Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 15‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުދަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫‪ 25‬ބުރީ ެގ‬ ‫އިމާރާތުގެ މައްސަލަ‬ ‫ކޮމިޓީން ބަލަނީ‬

‫މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސެއިން ވަހީދު‪/‬މިހާރު‬

‫ސަރުކާރުގަ ިއ‬ ‫ރަޖިސްޓްރީ ނުވެ‬ ‫ޓީޗަރުކަން ނުކުރެވޭ‬ ‫ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 15‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުދަ)‬

‫ބޮޑު ރިޒާވެއް ހުރި‬ ‫ކުންފުނިތަކުގައި‬ ‫އެއްޗެއް ނެތް‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ރިޔާޒް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ތަންތަނުގައި ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުން ނުބައި ނިޔަތުގައި‬ ‫ކަންކަން ކުރަމުން އެބަދޭ‪ .‬ތަންތަނުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން‬

‫އތް ސަރުކާރުގެ ބައެއް‬ ‫ބޑު ރިޒާވެއް ކުރިން ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫ކުންފުނިތަކުގައި ފައިސާ ނެތް ކަމުގެ ވާހަކަތައް ދެކެވޭތީ އެ‬

‫އންނާނެ‪ "،‬ރިޔާޒް‬ ‫ޖަވާބުދާރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އަބަދުވެސް ޮ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަ ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު‬ ‫ރިޔާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޕީޕީއެމް‬

‫ކށްގެން ދައްކާ ވާހަކަ‪،‬‬ ‫"މިއީ ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސް ޮ‬ ‫ރައީސް ބޭނުންފުޅެއް ނުވާނެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓްވެ‪ ،‬ކުރަން ނުޖެހޭ‬ ‫ކަންކަން ކުރާކަށް‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން ބައެއް ކުންފުނިތަކުގެ ބޭނުމަށް ވެހިކަލްތައް‬

‫ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ނައިބު ލީޑަރުކަން ކުރައްވާ ރިޔާޒް‬ ‫ވިދާޅުވީ ‪ 50‬މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ނުވަތަ ‪ 100‬މިލިއަން‬

‫ރާއްޖޭން ބޭރުން ގަނެގެން ގެންނައިރު‪ ،‬ވެހިކަލްތައް ގެންނަނީ‬

‫ރުފިޔާގެ ރިޒާވެއް ކުރިން އޮތް ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތައް‬

‫ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ވަރަށްތޯ ނުވަތަ އިސްރާފް ކުރުމުގެ ގޮތުން‬

‫"ހުސްވެފައިވާ" ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގެންނަ ވެހިކަލްތަކެއްތޯ ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި‬

‫"ކުރިން ‪ 50‬މިލިއަން ނުވަތަ ‪ 100‬މިލިއަން ރުފިޔާ ސޭވިން‬ ‫އެކައުންޓްގައި ހުރި ކުންފުނިތައް މިހާރު ހުސްވެއްޖެ‪ .‬މި ވާހަކަ‬ ‫ބޭރު ތެރޭގައި އެބަ ދެކެވޭ‪ "،‬ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތައް ހިންގަނީ ރަނގަޅަށް ނޫން‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ވެހިކަލްތައް އެތެރެކުރަމުން އަންނަ ކުންފުނިތަކަށް ބަލާއިރު‪،‬‬ ‫އެ ކުންފުނިތަކުން ގެނެސްފައި ހުރި ވެހިކަލްތަކަކީ މިވަގުތަށް‬ ‫ކޮންމެހެން ބޭނުންނުވާ މިންވަރަށް ގެނެސްފައި ހުރި ވެހިކަލްތައް‬

‫ކަމަށާއި އެ ތަންތަނުގައި ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުން ނުބައި‬

‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި ލޯނު ނަގައިގެން ވެހިކަލްތައް‬

‫ނިޔަތުގައި ކަންކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ގެންނަ ނަމަ‪ ،‬ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ދައުލަތުން ކަމަށް އޭނާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރަނގަޅު ނިޔަތުގައި ކަންކަން‬

‫"މިތަނުގައި ސިޔާސީ ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް މި ވާހަކަ‪ ،‬މިއީ‬

‫ކުރެއްވި ނަމަވެސް‪ ،‬ކުންފުނިތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުން އެގޮތަށް‬

‫އިގްތިސާދީ ވާހަކަ‪ ،‬ސިޔާސީ ނުކޮށް މިކަން ހިނގަނީ ކިހިނެއްކަން‬

‫އަމަލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބަލަމާ‪ .‬ކުންފުނިތަކުން ސްޕޮންސާ ދޭ ގޮތް ވެސް ބަލަން ޖެހޭ‪"،‬‬

‫ނަމަވެސް އެއީ ސަރުކާރުގެ ކޮން ކުންފުނިތަކެއް ކަމެއް‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސައިޓްތަކުން ޖަންކްޝަންތަކަށް‬ ‫ފެން ބޭރުކުރުން ހުއްޓުވަނީ‬ ‫އަ ބް ދުﷲ ޖަ މީ ލު‬

‫ސުވަރޭޖް ސިސްޓަމަކީ‪ .‬ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީއަށް‬ ‫ގތުން އެކަން ކުރަނީ‪".‬‬ ‫ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ޮ‬ ‫ތޯރިގު ވިދާޅުވީ މިހާރު މާލެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު‬

‫މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހުންނަ ޖަންކްޝަންތަކުން ނަޖިސް‬

‫ހނިހިރު‪ ،‬އާދީއްތަ ތިން ދުވަހު މާލޭގެ‬ ‫މައްސަލައަކީ ހުކުރު‪ޮ ،‬‬

‫ބޭރުވާތީ‪ ،‬އިމާރާތްކުރާ ތަންތަނުން ޖަންކްޝަންތަކަށް ފެންދޫކުރުން‬

‫ޖަންކްޝަންތަކުން ނަޖިސް ބޭރުވުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ދުވަސްތަކުގައި‬

‫ހުއްޓުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެންވަޔަރުމަންޓް މިނިސްޓަރު‬

‫މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑު ވަނީ ގިނަ އިމާރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް‬

‫ތޯރިގު އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ދުވަސްތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާތީ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު‬

‫ގންޖެހުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން‬ ‫އިމާރާތްކުރުމުގައި ދިމާވާ ޮ‬ ‫މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ މާލޭގެ ސުވަރޭޖް ކެޕޭސިޓީ‬

‫ހޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ސެމިނާ ހުޅުވުމުގެ‬ ‫(މަސީ)ގެ ފަރާތުން ޮ‬

‫އިތުރުކުރަން ނިންމާފައި‪ .‬އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ދަނީ އެ‬

‫ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މާލޭގެ‬

‫ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑްކުރުމަށް ކުރު ރާސްތާ‪ ،‬މެދު ރާސްތާ‪ ،‬އަދި‬

‫މަގުތަކުގައި ނަޖިސް ބޭރުކުރުމަށް މީގެ ‪ 30‬ވަރަކަށް އަހަރު‬

‫ދިގު ރާސްތާގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން‪ .‬ނަމަވެސް މިވަގުތު‬

‫ހަދާފައިވާ ޖަންކްޝަންތަކަކީ ޑީ ވޯޓަރިން އަށް ޑިޒައިންކޮށްފައިވާ‬

‫އތީމަ ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި‬ ‫އެ ސިސްޓަމް އެއްކޮށް ފުރިފައި ޮ‬

‫ތަންތަން ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެތަންތަނަށް ފެން ދޫކުރަން‬

‫ވޓާކުރުން ހުއްޓާލަން‪ "،‬ތޯރިގު‬ ‫މި ސިސްޓަމް ބޭނުންކޮށްގެން ޑީ ޯ‬

‫ކންސްޓްރަކްޝަން‬ ‫އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހުއްދަ ދެނީ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ކަމަށް ވެސް‬ ‫ކުންފުނިތަކަށް ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމުގެ ޮ‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެހެންވީމަ މަސައްކަތްކުރުމަށް މިހާރު އެޕްލައިކޮށްގެން‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ޖަންކްޝަންތަކުން ނަޖިސް‬ ‫ގތުން‪ ،‬ސައިޓްތަކުން ފެން‬ ‫ބޭރުވާތީ އެކަން ހުއްޓުވުމުގެ ޮ‬ ‫ބޭރުކުރުން ހުއްޓުވުމުން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީއަށް‬

‫ހުއްދަދީފައިވާ ސައިޓްތައް ފިޔަވައި އިތުރު ތަންތަނަށް ދެން‬

‫ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހުނީ‬

‫ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެ‪ "،‬މިނިސްޓަރު ތޯރިގު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނަޖިސް ބޭރުވުމުން މާލޭގައި ބަލި މަޑުކަމެއް ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ‬

‫އތް ސިސްޓަމެއް ނޫނޭ މާލޭ‬ ‫"ޑީ ވޯޓަރިން އަށް ހެދިފައި ޮ‬

‫ބިރުހީވާތީ ކަމަށް ވެސް ތޯރިގު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 15‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުދަ)‬

‫‪ 25‬ބުރީގެ އިމާރާތު ެގ‬ ‫މައްސަލަ ކޮމިޓީން ބަލަނީ‬

‫‪3‬‬

‫ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނު ެވ‬ ‫ޓީޗަރުކަން ނުކުރެވޭ ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ސސް ޑިވިޝަން‪ ،‬ޓީޗަރުން‬ ‫ޑިޕާޓްމެންޓް‪ ،‬ހިއުމަން ރި ޯ‬ ‫ތަމްރީންކުރާ މުއައްސަސާއެއް‪ ،‬ސިވިލް ސާވިސް‬ ‫ކޮމިޝަން‪ ،‬އުނގަންނައިދިނުމުގެ ފަންނީ މުވައްޒަފުން‬

‫ސްކޫލެއްގައި ނުވަތަ ކިޔަވައިދޭ ތަނެއްގައި‬

‫ތަމްސީލުކުރާ ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރެކެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭނީ ސަރުކާރުގައި‬ ‫ޓީޗަރެއްގެ ޮ‬

‫މީގެ އިތުރުން ބިލުގައި ބުނެފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް‬

‫ކށްގެން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި‪ ،‬ތައުލީމާ ބެހޭ‬ ‫ރަޖިސްޓްރީ ޮ‬

‫ކލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް‬ ‫އެގްޒެމިނޭޝަން ބޯޑަކާއި ޮ‬

‫ބިލެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި‬

‫މޯލްޑިވްސް ނަމުގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ‬

‫ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފުނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ސަލީމް ހުށަހެޅުއްވި‬

‫ދަށުން އޮތޯރިޓީއެއް ގާއިމުކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފަ‬ ‫ތރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި އޮ ޯ‬

‫ބިލުގައި ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް‬

‫ގތަށް ހަތް މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް‬ ‫މަސްއޫލުވާން ޖެހޭ ޮ‬

‫ކުރާ ހުރިހާ ޓީޗަރުން "ޓީޗާސް ރަޖިސްޓްރޭޝަން‬

‫އެކުލެވޭ ގަވަނިން ބޯޑެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަން‬

‫ކައުންސިލް" ގައި ރަޖިސްޓްރީ ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރަން ވާނެ ކަމަށް ވެސް ބިލުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ މީހުން ވަޒީފާގައި‬

‫އުނގެނުމުގެ ހައްގު ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމުގައި‬

‫ގެންގުޅެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ބިލުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ދައުލަތާއި މައިންބަފައިންނާއި ކިޔަވައިދޭ ފަރާތްތަކުގެ‬ ‫ޒިންމާ ކަނޑައެޅުމާއި މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތު‬

‫މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސެއިން ވަހީދު‪/‬މިހާރު‬

‫އަ ބް ދުﷲ ޖަ މީ ލު‬

‫ކަންކަން ބަލަން ޖެހެނީ‪ "،‬ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ދެ މަޝްރޫއުއާ ގުޅިގެން ދެ‬ ‫ކަމެއް ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ އިމާރާތުގެ ޖުމްލަ‬

‫އައިޖީއެމްއެޗާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ‪25‬‬ ‫ބުރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގައި ގަވައިދާ‬

‫ހަރަދާއި ސަރުކާރުން ފައިސާ ހަރަދުކުރަނީ ކިހިނެއްތޯ‬ ‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހިލާފު އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގާފައިވޭތޯ ބަލަން‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން މިއަދު‬ ‫ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު‬

‫ލނު އަދާކުރަން ޖެހެނީ‬ ‫ޝަރީފުގެ ވާހަކާގައި " ޯ‬ ‫ތ އާއި އޭގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަކީ‬ ‫ކިހާ މުއްދަތެއްގައި ޯ‬ ‫ކިހާ ވަރެއްތޯ" ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިޔަސް‪،‬‬ ‫އައިޖީއެމްއެޗުގެ އިމާރާތަށް ޚަރަދުކުރަނީ އެކަމަށް‬

‫އަބްދުލް ޣަފޫރު މޫސާ ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން‬

‫ލނެއް ނަގައިގެންކަން ސަރުކާރުން ބުނެފައެއް ނުވެ‬ ‫ޯ‬

‫ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ވަނީ އެ ދެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މަޝްރޫއާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް އެ ކޮމިޓީއަށް‬

‫ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ‬

‫ފޮނުވައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ލިޔެކިއުންތައް ބެއްލެވުމަށް‬

‫ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް ސަލީމް)‬

‫ފަހު ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ އެހާ ގިނަ ލިޔުންތައް‬

‫ވިދާޅުވީ އެ ދެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ‬

‫ދިރާސާކުރަން ވަގުތު ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޑު އަގުގައި ކަމަށް ވާހަކަދެކެވޭތީ އޭގެ‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫އައިޖީއެމްއެޗްގެ ‪ 25‬ބުރީގެ އިމާރާތް ބިޑަށް‬ ‫ނުލައި ‪ 140‬މިލިއަން ޑޮލަރަށް މާޗު ‪ 2016 ،2‬ގައި‬ ‫ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ސިންގަޕޫރުގެ ޗަންހުއާ ކުންފުންޏާ‬

‫ހަގީގަތް ބަލައި‪ ،‬ރައްޔިތުންނަށް އެކަން އަންގަން ޖެހޭ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ މިކަމުގެ ހަގީގަތް‬

‫އެވެ‪ .‬އެ މަސައްކަތުގެ އަގު އަދާކުރަން ނިންމާފައި‬

‫ކށް ވެއްޖިއްޔާ‬ ‫ބަލައި މިކަން ގޮސްފައި އޮތީ ގޯސް ޮ‬

‫ވަނީ ތިން އަހަރަށް ބަހާލައިގެން ސީދާ ސަރުކާރު‬

‫ކށްދޭން‪ .‬މިކަމަކީ‬ ‫އެކަން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަ ޮ‬

‫ބަޖެޓުންނެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ޝައްކުތަކެއް‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ވަރަށް ޮ‬

‫ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަމީނީމަގުގައި ކުރިން‬

‫އުފެދިފައިވާ ކަމަކަށް ވާތީ ޝައްކުތައް ފިލުވާލަން‬

‫ހަދަން ނިންމި ޔޫ ބިލްޑިން ހަވާލުކުރީ ‪ 122‬މިލިއަން‬

‫ގތް ކިޔައިދޭން ޖެހޭ‪ "،‬ސަލީމް‬ ‫ކށްފައި އޮތް ޮ‬ ‫މިކަން ޮ‬

‫ޑޮލަރަށް މެލޭޝިއާގެ ޑަބްލިއު ޒެޑްއާރު ގްރޫޕާ އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކންޓްރެކްޓާ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ހަވާލުކުރި އެ‬ ‫ޮ‬

‫ކންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް އެ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫މަޝްރޫއުގެ ފައިސާ ދައްކަން ޖެހެނީ ‪ 20‬އަހަރަށް‬

‫ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން‬

‫ބަހާލައިގެން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރިން‬

‫ބަލައި އެކަން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކޮށް ކިޔައިދޭން‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މާލޭގައި އެ އިމާރާތް އަޅަން ފިނޭންސް‬

‫ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މި މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް‬

‫މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް އިމާރާތްތައް ތަޅާލި ފަހުން‬

‫ފނުވުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫މަޖިލީހަށް ޮ‬

‫ސަރުކާރުން ނިންމީ ހުޅުމާލޭގައި އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށް‬

‫ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ވެސް ސަލީމް‬

‫ގެންދާށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ މަސައްކަތެއް އަދި ނުފަށަ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ޖެހޭ ސަރުކާރު ވެސް‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އައިޖީއެމްއެޗްގެ އިމާރާތާ ބެހޭ ގޮތުން‬ ‫ވާހަކަދައްކަވަމުން އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް‬

‫ހިމާޔަތްކުރަން‪ .‬އަދި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި‬ ‫ކންމެ ލާރިއަކީ‪ .‬އެހެންވީމަ‬ ‫އެޅޭ އެއްޗެއް މިއިން ޮ‬

‫ވިދާޅުވީ ލިޔެކިއުންތަކުގައިވާ ގޮތުން އިމާރާތުގެ‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭ ރައްޔިތުންނަށް ކިޔައިދޭން މި ކަން‬

‫ކންޓްރެކްޓަރަށް ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ޔުނައިޓެޑް‬ ‫ޮ‬

‫ކޮށްފައި އޮތީ ރަނގަޅަށް ވެއްޖިއްޔާ ރަނގަޅަށް ކަން‪"،‬‬

‫އބީ) މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން‬ ‫އޯވަސީސް ބޭންކް (ޔޫ ޯ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހުން ފެށިގެން ފައިސާ‬

‫ގތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން‬ ‫އެ މައްސަލައާ ބެހޭ ޮ‬

‫ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ އިމާރާތަށް ‪140‬‬

‫ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު‬

‫ޑލަރު ހަރަދުކުރަން ޖެހޭތޯ ބަލަން ޖެހޭ‬ ‫މިލިއަން ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ގޮތް ބެލުމަށް‬ ‫ވަނީ އެ މަޝްރޫއު ހަވާލު ޮ‬

‫ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓެއް ތައްޔާރުކުރަން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ‬ ‫ފަހު ރި ޯ‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން ބަހުސްކުރަން މި ޖެހެނީ މި‬

‫އޮފީހާ ހަވާލުކުރަން ހުށަހަޅުއްވައިފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ޑލަރަކީ އެކަށީގެންވާ‬ ‫އިމާރާތަށް ‪ 140‬މިލިއަން ޮ‬

‫ގތެއް ކޮމިޓީއަކުން‬ ‫އެ ހުށަހެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވަކި ޮ‬

‫އަދަދެއްތޯ ނޫންތޯ‪ .‬އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު އަގުތޯ‪ ،‬މި‬

‫ނުނިންމަ އެވެ‪.‬‬

‫ތައުލީމާ ބެހޭ ބިލުގެ މުހިންމު ކަންކަން‬ ‫ ބިލު ފާސްވާތާ އެއް މަސްތެރޭ‬‫ކައުންސިލް އުފައްދަން ޖެހޭ‬ ‫ ބިލު ފާސްވާތާ އެއް މަސްތެރޭ‬‫ލައިސަންސްދޭ އުސޫލު އާންމު ކުރަން ޖެހޭ‬ ‫ ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާތާ ހަ‬‫މަސްތެރޭ ޓީޗަރުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް ލައިސަންސް‬ ‫ހޯދަންޖެހޭ‬ ‫ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ރފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑް ހިމާޔަތްކޮށް‬ ‫ޓީޗަރުންގެ ޕް ޮ‬ ‫މނިޓާ ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް އެކުލަވާލައި‪ ،‬ތަންފީޒު‬ ‫ޮ‬ ‫ކުރުމާއި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް‬ ‫ހިފެހެއްޓުމާއި ޓީޗަރުންގެ ތައުލީމީ އަދި ފަންނީ‬ ‫ކޑުތަކުގެ މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން‬ ‫ސެޓްފިކެޓްތަކާއި ރެ ޯ‬ ‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަމައެއާއެކު ޓީޗަރުންގެ ފަންނީ ތަރައްގީ ލިބުމަށް‬ ‫ކޮންމެ އަހަރަކު ލާޒިމް ކުރާ މިންވަރަށް އެކަން‬ ‫ކުރަމުންދާ ކަން ކަށަވަރު ކުރުމާއި ޓީޗަރުންނަކީ‬ ‫ކިޔަވައިދިނުމުގެ ހުނަރު ހުރި މުޖުތަމައު ގަބޫލުކުރާ‬ ‫ފެންވަރުގެ ސުލޫކެއް ދަމަހައްޓާ ބައެއްކަން ކަށަވަރު‬ ‫ކުރުމަކީ ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ކައުންސިލް އެކުލެވިގެން ވަނީ‬ ‫ބިލުގައިވާ ޮ‬ ‫ކލިފިކޭޝަން‬ ‫ހަތް މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ‪ .‬އެއީ ޮ‬ ‫އޮތޯރިޓީ‪ ،‬ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން‪،‬‬ ‫ކލިޓީ އެޝުއަރެންސް‬ ‫އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޮ‬

‫ގތެއްގައި އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރު‬ ‫ހަމަހަމަ ޮ‬ ‫ކޮށްދިނުމަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދޭނެ‬ ‫ކށް ދިނުމަކީ ބިލުގެ މަގްސަދެއް ކަމަށް‬ ‫ނިޒާމެއް ގާއިމު ޮ‬ ‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން ހަމަހަމަކަމާއެކު‬ ‫އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ރާއްޖޭގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު‬ ‫ތައުލީމާއި ތަމްރީނާއި ތަރުބިއްޔަތު ދެވޭނެ މާހައުލެއް‬ ‫ކށްދީ އިސްލާމީ އަގީދާ އާއި އިސްލާމީ‬ ‫ގާއިމު ޮ‬ ‫ތަރުބިއްޔަތު އުނގަންނައިދޭ‪ ،‬އަދި އިންސާނީ‬ ‫ހައްގުތަކަށް އިހްތިރާމް ކުރުމަށާއި އާންމުކޮށް އެންމެންގެ‬ ‫މެދުގައި ސުލްހަމަސްލަސްކަމާއި ރަހުމަތްތެރިކަން‬ ‫ބާއްވައިގެން އުޅުމުގެ މުހިންމުކަން އުނގަންނައިދީ‬ ‫އެކަންކަމަށް ބާރު އަޅާ ތައުލީމީ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުމަކީ‬ ‫ބިލު ހުށަހެޅި ސަބަބެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ‬ ‫ތައުލީމާ ބެހޭ ބިލުން ރާއްޖޭގައި އުނގަންނައިދިނުމުގައި‬ ‫އުޅޭ މީހުންނާއި އުނގެނުމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މަގު‬ ‫ކޮށައިދޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬މިއީ ވަކި ބަޔަކަށް އަމާޒުކުރުމުގެ‬ ‫ބަދަލުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލާބަ އާއި މަންފާ‬ ‫ލިބޭނެ ބިލެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މި ބިލަށް‬ ‫ބަހުސް ކުރެއްވި ގިނަ މެމްބަރުން ވަނީ ބިލަށް‬ ‫ތާއީދު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬މިއީ ތައުލީމީ ދާއިރާ އާ‬ ‫ހަރުފަތަކަށް ދާނެ ބިލެއް ކަމަށް ބައެއް މެމްބަރުން‬ ‫ގަބޫލު ކުރެއްވި އިރު‪ ،‬މި ބިލު ފާސްވެ‪ ،‬ގާނޫނަކަށް‬ ‫ތ ބައެއް މެމްބަރުން‬ ‫ވެއްޖެނަމަ‪ ،‬އެއަށް އަމަލު ކުރާނެ ޯ‬ ‫ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވައިފަ އެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 15‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުދަ)‬

‫‪5‬‬

‫އިސްކަން ދޭން ޖެ ހޭނީ ޓީވީއެމް ފ‪ .‬އަތޮޅަށް ހަދަ ްނ‬ ‫އުޅޭ ގޮތް ސާފުކޮށް ދޭން‬ ‫ޚަބަރު ގަޑިއަށް‪ :‬މިފްކޯ‬ ‫ޓްރާންސް ޕޭރެންސީން ގޮވާލައިފި‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ނެރުނީ‪ ،‬ހަބަރު ގަޑިތަކުގައި ދައުލަތުގެ މީޑިއާ އަށް‬ ‫އިސްކަންދޭށޭ‪ .‬އެއީ‪ ،‬ވަކިކޮޅެއް ނުނަގާ‪ ،‬ދެ ފުށް‬

‫ގތަށް ޚަބަރު ގެނެސްދެނީ އެތަނުން ކަމަށް‬ ‫ފެންނަ ޮ‬

‫ދިވެހި ޚަބަރު ގަޑިތަކުގައި‪ ،‬ޓީވީއެމްގެ ޚަބަރަށް‬ ‫އިސްކަންދޭން ފެލިވަރު ފެކްޓަރީ މުވައްޒަފުންނަށް‬ ‫މއެއް ނެރެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އަންގައި މިފްކޯ އިން މެ ޯ‬ ‫ކމްޕްލެކްސް އިން‬ ‫މިފްކޯގެ ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ޮ‬

‫ގަބޫލުކުރެވޭތީ‪ "،‬އަދުލީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އެއީ ސިޔާސީ އެއްވެސް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫އވެގެން އެންގި އެންގުމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫މަގްސަދެއް ޮ‬ ‫އެއީ‪ ،‬މުވައްޒަފުންގެ މިނިވަންކަމަށް އަރައިގަތުމެއް ވެސް‬

‫މގައި ބުނެފައި ވަނީ ޚަބަރު ގަޑިތަކުގައި‬ ‫ނެރުނު މެ ޯ‬

‫ނޫން ކަމަށާއި މަގްސަދަކީ މަސްލަހަތު ހިފެހެއްޓުން‬

‫ޓީވީއެމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަކީ މެނޭޖްމަންޓުގެ ވަރަށް‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު އެދުމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫މިހެން އެންގީ ފެކްޓަރީގައި ހުންނަ ޓީވީތައް‬ ‫ބޭނުންކުރާ އިރު އަމަލްކުރުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން‬ ‫އެކަމާ ބެހޭ ޮ‬ ‫ޑިރެކްޓަރު އަދުލީ އިސްމާއިލް މިއަދު ވިދާޅުވީ‬

‫"މިސާލަކަށް ޗެނަލް ‪ 13‬ނުވަތަ ރާއްޖެ ޓީވީ‬ ‫މއެއް ނަމަ ބުނެވިދާނެ‬ ‫ނުވަތަ ސަންގު ޓީވީއާ ގުޅޭ މެ ޯ‬ ‫ސިޔާސީވީއޭ‪ .‬އެކަމަކު އެހެނެއް ނޫން އެދުނީ‪ "،‬އަދުލީ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް‬

‫ގތަށް އެދުނީ‪ ،‬މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި‬ ‫މެނޭޖްމަންޓުން އެ ޮ‬

‫ކގައި ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ބަލަން މި އެންގީ‪،‬‬ ‫މިފް ޯ‬

‫ގތަށް‪ ،‬އަމަލުކުރަން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މަސްލަހަތު ނުގެއްލޭ ޮ‬

‫ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމަށް ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން‬

‫ވަރަށް މަދު ޗެނަލްތަކެއް ގުޅާފައި ހުންނައިރު‪ ،‬ޚަބަރު‬

‫ކށްގެން ވައްދަމުންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ‬ ‫މަޖުބޫރު ޮ‬

‫ގަޑިތަކުގައި ޓީވީއެމް އެޅުވުމަކީ މެނޭޖްމަންޓަށް ފެނުނު‬

‫ކށެވެ‪ .‬އަދި ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި‬ ‫ބޑުވެފައި ވަނި ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ގތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި‬ ‫އެންމެ ރަނގަޅު ޮ‬

‫މިނިވަންކަމާ އެކު ރައްޔިތުންނަށް ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގެނެސްދޭން ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ އަށް ގާނޫނުގައި‬ ‫"ވަރަށް ލިމިޓެޑް ޗެނަލްތަކެއް ގުޅާފައި ހުންނައިރު‪،‬‬

‫ރައީސް ޔާމީނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަން ފ‪ .‬މަގޫދޫ ޒީނަތްތެރިކޮށްފައި‪ .‬ފ‪ .‬އަތޮޅަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަރައްގީގެ‬ ‫މަޝްރޫގެ ތަފްސީލް އާއްމުކުރަން ޓްރާންސްޕޭރަންސީން ވަނީ ގޮވާލާފައި‪-- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬

‫ކޅު ފަރާތްތަކަށް‬ ‫ކށްފައިވީ ނަމަވެސް އިދި ޮ‬ ‫ލާޒިމް ޮ‬

‫އެކި މީހުން އެކި ޗެނަލްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަކީ‬

‫ފުރުސަތު ނުދީ ހަމައެކަނި ސަރުކާރު ޕްރޮމޯޓްކުރާތީ‬

‫މަސްލަހަތު ގެއްލިދާނެ ކަމެއް‪ .‬އެހެންވީމަ މެމޯއެއް‬

‫އެތަނަށް ފާޑުކިއުންތައް ވެސް ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފިލްމީ ތަރި އައްޔަ ެގ‬ ‫މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފި‬

‫ތޅާ މެދު ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ‬ ‫ފ‪ .‬އަ ޮ‬ ‫ކށްދޭން ޓްރާންސްޕޭރަންސީން ގޮވާލައިފި‬ ‫ގޮތް ސާފު ޮ‬

‫ތޅުގައި ސައޫދީން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ތަރައްގީގެ ބޮޑު‬ ‫އަ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މަޝްރޫއެއް ކަމަށް މިދިޔަ މަހު އެ އަތޮޅު މަގޫދޫގައި‬ ‫ކޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާ‬ ‫ކޮރަޕްޝަނާ ދެ ޮ‬

‫ގވާލާފައި މިވަނީ‪ ،‬ފ‪ .‬އަތޮޅުން ބައެއް‬ ‫އިން މިގޮތަށް ޮ‬ ‫ސޝަލް މީޑިއާގައި އެ ކަމަށް ފާޑުކިއުން‬ ‫ޯ‬ ‫އަޑު ފެތުރި‬

‫އެ އަތޮޅު މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހުޅުވާލެވި‪ ،‬ވަރަށް ގިނަ‬

‫ކށްފައި ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬ ‫އަމާޒު ޮ‬

‫އަދަދަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްވެގެންދާނެ‬

‫ތޅުގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކުގެ އަދަދާއި އާބާދީގެ‬ ‫ފ‪ .‬އަ ޮ‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ބަންދުގަ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރަނީ‬ ‫މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރުމުގެ ދައުވާ އެވެ‪.‬‬ ‫މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން މަނާ‬

‫ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ކަމަށް ބުނެ‬ ‫ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި އަލީ އަހުމަދު (އައްޔަ) ގެ މައްޗަށް‬ ‫ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން "ހަތަރު އުދަރެސް" އިން‬ ‫ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ވަން އެކަމަކު ފަހުން ވަޑާމުގެ‬

‫ބާވަތުގެ މަސްތުވާއެއްޗެއް ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފި ކަން‬ ‫ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމަކާ އެކު‬ ‫‪100،000‬ރ‪ .‬އިން ފެށިގެން ‪ 10‬މިލިއަން ރުފިޔާއާ‬ ‫ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިޔާ ހައްވާ އަޝްރާގެ‬

‫މަސައްކަތުގައި އުޅުނު އައްޔަގެ މައްޗަށް އެ ދައުވާކުރީ‬

‫މައްޗަށް ވެސް ދައުލަތުން ވަނީ މަސްތުވާތަކެތި‬

‫ކން އިރަކު އަދި ކިހާ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި‬ ‫ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬އެ ތަކެތި ޓްރެފިކް‬ ‫ގެންގުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތު ޮ‬

‫ކށްގެން ކަމެއް ސާފެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެތެރެ ޮ‬

‫ކުރުމުގެ ދައުވާ އުފުލައިފަ އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލައިގެ‬

‫ފނުވާފައި ވިޔަސް‬ ‫އެ މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ޮ‬ ‫އޭގެ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އައްޔަ ހައްޔަރުކުރީ މިދިޔަ‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬ ‫އަހަރު އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލާގައި އޭނާ ހުރީ އަދިވެސް‬

‫ޝަރީއަތް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެ‬ ‫ނަމަ އަޝްރާގެ މައްޗަށް ވެސް އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު‬ ‫ހުކުމެއް އަންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމްގެ‬

‫ކށް އެ ޖަމިއްޔާ އިން ގޮވާލާފައި‬ ‫މައުލޫމާތު އާއްމު ޮ‬

‫ގޮތުގައި އޮތީ ވަރަށް މަދު ތަނެއް ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ‬

‫ގތް ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫ވަނީ އެ އަތޮޅަށް ހަދަން އުޅޭ ޮ‬

‫ތޅަށް އެފަދަ ތަރައްގީއެއް ގެނައުން‬ ‫ވިސްނުމަކީ ފ‪ .‬އަ ޮ‬

‫ސާފުކޮށްދިނުށެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬ތަރައްގީގައި ރައްޔިތުންގެ‬

‫ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބައިވެރިކުރުން މުހިއްމު ކަމަކަށްވާތީ ކަން ވެސް އެ‬ ‫ޖަމިއްޔާ އިން ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫މި މަޝްރޫއާ މެދު ފާޑުކިއުން އިތުރުވެފައި މިވަނީ‪،‬‬ ‫ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް‬ ‫ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި‪ ،‬ވަރަށް އަވަހަށް ރާއްޖެ‬

‫ގތުގައި ފ‪ .‬އަތޮޅުން‬ ‫ލިއުންތަކުގައި ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ޮ‬

‫ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ޔާމީން‬

‫ބައެއް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ވިއްކާލާ މަޝްރޫއު‬

‫ދެއްވާފައި ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬

‫ގެއްލުންވާ ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ދާއިރާ އަށް ވަން އައްޔަ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ވިއްކަން ނިންމާފައިވާ ކަމުގެ‬

‫އތީ‪ ،‬ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫ޕްލޭންކޮށްފައި ޮ‬

‫އުދަރެސް" އިން ފިލްމީ‬

‫ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ވިދާޅުވެފަ‬ ‫ގތުގައި އެ މަޝްރޫއާއެކު‬ ‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާ ބައެއް‬ ‫ޯ‬

‫ފިލްމު "ހަތަރު‬

‫ގތަށް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް ފ‪.‬‬ ‫މި ޮ‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 15‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުދަ)‬

‫‪7‬‬

‫ސާކް ސަމިޓަށް ސަފާރީ ކަރަންޓު ބިލު ނުދައްކާތާ‬ ‫ކުއްޔަށް ހިފުމުގައި‬ ‫އަހަރެއް‪ ،‬ބިލަށް‬ ‫ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް‪ :‬އޭސީސީ ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ!‬ ‫އައްޑޫގައި ބޭއްވި ސާކް ސަމިޓަށް ސަފާރީތަކެއް‬

‫ކުއްޔަށް ހިފުން ކަމަށް ފެނިގެން ސާކް ސަމިޓް‬

‫ކުއްޔަށް ހިފީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އޮޑިޓް‬

‫ގތަށް ކުރީ ޚާއްސަ‬ ‫ޓާސްކް ފޯހުން އެކަން އެ ޮ‬

‫ކރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް‬ ‫އތަސް‪ ،‬އެ ކަމުގައި ޮ‬ ‫ރިޕޯޓުގައި ޮ‬

‫ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ކަމަށް އޭސީސީގެ ބަޔާނުގައިވެ‬

‫ކރަޕްޝަން ކޮމިޝަން‬ ‫ނުހިމެނޭ ކަމަށް އެންޓި ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި އެކަމަށް އިއުލާން ކުރާނެ މުއްދަތެއް ވެސް‬

‫(އޭސީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އައްޑޫ ސިޓީގައި ‪ 2011‬ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ސާކް‬ ‫ސަމިޓަށް ބޭރު ގައުމުތަކުން އައި ވަފުދުތަކުގެ ބޭފުޅުން‬

‫އޭރު ލިބިފައި ނެތްކަން ތަހުގީގަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް‬ ‫އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް‪ ،‬އެޑްވާންސަށް‬

‫ތިއްބެވުމަށް ހަ ސަފާރީ ކުއްޔަށް ހިފީ މާލިއްޔަތު‬

‫‪ 50‬ޕަސެންޓް ފައިސާ އެ ސަފާރީތަކަށް ދޫކުރީ‬

‫ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ސާކް ސަމިޓްގެ އޮޑިޓް‬

‫ގތަކަށް އެއްބަސްނުވުމުން‬ ‫ސަފާރީތަކުން އެ ނޫން ޮ‬

‫ޕޓުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪ .‬އެންމެ ފުރަތަމަ‬

‫އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު އޭސީސީން އިއްޔެ‬ ‫ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އިއުލާން ނުކޮށް އެ‬

‫ސަފާރީތަކުން އެދުނީ މަސައްކަތުގެ ފުރިހަމަ އަގު‬

‫ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމަށް މިދިޔަ ހޯމަދުވަހު އެ‬

‫ކށް ދެއްކުމަށް ކަމަށާއި އެކަމަކު މަޝްވަރާ‬ ‫އެޑްވާންސް ޮ‬

‫ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ހިންމަފުށީގެ ބައެއް ކައުންސިލަރުންނާ އެކު ރައީސް ޔާމީން‬

‫ސަފާރީތައް ކުއްޔަށް ހިފަން ޖެހުނީ ފަހު ވަގުތު އިތުރު‬

‫ކުރުމުން ‪ 50‬ޕަސެންޓަށް އެ އަދަދު ދަށްކުރީ ކަމަށް‬

‫ވަފުދުތަކެއް އަންނަން ހަމަޖެހި‪ ،‬އެކަމަކު އެ މީހުންނަށް‬

‫އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި އެޑްވާންސް ފައިސާ ދިނީ‬

‫ސޓްތަކުން ޖާގަ ނުލިބުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫ފހުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށް ވެސް‬ ‫ޓާސްކް ޯ‬

‫އތް ގޮތަކީ ސަފާރީ‬ ‫އެކަން ދެން ކުރެވެން ޮ‬

‫ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވަޑައިގަންނަވަނީ‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬ ‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫ބައެއް ގެތަކުގެ ކަރަންޓު ބިލްތައް އަތް ނުފޯރާ ފަށަށް‬ ‫އެރީ މީހުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަށް ވުރެ ކަރަންޓުގެ‬ ‫ބޑުވުމުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މިހާރު އެ ރަށުގައި‬ ‫ހަރަދު ޮ‬

‫ފުލުހުންނަށް ވަގު ީތ‬ ‫ބޯހިޔާވަހިކަން ދޭގޮތް‬ ‫އާއްމުކޮށްފި‬ ‫މާލެ އާއި ވިލިމާލޭ ފަދަ ތަންތަނުން ފުލުހުންނަށް‬ ‫ބހިޔާވަހިކަންދޭ ޝަރުތުތައް އާއްމުކޮށްފި‬ ‫ވަގުތީ ގޮތުން ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ކުރިމަތިލެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ތަންތަން ލިބޭނެ މީހުން ކަނޑައަޅާނީ ޕޮއިންޓް‬ ‫އުސޫލުން އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ މީހުންނަށެވެ‪.‬‬

‫ކއްޓާއި ވިލިމާލޭގައި‬ ‫މާލޭގައި ހުންނަ ބަނޑޭރި ޮ‬

‫މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ސްޓެލްކޯ އިން‬ ‫ކަރަންޓުގެ އަގަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން‪ ،‬ކ‪.‬‬

‫ބޑުކޮށް ކަމަށް އޭނާ‬ ‫ވަރަށް ވުރެ ‪ 60‬ޕަސެންޓް ޮ‬

‫ހިންމަފުށީގެ ބައެއް ގޭގެ އިން ކަރަންޓު ބިލަށް ފައިސާ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނުދައްކާތީ އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ގޭގޭގެ ކަރަންޓު‬ ‫ބިލަށް ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ އަރައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ ކުރިން ޔުނިޓަކަށް ދެ ރުފިޔާ ނަގަމުން‬ ‫އައިސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސްޓެލްކޯ އިން‬ ‫ބޑުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ އެ ރޭޓު ފަސް ރުފިޔާ އަށް ޮ‬

‫ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓުގެ އަގު މަތި ކުރުމުންނެވެ‪ .‬މިކަމާ‬ ‫ހިތް ހަމަނުޖެހި މުޒާހަރާ ކުރުމަށް ފަހު އެ ރަށުގެ ގިނަ‬

‫ވިދާޅުވީ ހިންމަފުށީގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ އެނާޖީ‬

‫ބަޔަކު ނިންމީ ކަރަންޓު ބިލް ނުދެއްކުމަށެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓްރީ އާއި އެނާޖީ އޮތޯރިޓީ އަށް ދޭހަވާ‬

‫ހިންމަފުށީ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަހުމަދު‬

‫ގސްދޭން ރަށުގެ ކައުންސިލްގައި‬ ‫މިންވަރަށް ގެން ޮ‬

‫ހަމީދު ވިދާޅުވީ ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމުން‬

‫އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ހިންމަފުއްޓަށް‬

‫ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ބައެއް ގެތަކުން ކަރަންޓު ބިލް‬

‫ކަރަންޓުގެ މައްސަލާގައި "އާދަޔާ ޚިލާފު ތަކުލީފެއް"‬

‫ނުދައްކާތާ މިހާރު އަހަރެއްހާ ދުވަސް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އުފުލަން ޖެހިގެން އުޅެނީ ކީއްވެގެންތޯ ބައްލަވަން‬

‫އަދި ފަހުން ބިލް ނުދެއްކުނީ އަގު މާ މައްޗަށް‬

‫ބޭނުންފުޅު ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގސްގެން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫"ބިލް ނުދެއްކިޔަސް ކަނޑައެއް ނުލާ‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬ ‫ބިލް ނުދައްކާ ހުރެ ގިނަ ދުވަސްވެ‪ ،‬އަތް ނުފޯރާ‬ ‫ފަށަށް ބިލްތައް އެރީ‪ .‬ބައެއް ގެތަކުގެ ބިލަށް‬

‫އތް ނަމަވެސް އެކަން‬ ‫ދޫކުރުމުގައި ކުރިން އުސޫލެއް ޮ‬

‫ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާ ތާރީހުގައި އެ މުވައްޒަފު ހުރި‬

‫އންނަނީ ހަމައެކަނި އިންޓާނަލް ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫މަގާމަށް ބަލައި ޕޮއިންޓް ދޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފުލުހުންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެންޑް ލީގަލް‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން މި އުއްމީދު ކުރަނީ ކޮންމެވެސް‬ ‫ގތެއް ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް‪ "،‬ކައުންސިލްގެ‬ ‫ރަނގަޅު ޮ‬ ‫ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝާން އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ‬

‫ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނަށް ކުރިމަތިލާއިރު‬ ‫ވަގުތީ ޮ‬ ‫ޕއިންޓް އުނި ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ‬ ‫ލިބިފައިވާ ޮ‬

‫ގތުން ތަންތަން ދޫކުރުމުގެ‬ ‫ފުލުހުން ދިރިއުޅެން ވަގުތީ ޮ‬ ‫އުސޫލުތައް އާއްމު މި ކުރީ ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަކަށް‪،‬‬

‫ވުމާއި އެ މީހެއްގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ނުވަތަ‬

‫ބހިޔާވަހިކަން‬ ‫ރަނގަޅު ސިސްޓަމެއްގެ ތެރޭން ޯ‬

‫މައިންބަފައިންގެ އެ ފަދަ ތަނެއް ހުރުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބހިޔާވަހިކަމަށް‬ ‫ކޮންމެ ފުލުހަކަށް ވެސް ވަގުތީ ޯ‬

‫ބައްދަލުކުރުމަށް ދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަދަދަށް ބަލައި ޕޮއިންޓް ދޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި‬

‫މުވައްޒަފަކަށް ގެއެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ލިބިފައިވާ‬

‫ބަލާއިރު‪ ،‬ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގައި ހަތް އަހަރު އުޅެފައިވާ‬

‫ގުޅިގެން‪ ،‬ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާ‬

‫ގތުން ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ މީހުން ތިބި‬ ‫ނުވަތަ އާއިލީ ޮ‬

‫ޑިޕާޓްމެންޓްގެ ހެޑް އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ‬

‫ކށްފައިވާ ޝަރުތުތަކަށް‬ ‫ގެޒެޓުގައި މިހާރު އާއްމު ޮ‬

‫ޝާން ވިދާޅުވީ ރައީސްގެ މި އިޝާރާތާ‬

‫މީގެ އިތުރުން ހިދުމަތް ކުރި މުއްދަތަށާއި ދަރިން‬

‫ތެރޭގައި ދިގު މުއްދަތަކުން ފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށް‬

‫ކށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފޯރު ޮ‬

‫ހިންމަފުއްޓަށް ދިމާވެފައިވާ މި މައްސަލަ ރައީސް‬

‫މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް‬

‫ބިލަށް އަރާފައި އެބަހުރި‪ "،‬ހަމީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޝަރުތުތައް ވަނީ ގެޒެޓުގައި އާއްމުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ އަގަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް‬

‫ފުލުހުން ދިރިއުޅެން ހަދާފައި ހުންނަ ފްލެޓުން ތަންތަން‬

‫ގަވައިދަށް މިހާރު ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުގެ ދަށުން‪ ،‬އެ‬

‫ކއާ މަޝްވަރާ ކުރަމުން‬ ‫ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ސްޓެލް ޯ‬

‫އެ ރަށުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމުމަށް‬

‫މުވައްޒަފަކު އަދާ ކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތަށް ބަލައި‪،‬‬

‫ބހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ‬ ‫އެކަމަކު ފުލުހުންގެ ޯ‬

‫ގތަކަށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު‬ ‫ބިލްތައް ފަސޭހަ ޮ‬

‫ހިންމަފުށީ މީހުން ކަރަންޓު ބިލް ދައްކަން ދެކޮޅު ހެދީ‬

‫ޕއިންޓް ދެވޭއިރު‪ ،‬ދިރިއުޅޭ ތަނަށް‬ ‫‪ 45‬އާ ހަމައަށް ޮ‬

‫ކށެއް ނޭނގެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޮއިންޓް ދޭ ގޮތެއް އާއްމު ޮ‬

‫ޝާން ވިދާޅުވީ އާއްމުންނަށް ނުދެއްކިފައިވާ‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެސް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ އަރާއިރު ‪ 80،000‬ރުފިޔާ ވެސް‬

‫އަދި އެ ފަދަ ތަންތަނަށް ކުރިމަތިލެވޭ ޝަރުތުތަކާއި‬

‫ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަނީ ކުރިން ދިން‬

‫ގތެއްގައި ފުލުހުން‬ ‫ފުލުސް އޮފީހުން ބުނީ ދާއިމީ ޮ‬ ‫ބހިޔާވަހިކަން ދިނުމަށް އަޅާ ފްލެޓްތައް ދިނުމުގައި މި‬ ‫ޯ‬ ‫ކަންތައްތައް ނުހިމަނާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހިންމަފުށީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމަށް މިދިޔަ ޯހމަދުވަހު އެ ރަށުގައި‬ ‫ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝާން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ‪ :‬ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ‬ ‫ރައީސް ޔާމީންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނެވި‪---‬ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬


‫ޚަބަރު‬

‫‪ 15‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުދަ)‬

‫‪8‬‬

‫ފުވައްމުލަ ުކ‬ ‫ޗަސްބިމުގައި ތިންވަނަ‬ ‫ފަހަރަށް ރޯ ކޮށްލައިފި‬

‫މުދަލުން އިތުރު ފީ ނަގާ ީތ‬ ‫އެމް ީޕއެލުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ‬ ‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫ރވި ތިން ވަނަ ފަހަރު‬ ‫ރވެ އަލިފާންގަނޑު އަނދަނީ‪ :‬މިއީ އެތަނުގައި ޯ‬ ‫ފުވައްމުލަކު ޗަސްބިމުގައި ޯ‬ ‫ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ކުޅީގައި އަނެއްކާ އިއްޔެ‬ ‫ރކޮށްލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ޯ‬ ‫ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ‪ .‬އިއްޔެ ވެސް އެ ރަށު ދަޑިމަގު‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފވާޑިން އެޖެންސީތަކާއި ޝިޕިން ލައިންތަކުން އިތުރު‬ ‫ޯ‬

‫އާއްމު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް މުދާ ދާއިރު އޭގެ އަގު‬

‫ފީ ނުވަތަ ޗާޖު ނަގަމުން ދާތީ ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް‬

‫ބޑުވާނެ ކަމެކެވެ‪ ".‬އެމްޕީއެލްގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި‬ ‫ޮ‬

‫(އެމްޕީއެލް) އިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ކުންފުނިން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ‬ ‫ފޯވާޑިން އެޖެންސީތަކާއި ޝިޕިން ލައިންތަކުން‪ ،‬އެ‬

‫ހަލުއިވެ‪ ،‬ކަނޑުމަގުން އެތެރެ ކުރާ މުދާ ބާލައި‬

‫މުދަލުން ދަނީ ޓާމިނަލް ހޭންޑްލިން އަދި ޕޯޓް ޗާޖަސް‬

‫އަދި ކްލިއާ ކުރުމަށް ދިމާވި އުނދަގޫތައް އެއްކޮށް‬

‫ނަގަމުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މުދަލުން ފްރައިޓް (ބޯޓުގައި‬

‫އޕަރޭޓް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ‬ ‫ހައްލުވެފައިވާތީ‪ ،‬ބޯޓުފަހަރު ޮ‬

‫މުދާ އުފުލަން ނަގާ އަގު) ނެގުމަށް ފަހު‪ ،‬ސްޓީވެޑޯރިން‬

‫ބޑަށް ކުޑަވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކސްޓު ވަރަށް ޮ‬ ‫އޮޕަރޭޓިން ޮ‬

‫(މުދާ ބޭލުމަށް ނަގާ އަގު) ނަގައި‪ ،‬އިތުރަށް ހަމަ‬

‫ކންޖެންޝަން ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ޝިޕިން‬ ‫އަދި ޕޯޓް ޮ‬

‫ޑރިން ފީ ނަގާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ސްޓީވެ ޯ‬

‫އެޖެންސީތަކުން މިހާރު ފީ ނަގަން ޖެހޭ ސަބަބެއް‬

‫ގތުގައި އެ ކުންފުނިން ނުނަގާ‬ ‫އެމްޕީއެލުން ބުނި ޮ‬ ‫ފީތަކެއް‪ ،‬އެޖެންސީތަކާއި ޝިޕިން ލައިންތަކުން ނަގަނީ‬

‫ބޑު ބައެއް‬ ‫ކުޅީގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ރޯކޮށްލުމުން ޮ‬

‫ކށްލަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނުވިސްނޭ‪ "،‬އޭނާ‬ ‫ރޯ ޮ‬

‫އަނދާފައިވާއިރު މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ކުޅީގެ އުތުރު‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޝާފީ ކުރިން ވިދާޅުވީ ކުޅެ ސަކަރާތް ޖަހަން‬

‫މިއަދު ‪ 5:30‬ހާއިރު އެތަނުގައި ރޯކޮށްލީ‪،‬‬ ‫ކށްލި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލި ހިސާބުގަ‬ ‫އިއްޔެ ރޯ ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ އަލިފާންގަނޑު އަދިވެސް މުޅިއަކުން ނުނިވެ‬

‫ބަޔަކު ގަސްދުގައި ކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަސަރު ވެސް ވަރަށް ޮ‬ ‫ބޑަށް ލިބިފައިވާ‬ ‫ގުދުރަތީ ރީތިކަން ވަރަށް ޮ‬

‫ވަނީ ގޮވާލާފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްލުމުން‪ ،‬އެތަން ނިއްވާލަނީ‬ ‫އަލިފާންގަނޑު ރޯ ޮ‬ ‫ސިފައިންނާއި އާއްމުން ނިކުމެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް މީހުން ބޭނުން ކުރާ ޒާތުގެ ގަހެއް‬ ‫އާއްމު ޮ‬

‫ރކުރާ ސަބަބެއް ނޭނގެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫މިތަނުގައި ޯ‬

‫އެތަނުގައި ނެތް ނަމަވެސް‪ ،‬ގިނަ އަދަދެއްގެ ގަސް‬

‫އެ ރަށު ކައުންސިލުން ތުހުމަތު ކުރަނީ މިއީ ބަޔަކު‬

‫އެތަނުގައި ހުރެ އެވެ‪ .‬އަދި އެއީ ތަފާތު ވައްތަރުގެ‬

‫ގަސްދުގައި ކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދޫނިތަކުގެ ގެއެވެ‪.‬‬

‫ތޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބު‬ ‫ފުވައްމުލަކު އަ ޮ‬

‫ނެތުމުން‪ ،‬އެ ފީތައް ނުނެގުމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން‬

‫ރވެފައި އެބަހުރި‬ ‫އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ވެސް ކުޅީގައި ޯ‬ ‫ބޑަށް ބެލެވެނީ މިއީ‬ ‫ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރު ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ދުމުގެ‬

‫އެތަނުން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ އެތައް މަސައްކަތެއް‬

‫އަރާރުންވެ ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެއްވެސް ބަޔަކު‬ ‫ގތަކަށް ވެސް މިތަނުގައި‬ ‫ނޫޅޭ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އެއް ޮ‬

‫ފަރާތުގައި ވަނީ ރޯކޮށްލާފަ އެވެ‪.‬‬

‫"ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރާ މުދަލުން‬ ‫މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަލަށް ގެންނަ މުދަލުން‪،‬‬

‫ތަނެއް‪ .‬އެކަމަކު މިތަން ބޭނުން ވެގެން އެކަމާ‬

‫މިއީ ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި މި ތަނުގައި ރޯކޮށްލި‬

‫އެއީ ޕޯޓްސްއިން ނަގާ އެއްޗެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް‬

‫ޝިޕިން އެޖެންޓުން އެކި ނަންނަމުގައި ފީ ނެގުމަކީ‬

‫އަވަށާއި ދަޑިމަގު އަވަށް ހިމެނޭ ގޮތަށް އޮންނަ‬

‫ޝާފީ ވިދާޅުވީ އެ ސަރަހައްދު ރީތިކަމުން‬

‫ރައީސް ހުސެއިން ޝާފީ ވިދާޅުވީ އެ ތަނުގައި‬

‫ގސް ފޮޓޯ ނަގައި ހަދާ‬ ‫ގިނަ ބަޔަކު އެތަނަށް ޮ‬

‫ރޯކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް އޭނާއަށް ވިސްނިވަޑައި‬

‫ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރު އެތަން އެއްކޮށްހެން އޮތީ‬

‫ނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަނދާހުލިވެފައި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫"މިއީ މި ރަށުގެ ދިގުވާނޑު އަވަށާއި ހޯދަޑު‬

‫ގިނައިން ހުށަހެޅީ ޕްރޮކިއުމެންޓުގެ މައްސަލަ‪ :‬އޭސީސީ‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ކމިޝަން (އޭސީސީ)‬ ‫އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޮ‬

‫ރކިއުމެންޓާ ގުޅޭ‬ ‫މައުލޫމާތުތައް ދައްކާގޮތުން ޕް ޮ‬

‫ކރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ‬ ‫ބުންޏެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ޮ‬

‫ދރާއި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ‬ ‫ބުންޏެވެ‪ .‬އަދި ގޯތިގެ ޮ‬

‫‪ 320‬މައްސަލައެއް މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހަޅާފައި ވެ‬

‫ގތަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި މަގާމުގައި ނުފޫޒު‬ ‫ޮ‬

‫ބިމާއި‪ ،‬ރަށްތަކާއި ގުޅޭ ޖުމްލަ ‪ 141‬މައްސަލަ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ކުރީ އަހަރު އެ އަދަދު އުޅުނީ ‪ 287‬ގަ‬

‫ކށްގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ފަދަ‬ ‫ބޭނުން ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ރަޖިސްޓްރީ ޮ‬

‫ރކިއުމަންޓާ ގުޅޭގޮތުން މިދިޔަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ޕް ޮ‬

‫ކށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ހިމެނެ‬ ‫ކަންކަމަށް ތުހުމަތު ޮ‬

‫އަށް މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގިނައިން ހުށަހެޅީ‬

‫އަހަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ވަނީ ‪ 11.5‬ޕަސެންޓް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޕްރޮކިއުމެންޓާ ގުޅޭ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް‬

‫އިތުރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޮ‬ ‫އޭސީސީގެ ވެބްސައިޓުގައި އާއްމުކޮށްފައިވާ‬

‫ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ‬ ‫ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ކަމަށް އޭސީސީން‬

‫އެހެނިހެން ތަފާތު ބާވަތްތަކާ ގުޅޭ ‪354‬‬ ‫މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އޭސީސީން‬

‫ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ‪ 105‬މައްސަލަ މިދިޔަ އަހަރު‬ ‫ހުށަހެޅިއިރު‪ 2015 ،‬ވަނަ އަހަރު އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން‬ ‫ހުށަހެޅީ ‪ 156‬މައްސަލަ ކަމަށް އޭސީސީން‬

‫ކށްފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފާހަގަ ޮ‬


‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 15‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުދަ)‬

‫‪9‬‬

‫އިސްތިއުނާފް ލަސްވަމުން ގޮސް އޭގެ ބޭނުން ކެނޑެނީ؟‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ކޓެއްގެ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފް ކުރުމަކީ އެ‬ ‫ޯ‬

‫ގތުން ޝަރުއީ ދާއިރާގެ‬ ‫ފަހަރުމަތިން ވިދާޅުވެފައިވާ ޮ‬

‫ކޓުން ނިންމި ނިންމުން ނުވަތަ އެ‬ ‫ބަލައި‪ ،‬ދަށު ޯ‬

‫ހަމައަށް ވެސް މާލޭގައި ތިއްބަވަނީ އެންމެ ހަތަރު‬

‫ބޑު އަމާޒަކީ އަވަހަށް އަދި‬ ‫މިހާރުގެ އެންމެ ޮ‬

‫ނިންމުމަށް ވާސިލްވި އަސާސް ރަނގަޅުތޯ ނުވަތަ‬

‫ފަނޑިޔާރުންނެވެ‪.‬‬

‫ހދައި ދިނުމެވެ‪ .‬ތެދެކެވެ‪.‬‬ ‫ފަސޭހައިން އިންސާފު ޯ‬

‫ތ ބެލުން (ރިވިއު) ކުރުމެވެ‪ .‬ވަރަށް މަދު‬ ‫ނޫން ޯ‬

‫އޭގެ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ފާއިތުވެދިޔަ ދެތިން‬

‫ކންމެހެން ހާޒިރުކުރަން ޖެހޭ‬ ‫މައްސަލަތަކެއްގައި‪ޮ ،‬‬

‫ނުވަ ފަނޑިޔާރުން ތިބެން ޖެހޭ ހައި ކޯޓުގެ‬ ‫ކށް އޮތުމުން އުތުރު‬ ‫ބެންޗުން ދެ މަގާމެއް ހުސް ޮ‬

‫ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން ހައްގެއް ގެއްލޭ ކަމަށް ގަބޫލު‬

‫އަހަރު ޝަރުއީ ދާއިރާއިން ކުރަން ވެސް ކުރި އެވެ‪.‬‬

‫މީހުން އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާގައި ހާޒިރުކޮށް ނުވަތަ‬

‫ގޮތްޕަށް އަދި ފަނޑިޔާރުން ކަނޑައެއް ވެސް ނާޅަ‬

‫ކުރެވޭ ފަރާތަށް ޝަރުއީ މަރުހަލާގައި ދީފައި އޮންނަ‬

‫ކޓުތަކުގައި ހުރި ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ‬ ‫މާލޭގެ ޯ‬

‫އތް ކަމެއް ސާފުކުރަން ވަގުތުތަކެއް‬ ‫ކުރިން ސާފުނުވެ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ދެ މަގާމަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުމުން‬

‫ކޓަކުން މީހަކާ މެދު‬ ‫މުހިންމު ފުރުސަތެކެވެ‪ .‬ދަށު ޯ‬

‫އެތައް މައްސަލައެއް ނިންމި އެވެ‪ .‬އަތޮޅުތަކުގެ‬

‫ކންމެ މައްސަލައެއްގައި‬ ‫ހޭދަވިޔަސް އެއީ އާންމުކޮށް ޮ‬

‫ކޓުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން‬ ‫މާލޭގެ ހައި ޯ‬

‫ނުވަތަ ބަޔަކާ މެދު އެޅި ފިޔަވަޅު ތަންފީޒުވެގެން‬

‫ކޯޓުތަކުގައި ހުރި ދުވަސް ވީ މައްސަލަތައް ނިންމަން‬

‫ހިނގާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ކންމެވެސް ތިން ފަނޑިޔާރަކު އުތުރު ގޮތްޕަށް‬ ‫ޮ‬

‫ނިމޭއިރު ވެސް ނުވަތަ އޭގެ މުއާމަލާތް ކެނޑޭއިރު‬

‫ފނުވައިގެން ވެސް އެކަން ކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ވަފުދުތައް ޮ‬

‫ވެސް އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާއިން ގޮތެއް ނުނިމި‬

‫ކޯޓުތަކުގައި ހުރި އެއް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވީ‬

‫ރާއްޖޭގައި ކަން ހިނގަނީ ވެސް އެގޮތަށެވެ‪ .‬އާދައިގެ‬

‫ގޮތްޕެއްގައި ވެސް ތިބޭނީ ތިން ފަނޑިޔާރުންނެވެ‪.‬‬

‫އންނަން ވެއްޖެ ނަމަ އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާގެ‬ ‫ޮ‬

‫މައްސަލަތަކުގެ ނިސްބަތް ވަރަށް ބޮޑު ތަން ދަށްކުރި‬

‫މައްސަލައެއް ނަމަ އެންމެ އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށް‬

‫އޭރުން މިއަށް ވުރެ ވެސް މައްސަލަ ލަސްވުމަކީ‬

‫ބޭނުމެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފަހު‪ ،‬އިތުރު ކަމެއް ސާފުކުރަން ނުޖެހިއްޖެ ނަމަ‬

‫އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން ވެސް ދުވަސް ވީ ގިނަ‬ ‫އެގޮތުން ހައި ޯ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ‬

‫މިހާތަނަށް އިސްތިއުނާފް މައްސަލަތަކުގައި‬

‫ބޑު މައްސަލައެއް‬ ‫ހުކުމް އިއްވަ އެވެ‪ .‬ތަންކޮޅެއް ޮ‬

‫ކަނޑައަޅާނެ އެވެ‪ .‬އޭރުން މާލޭގައި ވެސް އަދި ކޮންމެ‬

‫ގތުން ހައި ކޯޓުން‬ ‫ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނު އޮންނަ ޮ‬

‫މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ހަ މަހަށް ޖަލަށް ލާން‬

‫މައްސަލަތަކެއް ނިންމި އެވެ‪ .‬މިހާރު ވެސް ބައެއް‬

‫ނަމަ ދެތިން އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށް ފަހު ހުކުމް އިއްވަ‬

‫ކންމެ މައްސަލައެއް ވެސް ބަލަން ޖެހެނީ މަދުވެގެން‬ ‫ޮ‬

‫ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރެއްވިޔަސް ޝަރީއަތުގެ‬

‫މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމަ އެވެ‪ .‬މިސާލަކަށް ބަންދު‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ކުރިން ވެސް ފާހަގަކުރި ގޮތަށް‪ ،‬ދަށު‬

‫ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުންނެވެ‪ .‬ކޮންމެ‬

‫ކޓަށް ނުބޭއްވިގެން އުޅެނިކޮށް އެ‬ ‫އަޑުއެހުމެއް ހައި ޯ‬

‫އަމުރުގެ މައްސަލަތަކަކީ އަވަސްކުރަން ޖެހޭތީ ހައި‬

‫މަރުހަލާގައި މައްސަލަ ބަލާއިރު ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ‬

‫ގޮތްޕެއްގައި ވެސް ތިން ފަނޑިޔާރުން ތިބުމުން‬

‫ކންމެ ދުވަހަކު ހެން އަޑުއެހުންތައް ބާއްވައި‪،‬‬ ‫ކޯޓުން ޮ‬

‫ފަދަ ދިގު އިޖްރާއަތުތަކެއް އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާއަކު‬

‫އިސްތިއުނާފް ހުރިހާ މައްސަލައެއް ވެސް ބަލަން ޖެހޭނީ‬

‫ހަފުތާއެއް ތެރޭގައި ނިންމަ އެވެ‪.‬‬

‫ނޯވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ތިން ފަނޑިޔާރުންނެވެ‪ .‬އެއިން އެންމެ ފަނޑިޔާރަކު‬

‫ކށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހުކުމް ތަންފީޒު ޮ‬ ‫ކޓުން ބަލައި ނިމޭއިރު‪،‬‬ ‫އެ މައްސަލަ ހައި ޯ‬ ‫ގސް ކަމަށް ނިންމައި އެ‬ ‫ދަށު ކޯޓުގެ ހުކުމް ޯ‬ ‫ކށްފި ނަމަ އޭގެ މާނައަކީ ހަ މަސް‬ ‫ހުކުމް ބާތިލް ޮ‬

‫އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް‬ ‫ނެތި‪ ،‬ބައެއް މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާގައި‬

‫އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް ހިންގުން މިހާ ފަސޭހަކޮށް‬ ‫އންނައިރު ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި އިސްތިއުނާފް‬ ‫ޮ‬

‫ރަށުން ބޭރަށް ނުވަތަ ޗުއްޓީއަށް ވަޑައިގަތަސް‬ ‫ޝަރީއަތްތައް ހުއްޓުމަކަށް އައީ އެވެ‪.‬‬

‫ވަންދެން މަހްލޫފް ޖަލުގައި ބެހެއްޓީ "ނުހައްގުން"‬

‫ގސް އެބަހުރި ކަމެކެވެ‪ .‬ލަސްވާ‬ ‫ކުރިއަށް ނު ޮ‬

‫ކށްފައި ހުރުމަކީ ހައްގުތަކެއް‬ ‫ގސް ޕާކް ޮ‬ ‫ކުރިއަށް ނު ޮ‬

‫އންނާނީ މާ ލަސްވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭރު ޮ‬

‫މައްސަލަތައް އެ ލަސްކަންމަތީ ކުރިއަށް ނުދަނީ އެވެ‪.‬‬

‫ގެއްލުމެވެ‪ .‬ޝަރުއީ ދާއިރާއާ މެދު ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވި‬

‫އެއްހާ އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ ކޮންމެ އަހަރަކު‬

‫މަހްލޫފަށް އެ ލިބިވަޑައިގަތީ އިއާދަ ނުކުރެވޭނެ‬

‫ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން ކަމަށް ވިޔަސް އިސްތިއުނާފްގެ‬

‫އަދި ފާޑުކިޔުންތައް އަންނަމުން ދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި‬

‫ބަލާއިރު މިހާރު ތިބި ހަތަރު ފަނޑިޔާރުން (ކުރިއަށް‬

‫ގެއްލުމެކެވެ‪ .‬އޭނާގެ ހައްގު ގެއްލުމުގެ އިތުރުން އޭނާ‬

‫ބައެއް މައްސަލަތައް ހިންގުމުގައި ނުވަތަ ނިންމުމުގައި‬

‫އެފަދަ ކަންކަން ހިނގާ ނަމަ އެއީ މައްސަލައެކެވެ‪.‬‬

‫އތް ތަނުގައި ތިން ފަނޑިޔާރުން) އެ ހުރިހާ‬ ‫ޮ‬

‫ތަމްސީލުކުރައްވާ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ މީހުންގެ‬

‫"ފަހަތު ފަޔަށް ބަރުވެފައި" ހުންނަ މަންޒަރު ފެނެ‬

‫އތް ފުރުސަތު ވެސް‬ ‫ބަސް މަޖިލީހުގައި އިއްވަން ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތެއްގައި" ހަ މަހަށް ބަންދުވީ އެވެ‪.‬‬ ‫"ނުހައްގު ޮ‬ ‫ޕޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އަށް‬ ‫މޯލްޑިވްސް ޯ‬ ‫ތެޔޮ ގަތުމަށް މެރީޑިއަމް ސާވިސްއާ އެކު ވެފައިވާ‬

‫އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާގެ އިޖްރާއާތުތައް ފަސޭހަ‪،‬‬ ‫ޝަރީއަތް ލަސްވެގެން ނުވާނެ‬

‫އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރި މައްސަލާގައި އެ މައްސަލަ‬ ‫ސިވިލް ކޯޓުން ނިމެންދެން އެއްބަސްވުން ދަމަހައްޓަން‬ ‫އެ ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުނެވެ‪ .‬އެ އަމުރު‬

‫އިސްތިއުނާފްގެ ހުރިހާ މައްސަލައެއް ވެސް އެއް‬

‫ބޑު ސަބަބަކަށް ދައްކަނީ‬ ‫ލަސްވުމުގައި އެންމެ ޮ‬

‫މައްސަލައެއް ބަލައި ނިންމުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ވެސް‬

‫މިންގަނޑަކުން ނުވަތަ އެއް ސްޕީޑެއްގައި އަވަސްކޮށް‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬ފަނޑިޔާރަކު ޗުއްޓީ ނުވަތަ ސަލާމް ބުންޏަސް‬

‫ހިނގަމުންދާ ނަމަ އެ އިސްތިއުނާފެއް ރައްދުވާ‬

‫އެ ފަނޑިޔާރު އަންނަންދެން އެ ހިސާބުން ކޯޓުގެ‬

‫ބޑު ފަސޭހައެކެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ފަރާތަށް ވެސް އެއީ ވަރަށް ޮ‬

‫ހުރިހާ މައްސަލައެއް ހުއްޓުނީ އެވެ‪ .‬ދާދި ފަހުން މާލޭގެ‬

‫އެ މައްސަލައަކާ ގުޅުން ހުރި ދެން ތިބި ފަރާތްތަކަށް‬

‫ކޓުގައި އެކަން އެގޮތަށް ދިމާވި އެވެ‪.‬‬ ‫ހައި ޯ‬

‫ވެސް ލިބޭ ފަސޭހައެކެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުތަކުން މައްސަލަތައް ނިމުން‬ ‫ދަށު މަރުހަލާގެ ޯ‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬މިސާލަކަށް މާލޭގެ ހައި ކޯޓުން ‪500‬‬

‫ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރަން ކިތަންމެ‬

‫ހައި ކޯޓުގައި ފަނޑިޔާރުން މަދުވުން‪ ،‬އޮތް ހުރަހެއް‬

‫ބޭނުންވިޔަސް‪ ،‬މިހާރު ހުސްކޮށް އޮތް ދެ މަގާމަށް‬

‫އިސްތިއުނާފް ބައެއް މައްސަލަތައް މިހާރަކަށް‬

‫ކޓުގެ ބެންޗަށް ފަނޑިޔާރުން‬ ‫ވުރެ އިތުރަށް އެ ޯ‬

‫އެމްޕީއެލް އިން އިސްތިއުނާފް ކުރި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ހާޒިރުކުރަން ޖެހޭ ފަރާތްތައް ހާޒިރު ނުކުރެވުން‬

‫އައިސް ލަސްވާ ލަސްވުމުގެ ވާހަކަ ފާހަގަކުރާއިރު‬

‫ކޓުތަކުގެ ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން‬ ‫ނެގޭކަށް ނެތެވެ‪ޯ .‬‬

‫ކޓުން ބަލައި ނިމުނުއިރު‬ ‫އަސްލު މައްސަލަ ސިވިލް ޯ‬

‫ކޓަކީ ފުރަތަމަ‬ ‫ފަދަ އުޒުރުތަކެވެ‪ .‬ތެދެކެވެ‪ .‬ދަށު ޯ‬

‫ކންމެވެސް ވަރެއްގެ ސަބަބުތަކެއް ވެސް‬ ‫އެކަމަށް ޮ‬

‫ހައި ކޯޓުގައި އެންމެ ގިނަވެގެން ވެސް ތިބޭނީ ނުވަ‬

‫ވެސް ވަގުތީ އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފް ހައި ކޯޓުގައި‬

‫ކންމެ މައްސަލައެއްގައި ވެސް‬ ‫މަރުހަލާ ކަމަށް ވާތީ ޮ‬

‫އެބަ ހުއްޓެވެ‪ :‬އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާގައި އެންމެ ގިނަ‬

‫ފަނޑިޔާރުންނެވެ‪ .‬އެއަށް ވުރެ އިތުރަށް ފަނޑިޔާރުން‬

‫އޮތީ ނުފެށި އެވެ‪ .‬އެހެންވެ އިސްތިއުނާފްގެ މައްސަލަ‬

‫ހާޒިރުކުރަން ޖެހޭ ފަރާތްތައް ހާޒިރު ކުރުމާއި އިތުރަށް‬

‫ކޓުގައި ފަނޑިޔާރުން‬ ‫މައްސަލަ ބަލާ މާލޭގެ ހައި ޯ‬

‫އތީ ގާނޫނު އިސްލާހު ކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ނެގެން ޮ‬

‫ސާފުކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ހުރި ނަމަ އެކަންކަން‬

‫ގތްޕެއް ރާއްޖޭގެ ދެ‬ ‫މަދުވުމެވެ‪ .‬ހައި ކޯޓުގެ ދެ ޮ‬

‫ކށްފައި ނޫނީ ހުކުމާ ހަމައަކަށް ނުދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސާފު ޮ‬

‫ސަރަހައްދެއްގައި އުފައްދަން ޖެހޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް‬

‫މިންވަރަށް އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާގައި މައްސަލަތައް‬

‫އެ ހިސާބުން ބޭކާރުވީ އެވެ‪.‬‬ ‫ދެ މައްސަލައެކެވެ‪ .‬މިފަދަ އެހެން މައްސަލަތައް ވެސް‬

‫އެކަމަކު އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާ އޮންނާނީ އެއަށް ވުރެ‬

‫ގެނައި އިސްލާހުގެ ސަބަބުން‪ ،‬މާލޭގެ ހައި ކޯޓުގައި‬

‫ލަސްވެގެން ނުވާނެ އެވެ‪ .‬މިކަން މިހެން ނުވާނެ ފަދަ‬

‫ހުންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ލުއި ނުވަތަ ފަސޭހަކޮށެވެ‪.‬‬

‫ގފިތަކަށް ބަހަން ޖެހުމެވެ‪.‬‬ ‫ތިބި ފަނޑިޔާރުން އެ ޮ‬

‫އންނަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގޮތެއް ޝަރުއީ ނިޒާމުގައި ޮ‬

‫ކށްލީ މީޑިއާގެ ސުރުޚީތަކުން ޖާގަ ހޯދި‬ ‫މި ފާހަގަ ޮ‬

‫އާންމު އުސޫލުން އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާގައި‬

‫ބައެއް މައްސަލަތައް އަވަހަށް‪ ،‬ބައެއް މައްސަލަތައް‬ ‫"ތާށިވެފައި"‬ ‫އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު އެކި‬

‫އެ އިސްލާހާ ގުޅިގެން އައްޑޫގައި ހެދި ދެކުނު‬

‫ކޓުގައި ޝަރީއަތް ހިނގާ މަރުހަލާ‬ ‫އޮންނަނީ ދަށު ޯ‬

‫ގޮފީގެ މަސައްކަތް ފެށި‪ ،‬މާލޭގެ ހައި ކޯޓުގައި ތިބި‬

‫އަށް ވުރެ ކުރު ނުވަތަ ޝަރީއަތް ހިންގަން ލުއި‬

‫ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ތިން ފަނޑިޔާރަކު އެ ގޮތްޕަށް‬

‫އިޖްރައާތުތަކެކެވެ‪ .‬އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާގައި އޮންނާނީ‬

‫ފޮނުވަން ޖެހުނެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން އިތުރު ދެ ފަނޑިޔާރަކު‬

‫ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ކަންކަމާއި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަށް‬

‫އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން އެ ހިސާބުން ފެށިގެން މިއަދާ‬

‫އިސްތިއުނާފު މަރުހަލާގެ ބޭނުން ކެނޑޭ ފަދަ‬


‫ކޮލަމް‬

‫‪ 15‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުދަ)‬

‫ބެޔާން މިޔުނިކް ެގ‬ ‫އަގުވަޒަންކުރުން ޣިޔާސުއްދީނަށް‬

‫‪11‬‬

‫އެއްވެސް އިވެންޓެއްގައި ވެސް‬ ‫އަދި ކެންޓީނުގައި ވެސް‬ ‫ޕްލާސްޓިކް ބޭނުމެއް ނުކުރާނެ‪.‬‬ ‫ކުޅިވަރު އިވެންޓްތަކުގައި އެހެން‬ ‫ސްކޫލްތަކުން ބޮޑެތި ފެން‬ ‫ކޭސްތައް ބޭނުންކުރާ އިރު‬ ‫މި ތަނުން ގެންދާނީ ބޮޑެތި‬ ‫ކޫލަރަށް ފެން އަޅައިގެން‪"،‬‬ ‫ތޯހާ‬ ‫ބޑެވެ‪ .‬އެންމެ ގިނައިން ޕްލާސްޓިކް ގެންދާ ކުއްޖަކަށް‬ ‫ޮ‬ ‫ވުމުގެ ވަރުގަދަ ރޫހެއް އެ ކުދިންގެ ތެރޭގައި އޮވެ‬ ‫ކށްފައިވާ އެއްޗެހީގެ‬ ‫އެވެ‪ .‬ބައެއް ދަރިވަރުން އެއް ޮ‬ ‫އަދަދު އެތަކެއް ހާހަކަށް އަރާ އިރު‪ ،‬އެއީ ތިމާވެއްޓަށް‬ ‫ބޑު އެހީއެއް ކަން އެ ކުދިން ދަނެ‬ ‫ވެދެވޭ ވަރަށް ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކސިސްޓަމް އަށް ވަރަށް‬ ‫"މިކަން ކުރަނީ އީ ޯ‬ ‫ބޮޑަށް ފައިދާކުރާނެތީ‪ "،‬މިހާތަނަށް ސްކޫލަށް އެންމެ‬ ‫ގިނައިން ޕްލާސްޓިކް ގެންދިޔަ އިލާން މުހައްމަދު‬ ‫ޝަފާޒް‪ ،‬ޕްލާސްޓިކް އެއްކުރުމުގައި ބައިވެރިވާ ސަބަބު‬ ‫ކށްފައިވާ ޕްލާސްޓިކް‬ ‫ކިޔައިދެމުން ބުންޏެވެ‪ .‬އޭނާ އެއް ޮ‬ ‫އެއްޗެހީގެ އަދަދު ‪ 55،000‬އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އެޑިޑަސްގެ ޖާޒީގައި އެ ކުދިންގެ ހިއްސާ އޮތް‬ ‫ކަން އެނގުމަކީ ވެސް ޣިޔާސުއްދީންގެ ދަރިވަރުންނަށް‬ ‫ބޑު އުފަލެކެވެ‪ .‬އެ ޖާޒީ ސްކޫލުގެ‬ ‫ލިބުނު ވަރަށް ޮ‬ ‫އެސެމްބްލީގައި ކުދިންނަށް ވަނީ ދައްކާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޣި ޔާ ސު އް ދީ ން ސް ކޫ ލު ގެ ދަ ރި ވަ ރު ން އެ އް ކު ރި ޕް ލާ ސް ޓި ކް ބޭ ނު ން ކޮ ށް ގެ ން ތަ އް ޔާ ރު ކު ރި ބެ ޔާ ން މި އު ނި ކް ގެ ޖާ ޒީ އެ ކް ލަ ބް ގެ‬

‫"އެ ދުވަހު ހިތަށްއެރީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެކޭ މި‬ ‫ކުރެވުނީ‪ "،‬އިލާން‪ ،9 ،‬ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ރ ވި ބަ އެ އް ދަ ރި ވަ ރު ން‪.‬‬ ‫ކު ޅު ން ތެ ރި ން ގެ އޮ ޓޮ ގް ރާ ފާ އެ ކު އަ ިދ ޕް ލާ ސް ޓި ކް އެ އް ުކ ރު މު ގަ ިއ ބަ އި ވެ ި‬

‫ގތުގައި ޕްލާސްޓިކް‬ ‫ޕްރިންސިޕަލް ގަބޫލުކުރައްވާ ޮ‬ ‫މަދުކޮށް‪ ،‬ރީސައިކަލްކުރުމުގެ ސިޔާސަތެއް ޣިޔާސުއްދީން‬

‫އާ ސި ޔަ ތު މު ހަ އް މަ ދު ސަ އީ ދު‬

‫ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ‬ ‫ދަރިވަރުންގެ ގޭގޭގައި ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް އުކައެއް‬ ‫ފނުވަނީ ރާއްޖެ އިން‬ ‫ނުލާނެ އެވެ‪ .‬އެ އެއްޗެހި ޮ‬

‫"އެ ހުރިހާ ޕްލާސްޓިކް އަންދާލި ނަމަ ނުވަތަ‬

‫ވެސް ޕްލާސްޓިކް ބޭނުމެއް ނުކުރާނެ‪ .‬ކުޅިވަރު‬

‫ނޫން ސްކޫލްތަކަށް ވެސް ގެންގުޅެވިދާނެ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ ހެދި އެ އެއްޗެހި މޫދަށް ދިޔަ‬

‫ބޑެތި ފެން‬ ‫އިވެންޓްތަކުގައި އެހެން ސްކޫލްތަކުން ޮ‬

‫ނަތީޖާ ވަރަށް ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ‬

‫ޕލިއުޝަނަކަށް ވީސް‪ "،‬އިންޑިއާގެ‬ ‫ނަމަ ވަރަށް ބޮޑު ޮ‬

‫ކޭސްތައް ބޭނުންކުރާ އިރު މި ތަނުން ގެންދާނީ ބޮޑެތި‬

‫ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬

‫ޝްރީ އެޑިއުކެއާ ކުންފުނިން ހިންގަމުން އަންނަ‬

‫ތހާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޫލަރަށް ފެން އަޅައިގެން‪ޯ "،‬‬

‫ޕްރައިވެޓް ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ތޯހާ ސަލީމް‬

‫ނުގެންގުޅޭ އިރު އެހެން ސްކޫލްތަކުގައި އެ ގޮތަށް‬

‫ގަބޫލުކުރައްވަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ‬

‫ނެހެދެންވީ ކީއްވެގެންތޯ؟ ސްކޫލްތަކުގައި މި ކަން‬

‫ގޮތުގައި އުނދަގޫ ވިޔަސް‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށި‬

‫ކންމެވެސް ވަރެއްގެ ހަރަދެއް ކުރަން ޖެހޭ‪.‬‬ ‫ކުރާ އިރު ޮ‬

‫ނެރުނު ޚާއްސަ ދެ ޖާޒީ ބައެއް ތައްޔާރުކުރަން އެ‬

‫ބޑު ކެމްޕެއިންގައި‬ ‫ސަލާމަތްކުރަން ޕާލޭ އިން ހިންގާ ޮ‬

‫ހިމާޔަތްކުރަން އެންމެން ވެސް މި ވިސްނުން‬

‫މސިސް ފިލްޓާތަކާ އެއްޗެހި ހަރުކޮށް‬ ‫އސް ޯ‬ ‫ރިވާސް ޮ‬

‫ޕްލާސްޓިކް ވަނީ ބޭނުންކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޖަރުމަންގެ އެޑިޑާސް އިން ވަނީ ރާއްޖެ އިން‬

‫ބަލައިގަތުން މުހިއްމެވެ‪.‬‬

‫ހަދަން ޖެހޭނެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ހަރަދު މި ކުރަނީ ރަނގަޅު‬

‫ބޭރަށެވެ‪ .‬އެޑިޑާސް އިން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހު‬

‫ބޅަ ކްލަބްތަކުގެ‬ ‫ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ފުޓް ޯ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެއީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫންކަން ޕްރިންސިޕަލް‬

‫"އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްކޫލުގައި ޕްލާސްޓިކް‬

‫ޕްލާސްޓިކްގެ ނުރައްކަލުން ކަނޑުގެ ދިރުންތައް‬

‫ހޮވާފައިވާ ޕްލާސްޓިކުން ބޫޓެއް ވެސް އުފައްދައިފަ‬

‫"މިއީ އުނދަގޫ ކަމެއް‪ .‬މިސާލަކަށް ކޫލަރު‬

‫ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސްޕެއިންގެ ރިއަލް މެޑްރިޑާއި‬

‫ޖޑު މި އަހަރުގެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ބޫޓުގެ އެއް މިލިއަން ޯ‬

‫އުފުލުން ކަހަލަ ކަންކަން ފަސޭހައެއް ނޫން‪ .‬އަނެއްކާ‬

‫ޖަރުމަންގެ ބެޔާން މިއުނިކްގެ ކުޅުންތެރިން އެ‬

‫ކށް ވިއްކާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން‬ ‫ނިޔަލަށް ތައްޔާރު ޮ‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން އާދަވެފައި މި ތިބީ ފިހާރަ‬

‫މިކަމަށް ބާރެއް ލައިފިއްޔާ އަދި ހުރިހާ ސްކޫލްތަކުން‬

‫ޖާޒީތަކުގައި މެޗު ކުޅެފައިވާ އިރު މިއުނިކްގެ‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބއެފައި އެއްލައިލާ ގޮތަށް‪"،‬‬ ‫އިން އެއްޗެއް ގަނެގެން ޮ‬

‫ރީސައިކަލްކުރުމުގައި ބައިވެރިވެގެން‪ ،‬ރާއްޖޭގައި ހުރި‬

‫ޓގްރާފާ އެކު ޣިޔާސުއްދީނަށް ވަނީ‬ ‫ކުޅުންތެރިންގެ އޮ ޮ‬ ‫ޖާޒީއެއް ހަދިޔާ ވެސް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތައް ހިމާޔަތްކުރަން‬

‫"އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫ޣިޔާސުއްދީނަކީ ޕާލޭގެ މި ޕްރޮގްރާމްގައި މުޅި‬

‫ތޯހާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެކަމަކު މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ‬

‫ދުނިޔެ އިން ވެސް ބައިވެރިވާ ފުރަތަމަ ސްކޫލް‪"،‬‬

‫ކުރިމަގަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް‪ .‬މިއީ‬

‫މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްއިއްޔާ ޕާލޭ އިން އެޑިޑާސްއާ‬

‫ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ވެސް ދިރިއުޅެން އޮތް ތަން‪.‬‬

‫ރީސައިކަލްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ދިވެހި‬

‫ޕް ލާ ސް ޓި ކް މު ޅި ން މަ ނާ‬

‫ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްލާސްޓިކް‬ ‫ކުޑަކުދިންތަކެއްގެ ހިއްސާ އެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުންވަނީ‪ .‬ބައެއް ގައުމުތައް އެބަހުރި ޕްލާސްޓިކް‬ ‫ބޭނުންކުރުން މުޅިން މަނާ ގައުމުތައް‪ .‬އަނެއް ބައި‬ ‫ބޑެތި ޖޫރިމަނާތައް އެބަ ކުރޭ‪ .‬ރާއްޖެ‬ ‫ގައުމުތަކުގައި ޮ‬

‫ފުޅި ފަދަ އެއްޗެހި ހިފައިގެން ޣިޔާސުއްދީންގެ‬

‫ކުޑަކުރަން އެހީވާން ޣިޔާސުއްދީނުން ދޭ ސަމާލުކަން‬

‫މީ ކުޑަކުޑަ ގައުމެއް ވީމާ މިކަން ކުރަން މާ ފަސޭހަ‬

‫ދަރިވަރުން ދާނީ ސްކޫލަށެވެ‪ .‬އެ އެއްޗެހި އަޅާނީ‬

‫ބޑެވެ‪ .‬އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް އެއްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް‬ ‫ޮ‬

‫ވެސް ވާނެ‪".‬‬

‫ގތި ތެރޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ބޮޑު ދެ‬ ‫ސްކޫލުގެ ޯ‬

‫ކށް ކުރިއަށް ގެންދެ އެވެ‪ .‬އެއާ އެކު‪،‬‬ ‫ދާއިމީ ޮ‬

‫ގޯންޏަށެވެ‪ .‬ޕާލޭ އަށް އެ ޕްލާސްޓިކް ފޮނުވައިދެނީ‬

‫ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން މަދުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް‬

‫" ހު ރި ާހ ޕް ލާ ސް ޓި ކެ އް ހު ސް ކޮ ށް ލެ ވި ދާ ނެ"‬

‫ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ ބީމް‬ ‫އިންނެވެ‪ .‬ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތާއި އެ އެއްޗެއް ގެންނަނީ‬

‫ވެސް ވަނީ އަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފެން އަޅަން ބޭނުންކުރާ ވައްތަރުގެ ފުޅި ފިޔަވައި‬

‫އަލުން ބޭނުންކުރަން އެއްކުރާ ޕްލާސްޓިކް އަޅަން‬

‫ކޮން ދަރިވަރެއްކަން އެނގޭނެހެން ޣިޔާސުއްދީނުން‬

‫އެހެން ބާވަތްތަކުގެ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި އާއި ކޮތަޅު‬

‫ބޑު ކޮތަޅެއްގެ‬ ‫ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ޮ‬

‫ކޑް ބަލަހައްޓަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރެ ޯ‬

‫ޣިޔާސުއްދީނަށް ވެއްދުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ‪ .‬ސްކޫލުގެ‬

‫ކައިރީގައި އެ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ފޮޓޯއަކަށް‬

‫ހަރަކާތްތަކުގައި ވެސް ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ކަހަލަ އެއްޗެހި‬

‫މަޑުކޮށްލައިގެން‪.‬‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުން ފެށިގެން އަށް މަސް‬ ‫ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 345،000‬އައިޓަމް‬ ‫ޣިޔާސުއްދީނުން ބީމްއާ ހަވާލުކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުމެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫"އެއްވެސް އިވެންޓެއްގައި ވެސް އަދި ކެންޓީނުގައި‬

‫"އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން‬

‫ހުރިހާ ޕްލާސްޓިކެއް ރަނގަޅު ކަމަކަށް ބޭނުންކޮށް‬ ‫ހުސްކޮށްލެވިދާނެ ހެން‪".‬‬

‫އެހެންވީމާ ރާއްޖޭގައި މިކަން ފުޅާވާން އަޅުގަނޑުމެން‬

‫ޕްލާސްޓިކުން ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް‬

‫ކށް ހުސްވެފައި ހުންނަ ލޯޝަން‬ ‫ގޭގައި ބޭނުން ޮ‬

‫ތހާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަކަށް‪ޯ "،‬‬

‫އުކާލަން ހުންނަ ޕްލާސްޓިކް އަލުން ބޭނުންކުރަން‬ ‫ފރި ޣިޔާސުއްދީންގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި‬ ‫އެއްކުރުމުގެ ޯ‬

‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިފައިވާ‬ ‫ގޮތުގައި ޣިޔާސުއްދީނަކީ‬ ‫ޕާލޭގެ މި ޕްރޮގްރާމްގައި‬ ‫މުޅި ދުނިޔެ އިން ވެސް‬ ‫ބައިވެރިވާ ފުރަތަމަ‬ ‫ސްކޫލް‪"،‬‬

‫ޕްރިންސިޕަލް‬


‫ވާހަކަ‬

‫‪ 15‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުދަ)‬

‫‪13‬‬

‫ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް ނަޒީހު ދެއްކި ވާހަކައެއް‬ ‫އަހަންނަކަށް އަޑެއް ނީވުނެވެ‪ .‬އަހަރެން އިނީ ދަރިފުޅު‬ ‫ރީތިކުރާށެވެ‪ .‬ފަހަކަށް އައިސް އެކަކު ދައްކާ ވާހަކަ‬ ‫އަނެކަކަށް އަޑެއް ނޭހެއެވެ‪ .‬ސަމާލުކަންދެވެނީ އެ‬ ‫މީހަކު ބުނަން ބޭނުންވާ ވާހަކައަށެވެ‪ .‬އަހަރުމެން‬ ‫އާދަވީއެވެ‪ .‬ކައިވެންޏަކީ ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވީއެވެ‪.‬‬ ‫މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ނުލިބޭ‪ ،‬މުސާރައެއް ނޯންނަ‬ ‫ޓތައް ބަލައިލީމެވެ‪.‬‬ ‫ވަޒީފާއެކެވެ‪ .‬އެ ދުވަހު އަހަރެން ފޮ ޯ‬ ‫ޓއެއް ހުންނާނީ އައިޕެޑްގައެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރުމެންގެ ހުރިހާ ފޮ ޯ‬ ‫އަހަންނަށް ހީވީ އެހެން ދެ މީހަކު ފެނުނުހެންނެވެ‪.‬‬ ‫ލލުން ކުރިން ފެނުނު ލޯބީގެ ވިދުވަރު‬ ‫އަހަރުމެންގެ ޮ‬ ‫ކެނޑިއްޖެއެވެ‪.‬‬ ‫"މަށަށް ވުރެ ތި އައިޕެޑް ވެސް މާ ކްލޯސް‪"،‬‬ ‫ނަޒީހު ބުނި އަޑު އިވުނެވެ‪" .‬ދަރިއެއް ހުއްޓެކޭ ކިޔާފަ‬ ‫ދެ ބީރައްޓެހިންހެން އުޅޭކަށް މަޖުބޫރެއް ނޫނެއްނު‪.‬‬ ‫އަހަރުމެން މިހާރު ދެން ސެޕަރޭޓް ވާންވީ ކަންނޭނގެ‪".‬‬ ‫އެންމެ ހެއްވާކަމަކީ‪ ،‬އިންކާރުކުރަން އަހަރެން‬ ‫ބޭނުން ނުވިކަމެވެ‪ .‬ނަޒީހުވަރެއް ނެތިގެން އަހަރެން‬ ‫އުޅުނު ދުވަސް މާޒީވެއްޖެއެވެ‪ .‬އަހަރެން ސަމާލުކަން‬ ‫ނުދީގެން ނަޒީހުގެ ހިތަށް ތަދުވިއިރު‪ ،‬އަހަރެންގެ ހިތަށް‬ ‫ކިތައް ފަހަރު ތަދުކުރެވުނުކަމެއް އޭނަ ހަނދާނެއް‬ ‫ނެތެވެ‪ .‬ކިތައް ފަހަރު އަހަންނަށް އެހެން ހެދިކަމެއް‬ ‫ނަޒީހަކަށް ނުވިސްނެއެވެ‪.‬‬ ‫"މަ ސަމާސައަކަށް ބުނި އެއްޗެކޭ އެއީ‪"،‬‬ ‫ކށްލަމުން ނަޒީހު ބުންޏެވެ‪" .‬އަދި އެބަ‬ ‫ރާގު ބަދަލު ޮ‬ ‫އިނދެއެއްނު އެއްޗެއް ވެސް ނުބުނެ‪".‬‬ ‫އަހަންނަކަށް އެ ސަމާސަ ކަމަކުނުދިޔައެވެ‪.‬‬ ‫"ކީކޭ ދެން މަ ބުނަންވީ؟" އަހަރެން ދުށީ އެ‬ ‫ވާހަކަ ބުނަންވީ ވަގުތު ޖެހިއްޖެކަމުގައެވެ‪" .‬ނަޒީހަށް‬ ‫އެނގޭތަ އަހަންނަށް ފުރުނީ ކިތައް އަހަރުކަން؟‬ ‫ހުވަފެނެއްގައި އުޅުމަށް ފަހު މާލެއައީމެވެ‪ .‬ހަޔާތާ‬

‫ކށްދޭން އަނެކަކު ވަރަށް ފަރުވާތެރިވެއެވެ‪.‬‬ ‫ކަންކަން ޮ‬

‫ޓކެމެރާގެ އަލި ކަނޑައިގެން ނުދެއެވެ‪ .‬ލޯ‬ ‫ފޮ ޯ‬ ‫ތަރަތަރަޖަހައިގެން ދާހާ ވެއެވެ‪ .‬ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި‬

‫ކުރިމަތިލީމެވެ‪ .‬އަހަރުމެން ދިރިއުޅުނީ ނަޒީހުގެ ގޭގައި‬

‫ކޮށްދެނީ ކާކުކަން އަހަރުމެންނަށް މުހިންމު ނުވާން‬

‫ހލު ފުރައިލިއެވެ‪ .‬ސަލާންކުރާ‬ ‫އެކުވެރިން އައިސް ޯ‬

‫ނަޒީހުގެ އެޕާޓުމަންޓުގައެވެ‪ .‬އަހަރުމެން ދެމަފިރިން‬

‫ފެށިއެވެ‪ .‬ނަޒީހު ބަނޑުހައިވެގެން އަންނައިރު ކާނެ‬

‫މީހުންގެ ސަފު ވަރަށް ދިގެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ އެއް‬

‫އެކަންޏެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ދެތިން މަހު އަހަރުމެން ވަރަށް‬

‫އެއްޗެހި ހުންނާނެއެވެ‪ .‬އަހަރެން ކުލިނިކަށް ދައްކަންޖެހޭ‬

‫އަތުގައި އޮތީ މާބޮނޑިއެކެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ ގާތުގައި ހުރީ‬

‫ގިނަ ވަގުތު އެކުގައި ހޭދަކުރީމެވެ‪ .‬އަހަރުމެންގެ‬

‫ގަޑިތައް ނަޒީހު ހަނދާން ހުރެއެވެ‪ .‬ޗާބީ ހުސްވަންދެން‬

‫ލބިވެރިޔާއެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ އަތުން‬ ‫ނަޒީހެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ ޯ‬

‫ސަމާސާކުރުމަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ‪ .‬އެކަކުއަނެކަކަށް‬

‫އަހަރުމެން އުޅެނީ އެހެންނެވެ‪ .‬ބައްޔެއްވުމުން އަނެކާއަށް‬

‫ޔ މުރާލި މީހެކެވެ‪ .‬އޯގާތެރި ރީތި‬ ‫ދޫނުކުރެއެވެ‪ .‬ހިތްހެ ޮ‬

‫މެސެޖުތައް ވެސް ބަދަލުކުރީމެވެ‪ .‬އެކަކު މެސެޖެއް‬

‫އެހީތެރިވެދެއެވެ‪ .‬ގަދަވުމުން އަނެއްކާ ވެސް ޗާބީ‬

‫މީހެކެވެ‪.‬‬

‫ފނުވައިފިއްޔާ އަނެކަކު ވަގުތުން ޖަވާބު ދޭނެއެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ޖެހުނީއެވެ‪ .‬ދަރިފުޅު ވިހޭއިރު އަހަރުމެންނަކީ އެއް‬

‫ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނުއިރު ދެއްކި ކަހަލަ މަޖާ‬

‫ފުރާޅު ދަށުގައި އުޅޭ ދެ މީހުންނެވެ‪ .‬ދެމަފިރިންނަށް‬

‫ވާހަކަތައް ދެއްކީމެވެ‪ .‬ރޭގަނޑު ސައިކަލުދުއްވައިލަން‬

‫ގތުންނާއި ޤާނޫނީގޮތުން އެކަންޏެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ ދީނީ ޮ‬

‫ލބިވާ އަންބެއް ލިބޭނީ ނަސީބުވެރިއަކަށް‪".‬‬ ‫"ތިހާ ޯ‬ ‫ހދައިފައި ނަޒީހު ސިއްރުސިއްރުން‬ ‫ދަނޑިވަޅެއް ޯ‬ ‫ބުނެލިއެވެ‪.‬‬ ‫"ޝުކުރިއްޔާ!" އަހަރެން އުފަލާއެކުގައި‬ ‫ބަލައިގަތީމެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރެންގެ ޢާއިލާގެ އެއްވެސް މީހަކަށް އެ ފަދަ‬

‫ބން ތަންތަނަށް ވެސް ވަންނަމެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ދަމެވެ‪ .‬ކޮޕީ ޯ‬

‫އަހަރުމެން ދެ މީހުންގެ ވެސް ސަމާލުކަން އެނބުރުނީ‬

‫އެކުގައި ޓީވީބަލަން ތިބެމެވެ‪ .‬ނިދެންދެން ވާހަކަދައްކަން‬

‫ދަރިފުޅަށެވެ‪ .‬އަހަރުމެން ދައްކާނެ ވާހަކައެއް ނޯވެއެވެ‪.‬‬

‫ތިބެމެވެ‪.‬‬

‫އޅުންނުފިލާ ދަރިފުޅާ ދައްކާނެ‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬ކިޔާ އެއްޗެއް ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ބަދަލުވީ މެސެޖަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި‬

‫ވާހަކަ ބައިވަރެވެ‪ .‬ނަޒީހު ގިނަ ވަގުތު އޮފީހުގައި‬

‫ފިރިއެއް ނުލިބެއެވެ‪ .‬ކައިވެނީގެ ޙަފުލާއަށް ޓަކައި‬

‫އަހަރުމެން ގެންގުޅުނު އުސޫލެވެ‪ .‬ޖަވާބުދޭން‬

‫އފީސް ނިމުނަސް އޭނައަށް ގެއަށް‬ ‫އުޅެންޖެހުނެވެ‪ޮ .‬‬

‫ވަރަށް ގިނަ ފައިސާ އޭނަ އެއްކުރިއެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ‬

‫ހަނދާންނެތެން ފެށީއެވެ‪ .‬ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ވަދެވެނީ ރޭގަނޑު އެގާރަޖަހާއިރުއެވެ‪ .‬ނޭނގިތިއްބައި‬

‫ހެދުން ވަރަށް ރީއްޗެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ އިނގިލީގައި‬

‫ކންމެ ރެއަކު ސައިކަލުދުއްވަން ނުދެވެން ފެށިއެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކޅު މަޑުމަޑުން ކަނިވާން‬ ‫އަހަރުމެންގެ ލޯބީގެ ހުޅު ޮ‬

‫ގޓީގައިވާ އެސް ކިތަންމެ ކުޑަޔަސް އެއީ‬ ‫އެޅުވި އަނ ޮ‬

‫ކންމެ ރެއަކު ދިޔުން ލާޒިމެއް‬ ‫ކުޑަކުޑަ ކަމެކެވެ‪ޮ .‬‬

‫ފެށިއެވެ‪.‬‬ ‫ބިދޭސީއެއް ގެއަށް ގެންނާކަށް ނަޒީހު ބޭނުމެއް‬

‫ކށްފައިވާ ގޮތް ވަރަށް‬ ‫އަލިމަހެކެވެ‪ .‬ތަން ޒީނަތްތެރި ޮ‬

‫އފީހުގައި އުޅެންޖެހޭލެއް ބުރަކަމުން އެނދުގައި‬ ‫ނޫނެވެ‪ޮ .‬‬

‫ބކިތައް ވިދާބެބުޅިއެވެ‪ .‬ސުފުރާމަތި‬ ‫އެކަށޭނައެވެ‪ .‬ކުލަ ޮ‬

‫އޮށޯންނައިރަށް ދެ މީހުންނަށް ވެސް ނިދެއެވެ‪ .‬ބޮޑު‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬އޭނަގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭނެތީއެވެ‪.‬‬

‫ތަނަވަހެވެ‪ .‬އެކި ޤައުމުގެ ރަހަތަކެވެ‪ .‬ވަގުތުން ކުޅޭ‬

‫ކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެނދުގައި އޮށޯންނަނީ ނިދާށެވެ‪.‬‬

‫އފީހުން ކެނޑޭށެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ‬ ‫އަހަރެން ޖެހުނީ ޮ‬

‫މިޔުޒިކުބޭންޑު ކުޅަދާނަވެފައި މަޝްހޫރެވެ‪ .‬އެދުނު‬

‫ވާހަކަދައްކަން އެހެން ވަގުތު ލިބެންޏާ އެ ނިމުނީއެވެ‪.‬‬

‫މިނިވަންކަމާ މެދު އޭނައެއް ނުވިސްނިއެވެ‪ .‬އަހަރެން‬

‫ކންމެ ލަވައެއް ވަގުތުން ކުޅެދެއެވެ‪ .‬ކިހާ ހިތްގައިމު‬ ‫ޮ‬

‫އެކުގައި ޓީވީ ބެލުން ހުއްޓުނެވެ‪ .‬ބަލާ ވައްތަރުތައް‬

‫ހީކުރީ‪ ،‬އަހަރުމެންގެ މެދުގައި ކުނިޖެހެން ފެށީ އެ‬

‫ހެއްޔެވެ؟ ކިހާ ފުރިހަމަ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރުމެންގެ‬

‫ތަފާތުވީމައެވެ‪ .‬އެއީ އާންމު އުސޫލެކެވެ‪ .‬އެކަކު‬

‫ހިސާބުންކަމަށެވެ‪ .‬ނަޒީހު ހީކުރީ‪ ،‬ދަރިފުޅު ލިބުމުން‬

‫ކައިވެންޏަކީ އެގާރަ އަހަރުއްސުރެ ކުރި އުންމީދެއްގެ‬

‫ޓީވީ ބަލާއިރު އަނެކަކު އިންނަނީ ފޯނުން އަމިއްލަ‬

‫އެހެން ކަންކަމަށް އަހަންނަށް ވަގުތު ނުވީ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އުފާވެރި ނިމުމެވެ‪ .‬ނޫނެކެވެ‪ .‬އެއީ ފެށުމެވެ‪.‬‬

‫ދުނިޔެއެއްގައެވެ‪ .‬ތިބެނީ ގާތުގައެވެ‪ .‬މައްސަލައެއް‬

‫ހޯދަން އުޅުނު ނަމަ އަހަންނަށް ވަގުތު ލިބުނީހެވެ‪.‬‬

‫ޙަފުލާ ނިންމައިފައި އަހަރުމެން ދިޔައީ‬ ‫ސޓަކަށެވެ‪ .‬ދެ ރޭ އެ ތަނުގައި ހޭދަކުރީމެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ދުވަސްވީ ވަރަކަށް ކުރާނެ ކަންތައް އިތުރުވިއެވެ‪.‬‬

‫އެހެންނަމަވެސް‪ ،‬އަހަރެންގެ ހިތުގައި ނަޒީހަށް އޮތް‬ ‫ޝައުޤުވެރިކަން ކުޑަވީއެވެ‪ .‬އަމިއްލަ ނަފުސަށް އަހަރެން‬

‫ފިކުރެއް ޚިޔާލެއް ނެތެވެ‪ .‬މާލޭގެ ހަލަބޮލި މާޙައުލާ‬

‫ޒިންމާތައް ގިނަވިއެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އަހަރެން އޮފީހަށް‬

‫ދިން ސަމާލުކަން ވެސް ކުޑަވީއެވެ‪ .‬ކޮންމެގޮތެއް‬

‫ދުރެވެ‪ .‬ހަނދުވަރު ރީތި ރޭތަކެވެ‪ .‬ދުނިޔަވީ‬

‫ލާށާއި ބަލާއަންނަން ނަޒީހު ހަނދާން ބަހައްޓައެވެ‪.‬‬

‫ކށްލީއެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އަބަދަކު އެހެނެއް‬ ‫ވަރިހަމަ ޮ‬ ‫ނޯންނާނެއެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަދެއްކުމުގައި އެތައް ވަގުތެއް ހޭދަކުރީމެވެ‪.‬‬

‫އޮފީސްދަތުރުތަކުގައި ނަޒީހު ތަންތަނަށް ފުރަންޖެހުނެވެ‪.‬‬

‫ކފީޝޮޕުގައެވެ‪.‬‬ ‫އެނދުމަތީގައެވެ‪ .‬ގޮނޑުދޮށުގައެވެ‪ޮ .‬‬

‫އފީހަށް ދާން ފަރިތަވާން ޖެހުނެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރެން އެކަނި ޮ‬

‫ޖގިންނަށް ދާން‪ "،‬އެއްދުވަހަކު‬ ‫"މަ ވެއްޖެ ޮ‬

‫ލމަތިން ގެއްލޭކަށް‬ ‫ހިނދުކޮޅަކަށް ވިޔަސް އަހަރެން ޯ‬

‫އެކަމަކު‪ ،‬ނަޒީހުގެ ކަންތައްތައް އަހަރެން ބަރާބަރަށް‬

‫އަހަރެން ބުނީމެވެ‪" .‬އެހެންނޫނީ ބަނޑެއް ނުހިނދޭނެ‪.‬‬

‫ނަޒީހު ބޭނުމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އޭނަގެ ފޯނު އޮތީ‬

‫ބަލަހައްޓަމެވެ‪ .‬އެއްވެސް ކަމެއް އުނިވިޔައެއް ނުދެމެވެ‪.‬‬

‫ހެޔޮތަ؟"‬

‫އފީހާއި ރައްޓެހިންގެ ކޯލަކަށް ވެސް‬ ‫ނިއްވައިލައިފައެވެ‪ޮ .‬‬

‫ނުވެސް ދެނެހުއްޓައި އަހަންނަށް ސައިކަލެއް ގަނެދީގެން‬

‫ފުރުޞަތެއް ނެތެވެ‪ .‬ހަމަ އެކަނި އަހަންނަށްޓަކައެވެ‪.‬‬

‫ނަޒީހު އަހަރެން ސިއްސުވައިލިއެވެ‪ .‬ސައިކަލު ލިބުމުން‪،‬‬

‫ބަލަހައްޓައިގެން އިނެވެ‪ .‬މާނައިން ފުރިގެންވާ‬

‫އަހަންނާ ހެދި އޭނަ ހުންނަނީ މޮޔަވެފައެވެ‪.‬‬

‫ކުރިން ނަޒީހުގެ ބޭނުންޖެހުނު ކަންކަން ވެސް‬

‫ބެލުމަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ރައްޓެހިވީއްސުރެ އެ ކަން އޮތީ އެ ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫އަހަންނަށް އެކަނި ކުރެވެއެވެ‪ .‬ދާންޖެހޭ ތަންތަނަށް‬

‫"ޝުކުރިއްޔާ!" އަހަރެން ހިތުގެއަޑިން އެ ކަން‬ ‫ބަލައިގަތީމެވެ‪.‬‬

‫ދެވެއެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުވިއިރު ގެއަކީ އޮފީހަކަށްވެ‬ ‫އަހަރެން ބަނޑު ޮ‬

‫އަހަރެންގެ ސުވާލަށް ޖަވާބެއް ނުދީ ނަޒީހު‬

‫"މަ މި ކިއި އެއްޗެއް އަޑެއްނީވުނު ދޯ؟" ނަޒީހު‬ ‫އެހިއެވެ‪.‬‬ ‫"މަ މި ދައްކަނީ މިއަދު އޮފީހުގަ ޖެހުނު‬

‫ކންކަމަކާ؟" ނަޒީހު ސުވާލުކުރިއެވެ‪.‬‬ ‫"އޭނ؟ ޮ‬

‫އންނަނީ ދަންފަޅިތަކެކެވެ‪.‬‬ ‫ނިމިއްޖެއެވެ‪ .‬އަހަރުމެންގެ ޮ‬

‫ބޑު މައްސަލައެއްގެ ވާހަކަ‪ "،‬ނަޒީހު އެ ތަނުން‬ ‫ޮ‬

‫"ނުބުނާނަން!" އަހަރެން ބުނެލީމެވެ‪.‬‬

‫އެވެނި ކަމެއް މިވެނި ގަޑިއަކަށް ކުރުމެވެ‪ .‬އެ‬

‫ނުކުންނަމުން ބުންޏެވެ‪" .‬މާ ރަނގަޅުވީސް ފާރާ‬

‫ނިމުމެއް ނާންނާނެހެން ހީވި އުފާވެރި‬

‫ކންމެ މީހަކަށް ވެސް ކޮށްދޭންޖެހޭ‬ ‫ނިމުނީއެވެ‪ޮ .‬‬

‫ދިމާއަށް އެނބުރި ވާހަކަދެއްކުނު ނަމަވެސް‪".‬‬

‫އިއްޔެއަކީ އަހަރުމެންނަށް ކިހާ މުހިންމު ދުވަހެއް؟‬ ‫ކުރިން ނަޒީހް އުޅުނު ގޮތް ހަނދާންވޭތަ؟"‬ ‫އެއްވެސް ސުވާލަކަށް ނަޒީހަކަށް ޖަވާބެއް‬ ‫ނުދެވުނެވެ‪ .‬އޭނަ ހަނދާނެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ކށް އުޅޭއިރު ތި ހުރިހާ‬ ‫"ދެން މިހާ ބިޒީ ޮ‬ ‫ކަމެއް ކިހިނެއް ހަނދާންބަހައްޓާނީ؟" ނަޒީހު ދެއްކީ‬ ‫ބަހަނާއެވެ‪" .‬މީހަކާ އިނީމަ ކުރިން އުޅުނުހެނެއް‬ ‫ނޫޅެވޭނެއްނު‪ .‬އައިލަވްޔޫ ކިޔަން އެނދުގަ އޮށޯވެލައިގެން‬ ‫އޮތަކަސް ބަނޑެއް ނުފުރޭނެ‪ .‬އަނބިދަރިންގެ ޒިންމާ‬ ‫ބލުގައެޅުނީމަ ދެގުނައަށް ޖެހޭ މަސައްކަތްކުރަން‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫މި ޒަމާނުގަ ދަރިއަކަށް ހާދަ ޚަރަދެއްކުރަން ޖެހެޔޭ‪.‬‬ ‫އެހެންނޫނީ‪"..‬‬ ‫"ޒިންމާނެގުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް‪ .‬ބިޒީވުމަކީ ވެސް‬ ‫މައްސަލައެއް ނޫން‪ "،‬އަހަރެންގެ ޖަވާބު ވީހާ ވެސް‬ ‫ކުރުކުރީމެވެ‪" .‬އެކަމަކު ބަހަނާ ނުދައްކާ!"‬ ‫ގުޅުމެއް ކާމިޔާބުވަނީ ކޮށްދޭ ބޮޑެތި‬ ‫ކންމެ ދުވަހަކު‬ ‫ކަންތައްތަކަކުން ނޫނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެއީ ޮ‬ ‫ކށްދޭ ކުދިކުދި ކަންތައްތަކެއްގެ‬ ‫އެކަކަށް އަނެކަކު ޮ‬ ‫ނަތީޖާއެވެ‪ .‬ފާރެއް ބިނާކުރެވެނީ ކުދިކުދި އެތައް‬ ‫ފތިގަނޑެއް ވިޔެވެނީ ހިމަހިމަ އެތައް‬ ‫ގަލަކުންނެވެ‪ޮ .‬‬ ‫ރޮދިފަށަކުންނެވެ‪ .‬ކައިވެންޏަކީ ވެސް ހިމަ ރޮދިފަށެކެވެ‪.‬‬ ‫ކެނޑުނަ ނުދޭން ބޭނުން ނަމަ‪ ،‬އަނެކާއަށް ބޭނުމެއް‬ ‫ޖެހޭ ވަގުތު ގާތުގައި ތިމާ ހުންނަންޖެހެއެވެ‪ .‬އަނެކާ‬ ‫ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހަންޖެހެއެވެ‪ .‬ސަމާލުކަންދީ‬ ‫ލތްބަކީ‪ ،‬އަހަރަކު އެއްފަހަރު‬ ‫އޯގާތެރިވާންޖެހެއެވެ‪ޯ .‬‬ ‫ގެނެސްދޭ މާބޮނޑިއެއް ނޫނެވެ‪ .‬ގަނެފަ ދިއްކޮށްލާ‬ ‫ކޅެއް ވެސް ނޫނެވެ‪ .‬އެކުގަ ހޭދަކޮށްލާ‬ ‫ކެވެލި ޮ‬ ‫ކންމެ ދުވަހަކު ކުރިމަތިވާ‬ ‫ވަގުތުކޮޅެވެ‪ .‬އަހަރެއްގެ ޮ‬ ‫ކަންތައްތަކުގައި އެހީތެރިވުމެވެ‪ .‬ބައިވެރިވުމެވެ‪.‬‬ ‫ޝުކުރުއަދާކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރެންގެ އެކަނިވެރިކަމެއް ނުފިލިއެވެ‪ .‬ލޯބީގެ‬ ‫ކުރި މަރުވުމުން ކައިވެނި ހީނަރުވެ‪ ،‬އެންމެފަހުން‬ ‫ލބީގެ ކާނާއަކީ ބައިވެރިވުމެވެ‪.‬‬ ‫ރޫޅުނީއެވެ‪ޯ .‬‬ ‫އަޑުއެހުމެވެ‪ .‬އިހުސާސް ދެނެގަތުމެވެ‪ .‬ކޮށްދޭ‬ ‫ކަންތަކުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމެވެ‪ .‬ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވެ‪،‬‬ ‫އުފަލުގައި ހީނސަމާސާކޮށް‪ ،‬ކޮނޑުގައި ފިރުމާލުމެވެ‪.‬‬ ‫އެހީތެރިވުމެވެ‪ .‬ގުޅުން ބަދަހިކުރުމެވެ‪ .‬ލިބޭ އުފާތަކާއި‬ ‫ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކުރުމެވެ‪ .‬އަހަރެން ވަރިނުވި ނަމަ‬ ‫އިނދެގެން އުޅެވުނީހެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއީ ޔަގީނުން ވެސް‬ ‫ދިރިއުޅުމަކަށް ނުވީހެވެ‪.‬‬ ‫ނިމުނީ‬


‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 15‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުދަ)‬

‫ކަރީނާ ހިކެން ބޮކްސިން ކްލާސްތަކަށް‬ ‫ކަރީނާ ކަޕޫރު ވަނީ ބަލިވެ އިނުމާ ގުޅިގެން ބަރުދަން‬

‫ފަނިވުމަކީ ފަރުވާ‬ ‫ނުކޮށްފި ނަމަ‬ ‫ސީރިއަސް ކަމެއް‬

‫ކަރީނާ ބުނީ އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އަދި ސައިޒް ޒީރޯ އަށް ނުދިޔަ‬

‫އިތުރުވިޔަސް ވަރަށް އަވަހަށް ކުރީގެ ހަށިގަނޑަށް އިޔާދަވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް ރޭމްޕްގައި ހިނގާލެވޭ ވަރު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬ކަރީނާ‬

‫ވިހެއުމަށް ފަހު އޭނާ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ވީރް ދީ‬

‫ބުނީ އިންޑިއާގައި ގިނަ އަންހެނުން ވިހެއުމަށްފަހު އަލުން ނުހިކެނީސް‬

‫ވެޑިން" ގެ ޝޫޓިން ފަށަނީ އޭޕްރީލް މަހު އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭގެ މާ‬

‫ގެއިން ބޭރަށް ނުކުންނަން ވެސް ލަދުގަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫ބަނޑުބޮޑުވުމުން ފަލަވިޔަސް އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި‬

‫ކުރިން އަލުން ލޫޅާފަތިވެ ފިޓްވާން ކަރީނާ ވަރަށް ބޭނުމެވެ‪.‬‬ ‫ކަރީނާގެ ގާތް މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށްޓަކައި‬ ‫ކަރީނާ ދަނީ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ‪ .‬ކަރީނާ އަކީ‬ ‫އާދަކޮށް ޔޯގާ ހަދާ މީހަކަށް ވިޔަސް އޭގެ އިތުރުން މިހާރު ހަފުތާއަކު‬

‫ގައިގައި ޖަހާފައިވާ އިތުރު މަސްތައް ފަޚުރުވެރިކަމާ އެކު ދައްކާލަން‬ ‫ލިބޭ އެއީ ހަމައެކަނި ފުރުސަތު ކަމަށް ކަރީނާ ގަބޫލުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު ދުވަސްވަރު އޭނާ އުޅުނުލެއް‬ ‫ގތުގައި ބަނޑު ޮ‬ ‫އޭނާ ބުނި ޮ‬

‫ތިން ފަހަރު ކިކް‪-‬ބޮކްސިން ކްލާސްތަކެއްގައި ވެސް ބައިވެރިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބުރަކަމުން އޭނާ ވިހާނީ ވެސް ސްޓޫޑިއޯގައި ކަމަށް ބުނެ ފިރިމީހާ‬

‫ކަރީނާއަށް މި ކްލާސްތައް ދާން ޚިޔާލު ދިނީ އޭނާގެ އެންމެ ގާތް‬

‫ސައިފް އަލީ ޚާން ޖޯކު ޖެހި އެވެ‪ .‬ބަލިވެ އިނުމަކީ ކޮންމެހެން‬

‫އެކުވެރިޔާ އަދި ކުރިން ބައެއް ފިލްމުތައް ކުޅުނު އަމްރިތާ އަރޯރާ‬

‫ކަންނެތްވާން ދައްކަންޖެހޭ ބަހަނާއެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ‬

‫އެވެ‪ .‬އަމްރިތާ ވެސް ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ފަލަވެފައި ހުއްޓާ ހިކުނީ‬

‫އަބަދުވެސް ވަރަށް ފިޓްކޮށް ހުންނަން ބޭނުންވާ މީހެއް ކަމަށް ކަރީނާ‬ ‫ބުންޏެވެ‪ .‬އަދި އޭނާ ހެދުން އަޅަނީވެސް އޭނާ ހިތްހަމަޖެހޭ ގޮތްގޮތަށް‬

‫ކިކް‪-‬ބޮކްސިން ކްލާސްތަކުގައި ބައިވެރިވެގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ކަރީނާ ކުރި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ އެންމެ ‪ 45‬ދުވަހުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ވަނީ ފެނިފަ އެވެ‪ .‬ދަރިފުޅު ތައިމޫރު އަލީ ޚާން ވިހޭތާ އެންމެ ދޮޅު‬

‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޓއެއް އާދިއްތަ ދުވަހު‬ ‫ކަރީނާގެ ދަރިފުޅު ތައިމޫރުގެ އާ ފޮ ޮ‬

‫މަސް ތެރޭ ކަރީނާ ވަނީ މަޝްހޫރު ލަކްމޭ ފެޝަން ވީކް ސަމާ‪/‬‬

‫ޓގަނޑު ފެނުނު‬ ‫ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ ފެތުރިފަ އެވެ‪ .‬އެ ފޮ ޯ‬

‫ރިސޯޓް ‪ 2017‬ގައި މަޝްހޫރު ޑިޒައިނާ އަނީތާ ޑޮންގްރޭގެ ޝޯގައި‬

‫އެންމެން ވެސް ތުއްތު ކުއްޖާގެ ރީތިކަމަށް ތައުރީފުކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ރޑްސް އެންޑް ޓްރާސްޕޮޓޭޝަން‬ ‫ރންތައް‪ :‬ޑުބާއީ ޯ‬ ‫ޑުބާއީ މަތިން އުދުހޭ ޑް ޯ‬

‫އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އޭޖެންސީންގެ އުންމީދަކީ ލަސްތަކެއް ނު ޮކށް ދަތުރުތައް ފެށުން‬

‫އޫރުގެ ހަށިގަނޑުގައި އިންސާނުންގެ ގުނަވަން އުފައްދަނީ‬ ‫އޫރުގެ ދަރިފަނީގެ ތެރޭގައި އިންސާނުންގެ ސެލް‬

‫ރިސާޗަށް ފަންޑުކުރުން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ވަނީ‬

‫އެކަށީގެންވާ ބޭސްތައް ޓެސްޓް ކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވެފައިވާ ކަމަށް‬

‫ހުއްޓާލައިފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އަނެއްކާ އަލުން ސްޕެއިން‬

‫އެހެނިހެން ދިރޭ ތަކެތީގެ ސެލްތައް ޖަނަވާރުންގެ‬

‫ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫އާއި ކެލިފޯނިއާގައި މި މަސައްކަތް ފެށީ އަމިއްލަ ބައެއް‬

‫ގަޔަށް ލައިގެން އުފެދޭ އެއްޗިއްސަށް ކިޔަނީ ކީމާރެޒް‬

‫މިއީ ޖަނަވާރުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި އިންސާނުންގެ‬

‫އޫރު އުފެދެން ފަށާ މަރުހަލާގައި އިންސާނުންގެ‬ ‫ބޑުވާއިރު އޭގެ‬ ‫ސެލްއަށް އިންޖެކްޓްކުރުމުން އޭތި ޮ‬

‫ގތަށް މީގެ ކުރިން މީދަލާއި ހިކަނދީގެ‬ ‫އެވެ‪ .‬މި ޮ‬

‫ހަށިގަނޑުގައި އުފެދޭނީ އޭގެ އަމިއްލަ ހިތާއި އެނޫން‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫ސެލް އެއްކޮށްގެން ޓެސްޓް ޮ‬

‫ވެސް ގުނަވަންތަކުގެ ބަދަލުގައި އިންސާނުންގެ ގުނަވަން‬

‫އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން‬

‫ލިޔުއްވި ސައިންސްވެރިޔާ ޖުއާން ކާލޯސް އިސްޕިސުއާ‬

‫އިންސާނުންގެ ހުންނަ ސައިޒުގެ ގުނަވަންތައް އުފެއްދުމަށް‬

‫ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެ އެވެ‪ .‬މިހެން ހެދުމުން އެ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މންޓޭ ވިދާޅުވީ އޫރުގައި އިންސާނުންގެ ގުނަވަންތައް‬ ‫ބެލް ޮ‬

‫ބޑެތި ޖަނަވާރުތައް ބޭނުންވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޫރު ކަހަލަ ޮ‬

‫ގުނަވަނެއްގައި ހުންނަ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ސެލްއެއް‬

‫ލިވަ އާއި އެނޫންވެސް ގުނަވަންތައް އުފައްދަން ފެށުމުގެ‬

‫ސެލްތަކަކީ ދަރިފަނީގެ ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ބައެކެވެ‪.‬‬

‫ޖަމާއަތްތަކުން ފަންޑުކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬

‫އުފެއްދުމަށެވެ‪.‬‬

‫ޖާނަލް ސެލްގައި މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ލިޔުމެއް‬

‫އތީ ވަރަށް ދުރުގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އުފެއްދޭނެ ދުވަސް އަދި ޮ‬

‫ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކުރާނެ ގުނަވަން ލިބުން މަދުވުމަށް‬

‫ބޑުކޮށްފައިވާ‬ ‫ޔތަކަކީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ޮ‬ ‫އަދި އެމްބްރި ޯ‬

‫ގތުގައި މި އާ ދިރާސާއަކީ މި މަންޒިލަށް‬ ‫އޭނާ ބުނި ޮ‬

‫މިކަމުން ހައްލެއް ގެނެވިދާނެކަމަށް ސައިންސްވެރިން ދެކެ‬

‫އެއްޗިއްސެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އިންސާނުންނާއި ޖަނަވާރުން‬

‫ވާސިލުވުމަށް އެޅި ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކށްގެން ހަދާ ދިރާސާތައް މިއީ އެތިކަލް‬ ‫މަސްހުނި ޮ‬

‫އެހެންވެ އަމާޒާ ހަމައަށް ދެވުމުގެ ކުރިން‪،‬‬

‫ވެސް ވާނީ އިންސާނުންގެ ސެލް އަށެވެ‪.‬‬ ‫ސައިންސްވެރިންގެ ޓީމުގެ އެހެން މެމްބަރެއް‬ ‫ގތަށް ހެދިއްޖެ ނަމަ‬ ‫ކަމަށްވާ ޖުން ވޫ ވިދާޅުވީ މި ޮ‬

‫ސައިންސްވެރިންގެ މި ޓީމުން މަސައްކަތް‬

‫މައްސަލައެއް ކަމަށް ބުނެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުން‬

‫ޖަނަވާރުންގެ ގަޔަށް އިންސާނުންގެ ސެލް ލައިގެން‪،‬‬

‫ކުރަމުންދަނީ އިންސާނުންނަށް ކަމުދާ ޕެންކްރިއަސް އާއި‬

‫ފާޅުކޮށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު މި‬

‫ގތާއި މިފަދަ ބަލިތަކަށް‬ ‫ޖެނެޓިކް ބަލިތައް އުފެދޭ ޮ‬

‫ހިތް އަދި ލިވާ ފަދަ ގުނަވަންތައް އޫރުގެ ހަށިގަނޑުގައި‬

‫ޓްރާންސްޕްލާންޓްކުރާ ގުނަވަނުން އެ ހަށިގަނޑު‬ ‫ގަބޫލުނުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ހަނި ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ތުއްތު ކުދިން އިންޑިއާގައި އެންމެ ގިނައިން މަރުވާ އެއް ބައްޔަކަށް‬

‫ސައިންސްވެރިންގެ މި‬ ‫ޓީމުން މަސައްކަތް‬ ‫ކުރަމުންދަނީ‬ ‫އިންސާނުންނަށް‬ ‫ކަމުދާ ޕެންކްރިއަސް‬ ‫އާއި ހިތް އަދި ލިވާ‬ ‫ފަދަ ގުނަވަންތައް‬ ‫އޫރުގެ ހަށިގަނޑުގައި‬ ‫އުފެއްދުމަށެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ވެސް ފަނިވުމެވެ‪ .‬އެ ގައުމުގައި އެންމެ އާއްމުކޮށް ފެންނަ ފަނީގެ‬ ‫ތެރޭގައި ރައުންޑް ވޯމް‪ ،‬ޓޭޕް ވޯމް އަދި ހުކް ވޯމް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފަނިވުމަކީ އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަށް ވަރަށް‬

‫ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ސްވިމިންޕޫލް ނުވަތަ މޫދަށް އެރުން‬

‫ބޮޑެތި ނުރައްކާތައް ކުރިމަތި ކުރުވާ ކަމެކެވެ‪ .‬ދުނިޔޭގެ‬

‫އަދި ޖަނަވާރު ފަދަ ތަކެތީގެ ސަބަބުން ފަނިވުމުގެ‬

‫ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އިން ނެރެފައިވާ‬

‫މައްސަލަ ކުރިމަތިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޑުބާއީގަ ިއ‬ ‫ދަތުރުކުރަން‬ ‫ޑްރޯން އުފައްދަނީ‬ ‫ރންތައް ޑުބާއީ‬ ‫މީހުން އުފުލާ ޑް ޯ‬

‫ބޭނުންކުރަން ފަށާއިރު‪ ،‬އިންޖިނޭރުން‬

‫މަތިން އުދުހޭތީ ދާދި އަވަހަށް ފެންނަން‬

‫ކންމެ ޑްރޯނަކަށް‬ ‫ކަނޑައަޅާ ނިސްބަތަކީ ޮ‬

‫ރޑްސް އެންޑް‬ ‫ފަށާފާނެ އެވެ‪ .‬ޑުބާއީ ޯ‬

‫މީހެކެވެ‪ .‬މާނަ އަކީ އެކަކަށް ވުރެ‬

‫ޕޓޭޝަން އޭޖެންސީން އުންމީދުކުރާ‬ ‫ޓްރާސް ޮ‬

‫ރނަކަށް ނާރުވާނެ‬ ‫ގިނައިން އެއްވެސް ޑް ޯ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ޖުލައި މަހު ތެރޭގައި އަމަލީ‬ ‫ޮ‬

‫ކަމެވެ‪.‬‬

‫ދަރުތުތައް ފެށޭ ވަރު ވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އުދުހޭ ކާރެއް އުފައްދަން އިންޖިނޭރުން‬

‫ރންތައް ކޮންޓްރޯލްކުރެވޭނެ‬ ‫ޑް ޯ‬ ‫ކަމަށް ވަނީ ބިމުގައި ހުންނަ ކޮންޓްރޯލް‬

‫ކުރި މަސައްކަތްތައް މި އޮތީ އެހެން‬

‫ސެންޓަރަކުންނެވެ‪ .‬ބެލެވޭ ގޮތުގައި‬

‫ފާލަކަށް އެޅިފަ އެވެ‪ .‬އިންސާނުން‬

‫ރންތައް ބަރޯސާވާނެ‬ ‫ދަތުރުކުރުމަށް ޑް ޯ‬

‫އެކަނިވެސް އުމުރުން ‪ 14-1‬އަހަރާ ދެމެދުގެ‬

‫އެއް ބައްޔަކަށް ވަނީ ވެސް ފަނިވުމެވެ‪ .‬އެ ގައުމުގައި‬

‫ކޅަށް ދަތުރުކުރެވޭ ވަރަށް‬ ‫ގޮވައިގެން ކޮޅު ޮ‬

‫ކަމަށް ބެލެވެނީ ޖީޕީއެސް އާއި ފޯޖީ‬

‫‪ 220‬މިލިއަން ކުދިންނަށް ފަނިވުމުގެ މައްސަލަ‬

‫ކށް ފެންނަ ފަނީގެ ތެރޭގައި ރައުންޑް‬ ‫އެންމެ އާއްމު ޮ‬

‫ރންތައް ފައްކާވުމުން ދެން ކީއްކުރާ‬ ‫ޑް ޯ‬

‫ވކް އެވެ‪ .‬މާނަ އަކީ ޑްރޯނަށް އަރާ‬ ‫ނެޓް ޯ‬

‫ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވމް އަދި ހުކް ވޯމް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވޯމް‪ ،‬ޓޭޕް ޯ‬

‫އުދުހޭ ކާރެއް ހެއްޔެވެ؟‬

‫މީހާ ބޭނުންތަކަށް ދިއުމަށްޓަކައި އެ‬

‫ރިޕޯޓެއްގައިވާ ގޮތުން ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގައި‬

‫ފަނިވުމަކީ އެ ކަމުގެ ޒާތުގައި އެހާ ނުރައްކާތެރި‬

‫ތުއްތު ކުދިން އިންޑިއާގައި އެންމެ ގިނައިން މަރުވާ‬

‫ފަނިވާ ހުރިހާ ފަހަރަކު ބަލި ސީރިއަސް ނުވިޔަސް‬

‫ދުބާއީގައި ދަތުރުފަތުރުކުރުން‬

‫ތަނެއްގެ ނަން ބުނުން ފިޔަވައި އިތުރު‬

‫ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވިފައި ނުވިޔަސް މި‬

‫ބައެއް ހާލަތުގައި ބައެއް ކުދިންގެ ފުރާނައަށް ވެސް‬

‫ކށް‪ ،‬ލުއި ފަސޭހަކުރުމަށް ކުރާ‬ ‫ޒަމާނީ ޮ‬

‫މައްސަލަ ދިމާވުމުން ފަނީ ބޭސް ބޭނުން ނުކޮށްފި‬

‫ނުރައްކާވެ އެވެ‪ .‬މިފަދަ ކުދިންގެ ފުރަނަ ސަލާމަތް‬

‫ހޭދައިގައި‪ ،‬ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ދަނީ‬

‫ނަމަ ބައެއް ފަހަރަށް ފުރާނައަށް ވެސް ގެއްލުން ވެފައި‬

‫ބޑުވުމާއި ވިސްނުމުގެ ގާބިލްކަން‬ ‫ވިޔަސް ހެދި ޮ‬

‫ހިންގަމުންނެވެ‪ .‬އެމެރިކާގެ "ހައިޕާލޫޕް‬

‫ރންތަކުން މީހުން‬ ‫ނަމަވެސް‪ ،‬އުދުހޭ ޑް ޯ‬

‫ވަން" އާއި ޗައިނާގެ އިންޖިނޭރުންގެ‬

‫އުފުލަން ފަށާ ދުވަހެއް އަދި ކަށަވަރެއް‬

‫ފަންނުވެރިކަމުގައި ދުބާއީ އަށް ވުރެ‬

‫ރޑްސް އެންޑް‬ ‫ނުވެ އެވެ‪ .‬ޑުބާއީ ޯ‬

‫ސާފުތާހިރުކަމަށް ދެވޭ ސަމާލުކަން ކުޑަވެގެންނެވެ‪.‬‬

‫އައުން‪ ،‬ފުރަގަސްފަރާތް ހިރުވުން‪ ،‬ބަނޑުދިޔާވުން‪،‬‬

‫ދަތުރުފަތުކުރުން ވަކި ތަރައްގީ އެހެން‬

‫ޕޓޭޝަން އޭޖެންސީން ބޭނުން‬ ‫ޓްރާސް ޮ‬

‫ބިންމަތީގައި ހުސްފަޔާ އުޅުމާއި ރަނގަޅަށް އަތް‬

‫ހޑުލުން މިއީ ފަނިވުމުން‬ ‫ބަނޑުގައި ރިއްސުން އަދި ޮ‬

‫ގައުމެއް ނެތޭ ބުނާ ވަރު ކުރަން އެ‬

‫ރންތައް އަވަހަށް‬ ‫ވަނީ މީހުންނައިގެން ޑް ޯ‬

‫ދވެ ކެއުން އަދި ނުސާފު ކިރާއި ފެން ބުއިން‪،‬‬ ‫ނު ޮ‬

‫ކށް ފެންނަ އަލާމާތްތަކެވެ‪.‬‬ ‫އާއްމު ޮ‬

‫މީހުން އެދެ އެވެ‪.‬‬

‫އުދުއްސާލުމަށެވެ‪.‬‬

‫އެބަހުއްޓެވެ‪.‬‬ ‫ކުޑަކުދިން ފަނިވާން މެދުވެރި ވަނީ‬

‫ތަރުކާރީ ފަދަ ތަކެތި ރަނގަޅަށް ނުދޮވެ ކެއްކުން‪،‬‬

‫ދަށްވުމަކީ ވެސް ވެދާނެ ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ކާހިތްނުވުން‪ ،‬ވަރުބަލިވުން‪ ،‬ލޭ މަދުވުން‪ ،‬ހުން‬

‫ރންތައް ޑުބާއީގައި‬ ‫ޗައިނާގެ ޑް ޯ‬

‫ކަމެއް ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމެވެ‪.‬‬ ‫ޖުލައި މަހު ދަތުރުތައް ފަށައިގަތް‬


‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 15‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުދަ)‬

‫‪16‬‬

‫"މަލިކާ" ގެ ޕޯސްޓަރު އިންސްޓަގްރާމްކޮށްގެން ޓިކެޓް‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫މޝަނަލް ހަރަކާތްތަކުގެ‬ ‫ބުންޏެވެ‪" .‬މި ފިލްމުގެ ޕްރޮ ޯ‬ ‫ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެން ރޭވި ކަމެއް‪ .‬އެހެންވީމާ‬ ‫ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް މިއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދު‬

‫އަންނަ މަހުގެ ‪ 2‬ގައި އަޅުވާ ފިލްމް "މަލިކާ"‬ ‫ކށްގެން‪ ،‬ފިލްމުގެ ޓިކެޓް‬ ‫ގެ ޕޯސްޓަރު އިންސްޓަގްރާމް ޮ‬ ‫ހދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫"މަލިކާ" ފިލްމުގެ އިންސްޓަގްރާމް ފޮލޯކޮށް‪،‬‬ ‫ކށްގެން އެންމެ ގިނަ‬ ‫ޕޯސްޓަރު އިންސްޓަގްރާމް ޮ‬ ‫ހދާ ބަޔަކަށް މިއަދުން ފެށިގެން މި މަހުގެ‬ ‫ލައިކްސް ޯ‬ ‫‪ 18‬ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ދެ ދުވަހުން އެއް ދުވަހު‬ ‫ގތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓިކެޓް ދޫކުރާ ޮ‬ ‫ކންމެ ދެ ދުވަހަކުން އެއް ދުވަހު‪ ،‬ތިން‬ ‫އެގޮތުން ޮ‬ ‫ގތަށް‪ ،‬ޖުމްލަ ނުވަ ޓިކެޓް ދޫކޮށްލާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓިކެޓް ދޭ ޮ‬ ‫"މަލިކާ" ގެ މާކެޓިންއާ ހަވާލުވެ ހުރި ހުސައިން‬

‫ކުރެވޭ‪".‬‬ ‫ކށްގެން އެންމެ ގިނަ‬ ‫ޓައިމްލައިންގައި ޝެއާ ޮ‬ ‫ކމެންޓްސް މި މަހުގެ ‪20‬ގެ ކުރިން ހޯދާ މީހަކަށް‬ ‫ޮ‬ ‫ޝއިން ވެސް ތިން ޓިކެޓް ދޭ ގޮތަށް ވަނީ‬ ‫ޯ‬ ‫ޕްރިމިއާ‬ ‫ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"މަލިކާ" ޓިކެޓް މި މަހުގެ ‪ 5‬އިން ފެށިގެން‬ ‫އލިމްޕަހުން އަންނަނީ ވިއްކަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ޝއަށް މިހާރު ހުޅުވާލާފައި‬ ‫ޯ‬ ‫"ފުރަތަމަ ފަސް‬ ‫މިއޮތީ‪ .‬ތަރުހީބު ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު‪ .‬ބާރު ބޮޑުކޮށް‬ ‫ދަނީ‪ "،‬ނޫރު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"މަލިކާ" އަކީ ބިންމާ އިބްރާހީމް ވަހީދުގެ‬

‫ނޫރައްދީން ބުނީ މީގައި ބައިވެރިވާން ހަދަންޖެހޭ‬

‫ތފާ (ސެމީ)‬ ‫ސްކްރީންޕްލޭއަކަށް އަލީ މުސް ޮ‬

‫ގޮތަކީ މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ފިލްމުގެ‬

‫ލބީގެ ހާދިސާތަކެއް‬ ‫ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ އާއިލޫ ޯ‬

‫ޕސްޓަރެއްގެ ފޮޓޯ ނަގައި‪،‬‬ ‫ޕޯސްޓަރުތަކުގެ ތެރެއިން ޯ‬

‫ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެކވެ‪.‬‬

‫އިސްޓަގްރާމް ކުރާނީ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ލިލީގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު ނާސިރު (މައްލާ)‬

‫ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އޭގެ ތެރޭގައި މަރިޔަމް ޝަކީލާ‪ ،‬އިސްމާއީލް‬

‫ރލް "ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް‬ ‫"މަލިކާ" ޓައިޓްލް ޯ‬

‫ޒާހިރު‪ ،‬އަލީ ފާރޫގް‪ ،‬އަހުމަދު އާސިމް‪ ،‬ފާތުމަތު އާޒިފާ‬

‫އަލަށް ތައާރަފުވާ ނުޒުހަތު ޝުއައިބް (ނުޒޫ) ކުޅެފައިވާ‬

‫(އަޒޫ)‪ ،‬ޖުމައްޔިލް ނިމާލް (ޖުމަލް)‪ ،‬އަލީ އާޒިމް (ދޮން‬

‫ޕޯސްޓަރު ލާ މީހަކަށް ތިން ޓިކެޓް ލިބޭނެ‪ .‬ޓިކެޓްގެ‬

‫ކށްފައިވާ މި ފިލްމު މާލެއާ އެކު އާބާދީ‬ ‫ރޑިއުސް ޮ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫އިރު‪ ،‬މި ފިލްމުން ތަޖުރިބާރު އެކްޓަރުންނާއި ޒުވާން‬

‫އައްޔަ)‪ ،‬ސުޖީތާ އަބްދުﷲ (ސުޖީ) އަދި އަހުމަދު‬

‫އިތުރަށް ވެސް ހަދިޔާއެއް އެ މީހަކަށް ލިބޭނެ‪ "،‬އޭނާ‬

‫ތޅެއްގައި ޕްރިމިއާ ކުރަން ވެސް ވަނީ‬ ‫ބޑު ހަތަރު އަ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ތަރިންތަކެއް ފެނުގެން ދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫"ދެން އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ލައިކްސް ލިބޭ‬

‫އާއި އިބްރާހީމް ރަޝީދު (މަހުރަބު އިއްބެ)‬

‫"ޖައްގާ ޖާސޫސް"‬ ‫ރިލީޒްކުރުން‬ ‫އަނެއްކާވެސް ލަސްވެއްޖެ‬

‫ކ އައްމަޑޭ) ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޝާކިރު (ޝާއް ޮ‬

‫ސަންޖޭ ދަތުގެ‬ ‫ދޮށީ ދަރިފުޅު‬ ‫ޓްރިޝަލާ (ކ) އަދި‬ ‫އަންހެނުން މަންނީތާ‬

‫ސަން ޖޭދަތުގެ ދަރިފުޅު ޒުވާން‬ ‫ދޮންމަންމައާ އެކު އުފަލުން‬ ‫ދށީ ދަރިފުޅު ޓްރިޝަލާ އާއި‬ ‫ސަންޖޭ ދަތުގެ ޮ‬ ‫މިހާރުގެ ޒުވާން އަނބިމިހާ މަންނީތާގެ ގުޅުން‬ ‫ގސްކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ޚަބަރު ފެތުރި‬ ‫ވަރަށް ޯ‬

‫ކެޓުރީނާ އާއި ރަންބީރު "ޖައްގާ ޖާސޫސް"ގެ މަންޒަރެއްގައި‬ ‫ފާ ތު މަ ތު އަ ނީ ސާ‬

‫ނަމަވެސް އެ ދުވަހު ރާމް ގޯޕާލް ވަރުމާ‬ ‫ރިލީޒްކުރާތީ އަނެއްކާވެސް "ޖައްގާ ޖާސޫސް ނެރުން‬

‫ރަންބީރު ކަޕޫރާއި ކެޓުރީނާ ކައިފްގެ "ޖައްގާ‬ ‫ޖާސޫސް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީޚު މިހާރު ވަނީ އެތައް‬

‫ލަސްކުރީއެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސްޖެހިގެން އަންނަ ހަފުތާގައި ވެސް އެ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ ފިލްމު‬ ‫ފަހަރެއްގެ މަތިން ފަސް ޮ‬

‫ފިލްމު ރިލީޒްކުރެވޭކަށް ނެތެވެ‪.‬އެ ހަފުތާގައި ވިދްޔާ‬

‫ރިލީޒްކުރަން އެންމެ ފަހުން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ އަންނަ‬

‫ބާލަންގެ "ބޭގަމް ޖާން" ރިލިޒް ކުރާތީ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫އޭޕްރީލްމަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ފަހުގެ ޚަބަރުތައް‬

‫ސނާކްޝީ ސިންހާގެ "ނޫރު" ރިލީޒްކުރާޏެ‬ ‫ޮ‬ ‫ފަހުން‬

‫ގތުގައި އޭޕްރީލް މަހު ފިލްމު ރިލީޒްނުކުރަން‬ ‫ބުނާ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭޕްރީލް ‪ 28‬ވަނަ ދުވަހަކީ ބޮޑު ދުވަހެކެވެ‪.‬‬

‫މިހާރު ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ‪.‬ސަބަބަކީ އެ މަހުގެ ހުރިހާ‬

‫އިންޑިޔާގައި އެންމެ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހިނގި "ބާހޫބަލީ‬

‫ހުކުރެއްގައި ހެން ރަނގަޅު ފިލްމުތަކެއް ރިލިޒްކުރާތީ‬

‫‪ "2‬ރިލީޒްކުރަނީ އެ ދުވަހު ކަމަށް ވާތީ ެއެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެންމެ ފަހުން ހަމަޖައްސާފައިއޮތީ އޭޕްރީލް‬ ‫‪ 17‬ވަނަ ދުވަހު "ޖައްގާ ޖާސޫސް" ރިލީޒްކުރާށެވެ‪.‬‬

‫މިހާރު ބެލެވެނީ މި ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނީ މޭ މަހުގެ‬ ‫ކންމެވެސް ދުވަހެއްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ޔޯކްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓްރިޝަލާއާ އެކު ނަގާފައިވާ ސެލްފީއެއް ވެސް‬

‫ދންމަންމަ އާއި ދޮންދަރިފުޅުގެ ގުޅުން‬ ‫ނަމަވެސް ޮ‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫މާންނީތާ އިންސްޓަގްރާމް ޮ‬

‫ވަރަށް ރަނގަޅުކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ޔކްގައި މަޖާ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރަމުންދާ ކަން‬ ‫ނިއު ޯ‬

‫މަންނީތާ އާއި ސަންޖޭ ދަތުގެ ގުޅުމާ އެންމެ‬ ‫ޑައިރެކްޓްކޮށްފައވާ އަމީތާބު ބައްޗަންގެ "ސަރްކާރް ‪"3‬‬

‫އެކު ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކުރުމަށް އޭނާ ދިރިއުޅޭ ނިއު‬

‫ކޅުކަމަށް މީޑިއާ‬ ‫ފުރަތަމަ ދުވަހުއްސުރެ ޓްރިޝަލާ ދެ ޮ‬

‫ޓގެ ކެޕްޝަން ލިޔެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދޭހަވާ ގޮތަށް ފޮ ޯ‬ ‫މާންނީތާއަށް ވުރެ ޓްރިޝަލާ ހަގީ އެންމެ‬

‫ރިޕޯޓުތައް ބުނި ނަމަވެސް މި ދެ މީހުން އެކުގައި‬

‫ހަ އަހަރެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ދެމައިން ގުޅުން‬

‫ސޝަލް މީޑިއާއިން ފެނުމުން‬ ‫ޯ‬ ‫ފޓޯތަކެއް‬ ‫ނަގާފައިވާ ޮ‬

‫ބަދަހިކުރުމުގައި އުމުރުގެ ތަފާތަކީ އެހާ ބޮޑު‬

‫އެ ވާހަކަތަކުގެ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތްކަން ވަނީ‬

‫މައްސަލައަކަށް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހާމަވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސަންޖޭ ދަތު މަންނީތާއާ ކައިވެނިކުރަން‬

‫ޓްރިޝަލާ އަކީ ސަންޖޭދަތުގެ ފުރަތަމަ‬ ‫އަނބިމީހާ ރިޗާ ޝަރުމާ އަށް ލިބިފައިވާ ދަރިއެކެވެ‪.‬‬

‫ޓްރިޝަލާ އެންމެ ފުރަތަމަ ދެކޮޅު ހެދި އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ރިޗާ ވަނީ ޓްރިޝަލާ ވަރަށް ކުޑައިރު ކެންސަރު‬

‫ސަންޖޭ ދަތު ޖަލުގައި ހުރި ދުވަސްވަރު ވެސް އޭނާ‬

‫ބަލީގައި މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬ޓްރިޝަލާ ގެންގުޅެ ބޮޑުކުރީ‬

‫އެންމެ ފަހަރަކު ވެސް އިންޑިއާއަކަށް ނުދެ އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާގެ މަންމަ ފަރާތު މާމަ އާއި ކާފަ އެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫އެއީ މަންނީތާ ދެކެ ފޫހިވާތީ ކަމަށް އޭރު ވަރަށް‬

‫ވަރަށް ކުރިން ސުރެ އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި‬

‫ގިނަ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވަޒަންވެރިވެގެން އުޅޭ ބައެކެވެ‪ .‬އެހެންވެ ޓްރިޝަލާ‬

‫ދންމަންމައާ ގުޅުން‬ ‫ނަމަވެސް މިހާރު ޮ‬ ‫ދންމަންމަ ޓްރިޝަލާއާ‬ ‫ރަނގަޅުވެ މާންނީތާ ވަނީ ޮ‬

‫މިހާތަނަށް ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ އެމެރިކާގަ އެވެ‪.‬‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 15‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުދަ)‬

‫‪18‬‬

‫ބަޣުދާދީ އަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާގައި‬ ‫އައިއެސްގެ ‪ 13‬ކޮމާންޑަރުން މަރާލައިފި‬ ‫ބަޣުދާދު (ފެބްރުއަރީ ‪ - )14‬އިސްލާމިކް‬

‫އަ އި އެ ސް ގެ ލީ ޑަ ރު‬ ‫ބަ ޣު ދާ ދީ ޚު ތު ބާ‬

‫ގައިމް އަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބަދަލުވެފައި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބޫ ބަކުރު އަލް‬

‫ހަމަލާ ދިން އިރު ބަޣުދާދީ ދިޔައީ އައިއެސްގެ ސީނިއާ‬

‫ކށް އިރާގުގެ ވައިގެ ސިފައިން‬ ‫ބަޣުދާދީ އަށް އަމާޒު ޮ‬

‫މެންބަރުންނާ ބައްދަލު ކުރަމުން ކަމަށް ވެސް އިރާގު‬

‫ދިން ހަމަލާތަކުގައި އައިއެސްގެ ‪ 13‬ކޮމާންޑަރުން‬

‫ސިފައިން ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬ބައްދަލުވުމުގެ ބޭނުމަކީ‬

‫މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އިރާގު ސިފައިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ބަޣުދާދީ އަށް ފަހު އައިއެސްގެ ލީޑަރު ކަމަށް ގެންނާނެ‬

‫ކށްފައި ވަނީ ބަޣުދާދީ އުޅުނު ކަމަށް‬ ‫ހަމަލާ އަމާޒު ޮ‬

‫ދެ ނީ‪ :‬އޭ ނާ އެ ން މެ‬

‫ބެލެވޭ ގައިމްގެ އިމާރާތަކަށެވެ‪ .‬އިރާގު ސިފައިން‬

‫ފަ ހު ން އާ އް މު‬

‫ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ގައުމުގެ‬

‫މީހަކާއި މޫސަލްގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ‬ ‫ކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އިބްރާހިމް އައްވާދު‬ ‫އަސްލު ނަމުގެ ޮ‬

‫ހުޅަނގުގައި ދިން ހަމަލާތަކުގައި އައިއެސްގެ އާދައިގެ‬

‫އިބްރާހިމް އަލް ބަދުރީގެ ނަން ބޭނުން ކުރާ ބަޣުދާދީ‬

‫ވަ ނީ ނޮ ވެ މް ބަ ރު‬

‫ރޭންކުތަކުގެ ‪ 64‬މީހުން ވެސް މަރާލާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ފަހުން އާއްމު މެސެޖެއް ދީފައި ވަނީ ނޮވެމްބަރު‬

‫އެކަމަކު މަރުވި ނުވަތަ ޒަޚަމްވި މީހުންގެ ލިސްޓުގައި‬

‫މަހު އެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ މޫސަލްގައި އިރާގު ސިފައިންނަށް‬

‫މަ ހު‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ ޕީ‬

‫ބަޣުދާދީގެ ނަމެއް ނުހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫އަމާން ނުދިނުމަށް އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް‬

‫މެ ސެ ޖެ އް ދީ ފަ އި‬

‫އިރާގު ސިފައިން ބުނެފައި ވަނީ ސީރިއާގެ‬ ‫ރައްގާގައި އުޅުމަށް ފަހު ބަޣުދާދީ ވަނީ ސީރިއާގެ‬

‫ގޮވާލައިފަ އެވެ‪ .‬މޫސަލްގެ އިރުމަތީ ހިސާބުތައް މިހާރު‬ ‫ވަނީ އައިއެސްގެ އަތުން ގެއްލިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އންނަ އިރާގުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ‬ ‫ބޯޑަރާ ކައިރީގައި ޮ‬

‫ހިޓްލަރާ ވައްތަރު މީހާ އޮސްޓްރިއާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފި‬ ‫ވިއެނާ (ފެބްރުއަރީ ‪ - )14‬ނާޒީންގެ ވެރިކަމުގެ‬ ‫ހަނދާންތައް އާ ކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި‬ ‫ހިޓްލަރާ ވައްތަރު މީހަކު އޮސްޓްރިއާ އިން‬ ‫ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އުމުރުން ‪ 25‬އަހަރުގެ އެ މީހާގެ ނަމަކަށް‬

‫އންލައިން ނޫސްތަކުގައި އޭނާގެ‬ ‫އެ ގައުމުގެ ބައެއް ޮ‬ ‫ޓތައް އިއްޔެ ވަނީ ޖަހައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފޮ ޯ‬ ‫ނާޒީންގެ ދުވަސްތަކުގެ މަތިން ހަނދާން އާކޮށް‬ ‫ހިޓްލަރަށް އިހުތިރާމް އަދާކުރުމަކީ އޮސްޓްރިއާގައި‬ ‫ކުށެކެވެ‪ .‬އެއީ ‪ 1947‬ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރި ނާޒީން‬

‫ކިޔަނީ ހަރަލްޑް ހިޓްލަރެވެ‪ .‬ހިޓަލަރާ ވައްތަރު މީހާ‬

‫މޓް ކުރުން މަނާކުރާ ގާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޕްރޮ ޯ‬

‫އސްޓްރިއާގައި އެޑޮލްފް ހިޓްލަރު‬ ‫ފެނިފައި މި ވަނީ ޮ‬

‫އޮސްޓްރިއާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު‬

‫އުފަންވި އަވަށުންނެވެ‪ .‬ހަރަލްޑް ހިޓްލަރު ހުންނަނީ‬

‫މަހު ވަނީ ހިޓްލަރު އުފަންވި ގެ ތަޅާލަން ނިންމައިފަ‬

‫ޑލްފް ހިޓްލަރު ހުންނަ ގޮތަށް‬ ‫ވެސް އަސްލު އެ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ހިޓްލަރު އުފަންވެފައި ވަނީ ޖަރުމަނުގެ ބޯޑަރާ‬

‫ބ ވެސް އެ ގޮތަށް ހަދައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫މަތިމަސް ހަދާ ޯ‬

‫އސްޓްރިއާގެ ބްރައުނައުގައި‬ ‫ކައިރީގައި އޮންނަ ޮ‬

‫ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން ޑޭވިޑް ފާޓްނާ ވިދާޅުވީ‬

‫އޮސްޓްރިއާ އިން‬ ‫ހައްޔަރުކުރި ހިޓްލަރާ‬ ‫ވައްތަރު މީހާ‪.‬‬

‫އެޕްރީލް ‪ 1889 ،20‬ގަ އެވެ‪ .‬ނާޒީންގެ ދުވަސްވަރު‬

‫މިއީ މަޖާ ކުރަން ވެސް ކުރާވަރުގެ ކަމެއް ނޫން‬

‫މި ގެ ވަނީ ވަރަށް މާތް ތަނަކަށް ހަދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކން ކަމެއްކަން‬ ‫ކަމަށާއި އެ ޒުވާނަށް އެ ކުރެވެނީ ޮ‬

‫ނަމަވެސް ނާޒީންގެ ބާރު ‪ 1944‬އަހަރު ދަށްވާން‬

‫އެނގެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬ހިޓްލަރާ ވައްތަރު މީހާ ވަނީ‬

‫ފެށުމުން އެ ގެ ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އޮސްޓްރިއާގެ އެކި ސިޓީތަކުން ވެސް ފެނިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވެނެޒުއެ ާލގެ ނައިބް ރައީސްއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި‬ ‫ވޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ ‪ - )14‬މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ބައިނަލްއަގުވާމީ‬ ‫ޮ‬ ‫ނެޓްވޯކެއް ހިންގާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ވެނެޒުއެލާގެ ނައިބް ރައީސް އެލް އައިސަމީއާ‬ ‫ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ވެނެޒުއެލާގެ ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމަށް އެލް އައިސަމީ ހަމަޖެއްސީ މިދިޔަ މަހު‬

‫ވެ ނެ ޒު އެ ލާ ގެ ރަ އީ ސް‬ ‫މަ ޑޫ ރޯ އާ އި‬ ‫ނަ އި ބް ރަ އީ ސް‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާގެ ގާތް ވިޔަފާރި ވެރިއެއް ކަމަށްވާ ސަމާކް ލޮޕޭޒާ ދެކޮޅަށް ވެސް އެމެރިކާ‬ ‫އިން ވަނީ ފިޔަވަޅު އަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެމެރިކާ އިން އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުގެ ދަށުން އެމެރިކާގައި ހުރި އެލް‬ ‫އައިސަމީގެ މުދާ ހިފެހެއްޓުމާއި އޭނާ އެމެރިކާ އަށް ދަތުރު ކުރުން ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެމެރިކާގެ ޓްރެޝަރީ ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނީ އެލް އައިސަމީ ވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ‬

‫އެ ލް އަ އި ސަ މީ‪.‬‬

‫ބޮޑެތި ޝިޕްމަންޓްތައް ވައިގެ މަގުންނާއި ކަނޑުމަގުން ވެނެޒުއެލާ އިން ބޭރު ކުރުމަށް‬

‫‪ --‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫އެހީވެދީފައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވެނެޒުއެލާގެ އަރަގުއާގެ ގަވަރުނަރުކަން ކުރެއްވި އެލް އައިސަމީ ވަނީ ‪ 2008‬އިން‬ ‫‪ 2012‬އަށް އެ ގައުމުގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރުކަމާއި ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރުކަން‬ ‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬ލުބުނާނުގެ ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތާ ގުޅުން އޮންނަ ކަމަށް ވެސް އެލް‬ ‫އައިސަމީގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 15‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުދަ)‬

‫ނޯތު ކޮރެ ާއގެ ލީޑަރުގެ ބޭ ެބ‬ ‫މެލޭޝިއާ އެއާޕޯޓުގައި މަރާލައިފި‬ ‫ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ ‪ - )15‬ނޯތު‬

‫‪20‬‬

‫ރ އާ ގެ ލީ ޑަ ރު ިކ މް ޖޮ ން‬ ‫ނޯ ތު ކޮ ެ‬ ‫ނ ގެ ބޭ ބެ ކި މް ޖޮ ން‪ -‬ނަ މް‪:‬‬ ‫އު ް‬ ‫އޭ ނާ ވަ ނީ މެ ލޭ ޝި އާ އެ އާ ޕޯ ޓު ގަ އި‬ ‫ރ ލަ އި ފަ އި‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ ޕީ‬ ‫މަ ާ‬

‫ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ މަގު މަތީގަ އެވެ‪ .‬އޭނާ މަރާލީ‬

‫ޖން‪-‬އުންގެ ބޭބެ ކިމް ޖޮން‪-‬ނަމް‬ ‫ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޮ‬

‫ހޯމަ ދުވަހު ކަމަށް ވިޔަސް އެ ޚަބަރު އާއްމުކުރީ‬

‫ޕޓުގައި މަރާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މެލޭޝިއާގެ އެއާ ޯ‬

‫އިއްޔެ އެވެ‪ .‬އަދި މިހާރު ދަނީ ކިމް ޖޮން‪-‬ނަމްގެ‬

‫ޖން‪-‬ނަމް މަރާލާފައި ވަނީ ވިހަ ދީގެން‬ ‫ކިމް ޮ‬ ‫ބޑަށް ބެލެވެ އެވެ‪ .‬އޭނާ މަރާލި‬ ‫ކަމަށް ވަރަށް ޮ‬

‫މޓަމް ހަދަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޕޯސްޓް‪ޯ -‬‬ ‫އފިޝަލެއް ކަމަށްވާ‬ ‫މެލޭޝިއާ ފުލުހުންގެ ޮ‬

‫ސަބަބެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ‪ .‬އަދި މަރާލި މީހުން ވެސް‬

‫ފަދްޒިލް އަހުމަދު ވިދާޅުވީ ކިމް ‪-‬ޖޮން ނަމް މަރާލި‬

‫ހދިފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ކަމަށް އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް މިހާތަނަށް ޝައްކު‬

‫ކރެއާގެ ވަގުތީ ރައީސް ވަން ކިޔޯ‪-‬‬ ‫ސައުތު ޮ‬

‫ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ތަހުގީގު މިހާރު ފަށާފައިވާ‬

‫ޖން‪-‬ނަމް މަރާލުމުގެ ފަހަތުގައި‬ ‫އަން ވިދާޅުވީ ކިމް ޮ‬

‫ކަމަށާއި ކުރިއެރުންތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށް އޭނާ‬

‫ކރެއާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މިއީ އެ ގައުމުގެ‬ ‫ވަނީ ނޯތު ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަނިޔާވެރިކަމާއި ލާއިންސާނިއްޔަތުގެ ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް‬ ‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓުގެ ސެކިއުރިޓީ‬ ‫ފުލުހުން މިހާރު ދަނީ އެއާ ޯ‬ ‫ކެމެރާތަކުގެ ފުޓޭޖްތައް ބަލަމުންނެވެ‪ .‬މީޑިއާގައި‬

‫ކރެއާގެ ލީޑަރު ކިމްގެ ބޮޑު ބޭބެ ޗަން‬ ‫ނޯތު ޮ‬

‫ޓތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ކިމް‬ ‫ދައުރުވަމުންދާ ބައެއް ފޮ ޯ‬

‫ސޮން‪-‬ތައެކް ވެސް ވަނީ ‪ 2013‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ޖޮން‪-‬ނަމްއާ އެކު ދެ އަންހެނަކު ހަރަކާތްތެރިވާ ތަން‬

‫މަރާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފެނެ އެވެ‪ .‬އަދި އެ މީހުން ފަހުން ޓެކްސީއެއްގައި‬

‫ކިމް ޖޮން‪-‬ނަމް މަރާލާފައި ވަނީ ކުއާލަ ލަމްޕޫރުން‬ ‫ބޓަށް އަރަން ތައްޔާރުވެފައި‬ ‫މަކާއޫ އަށް ފުރަން ޯ‬

‫ނައްޓާލަ އެވެ‪.‬‬ ‫އފިޝަލުން ބުނެފައި‬ ‫އެމެރކާ ސަރުކާރުގެ ބައެއް ޮ‬

‫ވަނިކޮށް ފަހަތުން މީހަކު އައިސް މޫނުގައި ފޮތިގަނޑެއް‬

‫ކރެއާގެ އެޖެންޓުން ކުރި ކަމެއް‬ ‫ވަނީ މިއީ ނޯތު ޮ‬

‫ޕޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އެއީ‬ ‫އަޅައިގެންނެނެވެ‪ .‬ބައެއް ރި ޯ‬

‫ބޑަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫ކަމަށް ވަރަށް ޮ‬

‫ފތިގަނޑެކެވެ‪ .‬އަނެއް‬ ‫ކެމިކަލް އިން ތެތްކޮށްފައިވާ ޮ‬

‫މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވައިޓް ހައުސް އިން ރަސްމީކޮށް‬

‫ގތުގައި ކިމް ޖޮން‪ -‬ނަމްގެ‬ ‫ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬

‫ކށްފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމެންޓް ޮ‬

‫މޫނަށް ވަނީ ސްޕްރޭއެއް ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ މަރުވީ‬

‫ގެމްބިއާ އަލުން ކޮމަންވެލްތާ ގުޅެނީ‬ ‫ގެ މް ބި އާ ގެ ރަ ީއ ސް ބަ ރޯ (ވ)‬ ‫އާ އިނ ގި ރޭ ސި ޚާ ރި ޖީ ވަ ޒީ ރު‬ ‫ނ ސަ ން ބަ އް ދަ ލު‬ ‫ޮބ ރި ސް ޖޯ ް‬ ‫ކު ރަ އް ވަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫ބަންޖުލް (ފެބްރުއަރީ ‪ - )15‬ގެމްބިއާގެ ކުރީގެ‬

‫މި ވަނީ އެ ގައުމުގެ މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅު ބޭއްވި‬

‫ރައީސް ޔަހުޔާ ޖަމޭގެ ވެރިކަމުގައި ކޮމަންވެލްތުން‬

‫އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް‬

‫ވަކިވި ނަމަވެސް‪ 52 ،‬ގައުމު ހިމެނޭ ޖަމާއަތާ ވަރަށް‬

‫ވެރިކަން ދޫނުކުރައްވަން އުޅުއްވި ޖަމޭ އެންމެ ފަހުން‬

‫އަވަހަށް ގުޅޭނެ ކަމަށް އާ ރައީސް އަދަމާ ބަރޯ‬

‫ގައުމު ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގެންފައި ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގެމްބިއާ އަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ އިނގިރޭސި‬ ‫ޖންސަން ވިދާޅުވީ ހުޅަނގު‬ ‫ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބޮރިސް ޯ‬

‫ރައީސް ޖަމޭގެ ވެރިކަމުގައި ގެމްބިއާ‬ ‫ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވީ ‪ 2013‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪.‬‬ ‫އތް ދުވަސްތަކުގައި‬ ‫ޖޯންސަން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް ޮ‬

‫ކމަންވެލްތާ އަލުން ގުޅޭތީ ވަރަށް‬ ‫އެފްރިކާގެ ގައުމުން ޮ‬

‫ކމަންވެލްތާ ގުޅޭތަން ދެކެން ބޭނުންވާ‬ ‫ގެމްބިއާ އަލުން ޮ‬

‫ބޑަށް އުފާ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އިނގިރޭސި ޚާރިޖީ‬ ‫ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވަޒީރަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގެމްބިއާ އަށް ވަޑައިގެންފައި‬

‫ރ ވިދާޅުވީ އިންޓަނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް‬ ‫ރައީސް ބަ ޯ‬

‫ކޯޓް (އައިސީސީ) އިން ވަކިވެފައިވާ ވަކިވުން ވެސް‬ ‫ވަރަށް އަވަހަށް ބަދަލު ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ބުނީ ގެމްބިއާ‬ ‫އަލުން އެ ޖަމާއަތާ ގުޅެން އުޅޭތީ މަރުހަބާ ކިޔާ‬

‫ގައުމު އަލުން ގުޅެން އުޅުމަކީ އުފާ ކުރާ ކަމެއް‪ .‬އަދި‬ ‫ކމަންވެލްތުގެ ތަރުޖަމާނަކު‬ ‫އެކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން‪ޮ "،‬‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގެމްބިއާ އަށް ދޭ އެހީ ތިން އަހަރުވަން ދެން‬

‫ކމަންވެލްތާ އަލުން ގުޅުމުގެ ރަސްމީ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޮ‬

‫ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން މިދިޔަ‬

‫މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނީ ‪ 52‬ގައުމުގެ ވެރިން‬

‫ހަފުތާގައި ވަނީ ގެމްބިއާ އަށް ‪ 81‬މިލިއަން ޑޮލަރުގެ‬

‫އެއްބަސްވެގެން ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެހީގެ ޕެކޭޖެއް ދޭން ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫"ގެމްބިއާ ކޮމަންވެލްތުން ‪ 2013‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫ވަކިވި އިރު މެންބަރު ގައުމުތަކުގެ ވެރިން ވަނީ‬ ‫ހިތާމައާ އެކު އެ ނިންމުން ނިންމާފައި‪ .‬އެކަމަކު އެ‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 15‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުދަ)‬

‫‪21‬‬

‫ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު މާދަމާ ހަވީރަށް އަވަސްކޮށްފި‬ ‫ވެލެންސިއާ އަށް ފުރުސަތު ލިބުނީ އެފްއޭ ކަޕް‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬

‫ޗެމްޕިއަން ޓީމުގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ‪.‬‬ ‫މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް ‪100،000‬ރ‪ .‬ލިބޭއިރު‬

‫ގތަށް ހަމަޖެހިފައި އޮތް ޗެރިޓީ‬ ‫މާދަމާރޭ ކުޅޭ ޮ‬ ‫ބޅަ މެޗު މާދަމާ ހަވީރު ކުޅޭ ގޮތަށް‬ ‫ޝީލްޑް ފުޓް ޯ‬ ‫އެފްއޭއެމުން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު މި އަހަރު ގެނައި ބަދަލާ އެކު ހުރިހާ‬

‫އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން‬

‫ފައިސާއެއް ހަދިޔާކުރަން ޖެހޭނީ ޗެރިޓީ އަކަށެވެ‪.‬‬

‫ޖަވާޒް ވިދާޅުވީ ކްލަބް ވެލެންސިއާ އާއި މާޒިޔާގެ‬

‫މޅުވެއްޖެ ނަމަ ފައިސާ ދޭނީ މޯލްޑިވްސް‬ ‫މާޒިޔާ ޮ‬

‫މެޗު ހަވީރަށް ބަދަލުކުރީ މާދަމާރޭ ސަރުކާރުގެ ބޮޑު‬

‫ސސިއޭޝަނާއި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އަށެވެ‪.‬‬ ‫އޯޓިޒަމް އެ ޯ‬

‫އތުމުން ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ވީހާ ވެސް‬ ‫އިވެންޓެއް ޮ‬

‫ވެލެންސިއާ އިން އެހީ ދޭނީ ޓައިނީ ހާޓްސް އޮފް‬

‫ގިނަ ބަޔަކަށް ދަނޑަށް ވަދެވޭނެ ގަޑިއެއްގައި މެޗު‬

‫މޯލްޑިވްސް އާއި ބިއުޓިފުލް އައިސް ޑައުން ސިންޑްރޯމް‬

‫ބާއްވަން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކަޕްވިނާސް ކަޕް އުވާލުމަށް ފަހު ‪ 2009‬ވަނަ‬

‫‪ 17‬ސްކޫލާ އެކު މައި ޯލ‬ ‫ކިޑްސް ފިއެސްޓާ ފަށައިފި‬

‫އންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން މީގެ ތެރެއިން‬ ‫ކުރިން ޮ‬ ‫‪20،000‬ރ‪ .‬ޗެރިޓީ އަކަށް ހަދިޔާކުރަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫މލްޑިވްސް އަށެވެ‪.‬‬ ‫އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޯ‬ ‫ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ޗެރިޓީ ޝީލްޑް އުފުލާލީ މާޒިޔާ‬

‫އަހަރު އަހަރު ތައާރަފްކުރި ޗެރިޓީ މެޗުގައި މާޒިޔާ‬

‫އިންނެވެ‪ .‬އެ ދެ ފަހަރު ވެސް އެ ޓީމު މޮޅުވީ ނިއު‬

‫ވާދަކުރަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ‬

‫ކށެވެ‪ .‬މިއީ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗެއްގައި‬ ‫ރޭޑިއަންޓާ ވާދަ ޮ‬

‫ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމުގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ‪ .‬ކްލަބް‬

‫މާޒިޔާ އާއި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪.‬‬

‫ސއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު‪--.‬‬ ‫ސސިއޭޝަނާއި މަހިބަދޫއާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫގައި ޮ‬ ‫ނެޓްބޯޅަ އެ ޯ‬

‫ނެޓްބޯޅަ ވައިޑީ ީޕ‬ ‫ޕްރޮ ގްރާމް މަހިބަ ދޫ އަށް‬ ‫އދ‪ .‬މަހިބަދޫގައި ނެޓްބޯޅަ އިތުރަށް‬ ‫ޕޓްސް ކްލަބާއި ނެޓްބޯލް‬ ‫ފުޅާކުރުމަށް މަހިބަދޫ ސް ޯ‬

‫ކުރިއަށް ގެންދަން ވައިޑީޕީ ހަރަކާތްތަކެއް ފެށުން‪"،‬‬

‫މލްޑިވްސް އިން ގުޅިގެން‬ ‫އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޯ‬

‫ޝާޒްލީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރގްރާމެއް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ވައިޑީޕީ ޕް ޮ‬

‫މައި ޯލ ކިޑްސް ފިއެސްޓާގެ މެޗެއްގެ ތެރެއިން‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪ /‬މިހާރު‬

‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬

‫މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ ‪ 17‬ސްކޫލަކާ‬

‫މުސްތަގުބަލުގައި އިތުރު ރަށްތަކުން ވެސް ނެޓްބޯޅަ‬

‫ބޅަ ފުޅާކުރުމަށް‬ ‫މިއީ ކްލަބަކާ ގުޅިގެން ނެޓް ޯ‬

‫ބޅައާ ހާއްސަ ގުޅުމެއް އޮންނަ‬ ‫ރާޢްޖޭގެ ފުޓް ޯ‬ ‫މަހިބަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް‬

‫އަތޮޅު ތެރޭގައި ފަށާ ފުރަތަމަ ހަރަކާތެވެ‪ .‬ފުޓްބޯޅަ‬

‫ބޅަ ޓީމަށް ކުޅެފަ އެވެ‪ .‬މިހާރު‬ ‫ވަނީ ގައުމީ ފުޓް ޯ‬

‫ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ‬

‫ބޅަ ޓީމުގައި މަހިބަދޫ އަށް‬ ‫ވެސް ގައުމީ ފުޓް ޯ‬

‫އިސްކަންދަރު ސްކޫލު‪ ،‬ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް‪،‬‬

‫ބޅައިން ވެސް އެންމެ މަތީ‬ ‫މަހިބަދޫ އިން ވަނީ ނެޓް ޯ‬

‫ނިސްބަތްވާ ގިނަ ކުޅުންތެރިން އެބަތިއްބެވެ‪ .‬އަދި‬

‫މުހިއްދީން ސްކޫލް‪ ،‬ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް‪ ،‬ރެހެންދި‬

‫ފަންތީގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ޕްލޭނަކާ އެކު އެކެޑަމީ‬

‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ އެކި ކްލަބްތަކުގައި ވެސް‬

‫ބން އިންޓަނޭޝަނަލް‪،‬‬ ‫ސްކޫލު‪ ،‬ކަލާފާން ސްކޫލް‪ ،‬ބިލަ ޮ‬

‫އެއް ފަށަން ވެސް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މަހިބަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ކުޅުންތެރިން ގިނަ އެވެ‪.‬‬

‫ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް‪ ،‬އިމާދުއްދީން ސްކޫލް‪،‬‬

‫ޕޓްސް ކްލަބްގެ ރައީސް‬ ‫މަހިބަދޫ ސް ޯ‬

‫އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ގައުމީ‬

‫އެކު ގްރޭޑް ‪ 2‬އަދި ‪ 3‬ގެ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން‬

‫ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް‪ ،‬ތާޖުއްދީން ސްކޫލް‪،‬‬

‫އިސްމާއިލް ފާއިޒް ވިދާޅުވީ އެ ކްލަބުގެ އަމާޒަކީ‬

‫ތރިގު (ޓޮމް) އާއި‬ ‫ޓީމުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އަހުމަދު ޯ‬

‫އފް މޯލްޑިވްސް‬ ‫ސޮކަ ވެޓަރަންސް އެސޯސިއޭޝަން ޮ‬

‫ހިރިޔާ ސްކޫލް‪ ،‬އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް‪،‬‬

‫ބޅަ ކުޅުންތެރިން މަހިބަދޫ‬ ‫ގައުމީ ފެންވަރުގެ ނެޓް ޯ‬

‫ގޯލްކީޕަރު އިމްރާން މުހައްމަދު އުފެއްދި މި ކްލަބުން‬

‫ލ ކިޑްސް ފިއެސްޓާ މިއަދު‬ ‫އިން ކުރިޔަށްގެންދާ މައި ޯ‬

‫އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް‪ ،‬ގާޒީ ސްކޫލް‪.‬‬

‫އިން އުފެއްދުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ކުރިޔަށްގެންދާ މި ފުޓްބޯޅައިގެ‬ ‫ފެސްޓިވަލުގައި ‪ 33‬ޓީމު ބައިވެރިވެ އެވެ‪ .‬އެ ހުރިހާ‬ ‫ޓީމެއްގައި ‪ 594‬ކުޅުންތެރިން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި މުބާރާތަކީ ކުޑަކުދިންގެ ހިތުގައި ފުޓްބޯޅައިގެ‬

‫މިއަދު ފެށި މި މުބާރާތް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ‬

‫"އަމާޒަކީ އެކެޑަމީ އިން ފެންވަރު ރަނގަޅު‬

‫ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވެސް ދެ‬ ‫އަހަރު ވާދަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނިޔަލަށް ކުރިޔަށްދާނެ އެވެ‪ .‬މުބާރާތުގެ މެޗުތައް‬

‫ކުޅުންތެރިން އުފެދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި އެ‬

‫ކުރިޔަށްދާނީ ހެނދުނާއި ހަވީރު ހެންވޭރު ދަނޑުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުންތެރިންނަށް ކުޅެވޭނެ މަގެއް ތަނަވަސްކޮށްދިނުން‪.‬‬

‫އާއި އިމްރާންގެ އެހީތެރިކަން އަބަދު ވެސް ފޯރުކޮށްދެ‬

‫ސޮކަ ވެޓެރަންސް އިން އަންނަނީ މި ހަރަކާތް‬

‫އެކެޑަމީ ފަށާނީ ވެސް ‪ 103‬ކުދިންނާ އެކު‪ "،‬ފާއިޒު‬

‫ބޅައިން ކުޅުންތެރިންނަށް އެހީތެރިވުމަށް‬ ‫އެވެ‪ .‬ފުޓް ޯ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޓމްގެ އިސްނެންގެވުމާ އެކު އުފެއްދި ކްލަބުން‬ ‫ފަހު ޮ‬

‫އަހަރަކަށް ފަހު އަހަރެއް ފުޅާކުރަމުންނެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ‬

‫ސސިއޭޝަންގެ ރައީސާ އައިމިނަތު‬ ‫ނެޓްބޯލް އެ ޯ‬

‫ފރި ކުދިންގެ ކިބައިގައި‬ ‫ލޯބި ޖެއްސުމަށާއި އޭގެ ޯ‬

‫ބޅައިގެ ކާނިވަލް ފަހުން ވަނީ‬ ‫މާލޭގައި ބޭއްވި މި ފުޓް ޯ‬

‫އާލާކޮށް އެއް މާހައުލެއްގައި ގިނަ ކުދިންނަށް ފުޓްބޯޅަ‬

‫ޏ‪ .‬ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫގައި ވެސް ބާއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޅަ މުޅި ރާއްޖެ އަށް‬ ‫ޝާޒްލީން ވިދާޅުވީ ނެޓް ޯ‬

‫މަހިބަދޫ އަށް ނިސްބަތްވާ ކުޅުންތެރިންނަށް ޓޮމް‬

‫ބޅަ އެކެޑެމީއެއް ހިންގާތާ‬ ‫މިހާރު މަހިބަދޫގައި ފުޓް ޯ‬ ‫މިވީ ދެ އަހަރެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ފަހި ކޮށްދިނުމަށް ސޮކަ ވެޓެރަންސް‬

‫ސޮކަ ވެޓެރަންސް އިން ބުނީ މި އަހަރު އިތުރު ދެ‬

‫ސސިއޭޝަނުން ގިނަގުނަ‬ ‫ފުޅާކުރުމަށް އެ އެ ޯ‬

‫އިން ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ‪.‬‬

‫ތޅެއްގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫އަ ޮ‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި‬

‫މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު‪ ،‬މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް‬

‫ތޅުގަ އެވެ‪ .‬ނ‪ .‬އަތޮޅުން‬ ‫ނ‪ .‬އަތޮޅަށާއި ގދ‪ .‬އަ ޮ‬

‫އުއްމީދުކުރަނީ އިތުރު ރަށްތަކުން ވެސް ވައިޑީޕީ‬

‫ބޅަ އެސޯސިއޭޝަން‬ ‫ކްލަބަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނެޓް ޯ‬

‫މާފަރުގައި ބާއްވަން ނިންމާފައިވާއިރު ގދ‪ .‬އަތޮޅުގައި‬

‫ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް އިސްނަގާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމެވެ‪.‬‬

‫މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ސްކޫލުތައް‪:‬‬ ‫މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލު‪ ،‬އަމީނިއްޔާ ސްކޫލު‪،‬‬

‫ބާއްވާނީ ތިނަދޫގަ އެވެ‪.‬‬

‫"މަހިބަދޫގައި އެކަޑަމީ އެއް ހުޅުވިގެން ދިއުމުން‬ ‫ބޅަ އަށް ފައިދާ ކުރާނެ‪ .‬އަޅުގަނޑުގެ އުއްމީދަކީ‬ ‫ނެޓް ޯ‬

‫ބޅައިން ވެސް ކުރިއަށްދާން މަހިބަދޫ‬ ‫ނެޓް ޯ‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 15‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުދަ)‬

‫‪22‬‬

‫ބަޔާން ބަލިކުރަން އާސެނަލަށް‬ ‫މިހާރު އެނގޭ‪ :‬ވެންގާ‬ ‫ބެންފީކާ ދެ ކުޅުންތެރިން ކައިރިން ޮއބާމަޔަންގް (މ) ބޯޅަ‬ ‫ހިފައިގެންދާން މަސައްކަތްކުރަނީ‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬އޭއެފްޕީ‬

‫ބެންފީކާ މޮޅުވިއި ުރ‬ ‫އޮބާމަޔަންގަށް ހިތްދަތި ރެޔެއް‬

‫މިދިޔަ ފަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބަޔާން ޮކޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް‬ ‫ފަހު އާސެނަލްގެ އޮޒިލް އުފާފާޅުކުރަނީ‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬އޭއެފްޕީ‬ ‫"ކުރިން ހުރިހާ ފަހަރަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދެ‬

‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬

‫އންނަނީ ރަށުން ބޭރުގައި‪ .‬އެއީ އަހަރެންގެ‬ ‫ވަނަ ލެގު ޮ‬ ‫ނަޒަރުގައި ނަތީޖާ އަހަރެމެންގެ ކޮޅަށް އަނބުރާލަން‬ ‫މިއުނިކް (ފެބްރުއަރީ ‪ - )15‬ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ‬

‫ބޑު އުނދަގުލެއް‪ .‬މި‬ ‫ބަލާއިރު ކުރިމަތިވާ ވަރަށް ޮ‬

‫ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ބަޔާން‬

‫ފަހަރު ދެ ވަނަ ލެގު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އޮތުމުން‬

‫މިއުނިކް ބަލިކުރަން އާސެނަލަށް އެނގޭ ކަމަށް އެ‬

‫އޭގެ އެޑްވާންޓޭޖް އަހަރެމެންނަށް ނެގޭނެ‪ "،‬ވެންގާ‬

‫ކޗު އާސެން ވެންގާ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޓީމުގެ ޯ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އަހަރުތަކަކަށް ފަހު އާސެނަލް ގްރޫޕްގެ އެއް‬

‫މިރޭގެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ބަޔާނުން އޮތީ‬

‫ގތުގައި ދެ ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދި މި‬ ‫ވަނައިގެ ޮ‬

‫އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ޖެހިޖެހިގެން ‪ 15‬ޗެމްޕިއަންސް‬

‫ފަހަރު‪ ،‬ބަޔާން ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔައީ އެ ޓީމު އޮތް‬

‫ކޑަކާ އެކު އެވެ‪ .‬އެ ޓީމުގެ‬ ‫ލީގު މެޗުން މޮޅުވެ ރެ ޯ‬

‫ހދައިގެންނެވެ‪ .‬އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު‬ ‫ގްރޫޕްގެ ދެވަނަ ޯ‬

‫ލޓީ ބުނީ އާސެނަލަކީ ތަފާތު‬ ‫ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެ ޮ‬

‫ފަސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތެރެއިން ހަތަރު ފަހަރު‬

‫ބޅައެއް ކުޅޭ ޓީމެއް ކަމަށާއި އެ‬ ‫ސްޓައިލެއްގެ ފުޓް ޯ‬

‫ވެސް މި ދެ ޓީމު ވާދަކުރަން ޖެހުނެވެ‪ .‬އަދި މިދިޔަ‬

‫ކޅަށް ކުޅެން ފަސޭހަވާނެ ކަމަށް ނުދެކޭ‬ ‫ޓީމާ ދެ ޮ‬

‫ފަހަރުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ އެއްވަނަ ބަޔާނުން ހޯދީ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އާސެނަލް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ހާސް ސާދަ ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް‬

‫"ތަޖުރިބާ އަށް ބަލާއިރު ވެންގާ އަކީ ދެ ވަނައެއް‬

‫ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި މި ދެ ޓީމު ވާދަކުރި މެޗުން‬ ‫ވެސް ބަޔާން ވަނީ އާސެނަލް ކަޓުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އާސެނަލްގައި ގިނަ‪ .‬އެ ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރުގައި‬

‫"އަހަރެންނަށް މި ދެ ޓީމު ކުރިން ކުޅެފައިވާ‬

‫މި މެޗަށް މި ނުކުންނަނީ‪ .‬ބަޔާން ބަލިކުރަން ކުޅެންވީ‬ ‫ގޮތް އަހަރެމެންނަށް އެނގޭ‪ "،‬ވެންގާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ފާއިތުވި ހަ ސީޒަނުގައި‬

‫ނުކުރެވުނެވެ‪.‬‬

‫ފަހުން ވެސް ބެހެއްޓީ ރަނގަޅު ކުރާނެހެން ހީވާތީ‪.‬‬ ‫ކށްލުމުން ދެން އޭނާގެ ފޯމު‬ ‫އެކަމަކު ޕެނަލްޓީ ބޭކާރު ޮ‬ ‫ދަށްކަމަށް ފެންނާތީ ބަދަލުކުރީ‪ "،‬ޓުޗެލް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ފާއިތުވި ހަފްތާތަކުގައި އޮބާމަޔަންގްގެ‬ ‫ގތުން މީޑިއާގައި އެކި ވާހަކަތައް‬ ‫މުސްތަގުބަލާ ގުޅޭ ޮ‬ ‫ޕޓްތައް ބުނާގޮތުން އޭނާ‬ ‫ވަނީ ދެކެވިފަ އެވެ‪ .‬ރި ޯ‬ ‫ޑޓްމަންޑް ދޫކޮށްލުމަށް ވަނީ‬ ‫މި ސީޒަން ނިމުމުން ޯ‬

‫ނުހިފުމުގެ ނަތީޖާ އަކަށްވީ ދެ ވަނަ ހާފް ފެށިގެން‬

‫ހދުމަށް ލިވަޕޫލާއި‬ ‫ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އޮބާމަޔަންގް ޯ‬

‫ފވާޑް ކޮސްޓަސް‬ ‫ތިން މިނިޓް ތެރޭ ގްރީސްގެ ޯ‬

‫ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި ޕީއެސްޖީން އަންނަނީ‬

‫ރގްލޫ ބެންފީކާ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނުމެވެ‪.‬‬ ‫މިޓް ޯ‬

‫ބަޔާނުގެ އެލިއާންޒް އެރީނާގައި އާސެނަލާ ދެކޮޅަށް‬

‫ބަދަލުކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހުސް ތިން ފުރުސަތެއް ލިބުނުއިރު ބޭނުމެއް‬

‫ލިބުނު ފުރުސަތުތައް އޭނާ އަތުން ގެއްލުނު‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އބާމަޔަންގް އަތުންވީ ބޭކާރެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހާފްގައި އެކަނި ވެސް ލަނޑު ޖަހަން އޮބާމަޔަންގަށް‬

‫ޑޓްމަންޑަށް ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން‬ ‫ޯ‬

‫މޅުވުން މުހިއްމު ކަމަށް އަންޗެލޮޓީ ވަނީ‬ ‫މި މެޗުން ޮ‬

‫އބާމަޔަންގް ބަދަލުކުރީ މިއީ އޭނާ އަށް‬ ‫" ޮ‬ ‫އެންމެ ރަނގަޅު މެޗަކަށް ނުވާތީ‪ .‬ފުރަތަމަ ހާފްގައި‬

‫ކށްދިން ފުރުސަތު ވެސް‬ ‫މާކޯ ރެއުސް ތަނަވަސް ޮ‬

‫ފމެއްގައި ނޫން ކަމަށާއި އެކަން ބަދަލުކުރަން‬ ‫ރަނގަޅު ޯ‬

‫ދެވިފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬ވެންގާ ބުނީ މި ފަހަރު އެކަން‬

‫މުހިއްމު ފުރުސަތުތަކެއް ނަގާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އބާމަޔަންގް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިނިޓް ފަހުން ޮ‬

‫ފޮނުވާލި ނަމަވެސް ދިޔައީ ހުރަސް ދަނޑިމަތިންނެވެ‪.‬‬

‫މި އަހަރު ފެށި ފަހުން ބަޔާން އޮތީ އެންމެ‬

‫ކުޅޭ މެޗު ފަށާނީ ރާއްޖެ ގަޑިން މިރޭ ‪ 00:45‬ގަ‬

‫ފވާޑް ޕިއޭ އެމެރިކް އޮބާމަޔަންގް‬ ‫އެ ޓީމުގެ ޯ‬

‫ތމަސް ޓުޗެލް ވަނީ އޭގެ ދެ‬ ‫ޑޯޓްމަންޑްގެ ކޯޗު ޯ‬

‫ޑޓްމަންޑްގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު އޮސްމާން‬ ‫ޯ‬

‫ބޑު‪ "،‬އަންޗެލޮޓީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ވެސް އާސެނަލަށް ދެ ވަނަ ބުރު ފަހަނައަޅައި‬

‫ޑޓްމަންޑް ބަލިވިއިރު‪،‬‬ ‫އަތުން ‪ 0-1‬އިން ބޮރޫޝިއާ ޯ‬

‫ބޅަ އޮބާމަޔަންގް‬ ‫ޑެމްބެލޭ ހުސްކޮށްލާފައި ދިން ދެ ޯ‬

‫ގތުގައި އާސެނަލުން ކުޅެފިނަމަ ބަޔާނަށް ބިރު‬ ‫ޓީމެއްގެ ޮ‬

‫ގޯސްތައް ވެސް އެނގޭ‪ .‬އޭގެއިން އިބުރަތް ލިބިގަނެގެން‬

‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ބެންފީކާ‬

‫ބެންފީކާގެ ކީޕަރު އެޑާސަން މޮރާއޭސްއާ ދިމާ‬ ‫ބޅަ ފަސޭހަކަމާ އެކު މަތަކުރިއިރު‪،‬‬ ‫އަށެވެ‪ .‬އޭނާ އެ ޯ‬

‫ބެންފީކާ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ‬

‫މޅު ކޯޗެއް‪ .‬އޭނާ އަކީ ތަފާތު ސްޓައިލަކަށް‬ ‫ނެތް ފަދަ ޮ‬ ‫ކޗެއް‪ .‬މޮޅު ކުޅުންތެރިން‬ ‫ޓީމު ހާނުވައިގެން ކުޅުވާ ޯ‬

‫މެޗުތަކުގެ ނަތީޖާ އެނގޭ‪ .‬އަހަރެމެންނަށް ހެދިފައިހުރި‬

‫ޕޗުގަލް (ފެބްރުއަރީ ‪- )15‬‬ ‫ލިސްބަން‪ޯ ،‬‬

‫އބާމަޔަން ފޮނުވާލީ‬ ‫އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ޮ‬

‫މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫މެޗުގެ ‪ 58‬ވަނަ މިނިޓްގައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަ‬ ‫ޑޓްމަންޑަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބުނެވެ‪.‬‬ ‫ކުރަން ޯ‬

‫ޔޫތު މުބާރާތް އެފް އޭއެމުން ތާވަލުކޮށްފި‬ ‫އެކާވީސް އަހަރުން ދަށުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް‬ ‫ބޅަ މުބާރާތް މި އަހަރު‬ ‫ހާއްސަކޮށްގެން ޔޫތު ފުޓް ޯ‬ ‫ވެސް ބާއްވާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފމެޓަކަށް މުބާރާތްތައް‬ ‫އެފްއޭއެމުން މި އަހަރު އާ ޯ‬

‫ޗެމްޕިއަންޝިޕް ހިމަނާފައިނެތީ މި އަހަރަކީ ގިނަ‬

‫ފައިނަލުގައި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިކުރުމަށް ފަހު‬

‫އތް އަހަރަކަށް ވެފައި‬ ‫މެޗުތަކެއް އެކި މުބާރާތްތަކުގައި ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ދުވަސްވަރެއްގައި މުބާރާތް ރޭވުމަށް‪ "،‬ޖަވާޒް ވިދާޅުވި‬

‫އެންމެ ރަނގަޅީ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދަނޑު ޝެޑިއުލް އަށް ބެލުމަށް ފަހު އެންމެ ފަސޭހަ‬

‫ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕަކީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް‬ ‫ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ތައާރަފް ވުމަށް ރަނގަޅު‬

‫ކޗަކު ބުނީ މުބާރާތް ބާއްވަން‬ ‫ޔޫތު ޓީމެއްގެ ޯ‬

‫މުބާރާތެކެވެ‪ .‬މި މުބާރާތުގެ ތެރެއިން އައި ބައެއް‬ ‫ކުޅުންތެރިން މިހާރު އަންނަނީ ގައުމީ ޓީމަށް‬

‫ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ދާދި ފަހުން އާއްމުކުރި އެފްއޭއެމްގެ‬

‫ގތުން މުބާރާތް ބޭއްވޭނެ ކަމަށް‬ ‫އެވެ‪" .‬މިހާރު އޮތް ޮ‬

‫"ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ހިމެނޭ ޓީމުތަކަށް‬

‫އަހަރީ ކަލަންޑަރުގައި ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ހިމަނާފައެއް‬

‫ބެލެވެނީ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ނޫނީ ފަހުކޮޅުގައި‪".‬‬

‫ކުޅުންތެރިން ނަގަން ޓްރަޔަލްތަކެއް ޕްރީ ސީޒަނުގައި‬

‫އިބްރާހިމް މުބީން (މުއްކި) އާއި އަންސަރު އިބްރާހިމް‬

‫މި ބާއްވަނީ‪ .‬އޭގެން އަންނަ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް‬

‫އަދި މާޒިޔާގެ އަހުމަދު އިމާޒް (އާއްކޮ) އާއި އަމްދާން‬

‫މުބާރާތް މެދުކެނޑުނީ ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް‬

‫ކުޅެލަން ފުރުސަތު ދެވެނީ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުން‪.‬‬

‫އަލީ (އެންޑީ) އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ އުއްމީދީ‬

‫ޖަވާޒް މިއަދު "މިހާރަ"ށް ވިދާޅުވީ އަހަރީ ކަލަންޑަރު‬

‫ފަހު އެވެ‪ .‬މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވާ‬

‫އަސްލު މި މުބާރާތް ބޭއްވުން އެންމެ ރަނގަޅީ‬

‫ހދި އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ)‬ ‫ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ޯ‬

‫އެކުލަވާލިއިރު ޔޫތު މުބާރާތް ހިމަނާފައިނުވި ނަމަވެސް‬

‫ޓީމުތަކަކީ މާޒިޔާ‪ ،‬ވެލެންސިއާ‪ ،‬ވިކްޓަރީ އަދި‬

‫ކޅުގައި‪ .‬އޭރުން ކްލަބްތަކަށް‬ ‫ސީޒަންގެ ކުރީ ޮ‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން‬

‫އންނާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މުބާރާތް ޮ‬ ‫"އަހަރީ ކަލަންޑަރު އާންމުކުރިއިރު ޔޫތު‬

‫އެފްއޭއެމުން ‪ 2011‬ވަނަ އަހަރު ބާއްވަން ފެށި‬

‫ކްލަބް އީގަލްސް އެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރު މި މުބާރާތުގެ‬

‫ފައިދާކުރާނީ‪ "،‬ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް މިދިޔަ އަހަރު‬

‫ޗެމްޕިއަންކަން އީގަލްސް އިން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދީ‬

‫އިރުޝާދު ދިން ކޯޗަކު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުޅެމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި އީގަލްސްގެ މިހާރުގެ ފޯވާޑް‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 15‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުދަ)‬

‫‪24‬‬

‫ޕީއެސްޖީގެ ބޮ ުޑ‬ ‫މޮޅާ އެކު ބާސެލޯނާ‬ ‫ކަރުތާ ފެނަށް‬ ‫ޕެރިސް (ފެބްރުއަރީ ‪ – )15‬އެންހެލް ޑި‬ ‫ގލާ އެކު‪ ،‬ސްޕެއިނުގެ ގަދަބާރު ބާސެލޯނާ‬ ‫މަރިއާގެ ދެ ޯ‬

‫ކށްފައިވާ އެމެރީ މިވަނީ އޭނާގެ ޔޫރަޕުގެ‬ ‫ކާމިޔާބު ޮ‬

‫މޅުވުމަކީ އާދާޔާހިލާފު އުފަލެއް‪ .‬އަހަރެމެން‬ ‫އިން ޮ‬

‫ކށެވެ‪ .‬ހާއްސަކޮށް އެ ޓީމުގެ‬ ‫ފެންނަނީ ބަލިކަށި ޮ‬

‫ތަޖުރިބާގެ ބޭނުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިފައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މިތިބީ ވަރަށް އުފަލުން‪ .‬މިއީ ވަރަށް ފުރިހަމަ މެޗެއް‪.‬‬

‫މެދުތެރެ ބަލަހައްޓަމުން ދިޔަ ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ދިޔަ‬

‫ބޑަށް ހިތްހަމެޖެހޭ‪ "،‬ރެއާލް‬ ‫ނަތީޖާއާ މެދު ވަރަށް ޮ‬

‫ލނާގެ މެދުތެރެއަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ނުލިބެ‬ ‫ފަހުން ބާސެ ޯ‬

‫ފައިނަލާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ފްރާންސުގެ ޗެމްޕިއަން‬

‫މެޗުގެ ‪ 18‬ވަނަ މިނެޓުގައި ޕީއެސްޖީ އަށް ލީޑު‬

‫މެޑްރިޑުގެ ކުރީގެ ތަރި ޑި މަރިއާ ބުންޏެވެ‪" .‬އަނެއް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޕީއެސްޖީ ޖެހިލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ނަގައިދިނީ އިއްޔެ ‪ 29‬ވަނަ އުފަންދުވަސް ފާހަގަކުރި‬

‫ގތަށް އިތުރު މެޗެއް އެބަޖެހޭ‬ ‫ބުރަށް ދިއުމަށް މި ޮ‬

‫ޑި މަރިއާ އެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން ފަސް މިނެޓަށް‬

‫ކުޅެން‪ .‬އަހަރެމެން ހަތަރު ޖެހިއިރު ހަމަ އެ އަދަދަށް‬

‫ތިން ފަހަރު ބަލިވެފަ އެވެ‪ .‬އެންމެ ފުރަތަމަ ‪1994‬‬

‫ވަނަ ލެގުން އާދަޔާހިލާފު ނަތީޖާއެއް ނުނެރެފި ނަމަ‬

‫ކށް ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ޖެނުއަރީ މަހު‬ ‫ވެފައިވަނި ޮ‬

‫ލނާގެ ކިބައިގައި‬ ‫ލަނޑު ޖެހުމުގެ ގާބިލްކަން ބާސެ ޯ‬

‫ގެ ފައިނަލުގައި އޭސީ މިލާން އަތުން ‪ 0-4‬އިން‬

‫‪ 10‬ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ‬

‫ޕީއެސްޖީއާ ގުޅުނު ހޫލިއަން ޑްރެޒްލާ އެވެ‪.‬‬

‫އެބަހުރި‪".‬‬

‫ބަލިވިއިރު ‪ 1998‬ވަނަ އަހަރު ޔޫކްރޭނުގެ ޑައިނަމޯ‬

‫އަތުން ‪ 0-4‬އިން މޮޅުވެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ‬

‫އަންނަ މަހު އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅޭ ދެ‬

‫ޕެރިހުގެ ޕާކް ޑި ޕްރިންސެސްގައި ކުޅުނު މި‬

‫ލނާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަޓާނެ‬ ‫ވަނަ ބުރުން ބާސެ ޯ‬

‫ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ބާސެލޯނާ އިން‬

‫ގ ސިލްވާ އާއި ތަޖުރިބާކާރު‬ ‫ކެޕްޓަން ތިއާ ޯ‬

‫ލނާ ވަނީ މީގެ ކުރިން މި ނަތީޖާ އިން‬ ‫ބާސެ ޯ‬

‫ކިއޭވް އަތުން ހަމަ އެ ނަތީޖާ އިން ބަލިވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތާރީހުގައި މިހާތަނަށް‬

‫ރަނގަޅުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް‬

‫މޓާ ނެތި ޕީއެސްޖީން ކުޅުނުއިރު‬ ‫މިޑްފީލްޑަރު ތިއާގޯ ޮ‬

‫ލނާ މި ނަތީޖާ އިން ބަލިވީ‬ ‫އެންމެ ފަހުން ބާސެ ޯ‬

‫ހަތަރު ލަނޑުގެ ނަތީޖާއެއް އެއްވެސް ޓީމަކަށް‬

‫ހަމަނޭވާއެއް ނުލެވެނީސް‪ 55 ،‬ވަނަ މިނެޓުގައި‬

‫އެ ޓީމުގެ މެދުތެރެ ބެލެހެއްޓީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި‬

‫‪ 2013‬ވަނަ އަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ‬

‫އަނބުރާލެވިފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕީއެސްޖީން ވަނީ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އޓެވެ‪ .‬ޑިފެންސަށް‬ ‫އަލަށް ކުޅުނު އެޑްރިއަން ރެބި ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ލެގުން ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކް‬

‫ގލް ޖެހީ ޑި މަރިއާ އެވެ‪ .‬ބާސެލޯނާ އަށް‬ ‫މި ޯ‬

‫ކުޅުނީ އުމުރުން ‪ 21‬އަހަރުގެ ޕްރެސްނެލް ކިމްޕެމްބޭ‬

‫އަތުންނެވެ‪ .‬ދެ ވަނަ ލެގުން ބަލިވީ ‪ 0-3‬އިންނެވެ‪.‬‬

‫ލނާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދިފައިވަނީ ‪23‬‬ ‫ކުރިން ބާސެ ޯ‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް ފުރުސަތު ގެއްލުނީ ‪ 71‬ވަނަ މިނެޓުގައި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މެޗުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހަރަކު އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އެޑިންސަން ކަވާނީ ވައްދާލި ގޯލާ އެކު އެވެ‪.‬‬

‫ކޗު އުނައި އެމެރީ އަށް މި މެޗުގެ‬ ‫ޕީއެސްޖީގެ ޯ‬

‫ރޕާ ލީގު ތިން ފަހަރު‬ ‫ސްޕެއިނުގެ ސެވިއްޔާއާ އެކު ޔު ޮ‬

‫"އަހަރެންގެ އުފަންދުވަހު ބާސެލޯނާ އަތުން ‪0-4‬‬

‫ޔޫރަޕުގެ ފުޓްބޯޅަ މިދިޔަ ‪ 12‬ވަރަކަށް އަހަރު‬ ‫ލނާ ފަހަކަށް އައިސް‬ ‫ޑޮމިނޭޓްކުރަމުން އައި ބާސެ ޯ‬

‫ސިޓީގެ ޖީސަސް އަށް ސީޒަން‬ ‫ނިމުމުގެ ބިރާ ކުރިމަތިވެއްޖެ‬ ‫ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ ‪ - )15‬ފައިތިލަ އަށް ލިބުނު‬

‫ބްރެޒިލް ޓީމުގައި ހިމެނޭ ޖީސަސް ވަނީ އެންމެ ފަހުން‬

‫ސީރިއަސް އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ‬

‫ކލިފައިންގައި‬ ‫ބްރެޒިލް ސީނިއާ ޓީމު ވޯލްޑް ކަޕް ޮ‬

‫ފވާޑް ގަބްރިއެލް ޖީސަސް އަށް ސީޒަން‬ ‫ޒުވާން ޯ‬

‫ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި ކުޅެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނިމުމުގެ ބިރާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ‬ ‫ބޯންމައުތު އަތުން ސިޓީ މޮޅުވި މެޗުގެ ‪ 13‬ވަނަ‬

‫ބްރެޒިލްގެ ކްލަބް ޕަލްމެއިރަސް ދޫކޮށް ‪27‬‬ ‫މިލިއަން ޕައުންޑަށް ސިޓީއާ މިދިޔަ މަހު ގުޅުމަށް‬ ‫ފަހު މިހާތަނަށް ސިޓީ އަށް ކުޅެދިން މެޗުތަކުން‬

‫މިނިޓްގައި ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޖީސަސް ވަނީ‬

‫އޭނާ ވަނީ އެ ޓީމަށް ތިން ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދީފަ‬

‫ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ޓެސްޓްތަކުން ދެއްކި ގޮތުގައި އޭނާގެ‬

‫އެވެ‪ .‬ޖީސަސް ސިޓީގެ ފުރަތަމަ އެގާރައިން ޖާގަ‬

‫ފައިތިލައިގައި ވަނީ ރެނދު ލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އ އަގުއޭރޯ ފަހަތައް‬ ‫ހޯދީ އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ސާޖި ޯ‬

‫ސިޓީން ބުނީ ޖީސަސް ކުޅުމާ ދުރު ހުންނަން‬ ‫ޖެހޭނެ ސީދާ މުއްދަތެއް ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި‬

‫ޖައްސާލުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި‬

‫އުއްމީދުކުރަނީ މި ސީޒަން ނިމުމުގެ ކުރިން އޭނާ‬

‫މޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔެއްގެ‬ ‫ޖީސަސް ދެއްކި ޮ‬

‫އަށް ކުޅުމަށް އެނބުރި އާދެވޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ރިޕޯޓްތައް‬

‫ތައުރީފް އޭނާ އަށް އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ‪ .‬ހޯމަ‬

‫ގތުން އެންމެ އަވަހަށް ވެސް ޖީސަސް އަށް‬ ‫ބުނާ ޮ‬

‫މޅާ އެކު ސިޓީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ‬ ‫ދުވަހުގެރޭގެ ޮ‬

‫އަލުން ދަނޑަށް ނުކުމެވޭނީ މަދުވެގެން ތިން މަސް‬

‫އަށް ޖެހިލާފައިވާއިރު‪ ،‬އެ ޓީމު އަންނަނީ ޗެމްޕިއަންސް‬

‫ފަހުންނެވެ‪.‬‬

‫ލީގާއި އެފްއޭ ކަޕްގައި ވެސް ވާދަކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބްރެޒިލް ލީގުން ވިދާލި އުމުރުން ‪ 19‬އަހަރުގެ‬ ‫ޖީސަސް އަކީ ސިޓީގެ އިތުރުން ބްރެޒިލް ގައުމީ ޓީމުގެ‬ ‫އލިމްޕިކް ރަން މެޑަލް ހޯދި‬ ‫ވެސް ކުޅުންތެރިއެކެވެ‪ޮ .‬‬

‫ޖީސަސް ނެތުމަކީ ސިޓީ ޓީމަށް ލިބޭނެ ބޮޑު‬ ‫ގެއްލުމެކެވެ‪.‬‬

‫ސިޓީގެ ޯފވާޑް ގަބްރިއެލް ޖީސަސް‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬އޭއެފްޕީ‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 15‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުދަ)‬

‫‪26‬‬

‫ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަގާމު ސިޔާސީ މަގާމަކަށް‬ ‫ރޓޮކޯލްގެ މަގާމުގައި‬ ‫މިހާތަނަށް ވެސް ޗީފް އޮފް ޕް ޮ‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ހުންނެވީ މުހައްމަދު ޝަހުދީ‪ ،‬މ‪ .‬ތަރިވިދާގެއާގެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އޭނާ މިހާތަނަށް އެ މަގާމު ފުރުއްވީ ޑިރެކްޓަ‬ ‫ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ‬

‫ޖެނެރަލްގެ ފެންވަރުގައި ހުންނަވައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ރައީސް‬ ‫މަގާމަކީ ސިޔާސީ މަގާމެއްގެ ޮ‬ ‫އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިން އެއީ ސިވިލް ސާވިސްގެ ތެރޭގައި‬

‫ކލްގެ މަގާމު ސިޔާސީ މަގާމަކަށް‬ ‫އފް ޕްރޮޓޮ ޯ‬ ‫ޗީފް ޮ‬ ‫ބަދަލުކުރުމާ އެކު‪ ،‬ޝަހުދީ އެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވީ‬ ‫ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުގެ ފެންވަރުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި މިހާރު ވެސް ޑެޕިއުޓީ‬

‫ހިމެނޭ މަގާމު މިއަދުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަގާމަކަށް‬ ‫ހަމަޖެއްސެވިޔަސް‪ ،‬އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާ‬

‫މިނިސްޓަރުންގެ ފެންވަރުގައި ‪ 13‬ބޭފުޅަކު ތިއްބަވަ‬

‫ބަދަލެއް ނުކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ރޓޮކޯލް ޝަހުދީ ‪ޮ --‬ފޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬ ‫ޗީފް އޮފް ޕް ޮ‬

‫އިހުމާލުގެ ދައުވާ ލިބޭ މީހުންގެ ތަހުގީގެއް ނުކުރޭ!‬ ‫އާފިޔާ އޭނާގެ ދަރިފުޅު އިބްތިހާލް އުރައިގެން‪:‬‬ ‫އިބްތިހާލާ މެދު އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނެ ފަސް‬ ‫މީހަކަށް ދައުވާ ކުރޭ ‪--‬ފޮޓޯ‪/‬ސޯޝަލް މީޑިއާ‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މުހައްމަދު‬ ‫އިބްތިހާލްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އިހުމާލުވުމުގެ ދައުވާ‬ ‫ލިބޭ ދެ މީހަކަށް ދައުވާކުރަނީ ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް‬ ‫ހިންގުމެއް ނެތި ކަމަށް ބުނެ އެ މީހުންގެ ފަރާތުން އެ‬

‫އޭނާ އަށް އަންގާފައި ނެތް ކަމަށެވެ‪ .‬އެފަދަ ތުހުމަތެއް‬

‫އަސާސީގައި ބުނާ ހުރިހާ ހައްގުތަކެއް އެ މީހުންނަށް‬

‫އތް ޝަރީއަތްތަކުގައި‬ ‫އިހުމާލުވި މިންވަރު ކުރިއަށް ޮ‬

‫ކުރެވޭ ކަން އެންގި ނަމަ ވަކީލުންގެ ހައްގު ވެސް‬

‫ކށްލީ އެ މީހުން އަމިއްލަ‬ ‫ދީގެން ކަމަށާއި ހައްގުތައް ދޫ ޮ‬

‫ސާފުވާނެ ކަމަށް ދައުލަތުން ބުންޏެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އޭނާ ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ނާންގާ‬

‫އަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެޗްއާރުސީއެމް އަކީ ޖިނާއީ‬

‫ކުރިމަތިކުރި ސުވާލުތަކަށް ފަހުން ތަފްސީލުކޮށް ޖަވާބު‬

‫އޮތުމުން ވަކީލުންގެ ހައްގު ޝުޒާދު ދޫކޮށްލީ ކަމަށް‬

‫އތް ފަރާތެއް ކަމަށް ބުނެ‬ ‫ތަހުގީގު ހިންގުމުގެ ބާރު ޮ‬

‫ދޭނެ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވިޝާމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަށް ދައުލަތުން ރައްދު ދިނެވެ‪.‬‬

‫ޝިޔާޒާގެ ވަކީލް އަލީ ޝާހު ވެސް ވިދާޅުވީ‬

‫އންނާނީ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެތޯ ގޮތެއް‬ ‫ޮ‬

‫ކަމަށް ދިފާއީ ވަކީލުން ފާހަގަކުރަން ފެށުމުން މައްސަލަ‬

‫ނިންމުމާއި ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އިތުރުން ހެކި ހުށަހެޅުން‬

‫ތަހުގީގެއް ނެތި ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ބައްލަވާ ގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލް ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ‬

‫ކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ތަހުގީގު މަރުހަލާގައި ދޭން ޖެހޭ ހައްގުތައް ދީފައި އޮތް‬

‫އންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެތޯ ދެން ޮ‬

‫ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި އިބްތިހާލްގެ މައްސަލާގައި‬

‫ކށްދޭން ޖެހޭނީ ދައުލަތުން ކަމަށް‬ ‫ނަމަ އެކަން ސާބިތު ޮ‬

‫ގތެއް ނިންމަވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އިހުމާލުވި ކަމުގެ ދައުވާ ލިބޭ ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން‬

‫ޝާހު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުގައި އިއްޔެ ފާހަގަކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫މައްސަލަ ޯ‬ ‫ޖެނުއަރީ‪ 2015 ،‬ގައި ވ‪ .‬ރަކީދޫގައި އަނިޔާ‬

‫ޝިޔާޒާއާ މެދު ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ނުހިންގާ ކަމަށާއި‬

‫ގތުގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ‬ ‫އެ މައްސަލަ އެ ޮ‬

‫އންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި‬ ‫އެ މައްސަލައިގެ ދެން ޮ‬

‫ޝިޔާޒާ އާއި ޝުޒާދުގެ ވަކީލުން ވަނީ އެ‬

‫އެ ދެ މީހުންގެ އިތުރުން ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ‬ ‫ކޑިނޭޓަރު މުހައްމަދު ޝަކީބާއި‬ ‫އޭރުގެ އެގެޒެކެޓިވް ޯ‬ ‫ޖެންޑާގެ ޑިރެކްޓަރެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ރަޝީދުގެ‬

‫އައިމިނަތު ޝިޔާޒާ އާއި އަހުމަދު ޝުޒާދުގެ ވަކީލުން‬

‫މީގެ އިތުރުން އެޗްއާރުސީއެމް އަކީ ޖިނާއީ‬

‫މައްސަލާގައި ބައެއް ކަންކަން ސާފުނުވާ ކަމަށް ބުނެ‬

‫ޕލިސް ކޮމާންޑްގެ އޭރުގެ‬ ‫އިތުރުން ވ‪ .‬އަތޮޅު ޮ‬

‫ގތުގައި އެ ދެ މީހުންނާ‬ ‫ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބުނި ޮ‬

‫ތަހުގީގު ހިންގުމުގެ ބާރު ގާނޫނީ ގޮތުން ލިބިގެންވާ‬

‫ދައުލަތާ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ކުރިމަތިކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކމާންޑަރު ލިސާން އަބޫބަކުރަށް ވެސް ދައުވާ‬ ‫އެކްޓިން ޮ‬

‫ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކުރީ އެ މީހުންގެ މައްޗަށް‬

‫ފަރާތަކަށް ނޫން ކަމަށާއި އެހެންވެ‪ ،‬އެ ކޮމިޝަނުން‬

‫އެގޮތުން އެ މީހުންނަށް ދައުވާ ކުރަނީ ކޮން ކަމެއް‬

‫ކުރެ އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ވަކިންނެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ތުހުމަތެއް ޮ‬

‫ކށް ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް‬ ‫ކުރި ތަހުގީގަކަށް ބިނާ ޮ‬

‫ތ އާއި އެ މީހުންގެ ވަޒީފާގެ‬ ‫އެ މީހުން ނުކޮށްގެން ޯ‬

‫އިބްތިހާލަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލާގައި އޭނާގެ‬

‫ބުނެ ވެސް އެ މައްސަލަ އެ ދެ މީހުންގެ ވަކީލުން‬

‫ގތުން ވަކީލުން ދައުލަތާ‬ ‫މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ބެހޭ ޮ‬

‫މަންމަ އާފިޔާ މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައި‪،‬‬

‫ފާހަގަކުރި އެވެ‪ .‬އަދި ތަހުގީގު ހިންގިއިރު ނެގި‬

‫ސުވާލުތައް ކުރިމަތިކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ޝަރީއަތް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ އިބްތިހާލަށް‬

‫ޝިޔާޒާ އާއި ޝުޒާދަކީ ވ‪ .‬އަތޮޅު ޖެންޑާ‬ ‫ސެންޓަރުގައި އޭރު މަސައްކަތްކުރި ދެ މީހުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޝުޒާދުގެ ވަކީލް އިސްމާއިލް ވިޝާމް ވިދާޅުވީ‬ ‫ކމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް‬ ‫ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮ‬ ‫ހާޒިރުކޮށް‪ ،‬ޝުޒާދާ ސުވާލު ކުރިޔަސް އެ ސުވާލުތައް‬ ‫ކުރީ އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތެއް ކުރެވިގެން ކަން‬

‫ގތް ހަދައިދިނުމަށް‬ ‫ވީޑިއޯއެއް އޮތް ނަމަ ލިބޭނެ ޮ‬ ‫ޝުޒާދުގެ ވަކީލް އެދިވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬ ‫ރސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މަރިޔަމް ނިހާޔަތު‬ ‫ޑެޕިއުޓީ ޕް ޮ‬ ‫ވިދާޅުވީ އެޗްއާރުސީއެމް އިން ތަހުގީގުކުރީ ގާނޫނު‬

‫ޖަވާބުގައި ދައުލަތުން ބުނީ އެ މީހުންނަށް‬ ‫ދައުވާކުރަނީ އިބްތިހާލަށް ލިބުނު އަނިޔާތައް ހަމަ‬ ‫ލޮލުން ފެނުނު ނަމަވެސް އެ މީހުން އެކަމަށް ފިޔަވަޅު‬ ‫އަޅާފައި ނެތުމުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމުގައި އެ މީހުން‬

‫އަނިޔާކުރި ކަމަށް އެއްބަސްވެފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 15‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2017‬ބުދަ)‬

‫‪27‬‬


15 FEBRUARY 2017

2017 ީ‫ ފެބުރުއަރ‬15


15 FEBRUARY 2017

2017 ީ‫ ފެބުރުއަރ‬15


15 FEBRUARY 2017

2017 ީ‫ ފެބުރުއަރ‬15

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2017 ީ‫ ފެބުރުއަރ‬15

ޫ‫ގާދ‬.‫ހ‬

ު‫މާފަންނ‬

AMDC Speciality Clinic

First Floor, Gaadhoo Building, Boduthakurufaanu Magu, Male’, Maldives Phone | 3335979 email | info@amdc.com.mv www.amdc.com.mv

16 February 2016

2016 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬16

16 February 2016

2016 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬16

General Practitioner

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

Dr. Usama

14:30 - 16:00

ާ‫ އުސާމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Seshadri Das

08:30 - 12:30

Dr. Ibrahim Ahmed Razee 08:30 - 15:30 ީ‫ އިބްރާހިމް އަހުމަދު ރާޒ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ދާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Seshadri Das

20:00 - 22:30

Dr. Ibrahim Ahmed Razee 15:30 - 22:30 ީ‫ އިބްރާހިމް އަހުމަދު ރާޒ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ދާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Usama

10:00 - 12:00

ާ‫ ފަރްޒާނ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އުސާމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Usama

16:30 - 18:00

ާ‫ އުސާމ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

Dr. Usama

22:00 - 22:30

ާ‫ އުސާމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Farzana

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Physician Dr. Abdul Azeez Yoosuf

20:00 - 22:30 ް‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފ‬.‫ޑރ‬

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist Dr. Shahula Afeef

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ް‫ ޝަހުލާ އަފީފ‬.‫ޑރ‬

‫ކައުންސިލަރ‬

Counselor Iyasha Leena

19:00 - 22:30

ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

Dr. Mohamed Ahmed Razee 18:30 - 22:30 ީ‫ރާޒ‬

20:00 - 22:00

ު‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Minu

15:30 - 22:30

ޫ‫ މިނ‬.‫ޑރ‬

Dr. Shabana Shakeel

08:30 - 15:30

ް‫ ޝަބާނާ ޝަކީލ‬.‫ޑރ‬

Dr. Vijaya Rani

09:00 - 11:00

ީ‫ ވިޖަޔާ ރާނ‬.‫ޑރ‬

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Gyneacologist 12:30 - 13:30

ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ޑރ‬

Dr. Shaheedha

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Bhatti

12:00 - 13:00

ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Bhatti

18:30 - 19:30

ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬

Dr. Anupama

21:00 - 22:00

ާ‫ އަނޫޕާމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Meetha Jolly

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

ު‫ މުހައްމަދު އަހުމަދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Abdul Azeez Hameed

ް‫ މާރްޗ‬2

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެލާރޖީގެ ޚާއްސ‬

ް‫ މާރްޗ‬9 - 5

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Dr. Kalimuthu

09:00 - 14:00

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Dr. Kalimuthu

17:00 - 22:00

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Biju

11:00 - 12:00

ޫ‫ ބިޖ‬.‫ޑރ‬

Dr. Biju

19:30 - 20:30

ޫ‫ ބިޖ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ ފެބްރުއަރ‬13 - 12 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬15 - 12

ާ‫ ވަރްޝ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬ ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

-

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬

Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates! www.facebook.com/AMDCpvtltd

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

Physician

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

Orthopaedician Dr. Abu Bucker

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Hussain Faisal

20:00 - 21:30

ް‫ ހުސެން ފައިސަލ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫ ޔޫސުފް ޝާނ‬.‫ޑރ‬

Dr. Yoosuf Shan

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Dermatologist Dr. Adil Rasheed

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Shebi

16:00 - 17:00

ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

Pediatrician Dr. Singh

11:00 - 12:00

ް‫ ސިންގ‬.‫ޑރ‬

Dr. Singh

19:15 - 20:15

ް‫ ސިންގ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Vikas

12:45 - 14:00

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:30

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Ismail Shafeeu

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

11:00 - 12:00

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ދަތުގެ ޚާއްސ‬

Dental Surgeon Dr. Raghavendra

10:00 - 14:00

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Raghavendra

17:30 - 22:00

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Febia

15:30 - 22:30

ާ‫ ފީބިއ‬.‫ޑރ‬

Dr. Prathibha

08:30 - 15:30

ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

Dental Surgeon & Pedodontist Dr. Neeha Das

18:30 - 20:30

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ENT Dr. Mariia Krugova

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

‫ކައުންސިލަރ‬

Counselor Abdulla Musthaq

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬

15:00 - 18:00

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬

Physiotherapy Ashok Kumar

09:00 - 16:00

ް‫އަޝޯކް ކުމާރ‬

Santha Sheela

15:30 - 22:30

ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist Dr. Fathimath Mufliha

16:00 - 18:00

ާ‫ ފާތިމަތު މުފްލިހ‬.‫ޑރ‬


‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީ‬

‫‪ 15‬ފެބުރުއަރީ ‪2017‬‬

‫‪2017‬‬ ‫‪201715‬‬ ‫‪FEBRUARY‬އަރީ‬ ‫‪ 15‬ފެބުރު‬

‫‪Natural Care Clinic‬‬ ‫ޗައިނީސް‬ ‫ޓްރެޑިޝަނަލް މެޑިސިން‬ ‫ޓީސީއެމް އެތެރެހަށީގެ އަދި‬ ‫ނާރުގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސް‬

‫‪Chinese‬‬ ‫‪Traditional Medicine‬‬ ‫‪TCM Internal Medicine‬‬ ‫‪& Neurology‬‬

‫‪Dr. Lu Yu‬‬

‫ޑރ ލޫ ޔޫ‬ ‫ޓީސީއެމް ކުޑަކުދިންގެ އަދި‬ ‫ހަމުގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ‬

‫ޑރ މިންގް ޗިން ޒައު‬ ‫ފަރުވާދެވޭ ބައެއް ބަލިތައް‬ ‫މަސްގަނޑަށާ މައިބަދައަށް ލިބޭ އަނިޔާ‬ ‫ބޮލުގައި ރިއްސުން‬

‫& ‪TCM Dermatology‬‬ ‫‪Paediatrics‬‬ ‫‪Dr. Mingqin Zhou‬‬ ‫‪Specialist Treatments‬‬ ‫‪Muscle joint and back pain‬‬ ‫‪Migraine‬‬

‫ހަމުގެ ބަލިތަށް‬ ‫ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުން‬ ‫ބަރުދަން ލުއިކުރުން‬ ‫ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން‬ ‫ހުއަޓާލުމަށް އެހީވެދިނުން‬

‫‪Skin Diseases‬‬ ‫‪Hair Loss‬‬ ‫‪Slimming‬‬ ‫‪Help Stop Smoking‬‬

‫‪Opening Hours Sat – Thu 10 am – 10 pm‬‬ ‫ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަދިތައް‬

‫ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހުކު ހެނދުނު ‪ 10.00‬ކުން ރޭގަ ‪ 10.00‬ކަށް‪.‬‬

‫‪H.Nooreevilla Sosun Magu Phone 3330623‬‬ ‫)‪(Same Address as previous Chinese Medical Center‬‬ ‫ހ‪.‬ނޫރީވިލާ ސޯސަންމަގު (އިބުރާހީމީ މިސްކިތާ ޖެހިގެން) ފޯނު‪3330623 :‬‬

‫‪DR.DIDI DENTAL‬‬ ‫‪CENTRE‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޑީޑީ ޑެންޓަލް ސެންޓަރ‬ ‫‪G.DHATHUGE(GROUND FLOOR), BURUZU MAGU‬‬

‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީ‬ ‫ހަވީރު ‪-‬‬

‫‪ 3:30‬ން ‪ 10:30‬އަށް ‪ :‬ޑރ‪ .‬ފަޒާލް‬

‫ހެނދުނު ‪-‬‬

‫‪ 9:30‬ން‬

‫‪ 3:30‬އަށް‬

‫‪ :‬ޑރ‪ .‬ޑީޑީ‬

‫‪ 9:00‬ން‬

‫‪ 3:30‬އަށް‬

‫‪ :‬ޑރ‪ .‬ހަކީމް‬

‫‪ 9:00‬ން‬

‫‪ 2:00‬އަށް‬

‫‪ :‬ޑރ‪ .‬ސިދުރާ‬

‫މިތަނުންދޭ ފަރުވާތަކުގެ ތެރޭގައި‪:‬‬ ‫ފުޓުނި އެޅުން‬

‫ދަތް ޖެހުން‬

‫ދަތް އިމްޕްލާންޓް‬

‫ދަތް ސާފުކުރުން‬

‫އޯރަލް ސަރޖަރީ‬

‫ކުރުން‬

‫ނަރުގަނޑު އެޅުވުން‬

‫ދަތް ހުދުކުރުން‬

‫އެޕޮއިންޓްމެންޓް ހެއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ‬

‫‪3325570‬‬

‫‪FOR APPOINTMENTS CALL‬‬ ‫ހުކުރު ދުވަސް ބަންދު ‪Friday Closed‬‬


‫ޝިޕިންގް ޝެޑިއުލް‬

‫‪ 15‬ފެބުރުއަރީ ‪2017‬‬

‫‪15 FEBRUARY 2017‬‬

‫‪ 15‬ފެބުރުއަރީ ‪2017‬‬


‫‪ 15‬ފެބުރުއަރީ ‪2017‬‬

‫‪cscDiawfiselck‬‬

‫‪15 FEBRUARY 2017‬‬

‫‪Classifieds‬‬ ‫‪ 15‬ފެބުރުއަރީ ‪( 2017‬ބުދަ)‬

‫ހިދުމަތްތައް‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪CONTACT: 3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫އޭސީ‬

‫ގަލޮޅު‪ ،‬މަޖީދީމަގު ސްޓޭޑިއަމް‬

‫ފުރިޖް‬

‫ކައިތިން ‪ 1700‬އަކަފޫޓްގެ‬

‫ފެންމޯޓަރ‬

‫ލަގްޒަރީ ފުލީ ފާނިޝްޑް‬

‫ދޮންނަމެށިން‬ ‫ކަރަންޓްގެ މަސައްކަތް ކޮށްދެމެވެ‪.‬‬ ‫‪TEL:7915551‬‬

‫ކުއްޔަށް ދެނީ‬ ‫‪Viber : 9990888‬‬

‫‪ROOM FOR RENT‬‬ ‫‪WIFI‬‬

‫‪Food and Drink Services‬‬

‫‪of Athama Palace‬‬

‫‪TEL:7937707‬‬

‫ފެންމޯޓަރ‬ ‫ދޮންނަމެށިން‬

‫ކުއްޔަށްދޭ ޮކޓަރިއެއް ‪6500/-‬‬

‫ކަރަންޓާއި ފެންވަޔަރިން‬ ‫ސިންކް‪ ،‬ފާހާނަ ތަށި‬

‫އެއްމަހުގެ އެޑްވާންސް‬

‫ކައިވެނި އަންމެރިޑް ސެޓްފިކެޓް‪ ،‬އެގްރީމެންޓް‪،‬‬

‫ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ‬

‫ޕަވަރ އޮފް އުޓާރނީ‪ ،‬ޤާނޫނީ ފޯމް‪ ،‬ސިޓީ‪،‬‬

‫ބިދޭސީ އަންހެނަކު ބޭނުންވެއްޖެ‬

‫ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުން‪.‬‬

‫މުސާރަ ‪3000/-‬‬

‫ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓް‪ ،‬ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން‪،‬‬

‫‪TEL:7703162 / 9953960‬‬

‫‪TEL:9663537‬‬

‫‪13483‬‬

‫‪13477‬‬

‫ނުކެއްކޭގޮތަށް‬

‫ވަކީލުން‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް‬ ‫ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚި ދްމަތް ޯފރުކޮށްދިނުން‪،‬‬

‫‪Majeedhee Magu infront‬‬

‫މައްޗަށްގޯޅި ޗާނދަނީ މަގުން‬

‫ފެންލީކުވުން‬

‫ދުވަހު ކުއްޔަށް ކޮޓަރި ދޫކުރަން‬

‫‪available.‬‬

‫‪13322‬‬

‫ދިފާޢީ ވަކީލުން‪ ،‬ތަ ޙްޤީޤު މަރް ޙަލާގައި‬

‫‪AC / NON-AC‬‬

‫‪ 3+1‬ރޫމްގެ އެޕާޓްމަންޓެއް‬

‫ކަރަންޓްވައިރު ގޭސް އަދި‬

‫‪Haadhee Guest House‬‬

‫ށ ގޮ ް‬ ‫ސ‬ ‫ގޭގެއަ ް‬ ‫ޤުރު ާއން ކިޔަވައިދެމެވެ‪.‬‬

‫‪13421‬‬

‫ގޭގައި ހުންނާ ެ‬ ‫ނ‬ ‫ރަނގަޅު އަންހެން ކުއްޖެއް‬ ‫ބޭނުން ވެއްޖެ‬ ‫ޕާޓް ޓައިމް ކޮށް‬

‫އެތަށް ދުވަހެއްގެ ތަކުރިބާއާއި އެކު‬

‫‪TEL:7830414‬‬

‫‪TEL:7601113‬‬

‫‪13133‬‬

‫‪Bluetooth Waterproof‬‬

‫ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުރިހާ‬

‫‪Watch for‬‬

‫މަސައްކަތް ‪24‬ގަޑިއިރުގެ ޙިދުމަޓް‬

‫‪JOB VACANCY‬‬ ‫)‪( Maldivians only‬‬

‫ޖަންގްޝަން‪ ،‬ފެންމޯޓަރ‬

‫‪ANDROID‬‬

‫ފަހާފޮށި‪ ،‬އަވަން‪ ،‬އިސްތިރި‬

‫‪POST: RESPONSIBLE‬‬

‫‪SAMSUNG‬‬

‫ފުރާޅުން ފެންލީކުވުން ބެއްދުން‬ ‫ސިމެންތިޖެހުން‪ ،‬ޑްރެއިން ސާފުކުރުން‬ ‫ރޭނުން‪ ،‬މުށިޖެހުން‬ ‫އެއާރކޯން‪ ،‬އޮޓޯމެޝިން‪ ،‬އައިސްއަލަމާރި‬

‫‪TEL:9880299 / 7450821‬‬ ‫‪13632‬‬

‫‪iPhone‬‬

‫‪OFFICER‬‬ ‫‪JOB: INSURANCE BROKING‬‬

‫‪WE ARE LOOKING FOR‬‬ ‫’‪LAND IN HULHUMALE‬‬ ‫‪Sale:‬‬ ‫)‪400-350rfZONE‬‬ ‫‪(INDUSTRIAL‬‬

‫މާލެ ވިލިގިލިން‬ ‫‪ 1‬ކޮޓަރި ފާހާނާއެކު‬ ‫‪6500/-‬‬

‫ހަމަޖައްސާދިނުން‬

‫‪INSURANCE INDUSTRY‬‬

‫‪TEL:9712769‬‬

‫‪TEL:9877839‬‬

‫‪13196‬‬

‫‪13446‬‬

‫ކޯސްތަކަށް ކިޔަވަންދާ ކުދިން‬

‫‪WE ARE LOOKING FOR‬‬

‫ގްރޭޑް ‪12 11‬ގެ‬

‫މާރޗް މަހުގެ އިޝްތިރާކް‪:‬‬

‫‪10,000 - 20,000 sqft‬‬

‫‪163.24‬ރ‬

‫‪Interested parties please call:‬‬

‫‪TEL:9879797 / 9679797‬‬

‫‪0091 - 9995551505‬‬

‫ފޯން ވައިބަރ ރާއްޖެ‬

‫ކެއުމާއި ނިދުން‬

‫ބަސްއަހާ ކުދިން‬

‫‪TEL:7888649‬‬

‫‪0096 - 7508383‬‬

‫‪TEL:9721334 / 7444747‬‬

‫‪13589‬‬

‫‪163.24‬ރ‬

‫‪TEL:7508383‬‬ ‫‪13582‬‬

‫‪13479‬‬

‫ވިއްކާ ބޫޓެއް‬

‫ކުޑަކުއްޖަކު ބަލައިދޭން‬

‫މާރޗް މަހުގެ އިޝްތިރާކް‪:‬‬

‫އިތުރު މައުލޫމާތު‬ ‫ފޯން ވައިބަރ އިންޑިއާ‬

‫‪A/C‬‬

‫ރަނގަޅު ކިޔަވާހިތްވާ‬

‫‪13664‬‬

‫ކިޔަވަން އަދި ވަޒީފާތަކަށްދާ‬ ‫‪2700‬ރ‬

‫މަހަކު ‪3000/-‬‬

‫ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގައި‬ ‫އެހީތެރިވެދިނުން‬

‫ފިރިހެން ކުދިން ބަހައްޓަން‬

‫ކުދިން ބަހައްޓަދެން‬

‫)‪(INDUSTRIAL ZONE‬‬

‫‪13580‬‬

‫ދިވެހިކެއުމާއެކު އެކަމަޑޭޝަން‬

‫‪Interested parties please call:‬‬

‫'‪LAND IN HULHUMALE‬‬

‫‪TEL:9770000‬‬

‫އެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސާދިން‬

‫‪987 9797, 967 9797‬‬ ‫‪M. Alia Building, 8th Floor, Gandhakoalhi Magu‬‬ ‫‪20311 Male’, Republic of Maldives‬‬

‫ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފުއްދުން‪،‬‬

‫އިންޑިޔާގެ ޓްރެވެންޑްރަމުން‬

‫‪EXPERIENCE IN‬‬

‫‪13650‬‬

‫ކުންފުނި ޖަމްޢިއްޔާ ކްލަބް‪ ،‬ޖަމާޢަތް‪،‬‬

‫ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ ހެޔޮއަގުގައި‬

‫‪CRITERIA: 2 YEARS‬‬

‫‪TEL:7892312‬‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪- 20,000 sqft‬‬

‫އެޓެސްޓް ކުރުން‪،‬‬

‫‪13377‬‬

‫‪SALARY: NEGOTIABLE‬‬

‫‪LG‬‬

‫ބަހުން ތަރުޖަމާ ކުރުން‪،‬‬

‫އުވާލުމުގެ އެންމެ އަވަސް ޚިދުމަތް‬

‫‪13334‬‬

‫‪Tawakul Brokers Pvt Ltd.‬‬

‫ސިންގަޅަ‪ :‬ތަމަޅަ‪ :‬މަލިޔާޅަމް‪ :‬މެލޭ‪:‬‬

‫‪TEL:9978668‬‬

‫‪TEL:7828464‬‬

‫‪13554‬‬

‫ޢަރަބި‪ :‬އިނގިރޭސި‪ :‬އުރުދޫ‪ :‬ފާރިސީ‪:‬‬

‫ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހެދުމާއި ކުންފުނި‬

‫އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް‬

‫ހުރިހާ މަސައްކަތެއް‬

‫ނަން ފާސްކުރުން‪ ،‬ނަން ބަދަލުކުރުން‪،‬‬

‫ޝެއަރ ބަދަލު ކުރުން‪،‬‬

‫ރޭގަނޑު ކުލާހަށް ދެވިދާނެ‬

‫ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ‬

‫ރޕޯސަލް‪ ،‬ސީ‪ .‬ވީ‪،‬‬ ‫ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް‪ ،‬ޕް ޮ‬

‫ހެނދުނު ‪8‬ން ހަވީރު‬ ‫‪5‬އަށް ގެއަށް އައިސްދޭނެ‬ ‫އަންހެނަކު ބޭނުން‪.‬‬ ‫ގުޅުއްވާނީ‬ ‫‪TEL:7990044‬‬ ‫‪13685‬‬

‫‪TEL:9141104‬‬ ‫‪13682‬‬


‫‪ 15‬ފެބުރުއަރީ ‪2017‬‬

‫މާރޗް މަހުގެ‬ ‫އިޝްތިރާކް‪:‬‬ ‫‪163.24‬ރ‬

‫އިޝްތިރާކް‬ ‫ދެއްކެވުމަށް‬ ‫ގުޅުއްވާނީ‬ ‫‪3001515‬‬ ‫މާރޗް މަހުގެ އިޝްތިރާކް‪:‬‬ ‫‪163.24‬ރ‬

‫‪15 FEBRUARY 2017‬‬


‫‪ 15‬ފެބުރުއަރީ ‪2017‬‬

‫‪15 FEBRUARY 2017‬‬

‫އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮއްކޮ ހަސަން ޝާމިން‪ ،‬މ‪ .‬ހުސްނޫ‪،‬‬ ‫ވަނީ ފެބްރުއަރީ ‪ 2017 ،8‬ގައި ނިޔާވެފަ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ‬ ‫މައްޗަށް އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަސިއްޔަތެއް‬ ‫އޮތް ފަރާތެއް ނަމަ އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ‪.‬‬ ‫ހުސެން ނާހިދު‪ ،‬މ‪.‬ހުސްނޫ ‪ ،7775871‬މުހައްމަދު‬ ‫ރާޝިދު‪ ،‬މ‪.‬ހުސްނޫ ‪9885111‬‬


15 FEBRUARY 2017

2017 ީ‫ ފެބުރުއަރ‬15 CAUTIONARY NOTICE TRADE MARK - MALDIVE ISLANDS _______________________

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the above trade mark is the trade mark of: SHENZHEN MARSHELL GREEN POWER CO., LTD., a Chinese company of Room 1219, B Area, 12th Floor, Pinus Tabulaeformis Technology Building, East Ring one Road, Long Hua New District, Shenzhen, People's Republic of China and is used in connection with: Lifting cars [lift cars]; handling carts; motor homes; mobility scooters; dining cars [carriages]; ambulances; engines for land vehicles; push scooters [vehicles]; vans [vehicles]; golf carts [vehicles]; cars; two-wheeled trolleys; bicycles; tilting-carts; electric vehicles; trolleys; waggons; motorcycles; caravans; bodies for vehicles. NOTICE IS ALSO GIVEN that legal proceedings will be taken against any person or company who uses the said trade mark or any imitations thereof or who otherwise infringes the rights of the said company.

ެ‫މާރޗް މަހުގ‬ :ް‫އިޝްތިރާކ‬ ‫ރ‬163.24

ް‫އިޝްތިރާކ‬ ް‫ދެއްކެވުމަށ‬ ީ‫ގުޅުއްވާނ‬

3001515


15 FEBRUARY 2017

2017 ީ‫ ފެބުރުއަރ‬15


15 FEBRUARY 2017

2017 ީ‫ ފެބުރުއަރ‬15


15 FEBRUARY 2017

2017 ީ‫ ފެބުރުއަރ‬15


‫ކުޅިވަރު‬

‫ޕީއެސްޖީގެ ބޮޑު މޮޅާ‬ ‫އެކު ބާސެލޯނާ‬ ‫ކަރުތާ ފެނަށް‬ ‫ބަޔާން ބަލިކުރަން އާސެނަލަށް މިހާރު އެނގޭ‪ :‬ވެންގާ‬ ‫ޗެރިޓީ ޝީލް ްޑ‬ ‫މެޗު މާދަމާ ހަވީރަށް‬ ‫އަވަސްކޮށްފި‬

15 february 2017 issuu  

Mihaaru, the daily newspaper of Maldives