Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 15‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫އެކްސިޑެންޓާ އެކު‪،‬‬ ‫ބަސް ދުއްވާ ނިޒާމު‬ ‫ވަރުގަދަ ކުރަނީ‬ ‫ދީބާޖާ ގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުން‬ ‫ބާތިލްކުރަން ހުށަހަޅައިފި‬ ‫‪02‬‬

‫ދިވެހިން ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ކުރަނީ‬ ‫ޖިހާދެކޭ ނުބުނެ ވޭނެ‪ :‬މައު މޫން‬

‫‪03‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫ީދބާޖާގެ ހުކު ްމ‬ ‫ތަންފީޒުކުރުން‬ ‫ބާތިލްކުރަން‬ ‫ހުށަހަޅައިފި‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫‪ 15‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫ސިސިލްފަރު މައްސަލައިގެ ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާ ފަށައިފި‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬ ‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ހައްޖަށް މީހުން ގެންދެވޭނެ ކުންފުނިތައް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން‬ ‫ކަނޑައެޅުމުގައި އަމަލުކުރި ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ސިސިލްފަރު‬ ‫ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ކުންފުނިން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ‬ ‫ޒލިއުޝަން މަރުހަލާ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޑިސްޕިއުޓް ރި ޮ‬ ‫މި އަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދި‬

‫އެ މައްސަލާގައި ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ލިބޭތޯ ބެލުމަށް ކޯޓުގެ‬ ‫ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާގެ އަޑުއެހުންތައް މިއަދު ހެނދުނު ފެށުމުން ދައުލަތުން‬ ‫އެދުނީ ޖަވާބުދާރީވާން ފުރުސަތެއް ދިނުމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬މާދަމާއާ ހަމައަށް‬ ‫ދައުލަތަށް ވަނީ ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށާނީ ޑިސްޕިއުޓް މަރުހަލާގައި‬ ‫ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސިސިލްފަރުން ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ވަނީ މާކްސް ދިނުމުގައި‬ ‫މިނިސްޓްރީން އަމަލުކުރީ މައުލޫމާތު ދިން ގޮތާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި އަދި‬

‫ހުށަހެޅި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ފަސް ކުންފުންޏަކަށް އެ ހުއްދަ ދޭން‬

‫އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން‬

‫ނިންމައިި‪ ،‬އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިހާރު ވަނީ އެކަން އާންމުކޮށްފަ‬

‫އަމަލުކުރި ކަމަށް އެ މައްސަލާގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ހުއްދަ ދެނީ އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ކުންފުނިތަކަށެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު ސިސިލްފަރަކަށް މި ހުއްދަ މި އަހަރު ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓަށް މައްސަލަ‬ ‫އެ މައްސަލާގައި ސިސިލްފަރު ކުންފުނިން ސިވިލް ޯ‬ ‫ހުށަހެޅީ ކުންފުނިތަކަށް މާކްސް ދިނުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން‬

‫ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގައި ‪ 35‬އަހަރުގެ ތަޖްރިބާ އެ ކުންފުންޏަށް‬ ‫ލިބިފައިވާއިރު‪ ،‬މާކްސް ދިންއިރު ތަޖްރިބާގެ ބައިން އެ ކުންފުންޏަށް އެންމެ‬ ‫ޕަސެންޓެއްގެ މާކްސް ވެސް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި އެއީ އެކަށީގެންވާ‬ ‫އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް އެ މައްސަލާގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އަމަލުކުރި އުސޫލު ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން‬ ‫ސަރުކާރުން ބާތިލް ކުރުމުން އެ ކުންފުންޏަށް ‪ 348‬މިލިއަން‬ ‫ރުފިޔާ ދޭން ޖެހޭ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ ބާތިލްކުރަން‬ ‫ކޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ދައުލަތުން އިއްޔެ ސިވިލް ޯ‬ ‫އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން‬ ‫ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ދީބާޖާގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް‬ ‫ކޓުން އިސްނަގައިގެން‬ ‫ތަންފީޒުކުރުން ބާތިލްކުރަން އެދިފައިވަނީ ޯ‬ ‫ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލާ ހިލާފަށް‪،‬‬ ‫އެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ބައި ކުރިއަށް‬

‫ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދި ީނ‬ ‫އުސޫލާ އެއް ގޮތަށް‪ :‬މިނިސްޓްރީ‬

‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބޭއްވި‬ ‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން‪ :‬ހައްޖަށް‬ ‫ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ ކުންފުނިތައް‬ ‫ކަނޑައެޅީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް އެ‬ ‫މިނިސްޓްރީން ބުނޭ ‪ --‬މިހާރު ފޮޓޯ‪/‬‬ ‫ހުސައިން ވަހީދު‬

‫ގސްފައިވާތީ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގެން ޮ‬ ‫ބޑު ބުރައަކަށް ވާ އެ މައްސަލައިގެ‬ ‫ދައުލަތަށް މާލީ ޮ‬ ‫ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަ ބާތިލްކުރަން ހުށަހެޅިއިރު‪،‬‬ ‫ސިވިލް ކޯޓުގައި އިއްޔެ ވަނީ ހުކުމް ތަންފީޒު މަރުހަލާގެ‬ ‫ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ބާއްވައިފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ އަޑުއެހުން‬ ‫ބާއްވާފައިވަނީ ސިއްރުކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ބަޔާނުގައި ބުނީ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސިވިލް ކޯޓުން‬ ‫އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުން‪ ،‬ފެބްރުއަރީ ‪2015 ،15‬ގެ‬ ‫ފަހުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމްތަކުގެ ތެރެއިން މަހަކު ވަކި ވަރެއް‬ ‫ދައްކަމުން ގޮސް އެ ފައިސާ ހަލާސްކުރާގޮތަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ‬ ‫މައްސަލަތަކުގައި‪ ،‬އެ މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ވަރު އެ މަހަކު‬ ‫ދައްކަމުން ނުދާކަން ނުވަތަ ފައިސާ ހަލާސްކޮށްފައިވާކަން‬ ‫އަރަނިވެރިޔާގެ ފަރާތުން އަންގާފައިނުވާނަމަ‪ ،‬އެ ހުކުމް‬ ‫ކޓުން އިސްވެ ފަށާނީ ފައިސާ ދައްކާ‬ ‫ތަންފީޒުކުރުމަށް ޯ‬ ‫ހަލާސްކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ފަހު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް ދީބާޖާ މައްސަލަ ހިންގާފައިވަނީ އެ އުސޫލާ ހިލާފަށް‬ ‫ކަން ފާހަގަކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުގެ ނަމްބަރު‪.....‬ގަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ‬ ‫"‪.‬ސިވިލް ޯ‬ ‫ހުކުމަކީ ‪ 15‬ފެބްރުއަރީ ‪2015‬ގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ‬ ‫މި އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ކުންފުނިތަކަށް ދިން‬

‫ހުކުމެއްކަމަށްވެފައި‪ ،‬އުސޫލުގައިވާ ގޮތުން‪ ،‬އެފަދަ ހުކުމެއް‬

‫ކަމަށާއި އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ ނަމަ‪ ،‬އޭގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު‬

‫ތަންފީޒުކުރުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ކަމާބެހޭ ފޯމަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ގޮތާ ބެހޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަށް އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް‬

‫އެ މިނިސްޓްރީން ހޯދުމަށް ފަހު މައްސަލަ ހުށަހެޅުން މުހިންމު ކަމަށް‬

‫އަދި އެ މައްސަލައެއް ހުކުމް ތަންފީޒު ޑިވިޝަނަށް ފޮނުވުމުގެ‬

‫ހުށަހެޅިފައި ނެތް ކަމަށާއި އެކަމުގައި އަމަލުކުރީ ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް ކަމަށް‬

‫ދެކޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި ޕޮއިންޓް‬

‫ކުރިން ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދުމަށް ޑިސްޕިއުޓު ރިޒޮލިއުޝަން‬

‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ފަސް ކުންފުންޏަކަށް އިސްލާމިކް‬

‫ގތަށް ކަނޑައަޅާފައިވީނަމަ ވެސް‪،‬‬ ‫ޑިވިޝަނަނަށް ފޮނުވާ ޮ‬

‫ދޭނެ އުސޫލުތައް ކުރިން ވެސް އިއުލާން ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި އެކަމުގައި‬ ‫އަމަލުކުރީ އެ އުސޫލުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބުނެވިދިޔަ ކަންކަން އެގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ‪"،‬‬

‫މިނިސްޓްރީން ވަނީ ދީފަ އެވެ‪ .‬އެކަމުގައި އެ މިނިސްޓްރީން އަމަލުކުރީ‬

‫އެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ‬

‫ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގޯސްކޮށް ކަމަށް ބުނެ ސިސިލްފަރު ހައްޖު އެންޑް އުމްރާ ގްރޫޕުން ވަނީ‬

‫ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީ މުސްއަބު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ރޯދަ މަހުގެ ރޭތައް‬

‫އެ މިނިސްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް އިއްޔެ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފަ‬

‫އިހްޔާ ކުރުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާތަކުގައި ސައިގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހުޅުވާލި ބިޑްގައި ޕޮއިންޓް ދިން އުސޫލާ މެދު ބައެއް ފަރާތްތަކުން‬

‫ކޓުގައި ބޭއްވި މައްސަލައިގެ‬ ‫އޭގެ އިތުރުން ސިވިލް ޯ‬ ‫އަޑުއެހުން ސިއްރުކޮށްފައިވަނީ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ‬ ‫ހާލަތެް މެދުވެރިވެގެން ކަމަކަށް ނުފެންނަކަމަށް ބުންޏެވެ‪ .‬ސިއްރު‬

‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬

‫ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސުވާލު އުފައްދަމުންދާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަށް އެދި‬

‫ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ކަމަށް ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި އިއުލާނުކުރުމަކާ‬

‫ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ޝާފިއު އަލީ‬

‫ކޓުން މީޑިއާއަށް އަންގައި‪ ،‬އެ އަޑުއެހުމުގައި ކަން‬ ‫ނުލައި‪ޯ ،‬‬

‫ވިދާޅުވީ ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިން ފަސް ކުންފުންޏާ އެކު އެ‬

‫އެ މަސައްކަތް ނުލިބުނީ ތަޖްރިބާގެ ބައިން އެ ކުންފުންޏަށް އެއްވެސް‬

‫ހިނގާ ދިޔަ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ކޯޓުން މީޑިއާއަށް އާއްމުކުރުމަކީ‪،‬‬

‫މިނިސްޓްރީން މިއަދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬ހުއްދަ‬

‫ޕޮއިންޓެއް ނުލިބޭތީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު މަސްލަހަތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއްގައި‪،‬‬ ‫ދައުލަތުގެ މާލީ ޮ‬

‫ދިނުމުގައި އެ މިނިސްޓްރީން އަމަލުކުރި ގޮތާ މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް‬

‫ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު އެންމެންނަށް ލިބިދިނުމަށް ހުރަސްއެޅުންކަން‬

‫ހުށަހަޅާފައި ނެތް ކަމަށާއި އެކަން އެ މިނިސްޓްރީން ކުރީ ނަޒާހަތްތެރިކަމާ‬

‫ހުރިކަމުގެ ލިޔެކިޔުމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހަޅާފައެއް ނެތް‪ .‬އެހެންވީމަ‬

‫ވެސް ފާހަގަކުރި އެވެ‪.‬‬

‫އެކު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި އެކަމުގައި އެއްވެސް ކަމެއް ސިއްރު‬

‫އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނެތް އެ ޕޯޝަންއަކަށް އެއްވެސް މާކްސްއެއް‬

‫ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް ޝާފިއު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދެވޭކަށް‪ .‬އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ވިން ނުކުރެވި މި އޮތީ‪"،‬‬

‫އުތުރު ޕްރޮވިންސްގައި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްޑީޕީގެ‬ ‫ވެރިކަމުގައި ދީބާޖާއާ އެކު ސަރުކާރުން ހެދި އެއްބަސްވުން‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން މިކަން ކޮށްފައި މިއޮތީ ވަރަށް ނަޒާހަތްތެރިކޮށް‪،‬‬

‫‪ 2013‬ވަނަ އަހަރު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދުގެ‬

‫ވަރަށް އިތުބާރާ އެއްކޮށް‪ ،‬ހާމަކަން ބޮޑުކޮށް މިކަން ގެންދެވޭ ގޮތަށް‬

‫ހުށަހެޅި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށް އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް‬

‫"މިދިޔަ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ އެ މީހުން މަސައްކަތް ކޮށްފައި‬

‫މުސްއަބު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޝާފިއު ވިދާޅުވީ ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިން ފަސް ކުންފުނީގެ‬

‫ސަރުކާރުން ބާތިލްކުރި މައްސަލައިގައި އެ ކުންފުންޏަށް‬

‫އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ތަރުތީބު ކޮށްގެން ގެންދިޔައީ‪ .‬އެހެންވީމަ‬

‫އިތުރުން އިތުރު ކުންފުންޏަކަށް ފައިސާ ނުދައްކަން އާންމުންނަށް‬

‫ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ‪ 348‬މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން‬

‫މިނިސްޓްރީން މި މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާ ކުރުމުގައި އެއްވެސް ދައްޗެއް‬

‫އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވާ އަގަށް‬

‫ސިވިލް ކޯޓުން ‪ 2014‬ގައި އޮތީ ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ނެތް ވާހަކަ ދަންނަވާލަން‪ "،‬ޝާފިއު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ނުދައްކަން ވެސް އެދޭ‬

‫ހުކުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް މިދިޔަ މަހު ވަނީ ތާއީދުކޮށްފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިން ގޮތާ މެދު‬ ‫ކުންފުންޏަކުން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅިކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ‬

‫ކަމަށާއި އިތުރަށް ފައިސާ ނުނަގާނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން ވެސް ހުއްދަ‬ ‫ދިން ކުންފުނިތަކުން ދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 15‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫އެކްސިޑެންޓާ އެކު‪ ،‬ބަ ް‬ ‫ސ‬ ‫ދުއްވާ ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކުރަނީ‬ ‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬އެމްޓީސީސީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި‬ ‫އެހެން ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބަޔަކު އުޅޭތޯ‬ ‫ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪،‬‬

‫ރދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި‬ ‫މި ޯ‬

‫ޝާހު ވިދާޅުވީ އެމްޓީސީސީގެ ބަސް ޑްރައިވަރުންގެ‬

‫ދިވެހިން ބޭރު‬ ‫ގައުމުތަކުގައި ކުރަނީ‬ ‫ޖިހާދެކޭ ނުބުނެ ވޭނެ‪:‬‬ ‫މައުމޫން‬ ‫ދިވެހީން އެހެން ގައުމަކަށް ގޮސް‬

‫ދުއްވާފައި ދިޔަ އެމްޓީސީސީގެ ބަހެއްގެ ދަށުވެ‪،‬‬

‫ކށް ޓެކްސީ ކުރާ ބަޔަކު ތިބިކަން‬ ‫ތެރޭގައި ދާއިމީ ޮ‬

‫ހަނގުރާމަކުރުމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޖިހާދެކޭ‬

‫ޔުކުރެއިނުގެ ޓޫރިސްޓު އަންހެން މީހާ މަރުވި މައްސަލަ‬

‫މިހާތަނަށް ފާހަގަ ކުރެއްވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނުބުނެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް‬

‫އަށް ފަހު‪ ،‬ބަސްތައް ދުއްވުމުގެ ގަވައިދުތައް މުރާޖައާ‬

‫ޕޓް އޮތޯރިޓީއާ ގުޅިގެން ދަނީ‬ ‫"ޓްރާންސް ޯ‬

‫ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ހަސަން‬

‫ކޑްސް ވެސް‬ ‫ހުރިހާ ޑްރައިވަރުންގެ ޕޮލިސީ ރެ ޯ‬

‫ޝާހު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ބަލަހައްޓަމުން‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގައްޔޫމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި އިހްޔާ‬ ‫ޕްރޮގްރާމުގައި "އިސްލާމް އަދި ޖިހާދު"އާ ގުޅޭގޮތުން‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ރޭ ބޭއްވި އިހްޔާ ޕްރޮގްރާމުގައި‪،‬‬ ‫އެމަނިކުފާނު ލިޔުއްވި ފޮތެއް‪ ،‬ދައުލަތަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތްކުރެއްވި‬ ‫އުމަރު ޒާހިރު ނެރެދެއްވަނީ‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސެއިން ވަހީދު‪ /‬މިހާރު‬

‫ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މައުމޫން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅަށް އިސްވެ ހަނގުރާމަކުރުމަކީ‬ ‫ބަޔަކާ ދެ ޮ‬ ‫އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި‬ ‫އަމާންކަމާއެކު ދިރިއުޅެމުން ދަނިކޮށް އެއްވެސް‬ ‫ބޭނުމެއްގައި އެތަނަށް އަރައި ހަނގުރާމަކޮށްގެން ނުވާނެ‬ ‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ދީން ކުރިއެރުވުމުގެ ނަމުގައި‬

‫ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ‬

‫ކށްގެން ނުވާނެކަން އެމަނިކުފާނު‬ ‫ވެސް ހަނގުރާމަ ޮ‬

‫ނުކުމެ އުޅުނު އުމުރުން ‪ 31‬އަހަރުގެ އަންހެން މީހާ‬

‫ލައިންސެންސް ވެރިފައި ކުރުމާއި ބަހުގައި ކެމެރާތައް‬

‫ޖިހާދުކުރުމަކީ އެ ބައެއްގެ ގައުމުގައި ތިބެގެން‬

‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ބަހުގެ ދަށުވީ ޑްރައިވަރު ނިދީގައި ހުރެ ދުއްވުމުން‬

‫ރލް ރޫމުން ޑްރައިވަރުންގެ އަމަލުތައް‬ ‫ހަރުކޮށް‪ ،‬ކޮންޓް ޯ‬

‫ދީނާއި ގައުމުގެ ދިފާއުގައި ކުރާ ހަނގުރާމަ އަށް‬

‫ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪ .‬މި މައްސަލައިގައި‬

‫ވަގުތުން ބަލައިލެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ވެސް އަންނަނީ‬

‫އިސްލާމްދީނުގައި ދީފައިވާ ނަމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬ކޮންމެ‬

‫މީހެއްގެ އަމިއްލަ ގައުމުގައި ތިބެގެން‪ .‬މިސާލަކަށް‬

‫ބަސް ޑްރައިވަރު ވަނީ ތަހުގީގަށް ބަންދުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހަމަޖައްސަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ހމަ ދުވަހު ހެނދުނު ހިނގާލަން‬ ‫މިދިޔަ ހަފުތާގެ ޯ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ބަސް ޑްރައިވަރުންގެ‬ ‫ޝާހު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކންމެ މުސްލިމަކަށް ވެސް ޖިހާދުކުރެވޭނީ އެ‬ ‫" ޮ‬

‫މުސްލިމަކަށް ވެސް ޖިހާދުކުރެވޭނީ އެ ބައެއްގެ‬

‫އަދުއްވުންގެ ބަޔަކު ރާއްޖެ އަށް ހަމަލާދީ‬

‫އަމިއްލަ ގައުމުގައި ތިބެގެން ކަމަށާއި އެހެންވެ‬

‫ހަނގުރާމަކުރަން ފަށައިފިނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ‬

‫އިންޓަވިއުއެއްގައި ޝާހު ވިދާޅުވީ‪ ،‬އަލަށް ގެންނަ‬

‫ކންމެ ދުވަހަކު ވެސް ބަހަށް‬ ‫ބަސް ޑްރައިވަރުން ޮ‬

‫ގސް ހަނގުރާމަކުރުމަކީ‬ ‫ދިވެހިން އެހެން ގައުމަކަށް ޮ‬

‫ނަފްސާއި ގައުމާއި ދީނުގެ ދިފާއުގައި ހަނގުރާމަކުރުން‬

‫ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ބަސް ދުއްވުމަށް ވަކި ލޭނުތައް‬

‫އެރުމުގެ ކުރިން ޑިކްލެރޭޝަން ފޯމެއް ނުވަތަ‬

‫ޖިހާދުކުރުމެކޭ ނުބުނެވޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަޅުގަނޑުމެންގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވާނެ‪ "،‬އިސްލާމީ‬

‫ކންމެ އަހަރަކު ދޭ މެޑިކަލް‬ ‫ހެދުމާއި ޑްރައިވަރުންނަށް ޮ‬

‫ގތަށް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް‬ ‫ކޮންސެންޓް ފޯމެއް ފުރާ ޮ‬

‫ޝެކްއަޕް މެންޑޭޓަރީ ކުރުމާއި އެ މީހުންނަށް އިތުރު‬

‫ޝާހު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެ އެކްސިޑެންޓަށް ފަހު‪" ،‬މިހާރު" އަށް ދެއްވި‬

‫ތަމްރީނުތައް ދިނުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެކްސިޑެންޓުތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި‪،‬‬

‫އެމްޓީސީސީގެ ބަސް ޑްރައިވަރުން ޑިއުޓީ‬

‫ބޭރު ގައުމުގައި ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި‬ ‫ބައިވެރިވުމަކީ ޖިހާދޭ ނުބުނެވޭނެ ކަމަށް‬

‫ރގްރާމުގައި މައުމޫން ވިދާޅުވި‬ ‫މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ޕް ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫"އެހެން ނަމަވެސް ދިވެހިން އެހެން ގައުމަކަށް‬

‫މައުމޫން ވިދާޅުވިއިރު‪ ،‬ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހީން‬

‫އަދާކުރަން ޖެހެނީ އަށް ގަޑިއިރަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ބަސް‬

‫ދަނީ ސީރިޔާގައި ކުރާ ދާހިލީ ހަނގުރާމައިގައި‬

‫ގޮސް ހަނގުރާމަކުރުމަކީ އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި‬

‫ފަޔާ ފައިޓިން ކަހަލަ އެއްޗެއްހި ޑްރައިވަރުންނަށް‬

‫ކށް ހޭދަކުރަނީ އޭގެ‬ ‫ދުއްވުމުގައި އެ މީހުން އާންމު ޮ‬

‫ބައިވެރިވަމުންނެވެ‪ .‬އެއް ބަޔަކު ހަނގުރާމައިގައި‬

‫ޖިހާދުކުރުމެކޭ ނުބުނެވޭނެ‪ .‬އެއީ އިސްލާމްދީނުގައި‬

‫ކށްދެމުން މިދަނީ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ދަސް ޮ‬

‫ތެރެއިން ހަތަރު ގަޑިއިރެވެ‪.‬‬

‫މަރުވެފައިވާއިރު އެ ގައުމުގައި އެތައް ދިވެހީންނެއް‬

‫ޖިހާދުކުރުން ހުއްދަކުރައްވާފައި ދާއިރާއިން ބޭރު‬

‫ޔަތީމުވެފައި ވެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން‬

‫ކަމަކަށް ވާތީ‪".‬‬

‫"ކްރައުޑް މެނޭޖްމެންޓް‪ ،‬އެންގާ މެނޭޖްމެންޓް‪،‬‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ސަރުކާރު އަދި‬ ‫ޝާހު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫އެމްޓީސީސީން ވެސް އާންމުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް‬

‫އެމްޓީސީސީގައި ‪ 31‬ބަސް ޑްރައިވަރުން ތިބޭއިރު‬ ‫ކންޑަކްޓަރުންގެ އަދަދަކީ ‪ 30‬އެވެ‪.‬‬ ‫ބަސް ޮ‬

‫ހާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެ އެވެ‪.‬‬

‫މަޝް ރޫއުތައް ދާ ީނ‬ ‫ގާ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ އަށް‬ ‫ބަލައިގެން‪ :‬އެމްޓީސީސީ‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ މަހާޖައްރާފު ބޭނުންކޮށްގެން ވެލި‬ ‫ނަގަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 25‬މީޓަރު އަޑިން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހޅި ލައިނުން ވެލިނަގައިގެން‪ ،‬ހިއްކަން ބޭނުންވާ‬ ‫ޮ‬

‫އެމްޓީސީސީން ބިން ހިއްކައި ފަޅުފުންކުރުން‬

‫ވލް ޖަހައިގެންނެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫ތަނަކަށް ވެލި އަޅަނީ ބަންޑު ޮ‬

‫ފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ގާ ހުދުވުމުގެ‬

‫ސަބަބުން‪ ،‬އެ މަސައްކަތުން އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް‬

‫މައްސަލަ ވިސްނައިގެން ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ‬

‫ކުރާ އަސަރު ކުޑަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހަސަން ޝާހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގާހުދުވުމުގެ ނުރައްކަލާ އެކު ތަރައްގީގެ‬

‫ވެލި ނަގައިގެން ރަށާ ކައިރިން ވެލި ޖަހަނީ ‪-700‬‬ ‫‪ 800‬މީޓަރުގެ ހޮޅިލައިނަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ގތުން މަޑުޖައްސާލަން މެރިން‬ ‫މަޝްރޫއުތައް ވަގުތީ ޮ‬

‫ގތަށް މަސައްކަތް ކުރިކަމުގައި ވިއަސް‬ ‫"އެ ޮ‬

‫ރިސާޗް ސެންޓަރުން އިލްތިމާސްކޮށްފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގެއްލުން ލިބޭނެ‪ .‬އެކަމަކު ގެއްލުން ލިބޭ ވަރު ވަރަށް‬

‫އޭގެ ތެރޭގައި ފަޅުފުންކުރުމާއި ބިންހިއްކުން ފަދަ‬

‫ބޑަށް ކުޑަވެގެންދާނެ‪ "،‬ޝާހު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫މަސައްކަތްތައް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މަޝްރޫއުތައް އެންމެ ގިނައިން ކުރިއަށްގެންދާ‬ ‫އ ވިދާޅުވީ‪ ،‬ގާހުދުވުމުގެ މައްސަލައާ‬ ‫ކުންފުނީގެ ސީއީ ޯ‬

‫މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރުން މިދިޔަ‬ ‫އާދިއްތަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި އެމެރިކާގެ‬ ‫އޝިއޭނިކް އެންޑް އެޓްމޮސްފެރިކް‬ ‫ނޭޝަނަލް ޯ‬

‫ގުޅިގެން އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް އަދި‬

‫ނއާ)އާ ހަވާލާދީ ބުނީ ނޮއާއިން‬ ‫އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ( ޮ‬

‫މަޑުޖައްސާލައިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ހިންގާ ނޭޝަނަލް އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ސެޓަލައިޓް‬

‫ޓައިމްލައިނެއް ހަދައިގެން މަސައްކަތް ކުރަނީ‪،‬‬

‫ފމޭޝަން ސާވިސް ޕްރޮގްރާމުން ބަލާ‬ ‫ޑޭޓާ އެންޑް އިން ޮ‬

‫އެންވަޔަރްމަންޓް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް (އީއައިއޭ)‬

‫މިންގަނޑުން ގާ ހުދުވުމުގައި ރާއްޖެ މިހާރު އޮތީ ވޮޗް‬

‫ގތަށްކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގައި ބަޔާންކުރާ ޮ‬ ‫އެ ކުންފުނިން މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ހއ‪.‬‬

‫ކށްދިނުމަށް އެ މީހުންގެ‬ ‫ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ފަހި ޮ‬ ‫އާއިލާތަކުން ވަނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި އެދިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލެވެލްގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެއީ ގާ ހުދުވުމުގެ ދެވަނަ ގިންތި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ޕޓު އަޅަން ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް‬ ‫ހޯރަފުށީގެ އެއާ ޯ‬

‫ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގައި ރާއްޖެ "ވޯނިން ލެވެލް"‬

‫ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން ގދ‪ .‬މާވަރުލު އެއާޕޯޓުގެ‬

‫އަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރާ އިރު ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ‬

‫ބޑުކުރުމާއި‬ ‫މަސައްކަތާއި ހދ‪ .‬ކުޅުދުއްފުށީ ހާބަރު ޮ‬

‫ބައެއް ސަރަހައްދު ތައް އެލާޓް ލެވެލް ‪ 1‬އަށް އަރާނެ‬

‫ބޑުހިލަ ޖެހުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އއ‪ .‬ރަސްދޫގައި ވެސް ޮ‬

‫ކަމަށް ވެސް ލަފާ ކުރެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި‬ ‫އިސްލާމްދީނުގައި ހުއްދަ ޮ‬ ‫ހަނގުރާމަކުރާއިރު ވެސް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ވަރަށް‬

‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ހިޖުރީގޮތުން ދެ ވަނަ‬

‫މާތް ހަމަތަކަކާއި އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ‬

‫އަހަރު ހަނގުރާމަކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނީ ވެސް އަމިއްލަ‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬މިސާލަކަށް ހަނގުރާމައިގައި‪،‬‬

‫ދިފާއުގައި‪ ،‬އަމިއްލަ ވަޒަނާއި ދީނުގެ ދިފާއުގައި ބަޔަކު‬

‫ހަނގުރާމަވެރި ނޫން މީހަކު މަރާލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް‬

‫ހަމަލާދިނުމުން އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ކުރާ‬

‫ކށް މުސްކުޅިންނާއި‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ވަކިން ހާއްސަ ޮ‬

‫މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބަލިމީހުންނާއި ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން މަރައިގެން‬

‫"އިސްލާމްދީނުގައި ދިފާއުގައި ޖިހާދުކުރުން‬

‫ނުވާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެއީ ތަރައްގީވެފައިވާ ޒަމާނުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ‬

‫ވާޖިބު ވަނީ އަދުއްވުންގެ ބަޔަކު‪ ،‬މުސްލިމް ގައުމަކަށް‬ ‫އަރައިގަނެ މުސްލިމުންނާ ހަނގުރާމަކޮށް އެ މީހުން‬

‫އުސޫލުތަކަށް ވުރެ މާތް އުސޫލުތަކެއް ކަމަށާއި‬

‫ނިކަމެތިކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ހާލަތުގައި‪ .‬އަމާންކަމާއި‬

‫އެކަމުން ވެސް އިސްލާމްދީނަކީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް‬

‫ސުލްހަ މަސަލަސްކަމާއެކު އަމިއްލަ ގައުމުގައި ތިއްބައި‬

‫ރަހުމަތެއް ކަމުގައި މާތްﷲ ބާވައިލައްވާފައިވާ‬

‫ދރުން ނެރެލަން މަސައްކަތް‬ ‫ގައުމަށް އަރައިގަނެ‪ ،‬ގެ ޮ‬

‫ދީނެއްކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި‬

‫ކޮށްފިއްޔާ އެ ޖެހުނީ ޖިހާދުކުރުމުގެ ވަގުތު‪ .‬އެވަގުތު‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޔކަމާއި ތަގްވާގެ މައްސަރު" ގެ‬ ‫އޭގެ އިތުރުން "ހެ ޮ‬

‫އެންމެން ނިކުމެ އެ މީހުން ބަލިކުރަންޖެހޭނެ‪"،‬‬ ‫ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ގިނަ‬

‫ފތެއް ވެސް ނެރުއްވައިފަ‬ ‫ނަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ ޮ‬

‫ވަޒީރުންތަކެއް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުމުގައި‬

‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 15‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގަ ިއ‬ ‫ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް!‬

‫ފަތުހު ގް ރޫ ޕުން ބަދަލު ނުލިބޭ މީހުންގެ‬ ‫މައު ލޫ މާތު ހިއްސާކުރަން އެދިއްޖެ‬ ‫ގސްދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އަލްފަތުހު‬ ‫ހައްޖަށް ގެން ޮ‬

‫ތިބިކަން ފާހަގަކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ހައްޖު ގްރޫޕުން ފައިސާ އަތުލި މީހުންގެ ތެރެއިން‬

‫"މި މައްސަލައިގެ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ލިބިފައިނުވާ‬

‫ބަދަލު ނުލިބޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް‬

‫ޕލިސް ސާވިސް އިން‬ ‫ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް ޮ‬

‫ރސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް‬ ‫ފުލުހަށް ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް ޕް ޮ‬

‫ކުރި މަސައްކަތުން‪ ،‬ބައެއް ފަރާތްތަކާ އަދި ވެސް‬

‫އފީހުން އިއްޔެ އެދިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫(ޕީޖީ) ޮ‬

‫ގުޅިފައިނުވާތީ‪ ،‬މި މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް ގެއްލުމުގެ‬

‫އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޕީޖީ އޮފީހުން ނެރުނު‬ ‫ބަޔާނުގައި ވަނީ ހައްޖަށް މީހުން ގެންގޮސްދޭނެ ކަމަށް‬

‫ގތަކުން ލިބިފައިނުވާ ފަރާތެއް‬ ‫ބަދަލު އެއްވެސް ޮ‬ ‫ޕލިސް ސާވިސްގެ ނަމްބަރު‬ ‫ހުރި ނަމަ‪ ،‬މޯލްޑިވްސް ޮ‬

‫ބުނެ މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން އުސޫލާ ހިލާފަށް‬

‫ފނަށް ގުޅުއްވައި މި މަހުގެ ‪ 30‬ގެ‬ ‫‪ޯ 9790048‬‬

‫ފައިސާ މީހުންގެ އަތުން ނެގި މައްސަލައިގައި‪ ،‬އެ‬

‫ކށްދެއްވުން އެދޭ ވާހަކަ‬ ‫ކުރިން އެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ޮ‬

‫ޖަމާއަތުގެ ވެރިޔާ މުސްތަފާ މުހައްމަދުދީދީގެ މައްޗަށް‬

‫ދެންނެވީމެވެ‪ "،‬ޕީޖީގެ ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރި މަކަރާއި ހީލަތް ހެދުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުނުވާ‬ ‫ކަމަށް ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން‬

‫އިތުރަށް ‪ 125‬މީހެއްގެ އަތުން ފަތުހު ޖަމާއަތުން ވަނީ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެ މައްސަލަ‬ ‫ހުކުމް ޮ‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ޮ‬

‫ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ކުރިން‬

‫ހަރުދަނާކުރަން އޭސީސީން ވަނީ ލަފާ ދީފައި‪.‬‬ ‫ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދައި ދޭން‬ ‫ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޓްކުރާނެ މިންގަނޑުތަކަށް ބަދަލު‬ ‫ގތުގައި އޭސީސީން‬ ‫ގެނައުމަކީ ވެސް މައްސަލައެއްގެ ޮ‬ ‫ރާއްޖެ އިން ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގައި‬

‫ނަގާފައިވާ ކަމެކެވެ‪ .‬މީގެއިތުރުން ޕްރޮޕޯސަލްތައް‬

‫ބޑެތި މައްސަލަތަކެއް‬ ‫ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ފަދަ ޮ‬

‫ގތް ކުންފުނިތަކަށް‬ ‫އިވެލުއޭޓްކޮށް‪ ،‬މާކްސް ދިން ޮ‬

‫ކރަޕްޝަން ކޮމިޝަން‬ ‫އެބަހުރި ކަމަށް އެންޓި ޮ‬

‫ހާމަނުކުރާ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫(އޭސީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހައްޖުގެ އަޅުކަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން‬

‫މި މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް‪ ،‬އޭސީސީން ލަފާ‬

‫ގތާއި އުސޫލްތައް ބަލައި‬ ‫އިންތިޒާމްކޮށްފައިވާ ޮ‬ ‫އޭސީސީން އާއްމު ކުރި ރިޕޯޓުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް‬

‫މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ގޮތަށް‬

‫ކށް‪ ،‬އިސްލާހު ކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ‬ ‫ފާހަގަ ޮ‬

‫ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށެވެ‪.‬‬

‫ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތެވެ‪.‬‬ ‫ހައްޖަށް މީހުން ގެންދާނެ ކުންފުނިތައް އިސްލާމިކް‬ ‫ހވަނީ ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލުމާ އެކު‬ ‫މިނިސްޓްރީން ޮ‬ ‫ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅާ‬ ‫އޭސީސީން ބުނި ޮ‬ ‫ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ޕްރީ‪-‬ބިޑް މީޓިންގައި‬ ‫މައުލޫމާތު ދީފައިވާ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރާ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެއާއެކު‪ ،‬ވަކިވަކި ބައިތަކަށް މާކްސްދޭނެ‬ ‫ކމިޓީ އަށް އިޚްތިޔާރު ދީފައި‬ ‫ގޮތް ނިންމުމަށް ޮ‬ ‫އޮތުމުން ބިޑްކުރުމުގެ ވާދަވެރިކަން ގެއްލި ބިޑް‬ ‫އެވޯޑްކޮށް ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި ވަކި‬ ‫ގތަށް ނިންމުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫ފަރާތްތަކަކަށް މަންފާ ލިބޭ ޮ‬ ‫އންނަ ކަމަށް ވެސް އޭސީސީގެ ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ގތުގައި ރާއްޖެ އިން ހައްޖަށް‬ ‫އޭސީސީން ބުނި ޮ‬ ‫ކންމެ އަހަރަކު ބަދަލުކުރެ‬ ‫މީހުން ގެންދާ އުސޫލު ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬ބަދަލު ގެންނަ އުސޫލް އާއްމުކުރުން ލަސްވުމުން‬ ‫ވެސް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަށް‬ ‫ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓްރީގެ އިސް މުވައްޒަފުންނަށް ތުހުމަތުތަކެއް!‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ހައްޖަށް މީހުން‬ ‫ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާ ޮ‬ ‫ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ‬ ‫ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ‬ ‫އިސް މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވާ ކަމަށް ދިރާސާގެ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މިއީ‪ ،‬ކުރިން ވެސް‬ ‫ތެރޭގައި ވަނީ ތުހުމަތު ޮ‬ ‫ކންމެ އަހަރަކު ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ‬ ‫އޭސީސީ އަށް ޮ‬ ‫މައްސަލައެއް ކަމަށް އެތަނުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ހައްޖަށް މީހުން‬ ‫އޭސީސީން ބުނި ޮ‬ ‫ގެންދަން ދެ ކުންފުނި ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނަ‬ ‫ޕސަލް ހުށަހަޅާފައިވެ‬ ‫ކުންފުނިތައް ގުޅިގެން ވެސް ޕްރޮ ޯ‬ ‫ޕސަލް ތައްޔާރުކުރަން މިނިސްޓްރީގެ‬ ‫އެވެ‪ .‬ބައެއް ޕްރޮ ޯ‬ ‫ފރުކޮށްދީ އަމަލީ‬ ‫ފަރާތުން ކުންފުނިތަކަށް މައުލޫމާތު ޯ‬ ‫ގޮތުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބުވަމުން ދާތީ‪ "،‬މިނިސްޓަރު‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވޭތުވެދިޔަ ‪ 13‬އަހަރަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ‬

‫އަށް ވަނީ ލަފާ ދީފަ އެވެ‪ .‬އެ ދިރާސާގައި ބަލާފައި‬ ‫ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިންތިޒާމްތައް‬

‫އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައީ‬ ‫މިދިޔަ އޭ ޕްރިލް މަހު‬ ‫ލަ މް ޔާ އަ ބް ދުﷲ‬

‫ދީފައި ވަނީ ހައްޖުގެ ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރާ‬ ‫ކުންފުނިތަކާ ގުޅިގެން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ‬

‫ހައްޖަށް ގެންގޮސްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނުލިބޭ އެތައް ބަޔަކު އަދިވެސް‬

‫ދިވެހި ހައްޖުވެރިންތަކެއް އަޅުކަމުގައި‪ :‬ރާއްޖެ އިން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ އުސޫލް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރި ކޯޓާ އަށް ވުރެ‬ ‫ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަގައިފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭގެ‬

‫ނަމަވެސް ފައިސާ ނެގި މީހުންގެ ތެރެއިން‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫ޚާއްސަ ޯކޓާއާ މެދު އަމަލުކުރާނެ‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް ރާއްޖެ އަށް އައީ‬ ‫‪ 119،713‬ޓޫރިސްޓުން ނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ‬

‫ޓޫރިސްޓުން އައީ މި އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ކަމަށް‬

‫އޭޕްރީލްގައި ‪ 163،114‬ޓޫރިސްޓުން އައި ކަމަށް‬

‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުގެ އުސޫލެއް ނެތް‬

‫މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ‪539،816‬‬ ‫އެ މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬

‫ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވާ އިރު‪ ،‬ޓޫރިސްޓުން އެންމެ‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ‬

‫ގިނައިން އައިސްފައި ވަނީ މިދިޔަ ދެ މަހެވެ‪ .‬އަދި‬

‫މިއީ ސުނާމީ އަށް ފަހު ‪2000‬ގެ އަހަރުތަކުގައި‬

‫އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރަށް ބަލާ އިރު މި އަހަރުގެ‬

‫އަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަނީ ‪ 1،000‬ކޯޓާ އެވެ‪.‬‬

‫އައި ޓޫރިސްޓް އިތުރުވުމަށް ފަހު އައި އެންމެ ބޮޑު‬

‫ޖެނުއަރީ އިން އޭޕްރިލް މަހަށް ‪ 19‬ޕަސެންޓުގެ‬

‫އެކަމަކު ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރު ވެސް ރާއްޖެ އަށް‬

‫އިތުރުވުން ކަމަށެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލްއަށް ވުރެ‬

‫އިތުރުވުމެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި‬

‫ކށްދީ‪ ،‬ހައްޖަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫‪ 1،000‬ކޯޓާ އިތުރު ޮ‬

‫މި އަހަރު ‪ 36.3‬ޕަސެންޓުގެ އިތުރުވުމެއް އައި ކަމަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫‪ 2،000‬މީހުންނަށް ދިނެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ އަހަރަކު ރާއްޖެ‬ ‫ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން ޮ‬

‫ގތުގައި ސައުދީ ރަސްގެފާނު‬ ‫ޚާއްސަ ކޯޓާގެ ޮ‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އުފާ ކުރަން ރާއްޖޭގެ‬

‫ދެއްވާ ‪ 1،000‬ޖާގައާ މެދު އަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް‬

‫ފަތުރުވެރިކަން ރަނގަޅު މިސްރާބަކަށް ދާން ކުރާ‬

‫ގތުގައި އޭސީސީގެ ރިޕޯޓުގައި‬ ‫ނެތުން މައްސަލައެއްގެ ޮ‬ ‫ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓުގައި ބުނީ ރާއްޖެ އަށް ލިބޭ ކޯޓާގެ‬ ‫އެ ރި ޯ‬ ‫ކންމެ އަހަރަކު ވެސް‬ ‫މަދުވެގެން ‪ 50‬ޕަސެންޓް ޮ‬ ‫ކޕަރޭޝަން (އެމްއެޗްސީއެލް)‬ ‫މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ޯ‬ ‫އަށް ދޭންވާނެ ކަމަށް ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރުގެ ހައްޖު‬ ‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ‪ 2017‬ގައި‬ ‫އުސޫލްގައި ބަޔާން ޮ‬ ‫އންނަނީ‪ ،‬ހައްޖު ކޯޓާގެ‬ ‫އަމަލުކުރަން ފެށި އުސޫލްގައި ޮ‬ ‫ކޕަރޭޝަނަށް ދޭނެ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ‬ ‫ތެރެއިން ޯ‬ ‫މިނިސްޓަރު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޕަރޭޝަނަށް ދޫކުރާ ޖާގައިގެ ތެރެއިން‬ ‫ހައްޖު ޯ‬ ‫މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވާ މިންވަރަކަށް ޖާގަ‬ ‫ކށްދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އުސޫލްގައި‬ ‫ރިޒާވް ޮ‬ ‫ކަނޑައަޅާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ރިޒާވްކުރާ އަދަދުގައި‬ ‫އޭސީސީން ބުނި ޮ‬ ‫ހިމަނައިގެން މިނިސްޓްރީން ހައްޖަށް ފޮނުވަނީ ކޮން‬ ‫ބައެއް ކަމާއި އެ ޖާގަދޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި‬ ‫އަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް އެކުލަވާލައިފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫"މިގޮތަށް އުސޫލެއް ނެތި މިނިސްޓްރީން ބޭނުންވާ‬ ‫ފަރާތްތަކަކަށް ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫ކރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަމަކަށް ވާތީ‪،‬‬ ‫ދެވުމަކީ ޮ‬ ‫މިފަދަ ކަންކަމުން ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަން‬ ‫ގާއިމްކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެ އެވެ‪"،‬‬ ‫ރިޕޯޓުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޕަރޭޝަނަށް ފައިސާ ދައްކައިގެން‬ ‫އެއީ‪ޯ ،‬‬

‫‪26‬‬

‫މިނިސްޓަރު އާންމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތަކަށް‬ ‫ބަލާ އިރު އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އަށް‬ ‫އަންނަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުންނެވެ‪.‬‬

‫‪26‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 15‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫ބަޔާން ހުށަނޭޅި މައްސަލާގައި ތަހުގީގު ފުރިހަމަކުރަނީ‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ކމިޝަން (އީސީ)‬ ‫އފީހުން އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫(ޕީޖީ) ޮ‬ ‫އަށް އަންގައިފި އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ‬ ‫މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ‬

‫އފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެ‬ ‫ޕީޖީ އޮފީހުގެ ޮ‬

‫ގތަކަށް ކުރަން ގާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ‬ ‫ވަކި ޮ‬

‫މައްސަލައިގެ ތަހުގީގުގައި އިތުރު ކަންތައްތަކެއް‬

‫ކށްފި ނަމަ‪ ،‬އެއީ ހަ މަހާއި‬ ‫ކަމެއް އެ ނޫން ގޮތަކަށް ޮ‬

‫ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭތީ އެކަންކަން ނިންމަން‬

‫ދެ އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުން ނުވަތަ‬

‫ތެރެއިން މާލީ ބަޔާން ހުށަނޭޅި ‪ 39‬ކެންޑިޑޭޓެއްގެ‬

‫ކމިޝަނަށް މިހާރު އަންގާފައިވާ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫‪6،000‬ރ‪ .‬އާއި ‪24،000‬ރ‪ .‬އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން‬

‫އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން މާލީ‬

‫މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކުރަން އިލެކްޝަންސް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެ މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައި‬

‫ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ކުށެކެވެ‪.‬‬

‫ބަޔާން ހުށަނޭޅި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މައްސަލައިގައި އިތުރަށް‬

‫އފީހަށް ފޮނުވައިފަ‬ ‫ކޮމިޝަނުން ކުރިން ވަނީ ޕީޖީ ޮ‬

‫އފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ނުވާނެ ކަމަށް ޮ‬

‫ރސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް‬ ‫ތަހުގީގު ފުރިހަމަ ކުރަން ޕް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނު ބުނާގޮތުން‬

‫މޫކައި ސުއިޓްސް‬ ‫ހުޅުވަން މަދުވެގެން‬ ‫ދެ ހަފްތާ ނަގާނެ‬ ‫އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކަށް ފަހު ބަންދު ކުރި މޫކައި‬ ‫ސުއިޓްސް ހުޅުވަން މަދުވެގެން ދެ ހަފްތާ ނަގާނެ‬

‫ލަންކާ ބުޑިސްޓަކު އައް ޑޫގައި އިސްލާމްވެއްޖެ‬ ‫ފޭދޫގައި މިއަދު އިސްލާމްވި މީހާ އަށް ޝެއިހް އަނީލް ޝަހާދަތް ލައި ދެއްވަނީ‪.‬‬

‫ކަމަށް އެތަނުގެ ޖެނަރަލް މެނޭޖަރު އިބްރާހިމް އަލީ‬ ‫އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބާރަށް މަސައްކަތްކުރަމުން‬ ‫މި އަންނަނީ‪ .‬އެކަމަކު [ކަރަންޓު] ކޭބަލްތަކަށް‬ ‫ގެއްލުންވެފައިވާތީ އެކްސްޕާޓުންގެ ލަފައާ އެއްކޮށް‬ ‫ކުރިއަށް ދާން މި މަސައްކަތްކުރަނީ‪ "،‬އިބްރާހިމް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެހެން ނަމަވެސް އެ އިމާރާތުގައި ހިންގާ‬

‫އައްޑޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސްރީ ލަންކާ‬ ‫ފިރިހެނަކު މިއަދު އިސްލާމް ދީން ގަބޫލުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުންވެގެން ކަމަށާއި އެއީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ‬

‫މަރުވެގެން ބަޔަކު ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކަށް ފަހު‬

‫އޭނާގެ އަންހެނުން ވެސް ބޭނުންވާ ގޮތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޅަށް އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގައި‪،‬‬ ‫މުސްލިމުންނާ ދެ ޮ‬

‫އިސްލާމްވުމަށް ފަހު‪ ،‬މަހޭޝް އަށް ކިޔާނެ ނަމެއް އަދި‬

‫މިސްކިތްތަކާއި ފިހާރަ ފަދަ ތަންތަނަށް ގެއްލުން ވެސް‬

‫ފެށިގެން ވަޒީފާ އަދާ ކުރަމުން އަންނަ މަހޭޝް‪،38 ،‬‬

‫ނުނިންމަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާ ބުނީ އަންހެނުން ރީތި‬

‫ދެމުންދާ ވަގުތެއްގަ އެވެ‪.‬‬

‫އިސްލާމް ދިން ގަބޫލުކުރީ އިއްޔެ އަސްރު ނަމާދަށް‬

‫ނަމެއް ދޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފޭދޫ ގަރާޖެއްގައި މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން‬

‫ފަހު ފޭދޫ މަސްޖިދުލް ނަސްރުގަ އެވެ‪ .‬އޭނާ އަށް‬ ‫ޝަހާދަތުގެ ދެ ކަލިމަ ލައިދެއްވީ ޝެއިހް މުހައްމަދު‬ ‫އަނީލެވެ‪.‬‬ ‫މަހޭޝް ބުނީ އިސްލާމްވީ އަމިއްލަ އަށް‬

‫މިކަމާ ގުޅިގެން ލަންކާގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން‬

‫އައްޑު އަށް ދިއުމުގެ ކުރިން މަހޭޝް ވަނީ ‪8‬‬

‫ވަނީ އެފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނަށް ހަރުކަށި‬

‫އަހަރު ވަންދެން މާލޭގައި ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލަންކާގެ ބުޑިސްޓަކު އައްޑޫގައި އިސްލާމްވެފައި މި‬ ‫ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ލަންކާގައި އަމިއްލަ އަށް‬

‫އފީހަށް ވަގުތީ ގޮތުން ކަރަންޓު ދޭން‬ ‫ދައުލަތުގެ ދެ ޮ‬ ‫ފަށައިފި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ހައްޖު‬ ‫ކޯޕަރޭޝަން އާއި އެންސްޕާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ‬ ‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ލިފްޓުގަ ވެސް ކަރަންޓެއް ނުހުންނާނެ‪ .‬ރޯދަ‬ ‫ތ ސިޑިން ފަސް ވަނަ‬ ‫މަހު އުނދަގޫ ވެސް ވާނެ ދެއް ޯ‬ ‫ބުރިއަށް އަރަން؟" އިބްރާހިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެތަނުގައި ހިނގި އެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ރޯވީ‬ ‫ލގައި ހުރި ކަރަންޓު ކޭބަލްތަކެއްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގްރައުންޑް ފް ޯ‬

‫ޕާޓީ ލީޑަޝިޕްގެ ބައެ ްއ‬ ‫އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކުރަން ޖެ ހޭ‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އޭގައި ލޯކަލް‬ ‫ކައުންސިލާއި މަޖިލީހުގެ ‪ 33‬ޕަސެންޓް އަންހެނުންނަށް‬ ‫ގތުން މަޝްވަރާކުރާނެ ކަން‬ ‫ހާއްސަކުރުމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު‬ ‫ގެނެސްގެން ވެސް ޕާޓީގެ ކައުންސިލާއި ލީޑަޝިޕުގެ‬

‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫އަކްރަމް ވިދާޅުވީ އެ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ގާނޫނަށް‬

‫މަދުވެގެން ‪ 30‬ޕަސެންޓު އަންހެނުންނަށް‬

‫ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ ސިޔާސީ‬

‫ހާއްސަކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ‬

‫ދާއިރާގައި އަންހުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރަން‬

‫މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ދރަކަށް ވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ހުޅުވާލެވޭ ޮ‬

‫"މިހާރު" އާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ‬

‫"ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން‪ ،‬ސިޔާސީ ދާއިރާގައި‬

‫ސިޔާސީ ދާއިރާގައި އަންހެނުންނަށް ބާރު ދޭ‬

‫ގިނަ އަންހެނުން އުޅޭ ގައުމެއް މިއީ‪ .‬އެކަމަކު އިސް‬

‫ވާހަކަ އަބަދު ވެސް ދައްކާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ސަފުގައި އަންހުން ހަރަކާތްތެރިވާލެއް މަދު‪ "،‬އަކްރަމް‬

‫ބަދަލު ގެނެސްގެން އެކަން ކުރާކަށް މިހާތަނަށް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬ ‫އެހެންވެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި އާއްމު އިންތިޚާބާ‬

‫ސިޔާސީ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން‬ ‫އިތުރުކުރަން‪ ،‬މަޖިލީހުގައި އަންހެނުންނަށް ކޯޓާއެއް‬

‫އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުން ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ކޮމިޝަންގެ‬

‫ބޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހެޅުމުގެ‬ ‫ބެހޭ ގާނޫނަށް ޮ‬

‫ދޭންޖެހޭ ކަމަށް‪ ،‬އަންހެނުންގެ ހައްގުގައި އަޑުއުފުލާ‬

‫މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް ވާހަކަދައްކަވަނީ‪ :‬ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ‬

‫މަޝްވަރާތައް‪ ،‬ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ‬

‫ފަރާތްތަކުން ދެކެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިހާތަނަށް އެފަދަ‬

‫މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައި‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪ /‬މިހާރު‬

‫އތް ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ފަށަން‬ ‫އެކު ކުރިއަށް ޮ‬

‫އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 15‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫އެމްޕީއެ ްލ‬ ‫ވެހިކަލެއް‬ ‫ކޮންޓެއިނަރާ އެކު‬ ‫އަރިއަޅާލައިފި‬

‫ފިޗު ްނ‬ ‫މިފަހަރުވެސް‬ ‫ރާއްޖެ އަށް‬ ‫ބީ ޕްލަސްއެއް‬

‫މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގައި ކޮންޓެއިނާ‬ ‫އުފުލަމުންދިޔަ ވެހިކަލަކަށް ގެއްލުންވެ އަރިއަޅާލައިގެން‬ ‫ހމަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގައިފި‬ ‫ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މަޝްހޫރު ކްރެޑިޓް ރޭޓިން އޭޖެންސީ ފިޗް‬ ‫ސވެރިން ކްރެޑިޓް ރޭޓިން‬ ‫ޮ‬ ‫ރޭޓިންގް އިން މި ރާއްޖޭގެ‬

‫އިތުރުވެފައިވާ ދަރަންޏާއި ރާއްޖެއަށް ކުރަން ބޭނުންވާ‬ ‫ހަރަދުގެ ނިސްބަތުން ބަލާ އިރު ބޭރު ފައިސާގެ‬

‫ލޅުމެއްގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި‬ ‫މި ސިނާއަތަށް އަންނަ ޮ‬

‫ރިޒާވު މަދުވުމުން ކުރިމަތިވެދާނެ ނޭދެވެ އަސަރުތަކުން‬

‫ގޮންޖެހުތަކެއް މުޅި އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެދާނެކަން‬

‫ސަލާމަތް ވުމަށް އެކަށޭނަ ވަސީލަތްތައް ރާއްޖޭގައި‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި ރާއްޖޭގެ ދަރަނި‬ ‫ފާހަގަ ޮ‬

‫އެބަހުރި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުވެފައިވާ މިންވަރު ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އަށް މި އަހަރު ވެސް ބީ ޕްލަސްގައި ދަމަހައްޓައިފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ ‪ 2017‬ވަނަ އަހަރު ކަނޑައެޅި އެންމެ‬ ‫ފުރަތަމަ ރޭޓިންގް އަށް ފަހު މިއަހަރު ކުރި ރިވިއުގައި‬

‫ކށްފައިވާ މި ކަންކަމަށް‬ ‫ފިޗުން ފާހަގަ ޮ‬

‫ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވާ މިންވަރާއި‬ ‫ޓޫރިޒަމްގެ ކުރިއެރުމާއި ރާއްޖޭގެ ސްޓްރަކްޗަރަލް‬

‫ހދުމަށް ސަރުކާރުން މިހާރު ވެސް‬ ‫ހައްލުތަކެއް ޯ‬

‫ޔކަން ފިޗުން ވަނީ‬ ‫އިންޑިކޭޓަރުތަކުގެ ދުޅަހެ ޮ‬

‫މުހިއްމު ތިން ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރުގެ މެދުރާސްތާ ޕްލޭނެއް ހިއްސާކުރުމާއި‬

‫ދީފައިވާ ރޭޓިންނެވެ‪.‬‬ ‫ސޮވެރިންގް ކްރެޑިޓް ރޭޓިން އަކީ ދަރަނި އަނބުރާ‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬މިކަމުގެ ސަބަބުން‬ ‫މިންވަރު ފާހަގަ ޮ‬

‫ގތުގައި ކުރިއަށް ވުރެ‬ ‫ފިޗުން ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫ގތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް‬ ‫ހުރި ފުރުސަތުތަކާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ސްޓްރެޓެޖިކް އަދި ދެ ފުށް ފެންނަ އުސޫލަކުން‬

‫ފރަމެއް ބޭއްވުމަށް‬ ‫ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ހާއްސަ ޯ‬

‫އަދާކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި މިންވަރު އަންދާޒާ‬

‫ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ‬

‫ނިންމާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރުމުގައި ބަލާ ރޭޓިންއެކެވެ‪.‬‬

‫ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އަދި ބޭރު‬

‫ކށްފައިވަނީ މޫޑީސް‬ ‫ރާއްޖެ ރޭޓް ކުރުމަށް ހަވާލު ޮ‬

‫މީގެ އިތުރުން ދަރަނި މެނޭޖުކުރުމަށްޓަކައި‬

‫އންނަ ގުޅުމާއި އިގްތިސާދީ އިޖްތިމާއީ‬ ‫ގައުމުތަކާ އެކު ޮ‬

‫ލޕްމެންޓް ފަންޑަށް ދައުލަތުގެ‬ ‫ސޮވެރިން ޑިވެ ޮ‬

‫އާއި ފިޗަށެވެ‪ .‬މި ބޭނުމަށް މި ދެ ކުންފުނިން‪،‬‬

‫ތަރައްގީ އަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާކަން ވެސް‬

‫އާމްދަނީން ބައެއް ހާއްސަކޮށް ފަންޑުގައި ރައްކާކުރަމުން‬

‫ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބުތަކާއި މައުލޫމާތު ރާއްޖެ‬

‫ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަންނަ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ‬

‫އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އިދާރާތަކުން ހޯދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބީ ޕްލަސް ރޭޓިން ދެމެހެއްޓީ ރާއްޖޭގެ‬

‫ޕޓުގައި ވެސް ރާއްޖެ‬ ‫މި ފަހަރުގެ ފިޗްގެ ރި ޯ‬ ‫ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ބަރޯސާވެފައިވާ‬

‫އެވެ‪ .‬މި ފަންޑު އެކުލަވާލީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ‬ ‫ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ބ‪ .‬އަތޮޅުގެ "ސަމާ‬ ‫ފެސްޓިވަލް"‬ ‫މި އަހަރު ވެސް‬ ‫ބ‪ .‬އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރިސޯޓެއް ގުޅިގެން ބާއްވާ ކެއުމުގެ ހާއްސަ‬ ‫ހަރަކާތް މި އަހަރު ވެސް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ އަތޮޅުގެ ‪ 12‬ރިސޯޓު ބައިވެރިވެގެން 'ސަމާ ފެސްޓިވަލް'‬ ‫ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ހަރަކާތް އޮންނާނީ ޖުލައި ‪21-8‬‬ ‫އަށެވެ‪.‬‬ ‫މި ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވާ ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަފުށި‪،‬‬ ‫އަނަންތާރާ ކިހާވައް‪ ،‬ކޮކޯޕާމްދުނިކޮޅު‪ ،‬ޑްރީމް ލޭންޑް‪ ،‬ދުސިތް ތައި‬ ‫ރޔަލް އައިލެންޑު‪،‬‬ ‫ފ ސީޒަން ލަނޑާ‪ ،‬ރީތި ބީޗު‪ޯ ،‬‬ ‫އެންޑް ފިނޮޅު‪ޯ ،‬‬ ‫މލްޑިވްސް އެވެ‪.‬‬ ‫ސޮނޭވާފުށި‪ ،‬ވެސްޓިން މޯލްޑިވްސް އަދި ވައްކަރު ޯ‬ ‫ސޓަކުން ވެސް ރޭގަނޑުގެ‬ ‫ސަމާ ފެސްޓިވަލްގައި ކޮންމެ ރި ޯ‬ ‫ހާއްސަ ކެއުމަށް ބާއްވާނެ އެވެ‪ .‬މި ކެއުމާ އެކު ހާއްސަ‬ ‫ހަރަކާތްތައް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ މި ފެސްޓިވަލް ބާއްވާ ދެވަނަ އަހަރެވެ‪ .‬މި ފެސްޓިވަލްގައި‬ ‫ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ރިސޯޓުތަކުގެ‬ ‫ތަފާތު ކެއުންތައް ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މުޅިއެކު‪ 14 ،‬ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ހަރަކާތުގައި‬ ‫ސޓަކުން ވެސް ހާއްސަ‬ ‫ކެއުންތަކުގެ އިތުރުން ކޮންމެ ރި ޯ‬ ‫ކަންތައްތަކެއް ތަޖުރިބާ ކުރަން ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބ އަތޮޅުގައި މިދިއަ އަހަރު ބޭއްވި "ސަ‪،‬މާ‬ ‫ފެސްޓިވަލް"‪--‬ފޮޓޯ‪ :‬އަމިއްލަ ފުށި‪/‬މިހާރު‬

‫އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާގޮތުގައި އެ ހާދިސާ‬ ‫ހިނގީ ކޮންޓެއިނާ އުފުލާ ވެހިކަލް‪ ،‬ބާޗްހޭންޑްލާއެއް‬ ‫ކންޓެއިނާއެއް އުފުލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ހުސް ޮ‬ ‫އެ ވެހިކަލްގެ ޖެކެއްގެ ޕިނެއް ބިންދައިގެންގޮސް‬ ‫އަރިއަޅާލައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫އަރި އަޅާލި ވަގުތު އެ ވެހިކަލް ގޮސް ޖެހުނީ‬ ‫އެ ތަނުގައި މަތިމައްޗަށް ބަހައްޓާފައި ހުރި އެހެން‬ ‫ކޮންޓެއިނާތަކެއްގަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން ތިން ކޮންޓެއިނާ‬ ‫އަރިއަޅާލި އެވެ‪.‬‬ ‫"ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް އެ ހިނގީ‪.‬‬ ‫ނަސީބަކުން މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވެ ސަލާމަތްވީ‪ "،‬އެ‬ ‫ގތް އެނގޭ މީހަކު ނަން ނުޖެހުމަށް އެދި‬ ‫ހާދިސާ ހިނގި ޮ‬ ‫މިހާރަށް ކިޔައިދިނެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ ކުރިން އެ ބަނދަރުގައި ނުރައްކާތެރި‬ ‫ހާދިސާތައް ހިނގައި މީހުން މަރުވެފައި ވެސް‬ ‫އެބަހުއްޓެވެ‪ .‬އަދި ބައެއް ހާދިސާތަކުގައި މީހުންނަށް‬ ‫ބޑެތި އަނިޔާތައް ވެސް ލިބިފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 15‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫އާޒިމް‪ :‬ސައި ތައްޓެއް ވެ ް‬ ‫ސ‬ ‫މަޖިލީހަށް ވެއް ދޭނީ ގަވައިދުން‬

‫ކަން އާޒިމް ހަނދާނެއް ނުނެތެ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫އުސޫލެއްގައި ހުންނަވާ ބޭފުޅެއް‬ ‫އާޒިމް ވިދާޅުވީ މަޖިލިހުގައި މަސައްކަތް‬ ‫ކުރައްވާއިރު‪ ،‬ދައްކަވާ ވާހަކައަކުން އަދި އަމަލުކުރައްވާ‬ ‫ގތެއްގެ ސަބަބުން ފަހުން ޖަވާބުދާރީވާން‬ ‫ޮ‬ ‫ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެކަން އަބަދުވެސް ގަބޫލުކުރައްވާ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ބަހުސްގައި ވެސް ކޮންމެކޮންމެ‬ ‫ފަދަ ވާހަކައެއް ދައްކަވަން ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތަކަށް އެއް‬ ‫ގަބޫލުކުރައްވާ ހަމައިގެ ތެރޭގައި ނޫން ޮ‬ ‫ކަމެއް ވެސް ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ އެއް މިސާލު އޭނާ ދެއްކެވި އެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި‪،‬‬ ‫ބިދޭސީންނަށް ރާއްޖޭގެ ބިން މިލްކުކުރެވޭ ގޮތަށް‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ގެނައި އިސްލާހަށް ވޯޓު‬ ‫ވޓަށް އެމްޑީޕީން ފްރީ‬ ‫ދެއްވުމެވެ‪ .‬އެ އިސްލާހުގެ ޯ‬ ‫ވޓު ދެއްވީ އިސްލާހު‬ ‫ވިޕެއް ނެރުމުން އާޒިމް ޯ‬ ‫ފާސްކުރުމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އެތައް ބައެއްގެ ބޮޑެތި‬ ‫ފާޑުކިޔުންތައް އާޒިމަށް އަމާޒުވި އެވެ‪ .‬ކޮރަޕްޝަނާއި‬ ‫ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތު ވެސް އެޅުވި އެވެ‪ .‬މި ފަހަރުގެ‬ ‫މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި ވެސް އޭގެ‬ ‫އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވި އެވެ‪.‬‬ ‫އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިއަދު ވެސް އޭނާ‬ ‫ގަބޫލުކުރައްވަނީ ރާއްޖެ އަށް ބޭރުގެ ބޮޑެތި‬ ‫އިންވެސްޓުމަންޓުތައް ގެންނަން ބޭނުން ނަމަ އެއީ‬ ‫ރަނގަޅު އިސްލާހެއް ކަމަށެވެ‪ .‬ޚާއްސަކޮށް އެއީ‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރޭގައި ވެސް އޮންނަ ކަމެއް‬

‫އާޒިމް‪ ،‬މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު "މިހާރު" އަށް އިންޓަވިއު ދެއްވަނީ‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪/‬މިހާރު‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ސެންޓަރައިޓް ޕާޓީއެއް‪.‬‬

‫ބޭފުޅަކަށް ވާއިރު‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ފުޓުބޯޅަ އިދާރާ އެފްއޭއެމްގެ‬

‫ބިން ވިއްކުން ކަހަލަ ކަންކަން އެހެންވީމާ ހިނގާނެ‪.‬‬

‫ރައީސްކަން ފަސް އަހަރު ކުރައްވާފައި ވުމަކީ ވެސް‬

‫އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ އެއާ ދެކޮޅު ހަދަން [އެމްޑީޕީން]‬

‫ޕއިންޓެއް ކަމަށް އާޒިމް‬ ‫ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ޕްލަސް ޮ‬

‫ފެށީ ކޮން ސިޔާސީ ސަބަބަކާ ހެދި ކަމެއް‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެ އަށް އިތުރުކުރަން ޖެހޭ އެންމެ‬

‫ބޑަށް ރައްޔިތުންނަށާއި‬ ‫ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ވުރެ ޮ‬

‫މުހިންމު އަނެއް ކަމަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު‬

‫ގތަކަށް ވިސްނަން ޖެހޭނީ‪ "،‬އާޒިމް‬ ‫ގައުމަށް ފައިދާވާނެ ޮ‬

‫ކންމެ ފަހަރަކު ވެސް މި ވާހަކަ‬ ‫ވާހަކަ ދެއްކެވި ޮ‬

‫ކްލަބު‪ ،‬ނިއު ރޭޑިއަންޓު ހިންގުމުގައި އެތައް އަހަރެއް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪ .‬މަޖިލިސް ހިންގަން އަދިވެސް‬

‫ހއްދެވި ތަޖުރިބާ އެވެ‪.‬‬ ‫ހޭދަކުރައްވައި ޯ‬

‫އަ ހު މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މިހާރު ހިނގަމުން އަންނަ ‪ 18‬ވަނަ ރައްޔިތުންގެ‬ ‫މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ފަހަކަށް އައިސް އޭނާ‬

‫ވަގުތީ ގަވައިދަކަށް އަމަލްކުރަމުން ދިއުމެވެ‪.‬‬ ‫ބލަށް އުނދަގޫވާތީ ކުރާ ކަމެއް‪.‬‬ ‫"އެއީ ހަމަ ޮ‬

‫"އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ކަމަކީ ވެސް މެނޭޖުމަންޓުގެ‬ ‫ދާއިރާގެ މަގާމެއް‪ .‬އެހެންވީމާ އެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ‬

‫މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައީ ބިދޭސީންނަށް‬ ‫ގތަށް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އިސްވެ‬ ‫މިލްކުކުރެވޭ ޮ‬ ‫އަދި އޭރުގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ކަމަށްވާ އެމްޑީޕީ އާއި‬

‫މަޖިލިސް ހިނގަން ވާނީ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން‪.‬‬

‫އަޅުގަނޑުގެ އެބަހުރި‪ .‬ޚާއްސަކޮށް އަޅުގަނޑަކީ‬

‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ތާއީދާ އެކު‬

‫ދެ ރައީސުންގެ ދައުރު ނިމުނު އިރު ވެސް ވަގުތީ‬

‫އެއްވެސް މީހަކާ ޒާތީވާނެ މީހެއް ނޫން‪ .‬އެފްއޭއެމްގައި‬

‫ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ގެނައި އިސްލާހު ބާތިލްކުރާނެ‬

‫ބލުގެ ރިހުމަކަށް‬ ‫ގަވައިދަކަށް އަމަލު ކުރާތީ އެއީ ހަމަ ޮ‬

‫ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުން އެކަން ފެންނާނެ‪ "،‬އާޒިމް‬

‫ކަމުގެ ޔަގީންކަމާ އެކު އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އެ އިސްލާހު‬

‫ވީ‪ .‬ކުޑަކުޑަ މަސައްކަތަކުން ނިމޭނެ ކަމެއް ދިގު‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބާތިލް ކުރުމަށް އާޒިމް ވެސް ވޯޓު ދެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ދަންމާތީ އުނދަގޫވަނީ‪ "،‬މި މަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު‬ ‫"މިހާރު" އާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމުގެ އިންތިޚާބުގައި އާޒިމްއާ‬

‫ސަބަބަކީ އެ އިސްލާހު ފާސްކުރި ގޮތާ ޚިލާފަށް‬

‫ކޗު މައުރޫފް އަހުމަދު (މާއްޓޭ)‬ ‫ވާދަކުރެއްވި މަޝްހޫރު ޯ‬

‫ބާތިލްކުރަން އެމްޑީޕީން ނެރުނީ ސީދާ ތްރީ ލައިން‬

‫އަށް ޖެހިގެން އައި ދުވަހު‪ ،‬އެފްއޭއެމްގެ ވަޒީފާއަކަށް‬

‫ވޓުދޭން މަޖުބޫރު ވިޕްލައިނަކަށް ވާތީ‬ ‫ނުވަތަ އެ އަށް ޯ‬

‫މި މަހުގެ ‪ 28‬ގައި ހުވާކުރާ ‪ 19‬ވަނަ ރައްޔިތުންގެ‬

‫ފުރުސަތު ހުޅުވައިލުމަކީ އޭގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މަޖިލިހުގެ ރައީސްކަމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ އެއް‬

‫ދެއްކެވި އެވެ‪ .‬އޭގެ ފައިދާ ވެސް މާއްޓޭގެ ފަރާތުން‬

‫ސަބަބަކީ ވެސް އެއީ އެވެ‪ .‬މަޖިލިސް ހިންގާ އުސޫލު‬

‫ފެނުނު ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހވިވަޑައިގެންނެވި އާޒިމް‪،‬‬ ‫ތިންވަނަ ދައުރަކަށް ޮ‬

‫ގަވައިދަށް ފައްތަން އޭނާ ބޭނުންވެ އެވެ‪ .‬އާޒިމް‬ ‫ގތުގައި މަޖިލިސް ހިނގަން ޖެހެނީ‬ ‫ގަބޫލުކުރައްވާ ޮ‬

‫އާޒިމް ވަނީ ސަރުކާރުގައި ‪ 10‬އަހަރު‬ ‫ހޭދަކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށެވެ‪ .‬ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު‬ ‫ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ޮ‬ ‫އޮވެގެން ނުވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްމަބަރުންނަކީ‬ ‫ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަންކަން ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް‬ ‫ކށްދޭން ހޮވާފައި ތިބި‬ ‫ގެނެސްގެން އެ ކަންކަން ޮ‬ ‫ބައެއް‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ރައްޔިތުން ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ‬ ‫ކށްދެވެނީ ސަރުކާރު ނުވަތަ‬ ‫ބަދަލުގައި މި ހިމާޔަތް ޮ‬ ‫ޖުޑިޝަރީ‪ .‬އަސްލު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ‬ ‫ކށްދެވޭ‪ "،‬އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލިހަކަށް ނު ޮ‬ ‫ހދައިދިނުމުގެ ވިސްނުމުގައި‬ ‫"ރައްޔިތުންނަށް ބާރު ޯ‬ ‫ހަގީގަތުގައި މަޖިލިސްގެ ރައީސްކަމަށް މިހާ ބޮޑަށް‬ ‫ޝައުގުވެރިވީ‪".‬‬ ‫ގތުގައި މަޖިލިހުގައި‬ ‫އާޒިމް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ޮ‬ ‫މިހާތަނަށް ހޭދަކުރެއްވި ދެ ދައުރުގައި އޭނާ އަށް ވަނީ‬ ‫ކށްދެއްވިފަ އެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ‬ ‫ހައްގު ގޮތުގައި މަސައްކަތް ޮ‬ ‫ޓާމުގައި ކަންކަން ދަސްކުރައްވައި‪ ،‬ތަޖުރިބާ ހޯއްދެވީ‬ ‫އެވެ‪ .‬ދެވަނަ ދައުރުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ‬ ‫ހވިވަޑައިގަތެވެ‪ .‬މިއީ‬ ‫ގުރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުކަމަށް ޮ‬ ‫އެ މަގާމުގައި އޭނާ ހޭދަކުރައްވާތާ ދެވަނަ އަހަރެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޓީތަކުގެ މެމްބަރުކަން މިހާރު‬ ‫މަޖިލިހުގައި ބޮޑެތި ޮ‬ ‫އެބަ ކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ސަބަބުތަކާ ގުޅިގެން‪ ،‬އާޒިމް ގަބޫލުކުރެއްވީ‬ ‫ދެން އެ އަށް ވުރެ މަތީ ހަރުފަތަކަށް ވަޑައިގަންނަވަން‬ ‫ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އެއާ އެކު މަޖިލިހުގެ ރައީސަކީ އިދާރީ‬

‫ގތުގައި ބިދޭސީންނަށް ބިލް‬ ‫އާޒިމް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ގތާ މެދު އާންމުންގެ ތެރޭގައި ނަފުރަތު‬ ‫މިލްކުކުރެވޭ ޮ‬ ‫އުފެދުނީ އެ މައުލޫމާތު އޭރު ގެނެސްދިން ގޮތުންނެވެ‪.‬‬ ‫ގތަށް ވާހަކަތައް ދެއްކުމުންނެވެ‪ .‬އެހެންވެ‬ ‫އޅުންއަރާ ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫އާޒިމް ހުންނެވީ އެފަދަ އިސްލާހެއް ކުރިމަގުގައި‬

‫މަޖިލިހަށް ސައިތައްޓެއް ވެސް‬ ‫ވެއްދޭނީ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް‬ ‫މަޖިލިހުގެ ރައީސްކަމަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް އާޒިމް‬ ‫ހިސާބު އަދަދު ޖައްސަވަމުން ގެންދަވާއިރު‪ ،‬އެ‬ ‫މަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފި ނަމަ‪ ،‬މަޖިލިހުގެ ގަވައިދުން‬ ‫ބޭރުން "ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް" ނުކުރައްވާނެ ކަމުގެ‬ ‫ޔަގީންކަން ދެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ހަމަ އެއްވެސް ކަމެއް‬ ‫ނުކުރާނަން‪ .‬މަޖިލިހުގެ އިދާރާ އަށް މުވައްޒަފަކު‬ ‫ވެސް ގަވައިދާ ޚިލާފަކަށް ނުވައްދާނަން‪ .‬އެ ތަނަށް‬ ‫ސައިތައްޓެއް ވެސް [ގަވައިދާ ޚިލާފަށް] ނުވައްދާނަން‪.‬‬ ‫ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ގަހެއް ވެސް ނުބައިންދާނަން‪.‬‬ ‫މަޖިލިހުގައި މީހަކު ވާހަކަ ދެއްކުން ވެސް‪ ،‬ކޮމިޓީއަކަށް‬ ‫މީހަކު ހަމަޖެއްސުން ވެސް ކުރިއަށް ދާނީ ގަވައިދުން‪"،‬‬ ‫އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަން ކުރަން އޭނާ އަށް ބޭނުންވަނީ އެކުލަވާލައި‬ ‫އެތައް ދުވަހެއް ވެ‪ ،‬އެކަމަކު މަޖިލިހުގެ ރައީސްގެ‬ ‫އންނަ އަމަލުނުކުރާ ގަވައިދު ވުޖޫދަށް‬ ‫މޭޒުމަތީގައި ޮ‬ ‫ގެނައުމެވެ‪ .‬އެ ގަވައިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި ނަމަ‬ ‫މަޖިލިހުގެ ކަންކަން ހަމައަކަށް އެޅޭނެ ކަމުގެ ޔަގީން‬ ‫އާޒިމަށް އެބަ އޮތެވެ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ގެންނަން މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅިޔަސް އެ އަށް ތާއީދު‬ ‫ކުރައްވަން ތައްޔާރަށެވެ‪.‬‬ ‫"ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތުގެ‬ ‫މަތިން އަޅުގަނޑު އެކަން ގަބޫލުކުރާނަން‪ .‬ރާއްޖޭގެ‬ ‫ސޮވެރިން އަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތުގެ މަތިން އަޅުގަނޑު‬ ‫ގަބޫލުކުރާނަން‪ .‬ބައެއް މީހުން ބުނޭ ރައީސް ނަޝީދު‬ ‫ގތުގެ މަތިންނޭ ކުރިން އެ އިސްލާހަށް‬ ‫މިނިވަންކުރާ ޮ‬ ‫ވޓު ދިނީ‪ .‬އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނޫން‪"،‬‬ ‫އަޅުގަނޑު ޯ‬ ‫އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެއީ އަޅުގަނޑު އަމިއްލަ އަށް ދިން ވޯޓެއް‪.‬‬ ‫އަޅުގަނޑު ގަބޫލުރަނީ ފުރިހަމަ އިގުތިސޯދެއް ބާއްވަން‬ ‫ބޭނުން ނަމަ ގަނެވިއްކުން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް‬ ‫އޮންނަން ޖެހޭނޭ‪".‬‬ ‫އެ މައުލޫއުގައި އޭނާ މިސާލަކަށް ނެންގެވީ ބޭރުގެ‬ ‫އިންވެސްޓަރުންނަށް ބިން ގަނެ ވިއްކުމުގައި މަޝްހޫރު‬ ‫ދުބާއީ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮންމެ ޮކންމެ ކަމަކަށް ސަރުކާރަށް‬ ‫ފުރުސަތެއް ނުދެއްވާނެ‬ ‫އާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި ‪ 65‬މެމްބަރުންނާ‬ ‫ޖރިޓީ އެމްޑީޕީ އަށް ލިބިފައިވާ‬ ‫އެކު ސުޕަ މެ ޯ‬

‫ގންޖެހުންތައް ވެސް އޭނާ‬ ‫ސަބަބުން އަންނާނެ ޮ‬ ‫އަށް ވިސްނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ވިދާޅުވީ‬ ‫މަޖިލިހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހް ހުންނެވި‬ ‫ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ޕަޕެޓަކަށް ހެދިގެން ނުހުންނަވާނެ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬މަޖިލިހުގެ އަގު ވައްޓާލަން ސަރުކާރާއި‬ ‫ޖުޑީޝަރީ އަށް ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"މިސާލަކަށް މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ އިސް‬ ‫ކށް ކަމެއް ކޮށްގެން މަޖިލިހަށް‬ ‫ވެރިއަކު ގޯސް ޮ‬ ‫ކށް ސުވާލުކުރުމުން ސަރުކާރުން އެކަމުގެ‬ ‫ހާޒިރު ޮ‬ ‫ހިތްހަމަނުޖެހުމުގައި އަޅުގަނޑު ބޭރުކުރާ ނަމަ އެކަން‬ ‫ކުރަންވީ‪ .‬އަޅުގަނޑު ގަދަކަމުން މަގާމުގައި ނުވެސް‬ ‫ހދައިގެން‪ ،‬މަސީހު ހެދިހެން‬ ‫އިންނާނަން‪ .‬ލޫޕްހޯލެއް ޯ‬ ‫ނުހުންނާނަން‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބެނީ ސަރުކާރަށް‬ ‫ވެސް ފާރަލާން‪ .‬ރައްޔިތުންގެ ކަންކަމުގައި އަތްލާތޯ‬ ‫ބަލަން‪ .‬އެ ފުރުސަތެއް އަޅުގަނޑެއް ނުދޭނަން‪ "،‬އާޒިމް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރަށް ފާރަވެރިވާ މަޖިލިހުގެ‬ ‫ކޮމިޓީތަކުގެ އަޣުލަބިއްޔަތާއި މުގައްރިރުކަން ދޭން‬ ‫ކޅަށްކަން ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪ .‬މަސީހްގެ‬ ‫ވާނީ އިދި ޮ‬ ‫ރައީސްކަމުގައި އެ އުސޫލު ވެސް އޮތީ މުގުރާލައިފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އާޒިމް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި‪ ،‬ރައީސް‬ ‫ސލިހް ވެސް އެ އުސޫލު‬ ‫ޯ‬ ‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬ ‫ހިފަހައްޓަވަން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ގަވައިދާ ޚިލާފަށް‪،‬‬ ‫އަވަސް އަރުވާލައިގެން މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް ކުރަން‬ ‫ބޭނުންވާ ކަމަކަށް ވެސް ފުރުސަތު ނުދެއްވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލައެއް ރައްދުވާ މީހާގެ ހައްގަށް ވިސްނަވާނެ‬ ‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މިސާލަކަށް ޑރ‪ .‬ޖަމީލް [ނައިބު ރައީސްކަމުން]‬ ‫ވަކިކުރީ އޭނާ އަށް ލިބެން ޖެހޭ ފުރުސަތު ނުދީ‪.‬‬ ‫މަޖިލިހަށް ވަޑައިގެންފައި ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދެއްކެވުމުގެ‬ ‫އންނާނެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ފުރުސަތު ވެސް‬ ‫ފުރުސަތު ޮ‬ ‫ގތަށް އަމަލެއް ނުކުރާނަން‪.‬‬ ‫ނުދިނީ‪ .‬އަޅުގަނޑެއް އެ ޮ‬ ‫ކންމެ ދިމާއަކުން އެކަން ކުރަން‬ ‫އެ ހެޔޮ ސަރުކާރުގެ ޮ‬ ‫އެދުނަސް‪ .‬އެއީ ޔަގީންކަމެއް‪ "،‬އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވޓު ހާމަވުމަކީ ފަހުން ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ‬ ‫ޯ‬ ‫މަޖިލިހުގެ ރައީސްކަމުގެ ވާދަވެރިކަން‬ ‫ބޑުވެފައިވާއިރު‪ ،‬މިހާރު އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ކުރާ‬ ‫ޮ‬ ‫މަޝްވަރާ އަކީ އެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބު‬ ‫ވޓަކުން ނޫނީ ހާމަ ވޯޓަކުންތޯ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރާނީ ސިއްރު ޯ‬ ‫މިހާތަނަށް މުޅިން ވެސް މަޖިލިހުގެ ރައީސްކަމަށް‬ ‫ކށްފައި ވަނީ ސިއްރު ވޯޓަކުން‬ ‫ބޭފުޅުން އިންތިޚާބު ޮ‬ ‫ކަމަށް ވިޔަސް އެމްޑީޕީގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ މި ފަހަރު‬ ‫އޮތުމާއި ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުރުމުން‬ ‫ފރިގަދައީ އެވެ‪ .‬އެމްޑީޕީގެ އެކި ބޭފުޅުންގެ‬ ‫އެ ބަހުސް ޯ‬ ‫ހިޔާލު ވެސް ވަރަށް ތަފާތެވެ‪.‬‬ ‫"މިސާލަކަށް މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ އިސް‬ ‫ކށް ކަމެއް ކޮށްގެން މަޖިލިހަށް‬ ‫ވެރިއަކު ގޯސް ޮ‬ ‫ކށް ސުވާލުކުރުމުން ސަރުކާރުން އެކަމުގެ‬ ‫ހާޒިރު ޮ‬ ‫ހިތްހަމަނުޖެހުމުގައި އަޅުގަނޑު ބޭރުކުރާ ނަމަ އެކަން‬ ‫ކުރަންވީ‪ .‬އަޅުގަނޑު ގަދަކަމުން މަގާމުގައި ނުވެސް‬ ‫ހދައިގެން‪ ،‬މަސީހު ހެދިހެން‬ ‫އިންނާނަން‪ .‬ލޫޕްހޯލެއް ޯ‬ ‫ނުހުންނާނަން‪ "،‬އާޒިމް‬ ‫އާޒިމް ވިދާޅުވީ އޭނާ އަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު‬ ‫ވޓުލާން ވެސް ކެރެން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހާމަކޮށް ޯ‬ ‫އެކަމަކު މައްސަލަ އަކީ‪ ،‬އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪،‬‬ ‫ވޓުލުމަށް ފަހު ނުކުންނަ ޒާތީ ކަންކަމެވެ‪.‬‬ ‫ހާމަކޮށް ޯ‬ ‫ޚާއްސަކޮށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް‬ ‫މުހައްމަދު ނަޝީދު ބޭނުންފުޅުވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް އެ‬ ‫ވޓުލާން ދަތިވާނެ ކަން އާޒިމް‬ ‫ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ޯ‬ ‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެ މީހެއްގެ ވަރަށް ހިތްވަރު ހުންނަން ޖެހޭނެ‪.‬‬ ‫ކޮންމެކޮންމެ މީހަކަށް ވާނެ ކަމެއް ނޫން އެއީ‪ .‬އެމްޑީޕީ‬ ‫އެންމެން އިހުތިރާމް ކުރާ ބޭފުޅެއް ރައީސް ނަޝީދަކީ‪.‬‬ ‫ގތަކާ ޚިލާފަށް ކަންކަން‬ ‫ވެރިއެއްގެ ކުރިމަތީގައި ވަކި ޮ‬ ‫ކުރުމަކީ ފަހުން ހިތްހަމަނުޖެހުން އަންނާނެ ކަމެއް‪.‬‬ ‫ވޓު ނަގަނީ‪ "،‬އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންވެ ސިއްރު ޯ‬ ‫"އެމްޑީޕީގައި ވެސް ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ‬ ‫ވޓުން‪ .‬އެކަކު‬ ‫ލީޑަރު ހޮވަނީ އަބަދުވެސް ސިއްރު ޯ‬ ‫ވޓު ނަގާ‪ .‬އެ ބޭފުޅަކަށް‬ ‫ކުރިމަތިލިޔަސް ހަމަ ސިއްރު ޯ‬ ‫‪ 10‬ޕަސެންޓު ލިބެން ޖެހޭ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬މި ފަހަރު‬ ‫ވޓުލާން މި ވާހަކަ ދައްކަނީ‪".‬‬ ‫ހާމަކޮށް ޯ‬


‫‪ 15‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬

‫ރޯދައިގެ ތިން އިނާމު‪ :‬ބޮޑުވެގެންވާ ފުރުސަތެއް‬

‫ޑރ‪ .‬ސަ ޢު ދުﷲ ޢަ ލީ‬

‫ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ ޝާއިޠާނުންތައް ކަސްތޮޅު‬

‫ބަޔާންކުރައްވަ އެވެ‪ .‬އެއީ އީމާންތެރިކަމާ އެކު ﷲ‬

‫ކުރައްވަނީ "މި މަހުގައި ތިޔަބައި މީހުން ހަތަރުކަމެއް‬

‫އެޅުވުމެވެ‪ .‬މީގެ މުރާދަކީ އިންސާނާ ނުބައި މަގުން‬

‫ގެ ޙަޟްރަތުން ދަރުމަ ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުކޮށްގެން‬

‫ގިނަކުރާށެވެ! އޭގެ ތެރެއިން ދެކަމަކީ އެ ދެކަމުގެ‬

‫ގެންދިއުމަށް ޝައިޠާނާއަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތައް‬

‫ކށް ހުރިހާ ރެއަކު‬ ‫އެމަހުގެ ރޯދަ ހިފުމާއި‪ ،‬އާންމު ޮ‬

‫ވޑިގަތުން ލިބޭނެ ދެކަމެވެ‪.‬‬ ‫ސަބަބުން ﷲ ގެ ރުހި ޮ‬

‫އެމަހުގައި ކުޑަވެގެން ދިއުމެވެ‪.‬‬

‫ކށް ލައިލަތުލްޤަދްރި ވިލޭރޭ‬ ‫ރޭއަޅުކަން ކުރުމާއި‪ ،‬ޚާއްޞަ ޮ‬

‫އަނެއް ދެކަމަކީ ތިޔަބައި މީހުންނަށް އެއާނުލައި‬

‫ރޭއަޅުކަން ކުރުމެވެ‪ .‬އަދި އެހެން ހަދީސަކުން ސާބިތުވާ‬

‫(މިންޖުވުމެއް) ނުވާނެ ދެކަމެވެ‪ ".‬މިގޮތުން ފުރަތަމަ‬

‫ގތުން އެންމެ ޚާއްސަ‬ ‫ހާޞިލުކުރެވެން އޮވެ އެވެ‪ .‬މި ޮ‬

‫ބޑަށް ހުޅުވާލެވިފައި ވުމެވެ‪.‬‬ ‫މަސްމަހާ ޚިލާފަށް ޮ‬

‫ބޑެތި ފާފަ ނުކުރާ ކަމަށް ވާ ނަމަ‬ ‫ގޮތުގައި އެންމެ ޮ‬

‫ގތުގައި އެކަލޭގެފާނު ވަޞިއްޔަތް ކުރެއްވީ‬ ‫ދެކަމެއްގެ ޮ‬

‫ތިން އިނާމަކީ ﷲ ގެ ރަޙުމަތާއި ފާފަ ފުއްސެވުމާއި‬

‫ގތުން ފާފަތައް ފުއްސެވި އެތައް ބައެއް‬ ‫ނަތީޖާއެއްގެ ޮ‬

‫ކުރީ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުން ފެށިގެން މި އަހަރުގެ‬

‫ޝަހާދަތް ކިޔުމާއި އިސްތިޣުފާރު ކުރުމެވެ‪ .‬ދެވަނަ‬

‫އތުމެވެ‪ .‬މި ތިން ކަންތައް‬ ‫ނަރަކައިން މިންޖުވެވެން ޮ‬

‫ނަރަކައިން މިންޖުވެގެން ދެއެވެ‪ .‬މިގޮތުން އެމަހުގެ‬

‫ރަމަޟާން މަހާ ހަމައަށް ކުރެވުނު ފާފަތައް ފުހެވިގެން‬

‫ގތުގައި ވަޞިއްޔަތް ކުރެއްވީ ސުވަރުގެ‬ ‫ދެކަމެއްގެ ޮ‬

‫ހާސިލުކުރެވިއްޖެ ނަމަ‪ ،‬އާޚިރަތަށްޓަކައި މަސައްކަތް‬

‫ކޮންމެ ރެއަކު އެތައް ބައެއްގެ ތައުބާ ގަބޫލުކުރައްވައި‬

‫ދާނެކަން ވެސް އެނގެ އެވެ‪.‬‬

‫ދެއްވުމަށް އެދުމާއި ނަރަކައިން ސަލާމަތްވުމަށް‬

‫ކުރާ މީހަކަށް ދެން އިތުރަށް ބޭނުންވާނެ އެހެން‬

‫ނަރަކައިން މިންޖު ކުރައްވާކަން ހަދީސުން އެނގެ އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރަމަޟާންމަހުގެ ބަރަކާތާއި މާތްކަމުގެ ތެރެއިން‬ ‫ﷲ ގެ ޙަޟްރަތުން ވަރަށް މަތިވެރި އިނާމުތަކެއް‬

‫އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސަލްމާނުލްފާރިސީގެ ކިބައިން ރިވާވެގެންވާ‬ ‫ގތުން ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ‬ ‫ހަދީސެއްގައިވާ ޮ‬ ‫ކޅުގައި ވަނީ ރަޙުމަތެވެ‪ .‬މެދުތެރޭގައި ފާފަ‬ ‫ޮ‬

‫ކޅުތައް އެހެން‬ ‫ފަސްވަނަ ކަމަކީ ތައުބާގެ ދޮރު ޮ‬

‫ރަމަޟާން މަހުގައި ފާފަ ފުހެވޭ އަނެއް ސަބަބަކީ‬

‫އެދުމެވެ‪ .‬މި ހަތަރުކަމުގެ ވެސް އާޚިރު ނަތީޖާ އަކީ‬

‫ހަވަނަ ކަމަކީ އެމަހުގައި ކުރާ ހެޔޮ ކަންތަކުގެ‬

‫ތައުބާވުން އެމަހުގައި ލާޒިމު ކުރެވިފައި ވުމެވެ‪.‬‬

‫ނަރަކައިން މިންޖުވުމެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ ޝަހާދަތް ކިޔުމުން‬

‫ސަވާބު ދިހަ ގުނައިގެ ބަދަލުގައި ހަތްދިހަ ގުނައަށް‬

‫ތައުބާވުމަކީ އަބަދުވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ﷲ ގެ އެއްކައުވަންތަކަން ކަށަވަރު ކުރެވެއެވެ‪ .‬ﷲ ގެ‬

‫އިތުރުވުމެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވެގެންވާ މައްސަރެއްގައި‬ ‫އެހެންނަމަވެސް މާތްކަން ޮ‬

‫ވޑިގަތުން ލިބެއެވެ‪.‬‬ ‫ރުހި ޮ‬

‫ރދަ ފަރުޟު ކުރައްވާފައިވުމުން‬ ‫ހަތްވަނަ ކަމަކީ ޯ‬

‫ތައުބާވުމުން އޭގެ މާތްކަން ވެސް ބޮޑުވެގެންދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެކަލޭގެފާނު ހަދީސް ކުރައްވަނީ "މި މަހުގައި‬

‫ކޅުގައި ވަނީ ނަރަކައިން މިންޖު‬ ‫ފުއްސެވުމެވެ‪ .‬ފަހު ޮ‬

‫ރދައިން ލިބޭ ރޫޙާނީ‪،‬‬ ‫ރޯދަ ހިފުމަށް މަޖުބޫރުވެ ޯ‬

‫އަދި އިޖާބަ ކުރެއްވުން ވެސް ފަހިވާނެ އެވެ‪ .‬ކީރިތި‬

‫ތިޔަބައި މީހުން ހަތަރުކަމެއް ގިނަކުރާށެވެ! އޭގެ‬

‫ވުމެވެ‪.‬‬

‫ޖިސްމާނީ‪ ،‬އިޖުތިމާޢީ‪ ،‬ނަފްސާނީ އެތައް މަންފާތަކެއް‬

‫ކންމެ ދުވަހަކު ސަތޭކަ ފަހަރު އިސްތިޣުފާރު‬ ‫ރަސޫލާ ޮ‬

‫ތެރެއިން ދެކަމަކީ އެ ދެކަމުގެ ސަބަބުން ﷲ ގެ‬

‫ލިބިގެން ދިއުމެވެ‪.‬‬

‫ކުރައްވަ އެވެ‪ .‬ވީއިރު އެހެން މީހުންނަށް މިކަން‬

‫ރުހިވޮޑިގަތުން ލިބޭނެ ދެކަމެވެ‪ .‬އަނެއް ދެކަމަކީ‬

‫ގތުން (ރިވާކުރެވިފައިވާ ގޮތުން)‬ ‫މިއީ ސަނަދުގެ ޮ‬

‫މާ އައުލާވެގެން ވެއެވެ‪ .‬ކީރިތި ޤުރްއާނުން އެނގޭ‬

‫ތިޔަބައި މީހުންނަށް އެއާނުލައި (މިންޖުވުމެއް) ނުވާނެ‬

‫ހަދީސްގެ މަތުނުގައި (ހަދީސްގައި ބުނާ އެއްޗެއްގައި)‬

‫ގތުން ނަފްސު ތާހިރުކުރެވި ކެތްތެރިކަން ވަރުގަދަ‬ ‫އެ ޮ‬

‫ގޮތުގައި ތައުބާނުވެ ތިބުމަކީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ވެވޭ‬

‫ގތުން ފުރަތަމަ ދެކަމެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫ދެކަމެވެ‪ ".‬މި ޮ‬

‫ބަލާއިރު ނިކަމެތި ހަދީސަކަށް ވިއަސް އަދި މި‬

‫ގތެއްގައި ތަޤުވާވެރިވުމެވެ‪.‬‬ ‫ވަކިން ޚާއްޞަ ޮ‬

‫ކރުކަން ހުއްޓަސް މި ހަދީސްގައި ހިމެނޭ‬ ‫ބައެއް ޮ‬

‫ރދަ ފަރުޟު ކުރެއްވުމަށް‬ ‫ކުރެވިގެން ދެއެވެ‪ޯ .‬‬

‫އަނިޔާއެކެވެ‪( .‬އަލްޙުޖުރާތު ‪ )11‬ވީމާ ތައުބާނުވެ‬

‫އެކަލޭގެފާނު ވަޞިއްޔަތް ކުރެއްވީ ޝަހާދަތް ކިޔުމާއި‬

‫ގިނަ ކަންކަމަށް އެހެން ހަދީސްތަކުން ބާރު ލިބެ އެވެ‪.‬‬

‫ބާވާލެއްވި އާޔަތްތަކުން ﷲ ގެ ރަޙުމަތް ހާމަވެގެން‬

‫މޔަކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ތިބުމަކީ ޮ‬

‫އިސްތިޣުފާރު ކުރުމެވެ‪ .‬ދެވަނަ ދެކަމެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫މިގޮތުން ހަދީސްގައި ބަޔާންވެފައި އެވާ ގޮތަށް ސީދާ‬

‫ގތުން ބަލިމީހުންނާއި ދަތުރުވެރިންނާއި‬ ‫ދެ އެވެ‪ .‬މި ޮ‬

‫އެކި ދިހަތަކަށް ބެހިގެން ނޫނަސް ހަމަ ޔަގީނުން‬

‫މުސްކުޅިންނަށް ޚާއްޞަ ލުއިތަކެއް ދީފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ރަމަޟާންމަހުގައި ރަޙުމަތާއި ފާފަ ފުއްސެވުމާއި‬

‫ދުވާލުގައި ޙަރާމް ކުރެވިގެންވާ ކެއިންބުއިމާއި ޖިންސީ‬

‫އންނަކަން އެތައް ގޮތަކުން‬ ‫ނަރަކައިން މިންޖުވުން ޮ‬

‫ޝަހުވަތް ފުއްދުން ރޭގަނޑު ހުއްދަ ކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ސާބިތު ވެއެވެ‪.‬‬

‫ﷲގެ ރަހުމަތް‬ ‫ގތުން ރަމަޟާންމަހު ﷲ ގެ ރަޙުމަތަށް‬ ‫މި ޮ‬ ‫ބަލައިލަމާ ހިނގާށެވެ! އެތައް ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި ﷲ‬

‫ބޑުވެގެންވާ ލައިލަތުލްޤަދުރި އައުމެވެ‪.‬‬ ‫ހެޔޮކަން ޮ‬ ‫ތިން ވަނަ ކަމަކީ މި މަސް ފެށުމާ އެކު‬

‫ފާފަ ފުއްސެވުމަށް އެދުމުން ފާފަ ފުއްސަވަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރަމަޟާން މަހުގެ ޚާއްޞަ ތިންވަނަ އިނާމަކީ‬

‫ވޑިގަތުމާއި ފާފަ ފުއްސެވުން ލިބިއްޖެ‬ ‫ﷲ ގެ ރުހި ޮ‬

‫ރޯދައިގެ ބޭނުމަކީ ދަތިއުނދަގޫ ކުރުން ނޫން ކަމާއި‬

‫ނަރަކައިން މިންޖުވުމެވެ‪ .‬ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އެމަހުގެ‬

‫ނަމަ ނަރަކައަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުމަކީ ތަޤުވާވެރިކަމަށް މީހާ ހޭނުވުން ކަން ބަޔާން‬

‫ގތުން ރަމަޟާން މަސް މި‬ ‫ފަހު ދިހައިގަ އެވެ‪ .‬މި ޮ‬

‫ކުރައްވަ އެވެ‪ .‬މިފަދަ އެތައް ކަމަކުން ރަމަޟާންމަހު‬

‫އުންމަތަށް ޚާއްސަވެގެންވާ ސަބަބުތައް ކީރިތި ރަސޫލާ‪،‬‬

‫އެދޭ އެދުން އެންމެ ފަސޭހައިން ފުދޭނީ ރަމަޟާން‬

‫ﷲ ގެ ރަޙުމަތް ހާމަވެގެންދެ އެވެ‪ .‬މި ރަޙުމަތްތައް‬

‫ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް‪ ،‬ބަޔާން ކުރައްވާއިރު‬

‫ކށް އެމަހުގެ ފަހު ދިހައިގަ‬ ‫މަހުގަ އެވެ‪ .‬ވަކިން ޚާއްޞަ ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ދިހައެކޭ އެއްފަދައިން މުޅި މައްސަރަށް ވެސް‬

‫އެ މަހުގެ އެންމެ ފަހު ރޭ ހުރިހާ ރޯދަވެރިންގެ ފާފަ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ލައިލަތުލްޤަދުރިއާ ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ޔަގީނެވެ‪.‬‬

‫ފެތުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ފުއްސަވަ އެވެ‪ .‬އަދި ކުރިން ބަޔާންކުރި ފަދައިން‬

‫ރަމަޟާން މަހު ނަރަކައިން މިންޖުވާ އަނެއް ސަބަބަކީ‬

‫ވަރަށް ޚާއްޞަ ތިން ކަމެއްގެ ސަބަބުން މި މަހުގައި‬

‫އެ މަހުގައި ޝައިޠާނުން ކަސްތަޅު އެޅި ސުވަރުގޭގެ‬

‫ކށް ފަހު ދިހައިގައި) ފާފަތައް ފުހެވިގެން‬ ‫(ޚާއްޞަ ޮ‬

‫ދޮރުކޮޅުތައް ހުޅުވި ނަރަކައިގެ ދޮރުތައް ބަންދުވާތީ‬

‫ދެއެވެ‪ .‬ފާފަ ފުހެވުމަކީ ނަރަކައިން މިންޖުވާން އޮތް‬

‫އެވެ‪ .‬މިއީ ހައްތަހާވެސް ނަރަކައަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫އެންމެ ފަހި މަގެވެ‪.‬‬

‫ހަނިވާ ކަންކަމެވެ‪ .‬އެހެންވީމާ ނަރަކައިން މިންޖުވާން‬

‫ފާފަ ފުއްސެވުން‬

‫މާތް ވެގެން ވުމެވެ‪.‬‬ ‫ދެވަނަ ކަމަކީ މި މަހު އެއް ހާސް ރެއަށް ވުރެ‬

‫ނަރަކައިން މިންޖުވުން‬

‫ނަރަކައިން ސަލާމަތްވުމަށް އެދުމެވެ‪.‬‬

‫ސުވަރުގެ އަށް އެދުމާއި ނަރަކައިން ސަލާމަތްވުމަށް‬

‫ގެ ރަޙުމަތް މި މަހު ވަރަށް ވެސް ތަނަވަހެވެ‪ .‬އެއް‬ ‫ސަބަބަކީ އެހެން ހުރިހާ މަސްތަކަށް ވުރެ މި މަސް‬

‫ވަޞިއްޔަތް ކުރެއްވީ ސުވަރުގެ ދެއްވުމަށް އެދުމާއި‬

‫ރަމަޟާންމަހުގެ ޚާއްޞަ ދެވަނަ އިނާމަކީ ފާފަ‬ ‫ފުއްސެވުމެވެ‪ .‬މިކަން މެދު ދިހައަށް ޚާއްޞަވެފައިވީ‬

‫ﷲ ގެ ރަޙުމަތާއި ފާފަ ފުއްސެވުން މި މަހުގައި‬

‫ނަމަވެސް ރަޙުމަތެކޭ އެއްފަދައިން މުޅި މައްސަރުގައި‬

‫ކންމެ ރެއަކު (އަދި‬ ‫އންނަ ފަދައިން މި މަހުގެ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫މިއޮތީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ފުރުސަތު ހުޅުވިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބުއްދިވެރިޔަކީ މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފާ މީހެކެވެ‪.‬‬ ‫ރަމަޟާން މަހުގައި ﷲ ދެއްވާ މި ޚާއްޞަ ތިން‬

‫ކޅުތައް ހުޅުވި ނަރަކައިގެ ދޮރުތައް‬ ‫ސުވަރުގޭގެ ދޮރު ޮ‬

‫ވެސް ﷲ ގެ އިޒުނަޔާ އެކު މިކަން ހާސިލްކުރެވޭނެ‬

‫ކންމެ ރެއަކާއި‬ ‫ބައެއް ރިވާޔަތްތަކުގައިވާ ގޮތުން ޮ‬

‫ހދަން މަސައްކަތް‬ ‫ބަންދުވުމެވެ‪ .‬މުރާދަކީ ސުވަރުގެ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬ކީރިތި ރަސޫލާ‪ ،‬ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި‬

‫ކންމެ ދުވަހަކު) ﷲ އެކަލާނގެ އަޅުތަކުންގެ ތެރެއިން‬ ‫ޮ‬

‫ކންމެ މުސްލިމަކު ވެސް‬ ‫އިނާމު ލިބިގަތުމަށް ހަމަ ޮ‬

‫ކުރާ މީހަކަށް ފަސޭހަކަމާ އެކު މި މަހުގައި އެކަން‬

‫ވަސައްލަމްގެ ހަދީސްތަކަށް ބަލާއިރު މި މައްސަރުގައި‬

‫އެތައް ބައެއް ނަރަކައިން މިންޖު ކުރައްވަ އެވެ‪ .‬މި‬

‫ގަދައަޅައި މަސައްކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬ދެން އަންނަ‬

‫ކުރެވޭނެ ކަމެވެ‪ .‬އަދި ނަރައިން ސަލާމަތްވާން‬

‫ފާފަތައް ފުހެވޭ އެތައް ސަބަބެއް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬މިގޮތުން‬

‫މަހުގައި ނަރަކައިން މިންޖުވާން އެހީތެރިވާ ވަރަށް‬

‫ކށްފި ނަމަ މި ފުރުސަތު‬ ‫ރަމަޟާން މަހަކަށް ފަސް ޮ‬

‫މަސައްކަތް ކުރާ މީހަކަށް އެކަން ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ‬

‫ގސްފައިވާ ހުރިހާ ފާފަތައް ތިން ކަމެއްގެ‬ ‫އިސްވެ ޮ‬

‫މުހިންމު ހަތަރު ކަމަކަށް ކީރިތި ނަބިއްޔާ ވަސިއްޔަތް‬

‫ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެކަކަށް ވެސް ނޯންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމެވެ‪.‬‬

‫ސަބަބުން ފުހެވޭނެކަން ތަފާތު ތިން ހަދީސެއްގައި‬

‫ކުރައްވާފައި ވެސް ވެއެވެ‪ .‬އެކަލޭގެފާނު ހަދީސް‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވާހަކަ‬

‫‪13‬‬

‫‪ 15‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ބވަމުން‪ ،‬ޖަމާވަމުން އައި‬ ‫ހެނދުނުއްސުރެ ޯ‬

‫ކންފަދަ ހާލެއްގައި ހެއްޔެވެ؟ މިހާރު ޔަގީނުން ވެސް‬ ‫ޮ‬

‫ވިލާތަކުން މުޅި އުދަރެސް ވަނީ ބައްދާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޓު ވާނީ ކަނޑުމަތީގަ އެވެ‪ .‬މި ގަދަ‬ ‫އޭނާ އަންނަ ޯ‬

‫ޖަމާވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ހަމަ އެބީދައިން އަހަރެމެން ކިތަންމެ ލޯބިވާ މީހެއް‬

‫ގސް އެނދުމަތީގައި‬ ‫އެންމެން ޖަމީލާ ނަގައިގެން ޮ‬

‫ކަމުގައި ވިޔަސް އެ މީހެއްގެ ފުރާނައިގެ މިލްކުވެރި‬

‫ރޅި ވެސް އާދަޔާ‬ ‫މަޑުމަޑުން ޖެހެމުން އައި ވައި ޯ‬

‫ވައިގައި ކަނޑުގެ ބިޔަ ރާޅުތަކުގެ ތެރޭ އެ ބޯޓަށް‬

‫ބޭއްވިތަނާ އެ ގެއަށް އެ ވެއްދީ އާދަނުގެ މަރުވެފައިވާ‬

‫ފަރާތަކީ ހަމަ މާތްﷲ އެވެ‪ .‬އެ އިލާހު އެ އިލާހަށް‬

‫ޚިލާފަށް ބާރުވާން ފަށައިފި އެވެ‪ .‬ހީވަނީ ހަމަ‬

‫ކެތްކުރެވޭނެ ބާވަ އެވެ؟ މިހާރު ކަނޑުގެ ރާޅުތައް‬

‫މަސްގަނޑެވެ‪ .‬މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށް‪ ،‬ފެތުނު‬

‫ވޑިގެންވާ އެއްޗެއް ގެންދެވީމާ އެކަމާ‬ ‫މިލްކުވެ ޮ‬

‫އއްސައިގެންފާނެ ހެންނެވެ‪.‬‬ ‫ދެންމެދެންމެ ވާރޭ ޮ‬

‫ވެސް ހާދަ ބޮޑު ވާނެއެވެ‪.‬‬

‫ކގެ މަސްކިރާ ބޯޓަށް ފެނުނީ‬ ‫ބޯޓުދޮށަށް ދިޔަ މިފް ޯ‬

‫އަހަރެމެން އަޅުތަކުންނަށް ކުރެވޭނީ ކޮން ޝަކުވާއެއް‬

‫މަރުވެގެން މައްޗަށް އަރާފައިވާ ހައެއްކަ ގަބުރެވެ‪.‬‬

‫ހެއްޔެވެ؟ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އުނދޯލީގަ އެވެ‪ .‬ދަރިފުޅު ނިންދަވާފައި އުސްމާނު‬

‫ފނުއްވާނދޭވެ‪ ".‬ޖަމީލާ އެންމެ ފަހުން‬ ‫ހަމައަށް ޮ‬

‫އޭގެތެރޭގައި އުސްމާނުގެ ގަބުރު ވެސް ހިމެނުނީ‪ ،‬ގާތް‬

‫އތީ އެކަލާނގެއާ ވަކީލުކޮށް ޙަމްދާއި‬ ‫އަހަރެމެންނަށް ޮ‬

‫ރ ފިލުވުމުގެ ބޭނުމުގަ‬ ‫އަންނަންދެން މީރު ކާ އެއްޗެއް ޯ‬

‫ހިތާހިތުން މާތް ﷲ އަށް ދުއާ ވެސް ކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ތިމާގެ މީހުންނަށް އޭނާގެ މޫނު ފެނުމުގެ ނަސީބު‬

‫ޝުކުރު ކުރުމެވެ‪.‬‬

‫ޖަމީލާ އިނީ ކުޑަ ދަރިފުޅު އުރާލައިގެން ބޭރު ފެންޑާ‬

‫އެވެ‪ .‬މިއަދަކީ އެތައް ދުވަހަކު ދުރުގައި ހުރެފައި‬

‫"ޔާ ﷲ މިއަޅާގެ ފިރިމީހާ ސަލާމަތުން މިއަޅާއާ‬

‫ބޑުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގަޑިން މެންދުރު ‪ 12‬ޖަހައި ޮ‬

‫އުސްމާނު ކުޑަ ދަރިފުޅާއި އޭނާ ގާތަށް ރަށަށް އަންނަ‬

‫ބ ވާރެއާ ތެމި ފޯވެގެން އައިސް‬ ‫ވެހެމުން ދިޔަ ޯ‬

‫ހުރީތީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގޭތެރޭގައި ކަންތައްގަނޑު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފަ‬

‫ތިމާގެ މީހުންނާ އެކުވެރި ރަުމަތްތެރިންގެ‬ ‫ކންމެވެސް ވަރެއްގެ ހަމަޖެހުމެއް‬ ‫ނަސޭހަތްތަކުން ޮ‬

‫ދުވަހެވެ‪ .‬ރެއިއްސުރެ އޭނާގެ ހިއްސުތަކުގައި ކުޅެމުން‬

‫އފީހުގެ ސެކެޓްރީއަކަށް އުޅޭ‬ ‫ގޭތެރެ އަށް ވަނީ ރަށު ޮ‬

‫ރއި ހަލާކު ވަނީ‬ ‫އެވެ‪ .‬އާއިލާގެ އެންމެން ރޮއި ޮ‬

‫ޖަމީލާ އަށް ލިބުނުކަހަލަ އެވެ‪ .‬ކުރިން ރޮމުން އައި‬

‫ދަނީ އާދަޔާ ޚިލާފު މިއުޒިކެކެވެ‪ .‬އެ މިޔުޒިކުން‬

‫ބޑުބޭބެ ކިޔާ އާދަނެވެ‪ .‬އޭނާ ހުރިގޮތުން‬ ‫އުސްމާނަށް ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެއްބައަކު ޖަމީލާ އަށް ހޭހަން ކޮށްދެނީ އެވެ‪.‬‬

‫ރުއިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަޑުވެއްޖެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫އުފާވެރިކަން އިޙުސާސް ވަމުން ދާއިރު ބުނަން ނޭނގޭ‬

‫ގސްވެއްޖެ ކަމަށް ޖަމީލާ އަށް‬ ‫ކޮންމެވެސް ކަމެއް ޯ‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް ބައިގަޑިއެއްހާ އިރު ފަހުން ޖަމީލާ ހޭ‬

‫އެ ގިސްލުމަކަށް އެއްވެސް ހުއްޓުމެއް ނައެވެ‪ .‬ޖަމީލާ‬

‫ޒާތެއްގެ އުދާސް ކަމެއް ވެސް އޭގައި އެކުލެވިފައިވާ‬

‫ހީވާން ފަށައިފި އެވެ‪ .‬އެ ވަގުތު ޖަމީލާ‪ ،‬އާދަނާ‬

‫އަރައިފި އެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ވެސް އޭނާ އަށް އިވުނީ‬

‫އިނީ ގަބުވެފަ އެވެ‪ .‬ހުއްޓިފަ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ ކުޑަ‬

‫ގޭތެރޭގައި ޖަހާފައިވާ ޤުރުއާނުގެ އަޑެވެ‪ .‬އެއަށްފަހު‬

‫ދަރިފުޅު އުރާލައިގެން މެދު ގޭތެރޭގެ އެއްކަނެއްގައި‬

‫މީހުންގެ ރުއިމުގެ އަޑެވެ‪.‬‬

‫ހުރި ފިލާގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެލައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ކަހަލަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދަރިފުޅު ނިންދަވާފައި އޭނާ ބަދިގެ އަށް ދިޔައީ‬

‫ސުވާލުކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޓު؟ ކިހައި ހިސާބަކަށް‬ ‫"އާދަނު ކޮބާ ޯ‬

‫ކ ސަމީނާ ބައިންދާފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދަރިފުޅު ގާތުގައި ކޮއް ޮ‬

‫ބޑުބެމެންނަށް‬ ‫އާދެވިއްޖެތަ؟ ހާދަ ވިއްސާރައޭ ދޯ؟ ޮ‬

‫އުނދޯލި ހެއްލައިދީ ދަރިފުޅަށް ވާނުވާ ބެލުމުގެ ބޭނުމުގަ‬

‫ބޑުބެ އަންނަންވާ‬ ‫މިއަދު އާދެވޭނެތަ؟ އަދި މިއުޅެނީ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ބަދިގެއަށް ވަދެ ޖަމީލާ ކާށްޓެއް ނަގައި ބިންނަން‬

‫ކށް މޫނު ދެކެން އައިހާ‬ ‫އުސްމާނު ހިނަވައި ކަފުން ޮ‬

‫ޖަމީލާ އެނދުން ފުންމައިގެން ބޭރު ގޭތެރެއަށް‬ ‫ލބިވާ ފިރިމީހާ‪ ،‬އަދި އޭނާ ދެލޯ‬ ‫ނުކުތްއިރު އޭނާގެ ޯ‬

‫ބަޔަކަށް މޫނު ދައްކައި ނިމިއްޖެ އެވެ‪ .‬އެންމެފަހުން‬

‫އިރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ވެސް ހަދާނުލެވިގެން‪".‬‬

‫ނޭދި އެދޭ ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ މިއޮތީ ޙަރަމަށް ދެ އަތް‬

‫ދކު އެޅުމުގެ ކުރިން ޖަމީލާ އާއި‬ ‫އުސްމާނު ސަން ޯ‬

‫ޖަމީލާ ވާހަކަދައްކަދައްކައި ހުރެފައި އާދަނަށް‬

‫ފތިގަނޑެއް އަޅާފައި ރީތިކޮށް‬ ‫އަރުވާފައި ގައިމަތީގައި ޮ‬

‫ކުޑަ ދަރިފުޅަށް އުސްމާނުގެ މޫނު ދެއްކުމަށްޓަކައި އެ‬

‫އޭގައި އެންމެ ފެން ފޮދެއް ވެސް ނެތެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ލލުން އޮހިގަންނަން‬ ‫ބަލާލިއިރު އާދަނުގެ ޮ‬

‫ބާއްވާފަ އެވެ‪ .‬އެ ހަށިގަނޑުގައި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް‬

‫ދެމައިން ގެންދެވިއްޖެ އެވެ‪ .‬އެއަށްފަހު އުސްމާނުގެ‬

‫ކާށިގަނޑު ހުރީ ނުލާހިކު ތެތްކޮށެވެ‪ .‬ހީވަނީ ހަމަ‬

‫ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަރުނަ އާއި މިލާފައިވާ މޫނުން‬

‫ނެތެވެ‪ .‬ވިންދެއް ނެތެވެ‪ .‬ނޭފަތު ކުރީގައި އަތް‬

‫މޫނު އެޅުމާއެކު ޖަމީލާ ކުއްލި ހަޅޭއްކަކާ އެކު‬

‫މުގުރު އުފުލައިލި ތަނާ ކާށި ދެފަޅި ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ބައިވަރު ފެންހުރި ކާށްޓެއް ހެންނެވެ‪ .‬މި ވީގޮތުން‬

‫ޖަމީލާގެ ހީ ޔަގީނަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔަ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ޖައްސާލި އިރު ނޭވައެއް ނުލަ އެވެ‪ .‬އެ ހަށިގަނޑުގައި‬

‫އަނބުރައިގަނެގެން ވެއްޓިއްޖެ އެވެ‪ .‬ކައިރީގައި ތިބި‬

‫ގތް ވެއްޖެ އެވެ‪ .‬ހުނިގާނަން‬ ‫ޖަމީލާ ކުޑަކޮށް ހާސްވާ ޮ‬

‫ވަގުތު ޖަމީލާ‪ ،‬އާދަނާ ގާތަށް ޖެހިލާފައި އަނެއްކާ ވެސް‬

‫ދިރުމެއް ނެތެވެ‪ .‬އަނެއްކާ ވެސް ޖަމީލާ ބަޑިފަޅައިގެން‬

‫ދެ މީހަކު ހިފަހައްޓަން ކުރި މަސައްކަތް ވެސް‬

‫ތަށްޓެއް ނަގަން ތަށި ހަރުގަނޑު ކައިރިއަށް ދިޔައިރު‪،‬‬

‫ސުވާލުކުރަން ފެށި އެވެ‪.‬‬

‫ހިނގައްޖެ އެވެ‪ .‬އުސްމާނުގެ ފުރާނަނެތް ހަށިގަނޑުގައި‬

‫ގތަށް ގޮސް ޖެހުނީ‬ ‫ވީ ބޭކާރެވެ‪ .‬ޖަމީލާ އެ ދިޔަ ޮ‬

‫ރން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އޮޅުލައި ގަނެފައި ބާރުބާރަށް ޯ‬

‫އުސްމާނުގެ ފުރާނަނެތް ހަށިގަނޑުގެ މައްޗަށް‬

‫ދވެ ހުއްޓާ ފެނުމުން‬ ‫ހެދުނު ރިހަ އެޅި ބޯތަށި ނު ޮ‬

‫"އާދަނޫ‪ .‬ބުނެބަލަ‪ .‬ކިހިނެއްވީތަ؟‪ .‬ކީއްވެތަ‬

‫އެތަށި ނަގަން އަތް ލީ ތަނާ ތަށިދެފަޅި ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ރވިފައި ތިހިރީ‪ .‬އަނެއްކާ‬ ‫ތިހާ ދެރަވެފައި ތިހިރީ‪ޮ .‬‬

‫އެ ވަގުތު މީހުން އައިސް އޭނާ އުސްމާނުގެ ގަބުރާ‬

‫ހުރަހަށެވެ‪ .‬އެ މީހުން ޖަމީލާގެ ހަށިގަނޑުގައި އަތްލި‬

‫ކުރިން އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ވެފައި ނުވާ ބޯތަށި‬

‫އުސްމާނަށް‪ "...‬ޖަމީލާ އަށް ބުނެވުނީ އެ ހިސާބަށެވެ‪.‬‬

‫އގާތެރިކަމާ އެކު ޖަމީލާ އަށް‬ ‫ދުރުކުރުވި އެވެ‪ .‬އަދި ޯ‬

‫އިރު ވިންދެއް ނުޖަހަ އެވެ‪.‬‬

‫ތަޅައިގެން ދިއުމާއި‪ ،‬ކާށި ހިތަށް ދެފަޅި ވުމާ މިކަން‬ ‫ކަމަކީ އާދައިގެ ކަންތަކެއް ނޫން ކަމަށް ޖަމީލާގެ‬

‫ބޑުބޭބެއެއް ނެތް‪.‬‬ ‫"އާނ! ޖަމީލާއްތާ‪ޮ .‬‬ ‫ބޑުބޭބެއެއް‪ ...‬ދެން ނައަންނާނެ‪ .‬މިހާރު ބޮޑުބޭބެ‬ ‫ޮ‬

‫ނަސޭހަތްތެރިވާން ފެށި އެވެ‪.‬‬ ‫ޖަމީލާ އެވެ‪ .‬އަހަރެމެންނަށް މިއަދު ޖަމީލާގެ‬

‫އަވަސް އަވަހަށް ޖަމީލާ އެނދުމަތީގައި ބާއްވާފައި‬ ‫އެކި މީހުން އެކިކަންތައް ކުރަން ފެށި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ހަވަނަ ހިއްސު ބުނާ ކަހަލަ އެވެ‪ .‬އެއާއެކު ވިދާލި‬

‫އަހަރެމެންނާ އަބަދަށްޓަކައި ވަކިވެގެން ހިނގައްޖެ‪.‬‬

‫ހިތުގައި އަޅާނޭ ވޭނާއި ކުރާނޭ އަސަރު އިހުސާސް‬

‫ކުރާނީ ކީއްހެއްޔެވެ‪ .‬އެއްވެސް ބޭހަކުން ފަރުވާއަކުން‬

‫ވިދުވަރަކާ އެކު ޖެހި ގުގުރިއެއް ހީވަނީ ފައިދަށުން‬

‫ބޑުބޭބެ ދަތުރު ކުރަމުން އައި ބޯޓު ހުވަދޫ‬ ‫ޮ‬

‫ކުރެވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ވެސް ވިސްނައި ބަލާށެވެ‪.‬‬

‫އިންސާނާގެ މަރެއް ނުހިފެހެއްޓެ އެވެ‪ .‬އެއީ ތަގުދީރުގެ‬

‫ބިންގަނޑު ގުޑައިގެން ދިޔަހެންނެވެ‪ .‬ތެޅިތެޅި އޮތް‬

‫ކަނޑުތެރެއަށް ބަންޑުންވެ ދަތުރުކުރި އެންމެން‬

‫އެއްވެސް އިންސާނަކު އަބަދު ދިރި ދުނިޔޭގައި‬

‫ނިޔާ އެވެ‪ .‬އެއްވެސް ތަދުބީރަކުން އެ ނިޔާ ބަދަލެއް‬

‫ހިތަކާ އެކު ދުވެފައި ޖަމީލާ އަށް ދެވުނީ ދަރިފުޅުގެ‬

‫ބޓުން ދަތުރުކުރި އެކަކު ވެސް‬ ‫ކަނޑުވެއްޖެ‪ .‬އެ ޯ‬

‫ނުހުންނާނެ އެވެ‪ .‬އިންސާނަކު ދުނިޔެއަށް އައުމަށްފަހު‬

‫ނުކުރެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގާތަށެވެ‪ .‬އޭރު ދަރިފުޅު ވެސް ހޭލައިގެން ބިރުން ރޮނީ‬

‫ސަލާމަތް ކުރެވުނު ކަމެއް ނޭނގޭ‪".‬‬

‫އެންމެ ގާތް ވާނީ ދިޔުމެވެ‪ .‬އެކަމަށް ވަކި އުމުރެއް‬

‫އުސްމާނާ އެކު ޖަމީލާގެ ފުރާނަ ވެސް އޭގެ‬

‫ނވެ އެވެ‪ .‬މުސްކުޅިއެއް‪ ،‬ޒުވާނެއް‪،‬‬ ‫ވަކި ވަގުތެއް ޯ‬

‫ވެރިފަރާތުން ގެންދެވީ އެވެ‪ .‬ހީވަނީ އެ ދެ މީހުންގެ‬

‫ހުރެފައި އާދަނު އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމަކާ ނުލައި‬

‫ބޑުމީހެއް‪ ،‬ކަނޑައެޅިފައެއް ނޯވެ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ކުޑަކުއްޖެއް‪ޮ ،‬‬

‫ގތަށް އުސްމާނު ނެތް‬ ‫ލޯބީގައި ކޮށްފައިވާ ވައުދަކާ އެއް ޮ‬

‫ބ ވާރޭ ފެންޑާގެ‬ ‫ޖެހޭ ބާރު ވަޔާއެކު ވެހެމުން ދިޔަ ޯ‬

‫އޅުންފިލުވައިދޭން ފެށި‬ ‫ވެގެންއުޅޭ ގޮތް ޖަމީލާ އަށް ޮ‬

‫މީހެއްގެ އަޖަލު ހަމަވުމުން ހިތް އެދުނަސް ނޭދުނަސް‬

‫ދުނިޔެއެއްގައި ނޫޅެންވެގެން ޖަމީލާ ވެސް މި ދުނިޔެއާ‬

‫ތެރެއަށް ވެސް ބުރަން ފަށައިފި އެވެ‪ .‬ޖަމީލާ ދަރިފުޅު‬

‫އެވެ‪ .‬މި ވާހަކަތަކަކީ ޖަމީލާ އަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް‬

‫ވަގުތުން‪ ،‬އެ ދާއިމީ ދަތުރު ފުރަން ޖެހެއެވެ‪ .‬އަހަރެމެން‬

‫އަލްވަދާއު ކީހެންނެވެ‪ .‬އެ ދެ މީހުންގެ ލޯބީގެ ނިޝާން‬

‫ގވައިގެން ގޭތެރެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ހިތަށް‬ ‫ޮ‬

‫އަޑުއަހަން ކެތް ކުރެވޭ ވަރުގެ ވާހަކަތަކަކަށް ނުވި‬

‫އިންސާނުންނަށް މާތްﷲގެ މިންވަރު ފުޅާއި ރުހުން‬

‫ކަމުގައިވާ ތުއްތު ދަރިފުޅު ވެސް އެކަނިވެރި ކޮށްފަ‬

‫ގތް ނޭނގޭ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން‬ ‫ވެރިވަމުން ދާ ޮ‬

‫ދޅު އަހަރުގެ ކުޑަދަރިފުޅާ‬ ‫އެވެ‪ .‬އުރުގައި ހުރި ޮ‬

‫ނވެ އެވެ‪ .‬އެހެނީ ފުރާނައަކީ މާތްﷲ‬ ‫ނޫން ގޮތެއް ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ތަނެއްގައި މަޑުވެގެން އިންނަހިތެއް ނުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެކު ވެއްޓެމުން ދިޔަ ޖަމީލާ‪ ،‬އާދަނަށް ހިފެހެއްޓުނީ‬

‫ގެ މިލްކެކެވެ‪.‬‬

‫ޖަމީލާގެ ސުވާލުތަކަށް ދޭނޭ ޖަވާބެއް ނޭނގި‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިއަށްވުރެ ވެސް ވިއްސާރަ ގަދަވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާގެ ހިތަށް އަރައި ފައިބަމުން ދިޔަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަނެއްކާ މި ވިއްސާރައިގައި މަގޭ އުސްމާނު އުޅޭނީ‬

‫ހަމަ ކިރިޔާ އެވެ‪ .‬އެ ވަގުތު ޚަބަރު ލިބިގެން‬ ‫އަވަށްޓެރިންނާއި ގާތްތިމާގެ އެންމެން އެ ގެއަށް‬

‫އަހަރެމެންގެ މިލްކެއް އަހަރެމެން ގެންދިޔައިމާ‬ ‫އންނާނޭ ހެއްޔެވެ؟‬ ‫އަނެއްމީހާ އެކަމާ ކުރާނޭ ކަމެއް ޮ‬

‫(ނިމުނީ)‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 15‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ކޮއްޅަށް ހުރެގެން ވެ ް‬ ‫ސ‬ ‫ބަރުދަން ލުއި ކުރެވިދާނެ‬

‫ވަޓްސްއެޕްގައި ނުރައްކާތެރި ބާގަނޑެއް‬ ‫ކލް ފީޗާ ތެރެއިން އައިއޯއެސް އަދި‬ ‫ވަޓްސްއެޕްގެ ޯ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މި ސްޕައިވެއާ‬ ‫ވަނީ ފޯނުތަކަށް އިންސްޓޯލް ޮ‬

‫ފޭސްބުކުން ހިންގާ ވަޓްސްއެޕުން ބުނީ މި‬

‫ފނުތަކަށް ސްޕައިވެއާ އިންސްޓޯލްކޮށް‬ ‫އެންޑްރޮއިޑް ޯ‬

‫ކށް އުޅެނީ ސަރުކާރުތަކުގެ ރަސްމީ‬ ‫އާންމުކޮށް ބޭނުން ޮ‬

‫މައްސަލަ ފާހަގަވުމާ އެކު‪ 10 ،‬ދުވަސް ތެރޭގައި ވަނީ‬

‫މައުލޫމާތުން ވައްކަން ކުރެވޭ ނުރައްކާތެރި ބާގަނޑެއް‬

‫އިދާރާތަކުގެ ތަހުގީގުތަކުގައި‪ ،‬ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ‬

‫މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފެނިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓެކްކްރަންޗުން ބުނީ މިއީ އިޒްރޭލުގެ‬

‫މައުލޫމާތު ހޯދަން އެ މީސް މީހުންގެ ފޯނަށް އެޅުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވަޓްސްއެޕުން ބުނީ މި މައްސަލައިގެ‬

‫"ވަޓްސްއެޕުން އެދެނީ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް‬ ‫އަވަހަށް އެޅުން‪ .‬އަދި ހަމަ އެހެންމެ ކޮންމެ ފޯނެއް‬

‫ޓލްކުރެވޭ ބާގަނޑެއް‬ ‫ސްޕައިވެއާއެއް ފޯނުތަކަށް އިންސް ޯ‬

‫ކށްފައިވަނީ ނިސްބަތުން ވަރަށް މަދު ބަޔަކަށް‬ ‫އަސަރު ޮ‬

‫ސފްޓްވެއާގެ އެންމެ ފަހުގެ‬ ‫ޮ‬ ‫ވެސް އެ ފޯނެއްގެ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬މިއީ ވަޓްސްއެޕް ކޯލަށް ޖަވާބު ނުދިން‬

‫ކށް ބޭނުންކޮށްއުޅޭ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ މިއީ އާންމު ޮ‬

‫އަޕްޑޭޓްތަކާ އެކު ބޭނުންކުރުން‪ .‬އޭރުން ރައްކާތެރިކަން‬

‫ކލް ކުރުމަށް ފަހު ފޯނުގެ ކޮންޓްރޯލް‬ ‫ނަމަވެސް ޯ‬

‫ސްޕައިވެއާ އަކަށް ނުވާތީ އެވެ‪.‬‬

‫އަތުލެވޭ ބާގަނޑެކެވެ‪.‬‬ ‫ހެކަރުން އިޒްރޭލުގެ އެންއެސްއޯގެ ޕީގަސް‬ ‫ނަމަކަށް ކިޔާ ސްޕައިވެއާއެއް މި ބާގަނޑުތެރެއިން‬

‫ބޑުވާނެ‪ "،‬ވަޓްސްއެޕުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫"އެކަމަކު މި ބާގަނޑު އިންކަން ހެކަރުންނަށް‬

‫ވަޓްސްއެޕުން ބުނީ މިހާރު އެޕްލިކޭޝަނުގެ‬

‫އެނގޭތާ ވީ ކިހާ ދުވަހެއް ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވޭ‪"،‬‬

‫ބޑުވާން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި‬ ‫ރައްކާތެރިކަމާ މެދު ކަން ޮ‬

‫ވަޓްސްއެޕުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މައްސަލަ އެއްކޮށް ހައްލު ޮ‬

‫ދުވާލަކަށް ހަ ތަށި ކޮ ީފ‬ ‫ޮބ ވޭ ނަމަ މައްސަލައެއް‬ ‫ގތުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް‬ ‫ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ޮ‬

‫"މިހާރުގެ ލައިފްސްޓައިލަށް ބަލާ އިރު ކޮފީއަކީ އެއާ ނުލައި‬

‫ހަތަރު ތަށި ކޮފީއަކީ ބުއިމަކުން ގެއްލުމެއް ނެތެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫އުޅެން ދަތި‪ ،‬އަދި އެހާމެ ގިނަ ބަޔަކު ލޯބިކުރާ ބުއިމެއް‪ .‬މީގެ‬

‫އެއަށް ވުރެ އިތުރު ނުކުރަން އޭގައި ލަފާ ދީފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ސިއްހީ ފައިދާތައް ވަރަށް ގިނަ‪ .‬އެކަމަކު މުހިއްމު ކަމަކީ‬

‫ގތުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް‬ ‫ކޮފީގެ އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ޮ‬

‫ރލް ކުރުން‪ "،‬ދިރާސާގައި ބައިވެރިވި‬ ‫ކޮފީ ބޯ މިންވަރު ކޮންޓް ޯ‬

‫ހަ ތަށި ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނައިން ކޮފީ ބުއިމަކީ ރައްކާތެރި‬

‫ޑރ‪ .‬އެލީނާ ހިޕޯނެން ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬ކޮފީއަކީ ހިއްސުތައް‬

‫ކަމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ހޭލައްވާލައި‪ ،‬ހަކަތަ ވެސް އިތުރުކޮށްދޭ ބުއިމެއް‪ .‬އެކަމަކު ގިނަ‬

‫އފް ކްލިނިކަލް ނިއުޓްރިޝަންގައި‬ ‫އެމެރިކަން ޖާނަލް ޮ‬ ‫ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނީ ދުވާލަކު ހަ ތަށި ނުވަތަ‬ ‫އެއަށް ވުރެ ގިނައިން ކޮފީ ބުއިމުން ހިތުގެ މައްސަލަތައް‬ ‫ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު ‪ 22‬ޕަސެންޓް އިތުރުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ކޮފީ‬ ‫އޭގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޮ‬ ‫ބޑު ގުޅުމެއް ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބުއިމާއި ހިތުގެ މައްސަލަތަކާ ވެސް ޮ‬

‫ބަޔަކު ވިސްނާނުލާ ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ކެފެއިން ބޭނުން ކުރެވޭ‬ ‫މިންވަރަކާ ދޭތެރޭ‪".‬‬ ‫ކފީ ބުއިމުން މީހާގެ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މާ ގިނައިން ޮ‬ ‫މޫޑް ވެސް ހަރާބުވެ‪ ،‬އުނދަގޫތަކެއް އިހުސާސް ކުރެވެން ފަށާނެ‬ ‫ބ މިންވަރު ލިމިޓް ކުރުން ވަރަށް ވެސް‬ ‫އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ކޮފީ ޯ‬ ‫މުހިއްމު ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެގޮތުން ކޮފީ މާ ގިނައިން ބުއިމަކީ ލޭގެ ޕްރެޝަރު މަތިވެ‪،‬‬ ‫ހިތުގެ އެކި މައްސަލަތައް ކުރިމަތި ކުރުވާނެ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ގުގުރިދެމުމަކީ ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަކަމެއް ނޫން‬

‫ގުގުރިދަމާ އަންހެނުން މަދެއް ނޫން‬ ‫ގުގުރިދެމުމަކީ ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަ ކަމެއް‬ ‫ނޫން ކަމަށާއި ފިރިހެނުންނާ އެއްވަރަށް އަންހެނުންގެ‬ ‫އންނަ ކަމަށް އާ‬ ‫ތެރޭގައި ވެސް މި މައްސަލަ ޮ‬ ‫ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫"ގުގުރިދެމުމުގައި ޖިންސުގެ ތަފާތެއް ނެތް‪.‬‬ ‫އެކަމަކު ގުގުރިދެމުމާއި ގުގުރިދެމުމުގެ ބާރުމިނުގެ‬ ‫ވާހަކަ އަންހެނުން ދެއްކުން މަދު‪ "،‬ދިރާސާގައި‬

‫އަންހެނުން ވެސް އެ މައްސަލަ މާބޮޑަށް ހުންނަ‬ ‫ކަމަށް ނުބުނާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މި ދިރާސާގައި ‪ 1،900‬މީހަކު ބައިވެރިކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ބުނި ފިރިހެނުންގެ ނިސްބަތަކީ ވެސް އެއީ އެވެ‪.‬‬ ‫ގުގުރިދަމާ އަޑުގެ އެވްރެޖް ބާރުމިން އަންހެނުންގެ‬ ‫ހުންނަނީ ‪ 50‬ޑެސިބްލް އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ފިރިހެނުންގެ‬

‫އެ މީހުންގެ އެވްރެޖް އުމުރަކީ ‪ 49‬އަހަރެވެ‪ .‬އަދި‬

‫‪ 51.7‬ޑެސިބްލް އެވެ‪ .‬ގުގުރިދެމި އަންހެނުންގެ ‪40‬‬

‫އެންމެންނަކީ ވެސް ނިދުމުގެ މައްސަލަތައް ހުންނަ‬

‫ބޑަށް އެ މައްސަލަ‬ ‫ޕަސެންޓަކީ ބޮޑަށް ނުވަތަ ވަރަށް ޮ‬

‫މީހުންނެވެ‪.‬‬

‫ހުރި މީހުންކަން ވެސް ދިރާސާއިން އެނގުނެވެ‪.‬‬

‫މި ދިރާސާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ‪88‬‬

‫ޕޓްގައި ބުނެފައިވަނީ އަންހެނުން‬ ‫ދިރާސާ ރި ޯ‬

‫އިސްކޮށް ހުންނެވި ޑރ‪ .‬ނިމްރޯދް މައިމަން ވިދާޅުވި‬

‫ޕަސެންޓް އަންހެނުންނަކީ ގުގުރިދެމުމުގެ މައްސަލަ‬

‫ގުގުރިދެމުމަކީ ހުތުރު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާ އަކީ އިޒްރޭލުގެ ބީރުއްޝިވާގައި ހުންނަ‬

‫ހުންނަ މީހުންކަން ހާމަވި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މީގެ‬

‫މީހުން ގިނަ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެކަން ވަރަށް ގިނަ‬

‫ސޮރާކާ ޔުނިވަސިޓީ މެޑިކަލް ސެންޓަރުގެ އިންޓާނަލް‬

‫ތެރެއިން‪ ،‬ގުގުރިދަމާ ކަމަށް ކުރިން ބުނެފައިވަނީ ‪72‬‬

‫އަންހެނުން ސިއްރުކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މެޑިސިން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ވެރިޔާ އެވެ‪.‬‬

‫ޕަސެންޓް މީހުންނެވެ‪ .‬ދިރާސާއިން އެނގުނު ގޮތުގައި‬

‫މައިމަން ވިދާޅުވީ ގުގުރިދަމާކަން އަންހެނުން‬ ‫ސިއްރުކުރާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މި މައްސަލަ ހުންނަ‬

‫ގުގުރިދަމާ ކަމަށް ‪ 93‬ޕަސެންޓް ފިރިހެނުން ބުނި‬ ‫އިރު‪ ،‬މި މައްސަލަ ހުންނަކަން ދިރާސާގެ ކުރިން‬

‫އފް ކްލިނިކަލް ސްލީޕް‬ ‫މި ދިރާސާ ޖާނަލް ޮ‬ ‫މެޑިސިންގައި ވަނީ ޝާއިއުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫މީހަކު ޮކއްޅަށް ހުރެގެން މަސައްކަތެއް ކުރަނީ‪.‬‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގިނަ ބަޔަކު ފަލަވާން މެދުވެރިވާ މައިގަނޑު‬

‫ކޮޅަށް ހުރުމަކީ ބަރުލަން ލުއި ކުރެވިދާނެ ގޮތެކެވެ‪.‬‬

‫ގތެއް‪ "،‬ދިރާސާ ޓީމްގައި‬ ‫ކުރެވިދާނެ މާ ފަސޭހަ ޮ‬

‫ބޑު ތަކުލީފެއް‬ ‫މިއީ ދާ އޮހޮރުވުމަކާ ނުލައި އަދި މާ ޮ‬

‫ލޕޭޒް‪ -‬ޖިމެނޭޒް‬ ‫ލޖިސްޓް ފްރާންސިސްކޯ ޮ‬ ‫ހިމެނޭ ކާޑިއޮ ޮ‬

‫ވެސް ނެތި ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އފް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް‬ ‫ޔޫރަޕިއަން ޖާނަލް ޮ‬

‫ގތުގައި ހަ ގަޑިއިރު ކޮޅަށް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އެއް ސަބަބަކީ ހަރަކާތްތެރިވުން ކުޑަވުމެވެ‪ .‬ވަކިން‬

‫ކށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނާ‬ ‫ލޖީގައި ޝާއިއު ޮ‬ ‫ކާޑިއޮ ޮ‬

‫ހުރުމުގެ މާނައަކީ ހުރި ތަނުގައި ހުއްޓި ހުރުމެއް ވެސް‬

‫ހާއްސަކޮށް‪ ،‬އިށީނދެ އިނދެ ތިބެ މަސައްކަތް ކުރަން‬

‫ގޮތުން ދުވާލަކު ހައެއްކަ ގަޑިއިރި ކޮޅަށް ހުރުމުން ‪54‬‬

‫އފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރަން‬ ‫ނޫނެވެ‪ .‬އޭގެ ބަދަލުގައި ޮ‬

‫ޖެހޭ މީހުންނަށް ބިރު ވަކިން ބޮޑެވެ‪ .‬އެހެންވެ‬

‫ކެލޮރީޒް އަންދައިލާނެ އެވެ‪ .‬އެއީ މިނިޓަކަށް ‪0.15‬‬

‫އިންނަ ވޯކް ސްޓޭޝަނަކީ ވެސް ކޮޅަށް ހުރެވޭ ކަހަލަ‬

‫ކންމެހެން ވެސް ކުރަން ޖެހޭ‬ ‫ހެލިފެލިވެ އުޅުމަކީ ޮ‬

‫ކެލޮރީޒްގެ މަގުންނެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ޑެސްކަކަށް ހެދި ދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގޮތަކަށް ފަރުމާ ޮ‬

‫ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އޭގެ މާނަކީ ހިކެން ނުވަތަ ބަރުދަން‬ ‫ލުއިކުރަން އެހާ ވަރުގަދަ އަށް ކަސްރަތު ކުރަން‬

‫އެއީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން ‪ 5.5‬ޕައުންޑް‬ ‫(‪ 2.5‬ކިލޯ) އެވެ‪.‬‬ ‫"އެހެންވީމާ ބަރުދަން ލުއި ކުރަން ދިގު‬

‫ޖެހުމެއް ވެސް ނޫނެވެ‪ .‬ކުރަންވީ ކަމަކީ ކޮޅަށް ހުރެވޭ‬

‫މުއްދަތަކަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ކޮޅަށް‬

‫ވަގުތު އިތުރު ކުރަންވީ އެވެ‪ .‬އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ‬

‫ހުންނަ ވަގުތު އިތުރު ކުރުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް‪.‬‬

‫ގޮތުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މަދުވެގެން ހައެއްކަ ގަޑިއިރު‬

‫ކށް‪ ،‬ހިކެން މަސައްކަތް‬ ‫މިއީ ހައްޓަށް ވެސް ލުއި ޮ‬

‫ޕއިންޓަކީ އިށީނދެ އިނދެގެން‬ ‫"މީގެ މައިގަނޑު ޮ‬ ‫ކށް‪ ،‬ހަރަކާތްތެރިކަން އިތުރު‬ ‫އިންނަ ވަގުތުތައް މަދު ޮ‬ ‫ކުރުން‪ "،‬ފްރާންސިސްކޯ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑެތި ބަލިތަކުން‬ ‫ހަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމަކުން ޮ‬ ‫ކށް ދޭން މަގުފަހިކޮށް ދޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރައްކާތެރި ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 15‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫އަކްޝޭ ގެ "ބޫލް ބުލައްޔާ" ގެ ވާހަކަ އަދި ނުނިމޭ‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވެ‬ ‫އެކި ފަހަރު މަތިން އެ ވާހަކަ އަކްޝޭ ގާތު ވެސް‬ ‫ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ބުންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ފިލްމުގެ‬

‫މީގެ ‪ 12‬އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި‪ ،‬އަކްޝޭ‬ ‫ލޖިކަލް ތުރިލާ "ބޫލްބުލައްޔާ"‬ ‫ކުމާރުގެ ކާމިޔާބު ސައިކޮ ޮ‬

‫ދެވަނަ ބައިން އޭނާ ފެންނާނެ ކަމެއް އަދި ކަށަވަރެއް‬ ‫ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގެ ދެވަނަ ބައި ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރޑިއުސް ކުރި އެ ފިލްމާ ބެހޭ‬ ‫ޓީ ސީރީޒުން ޕް ޮ‬ ‫ގޮތުން ބޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން‬ ‫ބުނީ އެ ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައި ލިޔެ‪ ،‬ޑައިރެކްޓް‬

‫ޕްރިޔާދަރުޝަން ޑައިރެކްޓް ކުރި "ބޫލްބުލައްޔާ" ގެ‬ ‫ރލްތައް ކުޅެފައި ވަނީ އަކްޝޭ އާއި ވިދިޔާ‬ ‫މުހިއްމު ޯ‬ ‫ބަލަން‪ ،‬ޝައިނީ އަހޫޖާ‪ ،‬އަމީޝާ ޕަޓޭލް‪ ،‬ރާޖްޕަލް‬ ‫ޔާދަވް‪ ،‬ޕަރޭޝް ރާވަލް އަދި އާސްރާނީ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ފިލްމަކީ ‪ 1993‬ގައި ރިލީޒް ކުރި މަލަޔާޅަމް‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކުރަން ފަރުހާދު ސަމްޖީއާ ހަވާލު ޮ‬ ‫އޭނާ މިހާރު އަންނަނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ‪25‬‬

‫ފިލްމު "މަނިޗިތުރަތަޒޫ" ރިމެކެކެވެ‪ .‬އެ ފިލްމުގެ‬

‫ގައި ރިލީޒްކުރާ "ހައުސްފުލް ‪ "4‬ގެ މަސައްކަތް‬

‫މހަން ލާލާއި ޝޮބާނާ އެވެ‪.‬‬ ‫ތަރިންނަކީ ޯ‬

‫ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ އިން ބުނީ "ބޫލްބުލައްޔާ" ގެ‬

‫މީގައި ކިޔައި ދެނީ ރޫހާނީ ބާރުތަކެއްގެ‬ ‫ކށްފައިވާ ޒަމާންވީ ގަނޑުވަރެއްގައި އުޅޭ‬ ‫އަސަރު ޮ‬

‫ސީކްއެލްއެއް ހަދަން އެ ފިލްމު ރިލީޒް ކުރީއްސުރެ‬

‫އާއިލާއެއްގެ ބަޔަކު ޖިންނި އަވަލާތީ އެ މީހުން‬

‫ރޑިއުސަރު ބުޝަން ކުމާރު ބޭނުންވެފައި އޮތް‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ޑކްޓަރަކު ކުރާ މަސައްކަތެވެ‪.‬‬ ‫ސަލާމަތް ކުރަން ޮ‬

‫ޑޭވިޑް ލެޓަ މޭންގެ ޝޯގައި ޝާ ހްރުކް ހާން‬ ‫"ކަބީރު ސިންގް" ގެ ޕޯސްޓަރެއް‪.‬‬ ‫މިހާރު ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ‬

‫ބަތަލާ ތާޕްސީ ޕައްނޫ ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު‬

‫ކަބީރު ހާންގެ ކްރިކެޓް ފިލްމު "‪ "83‬ގެ މިއުޒިކް‬

‫"ގޭމް އޯވާ" ގެ ޓީޒާ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ދައްކައިލަން‬

‫ހަދަން ޕްރިތަމްއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އިންޑިއާ އިން ‪ 1983‬ގެ ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕް‬ ‫ޝާހްރުކް ހާން ދެން ފިލްމަކުން ފެންނާނެ އިރެއް‬

‫ހިއްސާކުރާނެ އެވެ‪ .‬އަދި އެ އެޕިސޯޑްވެގެން ދާނީ‬

‫ހސްޓް އަދި ކޮމީޑިއަން‬ ‫ނޭނގުނަސް‪ ،‬އެމެރިކާގެ ޓީވީ ޯ‬

‫އޭނާގެ ފޭނުން ވަރަށް އިންތިޒާރު ވެސް ކުރާނެ‬

‫ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސްދޭ ޑޭވިޑް ލެޓަމޭންގެ ޝޯގެ‬

‫އެޕިސޯޑަކަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އޭނާ ފެންނާނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ‬ ‫މެހުމާނެއްގެ ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫"މައި ނެކްސްޓް ގެސްޓް ނީޑްސް ނޯ‬ ‫އިންޓްރަކްޝަން" ގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މަޝްހޫރު‬

‫ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ އިން ބުނީ މިދިޔަ އަހަރުން‬

‫މީސްމީހުންގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް‬

‫ފެށިގެން ނެޓްފްލިކްސް އިން ގެނެސްދޭ "މައި‬

‫ނބެލް ޕްރައިޒް ހާސިލު ކުރި‬ ‫ބަރަކް އޮބާމާ‪ޯ ،‬‬

‫ނ އިންޓްރަކްޝަން"‬ ‫ނެކްސްޓް ގެސްޓް ނީޑްސް ޯ‬

‫ޕާކިސްތާނުގެ މަލާލާ ޔޫސުފްޒާއީ‪ ،‬އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ‬

‫ސޑްގެ ރިކޯޑިން މި‬ ‫ގައި ޝާހްރުކް ފެނިގެންދާ އެޕި ޯ‬

‫ޔންސޭގެ ފިރިމީހާ‪/‬‬ ‫އަދި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބި ޯ‬

‫ޔކްގައި ކުރިއަށް ދާނެ‬ ‫މަހުގެ ‪ 16‬ވަނަ ދުވަހު ނިއު ޯ‬

‫ރެޕާ ޖޭ‪-‬ޒީ ފަދަ ފަންނާނުން ޝަހުސިއްޔަތުން ހިމެނެ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސޑްގައި ޝާހްރުކްގެ‬ ‫ބެލެވޭ ގޮތުން އެ އެޕި ޯ‬ ‫ކެރިއަރުގެ އެހާރާއި މިހާރުގެ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް‬

‫ޝާހްރުކް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފިލްމަކީ މިދިޔަ‬ ‫އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ޒީރޯ" އެވެ‪.‬‬

‫"ޑެސްޕެރޭޓް ހައުސްވައިވްސް" ގެ‬ ‫ބަތަލާއަކަށް ޖަލު ހުކުމެއް‬ ‫އޭބީސީގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ޑެސްޕެރޭޓް‬ ‫ހައުސްވައިވްސް" ގެ ބަތަލާއިންގެ ތެރޭގައި‬

‫ކޓްގައި އިއުތިރާފު ވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ޯ‬ ‫އޭނާއަކީ މި މައްސަލާގައި ދައުވާ ކުރާ ‪50‬‬

‫ކށް ހަދާ ފިލްމުގައި‬ ‫ކާމިޔާބު ކުރި ހާދިސާ އަށް ބިނާ ޮ‬

‫ފިލްމަކީ ތިން ބަހަކުން ގެނެސްދޭ ފިލްމެކެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ރލެއް ކުޅެނީ ރަންވީރު ސިންގެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ މުހިއްމު ޯ‬

‫ހިންދީގެ އިތުރުން ތެލެގޫ އާއި ތަމަޅަ އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ "‪ "83‬ގައި ފެނިގެން ދާނީ އޭރު ޓީމްގެ‬ ‫ކެޕްޓަނަކަށް ހުރި ކަޕިލް ދޭވްގެ ރޯލުންނެވެ‪.‬‬ ‫މި ފިލްމުވެގެން ދާނީ ރަންވީރު ކުޅޭ ފިލްމެއްގެ‬ ‫މިއުޒިކް ޕްރިތަމް ހަދައިދޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ‪.‬‬ ‫ގެ ޝޫޓިން މި މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ނިންމާފައިވާ‬ ‫ހދި ޓީމްގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާ އެކު‬ ‫ޗެމްޕިއަންކަން ޯ‬

‫"ބަޖިރަންގީ ބައިޖާން" އާއި "އޭކް ތަ ޓައިގާ"‬

‫"ސޫރިޔާވަންޝީ" ގެ ވިލަންއަކީ އަބިމަންޔޫ‬

‫ސއިކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ވިލަންގެ ރޯލަށް އަބިމަންޔޫ ސިންގް‬ ‫މީގެ ކުރިން ވެސް ގިނަ ފިލްމުތަކެއްގައި‬

‫ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް‬

‫ރލްތައް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު މި ފަހަރު‬ ‫ނުބައިބައި ޯ‬

‫މަހުގެ ‪ 10‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ރލް ކުޅޭ އަކްޝޭ ކުމާރާ‬ ‫ކުރިމަތިލާނީ ފުލުހެއްގެ ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ހޫމާގެ ވެބް ސީރީޒަކީ "ލީލާ"‬

‫މިހާރު ޝޫޓިން ކުރިއަށްދާ ފިލްމުގެ ބަތަލާއަކީ‬ ‫ކެޓްރީނާ ކެއިފެވެ‪.‬‬

‫ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ހޫމާ ގްރޭޝީގެ ފުރަތަމަ ވެބް‬

‫ޖހަރު ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ‬ ‫ރޯހިތާއި ކަރަން ޯ‬

‫ސީރީޒް "ލީލާ" ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމް ކުރަން‬

‫"ސޫރިޔަވަންޝީ" ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އަންނަ‬

‫ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ސޑް އެކުލެވޭ ސީރީޒް ސްޓްރީމް ކުރަން‬ ‫ހަ އެޕި ޯ‬ ‫ފަށާނީ އަންނަ މަހުގެ ‪ 14‬އިން ފެށިގެންނެވެ‪.‬‬

‫"ކަބީރު ސިންގް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި‬

‫"ލީލާ" އަކީ "މިޓްނައިޓްސް ޗިލްޑްރެން" އާއި‬ ‫ވޓާ" ފަދަ ފިލްމުތައް ގެނެސް ދިން‬ ‫"ފަޔަ" އަދި " ޯ‬

‫ބުނާ މައްސަލާގައި ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވެ ހަތަރުގެ‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ދަރިފުޅަށް ޔުނިވަސިޓީއަކުން ޖާގަ ހޯދަން ފައިސާ‬

‫ރިލީޒް ކުރި އަމީތާބް ބައްޗަންގެ "ބަދުލާ" އިންނެވެ‪.‬‬

‫ފަދަ ފިލްމުތައް ގެނެސް ދިން ކަބީރުގެ "‪"83‬‬

‫ހދަން ރިޝްވަތު ދިން ކަމަށް‬ ‫ޔުނިވަސިޓީއަކުން ޖާގަ ޯ‬

‫ވގެ ކެރެކްޓާ ކުޅުނު ފެލިސިޓީ‪ ،56 ،‬ވަނީ‬ ‫ސްކާ ޯ‬

‫އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފެނިފައި ވަނީ މާޗް މަހު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސިލްސިލާ "‪ "90210‬ގެ ބަތަލާ ލޯރީ ލޯގްލިން ވެސް‬

‫ޖޫރިމަނާއެކެވެ‪.‬‬

‫ފެނިގެން ދާނީ ނުކުޅެދޭ މީހެއްގެ ރޯލުންނެވެ‪.‬‬

‫ރޯހިތު ޝެޓީގެ އާ ފިލްމު "ސޫރިޔާވަންޝީ" ގެ‬

‫ކށްފައިވާ އެއްޗެކެވެ‪.‬‬ ‫ޑައިރެކްޓް ޮ‬

‫"ޑެސްޕެރޭޓް ހައުސްވައިވްސް" ގައި ލިނެޓް‬

‫އެވެ‪ .‬ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ފިލްމުގައި ތާޕްސީ‬

‫ވެސް ވަރަށް ގިނަ ދުވަހުގެ ޓްރޭނިން ވެސް ހަދައިފަ‬

‫ހިމެނޭ ފެލިސިޓީ ހަފްމަން އަންހެން ދަރިފުޅަށް‬

‫ހަތަރު މަހުގެ ޖަލު ހުކުމަކާ އެކު ‪ 20،000‬ޑޮލަރުގެ‬

‫"ގޭމް އޯވާ" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ އަޝްވިނީ ސަރުވަނަން‬

‫އިރު‪ ،‬ފިލްމުގެ ޓީމް ވަނީ ‪ 83‬ގެ މުބާރާތުގައި‬

‫މީހުންގެ ތެރެއިން އެކެކެވެ‪ .‬މީގެ ތެރޭގައި ސީބީއެސްގެ‬

‫ކޓުން އޭނާގެ މައްޗަށް އިއްވީ‬ ‫ބޮސްޓަން ޯ‬

‫ސްޓޯރީ ލައިން އަދި ސިއްރުކޮށްގެން އުޅޭ ތުރިލާ‬

‫އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބޮޑު ބައި ޝޫޓް ކުރާ "‪"83‬‬

‫ކޅުގެ ކެނެޑާގެ ޑައިރެކްޓަރު ދީޕާ މެހެތާ‬ ‫އިންޑިއާ ދަރި ޮ‬

‫މަހުގެ ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީހު އަދި އިއުލާން ނުކުރާ މި‬

‫"ލީލާ" ގައި ކިޔައި ދޭނީ މުސްލިމު ފިރިހެނަކާ‬

‫ޝާހިދު ކަޕޫރްގެ އާ ފިލްމު "ކަބީރު ސިންގް" ގެ‬ ‫ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މި ފިލްމަކީ ‪ 2017‬ގައި ރިލީޒް ކުރި ތެލެގޫ‬ ‫ފިލްމު "އަރުޖުން ރެޑީ" ގެ ރިމެކެވެ‪ .‬ހިންދީ ފިލްމުގެ‬

‫ކައިވެނިކޮށް އަންހެން ދަރިއަކު ލިބޭ މީހެއްގެ ދަރިފުޅު‬

‫ރލް ޝާހިދު ކުޅެފައިވާ އިރު‪ ،‬ފިލްމުގެ‬ ‫ޓައިޓްލް ޯ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އެ މީހުންގެ‬ ‫ބައެއް އާއިލާތަކުން ނަހަމަ ޮ‬

‫އުމުރުން ތިން އަހަރުގައި ގެއްލި އޭނާ ހޯދަން ކުރާ‬

‫ބަތަލާއަކީ ކިއާރާ އަދުވާނީ އެވެ‪ .‬މި ފިލްމުގައި ކިޔައި‬

‫ދަރިންނަށް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޔުނިވަސިޓީތައް‬

‫މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ދިމާވާ ހާދިސާތަކެވެ‪.‬‬

‫ލބީގެ މައްސަލަނޑެއްގައި އަމިއްލަ ނަފުސު‬ ‫ދޭނީ ޯ‬

‫ގތުން ވެސް ތަނަވަސް‬ ‫ނުފޫޒު ގަދަ އަދި މާލީ ޮ‬

‫މީގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ސިދާތު‪ ،‬ސީމާ‬

‫ހަލާލުކޮށްލާ މެޑިކަލް ސްޓޫޑަންޓެއްގެ ވާހަކަ އެވެ‪.‬‬

‫ހޯދަން ކުރި މަސައްކަތް ފަޅާ އަރައި‪ ،‬އެތައް ބައެއްގެ‬

‫ބިސްވާސް‪ ،‬ރާހުލް ކަންނާ އަދި ސަންޖޭ ސޫރީ ފަދަ‬

‫"ކަބީރު ސިންގް" ވެސް ޑައިރެކްޓް ކުރީ‬

‫ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ތަރިން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފޑުން ފުރުސަތު‬ ‫ކަމަށްވާ ޔޭލް‪ ،‬ޖޯޖްޓައުން އަދި ސްޓޭން ޯ‬

‫ވަންގާ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ލިމިޓެޑް ސީރީޒެއް‬ ‫މި މައްސަލަގަނޑަށް ބިނާ ޮ‬

‫ހަރަދު ކުރި ކަމަށް އެއްބަސްވެ‪ ،‬ޓެސްޓް ޕޭޕަރު‬

‫ހލީވުޑްގެ ސްޓޫޑިއޯއަކުން ވަނީ‬ ‫ހަދަން ވެސް ޮ‬

‫ސިއްރުން މާކް ކުރަން ‪ 15،000‬ޑޮލަރު ހަރަދުކުރި‬

‫ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫"އަރުޖުން ރެޑީ" ލިޔެ‪ ،‬ޑައިރެކްޓް ކުރި ސަންދީޕް‬

‫"ގޭމް ޯއވާ" ގެ ޓީޒާ ބުދަ ދުވަހު‬

‫ކށްފައިވާ ފިލްމު‬ ‫ޓީ ސީރީޒުން ޕްރޮޑިއުސް ޮ‬ ‫ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އަންނަ މަހުގެ ‪ 21‬ގަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 15‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫މެރިއާނާ ޓްރެންޗް‪:‬‬ ‫ކަނޑުގެ އެންމެ އަޑިއަށް‬ ‫ކުރި ޑައިވުން ވެސް‬ ‫ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ފެނިއްޖެ‬

‫‪18‬‬

‫ކަނ ޑު ގެ އެ ން މެ އަ ޑި ބެ ލު މު ގަ އި ވެ ސް ކޯ ވޯ ވަ ނީ ހަ ތަ ރު ގަ ޑި އި ރު‬ ‫ހޭ ދަ ކޮ ށް ފަ އި‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އެ ޓް ލާ ން ޓި ކް ޕް ރޮ ަޑ ކް ޝަ ން ސް‬

‫ފަހުން‪ 2012 ،‬ވަނަ އަހަރު ފިލްމު ޑައިރެކްޓަރު‬

‫އެ ޕްލާސްޓިކަށް ވަނީ ކިހިނެއްކަމާ މެދު ހޯދިފައި ވަނީ‬

‫ސަބްމެރިން އިން އުފައްދާފައިވާ ‪ 4.6‬މީޓަރު ދިގު‬

‫ޕެސިފިކް (މެއި ‪ - )14‬ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް‬ ‫އެންމެ ފުނަށް ކުރި ޑައިވް އިން ވެސް އެމެރިކާގެ‬

‫ޖޭމްސް ކެމަރޮން އެކަނި ވަނީ ކުޑަ ސަބްމެރިންއެއްގައި‬

‫ކުޑަ މިންވަރެކެވެ‪ .‬ސައެންޓިސްޓުން މިހާރު ވަނީ އެ‬

‫އަދި ‪ 3.7‬މީޓަރު އުސް ޑީއެސްވީ ލިމިޓިން ފެކްޓާ‬

‫އެކްސްޕްލޯރާ ވިކްޓާ ވެސްކޯވޯ އަށް ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު‬

‫މެރިއާނާ ޓްރެންޗަށް ފީނައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރޕްލާސްޓިކް‬ ‫މީހުން ނެގި ކްރިއޭޗާސްތަކުގައި މައިކް ޯ‬

‫ކިޔާ ސަބްމެރިންއެކެވެ‪ .‬ދެ މީހުންނަށް ތިބެވޭ އެ‬

‫ތ ބަލަން ޓެސްޓް ކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހުރި ޯ‬

‫ސަބްމެރިންގެ ހަލް ހަދާފައި ވަނީ ‪ 9‬ސެންޓި މީޓަރުގެ‬

‫ކވޯ ވަނީ ކަނޑުގެ‬ ‫އެންމެ ފަހު ޑައިވްގައި ވެސް ޯ‬

‫ފެނިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަަނޑުތަކުގެ އެންމެ ފުން ހިސާބު ކަމަށްވާ‬ ‫ޕެސިފިކް ކަނޑުގެ މެރިއާނާ ޓްރެންޗުގެ ސީބެޑަށް‬ ‫ލ މީޓަރު (ހަތް މޭލު) އަޑި އަށް ކުޑަ‬ ‫‪ 11‬ކި ޯ‬

‫‪ 10،927‬މީޓަރު (‪ 35،849‬ފޫޓް) އަށް ޑައިވްކޮށްފަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ‪ 11‬ކިލޯ މީޓަރަށް (އެންމެ ފުނަށް‬ ‫ކޑް ގާއިމްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފީނައި) ވެސްކޯވޯ ވަނީ ރެ ޯ‬

‫ވގެ ޑައިވް އަށް ޚަރަދު ކުރަނީ އެމެރިކާގެ‬ ‫ވެސްކޯ ޯ‬ ‫އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޕެސިފިކުގެ މެރިއާނާ ޓްރެންޗުގެ އިތުރުން‪،‬‬

‫ވ ކުރި ޑައިވްގައި އެކި‬ ‫ސަބްމެރިންއެއްގައި ވެސްކޯ ޯ‬

‫ވގެ ޑައިވް ޕެސިކުން ބަލަމުން ދިޔަ‬ ‫ވެސްކޯ ޯ‬

‫ވައްތަރުގެ ސީކްރިއޭޗާސް އާއި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުގެ‬

‫ވޝް ބުނީ މެރީނާ ޓްރެންޗަށް ފީނާ އެހާ ބޮޑު‬ ‫ޑން ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫ވަނީ މުހިންމު ތިން ޑައިވެއް ޮ‬

‫އިތުރުން މެޓާ ކަރުދާސް ވެސް ފެނިފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވ އާއި އޭނާގެ ޓީމަށް‬ ‫ކާމިޔާބީއެއް ހޯދީތީ ވެސްކޯ ޯ‬

‫އޝަންގެ ޕިއުޓޯ ރިކޯ ޓްރެންޗް (‪8،376‬‬ ‫އެޓްލާންޓިކް ޯ‬

‫މިއީ ކަނޑުތަކުގެ އެންމެ ފުން ހިސާބު‬

‫ކަނޑުގެ އެންމެ އަޑިން ޕްރެޝަރުގައި ‪ 1،000‬ބާސް‬ ‫ހިފަހައްޓާލެވެ އެވެ‪ .‬އެއީ ‪ 50‬ޖަމްބޯ ޖެޓުގެ ބަރުދަނުން‬

‫ވޭތުވެދިޔަ ހަ މަސް ދުވަހު ތެރޭ ވެސްކޯވޯގެ ޓީމުން‬

‫ފިއްތާލާ ބާރެވެ‪ .‬ކަނޑު އަޑީގެ ޕްރެޝަރުގެ އިތުރުން‬ ‫އެ ސަބްމެރިން ކަނޑުގެ އަޑީގެ ކަނު އަނދިރީގައި‬ ‫ރ ޓެމްޕަރޭޗަރުގައި އޮޕަރޭޓް ކުރެވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ޒީ ޯ‬

‫އޝަންގެ ސައުތު‬ ‫މީޓަރު‪ 27،480/‬ފޫޓް)‪ ،‬ސަދަން ޯ‬

‫ވގެ "ފައިވް ޑީޕްސް" ގެންދަނީ‬ ‫ވެސްކޯ ޯ‬

‫ސޭންޑްވިޗް ޓްރެންޗް (‪ 7،433‬މީޓަރު‪24،388 /‬‬

‫ރޑަކްޝަންސް އިން ޑިސްކަވަރީ‬ ‫އެޓްލާންޓިކް ޕް ޮ‬

‫ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ‪ .‬މެރިއާނާ ޓްރެންޗަށް އެންމެ‬

‫ވަނީ ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގެ އެންމެ އަޑިއަށް ދިއުމުގެ‬

‫ފޫޓް‪ ،‬އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ޖާވާ ޓްރެންޗް (‪7،192‬‬

‫ޑކިއުމެންޓަރީއަކަށް ތައްޔާރު ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޗެނަލްގެ ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ޑައިވް ކުރީ ‪ 1960‬ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ‬

‫ހދާފައި‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޝަރަފް ޯ‬

‫މީޓަރު‪ 23،596/‬ފޫޓް) އެވެ‪ .‬އެންމެ ފަހު ޗެލެންޖަކަށް‬

‫ރޓަކްޝަންސްގެ ކްރިއޭޓިވް ޑައިރެކްޓަރު‬ ‫އެޓްލާންޓިކް ޕް ޮ‬

‫ލއި ޑީޕް އަށް ފީނުމެވެ‪ .‬އެ‬ ‫އޮތީ އާކްޓިކް ކަނޑުގެ މޮ ޮ‬

‫އެންތަނީ ގެފެން ވިދާޅުވީ އެއީ ނަގަން މިހާތަނަށް‬

‫އންނާނީ މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ޑައިވް ޮ‬

‫އެންމެ އުނދަގޫ މަންޒަރުތައް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށްވާ މެރިއާނާ ޓްރެންޗަށް އިންސާނަކު ދިޔަ‬

‫ނޭވީ ލެފްޓިނެންޓެއް ކަމަށްވާ ޑޮން ވޮޝް އާއި‬ ‫ސްވިޒަލެންޑުގެ އިންޖިނޭރެއް ކަމަށްވާ ޖެކްއިސް‬ ‫ޕިކާޑެވެ‪ .‬އެ މީހުން ޑައިވް ކުރީ ޓްރިސްޓީ ކިޔާ‬ ‫ސަބްމެރިން ވެހިކަލެއްގަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ބައި ގަރުނު‬

‫ސެލިއުޓް ކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބ ޓައިޓޭނިއަމް އިންނެވެ‪ .‬އެ ސަބްމެރިންގައި‬ ‫ޯ‬

‫"މީގެ ‪ 60‬އަހަރު ކުރިން އަޅުގަނޑާއި ޕިކާޑް‬

‫ވގެ ޑައިވްގައި އޭނާގެ ޓީމަށް ވަނީ ހަތަރު‬ ‫ވެސްކޯ ޯ‬ ‫ބާވަތެއްގެ އާ ސްޕެޝީޒްތައް ފެނިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެ އަހަރަކު ވެސް އެތައް މިލިއަން ޓަނެއްގެ‬ ‫ޮ‬ ‫ޕްލާސްޓިކް ކަނޑުތަކަށް އުކާލަ އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް‬

‫ވގެ ޑައިވްގައި ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ‬ ‫ވެސްކޯ ޯ‬ ‫އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޓްރިޓަން‬

‫ހަމަލާ ދިން އަލް ނޫރް މިސްކިތަ ްށ‬ ‫އދ‪.‬ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި‬ ‫ކްރައިސްޗާޗް (މެއި ‪ - )14‬މިދިޔަ މާޗް މަހު‬ ‫ބަޑިން ހަމަލާދީ ‪ 50‬މީހުން މަރާލި ނިއު ޒީލެންޑުގެ‬ ‫ކްރައިސްޗާޗުގެ އަލް ނޫރް މިސްކިތާއި ލިންވުޑް‬ ‫މިސްކިތަށް އދ‪.‬ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ‬ ‫ގުޓަރޭޒް ޒިޔާރަތް މިއަދު ކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މިސްކިތަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ގުޓަރޭޒް ވަނީ‬ ‫ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަލިފާންގަނޑެއް ގޮތަށް ފެތުރޭ‬ ‫ގވާލައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަފުރަތުގެ ވާހަކަތަކާ ދުރުވުމަށް ޮ‬ ‫ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވީ ނަފްރަތު އުފައްދާ ޕްލެޓްފޯމެއްގެ‬ ‫ސޝަލް މީޑިއާ ބޭނުން ކުރާ ކަމަށާއި އެކަމާ‬ ‫ޯ‬ ‫ގޮތުގައި‬ ‫ދެކޮޅަށް އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށްވެ ތެދުވަން ޖެހޭ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހަމަލާ އިން ސަލާމަތްވި މީހުންނާއި މުސްލިމުން‬ ‫ލީޑަރުންނާ އެކު ގުޓަރޭޒް ވަނީ އަލް ނޫރް‬ ‫މިސްކިތުގައި ބައިގަޑިއިރު ހޭދަ ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން‬ ‫މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި ރި ޯ‬ ‫ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވީ އަމިއްލަފުޅަށް މިސްކިތަށް ޒިޔާރަތް‬ ‫ލތްބާއި ތާއީދު ހާމަކޮށްދިނުމުގެ‬ ‫ކުރެއްވީ ހިތުގައި އޮތް ޯ‬ ‫ގޮތުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ލިންވުޑް މިސްކިތަށް ވަޑައިގެން ވެސް ހަމަލާ އިން‬ ‫ސަލާމަތްވި މީހުންނާ ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ތެރޭގައި ބަޑިޖެހި މީހާ ހިފަހައްޓަން މަސައްކަތް‬ ‫ކުރި އަބްޒުލް އަޒީޒް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 15‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪20‬‬

‫އެމެރިކާއާ އެކު އީރާނު ްނ‬ ‫ހަނގުރާމައެއް ނުކުރާނެ‪ :‬ޚާމަނާއީ‬ ‫ތެހެރާން (މެއި ‪ - )15‬މެދުއިރުމަތީގެ މަސްރަހު‬ ‫ކިތަންމެ ވަރަކަށް ހޫނުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެމެރިކާއާ‬

‫"އީރާނުން ހަނގުރާމައެއް ނުކުރާނެ‪ .‬އެ މީހުން‬ ‫ވެސް ނުކުރާނެ‪ "،‬ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެކު އީރާނުން ހަނގުރާމައެއް ނުފަށާނެ ކަމަށް އީރާނުގެ‬

‫އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ވެސް‬

‫ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އީރާނާ ހަނގުރާމަ ކުރަން އެމެރިކާ‬

‫އފިޝަލުންނާ ބައްދަލު‬ ‫އީރާނުގެ ސީނިއާ ޮ‬ ‫ކުރައްވައި ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ ރުހޭ ގޮތަށް‬

‫އިން ނޫޅޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރަޝިޔާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސާގީ ލަވްރޯފްއާ‬

‫އެ ގައުމާ އެކު ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް‬

‫އ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ އިން‬ ‫ބައްދަލު ކުރައްވައި ޕޮމްޕެ ޯ‬

‫މަޝްވަރާ ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތް ކުރަނީ އީރާނަކީ ވެސް އާދައިގެ ގޮތަކަށް‬

‫އުޅޭ ގައުމަކަށް ހަދަން ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެމެރިކާގެ‬

‫ހމަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ ބަޔަކު‬ ‫ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ޯ‬

‫އންނަ ތަނަކަށް ހަމަލާދީފި ނަމަ ރައްދު‬ ‫މަސްލަހަތު ޮ‬

‫ބިރު ދެއްކޭ ވަރަށް ވުރެ އީރާން މާވަރުގަދަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ހަނގުރާމައެއް ފެށުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށް ދެ‬ ‫ގައުމުން ބުނި އިރު އެމެރިކާ އިން ވަނީ ހަނގުރާމަ‬

‫"ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި އުނދަގޫ ހާލަތުން‬ ‫އީރާން އަރައިގަންނާނީ ކާމިޔާބީއާ އެކު‪ .‬އަދި‬ ‫ކށްލާނަން‪ "،‬ރޫހާނީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ދުޝްމަނުން ބަލި ޮ‬

‫ބޓު ފަހަރު ގަލްފަށް‬ ‫މަތީ މަނަވަރާއި ބޮން އަޅާ ޯ‬ ‫ފނުވަން ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އީރާނުގެ ދީނީ އިލްމުވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި‬

‫ށ ހަ މަ ލާ ދީ ބި ްއ ލޫ ރި ތަ އް ތަ ޅާ ލާ ފަ އި‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬ ‫މި ނު ވަ ން ގޮ ޑާ ގެ ޖު މް އާ މި ސް ކި ތަ ް‬

‫މުސްލިމުންނަށް ދޭ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ‬ ‫ކޮލަމްބޯ (މެއި ‪ - )14‬ސްރީ ލަންކާގެ‬

‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ލަންކާގައި ހަމަޖެހުން‬

‫ގވާއްލައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި މިހާރު‬ ‫ގައުމުގެ ހަމަޖެހުމަށް ޮ‬

‫މުސްލިމުންގެ ފިހާރަތަކާއި މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާދީފަ‬

‫މިސްކިތްތަކާއި މުސްލިމުންގެ ފިހާރަތަކަށް ދޭ‬

‫ގާއިމް ކުރުމުގައި ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނުގައި‬

‫ހިންގާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން‪ ،‬މިިދޔަ މަހު ދިން‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ޓަނުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދުނީ މުސްލިމަކު‬

‫ކޅަށް އެންމެ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ‬ ‫ގެއްލުންތަކާ ދެ ޮ‬

‫ސިފައިންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށް ވެސް‬

‫ބމުގެ ހަމަލާތަކުގެ ތަހުގީގަށް ހުރަސް އެޅޭ ކަމަށް‬ ‫ޮ‬

‫ފޭސްބުކްގައި ކުރި ކޮމެންޓަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ލަންކާގެ ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގައުމާ މުޚާތަބް ކުރައްވައި ދެއްވި ޓީވީ‬

‫ރަނިލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ލަންކާގެ އުތުރުގެ ކިނިޔާމާގެ މިސްކިތްތަކަށް‬

‫ލަންކާގައި ރޭ އިއުލާންކުރި ކާފިއު ރޭ ފަތިހު‬ ‫ނތު ވެސްޓަން ޕްރޮވިންސްގައި‬ ‫އުވާލި ނަމަވެސް ޯ‬

‫މަހޭޝް ސެނަނަޔަކަ ވިދާޅުވީ އާއްމުންގެ މުދަލާއި‬

‫އިންޓަވިއުއެއްގައި ފުލުހުންގެ ވެރިޔާ ޗަންދަނާ‬

‫ހަމަލާ ދެނީ ކްރިސްޓިއަން ގްރޫޕްތަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ކާފިއު އަލުން ވަނީ ހިންގައިފަ‬ ‫މުއްދަތެއް ނެތް ޮ‬

‫އަޅުކަން ކުރާ ތަންތަނަށް ދޭ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމުގައި‬

‫ވިކްރަމަރަތުނަ ވެސް ވަނީ ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލް‬

‫ދރުތަކުގެ ބިއްލޫރިތައް ތަޅާލުމުގެ‬ ‫މިސްކިތްތަކުގެ ކުޑަ ޮ‬

‫ރވިންސްގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އަނިޔާވި‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޕް ޮ‬

‫ސިފައިންނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ ވަރުގަދަ ބާރު ބޭނުން‬

‫ކުރުމުގައި ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ އެންމެހާ ބާރުތައް‬

‫ކށްލައިފައި ކަމަށް‬ ‫އިތުރުން ޚަތިމްތަކުގައި ވަނީ ރޯ ޮ‬

‫‪ 45‬އަހަރުގެ މުސްލިމަކަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް‬

‫ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ސްރީ ލަންކާ ހަމަނުޖެހުމުގެ‬

‫ބޭނުން ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫މަންޒަރު ދުށް މީހުން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތެރެއަށް ވެއްޓޭ ތަން ބަލަން ސިފައިން ނުތިބޭނެ‬

‫ބޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވެސް ވަނީ‬ ‫ޮ‬

‫މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ ޗިލޯ ޓަނުގައި ވެސް‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 15‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪21‬‬

‫ގްރީޒްމަން އެތުލެޓި ޯކ‬ ‫ދޫ ކޮށްލަން ނިންމައިފި‪،‬‬ ‫މިސްރާބު ބާސާ އަށް؟‬ ‫މެޑްރިޑް (މެއި ‪ - )15‬އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ‬ ‫ޓއިން ގްރީޒްމަން މި ސީޒަނަށް‬ ‫ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އެން ޮ‬ ‫ކށްލަން ނިންމާފައިވާކަން ރޭ‬ ‫ފަހު އެ ކްލަބް ދޫ ޮ‬

‫ޝުކުރިއްޔާ‪ "،‬ފްރާންސާ އެކު މިދިޔަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް‬ ‫ހދި ގްރީޒްމަން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކަޕް ޯ‬ ‫ލނާ އިން ގްރީޒްމަން‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ބާސެ ޯ‬

‫އިއުލާންކުރިއިރު‪ ،‬ސްޕެއިނުގެ މީޑީއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ‬

‫ފރުވާކަމަށް ބުނެ އެތުލެޓިކޯ‬ ‫ހޯދަން އޭނާ އަށް ނުފޫޒު ޯ‬

‫ގތުގައި އޭނާގެ މިސްރާބު ހުރީ ބާސެލޯނާ އަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އިން ވަނީ އެ މައްސަލަ ފީފާ އަށް ވެސް ހުށަހަޅައިފަ‬

‫މި ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން ގްރީޒްމަން‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދަން ފަހުން‬

‫ލނާ އަށް ބަދަލުވާން ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައިވާ‬ ‫ބާސެ ޯ‬ ‫ކށްފައިވަނިކޮށް‪ ،‬އޭނާ‬ ‫ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ޮ‬

‫ކ އިން ބޭނުމެއްނުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެތުލެޓި ޯ‬ ‫ސސިއެޑާޑުން ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫ޮ‬ ‫ރެއާލް‬

‫ވަނީ ވޯލްޑް ކަޕް ފެށުމުގެ ކުރިން އެތުލެޓިކޯއާ އެކު‬

‫އެތުލެޓިކޯ އަށް ބަދަލުވި ގްރީޒްމަން ވަނީ އެ ޓީމަށް‬

‫ސއިކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ފަސް އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި‬

‫ކުޅެދިން ‪ 256‬މެޗުން ‪ 133‬ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ގްރީޒްމަން އަށް ބޮޑު‬ ‫އެ ކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ ޮ‬

‫ރޕާ ލީގު‪ ،‬ސްޕެނިޝް ސުޕަ‬ ‫އަދި އެ ޓީމާ އެކު ޔޫ ޮ‬

‫ރގެ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އޭނާ‬ ‫‪ 120‬މިލިއަން ޔޫ ޯ‬

‫ކަޕް އަދި ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާުބުކުރި އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ގތުން ބާސެލޯނާ‬ ‫ކށްލަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬ ‫ދޫ ޮ‬

‫އޭނާ އަކީ މިދިޔަ ފަސް ސީޒަނުގައި ވެސް އެތުލެޓިކޯ‬

‫އތީ އެ އަދަދު ދޭން ތައްޔާރަށެވެ‪.‬‬ ‫އިން ޮ‬

‫ގލު ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ‪.‬‬ ‫އަށް އެންމެ ގިނަ ޯ‬

‫އުމުރުން ‪ 28‬އަހަރުގެ ގްރީޒްމަން ބުނީ‬

‫ލނާ އިން ގްރީޒްމަން‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ބާސެ ޯ‬

‫ކގައި އޭނާ ހޭދަކުރި ފަސް އަހަރު‬ ‫އެތުލެޓި ޯ‬

‫ގަތުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެ ޓީމަށް‬

‫ޕޓަރުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ހިތްވަރަށް‬ ‫ސަ ޯ‬

‫ކުޅޭ ބްރެޒިލްގެ ދެ ވިންގް ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ‬

‫ޝުކުރުއަދާކުރާކަމަށާއި ކްލަބް ބަދަލުކުރަން ނިންމާ އާ‬

‫ކށްލާނެ އެވެ‪ .‬ކުޓީނިއޯ ގަންނަން‬ ‫އާއި މެލްކޮމް ދޫ ޮ‬

‫ޗެލެންޖެއް ނެގުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ހަގީގަތަކީ މިއީ ވަރަށް އުނދަގޫ ނިންމުމެއް‪.‬‬

‫ޕީއެސްޖީ އާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަދި ޗެލްސީ‬ ‫ލން އެއްބަސްވުމެއްގެ‬ ‫މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު‪ޯ ،‬‬

‫އެކަމަކު މިއީ ކެރިއަރަށް މުހިއްމު ނިންމުމެއް‪.‬‬

‫ހދަން ފްރާންސާއި ޖަރުމަނުގެ‬ ‫ދަށުން މެލްކޮމް ޯ‬

‫ޕޓަށް ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރު ދިން ސަ ޯ‬

‫ކްލަބްތަކުން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އެ ތު ލެ ޓި ކޯ ގެ މެ ޗެ އް ގެ ތެ ރެ އި ން ލަނ ުޑ ޖެ ހު މަ ށް ފަ ހު ގް ރީ ޒް މަ ން‬ ‫އު ފާ ފާ ޅު ކު ރަ ނީ‪ --.‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫ރޯމާ އިން ފުރުސަތެއް ނެތަސް ޑި ރޮސީގެ ކެރިއަރު ނުނިމޭ‬ ‫ރޯމް (މެއި ‪ – )15‬ކެޕްޓަން ޑެނިއަލީ ޑި‬ ‫ރޮސީގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާނުކުރަން އޭއެސް ރޯމާ ނިންމި‬ ‫ނަމަވެސް އޭނާ ކުޅުން ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށާއި ދެން‬

‫ރޮސީ ސީނިއާ ޓީމަށް ކުޅެން ފެށީ ‪ 2001‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑީ އެމެރިކާގެ މޭޖާ ލީގުގެ‬ ‫ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ޮ‬

‫‪ 615‬މެޗު ކުޅެދިން ނަމަވެސް ކްލަބާ އެކު ހޯދުނީ‬

‫ޕޓްތައް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ނިއުޔޯކް ސިޓީން ކަމަށް ރި ޯ‬ ‫ރޯމާގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކަށް‪ 18 ،‬އަހަރަށް‬

‫މަދު ކާމިޔާބީތަކެކެވެ‪ .‬އެއީ ‪ 2007‬އާއި ‪ 2008‬ގެ‬ ‫އިޓާލިއަން ކަޕެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެތައް ކްލަބަކުން އޭނާ‬

‫ފަހު ނިމުން އަންނަކަން ރޮސީ‪ ،36 ،‬އިއުލާންކުރީ‬

‫ކށްލުމުގެ ހިޔާލެއް‬ ‫އަށް އޮފާކުރި ނަމަވެސް ކްލަބް ދޫ ޮ‬

‫އިއްޔެ އެވެ‪ .‬އުމުރުން ‪ 35‬އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ރޯމާ‬

‫ނުކުރި އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި‬

‫އަށް ކުޅެދޭ ފަހު މެޗަކަށް ވާނީ މި މަހުގެ ‪ 26‬ގައި‬

‫ރެއާލް މެޑްރިޑް ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޕާމާ އަށް ކުޅޭ މެޗެވެ‪.‬‬ ‫ލއްޓާ ވިދާޅުވީ ޑި ރޮސީގެ‬ ‫ރޯމާގެ ރައީސް ޖިމް ޕަ ޯ‬

‫ގތުގައި ކްލަބުން އޭނާ‬ ‫އެކަމަކު ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬ ‫ދޫކޮށްލުން ނިންމުމާ އެކު‪ ،‬އިޓަލީން ބޭރު ކްލަބަކާ އޭނާ‬

‫ފަހު މެޗުގައި ކްލަބުގެ އެންމެންގެ ލޮލުން ކަރުނަ‬

‫ގުޅޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި އެހެން ކްލަބްތަކުން މަސައްކަތް‬

‫ރމާ ނޫން ކްލަބެއްގައި‬ ‫އަންނާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ޯ‬

‫ނުފަށަނީސް އޭނާ ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް އެމެރިކާގެ‬

‫އޭނާ ކުޅުމުގެ ކެރިއަރު ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމި‬

‫ނިއުޔޯކް ސިޓީން ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް‬

‫ނިންމުމަށް އިހުތިރާމްކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ވަރުގަދަ ޑިފެންސިވް މިޑްފީލްޑަރެއްގެ އިތުރުން‬

‫ރސީ ގިނަ ބަޔަކަށް ފާހަގަވީ ‪ 2006‬ވަނަ‬ ‫ޑި ޮ‬

‫ގތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ‬ ‫ލީޑާޝިޕް ރަނގަޅު ކެޕްޓަނެއްގެ ޮ‬

‫އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގަ އެވެ‪ .‬އެ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ‬

‫ކންޓްރެކްޓް ކްލަބުން އާނުކުރާނެކަން‬ ‫ޑި ރޮސީ ބުނީ ޮ‬

‫މެޗުގައި އެމެރިކާ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ މޫނުމަތި ފަޅާލުމުން‬

‫ހމަ ދުވަހު ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ ކޯޗު ނަމަ‬ ‫އެނގުނީ ޯ‬

‫ދިން ސަސްޕެންޝަނާ އެކު މުބާރާތް ނިމުނީ ކަމަށް‬

‫ކންޓްރެކްޓް އާކުރާނެ‬ ‫އޭނާ ފަދަ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ޮ‬

‫ބެލެވުނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސަސްޕެންޝަނަށް ފަހު އެނބުރި‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ކްލަބަށް އަހަރެން‬ ‫"އަހަންނަށް ވިސްނޭ ޮ‬

‫ރޯ މާ ގެ ކެ ޕް ޓަ ން ޑެ ނި އަ ލީ ޑި ރޮ ސީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫ރޮސީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ރޯމާގެ ޔޫތު ޓީމާ ‪ 2000‬ވަނަ އަހަރު ގުޅުނު‬

‫އައިސް ފައިނަލުގައި ވެސް ކުޅެ އިޓަލީ އަށް މުބާރާތް‬ ‫ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމުގައި ދައުރެއް އަދާކުރި އެވެ‪ .‬އިޓަލީ‬

‫ގތް ނިންމާނީ ކްލަބުން‪ .‬އަހަރެން‬ ‫މުހިއްމު‪ .‬އެކަމަކު ޮ‬

‫ކލިފައިނުވުމުން ގައުމީ‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ޮ‬

‫ދެރަވާ ހަމައެކަނި ކަމަކީ އަހަރެމެންނަށް ވާހަކަދެއްކުނީ‬

‫ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލިއިރު އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް ‪117‬‬

‫ކށް ކަމަށްވާތީ‪ .‬އަހަރެން އުއްމީދުކުރަން‬ ‫ކުޑަ ޮ‬

‫މެޗު ކުޅެދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަދެކެވޭލެއް ކުރިމަގުގައި އިތުރުވާނެ ކަމަށް‪ "،‬ޑި‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 15‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫‪22‬‬

‫ފައިސާ ލިބުން ލަސްވާ ީތ‬ ‫ކްލަބްތަކަށް އުނދަ ގޫތަކެއް‬ ‫އެފްއޭއެމުން ކްލަބްތަކަށް ދޭން ބުނި ފައިސާ‬ ‫އތް ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވާން‬ ‫ލިބުން ލަސްވާތީ ކުރިއަށް ޮ‬

‫ކޮންގްރެސްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބައްސާމް‬ ‫ވިދާޅުވީ ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދޭނެ އުސޫލެއް‬

‫އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ފުރަތަމަ‬

‫ކަނޑައަޅާނީ މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ކަމަށާއި‬

‫ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ ބައެއް ކްލަބްތަކުން ބުނެފި‬

‫ކންމެ ފަހަރަކު ވެސް‬ ‫ބަހާލައިގެން ފައިސާދޭއިރު‪ޮ ،‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފައިސާ ދޫކުރާނީ ހަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލު ހުށަހެޅުމުން‬ ‫ކުރީގެ ސަރުކާރުން ފެށި ސްޓޭޓް އޯންޑް‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ކުންފުނިތަކުން‬ ‫މީގެ ކުރިން އެސްއޯއީ މެދުވެރި ޮ‬

‫އެންޓަޕްރައިޒަސް އެސިސްޓަންޓްސް (އެސްއޯއީ)‬ ‫ރގްރާމުގެ ދަށުން ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން މި‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ކްލަބްތަކަށް ފައިސާދިންއިރު‪ ،‬އެކަމުގައި އެފްއޭއެމްގެ‬

‫އަހަރު ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް‬

‫ދައުރު ކުޑަކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް‬

‫ނެތުމުން ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދޭން ނިންމީ ސީދާ‬

‫ހިނގާފައިވަނީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް‬

‫އެފްއޭއެމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެފްއޭއެމުން މިދިޔަ މާޗް މަހު ފާސްކުރި‬ ‫ބަޖެޓުގައި‪ ،‬ކްލަބްތަކަށް ދޭ މާލީ އެހީތެރިކަމުގެ ގޮތުގައި‬

‫އެފްއޭއެމުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އެ ގޮތުން ކަންތައްތައް‬ ‫ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެ ކަމަށް‬ ‫ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ކްލަބްތަކަށް ދޭ މި ފައިސާއިން އެންމެ‬

‫‪ 30‬މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫ކންމެ ޓީމަކަށް ތިން‬ ‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ ޮ‬

‫މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރެވޭނެ ކަމަކީ ކްލަބްތައް‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާގެ އުސޫލުން ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތެއްގައި ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް‪.‬‬ ‫ހަރުދަނާ ޮ‬

‫ބޅަ ސީޒަން ފަށަން މަހަކަށް‬ ‫މި އަހަރުގެ ފުޓް ޯ‬ ‫ވުރެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށްވެފައިވާއިރު‪ ،‬ގާތްގަނޑަކަށް‬

‫ހަމައެކަނި މުސާރަދޭން ދެވޭ ފައިސާއެއް ނޫން މިއީ‪.‬‬ ‫އޭގެ ތެރޭގައި އެކެޑަމީތައް ހިންގުމާއި ޔޫތު ޕްރޮގްރާމް‬

‫ހުރިހާ ކްލަބަކުން ވަނީ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފަ‬

‫ރގްރާމްތަކެއް އޮންނާނެ‪.‬‬ ‫ހިންގުމާއި މި ކަހަލަ ގިނަ ޕް ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ގިނަ ޓީމުތަކަށް މި ވަގުތު މާލީ މައްސަލަތަކެއް‬

‫އޮފީހެއް ވެސް ހުންނަން ޖެހޭނެ‪ "،‬ބައްސާމް ވިދާޅުވި‬

‫ކުރިމަތިވެފައިވާއިރު‪ ،‬ތައްޔާރީތަކަށް ވަނީ އަސަރުކޮށްފަ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ބަރާބަރަށް ފައިސާ ލިބި‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި އެފްއޭއެމުން ފައިސާ ހަމަޖައްސައިދޭން‬ ‫ގސްފައިވާ ކަމަށް‬ ‫ފުރަތަމަ ބުނި ތާރީހު ފަހަނައަޅައި ޮ‬

‫ކށް އޭގެ ބޭނުންހިފުމުން އެ‬ ‫ބައެއް ކްލަބްތަކުން ގޯސް ޮ‬

‫ބައެއް ކްލަބްތަކުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޓީމުތައް އަދަވަޅަކަށްވެއްޓިފައިވާ ކަމަށާއި މި އަހަރު‬

‫ގތުން ބައެއް ކްލަބްތަކަށް ގެންނަ ބިދޭސީ‬ ‫އެ ޮ‬ ‫ކުޅުންތެރިންގެ ކަންތައްތައް ހަމަނުޖެހުމުގެ އިތުރުން‬ ‫ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ އާއި އެޑްވާންސް‬

‫ގތަށް ވިޔަ ނުދިނުމަށް އެފްއޭއެމްގެ ދައުރު‬ ‫އެކަން އެ ޮ‬ ‫ބޑުކޮށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފާރަވެރިވާނެ ކަމަށް ވެސް‬ ‫ޮ‬

‫"ޕްރެކްޓިސް ކުރަމުން މިދަނީ އެކަމަކު އަދި‬ ‫ބޭނުންވާ ވަރަކަށް ޕްރެކްޓިސް ކުރިއަށް ނުދޭ‪ .‬އެއީ‬

‫ޕެރިސް (މެއި ‪ – )15‬ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ތިން‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ތިބީ ތައްޔާރަށެވެ‪ .‬އެއީ އޭރުން ވެސް އޭނާގެ‬

‫ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ގަރެތު ބޭލް އާއި އިސްކޯ އަދި‬

‫ގތުގައި އަހަރަކު ދޭ ‪ 17‬މިލިއަން ޔޫރޯ‬ ‫މުސާރައިގެ ޮ‬

‫ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފިނަމަ މިއީ ކްލަބްތަށް އަމިއްލަ‬

‫ޓޯނީ ކްރޫސް ގަތުމަށް ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތްކުރަމުން‬

‫ސަލާމަތްކުރެވޭނެތީ އެވެ‪.‬‬

‫ފައި މައްޗަށް ތެދުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ލިބޭނެ‬

‫އަންނަ ކަމަށް ފްރާންސްގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި‬

‫އިތުރު ހިތްވަރެއް ކަމަށް ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހަމަޖެއްސުމުގައި ވެސް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ‬ ‫ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކްރޫސް‪ ،‬ބޭލް އަދި‬ ‫އިސްކޯ ގަންނަން‬ ‫ޕީއެސްޖީން‬ ‫މަސައްކަތްކުރަނީ‬

‫ސަރުކާރުން ވެސް ކްލަބްތަކަށް މާލީ އެހިތެރިކަން‬

‫ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަ ނުދީ‬

‫ކށް ޕްރެކްޓިސް ކޮށްގެން ބޭނުން‬ ‫މުޅި ޓީމު އެއް ޮ‬

‫ކޗު ސަންޓިއާގޯ ސޮލާރީ‬ ‫އިސްކޯ އަށް ކުރީގެ ޯ‬ ‫ފުރުސަތު ނުދިން ނަމަވެސް ޒިދާން އަލުން ހަވާލުވެ‬

‫މި ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ގަތުމަށް ހޭދަވާނެ ކަމަށް‬

‫ފުރުސަތުދެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޗެލްސީގެ ޕްލޭމޭކަރު އެޑެން‬

‫ހިފެނީ‪ .‬ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިން ނުގެނެވިގެން މި‬

‫އތް މައްސަލައިގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް‬ ‫ޮ‬

‫ރ އެވެ‪ .‬އެއީ ކްރޫސް އަށް‬ ‫ބެލެވެނީ ‪ 210‬މިލިއަން ޔޫ ޯ‬

‫ހަޒާޑް ގެންނަން ނިންމާފައިވާތީ ކުރިމަގުގައި އިސްކޯ‬

‫އުޅެނީ އެފްއޭއެމުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބޭތީ‪.‬‬

‫ކށްފައިވުމުން‪ ،‬މި ވަގުތަށް ބަލާއިރު މި‬ ‫ސަސްޕެންޑް ޮ‬

‫‪ 80‬މިލިއަން ޔޫރޯ އާއި ބޭލް އަށް ‪ 70‬މިލިއަން ޔޫރޯ‬

‫ބޑު ފުރުސަތެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަށް މާ ޮ‬

‫އެ ބައި ހަމަޖެހިގެން ޓީމުގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް‬

‫ފަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރަން އޮތީ ނުވަ‬

‫އަދި އިސްކޯ އަށް ‪ 60‬މިލިއަން ޔޫރޯ އެވެ‪.‬‬

‫ފަށައިގަނެވޭނީ‪ "،‬ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ކްލަބެއްގެ‬

‫ކްލަބެކެވެ‪ .‬އެއީ ޓީސީ‪ ،‬މާޒިޔާ‪ ،‬އީގަލްސް‪ ،‬ޔުނައިޓެޑް‬

‫އފިޝަލަކު "މިހާރަ"ށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ރެއާލް މެޑްރިޑުން އަންނަ ސީޒަނަށް ޓީމު‬

‫މީގެ ތެރެއިން އުމުރުން ‪ 29‬އަހަރުގެ ކްރޫސް‬ ‫އަކީ މެޑްރިޑުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ‬

‫ވިކްޓަރީ‪ ،‬ގްރީން ސްޓްރީޓްސް‪ ،‬ވިކްޓަރީ‪ ،‬ށ‪ .‬ފޯކައިދޫ‪،‬‬

‫ވަރުގަދަކުރުމަށް ‪ 500‬މިލިއަން ޔޫރޯ ހޭދަކުރަން‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާ ގަތުމަށް ‪ 80‬މިލިއަން ޔޫރޯގެ‬

‫ފ‪ .‬ނިލަންދޫ އަދި މި ފަހަރު އަލަށް ފުރަތަމަ‬

‫ނިންމާފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން ‪ 200‬މިލިއަން ޔޫރޯ‬

‫އޮފާއެއް އަތުވެއްޖެ ނަމަ ވިއްކާލުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ޖަވާޒް (ޖަވާ) "މިހާރަ"ށް ވިދާޅުވީ ކްލަބްތަކަށް ދޭ‬

‫ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ ޑަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް‬

‫އަކީ ކުޅުންތެރިން ވިއްކައިގެން ހޯދާ ފައިސާ ކަމަށް‬

‫ކށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ޕައުލް‬ ‫އެބައޮތެވެ‪ .‬ހާއްސަ ޮ‬

‫ފައިސާ ހުރީ ހަމަޖެހިފައިކަމަށާއި ލަސްތަކެއް އަންނަނީ‬

‫ގތެއް ނިމިފައިނުވާ‬ ‫އެވެ‪ .‬ނިއުގެ ޖާގައާ މެދު އަދި ޮ‬

‫ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ކުޅުންތެރިން ވިއްކާލަން‬

‫ޕޮގްބާ ގެންނަން މެޑްރިޑުން ވިސްނާ ނަމަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ނިންމަން ހުރި ކަންތައްތަކެއްގެ‬ ‫އިދާރީ ޮ‬

‫ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ޓީމުން ފަސްޖެހޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން‬

‫ބޅަ ސީޒަން ފަށާނީ އަންނަ މަހު ހަތް‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫ސަބަބުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މެޑްރިޑަށް ޖެހިޖެހިގެން ތިން ފަހަރު ޗެމްޕިއަންސް‬

‫މީގެ ތެރެއިން ބޭލް އަކީ މެޑްރިޑުން ލޯން‬

‫ހދައިދިނުމަށް ފަހު ޒިދާން ވަކިވުމުން މި‬ ‫ލީގު ޯ‬

‫ފކައިދޫ ބައްދަލުކުރާ ޗެރިޓީ‬ ‫ވަނަ ދުވަހު ޓީސީ އާއި ޯ‬

‫އުސޫލުން ނަމަވެސް ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިޔެކެވެ‪.‬‬

‫ކށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ސީޒަނުގައި ދިޔައީ ވަރަށް ދަށް ޮ‬

‫ކްލިއަރެންސާއި އެހެން ހުރި ކަންތައްތަކެއް މި‬

‫ޝީލްޑް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލެގުންނެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ ލެގު‬

‫ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފުރަތަމަ ވިސްނުމަކީ އޭނާ‬

‫ކޅު އަލުން ޒިދާން ހަވާލުވެ އަންނަ‬ ‫ސީޒަނުގެ ފަހު ޮ‬

‫އތް ދެތިން ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި‬ ‫އުޅެނީ‪ .‬ކުރިއަށް ޮ‬

‫އޮންނާނީ ‪ 10‬ވަނަ ދުވަހުގަ އެވެ‪ .‬ލީގު ފަށަން‬

‫ވިއްކާލުމެވެ‪ .‬އޭރުން ޓްރާންސްފާ ފީ އެއް ވެސް‬

‫ބޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން އަންނަނީ‬ ‫ސީޒަނަށް ޮ‬

‫ކްލަބްތަކާއި ފައިސާ ހަވާލުކުރެވޭވަރުވާނެ‪ "،‬ޖަވާ‬

‫ކށްފައިވަނީ އަންނަ މަހު ‪ 12‬ވަނަ ދުވަހު‬ ‫ޝެޑިއުލް ޮ‬

‫ލިބޭނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެކަށީގެންވާ އަގަކަށް ގަންނާނެ‬

‫ޕްލޭންކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ލން އުސޫލުން ވެސް ދޫކުރަން‬ ‫ކްލަބެއް ނެތިއްޔާ ޯ‬

‫"ފައިސާ ހުރީ ހަމަޖެހިފައި‪ .‬ބޭންކް‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 15‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ މައްސަލައިގައި‬ ‫ސަޕޯޓަރުން ތެދުވެއްޖެ‬

‫‪24‬‬

‫ޕޓްސް ކްލަބް ރެލިގޭޝަން‬ ‫"ވިކްޓްރީ ސް ޯ‬

‫މާ ލެ‪ :‬އޭ ޕް ރީ ލް ‪-2018 ،25‬‬ ‫އޭ އެ ފް ސީ ކަ ޕް ގަ އި ނި އު ރޭ ޑި އަ ން ޓް‬ ‫އަ ދި ބެ ން ގަ ލޫ ރޫ ވާ ދަ ކު ރި މެ ޗަ ށް ފަ ހު‬ ‫ނި އު ރޭ ޑި އަ ން ޓު ގެ ކު ޅު ން ތެ ރި ން‬ ‫އު ފާ ފާ ޅު ކު ރަ ނީ‪ :‬ގަ ލޮ ޅު ދަނ ޑު ގަ އި‬

‫އފުގައި ކުޅެން ޖެހުނު ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން‬ ‫ޕްލޭ ޮ‬ ‫ވަރަށް ދެރަވި‪ .‬ރާއްޖޭގެ ޒަމާންވީ ވަރުގަދަ ކްލަބެއް‬ ‫ރެލިގޭޓްވާކަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނުވި ކިތަންމެ‬ ‫ވާދަވެރި ކްލަބަކަށް ވީ ނަމަވެސް‪ .‬އެހެންވެ މިކަމުގައި‬ ‫ވެސް ވަކި ނިއު ރޭޑިއަން ވެގެނެއް ނޫން‪ .‬ދިވެހި‬ ‫އއްވާ‪ ،‬ފުޓްބޯޅަ އަށް‬ ‫ފުޓްބޯޅައިގެ ފޯރި ދަށްވެފައި ޮ‬

‫ކު ޅު ނު މި މެ ޗު ގަ އި އި ން ޑި އާ ގެ‬

‫ގތަށް ކްލަބަކާ ދެކޮޅަށް މިގޮތަށް‬ ‫ދެރައެއް ލިބޭ ޮ‬

‫ބެ ން ގަ ލޫ ރު އަ ތު ން ‪ 0 -2‬އި ން މޮ ޅު ވެ‬

‫ފިޔަވަޅު އެޅުން މައްސަލައަކީ‪ "،‬ނަޝީދު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ނި އު ރޭ ޑި އަ ން ޓް ގް ރޫ ޕް އީ ގެ އެ އް‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ރާއްޖޭގައި ފުޓްބޯޅަ‬ ‫އޭނާ ބުނި ޮ‬

‫ވަ ނަ އަ ށް ަވ ނީ އަ ރާ ފަ އި‪ ---.‬ފޮ ޓޯ‪:‬‬

‫އެސޯސިއޭޝަނެއް ވެސް އުފެދުމުގެ ވެސް ކުރިން‪،‬‬

‫ހު ސެ އި ން ވަ ހީ ދު‪ /‬މި ހާ ރު‬

‫‪ 1979‬ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ‬ ‫އވެ ބައިނަލްއަގްވާމީ މައިދާނުގައި‬ ‫އެންމެ މަތީ ފަޑީގައި ޮ‬ ‫ހދައިދީފައިވާ އަދި‬ ‫ވެސް ރާއްޖެ އަށް ރީތި ނަން ޯ‬ ‫ޕޓަރުން ތިބި ކްލަބެއް ނެތި ދިވެހި‬ ‫އެތައް ހާސް ސަ ޯ‬ ‫ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ދެވޭ‬ ‫ގެއްލުމެކެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އެފްއޭއެމްގެ‬ ‫ނިއު އިން ބުނެފައިވާ ޮ‬ ‫ކޮންގްރެސް އިން އެ ކްލަބުގެ ސަސްޕެންޝަން‬ ‫ކށްފައިވަނީ‪ ،‬ކުޅުންތެރިންނަށް ނުދީ‬ ‫ދަމަހައްޓަން ފާސް ޮ‬ ‫ހުރި މުސާރަ ދޭން އެފްއޭއެމްގެ ޕްލޭޔާސް ކޮމިޓީން އެ‬ ‫ކްލަބަށް މުހުލަތެއްދީ އަދި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ‬ ‫ފައިސާ ހަލާސްކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނިކޮށް‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަދި އެފްއޭއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދުގެ ދަށުން‬ ‫ކްލަބްތައް ސަސްޕެންޑްކުރުމުގެ ބާރު ކޮންގްރެސް‬ ‫އަށް އަދި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެގްޒެކެޓިވް‬ ‫ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް ޕްލޭޔާސް ސްޓޭޓާސް‬ ‫ކމިޓީން ކްލަބަށް މުއްދަތެއް ދީފައި އޮއްވާ އެ‬ ‫ޮ‬ ‫މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ސަސްޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކންގްރެސް އިން ވަނީ އެ‬ ‫އެވެ‪ .‬ފަހުން އެފްއޭއެމްގެ ޮ‬

‫ކޓަކަށް ދާން ޖެހުނަސް ތައްޔާރަށް‬ ‫ބައިނަލްއަގްވާމީ ޯ‬

‫ކށް ނިންމާފައިވާ ނަމަ އެއީ‬ ‫ކޮންގްރެސްގައި އެޖެންޑާ ޮ‬

‫ކންގްރެސްގެ ނިޔަލަށް‬ ‫ނިންމުން އަންނަ އަހަރުގެ ޮ‬

‫ބޅަ ސީޒަން ފެށުން‬ ‫މިތިބީ‪ .‬ނިއު ރޭޑިއަންޓް ނެތި ފުޓް ޯ‬

‫ވަރަށް ނާއިންސާފުން ހިންގާފައިވާ އަމަލެއް ކަމަށް ދެކޭ‬

‫ދަމަހައްޓައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެ‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪" .‬ގާތްގަނޑަކަށް‬

‫ކަމަށް ނިއު އިން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ބުނަމުން އައީ‪ ،‬އެތައް‬ ‫ނިއު އިން ތަކުރާރު ޮ‬

‫މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން މިއަދަކީ‪ ،‬ކްލަބް ފުޓްބޯޅަ‬

‫ޕޓަރުން އެއްވެ މިކަމުގައި ތެދުވާން‬ ‫ހުރިހާ ސަ ޯ‬

‫ކމިޓީއަކީ އަކީ މިނިވަން‬ ‫"ޕްލޭޔާސް ސްޓޭޓާސް ޮ‬

‫ލޅު ދަނޑު އެންމެ ފަހުން ފުރުނު ދުވަހެވެ‪.‬‬ ‫މެޗަކަށް ގަ ޮ‬

‫ކްލަބެއްގެ މާލީ މައްސަލަ ދިމާވެ މުސާރަ ނުދެވި‬

‫ނިންމާފައިވަނީ‪ .‬ކްލަބުގެ މިހާރުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި‬

‫އަދި ކްލަބްތަކުގެ މެދުގައި އިންސާފުން ވަކި ފަރާތަކަށް‬

‫އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މެލޭޝިއާގެ‬

‫އޮއްވާ ހަމައެކަނި އެ ކްލަބަށް އަދަބު ދިނީ އެފްއޭއެމްގެ‬

‫ކުރީގެ ޗެއާމަނުންނާއި ކްލަބުގެ އިސް ސަޕޯޓަރުން‬

‫ނުޖެހި ކަންކަން ނިންމުމަށް އޮންނަ ގުނަވަނަކަށް‬

‫ސެލަންގޯ އަތުން ‪ 0-2‬އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވެ‬

‫ވޓެއް ނަގަން އުޅޭތީ‬ ‫ވެރިންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ޯ‬

‫ވެސް‪ ،‬އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށް ވެގެން މި‬

‫ކމިޓީގެ ބާރުކަނޑުވާލެވިގެން އެއްވެސް‬ ‫ވީހިނދު‪ ،‬އެ ޮ‬

‫ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދިޔަ މެޗަށް ގަލޮޅު ދަނޑަށް ‪8600‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެފްއޭއެމުން އެކަން ކަނޑައެޅިގެން ދޮގުކުރެ‬

‫މަސައްކަތްކުރަނީ‪".‬‬

‫މީހުން ވަން ފަހުން ކްލަބް މެޗަކަށް ހާހެއްހާ މީހުން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ވެސް އަތުން ގުނާލެވޭހާ މަދު މެޗެއްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ދުވަހަށް ހަ އަހަރު ފުރުނުއިރު‪ ،‬ނިއު އޮތީ‬

‫އޭނާ ބުނި މި ކަމުގައި ކުޅުންތެރިންނާ އެއްވެސް‬

‫ކށްފައިވާ ސަސްޕެންޝަން‬ ‫އުސޫލެއް ނެތި މި ކްލަބް ޮ‬ ‫ކންގްރެސްގެ އެޖެންޑާ ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ‬ ‫ދެމެހެއްޓުމަށް ޮ‬

‫ނިއުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ނުލިބި‬

‫މައްސަލައެއް ނެތެވެ‪ .‬އަދި ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބެން‬

‫ވެސް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވަކި ކްލަބަކަށް ފުރުސަތު‬

‫ގސް އާ ސީޒަން ފަށަން އުޅޭތީ ކްލަބުގެ‬ ‫ދިގުލައި ޮ‬

‫ޖެހޭ މުސާރަ ވެސް ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެ‬

‫ކށްފައިވާ ނުފޫޒެއް ކަމަށް‬ ‫ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުން ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަންނަ މަހު‬ ‫ބޅައިން ސަސްޕެންޑް ޮ‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫ޕޓަރުން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ތެދުވާން‬ ‫ސަ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ކްލަބަކަށް މާލީ މައްސަލައެއް‬

‫ވެސް މި ކްލަބުން ދެކެމެވެ‪ "،‬ނިއުގެ ސިޓީގައި ވެ‬

‫ޕޓަރުން ދަނޑަށް ވައްދަން‬ ‫ފަށާ އާ ސީޒަނުގައި ސަ ޯ‬

‫ޕޓަރުންގެ ފަރާތުން މިކަމުގައި‬ ‫ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬ސަ ޯ‬

‫ޕއިންޓް އުނިކުރުން ނުވަތަ ރެލިގޭޓްކުރުން‬ ‫ދިމާވުމުން‪ޮ ،‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެފްއޭއެމުން ތަފާތު ވިސްނުންތައް އެބަގެންއުޅެ‬

‫ކށް އުޅޭ‪ ،‬އެ ކްލަބުގެ މަޝްހޫރު ސަޕޯޓަރު އަދި‬ ‫އިސް ޮ‬

‫ފަދަ އަދަބެއްގެ ބަދަލުގައި އެއްވެސް މުބާރާތެއްގައި‬

‫ޕޓަރުން ގިނަ ކްލަބް‬ ‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެންމެ ސަ ޯ‬

‫ނޅިވަރަމް ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޮ‬

‫ގތަށް ސަސްޕެންޑްކުރުމަކީ‪ ،‬ފުޓްބޯޅައިގެ‬ ‫ވާދަނުކުރެވޭ ޮ‬

‫ސަސްޕެންޑްކުރުމަށް ފަހު‪ ،‬އެކަން ކުރުމަކީ ފޫނެއް‬

‫މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ (މޮސްޓާ) ބުނީ‬

‫ކޅަށް ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށް ނިއުގެ‬ ‫ރޫހާ ދެ ޮ‬

‫ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ފަޔަކަށް ފެން ފުރުން ކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ ހިސާބަކަށް ދާން ތިބީ‬ ‫މިކަމުގައި ދާން ޖެހުނު ޮ‬

‫ސަޕޯޓާސް ގްރޫޕުން ދެކެ އެވެ‪ .‬އަދި ރާއްޖޭގެ އެތައް‬

‫ތ އާއި އަދި ފުރުސަތު ނެތް ނަމަ އެ ސަބަބު‬ ‫އޮތް ޯ‬

‫ކމިޓީން ޖެނުއަރީ މަހު‬ ‫އެފްއޭއެމްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޮ‬

‫ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށް ހަމައެކަނި‬ ‫ކްލަބަކަށް އެ މައްސަލަ ދިމާވެފައިވަނި ޮ‬

‫ބަޔާންކޮށް އޭޕްރިލް ‪ 3‬ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން‬

‫ނިއު އަށް އަދަބު ދިނުން ވެސް އިންސާފުވެރި ނޫން‬

‫ޖަވާބެއްދޭން ނިއުގެ ސިޓީގައި އެދިފައިވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ކަމަށް ވެސް ދެކެ އެވެ‪.‬‬

‫އަދިވެސް އެފްއޭއެމުން ޖަވާބެއް ނުދެ އެވެ‪.‬‬

‫ނިއު ސަސްޕެންޑްކުރީ ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ‬ ‫އތުމުން ކަމަށް ބުނެ‬ ‫‪ 3.8‬މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދީ ޮ‬

‫"އެފްއޭއެމްއާ ވާހަކަ ދެއްކުނަސް ޖެހުނަސް‪،‬‬ ‫ކުޅުންތެރިންނާ ވާހަކަދައްކަން ޖެހުނަސް އަދި‬

‫ކމިޓީން ދީފައިވާ‬ ‫އެހެންވެ ޕްލޭޔާސް ސްޓޭޓާސް ޮ‬ ‫މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ކްލަބުން މުސާރަދީ ހަލާސްކުރި‬

‫ބެލޮންޑިއޯ ހައްގީ މެސީ އަށް‪ :‬އަގުއޭރޯ‬ ‫މެންޗެސްޓާ (މެއި ‪ - )15‬މި ސީޒަނުގައި‬ ‫ވަކިވަކި ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނުނު ކުޅުމަށް‬

‫ޕޓްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަގުއޭރޯ ބުނި ކަމަށް ވަނީ ރި ޯ‬ ‫ރ ބުނީ މީޑިއާގައި އޭނާގެ ވާހަކަތައް‬ ‫އަގުއޭ ޯ‬

‫އަށް އެ އެވޯޑް ހައްގު‪".‬‬ ‫މެސީ އަށް އެންމެ ފަހުން މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ‬

‫ލންޑިއޯ އެވޯޑް ހައްގުވަނީ‬ ‫ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ ބެ ޮ‬

‫އޅުވާލައިގެން ކަމަށާއި އެއީ އެކަން‬ ‫ގެނައީ ޮ‬

‫މަގާމު ލިބުނީ ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪ .‬މެސީ ވަނީ‬

‫އނަލް މެސީ އަށް ކަމަށް‬ ‫ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލި ޮ‬

‫ގތެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޮށްގެންވާނެ ޮ‬

‫ވޑް ފަސް ފަހަރު ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އ އެ ޯ‬ ‫ބެލޮންޑި ޯ‬

‫އ އަގުއޭރޯ ބުނެފި‬ ‫މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ފޯވާޑް ސާޖި ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫"އަހަރެން އެހާ ހިތްހަމަޖެހޭކަމެއް ނޫން ބުނާ‬ ‫އޅުންފިލުވައިދޭންޖެހުމަކީ‪.‬‬ ‫އެއްޗެއް ގިނަ ފަހަރު ޮ‬

‫އިނގިރޭސި މީޑިއާ އިން ބޭނުންވީ މި ފަހަރުގެ‬

‫އޅުވާލަންވީ ސަބަބެއް ނުވިސްނުނު‪"،‬‬ ‫މީޑިއާގައި ޮ‬ ‫ރ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ހުރެ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އަގުއޭ ޯ‬ ‫މޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ޮ‬ ‫މޑްރިޗަށް އެ މަގާމު‬ ‫ލިބުނު ކްރޮއޭޝިއާގެ ލޫކަ ޮ‬ ‫ވލްޑް ކަޕްގައި ދެއްކި‬ ‫ލިބުނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޯ‬

‫އ އަށް ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫ލންޑި ޯ‬ ‫ބެ ޮ‬

‫މޮޅު ކުޅުމުންނެވެ‪ .‬މި ފަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ‬

‫ގތެއް ނޫން އަހަރެން‬ ‫ހަގީގަތުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ޮ‬

‫މޓްކުރުމަށް ކަމަށާއި އެކަމަކުއެ ގޮތް އޭނާ‬ ‫އޭނާ ޕްރޮ ޯ‬

‫އތް އެންމެ ބޮޑު މަގަކީ‬ ‫މަގާމު މެސީ އަށް ލިބެން ޮ‬

‫ހދުމަށް ފަހު ބޭއްވި‬ ‫ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޯ‬

‫އޅުވާލައިގެން މީޑިއާގައި ގެނައުމަކީ‪"،‬‬ ‫ބުނި އެއްޗެއް ޮ‬

‫އަށް ކަމުނުދާކަމަށް އަގުއޭރޯ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކޮށްގެން‬ ‫ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓް ޯ‬

‫އުފާފާޅުކުރުމުގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސި މީޑިއާއަކަށް‬

‫އަގުއޭރޯ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޖެހިޖެހިގެން ދެ ފަހަރު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ‬

‫ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި މި ފަހަރުގެ ބެލޮންޑިއޯ‬

‫ލންޑިއޯ ލިބެންޖެހޭނީ‬ ‫"އަހަރެންގެ ނަޒަރުގައި ބެ ޮ‬

‫"ސުވާލުތައް ކުރިމަތިވީ އަހަރެންނަށް މި‬ ‫އަހަރު އެ އެވޯޑް (ބެލޮންޑިއޯ) ލިބޭނެތޯ ދެކެވޭ‬

‫ވޑް ލިބެން ޖެހޭނީ މެސީ އާއި ކްރިސްޓިއާނޯ‬ ‫އެ ޯ‬

‫ބޅަ ކުޅޭހާ ހިނދަކު‪ .‬އެއީ އެ‬ ‫މެސީ އަށް އޭނާ ފުޓް ޯ‬

‫ވާހަކަތަކަށް‪ .‬އަހަރެން ބުނީ ސިޓީ ޗެމްޕިއަންސް‬

‫ޑ ތެރެއިން ކުޅުންތެރިއަކަށް ނޫން ކަމަށާއި‬ ‫ރނާލް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިއަކު ދެން ނެތް‪ .‬ހާއްސަކޮށް‬

‫ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ނުކުޅޭއިރު އަހަންނަށް އެ އެވޯޑް‬

‫ވޑް ހައްގީ ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ކަމަށް‬ ‫އެ އެ ޯ‬

‫މި ސީޒަނުގައި މެސީ ދެއްކި ކުޅުމަށް ބަލާއިރު އޭނާ‬

‫ގތަށް ދެއްކި ވާހަކައެއް‬ ‫ހައްގުވާނެ ގޮތެއް ނެތޭ‪ .‬މި ޮ‬

‫ބޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރުން ގަބޫލުކުރެ‬ ‫ކަމަށް ފުޓް ޯ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެއީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އަށް‬ ‫ކުރިމަތިވި ނާކާމިޔާބީގެ ސަބަބުންނެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 15‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައީ މިދިޔަ‬ ‫އޭޕްރިލް މަހު‬

‫ސ‪ 5:‬އާ ގުޅޭ‬

‫މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެ ހިސާބުގަނޑުން ‪357،650‬‬

‫ޗައިނާއަށް ފަހު މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ‬

‫ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައިވާ އިރު‪ ،‬މިދިޔަ މަހު އެކަނި‬

‫ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައި ވަނީ އިޓަލީންނެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ‪ 88،031‬ޓޫރިސްޓުން އައިސްފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ގައުމުން ‪ 67،891‬ޓޫރިސްޓުން އައި އިރު‪ ،‬ތިން‬

‫މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހަށް ބަލާ އިރު‬

‫ވަނައިގައި ‪ 54،862‬ޓޫރިސްޓުންނާއި އެކު އުޅެނީ‬

‫‪ 40‬ޕަސެންޓުގެ އިތުރުވުމެކެވެ‪ .‬އިނގިރޭސިވިލާތަށް‬

‫ޖަރުމަނެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން‪ ،‬ދެ ގައުމަކަށް މާކެޓް‬

‫ފަހު ދެން އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އަންނަ‬

‫ޝެއާއިން އެއް ޕަސެންޓޭޖެއް ލިބިފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ވަނީ އޭޝިއާ ޕެސިފިކުންނެވެ‪.‬‬

‫އިނގިރޭސިވިލާތަށާއި އިންޑިއާ އަށް ލިބިފައި ވަނީ‬

‫އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުން މިދިޔަ މަހު އެންމެ ‪1،833‬‬

‫މާކެޓުން ‪ 7.6‬ޕަސެންޓުގެ ޝެއާއެކެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިއީ ސަރުކާރު ބަދަލުވުމަށް‬

‫ޓޫރިސްޓުން އައި ނަމަވެސް‪ ،‬މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ‬

‫ފަހު ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން ރަނގަޅަށް ދެމެހެއްޓުމުން‬

‫އޭޕްރިލް އަށް ވުރެ ‪ 39.7‬ޕަސެންޓުގެ އިތުރުވުމެކެވެ‪.‬‬

‫ލިބުނު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އަންނަ‬

‫"މިއީ ނޮވެމްބަރު ‪ 17‬އަށް ފަހު‬

‫ފަސް ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި މި މަހު ވެސް އެންމެ‬ ‫އތީ ޗައިނާ އެވެ‪ .‬އެ ގައުމުން ‪18،704‬‬ ‫ކުރީގައި ޮ‬

‫ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގައުމަށް ގެނެސްދެއްވި ހަމަޖެހުން‪،‬‬

‫ޓޫރިސްޓުން މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައި އިރު‪،‬‬

‫މި ސަކްސެކްގެ ކީއަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ދެކެނީ‪"،‬‬

‫މިއީ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ ‪ 23.9‬ޕަސެންޓުގެ‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވޯޓު ނެގިއަސް‬ ‫މައްސަލައެއް ނެތް‪ :‬އަފީފް‬ ‫އަފީފް‪ :‬އޭނާ ވިދާޅުވަނީ‬ ‫ކޮންމެ ގޮތަކަށް ވޯޓު ނަގަން‬ ‫ފާސްކުރިއަސް މައްސަލައެއް‬ ‫ނެތް ކަމަށް‪---..‬ފޮޓޯ‪:‬‬ ‫ނިޝާން އަލީ‪/‬މިހާރު‬

‫އިތުރުވުމުކެވެ‪.‬‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގައި‬ ‫ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް!‬

‫ސ‪ 5:‬އާ ގުޅޭ‬

‫ގތަކަށް އޭނާގެ ރުހުން އޮންނާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ތާއީދުކުރާ ޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޑިމޮކްރަސީގެ އަދި ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް ތެރޭގައި‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު‬

‫ދައްކައިގެން ހައްޖަށް ދިއުމުގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބޭ‬

‫ނަގާ ކުންފުނިތަކާ މެދު އުސޫލްގައިވާ ގޮތުން ނަމަ‪،‬‬

‫ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ފުރުސަތު މަދުވެ ހައްޖަށް ނުދެވި‬

‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ދިގުމުއްދަތަކަށް މަޑުކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމެއް ކަން‬ ‫އޭސީސީ އިން ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓުގައި ބުނެފައި‬ ‫އެކަމަކު އޭސީސީގެ ރި ޯ‬ ‫ވަނީ‪ ،‬އިތުރަށް ފައިސާ ނަގާ މައްސަލަތައް ގިނަ‬ ‫ޕޓެއް ނުކުރެ އެވެ‪ .‬އަދި ރިޕޯޓްކުރާ‬ ‫ފަހަރަށް ރި ޯ‬

‫އިތުރަށް ފައިސާ ނެގިއަސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ!‬ ‫ގތުގައި ހައްޖަށް މީހުން‬ ‫އޭސީސީން ބުނެފައިވާ ޮ‬ ‫ގެންދަން ހުއްދަ ދޭ ކުންފުނިތަކާއި އިސްލާމިކް‬ ‫ސއިކުރާ އެއްބަސްވުމުގައި‬ ‫ޮ‬ ‫މިނިސްޓްރިއާ ދެމެދު‬ ‫ހުއްދަ ދީފައިވާ އަގަށް ވުރެން އިތުރަށް ބައެއް‬ ‫ކުންފުނިތަކުން ފައިސާ ނަގަ އެވެ‪ .‬އެގޮތަށް މެދުވެރިވާ‬ ‫ޕޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‪ ،‬ރާއްޖެ‬ ‫ސަބަބަކީ‪ ،‬ރި ޯ‬ ‫އިން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަކީ‬ ‫އެ މަސައްކަތަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަގު ކަމުގައި‬ ‫ނުވުމުވެ‪.‬‬ ‫ހުއްދަ ދޭ އަގަށް ވުރެން އިތުރަށް ފައިސާ‬

‫މައްސަލަތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް ނާޅާކަން‬ ‫ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލަތަކުގައި ފިޔަވަޅު ނޭޅެނީ‪ ،‬އިސްލާމިކް‬ ‫މިނިސްޓްރީން އޭސީސީ އަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ‬ ‫ގޮތުގައި‪ ،‬ލިޔެކިޔުމާއި ހެކި ނެތުމުގެ ސަބަބުން‬ ‫ސާބިތުކުރަން އުނދަގޫވުމެވެ‪ .‬ހައްޖުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި‬ ‫އންނަ އަދަދަށް ވުރެން އިތުރަށް އެތައް‬ ‫ކަނޑައަޅާފައި ޮ‬ ‫ހާސް ރުފިޔާއެއް ރަސީދަކާ ނުލައި ހަވާލުކުރަނީ‬ ‫ހައްޖަށް ނުދެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮންނާތީ ކަމަށް‬ ‫އޭސީސީއާ ވާހަކަ ދެއްކި ގިނަ މީހުން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި މައްސަލަ މިހާރަށް ވުރެން އިސްކަމެއް ދީގެން‬ ‫ބަލައި އިތުރަށް ފައިސާ ނަގާ ކުންފުނިތަކާ މެދު‬ ‫ފިޔަވަޅު އަޅަން އޭސީސީން ވަނީ ލަފާ ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫އައް ޑޫން ނަގާ ރުއްތަ ްއ‬ ‫އެހެންތަނެއްގަ އިންދަން ޖެ ހޭނެ‬ ‫އައްޑޫ ހިތަދޫގެ ސިޓީ ސްކެއާ އަލުން‬

‫ގތައް އެންމެ ފުރަތަމަ އެތަން‬ ‫ސިޓީ ސްކެއާއެއްގެ ޮ‬

‫ތަރައްގީކުރަން އެ ސަރަހައްދުން ރުއް ނަގަން ހުއްދަ‬

‫ތަރައްގީކުރީ ‪ 2011‬ވަނަ އަހަރުގެ ސާކް ސަމިޓާ‬

‫ދިނީ‪ ،‬އެ ރުއްތައް އެހެން ސަރަހައްދެއްގައި އިންދަން‬

‫ކށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފަހުން ސިޓީ ސްކެއާގައި ދިދަ‬ ‫ދިމާ ޮ‬

‫ޝަރުތުކޮށްފައި ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން‬

‫ނެގުން ހުއްޓި‪ ،‬އެތަން ނުބެލެހެއްޓި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް‬

‫އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ވަންދެން އޮތެވެ‪ .‬އަދި ދިދަ ދަނޑީގައި ދަބަރު ޖަހައި‬

‫އެ ތަން ތަރައްގީކުރަން ރުއްތައް ނަގާތީ އެ‬ ‫ތޅުގެ ރައްޔިތުން އަންނަނީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު‬ ‫އަ ޮ‬ ‫ބޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫އުފުލާ‪ ،‬ކަން ޮ‬

‫ހަލާކުވުމުން ދިދަ ވެއްޓިދާނެ ކަމަށް ބުނެ އޭތި މިދިޔަ‬ ‫އަހަރު ވަނީ ނަގައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ތަން އަލުން ހުޅުވާލާނީ ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ‬

‫އީޕީއޭ އިން ބުނީ އެ ރުއްތައް އައްޑޫގެ އެހެން‬

‫މީހުންނަށް ހިތްފަސޭހަ ކަމާއެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށްލެވޭނެ‬

‫ސަރަހައްދެއްގައި އިންދަން ޝަރުތުކޮށްފައި ވާނެ‬

‫ގތުގައި ކަމަށް އެ ސިޓީ ކައުންސިލުން‬ ‫ތަނެއްގެ ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އިއްޔެ ބުނެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން މި އަންނަނީ މި މައްސަލަ ވަރަށް‬ ‫ގާތުން ބަލަމުން‪ "،‬އީޕީއޭ އިން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޕލިސް ސްޓޭޝަނުގެ އެއްފަރާތުގައި‬ ‫ހިތަދޫ ޮ‬ ‫ބޑު ދިދައެއް ޖަހައި‪،‬‬ ‫އޮންނަ ސަރަހައްދުގައި ޮ‬

‫އައްޑޫ ސިޓީ ސްކެއާ އަލުން ތަރައްގީކޮށް ކުލަގަދަ‬ ‫ރަސްމިއްޔާތަކާ އެކު ހުޅުވުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ‪100‬‬ ‫ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ކށް ދެއްވަމުން އަފީފް ވިދާޅުވީ ގިނަ ބަޔަކު‬ ‫ހިއްސާ ޮ‬

‫ރައީސަކަށް އެމްޑީޕީން ކަނޑައަޅާނެ ބޭފުޅުން ހޮވަން‬ ‫އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ‬

‫އންނާނެ ރޫހަކީ އެއީ‬ ‫ކަންކަން ނިންމުމުގައި ވެސް ޮ‬ ‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައެއް ނެތް ކޮންމެ ގޮތަކަށް‬

‫ވޓު ނެގިއަސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް‪،‬‬ ‫ގޮތަކަށް ޯ‬

‫ވޓަކަށް ދާން މި ޖެހެނީ‪،‬‬ ‫ވޯޓު ނެގިއަސް‪ .‬ސިއްރު ޯ‬

‫ރައީސްކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ކުރީގެ‬

‫އަޅުގަނޑުމެންނަކީ އިންސާނުން‪ .‬ކަނޑައެޅިގެން‬

‫ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ‬

‫މީނަ ވޯޓު ދިނީ ކަނޑައެޅިގެން ތިމަންނައާ ދެކޮޅަށް‬

‫މެމްބަރު ހަސަން އަފީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަން އެނގޭ ކަމަށް ވަންޏާ‪ ،‬އެ މީހަކު މިސާލަކަށް‬

‫މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ ވާދަވެރިކަން އެމްޑީޕީގެ‬

‫އންނާނެ‪ .‬މީގެ މާނައަކީ‬ ‫ހވިގެން ހިތުގައި އެކަން ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ބޑުވެފައިވާ އިރު‪ ،‬ރައީސާއި ނައިބު‬ ‫ތެރޭގައި ޮ‬

‫ކށް ކަންކަން ކުރާނެއެކޭ ނޫން‪.‬‬ ‫ނުރަނގަޅު ޮ‬

‫ވޓު ނަގާނެ ގޮތަކާ މެދު ވަނީ‬ ‫ރައީސަކު ހޮވުމުގެ ޯ‬

‫އންނަންޏާ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ‬ ‫ހިތުގައި އެކަން ޮ‬

‫ޚިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިފަ އެވެ‪ .‬މަޖިލިހުގެ ރައީސް އާއި‬

‫ތަފާތުކުރުންތަކެއް ގެންގުޅެވޭނެ‪ "،‬އަފީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު ހޮވާނީ‪ ،‬އަލަށް‬

‫މެމްބަރުން ކަނޑައަޅާނީ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނަގާ‬

‫އިންތިޚާބުވެވަޑައިގަތް މެމްބަރުން މި މަހު ‪ 28‬ގައި‬

‫ވޯޓަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ހުވާ ކުރައްވައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގަ އެވެ‪.‬‬

‫ބައެއް މެމްބަރުން ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި ނަގަން‬

‫އންނަނީ‪ ،‬މަޖިލީހުގެ ރައީސަކު‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީގައި ޮ‬

‫ވޓެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު ދެން ތިއްބެވި‬ ‫ޖެހޭނީ ސިއްރު ޯ‬

‫ވޓަކުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ނޫން‬ ‫ކަނޑައަޅާނީ ސިއްރު ޯ‬

‫މެމްބަރުން ތާއީދު ކުރައްވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ވޯޓު‬

‫ވޓު ނެގޭނީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކުން‬ ‫ގޮތަކަށް ޯ‬

‫ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުމަށެވެ‪.‬‬

‫ފާސްކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬

‫އަފީފްގެ އިތުރުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް‬

‫ވޓު އެމްޑީޕީގެ‬ ‫ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވާ ޯ‬

‫ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައި ވަނީ ހިތަދޫ އުތުރު‬

‫ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ތެރޭގައި ނަގާނެ ގޮތެއް‬

‫ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމާއި މެދު ހެންވޭރު‬

‫އަދި ނުނިންމަ އެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން‪ ،‬މަޖިލިހުގެ ބޮޑު‬

‫ދާއިރާގެ އަލީ އާޒިމާއި މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިބްރާހިމް‬

‫އަޣުލަބިއްޔަތެއް އެމްޑީޕީ އަށް ލިބިފައި ނުވާތީ‪ ،‬އެ‬

‫ވޓާ)ގެ އިތުރުން މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬ ‫ޝަރީފް (މަ ޯ‬

‫ޕާޓީގެ ތެރެއިން މަޖިލިހުގެ ރައީސް ނުވަތަ ނައިބު‬

‫ރޮޒައިނާ އާދަމެވެ‪.‬‬

‫ރައީސަކު ކަނޑައަޅަން މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ވޯޓަކަށް‬

‫ހވިވަޑައިގެންފި ނަމަ‬ ‫މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ޮ‬ ‫އަމަލުކުރައްވަން ގެންގުޅުއްވާ ވިސްނުން "މިހާރު" އަށް‬

‫ގސްފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 15‬މެއި ‪( 2019‬ބުދަ)‬

‫ހިބަޅިދޫ ގެ މައްސަލަ ހައްލު‬ ‫ކޮށް ދޭން ހުށަހަޅައިފި‬ ‫ގތުގައި ތަރައްގީ ކުރަން ދޫކޮށްފައިވާ‬ ‫ރިސޯޓެއްގެ ޮ‬

‫މި ރަށަށް އިންވެސްޓު ކުރަން‪ .‬ދައުލަތުން ބަދަލުގެ‬

‫ބ‪ .‬ހިބަޅިދޫގެ މައްސަލަ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން‬

‫ގޮތުގައި ބޮޑު ލާރިގަނޑެއް ނެގުމަކީ ބޭނުންވާ ގޮތެއް‬

‫ހައްލު ކޮށްދިނުމަށް އެ ރަށް ހިންގަމުން އައި ބިޒްނާސް‬

‫ނޫން‪ "،‬ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މލްޑިވްސް އިން ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ގތަށް ހުށަހެޅިއިރު‪،‬‬ ‫ބިޒްނާސް މޯލްޑިވްސް އިން އެ ޮ‬

‫ގތުގައި ސަރުކާރަށް‬ ‫"އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ޮ‬ ‫ކށްދެވޭނެ‪ .‬މި މައްސަލަ ހައްލު‬ ‫މިކަން ހައްލު ޮ‬

‫އެ ކުންފުންޏަށް ހިބަޅިދޫ އަނބުރާ ދޭން ދައުލަތުގެ‬

‫ނުކުރެވި ގެއްލޭ އެންމެ ދުވަހަކީ ވެސް ސަރުކާރަށާއި‬

‫ކޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ވަނީ‬ ‫މައްޗަށް ދަށު ޯ‬

‫އަޅުގަނޑަށް ވެސް ލިބޭ ގެއްލުމެއް‪ .‬ރަށުގެ ކުލި‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެ އަށް‬ ‫މިދިޔަ މާޗު މަހު ބާތިލް ޮ‬

‫ހިނގަމުން އައި ނަމަ އަހަރަކު މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރު‬

‫ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް އަމަލެއް ނުކުރެ އެވެ‪ .‬އަދި އެ‬

‫ސަރުކާރަށް ވެސް ވަންނާނެ‪".‬‬

‫ރަށް މިހާރު ވެސް ބަލަހައްޓަމުން އަންނަނީ ބިޒްނާސް‬ ‫އިންނެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް‬

‫ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ ބަޔަކު ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި‬ ‫ހިންގި ކަންތައްތަކަކާ ގުޅިގެން ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ވީ‬ ‫އޭނާ އަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްއާރުސީ) މެދުވެރިކޮށް ހިބަޅިދޫ‬

‫ހިބަޅިދޫގައި ގަވައިދާ ހިލާފު އެއްވެސް ކަމެއް‬

‫‪ 50‬އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ހެދި އެއްބަސްވުން‬

‫ކޮށްފައި ނޯންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް‬

‫‪ 2016‬ގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ‬

‫ކސްޓް ނުދައްކާ ކަމަށް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އިކުއިޒިޝަން ޮ‬

‫ސަރުކާރުން ބާތިލްކުރީ އެ ރަށުގެ އިކުއިޒިޝަން‬

‫ދައުލަތުން ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް‪ ،‬އޭނާ ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެއީ‬

‫ގތުގައި ދައްކަން ޖެހޭ ތިން މިލިއަން ޑޮލަރު‬ ‫ކސްޓްގެ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ދޮގެއް ކަން ސޭލްސް އެންޑް ޕާޗޭސް އެގްރީމަންޓުން‬

‫ނުދައްކާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޝަރީއަތުގެ‬ ‫މލްޑިވްސް އިން ވަނީ އެކަމާ‬ ‫މަރުހަލާގައި ބިޒްނާސް ޯ‬ ‫އިންކާރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެނގޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ފައިސާ ދެއްކުމަކީ‬ ‫ބިޒްނާސް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވެގެންވާ ކަމެއް‬

‫މި މައްސަލައިގައި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން‬

‫ކަމަށް ވާއިރު‪ ،‬އެއީ އެއްބަސްވުމުގެ ޖައުހަރީ މާއްދާއެއް‬

‫ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ރިޔާޒް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ‬

‫ކަމަށާއި އެފަދަ މާއްދާއަކާ ޚިލާފު ވުމަކީ އެއްބަސްވުން‬

‫ބޑު އިންވެސްޓެއް ކުރަން‬ ‫ހިބަޅިދޫގައި ޓޫރިޒަމްގެ ޮ‬

‫ބާތިލް ކުރެވިދާނެ ސަބަބެއް ކަމަށް ހައި ކޯޓުގެ‬

‫ކށް‪ ،‬އެ ރަށުގެ އެއްބަސްވުން ޔާމީންގެ‬ ‫ނިންމާފައި ވަނި ޮ‬

‫ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ކުރި ހުކުމުގައިވެ‬

‫ސަރުކާރުން ބާތިލް ކުރުމުން ‪ 76‬މިލިއަން ޑޮލަރުގެ‬

‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ ދޮޅު އަހަރު ވީއިރު‬

‫ބޑު ގެއްލުމެއް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬ ‫ޮ‬

‫ކސްޓަށް ވާ ފައިސާ ދައުލަތަށް‬ ‫ވެސް އިކުއިޒިޝަން ޮ‬

‫ބިޒްނަސް ކޮސްޓު ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ނުވަންނަ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާ އަކުން މިހާތަނަށް‬

‫އތީ ރަޝިއާގެ ބިލިއަނަރަކާ‬ ‫ރިޔާޒް ނިންމަވާފައި ޮ‬ ‫ކންސެޕްޓަކަށް އެރަށް‬ ‫ގުޅިގެން‪ ،‬ޓޫރިޒަމްގެ މުޅިން އާ ޮ‬

‫އޭނާ އަށް އަންގާފައި ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކންސްޓްރަކްޝަން ހުއްދަތަކާއި އެހެނިހެން‬ ‫" ޮ‬

‫ތަރައްގީ ކުރުމަށެވެ‪ .‬އެކަމަށް ޕްލޭންތަކެއް ވެސް އޭނާ‬

‫ހުއްދަތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުން ދޭނީ‬

‫ވަނީ ހައްދަވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކސްޓަށް ވާ ފައިސާ ދެއްކީމާ‪ .‬ދެން‬ ‫އިކުއިޒިޝަން ޮ‬

‫"ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ މި އަމަލާ ގުޅިގެން‪،‬‬

‫އެ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނުވަނުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް‬

‫އަޅުގަނޑުގެ މިލްކިއްޔާތުގައި ހުރި ބައިވަރު މުދާތައް‬

‫އެނގިގެން ވާ ކަމެއް ނޫން‪ "،‬ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވިއްކާލަން ޖެހުނު‪ .‬ހުޅުމާލޭގައި އަޅުގަނޑު ހަދާފައި‬

‫ކސްޓު ނުދައްކާ ކިތަންމެ ރަށެއްގެ‬ ‫"އިކުއިޒިޝަން ޮ‬

‫ހުރި ގެސްޓް ހައުސްއެއް ވިއްކާލަން ޖެހުނު‪.‬‬

‫އޑިޓު ރިޕޯޓުގައި އެ‬ ‫މަސައްކަތް އެ ދަނީ ކުރިއަށް‪ޮ .‬‬

‫ބޑު ގެއްލުމެއް‬ ‫އަޅުގަނޑުގެ ޓްރެވެލް ކޮމްޕެނީ އަށް ޮ‬

‫ކުންފުނިތަކުގެ ނަން އެބަހުރި‪ .‬ސަރުކާރަކުން ނޫޅޭ‬

‫ވެ އަދިވެސް އެ އަޑިގަނޑުން ނާރާ‪ "،‬މީގެ ‪ 19‬އަހަރު‬

‫މަސައްކަތް ހުއްޓުވާކަށް‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އަޅުގަނޑާ ޖެހުނީމާ‬

‫ކުރިން ފެށިގެން ބޭރުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ‬

‫މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަކީ ވަރަށް ނާއިންސާފު ކަމެއް‪.‬‬

‫ގތުން އުޅުއްވާ ރިޔާޒް ވިދާޅުވި‬ ‫މަސައްކަތުގައި އަމަލީ ޮ‬

‫ހދައިދޭން އައި ސަރުކާރެއް‪.‬‬ ‫މިހާރު މި އޮތީ އިންސާފު ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އަޅުގަނޑު ޔަގީން ކުރަނީ އަޅުގަނޑަށް ގެއްލިފައިވާ‬ ‫ގތުގައި ހައި ކޯޓުން އޭނާއާ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކޅަށް މައްސަލަ ނިންމާފައި އޮތަސް ދައުލަތުގެ‬ ‫ދެ ޮ‬ ‫ބޑު ބަދަލެއް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ފަރާތުން ޮ‬ ‫ހދަން ބޭނުންވަނީ އަމިއްލަ‬ ‫"އަޅުގަނޑު ފައިސާ ޯ‬ ‫ކށްގެން‪ .‬ދައުލަތުން ބަދަލުގައި ދޭ‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬ ‫ފައިސާއެއް ބޭނުމެއް ނޫން‪ .‬އަޅުގަނޑު ބޭނުމީ މި ރަށާ‬

‫ހދައިދޭނެ ކަމަށް‪".‬‬ ‫އިންސާފު ޯ‬ ‫ހިބަޅިދު އަކީ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން‬ ‫ކޅުގައި ގޮއްވާލި ދުވަސްވަރު‬ ‫"ފިނިފެންމާ" ލޯންޗު ޮ‬ ‫ފޮރުވާފައި ހުއްޓާ ހަތިޔާރުތައް ފެނުނު ރަށެވެ‪ .‬އެ‬ ‫މައްސަލައިގައި ބައެއް މީހުންގެ މައްޗަށް ވަނީ ދައުވާ‬ ‫ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫މެދު ސަރުކާރުން ގޮތެއް ނިންމެވުން‪ .‬އަޅުގަނޑު ބޭނުމީ‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬

‫ޓޫރިސްޓުން ެގ‬ ‫ސަލާމަތަށް ވޯޓާ ސޭ ފްޓީ‬ ‫ޕްރޮ ގްރާމެއް ފަށަނީ‬ ‫ސޓުތަކާއި ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ރަށްރަށުގެ‬ ‫ރި ޯ‬

‫މަސައްކަތްތަކަށް ބަލައިގެން ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ‬

‫މޫދަށާއި ސްވިމިން ޕޫލަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެނބުން‬

‫ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬ނައުޝާދު މުހައްމަދު‬

‫ފަދަ ހާދިސާތަކުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓޫރިސްޓުން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‪ ،‬ގެނބިގެން މީހުން‬

‫މަރުވެފައިވާތީ‪ ،‬ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ‬

‫މަރުވުމާއި އެފަދަ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވާން ކުރެވޭނެ‬

‫ކުރަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ‬

‫އެ މިނިސްޓްރީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ނިއުސް‬ ‫ކޮންފަރެންސެއްގައި މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ‪،‬‬

‫(ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ‪ 2014‬ގައި އެކުލަވާލާފައިވާ‬ ‫ޕޓު ބޭނުންކުރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬ ‫މި މަސައްކަތް ކުރާނީ ރަށު ކައުންސިލްތަކާ‬

‫މޫދު ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ސަލާމަތީ ކަންކަން‬ ‫ރގްރާމެއް ބުރާސްފަތި‬ ‫ވަރުގަދަކުރަން "ވޯޓާ ސޭފްޓީ" ޕް ޮ‬

‫ގުޅިގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި މި ކަމުގައި‬

‫ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށް‪ ،‬މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދާއި‬ ‫އެ ރަށްތައް މެޕް ޮ‬

‫މިއީ‪ ،‬މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ‬

‫ނކްލިން ސަރަހައްދާއި އެކްސްޓްރީމް ވޯޓާ‬ ‫ސް ޯ‬

‫ޓޫރިސްޓުން މަރުވެފައިވާތީ‪ ،‬އެ ފަދަ ހާދިސާތަކުން‬

‫ޕޓްސް ކުޅޭ ސަރަހައްދުތައް ވަކި ކުރާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސް ޯ‬

‫ރައްކާތެރިވުމަށް ފަށާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރު‬

‫އަދި ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާ މެޕްގެ ސަލާމަތީކަންތައް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބެލުމަށް ފަހު‪ ،‬އެ ހަރަކާތްތައް ހިނގޭނެ ސަރަހައްދުތައް‬

‫ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭ ހަރަކާތް‬ ‫ފުރަތަމަ ފަށަން ނިންމާފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭގަ އެވެ‪.‬‬

‫ދިދަ ޖަހައިގެން އަންގައިދޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ސަބަބަކީ އެއީ ގެސްޓް ހައުސް އެނދު އެންމެ ގިނައީ‬ ‫އެތަނުގައި ކަމަށް ވާތީ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން‬

‫ގތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ‬ ‫"ޓްރަޔަލް އައިލެންޑެއްގެ ޮ‬ ‫މި ނަގަނީ ދިއްފުށި‪ "،‬ނައުޝާދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"ރާއްޖޭގެ އިންޑަސްޓްރީ ފުޅާވެފައި އޮތް ވަރުން‬

‫ރގްރާމް ހިންގާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ‬ ‫މި ޕް ޮ‬ ‫އިސްކަން ދޭނީ ‪ 100‬އަށް ވުރެ ގިނަ ގެސްޓްހައުސް‬

‫ރމައިސް ކުރާކަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް‬ ‫ކމްޕް ޮ‬ ‫ސޭފްޓީ ޮ‬

‫އެނދު ހުންނަ ރަށްތަކުގައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން‪ "،‬މިނިސްޓަރު އަލީ‬

‫އެވެ‪ .‬މިފަދަ ‪ 17‬ރަށެއް ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އެބަ އޮތް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުތަކެއް ބެހެއްޓުމުގެ އިތުރުން‬ ‫ސޭފްޓީ ވޯޓާ ޯ‬

‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި‪ ،‬މޫދުގައި‬ ‫ދިމާވާ އެކި ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާ ބެހޭ‬

‫ކޮންމެ ރަށެއްގައި ލައިފްގާޑުން ބަހައްޓަން ނިންމާފައިވާ‬

‫ޕލިހާއި ކޯސްޓް ގާޑާއި‬ ‫ރގްރާމް ހިންގާނީ ޓޫރިސްޓު ޮ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު މި ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވި‬

‫ސސިއޭޝަނާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ގެސްޓް ހައުސް އެ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި މިކަމަށް ގާބިލް މީހުން ތަމްރީންކުރަން‬

‫ކށްދޭން ބޭނުންވޭ މި‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން ޔަގީންކަން ޮ‬

‫އީދަށް ފަހު ފަށާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުނިޔޭގެ އޮތް‬ ‫އެންމެ ސޭފް މަންޒިލްކަމަށް ދަމަހައްޓާނެކަން‪".‬‬ ‫ވޓާ ސޭފްޓީ" ޕްރޮގްރާމް ފުރަތަމަ‬ ‫ހުޅުމާލޭގައި " ޯ‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދުކުރަނީ ޖޫން‪ ،‬ޖުލައި ހާ‬ ‫ގތުން މައިދާނަށް ނެރެވޭނެ‬ ‫ތަނުގަ ލައިފްގާޑުން އަމަލީ ޮ‬ ‫ކަމަށް‪ "،‬މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ލައިފްގާޑުން ބަހައްޓާ އިރު‬

‫ފެށި ނަމަވެސް އެ އަށް ވުރެ ފުޅާކޮށް ހުރިހާ‬ ‫ރަށްތަކެއްގައި ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާ‬

‫އޮސްޓްރޭލިއާ ފަދަ ގައުމުތަކުން އަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާ‬

‫ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި މިއީ ދައުލަތުގެ‬

‫ގތަށް އަމަލުކުރަން ނިންމާފައިވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އެއް ޮ‬

‫މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ހަރަކާތަކަށް‬

‫އެ މީހުން ބަހައްޓާނީ އެކަށީގެންވާ މެޑިކަލް ކިޓަކާއި‬

‫ނުވިޔަސް‪ ،‬މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް‬

‫ކށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެއް ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްގެން ކުރާ ކަމެއް ނޫން‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން ޕްލޭން ޮ‬ ‫މިއީ‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިނިސްޓްރީ‬

‫"އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓާގެޓަކީ ކޮންމެ ރަށެއްގެ‬ ‫އންނަން ލައިފްގާޑު‬ ‫ގޮނޑުދޮށުގައި ޖެޓްސްކީއެއް ވެސް ޮ‬ ‫ބޭނުންކުރާނެ‪ "،‬މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ އާލާތާއި ފައިސާ‬ ‫ހޯދައިގެން މިކަން ކުރާނަން‪ "،‬އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރގްރާމް އެކުލަވާލީ މޫދުގައި ދިމާވާ‬ ‫މި ޕް ޮ‬

‫ކށްދޭން ބޭނުންވޭ މި‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން ޔަގީންކަން ޮ‬ ‫ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުނިޔޭގެ އޮތް‬ ‫އެންމެ ސޭފް މަންޒިލްކަމަށް ދަމަހައްޓާނެކަން‪".‬‬

‫ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެހެން ގައުމުތަކުން ކުރާ‬

‫ހައިވޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި އެކަކު ޒަހަމްވެއްޖެ‬ ‫ލިބިފައި ވާތީ‪ ،‬އޭނާ އަށް ފަރުވާ ދޭން އައިޖީއެމްއެޗަށް‬

‫އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާ‬

‫ހުޅުމާލޭ ހައިވޭގައި ސައިކަލެއް އޯވާޓޭކް ކުރަން‬ ‫އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކާރެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް‬

‫ނަމަވެސް އެ ލޭނުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއްގައި ޖެހި‬

‫ގސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪ .‬އެ ޒުވާނާގެ‬ ‫ގެން ޮ‬

‫ރޅު ފަޅައިގެން ދިއުމުން ހައިވޭގައި‬ ‫ލިބިފަ އެވެ‪ .‬ފު ޮ‬

‫ހިނގައި އެކަކު ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ސައިކަލް ‪ 100‬ވަރަކަށް ފޫޓަށް ކަހާލީ ކަމަށް ފުލުހުން‬

‫ސައިކަލު މިހާރު ވީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ އެވެ‪.‬‬

‫އތް ކާރެއްގައި ފަހަތުން‬ ‫އެއްފަރާތުގައި މަޑުކޮށްފައި ޮ‬

‫މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ ހުޅުމާލެއިން މާލެ އައި‬ ‫ސައިކަލެއް‪ ،‬އެހެން ސައިކަލެއް އޯވާޓޭކް ކުރަން‬

‫އވަޓޭކް ކުރަން އެރީ ކާރު ލޭނަށެވެ‪.‬‬ ‫ސައިކަލެއް ޯ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މި ހާދިސާގައި ސައިކަލު ދުއްވަން އިނީ‬

‫އުޅުމުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬ހުޅުމާލެ އިން ބްރިޖަށް‬

‫ލައިސަންސް ނޯންނަ ‪ 20‬އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކޅުން ދުއްވާފައި ދިޔަ އެ ސައިކަލު‪ ،‬އެހެން‬ ‫އަރަންދާ ޮ‬

‫އޭނާ އަށް މި އެކްސިޑެންޓުގައި އެކި ވަރުގެ އަނިޔާ‬

‫މީގެ އިތުރުން އެ ސައިކަލު ގޮސް ޖެހުނު‬

‫އައި ސައިކަލަކުން ޖެހުމުން‪ ،‬އެ ކާރުގެ ފަހަތު‬

‫ސައިކަލުގައި އިން ދެ މީހުންނަށް ވެސް ކުދިކުދި‬

‫ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅައިގެން ދިޔަ އެވެ‪ .‬އެ ސައިކަލު‬

‫އަނިޔާތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންނެވެ‪.‬‬

‫ދުއްވަން އިނީ ފުލުހެކެވެ‪.‬‬

‫ހމަ ދުވަހު ވެސް ވަނީ‬ ‫ހުޅުމާލެ ހައިވޭގައި ޯ‬


ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2019 ި‫އ‬15 ެ‫ މ‬May 15 2019 2019 ި‫ މެއ‬15 AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

24 April 2019

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

Counselor

‫ކައުންސިލަރ‬

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

Abdulla Musthaq Shariuvarudhee, ާ‫މުސްތ‬ ު‫ންޓާއިއެކ‬20253, ަ‫އިންޓްމ‬Male’, ޮ‫ އެޕ‬Republic of ް‫ޤ‬ M. Misururuvaage, Maldives

‫އަބްދުﷲ‬ ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

Iyasha Leena 16 May 2019

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Counselor

Abdulla Musthaq

Santha Sheela Iyasha Leena

Jasin

09:00 - 17:00

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 08:30 - 15:30 ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 15:30 - 22:30

Physiotherapy

3325979 ީ‫ނ‬09:00 ާ‫ގުޅުއްވ‬- ް‫ށ‬14:30 ަ‫ޝްވީތާ އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމ‬

Shwetha

Santha Sheela

ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

09:00 - 14:30

Jasin ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ާ‫އޖ‬ ަ ި‫ތސ‬ ީ ް‫ރނ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ެ‫ތގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ‫ނ‬ ް 23:00 ެ -‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ‫އ‬ ެ20:00 ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ ‫ނ‬ 3025939

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬ ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ް‫ރްވިޑޮންކްދުޓަރުނ‬ ާ‫ކުރައައްވ‬.‫ޑރ‬ ް‫ޒިޔާރަތ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

-ް‫ ޖޫނ‬9 - 10

ް‫ޯރޖ‬ ު‫ކުމާރ‬ ަ‫ނަންޖދ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

-

ު‫ އަރްވިންދ‬.‫ޑރ‬

-

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

-

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

--

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

-

-

-

-

ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ީ‫ސތ‬ ަ ަ‫ންމ‬ ‫ލޮލުގެކަރުޚާއ‬

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬ ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬ ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ޖ‬ (ާ‫ވ ދެއްވ‬ ާ ު‫ސ އަށް ފަރ‬ ީ ‫ހަމުގެ)އެޚާލއްާރ‬

Dr. Abdul Azeez Hameed

20:00 - 22:00 ު‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Seshadri Das

09:30 - 12:00

Physician

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

ް‫ ދާސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ އަބްދުލް އ‬.‫ޑރ‬ ު‫ޒީދާޒްސްޔޫސުފް މިއަދ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ 17:00 - 22:00 ަ‫ ކަލިމުއްއެތުތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Seshadri DasAzeez Yoosuf 20:00 - 22:30 Dr. Abdul ާ‫ނުބައްލަވ‬

09:00 - 10:30 09:00 - 14:00 ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬ ު‫ކަލިމުއްތ‬

Dr. Kalimuthu Physician Dr. Abdul Azeez Yoosuf

ު‫އެކ‬- ި‫އ‬23:00 ާ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓ‬ 21:15

Dr. Mariyam Niyaz Dr. Kalimuthu

ާ‫ނުބައްލަވ‬ 09:00 - 14:00

Dr. Kalimuthu

20:30 - 22:30

Dr. Mohamed Ali

ENT

ު‫މިއަދ‬

Dr. Mariia Krugova Dr. Mariyam Niyaz

--

ް‫ވިޖޭތޯމަސ‬.‫ޑރ‬ .‫ސަލިރުތަގެކުގެޚާއްޚާސައްސަ ޑރ‬ ަ‫ގޮހޮރުކެގެން ބ‬

--

ޭ‫ދުވިނާޖ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ު‫ސކ‬ ި‫ މ‬.‫ޑރ‬ ަ ަ‫ކަރުންގޮމަހޮތީރުގެގެ ޚާބައްލިތ‬

ީ ަ‫ މުހައްމަދު އ‬.‫ޑރ‬ ‫ލ‬ ު‫ނިޔާކަޒްލިމުއްތ‬ .‫ މަރިޔަމްޑރ‬.‫ޑރ‬

19:45 - 22:00

ު‫ސަލިމުއްތ‬ ަ‫އް ކ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ކަރުންމަތީގެ ޚ‬

ީ‫ މުހައްމަދު އަލ‬.‫ޑރ‬ ު‫ މާރިއާ ކ‬.‫ޑރ‬ ް‫ރުގޯމަވާރިޔަމް ނިޔާޒ‬ .‫ޑރ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬15:00 ު‫ މިއަދ‬- 18:00

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Mohamed Ali

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬ 12:00 - 14:00 ާ‫ރާ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬ 11:00 - 15:00 ު‫ރާގަވެންދ‬

Dr. Mariia Krugova Dr. Raghavendra

18:00 - 22:00 15:30 - 22:30

Dr. Prathibha

10:30 - 14:00

Dr. Raghavendra

Dr. Prathibha

09:00 - 14:30

ަ‫ ރާގަވެންދަދުތުރާގެ ޚާއްސ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬

18:00 - 22:00

Dr. Neeha Das

Dental Surgeon & Pedodontist

Orthopaedician

Dr. Neeha Das

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

20:00 - 23:00

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

ު‫އަބޫ ބަކުރ‬ ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ީ‫ކަށ‬ ް‫ޔޫސުފް ޝާނ‬ Dr. Abu ަ‫އި އ‬.‫ޑރ‬ ު‫ މިއަދ‬- 21:30 ު‫ސަބޫލް ބަކުރ‬ Dr.Bucker Hussain Faisal ާ‫ ނުބައްލަވ‬20:00 ަ‫ހުސެން ފ‬ Dr. Yoosuf Shan ‫ނ‬ ް ‫ޝ‬ ާ ‫ފ‬ ް ‫ސ‬ ު ‫ޔ‬ ޫ .‫ޑރ‬ ‫ކ‬ ު ‫އ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫ޕ‬ ޮ ‫އ‬ ެ Dr. Ismail Zahir ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬ 10:00 - 11:00

Dr. Abu Bucker

.‫ޑރ‬

ަ‫އްދުސ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދ‬ ާ‫ރ‬ ‫ޚާނ‬ ެ‫ތުގެރާގަވ‬.‫ޑރ‬

20:00 - 23:00 Dr. Raghavendra Dental Surgeon & Pedodontist

Orthopaedician ަ‫ސ‬ ެ ‫މ‬ ަ‫އްސ‬ ް‫ޚާއ‬ ާ‫ގގެ ޚ‬ ު ު‫ކެންސަހަރ‬ Dr. Yoosuf Shan

.‫ޑރ‬ ާ‫ސްކ‬ ި‫ތޯމަމޮނ‬.‫ޑރ‬

-

.‫ޑރ‬

15:30 - 22:30

Dr. Hemanth

Dr. Raghavendra ު‫ ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬Dental Surgeon

--

--

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, Male’, Republic Dr. Ibrahim Ahmed Razee 20253, 15:30 - 22:30 ީ‫ރާޒ‬of ު‫ދ‬Maldives ަ‫އިބްރާހިމް އަހުމ‬ T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

ަ‫ އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬ENT Dental Surgeon

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

24 April 2019

Dr. Kalimuthu

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ަ ި‫އދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

ި‫ މޭއ‬4 - 5

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

Dr. Vijaya Rani

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

ް‫ ޖޫނ‬9 - 10

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

ް‫ ހެމަންތ‬.‫ޑރ‬ 2019 ި‫ މެއ‬16 2019 ި‫ މެއ‬16 16 May 2019 08:30 - 15:30 Dr. Asoka Rao ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬ ‫ށ‬ ް ‫ކ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ‫ލ‬ ި ‫ބ‬ ަ ު‫ ޝަޒޫ އާއްމ‬.‫ޑރ‬ ‫ކައުންސިލަރ‬ General Practitioner Dr. Shazoo ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ާ‫ޝްވީތ‬ Dr. Abdul Azeez Hameed 20:00ީ‫ޒ‬-ާ‫ރ‬22:00 ަ‫ އަބްދުލް އ‬.‫ޑރ‬ ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ Dr. Ibrahim Ahmed Razee 09:00 - 14:30 ު‫ޒީއިޒްބްރާހަހިމީމްދު އަހުމަދ‬.‫ޑރ‬ ާ ީ‫ސަންތަ ޝ‬ ‫ލ‬ ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬ Dr. Seshadri Das 09:30 12:00 Dr. Hemanth 09:00 - 14:30 ް‫ ހެމަންތ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ޖާސިނ‬ 20:00 - 23:00 Dr. Asoka Rao Dr. Seshadri Das 19:30 - 22:30 ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬ Dr. Shazoo ޫ‫ނީ ޝަޒ‬ .‫ޑރ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬09:00 ު‫ މިއަދ‬- 10:30 Dr. Vijaya Rani ާ‫ ވިޖަޔަ ރ‬.‫ޑރ‬

Physiotherapy Shwetha

mihaaru.com

mihaaru.com

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ް ަ‫ ހުސެން ފައިސ‬.‫ޑރ‬ ‫ލ‬ ަ‫އްއިސ‬.‫ޑރ‬ ާ‫އަންހެނުންގެ ޚ‬ ު‫ސްމާއިލް ޒާހިރ‬

Dr. Hussain Faisal

21:00 - 22:30

Dr. Naina Bhatti Gyneacologist

Dr. Meetha Jolly Dr. Shaheedha

ެ‫ނައިނާ އަބަންއްހެޓިނުންގ‬ 18:15 - 19:15 ި‫ނައިނާ ބައްޓ‬ 12:00 - 13:00 ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެކ‬- ި‫އ‬21:30 ާ‫ ނައިނާ ބައްޓިއެޕޮއިންޓްމަންޓ‬.‫ޝަހީދާޑރ‬ 20:30 12:30 ީ‫މީތާ ޖޮލ‬ 21:00 - 22:00 - 13:30 ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬

www.facebook.com/AMDCpvtltd

Dr. Thasneem Dr. Meetha Jolly

ު‫އެކ‬- ި‫އ‬13:30 ާ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓ‬ 12:30

ް‫ ތަސްނީމ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ޑރ‬

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Dr. Thasneem Dr. Shirmeen

ު‫ދ ނުބައެއްޕޮލައިވާންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު ަ‫މިއ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬10:30 ު‫ މިއަދ‬- 11:30

ް‫ ތަސްނީމ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޝިރްމީނ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޝިރްމީނ‬.‫ދ ޑރ‬ ާ ި‫ ޒާހ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬

ީ ާ‫ރަންމިގިދުނ‬.‫ޑރ‬ ‫ނ‬ .‫ޑރ‬ ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ސައްސ‬ ާ‫ކަރުންކަމަރުތީންގެމަތީޚާގެއް ޚ‬ ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

:ް‫ރަމްޟާން މަހު ކްލިނިކް ހުޅުވިފައިހުންނަ ގަޑިތަށ‬

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates!

ް‫ އަށ‬1430 ް‫ އިނ‬0900www.twitter.com/amdcclinic ް‫ އަށ‬2300 ‫ނ‬ ް ި‫ އ‬2000

Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv Follow us on Facebook and Twitter getlatest the latest updates! Visit our website for alltothe information:

www.amdc.com.mv www.twitter.com/amdcclinic www.facebook.com/AMDCpvtltd

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Gyneacologist Dr. Ismail Zahir ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

12:00 - 13:00 ަ‫ޚާއްސ‬

Dr. Naina Bhatti

Dr. Naina Bhatti

Dr. Shaheedha

Dr. Naina Bhatti

Dr. Shirmeen Dr. Zahidha

11:00 - 11:45

Dr. Zahidha

Pediatrician

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

ަ ް‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއ‬ ‫ސ‬ Dr. Ismail Shafeeu ު‫އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Ismail Shafeeu ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 12:15 13:15 Dr. Naina Vikas ް‫ނައިނާ ވިކާސ‬ Dr. Naina Vikas ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬ Dr. Muthasim Saeed 16:00 - 17:00 ު‫މުތައްސިމް ސައީދ‬ Dr. Muthasim Saeed 20:15 - 21:00 ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬ 19:30 - 21:30 Dr. Rukhsana ާ‫ރުކްޝާނ‬ 20:15 - 21:30 Dr. Rukhsana

Pediatrician

ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ަ‫ސަލުގެ ޚާއްސ‬ ޮ‫ލޮލުގެ ޚާއް ލ‬

Ophthalmologist / Optometrist Ophthalmologist / Optometrist Dr. Niuma Dr. Niuma

ެ‫އެޕޮއިންޓްމަމިންއަޓާދުއިއ‬ ާ‫ކުއްލަވ‬ ަ‫ނުބ‬

Dr. Junaid Dr. Junaid

13:00 - 14:00 11:00 - 12:00

ާ‫ ނިއުމ‬.‫ ނިއުމާ ޑރ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ ޖުނައިދުޑރ‬.‫ޑރ‬

Fathimath NesthaNestha Fathimath

20:30 - 21:30 16:30 - 17:30

ާ‫ފާތިމަތު ނެސްފާތާތިމަތު ނެސްތ‬

ަ‫ސަމުގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ހަމުގެ ޚާއް ހ‬

Dermatologist Dermatologist Dr. Shebi

Dr. Shebi

Dr. Adil Rasheed

Dr. Adil Rasheed

ީ ެ‫ ޝ‬.‫ ޝެބީ ޑރ‬.‫ޑރ‬ ‫ބ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬15:45 ު‫ މިއަދ‬- 16:45 ް‫ދލް ރަޝީދ‬ ި ާ‫ އ‬.‫ޑރ‬ ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 20:00 - 21:00 ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Reema

20:00 - 21:00

Dr. Reema

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist

ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist

21:00 - 22:30 ާ‫ތ މުފްލިހ‬ ު ަ‫ ފާތިމ‬.‫ޑރ‬ Dr. Fathimath Mufliha 16:15 - 17:30 ި‫ފްލ‬.‫ޑރ‬ ު‫ފާތިމަތު މ‬ Dr. Nazahath ‫ތ‬ ު ަ ާ‫ހ‬ ‫ހ‬ ާ‫ނަޒ‬ ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ Dr. Fathimath Mufliha

Dr. Nazahath Dr. Neeraj

11:00 - 12:00 20:00 - 21:00

General Surgeon General Surgeon Dr. Ravi Dr.Shankar Ravi Shankar Dr. Ravi Dr.Shankar Ravi Shankar

ަ‫ޝަސ‬ ް‫ޝަމުންއޮގެޕަރޭޚާއ‬ ަ‫ންގެ ޚާއްސ‬ ް‫އާއްމު އޮޕަރޭއާއ‬

10:00 - 11:00 ް‫ރްވީ ޝަންކަރ‬ ަ‫ކަރ‬.‫ޑރ‬ 10:00 - 12:00 ް‫ޝަނ‬

ް‫ރްވީ ޝަންކަރ‬ ަ‫ކަރ‬.‫ޑރ‬ 20:00 - 22:00 ް‫ޝަނ‬ 20:00 - 22:00

ީ‫ ރަވ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ރަވ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ް‫ސމ‬ ަ ާ‫ނިޒ‬ ް‫ކުޑަކަމުދާ ނިކުޒާޑަމްކަގެމުދާޚާއ‬

Urologist Urologist Dr. Bharat B. Jolly

.‫ޑރ‬

ް‫ ނީރާޖ‬.‫ ނަޒާހަތުޑރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Bharat B. Jolly

11:00 - 12:00

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 11:30

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ް‫ނޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ީ‫ރޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬


15 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬15

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


23 2019 2019 2019 ‫އ‬ ީ‫ޕްރ‬15 ެ‫ އ‬23 15 April May 2019 ި ް‫މެލ‬

2019 ް‫ މެއެއިޕްރީލ‬23 2019 15

mihaaru.com mihaaru.com

mihaaru.com mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

mihaaru.com

DIRECT WEEKLY SAILING… CONTACT:3001515

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

EMAIL: sales@mihaaru.com

VOY

ETA Singapore

ETA Tanjug Pelepas

ETA Port Kelang

ETA Colombo

ETA Male'

CALICANTO BRIDGE

VESSEL NAME

04G35W1MA

14-Apr-19

16-Apr-19

17-Apr-19

22-Apr-19

24-Apr-19

HEDDA SCHULTE

04G37W1MA

20-Apr-19

21-Apr-19

23-Apr-19

28-Apr-19

30-Apr-19

CITY OF BEIJING

04G39W1MA

27-Apr-19

28-Apr-19

30-Apr-19

5-May-19

Feeder - 09/05/2019

AS CHRISTIANA

04G3BW1MA

4-May-19

6-May-19

7-May-19

12-May-19

14-May-19

EM ASTORIA

04G3DW1MA

11-May-19

13-May-19

15-May-19

20-May-19

ް‫އެހެނިހެނ‬

22-May-19

ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

Shireen LEE (CustomerCare Department)

Suzzana SANI (Customer Service)

Mohd Muhajir Ahmad (Customer Service)

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

Hotline: +65-6499-1111

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886

D/L: 07-2913064

VOIP line: 8889 3282

VoIP

e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

: 8669-1112

ް‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލެއިނ‬

VoIP: 8601 2911

VOIP: 8670 3064

e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

CMA CGM MALAYSIA (Penang) Chua Hwa Keong

* We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days.

Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

* We are now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

VOIP : 8671 6876

* Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Atif +960 9100175

Email: pen.hkchua@cma-cgm.com

* DATE WILL SUBJECT TO CHANGE

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999

.ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬ TEL:7746841

20072

19845

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ް‫ ކަރަންޓ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬ ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD Subscribe for 1 year 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives and save 10% T. +960 3011888, F. +960 3011999 20359

ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬ Subscribe for 1 year and save 10%

TEL:9990434 20433


15 April May 2019 2019 2019 ް‫އެޕްމެރީއިލ‬15 23 23

CONTACT:3001515

mihaaru.com mihaaru.com

( 2019 15 )ަ‫ބުދ(ަ)އަންގާރ‬2019 ް‫ މެއެއިޕްރީލ‬23

EMAIL: sales@mihaaru.com

ް‫އެހެނިހެނ‬

ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬

SUBSCRIBE SUBSCRIBE

MIHAARU MIHAARU PRINT PRINT EDITION EDITION

2 Room

ް‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލެއިނ‬

Apartment for

240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

Rent

.ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬ TEL:7711449 20597

TEL:7746841 20072 20072

SUBSCRIBE ‫ފެންމޯޓަރ‬

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

19845 19845

ެ‫ދޮންނަ މ‬ MIHAARUް‫ށިނ‬PRINT ް‫ކަރަންޓާއި ފެންވަޔަރިނ‬ EDITION ި‫ ފާހާނަ ތަށ‬،ް‫ސިންކ‬

ް‫ ކަރަންޓ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬ ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬

ް‫ފެންލީކްވުނ‬ ާ‫ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުރިހ‬ ް‫މަސައްކަތެއ‬

Subscribe for 1 year

Subscribe for 1 year

and save 10%

Subscribe for 1 year

and save 10%

and save 10%

20359

) ް‫ގަޑިއަކަށ‬ ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬

Subscribe for 1 year and save 10% TEL:7904944

20479

TEL:9990434 20433 20433


15 May 2019

2019 ި‫ މެއ‬15

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


15 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬15

mihaaru.com


15 May 2019

2019 ި‫ މެއ‬15

mihaaru.com


15 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬15

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


15 May 2019

2019 ި‫ މެއ‬15

mihaaru.com


15 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬15

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION Subscribe for 1 year and save 10%


15 May 2019

2019 ި‫ މެއ‬15

12

Dr. Naina Bhatti

18

Dr. Shaheedha

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates! www.facebook.com/AMDCpvtltd

Dr. Naina Bhatti

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

mihaaru.com

Dr. Meetha Jolly Dr. Thasneem

ު‫ންޓާއިއެކ‬

12

ު‫ންޓާއިއެކ‬

Dr. Shirmeen

ާ‫ލަވ‬

Dr. Zahidha

10

Pediatrician Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

Dr. Ismail Shafeeu

ު‫ންޓާއިއެކ‬

Dr. Naina Vikas

12

Dr. Muthasim Saeed

16

Dr. Rukhsana

19

Ophthalmologist / Optom

ު‫ންޓާއިއެކ‬

Dr. Niuma Dr. Junaid

13

Fathimath Nestha

16

Dermatologist

15

Dr. Shebi Dr. Adil Rasheed

ު‫ންޓާއިއެކ‬

20

Dr. Reema

Radiologist Dr. Fathimath Mufliha

16

Dr. Nazahath

11

General Surgeon Dr. Ravi Shankar

10

Dr. Ravi Shankar

20

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

10

3325979 ީ‫އްވާނ‬

ެ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬


15 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬15

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION Subscribe for 1 year and save 10%


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫ފައިސާ ލިބު ްނ‬ ‫ލަސްވާތީ ކްލަބްތަކަށް‬ ‫އުނދަ ގޫތަކެއް‬

‫ގްރީޒްމަން އެތުލެޓި ޯކ‬ ‫ދޫ ކޮށްލަން ނިންމައިފި‪،‬‬ ‫މިސްރާބު ބާސާ އަށް؟‬

‫ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ މައްސަލައިގައި‬ ‫ސަޕޯޓަރުން ތެދުވެއްޖެ‬

Profile for Mihaaru

15 MAY 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

15 MAY 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru