Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 14‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬ބުދަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫ބަޖެޓުގެ އަކުރަކަށް‬ ‫ވެސް ބަދަލެއް‬ ‫ނުގެންނަން‪ :‬މުނައްވަރު‬ ‫ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަ ްލ‬ ‫ފެބްރުއަރީގައި ނިމޭނެ‪ :‬ނާޒިމް‬

‫‪03‬‬

‫ސޮވްރިން ފަންޑް ރައްކާތެރިކުރަން‬ ‫ގާނޫނެއް ހަދަން ޖެ ހޭ‪ :‬ފިނޭންސް‬

‫‪03‬‬


‫‪ 14‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އިބޫ ހުވާކުރުމުގެ‬ ‫ރަސްމިއްޔާތަށް‬ ‫ޝީޖިންޕިންގެ‬ ‫މަންދޫބެއް‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫ފާޑުކިޔުމަށް އިބޫ ެގ‬ ‫ސަރު ާކރުން މަރުހަބާ‬ ‫ކިޔާނެ‪ :‬ޝާހިދު‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬ ‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު‬ ‫ސލިހް (އިބޫ) ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރައްވާ‬ ‫ޯ‬ ‫ރަސްމިއްޔާތަށް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ‬ ‫ގތުގައި އެ ގައުމުގެ ޓޫރިޒަމް‬ ‫މަންދޫބެއްގެ ޮ‬ ‫ފނުވަން އެ ގައުމުން‬ ‫މިނިސްޓަރު ލުއޯ ޝޫގާންގް ޮ‬ ‫ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު‬ ‫ޗައިނާ ޮ‬ ‫ހުއާ ޗުންޔިން އިއްޔެ ވިދާޅުވީ އިބޫ ހުވާކުރައްވާ‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އ ރާއްޖެ އަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ މާދަމާ‬ ‫ލު ޯ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ ރާއްޖެއިން ފުރާވަޑައިގަންނަވާނީ މި‬ ‫މަހުގެ ‪ 19‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ޗައިނާ އަކީ އެއް ގައުމަކުން ރާއްޖެ އަށް‬ ‫އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އަންނަ އަދި ރާއްޖޭގައި‬ ‫ބޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގާފައިވާ ގައުމެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ލުއޯ ރާއްޖެ‬ ‫އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި ހަތަރު ދުވަސް‬ ‫ހޭދަކުރައްވާތީ އާ ސަރުކާރުގެ ވެރިންނާ‬ ‫ބައްދަލުކުރައްވައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމާ ގުޅޭ‬ ‫މަޝްވަރާތައް ވެސް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ‬ ‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭނާގެ ދަތުރުގެ ތަފުސީލެއް‬ ‫ޗައިނާ ސަރުކާރުން އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫"ރައްޔިތުންގެ ކަރުގައި‪ .‬ނޫސްވެރިންގެ ކަރުގައި‪.‬‬

‫ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެ ގާނޫނު އުވާލުމަކީ އިބޫގެ‬ ‫ސަރުކާރުން‪ ،‬ހިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން‬

‫މީޑިއާގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ‬

‫ހޯދައިދިނުމުގެ ފެށުން ކަމަށެވެ‪ .‬ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ‬

‫ކަރުފުޅުގައި އަޅުވާފައިވާ ބުރަ ހިލިހިލާތަކެއް‬

‫ސލިހް (އިބޫ)‬ ‫ޯ‬ ‫ކުރައްވާ‪ ،‬އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫މިނިވަންކަން އާ ސަރުކާރުން ޔަގީން ކޮށްދެއްވާނެ‬

‫ކށްލުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް މިކުރެވުނީ‪"،‬‬ ‫ބުރި ޮ‬

‫ގެ ސަރުކާރަކީ ފާޑުކިޔުމަށް މަރުހަބާ ކިޔާނެ އެ‬

‫ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝީ ޖިންޕިންގެ ހާއްސަ‬ ‫ގތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް‬ ‫މަންދޫބެއްގެ ޮ‬

‫މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި‬

‫ހޯދައިދެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހނިހިރު ދުވަހު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ‬ ‫އަންނަ ޮ‬

‫ސަރުކާރުގެ އިސް މަގާމަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ‬

‫ޓގެ އެންމެ އިސްކަމެއް‬ ‫"އެމަނިކުފާނުގެ މެނިފެސް ޯ‬

‫ބޑެތި ފިޔަވަޅުތަކެއް‬ ‫އަބުރު ގާނޫނުން މީޑިއާތަކަށް ޮ‬ ‫ގތުން ރާއްޖެ ޓީވީ ފަސް ފަހަރަށް‬ ‫އަޅާފައިވެ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ކަމަށް ބެލެވޭ‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހެންވޭރު‬

‫ދޭނެ ކަންތައް ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން‬

‫ޖޫރިމަނާކުރި އެވެ‪ .‬މިހާތަނަށް އެ ތަނުން ދެއްކި‬

‫އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު‬

‫ގާނޫނު އަސާސީގެ އިމުގެ ތެރެއިން އެ އޮތް މިންވަރަށް‬

‫ޖޫރިމަނާގެ އަދަދު ‪ 3.7‬މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރަ‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްލެއްވުން‪ "،‬ޝާހިދު‬ ‫ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމައަށް ދޫ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ވެސް ކުރައްވާފައިވާ‬ ‫ޝާހިދު މިހެން ވިދާޅުވީ އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬އަބުރުގެ ގާނޫނު‬ ‫ޝާހިދު ސިފަކުރެއްވި ޮ‬

‫ކޅުހަދަމުން ދަނިކޮށް‪ ،‬އަދި ބިލް‬ ‫މީޑިއާތަކުން ދެ ޮ‬ ‫ރަނގަޅުކުރަން ގިނަ ހިޔާލުތަކެއް ދީފައި ވަނިކޮށް‪،‬‬

‫ނަމުގައި‪ ،‬ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިވާ‬

‫އުވާލަން މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސް ކުރުމުން އެއީ‬

‫އެއިން އެއްވެސް ކަމަކާ މެދު ވިސްނުމެއް އަދި ބަދަލު‬

‫ގތަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މީގެ‬ ‫ޮ‬

‫ގާނޫނު އަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިވާ‬

‫ކުރުމެއް ވެސް ނެތި‪ ،‬ރައީސް ޔާމީން އެންގެވި ގޮތަށް‬

‫ދެ އަހަރު ކުރިން ހެދި ގާނޫނު އުވާލުމަށް ޝާހިދު‬

‫ހައްގުތަކެއް ގެއްލުވާލާފައި ވަނިކޮށް އަލުން‬

‫ޕީޕީއެމުން އަބުރުގެ ގާނޫނު ފާސްކުރީ އޮގަސްޓް ‪،8‬‬

‫ގތަށް މިއަދު މަޖިލީހުން ފާސްކުރުމަށް‬ ‫ހުށަހެޅުއްވި ޮ‬

‫ހދައިދިނުމެވެ‪ .‬އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހި‬ ‫އަނބުރާ ޯ‬

‫‪ 2016‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ފަހުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ނޫސްވެރިންނާއި ރައްޔިތުންނަށް މިނިވަންކަން‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި‬ ‫އތް ޗައިނާއިން ވަނީ އާ‬ ‫ރާއްޖެއާ ގާތް ގުޅުމެއް ޮ‬ ‫ސަރުކާރުން އެ ގައުމާ މެދު ގެންގުޅޭނެ ކަމަށް‬ ‫ބެލެވޭ ސިޔާސަތާ މެދު ކުރިން ކަންބޮޑުވުން‬ ‫ގތުން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު‬ ‫ފާޅުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫‪ 23‬ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބު ނިމުނުތަނާ‪،‬‬ ‫އެ ޗައިނާއިން ވަނީ ރާއްޖޭގައި އެ ގައުމުން‬ ‫ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓައި ނުލުމަށް އިންތިހާބީ‬ ‫ރައީސް އިބޫއަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ދުނިޔެ އަށް ދޭން‬ ‫ބޭނުންވާ މެސެޖްތައް ގެނެސްދޭ‪ ،‬ވެރިކަން‬

‫އަބްދުﷲ ސައީދާއި އަލީ ހަމީ ުދ‬ ‫ގެ އަށް ބަދަލު ކުރެ ވޭނެ މަގެއް ހޯދަން ެޖ ހޭ‪ :‬ފާއިޒް‬

‫ކމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ނޫސް "ދަ‬ ‫ކުރާ ޮ‬ ‫ލބަލް"ޓައިމްސް އިން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު‬ ‫ގް ޯ‬ ‫މަހުގެ ‪ 27‬ވަނަ ދުވަހު ޝާއިއުކުރި ލިއުމެއްގައި‬ ‫ބުނެފައިވަނީ އިބޫގެ ސަރުކާރަކީ ޕްރޯ‪-‬އިންޑިއާ‬ ‫ސަރުކާރަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ އޭގެ ގެއްލުން ވާނީ‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފާއިޒް ލިޔުއްވާފައިވަނީ އެ ދެ ބޭފުޅުން މިދިޔަ‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ފެބްރުއަރީ މަހު ހައްޔަރު ކުރުމުން ޖެހިގެން އައި ދުވަހު‬ ‫މިހާރު ޖަލުގައި ތިއްބެވި ކުރީގެ އުއްތަމަ‬

‫އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ވަކިވަކިން‬

‫ކަންކަމުގައި ޚިޔާލް ތަފާތުވި ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭރު‬ ‫ވެސް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ހިތްވަރާ އެކު ކުރިއަށް‬ ‫ވަޑައިގަތުމަށް ކަމަށް ފާއިޒް އޭރު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަބްދުﷲ ސައީދު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް އައްޔަން‬

‫ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ‬

‫ގތުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭ‬ ‫ގުޅުއްވައި‪ ،‬ގާނޫނީ ޮ‬

‫ކޓުގެ ބެންޗް ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން‬ ‫ކުރީ ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ގެ އަށް ބަދަލު‬

‫ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކޓުތަކުގެ ގާނޫނަށް ‪ 2014‬ގައި ގެނައި‬ ‫ކަމަށް ބުނެ ޯ‬

‫ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ބުނުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫ހދަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ އުއްތަމަ‬ ‫ކުރެވޭނެ މަގެއް ޯ‬

‫އެ ބޭފުޅުންނަށް އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ލިބިދާނެ‬

‫އިސްލާހަކާ އެކު ފާއިޒް ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކި‬

‫ބައިނަލްއަގްވާމީ މީޑިއާއިން އަބަދުވެސް ނަގަ އެވެ‪.‬‬

‫ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސައިން މިއަދު‬

‫ކަމާ މެދު އޭރު ވެސް ސުވާލު އުފެއްދެވި ކަމަށް އެ‬

‫ކުރުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬

‫އަދި ޗައިނާ ސަރުކާރުން އެކަމާ ދެކޮޅެއް ވެސް‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫މަނިކުފާނު ލިޔުއްވާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖެ އަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޓރިއަލްތަކަކީ‬ ‫ގްލޯބަލް ޓައިމްސްގެ އެޑި ޯ‬

‫ނުހަދަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިބޫ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އެކުވެރި‬

‫އަބްދުﷲ ސައީދު މިނިވަން ކުރަން ގޮވާލައި‬ ‫ކ އިއްޔެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް‬ ‫އޭނާގެ ކޮއް ޮ‬

‫ކޓުގެ ފުރަތަމަ އުއްތަމަ‬ ‫ދާއިމީ ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ތަފާތު ތިން ދައުވާއެއް ސާބިތުވެ އަބްދުﷲ‬ ‫ސައީދުގެ މައްޗަށް ތިން އަހަރަށް ވުރެ ދިގު ޖަލު‬

‫ފަނޑިޔާރަކަށް ފާއިޒް ހުންނެވި އިރު‪ ،‬ގިނަ ކަންކަމުގައި‬

‫ހުކުމެއް އައިސްފައި ވާއިރު‪ ،‬އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް‬

‫ގައުމުތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުން ވަޑައިގަންނަވަން‬

‫ކުރިމަތީގައި ކުރި ހިމޭން މުޒާހަރާގެ ޚަބަރު‪،‬‬

‫ފާއިޒްގެ ޚިޔާލު އަބްދުﷲ ސައީދާއި އަލީ ހަމީދުގެ‬

‫ދެ ދައުވާއެއް ސާބިތުވެ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ‬

‫ހަމަޖެހިފައި ވާއިރު ވަޑައިގަންނަވާނެ އެންމެ އިސް‬

‫ފޭސްބުކްގައި ޝެއާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ފާއިޒް‬

‫ޚިޔާލާ ތަފާތު ވިޔަސް‪ ،‬އެ ދެ ބޭފުޅުން ހައްޔަރު‬

‫ޖަލު ހުކުމެއް ވަނީ އައިސްފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން‬

‫ބޑުވަޒީރު ނަރެންދުރާ މޯދީ‬ ‫ބޭފުޅަކީ އިންޑިއާގެ ޮ‬

‫ލިޔުއްވާފައިވަނީ ސިޔާސީ ބޭފުޅުން މިނިވަން‬

‫ކުރުމާ އެކު ފާއިޒް ކުރިން ވެސް ވަނީ ސޯޝަލް‬

‫އެއް މައްސަލައެއްގައި އިއްވި ޖަލު ހުކުމަށް ސުޕްރީމް‬

‫އެވެ‪ .‬އިބޫ ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތު އޮންނާނީ‬

‫ވަމުންދާއިރު‪ ،‬އަބްދުﷲ ސައީދާއި އަލީ ހަމީދު ގެއަށް‬

‫ބޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ދެ‬ ‫މީޑިއާގައި ކަން ޮ‬

‫ކށްފައިވާތީ އެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް‬ ‫ކޯޓުން ތާއީދު ޮ‬

‫ހނިހިރު ދުވަހު ގަލޮޅު ދަނޑުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަންނަ ޮ‬

‫ބަދަލު ކުރެވޭނެ އިންސާފުވެރި މަގެއް އޮންނަން ޖެހޭ‬

‫ބޭފުޅުންނާ އެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވި އިރު ވަރަށް ގިނަ‬

‫ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމު މިހާރު ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 14‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބަޖެޓުގެ އަކުރަކަށް ވެސް‬ ‫ބަދަލެއް ނުގެންނަން‪:‬‬ ‫މިނިސްޓަ މުނައްވަރު‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫މީޑިއާގައި ދެކެވެނީ ހަގީގަތެއް އެކުލެވޭ ވާހަކައެއް ނޫން‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބަޖެޓު ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި‬ ‫ކށް‪ ،‬ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން‬ ‫އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ޮ‬

‫ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމަކުން ދުރާލައި‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ އިންތިޚާބީ ރައީސް‬

‫މަސައްކަތް ކުރި ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މުނައްވަރު‬

‫ސލިހް (އިބޫ)ގެ އޮފީހުން‬ ‫ޯ‬ ‫އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ވިދާޅުވީ އަލަށް އެކުލަވައިލި ބަޖެޓަކީ އިންތިޚާބީ‬

‫ފނުއްވި ގޮތަށް ކަމަށާއި ބަޖެޓުގެ "އަކުރަކަށް" ވެސް‬ ‫ޮ‬

‫ޕލިސީތައް ހިމެނޭ‪ ،‬އެ ބޭފުޅުން ވަރަށް‬ ‫ސަރުކާރުގެ ޮ‬

‫ބަދަލެއް ނުގެންނަ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު‬

‫ބޑު މަސައްކަތެއް ކުރެއްވި ބަޖެޓެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އަހުމަދު މުނައްވަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރުން ހުށަހެޅީ ‪ 29.6‬ބިލިއަން ރުފިޔާގެ‬ ‫ކމިޓީން އިއްޔެ ބުނީ‬ ‫ބަޖެޓާ ބެހޭ ޓްރާންސިޝަން ޮ‬

‫ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ‬ ‫ކމިޓީން ބުނި ނަމަވެސް‪،‬‬ ‫ކަމަށް ޓްރާންސިޝަން ޮ‬ ‫އެފަދަ ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން‬

‫މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓަކީ އާ ސަރުކާރުން އެދޭ‬

‫ކަމަށް މުނައްވަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި އިންތިޚާބީ‬

‫ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވެފައިވާ ބަޖެޓެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ބަޖެޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ‬ ‫ރައީސް ބޭނުންވާ ޮ‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬އިތުރު ކަންކަން ހިމަނައިގެން އަންނަ އަހަރު‬

‫ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް‬

‫ނުދިނުމަށް ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެ ކޮމިޓީން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑު ނީންނާނެ އެންމެ ސެންޓެއް ވެސް‪،‬‬

‫"ދައުލަތުން ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތައް އެންމެ‬ ‫ދުވަހަކު ވެސް ހުއްޓިގެން ނުވާނެ‪ .‬ހާއްސަކޮށް‪،‬‬

‫އެންމެ އަކުރެއް ވެސް‪ ،‬އެ ބޭފުޅުން ފޮނުވި ބަޖެޓަށް‬

‫މުހިންމު ސިއްހީ ހިދުމަތްތަކާއި ފެށިފައި ހުރި‬

‫ބަދަލުކޮށްފައެއް‪ .‬މާނައަކީ މިއީ އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ‬

‫މަޝްރޫއުތައް‪ .‬އަޅުގަނޑު އުފާކުރަން އަލަށް އަންނަ‬

‫ގތަށް އަޅުގަނޑު ހުންނާނީ ހުރިހާ‬ ‫އފީހުން ފޮނުވި ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ރޖެކްޓުތަކަށް ބަލާފައި‪ .‬އެ‬ ‫ސަރުކާރުން އެބަހުރި ޕް ޮ‬

‫ގސްދީފައި‪ "،‬ބަޖެޓު ދިރާސާ ކޮމިޓީގައި‬ ‫އެއްޗެއް ގެން ޮ‬

‫ގތަކަށް މިހާރު ވެސް‬ ‫ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހުއްޓިގެން ނުދާނެ ޮ‬

‫މުނައްވަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހުރީ ރާވާފައި‪ "،‬މުނައްވަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޮމިޓީގައި މެމްބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް‬

‫އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޕަބްލިކް ސެކްޓަ‬

‫ޖަވާބު ދެއްވަމުން މުނައްވަރު ވިދާޅުވީ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި‬

‫ރގްރާމް (ޕީއެސްއައިޕީ) ގައި‬ ‫އިންވެސްޓްމަންޓް ޕް ޮ‬

‫މެމްބަރުން ކުރައްވާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވޭނީ އާ‬

‫ޖުމްލަ ‪ 544‬މަޝްރޫއު ހިމަނާފައި ވާއިރު‪ ،‬އެއީ‬

‫ސަރުކާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހިނގަމުންދާ ‪ 315‬މަޝްރޫއާއި އަލަށް ފެށުމަށް‬

‫ގތުގައި އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ‬ ‫މުނައްވަރު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫އޮފީހުން‪ ،‬ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ބަޖެޓު ފޮނުވީ‬ ‫ފނުވުމުގެ ސުންގަޑި ހަމަވާ ދުވަހުގެ‬ ‫މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު ޮ‬ ‫މެންދުރު އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ކޮންމެ އަހަރެއް‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީގައިވާ ޮ‬

‫ހަމަޖެހިފައިވާ ‪ 229‬މަޝްރޫއެވެ‪.‬‬ ‫ޕީއެސްއައިޕީގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަށް‬ ‫ހަރަދު ކުރަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދެ ބިލިއަން‬ ‫ގތުގައި ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާ‪ ،‬ހިލޭ‬ ‫ރުފިޔާ‪ ،‬ލޯނުގެ ޮ‬ ‫އެހީގެ ގޮތުގައި ‪ 655‬މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ޓްރަސްޓް‬

‫ފެށުމުގެ ކުރިން އެ އަހަރަކަށް ދައުލަތުން ލަފާ ކުރާ‬

‫ފަންޑުތަކުން ‪ 20‬މިލިއަން ރުފިޔާއާ އެކު ހަތް‬

‫ހަރަދާއި ދައުލަތަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ‬

‫ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެވެ‪.‬‬

‫ހިސާބު ހިމެނޭ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅަންވާނެ އެވެ‪ .‬މާލިއްޔަތު‬

‫ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެއްވެސް‬

‫އކްޓޫބަރުގެ ނިޔަލަށް މަޖިލީހަށް‬ ‫ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން ޮ‬

‫ކންޓްރެކްޓް ކޮށްގެން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފައި‬ ‫ޕްރޮޖެކްޓެއް ޮ‬

‫ބަޖެޓު ހުށަހަޅަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫އތް ނަމަ‪ ،‬އެކަމެއް ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ވާނެ‬ ‫ޮ‬

‫މުނައްވަރު ވިދާޅުވީ އެހާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ބަޖެޓުގައި އަލަށް ހިމެނި މަޝްރޫއުތަކަކީ‬

‫ތެރޭގައި ބަޖެޓު ލިބުމުން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން‬

‫އފީހުން ބޭނުންވެގެން ހިމެނި‬ ‫އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ ޮ‬

‫ފނުވާފައިވާނެ ކަމަށާއި‬ ‫ބެލުމަށް ފަހު‪ ،‬މަޖިލީހަށް ޮ‬

‫ކަންކަން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ސޮވްރިން ފަންޑާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ބޭނުން‬ ‫ލޕްމެންޓް ފަންޑް‬ ‫ދައުލަތުގެ ސޮވްރިން ޑިވެ ޮ‬

‫އަހަރު ޓްރާންސްފާކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ޖަހާފައި ވަނީ‬

‫ހިންގަމުން އަންނަނީ އެކަމަށް ހާއްސަ ގާނޫނެއް‬

‫ގތުން ޖަމާކުރަން‬ ‫‪ 705.6‬މިލިޔަން ރުފިޔާ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ނުހަދާ ކަމަށް ވާތީ‪ ،‬އެ ފަންޑުގެ މަގުސަދާ ޚިލާފަށް‬

‫ލޕްމެންޓް ފީ އާއި‬ ‫ނިންމާފައި ވަނީ އެއާޕޯޓް ޑިވެ ޮ‬

‫އތް ކަމަށާއި ފަންޑު‬ ‫އަމަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ ޮ‬

‫ޕޓުން ދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ‬ ‫ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާ ޯ‬

‫ރައްކާތެރިކުރުމަށް ގާނޫނެއް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށް‬

‫އަގަށް ބަދަލު ގެނައުމުން އިތުރުވާ ފައިސާ އެވެ‪.‬‬

‫ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް‬

‫ކށް‪ ،‬ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން‬ ‫އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ޮ‬ ‫މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ ‪ 29.6‬ބިލިއަން ރުފިޔާގެ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްޔެ ހުށަހެޅި އިރު ބަޖެޓް‬

‫ބަޖެޓެކެވެ‪ .‬އަންނަ އަހަރު ‪ 26.7‬ބިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫ސވްރިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް‬ ‫ޮ‬ ‫ފޮތުގައި ބުނެފައި ވަނީ‬

‫ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެ އެވެ‪ .‬އަދި އާމްދާނީ‬

‫އތް ޖީލުތަކަށް‬ ‫ފަންޑް ރައްކާތެރިކޮށް އަންނަން ޮ‬

‫ގތުގައި ދައުލަތަށް ‪ 23‬ބިލިއަން‬ ‫އާއި ހިލޭ އެހީގެ ޮ‬

‫ގެންގޮސްދީ އޭގެ މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަކީ މުހިއްމު‬

‫ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެ އެވެ‪ .‬އިގްތިސާދީ‬

‫ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދުވެލި ‪ 6.8‬ޕަސެންޓްގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ބަޖެޓުގައި‬

‫ލޕްމެންޓް ފަންޑް (އެސްޑީއެފް)‬ ‫ސޮވްރިން ޑިވެ ޮ‬ ‫އުފެއްދީ ‪ 2017‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪ .‬އެ ފަންޑަށް އަންނަ‬

‫ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ފެބްރުއަރީގައި ނިމޭނެ‪ :‬ނާޒިމް‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހސްޕިޓަލަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން‬ ‫ދަރުމަވަންތަ ޮ‬ ‫ބޑު ތަރިކައެއް‪"،‬‬ ‫ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާކުރައްވާ ވަރަށް ޮ‬ ‫ނާޒިމް ވިދާޅުވ އެވެ‪.‬‬

‫ހސްޕިޓަލު މަސައްކަތްތަކުގެ‬ ‫ދަރުމަވަންތަ ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ދާއިރާ އާ ހަރުފަތަކަށް‬

‫‪ 95‬ޕަސެންޓް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި އަންނަ‬

‫ހސްޕިޓަލަކީ‬ ‫ގެންގޮސްދިނުމުގައި ދަރުމަވަންތަ ޮ‬

‫ފެބްރުއަރީ މަހަށް އެތަން އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ‬

‫މުހިއްމު އެއް ބިނާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ ވީހާ ވެސް‬

‫ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް މިއަދު‬

‫އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެތަނުގެ ހިދުމަތްތައް‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް‬

‫އިމާރާތް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނާ‬ ‫ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އަންނަ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ސިއްހީ ހިދުމަތް‬

‫ހސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތްތައް‬ ‫ފެބްރުއަރީ މަހަށް އެ ޮ‬

‫ކންމެ ސަރުކާރެއް އަޔަސް ޒިންމާދާރު‬ ‫ދިނުމުގައި ޮ‬

‫ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް‪ ،‬ސިއްހީ ސާމާނު ގެންނަ ފަރާތާއި‬

‫ގތުގައި އެ މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނޭ ކަމަށް‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތުން‬ ‫ޮ‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ފަށާފައި ހުރި މަސައްކަތް‪ ،‬މި‬

‫އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހސްޕިޓަލުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ހިދުމަތް‪ ،‬އެ ބޭފުޅުން‬ ‫ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލަށް ބޭނުންވާ މެޝިނަރީތައް ވެސް‬ ‫އެ ޮ‬

‫[އާ ސަރުކާރު] ގެ ސިޔާސަތުތަކާ އެއްގޮތަށް އެ‬

‫މިހާރު ވަނީ ގެނެސްފަ އެވެ‪ .‬މިހާރު މައިގަނޑު‬

‫ކށްދޭނެ ކަމަށް ޝައްކު ނުކުރަން‪"،‬‬ ‫މަސައްކަތް ފޯރު ޮ‬

‫ގޮތެއްގައި ކުރަމުން އަންނަނީ އެ އެއްޗެހި ބަހައްޓައި‬

‫ނާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ނިންމީ ޖުލައި ‪26‬‬

‫ހސްޕިޓަލަށް ހަރަދުވާނެ ކަމަށް‬ ‫ދަރުމަވަންތަ ޮ‬ ‫ސަރުކާރުން ކުރިން ބުނީ ‪ 143‬މިލިއަން ޑޮލަރެވެ‪.‬‬

‫ވަނަ ދުވަހު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވާށެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު‬

‫ނަމަވެސް ފަހުން ނިންމީ އެ އިމާރާތުގެ ހަ ފްލޯ މިދިޔަ‬

‫އިއްޔެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި އަންނަ އަހަރުގެ‬

‫ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ހުޅުވާށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެކަން ވެސް‬

‫ގތުން‪ ،‬ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ‪200‬‬ ‫ބަޖެޓުގައިވާ ޮ‬

‫ފަހުން ވަނީ ފެބްރުއަރީ މަހަށް ފަސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަސް އަހަރުގެ ދައުރު‬

‫އައިޖީއެމްއެޗްގެ އާ އިމާރާތާ އެކު ‪ 500‬އެނދުގެ‬

‫ހނިހިރު ދުވަހު ހަމަވާނެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‬ ‫އަންނަ ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލުގައި ގާއިމް ކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކެޕޭސިޓީ އެ ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލް ހުޅުވާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު‬ ‫ދަރުމަވަންތަ ޮ‬

‫ތއްޖެހުމަށް ހައްލު ލިބި އަވަހަށް‬ ‫އެއީ އައިޖީއެމްއެޗް ޮ‬

‫ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ވަޑައިގަންނަވާ އިބްރާހިމް‬

‫ބޑެތި ހިދުމަތްތަކެއް ދެވޭނެ ސަބަބެއް ކަމަށް‬ ‫ޮ‬

‫ސލިހު (އިބޫ) ގެ ސަރުކާރުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬ ‫ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އިމާރާތް ހުޅުވާއިރު މިނިސްޓަރު‬

‫ސަރުކާރުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނާޒިމް ވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ‬

‫ކަމުގައި ނުހުންނެވިއަސް‪ ،‬ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ބޮޑު‬

‫‪ 25‬ބުރިއަށް ވަޑައިގެން ވަކިވަކި ފްލޯތަކުގެ‬

‫ކށްދެއްވުމުން ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ‬ ‫މަސައްކަތެއް ޮ‬

‫މަސައްކަތް ބައްލަވާލައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އާ ސަރުކާރުން ވެސް ޒިންމާދާރު‬

‫އައިޖީއެމްއެޗާއި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް‬

‫ކަމާއެކު ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ހިދުމަތްކޮށްދޭނެ ކަމަށް‬

‫އޕީޑީ އާއި އެކްސްރޭ އާއި‬ ‫ގުޅާލާފައިވާއިރު‪ޯ ،‬‬

‫އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓްސް ތެރަޕީ‪ ،‬އީއެންޓީ‬ ‫އެމްއާރުއައި‪ ،‬ފިޒިއޯތެރަޕީ‪ ،‬ސް ޯ‬

‫"ހެލްތު ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ‬

‫އާއި ލޮލުގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޑިޕާޓްމެންޓާއި ޑެންޓަލް‬

‫ގތުގައި މަސައްކަތް ކުރަންހުރި މީހެއްގެ‬ ‫ޚާދިމެއްގެ ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލްގައި ގާއިމް ކުރާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޑިޕާޓްމެންޓެއް އެ ޮ‬

‫ހައިސިއްޔަތުން‪ ،‬އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 14‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫ސިވިލް ސާވިސްގެ ތެރޭގައި‬ ‫ސިޔާސީ ނު ފޫޒު ބޮޑު‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬ ‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ބަޖެޓެއް މި ވަގުތު ވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެއީ‬ ‫އާ ސަރުކާރުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު މިހާރުން‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ވާ އިރަށް ސްކޫލްތަކުގައި ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތަށް‬ ‫ބޭނުންވާ ފައިސާ ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ކމެޓީގެ ޗެއާމަން‬ ‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ޮ‬ ‫އަދި ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު‬ ‫ކމެޓީން ޒިޔާރަތްކުރި ހަތަރު‬ ‫އަސްލަމް ވިދާޅުވީ އެ ޮ‬

‫ކުރުން އެއީ ދަތިކަމެއް‪ .‬ކުދިންގެ ކިޔެވުމަށް‬

‫މިނިސްޓްރީއެއްގައި ވެސް ސިޔާސީ ނުފޫޒު އޮތް ކަން‬

‫ދަތިވާނެތީ‪ .‬އެހެންވީމަ އެކަން ކުރުމުގެ ގޮންޖެހުމާ‬

‫ބޑަށް ފާހަގަވި ކަމަށެވެ‪ .‬އެ މިނިސްޓްރީއެއްގެ‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫އަލަށް ވަޑައިގަންނަވާ މިނިސްޓަރަކަށް ކުރިމަތިވާނެ‪"،‬‬

‫ޒިންމާތަކަށް ވުރެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އަންގާ‬

‫އިބްރާހިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުންނަށް‬ ‫ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ‪ 71،000‬ޓެބްލެޓްގެ ތެރެއިން‬ ‫މިހާތަނަށް މިނިސްޓްރީ އަށް ލިބުނީ ‪21،000‬‬

‫ކންމެ ޑިވިޝަނަކަށް‬ ‫ޑިޕާޓްމެންޓަކަށް ނުވަތަ ޮ‬

‫ޓެބްލެޓް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ޕއިންޓީއެއް ލާފައި ހުރެގެން ޕާމަނަންޓް‬ ‫ޕޮލިޓިކަލް އެ ޮ‬

‫އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެކި ފަރާތްތަކަށް ބޮޑެތި‬

‫ސެކްރެޓަރީ ރިޑަންޑަންޓްވުން މި ކަހަލަ ކަންކަން‪.‬‬

‫ފައިސާގެ މައްސަލަތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ‬

‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ރަނގަޅަށް ގޮސްގޮސް އޮތް‬

‫މައްސަލަތަކުގައި ގާނޫނީ ބައެއް ކަންކަން ކޯޓުތަކުގައި‬

‫ކަމެއް ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ފަސް އަހަރު‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ހިނގަމުންދާ ކަން ވެސް ފާހަގަވި ކަމަށް އިބްރާ‬

‫ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ ހުންނާނެ އަދިވެސް ކުރީގައި އެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހުރި ތަރުތީބު‪ .‬އެ ބޭފުޅުންގެ އެ ގާބިލްކަން ހުންނާނެ‪"،‬‬ ‫އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގައި‬

‫ކމެޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޝިދާތާ‬ ‫އެ ޮ‬ ‫ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުގައި ކުޑަ ބަޖެޓެއް އޮތީ‬ ‫ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އަށް ކަމަށާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ‬

‫ކޮންމެހެން ތިބެން ޖެހޭ ފަންނީ މުވައްޒަފުން‬

‫ދަށުން ހިނގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވެސް ވަސީލަތްތައް‬

‫ވަރަށް މަދު ކަން ފާހަގަވި ކަމަށާއި މަސައްކަތުގެ‬

‫ބޑަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މަދު ކަން ވަރަށް ޮ‬

‫އނިގަނޑުގައި ހުރި ފަންނީ މަގާމުތަކަށް ވެސް‬ ‫ޮ‬

‫އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި‪ ،‬އެ ތަނުގެ‬

‫މުވައްޒަފުން ނުނަގާ ހުރި ކަން ފާހަގަވި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އިމާރާތާއި ވަސީލަތްތަކަށް ބަލާއިރު ވެސް މުވައްޒަފުން‬

‫ކންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް‬ ‫އެކަމަކު ޮ‬

‫މަސައްކަތް ކުރަނީ އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއްގައި ނޫން‬

‫ހދާފައި ހުރި ކަން ފާހަގަވި ކަމަށާއި‬ ‫މުވައްޒަފުން ޯ‬

‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ‬

‫އެފަދަ ކަންކަން އާ ސަރުކާރުން އިސްލާހު ކުރަންޖެހޭ‬

‫ނުފޫޒު މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވާ‬

‫ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް ފާހަގަވި ކަމަށް ވެސް ޝިދާތާ‬ ‫ކަން ވަރަށް ޮ‬

‫"ބަޖެޓްގެ މައްސަލައެއް ނޫން މިއީކީ‪ .‬ސިވިލް‬ ‫އނިގަނޑުގައި ހުރި މަގާމުތަކަށް‬ ‫ސާވިސްގެ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އިރުޝާދު ދޭ ކަންކަން‬

‫ކލިފައިޑް ބޭފުޅުން‬ ‫އެކަށީގެންވާ ގާބިލް ބޭފުޅުން ޮ‬

‫ގތަކަށް މުޅި ސިވިލް ސާވިސް‬ ‫ކުރާ ކަހަލަ ޮ‬

‫ގންޖެހުންތައް ހައްލުވެގެން ދާނެ‪"،‬‬ ‫ނެގީމަ ހުރި ގިނަ ޮ‬

‫އތީ‪ .‬އެ ފްރަސްޓްރޭޝަން‬ ‫މެޝިނަރީ ބިނާކޮށްފައި މި ޮ‬

‫އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އެ ކޮމެޓީ އަށް ފާހަގަ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ކުރެވުނު އަނެއް ކަމަކީ މިނިސްޓްރީތަކުގެ މެދުގައި‬ ‫ގުޅުން ކުޑަ ކަމެވެ‪ .‬ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުންތައް‬

‫ބޑަށް ފާހަގަވި އެކި‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް ޮ‬ ‫ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަ ދެކެވިގެން ދިޔައިރު‪ "،‬ޝިދާތާ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސޝަލް ވޯކަރުންނަށް‬ ‫ޯ‬ ‫މީގެ އިތުރުން‬

‫ގަވާއިދުން ބާއްވާފައި ނެތުމަކީ އޭގެ އެންމެ ބޮޑު‬

‫ބޑުވުމާއި ކުޑަކުދިން‬ ‫ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތުގެ ލޯޑް ޮ‬

‫ސަބަބު ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް މުވައްޒަފުން‬ ‫ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވަރަށް ޮ‬

‫"ކެބިނެޓް އެއީ އެއް މިނިސްޓްރީ އަނެއް‬

‫މަދުވުމުގެ އިތުރުން އެ ތަންތަނަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒުން‬

‫މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުވާލުމުގައި އެއް‬

‫މުވައްޒަފުން ވައްދާފައި ތިބިކަން ވެސް ފާހަގަ ކުރެވޭ‬

‫ބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް މައުލޫމާތު ލިބުމުގައި ކޮންމެހެން‬

‫ކަމަށް ވެސް ޝިދާތާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެއީ އެ ތަނުގައި‬

‫ލާޒިމް ކަމެއް ކުރުން‪ .‬އެއީ ވަރަށް ކުރީއްސުރެން‬

‫ތިބޭ ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ‬

‫ދިވެހި ދައުލަތް ފެށުނީއްސުރެން ކުރަމުން އައި ކަމެއް‪"،‬‬

‫ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަސްލަމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަށް އެ ކޮމެޓީން ކުރި‬

‫"އެ މީހަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ރައްކާތެރިކަން‬ ‫ކށްދޭން ގާބިލްކަން އަދި އެކަހަލަ ބެކް‬ ‫ކަށަވަރު ޮ‬

‫ގތުން އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް (އިބްރާ)‬ ‫ޒިޔާރަތާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ގްރައުންޑެއް ހުރި މީހުންނަށް އެބަ ވާންޖެހޭ‪ .‬އެކަހަލަ‬

‫ވިދާޅުވީ އެ މިނިސްޓްރީގައި ޑިޕާޓްމެންޓްތަކުގެ ވެރިންގެ‬

‫ކަންކަމަށް ވަރަށް އެބަ ސުވާލު އުފެދޭ ގޮތަށް ތިބި‬

‫ގތުން އައްޔަން ކުރެވޭ ބަޔަކު ތިބޭ‬ ‫ގޮތުގައި ސިޔާސީ ޮ‬

‫މީހުން ކުޑަކުދިން ބައިތިއްބާ ތަނުގައި ވަޒީފާ ދީފައި‬

‫ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް‬

‫ތިބިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު‪ "،‬ޝިދާތާ‬

‫ބޑަށް ހަނިވެފައިވާ‬ ‫ސެކްރެޓަރީގެ ދައުރު ވަރަށް ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ސިވިލް ސާވަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް‬

‫ކުރީގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ‪.‬‬

‫އތީ އަދި ކަންކަން ހިނގަނީ ސިވިލް‬ ‫ރޭވިފައި ޮ‬

‫މުސްތަފާ ލުތުފީ ވިދާޅުވީ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުހިންމު‬

‫ގތަށް ނޫން ކަން ފާހަގަވި‬ ‫ސާވިސްގެ އޮނިގަނޑާ އެއް ޮ‬

‫އިދާރާތަކުގައި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑު މައްސަލަ‬

‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އިބްރާ ވިދާޅުވީ މި އަހަރުގެ ބާކީ އޮތް މަދު‬ ‫ދުވަސްކޮޅުގައި ވެސް ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް ކޮންމެހެން‬ ‫ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް ‪ 300‬މިލިއަން ރުފިޔާގެ‬

‫އަބްދުﷲ ސައީދަށްޓަކައި ކޮއްކޮ އެކަނިމާއެކަނި!‬

‫"ނޮވެމްބަރު ޑިސެމްބަރު މިއީ ސްކޫލްތަކުގައި މި‬ ‫ނެތިއްޔާ ސްކޫލް ފެށުނީމަ އެ ކަހަލަ މަރާމާތުތައް‬

‫"ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ މައްޗަށް ކޮންމެ‬

‫‪26‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކަންކަން ހިންގަން ލިބޭ ވަގުތު‪ .‬މި ވަގުތު އެ ފައިސާ‬

‫ހުރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި‬

‫އލެވެލް އާއި އޭލެވެލް‬ ‫ބަޖެޓް ނެތް ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ޯ‬

‫ކމެޓީން އިއްޔެ‬ ‫ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށް ޓްރާންސިޝަން ޮ‬

‫ގތަށް ކަންކަން ރޭވިފައި‬ ‫ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޮ‬

‫ކމިޝަނުން ނިންމި މައްސަލާގައި‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ކންގްރެސްގެ ނިންމުންތައް‬ ‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ޮ‬

‫ކޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ‬ ‫ޕީޕީއެމުން ހައި ޯ‬

‫ތިބި ފަރާތްތަކަށް ދޭ ފައިސާ އާއި އާ އަހަރު ފެށެން‬

‫ކމެޓީން އިއްޔެ ހަވީރު ބޭއްވި‬ ‫ސޝަލް އެފެއާޒް ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ކންގްރެސްގެ ނިންމުންތައް ބަލައިނުގަތުމަށް‬ ‫ޮ‬

‫ޕާޓީގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ބޭފުޅުން އިންތިޚާބުކޮށްފަ‬

‫ކޓުން އިއްޔެ ނިންމާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އަޑުއެހުންތައް އެ ޯ‬

‫ބޑަށް ވަދެފައި ހުރި ކަން‬ ‫ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަރަށް ޮ‬

‫ކމެޓީތަކުގެ ތެރެއިން‬ ‫(އިބޫ)ގެ ޓްރާންސިޝަން ޮ‬

‫ޕީޕީއެމުން މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވި‬

‫ޚާއްސަ ކޮންގްރެސްގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އެ‬

‫ކމިޝަނުން ނިންމުމުން އެ އެ‬ ‫ބަލައިނުގަތުމަށް ޮ‬

‫ކލަޝިޕްގައި ކިޔަވަން‬ ‫އިމްތިހާންގެ ފީ އާއި ބޭރު ސް ޮ‬

‫އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް‬

‫ކޮންގްރެސްގެ ނިންމުންތަކުގެ‬ ‫މައްސަލަ ހުކުމާ ހަމައަށް‬ ‫ކޓަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މައްސަލަ ޕީޕީއެމުން ވަނީ ޯ‬

‫މިހާރަށް ވެސް ހައްލު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މި ސަރުކާރުގައި ސިވިލް ސާވިސްގެ ތެރެ އަށް‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪5‬‬

‫އާއި ޕްރިންސިޕަލުން ނެތް ސްކޫލްތައް ހުރިކަން ވެސް‬ ‫ކންމެހެން ހައްލު ކުރަންޖެހޭ‬ ‫ފާހަގަވި ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ ޮ‬ ‫ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިބްރާހިމް ސައީދު އޭނާގެ ބޭބެ އަދި ކުރީގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ ހައްގުގައި‪،‬‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ދޮރުމަތީ އިށީދެގެން‬ ‫"އަލްއުސްތާޒު އަބްދުﷲ ސައީދު އަދިވެސް ހުރީ‬

‫އތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ފެނިގެން‬ ‫"ގައުމަށް ޮ‬

‫ޖަލުގައި"‪ ،‬މިހެން ޖަހާފައި ހުރި ކަރުދާސްގަނޑެއް‬

‫ގތަށް ހައްޔަރުކުރި‬ ‫ހައްޔަރުކުރީ‪ ،‬އެކަމަކު އޭރު އެ ޮ‬

‫ހިފައިގެން‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކުރިމަތީ‪،‬‬

‫ކށްލައިފި‪ "،‬އަބްދުﷲ ސައީދުގެ‬ ‫އެހެން މީހުން ދޫ ޮ‬

‫އެކަނިމާއެކަނި އިބްރާހިމް ސައީދު އިންނަތާ އޭރު ތިން‬

‫އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ހަތަރު ބެއިންގެ ތެރެއިން އެންމެ‬

‫ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ އިރު ވެއްޖެ އެވެ‪ .‬މަގުމަތިން ދާ‬

‫ހަގަށް ހުރި އިބްރާހިމް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބައެއް މީހުން ހުއްޓި‪ ،‬ބަލައިލުން ފިޔަވާ‪ ،‬އޭނާ އަށް‬

‫އޭގެ ސަބަބެއް ކަމަށް އޭނާ ދެއްކި ފެބްރުއަރީ‬

‫ލިބުނު ސަމާލުކަމެއް ނެތެވެ‪ .‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ‬

‫އތް ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަ އެގޮތަށް‬ ‫‪ 1‬ގެ އަމުރުގައި ޮ‬

‫ޓއެއް ނެންގެވި އެވެ‪.‬‬ ‫މެމްބަރަކު ވަޑައިގެން ފޮ ޯ‬

‫ވެ ނިމިއްޖެ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ ވާހަކައިގެ މުރާދަކީ‪،‬‬

‫އޭނާ އެތަނުގައި އިނީ ކީއްވެގެން ކަމާ މެދު‬

‫ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން‬

‫އެކަކު ސުވާލު ނުކުރިޔަސް އިބްރާހިމް ބުނީ އޭނާގެ‬

‫ކަނޑައެޅި ‪ 12‬މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް‬

‫ބޭބެ އަށް ނުހައްގުން ލިބެމުން ދާ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް‬

‫މިހާރު ނިންމާފައިވުމާއި އޭރު ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި‬

‫އަޑުއިއްވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ފެބްރުއަރީ ‪ 1‬ގެ އަމުރާ‬

‫ތިބި ސިޔާސީ ކުށްވެރިންގެ ތެރެއިން‪ ،‬ކުރީގެ ނައިބު‬

‫ގުޅިގެން އަބްދުﷲ ސައީދު ޖަލުގައި ހުންނަވަން‬

‫ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ނޫން އެހެން ހުރިހާ ބޭފުޅުން‬

‫ޖެހޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް މިހާރު ނެތް ކަމަށް ވެސް‬

‫މިނިވަންވުން ފަދަ ކަންކަމެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫‪27‬‬


‫‪ 14‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫ވެލެޒިނީގެ ބަންދާ މެދު ފާޑުކިޔުން‪" :‬އެއީ ބަލިމީހެއް"‬ ‫ކޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ރޭ‬ ‫ވަޑައިގަތުމާ އެކު ޯ‬ ‫ހައްޔަރުކުރުމުން ޚިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދުނީ އޭނާއަކީ‬

‫އވެ‪ ،‬މުރުތައްދުވާ މީހާގެ‬ ‫ބޑު ފާފައެއްގެ ގޮތުގައި ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ނަފްސާނީ ބަލިމީހެއް ކަމަށް ބެލެވޭތީ އެވެ‪ .‬ސޯޝަލް‬

‫ތައުބާ ބަލައިގަނެވޭ އިރު ތައުބާ ނުވެއްޖެ ނަމަ އަދަބަކީ‬

‫ބޑު ބަހުސަކަށްވެ‪ ،‬ގިނަ ބަޔަކު‬ ‫މީޑިއާގައި އެކަން ޮ‬

‫މެރުމެވެ‪ .‬އެކަމަކު ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކުށްތަކުގައި ވެސް‪،‬‬

‫ކށް އޭނާ އަށް ފަރުވާދޭން‬ ‫ގެންދަނީ ވެލެޒިނީ މިނިވަން ޮ‬

‫ގސް މީހަކަށް ނުވުން‬ ‫އެ ކުށެއް ކުރާ މީހާއަކީ ބުއްދި ޯ‬

‫ޑކްޓަރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގވާލަމުންނެވެ‪ .‬އޭގެތެރޭ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އައިޖީއެމްއެޗުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ‬ ‫ސައިކިއެޓްރިސްޓް ޑރ‪ .‬އާރިފް މުހައްމަދު‬ ‫ވިދާޅުވީ "އަޅުގަނޑުމެން ގޮވާލަންވީ" ވެލެޒިނީގެ‬

‫މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެ ކުރިން‪ ،‬އޭނާގެ ހާލަތު‬

‫ތ ބެލުމަށް "ނަފްސާނީ‬ ‫ބުއްދި ސަލާމަތުން ހުރި ޯ‬

‫ވަޒަންކުރަން ވެސް ޖެހެ އެވެ‪ .‬އަދި ޒިންމާ އުފުލަން‬

‫އެސެސްމެންޓެއް ހަދައި ލިބެން ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު‬

‫ނުޖެހޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ބުއްދި ގޯސް މީހުން‬

‫ނަފްސާނީ ފަރުވާ ދިނުމަށާއި" އެފަދަ އެސެސްމެންޓެއް‬

‫ހިމެނޭކަން އެނގޭ ރަސޫލާގެ ހަދީސެއް ވެސް އޭނާ‬

‫ހެދެން ދެން ވެލެޒިނީގެ "މުރުތައްދު ހައިސިއްޔަތު"‬

‫ޓްވީޓްކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ބާތިލްކުރުމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ވާހަކަދެއްކުމަށް އާއްމުކޮށް‬ ‫ބަލިތަކާ ބެހޭ ޮ‬

‫ކށް އެ މީހުންނަށް‬ ‫މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހުން ހައްޔަރު ޮ‬

‫ހުޅުވާލާފައިވާ ވައިބަ ގްރޫޕް "ލެޓްސްޓޯކް"ގައި ޑރ‪.‬‬

‫ގވާލައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުން‬ ‫ވިސްނައިދެވޭތޯ ބަލަން ޮ‬

‫އާރިފް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ވަނީ "ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ އިރަށް މެންޓަލް‬

‫ވޑުގައި ފަރުވާ ލިބިގެން [ދީނަށް] ރުޖޫއަވެފައި" އެބަ‬ ‫ޯ‬ ‫ތިބި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކމިޝަން (ޖޭއެސްސީގެ‬ ‫ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ޮ‬

‫ދާއިރާގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ހިމެނިވަޑައިގެންފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުންނަވައިގެން ސޯޝަލް‬ ‫މީޑިއާގައި އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފް ވާހަކަތައް ދެއްކުމާ‬

‫ބެލެވެން ޖެހޭނެ އެވެ‪ ".‬ޑރ‪ .‬އާރިފް ފޭސްބުކްގައި‬

‫ގޮތުގައި ވެލެޒިނީ ހައްޔަރުކުރުން ފަދަ ކަންކަން ކުރަނީ‬

‫ލިޔުއްވާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކންކަހަލަ ކަމެއްކަން ނޭނގޭތީއެވެ‪.‬‬ ‫ނަފްސާނީ ބައްޔަކީ ޮ‬

‫ޓްވިޓާގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރެއްވި ކުރީގެ ޖަސްޓިސް‬ ‫މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު އަދުނާން ވެސް ވަނީ‬ ‫ވެލެޒިނީގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަދައްކަވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފުރިހަމައަކަށް އެކަމެއް ނޭނގޭނެ!! މިއީ އޭގެ ސަބަބުން‬

‫ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން ފާޑުކިޔައި ކަންބޮޑުވުން‬

‫އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު‬ ‫އާދިލް‪ :‬މާދަމާ މަގާމުން އިސްތިއުފާ‬

‫ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި ނަޝީދުގެ މައްޗަށް އިއްވި ‪ 13‬އަހަރުގެ‬ ‫ޖަލު ހުކުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރިން އޮތީ ތާއީދުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ސލިހު (އިބޫ) ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރައްވާނެ‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އާދިލް‪ ،‬އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ‬ ‫މަގާމަށް އައްޔަން ކުރީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ‬

‫ނިޒާރު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ‬

‫ސަރުކާރުގައި ޖެނުއަރީ ‪ 2015 ،29‬ގަ އެވެ‪ .‬އޭނާ އެ‬

‫އެމްއޭސީއެލްގެ އެމްޑީގެ މަގާމުން މާދަމާއިން ފެށިގެން‬

‫ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ ޖޫން ‪،4‬‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އާދިލް އިސްތިއުފާ‬ ‫ނިޒާރު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫‪ 1992‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އާދިލްގެ އެމްޑީ ކަމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތީ‬ ‫އެމްއޭސީއެލް ޖީއެމްއާރުގެ އަތުން އަތުލުމަށް ފަހު‪،‬‬ ‫ކޅަށް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުނު‬ ‫އެއާޕޯޓް ޮ‬

‫ދެއްވުމުން އެތަން ހިންގާނީ އެމްއޭސީއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ‬

‫ދުވަސްވަރު އެވެ‪ .‬ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން‬

‫އފިސަރު މޫސާ ސޯލިހެވެ‪ .‬އޭނާ‬ ‫ޗީފް އިންފޮމޭޝަން ޮ‬

‫ބޑެތި މަޝްރޫއުތައް ހިންގާފައި‬ ‫އެއާޕޯޓުގައި ހިންގި ޮ‬

‫އަކީ އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހް‬

‫ވަނީ ވެސް އާދިލްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުންނެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ބޑުބޭބޭފުޅެވެ‪.‬‬ ‫(އިބޫ)ގެ ޮ‬

‫ތެރޭގައި އިތުރު ރަންވޭއެއް ހެދުމާއި އާ ޓާމިނަލްގެ‬

‫އެމްއޭސީއެލްގެ މަގާމުން އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ‪،‬‬ ‫މި ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރުގެ ދައުރު ހަމަވާތީ އެވެ‪.‬‬ ‫ހނިހިރު ދުވަހު އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް‬ ‫އަންނަ ޮ‬

‫ޑރ‪ .‬މަލިކު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް‬

‫ދެއްވާނެ‪--.‬މިހާރު ފޮޓޯ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޯޑުން ގަބޫލު ޮ‬

‫ނުކުންނަ ހިތި ނަތީޖާތައް!!!‪# "،‬ލެޓްސްޓޯކް ގްރޫޕްގައި‬

‫ނަޝީދުގެ ހުކުމް ރިވިއުކުރުމުގެ‬ ‫ޝަރީއަތް ހޯމަ ދުވަހު‬

‫އެމްއޭސީއެލް އެމްޑީ‬ ‫މަގާމުން އާދިލް‬ ‫އިސްތިއުފާ ދީފި‬

‫އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް އާދިލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ‬

‫ކބައިކަމެއް މީހުންނަކަށް‬ ‫"ނަފްސާނީ ބަލިތަކަކީ ޮ‬ ‫ގތުން މީހުންނަށް ދުވަހަކު ވެސް‬ ‫ނޭނގޭ‪ .‬ހީވާ ޮ‬

‫މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވެލެޒިނީ ރާއްޖެ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ އިސްތިއުފާ ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން‬

‫އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ސިއްހީ ބައެއް‬

‫ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އެމީހަކު ހުރީ ހަމަ ބުއްދީގައިތޯ‬

‫ގތުގައި އިސްލާމީ‬ ‫ޓްވީޓްތަކެއްގައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު ނަފްސާނީ ބަލިތަކާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން‬

‫ޑކްޓަރު އަބްދުލް މަލިކު ދެކެވަޑައިގަންނަވާ‬ ‫ޮ‬

‫ކުރީގެ މެމްބަރު އައިޝަތު ވެލެޒިނީ އިއްޔެ‬

‫ބޑުގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު‬ ‫ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ޯ‬

‫ނުގަނެވޭ" ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫‪‎‬އެއްވެސް މީހަކު މުރުތައްދު ވެއްޖެ ކަމަށް‬ ‫"‬

‫ގުޅިގެން މުރުތައްދުވެފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް‬

‫ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން އާދިލް މޫސާ‬

‫މެންޓަލް ކިޔާ އެކްސްކިއުޒް ދެއްކުން ބަލައެއް‬

‫ބޭފުޅުންނާއި ބައެއް އާއްމުން އެ ވާހަކައާ ދެކޮޅެވެ‪.‬‬

‫ވެލެޒިނީ ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި‬

‫ކމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)‬ ‫މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ޮ‬

‫ވާހަކަދައްކަން ފެށީ ދީނީ އިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ‬

‫ވެފައިވާ ބައެއް ކަމަކަށް ކަނޑައެއް ނޭޅޭނެ‪ "،‬ނަފްސާނީ‬

‫އިރު 'މުރުތައްދުވި' ކިތަންމެ ބަޔަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ‬

‫އާ ސި ޔަ ތު މު ހަ އް މަ ދު ސަ އީ ދު‬

‫ވެލެޒިނީގެ ދިފާއުގައި އެއްފަހަރާ ގިނަ ބަޔަކު‬ ‫ޝައިޚް އަލީ ޒައިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓްތަކަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ "އެ މީހުން އެ ބަލާ ގޮތަށް ބަލާ‬

‫ފާޅުކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ސިއްހީ އަދި ގާނޫނީ‬

‫މުއިއްޒު އިތުރަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫ނަފްސާނީ މައްސަލައެއް ހުރި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ‬

‫ޔ ހާލުގައި ނެތް މީހުންނަކީ މުރުތައްދު‬ ‫"ބުއްދި ހެ ޮ‬

‫ވެލެޒިނީ‪ :‬މުރުތައްދު ވެފައިވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކަނޑައަޅާފައި‬

‫ގތުން‪ ،‬މުރުތައްދުވުމަކީ‬ ‫ޝަރީއާގައި‪ ،‬އާއްމު އުސޫލެއްގެ ޮ‬

‫މަސައްކަތް ފެށުމުގެ އިތުރުން އެއާޕޯޓްގެ މޫނުމަތި‬ ‫ބަދަލުކޮށްލުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގތަށް ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ‬ ‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޮ‬ ‫ބެންޗަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ އިތުރުން އެ ބެންޗުގައި ދެން‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް‬ ‫އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމުގެ މައްސަލަ ރިވިއުކުރަން‬ ‫ކޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ‬ ‫ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ތިއްބަވަނީ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފާއި ފަނޑިޔާރު‬ ‫އާދަމް މުހައްމަދެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލާގެ ޝަރީއަތް ހޯމަ ދުވަހު ފަށަން‬

‫ހމަ ދުވަހު ފަށަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬ ‫ޝަރީއަތް އަންނަ ޯ‬

‫ހަމަޖެއްސިއިރު‪ ،‬އެ މައްސަލަ ނިމެންދެން ނަޝީދުގެ‬

‫ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރިން‬

‫ކޓުގެ އިސްގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު‬ ‫ކްރިމިނަލް ޯ‬ ‫ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަންދުކުރި މައްސަލާގައި ނަޝީދުގެ‬

‫އތީ އަމުރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ނަޝީދުގެ އިތުރުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް‬

‫މައްޗަށް އިއްވި ‪ 13‬އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަށް ސުޕްރީމް‬

‫ޝައިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ކުރީގެ ދެ ޑިފެންސް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލަ‬ ‫ކޯޓުން ކުރިން އޮތީ ތާއީދު ޮ‬

‫މިނިސްޓަރުން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ނާޒިމާއި ތޮލްހަތު‬

‫ރސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން‬ ‫ރިވިއުކުރަން ޕް ޮ‬

‫އިބްރާހިމް ކަލޭފާނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ‬

‫ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މިދިޔަ މަހު ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލަ‬

‫ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ނާޒިމްގެ ޖަލު ހުކުމުގެ‬

‫އތީ ބަލައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ކޯޓުން ޮ‬

‫މައްސަލަ ވެސް ރިވިއު ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ‬

‫އެ މައްސަލާގެ ޝަރީއަތް ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު‬

‫ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލަތައް ނިމެންދެން އެ‬

‫ފަށަން ހަމަޖައްސާފައި ވާއިރު‪ ،‬އެ މައްސަލަ ބައްލަވަނީ‬

‫ބޭފުޅުންގެ ޖަލު ހުކުމް ވެސް ފަސްކުރަން އެ ކޯޓުން‬

‫އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ‪ .‬އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ‬

‫އތީ އަމުރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬


‫‪ 14‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫ޕންސަކުރީމާ ބެލެނިވެރިންނަށް‬ ‫ޝުގަރީ ބުއިންތަކުން ސް ޮ‬

‫ވަށައިގެން ހަކުރު‪:‬‬ ‫ކުދިންނަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް‬

‫އެބަ ހީވޭ އޭގެ މަނާއަކީ އެ އެއްޗެހި ބުއިމަކީ ރަނގަޅު‬ ‫ކަމެކޭ‪ .‬އެހެންވީމާ ބެލެނިވެރިންނަށް އެ ދެވެނީ ވަރަށް‬ ‫ނުބައި މެސެޖެއް‪".‬‬ ‫ބަރުދަން އިތުރުވުމާއި ފަލަވުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑެތި‬ ‫މީހުންގެ މެދުގައި ސީރިއަސް ހިސާބެއްގައި އޮތް އިރު‪،‬‬ ‫ކުޑަކުދިންގެ ތެރޭގައި ވެސް އެކަން ވަނީ ކަންބޮޑުވާ‬ ‫ގސްފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ހެކި ޑޮކްޓަރުންނަށް‬ ‫ދަރަޖައަކަށް ޮ‬ ‫ގާތުން ފެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫"މިހާރު ‪ 16-14‬އަހަރުގެ ކުދިން ދައްކަން އައިމަ‬ ‫ކށްލާ އިރު ބީޕީ މަތި‪ .‬ދެން ފަސް ފޫޓު‬ ‫ބީޕީ ޗެކް ޮ‬ ‫ކޅުގެ ކުދިންގެ ބަރުދަން އެބަ‬ ‫ކިރިޔާ ހަމަނުވާ އިސް ޮ‬ ‫ލގައި‪ .‬ގިނަ ފަހަރު މިފަދަ ކުދިން‬ ‫ހުރޭ ‪ 65-60‬ކި ޯ‬ ‫މީހުންގެ ތެރެއަށް ނުކުމެ ވަރަށް ނޫޅޭ‪ .‬އަނެއްކާ އެ‬ ‫މީހުން ކުޅިވަރެއްގައި އުޅުނަސް ވަރަށް ޕްރޮގްރާމްޑް‬ ‫ގޮތަކަށް އުޅޭނީ‪ ،‬ލައިފްސްޓައިލްއެއްގެ ގޮތަކު ނޫން‪"،‬‬ ‫ޑރ‪ .‬އަސީލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ނަތީޖާއަކީ ބަރުދަން އިތުރުވުމާ ގުޅިފައިވާ އެކި‬ ‫ކަހަލަ މައްސަލަތަކެވެ‪ .‬ތަޖުރިބާ އިން ޑރ‪ .‬އަސީލް‬ ‫ޕލިސިސްޓިކް އޯވަރީ‬ ‫ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވީ ޮ‬ ‫ސިންޑްރޯމްއާ މެދުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫"މިހާރު ބައެއް ކުދިން ޕިއުބަޓީ އަށް އެބަ ދޭ‬ ‫‪ 11-9‬އަހަރުގައި‪ .‬އެ ކަހަލަ ބައެއް ކުދިންނަށް‬ ‫އބީސިޓީއާ އެކީގައި ޕީރިއަޑް‬ ‫މި ދިމާވާ ގޮތަކީ ޮ‬ ‫އވަރީސް ފޯމްވަނީ‪ .‬އެ‬ ‫އިރެގިއުލާވެފައި‪ ،‬ޕޮލިސިސްޓިކް ޯ‬ ‫ގތަށް ދިމާވަނީ‪ ،‬ފެޓް ޓިޝޫ ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން ހޯމް‬ ‫ޮ‬ ‫އވަރީސް ޕޮލިސިސްޓިކް‬ ‫އިމްބެލެންސެއް އަންނާތީ‪ޯ .‬‬ ‫ވުމުގެ މާނައަކީ‪ ،‬ކުދިކުދި ސިސްޓްތަކެއް އުފެދި‬ ‫އޯވަރީގެ މާހައުލު މުޅިން ބަދަލުކޮށްލަނީ‪ .‬އެހެންވީމާ‬ ‫ކށެއް ނޫން‪ .‬އަދި ޕީރިއަޑް‬ ‫ހޯމޯންސް އުފައްދަނީ ނޯމަލް ޮ‬ ‫ވުމުގެ ތަރުތީބު ގެއްލި މައްސަލަތައް ދިމާވަނީ‪ .‬މިއީ‬ ‫ކުރިމަގުގައި ދަރިން ނުލިބުމަށް ވެސް މެދުވެރިކުރުވާ‬ ‫ކަމެއް‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ޕޮލިސިސްޓިކް ވީމާ‪ ،‬ތުނބުޅި މަތިމަސް ގޮތަށް‬ ‫މޫނުމަތީގައި އިސްތަށިފެޅުމާއި ކަރުދޮށް ކަޅުވުމާއި‬ ‫އށާޅަނެގުން ވެސް އެބަ ދިމާވޭ‪ .‬އަދި ޕޮލިސިސްޓިކް‬ ‫ޮ‬ ‫އބީސް ވީމާ ގައިން ނުބައި ވަސް ދުވަން‬ ‫ވެފައި ޮ‬ ‫ވެސް ދިމާވޭ‪ .‬މިއީ ކުދިންނަށް ބުލީން ކަހަލަ‬ ‫މައްސަލަތައް ވެސް ދިމާވާ އަދި އެހެން ކުދިންގެ‬

‫"މިހާރު ‪ 16-14‬އަހަރުގެ ކުދިން ދައްކަން އައިމަ ބީޕީ ޗެކްކޮށްލާ އިރު ބީޕީ މަތި‪ .‬ދެން‬ ‫ފަސް ފޫޓު ކިރިޔާ ހަމަނުވާ އިސްކޮޅުގެ ކުދިންގެ ބަރުދަން އެބަ ހުރޭ ‪ 65-60‬ކިލޯގައި‪".‬‬

‫ތެރޭގައި އުޅެން ޖެހިލުންވާ ކަހަލަ ކަމެއް‪".‬‬ ‫އެކަމަކު މައްސަލައަކީ ބަރުދަން އިތުރުވުން‬ ‫އެކަންޏެއް ނޫނެވެ‪ .‬ގްރޭޑް އެކެއްގެ ދަރިވަރުންގެ‬ ‫ހެލްތު ސްކްރީނިން އިން އެނގޭ ގޮތުގައި ވަރަށް ގިނަ‬ ‫ގހީ ބަރުދަން މަތިވުމާއި ދަށްވުމުގެ‬ ‫ކުދިންގެ ބަރުދަން ޯ‬ ‫މައްސަލަ ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން‪2016 ،‬‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ދިރާސާގައި‬ ‫ވަނަ އަހަރުގެ ސްކްރީނިން ދެއްކި ޮ‬ ‫ބައިވެރިވި ‪ 24‬ޕަސެންޓް ކުދިންގެ ބަރުދަން މާ މަތި‬

‫އާ ސި ޔަ ތު މު ހަ އް މަ ދު ސަ އީ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫"ރާއްޖޭގައި އަޅުގަނޑުމެން އަދިވެސް މި ބަލަނީ‬ ‫ގތުގައި‪ .‬އެކަމަކު އެ‬ ‫ހަކުރަކީ ކާޑުގެ ބާވަތެއްގެ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ހަކުރު މަދުކުރުމުގެ މުހިއްމުކަން ބުނެދިނުމަކީ އެ‬ ‫ރގްރާމްގެ ބައެކެވެ‪.‬‬ ‫ޖަމްއިއްޔާގެ "ހެލްތީ ހާޓް" ޕް ޮ‬

‫ކށް ހަކުރުން ޓެކްސް ނަގަން‬ ‫ލިސްޓުން ހަކުރު އުނި ޮ‬ ‫ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހަކުރު ހިމެނުން‬ ‫ހުއްޓާލާކަށް ނުވޭ ބާވަ އެވެ؟‬ ‫އާއްމު ސިއްހަތުގެ މާހިރަކު މި ސުވާލު‬ ‫އުފައްދަވަނީ ދިވެހިންގެ ކެއިންބުއިމުގައި ހަކުރު‬ ‫ގންޖެހުމަކަށް‬ ‫ބޭނުންކުރުން ގިނަވުމަކީ ސިއްހީ ބޮޑު ޮ‬

‫ބޑެތި މައްސަލަތައް‬ ‫"ހަކުރުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ޮ‬

‫ރޓެކްޝަން އޭޖެންސީ‬ ‫ފަށަން އެބަ ޖެހޭ‪ "،‬ހެލްތު ޕް ޮ‬

‫އެބަ ދިމާވޭ‪ .‬މިސާލަކަށް ހަކުރުބަލި‪ ،‬ލޭމައްޗަށް‬

‫ލޖިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން‬ ‫(އެޗްޕީއޭ)ގައި އެޕިޑެމިއޮ ޮ‬

‫ދިޔުން‪ ،‬ކެންސަރު ކަހަލަ ކަންކަން‪ "،‬ޓައިނީ ހާޓްސްގެ‬

‫މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ ޑރ‪ .‬އައިޝަތު އަރޫނާ‬

‫ޗެއާޕާސަން އަދި އަންހެނުންގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޑކްޓަރު އަސީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ކޅަށް ހަނގުރާމަކުރަން އެބަ‬ ‫"އެހެންވީމާ ހަކުރާ ދެ ޮ‬

‫ޔ ޑައިޓެއްގައި ހިމަނަން‬ ‫"މިހާރު ހަކުރަކީ ދުޅަހެ ޮ‬

‫ބޑެތި އެކި ކަހަލަ ބަލިތަކަށް‬ ‫ވެފައި ވާތީ އެވެ‪ޮ .‬‬

‫ލަފާދޭ އެއްޗެއް ނޫން‪ .‬ހަކުރު ބޭނުންކުރުން‬

‫ޖެހޭ‪ ،‬ދަރިން ރައްކާތެރިކުރަން ބޭނުމިއްޔާ‪ .‬އޭގައި މި‬

‫މަގުފަހިކުރާ އާދަތަކެއްގެ މައްޗަށް ދިރިއުޅުމުގެ‬

‫މަނައެއް ނުކުރޭ‪ .‬އެކަމަކު ހަކުރު‪ ،‬ހަކުރުގެ ގޮތުގައި‬

‫ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ ހަކުރު މަދުކުރުމާއި ފައިދާހުރި‬ ‫ކާނާ ކެއުމާއި ހަރަކާތްތެރިކޮށް އުޅުން‪".‬‬

‫ވައްޓަފާޅި ބައްޓަންވެފައިވާ އިރު‪ ،‬އޭގެ ތެރެއިން‪،‬‬

‫ބޭނުންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ބަތް‪ ،‬އާޓާ ފުށުގެ ރޮށި‬

‫ބޑުވުން އެންމެ ބޮޑަށް އޮތް‬ ‫ސިއްހީ މާހިރުންގެ ކަން ޮ‬

‫ކމްޕްލެކްސް‬ ‫އަދި އެހެނިހެން ހޯލް ގްރެއިންސް ފަދަ ޮ‬

‫އެއް މައްސަލައަކީ ހަކުރާއި ހަކުރު ގިނަ ބުއިންތައް‬

‫ބހައިޑްރޭޓްސް ބޭނުންކުރާ ނަމަ އިންސާނުންނަށް މާ‬ ‫ކާ ޯ‬

‫ލިބޭނެ އެންމެ ފަހި ފުރުސަތަކީ ކުޑައިރު ރަނގަޅު‬

‫ބޭނުންކުރުމުގެ ސަގާފަތެއް އަށަގެންފައިވާ ކަމެވެ؛‬

‫ޔ ސިއްހަތެއްގައި ދެމިތިބެވޭނެ‪".‬‬ ‫ދުޅަހެ ޮ‬

‫ބިންގަލެއް އަޅައިދިނުމެވެ‪.‬‬

‫ޔ ސިއްހަތަކަށް‬ ‫ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ދުޅަހެ ޮ‬

‫ކށް ކުޑަކުދިންގެ މެދުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޚާއްސަ ޮ‬ ‫ބަރުދަން އިތުރުވުމާއި ފަލަވުން ނުވަތަ އޮބީސިޓީ‪،‬‬

‫"ފަލަވުމުން ރައްކާތެރިވެގެންވާ ދުޅަހެޔޮ‬

‫"ހަކުރާ ދެ ޮކޅަށް ހަނގުރާމަކުރަން އެބަ ޖެހޭ"‬

‫ބޑެތި މީހުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ތެރޭގައި ވެސް‬ ‫ޮ‬ ‫އާއްމުވެފައިވާކަން އެނގެން ހުރި ދިރާސާތަކުގެ އަލީގަ‬

‫ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި‪ ،‬ކުޑަ އިރު ކެއިންބުއިމުގެ‬

‫އާއި ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް އާއްމުވެފައިވާ‬

‫ނުރައްކާތައް އާއްމުވެފައިވާ އިރު ސިއްހީ މާހިރުންނާއި‬

‫ދުޅަހެޔޮ އާދަތަކެއް ފައްޓައިދިނުން ވަރަށް މުހިއްމު‪"،‬‬

‫މިންވަރަށް ބަލައި ސިއްހީ މާހިރުންގެ ނަސޭހަތަކީ‬

‫އަމިއްލަ ބައެއް ޖަމްއިއްޔާތަކުން މި ވަގުތު އެންމެ‬

‫ޑކްޓަރު ޒުމްރާ ލަތީފް ފާހަގަކުރެއްވި‬ ‫ކުޑަކުދިންގެ ޮ‬

‫ބޑަށް މަދުކުރުމެވެ‪.‬‬ ‫ހަކުރު ބޭނުންކުރުން ވަރަށް ޮ‬

‫ކށް ނަގާ އެއް ކަމަކީ ކުޑަކުދިން ހަކުރުގެ‬ ‫ސީރިއަސް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސަބަބަކީ‪ ،‬އެއީ ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ އެއްޗަކަށް‬

‫ދުނިޔެއަކަށް ގެނބިފައިވާ މައްސަލަ އެވެ‪ .‬ފައިދާހުރި‬

‫ޔ ލައިފްސްޓައިލްއެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ‬ ‫"ދުޅަހެ ޮ‬

‫ނުވުމާއި ގިނައިން ހަކުރު ބޭނުންކުރުމަކީ ބޮޑު‬

‫ކށް ހެލިފެލިވެއުޅޭ ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމެއް‬ ‫ކާނާ ބޭނުން ޮ‬

‫ކށްދެވިއްޖެއްޔާ ފަހުން ބަލިތައް‬ ‫ކުދިންނަށް ދަސް ޮ‬

‫ނުރައްކަލަކަށް ވުމެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‪ ،‬ސަރުކާރުގެ‬

‫ހޯދައިދިނުމުގެ އަމާޒުގައި‪ ،‬ކުޑަކުދިން ވީހާ ވެސް‬

‫ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ ކުޑަވާނެ‪ .‬ކުޑަ އިރު އަލާމާތްތަކެއް‬

‫ކށްގެން ހެޔޮއަގުގައި‬ ‫ބޮޑު ޚަރަދަކުން ސަބްސިޑައިޒް ޮ‬

‫ބޑަށް ހަކުރާ ދުރުހެލިކުރުމުގެ އަޒުމެއް ގެންގުޅެން އެ‬ ‫ޮ‬

‫ނުފެނުނު ކަމަށް ވިޔަސް މިފަދަ ބަލިތައް ކުޑައިރު‬

‫ވިއްކަމުން ގެންދާ ހަކުރާ މެދު ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް‬

‫ފަރާތްތަކުން ބާރުއަޅަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވާ ފަހުން ސީރިއަސްވުން‬ ‫ފެށިގެން ގޮސް ޮ‬

‫ދާން ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ވެސް ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބައެއް‬ ‫ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬

‫އެކަށީގެންވޭ‪".‬‬ ‫އފް މޯލްޑިވްސް‬ ‫މިސާލަކަށް ޓައިނީ ހާޓްސް ޮ‬

‫ވަރަށް ވުރެ ދަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އެ ދެ މައްސަލަ‬ ‫ޑރ‪ .‬އަރޫނާ ވިދާޅުވާ ޮ‬ ‫ވެސް ހަކުރާ ގުޅެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ކެއިންބުއިމުގައި ހަކުރު ގިނަވުމާއި ހަކުރު އެޅި‬ ‫ބުއިންތައް ބޭނުންކުރުމަކީ ބަރުދަން މަތިވުމަށާއި‬ ‫ލުއިވުމަށް ވެސް މަގުފަހިވާ ކަމެއް‪ "،‬އޭނާ‬ ‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުގައި މާ ގިނައިން‬ ‫ފޮނި އެއްޗެއްސާއި ހަކުރު އެޅި ޑްރިންކްސް ބޯ‬ ‫ބައެއް ކުދިން‪ ،‬ކާ ގަޑީގައި ކާލެއް މަދު‪ .‬އަދި އެފަދަ‬ ‫ކށް އުޅެންޏާ ހަށިގަނޑަށް ހަކަތަ‬ ‫ކުދިން ހަރަކާތްތެރި ޮ‬ ‫ނަގާލެއް ވަރަށް އަވަސްވެ‪ ،‬ބަރުދަން ދަށަށް ދޭ‪ .‬އެހެން‬ ‫ބައެއް ކުދިން ގިނައިން ހަކުރު ބޭނުންކުރީމަ ބަރުދަން‬ ‫ބޑަށް މައްޗަށް ގޮސް އޮބީސްވޭ‪".‬‬ ‫އިތުރުވެ‪ ،‬މާ ޮ‬

‫އަދި ކާމިޔާބު ދިރިއުޅުމެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ‬ ‫ދަރިންނަށް ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ރަނގަޅަށް‬

‫ގިނައިން ހަކުރު ބޭނުންކުރުމާ ގުޅުން ހުރި‬

‫އިރު ‪ 14‬ޕަސެންޓް ކުދިންގެ ބަރުދަން ހުންނަން ޖެހޭ‬

‫"ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ހަރަކާތްތައް އަންހެލްތީ ނުވަތަ‬

‫ހަރަކާތްތަކުގެ ސްޕޮންސަރުން ‪-‬‬ ‫"ނުބައި މެސެޖެއް"‬ ‫ސިއްހަތަށް ގެއްލުންހުރި އަދި ހަކުރު ގިނަ‬ ‫ބުއިންތަކާ ދުރުވާން ކުދިންނަށް ފަސޭހަވާނީ ކިހިނެއް‬ ‫ހެއްޔެވެ؟ އެފަދަ އެއްޗެހި ވަނީ އެ މީހުންގެ ސްކޫލް‬ ‫ހަޔާތާ ގުޅިލާމެހިފަ އެވެ‪ .‬ދަރިވަރުން ބައިވެރިވާ‬ ‫ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކާއި ހެލިފެލިވެއުޅުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ‬ ‫ޕންސަކުރަނީ އެ ބުއިންތަކެވެ‪.‬‬ ‫ހަރަކާތްތައް ސް ޮ‬ ‫"ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ހަރަކާތްތައް‬ ‫އަންހެލްތީ ނުވަތަ ޝުގަރީ ބުއިންތަކުން‬

‫‪26‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 14‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪9‬‬

‫ވިޔަސް‪ ،‬ޖޫރިމަނާ ނުދެއްކި އަދި އެކަމުގައި ކޯޓަށް‬ ‫ނުދެވޭ ހާލަތުގައި އެކަން ޖިނާއީ ކުށަކަށް ބަދަލުވާ‬ ‫ކަން އެ ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްވަ އެވެ‪ .‬މިއީ އޭރު‬ ‫ބޑަށް ފާހަގަކުރި އަނެއް‬ ‫ވެސް ނޫސްވެރިން އެންމެ ޮ‬ ‫މައްސަލަ އެވެ‪.‬‬ ‫"އަބުރުގެ ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގައި މި ގެނައި‬ ‫އުސޫލަކީ ފުރަތަމަ ޖޫރިމަނާ ދައްކާފައި އޭނާގެ ހައްގު‬ ‫ކޓަށް ދިއުން‪ .‬އެ ހިސާބުން މިއީ މަދަނީ‬ ‫ހޯދަން ޯ‬ ‫ގާނޫނެކޭ މި ބުނާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފްވާ ހިސާބަށް‬ ‫އެ ދަނީ‪ .‬ޖަލު ހުކުމްތައް ތައާރަފް ވުމާއި އަދަބުގެ‬ ‫އތް ގޮތުން‪ "،‬އެ ގާނޫނަށް‬ ‫ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާފައި ޮ‬ ‫ކޅުހެއްދެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬ ‫ކުރިން ވެސް ދެ ޮ‬ ‫ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ‬ ‫ފމް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު‬ ‫ލީގަލް ރި ޯ‬ ‫މަޖިލީހުގައި ދާދި ފަހުން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެއީ އިސްތިއުނާފް ކުރެވޭ ގޮތް ޖޫރިމަނާ އަށް‬ ‫ވުރެ ފަހުން އަންނާތީ‪".‬‬ ‫އަބުރުގެ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު‬ ‫ހުއްޖަތަކަށް ދެއްކީ އަބުރާ ބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ‬ ‫ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން‬ ‫ގތުގައި ނަގައިދެވޭ މިންވަރު ކުޑަވުން ކަމަށް‬ ‫ބަދަލުގެ ޮ‬ ‫ވިޔަސް‪ ،‬އަބުރުގެ ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި އެ‬ ‫ގަވާއިދުގައި ހުރި އުސޫލުތައް ހިމަނައިގެން މަދަނީ‬

‫އަބުރުގެ ގާނޫނު‪ :‬އޭގެ ފެށުމާ ިއ‬ ‫ނިކުތް ނަތީޖާ ވެސް ގޯސް؟!‬

‫މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި‬ ‫މެމްބަރުން ބައިވެރިވަނީ‪ :‬ކުރިއަށް‬ ‫ޮއތް ދައުރުގައި މާލޭގެ އިތުރު ދެ‬

‫ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު ވެސް‬ ‫އތް ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެބަ ޮ‬ ‫"އެ މިންގަނޑުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިހާރު‬ ‫އތް މަދަނީ ގާނޫނެއް ގެނައުމުގެ ކަންތައް‬ ‫ވެސް އެބަ ޮ‬

‫ދާއިރާ މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލްވާނެ‪.‬‬

‫ކުރެވެން‪ "،‬އަބުރުގެ ގާނޫނު އުވާލުމުގެ މައްސަލާގައި‬

‫ޮފޓޯ‪ :‬މަޖިލިސް‬

‫ބަހުސް ކުރައްވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގާނޫނީ އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ‬ ‫ގޮތުގައި އެއީ އޭގެ ޒާތުގައި ޖިނާއީ ގާނޫނެއް ކަމަށް‬ ‫ބޑު ސަބަބަކީ‬ ‫ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ އެންމެ ޮ‬ ‫ގތެއް ހަދަން އެ ގާނޫނުގައި މާ ބޮޑު‬ ‫ޖޫރިމަނާ ހޯދޭނެ ޮ‬ ‫އުސޫލުތަކެއް ނެތުމެވެ‪ .‬ޖޫރިމަނާ ނުދެއްކުމުން ޖިނާއީ‬ ‫ގތުގައި ތިން މަހާއި ހަ މަހާ ދެމެދުގެ ޖަލު‬ ‫ކުށެއްގެ ޮ‬ ‫ހުކުމެއް އައުމަށް ފަހު‪ ،‬ދެން އެ ހިސާބުން ޖޫރިމަނާ‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާއަކުން ޖޫރިމަނާކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ރގްރާމްތަކުގައި‬ ‫އެ ގާނޫނު އޮތް ގޮތުން‪ ،‬ޓީވީ ޕް ޮ‬

‫ކޅުން‪ ،‬އެކަމަށް ދެވޭ މުއްދަތުގައި‬ ‫ނެތެވެ‪ .‬އަނެއް ޮ‬ ‫ޖޫރިމަނާ ނުދައްކައިފި ނަމަ‪ ،‬އެ މީޑިއާއެއްގެ‬

‫ފމިއުލާއެއް އެ ގާނޫނަކު ނެތް ކަން އެ‬ ‫ހދޭނެ ޯ‬ ‫ޯ‬ ‫ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ނުވަތަ ޓީވީ ސްޓޭޝަނަކުން ވަގުތުން ގެނެސްދޭ ލައިވް‬

‫ލައިސަންސް ސަސްޕެންޑް ނުވަތަ ބާތިލް ކުރަން‬

‫އިވެންޓެއްގައި މީހަކު ދައްކާ ވާހަކައަކުން ވެސް އެންމެ‬

‫ޖެހެ އެވެ‪ .‬ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ނުދެއްކީ ނޫސްވެރިއެއް‬

‫ޖޫރިމަނާތަކެއް ހިމަނާފައި މި އޮތީ‪ .‬ބޮޑެތި‬

‫ބޑެވެ‪ .‬އަދި އެ ގާނޫނު ފާސްކުރަން މިހާރުގެ‬ ‫ޮ‬

‫އންނަނީ އެ އެއްޗެއް ގެނެސްދޭ‬ ‫ބޑު ނުރައްކަލެއް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކަމަށްވާ ނަމަ‪ ،‬އެ ހިސާބުން އެ އުފަންވީ ޖިނާއީ‬

‫ޖޫރިމަނާތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި‪ ،‬އެ ފައިސާ ނުދެއްކިގެން‬

‫ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތް ވެސް އެހާމެ ބޮޑެވެ‪ .‬އެ‬

‫މީޑިއާއަކަށެވެ‪ .‬އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައި އަބުރާ ބެހޭ‬

‫މައްސަލައެކެވެ‪ .‬އޭރުން ކުރިމަތިވާނީ ތިން މަހާއި ހަ‬

‫ޖަލު ހުކުމެއް އައުމަށް ފަހު ދެން އެ ގާނޫނަކު‬

‫ގާނޫނުގެ ތެރެއަށް މީޑިއާތައް ފައްތާލެވި‪ ،‬މިލިއަނުން‬

‫ފަދަ ވާހަކައެއް ދައްކާ މީހާއަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ‬

‫މަހާ ދެމެދުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ‪.‬‬

‫ހދުމަށް އިތުރަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް‪.‬‬ ‫ނެތް ޖޫރިމަނާ ޯ‬

‫ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާތަކާއި ޖަލު ހުކުމްތަކަކީ އެ ގާނޫނުގެ‬

‫ބަދަލުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ޖޫރިމަނާ އަންނަނީ ވެސް‬

‫ނުރައްކާ މީޑިއާތަކަށް އަމާޒުވި ހިސާބެވެ‪.‬‬

‫މީޑިއާއަށެވެ‪ .‬އެއީ މީހަކު މައްސަލަ ހުށަނޭޅިޔަސް‪،‬‬

‫އަބުރުގެ ގާނޫނަށް ކުރިމަތިވި ފާޑުކިއުން އެހާމެ‬

‫އޭގެ ދެ އަހަރު ފަހުން އެ ގާނޫނު އުވާލަން އެ‬

‫"ޖިނާއީ ކުށަކަށް ނަހަދަމޭ ބުނަން ވެގެން‬

‫ކޓުތަކުގައި އެތައް މިލިއަން‬ ‫މިއީ ރާއްޖޭގެ ޯ‬

‫ފެށުނީއްސުރެން ފެށިގެން ގާނޫނު މި އޮތީ މިކަން‬

‫ރުފިޔާއެއްގެ ދަރަނިތައް ސާބިތުވާ ހާލަތުގައި ވެސް‬

‫ޖިނާއީ ކުށަކަށް ހެދުމުގެ ވިސްނުމެއްގައި‪ "،‬އެހެން‬

‫މީޑިއާ ރެގިއުލޭޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިސްނެގުމުގައި‬

‫އންނަ އުސޫލަށް ވުރެ ހަރުކަށި އުސޫލެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ވަނީ ހުށައަޅާފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ގާނޫނު އުވާލުމަކީ‬

‫ވެސް ބެލޭ ފަދަ މައްސަލަތަކެވެ‪ .‬މިއީ އަބުރުގެ ގާނޫނު‬

‫ދަރަންޏެއް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކޯޓަކުން ހުކުމް ކުރިޔަސް‪،‬‬

‫އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު‬

‫އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއިރު ވެސް ނޫސްވެރިން‬

‫އެ ދަރަނި ނުދައްކާ ވެސް އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާތަކަށް‬

‫ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމަށް ވުރެ އެ ގާނޫނު އުވާލުމަށް‬

‫ގތަށް އެކަން މިހާރުގެ‬ ‫(އިބޫ) ގެ ވައުދަކަށް ވުމުން‪ ،‬އެ ޮ‬

‫ބޑަށް ފާހަގަކުރި އެއް މައްސަލަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ނވެ އެވެ‪ .‬އަދި އިސްތިއުނާފް‬ ‫ދާން ހުރަހެއް ޯ‬

‫ފަހު އާ ގާނޫނެއް ހެދުމުގެ މުހިންމު ކަން ބޮޑެވެ‪.‬‬

‫ނިމެންދެން އެ ދަރަނި ދެއްކުން މަޑުޖައްސާލުމުގެ‬

‫އަބުރުގެ ބަދަލު ނަގައި ދިނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު އުވިގެން‬

‫ހުއްޓުމަށް އަންނާނެ ކަމަށް ބުނެ އޭރު ސަރުކާރަށް‬

‫އވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަބުރުގެ‬ ‫ފުރުސަތު ވެސް ޮ‬

‫ގތަކަށް އަބުރުގެ ގާނޫނު އުވާލުމަށް ފަހު‪،‬‬ ‫ނުދާނެ ޮ‬

‫ތ މިއީ ބައެއް މީހުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު‬ ‫ކުރާނީ ޯ‬

‫ތާއީދުކުރާ މެމްބަރުން ދެއްކި އެންމެ ވަރުގަދަ‬

‫ގާނޫނުގައި މީޑިއާތަކާއި ނޫސްވެރިންގެ މައްޗަށް ހިނގާ‬

‫ގތަށް މަދަނީ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަށް ގެންނަން‬ ‫ޒަމާނާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ތަފާތު އޮތް ކަމެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ގާނޫނުގައި ހުރި‬

‫ބޑެތި ޖޫރިމަނާގެ‬ ‫ހުއްޖަތަކީ އެ ގާނޫނުގައި އޭރު ހުރި ޮ‬

‫އތުމުން އެނގެނީ އެ‬ ‫އުސޫލުތައް މިއާ ދިމާ އިދިކޮޅަށް ޮ‬

‫ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވެސް އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވަ‬

‫ކށްފައި އޮތް މިންވަރެވެ‪.‬‬ ‫ގާނޫނު މީޑިއާތަކަށް އަމާޒު ޮ‬

‫އތް އަބުރުގެ ގާނޫނު އިސްލާހު‬ ‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު ޮ‬

‫މަޖިލިހުން ހިނގާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ތ ނުވަތަ އިސްލާހު‬ ‫އަބުރުގެ ގާނޫނު އުވާލާނީ ޯ‬

‫އަބުރުގެ ގާނޫނާ އެކު‪ ،‬އަބުރާ ބެހުމުގެ ސަގާފަތް‬

‫ވަކީލަކު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އަބުރުގެ‬ ‫އޭނާ ވެސް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ޮ‬

‫މައްސަލަތައް ބައިވަރެވެ‪ .‬އޭރު ވެސް ނޫސްވެރިންނާއި‬

‫އަދަދުތަކެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އަބުރު ގެއްލޭ މީހަކަށް‬

‫އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެކަންކަން ފާހަގަކުރަމުން ދިޔަސް‪،‬‬

‫އެކަށީގެންވާ ބަދަލުތަކެއް އެ ގާނޫނާ އެކު ލިބިގެންދާނެ‬

‫ބާރު ސްޕީޑްގައި ގާނޫނު މަޖިލީހުން ފާސްކުރީ ހުރިހާ‬

‫ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކަށް އުއްމީދު ކުރެވުނެވެ‪ .‬އެކަން އޮތީ‬

‫ވާހަކަތަކަށް ބީރު ކަންފަތެއް ދިނުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬

‫އެހެން ނޫން ކަން ގިނަ މީހުންނަށް އެނގުނީ ވެސް އެ‬

‫ސުވާލަކީ އެ ގާނޫނު އުވާލުމާ އެކު މީސްމީހުންގެ‬

‫ގާނޫނަށް އަމަލު ކުރަން ފެށި ފަހުންނެވެ‪ .‬ދެ އަހަރުގެ‬

‫އަބުރާ ބެހުން ހުއްދަވީ ހެއްޔެވެ؟‪ .‬އަބުރާ ބެހުމަކީ‬

‫މިކަހަލަ ވަކިވަކި ބައިތައް އެކަނި އެ ގާނޫނުން‬

‫ތަޖުރިބާ އިން އެކަން ފެނިއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު މައްސަލައަކީ އެ ގާނޫނުގައި‬ ‫އެންމެ ޮ‬ ‫އަބުރާ ބެހުން މާނަކުރާ ފުޅާ މިންވަރުގެ ސަބަބުން‬ ‫އޮތް ނުރައްކަލެވެ‪ .‬ބުނާ ބަހެއް ނުވަތަ ދައްކާ‬

‫ގތުން މީހެއްގެ އަބުރާ ބެހިގެން‬ ‫އެ ގާނޫނު އޮތް ޮ‬

‫ވާހަކަ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ‪ .‬ކުރަހާ ކުރެހުމަކުން‬

‫މީޑިއާތަކާ މެދު ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާތަކަކީ ދައުލަތަށް ލިބޭ‬

‫ކުރުމަކީ ހައްލެއް ކަމަށް އޭނާ ދެކެވަޑައެއް ނުގަންނަވަ‬ ‫އަބުރުގެ ގާނޫނު އުވާލުމުގެ ވާހަކައާ އެކު އުފެދޭނެ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫"ޖޫރިމަނާ އާއި އިސްތިއުނާފަށް ނުދެވޭ ބައިތަކާއި‬

‫އޭގެ ޒާތުގައި ބެލެން ޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމާ މެދު‬

‫އުވާލައިފި ނަމަ އޭރުން މުޅި ގާނޫނު އޮޅުން‬

‫ދެބަސްވެވޭކަށް ނެތެވެ‪ .‬މީޑިއާތަކުން ކުރިޔަސް އެކަން‬

‫ބޅުންގަނޑަކަށް ދެން ދެވޭނީ‪ .‬ސަބަބަކީ މީގެ ފެށުން‬ ‫ޮ‬

‫އންނަން ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬ހަގީތަކަކީ‬ ‫ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޮ‬

‫ގތަކަށް އަމާޒު ވެގެން ގާނޫނުގެ‬ ‫ވެސް ގޯސް‪ .‬ވަކި ޮ‬

‫ނުވަތަ ކުރެވޭ އިޝާރާތަކުން އެހެން މީހަކަށް ކުރެވޭ‬

‫އެއްޗެކެވެ‪ .‬އަބުރު ގެއްލޭ މީހާ އަށް އޮތް ގޮތަކީ‬

‫އަބުރުގެ ގާނޫނު އުވާލިޔަސް އެކަން ބެލޭނެ ނިޒާމްތައް‬

‫އތީ ވެސް‪ .‬އެގޮތަށް އޮއްވާ‬ ‫މަސައްކަތް ފެށިފައި ޮ‬

‫ދޭހައެއް ނުވަތަ ވިސްނޭ ވިސްނުމެއް ނުވަތަ ކުރެވޭ‬

‫ހދަން އަމިއްލަ އަށް ވަކި މަދަނީ‬ ‫އަބުރުގެ ބަދަލު ޯ‬

‫ހުރި ކަމެވެ‪ .‬އެ ގާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން ވެސް އެފަދަ‬

‫އަލުން ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރުން ބުއްދިވެރިއެއް ނޫން‪"،‬‬

‫އިހްސާސްއަކާ ހިސާބުން ވެސް އެއީ އަބުރާ ބެހުނީ‬

‫ދައުވާއެއް ކުރުމެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން މުޅި ގާނޫނަކީ ވެސް‬

‫އތެވެ‪ .‬އަބުރާ ބެހުމަކީ މަދަނީ ކުށަކަށް‬ ‫ނިޒާމްތައް ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ބެލިދާނެ އެވެ‪ .‬މިހާ‬

‫ސިޔާސީ ބޭނުމެއްގައި މިހާރުގެ ސަރުކާރުން އެކުލަވާލި‬

‫ހަދައި‪ ،‬އަބުރާ ބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ‬

‫އަބުރު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ކަމަށް‬

‫ފުޅާކޮށް އެ ގާނޫނުގައި އެކަން އޮތުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް‬

‫އެއްޗެއްކަން އެނގެ އެވެ‪.‬‬

‫ބަދަލު ނަގައި ދިނުމުގެ ގަވާއިދަކަށް ‪ 2007‬އިން‬

‫ބުނެ ވުޖޫދަށް ގެނައި އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ ދެ އަހަރު‬

‫ފެށިގެން އަންނަނީ އަމަލު ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާއިން ފެނުނީ މުޅިން އެހެން‬

‫ވަނީ ނުބައި ނިޔަތެއް ނެތި‪ ،‬ބުނެވޭ ބަހެއް ނުވަތަ‬

‫އތީ ޖޫރިމަނާތައް ދެއްކުމުގައި މީޑިއާތަކަށް‬ ‫ދެން ޮ‬

‫ކުރެވޭ އިޝާރާތެއް ވެސް އެއީ އަބުރާ ބެހުން ކަމަށް‬

‫އޮތް ހަރުކަށި އުސޫލެވެ‪ .‬އަބުރާ ބެހޭ އެއްޗެއް‬

‫ގާނޫނީ ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި‬

‫ބަލައިގެން އެ ގާނޫނުގެ ތެރެއަށް ފައްތާލެވުމެވެ‪.‬‬

‫ގެނެސްދިން ކަމަށް ބުނެ ނޫސްވެރިއެއް ނުވަތަ‬

‫އަބުރުގެ ގާނޫނަކީ މަދަނީ ގާނޫނެއް ކަމަށް އެ ގާނޫނު‬

‫ޖޫރިމަނާތަކާއި މީޑިއާތަކަށް ކުރިމަތިވި ހުރަސްތަކެވެ‪.‬‬

‫މީޑިއާއެއް ޖޫރިމަނާ ކުރަން ބްރޯޑްކާސްޓިން‬

‫ހެދިއިރު ކިތަންމެ ވަރަކަށް ބުނަމުން ދިޔަޔަސް‪ ،‬އެއީ‬

‫އެކަމަކު އަބުރުގެ ގާނޫނު އުވާލިޔަސް‪ ،‬އަބުރާ ބެހުމުގެ‬

‫ހަގީގަތާ ޚިލާފް ވާހަކަތައް ހުއްޓުވުމުގެ މަގްސަދުގައި‬

‫ކޮމިޝަނުން ނުވަތަ މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި‬

‫ޖިނާއީ ގާނޫނެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ އެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ‬

‫އންނަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬ ‫މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ނިޒާމްތަކެއް ޮ‬

‫ކށްފައި އޮތީ‬ ‫ކަމަށް ބުންޏަސް‪ ،‬އެ ގާނޫނު އަމާޒު ޮ‬

‫ނަމަ‪ ،‬އެ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފް ކުރަން ޝަރީއަތަށް‬

‫އތް ހަރުކަށި އުސޫލުތަކުގެ ޖިނާއީ‬ ‫އެ ގާނޫނުގައި ޮ‬

‫އެކަމާ މީޑިއާތަކުން ދެކޮޅެއް ވެސް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ނޫސްވެރިކަމަށެވެ‪ .‬އެ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައިސްގެން‬

‫ދެވެނީ ވެސް ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ފަހު އެވެ‪ .‬ކިތަންމެ‬

‫ކުށަކަށް އެކަން ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހު ރާއްޖެ ޓީވީ އެތައް‬

‫ބޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރިޔަސް‪ ،‬އެ ނޫން ގޮތެއް‬ ‫ޮ‬

‫އަބުރާ ބެހުމުން ކުރިމަތިވަނީ ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް ކަމަށް‬

‫އެ ގާނޫނު ވުޖޫދަށް ގެނައީ އަބުރު ކަތިލުމާއި‬

‫މަންޒަރެކެވެ‪ .‬މީޑިއާތަކަށް އަންނަމުން ދިޔަ ބޮޑެތި‬


‫‪ 14‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬

‫މަޖިލީހުގެ އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު‬ ‫މުނައްވަރު (މ)‪ޮ -- .‬ފޓޯ‪ :‬މަޖިލިސް‬

‫ހުޅުމާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ފްލެޓުތަކެއް‪ --‬މިހާރު ފޮޓޯ‪ :‬ހުސެން ވަހީދު‬

‫އި ޫބ ގެ ފުރަތަ ަމ‬ ‫އަހަރު ވެސް ބޮޑެތި‬ ‫މަޝްރޫއުތަކެއް‬ ‫މި އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ފާސް ކުރި ‪ 27‬ބިލިއަން ރުފިޔާގެ‬ ‫ބަޖެޓުގައި ޕީއެސްއައިޕީގެ ޮގތުގައި ހަރަދު ކުރުމަށް ހަތް ބިލިއަނަށް ވުރެ‬

‫އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން‬ ‫އެންމެ ބޮޑު އެއް ހޭދައެއް ކުރަނީ މ‪ .‬މުއްޔާއި ގދ‪.‬‬

‫އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މަޝްރޫއަށެވެ‪ .‬އަދި ހދ‪ .‬ކުޅުދުއްފުށީގައި އެޅި އެއާޕޯޓު‬

‫މާލެ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޮބޑު ހޭދައެއް ކުރާނެ!‬

‫ނޅުގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމުގެ‬ ‫ތޑާ އާއި ހދ‪ .‬މާފި ޮ‬ ‫ފަރެސްމާ ޮ‬ ‫ބޑު ހޭދައެއް ކުރުމަށް ވަނީ‬ ‫ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވެސް ޮ‬ ‫ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި‬ ‫ބޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް‬ ‫މާލެ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ޮ‬

‫ބަޖެޓުގެ ބައެއް ތަފްސީލްތައް‪:‬‬

‫ގތުން‪ ،‬އާޓިފިޝަލް‬ ‫ހިންގުމަށް ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ބީޗު ތަރައްގީ ކުރުމާއި މަގު ހެދުމާއި ސިނަމާލެ‬

‫ ‪ 40‬ރަށެއްގައި އަލަށް ބަނދަރު ހެދުމަށް ‪483‬‬‫މިލިއަން ރުފިޔާ‪.‬‬

‫ބްރިޖުގެ ތަރައްގީއަށާއި މަގުތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް‬ ‫ބަޖެޓުގައި ވަނީ ފައިސާ ހިމަނައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ ‪ 17‬ރަށެއްގައި އަލަށް ބިން ހިއްކުމަށް ‪310‬‬‫މިލިއަން ރުފިޔާ‪.‬‬ ‫ ‪ 48‬ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމު‬‫ކުރަން ‪ 206‬މިލިއަން ރުފިޔާ‪.‬‬ ‫ހސްޕިޓަލެއް ގާއިމު‬ ‫ ގދ‪ .‬ތިނަދޫގައި ޓާޝިއަރީ ޮ‬‫ކުރުމަށް ‪ 17‬މިލިއަން ރުފިޔާ‪.‬‬ ‫‪ -‬ފަސް ރަށުގެ ވައިގެ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމަށް‬

‫ގތުން އާޓިފިޝަލް ބީޗު ތަރައްގީ ކުރުމަށާއި‬ ‫އެ ޮ‬ ‫ކސްޓް (ބްރިޖުން ފެށިގެން އަލިމަސް‬ ‫މާލޭގެ އީސްޓް ޯ‬ ‫ކާނިވާއާ ހަމައަށް) ތަރައްގީ ކުރުމަށާއި އޮޓޮމޭޓެޑް‬ ‫ޕާކިން ސިސްޓަމް ގާއިމު ކުރުމަށް ‪ 11‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬ ‫ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ‪ .‬މިއިން ކޮންމެ މަޝްރޫއަކަށް‬ ‫ވަކިވަކިން ‪ 11‬މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެއިތުރުން މާލެ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް‬

‫‪ 142‬މިލިއަން ރުފިޔާ‪.‬‬

‫‪ 15‬މިލިއަން ރުފިޔާ‪ ،‬މާލޭގެ މަގުތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް‬ ‫އެގޮތުން މުލީގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް ‪ 39‬މިލިއަން‬

‫‪ 25‬މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅައިފަ‬

‫ތޑާ އެއާޕޯޓު‬ ‫ރުފިޔާ ހޭދަކުރާއިރު‪ ،‬ގދ‪ .‬ފަރެސްމާ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެޅުމަށް ‪ 90‬މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވެ އެވެ‪ .‬ހދ‪.‬‬

‫މާލޭގައި ކުރިއަށްދާނެ ޮބޑެތި މަޝްރޫއުތައް‪:‬‬

‫އެޅުމަށް ‪ 40‬މިލިއަން ރުފިޔާ‪ ،‬މާފިނޮޅުގައި އެއާޕޯޓު‬ ‫ޕޓު އެޅުމުގެ ދިރާސާ ކުރުމަށާއި ހދ‪.‬‬ ‫މަކުނުދޫގައި އެއާ ޯ‬ ‫ޕޓާއި ހދ‪ .‬ކުޅުދުއްފުށީ‬ ‫ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާ ޯ‬ ‫ޕޓާއި ގދ‪ .‬މާވަރުލުގައި އެއާޕޯޓު އެޅުމަށް‬ ‫އެއާ ޯ‬ ‫ބަޖެޓުގައި ވަނީ ފައިސާ ހިމަނައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގިނަ ރުފިޔާ ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޔުނިޓު އެޅުމަށް ‪ 26‬މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ވަނީ‬

‫ގތަށް ތ‪ .‬ގުރައިދޫ އާއި‬ ‫މި އަހަރުގެ ބަޖެޓެކޭ އެއް ޮ‬ ‫ކ‪ .‬ހުރާގެ ބިން ހިއްކުމުގެ އިތުރުން‪ ،‬ހއ‪ .‬އިހަވަންދޫ‬ ‫އާއި ރ‪ .‬ދުވާފަރާއި ހއ‪ .‬ތުރާކުނާއި ރ‪ .‬އަލިފުއްޓާއި‬ ‫ކ‪ .‬ގުޅި އާއި ކ‪ .‬ގުރައިދޫ އާއި ކ‪ .‬މާފުއްޓާއި އއ‪.‬‬

‫ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމަށް‬‫‪ 62‬މިލިއަން ރުފިޔާ‪.‬‬ ‫ގޅިތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހަ‬ ‫ މާލޭގެ ކުދި ޯ‬‫މިލިއަން ރުފިޔާ‪.‬‬ ‫ މާލޭގައި މަލްޓި ސްޓޯރީ ޕާކިންގެ ތިން އިމާރާތް‬‫އެޅުމަށް ‪ 62‬މިލިއަން ރުފިޔާ‪.‬‬ ‫‪ -‬ހުޅުމާލޭގައި ހަދަމުން އަންނަ ސިފައިންނާއި‬

‫ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުގައި އެންމެ އިސްކަމެއް‬

‫ބޮޑުފުޅަދޫ އާއި އއ‪ .‬އުކުޅަހާއި ފ‪.‬މަގޫދޫ އާއި ފ‪.‬‬

‫ދިނީ ހިނގަމުންދާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް އޭގެ‬

‫ފީއަލީ އާއި ދ‪ .‬މާއެނބޫދޫ އާއި ތ‪ .‬ހިރިލަންދޫ އާއި‬

‫ހދައި ދިނުމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ޯ‬

‫ލ‪ .‬މާވަށާއި ގއ‪ .‬ދާންދޫ އާއި ގދ‪ .‬މަޑަވެއްޔާއި‬

‫ދރުގެ މައްސަލަ އާއި ފެނާއި‬ ‫ބހިޔާވަހިކަމާއި ގެ ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ސ‪ .‬މަރަދޫގެ ބިން ހިއްކުމަށް ވެސް އަންނަ އަހަރުގެ‬

‫ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ އިރު‪ ،‬ސްޕޯޓްސް‬

‫އތް އަހަރަށް ހުރި މަޝްރޫއުތަކެވެ‪.‬‬ ‫އަކީ ކުރިއަށް ޮ‬

‫ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުތަކާއި ލަފާ ފުރުމާއި ސިއްހީ‬

‫ބަޖެޓުގައި ވަނީ އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ހިމަނައިފަ‬

‫އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ ގާއިމު ކުރުމަށާއި ފުޓްސަލް‬

‫ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި އަދި‬

‫ދާއިރާގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އިސްކަން ދީފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ދަނޑުތައް އެޅުމަށް ބަޖެޓުގައި ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށެވެ‪ .‬އަންނަ އަހަރަށް‬

‫(ޕީއެސްއައިޕީ) ޕީއެސްއައިޕީގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ ‪544‬‬

‫ބަޖެޓުގައި ހިމެނި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގައި ވެސް‪ ،‬އެކަމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު‬

‫މަޝްރޫއު ހިމަނާފައި ވާއިރު‪ ،‬އެއީ ހިނގަމުންދާ‬

‫ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތެރެއިން އަލަށް ފެށުމަށް‬

‫ބޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް‬ ‫އިސްކަމެއް ދީފަ އެވެ‪ޮ -- .‬‬

‫‪ 315‬މަޝްރޫއާއި އަލަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ‬

‫ބޑެތި މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި ނ‪.‬‬ ‫ހަމަޖެހިފައިވާ ޮ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބޑު އެއް ފޯކަސް‬ ‫ދައުލަތުގެ ބަޖެޓެއްގެ އެންމެ ޮ‬

‫އާންމުން ވެސް އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭނީ ރަށްރަށުގައި‬

‫ޕަބްލިކް ސެކްޓަ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް‬

‫މިއީ އެހާ ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ ބިން ހިއްކުމަށް‬

‫ފުލުހުންގެ ފްލެޓު ނިންމުމަށް ‪ 101‬މިލިއަން ރުފިޔާ‪.‬‬ ‫އަސާސީ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ރަށްރަށުގައި‬

‫އަދި ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި ބަނދަރު ހެދުމާއި‬ ‫ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރަން ބަޖެޓުގައި‬ ‫ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް‪ ،‬ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން‬ ‫އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ޮ‬

‫‪ 229‬މަޝްރޫއެވެ‪ .‬ޕީއެސްއައިޕީގެ ދަށުން ހިންގާ‬

‫ހސްޕިޓަލެއް ގާއިމުކުރުމާއި ޅ‪ .‬ހިންނަވަރާއި‬ ‫ވެލިދޫގައި ޮ‬

‫މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ ‪ 29.6‬ބިލިއަން ރުފިޔާގެ‬

‫މަޝްރޫއުތަކަށް ހަރަދު ކުރަނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދެ‬

‫ހސްޕިޓަލަކަށް‬ ‫އދ‪ .‬މާމިގިލީ ސިއްހީ މަރުކަޒު ޮ‬

‫ބަޖެޓެކެވެ‪ .‬އަންނަ އަހަރު ‪ 26.7‬ބިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫ބޑެތި މަޝްރޫއުތަކެއް‬ ‫ރަށެއްގައި ބިން ހިއްކުމާއެކު ޮ‬

‫ގތުގައި ތިން ބިލިއަން ރުފިޔާ‪،‬‬ ‫ބިލިއަން ރުފިޔާ‪ ،‬ލޯނުގެ ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލް‪ ،‬ޓާޝިއަރީ‬ ‫ބަދަލުކުރުމާއި ގދ‪ .‬ތިނަދޫ ޮ‬

‫ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެ އެވެ‪ .‬އަދި އާމްދާނީ‬

‫ހިންގުމަށްޓަކައި އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަ‬

‫ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ‪ 655‬މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި‬

‫ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ދައުލަތަށް ‪ 23‬ބިލިއަން‬ ‫އާއި ހިލޭ އެހީގެ ޮ‬

‫ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރަން އިންތިޚާބީ‬

‫ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ‪ 20‬މިލިއަން ރުފިޔާއާއެކު ހަތް‬

‫ބހިޔާވަހިކަމުގެ‬ ‫އަލަށް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޯ‬

‫ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެ އެވެ‪ .‬އިގްތިސާދީ‬

‫ސލިހުގެ (އިބޫ)‬ ‫ޯ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ބިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެވެ‪.‬‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަތަރު ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓު އަޅައި ‪17‬‬

‫އާ ސަރުކާރުން ނިންމައި‪ ،‬އެކަން ބަޖެޓްގައި ވަނީ‬ ‫ހިމަނައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްޔެ ހުށަހެޅުއްވި ‪29.6‬‬

‫މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރޭގައި ޅ‪ .‬ނައިފަރުގައި ‪100‬‬

‫ދުވެލި ‪ 6.8‬އިންސައްތައިގައި ހުންނާނެ ކަމަށް‬

‫ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށާއި ބ‪ .‬ތުޅާދޫގައި ‪100‬‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަންނަ އަހަރު ބަޖެޓު‬ ‫ބަޖެޓުގައި ވަނީ ލަފާ ޮ‬

‫ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުގައި ޕީއެސްއައިޕީގެ ގޮތުގައި‬

‫ހައުސިން ޔުނިޓު އެޅުމަށް ވަކިވަކިން ‪ 17‬މިލިއަން‬

‫ޑެފިސިޓް ‪ 3.7‬ބިލިއަން ރުފިޔާ އަރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ‬

‫ހަރަދު ކުރުމަށް ހަތް ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ‬

‫ރުފިޔާ ލ‪ .‬ގަމުގައި ‪ 200‬ހައުސިން ޔުނިޓަށް ‪35‬‬

‫ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި މ‪ .‬ކޮޅުފުށީގައި ‪ 150‬ހައުސިން‬

‫ކށް ސަރުކާރުން ފާސް ކުރި ‪27‬‬ ‫މި އަހަރަށް ލަފާ ޮ‬

‫ކަމަށް ބަޖެޓުގައިވެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވާހަކަ‬

‫އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ‬

‫‪ 14‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫އުޅުމަކީ ދެ ގުނައަށް އަހަރެން ކުށްވެރިވާނެ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫އެކަމަކު އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ‪ .‬އަހަރެން މަސައްކަތް‬

‫ކންޓްރޯލުރޫމުން ބޭރަށް ނުކުމެ ރޮއިހޭރިގަތީމެވެ‪ .‬އީސަ‬ ‫ޮ‬

‫ފަހަރެއްގައި ފަޅާއެރިޔަސް ހަގީގަތް ކިޔައިދޭން‬

‫ފެށީމެވެ‪ .‬ކުއްލިއަކަށް ހިތަށްއެރިއެވެ‪ .‬ކޮޓަރީގެ ދޮރު‬

‫އެއްބަސްވީ ސަތޭކަ ރުފިޔާގެ ސަޔަކަށެވެ‪ .‬އަހަރެން‬

‫އަހަންނަށް އުނދަގޫވާނޭ ވެސް ކަމެކެވެ‪ .‬ނޭނގި‬

‫ތަޅުލެވުނުބާއެވެ؟ އެ ވަގުތު ހީވީ ރިމޯޓުގެ ޕޯސް‬

‫ވަގުތުން ގަބޫލުކުރީމެވެ‪ .‬ވަރަށް އަވަހަށް އީސަ އައެވެ‪.‬‬

‫ފަސޭހައެއް ނުވިއެވެ‪ .‬ރީނާ އޮތީ އަހަރެންގެ‬

‫ކޓަރިއަށް ވަނަސް އަހަރެން ދޮރު‬ ‫އަންހެންކުއްޖަކު ޮ‬

‫ފިތަށް އޮއްބައިލެވުނުހެންނެވެ‪ .‬އަހަރެން ގަނޑުވިއެވެ‪.‬‬

‫ބޯޖެހިތާ ނަގޫޖަހައިފައި އަހަރެން ދުއްވައިގަތީމެވެ‪.‬‬

‫ދށަށް އެނބުރިގެންނެވެ‪ .‬އޭނަ‬ ‫އެނދުގައެވެ‪ .‬ބިއް ޮ‬

‫ތަންޑުއަޅަންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ ކޮން ނިޔަތެއް‬

‫ގވައިލި އަޑު އިވުނެވެ‪.‬‬ ‫"އަމީން؟" ސަމަދު ޮ‬

‫ގެއާ ދިމާއަށް މިސްރާބުޖެހީމެވެ‪ .‬ހިތަށްއެރިއެވެ‪ .‬ވާނެ‬

‫ސަމަދުގެ މޫނަށް އަހަރެން ބަލައިލީމެވެ‪ .‬އަހަރެން‬

‫އންނާނީ ވެފައެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ‬ ‫ހައެއްޗެއް މިހާރު ޮ‬

‫ލލަށް ފެނުނު މަންޒަރު ގަބޫލުކުރާކަށް‬ ‫ޮ‬

‫އެތެރެއަށް ވަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އޭނަ ނެރޭނީ‬

‫އވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އެހެންވިޔަސް ހެވޭ ހިތަށްއެރިއެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކޓަރިއަށް ބައްޕަ‬ ‫ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ ޮ‬

‫ދޮރު ތަޅުލައިފައި އައިސް ރީނާއަށް ގޮވީމެވެ‪ .‬އޭނަ‬

‫ލޯ ހުރީ ސަމަދަށެވެ‪ .‬ސިކުނޑި އޮތީ ކޮޓަރީގައެވެ‪.‬‬

‫ދުވަސް ދިޔައީއެވެ‪ .‬ކަން ނުވެ ނަންވީއެވެ‪ .‬ދިރިހުއްޓައި‬

‫ވަދެއްޖެއްޔާ އަހަރެން ހަދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟‬

‫އޮތީ ނިދާ މަރުވެފައެވެ‪ .‬އަށެއްކަ މިނިޓު ތެރޭގައި‬

‫ހިތް އޮތީ އެނދުމަތީގައެވެ‪.‬‬

‫ވަޅުލެވުނު ނަމަވެސް މާ ރަނގަޅުވީހެވެ‪ .‬ގެ ކައިރީގައި‬

‫ކން ޖަވާބެއް ހެއްޔެވެ؟ ބަސްއަހާ ފިޔޮކުގެ‬ ‫ދޭނީ ޮ‬

‫އޭނަ ނިދީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ނިދަން ކެރުނީ‬

‫ކޅެއް ބާރަށް ސަމަދު ގޮވައިލިއެވެ‪.‬‬ ‫"އަމީން؟" ތަން ޮ‬

‫ސައިކަލު ބަހައްޓައިފައި ވިސްނަން ހުރީމެވެ‪ .‬ގެއަށް‬

‫ފިޔަގަނޑުގައި އެންމެ ފަތެއް ވެސް ނުބަހައްޓާނެއެވެ‪.‬‬

‫ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އަނެއްކާ ވެސް ރީނާއަށް ގޮވީމެވެ‪.‬‬

‫"ލައްބަލައްބަ!" އަހަންނަށް ހޭވެރިކަން ވިއެވެ‪.‬‬

‫ނުވަންނަން ވެސް އުޅުނީމެވެ‪ .‬އެކަމަކު ދާނެ އެހެން‬

‫އަހަރެންގެ އަގާއި‪ ،‬މިނިވަންކަމާއި‪ ،‬އިތުބާރު ވެއްޔާ‬

‫ގވާކަށް ނުކެރުނެވެ‪ .‬ނުލާހިކު އަޑު‬ ‫ނުހޭލިއެވެ‪ .‬ބާރަށް ޮ‬

‫"ކިހިނެއްވެފަ ތި އިންނަނީ؟" ސަމަދު އެހިއެވެ‪.‬‬

‫ތަނެއް ނެތެވެ‪ .‬ވަރަށް ވިސްނައިފައި‪ ،‬މަޑުމަޑުން‬

‫މޑެވުނީއެވެ‪ .‬މަންމައަށް ފެނިއްޖެއްޔާ އަލުން މަންމަޔާ‬ ‫ޮ‬

‫މަޑު ވަގުތެކެވެ‪ .‬އެންމެފަހުން ރީނާގެ ކޮނޑުގައި ހިފައި‬

‫"ސްލީޕިން ބިއުޓީ‪ "..‬އަހަންނަށް ބުނެވުނީ‬

‫ދޮރާށި ހުޅުވައިލީމެވެ‪ .‬ހިތް ހީވަނީ ބިންމައްޗަށް‬

‫ހަތަރުކަޅި ހަމަކުރާކަށް އަހަންނަކަށް ނުކެރޭނެއެވެ‪.‬‬

‫ތަޅުވައިގަތީމެވެ‪ .‬ދެން ވެސް ނުހޭލިއެވެ‪ .‬ދެން ހަދާނެ‬

‫އެހެންނެވެ‪.‬‬

‫ގތިތެރެއޮތީ ހިމޭންކޮށެވެ‪.‬‬ ‫ފުންމައިލައިފާނެހެންނެވެ‪ޯ .‬‬

‫ފުރަތަމަ އަހަންނަށް ވަދެވުނީ ފާޚާނާއަށެވެ‪ .‬ވަދެފައި‬

‫ގޮތެއް ނުވިސްނުނެވެ‪ .‬ހިތުގެ ވިންދު އަވަސްކަމުން މޭ‬

‫"އޭނ؟" ސަމަދު އެހިއެވެ‪.‬‬

‫އތީ ނިއްވައިލައިފައެވެ‪.‬‬ ‫އަޑެއްބަޑެއް ނީވެއެވެ‪ .‬މުޅި ގެ ޮ‬

‫އއްވައި މަންމައަށް‬ ‫ދޮރުލެއްޕީމެވެ‪ .‬ރީނާ އެނދުގައި ޮ‬

‫ފަޅައިފައި ހިތް ނުކުމެދާނެ ކަހަލައެވެ‪ .‬ރީނާ ނެރޭނީ‬

‫ކންމެވެސް އެއްޗެކޭ ކިޔައިގެން‬ ‫"ޑިއުޓީ ޑިއުޓީ‪ޮ "..‬‬

‫ކށްލީމެވެ‪ .‬ޝުކުރުކުރީމެވެ‪.‬‬ ‫ފުން ނޭވައެއް ބޭރު ޮ‬

‫ފެންނަ ވަގުތު އެ ތަނުގައި އަހަންނަށް ހުރެވުމަށް‬

‫ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ވިސްނަން އެތައްއިރަކު އިނީމެވެ‪.‬‬

‫ތ އުޅުނީމެވެ‪" .‬ޑިއުޓީ ނިމޭނެއިރު‬ ‫ހަމަޖެއްސޭ ޯ‬

‫ގސް ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވައިލީމެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް މަޑުމަޑުން ޮ‬

‫ވުރެ‪ ،‬ފާޚާނައިގައި އުމުރަށް ތަޅުލެވިގެން މަރުވުން‬

‫އފީހުން ގުޅަން ފެށިއެވެ‪ .‬ގަޑިން‬ ‫އިރުކޮޅަކުން ޮ‬

‫ވިސްނާލީ‪".‬‬

‫މެއްސެއް މަދިރިއެއް ވެސް ނެތެވެ‪ .‬ދެތިން ފަހަރު‬

‫ވެސް ހާސްބައި ހިތަށްފަސޭހައެވެ‪ .‬ޔަގީނުން ވެސް‬

‫ބާރަޖަހަނީއެވެ‪ .‬ފާޚާނާއަށް ވަނީމެވެ‪ .‬އަތްގޮށްޓެއްގެ‬

‫މަންމަ ނޫނީ ބައްޕައަށް ނުފެނި ރީނާ ކޮޓަރިއަކުން‬

‫ފެން ހިފައިގެން އައިސް ރީނާގެ މޫނަށް ޖެހީމެވެ‪.‬‬

‫ކޅެއް ހަރުކަށި ރާގެއްގައި‬ ‫ނުނިމިގެން އުޅޭކަށް‪ ".‬ތަން ޮ‬

‫ދެނެއް ނުނެރެވޭނެއެވެ‪ .‬ދެން ހިތަށްއެރިއެވެ‪ .‬އަހަރެން‬

‫ގސްފައި ރީނާ ލޯ ހުޅުވައިލިއެވެ‪.‬‬ ‫ސިއްސައިގެން ޮ‬

‫ސަމަދު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުންވާއިރަށް މަރުވޭ ހެއްޔެވެ؟ ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް‬ ‫ހެއްޔެވެ؟ ވިސްނަން ހުރެފައި އެނބުރިލެވުނީ ލޯގަނޑާ‬ ‫ދިމާއަށެވެ‪ .‬އަހަރެން އަހަންނާ ހަތަރުކަޅި ހަމަކުރީމެވެ‪.‬‬

‫"އަޅެ ހާދަ ޓަޔަޑޭ!" ކިރިޔަކިރިޔާ‬ ‫ލހުޅުވައިލައިފައި ނިދިއަޑަކުން ރީނާ ބުނެލިއެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫އަހަރެން އިތުރު އެއްޗެއް ނުބުނަމެވެ‪ .‬މަސައްކަތް‬ ‫ފެށީމެވެ‪ .‬އެކަމަކު މަސައްކަތަކަށް ސަމާލުކަމެއް‬

‫ކުއްލިއަކަށް މަންމަ ދޮރު ހުޅުވައިލިއެވެ‪.‬‬ ‫"ދަރިފުޅު ދޯ؟" މަންމަ ބުންޏެވެ‪" .‬އެހެންޏާ‬ ‫ހެނދުނެއްނު އަންނަނީ‪ .‬މިރޭ ހާދަ އަވަހަކަށް ނިމުނީ؟"‬ ‫މަންމަ ބުނީ ތެދެކެވެ‪ .‬ރޭގަނޑު އޮފީހަށް‬

‫ނުދެވުނެވެ‪ .‬ހެދޭނުހެދޭއެއް ނޭނގެއެވެ‪ .‬ރަނގަޅަކަށް‬

‫ގޮއްސިއްޔާ ޑިއުޓީ ނިންމައިފައި އަހަރެން އަންނާނީ‬

‫ލޯގަނޑުން އަހަންނަށް ފެނުނީ އަހަންނެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫މަޑުމަޑުން އަހަރެން ބުނީމެވެ‪" .‬ކީއްކުރަން އެތެރެއަށް‬

‫ހަމަ އެއްކަމެއް ވެސް ނުކުރެވެއެވެ‪ .‬ގަޑިއާއި‬

‫ހެނދުނުއެވެ‪.‬‬

‫އތް ފީ ކުކުޅެކެވެ‪.‬‬ ‫ބިސް ފީކުރަން ހާއްޔަށް ވަދެ ޮ‬

‫ވަނީ؟ ކީއްކުރަން އެނދަށްއެރީ؟ ދެން އަހަރެން‬

‫ފޯނު ނޫން އެއްޗަކަށް އަހަންނަކަށް ނުބެލެއެވެ‪.‬‬

‫އަހަރެންގެ މޫނުގައި ކުކުޅުގެ ތުންގަނޑު ވެސް ހުރި‬

‫ކިހިނެއް މަންމައަށް ނުފެނި ރީނާ ނެރޭނީ؟"‬

‫ކަހަލައެވެ‪.‬‬ ‫"ކަލޭ ނިކަން ފިރިހެނަކަށް ވެބަލަ އަމީނޫ!"‬ ‫ހިތާހިތުން އަހަރެން ބުނެލީމެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރެން ހިންދަމައިލީމެވެ‪ .‬މޭފުއްޕައިލީމެވެ‪.‬‬

‫"އަހަރެން ވެސް ޓަޔަޑުވެއްޖެ ރީނާއަށް ގޮވާގޮވާ!"‬

‫"ދެންމެ ތި އާދެވުނީ‪ .‬އަދި ނުވެއެއްނު ޑިއުޓީ‬

‫ކޓަރިއާ ދިމާއަށް ހިނގައިގަތީމެވެ‪.‬‬ ‫ހަމްދުއެޅުމަށްފަހު ޮ‬

‫ލމަރައިލިއެވެ‪ .‬އަހަރެން‬ ‫އަނެއްކާ ވެސް ރީނާ ޯ‬

‫"ލައްބަ!" އަހަރެން ބުނީމެވެ‪" .‬ކުޑަކޮށް‬

‫ހެދޭ ގޯހުގެ ސަބަބުން އެތައް ފަހަރަކު އެއްކަމެއް‬

‫ގައިގަރިއްސާތީ މި އައީ‪ .‬ނިދާލީމަކަންނޭނގެ‬

‫ތަކުރާރުކުރަންޖެހުނެވެ‪ .‬އެއް މިނެޓުން ނިމެންޖެހޭ‬

‫ހަމަޔަކަށްއެޅޭނީ‪".‬‬

‫އފީހުން ގުޅާ ވާހަކައެވެ‪.‬‬ ‫އެތައް ވާހަކައެއް ދެއްކީމެވެ‪ޮ .‬‬

‫ގސްހެދޭ ކޮންމެ‬ ‫ކަމަކަށް ހަތަރު މިނެޓު ހޭދަވެއެވެ‪ޯ .‬‬

‫މައިންބަފައިން ކުރިމަތީގައި އަހަރެން ފަޟީހަތްވެދާނެ‬

‫ފަހަރަކު އަހަރެން ވައްކަޅިން ސަމަދަށް ބަލައިލަމެވެ‪.‬‬

‫ކޓަރިއަށް ވަދެފައި ދޮރު ލެއްޕީމެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރެން ޮ‬ ‫އތީ ނިދައިފައެވެ‪.‬‬ ‫އޭރު ވެސް ރީނާ ޮ‬

‫ކަމެވެ‪ .‬ރީނާއަކަށް އަޑެއްނީވެއެވެ‪ .‬ނުވަތަ އިވޭކަމަކަށް‬

‫އޭނަ އިންނަނީ ހައިރާންވެފައެވެ‪ .‬ވާނީ ވެސް‬

‫ފާޚާނައިން ނުކުތީމެވެ‪ .‬މަޑުމަޑުން ހިނގައިފައި‬

‫ނުހެދިއެވެ‪ .‬އަނެއްކާ ވެސް ނިދީއެވެ‪ .‬ހިތަށްއެރިއެވެ‪.‬‬

‫އެހެންނެވެ‪ .‬އަހަންނަކީ މަސައްކަތުގެ ފަރިތަކަމާއި‪،‬‬

‫ގޮސް އެނދު ކައިރިއަށް ހުއްޓުނީމެވެ‪ .‬ރީނާ އޮތީ‬

‫ރީނާ ބާއްވާފައި ދާންވީ ހެއްޔެވެ؟ ފަހުން އެ‬

‫ފަރުވާތެރިކަމަށް މަޝްހޫރު މުވައްޒަފެކެވެ‪ .‬އެއްޗެއް‬

‫ގަދަނިދީގައެވެ‪ .‬ހީވަނީ ސްލީޕިންބިއުޓީ ހެންނެވެ‪.‬‬

‫ހދާނީ ހެއްޔެވެ؟ ރީނާ އުރާލައިގެން‬ ‫ކަމަށް ގޮތެއް ޯ‬

‫ނުބުނެ ސަމަދު ވަރަށް ކެތްކުރިއެވެ‪ .‬ދަންވަރު‬

‫ފަތިސްނަމާދު ވަގުތުގެ މާ ކުރިން މަންމަމެން ކޮޓަރިން‬

‫ނުކުންނަންވީ ހެއްޔެވެ؟ ފާޚާނާއަށް ވައްދައިފައި އޭނަގެ‬

‫ކށް ސަމަދުގެ ކެތްތެރިކަން‬ ‫ތިނެއްޖަހަން އުޅެނި ޮ‬

‫ނުކުންނާނެއެވެ‪ .‬އޭގެ ކުރިން ރީނާ ބޭރަށްނުލެވިއްޖެއްޔާ‬

‫މޔަ ޚިޔާލެއް ނަމަވެސް‬ ‫ބޮލަށް ފެންއަޅަންވީ ހެއްޔެވެ؟ ޮ‬

‫ކޮޅުންލިއެވެ‪.‬‬

‫އަހަރެން ޖެހޭނީ އަނެއްކާ ރޭގަނޑަށް އިންތިޒާރުކުރާށެވެ‪.‬‬

‫ގވައިލުމުން އަހަރެންގެ އަޑެއް‬ ‫"‪ "...‬ރީނާއަށް ޮ‬ ‫ނުވެސް ނުކުތެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރެން ކަރުކެހިލީމެވެ‪ .‬ދެ ފަހަރަކު ރީނާއަށް‬ ‫ގޮވައިލީމެވެ‪ .‬އޭނައެއް ނުބެލިއެވެ‪ .‬ލޮލެއް ނުހުޅުވިއެވެ‪.‬‬ ‫"ސްލީޕިން ބިއުޓީ‪ ..‬ބިއުޓީ އެންޑްދަ ބީސްޓް‪..‬‬ ‫ޕިނޯކިޔޯ!" މަޑުމަޑުން އެ ފަތިވަރު އަހަންނަށް ކިޔުނީ‬ ‫ކީއްވެގެންކަމެއް ނޭނގެއެވެ‪.‬‬ ‫ގވާކަށް ބޭނުމެއް‬ ‫ރީނާ ގައިގައި އަތްލައިފައި ޮ‬

‫ފުލުހުންނަށް ގުޅަން ވެސް ހިތަށްއެރިއެވެ‪ .‬އަނެއްކާ‬ ‫އޮފީހުން ގުޅިއެވެ‪ .‬އަހަންނަކަށް ވަގުތެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ހސްޕިޓަލަކަށް ގެންދަން‬ ‫ޖެންޓަލް ބޯއީ މެންޓަލް ޮ‬ ‫ނުޖެހިއްޖެއްޔާ ރަނގަޅޭ ހިތަށްއެރިއެވެ‪.‬‬ ‫އފީހަށް‪ "،‬ރީނާ ކަންފަތްދޮށުގައި‬ ‫"މި ދަނީ ޮ‬ ‫އަހަރެން ބުނީމެވެ‪" .‬ނަމަނަމަ‪ ،‬ނަމަނަމަ ކޮޓަރިން‬

‫"މިރޭ އަމީން ކިހިނެއް ތި ހަދަނީ؟" ސަމަދު‬ ‫އެހިއެވެ‪.‬‬ ‫"ސަމަދު! މީ ވަރަށް ސަކާރަތް ރެޔެއް‪ "،‬އަހަރެން‬ ‫ބުނީމެވެ‪" .‬ހިޔެއްނުވޭ ދެން މިތާ އިނދެވޭނެހެނެއް‪.‬‬ ‫ބަލަންތަ އެހެން މީހަކު އަތުޖެހޭތޯ؟"‬ ‫"މައްސަލައެއް ނެތް!" ސަމަދު އެއްބަސްވިއެވެ‪.‬‬

‫ނުވިއެވެ‪ .‬އަހަރެންނަށް ދެވުނީ ކޮޓަރީގެ ދޮރާ‬

‫ނުނިކުންނާތި! އެއްވެސް އަޑެއްނީއްވާ އޮންނާތި! ރީނާ!‬

‫"ދެ މީހުންގެ ވަގުތު ވެސް ބޭކާރު މިވަނީ‪ .‬މާ‬

‫ދރު ހުޅުވައިލައިފައި ބޭރު‬ ‫ދިމާއަށެވެ‪ .‬މަޑުމަޑުން ޮ‬

‫އަޑުއިވޭތަ މި ކިޔާ އެއްޗެއް؟"‬

‫ގިނައިން ވިއްޔަ މިސްޓޭކު ތި ހަދަނީ‪".‬‬

‫ބަލައިލީމެވެ‪ .‬އޭރު ވެސް މަންމައާއި ބައްޕަ ފެންނާކަށް‬ ‫ކޓަރީގައެވެ‪ .‬ވާހަކަދައްކާ‬ ‫ނެތެވެ‪ .‬އެ މީހުން އުޅުނީ ޮ‬ ‫ގތް އަހަންނަށް ވިސްނުނެވެ‪.‬‬ ‫އަޑު އިވެއެވެ‪ .‬ވީ ޮ‬

‫ލޑު ރާގެއްގައި ރީނާ‬ ‫"ހޫނ!" ލޯމަރައިގެން އޮވެ‪ޮ ،‬‬ ‫ބުނެލިއެވެ‪.‬‬ ‫ރީނާ އެކަނި ބާއްވާފައި ދާކަށް އަހަރެން‬

‫ސަމަދަކީ ސުމަކުން ރުޅިގަނޑު ފަށާ މީހެއް‬ ‫ނޫނެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ ފަށާނީ ވެސް ފަންސާހުންނެވެ‪.‬‬

‫އތީ ކަންތަކާޖެހިފަ!" ހިތާހިތުން އަހަރެން‬ ‫"މިރޭ މި ޮ‬ ‫ބުނީމެވެ‪.‬‬ ‫އެނދުގައި އިށީނދެފައި ރީނާއަށް ގޮވަންފެށީމެވެ‪.‬‬

‫ރީނާއަށް ކާންދޭންޖެހޭނެއެވެ‪ .‬ކޮޓަރީގެ އެނދު‬ ‫ތަންމަތިއަޅަން މަންމަ ވަންނާނެއެވެ‪ .‬ރީނާ ފޮރުވައިގެން‬ ‫އަހަންނަކަށް ނުގެންގުޅެވޭނެއެވެ‪.‬‬ ‫"ރީނާ!" ދަތްކުނޑިވިކައިލައިފައި މަޑުމަޑުން‬ ‫އަހަރެން ގޮވައިލީމެވެ‪" .‬ދެން އަހަރެން ގާތަށް އަންނާނީ‬ ‫ރުޅި އިނގޭ!"‬ ‫"އަޅެ ޕްލީޒް އަހަރެން ބާއްވަބަލަ!" ދެބަދޭތެރޭގައި‬ ‫ކޅަކުން އަހަރެން ދާނަމޭ!‬ ‫ރީނާ އާދޭސްކުރިއެވެ‪" .‬އިރު ޮ‬ ‫ލބި ވެސް ދެން ސްލީޕްކުރަން އާދެބަލަ!"‬ ‫ޯ‬ ‫ލތްބަށް" އަހަރެން ބަދަލުވީ ކޮންއިރަކު‬ ‫ރީނާގެ " ޯ‬

‫އެހެންނަމަވެސް‪ ،‬އެ ފަހަރު އެހެނެއް ނުވިއެވެ‪.‬‬

‫އތީ ހަމަހޭގައި ހެއްޔެވެ؟ ރީނާ އެ‬ ‫ހެއްޔެވެ؟ ރީނާ ޮ‬

‫ރީނާއަށް ގެއަށް ވަދެވުނު ދަނޑިވަޅު ރަނގަޅުވުމުން‬

‫ކށް ވެސް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެހެންނަމަވެސް‬ ‫ކުޑަ ޮ‬

‫އަހަރެން ހުރީ އަޖައިބުވެފައެވެ‪ .‬ސަމަދުގެ ޚިޔާލު‬

‫ކޅެއްގެ ވާހަކައެއް ހެއްޔެވެ؟‬ ‫ދައްކަނީ ކޮން އިރު ޮ‬

‫ކޓަރިއަށް ދެމިގަތީއެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ ބަލިފައި‬ ‫އޭނަ ޮ‬

‫ގތެއް ނުވިސްނުނީއެވެ‪ .‬އަހަރެން‬ ‫އެ ވަގުތު އެހެން ޮ‬

‫ބަދަލުނުވަނީސް އެކި މީހުންނަށް ގުޅަންފެށީމެވެ‪ .‬އެކަކު‬

‫އޭނައަށް ވިސްނުނީއެވެ‪ .‬މަޑުމަޑުން އަހަރެން ދޮރު‬

‫ކޓަރިން ނުކުތީމެވެ‪ .‬ސައިކަލަށް‬ ‫މަޑުމަޑުން ޮ‬

‫ފނެއް ނުނަގައެވެ‪ .‬ވާނީ ވެސް އެހެންނެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ޯ‬

‫ލެއްޕީމެވެ‪ .‬ތަންޑުއެޅީމެވެ‪ .‬އެއީ ވެސް ހިރާހެކެވެ‪.‬‬

‫އފީހަށް މިސްރާބުޖެހީމެވެ‪ .‬އޮފީހަށް‬ ‫އަރައިގެން ޮ‬

‫ދަންވަރު ހޭލާއުޅޭނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ އުންމީދުކަނޑައިލި‬

‫ކޓަރިއަށް ވައްދައި ދޮރު ތަޅުލައިގެން‬ ‫އަންހެންކުއްޖަކު ޮ‬

‫ދިޔައީމެވެ‪ .‬ސަމަދު އިނީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައެވެ‪.‬‬

‫ފަހުން އީސަ ގުޅިއެވެ‪ .‬އަހަރެން ފޯނު ހިފައިގެން‬

‫ނުނިމޭ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 14‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫ޝޯމީން ‪ 1‬ޕައުންޑަށް ފޯ ުނ‬ ‫ވިއްކުމުން ބޮޑު މައްސަލައެއް‬

‫ފޯނުގައި ތަތްކޮށްލާ ކުޑަކުޑަ‬ ‫ވަޔަލެސް ޗާޖަރެއް‬ ‫އެންމެ ކުޑަ ޗާޖަރަށްވީތީއެވެ‪ .‬ބަރުދަނުގައި ‪ 105‬ގްރާމް‬

‫ފަހުގެ ޗާޖަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ޓައިނީޖޫސް ވެސް‬

‫އެއްޗެއް ނޫނެވެ‪ .‬ތިމާގެ ޒަރޫރީ ކިތަންމެ ކަމެއް ފޯނާ‬

‫ފނުގެ ނުފުށުގައި‬ ‫ހުންނަ މި ޗާޖަރަކީ ބޭނުންވުމުން ޯ‬

‫ކށްފައިވަނީ މި އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަ‬ ‫ފަރުމާ ޮ‬

‫ފނަކީ ހަމައެކަނި މުއާސަލާތީ ބޭނުމަށް ގެންގުޅޭ‬ ‫ޯ‬

‫ފނު ފުރިހަމަ ޗާޖާއެކު ބާއްވަން‬ ‫ގުޅިފައިވެއެވެ‪ .‬ވީއިރު ޯ‬

‫ކށްފައިވާ ޗާޖަރެކެވެ‪ .‬ބޯމިނުގައި‬ ‫ގތަށް ފަރުމާ ޮ‬ ‫ތަތްކޮށްލެވޭ ޮ‬

‫ފނު ޗާޖުކުރެވޭ ގޮތަށެވެ‪.‬‬ ‫ދެވިފައިވާ ކިޔުއައި ފެންވަރަށް ޯ‬

‫މަޖުބޫރެވެ‪ .‬މިކަމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގައި އެކި ނަންނަމުގައި‬

‫‪ 2.5‬އިންޗި‪ ،‬ދިގުމިނުގައި ‪ 3‬އިންޗި ހުންނަ މިޗާޖަރު‬

‫ފން ހަރަކަށްވެސް‬ ‫ފނު ޗާޖަރެއްގެ އިތުރުން މިއީ ޯ‬ ‫ޯ‬

‫އެކި މަރުކާގެ ޗާޖަރުތައް ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ‪ .‬ކަރަންޓާ‬

‫ނ ސަކްޝަންގެ އެހީގައެވެ‪.‬‬ ‫ފނުގައި ތަތްކޮށްލެވެނީ ނެ ޯ‬ ‫ޯ‬

‫ފުދެއެވެ‪ .‬ޗާޖަރުގައި އަޅުވާފައިވާ ބޮޅަކީ ބޭނުންނަމަ‬

‫ޖަހައިގެންނާއި ކަރަންޓާ ނުގުޅާ ބޭނުންކުރެވޭނެ ޗާޖަރު‬

‫ފނު ޗާޖަރަށް ޖަހައިގެން ނެއްޓިދާނެކަމުގެ‬ ‫އެހެންވެ ޯ‬

‫ފނު އުފުލާއިރު ފަސޭހައަކަށް އިނގިލިވެސް‬ ‫ޗާޖުކުރަމުން ޯ‬

‫ވެސް ހުރެއެވެ‪.‬‬

‫ފނާ ވަކިވެގެން ދޫވެގެން ވެއްޓިދާނެތީ‬ ‫ބިރެއް ނެތެވެ‪ޯ .‬‬

‫އަޅުވާލެވިދާނެ ބޮޅެކެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު ހިފައިގެން ޖީބަށްލައިގެން ގެންދެވޭނެ‬

‫ބޑުވާކަށް ވެސް ނުޖެހެއެވެ‪.‬‬ ‫ކަން ޮ‬ ‫ޓައިނީޖޫސްއަކީ އޭގެ ނަމުން ވެސް ދޭހަވާ ފަދައިން‬

‫ޗާޖަރެއް ދަންނަންހެއްޔެވެ؟ ޓައިނީ ޖޫސްގެ މައިގަނޑު‬

‫ޓައިނީޖޫސް ޕަވަ ބޭންކަކީ ގިނަ މަރުކާތަކުގެ ފޯނު‬ ‫ޗާޖުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ޗާޖަރެކެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬

‫މަގްސަދަކީ ހިނގަހިނގާ ހުންނައިރު ވެސް ފޯނު‬

‫ހދައިދޭ ކުޑަކުޑަ ބާރެކެވެ‪ .‬އައިފޯން‬ ‫ފޯނަށް ހަކަތަ ޯ‬

‫އައިފޯނާއި ސެމްސަންގްގެ ގިނަ ވާޝަންތަކުގައި މި‬

‫ޗާޖުކުރުމެވެ‪.‬‬

‫އެކްސްއެސް މެކްސްއަކަށްވުރެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި‬

‫ބޭނުންކުރެވެއެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުން ތާކަށް އުފުލޭނެ‪ ،‬ބޭނުން ތާކަށް ގެންދެވޭނެ‬ ‫ޗާޖަރުތައް މަދެއް ނޫނެވެ‪ .‬ޓައިނީޖޫސް ޚާއްސަވަނީ މިފަދަ‬

‫ގތުގައި މިއީ މިވަގުތު ބާޒާރުގައި ލިބެން‬ ‫ލުޔެވެ‪ .‬ބެލެވޭ ޮ‬ ‫ހުރި އެންމެ ކުޑަ އަދި އެންމެ ލުއި ޗާޖަރެވެ‪ .‬އެންމެ‬

‫އަނިޔާ ލިބޭ ކުދި ްނ‬ ‫"އުމުރަށް ވުރެ ދޮށި"‬

‫ޝޯ މީ ން އެ އް ަޕ އު ން ޑަ ށް ފޯ ނު ވި އް ކަ އި ހު ސް ޮކ ށް ލާ ފަ އި‬ ‫ޝމީ ކުންފުނިން އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި‬ ‫ޯ‬ ‫ޗައިނާގެ‬ ‫މޝަނެއްގައި އެއް ޕައުންޑަށް ފޯނު ވިއްކި‬ ‫ހިންގި ޕްރޮ ޯ‬

‫މާ އަވަހަށް މަތިވޭ‪ .‬މިކަން އުމުރުން އެންމެ އަށް‬

‫ނު ޒު ހަ ތު ޝަ މީ މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬މިއީ ބަލިތައް ފަސޭހައިން ޖެހޭ ސަބަބެއް‬ ‫ކަމަށް ދިރާސާގައި ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުޑައިރު އަނިޔާ ލިބޭ ކުދިން‪ ،‬އެ ކުދިންގެ‬

‫މި ދިރާސާގައި‪ ،‬އުމުރުން ‪ 16-8‬އަހަރުގެ ‪250‬‬

‫ކށް ފެންނާނެ ކަމަށާއި އެހެން ވަނީ‬ ‫އުމުރަށް ވުރެ ދޮށި ޮ‬

‫ކުއްޖަކު ބައިވެރިކުރި އެވެ‪ .‬މި ކުދިންނާއި ކުދިންގެ‬

‫ލޖިކަލް އުމުރު މާ އަވަހަށް މަތިވާތީ‬ ‫އެ ކުދިންގެ ބަޔޮ ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬އެ ކުދިންނަށް ލިބެނީ ކޮން‬ ‫ބެލެނިވެރިންނާ ސުވާލު ޮ‬

‫ވޝިންޓަންގެ ދިރާސާއަކުން‬ ‫ކަމަށް ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ޮ‬

‫ތ ބެލި އެވެ‪ .‬އަދި މި ކުދިންގެ‬ ‫ކަހަލަ އަނިޔާތަކެއް ޯ‬

‫ދައްކައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ލޖިކަލް އުމުރު‬ ‫"ކުޑައިރު އަނިޔާ ލިބުމުން ބަޔޮ ޮ‬ ‫މާ އަވަހަށް މަތިވޭ‪ .‬މިކަން އުމުރުން އެންމެ އަށް‬ ‫އަހަރުގައި ވެސް ފެށޭ‪ "،‬ހާވަޑްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ‪،‬‬

‫ކުޅުން ޑީއެންއޭ ސާމްޕަލް ނަގައި ސެލްތަކުގެ އުމުރަށް‬ ‫އަންނަމުން ދިޔަ ބަދަލު ވެސް ދެނެގަތެވެ‪.‬‬ ‫ދިރާސާގައި ބައިވެރިކުރި ކުދިންގެ ތެރެއިން‬ ‫ހަތަރު ބައިކުޅަ އެއް ބައި ކުދިންނަކީ ޖިންސީ އަނިޔާ‬

‫ވޝިންޓަންގެ ސައިކޮލޮޖީ‬ ‫ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ޮ‬

‫ލިބިފައިވާ ކުދިންނެވެ‪ .‬އަދި ‪ 42‬ޕަސެންޓު ކުދިންނަށް‬

‫ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ތަޖުރިބާކާރު ކެޓީ މެކްލާފްލިން ވިދާޅުވި‬

‫ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ލިބިފައިވެ އެވެ‪ .‬ކާން ނުލިބުމުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ދަތިކަން ‪ 16‬ޕަސެންޓް ކުދިންނަށް އޮތެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ އަނިޔާ ލިބޭ ކުދިންގެ‪ ،‬އުމުރުން‬

‫މީގެ ތެރެއިން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނި‬

‫ދުވަސްވުމުގެ އަލާމާތްތަކާ ގުޅުން ހުރި މަރުހަލާ‬

‫ކުދިންގެ ސެލްތަކުގެ އުމުރު މަތިކަމާއި އުމުރު‬

‫ބޑަށް އަވަސްވެގެންދާ ކަމަށާއި‬ ‫ކުޑައިރު ވަރަށް ޮ‬

‫މައްޗަށްދާ ސްޕީޑް އަވަސްކަން ދިރާސާއިން ފާހަގަވި‬

‫މިކަމުގެ ސަބަބުން ސިއްހީ އެކި މައްސަލަތައް ވެސް‬

‫އެވެ‪ .‬ސެލްތަކުގެ އުމުރު މާ ބާރަށް މައްޗަށް ދިއުމަކީ‬

‫ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ދިރާސާއިން ދައްކާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޑިޕްރެޝަން‪ ،‬ކެންސަރު‪ ،‬ހިތުގެ ބަލި‪ ،‬ފަލަ ބަލި‬

‫ދިރާސާ ޓީމުން ބުނީ ކުދިން ފުރާވަރަށް އަޅައިގެން‬

‫އަދި ހަނދާނާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ‬

‫އަންނައިރު އާއި ސެލްތަކުގެ އުމުރު މަތިވަމުން ދިއުމާ‬

‫ކަމެއްކަން ތަޖުރިބާކާރުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފަހުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރާ ހިސާބަށް ހިނގައްޖެ‬

‫ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމާ ބެހޭ‬

‫ބީބީސީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގތެއް ނުނިންމާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގޮތުން އަދި ވަކި ޮ‬

‫އަ ހު މަ ދު ނި ޔާ ޒް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޓެކްނޮލޮޖީގެ ސަބަބުން ޗާޖުކުރެވެނީ‪ ،‬މި ޓެކްނޮލޮޖީ ހުންނަ ފޯނު ނޫން‬ ‫ފނުތަކުގެ ބެޓެރީ އެވެ‪.‬‬ ‫އެހެން ޯ‬ ‫"ވާވޭ މޭޓް ‪ 20‬ޕްރޮ" އަކީ ވަޔަލެސްކޮށް ބެޓެރީ ޗާޖްކުރެވޭ ފޯނެކެވެ‪.‬‬

‫"ވަޔަލެސް ޗާޖިން" އަކީ ސްމާޓްފޯން ބެޓެރީ ޗާޖުކުރަން ބޭނުންކުރާ‬

‫މި ފޯނުގައި "ވަޔަލެސް ރިވާސް ޗާޖިން" ޓެކްނޮލޮޖީ ވެސް ހިމަނާފައި‬

‫ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ‪ .‬ވަޔަލެސްކޮށް ބެޓެރީ ޗާޖްކުރާ ނަމަ‪ ،‬އެއްވެސް ޒާތެއްގެ‬

‫ވެ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‪ ،‬ވާވޭ މޭޓް ‪ 20‬ޕްރޮ ބޭނުންކޮށްގެން‪ ،‬ވަޔަލެސް‬

‫ވާގަނޑެއް ފޯނަށް ގުޅާކަށް ނުޖެހެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ވަޔަލެސްކޮށް ބެޓެރީ‬

‫ފނެއް ޗާޖުކުރެވިދާނެ އެވެ‪ .‬މިސާލަކަށް ގެލަކްސީ‬ ‫ޗާޖުކުރެވޭ އެހެން ޯ‬

‫ޖާޗްކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ޗާޖިން ޕެޑެއްގެ މަތީގައި ފޯނު ބާއްވަން‬

‫ނޯޓް ‪ 9‬އަދި އައިފޯން ‪ 10‬އެކެވެ‪ .‬އެ ގޮތުގައި‪ ،‬ވާވޭ މޭޓް ‪ 20‬ޕްރޮ‬

‫ޖެހެ އެވެ‪ .‬ފޯނު ކޮޅަށް ބެހެއްޓޭ ޗާޖިން ޕެޑްތައް ވެސް ހުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުންކުރެވެނީ ޗާޖިން ޕެޑެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ފނު ބޭއްވުމުން ބެޓެރީ ޗާޖުވެ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ޗާޖިން ޕެޑް މަތީގައި ޯ‬

‫ސްމާޓްފޯނުތަކުގައި ވަޔަލެސް ރިވާސް ޗާޖިން ހިމެނި ނަމަވެސް‪ ،‬މިއީ‬

‫ގޮތުގައި ބެޓެރީ ޗާޖުކުރެވެނީ ވަޔަލެސްކޮށް ޗާޖްކުރެވޭ ގޮތަށް‪ ،‬ވަޔަލެސް‬

‫ބިންގުޑާ ވަރުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ‪ ،‬އަމިއްލަ ފޯނުން‬

‫ފނުތަކުގެ ބެޓެރީ އެވެ‪.‬‬ ‫ޗާޖިން ޓެކްނޮލޮޖީ ހުންނަ ޯ‬

‫ފނުގެ ބެޓެރީ ހުލިވުން‬ ‫ފނު ޗާޖުކޮށްދިނުމުން‪ ،‬އަމިއްލަ ޯ‬ ‫އެހެން މީހެއްގެ ޯ‬

‫"ވަޔަލެސް ރިވާސް ޗާޖިން" އަކީ ވެސް ވަޔަލެސްކޮށް ބެޓެރީ‬ ‫ލޖީއެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ވަޔަލެސް ރިވާސް ޗާޖިން‬ ‫ޗާޖްކުރެވޭ ޓެކްނޮ ޮ‬

‫އަވަސްވާނެތީ އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް‪ ،‬މިއީ ހާލުގައި ޖެހިގެން އުޅޭއިރު‬ ‫ބޑު ފަސޭހައަކަށް ވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ކށްފައި ނުވާ ވަރުގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް‬ ‫ލިބުނީ ލަފާ ޮ‬

‫މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެ ކުންފުނީގެ ދެ މަރުކާއެއްގެ ފޯނު‬ ‫އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އެއް ޕައުންޑަށް ވިއްކައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އތް ތަނުގައި ހިންގާ މިފަދަ‬ ‫ނުދެކޭ ކަމަށާއި ކުރިއަށް ޮ‬

‫ފނުތައް ވިއްކި ވެބްސައިޓުގައި ކޮންމެ‬ ‫އެކަމަކު މި ޯ‬

‫ޕްރޮމޯޝަންތަކަށް ވެސް ތަރުހީބު ލިބޭނެ ކަމަށް‬

‫ބޑަށް މާފަށް އެދެން‪.‬‬ ‫ކަސްޓަމަރުންގެ ކިބައިން ވަރަށް ޮ‬

‫ވައްތަރަކުން ވިއްކާފައި ވަނީ ދެތިން ފޯނު ކަމަށް‬

‫އުންމީދުކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އުންމީދުކުރަނީ ދެން ބާއްވާ ފްލެޝް ސޭލެއްގައި އެ‬

‫މި "ކްރޭޒީ ޑީލް" ފެށުމާ އެކު ވެބްސައިޓުގައި‬

‫ވަޔަލެސް ޗާޖިން‪ ،‬ވަޔަލެސް ރި ާވސް ޗާޖިން!‬

‫މޝަންގެ ސަބަބުން‬ ‫ޝޯމީން ބުނީ މި ޕްރޮ ޯ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ އިނގިރޭސި ވިލާތުން މި ސޭލަށް‬

‫ކަސްޓަމަރުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް ދިމާވި ކަމަށް‬

‫ފަހުން ވަނީ އެނގިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަހަރުގައި ވެސް ފެށޭ‪"،‬‬ ‫ބޑަށް ދަސްކުރަންޖެހޭ‬ ‫ހުރި ގުޅުން މިހާރަށް ވުރެ ޮ‬

‫ގޮތުން ކަސްޓަމަރުންގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެ އެންމެ‬

‫މޝަނާ ބެހޭ ވަރަށް ގިނަ ޝަކުވާތައް‬ ‫ބުނީ މި ޕްރޮ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ރ ކޮ ށް ފަ އި‬ ‫ޓަ އި ނީ ޖޫ ސް ޗާ ޖަ ރެ އް ފޯ ނު ގަ އި ހަ ު‬

‫މޝަނެއް‪ .‬މި ފޯނު ލިބޭނީ ވަރަށް މަދު‬ ‫ހިންގާ ޕްރޮ ޯ‬ ‫ޝމީގެ ތަރުޖަމާނާ ހަވާލާދީ‬ ‫ޯ‬ ‫ނަސީބުވެރިންނަށް‪"،‬‬

‫"ފްލޭޝް ސޭލް" އެއް ކަމަށް ބުނެ ޝޯމީން ވަނީ‬

‫"ކުޑައިރު އަނިޔާ ލިބުމުން ބަޔޮލޮޖިކަލް އުމުރު‬

‫ނުވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އިސްތިހާރުކުރުމާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލާ އޮފީހުން‬

‫ކންމެވެސް ބަޔަކަށް ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަދަން‬ ‫އަގެއްގައި ޮ‬

‫"މިކަހަލަ ފްލެޝް ސޭލްތައް އަހަރެމެން އެކި‬ ‫ގައުމުތަކުގައި އަބަދުވެސް ހިންގަން‪ .‬އެގޮތުން އެންމެ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޝމީގެ ފޭނުންގެ ތެރެއިން މި ނުލިބުނު‬ ‫" ޯ‬

‫މީހުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް‪".‬‬ ‫ކށްފައި އޮންނަނީ‬ ‫ޝޯމީގެ ވިޔަފާރި މޮޑެލް ބިނާ ޮ‬

‫ޖަހާފައި އޮތީ ވިކި ހުސްވެއްޖެ ކަމަށެވެ‪ .‬ކަސްޓަމަރުން‬

‫ފުރަތަމަ ސޭލް ބޭއްވީ ‪ 2103‬ވަނަ އަހަރު‪ .‬މިއީ‬

‫ކުޑަ ފައިދާއެއްގައި ގިނަ އެއްޗެހި ވިއްކައިގެން ނަފާ‬

‫އޅުވާލައިގެން އިސްތިހާރުކޮށްގެން‬ ‫ބުނަނީ މިގޮތަށް ޮ‬

‫ފން އާދަޔާ ޚިލާފު ހެޔޮ‬ ‫އަހަރެމެން ވިއްކާ ސްމާޓް ޯ‬

‫ހދަން ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 14‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫ސާރާ އަލީ ހާންގެ އަމާޒަކީ‬ ‫ދޮންމަންމަގެ ފެންވަރު‬

‫އަރުޖުންއާ ކައިވެނިކު ާރ‬ ‫ވާހަކަ މަލައިކާ ދޮގެއް ނުކުރި‬ ‫ޒުވާން އެކްޓަރު އަރުޖުން ކަޕޫރާ ކައިވެނިކުރަން‬

‫އތް ނަމަ‪ ،‬އެކަން އެނގެން ޖެހޭ ބަޔަކަށް‬ ‫ޖެހޭ ކަމެއް ޮ‬

‫ރރާ ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނާ‬ ‫މަލައިކާ އަ ޯ‬

‫އެކަންކަން އެނގޭނެ ކަމަށެވެ‪ ،‬އެހެންވެ އިތުރަށް ވަކި‬

‫ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ސުވާލު ކުރުމުން އެ ވާހަކަ‬

‫ކށް ދޭން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް‬ ‫ކަމެއް ވަކި ބަޔަކަށް ސާބިތު ޮ‬

‫ދައްކަން މަލައިކާ ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކ އަރްބާޒު ހާނާ‬ ‫އެކަމަކު ސަލްމާން ހާންގެ ކޮއް ޮ‬

‫"އަހަރެން މިއުޅެނީ ވަރަށް އުފަލުން‪ .‬އަދި ބޭނުން‬

‫ކުރިން ކައިވެނިކޮށް މިހާރު ‪ 15‬އަހަރުގެ ފިރިހެން‬

‫ޖއި ކުރަން‪ "،‬ކަލާޒުން މިހާރު‬ ‫ވަނީ ވެސް ލައިފް އެން ޯ‬

‫ދަރިއަކު ވެސް ހުރި މަލައިކާ‪ ،‬އަރްޖުންއާ ކައިވެނި‬

‫ގޓް ޓެލެންޓް (އައިޖީޓީ) ގެ ޖަޖުކަން‬ ‫ދައްކާ އިންޑިއާ ޮ‬

‫ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ދޮގެއް ވެސް‬

‫ވެސް ކުރަމުން އަންނަ މަލައިކާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ނުކުރެ އެވެ‪ .‬ހިންދުސްތާން ޓައިމްސް އަށް މަލައިކާ‬ ‫ބުނީ އޭނާއަކީ އެއް އިރެއްގައި ވެސް ޒާތީ ވާހަކަތައް‬ ‫މީޑިއާތަކާ ހިއްސާކުރާ މީހެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬އަދި އެކަމަށް‬

‫އަދި އަހަރެން އެހާ ގަޔާވާ ކަމެއް ނޫން ޒާތީ ވާހަކަތައް‬ ‫މީޑިއާތަކާ ހިއްސާކުރުމަކީ‪ "،‬އައިޓަމް ގާލްއެއްގެ‬ ‫ބލީވުޑްގައި މަޝްހޫރު ކުރީގެ މޮޑެލް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގޮތުގައި ޮ‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކށްފައިވާ ގޮތުގައި އަރުޖުން‪،‬‬ ‫މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ޮ‬ ‫‪ ،33‬އާއި މަލައިކާ‪ ،45 ،‬ކައިވެނި ކުރާނީ އަންނަ‬

‫"އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫން އެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް‪.‬‬

‫ސާރާ އަދި ކަރީނާ‪ :‬ސާރާ ބުނީ ބޭނުމީ ކަރީނާ ކަހަލަ ބަތަލާއަކަށް ވާން ކަމަށް‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫މަލައިކާ ބުނީ އޭނާގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ގޮތުން އެނގެން‬

‫މިހާރު ވަނީ ތައްޔާރު ވެސް ވާން ފަށާފައި ކަމަށްވެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ދެ މީހުން ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަމަށް އެއްބަސް‬ ‫ނުވިޔަސް‪ ،‬އެކުވެރި ކަމަކަށް ވުރެ ގާތް ގުޅުމެއް‬ ‫އންނަކަން ކަށަވަރު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކަރީނާގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ދަސްކުރަން‬ ‫ވެސް‪ "،‬ސާރާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ބުނީ ފުރަތަމަ ފިލްމު ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް‬

‫ދންމަންމަ ކަރީނާ ކަޕޫރު ކެރިއަރު ކުރިއަށް‬ ‫ޮ‬

‫އަންނަން ވަގުތު ކައިރިވަމުން އަންނާތީ އެކަމާ އުފާވާ‬

‫ގތް ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަމަށާއި ބޭނުން ވަނީ‬ ‫ގެންދާ ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ބެލުންތެރިން އޭނާ ބަލައި ގަންނާނެ‬

‫ރފެޝަނަލް ބަތަލާއަކަށް ވާން ކަމަށް‬ ‫ހަމަ އެކަހަލަ ޕް ޮ‬

‫ބޑު ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކަމުގެ އުންމީދު ޮ‬

‫ސާރާ އަލީ ހާން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ބލީވުޑަށް ނެރޭ އަދި އަންނަ މަހުގެ ‪7‬‬ ‫އޭނާ ޮ‬

‫ބލީވުޑަށް ތައާރަފުވި‬ ‫މި އަހަރު "ދަޅަކް" އިން ޮ‬ ‫ދށީ އަންހެން ދަރިފުޅު އަދި‬ ‫ކުރީގެ ބަތަލާ ސްރީދޭވީގެ ޮ‬

‫ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ކެދަރުނާތު" ގެ ޓްރެއިލާ‬

‫ގާތް އެކުވެރިޔާ ޖާންވީ ކަޕޫރާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލު‬

‫ދައްކައިލަން ބޭއްވި ހަފުލާގައި ނޫސްވެރިން ކުރި‬

‫ކުރުމުން ސާރާ ބުނީ ޖާންވީގެ މަސައްކަތް އޭނާ އަށް‬

‫ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެމުން ‪ 24‬އަހަރުގެ ބަތަލާ ބުނީ‬

‫ވަރަށް ކަމުދިޔަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރިއަށް ދާން ނަމޫނާއަކަށް ބަލަން ކަރީނާ އަށް ވުރެ‬ ‫ވަކި ރަނގަޅު މީހަކު ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެން އަބަދުވެސް އޭނާ މަސައްކަތަށް ބަހައްޓާ‬ ‫ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ނަމޫނާއަކަށް ބަލާނަން‪ .‬ކަރީނާއަކީ‬ ‫ޒާތީ ދިރިއުޅުމާއި ކެރިއާ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބެލެންސް‬

‫"އަދި އަހަރެން ވަރަށް އުންމީދު ކުރަން ޖާންވީ‬ ‫ގތަށް ބެލުންތެރިން އަހަރެން ވެސް ބަލައި‬ ‫ބަލައިގަތް ޮ‬ ‫ގަންނާނެ ކަމަށް‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪" .‬ޖާންވީ ވަރަށް މޮޅު‬ ‫ދަޅަކްގައި‪".‬‬ ‫"ކެދަރުނާތު" ގެ އިތުރުން ސާރާގެ އިތުރު ފިލްމެއް‬

‫ކުރަމުން އަންނަ ބަތަލާއެއް‪ .‬އެކަން އެންމެ ގާތުން‬

‫ވެސް އަންނަ މަހު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ އެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ފެންނާނެ އެކަކީ ވެސް އަހަރެން‪ "،‬ސައިފް އަލީ ހާނާއި‬

‫ރަންވީރު ސިންގްއާ އެކު ކުޅެފައިވާ "ސިމްބާ" އެވެ‪.‬‬

‫ކުރީގެ ބަތަލާ އަމްރިތާ ސިންގްގެ ދޮށީ އަންހެން‬

‫ކށްފައިވާ ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނީ‬ ‫ރޯހިތު ޝެޓީ ޑައިރެކްޓް ޮ‬

‫ދަރިފުޅު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އަންނަ މަހުގެ ‪ 28‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ކައިވެނިކޮށް‪ ،‬ދަރިއަކު‬ ‫ސާރާ ބުނި ޮ‬

‫"ކެދަރުނާތާއި ސިމްބާއަކީ ވަރަށް ތަފާތު ދެ‬

‫ލިބުނު ފަހުން ވެސް ކަރީނާ އަންނަނީ އޭނާއަކީ‬

‫ފިލްމު‪ .‬އަހަރެން ވަރަށް އުފާ ކުރަން ދެ ފިލްމުގެ‬

‫ބލީވުޑްގައި ހުރި އެންމެ ވަރުގަދަ‬ ‫އަދިވެސް ޮ‬

‫ކށްލަން ފުރުސަތު ދިން‬ ‫ޓީމާ އެކުވެސް މަސައްކަތް ޮ‬

‫ކށް ދެމުންނެވެ‪ .‬އަދި އެ ގޮތުގައި‬ ‫އެކަކުކަން ސާބިތު ޮ‬

‫ކަމަށްޓަކައި‪ "،‬ސާރާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހިފަހައްޓައިލެވޭނީ ވަރަށް ވެސް ހިތްވަރު ގަދަވެގެން‬ ‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ "ކެދަރުނާތު"‬ ‫އަބީޝެކް ކަޕޫރު ޑައިރެކްޓް ޮ‬ ‫ގެ ބަތަލަކީ ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތެވެ‪.‬‬

‫"މި ދާއިރާ އިން ކުރިއަށްދާ އަހަރެން ބޭނުން‬

‫ރާލިއާގެ "ބުރައްމަސްތުރާ" ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފި‬ ‫އގަސްޓްގައި ރިލީޒްކުރަން‬ ‫އަންނަ އަހަރުގެ ޮ‬ ‫ބލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ‬ ‫ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ޮ‬

‫ރޑިއުސްކޮށް‪ ،‬ޒުވާން‬ ‫މި ފިލްމަކީ ކަރަން ޖޯހަރު ޕް ޮ‬ ‫ޑައިރެކްޓަރު އަޔާން މުކަރުޖީ ލިޔެ‪ ،‬ޑައިރެކްޓްކޮށް‬

‫ކށް ނިންމާފައިވާ އިރު‪،‬‬ ‫ބަލްގޭރިއާގައި ޝޫޓް ޮ‬ ‫މީގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި އަމީތާބް ބައްޗަން‪،‬‬

‫ދެ ބައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަރަންގެ ދަރްމާ އިން ދެންމެ އަވަހަށް‬

‫ލޯބިވެރިން ކަމަށްވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި އާލިއާ‬

‫ލޖީއެކެވެ‪ .‬ކަރަން ވަނީ ފިލްމު‬ ‫ގެނެސްދޭ ޓްރި ޮ‬

‫ރއި އަދި ސައުތު ފިލްމު‬ ‫ޑިމްޕަލް ކަޕާޑިއާ‪ ،‬މޯނީ ޯ‬

‫ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދޭނީ އަންނަ މަހުގެ ‪28‬‬

‫ބަޓްގެ ޖޯޑު ސްކްރީނުން ފެންނާނެ ފުރަތަމަ ފިލްމު‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ފަސްކުރިކަން ޓްވިޓާގައި ހިއްސާ ޮ‬

‫އިންޑަސްޓްރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލު ނަގުރުޖުނާ އަކިނޭނީ‬

‫ގައި ރިލީޒްކުރާ "ސިމްބާ" އެވެ‪.‬‬

‫"ބުރައްމަސްތުރާ" ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ސަބަބެއް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރިން އެ ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން‬

‫ތިން ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން ގެނެސްދޭ މި ފިލްމަކީ‬

‫ދެހާސް ތޭރަ ވަނަ އަހަރު އަސަރު ގަދަ ލޯބީގެ‬

‫މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ކަރަންގެ ފިލްމުތަކުގެ‬ ‫ތެރޭގައި "ދަޅަކް" އާއި "ރާޒީ" ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫އތީ އަންނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ‬ ‫ނިންމާފައި ޮ‬

‫ރޑަކްޝަނުން‬ ‫ކަރަންގެ ފިލްމު ކުންފުނި ދަރުމާ ޕް ޮ‬

‫ފިލްމު "ޔެ ޖަވާނީ ހޭ ދީވާނ" ގެނެސް ދިން އަޔާންގެ‬

‫‪ 15‬ގަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު "ބުރައްމަސްތުރާ"‬

‫މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ އަގުބޮޑު ފިލްމެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ތިން ވަނަ ފިލްމު "ބުރައްމަސްތުރާ" އަކީ ފެންޓަސީ‪/‬‬

‫ތެރޭގައި "ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ އިތުރުން އެޕްރީލް ‪19‬‬

‫ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ‬

‫މިއީ ހިންދީ ސިނަމާގައި ބެލުންތެރިންނަށް މިހާތަނަށް‬

‫އެޑްވެންޗާ ފިލްމެކެވެ‪ .‬މި ފިލްމުގެ ވާހަކަ އެއްކޮށް‬

‫ގައި ރިލީޒް ކުރާ ޕީރިއަޑް ޑްރާމާ "ކަލަންކް" އާއި‬

‫ކްރިސްމަސްގަ އެވެ‪ .‬މާނައަކީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ‪25‬‬

‫ތަޖުރިބާ ކުރަން ނުލިބޭ ޒާތުގެ ފިލްމަކަށް ވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކިޔައިދީ ނިންމާނީ އަށް އަހަރުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫މެއި ‪ 10‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ ތިނެސްކަން ލޯބީގެ ފިލްމު‬

‫އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރާ ޕާޓް ‪ 1‬އަށް ފަހު‪ ،‬އިތުރު‬

‫"ސްޓޫޓަންޑް އޮފް ދި އިޔާ ‪ "2‬ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ނޫނީ ‪ 26‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫"ބުރައްމަސްތުރާ" ގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައި‬

‫އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރާ ދަރުމާގެ ފިލްމުތަކުގެ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 14‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪18‬‬

‫ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ މެދު ސޫކީ ކަންތައް ކުރިގޮތް‬ ‫ބަލައިނުގަނެވޭނެ‪ :‬މަހާތިރު‬ ‫ސިންގަޕޫރު (ނޮވެމްބަރު ‪ - )13‬މިއަންމާގެ‬

‫ރަކީން ސްޓޭޓުގެ މުސްލިމުންގެ ދިފާއުގައި ސޫކީ‬

‫ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ކުރަމުން ދިޔަ އިރު‬

‫ތެދުވެވަޑައިނުގަތުމުން ވަރަށް ދެރަވި ކަމަށް މަހާތިރު‬

‫އަނިޔާ ދޭއިރު އެމީހުންނަށް އަޅާނެ ވޭން‪ "،‬ސޫކީ އަށް‬ ‫އިޝާރާތް ކުރައްވާ މަހާތިރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ލިބުނު އިރު‪ ،‬ބޭރު ގައުމުތަކުގެ މީހުން ވެސް‬

‫އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬މިމޭރުމުން މަހާތިރު ވާހަކަ ދައްކަވާފައި‬

‫ގތް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ކަމަށާއި‬ ‫ކަންތައް ކުރެއްވި ޮ‬

‫ޓއަކަށް ސޫކީއާ އެކު‬ ‫ވަނީ އާސިއާންގެ ވެރިންގެ ފޮ ޯ‬

‫ސޫކީ ހިމޭނުން ހުންނެވުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން‬

‫ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މަހާތިރު ވިދާޅުވި‬

‫އެކަމުގެ ދިފާއުގައި ސޫކީ އަށް ދެއްކޭނެ ވާހަކައެއް‬

‫ސިންގަޕޫރުގައި ހުއްޓިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިންނެވެ‪.‬‬

‫އަމާޒުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނންނާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫"ކުރިން ބަންދެންގައި ހުރި މީހަކަށް މާބޮޑަށް‬ ‫އިހްސާސް ކުރެވޭނެ އާރެއް ބާރެއް ނެތް ބަޔަކަށް‬

‫ރހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ދެމުން ދިޔަ އިރު‬ ‫ޮ‬

‫"މެލޭޝިއާ އަށް ‪ 1957‬ވަނަ އަހަރު މިނިވަންކަން‬ ‫ތިބި‪ .‬އެކަމަކު އެ އެންމެން ވަނީ ބަލައިގެންފައި‪"،‬‬

‫ރހިންޖާ މީހުން‬ ‫މިއަންމާގެ ރައްޔިތުންގެ ގޮތުގައި ޮ‬ ‫ބަލައިގަތުމަށް ވެސް މަހާތިރު ގޮވާލެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ލަންކާ ޕާލަމެންޓް އުވާލު ްނ‬ ‫ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި‬ ‫ހަ ށި ގަނ ޑު ން ގު ޅި ފަ ިއ ވާ ބޫ ޓާ ން ގެ ދެ ުކ ދި ން ވަ ކި ކު ރަ ން އޮ ޕަ ރޭ ޝަ ން ުކ ރަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫ހަށިގަނޑު ވަކިކު ިރ‬ ‫ބޫޓާންގެ ދެކުދިންގެ ހާލު‬ ‫ރަނގަޅު‪ :‬ޑޮކްޓަރުން‬

‫ލަ ން ކާ ގެ ސު ޕް ރީ މް ކޯ ުޓ ގެ ބޭ ރަ ށް މި ައ ދު މީ ހު ން ޖަ މާ ެވ ފަ އި‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬ރޮ އި ޓާ ސް‬

‫ޕާ ލަ މެ ން ޓް އު ވާ ލި މަ އް ސަ ލަ ސު ޕް ރީ މް ކޯ ޓަ ށް ހު ށަ ހަ ޅާ ފަ އި ވަ ނީ‬ ‫މަ ގާ މު ން ދު ރު ކު ރި ބޮ ޑު ވަ ޒީ ރު ރަ ނި ލް ވި ކް ރަ މަ ސި ން ހަ ގެ ޔޫ އެ ން ޕީ‬ ‫އާ ިއ ތަ މަ ޅަ ޕާ ޓީ‪ ،‬ޓަ މި ލް ނޭ ޝަ ނަ ލް އެ ލަ ޔަ ން ސް ( ޓީ އެ ން އޭ) އަ ދި‬ ‫ނ ޓް ( ޖޭ ވީ ޕީ) އި ން ނެ ވެ‪.‬‬ ‫ވާ ތު ފި ޔަ އި ގެ ޕީ ޕަ ލް ސް ލި ބަ ރޭ ޝަ ން ފް ރަ ް‬ ‫ހަ ސަ ން އާ މި ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މެލްބަން (ނޮވެމްބަރު ‪ - )13‬އޮސްޓްރޭލިއާގައި‬ ‫ކށްގެން ވަކިކުރި‪ ،‬އެއް ހަށިގަނޑުން‬ ‫އޮޕަރޭޝަން ޮ‬ ‫ގުޅިފައިވާ ދެ ކުދިންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް‬ ‫ޑކްޓަރުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އުމުރުން ‪ 15‬މަހުގެ ނިމާ އާއި ދަވާ ޕެލްޑަން‬

‫ވާތުފިޔައިގެ ޕީޕަލްސް ލިބަރޭޝަން ފްރަންޓް (ޖޭވީޕީ)‬ ‫އިންނެވެ‪.‬‬

‫އަނެއް ކުއްޖެއްގެ ކައިރިއަށް ދާން ބޭނުންވުމުން މިހާރު‬ ‫ތިބީ ކައިރި ކައިރީގައި ބައިތިއްބައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕާޓީ‪ ،‬ޓަމިލް ނޭޝަނަލް އެލަޔަންސް (ޓީއެންއޭ) އަދި‬

‫ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު ‪ - )13‬ސްރީ ލަންކާގެ‬

‫ލަންކާގައި އެންމެ ފަހުގެ ސިޔާސީ މައްސަލަ‬

‫އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ މަންމަ‬

‫ޕާލަމެންޓް އުވާލަން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ‬

‫ބޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން ރަނިލް‬ ‫ގަނޑުގެ ފެށުނީ ޮ‬

‫މެލްބަން އަށް ގެންދިޔައީ މިދިޔަ މަހު އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ނިންމެވި ނިންމެވުމުން އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬

‫ކށް އެ މަގާމަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ‬ ‫ދުރު ޮ‬

‫އޕަރޭޝަން ލަސްކުރީ‬ ‫ހުކުރު ދުވަހާ ހަމައަށް ޮ‬

‫ގުޅިފައި ވަނީ މައި ހަށިގަނޑެވެ‪ .‬ދެ ކުދިން‬

‫އެ ކުދިންގެ ނިއުޓްރިޝަން ރަނގަޅު ކުރުމަށެވެ‪.‬‬

‫ބާތިލްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އަވަސް އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ކުރަމުންދާ‬

‫ރާޖަޕަކްސާ މިދިޔަ މަހު ‪ 26‬ވަނަ ދުވަހު‬ ‫ހަމަޖެއްސުމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން ސިރިސޭނާ ވަނީ‬

‫ވެސް ހިއްސާ ކުރަނީ އެއް ލިވާ އެވެ‪ .‬އެ ކުދިން‬

‫އޮޕަރޭޝަނަށް ބޫޓާނުގެ ދެ ކުދިން މެލްބަން އަށް‬

‫ތައްޔާރީތައް ހުއްޓާލުމަށް ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ މުއްދަތުގައި‬ ‫ޕާލަމެންޓް ސަސްޕެންޑް ޮ‬

‫ވަކިކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނުގައި ‪ 20‬އަށް ވުރެ ގިނަ‬

‫އސްޓްރޭލިއާގެ ޗެރިޓީއެއް ކަމަށްވާ‬ ‫ގެންދިޔައީ ޮ‬

‫ކމިޝަނުގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ޖރިޓީ ލިބިދާނެހެން ހީނުވުމުން‬ ‫ރާޖަޕަކްސާ އަށް މެ ޯ‬

‫އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ނަލިން ޕެރާރާ ރިޔާސަތު‬

‫ސިރިސޭނާ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ ޕާލަމެންޓް‬

‫ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ ޓީމަކުން ބައިވެރިވި އެވެ‪.‬‬

‫ޗިލްރަންސް ފަސްޓް ފައުންޑޭޝަނުގެ އެހީގަ އެވެ‪.‬‬

‫އޕަރޭޝަނެއް ހަ ގަޑިއިރު ހޭދަވި‬ ‫ހުކުރު ދުވަހު ކުރި ޮ‬

‫އޕަރޭޝަނުގެ އަގު ކަމަށްވާ‬ ‫ޓރިއާ ސްޓޭޓުން ވަނީ ޮ‬ ‫ވިކް ޯ‬

‫ބެލެހެއްޓި ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން ހުކުމް‬

‫އުވާލުމަށް ފަހު އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ‪ 5‬ވަނަ ދުވަހު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޑލަރު ދޭނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫‪ޮ 255،000‬‬

‫އތީ ފުރި ބާރުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިއްވި އިރު ކޯޓްރޫމް ތެރެ ޮ‬

‫އިންތިޚާބު ބާއްވާނެކަން އިއުލާން ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުގެ ބޭރުގައި ފުލުހުންނާއި ހަތިޔާރު އެޅި‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ޕާލަމެންޓް އުވާލި ސަބަބެއް ކަމަށް ސިރިސޭނާ‬

‫އޮޕަރޭޝަން ކުރި މެލްބަންގެ ރޯޔަލް ޗިލްރަންސް‬

‫މެލްބަންގެ ހޮސްޕިޓަލުން ‪ 2006‬ވަނަ އަހަރު ވަނީ‬

‫އޕަރޭޝަނަށް ފަހު‬ ‫ހޮސްޕިޓަލުގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫އެއްހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ބަންގްލަދޭޝްގެ ދެ ކުދިންގެ‬

‫ދެ ކުދިންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށެވެ‪ .‬ދެ ކުދިންގެ‬

‫އޮޕަރޭޝަން ވެސް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޑ އިން ދިޔައީ ފޯރިމަރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމާން ޯ‬ ‫ޕާލަމެންޓް އުވާލި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް‬

‫ވިދާޅުވީ ރާޖަޕަކްސާ އަށް އިތުބާރު އޮތްތޯ ބަލަން‬ ‫ވޓެއްގައި މެންބަރުންގެ މެދުގައި‬ ‫ޕާލަމެންޓުގައި ނަގާ ޯ‬

‫އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ކުދިން ތިބީ ވަކިން ދެ އެނދުގަ‬

‫އޕަރޭޝަނަށް ‪32‬‬ ‫ބޮލުން ގުޅިފައިވާ އެ ދެ ކުދިންގެ ޮ‬

‫ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މަގާމުން ދުރުކުރި ބޮޑު ވަޒީރު‬

‫އުފެދޭ ހަމަނުޖެހުން ގައުމުގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް‬

‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ ކުދިން ހޭއެރުމުން އެ ކުއްޖަކު‬

‫ގަޑިއިރު ހޭދަވި އެވެ‪.‬‬

‫ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ޔޫއެންޕީ އާއި ތަމަޅަ‬

‫ފެތުރިގެން ހިނގައިދާނެތީ ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 14‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪20‬‬

‫ރާޖަޕަކް ާ‬ ‫ސ‬ ‫ސަރުކާރަށް‬ ‫އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް‬ ‫ފާސްކޮށްފި‬ ‫ރައީސް ސިރިސޭނާ އާއި ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި ރާޖަޕަކްސާ‪-- .‬ފޮޓޯ‪:‬އޭއެފްޕީ‬ ‫ވޓަށް ފަހު ޖަޔަސޫރިއާ ވިދާޅުވީ‬ ‫ނެރުމާ ގުޅިގެންނެވެ‪ޯ .‬‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޖަޔަސޫރިއާ ވަނީ‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬

‫ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ‬

‫‪ 225‬މެންބަރުން ހިމެނޭ ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު‬

‫ވޓައިގެން ކުރިއަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު ‪ - )14‬ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު‬ ‫ސަރުކާރަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ޕާލަމެންޓުން މިއަދު‬

‫ރާޖަޕަކްސާ ސަރުކާރަށް ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހެނދުނު ފާސްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރާޖަޕަކްސާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް މާކްސިސްޓް‬

‫ވޓަށް އެހުން ޖަޔަސޫރިއާ އިއުލާން ކުރެއްވުމާ‬ ‫ޯ‬ ‫އެކު ރާޖަޕަކްސާ‪ ،72 ،‬އާއި އޭނާގެ ދަރިކަލުން ނަމާލް‬

‫ރަނިލް އަށް ތާއީދުކުރާ މެންބަރެއް ކަމަށްވާ‬ ‫އާރު‪ .‬ސަމްޕަންތަން ވިދާޅުވީ ރާޖަޕަކްސާގެ އިތުބާރު‬

‫"ރާޖަޕަކްސާ ސަރުކާރަށް ޕާލަމެންޓުގެ އިތުބާރު‬

‫ވޓު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ނެތް ކަމަށް ‪ 122‬މެންބަރުން ޯ‬

‫ވޓުގެ ނަތީޖާ އިއުލާން‬ ‫ނެތް ކަމަށް އިއުލާން ކުރަން‪ޯ "،‬‬

‫ޕާލަމެންޓުގެ ބައްދަލުވުން ހޫނުވުމުން ޖަޔަސޫރިއާ ވަނީ‬

‫ކުރައްވަމުން ޖަޔަސޫރިއާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޕާޓީން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސް‬

‫ރާޖަޕަކްސާ ވަނީ ޗެމްބަރުން ނުކުމެވަޑައިގެންފަ‬

‫ވޓަށް އެއްސެވި ޕާލަމެންޓް އުވާލުން‬ ‫ކަރޫ ޖަޔަސޫރިއާ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬ރާޖަޕަކްސާ އަށް ވަފާތެރި މެންބަރުން ވަނީ‬

‫ވަނީ ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސް ވަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް‬

‫ކޓުން ރޭ ވަގުތީ އަމުރެއް‬ ‫ބާތިލް ކަމަށް ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ވޓަށް ހުރަސް އަޅަން‬ ‫އިދާރީ މޭޒު ކައިރިއަށް ގޮސް ޯ‬

‫ކށްފައި ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަމަލު ޮ‬

‫ބައްދަލުވުން މެދުކަނޑާލައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވޓަށް ފަހު ރާޖަޕަކްސާގެ ބައެއް ވަޒީރުން‬ ‫ޯ‬

‫ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރި ާޔ‬ ‫އަލް ޗަޕޯގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި‬

‫ފޭކް ނިއުސް ފެތުރުމުގައި‬ ‫އިންޑިއާ ކުރީގައި‬ ‫ނިއު ދިއްލީ (ނޮވެމްބަރު ‪ - )13‬ފޭކް ނިއުސް‬

‫އެވެ‪ .‬ބީބީސީގެ ދިރާސާގައި އިންޑިއާގެ އިތުރުން ކެންޔާ‬

‫ފެތުރުމުގައި އިންޑިއާ އުޅެނީ ވަރަށް ކުރީގައި ކަމަށާއި‬

‫އާއި ނައިޖީރިއާގައި ވެސް ފޭކް ނިއުސް ފެތުރުމުގައި‬

‫އެކަމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ އިންޑިއާ މީހުންގެ ވަތަނީކަން‬

‫ގތް ބަލާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އާއްމު ރައްޔިތުން އެންގޭޖްވާ ޮ‬

‫ބޮޑުވުމުން ކަމަށް ބީބީސީގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ޚަބަރެއްގެ ސަބަބުން ވަނީ ހަމަނުޖެހުމަށް މަގުފަހިވެފަ‬ ‫ދިރާސާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޚަބަރެއް‬

‫ޔކް (ނޮވެމްބަރު ‪ - )14‬މެކްސިކޯގެ‬ ‫ނިއު ޯ‬ ‫ޖގުއިން "އެލް ޗަޕޯ"‬ ‫ނުރައްކާތެރި ކުށްވެރިޔާ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޔކުގައި މިއަދު‬ ‫ގުޒްމަންގެ ޝަރީއަތް ނިއު ޯ‬

‫ވަނީ އުފުލައިފަ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް‬

‫ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ މުޅި އުމުރަށް ޖަލުގައި‬

‫ޕގެ ވަކީލް ބުނީ ހުރިހާ ނުބައެއްގެ‬ ‫އެލް ޗަ ޯ‬

‫އންނަން ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬ސަލަތީ ގޮތުން ވަރުގަދަ‬ ‫ޮ‬

‫ބލު އަޅަން ޖެހިފައި ވަނީ އަލް ޗަޕޯ ކަމަށް‬ ‫ޮ‬

‫ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ފެށި ޝަރީއަތް ހަތަރު މަހަށް‬

‫ވިޔަސް ހަގީގީ ކުށްވެރިއަކީ އޭނާ ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދެމިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ލއާ ކާޓެލްގެ ހަގީގީ ލީޑަރަކީ‬ ‫އަދި ސައިނަ ޮ‬

‫ޖަލުން ފިލައިގެން އުޅެނިކޮށް ގުޒްމަން‬

‫އިސްމާއިލް "އަލް މަޔޯ" ޒަމްބަޑާ ނަމަކަށް ކިޔާ‬

‫އަތުލައިގަތީ ޖެނުއަރީ ‪ 2016‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫މީހެއް ކަމަށް ބުންޏެވެ‪ .‬އަދި އޭނާ މެކްސިކޯގައި‬

‫ކށްފައި ހުރި ޖަލުން‬ ‫މެކްސިކޯގައި އޭނާ ބަންދު ޮ‬

‫ވަރަށް މިނިވަންކަމާ އެކު އުޅޭ ކަމަށާއި‬

‫ކނެގެންނެވެ‪ .‬އަތުލައިގަތީ‬ ‫ފިލީ ބިމުއަޑިން މަގެއް ޮ‬

‫ކގެ ސިޔާސީ އިސް މީހުން ދަނީ އޭނާގެ‬ ‫މެކްސި ޯ‬

‫ފިލައިގެން އުޅޭތާ ފަސް މަސް ފަހުންނެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫އަތުން ރިޝްވަތު ނަގަމުން ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފަހުން އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު އެމެރިކާއާ‬

‫ކގެ ރައީސް އެންރީކް ޕީނާ‬ ‫ނަމަވެސް މެކްސި ޯ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ގުޒްމަންގެ ސައިނަލޮއާ ކާޓެލް‬ ‫ހަވާލު ޮ‬

‫ޓ އާއި ކުރީގެ ރައީސް ފިލިޕެ ކަލްޑެރޮން‬ ‫ނިއެ ޯ‬

‫އަކީ އެމެރިކާ އަށް އެންމެ ގިނައިން ޑަރްގު‬

‫ދގެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ބަޔާން ނެރެފަ‬ ‫ވަނީ އެއީ ޮ‬

‫ސަޕްލައި ކުރާ ގްރޫޕެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬ބީބީސީގެ ދިރާސާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‬

‫ފެތުރުމުގައި އިންޑިއާގައި‪ ،‬އޭގެ ތެދު ދޮގު ބެލުމަށްވުރެ‬

‫ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެޕްތައް މެދުވެރިކޮށް ފެތުރި‬

‫ބޮޑަށް ގައުމިއްޔަތުގެ ރޫހުގައި އެ ޚަބަރެއް ފަތުރާލަނީ‬

‫ފޭކްސް ނިއުސްގެ ސަބަބުން ހަމަނުޖެހުމަށް މަގުފަހިވެ‬

‫އެވެ‪ .‬ގައުމީ ރޫހުގައި ފޭކް ނިއުސް ފެތުރުމުގައި‬

‫އިންޑިއާގައި މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ‪ 32‬މީހުން މަރުވެފަ‬

‫އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ ކަނާތު ފިޔައިގެ ނެޓްވޯކްތައް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސޝަލް މީޑިއާ ދިރާސާތަކުން ބުނެ‬ ‫ޯ‬ ‫ކަމަށް ވެސް‬

‫ގުޒްމަން‪ ،61 ،‬ގެ މައްޗަށް ‪ 17‬ދައުވާއެއް‬

‫ކށް އިންޑިއާގައި ފެތުރި ދޮގު‬ ‫ވަޓްސްއަޕް މެދުވެރި ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 14‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪21‬‬

‫ކޮލިފައިންގަ ިއ‬ ‫އަންހެން ފުޓްބޯޅަ‬ ‫ޓީމަށް ކުރިއެރުން‬ ‫ޖަޕާނުގެ ޓޯކިޔޯގައި ‪ 2020‬ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ‬ ‫ކލިފައިންގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން‬ ‫އޮލިމްޕިކްސްގެ ޮ‬

‫ކލިފައިން ނިންމާލީ ޕޮއިންޓެއް‬ ‫ލިބުނުއިރު‪ ،‬ރާއްޖެ އަށް ޮ‬

‫އާތިފް އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ކުރިން ބުނީ ފެންވަރު‬

‫ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް ވެސް އެފްއޭއެމުން މީގެ ކުރިން‬

‫ނުލިބި އެވެ‪.‬‬

‫ކޅަށް ކުޅޭއިރު ރާއްޖެ އިން މި‬ ‫ރަނގަޅު ޓީމުތަކާ ދެ ޮ‬

‫ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ފަހުގެ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު‬

‫ބޅަ ޓީމުން ކުރިއެރުން ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫ކޅަށް ވަންނަ ގޯލު މަދުކުރުން‬ ‫ވަގުތު އިސްކުރަންވީ ޮ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު އެފްއޭއެމުން ވަނީ އަންހެން‬

‫އގަސްޓް މަހުގައި އޮތް އޭޝިއަން‬ ‫މި އަހަރު ޮ‬

‫ކޅަށް ވަނެވެ‪ .‬އެ މުބާރާތް‬ ‫ތިން މެޗުން ‪ 21‬ގޯލު ޮ‬

‫ކށް މެޗަކަށް ފަހު މެޗެއް‬ ‫ކަމަށާއި ތަޖުރިބާ އިތުރު ޮ‬

‫ފުޓްބޯލް ލީގެއް ބާއްވަން މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގޭމްސްއާ އަޅާބަލާއިރު‪ ،‬މި ފަހަރުގެ ކޮލިފައިންގައި‬

‫ނިންމާލީ ލަނޑެއް ވެސް ނުޖެހި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި‬

‫ހދުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިއެރުން ޯ‬

‫އެކަމަކު އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއް ނުލިބުމުން މުބާރާތް‬

‫ރާއްޖޭގެ ނަތީޖާތައް ރަނގަޅެވެ‪ .‬އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި‬

‫ކލިފައިންގައި ރާއްޖެ ކޮޅަށް‬ ‫އލިމްޕިކްސް ޮ‬ ‫ފަހަރުގެ ޮ‬

‫ޑނީޝިއާ އަތުން ‪ 0-6‬އިން ބަލިވިއިރު‪ ،‬މި ފަހަރު‬ ‫އިން ޮ‬

‫ވަނީ ‪ 11‬ގޯލެވެ‪ .‬ރާއްޖޭން ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައިފަ‬

‫ބަލިވީ ‪ 1-3‬އިންނެވެ‪ .‬އެ މެޗުގައި ރާއްޖޭގެ ކެޕްޓަން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގލަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ‬ ‫ފަދުވާ ޒާހިރު ޖެހި ޯ‬ ‫ތައުރީފު އޮހުނެވެ‪.‬‬ ‫ފަލަސްތީނުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ކޮލިފައިން ޑީގެ‬

‫ބޅައިގައި ރަސްމީކޮށް ރާއްޖޭގެ‬ ‫އަންހެން ފުޓް ޯ‬

‫ޖެހުނީ ކެންސަލްކުރާށެވެ‪ .‬އެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވީ‬

‫ކުޅުންތެރިން ކުޅެނީ ރާއްޖޭ ލެވެލްގައި މެޗުތަކެއް‬

‫ނިއު ރޭޑިއަންޓުން އެކަންޏެވެ‪ .‬އެހެން ޓީމުތަކުން‬

‫ބޅަ އަށް ހާއްސަކޮށް‬ ‫ނުކުޅެ އެވެ‪ .‬އަންހެން ފުޓް ޯ‬

‫ބައިވެރިނުވި އެއް ސަބަބަކީ ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި‬

‫ރަނގަޅު މުބާރާތެއް ރާއްޖޭގައި ނުބޭއްވޭތާ ދެ‬

‫އއްވައި އެފްއޭއެމުން މި މުބާރާތް އިއުލާން ކުރުން‬ ‫ޮ‬

‫ޖޑަން އަތުން ބަލިވީ ‪ 0-6‬އިންނެވެ‪.‬‬ ‫ފުރަތަމަ މެޗުން ޯ‬

‫އަހަރަށް ވުރެން ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬

‫ކަމަށް އޭރު ކްލަބްތަކުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގްރޫޕްގެ ފަހު މެޗުގައި ރާއްޖެ އިއްޔެ ވަނީ ފަލަސްތީން‬

‫ބައިނަލްއަގްވާމީ ލެވެލްގައި ސީދާ މުބާރާތަށް ގޮސްގެން‬

‫ކލިފައިންގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު‬ ‫އލިމްޕިކްސް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ރާއްޖެ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ނުކުންނާނީ އަންނަ‬

‫މެޗުތައް އިއްޔެ ނިމުނުއިރު‪ ،‬މި ގްރޫޕުން ރާއްޖެ‬

‫އަތުން ‪ 1-2‬އިން ބަލިވެފަ އެވެ‪ .‬އިއްޔެގެ މެޗުގައި‬

‫މެޗުތައް ކުޅެގެން ނަތީޖާ ނެރުން ވަނީ އުނދަގޫވެފަ‬

‫މަހު ނޭޕާލްގައި ބާއްވާ ސާފް ވިމެންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް‬

‫ފިޔަވައި އަނެއް ތިން ޓީމު ވަނީ ދެ ވަނަ ބުރަށް‬

‫ގލުން ރާއްޖެ ވަނީ ލީޑުނަގައިފަ‬ ‫މަރިޔަމް ރިފާ ޖެހި ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އަށެވެ‪ .‬އަންނަ މަހު ‪ 26-17‬އަށް ތާވަލްކޮށްފައިވާ‬

‫ދަތުރުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ހޯދީ ކުޅުނު‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފަލަސްތީނުން އެ ޓީމު ކޮޅަށް‬

‫ޕއިންޓް ހަމަކުރި‬ ‫ތިން މެޗުން ވެސް މޮޅުވެ ނުވަ ޮ‬

‫ނަތީޖާ އަނބުރާލީ ސަޖާ އާއި ކެރޮލީން ވައްދާލި‬

‫ޑނީޝިއާ އާއި‬ ‫ޖޑަން އެވެ‪ .‬ދެ ވަނައިގައި އޮތް އިން ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ގޯލުތަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ތިން ވަނަ އަށް ދިޔަ ފަލަސްތީނަށް ހަތަރު ޕޮއިންޓް‬

‫ބޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު‬ ‫ގައުމީ އަންހެން ފުޓް ޯ‬

‫ގންޖެހުންތަކަކާ އެކު ވެސް އެފްއޭއެމުން‬ ‫ގިނަ ޮ‬ ‫ބޅަ ތަރައްގީ ކުރަން‬ ‫އަންނަނީ އަންހެން ފުޓް ޯ‬

‫އތީ އިންޑިއާ އާއި ސްރީލަންކާއާ‬ ‫މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ޮ‬ ‫އެއް ގްރޫޕެއްގަ އެވެ‪ .‬ރާއްޖެ ވަނީ އެންމެ ފަހުން‬

‫ގތުން އުމުރުފުރާގެ‬ ‫މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫އތް ސާފް މުބާރާތުގެ ސެމީ‬ ‫‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު ޮ‬

‫އަންހެން ޓީމުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް‬

‫ފައިނަލުގައި ކުޅެފަ އެވެ‪.‬‬

‫މަހިބަދޫ ދަނޑު ހުޅުވާ މެޗުގައި ދަގަނޑޭ‬ ‫އާއި އިމްރާންގެ ކުރިމަތިލުމެއް‬

‫ޕޓްސް ކްލަބުން އިސް ނަގައިގެން އެ ރަށުގައި‬ ‫މަހިބަދޫ ސް ޯ‬ ‫އެޅި ޓާފް ޕިޗް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން އެ ރަށުން ހޮވާލެވޭ ޓީމަކާއި ޓީސީ‬ ‫ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ މެދުގައި ހުކުރު ދުވަހު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅޭ‬ ‫ގތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫މޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އަޝްފާގް‬ ‫ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ޮ‬ ‫(ދަގަނޑޭ) ކުޅެމުން އަންނަ ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މަހިބަދޫ‬ ‫ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަންކުރާނީ ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު‬ ‫އިމްރާން މުހައްމަދެވެ‪ .‬މި ދެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށާއި ވީބީ‬ ‫އައްޑޫ އެފްސީ އަދި މާޒިޔާ އާއި ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް އެކުގައި ކުޅެ ގިނަ‬ ‫ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓީސީ އަށް ކުޅޭ މަހިބަދޫ އަށް އުފަން މުހައްމަދު ސާމިރު މި‬ ‫މެޗުގައި ކުޅޭނީ މަހިބަދޫ ޓީމަށެވެ‪ .‬އަދި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި‬ ‫ކުޅޭ މަހިބަދޫގެ ކުޅުންތެރިންނަށް މި މެޗަށް ދައުވަތުދީފައިވާ ކަމަށް‬ ‫އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މި މެޗުގައި އެއްކޮޅުން ވާދަކުރާ ޓީސީ އަކީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ‬ ‫ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނަ ޓީމެވެ‪ .‬އެ ޓީމުން މެޗު ކުޅެން‬ ‫މަހިބަދޫ އަށް ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނެވެ‪.‬‬ ‫މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިސް ނަގައިގެން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ‬ ‫އެހީގައި އެޅި މި ދަނޑަކީ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ މެޗުތައް ވެސް ކުޅެވޭ‬ ‫ފެންވަރުގެ ޕިޗެކެވެ‪ .‬ޓާފް އިންސްޓޯލްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ޓާފް‬ ‫އެޅުމަށް ފީފާގެ ރުހުން ދީފައިވާ ނުވަ ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގްރީން‬ ‫ފީލްޑުންނެވެ‪ .‬ދަނޑާ ގުޅޭ އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ވެސް ކްލަބުން ވަނީ‬ ‫ރާވައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ލައިޓިން ސިސްޓަމް ހަރުކުރުމާއި ސިޑި‬ ‫ބަރި އާއި ޗޭންޖިން ރޫމްތައް ހެދުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ދަނޑުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ރާއްވަވައި‬ ‫ހިންގެވީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަދި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުރީގެ‬ ‫ފޯވާޑް އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އެވެ‪ .‬އޭނާގެ އިތުރުން ކީޕަރު އިމްރާނަކީ‬ ‫މަހިބަދޫ އަށް އުފަން އެންމެ ހުނަރުވެރި ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގައި‬ ‫އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ގޯލްކީޕަރު އިމްރާނާއި ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ‬ ‫ޓމް ވަނީ ގައުމީ ޓީމުން ‪ 2008‬ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް‬ ‫މޮޅު އެއް ފޯވާޑް ޮ‬ ‫ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރިއިރު މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫‪ 2003‬އާއި ‪ 2009‬ވަނަ އަހަރު މި މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ހޯދިއިރު ވެސް‬ ‫ދެ ކުޅުންތެރިން ހިމެނުނެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 14‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪22‬‬

‫އަގު ވަޒަންކުރާތީ ވަރަށް‬ ‫އުފާ ވޭ‪ :‬ރޫނީ‬ ‫"މިއީ އިނގިރޭސި އެފްއޭ ރަނގަޅު މިސްރާބަކަށް ދާ‬ ‫ކަމުގެ ހެއްކެއް‪ .‬ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންނަށް އެންމެ‬ ‫ޝަރަފްވެރިކޮށް ރިޓަޔަކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ލިބެންޖެހޭ‪".‬‬ ‫ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު ‪ - )14‬އޭނާ ގައުމީ ޓީމަށް‬ ‫ކޮށްދިން ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރަން އިނގިރޭސި އެފްއޭ‬

‫ވަރަށް އުފާވޭ‪ "،‬އިންގްލެންޑަށް ‪ 53‬ލަނޑު‬

‫ބޑު އުފަލެއް ކަމަށް‬ ‫އިން ނިންމުމުން ލިބުނީ ވަރަށް ޮ‬

‫ޖަހައިދީފައިވާ ރޫނީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފވާޑް ވޭން ރޫނީ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ތަޖުރިބާކާރު ޯ‬ ‫މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން‬

‫ބަޔާންގެ ކޯޗަކަށް‬ ‫ޒިދާން ގެންނަން‬ ‫މަސައްކަތް ކުރަނީ‬ ‫މިއުނިކް (ނޮވެމްބަރު ‪ - )14‬ބަޔާން މިއުނިކްގެ‬

‫ތިން މެޗުން ބަޔާން ބަލިވެފައިވާއިރު‪ ،‬އެއް ވަނައިގައި‬

‫ކޯޗަކަށް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުރިން އިރުޝާދުދިން‬

‫ޑޓްމަންޑާއި ބަޔާނާ ދެމެދު ހަތް ޕޮއިންޓުގެ‬ ‫އތް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ފްރާންސްގެ ޒިނެދިން ޒިދާން ގެންނަން މަސައްކަތް‬

‫ފަރަގެއް އެބައޮތެވެ‪.‬‬

‫ޕޓްތައް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރި ޯ‬ ‫މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ރެއާލަށް ޖެހިޖެހިގެން ތިން‬

‫ޕޓްތައް ބުނާގޮތުން ބަޔާންގެ‬ ‫ޖަރުމަނުގެ މީޑީއާ ރި ޯ‬ ‫ވިސްނުން މި ވަގުތު ހުރީ މި ސީޒަނުގައި ކޮވަޗާ އެކު‬

‫ވަނަ އަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކޮށްދިންތާ‬

‫ކުރިއަށް ދިއުމަށެވެ‪ .‬އަދި އަންނަ ސީޒަނަށް ޒިދާން‬

‫މާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނުވެ ޒިދާން ވަނީ ރެއާލް‬

‫ގތަށް އޭނާއާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޓީމަށް ގެނެވޭ ޮ‬

‫ކޯޗުކަމުން އިސްތިއުފާދީފަ އެވެ‪ .‬ޒިދާން ގެންނަން‬

‫ޕޓިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން‬ ‫އެކަމަކު ބަޔާންގެ ސް ޯ‬

‫ޕީއެސްޖީން ވެސް ވަނީ މި ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން‬

‫ސަލިހަމިޒިޗް ބޭނުންވަނީ ޖެނުއަރީ މަހާ ހަމައަށް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި ދާދި ފަހުން ރެއާލުން‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬

‫ކވަޗަށް އިރުރު ފުރުސަތެއް ނުދީ ޒިދާނާ‬ ‫ބެލުމަށް ފަހު ޮ‬

‫ވެސް ވަނީ އަލުން ޒިދާން ގެންނަން މަޝްވަރާތަކެއް‬

‫ޓީމު ހަވާލުކުރުމަށެވެ‪.‬‬

‫ބާއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހސޭ މޮރީނިއޯ‬ ‫މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ޯ‬

‫ދާދި ފަހުން ފްރާންސްގެ މީޑިއާއަކުން ކުރި‬ ‫ސުވާލަކަށް ޒިދާން ބުނީ ވަރަށް އަވަހަށް ޓީމަކާ‬

‫އަށް މި ސީޒަނުގައި އެ ޓީމާ އެކު ނަތީޖާ ނުނެރޭވޭތީ‬

‫ހަވާލުވާނެ ކަމަށާއި މި ސީޒަނުގައި ވެސް ޓީމެއްގެ‬

‫އެ ޓީމާ ޒިދާން ހަވާލުވާން އުޅޭކަމަށް އިނގިރޭސި‬

‫ބެންޗުން ފެނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މީޑިއާގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތައް ޒިދާންގެ އޭޖެންޓް ވަނީ‬

‫އެކަމަކު އަވަސް އަރުވާލައިގެން އެއްވެސް ނުނިންމާނެ‬

‫ދޮގުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ސީޒަނުގައި ބަޔާނާ ހަވާލުވި އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ‬

‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކޗު މެސިމޯ އަލެގްރީ އަށް‬ ‫އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް ޯ‬

‫ކ ކޮވަޗްގެ އިރުޝާދުގެ‬ ‫ކުޅުންތެރިޔާ ކްރޮއޭޝިއާގެ ނި ޯ‬

‫މި ފަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ‬

‫ދަށުން ބަޔާނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާތަކެއް‬

‫ކޗުކަން ގެއްލޭނެ ކަމަށް މީޑިއާ‬ ‫އޭނާ އަށް އެ ޓީމުގެ ޯ‬

‫ނެރެވިފައިނުވެ އެވެ‪ .‬އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުން‬

‫ޕޓްތައް ބުނެ އެވެ‪ .‬އަދި އަލެގްރީ އަށް ފަހު‬ ‫ރި ޯ‬

‫ޑޓްމަންޑް އަތުން ބަލިވިއިރު‪ ،‬ބަޔާން އޮތީ ‪11‬‬ ‫ވާދަވެރި ޯ‬

‫ޔުވެންޓަސްއާ ހަވާލުވުމާ އެންމެ ބޮޑަށް ގާތީ ޒިދާން‬

‫މެޗުން ‪ 20‬ޕޮއިންޓާ އެކު ލީގުގެ ފަސް ވަނައިގަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަ މެޗުގެ ތެރެއިން‬

‫މަންޒަރުތަކެއް ނޫން‪ .‬އަގުވަޒަންކުރަން ނިންމުމުން‬

‫"މިއީ އިނގިރޭސި އެފްއޭ ރަނގަޅު‬ ‫މިސްރާބަކަށް ދާ ކަމުގެ ހެއްކެއް‪ .‬ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅޭ‬

‫ހުއްޓާލި އުމުރުން ‪ 33‬އަހަރުގެ ރޫނީ ގައުމީ ޓީމަށް‬

‫ކށް ރިޓަޔަކުރުމުގެ‬ ‫ކުޅުންތެރިންނަށް އެންމެ ޝަރަފްވެރި ޮ‬

‫ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ދޭން ނިންމީ އިންގްލެންޑަށް‬

‫ފުރުސަތެއް ލިބެންޖެހޭ‪".‬‬

‫އޭނާ ކޮށްދިން ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން‬

‫ރޫނީ އަށް އެ ފުރުސަތު ދޭތީ އެންމެ ބޮޑަށް‬

‫ކޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް ވަނީ ބުނެފަ‬ ‫ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ޯ‬

‫ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކުރީ އިންގްލެންޑްގެ ކުރީގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގޯލްކީޕަރު ޕީޓަ ޝިލްޓަން އެވެ‪ .‬އިންގްލެންޑަށް ‪125‬‬ ‫އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން ބުނީ ރޫނީ އަށް‬

‫ފަހަރު ކުޅެދިން ޝިލްޓަން އަކީ ގައުމީ ޓީމަށް އެންމެ‬

‫ކށް މި މެޗު ކުޅެން ނިންމި ސަބަބަކީ އޭނާ‬ ‫ހާއްސަ ޮ‬

‫ގިނަ މެޗު ކުޅެދިން ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ‪ .‬ރޫނީ އަށް‬

‫އަކީ އިންގްލެންޑަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން‬

‫މެޗު ކުޅެން ފުރުސަތު ދިނުމުން ޝިލްޓަން ބުނީ‬

‫ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށްވުމާއީ ޝަރަފްވެރިކަމާ އެކު ގައުމީ‬

‫ގތަށް ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫ކުޅުންތެރިންނަށް މި ޮ‬

‫ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން‬

‫ގތެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މެޗުތައް ދިނުމަކީ ރަނގަޅު ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޅަށް ވެމްބްލީގައި ކުޅޭ‬ ‫މާދަމާރޭ އެމެރިކާއާ ދެ ޮ‬

‫އެމެރިކާގެ ޑީސީ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ‬ ‫ރޫނީ ބުނީ ގައުމީ ޓީމަށް އަލުން އެނބުރި އަންނަން‬

‫މެޗުން ލިބޭ ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ‬

‫އޭނާ ޑިމާންޑްތަކެއް ނުކުރާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މީގެ ދެ‬

‫"ދި ވޭން ރޫނީ ފައުންޑޭޝަން އިންޓަނޭޝަނަލް"‬

‫އަހަރު ކުރިން ރިޓަޔަކުރި ފަހުން އެންމެ މެޗެއް ކުޅެން‬

‫އަށެވެ‪ .‬މި މެޗަށް ނަން ދެވިފައިވަނީ ވެސް އެ‬

‫ވެސް އަލުން މި ޓީމަށް އެނބުރި އަންނާނެ ކަމުގެ‬

‫ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫އުއްމީދެއް ނެތް ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"އިންގްލެންޑަށް ވަރަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް‬

‫އިންގްލެންޑުން އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު‬

‫ކށްދިން ކުޅުންތެރިން އެބަތިބި‪ .‬އިންގްލެންޑާ އެކު‬ ‫ޮ‬

‫ވެގެންދާނީ އޭނާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދޭ ‪ 120‬ވަނަ‬

‫ވޯލްޑް ކަޕް ތަށި އުފުލާލި ކުޅުންތެރިންނާ މެދު‬

‫މެޗަށެވެ‪ .‬މި މެޗުގައި އޭނާ ކުޅެން އަރުވާނީ ބަދަލު‬

‫ވެސް ކަންތައް ކުރީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ނޫން‪.‬‬

‫ގތުގައި ދެ ވަނަ ހާފުގައި ކަމަށް‬ ‫ކުޅުންތެރިއެއްގެ ޮ‬

‫މިއީ އެފްއޭގައި މިހާރު ތިބި ބައެއްގެ އިހުމާލެއް‬

‫ޕޓްތައް ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫ނޫން‪ .‬އަހަންނަށް މިހާރު މި ފެންނަނީ އުއްމީދުކުރި‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 14‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫އޮޒިލަށް ހަފްތާއަ ުކ‬ ‫އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހުށަހެޅި!‬

‫‪24‬‬

‫ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު ‪ - )14‬މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ‬ ‫މަހުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި އާސެނަލްގެ ތަރި މެސުޓް އޮޒިލް‬ ‫އަށް އޭޝިއާގެ ކްލަބަކުން ހަފްތާއަކު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ‬ ‫މުސާރައެއް ހުށަހެޅި ކަމަށް އޮޒިލްގެ އޭޖެންޓް އެރުކޫތު ސޮގުތު‬ ‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އޒިލްއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އިތުރު‬ ‫އާސެނަލުން ޮ‬ ‫ތިން އަހަރަށް އާ ކުރީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫އޒިލްގެ މުސްތަގުބަލާ ގުޅުވައިގެން ގިނަ ވާހަކަތަކެއް‬ ‫ކުރިން ޮ‬ ‫ދެކެވުނެވެ‪ .‬އޮޒިލް އަށް ހުށައެޅުން ލިބުނީ އާ ކޮންޓްރެކްޓުގެ‬ ‫މަސައްކަތްކުރި ދުވަސްވަރު ކަމަށް އޭޖެންޓް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އޒިލް އަށް ވަރަށް ބޮޑެތި‬ ‫"އޭޝިއާގެ ކްލަބްތަކުން ޮ‬ ‫ހުށަހެޅުން ލިބުނު‪ .‬ހަފްތާ އަކު ‪ 1.2‬މިލިއަން ޑޮލަރުގެ‬ ‫ހުށަހެޅުމެއް ވެސް ލިބުނު‪ .‬އެކަމަކު އޮޒިލް އަކީ ހަމައެކަނި‬ ‫މުސާރަ އަކަށް ބަލައިގެން ކްލަބް ބަދަލުކުރާނެ ކުޅުންތެރިޔެއް‬ ‫ނޫން‪ "،‬އިވްނިން ސްޓެންޑާޑް ނޫހަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި‬ ‫އެރުކޫތު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އާސެނަލްގެ އާ އެއްބަސްވުމުގައި ފެބްރުއަރީ މަހު އޮޒިލް‬ ‫ސޮއިކުރީ ހަފްތާ އެކު ‪ 454،000‬ޑޮލަރުގެ މުސާރަ އަކަށެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ އާސެނަލްގެ ތާރީހުގައި އެ ޓީމުން ކުޅުންތެރިއަކަށް ދޭ‬ ‫އެންމެ ބޮޑު މުސާރަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސޝަލް މީޑިއާ އަށް ބަލާއިރު އިނގިރޭސި‬ ‫ޯ‬ ‫އެރުކޫތު ބުނީ‬ ‫ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ހައިބަތު ބޮޑު ކުޅުންތެރިއަކީ އޮޒިލް‬ ‫ކަމަށާއި ކްލަބް ބަދަލުކުރާއިރު ބަލަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް‬ ‫ހުންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އޮޒިލްގެ ޖޯޒީ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ ވެސް އިންތިހާ‬ ‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް ޕްރިމިއާ ލީގަށް ބަލާނަމަ‬ ‫ޯ‬ ‫އަށް ގިނަ‪.‬‬ ‫ބޅައިގައި ޓްރާންސްފާ‬ ‫އޮޒިލް އެންމެ ކުރީގައި އުޅެނީ‪ .‬މިއީ ފުޓް ޯ‬ ‫އެއް ކުރާއިރު ވަރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންތައް‪ .‬ކުޅުންތެރިންގެ‬ ‫ކޮމާޝަލް ވެލިއު އަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް‪ "،‬އެރުކޫތު‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ވލްޑް ކަޕްގައި ޖަރުމަނު ޓީމުގައި ދިމާވި‬ ‫މި ފަހަރުގެ ޯ‬ ‫އޒިލް ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން‬ ‫ކަންތައްތަކަށް ފަހު ޮ‬ ‫ހުއްޓާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެރުކޫތު ބުނީ ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު ޖަރުމަނުން‬ ‫މޝަންތަކުގައި‬ ‫ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮ ޯ‬ ‫އޮޒިލް ނެތުމުން ގިނަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ޖަރުމަނުގައި އޮޒިލްގެ ޖޯޒީ އަށް ވަރަށް ޑިމާންޑް އޮވޭ‪.‬‬ ‫އޮޒިލް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލި ފަހުން‪ .‬އެ މަންޒަރު‬ ‫ކށް އެބަފެނޭ‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ސާފު ޮ‬

‫ގާޑިއޯލާ އަށް ވުރެ މޮޅީ‬ ‫މޮރީނިއޯ‪ :‬މަރަޑޯނާ‬ ‫ބީނޯސް އޭރީޒް (ނޮވެމްބަރު ‪ – )14‬މެންޗެސްޓާ‬ ‫ކޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ އަށް ވުރެ މޮޅީ‬ ‫ސިޓީގެ ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެން އެއް ފަހަރަށް ވުރެ ފަހަރު ބުނެފިން‬

‫ހސޭ މޮރީނިއޯ ކަމަށް‬ ‫މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ޯ‬

‫އލާގެ ސިސްޓަމެއް ނޫނޭ‪ .‬އެއީ‬ ‫ޓިކި‪-‬ޓަކާ އަކީ ގާޑި ޯ‬

‫މޅު އެއް ފުޓްބޯޅަ‬ ‫ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ޮ‬

‫ކްރައިފްގެ ސިސްޓަމެއް‪ "،‬ބާސެލޯނާގެ މަޝްހޫރު‬

‫ޑނާ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅުންތެރިޔާ އާޖެންޓީނާގެ ޑިއެގޯ މަރަ ޯ‬

‫ކށް މަރަޑޯނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޕާސިން ގޭމަށް އިޝާރަތް ޮ‬

‫އލާ ކުޅުނު ދުވަސްވަރު‬ ‫ބާސެލޯނާ އަށް ގާޑި ޯ‬

‫ޑނާ ބުނީ މި ވަގުތު ގާޑިއޯލާ އަށް އޮތް‬ ‫މަރަ ޯ‬

‫ކޗަކަށް މަސައްކަތްކުރި‬ ‫އެ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ޯ‬

‫ކންމެ ކުޅުންތެރިޔަކު‬ ‫އެޑްވާންޓޭޖަކީ އޭނާ ބޭނުންވާ ޮ‬

‫އލާގެ މިހާރުގެ އެންމެ ބޮޑު‬ ‫މޮރީނިއޯ އަކީ ގާޑި ޯ‬

‫ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން އޭނާގެ‬

‫ވާދަވެރިޔާ އެވެ‪ .‬ވަކި ސިސްޓަމަކަށް ކުޅުވައި އެއް‬

‫ސިސްޓަމަށް ކުޅުވަން ފަސޭހަތަކެއްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފެންވަރެއްގައި ގިނަ ދުވަހު ހިފެހެއްޓުމުގައި ގާޑިއޯލާ‬

‫ޑނާ އަށް ކޯޗިންގައި‬ ‫މޅަށް ކުޅުނު ނަމަވެސް މަރަ ޯ‬ ‫ޮ‬

‫އ ފާހަގަކުރެވެނީ ވަކިވަކި‬ ‫ކުރި ހޯދާފައިވާއިރު މޮރީނި ޯ‬

‫ހދިފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އާޖެންޓީނާ އަށް‬ ‫ކުރިއެރުމެއް ޯ‬

‫މެޗުތަކުން ނަތީޖާ ނެރުމުގައި އެފަދަ ދެ ވަނަ އެއް‬

‫ވލްޑް ކަޕުގައި ކޯޗުކޮށްދިނުން‬ ‫‪ 2010‬ވަނަ އަހަރުގެ ޯ‬

‫ގތުގަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފަހަކަށް‬ ‫ނެތް ފަދަ ކޯޗެއްގެ ޮ‬

‫ބޑު ކަމެއް ނުކުރެވުނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ފިޔަވައި މާ ޮ‬

‫އގެ ވިދުވަރު ވަނީ ފަނޑުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އައިސް މޮރީނި ޯ‬

‫ކގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޓީމަކަށް ކޯޗުކޮށްދޭ‬ ‫މެކްސި ޯ‬

‫އލާ އަންނަނީ ސިޓީގައި އޮތް ޓީމު‬ ‫އެކަމަކު ގާޑި ޯ‬

‫ކޗިންގައި އޭނާ ކުރިއަރާނެ ފުރުސަތު‬ ‫މަރަޑޯނާ ބުނީ ޯ‬

‫ކށް ވަރުގަދަކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ބިނާ ޮ‬

‫އަދި އެބައޮތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އ އަކީ އެންމެ މޮޅު ކޯޗު‪"،‬‬ ‫"އަހަންނަށް މޮރިނި ޯ‬ ‫މަރަޑޯނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"އެ ސަބަބަށްޓަކައި އަހަރެން މެންޗެސްޓާ އަށް‬ ‫އ ގާތުން ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން އަހަން‬ ‫ގޮސް މޮރީނި ޯ‬

‫ޑނާ ބުނީ ގާޑިއޯލާގެ ކުރީގެ‬ ‫އެކަމަކު މަރަ ޯ‬

‫ބޭނުން‪ .‬ސަބަބަކީ ޝައްކެއް ނެތް ގޮތެއްގައި އެންމެ‬

‫ކޯޗު ޔޮހާން ކްރައިފްގެ ފަރާތުން އޭނާ އަށް ލިބުނު‬

‫ކޗަކީ އޭނާ ކަމަށް ވުން‪ "،‬މަރަޑޯނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މޅު ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ކަންކަމުގެ ބޭނުން ހިފުމުގެ ކްރެޑިޓް އޭނާ އަށް ދޭ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 14‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬ ‫ވަށައިގެން ހަކުރު‪:‬‬

‫ކޮންގްރެސްގެ ނިންމުންތަކުގެ‬ ‫މައްސަލަ ހުކުމާ ހަމައަށް‬

‫ކުދިންނަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް‬

‫ސ‪ 5:‬އާ ގުޅޭ‬

‫ސ‪ 8:‬އާ ގުޅޭ‬

‫ޕންސަކުރީމާ ބެލެނިވެރިންނަށް އެބަ‬ ‫ބުއިންތަކުން ސް ޮ‬

‫އިއްޔެ މެންދުރު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ދެ‬ ‫ފަރާތަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ފަހު ފަނޑިޔާރުންގެ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެހެން ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުން ކޮންގްރެސްގައި‬

‫ބެންޗުން އިއުލާން ކުރެއްވީ އެ މައްސަލާގައި އިތުރު‬

‫ބައިވެރިނުވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ބުނެފައިވާތީ އެކަމާ‬

‫ކަމެއް ސާފުކުރަން ނުޖެހޭނަމަ ދެން އޮންނާނީ‬

‫ގުޅިގެން ރިފްއަތު ވިދާޅުވީ އެކަމުގައި ބަލަން‬

‫ހުކުމް އިއްވުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ހުކުމް އިއްވާނެ‬

‫އންނަ ޕާޓީގެ ދަފްތަރަށް‬ ‫ޖެހޭނީ ކޮމިޝަންގައި ޮ‬

‫ދުވަހެއް ފަނޑިޔާރުން އިއުލާނެއް ނުކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަންގައި އޮންނަ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެކަމުގައި ޮ‬

‫އިއްޔެގެ އަޑުއެހުމުގައި ޕީޕީއެމްގެ ވަކީލް‬

‫ދަފްތަރަށް ބަލަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމުން‬

‫އަބްދުﷲ ޝިޔާޒް ވިދާޅުވީ ކޮންގްރެސްގެ‬

‫ފާހަގަކުރި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަކީ އެ މައްސަލައާ‬

‫ނިންމުންތައް ބަލައިނުގަތް ސަބަބު ކޮމިޝަނުން‬

‫ގުޅުންހުރި ހުކުމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ‬

‫ކުރިން އެ ޕާޓީއަށް އަންގާފައި ނެތް ކަމަށާއި‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަނުން ހާމަކުރީ ކޯޓުގައި‬ ‫އެކަންކަން ޮ‬

‫ކމިޝަންގެ މަންދޫބުން‬ ‫ކޮންގްރެސްގައި ތިބި ޮ‬

‫ކންގްރެސް ބޭއްވީ ޕާޓީގެ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫ކށްފައި ނެތް މައްސަލައާ‬ ‫އެއްވެސް ކަމަށް ޝަކުވާ ޮ‬

‫ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި‪ ،‬އެ ޕާޓީގެ‬

‫ގުޅިގެން ރިފްއަތު ވިދާޅުވީ ކޮންގްރެސްގެ‬

‫އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ބައެއް މާއްދާތަކަށް‬

‫ގތެއް ނިންމުމުގެ‬ ‫ނިންމުންތައް ބަލައިގަތުމާ މެދު ޮ‬

‫އަމަލު ނުކުރަން ނިންމުމަށް ފަހު ކަމަށާއި އެކަން‬

‫ކމިޝަންގެ މެމްބަރުންނަށް ކަމަށާއި‬ ‫ބާރު އޮންނަނީ ޮ‬

‫ގތަށް ކައުންސިލަށް ނިންމިދާނެ ކަމަށް އޭނާ‬ ‫އެ ޮ‬

‫އެއީ މަންދޫބުން ކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕާޓީގައި ތިބެންޖެހޭ ނައިބު ރައީސުންގެ‬

‫އިއްޔެގެ އަޑުއެހުމުގައި ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން‬

‫އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި އަސާސީ ގަވާއިދުގައި‬ ‫ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރިކަން ކޮމިޝަނުން‬

‫ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ކަމަށް ބެލުމުގައި ކޮމިޝަނުން‬

‫ކށްފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅިގެން ޝިޔާޒް‬ ‫ފާހަގަ ޮ‬

‫ގތުންނާއި ކޮންގްރެސްގެ‬ ‫އަމަލުކުރާ އުސޫލާ ބެހޭ ޮ‬

‫ކންގްރެސްގެ ނިންމުންތަކުގެ‬ ‫ވިދާޅުވީ އެއީ ޕާޓީގެ ޮ‬

‫ނިންމުންތަކާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ކޮމިޝަނަށް‬

‫ސައްހަކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެއްދޭނެ ސަބަބެއް‬

‫ފނުވުމުގައި އަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާ‬ ‫ޮ‬

‫ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ފަނޑިޔާރުން ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބެހޭ ޮ‬

‫ވޓު ނެގިއިރު‪ ،‬މީހުން‬ ‫ކޮންގްރެސްގައި ޯ‬

‫ކންރެސްގެ ނިންމުންތަކާ‬ ‫މީގެ އިތުރުން ޮ‬

‫ގސްގެން ވޯޓުލުމަކީ‬ ‫ކައިރިއަށް ވޯޓު ފޮށި ގެން ޮ‬

‫ފނުވުމުގައި ފުރިހަމަ‬ ‫ގުޅޭ ލިޔުންތައް ކޮމިޝަނަށް ޮ‬

‫އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގަވާއިދާ ޚިލާފް ކަމެއް ކަމަށް‬

‫ވާންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ހުރޭތޯ އާއި ކުރީގެ‬

‫ކށްފައިވާތީ ޝިޔާޒް ވިދާޅުވީ‬ ‫ކޮމިޝަނުން ފާހަގަ ޮ‬

‫ކޮންގްރެސްތަކުގެ ނިންމުންތައް ބަލައިގަތުމުގައި‬

‫ގތަށް ކުރީ ކައުންސިލްގެ ނިންމުމަކަށް‬ ‫އެކަން އެ ޮ‬

‫ކމިޝަނުން އަމަލުކުރި އުސޫލާ ބެހޭގޮތުން‬ ‫ޮ‬

‫ވޓުލެވޭނެ އިންތިޒާމެއް‬ ‫ކަމަށާއި ފަސޭހައިން ޯ‬

‫ފަނޑިޔާރުން ދެ ފަރާތާ ވެސް ގިނަ ސުވާލުތަކެއް‬

‫ހަމަޖައްސަން އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމިދާނެ‬

‫އަމާޒުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްގެން އެއްވެސް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެކަން އެގޮތަށް ޮ‬

‫ކޮމިޝަންގެ ވަކީލް ރިފްއަތު ވިދާޅުވީ ޕާޓީގެ‬

‫ވޓުގެ ސިއްރުކަން‬ ‫ވޓަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި ނުވަތަ ޯ‬ ‫ޯ‬

‫ކމިޝަނުން ބަލަނީ ކޮމިޝަންގައި‬ ‫މެމްބަރެއް ކަމަށް ޮ‬

‫ގެއްލުނު ކަމުގެ ޝަކުވާއެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް‬

‫އންނަ އެ ޕާޓީއެއްގެ ދަފްތަރުގައި އެ މީހެއްގެ‬ ‫ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނަން ހިމަނާ ހިސާބުން ކަމަށެވެ‪ .‬ސަބަބެއްގެ‬ ‫ގޮތުގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު‬

‫ވޓުލި ކަމަށް ކޮމިޝަނުން‬ ‫ކޮންގްރެސްގައި ޯ‬

‫ގތުން ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ދޭން‬ ‫އޮތް ޮ‬

‫ދގު ކުރައްވައި‪ ،‬ޝިޔާޒް‬ ‫ބުނެފައިވާތީ އެކަން ޮ‬

‫އންނަ ދަފްތަރުގައި‬ ‫ޖެހެނީ ވެސް ކޮމިޝަންގައި ޮ‬

‫ކންގްރެސްގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ‬ ‫ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫ތިބޭ މެމްބަރުންގެ އަދަދުގެ ނިސްބަތުން ކަމަށް‬

‫ކންގްރެސް ބޭއްވިއިރު‬ ‫މަންދޫބުންނަކީ ވެސް ޮ‬ ‫ގތުގައި ތިބި މީހުން‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ ޮ‬

‫ވުމެވެ‪.‬‬ ‫ކންގްރެސްގެ ނިންމުންތަކާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް‬ ‫ޮ‬

‫ގތުގައި އެކަމުގައި ބަލަން‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ފނުވުމުގައި ވަކި ކަންތައްތަކެއް‬ ‫ކމިޝަނަށް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫އންނަ ޕީޕީއެމްގެ ދަފްތަރަކަށް‬ ‫ކމިޝަންގައި ޮ‬ ‫ޖެހޭނީ ޮ‬

‫ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ކަމަށް ބުނާ އުސޫލެއް އެބައޮތްތޯ‬

‫ފމް ހުށަހަޅާ ހިސާބުން‬ ‫ނޫނެވެ‪ .‬ޕާޓީއަށް ވަންނަން ޯ‬

‫ފަނޑިޔާރުން ސުވާލު ކުރެއްވުމުން ކޮމިޝަންގެ‬

‫އެ މީހަކީ މެމްބަރަކަށް ވާނެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި‪،‬‬

‫ވަކީލް ރިފްއަތު ވިދާޅުވީ އެފަދަ އުސޫލެއް ނެތް‬

‫ކޮމިޝަންގެ ދަފްތަރަށް އެކަމުގައި ބަލަން ނުޖެހޭނެ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޓުގެ ހުކުމެއް އެކަމާ‬ ‫ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪ ،‬ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫ގތުން ޝިޔާޒް ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގުޅޭ ޮ‬ ‫ގތުގައި ކޮންގްރެސްގެ ހުރިހާ‬ ‫ޝިޔާޒް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ކމިޝަންގެ އޮބްޒާވަރުންގެ‬ ‫ކަމެއް ވެސް ދިޔައީ ޮ‬

‫ޕީޕީއެމްއާ ފަނޑިޔާރުން ކުރިމަތި ކުރެއްވި‬ ‫ސުވާލުތަކާ ގުޅިގެން އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް‬ ‫ތލާލް ވިދާޅުވީ ކޮންގްރެސް‬ ‫މެމްބަރު މުހައްމަދު ޮ‬ ‫ކމިޝަންގެ މަންދޫބުން ކުރި ހަމައެކަނި‬ ‫ހިނގިއިރު ޮ‬

‫ހާޒިރުގަ އެވެ‪ .‬އޭރު އެއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް‬

‫ވޓުލެވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ‬ ‫ސުވާލަކީ ރިޔާސަތަށް ޯ‬

‫ކށް ނުވަތަ އެއްވެސް ކަމެއް‬ ‫މަންދޫބުން ޝަކުވާ ޮ‬

‫ކންގްރެސް ކުރިއަށް ދިޔައިރު‪،‬‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޮ‬

‫ކށްފައި ނެތް ކަމަށް‬ ‫ގޯސްކޮށް ހިނގާ ކަމަށް ފާހަގަ ޮ‬

‫ކށް ހިނގާތޯ ކޮމިޝަންގެ‬ ‫އެއްވެސް ކަމެއް ގޯސް ޮ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމިޝަންގެ ވަކީލް ރިފްއަތު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ‬ ‫ކންގްރެސްގެ ނިންމުންތައް ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމީ‬ ‫ޮ‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮންގްރެސްއާ‬

‫މަންދޫބުންނާ ސުވާލުކުރުމުން ވެސް އޭރު އެއްވެސް‬ ‫ގސް ކަމަށް ބުނެފައިނުވާ ކަމަށް ތޮލާލް‬ ‫ކަމެއް ޯ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕާޓީއަށް މެމްބަރުން ވަނުމަށް ފޯމް ހުށަހަޅާ‬

‫ކށްފައި ހުރި ކަން ކޮމިޝަނަށް‬ ‫ގުޅޭ ކަންކަން ޮ‬

‫ހިސާބުން ފެށިގެން ވެސް މެމްބަރަކަށް ވާ ކަން‬

‫ކމިޝަނުން އެ ނިންމުން‬ ‫ފާހަގަވުމުން ކަމަށާއި ޮ‬

‫ފާހަގަ ކުރައްވައި‪ ،‬ތޮލާލް ވިދާޅުވީ ‪ 2013‬ގައި އެ‬

‫ކށް ދިން ލިޔުންތަކަށް‬ ‫ނިންމީ ޕީޕީއެމުން ފޯރު ޮ‬

‫ކންގްރެސްގައި ވެސް‪ ،‬ކޮންގްރެސް‬ ‫ޕާޓީން ބޭއްވި ޮ‬

‫ގތުން ކޮންގްރެސްގައި‬ ‫ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ބޭއްވުމުގެ އެއް ދުވަސް ކުރިން އެ ޕާޓީއަށް ވަން‬

‫ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ގޮތް އިންތިޚާބާ‬

‫ކންގްރެސްގައި ބައިވެރިވި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މެމްބަރުން ޮ‬

‫އތްއިރު‪ ،‬އެއާ ޚިލާފަށް ވޯޓު‬ ‫ބެހޭ ގަވާއިދުގައި ޮ‬

‫ކންގްރެސްގެ ނިންމުންތައް ކޮމިޝަނުން އޭރު‬ ‫އަދި ޮ‬

‫ފޮށި މީހުން ކައިރިއަށް ގެންގޮސްގެން އަމަލު‬

‫ބަލައިގަތް ކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރީ ކައުންސިލުން ނިންމައިގެންކަން ލިޔުންތަކުން‬

‫އެ މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު‬

‫ކށް‪ ،‬ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ހުރި އެއްޗެހި‬ ‫ސިއްހަތު އިސް ޮ‬

‫ހީވޭ އޭގެ މަނާއަކީ އެ އެއްޗެހި ބުއިމަކީ ރަނގަޅު‬

‫އިސްތިސްނާކުރަން އެބަ ޖެހޭ‪ .‬މިސާލަކަށް އެނަޖީ‬

‫ކަމެކޭ‪ .‬އެހެންވީމާ ބެލެނިވެރިންނަށް އެ ދެވެނީ ވަރަށް‬

‫ޑްރިންކް‪ ،‬ހަކުރު ގިނަ ޑްރިންކްސް‪ ،‬ދުންފަތް އަދި ފޯއް‬

‫ވކެޓިން ދަ ރައިޓްސް އޮފް‬ ‫ނުބައި މެސެޖެއް‪ "،‬އެޑް ޮ‬

‫ފަދަ ބާވަތްތައް‪ "،‬ޑރ‪ .‬އަރޫނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޗިލްޑްރެން (އާކް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުރުތަލާ‬ ‫ބޑުވުން ފާޅުކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫މޫސާ ކަން ޮ‬

‫މައިންބަފައިން ހިތްވަރެއް ލާންވީ‬

‫ގތުގައި ޕެކެޓްކޮށްފައި‬ ‫ޑރ‪ .‬އަރޫނާ ފާހަގަކުރައްވާ ޮ‬ ‫ހުންނަ ގިނަ ބުއިންތަކުގައި ‪ 6-5‬ސަމުސަލަށް ވުރެ‬ ‫ގިނައިން ހަކުރު އެކުލެވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އާކް އަށް ފާހަގަކުރެވޭ އަނެއް ކަމަކީ ސްކޫލާ‬

‫ޑރ‪ .‬އަސީލް ގަބޫލުކުރައްވާ ގޮތުގައި ކުދިން‬ ‫ބޑު ބާރެއް ލެވެން އޮތީ‬ ‫ހަކުރާ ދުރުކުރަން އެންމެ ޮ‬ ‫މައިންބަފައިންނަށެވެ‪.‬‬

‫ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް ފައިސާ ހޯދަން ބެލެނިވެރިން‬

‫"ޕަބްލިކް ހެލްތު ނަޒަރުން ވިސްނާ އިރު‬

‫ބތަކެތީގައި ވެސް‬ ‫ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި ވިއްކާ ކާ ޯ‬

‫ފާސްޓް ފުޑް‪ ،‬ހަކުރު އެޅި ބުއިންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫އެކައްޗެއް އާއްމު ކަމެވެ؛ ހަކުރެވެ‪.‬‬

‫މޓްކުރެވެމުން ދަނީ‪ .‬އެކަމަކު އެކަން ބަދަލުކުރަން‬ ‫ޕްރޮ ޯ‬

‫"އެފަދަ ފަންޑް ރެއިޒިން އިވެންޓްތަކުގައި ވިއްކެނީ‬

‫އެހާ ފަސޭހައެއް ނޫން‪ .‬އެހެންވީމާ އަމިއްލަ އަށް ކުރާ‬

‫އެންމެ ރަނގަޅު އެއްޗެއްސެއް ނޫން‪ .‬ކަޕްކޭކް‪ ،‬ޑޯނަޓް‬

‫ކަންކަން ގިނަކުރަން އެބަ ޖެހޭ‪ .‬އަމިއްލަ ޒިންމާއަކާއި‬

‫ކަހަލަ އެއްޗެހި ވިއްކުން ވަރަށް އާއްމު‪ .‬އެއީ ވެސް‬

‫ކށްދޭން ޖެހޭ ޒިންމާއެއް‬ ‫އަމިއްލަ އާއިލާ އަށް އަދާ ޮ‬

‫ވަރަށް ސީރިއަސް އިޝޫއެއް‪ "،‬މުރުތަލާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް އޮވޭ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެންމެން ވެސް މި ވާހަކަ ދައްކާ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އަޅަންވީ އެއް ފިޔަވަޅު‪ :‬ޓެކްސް ބޮޑުކުރުން‬

‫ދެމެހެއްޓެނިވި‪ ،‬ހަރުދަނާ ބާރެއް މި ކަމަކަށް ނުލެވޭ‪.‬‬ ‫ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ގޭގައި މިކަން ކޮށްފިއްޔާ‬

‫ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ދެ ފަރާތާ އަމާޒު ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކންގްރެސްގައި ބައިވެރިވާ މަންދޫބުންނަކީ‬ ‫އެގޮތުން ޮ‬

‫އެހެން ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންތަކެއް‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫ޑރ‪ .‬އަރޫނާ އިންޒާރުދެއްވާ ގޮތުގައި މާ ގިނައިން‬ ‫ހަކުރު ބޭނުންކުރުމުގެ ގެއްލުންތައް ކުރިމަތިވާނީ‬

‫ކޮމިއުނިޓީ ތެރެއަށް ވެސް މި ކަން އަންނާނެ‪".‬‬ ‫ޑރ‪ .‬ޒުމްރާގެ ނަސޭހަތަކީ ވެސް މައިންބަފައިން‬

‫ދިގުމުއްދަތުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ؛ ވަގުތުން ވެސް މެ‬

‫އެ މީހުންގެ ދަރިންގެ ކިބައިގައި ދުޅަހެޔޮ އާދަތައް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އަށަގަންނުވަން މަސައްކަތްކުރުމެވެ‪ .‬ފައިދާހުރި‬ ‫"ހަކުރު މަތިވުމަށް ފަހު ކުއްލިއަކަށް މާ‬

‫ކާނާ ކެއުމަށާއި ގަވާއިދުން ކަސްރަތުކުރަން ނުވަތަ‬

‫ލޑުވުން‪ ،‬ނިދުން‪ ،‬ވަރުބަލިވުން‬ ‫ބޮޑަށް ދަށްވުމުން ޮ‬

‫ކށް އުޅެން ހިތްވަރުދިނުމުގެ މައްޗަށް‬ ‫ހަރަކާތްތެރި ޮ‬

‫ފަދަ މައްސަލަތައް ވެސް ދިމާވޭ‪ .‬މިއީ ހުރިހާ‬

‫ކުދިންގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ބައްޓަންކުރުމެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އުމުރުފުރައެއްގެ އެންމެންނަށް ވެސް ދިމާވާ‬

‫ކއްޗެއްކަން ރަނގަޅަށް ބަލައި ހަކުރާ މެދު‬ ‫ކެވެނީ ޯ‬

‫މައްސަލައެއް‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސަމާލުވުމެވެ‪.‬‬

‫"ލޭގައި ހަކުރު ނުވަތަ ގްލޫކޯޒްގެ މިންވަރު‬

‫"ރަނގަޅު ސިއްހަތަކަށް އަޅަން އެންމެ ރަނގަޅު‬

‫ކުއްލިއަކަށް މަތިވެ‪ ،‬އޭގެ ފަހުން ކުއްލިއަކަށް‬

‫ކއްޗެއްކަން ދެނެގަތުން‪.‬‬ ‫އެއް ފިޔަވަޅަކީ ކެވެނީ ޯ‬

‫އަދި މާ އަވަހަށް ދަށްވެގެންދާނެ‪ .‬ގްލޫކޯޒް މަތިވާ‬

‫ކާބޯތަކެތީގެ ބޭރުގައި ލިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެހި ކިޔާ‬

‫ކޅުގައި ވެސް ހަށިގަނޑުގެ މުހިއްމު‬ ‫ކުޑަ ވަގުތު ޮ‬

‫ކޒް‪ ،‬ކޯން ސިރަޕް‪،‬‬ ‫ރސް‪ ،‬ފްރުކްޓޯސް‪ ،‬ގްލޫ ޯ‬ ‫އިރު‪ ،‬ސުކް ޯ‬

‫ގުނަވަންތަކަށް ގެއްލުން ލިބޭނެ‪".‬‬

‫ކޯން ސްވީޓްނާ‪ ،‬މިފަދަ ލަފްޒުތައް ހުރިތޯ ބަލައިލުން‬

‫މިއީ ހަކުރުބަލި ހުންނަ މީހުންނަށް އަމުދުން‬ ‫ނުރައްކާތެރި ކަމެއްކަން ޑރ‪ .‬އަރޫނާ ފާހަގަކުރައްވަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫މުހިއްމު‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ތާޒާ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ އާއި ކިރުން‬ ‫ހަކުރު ލިބިގަންނަންވީ‪ .‬އަދި އޭގެ އިތުރުން ހަކުރު‬

‫ހަކުރާ ގުޅިފައިވާ ސިއްހީ އެތައް މައްސަލައެއްގެ‬

‫ބޭނުންކުރެވެނީ ކިހާ ވަރަކަށްތޯ ސަމާލުވާންވީ‪".‬‬

‫ގވައިލައްވަނީ ހަކުރާއި ހަކުރު ގިނަ‬ ‫ދެއްވަމުން އޭނާ ޮ‬

‫ޑރ‪ .‬އަސީލްގެ ނަޒަރުގައި "މިހާރުއްސުރެ‬

‫ބޑުކުރުމަށެވެ‪ .‬ޑރ‪ .‬އަރޫނާ‬ ‫ބުއިންތަކުން ޓެކްސް ޮ‬

‫މި ވާހަކަ ދައްކާ‪ ،‬މިއީ ޑެއިލީ ކަމަކަށް ވާން އެބަ‬

‫ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި އެއީ ހަކުރު ބޭނުންކުރުން މަދުކުރަން‬

‫ޖެހެ" އެވެ‪ .‬އޭގެ މާނައަކީ ކެއިންބުއިމުގެ ކޮންމެ‬

‫ކާމިޔާބު ފިޔަވަޅެއްކަން އެކަން ތަންފީޒުކޮށްފައިވާ‬

‫މުނާސަބަތެއްގައި ވެސް ހަކުރާ މެދު ސަމާލުވުމެވެ‪.‬‬

‫ގައުމުތަކުގެ ތަޖުރިބާ އިން ހެކިދެ އެވެ‪ .‬ހަކުރު‬

‫"މިސާލަކަށް ޕާޓީއެއް ބާއްވާ އިރު ލިމިޓެއްގެ‬

‫ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެނަޖީ ޑްރިންކްތަކަށް‬

‫ތެރޭގައި އެކަން ކުރުން‪ .‬ހަޑިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި‬

‫މިހާރު ވެސް ‪ 50‬ޕަސެންޓްގެ ޓެކުހެއް ނަގަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ކެއުމުގެ ބާވަތްތައް‬ ‫އެއްޗެހި ވެސް ހިމެނޭ ޮ‬

‫އެކަމަކު ޗައިނާއާ އެކު ހަދާފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ‬

‫ބެހެއްޓިދާނެ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬ވިސްނާލަން‬

‫އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން‪ ،‬ޓެކުހެއް ދައްކަން ނުޖެހި‪،‬‬

‫ކންމެ ހަފްތާއަކު‬ ‫އެބަ ޖެހޭ‪ ،‬ކޮންމެ ދުވަހަކު ނުވަތަ ޮ‬

‫ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ހުރި ބުއިންތަކާއި އެ ނޫން‬

‫ދަރިފުޅަށް ކިހާ ވަރަކަށް ހަކުރުގެ ބާވަތްތައް އެބަ‬

‫ވެސް ބާވަތްތައް އެތެރެވާ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އޭނާ‬

‫އތިއްޔާ‪ ،‬ގޭގައި އެ ދުވަހު‬ ‫ދެވޭތޯ‪ .‬ޕާޓީއަކަށް ދާން ޮ‬

‫ފާޅުކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ނުދޭންވީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ‪ .‬މި ކަހަލަ ކަންކަން‬

‫"އެހެން ގައުމުތަކާ އެކު ފްރީ ޓްރޭޑް‬ ‫އެއްބަސްވުންތައް ހަދާ އިރު ސަރުކާރުތަކުން އާއްމުންގެ‬

‫ކޮށްލުމުގެ ރޫހު ނާންނަންޏާ ކުދިންނަށް މި ދެވެނީ‬ ‫ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް‪".‬‬

‫ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަ ުގ‬ ‫އެސްޓީއޯ އިން ހެޔޮ ކޮށްފި‬ ‫ރލާއި ޑީސަލްގެ އަގު‬ ‫އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޕެޓް ޯ‬ ‫އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ހެޔޮކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ކުންފުނިން ބުނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ‬ ‫ޔވުމާ ގުޅިގެން ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން ‪ 20‬ލާރި‬ ‫އަގު ހެ ޮ‬

‫އއިން މި ބަދަލު ގެނައީ މިދިޔަ މަހު ދެ‬ ‫އެސްޓީ ޯ‬ ‫ފަހަރެއްގެ މަތިން ތެލުގެ އަގު ބޮޑު ކުރުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ފަހުން މިދިޔަ މަހުގެ ‪ 21‬ވަނަ ދުވަހު ތެލުގެ‬ ‫ބޑު ކުރިއިރު‪ ،‬ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން ‪ 42‬ލާރި‬ ‫އަގު ޮ‬

‫އެނގެން ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ފައިސަލް އާއި ފަނޑިޔާރު ހަސަން އަލީގެ އިތުރުން‬

‫ޔ ކޮށްފައިވާ‬ ‫އަދި ޑީސަލް ލީޓަރަކުން ‪ 10‬ލާރި ހެ ޮ‬

‫ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތަކެއް ހުރުމަކީ އެއީ‬

‫ފަނޑިޔާރު ހުސައިން ޝަހީދެވެ‪ .‬ރިޔާސަތު‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ އިއްޔެއިން ފެށިގެން ޕެޓްރޯލް‬

‫ކޮމިޝަނުން ޒިންމާވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް‬

‫ބަލަހައްޓަވަނީ ފަނޑިޔާރު ފައިސަލް އެވެ‪.‬‬

‫ލީޓަރެއް އެ ކުންފުނިން ވިއްކާނީ ‪11.19‬ރ‪ .‬އަށެވެ‪.‬‬

‫ވިއްކަމުން ދިޔައީ ‪11:39‬ރ‪ .‬އަށް އަދި ޑީސަލް‬

‫އަދި ޑީސަލް ލީޑަރެއް ‪11.99‬ރ‪ .‬އަށް ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ލީޓަރެއް ‪12.09‬ރ‪ .‬އަށެވެ‪.‬‬

‫އަދި ޑީސަލް ލީޓަރަކުން ‪ 66‬ލާރި ބޮޑުކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންވެ‪ ،‬މިއަދާ ހަމައަށް ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 14‬ނޮވެމްބަރު ‪( 2018‬ބުދަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬

‫އަބްދުﷲ ސައީދަށްޓަކައި ކޮއްކޮ‬ ‫އެކަނިމާއެކަނި!‬

‫ސ‪ 5:‬އާ ގުޅޭ‬ ‫ގތުގައި ފެބްރުއަރީ ‪ 1‬ގެ‬ ‫އިބްރާހިމް ބުނި ޮ‬

‫އަމުރުގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ބައިތަކަކީ ވެސް‬

‫އެކަމަކު އިބްރާހިމް ބުނި ގޮތުގައި އަބްދުﷲ‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ އަމުރަށް ސަރުކާރުން ތަބާވުމުގެ‬

‫އތް ނުރައްކަލެއް ކަމަކަށް‪ ،‬މިހާރު‬ ‫އަމުރަކީ ދައުލަތަށް ޮ‬

‫އެކަމަކު އަބްދުﷲ ސައީދު ހުންނަވައިގެން‬

‫ބަދަލުގައި‪ ،‬ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފެބްރުއަރީ ‪5‬‬

‫ގތަށް ބަލާއިރު‪ ،‬ގަބޫލެއްނުކުރެވެ‬ ‫ކަން ހިނގާފައި އޮތް ޮ‬

‫ގސްވެދާނެ ކަމަކަށް އިބްރާހިމް‬ ‫ޖުޑިޝަރީ އެހާ ޯ‬

‫އާއިލާގެ އެހެން މީހުންގެ ދިރިއުޅުން ވެސް މާ މައްޗަށް‬

‫ގައި އިއުލާންކުރެއްވީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން އަބްދުﷲ ސައީދު ޖަލުގައި‬

‫ގަބޫލެއް ނުކުރެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ބަދަލުގައި އޭނާ ބުނީ‬

‫ގެންދަވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫އަދި އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު‪،‬‬

‫ހުންނަވަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް މިހާރު ނެތް‬

‫އަބްދުﷲ ސައީދަކީ ހުރިހާ ވަގުތެއްހެން ޝަރުއީ‬

‫އެހެންކަމުން ރިޝްވަތު ނުނަންގަވާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ‬

‫ކށް‪ ،‬ސިފައިންގެ ބަޔަކު‬ ‫ކޓުގައި ތިއްބަވަނި ޮ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދާއިރާގެ ދިރާސާތަކާއި މަސައްކަތްތަކަށް ހުސްކުރެއްވި‬

‫އތް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޔަގީންކަން ޮ‬

‫އެ އިމާރާތުގެ ފުރާޅު މަތިން އެތަނަށް ވަދެ‪ ،‬އެ‬ ‫ބޭފުޅުން ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށް ތިން އަހަރަށް‬ ‫ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ހުކުމެއް އައީ‪ ،‬ތަހުގީގަށް ފޯނު‬

‫"އަމުރުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ފުރިހަމަނުކުރާ ނަމަ‬ ‫ބުނެވިދާނެ ކަންނޭނގެ ނުރައްކަލެއް އޮތޭ‪ .‬އެކަމަކު އެ‬ ‫އަމުރުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަ އެގޮތަށް ވެ ނިމިއްޖެ‪"،‬‬ ‫ހުކުމްތައް ރަނގަޅުތޯ‪ ،‬ނުރަނގަޅުތޯ ވިސްނުމުގެ‬ ‫ހައިސިއްޔަތެއް ނެތް؟‬

‫މުވާސަލާތީ ވިއުގައެއް ކަމަށްވާ ޖެމްސް‪ ،‬ސުޕްރީމް‬ ‫ކޓުން ކަނޑާލުމުގެ މައްސަލައިގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫އަބްދުﷲ ސައީދާއި އަލީ ހަމީދާ އެއްކޮށް‬

‫ކޓާ މެދު އާންމުންގެ އިތުބާރު‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫ބޑަށް ވެއްޓިފަ އެވެ‪ .‬ޚާއްސަކޮށް‬ ‫އޮތީ ވަރަށް ޮ‬

‫"އަބްދުﷲ ސައީދު ދަންނަ އެއްވެސް މީހަކު‬

‫"ބޭބެއަކީ ވަރަށް އިލްމީ‪ ،‬ވަރަށް މައުލޫމާތު‬ ‫މުއްސަނދި‪ ،‬ގާނޫނީ ބޭފުޅެއް‪ "،‬އިބްރާހިމް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އިބްރާހިމް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ނުދެއްވި މައްސަލަ އާއި އަދުލު އިންސާފު ގާއިމްކުރަން‬ ‫ހުރަސްއެޅި މައްސަލައިގެ އިތުރުން‪ ،‬ސަރުކާރުގެ‬

‫ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސައީދަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ދިރިއުޅުއްވުން ވެސް‪ ،‬އަދި‬

‫ބޑެތި މައްސަލަތައް ސިޔާސީ‬ ‫ޖުޑިޝަރީގައި ހުރި ޮ‬ ‫މީހުންނާއި އާންމުން ފާހަގަކުރިޔަސް‪ ،‬އިބްރާހިމް‬

‫ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ ރިޝްވަތު ނަގާފާނެއޭ‪ .‬އަޅުގަނޑަށް‬ ‫ވެސް ހަމަ ޔަގީން ރިޝްވަތު ނުނަގާނެކަން‪ "،‬އިބްރާހިމް‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ބޭބެގެ ހައްގުގައި އެހެން އެއްވެސް މީހަކު‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އެ ހުރިހާ ކަމަކާ މެދު ވިސްނާނެ‬ ‫ބުނި ޮ‬

‫ނުނިކުތަސް‪ ،‬އިބްރާހިމް ބުނީ‪ ،‬އޭނާ އެ އަޑު އިއްވާނެ‬

‫ހައިސިއްޔަތެއް އޭނާގެ ނެތެވެ‪ .‬އެއީ އޭނާގެ ދާއިރާ‬

‫ސލްޓް ރެސްޓޯރެންޓް ދޮށަށް ވެސް‬ ‫ޯ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ވެސް ނޫން ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އުއްތަމަފަނޑިޔާރަކަށް އަބްދުﷲ ސައީދު ހުންނެވި‬

‫ރިޝްވަތެއް ނުނަންގަވާނެ‪ ،‬އެކަން ޔަގީން!‬

‫ހައްޔަރުކުރި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް‬

‫އިރު‪ ،‬ފެބްރުއަރީ ‪ 1‬ގެ ކުރިން‪ ،‬ސަރުކާރަށް ފައިދާވާ‬

‫ކޅަށް ރިޝްވަތުގެ ދައުވާ‬ ‫އަބްދުﷲ ސައީދާ ދެ ޮ‬

‫ކޓުން ވަނީ ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިއްވި ހުކުމް ހައި ޯ‬

‫ގޮތަށް އަދި ގާނޫނުއަސާސީއާ ވެސް ޚިލާފަށް ބައެއް‬

‫ވެސް ވަނީ އުފުލައިފަ އެވެ‪ .‬މާލެއިންނާއި މެލޭޝިއާ‬

‫އަލީ ހަމީދުގެ ހުކުމާ ބެހޭ އަޑުއެހުންތައް ހައި ކޯޓުން‬

‫ހުކުމްތަކާއި އަމުރުތައް ނެރެފައިވެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬

‫ބޑު ފްލެޓްތައް ބައްލަވައިގަންނަވަން އުޅުއްވީ‪،‬‬ ‫އިން އަގު ޮ‬

‫އިއްޔެ ނިންމާލި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަބްދުﷲ ސައީދުގެ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ‬

‫ފެބްރުއަރީ ‪ 1‬ގެ އަމުރު ނެރުއްވަން އޮތް މާލީ‬

‫އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުންތައް އަދި ނުފަށަ އެވެ‪.‬‬

‫އުސޫލުތަކެއް‪ ،‬ގާނޫނުއަސާސީގައި ނެތީސް‪ ،‬ކަނޑައެޅުން‬

‫ނުފޫޒުން ކަމަށް ވެސް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫"އެއީ ސިޔާސީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދާ ތަނެއް‪،‬‬ ‫ގާނޫނީ އެތައް ބަޔަކު ދާ ތަނެއް‪ .‬އަޅުގަނޑު މި އަޑު‬ ‫އިއްވާނަން‪ "،‬އިބްރާހިމް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުދޭންޖެ ހޭ‪ ،‬އެކަން ކުރާނަން‪ :‬ކޮމެޓީ‬ ‫ބައްދަލުކުރި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު‬

‫އެތައް ކައުންސިލަރުންނެއް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި‬

‫ކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވެ އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން މާލެއާ ގުޅޭ ކަންކަން‬

‫އންނަންޖެހޭ‪ .‬ނަމަވެސް އެކަމެއް‬ ‫ކައުންސިލްތަކަށް ޮ‬

‫ކށްލުމުގެ ވިސްނުމާއި‬ ‫"މުޅި ނިޒާމް ހަލާކު ޮ‬

‫ބަލަހައްޓަމުން ދިޔަ ސިޓީ ކައުންސިލް އަތުން ވެސް‪،‬‬

‫ވެސް ނެތް‪ .‬ޖަޒީރާވަންތަކަން އެންމެ ބޮޑަށް ގެނެވޭނީ‬

‫ރައްޔިތުންގެ އަޑު އިތުރަށް ކަންކަމުގައި ފާޅުނުވުމުގެ‬

‫ވިހާ އަދި މަރުވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ ބެލެހެއްޓުން‬

‫ކށްގެން‪ .‬އެކަން ކުރާނަން‪"،‬‬ ‫ކައުންސިލްތައް ބާރުވެރި ޮ‬

‫ކައުންސިލްތަކަށް ބާރުދޭންޖެހޭ ކަމަށް ޓްރާންސިޝަން‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާތަން ދެންނެވެން އެބައޮތް‪.‬‬

‫ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވަނީ ނަގައިފަ‬

‫ޝިހާބު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކމެޓީން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އެއީ ކައުންސިލްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބާރުތައް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އަލުން ހަރުދަނާކޮށް‬

‫ޓްރާންސިޝަން ލާމަރުކަޒީ ކޮމެޓީން ބޭއްވި‬

‫ހަނިކުރުމުގެ ސަބަބުން‪ "،‬ޝިފާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހދޭނެ އަދި ލިބޭނެ ގޮތް‬ ‫"ފައިސާ ޯ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ނުހައްގުން އެތައް‬ ‫އެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މަޖިލީހުގެ‬

‫ކައުންސިލަރުންނެއް ސަސްޕެންޑްކޮށް ގެއްލުން‬

‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މާލެ‬

‫ގިނަ ރަށްރަށުގައި އަންހެނުންގެ ކޮމެޓީއެއް ނެތް‬

‫ކުރީގެ ރައީސް އަދި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ‬

‫ދީފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު‬

‫ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ‬

‫ކމެޓީތައް އުފައްދާފައިވާ ގިނަ‬ ‫ކަމަށާއި އަދި އެފަދަ ޮ‬

‫މޭޔަރުކަން ކުރެއްވި މުހައްމަދު ޝިހާބު ވިދާޅުވީ‬

‫އާ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ސަރުކާރުން ކަންތައް ކުރަމުން ދިޔަ ގޮތުން މުޅި‬

‫ރަށްރަށުގައި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް‬

‫ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ވޭތުވެދިޔަ‬

‫ސޯލިހު (އިބޫ) ގެ ސަރުކާރުން އެފަދަ ގެއްލުން ލިބުނު‬

‫ބއްސުންލާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ލާމަރުކަޒީ‬ ‫ނިޒާމު ޮ‬

‫ޝިފާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގާނޫނުން ލިބިދީފައިވާ އެތައް ބާރެއް އަތުލާފައިވާ ކަން‬ ‫ޝިފާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ މުޅި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް‬ ‫އަލުން އެ މަސައްކަތްތައް ފަށަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު ވުޖޫދުވެ ރާއްޖޭގައި ކައުންސިލް‬

‫އަހަރުތަކުގައި ގެނެސްފައިވަނީ ވަރަށް ނޭދެވޭ‬

‫ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންނަށް ބަދަލުދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް‬

‫ބަދަލުތަކެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ އާ ސަރުކާރާއެކު‪،‬‬

‫ޝިހާބު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިންތިޚާބެއް އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭއްވީ ‪ 2011‬ވަނަ‬

‫ޖަޒީރާވަންތަ ގައުމެއް ބިނާކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކަށް‬

‫އަހަރެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން‬

‫ބާރުދޭންޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް‬

‫ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ކައުންސިލްތަކުގެ ބާރު ހަނިކޮށް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ކޮށްދޭ ީނ‬ ‫ބީއެމްއެލް‪ ،‬ދިރާގު އަދި އެސްޓީއޯ އިން‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬

‫ސޓްތަކުގެ ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގަ‬ ‫ބޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭނީ ރި ޯ‬ ‫ޮ‬ ‫ގތުން ރިސޯޓްތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދެ ބިލިޔަން ރުފިޔާ (‪ 1.9‬ބިލިޔަން ރުފިޔާ) ލިބޭނެ ކަމަށް‬

‫ގތުގައި އަންނަ އަހަރު ދައުލަތަށް‬ ‫ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ޮ‬ ‫އފް މޯލްޑިވްސް އާއި‬ ‫އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ދައްކާނީ ބޭންކް ޮ‬

‫ލަފާކޮށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އެއީ ‪ 11‬ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެކެވެ‪.‬‬ ‫ފތުގައި ފިނޭންސުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫ބަޖެޓް ޮ‬

‫އ އިން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން‬ ‫ދިރާގާއި އެސްޓީ ޯ‬

‫ހަރުމުދަލުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ‬

‫ލަފާކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫އިތުރު ރިސޯޓްތައް ހުޅުވައި ކުލި ދައްކަން ފަށާނެތީ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްޔެ ހުށަހެޅި‪ ،‬އަންނަ އަހަރަށް‬

‫ހދަން މަސައްކަތް‬ ‫ކުލި ނުދައްކާ ހުރި ރިސޯޓްތަކުގެ ކުލި ޯ‬

‫ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ކުންފުނިތަކުން ފައިދާގެ ގޮތުގައި‬

‫ގތުން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ ކަމެއްގެ‬ ‫ކުރުމަކީ ވެސް އެ ޮ‬

‫ދައްކާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައި ވަނީ ‪ 892.7‬މިލިޔަން ރުފިޔާ‬

‫ގތުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ގތުގައި އެ މިންވަރަށް ފައިސާ‬ ‫އެވެ‪ .‬ކުންފުނިތަކުން ފައިދާގެ ޮ‬

‫ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ އާއި ހަރުމުދަލުގެ ކުލީގެ އިތުރުން‬

‫ދެއްކުމުން ފައިދާ އާއި އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ‪1.2‬‬

‫ދެން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީއަކީ އެކިއެކި‬

‫ބިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ބަޖެޓްގައި ލަފާކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ދައްކާ ފައިސާ އެވެ‪ .‬އެ ގޮތުން‬ ‫ހިދުމަތްތަކަށް ފީގެ ޮ‬

‫ކުންފުނިތަކުން ދައުލަތަށް އެ މިންވަރަށް އާމްދަނީ ލިބޭނީ‬ ‫ފައިދާގެ ‪ 60‬ޕަސެންޓް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ ނަމަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެއީ ދޫކުރަން ލާޒިމުކުރާ މިންވަރު ވެސް މެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އަންނަ އަހަރު އެ‬ ‫އިންޓަރެސްޓާއި ފައިދާގެ ޮ‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 1.4‬ބިލިޔަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ވަނީ‬ ‫ލަފާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް‪ ،‬ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން‬ ‫އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ޮ‬ ‫މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅީ ‪ 29.6‬ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ‪ .‬އަންނަ‬

‫އަދަދަށް އާމްދަނީ ލިބިއްޖެ ނަމަ އެއީ ‪ 24.4‬ޕަސެންޓްގެ‬

‫އަހަރު ‪ 26.7‬ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެ‬

‫ގތުގައި މިދިޔަ އަހަރު‬ ‫ކުރިއެރުމެކެވެ‪ .‬އެފަދަ އާމްދަނީގެ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި އާމްދާނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ‪23‬‬

‫ދައުލަތަށް ލިބިފައި ވަނީ ‪ 940.2‬މިލިޔަން ރުފިޔާ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭ‬ ‫ޓެކްސްގެ ގޮތުގަޔާއި ހިލޭ އެހީގެ ޮ‬ ‫އާމްދަނީގެ އިތުރުން ކުންފުނިތަކުން ލިބޭ މިންވަރަށް ވުރެ‬

‫ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެ އެވެ‪ .‬އިގްތިސާދީ‬ ‫ދުވެލި ‪ 6.8‬އިންސައްތައިގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ބަޖެޓުގައި ވަނީ‬ ‫ލަފާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރާއް ޖޭގެ އެންމެ ބޮ ުޑ‬ ‫ސްކޫލަށް "ހުރަވީ"ގެ ނަން‬ ‫ހުޅުމާލޭގައި އަޅާފައިވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލަށް "ހުރަވީ"ގެ ނަން ސަރުކާރުން ދީފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އެޑިއުކޭޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝަފީއު އިއްޔެ ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭގައި އެންމެ‬ ‫ކުރިން އާބާދުވި ސަރަހައްދު (ނެއިބަހުޑް ‪ )1‬ގައި ހަދާފައިވާ ސްކޫލުގެ ނަން ރައީސް އޮފީހުން‬ ‫ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ ސްކޫލަށް މިހާރު ދަރިވަރުންނަށް ޖާގަ ދެމުން އަންނަ ކަމަށް‬ ‫ވެސް ޝަފީއު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކންސްޓްރަކްޝަނާ ‪ 132‬މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ހަވާލުކޮށްގެން އިމާރާތްކުރި‬ ‫އަމިން ޮ‬ ‫ސްކޫލުގައި އަންނަ އަހަރު ކިޔަވައިދޭނެ އެވެ‪ .‬އެކަޑެމިކް ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުން‪ ،‬އަންނަ‬ ‫އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށާނީ ޖެނުއަރީ ‪13‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޝަފީއު ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރު އެ ސްކޫލްގައި އަލަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާ އިރު‪ ،‬ފުރަތަމަ‬ ‫ކިޔަވައިދޭނީ ގްރޭޑް ‪ 9-1‬އަދި ‪ 11‬އަށެވެ‪ .‬އޭގެ އަނެއް އަހަރުން ފެށިގެން ގްރޭޑް ‪ 10‬އަދި‬ ‫‪ 12‬ގައި ވެސް ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ލިޓްލް ޖެމްސް ޕްރީ ސްކޫލު ކައިރީގައި ހަތް ބުރި އަށް އިމާރާތްކުރި ސްކޫލުން‬ ‫ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 1700‬އެއްހާ ދަރިވަރުންނަށް ޖާގަ ލިބޭނެ އެވެ‪ .‬ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން‬ ‫ގްރޭޑް ‪12‬އާ ހަމަ އަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލުގައި ތިން ބްލޮކް ހަދާ އިރު ‪ 53‬ކްލާސްރޫމް‬ ‫ހުންނާނެ އެވެ‪ .‬އެ ތަނުން ދެ ކްލާސްރޫމް ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ‬ ‫ކުދިންނަށެވެ‪.‬‬ ‫ހުރަވީގެ ނަން ނިސްބަތްވަނީ ހޮޅީންގެ އަތްދަށުން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރި އައްސުލްތާން ޣާޒީ‬ ‫ހަސަން އިއްޒުއްދީނުލް ހުރަވީ (ދޮންބަންޑާރައިން) އަށެވެ‪ .‬ދޮންބާޑަރައިންނަށް ހުރަވީގެ ނަމުން‬ ‫މުޚާތަބު ކުރަނީ އެ ރަދުންނަކީ މާލެ އަތޮޅު ހުރާ އަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅަކަށް ވާތީ އެވެ‪.‬‬ ‫މާލޭގައި ވެސް ހުރަވީ ބިލްޑިން ނަމުގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ހުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު ކިޔަވައިދެމުން އަންނަ ސްކޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލު‪ ،‬ރެހެންދި‬ ‫ސްކޫލު ވެސް ހުންނަނީ ހުޅުމާލޭގަ އެވެ‪ .‬އެ ތަނުގައި މިހާރު ހަތަރު ސްކޫލު ހުރެ އެވެ‪.‬‬


ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2018 ު‫ރ‬14 ަ‫މްބ‬November ެ ޮ‫ ނ‬14 2018 2018 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬14 ‫ވ‬

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2018 ‫ ނޮވެމްބަރ‬16

15 November 2018

‫ކައުންސިލަރ‬

Counselor Abdulla Musthaq Iyasha Leena

ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬

Physiotherapy Shwetha

09:00 - 17:00

Santha Sheela

15:30 - 22:30

ާ‫ޝްވީތ‬ ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

Jasin

08:30 - 15:30

ް‫ޖާސިނ‬

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 11:30

ް‫ޑައެޓީޝަނ‬

Dietician Asiya A. Raheem

ާ‫ އާސިޔ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ަ‫އާއްމު އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސ‬

General Surgeon Dr. Ravi Shankar

09:30 - 14:30

Dr. Ravi Shankar

20:00 - 22:00

ް‫ވ ޝަންކަރ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ވ ޝަންކަރ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

15 November 2018

2018 ‫ ނޮވެމްބަރ‬15

General Practitioner

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

Dr. Ibrahim Ahmed Razee 08:30 - 15:30 ީ‫ އިބްރާހިމް އަހުމަދު ރާޒ‬.‫ޑރ‬ Dr. Hemanth

15:30 - 22:30

Dr. Asoka Rao

15:30 - 22:30

Dr. Abdul Azeez Hameed

20:00 - 22:00

Dr. Seshadri Das

09:00 - 13:00

Dr. Seshadri Das

20:00 - 22:00

Dr. Vijaya Rani

09:00 - 10:30

Dr. Kalimuthu

17:00 - 22:00

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

20:00 - 22:00

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ީ‫ މުހައްމަދު އަލ‬.‫ޑރ‬ ް‫ މަރިޔަމް ނިޔާޒ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ހަފްސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mohamed Ali Dr. Mariyam Niyaz Dr. Hafsa

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ENT

Dental Surgeon

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 15:00

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Meacah

08:30 - 15:30

ާ‫ މިއާކ‬.‫ޑރ‬

Dr. Prathibha

15:30 - 22:30

ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

-

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

-

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Orthopaedician

-

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Dr. Abu Bucker

-

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

-

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

-

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬

-

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

ަ‫ދަތުގެ ޚާއްސ‬ 10:30 - 15:00

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

Dr. Raghavendra

ާ‫ ވަރްޝ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

15:00 - 17:00

Dr. Raghavendra

-

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

-

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ާ‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފް މިއަދު ނުބައްލަވ‬.‫ޑރ‬ 09:00 - 14:00 ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Abdul Azeez Yoosuf

Dr. Mariia Krugova

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

ް‫ހެމަންތ‬ ޯ‫އަސޯކާ ރާއ‬ ު‫އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬ ް‫ދާސ‬ ް‫ދާސ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

Physician

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬

mihaaru.com

mihaaru.com

Dental Surgeon & Pedodontist Dr. Neeha Das

Dr. Yoosuf Shan

18:00 - 22:00

10:00 - 11:00

ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫ފ ޝާނ‬ ް ު‫ ޔޫސ‬.‫ޑރ‬ ް‫ސން ފައިސަލ‬ ެ ު‫ ހ‬.‫ޑރ‬

20:30 - 21:30

Dr. Anton

17:00 - 18:00

Dr. Rao

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫ އެންޓޮނ‬.‫ޑރ‬ ޯ‫ ރާއ‬.‫ޑރ‬ ު‫ އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Gyneacologist Dr. Naina Bhatti

12:00 - 13:00

Dr. Naina Bhatti

18:30 - 19:30

Dr. Shaheedha

20:00 - 21:00

Dr. Meetha Jolly

12:30 - 13:30

Dr. Thasneem

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Shirmeen

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Anupama

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

Dr. Hussain Faisal

Dr. Ismail Zahir

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬

ި‫ނ ބައްޓ‬ ާ ި‫ ނައ‬.‫ޑރ‬ ި‫ނ ބައްޓ‬ ާ ި‫ ނައ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬ ީ‫މީތާ ޖޮލ‬ ާ‫އަނޫޕާމ‬ ް‫ތަސްނީމ‬ ް‫ޝިރްމީނ‬

ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬

20:30 - 21:30

Dr. Zahidha

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

Pediatrician Dr. Ismail Shafeeu

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬

12:00 - 13:00

Dr. Sinaanath

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ސިނާނަތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Samahath

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ ސަމާހަތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:00

Dr. Singh

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ސިންގ‬.‫ޑރ‬

Dr. Rukhsana

15:30 - 16:30

ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Vikas

Ophthalmologist / Optometrist Dr. Niuma Dr. Junaid Fathimath Nestha

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ ނިއުމ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ފާތިމަތު ނެސްތ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Dermatologist Dr. Shebi

15:30 - 16:30

ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

Dr. Adil Rasheed

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Reema

19:30 - 20:30

ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist Dr. Fathimath Mufliha Dr. Thahseena

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ‫ ފާތިމަތު މުފްލިހ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ތަހްސީނ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ 3025939 ީ‫ވނ‬ Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv


ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2018 2018 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬14 2018 ު‫މްބަރ‬14 ެ‫ނޮވ‬November 14

mihaaru.com

mihaaru.com

G.Maavehi, Buruzu Magu, Male’, 20092, Maldives +960 331590, +960 3338656 +960 7705353

ަ‫ކަރުންމަތީ ހާއްސ‬

ENT

Gynecology

ަ‫އަންހެނުންގެ ހާއްސ‬

Dr. Sachin Lal Shilpakar

Dr. Aishath Shibana

ް‫ ސަޗިން ލާލް ޝިލްޕަކާރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އައިޝަތު ޝިބާނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީ ހާއްސ‬

Internal Medicine

Dr. Muaz Moosa

Dr. Fathimath Abdulla Zuhair ު‫ ފާތިމަތު އަބްދުއްލާ ޒުހައިރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ދަތުގެ ހާއްސ‬

Dentists

ާ‫ މުއާޒް މޫސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mohamed Siyan

Dr. Zeena Mohamed Fuad

ް‫ މުހަންމަދު ސިޔާނ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ޒީނާ މުހަންމަދު ފުއާދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Yahiya Zachariah ާ‫ ޔަހިޔާ ޒަކަރިއްޔ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސ‬

Pediatrics Dr. Shikha Rijal

General Physician

ެ‫އާމުބަލިތަކުގ‬

Dr. Vijarani Prasad

ް‫ ޝިކާ ރިޖާލ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ވިޖެޔަރާނީ ޕްރަސާދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed

Dr. Ismail Pulikkodan

ު‫ މުއްތަސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ރޭޑިއޮލޮޖ‬

Radiology

ް‫ އިސްމާއިލް ޕުލިކޯޑަނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ހާއްސ‬

Dr. Neeraj Shashikant Doijad

Dr. Aminath Saleem

ް‫ ނީރަޖް ޝަޝިކަންތު ޑޮއިޖަޑ‬.‫ޑރ‬

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Ophthalmology

ް‫ އައިމިނަތު ސަލީމ‬.‫ޑރ‬

Subscribe for 1 year and save 10%


14 November 2018 2018 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬14

2018 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬14

mihaaru.com

mihaaru.com

DIRECT WEEKLY SAILING… VESSEL NAME

VOY

ETA Laem Chabang

ETA Singapore

ETA Tanjung Pelepas

ETA Port Kelang

ETA Colombo

ETA Male'

HEDDA SCHULTE

04G1TW1MA

OMIT

11-Nov-18

13-Nov-18

14-Nov-18

19-Nov-18

20-Nov-18

CITY OF BEIJING

04G1XW1MA

OMIT

19-Nov-18

20-Nov-18

21-Nov-18

26-Nov-18

Feeder- 01-Dec-18

EM ASTORIA

04G1ZW1MA

24-Nov-18

27-Nov-18

29-Nov-18

30-Nov-18

04-Dec-18

06-Dec-18

CMA CGM CHETAH

04G21W1MA

29-Nov-18

02-Dec-18

04-Dec-18

05-Dec-18

10-Dec-18

11-Dec-18

NORDMED

04G23W1MA

06-Dec-18

09-Dec-18

11-Dec-18

12-Dec-18

17-Dec-18

18-Dec-18

For further information, please contact Total Transport Solutions Maldives (Pvt) Ltd 05th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male’, Maldives. T. Sheyam - +960 9100170 ; Atif +960 9100175

TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999


14 November 2018 2018 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬14

CONTACT:3001515

mihaaru.com

)ަ‫ (ބުދ‬2018 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬14

EMAIL: sales@mihaaru.com

ް‫އެހެނިހެނ‬

ެ‫ އަހަރުގ‬35

ZEBRA 4 APARTMENTS

MIHAARU PRINT EDITION

ު‫ދޮންނަމެޝިން އޭސީ ފުރިޖ‬

FULL FURNISHED

SUBSCRIBE

3 BED ROOM APARTMENT Buruzu Magu , Male Monthly Rent: MVR 26000/Deposit: MVR 52000/LIVING AREA Entertainment Unit / TV Rack , Sofa, Dining Set 1+6 chairs, Shoe rack, Built in Kitchen set, Air conditioner 1200btu, TV, Washing machine, Microwave oven.

Subscribe for 1 year and save 10%

ް‫ފެންމޯޓަރު މައިކުރޯ އަވަނ‬

300 ި‫އޮފީހަކާއ‬

ް‫އަދި ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތ‬

ް‫އަކަފޫޓްގެ ގުދަނެއ‬

.ެ‫ކޮއްދެމެވ‬

ު‫ އޯކިޑްމަގ‬.ީ‫ކުއްޔަށްދެނ‬ .ް‫ރަނގަޅު ހިސާބަކުނ‬

BED ROOMS Wardrobe, Queen bed large, Queen bed medium, Mattress, Dressing table, Bed side table, Airconditioner, Hot water unit

ެ‫ އަކަފޫޓްގ‬220

، ި‫ ލަކުޑ‬، ‫ ފެންވައިރ‬، ް‫ކަރަންޓ‬ ް‫ ދަގަނޑު މަސައްކަތ‬، ި‫ސިމެންތ‬ We do all kinds of technical works

18949

‫ފެންމޯޓަރ‬ ް‫ދޮންނަ މެށިނ‬ ް‫ކަރަންޓާއި ފެންވަޔަރިނ‬

ާ‫އޭސީ ޮކށް ގުދަން މުދާޖަހ‬

ި‫ ފާހާނަ ތަށ‬،ް‫ސިންކ‬

ް‫ ސެޕްޓެމްބަރ އަށ‬01 ު‫ހުސްވާ ކޮޓަރިއެއް ގަލޮޅ‬ ް‫ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލ‬

ް‫ފެންލީކްވުނ‬

ު‫ހަރާއިއެކ‬

ާ‫ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުރިހ‬

ް‫ކައިރިނ‬

ް‫މަސައްކަތެއ‬

VISITING TIME: 8pm to 10pm

TEL:7797728

ު‫ޮދންނަމެޝިން އަދި ފެންމޯޓަރ‬

TEL:3317071

TEL:7915551 19194

APARTMENT

19295

ް‫އޭސީ އަދި ފްރިޖް ސާރވިސް ކުރުނ‬

RADICAL REPAIRS

ް‫ ތަނުންވެސ‬02

M.ZEBRA "9B" 3BED ROOM

ު‫ތަޖުރިބާ އާއިއެކ‬

TEL:9646263 19289

TEL:7904944 19155

TEL:9662103/9642926 18735


14 November 2018 2018 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬14

mihaaru.com

mihaaru.com

ް‫އިޝްތިރާކު ދެއްކެވުމަށ‬ ީ‫ގުޅުއްވާނ‬

3001515 SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


14 November 2018 2018 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬14

mihaaru.com


14 November 2018 2018 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬14

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


14 November 2018 2018 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬14

mihaaru.com


14 November 2018 2018 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬14

mihaaru.com


14 November 2018 2018 ު‫ ނޮވެމްބަރ‬14

mihaaru.com


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫ކޮލިފައިންގައި އަންހެން ފުޓްބޯޅަ‬ ‫ޓީމަށް ކުރިއެރުން‬

‫ބަޔާންގެ ކޯޗަކަށް ޒިދާން ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރަނީ‬

14 NOVEMBER 2018 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

14 NOVEMBER 2018 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives