Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 16‬ޖެނުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫މައު މޫނަށް ޕީޕީއެމް ލިބިއްޖެ ނަމަ ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދެނީ‬

‫ޕީޕީއެމް ހިންގާ ެނ‬ ‫ބޭ ފުޅަކު ކަނޑަ ނޭޅި‬ ‫ހައްގު ގެއްލެނީ!‬

‫‪02‬‬

‫އެކްސިޑެންޓެއްގަ ިއ‬ ‫ހައިވޭ ގެ ޑިވައިޑާތައް‬ ‫ފުނޑުފުނޑު‬ ‫‪02‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 16‬ޖެނުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫އެކްސިޑެންޓެއްގައި ހައިވޭ ގެ‬ ‫ޑިވައިޑާތައް ފުނޑުފުނޑު‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫ޕްރައިމަރީ އިންސާފުވެރިވާނެ ކަމުގެ‬ ‫ޔަގީންކަން އެމްޑީޕީން ދީފި‬

‫ޝިފާޒް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި‪ :‬ހުކުރު ދުވަހުގެ އިންތިހާބުގައި ‪ 280‬ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަ‬ ‫ކުރާއިރު ‪ 86،091‬މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބޭ ‪ --‬މިހާރު ފައިލް ފޮޓޯ‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މިފަހަރު ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫ކށްފައި ވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫"އެމްޑީޕީއަށް މިހާރު ‪ 13‬އަހަރު ވީ‪ .‬އެހެންވީމަ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ވާދަކުރުމަށް ޕާޓީގެ ޓިކެޓު‬

‫ވަރަށް ގިނަ އިންތިހާބުތަކަކަށްފަހު މިހާ ހިސާބަށް މި‬

‫ހވަން‪ ،‬އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު‬ ‫ދޭނެ ކެންޑިޑޭޓުން ޮ‬

‫އައީ‪ .‬އައިރުގައި އެ ހުރި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ތެރެއިން‬

‫އެމްޑީޕީން ބާއްވާ އިންތިހާބު އިންސާފުވެރިވާނެ ކަމުގެ‬

‫އެއިރުގައި ފެންނަން ހުރި މައްސަލަތައް ދެން އަންނަ‬

‫ޔަގީންކަން އެ ޕާޓީން މިއަދު ދީފި އެވެ‪.‬‬

‫އިންތިހާބަށް އަބަދުވެސް ރަނގަޅު ކުރަން‪ .‬އެހެންވީމަ‬

‫އފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫އެމްޑީޕީ ޮ‬

‫މި އިންތިހާބަށް އައި އިރު ފާއިތުވި އިންތިހާބުތަކުން‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި އެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް‬

‫ފެނުނު އެތައް ކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން‬

‫ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރިއަށް‬

‫ކށްފައި ވާނީ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬

‫ގެންދާނީ އިންސާފުވެރި‪ ،‬ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ސުލްހަވެރިކަމާއެކީ ދެ‬

‫މިއަދުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ‬ ‫ކމެޓީގެ މުގައްރިރު މުހައްމަދު‬ ‫އިންތިހާބާ ބެހޭ ޮ‬

‫ގތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ‬ ‫ފުށް ފެންނަ ޮ‬

‫އިބްރާހިމް މަނިކު ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުގެ ކަންކަން‬

‫ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވެސް މި ގެންދަނީ‬

‫ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު‬

‫ކުރަމުން‪ "،‬ޝިފާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެދުމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބެއް ބާއްވައިފިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑު‬

‫އެމްޑީޕީން މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އެތެރޭގެ‬ ‫އިންތިހާބުތަކުގައި ދިމާވެފައި ހުރި މައްސަލަތައް‬

‫ބޑު އިވެންޓެއް އެއީ‪ .‬މުޅި‬ ‫ކާނިވަލަކަށް ވަނީ‪ .‬ވަރަށް ޮ‬

‫ބޑަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނެ‬ ‫ހައްލުކުރުމަށް ވަރަށް ޮ‬

‫ބޑު އެއް އިވެންޓު އެއީ‪"،‬‬ ‫ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ޮ‬

‫ކަމަށް ވެސް ޝިފާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަނިކު ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬ވަރަށް ބައިވަރު މީހުންތަކެއް‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން ދުރާލާ އިއުލާންކޮށް‬

‫އެއްވާނެ ތަނެއް މިއީ‪ .‬އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން‬

‫އެޕްލައިކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލިން ހުރިހާ ކަމަކަށް‬

‫އުއްމީދު ކުރަނީ މި އިންތިހާބު ވީހާ ވެސް‬

‫ފށިތަކުގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ‬ ‫ވެސް‪ .‬ވަކިން ހާއްސަކޮށް ޮ‬

‫އެކުވެރިކަމާއެކު އެހެން ނަމަވެސް ވާދަވެރިކަމާއެއްކޮށް‬

‫އބްޒާވަރުންނަށް ވެސް‬ ‫ފަރާތުން އޮބްޒާވްކުރާނެ ޮ‬

‫ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްޑީޕީގެ މި އިންތިހާބަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ‬

‫އެބޭފުޅުންގެ މަންދޫބުންނަށް ވެސް‪ .‬އަދި މަސްލަހަތު‬ ‫ހިފެހެއްޓުމަށް އެކި ދާއިރާތަކަށް އެކިއެކި ބޭފުޅުން‬

‫ބޑު އިންތިހާބެވެ‪.‬‬ ‫ޕާޓީއަކުން ބާއްވާ އެތެރޭގެ އެންމެ ޮ‬

‫ފށިތަކުގެ އިސްވެރިން‬ ‫އެކިއެކި ހިސާބުން ވާނީ ޮ‬

‫އެ އިންތިހާބުގައި ‪ 280‬ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަ ކުރާއިރު‪،‬‬

‫ކންމެ ފޮއްޓަކަށް‬ ‫ގޮތުގައި ވެސް ހަމަޖެއްސިފަ‪ޮ .‬‬

‫ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ‪ 86،091‬މީހުންނަށް ލިބިފައިވެ‬

‫އިސްވެރިއަކު މިވަގުތު ހުންނާނެ ހާއްސަކޮށް އެނގެން‪"،‬‬

‫ފށި ބަހައްޓާނެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި މުޅި ރާއްޖޭގައި ‪ 270‬ވޯޓު ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ އިންތިހާބުތަކުގައި ދިމާވި‬

‫އެކްސިޑެންޓުގައި ވެހިކަލާއި ޑިވައިޑާތައް ހަލާކުވެ މަގަށް އެޅުނު ކުނިތައް ސާފުކުރަނީ‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬ޕޮލިސް‬

‫ސިނަމާލޭ ބްރިޖް ހައިވޭގެ މެދުގައި ޖަހާފައި‬ ‫ހުރި ޑިވައިޑާތަކުގައި‪ ،‬ރޭ ފަތިހު ޕިކަޕެއް ޖެހި ބޮޑެތި‬ ‫ގެއްލުންތަކެއްވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އެއްޗެހިތައް ނަގައި ސާފުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން ބުނީ އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ ހައި‬ ‫އންނަ ހިސާބުގައި ކަމަށާއި‬ ‫ވޭގައި ޔޫ‪-‬ޓާން ނަގަން ޮ‬

‫ފުލުހުން ބުނީ މި އެކްސިޑެންޓުވި ވެހިކަލް‬

‫ވެހިކަލުން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން‪ ،‬ޑިވައިޑާގެ ސާޅީހަކަށް‬

‫ދުއްވަން އިނީ ބިދޭސީއެއް ކަމަށާއި ހާދިސާގައި‬

‫ފޫޓު ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި‬

‫އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ ފަތިހު ‪ 4:30‬ހާއިރު އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އެކްސިޑެންޓު ވެފައި‬ ‫ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ޮ‬

‫މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވެސް ބްރިޖް ހައިވޭގައި‬

‫ވަނީ މާލެ އިން ހުޅުމާލެ އަށް ދިޔަ‪ ،‬ފެންޓަސީ‬

‫ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި‪ ،‬ކާރެއް ޑިވައިޑާގައި ޖެހި އެ‬

‫ފށިތަކެއްހެން ހަދާފައި‬ ‫ސްޓޯރުގެ ވެހިކަލެކެވެ‪ .‬ލަކުޑި ޮ‬

‫ކާރު ފުށުން ޖެހުނެވެ‪ .‬އެ ހާދިސާގައި ވެސް މީހަކަށް‬

‫ހުންނަ ޑިވައިޑާތަކުގައި ވެހިކަލް ޖެހުމުގެ ސަބަބުން‪،‬‬

‫އަނިޔާއެއް ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް ގެއްލުން ވެފައި ވާއިރު‬ ‫ވެހިކަލަށް ވެސް ވަރަށް ޮ‬ ‫ޑިވައިޑާތައް ވެސް ވަނީ ފުނޑުފުނޑު ވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކްސިޑެންޓުގައި ހަލާކުވި ޑިވައިޑާތަކުގެ ބައިތަކާއި‬ ‫ވެހިކަލުން ބުރައިގެން ދިޔަ އެއްޗެހިތަކުން މުޅި‬ ‫މަގު އޮތީ ފުރިފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ އެ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ބްރިޖް ހުޅުވައި ބޭނުންކުރަށް‬ ‫ފެށިފަހުން‪ ،‬ބްރިޖް ހައިވޭގައި ހިނގި ބައެއް‬ ‫ބޑެތި އަނިޔާތައް ވަނީ‬ ‫އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި މީހުންނަށް ޮ‬ ‫ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް‬ ‫މިސްކިތެއްގެ ތެރެއަށް‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫އެ ހާދިސާ ހިނގިއިރު ދެ މީހަކު އެ ކާރުގައި ތިބި‬ ‫ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާ ނުވާ‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބ‪ .‬އޭދަފުށީގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް‬

‫ގސް މިސްކިތެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނުވެ ޮ‬ ‫މިއަދު ހެނދުނު ހިނގި އެ ހާދިސާގައި މިސްކިތުގެ‬

‫ފުލުހުން ބުނީ ކާރު ދުއްވަން އިން އުމުރުން ‪39‬‬ ‫އތީ ވަގުތީ ލައިސަންސެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މީހާގެ އަތުގައި ޮ‬ ‫މިދިޔަ ހަފުތާގައި އައްޑޫގައި ވެސް ދުއްވާފައި‬

‫ބޭރު ފާރު ވެއްޓި‪ ،‬ކާރު ވަނީ މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރެ‬

‫ގސް‪ ،‬އައްޑޫގައި ހުންނަ‬ ‫ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ޮ‬

‫އަށް ވަދެފަ އެވެ‪ .‬އެ ހާދިސާގައި ކާރަށް ވެސް‬

‫އފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) ގެ‬ ‫ސްޓޭޓް ބޭންކް ޮ‬

‫ކންމެވެސް ވަރަކަށް ގެއްލުންވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ބްރާންޗް ތެރެއަށް ވަނީ ވަދެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އޭދަފުށިން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ބުނިގޮތުގައި‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 16‬ޖެނުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫މައުމޫނަށް ޕީޕީއެމް ލިބިއްޖެ‬ ‫ނަމަ ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ދެނީ‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫ޕީޕީއެމް ހިންގާނެ ބޭ ފު ޅަކު ކަނޑަ ނޭޅި ހައްގު ގެއްލެނީ!‬

‫ސަރުކާރުގައި އެމްއާރުއެމް ހިއްސާކުރާ ނިސްބަތުން‪،‬‬ ‫ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކުން އެކުގައި ވާދަކުރާ ނަމަ މައުމޫނަށް‬ ‫ކެންޑިޑޭޓުން ނެރެވޭނެ އަދަދެވެ‪ .‬މަޖިލީސް އިންތިޚާބަށް‬

‫އތް ޕީޕީއެމް ހިންގުމާ ގުޅޭ‬ ‫ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ޮ‬

‫އެކުގައި ވާދަކުރަން ހުރި ހިޔާލުތަފާތުވުންތައް‬

‫މައްސަލަ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްއާ‬

‫އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ހައްލު ނުވާ ނަމަ‪ ،‬ގިނަ‬

‫އެއްކޮޅަށް ނިމިއްޖެ ނަމަ‪ ،‬އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ‬

‫ދާއިރާތަކަކަށް ވާދަކުރާނެ ކަމަށް އަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓުންތަކެއް‬

‫އތް ޕީޕީއެމް ރައީސް‬ ‫ބޑު އުއްމީދެއް އެބަ ޮ‬ ‫"ވަރަށް ޮ‬

‫ނެރޭނީ އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ކަމަށް މައުމޫން ރިފޯމް‬

‫މައުމޫނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް‪ "،‬އަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މޫވްމަންޓް (އެމްއާރުއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ އާއްމު މެމްބަރަކު ސިވިލް ކޯޓަށް‬

‫ޕީޕީއެމް ލިބިއްޖެ ނަމަ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް‬ ‫ކެންޑިޑޭޓުންތަކަކަށް ދިނުމުގެ ވިސްނުން‬

‫ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އެމަނިކުފާނާއި މައުމޫން ރައީސް އޮފީހުގައި ބައްދަލު‬ ‫ކުރައްވަނީ‪-- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬ ‫ޕީޕީއެމް ހިންގެވުމުން ކުރީގެ އަދި އެ ޕާޓީގެ‬ ‫ކށް‪ ،‬އެއްބަފާ ބޭބޭފުޅު‪،‬‬ ‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދުރު ޮ‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްއާ ހަވާލުކުރަން‬

‫ވާދަކުރައްވަން މިހާރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މީހުންނަށް‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ ހައިސިއްޔަތު ދެއްވުމެވެ‪.‬‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ އާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލް‬

‫ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިތާ ތިން މަސް ވި އިރު‬

‫ގތުގައި ޔާމީން އާ ޕާޓީއެއް‬ ‫މަތީން ވިދާޅުވި ޮ‬

‫މައްސަލަ ހުށަހެޅީ‪ ،‬ޕާޓީ ހިންގެވުމުން މައުމޫން އެކަހެރި‬

‫މައުމޫން ގެންގުޅުއްވާއިރު‪ ،‬އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި‬

‫ގތެއް ނުނިމެ އެވެ‪ .‬މި މައްސަލަ ކޯޓުގައި‬ ‫ވެސް ޮ‬

‫އުފައްދަވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ ވެސް ކޯޓުގައި ހުރި‬

‫ކުރެއްވީ ގާނޫނުތަކާއި ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާ‬

‫ވާދަކުރައްވާނެ ބައެއް ބޭފުޅުން‪ ،‬ރައީސް ޔާމީން ވަނީ‬

‫ދިގުލައިގެން ދިއުމަކީ ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަޝިޕްގެ ބޮޑު‬

‫ގސް އާއްމު‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ މައްސަލަތައް ދިގުލައިގެން ޮ‬

‫ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪ .‬އެ ޕާޓީ މިހާރު ހިންގަވަނީ‪،‬‬

‫ކަނޑައަޅުއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަންބޮޑުވުމެކެވެ‪.‬‬

‫މެމްބަރުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލެމުންދާތީ އެވެ‪ .‬ރިޔާސީ‬

‫އތީ ހަވާލުކޮށްފަ‬ ‫އެ ބޭފުޅުންނާ ޓިކެޓް ވެސް ޮ‬

‫ކފުޅު‪ ،‬ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން‬ ‫އެއްބަފާ ކޮއް ޯ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޔާމީނަށް‬

‫އިންތިޚާބުގެ ނާކާމިޔާބީއާ އެކު އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގެ‬

‫އތް މައްސަލަ ސުޕްރީމް‬ ‫އެވެ‪ .‬ސިވިލް ކޯޓުގައި ޮ‬

‫ކޓުގައި އޮތް މައްސަލަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތުމާ އެކު ޕީޕީއެމްގެ އާއްމު‬

‫ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ޕީޕީއެމަށް އޮތް ހުރަކަށް ވީ‬

‫ކޯޓަށް ނެގުމަށް ފަހު ޕީޕީއެމް މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ‬

‫ދިގުލައިގެންދާތީ‪ ،‬ކެމްޕޭނަށް ވެސް ހުރަސްއެޅި‬

‫ކޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ‪ ،‬އެ‬ ‫މެމްބަރަކު ސިވިލް ޯ‬

‫ވެސް އެ މައްސަލަތައް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހމަދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި‬ ‫އަޑުއެހުމެއް މިދިޔަ ޯ‬

‫ތ ނުވަތަ ޔާމީން އަލަށް‬ ‫ވާދަކުރައްވާނީ ޕީޕީއެމުން ޯ‬

‫ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕް ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޭއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕީޕީއެމުން މައުމޫން ވަކިކުރުމުން‪ ،‬އެމަނިކުފާނުގެ‬

‫އުފައްދަވާ ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް‬ ‫ތ ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫(ޕީއެންސީ) އިން ޯ‬

‫ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގަވާ އެމްއާރުއެމް އިން ވާހަކަ‬ ‫ދެއްކެވި އަބްދުލްއަލީމް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ‬ ‫މައުމޫންގެ ތާއީދާ އެކު މަޖިލީހުގެ ‪ 80‬ދާއިރާ‬

‫ގތެއް ނިމޭނެ ކަމަށް‬ ‫އެކަމަށް އަންނަ ހަފުތާގައި ޮ‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލްމަތީން ވަނީ‬ ‫ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ އެދުނީ ޕާޓީގެ ހިންގުން މައުމޫނާ ހަވާލުކޮށްދޭށެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުން ބެލުން‪ ،‬ސުޕްރީމް‬ ‫އެ މައްސަލަ ދަށު ޯ‬ ‫ކޯޓުން ހުއްޓުވީ އެވެ‪ .‬މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ‬ ‫ތެރޭގައި އެ މައްސަލައިގެ ފައިލް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް‬

‫ގތުގައި ކޯޓުގައި އޮތް‬ ‫މަތީން ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫އތީ ޕާޓީގެ އާއްމު‬ ‫މައްސަލަ ލަސްވުމުގެ ގެއްލުން ޮ‬ ‫މެމްބަރުންނަށެވެ‪ .‬އެއީ އަވަސް ހައްލެއް ލިބެން ޖެހޭ‬ ‫މައްސަލައެއް ކަމަށް އޭނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬ ‫"ޕީޕީއެމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ހައްގުތަކާ‬

‫ޝަރީއަތެއް ނުފަށަ އެވެ‪ .‬މިހާތަނަށް ބާއްވާފައި‬

‫ގުޅިފައި އޮތް ޕާޓީއަކަށް ވާތީ‪ ،‬އެ މީހުންގެ ހައްގުގައި‬

‫ކޓުން ޕީޕީއެމްގެ މައްސަލަ ބަލަމުން‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ވަނީ އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުމެއް އެކަންޏެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ހދަން އާ ޕާޓީ އުފައްދަން ނިންމީ ވެސް‪"،‬‬ ‫ގޮތްތަކެއް ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެތެރެއިން ޓިކެޓް ދޭނެ މީހުން ހޮވާނީ‬

‫އަންނަނީ‪ ،‬އެ ޕާޓީގެ ހިންގުން މައުމޫނާ ހަވާލުކުރަން‬

‫ލިޔެކިޔުންތައް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާ‬

‫މަތީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިންޓަވިއުތަކުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ފައިލް އެ ކޯޓަށް‬

‫ހަވާލުކުރުމެވެ‪.‬‬

‫އަކަށް ކުރިމަތިލާން ‪ 108‬މީހަކު ހުށަހަޅާފައިވާ‬

‫ކޓުގައި އޮތް މައްސަލަ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޯ‬ ‫ނިމި‪ ،‬މައުމޫނަށް ޕީޕީއެމް ލިބިއްޖެ ނަމަ އެ‬

‫ނަގައިގެންނެވެ‪ .‬އެ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް މައުމޫން‬ ‫ވަނީ ތަދައްޚުލްވެވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން ޕީޕީއެމްގެ ރައީސަކަށް ޔާމީން‬

‫ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާނީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގަ އެވެ‪ .‬އެ ނޫން‬

‫ޕީޕީއެމް ހިންގާނީ ޔާމީންގެ ލީޑަޝިޕްގެ‬

‫މީގެ އިތުރުން ޕީޕީއެމްގެ ރައީސަކަށް ޔާމީން‬ ‫ކށް‪ ،‬އެ ޕާޓީން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު‬ ‫އިންތިޚާބު ޮ‬

‫ދަށުންތޯ ނުވަތަ މައުމޫނާ ހަވާލުކުރާނެތޯ ކަނޑަނޭޅި‬

‫ކންގްރެސްގެ މައްސަލަ ވެސް‬ ‫މަހު ބޭއްވި ޚާއްސަ ޮ‬

‫ލަސްވުމަކީ ޕާޓީގެ އާއްމު މެމްބަރުންތަކެއްގެ ހައްގު‬

‫ކޓުގަ އެވެ‪ .‬އެ ކޮންގްރެސްގެ‬ ‫މިހާރު އޮތީ ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ނަމަ‪ ،‬މައުމޫންގެ ކެންޑިޑޭޓުން‬

‫ކށް‪ ،‬އެ ޕާޓީން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު‬ ‫އިންތިޚާބު ޮ‬

‫ގެއްލޭ މައްސަލައެކެވެ‪ .‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬

‫ނިންމުންތައް ބަލައިގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން‬

‫މަޖިލީހަށް ނުކުންނަވާނީ މިނިވަން ކެންޑިޑޭޓުންގެ‬

‫ކންގްރެސްގެ މައްސަލަ ވެސް‬ ‫މަހު ބޭއްވި ޚާއްސަ ޮ‬

‫އިންތިޚާބަށް ތިން މަހަށް ވެފައިވާ އިރު އެންމެ ބޮޑު‬

‫ކޅު ހެދުމުން‪ ،‬އެ ނިންމުންތައް ބަލައިގަތުމަށް‬ ‫ދެ ޮ‬

‫ގތުގައި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކޓުގަ އެވެ‪ .‬އެ ކޮންގްރެސްގެ‬ ‫މިހާރު އޮތީ ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އތީ ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރަން‬ ‫ނުތަނަވަސްކަމެއް ޮ‬

‫ކމިޝަންގެ މައްޗަށް އަމުރު ކުރުމުން‬ ‫ހައި ކޯޓުން ޮ‬

‫ނިންމުންތައް ބަލައިގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން‬

‫ބޭނުންވާ މީހުންނަށެވެ‪.‬‬

‫ކޓުގައި މިހާރު ވަނީ‬ ‫އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ޯ‬

‫"ޓިކެޓަށް އެދި ހުށަހެޅި ބޭފުޅުންނަށް‬ ‫އަޅުގަނޑުމެން ދަންނަވަމުން މި އަންނަނީ ސަރުކާރު‬

‫ކޅު ހެދުމުން‪ ،‬އެ ނިންމުންތައް ބަލައިގަތުމަށް ހައި‬ ‫ދެ ޮ‬

‫ކޯލިޝަންގައި އެމްއާރުއެމް ހިމެނޭކަން‪ .‬އަދި‬

‫ކމިޝަންގެ މައްޗަށް އަމުރު ކުރުމުން އެ‬ ‫ކޓުން ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ޕާޓީގެ ލީޑަޝިޕްގެ ގިނަ ބޭފުޅުންނަށް ވަނީ ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފަހަރުގައިވާ ގޮތުން ނުކުމެވޭނީ ‪ 17‬ދާއިރާ އަށް ކަން‬

‫ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި‬

‫ހދުމުގެ ކެމްޕޭނަށް‬ ‫އެކަމަކު ރައްޔިތުންގެ ތާއީދު ޯ‬

‫ގންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެ‪ ،‬އާއްމު މެމްބަރުންގެ‬ ‫ޮ‬

‫ވެސް‪ "،‬އަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިސްތިއުނާފް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އތް ހުރަހަކީ ވެސް‬ ‫އެ ބޭފުޅުންނަށް ކުރިމަތިވެފައި ޮ‬

‫ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރެވޭނީ‪ ،‬އެ ޕާޓީގެ އިސް‬

‫އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި ‪ 17‬ދާއިރާ އަކީ‪،‬‬

‫މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް‪ ،‬އެ‬

‫އތް މައްސަލަ ނުނިމުމެވެ‪.‬‬ ‫ކޯޓުގައި ޮ‬ ‫ޕީޕީއެމް ލިބިއްޖެ ނަމަ‪ ،‬މައުމޫންގެ‬ ‫ވިސްނުންފުޅަކީ‪ ،‬އެމަނިކުފާނުގެ ތާއީދާ އެކު‬

‫ވައުދު ފުއްދުން އަވަސްކުރަން‬ ‫ޑިވެލޮޕަރުން ހޯދަނީ‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލޕަރުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބުނެފައިވަނީ ހަތަރު ޑިވެ ޮ‬ ‫މީހެއްގެ މުސާރަކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މަހަކު ‪20،000‬ރ‪.‬‬ ‫ހދަނީ އެއް އަހަރުގެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ވަޒީފާ އަށް މީހުން ޯ‬

‫އންލައިންކޮށް އެދެވޭގޮތް‬ ‫ބައެއް ހިދުމަތްތަކަށް ޮ‬

‫މުއްދަތަކަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރަށް‬

‫ހަމަޖެއްސުމަށް ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދު ފުއްދުމަށް‪،‬‬

‫ބަލައި މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެ‬

‫ފމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ‬ ‫ނޭޝަނަލް ސެންޓާ ފޯ އިން ޮ‬ ‫(އެންސީއައިޓީ) އަށް އިތުރު ސޮފްޓްވެއާ ޑިވެލޮޕަރުން‬ ‫ހދަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ‪ 100‬ދުވަހުގެ ތެރޭގައި‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މި މަހު ‪ 24‬ގެ‬ ‫ކުރިން ހުށަހެޅުމަށް އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިއުނިކޭޝަން‪ ،‬ސައިންސް‪،‬‬ ‫މި ސަރުކާރުން ޮ‬

‫ގތަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ‬ ‫އޮންލައިންކޮށް އެދެވޭ ޮ‬

‫ލޖީގެ ދާއިރާ އަށް ހާއްސަ މިނިސްޓްރީއެއް‬ ‫ޓެކްނޮ ޮ‬

‫ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ބޯހިޔާވަހި‬

‫ވަނީ އުފައްދައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އައިޓީ ދާއިރާއިން‬

‫ކަމަށް އެދުމާއި ކައުންސިލްތަކުން ދޭ ހިދުމަތް ހިމެނެ‬

‫ކުރިއެރުވުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ވަނީ‬ ‫ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައިވާ އިއުލާނުގައި‬ ‫އެންސީއައިޓީން އިއްޔެ ޮ‬

‫އިސްތިއުނާފް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕީޕީއެމަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައި އޮތް‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ގާނޫނީ އަވަސް ހައްލެއް‬ ‫ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ޮ‬ ‫ލިބިގެންނެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 16‬ޖެނުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ޔާމީނަ ްށ‬ ‫އަނިޔާވެރިވާކަށް‬ ‫ނޭދެން‪ :‬ގާސިމް‬ ‫ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމާއި އެހެނިހެން‬

‫ޖެހޭނީ ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވި‬

‫ފުރުސަތުތައް ވެސް ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ކުރީގެ ރައީސް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ކަމަށް‬

‫ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީނާއި‬ ‫ގާސިމް ސަލާމް ކުރައްވަނީ‪:‬‬ ‫ޔާމީނަށް ވެސް ހަމަހަމަ‬ ‫ފުރުސަތު ލިބެން ޖެހޭނެ‬ ‫ކަމަށް ގާސިމް މިރޭ‬ ‫ވިދާޅުވ‪---.‬ފައިލް ފޮޓޯ‪:‬‬ ‫ރައީސް އޮފީސް‬

‫ބޭއްވި ހަފްލާގައި ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބެލެނިވެރިކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވާ ޕީޕީއެމް‬

‫ގތަކަށް ބައްޓަން ކޮށްގެން ކަންކަން‬ ‫ވަކި ކަމެއް ވަކި ޮ‬ ‫ކުރުމަކީ ގަބޫލުފުޅު ކުރެއްވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދޫކުރެއްވުމަށް ފަހު‪ ،‬ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން‪،‬‬

‫އަދި ބަދަލު ހިފަން އުޅެގެން ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބޭނެ‬

‫ކލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ‬ ‫މި ސަރުކާރުގެ ޯ‬

‫އންނަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‪،‬‬ ‫ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ޮ‬

‫ކންގްރެސް (ޕީއެންސީ)‬ ‫ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ޮ‬

‫ކަމަށް ވެސް ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެ‬

‫ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް ޔާމީން އުޅުއްވާއިރު‪ ،‬އެ‬

‫ގެ ނަމުގައި އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމަށް‬

‫ފަދަ ކަމެއް މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކަމަކަށް އެމަނިކުފާނު‬

‫ކަމަށް ހުރަސް އެޅުމަކީ ގަބޫލު ކުރައްވާނެ ކަމެއް ނޫން‬

‫އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ވެސް ކުރައްވާ‬ ‫ގތަށް ވިދާޅުވީ‪ ،‬ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޖަގަހައިގައި‬ ‫ގާސިމް އެ ޮ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ޔާމީނަށް ވެސް‬ ‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪5‬‬

‫ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެމްޑީޕީ އަށް‬ ‫ބޑަށް ފާޑުވިދާޅުވުމުގެ ތެރެއިންނެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫"ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ޕާޓީއެއް ހުށަހެޅީމާ‬

‫އއްވައި އެހެން އާ ޕާޓީއެއް‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ ދަރަނިތައް ޮ‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު ‪ 23‬ގައި ބޭއްވި‬

‫ނުއުފެއްދޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި ބޮޑު‬

‫ކމިޝަންގެ ތެރެއިން އެކަން‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ތާއިދު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ގެންދަވަނީ‬

‫ނާކާމިޔާބީ އަށް ފަހު‪ ،‬ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނާއި‬

‫ހިފަހައްޓައި [ހެދުމަކީ] އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރާ ކަމެއް‬

‫ވިދާޅުވަމުންނެވެ‪ .‬އަދި ޕީއެންސީ ރަޖިސްޓަރީ‬

‫ބޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވޭއިރު‪ ،‬އެ‬ ‫ފަސާދައިގެ ޮ‬

‫ކންމެ މީހަކަށް ވެސް‬ ‫ނޫން‪ .‬ގާނޫނުގެތަކުގެ ތެރެއިން ޮ‬

‫ކުރުމުގައި ވެސް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް‬

‫މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ މިހާތަނަށް‬

‫ހއްދަވައިގެން ޖަރުމަނުގައި‬ ‫ކުރުމުން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ޯ‬

‫ލިބެންޖެހޭ ހައްގުތައް ދޭން ޖެހޭނެ‪ .‬ވަކި މީހެއްގެ‬

‫އެކަމުގައި އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި‬

‫ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް‬

‫ދިރިއުޅުއްވި ގާސިމް ވިދާޅުވީ ޔާމީނަށް އަނިޔާއެއް‬

‫ގައުމެއް ނޫން މި ގައުމަކީ‪ "،‬ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހާޒިރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލިބެން އެދިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬މި‬

‫ޕލިސްގެ މަގާމު ފުރުއްވި‬ ‫އެކްޓިން ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޮ‬

‫ސަރުކާރުގައި ވެސް ޔާމީނާ މެދު ކަންކަން ކުރެވެން‬

‫އަބްދުﷲ ނަވާޒް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ސޮއިކުރެއްވުމަށް‬

‫ކުރައްވާފައިވާ ނަމަ ގާނޫނު އަރާ ހަމަކުރާނެ ކަމަށާއި‬

‫ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު ހައްޔަރު‬

‫ތިމަރަފު ީށ އެއާޕޯޓަށް‬ ‫ރޭގަނޑުގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި‬ ‫ޕޓަށް ރޭގަނޑު ދަތުރުތައް ފެށުމުން‬ ‫ތިމަރަފުށީ އެއާ ޯ‬

‫އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު‬

‫ގާސިމް ވިދާޅުވީ‪ ،‬ޔާމީން ވެސް ކުށެއް‬

‫ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ހުރި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށް ފުލުހުންގެ‬

‫ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން ބުނީ އޭނާގެ މަރާ ގުޅިގެން އެކަން‬ ‫އެޗުއާރުސީއެމް އާއި ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އެހެން‬ ‫އިދާރާތަކުން ބަލަން އަންގާފައި ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ‬

‫ބޑެތި ފައިދާތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް‬ ‫ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ޮ‬

‫މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ އަދި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން‬

‫ބަންދުގައި ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ހުރި ‪ 23‬އަހަރުގެ ދިވެހި‬

‫އިދާރާތަކުން އެކަން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް‬

‫ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަ‬

‫ޑިރެކްޓަރުކަން ވެސް ކުރެއްވި ޒުހައިރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަންހެނަކު އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އަހުމަދު ޒުހެއިރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓަށް ރޭގަނޑު ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ‬ ‫ތިމަރަފުށީ އެއާ ޯ‬ ‫ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޒުހެއިރު ވިދާޅުވީ‬

‫މިރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޒުހައިރު ވަނީ އެ‬ ‫ޕޓަށް ރޭގަނޑު ދަތުރުތައް ކުރުމުގެ ހުއްދަ‬ ‫އެއާ ޯ‬

‫ކށްފައި ހުރި އެ އަންހެން މީހާ މަރުވި‬ ‫ހައްޔަރު ޮ‬

‫ބޑެތި ސުވާލުތަކެއް އުފެދެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫މަރާ މެދު ޮ‬

‫އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް ދީފަ އެވެ‪ .‬އެ ހުއްދައާ‬

‫މައްސަލަ މިހާރު ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް‬

‫މި ސަރުކާރުން ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ‬

‫ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަ މުހައްމަދު ރިޒްވީ‬

‫ކުރުމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދީގެން މަސައްކަތް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފަށާފައިވާ އިރު މި ނިޒާމު ތަރައްގީކުރާނީ ޖަޒީރާވަންތަ‬ ‫ގތްތަކަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫"ގެސްޓްހައުސް މިރަށުގައި ފުޅާވެފައިވާ އިރު‬

‫ރިޒްވީ ވިދާޅުވީ ތިމަރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ރޭގަނޑުގެ‬ ‫ދަތުރުތައް ފެށުމަކީ އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ‬ ‫ލުއިފަސޭހައެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މި ސަރަހައްދުގެ‬

‫ރޭގަނޑުގެ ދަތުރުތައް ފެށުމުން ގެސްޓްހައުސް‬

‫ރިސޯޓުތަކާއި ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް‬

‫ބޑު ފައިދާއެއް‬ ‫ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ޮ‬

‫އެކަމުން ފައިދާވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރާނެ‪ .‬ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަކަން ގެނައުމަށް‬

‫ޕޓުގައި އިތުރު ވަޒީފާތައް‬ ‫"މިއާ އެކު މި އެއާ ޯ‬

‫ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތައް ތައާރަފް ކުރުމަކީ ރައީސް‬

‫އުފެދި އިތުރު ބެނިފިޓްސްތައް ރައްޔިތުންނަށް ކުރާނެ‪"،‬‬

‫ސލިހުގެ އަމާޒު‪ "،‬ކުރިން‬ ‫ޯ‬ ‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ރިޒްވީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދެން ހުޅުވާލައިފި‬ ‫ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫އފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން‬ ‫ޑިޕާޓްމެންޓް ޮ‬ ‫(ޑީޖޭއޭ) އިން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ޝަރުތެކެވެ‪ .‬ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ މެދު‬ ‫ކޓުގައި އެކަމަށް އޮންނަ‬ ‫ގޮތެއް ނިންމަނީ ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫ޚާއްސަ ކޮމެޓީއަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ޑީޖޭއޭއިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ވަނީ ވަކީލުކަމުގެ‬

‫ވަކީލު ކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ހުއްދަ އަށް އެދެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް‬

‫އތީ ރައްޔިތުންގެ‬ ‫ހުޅުވާލިއިރު‪ ،‬ވަކީލުންގެ ބިލް މިހާރު ޮ‬

‫އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ‬

‫އތްގޮތަށް ފާސްވެގެން‬ ‫މަޖިލީހުގަ އެވެ‪ .‬އެ ބިލް މިހާރު ޮ‬

‫އންނާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ނިޔަލަށް ޮ‬

‫ގާނޫނަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ‪ ،‬ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި‬

‫ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ދޭނީ ގާނޫނީ ދާއިރާ ނުވަތަ‬

‫ފުލުހުން ބުނީ ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި‬

‫ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި މަރުވާ ބައެއް ގައިދީންގެ‬

‫ވަކީލުން ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ގާނޫނުގެ‬

‫ޝަރީއާގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީއެއް ހާސިލް ކުރުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ދަށުން އުފެދޭ ބާ ކައުންސިލްގެ ދަށަށް ބަދަލުވާނެ‬

‫އަދި ވަކި ކަހަލަ ކުށްތަކެއް ސާބިތުވެފައި ނެތުމަކީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެމީހާގެ އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ފުލުހުން‬

‫މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް‪ ،‬އާއިލާތަކުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 16‬ޖެނުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫އިމާރާތް ކުރުމާ ބެ ޭހ‬ ‫ގަވާއިދުތައް ހަދަން އަމުރުކޮށްފި‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫ފެންބޮޑުވެގެން އެހީގެ ގޮތުގައި‬ ‫‪ 1.3‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫ކޑާއި އިމާރާތް ކުރުމުގެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ބިލްޑިން ޯ‬ ‫ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތަކާ ބެހޭ ގަވާއިދު ވެސް ހިމެނެ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ސަލާމަތީ މިންގަނޑުތަކާ ބެހޭ ގަވާއިދު މި‬

‫އިމާރާތް ކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަން ޖެހޭ‬ ‫ބައެއް ގަވާއިދުތައް ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހެދުމަށް‬

‫މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ހަދައި‪ ،‬އާންމު ކުރަން އަމުރު‬

‫ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ އަމުރުކޮށްފި‬

‫ކޮށްފައިވާއިރު‪ ،‬ދެން ހުރި ގަވާއިދުތައް ހަދަން އަންނަ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މާޗް މަހުގެ އެކި ތާރީޚުތަކާ ހަމައަށް ކޯޓުން ވަނީ‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު އަމަލުކުރަން ފެށި އިމާރާތް ކުރުމާ‬

‫މުއްދަތުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓަށް ހުށަހެޅީ ވިޝާމް އެންޑް ކޯ‬ ‫އެ މައްސަލަ ޯ‬

‫ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ‪ 14‬ގަވާއިދެއް ވަކި މުއްދަތެއްގެ‬ ‫ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ހަދަން ޖެހުނަސް އެ ގަވާއިދުތައް‬

‫އެލްއެލްޕީ އާއި ރިޒާ‪ ،‬ޝަފްޒީން އެންޑް ކޯގެ އިތުރުން‬

‫ހަދާފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އެ ގަވާއިދުތައް ހަދަން ކޯޓުން‬

‫ވަކީލުންތަކެއް ކަމަށްވާ އައިމިނަތު އަރީޖް ހުސައިނާއި‬

‫މިއަދު އަމުރުކުރީ އިމާރާތް ކުރަމުން ދިޔަ ތަނަކުން‬

‫ސަފިއްޔާ ތައުފީގާއި ފާތިމަތު ޝަރީފާއި ހައްވާ ޝަފީއާ‬

‫ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ވެއްޓި މިދިޔަ މަހު ކުޑަކުއްޖަކު‬

‫ރިޒާ އަދި ފާތިމަތު ޝަފްނީޒް ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ވެއްޓި ބަންގްލަދޭޝްގެ ދެ‬

‫މަރުވި ހާދިސާއަށް ފަހު‪ ،‬އެ ގަވާއިދުތައް ހަދަން‬ ‫ކޓަށް މައްސަލަ‬ ‫ކށް ދިނުން އެދި ވަކީލުންތަކެއް ޯ‬ ‫އަމުރު ޮ‬

‫ޑޮކްޓަރެއްގެ އަންހެން ދަރިފުޅު މަރުވި ހާދިސާއަށް ފަހު‬

‫ހުށަހެޅުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ހައުސިން މިނިސްޓްރީންނާއި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން‬

‫އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު‬ ‫ވަނީ އޭގެ ތެރެއިން ‪ 13‬ގަވާއިދެއް ވަކި މުއްދަތެއްގެ‬

‫ވަނީ އިމާރާތް ކުރާ ތަންތަނުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން‬

‫މާލެއަށް މިދިޔަ މަހުގެ ކުރި ޮކޅު ކުރި ވިއްސާރާގައި ފެންބޮޑުވެފައި‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪ /‬މިހާރު‬

‫ގތް ބަލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހުރި ޮ‬

‫ތެރޭގައި ހެދުމަށް ދައުލަތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފަ‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އަހުމަދުގެ ނޫސްވެރިކަމު ެގ‬ ‫ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށްފި‬ ‫ނޫސްވެރިކަމުގައި ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަކުރެއްވި‬

‫ޚިލާފަށް‪ ،‬ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވެސް ލިއުއްވަން‬

‫އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު‪" ،‬ހަވީރު" އާއި "މިހާރު"‬

‫ގތުގަ އެވެ‪ .‬ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި‬ ‫ކުޅަދާނަ ބޭފުޅެއްގެ ޮ‬

‫އަށް ކޮށްދެއްވި ޚިދުމަތުގެ އަގު އިއްޔެ ވަޒަންކޮށްފި‬

‫ފާހަގަކުރެއްވީ ފަލަކީ އިލްމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަހްމަދުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ލިއުއްވުންތަކެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގައި އެ ދާއިރާ އިން ލިއުއްވަނީ‬ ‫މީގެ‪ 15 ،‬އަހަރު ކުރިން "ހަވީރާ" ގުޅިވަޑައިގަތް‬

‫މަދު ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬

‫ކށްލެއްވީ މިދިޔަ މަހުގެ‬ ‫އަހްމަދު ނޫސްވެރިކަން ދޫ ޮ‬

‫"ލިއުންތެރި ކަމުގައި އަހުމަދަކީ ތަފާތު‬

‫ތެރޭގަ އެވެ‪" .‬ހަވީރު" ހުއްޓާލަން މަޖުބޫރުވުމުން‬

‫ހުނަރު ލިބިވަޑައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއް‪ .‬ހަތަރު‬

‫ނެރުނު "މިހާރު" ގައި ދެ އަހަރު މަސައްކަތް‬

‫ބަސް ދެނެވަޑައިގެން ހުންނެވުމަކީ ލިއުންތައް‬

‫ކުރެއްވުމަށް ފަހު އޭނާ ވަކިވެވަޑައިގަތީ ރައީސް‬

‫މުއްސަނދިވުމުގެ އެއް ސަބަބު‪ .‬އަރަބި ރަނގަޅަށް‬

‫އފީހުގެ އިސް މަގާމަކަށް ވަޑައިގަތުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އަހުމަދު މިހާރު ހުންނެވީ ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ‬

‫"އަހުމަދު ކަހަލަ ލިއުންތެރިޔަކު ވަރަށް‬ ‫ނުފެންނާނެ‪ .‬އަޅުގަނޑުމެންނާ އެކު އެހާ ދުވަހު‬

‫ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރަން "މިހާރު"ގައި ބޭއްވި‬

‫މަސައްކަތްކުރައްވާފައި އެހެން ދާއިރާއެއް‬

‫ހަފުލާގައި‪" ،‬ހަވީރު" ނޫހުގެ ޗެއާމަން ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު‬ ‫ޒާހިރު ހުސެއިން‪ ،‬ހާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުން‪،‬‬

‫އަބަދުވެސް ހަނދާން ހުންނާނެ‪".‬‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ‪ .‬ދެ ނޫޙަށް އޭނާ ކޮށްދެއްވި‬

‫އަހްމަދު ވަނީ ގާނޫނީ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް‬

‫ގތުން ޚާއްސަ ފިލައެއް‬ ‫ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ޮ‬

‫ހައްދަވައިފަ އެވެ‪ .‬އޭނާއަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި‬

‫ވަނީ އަރުވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކމެޓީގެ މެމްބަރެކެވެ‪.‬‬ ‫އންނަ ހަނދު ސާބިތުކުރާ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކށްދެއްވި ޚިދުމަތް ބަލައިގަނެ ޒާހިރު އޭނާއަށް ޝުކުރު‬ ‫ޮ‬ ‫އަދާކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަށް އަހުމަދު ވެންނެވީ‬ ‫"މިއަދު" ނޫހުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން އޭރު މަޝްހޫރުވި‬

‫ކަވަރުކޮށްދިނުމެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ މަހު މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުން‬

‫"އެކަމަކު މިފަހަރު މިކަމަށް ޕްލެޖްކޮށް މީހުން‬

‫ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށް ‪ 1.3‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫ކށްފައި ހުރީމަ އަޅުގަނޑުމެން އިތުރު‬ ‫ފައިސާ ހަދިޔާ ޮ‬

‫ލިބުނު ކަމަށާއި އެއިން ‪ 126‬ގެއަށް އެހީތެރިކަން‬

‫‪ 74‬ޕަސެންޓެއް އޭގައި ހިމަނާފައި ހުރީ‪ .‬އެއިން ‪100‬‬

‫ކށްދީފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ‬ ‫ފރު ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ޕަސެންޓަށް ނުދެވުނީ ލިބުނު ފައިސާއިން‪ ،‬އެހާ ވަރަށް‬

‫ތރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން އިއްޔެ‬ ‫މެނޭޖްމަންޓް އޮ ޯ‬

‫[ހުރިހާ ގެއަކަށް] ހަމަޖެހިގެން ނުދާތީ‪ "،‬ސޮފީނާޒް‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ތރިޓީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫އެ އޮ ޯ‬

‫ލިބުނު އެހީން ބާކީވީ ‪12،000‬ރ‪ .‬ކަމަށާއި އެ‬

‫ސފީނާޒް ހަސަން‬ ‫ޮ‬ ‫ބައްދަލުވުމުގައި ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް‬

‫ފައިސާ ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ފަންޑަށް މިހާރު‬

‫ގތުންނާއި ކުންފުނިތަކާއި ބައެއް‬ ‫ވިދާޅުވީ ފައިސާގެ ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޖަމާ ޮ‬

‫ގތުން އެހީތެރިކަން ދިން‬ ‫ވިޔަފާރިވެރިން އެކި ގޮތް ޮ‬

‫ސފީނާޒް ވިދާޅުވީ މިކަހަލަ ހާދިސާތަކުގައި‬ ‫ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ފަހު‪ ،‬އެ‬

‫ގތަށް އަމިއްލައަށް ވެސް‬ ‫ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރެވޭނެ ޮ‬

‫އޮތޯރިޓީން އަމަލުކުރާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް އެހީ ދީ‬

‫މަސައްކަތް ކުރުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސފީނާޒް ވިދާޅުވީ ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ‪94‬‬ ‫ޮ‬

‫"ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން‪ ،‬ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން‬ ‫ވެސް ޖަމިއްޔާއަކުން ވިޔަސް އާއްމު ފަރުދަކަށް ވިއަސް‬

‫ޕަސެންޓް ކަވަރުކުރެވުނު ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަން ކޮށްފައިވަނީ‬

‫ކަމެއް ވުމުގެ ކުރިން ކުރިއާލާ ގެއްލުން ކުޑަކުރަން‬

‫އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާށޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިލްތިމާސަކީ‪.‬‬

‫ބަޖެޓުން އެއްވެސް ހަރަދެއް ނުކުރާ ކަމަށް އޭނާ‬

‫އެގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުންވަނީ‪ "،‬ސޮފީނާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެނގިވަޑައިގަންނަވާ‪ "،‬މޫސަ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހިޔާރުކުރެއްވިޔަސް‪ ،‬އަހުމަދު ކުރެއްވި މަސައްކަތް‬

‫ލިއުންތެރިކަމުގައި އަހުމަދުގެ ދެއްކެވި ނަމޫނާ އާއި‬

‫އަމަލުކުރާ އުސޫލަކީ ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ ‪ 20‬ޕަސެންޓް‬

‫ދެނެވަޑައިގަންނަވާ‪ ،‬އިނގިރޭސި‪ ،‬އުރުދޫ ވެސް‬

‫ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ "ހަވީރު" އާއި "މިހާރު" އަށް ކޮށްދެއްވި‬

‫ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކުރީގައި‬

‫ފަލަކީ އިލްމާ ގުޅޭ ޝައުގުވެރި އަދި މައުލޫމާތު‬ ‫މުއްސަނދި ގިނަ ލިއުއްވުންތަކެއް އަހްމަދު ލިއުއްވި‬ ‫އެވެ‪ .‬އެފަދަ ހުނަރުތަކާ އެކު ނޫސްވެރިކަމަށް އަހްމަދު‬

‫ޖަލުގައި އަންހެން މީހާ މަރު ިވ‬ ‫މައްސަލަ އެޗްއާރްސީއެމުން ބަލަނީ‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކޮށްދެއްވީ އަގުހުރި ޚިދުމަތެއް ކަމަށް މޫސަ ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ހަފުތާ މަޖައްލާއެއް ކަމަށްވާ "އުދަރެސް"ގައި އިސްކޮށް‬ ‫އުޅުއްވި އެވެ‪" .‬ހަވީރު"އާ ގުޅިވަޑައިގަތީ ‪ 2004‬ގަ‬

‫ގާތް ތަނެއް ކަމަށް އަހްމަދު ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ބޮޑެތި‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން "މިހާރު" އިން ވަކިވެވަޑައިގަތުމާ‬

‫ލ ހުޅުވި ތަފާތު ނަޒަރިއްޔާތަކުން‬ ‫މައްސަލަތަކަށް ޯ‬

‫ހައްގުތަކެއް ދީފައިވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ މުއްދަތުގައި‬ ‫ޑކްޓަރަށް ދައްކާފައިވާނެ ކަމަށް‬ ‫ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ޮ‬

‫ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި‬ ‫އާ މަގާމަކަށް ވަޑައިގަތަސް "މިހާރު" އަކީ އޭނާއާ‬

‫އަންހެން މީހާ ހައްޔަރުކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ހުރިހާ‬

‫‪ 23‬އަހަރުގެ އަންހެނަކު ރޭ މަރުވި މައްސަލަ‬ ‫އެޗްއާރުސީއެމުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެޗްއާރުސީއެމުން ރޭ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ‬

‫ވެސް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް އިންޓަގްރިޓީ‬ ‫ކޮމިޝަނާއި އެޗްއާރުސީއެމްގައި ފުލުހުން ވަނީ އެދިފަ‬ ‫އޓަޕްސީ ހެދުމުގެ ހުއްދަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި ތަހުގީގަށް ޮ‬

‫ހަމައަށް އަހުމަދު ގެންދެވީ ޝައުގުވެރި‪ ،‬އާއްމުންނަށް‬

‫ވިސްނަން ފުރުސަތު ލިބި ބަދަލަކަށް ލިއުއްވުންތައް‬

‫ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި އަންހެން މީހާ‬

‫ހދަން ވެސް ފުލުހުން އެދިފައިވާ‬ ‫އާއިލާގެ ފަރާތުން ޯ‬

‫ބޭނުންތެރި‪ ،‬މުހިއްމު ލިއުންތަކެއް ލިއުއްވަމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ގެނެސްދެއްވުނީ "ހަވީރު" އާއި "މިހާރު"ގެ‬

‫މަރުވި މައްސަލަ ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬މިއީ‬

‫ކަމަށް އެތަނުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުން ލިއުންތައް އެޑިޓް ކުރައްވައި ނޫސްވެރިން‬

‫މެނޭޖްމަންޓުގެ އެއްބާރުލުމާ އެކު ކަން ފާހަގަކުރެއްވި‬

‫މިފަދަ މައްސަލައެއްގައި މި ފަހުން އެޗްއާރުސީއެމުން‬

‫އުފެއްދެވުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މިހާ އަވަހަށް އުޅެ އަދި އެކަން އާންމުންނަށް އެންގި‬

‫ބޑެތި ސުވާލުތަކެއް އުފެދެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫މަރާ މެދު ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪.‬‬

‫އެކަށީގެންވާ އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް‬

‫"މިހާރު"ގެ އެޑިޓަރު މޫސާ ލަތީފް‪ ،‬އަހްމަދު‬ ‫ސިފަކުރެއްވީ‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ގިނަ ނޫސްވެރިންނާ‬

‫ބޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން މި ލިބުނު‬ ‫"ވަރަށް ޮ‬ ‫ފުރުސަތަށް‪ "،‬އަހުމަދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފުލުހުން ބުނީ ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި އެ‬

‫ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި މަރުވާ ބައެއް ގައިދީންގެ‬

‫މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް‪ ،‬އާއިލާތަކުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 16‬ޖެނުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ހިދުމަތް އަލުން‬ ‫ކައުންސިލްގެ ދަށުން ދޭން‬ ‫ފެށުން އިފުތިތާހު ކުރުމުގެ‬ ‫ތެރެއިން‪ .‬ފޮޓޯ‪ /‬އައްޑޫ‬ ‫ކައުންސިލް‬

‫އައް ޑޫ ގެ ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ހިދުމަތްތައް ކައުންސިލަށް‬ ‫ސބެ) އެވެ‪ .‬ހިދުމަތްތައް‬ ‫މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގް ( ޯ‬

‫އފީހުގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ‬ ‫މުނިސިޕަލް ސާވިސް ޮ‬

‫ގތަށް މަގުތައް މަރާމާތު ކުރުމާއި ސްޕީޑް‬ ‫ކުރެވޭ ޮ‬

‫ކުރިން މީރާ އާއި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން‬ ‫އައްޑޫގައި ދެމުން ގެންދިޔަ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ‬

‫ފަށަން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް‬

‫އިމާރާތުންނެވެ‪ .‬އެ އިމާރާތަކީ އައްޑޫގައި‬

‫ބްރޭކަރުތައް ރަނގަޅު ކުރުމާއި ޕާކިން ޒޯންތައް ހެދުން‬

‫ހިދުމަތްތައް އަލުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދޭން‬

‫މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އާދިލާއި‬

‫އިމިގްރޭޝަންގެ ހިދުމަތް ވެސް ދެމުން އަންނަ ތަނެވެ‪.‬‬

‫ފަދަ ކަންކަން ވެސް ދެން ކައުންސިލްގެ ދަށުން‬

‫ތރިޓީގެ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު‬ ‫ޓްރާންސްޕޯޓް އޮ ޯ‬

‫މޭޔަރު ވިދާޅުވީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ‬

‫ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކައުންސިލާ އެ ހިދުމަތްތައް ހަވާލުކުރިކަން‬ ‫މިނިސްޓްރީން މި މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހު‬ ‫އިއުލާން ކުރުމަށް ފަހު‪ ،‬މިހާރު ވަނީ އައްޑޫގައި ދޭ‬

‫ރަފީއުގެ އިތުރުން ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިން‬

‫ހިދުމަތައް ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް‬

‫ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި އެވެ‪.‬‬

‫ދިނުމުގައި ކުރިއަށް ވުރެ މާ ބޮޑަށް ހިދުމަތުގެ‬

‫މީދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން‬

‫ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ‬

‫ކަނޑު ދަތުރުފަތުރާއި އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރާ ގުޅޭ‬

‫ގތުން ހިދުމަތް ދޭނީ ކުރިން ހައުސިން‬ ‫އެ ޮ‬

‫ޕޓް މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ހިދުމަތްތަކެއް‬ ‫ޓްރާންސް ޯ‬

‫މިނިސްޓްރީން ހިތަދޫގައި ހިންގަމުން ގެންދިޔަ‬

‫ކައުންސިލްގެ ދަށުން ދޭން ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލޭންޑް ބިލްޑިން އެންޑް މުނިސިޕަލް ސާވިސް‬

‫ކށް ފައްޓަވައި ދެއްވީ އައްޑޫ‬ ‫ހިދުމަތް ރަސްމީ ޮ‬

‫ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން ދިޔަ އަދި މިހާރު‬

‫"ކޮރެލް ބްލެވާޑް" މަޝްރޫއު‬ ‫ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރަނީ‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އިމާރާތްތަކެކެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ‪ 128‬ކޮޓަރި ހިމެނޭ‬ ‫ހޓަލެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފަސް ތަރީގެ ޮ‬ ‫އެ ފްލެޓް އަޅަން ނިންމާފައި ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗާ‬

‫ކރަލް ބްލެވާޑްގެ ނަމުގައި ރަސްފަންނު‬ ‫ޮ‬

‫އތް ބީޖީ ދަނޑުން ފެށިގެން‬ ‫ދިމާލުގައި ކުރިން ޮ‬

‫ސަރައްދުގައި ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކުން ހިންގަން‬

‫ބޅަ ދަނޑާ ދެމެދު އޮތް‬ ‫ސޯޝަލް ސެންޓަރުގެ ނެޓް ޯ‬

‫ބޑު މަޝްރޫއު ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރަން‬ ‫އުޅުނު ޮ‬

‫ސަރަހައްދުގަ އެވެ‪ .‬އެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދަން‬

‫ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި އޮންނަތާ ވެސް‬ ‫އެ ސަރަހައްދު ބަންދު ޮ‬

‫ކރަޕްޝަންގެ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށް‬ ‫ޮ‬ ‫ތުހުމަތުކުރެވޭ އައިޖީއެމްއެޗުގެ ‪ 25‬ބުރީގެ އިމާރާތް‬

‫ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ‬

‫ކންސްޓްރަކްޝަންއާ‬ ‫ހެދި ސިންގަޕޫރުގެ ޗަންހުއާ ޮ‬

‫އިތުރުން އެޕާޓްމަންޓްތައް ވިއްކަން ވެސް ވަނީ‬

‫ހަވާލުކޮށްގެން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހިންގަން ހުއްދަދިން‬

‫ހުޅުވާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެ އިމާރާތުގެ ނަމޫނާއެއް އެސްޓީއޯ‬

‫މަޝްރޫއުގައި މަތީ ފެންވަރުގެ ‪ 350‬އެޕާޓްމަންތްގެ‬

‫އފީހާއި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާ ދެމެދު އޮންނަ‬ ‫ހެޑް ޮ‬

‫އިތުރުން ފިހާރަތަކާއި ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަންތަން ވެސް‬

‫ހުސް ބިމުގައި ވަނީ ބަހައްޓައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ހައުސިން‬ ‫"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން މިހާރުގެ ސަރުކާރުން‬ ‫މަޝްރޫއުއާ ބެހޭ ޮ‬ ‫ގތުން ކުންފުނިން އެއްވެސް‬ ‫ނިންމި ނިންމުމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަދި މި ބަދަލާ އެކު މަގުތަކުގައި ސައިން ބޯޑުތައް‬

‫ކައުންސިލުން ބުނީ ވަކިން އޮންނަ ހުޅުދު އާއި‬

‫ހިދުމަތައް އެ ދެ އަވަށުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ވެސް‬ ‫ވަރަށް އަވަހަށް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބެހެއްޓުމާއި ވެހިކަލްތަކަށް ފަސޭހައިން މަގުތައް ބޭނުން‬

‫"‪ 140‬މިލިއަނަށް ގަ ްތ‬ ‫ވެހިކަލްތައް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭ"‬ ‫"މީގެ ދިމާވާ އެއް މައްސަލައަކީ ޔާޑުގެ ކޮންޑިޝަން ހުރި ގޮތުން‬ ‫ވެހިކަލްތައް ވަރަށް އަވަހަށް ހަލާކުވޭ‪ .‬އޭގެ ކުރިން ގެނެސްފައިވާ‬ ‫ވެހިކަލްތަކަކީ ‪ 24‬ގަޑިއިރު ބޭނުން ކުރެވޭ ވެހިކަލްތަކެއް ނޫން‪"،‬‬ ‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުރީގެ ސަރުކާރުން ‪ 140‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬ ‫ކށްގެން ގެނައި ވެހިކަލްތަކަކީ ބަނދަރުގައި‬ ‫ހަރަދު ޮ‬ ‫ބޑެތި ވެހިކަލްތަކެއް‬ ‫ބޭނުންކުރެވޭ ވަރަށް ވުރެ ޮ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ގެނެސްފައިވަނީ ބަނދަރުގެ‬ ‫ޝާހިދު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ޖާގައާ ނުބައްދަލު ވެހިކަލްތަކެކެވެ‪.‬‬ ‫އެމްޕީއެލްގައި ހުރި އެކި މައްސަލަތަކާ ހެދި‬ ‫ބޯޓުތަކުން މުދާ ބޭލުން ލަސްވެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ‬ ‫ޝަކުވާ ވަނީ ބޮޑުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"މީގެ ދިމާވާ އެއް މައްސަލައަކީ ޔާޑުގެ‬

‫ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ އެއްޗެހި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ކަމަށް‬

‫ގތުން ވެހިކަލްތައް ވަރަށް އަވަހަށް‬ ‫ކންޑިޝަން ހުރި ޮ‬ ‫ޮ‬

‫މިނިސްޓްރީން މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ މާލޭގައި އިތުރު‬

‫ތ "މިހާރު"ން މަސައްކަތްކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫މައުލޫމާތެއް ލިބޭ ޯ‬

‫ޕޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް)ގެ މެނޭޖިން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ޯ‬

‫ހަލާކުވޭ‪ .‬އޭގެ ކުރިން ގެނެސްފައިވާ ވެހިކަލްތަކަކީ ‪24‬‬

‫ރޖެކްޓްތައް ނުހިންގާ ގޮތަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫ހައުސިން ޕް ޮ‬

‫އފިޝަލަކާ ގުޅޭ ގޮތެއް‬ ‫އެކަމަކު ޗަންހުއާގެ އެއްވެސް ޮ‬

‫ޑިރެކްޓަރު ޝާހިދު އަލީ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ގަޑިއިރު ބޭނުން ކުރެވޭ ވެހިކަލްތަކެއް ނޫން‪ "،‬އޭނާ‬

‫ރޖެކްޓް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލު ކުރަން‬ ‫ކޮރަލް ބްލެވާޑްގެ ޕް ޮ‬

‫ނުވި އެވެ‪.‬‬

‫އފީހުގެ ލަފަޔަކަށް މިހާރު‬ ‫ނިންމައި އެޓާނީ ޖެނެރަލް ޮ‬ ‫ވަނީ ފޮނުވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ހައުސިން‬ ‫ނަމަވެސް އެކަމާ ގުޅޭ ޮ‬ ‫މިނިސްޓްރީގެ ރަސްމީ ބަހެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރަސްފަންނު މިކްސްޑް ޔޫޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް‬ ‫ރޖެކްޓްގެ ދަށުން ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ފުރަގަހުގައި‬ ‫ޕް ޮ‬ ‫ހަދަން ނިންމި ހަތަރު ޓަވަރަކީ ‪ 28 -25‬ބުރީގެ‬

‫ކުރީ ސަރުކާރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން‬

‫އެމްޕީއެލްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫ބައްދަލުވުމުގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ‪ ،‬މިހާރު ބޭނުންވާ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ ކުރިން ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު‪ 140 ،‬މިލިޔަން‬

‫ޗަންހުއާ އަށް އެ މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރީ ‪2020‬ގެ‬

‫ބޑެތި ހައެއްކަ ވެހިކަލް‬ ‫ވެހިކަލްތަކުގެ ތެރެއިން ޮ‬

‫ރުފިޔާގެ ސާމާނު އެމްޕީއެލް އިން ގަތީ ޗައިނާގެ ސަނީ‬

‫ނިޔަލަށް ނިންމުމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ ތަނުގެ ހަތަރު‬

‫ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬އެ ފަހަރު‬ ‫ހެވީ އިންޑަސްޓްރީއާ ހަވާލު ޮ‬

‫ޓަވަރުން ‪ 120‬ފްލެޓް ސަރުކާރަށް ދޭން ޖެހެ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ކޅު ގެނައި ވެހިކަލްތަކުގެ‬ ‫‪ 2016‬ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ޮ‬

‫ގަތީ ‪ 22‬ހެވީ ވެހިކަލެވެ‪ .‬އެއީ ހަ ރިޗް ސްޓިކާ އާއި‬

‫ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބިންގާ އަޅުއްވައި ދެއްވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ‬

‫ބޑު ހަތަރު ވެހިކަލް ހަލާވެފައިވާ ކަމަށާއި‬ ‫ތެރެއިން ޮ‬

‫ފކްލިފްޓް ޓްރަކު އަދި‬ ‫‪ 10‬ޓްރެއިން ކްރޭނާއި ދެ ޯ‬

‫ޖުލައި މަހު އޭރުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނެވެ‪.‬‬

‫ގތުން އެއީ ބޭނުން ކުރެވޭ‬ ‫މިހާރު ބަނދަރު އޮތް ޮ‬

‫ކންޓެއިނަރު ހޭންޑްލާ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަތަރު އެމްޓީ ޮ‬

‫ވެހިކަލްތަކެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


‫‪ 16‬ޖެނުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪9‬‬

‫އޯއައިސީގެ ވަޒީފާއަށް ޝަހީމް‬ ‫ނުކުންނަވަން ފައްޓަވައިފި‬ ‫ޯމލްޑިވްސް ޯޕޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަ ޝާހިދު އަލީ‬

‫އާ ބަނދަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް‬ ‫މިއަހަރު ފެށޭތޯ ބަލަނީ‬ ‫އތީ ލިމިޓްވެފައި‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް މިހާރު ޮ‬

‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬

‫ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޝަހީމް‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ތިލަފުށީގައި ތަރައްގީކުރާ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ‬

‫ހދައިގެން މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް‬ ‫ގޮތްތަކެއް ޯ‬

‫އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފަށަން އުންމީދުކުރާ ކަމަށް‬

‫ބޭނުންވެ އެވެ‪ .‬އެމްޕީއެލްގެ އަމާޒަކީ ކުރިއަށް އޮތް‬

‫ޕޓްސް ލިމިޑެޓް (އެމްޕީއެލް) ގެ މެނޭޖިން‬ ‫މޯލްޑިވްސް ޯ‬

‫ކށްގެން‪ ،‬ތިލަފުށީގައި‬ ‫‪ 20‬ނުވަތަ ‪ 25‬އަހަރަށް އަމާޒު ޮ‬

‫ޑިރެކްޓަ ޝާހިދު އަލީ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ފަސޭހަ ކަމާ އެކު މުދާ އުފުލާ ބޭލޭނެ ބަނދަރެއް‬

‫އެމްޕީއެލްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬

‫ތަރައްގީކުރުން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވިޔަފާރި ބަނދަރުން މިހާރު މުދާ ބާލައި ކްލިއާ‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ‬ ‫މައްސަލަތަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދަން ވިޔަފާރި‬

‫ކުރުމަށް އެވްރެޖުކޮށް ‪ 10‬ދުވަސް ނަގަ އެވެ‪.‬‬

‫ބަނދަރުގެ ކެޕޭސިޓީ ވަރަށް އަވަހަށް އިތުރު ކުރަންޖެހޭ‬

‫ގތުގައި މި ދުވަސްވަރު މުދާ‬ ‫ވިޔަފާރިވެރިން ބުނާ ޮ‬ ‫ކްލިއާކުރުމަށް ދެހަފުތާ ވެސް ހޭދަވެ އެވެ‪ .‬މުދާ ކްލިއާ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކމާޝަލް ހާބަރުގެ ކޮންޓެއިނާ ޓާމިނަލް‬ ‫"މާލޭ ޮ‬

‫ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތިން ދުވަހަށް މަދުކުރެވިއްޖެ‬

‫ތިލަފުއްޓަށް ބަދަލުކުރުން ވިސްނުމަކީ‪ .‬މި ބަނދަރުގައި‬

‫ޔވާނެ ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން‬ ‫ނަމަ‪ ،‬ތަކެތީގެ އަގު ހެ ޮ‬

‫ގތެއް ނެތް‪ .‬ދެފަރާތުން‬ ‫ޖާގަ ބޮޑުކުރެވޭނެ އެއްވެސް ޮ‬

‫ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހިދުމަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން‬ ‫ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ކޮންޓެއިނާތައް‬ ‫ޝާހިދު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ފަސޭހަ ކަމާ އެކު އުފުލޭނެ‬

‫ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހި ގައުމަށް‬

‫އފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން‬ ‫އގަނައިޒޭޝަން ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ގތުން ޝަހީމް ކުރިން‬ ‫އޯއައިސީގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ޮ‬

‫(އޯއައިސީ) ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ އެޑްވައިޒަރަކަށް‪،‬‬

‫ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ މަގާމު އަދާކުރެއްވުމަށް ބޭރަށް‬

‫އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ކުރީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ‪.‬‬

‫އންނަ ގުޅުން ނުކެނޑޭނެ‬ ‫ވަޑައިގަތަސް ރާއްޖެއާ ޮ‬

‫މުހައްމަދު ޝަހީމް އާދިއްތަ ދުވަހު ނުކުންނަވަން‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފައްޓަވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޝަހީމް ވަނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ‬

‫"ރާއްޖެ އާއި ރައްޔިތުންނަށް އަދި އިސްލާމީ‬ ‫ކަންކަމާއި ތައުލީމީ މުއައްސަސާތަކަށް އެހީތެރިކަން‬

‫އފީހުގައި އޭނާ އިންނަވަނިކޮށް‬ ‫އޯއައިސީގެ ޮ‬

‫ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރާނަން‪ "،‬އިސްލާމިކް‬

‫ޓއެއް ފޭސްބުކްގައި ޝާއިއުކޮށް‪،‬‬ ‫ނަންގަވާފައިވާ ފޮ ޯ‬

‫މިނިސްޓަރުކަން ވެސް ކުރެއްވި ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އއައިސީގައި މަސައްކަތްކުރައްވަން ފެއްޓެވިކަން‬ ‫ޯ‬ ‫އިއުލާން ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ‬ ‫ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓަކަށް ހުންނެވި ޝަހީމް މިދިޔަ‬

‫މީގެ ‪ 49‬އަހަރު ކުރިން އުފެއްދި ޖަމިއްޔާ‪،‬‬ ‫އޯއައިސީގެ‪ ،‬އެސްޖީ އަކީ ޑރ‪ .‬ޔޫސުފް ބިން އަހުމަދު‬ ‫އަލް އުސައިމީން އެވެ‪ .‬އޭނާ މިދިޔަ މެއި މަހު ވަނީ‬ ‫ރާއްޖެ ވެސް ވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސައުދީއަށް ފުރުއްމުން ފޭސްބުކްގައި‬

‫ގާސިމް‪ ،‬ނަޝީދަށް ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލައިފި‬ ‫ފެނިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެ‬

‫ދެއްވައި އެކަމަކު ނަޝީދު ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ‬

‫ގާސިމް ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެމަނިކުފާނުގެ ވިލާ ކުންފުންޏާއި‬

‫މަޖިލީހުން ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭނެ ބޭފުޅުންގެ ޝަރުތު‬

‫ފަހަރު ކަމެއް ރަނގަޅަށް ކުރެވުނު ނަމަ އެކަމުގެ‬

‫ބޑަށް ހިތްޕުޅު‬ ‫ވާހަކަފުޅުތަކާ މެދު ވަރަށަށް ޮ‬

‫އެހެން ވިޔަފާރިތައް ވެސް މިހާރު "އެ ބަޔަކަށް‬

‫އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު އިންތިޚާބު ކުރާ ރައްޔިތުން‬ ‫އަދި އެ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީން ހޯދަން‬

‫‪ 50‬ޕަސެންޓް ހިއްސާ ވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހަމަޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާ މޭރުމެއްގައި ގާސިމް ވިދާޅުވި‬

‫ގސްވެފައިވާ" ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪ ،‬ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬އެމްޑީޕީ އަށް މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ޚިދުމަތުގައި ތިބި‬ ‫ގާސިމް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ނަޝީދު ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަފުޅުތަކަށް ޖުމްހޫރީ‬

‫ނންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވުން އެއީ‬ ‫ނުލިބޭ ނަމަ ގައުމެއް ޯ‬

‫ޕާޓީގެ ލީޑަރު‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް ގާސިމް‬

‫ވަރަށް ހައިރާންވާ ވާހަކަފުޅެއް ކަމަށް ވެސް ގާސިމް‬

‫ވާހަކަ އަޑުއަހައިގެން‪ ،‬އެންމެ މީހަކު ޖަހާހާ ބެރަކަށް‬

‫އިބްރާހިމް ރޭ ހޫނު ރައްދެއް ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޑާންސް ކުރާކަށް ނޫންކަން‪ .‬ނަށާކަށް ވެސް ނޫން‪.‬‬

‫ގައުމުގައި އެއްވެސް ތަކުލީފެއް‪ ،‬އެއްވެސް ކަހަލަ‬

‫އަދި ފާޑުފާޑު އެއްޖެހި ހިފައިގެން ގޯޅިގޯޅި އަށް‬

‫ޒިންމާއެއް އަދާކުރަން ނުޖެހޭ‪ .‬ދަރިން ލިބިފައި އެ‬

‫އޅުވާލަން‪ ،‬ވަކި ޕާޓީ އަކަށް‬ ‫"ރައްޔިތުންނަށް ޮ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ‬ ‫ޓިކެޓު ދޭނެ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައެޅުމަށް އަންނަ‬

‫މެޖޯރިޓީ ނުލިބުނިއްޔާ‪ ،‬އާދެ އެމްޑީޕީ އަށް މެޖޯރިޓީ‬

‫ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާ އެ ޕާޓީގެ ޕްރައިމަރީގައި‬

‫ނުލިބުނިއްޔާ މި ސަރުކާރެއް ނޯންނާނެއޭ‪ .‬އެވެނި ކަމެއް‬

‫"ދިވެހި ރައްޔިތުން ތިބީކީ އެންމެ މީހަކު ދައްކާ‬

‫ބިއްޖެހޭކަށް ވެސް ނޫން‪".‬‬ ‫ގާސިމް ވިދާޅުވީ‪ ،‬ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަންކަން ކުރާ‬

‫މީހުންނަށް ފާޑުކިޔުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫"ހަމަ އައިސް ކަމެއް ޖެހުނީމާ ހޯހޯ‪ ...‬ބަލަ މި‬

‫ކށްދޭން ނުޖެހޭ މީހުންނަށް‬ ‫ކުދިންގެ ކަންކަން ވެސް ޮ‬ ‫ތޯ މި ގައުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލު ކުރަން ޖެހެނީ‪"،‬‬

‫ވާދަކުރައްވާ ބޭފުޅުންގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކުގައި‬

‫ނުކުރެވޭނެއޭ‪ .‬މިވެނި ކަމެއް ނުކުރެވޭނެއޭ‪ .‬މި ދައްކަނީ‬

‫ނަމަ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އެއްބާރުލުން ނުދޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އފީސް އަދި ޖަގަހަ ހިންގާ މ‪.‬‬ ‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޮ‬

‫ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނަޝީދު ގެންދަވަނީ‬

‫ކން ވާހަކައެއްތޯ؟‪ "،‬ހިތްޕުޅު ހަމަނުޖެހިވަޑައިގެން‬ ‫ޮ‬

‫އންނާނީ ފެންނަން ކަމަށް‬ ‫އަދި އޭގެ ނަތީޖާ މިހާތަނަށް ޮ‬

‫ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ދެން ވެސް އެފަދަ ކަމެއް‬

‫"މަހުޖަނުންނޭ‪ .‬ވިޔަފާރިވެރިންނޭ‪ .‬އޭއްޗެކޭ‬

‫މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީ އަށް ނުލިބިއްޖެ‬

‫ހުންނަވައި ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬އިއްތިހާދަކުން‬ ‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ނަމަ މި ސަރުކާރުގެ ވައުދުތައް ފުއްދަން ދަތިވާނެ‬ ‫ކަމަށް ވިދާޅުވަމުންނެވެ‪ .‬އަދި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން‬

‫ވެރިކަމަށް އައި ޕާޓީތަކެއްގެ ތެރެއިން‪ ،‬ވަކި ޕާޓީ‬

‫ވިޔަފާރިކުރަން އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންނަށް ފުރުސަތު ދީގެން‬

‫އަކަށް މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް‬

‫ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު "ހުވަފެން‬

‫މީއްޗެކޭ‪ .‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ މަގުމަތީ ކުނިކަހަން‬

‫ފެނިގެން ނޫޅުއްވުމަށް" ގާސިމް އެދިވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬

‫ދރެއް ނުދަންނަ ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް‬ ‫އންނަ ތަނެއް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ފލާއެއް ކައްކަމުން ދާ މީހަކަށް ކަމެއް‬ ‫"ހިޔާލީ ޮ‬

‫ނެތް‪ ،‬ޒިންމާއެއް މަސްއޫލިޔަތެއް ނެތް މީހަކުތޯއޭ އެ‬

‫ނުވާނެ ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ނަޝީދު ގެންދަވަނީ‬

‫ބުނުމަކީ އަމިއްލަ އެދުން އިންތިހާ ދަރަޖަ އަށް‬

‫ނުކުރެވޭނެ ކަން މުޅި ދުނިޔެ ދަނޭ‪ .‬މި ދިވެހިރާއްޖޭގެ‬

‫ތަނަށް ވަންނަން ޖެހޭނީ‪ .‬މީހަކު ބުނީމަ ބަޓަނަށް އޮބާ‬

‫ވިދާޅުވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބޮޑުވުމެވެ‪ .‬އަދި ގާސިމް ވިދާޅުވީ‪ ،‬މިހާރު ހިނގަނީ‬

‫ޖޝާއި ފޯރީގައި‬ ‫ރައްޔިތުންނަށް ވެސް އެނގޭ‪ޯ "،‬‬

‫ތ އެތަނަށް ވަންނަން ޖެހޭނީ؟ ނޫން‪".‬‬ ‫މީހަކު ޯ‬

‫ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް‬

‫ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޕލިސް ކޮމިޝަނާ އަބްދުﷲ‬ ‫ކުރީގެ އެކްޓިން ޮ‬ ‫ސއިކުރެއްވުމަށް ރޭ‬ ‫ޮ‬ ‫ނަވާޒް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް‬

‫ސލިހް ވިދާޅުވާތީ އެ ކަމަށް "ސެލިއުޓް"‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫ފައިސާވެރިންނާއި މަހުޖަނުންގެ ނުފޫޒުން ގައުމު‬

‫ކިތަންމެ ރަނގަޅު ގާނޫނުއަސާސީ އަކާއި‬ ‫ގަވައިދުތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން‬

‫ބޭއްވި ހަފްލާގައި‪ ،‬ނަޝީދުގެ އެ ވާހަކަފުޅުތަކަށް ރައްދު‬

‫ކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އަދުލުވެރިކަމާ އެކު‬

‫ސަލާމަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވަމުން‬

‫ގުޅިފައި ވަނީ އެ ގައުމެއްގެ ވެރިމީހާއާ ކަމަށް ގާސިމް‬

‫ދެއްވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅުތައް‬

‫ކަންކަން ކުރައްވާހާ ހިނދަކު ރައީސްގެ އަރިހުގައި‬

‫ގެންދަވާތީ އެ އަށް ރައްދު ދެއްވަމުން‪ ،‬ރައީސް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅުތަކާ‬

‫ސާބިތުކަމާ އެކު ހުންނަވާނެ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވި‬

‫ސލިހް ވެރިކަމަށް ގެންނެވުމަށް‬ ‫ޯ‬ ‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ދރު ދަންނަ ބޭފުޅުން ވާހަކަ ދައްކަވަން‬ ‫ދެކޮޅަށް ތަން ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި އަދި އެންމެ ގިނަ‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ބޑަށް ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އުފެދެން‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހޭދަކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ‬

‫ފެށީ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވަކިން ވާދަ ކުރަން‬

‫ނަމަވެސް ގާސިމްގެ ވާހަކަފުޅުގެ އެއްވެސް‬

‫ކެރިވަޑައިގެން ހުންނަވާށޭ‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ‬

‫ކންމެ ކަމެއް ވެސް ފުއްދަން‬ ‫ގާސިމް ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫ކލިޝަން ޕާޓީތަކުން ބުނަނީ‬ ‫އެމްޑީޕީން ނިންމުމެވެ‪ޯ .‬‬

‫ހިސާބަކުން ނަޝީދުގެ ނަމެއް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫އތީ މަނިކުފާނާ‬ ‫މަނިކުފާނާ އެކުގައި‪ .‬ކޯލިޝަން ޮ‬

‫ޖެހުމުން މަހުޖަނުގެ ބޭނުން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެން‬

‫ވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހެދި އެއްބަސްވުމުގައި‬

‫އެކަމަކު އެމްޑީޕީގެ ނަން ވިދާޅުވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެކީގައި‪ .‬ވަކި މީހަކު އެހެންނޭ‪ ،‬މިހެންނޭ ދެންނެވިޔަސް‬

‫ކަމުން ޒިންމާއެއް‪ ،‬ސަބަބެއް ނެތި ކަމެއް ނުހިނގާނެ‬

‫މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވެސް އެކުގައި ވާދަ ކުރަން‬

‫އަދި ކުލަވަރު ދެއްކިޔަސް ފިކުރު ބޮޑު ނުކުރައްވާ‪"،‬‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގާސިމް ވިދާޅުވީ‪ ،‬ނަޝީދަށް ‪ 2008‬ގައި‬ ‫ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގަތުމުން ކަންކަން ކުރެއްވި ގޮތް‬

‫"މަނިކުފާނު ވަރަށް ސާބިތުކަމާ އެކު‬

‫ކލިޝަންގެ ތެރޭގައި‬ ‫ސަރުކާރު ހިންގާ ޯ‬

‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ހިތްވަރު‬

‫ނަޝީދާއި އެމްޑީޕީ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި‬

‫އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 16‬ޖެނުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬ ‫ނެތެވެ‪.‬‬

‫ޔާމީނަށް ޕީޕީއެމް ވެ ް‬ ‫ސ‬ ‫ޫދ ކޮށް ެލ ވޭކަށް ނެތް!؟‬

‫‪11‬‬

‫ހޯއްދެވި ޕީޕީއެމް މައުމޫނަށް ލިބުނަސް ހެޔޮކަމަށް‬

‫ގތަށް ހިސާބުޖެހި‬ ‫ޕީއެންސީ އުފައްދަން އެ ޮ‬ ‫ނަމަވެސް އެއީ‪ ،‬ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވި އެވެ‪ .‬ކުރިން‬ ‫ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމް ބޭނުންވާ ގޮތަށް އަމަލުކުރި‬

‫ގެންގުޅުއްވި ވިސްނުން މިހާރު އަނެއްކާވެސް ތަފާތުވީ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ އާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މަތީން‬

‫ކމިޝަން (އީސީ)ގެ "އުނދަގޫ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ގތުގައި ޕީއެންސީ އުފައްދަން ޖެހުނީ‪،‬‬ ‫ވިދާޅުވި ޮ‬

‫މާ ބޮޑުވީ" އެވެ‪ .‬ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫ކޯޓުގައި ހުރި ޕީޕީއެމްގެ މައްސަލަތައް ދިގުލައިގެން‬

‫ހުންނަވައި އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް‬

‫ގޮސް އާއްމު މެމްބަރުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލެމުންދާތީ‬

‫އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) ޕީއެންސީ އުފައްދަން‬

‫އެވެ‪ .‬ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނާކާމިޔާބީއާ އެކު އިދިކޮޅު‬

‫ހުށަހެޅުއްވުމުން ފުރަތަމަ ހުއްދައެއް ވެސް ނުދިނެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން ޕީޕީއެމަށް އޮތް‬ ‫ޕާޓީއެއްގެ ޮ‬

‫ހުއްދަ ދިނީ އަދުރޭ ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގަތުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ހުރަކަށް ވީ ވެސް އެ މައްސަލަތައް ކަމަށް އޭނާ‬

‫އންނަނީ ވެސް އެގޮތަށެވެ‪.‬‬ ‫ގާނޫނުގައި ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕީޕީއެމާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ގާނޫނީ ގޮތުންނާއި‬

‫އީސީން މިހާރު ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި‪ ،‬ޕާޓީ‬ ‫އުފެއްދުމުގެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދި‬

‫ގތުން ވެސް ޖަވާބުދާރީވާން ތައްޔާރުވަމުން‬ ‫އިދާރީ ޮ‬ ‫އަންނަ ކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން މަތީން ވިދާޅުވީ‬

‫ހުށަހެޅި ‪ 4،000‬ފޯމުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފޯމުތައް‬

‫ޕީއެންސީ އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ ޕީޕީއެމް‬

‫ކމިޝަނުން ދަނީ އެކަން‬ ‫ސައްހައެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ޮ ،‬‬

‫ކށްލުމު"ގެ ބޭނުމުގައެއް‬ ‫"ވަޔަށް‪ ،‬ނުވަތަ ނިކަމެތި ޮ‬

‫ވެސް ބަލަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ޕީއެންސީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ލަސްކުރަނީ‬

‫އެކަމަކު މަތީންގެ މި ވާހަކަ‪ ،‬ޕީޕީއެމާ ގުޅޭ ގޮތުން‬

‫ގަސްތުގައި ކަމަށް ވެސް އެ ޕާޓީގެ ބައެއް ބޭފުޅުން‬

‫އަދުރޭ ކުރިން ދައްކަވާފައި ހުރި ވާހަކަތަކާ ފުށުއަރަ‬

‫ކމިޝަންގެ ރައީސް އަހްމަދު‬ ‫ތުހުމަތުކުރެ އެވެ‪ .‬އެއީ‪ޮ ،‬‬

‫ގތުގައި ޕީޕީއެމަށް ކޮންމެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވާ ޮ‬

‫ޝަރީފް‪ ،‬ޕީއެންސީގެ އިސް ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކުރެއްވި‬

‫ގޮތެއް ވިޔަސް އެކަމުގެ ޒިންމާ މިހާރުގެ ލީޑަޝިޕުން‬

‫ހަމަލާތަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ ވެސް‬

‫ކށް‪ ،‬އާ ޕާޓީއެއް‬ ‫ދަރަންޏާ އެކު ޕީޕީއެމް ދޫ ޮ‬

‫ސިޔާސީ ކުރިމަގަކީ ޕީއެންސީ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޅެވެ‪ .‬އެކަމަށް ގާނޫނީ ހައްލެއް‬ ‫ހެދުމާ އޭނާ ދެ ޮ‬

‫"ޕީއެންސީ އުފެއްދީ ޕީޕީއެމް ދޫކޮށްލާކަށް ނޫން‪.‬‬

‫ކމިޝަނުން މިހާރު އަންނަނީ‬ ‫ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެ ޮ‬

‫ޕީޕީއެމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ހައްގުތަކާ ގުޅިފައި‬

‫ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އޮތް ޕާޓީއަކަށް ވާތީ‪ ،‬އެ މީހުންގެ ހައްގުގައި ގޮތްތަކެއް‬ ‫ހޯދީ‪ .‬އެއާ އެކު ދައްކައިދިނީ ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަޝިޕަށް‬

‫ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން މަޖުބޫރުވީ!‬

‫އާ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ގާބިލްކަން ވެސް ހުރި ކަން‪"،‬‬ ‫މަތީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޝަރީފްގެ އިންޒާރުތަކާއި އީސީގެ އަމަލުތަކުން‪،‬‬

‫ޕީއެންސީއާ މެދު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ‬

‫ޕީއެންސީ އަވަހަށް ރަޖިސްޓްރީ ވެދާނެ ކަމާ މެދު ބިރު‬

‫މެމްބަރުންގެ ބަސް މަގު ޒާތީ ކަމަށް މަތީން‬

‫ގންޖެހުންތަކާ‬ ‫އުފެދުނީ އެވެ‪ .‬އާ ޕާޓީ އުފައްދަން ހުރި ޮ‬

‫ދެކެވަޑައިގަނެ އެވެ‪ .‬މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ‬

‫އެކު ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަޝިޕަށް މަޖުބޫރުވީ އަލުން‬

‫ގޮތުގައި އޮވެ ވަކި ބަޔަކާ މެދު ވަކި ގޮތެއް ގެންގުޅުން‬

‫ޕީޕީއެމާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖަހާށެވެ‪.‬‬

‫އިންސާފުވެރި ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މެމްބަރުން އަވަސް އަރުވާލައިގެން ޕީއެންސީ އަށް‬

‫ޓިކެޓް ދިން މެމްބަރުންގެ މާޔޫސްކަން ފިލުވަނީ!‬

‫ގތަކަށް އެންގެވީ‪ ،‬ޕީޕީއެމްގެ‬ ‫ޔާމީން ކުއްލި ޮ‬ ‫ސޮއި ނުކުރެއްވުމަށެވެ‪ .‬އޭރު‪ ،‬ޕީޕީއެމް ލީޑަޝިޕްގެ‬ ‫ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއް ވަނީ ޕާޓީ ބަދަލުކުރައްވައިފަ‬

‫ގތަކުން ބަލާއިރު‪ ،‬މިއީ‪ ،‬ޕީޕީއެމަށް ނާޒުކު‬ ‫އެއް ޮ‬

‫ގތުން ޕީޕީއެމް ހިންގެވުމާ‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި އިދާރީ ޮ‬

‫ދަނޑިވަޅެކެވެ؛ ސިޔާސީ ކުރިމަގު ބައްޓަން ކުރައްވަން‬

‫ހަވާލުވެ ހުންނެވި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު‬

‫ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅުންނަށް އުއްމީދެއް ދެން‬

‫ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) ވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ‬

‫އޮތީ މަޖިލީސް އިންތިޚާބުގަ އެވެ‪ .‬ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ކެންޑިޑޭޓުންތަކެއް ނެރެން‬ ‫މެމްބަރުންގެ ޮ‬ ‫ޕީޕީއެމް އަލުން ހިންގަން ކުއްލި ކައުންސިލް‬

‫ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި މިހާރު ވަނީ ސެކްރެޓަރީ‬

‫އތީ ހުރަސްއެޅިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޭނުންވިއަސް އެކަމަށް ވެސް ޮ‬ ‫އންނަ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް‬ ‫އެޕްރީލް މަހު ޮ‬

‫ޖެނެރަލަކަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ‬

‫ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި ޕީޕީއެމް ޓިކެޓް ވެސް އޮތީ‬

‫ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަބްދުލްމަތީން ހަމަޖައްސަވައިފަ‬

‫ބަހައިފި އެވެ‪ .‬އެ ޓިކެޓް ހަވާލުކުރުމަށް ފަހު ޕީއެންސީ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާ އަކީ ވެސް ޕީއެންސީއާ އެކު ކުރިއަށް ދާން‬

‫އުފެއްދުމުން‪ ،‬އެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހަށް ނުކުންނަވާނީ‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގަތް ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬

‫ތ ނުވަތަ ޕީއެންސީގެ ޓިކެޓުގައިތޯ‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ޯ‬

‫ޔާމީންގެ އިރުޝާދާ އެކު ޕީޕީއެމް ހިންގަން އޭނާ އަށް‬

‫ވެސް ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޖެހިވަޑައިގަތީ އަލުން ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރައްވާށެވެ‪.‬‬ ‫ޕާޓީ ހިންގާނެ ބޭފުޅެއްގެ އިތުރުން ކޯޓުތަކުގައި‬ ‫ހުރި ޕީޕީއެމާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރަން‬

‫ގތުގައި އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި‬ ‫މަތީން ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ގތެއް ކަނޑައެޅޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަށް ޮ‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅުންގެ ދައްކަވާ ވާހަކަތަކާއި‬

‫ގާނޫނީ ޓީމެއް ވެސް މިހާރު ވަނީ އެކުލަވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ބަލާއިރު‪ ،‬ސިޔާސީ ގޮތުން‬ ‫އަމަލު ކުރައްވާ ޮ‬

‫ދުވަހުން ދުވަހަށް ޕާޓީގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދަން‬

‫ކުރިއަށް ދާންވީ މަގު ސާފުވާނީ‪ ،‬ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި‬

‫އތީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ޮ‬

‫އތް ޕީޕީއެމް ހިންގުމާ ގުޅޭ މައްސަލަ‬ ‫މިހާރު ޮ‬ ‫ގތަކުންނެވެ‪ .‬ޕީޕީއެމްގެ ރައީސަކީ ޔާމީން‬ ‫ނިމޭ ޮ‬

‫އެއްވެސް ދިމާލަކުން ޔަގީން ކަމެއް ނެތް‬

‫ކށްފައި އޮތް ނަމަވެސް‬ ‫ކންގްރެސްގައި ފާސް ޮ‬ ‫ކަމަށް ޮ‬ ‫އާއްމު މެމްބަރަކު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ޕާޓީގެ ހިންގުން‬

‫ޕީއެންސީ އަވަހަށް ރަޖިސްޓްރީވެ ސިޔާސީ‬ ‫ގތުގައި ހިންދެމިލެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދެއް‬ ‫ޕާޓީއެއްގެ ޮ‬ ‫އަދި ނެތެވެ‪ .‬އެއާއެކު‪ ،‬ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުރި‬

‫މައުމޫންއާ ހަވާލުކުރާށެވެ‪ .‬އެ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް‬ ‫މައުމޫން ވަނީ ތަދައްޚުލްވެވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން ޕީޕީއެމްގެ ރައީސަކަށް ޔާމީން‬

‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ބޭބޭފުޅު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން‪ :‬ޕާޓީއަށް ގާނޫނީ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވީ‬

‫މައްސަލަތައް ނިމި ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުން ޔާމީނަށް‬

‫ކށް‪ ،‬އެ ޕާޓީން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު‬ ‫އިންތިޚާބު ޮ‬

‫މި ދެ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި އުފެދުނު ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކަކާ ގުޅިގެން‪---. .‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސައިން ވަހީދު‪/‬މިހާރު‬

‫ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަމެއް ވެސް ނެތެވެ‪ .‬މި‬

‫ކންގްރެސްގެ މައްސަލަ ވެސް‬ ‫މަހު ބޭއްވި ޚާއްސަ ޮ‬

‫ގޮންޖެހުންތަކުން ޔާމީންގެ ސިޔާސީ ކުރިމަގަށް ވެސް‬

‫ކޓުގަ އެވެ‪ .‬އެ ކޮންގްރެސްގެ‬ ‫މިހާރު އޮތީ ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އތީ ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ޮ‬

‫ނިންމުންތައް ބަލައިގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އިސް ބޭފުޅުން ފެއްޓެވީ އެ ވިސްނުމުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އތް އެންމެ ފަސޭހަ އަދި‬ ‫ޕީޕީއެމުން ސަލާމަތްވާން ޮ‬ ‫ކުރު މަގަކީ ވެސް‪ ،‬އެ ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަތް ގޮތުގައި‪،‬‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ އެކު ދަރަނިވެފައި އޮތް‬

‫އާ ޕާޓީއެއް ހެދުމެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތައް‬

‫ޕާޓީއެއް މުހިއްމެއް ނޫނެވެ‪ .‬ބޭނުންވީ ސިޔާސީ‬

‫ގތުން‪ ،‬ޕާޓީ ހިންގި މީހުން ދަރަންޏަށް‬ ‫އޮންނަ ޮ‬

‫ގތެކެވެ‪ .‬ޕީޕީއެމް‬ ‫ބާރުވެރިކަން އަލުން ހޯދާނެ ޮ‬

‫ޒިންމާވާން ނުޖެހޭތީ އެވެ‪ .‬އަދި ގާނޫނީ އިމުގެ‬

‫ހިންގުން ހުއްޓާލައި ޕީޕަލްސް ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް‬

‫ގތެއް ވެސް ނެތުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ތެރެއިން ޒިންމާކުރެވޭނެ ޮ‬

‫(ޕީއެންސީ) ވުޖޫދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީގެ ރައީސް‬

‫ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނާއި ވަސީލަތްތައް އާ ޕާޓީ އަށް‬

‫އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެ ޕާޓީގެ‬

‫ބަދަލުކޮށްގެން ހިންގިއަސް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅެއް ވެސް‬

‫ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅުން މާޔޫސް ވަނީ‬

‫ކޅު ހެދުމުން‪ ،‬އެ ނިންމުންތައް ބަލައިގަތުމަށް ހައި‬ ‫ދެ ޮ‬

‫އތް އެންމެ ރަނގަޅު ހައްލަކީ‪،‬‬ ‫މި ހިސާބުންނެވެ‪ .‬ދެން ޮ‬

‫ކމިޝަންގެ މައްޗަށް އަމުރު ކުރުމުން އެ‬ ‫ކޓުން ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ހދުމުގެ ހަނގުރާމަ‪ ،‬ހުއްޓާލި‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ މިލްކުވެރިކަން ޯ‬

‫ކޮމިޝަނުން ވަނީ އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި‬

‫ހިސާބުން އަލުން ފެށުން ކަމަށް ފެނުނީ އެހެންވެ‬

‫އިސްތިއުނާފް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ވުން އެކަށީގެންވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަމިއްލަ ބޭބޭފުޅު‪ ،‬ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން‬

‫ކޓުގެ ނިންމުމުގެ މައްޗަށް ޔާމީންގެ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫ވިސްނުންފުޅު އަނެއްކާވެސް ބަދަލުވުން އެކަށީގެންވެ‬

‫އަބްދުލްގައްޔޫމް‪ ،‬ޕީޕީއެމް ހިންގުމުން ދުރުކޮށް‪،‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު މި ފެންނަނީ ކުރިން ދޫކޮށްލަން‬

‫އެމަނިކުފާނުގެ މަގާމާ ޔާމީން ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ‬

‫އުޅުއްވި ޕީޕީއެމް އަނެއްކާވެސް ހިންގަން‪ ،‬އިސް‬

‫ޝަރީއަތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައިގެންނެވެ‪ .‬އެވަރުން‬

‫ބޭފުޅުން ފޫގެޅުއްވި ތަނެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވާހަކަ‬

‫އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ‬

‫‪ 16‬ޖެނުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ތަނުގަ ކައްކަން ޖެހޭނީ ވެސް‪ .‬ކިހިނެއް ހަދާނީ؟"‬

‫‪13‬‬

‫އެކުގައި ހަފީޒާ ބުންޏެވެ‪" .‬މި މޭޒުގަ ކެއުން‬

‫އެ ލިސްޓުގައި އަހަރެން ވެސް ހިމެނުނެވެ‪ .‬އަހަރުމެން‬

‫ދންނަމެޝިން‪ .‬އެންމެންގެ ގަޑިތައް‬ ‫އންނާނީ‪ .‬އެހެރީ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކލެޖާ ވަރަށް ކައިރީގައި ހުރި‬ ‫ސައިބޯން ދިޔައީ ޮ‬

‫އަހަރެން ޖެހޭނީ އެހެން ހައްލެއް ހޯދާށެވެ‪.‬‬

‫ފތް ބަލައިލާފަ ބުނާނަން ނާސިހާގެ‬ ‫ބަހާފަ ހުންނާނީ‪ޮ .‬‬

‫ބން ފެށިތަނާ ރީމާ ވައްކަޅިން‬ ‫ތަނަކަށެވެ‪ .‬ސައި ޯ‬

‫އެއްޗެހިދޮވުން އެއީ މައްސަލައެއް ނޫނެވެ‪ .‬މެޝިނަށް‬

‫ގަޑި‪ .‬ކަންޏާ ކާއެއްޗެހި އަމިއްލައަށް ގަނެގެން އައިސް‬

‫ކށްލިއެވެ‪ .‬ވައަތްފަރާތް ބަލައިލުމަށް‬ ‫އަހަންނަށް އިޝާރާތް ޮ‬

‫ކުށްވެރިވެފަތިބޭ ބައެއް‪ "،‬އަމްޖަދު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެއްޗެހި އަޅައިފައި ދެން ދާންޖެހޭނީ މެޝިނުން އެއްޗެހި‬

‫ކައްކަންވީ‪ .‬ނޫނީ އެއްޗެހި ގަނެގެން ކޮޓަރިއަށް‬

‫އެދުނެވެ‪ .‬އަހަރެން ބަލައިލިއިރު ނުދަން ފިރިހެނަކު‬

‫"ކީއްކުރާނީ؟ ދެން ތަނެއް ކުއްޔަށްހިފާ! ނަމަނަމަ ހިލޭ‬

‫ނަގާށެވެ‪ .‬ދުވާލަކު އެއްފަހަރު އެ ކަން ކުރާކަށް ވެސް‬

‫ގެނެސްގެން ކެޔަސް މައްސަލައެއް ނެތް‪ .‬މި ގޭގެ‬

‫އަހަންނާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނެވެ‪ .‬އޭނަ‬

‫ނުހުންނާތި ދެން‪ .‬އޭރުން ތި މައްސަލަ ހައްލުވާނީ‪".‬‬

‫ނުޖެހޭނެއެވެ‪.‬‬

‫ހުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓާނީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ‬

‫ގތުން ހީވަނީ ކޮންމެވެސް މަތީ‬ ‫ހެދުންއަޅައިފައި ހުރި ޮ‬

‫ޖައުފަރު‪ .‬އަހަރެން ވެސް އުޅޭނެ‪ .‬ދެން ބޭނުންވާނެ‬

‫މަގާމެއްގެ މީހެއްހެންނެވެ‪ .‬މެދު އުމުރުގެ މީހެކެވެ‪.‬‬

‫ބުނީމެވެ‪" .‬އަހަންނަކަށް ނޭނގޭ ތަނެއް ހޯދާނެ ގޮތެއް‪.‬‬

‫ކލެޖަށް އައިސް މި ތާ ކައިރީ‬ ‫އަހަރެން ބުނީމެވެ‪ޮ " .‬‬

‫ފނު ނަންބަރު‪ .‬ފަހަރެއްގަ ކޮންމެހެން‬ ‫ނާސިހާގެ ޯ‬

‫ލައިގެންހުރި އަތްދިގު‪ ،‬ހުދު ގަމީހާއި ރަތްކުލައިގެ ޓައީ‬

‫ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް މީސްމީހުން ގާތުގަ މި ބުނަނީ‪.‬‬

‫މިހިރަ ތަންތަނުން ވެސް ކައިފާނަން‪ .‬ކުއްޔަށް ފަނަރަ‬

‫ގުޅާލަން ޖެހުނަސް ގުޅޭނީ އޭރުންތާ‪ .‬ޖައުފަރު‬

‫ބންއިންއިރު އޭނަޔާ‬ ‫އޭނަޔާ ގުޅެއެވެ‪ .‬އެކަނި ސައި ޯ‬

‫ތަންތަން ލިބޭ‪ .‬އެ މީހުން ފައިސާއެއް ނުހިފަޔޭ‪.‬‬

‫ކށް ވެސް އަހަންނަށް ހަމަޖެއްސޭނެ‪ .‬ތި‬ ‫ދީފަ މާ ރީތި ޮ‬

‫ނަންބަރަށް ނާސިހާގެ ނަންބަރު ފޮނުވާލާފަ ބާއްވާ‪".‬‬

‫ކޓެއް އަޅުވައިލައިފައި‬ ‫ޖެހިގެން ހުރި ގޮނޑީގައި ޯ‬

‫އަހަރެން ބުނަމޭ ފައިސާ އެބަހުއްޓޭ! ކުއްޔަށޭ ހުންނަން‬

‫ތަން ހޯދާ‪".‬‬

‫އަހަރެން ވިސްނައިލީމެވެ‪ .‬ކެއްކުމުގެ މައްސަލައަށް‬ ‫"އަހަރުމެން ނޫނީ ނުތިބޭނެ ކުށެއް ނެތި‬

‫"މަ ވެސް ބޭނުމީ ތިހެނޭ ހަދަން‪ "،‬އަހަރެން‬

‫ބޭނުމީ ވެސް‪ .‬ހައްތާ ވެސް މުއްދަތު ކިހާ ކުރުހޭ‪،‬‬

‫"ކެއުން ހަމަޖައްސަފާނަން އެހެން ތާކުން ވެސް‪"،‬‬

‫ފނުވައިލީމެވެ‪ .‬ހަފީޒާ ބުނީ‬ ‫އަހަރެންގެ ނަންބަރު ޮ‬

‫ތުނި މަތިމަހާއި ތުނބުޅީގެ ސަބަބުން އެ މޫނުގައި‬

‫އެކަނި ނޫންހޭ ހުންނަނީ‪ ،‬ގޭގަ އުޅޭ ވަގުތުކޮޅު ވެސް‬

‫އެއީ ފަސްވަނަ ތަނެވެ‪ .‬އެހާ އަވަހަށް ތަނެއް‬

‫ތެދެކެވެ‪ .‬ފަހަރެއްގައި އަހަންނަށް ގުޅާލަންޖެހޭ ކަހަލަ‬

‫ގތެއް ހުއްޓެވެ‪ .‬އަހަރެން އަވަހަށް މޫނު‬ ‫ހިތްގައިމު ޮ‬

‫ކިހާ ކުޑަހޭ ކިޔާފަ ލާރީގަ ނުހިފަނީއޭ‪ .‬އަނެއްކާ ވެސް‬

‫ހަމަޖެހޭނެކަމަކަށް އަހަރެން ހިއެއްނުކުރަމެވެ‪ .‬ވަގުތުން‬

‫ހާލަތެއް އަތުވެދާނެއެވެ‪ .‬އަހަރެން ހިތަށްއެރިއެވެ‪ .‬އެންމެ‬

‫އަނބުރައިލީމެވެ‪.‬‬

‫މި ބަލަނީ ކޮޓަރިއެއް ލިބޭތޯ‪".‬‬

‫ފށްޓަށް އެއްޗެހި އަޅައިލައިގެން ފެރީއަށް އެރީމެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ފަހުން އަހަރެން ބޭނުންވި ކަހަލަ ތަނެއް ލިބުނީއެވެ‪.‬‬

‫"އާނ ބަލާބަލަ! ވަރިހަމައޭ މިކޮޅުން‬

‫އެ ދުވަހުން އެ ދުވަހަށް ތަން ހަމަޖެހުނެވެ‪.‬‬

‫ފނު ނަންބަރު ދިނުމުން އެ ނަންބަރަށް‬ ‫ޖައުފަރުގެ ޯ‬

‫އޮތެވެ‪ .‬ޖެލް ލައިފައި ހުރި ފަން އިސްތަށިގަނޑެކެވެ‪.‬‬

‫ގެއިން އަހަރެން ނުކުންނަން ޖެހުނު އަސްލު‬

‫ތަން ރީއްޗެވެ‪ .‬ކުލި ގަބޫލުކުރެއެވެ‪ .‬އެއްވެސް ފިކުރެއް‪،‬‬

‫ފނުވަން ޖެހުނަސް‪ "،‬އަމްޖަދު‬ ‫އިތުރަށް ފައިސާ ޮ‬

‫ސަބަބު ޒާހިރާއަކަށް ކިޔައެއްނުދެމެވެ‪ .‬ފެރީގައި‬

‫ކޓަރިއަށް ވަދެފައި ހަމަޖެހިލީމެވެ‪.‬‬ ‫ހާސްކަމެއް ނެތެވެ‪ޮ .‬‬

‫ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ބުންޏެވެ‪" .‬އަހަރުމެންނަކީ ހަލާލު‬

‫ދެކޮޅަށް ދަތުރުކުރަން ޖެހުން ބަހަނާއަކަށް ހަދައިފައި‬

‫ގދަޑިއާއި‪ ،‬އަޅައިފައިވާ ފޮތިގަނޑާއި‪،‬‬ ‫އެނދުގެ ޮ‬

‫މަސައްކަތްކޮށްގެން ދިރިއުޅޭ މީހުންނޭ‪ .‬ލާރި ނެތިގެނެއް‬

‫ނިންމައިލީއެވެ‪.‬‬

‫ބާލީހުގެ އުރަ ވެސް ސާފުތާހިރެވެ‪ .‬ހިރަފުހެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ނޫޅެމޭ‪ .‬ވަކިން އުޅެވޭ ގޮތަށް ހުރި ތަނެއް ކުއްޔަށްހިފާ‪.‬‬

‫ބުނީމެވެ‪.‬‬ ‫"ކީއްތަވީ؟" ރީމާ ހިނިތުންވެފައި ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"ހަޑި؟"‬ ‫"ރީމް!" އަހަރެން ބުނީމެވެ‪" .‬އަހަރެން އުޅެނީ‬

‫ދންނާކަށް ނުޖެހެއެވެ‪ .‬ފާޚާނާ ބަލައިލިއިރު އެ ތަން‬ ‫ޮ‬

‫މީހަކާ އިނދެގެންނޭ! ތިން ކުދިން އެބަތިބި‪.‬‬

‫އޭރުން އެ ތަނުގަ ނާސިހާ އެކަންޏެއްނު އުޅޭނީ‪.‬‬

‫މާލޭގައެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ އިންތިޒާރުގައި ފާޒިރާއާއި‬

‫ވެސް އަހަރެން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހެއެވެ‪ .‬އަމްޖަދަށް‬

‫ހަނދާންނެތުނީ؟"‬

‫އެއްވެސް ކަމަކަށް ދައްޗެއް ނުވާނެއްނު‪".‬‬

‫ސަނާ ތިއްބެވެ‪ .‬ހުންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގެއަށް އައީ‬

‫ގުޅައިފައި ވަރަށް އުފަލާއެކު ހުރިހައި ވާހަކައެއް‬

‫ތިން މީހުން އެކުގައެވެ‪ .‬އަރަން ޖެހުނީ ތިންވަނަ‬

‫ކިޔައިދިނީމެވެ‪.‬‬

‫ހުރިހާ ވެސް މައްސަލައަކީ އަހަރެން މާލެއަށް‬

‫ރޭގަނޑު އަށްގަޑި ބައިވިއިރު އަހަރެން ހުރީ‬

‫"ރީމް ކުރާ ކަންތައް‪ ".‬އަހަރެން މަޑުމަޑުން‬

‫ފަސްވަނަ ގޭގެ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ‪ .‬އަހަރެން‬

‫ރީމާ ހީނގަތެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ ފިރިއެއް ހުންނަކަމާއި‬ ‫ކުދިން ތިބި އަދަދު ރީމާއަށް އެނގޭނެއެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ރީމާއަކީ އެ ކަހަލަ ލާނެތް ސަމާސާކުރާ ކުއްޖެކެވެ‪.‬‬

‫ގސް ރައްޓެހިންނާއި‪،‬‬ ‫ނުފަރިތަކަމެވެ‪ .‬ކޮލެޖަށް ޮ‬

‫ކށް ހަދައިފައިވާ ތަނެކެވެ‪.‬‬ ‫ފަންގިފިލައަށެވެ‪ .‬އެއީ ރީތި ޮ‬

‫ރައްޓެހިންގެ ރައްޓެހިންނާ ވެސް ވާހަކަދެއްކީމެވެ‪.‬‬

‫ބޑު އެޕާޓުމަންޓެކެވެ‪ .‬ހަތަރު ކޮޓަރި ހުއްޓެވެ‪ .‬އެއް‬ ‫ޮ‬

‫ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ނެތެވެ‪ .‬ކުރާ ކަންކަމަށް‬

‫ރީމާގެ ކަޅިރަވަ ތޫނުވެފައި‪ ،‬ލޮލުގައި އަޅައިގަންނަ‬

‫ކންމެ ކުއްޖަކީ ވެސް މާލޭގައި އުޅޭ ރަށު މީހެއް‬ ‫ޮ‬

‫ކޮޓަރީގައި ހަފީޒާއާއި ޖައުފަރެވެ‪ .‬އަނެއް ކޮޓަރީގައި‬

‫ލއަޅާނެ ބަޔަކު ނެތެވެ‪ .‬ގަޑިޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރެއް‬ ‫ޯ‬

‫ގޮތެއް ހުންނާތީ އޭގެ ފައިދާ އޭނަ ނަގައެވެ‪ .‬ފިރިހެނުން‬

‫ގާތުގައި ހުންނަ ކުއްޖެކެވެ‪ .‬ކައިބޮއިހަދަނީ ގޭގެ‬

‫ކޓަރިން އެއް ކޮޓަރި‬ ‫ސަނާއެވެ‪ .‬ދެން ބާކީ ހުރި ދެ ޮ‬

‫ވެސް ނެތެވެ‪ .‬އެ ގެއިން ނުކުމެފައި މަގުގެ ދެކޮޅު‬

‫ފތް ހުޅުވާކަށް އަހަރެން‬ ‫ޖާދޫގައި ޖައްސައެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ކޓަރިއެއް ހިފައިގެންއުޅޭ‬ ‫މީހުންނާ އެކުގައެވެ‪ .‬ވަކިން ޮ‬

‫ކޓަރީގައި ވެސް ބަޔަކު އުޅޭހެން‬ ‫އަހަންނަށެވެ‪ .‬އަނެއް ޮ‬

‫ބަލައިލީމެވެ‪ .‬އަމާން މަގެކެވެ‪ .‬ހިނގައިފައިދާ ދެތިން‬

‫ބޭނުމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އަހަރެންނަކީ ކާކުކަމާއި‪ ،‬މާލެއަށް‬

‫މީހަކު ނެތެވެ‪ .‬މާލޭގެ ކުލީ ތަންތަނާ ބެހޭ އެއްވެސް‬

‫ކޓަރި ހުރީ ދިއްލައިފައެވެ‪ .‬ގެއިން‬ ‫ހީވިއެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫މީހެއް ފިޔަވައި އެހެން މީހަކު ނެތެވެ‪ .‬ކޮލެޖާ ދިމާއަށް‬

‫އަހަރެން އައި މަގުސަދު އަބަދުވެސް އަހަރެން‬

‫މައުލޫމާތެއް އެނގޭ މީހަކު ވެސް ނެތެވެ‪ .‬ފާޒިރާ ވެސް‬

‫އަހަރުމެންނަށް މަރުހަބާކިއީ ޖައުފަރެވެ‪ .‬ދެބައިއުމުރުގެ‬

‫ހިނގައިގަތީމެވެ‪ .‬ކުއްލިއަކަށް އަހަންނަށް އެހެން ކަހަލަ‬

‫ހަނދާންބަހައްޓަމެވެ‪.‬‬

‫ކލެޖު ނިންމައިފައި‬ ‫ވަރަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނެވެ‪ޮ .‬‬

‫ކޅުން ދިގު‪ ،‬ކަސްރަތީ ނޫން‬ ‫ފިރިހެނެކެވެ‪ .‬އިސް ޮ‬

‫އިހުސާސެއް ކުރެވުނެވެ‪ .‬އެއީ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް‬

‫ކޮލެޖު ނިންމައިފައި ގެއަށް އައި މަގުމަތީގައި‪ ،‬ގެޔާ‬

‫ކށް ފާޒިރާއަށް ރައްޓެއްސަކު‬ ‫އަހަރުމެން ނުކުންނަނި ޮ‬

‫ބލުގެ އިސްތަށިކޮޅު މަދު‪ ،‬ބަރު‬ ‫ހަށިގަނޑެކެވެ‪ޮ .‬‬

‫ކުރެވުނު ކަހަލަ އިހުސާސެއް ނޫނެވެ‪ .‬އަހަންނަށް‬

‫ވަރަށް ކައިރީގައި ހުރި ފިހާރައެއް ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ‪.‬‬

‫ގުޅިއެވެ‪ .‬ތަނެއް ހަމަޖެހުނެވެ‪.‬‬

‫އަޑެއްގެ ވެރިޔެކެވެ‪ .‬އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ގޭގެ‬

‫ހީވަނީ ކޮންމެވެސް މީހަކު އަހަންނަށް ފާރަލާހެންނެވެ‪.‬‬

‫އެއީ އާންމު ސާމާނު ވިއްކާ ފިހާރައެކެވެ‪ .‬އަހަރެން‬

‫ވެރިމީހާއަކީ އެއީއެވެ‪ .‬ޖައުފަރާ ފުރަތަމަ ހަތަރުކަޅި‬

‫ބޑުވުމުން އަހަރެން ފަހަތް‬ ‫އެ ޝައްކު އިންތިހާއަށް ޮ‬

‫އެ ފިހާރަޔަށް ވަނީމެވެ‪ .‬ބޭނުންވާ ކުދިކުދި ސާމާނު‬

‫ހަމަވި ވަގުތު ވެސް ޖައުފަރުގެ ބެލުމާ މެދު އަހަރެންގެ‬

‫ބަލައިލީމެވެ‪ .‬މަގުގައި މީހުން އުޅެއެވެ‪ .‬އެކަކު ވެސް‬

‫ގަނެލުމަށް ޓަކައެވެ‪ .‬އަހަންނަށް ބޭނުންޖެހޭ ކަހަލަ‬

‫އކޭވެއްޖެ! އަނެއްކާ ވެސް‪ "،‬ފޯނުން‬ ‫"ތަނެއް ޯ‬ ‫ވާހަކަދައްކައި ނިންމައިފައި ފާޒިރާ ބުންޏެވެ‪" .‬ހަމަ މި‬ ‫ތަނަށް ކިޔަވަން އައިސްއުޅޭ ކުއްޖަކު އެބައުޅޭ ފަނަރަ‬

‫ފރުވިފައިވާ ނިޔަތެއް‬ ‫ހިތުގައި ޝައްކުއުފެދުނެވެ‪ޮ .‬‬

‫އަހަންނާ ދިމާއަކަށް ނުބަލައެވެ‪ .‬އަހަރެން ދަންނަ‬

‫ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި އެ ތަނުގައި ހުއްޓެވެ‪ .‬ސޭޓަކަށް‬

‫ކޓަރިއެއް ހިފައިގެން‪ .‬އިއްޔެ އަހަރުމެންނާ‬ ‫ސަތޭކައަށް ޮ‬

‫އތްހެން ހީވިއެވެ‪ .‬އެހެނަސް އެއީ ހީއެކެވެ‪.‬‬ ‫އޭނަގެ ޮ‬

‫ކލެޖާ ހަމައަށް ދިޔައިރު‬ ‫އެއްވެސް މޫނެއް ނެތެވެ‪ޮ .‬‬

‫އިނީ ޒުވާން އުމުރުގެ އަންހެންކުއްޖެކެވެ‪ .‬އޭނަގެ‬

‫ކށް އުޅުނެއްނު ސަނާއެއް‪ .‬އޭނަ‪ .‬އޭނަ ބުނީ އެ‬ ‫އެއް ޮ‬

‫ޖައުފަރުގެ އަނބިމީހާއަކީ ހަފީޒާއެވެ‪ .‬އަހަންނަކީ‬

‫ވެސް މީހެއްގެ އުނދަގުލެއް އަހަންނަކަށް ނުވެއެވެ‪.‬‬

‫ފުރިހަމަ ނަމެއް އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ‪ .‬ނަމަކަށް‬

‫ނ ހަމަ އެ އަގަށް ކުއްޔަށްދޭ ކޮޓަރި‪.‬‬ ‫ގޭގެ ހުރެދާ ޯ‬

‫ކޅެއްހުންނަ މީހެކެވެ‪ .‬ހަފީޒާ އަރަނީ‬ ‫އާދައިގެ އިސް ޮ‬

‫ހަމަ އެހެންމެ‪ ،‬ހިތުގައި އުފެދުނު ވަހުމު ފިލައިގެނެއް‬

‫ބުނީ ސަތޫއެވެ‪ .‬ސަތޫ ވަރަށް ވާހަކަދައްކައެވެ‪.‬‬

‫ވަރަށް ސަޅި ތަނެކޯ‪ .‬އޯކޭ ދޭންވީތަ؟"‬ ‫އަހަރެން އެއްބަސްވީމެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ތަނުގައި‬ ‫ވެސް ކުޑަކުޑަ އެހެން މައްސަލައެއް އޮތެވެ‪.‬‬

‫އަހަރެންގެ ކޮނޑާ ހަމައަށެވެ‪ .‬އަނަރޫފަކަމުގެ އިތުރަށް‬

‫ކލެއް ނަޔަސް އިރުއިރުކޮޅާ ފޯނަށް‬ ‫ނުދިޔައެވެ‪ޯ .‬‬

‫އާދަޔާޚިލާފަށް ރައްޓެއްސެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހަތުގައި ސިއްރެއް‬

‫ގތުން ހަފީޒާއަކީ ބަލިމީހެއްކަން އެނގޭވަރު‬ ‫ހެލިފެލިވާ ޮ‬

‫ކލެއް އައީކީ ވެސް‬ ‫ބަލައިލެވެއެވެ‪ .‬އެކަމަކު ނުދަންނަ ޯ‬

‫އތްކަމަކަށް އަހަރެން ހިއެއްނުކުރަމެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ވެއެވެ‪ .‬އެކަމަކު ހިނިތުންވެލައިފައި ނޫނީ އެންމެ‬

‫ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ދންނަން ޖެހެނީ ގޭގެ މީހުން‬ ‫"އެކަމަކު އެއްޗެހި ޮ‬

‫ބަހެއް ވެސް ހަފީޒާ ނުބުނެއެވެ‪ .‬އަހަރުމެންނަކީ އަލަށް‬

‫އެ ދުވަހަކީ ރީމާގެ އުފަންދުވަހެވެ‪ .‬ރީމާއަކީ‪،‬‬

‫ދންނަ މެޝިނުން‪ "،‬ފާޒިރާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް އެއްޗެހި ޮ‬

‫ފެނުނު ބައެއްހެން ފަހަރެއްގައި ވެސް އިހުސާސްވިޔަކަ‬

‫މާލޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ އަތްމަތި ތަނަވަސް ކުއްޖެކެވެ‪.‬‬

‫ދންނަ ދުވަސްދުވަސް ބަލައިގެން އެ‬ ‫"އެ މީހުން ނު ޮ‬

‫ނުދެއެވެ‪.‬‬

‫ކިލާސް ނިންމައިފައި ގާތް ރައްޓެހިންނަށް ސައިދޭން‬

‫ދުވަހަކަށް ސެޓުކުރަން ޖެހޭނީ‪ .‬ގޭގެ މީހުން ކައްކާ‬

‫ފށި ވައްދާ އެތެރެއަށް‪ "،‬އޯގާތެރިކަމާ‬ ‫"އަވަހަށް ޮ‬

‫ރީމާ ބޭނުންވިއެވެ‪ .‬ޖުމުލަ ފަސް އަންހެންކުދިންނެވެ‪.‬‬

‫"އަހަރެން މިރޭ ވަރަށް ފްރީ!" ސަތޫ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކފީއަކަށް ދަމާ!"‬ ‫"ހިނގާ ޮ‬ ‫ނުނިމޭ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 16‬ޖެނުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫"ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރު" އަފްޣާންގައި ކިޔަނީ ލަވަ‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އެވެ‪ .‬ޓްވިޓާގައި ގިނަ ބަޔަކު‪ ،‬ޖަސްޓިން އާއި‬

‫އޑިޝަނަށް ފަހު ހޮވި ‪ 12‬ބައިވެރިންނާ އެކު ކުރެވުނު‬ ‫ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬ހަމަ އަސްލު ވެސް ދެ‬ ‫މަފުތޫންގެ ފޮޓޯ ކޮލާޖް ޮ‬

‫މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މީހުން ވަރަށް ވައްތަރު ކަމަށް ބުނެ ޝުއޫރު ފާޅު‬ ‫ބޑުވަޒީރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯއާ ވައްތަރު‬ ‫ކެނެޑާގެ ޮ‬ ‫މީހަކު އަފްޣާނިސްތާނުން ފެނިގެން އޭނާ އަށް އެތައް‬ ‫ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރައްޔިތުންނަށް ހިދުމަތް ކުރެއްވުމުގައި ސިޔާސީ‬

‫ކުރަނީ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުއްލިއަކަށް މި ލިބުނު ސަމާލުކަމާ އެކު އޭނާ‬

‫ނުލިބޭ ވަރުގެ ސަމާލުކަމެއް ލިބުނީ އަފްޣާނުގައި‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދާ އެންމެ މަގުބޫލު ޓީވީ ރިއަލިޓީ ލަވަ‬

‫ބޑުވަޒީރު ފެންނަނީ‪ .‬ދެން‬ ‫އަހަންނަށް އަހަރެންގެ ޮ‬ ‫ކޮންމެ ފަހަރު ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯއާ ގުޅުވާފައި‬

‫ޖކް ޖަހައި ކޮމެންޓް‬ ‫އެ ދެ މީހުން ވައްތަރުކަމުން ޯ‬

‫ބޑަށް ވެސް ގިނަވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާ އިން އޭނަގެ‬ ‫ޯ‬ ‫ބުނަން ފެށި ފަހުން‬

‫އެހެންވެ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި‬ ‫ޯ‬ ‫ގައިސް ބުނި ގޮތުގައި‬

‫ޓއެއް ވެސް އަލަށް ފެނުނީ‪ "،‬އޭއެފްޕީ އަށް މަފުތޫން‬ ‫ފޮ ޯ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސަމާލުކަން ހުއްޓުމަކީ ބޮޑު‬

‫‪ 50‬ޕަސަންޓް ވޯޓާއި ޖަޖުންގެ ‪ 50‬ޕަސަންޓް ވޯޓްގެ‬

‫އުފަލެކެވެ‪.‬‬

‫ނަތީޖާ އަށް ބުރަވެ ކުރިއަށްދާ ޝޯއެކެވެ‪.‬‬

‫ޝޯ "އަފްޣާން ސްޓާ" ގައި ވާދަކުރަން ފެށުމާ އެކުގަ‬

‫ނަމަ އޭގެ ‪ 50‬ޕަސެންޓް ހިއްސާއަކީ ކެނެޑާގެ‬

‫ކށް‪ ،‬މަފުތޫން ޖަސްޓިންއާ‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ޖަޖަކު ތަކުރާރު ޮ‬

‫ބޮޑުވަޒީރެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ އެހާ ވަރުގަދަ ޝަހުސިއްޔަތަކާ‬

‫އުންމީދު ވެސް ކުރަން އޭނަ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރާނެ‬

‫ވައްތަރު ކަމަށް ބުނާ ނަމަ އެކަމުން އޭނާ އޮތް ފައިދާ‬

‫ވައްތަރު ކަމަށް ބުނަން ފެށުމުގެ ނަތީޖާއަކީ މުބާރާތް‬

‫އޭނާއާ ގުޅުވައިގެން ވާހަކަ ދައްކާތީ ބުރަކޮށް‬

‫ކަމަށް‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪" .‬އޭނަގެ ވާހަކަ ނުދައްކާ‬

‫މި ފަހަރު ފެންނަން ވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކާމިޔާބު ކުރަން ވެސް އިތުރު ހިތްވަރެއް މަފުތޫނަށް‬

‫މަސައްކަތް ކުރަން އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބުމެވެ‪.‬‬

‫މީހަކާ މިހާރަކު ދިމަލެއް ނުވޭ‪".‬‬

‫ލިބުމެވެ‪.‬‬

‫"ވަރަށް ވެސް ހުނަރުވެރި އޭނަ‪ .‬އަހަރެން‬

‫ގތުގައި އޭނާގެ އަޒުމަކީ ކަށިން‬ ‫މަފުތޫން ބުނި ޮ‬

‫ލލުގައި ވެސް އޭނާ އަޅައިގަނެ‪،‬‬ ‫އެތައް ބައެއްގެ ޮ‬

‫ކެނެޑާގެ މިއުޒިޝަން ގައިސް އުލްފަތު ބީބީސީ‬

‫ރފީ ހިފައިގެން އުފަން‬ ‫ހިތްވަރު ނެރެގެން މުބާރާތުގެ ޓް ޮ‬

‫ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް މަފުތޫންގެ ވާހަކަ ދެކެވެނީ‬

‫އަށް ބުނީ މަފުތޫންގެ އޭނާގެ ސަމާލުކަން ހޯދީ‬

‫އަވަށަށް ދިއުމެވެ‪ .‬އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާ އަށް‬

‫ކށް ދިނުމުގެ ގޮތުން‬ ‫ރައްކާތެރިކަމެއް ފޯރު ޮ‬ ‫ފިންގަޕްރިންޓް ނުވަތަ އިނގިލީގެ ނިޝާނުން‬ ‫ބޭނުންކުރެވޭ ފީޗާއެއް އެ އެޕަށް ތައާރަފުކުރަން‬ ‫ޕޓްތައް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރި ޯ‬

‫ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުން މިކަމަށް އަވަހަށް‬

‫ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އެއްޗަކަށްވުމެވެ‪ .‬މާނައަކީ މި‬ ‫ބްރޭންޑްގެ އެއްވެސް އުފެއްދުމެއް ތައްޔާރުކުރަން‬

‫ތައާރަފުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫"ކްލީން ބިއުޓީ" ގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހަކަށް‪ ".‬މަފުތޫން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފނުތަކަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އާ ފީޗާ‬ ‫އެންޑްރޮއިޑް ޯ‬

‫ބެހޭ ތަފުސީލެއް އަދި ނުދިނަސް‪ ،‬އެ ކުންފުނިން‬

‫ކށް ތައާރަފު ކުރާނެ ސީދާ ތާރީހެއް ސާފު‬ ‫ރަސްމީ ޮ‬

‫ގތުގައި ވަޓްސްއެޕަށް‬ ‫ދި އިންޑެޕެންޑެންޓަށް ބުނި ޮ‬

‫އތް ދެތިން މަހުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ނުވިޔަސް ކުރިއަށް ޮ‬

‫ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންވާ ކަހަލަ އާ ފީޗާތައް އަންނަން‬

‫ފިންގްޕްރިންޓް ފީޗާ ވަޓްސްއެޕަށް އަންނާނެ ކަމަށް‬

‫އެބަހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫އ އިން ބުނި ގޮތުގައި "މިލްކް‬ ‫މިލްކް ސްޓޯޑި ޯ‬

‫ތފިތަކެއް‬ ‫މާ އަގުބޮޑު މޮންކްލާ ބްރޭންގެ ބީނީ ޮ‬

‫މޮންކްލާ ތޮފި އަޅުވާފައި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ނުފޮނުވަން‬

‫ސިޓީގައިވެ އެވެ‪" .‬އެހެންވީމާ މިކަމަށް ބެލެނިވެރިންގެ‬

‫ފކަސް ގެއްލޭ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫ކިޔެވުމަށް ވެސް ޯ‬

‫ގސް‪ ،‬އެ އެއްޗެހި ގެއްލޭތީ‪ ،‬ވަކި‬ ‫އަޅައިގެން ސްކޫލަށް ޮ‬

‫އިލްތިމާސް ކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްދޭންވީ ކަމަކީ އެ ތޮފި‬ ‫އެހީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުން‪ޮ .‬‬

‫ފާހަގަކުރެވިފައި ވަނީ‪ "،‬ސިޓީގައި ބުންޏެވެ‪" .‬އެހެންވެ‬

‫ތފި އަޅައިގެން ސްކޫލަށް‬ ‫އުމުރުފަރައެއްގެ ދަރިވަރުން އެ ޮ‬ ‫ނުދިއުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ލންގް އައިލެންޑްގައި ހިންގާ ގްރޭޓް‬ ‫ނިއު ޔޯކްގެ ޯ‬

‫ފިނިން ސަލާމަތްވުމަށް ވެސް އާންމުކޮށް އަޅާ މޮންކްލާ‬ ‫ތފީގެ އެވްރެޖް އަގަކީ ‪ 350‬ޑޮލަރެވެ‪.‬‬ ‫ޕޮމް ޕޮމް ޮ‬ ‫"އަހަރެމެން ގަބޫލު ކުރަން ފުރާވަރު ކުދިންގެ މެދުގައި‬

‫އަޅުވާފައި ކުދިން ސްކޫލަށް ނުފޮނުވުން‪".‬‬ ‫ކށްފައިވާ ގޮތުގައި ގިނަ ކުދިން‬ ‫ސިޓީގައި ފާހަގަ ޮ‬ ‫ތފި ބޭއްވޭ ތަން ނޭނގިގެން‪،‬‬ ‫އަޅައިގެން އަންނަ އަގުބޮޑު ޮ‬

‫ނެކް ނޯތު މިޑްލްސް ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ އުމުރުން ‪13-11‬‬

‫ބޑުކަން‪ .‬އެކަމަކު ވާ ގޮތަކީ‬ ‫ލބިކުރުން ވެސް ޮ‬ ‫ފެޝަނަށް ޯ‬

‫އެ ހޯދަން ގިނަ ވަގުތުތައް ދުއްވައިލަން ޖެހި‪ ،‬ކިޔެވުމަށް‬

‫އަހަރާ ދެމެދުގެ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ސްކޫލްގެ‬

‫ތފި ގެއްލުމާއި އެ ބޭއްވޭ‬ ‫ގިނަ ކުދިން އަޅައިގެން އަންނަ ޮ‬

‫ދެވޭ ވަގުތަށް ވެސް ބުރޫ އަރަ އެވެ‪.‬‬

‫އަންނަނީ ހީނުކުރާ ވަރުގެ ތަރުހީބެއް ލިބެމުންނެވެ‪.‬‬ ‫"މިއީ ހަގީގަތުގައި ޖަނަވާރުންނާއި އެ ނޫން‬ ‫ވެސް ދިރޭ ސޫފާސޫފިތަކުގެ ހިމާޔަތުގައި ވެސް ކުރެވޭ‬

‫އެހެން މޭކަޕް ސާމާނުތައް އުފައްދަން ތައްޔާރު ކުރަން‬

‫ރޑަކްޓްތަކުގެ‬ ‫އޭނާ ބުންޏެވެ‪" .‬އަހަރެމެންގެ ޕް ޮ‬

‫ބޭނުން ކުރާ މާމުއި އާއި ބީސްވެކްސް އަދި ޖެލެޓިން‬

‫ބޑަވަމުން އައުމަކީ ވީޖަން ޕްރެންޑްލީ‬ ‫ތަރުހީބު ޮ‬

‫ކށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ‬ ‫ފަދަ މާއްދާއެއް ބޭނުން ނު ޮ‬

‫އުފެއްދުންތަކަށް މިހާރު ދުނިޔެ ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯ‬

‫ކަލެކްޝަނެކެވެ‪.‬‬

‫ހުޅުވެމުން އަންނަކަން ވެސް ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް‪".‬‬

‫ދަރިވަރުން އަގުބޮޑު ތޮފި ނާޅަން އިލްތިމާސެއް‬ ‫އެމެރިކާގެ ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންތަކެއް‬

‫ގތުގައި އެ މީހުންގެ ބްރޭންޑަށް މިހާރު‬ ‫ރަސީ ބުނި ޮ‬

‫ކށް ބާޒާރުން ލިބެން ހުރި‬ ‫މޭކަޕް" އަކީ އާންމު ޮ‬

‫މިހާރު ‪ 1.5‬ބިލިއަން މީހުން ބޭނުންކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ފނުވި ސިޓީއެއްގައި ބުނީ އިޓަލީގެ އަގުބޮޑު‬ ‫މެނޭޖްމަންޓުން ޮ‬

‫"މިލްކް މޭކަޕް" އެއް މޭސްތިރިޔާ ރޮބަޓްސް‬

‫ގތުގައި އަހަރެމެން ދެކެނީ‪"،‬‬ ‫މަސައްކަތުގެ ބައެއްގެ ޮ‬

‫މީގެ ‪ 10‬އަހަރު ކުރިން ވުޖޫދަށް އައި ވަޓްސް‪،‬‬

‫ތަން ނޭނގިގެން ވެސް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ގިނަކަން‪"،‬‬

‫މި ބްރޭންޑަށް ހާއްސަ ޔޫޓިއުބް ޓިއުޓޯރިއަލްއެއް‬ ‫ވެސް ކަސްޓަމަރުންގެ ފަސޭހަކައަކަށް ވަނީ‬

‫ގތުން އާ ފީޗާ މާ ލަހެއް ނުވެ‪،‬‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬

‫އިތުރު ކުރާ އާ ފީޗާ ފުރަތަމަ ހާއްސަވެގެން ދާނީ‬

‫މި ފީޗާގެ ސަބަބުން އެހެން މީހަކަށް ވަޓްސްއެޕް‬

‫ބްރޭންޑެވެ‪.‬‬

‫އިވެންޓެއް ބާއްވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ތައްޔާރު ވާންވީ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްލަން ލިބޭނެ އެވެ‪ .‬ފޭސްބުކުން މިކަމާ‬ ‫ތަޖުރިބާ ޮ‬

‫ބެލެވެ އެވެ‪.‬‬

‫އއެއް ކަމަށްވާ މިލްކަށް ނިސްބަތްވާ‬ ‫ފޮޓޯގްރަފީ ސްޓޫޑި ޯ‬

‫އެހެންވެ "މިލްކް މޭކަޕް" ސިފަކޮށްފައި ވަނީ‬

‫ބޑުވަޒީރާ ބައްދަލު ކުރެވޭނެ‬ ‫ކުރެވެނީ ކެނެޑާގެ ޮ‬

‫އޭގެ ކުރިން މި މަހުގެ ‪ 26‬އާއި ‪ 27‬ވަނަ ދުވަހު‬ ‫ކވެންޓް ގާޑަންގައި ހާއްސަ ޕޮޕް‪-‬އަޕް‬ ‫ލަންޑަނުގެ ޮ‬

‫މި ފީޗާ އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނީ ސެޓިން އަށް ގޮސް‪،‬‬ ‫"ފިންގަޕްރިންޓް" ސިލެކްޓް ކުރުމުންނެވެ‪ .‬އެހެންވީމާ‬

‫ބުނި ގޮތުގައި ފޭސްބުކްގެ ދަށުން ހިންގާ ވަޓްސްއެޕަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ތައާރަފުކުރަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރަސްމީ ޮ‬

‫މެސެޖްތައް ބެލުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އތެންޓިފިކޭޝަން ސެކްޝަނަށް ވަދެލައި‪،‬‬ ‫ޕްރައިވެސީން ޯ‬

‫ޓެކް ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ބައެއް ނޫސްތަކުން‬

‫މަޝްހޫރު ނޫން ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "މިލްކް މޭކަޕް"‬

‫މި މަހުގެ ‪ 28‬ވަނަ ދުވަހު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި‬

‫ނުވުމެވެ‪.‬‬

‫ވަޓްސްއެޕަށް ފިންގަޕްރިންޓް‬ ‫ފީޗާ މާ ލަހެއް ނުވާނެ‬ ‫ވަޓްސްއެޕް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އިތުރު‬

‫ބޑަށް އާންމުންގެ ތެރޭގައި‬ ‫ތައާރަފުކުރި އެކަމަކު އެހާ ޮ‬

‫އަންނަނީ އިތުރުވަނުންނެވެ‪ .‬އަދި "މިލްކް މޭކަޕް"‬

‫ޖަނަވާރުންގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއް ބޭނުންކޮށްފައި‬

‫ބޑަށް އުންމީދު ވެސް‬ ‫"ދެން މިހާރު އެންމެ ޮ‬

‫ގތުގައި އެ މީހުންގެ‬ ‫މިލްކް ސްޓޯޑިއޯ އިން ބުނި ޮ‬

‫ވާހަކަ އެވެ‪ .‬މިއީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން‬

‫"މިލްކް މޭކަޕް" ގެ އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކީ‬

‫ގތުގައި ކެނެޑާގެ ބޮޑުވަޒީރާ އޭނާ‬ ‫މަފުތޫން ބުނި ޮ‬

‫ބްލާ ލިކުއިޑް މޭޓް ފައުންޑޭޝަނެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ގަންނަ މީހުންގެ އަދަދު‬ ‫ކަލެކްޝަން އޮންލައިން ޮ‬

‫މިއީ އެމެރިކާގެ ލަސް ވެގަސް އާއި ނިޔު ޔޯކްގެ‬

‫ބޑު ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ އަށް ވަކިން ޮ‬

‫މަފުތޫންގެ ވާހަކަ ވައިރަލްވެ‪ ،‬ހުނަރުވެރި‬

‫މުބާރާތުގައި ޖަޖްކަން ކުރާ އަފްޣާން ދަރިކޮޅުގެ‬

‫މޭކަޕްގެ ކަލެކްޝަންތަކާ މުޅިން ތަފާތު ބްރޭންޑެއްގެ‬

‫ގތުގައި ޔަގީނުން ވެސް ދެން‬ ‫ގައިސް ބުނި ޮ‬

‫ގތަށް ބެލުންތެރިންގެ‬ ‫"އަފްގާން ސްޓާ" އަކީ އައިޑޮލް ޮ‬

‫ގތުގައި ލަވަ މުބާރާތް ކާމިޔާބުވެއްޖެ‬ ‫އޭނާ ބުނި ޮ‬

‫އތީ އާންމުކޮށް މި ބޭނުން ކުރާ‬ ‫އަނެއްކާވެސް މި ޮ‬

‫‪ 21‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫މަފްތޫންއާ އެކު ސެލްފީ ވެސް ނަގަނީ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރަން‪".‬‬

‫ވޮލިއުމް މަސްކާރާއި ބްލާ ސްޓިކް ޕްރައިމާގެ އިތުރުން‬

‫އންނާނީ އަންނަ މާޗް މަހުގެ‬ ‫މުބާރާތުގެ ފިނާލޭ ޮ‬

‫ހުރީ ބަސް ހުއްޓިފަ އެވެ‪ .‬ބައެއް މީހުން މިހާރު‬

‫އަބްދުއްސަލާމް މަފުތޫނަކީ ކައިވެނީގެ ހަފުލާތަކުގައި‬ ‫ހދާ އާދައިގެ މީހެކެވެ‪.‬‬ ‫ލަވަ ކިޔައިދީގެން އާމްދަނީ ޯ‬

‫ކންމެ ފަހަރަކު‬ ‫"ސްޓޭޖް މަތިން އޭނާ ފެންނަ ޮ‬

‫"މިލްކް މޭކަޕް" ގެ ކަލެކްޝަނުން މިހާރު އެންމެ‬ ‫ހިނގާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކުޝް ހައި‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"ޝޯގެ ހޯސްޓާއި އަހަރެންވެގެން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު‬

‫[ޖަސްޓިން ޓްރޫޑޯ]‪ .‬އަހަންނާ އޭނާއާ ވައްތަރު ކަމަށް‬

‫އުމުރުން ‪ 29‬އަހަރުގެ މި ޒުވާނާ އަށް ކުރިން‬

‫ވެސް ރަނގަޅު ވާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި ހުރި ކަމަށް‬

‫ކމެންޓް ވެސް ކުރެވެނީ‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އަހަންނަށް ޮ‬

‫މަސައްކަތުގައި ޖަސްޓިން އުޅުއްވިޔަސް އަފްޣާންގެ‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ލަވަ ކިޔަން ލިބޭ ފުރުސަތުތައް އިތުރުވެ‪ ،‬އާމްދަނީ‬

‫ވޓް ކުރިއަށް ވުރެ މާ‬ ‫މަފުތޫން އަށް އާންމުން ދޭ ޯ‬

‫"އަހަރެން ނުވެސް ދަންނަން އެ ބުނާ މީހަކު‬

‫މިލްކް މޭކަޕަކީ ކޯއްޗެއް؟‬

‫"މިއީ ސްކޫލުގެ ވަގުތު ވެސް ބޭކާރުވެ‪ ،‬ދަރިވަރުން‬

‫ބޑަށް ސަމާލުކަން ދިނުން‬ ‫މިކަމަށް ބެލެނިވެރިން ވަރަށް ޮ‬ ‫އެދެން‪".‬‬

‫މިލްކް މޭކަޕްގެ ކަލެކްޝަނެއް‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 16‬ޖެނުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫"މިޝަން އިމް ޕޮސިބަލް" ގެ‬ ‫އިތުރު ދެ ބައި ހަދާނެ‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ޓޕް ގަން‪ :‬މެވެރިކް"‬ ‫ނެތް ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރު " ޮ‬ ‫ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދޭނެ އެވެ‪ .‬ނަވާރަ ސަތޭކަ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އަށްޑިހަ ހައެއްގައި ރިލީޒް ކުރި "ޓޮޕް ގަން"‬ ‫ޓމް ކްރޫޒްގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "މިޝަން‬ ‫ޮ‬

‫ގތުގައި ގެނެސްދޭ "މެވެރިކް"‬ ‫ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޮ‬

‫އިމްޕޮސިބަލް" ގެ އިތުރު ދެ ބައި ހަދަން ނިންމައި‪،‬‬

‫ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ ޖޫން‪ 2020 ،26 ،‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ދެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޝަން ވެސް އެންމެ ފަހުން‬

‫ޕެރަމައުންޓް ޕިކްޗާޒްއާ ގުޅިގެން "މިޝަން‬

‫ގެނެސްދިން ދެ ފިލްމު ވެސް ޑައިރެކްޓް ކުރި‬ ‫ޓފާ މެކްއަރީއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކްރިސް ޯ‬ ‫ޕސިބަލް" ގެ ހަ ވަނަ ފިލްމު‬ ‫"މިޝަން އިމް ޮ‬ ‫"ފޯލްއައުޓް" ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދިނީ މިދިޔަ‬ ‫ބކްސް އޮފީހުގައި ‪791.1‬‬ ‫އަހަރު އެވެ‪ .‬އެ ފިލްމަކީ ޮ‬ ‫ޑލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫މިލިއަން ޮ‬

‫ޕސިބަލް" ސީރީޒްގެ އިތުރު ދެ ފިލްމެއް‬ ‫އިމް ޮ‬ ‫ގެނެސް ދޭނެކަން ކްރޫޒް ޓްވިޓާގައި ހިއްސާ‬ ‫ޓފާ ވަނީ ޓްވީޓަކުން "މިޝަންތައް‬ ‫ކުރުމުން ކްރިސް ޯ‬ ‫ކށްފިން" ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގަބޫލު ޮ‬ ‫އޭނާގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ޖޑަން ލީޑް ރޯލަށް ލައިގެން‬ ‫މައިކަލް ބީ ޯ‬

‫ކށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނި ގޮތުގައި‬ ‫ކްރޫޒް ޮ‬

‫މސް" ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕެރަމައުންޓަށް ހަދާ "ވިތައުޓް ރި ޯ‬

‫ޕސިބަލް" ސީރީޒްގެ ހަތް ވަނަ ފިލްމު‬ ‫"މިޝަން އިމް ޮ‬

‫ޕސިބަލް" އަކީ ‪ 1996‬އިން‬ ‫"މިޝަން އިމް ޮ‬

‫ސިނަމާތަކަށް ގެންނާނީ ‪ 2021‬ގަ އެވެ‪ .‬އަދި އަށް‬ ‫ވަނަ ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނީ ‪ 2022‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި އަހަރު އޭނާގެ ފިލްމެއް ސިނަމާތަކަށް އަންނަން‬

‫ފެށިގެން ގެނެސްދޭ ފްރެންޗައިޒެކެވެ‪ .‬މިހާތަނަށް‬ ‫ގެނެސް ދިން ހަ ފިލްމުން ޖުމްލަ ‪ 3.570‬ބިލިއަން‬ ‫ޑލަރު ލިބިފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫"ސްރީދޭވީ ބަންގްލާ" އަށް‬ ‫ބޯނީ ދައުވާ ކުރަނީ‬

‫ސްރީ ސާންތު ދެން ބޭނުމީ‬ ‫ސްޕީލްބާ ގްގެ ފިލްމެއް‬ ‫އިންޑިއާގެ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން‬ ‫ސްރީ ސާންތަކީ މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާ އިން‬

‫ކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫އިންޑޯ‪-‬އޭޝިއަން ނިއުސް ސާވިސެސް (އިއަންސް)‬

‫ގިނައިން ފެންނަ ތަރިއެކެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން ވެސް‬

‫އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ސްރީ‪ ،35 ،‬ބުނީ‬

‫ރލްތައް ކުޅެފައިވާ ސްރީ ވަނީ‬ ‫ބައެއް ފިލްމުތަކުގައި ޯ‬

‫ސްޕީލްބާގާ އެކު ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްލުމަކީ‬

‫ދާދި ފަހުން ކަލާޒުން ނިންމައިލި ރިއަލިޓީ ޝީ "ބިގް‬ ‫ބޮސް" ސީޒަން ‪ 12‬ގައި ވެސް ވާދަކޮށް ގަދަ ތިނަކާ‬ ‫ހަމައަށް ވެސް ދަތުރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަލާޒުން މިހާރު ދައްކާ ސްޓަންޓް ރިއަލިޓީ ޝޯ‬

‫ބޑު އެއް ހުވަފެން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ޮ‬ ‫"މައްސަލައެއް ނެތް ކިތަންމެ ކުޑަކުޑަ ރޯލަކަށް‬ ‫ވިޔަސް އަހަރެން ބޭނުން އޭނަގެ ފިލްމެއްގައި‬ ‫ކށްލަން‪ .‬ޔަގީނުން ވެސް އެއީ ހަޔާތުގައި‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬

‫"ހަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ" ސީޒަން ނުވައެއްގެ ބައިވެރިންގެ‬

‫ބޑު ތަޖުރިބާއަކަށް ވާނެ‪ "،‬ދެ ކުދިންގެ‬ ‫ލިބޭނެ ވަރަށް ޮ‬

‫ތެރޭގައި ވެސް އޭނާ ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އަދި ކުރިން ސްރީ‬

‫ބައްޕަ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޝ "ޖަލަކް ދިކްލާޖާ" ގައި‬ ‫ޯ‬ ‫ވަނީ ކަލާޒްގެ ޑާންސް‬ ‫ވެސް ވާދަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"އަކްސަރު ‪ "2‬އާއި "ކެބަރޭ" ފަދަ ފިލްމުތަކުގައި‬

‫ގތުގައި އޭނާ ހަޔާތަކީ ކުރިން‬ ‫ސްރީ ބުނި ޮ‬ ‫އުންމީދު ނުކުރާ ކަހަލަ ކަންތައްތަކުން ފުރިގެންވާ‬ ‫ދިރިއުޅުމެކެވެ‪ .‬އެހެންވެ ސްޕީލްބާގާ އެކު‬

‫ރލްތަކެއް ކުޅުނު ކްރިކެޓް ތަރީގެ ދެން އޮތް‬ ‫ސަޕޯޓިން ޯ‬

‫ކށްލަން އުންމީދު ކުރުމަކީ ވެސް ނުވާނެ‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬

‫ގސް‪ ،‬މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު‬ ‫ހުވަފެނަކީ ހޮލީވުޑަށް ޮ‬

‫ކަމަކަށް ބަލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގްގެ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް‬

‫ޑައިރެކްޓަރު ޕްރަސާންތު (ކ) އަދި ބޯނީ‪.‬‬ ‫"ސްރީދޭވީ ބަންގްލާ" ގެ ނަމުގައި މަލަޔާޅަމް‬

‫މިފަދަ މަންޒަރެއް "ސްރީދޭވީ ބަންގްލާ" ގައި‬

‫ޑައިރެކްޓަރު ޕްރަސާންތު މަމްބަލީ ހެދި ހިންދީ ފިލްމަށް‬

‫ހިމަނާފައިވާތީ އާއި ސްރީދޭވީގެ ނަން ފިލްމާއި އޭގެ‬

‫ބލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު‬ ‫ދައުވާކުރަން މިދިޔަ އަހަރު މަރުވި ޮ‬

‫ލީޑް ބަތަލާގެ ކެރެކްޓާ އަށް ދީފައިވާތީ އޭގެ ޓީމަށް‬

‫ބނީ ކަޕޫރް ނިންމައިފި‬ ‫ބަތަލާ ސްރީދޭވީގެ ފިރިމީހާ ޯ‬

‫ދައުވާ ކުރަން ނިންމައި‪ ،‬އެކަމުގެ ނޯޓިސް ވެސް‬ ‫ފނުވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު ވަނީ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ގތަކުން މިދިޔަ އަހަރު އެތައް‬ ‫އެއް ލޯ މަރައިލި ޮ‬

‫ކށް ދެމުން ޕްރަސާންތު ބުނީ ބޯނީގެ‬ ‫އެކަން ޔަގީން ޮ‬

‫ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނު ޒުވާން ބަތަލާ ޕްރިއާ‬

‫ނޯޓިސް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ މީހުންގެ‬

‫ވާރިއާ ސްރީދޭވީ ނަމަކަށް ކިޔާ ކެރެކްޓާއެއް ކުޅެފައިވާ‬

‫ފިލްމަކީ ބަތަލާ ސްރީދޭވީއާ ބެހޭ ފިލްމެއް ނޫން‬

‫ހމަ ދުވަހު ދެއްކުމާ އެކު‪،‬‬ ‫ފިލްމުގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ މި ފިލްމަކީ ސްރީދޭވީގެ ވާހަކަ‬

‫"ސްރީދޭވީއަކީ ހަމަ އާންމު ނަމެއް‪ .‬އަދި ޕްރިޔާ‬

‫ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފިލްމުގައި ފިލްމީ ބަތަލާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަކީ‬

‫"ސްރީދޭވީ ބަންގްލާ" ގައި ޕްރިޔާ ކުޅެފައި ވަނީ‬

‫ސްރީދޭވީ ބަންގްލާއަކީ ސްރީދޭވީ އަށް ބިނާކޮށް‬

‫މަޝްހޫރު ފިލްމީ ބަތަލާއެއްގެ ރޯލެވެ‪.‬‬

‫ހަދާފައިވާ ފިލްމެއް ކަމަށް ބަލަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ވެސް‬

‫އަދި މި ފިލްމުގެ ޓީޒާ ގެނެސް ދީފައި އޮތް‬

‫ނޫން‪ "،‬ސިނެސްތާން އަށް ޕްރަސާންތު ބުންޏެވެ‪" .‬އަދި‬

‫ގޮތުން މިއީ ސްރީދޭވީ އަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ‬

‫ބނީއާ ވެސް އަހަރެމެން ވާނީ ހިއްސާކޮށްފައި‪".‬‬ ‫އެކަން ޯ‬

‫ފިލްމެއް ކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް‬

‫ގތުގައި "ސްރީދޭވީ ބަންގްލާ"‬ ‫އޭނާ ބުނި ޮ‬

‫ޓީޒާ ބެލި ގިނަ ބަޔަކު ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ބނީ ކޯޓަށްދާ ނަމަ އެ‬ ‫މައްސަލައަކަށް ހަދައިގެން ޯ‬

‫ޓީޒާގައި ޕްރިޔާ ބިލިގާއެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައި‬

‫މީހުން ވެސް ތިބީ އެކަމާ ކުރިމަތިލާން ތައްޔާރަށެވެ‪.‬‬

‫އންނަ މަންޒަރަކީ ދުބާއީގެ ހޮޓަލެއްގެ ކޮޓަރީގެ‬ ‫ޮ‬

‫ގތަކާ ދޭތެރޭ ކަންބޮޑު ނުވާ‬ ‫އެހެންވެ ފިލްމަށް ވެދާނެ ޮ‬

‫ފާހާނާގައި ސްރީދޭވީ ބިލިގާއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި‬

‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ގެނެސް ދީފައިވާ‬ ‫އއްވައި ފެނުނު މަންޒަރުގެ ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫މަންޒަރެއް ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓްގައި ބުނި ގޮތުގައި‬ ‫ސްރީދޭވީގެ އޮޓޮޕްސީ ރި ޯ‬ ‫އޭނާ މަރުވެފައި ވަނީ މަސްތުވެގެން ބިލިގާ ތެރޭގައި‬ ‫އއްވައި‪ ،‬ގެނބިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫މި ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީހެއް އަދި އިއުލާނެއް‬ ‫ނުކުރެ އެވެ‪" .‬ސްރީދޭވީ ބަންގްލާ" ގެ ކާސްޓުންގެ‬ ‫ތެރޭގައި "ތުމް ބިން" ފަދަ ހިންދީ ފިލްމުތައް‬ ‫ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު ޕްރިޔަންޝޫ ޗެޓަޖީ ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫އާލިއާގެ "ރާޒީ" ގެ ދެވަނަ‬ ‫ބައެއް ހަދައިފާނެ‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި‪ ،‬އާލިއާ ބަޓްގެ "ރާޒީ"‬ ‫އަކީ އެ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫މި ފިލްމުގައި ޒުވާން ބަތަލާ ދައްކުވައި ދިން އެކްޓިން‬

‫ހަރިންދަރު ބުންޏެވެ‪ .‬އެކަމަކު މެގްނާ އަދި މިކަމާ ބެހޭ‬ ‫ގތުން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އޭނާ މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ ދީޕިކާ‬

‫ބޑަށް ތައުރީފުކޮށްފައިވެ‬ ‫އަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަރަށް ޮ‬

‫ކންއާ އެކު ހަދަން ނިންމާފައިވާ‪ ،‬އެސިޑް‬ ‫ޕަދް ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހަމަލާއެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވި ލަކްޝްމީ އަގްރަވާލްގެ‬ ‫މެގްނާ ގުލްޒާރު ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމަކީ‬

‫އފިސަރަކާ ކައިވެނިކުރާ‬ ‫ޕާކިސްތާންގެ ސިފައިންގެ ޮ‬ ‫ކަޝްމީރަށް ނިސްބަތްވާ އިންޑިއާގެ ޒުވާން އަންހެން‬

‫އގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ޗަޕާކް" ގެ‬ ‫ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ބަ ޮ‬ ‫ޝޫޓިން ފެށުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކލިން ސެހެމަތު"‬ ‫ހަރިންދަރު ބުނި ގޮތުގައި " ޯ‬

‫ޖާސޫސެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެކެވެ‪" .‬ރާޒީ"‬

‫ދެވަނަ ބައިގެ މައިގަނޑު ވާހަކަ ބިނާ ކުރަނީ‬

‫ހަދާފައި ވަނީ ހަގީގީ ހާދިސާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް‬

‫ސެހެމަތު އެނބުރި އިންޑިއާ އަށް ދާ ފަހުން އޭނާ‬

‫ކލިން ސެހެމަތު"‬ ‫ހަރިންދަރު ސިއްކާ ލިޔުނު ވާހަކަ " ޯ‬

‫އަށް ކުރިމަތިވާ ޑިޕްރެޝަނުގެ މައްސަލަތަކާއި އޭނާގެ‬

‫އަށެވެ‪.‬‬

‫އންނަ ގުޅުމާއި ސެހެމަތުގެ އެކަހެރި‬ ‫ދަރިފުޅާ ދެމެދު ޮ‬

‫"ރާޒީ" އަށް ބެލުންތެރިން ދިން ބޮޑު ތަރުހީބާ‬ ‫އެކު ލިޔުންތެރިޔާ މިހާރު ވަނީ މި ވާހަކައިގެ ދެވަނަ‬ ‫ބައެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ބުނި‬ ‫ގޮތުގައި ސެހެމަތުގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވި އަންހެން‬

‫ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރޑިއުސް ކުރި "ރާޒީ" ގައި‬ ‫ކަރަން ޖޯހަރު ޕް ޮ‬ ‫ރލް ކުޅުނީ ވިކީ ކޯޝަލް އެވެ‪.‬‬ ‫އާލިއާ އެކު ބަތަލުގެ ޯ‬ ‫ރޑް ރުޕީސްގެ ބަޖެޓަކުން‬ ‫ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 40‬ކް ޯ‬

‫ކުއްޖާގެ ވާހަކައަކީ އަދިވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ވަރަށް‬

‫ބކްސް އޮފީހުގައި ‪ 194.06‬ކްރޯޑް‬ ‫ހެދި މި ފިލްމަކީ ޮ‬

‫ކށް ކިޔައި ދެވިދާނެ ވާހަކައެކެވެ‪.‬‬ ‫ޝައުގުވެރި ޮ‬

‫ރުޕީސްގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމެކެވެ‪.‬‬

‫އެހެންވެ މީގެ ދެވަނަ ބައި ލިޔުމުގެ މަސައްކަތް‬

‫އާލިއާ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެން ދާނީ‬

‫ކުރަމުން އަންނަ އިރު‪ ،‬އާލިއާއާ ވެސް ބައްދަލުކޮށް‬

‫އަންނަ މަހުގެ ‪ 14‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ "ގަލީ ބޯއި"‬

‫މިކަން ހިއްސާ ކުރުމުން އޭނާ ވެސް ފިލްމުގެ‬

‫އިންނެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް‬ ‫ދެވަނަ ބަޔަކަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 16‬ޖެނުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪18‬‬

‫ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ރައީސް ހޮވުމުގައި އިވާންކާ އެހީވަނީ‬ ‫ވލްޑް ބޭންކުގެ‬ ‫ވޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ ‪ޯ - )15‬‬ ‫ޮ‬ ‫ރައީސްގެ މަގާމަށް މީހަކު އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގައި‬

‫ހވުމުގައި އިވަންކާގެ އެހީތެރިކަމަށް‬ ‫ރައީސަކު ޮ‬

‫ޑނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ދަރިކަނބަލުން އަދި‬ ‫ރައީސް ޮ‬

‫އެދިވަޑައިގެންފައި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެޑްވައިޒަރު އިވާންކާ ޓްރަމްޕުގެ އެހީތެރިކަން ލިބޭ‬ ‫ކަމަށް ވައިޓް ހައުސް އިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ވލްޑް ބޭންކުގެ ރައީސް ޖިމް ޔޮންގް ކިމްގެ‬ ‫ޯ‬

‫ލަންޑަންގެ ފައިނޭންޝަލް ޓައިމްސް އިން‬ ‫ބުނެފައި ވަނީ އިވަންކާގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ ކުރީގެ‬ ‫އދ‪ .‬ސަފީރު ނިއްކީ ހޭލީ އަކީ ވެސް ވޯލްޑް‬

‫ޓާމް ނިމުމުގެ ތިން އަހަރު ކުރިން‪ ،‬ކުއްލި ގޮތަކަށް‬

‫ބޭންކުގެ ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގެންފާނެ ކެންޑިޑޭޓުން‬

‫އިސްތިއުފާ އިއުލާން ކުރެއްވީ މިދިޔަ ހަފުތާގަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެން ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި ޓްރެޝަރީ‬

‫ވލްޑް ބޭންކުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް‬ ‫ކިމްގެ ބަދަލުގައި ޯ‬

‫ފ އިންޓަނޭޝަނަލް އެފެއާޒް ޑޭވިޑް‬ ‫އަންޑަސެކްރެޓަރީ ޯ‬

‫ކށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި‬ ‫އައްޔަން ޮ‬

‫ފ އިންޓަނޭޝަނަލް‬ ‫މަލްޕާސް އަދި ޔޫއެސް އެޖެންސީ ޯ‬

‫އިވަންކާ ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ވައިޓް ހައުސް އިން‬

‫ލޕްމަންޓް މާކް ގްރީން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޑިވެ ޮ‬

‫ވލްޑް ބޭންކުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް‬ ‫ބުނެފައި ވަނީ ޯ‬ ‫އިވަންކާ ކުރިމަތިނުލައްވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވައިޓް ހައުސްގެ ޑިޕިއުޓީ ޑިރެކްޓާ އޮފް‬ ‫ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޖެސިކާ ޑިރޯ ވިދާޅުވީ ޓްރެޝަރީ‬

‫ޓް ރަ މް ޕު ގެ ަދ ރި ކަނ ބަ ލު ން އި ވަ ން ކާ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫ވލްޑް ބޭންކަށް‬ ‫ޗީފް އޮގް ސްޓާފް މިކް މުލްވަނީ‪ޯ ،‬‬

‫ވލްޑް ބޭންކަށް ރައީސަކު‬ ‫އާއްމު ގޮތެއްގައި ޯ‬ ‫އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ އެމެރިކާ އިންނެވެ‪ .‬އިންޓަނޭޝަނަލް‬ ‫މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) ގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް‬ ‫ބޭފުޅަކު އިޚްތިޔާރު ކުރަނީ ޔޫރަޕުންނެވެ‪.‬‬

‫ސެކްރެޓަރީ ސްޓީވް ނުޗިން އަދި ވައިޓް ހައުސްގެ‬

‫ޗަ އި ނާ އި ން ހަނ ދު ގަ އި އި ން ދި ކަ ފަ ގަ ސް‪.‬‬

‫ޗައިނާ އިން ހަނދުގައި އިންދި އޮށުން ގަސް ފަޅައިފި‬ ‫ޗައިނާ އިން ހަނދަން ފޮނުވި އުޅަނދުގައި‬

‫ދށް ފަރާތަށް ފޮނުވި‬ ‫އިން ހަނދުގެ‪ ،‬ދުނިޔޭގެ ބިތް ޮ‬

‫ޗައިނާއިން ހަނދަން ގެންދިޔައީ ކަފަ އާއި އަލުވި‬

‫އެކްސްޕެރިމެންޓް ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އށް ހަނދުގައި އިންދައި‪ ،‬އެއިން މިހާރު‬ ‫ގެންދިޔަ ޮ‬

‫"ޗާންގީ ‪ "4‬ގެ ނަން ދީފައިވާ އުޅަނދުންނެވެ‪ .‬އެ‬

‫އޮށުގެ އިތުރުން ޔީސްޓް އަދި މެހީގެ ބިހެވެ‪ .‬އިންދި‬

‫ގަސް ފަޅާފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ސްޕޭސް‬

‫އުޅަނދު ހަނދަށް ތިރިކުރީ މި މަހުގެ ތިން ވަނަ‬

‫އޮށްތައް ހައްދަނީ ހަނދަށް ގެންދިޔަ ހާއްސަ އެއްޗެއްގެ‬

‫ޕްލެނެޓްތަކަށް އިންސާނުން ފޮނުވައިގެން ގިނަ ދުވަހު‬

‫އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫ރލްކޮށްފައިވާ‬ ‫ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬އެއީ ވަކި ގޮތަކަށް ކޮންޓް ޯ‬

‫ގެންގުޅެން ބަލާ ނަމަ ފައިދާހުރި ކަމަކަށެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫މާހައުލެކެވެ‪ .‬ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް މީޑިއާ އިން ބުނީ ކަފަ‬

‫ދުނިޔެއިން ކާނާ ގެންދަން ދިގު ދަތުރެއް ކުރަން‬

‫(އައިއެސްއެސް) ގައި ގަސް ހައްދާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އޮށްތައް ފަޅައިގެން ހެދެން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ނުޖެހި‪ ،‬އެ ޕްލެނެޓެއްގައި ތިބެގެން ކާނާ އުފެއްދޭނެ‬

‫ނަމަވެސް ހަނދުގައި މިކަމެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ލޖިކަލް ފުރަތަމަ‬ ‫މިއީ ހަނދުގައި އިންސާނުން ކުރި ބަޔޮ ޮ‬

‫ގޮތް ވާނެތީ އެވެ‪.‬‬

‫ލޖިކަލް އެއްޗެއް މިގޮތަށް‬ ‫މިއީ ހަނދުގައި ބަޔޮ ޮ‬ ‫އުފެއްދުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪.‬‬ ‫އށް އިންދީ ޗައިނާ‬ ‫ދުނިޔެއިން ހަނދަށް ގެންދިޔަ ޮ‬

‫މީގެ ކުރިން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން‬

‫ހަނދުގައި ގަސް ހެއްދުން ވެގެން ދާނީ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 16‬ޖެނުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪20‬‬

‫ބްރެކްސިޓް އެއްބަސްވުން ނާކާމިޔާބުވުމާ އެކު‬ ‫ބޮޑު ވަޒީރު މެއިގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު‬ ‫އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ސަރުކާރުގެ‬

‫ވޓަކަށް ދިއުމަށް‬ ‫ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ އިތުރު ޯ‬

‫ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ ‪ - )16‬އިނގިރޭސި ވިލާތް‬ ‫ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން ވަކިވުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު‬

‫ވޓެއް ނާކާމިޔާބުވި‬ ‫ހުށަހެޅުމަކަށް މިހާ ބޮޑު ތަފާތަކުން ޯ‬

‫ވެސް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތެރޭސާ މެއި ހުށަހެޅުއްވި އެއްބަސްވުމަށް ޕާލަމެންޓުގައި‬

‫ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ވަޒީރުގެ އިތުބާރު‬ ‫ބޑު ނާކާމިޔާބީއާ އެކު ޮ‬ ‫ލިބުނު ޮ‬ ‫ވޓެއް ނަގަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނެތްކަމުގެ ޯ‬ ‫އީޔޫ އިން ވަކިވުމުގެ އެއްބަސްވުން ޕާލަމެންޓުގައި‬ ‫ނާކާމިޔާބުކޮށްލީ ‪ 202-432‬ވޯޓުންނެވެ‪ .‬މިއީ‬

‫ބްރެކްސިޓް އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މެއި‬ ‫މަޝްވަރާކުރާތާ ދެ އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ކޅު ހެދުންތައް ކުރިމަތިވެ‬ ‫ޕާލަމެންޓުގެ ތެރޭން ދެ ޮ‬ ‫ބައެއް މެންބަރުން ވަނީ އީޔޫ އިން ވަކިވުމާ މެދު‬

‫ވޯޓުން ސަލާމަތްވެވަޑައިގެންފި ނަމަ އާ އެއްބަސްވުމެއް‬ ‫އަންނަ ހަފުތާގައި ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އީޔޫ އިން ވަކިވުމުގެ ޓާމްސް ‪ 230‬ވޯޓުން‬ ‫ފެއިލްވުމާ ގުޅިގެން ލޭބާ ޕާޓީން ވަނީ އާއްމު‬

‫"ހައުސްގެ ބަސް ވަނީ އިއްވާފައި‪ .‬މި ސަރުކާރުން‬ ‫އެ އަޑު އަހާނެ‪ "،‬މެއި ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިންތިޚާބަކަށް މަގު ފަހިކުރަން ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬މެއިގެ‬

‫ވޓު ނާކާމިޔާބުވުމާ ގުޅިގެން މާޗް‬ ‫ޕާލަމެންޓުގެ ޯ‬

‫ވޓު ނަގާނީ މިއަދު ހަވީރު އެވެ‪.‬‬ ‫އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ޯ‬

‫‪ 29‬ގައި އިނގިރޭސިން އީޔޫ އިން ވަކިވުން ޕްލޭނާ‬

‫އެކަމަކު މެއި ވިދާޅުވެފައި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ‬

‫އެއްގޮތަށް ދާނެކަމާ މެދު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތައިލެންޑު ެގ‬ ‫ވައި ނުސާފުވެ‬ ‫" ފޭކް ވާ ރޭ"‬ ‫ވެއްސަނީ‬ ‫ތައިލެންޑުގެ ވައި ނުސާފުވެ ސިއްހަތަށް ނުރައްކާވާ‬ ‫ދަރަޖައަށް ދިއުމުން‪ ،‬އާޓިފިޝަލް ވާރޭ ވެއްސަން‬ ‫މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރލް ޑިޕާޓްމަންޓުން‬ ‫ތައިލެންޑުގެ ޕޮލިއުޝަން ކޮންޓް ޯ‬ ‫ކކްގެ އިރުމަތީ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި‬ ‫ބުނީ ބެން ޮ‬ ‫ބޑަށް ވައި ނުސާފުވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬ ‫އާންމުންނާއި މީޑިއާ އިން ވެސް މި މައްސަލަ ވަރަށް‬

‫ބަ އެ އް މީ ހު ން މި އަ ދު ހެނ ދު ނު ވެ ސް ވަ ނީ ސަ ލާ މަ ތް ކޮ ށް ފަ އި‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫ކށް‪ ،‬ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އަންނަނީ‬ ‫ބޮޑަށް ފާހަގަ ޮ‬ ‫ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ރޮޔަލް ރެއިންމޭކިން އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް‬ ‫އޭވިއޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނީ އާޓިފިޝަލް ވާރޭ‬ ‫ވެއްސަން (ކްލައުޑް ސީޑިން) އަށްބޭނުންކުރާ ދެ‬ ‫އެއާކްރާފްޓް އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ހުކުރު‬ ‫ދުވަހާ ހަމަޔަށް އުދުހޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެތަނުން ބުނީ މި‬ ‫މަސައްކަތާ އެކު‪ ،‬އިރުމަތީ ސަރަހައްދުތަކަށް ރޭގަނޑު‬ ‫ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވާރޭ ވެހިއްޖެ ނަމަ ޖައްވު ސާފުވެ‪ ،‬ކޮންމެވެސް‬ ‫ވަރެއްގެ ހައްލެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން‬ ‫އުންމީދުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވެހިކަލްތަކުން އަރާ ދުމުގެ އިތުރުން‪،‬‬ ‫އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުން އަރާ‬ ‫ކުނޑި އާއި ދުމުގެ މައްސަލަ ވެސް ވަރަށް‬

‫ކެންޔާގެ ލަގްޒަރީ ހޮޓަލަށް ދިން‬ ‫ހަމަލާގައި ‪ 15‬މީހުން މަރު‬

‫ޕލިއުޝަން ކޮންޓްރޯލް‬ ‫ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް ޮ‬ ‫ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬

‫ނައިރޯބީ (ޖެނުއަރީ ‪ - )16‬ކެންޔާގެ ނައިރޯބީގެ‬

‫މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނަށް ވަނީ ވައި ނުސާފުނުވާނެ‬

‫ހޓަލަކަށް ހަނގުރާމަވެރިން ރޭ ދިން‬ ‫ލަގްޒަރީ ޮ‬

‫ހދަން އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގޮތްތައް ޯ‬

‫ހަމަލާގައި ‪ 15‬މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހޓަލަށް ހަމަލާ ދޭން ފެށުމުގެ ގޮތުން‬ ‫ޮ‬

‫ހަމަލާގައި ޒަޚަމްވެގެން ‪ 30‬މީހަކަށް ވަނީ‬ ‫ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދީފަ އެވެ‪ .‬ހޮޓަލުގައި ތާށިވި‬

‫ހަނގުރާމަވެރިންގެ ހަތަރު މީހަކު ވަނީ ހޮޓަލުގެ‬

‫މީހުންގެ ތެރޭން ‪ 100‬މީހުން މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ‬

‫ސަރަހައްދުތަކުގައި އާންމުންނަށް މާސްކް ބަހަން‬

‫ދުސިތުޑީ‪ 2‬ހޮޓަލަށް ބަޑިން ދިން ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި‬

‫ބން އުކައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕާކިންގައިވާ ވެހިކަލްތަކަށް އަތު ޮ‬

‫ސަލާމަތްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ވަނީ ސަރުކާރުން ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ވައިގެ‬

‫ވަނީ ސޯމާލިއާގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ‬

‫ހޓަލުގެ ލޮބީ އަށް ވަދެ‪ ،‬އޭގެ‬ ‫އޭގެ ފަހުން އެ މީހުން ޮ‬

‫ތެރެއަށް ފެން ސްޕްރޭކުރަން ވެސް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަލް ޝަބާބެވެ‪ .‬މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާ‬

‫ތެރޭން އެކަކު ވަނީ ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއް ދީފަ‬

‫ބޑަށް ވައި ނުސާފުވެފައިވާ‬ ‫މީގެ އިތުރުން‪ ،‬އެންމެ ޮ‬

‫ރބީގެ ވެސްޓްލޭންޑްސް ޑިސްޓްރިކްޓުގެ‬ ‫ނައި ޯ‬

‫ރައްޔިތަކު ހިމެނޭ ކަމަށް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަނީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފަސް ތަރީގެ ދުސިތުޑީ‪ 2‬ހޮޓަލުގައި ‪ 101‬ކޮޓަރި‬ ‫ހުރެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 16‬ޖެނުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪21‬‬

‫ލީގު ހޯދައިދިނުމަ ްށ‬ ‫ފަހު ނިޒާމްބެ ޓީސީން‬ ‫ވަކިވެއްޖެ‬ ‫ޓީމަށް ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ބަންގުބަންދު ގޯލްޑް‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬

‫ކަޕް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދިނެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫"އަހަންނާއި ޓީސީއާ ދެމެދު ކުރިއަށް ދިޔަ‬ ‫ކންޓްރެކްޓް އާކުރުމުގެ‬ ‫ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ޮ‬

‫މުބާރާތެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ މުބާރާތެއް ނިންމާލީ ދެ‬

‫ޕޓަރުންނަށް ކާމިޔާބު ކުރިމަގަކަށް އެދެން‪"،‬‬ ‫ސަ ޯ‬

‫އވެ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ޓީމުގެ ތެރެއިން ޒުވާން‬ ‫ވަނައިގައި ޮ‬

‫ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވަރަށް ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތުދީ ތަރިންނަށް‬

‫ކްލަބް ވެލެންސިއާ އާއި އައިއެފްސީގެ ކުރީގެ‬

‫ވާހަކަތައް އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވި ނިމިއްޖެ‪ .‬އެހެންވެ‬

‫ހެދި އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭން މިދިޔަ އަހަރު ސާފް ސުޒުކީ ކަޕް‬

‫ކުޅުންތެރިޔާ ނިޒާމްބެ ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިޔަންސާ‬

‫ވާހަކަތަކަށް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބުމުން‪ ،‬އެ ކްލަބުގައި‬

‫މިހިސާބުން މި އިއުލާންކުރަނީ‪ ،‬ވަރަށް ކާމިޔާބު ފަސް‬

‫ކާމިޔާބުކުރިއިރު މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި ނާއިޒް‬

‫އާއި ކަޅައިދޫ އަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ކޯޗުކޮށްދީފަ‬

‫ގތަށް‪ ،‬މިދިޔަ އަހަރުގެ‬ ‫އަންނަ ސީޒަނުގައި މަޑުނުކުރާ ޮ‬

‫ޕޓްސް ކްލަބުން އަހަރެން‬ ‫އަހަރަށް ފަހު ޓީސީ ސް ޯ‬

‫ހަސަން (ދާދު) އާއި އިބްރާހިމް މަހުދީ ހުސެއިން (ފޭދޫ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާ ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު ޓީސީއާ ހަވާލުވީ‬

‫ކޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ)‬ ‫އެއް ވަނަ ކޯޗު ޯ‬

‫ވަކިވާކަން‪ "،‬ނިޒާމްބެ ފޭސްބުކުގައި އިއުލާންކުރި އެވެ‪.‬‬

‫އިއްބެ) އޭގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޯޗިން މަސައްކަތުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ‬

‫ޓީސީން ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ‬

‫ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވަނީ ޓީސީގެ ހަޔާތުގައި އެ ޓީމަށް ފުރަތަމަ‬

‫"ކްލަބުގެ އުއްމީދުތަކާ އެއްވަރަށް އަހަންނަށް‬

‫މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު އެވެ‪ .‬އެ ދުވަސްވަރު އޭނާ ވަނީ‬ ‫ސސިއޭޝަނުގެ ރައީސްކަން ވެސް ކޮށްފަ‬ ‫ބޅަ އެ ޯ‬ ‫ނެޓް ޯ‬

‫ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރަން ފެށި ފަހުން މުޅިން ވެސް‬

‫މަސައްކަތްކުރެވި މެނޭޖްމަންޓާއި ސަޕޯޓަރުން‬

‫ފަހަރަށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން މިދިޔަ‬

‫ގތުން އެ ޓީމު ރާއްޖޭގެ‬ ‫ކޯޗުކޮށްދިނީ އޭނާ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫އުފާކުރެވުނު ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން‪ .‬ކްލަބާއި‬

‫އެވެ‪ .‬މިހާރު ވެސް އޭނާ އަކީ ކުޅިވަރުގެ ގައުމީ‬

‫ހދައިދީފަ އެވެ‪ .‬އަދި އޭގެ ކުރީ އަހަރު އެ‬ ‫އަހަރު ޯ‬

‫ވަރުގަދަ ބާރަކަށް ހަދައިދިނެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ ތިން‬

‫އފިޝަލުން އަދި މެނޭޖްމަންޓާއި‬ ‫ކުޅުންތެރިންނާއި ޮ‬

‫މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެކެވެ‪.‬‬

‫ޗެކް ‪ 20‬އަހަރަށް ފަހު ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި‬ ‫ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ ‪ – )16‬މި ސީޒަން‬

‫އަހަންނަށް އިހުސާސްކުރެވުނީ އަހަރެން އަމާޒުކުރި‬

‫ކަމުގެ ބިރާ ކުރިމަތިވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ތިން މަސް‬

‫ކެރިއަރު ފަށައި އެ ގައުމުގެ ގަދަބާރު ސްޕާޓާ ޕްރާގް‬

‫ބޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން އާސެނަލުގެ ޗެކް‬ ‫ނިމުމުން ފުޓް ޯ‬

‫ހުރިހާ ކަމެއް ވާސިލްވީ ކަމަށް‪ "،‬ޗެކް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހަށް ފަހު އެނބުރި އަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭގެ‬

‫އާއި ފްރާންސްގެ ރޭނިސް އަށް ވެސް ކުޅުމަށް ފަހު‬

‫ގލްކީޕަރު ޕެޓާ ޗެކް ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރިޕަބްލިކުގެ ޯ‬

‫ކށް މަސައްކަތްކުރަމުން‬ ‫"އަހަރެން އާސެނަލުގައި ބުރަ ޮ‬

‫ބލުގައި ގާޑެއް‬ ‫ފަހުން އޭނާ އަބަދުވެސް ކުޅެނީ ޮ‬

‫ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވީ ‪ 2004‬ގަ އެވެ‪ .‬އެ ޓީމާ‬

‫އަންނާނަން‪ ،‬މި ސީޒަނުގައި އިތުރު ތަށްޓެއް‬

‫އަޅުވައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫އެކު ޕްރިމިއާ ލީގާއި އެފްއޭ ކަޕް ހަތަރު ފަހަރު އަދި‬

‫އުމުރުން ‪ 36‬އަހަރުގެ ޗެކް ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫އާސެނަލާ ގުޅުނީ ޗެލްސީގައި ‪ 11‬އަހަރު ހޭދަކުރުމަށް‬ ‫ފަހު އެވެ‪.‬‬ ‫"ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ‪ 15‬އަހަރު ކުޅެ‪،‬‬ ‫އތް ހުރިހާ ތަށްޓެއް ހާސިލްކުރެވުމުން‬ ‫ކާމިޔާބުކުރެވެން ޮ‬

‫ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އުއްމީދުގައި‪".‬‬ ‫ޗެލްސީ އަށް ކުޅެނިކޮށް ‪ 2006‬ވަނަ އަހަރުގެ‬ ‫ރެޑިންގެ ސްޓެފެން ހަންޓާ މުޑިއަރައި‪ ،‬ޗެކްގެ ބޮލުގެ‬ ‫ނާށިގަނޑުގައި ރެނދުލައި‪ ،‬ކުޅުން ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ‬

‫ރފެޝަނަލް ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫ޗެކް ބުނީ ޕް ޮ‬

‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އެއް ފަހަރު ކާމިޔާބުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ކުޅޭތާ ‪ 20‬އަހަރުވުމާ އެކު‪ ،‬މިއީ ކުޅުން ހުއްޓާލަން‬

‫އާސެނަލާ އެކު ވެސް އެފްއޭ ކަޕެއް ކާމިޔާބުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތު ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ވަނީ ޗެކް ގައުމީ ޓީމަށް ‪ 2002‬އިން ‪2016‬‬

‫ޗެކް ރިޕަބްލިކުގެ ކްލަބަކުން ‪ 1999‬ވަނަ އަހަރު‬

‫އަށް ‪ 124‬މެޗު ކުޅެދީފަ އެވެ‪– .‬ބީބީސީ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 16‬ޖެނުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪22‬‬

‫ޓީޓީ ކުޅޭނެ އެކަށީގެންވާ ތަނެއް‬ ‫ނެތުމުގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެއްޖެ!‬ ‫ޑ އަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ޖެހެނީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އިން ޯ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬

‫އެކަމުން ނުކުތީ ހުސް މައްސަލަތަކެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިއުފާ ސެންޓަރަކީ ވެސް ބާވެފައިވާތަނެކެވެ‪.‬‬ ‫ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތްތައް ބާއްވާށާއި ޕްރެކްޓިސް‬ ‫ކުރަން އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނެތުމުގެ ދަތިކަން އެ‬ ‫ކުޅިވަރަށް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ފުރާޅުން ފެން ލީކުވުމާއި މަދިރި ގިނަކަމުން އަދި‬ ‫އތް ތަނަކަށް ވާތީ އެތަނުގައި‬ ‫ތަޅުން އަޅާފައި ޮ‬ ‫ޕްރެކްޓިސް ކުރުން ވެސް ދައްޗެވެ‪ .‬އަދި ޒުވާނުންގެ‬

‫ޒަމާނުއްސުރެ ޓީޓީން ބޭނުންކުރަމުން އައި އެކުވެނި‬

‫ދުވަސް ނަގާނެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ އަންނަ މަހު ޒުވާނުންގެ‬

‫ކށްދެއްވި ފުރުސަތެކެވެ‪ .‬އަދި އެކަމަށް‬ ‫ލަތީފް މަގުފަހި ޮ‬

‫ޑގައި ފަށާ ގައުމީ މުބާރާތަށް‬ ‫މަރުކަޒުގެ އިން ޯ‬

‫ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފުގެ އެހީތެރިކަން‬

‫ކުޅުންތެރިން ޕްރެކްޓިސްކުރާނެ ގޮތެއް ވެސް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ލިބޭކަން އައްޔަ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން އެބަ މަސައްކަތްކުރަން ސްކޫލެއްގެ‬ ‫ހޯލް ނަމަވެސް ލިބޭތޯ‪ "،‬އައްޔަ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބމަތީގައި އޮއްވާ މަރާމާތުގެ‬ ‫ގައުމީ މުބާރާތް ޯ‬

‫މުނިއުފާ މަރާމާތުކުރުމާ އެކު ވަގުތީ ހައްލެއް‬ ‫ސސިއޭޝަނުން ދެކެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ޯ‬ ‫ރާއްޖޭގައި ކުޅެވޭ އިންޑިވިޖުއަލް ކުޅިވަރުތަކުގެ‬

‫ހލަކީ ވޮލީބޯޅަ‪ ،‬ނެޓްބޯޅަ އަދި‬ ‫މަރުކަޒުގެ އިންޑޯ ޯ‬

‫މަސައްކަތް ފެށީ ވެސް އައްޔަ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި‬

‫ތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދަމުން އަންނަ‬

‫ހލެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ އިމާރާތް ބާވެ އެތަން‬ ‫އިންޑޯ ޯ‬

‫ބޅަ ވެސް ބޭނުންކުރާ ތަނަށް ވާތީ މުބާރާތް‬ ‫ބާސްކެޓް ޯ‬

‫އޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އާއި‬ ‫އަހަރު އިންޑިއަން ޯ‬

‫އެއް ކުޅިވަރަށް‪ ،‬ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ‪ ،‬ދާއިމީ‬

‫ބޭނުންކުރުމުން ‪ 2014‬ގައި މަނާކުރުމާ އެކު ދެން‬

‫ހދުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެހެންވެ‬ ‫ބާއްވަން ތަން ޯ‬

‫ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ވެސް އޮންނާތީ ވީހާ ވެސް‬

‫ބޑު މައްސަލައެއް ކަމަށް‬ ‫ވެނިއުއެއް ނެތުމަކީ ޮ‬

‫ޓީޓީން ބަދަލުވީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ހެދި އިންޑޯ‬

‫އެސޯސިއޭޝަނުން ގައުމީ ފެންވަރުގައި ބާއްވާ ދެ‬

‫ކޯޓަކަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ރަސްފަންނުގައި ކޮރަލް ބްލެވާޑް‬

‫ސސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް‬ ‫މުބާރާތުގެ ތެރެއިން އެ ޯ‬

‫ފްލެޓް އަޅަން ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެ ސަރަހައްދު‬

‫ބޭއްވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ވެނިއުއެއް ނެތުމުގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑު‪ "،‬ޓީޓީ‬

‫ބޭނުންވާތީ އެތަނުން ނުކުންނަން ޖެހުނީ އެވެ‪.‬‬ ‫ކރަލް ބްލެވާޑް ފްލެޓް އަޅާ ފަރާތުން‪،‬‬ ‫އަދި ޮ‬ ‫ބަދަލުގައި ޓީޓީ އަށް ހަ މަސް ތެރޭ ތަނެއް‬ ‫ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އަހަރެއްވީ އިރު ވެސް ހަބަރެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ބޭނުންކުރަން ހެންވޭރު‬ ‫އަދި ވަގުތީ ޮ‬

‫އޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އާއި‬ ‫އަހަރުގެ އިންޑިއަން ޯ‬

‫ޖޫނިއާ ދެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ތިބީ ޓީޓީގަ އެވެ‪.‬‬

‫ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް އިން މެޑަލް ހޯދުމަކީ‪.‬‬

‫އެގޮތުން ސްރީ ލަންކާގައި ކުޅެ އެތައް ކާމިޔާބީތަކެއް‬

‫ސސިއޭޝަނުގެ ރައީސް އަލީ ރަޝީދު (އައްޔަ)‬ ‫އެ ޯ‬

‫އތް‪ .‬އެހެންވެ ކުޅުންތެރިންނަށް‬ ‫އެ އުއްމީދު އެބަ ޮ‬

‫ހޯދާފައިވާ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ އާއި ރަފާ ނާޒިމަކީ މި‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޕްރެކްޓިސް ކުރެވޭނެ މާހައުލެއް ހޯދައިދޭން ވެގެން‬

‫ސަހަރައްދުން ކުރިމަގުގައި މެޑަލް ހޯދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ‬

‫މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް މިހިސާބުން މި ފެށީ‪ "،‬އައްޔަ‬

‫ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ‪.‬‬

‫ހދުމުގެ ގޮތުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ‬ ‫އެކަމަށް ހައްލެއް ޯ‬ ‫މިނިސްޓްރީ އާއި ޗައިނާގެ ބަޔަކާ ގުޅިގެން މުނިއުފާ‬ ‫ސެންޓަރު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް މި ހަފުތާގައި‬

‫މުނިއުފާ ޔޫތު ސެންޓަރު ދިނެވެ‪ .‬މުބާރާތް ކުޅެން ދާން‬

‫އަވަހަކަށް ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށަން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު އަމާޒެއް މި‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަރަށް ޮ‬

‫ކުޅިވަރުގެ ތަޖުރިބާކާރުން ދެކެ އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގައި‬ ‫އެއްވެސް ކުޅިވަރެއްގައި މިވަގުތު ތިބި އެންމެ އުއްމީދީ‬

‫ފަށަން ވަނީ ރާވައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަށް ދެ މަހެއްހާ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މުނިއުފާ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ‬ ‫އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކުރީގެ ރައީސް ސީވީޑް އަހުމަދު‬

‫ރާއް ޖޭ ގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ މެރެތަން މާޗު މަހު‪،‬‬ ‫ބައިވެރިވުން މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ‬ ‫މޯލްޑިވްސް އިންޓަނޭޝަނަލް މެރެތަންގެ ނަމުގައި‬ ‫މުޅިން އާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ދުވުމުގެ އިވެންޓެއް އަންނަ‬

‫ދުވަހު އެވެ‪ .‬އެގޮތުން މެންދަމު ‪ 2‬ޖަހާއިރު މެރެތަން‬ ‫ފަށާއިރު ހާފް މެރެރަން ފަށާނީ ފަތިހު ‪ 5:30‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ފަށާނީ އެ ދުވަހު ހަވީރު ‪ 5‬ޖަހާއިރެވެ‪.‬‬ ‫މި މެރެތަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރަތަމަ‬

‫"ވަރަށް ހާއްސަ މެހެމާނުން ވެސް އަންނާނެ‪.‬‬ ‫މި މެރެތަން ވެގެންދާނީ ވަރަށް ތަފާތު އަދި މުޅިން‬

‫މާޗު މަހުގެ ‪ 8‬ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވަން‬

‫އެއަށް ‪ 6:30‬ގައި ‪ 10‬ކިލޯމީޓަރު ދުވުން އޮންނާނެ‬

‫ފުރުސަތު މާދަމާ ހަވީރު ހުޅުވާލާނެ އެވެ‪ .‬އޮންލައިން‬

‫ކންސެޕްޓްތަކެއް ވެސް ހިމެނޭނެ އިވެންޓަކަށް‪.‬‬ ‫އާ ޮ‬

‫ރާވައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހުޅުވާލާ ގޮތަށް‬

‫ލމީޓަރުގެ ދުވުން ފަށާނީ އެ ދުވަހުގެ‬ ‫އެވެ‪ .‬ފަސް ކި ޯ‬

‫ރަޖިސްޓްރޭޝަން ލިންކް އިވެންޓުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖުން‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ތަފްސީލްތައް ހިއްސާކުރަމުން ދާނަން‪"،‬‬

‫ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ހަވީރު ‪ 4:30‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ފެންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޝުޖާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މިއީ މަޝްހޫރު ރަނިން ކްލަބް އައި‪-‬ރަނާސް‬

‫އަދި މާޗު ‪ 9‬ވަނަ ދުވަހު އާއިލީ ތިން‬

‫ރޭސް ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން ޝުޖާއު ބުނީ‬

‫ރިކްރިއޭޝަނަލް ދުވުންތެރިން ތަމްރީންކުރުމުގައި‬

‫އބްޖެކްޓް އަދި ޔުނިކްސް ސްޕޯޓިން ގުޅިގެން‬ ‫އާއި ޮ‬

‫އިވެންޓަކާއި ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓްސް ޓޫރިޒަމް ކުރިއެރުވުމުގެ‬ ‫ރާއްޖޭގައި ސް ޯ‬

‫ފާހަގަކުރެވޭ އައި‪-‬ރަނާސް އިން އަންނަނީ އައްޑޫ‬

‫ސސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް‬ ‫ބާއްވާ އަދި އެތުލެޓިކްސް އެ ޯ‬

‫ވކްގެ ނަމުގައި އުމުރުން‬ ‫ގތުން ސީނިއާސް ޕަވާ ޯ‬ ‫އެ ޮ‬

‫ގތުންނާއި ރާއްޖޭގައި ދިގު ރާސްތާ ދުވުމުގެ‬ ‫ޮ‬

‫ތޅުގައި ވެސް ދުވުމުގެ އިވެންޓްތައް‬ ‫ސިޓީ އާއި ލ‪ .‬އަ ޮ‬

‫އފް ޓޫރިޒަމުން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ‬ ‫އާއި މިނިސްޓްރީ ޮ‬

‫ދުވަސްވީ މީހުންގެ ހިނގުމާއި ކުޑަކުދިންނަށް‬

‫އިވެންޓްތައް މުޅިން އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމުގެ‬

‫ބާއްވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އިވެންޓެކެވެ‪.‬‬

‫ކށްގެމް ކިޑްސްމައިލް ‪ 3.2‬ކިލޯމީޓަރު‪1.6 ،‬‬ ‫ހާއްސަ ޮ‬

‫މަގުސަދުގައި ބާއްވާ މި މެރެތަންގައި ރާއްޖޭން ބޭރުން‬

‫ކިލޯމީޓަރު އަދި ‪ 800‬މީޓަރު ދުވުމެއް އޮންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގިނަ އަދަދަކަށް ދުވުންތެރިން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މި އިވެންޓުގައި ހިމެނޭ މެރެތަން‪ ،‬ހާފް މެރެތަން‬ ‫ލމީޓަރުގެ ދުވުން އޮންނާނީ މާޗު ‪ 8‬ވަނަ‬ ‫އަދި ‪ 10‬ކި ޯ‬

‫އެއަށް ފަހު ފިނިޝާ ޕާޓީ އާއި އެވޯޑިން ރަސްމިއްޔާ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 16‬ޖެނުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪24‬‬

‫ކޭން އަށް އަނިޔާވެ ޓޮޓެންހަމަށް މައްސަލަތަކެއް‬ ‫ޓޮ ޓެ ން ހަ މް ގެ ފޯ ވާ ޑް ހެ ރީ ކޭ ން (ވ) އަ ށް ދަނ ުޑ މަ ތީ ގަ އި ފަ ރު ވާ ދެ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ ‪ – )16‬ޓޮޓެންހަމް‬

‫ބަލިވި މެޗުގަ އެވެ‪ .‬އެއީ އޭނާ އަތުން ޔުނައިޓެޑުގެ‬

‫އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ބޮރޫޝިއާ‬

‫ވާދަކުރަން ގައުމީ ޓީމާ އެކު އެވެ‪ .‬އެ މުބާރާތުގެ‬

‫ޖންސް އާއި ވިކްޓަ‬ ‫ދެ ޑިފެންޑަރުން ކަމަށްވާ ފިލް ޯ‬

‫ޑޯޓްމަންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ދެ މެޗު ވެސް ގެއްލޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އންނާނީ ފެބްރުއަރީ ‪ 1‬ގަ އެވެ‪ .‬ބަދަލު‬ ‫ފައިނަލް ޮ‬

‫ހދަން އުޅުމުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލިންޑެލޯފް ބޯޅަ ޯ‬

‫އަދި ލީގު ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި‬

‫ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ފެނާންޑޯ ލޮރެންޓޭ އަށް‬

‫ކޅަށް ވެސް ނުކުޅެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި މަހު ޗެލްސީއާ ދެ ޮ‬

‫‪ 13‬މެޗުން ޖެހިފައިވަނީ ހަތަރު ގޯލެވެ‪ .‬ދެން ހުރި‬

‫ހޮޓްސްޕާސްގެ ކެޕްޓަން އަދި ފޯވާޑް ހެރީ ކޭންގެ‬

‫މައިކް ޑީން ބުނީ އެ މަންޒަރު ނުފެންނަ ކަމަށް‪"،‬‬

‫ޖުމްލަ ‪ 10‬ވަރަކަށް މެޗު ގެއްލޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު‬

‫ވިންސެން ޖަންސެން ‪ 2017‬ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް‬

‫ކުޑަހުޅަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ދޮޅު މަހެއްހާ‬

‫އ ޕޮޗެޓީނޯ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު މައުރީސި ޯ‬

‫އޭގެ ތެރޭގައި ޗެލްސީ އާއި އާސެނަލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ‬

‫މަހުގެ ފަހުން ސީނިއާ ޓީމަށް ނުކުޅެ އެވެ‪– .‬ބީބީސީ‬

‫ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ އަށް އަނިޔާވީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާދީއްތަ‬ ‫ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަތުން ‪ 0-1‬އިން‬

‫"އެއީ ސީދާ އޭނާ އަށް ކުރި ފައުލެއް‪( .‬ރެފްރީ)‬

‫ކޭން ފިޓްވެގެން އެންމެ އަވަހަށް ވެސް‬

‫މެޗު ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި މާޗު މަހުގެ‬ ‫ތަމްރީންތަކަށް ނުކުމެވޭނީ ބެލެވޭ ޮ‬

‫ފވާޑް ދެކުނު ކޮރެއާގެ‬ ‫ޓޮޓެންހަމްގެ އަނެއް ޯ‬

‫ކޅެވެ‪ .‬މި ސީޒަނުގައި ‪ 20‬ގޯލް ޖަހާފައިވާ ކޭން‬ ‫ކުރީ ޮ‬

‫ސން ހެއުން މިން މިވަގުތު ހުރީ އޭޝިއަން ކަޕުގައި‬ ‫ޮ‬

‫ހަޒާޑް ވިއްކާލާނީ‬ ‫‪ 112‬މިލިއަން‬ ‫ޔޫރޯ އަށް!‬ ‫ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ ‪ – )16‬ރެއާލް މެޑްރިޑުން‬

‫ފަހުން ހިތާމަކުރަން ޖެހޭނެ ފަދަ ކަމެއް ވާން‬

‫ގެންދަން މަސައްކަތްކުރާ ޗެލްސީގެ ޕްލޭމޭކަރު‬

‫ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އެ އިޝާރާތްކުރީ‬

‫ޕޓްތައް ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬ ‫"އަހަރެންގެ ކުރިމަގު؟ ސީޒަން ނިމުމުން‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި‬ ‫ކާމިޔާބު ޮ‬ ‫ހދުމަށާއި އަމިއްލަ ކާމިޔާބީތައް‬ ‫ކާމިޔާބީތައް ޯ‬

‫އެޑެން ހަޒާޑް ވިއްކާލަން އެ ކްލަބުން ‪112‬‬

‫ރެއާލް މެޑްރިޑުން ފުރުސަތު ލިބި އޭގެ ބޭނުން‬

‫ފކަސްކޮށްގެން‬ ‫އެކަން އެނގޭނީ‪ .‬މިވަގުތު އަހަރެން ޯ‬

‫ހާސިލްކުރަން ބޭނުން ނަމަ މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން‬

‫ރގެ އަގެއް ކަނޑައަޅައިފި ކަމަށް‬ ‫މިލިއަން ޔޫ ޯ‬

‫ނުހިފިއްޖެ ނަމަ ފަހުން ހިތާމަކުރަން ޖެހިދާނެ‬

‫މިހިރީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަން‪ "،‬ހަޒާޑް‬

‫ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް‬

‫ޕޓްތައް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬ ‫އުމުރުން ‪ 27‬އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ މިދިޔަ‬

‫ޖެހުމަށް ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ހުރިހާ ކަމަކާ އެކު‪ ،‬ޗެލްސީން މިހާރު‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޗެލްސީއާ ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރު ގުޅުނު ހަޒާޑް‬

‫ސީޒަނުގައި ވެސް ހުރީ ދެންމެ ދެންމެ ކްލަބް‬

‫ނިންމާފައިވަނީ އެ ކްލަބުން ކިޔާ އަގަށް ރެއާލް‬

‫ވަނީ އެ ޓީމާ އެކު ޕްރިމިއާ ލީގު ދެ ފަހަރު‬

‫ބަދަލުކުރުމާ ގާތުގަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ ކެރިއަރުގައި‬

‫މެޑްރިޑުން އެއްބަސްވެއްޖެ ނަމަ ވިއްކާލަން ކަމަށް‬

‫ރޕާ ލީގު އެއް ފަހަރު‬ ‫އަދި އެފްއޭ ކަޕާއި ޔު ޮ‬

‫ބުނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 16‬ޖެނުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫"ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ނުފިލަން" ޑައިވިން އަށް ގޮސްގެ ްނ‬ ‫އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު މީހާ ފެނިއްޖެ‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫ގވައިގެން ނައްޓާލާށޭ‪ "،‬އާއިލާއިން ވާހަކަ‬ ‫ދަރިފުޅު ޮ‬

‫ދެއްކި މީހާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ފނުވީމަ އައީ‪ .‬މިކޮޅަށް އައިސް‬ ‫"ހަވީރު ލޯންޗެއް ޮ‬

‫ގއ‪ .‬ކަނޑުހުޅުދޫ އަންހެނަކާ އިނދެގެން އުޅޭ‬

‫އަންހެން މީހާ އަށް ގުޅާފަ ވެސް ބުނި މިކޮޅަށް‬

‫ފުވައްމުލަކު ފިރިހެނަކު އޭނާގެ ކުޑަ ފިރިހެން ދަރިފުޅު‬

‫އަންނާށޭ‪ .‬އެކަމަކު އަންނާކަށް އަންހެން މީހާ ބޭނުމެއް‬

‫ގވައިގެން ފުވައްމުލަކަށް ދިޔައީ ފިލައިގެން ކަމަށް‬ ‫ޮ‬

‫ނުވޭ‪".‬‬

‫އޭނާގެ އަންހެނުން ބުނާ ބުނުން އޭނާ މިއަދު ދޮގުކޮށްފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ފިރިހެން މީހާގެ އާއިލާއިން ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ‬ ‫ގތުގައި އެ މައްސަލަ ފެންމަތިވީ ސްކޫލް ބަންދަށް‬ ‫ބުނި ޮ‬

‫އިއްޔެ ހަވީރު އެ ފިރިހެން މީހާ ކަނޑުހުޅުދޫން‬ ‫ފުވައްމުލަކަށް ދިޔައީ އަންހެން މީހާއާ ފިލައިގެން ކަމަށް‬

‫ކަނޑުހުޅުދު އަށް ދިޔަ އެ އަންހެން މީހާ ފުވައްމުލަކަށް‬ ‫ކޅު ހެދުމުންނެވެ‪ .‬އެ މައްސަލައާ‬ ‫ދިއުމަށް ދެ ޮ‬

‫ބުނެ އެ މައްސަލަ އޭނާ ވަނީ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފަ‬

‫ކޓަށް ދިއުމުން ފިރިމީހާއާ އެކު‬ ‫ގުޅިގެން ކަނޑުހުޅުދޫ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އެ އާއިލާއަކީ ފުވައްމުލަކުގައި ދިރިއުޅެމުން އައި‬

‫ފުވައްމުލަކަށް ދިއުމަށް އެ އަންހެން މީހާ އަށް ކޯޓުން‬

‫ބަޔެކެވެ‪ .‬އެ މީހުން ކަނޑުހުޅުދު އަށް ދިޔައީ ސްކޫލް‬

‫ވެސް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އާއިލާއިން ވާހަކަ ދެއްކި‬

‫ބަންދުވުމުން ޗުއްޓީއަށެވެ‪.‬‬

‫މީހާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފިރިހެން މީހާގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކި‬

‫އެ ދެ މީހުންގެ ދަރިފުޅު ތައުލީމް ހާސިލް‬

‫މީހަކު "މިހާރު" އަށް ބުނީ ތިން އަހަރުގެ ފިރިހެން‬

‫ކުރަމުން އަންނަނީ ފުވައްމުލަކު ޕްރީ ސްކޫލުގެ‬

‫ގވައިގެން ފުވައްމުލަކަށް ދިޔައީ ކުއްޖާގެ‬ ‫ދަރިފުޅު ޮ‬

‫ނާސަރީގަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް އެދިގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ކުއްޖާގެ‬ ‫މަންމަ އެ ޮ‬ ‫މަންމަ އެ ރަށަށް ދިއުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ފިރިމީހާގެ‬

‫އަންހެން މީހާއާ ގުޅުމަށް ކުރި މަސައްކަތް އަދި‬ ‫ވަނީ ކާމިޔާބުވާގޮތް ނުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ފަރާތުން އެދެމުން ޮ‬

‫ދަރިފުޅު އޭނާގެ ބައްޕައާ އެކު ފުވައްމުލަކުގައި‬

‫"އިއްޔެ ހެނދުނު ޖެހުނު މައްސަލައެއްގެ ތެރެއިން‬

‫މިހާރު ހުރިއިރު ފުލުހުންނާއި ޖެންޑާއިން އެ މީހުން‬

‫އަންހެން މީހާ ބުނީ އޭނާގެ ފިރިމީހާއާ ދިމާލަށް ރަށަށް‬

‫ގސް ހާލަތު ވަނީ ބަލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދިރިއުޅޭ ގެޔަށް ޮ‬

‫ނައްޓާލާށޭ [ދާށޭ]‪ .‬ދެން ފިރިމީހާ މި ބުނަނީ ދަރިފުޅު‬

‫ނަމަވެސް އެ އިދާރާތަކުން ބަހެއް އަދި ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬

‫ބަހައްޓާފައެއް ނުދާނަމޭ‪ .‬ބުނީމަ އަންހެން މީހާ ބުނީ‬

‫ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އައި ރ‪ .‬ދުވާފަރު‪ ،‬ފެހިޔާގޭގެ‪ ،‬އުމުރުން‬ ‫‪ 32‬އަހަރުގެ އަބްދުﷲ އާދަމް ފެނުނީ އޭނާ ފެނުނީ‬

‫ނަވާޒް‪ ،‬ގަލޮޅު ދެކު ުނ‬ ‫ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވަނީ‬

‫ދިއްކުރެންދޫގައި ހުއްޓާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪ .‬އޭނާގެ‬ ‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ރޭ‬ ‫ސއިކުރެއްވުމަށް ފަހު‬ ‫ޮ‬

‫ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ތޅު ފަޅު ރަށެއް ކަމަށް ވާ ވަންދޫ ކައިރި‬ ‫ރ‪ .‬އަ ޮ‬

‫ނަވާޒް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ‪--.‬‬

‫އަށް ހުއިފިލަނޑާ ނަގަން ފައިބައިގެން އުޅެނިކޮށް‪،‬‬

‫ހޯދުމަށް ޓަކައި އެ ސަރަހައްދު ބަލަމުން އައި ކަމަށް‬

‫‪-‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪/‬މިހާރު‬

‫ތޅު ފަޅު ރަށެއްގައި ހުއްޓާ‬ ‫ގެއްލުނު މީހާ އެ އަ ޮ‬

‫އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފެނިއްޖެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪ .‬އޭނާ‬ ‫ތޅު ދިއްކުރެންދޫގައި ހުއްޓާ ކަމަށް‬ ‫ފެނުނީ ރ‪ .‬އަ ޮ‬ ‫ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މީހަކު ވެސް ޑައިވްކުރަން ދިޔަ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫އުމުރުން ‪ 32‬އަހަރުގެ އަބްދުﷲ އާދަމް ފެނުނީ‬ ‫އޭނާ ފެނުނީ ދިއްކުރެންދޫގައި ހުއްޓާ ކަމަށް ފުލުހުން‬

‫އޭނާ ދެ ގަޑިއިރު ވީ އިރު ވެސް މައްޗަށް ނާރައިގެން‬

‫ބުންޏެވެ‪ .‬އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން‬

‫ޕޓް ކުރީ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މިއަދު ހެނދުނު ‪ 8:45‬ގައި ޑައިވަށް ނުކުތް އަބްދުﷲ‬ ‫ޕޓު ކޮށްފައި ވަނީ‬ ‫ގެއްލުނު ކަމަށް އެތަނަށް ރި ޯ‬

‫ގތުގައި އޭޕްރީލް ހަތް‬ ‫ދައްކަވަމުން ނަވާޒް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ގތްގޮތަށް ފުރޮޅިދާނެ‬ ‫ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހު އެކި ޮ‬ ‫އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ‬

‫ކަން ދައްކައި ދޭނެ އިންތިޚާބެކެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ގައުމަށް‬

‫މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ އަށް‬

‫ރަނގަޅު ބަޔަކު ގެނައުމަށްޓަކައި އެ އިންތިޚާބަށް‬

‫ޕލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ‬ ‫ވާދަ ކުރައްވަން ކުރީގެ ޮ‬

‫ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް‬

‫ނަވާޒް މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ‪ 28‬އަހަރު ހޭދަކުރެއްވި‬

‫ކމިޝަނަރަކަށް‬ ‫ނަވާޒް ޕޮލިސް އެކްޓިން ޮ‬

‫ނަވާޒް ރޭ ވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފަ‬

‫އައްޔަން ކުރެއްވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ ‪ 1‬ގައި‬

‫އެވެ‪ .‬ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނުކުންނެވީ‪ ،‬އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް‬

‫ގޮތުގައި‪ ،‬ގޭގައި މަޑުން ހުންނެވުމުގެ ބަދަލުގައި‬

‫ކޓުން ކުރި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނެ ކަމަށް އޭރު‬ ‫ޯ‬

‫ގައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމަށެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަނަރަކަށް ހުންނެވި އަހުމަދު އަރީފް ވިދާޅުވުމާ‬ ‫ޮ‬

‫ނަވާޒް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި އެ ޚިދުމަތަށް‬ ‫އތް އެންމެ ރަނގަޅު ތަނަކީ ރައްޔިތުންގެ‬ ‫މިހާރު ޮ‬ ‫މަޖިލީހެވެ‪.‬‬ ‫"ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓް ލިބިއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑުގެ‬

‫އެކު އޭނާ އެ މަގާމުން ވަކިކުރެއްވުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ނަވާޒް ހުންނަވައިގެން ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާ‬ ‫އިން ގާނޫނާ ޚިލާފު އެތައް އަމަލުތަކެއް ހިންގެވި‬ ‫ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ‪ .‬އެ ތުހުމަތު ކުރަމުން‬

‫ލޅު ދެކުނު ދާއިރާ އަށް‬ ‫ވިސްނުން ހުރީ ގަ ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކުރީގެ ރައީސް‬ ‫ދަނި ޮ‬

‫ނުކުންނަން‪ "،‬ނަވާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތުމާ އެކު‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ކުޅަދާނަ‪ ،‬ގާބިލް މީހުން‬

‫ނަވާޒް މަގާމުން ވަކިކުރެއްވީ އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން އޭނާ‬

‫ތިބެން ޖެހޭ ތަނެއް ކަން ނަވާޒް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ހަމަޖެއްސެވީ އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ‬

‫ކށް ޚިދުމަތް ކުރުމަކީ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް މެދުވެރި ޮ‬

‫މިނިސްޓަރަކަށެވެ‪.‬‬

‫ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާ ހައްގެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ އެ މަގާމުން ވަކިވެވަޑައިގަތީ‪ ،‬ރައީސް‬ ‫ސލިހް ވެރިކަމުގެ‬ ‫ޯ‬ ‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ސއިކުރެއްވުމަށް ފަހު ވާހަކަ‬ ‫ޮ‬ ‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް‬

‫ހުވާކުރެއްވުމުންނެވެ‪.‬‬

‫އަބްދުﷲ ކުއްލި އަކަށް ގެއްލުނީ ކަމަށް އޭނާއާ އެކު‬ ‫ޑައިވްކުރި މީހާ ބުނި ކަމަށް‪ ،‬އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ހުއިފިލަނޑާ ނެގުމަށްޓަކައި‬

‫ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބަކީ‬

‫އފިޝަލް ކެޕްޓަން‬ ‫އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ ޮ‬ ‫އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ އަބްދުﷲ އާއި އެކު އެހެން‬

‫ހދަމުން އައި ރ‪ .‬ދުވާފަރު‪ ،‬ފެހިޔާގޭގެ‪،‬‬ ‫ގެއްލިގެން ޯ‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫‪10:30‬ގައި ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ ވަގުތުން ފެށިގެން އޭނާ‬

‫އަބްދުﷲ އާދަމް ގެއްލުނު ކަން ރިޕޯޓު ކުރީ‬ ‫އޭނާ މަސްވެރިކަމަށް ނުކުތް "އަންބާރާ" ނަމަކަށް ކިޔާ‬ ‫ދޯނިންނެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 16‬ޖެނުއަރީ ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬

‫ހުޅުމާ ލޭގައި ނުރައްކާތެރި މާރާމާ ީރއެއް ހިންގައިފި‬

‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬

‫ހސްޕިޓަލުން ބުނީ މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި‬ ‫ހުޅުމާލޭ ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އަންނަ ކަމަށް އެ ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ މިއަދު މެންދުރު‬ ‫ދެ ކުދިން އެ ޮ‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫‪ 12:10‬ގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި‬

‫ގތުގައި އޭގެ ތެރެއިން‬ ‫އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނި ޮ‬

‫ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބި އިމަޖެންސީ ރޫމްގައި‬

‫ފުލުހުން ބުނީ މި މާރާމާރީއާ ގުޅޭ ތުހުމަތު ކުރެވޭ‬ ‫ދެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ‬

‫ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ ގދ‪ .‬ރަތަފަންދޫ ކުއްޖެއް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ މީހުންނާ ބެހޭ އިތުރު އެއްވެސް‬

‫ކަމަށާއި ޑްރެސިން ރޫމްގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ‬

‫މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން އަދިއެއް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫އުމުރުން ‪ 17‬އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ސީރިއަސް‬

‫އެއް ކުއްޖެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށާއި އަނެއް‬

‫ހސްޕިޓަލުން ބުނެ‬ ‫އައްޑޫ ކުއްޖެއް ކަމަށް ވެސް އެ ޮ‬

‫އަނިޔާތަކެއް ވެ‪ ،‬ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކުއްޖާ އަށް ވެސް ޑްރެސިން ރޫމްގައި ފަރުވާ ދެމުން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކޮރަލް ބުލެވާޑު އަޅަން ބަންދުކުރި މަގުތައް ހުޅުވަން ނިންމައިފި‬ ‫ކރަލް ބުލެވާޑުގެ ނަމުގައި ރަސްފަންނު‬ ‫ޮ‬ ‫ސަރަހައްދުގައި އަޅަން އުޅުނު ފްލެޓްތައް ހުޅުމާލެ އަށް‬ ‫ބަދަލުކުރަން ނިންމުމުން‪ ،‬އެ ސަރަހައްދުގެ ބަންދު މަގުތައް‬ ‫އަލުން ހުޅުވާލަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ޝަމާއު‬ ‫ޝަރީފު މިއަދު ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެ މަޝްރޫއާ ހަވާލުވެފައިވާ‬ ‫ކންސްޓްރަކްޝަނުން އެ‬ ‫ސިންގަޕޫރު ކުންފުނި ޗަންހުއާ ޮ‬ ‫ކށްފައިވާ މަގުތައް‬ ‫ސަރަހައްދު ހުސްކުރާ އިރަށް‪ ،‬ބަންދު ޮ‬ ‫އަލުން ހުޅުވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް އެކަން ފަށާނީ‬ ‫ކން ދުވަހަކު ކަމެއް އޭނާ ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސީދާ ޮ‬ ‫މި މަޝްރޫއު ތަރައްގީކުރަން ބަންދުކޮށްފައި ވަނީ‬ ‫ބޑުތަކުރުފާނު‬ ‫ތަޖުއްދީން ސްކޫލުގެ ބިތްދޮށުން އޮންނަ ޮ‬ ‫މަގުގެ ސަރަހައްދަކާއި ހިރިޔާ ސްކޫލާ ޖެހިގެން އޮންނަ‬ ‫ސަބުދެލި މަގެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައެއް‪ .‬އެތަން‬ ‫ބޑު މަސައްކަތެއް ޮ‬ ‫"އެތަނަކު ނެތް މާ ޮ‬ ‫ހުސްކުރާ އިރަށް‪ ،‬އަޅުގަނޑުމެން އެތަން ބަންދުކުރަން‬ ‫ބޭނުންކޮށްފައި ހުރި ބިތްތައް ނަގައި‪ ،‬އެ ހިސާބުގަނޑު‬ ‫ހުޅުވާލާނަން‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ސަރަހައްދުގައިވާ ދެ ސްކޫލުގެ‬ ‫ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް އެ މަގުތައް‬ ‫ކށްފައި ހުރުމުން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ‬ ‫ބަންދު ޮ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ ކައުންސިލުން ނިންމާފައި ވަނީ ވީހާ‬ ‫ވެސް އަވަހަކަށް އެ މަގުތައް ހުޅުވުމަށް ކަމަށް އޭނާ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮރަލް ބުލެވާޑް މަޝްރޫއުގައި ‪ 350‬އެޕާޓްމެންޓާއި‪،‬‬ ‫ފިހާރަތަކާއި ކުޅިވަރު ކުޅޭނެ ތަންތަން ތަރައްގީކުރަން‬ ‫ނިންމާފައި ވެ އެވެ‪ .‬އެ ތަނުގެ ބިންގާ މިދިޔަ‬ ‫އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން‬ ‫އަޅުއްވައިދެއްވި އެވެ‪.‬‬


2019 2019 ީ‫ނުއަރ‬16 ެ‫ ޖ‬January 16

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2019 ީ‫ ޖެނުއަރ‬16

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2019 ީ‫ ޖެނުއަރ‬17

17 January 2019

‫ކައުންސިލަރ‬

Counselor Abdulla Musthaq Iyasha Leena

ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬

Physiotherapy Shwetha

09:00 - 17:00

Santha Sheela

15:30 - 22:30

ާ‫ޝްވީތ‬ ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

Jasin

08:30 - 15:30

ް‫ޖާސިނ‬

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 11:30

ް‫ޑައެޓީޝަނ‬

Dietician Asiya A. Raheem

ާ‫ އާސިޔ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ަ‫އާއްމު އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސ‬

General Surgeon Dr. Ravi Shankar

09:30 - 12:00

ް‫ ރަވީ ޝަންކަރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Ravi Shankar

20:00 - 22:00

ް‫ ރަވީ ޝަންކަރ‬.‫ޑރ‬

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

17 January 2019

2019 ީ‫ ޖެނުއަރ‬17

General Practitioner

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

Dr. Ibrahim Ahmed Razee 08:30 - 15:30 ީ‫ އިބްރާހިމް އަހުމަދު ރާޒ‬.‫ޑރ‬

Dr. Seshadri Das

ް‫ހެމަންތ‬ ޯ ާ‫އަސޯކާ ރ‬ ‫އ‬ 20:00 - 22:00 ު‫އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬ 09:30 - 12:00 ް‫ދާސ‬

Dr. Seshadri Das

20:00 - 22:00

ް‫ ދާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Vijaya Rani

09:00 - 10:30

ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬

Dr. Hemanth

15:30 - 22:30

Dr. Asoka Rao

08:30 - 15:30

Dr. Abdul Azeez Hameed

Dr. Abdul Azeez Yoosuf

20:00 - 22:00 ް‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފ‬.‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

09:00 - 14:00

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

17:00 - 22:00

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Mariyam Niyaz

16:00 - 17:00

ީ‫ މުހައްމަދު އަލ‬.‫ޑރ‬ ް‫ މަރިޔަމް ނިޔާޒ‬.‫ޑރ‬

Dr. Hafsa

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ހަފްސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mohamed Ali

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ENT Dr. Mariia Krugova

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

Dental Surgeon

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

18:00 - 22:30

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Meacah

08:30 - 15:30

ާ‫ މިއާކ‬.‫ޑރ‬

Dr. Prathibha

15:30 - 22:30

ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

-

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Orthopaedician

-

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Dr. Abu Bucker

-

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

Dr. Yoosuf Shan

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

Dr. Hussain Faisal

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬ -

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

-

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬

-

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

ަ‫ދަތުގެ ޚާއްސ‬ 10:30 - 15:00

-

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

Dr. Raghavendra

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

-

15:00 - 17:00

Dr. Raghavendra

ާ‫ ވަރްޝ‬.‫ޑރ‬

-

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

Physician

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬

mihaaru.com

mihaaru.com

Dental Surgeon & Pedodontist Dr. Neeha Das

Dr. Anton Dr. Rao Dr. Ismail Zahir

18:00 - 22:00

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬ ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬ ާ ަ‫މިއަދު ނުބައްލ‬ ‫ވ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 20:00 - 21:30

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬

ް‫ފ ޝާނ‬ ް ު‫ ޔޫސ‬.‫ޑރ‬ ް‫ސން ފައިސަލ‬ ެ ު‫ ހ‬.‫ޑރ‬ ް‫ އެންޓޮނ‬.‫ޑރ‬ ޯ‫ ރާއ‬.‫ޑރ‬ ު‫ އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Gyneacologist Dr. Naina Bhatti

12:00 - 13:00

ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Bhatti

18:30 - 19:30

Dr. Shaheedha

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ި‫ނ ބައްޓ‬ ާ ި‫ ނައ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Meetha Jolly

12:30 - 13:30

Dr. Thasneem

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Shirmeen

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Anupama

ީ‫މީތާ ޖޮލ‬ ާ‫އަނޫޕާމ‬ ް‫ތަސްނީމ‬ ް‫ޝިރްމީނ‬

ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 11:30

Dr. Zahidha

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

Pediatrician ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Vikas

12:00 - 13:00

Dr. Sinaanath

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ސިނާނަތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Samahath

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ ސަމާހަތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:00

Dr. Singh

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ސިންގ‬.‫ޑރ‬

Dr. Rukhsana

15:30 - 16:30

ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬

Dr. Ismail Shafeeu

Ophthalmologist / Optometrist Dr. Niuma Dr. Junaid Fathimath Nestha

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ ނިއުމ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ފާތިމަތު ނެސްތ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Dermatologist Dr. Shebi

15:30 - 16:30

ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

Dr. Adil Rasheed

ާ ަ‫ދ ނުބައްލ‬ ‫ވ‬ ު ަ‫މިއ‬ ާ‫އދު ނުބައްލަވ‬ ަ ި‫މ‬

ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Reema

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist Dr. Fathimath Mufliha

16:15 - 17:15

ާ‫ ފާތިމަތު މުފްލިހ‬.‫ޑރ‬

Dr. Thahseena

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ތަހްސީނ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬ Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv


January 2019 2019 ީ‫ޖެނުއަރ‬1616

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2019 ީ‫ ޖެނުއަރ‬16

mihaaru.com

mihaaru.com

G.Maavehi, Buruzu Magu, Male’, 20092, Maldives +960 331590, +960 3338656 +960 7705353

ަ‫ކަރުންމަތީ ހާއްސ‬

ENT

Dr. Sachin Lal Shilpakar

Dr. Aishath Shibana

ް‫ ސަޗިން ލާލް ޝިލްޕަކާރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އައިޝަތު ޝިބާނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީ ހާއްސ‬

Internal Medicine

Dr. Muaz Moosa

Dr. Fathimath Abdulla Zuhair ު‫ ފާތިމަތު އަބްދުއްލާ ޒުހައިރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ދަތުގެ ހާއްސ‬

Dr. Mohamed Siyan

Dr. Zeena Mohamed Fuad

ް‫ މުހަންމަދު ސިޔާނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސ‬

Pediatrics

Dr. Shikha Rijal

Dr. Yahiya Zachariah ާ‫ ޔަހިޔާ ޒަކަރިއްޔ‬.‫ޑރ‬

ެ‫ އާމުބަލިތަކުގ‬General Physician Dr. Vijarani Prasad

ް‫ ޝިކާ ރިޖާލ‬.‫ޑރ‬ Dr. Muthasim Saeed ު‫ މުއްތަސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ރޭޑިއޮލޮޖ‬

Radiology

Dr. Neeraj Shashikant Doijad ް‫ ނީރަޖް ޝަޝިކަންތު ޑޮއިޖަޑ‬.‫ޑރ‬

SUBSCRIBE

Dentists

ާ‫ މުއާޒް މޫސ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޒީނާ މުހަންމަދު ފުއާދ‬.‫ޑރ‬

MIHAARU PRINT EDITION

Gynecology

ަ‫އަންހެނުންގެ ހާއްސ‬

ް‫ ވިޖެޔަރާނީ ޕްރަސާދ‬.‫ޑރ‬ Dr. Ismail Pulikkodan ް‫ އިސްމާއިލް ޕުލިކޯޑަނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ ލޮލުގެ ހާއްސ‬Ophthalmology Dr. Aminath Saleem ް‫ އައިމިނަތު ސަލީމ‬.‫ޑރ‬

Subscribe for 1 year and save 10%


16 January 2019

2019 ީ‫ ޖެނުއަރ‬16 2019 ީ‫ ޖެނުއަރ‬16

mihaaru.com

mihaaru.com

DIRECT WEEKLY SAILING… VESSEL NAME

VOY

ETA Laem Chabang

ETA Singapore

ETA Tanjung Pelepas

ETA Port Kelang

ETA Colombo

ETA Male'

ANNA-S

04G27W1MA

24-Dec-18

25-Dec-18

26-Dec-18

31-Dec-18

01-Jan-19

PACIFIC VOYAGER

04G29W1MA

27-Dec-18

30-Dec-18

01-Jan-19

02-Jan-19

07-Jan-19

09-Jan-19

HEDDA SCHULTE

04G2BW1MA

06-Jan-19

09-Jan-19

10-Jan-19

12-Jan-19

16-Jan-19

18-Jan-19

CITY OF BEIJING

04G2DW1MA

10-Jan-19

13-Jan-19

15-Jan-19

16-Jan-19

21-Jan-19

Feeder - 25-Jan-19

ATLANTIC FLOSTA

04G2FW1MA

17-Jan-19

20-Jan-19

22-Jan-19

23-Jan-19

28-Jan-19

30-Jan-19

For further information, please contact Total Transport Solutions Maldives (Pvt) Ltd 05th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male’, Maldives. T. Sheyam - +960 9100170 ; Atif +960 9100175

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999


16 January 2019

CONTACT:3001515

2019 ީ‫ ޖެނުއަރ‬16

mihaaru.com

)ަ‫ (ބުދ‬2019 ީ‫ ޖެނުއަރ‬16

EMAIL: sales@mihaaru.com

ް‫އެހެނިހެނ‬

ް‫ ބުރީގެ ތަނެއ‬2 ާ‫ކުއްޔަށް ދޫކުރ‬ .ް‫ ބެޑްރޫމ‬1 ، ި‫ގްރައުންޑް ފްލޯގައ‬

ެ‫ އަކަފޫޓްގ‬220

Glossy)

ް‫ ބެޑްރޫމ‬1 ި‫ފަސްޓް ފްލޯގައ‬

Boat Building Best price in town

ް‫އަކަފޫޓްގެ ގުދަނެއ‬

Melamine Block Board

ު‫ އޯކިޑްމަގ‬.ީ‫ކުއްޔަށްދެނ‬

ީ‫ސައިކަލެއް ވިއްކަނ‬

‫ރ‬25،000/- ު‫ކުލި މަހަކ‬ ް‫ މަހު އެޑްވާންސ‬1

TEL:9651698

18mm (Kabadu Filaa)

19783

ް‫އޭސީ އަދި ފްރިޖް ސާރވިސް ކުރުނ‬ ު‫ޮދންނަމެޝިން އަދި ފެންމޯޓަރ‬

300 ި‫އޮފީހަކާއ‬

Best for Fiberglass

ު‫ ފަރނީޗަރާއި އެކ‬،ި‫ ކުޑަ ޮކޓަރ‬1 ާ‫ ފާހާނ‬1

TEL:7777219

ު‫ތަޖުރިބާ އާއިއެކ‬

Fancy Plywood (White

ި‫ ކައްކާބައ‬، ް‫ ސިޓިންރޫމ‬، ާ‫ ފާހާނ‬1

19839

ެ‫ އަހަރުގ‬35

Aikas Construction Pvt Ltd

.ް‫ރަނގަޅު ހިސާބަކުނ‬

6mm, 9mm, 12mm, 18mm

، ި‫ ލަކުޑ‬، ‫ ފެންވައިރ‬، ް‫ކަރަންޓ‬ ް‫ ދަގަނޑު މަސައްކަތ‬، ި‫ސިމެންތ‬ We do all kinds of technical works RADICAL REPAIRS

TEL:3317071 19466

DBBCC MR GRAD PLYWOOD HARDWOOD

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ި‫ ކޮޓަރ‬3

HARDWOOD 2''x8'' and 2''x7'' and 2''x6''

)ޭ‫ކުއްޔަށްދެން (ހުޅުމާލ‬ and save 10%

ް‫ ކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމަންޓ‬2

ާ‫އޭސީ ޮކށް ގުދަން މުދާޖަހ‬

ީ‫ނޮވެލްޓީ ބުކްޝޮޕް ކައިރ‬

ު‫ހަރާއިއެކ‬

14،000/- ި‫ކުލ‬

14 feet up length

ް‫ ފާހާނާގެ އެޕާޓްމަންޓްއެއ‬2

Subscribe for 1 year

ް‫ ތަނުންވެސ‬02

TIMBER MIXED

TEL:7777484 19779

Film Face Plywood (Kalhu Filaa) Best quality

TEL:7772084/7905009 19341

TEL:9646263 19289

TEL:7955556 19813


16 January 2019

2019 ީ‫ ޖެނުއަރ‬16

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com

ު‫އިޝްތިރާކ‬ ް‫ދެއްކެވުމަށ‬ ީ‫ގުޅުއްވާނ‬

3001515

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


16 January 2019

2019 ީ‫ ޖެނުއަރ‬16

mihaaru.com


16 January 2019

2019 ީ‫ ޖެނުއަރ‬16

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ީ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

3001515


16 January 2019

2019 ީ‫ ޖެނުއަރ‬16

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ީ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

3001515


16 January 2019

2019 ީ‫ ޖެނުއަރ‬16

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com


16 January 2019

2019 ީ‫ ޖެނުއަރ‬16

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com


16 January 2019

2019 ީ‫ ޖެނުއަރ‬16

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


16 January 2019

2019 ީ‫ ޖެނުއަރ‬16

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION Subscribe for 1 year and save 10%


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫ޓީޓީ ކުޅޭނެ އެކަށީގެންވާ ތަނެއް‬ ‫ނެތުމުގެ ދަތިކަން ބޮޑުވެއްޖެ!‬

‫ލީގު ހޯދައިދިނުމަށް ފަހު ނިޒާމްބެ ޓީސީން ވަކިވެއްޖެ‬

Profile for Mihaaru

16 JANUARY 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

16 JANUARY 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru