Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫"ބެޔަސް ނުބެޔަސް"އާ‬ ‫ދޭތެރެ މަސްވެރިންގެ‬ ‫ޝަކުވާއެއް ނެތް‪ :‬ޝައިނީ‬

‫އުމަރު އެމްޑީޕީއާ ވައި‬ ‫އެޅުނަ ނު ދޭނަން‪:‬‬ ‫ހަސަން ލަތީފް‬

‫‪02‬‬

‫އެމްއައިއެފް އިފުތިތާހު‬ ‫ކޮށްދެއްވުމަށް ޖިހާދު‬ ‫ދުބާއީއަށް‬ ‫‪02‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫‪2‬‬

‫އެމްއައިއެފް އިފުތިތާ ހު ކޮށްދެއްވުމަށް ޖި ާހދު ދުބާއީއަށް‬ ‫ރާއްޖެއިން ދުބާއީގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ‬

‫ގތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނީ‬ ‫އިސްބޭފުޅެއްގެ ޮ‬

‫ކމާސްގެ ވައިސް ޗެއާމަން‬ ‫ދުބާއީގެ ޗެމްބަ އޮފް ޮ‬

‫ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކުތަކަށް‬

‫ފރަމް (އެމްއައިއެފް) އިފުތިތާހު‬ ‫އިންވެސްޓްމެންޓް ޯ‬

‫ވެސް ނައިބު ރައީސް އަދި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު‬

‫މާޖިދު އަލް ޝަމްސްގެ އިތުރުން އެނބޫދޫ ފަޅު‬

‫ހުރި ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުން ވެސް މި‬

‫ކޮށްދެއްވުމަށްޓަކައި ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު‬

‫ކަމާއި ރާއްޖޭގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކް އެމްއެމްއޭގެ‬

‫ތަރައްގީ ކުރާ ތައިލެންޑްގެ ސިންގަ އެސްޓޭޓްގެ‬

‫އންނާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން‬ ‫އަހަރުގެ ފޯރަމްގައި ޮ‬

‫ގަވަރުނަރުކަން ވެސް ކުރައްވާފައިވާ ޖިހާދެވެ‪.‬‬

‫ރމްހާޑި ވެސް އިންވެސްޓްމެންޓް‬ ‫ޗެއާމަން ޗުތްނަން ހި ޮ‬

‫ޕޓެއް ހެދުމަށް އޮތް‬ ‫ރާއްޖޭގައި ޓްރާންޝިޕްމެންޓް ޯ‬

‫ފރަމްގައި ބައިވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ފުރުސަތާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ވެސް ދޭނެ ކަމަށް ވެސް‬

‫އިއްޔެ ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ‪.‬‬

‫އިންވެސްޓްމެންޓް ފޯރަމްގައި‬

‫ކންވެންޝަން އެންޑް‬ ‫ދުބާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޮ‬ ‫އެގްޒިބިޝަން ސެންޓަރުގައި އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާ‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ނައިބު ރައީސް ޖިހާދުގެ‬

‫ނމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫އިކޮ ޮ‬

‫ފރަމްގައި ނައިބު‬ ‫މި އަހަރުގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ޯ‬

‫ނމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު‬ ‫އަރިހުގައި‪ ،‬އިކޮ ޮ‬

‫ފރަމްގައި ބައިވެރިވި ‪ 350‬މީހުންގެ‬ ‫އިންވެސްޓްމެންޓް ޯ‬

‫ރައީސް ޖިހާދު ތަގުރީރު ކުރައްވާ ގޮތަށް ވެސް ވަނީ‬

‫ވެސް އިއްޔެ ފުރާވަޑައިގެންނެވި އެވެ‪.‬‬

‫ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނމިކް މިނިސްޓްރީން ބާއްވާ ހަތަރުވަނަ‬ ‫އިކޮ ޮ‬ ‫ފރަމްގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން‬ ‫އިންވެސްޓްމެންޓް ޯ‬

‫ނައިބު ރައީސް ޖިހާދުގެ އިތުރުން އިކޮނޮމިކް‬

‫ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ‪ 80‬މީހަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހުޅުމާލޭގެ ޔޫތު ސިޓީގައި‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ ކުރިން ރާއްޖެއިން ތިން އިންވެސްޓްމެންޓް‬ ‫ފޯރަމް ބާއްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ މިދިޔަ އަހަރު އިންޑިއާގެ‬ ‫ދިއްލީގައި‪ 2015 ،‬ވަނަ އަހަރު ޗައިނާގެ ވެރިރަށް‬

‫މިނިސްޓަރު ސައީދާއި ޔޫއޭއީގެ މިނިސްޓަ އޮފް‬

‫ހުރި އިންވެސްޓްމެންޓް ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު‬

‫ބެއިޖިންގައި އަދި ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރު ސިންގަޕޫރުގަ‬

‫އިކޮނޮމީ ސުލްތާން ބިން ސައީދު އަލް މަންސޫރާއި‬

‫ޕޓްތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް‬ ‫ދިނުމާއި ރީޖަނަލް އެއާ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ދިވެހި ވެރިޔަކު ހޮވަ ްނ‬ ‫ފުރުސަތު ނުލިބިދާނެ‪:‬‬ ‫އާރިފް‬ ‫ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ‬ ‫ކުރިމަގުގައި ރާއްޖޭގައި ދިވެހި ވެރިއެއް ހޮވަން ވެސް ފުރުސަތު‬ ‫ނުލިބިދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ‬ ‫އާރިފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބ‪ .‬ކަމަދޫގައި ޕީޕީއެމް ޖަގަހަ ހުޅުވަން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އާރިފް‬ ‫ވިދާޅުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ‬

‫އެއީ ފަނާކުރުވަނިވި ފިކުރެއް‪،‬‬ ‫އެމްޑީ ީޕ ދޫ ކޮށްލާ‪ :‬ނިހާން‬

‫ރަށަކަށް ބޭނުންވެފައި ހުރި ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދެމުން ދާތީ އެކަން‬ ‫ހަޖަމް ނުކުރެވިގެން އަވައްޓެރި ގައުމުތަކާއި ދުރު ގައުމުތަކުން މައްސަލަ‬

‫ރުމާލު ‪ 2‬ޖަގަހައިގައި‬ ‫ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި‬ ‫ނިހާނު ވާހަކަ‬ ‫ދައްކަވަނީ‪- .‬‬ ‫ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫ޖައްސަމުން ދާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ސިފަކުރެއްވި ގޮތުގައި "މިތުރުން އުފަލުން ތިބިއިރު‪ "،‬ހަތުރުން‬ ‫ތިބީ "ރުޅި އައިސްފަ" އެވެ‪.‬‬ ‫"މި ދައްކަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނާ އިދިކޮޅު‬ ‫ފިކުރެއްގައި‪ ،‬ސިޔާސީ ފިކުރެއްގައި ތިބި މީހުންގެ ވާހަކައެއް ނޫން‪ .‬ބޭރު‬ ‫ގައުމުތަކުގެ ވާހަކަ މިދައްކަނީ‪ "،‬އާރިފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މާދަމާއަކު ހިއެއްނުވޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން މީހަކު ނެރެ‪،‬‬ ‫ވެރިކަން ކޮށްލާކަށް މި ގައުމެއް އޮވެދާނެ ހެން ތިޔަ އަދާވާތްތެރިކަން‬ ‫ކުރިމައްޗަށް ނެރޭ ކަމުގައިވާ ނަމަ‪ .‬މިއީ ލައްކަ ވާހަކަ‪".‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ދަނޑިވަޅުގައި ދިވެހިން ގައުމު ދެކެ ވަރުގަދަ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫"ތިއިން ކުއްޖެއް އަތަށް ދޭނެ ލަޓި ބުރިއެއް‪ ،‬ތަނެއް ރޯކޮށްލަން‬ ‫ދޭނެ ހުޅެއް‪ ،‬ތަނެއްގައި ލިޔަން ދޭނެ ނުބައި ވާހަކައެއް ނޯންނާނެ‪.‬‬ ‫ޖަލު ގޮޅިއަކަށް ދިއުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން‪ "،‬ނިހާން‬

‫އެމްޑީޕީއަކީ ފަނާކުރުވަނިވި ފިކުރެއް ކަމަށާއި އެ ޕާޓީގައި ތިބި‬ ‫މެމްބަރުން އެމްޑީޕީން ވަކިވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ‬ ‫ގވާލައްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާނު ރޭ ޮ‬ ‫ބ‪ .‬ކަމަދޫ ޕީޕީއެމް ޖަގަހަ ހުޅުވަން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ކުރީގެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ވޭތުވެދިޔަ ‪ 1000‬އަހަރުގެ ތާރީހަށް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ބެލިޔަސް‪ ،‬ވެރިކަމެއްގައި ހުރި ބޭފުޅަކު‪ ،‬ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް އަރާ‬ ‫ހަމަކުރަން ފުރުސަތު ދިން ސަރުކާރެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ‬

‫ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ފާޑުކިޔައި ނިހާނު ވިދާޅުވީ ނަޝީދާއި‬

‫ސަރުކާރު ނޫނީ ނޯންނާނެ އެވެ‪ .‬އެކަމާ ދިވެހިން ފަހުރުވެރިވާން ޖެހޭނެ‬

‫އެމަނިކުފާނުގެ "އައުވާނުންނަކީ" މި ގައުމަށް އެންމެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި ޕާޓީ މީހަކު ކަމުގައިވިޔަސް‪ ،‬ގާނޫނާއި‬

‫ދިން ބޭފުޅުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ނަޝީދަކީ ގައުމު "ދަރުވާލި" ބޭފުޅެއް‬

‫ގަވާއިދު އަރާ ހަމަކުރުމަށް ހުރަހެއް ނާޅާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖެ ބަދުނާމު ކުރުމަށް ނަޝީދު ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތްޕުޅު‬ ‫ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު‪ ،‬ނަޝީދު ދިވެހިންގެ މައްޗަށް މިހާ‬ ‫ހަސަދަލައިގެން އުޅުއްވަނީ ކީއްވެތޯ ނިހާނު ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ދީނީ މަތިވެރި އަސާސްތައް ދެމެހެއްޓުމަށް ރައީސް ޔާމީން‬ ‫މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ހަރުދަނާ ވަޒީރުންނާއި މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމް‬ ‫ކޯލިޝަން މެމްބަރުންނާ އެކުގައި ކަމަށް ވެސް ނިހާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމުން ބަލަނީ އިހްލާސްތެރި ނިޔަތަކާ އެކުގައި‬

‫ނަޝީދަކީ ޒުވާނުން ލައްވައި‪ ،‬ބޮޑެތި ޖާރީމާތަކެއް ހިންގުވި ބޭފުޅެއް ކަމަށް‬

‫ސީދާ މަގުގައި ގައުމައިގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ކަމަށެވެ‪ .‬ރައީސް ޔާމީން‬

‫ވިދާޅުވެ‪ ،‬އެމަނިކުފާނަށް ފާޑު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގންޖެހުންތަކާ‬ ‫މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވަނީ ގައުމުގައި ހުރި ބޮޑެތި ޮ‬

‫ނަޝީދާއި އެމްޑީޕީއާ އެކު މަސައްކަތް ނުކޮށް‪ ،‬ރަށްތައް ތަރައްގީ‬ ‫ޖރިޓީ ލީޑަރު ނިހާނު‬ ‫ކުރުމަށް ޕީޕީއެމްގެ "ފައުޖާ" ގުޅުމަށް މަޖިލީހުގެ މެ ޯ‬ ‫ގޮވާލެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރިމަތިލައްވައިގެން ބޭރާއި އެތެރޭގެ ފިއްތުންތަކާ އެކުގައި ކަމަށް ވެސް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ލޯތްބަކުން ލޯބިވެ‪ ،‬ދިވެހިންނަކީ އިހްލާސްތެރި‪ ،‬ގައުމުގެ ހައްގުގައި‬ ‫މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ބަޔަކަށް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އާރިފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދިވެހި ގައުމާ ދޭތެރޭގައި އެހާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ‬ ‫އަވައްޓެރިންތަކެއް ތިބިއިރު‪ ،‬ދިވެހިން އެކަމަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫ސަމާލުވާން ޖެހެ އެވެ‪ .‬އަދި ދިވެހިންގެ މެދުގައި އޮތް އަދާވަތްތެރިކަން‬ ‫ދޫކޮށްލައި‪ ،‬ވަތަނީ ލޯތްބަކުން ގުޅެން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ތަކުރާރުކޮށް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އާރިފް ވިދާޅުވީ ދިވެހިން ވަރަށް އުފަލުން ތިބިއިރު‪ ،‬ހަތުރުން ވަރަށް‬ ‫ވަރުގަދަ ކަޅިއެއް ރާއްޖެއާ މެދު އަޅަމުންދާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އިންޑިއާގެ ނަން ފާހަގަނުކޮށް އެކަމަކު އެ ގައުމަށް އިޝާރާތް‬ ‫ކުރައްވައި އާރިފް ވިދާޅުވީ އެ ގައުމުން ރާއްޖެއާ މެދު އިންތިހާއަށް‬ ‫ހިތްނުތަނަވަސްވެފައިވާ ކަން ހާމަވާ ކަމަށެވެ‪ .‬ރާއްޖެއާ ދިމާލަށް އަންނަ‬ ‫އުންޑަތަކާއި ތީރުތަކުން ސަލާމަތް ކުރަން ނުކުތުމަށް ގޮވާލެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބެލެވޭ ގޮތުގައި އާރިފް އެ އިޝާރާތްކުރެއްވީ އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލެއް‬ ‫ކަމަށްވާ "ރަޖްޔާ ސަބާ" ގައި އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ‬ ‫ސަލްމާން ހައިދަރާއި އެހެން ދެ އެނަލިސްޓުން ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޝޯގައި ސަލާމަތީ ތަޖުރިބާކާރެއް ކަމަށްވާ ބާރަތު ކަރުނާދް ވަނީ‬ ‫އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ބޭނުންކޮށްގެން ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ‬ ‫ވެރިކަން ބަދަލުކޮށް‪" ،‬ކަންކަން ހަމަޔަކަށް އަޅުވަން ޖެހިފައިވާ" ކަމަށް‬ ‫ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މިއީ އިންޑިއާގެ ރަސްމީ ބަހެއް ނޫނެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫"ބެޔަސް ނުބެޔަސް"އާ‬ ‫ދޭތެރެ މަސްވެރިންގެ‬ ‫ޝަކުވާއެއް ނެތް‪ :‬ޝައިނީ‬

‫އުމަރު އެމްޑީޕީއާ ވައި އެޅުނަ‬ ‫ނު ދޭނަން‪ :‬ހަސަން ލަތީފް‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވާ އެއް ބޭފުޅަކީ އިލެކްޝަންސް‬ ‫ކލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ‬ ‫އިދިކޮޅު ޯ‬ ‫މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އުމަރު‬ ‫ނަސީރު‪ ،‬އެމްޑީޕީއާ ވައިވެސް އެޅުނަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް‬

‫މުސްތަފާ އެވެ‪.‬‬

‫ހމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ޖޭޕީއާ އަލުން‬ ‫ކުރީގެ ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހާ ހަމައަށް އެ‬ ‫"ބެޔަސް ނުބެޔަސް" މަސްވެރިންނަށް ‪10،000‬ރ‬ ‫ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ސްކީމާ ދޭތެރޭ‬ ‫މަސްވެރިންގެ ޝަކުވާއެއް ނެތް ކަމަށާއި އެކަމާ‬

‫ތޅަކުން ވެސް އައިސް‬ ‫އަމާޒަށް ވާސިލްވެ‪ ،‬ކޮންމެ އަ ޮ‬ ‫ގަންނަން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މަސްވެރިން މިހާރަށް ވުރެ ބާރުވެރިކުރުމަށް‬

‫ކޅު ފަރާތްތަކުން ކަމަށް ފިޝަރީޒް‬ ‫ބޑުވަނީ އިދި ޮ‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން‬

‫މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ދނިތަކުގައި އައިސް ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުން‬ ‫ކަންނެލި ޯ‬

‫މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ހއ‪.‬‬

‫ހިމެނޭ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި ވޭތުވެ‬

‫އިހަވަންދޫގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރު‬

‫ދިޔަ ހަތަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން‬

‫އޑިވެރިންނާއެކު‬ ‫ވިދާޅުވީ އެ ރަށުގެ މަސްވެރިންނާއި ޮ‬

‫ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން‪ ،‬އައިސްލޭންޑުގެ އާ‬

‫އޭގެ ކުރީ ރޭ ދެ ގަޑިއިރު ވާހަކަ ދެއްކެވި އިރު ވެސް‪،‬‬

‫ލޖީ ބޭނުންކޮށްގެން‬ ‫އުފެއްދުމެއް ކަމުގައިވާ ނެނޯ ޓެކްނޮ ޮ‬

‫"އެއްވެސް މީހެއްގެ އަނގަޔަކުން ބެޔަސް ނުބެޔަސްގެ‬

‫މަސް ފިނިކުރުމުގެ ޓެސްޓުތައް މިއަދު ފަށާފައިވާ‬

‫ވާހަކަ" ނާންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އެއީ އިދިކޮޅު‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެއް‬ ‫ފަރާތްތަކުން ސިޔާސީ ޮ‬ ‫ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ބެޔަސް ނުބެޔަސް" އަކީ މަސްވެރިކަން ދަށް‬

‫ކޅެއްގެ ތެރޭގައި އައިސް އުފައްދާ އެ‬ ‫ކުޑަ ވަގުތު ޮ‬ ‫ދންޏެއްގައި ހަރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މެޝިން މިއަދު ވަނީ ޯ‬ ‫ޝައިނީ ވިދާޅުވީ އެ ސިސްޓަމް ނުވަތަ އެ ފަދަ‬

‫ދުވަސްވަރު‪ ،‬މަސްވެރިންނަށް އާމްދަނީ ހޯދައިދިނުމަށް‪،‬‬

‫ދނީގައި ބެހެއްޓުމަށް އަންނަ‬ ‫އެހެން ސިސްޓަމެއް ޯ‬

‫މަހަކު ‪ 10،000‬ރުފިޔާ ދޭ ގޮތަށް ‪ 2014‬އަހަރު‬

‫ލނު ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށާއި‬ ‫ހަފުތާ އިން ފެށިގެން ޯ‬

‫ސަރުކާރުން ފެށި މަޝްރޫއެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސަރުކާރުން‬

‫މިއީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މަސްވެރިންނަށް ދެއްވާ‬

‫ގތަށް އެ ފައިސާ ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ‬ ‫ވައުދުވި ޮ‬

‫ހަދިޔާއެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޅު ފަރާތްތަކުން އަބަދު ވެސް ފާޑު ކިޔަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިދި ޮ‬ ‫ޝައިނީ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ވައުދުވި އެ ފައިސާ‬

‫މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ޝައިނީ ވަނީ‪ ،‬ރާއްޖޭގެ‬ ‫ކށް މަސްވެރިންނަށް ކުރިއެރުން‬ ‫މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު ޮ‬

‫ނުލިބުމަށް ވުރެ މަސްވެރިކަމާ ގުޅުން ހުރި އެހެން‬

‫ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ގިނަ‬

‫ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަހުރި ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން މަހުގެ‬

‫ގތުން ވާހަކަ ދައްކަވާފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ޮ‬

‫އަގު ދަށްވުމާއި މަސް ކިރުވުމަށް ގިނަ ވަގުތު ކިޔޫގައި‬ ‫ހޭދަ ކުރަން ޖެހުމާއި ވަކި މޫސުމަކަށް މަސްވެރިކަން‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައި އިރު‪،‬‬ ‫މަހުގެ ބާޒާރުގައި ހުރީ އެންމެ ދަށް އަގު ކަމަށާއި‬

‫ރަނގަޅުވުމުން‪ ،‬މަހުގެ އަގު ނުލިބޭ މައްސަލަ‪،‬‬

‫އެކަމަކު ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް އޭގެ ލޮޅުމެއް ނާރާ‬

‫މަސްވެރިން ފާހަގަކުރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކ އިން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި‬ ‫ގޮތަށް މިފް ޯ‬

‫އަދި މަސްވެރިން ބޭނުން ވަނީ އެ މައްސަލަތަކަށް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޔޫރަޕްގެ އިގްތިސާދު އެންމެ ދަށަށް‬

‫ހދައިދިނުން ކަމަށާއި އެކަމާ‬ ‫ސަރުކާރުން ހައްލެއް ޯ‬

‫ދިޔައިރު ވެސް‪ ،‬މަސްވެރިންނަށް އެކަމުގެ އިހުސާސް‬

‫ގތުން އިހަވަންދޫގެ މަސްވެރިންނަށް އުފާވެރި‬ ‫ގުޅޭ ޮ‬

‫ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އެއީ މި ސަރުކާރުގައި އެކަމާ ގުޅޭ‬

‫ހަބަރުތަކެއް ރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ލިބިގެން ދިޔަ‬

‫"ސިސްޓަމް" ވަރުގަދަކަން ދައްކައިދޭ ކަމެއް ކަމަށް‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސް‬

‫ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކިރުވުމަށް‪ ،‬އެއް ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ކިޔޫގައި‬

‫"އެއީ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް ގެނައި‬

‫މަޑުކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް‪ ،‬ބޮޑު ކަންނެލީގެ ‪50‬‬

‫ތަރައްގީއަކީ‪ .‬މި ތަރައްގީ ފަހަރެއްގައި އިމާރާތެއްގެ‬

‫ޕަސެންޓް ގަންނަ‪ ،‬އެންސިސް ކުންފުނިން ޔަގީންކަން‬

‫ގޮތުގައި ނުފެނިދާނެ‪ .‬އެކަމަކު މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ‬

‫ދީފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ކަންނެލި މަސްވެރިކަމަށް‬

‫އަށް އައި ޗެލެންޖުތަކާ އެކު ރައީސް ޔާމީން މި‬

‫މިފްކޯ އިން ވަންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް އެ‬

‫ސިނާއަތް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އެ މަނިކުފާނު ކުރެއްވި‬

‫ކުންފުނިން ދީފައިވާ ކަމަށް ޝައިނީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި މި ސަރުކާރުގެ އެއް‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫މަސައްކަތް‪ "،‬މަސްވެރިކަމާ ގުޅުން ހުރި ގިނަ ބަޔަކު‬ ‫ބައިވެރިވި އެ ޖަލްސާގައި ޝައިނީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެކުވެރި ޖަމާއަތްތަކުގެ މަސްލަހަތު ނަގާލާ މީހެއް‬ ‫ގތުގައި އުމަރަކީ ރައީސް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬މުސްތަފާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ގުޅިވަޑައިގަތުމުން‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ ގިނަ ބަޔަކު އެކަމާ‬ ‫ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަމުންދާއިރު‪ ،‬އަދި ސޯޝަލް‬

‫ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬ ‫"އުމަރަކީ ހައްލެއް ނޫން‪ .‬އުމަރަކީ ފެންނަން ހުރި‬

‫ޝުއޫރުތަކާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ހަސަން‬

‫މުސީބާތެއް‪ .‬އެކުވެރި ޖަމާއަތްތަކުގެ މަސްލަހަތު ނަގާލާ‬

‫ކށްލަން އުމަރަށް ފުރުސަތު‬ ‫ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެމްޑީޕީ ހަލާކު ޮ‬

‫މީހެއް‪ .‬އިސްލާހަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް އޮތް ހުރަހެއް‪.‬‬

‫ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އތް ހުރަހެއް‪ "،‬މުސްތަފާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސުލްހައަށް ޮ‬

‫"އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން‪ ،‬އުމަރު ނަސީރު އެމްޑީޕީ‬

‫ތޅެއްގައި އައިސް ޕްލާންޓް ހެދުން‬ ‫ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އަ ޮ‬

‫މުސްތަފާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އުމަރަކީ‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވުރެ ރައްޔިތުން ރުޅިއަންނަ‬

‫މީޑިއާގައި އެ ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުން ފާޅުކުރާ‬

‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް‬ ‫ކަނޑައަޅާފައިވާ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު‬

‫ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އަމާޒަކީ މަސްވެރިން ފަސޭހަ އިން އައިސް ހޯދުމަށް‪،‬‬

‫ކޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް‬ ‫އުމަރު‪ ،‬އިދި ޮ‬ ‫ކުރަން ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް އެންމެ‬

‫ބޑު ޕާޓީ‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ‬ ‫އެ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެންމެ ޮ‬

‫މި އަހަރު ެގ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިހަވަންދޫގައި މިއަދު ބޭއްވި ހަފުލާއެއްގަ ިއ‬ ‫މަސްވެރި ަކމާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ޝައިނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީ‬

‫‪3‬‬

‫ސއިކުރެއްވުމަށް ފަހު އުމަރު ވިދާޅުވީ‬ ‫ޮ‬ ‫ޖޭޕީއަށް‬

‫ހަލާކުކޮށްލަން‪ ،‬އެމްޑީޕީއާ ވައިވެސް އެޅުނަކަ ނުދޭނެ‪،‬‬

‫އެ ޕާޓީން މިދިޔަ ނުވަ އަހަރު ދުވަހު އަދާކުރީ އެހެން‬

‫ވަރަށް ސާފު‪ "،‬އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި ޔޫތު‬

‫ހދައި ދޭ "ކިންގް މޭކާ"އެއްގެ‬ ‫ޕާޓީތަކަށް ވެރިކަން ޯ‬

‫މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދައުރު ކަމަށާއި އެކަން "ކިންގް" ރޯލަށް ނުވަތަ‬

‫އުމަރު ޖޭޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވުމާ‬ ‫ގުޅިގެން ވެސް ހަސަން‪ ،‬އުމަރަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައިވެ‬ ‫ގތުން ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމަށް‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ވެރިކަމަށް އައުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީއަކަށް‬ ‫ސިޔާސަތުތައް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އުމަރު ދެވަނަ ފަހަރަށް ޖޭޕީއާ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިނުލެއްވޭނަމަ‪ ،‬އެ ޕާޓީގެ‬

‫ގުޅިވަޑައިގެންނެވިއިރު‪ ،‬އެ ޕާޓީ ވަނީ އިދިކޮޅު‬

‫ރިޔާސީ ޓިކެޓުގައި ނުކުންނަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ‬

‫ކލިޝަނެއް ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ފަރާތްތަކާ އެކު ޯ‬

‫ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވުމުން ހަސަން ވަނީ ޖޭޕީގެ‬

‫ބޑަށް ހިޔާލު ތަފާތުވާ‬ ‫ފެށުނީއްސުރެ އުމަރު އެންމެ ޮ‬

‫އަސާސީ ގަވާއިދު އުމަރު ނުބައްލަވަނީތޯ ސުވާލު‬

‫ކޅު ޕާޓީ އެމްޑީޕީ ނުވަތަ ކުރީގެ‬ ‫އެންމެ ބޮޑު އިދި ޮ‬

‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް ޖޭޕީގެ ކޯލިޝަންގެ‬

‫އެކަމާ ގުޅުވައިގެން ހަސަން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި‬ ‫ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޖޭޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ މަގާމުގެ‬

‫ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އުމަރު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ‬

‫ހައިސިއްޔަތުން ޕާޓީގެ ލީޑަރެވެ‪ .‬އެއީ ވާދަކޮށްގެން‬

‫ގތަށް ޖޭޕީއާ އެކު‬ ‫އެމްޑީޕީ ނުވަތަ ނަޝީދު ހިމެނޭ ޮ‬

‫އންނަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ‬ ‫ޓިކެޓު ހޯދާ ގޮތަށް ޮ‬

‫ބާއްވާ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައި‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނުގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޖޭޕީ‬

‫އުމަރަށް ފާޑު ކިޔައި‪ ،‬ޖޭޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު‬

‫ކލިޝަންގައި އެއް ކެންޑިޑޭޓަކީ ނަޝީދު‬ ‫ހިމެނޭ ޯ‬

‫ޑރ‪ .‬ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި‬

‫ނުވަތަ އެމްޑީޕީގެ ބޭފުޅެއް ނަމަ ޖޭޕީއާ ދުރަށް‬

‫ވިދާޅުވީ އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ލީޑަރު‬

‫ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފިޔަވައި އެހެން ބޭފުޅަކު‪ ،‬ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި ރިޔާސީ‬

‫ޖޭޕީގައި އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވާނީ އިދިކޮޅު‬

‫އިންތިހާބަށް ވާދަކުރާނަމޭ ވިދާޅުވުމަކީ ގަވައިދު‬

‫ހަރަކާތުން ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓަކީ ގާސިމް ކަމަށް ހެދުމަށް‬

‫އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާތީ ނުވަތަ އެ ގަވައިދާއި ޖޭޕީގެ‬

‫ކަމަށާއި ޖޭޕީގެ ޓިކެޓަށް ވާދަކުރައްވާނީ އެ ފުރުސަތު‬

‫މެމްބަރުންގެ ހުރުމަތް ކެނޑުމަށް ދައްކަވާ ވާހަކައެއް‬

‫ގާސިމަށް ބަންދުވުމުން ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫ކައުންސިލަރުންގެ އަމަލު ެގ‬ ‫ސަބަބުން ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާފާނެ‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫އިހަވަންދޫގައި ހުރި ގިޑިގެތައް‬ ‫ނަގަން އަންގައިފި‬ ‫މި އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް‬

‫ނަމަވެސް‪ ،‬އެ ރަށުގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން ވަކިން‬

‫މިނިސްޓަރު އަޒްލީން‪:‬‬

‫ހއ‪ .‬އިހަވަންދޫގައި ގިޑިގެތައް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރީ‬

‫އެ ބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވާ ކަމަށް ވެސް‬

‫ގތަށް ކަމަށް ބުނެ‪ ،‬އެ ތަކެތި‬ ‫ސަރުކާރު ބަދުނާމުކުރާ ޮ‬

‫ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކައުންސިލަރުން ބޭރުގެ‬

‫ނަގަން އަންގައިފި އެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓަރު ޝައިނީ އިއްޔެ ހެނދުނު ވަނީ‬

‫ޑިޕްލޮމެޓުންނާ ބައްދަލުކުރާނަމަ‪،‬‬

‫ގައުމީ ފެންވަރުގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ‬

‫އެ ގައުމުތަކާ ރާއްޖޭން ބާއްވާ‬

‫ކުރާ އެ ރަށުގައި ދުވަހާ ގުޅޭ ހުރިހާ އިންތިޒާމުތަކެއް‬

‫ކށް ދާ ކަމަށާއި‬ ‫ބައްދަލުކޮށް‪" ،‬ކަންތައްތައް ވަރަށް ދެރަ ޮ‬

‫ހަމަޖެއްސީ ހުސް އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ތިއްބެވި‬

‫އެގޮތަށް ކަންކަން ކުރިއަށް ދާނަމަ އެހެން އޮޕްޝަނެއް‬

‫ކައުންސިލުންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ރަށުގެ އާންމުން‬

‫ހޯދަން ޖެހިދާނެ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ނުރުހުން ފާޅު‬

‫ބައިވެރިކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރި ބައެއް ގިޑިގެތައް‪ ،‬އެންމެ‬

‫ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް ރަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގުޅުންތަކަށް ބުރޫއަރާފާނެ ކަމަށް‬ ‫ވިދާޅުވި‪ --‬މިހާރު ފޮޓޯ‬

‫ފަހު ވަގުތު ނަގަން އެންގުމުން ކައުންސިލުން ވަނީ‬ ‫ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަޒްލީން ވިދާޅުވީ ވަކި ފިކުރަކަށް ބުރަވެ ތިބެ‪،‬‬ ‫ކައުންސިލްތަކުން ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ އަދި ދާހިލީ‬

‫ލޯކަލް ކައުންސިލަރުން ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނާ‬

‫ސިޔާސަތުތައް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާ ކުރުމަކީ‬

‫ބައްދަލުކުރައްވާ ނަމަ‪ ،‬ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކާ‬

‫ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތަށް އުނިކަން‬

‫އެކު ސަރުކާރުން ބާއްވާ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާފާނެ ކަމަށް‬

‫އަތުވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މި ފަދަ ފިޔަވަޅެއް‬

‫ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އެޅުމުގެ އެއް ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ‬

‫ޕީއެސްއެމްގެ "ރާއްޖެ މިއަދު" ޕްރޮގްރާމްގައި‬ ‫ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަޒްލީން މިހެން ވިދާޅުވި‬ ‫އިރު‪ ،‬ޚާއްސަ ހުއްދައަކާ އެކުގައި ނޫނީ ލޯކަލް‬

‫ތެރެއަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ނުފޫޒު ފޯރުވިޔަ ނުދިނުން‬ ‫ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އެކި ކަންކަމާ‬ ‫އަޒްލީން ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކައުންސިލްތަކުން ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމޭޓުންނާއި ބޭރުގެ‬

‫ގތް ނުވަތަ ސިޔާސަތުތައް‬ ‫ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖޭން ދެކޭ ޮ‬

‫ލކަލް ކައުންސިލް‬ ‫ޖަމާއަތްތަކާ ބައްދަލުކުރުން‪ޯ ،‬‬

‫ކށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާ ކުރާނީ‬ ‫ރަސްމީ ޮ‬

‫އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ން ވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުން‬

‫ސަރުކާރުންނެވެ‪ .‬އެކަން ކައުންސިލަރުން ކުރަންވެއްޖެ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި ހުއްދަ ނެތި ބޭރުގެ‬ ‫ފެށިގެން މަނާ ޮ‬

‫ވެއްޖެ ނަމަ‪ ،‬ބޭރުގެ ގައުމުތަކާ އެކު ރާއްޖޭން ބާއްވާން‬

‫ސަފީރަކާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވާތީ‪ ،‬ގއ‪ .‬އަތޮޅު‬

‫ގުޅުންތަކަށް ބުރޫއަރާފާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުން‬

‫ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތައް އެއް ހަމައަކުން‪ ،‬ފުށުނާރާ‬

‫ފެށިގެން ތިން މަހަށް ވަނީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތަށް އަދި އެތެރޭގެ ކަންތައްތަކަށް ލޮޅުން ނާރާ‬

‫އެލްޖީއޭ އިން އެ ފިޔަވަޅު އެޅީ‪ ،‬ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ‬

‫ގތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ‪ ،‬ސަރުކާރުން‬ ‫ފަދަ ޮ‬

‫އިންޑިއާގެ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާއާ ގއ‪ .‬އަތޮޅު‬

‫ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ތެރޭން ކުރުމުން ކަމަށް‬

‫ކށްފައި ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬ ‫ކައުންސިލުން ބައްދަލު ޮ‬

‫ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ތޅު ކައުންސިލުން ބުނީ ސަފީރާ ބައްދަލު‬ ‫ގއ‪ .‬އަ ޮ‬ ‫ކުރެއްވީ ސާކިއުލާ ނެރުމުގެ ކުރިން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މި މައްސަލާގައި އަޒްލީން ވިދާޅުވީ ޚާއްސަ‬ ‫ހުއްދައަކާ ނުލައި‪ ،‬ކައުންސިލަރުން ބޭރުގެ‬ ‫ޑިޕްލޮމެޓުންނާ ބައްދަލުކުރުން މަނާ ކުރީ ރާއްޖޭގެ‬

‫އިންޑިއާގެ ސަފީރުގެ އިތުރުން އިނގިރޭސި‬ ‫ވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު‬ ‫ޖޭމްސް ޑޯރިސް ވެސް ވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ގދ‪.‬‬ ‫ތިނަދު އަށް ވަޑައިގެން ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލު‬ ‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސިޔާދަތާއި ދާޚިލީ މިނިވަންކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް‬

‫މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރާއް ެޖ‬ ‫ވަޑައިގަންނަވާނީ އަންގާރަ ދުވަހު‬ ‫ބޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރައްޒާގުގެ‬ ‫މެލޭޝިއާގެ ޮ‬

‫ހޭދަކުރެއްވުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬

‫ދެކަނބަލުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނީ މި ހަފުތާގެ‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު މެލޭޝިއާއަށް‬

‫އަންގާރަ ދުވަހު ކަމަށާއި އެއީ ރައީސް އަބްދުﷲ‬

‫ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީން‬

‫ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ‬

‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވަނީ އެ އަހަރު‬

‫އފީހުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ދަތުރުފުޅެއް ކަމަށް ރައީސް ޮ‬

‫ނަޖީބް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވި‬

‫އފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް‬ ‫ރައީސް ޮ‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪ .‬އަދި އޭގެ ކުރިން‪ ،‬ކުރީގެ‬

‫ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ‪ ،‬މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު‬

‫ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވާ ދެ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުގައި‬

‫މެލޭޝިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަކަށް ފަހު ވެސް ވަނީ‬

‫އޔޫތަކެއްގައި‬ ‫ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި އެމް ޯ‬

‫ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުވަތަކަށް ނަޖީބް ވަޑައިގަންނަވާނެ‬

‫ސއިކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫މިއީ ‪ 33‬އަހަރުގެ ތެރޭގައި‪ ،‬މެލޭޝިއާގެ‬

‫ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި‬

‫ބޮޑުވަޒީރަކު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަން‬

‫ފަހުން‪ ،‬މިހާތަނަށް ވަނީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން‬

‫އފީހުން ފާހަގަކުރެ އެވެ‪ .‬މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ‬ ‫ރައީސް ޮ‬

‫މެލޭޝިއާ އަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރުގެ‬

‫ބޑުވަޒީރު މަހާތީރު މުހައްމަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ‬ ‫ޮ‬

‫ޑިސެމްބަރު މަހު ރައީސް ޔާމީން މެލޭޝިއާ އަށް‬

‫‪ 1984‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ވަޑައިގަތީ‪ ،‬އެ ގައުމުގެ ވެރިކަން ކުރާ އަދި އެންމެ‬

‫ފރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު‬ ‫މެލޭޝިއާގެ ޮ‬

‫ބޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ ޔުނައިޓެޑް މެލޭސް ނޭޝަނަލް‬ ‫ޮ‬

‫ބޑުވަޒީރު ނަޖީބް ރާއްޖެ އަށް‬ ‫ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ޮ‬

‫އގަނައިޒޭޝަން (އުމްނޯ)ގެ އަހަރީ އާންމު ބައްދަލުވުން‬ ‫ޯ‬

‫ވަޑައިގަންނަވާނީ‪ ،‬އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ސްރީ‬

‫އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށެވެ‪.‬‬

‫ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެން އެ ގައުމުގައި ދެ ދުވަސް‬

‫ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ހެނދުނު‬

‫އެ ރަށަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ‪ .‬އަދި ކައުންސިލާ‬

‫"މިނިސްޓަރު ވާހަކަ ދެއްކެވީ މުޅި އެތި ބަދަލު‬ ‫ކުރައްވައިގެން‪ .‬މި ހަރަކާތްތަކަށް ކައުންސިލްގެ‬ ‫ގތަކަށް‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫އެއްވެސް އެއްބާރުލުމެއް ނުދޭ ފަދަ ޮ‬

‫ދންޏެއް އަޑިއަށް ގޮސް‬ ‫ނަގަން އަންގާފައިވަނީ ޯ‬

‫ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ބައިވެރިކޮށްގެން‪ ،‬ގައުމީ‬

‫ދޯނީގެ ހަމައެކަނި ދިރުނބާ ފެނުން މައްޗަށް ހުރި‬

‫ގތުގައި ދެކިގެން އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް‬ ‫ކަމެއްގެ ޮ‬

‫ގޮތަށް ހަދާފައި ހުރި ގިޑިގެއަކާއި މަހުގެ ކަށިފޮއްޗެއް‬

‫ކުރީ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތަށް ހަދާފައި ހުރި ގިޑިގެއެކެވެ‪ .‬އެ ތަކެތި ނަގަން‬ ‫އަންގާފައިވަނީ‪ ،‬އެއިން ސަރުކާރުން މަސްވެރިން‬ ‫ދންޏެއް ކަނޑުފައްތާފައި ހުރި‬ ‫އިނދަޖައްސައި‪ޯ ،‬‬

‫"ނަމަވެސް ގިޑިގެތައް ހުރި ސަރަހައްދަށް‬ ‫މިނިސްޓަރު ވަޑައިވެސް ނުގަތް‪"،‬‬ ‫ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މިނިސްޓަރާއި ސަރުކާރުގެ‬

‫މަންޒަރާއި މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ ހުރިހާ ނަފާ‬

‫ކށްދޭނެ ބައެއް ހޯދުމަށް ދެ‬ ‫ވަފުދަށް ކެއުން ތައްޔާރު ޮ‬

‫ސަރުކާރުން ނަގާ ކަމަށް ދޭހަވާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފަހަރަށް އިއުލާނުކުރުމުން ވެސް އެއްވެސް ބަޔަކު‬

‫ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ރަޝީދު ވިދާޅުވީ‬

‫ކުރިމަތި ނުލުމުން އެކަން ހަމަޖެއްސީ ކައުންސިލުން‬

‫މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް‬

‫ކށްގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަމިއްލަ އަށް ހެޔޮއެދޭ ބަޔަކާ ހަވާލު ޮ‬

‫ފސްގެ ލަފައާ އެކު‬ ‫ރަށުތެރެއިން ނެގި ޓާސްކް ޯ‬

‫އެކަމަކު އެ މީހުން މިއަދު ކެއުން ތައްޔާރުކޮށްގެން‬

‫ރައްޔިތުން އެ ގިޑިގެތައް ތައްޔާރުކުރީ ގައުމީ ކަމެއްގެ‬

‫ގިނަ އިރުތަކެއް ވާންދެން މިނިސްޓަރާއި ޓީމުގެ‬

‫ގތުގައި ދެކިގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އެ އެއްޗެހި‬ ‫ޮ‬

‫އިންތިޒާރުގައި ތިބި ނަމަވެސް ވަޑައިނުގެންނެވި ކަމަށް‬

‫ނަގަން އެންމެ ފަހު ވަގުތު އެންގި ނަމަވެސް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫"ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތް އެންމެ މިނިޓެއްގެ ތެރޭގައި‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބާކީ ކޮށްލާފައި ހުރީ‪.‬‬

‫އެއްލައިނުލެވޭނެ ކަމަށް އަންގާފައިވާނެ" ކަމަށް އޭނާ‬

‫އަދި ރަށު ތެރެއިން ވެސް ދުވަހާ ގުޅޭ އެއްވެސް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޖޯޝެއް ނުފެނޭ‪ .‬ހިޔެއް ނުވޭ މަސްވެރިންގެ ދުވަހެއް‬

‫އިހަވަންދޫގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ‬ ‫ކުރުމަށް‪ ،‬ރަށުތެރެ ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ ކަންކަން ފަހުން‬ ‫ބޑަށް ސިޔާސީވެފަ އެވެ‪ .‬އެ ގޮތުން‬ ‫ވަނީ ވަރަށް ޮ‬ ‫ގތުގައި ދެކި‪ ،‬ގިނަ ބަޔަކު ރަށުތެރެ‬ ‫ގައުމީ ކަމެއްގެ ޮ‬

‫ފާހަގަކުރާހެން ވެސް‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ކިތަންމެ މާޔޫސްވިޔަސް‪،‬‬ ‫މި ހުރިހާ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެގެން ތިބީ‪".‬‬ ‫މީގެ ނުވަ އަހަރު ކުރިން‪ 2008 ،‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ނުކުތް ނަމަވެސް‪ ،‬ޕީޕީއެމަށް‬

‫ވެސް މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރީ އިހަވަންދޫގަ‬

‫ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު ރަށު ތެރޭގައި ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭރު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މުޅި ރަށުތެރެ‬

‫ފޮތި ދަމަން ފެށުމުން ބައެއް މީހުން ނުރުހުންވެ‪،‬‬

‫ކށް‪ ،‬ކުޑަކުދިންގެ ޕާކަކާއި މަސްވެރިން‬ ‫ޒީނަތްތެރި ޮ‬

‫މަސައްކަތަށް ނުކުންނަން ދެކޮޅު ހެދި ކަމަށް‬

‫ހިތްހަމަޖައްސާލަން ތިބޭނެ ހަޓުތައް ފަދަ ތަންތަން ހެދި‬

‫ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް‪ ،‬މިފަހަރު މި ފަދަ އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް‬

‫އަދި ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކަށް މިނިސްޓަރު‬ ‫މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު އެ ރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާތީ‬ ‫ސަރުކާރުގެ ވަފުދުގެ ކެއުމާއި އެ ބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ‬ ‫ގތްތަކެއް ހަމަޖެއްސި‬ ‫ކިޔުމަށް ކައުންސިލުން ވަކި ޮ‬

‫ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނުލިބޭ ކަމަށް ކައުންސިލުން‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫ހުޅުމާލޭ ބީޗު ސަރަހައްދު ްނ އިހަވަންދޫ މަސްވެރިން‬ ‫ކުލި ނަގާތީ ކަންބޮޑުވެއް ެޖ މުޒާހަރާކޮށްފި‬ ‫ގައުމީ ފެންވަރުގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ‬ ‫ކުރުމަށް އިހަވަންދޫގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއާ ދިމާކޮށް‬ ‫އެ ރަށުގެ ބައެއް މަސްވެރިން ރޭ މުޒާހަރާ ކޮށްފި‬

‫ދނިތަކަށް ގެއްލުން‬ ‫ބަނދަރު ހަލާކުވެފައިވުމުން‪ޯ ،‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ލިބިދާނެތީ މަސްވެރިން ތިބެން ޖެހެނީ ހޭލާ ކަމަށް‬ ‫މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ އެ‬

‫ރަށު ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ރޭ ފަށަން ކުޑަތަން‬ ‫ކށް މަސްވެރިން އެ ސަރަހައްދުގައި‬ ‫ވެފައި ވަނި ޮ‬ ‫މުޒާހަރާ ކުރަން ފެށީ ސަރުކާރުން އެ މީހުންގެ‬

‫ފނުވީ ކުރީ ރޭ ދަންވަރު‪ .‬މަސްވެރިން‬ ‫ދައުވަތު މި ޮ‬

‫ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އިޖާބަނުދޭ ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން ބެރިކޭޑް ޖަހައި ބަންދުކުރުމުން އެ މީހުން‬

‫އެހާއިރަކު ރަށަކު ނުތިބޭނެއެއް ނޫންތޯ‪ "،‬މުހައްމާ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑު ދެކެދެކެ ވެސް ރައީސް ޔާމީންގެ‬

‫މުޒާހަރާ ކުރީ ބެރިކޭޑްތަކުގެ ފަހަތުގައި ތިބެގެންނެވެ‪.‬‬

‫ވެރިކަމުގައި ނޫނީ މަސްވެރިންނަށް އަޅާ ނުލާ‬

‫އެ މީހުން ދުރަށް ޖެއްސުމަށް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވި‬

‫ސަރުކާރެއް ނުދެކެން‪ "،‬ކުރިން ޕީޕީއެމް މެމްބަރެއްގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުގައި ވެސް ހުންނެވި މުހައްމާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މުޒާހަރާ ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ‬

‫ބިންތަކުން ކުލި ނަގާތީ ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ ކަން ޮބޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި‬

‫ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ރޭ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ މި ބާއްވަނީ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އެ ތަނަށް ހާޒިރުވުމަށް އެދި މަސްވެރިންނަށް‬

‫މަސްވެރިން މުޒާހަރާ ކުރަން ތިބި ސަރަހައްދު‬

‫ހުޅުމާލޭގެ ބީޗް ފްރަންޓް އޭރިއާގެ އަތިރިމައްޗަށްވާ ގޮތަށް ޮއތް ހުސް ބިމެއް‪ :‬އެ‬

‫އިރު‪ ،‬އެ ރަށުގައި ހުންނަ އައިސް ޕްލާންޓް މިހާރު‬ ‫ދަބަރަށް ވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި ރަށުގެ‬

‫އިހަވަންދޫގައި މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ‬

‫މަޖިލީހުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް‬

‫ކުރުމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ‬

‫ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ‬

‫މިއަދު އެ ރަށަށް ވަނީ ވަޑައިގެންފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) ވެސް‬

‫ދުވަހުގެ ހުރިހާ ހަރަކާތްތަކެއްހެން ސިޔާސީ‬

‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬

‫ވެފައިވާއިރު‪ ،‬ކައުންސިލުން އެ ރަށުގައި ޖަހާފައި ހުރި‬

‫މުހައްމާ ވިދާޅުވީ މަސްވެރިންނާ މެދު ސަރުކާރުން‬ ‫އަމަލު ކުރަނީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށާއި އެ މީހުންނަށް‬

‫ގިޑިގެތަކުން‪ ،‬ސަރުކާރު ފަލީހަތްވާ ކަމަށް ބުނެ އެތަކެތި‬ ‫ނަގަން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އަންގާފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ‬

‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫ސސިއޭޝަނުން ބުންޏެވެ‪ .‬އަދި ހުޅުމާލޭގެ‬ ‫ހައުސް އެ ޯ‬

‫ގޮތުން މަސްވެރިން ބާނާ މަހަށް ހަމަ އަގު ނުލިބޭ‬

‫ޓޫރިޒަމަށް ވެސް އޭގެ ސަބަބުން ހީނަރުކަން ލިބޭއިރު‪،‬‬ ‫ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ވެސް އިންތިހާއަށް ގެއްލުން ވާނެ‬ ‫ހުޅުމާލޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތު އަތިރިމަތީ ސަރަހައްދު‬

‫އެ ޖަމިއްޔާއިން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ހުޅުމާލޭ އިރުމަތީ ފަރާތު އަތިރިމަތިން އެޗްޑީސީން‬

‫ގތިތަކުގެ ކުރިމަތިން‬ ‫(ބީޗު ފްރަންޓް) ގައި ހުންނަ ޯ‬ ‫އންނަ ހުސް ބިންތަކުން ކުލި ނަގާ‬ ‫ގޮނޑުދޮށާ ދެމެދު ޮ‬

‫ލޓްތައް ވިއްކާފައިވަނީ "ބީޗް ފްރަންޓް"ގެ ނަމުގައި‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން‪ ،‬ގެސްޓް ހައުސްތައް ތަމްސީލު‬

‫އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް ވުރެ އަގުބޮޑު ކޮށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކުރާ ޖަމިއްޔާ އިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތިތަކުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ‬ ‫ބީޗް ފްރަންޓުގެ ޯ‬

‫އެއީ އަތިރިމައްޗަށް ވުމުން‪ ،‬އެތަނުން ލިބޭނެ މަންފާއަށް‬ ‫ބަލާފައި ކަނޑައެޅި އަގެއް ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށް ގެސްޓް‬

‫ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް‬

‫ސސިއޭޝަނުން ބުންޏެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ‬ ‫ހައުސް އެ ޯ‬

‫ކޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން‬ ‫ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޯ‬

‫ލިބޭ މަންފާއަށް ބަލައި‪ ،‬ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އެތަނުން‬

‫ނވެމްބަރު މަހުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނިންމާފައިވަނީ މިދިޔަ ޮ‬

‫ހދަން އެޗްޑީސީން މަސައްކަތް‬ ‫އިތުރު ފައިދާތަކެއް ޯ‬

‫ހުޅުމާލޭގެ އިރުމަތީ ފަރާތު އަތިރިމަތީ‬

‫ގތުން ކުރެވިދާނެކަމެއްތޯ ވެސް އެ‬ ‫ކުރުމަކީ ގާނޫނީ ޮ‬

‫ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ހުރިހާ ގެސްޓް ހައުސްތަކުން‬

‫ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ސުވާލު އުފައްދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އަތިރިމަތީ ސަރަހައްދު‬ ‫އެތަނުން ބުނި ޮ‬

‫ގތަށް އޮންނަ ހުސް‬ ‫ވެސް‪ ،‬އަތިރިމައްޗަށް ވާ ޮ‬ ‫ބިންތައް ބޭނުން ކުރަމުން އައި ނަމަވެސް މީގެ ކުރިން‬

‫ހުސް ބިން ގަތުމަށް އެޗްޑީސީން ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް‬

‫އެތަނަކުން ކުއްޔެއް ނުނަގަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު‬

‫ބޑު އަގެއްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަންގާފައިވަނީ ތަނާ ނުބައްދަލު ޮ‬

‫އެޗްޑީސީން ނިންމާފައިވަނީ އަތިރިމަތީ ސަރަހައްދުން‬

‫ކށްފިނަމަ‪ ،‬އެތަނުގައި ހުރި‬ ‫އަދި އެގޮތަށް އަމަލުނު ޮ‬

‫އަކަފޫޓެއް ‪ 12‬ރުފިޔާގެ މަގުން ކުއްޔަށް ދިނުމަށެވެ‪.‬‬

‫ތަކެތި ނަގައި އިންޒާރު ދިނުމަކީ ހައްގަށް ނުފޫޒު‬

‫ބޑުވުން ފާޅުކޮށް‪ ،‬ގެސްޓް‬ ‫މިކަމާ ގުޅިގެން ކަން ޮ‬

‫ފޯރުވުން ކަމުގައި ވެސް ބުންޏެވެ‪ .‬ހަމައެއާއެކު‬

‫ސސިއޭޝަނުން އެޗްޑީސީ އަށް ފޮނުވި‬ ‫ހައުސް އެ ޯ‬

‫އެތަނުން ކުއްލި އަކަށް ބޮޑު އަގެއް ނަގަން‬

‫ސިޓީއެއްގައި ބުނީ އަތިރިމަތީ ސަރަހައްދުގެ‬

‫ނިންމުމަކީ ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ގެސްޓް ހައުސްތަކުގެ‬

‫އެ ބިންތަކަކީ‪ ،‬ގެސްޓް ހައުސްތަކުގެ އިތުރުން‬

‫ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް އެޗްޑީސީގެ ކޮންޓްރޯލްގެ‬

‫ހުޅުމާލެ އާއި މާލޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ވެސް ހިތްހަމަ‬

‫ދަށަށް ގޮސްދާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި މި ފަދަ ހާލަތެއްގައި‬

‫ޖައްސާލުމަށް ބޭނުން ކުރަމުންދާ އާއްމު ސަރަހައްދެއް‬

‫ޓޫރިސްޓުންނަށް ދޭ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި އަގަށް ނޭދެވޭ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއްގެ އަމިއްލަ‬

‫ކށްފާނެ ކަމަށް ވެސް ގެސްޓް ހައުސް‬ ‫އަސަރެއް ޮ‬

‫ފައިދާއަށްޓަކައި އެތަން "ވިއްކާލުމަކީ" އާއްމު‬

‫ސސިއޭޝަނުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޯ‬ ‫"މިކަމަކީ ހުޅުމާލޭގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ‬

‫ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަނެ‪ ،‬އުފާވެރި‬ ‫ކށްލުން ކަމަށް އެ‬ ‫އިޖްތިމާއީ މާހައުލުން އެކަހެރި ޮ‬

‫ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ އާއްމު ވިޔަފާރިތަކާއި އަދި އެ‬

‫ސިޓީގައި ބުނެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވިޔަފާރިތަކުން މަންފާ ލިބިގަންނަމުން އަންނަ ކުދި‬

‫ސސިއޭޝަނުން ވަނީ‬ ‫ގެސްޓް ހައުސް އެ ޯ‬

‫ފިހާރަތަކުގެ ކުރިއެރުމާ މެދު އެޗްޑީސީން ގެންގުޅޭ‬

‫ނޅު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް‬ ‫ކުޑަބަނޑޮހާއި ފޭދޫފި ޮ‬

‫ސިޔާސަތު ހާމަވެގެންދާ ކަމެއްކަމުގައި ހިތާމައާ އެކު‬

‫ސަރުކާރުން ނެގުމުން‪ ،‬ގިނަ ބަޔަކު ހިތްހަމަ‬

‫ސސިއޭޝަނުން‬ ‫ދަންނަވަމެވެ‪ ".‬ގެސްޓް ހައުސް އެ ޯ‬

‫ޖައްސާލުމަށް މިހާރު ބޭނުން ކުރަނީ ހުޅުމާލޭ އިރުމަތީ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފަރާތު އަތިރިމަތިކަން ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ‪. .‬‬ ‫ސސިއޭޝަނުން ބުނި ގޮތުގައި‪ ،‬ބީޗް‬ ‫އެ އެ ޯ‬

‫ހުޅުމާލޭ ގެސްޓް ހައުސްތަކަކީ ތެރެއިން ޓެކްސްގެ‬ ‫ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ފޯރުކޮށްދޭ‬

‫އިހަވަންދޫ ބައެއް މަސްވެރިން ރޭ މުޒާހަރާ ކުރާއިރު ފުލުހުން އެތަނުގައި ފާރައަށް‬

‫ވިލާޓްރޭޑުން ވައްކަން ކުރަންއުޅުނު‬ ‫ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި‬ ‫ވިލާ ޓްރޭޑް ސެންޓަރު ‪ 5‬އިން ވައްކަން ކުރަން‬ ‫އުޅުނު ހަތަރު މީހަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އފިޝަލް ވިދާޅުވީ‪ ،‬އަމީނީ‬ ‫ފުލުހުންގެ މީޑިއާ ޮ‬

‫ފްރަންޓްގެ ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ދާ ހުރިހާ‬

‫ތަންތަނަށް ވެފައި‪ ،‬އަތިރިމަތި ކުއްޔަށް ދީފިނަމަ އާއްމު‬

‫މަގުގައި ހުންނަ އެ ފިހާރައިގެ ތިޖޫރި ރޭ ފަތިހު‬

‫ޓޫރިސްޓުން ވެސް އަތިރިމަތީ ސަރަހައްދު ބޭނުން‬

‫ވިޔަފާރިތަކާއި އާއްމުންނަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެތީ އެކަން‬

‫ފަޅާލައި ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު ހަތަރު މީހަކު‬

‫ކޕަރޭޓް ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާއަށް‬ ‫ކުރެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޯ‬

‫ނުކުރުމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފަ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހައްރު ޮ‬

‫ކށްގެން ބޭނުން ކުރުމަކީ‬ ‫އެ ސަރަހައްދު ބަންދު ޮ‬ ‫ޓޫރިސްޓުންނަށް ވެސް ލިބޭނެ ދެރައެއް ކަމަށް ގެސްޓް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އޭގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކުރީ ވިލާ‬ ‫އފީސް ތެރެއިން ވައްކަން‬ ‫ޓްރޭޑް ސެންޓަރު ފިހާރައިގެ ޮ‬

‫ކށް ކަމަށް ފުލުހުން‬ ‫ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނި ޮ‬ ‫ބުންޏެވެ‪ .‬އަދި ހަތަރު ވަނަ މީހާ ހައްޔަރުކުރީ ވިލާ‬ ‫އފީސް ބޭރުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން‬ ‫ޓްރޭޑް ސެންޓަރުގެ ޮ‬ ‫ކށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ދަނި ޮ‬ ‫ކށްފައިވަނީ އުމުރުން‬ ‫މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ޮ‬ ‫‪ 23‬އަހަރާއި ‪ 27‬އަހަރާއި ‪ 33‬އަދި ‪ 35‬އަހަރުގެ‬ ‫ފިރިހެނުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬


‫ޚަބަރު‬

‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫ރާއްޖެއާ މެދު އިންޑި ާއ‬ ‫ތަޖު ިރބާކާރުންގެ ވިސްނުން ތަފާތު‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫ކުޑަކުޑަ ރާއްޖެ ހިމެނުއްވުމުގެ ހިކުމަތް އިންޑިއާ އަށް‬ ‫ނަގައެއް ނުގަނެވުނެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ނަމަ ރާއްޖެ އާއި‬ ‫އެއް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫އަވައްޓެރި ގައުމުތަކާ މެދު އިންޑިއާ އިން ދެކެމުން‬ ‫އައި ސްޓްރެޓެޖީ މިހާރު ވަނީ ބަދަލުކުރަން ޖެހިފަ‬ ‫އެވެ‪ .‬ޗައިނާގެ ބާރު ރާއްޖޭގައި ދާއިމީ ގޮތަކަށް‬ ‫ބާއްވަންދެން އިންޑިއާ ބަލަހައްޓައިގެން ތިބެންވީތޯ‬ ‫ނުވަތަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅަންވީތޯ މިއީ‪،‬‬ ‫ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާގެ ސިފައިން ފޮނުވުމުގެ ޚިޔާލު‬ ‫ހުށަހެޅުއްވި ބާރަތުގެ ސުވާލެކެވެ‪.‬‬ ‫ފރިން ސެކްރެޓަރީ ސަލްމާން‬ ‫އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ޮ‬ ‫އގްރަފީ ގޮތުން ބަލާއިރު‬ ‫ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ޖި ޮ‬ ‫އތީ ވަރަށް މުހިންމު‬ ‫އިންޑިއާ ކަނޑުގައި ރާއްޖެ ޮ‬ ‫ސަރަހައްދެއްގަ އެވެ‪ .‬މި ހާލަތުގައި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ‬ ‫ސަރަހައްދުގައި ޗައިނާގެ ބާރުގަދަ ވަމުންދާތީ އިންތިހާ‬ ‫ބޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އަށް ކަން ޮ‬ ‫ނަމަވެސް އަސްކަރިއްޔާ ބޭނުންކޮށްގެން މައްސަލަ‬ ‫ބޑަށް ވާހަކަ ދައްކައިގެން‪،‬‬ ‫ހައްލު ކުރުމަށް ވުރެ ޮ‬ ‫ހދަން އޭނާ ބާރު އެޅުއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގޮތްތަކެއް ޯ‬ ‫އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ދިރާސާ ކުރައްވާ‬ ‫ބޭފުޅުންގެ ވާހަކަތަކުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެނގެނީ‬ ‫ގތް ހުސްވެފައިވާ‬ ‫ޗައިނާގެ މައްސަލާގައި އިންޑިއާ ޮ‬ ‫މިންވަރެވެ‪ .‬މި ސަރަހައްދުގެ އެހެން ގައުމުތަކާ މެދު‬ ‫އިންޑިއާ އިން ދެކެމުން އަންނަ ގޮތް ބަދަލުކޮށްގެން‬ ‫ނޫނިއްޔާ އަލިމަގެއް ނެތް ކަމެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ކިތަންމެ މިސާލެއް ރާއްޖެ އިން ވެސް‬ ‫ފެންނަން އެބަ ހުއްޓެވެ‪ .‬އިންޑިއާގެ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު‬ ‫މޑީ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު‪ ،‬މި‬ ‫ނަރެންދު ޮ‬ ‫ސަރަހައްދުގެ ހުރިހާ ގައުމަކަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު‬ ‫ވެސް މިހާތަނަށް ރާއްޖެ ވަޑައެއްނުގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދައްކަވާ ހުއްޖަތަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކަންކަން‬ ‫އތުމުން ވަޑައިނުގަންނަވަނީ ކަމެވެ‪.‬‬ ‫ގޯސްވެފައި ޮ‬ ‫މިއީ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން‬ ‫އަލިއަޅުވާލެއްވި ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫މޑީގެ އެ ދަތުރުފުޅެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ހަމައެކަނި ޮ‬ ‫ގތުން ވެސް ރައީސް‬ ‫ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޮ‬ ‫ޔާމީންގެ ވެރިކަން ފެށުނު ފަހުން އިންޑިއާ އޮންނަނީ‬ ‫ކޅަށް ވެސް އެއްޗެއް‬ ‫ހިމޭނުންނެވެ‪ .‬ދެކޮޅަށް ވެސް އެއް ޮ‬ ‫ބުނާ ތަނެއް ނުފެނެ އެވެ‪ .‬ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ވަރަށް‬ ‫ބަދަހިކަމަށް ބުނެ ނިންމާލަނީ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަމަލީ‬ ‫ގތުން ފެންނަނީ އެހެން މަންޒަރެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ އެކި ކުންފުނިތަކާއި‬ ‫އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުގެ ބައިވެރިވުމާ އެކު ހިންގާ‬ ‫ތަރައްގީގެ މަސައްކަތާ މެދު ފަހަކަށް އައިސް ސުވާލު‬ ‫އުފެދުން ވަނީ އާންމު ކަމަކަށް ވެފަ އެވެ‪ .‬އިންޑިއާ‬

‫ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޔާމީނާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޮމޑީ ސަލާމް ކުރައްވަނީ‪ޮ :‬މޑީ ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އަދި ރާއްޖެ ވަޑައިނުގަންނަވާ‪.‬‬

‫ކށްގެން ހިންގާ ކަމެއް ނަމަ‪ ،‬އެކަމެއްގެ‬ ‫ބައިވެރި ޮ‬ ‫ސްޕީޑާ މެދު ސުވާލު އުފެދެ އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ‬ ‫ކަންކަމުގައި އިންޑިއާ ބައިވެރި ކުރަން ދިވެހި ސަރުކާރު‬

‫އަ ހު މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬

‫މިއީ އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ބަހެއް‬ ‫ނޫނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އިންޑިއާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ‬ ‫ގުޅޭ ކަންކަން ދިރާސާ ކުރައްވާ ސީނިއާ ބޭފުޅަކު‬

‫އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލެއް ކަމަށްވާ "ރަޖްޔާ ސަބާ"‬

‫ގތުންނާއި އިގްތިސޯދީ‬ ‫ލަންކާގައި ވެސް ސިޔާސީ ޮ‬

‫ގތަކަށް ކަންކަން‬ ‫ވެސް ބޭނުން ނުވާހެން ހީވާ ފަދަ ޮ‬

‫ގތުން ޗައިނާ ބާރުގަދަވާން ފެށުމެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ‪.‬‬

‫މި ސަރަހައްދުގައި ޗައިނާގެ ބާރު ގަދަވަމުން‬

‫ރާއްޖެ އިން ޗައިނާއާ އެކު އެފްޓީއޭ ގާއިމް‬

‫އެ ގައުމުގެ ޓީވީ ޗެނަލެއްގައި‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ކަންކަން‬

‫އތީ "ނިދާފައި" ކަމަށް‬ ‫ދިޔައިރު އިންޑިއާ ޮ‬

‫ކުރުމާ ހަމައަށް ވެސް އިންޑިއާ އޮތީ ހިމޭނުންނެވެ‪.‬‬

‫އިން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ އަދި ޗައިނާއާ އެކު ސޮއިކުރި‬

‫ހަމަޔަކަށް އެޅުވުމަށް އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ‬

‫ޑިސްކަޝަންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ‬

‫އެކަމާ މެދު ރަސްމީ ފެންވަރުގައި އަދި މީޑިއާގައި‬

‫މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭއްވި‬

‫ބޭނުންކުރުމުގެ ހިޔާލެއް ހުށަހެޅުމުން ވެސް ވަރަށް‬

‫ވާހަކަތަކުން ވެސް ދޭހަވެ އެވެ‪ .‬މީގެ ފަސް އަހަރު‬

‫ވެސް އިންޑިއާގެ އަޑެއް ނެތެވެ‪ .‬އެފްޓީއޭގައި ރާއްޖެ‪-‬‬

‫ކށް އިންޑިއާ‬ ‫ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން އިން ވަރަށް ސާފު ޮ‬

‫ބޑެތި ކަންކަން ދޭހަވެ އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގައި ދާޚިލީ ބޮޑު‬ ‫ޮ‬

‫ކުރިން އައްޑޫގައި ސާކް ސަމިޓް ބޭއްވުމާ ދިމާކޮށް‪،‬‬

‫ސއިކުރުމުން ވެސް ރަސްމީ ފެންވަރުގައި‬ ‫ޮ‬ ‫ޗައިނާ‬

‫ގތް ސާފުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިން ރާއްޖެއާ މެދު ދެކޭ ޮ‬

‫ބޑު ކަމެއް‬ ‫ހަމަނުޖެހުމެއް އަދި ގަތުލު އާންމެއް ފަދަ ޮ‬

‫ރާއްޖޭގައި ޗައިނާގެ އެމްބަސީއެއް ހުޅުވުމަކީ އިންޑިއާ‬

‫އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ބަހެއް ބުނެވޭ ވަރުވީ ‪10‬‬

‫ފރިން ސެކްރެޓަރީއެއް ކަމަށްވާ‬ ‫އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ޮ‬

‫ނެތީސް‪ ،‬އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ބޭނުންކޮށްގެން‬

‫ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ޗައިނާގެ ބާރުގަދަވުމުގެ ފެށުން‬

‫ވަރަކަށް ދުވަސް ފަހުންނެވެ‪ .‬އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް‬

‫ސަލްމާން ހައިދަރާއި އެހެން ދެ އެނަލިސްޓަކު‬

‫ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން ފާޅުކަން ބޮޑު‬

‫ކަމަށް އެއް އެނަލިސްޓަކު ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬

‫އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެފްޓީއޭ އަދި އެއްކޮށް‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މި ޑިސްކަޝަންގައި އެންމެ‬

‫ގޮތެއްގައި ގެންގުޅުމަކީ މައްސަލައެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އެއީ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ހުޅުވި ޗައިނާގެ‬

‫ގތުން އިންޑިއާގެ‬ ‫ބަލައިނުލެވޭ ކަމަށާއި ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ޮ‬

‫އަޅައިގަތް އެއް ކަމަކީ އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ‬

‫ޑިސްކަޝަންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އަނެއް ދެ‬

‫ފުރަތަމަ އެމްބަސީ ވެސް މެ އެވެ‪ .‬އަދި ޗައިނާގެ‬

‫ބޑުވުންތަކަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ހާއްސަ‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ބޭނުންކޮށްގެން ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ވެރިކަން‬

‫ބޭފުޅުންގެ ނަޒަރުގައި އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލެއް‬

‫ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް‬

‫ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބަދަލުކޮށް‪" ،‬ކަންކަން ހަމަޔަކަށް އަޅުވަން ޖެހިފައިވާ"‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ގޮތެއް ހޯދައިގެން‬

‫ފަހު‪ ،‬އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވި ގައުމުތަކުގެ‬

‫ކަމަށް އެއް ބޭފުޅަކު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުއްވުމެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަ ހައްލު ކުރުން މާ މުހިންމެވެ‪ .‬ޑިޕްލޮމެސީ‬

‫ތެރޭގައި ވެސް ރާއްޖެ ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް (އެފްޓީއޭ) ގައި‬ ‫ސއިކުރުމުން އަންނާނެ ބަދަލުތަކާ‬ ‫ޮ‬ ‫ރާއްޖެ‪-‬ޗައިނާ‬

‫އިސްކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު މިއުޅެނީ އެންމެ މައްސަލައެކެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖޭގައި ޗައިނާގެ އެމްބަސީއެއް ހުޅުވުން‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން‬ ‫ބަދަލުވުމަށް ފަހު‪ ،‬މި ކަންކަން ވަނީ ފެންނަން ފަށައިފަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދުގެ‬

‫މިސާލަކަށް ދައްކަވަމުން އިންޑިއާގެ ޝޮސައިޓީ ފޯ‬

‫ވެރިކަމާއި މިހާރުގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި‬

‫ޕޮލިސީ ސްޓަޑީސްގެ ޑިރެކްޓަރު އުދޭ ބާސްކަރު‬

‫ކޅު ފަރާތަށް ސަޕޯޓްކުރާ‬ ‫އިންޑިއާ އިން ރާއްޖޭގެ އިދި ޮ‬ ‫ކަމުގެ ތުހުމަތުގެ އިނގިލި އަންނަނީ ދިއްކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ނަތީޖާ އަކީ ވަހީދުގެ ވެރިކަމުން ފެށިގެން‪،‬‬

‫ގތުން ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި‬ ‫ގުޅޭ ޮ‬

‫އެއީ ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާގެ ގުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އެކްސްޕާޓެއްގެ‬

‫ކށް އިންޑިއާގެ ކަނޑުގައި‬ ‫ކށް‪ ،‬ޚާއްސަ ޮ‬ ‫ބަދަހި ޮ‬

‫ވިދާޅުވީ ވަރަށް ކުރިއްސުރެ ފެށިގެން ރާއްޖެއާ މެދު‬

‫ގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބާރަތު ކަރުނާދް‬

‫ޗައިނާގެ ބާރު ގަދަކުރުމެވެ‪ .‬ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި‬

‫އިންޑިއާ އިން ފަރުވާކުޑަކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ނަމަ‪ ،‬ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ‬ ‫ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ވެސް މައިގަނޑު‬

‫އޭގެ ބަދަލުގައި އަފްޣާނިސްތާނަށް އިންޑިއާ އިން‬

‫އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ އިން ކުރީގައި ގެންގުޅުނު‬

‫ގތުގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ކަންކަން ހައްލު‬ ‫ރީތި ޮ‬

‫ބޑުވުމަކީ އެއީ އެވެ‪ .‬އިންޑިއާގެ ބާރު މި‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ދިން ސަމާލުކަން ރާއްޖެ އަށް ވެސް ދީ‪ ،‬މިދިޔަ‬

‫ގާތްކަން ފަނޑުވަމުން ދިއުމެވެ‪.‬‬ ‫ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި‬

‫ކުރެއްވޭނެ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެހެންވެ އޭނާގެ ނަޒަރުގައި‬

‫ސަރަހައްދުން ގެއްލެމުން ދިއުމުގެ ބިރު ހީވުމެވެ‪ .‬އެ‬

‫ދުވަސްތަކުގައި ރާއްޖެ އަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް‬

‫ގތަކީ އިންޑިއާގެ މެރިން ކޮމާންޑޯ‬ ‫އޮތް ހަމައެކަނި ޮ‬

‫ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގަމުން ދާއިރު‪ ،‬މި ސަރަހައްދުގެ‬

‫ދިން ނަމަ ރަނގަޅުވީސް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އިންޑިއާގެ‬ ‫ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ޮ‬

‫ބޭނުންކޮށްގެން "ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ފިޔަވަޅުތަކެއް"‬

‫ގތުގައި އިންޑިއާ އޮވެމެ‪،‬‬ ‫އެންމެ ބޮޑު ގައުމުގެ ޮ‬

‫އެކަމަކު ޝީ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު‪ ،‬އެންމެ‬

‫ބޑު އެއް މައްސަލައަކީ ވެސް‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫އެޅުމެވެ‪.‬‬

‫ހިމޭނުން އޮތުމެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ އިތުރުން އަވައްޓެރި ސްރީ‬

‫ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި މި‬

‫އަވައްޓެރި ގައުމުތަކަށް ކޮށްދޭން ބުނާ‬

‫‪26‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫‪9‬‬

‫"އަސްރު ދިޔައީ ގެއްލިގެން"‪:‬‬ ‫ހިތުގެ ހިމަ ާނރާ ކުޅެލި!‬ ‫ބައްލަވައި މުތާލިއާ ކުރެއްވި ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޅެންފޮތުގެ އިސްބަހުގައި އައްބާސް ލިޔުއްވާފައިވާ‬ ‫ގޮތުގައި މަރިޔަމް ސައީދުގެ މަދަރުސީ ދައުރުގައި‬

‫މަރިޔަމް ސައީދު ޅެން ހެއްދެވުމުގައި‬

‫ފުރަތަމަ އިމްތިހާނަކީ މުދައްރިސް ދެއްވި މައުޟޫއަކަށް‬

‫އޭނާގެ ބައްޕަގެ ގޮތް ގެންގުޅުއްވާ‬

‫ޅެމެއް ހެއްދެވުމެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޅެން ހެއްދެވުނީ މުޅިން‬ ‫އެހެން މައުޟޫއަކަށް ކަމަށްވެ އެވެ‪ .‬ކުލާހުގެ ހުރިހާ‬

‫ކަމަކަށް ވެސް ނުފެނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކުދިން ވެސް އެކަމާ ހީނހެދި ކަމަށްވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ދޮންބޭބެ އިބްރާހިމް ޝިހާބުގެ ގޮތާ‬

‫މުހައްމަދު އަމީން އެ ޅެން ބައްލަވާލައްވާފައި ވިދާޅުވީ‬ ‫މަރިޔަމް ސައީދަށް ޅެން ހެއްދެވޭނެކަން މިހާރު‬

‫ތަބާވެވަޑައިގަންނަވާތީއެއް ވެސް ނުފެނެ‬

‫ގައިމުވެއްޖެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬ދޮންދައްތަ ފާތިމަތު ސައީދުގެ‬

‫ދށުގައި ގަލަމާއި ގަނޑެއް ހިއްޕަވައިގެން‪،‬‬ ‫ފާނޫޒު ޮ‬ ‫ކަމާކަން ފަށައި ޅެން ހައްދަވަން އިންނެވުމުގެ‬

‫އުސްލޫބު ބޭނުންކުރައްވާފައެއް ވެސް‬

‫ބަދަލުގައި މަރިޔަމް ސައީދަކީ ހިޔާލަށް އަންނަ‬

‫ނެތެވެ‪ .‬ބޮޑަށް ގެންއުޅުއްވާފައި ހުރީ‬

‫ޝުއޫރުތައް ފަސޭހަކަމާ އެކު ޅެން ބަހަށް‬

‫އަމިއްލަފުޅު ގޮތެކެވެ‪.‬‬

‫ބަދަލުކުރެއްވި ޝާއިރާއެކެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަނާ "އަސްރުދިޔައީ ގެއްލިގެން" މި ޅެން‬ ‫ހެއްދެވުމަށް ފަހު ބޭބޭފުޅު ޝިހާބަށް ދެއްކެވުމުން‬ ‫ވިދާޅުވި ކަމަށް ވަނީ "މުހައްމަދު އަމީން ވިދާޅުވިހެން‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬

‫މިހާރު ޅެން ހައްދަވަން ތިޔަ އެނގިވަޑައިގަތީ"‬

‫މަރިޔަމް ސައީދު (ވ) އިބްރާހިމް ނާސިރު އަދި ދަރިކަލުން އަލީ ނާސިރުއާ އެކު‪-- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ދިވެހި ޑައިޖެސްޓް‬

‫ލތްބެއްގެ ވާހަކަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެއީ އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ ޯ‬

‫އެނގިފައެއް ނެތެވެ‪ .‬ފަހަރުގައި އެ ޅެމުން ކުރެއްވި‬

‫އެ ލޯބި ގެއްލުމުން ލިބުނު މާޔޫސްކަމެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ބޑުވީ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ނަސޭހަތްޕުޅުގައި‬ ‫އަސަރު ޮ‬

‫ގންޖަހައި‪ ،‬ދުނިޔެ މަތިން‬ ‫ވެސް ތަގުދީރުގެ ނިޔާއަށް ޮ‬

‫މަރިޔަމް ސައީދު ނުހިއްޕަވައި ކުރިއަށް ވަޑައިގަތީ އެވެ‪.‬‬

‫ފޫހިނުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެވެ‪ .‬އެއީ މަރު ދުވަހާ‬

‫ގތުން ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ‬ ‫"ނަތީޖާއެއްގެ ޮ‬

‫ހަމަޔަށް ވެސް ނުގުޑާނެ ފަދަ އަޒުމެއްގެ ވެސް‬

‫ތެރެއަށް މިފަދަ އަގުހުރި ޅެންތައް އިތުރުވީ އެވެ‪ .‬ނޫން‬

‫ވާހަކަތަކެވެ‪.‬‬

‫ނަމަ މި ފައިދާއެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުލިބުނީހެވެ‪"،‬‬

‫މިއީ މުހައްމަދު އަމީނުގެ ޅެންވެރިކަމުގެ ބަގީޗާގައި‬

‫އައްބާސް ލިޔުއްވާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ފޮޅުނު މަލެއް ކަމަށްވާ މ‪ .‬ބަގީޗާގޭ މަރިޔަމް‬

‫"މަރިޔަމް ސައީދު ޅެން ހެއްދެވުމުގައި‬

‫ސައީދުގެ ޅެންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް‬

‫ގތް ގެންގުޅުއްވާ ކަމަކަށް ވެސް‬ ‫އޭނާގެ ބައްޕަގެ ޮ‬

‫އަސަރުކުރުވި ޅެމެވެ‪ .‬އެކަމަނާ ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ‬

‫ދންބޭބެ އިބްރާހިމް ޝިހާބުގެ‬ ‫ނުފެނެ އެވެ‪ .‬އަދި ޮ‬

‫ގުލްޝަނަށް ދޫކުރެއްވި އެތަކެއް ޅެންތަކެއްގެ ވަސް‬

‫ގތާ ތަބާވެވަޑައިގަންނަވާތީއެއް ވެސް ނުފެނެ‬ ‫ޮ‬

‫މީރުކަން އޭގެ ތާޒާކަންމަތީ ދެމި އެބަ ހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫ދންދައްތަ ފާތިމަތު ސައީދުގެ އުސްލޫބު‬ ‫އެވެ‪ޮ .‬‬

‫އެކަމަކު ވެސް "އަސްރުދިޔައީ ގެއްލިގެން" މި ޅެން‬

‫ބޭނުންކުރައްވާފައެއް ވެސް ނެތެވެ‪ .‬ބޮޑަށް‬

‫ގތަކުން ހާއްސަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެތައް ޮ‬

‫ގެންއުޅުއްވާފައި ހުރީ އަމިއްލަފުޅު ގޮތެކެވެ‪".‬‬

‫ހޅުދޫ އަބްދުﷲ ހަސަންގެ އަޑުން ރެކޯޑްކޮށް‬ ‫ޮ‬

‫"އަސްރުދިޔައީ ގެއްލިގެން" މި ޅެމުގެ ޖާދުލަކީ‬

‫އެ ޅެން‪ ،‬ލަވައެއްގެ ސިފައިގައި ދިވެހިންނާ‬

‫އެއީ ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ‪ .‬އެ ޅެމުގެ އެތައް‬

‫ބައްދަލުކުރީ‪ ،‬އެހުންތެރިންގެ ހިތުގެ އެންމެ ހިމަނާރާ‬

‫ޝަރަހަތަކެއް އެކި ބޭފުޅުން ވަނީ ހައްދަވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ކުޅެލަމުންނެވެ‪ .‬އެ ލަވައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ‬

‫ގތުގައި އެއީ ގެއްލިގެން ދިޔަ‬ ‫ގިނަ ބަޔަކު އިއްތިފާގުވާ ޮ‬

‫ރގްރާމްތަކުގައި އަށްޑިހައިގެ‬ ‫އަޑުގެ ރިކުއެސްޓް ޕް ޮ‬

‫ލތްބެއްގެ ވާހަކަތަކެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫އަހަރުތަކުގައި ގިނަ ބައެއްގެ އެއް ވަނަ ހޮވުމެވެ‪.‬‬

‫ޅެން ފައްޓަވާފައިވަނީ ސިކުނޑީގައި‬

‫ދެ ވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފުރަތަމަ ރައީސް‬ ‫އިބްރާހިމް ނާސިރުގެ ކުރީގެ އަނބިކަނބަލުން‪ ،‬މިހާރު‬

‫އެކަމަނާ ވަރިކުރެއްވުމުން ހެއްދެވި ޅެމެއް ކަމަށް‬ ‫ވާހަކަދެކެވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެކަމަށް އެކަމަނާ‬ ‫އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‬ ‫އެއީ ކަށަވަރު ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫"އެއީ ތިއްތައިތަގެ ޕާސަނަލް ޅެމެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫އންނަނީ‪ .‬ވިދާޅެއްނުވޭ އިތުރަކަށް އެއީ ކޮން ކަމަކާ‬ ‫ޮ‬ ‫ގުޅުން ހުރި ޅެމެއް ކަމެއް‪ "،‬މަރިޔަމް ސައީދަށް‬ ‫ބޮޑުދައިތަ ވިދާޅުވާ މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަދުނާން‬ ‫"މިހާރު"އަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެއީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ޅެމެއް‪".‬‬ ‫އެ ޅެން ފާހަގަކުރެވެނީ ހަމައެކަނި އަސަރުން‬ ‫ގތުގައެއް ނޫނެވެ‪ .‬ޅެންވެރިކަމުގެ‬ ‫ފުރިގެންވާ ޅެމެއްގެ ޮ‬

‫ތަސްވީރުކުރަމުން އައި އުފާވެރި ޒަމާން ގެއްލިގެން‬

‫މަރިޔަމް ސައީދު‪-- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ދިވެހި ޑައިޖެސްޓްސް‬

‫އުމުރުފުޅުން ‪ 87‬އަހަރުގެ މަރިޔަމް ސައީދުގެ މި‬ ‫ނުވަތަ ނޫން ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ‪ .‬އެއީ ނާސިރު‪،‬‬

‫ހިސާބަށް ޅެންހެއްދެވުން ދެން ހުއްޓާލައްވާށެވެ‪".‬‬ ‫ކން ސަބަބަކާ ހުރެ ކަމެއް‬ ‫އެހެން ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫އެ ލޯތްބާ މެދު އުފެދިފައިވާ މަތިވެރި ޝުއޫރުތަކެވެ‪.‬‬

‫ޅެމަކީ އެކަމަނާގެ ހަޔާތާ ގުޅުން ހުރި ޅެމެއް ކަމެއް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ނަސޭހަތެއްގެ ގޮތުން ވިދާޅުވީ "ތިޔަ‬

‫ހިނގައްޖެ ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަނާގެ ބަގީޗާގައި‬ ‫ފޅުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު‬ ‫ނުހަނު ރީތި މަލެއް ޮ‬

‫ހަމައިން ބަލާއިރު ވެސް އެއީ ވަރަށް ތަފާތު މޮޅު‬

‫އަށް ދިވެހި އަދަބަށް އެއްވެސް ރޮނގަކުން ވަދެވިފައިވާ‬

‫ހޫނު ޚަރީފު މޫސުމުގެ ގަދަ ވަޔާ އެކު‪ ،‬އެ މަލުގެ‬

‫ޅެމެކެވެ‪.‬‬

‫ނަމަ އެކަމުގެ ފަހަތުގައި ހުންނެވީ އަމީން ކަމަށާއި‬

‫ފިޔަތައް ވިއްސިވިހާލިވެގެން ދިޔައީ އެވެ‪ .‬މި ކެހިވެރި‬

‫އޭގެ ފަހަތުގައި ދެން ހުންނެވީ ބައްޕާފުޅު އައްޝައިހް‬

‫މޫސުމުގައި ގަސްގަހާގެހިން ފަތްތައް ފައިބައި‪ ،‬އެ‬

‫މަރުކަޒުން ޝާއިއުކުރި އެކަމަނާގެ ޅެން ފޮތުގެ‬

‫ހުސައިން ސަލާހުއްދީން ކަމަށެވެ‪ .‬އާއިލާގައި‬

‫ފަތްތައް ވަޔާ އެކު އުދުހިގެން ދާ ފަދައިންނެވެ‪.‬‬

‫އިސްބަހުގައި އެ މަރުކަޒުގެ އޭރުގެ ރައީސް އައްބާސް‬

‫ދެން ތިއްބެވީ ވެސް އަދީބުންނާއި ޅެންވެރިންނެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި "އަސްރުދިޔައީ‬ ‫އިބްރާހިމް ލިޔުއްވާފައިވާ ޮ‬

‫ބޭބޭފުޅުންނަކީ އިބްރާހިމް ޝިހާބާއި އަދުނާން‬

‫ރޭގަނޑެއްގެ ކަނު އަނދިރިކަން ދުނިގެ މައްޗަށް‬

‫ގެއްލިގެން" އެއީ މަރިޔަމް ސައީދުގެ ޅެންތަކުގެ‬

‫ހުސައިނެވެ‪ .‬ދައްތާފުޅު ފާތިމަތު ސައީދަކީ އެކަމަނާގެ‬

‫ކށް‪" ،‬އޭނަޔާ" އަދި "އަހުރެނާ" ހޭދަކުރި‬ ‫ވެރިވެފައިވަނި ޮ‬

‫ކށްލެވޭ އެއް ޅެމެވެ‪.‬‬ ‫ތެރެއިން އެންމެ ހާއްސަކޮށް ފާހަގަ ޮ‬

‫ފިރިކަލުން‪ ،‬އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަމީން އުފެއްދެވި‬

‫ކޅެއްގެ ވާހަކަ އެވެ‪ .‬އެ ހަނދާންތައް‬ ‫ލޯބީގެ ހިނދު ޮ‬

‫ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ބަގީޗާގެ ނަރުގިސްމަލެވެ‪.‬‬

‫ހިތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ކަމެވެ‪.‬‬

‫ދިވެހި ބަހާއި ތާރީހަށް ހިދުމަތްކުރާ ގައުމީ‬

‫"މިހެން ދަންނަވާލާއިރަށް ވެސް އޭގެ މިއުޒިކް‬ ‫ހިތުގައި ކުޅެލެވޭ ކަހަލަ އެވެ‪ "،‬އައްބާސް ލިޔުއްވާފައިވެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫މަރިޔަމް ސައީދުގެ ޅެންވެރިކަމުގެ މުދައްރިސަކީ‬ ‫އަމީން ދީދީ އެވެ‪ .‬އެކަމަނާ ލިޔުއްވާފައި ވަނީ އެކަމަނާ‬

‫ޅެންވެރިކަމުގައި މަރިޔަމް ސައީދު ކުރިއަށް‬

‫ދެ ވަނަ ބައިތުގައި ސިފަކުރައްވާފައިވަނީ‬

‫"އެ ދުވަސް ފާއިތުވެގެން ހިނގައްޖެ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ބޑަށް ހިތްވަރު ހޯއްދެވީ‪،‬‬ ‫ދިއުމަށް އެންމެ ޮ‬

‫ޒަމާން ނިމިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‪ ،‬އޭރުގެ‬

‫ޅެންވެރިކަމުގެ ބަގީޗާގެ ޑޭޒީމާ‪ ،‬އައިމިނަތު ފާއިޒާގެ‬

‫ކށްލެވެނީ އެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬އަހަންނާއި‬ ‫ޝުއޫރުތައް މި ފާޅު ޮ‬

‫ކިބައިންނެވެ‪ .‬ފާއިޒާގެ ޅެންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫އޭނަޔާ ދެ މީހުންގެ ހިތުގައި އޭރު‬

‫‪26‬‬


‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫‪11‬‬

‫ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ެގ‬ ‫އުފާވެރި މަންޒަރުތައް‬ ‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫ހާސް ރުފިޔާއެއް ހަރަދު ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް އޮތް އަނެއް‬ ‫ތަކުލީފަކީ‪ ،‬ދަރިފުޅު ގެއަށް ގެނެސް‪ ،‬އެ ކުއްޖާ ހިތްހަމަ‬

‫މިރުޒާ ހުސެން ނިންމާފައި އޮތީ އޭނާގެ ދޮށީ‬

‫ގތަކަށް ބާއްވާނެ ޖާގަ ގޭގައި ނެތުމެވެ‪.‬‬ ‫ޖެހޭ ކަހަލަ ޮ‬

‫ފިރިހެން ދަރިފުޅު ހިތާނުކުރަން މި ބަންދުގައި ސްރީ‬

‫ހިތާނުކޮށްގެން އުޅޭ ގޭގެ ޒީނަތްތެރިކުރުމަކީ ދިވެހިންގެ‬

‫ލަންކާއަށް ދާށެވެ‪ .‬ހަރަދު ކުޑަވެފައި ފަސޭހަ ވެސް‬

‫ޒަމާންވީ އާދައެއް ނަމަވެސް‪ ،‬ޖާގަ ނެތުމުގެ ސަބަބުން‬

‫ވާނެތީ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން‬

‫ގިނަ މީހުންނަށް އެކަން އުނދަގުލެވެ‪.‬‬ ‫އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ބުނިގޮތުގައި މި ހިތާނީ‬

‫ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލްގެ އަޑުއިވުމުން އޭނާ‬ ‫ކށްލުމަށެވެ‪ .‬އަތުން އެއްވެސް‬ ‫ބޭނުންވީ އެކަން ތަޖުރިބާ ޮ‬

‫ފެސްޓިވަލް އޭނާ ހިޔާރުކުރި އެންމެ ބޮޑު އެއް‬

‫ކށް‪ ،‬އާއިލާއާ އެކު ދަރިފުޅުގެ މި ހާއްސަ‬ ‫ހަރަދެއް ނު ޮ‬

‫ސަބަބަކީ އެ އެވެ‪ .‬އާއިލާއާ އެކުގައި ކުޑަ‬

‫ދުވަސް ފާހަގަކުރެވޭނެތީ އެވެ‪.‬‬

‫ކޅެއްގައި އުޅޭއިރު‪ ،‬ދަރިފުޅުގެ “ހިތާނީ ޕާޓީ”‬ ‫ތަން ޮ‬

‫“ވަރަށް އުފާވެއްޖެ މިތަނަށް އާދެވުނީމަ‪.‬‬

‫“ފެމެލީގެ ގިނަ މީހުން އުޅޭނީ ގޭގައި‪.‬‬

‫އަޅުގަނޑުމެންނާއި ދަރިފުޅަށް ވެސް ހިތްހަމަޖެހުން‬ ‫ލިބިއްޖެ‪ .‬ގިނަ ބަޔަކު އެކުގައި ވަރަށް މަޖާކޮށް މިކަން‬ ‫ކުރިއަށް މިގެންދަނީ‪ ”،‬ޅ‪ .‬ހިންވަރަށް އުފަން މިރުޒާ‬

‫ބޭރުކޮށްލާފައި އެކަހަލަ ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެގޮތަށް ބަލާއިރު މިއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން‬

‫ގތެއް‪ ”،‬އަބްދުﷲ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ފަސޭހަ އަދި ހަރަދު ކުޑަ ޮ‬

‫ސދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން‬ ‫ޮ‬ ‫ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ހިންގަވާ‬

‫ގތްތައް ހުރުމުން ބައެއް‬ ‫މި ހުރިހާ ލުއިފަސޭހަ ޮ‬

‫މިދިޔަ ބުދަދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ފެށި މި ފެސްޓިވަލުން‬

‫ރަށްރަށުން ވެސް މީހުން މި ފެސްޓިވަލުގައި ބައިވެރިވި‬

‫މުޅިން ވެސް އިވުނީ މި ފަދަ އުފާވެރި ވާހަކަތަކެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެތަނުން ލިބުނު ލުއިފަސޭހަކަމުގެ ވާހަކަ އެވެ‪ .‬ހުޅުމާލޭ‬

‫ނިންމާފައި އޮތީ ‪ 140‬ކުދިން ހިތާނުކުރާ ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްގެން‪ ،‬ކުދިން އެ ކޭމްޕަށް‬ ‫ހޮސްޕިޓަލުން ހިތާނު ޮ‬

‫ނަމަވެސް ގިނަ ބައެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން ފަހުން ވަނީ‬

‫ގެންދާ ހަމައިން‪ ،‬ހަތަރު ދުވަސް ފަހުން އެތަނުން‬

‫އެ އަދަދު ‪ 500‬އަށް އިތުރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ހަރަދެއް ދާ ހިތާނު ކުރުމަށް‪،‬‬ ‫އާއްމު ގޮތެއްގައި ޮ‬

‫ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އެންމެ ފުރަތަމަ‬

‫ދޫކޮށްލަން ދެން ލިބެން ހުރި ހިދުމަތްތަކުގެ ފުރިހަމަ‬ ‫އާއްމުން ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައި އޮންނަ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި‬ ‫ފެސްޓިވަލްގެ އިންތިޒާމްތައް މި އަހަރު މާ ރަނގަޅެވެ‪.‬‬ ‫ރެހެންދި ސްކޫލުގައި އެއްފަހަރާ ‪ 72‬ކުދިންނަށް‬

‫ހަވީރު ވަގުތު އިއްޔެ އެތަނަށް ވަދެލި އިރު ފެނުނީ‬

‫ތިބެވޭއިރު ގޭޓްވޭގެ ޖާގައަކީ ‪ 32‬އެވެ‪ .‬މި މަހުގެ ‪28‬‬

‫އުފާވެރި މަންޒަރުތަކެވެ‪ .‬ރެހެންދި ސްކޫލާއި ގޭޓްވޭ‬

‫ކންމެ ހަތަރު ދުވަހަކުން އާ ކުދިންނަށް‬ ‫އާ ހަމައަށް ޮ‬

‫ހލުގައި ގާތްގާތުގައި އެނދުތައް‬ ‫ސްކޫލުގެ މައި ޯ‬

‫ފުރުސަތު ދޭއިރު‪ ،‬ދުވަހުގެ ގަޑިތައް ވެސް ބަހާލާފައި‬

‫ހލު ވެސް ވަނީ ވަރަށް‬ ‫އަތުރާފައި ހުރި އިރު‪ ،‬މުޅި ޯ‬

‫ހުންނަނީ ދަރިވަރުންނާއި އެކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ވެސް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ސްޓޭޖު މަތީގައި ޖާދޫގަރަކު‬ ‫ބޑަށް ޖަރީ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫މުނިފޫހިފިލުވޭ ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫އޭނާގެ ހުނަރުތައް ދައްކަމުން ދިޔައިރު‪ ،‬ބެލެނިވެރިން އެ‬ ‫މީހުންގެ ދަރިން ކައިރީގައި ވަރަށް މަޖާވެފައި ތިއްބެވެ‪.‬‬ ‫މުޅި ފެސްޓިވަލުން ވެސް ފާތުމަތު ރިފާއުއަށް‬ ‫ބޑަށް ފާހަގަކުރެވުނީ އެ އެކުވެރިކަމެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ޮ‬ ‫“މިތަނަށް އައިއިރު އެއްވެސް ބަޔަކު ނުދަންނަން‪.‬‬ ‫އެކަމަކު މިހާރު އެންމެން ވެސް ހަމަ އެއް ފެމެލީއެއްގެ‬

‫ގތުން ހަވީރު ވަގުތުގެ ހަރަކާތްތައް‬ ‫އެ ޮ‬

‫ބޮޑުބެރާއި އެކި ކަހަލަ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ރެހެންދި އަދި ގޭޓުވޭ ސްކޫލުގައި ވެސް‬

‫ކންމެ މީހަކު ވެސް ހަމަ ކޮށްދޭ‪”،‬‬ ‫ބޭނުން ވިޔަސް‪ޮ ،‬‬

‫ކންމެ ވަގުތެއްގެ ކެއުން ވެސް‬ ‫ހަދާފައި ހުރެ އެވެ‪ޮ .‬‬

‫ހުރި ހަމައެކަނި ފިރިހެން ދަރިފުޅު ހިތާނުކުރަން‬

‫ކންމެ ހަތަރު ކުއްޖަކަށް‬ ‫އެތަނުން ލިބެ އެވެ‪ޮ .‬‬

‫ފެސްޓިވަލަށް އައިސް ހުރި ރިފާއު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި ހުންނައިރު އެ‬ ‫އފިޝަލެއް ހާއްސަ ޮ‬ ‫އެތަނުގައި ޮ‬

‫އުފާވެފައި ހުންނަނީ‪ .‬ވަރަށް މަޖާ‪”.‬‬ ‫އުފަން ރަށުގައި ވެސް ހިތާނު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫އތް ނަމަވެސް އެކަމަށް ދާނެ ހަރަދަށް ބަލާފައި‬ ‫ޮ‬ ‫ރިފާއު އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ނިންމީ‪ ،‬ސަދަގާތު‬ ‫ފައުންޑޭޝަނުގެ މި ފެސްޓިވަލުގައި ބައިވެރިވާށެވެ‪.‬‬ ‫ހިތާނު ކުރުމުގެ އަގު ގިނަ މީހުންނަށް މިހާރު‬ ‫ކުޑައެއް ނޫނެވެ‪ .‬ބައެއް ރަށްރަށުގައި ‪2،000‬‬ ‫ކށްދިން ނަމަވެސް މާލޭގައި އެ‬ ‫ރުފިޔާއަށް ހިތާނު ޮ‬

‫ކުދިންނަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ކަމެއް ކޮށްދެނީ އެ‬ ‫އޮފިޝަލުންނެވެ‪.‬‬ ‫“މިހާރު”ން ވާހަކަ ދައްކާލި ހުރިހާ އެންމެން‬ ‫ވެސް ބުނީ ފެސްޓިވަލް ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަމަށާއި‬ ‫ޝަކުވާ ކުރާނެ އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހސްޕިޓަލުން މިތަނަށް ގެނައީއްސުރެ‬ ‫“ ޮ‬ ‫ކށްދެނީ މިތަނުގެ އޮފިޝަލުން‪.‬‬ ‫ހުރިހާ ކަމެއް އެ ޮ‬ ‫އިންތިޒާމުތަކާ ދޭތެރޭ ޝަކުވާ ކުރާނެ އެއްވެސް ތަނެއް‬ ‫ނެތް‪ ”،‬ބެލެނިވެރިޔަކު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ބުނިގޮތުގައި މި‬

‫އަގު އުޅެނީ ‪ 5،000‬ރުފިޔާގަ އެވެ‪ .‬އަދި ހޮސްޕިޓަލުން‬

‫ފެސްޓިވަލުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ހަރަދު ކުރަނީ ދީލަތި‬

‫ދޫކޮށްލުމާ އެކު‪ ،‬ގޭގައި ބާއްވައިގެން ކުރަން ޖެހޭ‬

‫ފަރާތްތަކުގެ އެހީގަ އެވެ‪ .‬ފެސްޓިވަލްގެ ހުރިހާ ކަމަކަށް‬

‫ހަރަދުތައް ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ‪ .‬ހިތާނު ކުރާ ކުއްޖާ‬

‫ތިން މިލިޔަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދުވެފަ‬

‫އާއި އޭނާ ކައިރީގައި ތިބޭ މީހުންނާއި އާއިލާ މީހުންގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އާއްމުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ތަރުހީބާ މެދު އެ‬

‫ޝތައް ބޭއްވުމަކީ‬ ‫ޯ‬ ‫މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ބޮޑުބެރުޖެހުމާއި‬

‫ޖަމިއްޔާއިން ހިތްހަމަ ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫އާއްމު ކަމަކަށް ވާއިރު އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް އެތައް‬

‫މިތަނުގައި ކުރިއަށް ގެންދޭ‪ --‬މިހާރު ފޮޓޯ‪ :‬ހުސެން ވަހީދު‬

‫‪ 9:30‬ހަމައަށް ބެލެނިވެރިން މުނިފޫހިފިލުވުމަށް‪،‬‬

‫ގޮތަށް މި އުޅެވެނީ‪ .‬އެކަނި ހުންނަ ގަޑީގައި ކަމެއް‬

‫ބައިވަރު ކުދިން ތިބޭތީ ދަރިފުޅު ވެސް ވަރަށް‬

‫ހިތާނީ ފެސްޓިވަލުގައި ކުދިންތަކެއް ގޭމް ކުޅެނީ‪ :‬ކުދިން ހިތްހަމަޖެއްސުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް‬

‫ކށްފައި ހުންނައިރު ރޭގަނޑު‬ ‫ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ޮ‬

‫ބެލެނިވެރިންނާއި ކުދިންނަށް ވަކިން ދެ ކެންޓީނު‬

‫“މިހާރު އާ ރަހުމަތްތެރިން ވެސް ލިބިއްޖެ‪.‬‬

‫ވުރެ ގިނަ ކުދިން މި ފެސްޓިވަލުގައި ބައިވެރިވޭ‪ --‬މިހާރު ފޮޓޯ‪ :‬ހުސެން ވަހީދު‬

‫ބާއްވާނެ ޖާގަ ނެތުމެވެ‪.‬‬ ‫ސިޓިންރޫމުގައި ވެސް މީހުން ނިދާއިރު އެ މީހުން‬

‫ވާހަކަ އެވެ‪.‬‬

‫ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ރެހެންދި ސްކޫލުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް‪ 500 :‬އަށް‬

‫ހިތާނު ޮކށްފައިވާ ކުއްޖަކު އެނދުމަތީގައި އިށީނދެލައިގެން‪ :‬މި ފެސްޓިވަލުގެ އިންތިޒާމުތަކާ މެދު‬ ‫ބެލެނިވެރިން ހިތްހަމަ ޖެހޭ‪ --‬މިހާރު ފޮޓޯ‪ :‬ހުސެން ވަހީދު‬


‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫ދުއްވާ އެއްޗެހި ވަރަށް ގިނަ ވަގުތެކެވެ‪ .‬ދިހަ‬ ‫އތީ ހުއްޓުމަކަށް‬ ‫މިނެޓު ވީއިރު ވެސް މުޅި މަގު ޮ‬

‫‪13‬‬

‫ރވެފައި ހުރިހެންނެވެ‪ .‬އިސާހިތަކު‬ ‫އަލިފާންގަނޑެއް ޯ‬

‫ޕޓަށް ދެވޭނީ‪ "،‬ޑުރައިވަރު‬ ‫ކަންނޭނގެ އަހަންނަށް އެއާ ޯ‬

‫އޭނަ ހުރިކަމުން ރާޝިދަށް ވަރަށް ފަސޭހަވިއެވެ‪ .‬ބޮޑު‬

‫އެ އިން ކަންޏެއް ޖެހިފައި ރާޝިދުގެ ހިތް އަނދަން‬

‫ބުންޏެވެ‪" .‬އަހަރެންގެ ފްރެންޑާ އެއްކޮށް ހޮޓަލުގަ‬

‫ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެވެ‪ .‬އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހިވެ‪،‬‬

‫އައިސްފައެވެ‪ .‬ޑުރައިވަރަށް ފައިސާ ދީފައި ކާރުން‬

‫ފެށިއެވެ‪ .‬ކަންޗަނާ ހިނގައިގަތެވެ‪ .‬ހުއްޓައިފައިވާ‬

‫ކށްލަންވީނު‪ .‬އެއްޗެއް ކާލާ‪ ،‬އަނގަތަޅާލާ‪..‬‬ ‫ކަންޗީ މަޑު ޮ‬

‫ކުރިން ނުކުރެވޭ އެތައް ތަޖުރިބާއެއް ކުރެވުނެވެ‪.‬‬

‫ނުކުންނަން ރާޝިދު ކިތަންމެ ފަހަރަކު ހިތަށްއެރިއެވެ‪.‬‬

‫ޓެކްސީތަކަށް ބަލަމުން ކުރިޔަށް އައެވެ‪ .‬ޚަރަކާތުން‬

‫މައިދައިތަ ގެއަށް ވައްޓައިލައިފަ ދުންޖަހާފަ މަ‬

‫ގތުން ރާޝިދު ސުވާލެއް‬ ‫ކަންޗަނާގެ ދިރިއުޅުމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ކކަކީ ރާޝިދަށް އާ ތަނެއް ނޫނެވެ‪ .‬ފައިމަގުގައި‬ ‫ބެން ޮ‬

‫ހީވަނީ ޓެކްސީއެއް ބޭނުންވެގެން އުޅޭހެންނެވެ‪.‬‬

‫އަންނާނަން މި ތަނަށް‪ .‬އޯކޭތަ ކަންޗީ؟"‬

‫ނުކުރެއެވެ‪ .‬ކަންޗަނާ ވެސް ރާޝިދާ ދޭތެރޭގައި‬

‫ދަތުރު ފެށިޔަސް އޭނައެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ރާޝިދު ގަތް ސާމާނުތަކުން ޓެކްސީގެ ޑިކީއާއި‪ ،‬ކުރީ‬ ‫ސީޓާއި‪ ،‬ފަހަތު ސީޓުން ވެސް ބައެއް އޮތީ ފުރިފައެވެ‪.‬‬ ‫ކށްލެވޭކަށް ނެތެވެ‪ .‬ރާޝިދު ފުން‬ ‫އެ ޓެކްސީ ދޫ ޮ‬ ‫ކށްލިއެވެ‪ .‬އެހެން ހުރިހައި ފަހަރަކަށް‬ ‫ނޭވައެއް ބޭރު ޮ‬ ‫ވުރެ އެ ދަތުރު ބުރައެވެ‪ .‬ފުރަން ތިން ދުވަހަށް‬

‫"މި ޓެކްސީއަށް އަރުވަންތަ؟" ޑުރައިވަރު އެހިއެވެ‪.‬‬ ‫އތްތަ މީހަކު އިންނާނެ ތަނެއް؟"‬ ‫"މީގަ އެބަ ޮ‬ ‫ޗކެއް ކަނޑައިފައި ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ރާޝިދު ޮ‬ ‫"ކަލޭ އެ ކަމާ ހާސްނުވޭ!" ޑުރައިވަރު‬ ‫ހަމަޖެހިލައިފައި ބުންޏެވެ‪" .‬އުނގުގަ ބައިންދާ! އޭނަގެ‬

‫ހޓަލަށް ގޮސް ކޮޓަރިއަށް‬ ‫ވެސް އެއްބަސްވިއެވެ‪ޮ .‬‬

‫ބޑު މުއްސަންޖެކެވެ‪ .‬އެ ކަން އެނގުމުން‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ފނު އެނދުމައްޗަށް އެއްލައިފައި‬ ‫ވަނުމާއެކު‪ ،‬ދަބަހާއި ޯ‬

‫ރާޝިދު ކިޔުން ކަންޗަނާ ހުއްޓައިލިއެވެ‪ .‬ދެން‬

‫ކަންޗަނާ އެނދުމައްޗަށް ވެއްޓިގަތެވެ‪ .‬އޭނަ ހުރީ‬

‫ބހެވެ‪ .‬އެހެން ނުކިޔަން ބުނުމުން ވެސް‬ ‫ކިޔަނީ ޮ‬

‫ވަރަށް ވަރުބަލިވެފައެވެ‪ .‬ރާޝިދު ކޮޓަރީގެ އޭސީ‬

‫ހީނހީނފައި ކަންޗަނާ ބައެއް ފަހަރު އެ ނަމުން‬

‫ޖައްސައިލައިފައި ޓީވީ ހުޅުވައިލިއެވެ‪ .‬ޓީވީން އައީ‬

‫ގތަކަށެވެ‪ .‬ރާޝިދު‬ ‫ގޮވައެވެ‪ .‬ރާގުލައިފައި ތުއި ޮ‬

‫"ޓައިމްލައިން" ކިޔާ ތައި ފިލްމެއްގެ ލަވައެކެވެ‪.‬‬

‫ފަހުން އަޅައެއްނުލައެވެ‪ .‬ލިބުނު ކުޑަ ވަގުތުކޮޅުގައި‬

‫ކަންޗަނާ އައީ ސީދާ ރާޝިދުމެން ތިބި ޓެކްސީއާ‬

‫ލަވަ އިވުމާއެކު ކަންޗަނާ ފުންމައިގެން ތެދުވިއެވެ‪.‬‬

‫އެކި ތަންތަނަށް ދެ މީހުން ޖައްސައިލިއެވެ‪ .‬ފޯނަށް‬

‫ދިމާއަށެވެ‪ .‬ކަންޗަނާއަށް ވުރެ ކުރިން ޑުރައިވަރު‬

‫ހީވަނީ އެ ލަވައަކީ ކަންޗަނާގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާ‬

‫ޓ ނެގިއެވެ‪ .‬ބައެއް ފޮޓޯ ވަރަށް‬ ‫ނުކުޅަދާނަވާ ވަރަށް ފޮ ޯ‬

‫ވާހަކަދެއްކިއެވެ‪ .‬ރަށުބަހުންނެވެ‪ .‬ރާޝިދަށް އެ‬

‫ލަވައެއްހެންނެވެ‪ .‬ރާޝިދަށް އިނދެވުނީ ކަންޗަނާގެ‬

‫ޚާއްޞައެވެ‪ .‬ވަރަށް މާނަ ފުނެވެ‪.‬‬

‫ކށެވެ‪ .‬ކަންޗަނާ އައިސް‬ ‫ބަސް އެނގެނީ ވަރަށް ކުޑަ ޮ‬

‫މޫނަށް އައި ބަދަލުތަކަށް ބަލާށެވެ‪ .‬އުފާވެރިކަމާއި‬

‫ޕޓަށް ދާން ވެސް‪ "،‬ޑުރައިވަރު ގަޑިއަށް‬ ‫އެއާ ޯ‬

‫ކށްލިއެވެ‪ .‬ރާޝިދާ ހަތަރުކަޅި‬ ‫ކާރުތެރެއަށް ބޯދިއް ޮ‬

‫ޖޝުން ފުރިފައިވި މޫނުގެ ކުލަވަރު މަޑުމަޑުން މިލަން‬ ‫ޯ‬

‫ރާޝިދުގެ ހިތަކަށް ކުޅަދާނައެއް ނުވިއެވެ‪ .‬އެ ރީތި‬

‫ބަލައިލައިފައި ބުންޏެވެ‪" .‬ގަޑިއަށް ނުގޮއްސިއްޔާ‬

‫ހަމަކޮށްލިއެވެ‪ .‬ރާޝިދު ހިނިތުންވެލިއެވެ‪ .‬ކަންޗަނާ‬

‫ރށެވެ‪ .‬އެހެންނަމަވެސް‬ ‫ފެށިއެވެ‪ .‬އޭނަ އުޅުނީ ނު ޯ‬

‫ޕަރީގެ ސާދާކަމާއި‪ ،‬މާސޫމުކަން ރާޝިދުގެ ހިތް‬

‫އަންހެނުން ގާތު މައިދައިތަ ވަރަށް ކުޓުވާނެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ވެސް ހިނިތުންވެލިއެވެ‪.‬‬

‫ކށްލައި‪ ،‬ހިތްހަމަޖައްސައިލާނެ‬ ‫ވީއިރު ވެސް މަސާޖެއް ޮ‬ ‫ފުރުޞަތެއް ރާޝިދަކަށް ނުލިބުނެވެ‪.‬‬ ‫"ބަނޑުހައިވެގެން މަރުވާ ވަރު ވެއްޖެ!"‬ ‫އިނގެރޭސިބަހުން ރާޝިދު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެން އަދި އެބަ ޖެހޭ މައިދައިތަ ބަލާ‬

‫އުދުހިފައެއް މަށަކަށް ވެސް ނުދެވޭނެތާ ދޯ! މި އޮތީ‬ ‫މަގު އޮތް ގޮތް‪".‬‬ ‫ރާޝިދު ވަށައިގެން ނަޒަރުހިންގައިލިއެވެ‪.‬‬

‫ކަމެއްތާ އެރުމާނޭރުން އެއީ‪".‬‬

‫ކަންޗަނާ ވަގުތުން އެއްބަސްވިއެވެ‪ .‬ރާޝިދު‬

‫ކަންތައް ކުރީ އެހެންނެވެ‪ .‬ރާޝިދަކީ ވިޔަފާރިވެރިޔެކެވެ‪.‬‬

‫ބައެއް ޓެކްސީގެ ޑުރައިވަރާ ވާހަކަދައްކަމުން‬

‫"އޯކޭ؟" ކާރަށް އަރަން ރާޝިދުގެ ހުއްދައަށް‬ ‫ކަންޗަނާ އެދުނެވެ‪.‬‬ ‫ދރު ހުޅުވައިދިނީމެވެ‪ .‬އޭރު މަގަށް‬ ‫އަހަރެން ޮ‬

‫ފުރާ ވަގުތު ޖެހުމުން ކަންޗަނާޔާ ވަކިވާކަށް‬

‫ކަރުނައެއް ނުހިފޭއްޓުނެވެ‪ .‬ކަންޗަނާގެ ލޮލުން ކަރުނަ‬

‫އަތުލައިފިއެވެ‪ .‬އެއީ ކުރިން އެއްވެސް ދަތުރެއްގައި‬

‫ފުހެދިނީ ރާޝިދެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬ދެ ބީރައްޓެހިންގެ ގުޅުން‬

‫ރާޝިދަށް ނުކުރެވޭ ކަހަލަ އިހުސާސެކެވެ‪ .‬ރާޝިދު‬

‫ރައްޓެހިކަމުގެ ހަރުފަތަށް އެރި ދަނޑިވަޅެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުންވީ ކަންޗަނާ މާލެ ގެންދާށެވެ‪ .‬ކަންޗަނާ ހުރީ‬

‫"ހިނގާ ކާންދާން!" ޓީވީ ނިއްވައިލަމުން ރާޝިދު‬

‫ދާން ތައްޔާރަށެވެ‪ .‬ކަންދިމާކުރި ގޮތުން އެ ދުވަހުގެ‬

‫މަސާޖުކުރާ ދެ ތަން ވަރަށް ކައިރީގައި ހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫މަޑުމަޑުން ދިރުންލިބެން ފަށައިފިއެވެ‪ .‬ކަންޗަނާ ކާރަށް‬

‫ކށް ވާތާވެގެން އަހަރެން‬ ‫ބުންޏެވެ‪" .‬މިހެން އުޅެނި ޮ‬

‫ފުލައިޓަކުން ޖާގައެއް ނުލިބުނެވެ‪ .‬ރާޝިދު މާލެއަށް‬

‫ރާޝިދު ހިތަށްއެރިއެވެ‪ .‬އެ ތަނަށް ވަދެލަންވީބާއެވެ؟‬

‫އެރިއެވެ‪ .‬އޭނަ އިށީނީ ރާޝިދުގެ އުނގަކު ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ތަންޑާވެދާނެ‪".‬‬

‫ފުރީ‪ ،‬ކަންޗަނާގެ ޓިކެޓާއި ދެން ވެސް ހުރިހައި ކަމެއް‬

‫ވަގުތު ލިބޭނެބާއެވެ؟ އެ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން‬

‫އެކަމަކު ސީޓަކު ވެސް ނޫނެވެ‪ .‬ދެ މީހުން ތިބީ ފިތި‬

‫ވިސްނަން އިންދައި ވަރަށް ރީތި އަންހެންކުއްޖަކު އެ‬

‫ބާރުވެގެންނެވެ‪ .‬ކަންޗަނާގެ ގައިން ދުވި މީރުވަހުން‬

‫ތަނުން ނުކުތްތަން ރާޝިދަށް ފެނުނެވެ‪ .‬މަގުގެ ދެ‬

‫ކާރު އެއްވަސް ވިއެވެ‪ .‬ރާޝިދު ތަޢާރުފު ވިއެވެ‪.‬‬

‫ފަރާތަށް އެ ކުއްޖާ ބަލައިލިއެވެ‪.‬‬ ‫ކން ޕަރީއެއް؟" ޑުރައިވަރު ގާތުގައި‬ ‫"އެއީ ޮ‬ ‫ރާޝިދު އެހިއެވެ‪.‬‬ ‫"އަ ބިޔުޓިފުލް އެންޑް ލަވްލީ ލޭޑީ‪ "،‬ވަރަށް‬

‫ގތަކަށް އިނދެ ސަލާންކޮށްލަމުން‪،‬‬ ‫"ކަންޗީ!" ދަތި ޮ‬

‫ކޓަރިއަށް ކާން ގެންނާށެވެ‪.‬‬ ‫ކަންޗަނާ އެދުނީ ޮ‬ ‫ރާޝިދަށް ވެސް ކަމުދިޔައީ އެ ގޮތެވެ‪ .‬އޯޑަރުދިނީ‬ ‫ކަންޗަނާއެވެ‪ .‬އޭނައަށް ހުރިހައި ކަމެއް ރާޝިދު‬ ‫ދޫކޮށްލިއެވެ‪.‬‬

‫ރައްޓެހިން ކިޔާ ނަން ކަންޗަނާ ބުންޏެވެ‪ .‬ވާހަކަދެއްކީ‬

‫"މިހިރީ ލާރި‪ "،‬ފައިސާ ދަބަސް ދެމުން ރާޝިދު‬

‫ބލުގަ ރިއްސާތީ މިއަދަށް‬ ‫އިނގެރޭސިންނެވެ‪" .‬ކުޑަކޮށް ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪" .‬އަހަރެން އަންނާނަން ފެންވަރައިލައިގެން‪".‬‬

‫ޕޓުން ބައްދަލުކުރާނެ‬ ‫ހަމަޖައްސައިދީފައެވެ‪ .‬މާލޭގެ އެއާ ޯ‬ ‫ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައެވެ‪.‬‬ ‫މާލެއައިސްފައި ވެސް‪ ،‬ގަޑިއަކު އެއް ފަހަރު‬ ‫ކަންޗަނާގެ އަޑު ނުއިވެންޏާ ރާޝިދުގެ ހިތަކަށް‬ ‫ފިނިކަމެއް ނުލިބެއެވެ‪ .‬އެ ވަރު ނުފުދިގެން އިރުއިރުކޮޅާ‬ ‫ކލުތައް ކުރެއެވެ‪.‬‬ ‫މެސެޖު ފޮނުވައެވެ‪ .‬ދިގު ފޯނު ޯ‬

‫ޑިޔުޓީ ނިންމައިލީ މި‪ .‬އެކަމަކު ހިޔެއްނުވޭ އަވަހަށް‬

‫ގތަށް ދިނުމަކީ ކިހާ ބޮޑު‬ ‫ލާރިދަބަސް އެ ޮ‬

‫ކަންޗަނާ މާލެއައީ‪ ،‬ރާޝިދު މާލެއައި ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު‬

‫ގަޔާވެލައިފައި ޑުރައިވަރު ބުންޏެވެ‪" .‬އޭނަގެ ނަމުގެ‬

‫މި ތަނުން ގުޑައިލެވޭނެހެނެއް ދޯ؟ ވަރަށް ބަނޑުހައި‬

‫ހިރާހެއްކަން ރާޝިދަށް އެނގެއެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އަމިއްލަ‬

‫ދަންވަރުއެވެ‪ .‬މެހުމާންސަރާއަށް ގެންދިޔަ މަގުމަތީގައި‪،‬‬

‫މާނަ މި ބުނީ އިނގޭ‪ .‬ކަންޗަނާ އަސްލު ނަމަކީ‪.‬‬

‫ވެސް ވެއްޖެ! އަދި މި އުޅެނީ މެންދުރު ނުކައި‪ .‬މިހާރު‬

‫އތެވެ‪ .‬އިތުބާރުކުރާ ވަރު އެންގުމެވެ‪.‬‬ ‫އެދުމެއް ވެސް ޮ‬

‫ދިހަބުރިއަށް ނަގައިފައިވާ ރާޝިދުގެ ގެއާއި‪ ،‬ރާޝިދުގެ‬

‫ކިޔާނީ ކަންޗީ‪ .‬އޭނަ އެ ނުކުތީނު ތަނެއް‪ .‬އެ ތަނުގަ‬

‫ހަވީރު ވީ‪".‬‬

‫ކޓަރީގެ ރަނގަބީލު ޖެހި އަޑު‬ ‫ފެންވަރަން ހުއްޓައި ޮ‬

‫ބޮޑު‪ ،‬ތިން ފިހާރަ ވެސް ކަންޗަނާއަށް ދައްކައިލިއެވެ‪.‬‬

‫ވަޒީފާ އަދާކުރާނީ‪ .‬މަސާޖުކުރަން ހަމަ އެއްވަނަ‪.‬‬

‫"އަހަންނަށް ހީވަނީ ދެން ވަރަށް އަވަހަށް މި‬

‫ރާޝިދަށް އިވުނެވެ‪ .‬ވާހަކަދައްކާ އަޑު އިވުނެވެ‪ .‬ކިޔާ‬

‫މުއްސަނދިކަން ދައްކައިލުމަށް ޓަކައެވެ‪ .‬މި އެޅުނީ‬

‫އަހަރެން ހިސާބުގަނޑު ކުއްޖެކޭ‪ .‬ވަރަށް އަވަހަށް‬

‫ތަނުން ސަލާމަތް ވެދާނެހެން‪ "،‬ޑުރައިވަރު ބުނި އަޑު‬

‫އެއްޗެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ‪ .‬އަނެއްކާ ވެސް ކޮޓަރީގެ‬

‫ބޑު ޅައެއްޗެއްކަމެއް އޭރަކު ރާޝިދަކަށް‬ ‫ކިހާ ޮ‬

‫ރައްޓެހިވާނެ‪".‬‬

‫އިވުނެވެ‪" .‬ހާސްނުވޭ!"‬

‫ރަނގަބީލު ޖެހި އަޑު އިވުނެވެ‪ .‬ރާޝިދު ހިތަށްއެރިއެވެ‪.‬‬

‫އތީ ރާޝިދުގެ ކުންފުނިން‬ ‫ނޭނގެއެވެ‪ .‬ރާވައިފައި ޮ‬

‫ފަސް މިނެޓެއްހާއިރު ފަހުން ޓެކްސީ ދުއްވައިލެވޭ‬

‫ކަންޗަނާ އެ ކުރަނީ ކީއްބާއެވެ؟ ދެން ދުވަން ފެށީ‬

‫ކަންޗަނާއަށް ވަޒީފާ ދޭށެވެ‪ .‬ދުވަސްކޮޅަކު އެހެން‬

‫ރާޝިދު ބަލަހައްޓައިގެން އިނެވެ‪ .‬ޑުރައިވަރު‬ ‫ބުނީ ތެދެއް ކަމުގައި ގަބޫލުކުރަން ރާޝިދަށް‬

‫ވަރު ވިއެވެ‪ .‬މިސްރާބުޖެހީ ރާޝިދު ހުންނަ ހޮޓަލަށެވެ‪.‬‬

‫ކާއެއްޗެހީގެ މީރު ވަހެވެ‪ .‬ރާޝިދުގެ ބަނޑުހައިކަން‬

‫ގެންގުޅެލައިފައި ޕާސަނަލް ސެކްރެޓަރީއަށް ހަދާށެވެ‪.‬‬

‫ކކަކީ ރީތިކުދިން އުޅޭކަމަށް‬ ‫މަޖުބޫރުވިއެވެ‪ .‬ބެން ޮ‬

‫ރާޝިދު ބޭނުންވީ ދަތުރު ވީހާ ވެސް ދިގުވާށެވެ‪.‬‬

‫ދެ ގުނައަށް އިތުރުވިއެވެ‪ .‬އަވަސްއަވަސް ކޮށްލައިގެން‬

‫ކންމެ ތަނަކަށް ކަންޗަނާ ގެންދެވޭނެއެވެ‪.‬‬ ‫އޭރުން ދާ ޮ‬

‫މަޝްހޫރު ތަނެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެ ދަތުރުގައި އެހައި‬

‫ބެންކޮކްގެ ހުރިހައި މަގެއް ބަންދުވާށެވެ‪ .‬ހިތާމައަކީ‬

‫ނުކުތެވެ‪.‬‬

‫އަބަދުވެސް ރާޝިދު ގާތުގައި ކަންޗަނާ ހުންނާނެއެވެ‪.‬‬

‫ރީތި ކުއްޖަކު ރާޝިދު އަދި ނުދެކެވެ‪ .‬އިސްކޮޅުން‬

‫އެހެން ނުވިކަމެވެ‪ .‬ކާރު ދުއްވަން ޖެހުނުލެއް‬

‫"މަސާޖު؟" އަތުރައިފައި ހުރި ފުޅިތައް‬

‫ރާޝިދުގެ ރޭވުން ވަރަށް ފުރިހަމައެވެ‪ .‬މައްސަލައަކީ‪،‬‬

‫ދިގެވެ‪ .‬ކަސްރަތީ ހަށިގަނޑެކެވެ‪ .‬ހުއްޓިހުރިލެއް‬

‫ހޓަލާ ހަމައަށް ދެވުނުއިރު އަނދިރި‬ ‫މަޑުކަމުން‪ޮ ،‬‬

‫ދައްކައިލައިފައި ކަންޗަނާ އެހިއެވެ‪" .‬ވަރަށް ވަރުބަލިވެފަ‬

‫ގތް ރާޝިދަށް ނޭހުނުކަމެވެ‪.‬‬ ‫ކަންޗަނާ ބޭނުންވާ ޮ‬

‫ލލުގައި ވަކިއަޅާ‬ ‫ފަރިއެވެ‪ .‬ލައިގެން ހުރީ މީހުންގެ ޮ‬

‫ކޅަށް ރާޝިދު ފޭބިއެވެ‪ .‬ކާރުން‬ ‫ވެއްޖެއެވެ‪ .‬ހިތާ ދެ ޮ‬

‫ހުރިހެން ހީވާތީ‪".‬‬

‫އތީ މުޅީން އެހެން ގޮތަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ކަންޗަނާ ރާވައިފައި ޮ‬

‫ކަހަލަ ހެދުމެކެވެ‪ .‬ރަތްކުލައިގެ ކުޑަކުޑަ ދަބަހެއް‬

‫އެއްޗެހި ހުސްކުރުމުގައި ޑުރައިވަރު ވެސް އެހީވިއެވެ‪.‬‬

‫އިންކާރު ކުރާނެ ހިތްވަރެއް ރާޝިދަކަށް‬

‫އތެވެ‪ .‬އެއް އަތުގައި‬ ‫ކޮނޑުގައި އަޅުވައިލައިފައި ޮ‬

‫އެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ޑުރައިވަރަށް ދޭންވާ އުޖޫރަ‬

‫ނުލިބުނެވެ‪ .‬ނަސީބަކުން ޑުރައިވަރެއް ނާދެއެވެ‪.‬‬

‫އތީ އަވިއައިނެވެ‪ .‬އަނެއް އަތުގައި ފޯނެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އިސްތަށިގަނޑަށް އަވިއެޅިފައި ހުރިއިރު ހީވަނީ‬

‫ރާޝިދު ދިނެވެ‪.‬‬ ‫ގސް ތައްޔާރުވެލައިގެން ކިރިޔާ‬ ‫"މިހާރު ޮ‬

‫ކަންޗަނާ ގެއަކަށް ނުދެއެވެ‪ .‬ދަތުރުގެ ބާކީ‬ ‫ދުވަސްތަކުގައި ކަންޗަނާ އުޅުނީ ރާޝިދާ އެކުގައެވެ‪.‬‬

‫ނުނިމޭ‬


‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫ލިވާގައި ޑޮކްޓަރުގެ ނަ ްނ‬ ‫ލިއުނު މައްސަލަ ކޯޓަށް‬ ‫މައްސަލަ ފަޅާއެރީ ސައިމަން‬ ‫އޮޕަރޭޝަންކުރި ބަލިމީހެއްގެ‬ ‫ފޮލޯ‪-‬އަޕް ސާޖަރީއެއް ހެދި‬ ‫އެހެން ޑޮކްޓަރަކަށް "އެސްބީ"‬ ‫މި އަކުރުތައް ލިވާގައި އިންތަން‬ ‫ފެނިގެން ރިޕޯޓް ކުރުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ދެ މީހެއްގެ ލިވާ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކޮށްދިން ޑޮކްޓަރު އެ އޮޕަރޭޝަން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހިނގަމުންދިޔަ ވަގުތު އޭނާގެ ނަމުގެ ފެށޭ އަކުރުތައް އެ ލިވާތަކުގައި ކަނޑާ‬ ‫ކޓުގައި އެއްބަސް ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނެގި ކަމަށް ޯ‬ ‫ބާމިންހަމް ކޯޓުގައި މިދިޔަ ބުދަދުވަހު އޮތް އަޑުއެހުމުގައި އޮޕަރޭޝަން‬

‫މައްސަލަ ފަޅާއެރީ ސައިމަން އޮޕަރޭޝަންކުރި ބަލިމީހެއްގެ ފޮލޯ‪-‬އަޕް‬ ‫ސާޖަރީއެއް ހެދި އެހެން ޑޮކްޓަރަކަށް "އެސްބީ" މި އަކުރުތައް ލިވާގައި‬ ‫ޕޓް ކުރުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އިންތަން ފެނިގެން ރި ޯ‬

‫ޑޮކްޓަރު ސައިމަން ބްރެމްހޯލް ވަނީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ދެ ލިވާއެއްގައި‬ ‫އޭނާގެ ނަމުގެ ފެށޭ އަކުރުތައް ލިއުނު ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪ .‬މީގެން އެއް‬ ‫ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހަދާފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ ‪ 2013 ،9‬ގައެވެ‪ .‬އަނެއް‬

‫ކުރެވުނު ކުށެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހެދީ ހަމަ އެ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް ‪ 21‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ޑރ‪ .‬ސައިމަން އަކީ ލިވާ‪ ،‬ސްޕްލީން އަދި ޕެންކްރިއަސްގެ‬ ‫އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރާ ވަރަށް މަޝްހޫރު ޑޮކްޓަރެކެވެ‪ .‬ދެ ލިވާގައި އޭނާގެ‬

‫ހަށިގަނޑަށް‬ ‫ބޭނުންވަނީ ކިތައް‬ ‫ދަޅުމަސް‪،‬‬ ‫ކިތައް ބިސް؟‬

‫ބަލިމީހުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރާ 'ޕޭޝަންޓްސް ކޮންސާން'ގެ‬ ‫ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކި ޖޯއިސް ރޮބިންސް ބުނީ މި ދައްކަނީ ބަލި މީހެއްގެ‬ ‫ފތެއްގެ ވާހަކަ ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވާހަކަ ކަމަށާއި އޮޓޮގްރާފް ޮ‬ ‫ޑރ‪ .‬ސައިމަން މިހާރު ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަން ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނަމުގެ އަކުރުތަކެއް ކަނޑާނެގީ ލިވާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ލޭ މަނާކުރަން‬

‫ޔ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ޓަކައި ސްޓްރެންތް‬ ‫ދުޅަހެ ޮ‬ ‫ޓްރެއިނިން ކަސްރަތު ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގައި ހަރުމަސް‬

‫ބހައިޑްރޭޓް ނެތް ނަމަ ނަގާ‬ ‫ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ކާ ޮ‬

‫ގިނަކޮށްދޭ ކަސްރަތަކީ ވެސް ވަރަށް މުހިއްމު ބާވަތެއްގެ‬ ‫ކަސްރަތުތަކެކެވެ‪ .‬ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަރު ހިފުމާއި‪،‬‬

‫ހަށިގަނޑު ބިލްޑް ކުރި ނަމަވެސް ކާބޮހައިޑްރޭޓް‬

‫ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށް ކެއުމަށް ގެންނަން ޖެހޭ‬

‫ކށް ގަންނަ ޕްރޮޓީންތައް‬ ‫ކެއުމުގައި ނުހިމަނާ ނަމަ އަގުބޮޑު ޮ‬

‫ގތަށް ސްޓްރެންތް‬ ‫ބަދަލު ގެނައުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ‪ .‬މި ޮ‬

‫އަނދައިގެން ދާނީ އެވެ‪.‬‬

‫ޓްރެއިނިން ކުރާ ނަމަ ކެއުމުގައި ވިސްނާލަންވީ ކަންކަން‬ ‫ވަރަށް ގިނައެވެ‪.‬‬

‫‪ .1‬ވަކި ބައްޓަމަކަށް އަންނަން މަސައްކަތް ނުކުރުން‬ ‫ހަށިގަނޑުގައި ލީން މާސް ނުވަތަ ހަރުމަސް ޖެހުމަކީ‬ ‫ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް‪ ،‬ވަކި ބައްޓަމަކަށް‬ ‫ގތަށް ހުރުމަށް ޓަކައި‬ ‫ގެންނަން ނުވަތަ ވަކި މީހަކާ އެއް ޮ‬ ‫ހަށިގަނޑުގެ ވަކި ހިސާބެއްގައި ގޮޅިގޮޅި އަށް މަސްޖެހުވުން‬

‫މާކްތަކުގެ ސަބަބުން އެ ގުނަވަނުގެ މަސައްކަތަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬ކަސްރަތު ކުރަންޏާ ކުރަން ވާނީ ކޮންމެހެން ވަކި‬

‫އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބާމިންހަމްގެ ކުއީން އެލިޒަބަތު ހޮސްޕިޓަލުގައި‬

‫މީހަކާ އެއްގޮތް ވުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ވަކި ބައްޓަމެއްގައި‬

‫ހޭނައްތާފައި އޮތް ބަލި މީހަކަށް ގަސްތުގައި އަނިޔާތައް ދީފައިވަނީ ޑޮކްޓަރުގެ‬

‫ހުރުމުގެ މަގުސަދުގައެއް ނޫނެވެ‪ .‬ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުން‬

‫އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ކަމަށް ވާތީ މިއީ އޭނާ ކުށްވެރިވާވަރުގެ އަމަލެއް‬

‫ނުވާވަރު ބަލައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ގތުން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ‪ 53‬އަހަރުގެ‬ ‫ކޮންސަލްޓަންޓް ސާޖަންއެއްގެ ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މި މަންޒަރު އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރި ބައެއް މީހުންނަށް‬

‫ޑޮކްޓަރު ވަނީ މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ‪ 2013‬ގައި ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ‬

‫ފެނިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ގާނޫނީ ވަކީލު ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ރޓީން އިތުރު ނުކުރުން‬ ‫ނުލާ ޕް ޮ‬ ‫ކާބޮހައިޑްރޭޓް ނަގަންޖެހޭ މިންވަރަށް ނަގާ ނަމަ ދެން‬ ‫ރޓީންތައް ބޭނުންކުރާނީ މަސް ޖަހުވާށެވެ‪.‬‬ ‫އެ ނަގާ ގިނަ ޕް ޮ‬ ‫ނަމަވެސް އެކި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގައި މަސް ޖަހާނީ އެކި‬ ‫މިންވަރަށެވެ‪ .‬ބޭރުގެ މަޝްހޫރު މީހެއްގެ ގައިގައި ޖަހާހާ‬ ‫އަވަހަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެންގެ ގައިގައި މަސް ނުޖަހައިފާނެ‬ ‫އެވެ‪ .‬މަސްޖަހުވާށޭ ކިޔައިފައި ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ‬ ‫މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ބޭނުންކުރާ ޕްރޮޓީން އަނދަން‬ ‫ގތަށް އަންދަން ފެށުމުން‬ ‫ފަށާނީ ހަކަތަ ރައްކާކުރުމަށެވެ‪ .‬މި ޮ‬ ‫ލޭގެ ތެރޭގައި ޔޫރިއާގެ މިންވަރު އިތުރުވެ ހަށިގަނޑުން‬ ‫ފެން މަދުވާން ފަށާނެ އެވެ‪ .‬އޭރުން ފެން މަދުވުމުން‬ ‫ދިމާވާ ސިއްވާ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތި ވެދާނެ އެވެ‪ .‬ބައެއް‬

‫‪ .2‬ކާ ޮބހައިޑްރޭޓް މަދުނުކުރުން‬

‫ރއިޑް ބޭނުން ނުކުރުން‬ ‫‪ .4‬އެނެބޮލިކް ސްޓި ޮ‬ ‫ރއިޑަކީ އެ ތަކެތީގެ ސަބަބުން އެތައް‬ ‫އެނެބޮލިކް ސްޓި ޮ‬ ‫ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ތަކެއްޗެވެ‪ .‬އެއީ ޑޮކްޓަރެއްގެ‬ ‫އިރުޝާދާ ނުލައި ބޭނުންކުރުން ރަނގަޅު ތަކެއްޗެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫އެ ތަކެތީގެ ސަބަބުން ލޭގެ ޕްރެޝަރު މައްޗަށް ދިޔުން‪،‬‬ ‫ހިތުގެ ބަލީގެ ފުރުސަތު އިތުރުވުން ފަދަ ކަންކަން ކުރިމަތި‬

‫‪ .3‬ޑައިޓީޝަނެއް ނުވަތަ ނިޔުޓްރިޝަނިސްޓެއްގެ ލަފަޔާ‬

‫ބޭނުންކުރާ އާގަން ބީމް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އާގަން އިން ލީ‬

‫ގެއްލުންތައް އޭގެ ޒާތުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ފޮހެވިގެން ދެ އެވެ‪.‬‬

‫ފުރަތަމަ ޒިންމާއަކީ ހަކަތަ އުފެއްދުމެވެ‪ .‬ހަށިގަނޑަށް‬ ‫ޕްރޮޓީންތައް ފުރަތަމަ އަންދާނީ ހަކަތައަށެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‬

‫އަދި މި މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިއްވުން އަންނަ ޖެނުއަރީ ‪ 12‬ގައި އޮންނާނެ‬

‫ހުރަހެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަކަށެއް ނުބެލެވެ އެވެ‪ .‬އަދި އާއްމުކޮށް އެފަދަ‬

‫ހަށިގަނޑު ބިލްޑްކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައިގަނޑު‬

‫މަސައްކަތް ބުރަވެ ގުރުދާ ވަރުބަލި ވެދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ރޓީން އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޕްރޮޓީންގެ‬ ‫ނިޔުޓްރިއަންޓަކީ ޕް ޮ‬

‫ގތުން މާ ރަނގަޅު ކަމެއް‬ ‫ފަދަ ކަންކަމަކީ ސިއްހީ ޮ‬

‫ޑރ‪ .‬ސައިމަންއާ ދެކޮޅަށް ވަކާލާތުކުރާ ވަކީލު ކޯޓުގައި ބުނީ‬

‫އިތުރަށް ފެން ބުއިމެވެ‪ .‬އޭރުން ގުރުދާ (ކިޑްނީ) ގެ‬

‫އާސިޔާ އަބްދުއްރަހީމް‪ -‬ޑައިޓީޝަން‬

‫މި މައްސަލަ ހޮސްޕިޓަލުން ތަހުގީގުކުރަމުން ދަނިކޮށް ސައިމަން‬ ‫އިސްތިއުފާ ހުށަހެޅި އެވެ‪ .‬އަދި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުނީ އެއީ‬

‫އިންޑިއާ މީހެއް ަވއްތަރު ނުޖަހާތީ‬ ‫ޑީއެން އޭ ޓެސްޓަކަށް!‬

‫ވެދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގައި ސްޓްރެންތް ޓްރެއިނިން ހަދާ މީހުންގެ‬ ‫ކިބައިން ފެންނަ ގެއްލުން ވެދާނެ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ‬ ‫މައިގަނޑު ކަންކަމަކީ މިއީ އެވެ‪ .‬ބައެއް މީހުން ޕްރޮޓީން‬ ‫ގތުން ދުވާލަކަށް ހައެއްކަ ބިހުގެ އިތުރުން‬ ‫އިތުރުކުރުމުގެ ޮ‬ ‫ދެތިން ދަޅު މަސް އަދި އޭގެ އިތުރުން ޕްރޮޓީން ޕައުޑަރާއި‬ ‫ނ އެސިޑް ފަދަ ތަކެތި‬ ‫ކްރިއަޓިނިން ނުވަތަ އެމައި ޯ‬ ‫ޑައިޓީޝަނެއްގެ އިރުޝާދާ ނުލައި ބޭނުންކުރުން ހެޔޮ ނުވާ‬ ‫މިންވަރަށް ބޭނުން ކުރެވެއެވެ‪.‬‬ ‫ކށް އުޅެނީ ހަށިގަނޑު އެންމެ‬ ‫އާއްމުކޮށް ބިލްޑް ޮ‬ ‫ބާރުގަދަ އުމުރުގެ ވަޒީފާ އާއި ދިރިއުޅުމުގައި އެންމެ‬ ‫ވަރުގަދަ ވާންވީ އުމުރުގެ ޒުވާނުންނެވެ‪ .‬މި ޒުވާނުން މާ ޅަ‬ ‫އުމުރު ބަލިވެއްޖެ ނަމަ އަޅުގަނޑުމެނަށް އެ ލިބުނީ ވަރަށް‬ ‫ބޮޑު ދެރައެކެވެ‪.‬‬

‫ބިލްޑަރުން ކުރާ ކަމަކީ ފެން މަދުވިޔަ ނުދިނުމަށް ޓަކައި‬

‫ޕޫޖާ ކުޑައިރު‬ ‫ފާ ތު މަ ތު އަ ނީ ސާ‬

‫މީހަކު ނެތެވެ‪ .‬އާއިލާގެ އެންމެންގެ ހަންގަނޑު‪،‬‬ ‫ގތަށް‪ ،‬މުށި ކުލަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިންޑިއާގެ ގިނަ މީހުންނެކޭ އެއް ޮ‬ ‫ލލުގެ ކަޅި ވެސް މުށި ކުލަ‬ ‫ކަޅު އިސްތަށިގަނޑެވެ‪ޮ .‬‬

‫ޕޫޖާ ގަނަތުރާ އަކީ އިންޑިޔާގެ ދެމަފިރިއަކަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ލިބުނު ކުއްޖެކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭނާ ވައްތަރީ‬

‫މަލިކާ‪ :‬ޕެރިހުގައި އަހަރެންގެ އެޕާޓްމަންޓެއް ނުހުންނާނެ‬

‫ދން މީހަކާ އެވެ‪ .‬ޕޫޖާގެ‬ ‫އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޮ‬

‫ގތުން ވަރަށް ޝައުގުވެރިވޭ‪ .‬އަދި‬ ‫ސިފަޔާ ބެހޭ ޮ‬

‫އިސްތަށިގަނޑު ރަތެވެ‪ .‬މިއީ އާއްމުކޮށް ޔޫރަޕްގެ‬

‫ބޑަށް ތަފާތީ ކީއްވެތޯ އަބަދު‬ ‫އަހަރެންގެ ސިފަ އެހާ ޮ‬

‫އިރުމަތީ ނުވަތަ ދެކުނު ހިސާބުގަނޑުގެ މީހުންގެ‬

‫ސުވާލު ކުރޭ‪ "،‬ޕޫޖާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ސިފައެކެވެ‪ .‬އެ ކުލައިގެ އިސްތަށިގަނޑު ލިބިފައި ވަނީ‬ ‫ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ‪ 2-1‬ޕަސެންޓް މީހުންނަށެވެ‪.‬‬ ‫އިސްތަށިގަނޑު އެކަންޏެއް ނޫނެވެ‪ .‬ޕޫޖާގެ ލޮލުގައި‬ ‫ހުންނަނީ އެމެރަލްޑް ގްރީން ކުލަ އެވެ‪ .‬ހަންގަނޑު‬

‫އކްސެންފޭންސް ޕެރިހުގައި‬ ‫ލބިވެރިޔާ ސިރިލް ޮ‬ ‫އޭނާގެ ޯ‬

‫ބުނެފައިވަނީ އެޕާޓްމަންޓަށް ކުއްލި ނުދައްކާ އެހާ‬

‫ބޑު އެޕާޓްމަންޓްގެ ކުލި‬ ‫ޕެރިހުގައި ދިރިއުޅޭ އަގު ޮ‬

‫ދިރިއުޅޭ އެޕާޓްމަންޓްގެ ވެރިމީހާއަށް ‪ 80،000‬ޔޫރޯ‬

‫ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވީ އެމީހުންގެ އަތުން ފޭރުމުން‬

‫ބޮލީވުޑް ބަތަލާ މަލިކާ ޝިރާވަތު ފްރާންސްގެ‬ ‫ނުދައްކާތީ އެތަނުން ނެރެލިކަމަށް މީޑިއާތަކުން ފެތުރި‬

‫ދައްކަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެޕާޓްމަންޓްގެ ކުލި‬

‫އެކަމާ އައި ރުޅީގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދގުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހަބަރު މަލިކާ ޮ‬

‫ލބިވެރިޔާ އެތަނަށް‬ ‫ނުދައްކާ އޮތީ މަލިކާ އާއި އޭނާގެ ޯ‬

‫މަލިކާ ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ ބައެއް‬

‫މަލިކާ އަތުން ފައިސާ އާއި އަގުބޮޑު‬

‫ކށް އެއް ރެއަކު ބަޔަކު އެމީހުން‬ ‫ވަންނަން ދަނި ޮ‬

‫އެއްޗެހިތަކެއް ފޭރިގަން ވާހަކަ ތަންކޮޅެއް ކުރިން‬

‫މީޑިއާތަކުން ހީކުރަނީ ޕެރިހުގައި އޭނާގެ އެޕާޓްމަންޓެއް‬

‫ބޑު ބައެއް‬ ‫ހިފަހައްޓާ ގަދަކަމުން ފައިސާ އާއި އަގު ޮ‬

‫ވެސް ފެތުރުނެވެ‪.‬‬

‫ހުންނަ ކަމަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއީ ހަގީގަތެއް‬

‫އެއްޗެތި ފޭރިގަނެފައިވާތީ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ‬

‫ނެތް ވާހަކައެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފްރާންސްގެ މީޑިއާއިން ބުނެފައިވަނީ މަލިކާ އާއި‬

‫މަލިކާ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނީ ‪ 2016‬ގައި ނުކުތް‬ ‫ހލީވުޑް ފިލްމު "ޓައިމް ރެއިޑާޒް" އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ފ އަށް މަލިކާގެ ގާނޫނީ ވަކީލު‬ ‫ފްރާންސްޓީވީއިން ޯ‬

‫ވެސް ހުދެވެ‪ .‬އޭނާގެ ކާބަފައިންނަކީ ކޮބައިކަން‬

‫ޕޫޖާގެ އުމުރުން ތިން އަހަރުގައި އޭނާގެ ގައިގައި‬ ‫ފްރެކްލްސްތަކެއް ނެގި އެވެ‪ .‬ލައްތަކެއް ހުންނަ މި‬ ‫ދން ހަންގަނޑެއްގައި ނެގުމުން އާއިލާގެ‬ ‫އެއްޗެހިތައް ޮ‬ ‫ބޑު ބައްޔެއް ޖެހުނީ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‬ ‫މީހުން ހީކުރީ ޮ‬ ‫ޑކްޓަރަށް ދައްކަން ދިޔަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަވަހަށް ޮ‬

‫ދެނެގަންނަން ޑީއެންއޭ ހަދަން ޕޫޖާ އެހާ ބޮޑަށް‬

‫ޓ ރިކްޝާއަކަށް އެރިޔަސް އޭނާ އަކީ‬ ‫އޮ ޯ‬

‫ޝައުގުވެރިވީ އާއިލާގެ އެއްވެސް މީހެއްގެ ކިބާގައި އެ‬

‫ބޭރު މީހެއް ކަމަށް ހިތާ ޑްރައިވަރުން އިތުރަށް‬

‫ސިފަތައް ނެތީމަ އެވެ‪.‬‬

‫ފައިސާ ނަގަން އުޅެ އެވެ‪ .‬އެމެރިކާއަށް ދިއުމުން‬

‫މުމްބައި އަށް އުފަން ‪ 24‬އަހަރުގެ ޕޫޖާ އަށް‬ ‫ސްކޫލް ދައުރުއްސުރެ ބުލީކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާ‬

‫އިމިގްރޭޝަނުން ވެސް އޭނާއާ ވަރަށް ސުވާލުކުރާ‬ ‫ކަމަށް ޕޫޖާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ އޭނާގެ ސޫރަ އިންޑިޔާ މީހުންނާ‬ ‫ތަފާތު ކަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަންނައުނު އުފައްދާ ވިއްކުމުގެ އަމިއްލަ‬ ‫ވިޔަފާރިއެއް ކުރާ ޕޫޖާ ބުނި ގޮތުގައި އޭނާ‬ ‫އުފަންވީއިރު އާއިލާގައި އޭނާއާ ކުޑަކޮށް ވެސް ވައްތަރު‬

‫މަލިކާ އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ‬

‫"އަހަރެމެންގެ އަވަށްޓެރިން ވެސް އަހަރެންގެ‬

‫އޭނާ މިހާރު ބޭނުންވަނީ ޑީއެންއޭ ޓެސްޓް‬ ‫ހަދާށެވެ‪ .‬އޭނާއަށް އެ ސިފަތައް ލިބުނު ގޮތުގެ‬ ‫ކންމެވެސް ވަރެއްގެ ހެކިތަކެއް އޭރުން އެނގިދާނެ‬ ‫ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬


‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫ނަހުލާގެ ފިލްމެއް އަނެއްކާވެސް އައްޒަ އަށް‬ ‫އޭނާ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް‬

‫ކުރާނަން‪ .‬އަދި ނަހުލާ އަހަންނަށް ކުރާ އިތުބާރަށާއި‬

‫ގެނެސް ދޭނެ ކަމަށް ނަހުލާ ވަނީ ބުނެ އެވެ‪ .‬އަދި އެ‬

‫ދޭ ފުރުސަތަކުގެ ބޭނުން އޭގެ އެންމެ މަތީ ލެވެލްގައި‬

‫ފިލްމު އަންނަ އަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުން ހިފަން މަސައްކަތް ކުރާނަން‪ 4426 "،‬ގެ‬

‫ނަމަވެސް އައްޒައަށް ފުރުސަތު ދިނީ އެ ފިލްމުން‬

‫ކުރިން ނަހުލާގެ ޑްރާމާތަކެއް ވެސް ކުޅުނު ބަތަލާ‬

‫ކަމެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ކުރިން ވެސް އެއްވެސް‬ ‫އައްޒަ ބުނާ ޮ‬ ‫އިޝާރާތެއް ނުލިބި ނަހުލާ ވަނީ ފޭސްބުކުން އޭނާއަށް‬

‫ބޑަށް އުންމީދު ކުރި‬ ‫ބަތަލާގެ މަގާމަށް ވަރަށް ޮ‬

‫ސަޕްރައިޒް ދީފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެއްވެސް ފިލްމެއްގެ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ކުރިން‪ ،‬ފިލްމަކުން ފުރުސަތު‬ ‫ބޑަށް އުފާ ވެއްޖެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ‬ ‫ދިނުމުން ވަރަށް ޮ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކށް މި ދަނޑިވަޅުގައި ނަހޫގެ އޮފާއެއް‬ ‫"ހާއްސަ ޮ‬

‫އައްޒަ‪ :‬ނަހުލާގެ އިތުރު ފިލްމެއްގެ ލީޑް ރޯލް ވަނީ އައްޒަ އަށް ހުށަހަޅާފައި‪.‬‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ވޑްގެ އެންމެ މޮޅު‬ ‫އައްޒަ ބުނީ މި ފަހަރު އެ ޯ‬

‫އަނެއްކާވެސް ލިބުނީ‪ .‬ވަރަށް ސަޕްރައިޒިން‪ .‬އަނެއްކާ‬ ‫ބޑަށް އެކްޒައިޓްވެފައި މިހުރީ‪ "،‬އައްޒަ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އެހާ ޮ‬

‫ބޑަށް ޔަގީންކޮށްގެން ހުރީ ނޮމިނޭޓް‬ ‫"ވަރަށް ޮ‬ ‫ވާނެ ކަމަށް‪ .‬އެކަމަކު ދެން ނުވީމަ އަސްލު ވަރަށް‬ ‫ލތްބާއި ލިބުނު ހިތްވަރުގެ‬ ‫ދެރަވި‪ .‬އެކަމަކު ފޭނުންގެ ޯ‬ ‫ކށް މާޔޫސް ވާނެ‬ ‫ބަސްތަކުން މާ ބޮޑަށް އެކަމާ ފިކުރު ޮ‬ ‫ފުރުސަތެއް ނުލިބުނު‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ލބިވާ ބައިވަރު ފޭނުން މިހާރު އެބަ‬ ‫"އައްޒަ ދެކެ ޯ‬

‫ފިލްމީ ދާއިރާގެ މިހާރުގެ އެންމެ އުންމީދީ އަދި‬

‫ތިބި‪ .‬އަދި މި އިންޑަސްޓްރީ ތެރޭގައި ވެސް އެބަ‬

‫ޕޯސްޓް ކުރި ސްޓޭޓަސްއެއްގައި ބުނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ‬

‫ބޑު ބަތަލާއިންގެ ތެރޭހައި ހިމެނޭ‬ ‫އެންމެ ޑިމާންޑު ޮ‬

‫ވޑަކާ ހަމަ އެއްފަދަ ކަމެއް‪".‬‬ ‫ތިބި‪ .‬އެހެންވީމަ އެ ޯ‬

‫ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓުން‬

‫އައްޒަ‪ ،‬ފޭސްބުކްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިހާ‬

‫ދެން ހަދާ ފިލްމުގެ ލީޑް ބަތަލާގެ ރޯލް އައްޒަ އަށް‬

‫ހިސާބަށް އާދެވުނީ ނަހުލާގެ ވަރަށް ބޮޑު ހިއްސާއަކާ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު "‪ "4426‬އަކީ ފީޗާ ފިލްމެއްގެ‬

‫ނަހުލާ އާއި އަހުމަދު ޝިނާން ޑައިރެކްޓްކޮށް‬

‫އެކުގަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ނަހުލާގެ ތިން ވަނަ ފިލްމަކުން‬

‫ރލް އައްޒަ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ލީޑް ޯ‬

‫ފުރުސަތެއް ލިބުމަނީ އޭނާގެ ހުނަރާ ދޭތެރޭ ނަހުލާ‬

‫ރލްތަކެއް ކުޅުނު ހަތަރު ފިލްމެއް މި‬ ‫އައްޒަ މުހިއްމު ޯ‬

‫މޅު ބަތަލާ އަށް ނޮމިނޭޓް‬ ‫މަރިޔަމް އައްޒަ‪ ،‬އެންމެ ޮ‬

‫ބސް" އަށް ފަހު އައްޒަ ކުޅޭ ނަހުލާގެ ތިން ވަނަ‬ ‫" ޮ‬

‫ޝައްކު ނުކުރާ ކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރާ‬

‫އަހަރު ރިލީޒްވި އެވެ‪.‬‬

‫ނުވުމުން އުދާސްގަނޑުގެ ތެރޭގައި ނަހުލާގެ އާ ފިލްމެއް‬

‫ފިލްމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ފިލްމާ ބެހޭ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް‬

‫ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މި މަހު ބާއްވާ އަށް ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު‬ ‫އެވޯޑްސްގައި ފާތުމަތު ނަހުލާގެ "‪ "4426‬އިން ބަތަލާ‬

‫އަނެއްކާވެސް އައްޒަ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ނަހުލާގެ ފޭސްބުކްގައި އައްޒައާ ބެހޭ ގޮތުން‬

‫ހުށަހަޅާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންވެ މި ފިލްމު ވެގެން ދާނީ "‪ "4426‬އާއި‬

‫"އަސްލު ‪ 4426‬އިން ލިބުނު ފުރުސަތާ އެކު މި‬

‫ނަހުލާ ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދާދި ފަހުން ދިން އިންޓަވިއުއްގައި ‪ 2019‬ގައި‬

‫ލތްބަކީ" އާއި "ނޯޓީ ‪ "40‬ގެ‬ ‫އެއީ "މީ ޯ‬ ‫އިތުރުން "ހައްދު" އާއި "ބޮސް" އެވެ‪.‬‬

‫ހިސާބަށް މި އާދެވުނީ‪ .‬އެކަން އަބަދުވެސް ހަނދާން‬

‫ޅިޔަނު އަޔޫޝް ޝަރުމާގެ ފިލްމު‬ ‫ސަލްމާން އިއުލާންކޮށްފި‬

‫ސަލްމާނާއި އޭނާގެ ޅިޔަނު އަޔޫޝް ޝަރުމާ‬ ‫ފާ ތު މަ ތު އަ ނީ ސާ‬

‫ތައާރަފްކޮށްދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫"ނިއުޓަން" ނޮމިނޭޓްނުވެ އިންޑިޔާގެ‬ ‫އޮސްކާ އުންމީދު ފެނަށް‬

‫ބލީވުޑް ނުކުތް‬ ‫ސަލްމާންގެ އެހީތެރިކަމުގައި ޮ‬ ‫އސްކާއަށް ފޮރިން ލޭންގްއޭޖް‬ ‫މިފަހަރުގެ ޮ‬

‫ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި މިހާރުގެ ވަރަށް މަޝްހޫރު‬

‫އސްކާއަށް ފޮނުވީ‬ ‫އިންޑިޔާއިން މިދިޔަ އަހަރު ޮ‬

‫ޑައިރެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ސަންޖޭ ލީލާ ބާންސާލީ ހިމެނެ‬

‫ބައިން އިންޑިޔާ އިން ހުށަހެޅި އަމިތު މަސުރްކާރްގެ‬

‫ކޓް" އެވެ‪ .‬އެ ފިލްމަށް‬ ‫މަރާޓީ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ " ޯ‬

‫ބލީވުޑަށް ތައާރަފްވާ ފިލްމު އިއުލާން‬ ‫އަޔޫޝް ޝަރުމާ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ބާންސާލީގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ ސަލްމާނާއި‬

‫ނމިނޭޓް ނުވުމުން މާޔޫސްކަން އުފެދިއްޖެ‬ ‫"ނިއުޓަން" ޮ‬

‫ބޑު ނާކާމިޔާބެކެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ކުރިމަތިވީ ޮ‬

‫ކޮށްފި އެވެ‪ .‬މި ފިލްމު އިއުލާންކުރީ ސަލްމާން ކުރި‬

‫ރލު ކުޅުނު "ޚާމޯޝީ" އެވެ‪.‬‬ ‫މަނީޝާ ކޮއިރާލާ ލީޑް ޯ‬

‫އސްކާއަށް ވާދަކުރެވޭ ވަރުގެ‬ ‫އެވެ‪" .‬ނިއުޓަން" އަކީ ޮ‬

‫ކ އަރްޕިތާ ޚާންގެ ފިރިމިހާ‬ ‫ސަލްމާން ޚާންގެ ކޮއް ޮ‬

‫ޓުވީޓެއްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސަލްމާން ޚާންގެ އެސްކޭ ފިލްމްސް އިން‬ ‫ރޑިއުސްކުރާ އަދި އަބީރާޖް މީނާވާލާ ޑައިރެކްޓްކުރާ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ސާޖިދު‪-‬ވާޖިދު‬

‫ފިލްމެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫އ ދައްކާފައިވަނީ‪ ،‬ބައެއް‬ ‫އެކްޓަރު ރާޖްކުމާރު ރާ ޯ‬

‫އާއި ހިމޭޝް ރޭޝަމްޔާ އަކީ ވެސް ސަލްމާން ތައާރަފް‬ ‫ކށްދިން ބައެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ފމަންސެކެވެ‪.‬‬ ‫މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި‪ ،‬އެވޯޑު ހައްގު ޕާ ޯ‬

‫ފޮރިން ލޭންގްއޭޖް ފިލްމްސް ކެޓަގަރީން އޮސްކާއަށް‬ ‫ނޮމިނޭޓްވި ނުވަ ފިލްމު މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ‬ ‫ވަނީ އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވޑުގައި އިންޑިޔާއިން ކޮންމެ އަހަރަކު‬ ‫އޮސްކާގެ އެ ޯ‬

‫ނމިނޭޓް ވާނެ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު‬ ‫އެހެންވެ ފިލްމު ޮ‬

‫ވެސް ފިލްމުތައް ބައިވެރި ކުރެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެންމެ‬

‫ކެޓުރީނާ ކައިފް‪ ،‬ޒަރީން ޚާން‪ ،‬ޑެއިޒީ ޝާހް‪ ،‬އަރްޖުން‬

‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬އެންމެ ކުޑަވެގެން އެންމެ‬ ‫ތިބީ އުންމީދު ޮ‬

‫ނމިނޭޓް ވެފައިވަނީ މަދު‬ ‫މޅު ފަސް ފިލްމުގެ ތެރޭގައި ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަކުރާނެ‬

‫ކަޕޫރު‪ ،‬އަތިޔާ ޝެޓީ އަދި ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ އަށް‬

‫މޮޅު ފަސް ފިލްމުގެ ތެރޭގައި މި ފިލްމު ހިމެނޭނެކަމަށް‬

‫ޓޕް ފަހެއްގައި މިހާތަނަށް ހިމެނުނީ‬ ‫ފަހަރަކު އެވެ‪ޮ .‬‬

‫ކަމަށް ސަލްމާން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކށްދިނީ ވެސް ސަލްމާނެވެ‪.‬‬ ‫ފުރުސަތު ތަނަވަސް ޮ‬

‫ގަބޫލުކުރެވުނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ފައިނަލް ނުވަ ފިލްމުގެ‬

‫ބމްބޭ" އަދި އާމިރު ޚާންގެ‬ ‫"މަދާ އިންޑިޔާ"‪" ،‬ސަލާމް ޮ‬

‫އސްކާ ރޭހުން ވަނީ ބޭރުވެފަ‬ ‫ތެރޭގައި ވެސް ނުހިމެނި ޮ‬

‫"ލަގާން" އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މީގެ އެއްވެސް ފިލްމަކަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވޑެއް ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޯ‬

‫ފިލްމަށް ކިޔަނީ "ލަވްރަޓްރީ" އެވެ‪.‬‬ ‫ފިލްމުގެ ބަތަލާ އާއި އިތުރު ތަރިން އަދި ފިލްމާ‬

‫ލޯބީގެ ވާހަކައަކަށް ތައްޔާރުކުރާ މި ފިލްމުގެ‬ ‫ޝޫޓިން ފަށަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސަލްމާނަކީ އަލަށް ފިލްމީ މައިދާނަށް‬

‫ސނާކްޝީ ސިންހާ‪،‬‬ ‫ޮ‬ ‫ފިލްމީ ތަރިންގެ ތެރެއިން‬

‫ސަލްމާންގެ ޅިޔަނު އަޔޫޝް އަކީ ވަރަށް‬ ‫ކުރިއްސުރެ ފިލްމު ކުޅުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން‬ ‫ކށްފައިވާ ޒުވާނެކެވެ‪ .‬ފިލްމު ކުޅެން ފަށަން‬ ‫ފާޅު ޮ‬

‫މކްރަސީ ކަމަށްވާ‬ ‫މިއީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑި ޮ‬

‫"ނިއުޓަން" އަކީ ‪ 2001‬ގައި ނުކުތް އީރާން‬

‫ގތުން އެކްޓިން ދަސްކޮށް ހަށިގަނޑު‬ ‫ތައްޔާރުވުމުގެ ޮ‬

‫އިންޑިޔާގެ އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅޭ އަނދިރި ފަރާތް‬

‫އެކްޓަރެކެވެ‪ .‬ވަރަށް ގިނަ ޑައިރެކްޓަރުންނާއި މިއުޒިކް‬

‫ރީއްޗަށް ބައްޓަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަޔޫޝް‬

‫ކމެޑީއެކެވެ‪ .‬ނިއުޓަން ނުވަތަ‬ ‫ދައްކައިދޭ ސޯޝަލް ޮ‬

‫ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް "ނިއުޓަން" އުފެއްދި‬

‫ޑައިރެކްޓަރުންނަށް އަދި ލަވަކިޔުންތެރިންނާއި އެކްޓަރުން‬

‫ކުރަމުން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ނޫޓަން ކުމާރު އަކީ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތަކުގައި އުޅޭ‬

‫ދގުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފަރާތުން އެ ވާހަކަތައް ވަނީ ޮ‬

‫ނުކުންނަ މީހުންނަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހޯދައިދޭ‬

‫ވެސް ސަލްމާން ވަނީ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީއަށް‬

‫އފިސަރެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކޕީއެއް ކަމަށް ބައެއް‬ ‫ފިލްމު "ސީކްރެޓް ބެލޮޓް"ގެ ޮ‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫ސީރިޔާގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ފަނުފުލުން‬

‫‪18‬‬

‫އިނގިރޭ ި‬ ‫ސ‬ ‫ސިފައިން ވަނީ‬ ‫ޖެނީވާ މުއާހަދާއާ‬ ‫ޚިލާފުވެފަ‬ ‫އިރާގުގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސައިން‬ ‫ވެރިކަމުން ދުރު ކުރުމަށް އެމެރިކާ އާއި ވިލާތުގެ‬ ‫ގައުމުތައް ގުޅިގެން ކުރި ހަނގުރާމައިގައި އިރާގު‬ ‫ހިފުމަށް ފަހު‪ ،‬އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސިފައިން ވަނީ‬ ‫ކޅަށް ވަރަށް އަނިޔާވެރި‬ ‫އިރާގުގެ އާންމުންނާ ދެ ޮ‬ ‫ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައި ކަމަށް‬ ‫ކޓުން ކަނޑައަޅައިފި‬ ‫އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ހައި ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުގެ ހުކުމުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫ހައި ޯ‬ ‫އިނގިރޭސި ސިފައިން އިރާގުގެ އާންމުންގެ‬ ‫ބައެއް މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު އެ މީހުން‬ ‫ބިޑިއަޅުވައި ކަނު ބަނދެ ބަންޑުން ބެއިތިއްބުމަށް‬ ‫ފަހު އެމީހުންގެ ބުރަކަށި މަތީ ހިނގާ ހަދާފައިވެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި އިނގިރޭސި ސިފައިންގެ އަތްދަށުވާ‬

‫ސީ ރި ޔާ ގެ އި ދި ކޮ ޅު ހަނ ގު ރާ މަ ެވ ރި ން ގެ ދެ މީ ހަ ކު ހަ ލަ ބް ގަ އި‪ -- .‬ރޮ އި ޓާ ސް‬ ‫އަ ހް މަ ދު އަ ބް ދުﷲ ސަ އީ ދު‬

‫މަޝްވަރާތަކެވެ‪ .‬އދ‪ .‬ގެ އިސްނެގުމަށް ކުރިއަށް‬ ‫ގެންދާ މި މަޝްވަރާތަކުގައި އިސްވެ އުޅުއްވަނީ އދ‪،‬ގެ‬ ‫ސުލްހައިގެ މަންދޫބު ސްޓެފަން ޑި މިސްޓޫރާ އެވެ‪.‬‬ ‫ޑި މިސްޓޫރާ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ސުލްހައިގެ‬

‫ސީރިޔާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ އަށް ސުލްހަވެރި‬

‫އިރާގުގެ އާންމުންނާ މެދު މުއާމަލާތު ކޮށްފައިވަނީ‬ ‫ކުރާނީ އީޖާބީ ގޮތެއްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޚާރިޖީ ވުޒާރާ އިން ބުނި ގޮތުގައި ސުލްހައިގެ‬ ‫ވާހަކަތަކުގެ މަންދޫބެއްގެ ދޮތުގައި ހުންނަވައިގެން ޑި‬ ‫މިސްޓޫރާ ވާހަކަ ދައްކަވަން ވާނީ ވަކި ފަރާތަކަށް‬

‫ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން‪ ،‬ސީރިޔާގެ އިދިކޮޅު‬

‫އިތުރު ވާހަކަތަކެއް ވީހާ އަވަހަށް ފެށުމަށް އަންނަނީ‬

‫ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރާ ދެމެދު ޖެނީވާގައި އެންމެ‬

‫މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އަދި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި‬

‫ފަހުން ފެށި ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ވެސް ދެ ފަރާތުގެ‬

‫ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ނާކާމިޔާބު ވުމަކީ ރަނުގެ‬

‫އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެކުގައި ސުލްހައިގެ އިތުރު‬

‫ދެބަސްވުންތަކުގެ ތެރެއަށް ފަނުފުލުން ހިނދިއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ފުރުސަތެއް ގެއްލުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫މަޝްވަރާތަކެއްގައި ދެން ބައިވެރިވާނީ‪ ،‬އިދިކޮޅު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފަރާތްތަކުން އެންމެ ފަހުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގައި‬

‫މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދު‬ ‫ދެކެވުނު ވާހަކަތައް ނާކާމިޔާބުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން‬

‫ސީރިޔާގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއާ ހަވާލާދީ ސީރިޔާގެ‬

‫ބުރަވުމެއް ނެތި އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސީރިޔާ ސަރުކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި‬

‫އާންމު ކުރި ބަޔާނުގައިވާ ވާހަކަތައް އަނބުރާ‬

‫ކުރިމަތިކުރާ ޝަރުތުތަކާ ހެދި ކަމަށް ސީރިޔާ‬

‫ރަސްމީ ނޫސް އޭޖެންސީ ސަނާ އިން ބުނި‬

‫ގެންދިއުމުންނެވެ‪ .‬އެ ބަޔާނުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން‬

‫ސަރުކާރުގެ ވަފްދުން ބުނެ އެވެ‪ .‬އަނެއްކޮޅުން‬

‫ގޮތުގައި ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ނާކާމިޔާބުވީ ސީރިޔާ‬

‫ބުނެފައިވަނީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓައި ސުލްހަ‬

‫އެމެރިކާ އިން އަނެއްކާ ވެސް ސީރިޔާ ސަރުކާރަށް‬

‫ސަރުކާރުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޑި މިސްޓޫރާ ދައްކަވާ‬

‫ގާއިމުކުރެވޭނީ ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު‬

‫ގޮވާލާފައިވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ އެކު ސުލްހައިގެ‬

‫ވާހަކަތަކަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރެގެން ދައްކަވާ‬

‫މަގާމުން ވަކިވެވަޑައިގަތުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަތަކެކެވެ‪ .‬ދޚިލީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓުމަށްޓަކައި‬

‫ސީރިޔާގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގެ ނުވަ ވަނަ‬

‫ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އެންމެ ފަހުން މި‬

‫އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާ‬

‫ބުރުގެ މަޝްވަރާތައް އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި‬

‫ވާހަތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޭއްވީ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތަކުގެ އަށް ވަނަ ބުރުގެ‬

‫އެކު ސީރިޔާ ސަރުކާރުން އަބަދު ވެސް މުއާމަލާތު‬

‫ބޭއްވުމަށް ޑި މިސްޓޫރާ ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތެއްގައި ކަމަށް ވެސް އެ ކޯޓުގެ‬ ‫ވަރަށް ވަހުޝީ ޮ‬ ‫ހުކުމްގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުން މި މައްސަލަ ބެލީ‪،‬‬ ‫އިނގިރޭސި ހައި ޯ‬ ‫ކށް ލާއިންސާނީ ގޮތަކަށް‬ ‫ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރު ޮ‬ ‫މުއާމަލާތު ކުރި ކަމަށް ބުނެ އިރާގުގެ އާންމުންގެ‬ ‫ހަތަރު މީހަކު އިނގިރޭސި ސިފައިންގެ ދެ މީހަކާ‬ ‫ކޅަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ދެ ޮ‬ ‫ގތުގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ‬ ‫ހުކުމްގައި ބުނެފައިވާ ޮ‬ ‫ކށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާތައް‬ ‫ސިފައިން ހައްޔަރު ޮ‬ ‫ދިން ކަމަށް ބުނާ އިރާގުގެ ހަތަރު މީހުންނަކީ‪،‬‬ ‫އިރާގުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރި ކަމަށް އެއްވެސް‬ ‫ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތި ކުރުވި ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި‬ ‫އަދި އެއީ ޓެރަރިސްޓުން ނޫން ކަމަށް ވެސް އެ‬ ‫ހުކުމްގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުގެ ހުކުމުގައި އިނގިރޭސި ދިފާއީ‬ ‫ހައި ޯ‬ ‫ވުޒާރާ ވެސް ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެއީ އިރާގު ހިފުމަށް ފަހު‪ ،‬އިރާގުގެ އާންމުން‬ ‫ކށްފައިވާތީ އެވެ‪ .‬އެއީ އިނގިރޭސި ވިލާތް‬ ‫ހައްޔަރު ޮ‬ ‫ބައިވެރިވެފައިވާ ޖެނީވާ މުއާހަދާ އާއި އިންސާނީ‬

‫ގުދުސްގެ ހިމާޔަތުގައި މިސްރު ްނ‬ ‫ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށަހަޅަނީ‬ ‫ގުދުސަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް އެމެރިކާ‬ ‫އަމިއްލަ އަށް ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުމަކީ ގުދުސްގެ‬

‫ހުށަހަޅާ ގަރާރެއް‪ ،‬ދާއިމީ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން‬ ‫އެއްވެސް މެމްބަރަކު ވީޓޯ ނުކޮށްފި ނަމަ‪ ،‬ނުވަ ވޯޓުން‬

‫ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ޓްރަމްޕުގެ އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން‪ ،‬ދުނިޔޭގެ އެކި‬

‫ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ‬

‫ފާސްވާނެ އެވެ‪ .‬ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ދާއިމީ‬

‫ކޅުތަކުގައި ދަނީ އެމެރިކާ އާއި އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ކަނޑައެޅުމެއް ކަމަށް ބަޔާންކުރާ ގަރާރެއް‪ ،‬މިސްރުން‬

‫މެމްބަރުންނަކީ‪ ،‬އެމެރިކާ‪ ،‬ރަޝިޔާ‪ ،‬އިނގިރޭސި ވިލާތް‪،‬‬

‫މުޒާހަރާތައް ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އަދި އެ ދުވަހުން ފެށިގެން‬

‫އދ‪.‬ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ‬

‫ޗައިނާ‪ ،‬ފަރަންސޭސި ވިލާތް އެވެ‪.‬‬

‫ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި ދަނީ އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް‬

‫ގތުގައި ސަލާމަތީ‬ ‫މިސްރުގެ ޑިޕޮލޮމޭޓުން ބުނާ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫މި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ގުދުސްއާ ބެހޭ‬

‫މަޖިލީހުގައި އެއްވެސް ގައުމަކުން ވީޓޯ ކޮށްގެން މި‬

‫މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެމެރިކާގެ އެ ނިންމުމަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން‬

‫ގޮތުން އެމެރިކާ އިން ކަނޑައެޅި ކަނޑައެޅުން ބާތިލު‬

‫ގަރާރު ފެއިލްވެއްޖެ ނަމަ‪ ،‬އދ‪.‬ގެ އާންމު މަޖިލީހަށް‬

‫އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ތުރުކީ‬

‫ކުރަންޖެހެ އެވެ‪ .‬މިސްރުން މިހާރު ވަނީ މި ގަރާރުގެ‬

‫މި ގަރާރު ހުށަހަޅާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ވިލާތުގައި ބާއްވައި‪ ،‬އިރުމަތީ ގުދުސަކީ ފަލަސްތީނުގެ‬

‫ދެލިކޮޕީ‪ ،‬ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ‪ 15‬މެމްބަރުންނަށް‬ ‫ފނުވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޮ‬ ‫މިސްރުން ހުށަހަޅާ މި ގަރާރާ މެދު ބަހުސްކޮށް‬

‫ގުދުސަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް އިޒްރޭލުން‬

‫މިނިވަން ދައުލަތުގެ ވެރިރަށް ކަމުގައި ކަނޑައަޅައި‬

‫ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް އެމެރިކާ އިން ރަސްމީކޮށް‬

‫އެ ކަން ގަބޫލު ކުރުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައަށް‬

‫އިއުތިރާވެ‪ ،‬އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ‬

‫ވަނީ ގޮވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން އޮންނާނީ މާދަމާ ބާއްވާ ސަލާމަތީ‬

‫ގުދުސަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަން‪ ،‬އެމެރިކާގެ ރައީސް‬

‫މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ‪ .‬ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް‬

‫ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު އިއުލާން ކުރެއްވީ މި މަހުގެ ‪6‬‬

‫ހައްގުތަކާ ބެހޭ ޗާޓަރާ ވެސް ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް‬ ‫އެ ހުކުމްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިނގިރޭސި ސިފައިން އިރާގުގައި ލާއިންސާނީ‬ ‫ޖަރީމާތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި‬ ‫ކޓުން މި ނިންމީ‪ ،‬އިނގިރޭސި ސިފައިން‬ ‫ހައި ޯ‬ ‫ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތަކެއް ހިންގުމުގައި‬ ‫ގަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުނެ‪،‬‬ ‫ކޓުން ހުކުމް ކުރިތާ ‪10‬‬ ‫ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ޯ‬ ‫ދުވަސް ފަހުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޖެނީވާ މުއާހަދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތުގައި ވެސް އިންސާނީ އަސާސީ‬ ‫ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރަންޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ބަލި މީހުންނާއި ހަނގުރާމައިގައި އަނިޔާ ލިބޭ‬ ‫މީހުންނަށާއި ހަނގުރާމައިގެ އަސީރުންނަށް ފަރުވާ‬ ‫ކޮށްދޭންޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި ހަނގުރާމަ ހިނގާ‬ ‫ސަރަހައްދުގަ އާއި ހިފާފައިވާ ބިމެއްގައި ނަމަ‬ ‫އެ ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނަށް ހިމާޔަތާއި‬ ‫ރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ހައި ކޯޓުގެ މި ހުކުމާ‬ ‫ގުޅިގެން‪ ،‬އެ ދައުވާ ކުރި އިރާގުގެ ހަތަރު‬ ‫މީހުންނަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ‪ 113،200‬ޑޮލަރު‬ ‫ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫‪20‬‬

‫އެމެރިކާ އިން ޔޫއެފްއޯއާ ބެ ހޭ ސިއްރު ޕްރޮ ގްރާމެއް‬

‫އަންއައިޑެންޓިފައިޑް ފްލައިން އޮބްޖެކްޓްސް‬ ‫(ޔޫއެފްއޯ)އާ ބެހޭ ތަހުގީގުތަކެއް ކުރަން އެމެރިކާގެ‬

‫ޔކް ޓައިމްސް އިން ރިޕޯޓްކުރި ގޮތުގައި‬ ‫ނިއު ޯ‬

‫ޔކް ޓައިމްސް އަށް ދެއްވި‬ ‫ނިއު ޯ‬

‫ލޖީގެ ދާއިރާ އިން ހޯދާ‬ ‫ގައުމުތަކުން ޓެކްނޮ ޮ‬

‫ގތް ނޭނގޭ މަތިންދާބޯޓެއް‬ ‫ވަރަށް ބާރަށް ދަތުރުކުރާ ޮ‬

‫އިންޓަވިއުއެއްގައި ރެއިޑް ވިދާޅުވީ އެ ޕްރޮގްރާމް‬

‫ކުރިއެރުންތައް ވެސް ބެލުމެވެ‪ .‬އެގޮތުން ޗައިނާ‬

‫ދިފާއީ އިދާރާ ޕެންޓަގަން އިން އެތައް މިލިއަން‬

‫އންނަ އެއްޗެއްގެ ސިފަތައް‪،‬‬ ‫ނުވަތަ މަތީގައި ހުއްޓިފައި ޮ‬

‫ކުރިއަށް ގެންދެވުނީތީ އޭނާ ދެރަވެ‪ ،‬އަދި ލަދުނުގަންނަ‬

‫އާއި ރަޝިޔާ އިން‪ ،‬އެމެރިކާ އަށް ވުރެ އެޑްވާންސް‬

‫ރގްރާމެއް ހިންގި ކަމަށް‪ ،‬އެ‬ ‫ޑލަރެއްގެ ސިއްރު ޕް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ރގްރާމްގެ ލިއުންތަކުގައި ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޕް ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އުފެއްދުންތަކެއް އީޖާދުކުރީތޯ އާއި ގޮތް ނޭނގޭ‬

‫ގައުމުގެ މީޑިއާ އިން އިއްޔެ ހާމަކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އ އަކީ ޖައްވުގައި ދަތުރުކުރަނިކޮށް‬ ‫ޔޫއެފް ޯ‬

‫އެކަމަކު ސައިންސްވެރިންގެ ހިތުގައި އޮތީ‬ ‫ޝައްކެވެ‪ .‬އެ މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ގޮތް ނޭނގޭ‬

‫ފެންނަ ކަމަށް ބުނާ އެއްޗެހިތަކެކެވެ‪ .‬ބައެއް މީހުންގެ‬

‫އެއްޗެއް ފެނުމަކީ އޭލިއަން އުޅޭކަމުގެ ހެއްކެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ނަޒަރުގައި އެއީ އޭލިއަން އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޔޫއެފްއޯ އަކީ‬

‫ރގްރާމްގެ ނަމަކީ‬ ‫ޕެންޓަގަން އިން ހިންގި ޕް ޮ‬

‫ހަގީގަތެއްކަން އަދި ސާބިތުކޮށެއް ނުދެވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މީޑިއާތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ‪ 2007‬ގައި ފަށައި‬

‫ރސްޕޭސް ތްރެޓް އައިޑެންޓިފިކޭޝަން‬ ‫އެޑްވާންސްޑް އެއި ޮ‬ ‫ރގްރާމެވެ‪ .‬މި މަސައްކަތުގެ ބާނީއަކީ ކުރިން‬ ‫ޕް ޮ‬

‫"އަހަރެން މި ކުރީ އޭގެ ކުރިން އެކަކު ވެސް‬ ‫ކުރި ކަމެއް ނޫން‪ "،‬ރެއިޑް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލި‬ ‫ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ޮ‬

‫އެއްޗިއްސާ އެ ގައުމުތަކާ ގުޅުމެއް ހުރިތޯ ބެލުން‬ ‫ރގްރާމްގެ މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ވެސް‪ ،‬ސިއްރު ޕް ޮ‬ ‫ހިމެނިދާނެ ކަމަށް އެ މީހުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫އއާ ބެހޭ ސިއްރު ތަހުގީގަށް ‪ 20‬މިލިއަން‬ ‫އިރު ޔޫއެފް ޯ‬ ‫ޑލަރު‪ ،‬ޕެންޓަގަން އިން ހޭދަކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ކންގްރެސްގެ ކުރީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން‬ ‫ޮ‬

‫އަދި ‪ 2012‬ގައި ނިންމާލި ޕްރޮގްރާމްގެ ހަގީގަތް‬

‫ޖރިޓީ ލީޑަރު‪ ،‬ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ‬ ‫ސެނެޓްގެ މެ ޯ‬

‫އެމެރިކާގެ ބައެއް މީޑިއާތަކަށް ބުނި ގޮތުގައި‬

‫އެނގެނީ ޕެންޓަގަންގެ ވަރަށް މަދު ބަޔަކަށެވެ‪.‬‬

‫ސެނަޓަރެއް ކަމަށްވާ ހެރީ ރެއިޑެވެ‪.‬‬

‫ރގްރާމްގެ އެއް މަގުސަދަކީ ބޭރުގެ އެހެން‬ ‫އެ ޕް ޮ‬

‫ކޅު އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ‬ ‫މި އަހަރުގެ ކުރީ ޮ‬ ‫އިދާރާ ސީއައިއޭއިން ވަނީ ކުރިން ސިއްރުކުރި އެތައް‬ ‫ލިއެކިއުންތަކެއް ހާމަކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ޔޫއެފްއޯ‬ ‫ޕޓްތައް ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފެނިގެން ކޮށްފައިވާ ރި ޯ‬

‫އަށް ޕްލެނެޓް ހިމެނޭ އިރުގެ ނިޒާމެއް ހޯދައިފި‬ ‫އަހަރެމެންގެ އިރުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ޕްލެނެޓްގެ‬ ‫އަދަދާ އެއް ވަރުގެ ޕްލެނެޓްތަކެއް ހިމެނޭ އެހެން‬ ‫ތަރިއެއް އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން ހޯދައި‪،‬‬ ‫އެކަން ރޭ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ގޭސްގަނޑަކަށް ވުރެ ހަރު ބިންގަނޑެއް ހިމެނޭ‬

‫އެތުރިފައި ވަނީ އަހަރެމެންގެ އިރުގެ ނިޒާމާ ދާދި‬

‫ޕްލެނެޓްތައް އެނބުރެމުން ދަނީ އިރާ އެއަށް ވުރެ މާ‬

‫ޕްލެނެޓެކެވެ‪.‬‬

‫އެއްގޮތަކަށް ކަމަށް‪ ،‬ސައިންސްވެރިން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ދުރުންނެވެ‪.‬‬

‫އަލަށް ފެނުނު ޕްލެނެޓާ އެކު "ކެޕްލާ‪ 90-‬ވެފައި‬

‫ކެޕްލާ‪ 90-‬ގެ ނިޒާމުން އެންމެ ފަހުން ފެނުނު‬

‫"ކެޕްލާ‪ 90-‬ނިޒާމަކީ އަހަރެމެންގެ އިރުގެ ނިޒާމުގެ‬

‫ވަނީ އަހަރެމެންގެ އަމިއްލަ އިރުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ‬

‫ކުޑަ ވައްތަރެއް‪ .‬ކުދި ޕްލެނެޓްތައް އެތެރޭގައި ހިމެނޭ‬

‫ޕްލެނެޓް ދައުރުވަނީ އެ ތަރިއާ ވަރަށް ކައިރިންނެވެ‪.‬‬

‫އަދަދުގެ ޕެލެނެޓްތައް ނިސްބަތްވާ ތަނަކަށް‪ "،‬އާ‬

‫ބޑެތި ޕްލެނެޓްތައް ވަނީ ބޭރުގައި‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫އިރު ޮ‬

‫އެގޮތުން ކޮންމެ ‪ 14.4‬ދުވަހުން އެ ތަރި ވަށައި އެ‬

‫ނުވަތަ އިރުގެ ނިޒާމެއް މީގެ ކުރިން ފެނިފައެއް ނުވެ‬

‫ސފްޓެވެއާ އިންޖީނަރެއް‬ ‫ޮ‬ ‫ހޯދުމަށް އެހީތެރިވި ގޫގުލްގެ‬

‫އެ ހުރިހާ ޕްލެނެޓެއް ވެސް އެތުރިފައި ވަނީ ވަރަށް‬

‫ޕްލެނެޓް ބުރެއް ފުރިހަމަކުރެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ބިންމަތީގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން މިއީ އިރުގެ ނިޒާމާ އެއްފަދަ އެހެން‬

‫ޓފާ ޝައުލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށްވާ ކްރިސް ޮ‬

‫ހދުމުގެ އެއް ބައިވެރިއެއް ކަމަށްވާ‬ ‫ކައިރި ކައިރީގައި‪ޯ "،‬‬

‫ހޫނުމިން ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ‪ 425‬ޑިގްރީގަ‬

‫އފް ޓެކްސަސްގެ އެންޑްރޫ ވެންޑާބާގު‬ ‫ޔުނިވަސިޓީ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޖުމްލަ އަށް ޕްލެނެޓް ހިމެނޭ އެހެން ތަރިއެއް‬

‫ތަރިތައް ކާއިނާތުގައި ހިމެނޭނެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން‬ ‫ބުނަމުން އަންނަ ވާހަކައަށް ލިބުނު ބާރެކެވެ‪.‬‬ ‫އަށް ޕްލެނެޓް ހިމެނޭ ތަރިއަށް ދީފައިވާ ނަމަކީ‬

‫ހދުންތަކުން އަޅައިނުގަތް އެކަމަކު‬ ‫ކުރިން ހޯދި ޯ‬ ‫ދައުރުވަމުން ހިނގައިދާނެ ޕްލެނެޓްތައް ހޯދަން ގޫގުލްގެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕްލެނެޓްތައް އުފެދިފައި ވަނީ އެ ތަރިއާ ކިހާ‬

‫ޕްލެނެޓް މިހާތަނަށް ފެނިފައިވެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬

‫ކެޕްލާ‪ 90-‬އެވެ‪ .‬މިއީ އަހަރެމެންގެ އިރަށް ވުރެ‬

‫ހދުންތައް ބިނާކުރީ‬ ‫(އޭއައި) އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ޯ‬

‫ގތުން ސައިންސްވެރިން‬ ‫ކައިރިއެއްކަން ދައްކައިދިނުމުގެ ޮ‬

‫ގތް ބައެއް ޕްލެނެޓްތައް ވެސް ހިމެނެ‬ ‫ދުނިޔެއާ އެއް ޮ‬

‫ބޑު ތަރިއެކެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން އެ ތަރި‬ ‫ހޫނު އަދި ޮ‬

‫ނާސާގެ ކެޕްލާ ސްޕޭސް ޓެލެސްކޯޕުން ކުރިން‬

‫ބުނީ ކެޕްލާ‪90-‬ގެ އެންމެ ބޭރު ޕްލެނެޓް ދައުރުވަނީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވަށައިގެން ހަތް ޕެލެނެޓެއް ދައުރުވަމުން ދާކަން‬

‫ކށްފައިވާ ދިރާސާތަކުގެ މައްޗަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް އިރާއި ދުނިޔެއާ ދެމެދު އޮތް‬

‫އތީ އެނގިފަ އެވެ‪ .‬އަށް ވަނަ‬ ‫ސައިންސްވެރިންނަށް ޮ‬ ‫ޕްލެނެޓަކަށް ފެނުނީ‪ ،‬ސައިންސްވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި‪،‬‬

‫އިންޖީނެރުން ބޭނުންކުރީ އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް‬

‫އެހެން ތަރިތައް ވަށައިގެން އެނބުރޭ ‪3،500‬‬

‫ކެޕްލާ‪ 90-‬ތަރި ފެނުނީ ދުނިޔެއާ ‪ 2،545‬އަލި‬ ‫އަހަރުގެ ދުރުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ތަރީގެ ޕްލެނެޓްތައް‬

‫ދުރުމިނުގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރެމެންގެ އިރުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އެންމެ ބިޔަ‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް‬ ‫ސެންޓޭ ދިފާއުކޮށްފި‬

‫ފާޑުކިޔުންތަކަށް ބައްސާމްގެ‬ ‫ރައްދު‪ ،‬ފުރަތަމަ ފަހަރަށް‬ ‫އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމާ ބައްސާމް އަދީލް‬ ‫ޖަލީލް ހަވާލުވެވަޑައިގަތް ފަހުން އޭނާއަށް‬

‫އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް‬

‫ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި ފާޑުކިއުންތަކަށް ފުރަތަމަ‬

‫ގތުގައި ސިޔާސީ ތަނެއް"‬ ‫ޝައްކެއް ވެސް ނެތް ޮ‬

‫ބައްސާމް (ވ) މޮޅު‬

‫ފަހަރަށް ރޭ ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ސެންޓޭއާ ހަވާލުކުރަނީ‪--.‬‬ ‫ޮފޓޯ‪ :‬ހުސެއިން ވަހީދު‪/‬‬ ‫މިހާރު‬

‫މލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް‬ ‫ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޯ‬ ‫އެވޯޑްސް ހަފުލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބައްސާމް‬ ‫ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި އެއް އަހަރު ތެރޭގައި ބޮޑެތި‬

‫ކަނޑައަޅާ ތަން‪ .‬އެފްއޭއެމް ތެރޭގައި އަބަދުވެސް‬

‫ވައުދުތައް ފުއްދިފައި ހުރުމުކީ ވަރަށް ބޮޑު‬

‫ސިޔާސަތުތައް ގާއިމް ކުރެވިގެންދާނެ‪ "،‬ބައްސާމް‬

‫ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހަވާލުވީ ވަރަށް ގިނަ ވައުދުތަކެއް ވެގެން‪.‬‬

‫ބޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ނިއު‬ ‫އެންމެ މޮޅު ފުޓް ޯ‬ ‫ފވާޑް އަލީ ފާސިރު‬ ‫ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ޯ‬ ‫(ސެންޓޭ) ދިފާއުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫މލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް‪.‬ކޮމް‬ ‫ފުޓްބޯޅަ ވެބްސައިޓް ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އތް ފުޓްބޯޅައިގެ މައި‬ ‫"އެފްއޭއެމަކީ ރާއްޖޭގައި ޮ‬ ‫ބޅައިގެ ސިޔާސަތުތައް‬ ‫އިދާރާ‪ .‬އެފްއޭއެމަކީ ފުޓް ޯ‬

‫"އަޅުގަނޑާއި އަޅުގަނޑުގެ ޓީމު މި މަގާމާ‬

‫ވޑްސްގައި ހޮވި ރާއްޖޭގެ‬ ‫މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެ ޯ‬

‫ރައްދު ދެއްވި އެވެ‪ .‬އަދި އެ މައްސަލާގައި އޭނާ‬ ‫ކޅެއް ވެސް ނުހައްދަވަ އެވެ‪ .‬ވިދާޅުވީ "އެފްއޭއެމަކީ‬ ‫ދެ ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް‬

‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬

‫‪21‬‬

‫"އެހެންވީމަ އެފްއޭއެމްގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތް‬ ‫ކުރިއަށް ދާ ވާހަކަ ދެންނެވީމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް‬

‫ހދީ ފޭދޫ އިއްބެ އެވެ‪ .‬އެންމެ‬ ‫ގޯލަށްދޭ ޖޫލޭ އެވޯޑް ޯ‬

‫ބޑު ވައުދަކީ މާލީ ފުދުންތެރިކަން‬ ‫އޭގެ އެންމެ ޮ‬

‫ޖކަކަށް ނުވޭ‪ .‬އެއީ ހަމަ އެތާ ތެރޭގައި‬ ‫ބޑު ޯ‬ ‫މާ ޮ‬

‫ހވިފައިވަނީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި‬ ‫ރީތި ގޯލަކަށް ޮ‬

‫ފރުކޮށްދިނުމާއި އަތޮޅު‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންގެ ކްލަބްތަކަށް ޯ‬

‫ހަގީގަތުގައި ވެސް ހިނގަމުން ދާ ކަންތައްތައް‪".‬‬

‫ކޅަށް ފޭދޫ އިއްބެ ޖެހި ގޯލަށެވެ‪ .‬އެންމެ‬ ‫މާޒިޔާ ޮ‬

‫ބޅަ ތަރައްގީ ކުރުމާއި އަތޮޅު ތެރޭގެ‬ ‫ތެރޭގެ ފުޓް ޯ‬

‫ޕޓަރުންގެ މެދުގައި އެސްއެމްއެސް‬ ‫މޅު ގޯލު ހޮވީ ސަ ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ފުޓްބޯޅައިގެ ކްލަބްތަކަށް މަތީ ފަންތީގައި ވާދަކުރެވޭނެ‬

‫ދިމާވި ނަމަވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އެ އިދާރާ‬

‫ކށްދިނުން‪ "،‬ބައްސާމް ވިދާޅުވި‬ ‫ފުރުސަތުތަކެއް ފޯރު ޮ‬

‫އިން ސަމާލުކަން ދޭން ނުޖެހޭ ކަންކަން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އންނަ ޕްރެޝަރު ތަފާތު ކަމަށް ވެސް‬ ‫އެފްއޭއެމަށް ޮ‬

‫މެދުވެރިކޮށް ނެގުނު ވޯޓުންނެވެ‪.‬‬ ‫މޅު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔަކީ ނިއު އަށް‬ ‫އެންމެ ޮ‬ ‫ފވާޑް އެޑްރިއަން ގަލާޑޯ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅުނު ސްޕެއިނުގެ ޯ‬

‫"އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ﷲގެ ރަހުމަތާ އެކީގައި‬

‫މޅު ކީޕަރަކަށް ނިއުގެ ތަޖުރިބާކާރު ކީޕަރު‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ބޑެތި ވައުދުތައް ފުރިހަމަ‬ ‫އަޅުގަނޑުމެން ވެވުނު ޮ‬

‫ވޑްގެ މި އަހަރުގެ‬ ‫އާއި އެފްއޭއެމް ގުޅިގެންދޭ މި އެ ޯ‬

‫ހވުނުއިރު‪ ،‬އެންމެ މޮޅު ކޯޗަކީ‬ ‫އިމްރާން މުހައްމަދު ޮ‬

‫ހަފުލާ މިރޭ ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި‬

‫ނިއު އަށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގާއި އެފްއޭ ކަޕް އަދި‬

‫ކުރެވިއްޖެ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު މިރޭ ފާހަގަކުރަން‪".‬‬ ‫މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ އެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ ގައުމީ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ އެފްއޭއެމަށް އެކި ކަހަލަ ޕްރެޝަރު‬

‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕްރެޝަރު ކުރިމަތިވޭ‪.‬‬ ‫ވަކި ފަރުދެއްގެ ފަރާތުން ޕްރެޝަރު ކުރިމަތިވޭ‪.‬‬ ‫ވަކި ބައެއްގެ ފަރާތުން ޕްރެޝަރު ކުރިމަތިވޭ‪.‬‬

‫ކށްދިނީ ސްޕެއިނާއި‬ ‫ބޭއްވިއިރު‪ ،‬ހަފްލާ ޝަރަފްވެރި ޮ‬

‫ކށްދިން ސްޕެއިނުގެ‬ ‫ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ކާމިޔާބު ޮ‬

‫ޓީމުތަކާއި ސިނިއާ ޓީމު ކުޅުނު ގިނަ މެޗުތަކުން ބަލިވީ‬

‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަންނަ ޕްރެޝަރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ‬

‫ލނާގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ކާލްސް ޕުޔޯލް އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ބާސެ ޯ‬

‫އސްކާ މި އެވޯޑް ހޯދީ‬ ‫އސްކާ ބްރުޒޮން އެވެ‪ޮ .‬‬ ‫ކޯޗު ޮ‬

‫ބޑު ނަތީޖާތަކަކުންނެވެ‪ .‬އެކަމާ ގުޅިގެން ވެސް‬ ‫ތަފާތު ޮ‬

‫ބޅަ ތަރައްގީ ކުރުމަށް އަންނަ ޕްރެޝަރު‪"،‬‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ވެސް‬

‫ކޗުގެ މަގާމު ހޯދި ޓީސީގެ‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ މޮޅު ޯ‬

‫އެފްއޭއެމަށް ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ‪.‬‬

‫މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) އާއި މާޒިޔާ އަށް‬

‫ސެންޓޭ މިދިޔަ އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ‬ ‫ޕޓްސް ކްލަބުގައި ހުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫މަގާމު ހޯދީ ޓީސީ ސް ޯ‬ ‫މި ފަހަރު އޭނާ އެ ކާމިޔާބީ ތަކުރާރުކުރީ ނިއު އަށް‬

‫އެ މައްސަލައަށް އިޝާރަތްކުރައްވަމުން ބައްސާމް‬

‫ކށްދިން މެސެޑޯނިއާގެ‬ ‫އ މާލޭ ލީގު ކާމިޔާބު ޮ‬ ‫އެސްޓީ ޯ‬

‫ނެންގެވީ ‪ 26‬ލަނޑުގެ ވާހަކަ އެވެ‪ .‬އެއީ ގައުމީ‬

‫އެކު ބަލައިގަންނަ ޕްރެޝަރު‪ .‬މި ފަދަ ކަމަކުން އަންނަ‬

‫ލސްކީއާ ވާދަކޮށެވެ‪.‬‬ ‫މަރްޔާން ސެކު ޮ‬

‫ކޅަށް މި އަހަރު ވަން ލަނޑުތަކުގެ‬ ‫އެކި ޓީމުތަކުގެ ޮ‬

‫ޕްރެޝަރަކުން އަޅުގަނޑު ވެސް‪ ،‬އަޅުގަނޑުގެ ޓީމު‬

‫ޕޓްކުރި ޓީމަކަށް‬ ‫އެންމެ ރަނގަޅަށް ޓީމަށް ސަ ޯ‬

‫އަދަދެވެ‪.‬‬

‫މޅު ކުޅުމާ އެކު އެވެ‪ .‬މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ‬ ‫ދެއްކި ޮ‬

‫ހޮވުނީ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރި އއ‪.‬‬

‫މަގާމާ އެކު ސެންޓޭ ވަނީ މި ސީޒަނުގެ އެންމެ ގިނަ‬

‫މާޅޮހަށެވެ‪ .‬ރެފްރީންގެ ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ‬

‫ކންމެވެސް ބަޔަކު މި މަސައްކަތް ނުކޮށް‬ ‫ކުރިން " ޮ‬

‫ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ އަށްދޭ ރަން ބޫޓު ވެސް‬

‫ވޑް ދިނެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫ގޮތުން ދެ ރެފްރީ އަކަށް އެ ޯ‬

‫އޮތުމުން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުރިމަތިވި‬

‫ދިފާއު ކޮށްފަ އެވެ‪ .‬މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ސެންޓޭ ރަން‬

‫މުހައްމަދު ޖާވިޒާއި އަބްދުﷲ ސާތިރަށެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ ‪ 26‬ލަނޑަކީ މީގެ‬

‫އތް ހާލަތު ދެނެގަނެވުމަކީ‬ ‫ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ޮ‬ ‫ވެސް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ‪ .‬އެ‬

‫ކަމެކެ"ވެ‪.‬‬

‫ބޫޓު ހާސިލްކުރީ ‪ 34‬ގޯލު ޖަހައިގެންނެވެ‪ .‬މި ފަހަރު‬ ‫އޭނާ ރަން ބޫޓު ދިފާއުކުރީ ‪ 24‬ގޯލު ޖަހައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ކށްދެއްވި ފަރާތްތަކަށް އޮނޮރަރީ‬ ‫ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ޮ‬

‫ނަގާނީ ކުރިއެރުން ބައްޓަން ކުރުމަށް ޓަކައި‪"،‬‬

‫ވޑް ހާސިލްކުރެއްވީ‬ ‫ވޑް ދެއްވައިފަ އެވެ‪ .‬މި އެ ޯ‬ ‫އެ ޯ‬

‫ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު "މި ‪ 26‬ލަނޑުގެ ފައިދާ އަޅުގަނޑުމެން‬

‫އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)‪ ،‬ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު)‪،‬‬

‫ނިއުގެ ފައުންޑަ އަހުމަދު ވަހީދު (ކުއީން ވަހީދު) އާއި‬

‫މާޒިޔާގެ މުހައްމަދު އުމެއިރު‪ ،‬ޓީސީގެ އިބްރާހިމް‬

‫ވިކްޓަރީގެ ހިދުމަތްތެރިޔާ މުހައްމަދު ނާސިރުގެ އިތުރުން‬

‫މިހާރު އެފްއޭއެމުން ފަށާފައިވާ "ޓުވާޑްސް ފިއުޗާ"ގެ‬

‫މަހުދީ (ފޭދޫ އިއްބެ) އަދި ނާއިޒު ހަސަން (ދާދު)އާ‬

‫ވެލެންސިއާގެ ކުރީގެ މައްސޫލުވެރިޔާ އަދި މިހާރުގެ‬

‫ވާހަކަ އެވެ‪.‬‬

‫ވާދަކޮށެވެ‪.‬‬

‫ޗެއާމަން އަދީލް ޖަލީލް އެވެ‪.‬‬

‫ބޅަ ކުޅުންތެރިޔަކަށް‬ ‫އެންމެ އުއްމީދީ ފުޓް ޯ‬

‫މީގެ އިތުރުން މި އަހަރު ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގައި‬

‫ހޮވިފައިވަނީ ދާދު އެވެ‪ .‬އޭނާ މި މަގާމު ހޯދީ މާޒިޔާގެ‬

‫ގތުގައި ހަރަކާތްތެރިވި‬ ‫އެކި ގޮތްގޮތުން ޕާޓްނަރުންގެ ޮ‬

‫ސަމޫހު އަލީ (ސަމުއްޓެ) އާއި ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ‬

‫ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑް ދިނެވެ‪.‬‬

‫ކށެވެ‪ .‬އެންމެ ރީތި‬ ‫އިބްރާހިމް ރިޒުހާން (ރިޒްކޯ)އާ ވާދަ ޮ‬

‫މެމްބަރަކު ތަނެއް ވެސް ހިރުވައެއް ނުލާނެ‪".‬‬ ‫ބައްސާމް ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި މިހާރު‬

‫މީގެ އިތުރުން އެފްއޭއެމުން ވަނީ ފުޓްބޯޅަ އަށް‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދީ ނިއުގެ‬ ‫ސެންޓޭ ޮ‬

‫ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މިފަދަ ޕްރެޝަރުތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން އުފަލާ‬

‫އެ މަސައްކަތުގެ މިސާލެއްގެ ގޮތުން އޭނާ ވިދާޅުވީ‬

‫ތޅު ތެރެއިން ހުނަރުވެރި ޒުވާން‬ ‫"އޭގެ ބޭނުމަކީ އަ ޮ‬

‫ގޮތުން "ފުންމާލަން މި އުޅޭ ކަނޑުގެ ފުންމިން‬ ‫ކށްލެވުނު" ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޓެސްޓް ޮ‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން ކަނޑަކަށް ފުއްމާނުލާ ކަމަށްވާ‬ ‫ނަމަ އެ ފުއްމާލެވެނީ ކިހާ ފުން ކަނޑަކަށް ކަމެއް‬ ‫ނޭނގޭނެ‪ "،‬ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޅައިގެ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ފުޓް ޯ‬ ‫ގތުން ހިޔާލުފާޅުކުރާއިރު ކަންކަން އޮތް ގޮތް‬ ‫ޮ‬ ‫އޮޅުންފިލުވަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ބިނާކުރަނިވި‬

‫ކުޅުންތެރިން އެކި އުމުރު ފުރާގެ ގައުމީ ޓީމުތަކަށް‬

‫ފާޑުކިޔުމަށް އެފްއޭއެމުން އަބަދުވެސް މަރުހަބާ ކިޔާނެ‬

‫ލެވިގެން ދިއުން‪ "،‬ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެފްއޭއެމްގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަމުން‬ ‫ދާ ކަމަށް ބުނެ އަމާޒުވާ ފާޑުކިއުންތަކަށް ވެސް އޭނާ‬

‫ދިއްދޫ އަގުބޮޑު ފުޓްބޯޅަ ތަށި ބްލެކް ޒީނޯ އަށް‬ ‫ޕޓްސްގެ އަހުމަދު ރަޝީދެވެ‪ .‬ފެއާޕްލޭ ޓީމަކަށް‬ ‫ސް ޯ‬

‫ރަށު ތެރެއިން‪ ،‬އިޖްތިމާއީ ކަންކަމާ ނުގުޅޭ މަންޒަރު‬

‫ބޑު އެއް ފުޓްބޯޅަ‬ ‫ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ އަގު ޮ‬ ‫މުބާރާތް ކަމަށްވާ ހއ‪ .‬ދިއްދޫ އެއްލައްކަ ކަޕުގެ‬

‫މުހައްމަދު ނައުޝާދް ދެ ލަނޑު ޖެހި އެވެ‪ .‬އަނެއް‬

‫ހވުނުއިރު އެންމެ މޮޅު‬ ‫ރިއަލްޓީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ޮ‬

‫ޕލިސް ކޮމިޝަނަރު‬ ‫ނުފެންނަކަން ވެސް ކުރީގެ ޮ‬

‫ޕޓްސް ކްލަބް އަތުން ތަފާތު‬ ‫ފައިނަލުގައި އެޗްއެން ސް ޯ‬

‫ގޯލް ޖެހީ އިބްރާހިމް ޝާހިދެވެ‪ .‬އެންއެޗް ސްޕޯޓްސް‬

‫ފެއާޕްލޭ ކުޅުންތެރިޔަކީ ހުސެއިން ޝިފާހެވެ‪.‬‬

‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ނަތީޖާއަކުން‪ 1-6 ،‬އިން މޮޅުވެ ބްލެކް ޒީނޯ އިން‬ ‫ޮ‬

‫ގލް ދެ ވަނަ ހާފުގައި ޖެހީ‬ ‫ކްލަބުގެ ހަމައެކަނި ޯ‬

‫މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި‬

‫ނޫމާން އިސްމާއިލެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހެޓްރިކެއް ހެދި އެވެ‪ .‬އަނެއް ތިން ގޯލުގެ ތެރެއިން‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިޔާ އާއި އެންމެ‬ ‫މުބާރާތުގެ އެންމެ ޮ‬ ‫މި މުބާރާތް ހަތަރު ފަހަރު ބާއްވާފައިވާއިރު އެ‬

‫މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް އިނާމް ދެއްވީ‬ ‫ޝަރަފްވެރި މެހެމާން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ‬ ‫ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒެވެ‪ .‬ނިންމުމުގެ‬

‫"ވައްކަމާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަ އަދި‬ ‫މާރާމާރީގެ މައްސަލަ ވެސް ބޮޑެތި ރަށްރަށާ‬ ‫އަޅާބަލާއިރު މި ރަށުގައި މަދު‪ "،‬ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތަކީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދީ ބްލެކް‬

‫ރަސްމިއްޔާތުގައި މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ‬

‫ޓީމު އަތުން ތަށި ގެއްލުނީ ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ޒީނޯގެ ފަތުހުﷲ އެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ ‪ 13‬ލަނޑު ޖަހައިފަ‬

‫އާދަމާއި އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް‬

‫އަބްދުއްލަތީފް މުހައްމަދު (ފުނަމާ ލަތީ)‬

‫އެކަންޏެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް‬

‫ފވާޑަކީ އައްސޭރި އެފްސީގެ އާދަމް‬ ‫އެވެ‪ .‬އެއް ވަނަ ޯ‬

‫ކޗު އަލީ ސުޒޭން ބައިވެރިވި‬ ‫އަދި މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ޯ‬

‫އިންތިޒާމްކުރައްވާ މުބާރާތެކެވެ‪ .‬ޗެމްޕިއަން‬

‫މިޑްފީލްޑަރު މުހައްމަދު އާރިފް (ބަކާ) ވެސް ކުޅުނު‬

‫މޅު ޑިފެންސް ކުޅުންތެރިޔަކަށް‬ ‫ނަސީމެވެ‪ .‬އެންމެ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނ އިން މިއަދުގެ މެޗު ފަސޭހަކަމާ އެކު‬ ‫ބްލެކް ޒީ ޯ‬

‫ނގެ އަސްރާރް އަބްދުﷲ ހޮވުނުއިރު‬ ‫ބްލެކް ޒީ ޯ‬

‫ޓީމަށް ‪100،000‬ރ‪ .‬ދޭ މި މުބާރާތުގައި‬ ‫ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން‬

‫ހމް އެފެއާޒުގައި‬ ‫ބައިވެރިވެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޯ‬

‫ކާމިޔާބުކުރި އިރު ފުރަތަމަ ހާފުގައި ހަތަރު ލަނޑު ޖެހި‬

‫އެއް ވަނަ މިޑްފީލްޑަރަކީ ބަކާ އެވެ‪ .‬އެންމެ މޮޅު‬

‫ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ ދިއްދޫން ފެންނަނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން‬

‫ކށްފައިވާ ހއ‪ .‬ދިއްދޫގެ ކްލަބް‬ ‫ރަޖިސްޓްރީ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގޯލްކީޕަރަކީ އައްސޭރި އެފްސީގެ މުހައްމަދު މުއާޒެވެ‪.‬‬

‫ފރިއާ އެކު އެކުވެރިކަމާ އެކު ރަށުގެ‬ ‫ގުޅިގެން ޯ‬

‫ޖަމިއްޔާތަކަށެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ އެޗްއެން‬

‫ކުރިއެރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މަންޒަރު ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ނގެ ފަތުހުﷲ ޖަމީލް‬ ‫މި މެޗުގައި ބްލެކް ޒީ ޯ‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގުން‬ ‫ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ތަށި‬ ‫ދިފާއުކޮށްފި‬

‫އިމްރާން ނިއުގައި މަޑުކޮށްފި‪:‬‬ ‫"މިއީ ޗެލެންޖެއް"‬ ‫އަންނަ ސީޒަނުގައި ވެސް ނިއު ރޭޑިއަންޓުގައި‬ ‫މަޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ގައުމީ‬ ‫ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ވެސް‬

‫އަދި މެނޭޖްމަންޓުން ކުރާ މަސައްކަތް‪ .‬މި‬

‫ހުރުމާ އެކު ނިއުގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިގެ ޖާގަ‬

‫ކާމިޔާބީގައި ޗެއާމަންގެ ހިއްސާ ވަރަށް ބޮޑު‪.‬‬

‫ހޯދުން ވެގެންދާނީ ޗެލެންޖަކަށް ކަމަށް އިމްރާން‬

‫އަންނަ އަހަރު ވެސް މި އަށް ވުރެ ބޮޑު ކާމިޔާބެއް‬

‫މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަން ޗެއާމަން ވަނީ އެދިފައި‪.‬‬

‫އޭނާ އަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ސީޒަނުގެ‬ ‫ވަކި ހިސާބުން ނިއު އިން ފައިސަލް ގެނައިރު އޭނާ‬ ‫ފިޓްވުމާ އެކު ގިނައިން ފުރުސަތު ލިބުނީ އޭނާ‬ ‫އަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފައިސަލް ވެސް ވަނީ ކުޅުނު‬

‫ހަދަން އަދުހަމް (ސަޑޭ) އާއި އަހުމަދު އަބްދުﷲ‬

‫މެޗުތަކުގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫(ލިލީ) އާއި މިދުހަތު ފަހުމީ (ބިޗަޑް) އަދި‬

‫ފަހު ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމުން‬

‫ރަނގަޅު ލީޑެއް ނެގި އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް‬

‫ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތަށި ދިފާއުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ޕޮލިހުން ހިތްވަރާ އެކު ކުޅެ ސެޓުގެ މެދެންހާ‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ޕޮލިސް އަތުން‬

‫ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު އެއް ކީޕަރު ކަމަށާއި‬ ‫އޭނާ ކްލަބުގައި މަޑުކުރުމާ އެކު ނިއު އިތުރަށް‬

‫މެދުތެރެއިން އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) ވެސް ވަނީ‬ ‫ނިއުއާ އެކު ދިގު މުއްދަތުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި‬ ‫ސޮއިކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ނިއު އިން ވަނީ ކޯޗު އޮސްކާ‬

‫ގޮތުގައި‪ .‬ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ފުރަތަމަ އެގާރައިގެ‬

‫ބްރުޒޮން ވެސް ވަނީ އަންނަ އަހަރު ބަހައްޓަން‬

‫ޖާގަ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭނެ‪ .‬އެއީ‬

‫ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަންނަ އަހަރު އޭއެފްސީ ކަޕުގައި ވާދަކުރަން‬

‫ފައިސަލަށް ވެސް ކުރިއެރުން ލިބޭނެ‪ .‬އަދި ވާދަވެރި‬

‫ނިއު އިން ތައްޔާރުވާއިރު‪ ،‬އެ ޓީމުން އަންނަނީ‬

‫ދެ ކީޕަރުން ތިބުމުން ނިއު ވެސް އިތުރަށް‬

‫ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އިތުރު ކުޅުންތެރިންނާ‬

‫ވަރުގަދަވާނެ‪ "،‬އިމްރާން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ‪ .‬ނިއު އަށް މި ސީޒަނުގައި‬

‫އިމްރާން ބުނީ އަންނަ އަހަރުގެ އޭއެފްސީ‬

‫ގެއްލުނީ އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން‬

‫ކަޕުން ޖާގަ ލިބިފައިވުމާ އެކު އެ މުބާރާތުން‬

‫ކުޅުނު ދެ މުބާރާތް ކަމަށްވާ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގާއި‬

‫ރަނގަޅު ކާމިޔާބެއް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާނެ‬

‫އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރީ ނިއު އިންނެވެ‪ .‬އަދި ނިއު‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ ކްލަބުގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު‬

‫އިން ވަނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް‬

‫ޒިޔާދާއި މެނޭޖްމަންޓުގެ މަސައްކަތް ވެސް‬

‫ފައިނަލުން ވެސް ފުރުސަތު ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހިސާބުން ލީޑުއަތުލި އެވެ‪ .‬އަދި މިސްކިތްމަގުން‬

‫މިސްކިތްމަގު މޮޅުވީ ‪ 1-3‬ސެޓުންނެވެ‪ .‬މި‬

‫ވެސް ޕޮލިހުން ކުރީގައި އޮއްވައި ފަހަތުން‬

‫ފަހަރު ވެސް މިސްކިތްމަގުން ތަށި ދިފާއުކުރީ‬

‫އަރައި ހަމަކުރި އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް މުހިއްމު‬

‫‪ 1-3‬ސެޓުން މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ‪ .‬ގައުމީ‬

‫ވަގުތުގައި ޕޮލިހުގެ ހައްވާ ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމާ އެކު‬

‫އަންހެން ވޮލީ ބޯޅަ ޓީމުގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން‬

‫އެ ޓީމުން ސެޓު ގެންދިޔައީ ‪ 26-24‬އިންނެވެ‪.‬‬

‫ހިމެނޭ މިސްކިތްމަގުން ގައުމީ ލީގު ކާމިޔާބުކުރީ‬

‫މި ސެޓުގައި ޕޮލިހުގެ ޒައިނަބު ވެސް ވަނީ މޮޅު‬

‫ވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އެތެރެ ކޯޓުގައި މިއަދު‬

‫ސްޕެނިޝް މިޑްފީލްޑަރު ކަންޑޭލާ ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް‬ ‫އާކޮށްފަ އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން މި ސީޒަނުގެ‬

‫ޗެލެންޖަކަށް ވާނީ‪ .‬އޭގެ ސަބަބުން އަޅުގަނޑާއި‬

‫ފައިނަލުގައި ޕޮލިސް ކްލަބްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދުމަށް‬

‫މި ސީޒަނުގައި ކުޅުނު ކުޅުންތެރިންގެ‬ ‫އަބްދުލްގަނީ އާއި ރިލްވާން ވަހީދު (ރިލޭ) އާއި‬

‫ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ތިން ވަނަ ސެޓު ފެށުނު ތަނުން މިސްކިތްމަގުން‬

‫އިމްރާން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް އާކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އިމްރާން‬

‫"އަޅުގަނޑު މިކަން ނަގަނީ ޗެލެންޖެއްގެ‬

‫ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ގައުމީ‬

‫އެކަމަށްޓަކައި އެންމެން މަސައްކަތްކުރާނެ‪"،‬‬

‫ތެރެއިން އިމްރާނާއި ފައިސަލުގެ އިތުރުން އަކްރަމް‬

‫އިމްރާން ބުނީ ފައިސަލަކީ މި ވަގުތު‬

‫ރަނގަޅަށް ކުޅުނެވެ‪.‬‬

‫"ޗެއާމަނާ ވަރަށް ގާތުން މި އުޅެވެނީ‪.‬‬ ‫އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ޗެއާމަން‬

‫އިމްރާން ނިއުގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރީ މިއަދެވެ‪.‬‬

‫ތަށްޓާ އެކު މިސްކިތްމަގު ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪ /‬މިހާރު‬

‫‪22‬‬

‫ހަތަރު ވަނަ ސެޓު ފަށައިގެން އިރުކޮޅެއް ނުވެ‬

‫ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުގެ ސެޓުތައް ދިޔައީ ‪،18-25‬‬

‫އެކުވެނި އިންޑޯ ކޯޓުން ކަރަންޓު ކަނޑައިގެން‬

‫‪ 26-24 ،21-25‬އަދި ‪ 11-25‬އިންނެވެ‪ .‬މެޗު‬

‫ދިއުމުން މެޗު މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނެވެ‪ .‬މި‬

‫ފަށައިގެން މިސްކިތްމަގުން ވަނީ މެޗުގެ ކޮންޓްރޯލް‬

‫ސެޓުގައި ޕޮލިހުގެ ފަރާތުން ތިން ވަނަ ސެޓުގައި‬

‫މި ފެނުނީ ‪ 13‬މިލިއަނާއި ތިން‬ ‫މިލިއަނުގެ ތަފާތު‪ :‬ނިޒާމްބެ‬

‫ހޯދައިގެން ކުޅެން ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬މި މެޗުގައި ވެސް‬

‫ފެނުނު ހިތްވަރު ނުފެނުނެވެ‪ .‬އެ އަށް ވުރެން‬

‫ފެނިގެން މިދިޔައީ ‪ 13‬މިލިއަނާއި ތިން‬

‫ނިޒާމްބެ އެ ބުނީ ނިއު އިން މި އަހަރު ‪13‬‬

‫މިސްކިތްމަގަށް ތަފާތު ދެއްކީ އެ ޓީމަށް މި ފަހަރު‬

‫މިސްކިތްމަގު ފެނުނީ މާ ވަރުގަދަ ކޮށެވެ‪.‬‬

‫މިލިއަނުގެ ތަފާތު ކަމަށް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކުން ޓީމު ހަދައިގެން‬

‫ގައުމީ ލީގުން ފެށިގެން މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން‬

‫ޕްރަތީބާ އާއި ނިރްމަލާގެ ކާމިޔާބު ޝޮޓްތަކާ‬

‫ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ނިއު ރޭޑިއަންޓް‬

‫ނުކުތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަންނަ ނޭޕާލްގެ ޕްރަތީބާ މާލީ އާއި ނިރްމަލާ އެވެ‪.‬‬

‫އެކު މިސްކިތްމަގުން މި ސެޓު ގެންދިޔައީ ތަފާތު‬

‫އަތުން ‪ 0-3‬އިން ބަލިވި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް‬

‫ބޮޑުކޮށެވެ‪ .‬އެ ޓީމުން މި ސެޓު ގެންދިޔައީ ‪11-25‬‬

‫ކްލަބުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފި‬

‫ފެނިގެން ދިޔަ އެއް ސަބަބަކީ ކުޅުންތެރިންގެ‬

‫އިންނެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވަރުބަލިކަން ބޮޑުވުން ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ ބުނީ‬

‫މިސްކިތްމަގުގެ އެޓޭކްތައް ހުއްޓުވަން ޕޮލިހަށް‬ ‫ވަނީ އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ‪ .‬ޕޮލިހަށް‬ ‫އެންމެ މޮޅު ކުޅުމެއް މި މެޗުގައި ވެސް ދެއްކީ‬ ‫އިރާނުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ބޮރަހާނީ އާއި ރާއްޖޭގެ‬

‫"މިއީ މުޅި ޓީމު އެކަތިގަނޑަކަށް ވެގެން ކުރި‬

‫މިއީ ދެ އަހަރު ތެރޭ ޓީސީ ބަލިވި ހަތަރު ވަނަ‬

‫ނިޒާމްބެ ބުނީ މިރޭ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއެއް‬

‫ސީޒަނުގެ ފަހުކޮޅު ޕްރެޝަރު ފަސް މެޗު މި‬

‫މަސައްކަތް‪ .‬މި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ޓީމެއްގެ‬

‫ފައިނަލެވެ‪ .‬އަދި މި ތިން އަހަރު ވެސް ދިވެހި‬

‫ކުޅެން ޖެހުނީ ‪ 12‬ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކަމަށާއި‬

‫ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ހައްވާ ރާޝިދާ‬

‫ގޮތުގައި ކުރި ހިތްވަރު‪ .‬ދެން މިއީ ފުވައްމުލަކު‬

‫ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތަށްޓަށް ވާދަކުރި ނަމަވެސް ދިޔައީ‬

‫މި މެޗުގެ ކުރިން ނިއު އަށް ފަސް ދުވަސް‬

‫އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް ހައްވާ އާއި ބޮރަހާނީގެ‬

‫ސިޓީގެ މީހުން ހާއްސަކޮށް މިސްކިތްމަގުގެ‬

‫ދެ ވަނަ އަށެވެ‪ .‬އެކަމާ މާޔޫސްވޭތޯ އެހުމުން‬

‫އަރާމްކުރަން ލިބުނުއިރު ޓީސީ އަށް ލިބުނީ ދެ‬

‫އެޓޭކުތަކުން ޕޮލިހުން ޕޮއިންޓު ހޯދި ނަމަވެސް‬

‫ޕޓުން މި ކުޅުންތެރިން‬ ‫އާއިލާތަކުން ވެސް ދިން ސަ ޯ‬

‫ނިޒާމްބެ ބުނީ "މާޔޫސްވާން ހިތަކަށް ވެސް ނާރާ"‬

‫ދުވަސް ކަމަށެވެ‪ .‬ނިއު އިން ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ‬

‫ޑިފެންސުގައި އެ ޓީމު ދިޔައީ ވަރަށް ދަށް ކޮށެވެ‪.‬‬

‫ހޯދި ކާމިޔާބެއް‪ "،‬ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފުރަތަމަ ސެމީން ޓީސީ ބަލިކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‬

‫ފުރަތަމަ ސެޓު މިސްކިތްމަގުން ގެންދިޔައީ ‪18-25‬‬

‫މިސްކިތްމަގުގެ ކޯޗު އިސްމާއިލް ރިފާއު (ޗިޗޫ)‬

‫އިންނެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދެ ވަނަ ސެޓު ފަށައިގެން ޕޮލިހުން ރަނގަޅު‬ ‫ކުޅުމެއް ދެއްކި އެވެ‪ .‬ސެޓު ފަށައިގެން ވަރަށް‬

‫ފައިނަލް މެޗު މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް‬ ‫ހޮވިފައިވަނީ މިސްކިތްމަގުގެ ޕްރަތިބާ އެވެ‪.‬‬

‫"މިއީ އާ ކްލަބެއް‪ .‬ޅަ ކްލަބެއް‪ .‬ތޭރަ‬

‫ޓީސީ އަށް ޖެހުނީ ދެ ވަނަ ސެމީ ފައިނަލެއް‬

‫މިލިއަނާއި ތިން މިލިއަނުގެ ތަފާތު ފެނިގެން‬

‫ކުޅޭށެވެ‪ .‬އޭގެ ސަބަބުން އެ ޓީމަށް އަރާމުކުރަން‬

‫މިދިޔައީ‪ .‬މި ޓީމުން މިއަށް ވުރެ ބޮޑު މާޒީތަކެއް‬

‫ލިބުނީ މަދު ވަގުތުކޮޅެކެވެ‪.‬‬

‫އޮތް ޓީމުތަކެއް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި ދެ ވަނަ‬

‫"އަޅުގަނޑު އުފާކުރަން ކުޅުންތެރިން ‪ 70‬މިނެޓާ‬

‫އެއްވަރުކޮށްދިޔަ ނަމަވެސް ސެޓުގެ މެދުތެރެއިން‬

‫މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިއަކަށް‬

‫ހޯދުމަކީ އިސްދަށަށް ޖަހަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން‪"،‬‬

‫ހަމަޔަށް ވެސް އެ ދެއްކި ކުޅުމަށް‪ .‬ކޮންމެ ގޮތެއް‬

‫މިސްކިތްމަގުން ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއްނެގި އެވެ‪.‬‬

‫އެ ޓީމުގެ ނިރްމަލާ ހޮވުނުއިރު‪ ،‬އެންމެ މޮޅު ދިވެހި‬

‫ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވިޔަސް ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި ‪ 11‬ކުޅުންތެރިން‬

‫އަދި ސެޓު ނިމެންދެން މިސްކިތްމަގުން ލީޑު‬

‫ކުޅުންތެރިއަކީ ހަމަ އެ ޓީމުގެ ސެޓަރު ޖޫޒާން‬

‫ދެމެހެއްޓި އެވެ‪ .‬މި ސެޓު މިސްކިތްމަގުން ‪-25‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނިޒާމްބެ ‪ 13‬މިލިއަނާއި ތިން މިލިއަން އެ‬ ‫އިޝާރާތްކުރީ ނިއު އާއި ޓީސީގެ ބަޖެޓަށްތޯ‬

‫‪ 21‬އިން ގެންދިޔައިރު‪ ،‬ނިރްމަލާ އާއި ޕްރަތީބާގެ‬

‫އެހުމުން އޭނާ ބުނީ އެކަން ދޫކޮށްލާނީ‬

‫އިތުރުން ފާތިމަތު ޖޫޒާން އާއި ހައްވާ ސަހާ ވެސް‬

‫ނޫސްވެރިންނަށް ކަމަށެވެ‪ .‬ޔަގީންވާ ގޮތުގައި‬

‫ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ‪ "،‬ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ‪" .‬މިގޮތަށް‬ ‫އެހެން ޓީމެއް ކުޅެން އަރަން ޖެހިއްޖެއްޔާ ތަފާތު‬ ‫އެނގޭނީ‪".‬‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫‪24‬‬

‫ޓ‬ ‫ާ‬ ‫ށ‬ ‫ް‬ ‫ތ‬ ‫ަ‬ ‫ގ‬ ‫ެ‬ ‫ޕ‬ ‫ް‬ ‫ކ‬ ‫ަ‬ ‫ޑ‬ ‫ް‬ ‫ލ‬ ‫ް‬ ‫ވ‬ ‫ޯ‬ ‫ބ‬ ‫ް‬ ‫ލ‬ ‫ަ‬ ‫ކ‬ ‫ް‬ ‫ސި ީޓ އަށް ލީގުގައި‬ ‫އ‬ ‫ް‬ ‫ޑ‬ ‫ެ‬ ‫ކ‬ ‫ޯ‬ ‫ރ‬ ‫ެ‬ ‫ށ‬ ‫ް‬ ‫ލ‬ ‫ަ‬ ‫އ‬ ‫ާ‬ ‫ރ‬ ‫ެ‬ ‫ކ‬ ‫ު‬ ‫އ‬ ‫ެ‬ ‫ޖެހިޖެހިގެން ‪ 16‬ވަނަ މޮޅު‬ ‫މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު ‪ - )17‬އަމިއްލަ‬

‫ޕއިންޓް ހަމަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ހޓްސްޕާސް އަތުން ‪ 1-4‬އިން‬ ‫ދަނޑުގައި ޓޮޓެންހަމް ޮ‬ ‫މޮޅުވެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި‬

‫މެޗުގައި އެ ޓީމަށް ދެ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ރަހީމް‬

‫އޮތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލީގުގައި ޖެހިޖެހިގެން ‪16‬‬

‫ސްޓާލިން އެވެ‪ .‬އަނެއް ދެ ލަނޑު ޖެހީ އިލްކޭ‬

‫މޅު ހަމަކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫މޅުވުމާ އެކު ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް‬ ‫މި މެޗުން ޮ‬

‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬

‫ލނާއާ އެކު ޖެހިޖެހިގެން ‪ 16‬މެޗުން މޮޅުވެ‬ ‫ބާސެ ޯ‬

‫ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ކާމިޔާބުކުރީ‬

‫ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ ގިނަ މެޗުން ޖެހިޖެހިގެން‬

‫ޑެންމާކުގެ މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސެން‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ޔޫރަޕުގެ‬ ‫މޮޅުވެގެން ހެދި ރެކޯޑާ ހަމަ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ދުބާއީ‪ ،‬ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޑިސެމްބަރު‬ ‫މޅު ކުޅުންތެރިޔާ ކްރިސްޓިއާނޯ‬ ‫‪ - )16‬ދުނިޔޭގެ ޮ‬

‫ވލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި‬ ‫މިއީ ރެއާލުން ކްލަބް ޯ‬

‫އޒިލްގެ ލަނޑާ އެކު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި‬ ‫މެސުޓް ޮ‬

‫ކށްފައިވަނީ ގާޑިއޯލާގެ އިރުޝާދުގެ‬ ‫ގިނަ މޮޅު ހަމަ ޮ‬

‫‪ 0-1‬އިން ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައި‬

‫ދަށުން ކުޅުނު ބަޔާން މިއުނިކުންނެވެ‪ .‬އެ ޓީމުން ވަނީ‬

‫އާސެނަލް ވަނީ ލީގުގެ ހަތަރަކަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މޅު ހަމަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫‪ޮ 19‬‬

‫އެ ޓީމަށް ‪ 18‬މެޗުން ލިބިފައިވަނީ ‪ 33‬ޕޮއިންޓެވެ‪.‬‬

‫ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޖެހިޖެހިގެން އެންމެ ގިނަ މޮޅުގެ‬ ‫ރެކޯޑް ސިޓީން ހެދީ ‪ 15‬މެޗުން މޮޅުވެގެންނެވެ‪.‬‬

‫އގެ ކީޕަރު މާސެލޯ ގްރޯހޭ‬ ‫ބޭލް ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގްރެމި ޯ‬ ‫ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފވާޑް ގަބްރިއެލް ޖީސޫސް‬ ‫ޖަހަން ސިޓީގެ ބްރެޒިލް ޯ‬

‫ގާޑިއޯލާ ވަނީ ‪ 2011-2010‬ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގައި‬

‫ގލާ ސީދާނުވެ ދިޔައިރު‪،‬‬ ‫ކްރޫސް ފޮނުވާލި ބޯޅަތައް ޯ‬ ‫ގތުގައި ކުޅެން ނުކުމެ ގަރެތު‬ ‫ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ޮ‬

‫ޑގާން އާއި ކެވިން ޑިބްރޭނާ އެވެ‪ .‬އިތުރު ލަނޑެއް‬ ‫ގުން ޮ‬ ‫ބޅަ ކާމިޔާބެއް ނުވި އެވެ‪ .‬ޓޮޓެންހަމްގެ‬ ‫ފޮނުވާލި ޯ‬

‫ވަރުގަދަ ފަސް ލީގުގެ ތެރެއިން ޖެހިޖެހިގެން އެންމެ‬

‫ރެއާލް ކުޅުންތެރިން ކްލަބް ޯވލްޑް ކަޕް ތަށްޓާ އެކު އުފާފާޅުކުރަނީ‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬އޭއެފްޕީ‬

‫ސިޓީގެ އެއްތިހާދު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި‬

‫މޅުވެ ސިޓީ ވަނީ ލީގުގެ އެއް‬ ‫މި މެޗުން ޮ‬ ‫ވަނައިގައި ‪ 14‬ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބންމައުތު އަތުން މޮޅުވެގެން‬ ‫މިރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޯ‬ ‫ލިވަޕޫލަށް އަލުން ހަތަރަކަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫އެބައޮތެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅުނު އެހެން މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާ އަށް ބަލާއިރު‬

‫ޕއިންޓް ލިބުނުއިރު‪،‬‬ ‫އެ ޓީމަށް ‪ 18‬މެޗުން ‪ޮ 52‬‬

‫ކޗުކަމުގައި ކުޅެމުން އަންނަ‬ ‫ރއީ ހޮޖްސަންގެ ޯ‬ ‫ޯ‬

‫ޑ ވައްދާލި ހަމައެކަނި ލަނޑާ އެކު ‪ 0-1‬އިން‬ ‫ރޮނާލް ޯ‬

‫ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ‪ .‬މި މުބާރާތް އެންމެ ގިނައިން‬

‫އތް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ‪17‬‬ ‫ދެ ވަނައިގައި ޮ‬

‫ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް ވަނީ ‪ 0-3‬އިން ފޯމުގައި އޮތް‬

‫ކށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކްލަބް‬ ‫ބްރެޒިލްގެ ގްރެމިއޯ ބަލި ޮ‬

‫ކޑް ރެއާލުން ހިއްސާކުރަނީ އެ‬ ‫ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ރެ ޯ‬

‫މެޗުން ލިބިފައިވަނީ ‪ 38‬ޕޮއިންޓެވެ‪ .‬މިރޭ ރަށުން‬

‫ކށް ސީޒަނުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް‬ ‫ލެސްޓާ ސިޓީ ބަލި ޮ‬

‫ވޯލްޑް ކަޕް ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބުކޮށް‬

‫ލނާއާ އެވެ‪ .‬ރެއާލުން‬ ‫ޓީމުގެ ވާދަވެރި ކްލަބް ބާސެ ޯ‬

‫ރމްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން‬ ‫ބޭރުގައި ވެސްޓް ބް ޮ‬

‫މޅުވެފަ އެވެ‪ .‬ބްރައިޓަން އާއި ބާންލީ‬ ‫ރަށުންބޭރުގައި ޮ‬

‫ކޑެއް ހަދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރެ ޯ‬

‫ކޑާ ހަމަކުރީ މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ތެރޭ‬ ‫މި ރެ ޯ‬

‫މޮޅުވެގެން ޔުނައިޓެޑަށް އަލުން ސިޓީގެ ލީޑު ‪11‬‬

‫ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވިއިރު‪ ،‬ހަޑްސްފީލްޑް ޓައުން‬

‫ހދައިގެންނެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރުގެ‬ ‫ތިން ފަހަރު ތަށި ޯ‬

‫ޕއިންޓަށް ކުޑަކުރެވޭނެ އެވެ‪ .‬ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި‬ ‫ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި ޑޭވިޑް‬ ‫ވަނީ ‪ 1-4‬އިން ވަޓްފޯޑް ބަލި ޮ‬

‫ކޑެއް ގާއިމުކުރެވިފަ‬ ‫ރެއާލުގެ ތާރީހުގައި ހާއްސަ ރެ ޯ‬

‫ރނާލްޑޯގެ ހެޓްރިކާ އެކު‬ ‫ފައިނަލުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ޮ‬

‫ސައުތެމްޓަން އަތުން ‪ 0-1‬އިން މޮޅުވެ ލީގުގެ ތިން‬

‫މޮއިސްގެ ވެސްޓް ހޭމް ވަނީ ރަށުން ބޭރުގައި ‪0-3‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެއީ ކަލަންޑަރު އަހަރެއްގައި އެ ޓީމަށް ތަށި‬

‫‪ 2-4‬އިން ޖަޕާނުގެ ކަޝިމާ އެންޓްލާސް ބަލިކުރުމަށް‬

‫އތް ޗެލްސީން ވެސް ވަނީ ‪ 18‬މެޗުން ‪38‬‬ ‫ވަނައިގައި ޮ‬

‫ޓކް ސިޓީ ބަލިކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިން ސް ޯ‬

‫ހޯދައިދީގެންނެވެ‪ .‬ރެއާލުން ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރެއްހާ‬

‫ފަހު އެވެ‪.‬‬

‫މި ކާމިޔާބީއާ އެކު ޒިދާނަށް ވެސް ވަނީ‬

‫ވލްޑް ކަޕްގެ އިތުރުން‬ ‫ދުވަސް ތެރޭގައި ކްލަބް ޯ‬

‫މި ފަހަރުގެ ފެއާ ޕްލޭ ޓީމަކަށް ހޮވުނީ ރެއާލް‬

‫ސްޕެނިޝް ލީގާއި ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ސްޕެނިޝް‬

‫އެވެ‪ .‬މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ މޮޅު‬

‫ސުޕަ ކަޕުގެ އިތުރުން ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބު‬

‫އގެ ޔޮނަތަން އަށެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ‬ ‫ކުޅުންތެރިޔަކީ ގްރެމި ޯ‬

‫ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރނާލްޑޯ ހޮވުނުއިރު‪،‬‬ ‫އަށް އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ޮ‬

‫މިރޭގެ މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ލަނޑު‬ ‫ދެ ވަނަ ހާފުގައި ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމަކުން ރޮނާލްޑޯ‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ މޮޑްރިޗެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ޮ‬ ‫ފައިނަލުން ބަލިވުމުން ގްރެމިއޯ އަށް ވަނީ‬

‫ކާމިޔާބުކުރިއިރު‪ ،‬އޭގެ ފަހުން ވެސް ލަނޑު ޖަހާނެ‬

‫މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ހަތަރު ވަނަ ކްލަބަކަށް‬

‫ގިނަ ފުރުސަތުތައް ރެއާލުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބުނެވެ‪.‬‬

‫ވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފަ އެވެ‪ .‬މި މުބާރާތް ކުރިން‬

‫ފނުވާލި ބޯޅައެއް ގޯލުގެ‬ ‫އެގޮތުން ލޫކަ މޮޑްރިޗް ޮ‬

‫ކާމިޔާބުކުރި ބްރެޒިލްގެ ތިން ކްލަބަކީ ކޮރިންތިއަންސް‪،‬‬

‫ރނާލްޑޯ އާއި ޓޮނީ‬ ‫ދަނޑިއަށް އަމާޒުވި އެވެ‪ .‬އަދި ޮ‬

‫ޓސް އަދި އިންޓަނަސިއޮނަލް އެވެ‪.‬‬ ‫ސަން ޮ‬

‫ނޭމާގެ ސަބަބުން ޕީއެސްޖީ ެގ‬ ‫ސަޕޯޓަރުން ގިނަވެއްޖެ‪ :‬އެމެރީ‬ ‫ޕެރިސް‪ ،‬ފްރާންސް (ޑިސެމްބަރު ‪ - )17‬މި‬

‫ގަޔާނުވާނެ ސަބަބެއް ނެތް‪ .‬ހަގީގަތުގައި ނޭމާ‬

‫ކޑް އަގަކަށް ޕީއެސްޖީ އަށް‬ ‫ސީޒަނުގައި ދުނިޔޭގެ ރެ ޯ‬

‫ޕީއެސްޖީއާ ގުޅުނު ފަހުން މި ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ‬

‫ބަދަލުވި ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާގެ ސަބަބުން އެ ޓީމުގެ‬

‫އަދަދު މައްޗަށް ޖެހިއްޖެ‪ "،‬އެމެރީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ސަޕޯޓަރުން ގިނަވެއްޖެ ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ ކޯޗު އުނާއި‬ ‫އެމެރީ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އާއިލާ ސަބަބަކާ ހުރެ ބްރެޒިލަށްދާން ނޭމާ އަށް‬

‫ނޭމާގެ އިތުރުން ރޭގެ މެޗުގައި ޕީއެސްޖީ އަށް‬ ‫ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ކިލިއަން އެމްބާޕޭ އާއި އެޑިސަން‬ ‫ކަވާނީ އެވެ‪ .‬މި މެޗު ދެ ޓީމުން ވެސް ނިންމާލީ‬

‫ޕީއެސްޖީން ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ހުއްދަ ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށެވެ‪ .‬ރެނެސްގެ ބެންޖަމިން‬ ‫ކުޅުންތެރިއަކު މަދު ޮ‬

‫ޓީމާ އަލުން ގުޅުމަށް ފަހު ރޭ ފްރެންޗް ލީގުގައި‬

‫އަންޑްރޭ އަށް ރަތް ކާޑު ދެއްކިރު‪ ،‬ޕީއެސްޖީގެ ޒުވާން‬

‫ކުޅުނު މެޗުގައި ޕީއެސްޖީން ރެނެސްގެ މައްޗަށް ‪1-4‬‬

‫ޑިފެންޑަރު ޕްރެސްނެލް ކިމްޕެމްބޭ އަށް ވެސް ވަނީ‬

‫ހދިއިރު‪ ،‬ނޭމާ ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައިފަ‬ ‫އިން ކުރި ޯ‬

‫ރަތް ކާޑު ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މޅާ އެކު ޕީއެސްޖީ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި‬ ‫މި ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫މޅު ކުޅުންތެރިޔަކު ފެނުނީމަ މިއަދު‬ ‫"ނޭމާ ކަހަލަ ޮ‬

‫ޕއިންޓުގެ ލީޑަކާ އެކު އެވެ‪ .‬ޕީއެސްޖީ އަށް‬ ‫އޮތީ ނުވަ ޮ‬

‫ޕޓަރުން ނޫނީ ޓީވީން މި‬ ‫މި މެޗު ބަލަން ތިބި ސަ ޯ‬

‫ޕއިންޓް ލިބިފަ އެވެ‪ .‬ދެ‬ ‫ކުޅުނު ‪ 18‬މެޗުން ވަނީ ‪ޮ 47‬‬

‫ޕޓަރުން ޕީއެސްޖީ އަށް ސަޕޯޓްކުރަން‬ ‫މެޗު ބެލި ސަ ޯ‬

‫އތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މޮނާކޯ އަށް‬ ‫ވަނައިގައި ޮ‬

‫ލބިވާ މީހަކު ނޭމާއާ‬ ‫ފަށާފާނެ‪ .‬އެއީ ފުޓްބޯޅަ ދެކެ ޯ‬

‫ޕއިންޓް ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ ‪ 18‬މެޗުން ‪ޮ 38‬‬

‫އިންޓަ ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި‬ ‫ނަޕޯލީ އެއް ވަނަ އަށް‬ ‫މިލާން (ޑިސެމްބަރު ‪ - )17‬އިޓާލިއަން ލީގުގައި‬ ‫ރޭ އުދިނޭޒީ އަތުން ‪ 1-3‬އިން އިންޓަ ބަލިވުމުގެ‬

‫ގެނެސްގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެމެން ބޭނުންވާ ފިޔަވަޅު ކުރިއަށް އެޅޭނީ މި‬

‫ފައިދާ ނަގައި ނަޕޯލީ އިން ‪ 1-3‬އިން ޓޮރިނޯ ބަލިކޮށް‬

‫ޓީމަށް ބަދަލެއް ގެނެސްގެން‪ .‬ކުރިއަށް އޮތް ޓްރާންސްފާ‬

‫ޕއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި‬ ‫ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ދެ ޮ‬

‫މާކެޓްގައި އަހަރެމެންނަށް އާ ކުޅުންތެރިން ބޭނުން‪"،‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކށްދިން ސްޕަލެއްޓީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިން ރޯމާ އަށް ކޯޗު ޮ‬ ‫ނަޕޯލީ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ‪ 17‬މެޗުން‬

‫ނ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ‬ ‫ރޭ ޓޮރި ޯ‬

‫ހދައިގެންނެވެ‪ .‬އިންޓަ ދެ ވަނައިގައި‬ ‫‪ 42‬ޕޮއިންޓް ޯ‬

‫ޕލީން ވަނީ ތިން ލަނޑު‬ ‫‪ 30‬މިނިޓް ތެރޭ ނަ ޯ‬

‫އޮތީ ‪ 17‬މެޗުން ‪ 40‬ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬

‫ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ލަނޑު ކަލިދޫ ކުލިބަލީ‬

‫ކަލިއަރީ އަތުން ‪ 0-1‬އިން މޮޅުވެ ރޯމާ ވަނީ ލީގެ‬

‫ޕލެންޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު‬ ‫ޖެހިއިރު‪ ،‬ލީޑުފުޅާކޮށްދިނީ ޮ‬

‫އތް ޔުވެންޓަސްއާ ޕޮއިންޓުގެ‬ ‫ތިން ވަނައިގައި ޮ‬

‫ޕިއޮޓްރޭ ޒިއެލިންސްކީ އެވެ‪ .‬ތިން ވަނަ ގޯލު‬

‫ރމާ އާއި ޔުވެންޓަސް އަށް‬ ‫ގޮތުން ހަމަކޮށްފަ އެވެ‪ޯ .‬‬

‫ޖެހީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން މަރެކް ހަމްސިކް އެވެ‪ .‬މި‬

‫ލިބިފައިވަނީ ‪ 38‬ޕޮއިންޓެވެ‪.‬‬

‫ގޯލާ އެކު ހަމްސިކް ވަނީ އެ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ‬

‫މިއީ މި ސީޒަނުގެ ލީގުގައި އިންޓަ ބަލިވި‬

‫ލަނޑު ޖަހައިދީގެން އާޖެންޓީނާގެ ލެޖެންޑް ޑިއޭގޯ‬

‫ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪ .‬އިންޓަގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މި ދެ‬ ‫ޑނާ ހަދާފައިވާ ރެކޯޑާ ހަމަ ޮ‬ ‫މަރަ ޯ‬

‫މެޗުގައި އުދިނޭޒީ އަށް ލީޑުނަގައިދިނީ ކެވިން ލަޒާނިއާ‬

‫ކުޅުންތެރިން ވެސް ރެކޯޑް ހެދީ ‪ 115‬ލަނޑު ކާމިޔާބު‬

‫ރ އިކާޑީގެ ލަނޑުން‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭގެ މިނިޓެއް ފަހުން މައު ޯ‬

‫ނގެ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ އަންޑްރެއާ‬ ‫ކޮށްދީގެންނެވެ‪ .‬ޓޮރި ޯ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އުދިނޭޒީ މޮޅުވީ‬ ‫އިންޓަ އިން ވަނީ އެއްވަރު ޮ‬

‫ބެލޮއްޓީ އެވެ‪.‬‬

‫ދެ ވަނަ ހާފުގެ ލަނޑުތަކާ އެކު އެވެ‪ .‬އެ ޓީމުގެ‬

‫"މިއީ ވަރަށް ފަހުރުވެރިވާ ކަމެއް‪ .‬މިޑްފީލްޑަރަކަށް‬

‫ލަނޑުތައް ޖެހީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުން ރޮޑްރީގޯ ޑި‬

‫ކުޅެމުން ‪ 115‬ލަނޑު ޖެހުން ފަސޭހައެއް ނޫން‪.‬‬

‫ޕައުލް އާއި އެންޓޮނިން ބަރަކް އެވެ‪.‬‬

‫މިއީ ރަނގަޅު އަދަދެއް‪ "،‬ސްކައި އިޓާލިއާ އަށް ދިން‬

‫ނ ސްޕަލެއްޓީ‬ ‫މެޗަށް ފަހު އިންޓަގެ ކޯޗު ލޫޗިއާ ޯ‬ ‫ބުނީ އެ ޓީމަށް ކުރިއަށް ދެވޭނީ ޓީމަށް ބަދަލުތަކެއް‬

‫ލވާކިއާ ގައުމީ ޓީމަށް ވެސް މޮޅު‬ ‫އިންޓަވިއުއެއްގައި ސް ޮ‬ ‫ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ހަމްސިކް ބުންޏެވެ‪.‬‬


‫ޚަބަރު‬

‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫‪26‬‬

‫"އަސްރު ދިޔައީ ގެއްލިގެން"‪:‬‬ ‫ހިތުގެ ހިމަނާރާ ކުޅެލި!‬

‫ސ‪ 9:‬އާ ގުޅޭ‬ ‫ބޑަށް ސިފަކުރެވެ އެވެ‪ .‬އިބްރާހިމް ނާސިރު‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ފޯނުކޯލެއް އަ އެވެ‪ .‬ތެދަށް ދެންނެވިކަމަށްޓަކައި ވަރަށް‬

‫ވެސް ޝާއިއުކުރި‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު އަތްޕުޅުން ލިޔެ‬

‫ހިތުގައި އޭރު އުފެދުނު ޝުއޫރުތަކެވެ‪ .‬އަހަރެމެން‬ ‫ދެ މީހުންގެ ދެ ހިތް ގުޅިފައިވީ މާނަ ހުރި އަސަރުގަދަ‬

‫ބޑުވަޒީރުކަމުގައި‪ ،‬މަރިޔަމް ސައީދު ވަރިކުރެއްވިއިރު‬ ‫ޮ‬

‫އުފާފުޅުކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ކަމަށް ބުނެ‬

‫ހައްދަވަން އުނދަގޫފުޅުވީމާ އެކަމާ ދުރުގައި ހުންނެވީ‪"،‬‬

‫ލަހުޖާއަކުންނެވެ‪ .‬އެ ހަނދާންތައް މިއާކޮށްލެވެނީ އެވެ‪.‬‬

‫ދެ ބޭފުޅުން ލިބިވަޑައިގެންފައިވެ އެވެ‪ .‬ނާސިރުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މުއިއްޒު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަޅެ ފަހެ‪ ،‬މިއީ ކިހިނަކުން ކުރެވޭ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟‪"،‬‬ ‫އިތުރު ބައިތުތަކަށް ބަލާއިރު މިއީ މިގޮތަށް‬ ‫ލިޔާ ފުރަތަމަ ސަފުހާ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ވެރިކަމަށް ފަހު‪ ،‬އެކަމަނާ އަށް ކުރިމަތިވެވަޑައިގަތީ‬

‫އޭގެ އަނެއް ދުވަހު އަތަށް ދިއްކޮށްލީ ރައީސް‬

‫ހިތްދަތި ދުވަސްތަކެކެވެ‪ .‬ދެ ދަރިކަލުން ވެސް މި‬

‫އތީ އެކަމަނާ ވެސް ހިމެނޭ‬ ‫އޮފީހުގެ ފޮތެކެވެ‪ .‬އޭގައި ޮ‬

‫ކޅު ދެރަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ބަލީގެ ސަބަބުން ހާލު ޮ‬

‫ދުނިޔެ ދޫކުރެއްވީ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް އިތުރު ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް އެވަގުތުގައި‬ ‫ޮ‬

‫ޖޝަކަށް ބަދަލެއް އައި ކަމަށް‬ ‫އަދިވެސް އެކަމަނާގެ ޯ‬

‫ސަރުކާރުގެ އެހީފުޅެއް ބާއްވަވަން ފެނިވަޑައިނުގަންވާތީ‪،‬‬

‫ނުފެނެ އެވެ‪" .‬އަސްރުދިޔައީ ގެއްލިގެން" ޅެމުގައި‬

‫އެދުވަހުގެ ފަހުން ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް‬

‫ވާ ފަދައިން އެކަމަނާ އަދިވެސް އެ ހުންނެވީ‬

‫ނންނާނެ ވާހަކަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެހީފުޅެއް ޯ‬

‫ސާބިތުކަންމަތީގަ އެވެ‪ .‬ދިރިއުޅުން ގެއްލި‪ ،‬އަމިއްލަ‬

‫ލޯބިވެރިޔާ އަށް ހިތުގައި ދެވިފައިވާ މަތިވެރިކަން‬ ‫ގތުން އުޑުގެ ވިދުވަރުތަކާއި‬ ‫ސިފަކުރައްވާފައިވެ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ލަންކާއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރެއްވުން‬

‫ތަރިތަކުގެ ވިދުންތައް ކަސިޔާރުވެ އެއިން ދައްކައިދޭ‬ ‫ރީތި ކުލަތައް‪ ،‬ދުނިޔެ މައްޗަށް ވުޖޫދުވީ ލޯބިވެރިޔާގެ‬ ‫ސޫރައާ އެކުގައި ކަމަށް ލިޔުއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ދިވެހި ޑައިޖެސްޓްސް އަށް އެކަމަނާ އަތުން‬ ‫ލިއުއްވައި ‪ 2013‬ވަނަ އަހަރު ކުރީކޮޅު ފޮނުއްވި‬

‫އަދި ދެ ރޫހު ގުޅި‪ ،‬އެންމެ ފަހުން ދެ ރޫހު‬

‫އޭރު މަރިޔަމް ސައީދަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަމުން‬ ‫އައީ‪ ،‬މާފަންނު މަދަރުސާ ކަމަށްވާ މަދަރަސުލް‬

‫އުމުރުފުޅުން މިހާރު ‪ 87‬އަހަރުވެ‪ ،‬މުސްކުޅި‬

‫ވަޒަނާ ދުރުގައި އެތައް އަހަރެއް ހޭދަކުރައްވަން‬ ‫ޖެހުނަސް ޝަކުވާއެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ސިޓީގައި އެ ވާހަކަތައް ބަޔާންކުރެއްވި އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ސަލާހިއްޔާގެ މުދައްރިސްގެ މުސާރައަކާއި‬

‫އެކުވި ކަމަށް ވެސް ޅެމުގައިވެ އެވެ‪ .‬އިންތިހާ‬

‫ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގެ ކުރީކޮޅު‪ ،‬ދޮށީ ދަރިފުޅު‬

‫ރަންނަބަނޑޭރި ކިލެގެފާނު ކުރީއްސުރެ ދެއްވަމުން އައި‬

‫ހާދިސާއަކީ‪ ،‬ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ހަމްދަރުދީއަކަށް‪،‬‬

‫ލތްބެވެ‪ .‬އަދި އެ ލޯބި ގެއްލުމުގެ‬ ‫ދަރަޖައިގެ ޯ‬

‫އަލީ ނާސިރުގެ ކުންފުންޏަކާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައިވާ‬

‫ބޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ‬ ‫ފައިސާކޮޅެއްގެ އިތުރުން ޮ‬

‫އަޅުގަނޑު އެދޭ‪ ،‬ޝިކުވާއެއް ކަމަށް ނުބައްލަވާށެވެ!‬

‫ކށްފައިވަނީ‪ ،‬ރާޅުބިންދަމުންދާ‬ ‫ވޭނާއި އުދާސް ސިފަ ޮ‬

‫ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ކުންފުންޏަކާ ދެމެދު މައްސަލަ‬

‫މުސާރަ އެވެ‪ .‬އެކަމަނާގެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ބައްޕަ އަށް‬

‫ނުވަތަ ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ހިތްޕުޅުތަކުން އަޅުގަނޑު އެދޭ‬

‫ކަނޑެއްގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ކަމުގެ އިހުސާސުންނެވެ‪.‬‬

‫ކޓަށް ގެންދިޔަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ޖެހި އަލީ ނާސިރު ޯ‬

‫ހަޖޫޖަހައި‪ ،‬ކުރި މުޒާހިރާއަކަށް ވަޑައިނުގެންނެވުމުން އެ‬

‫އިންސާފެކޭ ވެސް ނުހިއްތަވާށެވެ‪ "،‬ޑައިޖެސްޓްސް އަށް‬

‫އެކަމަކު ވެސް އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނެތެވެ‪ .‬ލޯބީގެ‬

‫މައްސަލަގަނޑުގެ ތެރޭގައި އުޅެނިކޮށް‪ ،‬ހަގު ދަރިފުޅު‬

‫ކޅު ވެސް "ގެއްލުނީ" އެވެ‪ .‬އެކަނިވެރި މައެއް‬ ‫މުސާރަ ޮ‬

‫ފޮނުވި ސިޓީ ނިންމަވާލައްވަމުން މަރިޔަމް ސައީދު‬

‫ފހެވުނަސް‪ ،‬އަދި‬ ‫ތާރީހުން ލޯބިވެރިޔާގެ ނަން ޮ‬

‫މުހައްމަދު ނާސިރު އަވަހާރަވީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި‬

‫ބިކަވީ އެވެ‪.‬‬

‫ލިއުއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ފިސްވެ‪ ،‬ތޫފާނުގައި ޖެހި މަރުދޭން ޖެހިފައިވިޔަސް‪،‬‬

‫ގާނޫނީ ދާއިރާ އިން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރައްވަން‬

‫ކޅެއް ފަހުން ދަރިކަލުންނާ އެކު ސްރީ‬ ‫ދުވަސް ޮ‬

‫"އަޅުގަނޑަށް ދިމާވެފައިމިވާ އެއްވެސް މިކަހަލަ‬

‫ޅެމުގައި ބުނެފައިވާ ފަދައިން އަޒަލުގެ‬

‫ހަށިގަނޑުގައި ފުރާނަ ހުރިހާ ހިނދަކު އެ ލޯބި އޮޔާ‬

‫ހުންނަވަނިކޮށެވެ‪ .‬އުމުރުން ‪ 22‬އަހަރުގެ ދަރިފުޅުގެ‬

‫ލަންކާ އަށް ވަޑައިގަތެވެ‪ .‬ހައެއްކަ ދުވަހަށް ފަހު‬

‫ނިޔާ އަހަރެމެންނަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ދޫކޮށްނުލާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް ދެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ޖަނާޒާ އަށް‪ ،‬އޭނާގެ ބޭބެ އަލީ ނާސިރަށް‬

‫އެނބުރި ވަޑައިގެން ކުރިން ވެސް އުޅުއްވި ހ‪.‬‬

‫އުދުހިގަންނަން ދަންމާލި ފިޔަ‪ ،‬އުދުހިނުގަނެވުނަސް‬

‫ވަޑައެއްނުގެންނެވުނެވެ‪ .‬ގޭބަންދުގައި ހުންނެވުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބަންޑާރަވިލާގައި އުޅުއްވަން ފެއްޓެވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫މޯޅިކޮށްގެންނުވާނެ އެވެ‪ .‬އެފަދަ ނާކާމިޔާބީތަކުން ލިބޭ‬

‫އެތަނުން ނުކުންނަވަން ސަރުކާރުން އެންގީ އެވެ‪ .‬އެއާ‬

‫އިބްރަތާ އެކު‪ ،‬ފަހު ނޭވަޔާ ހަމަޔަށް ވެސް ހިތްވަރާ‬

‫ދިރިއުޅުމަކީ ދައްޗާއި އުނދަގުލުގައި‬

‫ދެން ދިމާވީ މާ ތަފާތު މައްސަލައެކެވެ‪ .‬އިބްރާހިމް‬

‫ވެސް ކުރިއަށް ދިއުން ކަމަށާއި ތަގުދީރުގައި‬ ‫ކށްފައިވާ ނިޔާ އެއްވެސް މީހަކަށް‬ ‫މިންވަރު ޮ‬

‫ބޅަދަނޑުގައި ސަރުކާރުން‬ ‫ނާސިރާ ދެކޮޅަށް ހެންވޭރު ޯ‬

‫އެކު އެނބުރި ލަންކާ އަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރެއްވި‬

‫އެކު ދިރިއުޅޭށެވެ‪ .‬އަމިއްލަ ހަޔާތާ ގުޅުން ހުރި ޅެމެއް‬

‫ބަދަލުނުކުރެވޭ ކަމަށް ޅެމުގައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި ކިތަންމެ‬

‫ކުރި މުޒާހަރާއަކަށް ދާން އެންގި އެންގުމެވެ‪.‬‬

‫ގޮތަށް އަދިވެސް އެ ހުންނެވީ އެ ގައުމުގަ އެވެ‪ .‬ފަހަކާ‬

‫ކަމަށް ވިޔަސް އެ ޅެމުން އެކަމަނާ އެހެން މީހުންނަށް‬

‫މާޔޫސްވިޔަސް‪ ،‬އެކަމުން ލިބުނު އިބްރަތާ އެކު‬

‫އެކަމަކު ދެ ކުދިންގެ ބައްޕައާ ދެކޮޅަށް ކުރާ‬

‫ޖެހެންދެން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މާލެ ވަޑައިގަންނަވަ‬

‫ދެއްވާފައި އެވަނީ އަގުހުރި ނަސޭހަތްތަކެކެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ފަހު ނޭވަޔާ ހަމަޔަށް ވެސް ސާބިތުކަމާ އެކު‬

‫އެފަދަ މުޒާހިރާއަކަށް ދެވެން ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފނުއްވި އެވެ‪ .‬އޭގެ އަނެއް ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުން‬ ‫ޮ‬

‫ކުރެއްވި‪ .‬ބައެއް ޅެންތައް ނޫސް މަޖައްލާތަކުގައި‬

‫މަރިޔަމް ސައީދު ރައީސް މައުމޫނަށް ސިޓީފުޅެއް‬

‫ހުންނަވާނެ ކަމަށް އޭގައި ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ޅެމުން މަރިޔަމް ސައީދުގެ ހަޔާތްޕުޅު‬

‫"ފަހަކާ ޖެހެންދެއް ވެސް ޅެންވެރިކަން ވެސް‬

‫ރާއްޖެއާ މެދު އިންޑިއާގެ ތަޖުރިބާކާރުން‬ ‫ތަފާތު ވިސްނުންތަކެއްގައި‬

‫ސ‪ 8:‬އާ ގުޅޭ‬

‫މިހާރުގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިންޑިއާ‬

‫މިނިވަން‪ ،‬މުސްތަގިއްލު ގައުމެއް ކަމަށް ވާއިރު‪،‬‬

‫ކޅު ފަރާތަށް ސަޕޯޓްކުރާ ކަމުގެ‬ ‫އިން ރާއްޖޭގެ އިދި ޮ‬

‫އެގޮތަށް ބިރު ދެއްކިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ‬

‫ތުހުމަތުގެ އިނގިލި އަންނަނީ ދިއްކުރަމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ޖާގަ ވެސް ދީގެން ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނަތީޖާ އަކީ ވަހީދުގެ ވެރިކަމުން ފެށިގެން‪ ،‬އިންޑިއާ‬

‫"އެއީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ބަހެއް ނޫން‪.‬‬

‫އާއި ރާއްޖެ އިން ކުރީގައި ގެންގުޅުނު ގާތްކަން‬

‫ގތަށް ޓީވީ ޗެނަލެއްގައި ފާޅުކަން ބޮޑު‬ ‫ނަމަވެސް އެ ޮ‬

‫ފަނޑުވަމުން ދިއުމެވެ‪.‬‬

‫ގޮތެއްގައި ބުނުމަކީ ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރުން ފަދަ‬

‫ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި‬ ‫ގތުގައި އިންޑިއާގެ‬ ‫ބޭފުޅުން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި ޮ‬

‫ކަމެއް‪ .‬މިކަންކަން މި ހިންގަނީ ވަކި ބަޔަކު ވަކި‬ ‫ބޑު އިދިކޮޅު‬ ‫ގޮތަށް ފީޑްކޮށްގެން‪ "،‬ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޮ‬

‫ބޑު އެއް މައްސަލައަކީ ވެސް އަވައްޓެރި‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ޕާޓީ އެމްޑީޕީ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވަމުން ނިހާން‬

‫ކށްދޭން ބުނާ ކަންކަން އެގޮތަށް ކޮށް‬ ‫ގައުމުތަކަށް ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނުދެވުމެވެ‪ .‬ހަމައެކަނި ވާހަކަ ދައްކަދައްކައި ތިބުމެވެ‪.‬‬ ‫ޒިންމާ ނުނެގުމެވެ‪.‬‬ ‫ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅުންގެ‬

‫ގތުގައި ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތަށް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ނުރައްކާވާ ކަހަލަ ވާހަކައެއް އިންޑިއާގެ އެނަލިސްޓަކު‬ ‫ކށް ދެއްކެވި މައްސަލަ‬ ‫ޓީވީ ޗެނަލެއްގައި އާންމު ޮ‬

‫މައިގަނޑު އެއް ވާހަކަ އަކީ ޗައިނާ އަށް ވުރެ ބޮޑަށް‪،‬‬

‫ދިވެހި ސަރުކާރުން ބަލަން ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬ދިވެހި‬

‫ގތެއްގައި އަވައްޓެރި ގައުމުތަކަށް‬ ‫ދެމެހެއްޓެނިވި ޮ‬

‫ސަރުކާރުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ގުޅޭ‬

‫ގތްތަކެއް އިންޑިއާ އިން ހޯދަން‬ ‫ކަންކަން ކޮށްދެވޭނެ ޮ‬

‫ކޮމެޓީތަކުން ވެސް އެކަން ބަލަން ޖެހޭކަން ނިހާން‬

‫ޖެހޭ ކަމެވެ‪ .‬އަފްޣާނިސްތާނުގައި އިންޑިއާ އިން‬ ‫ކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ވެސް މި ސަރަހައްދަށް ކަމެއް‬

‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މިއީ ސަމާސާއަކަށް ބަޔަކު ދެއްކިޔަސް ރާއްޖޭގެ‬

‫ކޮށްދެވިފައި ނެތް ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވަ‬

‫ބޑު ގައުމަކުން‬ ‫ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ވާހަކައެއް‪ޮ .‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އައިސް ކުޑަ ގައުމަކަށް އަރައި ވެރިކަން ބަދަލުކުރާ‬ ‫ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ސީރިއަސް މައްސަލައެއް‪ .‬އެ‬

‫ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މީހުންގެ ވިސްނުން‬

‫މަންޒަރު ބަލަން ދުނިޔެ ވެސް ނޯންނާނެ‪ "،‬ނިހާން‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖެ އިން ޗައިނާއާ އެކު ގާއިމްކުރި މިނިވަން‬

‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް‬

‫ގތުން "ރަޖްޔާ ސަބާ"‬ ‫ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ގތުގައި އެއީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ‬ ‫ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ޮ‬

‫ޓީވީގެ ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ‬

‫ރަސްމީ ބަހެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެއީ "ހަމައެކަނި ޕެނަލް‬

‫ބޑުވާ އެއް ކަމަކީ މައްސަލަ‬ ‫ފަޅިން އެންމެ ކަން ޮ‬

‫ޑިސްކަޝަން" އެކެވެ‪ .‬އެކި ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ‬

‫ހައްލުކުރަން އިންޑިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ބޭނުންކުރުމުގެ‬

‫ގޮތެވެ‪.‬‬

‫ހިޔާލު ދިނުމެވެ‪ .‬އެފަދަ ޚިޔާލެއް އާންމުކޮށް‬

‫ނަމަވެސް ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ޗައިނާގެ‬

‫ފާޅުކުރުމަކީ ސީރިއަސް އަދި ބަލަން ޖެހޭ ކަމެއްގެ‬

‫ބޑުވެ އިންޑިއާގެ‬ ‫ނުފޫޒު ގަދަވާތީ‪ ،‬އެކަމާ ކަން ޮ‬

‫ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ދެކެ‬

‫އެނަލިސްޓުން ވާހަކަ ދައްކާ ހިސާބަށް ދިއުމަކީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސީރިއަސް މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ‪ .‬ސީރިއަސް ވާން‬ ‫ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ‪ ،‬ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ‬

‫ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ‬

‫ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫"އޭގެ އަސަރު ރާއްޖެ އަށް ކުރާނެ‪ .‬އިންޑިއާ‬

‫ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޔާމީން މި މަހުގެ ކުރީ ޮކޅު ޗައިނާ އަށް ކުރެއްވި ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅުގައި‪ ،‬ދެ‬ ‫ސއިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު‪ ،‬އެ ގައުމުގެ ރައީސް‬ ‫ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ޮ‬ ‫ޝީ ޖިންޕިންއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬ ‫ކަނޑުގައި ރާއްޖެ އިން ގެންގުޅެން ޖެހޭނީ‬

‫ބޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަ‬ ‫ޗެނަލްތަކުގައި އެހާ ފާޅުކަން ޮ‬

‫އަވައްޓެރިންނަށް އިހުތިރާމް ކުރާ ސިޔާސަތެއް‪.‬‬

‫ދައްކާ ހިސާބަށް ދިޔައިމާ އޭގެ މާނައަކީ އިންޑިއާގެ‬

‫އެމީހުން ރުޅި އަރުވައިގެން ނުވާނެ‪ "،‬ސިފައިންގޭގަ‬

‫ބޑުވުންތައް ދަނީއޭ‪ .‬މި‬ ‫ސަރުކާރާ ހަމައަށް ކަން ޮ‬

‫އާއި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން‬

‫ބޑު ގައުމުގެ ސަލާމަތަށް‬ ‫ސަރަހައްދުގައި އޮތް އެންމެ ޮ‬

‫ޕލިސް ކޮމިޝަނަރު‬ ‫މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކުރީގެ ޮ‬

‫ނުރައްކާވާ ހިސާބަށް ދާއިރު އެ ގައުމު ވެސް އެކަން‬

‫ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރމައިޒެއް ނުކުރާނެ‪ .‬މީގައި މުހިންމީ ވާހަކަ‬ ‫ކޮމްޕް ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ދިވެހިން ވެސް ތަރައްގީ ބޭނުން‬ ‫ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ‬ ‫ސަރަހައްދަށް ނުރައްކާ ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން އިންޑިއާގެ ޓީވީ‬ ‫"މި ކަންކަމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ދައްކައިގެން‪ ،‬އަވައްޓެރިން ރުޅިނާރުވައި މައްސަލަ‬ ‫ހައްލުކުރުން‪ "،‬ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫އިޝްތިރާކް ދެއްކެވުމަށް‬ ‫ގުޅުއްވާނީ‬ ‫‪3001515‬‬

‫‪27‬‬


‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީ‬

‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪2017‬‬

‫‪AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD‬‬

‫‪M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives‬‬ ‫‪T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv‬‬

‫‪ 18‬ޑިސެމްބަރ ‪2017‬‬

‫‪18 December 2017‬‬

‫އާއްމު ބަލިތަކަށް‬

‫‪General Practitioner‬‬

‫ޑރ‪ .‬އިބްރާހިމް އަހުމަދު ރާޒީ މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪Dr. Ibrahim Ahmed Razee‬‬

‫‪08:30 - 15:30‬‬

‫‪Dr. Hemanth‬‬

‫‪15:30 - 22:30‬‬

‫‪Dr. Asoka Rao‬‬

‫‪20:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Abdul Azeez Hameed‬‬

‫‪08:30 - 12:30‬‬

‫‪Dr. Seshadri Das‬‬

‫‪20:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Seshadri Das‬‬

‫ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް ޒާހިރު‬

‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪Dr. Ismail Zahir‬‬

‫ޑރ‪ .‬ވިޖަޔަ ރާނީ‬

‫‪09:00 - 11:00‬‬

‫‪Dr. Vijaya Rani‬‬

‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬

‫ހެމަންތް‬ ‫އަސޯކާ ރާއޯ‬ ‫އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދު‬ ‫ދާސް‬ ‫ދާސް‬

‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Physician‬‬

‫‪AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD‬‬

‫‪M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives‬‬ ‫‪T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv‬‬

‫‪ 18‬ޑިސެމްބަރ ‪2017‬‬

‫‪18 December 2017‬‬

‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓް‬

‫‪Radiologist‬‬

‫ޑރ‪ .‬ތަހްސީނާ‬ ‫ތ މުފްލިހާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ފާތިމަ ު‬

‫ކައުންސިލަރ‬ ‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤް‬ ‫އިޔާޝާ ލީނާ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬ ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ފިޒިއޮތެރަޕީ‬ ‫ކ ކުމާރް‬ ‫އަޝޯ ް‬ ‫ތ ޝީލާ‬ ‫ސަން ަ‬ ‫ޖާސިން‬

‫ޑރ‪ .‬އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފް މިއަދު ނުބައްލަވާ‬ ‫‪09:00 - 14:00‬‬ ‫ޑރ‪ .‬ކަލިމުއްތު‬ ‫‪17:00 - 22:00‬‬ ‫ޑރ‪ .‬ކަލިމުއްތު‬

‫‪Dr. Kalimuthu‬‬

‫‪12:00 - 17:00‬‬

‫‪Dr. Mohamed Ali‬‬

‫ޑރ‪ .‬ބަރަތު ބ‪ .‬ޖޮލީ‬

‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪Dr. Biju‬‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬މާރިއާ ކުރުގޯވާ‬

‫‪ENT‬‬ ‫‪14:00 - 16:00‬‬

‫ދަތުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬

‫ރާގަވެންދުރާ‬ ‫ރާގަވެންދުރާ‬ ‫ފީބިއާ‬ ‫ޕްރަތިބާ‬

‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ނީހާ ދާސް‬

‫‪10:30 - 14:00‬‬

‫‪Dr. Raghavendra‬‬

‫‪18:00 - 21:30‬‬

‫‪Dr. Raghavendra‬‬

‫‪08:30 - 15:30‬‬

‫‪Dr. Febia‬‬

‫‪15:30 - 22:30‬‬

‫‪Dr. Prathibha‬‬

‫‪Dental Surgeon & Pedodontist‬‬ ‫‪18:00 - 21:30‬‬

‫‪Dr. Neeha Das‬‬

‫‪Orthodontist‬‬

‫‪09:00 - 14:00‬‬

‫‪Dr. Sunil‬‬

‫‪16:00 - 21:00‬‬

‫‪Dr. Sunil‬‬

‫ކަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Orthopaedician‬‬

‫ޑރ‪ .‬އަބޫ ބަކުރު‬

‫‪10:00 - 11:00‬‬

‫‪Dr. Abu Bucker‬‬

‫ޑރ‪ .‬އަބޫ ބަކުރު‬

‫‪17:30 - 18:30‬‬

‫‪Dr. Abu Bucker‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ފ ޝާން‬ ‫ޑރ‪ .‬ޔޫސު ް‬ ‫ސން ފައިސަލް‬ ‫ޑރ‪ .‬ހު ެ‬

‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪Dr. Hussain Faisal‬‬

‫ޑރ‪ .‬އެންޓޮން‬

‫‪15:00 - 17:00‬‬

‫‪Dr. Anton‬‬

‫ޑރ‪ .‬ރަވިންދްރަ‬

‫‪09:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Ravindra‬‬

‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬

‫ނައިނާ ބައްޓި‬ ‫މީތާ ޖޮލީ‬ ‫އަނޫޕާމާ‬ ‫އަނޫޕާމާ‬

‫ޑރ‪ .‬ތަސްނީ ް‬ ‫މ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝިރްމީން‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝަހީދާ‬

‫‪Gyneacologist‬‬ ‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪Dr. Naina Bhatti‬‬

‫‪12:30 - 13:30‬‬

‫‪Dr. Meetha Jolly‬‬

‫‪11:00 - 12:00‬‬

‫‪Dr. Anupama‬‬

‫‪21:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Anupama‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Thasneem‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬ ‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪Dr. Shirmeen‬‬

‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް ޝަފީޢު‬

‫‪Dr. Yoosuf Shan‬‬

‫‪Dr. Shaheeda‬‬

‫‪Pediatrician‬‬

‫ޑރ‪ .‬ނައިނާ ވިކާސް‬ ‫ޑރ‪ .‬ސިނާނަތު‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬ ‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪Dr. Naina Vikas‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Sinaanath‬‬

‫ޑރ‪ .‬ސަމާހަތު‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Samahath‬‬

‫ޑރ‪ .‬މުތައްސިމް ސައީދު‬ ‫ޑރ‪ .‬ސިންގް‬

‫‪16:00 - 17:00‬‬

‫‪Dr. Muthasim Saeed‬‬

‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪Dr. Singh‬‬

‫ޑައެޓީޝަން‬ ‫ޑރ‪ .‬އާސިޔާ‬

‫‪Dr. Ismail Shafeeu‬‬

‫‪Dietician‬‬ ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ހިތުގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Asiya A. Raheem‬‬

‫‪Cardiologist‬‬

‫ޑރ‪ .‬މޫސާ މަނިކް‬

‫‪19:00 - 21:00‬‬

‫‪Dr. Moosa Manik‬‬

‫ޑރ‪ .‬ނަވީން‬

‫‪09:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Naveen‬‬

‫ލޮލުގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Ophthalmologist / Optometrist‬‬

‫ޑރ‪ .‬ނިއުމާ‬

‫‪16:15 - 17:15‬‬

‫‪Dr. Niuma‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޖުނައިދު‬

‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪Dr. Junaid‬‬

‫ފާތިމަތު ނެސްތާ‬

‫‪20:00 - 21:00‬‬

‫‪Fathimath Nestha‬‬

‫ހަމުގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Dermatologist‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޝެބީ‬

‫‪15:30 - 16:30‬‬

‫‪Dr. Shebi‬‬

‫ޑރ‪ .‬ރީޓީ‬ ‫ޑރ‪ .‬އާދިލް ރަޝީދް‬ ‫ޑރ‪ .‬ރީމާ‬

‫‪18:00 - 19:00‬‬

‫‪Dr. Riti‬‬

‫‪17:30 - 18:30‬‬

‫‪Dr. Adil Rasheed‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Reema‬‬

‫‪Abdulla Musthaq‬‬ ‫‪Iyasha Leena‬‬

‫‪15:30 - 22:30‬‬

‫‪Ashok Kumar‬‬

‫‪13:00 - 20:00‬‬

‫‪Santha Sheela‬‬

‫‪08:30 - 12:30‬‬

‫‪Jasin‬‬

‫‪Urologist‬‬ ‫‪10:30 - 11:30‬‬

‫‪Dr. Bharat B. Jolly‬‬

‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނީ ‪3325979‬‬

‫ި‬ ‫ފ ި‬ ‫ޒ ޮ‬ ‫އ ެ‬ ‫ތ ަ‬ ‫ރ ީ‬ ‫ޕ ަ‬ ‫އ ި‬ ‫ދ ަ‬ ‫ދ ު‬ ‫ތ ެ‬ ‫ގ ެ‬ ‫އޮޕ ި‬ ‫އ ް‬ ‫ޓ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ނ ް‬ ‫ޓ ެ‬ ‫ހ ް‬ ‫އ ެ‬ ‫ދ ު‬ ‫ވ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ށ ު‬ ‫ގ ު‬ ‫ޅ ް‬ ‫އ ާ‬ ‫ވ ީ‬ ‫ނ ‪3025939‬‬

‫‪Dental Surgeon‬‬

‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑު އެޅުވުމުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ސުނިލް‬ ‫ޑރ‪ .‬ސުނިލް‬

‫‪Dr. Mariia Krugova‬‬

‫‪Dr. Fathimath Mufliha‬‬

‫‪Physiotherapy‬‬

‫‪Dr. Kalimuthu‬‬

‫ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު އަލީ‬ ‫ޑރ‪ .‬ބިޖޫ‬

‫ދ ނުބައްލަވާ‬ ‫މިއަ ު‬ ‫ދ ނުބައްލަވާ‬ ‫މިއަ ު‬

‫‪Dr. Thahseena‬‬

‫‪Counselor‬‬

‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Dr. Abdul Azeez Yoosuf‬‬

‫‪2017‬‬ ‫‪17‬މްބަރު ‪2017‬‬ ‫‪DECEMBER‬ޑިސެ‬ ‫‪17‬‬

‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުން‬ ‫ހޯރމޯންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ސުޖާ‬

‫ހިތުގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ނަވީން‬

‫ލޮލުގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ނަންދަކުމާރު‬

‫ކަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ރަވިންދްރަ‬

‫‪ 18 - 17‬ޑިސެމްބަރ‬

‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ރާމްގޯޕާލް‬

‫‪ 7 - 6‬ޖެނުއަރީ‬

‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑު‬

‫ޑރ‪ .‬ސުނިލް‬

‫‬‫‪ 18 - 17‬ޑިސެމްބަރ‬ ‫‪-‬‬

‫‪ 19 - 16‬ޑިސެމްބަރ‬

‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކު ެ‬ ‫ގ‬ ‫އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ރެޖީޝް‬

‫‪ 24 - 23‬ޑިސެމްބަރ‬ ‫‪ 3‬ޖެނުއަރީ‬

‫ޑރ‪ .‬އަނޫރާ‬

‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއް ަ‬ ‫ސ‬ ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވާ(‬ ‫ފުއްޕާމޭގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ވިނީތް‬

‫‪ 21 - 20‬ޖެނުއަރީ‬

‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‪ .‬ޖޮބީ‬ ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މިދުނާ‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ރަންޖިނީ‬

‫‬‫‪ 24 - 23‬ޑިސެމްބަރ‬ ‫‪ 21 - 20‬ޖެނުއަރީ‬

‫‪Visit our website for all the latest information:‬‬ ‫‪www.amdc.com.mv‬‬

‫‪PEARL MEDICAL CENTRE‬‬

‫ޕާރލް މެޑިކަލް ސެންޓަރ‬ ‫މ‪ .‬ޗަނބޭލީގެ‬

‫ޝާރިއުވަރުދީ މަގު‬

‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢަލީ ނަޒީމް‬ ‫ޑރ‪ .‬އިސްނީން‬ ‫ޑރ‪ .‬ރަޖީބް‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢަލީ ލަތީފް‬ ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މަލަކާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ނާއި ާ‬ ‫ނ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝިރުމީން‬

‫ޑރ‪ .‬މަރިޔަމް މުޙަންމަދު‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝިބާނާ‬ ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢާއިޝަތު އެލީނާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢައްބާސާ‬ ‫ކުޑަކުދިންގެ ހިތުގެ ޚާއްސަ‬

‫ކަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މުޒް ީ‬ ‫ނ‬ ‫ޑރ‪ .‬ފައިސަލް‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަޢުރޫފް‬ ‫ޑރ‪ .‬ސަޗިން‬ ‫ދަތުގެ ފަރުވާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ދިޔާނާ‬ ‫ސްކޭން ކުރުން‬ ‫ޑރ‪ .‬ޔުބްރާޖް‬ ‫ހަމުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަޢުސޫމާ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަޙްފޫޒާ‬

‫ޑރ‪ .‬ޢާއިޝަތު އެލީނާ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ‪3305550, 3315550‬‬


DECEMBER 2017 2017 ު‫ރ‬17 ަ‫ސެމްބ‬ ި‫ ޑ‬17

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2017 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬17

Natural Care Clinic Chinese Traditional Medicine TCM Internal Medicine & Neurology

ް ީ‫ޗައިނ‬ ‫ސ‬ ް‫ޓްރެޑިޝަނަލް މެޑިސިނ‬ ި‫ޓީސީއެމް އެތެރެހަށީގެ އަދ‬ ް‫ނާރުގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސ‬

Dr. Lu Yu TCM Dermatology & Paediatrics Dr. Mingqin Zhou Specialist Treatments Muscle joint and back pain

ޫ‫ޑރ ލޫ ޔ‬ ި‫ޓީސީއެމް ކުޑަކުދިންގެ އަދ‬ ަ‫ހަމުގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސ‬

ު‫ޑރ މިންގް ޗިން ޒައ‬ ް‫ފަރުވާދެވޭ ބައެއް ބަލިތައ‬ ާ‫މަސްގަނޑަށާ މައިބަދައަށް ލިބޭ އަނިޔ‬ ް‫ބޮލުގައި ރިއްސުނ‬

Migraine Skin Diseases Hair Loss Slimming Help Stop Smoking

ެ‫ ދިވެހި ރާއްޖ‬،ެ‫ މާލ‬،ު‫ ގަނދަކޯޅިމަގ‬،ާ‫މާޔ‬.‫މ‬

ް‫ހަމުގެ ބަލިތަށ‬ ް‫ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުނ‬ ް‫ބަރުދަން ލުއިކުރުނ‬ ް‫ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުނ‬ ް‫ހުއަޓާލުމަށް އެހީވެދިނުނ‬

Internal Medicine Internal Medicine

Dr. Abdul Azeez Yoosuf MBBS,MRCP Dr. Abdul Azeez Yoosuf MBBS,MRCP Dr. Ali Latheef MBBS, MD Dr. Ali Latheef MBBS, MD Obstetrics & Gynaecology Obstetrics & Gynaecology Dr. Jumailath Beygum MBBS,MD Dr. Jumailath Beygum MBBS,MD Dr. Naina Batti MBBS,DGO Dr. Naina Batti MBBS,DGO Paediatrics  Paediatrics 

.ް‫ ކަށ‬10.00 ަ‫ ކުން ރޭގ‬10.00 ު‫ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހުކު ހެނދުނ‬

ް‫ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަދިތައ‬

H.Nooreevilla Sosun Magu Phone 3330623 (Same Address as previous Chinese Medical Center) 3330623 :ު‫ނޫރީވިލާ ސޯސަންމަގު (އިބުރާހީމީ މިސްކިތާ ޖެހިގެން) ފޯނ‬.‫ހ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޙާއްސ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޙާއްސ‬

ް‫ޒ ޔޫސުފ‬ ް ީ‫ އަބްދުލް އަޒ‬.‫ޑރ‬ ް‫ޒޒް ޔޫސުފ‬ ީ ަ‫ އަބްދުލް އ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޢަލީ ލަތީފ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޢަލީ ލަތީފ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޙާއްސ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޙާއްސ‬ ް‫ ޖުމައިލަތު ބޭގަމ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޖުމައިލަތު ބޭގަމ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޙާއްސ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޙާއްސ‬

Dr. Ahmed Saeed MBBS,MS Dr. Ahmed Saeed MBBS,MS Orthopaedics  Orthopaedics 

ު‫ އަޙްމަދު ސައީދ‬.‫ޑރ‬

ު‫ އަޙްމަދު ސައީދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޙާއްސ‬ ަ‫ކަށީގެ ޙާއްސ‬

Dr. Yoosuf Shan MBBS,MD Dr. Yoosuf Shan MBBS,MD Radiology  Radiology  Dr. Ibrahim Rasheed MBBS,MD Dr. Ibrahim Rasheed MBBS,MD Dr. Zuhudha Hussain Manik MBBS, MD Dr. Zuhudha Hussain Manik MBBS, MD Dr. Basma Ibrahim Sabir MBBS,MD Dr. Basma Ibrahim Sabir MBBS,MD Services provided by the clinic Services provided by the clinic Laboratory Laboratory

Opening Hours Sat – Thu 10 am – 10 pm

ެ‫( ރާއްޖ‬Ground ި‫ ދިވެހ‬،ެ‫ މާލ‬Floor), ،ު‫ދަކޯޅިމަގ‬Gandhakoalhi ‫ ގަނ‬،ާ‫މާޔ‬.‫މ‬ M. Maya Magu, Republic Maldives. M. MayaMale', (Ground Floor), of Gandhakoalhi Magu, Male', Republic of Maldives.

Ultrasound Scanning  Ultrasound Scanning  Pharmacy Pharmacy

ް‫ޝާނ‬ ާ‫ސުފްފް ޝ‬ ު‫ ޔޫޔޫސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް‫ނ‬ ަ‫ސ‬ ަ‫ން ކުކުރުރުމަމަށްށް ޙާޙާއްއްސ‬ ް‫ކޭނ‬ ޭ‫ސްކ‬ ް‫ސ‬ ު‫ދ‬ ަ‫ އިއިބްބްރާރާހީހީމްމް ރ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ު‫ޝީދ‬ ީ‫ރަޝ‬ ް‫ސެއިން މަނިކްކ‬ ‫ ޒުޒުހުހުދާދާ ހުހުސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް ި‫މ އިއިބބްރާހ‬ ާ‫މ‬ ް‫މ ސާބިބިރްރ‬ ާ ް‫ސ‬ ް‫ބަބަސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް‫ނިހެހެނ‬ ި‫ހެނ‬ ެ‫އެހ‬ ި‫ން ޚިޚިދުދުމަމަތްތްތަތަކުކުގެގެ ތެތެރޭރޭގަގައިއ‬ ެ‫މިމިކުކުލިލިނިނިކުކުންން ދެދެވޭވޭ އ‬ ް‫ތ‬ ް‫ލެލެބބޯރޯރޓަޓަރީރީގެގެ ޚިޚިދުދުމަމަތ‬ ް‫ނ‬ ް‫ސްކޭކޭންން ކުކުރުރުނ‬ ް‫ސ‬ ް‫ފާމަސީގެ ޚިދުމަތ‬

ް‫ފާމަސީގެ ޚިދުމަތ‬

ެ‫ންނާނާނީނީ ހުހުކުކުރުރު ދުދުވަވަސް ފިޔަވާ ކޮންމ‬ ު‫މި ކުލިނިކް ހުޅުވިފައި ހ‬ Clinic opening hours are from 0800hrs Clinic opening hours are from 0800hrs to  ެ‫ސްސް ފިޔަވާ ކޮންމ‬ ަ‫މިމި ކުކުލިލިނިނިކްކް ހުހުޅޅުވިފައިއި ހުހުންންނާނީ ހކރު ދުވ‬ Clinic opening hours are from 0800hrs to  2300hrs all weekdays except  FRIDAYS ް‫އަށ‬11:00 ު‫ން ރޭގަނޑ‬8:00 ު‫ދުވަހެއްގެ ހުނދުނ‬ to 2300hrs all weekdays except

2300hrs all weekdays except  FRIDAYS For appointments please call 3309987 &  FRIDAYS For appointments please call 3309987 &  3307688 For appointments please call 3307688

3309987 & 3307688

‫ން ރޭގ‬8:00 ‫ުނ‬8:00 ‫ދުފިވަޔަހެވާއްގެކޮންހމެުނދުދުވަނުހެއްގެ ހ‬ ް‫ަނއަޑުށ‬11:00 ު‫ންދުނުރޭގަނޑ‬

ް‫ އަށ‬3307688 /3309987 ީ‫ވނ‬ ާ ް‫ޓުއަކުށްރެއްވުމަށް ގުޅުއ‬11:00 ޯ‫ނަން ނ‬

ް‫ އަށ‬3307688 /3309987 ީ‫ވނ‬ ާ ް‫ނަން ނޯޓުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއ‬

ީ‫ނަން ނޯޓުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

ް‫ އަށ‬3307688 /3309987


17 DECEMBER 2017 2017 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬17

2017 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬17

ް‫ޝިޕިންގް ޝެޑިއުލ‬

THAILAND TO MALDIVES DIRECT SERVICE JUST IN 12 DAYS WE ARE PLEASED TO ANNOUNCE THAT CMA CGM NOW OFFER THREE DIRECT SAILINGS FROM LCB / PKL / SIN TO MALE'

VESSEL NAME CITY OF BEIJING MIAMI TRADER NORDMED PANDORA CHIEF

VOY

ETA Laem Chabang ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang ETA Colombo

2694GW 2714GW 2734GW 2754GW 2774GW

30-Nov-17 9-Dec-17 14-Dec-17 21-Dec-17 28-Dec-17

3-Dec-17 11-Dec-17 17-Dec-17 24-Dec-17 31-Dec-17

5-Dec-17 13-Dec-17 19-Dec-17 26-Dec-17 2-Jan-18

6-Dec-17 14-Dec-17 20-Dec-17 27-Dec-17 3-Jan-18

11-Dec-17 19-Dec-17 25-Dec-17 1-Jan-18 8-Jan-18

ETA Male' Feeder - 21/12/2017 21-Dec-17 Feeder - 31/12/2017 3-Jan-18 10-Jan-18

CMA CGM (THAILAND) LIMITED

CMA CGM & ANL (Singapore) Pte Ltd

CMA CGM MALAYSIA (PORT KELANG)

CMA CGM MALAYSIA (Tanung Pelepas / Pasir Gudang)

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

Lynn Ho (CustomerCare Department)

Suzzana SANI (Customer Service)

Mohd Muhajir Ahmad (Customer Service) D/L: 07-2913064

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

Hotline: +65-6499-1111, D/L: +65-6499-1119

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886

VOIP line: 8889 3282

VoIP

VoIP: 8601 2911

VOIP: 8670 3064

e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

e-mail: SIJ.MHO@cma-cgm.com

e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

: 8669-1119

CMA CGM MALAYSIA (Penang) Chua Hwa Keong

* We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days every fortnight.

Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

* We are now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

VOIP : 8671 6876

* Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Shabeer +960 9100195

Email: pen.hkchua@cma-cgm.com

*( DATE WILL SUBJECT TO CHANGE)

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 7th Floor, Ma. Maadheli, Majeedhee Magu, Male', Maldives T. +960 3011666 /3011888, F. +960 3011999


‫‪17 DECEMBER 2017‬‬

‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪2017‬‬

‫‪cscDiawfiselck‬‬

‫‪Classifieds‬‬ ‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪( 2017‬އާދީއްތަ)‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪CONTACT: 3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫ވަޒީފާ އަދި ކޯސްތަކަށްދާ‬

‫ހުޅުމާލެ ބޮޑުމަގުގައި ކުއްޔަށްދޭ‬

‫ގެދޮރު ހުރިހާ‬

‫‪ 2‬ކޮޓަރީގެ ފްލެޓެއް ‪ 1‬އަހަރަށް‬ ‫ހުރިހާ މުހިއްމު ތަންތަނަށް‬ ‫ފައިމަގުން ދެވޭ‬

‫‪ 6‬އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ކައިރީގައި‬

‫ހިސާބުގައި އަދި ހޮސްޕިޓަލަށް‬

‫ހުރެދޭނެ ކުއްޖަކު ބޭނުން‪.‬‬

‫ދެތިން މިނެޓުން ދެވޭ‬

‫މެންދުރުފަހު ‪2:00‬ން ‪ 5:00‬އަށް‬

‫މިހާރު ލިބޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުވެފައި‬

‫‪TEL: 9113655‬‬ ‫‪15225‬‬

‫ފިރިހެން ކުދިން ބަހައްޓަން‬ ‫‪ A/C‬ރޫމް‬

‫މަސައްކަތެއް‬

‫ކެއުމާއި ނިދުން‬

‫އަތްފޯރާއަގަކަށް‬

‫ފެން ޯމޓަރު‪ ,‬ދޮންނަމެޝިން‪,‬‬

‫ގްރައުންޑްފްލޯރ‬

‫ފަހާފޮށި ޑޭވީ ޕަންޕް މަރާމާތު‬

‫‪2500‬ރުފިޔާ‬

‫‪TEL:9820723‬‬

‫މުށި ޖެހުން‪ ،‬ކުލަލުން‬

‫‪TEL:9921335‬‬ ‫‪16545‬‬

‫‪14524‬‬

‫ފާޙާނާ ހެދުން‬

‫'‪AT HULHUMALE‬‬

‫ފެންލީކުވުން‬

‫ފެންމޯޓަރ‬

‫ހައްލުކޮށްދިނުން‬

‫ދޮންނަމެށިން‬

‫‪monthly rent for 1 year.‬‬

‫ސިންކުގެ މައްސަލަތައް‬

‫‪Walking distance to ALL‬‬

‫ކަރަންޓާއި ފެންވަޔަރިން‬

‫ހައްލުކޮށްދިނުން‬

‫‪MAIN ROAD‬‬ ‫‪A 2 room Flat available on‬‬

‫ސިންކް‪ ،‬ފާހާނަ ތަށި‬

‫‪IMPORTANT PLACES and‬‬ ‫‪very close to hospital.‬‬

‫އަންހެން ކުދިންގެ ހެދުން‬

‫‪Ready for occupation.‬‬

‫ޖަންކްޝަންގެ މައްސަލަތައް‬

‫ފެންލީކުވުން‬

‫ހައްލުކޮށްދިނުން‬

‫ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ‬

‫އެކިގޮތް ޮގތަށް އަގުހެޔޮކޮށް ފަހާދެން‬ ‫‪TEL: 7999602‬‬

‫‪TEL: 7681023‬‬

‫ގޭގަ އަންހެން‬ ‫ލަގްޒަރީ ‪ 3‬ރޫމް‬

‫ކުދިން‬

‫އެޕާރޓްމެންޓެއް‬

‫ބައިތިއްބަން‬

‫ކުއްޔަށް ދެނީ‬

‫ހުރިހާ މަސައްކަތެއް‬ ‫‪TEL: 7555567/7968223‬‬

‫‪15468‬‬

‫‪14958‬‬

‫ކުއްޔަށް ޭދ‬ ‫އެޕާޓްމަންޓެއް‬

‫‪TEL:7904944‬‬ ‫‪16497‬‬

‫‪16396‬‬

‫ކައްކާ ކެވޭ ގޮތަށް‬

‫ވަރަށް އަވަހަށް‬

‫‪ޮ 1‬ކޓަރި ފާހާނާއި އެކު‬

‫ގޭގައި ހުންނާނެ‬

‫‪ 1‬ނުވަތަ ‪ 2‬މީހަކު އުޅޭ ގޮތަށް‬ ‫‪6500/-‬ރ‬

‫‪TEL:7739589‬‬ ‫‪16552‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫އަހުލާގު ރަގަޅު މީހަކު‬ ‫ބޭނުންވެއްޖެ‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬

‫‪TEL: 7763220‬‬

‫‪TEL: 7562424‬‬ ‫‪16589‬‬

‫‪16608‬‬

‫އޭސީ ‪ ،‬ފުރިޖް ‪،‬‬

‫ކިޔަވާ ކުދިންނާއި‬

‫ދޮންނަމެޝިން ‪ ،‬ފެންމޯޓަރު‬

‫ކޯސްތަކަށްދާ ފިރިހެން‬

‫‪ ،‬މައިކްރޮ އަވަން އަދި‬

‫ކުދިން ބައިތިއްބައިދެން‬

‫ކަރަންޓުގެ އެކި މަސައްކަތް‬ ‫ކޮއްދެމެވެ‪.‬‬

‫‪TEL: 7763835/7532325‬‬

‫‪TEL: 7915551/9830021‬‬ ‫‪16598‬‬

‫‪16605‬‬

‫‪ 1000‬އާއި ‪1200‬‬

‫އޮފީހައްދާ އަންހެން‬

‫އަކަފޫޓާ ދެމެދުގެ‬

‫ކުދިން ނޫނީ ކިޔަވަންދާ‬

‫އޮފީސް އެޕާޓްމަންޓެއް‬

‫އަންހެން ކުދިން‬

‫ކުއްޔަށް ހިފަން‬

‫ބަހައްޓާދެން‪.‬‬

‫ބޭނުންވެއްޖެ‪.‬‬

‫‪TEL: 7772122‬‬ ‫‪16565‬‬

‫‪TEL: 7773125‬‬

‫‪TEL:7726573‬‬ ‫‪16604‬‬

‫‪TEL: 7255350‬‬ ‫‪16599‬‬

‫‪and save 10%‬‬


17 DECEMBER 2017

2017 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬17


17 DECEMBER 2017

2017 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬17


‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪2017‬‬

‫‪17 DECEMBER 2017‬‬

‫އިޝްތިރާކް ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ‬ ‫‪3001515‬‬

‫ޖެނުއަރީ މަހުގެ އިޝްތިރާކް‪:‬‬ ‫‪170.66‬ރ‬


‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪2017‬‬

‫‪17 DECEMBER 2017‬‬

‫އިޝްތިރާކް ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ‬

‫‪3001515‬‬

‫ޖެނުއަރީ މަހުގެ އިޝްތިރާކް‪:‬‬ ‫‪170.66‬ރ‬


17 DECEMBER 2017

2017 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬17


‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪2017‬‬

‫އިޝްތިރާކް ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ‬ ‫‪3001515‬‬

‫‪17 DECEMBER 2017‬‬


17 DECEMBER 2017

2017 ު‫ ޑިސެމްބަރ‬17


‫‪ 17‬ޑިސެމްބަރު ‪2017‬‬

‫ޖެނުއަރީ މަހުގެ އިޝްތިރާކް‪:‬‬ ‫‪170.66‬ރ‬

‫‪17 DECEMBER 2017‬‬

‫އިޝްތިރާކް ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ‬

‫‪3001515‬‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގުން ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ތަށި ދިފާއުކޮށްފި‬

‫މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ސެންޓޭ ދިފާއުކޮށްފި‬ ‫ފާޑުކިޔުންތަކަށް ބައްސާމްގެ ރައްދު‪ ،‬ފުރަތަމަ ފަހަރަށް‬

17 december 2017 issuu  
17 december 2017 issuu  

Mihaaru, the newspaper of Maldives