީއެވެ‪ .‬ދެ ފަރާތުން އައި ކާރުތަކާއި‬

‫އިޝާރާތް ކުރުމުން އަނެއްކާ ވެސް ދޮރު ލެއްޕިއެވެ‪.‬‬

‫އތީ ހުއްޓިފައެވެ‪ .‬ބަރުގޮނުގެ އަޑު އެހާ‬ ‫ސައިކަލުތައް ޮ‬

‫"އަނބިދަރިންނާ ދުރުގަ އުޅެން މަޖުބޫރުވާ ހާލަތު‬

‫ގަދައެވެ‪ .‬އެ ފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި އިސް އުފުލައިލައި‬

‫ވެސް ހުންނާނެ‪ "،‬އިހުސާން ދިނީ މާނައިން ފުރިގެންވާ‬

‫ޖައްވާ ދިމާއަށް ބަލައިލަން ބޭނުންވާ އެކަކު ވެސް‬

‫ކޅެއް ކުރިންނެވެ‪ .‬މި ވާހަކަ މަސްތަކަކަށް‬ ‫ކުޑަތަން ޮ‬

‫އެބަޖެހޭހެން އަހަންނަށް ވަރަށް ބައިވަރު ވާހަކަ‬

‫ކަހަލަ ޖަވާބެކެވެ‪" .‬އެ ވާހަކަ އިހަށް ބާއްވާ! މަގޭ‬

‫ކށެވެ‪ .‬ހަމަހިމޭންކޮށެވެ‪.‬‬ ‫ނެތެވެ‪ .‬ޖައްވު އޮތީ އަނދިރި ޮ‬

‫ދެމިގެންދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކިޔައިދޭން‪ ".‬ޒޫނާގެ އެނދު ކައިރިއަށް ހުއްޓިފައި‬

‫ގތުގަ ހުންނަން ބޭނުން ކަމަށް ވަންޏާ‪،‬‬ ‫އަންބެއް ޮ‬

‫ކުއްލިއަކަށް ދެ އަލިގުޅަ ހުރަސްކުރިތަން ފެނުނެވެ‪.‬‬

‫(ކުރީ ބައި ނިމުނު ހިސާބު)‬

‫"އަހަންނަށް ހީވަނީ އަހަރެން ނޭހިޔަސް ޒޫނާ‬

‫ގތްހެން‪ .‬އެހެން ނޫން ނަމަ އަނބިދަރިން‬ ‫އެ ޮ‬

‫‪13‬‬

‫އިހުސާން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުއްލިއަކަށް ޒޫނާގެ ބަނޑަށް ތަދެއް އެރި‬

‫ޒޫނާ ވިސްނައިލަން އިރުކޮޅެއް ނެގިއެވެ‪ .‬އެ‬

‫ފޅިގަތެވެ‪ .‬ގާތުގައި ސަކީނާ އިނެވެ‪.‬‬ ‫އެވެ‪ .‬ޒޫނާ ތެޅި ޮ‬

‫އަށް ފަހު ކިޔައިދޭން ފެށިއެވެ‪ .‬އެންމެ ފުރަތަމަ ޖިނާ‬

‫ސަކީނާއަކީ ޒޫނާގެ މަންމައެވެ‪ .‬ޒޫނާ ބަނޑުގައި‬

‫ފެނުނު ހިސާބުން ފެށިގެން‪ ،‬ޖެނީ ގޮވައިގެން ޖިނާ‬

‫ސަކީނާ ފިރުމަން ފެށިއެވެ‪ .‬ޒޫނާ ކެތްކުރަން‬

‫ދިޔަ ހިސާބަށް ޒޫނާ ކިޔައިދިނެވެ‪ .‬ވަރަށް ކުރުކޮށެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ޒޫނާއަކަށް އެ ކަމެއް‬

‫އިހުސާން ކަނުލައި އަޑުއަހަން އިނެވެ‪.‬‬

‫ނުވިއެވެ‪ .‬ހީވަނީ ބަނޑުގެ އެތެރޭގައި ވަކިއަޅައި‪،‬‬

‫ބޑު އަނދިރިގަނޑެއްގަ‬ ‫"ހީ ވެސް ނުކުރާ ވަރުގެ ޮ‬

‫ވީދައި‪ ،‬ނޮޅާހެންނެވެ‪ .‬އެއީ ޖިނާ އިންޒާރުދިން ގޮތެވެ‪.‬‬

‫މަ ބަހައްޓައިގެން ޒޫނާ ތި އުޅުނީ‪ ".‬އިހުސާން‬

‫ގތެވެ‪ .‬ޒޫނާ ހަޅޭއްލަވަން ފެށިއެވެ‪.‬‬ ‫ވާނެކަމަށް ބުނި ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުއްލިއަކަށް އެނދުމައްޗަށް ވިއްސައިގެންދިޔައީ‬ ‫ފާޑެއްގެ އެއްޗެކެވެ‪ .‬ހީވީ‪ ،‬ދުރުގައި ހުރެފައި މީހަކު‬ ‫އެއްލި އެއްޗެއްހެންނެވެ‪ .‬ސިއްސައިގެން ގޮސްފައި‬

‫"އަހަންނަށް ވެސް ހަމަ ތިހެން ބުނެވިދާނެ‪ ".‬ޒޫނާ‬ ‫ދަނޑިވަޅުގެ ބޭނުން ހިފިއެވެ‪.‬‬ ‫އިހުސާނަށް ލިބުނީ ސިހުމެކެވެ‪ .‬ދެވަނަ‬

‫ޖިންނި އަންދާލަން ޒޫނާ ޖެހޭނެ އެހީވާން‪".‬‬ ‫"ތިހެން ނުބުނޭ!" ޒޫނާގެ ހިތަށް ބިރުވެރިކަން‬ ‫ވަނުމުން ވައިއަޑުން ޒޫނާ ބުންޏެވެ‪" .‬އަޑުއިވިދާނެ!"‬ ‫"މަށަށް ހެވޭ އަޑުއިވުނަސް‪ "،‬އިހުސާން ވަރަށް‬ ‫ބާރަށް ބުންޏެވެ‪" .‬މަގޭ ގަޔަކު އަތެއް ނުލެވޭނެ!"‬ ‫ކުއްލިއަކަށް ގެއިން ކަރަންޓު ދިޔައެވެ‪ .‬މުޅި ތަން‬ ‫އަނދިރިވިއެވެ‪.‬‬ ‫"އިހުސާން!" ޒޫނާ ގޮވައިލިއެވެ‪.‬‬ ‫ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ނިކަން ބާރަށް ދޮރުގައި‬

‫ކޅެއް ކުޑައެވެ‪ .‬ދިޔަ ބާރުމިނުގައި‬ ‫އެއް އަލިގުޅަ ތަން ޮ‬ ‫ދށާ ދިމާއަށް ތިރިވެލިއެވެ‪ .‬އޭރު‬ ‫ގޮސް ހެދިގޮނޑު ޮ‬ ‫ދށުގައި ދެ މީހަކު އިށީނދެގެން ތިއްބެވެ‪.‬‬ ‫ގޮނޑު ޮ‬ ‫އެ މީހުންނަށް އަލިގުޅަ ފެނުނެވެ‪ .‬އެކަކުއަނެކަކަށް‬ ‫ދައްކައިލިއެވެ‪ .‬ފަތްތަކުގައި ޖެހޭ ހިސާބުން އަލިގުޅަ‬ ‫ދިޔައީ‪ ،‬ދެ މީހުންގެ މޫނަށް ވެސް އަލިއެޅޭ‬ ‫ހިސާބުންނެވެ‪ .‬ފަތްތައް ވިއްސިވިހާލިވެގެން ދިޔައެވެ‪.‬‬ ‫އަލިގުޅަ އެރީ މައްޗަށެވެ‪ .‬ޢިމާރާތްތަކާއި ނިވާވަމުން‪،‬‬ ‫ގސް ދަރުބާރުގެއާ ދިމާއަށް‬ ‫ފެނިގެއްލެމުން ޮ‬

‫ޖެހުނު އަޑު އިވުނެވެ‪ .‬އިހުސާން ހަޅޭއްލަވައިގަތް އަޑު‬

‫ތިރިވެލިއެވެ‪ .‬އުސް ޢިމާރާތެއްގައި ހުޅުވިފައި ހުރި‬

‫ވެސް އިވުނެވެ‪ .‬އެއްޗެއް ބިންދައިގެންދިޔަ އަޑު ވެސް‬

‫ދޮރެއް ކައިރިން ނިކަން ބާރަށް ހުރަސްކޮށްލިއެވެ‪.‬‬

‫އިވުނެވެ‪.‬‬

‫އަންހެނަކު ހަޅޭއްލަވައިގަތް އަޑު އިވުނެވެ‪ .‬ކުޑަ‬

‫ސަކީނާ ފަހަތަށް ޖެހިލިއެވެ‪ .‬އިހުސާނަށް ވެސް‬

‫ސިކުންތުގައި އިހުސާންގެ ހިތަށްއެރިއެވެ‪ .‬އެނގުނު‬

‫"އިހުސާން!" އަޑުގެ ކޮޅަށް ޒޫނާ ގޮވިއެވެ‪.‬‬

‫އަލިގުޅަ ވެއްޓުނު ތަން ފެނުނީ‪ ،‬ގޮނގުރެޓުގެ‬

‫ބޑުމިން އާދައިގެ ބުޅަލެއް‬ ‫ޖެހިލެވުނީ ފަހަތަށެވެ‪ .‬އޭގެ ޮ‬

‫ކަމަކަށް ނަހަދާނަމެވެ‪.‬‬

‫ދރުގައި ތަޅައިގެންފައި‬ ‫"ދޮރު ހުޅުވަބަލަ!" ޮ‬

‫މަސައްކަތް ނިމިފައި ހުރި އުސް ޢިމާރާތެއްގެ އެންމެ‬

‫ވަރު ވެއެވެ‪ .‬ދުވަސް ނުފުރާ ވިހައިފައި އޮތް ކުޑަ‬

‫ކޗެއް ބުނެވިދާނެ؟" އިހުސާން އެހިއެވެ‪.‬‬ ‫" ޯ‬

‫ކުއްޖެއްހެން ވެސް ހީވެއެވެ‪ .‬ވައްތަރީ އިންސާނަކާއެވެ‪.‬‬

‫ކންކަމެއް އަހަންނަށް ސިއްރުކޮށްގެން‬ ‫"އިހުސާން ޮ‬

‫ގވައިލި އަޑު އިވުނެވެ‪.‬‬ ‫ސަކީނާ ޮ‬ ‫އތީ ދޮރު ކައިރިއަށް‬ ‫ކަރަންޓު އައެވެ‪ .‬އިހުސާން ޮ‬

‫މައްޗަށެވެ‪ .‬އަނެއް އަލިގުޅަ އަނބުރައިލައިފައި އައިސް‬ ‫ކށްލިއެވެ‪ .‬ވަށައިގެން ކަނޑު ފެންނަން‬ ‫އެ ދިމާއަށް ތިރި ޮ‬

‫އެ އެއްޗެއް އުފަންވުމާއެކު ޒޫނާގެ ހަށިގަނޑަށް ލުޔެއް‬

‫ބޑު ސުވާލެކެވެ‪.‬‬ ‫ތި އުޅެނީ؟" ޒޫނާ ކުރިމަތި ކުރުވީ ޮ‬

‫ވެއްޓިފައެވެ‪ .‬އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުކުރެއެވެ‪.‬‬

‫އޮތް އެ ޢިމާރާތުގެ ހާމަފެންޑާ މަތީގައި ތިބީ ޖެނީއާއި‬

‫ލިބުނެވެ‪ .‬އަޑު މަޑުވިއެވެ‪ .‬އެ އެތީގައި ދިރުމެއް ހުރި‬

‫"އަދިވެސް ސާފެއް ނުވޭ؟ ކިތެއް އަނބިން ތިބޭހޭ؟‬

‫އިހުސާންގެ މޭމަތީގައި މަކުނެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް އަރާ‬

‫ޖިނާއެވެ‪ .‬ޖެނީ ހުރީ ކަޅުކުލައިގެ ހެދުމެއްގައެވެ‪ .‬ޖިނާ‬

‫އތީއެވެ‪ .‬ވިންދު ހުއްޓެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް އޭތި އޮތް ގޮތަށް ޮ‬

‫ކިތެއް ދަރިން ތިބޭހޭ؟"‬

‫އިނެވެ‪ .‬ޒޫނާ ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ‪.‬‬

‫ގޅިޖެހި‪ ،‬އަތްދިގު ގަމީހެއްގައެވެ‪.‬‬ ‫ހުރީ ރަތްކުލައިގެ ޮ‬

‫ނޭވާލާހެން ވެސް ހީވެއެވެ‪ .‬އެނދުމަތީގައި އެ އެތި‬

‫"މުޅިއެކު ދެ އަނބިން‪ "،‬އިހުސާން ވަގުތުން‬

‫އތްކަމެއް ޒޫނާ ނުވެސް ދެނަހުއްޓެވެ‪ .‬ޒޫނާ ހީކުރީ އެ‬ ‫ޮ‬

‫ޖަވާބުދިނެވެ‪" .‬ތީ މަގޭ ހަގު އަނބި‪ .‬ތިބޭނެ ދެ‬

‫ކަން ނިމުނީ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދަރިން‪".‬‬

‫"އަޅެ އިހުސާން!" އާދޭހާ އެކުގައި ޒޫނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"ދުރުގަ ނުހުރެ ކައިރިއަށް އާދެބަލަ!"‬ ‫އިހުސާނެއް ނައެވެ‪ .‬ޖެހިލުންވެފައި ހުރީއެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ފިޔަވަޅެއް ވެސް ކުރިޔަކަށް ނޭޅިއެވެ‪ .‬ޒޫނާ‬ ‫ބަލައިލީ ސަކީނާއަށެވެ‪ .‬ސަކީނާގެ ދެ ލޯ ހުރީ‬ ‫ބޑުވެފައެވެ‪ .‬އަނގައިން ބަސް ހުސްވެއެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫"ކިހިނެއްވީތަ މަންމާ؟" އޮށޯވެގެން އޮތް ޒޫނާ‬

‫ލމަރައިލެވުނެވެ‪ .‬ޖިނާ ނުބުނި ނަމަ‬ ‫ޒޫނާއަށް ޯ‬ ‫އެ ސިއްރު ބޭޒާރެއް ނުވީހެވެ‪ .‬ޒޫނާއަށް މާ ބޮޑަށް‬ ‫އިހުސާނަށް އިތުބާރު ކުރެވުނީއެވެ‪.‬‬ ‫"ކީއްވެ އަހަންނަށް އޮޅުވާލީ؟" ޒޫނާ ރޮމުން‬ ‫އެހިއެވެ‪.‬‬ ‫"މަ ބުނިންތަ އެހެން އަންބެއް ނުހުންނާނޭ؟"‬

‫"މަންމާ! މަންމާ!" ޒޫނާ ހުއްޓައިނުލައި ގޮވިއެވެ‪.‬‬ ‫އިހުސާން ވެއްޓިފައި އޮތް ގޮތުން ދޮރެއް‬

‫ކޅުން ކުލަ ފޭދިފައި ހުއްޓެވެ‪.‬‬ ‫ކަޅު ޖިންސުގެ ތަންތަން ޮ‬ ‫ކޮނޑާ ހަމައަށް ހުރި ކަޅުކުލައިގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި‬

‫ނުހުޅުވެއެވެ‪ .‬އިހުސާންގެ މޭ މަތީގައި އިން މަޚްލޫޤު‬

‫އޮފެއް ހުއްޓެވެ‪ .‬މޫނު ތާޒާކަމުން ހީވަނީ ދެންމެ‬

‫ފުންމައިގެން އެރީ ފާރަށެވެ‪ .‬އަދި މަޑުމަޑުން މައްޗަށް‬

‫ފެންވަރައިގެން ނުކުތްހެންނެވެ‪.‬‬

‫އަރަން ފެށިއެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެން އަދި އަންނާނަން!" ތޫލި އަޑަކުން އޭނަ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޒޫނާއަށް އެންމެ ފަހުން ފެނުނު މަންޒަރަކީ ހޯނެއް‬ ‫ދުއްވައިގަންނަހެން އޭނަ ދުއްވައިގަތް ތަނެވެ‪ .‬އެ‬

‫"ކިހިނެއްވީ ދަރިފުޅާ؟" ޖިނާ އެހިއެވެ‪" .‬މިރޭ‬ ‫އަދި ޖެހޭނެއްނު ކަނޑުމައްޗަށް ވެސް އަރަން‪.‬‬ ‫ވިލިނގިއްޔާ ހުޅުމާލެއަށް ވެސް ޖެހޭނެ ޖައްސައިލަން‪".‬‬ ‫ޖިނާ ހުރީ ވަރަށް އުފާވެފައެވެ‪ .‬ފޫހިކަމުގެ‬ ‫އެއްވެސް އަސަރެއް ޖިނާގެ މޫނުމައްޗަކުން ނުފެނެއެވެ‪.‬‬

‫އިހުސާން ވެސް ކުރީ ސުވާލެކެވެ‪" .‬ނުބުނަން‪ .‬ދުވަހަކު‬

‫ހިސާބުން ގެއްލުނީއެވެ‪ .‬ޒޫނާއަށް ހީވީ މުޅި ތަނަށް‬

‫ދާހިތްވާ ތަންތަން ބައިވަރެވެ‪ .‬ބަލާހިތްވާ ތަންތަން‬

‫ވެސް ނުބުނަން‪ .‬ގަދަކަމަކުން ނޫނޭ ޒޫނާޔާ އިނދެގެން‬

‫އަލިގަނޑެއް އަރައިގެންދިޔަހެންނެވެ‪ .‬ކަންފަތަށް ވަރަށް‬

‫ވެސް އެހާމެ ގިނައެވެ‪ .‬ދަރިފުޅާ އެކުގައި ރަށް މަތިން‬

‫ކޗެއް އެއީ؟" ސަކީނާއަށް ބުނެވުނެވެ‪.‬‬ ‫" ޯ‬

‫ގތަކަށް އުޅުމުގެ ފުރިހަމަ‬ ‫މި އުޅެނީ‪ .‬ޒޫނާ ބޭނުން ޮ‬

‫ތޫލި އަޑެއް ވެސް އެރިއެވެ‪.‬‬

‫ދަތުރުކުރުމަކީ ޖިނާގެ ހިތަށް އެންމެ ފިނިކަން ލިބޭ‬

‫ބ ހިއްލައިލައިފައި ބަލައިލިއެވެ‪.‬‬ ‫ޒޫނާ ޯ‬

‫އންނާނެ‪ .‬އޭރު ވެސް މިހާރު‬ ‫އިޚުތިޔާރު ޒޫނާ އަށް ޮ‬

‫ސުވާލުކުރިއެވެ‪.‬‬

‫އތް "ކުއްޖާ" ވެސް ކުއްލިއަކަށް ބޯ‬ ‫އެނދުމަތީގައި ޮ‬ ‫ހިއްލައިލިއެވެ‪ .‬ޒޫނާއަށް ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެވެ‪ .‬އެޔާ‬

‫ވެސް‪ .‬ޒޫނާ ބޭނުންތަ މަށާ އިނދެގެން އުޅެން؟"‬

‫ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެވެ‪ .‬މާލޭގެ މަގުތަކާއި ގޯޅިތައް‬

‫ބަނޑުން ވިހޭ ދަރިފުޅު ދެކެ ޖިނާ ވާ ލޯބި ދުވަހަކަށް‬

‫ބއްޔެވެ‪ .‬އިންޖީނުލީ އުޅަނދުތައް ކޮޅުކޮޅަށް‬ ‫ވަރަށް ހަލަ ޮ‬

‫ވުރެ ދުވަހެއް ވީ އިތުރެވެ‪ .‬އެ ދަރިފުޅު އުފަލުގައި‬

‫އެކުގައި ކުއްޖާ ގެއްލުނީއެވެ‪ .‬އެންމެން ބަލަހައްޓައިގެން‬

‫ގތުގައި އިހުސާން ހުރެއްޖެ‬ ‫ވެސް ޒޫނާގެ ފިރިއެއްގެ ޮ‬

‫ކންމެ މީހަކު ވެސް އުޅެނީ އެ‬ ‫ދުވަމުން ދިޔައެވެ‪ޮ .‬‬

‫ބެހެއްޓުމަކީ‪ ،‬އަބަދުވެސް ޖިނާ އެންމެ ކުރާހިތްވާ‬

‫ތިއްބައެވެ‪.‬‬

‫ނަމަ‪ ،‬އެ ވަރު ފިރިއެއް ނުލިބޭނެކަން ޒޫނާއަށް‬

‫މީހަކު ބޭނުންވާ ތަނަކަށް އަވަހަށް ނުދެވިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ކަންތަކެވެ‪ .‬ކޫރުމެއް ވެސް އެ ދަރިފުޅުގެ ގައިގައި‬

‫"މަންމާ!" ޒޫނާ ބިރުން ތެޅިފޮޅިގަތެވެ‪.‬‬ ‫އިހުސާންގެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ ޝައްކު‪،‬‬ ‫ޔަގީނަށް ބަދަލުވާން ފެށިއެވެ‪ .‬ސުވާލުތައް ފުނިޖެހުނެވެ‪.‬‬ ‫ފަންޑިތަވެރިޔާ ބުނެފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ޚުދު އިހުސާންގެ‬ ‫ލޮލަށް ފެނުނު މަންޒަރުތައް ގަބޫލުކުރެވެން ފެށިއެވެ‪.‬‬

‫ބޖަހައިލިއެވެ‪ .‬ވީ ހުރިހައި ކަމަކަށް ފަހުގައި‬ ‫ޒޫނާ ޯ‬

‫އާ އެޕިސޯޑު‬

‫ކަންތަކެވެ‪ .‬ޒޫނާ ދެކެ ކިތަންމެ ފޫހިވިޔަސް‪ ،‬ޒޫނާގެ‬

‫ވިސްނެއެވެ‪.‬‬ ‫"އެއީ ކީއްވެ؟" އިހުސާނަށް ލިބުނީ‬ ‫ހައިރާންކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެން ބޭނުން މާޒީ ހަނދާންނައްތާލަން‪ "،‬ޒޫނާ‬ ‫ބުންޏެވެ‪" .‬މަށަށް ހީވަނީ އިހުސާން ވެސް ބޭނުންވާނީ‬

‫ކޮޅަށް ނަގައިފައިވާ ޢިމާރާތްތަކުގެ މަތިން ބަލައިލާއިރު‬

‫އެޅުމަކީ ޖިނާގެ ހިތަށް ކުޅަދާނަ ކަމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ފށިތަކެއްހެންނެވެ‪.‬‬ ‫ޢިމާރާތްތައް ހީވަނީ އަލިފާން ޮ‬

‫ޒޫނާއާއި ޖިނާގެ މެދުގައި މައްސަލަޖެހެން ދިމާވި އެންމެ‬

‫ހިނގައިފައި ދާ މީހުން ހީވަނީ މޮހޮރުތަކެއް‬

‫ބޑު ސަބަބަކީ ވެސް އެއީއެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ހެންނެވެ‪ .‬ފިހާރަތަކުން ނުކުމެފައިވާ އައްޔާއި‪،‬‬ ‫މަގުގެ ދެ ފަރާތުގައި ދިއްލައިފައިވާ ހޮޅިބުރިތަކުގެ‬

‫ލބިން ޖިނާ ގޮވައިލިއެވެ‪.‬‬ ‫"ދަރިފުޅާ!" ވަރަށް ޯ‬ ‫"ކީއްވެ އެއްޗެއް ނުބުނީ؟"‬

‫‪26‬‬


‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 17‬މެއި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ނެސްލޭގެ އުފެއްދުންތަކުން‬ ‫ހަކުރާއި ލޮނު މަދުކުރަނީ‬

‫އަންހެނުންގެ ނަމުގެ މާނަ‬ ‫އަހާތީ ޕޮލިހަށް‬

‫އަރިދަފުސް ރޯގާއަށް ފަރުވާއެއް‬ ‫ހޯދިދާނެ ގޮތެއް ދެނެގެންފި‬ ‫ރގާއަށް ފަރުވާއެއް ހޯދިދާނެ ގޮތެއް‬ ‫އާންމު އަރިދަފުސް ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ދެނެގަނެވިއްޖެ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސައިންސްވެރިން ބުނެފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ބތަކެތީގެ ބާވަތްތަކަކީ ކުރިއަށް ވުރެ‬ ‫ބާޒާރަށް ނެރޭ ކާ ޯ‬ ‫ގތަށް އުފައްދާ ތަކެއްޗަށް‬ ‫ބޮޑަށް ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ޮ‬

‫ލނުގެ މިންވަރު ދަށް ކުރާށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ނެސްލޭ އިން މި ގެންނަ ބަދަލުތަކާ އެކު އެ‬

‫ނެސްލޭއަކީ އަބަދު ވެސް ކަސްޓަމަރުންގެ ސިއްހަތަށް‬ ‫ވިސްނާނެ ކުންފުންޏެއް‪".‬‬

‫ކޅު ފަރުވާ ދީފި ނަމަ‬ ‫އަލަށް ހޯދުނު ގޮތް ބޭނުންކޮށްގެން‪ ،‬ބަލީގެ ކުރީ ޮ‬ ‫ރގާއަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި އެންމެ ބޮޑު އުނދަގުލަކީ‬ ‫އަރިދަފުސް ޯ‬

‫ރގާގެ ވައިރަހުގެ އެތައްސަތޭކަ ވައްތަރެއް ހުންނާތީ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޯ‬

‫ހެދުމަށް‪ ،‬މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ނެސްލޭގެ އުފެއްދުންތަކުގައި‬

‫ކުންފުނީގެ މަޝްހޫރު ޗޮކްލެޓެއް ކަމަށްވާ ކިޓްކެޓްގައި ހަކުރު‬

‫ލނު އެކުލެވޭ މިންވަރު ދަށްކުރަން ހާއްސަ‬ ‫ހަކުރާއި ޮ‬

‫އެކުލެވޭ މިންވަރާއި މެގީ ނޫލްޑްސްގައި ލޮނު އެކުލެވޭ‬

‫ވެސް‪ ،‬އެ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތައް ސިއްހަތާ ރައްޓެހި‬

‫ވަނީ އުނދަގޫ ކަމަކަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސައިންސްވެރިން ބުނީ ވައިރަހަށް‬

‫ބޭނުންކޮށްގެން ޓެސްޓްތައް ފެށުމަށް އަދި ދެ އަހަރު ހޭދަވާނެ‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި‬

‫މިންވަރު ދަށްވެގެން ދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެއްޗިއްސަށް ހެދުމުގެ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރިސާޗާއި‬

‫ހަމަލާ ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ވައިރަސް‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ‪ 1.71‬ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކޮށްފައިވެ‬

‫އުފުލާ ސެލްގެ ޕްރޮޓީން އަށް ޓާގެޓްކޮށް ފަރުވާއެއް އީޖާދުކުރެވިދާނެ‬

‫ނެސްލޭ އިން އަންގާރަ ދުވަހު ބުނި ގޮތުގައި އެ‬

‫އެ ކުންފުނިން އަންނަނީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ‬

‫ކށްގެން މިހާރު އަންނަނީ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ޮ‬

‫ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުންފުނީގެ މިހާރުގެ ޓާގެޓަކީ އުފެއްދުންތަކުގައި ހަކުރު‬

‫އ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް‬ ‫ޑަބްލިއުއެޗް ޯ‬

‫ފ ހެލްދިއާ ކިޑްސް" ގެ ނަމުގައި ކެމްޕޭނެއް‬ ‫"ނެސްލޭ ޮ‬

‫އެކުލެވޭ މިންވަރު މިހާރަށް ވުރެ ފަސް ޕަސަންޓް‬

‫ނެސްލޭގެ ހުރިހާ އުފެއްދުންތަކެއް ފައްތަން މަސައްކަތްތަކެއް‬

‫ވެސް ހިންގަމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ދަށުން ކުޑަކުދިންނަށް‬

‫ދަށްކުރުމެވެ‪ .‬ދެހާސް ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގެންނަ މި‬

‫ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ސިއްހަތަށް އެންމެ އެކަށޭނެ ގޮތެއް އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރު‬

‫ނެސްލޭ އިން ބުނި ގޮތުގައި ‪ 2014‬އިން ފެށިގެން‬

‫މިހާރު ވަނީ ‪ 34‬ޕަސެންޓަށް ދަށް ކުރެވިފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫‪ 2005‬އިން ފެށިގެން ނެސްލޭގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ލޮނު‬

‫އ މާކް ޝްނެއިޑާ ވިދާޅުވީ‬ ‫އެ ކުންފުނީގެ ސީއީ ޯ‬ ‫ކށް ދިނުން" ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ޓާގެޓަކީ ދުޅަހެޔޮ ބާވަތްތައް ފޯރު ޮ‬ ‫ކށް ދޭން ބޭނުންވޭ ނެސްލޭގެ‬ ‫"އަހަރަމެން ކަށަވަރު ޮ‬

‫އެކުލެވޭ މިންވަރު ވަނީ ‪ 20‬ޕަސެންޓަށް ދަށްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮންމެ ޕްރޮޑަކްޓަކީ ސިއްހަށް ފައިދާ ހުރި އެއްޗެއްކަން‪"،‬‬

‫އެގޮތުން މިހާރު ނިންމާފައި ވަނީ އިތުރު ‪ 10‬ޕަސެންޓަށް‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬އެ ޓާގެޓަށް މި މަސައްކަތް ކުރަނީ‪.‬‬

‫"އެކަމަކު މިކަމަކާ ހެދި މިހާރު އާންމު‬ ‫އުނދަގުލަކަށްވެއްޖެ‪ .‬އެ ނަމުގެ މާނަ އަހަން އިންޑިއާގެ‬

‫ގތުގައި މިދިޔަ އަހަރު އެކަނި‬ ‫ނެސްލޭ އިން ބުނި ޮ‬

‫އަރިދަފުސް ރޯގާގެ ވައިރަސް ހަށިގަނޑުގެ ސެލްތަކުގެ ވަކި‬ ‫ޕްރޮޓީންއެއް ހައިޖެކް ކުރެ އެވެ‪ .‬އަދި އަމިއްލަ އަށް އުފެދި އިތުރުވެ‬

‫ލންޗްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫އެމެރިކާ އަންހެނު ްނ‬ ‫އިނގިރޭސި ފިރިހެނުން‬ ‫ކަމުދަނީ ކީއްވެ؟‬ ‫އިނގިރޭސިވިލާތް މިހާރު މި އަންނަނީ ޝާހީ ގުޅުމެއްގެ ތެރެއިން‬ ‫ބަނދެވިގެންނެވެ‪ .‬އެމެރިކާގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް އާއި އިނގިރޭސި‬

‫ހުންނަ ގޮތުން އެއީ "ރޮމޭންޓިކް" އަދި "އެކްޒޯޓިކް" ބައެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫ފނު ކުރާތީ އުނދަގޫ ބޮޑުވެ‪،‬‬ ‫އަހަން އެތައް ބަޔަކު ޯ‬ ‫ޕޓްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަން އެންމެ ފަހުން ފުލުހުންނަށް ރި ޯ‬

‫ނަމުގެ މާނަ އަހަން ފެށީ އެވެ‪.‬‬

‫ކޅެއް ކުރިން ކައިވެނިކުރި‪،‬‬ ‫މީގެ ދުވަސް ޮ‬ ‫ކެރެލާގައި ދިރިއުޅޭ ވިބީޝް ޓީޓީ ބުނި ގޮތުގައި‬

‫ގތުގައި އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް‬ ‫ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ޮ‬

‫އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ނަމުގެ މާނަ އަހަން އެތައް‬

‫އާދަޔާހިލާފު ނަމެއް ކިޔާފައި ވަނީ އަންހެނުންގެ‬

‫ކލެއް އައިސް‪ ،‬ދިރިއުޅުމަށް ބުރޫ އަރުވައިލީ‬ ‫ސަތޭކަ ޯ‬

‫ބޑަށް އަދަބިއްޔާތަށް ލޯބި ކުރާ‬ ‫ބައްޕައަކީ ވަރަށް ޮ‬

‫އަންހެނުންނަށް ކިޔާ ނަން ވެސް ތަފާތުވެގެންނެވެ‪.‬‬

‫މީހަކަށްވާތީ ތަފާތު ދިގު ނަމެއް ކިއުމުގެ ގޮތުންނެވެ‪.‬‬

‫ވިބީޝްގެ އަންހެނުންގެ ނަމަކީ ދިޔަންނޫރަންނަގިތީ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ދެ މީހުންގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އަށް ދައުވަތު ލިބުނު‬ ‫ބޑު މައްސަލައަކަށްވީ އެ‬ ‫މީހުން ބުނި ގޮތުގައި އެންމެ ޮ‬

‫އެކި ހިސާބުތަކުން އަހަންނަށް އެބަ ގުޅާ‪ "،‬ވިބީޝް‬

‫ނަން ކިޔަން ވެސް ނޭނގުމެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހދަން ވިބީޝް އަށް އޮބި‬ ‫އަންހެނުގެ ނަމުގެ މާނަ ޯ‬ ‫ކލްތައް ލިބެން ފެށީ ކައިވެނީގެ‬ ‫ނންނަ ވަރަށް ފޯލް ޯ‬ ‫ޯ‬ ‫ޓއެއް އާއިލާ މީހުންގެ ތެރޭގައި‬ ‫ދައުވަތު ކާޑުގެ ފޮ ޯ‬

‫އޭނާއާ ދިމާއަށް އަވަގުރާނަ ވެސް ގޮވާތީ އެވެ‪.‬‬

‫ނެސްލޭގެ ކިޓްކެޓް ފިހާރައެއްގައި އިޝްތިހާރުކޮށްފައި‪.‬‬

‫ވަރަށް "ލޯބި" ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާ އަންހެނުން ދެކެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި އުޅޭ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޑެނިއެލް މިލް‪،‬‬

‫ސްވިފްޓް މިހާރު ވެސް ހިތާވެގެން އުޅެނީ އިނގިރޭސި އެކްޓަރަކާ‬

‫‪ ،32‬ދި އިންޑެޕެންޑެންޓް ނޫހަށް ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ އަށް ހިތަކަށް‬

‫އެކު އެވެ‪ .‬އެއީ ޖޯ އަލްވިންއާ އެވެ‪ .‬އޭގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ހަމަ‬

‫އެމެރިކާ އިން އަންހެނުންވެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ބާއަކަށް ވަދެލިޔަސް އަންހެނުން ތިބެނީ މޮޔަވެފައި‪ .‬އެމެރިކާގައި‬

‫ގުޅުމެއް ބާއްވައިފަ އެވެ‪ .‬މި ކަހަލަ ލިސްޓެއް ކިޔާ ނަމަ ކިތަންމެ‬

‫އުޅޭ ނަމަ ރައްޓެހިވާނެ އަންހެނަކު ނުލިބިގެން އުޅޭކަށް ނުޖެހޭނެ‪"،‬‬

‫ނަމެއް ނެގި ދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އިނގިރޭސިއަކަށްވާތީ ކާމިޔާބުކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޑީނާ ކެނެޑީ ކިޔާ ‪ 32‬އަހަރުގެ އެމެރިކާ އަންހެނަކު ބުނި ގޮތުގައި‬

‫ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ދިރާސާއެއް ހަދައި‪ ،‬މިއީ ކިހިނެއްވާ ކަމެއްތޯ މިހާރު‬

‫އިނގިރޭސި ފިރިހެނުންގެ އެކްސެންޓަކީ މޮޔަކޮށްލާ ވަރުގެ އެއްޗެކެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ދެނެގެންފަ އެވެ‪ .‬އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މާކެޓް ރިސާޗް ކުންފުންޏެއް‬

‫"އެއީ އަޑު އަހާލަން‪ ،‬ފަސޭހަ‪ .‬ކިޔާ އެއްޗެހި ސާފުވާ އަދި‬

‫ކަމަށްވާ ޔޫގޯވް އިން ހެދި ދިރާސާގައި ބުނެފައި ވަނީ އެމެރިކާ‬

‫ވަރަށް ރޮމޭންޓިކް‪ ،‬އަބަދު ވެސް އަޑު އަހާލަން ހިތް އެދޭ ކަހަލަ‬

‫އަންހެނުން އިނގިރޭސި ފިރިހެނުންނާ ގަޔާވަނީ އެ މީހުންގެ އެކްސެންޓް‬

‫އެކްސެންޓެއް‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪" .‬އެހެންވެ އަހަންނަށް އިނގިރޭސި‬

‫ނުވަތަ ވާހަކަ ދައްކާ ބަހުރުވަ ހުންނަ ގޮތުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފިރިހެނުން ކަމުދަނީ‪".‬‬

‫އެ ދިރާސާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެމެރިކާ އަންހެނުންގެ‬

‫ގތުގައި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް‬ ‫އޭނާ ބުނި ޮ‬ ‫ކުރަން ޖެހުނީ ގުޅާ ބައެއް މީހުން އެންމެ ފަހުން‬

‫ރަސަލް ބްރޭންޑްއާ އެވެ‪ .‬އެމެރިކާ އަންހެނުން އިނގިރޭސި ފިރިހެނުންނާ‬

‫އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ސަޔަށް އެ މީހުން އޮންނަ ލޯތްބަކީ ވެސް ހާއްސަ އަދި‬

‫އެމެރިކާ އަންހެނުންނާއި އިނގިރޭސި ފިރިހެނުންނާ ދޭތެރޭ މި އުފެދޭ‬

‫"އެކަމަކު މިކަމަކާ ހެދި މިހާރު އާންމު‬ ‫އުނދަގުލަކަށްވެއްޖެ‪ .‬އެ ނަމުގެ މާނަ އަހަން އިންޑިއާގެ‬

‫ވެސް އިނގިރޭސިއަކާ ކައިވެނި ކުރި އެވެ‪ .‬އެއީ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން‬

‫އިނގިރޭސި އެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ޓޮމް ހިޑެލްސްޓަންއާ ވެސް ލޯބީގެ‬

‫ދަ ނިއުސް މިނިޓް އިން ވިބީޝްއާ ހަވާލާދީ‬

‫އެމެރިކާ އަންހެނުން ސިފަކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދިރާސާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެމެރިކާ އަންހެނުންނަށް‬ ‫ބޑަށް ކަމުދެ‬ ‫އިނގިރޭސި ފިރިހެނުންގެ ލައިފް ސްޓައިލް ވެސް ވަރަށް ޮ‬

‫އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޒުވާން އަންހެން ލަވަކިތުންތެރިޔާ ޓޭލާ‬

‫އެހެންވެ އެ ކާޑު ދައުރުވާން ފެށުމުން އޭގައި އިން‬

‫ތެރެއިން ‪ 35‬ޕަސެންޓް މީހުން އިނގިރޭސި ފިރިހެނުންނާ ގަޔާވާނީ އެ‬ ‫މީހުން ވާހަކަ ދައްކާ ގޮތް ރީތިވެގެންނެވެ‪ .‬އަދި އެ މީހުންގެ އެކްސެންޓް‬

‫މާ ގަޔާވަނީ ހެއްޔެވެ؟‬

‫ފނު ނަންބަރު ވެސް ޖަހާފައި އިނެވެ‪.‬‬ ‫ބައްޕަގެ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ "މިލްކީބާ" ޗޮކްލެޓް ވެސް‬ ‫‪ 30‬ޕަސެންޓަށް ދަ ޮ‬

‫ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ހެރީގެ ކައިވެންޏެވެ‪.‬‬

‫ލީކްވެގެންނެނެވެ‪ .‬ކާޑުގައި ވިބީޝް އާއި އޭނާގެ‬

‫ނަތީޖާ ފެނުނު ކަމަށް ނޭޗާ ކެމިސްޓްރީ ޖާނަލްގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެ‬

‫ކުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫މީގެ ކުރިން‪ ،‬އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކެޓީ ޕެރީ‬ ‫އންނަ ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕެއްގެ ތެރެއިން‬ ‫ހަދާފައި ޮ‬

‫ލެބްގައި ކުރި ޓެސްޓްތަކުގައި އިންސާނުންގެ ލަންގް ސެލްގެ‬ ‫ޕްރޮޓީން އަށް އަމާޒުކޮށް ފަރުވާ ދިނުމުން މިނެޓްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި‬

‫ނެސްލޭ އިން މި އަހަރު ވަނީ ހަކުރުގެ މިންވަރު‬

‫އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ދެ ގައުމު ކަމަށްވާ އެމެރިކާ އާއި‬

‫އެކި ހިސާބުތަކުން އަހަންނަށް އެބަ ގުޅާ‪ "،‬ވިބީޝް‬

‫އިންޑިއާ މީހަކު އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ނަމުގެ މާނަ‬

‫ކލެޖް ލަންޑަންގެ ރިސާޗަރުން ބުނީ މި‬ ‫އިމްޕީރިއަލް ޮ‬

‫އެހެންވެ ވައިރަހަށް ހަމަލާދީ ބަލިކޮށްލެވޭނެ ބޭހެއް ހޯދުން ވެފައި‬

‫ބަދަލުތަކާ އެކު‪ ،‬އުފެއްދުންތަކުގައި ހަކުރު އެކުލެވޭ މިންވަރު‬

‫ނަމްބަރުތަތަކަށް ގުޅައި އެތައް ބަޔަކު އަންހެނުންގެ‬

‫ކންމެ ވައްތަރެއް ވެސް ފަސޭހަކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރޯގާގެ ޮ‬ ‫ފަރުވާއިން އިންސާނުންނަށް ގެއްލުމެއް އޮތްތޯ ބެލުމަށް‪ ،‬އިންސާނުން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ލެބޯޓަރީގައި ކުރި ތަހުލީލުތަކާ ހަވާލާދީ ސައިންސްވެރިން ބުނީ‬


‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 17‬މެއި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫އަނިލް އަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާ ދޭ‪ :‬މަދޫރީ‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ޑިސެމްބަރު ‪ 7‬ގައި ރިލީޒްކުރާ "ޓޯޓަލް ދަމާލް"‬

‫މަސައްކަތްކުރަން ލިބުމަކީ "ބޭޓާ" ގެ ހަނދާންތައް‬

‫އިންނެވެ‪.‬‬

‫ވެސް އާ ކުރުވާ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ކާސްޓެއް ހިމެނޭ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން މިހާރު‬ ‫ޮ‬ ‫އަނިލް ކަޕޫރާއި މަދޫރީ ޑިކްސިޓްގެ ޖޯޑަކީ ‪90‬ގެ‬

‫"މި ފަހަރު ވަރަށް މަޖާ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް‬

‫ޓޓަލް ދަމާލް" ގައި ސަންޖޭގެ‬ ‫އެކަމަކު " ޯ‬ ‫ބަދަލުގައި މި ފަހަރު ފެންނާނީ އަޖޭ ދޭވްގަން އެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ކުރީ ބައިގެ މުހިއްމު ކާސްޓުން ފިލްމުން‬

‫ނިމުމަކާ ހަމައަށް އައިސްފައިވާ އިރު‪ ،‬މަދޫރީ ބުނީ‬

‫މި ކުރަނީ‪ .‬އަހަންނަށް ވަރަށް ޔަގީން ބެލުންތެރިންނަށް‬

‫ފެންނާނެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި އަރްޝަދު ވަރްސީ‪،‬‬

‫އަހަރުތަކުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޖޯޑެވެެ‪ .‬މި ދެ‬

‫ކށްލަން ލިބުމަކީ އެތަކެއް‬ ‫އަނިލްއާ އެކު މަސައްކަތް ޮ‬

‫ފިލްމް ވަރަށް ކަމުދާނެކަން‪ "،‬މި މަހުގެ ‪ 25‬ގައި‬

‫ޖާވިދް ޖެފްރީ އަދި ރިތޭޝް ދޭޝްމުކް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ތަރިން ވަނީ ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމްތަކެއް ކުޅެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހަނދާންތަކެއް އާ ކުރުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެއަށް‬

‫ރިލީޒް ކުރާ މަރާޓީ ފިލްމް "ބަކެޓް ލިސްޓް" ގެ‬

‫އަނިލް އާއި މަދޫރީ އެންމެ ފަހުން އެކުގައި‬

‫އޭގެ ތެރެއިން އެއް ފިލްމަކީ ‪ 1992‬ގައި ރިލީޒް ކުރި‬

‫ވުރެ ބޮޑަށް އޭނާ ފާހަގަކުރަނީ އަނިލް އަށް ދެގޮތެއް‬

‫ވެސް ބަތަލާ ބުންޏެވެ‪" .‬އަނިލްއާ އެހާ ދުވަސްކޮށްފައި‬

‫ފެނިފައި ވަނީ ‪ 2001‬ގައި ރިލީޒް ކުރި "ލައްޖާ"‬

‫"ބޭޓާ" އެވެ‪ .‬އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި‬

‫ނުވާ ކަމެވެ‪.‬‬

‫ކށްލަން ލިބުނީމަ ވަރަށް އުފާވެފައި މި‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬

‫އިންނެވެ‪ .‬ދެ ތަރިން އެކުގައި ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތަކުގެ‬

‫ހުންނަނީ‪".‬‬

‫ތެރޭގައި ތޭޒާބް (‪ ،)1988‬ރާމް ލަކަން (‪،)1989‬‬

‫މަޝްހޫރު ލަވައެއް ކަމަށްވާ "ދަކް ދަކް ކަރްނޭ ލަގާ"‬

‫"ކުރިން ވެސް ހަމަ އޭނައާ އެކު މަސައްކަތް‬

‫ހިމެނޭ އެ ފިލްމަކީ އިންދަރް ކުމާރް ޑައިރެކްޓް ކުރި‬

‫ކުރި އިރު ފެންނަ އަނިލް މިހާރު ވެސް ފެންނަނީ‪.‬‬

‫ފިލްމެކެވެ‪.‬‬

‫ސިފަ އަށް ވެސް‪ ،‬އެނަޖީ އަށް ވެސް ނެތް އެއްވެސް‬

‫ފެށިގެން ގެނެސްދޭ "ދަމާލް" ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ‬

‫ތަފާތެއް އައިސްފައެއް‪ 61 "،‬އަހަރުގެ އެކްޓަރާ ބެހޭ‬

‫ބައެވެ‪ .‬މީގެ ދެ ވަނަ ބައި ރިލީޒް ކުރީ ‪ 2011‬ގަ‬

‫ގޮތުން މަދޫރީ‪ ،51 ،‬ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ފުރަތަމަ ދެ ފިލްމްގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި‬

‫އެތައް އަހަރެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު‪ ،‬އަނިލް‬ ‫ޖޑު އަނެއްކާ ވެސް އެކުގައި ފެނިގެން‬ ‫އާއި މަދޫރީގެ ޯ‬ ‫ދާނީ ހަމަ އިންދަރްގެ ފިލްމަކުންނެވެ‪ .‬އެއީ މި އަހަރުގެ‬

‫ގތުގައި އިންދަރްގެ ފިލްމެއްގައި އަލުން‬ ‫އޭނާ ބުނި ޮ‬

‫ޓޓަލް ދަމާލް" އަކީ އިންދަރް ‪ 2007‬އިން‬ ‫" ޯ‬

‫ކިޝަން ކަނައްޔާ (‪ )1990‬އަދި ޕުކާރް (‪)2000‬‬ ‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ސަންޖޭ ދަތު ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫"ރޭސް ‪ "3‬ގެ ޓްރެއިލާ‪ :‬އެކްޝަން މަންޒަރުތައް ވަރުގަދަ "ޝަމްޝޭރާ" ގެ‬ ‫ބަތަލާއަކީ‬ ‫ވާނީ ކަ ޕޫރް‬ ‫ޔާޝް ރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ‬ ‫ފިލްމެއް ނޫނީ ކުޅެން ނުލިބޭ ބަތަލާ ވާނީ ކަޕޫރް‪ ،‬އެ‬ ‫ސްޓޫޑިއޯ އިން ދާދި ފަހުން އިއުލާން ކުރި ރަންބީރް‬ ‫ކަޕޫރާއި ސަންޖޭ ދަތުގެ އެކްޝަން‪/‬އެޑްވެންޗަ ފިލްމް‬ ‫ސއިކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫"ޝަމްޝޭރާ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް‬ ‫ސއިކުރިކަން ވައިއާރްއެފުން ކުރި‬ ‫ޮ‬ ‫ވާނީ ފިލްމަށް‬ ‫ޓްވީޓެއްގައި ވެސް ވަނީ ކަށަވަރުކޮށް ދީފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ގތުން "ޝަމްޝޭރާ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު‬ ‫މިކަމާ ބެހޭ ޮ‬ ‫ކަރަން މަލްއުތުރާ ބުނީ ރަންބީރާ އެކު ވާނީ ފެނިގެން‬ ‫ރލަކުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ދާނީ ވަރަށް ތަފާތު ޯ‬ ‫އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ވާނީ‪ ،29 ،‬ފިލްމަށް ނެގީ‬ ‫ބޑުކަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ އަށް ހުށަހެޅި ރޯލަށް ފިޓްވާލެއް ޮ‬ ‫އަދި މި ފިލްމުން ރަންބީރާއި ވާނީ އެކުގައި‬ ‫ސްކްރީނުން އަލަށް ފެނިގެންދާތީ އެ ދެ މީހުންގެ‬ ‫ކެމިސްޓްރީ ވެސް ޝައުގުވެރި ވާނެ ކަމަށް ކަރަން‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ވައިއާރްއެފުން ‪ 2013‬ގައި ރިލީޒް ކުރި "ޝުދް‬ ‫ބލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ވާނީ‬ ‫ދޭސީ ރޮމޭންސް" އިން ޮ‬ ‫އެންމެ ފަހުން ކުޅުނީ ވެސް ވައިއާރްއެފްގެ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫އެއީ އަދިތިޔާ ޗޯޕްޅާ ‪ 2016‬ގައި ގެނެސް ދިން‬ ‫"ބޭފިކްރޭ" އެވެ‪" .‬ޝަމްޝޭރާ" އަށް ވާނީ ސޮއި‬ ‫އ އިން އިއުލާންކޮށްފައިވާ‬ ‫ކުރި އިރު‪ ،‬އެ ސްޓޫޑި ޯ‬ ‫ރފްގެ އެކްޝަން ފިލްމްގެ‬ ‫ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޓައިގާ ޝް ޮ‬ ‫ބަތަލާއަކީ ވެސް ވާނީ އެވެ‪.‬‬ ‫އޮކްޓޯބަރު ‪ 2019 ،2‬އަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ‬ ‫އެކަމަކު އަދި ވަކި ނަމެއް ދީފައި ނުވާ އެ ފިލްމްގެ‬ ‫ޑައިރެކްޓަކީ "ބޭންގް ބޭންގް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ސިދާތު‬ ‫އާނަންދު އެވެ‪.‬‬ ‫އތް ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރަން‬ ‫ކުރިއަށް ޮ‬

‫މި ފިލްމް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނަ އިރު‪ ،‬މި‬

‫ގތަށް ފެނިގެން ދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިމަތިލުންތައް އެކި ގޮތް ޮ‬

‫ނިންމާފައިވާ ސަލްމާން ހާންގެ ސަސްޕެންސް ތުރިލާ‬

‫ބޑު ހައިލައިޓަކީ ސަލްމާން ހާނެވެ‪.‬‬ ‫ފިލްމްގެ އެންމެ ޮ‬

‫މި ފަހަރު ފިލްމްގެ ހާއްސަ ލަވައަކުން ބަތަލާ‬

‫"ރޭސް ‪ "3‬ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިން ވެސް ލަފާކުރި ގޮތަށް ޓްރެއިލާ ވަރަށް‬

‫މިއީ "ރޭސް" ފްރެންޗައިޒްގެ ފިލްމަކުން އޭނާ‬

‫ސޮނާކްސީ ސިންހާ ވެސް ފެނިގެން ދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސަލްމާން ހާންގެ ފިލްމް ކުންފުނި އެސްކޭއެފާއި‬

‫ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ވެސް މެ އެވެ‪ .‬ދެން‬

‫ފުރިހަމަވެފައި‪ ،‬ޝައުގުވެރި އެވެ‪ .‬މީގެ މަންޒަރުތަކުގެ‬

‫ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ "ރޭސް ‪ "2‬ގައި ވެސް‬

‫ރަމޭޝް ތައުރާނީ ޓިޕްސް ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ "ރޭސް‬

‫ތެރެއަށް ދެމިގަންނަ އިރު‪ ،‬ވަރުގަދަ އެކްޝަންތަކާއި‬

‫މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެފައިވާ ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒާއި‬

‫ކށްފައި ވަނީ އިންޑިއާ އާއި ތައިލެންޑާއި‬ ‫‪ "3‬ޝޫޓް ޮ‬

‫ލކޭޝަންތަކާއި‬ ‫ވަރުގަދަ މިއުޒިކާއި ޑައިލޮގްތަކާއި ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ދެބައިން ވެސް ފެނިފައިވާ އަނިލް ކަޕޫރެވެ‪.‬‬

‫އަބޫދާބީގަ އެވެ‪.‬‬

‫ތަރިންގެ ރީތިކަމާއި ފިލްމްގެ ސްޓައިލިޝްކަން‬ ‫ފާހަގަކުރެވެ އެވެ‪ .‬ހާއްސަކޮށް ޓްރެއިލާ އިން‬

‫މި ކާސްޓާ ދެން ގުޅޭ ތަރިންގެ ތެރޭގައި‬ ‫ބބީ ޑިއޯލް ވެސް‬ ‫ސާގިބް ސަލީމާއި ޑެއިޒީ ޝާހާއި ޮ‬

‫ބޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި "ރޭސް"‬ ‫ބޮކްސް އޮފީހުގައި ޮ‬ ‫ގެ ފުރަތަމަ ދެ ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކުރީ އައްބާސް‪-‬‬

‫ފާހަގަކުރެވުނީ "ރޭސް ‪ "3‬ގައި ވަރަށް ވެސް ތަފާތު‪،‬‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪" .‬ރޭސް ‪ "3‬ގެ ޓްރެއިލާ އިން ފެންނަ‬

‫މަސްތާން އެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ބައި ސިނަމާތަކަށް އައީ‬

‫އެހާމެ ގިނަ އެކްޝަން މަންޒަރުތަކެއް ހިމެނޭނެ ކަމެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުގައި ޑެއިޒީ އާއި ސާގިބް ފިލްމުން ފެނިގެން ދާނީ‬

‫‪ 2008‬ގަ އެވެ‪ .‬ދެވަނަ ބައި ރިލީޒް ކުރީ ‪ 2013‬ގަ‬

‫މ ޑި ސޫޒާގެ ޑައިރެކްޝަނާ އެކު‬ ‫މި ފަހަރު ރެ ޯ‬

‫ގތުގަ އެވެެ‪ .‬އަދި މުޅި ކާސްޓުންގެ‬ ‫އަނިލްގެ ދަރިންގެ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވާނީ ކަޕޫރް‪" :‬ޝަމްޝޭރާ" ގައި‬ ‫ރަންބީރާ އެކު ފެނިގެން ދާނެ‪.‬‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 17‬މެއި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪18‬‬

‫ޓްރަމްޕުގެ ސަމިޓް ކެންސަލް ކުރަން ޖެހިދާނެކަމުގެ‬ ‫އިންޒާރު ނޯތު ކޮރެއާ އިން ދީފި‬ ‫ހިތްހަމަނުޖެހިފައި މިވަނީ އެމެރިކާ އާއި ސައުތު‬

‫ކޅަށް ހިންގާ އުދުވާނެއް‬ ‫ބޭއްވުމަކީ ނޯތު ކޮރެއާއާ ދެ ޮ‬

‫އންޔަން (މެއި ‪ - )16‬އެމެރިކާގެ ރައީސް‬ ‫ޕި ޮ‬ ‫ކރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް‬ ‫ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ އެކު ނޯތު ޮ‬

‫ކޮރެއާ އިން ބައިވެރިވާ "މެކްސް ތަންޑަ" އަސްކަރީ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޖޮން‪-‬އުން އަންނަ މަހު ބާއްވާ ސަމިޓް ކެންސަލް‬

‫ތަމްރީނުތަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ކުރަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޕިއޮންޔަން އިން ދީފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ކރެއާގެ ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީން‬ ‫ނޯތު ޮ‬ ‫ބުނީ ދޫދިނުމާއި ރަނގަޅަށް ކަންތައް ކޮށްދިނުމުގައި‬

‫ކރެއާ އިން އިއްޔެ ވަނީ ސައުތު ކޮރެއާގެ‬ ‫ނޯތު ޮ‬

‫އންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލް ކުރާ‬ ‫ވެސް ހައްދެއް ޮ‬

‫އޮފިޝަލުންނާ އެކު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ބައްދަލުވުން‬

‫އންޔަން އިން ބުނީ ދެ ކޮރެއާގެ ގުޅުން‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬ޕި ޮ‬

‫ނތު ކޮރެއާ އިން‬ ‫ވެސް ކެންސަލްކޮށްފަ އެވެ‪ޯ .‬‬

‫ކށް އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް‬ ‫ރަނގަޅުވަމުން އަންނަނި ޮ‬

‫ގތަށް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ސްޓޭޓް‬ ‫ހަމަޖެހިފައިވާ ޮ‬ ‫ކރެއާގެ ވިސްނުމަށް ބަދަލު‬ ‫ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނީ ނޯތު ޮ‬

‫"މި ތަމްރީނުތަކާ ގުޅިގެން ޓްރަމްޕާއި ކިމްގެ‬

‫އައިކަން އަންގައިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތަކާ މެދު އެމެރިކާ އިން ވިސްނަން‬ ‫ސަމިޓަށް ވެދާނެ ޮ‬ ‫ކރެއާގެ ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީން‬ ‫ޖެހޭނެ‪ "،‬ނޯތު ޮ‬ ‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެމެރިކާ އިން ބުނީ ޖޫން ‪ 12‬ވަނަ ދުވަހު‬

‫ކރެއާގެ ރައީސް މޫން ޖައި‪-‬އިންއާ‬ ‫ސައުތު ޮ‬ ‫އެކު ކިމް މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ‬ ‫ކރެއާ އިން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ނައްތާލަން‬ ‫ނޯތު ޮ‬ ‫އެއްބަސްވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސިންގަޕޫރުގައި ޓްރަމްޕާއި ކިމްގެ ބައްދަލުވުން‬

‫އަންވަރު ޖަލުން މިނިވަންކޮށްފި‬

‫ގުއަޓަމާލާ އެމްބަސީ ގުދުސްގައި ހުޅުވުމުގެ ޮގތުން (ވ‪-‬ކ) ނަތަންޔާހޫގެ އަނބިކަނބަލުން‬ ‫ސާރާ އާއި ނަތަންޔާހޫ އަދި ގުއަޓެމާލާގެ ރައީސް ޮމރާލްސް އާއި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން‬ ‫ހިލްދާ ރިބަންފަށް ކަނޑާލައްވަނީ‪ޮ -- .‬ފޓޯ‪:‬އޭއެފްޕީ‬

‫ގުއަޓެމާލާގެ އެމްބަސީ ވެސް‬ ‫ގުދުސްގައި ހުޅުވައިފި‬ ‫ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި ‪ - )16‬މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު‬ ‫ވަޒީރުގެ ކުރީގެ ނައިބް އަންވަރު އިބްރާހިމް ޖަލުން‬ ‫މިނިވަން ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އަންވަރު‪ ،70 ،‬މިނިވަންވުމާ އެކު އޭނާ އަށް‬ ‫އަނެއްކާވެސް މި ވަނީ ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ވަނުމުގެ‬ ‫ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ‪ .‬އަންވަރު މިނިވަންކޮށްފައި‬

‫ވަގުތެއްގެ އިންތިޒާރުގައި އެތައް ބަޔަކު ވަނީ‬ ‫ހސްޕިޓަލުގެ ބޭރަށް ޖަމާވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ކލިޝަނުގައި ހިމެނޭ‬ ‫މަހާތިރުގެ ޕަކަޓަން ހަރަޕަން ޯ‬ ‫އަންވަރުގެ ޕާޓީ ކެދިލާން ރަކިއަތު (ޕީކޭއާރު) އިން‬ ‫ކންޓްރޯލް ކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕާލަމެންޓުގެ ‪ 48‬ގޮނޑި ޮ‬ ‫މަހާތިރާއި އަންވަރަކީ ކުރިން ވަރަށް ގާތް ދެ‬

‫ބޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ދެ ވަނަ‬ ‫މި ވަނީ ޮ‬

‫ގތުން ދެ ބޭފުޅުން‬ ‫ބޭފުޅުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސިޔާސީ ޮ‬

‫ފަހަރަށް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު އެވެ‪ .‬އަންވަރު‬

‫ޚިޔާލު ތަފާތުވެ އަންވަރު މަގާމުން ދުރުކޮށް ‪1998‬‬

‫އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަލުގައި ބަންދުކުރީ ވެސް މަހާތިރުގެ‬

‫ވަނަ އަހަރު‪ ،‬ހަ އަހަރު ޖަލަށްލީ މަހާތިރުގެ ވެރިކަމުގަ‬

‫ވެރިކަމުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫މަހާތިރު މިހާރު ވަނީ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހު ބޮޑު‬

‫ކށްފައި ވަނީ އެއް‬ ‫އެވެ‪ .‬އަންވަރުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ޮ‬ ‫ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމެވެ‪ .‬އަންވަރުގެ މައްސަލަ‬

‫ވަޒީރުކަން ކުރެއްވުމަށް ފަހު އަންވަރަށް ވެރިކަން‬

‫ކޓުން ބެލުމަށް ފަހު އޭނާ‬ ‫މެލޭޝިއާގެ އެންމެ މަތީ ޯ‬

‫ހަވާލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫މިނިވަން ކުރީ ‪ 2004‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪ .‬އަންވަރު‬

‫އަންވަރު މިނިވަން ކުރި އިރު އޭނާ އަށް ދަނީ‬ ‫ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ‪ .‬އަންވަރު ދޫކޮށްލާނެ‬

‫ބޑު ވަޒީރު ނަޖީބު‬ ‫ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ޖަލަށްލީ ކުރީގެ ޮ‬ ‫ރައްޒާގުގެ ވެރިކަމުގައި ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪.‬‬

‫ގުދުސް (މެއި ‪ - )16‬އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ‬

‫އެމްބަސީ ބަދަލު ކުރާނެ ކަމަށްވެ އެވެ‪ .‬ރުމޭނިއާ އިން‬

‫ގުއަޓެމާލާގެ އެމްބަސީ ވެސް ގުދުސް އަށް ބަދަލުކޮށްފި‬

‫ވެސް ދަނީ ގުދުސް އަށް އެމްބަސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މެދުތެރޭ އެމެރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ގުއަޓެމާލާ‬

‫އެމްބަސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި‬

‫އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް މި ބަދަލުކުރީ އެމެރިކާ‬

‫ނަތަންޔާހޫ ވަނީ ގުއަޓެމާލާގެ ރައީސް އަށް ވަރަށް‬

‫އެމްބަސީ ބަދަލު ކުރިތާ ދެ ދުވަސް ފަހުންނެވެ‪.‬‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި ލެޓިން އެމެރިކާ‬ ‫ބޑަށް ތައުރީފް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި‬

‫އަށް ދެން އެންމެ އަވަހަށް ކުރާ ދަތުރެއްގައި ގުއަޓެމާލާ‬

‫ބޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ‬ ‫ވަނީ އިޒްރޭލުގެ ޮ‬

‫އަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އާއި ގުއަޓެމާލާގެ ރައީސް ޖިމީ މޮރޭލްސް‬

‫އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ‪ .‬އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ‬

‫ކށް ގާޒާގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫ރަސްމިއްޔާތާ ދިމާ ޮ‬

‫އެމެރިކާ ސަފީރު ޑޭވިޑް ފްރީޑްމަން ވެސް ބައިވެރިވެފަ‬

‫ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފަ އެވެ‪ .‬އިޒްރޭލް ސިފައިން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބަޑިޖެހުމުން ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ‪ 60‬މީހުން‬ ‫ޕަރަގުއޭ އިން ވެސް މިހާރު ދަނީ އެ ގައުމުގެ‬

‫އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރަން މަސައްކަތް‬ ‫ކުރަމުންނެވެ‪ .‬މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ޕެރަގުއޭ‬

‫ޝަހީދުކޮށްލައި ‪ 2،700‬އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން‬ ‫ޒަޚަމްކޮށްލައިފަ އެވެ‪.‬‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 17‬މެއި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ފުލުހުން ނަޖީބުގެ ގެ ބަލާ ފާސްކޮށްފި‬ ‫ނަޖީބުގެ ގޭގެ ބޭރުގައި‬ ‫ފުލުހުން ރޭ ހަރަކާތްތެރި ވަނީ‪.‬‬ ‫‪ޮ --‬ފޓޯ‪:‬ރޮއިޓާސް‬

‫‪20‬‬

‫ކިމްއާ އެކު ސަމިޓް‬ ‫ބޭއް ވޭނެ ކަމަށް‬ ‫އެމެރިކާ އިން އުއްމީދު‬ ‫ކުރޭ‬ ‫ވޝިންޓަން (މެއި ‪ - )17‬ރައީސް ޑޮނަލްޑް‬ ‫ޮ‬ ‫ކރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން‪-‬އުން‬ ‫ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ޮ‬ ‫ބާއްވަން ހަމަޖެހުނު ސަމިޓް ކެންސަލް ކުރަންޖެހިދާނެ‬ ‫އންޔަން އިން ދިން ނަމަވެސް‬ ‫ކަމުގެ އިންޒާރު ޕި ޮ‬ ‫ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގައި އެ ސަމިޓް ބޭއްވޭނެ ކަމުގެ‬ ‫ވޝިންޓަނުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށް ޮ‬ ‫ވައިޓް ހައުސްގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވީ ޓްރަމްޕް‬ ‫ހުންނެވީ ސަމިޓަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ‪ .‬ޓްރަމްޕާއި‬ ‫ކިމްގެ ސަމިޓް އަންނަ މަހު ‪ 12‬ވަނަ ދުވަހު‬ ‫ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ސިންގަޕޫރުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކރެއާގެ ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީން‬ ‫ނޯތު ޮ‬ ‫ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ޓްރަމްޕާ އެކު‬ ‫ބާއްވަން ޕްލޭން ކުރި ސަމިޓާ މެދު ވަރަށް ބޮޑު‬ ‫އުއްމީދުތަކެއް ކުރެވުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު އެމެރިކާ‬ ‫އިން ފަހަކަށް އައިސް ކަންތައް ކުރަމުން އަންނަ‬ ‫ނތު ކޮރެއާ އިން‬ ‫ގޮތުން މާޔޫސް ވެއްޖެ ކަމަށެވެ‪ޯ .‬‬ ‫ކށްފައި ވަނީ އެމެރިކާގެ‬ ‫ބޑަށް އިނގިލި ދިއް ޮ‬ ‫އެންމެ ޮ‬ ‫ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރު ޖޯން ބޯލްޓަން އަށެވެ‪.‬‬ ‫ނތު ކޮރެއާ އިން ދަނީ‬ ‫ބޯލްޓަން ދެއްވާ ބަޔާންތަކަށް ޯ‬

‫އެހީއެއް ކަމަށް ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬މަހާތިރު ވެރިކަމަށް‬

‫ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ކުރަމުންނެވެ‪ .‬ސައުތު ކޮރެއާއާ‬

‫ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި ‪ - )17‬މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ‬ ‫ބޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ގެ ފުލުހުން ރޭ ބަލާ‬ ‫ޮ‬

‫ކރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް‬ ‫ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ޮ‬

‫ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ވަނީ އެޓާނީ ޖެނެރަލް އާއި އެންޓި‪-‬‬

‫ގުޅިގެން އެމެރިކާ އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފެށި‬

‫ފާސްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ބަލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪ .‬އަދި ނަޖީބު ގައުމުން‬

‫ކޮރަޕްޝަން އެޖެންސީގެ މެންބަރުން ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނތު ކޮރެއާ އިން‬ ‫އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކަށް ވެސް ޯ‬

‫މެލޭޝިއާގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނި ގޮތުގައި‬

‫ބޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ވަނީ ކުރީގެ‬ ‫ޮ‬

‫ބޭރަށް ދަތުރު ކުރެއްވުން މިހާރު ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫‪1‬އެމްޑީބީ އަކީ ‪ 2009‬ވަނަ އަހަރު ނަޖީބު‬

‫ފުލުހުންގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ވެހިކަލްތައް ވަނީ ނަޖީބުގެ‬

‫ހނިހިރު ދުވަހު ނަޖީބު ވަނީ ޗުއްޓީއެއްގައި‬ ‫މިދިޔަ ޮ‬

‫އުފެއްދެވި ބޭންކެކެވެ‪ .‬ބޭނުމަކީ ކުއާލަ ލަމްޕޫރަކީ މާލީ‬

‫ގެ ކައިރީ ރޭ ހަރަކާތްތެރިވެފަ އެވެ‪ .‬ނަޖީބުގެ ގެ ބަލާ‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފުރަން މަސައްކަތް ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހަބަކަށް ހަދާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރު ކުރުމެވެ‪.‬‬

‫ފާސްކުރި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނި ނަމަވެސް އެއްވެސް‬ ‫ތަފްސީލެއް ދީފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް ތުހުމަތުކޮށްފައި‬ ‫ނަޖީބުގެ މައްޗަށް އެންމެ ޮ‬

‫މި މަހު ‪ 9‬ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު‬

‫ވަނީ ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކރެއާގެ ރައީސް މޫން ޖައި‪-‬އިންއާ އެކު‬ ‫ސައުތު ޮ‬ ‫ކޅު ކިމް ބޭއްވި ސަމިޓަށް ފަހު‬ ‫އެޕްރީލް މަހު ފަހު ޮ‬ ‫ކރެއާ އިން ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ދޫތައް ދީފަ‬ ‫ނޯތު ޮ‬

‫ވަނީ ސަރުކާރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑް‪1 ،‬އެމްޑީބީގެ‬

‫އިންތިޚާބުގައި ނަޖީބުގެ ބަރިސަން ނޭސަނަލް ކޯލިޝަން‬

‫އެވެ‪ .‬ނިއުކްލިއާ ޓެސްޓްތައް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް‬

‫ކރަޕްޝަނާ އެވެ‪ .‬އެ ބޭންކުން ނަޖީބުގެ‬ ‫ބޮޑު ޮ‬

‫ކށް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ‪ 92‬އަހަރުގެ‬ ‫ބަލި ޮ‬

‫ފަހު ނިއުކްލިއާ ޓެސްޓް ކުރާ ސައިޓް މި މަހު‬

‫ވަޑައިގަތުމާ އެކު އޭނާއާ އެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން‬

‫އެކައުންޓަށް ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު ވަނީ ‪ 700‬މިލިއަން‬

‫މަހާތިރު ވަނީ ދައުލަތުން ގެއްލުނު މިލިއަން ޑޮލަރުގެ‬

‫ނތު ކޮރެއާ އިން ވަނީ‬ ‫ނައްތާލާނެ ކަމަށް ވެސް ޯ‬

‫ވަނީ ގެ އަށް ވަދެފައި ކަމަށް ނިއު ސްޓްރައިޓްސް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ނަޖީބުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް‬ ‫ޑޮލަރު ޖަމާ ޮ‬

‫ހއްދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފައިސާ ޯ‬

‫ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެމެރިކާގެ ތިން ގައިދީން ވަނީ‬

‫ޓައިމްސް އިން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު އެއީ ސައުދީން ދިން‬

‫ރޭ އިޝާ ނަމާދަށް ފަހު ނަޖީބު ގެއަށް‬

‫ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅަށް ބަސް ބުނަން‬ ‫ސަލާމަތީ މަޖިލިސް ނުކުޅެދިފައި‬ ‫ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (މެއި ‪- )16‬‬ ‫ގާޒާގައި ފަލަސްތީން މީހުންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން‬ ‫ހަމަލާދީ އެތައް ބަޔަކު ޝަހީދު ކުރަމުންދާ‬

‫ހދަން ކުރެވެން ހުރި‬ ‫ބައިނަލްއަގުވާމީ ހިމާޔަތް ޯ‬ ‫ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކުވޭތުގެ ހުށަހެޅުމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތާއި‬

‫މައްސަލާގައި ބޭއްވި އދ‪.‬ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ‬

‫ޖަރުމަނުން ތާއިދު ކުރި ނަމަވެސް އެމެރިކާ‬

‫ކޅަށް ބަސް ބުނަން‬ ‫ބައްދަލުވުމުގައި އިޒްރޭލާ ދެ ޮ‬

‫އިން ވަނީ ގަރާރު ފާސްކުރަން ހުރަސް އަޅައިފަ‬

‫އެ މަޖިލީސް ފެއިލްވެފައިވާކަން އަނެއްކާވެސް‬

‫އެވެ‪ .‬އެމެރިކާ ސަފީރު ނިއްކީ ހޭލީ ވިދާޅުވީ‬

‫ހާމަވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ގާޒާގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަނީ އެމެރިކާ އެމްބަސީ‬

‫އިޒްރޭލުގެ އުދުވާނުގެ މިނިވަން ތަހުގީގެއް‬

‫ކށްގެން ނޫން ކަމަށާއި‬ ‫ގުދުސް އަށް ބަދަލު ޮ‬

‫ހިންގަން ކުވޭތުން ހުށަހަޅަން އުޅުނު ގަރާރަށް‬

‫އެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ހަމާސް‬

‫އެމެރިކާ އިން ވަނީ ހުރަސް އަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޖަމާއަތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި މި ދައުރުގައި ހިމެނޭ‬

‫އިޒްރޭލުގެ ހަމަލާތަކުގައި ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ‬

‫ހަމައެކަނި އަރަބި ގައުމު ކަމަށްވާ ކުވޭތުން‬

‫‪ 60‬މީހުން ޝަހީދުކޮށްލައި‪ 2،700 ،‬އަށް ވުރެ‬

‫ބުނެފައި ވަނީ ފަލަސްތީން މީހުންނަށް‬

‫ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްކޮށްލައިފަ އެވެ‪.‬‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 17‬މެއި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪21‬‬

‫ފަހު މެޗުން ބަލިވެ ނިއު ކަޓައިފި‬ ‫އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ފަހު މެޗުން ރޭ‬ ‫ޒލް އެފްސީ އަތުން‬ ‫ރަށުން ބޭރުގައި އިންޑިއާގެ އައި ޯ‬ ‫‪ 1-2‬އިން ބަލިވެ ނިއު ރޭޑިއަންޓް މުބާރާތުން ކަޓައި‪،‬‬

‫މިދިޔަ ފަހަރު މާޒިޔާ ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށް ފަހު‬ ‫ގްރޫޕް ކާމިޔާބުކުރީ ބެންގަލޫރު އެވެ‪.‬‬ ‫ބޅަ ހިފަހައްޓައިގެން‬ ‫މެޗު ފަށައިގެން ނިއު އިން ޯ‬

‫ނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބު ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން އަށް ވަނަ މިނިޓްގައި‬

‫ބޅަ ފޮނުވާލައިފަ‬ ‫އޭނާ ވަނީ ފަސޭހަކަމާ އެކު ގޯލަށް ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ތިން މިނިޓް ފަހުން ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ‬

‫އައިޒޯލުން ލީޑުނެގުމާ ގާތަށް ޖެހިލި އެވެ‪ .‬އެ ޓީމުގެ‬

‫ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރު އެފްސީ‬

‫ޒލްގެ އައިވަރީ ކޯސްޓު‬ ‫ކުޅެމުން ދަނިކޮށް އައި ޯ‬

‫ރުމޭނިއާ މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރޭއި ހުސްކޮށްލާފައި އޭރިއާ‬

‫ގތުގައި ކުޅެން ނުކުތް އިބްރާހިމް އަތީގް ވަނީ ނިއު‬ ‫ޮ‬

‫ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ޑޒް ނަގައިދިން ހުރަހެއް‬ ‫ކުޅުންތެރިޔާ ލެއޯންސް ޑޯ ޯ‬

‫ޑޒް ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލަށް‬ ‫ތެރެއިން އެ ޓީމުގެ ޑޯ ޯ‬

‫ކށްދީފަ އެވެ‪ .‬ސްޕެއިން‬ ‫އަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ޮ‬

‫ކށް ނިއުގެ ކީޕަރު އިމްރާން‬ ‫ގޯލަށް ވަންނާން ދަނި ޮ‬

‫ވަންނަން ދަނިކޮށް ރޮނގުކައިރިން ނިއުގެ ކުޅުންތެރިން‬

‫ބލުން ޖައްސާލި ބޯޅަ އަތީގް‬ ‫ޑިފެންޑަރު ޖޯޖް ގޯތޯރް ޮ‬

‫ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނަ ޓީމަށް ދެ ވަނަ ބުރުން‬ ‫މޅުވެގެން ނިއު އަށް އެއް‬ ‫ފުރުސަތު ލިބޭއިރު ރޭ ޮ‬ ‫އތެވެ‪ .‬އެއީ ހެޑް‪-‬ޓު‪-‬ހެޑް‬ ‫ވަނަ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ޮ‬

‫ބޅަ ސަލާމަތްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މުހައްމަދު ވަނީ އެ ޯ‬ ‫ޒލް ހާފުގެ ތެރޭގައި ނިއު އިން ގިނަ ވަގުތު‬ ‫އައި ޯ‬

‫ބޅަ ހުއްޓުވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ އެ ޯ‬ ‫މެޗުގެ ‪ 56‬ވަނަ މިނިޓްގައި ނިއުގެ އަލީ ފާސިރު‬

‫ގަވާއިދުން އެއް ވަނަ ނިއު އަށް ލިބޭތީ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ކުޅެމުންދިޔައިރު‪ ،‬މެޗުގެ ‪ 22‬ވަނަ މިނިޓްގައި ނިއުގެ‬

‫ބޅަ އަމާޒުވީ އައިޒޯލްގެ ކީޕަރު‬ ‫(ސެންޓޭ) ފޮނުވާލި ޯ‬

‫އެ ޓީމު ބަލިވެ‪ ،‬އަދި އަނެއް މެޗުން ބަންގްލަދޭޝްގެ‬

‫ބޅަ ބޭރަށް ދިޔައީ‬ ‫މުހައްމަދު އުމެއިރު ފޮނުވާލި ޯ‬

‫ޒލްގެ ލަނޑު ޖެހީ މެޗުގެ‬ ‫އަވިލާޝް ޕޯލް އަތަށެވެ‪ .‬އައި ޯ‬

‫ޑާކާ އަބަހާނީ އަތުން އަތުން ‪ 0-4‬އިން ބެންގަލޫރު‬

‫އައިޒޯލް ކުޅުންތެރިއަކު ގައިގައި ޖެހިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫‪ 61‬ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ފުރުސަތަކުން ޑޯޑޯޒް އެވެ‪.‬‬

‫މޮޅުވުމުން އެ ޓީމަށް ފުރުސަތު ލިބުނީ އެވެ‪.‬‬

‫ބޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅުނު‬ ‫ފަހުން ނިއު އިން ޯ‬

‫ޒލްގެ ލަނޑާ އެކު ނިއު އިން ވަރަށް‬ ‫އައި ޯ‬

‫ގލަށް ފޮނުވާލައިފަ‬ ‫ވަނީ ކީޕަރު އަވިލާޝް ބޯމަތިން ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ފަހުން އަތީގާއި ދަގަނޑޭ އަށް ލަނޑު ޖަހަން‬ ‫ލިބުނު ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފުނެވެ‪.‬‬ ‫މި މެޗުން ނިއު ބަލިވިއިރު‪ ،‬އިންޑިއާގެ ގުވާޓީގެ‬ ‫އިންދިރާ ގާންދީ އެތުލެޓިކް ސްޓޭޑިއަމްގައި ރާއްޖޭގެ‬

‫ބެންގަލޫރުން ‪ 15‬ޕޮއިންޓާ އެކު އެއް ވަނަ ހޯދިއިރު‬

‫ނަމަވެސް އެންމެ އެދެވޭ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާނުލެވުނެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް ކުރިއަށް ޖެހިގެން ކުޅެން ފެށި އެވެ‪ .‬ދަގަނޑޭ‬ ‫ޮ‬

‫ޓީމުތަކަށް ވަނީ އިތުރު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިލާން‬

‫ޕއިންޓާ އެކު އެވެ‪.‬‬ ‫ނިއު ދެ ވަނައިގައި އޮތީ ‪ޮ 12‬‬

‫އެ ޓީމުން އެޓޭކް އުފައްދަން ކުރި މަސައްކަތް‬

‫އާއި ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގޯލާ‬

‫ޖެހިފަ އެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް‬

‫ތިން ވަނަ ދިޔަ އަބަހާނީ އާއި ހަތަރު ވަނަ ދިޔަ‬

‫ކާމިޔާބުނުވީ ފަހު ވަގުތު ރަނގަޅު ތަނަށް ޕާސް‬

‫ސީދާނުވެ ދިޔައިރު‪ ،‬އޭގެ ފަހުން ދަގަނޑޭ ފޮނުވާލި‬

‫ގޭމްސްގައި ވާދަކުރި ރާއްޖޭގެ ‪ 23‬އަހަރުން ދަށުގެ‬

‫ޒލަށް ލިބުނީ ހަތަރު ޕޮއިންޓެވެ‪.‬‬ ‫އައި ޯ‬

‫ނުދެވޭތީ އެވެ‪.‬‬

‫ބޅަ ކީޕަރު އަވިލާޝް ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ޓީމު ވަނީ މި ދަނޑުގައި ކުޅުނު ދެ މެޗުން ސާފް‬

‫ފަސް އަހަރަށް ފަހު އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ގްރޫޕް‬ ‫ސްޓޭޖު ފަހަނައަޅައި ދިއުމަށް ނިއު އިން ކުރަމުން އައި‬

‫ނިއުގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އަށް‬ ‫ލިބޭ ބޯޅަތަކުގައި އޭނާ އަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ބޭނުން‬

‫މަސައްކަތަށް ނިމުން އައީ އެވެ‪ .‬އެ ޓީމުން ‪2005‬‬

‫ޒލް ކުޅުންތެރިން އޭނާ މާކްކޮށްގެން‬ ‫ނުހިފުނީ އައި ޯ‬

‫ވަނަ އަހަރު މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ހޯދި އިރު ‪2013‬‬

‫ބޅަތަކެއް އޭނަ އަތުން‬ ‫ކުޅުމުންނެވެ‪ .‬އެހެންވެ ގިނަ ޯ‬

‫ވަނަ އަހަރު ކުއާޓާގައި ވާދަކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އޭއެފްސީ ކަޕްގައި މިދިޔަ ދެ އަހަރު ވެސް‬

‫މި ހާފުގައި ކައުންޓަ އެޓޭކުގައި އައިޒޯލަށް ލިބޭ‬

‫ލީޑުފުޅާކުރަން މެޗުގެ ‪ 77‬ވަނަ މިނިޓްގައި ނިއު‬ ‫ފނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ‬ ‫އޭރިއާ ތެރެއިން އަންދްރޭ ޮ‬ ‫އަރިމަތިން ބޭރަށެވެ‪.‬‬ ‫ނިއު އިން ކުރިއަށް ޖެހިގެން އެޓޭކް ކުރަމުންދިޔަ‬ ‫ބޅައެއްގައި އައިޒޯލްގެ ދެ ވަނަ‬ ‫ވަގުތު ފަހަތަށް އައި ޯ‬

‫ގޭމްސްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ނޭޕާލް އަތުން އަދި ތިން‬ ‫ހވާ މެޗުން ބަންގްލަދޭޝް އަތުން ބަލިވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަނަ ޮ‬ ‫އަދި އޭގެ ފަހުން ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ‬ ‫ކަޕްގައި މާޒިޔާ ވަނީ މި ދަނޑުގައި މޯހަން ބަގާން‬ ‫އަތުން ވެސް ބަލިވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލަނޑު މެޗުގެ ‪ 82‬ވަނަ މިނިޓްގައި ކާމިޔާބުކުރީ‬

‫ރާއްޖޭގެ ޓީމުތަކަށް މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރުން ފުރުސަތު‬

‫ބޯޅަތަކުގައި އެ ޓީމުން ވެސް ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތު‬

‫ފނުވާލި ބޯޅަ ކީޕަރު‬ ‫އަންދްރޭ އެވެ‪ .‬އަންދްރޭ ފުރަތަމަ ޮ‬

‫ކށް ކުރި ނުހޯދިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ނުލިބުނީ ބެންގަލޫރާ ވާދަ ޮ‬

‫ތަނަވަސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރި އެވެ‪ .‬އެހެން‬

‫އިމްރާން ގައިގައި ޖެހިފައި ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ލިބުމުން‬

‫މިއީ ނިއު އަށް ލިބުނު ބޮޑު ގެއްލުމެއް‪ :‬އޮސްކާ‬ ‫އ ބަލައިގެން އަހަންނަށް އެންމެ‬ ‫"މެޗުގެ ވީޑި ޯ‬

‫އޭނާ ބުނީ ދެން އޮންނާނީ ރާއްޖޭގެ ލީގު‬

‫ރަނގަޅަށް އެއްޗެއް ބުނެވޭނީ‪ .‬އެކަމަކު އަހަރެން ހުރި‬

‫ހދަން ސަމާލުކަން ދިނުން ކަމަށާއި‬ ‫ޗެމްޕިއަންކަން ޯ‬

‫މި ސީޒަނަށް ނިއު ރޭޑިއަންޓުން ތައްޔާރުވިއިރު‬ ‫ކަޕްގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރުން ކަމަށާއި ގްރޫޕް‬

‫ހދި ނިއު އިން މި ފަހަރު ޓީމު‬ ‫ވަނަ އަހަރު ޖާގަ ޯ‬

‫ގތަށް ބަލައި އެއްޗެއް ބުނާނަމަ އެ‬ ‫ހިސާބުން ފެނުނު ޮ‬

‫އަމާޒަކީ އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުން ޖާގަ ހޯދުން‬

‫ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުން އިއްޔެ އިންޑިއާގެ އައިޒޯލް‬

‫ބޑު ސަމާލުކަމެއް ދިނީ ވެސް‬ ‫ވަރުގަދަކުރިއިރު އެންމެ ޮ‬

‫އފްސައިޑް ވެދާނެ‪ .‬އެކަހަލަ‬ ‫ބޯޅަ ކުރިއަށް ދިޔައިރު ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް އިސްކަންދިން އެއް ކަމަކީ އޭއެފްސީ‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫އަތުން ‪ 1-2‬އިން ބަލިވެ މުބާރާތުން ކަޓައިގެންދާން‬ ‫ޖެހުމަކީ މުޅި ކްލަބަށް ލިބުނު ގެއްލުމެއް ކަމަށް ނިއުގެ‬ ‫ޒން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޯޗު އޮސްކާ ބްރު ޮ‬ ‫ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނަ ޓީމަށް ދެ ވަނަ ބުރުން‬ ‫މޅުވެގެން ނިއު އަށް އެއް‬ ‫ފުރުސަތު ލިބޭއިރު ރޭ ޮ‬ ‫އތެވެ‪ .‬އެއީ ހެޑް‪-‬ޓު‪-‬ހެޑް‬ ‫ހދުމުގެ ފުރުސަތު ޮ‬ ‫ވަނަ ޯ‬

‫ލިބުނީ އެވެ‪.‬‬ ‫މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ‪ 2005‬އާއި ‪2013‬‬

‫އޭއެފްސީ ކަޕަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެމެން ސީޒަނަށް ނުކުތްއިރު ރާއްޖޭގެ‬

‫ފުޓްބޯޅަ އަކީ އެ ކަހަލަ ކަމެއް‪ .‬މަސައްކަތްކުރާ‬

‫ބޑަށް އިސްކަންދިނިން އޭއެފްސީ‬ ‫މުބާރާތްތަކަށް ވުރެން ޮ‬

‫ޓީމަކަށް ކާމިޔާބު ލިބޭނެ‪ .‬އަހަރެން ޝަކުވާ ކުރާކަށް‬

‫ނިންމާލަން ކަމަށާއި އެކަން ހާސިލްކުރެވުމުން ހިތްހަމަ‬

‫ކަޕަށް‪ .‬މިއީ މި ކްލަބަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު‬

‫ނެތިން‪ "،‬އޮސްކާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މެޗަށް ނުކުތްއިރު ވެސް އެއްވެސް‬

‫ކޗު އޮސްކާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގެއްލުމެއް‪ ".‬ނިއުގެ ޯ‬ ‫ޒލުން ދެ ލަނޑު ވެސް ޖެހީ‬ ‫ރޭގެ މެޗުގައި އައި ޯ‬

‫ގަވާއިދުން އެއް ވަނަ ނިއު އަށް ލިބޭތީ އެވެ‪ .‬ރޭގެ‬

‫މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ލަނޑަކީ މެޗުގެ‬

‫މެޗަށް ނުކުތްއިރު ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ‬

‫‪ 61‬ވަނަ މިނިޓްގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުން އައިވަރީ‬

‫ވެސް ނިއު އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ޓީމު ބަލިވެ‪ ،‬އަދި‬ ‫އަނެއް މެޗުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަބަހާނީ އަތުން‬ ‫މޅުވުމުން އެ ޓީމަށް ފުރުސަތު‬ ‫‪ 0-4‬އިން ބެންގަލޫރު ޮ‬

‫ނިންމުންތަކެއް ދިޔަ އަހަރެމެންނާ ދެކޮޅަށް‪ .‬އެ ކަމުގެ‬

‫ޓޝް ކަޝިޔަޕް ބުނީ‬ ‫އައިޒޯލްގެ ކޯޗު ސަން ޯ‬ ‫މޅެއް ހޯދައިގެން މުބާރާތް‬ ‫އޭނާގެ ޓީމުން ނުކުތީ ޮ‬

‫ޑޑޯޒް ޖެހި ގޯލެކެވެ‪.‬‬ ‫ކޯސްޓުގެ ފޯވާޑް ޯ‬ ‫ޒލަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީގައި‬ ‫އޮސްކާ ވަނީ އައި ޯ‬ ‫ސުވާލު އުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އސްކާ ވަނީ ނިއުގެ ބޭނުންވާ ގޮތަށް އެންމެ‬ ‫ޮ‬

‫ގތެއް ހޯދައިދޭން ނުކުޅޭ‬ ‫އިރެއްގައި ވެސް ބެންގަލޫރަށް ޮ‬

‫ޒލުން ކުޅުނު ފިޒިކަލް‬ ‫ރަނގަޅަށް ނުކުޅެވުނީ އައި ޯ‬

‫ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪ .‬އެކަމު އައިޒޯލް މޮޅުވުމުން އޭގެ‬

‫ގޭމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފައިދާ އިންޑިއާގެ ޓީމަކަށް ކުރުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަ‬

‫މޅަށް ކުޅުނު ޓީމު މޮޅުވީ‪ .‬ފަހަތަށް ގިނަ‬ ‫" ޮ‬ ‫ޒލުން ރޭވި ރޭވުމުން އެ‬ ‫ކުޅުންތެރިންތަކެއް ލާން އައި ޯ‬ ‫ޓީމަށް އަޖައިބުކުރުވަނިވި ފައިދާތަކެއްވީ‪ .‬އަދި އެއާ‬ ‫އެކު ނިއުގެ ގޭމްޕްލޭން ހަލާކުވި‪ "،‬އޮސްކާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 17‬މެއި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪22‬‬

‫ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕަށް އޭގެ‬ ‫ހަގީގީ ސިފަ ގެންނަނީ!‬ ‫ބޑު ބަދަލުތަކެއް‬ ‫މިލާން (މޭ ‪ޮ – )17‬‬ ‫ގެނެސްގެން ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ‪ 24‬ޓީމާ‬

‫ޑޓްމަންޑުގެ ތެރެއިން ދެ ޓީމަކަށް ވެސް‬ ‫ބޮރޫޝިއާ ޯ‬

‫އެކު ‪ 2021‬ވަނަ އަހަރު ބާއްވަން ފަށާނެ ކަމަށް‬

‫ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށްވެ އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން‬

‫ޕޓެއް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އިޓަލީގެ މީޑިއާ ރި ޯ‬

‫އޭޝިއާ‪ ،‬އެފްރިކާ އަދި އުތުރު އެމެރިކާ އިން ކޮންމެ‬

‫ބައްރުތަކުގެ ޗެމްޕިއަން ކްލަބް ހިމަނައިގެން‬ ‫ކންމެ އަހަރެއްގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ބާއްވަމުން‬ ‫ޮ‬ ‫ބޑު އެއްޗަކަށް ނުވެ‬ ‫އަންނަ ކްލަބް ވޯލްޑް މިހާރު މާ ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ މުބާރާތް ސިފަކުރެވެނީ ރަމްޒީ މުބާރާތެއްގެ‬

‫ހުވަފެން ހާސިލްކުރަން‪ .‬މި ވަގުތު ބޭނުމީ އުފާފާޅުކުރަން‪".‬‬ ‫ޔން‪ ،‬ފްރާންސް (މެއި ‪ - )17‬އެންޓޮއިން‬ ‫ލި ޯ‬

‫މި ވަގުތު ބޭނުމީ އުފާފާޅުކުރަން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެން ވަރަށް އުފަލުން މިހުރީ‪ .‬މި ކަހަލަ‬

‫ގްރީޒްމަން ކާމިޔާބުކުރި ދެ ލަނޑާ އެކު ‪ 0-3‬އިން‬

‫ބަހަލާއިގެން އެއް ވަނަ ޓީމު އަނެއް ބުރަށް ދާ‬

‫ވލްޑް ކަޕް ސްޓައިލަށް ކްލަބް‬ ‫މިހާރު ވިސްނަނީ ޯ‬ ‫ބޑު މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ހަތަރު‬ ‫ވޯލްޑް ކަޕް ޮ‬

‫ޑލަރާ ގާތް ކުރާ އަދަދެއް އަދި‬ ‫‪ 60‬މިލިއަން ޮ‬

‫އަހަރުން އެއް އަހަރު ބާއްވާށެވެ‪ .‬އަދި އެ އުސޫލުން‬

‫ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ‪ 150‬މިލިއަން ޑޮލަރާ ގާތް ކުރާ‬

‫ބާއްވާ ފުރަތަމަ މުބާރާތް ‪ 2021‬ވަނަ އަހަރުގެ‬

‫އަދަދެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ވާހަކަތައް ދެކެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮށްފިން‪ .‬އުމުރުން ‪ 14‬އަހަރުގައި އާއިލާއާ ދުރަށް ދިޔައީ ވެސް މި‬

‫ކންމެ ތިން ޓީމެއް ގްރޫޕަކަށް‬ ‫މުބާރާތް ކުޅޭނީ ޮ‬ ‫ގޮތަށެވެ‪ .‬މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ޓީމަކަށް‬

‫ޖޫން މަހު ބާއްވާނީ ދައުވަތު ދޭ ޓީމުތަކަކާ އެކު‬

‫ކޮށްލަން އަހަރެން ވަރަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން އިންތިޒާރު‬

‫ތިން ޓީމަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ‪ .‬އަނެއް ޖާގަ‬ ‫އފް ކުޅެ މޮޅުވާ ޓީމަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ޕްލޭ ޮ‬

‫ގތުގައި ފީފާ އިން‬ ‫އެކަމަކު ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬

‫"އަހަރެން ވަރަށް އުފަލުން މިހުރީ‪ .‬މި ކަހަލަ ވަގުތެއް ތަޖުރިބާ‬

‫ބައްރަކަށް ދެ ޖާގަ ދޭއިރު ދެކުނު އެމެރިކާ އިން‬ ‫އޝޭނިއާގެ ޓީމަކާ‬ ‫ލިބޭނީ ދެކުނު އެމެރިކާ ޓީމަކާއި ޯ‬

‫ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫އެތުލެޓިކޯ އިން ޔޫ ރޮޕާ‬ ‫ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި‬

‫ޓ އާއި ބެންފީކާ އަދި‬ ‫އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި ޕޯ ޯ‬

‫އެ ޓީމުތަކަކީ ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު‬ ‫ކްލަބްތައް ކަމަށްވާ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ‬

‫ވލްޑް ކަޕުގެ ކުރިން ފީފާގެ‬ ‫މި ބަދަލުތައް ޯ‬ ‫ކައުންސިލުން ފައިނަލް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫އތެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭގެ ކުރިން ވެސް‬ ‫އެބަ ޮ‬ ‫ހާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި ފައިނަލްކޮށްފާނެ‬

‫އާއި އޭސީ މިލާނާއި ޔުވެންޓަސް އާއި އިންޓަ‬

‫ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ‪ .‬މި މުބާރާތާ އެކު‪ ،‬ފީފާ‬

‫މިލާނާއި ލިވަޕޫލާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ބަޔާން‬

‫ކންފަޑެރޭޝަންސް ކަޕް އުވިދާނެ ކަމަށް ވެސް‬ ‫ޮ‬

‫މިއުނިކާއި އަޔަކްސް އަދި ޕީއެސްޖީ ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬

‫ލަފާކުރެވެ އެވެ‪.‬‬

‫އަދި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ޗެލްސީ އާއި‬

‫ވޯލްޑް ކަޕަށް އިންގްލެންޑުން‬ ‫ޒުވާން ސްކޮޑެއް‬ ‫ލަންޑަން (މެއި ‪ - )17‬އަންނަ މަހު ރަޝިއާގައި‬

‫ބަލާއިރު ވެސްޓް ހޭމްގެ ކީޕަރު ޖޯ ހާޓާއި‬

‫ބޅަ މުބާރާތަށް އިންގްލެންޑުން‬ ‫ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓް ޯ‬

‫އާސެނަލްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޖެކް ވިލްޝަޔާ ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޑެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ނިސްބަތުން ޒުވާން ސް ޮ‬

‫ގތުގައި މި ދެ ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން‬ ‫ބެކަޕެއްގެ ޮ‬

‫މި ފަހަރު ޓީމުގައި މުޅިން އަލަށް ހިމެނުނީ‬

‫ދެން ތިބީ ސައުތެމްޓަންގެ ޑިފެންޑަރު ރަޔާން‬

‫މީގެ ކުރިން އިންގްލެންޑް ‪ 21‬އަހަރުން ދަށުގެ‬

‫ބާޓްރަންޑް‪ ،‬ލިވަޕޫލްގެ އެޑަމް ލަލާނާ‪ ،‬ބާންލީގެ ކީޕަރު‬

‫ކށް ސްޕެއިނުގެ‬ ‫ފްރާންސުގެ އޮލިމްޕިކް މާސޭ ބަލި ޮ‬

‫ކށްލަން އަހަރެން ވަރަށް ގިނަ‬ ‫ވަގުތެއް ތަޖުރިބާ ޮ‬

‫ޓީމަށް ކުޅުނު ލިވަޕޫލްގެ ޑިފެންޑަރު އުމުރުން ‪19‬‬

‫ކސްކީ އާއި‬ ‫ޓޮމް ހީޓަން އާއި ޑިފެންޑަރު ޖޭމްސް ޓަ ޯ‬

‫ރޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން‬ ‫ކ މެޑްރިޑުން ޔޫ ޮ‬ ‫އެތުލެޓި ޯ‬

‫ކށްފިން‪ .‬އުމުރުން‬ ‫އަހަރުތަކެއް ވަންދެން އިންތިޒާރު ޮ‬

‫އަހަރުގެ ޓްރެންޓް އަލެކްސާންޑަ އާނޯލްޑް އެވެ‪ .‬މި‬

‫ބޯންމައުތުގެ މިޑްފީލްޑަރު ލެވިސް ކުކް އަދި ވެސްޓް‬

‫‪ 14‬އަހަރުގައި އާއިލާއާ ދުރަށް ދިޔައީ ވެސް‬

‫މޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން‬ ‫ސީޒަނުގައި ލިވަޕޫލަށް ޮ‬

‫މި ހުވަފެން ހާސިލްކުރަން‪ .‬މި ވަގުތު ބޭނުމީ‬

‫ނލްޑް ޓީމުގައި ހިމެނުމުން އިންގްލެންޑް‬ ‫އަންނަ އާ ޯ‬

‫ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ‪ .‬އެތުލެޓިކޯ‬

‫އުފާފާޅުކުރަން‪ ".‬ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް‬

‫ކުރީގެ ކުޅުންތެރިން އަންނަނީ އެ ނިންމުން ރަނގަޅު‬

‫އިން އެންމެ ފަހުން މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ ‪2010‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ‪.‬‬

‫މިއީ ނުވަ އަހަރު ތެރޭގައި އެތުލެޓިކޯ އިން މި‬

‫ކގެ ކޯޗު ޑިއޭގޯ‬ ‫ރޭގެ ކާމިޔާބީއާ އެކު އެތުލެޓި ޯ‬

‫އާއި ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪ .‬ރޭގެ މެޗުގައި‬

‫ކޑަކީ އިންގްލެންޑުން ވޯލްޑް‬ ‫މި ފަހަރުގެ ސް ޮ‬

‫ރމްގެ ޖޭކް ލިވަމޯ އެވެ‪.‬‬ ‫ބް ޮ‬ ‫އިންގްލެންޑްގެ ސްކޮޑު‪:‬‬ ‫ގޯލްކީޕަރުން‪ :‬ޖެކް ބަޓްލަންޑް (ސްޓޯކް)‪ ،‬ނިކް‬

‫ކގެ އަނެއް ލަނޑު ޖެހީ‬ ‫ގްރީޒްމަންގެ އިތުރުން އެތުލެޓި ޯ‬

‫ރޕާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެއް‬ ‫އނީ ވެފައިވަނީ ޔޫ ޮ‬ ‫ސިމި ޯ‬

‫ކަޕަކަށް ނެގި ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ޒުވާން‬

‫ކެޕްޓަން ގަބީ އެވެ‪.‬‬

‫ފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރަށް ހޯދި ދެ ވަނަ ކޯޗަށެވެ‪.‬‬

‫ކޑެވެ‪ .‬އިންގްލެންޑުން މި ފަހަރު ނެގި ސްކޮޑުގެ‬ ‫ސް ޮ‬

‫އނީ މި މުބާރާތް ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުކުރިއިރު‪،‬‬ ‫ސިމި ޯ‬

‫އެވްރެޖް އުމުރަކީ ‪ 26‬އަހަރާއި ‪ 28‬ދުވަހެވެ‪.‬‬

‫ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނީ މާސޭގެ ވަލޭރީ ޖާމެން‬

‫ކޗު އުނާއި އެމެރީ‬ ‫ދާދި ފަހުން ޕީއެސްޖީން ވަކިކުރި ޯ‬

‫މީގެ ކުރިން އިންގްލެންޑުން ‪ 1958‬ވަނަ އަހަރުގެ‬

‫ޖންސް (މެންޗެސްޓާ‬ ‫(މެންޗެސްޓާ ސިޓީ)‪ ،‬ފިލް ޯ‬

‫ފނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ‬ ‫އަށެވެ‪ .‬އޭނާ ހުސްކޮށް ހުރެ ޮ‬

‫ވަނީ ތިން ފަހަރަށް މި މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލައިފަ‬

‫ކޑުގެ އެވްރެޖް އުމުރަކީ ‪25‬‬ ‫ވޯލްޑް ކަޕަށް ނެގި ސް ޮ‬

‫ޔުނައިޓެޑް)‪ ،‬ހެރީ މެގުއާ (ލެސްޓާ ސިޓީ)‪ ،‬ޑެނީ‬

‫ހުރަސް ދަނޑިމަތިންނެވެ‪ .‬މާސޭ އަށް މި މެޗުގައި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އަހަރާއި ‪ 81‬ދުވަހެވެ‪ .‬އަދި ‪ 2005‬ވަނަ އަހަރުގެ‬

‫ޓންސް (މެންޗެސްޓާ‬ ‫ރޯސް (ޓޮޓެންހަމް)‪ ،‬ޖޯން ސް ޯ‬

‫ކޑުގެ އެވްރެޖް އުމުރަކީ ‪25‬‬ ‫ވޯލްޑް ކަޕަށް ނެގި ސް ޮ‬

‫ޓޓެންހަމް)‪ ،‬ކައިލް ވޯކާ‬ ‫ސިޓީ)‪ ،‬ކިއެރަން ޓްރިޕިއޭ ( ޮ‬

‫ރޭގެ މެޗު ފަށައިގެން ލަނޑު ޖަހާނެ އެންމެ‬

‫ބޑު މައްސަލަ އަކީ ‪ 30‬މިނިޓަށް ފަހު‬ ‫ދިމާވި އެންމެ ޮ‬

‫ސަސްޕެންޝަނެއްގައި ހުރުމުން ސިމިއޯނީ ޓީމަށް‬

‫އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ޑިމިޓްރީ ޕަޔެޓަށް އަނިޔާވެ އޭނާ‬

‫އިރުޝާދުދޭން ބެންޗަށް އާދެވޭ ގޮތް ނުވި އެވެ‪ .‬މެޗަށް‬

‫ބަދަލުކުރަން ޖެހުމުންނެވެ‪.‬‬

‫އނީ ބުނީ މިއީ މުޅި ކްލަބުން އެކީގައި‬ ‫ފަހު ސިމި ޯ‬

‫މާސޭ އަށް ލަނޑެއް ޖަހައިދިނުމާ އެންމެ ގާތަށް‬

‫އަހަރާއި ‪ 286‬ދުވަހެވެ‪.‬‬ ‫މި ފަހަރު އިންގްލެންޑް ޓީމުގައި ހިމެނޭ‬

‫ކންމެ ފަންތިއެއްގެ‬ ‫ކުރި ހިތްވަރު ކަމަށާއި ޔޫރަޕްގެ ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން އެ ޓީމަށް ‪ 40‬އަށް ވުރެ‬

‫ޖެހިލީ ކުރިން ފުލަމް އަށް ކުޅުނު ގްރީސްގެ ފޯވާޑް‬

‫ބޑު ކާމިޔާބީއެއް‬ ‫މުބާރާތެއްގެ ތަށި ލިބުމަކީ ވެސް ޮ‬

‫ގިނަ މެޗު ކުޅެދިން ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔަކީ‬

‫ރގްލޫ އެވެ‪ .‬އޭނާ ބޮލުން ފޮނުވާލި‬ ‫ކޮސްޓަސް މިޓް ޯ‬

‫ފވާޑް ގްރީޒްމަން ކްލަބްގައި‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ ޓީމުގެ ޯ‬

‫ޗެލްސީގެ ޑިފެންޑަރު ގެރީ ކޭހިލް އެވެ‪.‬‬

‫ގލުގެ ދަނޑިއަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޯޅައެއް އަމާޒުވީ ޯ‬

‫މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި‬ ‫ރޭގެ މެޗުގެ ޮ‬ ‫ގްރީޒްމަން ވަނީ މި ސީޒަނުގައި ‪ 30‬ލަނޑު‬

‫ކޗު ރުޑީ ގާސިއާ ބުނީ ފުރަތަމަ ހާފުގައި‬ ‫މާސޭގެ ޯ‬

‫ބްރެޒިލްގައި ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ވޯލްޑް‬ ‫ކޑުގައި ހިމެނުނު ހަތަރު ކުޅުންތެރިޔަކު މި‬ ‫ކަޕް ސް ޮ‬

‫ފޑް (އެވަޓަން)‬ ‫ޕޕް (ބާންލީ)‪ ،‬ޖޯޑަން ޕިކް ޯ‬ ‫ޯ‬ ‫ޑިފެންޑަރުން‪ :‬ޓްރެންޓް އަލެކްސާންޑަ އާނޯލްޑް‬ ‫(ލިވަޕޫލް)‪ ،‬ގެރީ ކޭހިލް (ޗެލްސީ)‪ ،‬ފަބިއަން ޑެލްފް‬

‫(މެންޗެސްޓާ ސިޓީ)‪ ،‬އެޝްލީ ޔަންގް (މެންޗެސްޓާ‬ ‫ޔުނައިޓެޑް)‬ ‫ޖޑަން ހެންޑަސަން (ލިވަޕޫލް)‪،‬‬ ‫މިޑްފީލްޑަރުން‪ޯ :‬‬ ‫ޓޓެންހަމް)‪ ،‬އެރިކް ޑަޔާ (ޓޮޓެންހަމް)‪،‬‬ ‫ޑެލެ އާލީ ( ޮ‬ ‫ޖެސީ ލިންގާޑް (މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް)‪ ،‬ރުބެން‬ ‫ލފްޓަސް‪-‬ޗީކް (ޗެލްސީ)‬ ‫ޮ‬ ‫ޓޓެންހަމް)‪ ،‬ޑެނީ ވެލްބެކް‬ ‫ފވާޑުން‪ :‬ހެރީ ކޭން ( ޮ‬ ‫ޯ‬

‫މެޗުގެ ލީޑު ނަގަން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތުގެ‬

‫ފަހަރުގެ ޓީމުގައި ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬މި ފަހަރުގެ‬

‫(އާސެނަލް)‪ ،‬ޖޭމީ ވާޑީ (ލެސްޓާ ސިޓީ) މާކަސް‬

‫ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬މި ސީޒަނަށް ފަހު ގްރީޒްމަން‬

‫ބޭނުން ހިފި ނަމަ މެޗުގެ ނަތީޖާ އަށް ބަދަލު އައުމުގެ‬

‫ކޑުގައި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ‬ ‫އިންގްލެންޑް ސް ޮ‬

‫ފޑް (މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް)‬ ‫ރެޝް ޯ‬

‫ކށްލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާގައި‬ ‫އެތުލެޓިކޯ ދޫ ޮ‬

‫އތް ކަމަށާއި އެކަމު މުޅި މެޗަށް ބަލާއިރު‬ ‫ފުރުސަތު ޮ‬

‫‪ 10‬ކްލަބެއްގެ ކުޅުންތެރިން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫އަޑުފެތުރިފައިވާއިރު‪ ،‬ރޭގެ ފައިނަލަށް ފަހު އޭނާ ބުނީ‬

‫މޅެއް ހައްގުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެތުލެޓިކޯ އަށް ޮ‬

‫މި ފަހަރުން ފުރުސަތު ނުލިބުނު ކުޅުންތެރިންނަށް‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 17‬މެއި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪24‬‬

‫ޗެލްސީން ޕޮޗެޓީނޯ އަށް ރެކޯޑް މަރަޑޯނާ މި ފަހަ ުރ‬ ‫މުސާރައެއް ހުށައަޅައިފި‬ ‫ކްލަބެއްގެ ޗެއާމަނަކަށް‬ ‫ހޓްސްޕާސްގެ‬ ‫ލަންޑަން (މެއި ‪ - )17‬ޓޮޓެންހަމް ޮ‬ ‫ނ ގެންނަން ޗެލްސީން‬ ‫ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީ ޯ‬

‫މވިޗް ވަނީ ކޮންޓޭ މަގާމުން‬ ‫ރަޝިއާގެ ރޯމަން އަބްރަ ޮ‬ ‫ދުރުކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މިންސްކް‪ ،‬ބެލަރޫސް (މޭ ‪ – )17‬ބެލަރޫސްގެ‬

‫މި ފަހަރު އެނގިގެންދާނެ އެވެ‪ .‬އޭނާ އެންމެ ފަހުން‬

‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ޑައިނަމޯ‬

‫ކޯޗުކޮށްދިން ޔޫއޭއީގެ އަލް ފުޖައިރާ އިން ވަކިވީ އެ‬

‫ޗެލްސީން ވަނީ މީގެ ކުރިން ބާސެލޯނާގެ‬

‫ބްރެސްޓުގެ ޗެއާމަނަކަށް ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ‬

‫ކލިފައިކޮށްނުދެވުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޓީމު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ޮ‬

‫ކޑް މުސާރައެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ‬ ‫ރެ ޯ‬

‫ކޗު ލުއިސް އެންރީކޭ އާއި ނަޕޯލީގެ ކޯޗު‬ ‫ކުރީގެ ޯ‬

‫ބޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އާޖެންޓީނާގެ ޑިއެގޯ‬ ‫މޅު އެއް ފުޓް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫މީގެ ކުރިން ޔޫއޭއީގެ އަލް ވަސްލް އަށް ވެސް‬

‫ޕޓްތަށް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫މައުރީސިއޯ ސާރީ ގެންނަން ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޑނާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މަރަ ޯ‬

‫މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު އޭނާ އަށް އެ ކްލަބުން‬

‫ނ ދާދި ފަހުން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި‬ ‫ޕޮޗެޓީ ޯ‬

‫އެހެން ނަމަވެސް ސީޒަން ނިމުމުގެ ކުރިން ސާރީ‬

‫ޑނާ އެ ކްލަބާ އެކު‬ ‫އުމުރުން ‪ 57‬އަހަރުގެ މަރަ ޯ‬

‫ކޗިން ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް‬ ‫ކޯޗުކޮށްދިން މަރަޑޯނާގެ ޯ‬ ‫އެކަށީގެންވާ ކާމިޔާބެއް ނުހޯދެ އެވެ‪ .‬އޭނާ އަށް‬

‫ބުނެފައިވަނީ އަންނަ ސީޒަނަށް ޓޮޓެންހަމް ވަރުގަދަ‬

‫ގތުން ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުން ނުވެ‬ ‫މުސްތަގުބަލާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައިވާއިރު‬

‫އާޖެންޓީނާގެ ގައުމީ ކޯޗުކަން ‪ 2008‬އިން ‪ 2010‬އަށް‬

‫ކުރުމުގެ ގޮތުން ‪ 150‬މިލިއަން ޕައުންޑުގެ ބަޖެޓެއް‬

‫އެވެ‪ .‬އެންރީކޭއާ އެކު ބޭއްވި މަޝްވަރާތަށް މަޑުޖެހުނީ‬

‫ވލްޑް ކަޕަށް ފަހު އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫މަގާމާ ހަވާލުވާނީ ޯ‬

‫ބޑު ކަމެއް ނުކުރެވުނެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫ލިބުނު ނަމަވެސް‪ ،‬މާ ޮ‬

‫ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް އެ ޓީމު އަންނަ‬

‫ބޑުވުމުންނެވެ‪ .‬އެންރީކޭ ބޭނުންވަނީ‬ ‫އޭނާ ކީ މުސާރަ ޮ‬

‫ޑނާގެ ދައުރަކަށްވާނީ ދިގު‬ ‫ކްލަބުން ބުނީ މަރަ ޯ‬

‫އނަލް މެސީ ފަދަ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ފޭވަރިޓުންގެ‬ ‫ލި ޮ‬

‫ގތުގައި ހިންގާނެ ގޮތުގެ‬ ‫މުއްދަތަކަށް ކްލަބް ރަނގަޅު ޮ‬

‫ގތުގައި ނުކުމެ ‪ 2010‬ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގެ‬ ‫ޮ‬

‫ޕްލޭން ހަދައި އެކަމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްކުރުން‬

‫ދެ ވަނަ ބުރުން ކެޓީ އެވެ‪.‬‬

‫ސީޒަނުގައި އާ ސްޓޭޑިއަމަށް ބަދަލުވާތީ އެ ވަރުގެ‬

‫އަހަރަކު ‪ 16.5‬މިލިއަން ޕައުންޑް އެވެ‪.‬‬ ‫ކންޓޭ އަށް މުސާރައިގެ‬ ‫ޗެލްސީން މިހާރު ހުރި ޮ‬

‫ހަރަދެއް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވެ އެވެ‪ .‬ޓޮޓެންހަމްގެ‬ ‫ޗެއާމަން ޑެނިއަލް ލެވީ ވަނީ ޕޮޗެޓީނޯ ކްލަބުގައި‬

‫ގތުގައި ދެނީ އަހަރަކު ‪ 9.5‬މިލިއަން ޕައުންޑް‬ ‫ޮ‬

‫މަޑުކުރުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ޕޮޗެޓީނޯގެ އޭޖެންޓާ‬ ‫އެވެ‪ .‬ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬

‫މި ސީޒަނުގައި ޗެލްސީ އަށް އިރުޝާދުދިން‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އތީ ބެލަރޫސް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އަށް‬ ‫ބްރެސްޓް ޮ‬

‫އާޖެންޓީނާ އަށް ‪ 1986‬ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް‬ ‫ކށްދިން ކެޕްޓަނަކީ ހުނަރުގެ ގޮތުން‬ ‫ކަޕް ކާމިޔާބު ޮ‬

‫އެކު ޗެލްސީން ބޭއްވި މަޝްވަރާތަކުގައި ވަނީ ރެކޯޑް‬

‫ހނިހިރު ދުވަހު ބެލަރޫސިއަން‬ ‫ވަނައިގަ އެވެ‪ .‬އަދި ޮ‬

‫ބަލާއިރު‪ ،‬މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު‬

‫ކންޓޭގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެ ޓީމު‬ ‫އެންޓޯނިއޯ ޮ‬

‫މުސާރައެއް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ އަހަރަކު ‪13‬‬

‫ބރިސޯފާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި ބޭޓް ޮ‬

‫ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު ޖާގަ ދޭ‬

‫ލީގު ނިންމާލީ ފަސް ވަނައިގައި އޮވެ އެވެ‪ .‬އަންނަ‬

‫މިލިއަން ޕައުންޑް ދޭ ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ނުކުންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުންތެރިޔެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަހުލާގީ މައްސަލަތަކާއި‬

‫ޕޗެޓީނޯ އާއި ޓޮޓެންހަމްގެ‬ ‫އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި ޮ‬

‫ސީޒަނުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫ޗެލްސީ އަށް ގެއްލުނުއިރު‪ ،‬ސީޒަނުގައި އެ ޓީމަށް ބާކީ‬

‫ކށްފައިވާއިރު‪،‬‬ ‫ބޯޑު މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ތާވަލް ޮ‬

‫އޮތީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ އެކު ކުޅޭ އެފްއޭ ކަޕް‬

‫ގތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް‬ ‫އޭނާގެ މުސްތަގުބަލާ ގުޅޭގޮތުން ޮ‬

‫ޕޓްތައް ބުނާގޮތުން ޗެލްސީން‬ ‫ފައިނަލެވެ‪ .‬މީޑިއާ ރި ޯ‬

‫ބެލެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ކުރިއެރުމެއް‬ ‫ކޗިންގައި މަރަޑޯނާ އަށް މާ ޮ‬ ‫ޯ‬ ‫ހޯދިފައިނުވާއިރު ހިންގުމުގައި އޭނާގެ ހުރި ފެންވަރެއް‬

‫މާބޮޑަށް ކަންކަމަށް ފާޑުކިޔާތީއާ ވެސް އެކު އޭނާ‬ ‫ބައެއް ފަހަރު ހުންނަނީ ބާކީވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އުރުދުގާނާ ބައްދަލުކުރުމު ްނ‬ ‫‪ 2014‬ގެ ތަރި އަށް ޖަރުމަން އޮޒިލާއި ގުން ޑޮގާނަށް ފާޑުކިޔުން‬ ‫ޓީމުން ޖާގައެއް ނުލިބުނު‬

‫އެފްއޭ ކަޕް ކުރި ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ ވެރިޔާ‬

‫ވޯލްޑް ކަޕްގައި ޖަރުމަނު ހިމެނެނީ މެކްސިކޯ އާއި‬

‫މިއުނިކް (މެއި ‪ - )17‬ޖަރުމަނަށް ‪ 2014‬ވަނަ‬ ‫ކށްދިން ލަނޑު ޖެހި‬ ‫ވލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ޮ‬ ‫އަހަރުގެ ޯ‬

‫ކރެއާ އަދި ސްވިޑެންއާ އެކު ގްރޫޕް އެފްގަ‬ ‫ދެކުނު ޮ‬

‫ޑޓްމަންޑުގެ ވިންގް މާރިއޯ ގޮޓްޒާ އަށް މި‬ ‫ބޮރޫޝިއާ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ޓީމުން ފުރުސަތު‬ ‫ފަހަރުގެ ޯ‬ ‫ނުލިބުނެވެ‪.‬‬

‫ޖަރުމަނު ސްކޮޑު‬

‫އަންނަ މަހު ރަޝިއާގައި ފަށާ މުބާރާތަށްދާ‬ ‫ކޑުގައި ގޮޓްޒާގެ‬ ‫ޖަރުމަނު ޓީމުގެ ޕްރޮވިޝަނަލް ސް ޮ‬

‫ނ (ބަޔާ ލެވަކޫސަން)‪،‬‬ ‫ގޯލްކީޕަރުން‪ :‬ބާންޑް ލެ ޯ‬

‫ނަން ނުހިމެނެ އެވެ‪ .‬މި ސްކޮޑުގައި ‪ 27‬ކުޅުންތެރިން‬

‫މާކް އަންދްރޭ ޓާ ސްޓެގެން (ބާސެލޯނާ)‪ ،‬ކެވިން‬

‫ހިމެނޭއިރު‪ ،‬މުބާރާތުގެ ކުރިން އިތުރު ހަތަރު‬

‫ނޔާ (ބަޔާން މިއުނިކް)‬ ‫ޓްރަޕް (ޕީއެސްޖީ)‪ ،‬މެނުއަލް ޯ‬

‫ކުޅުންތެރިއަކު ބާކީ ކުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޓެން (ބަޔާން މިއުނިކް)‪،‬‬ ‫ޑިފެންޑަރުން‪ :‬ޖެރޯމް ޯ‬

‫އިސްތަންބޫލް‪ ،‬ތުރުކީ (މެއި ‪ - )17w‬ތުރުކީގެ‬

‫ބައްދަލުވުމާ ގުޅިގެން ޖަރުމަނު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން‬

‫ޔނަސް ހެކްޓާ‬ ‫މަތިއަސް ގިންޓާ (މޮންޗެންގްލަޑްބެކް)‪ޮ ،‬‬

‫ރައީސް ރަޖަބު ތައްޔިބު އުރުދުގާންއާ އެކު ޖަރުމަނުގެ‬

‫ވަނީ މި ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫ފަހަކަށް އައިސް އެންމެ ރަނގަޅު ކުޅުން ދައްކަން‬

‫(ކޮލޯން)‪ ،‬މެޓް ހަމެލްސް (ބަޔާން މިއުނިކް)‪ ،‬ޔޯޝުއާ‬

‫ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ މެސުޓް‬

‫ވލްޑް ކަޕަށްދާ ޖަރުމަނު‬ ‫ފާޑުކިޔަމުންނެވެ‪ .‬އަދި ޯ‬

‫ވަނީ އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ‪ .‬ފަހަކަށް އައިސް‬

‫ކިމިޗް (ބަޔާން މިއުނިކް)‪ ،‬މާވިން ޕްލެޓެންހާޑް (ހާތާ‬

‫ޑގާން ބައްދަލުކުރުމުން‬ ‫އޒިލް އާއި އިލްކާއި ގުން ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކޑުން މި ދެ ކުޅުންތެރިން ބާކީ ކުރަން ވެސް‬ ‫ސް ޮ‬

‫ޖަރުމަނު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކުގައި ވެސް‬

‫އ ރޫޑިގާ (ޗެލްސީ)‪ ،‬ނިކްލަސް ސޫލާ‬ ‫ބާލިން)‪ ،‬އެންޓޯނި ޯ‬

‫ޖަރުމަނު އެފްއޭ އާއި އެ ގައުމުގެ ސަޕޯޓަރުން އެ ދެ‬

‫ގވާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެހެން‬ ‫ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ ޮ‬

‫ލ ފުރުސަތު ނުދެ‬ ‫ގޓްޒާ އަށް ޖަރުމަނު ކޯޗު ޔަކީމް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ޔނަތަން ޓާ (ބަޔާ ލެވަކޫސަން)‬ ‫(ބަޔާން މިއުނިކް)‪ޮ ،‬‬

‫ބޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅުންތެރިންނަށް ވަރަށް ޮ‬

‫ނަމަވެސް ޖަރުމަނު އެފްއޭ އިން ނެރުނު ޕްރޮވިޝަނަލް‬

‫އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ގޮޓްޒާ އަށް‬

‫މިޑްފީލްޑަރުން‪ :‬ޖޫލިއަން ބްރަންޑް (ބަޔާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އޒިލް ޖަރުމަނު ގައުމީ ޓީމަށް‬ ‫ގުންޑޮގާން އާއި ޮ‬

‫ކޑުގައި މި ދެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސް ޮ‬

‫ލެވަކޫސަން)‪ ،‬ޖޫލިއަން ޑްރެކްސްލާ (ޕީއެސްޖީ)‪،‬‬

‫ކުޅުނު ނަމަވެސް މި ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ތުރުކީ އަށް‬

‫ބަލާއިރު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް‬

‫ގރެޓްސްކާ (ޝާލްކާ)‪ ،‬އިލްކާއި ގޮންޑޮގާން‬ ‫ލެއޯން ޮ‬

‫އުފަން ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ‪ .‬ލަންޑަންގެ ހޮޓެލެއްގައި‬

‫ވިދާޅުވީ މިއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި‬

‫ވަންދެން ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުރި ބަޔާން މިއުނިކްގެ‬

‫(މެންޗެސްޓާ ސިޓީ)‪ ،‬ސެމީ ކެޑީރާ (ޔުވެންޓަސް)‪،‬‬

‫އޒިލް އާއި ގުންޑޮގާންގެ‬ ‫ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ޮ‬

‫ޖަރުމަނުގެ ގިނަ ކަންތައްތަކަކީ އުރުދުގާންގެ ވިސްނުމާ‬

‫ނޔާ ވަނީ ޓީމުގައި ހިމަނައިފަ‬ ‫ކީޕަރު މެނުއަލް ޯ‬

‫ޓނީ ކްރޫސް (ރެއާލް މެޑްރިޑް)‪ ،‬މެސުޓް އޮޒިލް‬ ‫ޯ‬

‫އިތުރުން އެވަޓަން އަށް ކުޅޭ ތުރުކީގެ ގައުމީ ޓީމު‬

‫ކށް ހިނގާ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫މުޅިން ތަފާތު ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފަޔަށް ލިބުނު ސީރިއަސް‬

‫(އާސެނަލް)‪ ،‬ސަބެސްޓިއަން ރޫޑީ (ބަޔާން މިއުނިކް)‪،‬‬

‫ޓސުން ވެސް ބައިވެރިވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފޯވާޑް ސެންކް ޮ‬

‫އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުނު‬

‫ރއީ ސާނޭ (މެންޗެސްޓާ ސިޓީ)‬ ‫ލެ ޯ‬

‫މި ފަހަރު ޓީމުގައި ހިމެނޭ ކުޅުންތެރިންނަށް‬

‫ނޔާގެ މެޗު ފިޓްނަސް ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި‬ ‫ޯ‬ ‫ޓެސްޓް ކުރާނެ ކަމަށް ޖަރުމަނު އެފްއޭ އިން ދާދި‬ ‫ފަހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކްލަބްތަކުން ޖަރުމަނު‬ ‫ޓީމުގައި ހިމެނުނީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ލިރޯއި ސާނޭ‬

‫ގމޭޒް (ސްޓުޓްގާޓް)‪،‬‬ ‫ފޯވާޑުން‪ :‬މާރިއޯ ޯ‬

‫އޒިލް އާއި ގުންޑޮގާން ވަނީ‬ ‫މި ބައްދަލުވުމުގައި ޮ‬

‫ޑގާން ނަގާފައިވާ‬ ‫އުރުދުގާންއާ އެކު އޮޒިލް އާއި ގުން ޮ‬ ‫ޓ އަކީ ސިޔާސީ މަންފާއެއް ނެގޭނެ ފޮޓޯއެއް‬ ‫ފޮ ޯ‬

‫ޖޒީއެއް އުރުދުގާން‬ ‫އެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކުޅޭ ކްލަބް ޯ‬

‫ގސް ނަތީޖާތަކެއް ނުކުތުމުގެ‬ ‫ކަމަށާއި އޭގެ އިން ޯ‬

‫އޒިލް އާއި ގުންޑޮގާން‬ ‫އަށް ހަދިޔާ ކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި ޮ‬

‫އތް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުރުސަތު ޮ‬

‫ތޯމަސް މުލާ (ބަޔާން މިއުނިކް)‪ ،‬ނިލްސް ޕެޓަސަން‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި އުރުދުގާން އަށް ސަޕޯޓް‬ ‫ޯ‬ ‫ވަނީ‬

‫ބރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑް)‪،‬‬ ‫(ފްރެއިބާގް)‪ ،‬މާކޯ ރެއުސް ( ޮ‬

‫އތް ކަމަށް ބުނެ ޝުއޫރު ފާޅުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫މ ވާނާ (އާރްބީ ލިޕްޒިގު)‬ ‫ޓި ޯ‬

‫ޖަރުމަނު އެފްއޭގެ ރައީސް ރެއިންހާޑް ގްރިންޑެލް‬

‫ގތުން ބަލާއިރު ޖަރުމަނާއި ތުރުކީ‬ ‫ސިޔާސީ ޮ‬

‫ޑގާން‪ ،‬އާސެނަލްގެ މެސުޓް އޮޒިލް‬ ‫އާއި އިލްކާއި ގުން ޮ‬

‫ބޑަށް ހިޔާލު ތަފާތު ގައުމަކަށްވާއިރު‪،‬‬ ‫އަކީ ވަރަށް ޮ‬

‫ޓނިއޯ ރޫޑިގާ ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އާއި ޗެލްސީގެ އެން ޯ‬

‫އޒިލް އާއި ގުންޑޮގާން ބޭއްވި‬ ‫އުރުދުގާންއާ އެކު ޮ‬

‫ޖަރުމަނު އެފްއޭގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުރި‬ ‫ހފް ވިދާޅުވީ މި ކަމާ‬ ‫ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އޮލިވިއޭ ބިއަ ޯ‬ ‫އޒިލްއާ ވާހަކަ ދައްކާނެ‬ ‫ގތުން ގުންޑޮގާން އާއި ޮ‬ ‫ގުޅޭ ޮ‬ ‫ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬


‫ޚަބަރު‬ ‫‪ 12‬މެމްބަރުންގެ ދައުވާ ކުރިއަށް‬ ‫ގެންދިއުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަނީ‬ ‫މައްޗަށް ވެސް ކުރަނީ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ‬

‫‪ 17‬މެއި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪26‬‬

‫ސ‪ 5:‬އާ ގުޅޭ‬ ‫އެކަން ވަކީލުން ފާހަގަ ކުރެއްވުމުން ގާޒީ އާއި‬

‫ގތުން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން‬ ‫އެކަމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ދައުވާ ސާފުނުވާ ކަމަށް ބުނެ ވަކީލުންގެ‬ ‫ސުވާލުތަކެއް‬

‫މުވައްޒަފަކަށް ގަސްދުގައި ހުރަސް އެޅުމުގެ ދައުވާ‬

‫ދައުލަތުގެ ވަކީލުން ވެސް އެ ލިޔުންތައް ބެލިއިރު‬

‫މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ފަހު ދައުލަތުން ވަނީ‬

‫އެވެ‪ .‬މިއީ‪ ،‬މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް‬

‫ބައެއް މައުލޫމާތު މަދު ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުމުން ދިފާއީ‬

‫ކޓަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ސިޓީއާ‬ ‫ސިޓީއެއް މިއަދު ޯ‬

‫އެއްފަހަރާ ދައުވާކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪.‬‬

‫ކށްލަން ޖެހޭ ކަމަށް‬ ‫ވަކީލުން ވަނީ އެ ދައުވާ ބޭރު ޮ‬

‫ގތުގައި މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ‬ ‫ހަވާލާދީ ދައުލަތުން ބުނި ޮ‬

‫ބުނެ އިޖްރާއީ ނުކުތާއެއް ނަގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަންކަން ވަރުގަދަ ކުރަން އެދި މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން‬

‫ދައުވާ ސާފު ނުވާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ސުވާލުތައް‬

‫ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީ ފޮނުވީ މެމްބަރުން‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން މެމްބަރުން‬ ‫ދައުލަތާ ކުރިމަތި ޮ‬

‫ކޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި‬ ‫އެކެއްގައި ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ހުސައިން ވިދާޅުވީ ސިއްރު ލިޔުންތައް ނެތް ނަމަ‬

‫ގަދަކަމުން މަޖިލީހަށް ވެންނެވި ދުވަހުގެ ހެނދުނު‬

‫މަޖިލީހަށް ވަން ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް‬

‫އތުމުން އެކަން ދިފާއެއްގެ‬ ‫މެމްބަރުންނާ ގުޅޭ ބައެއް ޮ‬

‫މައްސަލައާ ގުޅޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތާއި ތަފްސީލުތައް‬

‫‪ 10:30‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫އެއްވެސް މެމްބަރަކަށް ނުވަދެވޭނެ ކަން މެމްބަރުންނަށް‬

‫ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރުމުންނާއި މެމްބަރުންނަށް ލިބުނު‬

‫ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޖިނާއީ‬

‫މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ މެދު ގޮތެއް‬ ‫ކޓުން ހަމަޖެއްސީ ފެބުރުއަރީ‬ ‫ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫ދިފާއީ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ހިސާން‬

‫ގތަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ޑިފެންސް‬ ‫އެ ޮ‬

‫މިއަދުގެ އަޑުއެހުމުގައި ދިފާއީ ވަކީލުން ވަނީ އެ‬

‫ތ ވަކީލުން ސުވާލުކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫އަންގާފައިވޭ ޯ‬

‫ލިޔުންތަކުގައި ބައެއް މައްސަލަތައް ހުރިކަން ދިފާއީ‬

‫އިޖުރާއާތުގެ ގާނޫނުގައި ބުނާއިރު އެކަން އެ‬

‫މިނިސްޓްރީގައި އެދުމުން އެކަމުގައި އެހީތެރިކަން‬

‫ޖަވާބުގައި ދައުލަތުން ބުނީ އެ ދައުވާކުރަނީ‬

‫ވަކީލުން ފާހަގަ ކުރެއްވުމުންނެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލައިގައި ފުރިހަމަވެފައި ނެތް ކަމަށެވެ‪ .‬ލިޔުންތައް‬

‫ކށް ދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން ސިފައިން‬ ‫ފޯރު ޮ‬

‫މަޖިލީހުގެ އިދާރާއަށް ވަދެފައިވާތީ ނޫން ކަމަށާއި އެ‬

‫ކޓުގެ އަމުރާ ގުޅޭ ބައި އިޖްރާއީ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ހަމަ ކުރަންޖެހޭނީ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ނޫން‬

‫ކށް އެހީއަށް އެދުނީ ޖެހިގެން އައި ދުވަހު‬ ‫ރަސްމީ ޮ‬

‫ދައުވާ ކުރަނީ މަޖިލިސް ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދު‬

‫ގތުގައި ނެންގެވީ މެމްބަރު ވައްޑެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނުކުތާއެއްގެ ޮ‬

‫ފނުވާއިރު ވެސް އެކަން ފުރިހަމަ‬ ‫ކަމަށާއި ކޯޓަށް ޮ‬

‫ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭގެކުރިން ވެސް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް‬

‫ކށް‪ ،‬އެ ސަރަހައްދަށް ވަދެފައިވާތީ‬ ‫ބަންދު ކޮށްފައި ވަނި ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަންނަން އުޅުމުން‬

‫އންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪ ،‬ހިސާން‬ ‫ވެފައި ޮ‬

‫އެހީއަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ ދައުވާ ކުރަނީ ވެސް ކޮންމެހެން‬

‫ޖިނާއީ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ‬

‫އެދިވަޑައިގަތީ އެ ދައުވާ ބޭރުކޮށްލުމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އެކަމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް‬ ‫ދައުލަތުން ބުނި ޮ‬

‫މެމްބަރުންތަކެއް އެ އަމަލު ހިންގައިގެން ނޫން ކަމަށް‬

‫ޕލިސް ކޮމިޝަނަރު‬ ‫ދޭން ފޯނުން އެދުނީ އޭރުގެ ޮ‬

‫ދައުލަތުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އތް ކަމަށާއި އެހެންވެ‬ ‫އަމުރުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައި އެބަ ޮ‬ ‫އެ ދައުވާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުގެ އެ އަމުރުގެ އެއްވެސް ބައެއް އެ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އެކަމަކު ދައުލަތުން އެކަމަށް ދެކޮޅު ހެދި އެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެ މައްސަލާގެ އިބްތިދާއީ‬

‫އފް ޑިފެންސް ފޯސް އަހްމަދު‬ ‫އަހްމަދު އަރީފް‪ ،‬ޗީފް ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬ދައުލަތުން ބުނީ އިބްތިދާއީ‬ ‫މަރުހަލާކަން ފާހަގަ ޮ‬

‫ޝިޔާމަށް ގުޅުއްވައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ތ މައްސަލަ ބައްލަވާ‬ ‫ކޯޓުން ފަހުން ބާތިލް ކޮށްފައިވޭ ޯ‬

‫މަރުހަލާގެ ބޭނުމަކީ ލިޔުންތައް ހަމަވެފައި އޮތްތޯ‬

‫މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް‬

‫ގތަށް ބުނުމުން‪ ،‬ދިފާއީ ވަކީލުންގެ‬ ‫ދައުލަތުން އެ ޮ‬ ‫ޓީމުގައި ހިމެނޭ ވަކީލް އަހުމަދު އަބްދުﷲ އަފީފް‬ ‫ވިދާޅުވީ އެ ދައުވާ ކުރަނީ މަޖިލީހަށް ވަދެގެން ނޫން‬

‫ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ސުވާލު ކުރެއްވުމުން ވައްޑެ‬

‫ކަށަވަރު ކުރުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ލިޔުންތަކުގައި‬

‫ފޮނުވި ސިޓީ އެ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު ވަގުތު‬

‫ކަމަށް ދައުލަތުން ބުނާއިރު‪ ،‬މަޖިލިސް ވަށައިގެންވާ‬

‫ވިދާޅުވީ އެ އަމުރުގެ ބައެއް ބައިތައް ބާތިލް ކުރިޔަސް‪،‬‬

‫ދައުލަތުން ހުށަހަޅާ ބައެއް ހެކި ހިމަނާފައި ހުއްޓަސް‪،‬‬

‫ބަޔާންކޮށް‪ ،‬ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި ސިޓީ‬

‫ސަރަހައްދު ބަންދު ކުރުމަކީ މަޖިލީހަށް ވަނުން މަނާ‬

‫މެމްބަރުންނާ ގުޅޭ ބައި މިހާތަނަށް ވެސް ބާތިލް‬

‫ހެކި ހާމަ ކުރުމަކީ ވަކި މަރުހަލާއެއް ކަމަށްވާތީ‬

‫ދައުލަތުން ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅިޔަސް‪ ،‬ދިފާއީ ވަކީލުން‬

‫ތ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކުރީ ކަމަށް ނުވަނީ ޯ‬

‫ކޮށްފައި ނެތް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ‪ 12‬މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި‬

‫ލިޔުންތަކުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާ ބޭރުކޮށްލަން‬

‫ވަނީ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް‬

‫މަޖިލީހަށް ވަނުން މަނާ ނުކުރިޔަސް‪ ،‬މަޖިލިސް‬

‫ނުގެއްލޭ ކަމަށް ކަނޑައެޅި ބަޔަށް އަމަލު ކުރުން ފަސް‬

‫ދައުލަތުން ދެކޮޅު ހެދި އެވެ‪.‬‬

‫ފޮނުވި އަސްލު ސިޓީ ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދު ބަންދު ކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް‬

‫ގތުގައި ވަކީލް ހިސާން ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ‬ ‫ސަބަބެއްގެ ޮ‬

‫ތ ވިދާޅުވެ‪ ،‬އޭނާ ދައުލަތާ ސުވާލު‬ ‫މަނާ ކުރުން ނޫން ޯ‬

‫ކަމަށް ބުނެވޭނެ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށް ވައްޑެ ވިދާޅުވި‬

‫ކޓުގެ އަމުރާ ގުޅޭގޮތުން‬ ‫އާރިފް ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ސިޓީ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު ވަގުތު ކަށަވަރު ކުރެވޭނީ‬

‫ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފާހަގަކުރި ނުކުތާއަށް ދައުލަތުން އަންނަ އަންގާރަ‬

‫އެ ސިޓީ ލިބުނު ކަމަށް ޖަހާ އެންޓްރީ ތަތްގަނޑަށް‬

‫ދުވަހު ޖަވާބުދާރީވުމުން އަންނަ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި‬

‫ބަލައިގެން ކަމަށް ވުމެވެ‪ .‬މަޖިލީހުގެ ސިޓީ ލިބުނީ‬

‫ސަރަހައްދު ބަންދުކުރީ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ‬

‫ދުވަހު އެ ދައުވާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާ މެދު ގޮތެއް‬

‫ވަކި ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ބުނެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން‬

‫ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މަޖިލީހުން އެދިގެން ކަމަށާއި‬

‫ނިންމަވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފނުވިޔަސް‪ ،‬އެކަން ގަބޫލުކުރަން ދަތިވާ‬ ‫ވަކި ސިޓީއެއް ޮ‬

‫އެދުވަހު އެ ސަރަހައްދަށް ވަދެވޭނީ ހަމައެކަނި‬

‫ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މުވައްޒަފުންނަށް ކަމަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އތަސް‪ ،‬އެއީ އެ ބައި ބާތިލްކުރީ‬ ‫ކުރުމުގެ އަމުރެއް ޮ‬

‫އެ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން އެދުނީ އެކަމަށް‬ ‫ޖަވާބުދާރީވުމަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ދިނުމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންވެ‪ ،‬އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހާ ހަމައަށް އެ‬

‫ދެ ފަރާތުގެ ވާހަކަތައް އަޑުއެއްސެވުމަށް ފަހު ގާޒީ‬

‫ފުރުސަތު ގާޒީ އާރިފް ވަނީ ދައުލަތަށް ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވައްޑެ އެ ނުކުތާ ފާހަގަ ކުރެއްވި ފަހުން ދިފާއީ‬ ‫ވަކީލުން ވަނީ ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ދިން ލިޔުންތަކާ‬ ‫ދައުލަތުގެ ވަކީލުން ގެންގުޅޭ ލިޔުންތަކުގައި ދިމާނުވާ‬

‫ނ ބޭނުންވި ސިޓީއެއް ހުށަހަޅަން‬ ‫ދިފާއީ ވަކީލު ް‬ ‫ދައުލަތަށް އެންގި‬ ‫މެމްބަރުން ގަދަކަމުން މަޖިލީހަށް ވެންނެވި ދުވަހު‬

‫ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުނެ އެކަން ފާހަގަކޮށްފަ‬

‫މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަ ކުރަން އެދި‬

‫ޖަވާބުގައި ދައުލަތުގެ ވަކީލުން ބުނީ އެ ސިޓީ‬ ‫އފީހުގެ ވެރިންނާ މަޝްވަރާ‬ ‫ހޯދުމަށް ފަހު ދެވޭނީ ޕީޖީ ޮ‬ ‫ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގާޒީ އާރިފް އެންގެވީ ދިފާއީ ވަކީލުން އެދުނު‬

‫ޖަވާބުގައި ދައުލަތުން ބުނީ މަޖިލިސް ވަށައިގެންވާ‬

‫އެ ދައުވާ ކުރަނީ ހުއްދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނޫން ކަމަށް‬ ‫ވެސް ދައުލަތުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެ‬ ‫ނަމަ ހަތަރު މަހާއި ‪ 24‬ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް‬

‫ގތުން ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިންގެ ތެރެއިން‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫މަޖިލީހުން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވި ސިޓީ އެ‬

‫ގޮތަށް‪ ،‬މަޖިލީހުގެ ސިޓީ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު‬

‫އަންނާނެ އެވެ‪ .‬އެ ހުކުމް އަޔަސް‪ ،‬މެމްބަރުކަމުގެ‬

‫ބައެއް ހެކިންގެ ނަންތައް ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރި‬

‫މިނިސްޓްރީއަށް ލިބުނު ވަގުތު ސާފުކުރަން މެމްބަރުންގެ‬

‫ވަގުތު އެނގޭނެހެން އެންޓްރީ ތަތްގަނޑު ހިމެނޭ ސިޓީ‬

‫ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ހުކުމުގެ މުއްދަތުގައި‬

‫ލިޔުންތަކުގައި ނެތް ކަން ވަކީލުން ފާހަގަކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ފަރާތުން ކުރިން އޮތީ އެދިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހދުމަށް ފަހު ހުށަހެޅުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫މަޖިލީހަށް ހާޒިރެއް ނުވެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫"މި ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ‬ ‫މައްސަލަތަކެއް ނުބަލަން"‬

‫ސ‪ 5:‬އާ ގުޅޭ‬

‫ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި އުޅުނު ބައެއް ބޭބޭފުޅުންނަށް‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬އަދި އެއީ ސިޔާސީ ވަކި ބައެއްގެ ފަހަތުން‬

‫ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދިމަދިމާލުން ބެލި‪ ،‬ކޯޓުތަކުގެ‬

‫ދުވާ ކޮމިޝަނެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހުކުމާ އެކު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ނޫންތޯ އެ‬ ‫ކމިޝަންގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ‪،‬‬ ‫އަންނަނީ‪ޮ "،‬‬ ‫އަޒްލީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އެސެޓްސް ރިކަވަރީ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫މިނިސްޓަރު މިހެން ވިދާޅުވިއިރު‪ ،‬ސަރުކާރުން‬

‫ބަލަން ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކުރީގެ‬ ‫މެމްބަރުންނާއި މިހާރުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާ ގުޅޭ‬

‫ވަނީ މީގެ ‪ 27‬އަހަރު ކުރިން‪ ،‬ސަރުކާރުގެ މަސް‬

‫ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކެއް ވެސް ބަލަމުން އަންނަ‬

‫ރޖެކްޓްސް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން‬ ‫ކުންފުނި‪ ،‬ފިޝަރީޒް ޕް ޮ‬

‫ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ‬ ‫ޑިޕާޓްމަންޓް (އެފްޕީއައިޑީ)ގެ ޮ‬

‫ސްޓޭޓް އެސެޓްސް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަކީ‬

‫ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖުލައި‪،‬‬ ‫‪ 2017 ،20‬ގައި އުފެއްދެވި ކޮމިޝަނެކެވެ‪.‬‬ ‫އެއް އަހަރު ދުވަހަށް އުފެއްދި ކޮމިޝަންގައި‬ ‫ހމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީންގެ އިތުރުން‬ ‫ތިއްބަވަނީ ޯ‬ ‫އފީހުގެ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުޖުތާޒާއި‬ ‫ރައީސް ޮ‬ ‫ހަދީޖާ ހުސައިނާއި އިބްރާހީމް މަހްފޫޒް އަދި މުހައްމަދު‬

‫ކމިޝަނަކީ ވަކި ސަރުކާރަކަށް ނިސްބަތްވާ‬ ‫ޮ‬

‫މލްޑިވްސް ބަނގުރޫޓުވި‬ ‫އާއި ‪ 1999‬ގައި އެއާ ޯ‬

‫ދައުލަތަށް ފައިސާ ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ނިންމާފައިވާ‬

‫ސަލީމް (ރޭނިސް ސަލީމް) އެވެ‪ .‬ކޮމިޝަންގެ‬

‫އތް ކޮމިޝަނެއް‬ ‫މައްސަލަތައް ބަލަން އުފައްދާފައި ޮ‬

‫މައްސަލަ‪ ،‬އެސެޓްސް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން ވަނީ‬

‫ހދުމަށް އެކަށީގެންވާ‬ ‫މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ޯ‬

‫ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަނީ މިނިސްޓަރު އަޒްލީނެވެ‪.‬‬

‫އަގު އުފުލެނީ ރަށްރަށުން ތަކެތި ނުގެންނާތީ‬ ‫ރދަ މަސް ފެށުނުއިރު ދަތުރުވެރިންގެ‬ ‫މި ޯ‬

‫ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނީ‪ ،‬ކަރަލުގެ އަގު އުފުލިފައި‬

‫ގޅިއެއްގައި އިން އެހެން މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި‬ ‫ޮ‬

‫"އަނބު މޫސުން ނިމި މިހާރު ފުވައްމުލަކުން‬

‫މާރުކޭޓުގައި ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ އަގު އުފުލިފައި ވަނީ‬

‫ތއްޑު އާއި އެހެން ބައެއް ރަށްތަކުގެ‬ ‫ވަނީ ހަމައެކަނި ޮ‬

‫ވިއްސާރަވުމުން ދަތުރުފަތުރަށް މިހާރު އައިސްފައިވާ‬

‫އަނބު ލިބުން ވަރަށް މަދުވެއްޖެ‪ .‬އެކަމަކު މި މަސް‬

‫ރަށްރަށުގައި ހައްދާ ތަކެތި މަދުވެގެން ނޫން ކަމަށާއި‬

‫ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުން ލިބިގެން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ‬

‫އުނދަގޫތަކާ ހެދި ވެސް ބާޒާރަށް އެއްޗެހި ގެނައުން‬

‫ނިމެންދެން އަނބު ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ރަށުން އަނބު‬

‫އެ ބާވަތްތައް މާލެއަށް ގެންނަ މިންވަރު ދަށްވެގެން‬

‫ގަބޫލުކުރަން ދަތި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ލަހެވެ‪.‬‬

‫ގޅިއަކުން ވާހަކަ ދެއްކި‬ ‫ގެންނަ ބައެއް މީހުން ބުނޭ‪ޮ "،‬‬

‫ގޅިތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ މީހުން މިއަދު ބުނެފި‬ ‫ކަމަށް ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫"ކަރާ ހައްދާ ރަށްރަށުގެ މީހުންނާ ވާހަކަދެއްކުމުން‬ ‫އެނގޭ ބޭނުންވާ ވަރަށް އެ ރަށްރަށުގައި ކަރާ‬

‫ރޯދަމަސް ފެށޭއިރު ބާޒާރުގައި ކަރަ އާއި ދޮންކެޔޮ‬

‫ގތެއް ނެތް ކަމަށް‬ ‫އެބަހުރިކަން‪ .‬އެކަމަކު ގެނެވޭނެ ޮ‬

‫އަދި މިރުސް ފަދަ ބާވަތްތައް ގިނަ އަދަދަކަށް ހުރެ‬

‫ބުނަނީ‪ "،‬ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮނޑިއެއްގައި ހުރި‬

‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މިފަހަރު ފެންނަނީ އެއާ މުޅިން‬

‫މީހަކު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހިލާފަށެވެ‪.‬‬ ‫ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓާއި ލޯކަލް މާރުކޭޓުން‬

‫"އެ މީހުން ބަލަނީ ކަރަލުގެ އަގު އުފުލޭ‬

‫ދޮންކެޔޮ ވަކެއްގެ އަގު ‪10‬ރ‪ .‬އުފުލިފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޔގަނޑެއް މިހާރު ލިބެނީ‬ ‫ހެޔޮވަރު ސައިޒުގެ ދޮންކެ ޮ‬ ‫‪400‬ރ‪ .‬އާއި ‪700‬ރ‪ .‬އާ ދެމެދުގެ އަގެއްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބާޒާރުގައި މިހާރު އެވްރެޖްކޮށް މިރުހުގެ އަގު‬ ‫އުޅެނީ ކިލޯއެއް ‪ 150‬އާއި ‪450‬ރ‪ .‬އަށެވެ‪.‬‬ ‫އތް ތަނުގައި މިރުހުގެ އަގުތައް‬ ‫"ކުރިޔަށް ޮ‬

‫މީހަކު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވެސް ބުނީ ރަށްރަށުން ތަކެތި ގެންނަ‬ ‫ބޑަށް މަދުވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫މިންވަރު ވަރަށް ޮ‬ ‫އތް ދިހަ ވަރަކަށް ދުވަހާ‬ ‫ތަކެތީގެ އަގުތައް ކުރިޔަށް ޮ‬ ‫ހަމަޔަށް އުފުލޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މިންވަރަށް‪ .‬ދެން މިތަނަށް ގެންނަނީ ކިރިޔަކިރިޔާ‬

‫ވެސް އުފުލޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ‪ .‬މިފަހަރު ރޯދަމަސް‬

‫ރދަމަސް ފެށުއިރު‬ ‫ވެސް ފެންނަނީ އެއް މަންޒަރެކެވެ‪ޯ .‬‬

‫ކންމެ އަހަރަކު ވެސް ކަރާ‬ ‫ހިފަހައްޓާލެވޭ ވަރަށް‪ .‬އެއީ ޮ‬

‫ފެށުނުއިރު ވެސް މިރުސް ލިބުނު މިންވަރު މަދު‪"،‬‬

‫ތަކެތީގެ އަގުތައް ދާނީ މައްޗަށް‪ .‬ނަމަވެސް ފަހު‬

‫ބޑަށް މަދުވެ‪،‬‬ ‫އާއްމުކޮށް ވިއްކާ ގިނަ ބާވަތްތައް ވަރަށް ޮ‬

‫ގެންނަ ރަށްރަށުން ހަދާ ގޮތެއް‪".‬‬

‫ގޅިއެއްގައި އިން މީހަކު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ދިހައިން ފެށިގެން އަގުތައް ތިރިވާން ފަށާނެ‪ "،‬އޭނާ‬

‫ބޑަށް އުފުލިފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަގުތައް ވެސް ވަރަށް ޮ‬ ‫ބާޒާރުގައި ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު ‪35‬ރ‪.‬‬ ‫އަށް އުފުލިފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބާ ބެހޭ ގޮތުން‬

‫އޭނާ ބުނީ ކަރަލުގެ އިތުރުން މިރުހާއި ދޮންކޭލުގެ‬

‫ކށް ފަނި ގިރަން ބޭނުންކުރާ ގިނަ‬ ‫ރޯދަމަހު އާއްމު ޮ‬

‫އަގު ވެސް އުފުލިފައި ވަނީ މާލެއަށް ގެންނަ އަދަދު‬

‫ބޑެވެ‪ .‬އެގޮތުން އަނބެއްގެ‬ ‫ބާވަތްތަކުގެ އަގުތައް ވެސް ޮ‬

‫މަދުވުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެވްރެޖް އަގަކީ ‪20‬ރ‪ .‬އެވެ‪.‬‬

‫ރދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހަ ދުވަހު‬ ‫"އާއްމުކޮށް ޯ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬


‫‪ 17‬މެއި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ފަތިސްހަނދުވަރު‬

‫ސ‪ 13:‬އާ ގުޅޭ‬

‫ޖެނީ އެނބުރިލިއެވެ‪ .‬އޭރު ޖެނީގެ ލޯ ހުރީ ކަރުނުން ތެމިފައެވެ‪.‬‬

‫ލޯބިވީ ޖެނީދެކެއެއް ނޫން‪ .‬ސާޖިދު ކޮއްކޮ ދެކެ‪ .‬ބައްޕަ ދެކެއެއް‬

‫ޖިނާއަށް ލިބުނީ ހައިރާންކަމެކެވެ‪ .‬ދަރިފުޅުގެ ހިތަށް ތަދުވާން ޖެހޭ‬

‫ނޫން‪ .‬ސާޖިދުގެ ބައްޕަ ދެކެ‪ .‬ކީއްކުރަން އާދޭސްކުރަން މަންމަ ގާތަށް‬

‫ކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވެއެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޙަޤީޤަތުގައި އެ ކަރުނަ‬

‫އަނެއްކާ ދާންވީ؟ އަހަރުމެންނަށް މަންމަ ކަންތައް ކުރި ގޮތް ދަރިފުޅު‬

‫ކިޔައިދެނީ ކޮން ވާހަކައެއްކަން ޖިނާއަށް އެނގެއެވެ‪ .‬އެނގޭކަމަށް‬

‫ހަނދާން ނެތުނީތަ؟"‬

‫ހެދެން ބޭނުން ނުވީއެވެ‪.‬‬ ‫"ލޮލަށް އެއްޗެއް ވެއްޓުނީތަ ދަރިފުޅާ؟" ދަރިފުޅުގެ ލޮލުން ކަރުނަ‬ ‫ފުހެދެމުން ޖިނާ ބުންޏެވެ‪" .‬އެއްކަލަ މީހުން މިރޭ ތިބޭނެ އަލިގުޅަ‬ ‫ބަލަން ނުކުމެ‪ .‬އެ މީހުން ބިރުން އަނބުރައިގަންނަ ވަރު ކޮށްލަން‬ ‫ޖެހޭނެ‪ .‬ހުންނާނެ ފޯރި‪".‬‬ ‫ކަރުނަ ފުހެދިނުމަށް ފަހު ޖެނީގެ ކޮނޑުގައި ޖިނާ ފިރުމައިލިއެވެ‪.‬‬ ‫ޖެނީ ގާތަށް ވަގުތުން ރުޅިއައެވެ‪ .‬ބައްޕަގެ އަތް ފޮޅުވައިލިއެވެ‪.‬‬ ‫"ބައްޕާ!" ޖެނީ ހިތުގައިޖެހިފައި ބުންޏެވެ‪" .‬އަހަންނަކަށް ނޫޅެވޭނެ‬ ‫މިހެނެއް‪ .‬މީ ވަރަށް އުނދަގޫ ގޮތެއް‪ .‬އަހަރެން އުފަލެއް ނުވޭ! އުފާވާ‬ ‫ކަމަށް ހެދިގެން އުޅެނީ‪ .‬މިހާރު ވަރުބަލިވެއްޖެ!"‬ ‫ޖިނާގެ މޫނުމައްޗަށް ނުތަނަވަސްކަން ވެރިވިއެވެ‪ .‬އެހާ އަވަހަށް‬

‫"އެ ދުވަސް މިހާރު މާޒީ ވެއްޖެއްނު ބައްޕާ!" ޖެނީ ވަރަށް‬ ‫މަޑުމައިތިރިކަމާ އެކުގައި ބުންޏެވެ‪" .‬ބޭބެ ވެސް‪ ،‬ސާޖިދު ކޮއްކޮ ވެސް‬ ‫މިހާރު މަރުވެއްޖެ!"‬ ‫އެ ދެބަފައިން މަރުވި ހާދިސާ ޖިނާގެ ލޯކުރިމަތީގައި ވިދުވަރެއްހެން‬ ‫ފިޔަޖަހައިލިއެވެ‪ .‬ސާޖިދު މަރުވީ އިހުސާން ހެދި ފަންޑިތައެއްގެ‬ ‫ސަބަބުންނެވެ‪ .‬އިހުސާނަކީ ޒޫނާގެ ފިރިމީހާއެވެ‪ .‬ޖެނީ އޭރު އުޅުނީ‬ ‫އިހުސާންގެ ގޭގައެވެ‪ .‬ޖެނީއާ ދޭތެރޭގައި އިހުސާނަށް ޝައްކުވީއެވެ‪.‬‬ ‫ޖެނީއަކީ އަވަށްޓެހި ކުއްޖެއް ކަމަށް ހީވީއެވެ‪ .‬އެހެންނަމަވެސް‬ ‫ނުބައިކޮށް ފަންޑިތަ ހެދުމުގެ ސަބަބުން ފަންޑިތައިގެ ސިކާރައަކަށް ވީ‬ ‫ސާޖިދު މަރައިލީ ޖިނާ ކަމަށެވެ‪ .‬ޖެނީގެ ހިތުގަޖެހޭ ކަހަލަ ކަންކަން‬

‫ބަލި ގަބޫލުކުރާ ހިތެއް ޖިނާ ނުވިއެވެ‪ .‬ދަރިފުޅު ބުނަން އުޅެނީ‬ ‫ކީކޭކަން ޖިނާއަށް އެނގެއެވެ‪ .‬ޖިންނިޔަކަށް ވީމައެއް ނޫނެވެ‪ .‬ދަރިފުޅު‬

‫ޒޫނާ ވިހޭ ދެވަނަ ދަރިފުޅުގެ އަތުންނެވެ‪ .‬ޖެނީއާ ޚިލާފަށް ޖެނީގެ‬

‫ލބިވާ ބައްޕައަކަށް ވީތީއެވެ‪ .‬ދަރިފުޅުގެ ވިސްނުމާއި‪،‬‬ ‫ދެކެ ނިހާޔަތަށް ޯ‬

‫ކއަކީ އަވަހަށް ބަދަލުހިފާ ކުއްޖެކެވެ‪.‬‬ ‫ކއް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫"އެއީ ކީއްވެ ދަރިފުޅާ؟" ޖިނާ ސުވާލުކުރިއެވެ‪" .‬ކިހާ މަޖާ! ކިހާ‬ ‫އުފަލުގަ އަހަރުމެން މި އުޅެނީ؟ އެއްވެސް ބިރެއް ނެތް‪ .‬ހާސްކަމެއް‬ ‫ނެތް‪ .‬ކިހާ މިނިވަން‪".‬‬ ‫ޖެނީ ރޯން ފެށިއެވެ‪ .‬ބައްޕައަށް ކަރުނަ ފޮރުވުމުގައި ކުރިން‬

‫"މަންމައަށް މިހާރު އަދަބު ދެވިއްޖެ! ދެން ހިނގާ މަންމައަށް އެހީވަމާ!‬ ‫ހިނގާ މާފުކުރަމާ ބައްޕާ! މަންމަ ހާދަ މިސްވެޔޭ!"‬ ‫"އަހަރެން ވަނީ ފޫހި!" ޖިނާ ރުޅިއައިސްފައި ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"އެހެންނުވާނެ‪ "،‬ޖެނީއަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވުނެވެ‪" .‬ދޮގުނަހަދާ‬

‫ކާމިޔާބު ހޯދި ނަމަވެސް ދެނެއް އެ ކަމެއް ނުވިއެވެ‪ .‬ހިފެހެއްޓިފައި‬ ‫ހުރި ހުރިހައި ކަރުނައެއް ލޮލުގެ ތަންމަތި ދޫކޮށް ބިމަށް އޮހޮރެން‬

‫ހުންނާނީ‪ .‬ތީ ބައްޕަގެ އަސްލު ސިފައެއް ނޫނެއްނު!"‬

‫"އެހެންނުވާނެ ބައްޕާ!" ބައްޕަ ކުރިމަތީގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް‬

‫"އާނ!" ޖިނާ ވެސް އެ ކަމާ އެއްބަސްވިއެވެ‪" .‬މީ މަންމައަށް‬ ‫ލބިވީ‪ .‬މަންމަ ލޯބިވީ‬ ‫ކަމުދިޔަ ސިފަ‪ .‬ބައްޕަ ދެކެއެއް ނޫނޭ މަންމަ ޯ‬

‫ބުނަން ޖެހިލުން ނުވާ ޖެނީ ބުންޏެވެ‪" .‬ތި ހަދަނީ ހުސް ދޮގު‪.‬‬

‫އެ ރަށަށް އައިސް އުޅުނު ޓީޗަރެއް ދެކެ‪ .‬ބުނެވިދާނެ މަންމައަށް ބައްޕަ‬

‫އަހަރުމެންނަކަށް އެއްވެސް އުފަލެއް ނުލިބޭ‪ .‬އަހަރުމެން މި އުޅެންޖެހެނީ‬

‫އޮޅުވާލީއޭ ވެސް‪ .‬ސިކުންތަކު ދެ ފަހަރު މަންމަ އެ ވާހަކަ ގޮވާލާނެ‪".‬‬

‫އުފާވާކަމަށް ހެދިގެން‪ .‬ބައްޕަ އަބަދު ތި މަސައްކަތް ކުރަނީ އަހަރެން‬

‫ކުއްލިއަކަށް ޖިނާ ސިފަ ބަދަލުކޮށްލިއެވެ‪ .‬އިސްކޮޅުން ދިގު‪ ،‬ބިޔަ‬

‫އުފާކުރެވޭތޯ! ރުއްސޭތޯ! އަހަރެން އަބަދު މި އުޅެނީ އަހަރެން‬

‫ޖިންނިއެއްގެ ސިފަޔަށެވެ‪ .‬ޖިނާ ލައިގެން ހުރި އަންނައުނު ވައިތެރެއަށް‬

‫މިހިރީ އުފާވެފަކަމަށް ދެއްކޭތޯ! އަހަރުމެން މި އުޅެނީ އަހަރުމެންނަށް‬

‫ފޭދިގެން ގޮސް ގެއްލުނެވެ‪ .‬މުޅި ގައިގަ ހުރީ ޒާތެއްގެ ދުއްޔެއް ކަހަލަ‬

‫އޮޅުވައިލައިގެން‪ .‬މަންމައަށް ވީ ގޮތް އަހަރުމެން ހަނދާނެއް ނުނެތޭ!‬

‫އެއްޗެއް ލެއްވިފައެވެ‪ .‬އޭގެ މަތިން ތުނި ހުޅުނބުތަކެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް‬

‫މަންމަ އުޅޭ ހާލު ބައްޕަ ވެސް ހަނދާނެއް ނުނެތުނު‪".‬‬

‫ހުއްޓެވެ‪ .‬އަތުގެ އިނގިލިތައް ހިމަވެފައި ދިގެވެ‪ .‬ނިޔަފަތިތައް ތޫނެވެ‪.‬‬

‫ޖިނާ އެއްޗެއް ނުބުނެ އަޑުއަހަން ހުރީއެވެ‪ .‬އިންސާނަކާއި‬

‫ނިތްކުރި ތަނަވަހެވެ‪ .‬ދެ ލޯ ބޮޑެވެ‪ .‬ކަންފަތުގެ ފޫޅާއި ދަތްތަކުގެ‬

‫ޖިންނިއެއްގެ ނަސްލު ހިއްސާކުރާ ޖެނީއަކީ ކިހާ ތޫނުފިލި ކުއްޖެއްކަން‬

‫ކޮޅު ހިމައެވެ‪ .‬ފައި ހުރީ އަހުގެ ފައި ހުންނަ ގޮތަށެވެ‪ .‬އެ ސިފަޔަށް‬

‫ޖިނާއަކަށް ނުއޮޅެއެވެ‪.‬‬

‫ބަދަލުވުމުން‪ ،‬ކުރިން ވާހަކަދެއްކިހެން ޖިނާ ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ‪.‬‬

‫ލލުން ކަރުނަ އަޔަސް އަހަރެން ރޮނީ ކީއްވެގެންތޯ‬ ‫"އަހަރެންގެ ޮ‬

‫އެކަމަކު ޖިނާގެ އަޑު ޖެނީއަށް އިވެއެވެ‪ .‬ހީވަނީ އެއީ ޖެނީގެ ހިތަށްއަރާ‬

‫އަހާކަށް ވެސް ބައްޕައަކަށް ނުކެރޭ‪ "،‬ޖެނީގެ ވާހަކަ ކުރިޔަށް‬

‫އެއްޗެއް ހެންނެވެ‪ .‬ބައްޕައަށް ޖެނީ ޖަވާބުދެނީ ވެސް ހިތުންނެވެ‪.‬‬

‫ގެންދިޔައެވެ‪" .‬ބައްޕަ ހީކުރަނީ‪ ..‬ބައްޕަ ހީކުރަނީ ވާ ކަމެއް ނުވާ‬

‫ހަމަހިމޭން ބަހުރުވަޔަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ކަމަކަށް ހެދީމަ ނިމުނީއޭ‪".‬‬ ‫ދަރިފުޅު ދެކެ ޖިނާ ކިތަންމެ ލޯބިވިޔަސް ދަރިފުޅުގެ ކިބައިގައި‬

‫ލބިވާނެހެން؟" ހިތުގެ‬ ‫"ދަރިފުޅަށް ހީވޭތަ މިހެން ހުއްޓާ މަންމަ ޯ‬ ‫ބަހުރުވައިން ޖިނާ ބުންޏެވެ‪" .‬ނުވާނެ‪ .‬އެކަމަކު މަންމައަކަށް މި‬

‫ހުންނަ ބޯހަރުކަމަކީ ޖިނާ ގަޔާވާ ސިފައެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެހެންނަމަވެސް އެ‬

‫ސިފައެއް ނުދައްކަމޭ! ދެން ކީއްވެހޭ މަންމަ އެހާ ރުޅިއަންނަނީ؟ ޖަވާބު‬

‫ސިފަޔަކީ ޖިނާގެ ފަރާތުން ޖެނީއަށް ވާރުތަވެފައިވާ ސިފައެކެވެ‪.‬‬

‫ބުނަންތަ؟ އަހަރުމެން ދެކެ މިހާރު މަންމަ ފޫހިވަނީ‪ .‬އަހަރުމެން ވެސް‬

‫"އާނ ބައްޕަ ބޭނުމެއް ނޫން‪ ،‬ދަރިފުޅު ތި ރޮނީ މަންމަ ހަނދާން‬ ‫ވެގެންހޭ އަހާކަށް‪ "،‬ރުޅިއައިސްފައި ޖިނާ ބުންޏެވެ‪" .‬އަހަރެންގެ‬ ‫ދިރިއުޅުމަކަށް ޒޫނާއެއް ދެނެއް ނާންނާނެ‪ .‬ދަރިފުޅަށް އަޑުއިވިއްޖެތަ؟‬ ‫އެ މަންމަ ދެނެއް ބައްޕަގެ ދިރިއުޅުމަކަށް ނާންނާނޭ! ދަރިފުޅު ޖެހޭނީ‬ ‫މަންމަ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލަން‪".‬‬

‫އޭނަ ދެކެ ފޫހިވާން ދަސްކުރަންވީ! ހިނގާ އޭނަ ހަނދާން ނައްތާލަމާ!"‬ ‫"އެ ކަން ވާނެތަ؟" ޖެނީ ރައްދުކުރީ ސުވާލެކެވެ‪.‬‬ ‫"އާނ އާނ!" ޖިނާގެ އަޑު ހީވީ ގުގުރިއެއް ހެންނެވެ‪" .‬ވާން‬ ‫ޖެހޭނީ!"‬ ‫ކުއްލިއަކަށް ޖިނާ ވަރަށް ބާރަށް މައްޗަށް އަރައިގެން ދިޔައެވެ‪.‬‬

‫"ކީއްވެތަ ބައްޕާ؟" ޖެނީ އެހިއެވެ‪.‬‬

‫ހީވަނީ ހަވަޔެއް ޖައްވަށް އަރައިގެން ދިޔަހެންނެވެ‪ .‬ޖެނީ ހުރި ފިޔަވަޅު‬

‫"ކީއްވެހޭ؟" ހައިރާންވެފައި ޖިނާ އެހިއެވެ‪" .‬ބައްޕަ ހަމަ ހައިރާން‬

‫މަތީގައި ހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫ވެއްޖެ ދަރިފުޅު ތި ސުވާލު ކުރީތީ ވެސް‪ .‬ހިތްދަތިކަމާ‪ ،‬މަލާމާތާ‪،‬‬ ‫އަނިޔާ ނޫން އެއްޗެއް އޭނަގެ ފަރާތުން އަހަރުމެންނަށް ލިބުނުތަ؟"‬ ‫ޖެނީ އިސްޖަހައިލިއެވެ‪ .‬ދިފާޢުގައި ދެއްކޭނެ ވާހަކައެއް‬

‫"ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ބައްޕަ ޖެހޭނީ ތި ޚިޔާލު ބަދަލުކުރަން‪".‬‬ ‫ހިތާހިތުން ޖެނީ ބުނެލިއެވެ‪.‬‬ ‫އބައިލިއެވެ‪ .‬އުސް‬ ‫ޖިނާގެ އަލިގަނޑު މައްޗަށް އަރައިގެން ގޮސް ޮ‬

‫ނެތީމައެވެ‪ .‬ޖިނާގެ ކަރު ކައިރިން މޭމަތީގައި ޖިނާ ފިރުމައިލިއެވެ‪.‬‬

‫އިމާރާތުގެ ހާމަފެންޑާގައި ހުރީ ޖެނީ އެކަންޏެވެ‪ .‬ޖެހެމުންދިޔަ ފިނި‬

‫އެއީ ޒޫނާ އަންދާލި ތަނެވެ‪ .‬ލަކުނު ލާފައި ހުރި ނަމަވެސް‪ ،‬އެ‬

‫ރޯޅީގެ ވަޔާ އެކުގައި ޖެނީގެ ފަން އިސްތަށިގަނޑު ވަޔާ ވިހުރިވިހުރި‬

‫ހަނދާންތައް ޖިނާގެ ހިތުގައި ވަރަށް ތާޒާއެވެ‪ .‬ޖެނީއަށް އެ ހުރިހައި‬

‫ހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫ކަމެއް އެނގެއެވެ‪ .‬ބައްޕައަށް ޓަކައި ޖެނީގެ ހިތް އޮތީ ހަމްދަރުދީން‬

‫ޙަޤީޤީ ޖިނާއަކީ ޚިޔާލީ ސިފައެއް ނޫނެވެ‪ .‬ދިރިހުރި އިންސާނެކެވެ‪.‬‬

‫ފުރިފައެވެ‪ .‬ބައްޕަ ދިން އޯގާތެރިކަމުގެ ބަދަލުގައި ބައްޕައަށް ލިބުނީ‬

‫ޖިނާ ދިރިއުޅެނީ މާލޭގައެވެ‪ .‬އޭނައަކީ ފިރިއެކެވެ‪ .‬ޒުވާން ތިން ކުދިންގެ‬

‫ފަޟީހަތާއި އަނިޔާއެވެ‪.‬‬

‫ބައްޕައެކެވެ‪ .‬ޖިނާގެ ތިން ދަރިންގެ ތެރެއިން ޝާޒްލީއަކީ ޖިނާގެ ހުރި‬

‫ގތެއް ނުވިޔޭ ބައްޕާ!" ޖިނާއަށް ވިސްނައިދޭން‬ ‫"އަހަރުމެން ހީކުރި ޮ‬

‫ހަމައެކަނި އަންހެންދަރިފުޅެވެ‪ .‬ޒަމާނީ ރަހަތަކާ ގަޔާވާ‪ ،‬އިނގެރޭސި‬

‫ޖެނީ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ‪" .‬މަންމަ ކިތަންމެ ގޯހަސް މަންމަ މަތިން‬

‫ފިލްމު ބަލަން ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖެކެވެ‪ .‬އާދައިގެމަތިން‬

‫އަހަންނަކަށް ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލެވުނު‪ .‬ނޭނގެ ކީއްވެގެން ކަމެއް‪.‬‬

‫ޝާޒްލީ އިނީ ފިލްމު ބަލާށެވެ‪ .‬ޝާޒްލީ ތަނެއްގައި އިށީނދެގެން‬

‫މިހާރު މަންމަޔާ ވަކިވިތާ ތިން އަހަރު މި ވީ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ހުވަފެނުން‬

‫އިނދެއްޖެއްޔާ ޝާޒްލީ ގެންގުޅޭ ބުޅާ އޮންނަނީ އުނގުގައެވެ‪.‬‬

‫މަންމަ ނުފެންނަ ހަމަ އެންމެ ރެޔެއް ވެސް ނުދޭ!"‬ ‫"ހީކޮށްލާ މަންމަ ވެސް އެއީ އަހަރުމެން ދުށް ރީތި ހުވަފެނެކޭ‪".‬‬ ‫ޚިޔާލަކަށް ގެއްލިފައި ހުރި ޖިނާ ބުނެލިއެވެ‪.‬‬ ‫"މަންމަ ގާތަށް ދާން އަހަރެން ބޭނުން ބައްޕާ!" އާދޭހާ އެކުގައި‬ ‫ޖެނީ އެދުނެވެ‪" .‬ޕްލީޒް!"‬ ‫ޖިނާ ގާތަށް އަނެއްކާ ވެސް ރުޅިއައެވެ‪ .‬ޒޫނާގެ ޚިޔާލުތައް ހިތުން‬

‫ކަންނެތްކަމާ އެކުގައި ލޯ ހުޅުވައިގެން އޮތް ބުޅަލުގެ ލޯ ހުޅުވައިގެން‬ ‫އޮތުމަކަށް ކުޅަދާނައެއް ނުވިއެވެ‪ .‬އެންމެ ފަހުން ލޯމަރައިލިއެވެ‪.‬‬ ‫އުމުރުން ސަތާރަ އަހަރުގެ ޝާޒްލީ އިނީ ބުޅަލުގެ ބޮލުގައި ފިރުމާށެވެ‪.‬‬ ‫އޭރު ޓީވީން ފެންނަނީ‪ ،‬ފިލްމު ޓައިޓޭނިކުގައި އެންމެން ކަނޑުވެގެން‬ ‫އުޅޭ މަންޒަރެވެ‪ .‬ޝާޒްލީގެ އަނެއް އަތް އޮތީ‪ ،‬ކައިރީގައި ހުރި ތެއްލި‬ ‫ބަނބުކެޔޮ ދަޅުގެ އެތެރޭގައެވެ‪.‬‬

‫ފުހެލައި ޙަޤީޤަތާ ކުރިމަތިލިއެވެ‪.‬‬ ‫"ދާން ބޭނުމޭ ބައްޕަ ވެސް‪ "،‬ޖިނާ ބުންޏެވެ‪" .‬އެކަމަކު މަންމަ‬

‫ތަ އި ލެ ން ޑު ން މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫"ބައްޕާ!" ވިސްނައިދޭ ކަހަލަ ރާގެއްގައި ޖެނީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބައްޕާ! މަންމަ ދެކެ ފޫހިވާ ނަމަ ބައްޕަ ތި ސިފަޔަކު ނޫން އަބަދު‬

‫ފެށިއެވެ‪.‬‬

‫މެރިން ޑިސްކަވަރީ‬ ‫ސެންޓަރު‬ ‫ރާއް ޖޭގައި ހުޅުވަނީ‬

‫ސާޖިދެވެ‪ .‬ޒޫނާއާއި އިހުސާންގެ ހަމައެކަނި ދަރިފުޅެވެ‪ .‬ޒޫނާ ހީކުރީ‬ ‫ޒޫނާ ކުރާތީ އެ ކަމުގެ ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުންނެވެ‪ .‬އިހުސާން މަރުވީ‬

‫މިޒާޖާއި‪ ،‬ބަހުރުވަ ހިތުދަސް ބައްޕައަކަށް ވީތީއެވެ‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫ނުނިމޭ‬

‫ތައިލެންޑްގެ ފީފީ އައިލެންޑްގައި އިއްޔެ ހުޅުވި މެރިން ޑިސްކަވަރީ‬ ‫ނޅުގައި ވެސް އެފަދަ‬ ‫ސެންޓަރާއެކު‪ ،‬މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު‪ ،‬އެނބޫދޫ ފި ޮ‬ ‫ސެންޓަރެއް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ސިން އެސްޓޭޓް އިން އިއްޔެ ހުޅުވި‬ ‫މެރިން ޑިސްކަވަރީ ސެންޓަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކާ‬ ‫ގުޅޭ މައުލޫމާތު ޓޫރިސްޓުންނަށް ދީ ހޭލުންތެރި ކުރުވުމެވެ‪ .‬އަދި ކަނޑުގެ‬ ‫ދިރުންތަކުގެ މުހިންމުކަން ވެސް މި ސެންޓަރުން އާންމުންނަށް ކިޔައިދޭނެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ފީފީ އައިލެންޑް ވިލެޖްގެ ގޮނޑުދޮށް ކައިރީގައި ހުޅުވި ސެންޓަރުގައި‬ ‫ބޑުމިނުގެ ޓޭންކެއް‬ ‫މިޔަރަށް ކާން ދީ ބެލެހެއްޓުމަށް ‪ 10‬ފޫޓެއްހާ ޮ‬ ‫އފިޝަލަކު ބުނީ އެއީ ފީފީ އައިލެންޑް‬ ‫ބަހައްޓާފައިވެ އެވެ‪ .‬ސެންޓަރުގެ ޮ‬ ‫ވިލެޖްގެ މަސްވެރިންތަކެއް ބޭނި މިޔަރުތަކެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މެރިން ޑިސްކަވަރީ ސެންޓަރުން ކުރާ ކަމަކީ މިޔަރަށް ކާން ދީ ބޮޑު‬ ‫ކުރުމަށް ފަހު ކަނޑަށް ދޫކުރުމެވެ‪ .‬އެތަނުން ހައެއްކަ މިޔަރު ވަނީ ކަނޑަށް‬ ‫ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެއިތުރުން މެރިން ޑިސްކަވަރީ ސެންޓަރުގައި ވަނީ ކުދި ކުދި ކްލައުން‬ ‫ފިޝްއަށް ކާން ދީ ބޮޑު ކުރުމަށް ހާއްސަ ޓޭންކުތަކެއް ބަހައްޓައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސެންޓަރުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ މަސްތަކަށް ވެސް ވަކި ވަރަކަށް‬ ‫ކާން ދީ ބޮޑު ކުރުމަށް ފަހު‪ ،‬ކަނޑަށް ދޫކޮށްލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސެންޓަރުގައި ވަނީ ކްލައުން ފިޝް އާއި އެކި ބާވަތުގެ މިޔަރުތަކާއި‬ ‫ކަނޑުގެ ދިރުންތަކާ ބެހޭ ތަފާތު މައުލޫމާތުތައް ފެންނަން ހުންނާނެހެން‬ ‫ބަހައްޓައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ފީފީ އައިލެންޑްގައި ޓޫރިސްޓުންނަށް މަގުބޫލު ތަފާތު‬ ‫މަންޒިލްތަކުގެ ތަފްސީލްތައް ބެލޭނެ އިންތިޒާމު ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސިންހަ ސްޓޭޓްގެ ޗީފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އޮފިސަރު ޑާކް ކީ ކޫޕާ ވިދާޅުވީ‬ ‫އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ އާންމުންނަށް ކަނޑުގެ ދިރުންތަކާ ބެހޭ‬ ‫ފރުކޮށް ދިނުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މައުލޫމާތު ޯ‬ ‫އެގޮތުން ކްލައުން ފިޝް އާއި ކަނޑުގައި މިޔަރު އުޅޭ ގޮތާއި އާންމުންގެ‬ ‫ފަރާތުން ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ސެންޓަރުން ކިޔައިދިނުމަށް‬ ‫ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ތައިލެންޑްގައި ހުޅުވި ސެންޓަރަށް ވުރެ‪ ،‬ރާއްޖޭގައި‬ ‫ބޑުވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެރިން ޑިސްކަވަރީ ސެންޓަރު ޮ‬ ‫އަދި ސެންޓަރު ގާއިމުކުރުމަށް މެރިން ބައިލޮޖިސްޓުން ރާއްޖެ އަށް‬ ‫ދަތުރުތަކެއް ކުރި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ވަރަށް ރީތި‪ ،‬ވަރަށް ތަފާތު‪ .‬ހާއްސަކޮށް ކަނޑުގެ‬ ‫އަޑި‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ގެއްލުންވަމުން އަންނަކަން‬ ‫އާންމުންނަށް ކިޔައިދީ‪ ،‬ކަނޑުގެ ދިރުންތައް ހިމާޔަތް ކުރަން އެ ކުންފުނިން‬ ‫އތް ޖީލުތަކަށް މިކަމުގެ ފައިދާ ހޯދައި ދިނުމަށެވެ‪.‬‬ ‫މަސައްކަތްކުރަނީ އަންނަން ޮ‬ ‫ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު މަންޒިލެއް ކަމަށްވާ ޔޫން އައިލެންޑް‬ ‫ކައިރީ ހައްދަމުން އަންނަ މުރަކަތައް ބަލައިލުމުގެ ފުރުސަތު ތައިލެންޑްގައި‬ ‫މެރިން ޑިސްކަވަރީ ސެންޓަރު ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ލިބިފައިވެ އެވެ‪ .‬މުރަކަ‬ ‫އާލާކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އެ ރަށް އޮންނަނީ ޓޫރިސްޓުންނަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް‬ ‫ބަންދުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކޭ އެއްގޮތަށް‪ ،‬ފިފީ އައިލެންޑްގެ ފަރުތައް ވެސް‬ ‫ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ޓޫރިސްޓުންގެ އަމަލުތަކުގެ‬ ‫ސަބަބުން ފަރުތައް ހަލާކުވަމުން އަންނާތީ ސިން އެސްޓޭޓް އަންނަނީ‬ ‫ބޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކަން ޮ‬ ‫ކަނޑުގެ ދިރުންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތަކަށް ކުރާ‬ ‫ނޭދެވޭ އަސަރުތައް އާންމުންނަށް އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި‬ ‫ދުނިޔޭގެ އެކިއެކިކޮޅުތަކުގައި އަންނަނީ މެރިން ޑިސްކަވަރީ ސެންޓަރުތައް‬ ‫ގާއިމުކުރަމުންނެވެ‪ .‬ތައިލެންޑްގެ އިތުރުން މޮރިޝަސް އާއި ފިޖީގައި ވެސް‬ ‫މީގެ ސެންޓަރުތައް ހުރެ އެވެ‪.‬‬


‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީ‬

‫‪ 17‬މެއި ‪2018‬‬

‫‪AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD‬‬

‫‪M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives‬‬ ‫‪T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv‬‬

‫ޑރ‪ .‬އިބްރާހިމް އަހުމަދު‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬

‫‪19 May 2018‬‬

‫‪General Practitioner‬‬

‫ކައުންސިލަރ‬

‫‪Counselor‬‬

‫ހެމަންތް‬ ‫އަސޯކާ ރާ ޯ‬ ‫އ‬ ‫އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދު ‪21:00 - 23:00‬‬ ‫‪09:00 - 13:00‬‬ ‫ދާސް‬ ‫‪20:00 - 22:00‬‬ ‫ދާސް‬

‫‪Dr. Seshadri Das‬‬

‫‪09:00 - 10:30‬‬

‫‪Dr. Vijaya Rani‬‬

‫‪09:00 - 14:30‬‬

‫‪Dr. Hemanth‬‬

‫‪20:00 - 23:00‬‬

‫‪Dr. Asoka Rao‬‬ ‫‪Dr. Abdul Azeez Hameed‬‬ ‫‪Dr. Seshadri Das‬‬

‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Physician‬‬

‫ޑރ‪ .‬އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފް‬

‫‪21:00 - 23:00‬‬

‫‪Dr. Abdul Azeez Yoosuf‬‬

‫ޑރ‪ .‬ކަލިމުއްތު‬ ‫ޑރ‪ .‬ކަލިމުއްތު‬

‫‪09:00 - 14:00‬‬

‫‪Dr. Kalimuthu‬‬

‫‪20:15 - 23:00‬‬

‫‪Dr. Kalimuthu‬‬

‫ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު އަލީ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަރިޔަމް ނިޔާޒް‬

‫‪20:00 - 21:00‬‬

‫ޑރ‪ .‬ހަފްސާ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Mohamed Ali‬‬ ‫‪Dr. Mariyam Niyaz‬‬

‫‪ENT‬‬ ‫‪10:00 - 12:00‬‬

‫ދަތުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ރާގަވެންދުރާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ރާގަވެންދުރާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޕްރަތިބާ‬ ‫ޑރ‪ .‬މިއާކާ‬

‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ނީހާ ދާސް‬

‫‪Dr. Mariia Krugova‬‬

‫‪Dental Surgeon‬‬ ‫‪10:30 - 13:30‬‬

‫‪Dr. Raghavendra‬‬

‫‪20:00 - 23:00‬‬

‫‪Dr. Raghavendra‬‬

‫‪09:00 - 14:30‬‬

‫‪Dr. Prathibha‬‬

‫‪20:00 - 23:00‬‬

‫‪Dr. Meacah‬‬

‫‪Dental Surgeon & Pedodontist‬‬ ‫‪20:00 - 23:00‬‬

‫ކަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Dr. Neeha Das‬‬

‫‪Orthopaedician‬‬

‫ޑރ‪ .‬އަބޫ ބަކުރު‬

‫‪13:00 - 14:00‬‬

‫ފ ޝާ ް‬ ‫ނ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޔޫސު ް‬ ‫ސން ފައިސަލް‬ ‫ޑރ‪ .‬ހު ެ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Abu Bucker‬‬ ‫‪Dr. Yoosuf Shan‬‬

‫‪21:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Hussain Faisal‬‬

‫‪20:00 - 21:00‬‬

‫‪Dr. Anton‬‬

‫‪09:00 - 12:00‬‬

‫‪Dr. Rao‬‬

‫ޑރ‪ .‬ރާއޯ‬

‫‪20:00 - 21:00‬‬

‫‪Dr. Rao‬‬

‫ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް ޒާހިރު‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ޑރ‪ .‬އެންޓޮން‬ ‫ޑރ‪ .‬ރާއޯ‬

‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬ ‫ނ ބައްޓި‬ ‫ޑރ‪ .‬ނައި ާ‬ ‫ނ ބައްޓި‬ ‫ޑރ‪ .‬ނައި ާ‬ ‫ޑރ‪ .‬މީތާ ޖޮލީ‬ ‫ޑރ‪ .‬އަނޫޕާމާ‬

‫‪Dr. Ismail Zahir‬‬

‫‪Gyneacologist‬‬ ‫‪12:00 - 13:00‬‬

‫‪Dr. Naina Bhatti‬‬

‫‪20:30 - 21:30‬‬

‫‪Dr. Naina Bhatti‬‬

‫‪12:30 - 13:30‬‬

‫‪Dr. Meetha Jolly‬‬

‫‪11:00 - 12:00‬‬

‫‪Dr. Anupama‬‬

‫ޑރ‪ .‬އަނޫޕާމާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ތަސްނީ ް‬ ‫މ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝިރްމީން‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Thasneem‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Shirmeen‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޒާހިދާ‬

‫‪13:00 - 14:30‬‬

‫‪21:00 - 22:00‬‬

‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Dr. Anupama‬‬

‫‪Iyasha Leena‬‬

‫ފިޒިއޮތެރަޕީ‬

‫‪Physiotherapy‬‬

‫ތ ޝީލާ‬ ‫ސަން ަ‬ ‫ޖާސިން‬

‫‪20:00 - 23:00‬‬

‫‪Santha Sheela‬‬

‫‪09:00 - 14:30‬‬

‫‪Jasin‬‬

‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ބަރަތު ބ‪ .‬ޖޮލީ‬

‫‪Urologist‬‬ ‫‪10:30 - 11:30‬‬

‫‪Dr. Bharat B. Jolly‬‬

‫ޑައެޓީޝަން‬

‫‪Dietician‬‬

‫ޑރ‪ .‬އާސިޔާ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫އާއްމު އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ރަވީ ޝަންކަރް‬

‫‪Asiya A. Raheem‬‬

‫‪General Surgeon‬‬

‫‪09:30 - 14:30‬‬

‫‪Dr. Ravi Shankar‬‬

‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނީ ‪3325979‬‬ ‫ި‬ ‫ފ ި‬ ‫ޒ ޮ‬ ‫އ ެ‬ ‫ތ ަ‬ ‫ރ ީ‬ ‫ޕ ަ‬ ‫އދި ަ‬ ‫ދ ު‬ ‫ތ ެ‬ ‫ގ ެ‬ ‫އޮޕ ި‬ ‫އ ް‬ ‫ޓ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ނ ް‬ ‫ޓ ެ‬ ‫ހ ް‬ ‫އ ެ‬ ‫ދ ު‬ ‫ވ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ށ ު‬ ‫ގ ު‬ ‫ޅ ް‬ ‫އ ާ‬ ‫ވ ީ‬ ‫ނ ‪3025939‬‬

‫ރަމްޟާން މަހު ކްލިނިކް ހުޅުވިފައިހުންނަ ގަޑިތަށް‪:‬‬ ‫‪ 0900‬އިން ‪ 1430‬އަށް‬ ‫ނ ‪ 2300‬އަށް‬ ‫‪ 2000‬އި ް‬ ‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުން‬ ‫ހޯރމޯންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ސުޖާ‬

‫‪-‬‬

‫ލޮލުގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ނަންދަކުމާރު‬

‫‪-‬‬

‫ކަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ރަވިންދްރަ‬

‫‪-‬‬

‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ރާމްގޯޕާލް‬

‫‪-‬‬

‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬އަބީ‬

‫‪-‬‬

‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑު‬

‫ޑރ‪ .‬ސުނިލް‬

‫‪-‬‬

‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކު ެ‬ ‫ގ‬ ‫އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ރެޖީޝް‬

‫‪-‬‬

‫ޑރ‪ .‬އަނޫރާ‬

‫‪-‬‬

‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއް ަ‬ ‫ސ‬ ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވާ(‬ ‫ފުއްޕާމޭގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ވިނީތް‬

‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‪ .‬ޖޮބީ‬

‫‬‫‪-‬‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މިދުނާ‬

‫‪-‬‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ރަންޖިނީ‬

‫‪-‬‬

‫‪Dr. Zahidha‬‬

‫‪Pediatrician‬‬

‫ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް ޝަފީޢު‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ޑރ‪ .‬ނައިނާ ވިކާސް‬ ‫ޑރ‪ .‬ސިނާނަތު‬

‫‪12:45 - 14:30‬‬

‫‪Dr. Naina Vikas‬‬

‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪Dr. Sinaanath‬‬

‫ޑރ‪ .‬ސަމާހަތު‬

‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪Dr. Samahath‬‬

‫ޑރ‪ .‬މުތައްސިމް ސައީދު‬ ‫ޑރ‪ .‬ސިންގް‬ ‫ޑރ‪ .‬ރުކްޝާނާ‬

‫‪20:00 - 21:00‬‬

‫‪Dr. Muthasim Saeed‬‬

‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪Dr. Singh‬‬

‫‪20:00 - 21:30‬‬

‫‪Dr. Rukhsana‬‬

‫ލޮލުގެ ޚާއްސަ‬

‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤް‬ ‫އިޔާޝާ ލީނާ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬ ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Abdulla Musthaq‬‬

‫‪Dr. Hafsa‬‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬މާރިއާ ކުރުގޯވާ‬

‫‪M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives‬‬ ‫‪T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv‬‬

‫‪ 19‬މެއި ‪2018‬‬

‫ރާޒީ ‪Dr. Ibrahim Ahmed Razee 20:00 - 23:00‬‬

‫ޑރ‪ .‬ވިޖަޔަ ރާނީ‬

‫‪AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD‬‬

‫‪19 May 2018‬‬

‫‪ 19‬މެއި ‪2018‬‬

‫އާއްމު ބަލިތަކަށް‬

‫‪17 MAY‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪ 172018‬މެއި‬

‫‪Dr. Ismail Shafeeu‬‬

‫‪Ophthalmologist / Optometrist‬‬

‫ޑރ‪ .‬ނިއުމާ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Niuma‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޖުނައިދު‬

‫‪13:00 - 14:00‬‬

‫‪Dr. Junaid‬‬

‫ފާތިމަތު ނެސްތާ‬

‫‪20:30 - 21:30‬‬

‫‪Fathimath Nestha‬‬

‫ހަމުގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Dermatologist‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޝެބީ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ޑރ‪ .‬އާދިލް ރަޝީދް‬ ‫ޑރ‪ .‬ރީމާ‬

‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪Dr. Adil Rasheed‬‬

‫‪21:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Reema‬‬

‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓް‬

‫‪Dr. Shebi‬‬

‫‪Radiologist‬‬

‫ޑރ‪ .‬ތަހްސީނާ‬

‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪Dr. Thahseena‬‬

‫ޑރ‪ .‬ފާތިމަތު މުފްލިހާ‬

‫‪20:30 - 21:30‬‬

‫‪Dr. Fathimath Mufliha‬‬

‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނީ ‪3325979‬‬ ‫ި‬ ‫ފ ި‬ ‫ޒ ޮ‬ ‫އ ެ‬ ‫ތ ަ‬ ‫ރ ީ‬ ‫ޕ ަ‬ ‫އ ި‬ ‫ދ ަ‬ ‫ދ ު‬ ‫ތ ެ‬ ‫ގ ެ‬ ‫އޮޕ ި‬ ‫އ ް‬ ‫ޓ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ނޓް ެ‬ ‫ހ ް‬ ‫އ ެ‬ ‫ދ ު‬ ‫ވ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ށ ު‬ ‫ގ ު‬ ‫ޅ ް‬ ‫އ ާ‬ ‫ވ ީ‬ ‫ނ ‪3025939‬‬ ‫‪Visit our website for all the latest information:‬‬ ‫‪www.amdc.com.mv‬‬

‫‪PEARL MEDICAL CENTRE‬‬

‫ޕާރލް މެޑިކަލް ސެންޓަރ‬ ‫މ‪ .‬ޗަނބޭލީގެ‬

‫ޝާރިއުވަރުދީ މަގު‬

‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢަލީ ނަޒީމް‬ ‫ޑރ‪ .‬އިސްނީން‬ ‫ޑރ‪ .‬ރަޖީބް‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢަލީ ލަތީފް‬ ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މަލަ ާ‬ ‫ކ‬ ‫ޑރ‪ .‬ނާއިނާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝިރުމީން‬

‫ޑރ‪ .‬މަރިޔަމް މުޙަންމަދު‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝިބާނާ‬ ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢާއިޝަތު އެލީނާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢައްބާސާ‬ ‫ކުޑަކުދިންގެ ހިތުގެ ޚާއްސަ‬

‫ކަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މުޒް ީ‬ ‫ނ‬ ‫ޑރ‪ .‬ފައިސަލް‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަޢުރޫފް‬ ‫ޑރ‪ .‬ސަޗިން‬ ‫ދަތުގެ ފަރުވާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ދިޔާނާ‬ ‫ސްކޭން ކުރުން‬ ‫ޑރ‪ .‬ޔުބްރާޖް‬ ‫ހަމުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަޢުސޫމާ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަޙްފޫޒާ‬

‫ޑރ‪ .‬ޢާއިޝަތު އެލީނާ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ‪3305550, 3315550‬‬


17 MAY 2018 ި‫ މެއ‬172018

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2018 ި‫ މެއ‬17

ެ‫ ދިވެހި ރާއްޖ‬،ެ‫ މާލ‬،ު‫ ގަނދަކޯޅިމަގ‬،ާ‫މާޔ‬.‫މ‬

Internal Medicine Internal Medicine

Dr. Abdul Azeez Yoosuf MBBS,MRCP Dr. Abdul Azeez Yoosuf MBBS,MRCP Dr. Ali Latheef MBBS, MD Dr. Ali Latheef MBBS, MD Obstetrics & Gynaecology Obstetrics & Gynaecology Dr. Jumailath Beygum MBBS,MD Dr. Jumailath Beygum MBBS,MD Dr. Naina Batti MBBS,DGO Dr. Naina Batti MBBS,DGO Paediatrics  Paediatrics 

ެ‫( ރާއްޖ‬Ground ި‫ ދިވެހ‬،ެ‫ މާލ‬Floor), ،ު‫ދަކޯޅިމަގ‬Gandhakoalhi ‫ ގަނ‬،ާ‫މާޔ‬.‫މ‬ M. Maya Magu, Republic Maldives. M. MayaMale', (Ground Floor), of Gandhakoalhi Magu, Male', Republic of Maldives. ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޙާއްސ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޙާއްސ‬

ް‫ޒ ޔޫސުފ‬ ް ީ‫ އަބްދުލް އަޒ‬.‫ޑރ‬ ް‫ޒޒް ޔޫސުފ‬ ީ ަ‫ އަބްދުލް އ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޢަލީ ލަތީފ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޢަލީ ލަތީފ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޙާއްސ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޙާއްސ‬ ް‫ ޖުމައިލަތު ބޭގަމ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޖުމައިލަތު ބޭގަމ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޙާއްސ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޙާއްސ‬

Dr. Ahmed Saeed MBBS,MS Dr. Ahmed Saeed MBBS,MS Orthopaedics  Orthopaedics 

ު‫ އަޙްމަދު ސައީދ‬.‫ޑރ‬

ު‫ އަޙްމަދު ސައީދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޙާއްސ‬ ަ‫ކަށީގެ ޙާއްސ‬

Dr. Yoosuf Shan MBBS,MD Dr. Yoosuf Shan MBBS,MD Radiology  Radiology  Dr. Ibrahim Rasheed MBBS,MD Dr. Ibrahim Rasheed MBBS,MD Dr. Zuhudha Hussain Manik MBBS, MD Dr. Zuhudha Hussain Manik MBBS, MD Dr. Basma Ibrahim Sabir MBBS,MD Dr. Basma Ibrahim Sabir MBBS,MD Services provided by the clinic Services provided by the clinic Laboratory Laboratory Ultrasound Scanning  Ultrasound Scanning  Pharmacy Pharmacy

ް‫ޝާނ‬ ާ‫ސުފްފް ޝ‬ ު‫ ޔޫޔޫސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް‫ނ‬ ަ‫ސ‬ ަ‫ން ކުކުރުރުމަމަށްށް ޙާޙާއްއްސ‬ ް‫ކޭނ‬ ޭ‫ސްކ‬ ް‫ސ‬ ު‫ދ‬ ަ‫ އިއިބްބްރާރާހީހީމްމް ރ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ު‫ޝީދ‬ ީ‫ރަޝ‬ ް‫ސެއިން މަނިކްކ‬ ‫ ޒުޒުހުހުދާދާ ހުހުސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް ި‫މ އިއިބބްރާހ‬ ާ‫މ‬ ް‫މ ސާބިބިރްރ‬ ާ ް‫ސ‬ ް‫ބަބަސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް‫ނިހެހެނ‬ ި‫ހެނ‬ ެ‫އެހ‬ ި‫ން ޚިޚިދުދުމަމަތްތްތަތަކުކުގެގެ ތެތެރޭރޭގަގައިއ‬ ެ‫މިމިކުކުލިލިނިނިކުކުންން ދެދެވޭވޭ އ‬ ް‫ތ‬ ް‫ލެލެބބޯރޯރޓަޓަރީރީގެގެ ޚިޚިދުދުމަމަތ‬ ް‫ނ‬ ް‫ސްކޭކޭންން ކުކުރުރުނ‬ ް‫ސ‬ ް‫ފާމަސީގެ ޚިދުމަތ‬

ް‫ފާމަސީގެ ޚިދުމަތ‬

ެ‫ންނާނާނީނީ ހުހުކުކުރުރު ދުދުވަވަސް ފިޔަވާ ކޮންމ‬ ު‫މި ކުލިނިކް ހުޅުވިފައި ހ‬ Clinic opening hours are from 0800hrs Clinic opening hours are from 0800hrs to  ެ‫ސްސް ފިޔަވާ ކޮންމ‬ ަ‫މިމި ކުކުލިލިނިނިކްކް ހުހުޅޅުވިފައިއި ހުހުންންނާނީ ހކރު ދުވ‬ Clinic opening hours are from 0800hrs to  2300hrs all weekdays except  FRIDAYS ް‫އަށ‬11:00 ު‫ން ރޭގަނޑ‬8:00 ު‫ދުވަހެއްގެ ހުނދުނ‬ to 2300hrs all weekdays except

2300hrs all weekdays except  FRIDAYS For appointments please call 3309987 &  FRIDAYS For appointments please call 3309987 &  3307688 For appointments please call 3307688

3309987 & 3307688

‫ން ރޭގ‬8:00 ‫ުނ‬8:00 ‫ދުފިވަޔަހެވާއްގެކޮންހމެުނދުދުވަނުހެއްގެ ހ‬ ް‫ަނއަޑުށ‬11:00 ު‫ންދުނުރޭގަނޑ‬

ް‫ އަށ‬3307688 /3309987 ީ‫ވނ‬ ާ ް‫ޓުއަކުށްރެއްވުމަށް ގުޅުއ‬11:00 ޯ‫ނަން ނ‬

ް‫ އަށ‬3307688 /3309987 ީ‫ވނ‬ ާ ް‫ނަން ނޯޓުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއ‬

ީ‫ނަން ނޯޓުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

ް‫ އަށ‬3307688 /3309987


17 MAY 2018

2018 ި‫ މެއ‬17

ް‫ޝިޕިންގް ޝެޑިއުލ‬

2018 ި‫ މެއ‬17

THAILAND TO MALDIVES DIRECT SERVICE JUST IN 12 DAYS WE ARE PLEASED TO ANNOUNCE THAT CMA CGM NOW OFFER THREE DIRECT SAILINGS FROM LCB / PKL / SIN TO MALE'

VESSEL NAME

VOY

ETA Laem Chabang ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas

ETA Port Kelang ETA Colombo

ETA Male'

CITY OF BEIJING 2994GW 15-Mar-18 18-Mar-18 20-Mar-18 21-Mar-18 26-Mar-18 Feeder - 30/03/2018 MIAMI TRADER 04G01W1MA 21-Mar-18 TO MALDIVES 25-Mar-18DIRECT SERVICE 27-Mar-18JUST IN 12 28-Mar-18 2-Apr-18 3-Apr-18 THAILAND DAYS NORMED 04G03W1MA 29-Mar-18 1-Apr-18 3-Apr-18 4-Apr-18 9-Apr-18 10-Apr-18 WE ARE PLEASED TO ANNOUNCE THAT CMA CGM NOW OFFER THREE DIRECT SAILINGS FROM LCB / PKL / SIN TO MALE' BUXFAVOURITE 04G05W1MA 5-Apr-18 8-Apr-18 10-Apr-18 11-Apr-18 16-Apr-18 17-Apr-18 VESSEL NAME VOY ETA 12-Apr-18 Laem Chabang ETA Singapore ETA 17-Apr-18 Tanjug Pelepas ETA Port Kelang ETA Colombo ETA Male' VICTORIA SCHULTE 04G07W1MA 15-Apr-18 18-Apr-18 23-Apr-18 24-Apr-18 CITY OF BEIJING 2994GW 15-Mar-18 18-Mar-18 20-Mar-18 21-Mar-18 26-Mar-18 Feeder - 30/03/2018 ANNA-S 04G09W1MA 19-Apr-18 22-Apr-18 24-Apr-18 25-Apr-18 30-Apr-18 2-May-18 CMA CGM MALAYSIA (PORT KELANG)28-Mar-18 CMA CGM MALAYSIA (Tanung Pelepas / Pasir Gudang) & ANL (Singapore) Pte Ltd25-Mar-18 CMA CGM (THAILAND) MIAMI TRADERLIMITED 04G01W1MA CMA CGM 21-Mar-18 27-Mar-18 2-Apr-18 3-Apr-18 (CustomerCare Department) Mohd Muhajir Ahmad (Customer Service) Hattaya LOHNUB (Commercial Department) Suzzana SANI (Customer Service) NORMED 04G03W1MA Lynn Ho 29-Mar-18 1-Apr-18 3-Apr-18 4-Apr-18 9-Apr-18 10-Apr-18 Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807 DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886 D/L: 07-2913064 Hotline: +65-6499-1111, D/L: +65-6499-1119 BUXFAVOURITE 04G05W1MA VoIP : 5-Apr-18 8-Apr-18 10-Apr-18 11-Apr-18 16-Apr-18 17-Apr-18 VOIP line: 8889 3282 8669-1119 VoIP: 8601 2911 VOIP: 8670 3064 VICTORIA SCHULTE 04G07W1MA e-mail: SIJ.MHO@cma-cgm.com 12-Apr-18 15-Apr-18 e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com 17-Apr-18 18-Apr-18 23-Apr-18 24-Apr-18 e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com Email: psg.mahmad@cma-cgm.com ANNA-S 04G09W1MA 19-Apr-18 22-Apr-18 24-Apr-18 25-Apr-18 30-Apr-18 2-May-18 CMA CGM MALAYSIA (Penang) CMA CGM (THAILAND) LIMITED Chua Hwa Keong Hattaya LOHNUB (Commercial Department) Tel 6876 Fax:Fax: 604662-3438807 2276 770 Tel:: 604 662 291 - 3523282-6, VOIP 86718889 68763282 VOIP: line: Email: e-mail:pen.hkchua@cma-cgm.com thd.hlohnub@cma-cgm.com

CMA CGM & ANL (Singapore) Pte Ltd

CMA CGM MALAYSIA (PORT KELANG)

CMA CGM MALAYSIA (Tanung Pelepas / Pasir Gudang)

Lynn Ho (CustomerCare Department)

Suzzana SANI (Customer Service)

Mohd Muhajir Ahmad (Customer Service)

* We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days every fortnight.

*Hotline: We are+65-6499-1111, now pleased to inform that the new upgraded service DID: +603 2299offer 2911,WEEKLY Fax: +603ARRIVAL 2299 2886of cargo into Male'. D/L: 07-2913064 D/L: +65-6499-1119 *VoIP Further: 8669-1119 details please contact Sheyam +960 9100170 Shabeer VoIP: or 8601 2911 +960 9100195 *( DATESIJ.MHO@cma-cgm.com WILL SUBJECT TO CHANGE) e-mail:

e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

VOIP: 8670 3064 Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

CMA CGM TRANSPORT MALAYSIA (Penang)SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD TOTAL * We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days every fortnight. Chua Floor, Hwa Keong 7th Ma. Maadheli, Majeedhee Magu, Male', Maldives * We are now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'. Tel +960 : 604 2913011666 6876 Fax: 604/3011888, 2276 770 T. F. +960 3011999 VOIP : 8671 6876

* Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Shabeer +960 9100195

Email: pen.hkchua@cma-cgm.com

*( DATE WILL SUBJECT TO CHANGE)

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 7th Floor, Ma. Maadheli, Majeedhee Magu, Male', Maldives T. +960 3011666 /3011888, F. +960 3011999


‫‪ 17‬މެއި ‪2018‬‬

‫‪cscDiawfiselck‬‬

‫‪17 MAY 2018‬‬

‫‪Classifieds‬‬ ‫‪ 17‬މެއި ‪( 2018‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪CONTACT: 3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫ގުދަން ކުއްޔަށް‬ ‫ދިނުން‬

‫‪2 Bedroom‬‬

‫ގްރޭޑް ‪ 6‬އަކުން ފެށިގެން‬

‫‪apartment‬‬

‫މަތީ ހުރިހާ ގުރޭޑެއްގެ‬

‫ތިލަފުށީ އާސަރަހައްދުން‬

‫އިސްލާމް މާއްދާގެ‬

‫‪ 19،000‬އަކަފޫޓާއި‬

‫ޓިއުޝަން ދެމެވެ‪.‬‬

‫‪ 20،000‬އަކަފޫޓުގެ ‪2‬‬

‫‪available‬‬ ‫‪for rent in‬‬ ‫'‪Hulhumale‬‬

‫ދިފާޢީ ވަކީލުން‪ ،‬ތަ ޙްޤީޤު މަރް ޙަލާގައި‬ ‫ވަކީލުން‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް‬ ‫ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚި ދްމަތް ޯފރުކޮށްދިނުން‪،‬‬ ‫ކައިވެނި އަންމެރިޑް ސެޓްފިކެޓް‪ ،‬އެގްރީމެންޓް‪،‬‬

‫‪TEL:7784452‬‬

‫‪TEL:9986660‬‬

‫‪17725‬‬

‫ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުން‪.‬‬ ‫ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓް‪ ،‬ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން‪،‬‬

‫‪TEL:7249797‬‬ ‫‪18085‬‬

‫ރޕޯސަލް‪ ،‬ސީ‪ .‬ވީ‪،‬‬ ‫ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް‪ ،‬ޕް ޮ‬ ‫ނަން ފާސްކުރުން‪ ،‬ނަން ބަދަލުކުރުން‪،‬‬ ‫ޢަރަބި‪ :‬އިނގިރޭސި‪ :‬އުރުދޫ‪ :‬ފާރިސީ‪:‬‬ ‫ސިންގަޅަ‪ :‬ތަމަޅަ‪ :‬މަލިޔާޅަމް‪ :‬މެލޭ‪:‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫ފަރުނީޗަރާ ދޮންނަމެޝިނާއެކު‬ ‫ދުއިސައްތަ އަކަފޫޓްގެ‬

‫‪TEL:7827282‬‬ ‫‪18128‬‬

‫ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުން‪،‬‬ ‫ޝެއަރ ބަދަލު ކުރުން‪،‬‬ ‫ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހެދުމާއި ކުންފުނި‬

‫‪and save 10%‬‬

‫‪TEL:7541586‬‬ ‫‪18076‬‬

‫ޝައުގުވެރިކަން ހުރި‬

‫‪ 2018‬ގެ ކުރިން ދިވެހި‬

‫އުވާލުމުގެ އެންމެ އަވަސް ޚިދުމަތް‬ ‫‪Subscribe for 1 year‬‬

‫ޑްރައިވަރަކަށް ވުމަށް‬

‫އޮތްނަމަ ‪ 25‬މާރިޗް‬

‫ކުންފުނި ޖަމްޢިއްޔާ ކްލަބް‪ ،‬ޖަމާޢަތް‪،‬‬

‫ކުލަލާ ހުރިހާ‬

‫އެމްބިއުލަންސް ސްޓާފް‬

‫ލައިސަންސް އަތުގައި‬

‫އެޓެސްޓް ކުރުން‪،‬‬

‫ވަޑާންކުރުމާ ސީލިންލުމާ‬

‫ދިވެހި ރެޑް ކްރްސެންޓުގެ‬

‫ފަރާތްތަކުން ‪B 1 / B2‬‬

‫ބަހުން ތަރުޖަމާ ކުރުން‪،‬‬

‫މަސައްކަތެއް ކޮށްދެން‬

‫ތަނެއް ކުއްޔައް ދޫކުރަމެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުންވެއްޖެ!‬

‫ޕަވަރ އޮފް އުޓާރނީ‪ ،‬ޤާނޫނީ ފޯމް‪ ،‬ސިޓީ‪،‬‬

‫ގުދަން ކުއްޔަށް ދޫކުރަން‬ ‫‪16673‬‬

‫ޑްރައިވަރުން‬

‫‪TEL:7777500‬‬ ‫‪17627‬‬

‫ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ނަންބަރ‬ ‫އަށް ގުޅުއްވާ‬ ‫‪TEL:3341009/9906715‬‬ ‫‪17702‬‬


17 MAY 2018

2018 ި‫ މެއ‬17

ް‫އިޝްތިރާކ‬ ް‫ދެއްކެވުމަށ‬ ީ‫ގުޅުއްވާނ‬ 3001515 SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


17 MAY 2018

2018 ި‫ މެއ‬17

ް‫އިޝްތިރާކ‬ ް‫ދެއްކެވުމަށ‬ ީ‫ގުޅުއްވާނ‬ 3001515

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


17 MAY 2018

2018 ި‫ މެއ‬17


17 MAY 2018

2018 ި‫ މެއ‬17


‫ކުޅިވަރު‬

‫މިއީ ނިއު އަށް ލިބުނު ބޮޑު‬ ‫ގެއްލުމެއް‪ :‬އޮސްކާ‬

‫އެތުލެޓިކޯ އި ްނ‬ ‫ޔޫ ރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި‬

‫ފަހު މެޗުން ބަލިވެ ނިއު ކަޓައިފި‬

17 may 2018 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

17 may 2018 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives