Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 14‬މެއި ‪( 2019‬އަންގާރަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫ލުތުފަރު މަރާލައި ކަނޑު ފެއްތި ގޮތް ކުޅެދީފި‬

‫‪ 15‬އަހަރުގެ ކުއްޖާ ވިއްސީ ގޭގައި‪،‬‬ ‫އެކަކު ހައްޔަރު‬ ‫‪02‬‬

‫ނައިބު ރައީސުންގެ އިނާޔަތުގެ‬ ‫ބިލް ތަސްދީގެއް ނުކުރެއްވި‬

‫‪02‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 14‬މެއި ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫‪ 15‬އަހަރުގެ ކުއް ާޖ ނައިބު ރައީސުންގެ އިނާޔަތުގެ‬ ‫ބިލް ތަސްދީގެއް ނުކުރެއްވި‬ ‫ވިއްސީ ގޭގައި‪،‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫ރީގެ ނައިބު ރައީސްކަން ކުރައްވާފައި‬ ‫ތިއްބެވި ބޭފުޅުން‪( .‬ކ‪-‬ވ)‪ .‬އަބްދުﷲ‬ ‫ޖިހާދު‪ ،‬ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު ވަހީދު‪ ،‬މުހައްމަދު‬ ‫ވަހީދުއްދީން‪ ،‬ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު ޖަމީލް އަދި‬ ‫ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު‪.‬‬ ‫‪ ---‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫އެކަކު ހައްޔަރު‬ ‫ރާއްޖޭގައި އުމުރުން ‪ 15‬އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވިހެއި‬ ‫ދަރިފުޅު އިއްޔެ މަރުވިއިރު‪ ،‬އެ ކުއްޖާ ވިއްސީ އެ ރަށުގެ‬ ‫ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ނުގެން ގޮސް ގޭގައި ކަން "މިހާރު" އަށް‬ ‫އެނގިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރާ އެ މައްސަލައިގައި ހިމެނެނީ‬ ‫ކުޑަކުއްޖަކަށް ވާތީ‪ ،‬އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ހާމައެއް‬ ‫ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬މައުލޫމާތު އެނގޭ ބައެއް މީހުން "މިހާރު" އަށް‬ ‫ކިޔައިދިން ގޮތުގައި‪ ،‬އުމުރުން ‪ 14‬އަހަރުގައި ބަލިވެ އިން އެ‬ ‫ކުއްޖާ ވިހެއީ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ފާޚާނާތެރެ އަށެވެ‪ .‬ދުވަސްފުރައި‬

‫ރައްޔިތުންގެ ލާބަ އާއި މަންފާ އަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށް ވެސް އެ މާއްދާގައި‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫އޮވެ އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ނައިބު ރައީސް ކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނުމުގެ‬

‫ނައިބު ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކުށްވެރި ނުވެ‪ ،‬އެ‬

‫ވިހެއި ދަރިފުޅު މަރުވީ ވިހެއުމުގެ ތެރޭގައި ކަމެއް ނުވަތަ‬ ‫ވިހާފައި މަރާލީ ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިއްސުމުގައި އާއިލާ މީހަކާއި ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ‬ ‫އތް ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ‪ .‬މި‬ ‫މީހާގެ ބައިވެރިވުން ޮ‬

‫މަގާމުން ވަކިވާ ބޭފުޅުންނަށް‪ ،‬ދައުލަތުން މަހަކު ‪35،000‬ރ‪ .‬ގެ އިނާޔަތެއް‬

‫(ރެޑްވޭވް ސަލީމް) އެވެ‪ .‬އެ ބިލް ތަސްދީގު ކުރައްވައި ގެޒެޓް ކުރައްވާ‬

‫ދޭން ފާސްކުރި ބިލް‪ ،‬ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ތަސްދީގު‬

‫ދުވަހުން ފެށިގެން‪ ،‬އެ ބިލްގައިވާ ގޮތުން އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން‬

‫ފނުވާލައްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ނުކުރައްވައި އަނބުރާ މަޖިލީހަށް ޮ‬

‫ގތަށް އޮތީ‪ ،‬ކުރީގެ ނައިބު ރައީސުން ކަމަށްވާ‬ ‫ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ޮ‬

‫ރައީސްގެ ތަރުޖަމާން‪ ،‬އިބްރާހިމް ހޫދު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ނައިބު‬

‫މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރީ‪ ،‬އެނގިފައިވާ‬

‫ރައީސުންނަށް އިނާޔަތް ދިނުމުގެ ބިލް އަނބުރާ ފޮނުވާލެއްވީ‪ ،‬އަލުން‬

‫ގޮތުގައި‪ ،‬ރައްޓެހިވެގެން އުޅުނު މީހާ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިކަން‬

‫ބިލް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ސަލީމް‬

‫މުހައްމަދު ވަހީދުއްދީނަށާއި ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދަށާއި އަބްދުﷲ‬ ‫ޖިހާދަށެވެ‪.‬‬

‫ވިސްނެވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ބިލް މިހާރު އޮތީ‪ ،‬ރައީސް‬

‫ވެސް ފުލުހުން ކަށަވަރެއް ކޮށެއް ނުދެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޅަ އުމުރުގައި‪ ،‬ބަލިވެ އިނުމާއި އަމިއްލަ އަށް ވިހެއުމަކީ‬ ‫ގތުން ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ސިއްހީ ޮ‬

‫ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި‪ ،‬ގާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހާ އެއްގޮތަށް ނޫން ކަމަށް‬

‫ސާބިތުވެފައިވާތީ އޭނާ އަށް އިނާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމެއް ނުލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހޫދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަދި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު ވަހީދު ފަހުން ރައީސްކަން‬

‫މީގެއިތުރުން ނައިބު ރައީސުންނަށް މާލީ އިނާޔަތް ދޭން‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އިއްޔެ މެންދުރެއްހާ އިރު އެ‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬ ‫ކުއްޖާ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔައީ‪ ،‬ވިހެއުމަށް ފަހު‬

‫ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުން‪ ،‬ސުވާލު އުފެދޭ ކަންތައްތަކެއް ވެސް ހުރި ކަމަށް‬

‫ކށްލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ދިމާވި‬ ‫ދަރިފުޅުގެ ފޫޅު ބުރި ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬މިސާލެއްގެ ގޮތުން ނެންގެވީ‪ ،‬ދެ މަހަށް ނައިބު ރައީސްކަން‬

‫ކަމެއްގެ ސަބަބުން ލޭ މަނާ ނުވެގެންނެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ބިލްގައި އޮތުމެވެ‪.‬‬ ‫ކުރައްވައިފި ނަމަ ވެސް އިނާޔަތް ލިބޭ ޮ‬ ‫"މިގޮތަށް ހުރި ކަންކަމާ މެދު އަލުން ވިސްނާ ވަޑައިގަތުމަށް އެދި‬

‫ގސް ލޭ އަޅަން ޖެހުނު ކަމަށް‬ ‫ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެން ޮ‬

‫ފނުވާލެއްވީ‪ "،‬ހޫދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އަނބުރާ ޮ‬

‫ވެސް ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް‬

‫ކުރައްވާފައި ވާތީ‪ ،‬އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ކުރީގެ ރައީސުންގެ‬ ‫އިނާޔަތްތަކެވެ‪.‬‬ ‫އެ ބިލުގައިވާ ގޮތުން ނައިބު ރައީސަކު ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި‬ ‫ކށްދޭން ވާނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް ސަލާމަތީ ހިދުމަތް ފޯރު ޮ‬ ‫ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ރާއްޖެ އާއި ބޭރު ގައުމުތަކުން‬ ‫ކށްދޭން ވާނެ ކަމަށް ބިލްގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސިއްހީ ހިދުމަތް ފޯރު ޮ‬

‫އެ ބިލްގެ އިތުރުން‪ ،‬ހޫދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪ ،‬ފަނޑިޔާރުންނަށް އިނާޔަތް‬

‫އެތަނުން އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ދެވެން ނެތިގެން‪ ،‬ސީ‬ ‫އެމްބިއުލާންސްގައި އެ ކުއްޖާ ވަނީ ވަގުތުން މާލެ ގެނެސްފަ‬

‫ދިނުމާ ބެހޭ ބިލް ވެސް ވަނީ އަނބުރާ ފޮނުވާލައްވައިފަ އެވެ‪ .‬ދައުލަތަށް‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާ ވިހެއި ކުއްޖާ ވެސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން‬ ‫މާލެ ގެނަ އެވެ‪.‬‬ ‫އާއިލާ އެކު ދިރިއުޅެމުން އައި ‪ 15‬އަހަރުގެ ކުއްޖާ‬

‫މީގެއިތުރުން ނައިބު ރައީސަކު އެދިއްޖެ ނަމަ‪ ،‬މާލޭގައި އެއްގަމު‬ ‫ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް ދައުލަތުގެ ހަރަދުގައި ސަލާމަތީ‬

‫މާލީ ބުރަ އުފުލަން ޖެހޭ ގޮތަށް އޮތް އެ ބިލް ފޮނުވާލީ ގާނޫނުއަސާސީގެ‬

‫ބާރުތަކުން ހަމަޖައްސަން ވާނެ ކަމަށް ބިލްގައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި ނައިބު‬

‫‪ 75‬ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފު ކަމަށް ރައީސް ދެކެވަޑައިގަންނަވާތީ ކަމަށް ހޫދު‬

‫ރައީސުންނަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓާއި ވީއައިޕީގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވާނެ ކަމަށް ބިލްގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގޮތް‬

‫ބަލިވެ އިން ކަމެއް ރަށުގެ މީހުންނަކަށް ނޭނގެ އެވެ‪ .‬ގްރޭޑް‬

‫ނައިބު ރައީސުން މަގުމަތިވެފައިވާ ކަމުގެ ޝުއޫރުތަކާ އެކު ފާސްކުރި‬

‫ނުވައެއްގައި ކިޔަވާ އެ ކުއްޖާ ވަރަށް ފަހަކާ ޖެހެންދެން‬

‫ކަނޑައަޅާފައިވާ އެ މާއްދާގައި ބުނެފައި ވަނީ‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬

‫މި ބިލަށް އާއްމުންގެ ގިނަ ފާޑުކިއުން ވެސް އަމާޒުވި އެވެ‪ .‬ނައިބު‬

‫ވެސް ސްކޫލަށް ދިޔަ ކަމަށް މައުލޫމާތު އެނގޭ ބައެއް މީހުން‬

‫މެމްބަރުން އަމަލުކުރަން ވާނީ ގައުމީ މަސްލަހަތާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބަ އާއި‬

‫ރައީސްކަން ކުރު މުއްދަތަކަށް ކުރެއްވުމުން ވެސް ދައުލަތުން ބުރަ އުފުލަން‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މަންފާ އަށް އިސްކަންދީގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އެއްވެސް މެމްބަރަކު އެ މީހެއްގެ‬

‫ޖެހޭ ގޮތަށް ބިލެއް ފާސްކުރި އިރު ސަރުކާރު ވަޒީފާގައި އުމުރު ހޭދަކުރާ‬

‫ކުޑަ ކުއްޖަކު ވިހެއުމާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރުވި‬

‫ނުވަތަ އެ މީހަކާ ޚާއްސަ ގުޅުމެއް އޮތް އެހެން މީހެއްގެ ވެސް ޒާތީ‬

‫މީހުންނަށް އޮތް އިނާޔަތުގެ ފަރަގު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި އާއްމުން‬

‫ގތުގައި ފުލުހުން އަންނަނީ‬ ‫މައްސަލަ ސީރިއަސް ކަމެއްގެ ޮ‬

‫މަސްލަހަތެއް ކުރިއެރުވުމަށް މަގާމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި‬

‫ބޑުވުންފާޅުކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އިންތިޚާބުވީ ދާއިރާތައް ތަމްސީލް ކުރުމުގައި މުޅި ގައުމާއި ހުރިހާ‬

‫ސިސިލްފަރުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫އަމަލުކުރި އިވެލުއޭޝަން ސައްހަ ނޫން ކަމަށް‬ ‫ކަނޑައަޅައިދިނުމަށެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ސިސިލްފަރުގެ ގާނޫނީ ވަކީލް ނާޒިމް ސައްތާރު‬ ‫ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު މީހުން ހައްޖަށް‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"މި ބައިން އެންމެ އިންސައްތައެއް ވެސް ލިބިގެން‬ ‫ނުދިއުމުން އެނގެނީ އިވެލުއޭޓް ކުރާށޭ ކިޔައިގެން‬

‫(‪70،000‬ރ‪ ).‬ތަޒްކިޔާ ހައްޖު ގްރޫޕް (‪72،250‬ރ‪).‬‬ ‫އަދި ތަޒްކިޔާ ހައްޖު ގްރޫޕް (‪72،250‬ރ‪ ).‬އަށެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ ކުރިން ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް‬

‫މިރޭ ވިދާޅުވީ‪ ،‬އިވެލުއޭޝަންގައި އިސްލާމިކް‬

‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކުޅިވަރު ކުޅެފައިވާކަން‪"،‬‬

‫ޕޒަލްތައް އިވެލުއޭޓު ކުރަނީ އެ ވަގުތަކު‬ ‫ހުށަހަޅާ ޕްރޮ ޯ‬

‫ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ހަ ކުންފުންޏަކަށް ސަރުކާރުން‬

‫މިނިސްޓްރީން މާކްސް ދީފައިވަނީ ހައްޖަށް ގެންދިއުމަށް‬

‫ކއްކޯފުޅު ނާޒިމް‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ޮ‬

‫ހުންނެވި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅުއްވާ‬

‫ދީފައިވާއިރު‪ ،‬އެ ކުންފުނިތައް ކަނޑައެޅުމުގައި‬

‫ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މައުލޫމާތު ދިން ގޮތާ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޓީއަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އަމަލު ކޮށްފައިވަނީ އިންސާފުން ބޭރުން ކަމަށް ބުނެ‬

‫ހިލާފަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އިވެލުއޭޓު ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ‬

‫ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ޕްރޮޕޯޒަލަށް‬

‫ސިސިލްފަރު ހައްޖު އެންޑް އުމުރާ އިން އިސްލާމިކް‬

‫ގަވައިދުތަކާ ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ހިލާފު ވެފައިވާ‬

‫ހުޅުވައިލުމުން ‪ 18‬ކުންފުންޏަކުން ކުރިމަތިލި އެވެ‪.‬‬

‫މެމްބަރުން ހިމެނޭ ހައްޖު އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ‬

‫ކޅަށް ސިވިލް ކޯޓަށް އިއްޔެ‬ ‫މިނިސްޓްރީއާ ދެ ޮ‬

‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އޭގެ ތެރެއިން އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވާތީ ހަ‬

‫އންނަނީ އެހެން އިދާރާތަކުގަ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫މެޖޯރިޓީ ޮ‬

‫ފޒަލެއް ބަލައެއް ނުގަނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕްރޮ ޯ‬

‫ނމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ފިނޭންސް‬ ‫ތެރޭގައި އިކޮ ޮ‬

‫މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖެ އިން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގައި ގިނަ‬ ‫ކށްފައިވާ ސިސިލްފަރަށް މި ފަހަރު‬ ‫ދުވަސްތަކެއް ހޭދަ ޮ‬ ‫ހުއްދަ ދީފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޖަމާއަތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި‬ ‫މައްސަލައިގައި އެދިފައި ވަނީ ކުންފުނިތައް ހޮވުމުގައި‬

‫އިވެލުއޭޝަންގައި‪ ،‬ތަޖުރިބާ އަށް ފަސް ޕަސެންޓު‬ ‫ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު‪ ،‬ސިސިލްފަރަށް އެ ބައިން‬ ‫ލިބިފައިވަނީ ‪ 0.077‬ޕަސެންޓް މާކުހެވެ‪.‬‬ ‫ނާޒިމް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ‪ 35‬އަހަރު ދުވަހު‬

‫ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން‬ ‫ރ ހައްޖު ގްރޫޕް‬ ‫ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ އެކް ޯ‬ ‫(‪59،965‬ރ‪ ).‬ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން (‪69،965‬ރ‪).‬‬

‫ސިސިލްފަރު ހައްޖު ގްރޫޕުން ހައްޖާޖީންގެ ކަންކަމުގައި‬

‫މިނާ ހައްޖު ގްރޫޕް (‪69،965‬ރ‪ ).‬އަލްހަރަމައިން‬

‫އުޅެފައިވާއިރު އެއީ އެކަށީގެންވާ މާކްސްއެއް ނޫން‬

‫ހައްޖު ގްރޫޕް (‪69،965‬ރ‪ ).‬ޒައި ހައްޖު ގްރޫޕް‬

‫ނަމަވެސް އެކަން މި ފަހަރު ބަދަލުކޮށް‪ ،‬ފަސް‬

‫މިނިސްޓްރީ އަދި އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ) އޮފީސް އަދި‬ ‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދެ ބޭފުޅުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 14‬މެއި ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫ލުތުފަރު މަރާލަ ިއ‬ ‫ކަނޑު ފެއްތި ގޮތް ކުޅެދީފި‬ ‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫ދީބާޖާގެ ހުކުމް ތަންފީ ުޒ‬ ‫މަރުހަލާގެ އަޑުއެހުން ސިއްރު‬

‫ތށިން ބޭރަށް ކަނޑަށް އޭނާ‬ ‫އެ ދިމާލުން ކަނޑު ޮ‬ ‫ވައްޓާލީ‪ "،‬ކުޅުނު މަންޒަރު ދުށް މީހާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގތުގައި ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑުގައި‬ ‫އޭނާ ބުނި ޮ‬ ‫ހދި ބިދޭސީ މީހާ‬ ‫ށ‪ .‬ޅައިމަގުގައި ގެއްލިގެން ޯ‬ ‫ލުތުފަރު‪ ،‬މަރާލައި ކަނޑުފެއްތި ގޮތް އެކަން ކުރިކަމަށް‬

‫އެއްސި ރީނދޫހަން ކަނޑާލުމަށް އެ މީހުން ވެސް‬ ‫ކަނޑަށް ފުންމާލި އެވެ‪.‬‬

‫ތުހުމަތު ކުރެވޭ އޭނާގެ އެކުވެރިން ފުލުހުންނަށް‬ ‫ކުޅެދީފި އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ މަހުގެ ‪ 22‬ވަނަ ދުވަހު ގެއްލުނު‬ ‫ބަންގްލަދޭޝްގެ މި މީހާ މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި‬

‫އެ ހަމާއި ލުތުފަރުގެ ޓީޝާޓު ވަޅުލީ ޅައިމަގުގެ‬ ‫ވަލުތެރޭގަ އެވެ‪ .‬އެ އެއްޗެހި ވަޅުލާފައި ދެ ބިދޭސީން‬ ‫ނިކުތްތަން އެ ރަށުގެ އަންހެނަކަށް ވަނީ ކުރިން ފެނިފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ލުތުފަރު މަރާލުމުގައި ތިން ބިދޭސީއަކު ބައިވެރިވި‬

‫ކށްފައިވަނީ އޭނާއާ އެކު އެ ރަށު ބޯޓެއްގައި‬ ‫ހައްޔަރު ޮ‬ ‫މަސައްކަތް ކުރާ އެ ގައުމުގެ ހަތަރު މީހުންނެވެ‪.‬‬

‫އތީ ނިދާފައި ކަމަށް ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިރު‪ ،‬އަނެއް މީހާ ޮ‬

‫ގތުން ބައިވެރިކަމަށް ބުނާ ތިން‬ ‫މިކަމުގައި އަމަލީ ޮ‬

‫އެކަމަކު އެއީ ވެސް ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ މީހަކަށް‬

‫ގތް ހަމަ އެތަނުގައި ފުލުހުންނަށް‬ ‫މީހުން‪ ،‬އެކަން ކުރި ޮ‬

‫ވާތީ އޭނާ ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ކުޅެދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މަންޒަރު ދުށް ޅައިމަގު މީހަކު ބުނިގޮތުގައި‬ ‫ބޓު ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬ކުރިން އެ ރަށުގައި‬ ‫ލުތުފަރު މަރާލީ ޯ‬

‫ކަނޑު އަޑީގައި ދެ ހަފުތާ ވަންދެން އޮތުމުގެ‬ ‫އތީ ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫ސަބަބުން ލުތުފަރުގެ ހަށިގަނޑު ޮ‬ ‫ހަލާކުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން އެކަން ކުރީ ވަލުތެރޭގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަޑުއަރާފަ އޮތް ޮ‬

‫ސިވިލް ޯކޓު ހިނގާ ޖަސްޓިސް ބިލްޑިން‪ :‬ދީބާޖާއަށް ބަދަލު ދޭން ކުރި ހުކުމް ތަންފީޒު‬ ‫ކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ވަނީ ސިއްރު ޮކށްފައި ‪ --‬ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬

‫"މިހާރު" އަށް ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުން‪ ،‬އެ‬ ‫ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން‬

‫އންނަ އަޑުއެހުން ސިއްރު ކުރަން އަދި‬ ‫އެކަމަކު ދެން ޮ‬

‫ތށި ކައިރިން ލުތުފަރުގެ‬ ‫އަދި އެ ރަށުގެ ކަނޑު ޮ‬

‫ބޓުގެ ވެރިފަރާތުން ބުނީ ލުތުފަރަކީ އެ ހާދިސާގެ‬ ‫ޯ‬

‫ހަށިގަނޑުގެ "ބައިތައް" ފެނުނު ކަމަށް ފުލުހުން‬

‫ބޓަށް އެރި މީހެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ޯ‬

‫ސަރުކާރުން ބާތިލް ކުރުމުން އެ ކުންފުންޏަށް ‪348‬‬

‫ބުނުމުން ގަބޫލު ކުރެވުނީ އޭނާ ކޮށާލީ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު ޅައިމަގު މީހުން ބުނާ ގޮތުން އޭނާ ވަރަށް‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ޖެހޭ މައްސަލައިގެ ހުކުމް‬

‫ބޓުގައި މަސައްކަތް ކުރި އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ކުރިއްސުރެ އެ ޯ‬

‫ތަންފީޒު މަރުހަލާގެ އިއްޔެގެ އަޑުއެހުން ސިވިލް ކޯޓުން‬

‫ކުރި ހުކުމް ރިވިއު ކުރަން ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް‬

‫ގތަކަށް ކަން‪ ،‬އެ މީހުން ކުޅުނު މަންޒަރުތަކުން‬ ‫ޮ‬

‫އެ ރަށުގައި އޭނާ ދިރިއުޅޭތާ ފަސް އަހަރު ވެއްޖެ‬

‫ސިއްރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާތީ‪ ،‬އެކަމާ މެދު ސުޕްރީމް‬

‫އެނގުނެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް އެ މީހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު ބިދޭސީ މީހުން އެކަން ކުރީ އެހެން‬

‫ރވިންސްގައި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް‬ ‫އުތުރު ޕް ޮ‬

‫ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށް އެ ކޯޓުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުން ބުނީ ދީބާޖާ އަށް ބަދަލު ދޭން‬ ‫ސިވިލް ޯ‬

‫ގތެއް ނިމެންދެން‪ ،‬އެ ހުކުމް ތަންފީޒު‬ ‫ކޯޓުން ޮ‬

‫ފައިސާގެ މައްސަލައެއްގައި ލުތުފަރު މަރާލި‬

‫އެ ރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި މީހަކު ކުރިން‬

‫އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ދީބާޖާއާ އެކު ސަރުކާރުން‬

‫ކުރުމުގެ މަރުހަލާ މަޑުޖައްސާލަން ދައުލަތުން މިއަދުގެ‬

‫ކަމަށް ބިދޭސީން ބުނަނީ ދަންވަރުގެ ވަގުތުގައި އޭނާގެ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅެމުން އަންނަ‬ ‫ބުނި ޮ‬

‫ހެދި އެއްބަސްވުން ‪ 2013‬ވަނަ އަހަރު ކުރީގެ‬

‫އަޑުއެހުމުގައި އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ ފައިސާ‬

‫އަރިކަށިމަތީ އެއްޗަކުން ޖަހައި ހޭނައްތާލުމަށް ފަހު‬

‫ލުތުފަރު މަރާލީ ފައިސާގެ މައްސަލައެއްގަ އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދުގެ ސަރުކާރުން ބާތިލްކުރި‬

‫އެއްފަހަރާ ދެއްކުމުގައި ދަތިތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް‬

‫މައްސަލައިގައި އެ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ‬

‫ދައުލަތުން އެ އަޑުއެހުމުގައި ބުނި ކަމަށް ވެސް ކޯޓުން‬

‫އއިލް ހުސް ކުރި ބޮޑު ރީނދޫ‬ ‫ފަހު ގައިގައި‪ ،‬ކުކިން ޮ‬

‫ފނުވަން އޭނާ ހަވާލުކުރަނީ‬ ‫ނުފޮނުވޭ‪ .‬އެ ފައިސާ ޮ‬

‫ގޮތުގައި ‪ 348‬މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ސިވިލް‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހަމެއް އައްސައި ފަޅުތެރެއަށް ދޫކޮށްލި އެވެ‪.‬‬

‫ބޓުގައި އުޅޭ އެހެން މީހަކާ‪ .‬އެ މީހާ އަތަށް ދިން‬ ‫ޯ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ކޯޓުން ‪ 2014‬ގައި އޮތީ ހުކުމް ޮ‬

‫‪ 13،600‬އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނުފޮނުވާ އެ ބޭނުން‬

‫ކޓުން ވެސް މިދިޔަ މަހު ވަނީ‬ ‫ހުކުމަށް ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އތް ފަސްގަނޑެއް‪ .‬ދެން އެ މީހުން‬ ‫އންނާނެ ހިކިފައި ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކުރި މައްސަލަ އެ މީހުންގެ މެދުގައި ޖެހުނީ‪ "،‬އެ‬

‫ތާއީދުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ފަސްގަނޑު މައްޗަށް ލުތުފަރު އަރުވައި އޭނާގެ މޭގަ‬

‫ބިދޭސީންނާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުން ދިޔަ ޅައިމަގު‬

‫އާއި ފައިގައި ވެލި ބަސްތާއެއް އެއްސީ‪ .‬އޭގެ ފަހުން‬

‫މީހާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކަރުގައި ހިފައިގެންނެވެ‪ .‬އަދި އޭނާގެ ޓީޝާޓު ބޭލުމަށް‬

‫ކނެފައިވާ ބަނދަރު] ފަޅުތެރޭގައި‬ ‫"މި ރަށު [ ޮ‬

‫"ލުތުފަރަކަށް އޭނާގެ ގައުމަށް ފައިސާއެއް‬

‫ތި މަ ރަ ފު ށީ އެ ކް ސި ޑެ ން ޓު ގަ އި‬ ‫އަ ނި ޔާ ވި މީ ހާ މަ ރު ވެ އް ޖެ‬ ‫ތ‪ .‬ތިމަރަފުށީގައި މިދިޔަ މާޗު މަހު ހިނގި‬

‫ކށް‪ ،‬ޒުލޭޚާ އެކްސިޑެންޓުވީ އެއާޕޯޓަށް‬ ‫ގޮސް އުޅެނި ޮ‬

‫އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަޚަމްވި ޒުލޭޚާ އަބްދުލް ޣަނީ‬

‫ދާ މަގުގެ އެއްފަރާތުން ހިނގާފައި ދަނިކޮށް‪ ،‬އެ މަގުން‬

‫އަށް ސްރީ ލަންކާގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް ރޭ‬

‫ބާރަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ވޭނެއް ކޮންޓްރޯލް ނެއްޓި‪،‬‬

‫މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއާ ހަވާލާދީ ފުލުހުން‬

‫އޭނާގެ ގައިގައި ޖެހުމުންނެވެ‪ .‬އެ އެކްސިޑެންޓުގައި‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ބޮލަށް ލިބުނު ޒަޚަމްގެ އިތުރުން މޭ ކަށިގަނޑުގެ‬

‫ފުލުހުން ބުނީ މާޗް ‪ 12‬ވަނަ ދުވަހު ހިނގި‬ ‫އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ޒުލޭޚާ ރޭ ދަންވަރު ‪1:20‬‬

‫ދެ ފަރާތުން ތިން ކަށިގަނޑު އަދި ތިން ދަތް ވެސް‬ ‫ބިނދުނެވެ‪.‬‬

‫ގައި މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އާއިލާ އިން މައުލޫމާތު‬ ‫ދީފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޒުލޭޚާ އަށް ލަންކާ ގައި ފަރުވާދެމުން އައި‬ ‫ނަމަވެސް އެކްސިޑެންޓަށް ފަހު އޭނާ އޮތީ ކޯމާއެއްގަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ޒުލޭޚާ އަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް ލަންކާ އަށް‬ ‫ގެންދިޔަ މާޗް ‪ 23‬ގަ އެވެ‪ .‬އޭނާ އަކީ ތ‪ .‬ވަންދޫ‬ ‫ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ގިޔާސްގެ މައިދައިތަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން މިދިޔަ މަހު ބުނެފައި ވަނީ ޒުލޭޚާގެ‬

‫އުމުރުން ‪ 52‬އަހަރުގެ ޒުލޭޚާގެ ސިކުނޑީގެ‬

‫ގައިގައި ޖެހުނު ވޭން ދުއްވަން އިން މީހާގެ‬

‫ތިން އޮޕަރޭޝަނެއް‪ ،‬އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވެ‬

‫ލައިސަންސް ދެ އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ހިފަހައްޓާފައިވާ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަން ކުރީ އޭޑީކޭ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މިރޭ ބުނީ‪ ،‬ތަހުގީގު ނިންމައި ތ‪.‬‬

‫އޕަރޭޝަން ކުރީ ލަންކާގަ‬ ‫ހޮސްޕިޓަލްގަ އެވެ‪ .‬ފަހު ދެ ޮ‬

‫އފީހުގެ ގޮތްޕަށް‬ ‫އަތޮޅުގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ ޮ‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މައްސަލަ ހަވާލު ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ވަންދޫގައި ދިރިއުޅޭ ޒުލޭޚާ އެކްސިޑެންޓު ވީ‪،‬‬ ‫ގސް އުޅެނިކޮށެވެ‪.‬‬ ‫އާއިލާ ބަޔަކު ބަލާ ތިމަރަފުއްޓަށް ޮ‬ ‫ޕޓަށް ދިޔަ އާއިލާގެ މީހުން ބަލައި‬ ‫ތިމަރަފުށީ އެއާ ޯ‬

‫"މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރުމުގެ ބައި ކުރިއަށް‬ ‫ދާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބޭ‪ "،‬ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އެ މައްސަލާގެ އިތުރު‬ ‫ސިވިލް ކޯޓުން ބުނި ޮ‬ ‫އަޑުއެހުމެއް އަދި ބާއްވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދީބާޖާ އަށް ބަދަލު ދޭން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް‬

‫އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަރުހަލާ މިއަދު‬

‫ކށް މިދިޔަ އަހަރު ހައި ކޯޓުން އެ‬ ‫ކޮށްފައި ވަނި ޮ‬

‫ފެށިއިރު‪ ،‬އެ އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ އާންމުކޮށް‬

‫ކށް‪ ،‬އެ ފައިސާ ދައްކަން ނުޖެހޭނެ‬ ‫ހުކުމް ބާތިލް ޮ‬

‫ހުޅުވާ ނުލައި ސިއްރު ކޮށްގެންނެވެ‪ .‬ސިވިލް‬

‫ކަމަށް ހުކުމްކުރި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬

‫ގތަށް ނިންމީ އެ އަޑުއެހުން‬ ‫ކޯޓުން ބުނިގޮތުގައި‪ ،‬އެ ޮ‬

‫މިދިޔަ މަހު ހުކުމްކުރީ އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން‬

‫ހުޅުވާލައިފި ނަމަ‪ ،‬އެ މައްސަލަ އަށް ހުރަހެއް‬

‫ބަލައިގަތީ އިސްތިއުނާފް މުއްދަތު ހަމަވިފަހުން ކަމަށާއި‬

‫ގތަށް ކަނޑައެޅީ‪ ،‬އަޑުއެހުންތައް‬ ‫އެޅިދާނެތީ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫އެ މުއްދަތު ހަމަވިފަހުން ހުށަހެޅުމުން އެ މައްސަލަ‬

‫ސިއްރު ކުރުމަށް ގާނޫނުއަސާސީން ފަނޑިޔާރުންނަށް‬

‫ގތުން ބެލީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް‬ ‫ހައި ކޯޓުން މައުޟޫއީ ޮ‬

‫ލިބޭ ބާރުގެ ދަށުން ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 14‬މެއި ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫ފައިސާ ލިބޭ ާޕޓީތައް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ާއއްމުކުރަނީ‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ކމިޝަނުން މި ބަލަނީ ޕާޓީތަކަށް‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫ފައިސާދޫކުރަން އަންނަ ހަފުތާގައި ފިނޭންސް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ފނުވޭނެ ކަމަށް‪ "،‬އަކްރަމް ވިދާޅުވި‬ ‫މިނިސްޓްރީ އަށް ޮ‬ ‫ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް މި‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭ‬

‫އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ ލިބޭ ޕާޓީތައް އަންނަ‬

‫ފމު ހުށަހެޅުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަދަދެއްގެ ޯ‬

‫ގތުގައި އެ ޕާޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި‬ ‫މެމްބަރުންގެ ޮ‬

‫ކމިޝަނުގައި މިހާތަނަށް ނުވަ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ވަނީ ‪ 29،008‬މެމްބަރުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬މަޖިލީސް‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފައިސާ‬ ‫ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓްރީ ޮ‬

‫ކށް އެ ޕާޓީން ވަނީ މެމްބަރުންގެ‬ ‫އިންތިޚާބާ ދިމާ ޮ‬

‫ދޫކުރާނީ ‪ 10،000‬އަށް ވުރެން މެމްބަރުން ގިނަ‬

‫ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭން އެދި ‪ 35،000‬ފޯމު‬

‫ޕާޓީތަކަށް އެކަންޏެވެ‪ .‬އެ އަދަދަށް މެމްބަރުން މިދިޔަ‬

‫ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބުރާސްފަތި ދުވަހު އާއްމުކުރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް‬

‫ފައިސާގެ އަދަދު ކަނޑައަޅަނީ މެމްބަރުންގެ އަދަދަށް‬

‫އަހަރު ހަމަވީ ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ‬

‫ކމިޝަން (އީސީ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ބަލައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުން އެމްޑީއޭގައި އެކަންޏެވެ‪.‬‬

‫މެމްބަރުންނެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަންގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އަކްރަމް‬ ‫އެ ޮ‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައަޅާ ފައިސާ‪،‬‬

‫ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދަށް‬

‫ގތުން‪ ،‬އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް‬ ‫ގާނޫނުގައިވާ ޮ‬

‫ގޮތުން ޖުލައި‪ 2018 ،31 ،‬އާ ހަމައަށް އެންމެ‬

‫ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ‪0.1‬‬

‫ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް މިހާރު އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޭންޖެހެ އެވެ‪ .‬މި އަހަރުގެ‬

‫މެމްބަރުން ގިނައީ ޕީޕީއެމްގަ އެވެ‪ .‬އެއީ‪48،129 ،‬‬

‫ޕަސެންޓުގެ ފައިސާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ޚާއްސަ‬

‫ނވެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން އެޕްރީލް މަހުގެ‬ ‫މިދިޔަ ޮ‬

‫ބަޖެޓުގައި ޕާޓީތަކަށް ‪ 25‬މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވެ‬

‫މެމްބަރުންނެވެ‪ .‬ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މިދިޔަ އަހަރު‬

‫ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬މި އަހަރަށް ‪ 25.6‬މިލިއަން‬

‫އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދޫކުރަން ނިންމީ ވެސް‬

‫ރުފިޔާ ކަނޑައެޅި އިރު‪ ،‬އެއީ ޕާޓީތަކަށް ސަރުކާރުން‬

‫އެ ޕާޓީ އަށެވެ‪.‬‬

‫މި އަހަރު ދިން އަދަދަށް ވުރެ‪ ،‬އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ‬

‫ނިޔަލަށް ޕާޓީތަކުން ހުށަހެޅި ‪ 40،000‬ފޯމު ބުދަ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ނިމޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ދުވަހު ވެރިފައި ޮ‬

‫އެ ފައިސާ ދޫކުރުން ލަސްވީ‪ ،‬އިލެކްޝަންސް‬

‫"ޕާޓީތަކުގައި މެމްބަރުން ތިބި ސައްހަ އަދަދު‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬ ‫ކމިޝަނުން ބުނި ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ފމުތައް ވެރިފައިކޮށް ނިމުމުން‪.‬‬ ‫ކަނޑައެޅޭނީ ޯ‬

‫ކށް ޕާޓީތަކުން އެއްފަހަރާ ގިނަ‬ ‫އިންތިޚާބާ ދިމާ ޮ‬

‫ކމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫އތް ޖޭޕީގައި ތިބީ ‪10،090‬‬ ‫ތިން ވަނައިގައި ޮ‬

‫ކލިޝަންގައި ހިމެނޭ އެމްޑީޕީ‪،‬‬ ‫ވެރިކަން ކުރާ ޯ‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނުގައި ބުނެފައި ވަނީ‬

‫އިތުރުވުމެކެވެ‪.‬‬

‫އތީ ދެ ވަނައިގަ އެވެ‪ .‬ސައްހަ‬ ‫މެމްބަރުންގެ އަދަދުން‪ޮ ،‬‬

‫ޗައިނާއާ އެކު ހެދި ޓް ރޭ ްޑ‬ ‫އެގްރީމެންޓް ރިވިއު ކުރަނީ‬ ‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬

‫ދިވެހި ސަރުކާރުން ޗައިނާއާ އެކު ފްރީ ޓްރޭޑް‬ ‫ކށްފައި ވަނީ ޑިސެމްބަރު ‪،18‬‬ ‫އެގްރީމެންޓުގައި ސޮއި ޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން‬ ‫ޗައިނާއާ އެކު ހަދާފައިވާ ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް‬ ‫ނމިކް މިނިސްޓަރު‬ ‫ރިވިއު ކުރަމުންދާ ކަމަށް އިކޮ ޮ‬ ‫ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް އާއި ޗައިނާގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރީ ސްޓޭޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން‬ ‫ފޯ މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަންގެ މިނިސްޓަރު ޒޭންގް މާ ޯއ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަނީ‪--‬ފޮޓޯ‪:‬ހުސައިން ވަހީދު‪/‬މިހާރު‬

‫ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯދަ ްނ‬ ‫ޗައިނާއާ އެކު އެއްބަސްވެއްޖެ‬ ‫ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ބޭނުންވާ ފަންނީ‬

‫އތް ތަނުގައި އެކްސްޕާޓުންނާ‬ ‫"ކުރިއަށް ޮ‬

‫ހދުމަށް ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް‬ ‫އެހީތެރިކަން ޯ‬

‫އެކު މިފަދަ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނަން‪ .‬މާކެޓް‬

‫ފ މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަނާއި‬ ‫އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޯ‬

‫ރޓެކްޝަން‪ ،‬ކުދި‬ ‫ރެގިއުލޭޝަން‪ ،‬ކޮންސިއުމާ ޕް ޮ‬

‫ނމިކް މިނިސްޓްރީއާ އެކު ހާއްސަ‬ ‫އިކޮ ޮ‬

‫އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް‬

‫ސއިކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އެއްބަސްވުމެއްގައި އިއްޔެ‬

‫އެހީތެރިކަން އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ލިބޭނެ‪"،‬‬

‫ހޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި‪ ،‬އެ‬ ‫ޮ‬ ‫ސއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު‬ ‫ޮ‬ ‫އެއްބަސްވުމުގައި‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ‪ ،‬ވިޔަފާރި ފުޅާކުރާ އިރު‬

‫އިސްމާއިލް އާއި ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން‬

‫ގތުން ގޮތުން ގަބޫލުކުރާ‬ ‫ބައިނަލްއަގްވާމީ ޮ‬

‫ފޯ މާކެޓް ރެގިއުލޭޝަންގެ މިނިސްޓަރު ޒޭންގް މާއޯ‬

‫މިންގަނޑުތަކަށް ތަބާވަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އިންޓަނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކަށް ބަދަލުވާ‬ ‫ނމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ‪ ،‬މި‬ ‫އިކޮ ޮ‬

‫އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވިޔަފާރީގެ މާހައުލުގައި ހުރި‬ ‫ދަތިތަކާއި ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ފަންނީ‬

‫އިރު ޗައިނާ ފަދަ ގައުމެއްގެ ތަޖުރިބާ ރާއްޖެއަށް ވަރަށް‬ ‫މުހިއްމު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ތަންފީޒު‬

‫އެހީތެރިކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެއްބަސްވުމުގެ‬

‫ކންފަރެންސްތައް ބާއްވައި‬ ‫ޝޕްތަކާއި ޮ‬ ‫ކުރަން ވޯކް ޮ‬

‫ސަބަބުން ދެގައުމުގެ ތަޖުރިބާތައް ހިއްސާކުރެވޭނެ‬

‫މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫‪ 2014‬ގަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ އެއްބަސްވުމުން ކުރިއަށް‬ ‫ކށްފައި ވަނީ ނޮވެމްބަރު‬ ‫ގެންދަން މަޖިލީހުން ފާސް ޮ‬ ‫‪ 2017 ،29‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޗައިނާއާ އެކު ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓެއްގައި‬ ‫ސއި ކުރުމަކީ މަސްވެރިކަމާއި ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާ‬ ‫ޮ‬

‫"މިހާރު" އިން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން‬

‫ބޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށާއި‬ ‫އަށް ލިބުނު ވަރަށް ޮ‬

‫ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ‪ ،‬ޗައިނާއާ އެކު ވެފައިވާ ފްރީ ޓްރޭޑް‬

‫އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު‬

‫ބޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެގްރީމެންޓުގައި ކަން ޮ‬

‫ކންސިއުމާ މާކެޓް"ގައި އެއްވެސް ޑިއުޓީ އަކާ‬ ‫" ޮ‬

‫ގތެއްގައި މައްސަލައަކަށް ވެފައި‬ ‫"އޭގައި މައިގަނޑު ޮ‬ ‫ގތައި އޭގައި ހުރި ބައެއް‬ ‫އޮތީ އެކަން ގެންދެވިފައިވާ ޮ‬ ‫ބޑުވުންތައް‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ނުލައި‪ ،‬މަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ ކަމަށް‬ ‫ކުރީގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 14‬މެއި ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫އީރާނު ބޯޓު ބަލައި ފާސްކޮށް އަދި ނުނިމޭ‪ :‬ފުލުހުން‬ ‫ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގި ޖޮއިންޓް‬

‫ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އިތުރު މަސްތުވާތަކެތި‬

‫ބޓު މާލެ ގެންނަނިކޮށް‬ ‫އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އަތުލައިގަތް ޯ‬

‫ހުންނާނެ ކަމަށް ބަލައި ފާސް ކުރަމުން އަންނަ‬

‫އންނަ ފަރަކަށް އަރައިފަ‬ ‫ވަނީ ވިލިމާލެ ކައިރީގައި ޮ‬

‫ކަމަށްވެސް އެ ދުވަހު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްތުވާތަކެތި‬ ‫ކށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު‬ ‫ޓްރެފިކް ކުރަން އުޅެނި ޮ‬

‫ބޓް މިހާރު ފުންކޮށްފައިވާ‬ ‫އެވެ‪ .‬ފުލުހުން ބުނީ އެ ޯ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ބޯޓް ގެންދިޔަ ތަނެއް ނުބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޓު އަދިވެސް ބަލައި ފާސްކޮށް‬ ‫އަތުލައިގަތް އީރާނުގެ ޯ‬ ‫ނުނިމޭ ކަމަށް ފުލުހުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ބޓް އަތުލައިގަތް ދުވަހު ފުލުހުން ބުނީ އެ‬ ‫އެ ޯ‬ ‫ލގެ މަސްތުވާތަކެތި‬ ‫ބޓުން ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 50‬ކި ޯ‬ ‫ޯ‬

‫މި ރޯދަ މަހު ގިނަ ބަޔަ ުކ‬ ‫ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި‪ :‬ޕީއެންސީ‬ ‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫ކށްފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބަޔާނުގައި ހާމަ ޮ‬ ‫ކންމެ މީހަކީ ވެސް އާއިލީ‬ ‫"ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ޮ‬

‫ބަޔަކަށް ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުން ދާ ކަމަށާއި މި‬

‫އަތުލައިގަތް ބޯޓުގެ ހަތް ފަޅުވެރިން‬ ‫ކށްފައި ވާއިރު އެ މީހުންގެ ބަންދަށް ކޯޓުން‬ ‫ހައްޔަރު ޮ‬

‫ވަނީ އަތުލައިގެންފަ އެވެ‪ .‬އަދި ވަރަށް ފަހުން ވަނީ‬ ‫ގދ‪ .‬ހުޅުވާރުލުގައި ވަޅުލާފައި ހުއްޓާ ‪ 149‬ކިލޯގެ‬ ‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލާގައި‬ ‫މަސްތުވާތަކެތި ޯ‬ ‫ދިވެހިންތަކެއް ވެސް ހައްޔަރު ކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބަލައިގެ ްނ‬ ‫ކަނޑައެއް ނުލަން‪ :‬ތަރުޖަމާން‬ ‫މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު ގިނަ‬

‫ގތުން ސަރުކާރުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް‬ ‫މަދުކުރުމުގެ ޮ‬

‫ބަޔަކަށް ވަޒީފާގެ ބިރު ދެއްކުމުގެ އިތުރުން ވަޒީފާ‬

‫ޒިންމާތައް އުފުލަމުންދާ މީހަކަށް ވީހިނދު‪ ،‬އެތައް‬

‫އިން ވެސް މީހުން ވަކިކުރަމުން ދާ ކަމަށް ކުރާ‬

‫ފިކުރަކަށް ބަލައި މި ސަރުކާރުން އެއްވެސް މީހަކު‬

‫ކށް ނިކަމެތި ކޮށްލުމަކީ އެ‬ ‫ބަޔަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ޮ‬

‫ކޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ ތުހުމަތުތައް ސަރުކާރުން‬ ‫އިދި ޮ‬

‫ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫އާއިލާތަކަށް އޭގެ ވޭން އުފުލަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ‪...‬‬

‫ދގުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އިއްޔެ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ރޯދަ މަހު އެކަނި ވެސް އެތައް ބަޔަކު ވަޒީފާއިން‬

‫ސަރުކާރުގެ މި ލާއިންސާނީ އަމަލު ހަރުކަށި އިބާރާތުން‬

‫ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް‪ ،‬އިދިކޮޅު ޕާޓީ ޕީއެންސީން އިއްޔެ‬

‫ކުށްވެރި ކުރަމެވެ‪ ".‬ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޕާޓީން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ‬

‫ބުނި ނަމަވެސް އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ނުދެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޓްތައް މީގެ ކުރިން ވެސް‬ ‫އުޅެނިކޮށް އީރާނުގެ ޯ‬

‫އަޅާފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު ގިނަ‬

‫ކށް ނުނިމޭ ކަމަށް ފުލުހުން‬ ‫ބޯޓް ބަލައި ފާސް ޮ‬

‫ވަނީ ‪ 15‬ދުވަސް ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މަސްތުވާތެކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން‬

‫ޕީއެންސީން ބުނީ މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އައީ‬

‫ކޅު ޕާޓީ ޕީއެންސީން އިއްޔެ ބުނެފައިވަނީ‬ ‫އިދި ޮ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމާ‬ ‫ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު‪" ،‬އެއްވެސް ހަމައެއް‬

‫ކށް ސަރުކާރުން މުވައްޒަފުން މަދުކުރުމުގެ‬ ‫"ހާއްސަ ޮ‬ ‫އެއްވެސް ކަމެއް ނުހިންގާ‪ "،‬ހޫދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން މުވައްޒަފުން ވަކިކުރާ‬

‫ކންމެ ފިކުރެއްގެ މީހަކަށް ވެސް‬ ‫ކޮންމެ ޕާޓީއެއްގެ ޮ‬

‫އުސޫލެއް ނެތި" ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަޒީފާ‬

‫ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާ ވިދާޅުވީ‬

‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމާ‬

‫ވަޒީފާގެ ބިރެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެކަމުގެ ވައުދާ‬

‫ކށް‪ ،‬ބައެއް މީހުން މަސައްކަތް ކުރާ ތަން‬ ‫އިން ވަކި ޮ‬

‫އެއީ ވަކިވަކި ކުންފުނިތަކުގެ ނިންމުންތައް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފަހު‪" ،‬އެއްވެސް ހަމައެއް‬

‫އެކުގައި ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އެ ވައުދުގެ މަތީގައި‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ވަކި ފިކުރަކަށް‬ ‫ބަދަލު ޮ‬

‫ނަމަވެސް އެކަމަށް ވެސް ސަރުކާރުން އެއްވެސް‬

‫އުސޫލެއް ނެތި" ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަޒީފާއިން‬

‫އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަށް ރައީސް ސޯލިހަށް ގޮވާލާ ކަމަށް‬

‫ތާއީދުކުރާ މީހުން‪ ،‬ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ‬

‫ފރުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސިޔާސީ ނުފޫޒެއް ނު ޯ‬

‫ކށް‪ ،‬ބައެއް މީހުން މަސައްކަތް ކުރާ ތަން‬ ‫ވަކި ޮ‬

‫އެ ޕާޓީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބިރު ދައްކަމުންދާ ކަމަށް ވެސް‪ ،‬ކުރީގެ ރައީސް‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން‪ ،‬ވަކި‬ ‫ބަދަލު ޮ‬ ‫ފިކުރަކަށް ތާއީދު ކުރާ މީހުން‪ ،‬ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނެ‬

‫ދުވަސްވަރު އެތައް ބަޔަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައިވާ‬

‫ކަމުގެ ބިރު ދައްކަމުންދާ ކަމަށް ވެސް އެ ޕާޓީން‬

‫ކޅު ޕާޓީތަކުން ކަންބޮޑުވުން‬ ‫ކަމަށް ބުނެ އޭރުގެ އިދި ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކށް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ‬ ‫ފާޅުކޮށްފައިވެ އެވެ‪ .‬ހާއްސަ ޮ‬

‫ގތުގައި މި ރޯދަ މަހު‬ ‫ޕީއެންސީން ބުނި ޮ‬

‫ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ މަސައްކަތުގައި‬

‫ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި އޮފީސްތަކާއި‬

‫ގެންގުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ބަޔަކު އޭރު ޝަކުވާ ކުރި‬

‫ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬މިހާތަނަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ ޕާޓީއެއްގެ‪،‬‬ ‫މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމަށް އައީ ޮ‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްވެ ހުންނަވައި އުފެއްދެވި ޕާޓީން‬

‫ކޮންމެ ފިކުރެއްގެ މީހަކަށް ވެސް ވަޒީފާގެ ބިރެއް ނެތި‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތް ކުރެވޭނެކަމުގެ ވައުދާ އެކުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް އައިއިރު ފެނަކަ‬ ‫ޕީއެންސީގެ ވާހަކަ އެ ޮ‬ ‫ކޯޕަރޭޝަނުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން ވަކިކުރާ‬ ‫މައްސަލައެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އފީހުގެ ތަރުޖަމާނު‬ ‫އެކަމާ ގުޅިގެން‪ ،‬ރައީސް ޮ‬ ‫އިބްރާހިމް ހޫދު މިއަދު ވިދާޅުވީ މުވައްޒަފުން‬

‫ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ސިޔާސީ‬ ‫ފރުވުމާއި ގަދަކަމުން ޕީޕީއެމްގެ ޖަލްސާތަކަށް‬ ‫ނުފޫޒު ޯ‬ ‫ގެންދިއުމާއި ސިޔާސީ ފިކުރު ތަފާތުވެގެން މުވައްޒަފުން‬ ‫އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ބަދަލުކުރުމާއި ވަކިކުރުމުގެ‬ ‫އތީ ވަރަށް ބޮޑުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޝަކުވާ ޮ‬

‫ކށްފައިވާ އަދަދެއް ޕީއެންސީގެ ނޫސް‬ ‫ވަޒީފާ އިން ވަކި ޮ‬

‫ސެނަހިޔާ ތަރައްގީ ކުރަން‬ ‫އިންޑިއާ ސިފައިންނާ އެކު‬ ‫މަޝްވަރާ ކޮށްފި‬ ‫ސިފައިންގެ ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފެންވަރު މަތި ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން‬ ‫އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އިސްވެރިންތަކާ އެކު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ‬ ‫އަހުމަދު ދީދީ އިއްޔެ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި އިންޑިއާގެ ސިފައިންގެ‬ ‫މެޑިކަލް ސާވިސްގެ ޑިރެކްޓާ ޖެނެރަލް މޭޖާ ޖެނެރަލް ޕްރަޝާންތު‬ ‫ބްރަދްވާޖް މިއަދު ހެނދުނު މިނިސްޓަރު މާރިޔާއާ ބައްދަލު ކުރައްވައި‪،‬‬ ‫ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން‬ ‫މަޝްވަރާ ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫މޭޖާ ބްރަދްވާޖް އާއި އިންޑިއާގެ ސިފައިންގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ވަނީ‬ ‫މާރިޔާގެ އިތުރުން ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް އަބްދުﷲ ޝަމާލާއި ހެލްތް‬ ‫މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީންއާ ވެސް މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރު އައުމާ އެކު‬ ‫އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދޭ އެހީތައް އިތުރުކޮށް‪ ،‬އަސްކަރީ ގުޅުންތައް‬ ‫ވެސް ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަހިކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އިސް ޮއފިސަރުންތަކަކާ އެކު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ‪:‬‬ ‫ސެނަހިޔާ ތަރައްގީ ކުރުމާ ބެހޭ ޮގތުން މަޝްވަރާ ކުރި ‪--‬ފޮޓޯ‪/‬ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 14‬މެއި ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫ޑަބްލިއު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ެގ‬ ‫ވެރިންނަށް ދައު ާވ އުފުލި ގޮތާ މެދު‬ ‫އަނާރާ ކަންބޮޑުވެއްޖެ!‬ ‫ކންސްޓްރަކްޝަނުން ހަދަމުން ދިޔަ‬ ‫ޑަބްލިއު ޮ‬ ‫އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި‬ ‫ބަންގްލަދޭޝްގެ ކުޑަ ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ރައުޝާން‬

‫އޭނާ ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްޓީސީސީގެ ބަހެއްގެ ދަށުވެ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު‬

‫ކޅަށް ދައުވާ އުފުލި ގޮތާ މެދު‬ ‫އިސްވެރިންނާ ދެ ޮ‬

‫ޔުކްރެއިންގެ އަންހެނަކު މަރުވިކަން ފާހަގަކުރައްވައި‬

‫މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަނާރާ ނައީމް ކަންބޮޑުވުން‬

‫އަނާރާ ވިދާޅުވީ އެ އެކްސިޑެންޓުގައި ކުށްވެރިވާނީ‬

‫ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކުންފުނީގެ ވެރިޔާ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކންސްޓްރަކްޝަނަކީ އަނާރާގެ ފިރިކަލުން‬ ‫ޑަބްލިއު ޮ‬

‫އަދި ކުންފުނީގެ ވެރިޔާގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާ‬

‫އާދަމް ޝަފީގުގެ ކުންފުންޏެކެވެ‪ .‬އެ ކުންފުނީގައި‬

‫ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް‬

‫ގތުން އެއްވެސް ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުން‬ ‫އަމަލީ ޮ‬

‫އަނާރާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނެތަސް އަނާރާގެ ވެސް ހިއްސާ އޮވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖީދީ މަގުގައި އެ ކުންފުނިން އިމާރާތް ކުރަމުން‬

‫ޖިއާން މަރުގެ މައްސަލައިގައި ޑަބްލިއު‬ ‫ކންސްޓްރަކްޝަންގެ އިހުމާލު އޮތް ކަމަށް ބުނެ‬ ‫ޮ‬

‫ދިޔަ ތަނަކުން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި‬

‫ފާޑުކިއުން ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލައިގައި‬

‫ރައުޝާން މަރުވީ މައިންބަފައިންނާ އެކު މަގުމަތިން‬

‫އެ ކުންފުނި ‪ 500،000‬ރުފިޔާ އިން ޖުރިމަނާކޮށް‪ ،‬އެ‬

‫ކށެވެ‪ .‬އެ މައްސަލައިގައި އަނާރާގެ‬ ‫ހިނގާފައި ދަނި ޮ‬

‫ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ސައިޓުތަކެއްގެ މަސައްކަތް ކުރުން‬

‫ފިރިކަލުންނާ އެކު ފަސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ވަނީ ޖިނާއީ‬

‫‪ 10‬ދުވަހަށް ހުއްޓުވާލި އެވެ‪.‬‬

‫ދައުވާ އުފުލައި ޝަރީއަތް ވެސް ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރައުޝާންގެ މަރަކީ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް‬ ‫ކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަނާރާ މިއަދު ވިދާޅުވީ‬ ‫އޭގެފަހުން ވެސް އިމާރާތްކުރުމާއި އެ ނޫން ވެސް‬ ‫އެފަދަ ހާދިސާތައް ހިނގަމުންދާ ކަމަށެވެ‪ .‬ޑަބްލިއު‬

‫އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އައީ‪ ،‬އަނާރާ‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ނަގަން ޖެހޭ ހުރިހާ ހުއްދަތަކެއް‬ ‫ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ވެސް ނަގައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫އަނާރާ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި‪ ،‬އެފަދަ‬ ‫ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންގެ މައްޗަށް‬

‫ކޮންސްޓްރަކްޝަނުގެ ސައިޓެއްގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު‬

‫އުފުލަން ޖެހެނީ މަދަނީ ދައުވާ އެވެ‪ .‬އެއާޚިލާފަށް‪،‬‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ގަސްތުގައި އެ‬ ‫މަރުވުމަކީ‪ ،‬އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ޑަބްލިއު ކުންފުންޏާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅައި‬

‫ކުންފުނިން ކުރި ކަމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ފިރިކަލުންގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާ އުފުލީ އެ‬

‫"ގަސްތުގައި ކުރި ކަމެއް ނޫން‪ ،‬އެއީ‬ ‫އެކްސިޑެންޓެއް‪ "،‬އަނާރާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާ އަޅުވަން ނުޖެހޭ މީހުންގެ‬

‫މައްސަލައިގައި އަމާޒުވި ސިޔާސީ ފާޑުކިއުންތަކާ‬ ‫ގުޅިގެން ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިންސާފުން ކަންކަން ކުރާ ނަމަ‪ ،‬އަނާރާ ވިދާޅުވި‬

‫ބލުގައި އެޅުވީމަ އެކަމުގެ އަސަރު ރާއްޖެ އަށް‬ ‫ޮ‬

‫ގޮތުގައި އެފަދަ ހާދިސާތަކުގައި ދައުވާ އުފުލުން ވެސް‬

‫ކުރަމުންދާ ކަން ފާހަގަކުރެވޭ‪ .‬އެ ހާދިސާގެ ފަހުން‪،‬‬

‫ހަމަހަމަކަމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬އެއް‬

‫ތަފާތު އެކްސިޑެންޓުތަކާއި ހިތާމަވެރި ހާދިސާތައް‬

‫ހާދިސާތަކެއްގައި‪ ،‬ވަކި ބަޔަކަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ނުވަތަ‬

‫ކެނޑިނޭޅި ހިނގަމުންދޭ‪ .‬އެކަމަކު ވެސް އެކަށީގެންވާ‬

‫ކުންފުނީގެ އިސްވެރިން ކުށްވެރިކުރުމަށް ފަހު އެފަދަ‬

‫ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ‪".‬‬

‫ކށްލުމަކީ އިންސާފެއް‬ ‫އެހެން ހާދިސާތައް އަޅާނުލައި ދޫ ޮ‬

‫ބޑުވުމަކީ އެ މައްސަލައިގައި‬ ‫އޭނާގެ ކަން ޮ‬ ‫ކުންފުނީގެ އިސްވެރިންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލުމެވެ‪.‬‬ ‫މީގެކުރިން ހިނގާފައިވާ އެފަދަ ހާދިސާތަކުގައި‬

‫ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އެފަދަ ހާދިސާތައް‬ ‫އަނާރާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ހުއްޓޭނީ އެންމެން ވެސް ޒިންމާދާރުވެގެންނެވެ‪.‬‬

‫އައް ޑޫ ސިޓީ ސްކެއާގައި ހުރި‬ ‫ރުއްތައް ކަނޑާލައިފި‬ ‫އައްޑޫ ހިތަދޫގައި އަލުން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ‬ ‫ސިޓީ ސްކެއާގައި ހުރި ރުއްތަކެއް ކަނޑާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއް‬

‫ދަބަރު ޖަހައި ހަލާކުވުމުން ދިދަ ވެއްޓިދާނެ ކަމަށް‬ ‫ބުނެ މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ އެ ނަގައިގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރުއްތަކެއް ކަނޑާލުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން‬

‫ކަނޑާލުމުން އެކަމަށް ފާޑު ކިޔައި އަދި ކަންބޮޑުވުން‬

‫ފާޅުކުރަމުން އަންނައިރު‪ ،‬އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ސިޓީ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި‬ ‫ޯ‬ ‫ފާޅުކޮށް ބައެއް މީހުން އަންނަނީ‬

‫ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފާޑުކިޔަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޕލިސް ސްޓޭޝަންގެ އެއް ފަރާތުން‬ ‫ހިތަދޫ ޮ‬

‫އަލުން ސިޓީ ސްކެއާ ތަރައްގީކުރަން ނިންމައި‬ ‫މިހާރު އަލުން ދިދަ ދަނޑިއެއް ވެސް ހަރުކޮށްފައިވާ‬

‫ބޑު ދިދައެއް ޖަހައި ސިޓީ‬ ‫އންނަ ސަރަހައްދުގައި ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކށް އައްޑޫ ސިޓީ‬ ‫އިރު މި މަޝްރޫއު ރަސްމީ ޮ‬

‫ސްކެއާގެ ނަމުގައި އެތަން ތަރައްގީކޮށް އެންމެ ފުރަތަމަ‬

‫ކައުންސިލުން ފެށީ މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪.‬‬

‫ހުޅުވީ އައްޑޫގައި ‪ 2011‬ގައި ބޭއްވި ‪ 17‬ސާކް‬

‫ގތުގައި އެތަން ތަރައްގީކޮށް‬ ‫ކައުންސިލުން ބުނި ޮ‬

‫ކށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ‬ ‫ސަމިޓާ ދިމާ ޮ‬

‫ނިމޭއިރު އެއީ ކުދި ބޮޑު އެންމެންނަށް ހިތްފަސޭހެކަމާ‬

‫ވެރިކަމުގަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފަހުން ސީޓި ސްކެއާގައި‬

‫އެކު އާއިލާތަކާ އެކު ވަގުތު ހޭދަކޮށްލެވޭ ކަހަލަ‬

‫ދިދަ ނެގުން ހުއްޓި‪ ،‬އެތަން ނުބެލެހެއްޓި ގިނަ‬

‫ހިތްގައިމު ތަނަކަށެވެ‪.‬‬

‫އތެވެ‪ .‬އަދި ދިދަ ދަނޑީގައި‬ ‫ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ޮ‬

‫މެލޭޝިޔާ ގައި ދިވެހި މަސް ވިއްކާ ފިހާރައެއް!‬

‫ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ކުންފުނިތައް ނުވަތަ‬ ‫ރިސޯޓުތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވޭތޯ‬

‫ޖިއާން މަރުވި މައްސަލައިގައި‪ ،‬އެ ކުންފުނީގެ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫މެލޭޝިއާގައި ‪ 8000‬ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން‬

‫ބޑު ފަސޭހައެއް ވާނެ‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ދިރިއުޅެމުންދާ އިރު ރައްޓެއްސަކު ނުވަތަ އާއިލާގެ‬

‫ހަމައެކަނި ޓާގެޓް ކުރަނީ ދިވެހިންނަކަށް ނޫން‪.‬‬

‫ކންމެ ފަހަރަކު ދިވެހި‬ ‫މީހަކު މެލޭޝިއާ އަށް ދާ ޮ‬

‫ދިވެހިންނާއި ޗައިނާ މީހުންނާއި މެލޭޝިއާ މީހުންނަށް‬

‫މަހުގެ ބާވްތައް ގެންދަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އަމާޒުކުރަން‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް މަސް ދަޅު ކޭސް‬

‫އެ ފިހާރައިން ‪ 11‬ދިވެހި އުފެއްދުމެއް މިހާރު‬

‫ޕެކް ކޮށްގެން ގެންދިޔުމުގެ ތަފްލީފު އުފުލާކަށް މިހާރަކު‬

‫ވިއްކަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ދަޅު މަހާއި ގަނޑުކުރި‬

‫ނުޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬އެ ގައުމުގައި މިވަނީ‪ ،‬ދިވެހި މަސްހުގެ‬

‫ކަންނެއްޏާއި ފަރުގެ މަހުގެ ބާވަތްތައް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަ ފިހާރައެއް ހުޅުވައުފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ކަމަށްވާ އެންޒީގެ އުފެއްދުންތަކާއި‬

‫މލްޑިވްސް ފިޝް މާކެޓް" ހުޅުވާފައި‬ ‫"ދަ ޯ‬

‫ހޮރައިޒަންގެ އުފެއްދުންތައް ވެސް އެ ފިހާރައިން ލިބެ‬

‫މލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި‬ ‫ވަނީ އޯލް އެޗް ޯ‬

‫ކގެ އުފެއްދުންތައް‬ ‫އެވެ‪ .‬ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މިފް ޯ‬

‫މެލޭޝިޔާގެ ކުންފުންޏަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬މި ފިހާރައިގެ‬

‫ވެސް ވިއްކާނެ ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ދިވެހި ހިއްސާދާރަކީ އަބްދުލް ހަމީދު އަބްދުލް ގަފޫރު‬

‫މަހުގެ އެހެން ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ގެނެސް ވިޔަފާރި‬

‫ޑ ވިދާޅުވީ‪ ،‬މި ފިހާރަ ހުޅުވުމުގެ‬ ‫(އައްޑޯ) އެވެ‪ .‬އައް ޯ‬

‫ފުޅާ ކުރާނެ ކަމަށް އައްޑޯ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވިސްނުން ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ގެންގުޅުއްވި‬

‫މެލޭޝިއާގައި ދިވެހި މަހުގެ ބާވަތްތަކަށް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެންމެ ފުރަތަމަ މި ވިސްނުން އުފެދުނީ‪ ،‬އޯލް‬

‫ކށް ހުޅުވި މި ފިހާރަ ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް‬ ‫ހާއްސަ ޮ‬

‫އެޗް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެއާ އޭޝިއާގެ‬

‫އގަސްޓް މަހުން ފެށިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ފެށީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޮ‬

‫ގ އޭޖެންޓްކަން ލިބުނު ހިސާބުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކާ ޯ‬

‫މި ފިހާރަ ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެންމެ‬

‫"އެއާ އޭޝިއާ ދިވެހި ޕާޓްނަރަކީ އޯލް އެޗް‬

‫ގިނަ ވަގުތު ނެގީ މެލޭޝިއާގައި ވިޔަފާރިއެއް ފެށުމަށް‬

‫ގ އޭޖެންޓުކަން‬ ‫މޯލްޑިވްސް‪ .‬އެ އެއާލައިނުގެ ކާ ޯ‬

‫ބޭނުންވާ ހުއްދަތައް ނެގުމަށެވެ‪ .‬މިހާރު ހުރިހާ ކަމެއް‬

‫ގއެއް ނުހުރޭ މެލޭޝިއާ އަށް‬ ‫ލިބުނު އިރު މާގިނަ ކާ ޯ‬

‫ބޑު ދަތިކަމެއް ނެތް ކަމަށް އައްޑޯ‬ ‫ހަމަޖެހުމުން މާ ޮ‬

‫ގެންދާކަށް‪ .‬އެހެންވެ ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެއާ އޭޝިއާ މެދުވެރިކޮށް ތަކެތި ގެންދާ‬

‫ފިހާރައެއް މެލޭޝިއާގައި ހުޅުވަން ނިންމީ‪ .‬އޭރުން‬

‫އިރު ހަފްތާއަކު ‪ 10‬ދަތުރު އެ އެއާލައިނުން މެލޭޝިއާ‬

‫ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ފަސޭހަ ކަމާ އެކު ގެންދެވޭނެތާ‪"،‬‬

‫އަށް ކުރެ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވަގުތެއްގައި ވެސް ތަކެތި ރާއްޖެއިން ގެންދެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ މަހު ހުޅުވި "ދަ މޯލްޑިވްސް ފިޝް މާކެޓް"‬

‫ގތުގައި މެލޭޝިއާ‬ ‫އައްޑޯ ގަބޫލުކުރައްވާ ޮ‬

‫މިނަން ކިޔުނީ ވީހާ ވެސް ދިވެހިވަންތަ ފަސޭހަ‬

‫މީހުންނަކީ މަހުގެ ބާވަތްތައް‪ ،‬ކެއުމުގައި ބޭނުން ކުރާ‬

‫ނަމެއް ކިޔުމުގެ ބޭނުމުގަ އެވެ‪ .‬އެތައް ބައެއްގެ ބުރަ‬

‫ބަޔަކަށްވުމުން އިތުރު ފިހާރަތައް ހުޅުވައިގެން ވިޔަފާރި‬

‫މަސައްކަތަކާ އެކު މި ފިހާރަ ހުޅުވުމުން މެލޭޝިޔާގެ‬

‫ފުޅާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ލުޔެއް ލިބޭނެ‬ ‫ދިވެހިންނަށް މި ފިހާރައިން ވަރަށް ޮ‬

‫ދިވެހި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކަކީ ކުއަލިޓީ ރަނގަޅު‬

‫ޑ ގަބޫލު ކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް އައް ޯ‬

‫އުފެއްދުންތަކެކެވެ‪ .‬މިއީ ވެސް ދިވެހި މާކެޓު ހާއްސަވާ‬

‫ކށް މަހުގެ ބާވަތްތައް އެހާ ގިނައިން‬ ‫"އާންމު ޮ‬ ‫ނުގަނެވޭނެ‪ .‬އެހެންވީމަ މި ފިހާރައިން ދިވެހިންނަށް‬

‫އެއްކަމެވެ‪ .‬މި ފިހާރަ އަންނަނީ މެލޭޝިއާގައި ބޮޑު‬ ‫މަގްބޫލު ކަމެއް ހޯދަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ރޮ މޭނިއާގެ މުފްތީ ޝާހިދަށް‬ ‫ރޯދަ ވީއްލުމެއް ދެއްވައިފި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވީއްލުމަށް ރާއްޖޭގެ ވަފުދުގެ އެހެން ބޭފުޅުން ވެސް‬ ‫ވަޑައިގެންނެވި އެވެ‪ .‬ޝާހިދުގެ އަރިހުގައި ރޮމޭނިއާ‬ ‫ފރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް‬ ‫އަށް ވަޑައިގެންނެވީ ޮ‬

‫ރޮމޭނިއާ އަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން‬ ‫މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ ޝަރަފުގައި އެ‬ ‫ގައުމުގެ މުސްލިމުންގެ ލީޑަރު މުފްތީ މުއްރަތު ޔޫސުފް‬ ‫ރދަ ވީއްލުމެއް ބާއްވަވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހާއްސަ ޯ‬ ‫ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ގްރޭންޑް މުފްތީ‬

‫މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ޚަލީލާއި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ‬ ‫އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ރަޒާނާ އެވެ‪.‬‬ ‫ރމޭނިއާ އަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެ ގައުމުގެ‬ ‫ޝާހިދު ޮ‬ ‫ނގެ ދައުވަތަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ފޮރިން މިނިސްޓަރު ތިއޮޑޯ މެލެސްކާ ޯ‬ ‫ރމޭނިއާގެ އިސް ބައެއް‬ ‫ދަތުރުފުޅުގައި އޭނާ ވަނީ ޮ‬

‫ރދަވީއްލުން އޮތީ ރޮމާނިއާގެ ވެރިރަށް‬ ‫މުރައްތު ދެއްވި ޯ‬

‫ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި މަޝްވަރާތައް‬

‫ރލް މިސްކިތުގައި‬ ‫ބުކަރެސްޓްގައި ހުންނަ ހަންޗެއާ ކެ ޯ‬

‫ގތުން ބައްދަލުކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ‬ ‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ތެރޭގައި ރޮމޭނިއާގެ ވައިސް ޕްރައިމް މިނިސްޓަރު އަނާ‬

‫ރމޭނިއާގެ މުސްލިމުންގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ‬ ‫ޮ‬ ‫އެކު ޝާހިދު ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި އެ ރޯދަ‬

‫ބަޗޯލްއާ ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 14‬މެއި ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އަފީފް‪ :‬އަޅުގަނޑު ކުރިމަ ީތ‬ ‫އޮންނާނީ ގާ ނޫނާއި ގަވާއިދު‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬

‫އެކަމަކު އެ މަސައްކަތް ނުކުރައްވައި މުސާރައާ އެކު‬ ‫ގހެއް ކަމަށް އަފީފް‬ ‫ކޮމިޓީ އެލަވަންސް ނެންގެވުމަކީ ޯ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޓީ އެލަވަންސަކީ ވަކި އެއްޗެއް‪ ،‬ކޮމިޓީ‬ ‫" ޮ‬ ‫އަށް ވަޑައިގަތީމަ އެލަވަންސް ލިބިވަޑައިގަންނަވަން‬ ‫ވާނީ‪ .‬ނުކުރާ މަސައްކަތަށް މިހާރު އެ އޮންނަ ގޮތުން‬ ‫އުޖޫރަ އެބަ ލިބޭ‪ .‬އެބައި ރަނގަޅުކުރަން އަޅުގަނޑު‬ ‫މަސައްކަތް ކުރާނަން‪ "،‬އަފީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫"ނުފޫޒެއް ނު ޯފރުވޭނެ‪ ،‬ގާނޫނާ ޚިލާފެއް ނުވާނަން"‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ‪ 87‬ދާއިރާގެ ތެރެއިން‬ ‫‪ 65‬ގޮނޑިއާ އެކު‪ ،‬ސާފު އަޣުލަބިއްޔަތު ރައްޔިތުން‬

‫އަފީފް‪ ،‬މިދިޔަ ހަފުތާގައި‬

‫ދިނީ އެމްޑީޕީ އަށެވެ‪ .‬އެއް ޕާޓީއަކަށް މަޖިލީހުގެ‬

‫"މިހާރު" އަށް އިންޓަވިއު‬

‫އވެ‪ ،‬ކުރި ތަޖުރިބާތަކާ ވެސް އެކު އެވެ‪.‬‬ ‫މެޖޯރިޓީ ޮ‬

‫ދެއްވަނީ‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން‬ ‫އަލީ‪/‬މިހާރު‬

‫މި އަޣުލަބިއްޔަތުގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ހިފައި‬ ‫ކަންކަން ނުކުރާނެ ކަމުގެ ބިރު ފިލައިގެނެއް ނުދެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އަނެއްކާވެސް ގޮނޑި‬ ‫ކ އަށް ހަދާފާނެ ކަމުގެ ތުހުމަތު އެންމެ ބޮޑަށް‬ ‫ކޮއް ޮ‬ ‫ކުރާނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ހިސާބުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަފީފް ދެއްވި ޔަގީން ކަމަކީ މިއެވެ؛‬ ‫"އަޅުގަނޑުގެ ކުރިމަތީގައި އޮންނާނީ ގާނޫނާއި‬ ‫މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު‪ .‬އަޅުގަނޑެއް ގަބޫލެއް ނުކުރަން‬ ‫ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ކަން ކުރެއްވި ގޮތަކަށް މި‬ ‫ޖރިޓީގެ ބޭނުން ހިއްޕަވައިގެން އޭގެ‬ ‫ސަރުކާރުން މެ ޯ‬ ‫ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަންގަވަން މަސައްކަތް ކުރައްވަފާނެ‬ ‫ގތަށް އަޅުގަނޑަށް ރިކުއެސްޓެއް‬ ‫ކަމަކަށް‪ .‬އަދި އެ ޮ‬ ‫އަޔަސް އަޅުގަނޑެއް ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ‬ ‫ގތާ ޚިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނަން‪".‬‬ ‫ޮ‬ ‫ގތުގައި ސަރުކާރުގެ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫މަސްލަހަތުތަކާއި އެ ނޫން މަސްލަހަތުތައް ވެސް‬ ‫ކުރިއަށް ނެރެވޭނީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ތަންދޭ‬ ‫މިންވަރަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް އަފީފް ހޮއްވަވައިފި‬ ‫ނަމަ‪ ،‬މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ހަމަ މަގަށް އަޅުއްވަން‬

‫ގތުގައި ނިމިގެން ދިޔަ ސަރުކާރުގައި‬ ‫ވަކި ބާރެއްގެ ޮ‬ ‫ބަލައިގަތެވެ‪.‬‬

‫ގެންގުޅުއްވާނެ ވިސްނުން "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވެ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް‬

‫ދެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ވައްދަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ދަމަހައްޓަން‬ ‫ޖެހެ އެވެ‪ .‬މެމްބަރުން ޒިންމާދާރުވެ‪ ،‬ނަތީޖާ ނެރެދޭން‬

‫ފަނޑިޔާރަކީ އަދުލު އިންސާފުގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާއޭ‪،‬‬ ‫އެކަމަކު އެއީ‪ ،‬ވަކި ބާރެއް ނޫން‪ .‬ގާނޫނުއަސާސީގައިވާ‬

‫ރައީސް ދިފާއުކުރުން‪ ،‬އެންމެ ބޮޑު ގޯސް!‬

‫ވެސް ޖެހެ އެވެ‪ .‬މި މަހުގެ ‪ 28‬ގައި ހުވާކުރާ‪،‬‬ ‫‪ 19‬ވަނަ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބުކުރީ‬

‫"މިސާލަކަށް‪ ،‬ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާނެ އުއްތަމަ‬

‫ގޮތުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ބޭނުންހާ ގޮތަކަށް‬ ‫ނންނާނެ‪ "،‬އަފީފް ވިދާޅުވި‬ ‫ކަންކަން ކުރެއްވޭކަށް ޯ‬

‫ސިޔާސީ ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވަމުން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މި އުއްމީދުތަކާ އެކުގަ އެވެ‪ .‬ދެން އޮތީ އެންމެ‬

‫ގތަށް‪ ،‬އަފީފް ވެސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި‬ ‫އަންނަ ޮ‬

‫އިޚްލާސްތެރިކަމާ އެކު އެ މަގަށް މަޖިލީހުގެ މިސްރާބު‬

‫މިހާތަނަށް‪ ،‬ގާނޫނުއަސާސީއާ އެންމެ ބޮޑަށް ޚިލާފުވި‪،‬‬

‫ގތުން އުޖޫރަ އެބަ ލިބޭ‪ .‬އެކަން‬ ‫އެ އޮންނަ ޮ‬

‫ބަދަލު ކުރައްވާނެ ބޭފުޅަކު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް‬

‫އެންމެ ލަދުވެތި އަމަލުތައް ހިންގި‪ ،‬ރައްޔިތުންނަށް‬

‫ރަނގަޅުކުރަން އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރާނަން‪.‬‬

‫ހޮވުމެވެ‪.‬‬

‫ބޑެތި ގެއްލުން ދިނީ މި މަހު ދައުރު ހަމަވާ‬ ‫ޮ‬

‫އތް އެއް ނަމަކީ‪ ،‬ވިލުފުށީ‬ ‫ވާދަވެރި ލިސްޓުގައި ޮ‬ ‫ދާއިރާ އިން އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ކުރީގެ ހޯމް‬ ‫މިނިސްޓަރު ހަސަން އަފީފެވެ‪.‬‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އާ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ؛‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މަޖިލީހުގައި ނުކުރާ މަސައްކަތަށް މިހާރު‬

‫ހިތުހުރި ޮގތަކަށް ކަންކަމެއް ނުކުރެއްވޭނެ‬

‫ޖރިޓީ ޕީޕީއެމްގައި އޮވެ‪،‬‬ ‫މަޖިލީހުގެ މެ ޯ‬ ‫ރިޔާސަތުގައި އަބްދުﷲ މަސީހް އިންނެވި އިރު‪،‬‬

‫މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ޒިންމާއަކީ‪ ،‬މަޖިލީހުގެ‬

‫އތީ‪ ،‬ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ‬ ‫ކޮންޓްރޯލް ޮ‬

‫ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުމެވެ‪ .‬ޖަލްސާތައް ކުރިއަށް‬

‫އަތްޕުޅުގަ އެވެ‪ .‬އެކި ނުފޫޒުތަކުގައި ފިތި ބާރުވެފައި‬

‫އންނަ މަޖިލީހުގެ‬ ‫ގެންދަން ޖެހެނީ‪ ،‬ސާފުކޮށް ލިއެފައި ޮ‬

‫އަފީފް‪ ،‬މަޖިލީހުގައި ތ‪ .‬އަތޮޅު މެމްބަރުކަން ‪20‬‬

‫ތިބި މެމްބަރުން‪ ،‬މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ހޫނުކޮށްލުމާއި‬

‫ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫އަހަރު ވަންދެން ކުރެއްވި އެވެ‪ .‬ނޫ ގާނޫނުއަސާސީ‬

‫އބާލުން ފިޔަވައި މާ‬ ‫އޑަރާ އެއްގޮތަށް ބަޓަނަށް ޮ‬ ‫ޯ‬

‫އިސްލާހުކުރި އިރު އަދި މިހާރު އަމަލުކުރާ‬

‫ބޑު ބާރެއް ނެތެވެ‪ .‬ހުށަހަޅާ ބިލްތައް ބެލުމެއް‪،‬‬ ‫ޮ‬

‫ގެންދިއުމަކީ ނިމިގެން މިދާ މަޖިލީހުގައި ވަރަށް‬

‫ގާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވާލި އިރު ވެސް ޚާއްސަ‬

‫ބަހުސްކުރުމެއް ނެތި ފަޓާސް ބަރިއެއްހެން ފާސްކޮށް‬

‫އާދައިގެ ކަމެކެވެ‪ .‬ރިޔާސަތު ވަށައިގެން ސިފައިން‬

‫ކމިޓީގެ މެމްބަރުކަން ކުރެއްވި‬ ‫މަޖިލީހުގެ ޑްރާފްޓިން ޮ‬

‫ނިންމާލީ އެވެ‪ .‬ހުރިހާ ގެއްލުމެއް ރައްޔިތުންނަށެވެ‪.‬‬

‫އަތުރައިގެން ޖަލްސާތައް ބޭއްވި އެވެ‪ .‬މެމްބަރުންނާއި‬

‫ބަރުލަމާނީ ހަޔާތް‪ 1990 ،‬ގައި ފެއްޓެވި‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާ އަކީ‪ ،‬އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުލަވާލި‪ ،‬ޖުޑީޝަލް‬ ‫ކމިޝަންގެ މެމްބަރެއް ވެސް މެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސާވިސް ޮ‬ ‫މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް‬ ‫ވެންނެވުމުގެ ވިސްނުން އައީ‪ ،‬އަފީފް ވިދާޅުވި‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ޖާގަ ނުދޭންވީ‪ ،‬އެފަދަ‬ ‫އަފީފް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫އަމަލުތަކަށެވެ‪ .‬މަޖިލީހުގައި ބަދަލުކުރަންވީ އެ‬ ‫ވިސްނުމެވެ‪.‬‬ ‫އަފީފްގެ ނަޒަރުގައި‪ ،‬ނިމިގެން ދިޔަ މަޖިލީހުގެ‬

‫ގޮތުގައި‪ ،‬ގާނޫނުއަސާސީގައި ރީއްޗަށް ތަރުތީބުކުރި‪،‬‬

‫ގހަކީ‪ ،‬ޔާމީންގެ ވެރިކަން ދަމަހައްޓަން‬ ‫އެންމެ ބޮޑު ޯ‬

‫ކށް ހިންގި ގޯސްތައް‬ ‫ވެރިކަމުގެ ތިން ބާރު މައްސުނި ޮ‬

‫ހިންގި ގާނޫނާ ޚިލާފު އަމަލުތަކެވެ‪.‬‬

‫އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫އވެފައި‪ ،‬ކޯޓުތަކަށް‬ ‫"މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ޮ‬

‫އެކަމަކު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަޖިލީސް ކުރިއަށް‬

‫ރިޔާސަތާ ދޭތެރޭ އުސް ފާރެއް ރާނައިގެން ވެސް‬ ‫ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ‪ .‬މެމްބަރުންނާ މެދު‬ ‫ވެސް އުސޫލުން ބޭރުގައި އިންތިހާ އަށް ތަފާތުކުރުން‬ ‫ގެންގުޅުނެވެ‪ .‬ބައެއް މެމްބަރުން‪ ،‬ޖަލްސާތަކުގައި‬ ‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމުގެ ހައްގު ވެސް ނިގުޅައިގަތެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ‬ ‫އަފީފް ފާހަގަކުރެއްވި ޮ‬ ‫މެމްބަރުންނަށް ވެސް ހަމަހަމަވާނެ އެވެ‪ .‬ހައްގުތަކާއި‬

‫ބަރުލަމާނީ ހަޔާތުގެ ތަޖުރިބާއާ އެކު ރައްޔިތުންނަށް‬

‫ފރުވައި‪ ،‬ސަލާމަތީ ބާރުތައް މެދުވެރިކޮށް‬ ‫ނުފޫޒު ޯ‬

‫އިޚްތިޔާރުތައް ލިބިވަޑައިގަތުމުގައި އެއްވެސް‬

‫ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް‬

‫ގތަކަށް އަމަލުކުރުމުން ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި‬ ‫ހިތުހުރި ޮ‬

‫މެމްބަރެއްގެ ދަރަޖަ މައްޗެއް ނުވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގަބޫލުކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތެއް ރައްޔިތުންނަށް ނުހެދޭނެ‬ ‫ބޭފުޅާ އަށް އެއްވެސް ޮ‬

‫އެމްޑީޕީން ސާފު އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދި ‪ 19‬ވަނަ‬

‫ކަމަށް ހީފުޅުވީ‪ .‬އޭގެތެރޭގައި‪ ،‬މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި‬

‫ހއްވަވައިފި ނަމަ‪ ،‬ކަށަވަރު ކުރާނެ‬ ‫"އަޅުގަނޑު ޮ‬ ‫އެއް ކަމަކީ އެއީ‪ "،‬އަފީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ‬

‫ނައިބު ރައީސްގެ އިތުރުން ބައެއް މެމްބަރުން‬

‫ތަޖުރިބާކާރު އެއް ބޭފުޅަކަށް ވުމަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް‬

‫ގތް ގަބޫލުކުރުން އެންމެ ބޮޑު‬ ‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ‪ ،‬މި ޮ‬

‫މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ބައެއް އުސޫލްތަކަށް ބަދަލު‬

‫ކަމަށް އަފީފް‪ ،‬ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަތް އެއް ސަބަބެވެ‪.‬‬

‫ގހަކީ‪ "،‬އަފީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ބޑުވުމަކީ ކޮމިޓީ‬ ‫ގެންނަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ އެއް ކަން ޮ‬

‫އޭނާގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއް ރިޔާސަތަށް‬ ‫ވާދަކުރައްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ތިން ބާރު ވަކިކޮށް‪،‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ކށްފައިވާ ބޭފުޅުންނަކީ ވެސް‬ ‫ވެރިންގެ ގޮތުގައި އައްޔަން ޮ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬މަޖިލީހުގައި‬ ‫އޭނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ޮ‬

‫އެލަވަންސް މިހާރު ދޭ ގޮތެވެ‪.‬‬ ‫އންނަނީ ފުނިޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތް ޮ‬

‫އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ހުށަހެޅި ކަންކަން‬ ‫ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަފީފް‬ ‫ވިދާޅުވީ‪ ،‬ހުށަހަޅާ ބިލްތަކުގެ ތެރެއިން އަވަހަށް‬ ‫ނިންމަން ޖެހޭ ގާނޫނުތަކަށް އިސްކަންދޭން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬ ‫އއްވައި އެ ބިލްތައް ހުށަހަޅައި‪ ،‬ކޮމިޓީ‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬ވަގުތު ޮ‬ ‫އަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދޭން ޖެހޭ ކަން ފާހަގަކުރެއްވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޓީތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން އަދި‬ ‫"މަޖިލީހުގެ ޮ‬ ‫މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ އެހެން ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ‬ ‫ގްރޫޕުގެ މެމްބަރުންނާ މަޝްވަރާކޮށްގެން އަޅުގަނޑު‬ ‫މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ‪ .‬ހަމައެއާ އެކު‬ ‫ކންމެ ކަމެއްގައި މެމްބަރުންގެ‬ ‫މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ޮ‬ ‫ހިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ދޭނަން‪ .‬ބަހުސް‬ ‫ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓައެއް ނުލާނަން‪ .‬ބަހުސްކުރުމަށް ފަހު‬ ‫ކމިޓީން އިސްލާހުތަކެއް‬ ‫އެ ހިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް ޮ‬ ‫ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ވާ ނަމަ އެކަމަށް ވެސް‬ ‫އންނާނެ‪ .‬ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އިރުޝާދާ އެކު‬ ‫ފުރުސަތު ޮ‬ ‫މަޖިލީސް ހިނގާނީ‪ "،‬އަފީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ކުރަން ޖެހެނީ‪ ،‬އަފީފް‬ ‫ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪ ،‬ހަމައެކަނި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ‬ ‫އތް ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ވިސްނުމަކަށް‬ ‫މެޖޯރިޓީ ޮ‬ ‫ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ގތަކަށް ކަންކަން‬ ‫"ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އަކީ ބޭނުންހާ ޮ‬ ‫ކުރުމެއް ނޫން‪ .‬މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ނިންމަން ޖެހޭނީ‬ ‫ކށް‪ ،‬އިހްސާސްތައް‬ ‫މައިނޯރިޓީ އަށް އިހްތިރާމް ޮ‬ ‫ދަނެގެން‪ "،‬އަފީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ބައެއް މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް‬ ‫ވަޑައިގަންނަވަނީ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން އޮންނަ ނާޖާއިޒު‬ ‫ފައިދާތަކެއް ނަގަން ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ވިސްނުމުގައި ތިއްބަވާ‬ ‫މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް‬ ‫ކށްދެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ނު ޮ‬ ‫"މިއީ ވެސް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ވިސްނުމެއް‪"،‬‬ ‫އަފީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ދެމިހުންނަވާނީ‪ ،‬އަފީފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪،‬‬ ‫ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރި ޒިންމާ އަމާނާތްތެރިކަމާ އެކު‬ ‫އަދާކުރެއްވުމުގަ އެވެ‪ .‬މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް‬ ‫ގތުގައި ދެމިހުންނަވާނެ‬ ‫ހޮއްވަވައިފި ނަމަ ވެސް އެ ޮ‬ ‫ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވި އެވެ‪.‬‬


‫‪ 14‬މެއި ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬

‫މަޖިލިހުގެ ރައީސް ކަމަށް ރަނގަޅު ވާނީ ކޮން ބޭފުޅެއް؟‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ‪ :‬ނަވާރަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވުން މި މަހުގެ ‪ 28‬ގައި އޮންނާނެ‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬މަޖިލިހުގެ އިދާރާ‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ބް ދުﷲ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީން‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ‬ ‫ގިނަ ގޮނޑިތަކެއް ތާރީޚީ އަދަދަކަށް ކާމިޔާބު‬

‫ދައްކަވައި‪ ،‬ހަޅޭފުޅު ނުލައްވާ މެމްބަރަކީ މަޖިލީހުގެ‬

‫ހުރި ގޮތުންނެވެ‪.‬‬

‫ޖަލްސާތަކުގައި ވާހަކަ ނުދައްކަވާ މެމްބަރަކު ކަމަށް‬

‫ބޑު އަޣްލަބިއްޔަތު މި ފަހަރު‬ ‫މަޖިލީހުގެ ޮ‬

‫ކޅު ނުބަލައި އަވަސް އަރައިގެން‬ ‫ބެލުމަކީ ކަމުގެ ދެ ޮ‬

‫މކްރަސީގެ ހަމަތަކަށް ހިންގާ‬ ‫ލިބިފައި މި އޮތީ ޑި ޮ‬

‫އެ މެމްބަރުގެ މަސައްކަތާ މެދު ނިންމާ އިންސާފުވެރި‬

‫ގތުގައި އަބަދުވެސް‬ ‫އަދި ބޯ ލަނބާ ޕާޓީއެއްގެ ޮ‬

‫ނިންމުމަކަށް ނުވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫މކްރަސީ އަށް އެ‬ ‫އަޑު އުފުލަމުންދާ ޕާޓީއަކަށެވެ‪ .‬ޑެ ޮ‬

‫ރލު ކުރެއްވުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު‬ ‫މަޖިލީސް ކަންޓު ޯ‬ ‫ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމާ މެދު އެއްވެސް ޝައްކެއް‬ ‫ނެތެވެ‪ .‬މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުން ވެސް އެކަން‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ތެދުފުޅެކެވެ‪ .‬އަލަށް އެ ބޭފުޅުން މަޖިލިހުގެ‬

‫ލތްބާއި އިޚްލާސްތެރިކަން‬ ‫ބޭފުޅުންގެ ހުރި ކުލުނާއި ޯ‬

‫މެމްބަރަކަށް ވެވަޑައިގަންނަވައިގެން މަސައްކަތް‬

‫ކުރުމަށް ފަހު‪ ،‬އާ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ‬

‫ބައެއް ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި‬

‫ކުރެއްވި އަހަރުތަކުގައި‪ ،‬މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި އެ‬

‫ކޅު ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރު ވަނީ‬ ‫މި މަހުގެ ފަހު ޮ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގައި ހުންނަވަން‬

‫އތީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް‬ ‫ދައްކަން‪ ،‬މި ފަހަރު މި ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ޕާޓީގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ މެމްބަރުން‬

‫ވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬

‫ލިބިފަ އެވެ‪ .‬ހަނދުމަފުޅު ބަހައްޓަވަން ވީ ފަސް‬

‫ގތް‪ ،‬އަޅުގަނޑުމެންގެ‬ ‫ބޭފުޅުންގެ ޙަރަކާތްތައް ހުރި ޮ‬

‫މަޖިލިހުގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެ‬

‫ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޕާޓީން ވޯޓުގެ ޒަރީޢާ އިން‬

‫އަހަރު ދުވަހަށް ފަހު އެ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތާ މެދު‬

‫ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަށް ކަމުނުގޮސްފާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ވަޑައިގަންނަވާކަން ފާޅުކުރައްވާފައި ވެ އެވެ‪ .‬މަޖިލިހުގެ‬

‫ހވޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ‬ ‫މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ޮ‬

‫ގތެއް ނިންމާނެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމެވެ‪.‬‬ ‫ރައްޔިތުން ޮ‬

‫ހަމަ އެފަދައިން‪ ،‬މަޖިލިހުގެ ބައެއް ޖަލްސާތަކުގައި‪،‬‬

‫ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވަން ޝަޢުޤުވެރިކަން‬

‫ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅެކެވެ‪ .‬އަދި ކޮންމެ ބޭފުޅަކު‬

‫މިހާރުގެ ތަޖުރިބާ އިން ދެންނެވޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން‬

‫އެ ބޭފުޅުން ވާހަކަ ދެއްކެވި ބަހުރުވަ ވެސް‬

‫ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ހުރިހާ މެމްބަރުންނަކީ ވެސް‬

‫ހވިވަޑައި ގެންނެވިއަސް‪ ،‬މަޖިލީހުގެ‬ ‫ރައީސްކަމަށް ޮ‬

‫ގތުން ތަސައްރަފް ފުދިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު ވަނީ ސިޔާސީ ޮ‬

‫ގސްފާނެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭގެ ފަހުން އެ‬ ‫ކަމުނު ޮ‬

‫މަޖިލީހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ގާބިލް‬

‫ރައީސްކަމުގެ ގޮނޑީގައި އިށީދެވަޑައިގެންނެވުމަށް‬

‫ތެދުތެދަށް ދަންނަވާ ނަމަ އަޅުގަނޑަށް ބޮޑަށް‬

‫ބޭފުޅުން މެދުތެރޭ މަގުން ހިންގަވާތާ ކިތަންމެ‬

‫ބޭފުޅުންނެވެ‪ .‬މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތުގައި ވަރަށް‬

‫ފަހު‪ ،‬އެ ބޭފުޅަކު ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށް މަގުދައްކައި‬

‫ތާއީދު ކުރެވެނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމާއި ނައިބް‬

‫ދުވަހެކެވެ‪ .‬ތެދުތެދަށް ދަންނަވާ ނަމަ އަޅުގަނޑަށް‬

‫ޙަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުންނެވެ‪.‬‬

‫ދޭ އެއްޗަކަށް ވާން ވާނީ މަޖިލީހުގެ ޤަވައިދެވެ‪.‬‬

‫ރައީސްކަން ވެސް އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް ދިއުމެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް ތާއީދު ކުރެވެނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމާއި‬ ‫ޮ‬

‫މި ވެރިކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ގައުމު‬

‫ނައިބް ރައީސްކަން ވެސް އަންހެން ބޭފުޅުންނަށް‬

‫މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވާ ކަމަށް‬

‫ޤާނޫނުއަސާސީ އެވެ‪ .‬ބިލްތައް ހުށަހެޅެން ވާނީ‬

‫ކންމެ ބިލަކަށް ވާހަކަ‬ ‫ބައެއް މީހުން ދެކެނީ ހުށަހަޅާ ޮ‬

‫ގތަށެވެ‪ .‬ބިލްތައް ހުށަހެޅުމަށް‬ ‫ޤަވައިދުގައި ބުނާ ޮ‬

‫ހިންގުމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ކުރިއަށް ވުރެ‬

‫ދިއުމެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން‬

‫ދައްކައި‪ ،‬އެހެން މެމްބަރުން ވާހަކަ ދައްކަވާ އިރު‬

‫ވަގުތު ދެވެން ވާނީ ވެސް ގަވައިދުގައި ބުނާ ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް އިތުރު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި‪ ،‬ދެ ޖިންސުގެ ބޭފުޅުން ތިއްބެވުން‬

‫އެ މެމްބަރަކު ދައްކަވާ ވާހަކައަކާ ބެހި‪ ،‬ވާހަކައިގެ‬

‫މިހެން ވުމާ އެކު‪ ،‬ވަކި މީހެއްގެ ތަރުޙީބު ލިބިގެން‬

‫ކެބިނެޓެއްގައި މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް ނުހިމެނޭހާ‬

‫އިންސާފްވެރި އެވެ‪ .‬ދެ އަންހެން ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ‬

‫ކށް‪ ،‬މަޖިލީސްގެ‬ ‫މެދުތެރޭގައި އަމިއްލަ ޚިޔާލު ފާޅު ޮ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް އާދެވުނަސް‬

‫ގިނަ އަދަދަކަށް އަންހެން ބޭފުޅުން ވަނީ ހިމަނުއްވައިފަ‬

‫ހވުނަސް‪ ،‬މަޖިލީހުގެ‬ ‫އެންމެ އިސް ދެ މގާމަށް ނު ޮ‬

‫ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް‪ ،‬މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް‬

‫ޖަލްސާތައް ހިންގެން ވާނީ އަދި ކުރިއަށް ގެންދެވެން‬

‫އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ ތާރީޚްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޑިފެންސް‬

‫ޖަލްސާތަކުގައި ކަންތައްތައް ހިނގާފައި އޮތް ގޮތަށް‬

‫އުނދަގޫ ކުރާ މެމްބަރުންނެވެ‪ .‬ގިނަ ފަހަރަށް‬

‫ވާނީ މަޖިލީހުގެ ޤަވައިދު ބުނާ ގޮތަށެވެ‪ .‬އިތުބާރު‬

‫މިނިސްޓަރަކަށް އަންހެން ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސެވީ‬

‫ބަލާ އިރު މަޖްލިސްގެ ޖަލްސާތައް ކަންޓުރޯލް‬

‫މި ދެންނެވި ފާޑުގެ މެމްބަރުންނަކީ އެ ބޭފުޅުން‬

‫ވޓަކަށް ވިޔަސް ނުވަތަ ސަރުކާރާ ޚިޔާލު‬ ‫ނެތްކަމުގެ ޯ‬

‫ވެސް މި ވެރިކަމުގަ އެވެ‪ .‬މި ވަގުތު ޕުރޮސިކިއުޓަ‬

‫ކުރުމުގެ އެންމެ ގާބިލްކަން ލިބިވަޑައިގެންފައި ވަނީ އެ‬

‫މަޖިލީހުގައި ކުރައްވާ މަސައްކަތްތައް ޓީވީގެ ޒަރީޢާ‬

‫ތަފާތު ފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކަށް ވިޔަސް‬

‫ޖަނަރަލްއަކަށް ހުންނެވީ ވެސް އަންހެން ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬

‫ބޭފުޅުންނަށެވެ‪.‬‬

‫އިން ބަލާ މީހުން އުފާކުރުވާ‪ ،‬ވަގުތީ މަޝްހޫރުކަން‬

‫ކށްލަން ބޭނުންވިޔަސް އެ‬ ‫އެ މައްސަލައެއް ފޭލް ޮ‬

‫ފނުއްވާފައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ‬ ‫އދ‪ .‬މަޖިލީހަށް ޮ‬

‫ހއްދެވުމަށް‪ ،‬މަޖިލީހުގެ ތެރޭގައި‪ ،‬ކުދި “ތަމްސީލުތައް”‬ ‫ޯ‬

‫ކށްލަން ވާނީ އެންމެނަށް ފެންނަ‬ ‫މައްސަލައެއް ފޭލް ޮ‬

‫ސަފީރަކީ ވެސް އަންހެން ބޭފުޅެކެވެ‪ .‬އިނގިރޭސި‬

‫މާ ރުހޭނެ ވާހަކައަކަށް ނުވާނެ އެވެ‪ .‬އަންހެނުންނަށް‬

‫ބާއްވާ މެމްބަރުންނެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި އޮންނަ‪ ،‬ޤަވައިދުގެ‬ ‫ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސް ޮ‬

‫ވިލާތާއި އަދި ބައެއް އެހެން ގައުމުތަކަށް ވެސް‬

‫ފނުވަން ބޭނުންވާ މީހުން‬ ‫ކިޔަވައި ނުދީ ބަދިގެ އަށް ޮ‬

‫ތެރެއިންނެވެ‪ .‬މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައި އޮއްވައި‪،‬‬

‫އަންހެން ސަފީރުން ޢައްޔަނު ކުރައްވާފައި ވެ އެވެ‪ .‬މި‬

‫މާ ހިތްހަމަޖެހޭ ވާހަކައަކަށް ނުވާނެ އެވެ‪ .‬ނުރުހުނަސް‬

‫ގތަށް ކަންތައް ކުރައްވަން‬ ‫ބައެއް މެމްބަރުން މި ޮ‬

‫ކށްލަން‪ ،‬އެ މައްސަލައެއް‬ ‫އެ މައްސަލައެއް ފޭލް ޮ‬

‫ފަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އަންހެން‬

‫މިއީ އަންހެނުންގެ ޖީލެވެ‪ .‬އަންހެނުން ‘ބަނދެގެން’‬

‫ބޭނުންފުޅު ނުވެ އެވެ‪ .‬އެ ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގެ‬

‫ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ ގަވައިދައް އިސްލާހުތައް‬

‫ބޭފުޅަކު ހަމަޖެހޭނެ ނަމަ ހާދަ ރަނގަޅު ވާނެއޭ‬

‫ގެންގުޅޭ ބައެއް ޢަރަބި ގައުމުތަކުގެ އަންހެނުން ވެސް‬

‫ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ ހުށަހެޅިފައި އޮންނަ‬

‫ހުށަހެޅިގެން ނުވާނެ އެވެ‪ .‬އަދި އެފަދަ އިޞްލާހާއް‬

‫އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް އަރަ އެވެ‪ .‬މަޖިލީހުގެ އެ މަގާމަށް‬

‫ފަރުދާގެ އަނެއް ފަރާތުގައި ތިބެފައި ފަރުދާ ފަޅާލާފައި‬

‫މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތަށް ސީރިއަސްކަން ދެއްވާ‬

‫މިއީ އަންހެނުން ފައިދަށަށް ލާން ބޭނުންވާ މީހުން‬

‫މައްސަލައެއްގެ ޢިލްމީ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގަ އެވެ‪.‬‬

‫ހުށަހެޅިގެން ފާސްވިޔަސް‪ ،‬އެފަދަ އިޞްލާހަކަށް‬

‫ޝަޢުޤުވެރިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވާ ދެ އަންހެން ބޭފުޅުންނަކީ‬

‫ނުކުންނަނީ އެވެ‪ .‬ދުނިޔެ އަށް އަންނަ ބަދަލުތަކެއް‬

‫ނުވަތަ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ‪ .‬ނުވަތަ‬

‫އަމަލުކުރަން ފެށެން ވާނީ މަޖިލީހުގެ އާ ދައުރެއްގަ‬

‫ވަރަށް އިލްމީ ބޭފުޅުންނެވެ‪ .‬އަދި މިހާރު މަޖިލީހުގެ‬

‫ނުހިފެހެއްޓޭނެ އެވެ‪ .‬އަވަހަށް‪ ،‬ނުވަތަ ލަހުން ޖެހޭނީ‬

‫އެ ކަމެއް ތަންފީޒު ވެއްޖެ ނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން‬

‫އެވެ‪ .‬ކުރިން ހުށަހެޅިފައި ހުރި މައްސަލަތައް‬

‫ތަޖުރިބާ ވެސް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭފުޅުންނެވެ‪ .‬ދޫހެލޭ‬

‫ތަބައަވާށެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް އެ ބޭފުޅުންނަށް‬

‫އިސްތިސްނާ ކުރެވިގެންނެވެ‪ .‬މި ވާހަކަ‪ ،‬އާ މަޖިލީސް‬

‫ބޭފުޅުންނެވެ‪ .‬ކެރިގެން ކަންތައްތަކާ ކުރިމަތިލައްވާ‬

‫އެނގިވަޑައިގަންނަވާ މައްސަލަތަކުގަ އެވެ‪ .‬މިހެން‬

‫ފެށުމުގެ ކުރިން މި ދަންނަވަނީ މިހާރު ދައުރު‬

‫ބޭފުޅުންނެވެ‪ .‬މަޖިލީހުގެ ބަހުސްތަކުގައި އަބަދުވެސް‬

‫ކންމެ ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ‬ ‫ވުމާ އެކު‪ ،‬މަޖިލީހުގެ ޮ‬

‫ހަމަވެގެން ދާ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން ކަންތައް ކޮށްފައި‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނެވެ‪ .‬އެ ބޭފުޅުންނަށް‬


‫‪ 14‬މެއި ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ނަވާރަ ސަތޭކަ ނުވަދިހައިގެ ކުރީކޮޅުގެ‬

‫އތެވެ‪ .‬ގާތުގައި މަރީނާ‬ ‫ބަލަހައްޓައިގެން އޭނާ ޮ‬

‫މަސައްކަތްކުރި އެވެ‪ .‬އެތަނުގައި ނެތީ އޭނާ ދެއްކި‬

‫އަހަރުތަކުން ދުވަހެކެވެ‪ .‬ތަރައްގީގެ އަލިކަމާއި‬

‫ވާހަކައެއްގައި ތިބެ އެ ގެއިން ނިކުމެގެން އަންނާތީ‬

‫އތީ ނިދިފައިތޯ ބެލުމަށް‬ ‫ނިދިފައި އޮތެވެ‪ .‬ޚަދީޖާ އަށް ޮ‬

‫ވާހަކަ ގަބޫލު ކުރާނެ ހިތެކެވެ‪.‬‬

‫ތަމައްދުނުގެ ކުލަތައް ފެންނަމުންދާލެއް ކުޑަޔަކަސް‬

‫ފެނުނެވެ‪.‬‬

‫ތަރަފާލިގަނޑު މަތިން ތެދުވެ ރާޝިދު އިށީނދެލި އެވެ‪.‬‬

‫ވަށައިގެން ވަނީ ހިތްހަމަޖެހުމެވެ‪ .‬ދަރިންގެ ލޯތްބާއި‬

‫ދިގު އިންތިޒާރަކަށް ފަހު ދެ ހެކިވެރިން އޮލަ‬

‫‪13‬‬

‫ކބާ ކިހިނެއް ވަނީ؟" އަވަސްވެފައިވާ ހިތަކާ‬ ‫" ޮ‬

‫އަވައްޓެރިންގެ އެކުވެރިކަމުން ފުރިގެންވާ ހިތްތަކެކެވެ‪.‬‬

‫އެކު ރާޝިދުއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް އެހުނީ‬

‫މާތްވެގެންވާ ރަމަޟާން މަހަށް ހަނދު ބެލުމުގެ‬

‫އެހެންނެވެ‪.‬‬

‫ބޑު އެންމެންހެންތައް‬ ‫ތައްޔާރީތަކުގައި ރަށުގެ ކުދި ޮ‬

‫"އެއް ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ފަސްލާރި‪ "..‬ހެކިވެރިއަކަށް‬

‫ބނާރައި އުޅެމުންދިޔަ އެވެ‪ .‬ކުކުޅުހާ ފަހަތުން‬ ‫ހޭ ޯ‬

‫ފނުވި އަލިތަކުރު ރާޝިދުގެ ކޮނޑަށް އަތް ވައްޓާލަމުން‬ ‫ޮ‬

‫އަދި ދެވަނަ ފަހަރަށް އޭނާގެ އެބުނުން ތަކުރާރުކުރިއެވެ‪.‬‬ ‫"ހަސަންނިކުބެ އަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު މީހެއް‪...‬‬

‫އޭގެ ދެ ދުވަސް ފަހެވެ‪ .‬ގޭތެރެއަށް ފެތުރިފައިވާ‬ ‫ހިތާމައަށް ކުޑަ ވެސް ލުޔެއް ނުލިބުނެވެ‪ .‬ޚަދީޖާގެ‬ ‫ކަރުނަތަކަށް ހުއްޓުމެއް ވެސް ނެތެވެ‪ .‬އެހެން‬

‫ގތަކަށް މަރީނާއަކަށް ނުބަލާނެ‪"!..‬‬ ‫އޭނަ އެކަހަލަ ޮ‬

‫ނުވާންވީ ސަބަބެއް ވެސް ނެތެވެ‪ .‬މަރީނާ އަކީ އޭނާ‬

‫ޚަދީޖާގެ އަޑުގައި ވަނީ ޔަގީން ކަމެވެ‪ .‬އެހިސާބުން‬

‫ލބިވި ލަތީފުގެ ހުރި ހަމައެކި ނިޝާނެވެ‪.‬‬ ‫އެންމެ ޯ‬

‫ރާޝިދު ވެސް ހަތިޔާރު ބެހެއްޓި އެވެ‪.‬‬

‫ޖލިފައްޗަށް ފޫހަރާލައިގެން މިފަދަ‬ ‫ގޭތެރޭގައި އިން ޯ‬

‫ބޑެތި ފިރިހެނުންނާއި‬ ‫ދަރިންފަތި ފަހަތުލައިގެން ދުވާ ޮ‬

‫އަނގައިގެ ތެރޭގައި ހުރި ހަތްޕުނޑުތައް ދުރައް‬

‫ކށް ހަވާދުގަނޑެއް ހަނާކުރެވޭތޯ‬ ‫އެކަކަށްވުރެ މީރު ޮ‬

‫ބުރުވާލަމުން ކަޅުކުލަ އަރަންފަށާފައިވާ ދަތްޕިލާ‬

‫އިރު އަރައިގެން އައިއިރު ރަމަޟާންމަހުގެ‬

‫އަންހެނަކު އޭރު ވެސް އޭނާގެ ހިތާމަތަކަށް ލުޔެއް‬

‫ބަލަމުންދާ މުރާލި އަންހެންވެރިންނެވެ‪.‬‬

‫ފެންނަވަރަށް ހީލި އެވެ‪ .‬އެއާއެކު ރާޝިދުއަށް‬

‫ހިތްގައިމުކަމާއި އުފާ އެންމެންގެ ހިތްތަކަށް‬

‫ތ ބަލަމުން ދިޔަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލިބޭ ޯ‬

‫މޫނުމަތީގައި އަތް އަޅާލެވުނެވެ‪ .‬އޭގެ ބަރާބަރު ހަތް‬

‫ވެރިކުރުވާފައިވެއެވެ‪ .‬ފަތިހު ފަތިސް ނަމާދަށް ހޭލިގޮތަށް‬

‫ޚަދީޖާ އަކީ އޭގެ ތެރެއިން ވެސް ހުނިޖަހާ‬

‫މާތްވެގެންވާ ރަމަޟާންމަހުގެ މުލަ ރޯދަދުވަހަށް‬

‫ވިސްނުންތަކެއްގައި ޚަދިޖާ އޮތެވެ‪ .‬އަވައްޓެރި ދެތިން‬

‫ބޑުކަތީބު އައިސް އެ ގޭތެރެ އަށް ވަނީ އެ‬ ‫ޮ‬

‫ހވާލެވޭނެ ފަދަ މުރާލި ހީވާގި އަންހެނެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ދުވަސް ފަހުން ރާޝިދު އާއި ޚަދީޖާގެ ކާވެނި‬

‫ގޭގެ އެކި ކަންކަމުގައި ޚަދީޖާ އަވަދިނެތިވެ އުޅުނެވެ‪.‬‬

‫ވަގުތު އެވެ‪ .‬ސަބަބު ބުނުމެއްނެތި ޚަދީޖާ އަށް އޭނާ‬

‫ކާވެންޏަށްފަހު ލިބުނު ދަރިފުޅަށް ފަސް އަހަރު‬

‫ކުރެވުނެވެ‪ .‬ކާވެންޏަށް ފަހު ޚަދިޖާގެ އެދުމުގެ‬

‫ކުޑަ ކުޑަ މަރީނާގެ ހިތަށް ވެސް ރަމަޟާންމަހުގެ‬

‫އފީހަށް ދިއުމަށެވެ‪ .‬އޮފީހާ‬ ‫އެންގީ އަވަހަށް ރަށު ޮ‬

‫ނުވަނީސް ހުވަފަތްވެފައިވާ ޅަނދޮޅު ޒުވާނެކެވެ‪.‬‬

‫މަތިން ރާޝިދުގެ އަމިއްލަ ގެދޮރު ދޫކޮށް ޚަދިޖާގެ‬

‫މާތްކަން ވެރިވެ އީމަންކަން ވަރުގަދަވެފައި ވަނީ‬

‫ހަމައަށް ދެވުނުއިރު ރަށުގެ ރައްޔިތު އެންމެންހެން‬

‫ކށް ކަނޑަށް ގެއްލުނުފަހުން ތިން‬ ‫މަހަށްނުކުމެ އުޅެނި ޮ‬

‫ހިޔާވަހިކަމަށް އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ކަންނޭނގެ އެވެ‪ .‬ނިދިގެ ހާލިތަކުން މީހުންތައް ތެދުވަން‬

‫އެތަނަށް ޖަމާވެފައިވެއެވެ‪ .‬ހިރަފުހާ ވެލިން ތަތްތެޅިފައިވާ‬

‫ފތް ހިފައިގެން އެދުރުގެއާ ދިމާއަށް‬ ‫ނުފަށަނީސް ޢައްމާ ޮ‬

‫މަރީނާގެ ތުއްތު ފުރާނަ ނެތް މަސްގަނޑު އޮތީ ރަށު‬

‫ލބި އެއްވެސް މިންވަރަކަށް‬ ‫ފަރާތުން އަނތްބެއްގެ ޯ‬

‫އޭނާ މިސްރާބު ޖެހިއެވެ‪ .‬ރަށުގެ އަމާންކަމާއި މީހުންގެ‬

‫އޮފީހުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪" .‬މަގޭ ދަރިޔާއޭ" ބުނެ ޚަދީޖާ‬

‫އަހަރާ ނުވަމަސް ފާއިތުވެ ދިޔަ އިރުވެސް ޚަދީޖާގެ‬

‫ނުލިބުނަސް ރާޝިދު ކެތްތެރިވި އެވެ‪ .‬ކުޑަމިނުން‬

‫ހިތްހެޔޮ ކަމަށް ޝުކުރުވެރިވާން އާދަވެފައިވާތީ‪ ،‬އެވަރު‬

‫އަށް އެ ތުއްތު ހަށިގަނޑުގައި އޮޅުލައިގަނެވުނެވެ‪.‬‬

‫ޚަދީޖާ އަށް އަދިއަދަށް ދާންދެން ވެސް އެކަން ގަބޫލު‬

‫ގތުގައި ހުރުމަކީ ވެސް ލިބުނު‬ ‫ޚަދިޖާގެ ފިރިއެއްގެ ޮ‬

‫ތުއްތު ކުއްޖަކު އެކަނި މަގުމައްޗަށް ދުކޮށްލުމަކީ އެ‬

‫އންނަ އިރު އާއި‬ ‫ކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬ނިދާފަ ޮ‬

‫ބޑު އުފަލެއް ކަމުގައި އޭނާ ދެކޭތީ އެވެ‪ .‬ޚަދީޖާ މި‬ ‫ޮ‬

‫ރަށުގައި އަބުއި ކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬ދަރިފުޅު އަމިއްލަ އަށް‬

‫ހޭލާ ހުންނަ އިރު ވެސް އޭނާ އަށް ހީވަނީ ދެންމެ‬

‫ކންމެހެން ކާވެންޏެއް ކުރަން ބޭނުން‬ ‫ކާވެނި ކުރީ ޮ‬

‫އިސްނަގައިގެން ޤުރުއާން އުނގެނުމަށް އެ ބަހައްޓަ‬

‫ދެންމެ އައިސް ލަތީފް އޭނާގެ ފަހަތުން މެދުހަށީގައި‬

‫ވެގެންނެއް ނޫނެވެ‪ .‬މައިން ބަފައިންގެ އެދުމަށް‬

‫ސަމާލުކަމާ ހެދި ޚަދީޖާ ހުރީ އުފަލުންނެވެ‪.‬‬

‫ބައްދާލަފާނެހެންނެވެ‪ .‬ޚަދީޖާގެ ދުވަސްތައް މިފަދަ‬

‫ގތުންނެވެ‪ .‬އެކަން ކިތައްމެހާ‬ ‫ކިޔަމަންތެރި ވުމުގެ ޮ‬

‫ފިރި ލަތީފްގެ ޚަބަރެއް ނުވިއެވެ‪.‬‬ ‫ރަށު އެންމެން ލަތީފް މަރުވީ ކަމަށް ނިންމިޔަސް‬

‫ޚިޔާލީ ފޮލާތަކެއްގެ ތެރޭ ހޭދަވަމުން ގޮސް ކާވެނިގެ‬

‫ދުވަސްތައް ފާއިތު ވަމުން ދިޔައެވެ‪ .‬ޚަދީޖާގެ‬

‫ޚަދީޖާއާ ކަތީބު ބައްދަލުކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ގޓި އެއްކަން އެނގޭތަ؟ މި‬ ‫"މިއީ ކާކުގެ އަނ ޮ‬ ‫ގޓި ފެނުނީ މަރީނާ ވަޅުލާފައި އޮތް ވަޅުގަނޑުގެ‬ ‫އަނ ޮ‬ ‫ގޓިނަގައި ދައްކާލަމުން‬ ‫ތެރެއިން" ރިހީގެ ވަށް އަނ ޮ‬

‫ވީ މުޅި އުމުރުގެ ހިތާމައަކަށެވެ‪ .‬ޤުރުއާން ކިޔަވަން‬

‫ކަތީބު އެހެން ބުނެލުމާއެކު ހަދީޖާގެ ތަލިން ކުޅު‬

‫އއްސުނު އިރު‬ ‫އެދުރު ގެއަށް ދިޔަ ގޮތަށް އެރޭ އިރު ޮ‬

‫ހިކުނު ފަދަ އެވެ‪ .‬އިތުރު ހަރަކާތެއްނެތި އެންމެ‬

‫ގލި އަޅަމުންދާ ފިރިހެނުން ވަކި‬ ‫އޭނާގެ ފަހަތުން މު ޯ‬

‫މަދުވިޔަސް ކުޑަކުޑަ މަރީނާގެ ފަރާތުން ދަރިއެއްގެ‬

‫ވެސް މަރީނާގެ ޚަބަރެއް ނުވި އެވެ‪ .‬ރަށު އެންމެން‬

‫ފުރަތަމަ ވެސް އޭނާ އަށް ބަލައިލެވުނީ އޭނާގެ އަތުގެ‬

‫މަދެއް ނުވެއެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން ވެސް ރާޝިދަކީ‬

‫ލބި އޭނާ އަށް ދިޔައީ ލިބެމުންނެވެ‪ .‬އަމިއްލަ ދަރިފުޅު‬ ‫ޯ‬

‫ހދުމަށް މުޅި ރަށުގައި އަތް ފުނާ އެޅި އެވެ‪.‬‬ ‫މަރީނާ ޯ‬

‫ކަށި އިނގިއްޔަށެވެ‪ .‬އެއީ ރާޝިދު ކާވެނީގެ ހަދިޔާއަކަށް‬

‫ތަރި އޮއްސި ދިރިއުޅުން އެފުށްމިފުށަށް ޖެހިފައިވިޔަސް‬

‫ވެސް ރަނގަޅަށް ރާޝިދަށް އެނގޭ ވެސް މެއެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް އެ ދުވަހު އޭނާގެ އެ އުފާވެރިކަން‬

‫މަރީނަގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންކަން ނިންމުމަށްފަހު‬

‫ރާޝިދުގެ ދިރިއުޅުމުގައި އަނތްބެއްގެ ލޯބި‬

‫އަރާހުރި ފިރިހެނެކެވެ‪ .‬މުދިމު އާދަނުގެ "އަރާއިރު"‬

‫ފަދައިން އޭނާ ވެސް މަރީނާ ދެކެ ލޯބިވެ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ނަމަވެސް އެއްވެސް ތަނަކުން މަރީނާ ފެންނަ ގޮތެއް‬

‫ގޓި އެވެ‪ .‬ކަތީބު އަތުގައި އެ‬ ‫އޭނާ އަށް ދިން އަނ ޮ‬

‫ޔޅެވެ‪ .‬އެފަދަ މިސާލެއް ނެތް ފަދަ‬ ‫ދޯނީ ގެ މާކެ ޮ‬

‫ލބީގެ ބަދަލުގައި ބައްޕައެއްގެ ފަރާތުން އެދޭނެ ހުރިހާ‬ ‫ޯ‬

‫ނުވި އެވެ‪ .‬ޚަދީޖާގެ ހަށިން ރުޙު ނިކުމެގެންދާ ފަދަ‬

‫ގޓިކަން ޚަދީޖާ އަށް‬ ‫އޮތީ ރާޝިދުގެ އަތުގައި އޮތް އަނ ޮ‬

‫މަސައްކަތްތެރި އުޅުންހުރި ފިރިހެނެއް ކަމަށް މުޅި‬

‫ހިމާޔަތަކަށް މަރީނާ ދިޔައީ އެދެމުންނެވެ‪.‬‬

‫ލ ފާރުވާވަރަށް އޭނާ ރޮމުން‬ ‫ވޭނެއްގައި އޮވެ އެ ދެ ޯ‬

‫ޔަގީނެވެ‪.‬‬

‫ރަށަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޒުވާނެކެވެ‪.‬‬ ‫ރާޝިދަކީ ޚަދީޖާއާ ދާދި އެއް އުމުރެއްގެ‬

‫އެއީ ވެސް އެއިގެ ތެރެއިން ދުވަހެކެވެ‪.‬‬ ‫ހަސަންމަނިކަކީ ޚަދީޖާގެ މައިންބަފައިންގެ‬

‫ފިރިހެނެކެވެ‪ .‬ޚަދީޖާގެ ކާވެނި ލަތީފުއާ ކުރީންސުރެ‬

‫ރައްޓެހިކަމުގައި އެ ގެއަށް ވަދެ ނިކުމެވާ ހަތްދިހައިގެ‬

‫ލބި އެހިތާމަވެރި‬ ‫ގެންދިޔައެވެ‪ .‬ރާޝިދުގެ އެހީތެރިކަމާއި ޯ‬

‫"މަރީނާއަށް އެހެން ހަދަންޖެހުނީ ކީއްވެ؟"‬

‫ދަނޑިވަޅުގައިވެސް އޭނާ ދިޔައީ ދައްކައި ދެމުންނެވެ‪.‬‬

‫ޚަދީޖާގެ އަޑު ކެނޑިކެނޑިގެން އަޔަސް އެ އަޑުގައި‬

‫ހަސަންމަނިކު އެގެއަށް އައިސްވަނީ ޚަދީޖާގެ‬

‫ވަނީ އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ ނަފްރަތެވެ‪ .‬ރަށު އޮފީސް‬

‫ލަތީފު މިދުނިޔެ ދޫކުރުމާ ހަމައަށް ވެސް އޭނާ‬

‫އަހަރުތައް ގުނަމުންދާ މީހެކެވެ‪ .‬އެއީ ކުޑަކުދިންނާ ދޯޅު‬

‫ގސްވި ވަގުތުއެވެ‪ .‬ހަސަންމަނިކުގެ‬ ‫ޙާލަތު އެންމެ ޯ‬

‫ތެރޭގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގައި އިސްޖެހިފައި‬

‫ދިޔައީ ހަދީޖާގެ ހުވަފެންތައް ދެކެމުންނެވެ‪ .‬ޚަދީޖާ‬

‫މީހެކެވެ‪ .‬އެ ގެއަށް އަންނަ ފަހަރަކުވިއްޔާ މަރީނާ އަށް‬

‫ނިތްކުރިން ފެށިގެން ތިރިއަށް ލޮލަހަމައަށް‬

‫ރާޝިދު އިނެވެ‪.‬‬

‫ހުސްހަށިބައިވެ އަލުން އޭނާގެ ދިރިއުޅުމަށް ޚަދީޖާ‬

‫ކންމެވެސް ކަހަލަ ހަދިޔާއެއް އޭނަ ގެނެސްދޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫މޫނުމަތީގައި ތޫނު އެއްޗަކުން އެޅިފައިވާ ކޫރުން‬

‫ގެނެވިދާނެ ފަދަ ދުވަހެއް ތަނަވަސްވެގެން އައިސްދާނެ‬

‫ނަމަވެސް އޭނަ ގެ އެ ހަދިޔާތަކުން މަރީނާ އޭނައަށް‬

‫އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ފާހަގަވީ ރާޝިދަށެވެ‪ .‬އެކަން‬

‫ކށްގެން ކިހާ ދުވަހެއް މިވަނީ‪..‬‬ ‫އަށް އެނގޭނެ‪ ...‬ކާވެނި ޮ‬

‫ކަމަށް ރާޝިދު ހުރީ ހީކޮށްގެނެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫އޮޅުވާގޮތެއް ނުވި އެވެ‪ .‬އޭނަ ފެނުނަސް މަރީނާ ހީވާނީ‬

‫ޚަދީޖާގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައީ ވެސް ރާޝިދު އެވެ‪.‬‬

‫އަހަންނަކީ އުޅޭ މީހެކޭ ވެސް ޚަދީޖާ އަށް ހީވިތަ؟‬

‫ހަށިން ފުރާނަ ދާތީ ތެޅިގަންނަހެންނެވެ‪ .‬ހަސަން މަނިކު‬

‫ކުދިކުދިވަމުންދިޔަ މައިވަންތަ ކަމުގެ އިޙްސާސާއެކު‬

‫އަބަދު ދަރިއާ ހެދި ސަލާމަތް ނުވެވިފަ ހުންނަނީ‪..‬‬

‫މިރެކީ މި ހުރިހާ ދުވަހު އޭނާ ކުރަމުންދިޔަ ދިގު‬

‫ފެނިއްޖެ ނަމަ އެ ތުއްތު ހަށިގަނޑުގައި ރޫރޫ ނާޅާ‬

‫ޚަދީޖާގެ ޝައްކުގެ ތީރު ވެސް މިފަހަރު ރުވާފައި‬

‫އަހަރެން ޚަދީޖާއާ ކާވެނި ކުރީ ޚަދީޖާގެ ފަރާތުން ވެސް‬

‫އިންތިޒާރަށް ނިމުން ގެނެވޭ ރޭ ކަމަށްވާތީ އެވެ‪.‬‬

‫ކޅެއް ވެސް ނުއިންނާނެ އެވެ‪ .‬އެކަން‬ ‫އެންމެ ތަން ޮ‬

‫ދުކޮށްލެވުނީ ހަސަންމަނީކާ ދިމާއަށެވެ‪ .‬އެ ވަގުތު އެ‬

‫ކަންތައްތަކެއް ބޭނުންވާތީ‪ "...‬ރާޝިދުގެ ވާހަކަތަކުން‬

‫ފނުވި ދެ ހެކިވެރިންގެ‬ ‫ކާވެންޏަށް ރަންކިޔަން ޮ‬

‫ގޭގައި އުޅޭ އެހެން މީހުންނަށް ވަނީ ހެއްވާ ޒާތުގެ‬

‫ގޭދޮށަށް އެއްވެފައިވާ ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑި‬

‫ޚަދީޖާގެ ނަފްސަށް ސިހުން ގެނުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިންތިޒާރުގައި ރާޝިދު ގަޑީގެ ސިކުންތުތައް ގުނާލަ‬

‫ކަމަކަށެވެ‪.‬‬

‫ބޑު އެންމެންހެން އެކަން ގަބޫލު ވެސް ކުރިއެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ރާޝިދުގެ އުފާތައް ދެ ގުނަވެފައި ވަނީ‬

‫ގުނާލަ ހުއްޓެވެ‪ .‬ތޫނު ހަނޑުވަރުން މަގުމައްޗަށް‬

‫އމާން ރީތި ސޫރައެއް‬ ‫ކުރިމަތީގައި އެހާ ޮ‬

‫ތޅުގައި ސިފައިންގެ‬ ‫ސިފައިންގެ މަދަދަށް އެދުނަސް އަ ޮ‬

‫ދައްކަމުންގޮސް އެފަދަ ނުބައި ބަދަލެއް ރާޝިދު އޭނާގެ‬

‫ވެރިކުރުވާ ފައިވާ ފަނޑުއަލިކަމާއި‪ ،‬ރޭގަނޑުގެ ލަސް‬

‫ގެއަށް ވެއްދުން ރަނގަޅުހެން‪ .‬މަރީނާ ހާދަ ބިރެކޭ‬

‫ޚިދުމަތް ނުލިބޭތީ ސިފައިން އައުމަށް ވަގުތު ހޭދަވި‬

‫ކިބައިން ހިފާފާނެ ކަމުގައި ދުވަހަކު ވެސް އޭނާ ހިއެއް‬

‫އެ ގަޑީގެ ހިމޭންކަމުގެ ތެރެއިން އަވަސްވެފައިވާ ހިތުގެ‬

‫އެ ގަންނަނީ އޭނަ ދެކެ‪ "...‬ރާޝިދު ވާހަކަ ދެއްކީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނުކުރެއެވެ‪ .‬ރާޝިދުގެ އަނދިރިފަރާތް އެނގުނުއިރު‬

‫ވިންދުތަކުގެ އަޑު ރާޝިދަށް އިވެމުން ދިޔަ ކަހަލަ‬

‫ޚަދީޖާއާ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫"ޚަދީޖާ އަށް ހީވޭތަ އެ ހަސަންމަނިކު މި‬

‫ގތަށް ކުރަންޖެހުނީ ކީއްވެކަން ޚަދީޖާ‬ ‫"އެކަން އެ ޮ‬

‫ރާޝިދު ބުނި އެއްޗެއް ޚަދީޖާ އަށް އިވުނުހެނެއް‬ ‫މިސްކިތު ފާރުބުރީގައި އަތް އަޅުވާލައިގެން ހުރި‬

‫ކންމެވެސް ފުން ވިސްނުމަކަށް‬ ‫ހިއެއް ނުވި އެވެ‪ޮ .‬‬

‫ހަސަންމަނިކަށް ދިއްކުރެވުނު ތުހުމަތުގެ‬ ‫އިނގިއްޔަށް އޭނާ ކަނޑައެޅިގެން ދެކޮޅު ހެދި އެވެ‪.‬‬

‫އންނަ އިތުބާރު ޚަދީޖާގެ‬ ‫އިންސާނުންގެ މައްޗަށް ޮ‬ ‫ހިތުން ގެއްލި މުޅި އުމުރަށް އޭނާ އެކަނިވި އެވެ‪.‬‬

‫ހވަން ވަލަށް ވަދެ އުޅެނިކޮށް‬ ‫"މިއީ މިއަދު ކާށި ޮ‬

‫އިރު ޖެހިގެން ހުރި ޚަދީޖާގެ ގެއިން ހެކިވެރިން‬

‫ގެއްލިފައި ޓިނު ފުރާޅުން ހިޔާ ކުރެވިފައިވާ ސީލިންގައި‬

‫ގޮފިގަނޑެއްގައި އަޅައިގަނެގެން ލިބުނު ޒަޚަމެއް‪"!..‬‬

‫ކޅުން އޭނަ އަށް ބަލައިލެވެއެވެ‪.‬‬ ‫ނުކުމޭތޯ އިރު އިރު ޮ‬

‫ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ފިޔަ ޖަހަމުންދިޔަ ނިދާ ބޮތްކަށް‬

‫ހަސަންމަނިކު އޭނާގެ ކުށެއް ނެތްކަން ބުނެދޭން‬

‫(ނިމުނީ)‬


‫ލައިފްސްޓައިލް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 14‬މެއި ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫އުޅެންވީ މޫދު ފެންނަ ހިސާބުގައި‬

‫ފަ ޅޮލުގެ ފައިދާތައް‬ ‫ވަރަށް ގިނަ‬ ‫ކށް ހެދޭ ފަޅޮލަކީ ސިއްހީ ފައިދާތައް ގިނަ މީރު‬ ‫ރާއްޖޭގައި ވެސް އާންމު ޮ‬ ‫މޭވާއެކެވެ‪ .‬އަދި މިއީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތަށް ބޭނުން‬ ‫ގތަށް ކާލެވޭ އެއްޗެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފަޅޮލުން‬ ‫ކުރެވޭ އެއްޗެކެވެ‪ .‬ފަޅޮލަކީ އެ އޮތް ޮ‬ ‫ސަޓަނި ހެދުމާއި ފެނުކައްކައިގެން ކެއުމާއި ޖޫސް ގިރައިގެން ވެސް ބޯންވީ އެވެ‪.‬‬ ‫ބައެއް ދިރާސާތަކުގައި ބުނާ ގޮތުގައި ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ސުފުރާގައި ފަޅޮޅުގެ‬ ‫ކޮންމެވެސް މިންވަރެއް‪ ،‬ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި ބޭނުންކުރުމަކީ ބަރުދަން‬ ‫ލުއިކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ މޫނު މައްޗަށް ވެސް ހިނިތުންވުން ގެނުވާނެ‬ ‫ޖޑެއްގެ ފަޅޮލުގައި‬ ‫ކަމެކެވެ‪ .‬ފަޅޮލަކީ ކެލޮރީ މަދު މޭވާއެކެވެ‪ .‬ގާތްގަނޑަކަށް ޯ‬ ‫ހުންނަނީ ‪ 60‬ކެލޮރީޒާއި ‪ 16‬ގްރާމް ކާބްސް އާއި ތިން ގްރާމްގެ ފައިބާ އެވެ‪.‬‬ ‫ފައިބާ އަކީ ބަރުދަން ލުއިކޮށްދޭން ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީވާ މާއްދާއެކެވެ‪.‬‬ ‫ވަކިން ހާއްސަކޮށް ޑައިޓްރީ ފައިބާ އަށް ބަލާއިރު‪ ،‬މިއީ އެ މާއްދާގެ ސަބަބުން‬ ‫ބަނޑުހައިވުން ވެސް ކުޑަކޮށްދޭ މާއްދާއެކެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން ފަޅޮޅަކީ ވިޓަމިން ސީ އާއި އޭ އިން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫މުއްސަނދިވެފައިވާ މޭވާއެކެވެ‪ .‬އަދި ފަޅޮލަކީ ފެން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެކުލެވޭ‪،‬‬ ‫ފަޅޯ ބޭނުން ކުރުމުން ކަރު ހިއްކުން ވެސް ފިލުވައިދޭ އެއްޗެކެވެ‪ .‬ގާތްގަނޑަކަށް‬

‫އަންހެނަކު މޫދެއްގެ އައްސޭރި ފަށުގައި‪.‬‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މިއީ ދިވެހިންނާ ވަރަށް ގުޅޭ ވާހަކައަކަށް ވާނެ‬ ‫ކންމެ ދިމާލަކަށް ނުކުތަސް ދިވެހިންނަށް‬ ‫އެވެ‪ޮ .‬‬ ‫އންނާނީ މޫދާއި ކަނޑެވެ‪.‬‬ ‫ފެންނާން ޮ‬

‫‪ 100‬ގްރާމްގެ ފަލޮޅުގައި ‪ 88‬ގްރާމްގެ ފެން ހުރެ އެވެ‪ .‬މީގެ ނަތީޖާއަކީ ފަޅޯ‬ ‫މީހުންނަށް ނޫ ކުލައިން އުފާވެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުން‬

‫އިން ފެއްސަށް ވުރެ ބޮޑެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ނަފުސާނީ އެކި ކަހަލަ މައްސަލަތައް‬ ‫އެ ޮ‬

‫ގތުން މޫދާއި ކަނޑު ފެންނަ ހިސާބަށް‬ ‫ލިބެ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ނުކުތުން ސިކުނޑި އާއި ހިތަށް ލުއިވެ‪ ،‬އަރާމުކަން‬

‫ހުންނަ މީހުންގެ ހާލަތު މޫދާއި ކަނޑު ފެންނަ‬

‫އިހުސާސް ކުރެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕޒިޓިވްކޮށްދޭ" ކަމަށް‬ ‫ހިސާބަށް ނުކުތުމުން " ޮ‬

‫މި ދިރާސާ ހަދާފައި ވަނީ ދެ ދެ ކުލައެއް‬

‫ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ‪ .‬އަދި ފިކުރާއި ހާސްކަމާއި‬

‫ކށްގެން‪ ،‬ދެ ގްރޫޕަކަށް ދެ ޖިންސްގެ‬ ‫ބޭނުން ޮ‬

‫ނުތަނަވަސްކަމުން ވަށާލާފައިވާ ވަގުތެއްގައި އެފަދަ‬

‫މީހުންގެ އުމުރާއި ތަނަވަސްކަމުގެ މިންވަރަށް ބަލައި‬

‫ކށްލުމުން ނަފުސަށް‬ ‫ތަނަކަށް ނުކުމެ ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަ ޮ‬

‫މައްސަލަތައް ހުންނަ މީހުންނަށް ކަނޑާއި މޫދާއި‬

‫ބަހާލައިގެންނެވެ‪ .‬ދެ ކުލަ އަކީ ފެއްސާއި ނުލެވެ‪ .‬ނޫ‬

‫އުފާވެރިކަން ގެނެސްދެ އެވެ‪.‬‬

‫އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ނަފުސާނީ‬ ‫މޫދުގެ ހިތްގައިމުގެ މަންޒަރުތަކާއި ރާޅުތަކުގެ އަޑުން‬

‫ކުލައާ ގުޅުވީ ކަނޑާއި މޫދު ފަދަ ތަންތަނެވެ‪ .‬ފެއްސާ‬

‫ހިތްހަމަޖެހުން ގެނެސްދެ އެވެ‪.‬‬

‫ގުޅުވީ ޕާކްތަކާއި އަދި އެ ނޫން ވެސް ފެހިކަން ގަދަ‬

‫ގތުގައި ނޫ ކުލަ އާއި‬ ‫އެލް ޕިއާޒަން ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ދަނޑުތައް ކަހަލަ ތަންތަނެވެ‪.‬‬

‫ކލިޖީއާ ހުރި ގުޅުން އިތުރަށް‬ ‫އިންސާނާގެ ސައި ޮ‬

‫ހެލްތު އެންޑް ޕްލޭސް ޖާނަލްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ‬ ‫ނިއު ޒިލެންޑްގެ ކެންޓަބަރީ ޔުނިވަސިޓީ އާއި އެމެރިކާގެ‬

‫ގތުގައި ނޫކުލަ އަށް‬ ‫ދިރާސާ އިން ފާހަގަކުރެވުނު ޮ‬

‫މިޝިގަން ސްޓޭޓް ޔުނިވަސިޓީން ހެދި ދިރާސާއެއްގައި‬

‫ހިތް ކީ މީހުންގެ ނިސްބަތް މަތިވެފައި‪ ،‬އެ މީހުންނަށް‬

‫ގތުގައި ނަފުސާނީ މައްސަލަތައް ހުންނަ‬ ‫ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫ގތުން ލިއްބައިދިން ހަމަޖެހުން އެ ކުލައިން‬ ‫ނަފުސާނީ ޮ‬

‫ނަމަވެސް ދިރާސާ ހެދި ޓީމްގައި ހިމެނޭ އެމްބާ‬

‫ހދުންތަކެއް ހޯދަން ޖެހެ‬ ‫ކަށަވަރު ކުރުމަށް‪ ،‬އިތުރު ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ގިނަ ދުވަހަށް ާގތުން ދޭ ނަ ަމ‬ ‫ހަކުރު ބަލިން ސަލާމަތްކޮ ްށ ދޭ‬ ‫ޑކްޓަރުން އަބަދު ވެސް ލަފާ ދެނީ އެންމެ‬ ‫ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫ބާރު އަޅާ ކަމެކެވެ‪ .‬އޭގައި ފާހަގަ ޮ‬

‫މަދުވެގެން ވެސް ހަ މަސް ދުވަހަށް ދަރިފުޅަށް ގާތުން‬

‫ދަރިންނަށް ހަ މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ގާތުން ދޭ‬

‫ދިނުމަށެވެ‪ .‬ގާތުން ދިނުމަކީ މައިމީހާ އާއި ދަރިފުޅުގެ‬

‫މައިން ޓައިޕް ‪ 2‬ޑައިބެޓީޒުން ސަލާމަތްކޮށް ދިނުމުގެ‬

‫ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި އަދި ދެމައިންގެ ގުޅުން ވެސް‬

‫ފުރުސަތު ‪ 47‬ޕަސަންޓަށް އިތުރުކޮށްދެ އެވެ‪.‬‬

‫ވަރުގަދަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ގިނަ ދުވަހަށް‬

‫ކށްފައިވާ ގޮތުގައި ގިނަ ދުވަހަށް‬ ‫ދިރާސާގައި ފާހަގަ ޮ‬ ‫ދަރިފުޅަށް ގާތުން ދޭން ބޭނުންވި ނަމަވެސް އެކަމަށް‬ ‫ނުކުޅެދޭ އެއް ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މައިމީހާގެ‬ ‫އުރަމަތީގައި ކިރު ނުއުފެދުމެވެ‪.‬‬

‫ދަރިންނަށް ގާތުން ދޭ މައިންނަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު‬

‫ދިރާސާގައި ބުނީ ގާތުން ގިނަ ދުވަހަށް ދިނުމުން‬

‫އެއް ފައިދާ އަކީ ހަކުރު ބަލިން ރައްކާތެރިކޮށް‬

‫ލޭގެ އިންސިއުލިން އާއި ލޭގައި ހަކުރު އެކުލެވޭ‬

‫ބަދަލަކުން ވެސް ނަތީޖާ ނެރެވިދާނެ ކަމެކެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫މިންވަރު ކޮންޓްރޯލްކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ޕެންކްރިއަސް‬

‫އޓާއި އިނގުރާއި އޯބަތާއި‬ ‫ކެއުމުގައި މުރަނގަފަތާއި ޯ‬

‫ވަރުގަދަކޮށްދޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދިރި ފަދަ ބާވަތްތައް ބޭނުން ކުރުން އިތުރު ކުރެވިދާނެ‬

‫ދިނުމެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައިވާ ދިރާސާ‬ ‫ޖަމާ ޖާނަލްގައި ޝާއިއު ޮ‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ދެވެން އޮތް އެންމެ‬ ‫ރިޕޯޓެއްގައި ބުނި ޮ‬

‫ހަމަ މިއާ އެކު ގާތުން ގިނަ ދުވަހު ދޭ ނަމަ‬

‫ދިގު މުއްދަތަކަށް ދަރިންނަށް ގާތުން ދިނުމަކީ މައި‬

‫ލިބޭ އިތުރު ސިއްހީ ފައިދާތަކުގެ ތެރޭގައި އެކި ކަހަލަ‬

‫ބޑަށް ދުރުކޮށް ދޭން‬ ‫މީހާ ހަކުރު ބައްޔާ ވަރަށް ޮ‬

‫ކށް ދޭން ބާރަކަށްވުން‬ ‫ކެންސަރުތަކުން ވެސް ރައްކާތެރި ޮ‬

‫ކޮލެސްޓްރޯލް ދަށްކުރުމާއި ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކުރުމާއި ހަކުރު ބައްޔާ‬ ‫ދެކޮޅަށް އަދި އާތުރައިޓްސް އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެސް ފަޅޮލަކީ އެހީއެކެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން‪ ،‬ލޮލުގެ ފެނުން ރަނގަޅުކޮށް ދިނުން‪ ،‬ހަޖަމު ކުރުމުގެ ނިޒާމު‬ ‫ރަނގަޅުކޮށް ދިނުން‪ ،‬ސްޓްރެސް ކުޑަކޮށް ދިނުން‪ ،‬އުމުރުން ދުވަސްވުމުގެ‬ ‫އަލާމާތްތައް ކުޑަކޮށް ދިނުން‪ ،‬އަންހެނުންގެ މައްސަރު މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް‬ ‫އެހީވުން‪ ،‬ހިތުގެ މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް އަދި ގައިގެ ހަން ރީތިކުރުމަށް ވެސް‬ ‫ޅލަކީ ރަނގަޅު މޭވާއެކެވެ‪.‬‬ ‫ފަ ޮ‬ ‫ފަޅޮލަކީ ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނަ މީރު މޭވާ އަކަށް ވާއިރު‪ ،‬މިއީ‬ ‫ކށް ބޭނުންކުރަން މުހިންމު މޭވާއެކެވެ‪.‬‬ ‫އާންމު ޮ‬

‫ފނެއް ފަތްޖަހަން‬ ‫ސެމްސަންގުން ޯ‬

‫ރަހިމުގެ ކެންސަރު ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެހެންވެ މިއީ ދަރިންނަށް ގާތުން ދިނުމަށް ލިބޭ‬

‫ފަ ޮޅލުގެ ފައިދާތައް‬

‫ފަތްޖެހިފޯނުގެ ޒަމާނެއް އަދި ާނ ދޭ‬ ‫ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި އުރަމަތީގެ ކެންސަރާއި‬

‫ބޑު ހިތްވަރަކަށް ވެސް ވާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ބޭނުން ކުރުމުން މީހާ ޑިހައިޑްރޭޝަނުން ވެސް ސަލާމަތްކޮށް ދިނުމެވެ‪.‬‬

‫އެހެންވެ ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް ގެނެވޭ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފނަކީ މާ ގިނަ ބަޔަކު‬ ‫ފަތްޖެހި ޯ‬

‫ހަދާހާ ފެންވަރަށް ޒަމާނީ އިންޖިނިއަރިން އަދި‬

‫އެވަރަކުން އެ އުޅެނީ ކީއްވެ ބާއޭ ހިތަށް އަރަ‬

‫ގެންގުޅޭ ހިތުން ގެންގުޅޭނެ އާލާތެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ތަރައްގީއެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬ގެލަކްސީ ފޯލްޑް‬

‫އެވެ‪ .‬އިންސާނުންގެ ފިކުރާ ޚިޔާލުގައި ކަމެއް‬

‫ސެމްސަންގަށް ވެސް މިކަން އެނގެ އެވެ‪ .‬މޮޅު‬

‫މާކެޓަށް ނެރުމުގައި ސެމްސަންގަށް ދިމާވެގެން‬

‫އތެއް ކަމަކު‪ ،‬އެ ކަމެއްގައި‬ ‫ތަނަވަސްވެފައި ޮ‬

‫އުފެއްދުމަކަށް ވާނެ ކަމަށް ބަލައި‪ ،‬ކުރެވޭތޯ‬

‫އުޅޭ މައްސަލަ އަކީ މި އެވެ‪.‬‬

‫އަމަލީ ސިފަޖެއްސޭ ފެންވަރު ޒަމާނުގައި ނެތުން‬

‫މަސައްކަތްކުރަނީ އެވެ‪ .‬ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި‬

‫އެއީ ނާކާމިޔާބެއް ނޫނެވެ‪ .‬ސެމްސަންގަށް މި‬

‫އތް މިންވަރަކީ‪ ،‬އެކަކު އަޑެއް‬ ‫ވާދަވެރިކަން ޮ‬

‫ފނު އެއް ފަހަރު‬ ‫ފޯނަށް ކިޔާ ނަމެވެ‪ .‬މި ޯ‬

‫ވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ‪ ،‬ފަތްޖެހިފޯނެއް‬

‫ގތަށް އަޑެއް ލެއްވޭތޯ‪،‬‬ ‫ލައްވައިފި ނަމަ‪ ،‬ހަމަ އެ ޮ‬

‫ފނުތައް ހަލާކުވާލެއް‬ ‫މާކެޓަށް ނެރެފި އެވެ‪ޯ .‬‬

‫އުފައްދަން ކުރާ މަސައްކަތްތައް މަޑުޖައްސާލާފައި‪،‬‬

‫ދެން ތިބި މީހުން ވެސް ބަލަ އެވެ‪ .‬ފޯނެއް‬

‫އަވަސްކަމުން އަބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ވޮށުފިލާ އެޅުމެވެ‪.‬‬

‫ފަތްނުޖެހިގެން ދެން އުޅޭ ބަޔަކީ ޗައިނާގެ ވާވޭ‬

‫ކޅެއްގައި ޖެއްސޭނެ ދެމެހެއްޓެނިވި‬ ‫ވެސް އުޅެނީ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތެއް ނުފެނިގެންނެވެ‪ .‬އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ‬ ‫ޮ‬

‫ފން ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި‪،‬‬ ‫ސްމާޓް ޯ‬ ‫ފނަކަށް ބޭނުންޖެހިފައި ތިބީ ކިތައް‬ ‫ފަތްޖެހި ޯ‬

‫ފލްޑް އަކީ ސެމްސަންގް ފަތްޖެހި‬ ‫ގެލަކްސީ ޯ‬

‫ފނުތައް މާ ބޮޑެތިވުމުން ގެންގުޅެން‬ ‫ޯ‬

‫ނެރޭ ތަނުން ސްކްރީނުން ކުލަކެހޭ ގޮތް ވެއްޖެ‬

‫ފނެއް ލިބޭނެ ނަމައޭ‬ ‫މީހުން ހެއްޔެވެ؟ ފަތްޖެހި ޯ‬

‫އުނދަގުލެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސްކްރީން ސައިޒު‬

‫ބޓަރީގައި ކުރި ޓެސްޓްތައް ކަމުނުދަނީ‬ ‫ނަމަ‪ ،‬ލެ ޯ‬

‫ހަމަ އެކަކު ވެސް ބުނާތީ އަޑެއް ނާހަމެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވުމަކީ ވެސް އެދެވޭ ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ފނަކަށް ޒަމާން އަދި ތަން ނުދެޔޭ‬ ‫އެވެ‪ .‬ފަތްޖެހި ޯ‬

‫ނަމަވެސް‪ ،‬ގެލަކްސީ އެސް‪ 10‬އަދި ނޯޓް ‪10‬‬

‫އތް ހަމައެކަނި އުންމީދަކީ މި‬ ‫ފަތްޖެހިފޯނުތަކަށް ޮ‬

‫ބުނެވެނީ މިހެންވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގައި ހުންނަން އެދޭ ފީޗާތަކާ ބެހޭ ގޮތުން‬

‫ފނު ހުޅުވާލުމުން ސްކްރީން ބޮޑުވުމެވެ‪.‬‬ ‫އެވެ‪ޯ .‬‬

‫ވަފާތެރިން ވާހަކަދައްކާތީ އިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް‪ ،‬ސްކްރީންތައް ފަތްޖަހައި އަދި ހުޅުވާ‬

‫ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ‬ ‫ޯފލްޑް‪ :‬ފަތްޖެހޭ ގޮތަށް‬ ‫އީޖާދުކުރި ސްކްރީން‬ ‫ހަލާކުވެފައި‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 14‬މެއި ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫"އަމަރު އަކްބަރު އެންތަނީ" ގެ‬ ‫އެޑަ ޕްޓޭޝަނެއް‬ ‫ކުރީގެ ވަރަށް މަގުބޫލު ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "އަމަރު‬

‫ވެސް ވަރަށް މަޖާ އަދި އެހާމެ ގުޅޭ ތިން އެކްޓަރުން‪.‬‬

‫އަކްބަރު އެންތަނީ" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ފިލްމެއް‬

‫އެހެންވެ ވަރަށް ވެސް ޝައުގުވެރި ކަމަކަށް ވާނެ‬

‫ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް‬

‫އަމަރު އަކްބަރު އެންތަނީގެ ކެރެކްޓާތަކަށް އެ މީހުން‬

‫ޒަފަރު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ގެންނަން‪ "،‬އަލީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ "ބާރަތު" ގެ ޑައިރެކްޓަރު‬ ‫ބލީވުޑް ހަންގާމާ އަށް ދިން އެކްސްކްލޫސިވް‬ ‫ޮ‬ ‫އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނީ ރިމެކަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް އޭނާ‬

‫ކަހަލަ ކޮމެޑީ ފިލްމެއް ހެދުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ބޮޑު‬

‫ބޭނުންވަނީ "އަމަރު އަކްބަރު އެންތަނީ" ގެ ޕްލޮޓަށް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު "އަމަރު އަކްބަރު އެންތަނީ" ގެ‬

‫ކމެޑީއެއް ހަދަން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެ ވައްތަރުގެ ވަރުގަދަ ޮ‬

‫އެޑަޕްޓޭޝަން ގެނެސް ދޭނެ އިރެއް ނުބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މހަދަން ދެސާއިީ ޑައިރެކްޓްކޮށް‪ 1977 ،‬ގައި‬ ‫މަން ޯ‬

‫ވަރުން ދަވަން އާއި ރަންވީރު ސިންގް އާއި އަރުޖުން‬

‫ރިލީޒް ކުރި "އަމަރު އަކްބަރު އެންތަނީ" ގެ ތިން‬

‫ކަޕޫރް ކަމަށް ބުންޏެވެ‪ .‬ވަރުން ވަނީ "ބާރަތު" ގެ‬

‫ނދު ކަންނާ (އަމަރު)‪ ،‬ރިޝީ ކަޕޫރް‬ ‫ބަތަލުންނަކީ ވި ޯ‬

‫ރލެއް ވެސް ކުޅެފަ އެވެ‪ .‬އަދި ރަންވީރާއި‬ ‫ހާއްސަ ޯ‬ ‫އަރުޖުން ވަނީ އަލީއާ އެކު ‪ 2014‬ގެ "ގުންޑޭ" ގައި‬ ‫މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫"ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ"ގެ ރިމެކަށް‬ ‫ޝާ ހްރު ާކއި ކެޓްރީނާ‬

‫އަލީ ބުނީ މިހާތަނަށް ގިނައިން ހެދުނީ ވަރަށް‬ ‫ސީރިއަސް ފިލްމުތަކަކަށްވާތީ ބެލުންތެރިން ހެއްވައިލާ‬

‫އަދި ފިލްމުގެ ލީޑް ތިން ބަތަލުންނަށް ނަގާނީ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫(އަކްބަރު) އަދި އަމީތާބް ބައްޗަން (އެންތަނީ) އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ފިލްމުގެ ބަތަލާއިންނަކީ ޝަބާނާ އަޒްމީ‪،‬‬ ‫ޕަރުވީން ބާބީ އަދި ނީޓޫ ސިންގެވެ‪.‬‬

‫"އެ ތިން ތަރިންނަކީ ކެމެރާގެ ފުރަގަހުގައި‬

‫އެންމެ ވަރުގަދަ ހާނަ ީކ‬ ‫އިރުފާން ހާން‪ :‬ކަރީނާ‬

‫މި ފިލްމުން ޝާހްރުކާއި ކެޓްރީނާ ސޮއިކުރިކަން‬

‫ރހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަށް ހަތަރު‬ ‫ޯ‬ ‫ކށް ދޭން ދާދި ފަހުން ފަރާ ހާން‬ ‫ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ޮ‬

‫ކަށަވަރުވެއްޖެ ނަމަ‪ ،‬މިއީ އެ ދެ ތަރިންގެ ޖޯޑު‬

‫ޕޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އޭގެ‬ ‫ސއިކޮށްފައިވާ އިރު‪ ،‬ރި ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ސްކްރީނުން ފެންނާނެ ތިން ވަނަ ފިލްމަށް ވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ ކުރީގެ ވަރަށް މަގުބޫލު‬

‫ދެހާސް ބާރަ ވަނަ އަހަރު "ޖަބް ތަކް ހެ ޖާން"‬

‫ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" އަސްލަކަށް‬

‫ކުޅުނު ދެ ތަރިން އެންމެ ފަހުން އެކީގައި ކުޅުނީ‬

‫ބަލައިގެން ހަދާ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިލީޒް ކުރި "ޒީރޯ" އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްލަން ޖެހޭ ކަމަކީ "ސައްތޭ ޕޭ‬ ‫އެކަމަކު ފާހަގަ ޮ‬

‫މި ފިލްމާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރުތައް ބުނާ‬ ‫ގޮތުން ފަރާގެ ފިލްމުގެ ލީޑް ރޯލް މިހާރު ވަނީ‬

‫ސައްތާ" ޝާހްރުކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ އިރު‪،‬‬

‫ޝާހްރުކް ހާނާއި ކެޓްރީނާ އަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫އޭނާ އެކްޓިން ބްރޭކެއް ނަގައި އާއިލާ އަށް ވަގުތު‬

‫"ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" ގައި އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި‬

‫ހުސް ކުރަން މިވަގުތު ނިންމާފައި އޮތުމެވެ‪ .‬އެހެންވެ‬

‫ހެމާ މާލިނީ ކުޅުނު ރޯލްތަކަށެވެ‪.‬‬

‫ފަރާގެ ފިލްމަށް ޝާހްރުކް އެއްބަސްވާނެތޯ އެއީ މި‬

‫ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން މި‬

‫ވަގުތު ވަރަށް ބޮޑު ސުވާލެކެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަ ތިލަކުރި ނަމަވެސް‪ ،‬ފިލްމާ ބެހޭ އެއްވެސް‬ ‫ވާހަކައެއް މިހާތަނަށް ފަރާ ނުދައްކަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ފަރާ އާއި ޝާހް ވަނީ ކުރިން އެކުގައި ވަރަށް‬ ‫ކާމިޔާބު ތިން ފިލްމު ގެނެސް ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެއީ ‪ 2014‬ގެ "ހެޕީ ނިއު އިޔާ"‪ 2007 ،‬ގެ‬

‫ޕޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ‪ 1982‬ގައި އާރް އެން‬ ‫ރި ޯ‬ ‫ސިއްޕީ ޑައިރެކްޓް ކުރި "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" ގެ‬

‫"އޯމް ޝާންތީ އޯމް" އަދި ‪ 2004‬ގެ "މޭ ހޫ ނާ"‬

‫ރައިޓްސް ހޯދައި‪ ،‬އޭގެ ސްކްރީންޕްލޭގެ މަސައްކަތް‬

‫އެވެ‪ .‬ފަރާ ދާދި ފަހުން ވަނީ ޝާހްރުކް ތައްޔާރަށް‬

‫ފަރާ އާއި އޭނާގެ ޓީމުން މިހާރު އަންނަނީ‬

‫ހުރި ނަމަ މި ވަގުތު "މޭ ހޫ ނާ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް‬

‫ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ހަދަން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޑައިރެކްޝަނަށް މަ ދޫރީ އަދި‬ ‫ތައްޔާރެއް ނޫން‬ ‫ރޑިއުސް ކުރުމުގެ‬ ‫ފިލްމު ކުޅެ އަދި ފިލްމު ޕް ޮ‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބލީވުޑްގެ ހާނުންގެ ތެރެއިން އެކްޓް ކުރުމުގެ‬ ‫ޮ‬ ‫ގޮތުން އެންމެ ވަރުގަދަ ހާނަކީ އިރުފާން ހާން ކަމަށާއި‬ ‫އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން ލިބުމަކީ ބޮޑު ޝަރަފެއް‬

‫އޭނާ ބުންޏެވެ‪" .‬މިހާތަނަށް އަހަރެން ހުރިހާ ހާނުންނާ‬

‫މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް މި ވަގުތު‬

‫ބަތަލާއިންގެ ތެރެއިން ފިލްމުތައް ޑައިރެކްޓްކުރި‬

‫އެކު ވެސް މަސައްކަތްކޮށްފިން‪ .‬އެކަމަކު އިރުފާނާ އެކު‬

‫ޑައިރެކްޓަރުގެ ގޮނޑީގައި އިށީންނަން ތައްޔާރު ނޫން‬

‫މީހުންގެ ތެރެއިން ކުރީގެ ބަތަލާ ހެމާ މާލިނީއަކީ‬

‫މަސައްކަތް ކުރިން ލިބުނީމަ މުޅިން އެހެން ކަހަލަ‬

‫ކަމަށް‪ ،‬ކުޅަދާނަ ބަތަލާ މަދޫރީ ޑިކްސިޓް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ފާހަގަކުރެވޭ މީހެކެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް އުފާވެފައި މި‬ ‫އިހުސާސެއް ކުރެވުނީ‪ .‬ވަރަށް ޮ‬ ‫ބޑު ޝަރަފެއް‪".‬‬ ‫ހުންނަނީ‪ .‬އަދި އެއީ އެހާމެ ޮ‬ ‫ހމީ އަދަޖާނިއާ ޑައިރެކްޓް ކުރާ "އަނގްރޭޒީ‬ ‫ޯ‬

‫ބލީވުޑްގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ތިން ހާނުން‬ ‫ކަމަށް‪ޮ ،‬‬

‫މީޑިއަމް" ގެ ކްރޫއާ ކަރީނާ ގުޅޭނީ އަންނަ ބުދަ‬

‫ކަމަށްވާ ޝާހްރުކް ހާނާއި ސަލްމާން ހާނާއި އާމިރު‬

‫ދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫ހާނާ އެކު ފިލްމުތައް ކުޅެފައިވާ ކަރީނާ ކަޕޫރް ބުނެފި‬

‫ކުޅެފައިވާ ‪ 52‬އަހަރުގެ ބަތަލާ ބުނި ގޮތުގައި‬

‫"އެ ފިލްމުން އަހަންނަށް ކުޅެން ލިބުނު ރޯލަކީ‬

‫"ބޮލީވުޑުން ގިނަ އަންހެން ޑައިރެކްޓަރުން ފެނުމަކީ‬

‫އޭނާ ބުނީ ފިލްމު ޑައިރެކްޓް ކުރުމުގެ ވިސްނުން‬ ‫ކންމެވެސް ވަރަކަށް އެބަހުރި ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ވެސް ޮ‬

‫އަހަރެން ވެސް ވަރަށް އުންމީދުކުރާ ކަމެއް‪ "،‬މަދޫރީ‬

‫އަދި މި ވަގުތު އެކަމަށް ތައްޔާރު ނޫން ކަމަށް‬

‫ކށްފައި ހުރި މަސައްކަތްތައް‬ ‫ބުންޏެވެ‪" .‬އަދި ހާމަ ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އަހަންނަށް ވަރަށް ކަމުދޭ‪".‬‬ ‫ކާމިޔާބު އަދި ރީތި އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެފައިވާ‬

‫"ފިލްމީ ދާއިރާގައި ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް‬ ‫ކުރެވިއްޖެ‪ .‬މި އިންޑަސްޓްރީގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާ‬

‫މަދޫރީ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ޑރ‪ .‬ސްރީރާމް ނޭނޭ‬

‫ރލެއް ނޫންް‪ .‬އެކަމަކު އިރުފާން ވަރުގެ‬ ‫އެހާ ބޮޑު ޯ‬

‫ބޑަށް ތަޖުރިބާ ކުރެވިއްޖެ‪.‬‬ ‫ގޮތް ވެސް ވަރަށް ޮ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ އާރްއެންއެމްގެ ނަމުގައި ފިލްމު‬

‫ކށްލަން ލިބުމަކީ‬ ‫އެކްޓަރަކާ އެކު ސްކްރީން ހިއްސާ ޮ‬

‫އެކަމަކު އޭގެ މާނައަކީ ފިލްމު އުފެއްދުމުގެ ހުރިހާ‬

‫ކުންފުންޏެއް ވެސް ހަދައިފަ އެވެ‪ .‬އެތަނުން އުފެއްދި‬

‫ދޫކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ކަމެއް ނޫން‪ ".‬ކަރީނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޕްރޮސެސްއެއް އަހަންނަށް މިހާރު އެނގެއެކޭ ނޫން‪"،‬‬

‫ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ މިދިޔަ މަހު ނެޓްފްލިކްސް އިން‬

‫މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކުރި "ކަލަންކް" ގެ ބަތަލާ‬

‫ސްޓްރީމް ކުރި މަރާޓީ ފިލްމު "ފިފްޓީންތު އޮގަސްޓް"‬

‫"އަނގްރޭޒީ މީޑިއަމް" އަކީ އިރުފާނާ އެކު ‪ 2017‬ގައި‬

‫ބުންޏެވެ‪" .‬މި ވަގުތު އަދި ޑަރެކްޝަނަށް ތައްޔާރު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެޖެންސީ (އިއަންސް) އަށް ދިން އިންޓަވިއުއްގައި‬

‫ގެނެސް ދިން "ހިންދީ މީޑިއަމް" ގެ ދެވަނަ ބައެވެ‪.‬‬

‫ނޫނީ‪ .‬އޭގެ ކުރިން އެބަހުރި އަދިވެސް ދަސްކުރަން‬

‫ބލީވުޑްގެ ބަތަލާއިންގެ ތެރެއިން މި ފަހުން‬ ‫ޮ‬

‫ކަރީނާ ބުނީ އިފުރާނަކީ އެހެން އެއްވެސް ހާނަކަށް‬

‫މި ފަހަރު ފިލްމުގެ މައިގަނޑު ކާސްޓުންގެ‬

‫ޖެހޭ ގިނަ ކަންކަން‪ .‬ޑައިރެކްޓް ކުރެވިދާނެ ކަމުގެ‬

‫ޑައިރެކްޝަންށް ނުކުތް އޭ‪-‬ލިސްޓް ތަރިއަކީ ކަންގަނާ‬

‫ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިރުފާނާއި ކަރީނާ އާއި ރާދިކާ‬

‫އިތުބާރު އަމިއްލަ ނަފުސަށް ލިބުނު ދުވަހަކުން އެކަން‬

‫ރަނާވަތެވެ‪ .‬އަދި އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އާއި ސޯނަމް‬

‫މަދަންގެ އިތުރުން ޕަންކަޖް ތުރިޕަތީ އެވެ‪.‬‬

‫ނުކުރާނަމެކޭ ނުބުނާނަން‪".‬‬

‫ކަޕޫރް ފަދަ ބަތަލާ އިން ވެސް ވަނީ ޑައިރެކްޝަނަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އިރުފާން މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމު‬ ‫"އަނގްރޭޒީ މީޑިއަމް" ގައި ކަރީނާ ފެންނާނީ ފުލުހެއްގެ‬ ‫ރޯލުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެ ފިލްމާ ބެހޭ ގޮތުން އިންޑޯ‪-‬އޭޝިއަން ނިއުސް‬

‫މޅު އެކްޓަރެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ދޫނުކުރާ ވަރުގެ ޮ‬ ‫"އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ލިބުނީމަ ވަރަށް‬ ‫އުފަލުން މި ހުންނަނީ‪ .‬އަހަރެން ބުނާނީ އިންޑިއާގެ‬ ‫މޅު އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެކެކޭ އިރުފާނަކީ‪"،‬‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ޑކް ފިލްމްސް އިން ހަދާ‬ ‫ދިނޭޝް ޖިވަންގެ މެ ޮ‬

‫"އަނގްރޭޒީ މީޑިއަމް" ރިލީޒް ކުރަން‬ ‫ތާވަލުކޮށްފައި ވަނީ އެޕްރީލް‪ 2020 ،25 ،‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ބލީވުޑްގެ އެންމެ ފުންނާބު އުސް‬ ‫ޮ‬ ‫ރޑިއުސަރުންގެ ފިލްމުތައް‬ ‫ޑައިރެކްޓަރުންނާއި ޕް ޮ‬

‫ނުކުންނާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތްތަކެއް ދީފަ އެވެ‪.‬‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 14‬މެއި ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫‪18‬‬

‫މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ހަރަކާތްތައް‬ ‫އިތުރުވެ ލަންކާގައި އަނެއްކާވެސް‬ ‫ސޯޝަލް މީޑިއާ ބްލޮކް ކޮށްފި‬ ‫ހަ ސަ ން އާ މި ރު‬

‫ފިހަރާތަކަށް ކްރިސްޓިއަން ގްރޫޕްތަކުން ދަނީ‬

‫ކުލިޔަޕިޓިޔާގެ ފިހާރަތަކަށް ހަމަލާ ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހަމަޖެހުންތައް ހިންގަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ހަމަލާ ދެމުންނެވެ‪ .‬ފުލުހުން ބުނީ ހުޅަނގު އުތުރުގެ‬

‫ފުލުހުން ވަނީ ހަތަރު މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލގައި ފިހާރައަކަށް ހަމަލާ ދިނީ‬ ‫ޓައުނެއް ކަމަށްވާ ޗި ޯ‬

‫ނަމަވެސް އެތައް ބަޔަކު ފުލުސް ސްޓޭޝަނަށް ގޮސް‬

‫ވަނީ މުސްލިމުން ކެތްތެރިވެ ތިބުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފަ‬

‫ކޮލަމްބޯ (މެއި ‪ - )13‬ލަންކާގެ ބައެއް‬

‫އެ ފިހާރައިގެ ސޭޓު ފޭސްބުކުގައި ކުރި ޕޯސްޓަކާ‬

‫އަޑުގަދަކުރުމުން އެ މީހުން ވަނީ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކޅު ހަރަކާތްތަކެއް‬ ‫ހިސާބުތަކުގައި މުސްލިމުންނާ ދެ ޮ‬

‫ގުޅިގެން ކަމަށެވެ‪ .‬ފިހާރަ އަށް ހަމަލާ ދިން ގްރޫޕް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލަންކާގެ ގިނަ ހިސާބުތަކުގައި ރޭގަނޑު ގަޑީގައި‬

‫އޯލް ސިލޯން ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ (އޭސީޖޭޔޫ) އިން‬

‫ލަންކާގެ ‪ 21‬މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީގައި‬

‫ފެށުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ފޭސްބުކާއި އަޓްސްއަޕް‬

‫ހުއްޓުވަން ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ވައިގެ‬

‫ކާފިއު ހިންގާފައިވީ ނަމަވެސް މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާ‬

‫މުސްލިމުންގެ ނިސްބަތަކީ ‪ 10‬ޕަސެންޓެވެ‪.‬‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގެ އެހެން ވަސީލަތްތައް އިއްޔެ‬ ‫ޯ‬ ‫އަދި‬

‫ތެރެއަށް ބަޑި ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ހަމަޖެހުންތައް‬

‫އފިޝަލުން ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬ޗިލޯގެ‬ ‫ދެމުންދާ ކަމަށް ޮ‬

‫ކްރިސްޓިއަނުންގެ ނިސްބަތަކީ ‪ 7.6‬ޕަސެންޓެވެ‪.‬‬

‫ލކް ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ބް ޮ‬

‫ވަނީ ކައިރީގައިވާ އެހެން ޓައުންތަކަށް ވެސް ފެތުރި‬

‫މިސްކިތަކަށް އިއްޔެ ވަނީ ގާ އުކައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެޕްރީލް ‪ 21‬ގައި ލަންކާގައި ދިން ހަމަލާތަކަށް‬ ‫ކޅުވެރިކަމުގައި މުސްލިމުންގެ‬ ‫ފަހު އުފެދިފައިވާ ދީނީ ދެ ޮ‬

‫މުސްލިމުންގެ ފިހާރަތަކަށް ހަމަލާދޭން ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ގްރޫޕަކުން ވަނީ‬

‫އންނަ ނިގަމްބޯގައި ވެސް‬ ‫ކޮލަމްބޯގެ އުތުރުން ޮ‬ ‫މުސްލިމުންނާއި ކްރިސްޓިއަނުންނާ ދެމެދު ދަނީ‬

‫ކޮ ލަ މް ބޯ ގަ އި މި އަ ުދ މީ ހަ ކު‬ ‫ފޭ ސް ބު ކަ ށް ވަ ން ނަ ން މަ ސަ އް ކަ ތް‬ ‫ކު ރަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫"ހަމަލާ"ގެ އަމާޒަކީ ސައުދީގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރު‬ ‫ރިޔާޒް (މެއި ‪ - )13‬ޔުނައިޓެޑް އަރަބި‬ ‫އެމިރޭޓްސްގެ ބޭރުން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދިން‬

‫ބޑު ގެއްލުމެއް‬ ‫ހާދިސާގައި ސައުދީގެ އުޅަނދުތަކަށް ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ފުޖައިރާ ބަނދަރުގައި އެއްޗެއް ގޮވި ކަމަށް‬

‫ލިބުނު ކަމަށް އަލް ފާލިހް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ޔޫއޭއީ އިން‬

‫ޕޓްތައް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބައެއް މީޑިއާ ރި ޯ‬

‫"ހަމަލާ"ގެ އަމާޒަކީ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ދެ ތެޔޮ‬

‫ބުނެފައި ވަނީ އެކި ގައުމުތަކުގެ ހަތަރު އުޅަނދަކަށް‬

‫ޓޭންކަރު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ޚާލިދު‬

‫ގެއްލުން ލިބުނު ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ހާދިސާތަކުގައި އެއްވެސް‬

‫ކަމެއް ކަމަށާއި އެ ހާދިސާ ރަނގަޅަށް ތަހުގީގު‬

‫އަލް ފާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބެ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ހާދިސާ‬

‫ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ސައުދީގެ ޓޭންކަރުތަކަކަށް‬

‫ހިނގި ގޮތުގެ ތަފްސީލްތައް ވެސް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ‬

‫ގަލްފުގައި ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ އެ‬

‫އަލް ފުޖައިރާ ބަނދަރާ ކައިރީގައި ހިނގި‬

‫އީރާނުން ބުނެފައި ވަނީ މިއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި‬

‫ސަރަހައްދުގެ މަޝްރަހު ހޫނުވެފައި ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬ ‫އެމެރިކާ އިން ވަނީ މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ‬ ‫މަނަވަރަކާއި ހަނގުރާމަ މަތީ އުޅަނދުތައް ގަލްފަށް‬ ‫ފނުވަން ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 14‬މެއި ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫‪20‬‬

‫ލަންކާ ގެ މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާ ދޭތީ ކާފިއު ހިންގައިފި‬

‫ށ ހަ މަ ލާ ދީ ބި ްއ ލޫ ރި ތަ އް ތަ ޅާ ާލ ފަ އި‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬ ‫މި ނު ވަ ން ގޮ ޑާ ގެ ޖު މް އާ މި ސް ކި ތަ ް‬ ‫ކޮލަމްބޯ (މެއި ‪ - )14‬ސްރީ ލަންކާގައި ދީނީ‬

‫މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާދޭން ފެށުމުން އެ ގްރޫޕް‬

‫ފަހުންނެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވެ މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާދޭން‬ ‫ހަމަނުޖެހުންތައް ޮ‬

‫އޮފިޝަލުން ބުނެފައި ވަނީ ކާފިއު އިއުލާންކުރީ‬

‫ފެށުމުން އެ ގައުމުގައި ރޭ ކާފިއު އިއުލާން ކޮށްފި‬

‫ރލް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތައް ކޮންޓް ޯ‬ ‫ރވިންސްގެ މުސްލިމް‬ ‫ނޯތު ވެސްޓަން ޕް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އިއްޔެ ވަނީ މުސްލިމަކު‬

‫ރލް ކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ވައިގެ ތެރެއަށް‬ ‫ކޮންޓް ޯ‬ ‫ކށްފައި‪ "،‬ފުލުހުންގެ‬ ‫ބަޑިޖަހައި ކަރުނަ ގޭސް ބޭނުން ޮ‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސީނިއާ ޮ‬

‫ގތުގައި ގްރޫޕްތަކުން‬ ‫އޭރިއާތަކުގައި އުޅޭ މީހުން ބުނި ޮ‬

‫މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬މިއީ މިދިޔަ މަހު ‪ 21‬ވަނަ ދުވަހު‬

‫މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާދީ ގެއްލުންތައް ދިނުމުގެ އިތުރުން‬

‫ބމުގެ ހަމަލާތަކަށް ފަހު ލަންކާގައި ހިންގި‬ ‫ދިން ޮ‬

‫މުސްލިމުންގެ ފިހާރަތަކަށް ގެއްލުންދީފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މީހަކު މަރުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪.‬‬

‫ފުލުހުން ވެސް ބުނީ މުސްލިމުންގެ ކާރުތަކާއި‬

‫އުމުރުން ‪ 45‬އަހަރުގެ މީހާ މަރުވީ ޕުއްތަލަމް‬

‫ކށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސައިކަލްތަކުގައި ރޯ ޮ‬

‫ކށް ފަރުވާ ދޭން ފެށި‬ ‫ހސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫"ވަރަށް ގިނަ ފިހާރަތަކަށް ވަނީ ހަމަލާދީފައި‪.‬‬

‫"ކަލޭމެން މާގިނައިން ހީ އުފާ ނުކުރާށެވެ‪ .‬އެއް‬ ‫ދުވަހަކުން ރޯނެ އެވެ‪ "،‬މުސްލިމް ސޭޓް ފޭސްބުކްގައި‬

‫ސޝަލް މީޑިއާ‬ ‫ޯ‬ ‫ލަންކާ އިން އިއްޔެ ވަނީ‬

‫ފުލުހުން ބުނީ ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓްކުރި ‪38‬‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރުގެ މީހާ ހައްޔަރު ޮ‬

‫ވކްތައް ވެސް ބަންދުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނެޓް ޯ‬ ‫މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާ ދެނީ ކްރިސްޓިއަން‬ ‫ގްރޫޕްތަކުންނެވެ‪ .‬ހުޅަނގު އުތުރުގެ ޗިލޯ ޓައުންގައި‬

‫ލަންކާގެ ‪ 21‬މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީގައި‬ ‫މުސްލިމުންގެ ނިސްބަތަކީ ‪ 10‬ޕަސެންޓެވެ‪.‬‬ ‫ކްރިސްޓިއަނުންގެ ނިސްބަތަކީ ‪ 7.6‬ޕަސެންޓެވެ‪.‬‬

‫އާދިއްތަ ދުވަހު ހަމަނުޖެހުން ހިންގަން ފެށީ ފިހާރައެއްގެ‬ ‫ސޭޓް ފޭސްބުކްގައި ކުރި ކޮމެންޓަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫އަސާންޖުގެ މައްސަލަ ސްވިޑަން އިން އަލުން ބަލަނީ‬ ‫ސްޓޮކްހޯމް (މެއި ‪ - )13‬ވިކިލީކްސްގެ ބާނީ ޖޫލިއަން‬ ‫އަސާންޖުގެ މައްޗަށް ކުރި ރޭޕުގެ ތުހުމަތުގެ މައްސަލަ އަލުން‬ ‫ބެލުމަށް ސްވިޑަންގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ނިންމީ ރޭޕުގެ ޝިކާރައަކަށްވި‬ ‫މީހުންގެ ވަކީލުންގެ އެދުމުގެ މަތިންނެވެ‪.‬‬ ‫ކޅު ހަދައިފަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫އަސާންޖް ވަނީ އެ ތުހުމަތުތަކާ ދެ ޮ‬ ‫ތަހުމަތުގައި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފާނެތީ ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރު ވަނީ‬ ‫އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ހުންނަ އިކުއެޑޯގެ އެމްބަސީން ހިމާޔަތް‬ ‫ހޯދައިފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ވޭތުވެދިޔަ ހަތް އަހަރު އެމްބަސީގައި‬

‫ނުގެންދެވޭނެތީ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް ސްވިޑަންގެ ޑިޕިއުޓީ ޑިރެކްޓާ އޮފް ޕަބްލިކް‬ ‫ޕްރޮސެކިއުޝަން އީވާ‪-‬މާރީ ޕާސަން މިއަދު ވަނީ އެ މައްސަލަ‬ ‫އަލުން ބަލާނެކަން އިއުލާން ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"އަސާންޖް މިހާރު ވަނީ އެމްބަސީން ނުކުމެފައި‪ .‬އެ‬ ‫މައްސަލައިގެ ހާލަތު ބަދަލުވެއްޖެ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕާސަން ވިދާޅުވީ އަސާންޖް ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ޔޫރަޕިއަން‬ ‫ވރެންޓެއް ނެރޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެރެސްޓް ޮ‬ ‫އަސާންޖުގެ މައްސަލަ ސްވިޑަން އިން ބަލަން ނިންމުމުން‪،‬‬

‫ދިރިއުޅުނު ނަމަވެސް‪ ،‬އަސާންޖަށް ދީފައިވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް‬

‫އޭނާ ހަވާލު ކުރާނީ ސްވިޑަން އަށް ނުވަތަ އެމެރިކާ އަށް‬

‫އިމްތިޔާޒްތައް އިކުއެޑޯ އިން އަނބުރާ ގެންދިއުމުން އިނގިރޭސި‬

‫ކަމެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ‪ .‬ވިކިލީކްސް އިން ޑިޕްލޮމެޓިކް‬

‫ފުލުހުން އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ މަހު ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ކަފާލާތުގެ‬

‫މައުލޫމާތުތަކެއް ‪ 2010‬ވަނަ އަހަރު ބޭޒާރުކޮށްލުމާ ގުޅިގެން‬

‫އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާތީ އުމުރުން ‪ 47‬އަހަރުގެ އަސާންޖް‬

‫އެމެރިކާ އިން ވެސް ވަނީ އަސާންޖް އެ ގައުމާ ހަވާލު ކުރުމަށް‬

‫މިހާރު ހުރީ ލަންޑަނުގެ ޖަލެއްގައި ‪ 50‬ހަފުތާ އަށް ބަންދުކޮށްފަ‬

‫އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އެދިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވިކިލީކްސް އިން ބުނެފައި ވަނީ އަސާންޖުގެ މައްސަލަ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ރސެކިއުޓަރުން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން‬ ‫ސްވިޑަންގެ ޕް ޮ‬ ‫ވަނީ އަސާންޖުގެ ރޭޕުގެ މައްސަލަ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ‬ ‫އެމްބަސީގެ ތެރޭގައި ހުރުމުން އޭނާގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް‬

‫އަލުން ބަލަން ސްވިޑަން އިން ނިންމުމަކީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރި‬ ‫ތުހުމަތުން ބަރީއަވާން ލިބޭ ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވި ކި ލީ ކް ސް ގެ ބާ ނީ ޖޫ ލި އަ ން އަ ސާ ން ޖް މި މަ ހު ‪ 1‬ވަ ނަ ދު ވަ ހު‬ ‫ޖަ ލަ ށް ގެ ން ދަ ނީ‪ --- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 14‬މެއި ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫‪21‬‬

‫މެރެތަން ޝޮޕުން ދުވުންތެރިންގެ އަތުގައި ހިފައިފި!‬ ‫"ތެދަށް ބުނަންޏާ އެ މީހުންގެ އެހީއާ ނުލާ ވަރަށް‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގތުން އެކަންޏެއް‬ ‫އުނދަގޫވީސް‪ .‬ހަމައެކަނި މާލީ ޮ‬ ‫ނޫން‪ .‬އެ މީހުން އަޅުގަނޑަށް އިތުބާރުކޮށް ބްރޭންޑް‬

‫ކށްފައި އެހެރީ‬ ‫އެ ފިހާރައިގެ ބޭރުގައި ހަރު ޮ‬

‫އެމްބެސަޑަރަކަށް ހެދުމަކީ‪ ،‬ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު‬

‫ހލްޑަރު އެލިއޫޑް ކިކޯޖްގެ‬ ‫ދުނިޔޭގެ މެރެތަން ރެކޯޑް ޯ‬

‫ހިތްވަރެއް ވެސް މެ‪ "،‬ދުވަން ފެށި ފަހުން ލިބުނު‬

‫ޕޯސްޓަރެއް ނޫނެވެ‪ .‬އަދި އެ ފެންނަނީ ދުނިޔޭގެ‬

‫ޕންސާޝިޕާ ބެހޭ ގޮތުން ޝިފާޒް‬ ‫މިފަދަ ފުރަތަމަ ސް ޮ‬

‫ކޑް ޓައިމިން އެއް ވެސް ނޫނެވެ‪ .‬އެއީ މި‬ ‫މެރެތަން ރެ ޯ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ މަހު ޗެކް‬

‫ކޑުގެ ހައްގުވެރިޔާ‬ ‫ކުޑަކުޑަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެރެތަން ރެ ޯ‬ ‫ޝިފާޒް މުހައްމަދާއި އޭނާ ރާއްޖޭގެ ރެކޯޑް މުގުރާލި‬

‫ރިޕަބްލިކުގެ ޕްރާގް މެރެތަންގައި ދުވެ ހާފް މެރެތަން‬

‫ޓައިމިން އެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬ދިވެހި އެތުލީޓުންނަށް ހިތްވަރުދޭން‬

‫ކޑް މުގުރާލައިފަ އެވެ‪ .‬އިންޑިއަން އޯޝަން‬ ‫ރެ ޯ‬

‫ޝޕު"ން ކުރި ކުޑަކުޑަ ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫"ދި މެރެތަން‬

‫އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ކުރިން‪ ،‬ދުނިޔޭގެ އެންމެ‬

‫ހަގީގީ މަސައްކަތަކީ‪ ،‬ރާއްޖެ އަށް ދުވުމުން މެޑެއްޔެއް‬

‫ފަސޭހަ އެއް ރޫޓުގައި ދުވެލަން އޭނާ އަށް ފުރުސަތު‬

‫ހޯދައިދޭން ޝިފާޒް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ‬

‫ޕންސާޝިޕެވެ‪ .‬މިހާރު ސަރުކާރާއި‬ ‫ދިނީ އެ ސް ޮ‬

‫އެއްކޮޅުގައި ހިފުމެވެ‪.‬‬

‫އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެހީއާ އެކު ކެންޔާގައި ތަމްރީން‬

‫ދުވުމަށް ބޭނުންވާނެ ހުރިހާ ސާމާނެއް އެއް‬ ‫ގތަށް މި އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު‬ ‫ތަނަކުން ލިބޭ ޮ‬

‫ހަދަމުން އައި ނަމަވެސް މެރެތަން ޝޮޕުން އެދޭ‬ ‫އެހީއަކީ‪ ،‬އޭނާ އަށް ނުހަނު އަގުހުރި އެއްޗެކެވެ‪.‬‬ ‫އެއީ ޝިފާޒްގެ ފަރާތުން ބަދަލަކަށް އެދިގެން ދިން‬

‫ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވި އެ ފިހާރައިގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ‬ ‫ދަށުން ރާއްޖޭގެ މަތީ ފަންތީގެ އެތުލީޓުންނަށް‬

‫ސްޕޮންސާޝިޕެއް ވެސް ނޫނެވެ‪ .‬މިއަށް ވުރެ ރަނގަޅު‬

‫ޕންސާޝިޕް ދިން ނަމަވެސް‪ ،‬އެ‬ ‫ޕްރޮފެޝަނަލް ސް ޮ‬

‫އޮފާއެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ޝިފާޒް އޭގެ ބޭނުން ހިފިޔަސް‪،‬‬

‫ފިހާރައަކީ އާއްމު ދުވުންތެރިންގެ ވެސް ބައިވެރިޔެކެވެ‪.‬‬

‫އެމްއައިގެ މައްސަލައެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ލޯގޯ އިން ފެށިގެން ތަނުގެ އެތެރެ ވެސް ދުވާ‬

‫ޝޕުން އަންނަނީ އުއްމީދީ‬ ‫ޮ‬ ‫މިހާރު މެރެތަން‬

‫ކށްފައިވާ ފިހާރައިން‪،‬‬ ‫ޓްރެކެއް ސިފަވާ ގޮތަށް ފަރުމާ ޮ‬

‫މޑް) އަށް ވެސް‬ ‫ދުވުންތެރިޔާ މުހައްމަދު ރަޝީދު ( ޯ‬

‫ނުލިބޭނެ ދުވުމާ ގުޅޭ ސާމާނެއް ނެތެވެ‪ .‬އެމެރިކާގެ‬

‫އެހީތެރިކަން ދެމުންނެވެ‪ .‬ދުވަން އެކި ގައުމުތަކަށް‬

‫ޑ ދުވާ ބޫޓް ބްރޭންޑް ކަމަށްވާ‬ ‫އެއް ނަމްބަރު އައުޓް ޯ‬

‫ދިއުމުގެ ހަރަދުގެ އިތުރުން މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމަކުން‬

‫"ބްރޫކްސް" ގެ ރާއްޖޭގެ ޑިސްޓްރިބިއުޓަރުގެ ގޮތުގައި‪،‬‬

‫އޭނާ ތަމްރީން ހަދާ ނަމަ އެކަމުގެ ހަރަދު ވެސް ދޭން‬

‫ޔ އަގުގައި ލިބެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ތަނުން އެ ބޫޓު ހެ ޮ‬

‫ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އެތަނުން ދިން އެހީއާ އެކު‬

‫ސޓުން ފެށިގެން "ގޫ‪-‬ޖެލް"‬ ‫ޯ‬ ‫އިސްޓާކީނާއި ޓީޝާޓާއި‬

‫ފެބްރުއަރީ މަހު އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީ މެރެތަންގައި‬

‫ފަދަ އެނާޖީ ސަޕްލިމެންޓްތައް ވެސް ލިބެ އެވެ‪.‬‬

‫މޑް ވަނީ އުމުރުފުރާގެ ކެޓަގަރީން ތިން ވަނަ‬ ‫ދުވެ ޯ‬

‫ގތަކަށް ގެނެވެން ނެތް‬ ‫ކުރިން އޮންލައިންކޮށް ނޫން ޮ‬

‫ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫"ގާމެއިން" ގަޑި ވެސް އެހެރީ އަތުޖެހޭ ހިސާބުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބްރޫކްސްގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އެހެން‬

‫އެމްއައި ހުރީ ސީރިއަސްކަމާ އެކު‪ ،‬ދުވުމުން‬ ‫ކުރިއަރަން ބޭނުންވާ އެތުލީޓުންނަށް އެހީތެރިކަން‬

‫ބްރޭންޑްތަކުގެ ބޫޓާއި ދުވަން ބޭނުންވާ އެހެން ސާމާނު‬

‫ގތަށެވެ‪ .‬އަދި މިކަމުގެ ތެރެއަށް އަލަށް‬ ‫ފޯރުކޮށްދޭ ޮ‬

‫ޝޕުން ވިއްކަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ވެސް މެރެތަން‬

‫ވަންނަ ދުވުންތެރިންނަށް ވެސް ވެވުނު ވަރަކުން އެހީވެ‬

‫އެ ފިހާރައިގެ ފެށުމަކީ‪ ،‬އެފަދަ ސާމާނު ހޯދަން‬ ‫ފިހާރައިގެ ވެރިޔާ މުހައްމަދު އިބްރާހިމް (އެމްއައި)‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އަށް ކުރަން ޖެހުނު ތަޖުރިބާއެކެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރުގެ‬ ‫ރޑް ރޭހުގައި ދުވަން‪ ،‬އޭނާގެ‬ ‫ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ޯ‬

‫މުޖުތަމައަކަށް މުހިއްމު ހިދުމަތެއް ކަމަށް ޝިފާޒް‬

‫ހދަން އުޅެން ޖެހުނު‬ ‫އަންހެނުން މާލޭން ދުވާ ކިޓެއް ޯ‬

‫ވެސް ފާހަގަކުރި އެވެ‪ .‬ދުވުމަށް އިންތިހާ އަށް ލޯބި‬

‫ހާލެވެ‪ .‬އެހިސާބުން އެމްއައިގެ ހިތަށްއެރީ އެފަދަ އެތައް‬

‫ޖެހިފައިވާ އެތައް ބަޔަކު ތިބިއިރު‪ ،‬މަހަކު އެއް ފަހަރަކު‬

‫ބަޔަކު އުޅޭނެތީ މިއީ ކުރަން ރަނގަޅު ވިޔަފާރިއެއް‬

‫ކންމެވެސް ހިސާބެއްގައި‬ ‫ގތަކަށް ރާއްޖޭގެ ޮ‬ ‫ކަހަލަ ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ދުވުމަށް އިންތިހާ އަށް ލޯބި‬

‫ރޭހެއް އެބަ ބާއްވަ އެވެ‪ .‬އެހެން ދުވުންތެރިންނަށް‬

‫ޖެހިފައިވާތީއާ ވެސް އެކު‪ ،‬ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއަކަށް ވުރެ‬

‫ޔ އަގުގައި އެއްޗެހި ގަންނަން‬ ‫ހާއްސަކޮށްގެން‪ ،‬ހެ ޮ‬

‫ގތުގަ އެވެ‪ .‬ފިހާރަ ހުޅުވުމުގެ‬ ‫ބޑަށް ޕެޝަނެއްގެ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ލިބޭނެ ފިހާރައެއް އެމްއައި ހުޅުވުމަކީ‪ ،‬ޝިފާޒް ބުނި‬

‫މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އޭނާ އަށް އެނގުނީ‪ ،‬ރާއްޖޭގެ‬ ‫ބޭނުންވެފައި ކަމެވެ‪.‬‬ ‫"އެއް ދުވަހު ނޫސް ކިޔާލިއިރު ފެނުނީ ޝިފާޒް‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ވިޔަފާރިއަކަށް ވުރެ ހިދުމަތެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫"މިއީ ހަމަ ހިދުމަތެއް‪ .‬އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވެސް‬ ‫ގތަށް‪ ،‬އެކަމަކު ވީހާ ވެސް ކުޑަ‬ ‫ގެއްލުން ނުވާ ޮ‬ ‫އަގެއްގައި ސާމާނު ވިއްކުން ބޭނުމަކީ‪ .‬ދުވުންތެރިޔަކަށް‬

‫ކިޔާ ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ‪ .‬އޭނާ ކެންޔާގައި ޓްރެއިނިން‬

‫ނުވަތަ ދުވަން ބޭނުންވާ މީހަކަށް ބޭނުންވާ އެއްވެސް‬

‫ގސް‪ ،‬ކުރިމަގަށް ކުރާ އުއްމީދުތަކާއި‬ ‫ހަދަން ޮ‬

‫އެއްޗެއް މިތަނުން ނުލިބި ނުދާނެ‪ "،‬އެމްއައި ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުރާ މަސައްކަތުގެ ވާހަކަ‪ .‬އެހިސާބުން ހިތަށްއެރީ‬ ‫އޭނާ އަށް އެހީވާނީއޭ‪ .‬ވަގުތުން އޭނާ އަށް ގުޅައި‬

‫އޭނާ އަންނަނީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ދުވުމުގެ ކޮންމެ‬ ‫ކންމެވެސް ސިފައެއްގައި‬ ‫ރޭހަކަށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޮ‬

‫ކށްދޭން ބޭނުންވާ ވާހަކަ‪"،‬‬ ‫ބުނިން އެހީތެރިކަން ފޯރު ޮ‬

‫ޕންސާޝިޕް ދެމުންނެވެ‪ .‬ރޭހެއް ބާއްވާ ބަޔަކު‬ ‫ސް ޮ‬

‫އެކުވެރިއެއްގެ ފަރާތުން ލިބުނު ފުރުސަތެއްގައި އޭރު‬

‫އެމްއައި އަށް ގުޅުމުގެ ކުރިން އޭނާ އެ ބަޔަކަށް ގުޅައި‬

‫ކެންޔާގައި ތަމްރީން ހަދަމުން ދިޔަ ޝިފާޒާ ބެހޭ ގޮތުން‬

‫ތ ބަލަ އެވެ‪ .‬އޭނާ‬ ‫ބޭނުންވަނީ ކޮން ކަހަލަ އެހީއެއް ޯ‬

‫އެމްއައި ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުންވަނީ މަތީ ފަންތީގެ ދުވުންތެރިން އިން ފެށިގެން‬

‫އޭރު ޝިފާޒް ދިޔައީ ސްޕޮންސަރެއް ހޯދަން‬ ‫ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކާ ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އެހީއެއް ދީފާނެ ކަމަށް ހީވި އެތައް ބަޔަކާ‬ ‫ބައްދަލުކުރުމުން ވެސް އެކަށީގެންވާ އެހީއެއް ނުލިބި‬

‫ޝި ފާ ޒް ޕް ރާ ގް މެ ރެ ތަ ން އަ ށް ފަ ހު މެ ޑަ ލް އަ ޅު ވާ ލަ އި ގެ ން‪.‬‬

‫އާއްމު ދުވުންތެރިންނާއި އަދި މުޅި މުޖުތަމައުއާ ވީހާ‬ ‫ވެސް ގާތުން މަސައްކަތްކޮށް އެހީތެރިވުމެވެ‪.‬‬ ‫ކމެންޓް އެންމެންގެ ފަރާތުން‬ ‫"ވަރަށް ޕޮޒިޓިވް ޮ‬ ‫ވެސް ލިބެނީ‪ .‬މި މަސައްކަތް ބަލައިގަނޭ އެންމެން‬

‫މާޔޫސްވެފައި ހުއްޓާ ކުއްލިއަކަށް‪ ،‬ނުވެސް ދަންނަ‬

‫ވެސް‪ .‬މިތަނުން ވިއްކާ އަގުތައް ވެސް ހެޔޮއޭ އެންމެން‬

‫މީހަކު ގުޅާފައި އޭނާގެ ހުރިހާ ހަރަދެއްގައި ހިފަން‬

‫ވެސް ބުނަނީ‪ "،‬އެމްއައި ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބުނުމުން ހައިރާން ވެސް ވި އެވެ‪.‬‬

‫ނ ށް ހާ އް ސަ ކޮ ށް ެގ ން ހު ޅު ވި ފު ރަ ތަ މަ ފި ހާ ރަ‪.‬‬ ‫" ދި މެ ރެ ތަ ން ޝޮ ޕް‪ :‬ރާ އް ޖޭ ގަ އި ދު ވު ން ތެ ރި ން ަ‬

‫އެތުލީޓުންނަށް ވެދޭ އެހީގެ އިތުރުން ޖުމްލަކޮށް‬ ‫ދުވުމަށް‪ ،‬އެ ފިހާރައިން އެދޭ ހިދުމަތަކީ‪ ،‬ދުޅަހެޔޮ‬

‫މަތީ ފަންތީގެ ދުވުންތެރިން ވެސް ތިބީ އެހީތެރިކަމަށް‬

‫ރ ޅު މަ ގު ގަ އި‪.‬‬ ‫ނ ނަ ނީ ހު ޅު މާ ލޭ ނި ޮ‬ ‫" ދި މެ ރެ ތަ ން ޝޮ ޕް" ެގ ބޭ ރު‪ :‬މި ތަ ން ހު ް‬

‫ޝޕް" އާ ގުޅުވައިގެން އޭނާ‬ ‫ޮ‬ ‫"ދި މެރެތަން‬

‫އޭގެ ފަހުން މަހެއްހާ ދުވަސް ވެސް ނުވެ‬

‫އަޑުއަހަން ބޭނުންވަނީ ދުވުމުން އެންމެން ހިތްހަމަޖެހުން‬

‫ޕންސާޝިޕުގެ‬ ‫އެވެ‪ .‬ޝިފާޒް ހުރީ އެ ފިހާރައިގެ ސް ޮ‬

‫ހޯދުމާއި ދުވުންތެރިން ކުރިއަރައިގެން ދާ ވާހަކަ އެވެ‪.‬‬

‫ދަށުން‪ ،‬ދުބާއީ މެރެތަންގައި ވާދަކުރަން ގޮހެވެ‪.‬‬

‫އޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް‬ ‫އތް އިންޑިއަން ޯ‬ ‫ކުރިއަށް ޮ‬

‫އަދި އެ މެރެތަންގައި ‪ 2‬ގަޑި ‪ 32:56‬މިނެޓުން‬

‫އަށް ފަހު އެ ފިހާރައިގެ ބޭރުގައި‪ ،‬ދިވެހި އެތުލީޓަކު‬

‫ދުވެ‪ ،‬ފިރިހެނުންގެ ‪ 30‬އަހަރުން ދަށުގެ ކެޓަގަރީން‬

‫ޓއެއް ހަރުކޮށްލަން‬ ‫މެޑަލް އަޅުވައިގެން ހުރި ފޮ ޯ‬

‫ހދައި‪ ،‬ގައުމީ މެރެތަން ރެކޯޑް‪ ،‬އޭނާގެ‬ ‫އެއް ވަނަ ޯ‬

‫ފުރުސަތު ލިބިއްޖެއްޔާ މަގުސަދު އެމްއައިގެ ވަރަށް ބޮޑު‬

‫ކެރިއަރުގައި ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް މުގުރާލި އެވެ‪.‬‬

‫މަގުސަދެއް ހާސިލްވީ އެވެ‪.‬‬

‫ނ އެ ހީ ވޭ‪.‬‬ ‫މޯ ޑް ޓީ އެ ފް ޖީ ލޯ ން ގް ރަ ން ގަ އި ދު ވަ ނީ‪ :‬އޭ ނާ އަ ށް ވެ ސް " ދި މެ ރެ ތަ ން ޝޮ ޕް" އި ް‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 14‬މެއި ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫‪22‬‬

‫އޭޝިއަން ހޯޕްސް މުބާރާތުން‬ ‫ދީމާ ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފި‬ ‫ހޕްސް މުބާރާތުގެ‬ ‫އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ޯ‬

‫އަހަރުން ދަށުގެ ކެޓަގަރީން ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަންހެން ކުޅުންތެރިންގެ ބައިން ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ‬

‫އަދި އޭނާ ހިމެނިގެން ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމުން ވަނީ‬

‫ހދައި އެ ކުޅިވަރުން ރާއްޖެ އަށް‬ ‫އަލީ ރިހި މެޑަލް ޯ‬

‫ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީންނާއި ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީން ލޯ މެޑެޔެއް‬

‫އޭޝިއާގެ މުބާރާތަކުން ފުރަތަމަ މެޑެއްޔެއް ހޯދައިދިން‬

‫ވެސް ހޯދި އެވެ‪.‬‬

‫ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފާ އެކު‪ ،‬ދުނިޔޭގެ ހޯޕްސް‬ ‫ކލިފައިވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މުބާރާތަށް ޮ‬ ‫ދުނިޔޭގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަނުން‪،‬‬

‫މި އަހަރުގެ ގައުމީ ޓީޓީ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށް‪،‬‬ ‫ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާދައިގެ ތަށި ކާމިޔާބުކުރި‬ ‫އެންމެ ހަގު ޓީޓީ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް ހޯދި ދީމާ‬

‫‪ 2007‬އާއި ‪ 2008‬ގައި އުފަންވި ކުޅުންތެރިންނަށް‬

‫ރާއްޖޭގެ ޖޫނިއާ އަދި ސީނިއާ ގައުމީ ޓީމުން މިދިޔަ‬

‫ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ޖޫނިއާ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިންގެ‬

‫އަހަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖާގަ ހޯދީ ރޭންކިންގެ‬

‫މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން އުމުރުން ‪ 11‬އަހަރުގެ ދީމާ‬

‫ގތުގަ އެވެ‪ .‬އެއާ އެކު‬ ‫އެއް ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޮ‬

‫ބަލިވީ އިންޑިއާ ކުޅުންތެރިޔާގެ އަތުންނެވެ‪.‬‬

‫ސްވިޑަންގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު އޮތް‬

‫އޭނާ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ހަތަރު‬ ‫މެޗުގެ ތެރެއިން ވެސް ބަލިވީ އިންޑިއާ ކުޅުންތެރިޔާ‬ ‫އަތުން އެކަންޏެވެ‪ .‬އަނެއް ތިން މެޗުން ލެބަނަން‪،‬‬ ‫ތައިލެންޑް އަދި ކަޒަކިސްތާން އަތުން މޮޅުވެ ސެމީ‬

‫ވޯލްޑް ޓީމް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި އޭނާ‬ ‫ވާދަކުރީ އެ މުބާރާތުގެ އެންމެ ހަގު ކުޅުންތެރިޔާގެ‬ ‫ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ފާހަގަކުރެވުނީ ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ފައިނަލް އިއްޔެ ހަވީރު ކަށަވަރު ކުރިއިރު ފައިނަލަށް‬

‫މެލޭޝިއާގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތެއްގައި‬

‫ދިޔައީ މިއަދު ހެނދުނު އީރާން އަތުން ސީދާ ތިން‬

‫ހދުމުންނެވެ‪ .‬ދުނިޔޭގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ‬ ‫ޗެމްޕިއަންކަން ޯ‬

‫ސެޓުން މޮޅުވެގެންނެވެ‪.‬‬ ‫މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އިންޑިއާގައި ބޭއްވި‬

‫އތް ގައުމެއް ކަމަށްވާ މެލޭޝިއާގެ ވަންސަ‬ ‫ކުރީގައި ޮ‬ ‫މަޖޫ ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ‪ 11‬އަހަރުން‬

‫ހޕްސް ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ‬ ‫ސައުތު އޭޝިއާ ޯ‬

‫ދަށުގެ ބައިން އޭނާ ރަން މެޑަލް ހޯދީ ކުޅުނު އަށް‬

‫ހދައި‪ ،‬އޭޝިއާ‬ ‫އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޯ‬

‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬މި އަށް މެޗުގެ‬ ‫މެޗު ވެސް ކާމިޔާބު ޮ‬

‫ކލިފައިވި ދީމާ މި މުބާރާތުގެ ގަދަ ދެ‬ ‫މުބާރާތަށް ޮ‬

‫ތެރެއިން އެންމެ މެޗެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ މެޗެއް‬

‫ހޕްސް މުބާރާތަށް‬ ‫ކުޅުންތެރިން ތެރޭ ހިމެނި ވޯލްޑް ޯ‬

‫ކާމިޔާބުކުރީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ކުރިއެރުމެކެވެ‪.‬‬ ‫ކޮލިފައިވުމަކީ ޮ‬ ‫ކޗު އިބްރާހިމް ޝިއުރީ ބުނީ ދުނިޔޭގެ‬ ‫ދީމާގެ ޯ‬

‫އޭނާ ވަނީ ލަންކާގެ ޖޫނިއާ ނެޝަނަލް ޓޭބަލް‬ ‫ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ‪ 10‬އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން‬

‫ފެންވަރުގެ މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްވުމަކީ‬

‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬މުޅި ލަންކާ އަށް‬ ‫‪ 2017‬ވަނަ އަހަރު ޯ‬

‫ސސިއޭޝަނުން ކުރިން ދެކެވިފައިވާ ހުވަފެނެއް‬ ‫އެ ޯ‬

‫ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި މުބާރާތުގައި‪ ،‬ލަންކާގެ ހުރިހާ‬

‫ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެކަން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި‬

‫ސަރަހައްދަކުން ޖުމްލަ ‪ 208‬ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވި‬

‫ދީމާގެ މަންމަ އައިޝަތު ވަހީދާ އާއި ބައްޕަ‬

‫‪ 10‬އަހަރުން ދަށުގެ ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދީމާ‬

‫އަބްދުއްސައްތާރު އަލީ ކުރި މަސައްކަތާއި ދިން‬

‫ހޯދީ އޭނާ އަށް ވުރެ ދެ އަހަރު ދޮށީ ކުޅުންތެރިންނާ‬

‫ސަމާލުކަމަށް މަރުހަބާ އާއި ޝުކުރުއަދާކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވާދަކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬

‫އަދި އަބަދަށް ދެމުން އަންނަ އެއްބާރުލުރުމަށް‪ ،‬އެފަދަ‬

‫ލަންކާގައި އުފަންވި ދީމާ އޭނާއާ އެކު އާއިލާއާ‬

‫ސސިއޭޝަނާއި ކުޅިވަރު‬ ‫ބޑު ޝުކުރެއް ޓީޓީ އެ ޯ‬ ‫ޮ‬

‫އެކު މިދިޔަ އަހަރާ ހަމަޔަށް ވެސް ދިރިއުޅެމުން އައީ‬

‫މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފާއި ޓީޓީ އާއިލާ އަށް‬

‫ހދި ކާމިޔާބީތަކާ އެކު‬ ‫ލަންކާގަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ލަންކާގައި ޯ‬

‫ވެސް ޝިއުރީ އަދާކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ލަންކާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ވެސް ދައުވަތު ދިނެވެ‪.‬‬

‫"މިއީ ދުނިޔޭގެ ސްޓޭޖަށް ތައްޔާރުވާންވީ ވަގުތު‪"،‬‬ ‫ޝިއުރީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ސައުތު އޭޝިއާ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މި‬

‫އެކަމަކު އޭނާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ނިންމީ ރާއްޖެ‬ ‫އަށް ކުޅުވާށެވެ‪.‬‬ ‫ބައިނަލްއަގްވަމީ މައިދާނުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލްކޮށް‪،‬‬

‫ހދުމާ އެކު ދީމާ ވެގެންދިޔައީ‬ ‫އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ޯ‬

‫އަދި ދީމާ އަކީ ރާއްޖޭގެ އެއް ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާ‬

‫ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖެ އަށް ޓޭބަލް‬

‫އަށް ހެދުމަކީ ހުވަފެނެއް ކަމަށް ދީމާގެ މަންމަ ވަނީ‬

‫ޓެނިހުން‪ ،‬އެއްވެސް ކެޓަގަރީއަކުން ރަން މެޑެއްޔެއް‬

‫"މިހާރު" ގެ ނޫސްވެރިން ގާތު ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ‬

‫ހޯދައިދިން ފުރަތަމަ އަދި ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިޔާ‬

‫ހުވަފެން ސީދާކުރުމަށްޓަކައި‪ ،‬ރާއްޖެ އައިސް މިދިޔަ‬

‫ހދި ކާމިޔާބީ އަކީ‬ ‫އަށެވެ‪ .‬މިއަދު އޭޝިއާ މުބާރާތުން ޯ‬

‫އަހަރު ރާއްޖޭގެ ގައުމީ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމާ އެކު‬

‫އެއަށް ވުރެ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ބޮޑު ކާމިޔާބެކެވެ‪.‬‬

‫ލަންކާގެ ޖޫނިއާ ގައުމީ މުބާރާތުގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ދީމާ ވަނީ މާލޭގައި މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ސައުތު‬

‫ގެއްލުނެވެ‪ .‬އެހެންވިޔަސް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ބޭނުންވީ‬

‫އޭޝިއަން ޖޫނިއާ ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ‪12‬‬

‫ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރާށެވެ‪.‬‬

‫ސީޒަން ހުޅުވާ މެޗު ފޯކައިދޫ އަށް‪،‬‬ ‫ރަނުގެ ފުރުސަތެއް!‬ ‫ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ހުޅުވާ މެޗުގައި ދިވެހި ޕްރިމިއާ‬ ‫ޕޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ ސް ޯ‬

‫ފރި އަށް ބަލާއިރު ފޯކައިދޫ‬ ‫ފުޓްބޯޅައިގެ ޯ‬

‫ކުޅެން‪ ،‬މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ޗެމްޕިއަން ތ‪.‬‬

‫އަކީ މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން މިނިވަން‬

‫ތިމަރަފުށްޓަށް ލިބުނު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލުމުން‪ ،‬އެ‬

‫ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ މެޗުތަކުގައި ވެސް އެކަން ވަނީ‬

‫ފުރުސަތު އެ މުބާރާތުގެ ރަނަރަޕް ށ‪ .‬ފޯކައިދޫ އަށް‬

‫ގސްފަ އެވެ‪ .‬ނިސްތާރު ބުނީ ފޯކައިދޫ ޓީމުގެ‬ ‫ފެނިގެން ޮ‬

‫ލިބުމަކީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޓީމުން‬

‫ޕޓަރުން ވެސް އޮތީ މި މެޗަށް‬ ‫އިތުރުން އެ ރަށުގެ ސަ ޯ‬

‫ސިފަކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ކުޅޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް‬ ‫ސީޒަން ހުޅުވުމުގެ ޮ‬

‫ފކައިދޫގެ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗުތައް ވަރަށް‬ ‫" ޯ‬

‫ކށް މާލޭން ބޭރުގައި އެއް މެޗު‬ ‫މެޗު ދެ ލެގަށް ބަދަލު ޮ‬

‫ފޯރިގަދަވެފައި އަޑުވެސް ގަދަވާނެ‪ .‬މީގެ ސަބަބުން‬

‫ކުޅޭ ގޮތަށް ރޭވުމުގެ އެއް މަގުސަދަކީ އެފްއޭއެމުން‬

‫ހމް އެންޑް އަވޭ މެޗުތަކަށް‬ ‫މުސްތަގުބަލުގައި އިތުރު ޯ‬

‫ކށްގެން ލީގު ބޭއްވުމުގެ‬ ‫މުޅި ރާއްޖެ އަށް ފުޅާ ޮ‬

‫ދޮރު ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން‪ .‬އިންޝާﷲ‬

‫ގތުގައި އެ އިދާރާއިން މީގެ ކުރިން ވަނީ‬ ‫ފެށުމެއްގެ ޮ‬

‫ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު މެނޭޖްމަންޓަކާ އެކު ރަށްރަށުގެ‬

‫ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޓީމުތަކަށް ވެސް ވާދަކުރެވޭނެކަން ދައްކައިދޭން‪".‬‬

‫އފިޝަލަކު "މިހާރަ"ށް ބުނެފައިވަނީ‬ ‫ފޯކައިދޫގެ ޮ‬ ‫ސީޒަން ހުޅުވުމަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށްދާ‬ ‫ފކައިދޫން ތައްޔާރުވާނެކަން‬ ‫ކަމަށާއި މެޗު ކުޅެން ޯ‬ ‫އެފްއޭއެމަށް ވެސް އަންގާފައިވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހމް އެންޑް އަވޭ‬ ‫ރާއްޖޭގައި މީގެ ކުރިން ޯ‬

‫ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މީގެ ކުރިން އއ‪ .‬މާޅޮހަށް ވެސް‬ ‫ކށްދިން ނިސްތާރު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކޯޗު ޮ‬ ‫ބޅަ ސީޒަނަށް މި ފަހަރު ޕްރެކްޓިސް‬ ‫ފުޓް ޯ‬ ‫ފކައިދޫން ވަނީ ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ‬ ‫ފަށާފައިވާ ޯ‬ ‫ގތުން ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގެނެސްފަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ޮ‬

‫އުސޫލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ފެންވަރުގައި މެޗެއް‬

‫ގޮތުން ނިއު އަށް ކުޅުނު އަލީ ޝާމިއު (މައިތޯ) އާއި‬

‫ކުޅެފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން އަންނަ މަހު ހަތް‬

‫މުހައްމަދު ކަރަމް އާއި އީގަލްސް އާއި ވެލެންސިއާ‬

‫ފކައިދޫގައި ކުޅޭ ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗާ‬ ‫ވަނަ ދުވަހު ޯ‬

‫އަށް މީގެ ކުރިން ކުޅުނު އަންސަރު އިބްރާހިމް‬

‫ސފްހާއެއް ލިޔެވޭނެ‬ ‫ޮ‬ ‫އެކު ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ އާ‬

‫ފކައިދޫ އަށް ބަދަލުވެފަ‬ ‫(އަންކޮ) ވެސް ވަނީ ޯ‬

‫ފކައިދޫގައި ކުޅޭ‬ ‫އެވެ‪ .‬އަންނަ މަހު ހަތް ވަނަ ދުވަހު ޯ‬

‫ފކައިދޫން ފެނުނު ގިނަ‬ ‫އެވެ‪ .‬މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ޯ‬

‫ފުރަތަމަ ލެގަށް ފަހު ދެ ވަނަ ލެގުގެ މެޗު އޮންނާނީ‬

‫ކުޅުންތެރިން މި ފަހަރު ވެސް އެ ޓީމަށް ކުޅޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫‪ 10‬ވަނަ ދުވަހު މާލޭގަ އެވެ‪.‬‬

‫ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންނަށް ބަލާއިރު ފޯކައިދޫން ވަނީ‬

‫ކޗު އަލީ ނިސްތާރު މުހައްމަދު‬ ‫ފޯކައިދޫގެ ޯ‬ ‫ފކައިދޫ އަށް ވެސް ލިބޭނެ‬ ‫"މިހާރަ"ށް ބުނީ މިއީ ޯ‬ ‫ހުވަފެނީ ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހމް އެންޑް އަވޭ ފޯމެޓަށް ކުޅެން‬ ‫"ރާއްޖޭން ޯ‬

‫ރ ން ނާ އެ ކު‪.‬‬ ‫ނ ހޯ ދި ކު ޅު ން ތެ ި‬ ‫ރާ އް ޖޭ ގެ ދީ މާ (ވ) ޗެ މް ޕި އަ ން ިއ ން ޑި އާ ކު ޅު ން ތެ ރި ޔާ އާ އި ތި ން ވަ ަ‬

‫ކޗު ނިސްތާރު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ނެރެދިން ޯ‬

‫މީގެ ކުރިން އީގަލްސް އާއި ވިކްޓަރީ އަށް ކުޅުނު‬ ‫މުސްތަފާ ސެޑިކް ވެސް ގެންނަން ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ މެޗެއް އެންމެ ފަހުން‬ ‫މާލޭން ބޭރުގައި ކުޅުނީ ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު އެވެ‪.‬‬

‫ފެށުމަކީ އެންމެން ވެސް ދެކޭ ހުވަފެނެއް‪ .‬އަހަރެން‬

‫ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ވިނަގަނޑު ހަލާކުވުމުން އެ އަހަރުގެ‬

‫ވަރަށް އުފާވޭ މި ފަދަ ފުރަތަމަ ފުރުސަތު ފޯކައިދޫ‬

‫ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ވަނީ ހދ‪ .‬ކުޅުދުއްފުށްޓާއި ސ‪.‬‬

‫އަށް ލިބުނީތީ‪ "،‬ކުރިން އީގަލްސް އާއި ބީޖީ‬

‫ޒން ސްޓޭޑިއަމުގައި‬ ‫ހިތަދޫގައި ބޭއްވި އެވެ‪ .‬ހިތަދޫ ޯ‬

‫ޕޓްސް ކްލަބްގައި މަސައްކަތްކޮށް މިދިޔަ‬ ‫ސް ޯ‬

‫ކުޅުނު ފައިނަލުގައި ނިއު ރޭޑިއަންޓް ބަލިކޮށް ތަށި‬

‫ފކައިދޫ އަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް‬ ‫ސީޒަނުގައި ޯ‬

‫ހޯދީ މާޒިޔާ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 14‬މެއި ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫ސިޓީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން‬ ‫ސަސްޕެންޑްކުރަނީ‪ :‬ރިޕޯޓް‬

‫‪24‬‬

‫ތެ ރެ އި ން މި ސީ ޒަ ނު ގަ އި‬

‫މަގާމުގެ ޔަ ީގންކަމެއް‬ ‫ސރީއަކަށް ނެތް‬ ‫ާ‬

‫އެ ޓީ މަ ށް މޮ ޅު ކު ޅު މެ އް‬

‫ލަންޑަން (މެއި ‪ - )14‬އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ‬

‫ސި ޓީ ގެ މެ ޗެ އް ގެ‬

‫ދެ އް ކި ބެ ނާ ޑޯ ސި ލް ވާ‪-.‬‬

‫ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ތެރެއިން ފުރުސަތު ލިބުނު‬

‫‪ -‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫ނަމަވެސް އަންނަ ސީޒަނުގައި ޗެލްސީގެ ކޯޗެއްގެ‬ ‫ގޮތުގައި ހުންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކްލަބްގެ ފަރާތުން‬ ‫ކޗު އިޓަލީގެ މައުރީޒިއޯ‬ ‫ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ޯ‬ ‫ސާރީ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޗު ކަމުން އިޓަލީގެ އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ‬ ‫ޗެލްސީގެ ޯ‬ ‫ވަކިކޮށް މިދިޔަ އަހަރު ސާރީއާ މަގާމު ހަވާލުކުރުމުން‬ ‫ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތަކުގައި އެ ޓީމުން ނެރުނު‬ ‫ނަތީޖާތަކުން ބެލެވުނީ ޗެލްސީ މި ފަހަރުގެ ލީގަށް‬ ‫ވާދަކުރާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފަހުން ގާތްގާތުގައި‬ ‫މެޗުތައް ކުޅެން ޖެހި އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ޗެލްސީ‬ ‫ލީގުގެ ރޭހުން ބޭރުވި އެވެ‪ .‬އަދި އެ ޓީމު ސީޒަން‬ ‫ނިންމާލީ ލީގުގެ ތިން ވަނައިގައި އޮވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސާރީ ބުނީ މި ސީޒަނުގައި އޭނާ އަށް ދިން‬ ‫ޓާގެޓަށް ވާސިލްވެވުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު އަންނަ‬ ‫ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކްލަބުން ދައްކާ ވާހަކަތަކުގައި‬ ‫އަދި އޭނާގެ ބައިވެރިވުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެން ބޭނުމީ މަޑުކުރަން އެކަމަކު އެ‬ ‫ޔަގީންކަމެއް ނެތް‪ .‬ކްލަބުން އަހަރެން ގާތުގައި އެދުނީ‬ ‫އަލުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ދާން‪ .‬އެ ޓާގެޓަށް‬ ‫ވާސިލްވެއްޖެ‪ .‬އެކަމަކު ދެން އަހަރެމެން އަމަލުކުރާނެ‬ ‫ގޮތެއް ވާހަކަދެކެވިފައެއް ނުވޭ‪ "،‬ލީގުގެ ފަހު މެޗަށް‬ ‫ފަހު ސާރީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ރމާ އާއި އޭސީ‬ ‫ސާރީ ގެންދަން އިޓަލީގެ ޯ‬ ‫މިލާނުން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު‪ ،‬އޭނާގެ‬ ‫ވިސްނުން ހުރީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މަޑުކުރުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޅަ ލީގު އަހަންނަށް ވަރަށް‬ ‫"އިނގިރޭސި ފުޓް ޯ‬ ‫ކަމުދޭ‪ .‬މިއީ އެންމެ ވަރުގަދަ ލެވެލް ފުޓްބޯޅަ‬ ‫މުބާރާތަކަށް ބަލާއިރު‪ .‬ސްޓޭޑިއަމްތަކުގައި މެޗުތައް ކުޅޭ‬

‫ޔކް‪ ،‬ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (މެއި ‪)14‬‬ ‫ނިއު ޯ‬ ‫ ފައިނޭންޝިއަލް ފެއާޕްލޭ (އެފްއެފްޕީ) ގަވާއިދާ‬‫މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ހިލާފުވެފައިވާތީ އެ ޓީމު‬

‫ގތުން ތަހުގީގު އިދާރާއިން‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬

‫މާހައުލު ވެސް ވަރަށް ތަފާތު‪ .‬އަހަރެން ވަރަށް ބޭނުން‬

‫ކށްގެންނެވެ‪ .‬އެންމެ ބޮޑަށް ސިޓީން‬ ‫ގަންނަން ހަރަދު ޮ‬

‫ނިންމާފައިވަނީ އެއް ސީޒަނަށް ސިޓީ ޗެމްޕިއަންސް‬

‫މި މާހައުލުގައި އިތުރު ތަޖުރިބާތަކެއް ކުރަން‪ "،‬ސާރީ‬

‫ބޭނުންކުރީ އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ ފައިސާ އެވެ‪.‬‬

‫ލީގުން ސަސްޕެންޑްކުރުމަށެވެ‪ .‬އެއީ ކުރިއަށް އޮތް ދެ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހދައި‪ ،‬އެ ފައިސާ ކުޅުންތެރިން‬ ‫ކްލަބަށް ފައިސާ ޯ‬

‫ކންޓްރޯލް ބޯޑާއި‬ ‫ޔުއެފާގެ ފައިނޭންޝިއަލް ޮ‬

‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޔުއެފާގެ‬ ‫ތަހުގީގު ޕެނަލުން ލަފާދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް‬

‫މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރާ ޕެނަލުން ހިންގި ސީރިއަސް‬

‫ޕޓްތައް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ފަހު އެނގިގެންދިޔައީ ސިޓީން‬

‫ޗެލްސީ އަށް މި ސީޒަނުގައި ބާކީ ދެން އޮތް‬

‫ސީޒަން ތެރެއިން އެއް އަހަރެވެ‪.‬‬ ‫ޖޫން މަހުގެ ކުރިން ސިޓީ އަށް އަދަބުދޭނެ ކަމަށް‬ ‫ބެލެވޭއިރު‪ ،‬އޭގެ އަށް އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމާނީ‬

‫މެޗަކީ މި މަހުގެ ‪ 29‬ވަނަ ދުވަހު އަޒަރުބައިޖާނުގެ‬ ‫ކޅަށް ކުޅޭ ޔޫރޮޕާ‬ ‫ބަކޫގައި އާސެނަލާ ދެ ޮ‬

‫ބޑަށް ބޭނުންކުރަނީ‬ ‫ކްލަބަށް ހަރަދުކުރުމުގައި އެންމެ ޮ‬

‫ސިޓީން މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީވާ ގޮތަކުންނެވެ‪ .‬އެ‬

‫ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗެވެ‪ .‬ޗެލްސީން އެ މުބާރާތް‬

‫އުފުލާލައި ‪ 10‬އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލީގު ދިފާއުކުރި‬

‫ޕންސަރުގެ ފައިދާ ފައިސާ ކަމެވެ‪ .‬މީގެ ދެ ހަފްތާ‬ ‫ސް ޮ‬

‫އފް އާބިޓްރޭޝަން‬ ‫ގޮތުން ސިޓީން އެ މައްސަލަ ކޯޓް ޮ‬

‫ކށްފިނަމަ އަންނަ ސީޒަނުގައި ޗެލްސީން‬ ‫ކާމިޔާބު ޮ‬

‫ހދި ސިޓީގެ މައްސަލަ މިދިޔަ‬ ‫ފުރަތަމަ ޓީމުގެ މަގާމު ޯ‬

‫ކުރިން ސިޓީ މައްސަލައިގައި ސްވިޒަލެންޑުގައި ޔުއެފާ‬

‫ފޯ ސްޕޯޓްސް (ސީއޭއެސް)ގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފިނަމަ‬

‫ތ ސުވާލުކުރުމުން ސާރީ ބުނީ‬ ‫އޭނާ ފެނިދާނެ ޯ‬

‫ކޅުގައި ޔުއެފާ އިން ވަނީ އަލުން‬ ‫އަހަރުގެ ފަހު ޮ‬

‫ބޑުން ވަނީ ޔުއެފާގެ‬ ‫ފައިނޭންޝިއަލް ކޮންޓްރޯލް ޯ‬

‫މައްސަލަ އިތުރަށް ދިގުލައިގެންދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ ނިންމުމަކަށް ވެސް އޭނާ‬ ‫ކްލަބުން ނިންމި ޮ‬

‫މި ސީޒަނުގެ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތަށި‬

‫ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޔުއެފާ އިން ސިޓީގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ފެށީ‬

‫ކމިޓީއާ ބައްދަލުކޮށްފަ‬ ‫ބައެއް ވެރިންނާއި ޑިސިޕްލިނަރީ ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އެފްއެފްޕީއާ ހިލާފުވެގެން ޔުއެފާ އިން ވަނީ ‪2014‬‬

‫އިހުތިރާމްކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޅަ ކޯޗިންގެ ތެރެއަށް ‪ 1990‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫ވަނަ އަހަރު ވެސް ސިޓީ އަށް އަދަބުދީފަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫"ތަހުގީގުކުރާ ޕެނަލްގެ ލީޑަރު ބެލްޖިއަމްގެ‬

‫ޑލަރުން ޖޫރިމަނާކުރީ‬ ‫ފަހަރު ސިޓީ ‪ 67.3‬މިލިއަން ޮ‬

‫ވަން ސާރީ އެންމެ ފުރަތަމަ އެ މަސައްކަތްކުރީ‬

‫ބޑުވަޒީރު ވެސް ލެޓާމޭ ވަރަށް އަވަހަށް‬ ‫ކުރީގެ ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ އާއި ކުޅުންތެރިން ގަންނަން‬

‫ބޭންކެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުން ހުސް ގަޑީގަ އެވެ‪ .‬އޭނާ‬

‫ގތުން ސިޓީން އަންނަނީ ޔުއެފާގެ‬ ‫ލިއެކިޔުންތަކުގައިވާ ޮ‬

‫މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުގެ ގޮތެއް ނިންމާނެ‪.‬‬

‫ހަރަދުކުރުމުގައި މަކަރުހަދާފައިވާތީ އެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން‬

‫ކށް ކޯޗިން އަށް ވަނީ ‪ 1999‬ވަނަ އަހަރެވެ‪.‬‬ ‫ފުލްޓައިމް ޮ‬

‫ބައެއް އޮފިޝަލުންތަކަކަށް ރިޝްވަތުދީގެން ތަކުރާރުކޮށް‬

‫ބޑަށް ފާހަގަވެފައި އޮތީ‪.‬‬ ‫ސިޓީގެ މައްސަލަތައް ވަރަށް ޮ‬

‫ގތުން އެ ފަހަރު ސިޓީން ޗެމްޕިއަންސް‬ ‫އަދަބެއްގެ ޮ‬

‫އޭނާ ފާހަގަވާން ފެށީ ‪ 2012‬އިން ‪ 2015‬އަށް‬

‫އެފްއެފްޕީ ގަވާއިދާ ހިލާފުވަމުންނެވެ‪ .‬އެ ޓީމުން‬

‫މި ހަފްތާ ތެރޭގައި ޔުއެފާގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީ‬

‫ލީގުގައި ކުޅުންތެރިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ އަދަދު ވެސް‬

‫ކށްދިން ދުވަސްވަރެވެ‪ .‬ޗެލްސީއާ‬ ‫އެމްޕޮލީ އަށް ކޯޗު ޮ‬

‫ހިލާފުވެފައިވަނީ ކްލަބްގެ ދަރަނިތައް ފޮރުވުމަށާއި ތަފާތު‬

‫އަށް ހުރިހާ ލިޔެކިއުމެއް ހަވާލުކުރާނެ‪ "،‬ނިއުޔޯކް‬

‫މަދުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން ނަޕޯލީގައި ސާރީ ވަނީ ކާމިޔާބު‬

‫ކށް އުސޫލުން ބޭރުން‬ ‫ޕންސަރުންތަކެއް މެދުވެރި ޮ‬ ‫ސް ޮ‬

‫ޓައިމްސްގައި ލިޔެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޖަރުމަނުގެ މީޑިއާއެއް ކަމަށްވާ ޑިއާ ސްޕީގަލް އިން‬ ‫ލީކުކޮށްލި ސިއްރު ލިޔެކިއުންތަކެއްގެ ސަބަބުންނެވެ‪ .‬އެ‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޔުވެންޓަސްގައި ރޮނާލްޑޯ ފެއިލްނުވާނެ‪ :‬އަލެގްރީ‬ ‫ބޮޑު އަމާޒަކީ އެ ޓީމަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު‬

‫އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުރި ހިތްވަރު ފެންނާނެ ކަމެއް‪.‬‬

‫ވެސް ކުރާނެ‪ .‬ބޭނުންވާ ވަގުތުތަކުގައި ޓީމަށް ހިތްވަރު‬

‫ޑ ފެއިލްނުވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ‬ ‫ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލް ޯ‬

‫ކޮށްދިނުމެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް‬

‫އެ އުމުރުގައި އެހެން ކުޅުންތެރިން ބޭނުންވަނީ‬

‫ވެސް ދޭނެ‪ .‬މެޗުތަކަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ނަމޫނާ‬

‫ޓިއުރިން (މެއި ‪ - )14‬ޔުވެންޓަސްގައި‬ ‫އތްކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ‬ ‫ޔަގީންކަން އެބަ ޮ‬

‫ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޔުވެންޓަސް ކެޓުމުން‬

‫ޑ ބޭނުންވަނީ ޗެލެންޖަކަށްދާން‪.‬‬ ‫ހަމަޖެހިލަން‪ .‬ރޮނާލް ޯ‬

‫ޑގެ ފަރާތުން ދަސްކުރެވޭނެ‬ ‫ދައްކާނެ‪ .‬މިއީ ރޮނާލް ޯ‬

‫އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ޑ އާއި ޔުވެންޓަސް އަށް އަންނަނީ ފާޑުކިއުން‬ ‫ރޮނާލް ޯ‬

‫ޑ ތަފާތު ދައްކާނެ‪".‬‬ ‫ޔުވެންޓަސްގައި ވެސް ރޮނާލް ޯ‬

‫ފތުގައި ވެސް މި‬ ‫ކަންތައްތައް‪ .‬އަހަރެންގެ ޮ‬

‫މި ސީޒަނުގައި ޖުމްލަ ‪ 117‬މިލިއަން ޔޫރޯގެ‬ ‫އަގަކަށް ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅި ރޮނާލްޑޯ ވަނީ އެ ޓީމާ‬

‫އަމާޒުވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަލެގްރީ ބުނީ ޔުވެންޓަސްގައި ރޮނާލްޑޯ ހޭދަކުރި‬

‫އަލެގްރީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ބޅައިގައި ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދަސްކުރަން‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫އެކު އިޓާލިއަން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް ރެކޯޑެއް ގާއިމުކޮށްފަ‬

‫ފުރަތަމަ ސީޒަނަށް ބަލާއިރު އޭނާގެ ފަރާތުން ފެނުނު‬

‫ޑ އަކީ މިސާލެއް ކަމަށާއި‬ ‫ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ރޮނާލް ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އެއީ އިންގްލިޝް ޕްރިމިއާ ލީގާއި ސްޕެނިޝް ލަ‬

‫ކުޅުމާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އޭނާގެ ކިބައިން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ދަސްކުރެވޭނެ‬

‫ލީގާ އަދި އިޓާލިއަން ސެރިއާ ކާމިޔާބުކުރި ފުރަތަމަ‬ ‫ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފެވެ‪.‬‬ ‫ޑ ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވުމުގެ އެންމެ‬ ‫ރޮނާލް ޯ‬

‫"އުމުރުން ‪ 34‬އަހަރުގައި ރޮނާލްޑޯ ވަނީ‬ ‫ހދޭނެ ހުރިހާ ކަމެއް ހާސިލްކޮށްފައި‪.‬‬ ‫ބޅައިގައި ޯ‬ ‫ފުޓް ޯ‬ ‫ހދަން ޝައުގުވެރިވުމަކީ ވެސް‬ ‫އަލުން އޭނާ ކާމިޔާބު ޯ‬

‫ކަމަށް އަލެގްރީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މވިޗް ފަދަ ކުޅުންތެރިއެއް‪.‬‬ ‫"ރޮނާލްޑޯ އަކީ އިބްރަހި ޮ‬ ‫ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ޓީމު އެއްބައިވަންތަކޮށް ސަމާސާ‬

‫ކަންތައްތައް ބުނެދީފައިހުންނާނެ‪ "،‬ދާދި ފަހުން ނެރުނު‬ ‫ފތް ދައްކާލުމަށް ފަހު އަލެގްރީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާގެ ޮ‬ ‫އަލެގްރީ އަންނަ ސީޒަނުގައި ޔުވެންޓަސް އިން‬ ‫ނުފެންނާނެ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކާ‬ ‫ކންމެ އަހަރެއްގައި ވެސް‬ ‫ބެހޭގޮތުން އޭނާ ބުނީ އެއީ ޮ‬ ‫ޕޓްތައް ގެނެސްދޭ ކަމަށާއި‬ ‫މީޑިއާ އިން އެ ފަދަ ރި ޯ‬ ‫އތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެއީ ހަގީގަތެއް ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 14‬މެއި ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫ސަލާމަތީ ގޮތުން ރާއްޖެ އަށް‬ ‫އެއްބާރުލުން ދޭނެ‪ :‬އެމެރިކާ‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬ ‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ރާއްޖެ އާއި މި ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން‬ ‫އަރައިގަތުމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެމެރިކާ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް އެ ގައުމުން ރާއްޖެ‬ ‫އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އެލެއިނާ ޓެޕްލިޓްޒް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ އެހެން ވިދާޅުވީ‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީއާ އެކު‬ ‫ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއެންޑީއެފްގައި އޮތް އެ ބައްދަލުވުމުގައި އެލެއިނާ ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް‬ ‫މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުން ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް ދޭ ސަމާލުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައި‬ ‫ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪ .‬އެގޮތުން‪ ،‬ރާއްޖެ އާއި މި ސަރަހައްދުގެ‬ ‫ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެމެރިކާ ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް ސަފީރު‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ވަނީ ދިވެހި ސިފައިން އެމެރިކާގައި ތަމްރީނު‬ ‫ގތްގޮތުން އެ ގައުމުން ވެދޭ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު‬ ‫ކުރުމަށާއި އެހެނިހެން ޮ‬ ‫އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި‪ ،‬ދިވެހި އަސްކަރިއްޔާ އިން އަންނަނީ ހާލަތަށް ބަލައި އަޅަން‬ ‫ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ‬ ‫ޝަމާލާއި ސިފައިންގެ ބައެއް އިސް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރާ އެކު‪ ،‬އެމެރިކާ އިން ކުރިއަށް‬ ‫ވުރެ ބޮޑަށް ގުޅުން ބަދަހިކޮށް‪ ،‬އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ‪.‬‬

‫މަޑުކޮށްފައި އޮތް ާކރެއްގައި ސައިކަލަކުން ޖެހިއްޖެ‬ ‫ލަ މް ޔާ އަ ބް ދުﷲ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރޅު ފަޅައިގެން ދިއުމުން‪ ،‬ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހައިވޭގެ އެއް ފަރާތުގައި މަޑުކޮށްގެން‬ ‫ފު ޮ‬ ‫އޮތް ކާރެއްގައި‪ ،‬ފުލުހަކު ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލަކުން ޖެހި‪ ،‬އޭނާ އިއްޔެ ޒަޚަމްވެއްޖެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން ބުނީ‪ ،‬މި އެކްސިޑެންޓު ހިނގީ ކާރުގެ ފުރޮޅެއް ފަޅައިގެން ދިއުމުން‬ ‫އއްވައި‪ ،‬މާލެ އިން ހުޅުމާލެ އަށް ފުލުހަކު ދިޔަ‬ ‫ހައިވޭގެ އެއްފަރާތުގައި މަޑުކޮށްފައި ޮ‬ ‫ސައިކަލަކުން އެ ކާރުގެ ފަހަތުގައި ޖެހުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި‪ ،‬އުމުރުން ‪ 29‬އަހަރުގެ އެ ފުލުސް މީހާ އަށް ފަރުވާ‬ ‫ބ ވަނީ ފަޅައިގެން ގޮސްފައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ދެމުން އަންނައިރު‪ ،‬އޭނާގެ ޯ‬ ‫އަދި ނޭފަތާއި އަނގައިން ލޭ އައިސް ދަތްދޮޅިން ތަންކޮޅެއް މަށައިގެން ގޮސްފައި ވެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކާރުގެ ޑްރައިވަރާއި ސައިކަލް ދުއްވަން އިން ފުލުސް މީހާގެ އަތުގައި ވެސް‬ ‫އންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ލައިސަންސް ޮ‬ ‫މިއަދު މެންދުރު ފަހު ‪ 3:30‬ވާން އުޅެނިކޮށް ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓުގައި ކާރުގެ‬ ‫ފަހަތު ބިއްލޫރިގަނޑު ވަނީ ތަޅައިގެން ގޮސްފަ އެވެ‪ .‬އެ ކާރުގައި ޖެހުނު ސައިކަލުގެ‬ ‫އެއް ލޯގަނޑު ހަލާކުވުމުގެ އިތުރުން މާ ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވާ ތަނެއް ނުފެނެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫މާލޭގައި އިއްޔެ ވެސް އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ޒުވާނަކު ވަނީ ޒަޚަމްވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާގެ ހާލު މިހާރު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗްއިން މިއަދު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ދަރުބާރުގެ ކައިރީގައި ހިނގި އެ އެކްސިޑެންޓުގައި ސައިކަލު ދުއްވަން އިން މީހާއާ އެކު‬ ‫ބޑު އަނިޔާއެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުޑަކުއްޖަކު ވެސް އިނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ ކުއްޖާއަކަށް ޮ‬ ‫މި ފަހުން ހިނގި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓުތަކުގައި‪ ،‬މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި‬ ‫ވަނީ ބަހެއްގެ ދަށުވެ ޔުކްރެއިނުގެ އަންހެން ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮމީޑިއަން ޖޮ ީނ މަރުވެއްޖެ‬ ‫ކުރީގެ ދިވެހި ފިލްމުތަކުގައި ހެއްވާ‪ ،‬މަޖާ ބައިތައް‬ ‫ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު މއ‪ .‬ސީރިޔަޒުގޭ ހާރޫން އަހުމަދު‬ ‫ޖނީ) އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫( ޮ‬ ‫އުމުރުން ‪ 72‬އަހަރުގެ ހާރޫންގެ މައްޗަށް‬

‫އަބަދުވެސް ހިނިތުންވުމާ އެކު ހުންނަ މަޖާ މީހެއްގެ‬ ‫ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޑީ ޑްރާމާ "ގުންޑޮޅި"‬ ‫ހާރޫން ކުޅެފައިވާ ދިވެހި ޮ‬ ‫"(އޭނާ އަކީ) އަޅުގަނޑުގެ ޑްރާމާތަކުގައި ވަރަށް‬

‫އންނާނީ މިރޭގެ ފަތިސް ނަމާދަށް‬ ‫ކަށުނަމާދު ކުރުން ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ހުނަރުވެރިއެއް‪ "،‬ޔޫސޭ‬ ‫ތަފާތު ރޯލްތަކެއް އަދާ ޮ‬

‫ފަހު އާސަރާ މިސްކިތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހާރޫނަކީ ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާގެ އެންމެ‬

‫ޖނީ" ގެ ނަން އާއްމުން ދިނީ‪ ،‬ހިންދީ‬ ‫ހާރޫނަށް " ޮ‬

‫ކޅު‪ ،‬މީހުން ހެއްވާލުމުގައި އެތައް ބައެއްގެ‬ ‫ކުރީ ޮ‬

‫ރލް އަދާކުރާ ޖޮނީ ވޯކާގެ‬ ‫ފިލްމްތަކުގައި ކޮމެޑީ ޯ‬

‫ހދާފައިވާ މީހެކެވެ‪ .‬ޚާއްސަކޮށް ޔޫސުފް‬ ‫މަގުބޫލުކަން ޯ‬

‫ރލްތައް ކުޅޭތީވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސްޓައިލަށް ހެއްވާ މަޖާ ޯ‬

‫ކމީޑިއަން ފިލްމުތަކުގައި ހާރޫނު‬ ‫ރަފީއު (ޔޫސޭ) ގެ ޮ‬

‫ފިލްމު ކުޅުމުގެ އިތުރުން ހާރޫނަކީ ގިނަ‬

‫ވަނީ އެތައް ބައެއްގެ ހިތް އަތުލައިފަ އެވެ‪ .‬އާއްމުންގެ‬

‫ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގައި‬

‫ތެރޭގައިވެސް ހާރޫން މަޝްހޫރުވެފައި އޮންނަނީ‬

‫ކށްފައިވާ ޚިދުމަތްތެރި އެކެވެ‪.‬‬ ‫ވަޒީފާ އަދާ ޮ‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬


11 27 16

ު‫ހަބަރ‬

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ި‫ މެއ‬14

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com


ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2019 ި‫އ‬14 ެ‫ މ‬May 14 2019 2019 ި‫ މެއ‬14 AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

24 April 2019

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

Counselor

‫ކައުންސިލަރ‬

mihaaru.com

mihaaru.com

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

24 April 2019

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD ް‫ އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬AZMI-NAEEM Dr. Ibrahim Ahmed Razee 20253, 15:30 - 22:30 ީ‫ރާޒ‬of ު‫ދ‬Maldives ަ‫ އިބްރާހިމް އަހުމ‬.‫ޑރ‬ M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, Male’, Republic

ު‫ންޓާއިއެކ‬20253, ަ‫އިންޓްމ‬Male’, ޮ‫ އެޕ‬Republic of Maldives M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, Iyasha Leena ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬ ު‫ އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬www.amdc.com.mv Abdulla Musthaq

ް‫ ހެމަންތ‬.‫ޑރ‬ 08:30 - 15:30 ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬ ‫ކައުންސިލަރ‬ Dr. Shazoo General Practitioner ާ‫ ޝަޒޫ އާއްމު ބަލިތަކަށް މިއަދު ނުބައްލަވ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ޝްވީތ‬ Dr. Abdul Azeez Hameed 20:00 - 22:00 ު‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬.‫ޑރ‬ ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ާ ީ‫ ސަންތަ ޝ‬Dr. Ibrahim Ahmed Razee 09:00 - 14:30 ީ‫ އިބްރާހިމް އަހުމަދު ރާޒ‬.‫ޑރ‬ ‫ލ‬ Dr. Seshadri Das 09:30 - 12:00 ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬ 09:00 - 14:30 ް‫ ހެމަންތ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޖާސިނ‬Dr. Hemanth Dr. Seshadri Das 19:30 - 22:30 ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ 20:00 - 23:00 Dr. Asoka Rao ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬ Dr. Vijaya Rani ާ‫ ވިޖަޔަ ރ‬.‫ޑރ‬ Dr. Shazoo ޫ‫ނީ ޝަޒ‬ .‫ޑރ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬09:00 ު‫ މިއަދ‬- 10:30 2019 ި‫ މެއ‬15

15 May 2019

Physiotherapy Counselor

Shwetha

Abdulla Musthaq

Santha Sheela Iyasha Leena

Jasin

09:00 - 17:00

ު‫ންޓާއިއެކ‬ ަ‫އިންޓްމ‬- ޮ‫ޕ‬15:30 ެ‫އ‬ 08:30 ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 15:30 - 22:30

Physiotherapy

3325979 ީ‫ނ‬09:00 ާ‫ގުޅުއްވ‬- ް‫ށ‬14:30 ަ‫ޝްވީތާ އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމ‬

Shwetha

Santha Sheela

ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

09:00 - 14:30

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ާ‫އޖ‬ ަ‫ސ‬ ަ ީ‫ރންޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ެ‫ތގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ‫ނ‬ ް 23:00 ެ -‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ‫ދ‬ ު 20:00 ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ ‫ނ‬ 3025939 Jasin ި ‫ތ‬ 3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ަ ި‫އދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ް‫ނޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬ ް‫ ޖޫނ‬9 - 10 ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އސ‬ ް ާ‫ކަރުންމަތީގެ ޚ‬

ް‫ކުރައައްރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ވާވިޑޮންކްދުޓަރުނ‬ ް‫ޒިޔާރަތ‬

ި‫ މޭއ‬4 - 5 -ް‫ ޖޫނ‬9 - 10

ު‫ޯރކުޖްމާރ‬ ަ‫ނަންޖދ‬.‫ޑރ‬.‫ޑރ‬

--

ު‫އަބީއަރްވިންދ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

-

-

-

-

-

--

-

-----

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

2019 ި‫ މެއ‬15

Dr. Abdul Azeez Hameed

20:00 - 22:00

Dr. Seshadri Das

09:30 - 12:00

Physician

ު‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬ ް‫ ދާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Seshadri Das Azeez Yoosuf 20:00 - 22:30 Dr. Abdul ާ‫ނުބައްލަވ‬

ާ‫ޒީދ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ އަބްދުލް އ‬.‫ޑރ‬ ު‫ޒްސްޔޫސުފް މިއަދ‬ ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Vijaya Rani Dr. Kalimuthu

09:00 - 10:30 09:00 - 14:00

Dr. Kalimuthu Physician

Dr. Kalimuthu

ެ‫ ކަލިމުއްއެތުތެރެހަށީގ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ މުހައްމަދު އ‬.‫ޑރ‬ ު‫ އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬19:45 ީ‫ލ‬- 22:00 21:15 - 23:00 ާ‫ނިޔާކަޒްލިމުއްތު މިއަދު ނުބައްލަވ‬ 09:00 - 14:00 .‫ މަރިޔަމްޑރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

20:30 - 22:30

17:00 - 22:00 ަ‫ޚާއްސ‬

Dr. Mohamed Ali

Dr. Abdul Azeez Yoosuf

Dr. Mariyam Niyaz

ENT

ު‫ސަލިމުއްތ‬ ަ‫އް ކ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ކަރުންމަތީގެ ޚ‬

ީ ަ‫ މުހައްމަދު އ‬.‫ޑރ‬ ‫ލ‬ Dr. Mariia ު‫ މާރިއާ ކ‬.‫ޑރ‬ Dr. Mariyam NiyazKrugova ާ‫ ނުބައްލަވ‬15:00 ް‫ރުގޯމަވާރިޔަމް ނިޔާޒ‬ .‫ޑރ‬ ު‫ މިއަދ‬- 18:00 Dr. Mohamed Ali

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬ 12:00 - 14:00 ާ‫ކުރުގޯވ‬ 11:00 - 15:00

Dr. Mariia Krugova Dr. Raghavendra

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

18:00 - 22:00

Dr. Raghavendra ު‫ ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬Dental Surgeon

ަ‫އްގެސަޚާއްސ‬ ް‫އެޅުވުއަމުންގެހެނުޚާނ‬ ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

15:30 - 22:30

Dr. Hemanth

15 MayDr. 2019 Asoka Rao

ަ‫ސަސ‬ ް‫ އަންހެކަނުށީންގެގެޚާޚާއްއ‬ENT Dental Surgeon

ް‫ރާނިލ‬ ު‫އަނޫސ‬ .‫ޑރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

ް‫ރުއ‬ ާ‫ލޮލުގެކަޚ‬ ަ‫ސަތީގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ންމ‬

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

15:30 - 22:30

Dr. Prathibha

10:30 - 14:00

Dr. Raghavendra

09:00 - 14:30

ަ‫ ރާގަވެންދަދުތުރާގެ ޚާއްސ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ސަރ‬ ު‫ންދ‬ ‫ތުގެރާގަޚާވެއ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދ‬

20:00 - 23:00 Dr. Raghavendra Dental Surgeon & Pedodontist Dr. Prathibha

ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬

18:00 - 22:00

Dr. Neeha Das

Dental Surgeon & Pedodontist

Orthopaedician

Dr. Neeha Das (ާ‫ސަ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬ ީ‫ހަމުގެ)އެޚާލއްާރޖ‬ Dr. Abu Bucker ަ‫ ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬Orthopaedician ާ‫ސްކ‬ ި‫ތޯމަމޮނ‬.‫ޑރ‬.‫ޑރ‬ Dr. Yoosuf Shan ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

ާ‫ރާ މާރިއ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ރާގަވެންދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

20:00 - 23:00

ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ީ‫ކަށ‬ ް‫ ޔޫސުފް ޝާނ‬.‫ޑރ‬ Dr. Abu Bucker ަ‫އި އ‬.‫ޑރ‬ ު‫ މިއަދ‬- 21:30 ު‫ސަބޫލް ބަކުރ‬ Dr. Hussain Faisal ާ‫ ނުބައްލަވ‬20:00 ަ‫ ހުސެން ފ‬.‫ޑރ‬ .‫ސަލިރުތަގެކުގެޚާއްޚާސައްސަ ޑރ‬ ަ‫ގޮހޮރުކެގެން ބ‬ ް‫ވިޖޭތޯމަސ‬.‫ޑރ‬ Dr. Yoosuf Shan ‫ނ‬ ް ‫ޝ‬ ާ ‫ފ‬ ް ‫ސ‬ ު ‫ޔ‬ ޫ .‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Ismail Zahir ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫ އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬.‫ޑރ‬ 21:00 - 22:30 ް‫ ހުސެން ފައިސަލ‬.‫ޑރ‬ ި‫ މ‬.‫ޑރ‬ ޭ‫ދުވިނާޖ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ސަކުގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ ކަރުންގޮމަހޮތީރުގެގެ ޚާބައްލިތ‬Dr. Hussain Faisal ާ‫އަންހެނުންގެ ޚ‬ Gyneacologist Dr. Ismail Zahir ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫ސަސްމާއިލް ޒާހިރ‬ ި‫އް އ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ދުނ‬ ާ‫ކަރުންކަމަރުތީންގެމަތީޚާގެއް ޚ‬ ީ‫ނ‬ ި‫ރަންމިގ‬.‫ޑރ‬ .‫ސައްސަ ޑރ‬ ަ‫ ނައިނާ އަބަންއްހެޓިނުންގެ ޚާއްސ‬.‫ޑރ‬ Gyneacologist Dr. Naina Bhatti 12:00 - 13:00 ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬ Dr. Naina Bhatti 18:15 - 19:15 ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬

:ް‫ތަށ‬Facebook ި‫ހުންނަ ގަޑ‬and ި‫ވިފައ‬Twitter ު‫ނިކް ހުޅ‬ ް‫ހު ކ‬the ަ‫ މ‬latest ް‫މްޟާނ‬updates! ަ‫ރ‬ Follow us on toި‫ލ‬get 0900www.twitter.com/amdcclinic ް‫ އަށ‬2300 ް‫ އިނ‬2000

ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Bhatti

12:00 - 13:00

Dr. Bhatti Shaheedha Dr. Naina

ު‫އެކ‬- ި‫އ‬ ާ‫ބައްޓިއެޕޮއިންޓްމަންޓ‬ 20:30 21:30

Dr. Shaheedha Dr. Meetha Jolly

21:00 - 22:00 12:30 - 13:30

ް‫ އަށ‬1430 ް‫އިނ‬ www.facebook.com/AMDCpvtltd

Dr. Meetha Jolly Dr. Thasneem

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Dr. Thasneem Dr. Shirmeen

Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

10:00 - 11:00

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Shirmeen

Dr. Zahidha

Dr. Zahidha

Pediatrician

12:30 ު‫އެކ‬- ި‫އ‬13:30 ާ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓ‬

ާ‫ ނައިނ‬.‫ ޝަހީދާޑރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ތ ޖޮލ‬ ާ ީ‫ މ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ތަސްނީމ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް‫ ޝިރްމީނ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ު‫ދ ނުބައެއްޕޮލައިވާންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު ަ‫ތަސްނީމް މިއ‬ ް ީ‫ޝިރްމ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬10:30 ު‫ މިއަދ‬- 11:30 ‫ނ‬ 11:00 - 11:45 ާ‫ޒާހިދ‬

www.amdc.com.mv

www.facebook.com/AMDCpvtltd

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

ަ ް‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއ‬ ‫ސ‬ Dr. Ismail Shafeeu ް‫ އިސްމާއިލ‬.‫ޑރ‬ ު‫ޝަޕޮފީއިޢުންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ެ‫ޝަސްފީމާޢުއިލް އ‬ Dr. Ismail Shafeeu ި‫ އ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 12:15 13:15 Dr. Naina Vikas ް‫ކާސ‬.‫ޑރ‬ ި‫ ނައިނާ ވ‬.‫ޑރ‬ Dr. Naina Vikas ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ް‫ނައިނާ ވިކާސ‬ Pediatrician

Follow us on Facebook and Twitter getlatest the latest updates! Visit our website for alltothe information:

.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim 16:00 - 17:00 Dr. Muthasim Saeed Saeed 20:15 - 21:00 ު‫ސައީދ‬

19:30 - 21:30 20:15 - 21:30

Dr. Rukhsana Dr. Rukhsana

ާ‫ނުކުބައްލަވ‬ ެ‫އެޕޮއިންޓްމަމިންއަޓާދުއިއ‬

Dr. Niuma Dr. Niuma

Dr. Junaid

11:00 - 12:00

Fathimath Nestha

20:30 - 21:30

13:00 - 14:00

Fathimath Nestha

16:30 - 17:30

Dermatologist Dr. Shebi

Dr. Adil Rasheed Dr. Reema

ާ‫ ނިއުމ‬.‫ ނިއުމާ ޑރ‬.‫ޑރ‬

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫އދުޑރ‬ ި ަ‫ ޖުނ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ފާތިމަތު ނެސްތ‬

ާ‫ފާތިމަތު ނެސްތ‬ ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Dermatologist

ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Shebi

Dr. Adil Rasheed

ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ސަލުގެ ޚާއްސ‬ ޮ‫ލޮލުގެ ޚާއް ލ‬

Ophthalmologist / Optometrist Ophthalmologist / Optometrist

Dr. Junaid

ް‫ މުތައްސިމ‬.‫ޑރ‬ ް‫ސަތައީއްދުސިމ‬ ު‫ މ‬.‫ޑރ‬

ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ ޝެބީ ޑރ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ އާދިލް ރ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެކ‬- ި‫އ‬21:00 ާ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓ‬ 20:00 ާ‫ދްމ‬ ީ‫ޝީރ‬ .‫ޑރ‬ 15:45 - 16:45

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

20:00 - 21:00

Dr. Reema

Radiologist

Radiologist

Dr. Fathimath Mufliha

21:00 - 22:30

General Surgeon

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

20:00 - 21:00 11:00 - 12:00

General Surgeon

Dr. Ravi Shankar

Dr. Ravi Shankar

Dr. Ravi Shankar

Dr. Ravi Shankar

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

ު‫ނަހާޒާހަތ‬ ި‫ފްލ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ފާތިމަތު މ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ނީރާޖ‬.‫ ނަޒާހަތުޑރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ް‫ސނ‬ ް‫އާއްމު އޮޕަރޭއާއ‬ ަ ަ‫ޝ‬ ް‫ރޭއ‬ ާ‫ޝަމުންގެއޮޕަޚ‬

10:00 - 11:00

ް‫ ރަވީ ޝަންކަރ‬.‫ޑރ‬

20:00 - 22:00

ް‫ ރަވީ ޝަންކަރ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ރަވީ ޝަންކަރ‬.‫ޑރ‬

10:00 - 12:00

ް‫ ރަވީ ޝަންކަރ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬

20:00 - 22:00

Urologist

Dr. Bharat B. Jolly

ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ ފާތިމަތު މުފްލިހ‬.‫ޑރ‬

Dr. Nazahath Dr. Fathimath Mufliha13:30 - 14:30 16:15 - 17:30 Dr. Neeraj Dr. Nazahath

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

11:00 - 12:00

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 11:30

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ެ‫ފއ‬ ޮ ޮ‫ޒޕ‬ ެ ި‫އއ‬ ަ ް‫ތޓ‬ ީ ަ‫ރމ‬ ަ ް‫ޕންޓ‬ ި ‫އ‬ ަ ް‫ދހެއ‬ ު ެ‫ދދ‬ ެު‫ތވ‬ ެ ަ‫ގމ‬ ި ު‫އށްޮޕގ‬ ް ު‫އޅ‬ ަ ް‫ޓއ‬ ް ާ‫މވ‬ ެ ް‫ނނީޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ‫ގ‬ ު 3325979 ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ީ‫ރޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬


14 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬14

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


23 2019 2019 2019 ‫އ‬ ެ‫ އ‬23 14 April May 2019 ި ް‫ޕްރީމެލ‬14

2019 ް‫ޕްރީލ‬ 2019 ި‫އެއ‬ ެ‫ މ‬23 14

mihaaru.com mihaaru.com

mihaaru.com mihaaru.com

DIRECT WEEKLY SAILING… VOY

ETA Singapore

ETA Tanjug Pelepas

ETA Port Kelang

ETA Colombo

ETA Male'

CALICANTO BRIDGE

VESSEL NAME

04G35W1MA

14-Apr-19

16-Apr-19

17-Apr-19

22-Apr-19

24-Apr-19

HEDDA SCHULTE

04G37W1MA

20-Apr-19

21-Apr-19

23-Apr-19

28-Apr-19

30-Apr-19

CITY OF BEIJING

04G39W1MA

27-Apr-19

28-Apr-19

30-Apr-19

5-May-19

Feeder - 09/05/2019 14-May-19

AS CHRISTIANA

04G3BW1MA

4-May-19

6-May-19

7-May-19

12-May-19

EM ASTORIA

04G3DW1MA

11-May-19

13-May-19

15-May-19

20-May-19

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

Shireen LEE (CustomerCare Department)

Suzzana SANI (Customer Service)

22-May-19 Mohd Muhajir Ahmad (Customer Service)

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

Hotline: +65-6499-1111

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886

D/L: 07-2913064

VOIP line: 8889 3282

VoIP

VoIP: 8601 2911

VOIP: 8670 3064

e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com

e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

: 8669-1112

CMA CGM MALAYSIA (Penang) Chua Hwa Keong

* We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days.

Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

* We are now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

VOIP : 8671 6876

* Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Atif +960 9100175

Email: pen.hkchua@cma-cgm.com

* DATE WILL SUBJECT TO CHANGE

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999


14 April May 2019 2019 2019 ް‫އެޕްމެރީއިލ‬14 23 23

CONTACT:3001515

mihaaru.com mihaaru.com

‫އަން(ގާއަރ‬2019 ( 2019 14 )ަ‫ންަ)ގާރ‬ ް‫ މެއެއިޕްރީލ‬23

EMAIL: sales@mihaaru.com

ް‫އެހެނިހެނ‬

ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬

SUBSCRIBE SUBSCRIBE

ް‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލެއިނ‬ 240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

MIHAARU MIHAARU PRINT PRINT EDITION EDITION

.ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬ TEL:7746841 20072 20072

19845 19845

SUBSCRIBE ‫ފެންމޯޓަރ‬ ެ‫ދޮންނަ މ‬ MIHAARUް‫ށިނ‬PRINT ް‫ކަރަންޓާއި ފެންވަޔަރިނ‬ EDITION ި‫ ފާހާނަ ތަށ‬،ް‫ސިންކ‬

ް‫ ކަރަންޓ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬ ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬

ް‫ފެންލީކްވުނ‬ ާ‫ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުރިހ‬

Subscribe for 1 year Subscribe for 1 year

ް‫މަސައްކަތެއ‬

and save 10%

and save 10%

) ް‫ގަޑިއަކަށ‬ ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬

Subscribe for 1 year and save 10% TEL:7904944

20359

20479

TEL:9990434 20433 20433


14 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬14

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


14 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬14

mihaaru.com


14 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬14

mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

CONTACT:3001515

mihaaru.com

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

EMAIL: sales@mihaaru.com

ް‫އެހެނިހެނ‬

ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬

SUBSCRIBE

ް‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލެއިނ‬ 240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

MIHAARU PRINT EDITION

.ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬ TEL:7746841 20072

19845

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ް‫ ކަރަންޓ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬ ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬ ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬

Subscribe for 1 year and save 10%

Subscribe for 1 year and save 10%

20359

TEL:9990434 20433

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


14 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬14

mihaaru.com


14 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬14

mihaaru.com


14 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬14

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION Subscribe for 1 year and save 10%


14 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬14

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


14 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬14

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION Subscribe for 1 year and save 10%


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫ސީޒަން ހުޅުވާ މެޗު ފޯކައިދޫ އަށް‪ ،‬ރަނުގެ ފުރުސަތެއް!‬

‫އޭޝިއަން ހޯޕްސް މު ާބރާތުން ދީމާ‬ ‫ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފި‬

Profile for Mihaaru

14 MAY 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

14 MAY 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru