Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 14‬މާޗް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫އެއްވެސް ާޕޓީއަކަށް‬ ‫ދެރަ ގޮތެއް ވިޔަ‬ ‫ުނ ދޭނަން‪ :‬ރައީސް‬

‫ާޔމީން ގެ އަށް‬ ‫ބަދަލުކޮށްފި‬

‫‪02‬‬

‫ޔާމީނަށް މާފެ ްއ‬ ‫ނުކު ާރނަން‪ ،‬ހުންނާނީ‬ ‫އެ ގޮތުގައި‪ :‬އައިޝާ‬

‫‪03‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 14‬މާޗް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ޔާމީން ގެ އަށް ބަދަލުކޮށްފި‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މާފުށީ ޖަލުން‬ ‫ގެއަށް ރޭ ބަދަލުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫އަނބިކަނބަލުން ކުރީގެ ފަސްޓްލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހިމް‬ ‫އެއްބަސްވެވަޑައިގަތުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުން އަމުރުކުރި‬ ‫ރިމާންޑު ޖަލެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ޯ‬

‫ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑަރިންގެ‬ ‫މައްސަލައިގައި‪ ،‬ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އެމަނިކުފާނު‬

‫ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކުރައްވާފައި‬

‫ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރު‬

‫ވަނީ ހޮސްޕިޓަލުގަ އެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން ތިން ފަހަރެއްގެ‬

‫ކުރީ މިދިޔަ މަހުގެ ‪18‬ގަ އެވެ‪ .‬ގެއަށް ބަދަލު‬

‫ކށް ފަރުވާ ދީފައި‬ ‫މަތިން އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓް ޮ‬

‫ކުރި އިރު އެމަނިފާނު ގެންދެވީ އާލާސްކަންފުޅަކަށް‬

‫ވެ އެވެ‪.‬‬

‫އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކަރެކްޝަންސް އިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ‬

‫ލންޑަރިންގެ ދައުވާގައި‬ ‫އެމަނިކުފާނަށް ކުރާ މަނީ ޯ‬ ‫ބުނެފައިވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ‪ 1.3‬ބިލިއަން ރުފިޔާގެ‬

‫ޑޮކްޓަރު ދެއްވާފައިވާ ލަފައާ އެއްގޮތަށް ޔާމީން‬

‫މލްޑިވްސް އިސްލާމިކް‬ ‫ބޑު ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ އިން‪ޯ ،‬‬ ‫ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވަގުތީގޮތުން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލު ޮ‬

‫ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކަށް‪،‬‬

‫އެމަނިކުފާނު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރީ‪ ،‬ގޭބަންދުގައި‬

‫ޑލަރު ޖަމާކުރުމުން އެ‬ ‫އއެފުން އެއް މިލިއަން ޮ‬ ‫އެސް ޯ‬

‫ހުންނަވާއިރު އަމަލުކުރަންޖެހޭ ޝަރުތުތަކެއް‬

‫ލންޑާކުރައްވާފައިވާ‬ ‫ފައިސާ އިން މަންފާ ހޯއްދަވައި ޯ‬

‫ކަނޑައަޅައި އެ ކަންކަމަށް ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫އެސްއެމްއީ ލޯނު‬ ‫އަންނަ ހަފުތާގައި‬ ‫ދޫކު ާރނެ‪ :‬ރައީސް‬

‫މައުސޫ މްގެ ކުންފުންޏަކަ ްށ‬ ‫‪ 22‬މިލިއަން ދޭން ޖެހިއްޖެ‬ ‫ފެން ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު މައުސޫމްގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ޝިޕްމެންޓްގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ސީޖީޓީން‬

‫ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށް ‪ 22‬މިލިއަނަށް ވުރެ‬

‫ބޑުކުރުމުގެ ކުރީގެ އަގެވެ‪.‬‬ ‫ޖަހާފައި އޮތީ ޑިއުޓީ ޮ‬

‫ގިނަ ރުފިޔާ އަނބުރާ ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން‬

‫އެކަމަކު ޝިޕްމެންޓް އައި އިރު ޑިއުޓީ ވަނީ ބޮޑުވެފަ‬

‫ކަސްޓަމްސްގެ މައްޗަށް މިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުދަދުވަހު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހުކުމްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އންނަ ސީޖީޓީ ޕްރައިވެޓް‬ ‫މައުސޫމްގެ ހިއްސާ ޮ‬

‫ސީޖީޓީ އާއި ކަސްޓަމްސްއާ ދެމެދު ހިލާފު‬ ‫އުފެދުނީ ދައްކަން ޖެހޭނީ ކުޑަ ޑިއުޓީތޯ ނުވަތަ‬

‫ލިމިޓެޑަށް ‪ 22‬މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ހުކުމްކުރީ އެ‬

‫ތއާ މެދުގަ އެވެ‪ .‬ޑިއުޓީ ޑިކްލަރޭޝަން‬ ‫ބޑު ޑިއުޓީ ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ސިނގިރޭޓަށް ދެއްކި‬ ‫ކުންފުނިން ރާއްޖެ އެތެރެ ޮ‬

‫އތަސް‪ ،‬ޑިއުޓީ ދެއްކި ކަމަށް‬ ‫ފޯމުގައި އަގު ޖަހާފައި ޮ‬

‫ޑިއުޓީގެ މައްސަލައެއްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސިނގިރޭޓް‬

‫ކަސްޓަމްސް އިން ގަބޫލުކުރަނީ އެތަނަށް ފައިސާ‬ ‫ލިބުމުންނެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ކުޑަ ޑިއުޓީ އޮތް އިރު‬

‫އެތެރެ ކުރާ އެ ކުންފުނިން ދައުވާކުރީ ޑިއުޓީގެ‬

‫ގެންނަން އުޅުނު ސިނގިރޭޓް ޝިޕްމެންޓް ރާއްޖެ‬

‫ގޮތުގައި ދައްކަން ކަސްޓަމްސް އިން ކަނޑައެޅި އަދަދާ‬

‫ބޑުވެފައި ކަމުން އެ މުދާ‬ ‫އައި އިރު ޑިއުޓީ އޮތީ ޮ‬

‫މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެންނެވެ‪ .‬އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި‪ ،‬މި‬

‫ބޑުވި އަދަދު ދެއްކުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ސީޖީޓީއަށް ދޫކުރީ ޮ‬

‫މުއާމަލާތް ހިނގީ ސިނގިރޭޓްގެ ޑިއުޓީ މާޗް‪2017 ،‬‬ ‫ބޑުވި ދުވަސްވަރު އެވެ‪.‬‬ ‫ގައި ޮ‬

‫ކަސްޓަމްސް އިން އަބަދުވެސް އަމަލްކުރަމުން‬ ‫ގތަށް ކަމަށް ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަންނަނީ އެ ޮ‬ ‫"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ސީޖީޓީން‬

‫އެ ކުންފުނިން އެ ފަހަރު ސިނގިރޭޓް ޝިޕްމެންޓް‬ ‫ބޑުކޮށްފައި‬ ‫އެތެރެކުރިއިރު‪ ،‬ސިނގިރޭޓްގެ ޑިއުޓީ ޮ‬

‫ބުނަމުން ދިޔައީ އެ ޝިޕްމަންޓަށް ދައްކަން ޖެހޭނީ‬

‫ބޑުކުރި ޑިއުޓީ ދެއްކުމާ‬ ‫އޮތުމުން‪ ،‬ހިލާފު އުފެދުނީ ޮ‬

‫ކުޑަ ޑިއުޓީ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ‪ 22‬މިލިއަން‬

‫ބޑުވުމުން އިތުރަށް އެރި‬ ‫މެދުގަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޑިއުޓީ ޮ‬

‫ހދަން ކޯޓަށް ދިޔައީ އެވެ‪.‬‬ ‫ރުފިޔާ އަނބުރާ ޯ‬

‫‪ 22‬މިލިއަން ރުފިޔާ ކަސްޓަމްސް އަށް ދެއްކުމަށް ފަހު‬ ‫ސީޖީޓީން ދެން ދިޔައީ އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަން‬

‫ސލިހް މިއަދު ކެޔޮދޫ ރައްޔިތުންނާ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޯ‬

‫މައުސޫމް އަދިވެސް ސަސްޕެންޝަނުގައި‬

‫ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ‪ޮ --- .‬ފޓޯ‪ :‬އެމްޑީޕީ‬

‫ކޯޓަށެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއެމްޕީއާރުސީން ހިންގި ‪ 1.3‬ބިލިއަން ރުފިޔާގެ‬

‫ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލްގެ‬ ‫ދުވަސްވަރު ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި‬

‫ކރަޕްޝަން ކޮމިޝަން‬ ‫ބޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އެންޓި ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ދައުލަތުން ބުނަމުން ދިޔައީ ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ނެގި‬

‫(އޭސީސީ) އިން ކުރި ތަހުގީގު ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން‬

‫އަދަދު ރަނގަޅު ކަމަށާއި އެހެންވެ‪ ،‬ސީޖީޓީ އަށް‬

‫އއެފުން މައުސޫމްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ސީޖީޓީ‬ ‫އެސް ޯ‬

‫ކަސްޓަމުން އަނބުރާ ފައިސާ ދޭން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަށް ‪ 5.7‬މިލިއަން ޑޮލަރު (‪ 88.5‬މިލިއަން ރުފިޔާ)‬

‫އެކަމަކު އާ ސަރުކާރާ އެކު ދައުލަތުގެ ސްޓޭންޑް‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލަ ބަލައި ނިމެންދެން‬ ‫ޖަމާ ޮ‬

‫ބަދަލުވެ އެއްބަސްވީ ސީޖީޓީން އިތުރަށް އެ ފަހަރު‬

‫މައުސޫމް ގޭގައި މަޑުކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ‬

‫ގތުގައި ދެއްކި ‪22‬‬ ‫ދެއްކި ނުވަތަ ބޮޑު ޑިއުޓީގެ ޮ‬

‫އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާ އަނބުރާ ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬މި‬ ‫މައްސަލަ ނިންމި އިރު‪ ،‬ސީޖީޓީގެ ވަކީލުގެ ގޮތުގައި‬ ‫ތަމްސީލު ކުރެއްވީ ހިސާން ހުސެއިންގެ ލޯފާމެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުން ކަސްޓަމްސްގެ މައްޗަށް‬ ‫ބުދަދުވަހު ސިވިލް ޯ‬ ‫އަމުރުކުރީ ސީޖީޓީން ހޯދަން އެދުނު ‪ 22‬މިލިއަނަށް‬

‫އެކަމަކު މައުސޫމް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެސްއޯއެފްއާ‬ ‫އެކު އެސްޖީޓީން ކުރީ ސައްހަ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތެއް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެކަން ސާބިތުކޮށްދެވޭ ވަރަށް‬ ‫ލިޔެކިޔުންތައް އެބަހުރި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަ މަސް ތެރޭގައި ކޯޓަށް ދައްކައި‬

‫ސަސްޕެންޑްކުރުމާ އެކު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު‬

‫ގތުން‪ ،‬އެއީ ސީޖީޓީ‬ ‫ހަލާސް ކުރުމަށެވެ‪ .‬ހުކުމުގައިވާ ޮ‬

‫ނަޝީދު ވަނީ މައުސޫމަކީ ނަޒާހަތްތެރި ބޭފުޅެއް ކަމަށް‬

‫އަށް ކަސްޓަމްސް އިން އަނބުރާ ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ‬

‫ވިދާޅުވެ‪ ،‬މައުސޫމްގެ ދިފާއުގައި ނުކުންނަވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަން ދައުލަތުގެ އިއުތިރާފުން ޝަރީއަތަށް ވަނީ‬ ‫ސާބިތުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫މައުސޫމަކީ ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި ރައީސް‬ ‫އފް ސްޓާފް އަދި އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ‬ ‫އޮފީހުގެ ޗީފް ޮ‬ ‫ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު (މާލީ)ގެ މަގާމް ފުރުއްވި‬

‫ޑިއުޓީ ބޮޑު ޮކށް ދައްކަން ޖެހުނީ ކީއްވެ؟‬

‫ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން‪ ،‬ސީޖީޓީގައި‬ ‫އޭސީސީގެ ރިޕޯޓުގައިވާ ޮ‬

‫ބޑުކުރި ބިލް ގާނޫނަކަށް ވީ‬ ‫ސިނގިރޭޓްގެ ޑިއުޓީ ޮ‬

‫މައުސޫމްގެ އިތުރުން ހިއްސާ އޮންނަނީ‪ ،‬އަބްދުﷲ‬

‫އިރު ސިނގިރޭޓް އެ ޝިޕްމެންޓް ރާއްޖެ ނުގެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ރާފިއު‪ ،‬މއ‪ .‬ޝޭޑީ ކެބިން އާއި އުމަރު ޖަމާލް‪ ،‬މއ‪.‬‬

‫ބޓު އުޅެނީ ދަތުރުމަތީގަ‬ ‫އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭރު ޯ‬

‫ތިނަދޫ އާއި އަހްމަދު ޒާހިރު‪ ،‬މާހީ‪ ،‬ސ‪ .‬ހިތަދޫ‪ ،‬އެވެ‪.‬‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ލައިސެންސް މިދިޔަ މަހު ވަނީ ދޫކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއެމްއޭ އިން ބުނީ ‪ 100‬ޕަސެންޓު ސަރުކާރުން‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ހިއްސާވާ‪ ،‬އެސްއެމްއީ ފައިނޭންސިން އެންޑް‬ ‫ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް‬

‫ކޕަރޭޝަނުން ވިޔަފާރި ފެށުމުން‪،‬‬ ‫ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޯ‬

‫ކށްގެން އުފެއްދި އެސްއެމްއީ ބޭންކު‬ ‫ހާއްސަ ޮ‬

‫ސދީ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ކުދި‬ ‫ރާއްޖޭގެ އިގްތި ޯ‬

‫ލނު ދޫކުރަން ފަށާނެ‬ ‫މެދުވެރިކޮށް އަންނަ ހަފުތާގައި ޯ‬

‫އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ލިބުމަށް‬

‫ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު‬

‫މަގުފަހިވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މާލީ ދާއިރާގެ ވާދަވެރިކަން‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެ ކަމަށް ވެސް އެމްއެމްއޭ‬

‫އަންނަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގައި ކެޔޮދޫ ދާއިރާ‬

‫އިން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ލޕްމެންޓް ފައިނޭންސް‬ ‫އެސްއެމްއީ ޑިވެ ޮ‬

‫އަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ހުސެއިން‬

‫ކޯޕަރޭޝަނަކީ މާލޭގެ އިތުރުން އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކު‬

‫ގާސިމްގެ ކެމްޕެއިނަށް އެ ރަށަށް ވަޑައިގެން ރައީސް‬

‫ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފަސް ޕަސެންޓް ހިއްސާ ހިމެނޭ‬

‫ވިދާޅުވީ ރަށް ރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ‬

‫ކުންފުންޏެކެވެ‪.‬‬

‫އެ ރަށެއްގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތްތަކެއް‬ ‫ހދައި ދިނުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ސލިހްގެ ފުރަތަމަ‬ ‫ޯ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬ ‫ގތުގައި ސަރުކާރުގެ‬ ‫ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ޮ‬

‫ގތުން‪ ،‬އެސްއެމްއީ ބޭންކް ހުޅުވައި އަންނަ‬ ‫އެ ޮ‬

‫ވިސްނުމަކީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް‬

‫ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް‬

‫ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ނުވަދެ އެ ކުންފުނިތަކަކީ‬

‫ލޯނު ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި‬

‫ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބޑެތި މަޝްރޫއުތައް ހިންގާ‬ ‫ފޯރުކޮށްދޭ އަދި ޮ‬ ‫ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ‬

‫ކޮށްގެން ސަރުކާރުން އުފެއްދި އެސްއެމްއީ ބޭންކުގެ‬ ‫މަސައްކަތް ފެށުމަށް‪ ،‬ފައިނޭންސިން ބިޒްނަސް‬

‫ކުންފުނިތަކަށް ހެދުމެވެ‪ .‬އަދި އެކަމަށް‪ ،‬ކުންފުނިތައް‬ ‫ރީސްޓްރަކްޗާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 14‬މާޗް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ޔާމީނަށް މާފެއް ނުކުރާނަން‪،‬‬ ‫ހުންނާނީ އެ ގޮތުގައި‪ :‬އައިޝާ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު‬ ‫ވ‪ .‬ކެޔޮދު އަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް ހޫނު‬

‫ދެރަ ގޮތެއް ވި ަޔ‬ ‫ނު ދޭނަން‪ :‬ރައީސް‬

‫މަރުހަބާއެއް ދަންނަވަނީ‪ --- .‬ފޮޓޯ‪ :‬އެމްޑީޕީ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫އތް އިރު‪ ،‬އެ ދަތިތަކާ އެކުގައި‬ ‫ތެރޭގައި ޮ‬ ‫ކށްދޭން ޖެހޭ ކަންކަން ނުކޮށްދީ‬ ‫ރައްޔިތުންނަށް ޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކލިޝަންގެ އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް‬ ‫ސަރުކާރު ޯ‬

‫ހުރުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫"ދަތި އުނދަގުލާ އެކީގައި ވެސް ފުރަތަމަ ދުވަހުން‬

‫ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދެރަ ގޮތެއް ނުވާނެ‬ ‫ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވ‪.‬‬

‫ފެށިގެން ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް މަސައްކަތް ފަށައިގަތިން‪.‬‬

‫ޔދޫގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކެ ޮ‬

‫އެގޮތުން ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން‬

‫އަންނަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގައި ކެޔޮދޫ ދާއިރާ‬

‫ނިގުޅައިގެންފައިވާ އަސާސީ ހައްގުތައް ހޯދައިދިނުމަށް‬ ‫މަސައްކަތް ފެށީ‪ "،‬އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަން ކަމާއި‬

‫އަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ހުސެއިން‬

‫ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަން ކަމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ‬

‫ގާސިމްގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ‬

‫މިނިވަން ކަން އަލުން އަނބުރާ އިއާދަކުރި ކަން ފާހަގަ‬

‫ކޅު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބު‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ޮ‬

‫ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކާމިޔާބު ކުރެއްވުނީ ގިނަ ބައެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތުން‬

‫ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވީ‪:‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އެއިން އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް ދެރަ‬ ‫ގޮތެއް ވިޔަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި‬

‫ލން އިންޓްރެސްޓް ވާނީ‬ ‫‪ -‬ސްޓޫޑަންޓް ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ސލިހް ވެރިކަމަށް‬ ‫ޯ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ކުޑަކޮށްފައި‪.‬‬

‫ކލިޝަނެއްގެ ތެރެއިންނެވެ‪.‬‬ ‫ވަޑައިގެންނެވީ ގުޅިފައިވާ ޯ‬ ‫ކޯލިޝަންގައި އެމްޑީޕީގެ އިތުރުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ‬

‫ ރާއްޖޭގައި ދަރިވަރުންނަށް ފުރަތަމަ ޑިގްރީއަށް‬‫ކިޔެވޭ ގޮތް ހަމަޖެހުން‪.‬‬

‫އާއި އަދާލަތު ޕާޓީ އާއި މައުމޫން ރިފޯމް މޫވްމަންޓް‬ ‫(އެމްއާރުއެމް) ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ވެރިކަމުގެ‬

‫ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ވާނީ ބޮޑު ތަނުން‬‫ކުޑަކޮށްފައި‪.‬‬

‫‪ 100‬ދުވަސް ހަމަނުވަނީސް‪ ،‬ކޯލިޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު‬ ‫ދެ ޕާޓީ‪ ،‬އެމްޑީޕީ އާއި ޖޭޕީ ޕާޓީއާ ދެމެދު ވަނީ‬

‫ގތްތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް‬ ‫ މަސްވެރިންނަށް ލުއި ޮ‬‫ޑީސަލްގެ ޑިއުޓީ ވަނީ ކަނޑާލާފައި‪.‬‬

‫ކލިޝަންގައި "ރެނދު" ލައިފަ‬ ‫ހިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދި ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ ދަނޑުވެރިކަމުން އެތެރެކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ޑިއުޓީ‬‫ވަނީ ކަނޑާލާފައި‪.‬‬

‫އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ދެމެދު ބަހުގެ‬ ‫ހޫނު ހަމަލަތަކެއް ބަދަލު ކުރަން ފެށީ މަޖިލިހުގެ‬

‫ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް‬‫ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ވަނީ ފެށިފައި‪.‬‬

‫އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީން ‪ 86‬ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރަން‬ ‫ނިންމި ހިސާބުންނެވެ‪ .‬ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބުނި ގޮތުގައި‬

‫ ވިހެއުމާ ގުޅިގެން އަންހެނުންނަށް ހަ މަސް‪،‬‬‫ފިރިމީހާ އަށް އެއް މަސް ޗުއްޓީ ލިބޭނެ‪.‬‬

‫އެމްޑީޕީން އެންމެ ދާއިރާއެއް ފިޔަވައި ހުރިހާ‬ ‫ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަން ނިންމުމަކީ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފު‬ ‫ނިންމުމެކެވެ‪.‬‬ ‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ދާދި‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވީ އެސްއެމްއީ ބޭންކް ހުޅުވައި‬ ‫މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ލޯނު ދޫކުރަން‬ ‫އަންނަ ހަފްތާގައި ފެށޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ސަރުކާރުން‬

‫ފަހުން ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ކުރިއަށް‬

‫ބޭނުންވާ ގާނޫނުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުމަށްޓަކައި‬

‫ލކަލް ކައުންސިލް‬ ‫އޮތް މަޖިލިސް އިންތިހާބާއި ޯ‬

‫އެކަންކަމަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެމްބަރުން މަޖިލިހުގައި‬

‫އިންތިހާބު އެކުގައި ކާމިޔާބު ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއް‬

‫ތިއްބަވަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބަށް‬ ‫ރައީސް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ހަދައިގެން އައުމުން‪ ،‬އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވީ އެމްޑީޕީން‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން "ނާށިގަނޑު"‬

‫އެމްޑީޕީން ތައްޔާރު ކުރި އެޖެންޑާ ‪ 19‬ގެ‬

‫ހިފައިގެން ނުކުމެ‪ ،‬އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ މަޝްވަރާ‬

‫ސިޔާސަތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެމަނިކުފާނު ވެވަޑައިގެންނެވި‬

‫ކުރަން ޖެހުނީ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތެއްގައި ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވައުދުތައް ތަފްސީލް ޮ‬

‫ގާސިމް ވަނީ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމް‪/‬‬ ‫ކޮންގްރެސް ޕާޓީގެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުންތަކަކަށް ތާއީދު‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި ޕީޕީއެމް‪/‬ކޮންގްރެސް‬ ‫އޮތް ކަން ހާމަ ޮ‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬މަޖިލިހުގައި އެޖެންޑާ ‪ 19‬ގަބޫލުކުރައްވާ‬ ‫ބޭފުޅުން ތިއްބަވަން ޖެހޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ޕާޓީން ވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި އިންތިހާބުގައި‬ ‫ވާދަކުރައްވާ ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުން ތާއީދު ކުރައްވާ ކަން‬

‫ކެ ޮޔދޫ އަށް ރައީސް ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް‪:‬‬

‫ހާމަކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކެޔޮދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް‬ ‫ގތުގައި އެމަނިކުފާނު‬ ‫މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ވެރިކަމަށް އައީ ވައުދުތަކަކާ އެކުގަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫ގތަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ވެވަޑައިގެންނެވި‬ ‫ރާއްޖެ ހެޔޮ ޮ‬ ‫ވައުދުތައް ހަނދާނުގައި އެބަހުރި ކަމަށާއި އެކަން ކަން‬ ‫ފުއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވައުދުތައް ފުއްދަން މަޖިލިހާއި މުއައްސަސާތަކުގެ‬ ‫އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޔދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވަނީ‬ ‫ ކެ ޮ‬‫ހަމަޖެހިފައި‪.‬‬ ‫ޔދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ގާއިމު‬ ‫ ކެ ޮ‬‫ކުރެވޭނެ‪.‬‬ ‫ ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލެއް‬‫ހެދޭނެ‪.‬‬ ‫ ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ގާއިމު‬‫ކުރެވިގެންދާނެ‪.‬‬

‫"އެ ވައުދުތަކަކީ ހަމައެކަނި ވީ ވައުދުތަކެއްގެ‬ ‫ކށްލައިގެން ހުރެވޭކަށް ނެތް‪ .‬އެއީ‬ ‫ގޮތުގައި ދޫ ޮ‬

‫ބޑުމިނަށް ބެލުމެއް ނެތި ތަރައްގީގެ‬ ‫އާބާދީ ކުޑަ ޮ‬

‫އަޅުގަނޑު ފުއްދަން ޖެހޭ‪ ،‬ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްގެ‬

‫މަޝްރޫއުތައް ހިންގާނެ ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި‬

‫ގޮތުގައި ހިތުގެ އަޑިން ގަބޫލު ކުރަން‪ "،‬ރައީސް‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ރަށެއް ބާކީ ނުކޮށް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފުރިހަމަ ތަރައްގީއެއް ހުރިހާ ރަށަކަށް ގެނެވޭނެ‬

‫ގތުގައި އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމަށް‬ ‫ރައީސް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އތް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެއްވެސް‬ ‫ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ ޮ‬

‫ވަޑައިގެންނެވި އިރު ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ވަރަށް ގޯހެވެ‪.‬‬

‫ގތެއް ނުވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު‬ ‫ރައްޔިތަކަށް ދެރަ ޮ‬

‫އަމަން އަމާންކަން ގެއްލި ރާއްޖެ ބިރުވެރިކަމެއްގެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް‬ ‫މާފުނުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އަދި އެމަނިކުފާނުގެ‬

‫އިންތިހާބުގައި ތާއީދުކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އައިޝާ ވިދާޅުވީ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން‬

‫ފަރާތްޕުޅުން ނުކުންނަ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދެއް‬

‫ނުކުމެ ހުންނެވި ކެންޑިޑޭޓަކަށް އޭނާ ތާއީދު‬

‫ވެސް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް‪ ،‬ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު‬

‫ނުކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ‬

‫"އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތުން ނުކުމެ ހުރި‬

‫އަނބިކަނބަލުން އާއިޝަތު ނަހުލާ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ‬

‫އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ހަމަ ގައިމު ވެސް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނންނާނެ ވާހަކަ [މިދެންނެވީ]‪.‬‬ ‫އަޅުގަނޑުގެ ތާއީދެއް ޯ‬ ‫ރާއްޖެ ޓީވީއާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އައިޝާ ވިދާޅުވީ‬

‫އަޅުގަނޑު ހުންނާނީ ސަރުކާރާ އެކުގައި‪ .‬އަޅުގަނޑު‬

‫ސަރުކާރު ގެނައީ އެތައް ރައްޔިތުންނަކަށް ސަލާން‬

‫ގތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކޯލިޝަން‪،‬‬ ‫ގަބޫލުކުރާ ޮ‬

‫ޖަހައިގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އންނާނީ ހަމަ ސަރުކާރާ އެކީ‪ "،‬އައިޝާ‬ ‫ޖޭޕީ ވެސް ޮ‬

‫"ކެމްޕޭނުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް‪ ،‬ވަރަށް‬ ‫ސާފު ބަހުން އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން އަޅުގަނޑު‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅަށް އައިޝާ ވާހަކަ‬ ‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނިންމުމާ ދެ ޮ‬

‫ދުވަހަކު ވެސް ޔާމީނަށް މާފް ނުކުރާނެ ވާހަކަ‪"،‬‬

‫ދެއްކެވުމުން އޭނާއާ މެދު ޖޭޕީން ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެތޯ‬

‫އައިޝާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ތ އަދިއެއް ނޭނގެ އެވެ‪ .‬އައިޝާގެ‬ ‫ނުވަތަ ނޫން ޯ‬

‫"އެތައް ބައެއް‪ ،‬އެތައް ރައްޔިތުންނެއްގެ ކިބައިން‬

‫ލޓްގައި ކެބިނެޓްގައި‬ ‫އިތުރުން ވެސް ޖޭޕީގެ ސް ޮ‬

‫ކށްގެން މިއަދު އަޅުގަނޑުމެންގެ‬ ‫ސަލާން ޖަހައި އާދޭސް ޮ‬

‫ތިއްބެވި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާއި‬

‫ބޑު މަގުސަދަކީ‬ ‫މި ސަރުކާރު ގެނައުމުގެ އެންމެ ޮ‬

‫އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬ހުސެން ރަޝީދު‬

‫އމާންކަމާއި އުފަލާ އެކު‬ ‫ރައްޔިތުންނަށް އަމާންކަމާއި ޮ‬

‫ހަސަން ވަނީ ޕީޕީއެމް‪/‬ޕީއެންސީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް‬

‫އުޅެވޭނެ‪ ،‬މިނިވަންކަމާ އެކު ނޭވާލެވޭނެ މާހައުލެއް‬

‫ތާއީދު ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބިނާކުރުން‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‬ ‫އައިޝާގެ ފިރިކަލުން ގާސިމްގެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން‬ ‫ވަނީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ތާއީދާ އެކު ޕީޕީއެމާއި‬

‫އެއިން ބޭފުޅަކާ މެދު ވެސް ޖޭޕީން ފިޔަވަޅު‬ ‫އަޅާނެކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއް‪ ،‬އެ ޕާޓީން ބުނެފައެއް‬ ‫ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕީއެންސީން ނުކުންނަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް‬

‫ތަރައްގީގެ މަޝް ރޫ އުތައް ވަރަށް‬ ‫އަވަހަށް ފެށިގެން ާދނެ‪ :‬ރައީސް‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ގތުގައި ކުނި ނައްތާލާނެ ހަރުދަނާ‬ ‫ވަނީ ރައްކާތެރި ޮ‬ ‫ނިޒާމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވަމުންދާ އެކި‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫މައްސަލަތައް ފާހަގަ ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ރަށަށް‬ ‫ތަރައްގީގެ އެކި މަޝްރޫއުތަކަށް މި އަހަރުގެ‬

‫ބހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައިގެ ސަބަބުން‬ ‫ދިމާވެފައިވާ ޯ‬

‫ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ވަރަށް އަވަހަށް‬

‫ގތުން ނޭދެވޭ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫އިޖުތިމާއީ ޮ‬

‫ފެށިގެންދާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ކުރަމުންދާކަން ކައުންސިލުން ފާހަގަކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ސލިހު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫އދ‪ .‬މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާ‬

‫މީގެ އިތުރުން‪ ،‬ކައުންސިލްގެ ހިދުމަތްތައް‬ ‫އެންމެ ފުރިހަމައަށް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް‬

‫ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް‬

‫ގންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށް‬ ‫ކުރިމަތިވެފައިވާ ޮ‬

‫ވިދާޅުވީ ރަށްރަށުގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް‬

‫އަލިއަޅުއްވައިލެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ގެންދިއުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތައް އަޑުއަހައި‬

‫މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު ‪ 17‬ވަނަ ދުވަހު އެކުލަވާލި އާ‬

‫އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަށް ކަންތައް ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން‬

‫ބޑު އާ މަޝްރޫއެއް‬ ‫ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ތަރައްގީގެ ޮ‬

‫އަބަދު ވެސް އިސްކަންދޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނުފަށަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ‬

‫އފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި‬ ‫ރައީސް ޮ‬ ‫ވާހަކަދައްކަވަމުން މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން‬

‫ކށްފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާނު ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 14‬މާޗް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ބޯޓަށް ދިމާވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން‬ ‫މޯލްޑިވިއަން މައާފަށް އެދިއްޖެ‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ބޓުން ދަތުރުކުރި ފަސިންޖަރުންނަށް ދިމާވި‬ ‫" ޯ‬ ‫ދަތިތަކާއި އިހުސާސްކުރަންޖެހުނު ނުތަނަވަސްކަމަށް މި‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުންފުނިން ނިހާޔަތަށް މައާފަށް އެދެމެވެ‪ "،‬ބަޔާނުގައި‬ ‫ބޓަކަށް ދިމާވި މައްސަލައާ‬ ‫މޯލްޑިވިއަންގެ ޯ‬ ‫ގުޅިގެން އެ އެއާލައިން ހިންގާ އައިލެންޑް‬ ‫އޭވިއޭޝަނުން މައާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ގަން‬

‫ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މޯލްޑިވިއަނަކީ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ‬ ‫ގަވާއިދުތަކާއި އަދި ދުނިޔޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ ގުޅޭ‬ ‫އ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި‬ ‫އިދާރާ‪ ،‬އައިކާ ޯ‬

‫ޕޓަށް ދަތުރުކުރި މޯލްޑިވިއަންގެ‬ ‫އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާ ޯ‬

‫މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ‬

‫‪ 118 Q2‬ބޯޓަށް ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއް ދިމާވެ އެ‬

‫އެއާލައިނެއް ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪ .‬ދަތުރުވެރިންނާއި‬

‫ބޯޓު ނުޖެއްސި ގަޑިއަކަށް ވުރެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވި‬

‫ކްރޫންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަކީ މޯލްޑިވިއަނުން‬

‫ބޓު ޖެއްސުނީ ފަސް ވަނަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެންމެ ފަހުން ޯ‬

‫ބޑަށް އިސްކަންދޭކަން ކަންތައް ކަން‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ބޓުގެ ކުރީ ލޭންޑިން‬ ‫ފަހަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްގެން ޯ‬

‫ފާހަގަކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ގިޔަރު ނުކުތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމާ ގުޅިގެން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ނެރުނު‬

‫އިމާރާތުގެ ކުއްޔާބެ ހޭ ބި ްލ‬ ‫ހަދަން ޕްރިމިއާ ޗެމްބާސްއަށް‬ ‫އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ގާނޫނު ޑްރާފްޓް ކުރަން‬

‫ބޓު ދުއްވި ކެޕްޓަން އަބްދުލް ބާސިތް‬ ‫މޯލްޑިވިއަންގެ ޯ‬

‫ބޓަށް ދިމާވި މައްސަލަ ކުންފުނީގެ‬ ‫ބަޔާނުގައި ބުނީ ޯ‬ ‫ފަރާތުން ބަލައި ހައްލުކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް‬

‫އަދި ފްލައިޓް ސުޕަވައިޒަރު ހަސްނާ މުހައްމަދަށް‬

‫ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ ފުރުސަތުގައި‬

‫ސޝަލް މީޑީއާގައި‬ ‫ޯ‬ ‫މޯލްޑިވިއަނުންނާއި އާންމުން‬

‫ބޯޓުގެ ކްރޫންނަށް ދިން އެއްބާރުލުމަށް ވަނީ ޝުކުރު‬

‫އަންނަނީ ތައުރީފުކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އަދާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕޯސްޓް މޯޓަމާ ބެ ހޭ އެކްޝަން ޕްލޭން ހަދައިފި‬

‫ޕްރިމިއާ ޗެމްބާސް އަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން‬

‫ބިލެއް ޑްރާފްޓް ކުރަނީ ކުލި ކޮންޓްރޯލްކުރަން ނޫން‬

‫އިއްޔެ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ފަރާތާއި ކުއްޔަށް ހިފާ‬

‫ދިރިއުޅުމަށް ތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ‬ ‫ބިލެއް ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހައުސިންގެ ސްޓޭޓް‬ ‫މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަޝީދާއި ޕްރިމިއާ ޗެމްބާސްގެ‬

‫ކަމަށް އޭނާ ކުރިން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސސިއޭޓް ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު އިބްރާހިމް ވަނީ‬ ‫ސީނިއާ އެ ޯ‬ ‫ސއިކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އެ ބިލް ތައްޔާރުކުރާނީ ދާއިރާގެ ސްޓޭކް‬ ‫މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ހައުސިން މިނިސްޓަރު އާމިނަތު އާތިފާ ކުރިން‬

‫ޕެރަމޯ ާޓގައި ފެށި ދަތު ުރ‬ ‫ފ‪ .‬އަތޮޅުން ނިންމާލައިފި‬ ‫ޕެރަމޯޓާގައި ރާއްޖެ ވަށައި އުދުހުމުގެ ދަތުރު ފ‪.‬‬ ‫ތޅުން ނިންމާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އަ ޮ‬

‫ތުރާކުނުންނެވެ‪ .‬ދިވެހި އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ‬ ‫"ސްކައި ގައިސް" އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ މި‬

‫އެ ހަރަކާތް ނިންމުމުގެ ހަފުލާ މާދަމާ ރޭ‬

‫ހަރަކާތް މާދަމާ ނިންމާލަން ހަމަޖެއްސީ އައްޑޫ އަށެވެ‪.‬‬

‫ހުދުރަންފުށީގައި ބާއްވަން ވަނީ ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މަރުވީ ކާކުކަން ދެނެގަންނަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި‬

‫ކުރިއަށް ގެންދިއުމުން‪ ،‬މި ހަރަކާތް ރޭވި ފަރާތްތަކަށް‬

‫ގތަށް އަމަލުކުރާނެ‬ ‫އިންސާނީ ކަރާމާތް ނުގެއްލޭނެ ޮ‬

‫އޭނާ ޝުކުރުއަދާ ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުންގެ އެސިސްޓަންޓު ކޮމިޝަނާ އަދި‬ ‫ޕޓުގެ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އަބްދުﷲ‬ ‫ސްޕެޝަލިސްޓް ސަ ޯ‬

‫ކޮށީގައި އިއްޔެ އާއި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ‬

‫އަހްމަދު ވިދާޅުވީ މި ދެ ދުވަހު ކުރެވުނު‬

‫ހލްޑާ މީޓިންގަ އެވެ‪ .‬މިއީ‬ ‫ފޮރެންސިކް ސްޓޭކް ޯ‬

‫މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރޭގައި ކްރިމިނަލް މައްސަލައެއްގައި‬

‫މަރުވެފައިވާ މީހާގެ ހަށިގަނޑާ މެދު އިންސާނީ ކަރާމާތް‬

‫ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ކަންތައް ކުރާނެ‬

‫ދަމަހައްޓާނެ މެޑިކަލް‪-‬ލީގަލް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރަން‬

‫ގޮތް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ‪ .‬ޖުމްލަ ‪ 44‬މީހުން ބައިވެރިވި‬

‫ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެކެވެ‪.‬‬

‫މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރި މައުލޫތަކުގައި‬

‫ފުލުހުންނާއި އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮމިޓީ އޮފް ދަ ރެޑް‬

‫ހަށިގަނޑު އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދާ އިރު‬

‫ކްރޮސް (އައިސީއާރްސީ) އަދި ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓް‬

‫ކަންތައް ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތާއި‪ ،‬އަދި‬

‫(އެމްއާރްސީ) ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި‬

‫ކާރިސާތަކުގައި މަރުވާ މީހުން ފާހަގަކުރާނެ ގޮތް ވެސް‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި އެކި ދާއިރާތަކުގެ ‪ 18‬މުއާސަސާއަކުން‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބައިވެރިވި އެވެ‪ .‬ސިއްހީ ދާއިރާއިން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ‬

‫މލްޑިވްސް ޕޮލިސް‬ ‫"ހަގީގަތުގައި ހަމައެކަނި ޯ‬

‫އާއި ހޮސްޕިޓަލްތައް ބައިވެރިވި އިރު‪ ،‬ކައުންސިލްތަކާއި‬

‫ސާވިސް އަށް މުހިއްމު މަސައްކަތެއް ނޫން މިއީ‪ .‬މުޅި‬

‫ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސަސްގެ އިތުރުން އިސްލާމިކް‬

‫ރާއްޖޭގެ މެޑިކަލް‪-‬ލީގަލް ސިސްޓަމް ބައްޓަންވެގެންދާނެ‬

‫މިނިސްޓްރީ އަދި ނެޝަނަލް ޑިސާސްޓާ މެނޭޖްމެންޓް‬

‫ގޮތް [މަޝްވަރާކުރެވުނީ]‪ "،‬އަބްދުﷲ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މި ބައްދަލުވުމުގެ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި‬ ‫ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވީ‬ ‫ހެލްތު މިނިސްޓްރީއެއްގެ ޒިންމާއަކީ މީހުންގެ ފުރާނަ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ މުސްތަގްބަލުގައި ސިޔާސަތުތައް‬ ‫ކަނޑައަޅާ އިރު އެ އެކްޝަން ޕްލޭނުގައި‬ ‫އެކުލަވާލާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބަލާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް ހާސިލްވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫ވަރަށް ޮ‬ ‫ކށްފައި އުކާލާ ޕްލާސްޓިކަށް އާއްމުން‬ ‫އެއްފަހަރު ބޭނުން ޮ‬

‫ގައިސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޖާވިދު ހުސައިން‬ ‫ވިދާޅުވީ ބޭރުގެ ‪ 10‬ޕައިލެޓުންނާ އެކު ފެށި‬

‫މޓުކުރެވިފައިވާ‬ ‫ޓޫރިޒަމް ވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޕްރޮ ޯ‬

‫ދަތުރުގައި ‪ 751‬ކިލޯމީޓަރު ވަނީ ކަޑައްތުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މޓާ ދުއްވާ ޕައިލެޓުންގެ ތެރޭގައި‬ ‫ޕެރަ ޯ‬

‫ކށްގެން މިފަދަ ހަރަކާތެއް‬ ‫ހިއްސާދާރުންނަށް ހާއްސަ ޮ‬

‫ޖާވިދު ވިދާޅުވީ ހަރަކާތް ބޭއްވުމުގެ މަގުސަދު‬

‫ހޭލުންތެރި ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި ގެސްޓް ހައުސް‬

‫ނިންމާލެވިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެހެންކަމުން މަރުގެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ހުރިހާ‬

‫އެފްރިކާގެ މީހުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ހުވަދޫ ކަނޑު ހުރަސްކުރަން ބެލިއިރު ވައި‬ ‫ނިންމާލީ‪ "،‬ޖާވިދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ނުދެވުނަސް ތަފާތު ތަޖުރިބާއާއެކު‬ ‫ޕްލޭންކުރި ޮ‬

‫ވެސް އެ ތަނުގެ ޒިންމާތައް ނުނިމޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އމާންގެ އިތުރުން ސައުތު‬ ‫އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ޮ‬

‫ދަތުރުތައް މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު ފެށީ ހއ‪.‬‬

‫މލްޑިވްސް ޕެރަމޯޓާސް ‪"2019‬‬ ‫ކާމިޔާބުކަމާއެކު " ޯ‬

‫ސަލާމާތްކުރުން ކަމަށް ވިއަސް‪ ،‬ފުރާނައެއް ގެއްލުމުން‬

‫ހޯދާފައިވާ މީހުން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬

‫ބޑަށް ބަދަލުވެފައި ހުރީ‪ .‬އެހެންވެ ފ‪ .‬އަތޮޅަށް‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ވައިގެ ކުޅިވަރުތައް އިންތިޒާމު ކުރާ ސްކައި‬

‫އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ވެސް ބައިވެރިވި އެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުން ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ މުއްދަތާއި އެޑްވާންސް‬ ‫ބިލުގައި ހިމެނޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ތޅާ ހަމައިން ވަނީ ނިންމާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފ‪ .‬އަ ޮ‬

‫އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ‬

‫ފެންވަރާއި ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭ ޒަރޫރީ ޚިދުމަތްތަކުގެ‬

‫ހޯލްޑަރުންނާއި އާއްމުންގެ ހިޔާލާ ވެސް އެކު ކަމަށް‬

‫ގތް ބަދަލުވެފައި ހުރުމުން‬ ‫ނަމަވެސް ވައި ދަތުރުކުރާ ޮ‬

‫މި އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލީ އިސްކަންދަރު‬

‫ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ‬

‫ފައިސާ ނެގުމުގައި އަމަލު ކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް އެ‬

‫ކށްފައި ހުންނަ ބުރަފައްޗެއް‬ ‫ބުރަކަށީގައި ހަރު ޮ‬

‫ޕސްޓްމޯޓަމް ހަދާއިރު އާއި‬ ‫މަރުވާ މީހުންގެ ޯ‬

‫ކށް‪ ،‬ކުލީގެ މުއާމަލާތްތައް‬ ‫ފަރާތުގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރި ޮ‬ ‫ގތުގެ ތަފްސީލުތައް ހިމެނޭނެ ބިލެއް‬ ‫ހިންގަންޖެހޭ ޮ‬

‫ބޭނުންކޮށްގެން‪ ،‬ވައިކުޑައިގެ އެހީގައި އުދުހޭ‪ ،‬ޕެރަމޯޓާގެ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވިދާޅުވީ ދިރިއުޅުމަށް ތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭ‬

‫ލޭންޑިން ގިޔަރު ހަލާކުވެ އިމަޖެންސީގައި ޖެއްސި‬ ‫އފިސަރު ރިމާހު ރުޝްދީ‬ ‫އިބްރާހިމާއި ފަސްޓް ޮ‬

‫ލަ މް ޔާ އަ ބް ދުﷲ‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫ބައިނަލްއަގުވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ރަން ވަނަތައް‬

‫ބޑަށް މުޅި ރާއްޖެ ވަށައި ޕެރަމޯޓާގެ‬ ‫އެއަށްވުރެ ޮ‬ ‫ހަރަކާތެއް ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 500‬ފޫޓާއި ‪ 1،000‬ފޫޓާ‬ ‫ދޭތެރޭގެ އުސް މިނެއްގައި އުދުހުމުގެ ހަރަކާތް‬ ‫ކށްފައިވަނީ ދިރާގުންނެވެ‪.‬‬ ‫ސްޕޮންސާ ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 14‬މާޗް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުމާ ގު ޅޭ ވާހަކައެއް‬ ‫އ‬ ‫ް‬ ‫ލ‬ ‫ެ‬ ‫ސ‬ ‫ޫ‬ ‫އ‬ ‫ު‬ ‫ނ‬ ‫ެ‬ ‫ރ‬ ‫ާ‬ ‫ކ‬ ‫ު‬ ‫ލ‬ ‫ު‬ ‫މ‬ ‫ަ‬ ‫އ‬ ‫ަ‬ ‫ނުދައްކަން‪ :‬ނަޝީދު‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ވަކީލަކަށް ޖަވާބުދާރީވާން ފުރުސަތު ދޭން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ވަޒީރެއް ނުވަތަ މިނިވަން‬ ‫ގަވައިދުގައިވާ ޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުއައްސަސާއެއްގެ ބޭފުޅެއްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު‬ ‫ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ‬

‫ނެތް ކަމުގެ ހުށަހަޅައި މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން‬

‫އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ‬

‫އިތުބާތު ނެތް މައްސަލަ ފާސްވެއްޖެ ނަމަ ގާނޫނު‬

‫ކމިޓީން އިއްޔެ‬ ‫ގޮތުގެ އުސޫލެއް މަޖިލީހުގެ އާންމު ޮ‬

‫އަސާސީގެ ‪ 101‬ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެ‬ ‫މަތިން އެ މީހަކު ވަގުތުން މަގާމުން ވަކިވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފާސްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން‪2017 ،‬‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ‬

‫ގތުން ކުރި ހުކުމްގައި‬ ‫ގައި އިމްޕީޗްމަންޓާ ބެހޭ ޮ‬

‫ހުށަހަޅައި މަޖިލިހުގެ ތިން ބައިކުޅަ ދެބައި މެމްބަރުންގެ‬

‫ހުރި ބައިތައް މަޖިލިހުގެ ގަވައިދަށް އިތުރު ކުރަން‬

‫އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވެއްޖެނަމަ‪ ،‬އެ މީހަކު މަގާމުން‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މަޖިލިހުގައި މަސައްކަތް ކުރި‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭރު ގަވައިދަށް އިމްޕީޗްމަންޓާ ގުޅޭ މާއްދާތައް‬

‫ވަގުތުން ވަކިވާނެ ކަމަށް ގަވައިދުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމިޓީގައި ގަވައިދު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް‬

‫އިތުރު ނުކުރާތީ‪ ،‬ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުންގެ‬

‫ކުރިއަށް ދިޔައިރު‪ ،‬ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ‬

‫މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓު ނުނަގައި‬

‫މެދުގައި ހޫނު ބަހުސްތަކެއް ކުރެއްވި އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫މަޑުޖައްސާލާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬އަލުން އެ ބަދަލު މި ގެނައީ އިދިކޮޅު‬ ‫ފަރާތްތަކުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް‬ ‫ސަރުކާރުގެ ދިފާއީ ވަޒީރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީގެ‬

‫އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ މަޖިލިހުގެ‬ ‫ގަވައިދަށް ބަދަލު ގެންނަން އުޅެނީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬ ‫ގތަށް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކުރި ހުކުމާ އެއް ޮ‬ ‫ކޓަށް އެންމެ ފަހު ބަސް‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށެވެ‪.‬‬

‫އތް އިރު‪ ،‬އެއްވެސް ބޭފުޅެއްގެ‬ ‫ބުނުމުގެ ފުރުސަތު ޮ‬

‫މަޖިލިހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމް ކުރިން ވިދާޅުވި‬

‫އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް މަޖިލިހުން ފާސްކޮށްގެން‪ ،‬އެ‬

‫ގޮތުގައި އެ މައްސަލަ މަޖިލިހުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވެން‬

‫ބޭފުޅަކު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށްވާނަމަ‪ ،‬ކޯޓަށް ދާން‬

‫އޮތީ މަޖިލިހުގެ ގަވައިދަށް ބަދަލު ގެނެސްގެންނެވެ‪.‬‬

‫މަޖިލިހުގެ ގަވައިދު ހުރަސް ނާޅާ ކަމަށް ޕީޕީއެމް‬

‫ޕީޕީއެމާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ‬ ‫އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސް ކުރި އިސްލާހުގައި ވަޒީރުންނާއި‬ ‫ފަނޑިޔާރުންނާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މީހުން‬ ‫ވަކި ކުރުމުގައި އަމަލު ކުރަންޖެހޭ ގޮތްތަކާއި‬

‫ވޯޓުތަކަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް އޮވެގެން ނަގާ‬

‫އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭން ޖެހޭ ހައްގުތަކާއި‬

‫ވޯޓަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށާއި އަދި އިތުބާރު ނެތް‬

‫ޖަވާބުދާރީވުމުގައި އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ގޮތްތައް ހިމެނި‬

‫ކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރިޔަސް އެކަމުގައި ފަހުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނިންމުން ނިންމާނީ އެ ކޯޓުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުގެ ފުލް ބެންޗުގެ އިއްތިފާގުން‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދެއްކެވުމުގެ ފުރުސަތު އެބޭފުޅަކަށް‬

‫ކުރި ހުކުމުގައި ނިންމާފައި ވަނީ އެކަށީގެންވާ‬

‫ނުވަތަ ގާނޫނީ ވަކީލުން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެ‬

‫ގތުން އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ‬ ‫ސަބަބެއް ނެތި‪ ،‬ސިޔާސީ ޮ‬

‫ގތުން ބޭނުން ކުރެވޭނީ‬ ‫ފުރުސަތު ދޭން ޖެހެ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ވޓު ނުނެގޭނެ ކަމަށާއި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ‬ ‫ޯ‬

‫ގިނަ ވެގެން ދެ ވަކީލެއް ކަމަށް އަލަށް އިސްލާހު‬ ‫ކުރަން ނިންމި ގަވައިދުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޓީއަކަށް މައްސަލަ‬ ‫އިސްލާހުގައިވާ ގޮތުން‪ޮ ،‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ވިކޭ އެއްޗަކީ‬

‫މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ބަނގުރާ ވިއްކަން‬

‫ޗކުލެޓާއި ރަލާއި ސިނގިރޭޓް‪.‬‬ ‫ސެންޓާއި ޮ‬

‫ގތަކަށް ވެސް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ‬ ‫ހުއްދަ ދޭން އެއް ޮ‬

‫އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ މި އެއްޗެހިން ވިޔަފާރިކުރީމަ‬

‫ކަމަށާއި އަދި އެފަދަ ވާހަކައެއް ވެސް ދައްކަވާފައި‬

‫ބޑުވާނެކަން‪ .‬މުއްސަނދިވާކަން‪...‬‬ ‫އިންތިހާ އަށް ފައިދާ ޮ‬

‫ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު‬

‫ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއަކީ ރާއްޖޭގައި މާ ރަނގަޅަށް‬

‫އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ހިންގޭނެ ވިޔަފާރިއެއް‪ ،‬އެ ވިޔަފާރިން ފައިދާ‬

‫ތއްޑޫގައި ރޭ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ‬ ‫އއ‪ޮ .‬‬

‫ނެގޭނެކަން އެއީ ކިރިޔާ ވެސް މި މައްސަލައާ‬

‫މަޖިލިސް ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ނަޝީދު ދެއްކެވި‬

‫ގުޅޭގޮތުން ވިސްނާލައިފިނަމަ އަބަދު ވެސް އެނގެން‬

‫ވާހަކަފުޅުތަކަކާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް ދަނީ އެތައް‬

‫އޮތް ހަގީގަތެއް‪ "،‬ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ގެސްޓްހައުސްގެ‬

‫ބަޔަކު ފާޑުކިޔަމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު‬

‫ތއްޑޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި‬ ‫ވިޔަފާރިކުރަމުން އަންނަ ޮ‬

‫ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ދީނީ އިލްމުވެރިން ވެސް ހިމެނެ‬

‫ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި ނަޝީދު‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ލކަލް ޓޫރިޒަމްގެ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް ފަހު‬ ‫ޯ‬

‫ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވީ ދީން ސިޔާސީ‬

‫ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން ވިކޭ‬

‫ކށް އެ ވާހަކަ އެހެން‬ ‫ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ޮ‬

‫ޗކުލެޓާއި ރަލުގެ އިތުރުން‬ ‫އެއްޗަކީި ސެންޓާއި ޮ‬

‫ގޮތަކަށް ފަތުރަނީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނައިން ރާ‬

‫ސިނގިރޭޓް ކަމަށެވެ‪ .‬އެ އެއްޗެހިން ވިޔަފާރިކުރުމުން‬

‫ވިއްކާ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މެމްބަރުން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުން ކުރި ހުކުމުގައި ބުނެފައި ވަނީ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނަގާ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ‬

‫ގތުން އިތުބާރު ނެތް މައްސަލައިގެ‬ ‫އިސްލާހުގައިވާ ޮ‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ބޑުވާނެކަން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ކަމަށް‬ ‫ފައިދާ ޮ‬

‫ޓެކްސީއެއްގެ ފުރޮޅު ދަށުވެ މީހެއްގެ‬ ‫އިނގިލި ޗިސްވެއްޖެ‬ ‫ލން ކައިރިން މަގު ހުރަސް‬ ‫ބޭންކް އޮފް ސި ޯ‬

‫އަދި ޓެކްސީ ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ މީހެއް ކަމަށާއި‬

‫ވޯޓުތަކަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކަކަށް ބިނާވެފައިވާ‬

‫ރޅު ދަށުވެ މީހެއްގެ‬ ‫ކުރަން އުޅެނިކޮށް ޓެކްސީއެއްގެ ފު ޮ‬

‫އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް‬

‫އިމްޕީޗްމެންޓަކަށް ވާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެގޮތަށް‬

‫ބޑުވައި އިނގިލި އިއްޔެ ޗިސްވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފައިގެ ޮ‬

‫ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މަޖިލީހުން ފާސް ކުރިޔަސް އެކަމުގައި ފަހުގެ‬

‫ފުލުހުން ބުނީ ކަނާތު ފައިގެ ބޮޑުވައި އިނގިލި‬

‫ގތުގައި އއ‪ .‬ރަސްދު އަށް‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫ފޮނުވާތާ ‪ 10‬ދުވަސް ތެރޭގައި އެ މައްސަލައެއް‬

‫ކޓުން ކަމަށް ހުކުމުގައި‬ ‫ނިންމުން ނިންމާނީ ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ޓެކްސީގެ ފުރޮޅު ދަށުވެގެން ‪ 48‬އަހަރުގެ މީހަކަށް‬

‫އޕަރޭޝަނެއް އޭޑީކޭގައި އަންނަނީ‬ ‫އުފަން އެ މީހާގެ ޮ‬

‫ނިންމައި‪ ،‬މެމްބަރުންނަށް ބަހުސް ކުރުމަށް ފުރުސަތު‬

‫ކަނޑައަޅާފައިވެ އެވެ‪ .‬އެ ހުކުމުގައި ކަނޑައެޅި އެ‬

‫އޭޑީކޭގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ހާދިސާ‬

‫ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް‬

‫ދިނުމަށް މަޖިލިހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫އުސޫލުތަކަށް މަޖިލީހުން ތަބާވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް‬

‫ހިނގީ ‪ 3:40‬ހާއިރެވެ‪.‬‬

‫އަދި ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬

‫އަދި މަޖިލިހުގެ ތަޅުމުގައި ވަޒީރަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ‬

‫ހުކުމުގައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ޓެކްސީ ދުއްވަން އިނީ ލައިސަންސް އޮންނަ‬

‫ފެބްރުއަރީ ‪ 8‬އާ ގުޅިގެން ދައުވާކުރި މައްސަލަތައް ރިވިއު އަށް‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަން ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ދައުވާކޮށްފައިވެ އެވެ‪ .‬ހއ‪ .‬އިހަވަންދޫގެ ‪ 22‬މީހަކާއި‪،‬‬

‫ބަދަލުވުމާއެކު ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާކުރި‬

‫އެ އަތޮޅު ދިއްދޫން އަށް މީހަކާއި ރ‪ .‬އަލިފުށިން އަދި‬

‫އެ ޕާޓީގެ ‪ 70‬މީހެއްގެ މައްސަލަ ރިވިއުކުރަން‬

‫ބ‪ .‬ތުޅާދޫން ހަތަރު މީހަކަށް އަދި އެތައް ބަޔަކަށް‬

‫އފީހަށް އިއްޔެ‬ ‫ރސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) ޮ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ދައުވާ ކޮށްފައި ވެ‬

‫ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ބައެއްގެ މައްސަލަ‬ ‫ބުނެ އައްޑު އަތޮޅުން ދައުވާ ޮ‬

‫ގެންގޮސްފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ޖޫރިމަނާކޮށް‬

‫ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ އާ އުސޫލުގެ‬

‫މައްސަލަ ނިންމާފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ޕާޓީން ބުނީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލު ހިންގިކަމަށް‬

‫ތެރެއިން ރިވިއުކުރަން ޕީޖީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ މައިގަނޑު‬

‫އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ ދައުވާތައް އަނބުރާ‬

‫އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ސަރުކާރު ވެއްޓުނީ ‪2012‬‬ ‫ފެބްރުއަރީ ހަތެއްގައި އިދިކޮޅުން ކުރި މުޒާހަރާތަކަކާއި‬

‫ބޑެތި ބަދަލުތަކެއް‬ ‫ސިޔާސަތުތަކަށް ‪ 10‬އަހަރު ފަހުން‪ޮ ،‬‬

‫ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވެސް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ތެދުވެ‪،‬‬

‫ގެނެސް‪ ،‬އެ ސިޔާސަތުތައް ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް‬

‫ހިންގި ކަންތައްތަކަށް ފަހު ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިއުފާ‬

‫ރިފްއަތު ވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އަލުން‬

‫ދެއްވުމުންނެވެ‪ .‬އޭރު ވެރިކަން ވެއްޓުނީ ބަޣާވާތަކުން‬

‫ކަނޑައަޅުއްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ވެރިކަން ބަދަލުވުމަށްފަހު ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި‬ ‫އައްޑޫގެ އިތުރުން ގދ‪ .‬ތިނަދޫން ‪ 94‬މީހެއް‪ ،‬ލ‪.‬‬ ‫އިސްދޫން ހަތަރު މީހެއްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ‬

‫ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް‪ ،‬އެ މައްސަލަ ބަލަން‬ ‫ކމިޝަނުން ނިންމާފައި‬ ‫އެކުލަވައިލި ނެޝަނަލް އިންކުއަރީ ޮ‬ ‫ވަނީ އެއީ ބަޣާވާތެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 14‬މާޗް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫ކާޑު ވިއްކާ މީހުން ހޯދަ ްނ‬ ‫އަނެއްކާވެސް އިއުލާންކޮށްފި‬ ‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬

‫ގސް ރަޖިސްޓާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން‬ ‫ޮ‬ ‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫މިކަމަށް ބީލަން ކަރުދާސް ހުޅުވާލުމަށް‬ ‫އ އިން ވިއްކާ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް މާލެއެކޭ‬ ‫އެސްޓީ ޯ‬

‫ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާޗް ‪ 21‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫އެއްއަގެއްގައި ރަށްރަށުގައި ވިއްކައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް‬ ‫ހދުމަށް އަނެއްކާ ވެސް އެ‬ ‫ކޮށްދޭނެ އޭޖެންޓުން ޯ‬ ‫ކުންފުނިން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހދުމަށް އިއުލާނު ކުރި ތިން‬ ‫މިއީ އޭޖެންޓުން ޯ‬

‫މާލެއާ އެއް އަގެއްގައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ކާޑުގެ‬ ‫އއިން ނިންމީ މިދިޔަ މަހު‬ ‫ބާވަތްތައް ވިއްކުމަށް އެސްޓީ ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ކުންފުނިން ނިންމާފައި ވަނީ އެޕްރީލް ‪ 1‬އިން‬

‫ވަނަ ފަހަރެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ‬

‫ފެށިގެން ރަށްރަށަށް ގެންދާ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް އެ‬

‫ތަރުހީބެއް މިދިޔަ ދެ ފަހަރު ވެސް ލިބިފައި ނުވާ‬

‫ގތަށެވެ‪ .‬އޭރުން މާލެއެކޭ އެއް‬ ‫ކުންފުނިން ނާލު ދޭ ޮ‬

‫ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އ އިން ވިއްކާ‬ ‫މި އިއުލާނުގައި ވާގޮތުން އެސްޓީ ޯ‬

‫އަގެއްގައި ރަށްރަށުން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ގަންނަން‬ ‫ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކާޑުގެ ބާވަތްތައް މާލޭގެ ފިހާރަތަކުން ވިއްކަން‬

‫ކުރިންސުރެ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައި‬

‫ނމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން‬ ‫މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮ ޮ‬

‫އންނަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ގެންދާ‬ ‫ޮ‬

‫ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ވިއްކަން‬

‫ގތުގައި ވަކި ވަރެއް‪،‬‬ ‫ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ނާލުގެ ޮ‬

‫ޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން މާލެއާ‬ ‫ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ނެގޭ ޮ‬

‫އެކަން ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން މާޗް މަހުގެ‬ ‫އ ފާމަސީ އަށް‬ ‫‪ 18‬ގެ ކުރިން އެ ރަށެއްގެ އެސްޓީ ޯ‬

‫ތޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި ކާޑު ވިއްކާ އަގު މާލެއާ‬ ‫ދުރު އަ ޮ‬ ‫ކައިރި ސަރަހައްދަށް ވުރެ ބޮޑުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ދިރާ ގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ރީލޯ ޑް ކުރުމުން‬ ‫‪ 20‬ޕަސެންޓް އިތުރު ކްރެޑިޓް!‬ ‫ވލެޓްގެ ހިދުމަތް ކަމަށްވާ‬ ‫ދިރާގުގެ ޑިޖިޓަލް ޮ‬

‫ކުންފުނިން ތައާރަފުކުރި ކޭޝްލެސް ހިދުމަތެކެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ ރީލޯޑަކަށް ‪20‬‬ ‫ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ޮ‬

‫ޖީބުގައި ފައިސާ އަދި ޕްލާސްޓިކް ކާޑް ނުގެންގުޅެ‬

‫ޕަސެންޓަށް އިތުރު ކްރެޑިޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް‬

‫ވިޔަފާރީގެ އެކި މުއާމަލާތް ހިންގޭ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓުގެ‬

‫ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫މޝަނުގައި ދިރާގު ޕޭ އެޕާއި‬ ‫މި ޕްރޮ ޯ‬

‫ކމިނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ‬ ‫ރާއްޖޭގައި ނިއާ ފީލްޑް ޮ‬

‫ލޑް ކުރާ ކޮންމެ‬ ‫ޔޫއެސްއެސްޑީ ބޭނުން ކޮށްގެން ރީ ޯ‬

‫މބައިލް ފޯނަކުން ވެސް‬ ‫ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންމެ ޯ‬

‫ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރަކަށް ވެސް ‪ 20‬ޕަސެންޓް‬

‫ތަކެއްޗާއި ހިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތާއި‬

‫އިތުރަށް ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ތައާރަފްކުރި‬ ‫ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި ފައިސާ ނެގޭނެ ޮ‬

‫މޝަން މިއަދުން ފެށިގެން ޖޫން ‪ ،10‬ގެ‬ ‫މި ޕްރޮ ޯ‬ ‫ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫މި ހިދުމަތުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޮޑު‬ ‫ފަސޭހައެއް އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ‪.‬‬

‫ދިރާގު ޕޭ އަކީ ‪ 2017‬ވަނަ އަހަރު އެ‬

‫އީސީގެ މެމްބަރުކަމަ ްށ‬ ‫ހަބީބް އައްޔަން ކުރައްވައިފި‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކށްފައިވަނީ މި މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހެވެ‪.‬‬ ‫ފާސް ޮ‬ ‫މެމްބަރުކަމަށް އައްޔަންކުރެއްވި ކަމުގެ ލިޔުން‬ ‫ހަބީބަށް ދެއްވާފައިވަނީ އެކަމަށްޓަކައި ރައީސް‬

‫ކމިޝަން (އީސީ)ގެ މެމްބަރުކަމަށް‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫އޮފީހުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގަ އެވެ‪ .‬ލިޔުން ހަވާލު‬

‫މިހާރު އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އިސްމާއިލް ހަބީބް‬

‫ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން‪ ،‬ރައީސް އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ‬

‫ސލިހު އަލުން އިއްޔެ‬ ‫ޯ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްޣަނީ މުހައްމަދުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި‪،‬‬

‫އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ހަބީބު ވަނީ މެންބަރުކަމުގެ ހުވައި ކުރައްވައި‬

‫ހަބީބްގެ މެމްބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައި‬ ‫ކމިޝަނަށް އަލުން‬ ‫ވަނީ މިއަދެވެ‪ .‬އޭނާ އެ ޮ‬

‫ސއި ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އިގުރާރުގައި‬ ‫އިސީގައި މިހާރު ތިއްބަވާ މެމްބަރުންނަކީ ހަބީބްގެ‬

‫އައްޔަންކުރައްވާފައި ވަނީ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން‬

‫ކމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފާއި‬ ‫އިތުރުން‪ ،‬އެ ޮ‬

‫ހުޅުވާލިއިރު‪ ،‬އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ‪ 16‬މީހުންގެ‬

‫ނައިބު ރައީސް އަމްޖަދު މުސްތަފާ އާއި މެމްބަރު‬

‫ތެރެއިން އެންމެ މަތީ މާކްސް ލިބިގެންނެވެ‪ .‬އީސީގެ‬

‫އަހުމަދު އަކްރަމާއި މެމްބަރު އަލީ ނަޝާތެވެ‪.‬‬

‫މެމްބަރުކަމަށް އޭނާ އައްޔަންކުރަން މަޖިލީހުން‬

‫ހުޅުމާ ލޭ އިންޖީނު ގޭ ގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ނިމޭނެ‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ މަސައްކަތްތައް އެއްކޮށް ނިމުމުން‬ ‫އތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލެއަށް‬ ‫ކުރިއަށް ޮ‬ ‫ކަރަންޓުގެ މައްސަލައެއް ދިމާނުވާނެ ކަމަށާއި މިހާރު‬

‫ކއިން ކުރިއަށްގެންދާ ފިފްތު ޕަވާ‬ ‫ސްޓެލް ޯ‬ ‫ޕްލާންޓު މަޝްރޫއު އަންނަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ނިމޭނެ‬ ‫ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ފަސް ވަނަ ޕަވާ‬ ‫ޕްލާންޓުގައި ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން‬ ‫ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އިންޖީނިއަރު އިބްރާހިމް ރައޫފު‬

‫ދިމާވާ މައްސަލަތައް ވެސް ހައްލުވެގެންދާނެ ކަމަށް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން‬ ‫ވކް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް‬ ‫ނެޓް ޯ‬ ‫ކުރަމުން އަންނަކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޑންފެން އިން ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ‬ ‫ޮ‬

‫ވިދާޅުވީ ޕަވަޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން މުޅި‬

‫ކގެ ފަސް ވަނަ ޕަވާ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ‪1.2‬‬ ‫ސްޓެލް ޯ‬

‫ހުޅުމާލެއަށް ކަރަންޓް ދޭނީ އެ ޕްލާންޓުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު ހިންގަނީ ތިން‬

‫މިހާރު ހުރި ކެޕޭސިޓީ އަށް ބަލާއިރު‬

‫ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ‪ .‬އެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން‬

‫ހުޅުމާލެއަށް ބޭނުންވަނީ ‪ 13‬މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓެވެ‪.‬‬

‫‪ 8.9‬މެގަވޮޓްގެ ހަ ޖަނަރޭޓަރުގެ އިތުރުން ފިއުލް‬

‫އެ މަޝްރޫއު ނިމުމުން އެ އަދަދު ‪ 50‬އަށް‬

‫ވޓާ ޑީސެލިނޭޝަން ފެސިލިޓީއެއް‬ ‫ފާމަކާއި ޯ‬

‫އިތުރުވާނެ ކަމަށް ރައޫފު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގާއިމުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ސްޓެލްކޯ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ޖަނަރޭޓަރާއި ސާމާނު‬ ‫ގެނެސް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ‬

‫އިން ބުންޏެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 14‬މާޗް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫އަ ތޮޅުތަކުގެ ނަސީބުގައި ފަޅުކަން؟‬

‫‪9‬‬

‫އެހެން ރަށްރަށުގެ މީހުންނަކަށް ގެދޮރެއް ނޭޅޭ‪ ،‬ލިބޭ‬ ‫އާމްދަނީއަކުން‪ "،‬ކައުންސިލްގައި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ‬ ‫ތަމްސީލްކުރައްވާ ނާސިހު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެހެންވީމާ މި އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްރަށުގެ‬ ‫މީހުންނަށް ދެކެވެނީ ތިނަދު އަށް ވުރެ މާލެ‬ ‫ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅުން މާ ފަސޭހަ ކަމަށް‪".‬‬ ‫ކށްގެން ތިބި މީހުން‬ ‫މާ ކުރިން މާލެ އަށް ހިޖުރަ ޮ‬ ‫ވެސް‪ ،‬އެނބުރި ދާނެ ސަބަބެއް އަދިވެސް ނެތެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫ބަދަލުގައި ރަށުގައި ތިބި އެ މީހުންގެ އާއިލާތައް ވެސް‬ ‫މާލެ އަށް ގެންދަނީ އެވެ‪.‬‬

‫ހިޖުރަކުރުން ހުއްޓޭނީ އަ ޮތޅުތައް މުއްސަނދިވެގެން‬ ‫ނާސިހު ފަދަ ކައުންސިލަރުންނަށް‪ ،‬ރަށްރަށް‬ ‫ދޫކޮށް މީހުން ދިޔުމުގެ ފަހަތުގައި މިހާރު އޮތީ އެންމެ‬ ‫ސަބަބެކެވެ؛ މުއްސަނދިވުމުގެ ބާރެއް އަތޮޅުތަކަށް‬ ‫ނެތުމެވެ‪.‬‬ ‫ރަށްރަށުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރެވޭނީ ލާމަރުކަޒީ‬ ‫އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ނިޒާމަކުން ކަމަށް ވާތީ އެފަދަ‬ ‫އތީ ގެނެސްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަތޮޅުތަކަށް‬ ‫ނިޒާމެއް ޮ‬ ‫އެއްވެސް ކަހަލަ ހަގީގީ ބާރެއް‪ ،‬އިހުތިޔާރެއް ނުދީ‬ ‫އތް އެ ނިޒާމުގައި އަތޮޅުގެ‬ ‫ހަމައެކަނި ނަމެއްގައި ޮ‬ ‫ވަސީލަތްތަކުން ސީދާ މަންފާ ހޯދުމުގެ މިނިވަންކަމެއް‬ ‫އަތޮޅަކަށް ނެތެވެ‪ .‬ނާސިހުގެ ބަހުން ނަމަ‪ ،‬އަތޮޅުތަކާއި‬ ‫ރަށްތައް ހިންގަން ހުރީ "ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން‬ ‫ރަށްރަށުގައި ތިބުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވައިދެވޭ‬ ‫ކަހަލަ ބާރެއް ނެތް" ކައުންސިލްތަކެކެވެ‪.‬‬ ‫"ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނުގައި އެބަ އޮވޭ‪ ،‬އަތޮޅުގެ‬ ‫ފަރުތަކާއި ފަޅުތަކާއި ގިރިތަކާ މި ތަންތަން ބަލަހައްޓަން‬ ‫ތޅު ކައުންސިލަކީ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް‬ ‫ޖެހޭ ފަރާތޭ އަ ޮ‬

‫ރަށެއްގެ އަތިރިމަތީގައި ކުޅެން ތިބި ކުޑަކުދިންތަކެއް ފޮޓޯ އަކަށް މަޑުކޮށްލައިގެން‪ :‬އާބާދީ އަންދާޒާ ދައްކާގޮތުން އަތޮޅުތަކުން މީހުން މަދުވަމުން ގޮސް‪،‬‬

‫އެއިން ތަނެއް އެހެން ބަޔަކަށް ކުއްޔަށް ދީ‪،‬‬

‫‪2054‬އާ ހަމައަށްދާ އިރު‪ ،‬ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ‪ 64‬ޕަސެންޓް ދިރިއުޅޭނީ މާލޭގައި ‪---‬ފައިލް ފޮޓޯ‪ :‬ހުސައިން ވަހީދު‪ /‬މިހާރު‬

‫ނވޭ ކައުންސިލަކަށް‪ "،‬އޭނާ‬ ‫ނަފާއެއް ހޯދޭނެ ގޮތެއް ޯ‬ ‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ތޅުގައި އެބަ ހުރި ވަރަށް ރީތި ކުދިކުދި‬ ‫"މި އަ ޮ‬

‫"އެ ބާރުވެރިކަން ސަރުކާރުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް‬

‫އާ ސި ޔަ ތު މު ހަ އް މަ ދު ސަ އީ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޖުމްލަ އާބާދީ އަށް ބަލާ އިރު ‪2054‬އާ ހަމައަށް ދާ‬

‫ދެއްވަންވީ‪ .‬އޭރުން މި ތަންތަން މުއްސަނދިވެގެން‬

‫އިރު މާލޭގެ އާބާދީ ‪2014‬ގައި ހުރި ވަރަށް ވުރެ ‪207‬‬

‫ދާނެ‪ .‬އޭރުން މީހުން ބޭނުމެއް ނުވާނެ ހިޖުރަކުރާކަށް‪".‬‬

‫ޕަސެންޓް ބޮޑުވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ތޅުން ކޮންމެވެސް‬ ‫ކޮންމެ މަހަކު ވެސް އަ ޮ‬

‫ޔޫއެންއެފްޕީއޭއާ ގުޅިގެން ނެޝަނަލް ބިއުރޯ‬

‫ބަޔަކު މާލެ އަށް ހިޖުރަކުރެ އެވެ‪ .‬އަތޮޅު ތައުލީމީ‬

‫އފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް (އެންބީއެސް) އިން‪2014 ،‬ގެ‬ ‫ޮ‬

‫މަރުކަޒަށް ކިޔަވަން ދާން ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތެއް‬

‫ކށް‪ ،‬އާބާދީގެ އަންދާޒާ‬ ‫ބހިމެނުމުގެ ނަތީޖާ އަށް ބިނާ ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ބހިމެނުމަށް ބަލާ އިރު (‪ 2006‬އަދި‬ ‫ވޭތުވެދިޔަ ދެ ޯ‬

‫ހސްޕިޓަލެއް ހުއްޓަސް ހިދުމަތުގައި ފެންވަރެއް‬ ‫ނެތެވެ‪ޮ .‬‬

‫ކށްފައި ވަނީ ދަރިމައިވުމާއި ވިހާމަރުވުމާއި‬ ‫ތައްޔާރު ޮ‬

‫ތޅުތަކުން އަހަރަކު ‪ 2،200‬ދިވެހިން މާލެ‬ ‫‪ )2014‬އަ ޮ‬

‫ނެތެވެ‪ .‬މާ ގިނަ ވަޒީފާތަކެއް ނެތެވެ‪ .‬ލިބޭ އާމްދަނީން‬

‫ހިޖުރަކުރުން މިހާރު ހުރި މިންގަނޑުތަކަށް ބަލައި‬

‫އަށް ހިޖުރަކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ފރުންތެރިކަމެއް ނެތެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‪،‬‬ ‫ގެދޮރުއެޅޭނެ ޯ‬

‫ގތުގެ ތަސައްވުރެއް ހެދުމަށް‬ ‫ކުރިމަގުގައި ވެގެންދާނެ ޮ‬

‫މީގެ ‪ 35‬އަހަރު ފަހުން‪ ،‬ގދ އަތޮޅުގެ އާބާދީ ‪11،000‬‬

‫ފަހުގަ އެވެ‪ .‬އަދި އާބާދީ އަށް ބަދަލު އަންނާނެ ފަދަ‬

‫އިން ‪ 3،000‬އަށް ވެއްޓޭނެއޭ ބުންޏަސް އެ އަތޮޅު‬

‫ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާއި ލިބެން ހުރި އެހެނިހެން‬

‫ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނާސިހު ރަޝީދު‬

‫އފީސްތަކާއި‬ ‫އިދާރީ މައުލޫމާތުތަކާއި ސަރުކާރުގެ ޮ‬

‫ހައިރާންވެވަޑައެއް ނުގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬ ‫"މަހެއްގެ މައްޗަށް ތިނަދޫން އެކަނި ވެސް މާލެ‬

‫ޕޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫އާބާދީ އަންދާޒާގެ ރި ޯ‬

‫ގދ‪ 8،000 :‬މީހުން މަދުވާނެ‬ ‫އަތޮޅުތަކުން މީހުން މަދުވުމާއި މާލޭގެ ތޮއްޖެހުން‬

‫ކަމާ ބެހޭ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ވެސް‬

‫އތުމުގެ ފަހަތުގައި ހުރީ‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ‬ ‫ގުޅިލާމެހިފައި ޮ‬

‫ބޭނުންކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހިސާބަކަށް ބެލިޔަސް‪ ،‬އެއް ސަބަބުތަކެކެވެ‪ .‬އެކަން‬

‫ގދ ގެ އިތުރުން ތ‪ ،‬ވ‪ ،‬ގއ އަދި މ ގައި‬

‫ކށްލާ އެވްރެޖްކޮށް ހަތަރެއް ނުވަތަ‬ ‫އަށް އެބަ ހިޖުރަ ޮ‬

‫ބޑަށް އިހުސާސްކުރާ އެއް އަތޮޅަކީ ދިރިއުޅޭ‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ތޅުގެ އެހެން ރަށްރަށަށް ބެލިޔަސް‬ ‫ފަސް މީހުން‪ .‬އަ ޮ‬

‫ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންގެ އާބާދީ ވެސް ‪ 60-35‬ޕަސެންޓް‬

‫ދިވެހިންގެ އާބާދީ ‪ 11،695‬އިން ‪ 3،619‬އަށް (‪69‬‬

‫ކށް މީހަކު ވަރު އެބަ ދޭ‪"،‬‬ ‫ރަށަކުން މަހަކު އެވްރެޖް ޮ‬

‫ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެ އެވެ‪ .‬ޖުމްލަ ‪20‬‬

‫ޕަސެންޓް) ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ގދ‬

‫ނާސިހު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަތޮޅަށް ބަލާ އިރު‪ ،‬ޓޫރިޒަމް ފައްކާވެފައި އޮތް މާލެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫"ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީގެ އަންދާޒާ ‪-2014‬‬ ‫ގތުން އެންމެ ފަހުގެ ބޯހިމެނުން އޮތް‬ ‫‪ "2045‬ދައްކާ ޮ‬

‫އތް އަރިއަތޮޅުގެ ދެ‬ ‫އަތޮޅާއި މާލެއާ ޖެހިގެން ދެކުނަށް ޮ‬ ‫ބުރި ފިޔަވައި‪ 2014 ،‬އަށް ވުރެ ‪2054‬ގައި ދިވެހިން‬

‫ގތުން ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް‬ ‫"ދުނިޔެ ތަރައްގީވާ ޮ‬ ‫އެބަ މަޖުބޫރުވޭ އެ މީހުންގެ ދަރިންނަށް ކިޔަވައިދީ‬

‫‪ 2014‬އިން ފެށިގެން ‪ 40‬އަހަރު ފަހުން ރާއްޖޭގައި‬

‫ތޅެއްގަ އެވެ‪ .‬އެ އަތޮޅުތަކުގެ‬ ‫ގިނަވާނީ ހަތް އަ ޮ‬

‫ހދުމަށްޓަކައި މާލެ ކޮޅަށް‬ ‫ރަނގަޅު ސިއްހީ ފަރުވާ ޯ‬

‫އންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މިލިއަނަކާ ގާތްކުރާ އާބާދީގެ‬ ‫ޮ‬

‫އާބާދީ އަށް އިތުރުވަނީ ‪ 100‬އާއި ‪3،000‬އާ ދެމެދުގެ‬

‫ތޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނާސިހު‬ ‫ބަދަލުވާން‪ "،‬އަ ޮ‬

‫‪ 64‬ޕަސެންޓް (ހަމައެކަނި ދިވެހިންގެ އާބާދީ އަށް‬

‫އަދަދުތަކެކެވެ‪ .‬އަދި ހއ‪ ،‬ބ‪ ،‬ޅ‪ ،‬ތ‪ ،‬ގއ‪ ،‬ގދ އަދި‬

‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ބަލާ ނަމަ ‪ 54‬ޕަސެންޓް) ދިރިއުޅޭނީ މާލޭގަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑެތި‪ ،‬އަތޮޅުތަކުން‬ ‫ސ‪ .‬ފަދަ‪ ،‬ބައި ބޯ ނުވަތަ ބިން ޮ‬

‫ތޅުތަކުގެ އާބާދީ ކުޑަވެ‪ ،‬އެންމެ‬ ‫އެއާ ހިލާފަށް އަ ޮ‬

‫ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން މަދުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ތޅުތެރެއިން އާބާދީ ދަށްވަނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ‬ ‫"އަ ޮ‬

‫ތޅުތަކުގެ އާބާދީ އެ މުއްދަތުގައި ތިންބައިކުޅަ‬ ‫ބޮޑެތި އަ ޮ‬ ‫އެއްބަޔާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ވެއްޓިގެންދާ އިރު އެންމެ‬

‫މީހުން މާލެ އާއި މާލެ ކައިރި ސަރަހައްދަށް‬

‫ބޮޑު ފަޅުކަމެއް އަންނާނީ ދިވެހިންގެ އާބާދީގެ ‪70‬‬

‫ހިޖުރަކުރުމާއި ދަރިމައިވާ ރޭޓް ދަށްވުމުންނެވެ‪ "،‬އާބާދީ‬

‫ވަރަކަށް ޕަސެންޓް ހުލިވެގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ގދ‬

‫ޕޓުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަންދާޒާގެ ހުލާސާ ރި ޯ‬ ‫"މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި އާބާދީ މި އަންދާޒާގެ‬

‫އަތޮޅަށެވެ‪ .‬އަދި ގއ‪ .‬ހިމަނައިގެން ހުވަދޫން‪2050 ،‬‬

‫"އަނެއް މައްސަލައަކީ އަމިއްލަ ގެދޮރުވެރިކަން‬ ‫ނެތުން‪ .‬ފްލެޓެއް އެއްޗެއް ލިބޭތޯ ޒުވާނުން ހަމަ‬ ‫ކށްލަނީ‪ .‬ރަށްވެހިކަން މާލެ އަށް އެ‬ ‫އެ ހިޖުރަ ޮ‬ ‫ބަދަލުކޮށްލަނީ‪".‬‬ ‫ހދަން މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން‬ ‫އާމްދަނީ ޯ‬ ‫ސޓުތައް ހަދަމުން އަޔަސް‪،‬‬ ‫އޮތަސް އަދި މިހާރު ރި ޯ‬ ‫ނުވަ ރަށެއްގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިތްގައިމު ގދ ގައި‬

‫ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދާއިރު‪ ،‬ދިވެހިންގެ އާބާދީގެ‬

‫މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިތުރުވެގެންދާނެ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫އަސާސީ ބޭނުންތަކެއް ނުފުއްދެ އެވެ‪" .‬ތައުލީމަކަށް‬

‫ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ގެއްލޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ތޅުތަކުން މާލެ އަށް‬ ‫ސަބަބެއް ކަމަށް ބެލެވެނީ އަ ޮ‬

‫އތް ވެރިރަށް ތިނަދު އަށް‬ ‫ވާ ކަހަލަ ތައުލީމެއް" ޮ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ނެރުނު އާބާދީގެ އަންދާޒާގައި‪،‬‬

‫ހިޖުރަކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައި ވުމުންނެވެ‪".‬‬

‫ގތެއް ނެތެވެ‪ .‬ބޮޑު‬ ‫ކޮންމެ ދުވަހަކު ދަތުރުކުރެވޭނެ ޮ‬

‫ވަކިވަކި ރަށްރަށުގެ އާބާދީ އަށް އަންނާނެ ކަމަށް‬

‫ގތުން‪ ،‬މިހާރު ހިޖުރަކުރުން‬ ‫އެ އަންދާޒާ ދައްކާ ޮ‬

‫ހޮސްޕިޓަލެއް އަޅާފައި ހުއްޓަސް‪ ،‬ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ‬

‫ލަފާކުރެވޭ ބަދަލުތައް މިދިޔަ މަހު ޝާއިއުކުރި އިރު‬

‫ހުރި މިންވަރުގައި އިތުރުވަމުން ދާ ނަމަ‪2030 ،‬‬

‫ފެންނަނީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ހިސާބުތަކުން މީހުން މަދުވެ‬

‫ވަނަ އަހަރު މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންގެ އަދަދު‬

‫ތއްޖެހުން ހައްތަހާ ބޮޑުވެގެންދާ‬ ‫މާލެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ޮ‬

‫އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންގެ އަދަދާ އެއްވަރުވާނެ‬

‫ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު ފެންވަރުގައި ދެވޭ ޚިދުމަތެއް‪.‬‬

‫މަންޒަރެވެ‪ .‬އަދި އެކަން އެ ގޮތަށް ވިޔަ ނުދޭން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހައުސިން އަށް ބަލަންޏާ ތިނަދޫގައި ކޮންމެވެސް‬

‫ވަރުގަދަ ސިޔާސަތުތަކެއް ބޭނުންވާ ކަމެވެ‪.‬‬

‫ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން ހިމެނޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ‬

‫ބޑެތި ޚިދުމަތްތަކެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ޑޮކްޓަރުންނެއް‪ ،‬މާ ޮ‬ ‫ތޅުގައި ވެސް މި އޮތީ ހަމަ‬ ‫"މުޅި ހުވަދު އަ ޮ‬

‫ދރުގެ ކަންކަން‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް‬ ‫ވަރަކަށް ރަނގަޅު ގެ ޮ‬

‫ރަށްރަށް ވެސް‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް މީގެ ރަށަކާ‬ ‫ކައިރިވެލިޔަސް ނިމުނީ‪ .‬މިތާ ތިބޭ ކުދިންނަށް‬ ‫ގސް ޕިކްނިކު އަރާލެވޭނީ‪ .‬އާއްމުންނަށް‬ ‫ފަޅުރަށަކަށް ޮ‬ ‫ސޓުތަކުން ފަޅު ރަށްރަށަށް‬ ‫ދެވޭ ދެ ރަށް އޮންނަނީ‪ .‬ރި ޯ‬ ‫މީހުން އަރާތީ‪ ،‬ބައެއް ފަހަރު އާއްމުންނަށް ފުރުސަތެއް‬ ‫ނުލިބި ވެސް ދޭ‪".‬‬ ‫ތޅުގައި ހުރި ފަޅުރަށްތައް ރިސޯޓުތަކުން‬ ‫އަ ޮ‬ ‫ބޭނުންކުރާ އިރު އެކަމުން ކައުންސިލަށް ވަންނަ‬ ‫އާމްދަނީއެއް ނެތެވެ‪ .‬ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ރާޅާއަޅާ‬ ‫ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ޓޫރިސްޓުން އަތުން ލިބޭ‬ ‫ފީއެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ސޓުތަކުން ނުރަސްމީކޮށް ރަށުގެ‬ ‫"ވަރަށް ގިނަ ރި ޯ‬ ‫އިސް މީހުންނަށް ގުޅާފައި ބުނާނެ‪ ،‬މިވެނި ރަށެއް‬ ‫ދީބަލާށޭ‪ ،‬ޕިކްނިކު ދާން‪ .‬ތިމަންނަމެން ބޭނުމޭ މަހަކު‬ ‫‪ 4،000‬ޑޮލަރަށް އެ ތަން ހިފަން‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް‬ ‫އެ ރަށަކީ އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީގެ ރަށަކަށް ވާތީ‬ ‫ނވޭ އެއްޗެއް ނެގޭކަށް‪ "،‬ނާސިހު‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ޯ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ޔޮޓްތަކުގައި އައިސް ފަޅުތެރޭގައި އަޅައިގެން‬ ‫ޕއިންޓްތަކުގައި ދެ ހަފްތާ‬ ‫ވެސް ތިބޭ‪ .‬ރާޅާއަޅާ ޮ‬ ‫ވަންދެން ތިބޭ އިރު ބައި ރުފިޔާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ‬ ‫ކައުންސިލަށް ވަންނަނީއެއް ނޫން‪ .‬އަޅުގަނޑަކަށް‬ ‫ނޭނގޭ ސަރުކާރަށް ވަންނަ ކަމެއް ވެސް‪".‬‬ ‫ގތުގައި އަތޮޅުތައް‬ ‫ނާސިހު ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ޮ‬ ‫ފަޅުވަމުންދާ މައްސަލައިގެ ހައްލަކީ ބާރުތައް ލާމަރުކަޒީ‬ ‫ވުމެވެ‪.‬‬ ‫"ގާނޫނުތަކުގެ ބާރުވެރިކަން ވެސް‬ ‫ޑީސެންޓްރަލައިޒް ވުން‪ .‬ކަންކަން ތަންފީޒުކުރަން ތިބެނީ‬ ‫ކައުންސިލްތައް ކަމަށް ވަންޏާ ކައުންސިލްތަކަށް އެ‬ ‫ބާރުވެރިކަން ލިބުން‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެ ބާރުވެރިކަން ސަރުކާރުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫ދެއްވަންވީ‪ .‬އޭރުން މި ތަންތަން މުއްސަނދިވެގެން‬ ‫ދާނެ‪ .‬އޭރުން މީހުން ބޭނުމެއް ނުވާނެ ހިޖުރަކުރާކަށް‪".‬‬

‫މި ސަރުކާރުގެ ވައުދު‬ ‫ޕޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ‬ ‫އާބާދީ އަންދާޒާގެ ރި ޯ‬ ‫ގޮތުގައި ކުރިއަށް ހުރި އަހަރުތަކުގައި މާލެ އާއި‬ ‫ތޅުތަކުގެ އާބާދީ އަށް އަންނާނެ ކަމަށް‬ ‫އަ ޮ‬ ‫ބެލެވޭ ބަދަލުތަކުގެ މައުލޫމާތަކީ ސިޔާސަތު‬

‫‪26‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 14‬މާޗް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ވެމްކޯ ގެ ހިންގުމަ ްށ‬ ‫ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ‬

‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬

‫ބަހައްޓާނީ‪ .‬އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންސިނެރޭޝަން‬

‫ވަކި ކުރެވުނު ނަމަވެސް‪ ،‬ވެހިކަލްތަކުން ވަކިން ކުނި‬

‫ފެސިލިޓީސްތައް (ކުނި މެނޭޖް ކުރާ މެޝިންތައް)‬

‫ގތަށް ނުހުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނެގޭ ޮ‬

‫އިންސްޓޯލް ކުރެވެންދެން އެ ކުނިތައް ބެހެއްޓޭނެ‪"،‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މިތަން ގާއިމް ކުރެވުމުން ހުޅުމާލެ އާއި‬

‫މާލޭ އޭރިއާ އަށް އިތުރު ވެހިކަލްތައް ގެނަމުގެ‬ ‫ކއިން ގެންގުޅެ އެވެ‪ .‬އަދި ވަކި‬ ‫ވިސްނުން ވެމް ޯ‬ ‫ދުވަސްތަކެއްގައި ރީސައިކަލް ކުރެވޭ ކުނި ކަލެކްޓް‬

‫ވިލިމާލޭގައި ވެސް ކުނި ކަލެކްޝަން ސެންޓަރުތައް‬

‫ކުރާނެ ގޮތްތައް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އާދަމް ވިދާޅުވި‬

‫ގާއިމް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ކުރިއަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ނަގަމުންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އޮތްތަނުގައި ކުނި އުފުލުމަށް އިތުރު ތިން ބާޖު‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ‪ ،‬މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ކުނީގެ‬

‫ކށް ގޭގެއިން ނަގާ ކުނިތައް މިހާރު‬ ‫އާންމު ޮ‬ ‫ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން މިހާރު މާލޭގެ ކަންކަން މައްޗަށް‬

‫މައްސަލަ އަށް ‪ 2024‬ވަނަ އަހަރު އަންނަންވާ ވަރަށް‬

‫އެއްވެފައިވާ ކުނި ތައް ވީހާ ވެސް އަވަހަށް ނެގުމުގެ‬

‫ފުރިހަމަ ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ވޭސްޓްޔާޑަށް‬

‫ކއިން ކުރާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މަސައްކަތްތައް ވެމް ޯ‬

‫އަޅާ ކުނިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތް‬ ‫މެގަވޯޓްގެ ކަރަންޓު ތިލަފުއްޓަށް ލިބޭނެ ގޮތް ފަހި‬

‫ކުންފުންޏަށް ރަނގަޅު މުވައްޒަފުން ނެގުން‬

‫ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މިކަމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ވެސް‬

‫ވެމްކޯއަކީ ‪ 70‬ޕަސެންޓް ދިވެހިން މިހާރު‬

‫ޕްރޮކިއުމެންޓް މަސައްކަތްތަކާއި ތިލަފުށީގެ ގޮނޑުދޮށް‬

‫ވެސް މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުންޏެކެވެ‪ .‬މުވައްޒަފުން‬

‫ސަރަހައްދުގެ ޕައިލިން މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ‬

‫ކންމެވެސް ވަރަކަށް‬ ‫ސަލާމް ބުނުން ފަދަ ކަންކަން ޮ‬

‫ކަމަށް އާދަމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެ ކުންފުންޏަށް ވެސް ދިމާވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫މި އަހަރު ނިމެންވާ އިރަށް ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ‬

‫އެވެ‪ .‬މިކަން މަދު ކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނާއި‬

‫ބޑު ބަދަލެއް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ‬ ‫މަސައްކަތަށް ޮ‬

‫މިހާރު ވެސް ވާހަކަދައްކަމުންދާ ކަމަށާއި ބޭނުން ވަނީ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬މި މަޝްރޫއުއަށް ގާތްގަނޑަކަށް ‪160‬‬

‫ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް‬

‫ޑލަރު ހަރަދުވާނެ އެވެ‪ .‬ތިލަފުށީގައި ގާއިމް‬ ‫މިލިއަން ޮ‬

‫މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކަށް ހެދުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރާ ކުނި މެނޭޖް ކުރާ ސެންޓަރަކީ ގްރޭޓާ މާލޭ‬ ‫އޭރިއާ އަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ތަނެކެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫އާދަމް ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެ ކުންފުންޏަކީ އާންމުކޮށް‬

‫ތޅާއި އއ‪ .‬އަތޮޅާއި‬ ‫މާލޭ ސިޓީ ސަރަހައްދާއި ކ‪ .‬އަ ޮ‬

‫ދައުލަތުގެ އެހެން ކުންފުނިތަކަށް ވުރެ މުސާރަ ރަނގަޅު‬

‫ތޅުގެ އިތުރުން ވ‪ .‬އަތޮޅުގެ ރަށްތަކާއި‬ ‫އއ‪ .‬އަ ޮ‬

‫ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި އެއީ ވެސް މުވައްޒަފުންނަށް‬

‫ސޓުތަކުގު ކުނި މެނޭޖްކުރާނީ ތިލަފުށީގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬ ‫މާލޭ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ‬

‫ބޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށް އޭނާ‬ ‫ލިބޭނެ ވަރަށް ޮ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އާއި އައްޑޫ ސިޓީގެ ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށްޓަކައި ‪16‬‬ ‫ރޖެކްޓެއްގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ‬ ‫މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕް ޮ‬

‫މާލީ ދަތިކަން‬

‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުންފުނިން ކުނި އުކާލުމުން ކުންފުންޏަށް‬

‫ކުނި ރީޔޫސް ކުރުން‪ ،‬ރީ‪-‬ސޭލް ޝޮޕެއް ގާއިމް‬ ‫ކުރެވޭނެ‬

‫ދައްކަންޖެހޭ ފީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ދައްކަމުން ނުދާކަން‬ ‫ފާހަގަކުރައްވއި‪ ،‬އާދަމް ވިދާޅުވީ‪ ،‬މިކަމަށް އަވަސް‬ ‫ހދުމަށްޓަކައި ދައްކަން ޖެހޭ މިންވަރު އެ‬ ‫ހައްލެއް ޯ‬

‫ކއަށް އުކާލާ ކުނީގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކޮށްފައި‬ ‫ވެމް ޯ‬ ‫ޓއީސް އާއި ބޭނުން‬ ‫ހުންނަ ފަރުނީޗަރާއި ސޮފްޓް ޯ‬ ‫ކުރެވޭ ޒާތުގެ ތަކެތި އުކާލުމުގެ ބަދަލުގައި އެ ތަކެތި‬ ‫ގތެއް ފަހި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ‬ ‫ވިއްކާނެ ޮ‬

‫ވެމް ޯކގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް މުހައްމަދު "މިހާރު" އަށް އިންޓަވިއުދެއްވަނީ‪-‬‬ ‫‪-‬ފޮޓޯ‪:‬ނިޝާން އަލީ‪/‬މިހާރު‬

‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅު ނުޖެހޭ ކުންފުންޏެއްގެ‬ ‫"ލިބޭ އެއްޗަކުން ދެ ޮ‬

‫އެންމެ އެކަށޭނަ ހައްލެއް ނުލިބެ އެވެ‪ .‬ކުނީގެ‬

‫އިންވެސްޓް ކުރެވިފައިވަނީ ކަލެކްޝަނަށް‪ "،‬އޭނާ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި އެކި ސަރުކާރުތަކުން‬ ‫އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރި އިރު މިދިޔަ ސަރުކާރުން‬

‫ކުނި މެނޭޖް ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް‬

‫ކޅު މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ކުނި‬ ‫‪ 2015‬އަހަރުގެ ފަހު ޮ‬ ‫މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓު ކޯޕަރޭޝަން‬

‫ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށްޓަކައި އޭޝިއަން‬

‫(ވެމްކޯ)ގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް ހެދި އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ޕލްމެންޓް ބޭންކްގެ މާލީ އެހީތެރިކަމާ އެކު‬ ‫ޑިވެ ޮ‬

‫ކުނީގެ މައްސަލައަށް ހައްލުތަކެއް ގެނައުމަށްޓަކައި‬

‫ތިލަފުށީގައި ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ހާއްސަ ސެންޓަރެއް‬

‫ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވެ އެވެ‪ .‬މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމާ‬

‫ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުނިން ވަނީ‬

‫ކގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ‬ ‫ހަވާލުވުމަށް ފަހު ވެމް ޯ‬

‫ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬ދެ ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން‬

‫މަގާމަށް އައްޔަން ކުރި އާދަމް މުހައްމަދު ވަނީ ވެމްކޯ‬

‫ރޖެކްޓްގެ ދަށުން މަޝްރޫއު‬ ‫ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕް ޮ‬

‫އަށް ގެންނަވާނެ ބަދަލުތަކާއި ތަސައްވަރު "މިހާރު"‬

‫ނިމޭއިރު "ޒީރޯ" ވޭސްޓަށް މާލޭގެ ހާލަތު ބަދަލު‬

‫އަށް ވިދާޅުވެދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މިއީ ހިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށް ކުރާ ކަމެއް ނޫން‬ ‫ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ކުންފުންޏަށް ލިބެން ޖެހޭ‬ ‫ހދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފައިސާ ޯ‬ ‫"ހަމައެކަނި ގޭބީސީތަކުން އެކަންޏެއް ނޫން‪.‬‬

‫އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކަން ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް‬

‫އޮފީސްތަކުން ވެސް އެބަހުރި ކުނި އުކާނުލާ‪ .‬އަދި‬

‫ޝޕެއް ހެދުމަށްފަހު‬ ‫ޮ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެގޮތަށް‬

‫ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ވެސް އެބަހުރި ފީ‬

‫އެފަދަ ކުނިތައް ވެސް ކަލެކްޓް ކުރުމަށް ދުވަސްތައް‬

‫ނުދައްކާ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަނޑައެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނީ‪ .‬މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި‬ ‫މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ކުނީގެ މައްސަލައަށް އަދިވެސް‬

‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ކުރިއަށް މި އޮތް ދެތިން‬

‫ކށްދެމުންދާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގޭބީސީތަކަށް ސާފު ޮ‬

‫ރޖެކްޓާ އެކު އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކުގައި‬ ‫"އެ ޕް ޮ‬

‫ކުލި ނުދައްކާ ހުރި ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ‬ ‫ގތުން ނަގަން ޖެހޭ ޒިންމާ‬ ‫ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ފަރުދީ ޮ‬

‫ޝޕެއް ހުޅުވުމުގެ ވިސްނުން‬ ‫ޮ‬ ‫ވެސް އެފަދަ ރީސޭލް‬

‫ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ނަގަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ‬

‫އެބަހުރި‪ .‬އަދި ވަންދޫ އޭރިއާ އިން ވެސް އެކަން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރެވޭނެ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޔ ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ‬ ‫ވެމްކޯ އަށް ހެ ޮ‬ ‫އތް އިރު އެކުންފުނިން ދުވާލަކު މާލެއިން‬ ‫ޕްލޭނެއް ޮ‬

‫ކުނި ކަލެކްޓް ކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުން‬

‫‪ 1150‬ޓަނުގެ ކުނި އުފުލަ އެވެ‪ .‬މާލެއިން ކުނި‬ ‫އުފުލުމައްޓަކައި ތިން ވެހިކަލް ހަރަކާތްތެރިވާ އިރު‬

‫ކުނި ކަލެކްޓް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ވެހިކަލްތަކަށް‬ ‫ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް‬

‫ހުޅުމާލެއިން ކުނި އުފުލުމަށް އެއް ވެހިކަލް އަންނަނީ‬ ‫ބޭނުން ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ގޭގެއިން ޕްލާސްޓިކާއި ކުނި‬

‫ތިލަފުށީގައި މިހާރު ހުރި ކުނިގޮނޑު ސަރަހައްދު‬

‫ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ބައިވަރު‬

‫ޕާކަކަށް ބަދަލު ކުރެވުމުގެ މަސައްކަތް ‪2020‬‬ ‫އަހަރު ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށާއި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އެ‬

‫ގތުގައި ވެމްކޯއާ ހަވާލުވެ‬ ‫އާދަމް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ސަރަހައްދު ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އޭނާ‬

‫ބޑަށް ފާހަގަކުރެވިގެން‬ ‫ވަޑައިގެންނެވި އިރު އެންމެ ޮ‬

‫ބޑު ސަރަހައްދުތަކުގައި‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ކުނި ހާމަކަން ޮ‬

‫ދިޔައީ‪ ،‬އެ ކުންފުނީގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ‬

‫ކށް ހުއްޓާލައި‪ ،‬ކުނި ނައްތާލުމަށް‬ ‫އެންދުން އެއް ޮ‬

‫ބޑަށް މަސައްކަތް‬ ‫ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް މާ ޮ‬

‫ހާއްސަ މެޝިންތައް ތިލަފުށީގައި އިންސްޓޯލްކުރާނެ‬

‫ކުރެވިފައިނުވާ ކަމެވެ‪ .‬މިފާއިތުވެދިޔަ ތިން އަހަރާއި‬

‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް ހޭދަކުރެވިފައި ވަނީ‪،‬‬ ‫ބައިގެ މުއްދަތުގައި އެންމެ ޮ‬

‫ރޖެކްޓް ފެށުމުން ވަގުތީ ގޮތުން ކުނި‬ ‫"މި ޕް ޮ‬

‫ކުނި ކަލެކްޓް ކުރުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ބެހެއްޓުމަށް ވަރަށް ބޮޑެތި‬

‫ގޭބީސީތަކުގައި އުފެދޭ ކުނި ނެގުމާއި ކުނި ގެންގޮސް‬

‫ގތުން މާލޭ އޭރިޔާއިން‬ ‫ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅޭނެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ޖަމާކުރާ އިރު އެ ކުނިތައް މެނޭޖް ކުރުމަށް ގިނަ‬

‫ކށް ކުނީގެ ތެރެއިން‬ ‫ގެންދާ ހުރިހާ ކުންޏެއް ވަކި ޮ‬

‫މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި‬

‫ގތަށް ބެއިލް ކުރެވިފައި‬ ‫ގިނަ ދުވަހަށް ލީކު ނުވާ ޮ‬

‫މާލޭގެ ކުނިއުކާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި ވެމް ޯކގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ‪---.:‬‬ ‫ފޮޓޯ‪ :‬ހުސެއިން ވަހީދު‪/‬މިހާރު‬


‫‪ 14‬މާޗް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރައި ާދގެ ހުނަރު މިފަހަރު ދުބާއީގައި‬

‫‪13‬‬

‫ޝގައި ދައްކާލި ކަލެކްޝަންގެ ހެދުންތައް‬ ‫ޯ‬ ‫‪ .3‬މި‬ ‫ޑިޒައިންކޮށް ރެޑީކުރަން ކިހާ ވަގުތެއް ހޭދަކުރިންތަ؟‬ ‫"ރިސާޗް އެންޑް އިންސްޕިރޭޝަން ފަށައިފިން‬ ‫އޑާކޮށް ގެނެސް‪،‬‬ ‫‪2018‬ގެ ޑިސެންބަރު މަހު‪ .‬ފެބްރިކް ޯ‬ ‫ޕްރިންޓްކޮށް ފައިނަލް ހެދުންތައް ނިންމީ ގާތްގަނޑަކަށް‬ ‫ދެ މަސް ތެރޭ"‬ ‫‪ .4‬ކުރީ ޒަމާނުގެ ތުރުކީ ކުނާ ވިޔާ މީހުން‬ ‫ދ މިފަހަރު ހެދުންތައް‬ ‫ކައިރިން އިންސްޕަޔާ ވެގެން ޯ‬ ‫ޑިޒައިން ކުރީ‪ .‬މިކަމަށް ކުރި މަސައްކަތް ކިޔައިދީބަލަ!‬ ‫ވޒް އިންސްޕަޔާޑް ބައި‬ ‫"ޔެސް‪ ،‬ދަ ކަލެކްޝަން ޯ‬ ‫ދަ ޓާކިޝް ވީވާސް‪.‬‬ ‫އަޅުގަނޑު ވަރަށް ބެލިން އެ މީހުން އާންމުކޮށް‬ ‫ކށްފަ ހުންނަ ޖުއްބާ ކަލާސް އެންޑް ދަ‬ ‫ޔޫސް ޮ‬ ‫އފް ވީވިން އެންޑް އެ ދުވަސްކޮޅު‬ ‫ހިސްޓްރީ ޮ‬ ‫ކށް އުޅުނު ގޮތުން ބޮޑަށް‬ ‫އަންހެނުން މިކަން ޮ‬ ‫ގތުގެ މަތިން އަމިއްލަ ގްރެފިކްސް‬ ‫އިންސްޕަޔާ ވީ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ވކް ހަދައިގެން ބޮޑަށް‬ ‫އެންޑް އެންބްރިއޯޑަރީ އާޓް ޯ‬ ‫ކށްފަ ހުންނާނެ"‬ ‫ސްޓޯރީއެއް ގެނެސްދެވޭތޯ މަސައްކަތް ޮ‬ ‫ޝކޭސްގައި ބައިވެރިކުރި ހެނދުންތައް‬ ‫ޯ‬ ‫‪.5‬‬ ‫އާންމުންނަށް ލިބޭނީ ކޮން އިރަކުންތަ؟‬ ‫ކޅު އެވެއިލަބަލް ވާނެ ރާއްޖެ‬ ‫"ރޯދަ މަހުގެ ފަހު ޮ‬ ‫އަދި ލަންކާއިން"‬ ‫ޝއަށް އާންމުންގެ ކިހާ ތަރުހީބެއް‬ ‫ޯ‬ ‫‪ .6‬މިފަހަރުގެ‬ ‫ލިބުނުތަ؟‬ ‫"ވަރަށް ގިނަ މީހުން ލައިކްވި‪ .‬ރާއްޖެއިން ބޭރު‬ ‫މީހުންނާއި ރާއްޖެ މީހުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ތަރުހީބު‬ ‫ކށް ކަލާ ޝޭޑްސް އަދި ގްރެފިކްސް‬ ‫ދިން‪ .‬ހާއްސަ ޮ‬ ‫ވކް ވެލްވެޓް ފޮތީގަ ގެނެސްދީފަ‬ ‫ޕްރިންޓް އާ ހޭންޑް ޯ‬ ‫ގތަށް ވަރަށް ތަރުހީބު ލިބުނު"‬ ‫ހުރި ޮ‬ ‫ކށްފަ އެވަނީ ދުބާއީގެ‬ ‫‪ .7‬މި ޝޯގައި ބޭނުން ޮ‬ ‫މޮޑެލުންތަ؟‬ ‫"އެއީ ދުބާއީގެ އިތުރުން ޔޫރަޕް‪ ،‬ޖޯޑަން އަދި‬ ‫ޓާކީގެ މޮޑެލުން"‬ ‫‪ .8‬މިއަހަރު ތެރޭ މިކަހަލަ އިތުރު ޝޯއެއް‬ ‫އަހަރެމެންނާ ހަމައަށް ފެނިދާނެތަ؟‬ ‫ޝއިން އަވާ އިޔާ އެންޑް‬ ‫ޯ‬ ‫"ޔެސް‪ .‬ވިލް ބީ‬ ‫ޓްރެވެލް ކަލެކްޝަން އިން ދަ "މާސިޑީޒް ބެންޒް‬ ‫ފެޝަން ވީކް"އިން ސްރީލަންކާ ވިޗް ވިލް ބީ ހެލްޑް‬ ‫އިން ނޮވެންބަރ ‪"2019‬‬ ‫‪ .9‬މިފަހަރުގެ ކަލެކްޝަންއަށް އެންމެ ހިތްހަމަ‬ ‫ކށްލެވެނު ހެދުމަކީ ކޮބައިތަ؟ އަދި‬ ‫ޖެހިގެން ތައްޔާރު ޮ‬ ‫އެ ހެދުން ނިންމަން ކިހާ ވަގުތެއް ހޭދަ ކުރިން؟‬ ‫"ހުރިހާ ހެދުންތަކަކާ މެދު ވެސް ވަރަށް ހިތްހަމަ‬ ‫ޖެހުން‪.‬‬ ‫ވެލްވެޓް އެންޑް ޕްރިންޓެޑް އަދި އެންބްރިއޯޑަރީއާ‬ ‫ކށް ހަދާފަ އިން މެރޫން އަބާޔާގެ ފިނިޝިން ވަރަށް‬ ‫އެއް ޮ‬

‫ޝާ މި ލާ އި ބް ރާ ހި މް‬ ‫މލްޑިވްސް" ގެ ފެޝަން ބްރޭންޑްގެ‬ ‫"ރައިދާ ޯ‬

‫ކަލެކްޝަން ދައްކާލައިފަ އެވެ‪ .‬ރައިދާ އަކީ އެ ޝޯގައި‬

‫އަޅުގަނޑުގެ ކަލެކްޝަންތައް ދުބާއީގަ ޝޯކޭސް‬

‫ޑިޒައިން ކަލެކްޝަން ދައްކާލި ހަމައެކަނި ދިވެހި‬

‫މޑެސްޓް ފެޝަން ވޯކްގެ‬ ‫ކުރަން ފުރުސަތު ލިބުނީ ޮ‬

‫ޑިޒައިނަރެވެ‪.‬‬

‫އޒްލެމް ސަހިން އަދި ފްރަންކާ‬ ‫ދެ ފައުންޑަ ކަމަށްވާ ޮ‬

‫މި މަހުގެ ‪ 9-7‬އަށް ދުބާއީގައި ބޭއްވި މި‬

‫ދަށުން‪ ،‬ފެޝަން ޑިޒައިނަރު ރައިދާ އިސްމާއިލްގެ‬

‫ޝޯގައި ރައިދާ ވަނީ އޭނާގެ ޑިޒައިނިންގެ ދިހަ ލުކެއް‬

‫ކންމެ ޝޯއެއްގައި‬ ‫ޑިޒައިންތައް އަބަދުވެސް ފެނެއެވެ‪ޮ .‬‬

‫ދައްކާލާފައެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ތަފާތު ދައްކައި‪ ،‬އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ދެ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ ކުރިން ރައިދާ ވަނީ ބުރުގާ ހެދުންތަކާއެކު‬

‫ގތުން ރައިދާއާ ކޮށްލި ބައެއް‬ ‫މިއީ މިކަމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫މިފަހަރު ރައިދާ ދިޔައީ ދުބާއީއަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުބާއީގައި އޮންނަ އެ‬ ‫"ދުބާއީ މޮޑެސްޓް ފެޝަން ޝޯ" ގައި މިފަހަރު‬

‫ސްޓައިލްއެއްގެ ހެދުންތަކެއް؟‬ ‫ކށްފައި ހުންނާނީ‬ ‫"މި ކަލެކްޝަންގައި ޑިޒައިން ޮ‬

‫ޝކޭސްއެއްގައި‬ ‫ޯ‬ ‫‪ .1‬ރައިދާ އަކީ ދުބާއީގަ މިކަހަލަ‬

‫ބޮޑަށް ރެޑީ ޓު ވެއާ ހެދުން‪ .‬ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ‬

‫ޑިޒައިންތައް ދައްކާލި ފުރަތަމަ ޑިޒައިނާތަ؟ ކިހިނެއް‬

‫މޮޑެސްޓް ހެދުން އަލަށް ލާން ބޭނުން މީހުންނަށް ވެސް‬

‫ލިބުނު ފުރުސަތެއްތަ މީ؟‬

‫ލެވޭ ގޮތަށް ހުންނާނީ‪ .‬އަދި (ހުރިހާ ހެދުމެއް ވެސް)‬

‫ބޑު އިންޓަނޭޝަނަލް ފެޝަން ޝޯ‬ ‫ގައުމުގެ އެންމެ ޮ‬ ‫ވަނީ ‪ 20‬ގައުމަކުން ‪ 35‬ޑިޒައިނަރުން އެމީހުންގެ‬

‫ބޑަށް ދައްކާލީ ރައިދާގެ ކޮން‬ ‫‪ .2‬މި ޝޯކޭސްގަ ޮ‬

‫ސުވާލާއި ޖަވާބެވެ‪.‬‬

‫ޝއެއްގައި ތަފާތު ދައްކާފައެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫އިންޓަނޭޝަނަލް‬ ‫ދިވެހި ޑިޒައިނަރަކު އަދި ހޯދާފައި ނުވާ ޝަރަފަކާ އެކު‬

‫ސރީއާގެ ފަރާތުން‪".‬‬ ‫ޮ‬

‫މޑާން އެންޑް ޓްރެންޑް އަށް ފިޓް ވާ‬ ‫ވީހާ ވެސް ޮ‬ ‫ޝއެއްގައި ބައިވެރިވި‬ ‫ޯ‬ ‫"އާން‪ ،‬އަޅުގަނޑަކީ ދުބާއީ‬ ‫ފުރަތަމަ ރާއްޖޭގެ (ދިވެހި) ފެޝަން ޑިޒައިނަ‪.‬‬

‫ގޮތަށް"‬

‫ހިތްހަމަ ޖެހޭ‪ .‬އަދި ޑާކް މެރޫން ކުލައިގެ ސޫޓް އަކީ‬ ‫ވކް ކުރި ޕީސްއެއް‪ .‬މި ދެ ހެދުން‬ ‫ވެސް ވަރަށް ހާޑް ޯ‬ ‫ފިލް ފިނިޝިން ހަދަން ޓޫ ވީކްސް ނެގި"‬ ‫‪ .10‬އިންޓަނޭޝަނަލް ލެވެލްއެއްގައި މީގެ ކުރިން‬ ‫ޝތަކެއްގައި ބައިވެރިވަމުން ދޯ ތި ދަނީ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫އެތައް‬ ‫ކބާތަ ފެޝަން އެންޑް ޑިޒައިންގެ ދާއިރާގަ މިހާރުގެ‬ ‫ޮ‬ ‫ގޯލް އަކީ؟‬ ‫"އަޅުގަނޑުގެ ބްރޭންޑަކީ މި ރީޖަންގަ ވެސް ނަން‬ ‫ކިޔާލެވޭ ލެވެލްގެ ބްރޭންޑް އެއް ހެދުން‪ .‬އަދި ވިޔަފާރި‬ ‫ކށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮށް ގިނަ ލޮކޭޝަންތަކުން‬ ‫ފުޅާ ޮ‬ ‫ސޭލްސް ގިނަކުރުން"‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 14‬މާޗް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫"ޓްރޭޝްޓެގް ޗެލެންޖް" ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ‬

‫"އަންހެނުން ހޯދަން"‬ ‫ފުލުހުންގެ ޑޭޓާބޭސް‬ ‫ބޭނުންކޮށްފި‬

‫"މޯދީ" ގެ ނަމުގައި‬ ‫ވެބް ސީރީޒެއް‬ ‫ގެންނަނީ‬

‫އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ފުލުހުންގެ ޓްރެފިކް ޑިޕާޓްމަންޓްގައި މަސައްކަތް ކުރި ފުލަހަކު "އަންހެނުން‬ ‫ހޯދަން" ފުލުހުންގެ ޑޭޓާބޭސް ބޭނުންކޮށް‪ ،‬ބައެއް އަންހެނުންނާ ގުޅުން ވެސް ހިންގާފައިވާ މައްސަލައެއް‬ ‫ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މިކަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދެމުން ބްރޭންޑަން ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޗީފް މެލަނީ ބީވެން ވިދާޅުވީ‬ ‫ލ އެންފޯސްމަންޓް‬ ‫ގތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ލިއޮނަލް މެރައިންސް ފުލުހުންގެ ޯ‬ ‫ކުރިން ފުލުހެއްގެ ޮ‬ ‫ޑޭޓާބޭސް "އަމިއްލަ ޑޭޓިން ސައިޓެއް" ގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ‬ ‫އިރު‪ ،‬އޭނާގެ މަޅީގައި ޖެހުނު ‪ 150‬އަށް ވުރެ ގިނަ އަންހެނުންނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މެލަނީ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ލިއޮނަލްގެ މައްސަލަ ފަޅާއެރީ މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި އަންހެނަކާއި‬ ‫ޕޓް ކުރުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާގެ އާއިލާ އިން މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ރި ޯ‬ ‫މެލަނީ ވިދާޅުވީ މަގުމަތީގައި ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ބައެއް އަންހެނުންގެ ފަހަތުން‬ ‫އަޅުވާލައިގެންނާއި ބައެއް މީހުންގެ ޑްރައިވިން ލައިންސަންސް ފަދަ އެއްޗެހީގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތު ވެސް‬ ‫ބޭނުންކޮށްގެން ގިނަ ދުވަސްތަކަށް ވަންދެން އަންހެނުންނާ ބެހޭ ޒާތީ ވަރަށް ގިނަ މައުލޫމާތު ފުލުހުންގެ‬

‫މާޝަލް އައިލެންޑްސްގައި ‪#‬ޓްރޭޝްޓެޑް ޗެލެންޖްގެ ތެރެއިން މީހަކު މޫދު ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައި‪.‬‬

‫ޑޭޓާ ބޭސް މެދުވެރިކޮށް ހޯދައި‪ ،‬ބައެއް އަންހެނުންނާ އެކު ޖިންސީ ގުޅުން ވެސް ލިއޮނަލް ހިންގައިފައިވާ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ތަހުގީގަށް މިހާތަނަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ މިކަމެއް ކުރަމުން ދިޔައީ ‪ 2012‬ވަނަ‬

‫ވެށި ހިމާޔަތްކުރަން މިހާރު އެކި ކަންކަން‬

‫އަހަރުން ފެށިގެން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެހެންވެ ތިމާވެއްޓަށް ކަމެއް ކޮށްދޭން‬

‫މޓްކޮށް ދިނުމުގައި‬ ‫ރެޑިޓުން ވެސް މި ޗެލެންޖް ޕްރޮ ޯ‬

‫"އަހަރެމެން ދިޔަ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް‬

‫ކުރުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ‪ .‬ތަފާތު ނަންނަމުގައި‬

‫‪#‬ޓްރޭޝްޓެގްގެ ހިއްސާއަކަށް ވުމަކީ ހަމަ ވަރަށް‬

‫ބައިވެރިވާން ފެށުމުންނެވެ‪ .‬އެތަނުން ވަނީ "މޭކް ދަ‬

‫ވެސް ހިތްގައިމު ތަންތަން ހުރި‪ .‬އެކަމަކު ކުނިބުނީގެ‬

‫ވަރަށް ޝައުގުވެރި އެތައް ބައިވަރު ހަރަކާތްތައް‬

‫ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ވޯލްޑް ބެޓާ ޕްލޭސް" ގެ ޝިއާރާއެކު ޗެލެންޖަށް‬

‫އތީ ފޮރުވައި‪"،‬‬ ‫ސަބަބުން އެތަންތަނުގެ ރީތިކަން ޮ‬

‫ކުރައްވައި މެލަނީ ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬އެންމެ ބޮޑު ދެރައަކީ ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމްގައި ހުރެގެން މިފަދަ‬

‫އެތައް ބައެއްގެ ހިތްޖައްސުވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސްޓީވެން ބުންޏެވެ‪" .‬އެހެންވެ އެ ހިސާބުން ފެށުނު‬

‫އަމަލެއް ކޮށްފައިވާތީ‪ .‬މިކަލަހަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ހަގީގަތުގައި ފުލުހުންގެ އަގު އާންމުންގެ‬

‫ކޅުތަކުގައި ހިންގަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަން ޮ‬ ‫ގތުން‪ ،‬ތަންތަނަށް އުކާލާފައި ހުންނަ‬ ‫އެ ޮ‬

‫މި ޗެލެންޖްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ‬ ‫އެކި ގައުމުތަކުގެ މީހުން ފަރުދީ ގޮތުންނާއި ގްރޫޕްތައް‬

‫ކތަޅާއި އަދި އެ ނޫން‬ ‫ޕްލާސްޓިކް ފުޅި އާއި ޮ‬

‫ހަދައިގެން ވެސް މިހާރު އަންނަނީ ތަންތަން ސާފު‬

‫ވެސް ކުނިބުނި ނަގައި‪ ،‬ވެށި ސާފު ކުރުމަކީ‬

‫ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި އެއްގަމާއި މޫދު ވެސް‬

‫މިހާރު ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި ކެމްޕޭންކުރާ މީހުން‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫އުފާވެރި ހަބަރަކީ ރާއްޖޭން ވެސް ޗެލެންޖްގެ‬ ‫ތެރެއަށް ވަދެފައިވުމެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތެއް މިއީ ހަގީގަތުގައި‪".‬‬ ‫އޭގެ ފަހުން ‪#‬ޓްރޭޝްޓެގްގެ ދަށުން އަންނަނީ‬

‫"މިއީ ހަގީގަތުގައި ވެސް އަހަރެމެން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ މައްސަލައެއް‪ "،‬ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު‬

‫ކުރިމަތީގައި ވެއްޓޭނީ‪ .‬ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމަކީ ވަރަށް ޝަރަފުވެރި އެއްޗެއް‪".‬‬ ‫"އަންހެނުން ހޯދަން" ފުލުހުންގެ ޑޭޓާބޭސް ބޭނުން ކުރި މައްސަލާގައި ‪ 12‬އަހަރު ފުލުހުންގެ‬

‫ކުންޏަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަން ވެސް ގިނަ‬

‫ހިދުމަތުގައި އުޅުނު ލިއޮނެލް މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ވަޒީފާ އިން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުން އޭނާ ވަނީ‬

‫ޑ އުފެއްދުންތައް‬ ‫ޔޫސީއޯ ގިއާ ކިޔާ އައުޓް ޯ‬

‫ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ‪ .‬އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި‬

‫މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ‪ 30‬ވަނަ ދުވަހު އަމިއްލަ އަށް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތައްޔާރުކުރާ ކުންފުންޏަކުންނެވެ‪ .‬މިއީ އެ ކުންފުނީގެ‬

‫ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު މި ޗެލެންޖްގައި ބައިވެރިވުމަކީ އެ‬

‫ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެ އެ މީހުންގެ މަސައްކަތް ވަނީ‬

‫އެމްބެސެޑަރެއްގެ ސަބަބުން ފެށުނު ކަމެކެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫މީހުން ފެށި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވާކަމުގެ ހެއްކެކެވެ‪.‬‬

‫މިފަދަ އެއް ކެމްޕޭނަކީ ‪#‬ޓްރޭޝްޓެޑް ޗެލެންޖެވެ‪.‬‬

‫އިންސްޓްރާމްގައި ވެސް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ސްޓީވެން ރެއިންހޮލްޑެވެ‪.‬‬

‫މިއީ ތަންތަނަށް އުކާލާފައި ހުންނަ ކުނިތަކުގެ ފޮޓޯ‬

‫ޓްވިޓާގައި ވެސް މި ޗެލެންޖްގެ ފޯރި ގަދަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ވެސް ނަގާ ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ޗެލެންޖެއްގެ ޮ‬ ‫ބޑަށް ވައިގައި ހިފައިގެން އުޅޭ‬ ‫މިހާރު އެންމެ ޮ‬

‫ނަގައި‪ ،‬އެތަނެއް ސާފުކުރުމަށް ފަހު ފޮޓޯ ނަގައި‪،‬‬

‫‪#‬ޓްރޭޝްޓެގްގައި މިހާތަނަށް ‪ 26،000‬އަށް ވުރެ‬

‫ކށްފައިވާ ގޮތުގައި ‪2015‬‬ ‫މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ޮ‬

‫‪#‬ޓްރޭޝްޓެގް ޗެލެންޖް ވުޖޫދަށް ގެނައީ‬

‫ގތުގައި ކުނި ނަގައި ސާފު ކުރާ‬ ‫އޭނާ ބުނި ޮ‬ ‫ޗެލެންޖެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމީ ކެލިފޯނިއާ އަށް‬

‫އިންސްޓަގްރާމްގައި ‪ #TrashTag‬ގެ ދަށުން‬

‫ގައި ފުރަތަމަ ފެށި ‪#‬ޓްރޭޝްޓެގަށް ކުރިން ނުލިބޭގެ‬

‫ރޑް ޓްރިޕެއްގެ ތެރެއިން‬ ‫އެކުވެރިންތަކަކާ އެކު ކުރި ޯ‬

‫ކށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތެކެވެ‪.‬‬ ‫ޕޯސްޓް ޮ‬

‫ވަރުގެ ސަމާލު ކަމެއް މި ފަހުން ލިބެން ފެށި‬

‫ކުރަން ޖެހުނު ތަޖުރިބާއަކާ ހެދި އެވެ‪.‬‬

‫"އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށްފި ނަމަ‬

‫މީގައި މޯދީގެ އުމުރުން ‪ 12‬އަހަރުން‬

‫"ހަގީގަތުގައި އޭނާގެ އަމަލަކީ ހަމަ ވަގުތުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްލަން ވެސް ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް‪"،‬‬

‫ފެށިގެން‪ ،‬އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ‬

‫މެލަނީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މި މައްސަލައިގެ އިންޓާނަލް ތަހުގީގެއް ކުރުމަށް ފަހު‪ ،‬ބްރޭންޑަން ޕޮލިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަނީ‬

‫ކޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ވާނެ‪".‬‬ ‫ކުންފުންޏާ ދެ ޮ‬

‫ލިއޮނަލްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަން އެފްބީއައިއާ ވެސް ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި އާންމުން‬

‫ސްޓީވެން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ އަށް ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށް‪ ،‬ފުހުން ވަނީ ލިއޮނަލްގެ ފޮޓޯއެއް ވެސް އާންމުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫މަގާމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ކުރެއްވި ދަތުރު‬ ‫ދައްކުވައި ދޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ‬ ‫އިންޑިއާގެ މިހާރުގެ ޮ‬

‫ޗައިނާގައި ފޭރުނު މީހަކު‬ ‫ސ އަނބުރާ ދީފި‬ ‫ފައި ާ‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޗައިނާގައި‪ ،‬ތޫނު އެއްޗަކުން ބިރު ދެއްކުމަށް‬

‫ދެން އަންހެން މީހާގެ ކާޑު އަލުން ލައްވައިގެން‬

‫ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފީޗާ ފިލްމެއް "ޕީއެމް ނަރެންދުރަ‬

‫ކުރެއްވި ދަތުރު ދައްކުވައި ދޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި ވެބް‬

‫އެކައުންޓުން ފައިސާ ނަގުވަން މަސައްކަތް ކުރެ‬

‫މޯދީ" ގެ ނަމުގައި ހަދަމުން އަންނަނިކޮށް‪" ،‬މޯދީ" ގެ‬

‫މދީގެ ތިން ދައުރެއް ތިން އެކްޓަރަކު‬ ‫ސީރީޒުން ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ކާޑު އަލުން ޖަހައިގެން ބެލި އިރު‪،‬‬

‫ނަމުގައި ވެބް ސީރީޒެއްގެ މަސައްކަތް ވެސް ފަށައިފި‬

‫ކުޅޭނެ އެވެ‪ .‬އެއީ ފައިސަލް ހާން‪ ،‬އަޝިޝް ޝަރުމާ‬

‫ލީގެ އެކައުންޓްގައި އިތުރު ފައިސާއެއް ނެތެވެ‪ .‬އެ‬

‫އެވެ‬

‫އަދި މުކޭޝް ތާކޫރެވެ‪.‬‬

‫ފަހު‪ ،‬އަންހެނެއްގެ އަތުން ފޭރުނު ވަގަކު އަންހެން‬

‫ކައުންޓްގައި ހުރި ނަމަ ހުރިހާ ފައިސާ އަކީ އޭރު‬

‫ކޅު ރައްދުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫މީހާ އަށް ފައިސާ ޮ‬

‫ނަގާފައި އޮތް ‪ 2،500‬ޔުއާން އެވެ‪.‬‬

‫ފޭރުމަށް ފަހު‪ ،‬ފައިސާ ދިން މަންޒަރު ފެންނަ‬ ‫އ ވެސް ވަނީ އާންމުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވީޑި ޯ‬ ‫ގތުގައި ހެޔުއާން ސިޓީގެ‬ ‫އޭގައި ފެންނަ ޮ‬ ‫ކމާޝަލް ބޭންކް އޮފް‬ ‫އިންޑަސްޓްރިއަލް އެންޑް ޮ‬ ‫ޗައިނާ (އައިސީބީސީ) ގެ އޭޓީއެމަކުން އަންހެނަކު‬ ‫ކށް‪ ،‬އޭޓީއެމް ތެރެއަށް‬ ‫ފައިސާ ނަގައިގެން ނުކުންނަނި ޮ‬

‫ބޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް ވަޑައިގަންނަވަން‬ ‫އިންޑިއާގެ ޮ‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬ފޭރުނު މީހާ ވަނީ ހިނިތުންވެލާފައި‬

‫ރސް ނައު އާއި‬ ‫މަޝްހޫރު ފިލްމު ކުންފުނި އި ޯ‬

‫މދީ" ގެ މަންޒަރުތައް ނަގަނީ ގުޖުރާތާއި‬ ‫" ޯ‬

‫ބެންޗްމާކް ޕިކްޗާޒުން ގުޅިގެން ހަދާ މި ވެބް ސީރީޒްގެ‬

‫އުއްތަރުކަންދު‪ ،‬ވެސްޓް ބެންގާލް‪ ،‬ނިއު ދިއްލީ އަދި‬

‫ޑައިރެކްޓަރަކީ މިދިޔަ އަހަރު އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި‬

‫ކަޝްމީރުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި ދިޔައީ‬ ‫އަންހެން މީހާ އަށް ފައިސާ ރައްދު ޮ‬

‫ރލުން ފެނިގެން ދިޔަ‬ ‫ރިޝީ ކަޕޫރު ދެބަފައިންގެ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ހިސާބުން އަންހެން މީހާ ހުރީ ބަސް‬

‫ނޓް އައުޓް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު އުމޭޝް ޝުކްލާ‬ ‫"‪ޮ 100‬‬

‫މދީ" ސްޓްރީމް ކުރަން ފަށާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕްލެޓްފޯމުން " ޯ‬

‫ހުއްޓިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާއަކީ ‪ 2012‬ގައި ރިލީޒް ކުރި އޯ މައި ގޯޑް‬

‫އިރޯސްގެ ޓްވިޓާގައި ވަނީ މީގެ ޝޫޓިންގެ ތެރެއިން‬

‫އއެމްޖީ) އާއި ‪ 2015‬ގައި ރިލީޒްކުރި "އޯލް އިޒް‬ ‫( ޯ‬

‫ޓތައް ވެސް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަގާފައިވާ ބައެއް ފޮ ޯ‬

‫އެކަމަކު އެ ހިސާބަކުން ވަގު ސަލާތަމެއް‬ ‫ވެސް ނުވި އެވެ‪ .‬ސީސީޓީވީ ފޫޓޭޖްގެ އެހީގައި‬

‫ވެލް" ގެ ވެސް ޑައިރެކްޓަރެވެ‪.‬‬ ‫"މޯދީ" އަކީ ‪ 10‬އެޕިސޯޑް ހިމެނޭ ވެބް‬

‫ރސް ނައުގެ ޑިޖިޓަލް‬ ‫އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި އި ޯ‬

‫ރލް ކުޅޭ "ޕީއެމް‬ ‫ވިވެކް އޮބެރޯއީ މޯދީގެ ޯ‬ ‫އމަންގް ކުމާރު ޑައިރެކްޓް‬ ‫ނަރެންދުރަ މޯދީ" އަކީ ޮ‬

‫ވަންނަ ފިރިހެނަކު ވަޅިއަކުން ބިރު ދެއްކުމަށް ފަހު‪،‬‬

‫އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވޭތީ ފުލުހުން ވަނީ އޭނާ‬

‫ފޭރި ގަނެ އެވެ‪ .‬ލީ ކިޔާ އަންހެން މީހާ އޭޓީއެމުން‬

‫ކށްފައި ކަމަށް ޗައިނާގެ މީޑިއާތަކުން‬ ‫ހައްޔަރު ޮ‬

‫ސީރީޒެކެވެ‪ .‬އަދި މީގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު ވެސް‬

‫ކުރާ ފިލްމެކެވެ‪ .‬ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރާ މި ފިލްމު‬

‫ނެގީ ‪ 2،500‬ޔުއާން އެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މިހާރު ވަނީ ދައްކާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަދި ރިލީޒް ކުރާނެ ތާރީހެއް އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫އ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި ވަގުކަލޭގެ‬ ‫ވީޑި ޯ‬

‫މީގައި މޯދީގެ އުމުރުން ‪ 12‬އަހަރުން ފެށިގެން‪،‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 14‬މާޗް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫ފިލްމްފެއާ އެވޯ ޑްސް‪ :‬މޮޅު އެކްޓަރަ ީކ ޝާ ހްރުކްތަ؟‬ ‫ގތުގައި ސިފަކުރާ ފިލްމުފެއާ‬ ‫އސްކާގެ ޮ‬ ‫އިންޑިއާގެ ޮ‬ ‫ނމިނޭޝަންތައް އިއުލާންކުރި‬ ‫ވޑްސްގެ މި އަހަރުގެ ޮ‬ ‫އެ ޯ‬

‫ރާޖްކުމާރު ހިރާނީ (ސަންޖޫ)‪ ،‬ސްރީރާމް ރަގްވަން‬ ‫(އަންދާދުން)‬

‫އިރު‪ ،‬ޝާހްރުކް ހާން އަނެއްކާ ވެސް އެންމެ މޮޅު‬ ‫އެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިހާތަނަށް ފިލްމު ފެއާގެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ މަގާމު‬ ‫ހދި ޝާހްރުކް މި ފަހަރު އެންމެ މޮޅު‬ ‫‪ 7‬ފަހަރު ޯ‬

‫* ބެސްޓް ފިލްމު ކްރިޓިކް‬

‫އަޕްރަޝަކްތީ ކުރާނާ (އިސްތިރީ)‪ ،‬ގަޖްރާޖް ރާއޯ‬ ‫(ބަދާއީ ހޯ)‪ ،‬ޖިމް ސަރްބް (ޕަދުމާވަތު)‪ ،‬މަނޯޖް ޕަހްވާ‬ ‫(މުލްކް)‪ ،‬ޕަންކަޖް ތުރިޕަތީ (އިސްތިރީ)‪ ،‬ވިކީ ކޯޝަލް‬

‫* އެންމެ ޮމޅު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ‬

‫(ސަންޖޫ)‬

‫ކރް‪ /‬ވިބާ ސަރަފް (ދިލްބަރޯ‪-‬ރާޒީ)‪،‬‬ ‫ހަރްޝްދީޕް ޯ‬

‫އަންދާދުން‪ ،‬ބަދާއީ ހޯ‪ ،‬މަންޓޯ‪ ،‬ޕަޓާޙާ‪ ،‬ރާޒީ‪،‬‬

‫ޖނީތާ ގާންދީ (އާހިސްތާ‪-‬ލައިލާ މަޖުނޫ)‪ ،‬ރޮންކިނީ‬ ‫ޮ‬

‫ތުމްބަޅް‬

‫ވޑަށް ވާދަކުރަނީ މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް‬ ‫އެކްޓަރުގެ އެ ޯ‬

‫* އެންމެ ޮމޅު ސަޕޯޓިން ބަތަލާ‬

‫ގުޕްތާ (ޗާވް ލަގާ‪-‬ސުއީ ދާގާ)‪ ،‬ޝްރެޔާ ގޯޝަލް‬

‫ޓބާ)‪ ،‬ކެޓްރީނާ ކެއިފް‬ ‫ގީތަންޖަލީ ރާއޯ (އޮކް ޯ‬

‫ޗހަން (އޭ ވަތަން‪-‬ރާޒީ)‪،‬‬ ‫(ގޫމަރު‪-‬ޕަދުމާވަތު)‪ ،‬ސުނީދީ ޯ‬

‫ކުރި ފްލޮޕް ފިލްމު "ޒީރޯ" އިންނެވެ‪ .‬މި ފިލްމަކީ‬

‫* އެންމެ ޮމޅު އެކްޓަރު (ޕޮޕިއުލާ)‬

‫(ޒީރޯ)‪ ،‬ޝިކާ ތަލްސާނިއާ (ވީރޭ ދީ ވެޑިން)‪ ،‬ސްވަރާ‬

‫ރލް އޭނާ ކުޅެފައިވާ‬ ‫އިސްކޮޅުން ކުރު ޑްވާފެއްގެ ޯ‬

‫އަކްޝޭ ކުމާރު (ޕެޑްމޭން)‪ ،‬އަޔޫޝްމަން ކުރާނާ‬

‫ބާސްކަރް (ވީރޭ ދީ ވެޑިން)‪ ،‬ސްރޭޙާ ސިޙްރީ (ބަދާއީ‬

‫ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫މޅު އެކްޓަރުގެ ފިލްމު ފެއާ‬ ‫ޝާހްރުކަށް އެންމެ ޮ‬ ‫ވޑް އެންމެ ފަހުން ލިބުނީ ‪ 2011‬ގައި ‪ 2010‬ގެ‬ ‫އެ ޯ‬

‫އ (އިސްތިރީ)‪ ،‬ރަންބީރު‬ ‫(އަންދާދުން)‪ ،‬ރާޖްކުމާރު ރާ ޯ‬

‫ހޯ)‪ ،‬ޔާމިނީ ދާސް (ސުއީ ދާގާ)‬

‫ކަޕޫރް (ސަންޖޫ)‪ ،‬ރަންވީރު ސިންގް (ޕަދުމާވަތު)‪،‬‬

‫ފިލްމު "މައި ނޭމް އިޒް ހާން" އިންނެވެ‪ .‬އޭނާ އަށް‬ ‫ވޑް ލިބިފައިވެ‬ ‫މިހާތަނަށް ފިލްމުފެއާގެ ޖުމްލަ ‪ 14‬އެ ޯ‬

‫* ކްރިޓިކުންގެ މޮޅު އެކްޓަރު‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫މި އަހަރު ބާއްވާ ‪ 64‬ވަނަ އަހަރު ފިލްމުފެއާ‬ ‫ވޑްސްގައި އޭނާއާ އެކު މޮޅު އެކްޓަރުންނަށް‬ ‫އެ ޯ‬ ‫ވާދަ ކުރަނީ "ސަންޖޫ" އިން ރަންބީރު ކަޕޫރް‪،‬‬

‫* އެންމެ ޮމޅު ފިރިހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ‬

‫* އެންމެ މޮޅު ޮއރިޖިނަލް ވާހަކަ‬

‫އަރިޖިތު ސިންގް (ތެރަ ޔާރް ހޫ މޭ‪-‬ސޯނޫ ކޭ ޓިޓޫ‬

‫ބަދާއީ ހޯ‪ ،‬މުއްކަބާޒް‪ ،‬މުލްކް‪ ،‬އިސްތިރީ‪ ،‬ސުއީ‬

‫ކީ ސްވީޓީ)‪ ،‬އަރިޖިތު (އާޔޭ ވަތަން‪-‬ރާޒީ)‪ ،‬އަރިޖިތު‬ ‫(ބިންތެ ދިލް‪-‬ޕަދުމާވަތު)‪ ،‬ޝަންކަރު މަހާދޭވަން‬

‫ދާގާ‬

‫(ދިލްބަރ‪-‬ރާޒީ)‬

‫(މަންޓޯ)‪ ،‬ރަންބީރު (ސަންޖޫ)‪ ،‬ރަންވީރު (ޕަދުމާވަތު)‪،‬‬

‫* އެންމެ ޮމޅު ސްކްރީންޕްލޭ‬

‫ޓބާ)‪ ،‬ވިނީތު ކުމާރު ސިންގް‬ ‫ވަރުން ދަވަން (އޮކް ޯ‬

‫އަންދާދުން‪ ،‬ބަދާއީ ހޯ‪ ،‬މަންޓޯ‪ ،‬މުލްކް‪ ،‬ރާޒީ‪،‬‬

‫(މުއްކަބާޒް)‬

‫ސުނީދީ (މާންވާ‪-‬އޮކްޓޯބާ)‬

‫ޖދްޕުރްކާރް (މޭރާ ނާމް ތޫ‪-‬ޒީރޯ)‪،‬‬ ‫އަބްދޭ ޯ‬

‫ޝާހްރުކް ހާން (ޒީރޯ)‬

‫އަޔޫޝްމަން (އަންދާދުން)‪ ،‬ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީ‬

‫ޓބާ‪ ،‬ރާޒީ‪ ،‬ތުމްބަޅް‬ ‫އަންދާދުން‪ ،‬މަންމަރުޒިޔާ‪ ،‬އޮކް ޯ‬

‫އިސްތިރީ‬

‫"ޕަދުމާވަތު" އިން ރަންވީރު ސިންގް‪" ،‬އިސްތިރީ"‬

‫* އެންމެ މޮޅު ޅެން‬ ‫އޭ ވަތަން (ގުލްޒާރު‪-‬ރާޒީ)‪ ،‬ބިންތެ ދިލް (އޭއެމް‬ ‫ރ (ގުލްޒާޒު‪-‬ރާޒީ)‪ ،‬ހަރް ހަރް‬ ‫ތުރާޒް‪-‬ޕަދުމާވަތު)‪ ،‬ދިލްބަ ޯ‬

‫އިން ރާޖްކުމާރު ރާއޯ‪" ،‬އަންދާދުންް" އިން އަޔޫޝްމަން‬

‫* އެންމެ މޮޅު ބަތަލާ‬

‫* އެންމެ މޮޅު އެޑިޓިން‬

‫މައިދާން ފަތޭ (ޝޭކަރް އަސްތިތުވާ‪-‬ސަންޖޫ)‪ ،‬މޭރާ‬

‫ކުރާނާ އަދި ޝާހްރުކްއާ އެއް ޖީލަކަށް ނިސްބަތްވާ‬

‫ކން (ޕަދުމާވަތު)‪،‬‬ ‫އާލިއާ ބަޓް (ރާޒީ)‪ ،‬ދީޕިކާ ޕަދު ޯ‬

‫އަންދާދުން‪ ،‬މުލްކް‪ ،‬ރާޒީ‪ ،‬އިސްތިރީ‪ ،‬ތުމްބަޅް‬

‫ނާމް ތޫ (އިރުޝާދު ކާމިލް‪-‬ޒީރޯ)‪ ،‬ތެރަ ޔާރް ހޫ މޭ‬

‫ނމިނޭޓްވީ ފިލްމު "ޕެޑްމޭން"‬ ‫އަކްޝޭ ކުމާރެވެ‪ .‬އޭނާ ޮ‬

‫ނީނާ ގުޕްތާ (ބަދާއީ ހޯ)‪ ،‬ރާނީ މުކަރްޖީ (ހިޗްކީ)‪،‬‬

‫އިންނެވެ‪.‬‬

‫ތައްބޫ (އަންދާދުން)‬

‫ސނޫ ކޭ ޓިޓީ ސްވީޓީ‬ ‫(ކުމާރު‪ޯ -‬‬

‫* އެންމެ މޮޅު ސިނަމަޓޯގްރަފީ‬ ‫ޓބާ‪ ،‬ޕަދުމާވަތު‪،‬‬ ‫ބަވޭޝް ޖޯޝީ‪ ،‬މަންޓޯ‪ ،‬އޮކް ޯ‬

‫* އެންމެ މޮޅު ފިލްމު‬

‫* ކްރިޓިކުންގެ މޮޅު ބަތަލާ‬

‫އަންދާދުން‪ ،‬ބަދާއީ ހޯ‪ ،‬ޕަދުމާވަތު‪ ،‬ރާޒީ‪ ،‬ސަންޖޫ‬

‫އަނުޝްކާ ޝަރުމާ (ސުއީ ދާގާ)‪ ،‬އާލިއާ (ރާޒީ)‪،‬‬

‫* އެންމެ ޮމޅު ޑައިރެކްޓަރު‬

‫ޕަޓާޙާ‪ ،‬ތުމްބަޅް‬

‫ނީނާ (ބަދާއީ ހޯ)‪ ،‬ރާދިކާ މަދަން (ޕަޓާޙާ)‪ ،‬ތައްބޫ‬

‫* އެންމެ މޮޅު ކޮސްޓިއުމް‬

‫(އަންދާދުން)‪ ،‬ތާޕްސީ ޕައްނޫ (މުލްކް)‬

‫ގޯލްޑް‪ ،‬މަންޓޯ‪ ،‬ޕަދުމާވަތު‪ ،‬ޕަޓާޙާ‪ ،‬ތުމްބަޅް‬

‫* އެންމެ މޮޅު ވީއެފްއެކްސް‬ ‫ޕަދުމާވަތު‪ ،‬ޕަރީ‪ ،‬ތުމްބަޅް‪ ،‬ޒީރޯ‬ ‫ވޑް ހަފުލާ އޮންނާނީ މި މަހުގެ ‪23‬‬ ‫ފިލްމުފެއާ އެ ޯ‬ ‫ވަނަ ދުވަހުގެ ރެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޝިކް (އިސްތިރީ)‪ ،‬އަމިތު ޝަރުމާ‬ ‫އަމަރު ޯ‬ ‫(ބަދާއީ ހޯ)‪ ،‬ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ (ޕަދުމާވަތު)‪،‬‬

‫* އެންމެ ޮމޅު ސަޕޯޓިން އެކްޓަރު‬

‫* އެންމެ މޮޅު ޮއރިޖިނަލް ސްކޯ‬

‫"ކެޕްޓަން މާވެލް" އަށް އާމްދަނީގެ ރެކޯޑެއް "ކަލަންކް" ގެ ޓީޒާ‪:‬‬ ‫ވަރަށް ސީރިއަސް‬ ‫ރލް ކުޅުނު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން‬ ‫ބަތަލާއަކު ލީޑް ޯ‬

‫އފީހުގައި ރިލީޒް ކުރި ހަފުތާ‬ ‫މިހާތަނަށް ބޮކްސް ޮ‬

‫ވެސް ކަށަވަރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫މި ފިލްމަކީ އަދި ޑިޒްނީ އާއި މާވެލް ގުޅިގެން‬

‫ބޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ‬ ‫ބަންދުގައި އެންމެ ޮ‬

‫ބަތަލާއަކު ލީޑްގައި ހިމަނައިގެން މާވެލްގެ ސިނަމެޓިކް‬

‫މަގާމު މި މަހުގެ ‪ 8‬ގައި ރިލީޒް ކުރި ބްރީ ލާޒަންގެ‬

‫ޔުނިވާސް އަށް ގެނެސް ދިން ފުރަތަމަ ސުޕަހީރޯ‬

‫ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ކެޕްޓަން މާވެލް" އިން ހޯދައިފި‬

‫ފިލްމުކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑެން އާއި ރަޔަން ފްލެކް‬ ‫އަނާ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ރިލީޒް ކުރި ހަފުތާ ބަންދުގައި މި ފިލްމަށް ވަނީ‬

‫ކށްފައިވާ "ކެޕްޓަން އެމެރިކާ" އަށް ބުދަ‬ ‫ޑައިރެކްޓް ޮ‬

‫ޑލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ދުނިޔޭގެ އެކި‬ ‫‪ 455‬މިލިއަން ޮ‬

‫ދުވަހާ ހަމަށް އެމެރިކާ އާއި އެމެރިކާ އިން ބޭރުގެ‬

‫ކޅުތަކުގައި ލިބިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އުތުރު އެމެރިކާ‬ ‫ކަން ޮ‬

‫މާކެޓްތަކުން ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީ މިހާރު ‪490‬‬

‫އިން ހަފުތާ ބަންދުގައި ފިލްމަށް ‪ 153‬މިލިއަން ޑޮލަރު‬

‫ޑލަރަށް ވަނި އަރައިފަ އެވެ‪ .‬މި ފިލްމު‬ ‫މިލިއަން ޮ‬

‫ލިބިފައިވާ އިރު‪ ،‬ބޭރުގެ މާކެޓްތަކުން ވަނީ ‪302‬‬

‫ހަދަން ހަރަދުކޮށްފައި ވަނީ ‪ 152‬މިލިއަން ޑޮލަރެވެ‪.‬‬

‫ޑލަރުގެ އާމްދަނީ ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިލިއަން ޮ‬ ‫މި ވިޔަފާރިއާ އެކު މާވެލް އާއި ޑިޒްނީގެ‬ ‫"ކެޕްޓަން މާވެލް" ވަނީ ‪ 2017‬ގައި ރިލީޒް‬

‫އަންހެން ތަރިން ލީޑް ކުރާ ފިލްމުތަކަކީ މިހާރު‬ ‫ބޑުތަނުން ކުރިއެރުން ހޯދަމުން‬ ‫ބޮކްސް އޮފީހުގައި ޮ‬ ‫އަންނަ ފިލްމުތަކެއްކަން ‪ 2017‬ގައި ރިލީޒް ކުރި‬

‫ކުރި "ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް" އަށް ފަހަތަށް‬

‫"ވޮންޑަ ވުމަން" އިން ވެސް ވަނީ ސާބިތުކޮށް ދީފަ‬

‫ބޑު އާމްދަނީއެއް‬ ‫ޖައްސާލައި‪ ،‬ހަފުތާ ބަންދުގައި އެންމެ ޮ‬

‫ބޑު ކާމިޔާބީއާ އެކު ފިލްމުގެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ފިލްމުގެ ޮ‬

‫ހދި ފަސް ވަނަ ފިލްމުގެ މަގާމު‬ ‫އެމެރިކާ އިން ބޭރުން ޯ‬

‫ދެވަނަ ބައި ވެސް އަންނަ އަހަރު ގެނެސް ދޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ރުޒޯ ދެބޭންގެ "ޗެރީ" ޓޮމް ހޮލަންޑަށް‬ ‫ރ ބައިގަނޑާ އެކު ގެނެސްދޭ‬ ‫މާވެލްގެ ސުޕަހީ ޯ‬

‫ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމެކެވެ‪ .‬މީގައި ކިޔައިދެނީ އިރާގު‬

‫އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ކަލަންކް" ގެ‬ ‫ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްލައިލި އިރު‪ ،‬މި ފިލްމަކީ ވަރަށް‬ ‫ވެސް ސީރިއަސް ހާދިސާތަކެއް ފެނިގެން ދާނެ ފިލްމެއް‬ ‫ކަމަށް ފުރަތަމަ ފެނިލުމުން ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް‬ ‫ޔަގީންކޮށް ދީފި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު ކާސްޓެއް ވެސް ހިމެނޭ މި ފިލްމަކީ ކަރަން‬ ‫ޮ‬ ‫ރޑަކްޝަނުން ސިނަމާ އަށް ގެންނަ‬ ‫ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕް ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ‪ 1940‬ގެ ތެރެއަށް ވަރަށް ވެސް‬ ‫ފުރިހަމަ އަށް ބެލުންތެރިން ގެންގޮސް ދޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެންޑްގޭމް" ގައި ސްޕައިޑަމޭންގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާ‬

‫ގތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ފަހު‪ ،‬ފަހުން‬ ‫ޮ‬

‫ޓޮމް ހޮލަންޑް އެ ދެބޭންގެ އައު ފިލްމަކަށް ވެސް‬

‫މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށްވެ‪ ،‬ބޭންކްތައް ފެޅުން‬

‫ގައި ކިޔައި ދޭނީ ‪ 1940‬ގެ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާ‬

‫ސއިކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ބޑެތި ވައްކަމުގައި ތާށިވި ކުރީގެ އަސްކަރީ‬ ‫ކަހަލަ ޮ‬

‫ހާދިސާތަކެކެވެ‪ .‬ޓީޒާ އިން ފިލްމުގެ މައިގަނޑު ތަރިންގެ‬

‫އފިަސަރެއްގެ ވާހަކަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކންމެ ތަރިއަކު ވެސް ފެންނަނީ‬ ‫ދައްކައިލި އިރު‪ޮ ،‬‬

‫ޒ ޑައިރެކްޓް ކުރާ "ޗެރީ" އަށެވެ‪.‬‬ ‫ޖޯއީ ރު ޯ‬ ‫މި ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭ ލިޔަނީ "އެގްޒިޓް‬

‫ކށްފައި ވަނީ އެކަމަށް‬ ‫މި ފިލްމު ޝޫޓް ޮ‬ ‫ބޑު ސެޓްތަކެއްގަ‬ ‫ހާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަގު ޮ‬

‫އގެ ފުރަތަމަ ޕީރިއަޑް ފިލްމެވެ‪" .‬ކަލަންކް"‬ ‫އެ ސްޓޫޑި ޯ‬

‫"ޗެރީ" ގެ ރައިޓްސް ރުޒޯ ދެބޭން ހޯދީ‬

‫އަންނަ މަހުގެ ‪ 17‬ގައި "ކަލަންކް" ރިލީޒް ކުރާ‬ ‫ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬

‫ރުޒޯ ދެބޭންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "އެވެންޖާޒް‪:‬‬

‫މިދިޔަ އަހަރު އެވެ‪ .‬އަދި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށަން‬

‫ފިލްމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރޑް ރުޕީސްގެ ބަޖެޓަކުން‬ ‫އިރު‪ ،‬މި ފިލްމަކީ ‪ 80‬ކް ޯ‬

‫އފިސަރެއްގެ‬ ‫ހަނގުރާމައިގެ އަސްކަރީ މެޑިކަލް ޮ‬

‫ކށްފައި ވަނީ އެންތަނީ އާއި‬ ‫ޒުވާން އެކްޓަރު ސޮއި ޮ‬

‫ލބީގެ ހާދިސާތަކެއް ކިޔައި ދޭނެ‬ ‫ބެލެވެނީ މިއީ އާއިލީ ޯ‬

‫ވަރަށް ސީރިއަސް ލުކެއްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަބީޝެކް ވަރުމަން ލިޔެ‪ ،‬ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ‬

‫ގތުގައި "ކަލަންކް" އަކީ‬ ‫ކަރަން ބުނެފައިވާ ޮ‬ ‫އޭނާގެ ހިތާ ވަރަށް ގާތް ފިލްމެކެވެ‪ .‬އެއް ސަބަބަކީ މި‬ ‫ފިލްމަކީ މީގެ ‪ 15‬އަހަރު ކުރިން އޭނާގެ ބައްޕަ ޔާޝް‬ ‫ޖޯހަރު ސްކްރީނަށް ގެންނަން އަމާޒު ހިފައި‪ ،‬އެކަމަކު‬

‫ސ ދެބޭންގެ ސްޓޫޑިއޯ‬ ‫ވެސްޓް" ވާހަކަ ވެސް ރު ޯ‬

‫އތް ހޫނު މޫސުމުގަ‬ ‫ތާވަލުކޮށްފައި ވަނީ ކުރިއަށް ޮ‬

‫"ކަލަންކް" ގެ ލީޑް ތަރިންނަކީ މަދޫރީ ޑިކްސިޓް‪،‬‬

‫ގސްފައި އޮތް‬ ‫އެކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ދިގުލައިގެން ޮ‬

‫ކށް ދިން ޖެސިކާ ގޮލްޑްބާގެލެވެ‪.‬‬ ‫އ އަށް އެޑަޕްޓް ޮ‬ ‫އޭޖީބީ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬މި ފިލްމުވެގެން ދާނީ މާވެލް ސްޓޫޑިއޯގެ ބޭރުން‬

‫ސަންޖޭ ދަތު‪ ،‬އާލިއާ ބަޓް‪ ،‬ވަރުން ދަވަން‪ ،‬ސޮނާކްޝީ‬

‫ފިލްމަކަށްވުމެވެ‪" .‬ކަލަންކް" ރިލީޒް ކުރާ އިރު‪ ،‬ޔާޝް‬

‫ޖއީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ އަލަތު ފިލްމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެންތަނީ އާއީ ޯ‬

‫ރއި ކަޕޫރެވެ‪ .‬މި ފިލްމަކީ‬ ‫ސިންހާ އަދި އަދިތިޔާ ޯ‬

‫"ޗެރީ" އަކީ ހަމަ އެ ނަމުގައި ލިޔުންތެރިޔާ‬ ‫ނިކޯ ވޯކާ މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސް ދިން ވާހަކަ އަށް‬

‫ސީދާ ކޮން ކަހަލަ ވާހަކައެއް ކިޔައިދޭ ފިލްމެއްކަން‬ ‫ކށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ބޮޑަށް‬ ‫އަދި މިހާތަނަށް ހިއްސާ ޮ‬

‫ވަނީ މީގެ ‪ 2004‬ގައި މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 14‬މާޗް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪18‬‬

‫ބޯއިން ‪ 737‬މެކްސް ‪ 8‬ގެ ހުރިހާ ބޯޓެއް އުދުހުން މަނާ ކޮށްފި‬

‫އންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން‬ ‫‪ 8‬ގެ އަށް ބޯޓު ޮ‬

‫އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސް ފުޅާ ކުރުމަށް ވަނީ މެކްސް‬

‫ސިޑްނީ (މާޗް ‪ - )13‬ބޯއިން ‪ 737‬މެކްސް‪ 8‬ގެ‬ ‫އސްޓްރޭލިއާ އިން ވެސް‬ ‫ހުރިހާ ބޯޓެއްގެ ދަތުރުތައް ޮ‬

‫އޮތޯރިޓީން ބުނީ މެކްސް ‪ 8‬ގެ ސޭފްޓީ ރިސްކް‬

‫އޕަރޭޓް ކުރާ ޗައިނާ ސަދަން‬ ‫ސިންގަޕޫރަށް ޮ‬

‫‪ 8‬ގެ ‪ 30‬ބޯޓަށް އޯޑަރު ދީފަ އެވެ‪ .‬އާދިއްތަ ދުވަހު‬

‫މަނާކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫އޮތްވަރު ސާފުވަންދެން މެކްސް ‪ 8‬މަނާ ކުރާނެ‬

‫ޑނީޝިއާގެ ގަރޫޑާ‪ ،‬ސިންގަޕޫރު‬ ‫އެއާލައިންސް‪ ،‬އިން ޮ‬

‫ބޓުގެ އެންމެ ފަހުގެ‬ ‫ވެއްޓުނީ މީގެ ތެރޭން ބޯޓެކެވެ‪ޯ .‬‬

‫އސްޓްރޭލިއާ އާއި ސިންގަޕޫރުގެ އިތުރުން‬ ‫ކަމަށެވެ‪ޮ .‬‬

‫އެއާލައިންސް އަދި ތައި ލަޔަން އެއާ އިން ވެސް‬

‫ކށްފައި ވަނީ ފެބްރުއަރީ ‪ 4‬ގަ‬ ‫މެއިންޓެނެންސް ޗެކް ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މި ގޮތަށް ނިންމީ‬ ‫ގެ ބޯތުތައް މަނާ ޮ‬

‫ދުނިޔޭގެ އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުން ވެސް ވަނީ‬

‫ބޓު ފަހަރު ބޭނުން ކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫މެކްސް ‪ 8‬ގެ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބއިން މެކްސް ‪ 8‬ގެ‬ ‫އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގެ ޯ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ސައުތު‬ ‫މެކްސް ‪ 8‬ގެ މޮޑެލް ގްރައުންޑް ޮ‬

‫ބޯޓެއް ވެއްޓި ‪ 157‬މީހުން މަރުވި ހާދިސާ އަށް ފަހު‬

‫ކޮރެއާ އިން ވަނީ އެ ގައުމުގައި މެކްސް ‪ 8‬ބޭނުން‬

‫އުފެއްދުމެކެވެ‪ .‬ބޯއިން ‪ 737‬ގައި މެކްސް ‪،8 ،7‬‬

‫ބޓެއް ފަސް މަސް ތެރޭ‬ ‫އެވެ‪ .‬މިއީ މި މޮޑެލްގެ ޯ‬

‫ކުރާ ހަމައެނި އެއާލައިން އީސްޓާ ޖެޓްގެ ބޯޓުތައް‬

‫‪ 9‬އަދި ‪ 10‬ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ޖެނުއަރީ މަހުގެ‬

‫މެކްސް ‪ 8‬ގެ ބޯޓެކެވެ‪ .‬އެ ހާދިސާގެ ތަހުގީގަށް ފަހު‬

‫ވެއްޓުނު ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ‪.‬‬

‫ގްރައުންޑް ކުރަން އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބއިން އިން ވަނީ މެކްސް ‪ 8‬މޮޑެލްގެ ‪350‬‬ ‫ނިޔަލަށް ޯ‬

‫އިންވެސްޓިގޭޓަރުން ބުނެފައި ވަނީ މެކްސް ‪ 8‬ގެ‬

‫ކށްދީފަ އެވެ‪ .‬މި މޮޑެލް‬ ‫ބޓު އެއާލައިންތަކަށް ފޯރު ޮ‬ ‫ޯ‬

‫އޮޓޮމޭޓެޑް ސިސްޓަމް ބޭނުން ކުރުމުގައި ޕައިލެޓުންނަށް‬

‫ބއިން އަށް ލިބިފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަށް ‪ 5،011‬އޯޑަރު ޯ‬

‫އުނދަގޫވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސިންގަޕޫރުން ވެސް ވަނީ ‪ 737‬މެކްސް ‪8‬‬

‫މޑެލްގެ ބޯޓުތައް‬ ‫ސިންގަޕޫރަކީ މެކްސް ‪ޮ 8‬‬ ‫މަނާކުރި ފުރަތަމަ ގައުމެވެ‪.‬‬

‫އސްޓްރޭލިއާގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ސޭފްޓީ‬ ‫ޮ‬

‫އތޯރިޓީން ބުނީ އެ‬ ‫ސިންގަޕޫރުގެ އޭވިއޭޝަން ޮ‬ ‫އޕަރޭޓު ކުރާ ސިލްކް އެއާގައި މެކްސް‬ ‫ގައުމުގައި ޮ‬

‫ބޯއިން ‪ 737‬މެކްސް އަކީ އެ ކުންފުނީގެ ފަހުގެ‬

‫ޓބަރު މަހު ވެއްޓިފައި ވަނީ ވެސް‬ ‫މިދިޔަ އޮކް ޯ‬ ‫ޑނީޝިއާގެ ލަޔަން އެއާ އިން ބޭނުން ކުރި‬ ‫އިން ޮ‬

‫އައިއެސްއާ ގުޅުނު މެލޭޝިއާގެ ‪ 13‬މީހަކު ގައުމަށް ދާން ބޭނުން ވޭ‬ ‫ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް ‪ - )13‬އިސްލާމިކް‬

‫އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ސީރިއާގައި‬

‫ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅެން ސީރިއާ އަށް ދިޔަ‬

‫މިހާރު ތިބި ހަމައެކަނި ރަށް ކަމަށްވާ ބާޣޫޒަށް‬

‫މެލޭޝިއާގެ ‪ 13‬މީހަކު އެނބުރި ގައުމަށް އަންނަން‬

‫ދޭން ފެށި ހަމަލާތައް ވަރުގަދަވާން ފެށުމުން އެ‬

‫ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުންގެ ކައުންޓާ‬

‫ރަށުން ނުކުންނަ އައިއެސްގެ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ‬

‫ޓެރަރިޒަމް ސްޕެޝަލް ބްރާންޗުގެ ވެރިޔާ އައްޔޫބު ޚާން‬

‫އިތުރުވެފަ އެވެ‪ .‬މެލޭޝިއާގެ ‪ 11‬މީހަކު މިހާތަނަށް‬

‫މައިދީން ޕިޗޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އެނބުރި އައިސްފައިވާ ކަމަށް އައްޔޫބު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ އައިއެސްއާ ގުޅެން ދިޔަ މީހުންގެ‬

‫މީގެ ތެރޭން އަށް މީހެއްގެ މައްސަލަ ވަނީ ކޯޓަށް‬

‫ރައްވެހިކަން ބައެއް ގައުމުތަކުން އުވާލަމުން ދިޔަ‬

‫ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪ .‬އަނެއް ތިން މީހުންނަކީ އަންހެނަކާއި‬

‫ނަމަވެސް މެލޭޝިއާ އިން އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރާނެ‬

‫އޭނާގެ ކުޑަ ދެ ކުދިންނެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ މީހުން މެލޭޝިއާ އަށް‬

‫"އަންހެން މީހާ ވެސް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް‬

‫އެނބުރި އަންނަން ބޭނުން ނަމަ މެލޭޝިއާ އިން‬

‫ކށްލާފައި‪ .‬އެކަމަކު އޭނާ‬ ‫ފުރިހަމަ ކުރުމުން ވަނީ ދޫ ޮ‬

‫ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކަށް ތަބާވެ ސަރުކާރުން ހިންގާ‬

‫މނިޓާ ކުރަމުން ގެންދާނެ‪ "،‬އައްޔޫބު‬ ‫އުޅޭ ގޮތް ޮ‬

‫ރގްރާމެއް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހެ‬ ‫ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕް ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސީރިއާގައި މެލޭޝިއާގެ ‪ 51‬މީހުން އެބަތިބި‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ގސް އެނބުރި އަންނަ‬ ‫"އައިއެސްއާ ގުޅެން ޮ‬ ‫ކޮންމެ މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރާނަން‪ .‬ނަމަވެސް އެ‬ ‫މީހުންނާ ސުވާލު ކުރާނެ‪ "،‬އައްޔޫބު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް އައްޔޫބު ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ‪ 17‬ކުޑަ‬ ‫ކުދިން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އައިއެސްއާ ގުޅެން މެލޭޝިއާ އިން ‪ 102‬މީހުން‬

‫"ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވި މީހެއް ކަމަށް ވަންޏާ އެ‬

‫ދިޔަ ކަމަށްވެ އެވެ‪ .‬މީގެ ތެރޭން ‪ 40‬މީހުން ވަނީ‬

‫މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރެވޭނެ‪".‬‬

‫މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަ އި އެ ސް އާ ގު ޅެ ން ދި ޔަ މެ ލޭ ޝި އާ ގެ ބަ އެ އް މީ ހު ން މި ހާ ރު ދި ރި އު ޅެ ނީ‬ ‫އަ ލް ަހ ލް ކޭ މް ޕު ގަ އި‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬ރޮ އި ޓާ ސް‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 14‬މާޗް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪20‬‬

‫ބޯޓު ޖެއްސީމާ ގުޅާލާނަން‪:‬‬ ‫ވެއްޓުނު ބޯޓުގެ‬ ‫ޕެސެންޖަރެއްގެ މެސެޖެއް‬ ‫އތީ ގާގްއާ އެކު ބަޓަޗާރިޔާ‬ ‫ކުރިން ހަމަޖެހިފައި ޮ‬

‫ނިއު ދިއްލީ (މާޗް ‪ - )14‬އަލަތު ކައިވެނި ކުރިތާ‬ ‫މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އިންޑިއާގެ ޝިކާ ގާގަށް ޖެހުނީ‬

‫ވެސް ނައިޖީރިއާ އަށް ދަތުރު ކުރާ ގޮތަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ރގްރާމުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި‬ ‫އދ‪.‬ގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ޕް ޮ‬

‫އެންމެ ފަހު ވަގުތު ޚިޔާލު ބަދަލުވެ ނިއު ދިއްލީގައި‬

‫ރބީ އަށް ދިއުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބައިވެރިވުމަށް ކެންޔާގެ ނައި ޯ‬ ‫މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ވެއްޓުނު އިތިއޯޕިއަން‬

‫މަޑުކުރަން ނިންމީ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް އޮވެގެން‬ ‫އފް އިންޑިއާ އިން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ޓައިމްސް ޮ‬ ‫"އަހަރެން ފްލައިޓަށް އަރައިފިން‪ .‬ބޯޓު ޖެއްސީމާ‬

‫އެއާލައިންސުން ދަތުރު ކުރި ގާގުގެ ފިރިމީހާ ސޫމިޔާ‬ ‫ފނުވި އެންމެ ފަހުގެ މެސެޖުގައި‬ ‫ބަޓަޗާރިޔާ އަށް ޮ‬

‫ފނުވި މެސެޖުގައި‬ ‫ގުޅާލާނަން‪ "،‬ބަޓަޗާރިޔާ އަށް ގާގް ޮ‬

‫ބޓު ޖެއްސީމާ ގުޅާލަން" ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބުނެފައި ވަނީ " ޯ‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ތިން އަހަރު ދުވަހު އެކުގައި އުޅުމަށް ފަހު އެ ދެ‬ ‫މީހުން ކައިވެނި ކުރީގެ މީގެ ތިން މަސް ކުރިންނެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު ބަޓަޗާރިޔާ އަށް އެ މެސެޖުގެ ޖަވާބު‬ ‫ކށް އޭނާގެ ރައްޓެއްސަކު ގުޅާފައި އެ‬ ‫ފނުވެވި އުޅެނި ޮ‬ ‫ނު ޮ‬

‫ހިތާމަވެރި ޚަބަރު ދިނެވެ‪.‬‬ ‫ނިއު ދިއްލީގައި ދިރިއުޅޭ އެ ދަމަފިރިން‬ ‫ރބީ ދަތުރު ނިންމާފައި ދިއުމުން‬ ‫ވަނީ ގާގުގެ ނައި ޯ‬ ‫ޗުއްޓީއަކަށް ދާން ވެސް ޕްލޭންކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ވާހަކަތައް ނޫހުގައި ޖެހުމާ އެކު އިންޑިއާގެ‬ ‫ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސްވަރާޖް ވަނީ ގާގުގެ‬

‫ދައްކަވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގާގް އަކީ އިންޑިއާގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ‬ ‫ކންސަލްޓެންޓެކެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ ޕެރިސް‬ ‫މިނިސްޓްރީގެ ޮ‬ ‫ކްލައިމެޓް އެއްބަސްވުމުގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ވެސް‬ ‫ބައިވެރިވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިތިއޯޕިން އެއާލައިންސްގެ ބޯއިން ‪ 737‬މެކްސް‬

‫ގތެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ޓްވިޓާ‬ ‫އާއިލާއާ ގުޅޭނެ ޮ‬

‫‪ 8‬މޮޑެލްގެ ބޯޓުން ‪ 35‬ގައުމެއްގެ މީހުން ދަތުރުކުރި‬

‫ކށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ‪ .‬ސްވަރާޖް ފަހުން‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި އދ‪.‬އާ ގުޅިފައިވާ ‪ 21‬މީހަކު‬

‫ވަނީ ގާގުގެ އާއިލާއާ އަދި އެ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި‬

‫ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫އިންޑިއާގެ އަނެއް ތިން މީހުންގެ އާއިލާއާ ވެސް ވާހަކަ‬

‫އިންޑިއާގެ ކެމް ޕޭ ްނ‬ ‫ޕޯސްޓަރުތަކުގައި ޕައިލެޓުގެ ފޮޓޯ‬ ‫ނިއު ދިއްލީ (މާޗް ‪ - )13‬އަންނަ މަހު‬ ‫ބާއްވާ އިންޑިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން‬ ‫ޕޯސްޓަރުތަކުގައި‪ ،‬ޕައިލެޓް އަބީނަންދަން ވާތަމަންގެ‬

‫އި ން ޑި އާ ގެ ބޮ ޑު ވަ ޒީ ރު ނަ ރެ ން ދު ރަ މޯ ދީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އީ ޕީ އޭ‬

‫ޓ ބޭނުން ކުރަން ފެށުމުން އިލެކްޝަންސް‬ ‫ފޮ ޯ‬ ‫ކމިޝަނުން އެކަން މަނާކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ޓ ބޭނުން ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެއްކަން‬ ‫އުޅޭ މީހުންގެ ފޮ ޯ‬

‫އަޅަން ދިޔަ އިންޑިއާގެ އެއާ ފޯސްގެ ވިންގް‬

‫ނިއު ދިއްލީ (މާޗް ‪ - )12‬އިންޑިއާގައި އަންނަ‬ ‫މަހު ބާއްވާ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވީހާ ވެސް ގިނަ‬ ‫ބަޔަކު ވޯޓުލާން ނެރުމަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް‬

‫ވޓުލާން ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ނެރެ‬ ‫ތެރޭން ޯ‬

‫އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ކިބައިން ބޮޑު‬

‫ކޑެއް ހެދުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ‪ .‬އިންޑިއާގައި‬ ‫ރެ ޯ‬

‫މދީ ޓްވިޓާ މެދުވެރި ކުރައްވައި‬ ‫ވަޒީރު ނަރެންދުރަ ޯ‬

‫އެޕްރީލް ‪ -11‬މެއި ‪ 19‬އަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބުގައި‬

‫އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ‪.‬‬

‫ބޓު ވައްޓާލައި އޭނާ‬ ‫ކޮމާންޑަރު އަބިނަންދަން ދުއްވި ޯ‬

‫ބޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ‬ ‫ވަނީ ކެމްޕޭން ޕޯސްޓަރެއްގައި ޮ‬

‫ވަނީ ޕާކިސްތާނުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފަ‬

‫ޓއެއްގެ މޫނުގައި އަބިނަންދަންގެ މޫނު‬ ‫މޯދީގެ ފޮ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬ޕާކިސްތާނުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ‪ 60‬ގަޑިއިރު‬

‫ބޭނުންކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރާނީ މެއި ‪ 23‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫މޯދީ‪ ،68 ،‬ގެ ބީޖޭޕީ ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫ވެރިކަމަށް އައީ އެތައް ވައުދަކާ އެކު އެވެ‪ .‬އިދިކޮޅު‬

‫ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ވިރާތު ކޯލީ އާއި‬

‫ގތަށް ބީޖޭޕީ‬ ‫ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދަނީ ވައުދުވި ޮ‬

‫ދނީ އަދި ބޮލީވުޑުގެ ބަތަލުން‬ ‫މަހެންދުރަ ސިންގް ޯ‬

‫އަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސް ނުކޮށްދެވުނު‬

‫ކަމަށްވާ ރަންވީރް ސިންގާއި ވިކީ ކައުޝަލް ހިމެނެ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬ސިޔާސީ ވާދަވެރިޔާ ރާހުލް ގާނދީ ވެސް މޯދީ‬ ‫ވަނީ ޓެގް ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި އިންޑިއާގެ ބަޔަކު ދާދި ފަހުން‬ ‫ޯ‬

‫ވޓުލާނެ އެވެ‪ .‬އިންތިޚާބުގެ‬ ‫‪ 900‬މިލިއަން މީހުން ޯ‬

‫ބލީވުޑް ތަރިންނާއި ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިންނާއި‬ ‫ތެރޭގައި ޮ‬ ‫ސިޔާސީ ވާދަވެރިން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ހަނދާންކޮށްދޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މދީ ވަނީ މި އެންމެންގެ ކިބައިން ވެސް‬ ‫ޯ‬ ‫އިންޑިއާގެ ‪ 1.3‬ބިލިއަން މީހުންގެ ބިޔަ އާބާދީގެ‬

‫ކށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ‬ ‫މޯދީގެ ޓްވީޓްގައި ޓެގް ޮ‬

‫އިންޑިއާގައި ވަނީ ބަތަލެއްގެ ދަރަޖަ ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިންޑިއާގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ‬ ‫ޕސްޓަރުތަކުގައި އަސްކަރީ ޚިދުމަތުގައި‬ ‫ކެމްޕޭން ޯ‬

‫ޕާކިސްތާނުގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ބޮން‬

‫ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވޯޓުލާ ްނ‬ ‫ނެރުމަށް މޯދީގެ އާ ދޭސް ތަރިންނަށް‬

‫ބެހެއްޓުމަށް ފަހު އިންޑިއާއާ ހަވާލު ކުރި ޕައިލެޓަށް‬

‫މޯދީގެ ޓްވިޓާ ‪ 46.3‬މިލިއަން މީހުން ފޮލޯ ކުރެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އި ން ޑި އާ ގެ ސި ޔާ ސީ ޕާ ޓީ ތަ ކު ން ދަ ނީ ކެ މް ޕޭ ން ޕޯ ސް ޓަ ރު ގަ އި ޕަ އި ލެ ޓު ގެ‬ ‫ޮފ ޓޯ ބޭ ނު ން ކު ރަ ުމ ން‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬ސި ން ދު ޕޯ ސް ޓް‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 14‬މާޗް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪21‬‬

‫ނަން ނެގި ކްލަބްތަކަ ްށ‬ ‫މިނިސްޓަރުގެ ތުހުމަތެއް!‬ ‫އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ‬

‫ތ ވެސް ނިންމާނީ‬ ‫މިއޮތް ގޮތަށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ޯ‬

‫ސއިކުރުމަށް ފަހު ނަން އަނބުރާ‬ ‫ޮ‬ ‫ވޓެއް ނަގަން‬ ‫ޯ‬

‫ކްލަބްތަކުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ބައެއް ކްލަބްތަކުން‬

‫ގތުން‪ ،‬އެކަމުގައި‬ ‫ނެގި ކްލަބްތަކުގެ އަމަލުތައް ހުރި ޮ‬

‫ކށްފައި އަނެއް ފަހަރު ސޮއި ނަގައި‬ ‫އެއް ފަހަރު ސޮއި ޮ‬

‫"އެހެންވީމާ މީގެން ފެނޭ އެބަ އެހެން މަންޒަރެއް‪"،‬‬ ‫އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ނަން އަނބުރާ ނަގުވަން އެ ކްލަބްތަކަށް އޮފާތަކެއް‬

‫އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ސްޓޭޓް އޯންޑް‬ ‫އެންޓަޕްރައިޒަސް އެސިސްޓަންޓްސް (އެސްއޯސީ)‬ ‫ދަށުން ކްލަބްތަކަށް ވެސް އަދި އެފްއޭއެމް އަށް‬

‫ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައި އޮތްކަމަށް‬

‫ގތެއްގައި ހިފަހައްޓާނުލެވުމުން‪ ،‬ކުޅިވަރުގެ މީހެއްގެ‬ ‫ޮ‬

‫އައި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ތުހުމަތެއްކުރެއްވި އިރު‬

‫ވެސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މާލީ އެހީތެރިކަން‬

‫އތް ކަމަށް އެކްޓިން‬ ‫ތުހުމަތުކުރުމުގެ ޖާގަ އެބަ ޮ‬

‫ހައިސިއްޔަތުން އެކަމާ ހިތާމަކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި‬

‫ސއިކުރުވުމަކީ‬ ‫ޮ‬ ‫އެފްއޭއެމުން ވަނީ ކްލަބްތައް ލައްވާ‬

‫ތއާ މެދު މިވަގުތު އެއްޗެއް‬ ‫ފޯރުކޮށްދޭނެތޯ ނުވަތަ ނޫން ޯ‬

‫ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޖރިޓީ ކްލަބްތަކުން‬ ‫ވިކްޓްރީގެ ހުށަހެޅުމުގައި މެ ޯ‬

‫ބޅަ ރަނގަޅުވާނީ ފުޓްބޯޅަ އާއިލާ‬ ‫"ދިވެހި ފުޓް ޯ‬

‫ސއިކުރި ނަމަވެސް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓް ނަގަން‬ ‫ޮ‬

‫ސއި އަޅާފައި‬ ‫ޮ‬ ‫މީހުން އެކައްޗެއް ކިޔައިގެން‪ .‬މިގޮތަށް‬

‫ކންގްރެސް ބޭއްވޭ ގޮތް ނުވީ‬ ‫އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ޮ‬

‫ސޮއި ނެގީމާ ތުހުމަތުތައް ކުރުމުގެ ޖާގަ އެބައޮތް‪.‬‬

‫ޕޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު އަޑީގައި‬ ‫ސް ޯ‬

‫ބުނެވެން ނެތް ކަމަށެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ ސަރުކާރުން‬

‫ހުންނަވައިގެން ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފަ‬

‫ޓލެރަންސް ކަމަށްވެފައި‪،‬‬ ‫ކޮރަޕްޝަނަށް ދެނީ ޒީރޯ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރުން ދޫކުރި ފައިސާ އަށް ވީގޮތް ނޭގި އަލުން‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ‬

‫ފައިސާ ދޭން ބޭނުންނުވާތީ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހަތަރު ކްލަބަކުން ނަން އަނބުރާ ނެގުމުންނެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން‬

‫ތުހުމަތެއް ކުރެވި މިވަގުތު ގޭގައި ހުންނެވި މިނިސްޓަރު‬

‫ކން ކްލަބްތަކެއްކަން އެފްއޭއެމުން ނުބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އެއްވެސް ކްލަބެއްގެ މައްސަލައެއް އެއްވެސް ތާކަށް‬

‫މަހުލޫފުގެ ބަދަލުގައި މިނިސްޓްރީ މިވަގުތު ހިންގަވާ‬

‫ކުރީގެ ސަރުކާރުންނެވެ‪ .‬މި ސަރުކާރުން ވެސް އެ‬

‫އަދި އެ ކްލަބްތަކުން އެކަން ވިކްޓްރީ އަށް ވެސް‬

‫ގތުގައި އެއްވެސް ކްލަބަކަށް‬ ‫ލާކަށް‪ .‬އަޅުގަނޑު ދެކޭ ޮ‬

‫ސއިކުރުވާ މަތިން ސަރުކާރުން‬ ‫ޮ‬ ‫އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ‬

‫ރގްރާމް މި އަހަރު ކުރިއަށްގެންދާނެކަން އިއުލާންކުރި‬ ‫ޕް ޮ‬

‫އަންގާފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ‬

‫އެގޮތްގޮތަށް ގެއްލުން ލިބުމުން ފުޓްބޯޅައަށް ފައިދާއެއް‬

‫އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދީފައިނުވާނެ ކަމަށާއި‬

‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ފަހުން އެފްއޭއެމުން ބުނީ އެ ފައިސާ‬

‫މަންދޫބުން ކްލަބްތަކާ ބައްދަލުކުރުމުން‪ ،‬އޭގެ ތެރެއިން‬

‫ނުވާނެ‪ "،‬އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޅަ އަށް ރަނގަޅު ގޮތެއް‬ ‫ކްލަބްތަކުގައި އެދުނީ ފުޓް ޯ‬

‫ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތުމުން އެފްއޭއެމުން‬

‫ނިންމަން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަމިއްލަ އަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެފްއޭއެމުން‬

‫ހަތަރު ކްލަބަކުން ވަނީ ނަން އަނބުރާ ގެނެސްފައިވާ‬

‫ކން ކްލަބްތަކެއްކަން‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ނަން ނެގީ ޮ‬

‫ކަމަށްވެ ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އެއާ އެކު ވިކްޓްރީގެ ހުށަހެޅަށް‬

‫ވެސް އެނގޭ ކަމަށާއި އޭގެ ބައެއް ކްލަބްތަކުން އާ‬

‫ކންގްރެސް ބޭއްވޭ ގޮތް‬ ‫ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ގެއްލި ޮ‬

‫ހދުމުގެ މަސައްކަތް‬ ‫ސީޒަނަށް ކުޅުންތެރިންގެ ސޮއި ޯ‬

‫އެއްވެސް ހިސާބަކުން މި ފަހަރު‪ ،‬ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ‬

‫ގސްފައިވާ ކަމަށާއި ނަން ނުނަގާ ތިބި‬ ‫ކުރިއަށް ގެން ޮ‬

‫ފަހަރަށް އެފްއޭއެމްގެ އިލެކްޝަނަކަށް އެއްވެސް‬

‫ކްލަބްތައް ތިބީ ހަމަ އެ ތިބި ހާލަތެއްގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފރުވާ‪ ،‬އަދި އެއްވެސް ފައިސާގެ އެއްވެސް‬ ‫ނުފޫޒެއް ނު ޯ‬

‫ނުވީ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތް ނިންމާނީ ކްލަބްތަކުން‬ ‫އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫"އަޅުގަނޑު ވަރަށް އުފާވޭ ދިވެހި ސަރުކާރު ހަމަ‬

‫އެސްއޯސީގެ ދަށުން ކްލަބްތަކަށް އެހީ ވާން ފެށީ‬

‫އތީ ވެސް އަންނަ އަހަރުން‬ ‫ކުރިން ނިންމާފައި ޮ‬ ‫ފެށިގެން އަމިއްލަ އަށް ދޭގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ސަތޭކަ މީހުންނާ އެކު މިހާރު‬

‫ކަމެއް ނެތީމާ‪ "،‬މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރުކަމުން‬ ‫އަލީ އުމަރު ވަކިކޮށްފި‬

‫ޑަބަލްސް ތަށި މުންސިފް‪ ،‬އަލިބެ‬ ‫އަދި ރަފާ އާއި ލައިސާ އަށް‬

‫ކމިޝަނަރުގެ މަގާމުން‪ ،‬ކުރީގެ‬ ‫ސްޕޯޓްސް ޮ‬ ‫މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އުމަރު ވަކިކޮށްފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ގައުމީ ޓީމަށް ‪ 14‬އަހަރު ކުޅުއްވާފައިވާ އަލީ‬ ‫އުމަރު ‪ 2013‬ވަނަ އަހަރަށް ފަހު ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު‬ ‫ނިންމަވާލެއްވީއްސުރެ މިހާތަނަށް ވެސް ފެންނަނީ‬

‫ސލިހުގެ މި ނިންމެވުމުން‪،‬‬ ‫ޯ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް‬

‫ކުޅިވަރުގެ އިދާރާ ހިންގުމުގެ ތެރެއިންނެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫މިއަދު އިއުލާންކުރެއްވީ ކުޅިވަރު ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު‬

‫އެންމެ ފުރަތަމަ އޭނާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ފީފާ އިން‬

‫އަހުމަދު މަހުލޫފު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އެފްއޭއެމް ހިންގަން ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު‬

‫އެމްއެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނަތުގެ ތުހުމަތެއް ކުރެވި‬

‫ކމިޓީގެ މެމްބަރެއްގެ‬ ‫މަހު ހަވާލުކުރި ނޯމަލައިޒޭޝަން ޮ‬

‫މަހުލޫފު މިވަގުތު ގޭގައި ހުންނަވަން އަންގަވާފައިވާތީ‬

‫ގޮތުންނެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓްރީ ހިންގަވަނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ‬ ‫ވަހީދެވެ‪.‬‬ ‫އަލީ އުމަރު މަގާމުން މި ވަކިކުރީ ފުޓްބޯލް‬

‫ކމިޓީން ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ‬ ‫ނޯމަލައިޒޭޝަން ޮ‬ ‫ކށް ކްލަބްތަކަށްދޭ މާލީ އެހީތެރިކަން‬ ‫ލީގު ރީބްރޭންޑް ޮ‬ ‫ތޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް‬ ‫އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުކޮށް އަ ޮ‬

‫މލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)‬ ‫ސސިއޭޝަން އޮފް ޯ‬ ‫އެ ޯ‬

‫ފަށައި ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ ދަނޑުތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް‬

‫އާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު‬

‫ކށްދިންއިރު އަލީ އުމަރު އެ‬ ‫އެހީތެރިކަން ފޯރު ޮ‬

‫ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް އުފެދިފައިވަނިކޮށެވެ‪ .‬އަލީ‬

‫މަސައްކަތުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫އުމަރަކީ އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް‬

‫އޭގެ ފަހުން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމް އަހުމަދު‬

‫ޖަލީލްގެ އަރިސް ބޭފުޅެކެވެ‪ .‬ބައްސާމުގެ ދަށުން‬

‫ތޯރިގް (ޓޮމް) ފުރުއްވިއިރު ނައިބް ރައީސްގެ މަގާމް‬

‫ކމިޓީގައި ވެސް އަލީ އުމަރު‬ ‫އެފްއޭއެމްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޮ‬

‫އަލީ އުމަރު އަދާކުރެއްވި އެވެ‪ .‬ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް‬

‫މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އުފެދި އެ މަގާމުން ފަހުން އިސްތިއުފާ ދެއްވިއިރު‬

‫ކމިޝަނަރުގެ އޮފީހަކީ ‪2015‬‬ ‫ސްޕޯޓްސް ޮ‬

‫ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ ދައުރުގައި އަލުން‬

‫ވަނަ އަހަރު ރައިސްލުޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގް‬

‫ކމިޓީއަށް މިދިޔަ އަހަރު އޭނާ‬ ‫އެފްއޭއެމްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޮ‬

‫ކުރެއްވި ކުޅިވަރު ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ‬

‫ވަނީ އައްޔަންކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ހުރިހާ ކުޅިވަރު‬ ‫އޮފީހެކެވެ‪ .‬އެ ގާނޫނު ބުނާ ޮ‬

‫ބލް ފެޑެރޭޝަން (ސާފް)‬ ‫ސައުތު އޭޝިއަން ފުޓް ޯ‬

‫އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި‪ ،‬ކުޅިވަރު ކުލަބްތައް ސްޕޯޓްސް‬

‫ކމިޓީގައި އެފްއޭއެމްގެ ފަރާތުން މީގެ‬ ‫ގެ އެގްޒެކެޓިވް ޮ‬

‫ކޮމިޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް އެ އޮފީހުން‬

‫ކުރިން ބައިވެރިވި އަލީ އުމަރަކީ އެ ޖަމިއްޔާ އިން‬

‫ބަލަހައްޓަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ބާއްވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ‪2008‬‬

‫ކމިޝަނަރަކަށް‬ ‫އެންމެ ފުރަތަމަ ސްޕޯޓްސް ޮ‬

‫ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭން ކާމިޔާބުކުރިއިރު އަދި ‪2003‬‬

‫ހަމަޖެއްސީ އަހުމަދު ނަޝީދު (ޑޭވް) އެވެ‪ .‬ޑޭވް‬

‫ހދިއިރު މުހިއްމު ދައުރެއް‬ ‫ވަނަ އަހަރު ދެ ވަނަ ޯ‬

‫މަގާމުން އިސްތިއުފާދިނީ ‪ 2017‬ވަނަ އަހަރުގެ‬

‫އަދާކުރެއްވި ކުޅުންތެރިޔެކެވެ‪ .‬ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް‬

‫ޑިސެމްބަރު މަހު އެވެ‪ .‬އަލީ އުމަރު އެ މަގާމަށް‬

‫‪ 1999‬ވަނަ އަހަރު ކުޅެން ފެށި އައްޔަ ގިނަ ބަޔެއްގެ‬

‫ހަމަޖެއްސީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު ‪ 28‬ވަނަ‬

‫ހިތުން ޖާގަ ހޯއްދެވީ މާލޭގައި ‪ 2000‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫ގލްޑަން ޖުބިލީ މުބާރާތުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޭއްވި ޯ‬

‫ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން‬

‫ހޯދީ ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ‪ 1-3‬ސެޓުން ބަލިކޮށް‬

‫ޑަބަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން މޫސާ މުންސިފް އަހުމަދާއި‬

‫މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ކްލަބެވެ‪ .‬އެ ޓީމުގައި ހިމެނުނީ‬

‫އަލީ އާދަމް މަނިކު (ތާޅަފިލި އަލިބެ) އަދި އަންހެން‬

‫މުންސިފާއި ޝިފްނާން އަދި އިސްމާއިލް ސުޖާއު އެވެ‪.‬‬

‫ޑަބަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް އާއި‬

‫ވިކްޓްރީ އަށް ކުޅުނީ ޝައްފާން އާއި އިބްރާހިމް ލަތީފް‬

‫ލައިސާ ފަހުތުﷲ ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އަދި ތާޅަފިލި އަލިބެ އެބެ‪ .‬މި އިވެންޓުގެ ތިން ވަނަ‬

‫މުންސިފާއި ތާޅަފިލި އަލިބެގެ ޕެއާ އިން‬

‫އަކީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އެވެ‪.‬‬

‫ހދީ ފައިނަލުގައި މުހައްމަދު ޝައްފާން‬ ‫ޗެމްޕިއަންކަން ޯ‬

‫އަންހެން އެއް ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ތަށި ހޯދީ‬

‫އިސްމާއިލް އާއި ހުސެއިން ޝިފްނާން އަތުން ސީދާ‬

‫މޅުވީ ޓީރެކްސް އަތުން‬ ‫ވިކްޓްރީ އެވެ‪ .‬ފައިނަލުގައި ޮ‬

‫ތިން ސެޓުން މޮޅުވެގެންނެވެ‪.‬‬

‫މޅުވެގެންނެވެ‪ .‬ވިކްޓްރީ އަށް ޖުމާނާ‬ ‫‪ 0-3‬ސެޓުން ޮ‬

‫ޒުވާން ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ރަފާ އާއި‬

‫އާއި ދީމާ އަދި ސްރީ ލަންކާ ކުޅުންތެރިޔަ ކުޅުނުއިރު‬

‫ހދީ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ‬ ‫ލައިސާގެ ޕެއާ އިން ތަށި ޯ‬

‫ޓީރެކްސްގައި ހިމެނުނު ރަފާ އާއި ލައިސާ އަދި ޒުބާ‬

‫އާއި ޖުމާނާ ނިމާލްގެ ޕެއާ އަތުން ‪ 2-3‬ސެޓުން‬

‫އަހުމަދު ރިޔާޒެވެ‪ .‬ތިން ވަނަ އަކީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ‬

‫މޮޅުވެގެންނެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މިކްސް ޑަބަލްސް ޗެމްޕިއަން އަކީ ރަފާ އާއި‬

‫މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގްލަސް ފައިނަލުގައި‬

‫ތާޅަފިލި އަލިބެގެ ޕެއާ އެވެ‪ .‬ފައިނަލުގައި މޮޅުވީ‬

‫މިއަދު ހަވީރު ‪ 4‬ޖަހާއިރު ބައްދަލުކުރާނީ ރަފާ އާއި‬

‫މުންސިފާއި ލައިސާގެ ޕެއާ އަތުން ސީދާ ތިން ސެޓުން‬

‫ދީމާ އެވެ‪ .‬ފިރިހެން ސިންގަލްސް ފައިނަލުގައި ‪4:30‬‬

‫މޮޅުވެގެންނެވެ‪.‬‬

‫ގައި ވާދަކުރާނީ މުންސިފާއި ޝައްފާން އެވެ‪ .‬މެޗުތައް‬

‫ފިރިހެން އެއް ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން‬

‫އންނާނީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ކޯޓުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 14‬މާޗް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪22‬‬

‫މައްސަލަތައް ފީފާ އަށް ހުށަހަޅައި‬ ‫މިނިސްޓްރީ އެއްކައިރިއަށް‬ ‫ބޅަ އަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް‬ ‫ދިވެހި ފުޓް ޯ‬

‫ސަރުކާރުން ނުވަންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައިވާ‬

‫ސަރުކާރުން ދެކޭކަން ވެސް ފީފާއާ ވަނީ ހިއްސާކޮށްފަ‬

‫ހައްލުވާނީ އެފްއޭއެމް އަށް ނޯމަލައިޒޭޝަން ކޮމިޓީއެއް‬

‫ކަމަށާއި މިހާތަނަށް ވެސް ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒެއް‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ފީފާ އިން މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެ‬

‫އައިސްގެން ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި އެހެންވެ‬

‫ވަދެފައިނުވާ ކަމަށް އެ މަންދޫބުން ވެސް ދެކޭ‬

‫ކަމަށް ބަލައި‪ ،‬މިނިސްޓްރީން ވަނީ ކުރިން އުފެއްދި ދެ‬

‫ތ މެޑަލް ފާތުންގެ އަރިހުގައި ތިއްބެވި‬ ‫ވަޑައިނުގަންނަވާ ޯ‬

‫ބޑުވުންތައް ފީފާއާ‬ ‫އެފްއޭއެމްއާ މެދު ހުރި ކަން ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޮމިޓީ ވެސް އުވާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ އޭއެފްސީ ކަޕުން‬

‫ބޭފުޅުން ސިޔާސީ މަސައްކަތް ނުކުރައްވާތޯ ކުރެއްވި‬

‫ރާއްޖޭގެ ޓީމުތަކަށް ފުރުސަތު ގެއްލުނު މައްސަލަ‬

‫ސުވާލަށް އެފްއޭއެމަށް ޖަވާބެއް ނުދެވުނު ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އެއްކައިރިއަށް ޖެހިއްޖައިން ކަމަށް އެކްޓިން ސްޕޯޓްސް‬

‫އތުން ސަރުކާރުން އެއްވެސް‬ ‫ހިންގުމާއި ކޮރަޕްޝަން ޮ‬

‫ކމިޓީ އާއި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން‬ ‫ބަލަން އުފެއްދި ޮ‬

‫އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ތަހުގީގަށް ފުލުހުން ކޯޓް އަމުރެއް‬

‫ޕޓްސް މިނިސްޓްރީ‬ ‫ކށް މިވަގުތަށް އެކަމުން ސް ޯ‬ ‫ހިއްސާ ޮ‬ ‫މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ހާލެއްގައި ގަބޫލުނުކުރާނެކަން އެ ވަފުދަށް އަންގައި‬

‫އުފެއްދި ކޮމިޓީ އެވެ‪.‬‬

‫ހިފައިގެން ވަން ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ވެސް ގަބޫލުކުރާ‬

‫އެފްއޭއެމްގެ ލީޑާޝިޕުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ‬

‫އެކަމަކު އެފްއޭއެމްގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތް‬

‫އެފްއެމްއޭ ގުޅޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ މެޑަމް ފާތުން‬

‫އަދި އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވާ‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން ދެން މިކަމަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވޓެއް ނަގައި އާ އިންތިހާބެއް ބާއްވަން ނޯމަލައިޒޭޝަން‬ ‫ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު‬

‫ގތަކަށް މިވަގުތު ކުރާކަށް‬ ‫އިންޓަރެކްޓް އެއްވެސް ޮ‬

‫ޖރިޓީ ކްލަބްތަކުން ހުށަހެޅި‬ ‫ކޮމިޓީއެއް ނެގުމަށް މެ ޯ‬

‫އފީހެއް އެފްއޭއެމްގެ‬ ‫އިބްރާހިމްގެ ކެމްޕެއިން ޮ‬

‫ބޭނުމެއް ނުވޭ‪ .‬ފީފާ އިން މިކަން ހައްލުކޮށްދޭން‬

‫ކށް ނިމުނު ވާހަކައެއް ނޫން‪ .‬އަޅުގަނޑު‬ ‫ތަހުގީގު ޮ‬

‫ހުށަހެޅުމުން‪ ،‬ހަތަރު ކްލަބެއް ނަން އަނބުރާ‬

‫އިމާރާތުގައި ހިންގުމާއި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ތަހުގީގުގައި‬

‫ނމަލައިޒޭޝަން‬ ‫އެދެން‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން ދެކޭ ގޮތުގައި ޯ‬

‫ދެންނެވިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމުގައި މީހުން‬

‫ގެންދިއުމުން އެކަން ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެ އިމާރާތުން ދަބަސްތަކެއް ނެރުމެވެ‪ .‬އަލީ ވަހީދު‬

‫ކމިޓީއެއް އެފްއޭއެމް އަށް‬ ‫ކޮމިޓީއެއް ނުވަތަ އިންޓަރިމް ޮ‬

‫ހިތާމަކޮށް ދެރަވެގެން މިއުޅެނީ ފުޓްބޯޅަ އިދާރާއަށް‬

‫ކްލަބްތަކާ އިއްޔެ ފީފާ އާއި އޭއެފްސީގެ މަންދޫބުން‬

‫ވިދާޅުވީ އެފަދަ ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ކަން ފީފާ އަށް‬

‫އައިސްގެނޭ މިހާރު ހުރި ކަންތައް ހައްލުވާނީ‪ ،‬އެކަން‬

‫ފުލުހުން ވަންނަން ޖެހޭ ހިސާބަށް ދިއައިމައޭ‪ .‬އެއީ‬

‫ބައްދަލުކުރުމަށް ފަހު ބުނީ އެ ހުށަހެޅުމުގައި‬

‫ވެސް އެނގިފައިނުވާ ކަމަށާއި އެ ކަންބޮޑުވުންތައް‬

‫ފީފާ އަށް ދެންނެވިން‪ "،‬އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިޝޫއެކޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް‪ .‬ފީފާ އިން ވަރަށް‬

‫ސއިހަމަނުވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ‬ ‫ޮ‬ ‫މެޖޯރިޓީ ކްލަބްތަކުގެ‬

‫ފީފާއާ ލިޔުމުން ވެސް ހިއްސާކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެފްއޭއެމުން ކުރިން ބުނީ އެތަނުގެ އިމާރާތުގެ‬

‫ބޅާއިގެ އިމާރަތްތަކުގައި‬ ‫ސާފުކޮށް ވިދާޅުވީ ފުޓް ޯ‬

‫ކންގްރެސްއެއް ބޭއްވޭނެ ތަނެއް‬ ‫އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ޮ‬ ‫ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެ ވަފުދާ މިއަދު ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ފަހު‬ ‫އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ އެފްއޭއެމްގެ އެއްވެސް ކަމަކަށް‬

‫އެ ހުރިހާ ސަބަބުތަކާ އެކު އަދި މައްސަލަ‬

‫"އަޅުގަނޑު މިދެންނެވީ މީހަކަށް ހުކުމެއް ކުރުމެއް‬

‫އެއްވެސް ތަނެއް "މެޑަމް އޮފީސް" ހިންގަން‬

‫ސެކަންޑް ޕާޓީ‪ ،‬ތާޑް ޕާޓީ ވިޔަސް ސިޔާސީ ހަރަކާތް‬

‫އޮތީ ކްލަބްތަކާއި އެފްއޭއެމްއާ ދެމެދު ކަމަށްވާތީ‬

‫ދީފައިވާ ނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ބައެއް އަމިއްލަ‬

‫ހިންގުން ފީފާ އިން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫނޭ‪ "،‬އަލީ‬

‫ބޅަ އަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުވާނީ‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫ކުންފުންޏަކަށް ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި‪ ،‬އެ‬

‫ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޓީއެއް އައިސްގެން ކަމަށް‬ ‫ނޯމަލައިޒޭޝަން ޮ‬

‫ކުންފުނިން އެ ތަން އެހެން ބަޔަކަށް ދިނުމަކީ‬

‫ފުރަތަމަ މެޗުން އިންޑިއާ‬ ‫އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ‬

‫ސާފް ވިމެންސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ‬ ‫ބޅަ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން‬ ‫ގައުމީ އަންހެން ފުޓް ޯ‬ ‫‪ 0-6‬އިން އިންޑިއާ އަތުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނޭޕާލުގައި ފެށި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި‬

‫ކޗު މުހައްމަދު އާތިފް (އާތީ) ބުނީ‬ ‫ރާއްޖޭގެ ޯ‬ ‫ޓީމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ތިން ޑިފެންޑަރުން އެންމެ‬

‫ކޅަށް އިންޑިއާ އިން ވަނީ ފުރަތަމަ‬ ‫އިއްޔެ ރާއްޖެ ޮ‬ ‫ގލު ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން‬ ‫ހާފުގައި ފަސް ޯ‬

‫އެކަމަށް ތައްޔާރުވާން އިތުރު ވަގުތު ނުލިބި މި މެޗުގައި‬

‫ގސްތަކެއްގެ‬ ‫ގލުތަކެއް ވަނީ ފަހަތުން ހެދުނު ޯ‬ ‫ގިނަ ޯ‬

‫ކުޅެން ޖެހުނީ މުޅިން އާ ކުޅުންތެރިން ފަހަތަށް‬

‫ސަބަބުންނެވެ‪.‬‬

‫ލައިގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ކުޅެނީ އަނިޔާގެ‬ ‫ސަބަބުން މުހިއްމު ދެ ޑިފެންޑަރުން ނުލަ އެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ގސްތަކެއް ޓީމުގެ‬ ‫ފުރަތަމަ ހާފްގައި ގިނަ ޯ‬ ‫ފަހަތުން ހެދުމުން އިންޑިއާ އިން ފަރަގު ބޮޑުކުރި‬

‫އެންމެ ފަހުން ޔޫއޭއީ މެޗުގައި ލިގަމެންޓަށް އަނިޔާވި‬

‫ކަމަށާއި އެކަމަކު ދެ ވަނަ ހާފްގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް‬

‫ސަންފާ އިބްރާހިމާއި މިދިޔަ އަހަރު ބަހްރޭނާ ދެކޮޅަށް‬

‫ރާއްޖޭން ދެއްކި ކަމަށް އާތީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުޅެނިކޮށް އަނިޔާވި އައިމިނަތު ޒާހިޔާ (ޒެޑޭ) އެވެ‪.‬‬ ‫މެޗުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ‪.‬‬ ‫ސާފް ތަށި ހަތަރު ފަހަރު އުފުލާލާފައިވާ އިންޑިއާ‬ ‫އިން މި ފަހަރުގެ މުބާރާތަށް އައީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން‬

‫ކށް ސެމީ ފައިނަލް‬ ‫"އުއްމީދަކީ ސްރީލަންކާ ބަލި ޮ‬ ‫ކުޅުން‪ .‬މިއަދުގެ މެޗުން ކަންތައްތަކެއް ދަސްވި އޭގެ‬ ‫އތް މެޗުގައި ހިފާނަން‪ "،‬އާތީ‬ ‫ބޭނުން ކުރިއަށް ޮ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ ކޮޅަށް ‪ 2014‬ވަނަ‬

‫ވެސް ޓީމުގައި ހިމަނައިގެންނެވެ‪ .‬އެ ޓީމުން ވަނީ‬

‫އަހަރުގެ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ‪ 15‬ގޯލު ޖެހި‬

‫ގލު ޖަހައިފަ‬ ‫މެޗުގެ ފުރަތަމަ ‪ 27‬މިނިޓް ތެރޭ ހަތަރު ޯ‬

‫ނަމަވެސް ރާއްޖޭން ވަނީ ފަހުން އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުމުގެ ކުރިން ފަސް ގޯލު‬

‫ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހަމަކުރި އެވެ‪.‬‬

‫އެ ގޮތުން ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާގެ ގުވަހާޓީގައި‬

‫މި މެޗުގެ އަށް ވަނަ މިނިޓްގައި އިންޑިއާ‬ ‫އިން ލީޑުނެގީ ގްރޭސީ ޑެންމޭއި ޖެހި ގޯލުންނެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ފަސް މިނިޓް ފަހުން ސްވިޓީ ދޭވީ އިންޑިއާގެ‬

‫އތް ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްއާ ‪ 0-0‬އިން‬ ‫ޮ‬ ‫އެއްވަރުކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫މލް ބުނީ މޮޅަކުން ފަށަން‬ ‫އިންޑިއާގެ ކޯޗު މައި ޯ‬

‫ކށްދިންއިރު‪ ،‬މެޗުގެ ‪ 23‬ވަނަ މިނިޓްގައި‬ ‫ލީޑުފުޅާ ޮ‬

‫ޓީމުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ބޭނުންވި ކަމަށާއި އެކަން‬

‫އިންޑިއާގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ އިންދޫމަތީ އެވެ‪.‬‬

‫ހާސިލްވުމުން ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މި ނަތީޖާއާ‬

‫އަދި އޭގެ ހަތަރު މިނިޓް ފަހުން ސަންޖޫ ވަނީ‬

‫އެކު މި ފަހަރުގެ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރަން ހިތްވަރު‬

‫އިންޑިއާގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ‬

‫ލިބިގެންދިޔަ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ހިލޭ ޖެހުމަކުން އިންޑިއާގެ‬ ‫ގލު ޖެހީ ރަތަން ބާލާ ދޭވީ އެވެ‪.‬‬ ‫ފަސް ވަނަ ޯ‬ ‫ދެ ވަނަ ހާފްގައި ރާއްޖޭން ފަހަތަށް ޖެހިގެން‬

‫ރ އި ން‪ --.‬ފޮ ޓޯ‪ޯ :‬ގ ލް ނޭ ޕާ ލް‬ ‫ބަ އް ދަ ުލ ކު ރި މެ ޗު ގެ ތެ ެ‬

‫ކީޕަރު އަތްމަތިން ގޮހެވެ‪.‬‬

‫ފަހުން ކުޅުނު ދެ މެޗުގައި އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށާއި‬

‫މި ދެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ގައުމީ ޓީމުގެ ފަހަތުގައި ގިނަ‬

‫ސާ ފް ވި މެ ން ސް ޗެ މް ޕި އަ ން ޝި ޕް ގަ އި މި އަ ދު އި ން ޑި އާ އާ އި ރާ އް ޖެ‬

‫ފނުވާލި ބޯޅަ ގޯލަށް ވަނީ‬ ‫ހާފުގެ މެދުތެރެއިން އޭނާ ޮ‬

‫އެންމެ ފަހުން ސާފް މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ވަނީ‬ ‫ސެމީ ފައިނަލުގައި ކުޅެފަ އެވެ‪ .‬މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގެ‬ ‫ސެމީ ފައިނަލުން ރާއްޖެ އަށް ފުރުސަތު ލިބޭނީ‬

‫ރަނގަޅު ޑިފެންސިވް ގޭމެއް ކުޅެ އިންޑިއާ‬

‫ގްރޫޕްގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު‬

‫ހުއްޓުވި އެވެ‪ .‬އެޓޭކުގައި ރާއްޖެ އަށް މާ ރަނގަޅު‬

‫ކށް‪ ،‬އާދިއްތަ ދުވަހު ލަންކާ އާއި‬ ‫ސްރީލަންކާ ބަލި ޮ‬

‫ފުރުސަތުތަކެއް މި މެޗުގައި ތަނަވަސްނުކުރެވެ އެވެ‪.‬‬

‫އިންޑިއާ ކުޅޭ ގްރޫޕް ފަހު މެޗުގެ ނަތީޖާ ނުކުންނަ‬

‫ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ފަދުވާ ޒާހިދު ވެސް ދެ ވަނަ ހާފްގައި‬

‫ގޮތަކުންނެވެ‪ .‬ރާއްޖެ ވަނީ އެންމެ ފަހުން ސާފްގައި‬

‫ބޑަށް ފަހަތަށް ޖެހިގެންނެވެ‪ .‬އިންޑިއާ‬ ‫ކުޅުނީ ވަރަށް ޮ‬

‫ސްރީލަންކާގެ މައްޗަށް ‪ 2-5‬އިން ކުރިހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަށް މެޗުގެ ހަ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދިނީ ސަންޖޫ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 14‬މާޗް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ލިވަ ޕޫލާއި ބާސެލޯނާ‬ ‫ކުއާޓާ ފައިނަލަށް‬ ‫މިއުނިކް (މާޗް ‪ – )14‬ބަޔާން މިއުނިކް އަތުން‬

‫ލޕް ބުނީ އޭނާގެ ޓީމުގެ‬ ‫ލިވަޕޫލުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކް ޮ‬

‫ރަށުން ބޭރުގައި ‪ 1-3‬އިން މޮޅުވެ ލިވަޕޫލުން އަދި‬

‫ގޭމްޕްލޭން މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުމާ އެކު ބަޔާން‬

‫އލިމްޕިކް މާސޭ އަތުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ‪ 1-5‬އިން‬ ‫ޮ‬

‫ގތަކުން ވެސް‬ ‫ރޫޅާލެވުނު ކަމަށާއި މިއީ ހުރިހާ ޮ‬

‫ލނާ އިން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ‬ ‫މޅުވެ ބާސެ ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ހައްގު މޮޅެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މިއާ އެކު ސާބިތުވެގެން‬

‫ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ދިޔައީ‪ ،‬ފަސް ފަހަރު މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ‬

‫ގތާ ހިލާފަށް ލިވަޕޫލުން މާބޮޑު‬ ‫ލަފާކުރެވުނު ޮ‬ ‫އުނދަގުލަކާ ނުލާ ބަޔާން ބަލިކުރުމާ އެކު‪ 2008 ،‬ގެ‬ ‫ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިނގިރޭސި ހަތަރު ޓީމެއް މި‬

‫ލިވަޕޫލް އަލުން ޔޫރަޕުގެ ވަރުގަދަ ޓީމުތަކުގެ ސަފަށް‬ ‫އަރާފައިވާކަން ކަމަށް ކްލޮޕް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ލިޔޯންގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމާއި ބާސެލޯނާ ކުޅުނު‬

‫ހދައިފި އެވެ‪ .‬އަނެއް ތިން‬ ‫ވަނީ ގަދަ އަށަކުން ޖާގަ ޯ‬

‫ފުރަތަމަ ލެގު ‪ 0-0‬އިން އެއްވަރުވެފައި އޮތުމުން ރޭގެ‬

‫ޓީމަކީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް‪ ،‬މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަދި‬

‫ދެ ވަނަ ލެގު ވެސް ވެސް ދެ ޓީމަށް އޮތީ ވަރަށް‬

‫ހޓްސްޕާސް އެވެ‪.‬‬ ‫ޓޮޓެންހަމް ޮ‬ ‫ލިވަޕޫލުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ލެގު ‪0-0‬‬ ‫އިން އެއްވަރުވެފައިވާތީ މިއުނިކުގައި ކުޅުނު ދެ ވަނަ‬ ‫ބޑަށް ހުޅުވިފަ އެވެ‪ .‬ލިވަޕޫލުން‬ ‫ލެގު އޮތީ ވަރަށް ޮ‬

‫ބޮޑަށް ފުރުސަތު ހުޅުވިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފުރަތަމަ ‪30‬‬ ‫އނަލް މެސީ އާއި ފިލިއްޕެ ކުޓީނިއޯގެ‬ ‫މިނެޓުގެ ތެރޭ ލި ޮ‬ ‫ގލްތަކުން ބާސެލޯނާ ހަމަޖެހިލި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ކޅު ލިޔޯންގެ ލޫކަސް‬ ‫ދެ ވަނަ ހާފުގެ ކުރީ ޮ‬

‫ވަނީ ‪ 26‬ވަނަ މިނެޓުގައި ސަޑިއޯ މާނޭގެ ގޯލުން‬

‫ކންމެވެސް ވަރަކަށް‬ ‫ޓޫސާ ލަނޑު ޖަހައި ބާސެލޯނާ ޮ‬

‫ކުރި ހޯދައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ޓީމުގެ ޔޮއެލް މަޓިޕް‬

‫ހާސްކޮށްލި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މެސީ އާއި ޖެރާޑް ޕީކޭ‬

‫އަތުން ‪ 39‬ވަނަ މިނެޓުގައި ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑާ‬

‫ގލްތަކާ އެކު ބާސެލޯނާ‬ ‫އސްމާނޭ ޑެމްބެލޭގެ ޯ‬ ‫އަދި ޮ‬

‫އެކު ނަތީޖާ ހަމަހަމަވި އެވެ‪.‬‬

‫އިން ފަސޭހަ މޮޅެއް ހޯދީ އެވެ‪.‬‬

‫އވެ ނިމުނަސް ކުއާޓާގެ ފުރުސަތު‬ ‫އެގޮތުގައި ޮ‬

‫"މި އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް އަހަރެމެން‬

‫އތް ލިވަޕޫލަށް އަލުން ލީޑު ނަގައިދިނީ‪،‬‬ ‫ލިބެން ޮ‬

‫ވަރަށް ސަމާލުކަންދީގެން މި ކުޅެނީ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހަން މަގުފަހިކޮށްދިން ކުޅަދާނަ‬

‫އަހަރެމެންނަށް އެނގޭ އުނދަގޫވާނެކަން‪ .‬ވާދަވެރި‬

‫ޑިފެންޑަރު ވާޖިލް ވެން ޑައިކެވެ‪ .‬އެއާ އެކު އަނެއް‬

‫ޓީމުތަކުގެ ފެންވަރު ވަރަށް މަތި‪ "،‬މިދިޔަ ސީޒަނުގެ‬

‫ބުރަށް ދިއުމަށް މަދުވެގެން ދެ ލަނޑު ބަޔާން ބޭނުންވި‬

‫ލނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ‬ ‫ކުއާޓާ ފައިނަލުން ބަލިވި ބާސެ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬ބަޔާންގެ އުއްމީދުތަކަށް ހުރަސް އެޅުނީ ‪ 84‬ވަނަ‬

‫ވަލްވާޑޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މިނެޓުގައި މާނޭ ވައްދާލި ލަނޑާ އެކު އެވެ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫ދަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ސާރީ‬ ‫ޔުއެފާ އަށް ފާޑުކިޔައިފި‬ ‫ކިއޭވް‪ ،‬ޔޫކްރޭން (މާޗް ‪ - )14‬ޔޫރޮޕާ‬ ‫ލީގުގައި މިރޭ ރަށުންބޭރުގައި ޔޫކްރޭނުގެ ޑިނަމޯ‬

‫ވެސް ރަނގަޅު‪ "،‬މިރޭގެ މެޗުގެ ކުރިން ސާރީ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އވޭ (ޔުއެފާ އިން) ވަގުތެއް‬ ‫"އަހަރެމެންނަށް ޮ‬

‫ކޅަށް މެޗު ކުޅޭ ސްޓޭޑިއަމް އޮތީ‬ ‫ކިއޭވްއާ ދެ ޮ‬ ‫އެންމެ ރަނގަޅު ހާލަތުގައި ނޫން ކަމަށް ބުނެ‬

‫ދީފައި ޓީމު ލިސްޓު ހުށަހަޅަން‪ .‬އެކަމަކު މެޗު‬

‫އ ސާރީ ޔޫރަޕްގެ މައި‬ ‫ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީޒި ޯ‬

‫ކުޅެން ޖެހޭ ދަނޑުގެ ހާލަތު ޔުއެފާ އަށް‬

‫ބޅަ އިދާރާ ޔުއެފާ އަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫މުހިއްމުނުވާ ސަބަބެއް ނޭނގެ‪ .‬ހުރިހާ ކަމެއް‬

‫މިދިޔަ ހަފްތާގައި ޗެލްސީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު‬ ‫ފުރަތަމަ ލެގުން ޗެލްސީ ވަނީ ‪ 0-3‬އިން‬

‫ޓީމުތަކުން ކުރާއިރު ކުޅެން އަންނަ ދަނޑު މިހެން‬ ‫އޮވެގެނެއް ނުވާނެ‪".‬‬

‫މޮޅުވެފަ އެވެ‪ .‬މިރޭ މެޗު އެއްވަރުކޮށްލައިގެން‬

‫އލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމް އަކީ މަޝްހޫރު‬ ‫ކިއޭވްގެ ޮ‬

‫ނޫނީ ތިން ލަނޑުގެ ތަފާތަށް ވުރެން ބޮޑުކޮށް‬

‫ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ދަނޑެކެވެ‪ .‬ޔޫރޯ ‪2012‬‬

‫ބަލިނުވެ ފަރުޖައްސާލައިފިނަމަ ޗެލްސީ އަށް ކުއާޓާ‬

‫ގައި ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެފައިވަނީ އެ ދަނޑުގަ‬

‫ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކޗުކަމަށް އަލުން‬ ‫ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޯ‬

‫މެޗުގެ ތައްޔާރީތަކާ މެދު ސާރީ ހިތްހަމަ‬ ‫ޖެހިފައި ހުރި ނަމަވެސް އޭނާގެ އެންމެ ބޮޑު‬

‫ޒިނެދިން ޒިދާން ހަވާލުވެ އަންނަ ސީޒަނަށް‬

‫ބޑުވުމަކީ މިރޭގެ މެޗު ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި‬ ‫ކަން ޮ‬

‫ޓީމު ވަރުގަދަކުރާއިރު‪ ،‬އެންމެ ބޮޑަށް ގެންދަން‬

‫އލިމްޕިކް ސްޓޭޑިއަމްގެ ހާލަތެވެ‪.‬‬ ‫އޮތް ކިއޭވް ޮ‬

‫މަސައްކަތް ކުރާނެ އެއް ކުޅުންތެރިއަކީ ޗެލްސީގެ‬

‫މިދިޔަ ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް ކުޅުނު‬

‫އެޑެން ހަޒާޑް ކަމަށް ގިނަ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެ‬

‫ގސްކޮށް އޮތީ‬ ‫ސްޓޭޑިއަމްގެ ހާލަތު މި ވަގުތު ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނ ފައިބާތީ އެވެ‪.‬‬ ‫ސް ޯ‬ ‫ސާރީ ބުނީ މެޗު ކުޅެވޭ ހާލަތުގައި އޮތް‬

‫ސާރީ ބުނީ ހަޒާޑްގެ މުސްތަގުބަލާ މެދު މި‬ ‫ވަގުތު ވިސްނަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ތ ބެލުމަކީ ޔުއެފާގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ދަނޑެއް ޯ‬

‫"އަހަންނަށް ނޭނގެ‪ .‬ނޫސްވެރިން ޖެހޭނީ‬

‫ގސްކޮށް‪ .‬ވަރަށް‬ ‫"ދަނޑު އޮތީ ވަރަށް ޯ‬

‫އޅުންފިލުވަން‪ .‬މި ވަގުތު އަހަރެން‬ ‫ހަޒާޑް ކައިރިން ޮ‬

‫އއްވައި ކުޅެފިނަމަ އަހަރެމެންގެ‬ ‫ކށް އެހެން ޮ‬ ‫ބިރުވެރި ޮ‬

‫ހަޒާޑް ގާތުގައި ޒިދާންގެ ވާހަކައެއް އަދި އެ ނޫން‬

‫ކުޅުންތެރިންނަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ވެދާނެ‪.‬‬

‫ވެސް ޓްރާންސްފާއެއްގެ ވާހަކަ ނުދައްކާނަން‪"،‬‬

‫އެކަމަކު މި ހާލަތުގައި ވެސް މެޗު ކުޅެން ޖެހިފައި‬

‫ސާރީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އޮތީ‪ .‬މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އަހަރެން ނަޕޯލީ‬ ‫ގވައިގެން އައިސް މި ދަނޑުގައި ކުޅުނުއިރު ވަރަށް‬ ‫ޮ‬

‫މ ކިއޭވް އާއި ޗެލްސީ ކުޅޭ މެޗު ފަށާނީ‬ ‫ޑިނަ ޯ‬ ‫މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން ‪ 11‬ޖަހާއިރު އެވެ‪.‬‬

‫ފުރިހަމަ ދަނޑެއް މިއީ‪ .‬އެކަމަކު އޭރު މޫސުން‬

‫ރޮނާލްޑޯ އަށް ތައުރީފު ހައްގު‪ :‬މެސީ ނޭމާގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި‬ ‫ޔން‪ ،‬ސްވިޒަލެންޑް (މާޗް ‪ - )14‬ޔުއެފާ‬ ‫ނި ޯ‬ ‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި‬

‫ބޅަ އެނގޭ ބައެއް ނޫން‪ "،‬ވީއޭއާރް‬ ‫ތިބިއިރު އެއީ ފުޓް ޯ‬

‫ކށް މުބާރާތުން ކެޓި މެޗަށް‬ ‫މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ވާދަ ޮ‬

‫ކށް ނޭމާ އޭނާގެ ސޯޝަލް‬ ‫އޮފިޝަލުންނަށް ނިސްބަތް ޮ‬

‫ފަހު އެ މެޗުގެ ރެފްރީންނަށް ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާ‬

‫މީޑިއާގައި ލިޔެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފާޑުކިޔާފައިވާތީ އެ މައްސަލަ‬ ‫ތަހުގީގުކުރަން ޔުއެފާ އިން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޔުނައިޓެޑް ދަނޑުގައި ‪ 0-2‬އިން ޕީއެސްޖީ އަތުން‬

‫ބާސެލޯނާ (މާޗް ‪ - )14‬ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް‬ ‫ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޔުވެންޓަސް އަށް ޖާގަ‬ ‫ޑ ދެއްކި ކުޅުމަށް‬ ‫ހދައިދޭން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލް ޯ‬ ‫ޯ‬

‫ޑގެ އާދަޔާހިލާފު ހިތްވަރަކާއި މޮޅު‬ ‫ފެނުނީ ރޮނާލް ޯ‬

‫ތައުރީފު ހައްގުވާ ކަމަށް އޭނާއާ އެންމެ ވާދަވެރި‬

‫ކޅަށް ކުޅުނު މެޗަށް ފަހު‬ ‫ކުޅުމެއް‪ "،‬ރޭ ލިޔޯނާ ދެ ޮ‬

‫އނަލް މެސީ ބުނެފި‬ ‫ކުޅުންތެރިޔާ ބާސެލޯނާ ތަރި ލި ޮ‬

‫މެސީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ މެޗުގައި މެސީ ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖެހުމުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ފުރަތަމަ ލެގުގައި ޔުވެންޓަސް ވަނީ އެތުލެޓިކޯ‬ ‫ދަނޑުގައި ‪ 0-2‬އިން ބަލިވެފަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ އަންގާރަ‬

‫އިތުރުން ދެ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީފަ‬ ‫އެވެ‪ .‬މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް‬

‫ދުވަހުގެރޭ ޔުވެންޓަސް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން‬

‫ބޑު އަމާޒަކީ މި‬ ‫ދައްކަމުން އަންނަ މެސީގެ އެންމެ ޮ‬

‫އތީ ނަތީޖާ ނެރެން މަޖުބޫރުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޓީމަށް ޮ‬

‫ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގެވެ‪.‬‬

‫ކގެ މައްޗަށް ޔުވެންޓަސް އިން ‪ 0-3‬އިން‬ ‫އެތުލެޓި ޯ‬ ‫ޑގެ ހެޓްރިކުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިހޯދީ ރޮނާލް ޯ‬ ‫ޑ ދެއްކި ކުޅުމަށް‬ ‫އުމުރުން ‪ 34‬އަހަރުގެ ރޮނާލް ޯ‬ ‫ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފުކުރަމުން އަންނައިރު‪ ،‬ރޭ ލިޔޯން‬

‫އތީ މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް‬ ‫"މުޅި ޓީމު ޮ‬ ‫ބޑު ޓާގެޓަކީ މި‬ ‫ލީގަށް އަމާޒުހިފާފައި‪ .‬އަހަރެމެންގެ ޮ‬ ‫މުބާރާތް‪ "،‬މެސީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި‬

‫އަތުން ‪ 1-5‬އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވި މެޗަށް ފަހު މެސީ‬

‫ގުރުއަތުލުން މާދަމާ ކުރިއަށްދާއިރު‪ ،‬މެސީ ދެކޭގޮތުގައި‬

‫ކށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ވަނީ ރޮނާލްޑޯ ދެއްކި ހިތްވަރު ފާހަގަ ޮ‬

‫ކންމެ ޓީމަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން‬ ‫ބާސެލޯނާ އޮތީ ޮ‬

‫ރނާލްޑޯ ވަރަށް މޮޅަށް‬ ‫"އެތުލެޓިކޯއާ ދެކޮޅަށް ޮ‬

‫ޖެހުނަސް ތައްޔާރަށެވެ‪.‬‬

‫ލ އަމާޒުވިއިރު‪ ،‬ޔުއެފާ‬ ‫ނިންމުމަށް ގިނަ ބައެއްގެ ޯ‬ ‫އިން ވަނީ އެ ނިންމުން ރަނގަޅުކަމަށް ބުނެ ބަޔާނެއް‬

‫ބަލިވިއިރު‪ ،‬މިދިޔަ ހަފްތާގައި ޔުނައިޓެޑުން ކުއާޓާ‬ ‫ހދީ ޕީއެސްޖީ ދަނޑުގައި ‪ 1-3‬އިން‬ ‫ފައިނަލުގެ ޖާގަ ޯ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ތަހުގީގު‬ ‫ޯ‬

‫ގލުން ކުރިހޯދައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫މޮޅުވެ‪ ،‬ރަށުންބޭރުގައި ޖެހި ޯ‬

‫ފަށާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ދާދި ފަހުން ޔުއެފާ އިން ވަނީ‬

‫އެ މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑުން ޖެހި ފަހު ގޯލަކީ އިތުރު‬

‫އެ ދަނޑުގައި ވެސް ދައްކާނެ ކަމަށް‪ .‬އެހެނެއްނުވި‬

‫އެ މެޗުގައި ރެފްރީން ވީއޭއާރްގެ އެހީގައި ނިންމި‬

‫ނެރެފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ނިންމުމާ ބެހޭގޮތުން ނޭމާ‬

‫ވަގުތުގައި ޕީއެސްޖީގެ ޕްރެސްނެލް ކިމްޕެމްބޭ އަތުގައި‬

‫ކ ވަރުގަދަ ކުޅުމެއް‬ ‫ކުޅުނު‪ .‬އަހަރެން ހީކުރީ އެތުލެޓި ޯ‬

‫ކައިރީގައި ސްލޯ މޯޝަނުގައި މެޗު ބަލަން ބަހައްޓާފައި‬

‫ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އުމުރުން ‪ 27‬އަހަރުގެ ނޭމާ‬

‫އ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ‬ ‫ބޅަ ޖެހުނު ކަމަށް ވީޑި ޯ‬ ‫ޯ‬

‫ދެއްކި ވާހަކަތަކުގެ ސަބަބުން އޭނާ އަށް ޗެމްޕިއަންސް‬

‫(ވީއޭއާރް)ގެ އެހީގައި ނިންމުމަށް ފަހު ދިން ޕެނަލްޓީ‬

‫ލީގުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް އައުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ‪.‬‬

‫އަކުން ކާމިޔާބުކުރި ގޯލެކެވެ‪.‬‬ ‫އަނިޔާގެ ސަބަބުން މި ވަގުތު ކުޅުމާ ދުރުހުރި‬

‫އެ އަދަބުދީފިނަމަ އަންނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް‬ ‫ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުތައް ނޭމާ އަށް ގެއްލޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް‬ ‫ޯ‬ ‫ނޭމާ ވަނީ އެ މެޗަށް ފަހު‬

‫މީގެ ކުރިން ރެފްރީންނަށް ފާޑުކިޔައިގެން ޔުއެފާ އިން‬

‫ބޑަށް ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ދީފައިވަނީ ދޭއް ނޫނީ ތިން މެޗުގެ ސަސްޕެންޝަނެކެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ލަދެއް‪ .‬އެ މީހުން ހަތަރު މީހެއް ޓީވީ‬ ‫"އެއީ ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 14‬މާޗް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫އަތޮޅުތަކުގެ ނަސީބުގައި‬ ‫ފަޅުކަން؟‬

‫ސ‪ 9:‬އާ ގުޅޭ‬

‫ފރުކޮށްދިނުމަށް އަދި‬ ‫ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ރޭވުމާއި ހިދުމަތްތައް ޯ‬ ‫ސަރުކާރާއި ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ‬ ‫އަގުހުރި ވަސީލަތެކެވެ‪.‬‬ ‫"އާބާދީ އާއި ތަރައްގީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އެހެނިހެން އިޖުތިމާއީ‪-‬‬ ‫އިގްތިސޯދީ ސިޔާސަތުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ‬ ‫ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަކުން މި މައުލޫމާތުގެ ބޭނުންހިފުން ވަރަށް މުހިއްމު‪ "،‬އެންބީއެސްގެ‬ ‫ޗީފް ސްޓެޓިސްޓީޝަން އައިޝަތު ޝަހުދާ ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ގަޑުބަޑުކޮށްފައިވާ" ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށް "ފައްކާވެފައިވާ ލާމަރުކަޒީ‬ ‫ނިޒާމެއް" ގާއިމްކުރުމަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ އެންމެ‬ ‫މުހިއްމު އެއް ވައުދެވެ‪ .‬ކައުންސިލްތަކަށް އާމްދަނީ އާއި ޓެކްސް ލިބޭ ނިޒާމެއްގެ‬ ‫ޓގައިވެ އެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫ތެރެއިން އިގްތިސޯދީ ހައިސިއްޔަތު ފަހިކޮށްދޭނެ ކަމަށް މެނިފެސް ޯ‬ ‫"ކައުންސިލްތަކުގެ އިހްތިސާސްގައި ހިމެނޭ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރާއި ކަނޑާއި ވާއެންމެހާ‬ ‫ވަސީލަތްތަކުން ލިބޭ ކުލީގެ އިންސައްތައެއް އެ ކައުންސިލަކަށް ލިބޭނެ ގޮތް"‬ ‫ހަމަޖައްސައިދީގެންނެވެ‪.‬‬ ‫މެނިފެސްޓޯގައިވާ ގޮތުން އެފަދަ ވަސީލަތްތައް "ބޭނުންކުރުމުގެ ގޮތް ކަނޑައަޅައި‪،‬‬ ‫ތަރައްގީކޮށް‪ ،‬ހިންގުމުގެ މިނިވަންކަން ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދެވޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިހުތިސާސްގައިވާ ރިސޯޓް ހިންގާ ރަށްރަށުގެ ކުއްޔާއި ސިނާއީ‬ ‫މަސައްކަތް ހިންގާ ފަޅު ރަށްރަށާއި އެހެނިހެން ތަންތަނުގެ ކުލީގެ އިންސައްތައެއް‪،‬‬ ‫(ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކަށް ވެސް ހަމަހަމަވާނޭ ފަދަ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅި) އަތޮޅު‬ ‫ކައުންސިލްތަކަށާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދެވޭނެ އެވެ‪ .‬ބިމުގެ ވިޔަފާރި އާއި‬ ‫އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ބާރެއް ކައުންސިލްތަކަށް ލިބިދެވޭނެ އެވެ‪".‬‬ ‫މި މުހިއްމު ވައުދު ފުއްދުމުގެ ވައުދުތަކާ އެކު‪ ،‬ވެރިކަންކުރާ އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންގެ‬ ‫މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް ކެމްޕެއިންކުރަމުންދާ އިރު ދެން އޮތީ މި ސަރުކާރުގައި‬ ‫އަތޮޅުތަކަށް ބާރުވެރިކަން ލިބޭނެތޯ ބަލަން ތިބުމެވެ‪ .‬ނާސިހު ފަދަ އެމްޑީޕީގެ‬ ‫ކައުންސިލަރުންނަށް ވެސް އެކަން ގަބޫލުކުރެވޭނީ "އެ ބާރުތައް ގާނޫނަކުން ލިބުނީމަ"‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު ޔަގީންކަމެއް‬ ‫"މި ސަރުކާރުން އެ ބާރުތައް ދެއްވާނެ ކަމުގެ ވަރަށް ޮ‬ ‫އަޅުގަނޑަށް އެބަ އޮތް‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު އަމިއްލަ ގޮތުން އެކަން‬ ‫ގަބޫލުކުރާނީ އެ ބާރުތައް ލިބިގެން ދިޔައިމަ‪ "،‬އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުގެ ވެސް މަސައްކަތުން ގެނައި ސަރުކާރެއް މިއީ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް‬ ‫އެ ބާރުތައް ގާނޫނަކުން ލިބުނީމަ‪ ،‬އާނ‪ ،‬އެ އޮތީ ލިބިފައި‪ .‬އެ ހިސާބުން ދެން‬ ‫ގަބޫލުކުރެވޭނީ‪".‬‬

‫މު ާބރާތްތައް ބާއްވާ ީތ‬ ‫އަލްހާން އޭސީސީ އަށް‬ ‫ހާޒިރުކުރަނީ‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬

‫ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ‪50،000‬ރ‪ .‬ގެ އިނާމެއް ދިން އިރު‬ ‫ރަނައަޕް ޓީމަށް ‪25،000‬ރ‪ .‬ގެ އިނާމެއް ދިނެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި މަޖިލިހަށް‬ ‫އަންނަ މަހު ބާއްވާ އާންމު އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް‪،‬‬

‫ވާދަކުރައްވާ އަލްހާން "މިހާރު" އަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ‬

‫ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ އަލްހާން‬

‫އޭނާ އަށް އަންގާފައިވާ ގަޑިއަށް އޭސީސީ އަށް‬

‫ބޑެތި މުބާރާތްތައް ބާއްވައި އަދި އިނާމު‬ ‫ފަހުމީ ޮ‬

‫ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މުބާރާތްތައް‬

‫ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައެއްގައި ސުވާލު ކުރުމަށް‬

‫ބޭއްވުމަކީ ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ގާބޫލު‬

‫ކމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް‬ ‫ކރަޕްޝަން ޮ‬ ‫އޭނާ އެންޓި ޮ‬

‫ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މިއަދު މެންދުރު ފަހު ‪ 3:00‬އަށް އަލްހާން‬

‫"ބަޔަކު ހަމަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިޔަސް‬ ‫އޭސީސީން ވެސް ބަލަން ވާނެ އެއީ ގާނޫނީ އަސާސެއް‬

‫އޭސީސީއަށް ހާޒިރުވާން އެންގީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ބޮޑެތި‬

‫ކށްފައި އެ އޮތް‬ ‫އޮތް ކަމެއްތޯ؟ ޗިޓުގައި ފާހަގަ ޮ‬

‫ބޑެތި އިނާމުތައް ދީފައިވާ ކަމަށް‬ ‫މުބާރާތްތައް ބާއްވައި ޮ‬

‫ކަންތަކުގައި އަޅުގަނޑު ގާނޫނާ ހިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް‬

‫ބުނެ އާންމު މީހަކު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަކާ‬

‫ބުނެވޭނެ އެއް ވެސް އަސާސެއް ނެތް‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި‬ ‫ޯ‬ ‫ބޭއްވި މުބާރާތެއްގެ ފޮޓޯތަކެއް‬

‫ފަރާތަކުން ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ‪.‬‬

‫'އަލްހާން ސްޓްރީޓް ކަޕް' ގެ ނަމުގައި އޭނާ‬ ‫އަލްހާން ވަނީ ހިއްސާ ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެ މުބާރާތުގެ‬

‫އަލްހާންގެ މައްސަލަ އޭސީސީ އަށް ހުށަހެޅީ ކޮން‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT EDITION‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 14‬މާޗް ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬

‫ޒުލޭ ހާ އަދިވެސް ހެއެއް ނާރާ‪ :‬އާއިލާ‬ ‫ކަށިގަނޑުގެ ދެ ފަރާތުން ތިން ކައްޓާއި ތިން ދަތް ވެސް ވަނީ‬

‫ލަ މް ޔާ އަ ބް ދުﷲ‬

‫ބިނދިފަ އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ވަންދު އަށް އުފަން ޒުލޭޚާ ތިމަރަފުށްޓަށް އަންގާރަ ދުވަހު‬ ‫ތ‪ .‬ތިމަރަފުށީގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި‬

‫ދިޔައީ އޭނާގެ އާއިލާގެ ބަޔަކު މާލެއިން އަންނާތީ‪ ،‬އެ މީހުން‬

‫ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނު ޒުލޭޚާ އަބްދުލް ޣަނީގެ ހާލު‬

‫ބަލަ އެވެ‪ .‬އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ ތިމަރަފުށީ އެއާޕޯޓަށް ދާ މަގުގެ‬

‫ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫އެއްފަރާތުން ޒުލޭޚާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ހިނގާފައި ދަނިކޮށް‪،‬‬

‫އެކަމަކު އޭނާ އަދިވެސް ހެއެއް ނާރަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އުމުރުން ‪ 52‬އަހަރުގެ ޒުލޭޚާ‬ ‫އަކީ ތ‪ .‬ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ގިޔާސްގެ‬ ‫މައިދައިތަ އެވެ‪.‬‬

‫ރލުން ނެއްޓިގެން އޭނާގެ‬ ‫ބާރަށް ދުއްވާފައި ދިޔަ ވޭނެއް ކޮންޓް ޯ‬ ‫ގައިގައި ޖެހުމުންނެވެ‪ .‬މި އެކްސިޑެންޓުގައި އެހެން އެއްވެސް‬ ‫މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ވޭން ދުއްވަން އިން މީހާގެ ލައިސަންސް ފުލުހުން ވަނީ‬

‫ގިޔާސް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ޒުލޭޚާގެ ހާލު‬ ‫ޑކްޓަރުން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް‪،‬‬ ‫ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ޮ‬

‫ގތުން ހިފަހައްޓައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަގުތީ ޮ‬ ‫ކަފިހި ހުރަހަކުން މަގު ހުރަސްކުރި އަންހެނެއްގެ ގައިގައި‬

‫އޭނާ އަދި ހޭ ނާރާ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭޑީކޭގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ‬

‫ޓެކްސީ އަކުން ޖެހި މިދިޔަ މަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި‬

‫ދެމުން އަންނަ ޒުލޭޚާ އަދިވެސް ނޭވާލަނީ ވެންޓިލޭޓަރެއްގެ‬

‫އަނިޔާވި އަންހެންމީހާ އަށް އަދިވެސް އަންނަނީ އޭޑީކޭގައި‬

‫ބލުގެ ތިން ތަނެއް ފަޅައިގެން ގޮސް ސިކުނޑި‬ ‫އެހީގަ އެވެ‪ޮ .‬‬

‫ފަރުވާ ދެމުންނެވެ‪ .‬ސިކުނޑި އަށް ލޭ އެޅުނު އެ އަންހެން މީހާ‬

‫އަށް ލޭ އެޅުމުން އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ އޭނާގެ ސިކުނޑީގެ‬

‫އަދިވެސް އޮތީ ނާޒުކު ހާލަތެއްގަ އެވެ‪ .‬އެ އެކްސިޑެންޓުގައި‪،‬‬

‫އޕަރޭޝަނެއް ވެސް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ޓެކްސީ ދުއްވި ޑްރައިވަރުގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައި‪،‬‬

‫"އިތުރު އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރާ ނަމަ ކުރާނީ މިރޭގެ ފަހުން‪.‬‬

‫ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހުއްދަ ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޑޮކްޓަރުން ވިދާޅުވީ [ސިކުނޑީގެ] އެ އޮޕަރޭޝަނަށް ‪48‬‬

‫އަދި އެ ޑްރައިވަރަށް ދައުވާ ކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލަށް‬

‫އޕަރޭޝަނަކާ ހަމައަށް ދެ‬ ‫ގަޑިއިރު ވާ ފަހުން ކަމަށް އެހެން ޮ‬

‫ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން އިއްޔެ‬

‫ވޭނީ‪ "،‬ގިޔާސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެ އެކްސިޑެންޓުގައި‪ ،‬ފަސް ކުދިންގެ މަންމަ ޒުލޭޚާގެ މޭ‬

‫ދަރަނި ވަސިއްޔަތް‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންގެ މަންމަ ކ‪.‬މާލެ‪ ،‬ރޯޒްބާރން‪ ،‬ފާތިމަތު‬ ‫ޙާލިދު‪ ،‬ވަނީ ‪ 10‬ފެބްރުއަރީ ‪ 2019‬ގައި ނިޔާވެފައެވެ‪ .‬ވީމާ‪ ،‬މި‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT EDITION‬‬

‫މަރުހޫމާގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަޞިއްޔަތެއް‬ ‫ވާނަމަ ‪ 7‬އޭޕްރީލް ‪ 2019‬ގެ ކުރިން އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވައިގެން‬ ‫އެކަން ނިންމެވުން އެދެމެވެ‪.‬‬ ‫އަޙުމަދު ޢަލީ ދީދީ ‪7903350 -‬‬


ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2019 ް‫ މާޗ‬14 14 March 2019 2019 ް‫ މާޗ‬14

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2019 ް‫ މާރޗ‬16

16 March 2019

‫ކައުންސިލަރ‬

Counselor Abdulla Musthaq Iyasha Leena

ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬

Physiotherapy Shwetha

09:00 - 17:00

Santha Sheela

15:30 - 22:30

ާ‫ޝްވީތ‬ ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

Jasin

08:30 - 15:30

ް‫ޖާސިނ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2019 ް‫ މާރޗ‬16

16 March 2019

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner Dr. Ibrahim Ahmed Razee Dr. Hemanth Dr. Asoka Rao Dr. Abdul Azeez Hameed Dr. Seshadri Das

ާ‫އިބްރާހިމް އަހުމަދު ރާޒީ މިއަދު ނުބައްލަވ‬ 15:30 - 22:30 ް‫ހެމަންތ‬ 08:30 - 15:30 ޯ‫އަސޯކާ ރާއ‬ 20:00 - 22:00 ު‫އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬ 09:30 - 12:00 ް‫ދާސ‬

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

Dr. Seshadri Das

20:00 - 22:00

ް‫ ދާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Vijaya Rani

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

Physician Dr. Abdul Azeez Yoosuf

20:00 - 22:00

ް‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފ‬.‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

09:00 - 14:00

Dr. Kalimuthu

17:00 - 22:00

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mohamed Ali

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬

mihaaru.com

mihaaru.com

Dr. Mariyam Niyaz

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ީ‫ މުހައްމަދު އަލ‬.‫ޑރ‬ ް‫ މަރިޔަމް ނިޔާޒ‬.‫ޑރ‬

-

ާ‫ ވަރްޝ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

-

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Dr. Raghavendra

10:30 - 15:00

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

-

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Dr. Raghavendra

18:00 - 22:30

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

Dr. Prathibha

15:30 - 22:30

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

-

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬ -

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬ -

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

-

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬

-

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ENT Dr. Mariia Krugova

www.facebook.com/AMDCpvtltd

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬

Dental Surgeon & Pedodontist Dr. Neeha Das

18:00 - 22:00

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

Orthopaedician Dr. Abu Bucker

10:00 - 11:00

ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Yoosuf Shan

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް ާ‫ ޔޫސުފް ޝ‬.‫ޑރ‬ ‫ނ‬ ް‫ ހުސެން ފައިސަލ‬.‫ޑރ‬ ު‫ އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Hussain Faisal Dr. Ismail Zahir

20:00 - 21:30

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Gyneacologist Dr. Naina Bhatti

12:00 - 13:00

ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Bhatti

18:15 - 19:15

Dr. Shaheedha

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ި‫ނ ބައްޓ‬ ާ ި‫ ނައ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ޑރ‬

12:30 - 13:30

Dr. Thasneem

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Shirmeen

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް ީ‫ ތަސްނ‬.‫ޑރ‬ ‫މ‬ ް‫ ޝިރްމީނ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 11:30

ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Zahidha

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

Pediatrician Dr. Ismail Shafeeu

Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ދަތުގެ ޚާއްސ‬

Dental Surgeon

Dr. Meetha Jolly

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates!

15:00 - 18:00

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Vikas

12:15 - 13:15

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:00

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Rukhsana

19:30 - 21:30

ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

Ophthalmologist / Optometrist

ާ‫ ނިއުމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Niuma

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Junaid

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ފާތިމަތު ނެސްތ‬

Fathimath Nestha

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Dermatologist Dr. Shebi

15:45 - 16:45

ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

Dr. Adil Rasheed

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Reema

20:00 - 21:00

ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist Dr. Fathimath Mufliha Dr. Nazahath

General Surgeon

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ ފާތިމަތު މުފްލިހ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ ނަޒާހަތ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އާއްމު އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސ‬

Dr. Ravi Shankar

10:00 - 12:00

ް‫ ރަވީ ޝަންކަރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Ravi Shankar

20:00 - 22:00

ް‫ ރަވީ ޝަންކަރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

10:30 - 11:30

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ް‫ނޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬ Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv


14 March 2019

2019 ް‫ މާޗ‬14

mihaaru.com


14 March 2019 2019 ް‫ މާޗ‬14

2019 ް‫ މާޗ‬14

mihaaru.com

mihaaru.com

DIRECT WEEKLY SAILING… VESSEL NAME

VOY

ETA Laem Chabang ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang ETA Colombo

CITY OF BEIJING

04G2TW1MA

7-Mar-19

ETA Male'

10-Mar-19

12-Mar-19

13-Mar-19

18-Mar-19

Feeder - 22-Mar-19 27-Mar-19

AS CHRISTIANA

04G2VW1MA

14-Mar-19

17-Mar-19

18-Mar-19

20-Mar-19

25-Mar-19

EM ASTORIA

04G2ZW1MA

24-Mar-19

28-Mar-19

29-Mar-19

31-Mar-19

4-Apr-19

6-Apr-19

NORDMED

04G31W1MA

28-Mar-19

31-Mar-19

2-Apr-19

3-Apr-19

8-Apr-19

10-Apr-19

CITY OF SHANGHAI

04G33W1MA

4-Apr-19

7-Apr-19

9-Apr-19

10-Apr-19

15-Apr-19

17-Apr-19

ANNA-S

04G35W1MA

11-Apr-19

14-Apr-19

16-Apr-19

17-Apr-19

22-Apr-19

24-Apr-19

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

Shireen LEE (CustomerCare Department)

Suzzana SANI (Customer Service)

Mohd Muhajir Ahmad (Customer Service)

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

Hotline: +65-6499-1111

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886

D/L: 07-2913064

VOIP line: 8889 3282

VoIP

VoIP: 8601 2911

VOIP: 8670 3064

e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com

e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

: 8669-1112

CMA CGM MALAYSIA (Penang) Chua Hwa Keong

* We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days.

Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

* We are now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

VOIP : 8671 6876

* Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Atif +960 9100175

Email: pen.hkchua@cma-cgm.com

* DATE WILL SUBJECT TO CHANGE

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999


14 March 2019

CONTACT:3001515

2019 ް‫ މާޗ‬14

mihaaru.com

)ި‫ (ބުރާސްފަތ‬2019 ް‫ މާޗ‬14

EMAIL: sales@mihaaru.com

ް‫އެހެނިހެނ‬

ޫ‫އައްޑު އަތޮޅު މަރަދޫފޭދ‬

ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬

Aikas Construction Pvt Ltd

.ެ‫ބޮޑުމަގުން ބިމެއް ވިއްކަމެވ‬

ް‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލެއިނ‬

Fancy Plywood (White

ި‫ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މ‬

240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

ް‫ނަމްބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެނ‬

.ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬

TEL:9892425 20072

20067

ެ‫ އަކަފޫޓްގ‬220

Glossy)

300 ި‫އޮފީހަކާއ‬

Best for Fiberglass Boat Building Best price in town

ް‫އަކަފޫޓްގެ ގުދަނެއ‬

Melamine Block Board

ު‫ އޯކިޑްމަގ‬.ީ‫ކުއްޔަށްދެނ‬

TEL:7746841

18mm (Kabadu Filaa)

19845

.ް‫ރަނގަޅު ހިސާބަކުނ‬

6mm, 9mm, 12mm, 18mm DBBCC MR GRAD PLYWOOD

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ް‫ ކޮޓަރި ސިޓިންގ‬4

ާ‫ލިފްޓުން އަރ‬

ު‫ރޫމާއި ބަދިގެ އާއި އެކ‬

ި‫ފައިބާ ގެއެއްގައ‬

ް‫ހެންވޭރު ދަނޑުކައިރިނ‬

ް‫އަންހެން ކުދިނ‬

.ެ‫ކުއްޔަށް ދެމެވ‬

ް‫ބައިތިއްބަނ‬

HARDWOOD

ް‫ ތަނުންވެސ‬02

TIMBER MIXED HARDWOOD 2''x8'' and 2''x7'' and 2''x6''

ާ‫އޭސީ ޮކށް ގުދަން މުދާޖަހ‬

14 feet up length

ު‫ހަރާއިއެކ‬

Film Face Plywood (Kalhu Filaa) Best quality

Subscribe for 1 year and save 10%

TEL:7767618 19925

TEL:7562424 19852

TEL:7772084/7905009 19341

TEL:9646263 19289

If any assistance required when visit Sri Lanka to arrange hotel accomodation , sight seeing and tour in Sri lanka including train trip to upcountry . Cordination and tour assistance can be done in Dhivehi Language as well

ާ‫ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރ‬ ،ު‫ފަރާތްތަކަށް ހޮޓަލުގައި ހުރުމާއިއެކ‬ ް‫ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުނ‬ ) ު‫( ރޭލުގެ ދަތުރުތަކާއިއެކ‬ ް‫ހަމަޖައްސާދެނ‬ ް‫ހުރިހާ ކަމެއް ދިވެހި ބަހުނ‬ ެ‫ކުރިއަށް ގެންދެވޭނ‬ TEL:7612840 ( viber ) 0094779728145

20101

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


14 March 2019 2019 ް‫ މާޗ‬14

mihaaru.com


14 March 2019

2019 ް‫ މާޗ‬14

mihaaru.com


14 March 2019 2019 ް‫ މާޗ‬14

mihaaru.com

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ީ‫އިޝްތިރާކު ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬ Subscribe for 1 year and save 10%

3001515


14 March 2019

2019 ް‫ މާޗ‬14

mihaaru.com


14 March 2019 2019 ް‫ މާޗ‬14

SUBSCRIBE

mihaaru.com

MIHAARU PRINT EDITION Subscribe for 1 year and save 10%


14 March 2019

2019 ް‫ މާޗ‬14

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫މައްސަލަތައް ފީފާ‬ ‫އަށް ހުށަހަޅައި‬ ‫މިނިސްޓްރީ‬ ‫އެއްކައިރިއަށް‬

‫ނަން ނެގި ކްލަބްތަކަށް‬ ‫މިނިސްޓަރުގެ‬ ‫ތުހުމަތެއް!‬

‫ލިވަ ޕޫލާ ިއ‬ ‫ބާސެލޯނާ‬ ‫ކުއާޓާ ފައިނަލަށް‬

Profile for Mihaaru

14 MARCH 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

14 MARCH 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru