Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 13‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫ޒިކު ާރ‬ ‫މިސްކިތުގެ‬ ‫އެއްބަސްވުން‬ ‫ބާތިލްކުރަނީ‬ ‫‪03‬‬

‫ޔާމީން ެގ‬ ‫މައްސަލައެއްގައި‬ ‫ޕީ ީޖން ސުޕްރީމް‬ ‫ކޯޓަށް‬ ‫‪02‬‬

‫ގާ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ އޮތީ‬ ‫ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައި‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 13‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫ޒިކުރާ މިސްކިތު ެގ‬ ‫އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރަނީ‬ ‫ޒިކުރާ މިސްކިތް ހަދަން އެސްޖޭ‬ ‫ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި އެއްބަސްވުން‬

‫ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި‬

‫ބާތިލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަކަމަށް‬

‫އެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ ގާނޫނާ‬

‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ހިލާފަށް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬އަހުމަދު‬

‫އެ މިސްކިތް ‪ 10‬ބުރި އަށް އިމާރާތް ކުރަން އެ‬ ‫ކުންފުންޏާ އެކު ސޮއިކުރީ ޖުލައި‪ ،2018 ،9 ،‬ގަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ޒާހިރު ވަނީ ކުރިން ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކންޓްރެކްޓާ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ހިންގާ‬ ‫ޮ‬

‫ޓެކްސީތައް އެ ްއ‬ ‫ޑިޒައިނަކަށް ބަދަލު ކުރަނީ‬ ‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫ގތަކަށް ޓެކްސީތައް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެއް ޮ‬ ‫ހުންނަ ނަމަ‪ ،‬މާލެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ވެސް‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ފަސޭހަ ވާނެ އެވެ‪ .‬އަދި މިއީ އާއްމުންނަށް ލިބޭނެ‬ ‫މާލޭގައި ދުއްވާ ހުރިހާ ޓެކްސީތަކެއް އެއް‬

‫ޑިޒައިނަކަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް‬ ‫ޕޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޓްރާންސް ޯ‬

‫އެ މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ ‪ 130‬މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ‪.‬‬ ‫އފިޝަލަކު މިއަދު‬ ‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޮ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު‬

‫ލުޔެއް ކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޓެކްސީތަކަށް‬ ‫ޓްރާންސް ޯ‬ ‫ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން‪ ،‬މި ރޯދަ‬ ‫މަހު ޑްރައިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އިކުއިޓީގެ ގޮތުގައި ‪ 30‬މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން‬

‫އާދިލް ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ދުއްވާ ގިނަ ޓެކްސީތައް‬

‫އެ ބަދަލު ގެނައުމަށް އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ މުހުލަތެއް‬

‫އފީސް ބައިތަކެއް ވެސް ހިމަނައިގެން‬ ‫ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫ނިންމާފައިވަނީ ސަރުކާރުންނެވެ‪ .‬ކުރީގެ ސަރުކާރުން‬

‫ބޑަށް ބާވެ‪ ،‬ކުލަވެއްޓިފައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހުރީ ވަރަށް ޮ‬

‫ދޭނެ ކަމަށް ވެސް އެތަނުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"ދާރުލް ޒިކްރާ"ގެ ނަމުގައި މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރަން‬

‫ކންސްޓްރަކްޝަނަށް‬ ‫ވަނީ އެ ފައިސާ ވެސް އެސްޖޭ ޮ‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬ހުރިހާ ޓެކްސީތަކެއް އެއް ކުލައެއްގައި އެއް‬

‫ވީ އެއްބަސްވުމާ އެސްޖޭ ކުންފުނިން ހިލާފުވެފައިވާ‬

‫ދީފަ އެވެ‪ .‬އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރުމަށްފަހު އެ ފައިސާ‬

‫ޑިޒައިނަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ‬

‫ދަށްވުމުގެ ޝަކުވާ އާއްމުން ކުރެ އެވެ‪ .‬ގިނަ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ) އޮފީހާ‬

‫ހޯދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ކުރިން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ޓެކްސީތައް ބާވެފައި‬

‫ގުޅިގެން އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރުމުގެ މަސައްކަތް‬

‫ރދަ މަހަށް އެ މިސްކިތުގެ‬ ‫މި އަހަރުގެ ޯ‬

‫"ހަގީގަތަށް ބުނާނަމަ ލަދުގަންނަ ދަރަޖައިގައި‬

‫މާލޭގައި ދުއްވާ ބައެއް ޓެކްސީތަކުގެ ފެންވަރު‬

‫ވާއިރު ކާރުގެ ސީޓުތައް ހަލާކުވުން ނުވަތަ ވަސް‬

‫ވަރަށް ހަލުއިކަމާއެކު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ‬

‫ފުރަތަމަ ތިން ބުރި ނިންމައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް އޭރުގެ‬

‫ބައެއް ޓެކްސީތައް އެބަހުރި‪ .‬ކިތަންމެ އަލަސް‪،‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬އަހުމަދު ޒިޔާދު ވިދާޅުވި‬

‫ޓެކްސީތަކަކާއި ޕްރައިވެޓް ކާރަކާ ވަތްކެއް ނުވޭ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އަހަރެއްވާން ކައިރިވެފައިވާއިރު ވެސް‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްސަދަކީ މީހުން‬

‫އާކުރުމަށް ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބޭންކުތަކުން‬

‫މިސްކިތުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުފެށެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަކަށް ޓެކްސީތަކަށް ބަދަލު‬ ‫އަޅައިގަންނާނެ ފަދަ ޮ‬

‫ލޯނު ދޫކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް އެއްބަސްވުން ބާތިލްވާނެ ދުވަހެއް‬ ‫އފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ނޭނގޭ ކަމަށް ޮ‬ ‫ކންސްޓްރަކްޝަނުން‬ ‫އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެސްޖޭ ޮ‬

‫ނުބައިވުން ފަދަ މައްސަލަތައް ފާހަގަ ކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަދި އެ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް‪ ،‬ޓެކްސީ‬

‫ގެނައުން‪ "،‬އާދިލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފައިސާ ލިބިއްޖެ‪ ،‬ޕީޕީއެމް ދަރަނިން ސަލާމަތްވަނީ‬

‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ލ‪ .‬އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅުގައި‪ ،‬އެއަތޮޅު ފޮނަދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގިނައަދަދެއްގެ މީހުން ބައިވެރިވަނީ‪ :‬އެ ޕާޓީ މިހާރު އޮތީ ދަރަނިވެރިވެފައި‪--- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކަށް ދައުލަތުގެ‬ ‫ބަޖެޓުގައި ކަނޑައެޅި ފައިސާ މިދިޔަ ހަފުތާގައި‬

‫މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ‬

‫ކޓުން ނިންމީ ޔާމީނާ އެއްކޮޅަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކުރިމަތިވި ޕީޕީއެމް ވަރުގަދަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ‬

‫ގަސްތުގައި މި ސަރުކާރުން އެ ފައިސާ ދޫނުކޮށް‬

‫ކށްދޭން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން‬ ‫އެ ފައިސާ ދޫ ޮ‬

‫ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލިބިފައިވާތީ‪ ،‬ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ދަރަނި ދައްކައި‬

‫ހިފެހެއްޓީ ޕާޓީގެ ކަންކަމަށް ދަތިކުރަން ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދުނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ޚަލާސްކުރާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ސަބަބުން‪ ،‬ޕާޓީގެ އިދާރީި ކަންކަމަށް ހުރަސްތަކަކާ‬

‫އެ ފައިސާ ދޫކުރުން ލަސްވީ އެ މިނިސްޓްރީއާ‬

‫ދަތުރުތަކަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް ޖުމްލަ ‪4.8‬‬

‫އެކު ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު ކަމަށް ވެސް އޭނާ‬

‫ހިސާބުންނެވެ‪.‬‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވި އެވެ‪ .‬އެ ކުންފުންޏާއި‬

‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން‪ ،‬ރިޔާސީ ދެ‬ ‫ހވުމަށް އެ ޕާޓީން ކުރި ކެމްޕޭން‬ ‫ވަނަ ދައުރަކަށް ޮ‬ ‫ދަތުރުތަކާއި ބޭއްވި ހަރަކާތްތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކި‬

‫ޝިޔާމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގާނޫނުގައި‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ޕީޕީއެމުން ކުރި ކެމްޕޭން‬

‫ޕީޕީއެމާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ‬

‫އތް މުއްދަތުގައި ޕީޕީއެމަށް ފައިސާ‬ ‫ކަނޑައަޅާފައި ޮ‬

‫ނުދެއްކި ކަމުގެ ޝަކުވާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން‪،‬‬

‫އތީ ދަރަނިވެރިވެފަ އެވެ‪ .‬އެ ހާލަތު‬ ‫ޕީޕީއެމް ޮ‬

‫ގޮތުގައި‪ ،‬ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައަޅާ‬

‫ދޫކުރި ނަމަ‪ ،‬ޕާޓީގެ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް ނޯންނާނެ‬

‫ކމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން މިލިއަނެއްހާ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫މެދުވެރިވީ ޕީޕީއެމުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‪ ،‬އެ‬

‫ފައިސާ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ރުފިޔާ ދެއްކި އެވެ‪ .‬ބާކީ ‪ 3.8‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫ޕާޓީ އަށް ދައުލަތުން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ދޫނުކޮށް‬

‫ތެރޭގައި ދޭންޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަނުންނާއި މި ސަރުކާރުން ވެސް‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫ހިފެހެއްޓުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދޫކުރީ‪،‬‬

‫ކށް ފުރަތަމަ ހިފެހެއްޓީ‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ ފައިސާ ދޫނު ޮ‬

‫"ޕާޓީ އަށް ލިބުނު ފައިސާ އިން މިހާރު ހުރި‬ ‫ދަރަނިތައް ދައްކައި ނިމޭނެ‪ .‬އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާއި‬

‫ގތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ ހިންގުމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫އެ ނޫން ވެސް ތަންތަނުގެ ބިލްތައް ވަރަށް އަވަހަށް‬

‫މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް‬

‫ދައްކާނެ‪ "،‬ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން ވަނީ ޕީޕީއެމްގެ މައްޗަށް‬ ‫ދައްކަން ސިވިލް ޯ‬ ‫ހުކުމް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން‪ ،‬ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ‬ ‫(ޕީއެސްއެމާ)އި ދިރާގަށް ވެސް ދައްކަން ޖެހޭ‬

‫ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޕީޕީއެމަށް ކަނޑައެޅި ‪ 11‬މިލިއަން‬

‫ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪ .‬ޕީޕީއެމްގެ ރައީސްގެ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމް އަރަނިވުމަކީ‪ ،‬އެ ޕާޓީގެ‬

‫ބިލްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ‪ .‬ބިލްތައް ނުދައްކައިގެން އެ‬

‫ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ހިފެހެއްޓި އަށް މިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫މަގާމުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދުރުކޮށް‪،‬‬

‫ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރަން ކުރާ މަސައްކަތަށް އިތުރު‬

‫ފނު ލައިންތައް ވެސް މިހާރު ވަނީ‬ ‫ޕާޓީގެ ރަސްމީ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޕާޓީ‪ ،‬ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާ‬

‫ބާރެއް ކަމަށެވެ‪ .‬ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ރައްޔިތުންގެ‬

‫ކަނޑާލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްދޭން އާއްމު މެމްބަރަކު ހުށަހެޅި މައްސަލަ‬ ‫ހަވާލު ޮ‬

‫ބޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ‬ ‫މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވެސް ޮ‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 13‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫ގާ ހުދުވުމުގެ މައްސަލަ އޮތީ‬ ‫ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައި‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫ބަޖެޓް އިތުރަށް ބޭނުން ކުރެ ވޭނީ‬ ‫ރައީސްގެ ހުއްދައާ އެކު‬ ‫ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ‪ ،‬މިފަދަ އުސޫލެއްގެ އެންމެ ބޮޑު‬ ‫މަގްސަދަކީ‪ ،‬ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ކުރާ ހަރަދުތަކަކީ ޕްލޭނާ‬ ‫އެއްގޮތަށް ކުރާ ހަރަދުތަކަށް ހެދުމެވެ‪.‬‬ ‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އަހަރަށް ފާސް ކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫ކންމެ އިދާރާއަކުން ވެސް‬ ‫ބަޖެޓު އެކުލަވާލުމުގައި ޮ‬ ‫ހާއްސަ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުވާން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫އފީސްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި‬ ‫ސަރުކާރުގެ ޮ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލނުގަނޑުގެ ފިނިހޫނުމިން މިހާރު‬ ‫ކަނޑުގެ ޮ‬

‫ނަމަވެސް މިފަހަރު ގާ ހުދުވުމަށް ފަހު އަލުން‬

‫ބަޖެޓް ހުށަހަޅާ އިރު ޖުމްލަ އަދަދާއި އާންމު‬

‫އންނަ ބަޖެޓަށް ވުރެ އިތުރަށް ބޭނުން ކުރާ ނަމަ‬ ‫ޮ‬

‫އފީސްތަކުގެ‬ ‫ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސްއޫލު ޮ‬

‫ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭ ގޮތަށް‬

‫ބަޖެޓް ވަކިވަކިން އަލަށް ފާސްކުރާ ބަޖެޓުގައި އެނގެން‬

‫ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ޖެހެ އެވެ‪ .‬އަދި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ހުށަހަޅާ އިރު‬

‫ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ އާންމުކޮށްފައިވާ‬

‫ގތުގައި މިނިސްޓަރަށް ގިނަވެގެން‬ ‫ކޮންޓިންޖެންސީގެ ޮ‬

‫އިއާދަވުން ލަސްވެދާނެ ނުވަތަ އެކަމަށް ހުރަސް‬

‫"ބަޖެޓް ބައިކުރުމާއި އެއް ބައިން އަނެއް ބަޔަކަށް‬

‫ހަރަދު ކުރުމަށް ހުއްދަދެވިދާނެ މިންވަރެއް ހިމަނަންޖެހެ‬

‫އެޅިދާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ސެންޓަރުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގތުން މިނިސްޓްރީ އަކަށް‬ ‫ބަދަލުކުރުމުގެ އުސޫލު"ގައިވާ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫"‪...‬އިންސާނީ ހަރަކާތްތަކުން ފަރުތަކަށް ކުރާ‬

‫ނުވަތަ މުއައްސަސާ އަކަށް ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓަށް‬

‫މަތިވެފައި ވާތީ ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކުގެ ގާތައް ހުދުވުމުގެ‬

‫އަސަރުގެ ސަބަބުން ފަރުތައް އަލުން އިއާދަވާ‬

‫ބަޖެޓަށް ވުރެ އިތުރަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ފިނޭންސް‬

‫ބޑުވަމުން އަންނަނީ ކަންބޮޑުވާން‬ ‫މައްސަލަ މިހާރު ޮ‬

‫މިންވަރު ލަސްވުން‪ ،‬އަދި އިއާދަވުމަށް ހުރަސް‬

‫މިނިސްޓަރަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ ފަސް ޕަސެންޓު ބޮޑު‬

‫ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިގެން‬

‫ޖެހޭ މިންވަރަކަށް ކަމަށް މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރުން‬

‫ގތުން ރާއްޖޭގައި ފުޅާ‬ ‫އެޅުން އެކަށީގެންވެއެވެ‪ .‬މި ޮ‬

‫ކުރުމަށެވެ‪ .‬އެ އަށް ފަހު އިތުރު މަޝްރޫއުއެއް ނުވަތަ‬

‫ފާސްކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ދާއިރާއެއްގައި ކުރެވެމުންދާ ފަޅު ފުންކުރުމާއި ބިން‬

‫މުހިއްމު މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި ބަޖެޓުގައި‬

‫ވުރެ އިތުރަށް ހަރަދު ކުރެވޭނީ ސަޕްލިމެންޓަރީ‬

‫ގތުން ބަޖެޓް ބޭނުން ކުރުމުގައި‬ ‫އާ އުސޫލުގައިވާ ޮ‬

‫މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރުން މިއަދު ނެރުނު‬

‫ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި‪ ،‬ބީޗް ނަރިޝްމަންޓް‬

‫ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާ އިން ބޭރުން ހަރަދު ކުރެވޭނީ‬

‫އޝިއޭނިކް އެންޑް‬ ‫ބަޔާނެއްގައި އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް ޯ‬

‫މަސައްކަތްތަކަކީ‪ ،‬މި މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން‬

‫ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހާއްސަ ހުއްދައެއް ހޯދުމަށް ފަހު‬

‫އެހެން ކަމަކަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭނެ އެވެ‪ .‬މިސާލަކަށް‬

‫އެޓްމޮސްފެރިކް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ނޮއާ)އާ ހަވާލާދީ‬

‫ގތުން ނަމަވެސް ނޭދެވޭ‬ ‫ފަރުތަކުގެ މާހައުލަށް ވަގުތީ ޮ‬

‫ކަމަށް އާ އުސޫލުގައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕަބްލިކް ސެކްޓާ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް‬

‫ނއާއިން ހިންގާ ނޭޝަނަލް އެންވަޔަރަންމެންޓަލް‬ ‫ބުނީ ޮ‬

‫އަސަރުތަކެއް ކުރަމުންދާ ކަންކަމެވެ‪ "،‬މެރިން ރިސާޗް‬

‫ފމޭޝަން ސާވިސް‬ ‫ސެޓަލައިޓް ޑޭޓާ އެންޑް އިން ޮ‬ ‫ޕްރޮގްރާމުން ބަލާ މިންގަނޑުން ގާ ހުދުވުމުގައި ރާއްޖެ‬ ‫ވޗް ލެވެލްގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު އޮތީ ޮ‬

‫ސެންޓަރުގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ‪.‬‬ ‫ބަޔާނުގައި މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރުން‬

‫ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނީ‪ ،‬މިފަދަ އުސޫލެއްގެ‬

‫ވަކި ހާއްސަ ކަމަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓަކުން‬

‫(ޕީއެސްއައިޕީ) މަޝްރޫއުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ‬

‫ބޑު މަގްސަދަކީ‪ ،‬ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ބަޖެޓުން ބައެއް އެހެން މަޝްރޫއުއެއް ހިންގަން ބޭނުން‬

‫ގތަށް ކުރާ ހަރަދުތަކަށް‬ ‫ކުރާ ހަރަދުތަކަކީ ޕްލޭނާ އެއް ޮ‬

‫ނުކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގޮވާލާފައި ވަނީ ގާ ހުދުވުމުގެ ހާދިސާތައް ހިނގާނެ‬

‫ހެދުމެވެ‪ .‬އަދި މާލީ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން‬

‫ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ މަޝްރޫއަކަށް ހަރަދު ކުރާ‬

‫ކށްފައި ވާތީ ފަރުތަކަށް ބާރު ބޮޑުވާނެ‬ ‫ކަމަށް ލަފާ ޮ‬

‫ފާސްކުރާ ބަޖެޓު‪ ،‬ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ‬

‫ކަމަށް އެ މަޝްރޫއެއްގެ އަގު އެއް މިލިއަނަށް ވުރެ‬

‫ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގައި ރާއްޖެ "ވޯނިން ލެވެލް"‬

‫މަޝްރޫއުތައް މަޑު ޖައްސައިލުމަށެވެ‪ .‬ފަރުތަކަށް‬

‫މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރު ނުކުރުމާއި ވަކި ކަމަކަށް‬

‫މަތިވާ ހާލަތެއްގައި ރައީސްގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެ‬

‫އަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރާ އިރު ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ‬

‫ގތުގައި އެ ސެންޓަރުން‬ ‫ބާރުބޮޑުވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ޮ‬

‫ހަރަދެއް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ އެކަމަކަށް ހަރަދު‬

‫އެވެ‪ .‬ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ މަޝްރޫއުއެއްގެ ކުރިއަށް‬

‫ބައެއް ސަރަހައްދު ތައް އެލާޓް ލެވެލް ‪ 1‬އަށް އަރާނެ‬

‫ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ ބިން ހިއްކުމާއި ފަޅު ފުންކުރުމާއި‬

‫ކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމެވެ‪.‬‬

‫ގެންދިޔުމަށް އެ މަޝްރޫއުއެއްގެ އަގު އެއް މިލިއަން‬

‫އެއީ ގާ ހުދުވުމުގެ ދެވަނަ ގިންތި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ކަމަށް ވެސް ލަފާ ކުރެވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނއާއިން ފަރުތައް ގިންތި ކުރަނީ ސެޓެލައިޓް‬ ‫ޮ‬ ‫ހދާ މައުލޫމާތުތަކަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬ ‫މެދުވެރިކޮށް ޯ‬ ‫މެރިން ރިސާޗް ސެންޓަރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ‬

‫ގޮނޑުދޮށްތަކަށް ވެލި އެޅުން ފަދަ މަޝްރޫއުތަކެވެ‪.‬‬ ‫"‪...‬ވީމާ‪ ،‬ކަނޑުތަކުގެ ހޫނުމިން މަތިވެ‪ ،‬ފަރުތަކުން‬ ‫ފކާސްޓްކޮށްފައިވާ މި‬ ‫ގާހުދުވުމުގެ ހާދިސާތައް ޯ‬ ‫ދުވަސްވަރުގައި‪ ،‬ފަރުތަކަށް ސްޓްރެސް ބޮޑުވާފަދަ‬

‫ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ވެސް‬

‫ގތުގައި ގާ ހުދުވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ‬ ‫ޮ‬

‫އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް (ފަޅުފުންކުރުމާއި‪،‬‬

‫ފަރުތަކަށް ކުރީ ފަހަރުތަކުގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން‬ ‫އަރައިގަނެވުނީ ނިސްބަތުން އަވަހަށެވެ‪ .‬އެހެން‬

‫ވަގުތީގޮތުން މަޑުޖައްސާލުމަށް އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ‪"،‬‬

‫ޔާ މީ ން ގެ މަ އް ސަ ލަ އެ އް ގަ އި‬ ‫ޕީ ޖީ ްނ ސު ްޕ ރީ މް ކޯ ޓަ ށް‬ ‫އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅީ އޭގެ ތެރެއިން ކޮން‬ ‫މައްސަލައެއް ކަމެއް އަދި ސާފެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އެކަމާ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އފީހުގެ ބަހެއް އަދި‬ ‫ގުޅިގެން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ ޮ‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ކޓުގައި މައްސަލައެއް‬ ‫ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޔާމީންގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ކޯޓު އަމުރެއްގެ‬

‫ލިބޭ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން އަންނަ ބުރާސްފަތި‬ ‫ދުވަހު ބާއްވަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިހާރު ވަނީ‬ ‫ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލަ ބައްލަވަނީ‬

‫ދަށުން ފްރީޒް ކުރުމުގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނުގެ‬

‫އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ‪ .‬އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ‬

‫ލންޑްރިންގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން‬ ‫މައްޗަށް އުފުލި މަނީ ޯ‬

‫ގތަށް‪ ،‬ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުލް‬ ‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ޮ‬

‫އެމަނިކުފާނު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރަން‬

‫ބެންޗުންނެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން ކުރިން އަމުރުކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫ކޅަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި‬ ‫ޔާމީނާ ދެ ޮ‬

‫ކޓުން ފަހުން ވަނީ އެކައުންޓް‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬ހައި ޯ‬

‫މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފް ކުރިއިރު‪ ،‬އެމަނިކުފާނުގެ‬

‫ފްރީޒްކުރި އަމުރާއި އެމަނިކުފާނު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން‬

‫ލންޑްރިންގެ ދައުވާ ކްރިމިނަލް‬ ‫މައްޗަށް ކުރާ މަނީ ޯ‬

‫ބަންދުކުރި އަމުރު ވެސް ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި‬ ‫ޔާމީނާ ދެ ޮ‬

‫އެ މިނިސްޓްރީއަކުން ބޭނުންވާ ހަރަދެއް ވަކި ހާއްސަ‬ ‫ހދުމަކާ ނުލައި ކުރެވޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ހުއްދައެއް ޯ‬

‫ބިންހިއްކުމާއި‪ ،‬ބީޗް ނަރިޝިންގފަދަ ކަންކަން)‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ގތުން ބަޖެޓެއް އޮތް ނަމަވެސް‪،‬‬ ‫މިހާރު އޮންނަ ޮ‬

‫ކޓުގައި ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ފައިސާ ހަރަދު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި އުސޫލަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާނީ އަންނަ‬

‫ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ކުޑަ ނަމަ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ‬ ‫ހުއްދައާ އެކު ފެށޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ‬ ‫މަޝްރޫއުއެއްގެ އަގަށް ބަދަލެއް ގެންނަ އިރު ޖުމްލަ‬ ‫އަގުގެ ‪ 30‬ޕަސެންޓަށްވުރެ އިތުރުވާ ނަމަ ރައީސްގެ‬ ‫ހުއްދަ ލިޔުމުން ހޯދަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 13‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫ސ މައްސަލަ އަދިވެސް ހައްލެއް ނު ވޭ!‬ ‫އައިޖީއެމްއެޗުގެ އޭ ީ‬ ‫ކށް‪ ،‬ޝަކުވާ ބޮޑުވުމުން‪،‬‬ ‫"އަވަނެއްގެ" ގޮތުގައި ސިފަ ޮ‬

‫އޕަރޭޝަންތައް‬ ‫ތިއޭޓަރުގެ އޭސީން ފެން ފައިބާތީ‪ޮ ،‬‬

‫ބޑު ހޮސްޕިޓަލް‪،‬‬ ‫ސަރުކާރުގެ އެންމެ ޮ‬ ‫އައިޖީއެމްއެޗުގެ އިމަޖެންސީ ރޫމު (އީއާރު)‬

‫ޒން މިހާރު ވަނީ ކުރީގެ ފިޒިއޮތެރަޕީ‬ ‫އީއާރުގެ ޔެލޯ ޯ‬

‫ވެސް މެދުކަނޑާލަން ޖެހުނެވެ‪.‬‬

‫ކންޑިޝަންތައް ހަލާކުވެ‪ ،‬އެތަން ހޫނުގަދަވެ‬ ‫ގެ އެއާ ޮ‬

‫ޑިޕާޓްމެންޓަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އާއްމުންނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ތަކުލީފަށް އަދިވެސް‬ ‫ހައްލެއް ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬

‫ފިޒިއޮތެރަޕީގެ ޚިދުމަތް މިހާރު ދެމުން އަންނަނީ‬ ‫ހސްޕިޓަލުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫‪ 25‬ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ޮ‬ ‫އައިޖީއެމްއެޗުގެ ކުއްލި ފަރުވާދޭ ކޮޓަރި އެހާ ހޫނު‬

‫އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު‬

‫އފިޝަލް މިއަދު ވިދާޅުވީ‬ ‫އައިޖީއެމްއެޗުގެ މީޑިއާ ޮ‬

‫މި މަސް ތެރޭގައި ހައްލެއް ލިބޭނެ‪ "،‬އޮފިޝަލް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އައިޖީއެމްއެޗުން ކުރިން ޔަގީންކަން ދީފައި އޮތީ‪،‬‬

‫ހސްޕިޓަލްގެ ސެންޓްރަލް އޭސީ ސިސްޓަމަށް‬ ‫އެ ޮ‬

‫ބޭރުން ސާމާނު ގެނެސްގެން މެއި މަހުގެ ފުރަތަމަ‬

‫ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް‬

‫ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހައްލުވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ތ އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހައްލުކުރެވޭ ޯ‬

‫ސެންޓްރަލް އޭސީ ސިސްޓަމުގެ މައްސަލަ މި‬

‫ހދާ އީއާރުގެ އޭސީ ހަލާކުވެފައި ހުންނަތާ‬ ‫ހިދުމަތް ޯ‬

‫ހސްޕިޓަލުގެ ސެންޓްރަލް އެއާކޮންޑިޝަނިން‬ ‫ގަދައީ އެ ޮ‬

‫އެ ސިސްޓަމަށް ބޭނުންވާ ކޫލިން ޓަވަރުތައް ބޭރުން‬

‫ޖެހުނީ‪ ،‬އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި މަރާމާތުގެ‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މަސް ވަނީ އެވެ‪ .‬އަބަދުވެސް‬

‫ސިސްޓަމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކާ ހެދި‬

‫ގެނެސްފައިވާ ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު މަޝްރޫއެއް ‪ 2017‬ގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި‬ ‫ޮ‬

‫ގސް ތިބޭ އީއާރު‬ ‫ގިނަ ބަޔަކު ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކަން ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬މީގެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އޮޕަރޭޝަން‬

‫"އެ މަސައްކަތް ހަލުވިމިނުގައި ކުރިއަށް އެބަދޭ‪.‬‬

‫ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬

‫ބަސް ޑްރައިވަރުން‬ ‫އެއްގަމުގެ‬ ‫ގާނޫނުތަކަށް‬ ‫ހޭލުންތެރި ކުރުވަނީ‬ ‫ރގްރާމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬ޕޮލިސް‬ ‫ބަސް ޑްރައިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފެށި ޕް ޮ‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކަށް‬ ‫އެމްޓީސީސީގެ ބަސް ޑްރައިވަރުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ‬ ‫ރގްރާމެއް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށް‬ ‫ގެންދާ ޕްރޮގްރާމުގައި ‪ 60‬ޑްރައިވަރުން ބައިވެރިވެފައި‬

‫ނިދިޖެހިފައި އިނދެ ދުއްވި އެމްޓީސީސީގެ ބަހެއް‬

‫ދުވަހު‪ ،‬ނިދިޖެހިފައި އިނދެ ދުއްވި ބަހަކުން ޖެހި‬

‫ވެ އެވެ‪ .‬މަގުމަތީގެ ސަލާމަތްތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާ‬

‫ހމަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިންގެ‬ ‫ދަށުވެ‪ ،‬މިދިޔަ ހަފުތާގެ ޯ‬

‫ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގާފައި ވެ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ގުޅޭ ގޮތުން ޑްރައިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދޭނެ ކަމަށް‬

‫އަންހެން ޓޫރިސްޓަކު ހުޅުމާލޭގައި ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހާދިސާގައި ކާރެއްގެ ފަހަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުނު‬

‫ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ޑްރައިވަރު ހައްޔަރުކޮށް‪،‬‬

‫ކޅަށް ވެސް ގެއްލުންލިބިފައި‬ ‫ލިބުނުއިރު ބަހުގެ ކުރީ ޮ‬

‫ކށްފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ޮ‬

‫ވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް ބަސް‬

‫‪ 24‬ގަޑިއިރު ހިންގުމަށް ‪ 14‬ތަނަކަށް ހުއްދަ ދީފި‬ ‫ފިހާރަތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތައް ‪ 24‬ގަޑިއިރު‬

‫‪ -‬ވީވާ ކެފޭ‬

‫ކމިކް މިނިސްޓްރީން ދޭން ފެށިތާ‬ ‫ހިންގުމުގެ ހުއްދަ އިނޮ ޮ‬

‫‪ -‬ރީޓްރީޓު ޑިލައިޓް‬

‫ދެ މަސް ވެފައިވާ އިރު މިހާތަނަށް ‪ 14‬ތަނަކަށް ހުއްދަ‬

‫‪ -‬މާރުކޭޓު ހޮޓާ‬

‫ދީފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ޑލްފިން ވިއު ކެފޭ‬ ‫‪ޮ -‬‬

‫އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ‬

‫‪ -‬ނޯވެލް ބްރިސްޓޯ‬

‫ޓރެންޓް‪/‬ކެފޭ އާއި ހަތަރު ފިހާރައަކަށް‬ ‫‪ 10‬ރެސް ޯ‬

‫‪ -‬އެމްޓީ ކެންޓީން‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪ -‬ސައުތު ވިންގް ކެފޭ‬

‫ހުއްދަ ދިން ފިހާރަތައް‬

‫ނމިކް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ‬ ‫އިކޮ ޮ‬

‫‪ -‬އެކްސްޕްރެސް މާޓު‬

‫މަހު ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ‪ 24‬ގަޑި އިރު‬

‫‪ -‬ނިއު ޗެއިން‬

‫ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ފެށީ މާޗު މަހު އެވެ‪.‬‬

‫ޝޕް އެންޑް ސޭވް‬ ‫ޮ‬ ‫‬‫‪ -‬އޭއެންޖީ ޓްރޭޑާސް‬

‫މި ހުއްދަ ދެނީ އަހަރަކު ‪2،000‬ރ‪ .‬ގެ ފީއަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެ ދެ އަހަރަކުން ހުއްދަ އާކުރަން ޖެހެ‬ ‫އަދި ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬ހުއްދަ ދިނުމުގައި ބަލާ ޝަރުތުތަކާ ހިލާފުވާ‬

‫ހުއްދަ ދިން ރެސްޓޯރެންޓްތައް‬

‫ފުރަތަމަ ފަހަރު ހަ މަހަށް ހުއްދަ ހިފަހައްޓާނެ އެވެ‪.‬‬

‫‪ -‬ސީ ހައުސް‬

‫ކށް އެ ގަވާއިދާ ހިލާފުވާ ނަމަ‪ ،‬ހުއްދަ‬ ‫އަދި ތަކުރާރު ޮ‬

‫ ސެފްރޯން ކެފޭ‬‫‪ -‬ނައިސް އެންޑް ސްޕައިސް‬

‫ޑްރައިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފެށިއިރު‪،‬‬

‫އޭގެ ފަހުން ވެސް މިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި‬

‫ބާތިލްކުރާނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 13‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫ޓެކްސީ މީޓަރުގެ އަގުތައް ރޯދައިގެ ފަހުން‬ ‫އިއުލާންކުރާނެ‪ :‬ޓްރާންސްޕޯޓް‬ ‫ޓެކްސީގައި ހަރުކުރާ މީޓަރުތަކުން ނަގާނެ އަގުތައް ކަނޑައަޅާ‬

‫މިދިޔަ މަހު މީރާ މެދުވެރިކޮށް‬ ‫‪ 1.31‬ބިލިއަން ލިބުނު‬ ‫މިދިޔަ މަހު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)‬

‫ކަންތައްތަކާއި މިންގަނޑުތައް އަންނަ ހަފުތާގައި އާއްމު ކުރާނެ ކަމަށް‬

‫ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މި ރޯދަ މަސް ނިމުމާ އެކު އެ އަގުތައް އިއުލާން‬ ‫ޕޓް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރާނެ ކަމަށް ޓްރާންސް ޯ‬

‫ޓްރާންސްޕޯޓުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ‪ 1.31‬ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބިއްޖެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވެސް ޓެކްސީކުރަން ބޭނުންކުރެވޭނެ ބައެއް‬

‫އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އާދިލް ވިދާޅުވީ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫މީރާ އިން އާންމުކުރި މިދިޔަ މަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ‬

‫މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ގެންގުޅެ އެވެ‪ .‬އެ އެޕްތައް މެދުވެރިކޮށް‬

‫ގޮތުން މިދިޔަ މަހު ލިބުނު ‪ 1.31‬ބިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ އެ މަހު‬

‫ފަސޭހައިން ޓެކްސީ ބުކްކުރެވި އެ ދަތުރުކުރާ ގޮތް ބެލެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި އަދަދަށް ވުރެ ‪ 6.3‬ޕަސެންޓް އިތުރު‬

‫ބަލައިގެން ކަމަށާއި އެކަމަކު ދިގުމިނަށް އަރާ އަދަދު ކަނޑައަޅާނީ‬

‫ޓެކްސީތަކުގައި ދެން ބޭނުންކުރެވޭނީ‪ ،‬ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދީފައިވާ‬

‫އަދަދެކެވެ‪ .‬އަދި އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު‬

‫މިނިސްޓްރީން ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން މީޓަރުން ނަގާނެ ފީގެ މިންވަރު ވެސް‬

‫އެޕްލިކޭޝަންތައް އެކަނި ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ‪ 12‬ޕަސެންޓު އިތުރު އަދަދެކެވެ‪.‬‬

‫މީޓަރު ހަރުކުރުމާ އެކު ދެން ފައިސާ ނަގާނީ ދަތުރުގެ ދިގުމިނަށް‬

‫"މިނިސްޓްރީގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ނަމަ‪ ،‬އެ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް‬

‫މިހާރު ކަނޑައަޅައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހުއްދަދޭނެ‪ .‬އެ ވެދާނެ ދެ ތިން އެޕްލިކޭޝަނަކަށް ވެސް‪ "،‬އާދިލް‬

‫"އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ރޯދައިގެ ފަހުން ފީތައް އަޅުގަނޑުމެން‬

‫ވިދާޅުވެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫އިއުލާން ކުރާނަން‪ "،‬އާދިލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާ‬

‫މިދިޔަ މަހުގެ އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ޕަސެންޓެއް ހިއްސާ‬ ‫ކުރަނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސް ނުވަތަ ޖީއެސްޓީ‬ ‫ގތުގައި އެކަނި ވެސް ‪ 875‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬ ‫އެވެ‪ .‬ޖީއެސްޓީގެ ޮ‬

‫ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ ކުރިން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‬

‫ލިބުނުއިރު‪ ،‬އެއީ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ‪ 67‬ޕަސެންޓެވެ‪ .‬ދެވަނަ އަށް‬

‫ބޑެއް ނުވާނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އަގު‪ ،‬އާއްމުންނަށް އަދި ޑްރައިވަރުންނަށް ވެސް ޮ‬

‫ޓެކްސީތަކުގައި މީޓަރު ހަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރާ ގޮތަށް ބަދަލުކުރަނީ‬

‫އެންމެ ގިނައީ އެހެނިހެން ޓެކުހާއި ފީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީޓަރު ޓެކްސީ ބޭނުން ކުރަން ފެށޭވަރު ވާނެ‬

‫އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އާއްމުންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ބެލުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް އެތަނުން ބުނެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫މާލޭގައި ޓެކްސީ ދަތުރަކަށް ނަގަނީ ‪25‬ރ‪ .‬އެވެ‪.‬‬

‫މީޓަރުގެ ގޮތުގައި ޓެކްސީތަކުން ބޭނުން ކުރަން ހަމަޖައްސާފައި‬ ‫ވަނީ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ‪ .‬އެ އެޕްލިކޭޝަންގައި ހުންނަންޖެހޭ‬

‫ހުއްދަ ފަސް ކުންފުންޏަކަށް ސަރުކާރުން އިއްޔެ ދީފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫‪ 861‬މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ‪ .‬އެއީ ‪55.9‬‬ ‫މިލިއަން ޑޮލަރެވެ‪.‬‬

‫ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ‬ ‫ފަސް ކުންފުންޏަކަށް‬ ‫މިއަހަރު ރާއްޖޭން މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ‬

‫ގތުން މިދިޔަ މަހުގެ އާމްދަނީގެ‬ ‫އެ ހިސާބުތައް ދައްކާ ޮ‬

‫އންނަނީ އެހެން އިދާރާތަކުގަ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫މެޖޯރިޓީ ޮ‬

‫ފަންޑުގެ ދަތިކަމާ ހުރެ މުވައްޒަފު ްނ‬ ‫ތަމްރީނުކުރަން ހުރަސްއެޅޭ‪ :‬ސީއެސްސީ‬

‫ނމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ފިނޭންސް‬ ‫ތެރޭގައި އިކޮ ޮ‬ ‫މިނިސްޓްރީ އަދި އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ) އޮފީސް‬

‫އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު‬

‫އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދެ ބޭފުޅުން ހިމެނެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ވަކިވަކި ކުންފުނިތަކަށް‬

‫ޝާފިއު އަލީ ވިދާޅުވީ‪ ،‬ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ‬ ‫ޕޒަލަށް ހުޅުވާލުމުން ‪ 18‬ކުންފުންޏަކުން‬ ‫ޕްރޮ ޯ‬

‫ލިބިފައިވާ މާކްސްތަކާއި ތަފްސީލުތައް މިނިސްޓްރީގެ‬

‫ކުރިމަތިލި ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން އިޖުރާއަތްތައް‬

‫ވެބްސައިޓުގައި އާއްމުކުރާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ހައްޖަށް‬

‫ފޒަލެއް ބަލައިނުގަންނަ‬ ‫ކށްފައިނުވާތީ ހަ ޕްރޮ ޯ‬ ‫ފުރިހަމަ ޮ‬

‫މީހުން ގެންދާ ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ކަންތައްތައް ކުރޭތޯ ހައްޖު‬ ‫ޕްރޮޕޯސަލާ އެއް ޮ‬

‫ށ މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ‬ ‫ހައްޖަ ް‬ ‫ކުންފުނިތައް‪:‬‬

‫މިޝަނުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ސިވިލް ސާވިސް ޮކމިޝަނުގެ ރައީސް ޑރ‪ .‬އަލީ ޝަމީމް (ކ) ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެއަށް އައި‬

‫"ކުރީ އަހަރުތަކާ ހިލާފަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ‬ ‫ރ ހައްޖު ގްރޫޕު‪59،965 :‬ރ‪.‬‬ ‫‪ .1‬އެކް ޯ‬

‫ފިޔަވަޅުތަކެއް މިފަހަރު އަޅާފައިވާނެ‪ ،‬ހައްޖަށް މީހުން‬

‫‪ .2‬ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން‪69،965 :‬ރ‪.‬‬

‫ގެންދާ ކުންފުނިތަކުން ކުރަން އެއްބަސްވާ ކަންތައްތަކާ‬

‫‪ .3‬މިނާ ހައްޖު ގްރޫޕު‪69،965 :‬ރ‪.‬‬

‫ހިލާފުވާ ކަމުގައިވާ ނަމަ‪ .‬މިސާލަކަށް ފައިސާ‬

‫‪ .4‬އަލްހަރަމައިން ހައްޖު ގްރޫޕު‪69،965 :‬ރ‪.‬‬

‫ނެގުމުގެ ކަންކަމުގައި‪ ،‬އިތުރަށް ފައިސާ ނަގައި އެކަން‬

‫‪ .5‬ޒައި ހައްޖު ގްރޫޕު‪70،000 :‬ރ‪.‬‬

‫ސާބިތުވެއްޖެނަމަ‪ ،‬އެ ހިނގާ އަހަރުގައި ހައްޖަށް‬

‫‪ .6‬ތަޒްކިޔާ ހައްޖު ގްރޫޕު‪72،250 :‬ރ‪.‬‬

‫ކޓާ ބާތިލްކުރެވޭ ވަރަށް އުސޫލު‬ ‫ގެންދިއުމަށް ދީފައިވާ ޯ‬

‫ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ‪ 1000‬ކޯޓާގެ ތެރެއިން‬ ‫އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ދީފައިވަނީ ޖުމްލަ ‪ 450‬ޖާގަ‬

‫ޓީމުގެ ވެރިޔާ އެމް‪.‬ޑީ މުޚްލެސަ ރަހްމާންއަށް މާބޮނޑިއެއް ދެއްވަނީ‪ -- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪/‬މިހާރު‬ ‫ލަ މް ޔާ އަ ބް ދުﷲ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބައިވެރިވެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސީއެސްސީގެ ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‬ ‫ވކަކުން ރަށްތައް ގުޅާލުމުން ފައިސާ‬ ‫އންލައިން ނެޓް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ކމިޝަން (ސީއެސްސީ)‬ ‫ސިވިލް ސާވިސް ޮ‬

‫އާއި ވަގުތު ސަލާމަތްވާ ކަމަށެވެ‪ .‬ފަސޭހަކަމާ އެކު‬

‫ކށްފައި ވާނީ‪ "،‬ޝާފިއު ވިދާޅުވި‬ ‫ކށް ފުރިހަމަ ޮ‬ ‫ބަދަލު ޮ‬

‫އަށް އެކަށީގެންވާ ފަންޑު ނުލިބޭތީ މުވައްޒަފުން‬

‫މުއާމަލާތުކުރެވޭ މި ނިޒާމު‪ ،‬އޭނާ ސިފަކުރެއްވީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަނުގެ ރައީސް‬ ‫ތަމްރީންކުރަން ދަތިވާ ކަމަށް އެ ޮ‬

‫ބޑު އެއް ކުރިއެރުން‬ ‫ސީއެސްސީއަށް ލިބުނު އެންމެ ޮ‬

‫ޑރ‪ .‬އަލީ ޝަމީމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އިލްޔާސް ޖަމާލް ވިދާޅުވީ‬

‫ކޓާ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ބަހާލުމުން‪،‬‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޯ‬

‫އެހެން އަހަރުތަކަށް ވުރެ މި އަހަރު ހައްޖަށް‬

‫ކޮންމެ ކުންފުންޏަކަށް ލިބެނީ ‪ 90‬ޖާގަ އެވެ‪ .‬ބާކީހުރި‬

‫މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ކުންފުނިތަކަށް ދިނުން‬

‫ރާއްޖެ އަށް އައި ޓީމަކާ އެކު ސީއެސްސީގެ ވެރިން‬

‫ނަމަވެސް އަދިވެސް އެތަނުގައި މައްސަލަތައް‬

‫‪ 550‬ކޯޓާ ދީފައިވަނީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ލަސްވީ‪ ،‬އޭނާ ވިދާޅުވި‬ ‫ލަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ‪ .‬އަލީ ވިދާޅުވީ ސިވިލް‬

‫ހުރި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬

‫ބަޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް‬ ‫ގތުގައި އުސޫލަށް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ސާވިސް ސެކްޓަރަށް އެކި މައްސަލަތައް ދިމާވެފައިވާ‬

‫ވަޒީފާގައި ކުރިއެރުން ލިބޭނެ ފުރުސަތުތައް މަދުކަން‬

‫ސައުދީގެ މިނިސްޓްރީން ޔަގީންކަން ދީފައިވާ ކަމަށް‬

‫އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ކުރިއަށް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ފަންޑު ނުލިބުމުން‬

‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ވަޒީފާގައި ގިނަ ދުވަހު‬

‫ކޓާ ލިބުމުން ވެސް‪ ،‬އުސޫލުގެ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެ ޯ‬

‫އޮތް ތަނުގައި‪ ،‬ޑިސެމްބަރު ނުވަތަ ޖެނުއަރީ ހިސާބުގައި‬

‫ދިމާވާ މައްސަލަތައް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނޫޅެ‪ ،‬ކެނޑިގެންދާ މުވައްޒަފުންގެ ނިސްބަތް ގިނަ‬

‫ތެރެއިން ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ބަހާލާނެ ކަމަށް‬

‫ކުންފުނިތަކަށް ހުއްދަދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިތުރު ‪ 1000‬ކޯޓާ ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެ ކަމަށް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޝާފިއު ވިދާޅުވީ ހައްޖުގެ ކަންކަމަކީ‬

‫އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ އުސޫލު ހަދާފައިވަނީ‪،‬‬

‫ބަންގްލަދޭޝްގެ ޕަބްލިކް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން‬

‫ގތުގައި ފަންޑުގެ ދަތިކަން‬ ‫ޑރ‪ .‬އަލީ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ހުރުމުން‪ ،‬ފެންވަރު ރަނގަޅު މުވައްޒަފުން ބިނާކުރަން‬

‫ތަމްރީނު ދިނުމުގައި ކުރިއެރުން ހޯދުނު‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ވަޒީފާގައި ކުރިއަށް ދެވޭނެ ފުރުސަތުތައް‬

‫ހަމައެކަނި ވަކި ގްރޫޕުތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭގޮތަށް‬

‫ދަތިވެ އެވެ‪ .‬އަދި އެތަނުން ކުރިއަށް ގެންދަން‬

‫ނެތުމުން ވަޒީފާ ރަނގަޅަށް އަދާކުރާނެ މޮޓިވޭޝަނެއް‬

‫ޒަމާނުއްސުރެ ޝައްކުގެ ނަޒަރުން ބަލާ ކަންކަން‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް‬

‫ރޖެކްޓުތަކަށް ބަޖެޓުގެ ދަތިކަން‬ ‫ބޭނުންވާ އެހެން ޕް ޮ‬

‫ވެސް މުވައްޒަފުންގެ ނުހުރޭ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެކަންތައް ބަދަލުކޮށް‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ‬

‫ކންމެ ބަޔަކަށް‬ ‫ޝައުގުވެރިވާ އަދި ޝަރުތު ހަމަވާ ޮ‬

‫ހުރުމުން ބުރޫ އަރާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މި ބައްދަލުވުމުގައި ބަންގްލަދޭޝް ޕަބްލިކް‬

‫ހދުމަކީ އަމާޒެއް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އިތުބާރު ޯ‬

‫ގތަށް އުސޫލު ބަދަލުކޮށްފައިވާ‬ ‫ވެސް ކުރިމަތިލެވޭ ޮ‬

‫ލޖީގެ އެހީގައި ހުރިހާ‬ ‫ނަމަވެސް ޒަމާނީ ޓެކްނޮ ޮ‬

‫ސާވިސް ޓީމުގެ ހެޑް އެމް‪.‬ޑީ‪ .‬މުހްލެސަ ރަހްމާނާއި‬

‫އެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން‪ ،‬އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއްގެ‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ހައްޖާ ގުޅޭ ކަންކަން‬

‫ވކަކުން ގުޅާލުމުން‪ ،‬ތަމްރީން‬ ‫ރަށްތައް އޮންލައިން ނެޓް ޯ‬

‫ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ‬

‫ގޮތުގައި އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވީ ހައްޖު އިވެލުއޭޝަން‬

‫ރަނގަޅުވާނީ ގިނަ ބަޔަކަށް ފުރުސަތުދީގެންކަން އޭނާ‬

‫ކުރުމަށް ދިމާވާ އެކި މައްސަލަތަކަށް ކުރިއެރުންތަކެއް‬

‫ސަފީރު ވައިސް އެޑްމިރަލް އަޚްތަރު ހަބީބް ވެސް‬

‫ކޮމެޓީ އެވެ‪.‬‬

‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ލިބުނު ކަމަށް ޑރ‪ .‬އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ވާހަކަ ދެއްކެވި އެވެ‪ .‬ހަތަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް‬

‫އެތަނުން އަންނަނީ ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިން‬

‫އެ ޓީމުން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ރާއްޖޭގެ‬

‫މީގެ ކުރިން ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމަށް‬

‫ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ އަގު ކަނޑައަޅަނީ‬

‫ޕޒަލްތައް އިވެލުއޭޓުކުރާނީ އެ ވަގުތަކު‬ ‫ހުށަހަޅާ ޕްރޮ ޯ‬

‫އެބަޔަކު ހައްޖަށް ގެންދާ ކުންފުންޏަކުންނެވެ‪ .‬އިލްޔާސް‬

‫އންލައިން ދެ ކްލާހެއް ހެދުމުގެ‬ ‫އިންސްޓިޓިއުޓްގައި ޮ‬

‫އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި އާޓްސް‪ ،‬ކަލްޗާ‬

‫ހުންނެވި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅުއްވާ‬

‫ވިދާޅުވ އަންނަ އަހަރަށް ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ‬

‫މަސައްކަތްކުރަމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އޭރުން‬

‫އފިޝަލުންނަށް‬ ‫އެންޑް ހެރިޓެޖް މިނިސްޓްރީގެ އިސް ޮ‬

‫ކޮމެޓީއަކުންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެކަން ބަދަލުކޮށް‪ ،‬ފަސް‬

‫ހުއްދައަށް ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން‪ ،‬ހައްޖު މިޝަނުން އަގާ‬

‫ދުރު ރަށްތަކުގައި އުޅޭ ސީއެސްސީގެ މުވައްޒަފުންނަށް‬

‫ބައްދަލުކުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫މެމްބަރުން ހިމެނޭ ހައްޖު އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީގެ‬

‫ގތުން ދިރާސާކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގުޅޭ ޮ‬

‫ރގްރާމްތަކުގައި‬ ‫ފަސޭހަކަމާ އެކު ތަމްރީން ޕް ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 13‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫ވެސްޓްޕާކް ހުރިތަނާއި ވިލިމާ ލޭގައި ވަގުތީ މާރުކޭޓެއް ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު‬ ‫ދެގުނަ ދަށަށް‬ ‫ރޯދަ މަހު ފެށުނު އިރު ‪40‬ރ‪ .‬އަށް ހުރި ކަރާ‬ ‫ކިލޯގެ އަގު ‪20‬ރ‪ .‬އަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން‬ ‫ޔވެފައި ވަނީ ލިބޭ މިންވަރު‬ ‫ބުނީ‪ ،‬ކަރާގެ އަގު ހެ ޮ‬ ‫އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ‪ .‬ކަރާގެ އަގު ހެޔޮވި‬ ‫ރދަ މަސް ފެށުނީއްސުރެ އެންމެ ބޮޑު‬ ‫ނަމަވެސް ޯ‬ ‫ޑިމާންޑެއް ވެސް އޮތީ ކަރައަށެވެ‪.‬‬ ‫ތއްޑޫން‪ .‬ތޮއްޑޫން‬ ‫"ކަރާ ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ ޮ‬ ‫ޔކޮށް ވިއްކޭނެ‪"،‬‬ ‫ހެޔޮކޮށް ލިބޭ ނަމަ އަގު ހެ ޮ‬ ‫ވިޔަފާރިވެރިޔަކު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ދަނޑުވެރިން ކަރާ ކިލޯއެއް މިހާރު ވިއްކަނީ ‪16‬ރ‪.‬‬ ‫އަށް ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިއަކު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވެސްޓު ޕާކް ރެސްޓޯރަންޓު ހިނގި ތަނުގައި ހަދާ ވަގުތީ މާރުކޭޓު‪---.‬ހުސައިން ވަހީދު‪/‬މިހާރު‬ ‫މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬

‫ފަޒީން "މިހާރު" އަށް މިއަދު ވިދާޅުވީ އެ ދެ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫މާރުކޭޓަކީ ވެސް ކުރިއަށް ހަ ރޯދައިގެ ނިޔަލަށް‬ ‫ޓރަންޓު ކުރިން ހިންގި‬ ‫ވެސްޓު ޕާކް ރެސް ޯ‬ ‫ސަރަހައްދާއި ވިލިމާލޭގައި ވަގުތީ އާ ދެ މާރުކޭޓު‬ ‫ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި‪ ،‬އެ ދެތަނުން ގޮޅި‬

‫ވާއިރަށް ދެ ތަނުގެ ވެސް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް‬ ‫ނިމޭނެ‪ "،‬ފަޒީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ވެސްޓުޕާކް ރެސްޓޯރަންޓު‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ގތަށް ހަދާ ވަގުތީ ދެ ތަން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޭނުންކުރެވޭ ޮ‬

‫ހިންގި ތަނުގައި ހަދާ ވަގުތީ މާރުކޭޓުން ‪ 32‬ގޮޅިއެއް‬

‫އެއީ ޓެންޓެއް ރާވާލައިގެން ހަދާ ދެތަން ކަމަށް ވާތީ‬

‫ދޫކުރާނެ އެވެ‪ .‬ވިލިމާލޭ މާރުކޭޓުން ދޫކުރަނީ ‪20‬‬

‫މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް މިހާރު ހުރީ ނިމިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދޫކުރަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއުލާނުކޮށްފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އތްތަނުގައި ވެސް ކަރާގެ އަގު ހެޔޮވާނެ‬ ‫ކުރިއަށް ޮ‬

‫"މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ ކަރަންޓުލުން ފަދަ ބައެއް‬ ‫މަސައްކަތްތައް‪ .‬ގުރުއަތުލުން ބާއްވާ ތާރީޚަށް އަންނަން‬

‫ގޅިތައް ވެސް ހުންނާނީ‬ ‫ގޮޅި އެވެ‪ .‬އާ ދެ މާރުކޭޓުގެ ޮ‬ ‫ގތަށް ބިން މަތީގައި‬ ‫މާލޭގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓެކޭ އެއް ޮ‬ ‫ރޮނގު ދަމައިގެން ވަކިކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން‬ ‫ގތުން ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު ‪10‬ރ‪ .‬އަށް‬ ‫ބުންޏެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ވެސް ވެއްޓިދާނެ ކަމަށް ވިޔަފާރިން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެ ދުވަހަކު ތޮއްޑޫން‬ ‫ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ޮ‬ ‫‪ 25‬ޓަނާއި ‪ 35‬ޓަނާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ކަރާ‬ ‫ރދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށް‬ ‫މާލެ ގެނެ އެވެ‪ .‬މި އަހަރު ޯ‬ ‫ތޮއްޑޫގައި ‪ 117‬ކަރާ ދަނޑު ހެއްދި އެވެ‪ .‬ތޮއްޑޫ‬ ‫ކަރާގެ އިތުރުން ކާށިދޫ އާއި ކަނޑޫދޫ ކަރާ ވެސް‬ ‫މާރުކޭޓުގައި އެބަހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫ސްވިމިން ޓްރެކް ސަރަހައްދު‬ ‫ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ‬ ‫މަޝްރޫއު އަށް ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން‬

‫މާލޭގެ ސްވިމިން ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި‬ ‫ސިޑިބަރިއަކާއި ފާހާނާތަކާ އެކު ފެންވަރާ ތަނެއް‬

‫ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ‪20.000‬ރ‪ .‬ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ‬

‫ހދަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސސިއޭޝަނުން ބުދަ ދުވަހު ކުރި‬ ‫ސްވިމިން އެ ޯ‬ ‫ގތުން މަޝްރޫއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ‬ ‫އުލާނުގައިވާ ޮ‬

‫ސްވިމިން ޓްރެކް ސަރަހައްދުގައި އިމާރާތް އަޅަން‬ ‫ސސިއޭޝަނުން ކުރި އިއުލާނާ އެކު‬ ‫ސްވިމިން އެ ޯ‬

‫ބައްދަލުވުމެއް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު‬

‫ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ފޭސްބުކްގައި‬

‫ސސިއޭޝަނުގައި އޮންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫‪ 11:00‬ސްވިމިން އެ ޯ‬

‫ޕސްޓެއްގައި އެ އިމާރާތް ހުންނާނެ‬ ‫މިއަދު ކުރެއްވި ޯ‬

‫އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރަން އެދި ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް‬

‫ގޮތުގެ ކުރެހުންތަކެއް ވަނީ އާއްމު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހުޅުވުން އޮންނާނީ މި މަހު ‪ 23‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫ސްވިމިން ޓްރެކް ސަރަހައްދު ތަރައްގީކުރާ ގޮތުގެ ކުރެހުމެއް‪.‬‬

‫ދިރާގުން މި އަހަރު ވެސް ހާއްސަ އެހީތެރިކަމެއްގައި‬ ‫ގތަށް ދިރާގުން ސްޕެޝަލް‬ ‫އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއް ޮ‬ ‫ރޯދަ ބަންޑަލްސް ޕެކޭޖު ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާގެ‬ ‫ބައެއް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް‬ ‫ހާއްސަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މި ޑޭޓާ ބަންޑަލްތައް ވިއްކައިގެން ލިބޭ‬ ‫ފައިސާގެ ‪ 10‬ޕަސެންޓް މި އަހަރު ދެނީ މޯލްޑިވްސް‬

‫ސްނެޕްޗެޓް‪ ،‬އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ޑޭޓާ ބަންޑަލް އެކްޓިވޭޓް ކުރުމަށް ޖަހަން ޖެހެނީ‬ ‫‪ *123*8#‬އެވެ‪ .‬މި ޑޭޓާ ބަންޑަލްތަކުގެ މުއްދަތަކީ ‪30‬‬ ‫ދުވަހެވެ‪.‬‬ ‫އެމްއޭޕީޑީގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ‬

‫އފް ޕާސަންސް ވިތު ޑިސްއެބިލިޓީ‬ ‫އެސޯސިއޭޝަން ޮ‬

‫ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާއި މީހުންނަކީ‬

‫(އެމްއޭޕީޑީ) އަށެވެ‪ .‬އެމްއޭޕީޑީ އަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން‬

‫ކށްދީ‪ ،‬ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ‬ ‫ތައުލީމާއި‪ ،‬ހުނަރު ދަސް ޮ‬

‫ހުންނަ މީހުންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ‬

‫ގާބިލިއްޔަތު ހުރި ބަޔަކަށް ހެދިދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަށް‬

‫ޖަމިއްޔާއެކެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ތައާރަފްކުރި ޑޭޓާ‬ ‫ދިރާގުން ރޯދަމަހާ ދިމާ ޮ‬ ‫ޕެކޭޖުގައި ‪ 200‬ރުފިޔާ އަށް ‪ 2.5‬ޖީބީ ޕެކާއި ‪300‬‬ ‫ރުފިޔާ އަށް ‪ 5‬ޖީބީ ލިބޭ ޕެކޭޖެއް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސޝަލް މީޑިއާއަކީ ގިނަ ކަސްޓަމަރުން ބޭނުންކުރާ‬ ‫ޯ‬

‫ދިރާގު ރޯޑު ރޭހުގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ބައިވެރިވަނީ‪--‬ފޮޓޯ‪ :‬އަހުމަދު ނިޝާތު‪/‬މިހާރު‬

‫ފޭސްބުކް‪ ،‬ވަޓްސްއެޕް‪ ،‬ވައިބާ‪ ،‬އިންސްޓަގްރާމް އަދި‬

‫ރދަ މަހުގެ ޑޭޓާ ބަންޑަލްތަކުގައި‬ ‫ޕްލެޓްފޯމަކަށް ވާތީ ޯ‬

‫ބޭނުންވަނީ މުޖުތަމައުގެ އެއްބާރުލުން ކަމަށް އޭނާ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ދިރާގުން ހިންގާ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ގިނަ‬ ‫ހަރަކާތްތައް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި‬ ‫ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ދިޔަ އަހަރު ރޯދަމަހު ދިރާގު ރޯދަ ޑޭޓާ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާ އެޕްތައް ބޭނުންކުރަން‬ ‫ޯ‬ ‫އެންމެ މަގުބޫލް‬

‫ބަންޑަލްތަކުން ލިބުނު ފައިސާގެ ‪ 10‬ޕަސެންޓް‬

‫‪ 1‬ޖީބީ ދިރާގުން ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫މލްޑިވްސް އަށެވެ‪.‬‬ ‫ހަދިޔާކުރީ ޓައިނީ ހާޓްސް އޮފް ދަ ޯ‬


‫‪ 13‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އަނެއްކާވެސް ވެހިކަލް ލިމިޓް ކުރުމުގެ ވާހަކަ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬

‫އެކަމަކު އެ ބަދަލު ގެނައުމުގެ ކުރިން‪ ،‬ޕަބްލިކް‬ ‫ޕޓްގެ ހިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭނެ‬ ‫ޓްރާންސް ޯ‬ ‫ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލުކުރައްވަ އެވެ‪ .‬ގިނަ ބަޔަކަށް ދަތުރު‬ ‫ގތަށް ބަހުގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށް‪ ،‬އެއީ‬ ‫ކުރެވޭނެ ޮ‬ ‫އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި މީހުންނަށް ބަރޯސާ ވެވޭނެ ފަދަ‬ ‫ހިދުމަތަކަށް ވެސް ހަދަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެވެސް ވަރަކަށް‬ ‫މާލޭގައި މިހާރު ވެސް ޮ‬ ‫ބަސް ދުއްވަ އެވެ‪ .‬އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި‬ ‫ކުދި ބަސްތައް ގެނެސް‪ ،‬އެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރަން ވަނީ‬ ‫ނިންމާފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓްގެ ހިދުމަތް އެ ފެންވަރަށް‬ ‫ޕަބްލިކް ޓްރާންސް ޯ‬ ‫ދިޔުމުން ދެ އަހަރަށް ނަމަވެސް ވެހިކަލް ލިމިޓް‬ ‫ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އާދިލް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި ނައްތާލާ‬ ‫ކންމެ ވެހިކަލަކަށް އިތުރު ވެހިކަލެއް އެތެރެކުރެވޭ‬ ‫ޮ‬ ‫ގޮތަށް ވެސް ގަވައިދަށް ބަދަލު ގެނެވިދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ވެހިކަލް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން‬ ‫ނިންމާފައިވާ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް‪ ،‬މާލެ ސިޓީ‬ ‫ކައުންސިލްގެ ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު ޝަމާއު ޝަރީފް ވެސް‬ ‫ވަނީ ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ތއްޖެހުން ހައްލުކުރަން‬ ‫ޝަމާއު ވިދާޅުވީ މާލެ ޮ‬ ‫ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ކަމަށާއި‬ ‫އޭގެ ތެރޭގައި ވެހިކަލް ލިމިޓް ކުރުން ވެސް ހިމެނޭ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ވަރަށް އަވަހަށް އެކަން ވެސް ހަމަޖެހޭނެ‬ ‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ވެހިކަލްގެ އަދަދު‬ ‫އާދިލް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫މަދުކުރުމަށް‪ ،‬ގަވައިދުތައް ވެސް ހަރުކަށި ކުރަން ޖެހެ‬ ‫ގތުން ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދޭ އުމުރުގެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ގޮތުގައި ‪ 18‬އަހަރުން މަތި ކަނޑައެޅުމާއި މީހަކަށް‬ ‫ތިން ހަތަރު އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި‬ ‫އެއް އުޅަނދަށް ބަދަލު ކުރުން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ލައިސަންސް ނެގުމުން ނޫނީ ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީ‬ ‫ގތަށް ވެސް ހެދިދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނުކޮށްދޭ ޮ‬ ‫"މި ހުންނަނީ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނާ ގުޅިފައި‬ ‫ހުންނަ ވަރަށް ސެންސިޓިވް ނިންމުންތައް‪ .‬ވެހިކަލް‬ ‫ލިމިޓްކޮށްފިއްޔާ ގިނަ ބަޔަކަށް ފަސޭހަ ވާނެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫އެކަމާ ޝަކުވާ ކުރާނެ ބައެއް އުޅޭނެ‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬ ‫ވަރަށް ހިތްވަރު ހުރެ‪ ،‬ކެތްތެރިވެގެން ނޫނީ މި ފަދަ‬ ‫ނިންމުންތަކެއް ނުނިންމޭނެ‪ "،‬އާދިލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫"ހުސް ވާހަކަތަކެއް‪ ،‬އަމަލެއް ނުކުރެވޭ"‬ ‫ތއްޖެހިފައިވާ ތަން އެންމެ‬ ‫ވެހިކަލްތަކުން މާލެ ޮ‬ ‫ބޮޑަށް ފެންނަ އެއް ދުވަސްވަރަކީ ރޯދަ މަހެވެ‪ .‬މި‬ ‫ރދަ މަސް އައުމާ އެކު ވެސް‪ ،‬ކަމާ ގުޅޭ‬ ‫އަހަރުގެ ޯ‬ ‫ލއަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް‬ ‫އިދާރާތަކުން ވަނީ ޓްރެފިކް ފް ޯ‬ ‫ގެނެސް‪ ،‬ވެހިކަލް ޕާކުކުރާނެ އިތުރު ޒޯނުތަކެއް‬ ‫ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކި ސަރަހައްދުތަކުން‪ ،‬އެކި ތަންކޮޅުކޮޅު‬ ‫ހޯދައިގެން‪ ،‬ވޭތުވެ ދިޔަ ހަފުތާތެރޭގައި އެފަދަ ތިން‬ ‫ޖާގައެއް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދެއްކި އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އާއްމުންގެ ޝަކުވާތަކެއް ނުހުއްޓުނެވެ‪.‬‬ ‫"ޕާކު ކުރާނެ ޖާގަ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވެސް‬

‫މާލޭގެ މަގެއް‪ :‬ވެހިކަލްތަކުން މާލޭގެ މަގުތައް ޮއންނަނީ ތޮއްޖެހިފައި ‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސެއިން ވަހީދު‪ /‬މިހާރު‬

‫ހޯދިދާނެ‪ .‬އެކަމަކު ވެހިކަލް މަދެއް ނުވޭ‪ .‬ވެހިކަލް‬ ‫މަދުވެގެން ނޫނީ އެދެވޭ ހައްލެއް އަންނާނެތަ؟"‬

‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބުނަނީ މިހެންނެވެ؛ މާލޭގެ‬

‫ކުރިން‪ 2016 ،‬ގައި ‪ 89،237‬އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ‬

‫ކުލަކުލައިގެ އެކި ފެންވަރުގެ އުޅަނދުތައް ގަންނާކަށް‬

‫ކުރި އިރު‪ ،‬ޖެހިގެން އައި އަހަރު އެ އަދަދު ވަނީ‬

‫ހުރަހެއް ނެތެވެ‪ .‬ކްރެޑިޓް ސްކީމެއްގެ ދަށުން ހަމަ‬

‫‪ 99،411‬އަށް އަރައިފަ އެވެ‪ .‬މިހާރުގެ އަދަދުތައް އަދި‬

‫ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ސައިކަލެއް ގަންނަންވީ އެވެ‪.‬‬

‫އާއްމުކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް‪ ،‬އެ މިންވަރު ‪115،000‬‬

‫ކންމެ މީހެއްގެ ވެސް ޝަކުވާ އަންނަނީ‬ ‫ޮ‬

‫ޓްރެފިކް މައްސަލައަށް ހައްލެއް އައިސް‪ ،‬ތޮއްޖެހުން‬

‫އަށް ވުރެ މަދުނުވާނެ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން‬

‫އެ އުޅަނދު ހިފައިގެން މަގުމައްޗަށް ނުކުންނަ‬

‫ކުޑަވާނީ އެތެރެކުރާ އުޅަނދުގެ އަދަދު މަދުކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬

‫ލަފާކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވުމާއި ޕާކް ކުރާނެ ޖާގަ‬ ‫ހިސާބުންނެވެ‪ .‬ތޮއްޖެހުން ޮ‬

‫މިއީ ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކާއި އެންމެ އާއްމު މީހާ ވެސް‬ ‫ދައްކާ ވާހަކައެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއަށް އަމަލު ނުކުރެވި‬

‫ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު‪ ،‬އެ އުޅަނދުތަކުގެ‬ ‫ތެރެއިން ‪ 90‬ޕަސެންޓަކީ ސައިކަލެވެ‪ .‬އަދި ރާއްޖެ‬

‫އުޅެނިކޮށް މިހާރު މި ވަނީ މައްސަލަ ބޮއްސުންލާފަ‬

‫އެތެރެކުރާ އުޅަނދުތަކުގެ ތެރެއިން ‪ 60‬ޕަސެންޓް‬

‫ލ މީޓަރު ހަމަނުވާ މާލެ އުޅަނދުތަކުން‬ ‫އެވެ‪ .‬ހަތަރު ކި ޯ‬

‫އުޅަނދު ދުއްވަނީ މާލޭގަ އެވެ‪.‬‬

‫ތޮއްޖެހިފައިވާއިރު‪ ،‬އެންމެ ބާރުލާފައި ދައްކަނީ އެ‬ ‫ގތްތަކުގެ ވާހަކަ އެވެ‪.‬‬ ‫އުޅަނދުތައް ޕާކު ކުރާނެ ޮ‬ ‫ގތާ މެދު ބަޔަކު އެބަ‬ ‫ދާއިމީ ހައްލެއް ގެންނާނެ ޮ‬ ‫ވިސްނާ ހެއްޔެވެ؟‬

‫ދުވާލަކު ‪ 44‬ސައިކަލު ރަޖިސްޓްރީ ކުރޭ‬ ‫ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ކޮންމެ އަހަރަކު‬

‫ނެތިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ޕޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު‬ ‫ޓްރާންސް ޯ‬

‫އެތެރެ ކުރާ އުޅަނދު ޮކންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ؟‬ ‫ތއްޖެހުން ކުޑަކުރުމަށް‪ ،‬ކަމާ‬ ‫ވެހިކަލްތަކުން މާލެ ޮ‬

‫ގތުގައި މިހާރު ރާއްޖޭގައި‬ ‫އަހުމަދު އާދިލް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ބެހޭ ފަރާތްތަކުން މި ފަހަކުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފަ‬

‫ދުވާލަކު ‪ 44‬ސައިކަލު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ފުލުހުންނާއި‬ ‫އެވެ‪ .‬ޓްރާންސް ޯ‬

‫މީގެ ތެރެއިން ވެސް ‪ 60‬ޕަސެންޓަކީ މާލޭގައި‬

‫މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ފަދަ އިދާރާތަކުގެ އިސް‬

‫ދުއްވަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ އުޅަނދުތަކެވެ‪ .‬މިއީ‬

‫އޮފިޝަލުން ބޭއްވި އެ މަޝްވަރާތަކުގައި އެންމެ ބޮޑު‬

‫އާދަޔާހިލާފު ގިނަ އަދަދެއް ކަމަށް އޭނާ ވެސް‬

‫ގތަކަށް" ވިސްނައިގެން‬ ‫އަމާޒަކަށް ވެފައިވަނީ "އެހެން ޮ‬

‫އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް ހައްލެއް ހޯދުމެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ސައިކަލު ފަދަ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫މިކަމަށް ގެނެވޭނެ އެންމެ ފުރިހަމަ ހައްލެއްގެ‬

‫ވެސް މަދުވެގެން ‪ 10،000‬އެއްގަމު އުޅަނދު އަލަށް‬

‫އުޅަނދުތައް މި ފަހަކުން އެހާ ގިނަ ވެފައިވަނީ އެ‬

‫ގޮތުގައި އާދިލް ވެސް ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ ރާއްޖެ‬

‫ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެ އެވެ‪ .‬މީގެ ތިން އަހަރު‬

‫އންނަ ފަސޭހަތަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬ތަފާތު‬ ‫ހޯދަން ޮ‬

‫އެތެރެކުރާ ވެހިކަލްގެ އަދަދު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމެވެ‪.‬‬

‫ޓްވިޓާގައި މީހަކު ސުވާލު ކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އެފަދަ ޕާކިން‬ ‫އެހެން މީހަކު ބުނި ޮ‬ ‫ޒޯންތަކަކީ ވަގުތީ ހައްލެކެވެ‪ .‬އެ ޖާގަތައް އިސާހިތަކު‬ ‫އުޅަނދުތަކުން ފުރާލުމުން އަނެއްކާވެސް ޖެހޭނީ ހަމަ‬ ‫ސުމަކުން ފަށާށެވެ‪ .‬އެއީ ހަމަ ފޫނެތް ފަޔަކަށް ފެން‬ ‫ގތުގައި ސިފަކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ފުރުން ފަދަ ކަމެއްގެ ޮ‬ ‫ގިނަ މީހުންގެ ޝަކުވާއަކަށް ވީ މިހާ ދުވަސްވީ‬ ‫ތއްޖެހުން ހުއްޓުވުމަށް އެއްވެސް‬ ‫އިރު ވެސް‪ ،‬މާލެ ޮ‬ ‫ސަރުކާރަކަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް‬ ‫ނުކުރެވުމެވެ‪ .‬ވެހިކަލް ލިމިޓް ކުރާ ވާހަކަ އަބަދުވެސް‬ ‫ދައްކާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ދުވަހަކު ވެސް އެއަށް އަމަލު‬ ‫ކުރެވޭތަން ނުފެންނަ ކަމަށް އެ މީހުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫"މިހާ ދުވަސް ވީ އިރު މިއުޅެނީ ޓެކްސީން ނަގާ‬ ‫އަގު ކަނޑަނޭޅިގެން‪ .‬ދެން ވެހިކަލް ލިމިޓް ކުރެވޭނެތަ؟‬ ‫މިއީ އަދި އެއަށް ވުރެ ސެންސިޓިވް މައްސަލައެއް‪"،‬‬ ‫އަލީ ހަމީދުގެ ނަމުގައި ޓްވީޓް ކުރި މީހަކު ޝަކުވާ‬ ‫ކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ތއްޖެހޭ ވަރަކަށް‪ ،‬އުޅަނދުތަކުން އާންމު‬ ‫ޮ‬ ‫ދިރިއުޅުމަށް އުނދަގޫވާ ވަރަކަށް އެ ޝަކުވާތަކުގެ އަޑު‬ ‫ގަދަވާނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 13‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬

‫މުނައްވަރު‪:‬‬ ‫އެންމެ ހިތްދަތި ވަގުތުގެ‬ ‫އެހީތެރިޔާ‬

‫މައްޔިތެއް ކައިރީގައި މުނައްވަރު ހަރަކާތްތެރިވަނީ‪ :‬މަސައްކަތާ ދޭތެރޭ އޭނާގެ‬

‫ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސަހަރާ މިސްކިތުގައި ކުލަ ލުމުގެ މަސައްކަތުގައި މުނައްވަރު‪ :‬އެއްވެސް‬

‫އޮތީ ޯލބި ‪ ---‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫މަސައްކަތެއް ކުރާކަށް ޖެހިލުމެއް ނުވޭ‪.‬‬ ‫ފޭސްބުކާއި ވައިބާ މެދުވެރިކޮށެވެ‪.‬‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫މޫނު ދައްކާ ގަޑީގަ އާއި ވަޅުލާ ގަޑީގައި ދައްކާ‬

‫ޖަމާއަތްތެރިންގެ މަސައްކަތުގައި ނުވަ‬

‫ކންމެ ފަހަރަކު ވަކިވަކިން މީހުންނަށް‬ ‫" ޮ‬

‫ފިރިހެނުންނާއި ނުވަ އަންހެނުން‪ ،‬އާ ސަހަރާގައި‬

‫އަންގާލުމަށް ވުރެ‪ ،‬ފަސޭހައީ‪ ،‬ޕޭޖްތައް މެދުވެރިކޮށް‬

‫ކންމެ ޖަމާއަތްތެރިއަކަށް‬ ‫ހަރަކާތްތެރިވެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ޮ‬

‫އަންގާލީމަ‪ .‬ދަންވަރު މީހަކު މަރުވިޔަސް‪ ،‬އަޅުގަނޑު‬

‫ވަގުތެއްގައި ވެސް މައްޔިތާ އަށް ހެޔޮ ދުއާ ކޮށްދޭން‬

‫ހދަން އެތައް ތަނެއްގައި އާދޭސް‬ ‫އިން ވަޒީފާއެއް ޯ‬

‫އތަސް‪ ،‬މުނައްވަރު‬ ‫ހަ ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރަން ޮ‬

‫މިކޮޅަށް އައިސް މައުލޫމާތު ނަގައިގެން މިކަން ކުރަނީ‪"،‬‬

‫އޭނާ އެދެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރުމުން އެއްވެސް ތަނަކުން އޭނާއަކަށް ވަޒީފާއެއް‬

‫ބޑަށް ތަފާތެވެ‪ .‬ޑިއުޓީ‬ ‫އެހެން މީހުންނާ ވަރަށް ޮ‬

‫ކަށުނަމާދު ޕޭޖް ހިނގާ ގޮތް ކިޔައިދިނެވެ‪.‬‬

‫ނުލިބުނެވެ‪ .‬އެންމެ ފަހުން އޭނާގެ ނަސީބު އަތުގައި‬

‫ނޫނަސް‪ ،‬މައްޔިތާގެ ކަންކަމުގައި އޭނާ އުޅެ އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އލެވެލް ނިންމާފައި މާލެ‬ ‫ގަލޮޅު މަދަރުސާ އިން ޯ‬

‫ކށް ވެސް ޚިޔާލުކޮށްލެވިފައިނުވާ‬ ‫ހިފީ ކުރިން ކުޑަ ޮ‬ ‫ކަމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ‪ :‬ކައްވަޅު ކޮނުމުގެ ވަޒީފާ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭރުގެ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ އެންމެ މަތީ‬ ‫މަޖިލިހުން ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން އަހުމަދު މުނައްވަރު‬

‫"ދަންވަރު ވިޔަސް‪ ،‬ފަތިސް ވިޔަސް‪ ،‬ކޮންމެ‬

‫ގތުގައި ކަށުނަމާދު ޕޭޖްތައް‬ ‫މުނައްވަރު ބުނި ޮ‬

‫ބޭކާރު ވާހަކަތަކެވެ‪ .‬އޭނާ ބުނަނީ "އެއީ ހުއްޓަން‬ ‫ޖެހޭނެ ކަމެއް" ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ބަދަލުގައި އެ ހުރިހާ‬

‫"ބައެއް ފަހަރު މަސް މާރުކޭޓަށް ވުރެ އަޑުގަދަވޭ‪.‬‬ ‫މި އަންނަނީ މީހަކު މަރުވެގެން‪ .‬އެހެންވެ މިތަނަށް އައި‬

‫އާންމުންގެ ތެރޭގައި މިހާރު ވަރަށް މަގުބޫލެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ކށްފައި ދިޔައިމަ ހުންނާނީ‬ ‫ބޭނުން‪ ،‬މަގްސަދު ހާސިލް ޮ‬

‫ވަގުތެއްގައި ވެސް އަޅުގަނޑު އުޅޭނެ މި ތަނުގައި‪.‬‬

‫ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ބޭރު ދިވެއްސަކު މަރުވިޔަސް‬

‫ރަނގަޅަށް‪ "،‬ބައެއް ދިވެހިންގެ ނުރަނގަޅު ސިފަ‬

‫އަދި ތަނުގައި ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަކީ‬

‫ކށް އެކަން އިއުލާން ކުރުމަށް‬ ‫ކަށުނަމާދު ޕޭޖް މެދުވެރި ޮ‬

‫ކށް މުނައްވަރު ކިޔައިދިނެވެ‪.‬‬ ‫ފާހަގަ ޮ‬

‫ހަމަ ކުރާ ހިތުން ކުރާ ކަމެއް‪ .‬ވަކި ކަމެއް ނޫން‪.‬‬

‫ވަރަށް ގިނަ އިން މީހުން އެދެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ވަޒީފާއަށް އެދި ސިޓީ ލި އެވެ‪ .‬އެހާ ހިސާބުން‬

‫މެއިންޓަނެންސް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ އަޅުގަނޑު ހަމަ‬

‫އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވެ‪ ،‬އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި އޭނާ‬

‫ވަރަށް ބޭނުންވެގެން‪ "،‬މުނައްވަރު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"ދަންވަރު ވިޔަސް‪ ،‬ފަތިސް ވިޔަސް‪ ،‬ކޮންމެ‬

‫މައްޔިތުންގެ ކަންކަމުގައި އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ‬ ‫ކނުން ފަދަ ކަންކަމުގައި‬ ‫އުޅެން ފެށިއިރު ވަޅު ޮ‬

‫ވަގުތެއްގައި ވެސް އަޅުގަނޑު އުޅޭނެ މި ތަނުގައި‪.‬‬

‫ދިވެހިން ނޫން ބަޔަކު ނޫޅެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު އާ‬

‫އަދި ތަނުގައި ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަކީ‬

‫ކށްނަން ޖުމްލަ ނުވަ މީހުން އުޅޭ އިރު‬ ‫ސަހަރާގައި ވަޅު ޮ‬

‫ހަމަ ކުރާ ހިތުން ކުރާ ކަމެއް‪ .‬ވަކި ކަމެއް ނޫން‪.‬‬

‫އޭގެ ތެރެއިން އަށް މީހުންނަކީ ބިދޭސީންނެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ބޑު ގަބުރުސްތާނުގައި‬ ‫މުނައްވަރު‪ ،‬ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޮ‬

‫ގތުގައި އެކަންކަން ކުރަނީ "ކުރަން‬ ‫ގަބޫލުކުރާ ޮ‬

‫މެއިންޓަނެންސް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ އަޅުގަނޑު ހަމަ‬

‫ވެސް އޭނާގެ ކަންބޮޑުވުމެކެވެ‪.‬‬

‫ކަށްވަޅު ކޮންނަ މީހެއްގެ ވަޒީފާ އަށް ވަނީ އޮކްޓޯބަރު‬

‫ގތުގައި" ދެކިގެންނެވެ‪ .‬އެއިން‬ ‫ޖެހޭ މަސައްކަތެއްގެ ޮ‬

‫ވަރަށް ބޭނުންވެގެން‪-- "،‬މުނައްވަރު‬

‫‪ 2006 ،16‬ގަ އެވެ‪ .‬އެދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާ‬

‫އެއްވެސް ކަމެއްގައި ކިތައްމެ ވަގުތެއް ހޭދަކުރަން‬

‫ހަމައަށް ‪ 2000‬އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ޖަނާޒާގެ‬

‫ނވެ އެވެ‪ .‬މުނައްވަރު‬ ‫ޖެހުނަސް އޭނާގެ ޝަކުވާއެއް ޯ‬

‫ހޯދި އެވެ‪.‬‬ ‫ހދ‪ .‬ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އުފަން މިހާރު ‪ 34‬އަހަރުގެ‬

‫ކށް އޭނާ ވަނީ އުޅެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަންކަމުގައި އިސް ޮ‬ ‫ކންމަ މީހެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އޭނާ‬ ‫ކަށްވަޅު ޮ‬

‫ކންމެ މަސައްކަތެއްގައި ވެސް‬ ‫އާ ސަހަރާގެ ޮ‬ ‫ބައިވެރިވުމަކީ މިއަދު އޭނާގެ އާދައެކެވެ‪ .‬އޭނާ‬

‫އުފުލީ އެންމެ ހަ މަސް ދުވަސް ވަންދެނެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫ކހެއް ފުރިހަމަކޮށް‪ ،‬މީހުން‬ ‫ފަހުން ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޯ‬

‫ދިވެހިންގެ ކަމުނުދާ ސިފައެއް‪ ،‬ރަނގަޅު ކުރޭ!‬

‫ކަށުނަމާދު ޕޭޖްތަކުގެ ވެރިއަކީ މިއީ!‬

‫އޭނާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި މީހުންނަށް‬ ‫ގެންގުޅެ އެވެ‪ .‬މީހަކު މަރުވުމަކީ އާއިލާއަކަށް ލިބޭނެ‬ ‫އެންމެ ފުން ހިތާމަ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން މައްޔިތެއްގެ‬

‫ކުރިއާ ހިލާފަށް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ކަށުނަމާދަށް‬

‫ބައެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެހެންވެ ކަށްވަޅު ކޮނުން ފަދަ‪،‬‬ ‫މައްޔިތާއަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ‬

‫އިހުތިރާމްކުރުމުގެ ބައި ވަރަށް މަތީ ދަރަޖައަކަށް‬

‫ހިނެވުމުގެ ޒިންމާއާ ހަވާލުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އޭރު މިތަނުގައި ތިބި އިސް ދެ މީހަކު އުމްރާ‬

‫ގތުގައި ދެކިގެން އެކަން ކުރާނެ‬ ‫ދީނީ ކަމެއްގެ ޮ‬

‫ބުނަނީ "އާ ސަހަރާގައި ކަމެއް ކުރަންޏާ އެކަމެއް‬ ‫ކުރާނީ ހަމަ ހެޔޮ ހިތުން" ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ބިދޭސީންނަކީ‬ ‫މުނައްވަރު ދެކޭ ޮ‬

‫ކަމަކާ އުޅުމަކީ‪ ،‬އެ ހިތާމައިގައި ވެސް ބައިވެރިވެ‪،‬‬

‫ކަންކަމުގައި މުޅިން ވެސް ދިވެހިން އުޅޭތަން ދެކެން‬ ‫އޭނާ ބޭނުންވެ އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑު މިތަނަށް އައިއިރު‪ ،‬ބިދޭސީން‬ ‫ވަޒީފާއަކު ނޫޅޭނެ‪ "،‬މުނައްވަރު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"މިކަން ކުރުން އެންމެ ރަނގަޅީ މައްޔިތާގެ‬

‫އަށް ވަޑައިގަތުމާ އެކު‪ ،‬އޭރުގެ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ‬

‫ބޑުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދޭ ސަމާލުކަން މިހާރު ވަނީ ޮ‬

‫ލތްބާ އެކު މުއާމަލާތްކުރުމެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫މީހުންނަށް ޯ‬

‫ވާރިސުން ނުވަތަ އަހުލުވެރިން‪ .‬އެއީ އެންމެ ހެޔޮ‬

‫ބެހޭ މަތީ މަޖިލިހުން އަޅުގަނޑާ އެކަންކަން ހަވާލުކުރީ‪.‬‬

‫މުއާސަލާތުގެ ފަސޭހަތައް ލިބެން ފެށުމާ އެކު އޭގެ‬

‫އޭނާއަށް ފެންނަ ހުރިހާ މަންޒަރަކާ މެދު ހިތްހަމައެއް‬

‫ގތަކީ ވެސް‪ .‬އެއީ ވަޅު ކޮންނަން‬ ‫އަދި މޮޅު އިތުރު ޮ‬

‫އެއީ މިތަނުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކާއި ޖަމާއަތްތެރިންގެ‬

‫ބޭނުންހިފައި‪ ،‬ކަށުނަމާދުގެ މައުލޫމާތު ގިނަ ބަޔަކަށް‬

‫ނުޖެހެ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ އެދުމަކީ އެކަންކަން އާންމުން‬

‫ވިޔަސް‪ ،‬ހިނެވުން ވިޔަސް‪ ،‬ކަށުނަމާދު ކުރުން‬

‫ކަންކަމާއި މައްޔިތުން ހިނަވައި ވަޅުލުން‪ "،‬މުނައްވަރު‬

‫ލިބެ އެވެ‪ .‬އެކަން ވެސް ފެށީ މުނައްވަރެވެ‪ .‬އެންމެ‬

‫އިސްލާހުކޮށްދިނުމެވެ‪.‬‬

‫ކަމުގައިވިޔަސް‪".‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފުރަތަމަ އެސްއެމްއެސްއަކުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން ވައިބާ‬

‫"ބަންދު ދުވަހެއް‪ ،‬ރޯދަ މަހެއް‪،‬‬ ‫އެހެން މަހެއް ނޯވޭ"‬

‫ގތުގައި މައްޔިތާ ކައިރިއަށް‬ ‫މުނައްވަރު ބުނާ ޮ‬

‫މިއަދު މުނައްވަރަކީ އެތައް ބައެއްގެ ލޯބި‬

‫އާއި ފޭސްބުކްގައި ކަށުނަމާދަށް ހާއްސަ ޕޭޖްތަކެއް‬

‫ޒިޔާރަތް ކުރުމަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި އޮތް ރީތި‬

‫ލިބިފައިވާ ޒުވާނެކެވެ‪ .‬އެންމެ ހިތްދަތި ވަގުތުތަކުގައި‬

‫ގތުން‪ ،‬ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި އެކަނި ވެސް‬ ‫ހެދި އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ބޑުވުމަކީ ބައެއް‬ ‫ސިފައެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާގެ ކަން ޮ‬

‫އާންމުންގެ އެހީތެރިޔާ އެވެ‪.‬‬

‫‪ 41،000‬އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެބަ ތިއްބެވެ‪.‬‬

‫ގސްއުޅޭ އިރު‪ ،‬އަޑުގަދަކޮށް‪،‬‬ ‫މީހުން ސަހަރާއަށް ޮ‬

‫އތްކަން އޭނާ މިހާރު އިއުލާން ކުރަނީ‬ ‫ކަށުނަމާދެއް ޮ‬

‫ބާރަށް ވާހަކަ ދައްކައި ހެދުމެވެ‪ .‬ހާއްސަކޮށް މައްޔިތާގެ‬


‫‪ 13‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ނަދާ އުފަންވީ އަނގައިގައި އޮތް ރިހި ސަމުސަލަކާ‬

‫‪13‬‬

‫ކިޔައިލި އެވެ‪ .‬ދެން އެހީ ނަދާ ބޭނުންވި ސުވާލެވެ‪.‬‬

‫އެންމެ ގާތް އެކުވެރިއަކަށްވި އެވެ‪ .‬ނަދާ ނިދަނީ އެ‬

‫ވުރެ ދުވަސްވެފައި ހުރިކަން ގައިމެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއީ‬

‫އެކުގަ އެވެ‪ .‬އޭނަ އަށް މަދު އެއްޗެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޖަވާބުދޭން ތައްޔާރުވެލުމާ އެކު ކުއްލިއަކަށް މޭގަނޑު‬

‫އވެ އެވެ‪ .‬މުޅި ދުވަހު ހިނގި‬ ‫ފޮޓޯ އަށް ބަލަން ޮ‬

‫ހަމަ އެ ސޫރަ އެވެ‪ .‬އެއިސްތަށިގަނޑެވެ‪ .‬އެ ނޭފަތެވެ‪.‬‬

‫ފައިސާއިން ގަނެވެން ހުރި އެއްޗެއް ވިއްޔާ ބައްޕަ‬

‫ފިނިވިކަން ނަދާ އަށް އިހްސާސްވި އެވެ‪ .‬ޖަވާބުނުދީ‬

‫ހާއްސަ ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ނަދާ މަންމައަށް‬

‫ހދައިދިނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ނަދާގެ ހަޔާތުން‬ ‫އޭނަ އަށް ޯ‬

‫އިންވަރަކަށް ހިތްވަރު އެލޭނެކަން ވިސްނުމުން އޭނަ‬

‫ކިޔައިދެ އެވެ‪ .‬މަންމަ ހުރިނަމަ އެ މަންމަ އަށް ވެސް‬

‫ލއްބަކީ އެ ފައިސާއިން ވެސް‬ ‫އުނިވެފައިވާ މަންމަގެ ޯ‬

‫ނިންމީ ބުނާށެވެ‪.‬‬

‫ކިޔައިދޭނެހާ ލޯބިންނެވެ‪.‬‬

‫ނުގަނެވުނު އެއްޗެކެވެ‪.‬‬ ‫އޅުންފިލަން ފެށުމާއެކުހެން މަންމަ‬ ‫ވާނުވާ ޮ‬

‫ޓއެއް ލިބިދާނެތަ؟" ޖެހިލުންވެފައި‬ ‫"މަންމަގެ ފޮ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އެއީ އެފަދަ އިއްތިފާޤަކަށް ވުމަކީ އެކަށީގެންވާ‬ ‫ކަމެކެވެ‪ .‬ނޫނީ އެއީ މަންމަގެ ތިމާގެ މީހަކަށް ވުމަކީ‬

‫ޓގަނޑު އެންމެފަހުން ލީ ފަށު‬ ‫ބޭނުންވެގެން ނަދާ އެ ފޮ ޯ‬

‫ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ‪ .‬އޭނައަށް އެނގޭ އެއްޗަކީ‬

‫ނުހުންނަކަން ނަދާ އަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ‪ .‬ނަދާ އަށް‬

‫ބައްޕައަށް އިވޭނެ ކަމާމެދު ވެސް ޝައްކުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފުލަށެވެ‪ .‬ހިތެއްގެ ބައްޓަމަށްހުރި ފޫ ދެ ފަޅިކޮށްލާއިރު‬

‫ދިރިހުއްޓާ މަންމަ މަރުވެއްޖެއޭ ކިޔައިގެން ބައްޕަ‬

‫ކާންދީ ފެންވަރުވައިދީ ހަދަނީ މާމަ އެވެ‪ .‬ސުކޫލަށް‬

‫އެއަޑު އަހާފައި ބައްޕަގެ މޫނަށްއެރި ކުލައަކީ‬

‫އެއްފަޅީގައި މަންމަ އެވެ‪ .‬އަނެއް ފަޅީގައި ބައްޕަ އެވެ‪.‬‬

‫ދގެއް ނުހަދާނެ ކަމެވެ‪.‬‬ ‫އެވަރުގެ ޮ‬

‫ގެންގޮސް ގެނެސްދެނީ ބައްޕަ އެވެ‪ .‬ބެލެނިވެރިންގެ‬ ‫ބައްދަލުވުންތަކަށް ވެސް ދަނީ ބައްޕަ އެވެ‪.‬‬

‫ހުރުމުން ނަދާގެ އަޑު ނިކުތީ ނިކަން މަޑުންނެވެ‪.‬‬

‫ކންމެތާކު އެންމެ ގާތުގައި ބަހައްޓަން‬ ‫ދާ ޮ‬

‫އެލޮލެވެ‪.‬‬ ‫ދުނިޔޭގައި އެއްވައްތަރު ހަތް މީހުން އުޅެއޭ ކިޔަ‬

‫ނަދާ ދިރިހުރިހާ ދުވަހަކު ހަނދާނުން ފިލައިގެންދާނެ‬

‫ގތުން ނަދާ އަނެއްކާ ވެސް‬ ‫މަންމައާ ބެހޭ ޮ‬

‫ޕޓުން ފެނުނު އަންހެންމީހާގެ ވާހަކަ‬ ‫ނަދާއަށް އެއާ ޯ‬

‫މަންޒަރެއް ނޫނެވެ‪ .‬އަބަދު ހިނިތުންވުމާއި‬

‫ސުވާލު ކުރީ ހާއްސަ ދުވަހަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬މިފަހަރު‬

‫ކިޔައިދިނުމާ އެކު ބައްޕަ ގަނޑުވި އެވެ‪ .‬އިރުކޮޅަކުން‬

‫އުފާވެރިކަމާއެކު އޭނައާ ބައްދަލުކުރާ މޫނުން ފުރަތަމަ‬

‫މަންމައިންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬ނަދާ ބޭނުންވީ‬

‫ފެނުނީ ފަހަކަށް އައިސް އަބަދު އިންނަން އާދަވެފައިވާ‬

‫އިންނަނީ އަޑު އަހާށެވެ‪ .‬ޕާކަށް ކުޅެން ގޮސް އުޅޭއިރު‬

‫މޅިވެރިކަން ފާޅުވި އެވެ‪ .‬މަންމަގެ ވާހަކަ‬ ‫ފަހަރަށް ޮ‬

‫މަންމައާ ބެހޭގޮތުން އިތުރަށް ދަސްކުރާށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ހެއްލޭ ގޮނޑީގައި އިށީންތަނެވެ‪ .‬ދެ އަތުން މޫނު‬

‫ހުރިހާ ކުދިން އުޅެނީ މަންމަ އާއި ބައްޕައާ އެކުގަ‬

‫ބުނުމުން ބައްޕަ ދެރަވީ ކަމެއް ނޫނީ ދޭން އޮތް‬

‫އޭނަގެ ސުވާލުތައް އަހާފައި ބައްޕަގެ މޫނަށް ވީގޮތުން‬

‫ކޅެއް ފަހުން ބައްޕަގެ ދެކޮނޑު‬ ‫ފޮރުވާލައިފައި ކުޑައިރު ޮ‬

‫އެކުވެރިން މަންމަގެ ވާހަކަދައްކާއިރު ނަދާ‬

‫އެވެ‪ .‬އެކުވެރިންގެ ގެއަށް ކުޅެންދާއިރު ފާރުގައި‬

‫ގތެއްކަމެއް ނޭނގެ އެވެ‪ .‬ނަދާ‬ ‫ޖަވާބުގެ ސަބަބުން ވީ ޮ‬

‫ކުރީފަހަރުގެ އިހްސާސް އެނބުރި އައިސް ހިތް ވަށައިލި‬

‫މައްޗަށް އަރައަރާފައި ތިރިވާތަން ފެނުނެވެ‪ .‬ބައްޕަ‬

‫ޓތަކުގައި ވެސް ކުދިން ތިބެނީ‬ ‫ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ފޮ ޯ‬

‫ގތެއް ނުނިންމިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަށް އިނދެވުނީ ވަކި ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬މަންމަ ދުނިޔޭގައި ނެތުމުން ބައްޕަގެ ހިތަށް‬

‫ރޮނީކަން އެނގުމުން ނަދާގެ ފައިދަށުން ބިންގަނޑު‬

‫އެއިން ކުރާނެ އަސަރު ނަދާ އަށް ވެސް ލަފާކުރެވެ‬

‫ދެމިގަތް ކަހަލަ އެވެ‪ .‬އަވަހަށް ބައްޕަ ކައިރީ ކުޑަކަކޫ‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މަންމަގެ ވާހަކަދައްކަން ބައްޕަ ބޭނުން‬

‫ޖަހާލައިގެން އިށީނދެ ކަކޫމަތީ ދެއަތުން ހިފާލެވުނެވެ‪.‬‬

‫މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ މެދުގަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ނަދާގެ‬ ‫ޓއެއްގައި ހުންނަނީ ބައްޕަ އެވެ‪ .‬ދެން މާމަ‬ ‫ހުރިހާ ފޮ ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އިސްޖަހާލަމުން ބައްޕަ ހިންދިރުވައިލިތަން ފެނުނެވެ‪.‬‬ ‫ދޭނެ ޖަވާބަކާ މެދު ވިސްނަނީ ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޖަވާބެއްނުދީ ބައްޕަ ތެދުވެގެން ދާން ފެށުމުން‬

‫ބޑުވަމުން އައި ވަރަކަށް ނަދާގެ ސުވާލުތައް‬ ‫ޮ‬

‫ނުވާ ސަބަބު އޭނައަށް ވަނީ ހައިރާންކުރުވަނިވި‬

‫ނަދާ އަށް ވިސްނުނީ ބައްޕަ އެހާ ބަލިކަށިވެފައި‬

‫ނަދާގެ ޅަ ހިތް ގެނބިގެންދިޔަ ހެން ހީވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަކަށެވެ‪ .‬ބައްޕަ އޭނައަށް ކަމެއް ސިއްރުކުރާހެން‬

‫ހުރީ މާމަ ނިޔާވިތާ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވެފައިނުވާތީ‬

‫ވެސް ވީ އިތުރެވެ‪ .‬މަންމަގެ ވާހަކަ ބައްޕަ ނުދައްކަނީ‬

‫މަންމަގެ ވާހަކަ ދެއްކިގެން އެކަމާ ހިތާމަ ކުރެވުނެވެ‪.‬‬

‫ހީވަނީ ކީއްވެކަމެއް ނޭނގުނެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬މާމަ ނިޔާވެގެން ވަޅުލީ އިރު ވެސް ބައްޕަގެ‬

‫ދުނިޔޭގައި ނެތުމުންބާއޭ ހިތަށް އަރަ އެވެ‪ .‬ނަދާ‬

‫ބައްޕަ ނިކުމެގެން ދިޔަ ފަހުން ގިނައިރު ވީ ވަރަކަށް‬

‫ބައްޕަ ކިޔައެއްނުދޭނެއޭ ހީވާހާ ގިނައިރު ހިމޭނުން‬

‫ލޮލުން ހުރީ ކަރުނަ ހިކިފަ އެވެ‪ .‬ބައްޕަ އަށް‬

‫އަށް އަލަށް ލިބުނު އެކުވެރިއެއްގެ ވެސް މަންމަ‬

‫ގސް އެންމެ ފަހުން‬ ‫ނަދާގެ ހާސްކަން އިތުރުވަމުން ޮ‬

‫އިނދެފައި ކުދި ކުދި ވާހަކަތައް ކިޔައިދިނެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކށްލާފައި ބުނީ މާމަ‬ ‫ވާހަކަދެއްކޭވަރު ވުމުން އަތް ތިރި ޮ‬

‫ހުންނަނީ ނިޔާވެފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެކުވެރިޔާ މަންމަގެ‬

‫ދރު ހުޅުވުނު އަޑު އިވުނީ‬ ‫ރޮވިއްޖެ އެވެ‪ .‬ކޮޓަރި ޮ‬

‫މަންމަގެ ވާހަކަ ނަދާ ކައިރީ ކުރިން ނުބުނީ ޅައިރު‬

‫ވެސް ބުނި ވާހަކަ އެވެ‪ .‬އެއީ ނަދާ ބައްޕަ އަށް މާފު‬

‫ފޮޓޯގަނޑެއް ގެންގުޅެ އެވެ‪ .‬ނަދާގެ ގޭގައި މަންމަގެ‬

‫ބާލީހަށް މޫނު ހަރާލައިގެން އޮއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫މަންމަގެ މަރުގެ ވާހަކަ ބުނަން ބޭނުންނުވެގެން ކަމުގައި‬

‫ކުރުމަށެވެ‪ .‬ބައްޕަ ދެން ކިޔައިދިން ސިއްރަކީ އެއްވެސް‬

‫ހާމަކުރި އެވެ‪ .‬ބައްޕަގެ ވާހަކަ ނަދާ އަށް ގަބޫލު‬

‫ދަރިއަކު އަހަން ބޭނުންނުވާނެ ވާހަކަތަކެކެވެ‪.‬‬

‫ޓ ފެންނަން ނުހުންނަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟‬ ‫ފޮ ޯ‬ ‫ބައްޕަ ގޭގައި ނެތް ދުވަހެއްގައި ނަދާ ފުރުސަތު‬

‫އގާތެރި އަޑު އަހާފައި ނަދާ ބޯ‬ ‫ބައްޕަގެ ޯ‬ ‫ކށްލީ ޕާސްޕޯޓް ސައިޒުގެ‬ ‫ހިއްލައިލި އެވެ‪ .‬ބައްޕަ ދިއް ޮ‬

‫ކުރެވުނެވެ‪ .‬އެއަށްވުރެ ޅައިރު އެނގުނުނަމަ ނަދާގެ‬

‫ހޯދައިގެން ބައްޕަގެ އަލަމާރި ހޭވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ކއްޗެއްކަން ވިސްނުމާ އެކު‬ ‫ފޮޓޯގަނޑެކެވެ‪ .‬އެއީ ޯ‬

‫ބޑަށް އަސަރުކުރީހެވެ‪.‬‬ ‫ހިތަށް މާ ޮ‬

‫މަސައްކަތް ހުއްޓައިލަން ޖެހުނީ މާޔޫސްކަމުގެ ސާލު‬

‫ނަދާގެ ހިތް ތެޅިގަތެވެ‪ .‬އަވަސް އަވަހަށް ފޮޓޯގަނޑުގައި‬

‫އޮޅާލަމުންނެވެ‪ .‬ބައްޕަގެ އަލަމާރީގައި އެފަދަ އެއްވެސް‬

‫ހިފާ ބަލައިލި އެވެ‪.‬‬

‫މާމަ މުސްކުޅި ބަލީގައި އެނދުގައި އޮތްއިރު ނަދާ‬

‫ލބިވެރިޔާ ގެއްލުމުން ބައްޕަ މީހަކާ އިންނާކަށް‬ ‫ޯ‬ ‫ބޭނުމެއް ނުވި އެވެ‪ .‬ނަދާއަކީ މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ‬ ‫މެދުގައި ކުރެވުނު ވިޔަފާރިއަކުން ހޯދި ދަރިއެކެވެ‪.‬‬

‫ކައިރީ ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ ވާހަކައެއް ބުންޏެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ނަދާ އުފަން ކުރަން މަންމަގެ ރަހިމު ވިއްކައިލީ‬

‫ނަދާ މާމައަށް މާފު ކުރުމަށެވެ‪ .‬އަދި މާމަ އާއި ބައްޕަ‬

‫ފައިސާއަށެވެ‪ .‬ކައިވެނި ކުރީ ނަދާގެ އުފަންދުވަހުގެ‬

‫އެކުވެރިންގެ ލަފާގެ މަތިން ނަދާ ނިންމީ ބައްޕައާ‬

‫އަންހެންކުއްޖާގެ އިސްތަށިގަނޑު ފަނެވެ‪ .‬ނަދާ‬

‫ލބިވާ ކަމުގަ އެވެ‪ .‬ފަހުން‬ ‫ނަދާ ދެކެ އިންތިހާ އަށް ޯ‬

‫ސެޓްފިކެޓްގައި މަންމަގެ ނަން ހުސްކޮށް ނުބޭއްވުމަށެވެ‪.‬‬

‫ސުވާލުކުރުމަށެވެ‪ .‬އެކަމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ވަގުތަކަށް‬

‫އަށް އަމިއްލަ އިސްތަށިގަނޑަށް ބަލައިލެވުނެވެ‪.‬‬

‫ބުނި ވާހަކައާ މެދު ނަދާ ޝައްކެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ކައިވެނީގެ ކުރިން ވެސް އަދި ފަހުން ވެސް‬

‫އޭނަ ތައްޔާރުވި އެވެ‪ .‬އުފަންދުވަހަކީ ބައްޕަ އަބަދުވެސް‬

‫އޭނަގެ އިސްތަށިގަނޑަކީ މަންމަގެ ފަރާތުން‬

‫އެކަމަކު މާމަ އެދެންވީ ސަބަބެއް ވިސްނާ ވިސްނާ‬

‫ބައްޕަ އާއި މަންމަ ގުޅުމެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬ނަދާ ވިހާފައި‬

‫ހަނދާނެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ޓގެ ތެރެއިން ފެންނަމުންދިޔަ ޒުވާން‬ ‫ކުޑަކުޑަ ފޮ ޯ‬

‫ނަދާ އަށް ހާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދޭ ދުވަހެކެވެ‪ .‬ކިތަންމެ‬

‫ނަސީބުކުރައްވާފައިވާ ސިފައެއްކަން އެނގުމުން‬

‫ނަދާއަކަށް ނުވިސްނުނެވެ‪ .‬މާމަ ނިމިގެންދިޔައީ ނަދާގެ‬

‫ބައްޕަ ދިން ފައިސާ ހިފައިގެން މަންމަ ދިޔައީ އެންމެ‬

‫ބުރަކޮށް އުޅުނަސް އުފަން ދުވަހަށް ބައްޕަ ވަގުތު‬

‫ހިނިތުންވެލެވުނެވެ‪ .‬ނޭފަތާއި މޫނުގެ ބަށްޓަން ވެސް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫އެ ސުވާލު ސުވާލެއްގެ ގޮތުގައި ދޫ ޮ‬

‫ފަހަރަކުވެސް ފަސްއެނބުރި އެ މޫނަށް ބަލައިލުމެއްނެތި‬

‫ހޯދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫މަންމައެކޭ ތަފާތެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫އއްވާ އެވަރަށް އަހަން ނުވެސް‬ ‫ނިކަމެތި ހާލުގައި މާމަ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެމަންމަ އެއީ ނަދާ ބަނޑުއަޅައިވިހޭ މައިމީހާކަން‬

‫ކެރުނީ އެވެ‪.‬‬

‫ޔަގީނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއީ ނަދާގެ މަންމައެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ހެނދުނު ނަދާ އަށް މާ އަވަހަށް ހޭލެވުނެވެ‪.‬‬ ‫ބައްޕަ އައިސް ދޭނެ ހަދިޔާއާ ބެހޭގޮތުން އަހާނެ‬ ‫ވަގުތަކަށް އޭނަ ހުރީ ކެތްމަދުވެފައެވެ‪ .‬ގިނަ ފަހަރު‬

‫"ނަދާ ވިހާފައި މަންމަ ނިޔާވީ‪ ".‬ބައްޕަގެ ޖުމްލަ‬ ‫ކަންފަތުގައި ޖެހުމާ އެކު ނަދާ ސިހުނެވެ‪.‬‬

‫އަށް ދަންނަ ސޫރައެއް ފެނުނުހެން ހީވި އެވެ‪ .‬އެ‬

‫އޭނަގެ ޖަވާބު އަންނާނީ އެއްގޮތަކަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ކޮންމެ‬

‫އންނަން ލަކުނޑިގަނޑެއް ދީފައި އަލުން އެ އަތުލި‬ ‫ޮ‬

‫ސޫރަ ވައްތަރުވީ ކާކާއިކަން އެނގުމުން ހުރިތަނަށް‬

‫ކށްލެވޭ މަންމައެއްގެ މަގާމަކީ‬ ‫ދަރިއެއްގެ ހަޔާތުން އުނި ޮ‬

‫ފަހަރަކުވެސް ބައްޕަ ހަމަ އެއް ސުވާލެއް ތަކުރާރު‬

‫ލލުން ކަރުނައަންނަތަން ދެކެން‬ ‫ފަދަ އެވެ‪ .‬ނަދާގެ ޮ‬

‫ރލީ ހިފައިގެން އައި މެދުއުމުރުގެ‬ ‫ގަނޑުވި އެވެ‪ .‬ޓް ޯ‬

‫ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ފައިސާއަކާއި ޖަވާހިރަކަށް ވެސް‬

‫ކުރާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބައްޕަ ހޭލައިގެން އައިސް ކޮޓަރި ހުޅުވާލިއިރު‬ ‫ނަދާ ތެދުވެ އިންތަން ފެނިގެން ހިނިތުންވެލި އެވެ‪.‬‬ ‫ކައިރިއަށް އައިސް އިށީނދެފައި ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ‬

‫ހިތާމައިގައި އޭނަ ގެނބެމުންދަނިކޮށް ފެނުމަތީ‬

‫އެއާޕޯޓަށް އެކުވެރިއަކު ބަލައި ގޮސް ހުއްޓާ ނަދާ‬

‫ލޖީ އާއި ފައިސާއިން އަންހެނެއްގެ‬ ‫ޒަމާނީ ޓެކްނޮ ޮ‬ ‫ރަހިމަކީ ވެސް މިއަދު ގަނެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ނުކުޅެދިގެން ބައްޕަ ނިކުތީ ބޭރަށެވެ‪ .‬މަންމަގެ ފޮޓޯގައި‬

‫އަންހެންމީހާގެ މޫނުން ނަޒަރު ވަކިކުރުމެއްނެތި‬

‫ބސްދީފައި ގެނެސް މޭމަތީ ޖައްސާލައިގެން ނަދާ‬ ‫ޮ‬

‫ކށްލެވުނެވެ‪ .‬އަންހެންމީހާ ގޮސް‬ ‫ފަށުފުލުގައި ހިފާ ބާރު ޮ‬

‫އޮށޯވެލި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްލާފައި ބަލައިލި އެވެ‪.‬‬ ‫ގެއްލުނުފަހުން ނަދާ ފޫ ދެފަޅި ޮ‬

‫އެ ދުވަހަށް ފަހު މަންމަގެ އެ ފޮޓޯއަކީ ނަދާގެ‬

‫އޭނަ އަށް ފެނުނު އަންހެންމީހާ‪ ،‬ފޮޓޯގައިވާ ކުއްޖާ އަށް‬

‫ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭނެ މަގާމެކެވެ‪.‬‬ ‫ނިމުނީ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 13‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫ސި ން ގަ ލް‪ -‬ޔޫ ޒް ޕް ލާ ސް ޓި ްކ‬ ‫އި ސް ލާ މް އާ ބާ ދު ން މަ ނާ ކު ރަ ނީ‬

‫ދުވެލި އެންމެ ބާރު ރޭލު ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި‬ ‫ދުވެލި އެންމެ ބާރު ބުލެޓް ޓްރެއިން ޖަޕާނުގައި‬ ‫ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން‬ ‫އެ ގައުމުގެ ޮ‬

‫ގތުގައި އަމާޒަކީ ‪ 2030‬ގައި "ދި‬ ‫ޖަޕާނުން ބުނި ޮ‬ ‫އަލްފާ‪-‬އެކްސް" ވާޝަން ރަސްމީކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ‬

‫ދުވެލި ބާރު ޝިންކަންސެބް އެން‪ 700‬ސީރީޒްގެ ރޭލެއް‬

‫ހިދުމަތަށް ބޭނުން ކުރުމެވެ‪ .‬މިއާއެކު ޖަޕާން ވެގެން‬

‫ޓެސްޓް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބުނީ "ދި އަލްފާ‪-‬އެކްސް" ވާޝަންގެ ބްލެޓް ޓްރެއިން‬

‫ދާނީ ދުވެލި އެންމެ ބާރު ބްލެޓް ޓްރެއިން އޮޕަރޭޓްކުރާ‬

‫ކށް ޓެސްޓްކުރަން ފެށީ މިދިޔަ ހުކުރު‬ ‫ރަސްމީ ޮ‬

‫ގައުމަށެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހު ކަމަށެވެ‪ .‬މިއީ ގަޑިއަކު ‪ 400‬ކިލޯމީޓަރަށް‬ ‫ދަތުރުކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ރޭލެކެވެ‪.‬‬

‫އލިމްޕިކްސްއާ ދިމާކޮށް‬ ‫ޓޯކިއޯގައި ބާއްވާ ސަމާ ޮ‬

‫ލމީޓަރަށް ދަތުރު ކުރާ‬ ‫އެއީ ގަޑިއަކު ‪ 300‬ކި ޯ‬ ‫ރޭލެކެވެ‪ .‬އޭގެ އޮޕަރޭޝަން އަންނަ އަހަރު ރަސްމީކޮށް‬

‫ބޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައިވާ‬ ‫ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ޮ‬

‫ފަށާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ގައުމުން މިހާރު ވެސް އަންނަނީ އަންނަ އަހަރު‬

‫ދުވެލި އެންމެ ބާރު ބުލެޓް ޓްރެއިން ޖަޕާނުގައި މިހާރު އަންނަނީ ޓެސްޓް ކުރަމުން‪.‬‬

‫ޝާހީ ދަރިކަލުންނަށް ޖޯކް ޖެހި މީހާގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަނީ‬ ‫މީގެ ހަފުތާއެއް ކުރިން އުފަންވި އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާގެ‬ ‫ދަރިކަލުން އާޗީ ހެރިސަން މައުންޓްބެޓެން‪-‬ވިންޑްޒާ އަށް ޖޯކް ޖަހައި‬

‫ތިބޭ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯއެއް‪" ،‬ރޯޔަލް ބޭބީ ލީވްސް ހޮސްޕިޓަލް"‬ ‫ޖަހާފައި ޓްވީޓް ކުރުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ނަސްލީ ގޮތުން ދިމާކޮށް ޓްވީޓް ކުރި މައްސަލާގައި ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި‬ ‫ބީބީސީގެ ޕްރެޒެންޓަރު ޑެނީ ބޭކާގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން‬

‫އޭނާ އެ ފޮޓޯ ނިސްބަތް ކުރީ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މާކަލްގެ‬ ‫އަލަތު ދަރިކަލުންނަށެވެ‪.‬‬

‫ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ބީބީސީ ރޭޑިއޯ ‪ 5‬ލައިވްގެ ޕްރެޒެންޓަރުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން‬ ‫ތަހުގީގު ކުރަން ފެށީ ދެ މީހަކު ޅަ ޗިމްޕެންޒީއެއްގެ އަތުގައި ހިފައިގެން‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޕާކިސްތާނުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން‬

‫އާންމު ރައްޔިތުންނާއި ކިޔަވާ ކުދިންނާއި މީޑިއާތައް‬ ‫ރގްރާމްތައް ހިންގުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބައިވެރިކޮށްގެން ޕް ޮ‬

‫ވެރިރަށުގައި ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން އެއްކޮށް‬ ‫ޕާކިސްތާނުގެ ވެރިރަށް އިސްލާމާއާބާދުގައި‪ ،‬އަންނަ‬

‫މިނިސްޓަރު ޒަރުތާޖް ވިދާޅުވީ ގޮތުގައި ‪197‬‬

‫ހުއްޓައިލުމަށް ފަހު‪ ،‬ސަރުކާރުން ‪ 5،000‬ފޮތި ކޮތަޅު‬

‫މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮތް‬

‫އޮގަސްޓް މަހުން ފެށިގެން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން‬

‫ބަހަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އެ އެއްޗެހި ފުރަތަމަ‬

‫ޕާކިސްތާނުގައި ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓައިލުން‬

‫ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ބަހާނީ ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސަތާކާއި ގާނޫނު‬

‫އިސްލާމްއާބާދުން ފެށުމަށް ފަހު‪ ،‬ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި‬

‫ބޑެތި މުއައްސަސާތަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ހަދާ މަޖިލިސް ފަދަ ޮ‬

‫އެ ގައުމުގެ އެހެން ސިޓީތަކުގައި ވެސް މިކަމަށް‬

‫މިކަން އިއުލާން ކުރައްވަނުން އެ ގައުމުގެ‬ ‫ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް މިނިސްޓަރު ޒަރުތާޖް ގުލް ވަޒީރު‬

‫މީގެ އިތުރުން އިސްލާމް އާބާދުގެ އެކި ސަރަހައްދު‬

‫ނެޝަނަލް އެސެމްބްލީގައި ވިދާޅުވީ އެއްފަހަރު‬

‫ފތިކޮތަޅު ދޫކުރަން ވަނީ‬ ‫ބާޒާރުތަކަށް ވެސް ހިލޭ ޮ‬

‫ކށްފައި އުކައިލާ ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅާއި ފުޅި‬ ‫ބޭނުން ޮ‬

‫ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިސްލާމްއާބާދުގައި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓައިލާނީ‬

‫މީގެ އިތުރުން ޕްލާސްޓިކަށް ހޭލުންތެރިކަން‬

‫ގތުގައި ފާހަގަކުރާ‬ ‫ޕާކިސްތާނުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ ޮ‬

‫ބޑެތި ކެމްޕޭނުތަކެއް ވެސް‬ ‫އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ޮ‬

‫އޮގަސްޓް މަހުގެ ‪ 14‬ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރިއަށް ގެންދަން ވަނީ ރާވައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬

‫ޑިލީޓްކޮށްލުމަށް ފަހު‪ ،‬މާފަށް އެދި ފުލުފުލުގައި ގިނަ ޓްވީޓްތަކެއްކޮށްފަ‬

‫ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕްލާސްޓިކް ކުންބުންޏަކީ މި ވަގުތު ދުނިޔޭގެ ގިނަ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން އެއް ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ޗިމްޕެންޒީ ފެންނަ ފޮޓޯ‬ ‫އަކީ ޝާހީ އާއިލާގެ ދަރިކަލުންނާ ދިމާކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުރި ކަމެއް‬

‫އިތުރު ތަފުސީލެއް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ ހުރިހާ އެންމެންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދޭ ކަމަށާއި‬

‫މުވައްޒަފުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ހިލާފުވެ‪ ،‬ބަޔަކާ ނަސްލީ ގޮތުން‬

‫މިއީ ހަޔާތުގައި މިހާތަނަށް ހެދުނު އެންމެ ބޮޑު ގޯސް ކަމަށް ވެސް ޑެނީ‬

‫ދިމާކުރުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް ދިމާވެފައިވާ އެއް މައްސަލަ‬ ‫ގައުމުތަކަށް އެންމެ ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ބވައެއް ކާލަން‬ ‫ޗައިނާގެ އަންހެން ބްލޮގަރަކު ލައިވް‪-‬ސްޓްރީމްކޮށްގެން‪ ،‬ދިރޭ ޯ‬ ‫އުޅެނިކޮށް‪ ،‬އޭނާގެ މޫނުގައި އޭތި ތަތްކޮށްލައި ހަމަލާ ދީފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޔޫޓިއުބްގައި ވެސް އާންމުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ ޒުވާން އަންހެނަކު އޭނާގެ‬ ‫ބވައިގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ނުވެވިގެން އުޅޭ ތަނެވެ‪ .‬މި‬ ‫މޫނުގައި ތަތްވެފައިވާ ކުޑަވަރެއްގެ ޯ‬ ‫ވީޑިއޯ އެންމެ ފުރަތަމަ އާންމުވީ ޗައިނާގެ ސޯޝަލް ޕްލެޓްފޯމް ވެއިބޯގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ފަހުން ޔޫޓިއުބްގައި ވެސް ވީޑިއޯ ދައުރުވެ‪ ،‬އެއަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވިއުސްގެ‬ ‫އަދަދު ވަނީ ‪ 7‬މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅު ހިނގި މި ހާދިސާގައި‬ ‫ޗައިނާގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނީ މި މަހުގެ ކުރީ ޮ‬ ‫ބޑު އަނިޔާއެއް ނުވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަންހެން މީހާގެ މޫނުގައި ބޯވަ ތަތްކޮށްލި ނަމަވެސް‪ ،‬މާ ޮ‬ ‫އެކަމަކު އޭނާގެ ދަތްދޮޅި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޒަހަމްވެފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވީ ޑެނީ ކުރި ޓްވީޓްގެ މައްސަލަ ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާތީ ސީރިއަސް‬ ‫ގތުގައި ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫މައްސަލައެއްގެ ޮ‬

‫ދިރޭ ބޯވައެއް ކާލަން‬ ‫އުޅެނިކޮށް މޫނުގައި‬ ‫ތަތްކޮށްލައިފި‬

‫ޕްލާސްޓިކްގައި ބަންދު ޮކށްފައިވާ ލުއިކާނާ ޕެކެޓްތަކެއް ޕާކިސްތާނުގެ ބަޔަކު އުފުލަނީ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް‬

‫މި މައްސަލާގައި ބީބީސީން ޑެނީ‪ ،61 ،‬ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރީ‬

‫މި މައްސަލަ ހޫނުވުމުން ޑެނީ ވަނީ އޭނާ ޓްވީޓް ކުރި ފޮޓޯ‬

‫ރޕޮލިޓަން ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން މީޑިއާތަކަށް‬ ‫އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެޓް ޮ‬

‫މޫނުގައި ތަތްލި ޯބވަ ނަގަން އަންހެން މީހާ މަސައްކަތް ކުރަނީ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 13‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫"ކަލަންކް" ފެއިލްވުމު ްނ‬ ‫ސަލްމާން ވެސް‬ ‫ސަ ރޮ ގޭޓްކޮށްގެން ދަރިއަކު ހޯދަނީ "ތަހުތު" އަށް ބަދަލުތަކެއް‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫އިއުލާން ކުރަމުން ކަރަން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި‬ ‫ބުނީ އޭނާގެ ފިލްމުގެ ވިންދާއި ރޫހަކީ ފިލްމުގެ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލިޔުންތެރިން ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ ބެލެވޭ ގޮތުން‬ ‫މިދިޔަ މަހު ރިލިޒްކުރި‪ ،‬ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ‬

‫"ތަހުތު" ގެ ސްކްރީންޕްލޭ ވަރަށް ފުރިހަމަ އެއްޗަކަށް‬

‫ޕްރޮޑަކްޝަންސްގެ ފުރަތަމަ ތާރީހީ ފިލްމު "ކަލަންކް"‬

‫ހަދަން އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ވެސް ގިނަ‬

‫ފެއިލްވެފައިވާތީ‪ ،‬ކަރަން ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފުރަތަމަ‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި މި ފިލްމުގެ‬ ‫މަސައްކަތްތަކެއް ޮ‬

‫ތާރީހީ ފިލްމު "ތަހުތު" ގެ ސްކްރީންޕްލޭ އަށް‬

‫ތަރިން ވެސް ސްކްރީންޕްލޭ އަށް ތައުރީފުކޮށް ވާހަކަ‬

‫ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ‬

‫ދައްކާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓްތައް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ރި ޯ‬ ‫ބޑު ބަޖެޓަކުން އޭ‪-‬ލިސްޓް‬ ‫ސިނެބްލިޒުން ބޮތުގައި ޮ‬

‫ކަރަން ޑައިރެކްޓް ކުރާ ‪ 7‬ވަނަ ފިލްމުގެ‬ ‫ޝޫޓިން ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވެސް މިހާރު އަންނަނީ‬

‫ތަރިންތަކަކާ އެކު ގެނެސް ދިން ފިލްމު ބެލުންތެރިން‬

‫ބޑު ކާސްޓެއް ހިމެނޭ‬ ‫ވަމުންނެވެ‪ .‬މިއީ ވެސް ޮ‬

‫ބަލައިނުގަތުމުން ކަރަން ވަނީ އެ ފިލްމުން ލިބުނު‬

‫ފިލްމެކެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ކަރީނާ ކަޕޫރް‪ ،‬ރަންވީރު‬

‫ފިލާވަޅުގެ އަލީގައި "ތަހުތު" އަށް އެކި ވަރުގެ‬

‫ކޝަލް‪ ،‬ޖާންވީ ކަޕޫރް‪،‬‬ ‫ސިންގް‪ ،‬އާލިއާ ބަޓް‪ ،‬ވިކީ ޯ‬

‫ބަދަކުތަކެއް ގެންނަން ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަނިލް ކަޕޫރް އަދި ބޫމީ ޕެޑްނޭކަރު ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ތަހުތު" އަންނަ އަހަރު ގެނެސް ދޭން‬

‫އޭގެ ތެރޭގައި ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭ ރިވިއުކޮށް‪،‬‬ ‫ލގްތަކާއި އެކްޝަން މަންޒަރުތަކާއި‬ ‫ފިލްމުގެ ޑައި ޮ‬

‫ނިންމާފައިވާ އިރު‪ ،‬ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނެ ރަސްމީ‬

‫ކެރެކްޓާތަކުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ބަދަހިކަން ބޮޑުކުރުން‬

‫ތާރީހެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަރަން އެންމެ ފަހުން ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމަކީ‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪" .‬ތަހުތު" ގެ ސްކްރީންޕްލޭ ސުމިތު‬ ‫ލގްތައް ލިޔެފައި ވަނީ‬ ‫ރޯއި ލިޔެފައިވާ އިރު‪ ،‬އޭގެ ޑައި ޮ‬

‫‪ 2016‬ގެ "އޭ ދިލް ހޭ މުޝްކިލް" އެވެ‪ .‬އޭނާ‬

‫ސުމިތާއި ހުސައިން ހައިދަރީ އެވެ‪.‬‬

‫މިހާރަނަށް ޑައިރެކްޓް ކުރި ހުރިހާ ފިލްމުތަކަކީ ވެސް‬

‫އތް މުގާލް ރަސްކަމުގެ މައްޗަށް‬ ‫އިންޑިއާގައި ޮ‬

‫ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއްކަން ފާހަގަ ކުރެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބިނާކޮށް ހަދާ "ތަހުތު" މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްގައި‬

‫ކށްގެން ދަރިން ހޯދާ މީހުންގެ އަދަދު‬ ‫ސަރޮގޭޓް ޮ‬

‫ބަތަލާއިންނާ އެކި ދުވަސްވަރު ވަރަށް ސީރިއަސް‬

‫ބޮލީވުޑްގައި އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ‪ .‬ރިޕޯޓްތައް‬

‫ލޯބީގެ ގުޅުންތަކެއް ބާއްވާފައިވެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬

‫ބުނާ ގޮތުގައި ސަލްމާން ހާން ވެސް އެގޮތަށް ދަރިއަކު‬

‫ސމީ އަލީ‪ ،‬އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ‬ ‫ޯ‬ ‫ސަންގީތާ ބިޖިލާނީ‪،‬‬

‫ހދަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫އަދި ކެޓްރީނާ ކެއިފް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޮލީވުޑްގެ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނީ‬

‫ގތުން ސަލްމާން ކައިވެނި‬ ‫ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬

‫ކށްފައި ނުވާ އަދި މި‬ ‫މިހާތަނަށް އަދި ކައިވެންޏެއް ޮ‬

‫ކުރަން ބޭނުން ނުވަނީ މައިންބަފައިން ދެކެ އިންތިހާ‬

‫އަހަރު ‪ 54‬އަހަރު ފުރޭ އެކްޓަރު ސަރޮގޭޓްކޮށްގެން‬

‫ކށްފި ނަމަ އެ މީހުންނަށް ދެވޭ‬ ‫އަށް ލޯބިވާތީ‪ ،‬ކައިވެނި ޮ‬

‫ހދުމާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް‬ ‫ދަރިއަކު ޯ‬

‫ލޯތްބާއި ވަގުތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެތީ އެވެ‪.‬‬

‫ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެކަމަށް އާއިލާ‬

‫ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ސަރޮގޭޓް ދަރިން‬

‫އާއި ގާތް ރައްޓެހިންގެ ފަރާތުން ވެސް ވަރަށް ބޮޑު‬

‫ތިބި މީހުންގެ ތެރޭގައި ޝާހްރުކް ހާން‪ ،‬އާމިރު ހާން‪،‬‬

‫އެހީއެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ތުޝާރު ކަޕޫރް އަދި ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރު‬

‫ސަލްމާން ކައިވެނި ނުކުރި ނަމަވެސް އެކި‬

‫ޖަސްޓިން ބީބާ އާ ިއ‬ ‫އެޑް ޝީރަންގެ ލަވައެއް‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕްރޮޑިއުސަރު އަންޖު ްމ‬ ‫ރިޒްވީ ހަތަރު މަހަށް ޖަލަށް‬ ‫ޖން ޑޭ" ފަދަ ފިލްމުތައް‬ ‫"އަ ވެނިޒްޑޭ" އާއި " ޯ‬

‫ކޫސަނި އެތަކެއް ބަހަނާއެއް ދައްކައި‪ ،‬ގިނަ‬

‫ރޑިއުސަރު އަންޖުމް ރިޒްވީ‬ ‫ގެނެސް ދިން ޕް ޮ‬

‫ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަނެއްކޮޅުން އޭނާގެ‬

‫ކުންފުންޏަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާތަކެއް ކޯޓް އަމުރާ‬

‫މިލްކިއްޔާތާ ބެހޭ ގޮތުން ކޯޓަށް ދޮގު މައުލޫމާތުތަކެއް‬

‫އެއްގޮތަށް ނުދައްކައިގެން ހަތަރު މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް‬

‫ވެސް ދީފައިވާ ކަމަށް ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އެޑް ޝީރަން (ކ) އާއި ޖަސްޓިން ބީބާ‪.‬‬

‫ކޓްގެ އަމުރާ އެތައް ފަހަރަކަށް‬ ‫"އޭނާ ވަނީ ޯ‬

‫ކޓުން އޭނާގެ މައްޗަށް ޖަލު‬ ‫ބޮމްބޭ ހައި ޯ‬

‫ކށް‪ ،‬އެކި ކަހަލަ‬ ‫ހިލާފުވެ‪ ،‬އަމުރާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ނު ޮ‬

‫ހުކުމެއް އިއްވީ ވައިޓީ ކެޕިޓަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް‬

‫ކޕީއެއް ކަމަށް ބުނެފައި‬ ‫ޑންޓް ކެއާ" އަކީ ޮ‬ ‫"އައި ޯ‬

‫މަޝްހޫރު ޒުވާން ދެ ލަވަކިޔުންތެރިން ކަމަށްވާ‬

‫ގތަމް ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬އެހެންވެ‬ ‫ބަހާނާތައް ދައްކާފައި‪ޯ "،‬‬

‫ޖަސްޓިން ބީބާ އާއި އެޑް ޝީރަން "އައި ޑޯންޓް‬

‫ވަނީ އިނގިރޭސި އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝެރީލްގެ‬

‫ކިޔާ ކުންފުންޏަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ‬

‫މި މައްސަލާގައި އަންޖުމްގެ މައްޗަށް ޖަލު ހުކުމެއް‬

‫ކެއާ" ގެ ނަމުގައި ދެ ފަންނާނުންގެ އަޑުން ލަވައެއް‬

‫ފޭނުންނެވެ‪ .‬ބައެއް ފޭނުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބީބާ‬

‫މައްސަލަތަކެއްގަ އެވެ‪" .‬ކަތާ" ކިޔާ ފިލްމެއް ހަދަން‬

‫އިއްވަން ޖެހުނީ‪".‬‬

‫ކިޔައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ޑންޓް ކެއާ" ހަމަ އެ ނަމުގައި‬ ‫އާއި ޝީރަންގެ "އައި ޯ‬

‫‪ 2014‬ގައި އަނބުރާ ދައްކާ ގޮތަށް ވައިޓީން ނެގި‬ ‫ފައިސާ ނުދައްކައިގެން އެ ކުންފުނުން އަންޖުމްގެ‬ ‫މައްޗަށް ދައުވާކުރީ ‪ 2015‬ގަ އެވެ‪ .‬އަދި އޭރު އޭނާ‬ ‫ކށްފައެއް ވެސް‬ ‫ހަދަން އުޅުނު ފިލްމު މިހާތަނަށް ރިލީޒް ޮ‬ ‫ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި މައްސަލާގައި އަންޖުމް އަށް ހުކުމް އިއްވި‬ ‫ގތަމް ޕަޓޭލް ވިދާޅުވީ ފައިސާ ދައްކަން‬ ‫ފަނޑިޔާރު ޯ‬ ‫ކށް‪ ،‬އަންޖުމް އަށް އަމުރުކުރި ނަމަވެސް‬ ‫ތަކުރާރު ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި‬ ‫އަންޖުމް ޕްރޮޑިއުސް ޮ‬ ‫"މާތުރު"‪" ،‬އާހިސްތާ އާހިސްތާ" އަދި "އަ ފްލެޓް"‬ ‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބމްބޭ ހައި ކޯޓުން ވަނީ‬ ‫މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ޮ‬ ‫ރޑިއުސަރު ފައިސާގެ ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހެދި‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ގތުން ހުކުރު ދުވަހު އާންމު ކުރި‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬ ‫ލަވައަކީ ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް ހަދާފައިވާ‬ ‫ޑންޓް ކެއާ" އަކީ ބީބާ އާއި‬ ‫ލަވައެކެވެ‪" .‬އައި ޯ‬ ‫ޝީރަން ގުޅިގެން ގެނެސް ދިން ތިން ވަނަ ލަވަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލަވަ އާންމުކުރުމާ އެކު ދެ ފަންނާނުންގެ ފޭނުންގެ‬

‫ރޑިއުސަރު ފީރޯޒް ނަދިއަދުވާލާ‬ ‫މައްސަލައެއްގައި ޕް ޮ‬

‫ބޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އައި ނަމަވެސް‪،‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫އަށް ތިން މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ވެސް އިއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޕީ ކުރުމުގެ ތުހުމަތު ވެސް‬ ‫ލަވައަށް މިހާރު ވަނީ ޮ‬ ‫ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫‪ 2014‬ގައި ޝެރީލް ގެނެސް ދިން ލަވައިގެ މެލޮޑީއާ‬ ‫ވަރަށް ވެސް ވައްތަރެވެ‪ .‬ހާއްސަކޮށް އޭގެ ކޯރަސް‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ބައެއް ފޭނުން ވަނީ މި މައްސަލާގައި ބީބާ‬ ‫އާއި ޖަސްޓިން އަށް ޝެރީލް ދައުވާ ވެސް ކުރަން‬ ‫ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ ޓްވީޓްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން އެ ދެ ފަންނާނުން‬ ‫އެކަމަކު މިކަމާ ބެހޭ ޮ‬ ‫އަދި އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 13‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪18‬‬

‫ޒަހްރާން ހާޝިމް މަރުވިތޯ ބަލަން ޑީއެން އޭ ހަދަން ކޯޓުން އަންގައިފި‬

‫ސ މޭ ސް ތި ރި ޔާ ަކ މަ ށް ބެ ލެ ވޭ ޒަ ހް ރާ ން‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬ ‫ލަ ން ކާ އަ ށް ދި ން ހަ މަ ލާ ތަ ކު ގެ އި ް‬ ‫ހަދަން އަންގައިފަ އެވެ‪ .‬މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން‬

‫ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ ނުވަ މީހެކެވެ‪ .‬ހަމަލާތަކުގައި‬

‫ޝަންގްރިއްލާގެ ތިން ވަނަ ފްލޯގައި ހުންނަ‬

‫އފިސަރަށް އަންގާފައި‬ ‫ކޮލަމްބޯ ޖުޑިޝަލް މެޑިކަލް ޮ‬

‫ވަނީ ‪ 258‬މީހުން މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬

‫ތެރޭގައި ‪ 12‬ބިދޭސީއަކު ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮލަމްބޯ (މެއި ‪ - )12‬ސްރީ ލަންކާގެ އެކި‬ ‫(އެންޓީޖޭ) ގެ ލީޑަރު ކަމަށްވާ ޒަހްރާން ހާޝިމް‬

‫ޓރެންޓަށް ބެކްޕެކް އަޅުވައިގެން ތިބި ދެ މީހަކު‬ ‫ރެސް ޯ‬

‫ވަނީ ޒަހްރާންގެ އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ލޭގެ ސާމްޕަލް‬

‫‪ 40‬ބިދޭސީއަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ހަމަލާގެ ޒިންމާ‬

‫މަރުވިކަން ޔަގީން ކުރުމަށްޓަކައި މި މަހު ‪ 15‬ކުރިން‬

‫ވަންނަ މަންޒަރު ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުން ފެނިފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ނަގައި ޑީއެންއޭ ހަދަން ގަވަރްމަންޓް އެނަލިސްޓަށް‬

‫ވަނީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން އުފުލައިފަ‬

‫ގއްވި ނޭޝަނަލް ތައުހީދު ޖަމާއަތް‬ ‫ތަންތަނުގައި ބޮން ޮ‬

‫ފޮނުވަން އަންގައިފަ އެވެ‪ .‬ޑީއެންއޭ ޓެސްޓް ހަދަން‬

‫އެވެ‪ .‬ލަންކާ ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ ހަމަލާ ދިނީ‬

‫ކށްފައި ވަނީ އިލްހާމްގެ ބޭބެ‬ ‫އިން ކޮޓަރި ބުކް ޮ‬

‫ކޓުގައި އެދިފައި ވަނީ ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން‬ ‫ޯ‬

‫އެންޓީޖޭގެ މެންބަރުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން ދެ މީހުންނަށް ޝަންގްރިއްލާ‬

‫ކޓަކުން އަންގައިފި‬ ‫ޑީއެންއޭ ޓެސްޓް ހަދަން ލަންކާގެ ޯ‬

‫އިންސާފް އިބްރާހިމެވެ‪ .‬އަމިއްލަ އަށް މަރުވެގެން‬

‫ޑިޕާޓްމަންޓް (ސީއައިޑީ) އިންނެވެ‪ .‬ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން‬

‫ދިން ހަމަލާގަ އެވެ‪ .‬އޭނާއާ އެކު އެ ހޮޓަލަށް އަމިއްލަ‬

‫ގއްވާފައި ވަނީ އިންސާފް‬ ‫ސިނަމަން ގްރޭންޑްގައި ބޮން ޮ‬

‫މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތަކާއި އިސްތަށި ސީއައިޑީ‬

‫އަށް މަރުވެގެން‪ ،‬ދެން ހަމަލާ ދިނީ އިލްހާމް އަހުމަދު‬

‫އިބްރާހިމެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޒަހްރާން މަރުވެފައި ވަނީ ޝަންގްރިއްލާ ހޮޓަލަށް‬

‫ފޓް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން ވަނީ‬ ‫ކޮލަމްބޯ ޯ‬

‫އިބްރާހިމް ކިޔާ މީހެކެވެ‪ .‬ޝަންގްރިއްލާ އަށް ދިން‬

‫ތ ބަލަން ޑީއެންއޭ‬ ‫އިލްހާމް އަހުމަދު ވެސް މަރުވި ޯ‬

‫ހަމަލާގައި އެ ހޮޓަލުން ‪ 36‬މީހުން މަރުވި އެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ކޓާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިން ވަނީ ޯ‬ ‫ލަންކާގެ ތިން ފައްޅިއަކާއި ތިން ހޮޓަލެއްގައި‬ ‫އެޕްރީލް ‪ 21‬ވަނަ ދުވަހު އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމުގެ‬

‫ސައުދީ އަރަބިއާ އި ްނ‬ ‫‪ 8‬ޓެރަރިސްޓުން މަރާލައިފި‬ ‫ރިޔާޒް (މެއި ‪ - )12‬ސައުދީ އަރަބިއާގެ‬ ‫އިރުމަތީގެ ގަތީފް ސަރަހައްދުން އަށް‬

‫ޓެރަރިސްޓުން މަރާލުން‪ "،‬ތަރުޖަމާން ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ޓެރަރިސްޓުން އިއްޔެ މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ރަސްމީ‬ ‫މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ތަރުޖަމާނާ‬

‫އޕަރޭޝަނުގައި އާއްމުން ނުވަތަ‬ ‫މި ޮ‬ ‫ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުން އެކަކު ވެސް މަރުވެފައެއް‬ ‫ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގަތީފް ވެސް ހިމެނޭ އީސްޓަން‬

‫ހަވާލާދީ ރަސްމީ ނޫސް އެޖެންސީން ބުނީ ދާދި‬ ‫ފަހުން އުފެއްދި ޓެރަރިސްޓް ގްރޫޕަކުން ދިޔައީ‬

‫ޕްރޮވިންސްގައި ‪ 2011‬ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން‬

‫ސައުދީގައި ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކެއް ދިނުމަށް‬

‫ދަނީ ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގަމުންނެވެ‪ .‬އީސްޓަން‬

‫ރާވަމުން ކަމަށެވެ‪ .‬އީސްޓަން ޕްރޮވިންސްގައި‬

‫ރވިންސްގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގަނީ ސައުދީ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުން ޓެރަރިސްޓް ގްރޫޕް އުޅޭ‬

‫ސަރުކާރުން ޝިއައީންނާއި ސުންނީން ތަފާތު‬

‫ސަރަހައްދު ވަށާލުމާ އެކު އެ މީހުން ހަމަލާ ދޭން‬

‫ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފެށި ކަމަށް ނޫސް އެޖެންސީން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ފުލުހުން ފުރަތަމަ އެންގީ އެ މީހުން އަމާން‬

‫ސައުދީ އަރަބިއާގެ ‪ 32‬މިލިއަން މީހުންގެ‬ ‫އާބާދީގައި ޝިއައީންގެ ނިސްބަތަކީ ‪15-10‬‬

‫ދިނުމަށް‪ .‬އެކަމަކު އެ މީހުން އަމާންނުދީ ހަމަލާ‬

‫ޕަސެންޓް ކަމަށް ނުރަސްމީ ހިސާބުތަކުން ދައްކަ‬

‫ދޭން ފެށީ‪ .‬ނަތީޖާއަކަށްވީ ފުލުހުން ހަމަލާދީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އީ ސް ޓަ ން ޕް ރޮ ވި ން ސް ގަ އި ދި ން ހަ މަ ލާ ތަ ކު ގަ އި‬ ‫އާ އް މު ން ގެ އެ ކަ ކު ވެ ސް މަ ރު ވެ ފަ އެ އް ނު ވޭ‪.‬‬

‫ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން ނުވަ މީހުންގެ އާއިލާތަކުގެ‬ ‫ގިނަ މެންބަރުން މިހާރު ތިބީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ‬ ‫ދަށުގަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ޒަހްރާންގެ އަންހެނުން‬ ‫ފާތިމާ ސާދިޔާ އާއި އަންހެން ދަރިފުޅު ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 13‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪20‬‬

‫ކުރީ ފުރޮޅު ނެތި އިމަޖެންސީގައި ބޯޓު ޖައްސައިފި‬ ‫ޔަންގޮން (މެއި ‪ - )13‬ލޭންޑިން ގިއަރު ފެއިލްވި‬

‫މިއަންމާ ނޭޝަނަލް އެއާލައިންސްގެ ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން‬

‫މިއަންމާގެ ގައުމީ އެއާލައިނުގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ކުރީ‬

‫މއެ އައުންގް ވަނީ ލޭންޑިން ގިއަރު ހުރީ‬ ‫މިއަޓް ޮ‬

‫ރޅު ނެތި އިމަޖެންސީގައި ޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފު ޮ‬

‫ޔ ވަނީ އަންދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބަރު ލުއިކުރުމުގެ ގޮތުން ތެ ޮ‬

‫މިއީ މިއަންމާގައި ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ހިނގި‬

‫ގތުގައި ބޯޓުގެ ފަހަތު‬ ‫ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ޮ‬

‫އޭވިއޭޝަން ދެ ވަނަ ހާދިސާ އެވެ‪ .‬މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު‬

‫ތ އެއާ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލަށް ޔަގީން‬ ‫ރަނގަޅަށް ޯ‬

‫ފުރޮޅުތައް ޖެއްސުމަށް ފަހު ކުރީކޮޅު ރަންވޭގައި ޖެހި‪،‬‬

‫ވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ބިމާން އެއާލައިންސްގެ ބޯޓެއް‪،‬‬

‫ޕޓް ވަށާ ދެ ބުރު ޖަހައިފަ‬ ‫ކުރުމަށް ޓަކައި އެއާ ޯ‬

‫ބޓު ކުރިއަށް ދިޔަ‬ ‫ރަންވޭ މަތިން ‪ 25‬ސިކުންތަށް ޯ‬

‫ގން އިންޓަނޭޝަނަލް‬ ‫މޫސުން ގޯސްކޮށް އޮއްވައި‪ ،‬ޔަން ޮ‬

‫މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބެ އެވެ‪ .‬ބޯޓުގައި ‪89‬‬

‫ބޓުގެ ލޭންޑިން ގިއަރަށް‬ ‫އެވެ‪ .‬ޔަންގޮން އިން ފުރި ޯ‬

‫ބޓު ވަނީ ހުއްޓިފަ އެވެ‪ .‬ބޯޓުގައި‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން ޯ‬

‫ޕޓުގައި ޖެއްސުމާ އެކު ކަހާލައިގެން ގޮސްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެއާ ޯ‬

‫ޕަސިންޖަރުން ތިއްބެވެ‪.‬‬

‫ޕޓުގައި ޖައްސަން‬ ‫މައްސަލަ ދިމާވީ މަންޑަލޭ އެއާ ޯ‬

‫ތިބި މީހުން ބޭލީ ކުއްލި ހާލަތުގައި އަމަލު ކުރާ‬

‫އެ ހާދިސާގައި ‪ 17‬މީހުން ޒަޚަމްވި އެވެ‪.‬‬

‫އުޅެނިކޮށެވެ‪.‬‬

‫އުސޫލުންނެވެ‪.‬‬

‫ބޓުން ދަތުރު ކުރި އެއްވެސް‬ ‫މި ހާދިސާގައި‪ޯ ،‬‬

‫ޕޓުގައި ބޯޓު ޖައްސައި‪،‬‬ ‫މިއަންމާގެ މަންޑަލޭ އެއާ ޯ‬ ‫ބޓުން ބާލާފައިވާތީ‬ ‫ރައްކާތެރިކަމާ އެކު އެންމެން ޯ‬ ‫ޕައިލެޓަށް ވަނީ އެތައް ބަޔަކު ތައުރީފްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލޭންޑިން ގިއަރު މަސައްކަތް ނުކުރުމުން ޕައިލެޓް‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ބޯޓުގެ‬ ‫ވަނީ އިމަޖެންސީ އުސޫލްތައް ފޮލޯ ޮ‬

‫"ބޯޓުގެ ޕައިލެޓް ވަރަށް ކުޅަދާނަ‪ "،‬މިއަންމާގެ‬ ‫ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ވިން ކާންޓް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކެ ބި ނެ ޓު ގެ‬ ‫ބަ އް ދަ ލު ވު މެ އް ގަ އި އީ ރާ ނު ގެ‬ ‫ރަ އީ ސް ރޫ ހާ ނީ ވާ ހަ ކަ‬ ‫ދަ އް ަކ ވަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫އެމެރިކާގެ ޕްރެޝަ ާރ‬ ‫ކުރިމަތިލުމަށް އެއްބައިވުމަށް‬ ‫ރޫ ހާނީ ގޮވާލައްވައިފި‬ ‫ތެހެރާން (މެއި ‪ - )12‬އެމެރިކާގެ ޕްރެޝަރާ‬ ‫ކުރިމަތިލުމަށް އީރާނުގެ ސިޔާސީ ހުރިހާ‬

‫އަށް ވުރެ އުނދަގޫ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އީރާނުގެ ފަރާތުން ބިރުތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ބުނެ‬

‫ފެކްޝަންތަކެއް އެކަތިގަނޑަކަށްވުމަށް ރައީސް ހަސަން‬

‫އެމެރިކާ އިން ދަނީ މެދުއިރުމައްޗަށް ހަނގުރާމަ މަތީ‬

‫ރޫހާނީ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރޫހާނީއާ ހަވާލާދީ އީރާނުގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން‬

‫" އީ ރާ ނަ ށް މި އަ ދު ދި މާ ވެ ފަ އި ވާ ހާ ލަ ތު‬ ‫( ‪ )88 -1980‬އަ ށް ކު ރި ހަނ ގު ރާ މަ‬ ‫އަ ށް ވު ރެ ގޯ ސް‪ .‬އޭ ރު އީ ރާ ނު ގެ‬ ‫ބޭ ން ކް ތަ ކާ އި ތެ ލު ގެ ވި ޔަ ފާ ރި އާ އި‬ ‫ސ ލަ އެ އް‬ ‫އި މް ޕޯ ޓް‪ /‬އެ ކް ސް ޕޯ ޓު ގަ އި މަ ްއ ަ‬ ‫ދި މަ ލެ އް ނު ވޭ‪"،‬‬

‫ގތުން އެމެރިކާއާ އެކު‬ ‫ޕްރޮގްރާމް ހުއްޓާލުމާ ގުޅޭ ޮ‬ ‫ގވާލައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ޮ‬ ‫"އީރާނަށް މިއަދު ދިމާވެފައިވާ ހާލަތު (‪-1980‬‬

‫އެކަތިގަނޑަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ މި ހުރިހާ ފިޔަވަޅަކުން‬ ‫އަރައިގަނެވޭނެ‪".‬‬ ‫އީރާނުން ބުނެފައި ވަނީ އެމެރިކާ އިން‬

‫ބޓު ފަހަރު ޖަމާ ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މަނަވަރާއި ބޮން އަޅާ ޯ‬

‫‪ )88‬އަށް ކުރި ހަނގުރާމަ އަށް ވުރެ ގޯސް‪ .‬އޭރު‬

‫މެދުއިރުމައްޗަށް ބަރު ހަތިޔާރު ޖަމާކުރަމުންދަނީ އެ‬

‫ކޅަށް ވަނީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް‬ ‫އަދި އީރާނާ ދެ ޮ‬

‫އީރާނުގެ ބޭންކްތަކާއި ތެލުގެ ވިޔަފާރި އާއި އިމްޕޯޓް‪/‬‬

‫ގައުމަށް ބިރު ދެއްކުމަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބުނެފައި ވަނީ ގައުމަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ހާލަތު‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް‬ ‫ވަރުގަދަ ޮ‬

‫އެކްސްޕޯޓުގައި މައްސަލައެއް ދިމަލެއް ނުވޭ‪ "،‬ރޫހާނީ‬

‫‪1980‬ގެ އަހަރުތަކުގައި އިރާގާ އެކު ކުރި ހަނގުރާމަ‬

‫ޓްރަމްޕް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬އެކަމަކު އީރާނުގެ ރައްޔިތުންގެ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 13‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪21‬‬

‫ވާދަވެރި ރޭހަށް ފަހު ސިޓީ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި‬ ‫ގިނަ ނަމަވެސް އެ ޓީމު އެއްވަރުވީ އެންމެ ދެ‬

‫ކޅަށް ލިވަޕޫލުގެ ދެ ވަނަ ގޯލް ‪ 81‬ވަނަ‬ ‫ވުލްސް ޮ‬

‫އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ތާރީހުގައި ފެނިގެން‬ ‫ހދުމުގެ އެންމެ ވާދަވެރި ރޭހުގެ ފަހު‬ ‫ދިޔަ‪ ،‬ތަށި ޯ‬

‫މެޗުގަ އެވެ‪ .‬ލިވަޕޫލް ހަތް މެޗުގައި އެއް ޕޮއިންޓުން‬

‫މިނެޓުގައި ޖެހީ ސަޑިއޯ މާނޭ އެވެ‪.‬‬

‫މެޗުގައި ރޭ ބްރައިޓަން އަތުން ފަހަތުން އަރައި ‪1-4‬‬

‫ފުއްދާލަން ޖެހުނެވެ‪.‬‬

‫އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެއް ޕޮއިންޓުގެ‬

‫ސިޓީގެ ކެޕްޓަން ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ބުނީ‬

‫"މީހުން ބުނެފާނެ އަހަރެމެން މިހެން ކަންތައް‬ ‫ކުރެވުނީހޭ އެހެން ކަންތައް ކުރެވުނީހޭ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫އަހަންނަށް ހިޔެއް ނުވޭ މިއަށް ވުރެ އިތުރަށް ކަމެއް‬

‫އެއް ވަގުތެއްގައި ކުޅެމުން ދިޔަ މެޗުތަކުގެ‬

‫މިއީ މިހާތަނަށް ފެނިގެން ދިޔައި އެންމެ ވާދަވެރި‬

‫ކޗު ޔާގެން ކްލޮޕް‬ ‫ކުރެވެން އޮތްހެން‪ "،‬ލިވަޕޫލުގެ ޯ‬

‫ފަރަގަކާ އެކު ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހަތަރު ވަނަ‬

‫ތެރެއިން‪ ،‬ސިޓީ އާއި ބްރައިޓަން ކުޅުނު މެޗުގެ ‪27‬‬

‫ސީޒަން ކަމަށާއި ލިވަޕޫލް ފެނިގެން ދިޔައީ ވަރަށް‬

‫ބުންޏެވެ‪" .‬ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަކީ އަހަރެން‬

‫ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ވަނަ މިނެޓުގައި ގްލެން މުރޭގެ ލަނޑުން ބްރައިޓަން‬

‫ގތުގައި ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޓީމަށް‬ ‫ތަފާތު ޓީމެއްގެ ޮ‬

‫ބޭނުންވި މަގާމެއް ނޫން‪ .‬އެކަމަކު މިއީ މި ޓީމުގެ‬

‫ކުރި ހޯދި އެވެ‪ .‬އޭރު ލިވަޕޫލް އޮތީ ވުލްވްސް ކޮޅަށް‬

‫ނާކާމިޔާބީ ހައްގު ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު ސިޓީން މުޅި‬

‫ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު ކަމަށް ބަލަން ޖެހޭނީ‪".‬‬

‫އަތުން ‪ 0-2‬އިން މޮޅުވި ނަމަވެސް‪ ،‬ސިޓީ ފަހު މެޗު‬

‫ލަނޑެއް ޖަހާފައި ކަމުން އެ ޓީމަށް އުއްމީދެއް‬

‫ސީޒަނުގައި ކުރި މަސައްކަތް އެހާމެ ވަރުގަދަ ކަމަށް‬

‫ކާމިޔާބުކުރުމުން‪ 29 ،‬އަހަރުގެ ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް‬

‫ލިބުނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސިޓީން ވަނީ ޖެހިގެން އައި‬

‫ކޮމްޕެނީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހދަން ލިވަޕޫލް ކުރި މަސައްކަތް ފެނަށް ދިޔައީ‬ ‫ލީގު ޯ‬

‫ރގެ ލަނޑުން އެއްވަރުކޮށް‬ ‫މިނެޓުގައި ސާޖިއޯ އަގުއޭ ޯ‬

‫ލީގަށް ވާދަކުރަމުން ދިޔަ ލިވަޕޫލުން ވުލްވްސް‬

‫ޕއިންޓަކީ‪ ،‬ޕްރިމިއާ‬ ‫ލިވަޕޫލުން އެއްކުރި ‪ޮ 97‬‬

‫ލީގު ގެއްލުނަސް ލިވަޕޫލަށް މި ސީޒަނުގައި‬ ‫ހދެން އެބައޮތެވެ‪.‬‬ ‫ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޯ‬ ‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލުގައި އަންނަ މަހުގެ އެއް‬

‫އެވެ‪ .‬ސިޓީން ‪ 98‬ޕޮއިންޓް ހަމަކުރިއިރު ލިވަޕޫލަށް‬

‫އަދި ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން އައިމެރިކް ލަޕޯޓޭގެ‬

‫ލީގުގެ ތާރީހުގައި ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނައިން‬

‫ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އެ ޓީމު ބައްދަލުކުރަނީ ޕްރިމިއާ‬

‫އެއްކުރެވުނީ ‪ 97‬ޕޮއިންޓެވެ‪ .‬ލީގުގައި ސިޓީން ހަތަރު‬

‫ލަނޑުން ލީޑު ނަގައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ދެ ވަނަ ހާފުގައި‬

‫ޕއިންޓުގެ އަދަދެވެ‪ .‬މާނައަކީ މިއަށް ވުރެ‬ ‫ޓީމެއް ހޯދި ޮ‬

‫ޓޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ‬ ‫ލީގުގެ ހަތަރު ވަނަ ހޯދި ޮ‬

‫މެޗުން ބަލިވިއިރު ލިވަޕޫލް ބަލިވީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ޑގާން ޖެހި ލަނޑުތަކާ‬ ‫ރިޔާޒް މާރޭޒާއި އިލްކޭ ގުން ޮ‬

‫ހދައިގެން ވެސް އެތައް ޓީމެއް ޗެމްޕިއަންކަން‬ ‫މަދުން ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެއީ ސިޓީ އަތުންނެވެ‪ .‬ސިޓީ ބަލިވި މެޗުގެ އަދަދު‬

‫ހދައި ސިޓީން ތަށި ޔަގީންކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫‪ 1-4‬އިން ކުރި ޯ‬

‫ހޯދާފައިވުމެވެ‪.‬‬

‫ބާސެލޯނާ އަށް ހަމަޖެހުމެއް‪ ،‬ރެއާލަށް އުފަލެއް ނެތް‬ ‫އވެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ކެޓި‬ ‫ޮ‬

‫އއްވައި އަހަރެން ވިސްނަން ޖެހޭ މާ ގިނަ‬ ‫އެކަން ޮ‬

‫ޕއިންޓެއް ނުލިބޭ‬ ‫ލިބޭ ފަހަރާއި މޮޅަށް ކުޅުނަސް ޮ‬

‫މެޑްރިޑް (މެއި ‪ - )13‬ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ‬ ‫ގެޓަފޭ އަތުން ‪ 0-2‬އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ ހަމަޖެހުމެއް‬

‫ފމެއްގައި ސީޒަން‬ ‫ނަމަވެސް ބާސެލޯނާ އޮތީ ރަނގަޅު ޯ‬

‫ކަންތައްތަކެއް ނެތް‪ .‬މި ފަހަރުގެ ސްޕެނިޝް ކަޕް‬

‫ފަހަރު މިދަނީ‪ .‬ހާލަތަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ‪ .‬ފުރިހަމަ‬

‫ހޯދިއިރު‪ ،‬ރަށުން ބޭރުގައި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން‬

‫ނިންމާލުމުގެ އުއްމީދުގައި ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވެސް އަހަރެމެން ބޭނުން‪ "،‬ވަލްވޭޑޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އުފަލެއް ނުލިބި މިދަނީ‪ "،‬ޒިދާން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ރެއާލާ އަލުން ހަވާލުވެ ޒިނެދިން ޒިދާނަށް‬

‫ގލުން ރެއާލް ލީޑު‬ ‫ބްރަހިމް ޑިއާޒްގެ ޯ‬

‫‪ 1-3‬އިން ބަލިވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް މާޔޫސްވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ލީގާއި ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ބާސެލޯނާ‬

‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިދިޔަ އަންގާރަ‬

‫އަށް މި ސީޒަނުގައި ވެސް ކާމިޔާބީ ތަކުރާރުކުރުމުގެ‬

‫މިހާތަނަށް ކުރަން ޖެހިފައިވަނީ ތަފާތު ތަޖުރިބާތަކެކެވެ‪.‬‬

‫ސސިއެޑާޑަށް އެއްވަރުކޮށްދިނީ މިކެލް‬ ‫ޮ‬ ‫ކށް‬ ‫ނަގާފައިވަނި ޮ‬

‫ގތަކަށް ބަލިވުމުން ރޭގެ މެޗަށް‬ ‫ދުވަހުގެރޭ ހިތްދަތި ޮ‬

‫އތެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި ފަހަރު އެ ކާމިޔާބީ‬ ‫ފުރުސަތު އެބަ ޮ‬

‫އތް ރެއާލް ރޭގެ މެޗުން‬ ‫ލީގުގެ ތިން ވަނައިގައި ޮ‬

‫ނ އެވެ‪ .‬ރެއާލަށް މައްސަލަ ދިމާވީ ފުރަތަމަ‬ ‫މެރީ ޯ‬

‫އތީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް‬ ‫ނުކުތްއިރު ބާސެލޯނާ ޮ‬

‫ހޯދި ނަމަވެސް އަންނަ ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާގެ‬

‫ސސިއެޑާޑް އަތުން ބަލިވިއިރު‪ ،‬މި މެޗުގައި އެ‬ ‫ޮ‬

‫ހާފުގައި އެ ޓީމުގެ ޖީސުސް ވަލޭހޯ އަށް ރަތް‬

‫ނެރެން ކެތްމަދުވެފަ އެވެ‪ .‬ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން‬

‫ކޯޗަކަށް މިހާރު އެ މަގާމުގައި ހުރި އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ‬

‫ގތެއްގައި ރަނގަޅަށް ކުޅުނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ޓީމުން ޖުމްލަ ޮ‬

‫ކާޑު ދެއްކުމުންނެވެ‪ .‬އެއް ކުޅުންތެރިޔަކު މަދުކޮށް‬

‫ލނާގެ އެއް ލަނޑު ޗިލީގެ‬ ‫ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ބާސެ ޯ‬

‫ހުންނާނެ ކަމާމެދު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުންވި ނަތީޖާ ނުނިކުތުމަކީ ޒިދާންގެ ކަންބޮޑުވުމެވެ‪.‬‬

‫ސސިއެޑާޑުން‬ ‫ޮ‬ ‫ރެއާލުން ދެ ވަނަ ހާފް ކުޅުނުއިރު‪،‬‬

‫އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ތިން މެޗުން ރެއާލް ވަނީ ދެ‬

‫ގލު ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ވަނީ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ދެ ޯ‬

‫މެޗުން ބަލިވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހސެބާ ޒަލްޑުއާ އާއި އެންޑަ‬ ‫ލަނޑުތައް ކާމިޔާބުކުރީ ޯ‬

‫ރ ވިޑާލް ކާމިޔާބުކުރިއިރު‪ ،‬އަނެއް‬ ‫މިޑްފީލްޑަރު އާޓޫ ޯ‬

‫ރޭގެ މެޗަށް ފަހު ވަލްވޭޑޭ ބުނީ އޭނާ މަގާމުން‬

‫ކނަމް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން‬ ‫ގޯލަކީ ގެޓަފޭގެ ޖެނޭ ޑަ ޯ‬

‫ގތުން އެއްޗެއް ބުނަން‬ ‫ދުރުކުރުމުގެ ވާހަކަތަކާ ބެހޭ ޮ‬

‫ގޯލެކެވެ‪.‬‬

‫ކޕަ ޑެލް ރޭގެ ތަށްޓާ‬ ‫ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ޮ‬

‫އ ބުސްކެޓްސް‬ ‫ލނާގެ މިޑްފީލްޑަރު ސާޖި ޯ‬ ‫ބާސެ ޯ‬ ‫ބުނީ މިއީ އެ ޓީމަށް އުނދަގޫ ހަފްތާއެއް ކަމަށާއި‬ ‫މޅުވެވުނީ ވަރަށް އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައި‬ ‫ގެޓަފޭ އަތުން ޮ‬

‫އެކު ސީޒަން ނިންމާލުމަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކންޓްރެކްޓެއް އެބައޮތް‪ .‬މި‬ ‫"އަހަރެންގެ ޮ‬ ‫ކްލަބްގެ ވެރިންގެ އިތުބާރު ވެސް އެބައޮތް‪ .‬އެހެން‬

‫"އަހަރެމެންނަށް މި މެޗުން ކޮންމެވެސް‬ ‫ޕއިންޓެއް ލިބެންޖެހެޔޭ މި ބުނަނީ‬ ‫އެއްޗެއް ހައްގު‪ޮ .‬‬ ‫‪ 10‬ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ވެސް އަހަރެމެން މޮޅަށް‬ ‫މޅަށް ނުކުޅެ ޕޮއިންޓް‬ ‫ކުޅުނީތީވެ‪ .‬މިހާރުގެ ހާލަތަކީ ޮ‬

‫ބަރަނެކްސްޓްޒާ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 13‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫ސިޔާސީ ސަބަބަ ާކ‬ ‫ހެދި މިކިތާރްޔަން އަށް‬ ‫ޔޫ ރޮޕާ ީލގުގެ ފައިނަލް‬ ‫ގެއްލިދާނެ‬ ‫ލަންޑަން (މެއި ‪ - )12‬ސިޔާސީ ގޮތުން‬ ‫ކުރިމަތިވެފައިވާ ފިއްތުންތަކުގެ ސަބަބުން‪ ،‬އާސެނަލްގެ‬ ‫އާރްމީނިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު މިކިތާރްޔަން އަށް މި މަހު‬

‫ގޮތެއް ހޯދުމަށް އާސެނަލުން އަންނަނީ ޔޫރަޕްގެ މައި‬

‫ރޕާ ލީގުގައި ނުކުޅެވުމުގެ‬ ‫އަޒަރުބައިޖާންގައި ކުޅޭ ޔޫ ޮ‬ ‫އތް ކަމަށް އާސެނަލުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ބިރު އެބަ ޮ‬

‫އެހީތެރިވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައިވަނީ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫އަދި މިހާތަނަށް މި މެޗުގައި މިކިތާރްޔަން އަށް‬

‫ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަމެއް ނުލިބޭ‪"،‬‬

‫ނ ކަރްބާގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު ހިޔާލުތަފާތުވެ‪،‬‬ ‫ނަގޯ ޯ‬

‫އާސެނަލުން ނެރުނު ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އަޒަރުބައިޖާނާއި އާރްމީނިއާއާ ދެމެދު ވަނީ ސިޔާސީ‬

‫އާރްމީނިއާގެ ކެޕްޓަން އުމުރުން ‪ 30‬އަހަރުގެ‬

‫ނުތަނަވަސް ކަމެއް އުފެދިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ސަބަބުން އެއް‬

‫މިކިތާރްޔަން އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ‬

‫ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ދިއުމަށް ވިސާ ހަމަޖައްސައި‬

‫ޖެނުއަރީ މަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ޗިލީގެ ފޯވާޑް‬

‫ނުދިނުން ފަދަ ކަންތައްތައް އާންމުކޮށް ހިނގަ އެވެ‪.‬‬

‫އަލެސިސް ސަންޗޭޒް ގެންދިޔަ ޑީލްގެ ތެރެއިންނެވެ‪.‬‬

‫މީގެ ކުރިން އަޒަރުބައިޖާނުގައި ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ‬ ‫ދެ މެޗެއް ކުޅެން މިކިތާރްޔަން އެ ގައުމަށް ދިއުން‬ ‫ކޓްކުރީ ވެސް ސިޔާސީ ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކުގެ‬ ‫ބޮއި ޮ‬ ‫ސަބަބުން މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީ އެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ކޕާ އެމެރިކާ‬ ‫ހުރި ނަމަވެސް އަންނަ މަހު އޮންނަ ޮ‬

‫ކާޓިލޭޖް މައްސަލައެއް‪ .‬މިފަހަރު މިއީ މެނިސްކަސް‬

‫މުބާރާތަށް ފިޓްވާނެ ކަމަށް އުރުގުއޭ އާއި ބާސެލޯނާގެ‬

‫އިންޖަރީއެއް‪ "،‬ސުއަރޭޒް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫އުމުރުން ‪ 32‬އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ކަކުލަށް‬

‫ގލް ޖަހައި އުރުގުއޭ އަށް އެންމެ‬ ‫ޖުމްލަ ‪ޯ 55‬‬ ‫ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފް އޮތް‬

‫ދިމާވެފައިވާ ދުވަސްވީ މައްސަލައެއް ހައްލުކުރަން‬

‫ކޕާ އެމެރިކާ‬ ‫ސުއަރޭޒަށް ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރުގެ ޮ‬

‫އޮޕަރޭޝަން ކުރުމާ އެކު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާކީ‬

‫ގެއްލުނީ ސަސްޕެންޝަނުގެ ސަބަބުންނެވެ‪ .‬މި ފަހަރުގެ‬

‫އޮތް ދެ މެޗާއި ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި‬

‫މުބާރާތަށް ފަހު އޭނާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލާނެ‬

‫ލނާ އަށް ނުކުޅެވޭނެ އެވެ‪ .‬އޭނާ ޖުމްލަ ކުޅުމާ‬ ‫ބާސެ ޯ‬

‫ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހޭނީ ހަ ހަފުތާ އެވެ‪ .‬ޖޫން ‪14‬‬

‫ބްރެޒިލްގައި ޖޫން ‪ 14‬އިން ޖުލައި ‪ 7‬އަށް ބާއްވާ‬

‫ގައި ފަށާ އެ މުބާރާތާ ދޭތެރޭ ދެން އޮތީ ގާތްގަނޑަކަށް‬

‫ޑ އާއި ޖަޕާނާއި‬ ‫މުބާރާތުގައި އުރުގުއޭ ހިމެނެނީ އިކުއެ ޯ‬

‫އެހާ މުއްދަތެކެވެ‪.‬‬

‫ޗިލީ އެވެ‪.‬‬

‫"މަހެއްހާ ދުވަސް ތެރޭ ކުޅެން ތައްޔާރުވެވޭނެ‪.‬‬

‫އަހަރެންގެ ނިންމުން ޗެލްސީ‬ ‫އަށް އެނގޭނެ‪ :‬ހަޒާޑް‬

‫ހަވާލުވެ ޔޫރަޕްގެ ގިނަ މެޗުތަކުގައި މިކިތާރްޔަން އަށް‬ ‫ފުރުސަތު ދިނެވެ‪.‬‬ ‫އާސެނަލުން ‪ 2006‬ވަނަ އަހަރަށް ފަހު ކުޅޭ‬

‫‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު މިކިތާރްޔަން ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ‬ ‫ޑޯޓްމަންޑަށް ކުޅުނުއިރު އަޒަރުބައިޖާނުގެ ގަލަބާއާ‬

‫ޗެލްސީއާ އެވެ‪ .‬އެ މެޗަށް ދެ ޓީމުގެ ސަޕޯޓަރުން‬

‫އތް މެޗާއި މި ފަހަރުގެ ޔޫރޮޕާ‬ ‫ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޮ‬

‫ދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އިންތިޒާމާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު‬

‫ލީގުގައި އާސެނަލުން އަޒަރުބައިޖާނުގެ ގަރަބަގާ ދެކޮޅަށް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި ދެ ޓީމުގެ‬ ‫ވަނީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ޮ‬

‫އެ ގައުމުގައި ކުޅެން އޮތް މެޗެވެ‪.‬‬

‫ސަޕޯޓަރުންނަށް ޓިކެޓް ދޭން ޔުއެފާ އިން ނިންމާފައިވާ‬

‫ލީގުގެ ފައިނަލުގައި މިކިތާރްޔަން އަށް ބައިވެރިވެވޭނެ‬

‫ކށް ކުޅުމާ މިވަގުތު ދުރުގައި‬ ‫ކަކުލުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ޮ‬

‫މައްސަލައެއް ނޫން‪ .‬އެ ފަހަރު އެއީ ކަކުލު ހުޅުގެ‬

‫ކޗުކަމާ އުނާއި އެމެރީ މި ސީޒަނުގައި‬ ‫އާސެނަލްގެ ޯ‬

‫ޔޫރަޕްގެ ފުރަތަމަ ފައިނަލުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ވާދަވެރި‬

‫މި މަހު ‪ 29‬ވަނަ ދުވަހު ކުޅެން އޮތް ޔޫރޮޕާ‬

‫ބާސެލޯނާ (މެއި ‪ – )13‬މި ހަފުތާގައި‬

‫އަހަންނަށް ކުޅެވޭނެ‪ .‬މިއީ ‪ 2017‬ގައި ދިމާވި އަނިޔާގެ‬

‫"ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލް ކުޅެން މިކިތާރްޔަން އަށް‬ ‫އާސެނަލުން ވާނީ ޔުއެފާގައި އެދިފައި‪ .‬ޔުއެފާ އިން‬

‫ފަހު އާރްމީނިއާ އާއި އަޒަރުބައިޖާން މިނިވަންވީ‬

‫ކޮޕާ އެމެރިކާގައި ކުޅެވޭނެ‪ :‬ސުއަރޭޒް‬

‫ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ޔުއެފާއާ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަޒަރުބައިޖާނަށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދޭން‬

‫ގތުގައި އޮތުމަށް‬ ‫ސޯވިއެޓް ޔޫނިއަންގެ ބައެއްގެ ޮ‬

‫‪22‬‬

‫އަދަދު މަދުކަމަށް ބުނެ އިނގިރޭސި މީޑިއާ އިން‬ ‫ބޑަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަންނަނީ ވަރަށް ޮ‬

‫ބާސެލޯނާ ދޫ ކޮށްލުމު ެގ‬ ‫ވިސްނުމެއް ނެތް‪ :‬ވަލް ވޭ ޑޭ‬

‫ލަންޑަން (މެއި ‪ - )13‬އޭނާގެ މުސްތަގުބަލާ‬

‫ފައިނަލަށް ފަހު ކަމަށެވެ‪ .‬އަޒަރުބައިޖާނުގެ ބަކޫގައި‬

‫ބެހޭގޮތުން ނިންމި ނިންމުން ޗެލްސީ އަށް އެނގޭނެ‬

‫ކުޅޭ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލުގައި ޗެލްސީ ބައްދަލުކުރާނީ‬

‫ހދަން މަސައްކަތްކުރަމުން‬ ‫ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ޯ‬

‫އާސެނަލްއާ އެވެ‪.‬‬

‫އަންނަ ޗެލްސީގެ ތަރި އެޑެން ހަޒާޑް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކުގެ‬

‫ފަހަކަށް އައިސް ޗެލްސީން ބައެއް މެޗުތަކުގައި‬ ‫ހަޒާޑަށް ފުރަތަމަ އެގާރައިން ފުރުސަތެއް ނުދެ‬

‫ތެރެއިން ރޭ ޗެލްސީ ވަނީ ލަނޑެއް ނުޖެހި ލެސްޓާ‬

‫އެވެ‪ .‬އެއީ ހަޒާޑް ނުލައި ކުޅެން ޖެހޭތީ އެ ކަމަށް‬

‫ބޭނުންވާ ޓާގެޓަށް ވާސިލްވާން ނުކުތުން އޮތީ‪ "،‬މިރޭ‬

‫ކށް ލީގުގެ ތިން ވަނަ ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސިޓީއާ އެއްވަރު ޮ‬

‫ތ ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީޒިއޯ‬ ‫ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޯ‬

‫ޓާގެޓް ކަމަށްވާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު‬

‫ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ގެޓަފޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ‬

‫މި ސީޒަނުގައި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެންމެ‬

‫ސާރީއާ ސުވާލުކުރުމުން އޭނާ ބުނީ އެއީ ޓެކްޓިކަލް‬

‫ކށްލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް‬ ‫ނުކުރެވުނަސް އެ ޓީމު ދޫ ޮ‬

‫ކުރިން ވަލްވޭޑޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވޑް ލިބުނީ ހަޒާޑް އަށެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫މޮޅު ޕްލޭމޭކަރުގެ އެ ޯ‬

‫ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބާސެލޯނާ (މެއި ‪ - )12‬މި ސީޒަނަށް ކަނޑައެޅި‬

‫ޓ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ބާސެލޯނާ ކޯޗު އާނެސް ޯ‬ ‫ވަލްވޭޑޭ ވަނީ ދާދި ފަހުން އެ ކްލަބާ އެކު‬

‫ވަލްވޭޑޭގެ ޓެކްޓިކްސްތަކާ މެދު ކުޅުންތެރިންގެ‬ ‫ހިތްހަމަ ނުޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި އޭނާ‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ ވެސް އޭނާ އެވެ‪.‬‬ ‫ޗެލްސީގެ ޮ‬ ‫ރޭގެ މެޗަށް ފަހު ހަޒާޑް ވަނީ ލެސްޓާ ދަނޑަށް‬

‫ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އިތުރު އެއް އަހަރަށް އާކޮށްފަ‬

‫ލނާގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން‬ ‫މަގާމުގައި ހުރެފިނަމަ ބާސެ ޯ‬

‫ޕޓަރުންނަށް ޝުކުރު‬ ‫މެޗު ބަލަންދިޔަ ޗެލްސީގެ ސަ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬ޖެހިޖެހިގެން ދެ އަހަރު ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ތަށި‬

‫އތް ކަމަށް މީޑިއާ‬ ‫ކށްލުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ ޮ‬ ‫ޓީމު ދޫ ޮ‬

‫ކށްލުމުގެ ގޮތުން ކުރި‬ ‫އަދާކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އެއީ ކްލަބް ދޫ ޮ‬

‫ޕޓަރުންނެކޭ އެއްގޮތަށް އަހަރެން‬ ‫"ހުރިހާ ސަ ޯ‬ ‫ވެސް ބޭނުމީ ހަޒާޑް މަޑުކުރަން‪ "،‬ކުރިން ނަޕޯލީ އަށް‬ ‫ކށްދިން ސާރީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކޯޗު ޮ‬ ‫ބޑު ގެއްލުމަކީ ފީފާ‬ ‫ޗެލްސީ އަށް އޮތް އެންމެ ޮ‬

‫ހދި ނަމަވެސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި‬ ‫ބާސެލޯނާ އިން ޯ‬

‫ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ‪ .‬އެކަމާ ބެހޭގޮތުން ވަލްވޭޑޭ ދިނީ‬

‫ކަމެއްތޯ ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަށް ދިން ޖަވާބުގައި‬

‫އިން ދީފައިވާ އަދަބަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް އޮތް ދެ‬

‫ކޑް ނިސްބަތުން ދަށެވެ‪ .‬ޖެހިޖެހިގެން‬ ‫އެ ޓީމުގެ ރެ ޯ‬

‫ފިނި ޖަވާބެކެވެ‪.‬‬

‫ހަޒާޑް ބުނީ އޭނާގެ ނިންމުން ކްލަބަށް އެނގޭނެ‬

‫ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ކުޅުންތެރިން ގެނެވޭނެ ގޮތެއް‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނެތުމެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ހަޒާޑު އެ ޓީމު ދުކޮށްލިޔަސް‬

‫ލނާ ކެޓީ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ތަފާތު‬ ‫ދެ އަހަރު ބާސެ ޯ‬ ‫މޅުވި ނަމަވެސް ދެ ވަނަ ލެގުގައި‬ ‫ބޮޑުކޮށް ޮ‬ ‫ރަށުންބޭރުގައި ބަލިވުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޔޫރަޕުގެ ނާކާމިޔާބީއާ އެކު ވަލްވޭޑޭ ބާސެލޯނާގެ‬

‫"މީޑިއާގައި ދެކެވޭ ހުރިހާ ވާހަކަ އަކަށް‬ ‫އަހަރެންގެ ފަރުވާލެން ނެތް‪ "،‬ކުރިން އެތުލެޓިކް‬ ‫ކށްދިން ވަލްވޭޑޭ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ބިލްބާއޯ އަށް ކޯޗު ޮ‬ ‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ނުލިބުމުގެ ހިތްދަތިކަން‬

‫"މީގެ ހަފްތާތަކެއްގެ ކުރިން އަހަރެން ގޮތެއް‬

‫އޭނާގެ ބަދަލުގައި ކުޅުންތެރިޔަކު ގެނެވޭނެ މަގެއް‬

‫ނިންމައިފިން‪ .‬އެކަން ކްލަބަށް ވެސް އެނގިން‪ .‬މިއީ‬

‫ނންނާނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޗެލްސީން އަންނަނީ ކޯޓް‬ ‫ޯ‬

‫އަމިއްލަ ނިންމުމެއް‪ "،‬ހަޒާޑް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޕޓްސް (ސީއޭއެސް)‬ ‫އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ ސް ޯ‬

‫މަގާމު ގެއްލޭނެ ކަމަށް މީޑިއާގައި އަޑުފެތުރުނު‬

‫އިހުސާސްކުރެވޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު ދެން ބޭނުންވަނީ‬

‫ފްރާންސްގެ ލިއްލޭ އިން ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ނަމަވެސް އޭނާ ވަނީ ކްލަބްގެ ވެރިންގެ އިތުބާރު އޭނާ‬

‫ކޕަ ޑެލް ރޭ ކާމިޔާބުކޮށް އަންނަ‬ ‫މި ސީޒަނުގައި ޮ‬

‫ޑލަރަށް ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވި ހަޒާޑް‪،‬‬ ‫‪ 42‬މިލިއަން ޮ‬

‫އތް ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަށް އެބަ ޮ‬ ‫"މި ޓީމުގައި ކުރިއަށްދާނެ ހަކަތަ އަދިވެސް‬ ‫އަހަރެންގެ ގައިގައި އެބަހުރި‪ .‬މި ޓީމުގެ އިތުބާރު‬

‫މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ހދުމުގެ މަސައްކަތް‬ ‫ސީޒަނުގައި ޔޫރަޕްގެ ކާމިޔާބީއެއް ޯ‬

‫ޗެލްސީއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ އޮތީ‬

‫ވަރުގަދަކުރުން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪،‬‬

‫ބޑު މުސާރައާ އެކު‬ ‫އެންމެ އަހަރެކެވެ‪ .‬ޗެލްސީން ޮ‬

‫ރެއާލަށް ބަދަލުވުމަށް ހަޒާޑާ އެކު ބާއްވަން ޖެހޭ ހުރިހާ‬

‫އެއްބަސްވުން އާ ކުރަން ހުށަހެޅި ނަމަވެސް ހަޒާޑް‬

‫ބައްދަލުވުންތަކެއް ރެއާލުން ވަނީ ނިންމާފައިކަމަށާއި‬

‫ވަނީ ދެކޮޅު ހަދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސއިކުރަން ހަޒާޑް ވަނީ‬ ‫ޮ‬ ‫އަދި ކޮންޓްރެކްޓްގައި‬

‫ސީޒަނުގެ ބާކީ ބައިގައި ބާސެލޯނާ އަށް އޮތް‬

‫އތް‪ .‬ކްލަބްގެ ރައީސް‬ ‫އަދިވެސް އަހަންނަށް އެބަ ޮ‬

‫ބޑު މައްސަލައަކީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫(ބާޓޮމެއު)އާ އަހަރެން ވާހަކަ ދައްކައިފިން‪ .‬ކަމެއް‬

‫ފވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒަށް ނުކުޅެވުމެވެ‪.‬‬ ‫އުރުގުއޭގެ ޯ‬

‫އތީ‪ .‬ކެރިގެން އަލުން‬ ‫ދިމާވީމާ ފިލުމެއް ނޫން ޮ‬

‫އަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކަމަށް ލުޔެއް ހޯދުމަށް‬

‫ހަޒާޑް ބުނީ އޭނާގެ ނިންމުން އާންމުކުރާނީ‬ ‫އންނަ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ‬ ‫މި މަހު ‪ 29‬ވަނަ ދުވަހު ޮ‬

‫ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި‬

‫އެއްބަސްވެފައި ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 13‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪24‬‬

‫ނިއުގެ ޖާގައާ މެދު ގޮތެއް ފައިނަލެއް ނު ވޭ‬ ‫ކުޅުންތެރިންނަށް މުސާރަނުދޭ މައްސަލައިގައި‬

‫ދަމަހައްޓަން ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮންގްރެސް އަށް ފަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬

‫ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ދީފައިވާ ސަސްޕެންޝަނުގެ‬ ‫ބޅައިގެ އެއްވެސް‬ ‫ސަބަބުން އެ ޓީމަށް މި އަހަރު ފުޓް ޯ‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް‬

‫ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި‬

‫ޖަލީލް ވިދާޅުވީ ނިއުގެ ބަދަލުގައި އެ ޖާގައިގައި‬

‫އެބަހުރި ފުށުއަރާ ކަންތައްތަކެއް ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް‪.‬‬ ‫ގތެއް ނުނިންމާ‪ "،‬ޖަވާ‬ ‫އެކަމާ ބެހޭގޮތުން އަދި ވަކި ޮ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކންގްރެސެއް ބާއްވައި އަލުން ނިއުގެ‬ ‫ޮ‬

‫ކ އަށް ހުށަހެޅުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފަހު އެފްއޭއެމްގެ އެކްސް ޯ‬ ‫ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި މި ވަގުތު އޮތްގޮތުން‬ ‫ވާދަކުރަނީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީސީ‪ ،‬މާޒިޔާ‪،‬‬ ‫އީގަލްސް‪ ،‬ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ‪ ،‬ގްރީން ސްޓްރީޓްސް‪،‬‬

‫ބޅަ ސީޒަން ފެށެން މަހަކަށް ވުރެން ކުޑަ‬ ‫ފަހަރުގެ ފުޓް ޯ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ރެލިގޭޓްވި ކްލަބް‬

‫ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފިނަމަ އެ ޓީމަށް ވާދަކުރުމުގެ‬

‫ފކައިދޫ‪ ،‬ފ‪ .‬ނިލަންދޫ އަދި މި ފަހަރު‬ ‫ވިކްޓަރީ‪ ،‬ށ‪ޯ .‬‬

‫ދުވަސްކޮޅަކަށްވެފައިވާއިރު‪ ،‬ނިއުގެ ޖާގައަށް އަންނާނެ‬

‫ވެލެންސިއާ އަލުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުން ފެނިދާނެ‬

‫އންނާނެ ކަމަށާއި އެހެންކަމަށްވުމާ އެކު މީގެ‬ ‫ފުރުސަތު ޮ‬

‫އަލަށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ވާދަކުރާ ޑަ ގްރާންޑޭ‬

‫ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭގެއާ ބެހޭގޮތުން އެންމެ‬

‫ބަލަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ޖަވާ‬

‫ޕޓްސް ކްލަބް އެވެ‪.‬‬ ‫ސް ޯ‬

‫ގތެއް ނިންމާނީ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީގެ ލަފާގެ‬ ‫ފަހުގެ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޓީމެއް އަދި ފައިނަލެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ‬ ‫މުސާރައިގެ ޮ‬ ‫އތުމުން އެފްއޭއެމުން‬ ‫‪ 3.8‬މިލިއަން ރުފިޔާ ނުދީ ޮ‬

‫މަތިން ކަމަށް އޭރު ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން‬

‫އެންމެ ފުރަތަމަ ނިއު ސަސްޕެންޑްކުރީ މިދިޔަ‬

‫އަންނަ މަހު ހަތް ވަނަ ދުވަހު ޗެރިޓީ ޝީލްޑް‬

‫ސީޒަން ހުޅުވާ މެޗު ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫ލިބުނީ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޗެމްޕިއަން ތ‪.‬‬

‫މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލެގުން ސީޒަން ފަށާއިރު‪ ،‬ލީގުގެ‬

‫ތިމަރަފުށްޓާއި ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން‬

‫ޖެނުއަރީ މަހު ‪ 26‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪ .‬އެފްއޭއެމުން‬

‫ޖަވާޒް (ޖަވާ) ވިދާޅުވީ ނިއުގެ ބަދަލުގައި‬

‫މެޗުތައް ފަށާނީ އަންނަ މަހު ‪ 12‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‬

‫ޓީސީ އަށެވެ‪ .‬ތިމަރަފުށިން ފުރުސަތު ދޫކޮށްލުމުން އެ‬

‫ނިއު ސަސްޕެންޑްކުރީ އެ ކްލަބުން އެފްއޭއެމްގެ‬

‫ޓީމެއް ގެންނަން ބަލާއިރު‪ ،‬ގާނޫނީ ގޮތުން ވެސް‬

‫‪.‬ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޓީމުތަކުން ކުރިއަށް އޮތް‬

‫ޖާގައަށް އެ މެޗުގައި ކުޅޭނީ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ‬

‫ލީޑަޝިޕްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން‬

‫ފުށުއެރުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި ނިއުގެ ޖާގައާ މެދު‬

‫ސީޒަނަށް ފަރިތަކުރުންތައް ފަށާފައިވާއިރު‪ ،‬ނިއުގެ‬

‫ރަނަރަޕް ށ‪ .‬ފޯކައިދޫ އެވެ‪ .‬އެހެން އަހަރުތަކާ ހިލާފަށް‬

‫ކށްކަމަށްވެ އެވެ‪ .‬ނިއުގެ ސަސްޕެންޝަން‬ ‫އުޅެނި ޮ‬

‫ގތެއް ނުނިމޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ޮ‬

‫ބަދަލުގައި ގެންނަ ޓީމަކަށް ކުރިމަތިވާނެ އަނެއް‬

‫މި އަހަރުގެ ޗެރިޓީ މެޗު ކުޅޭނީ ދެ ލެގަކަށެވެ‪ .‬އެއް‬

‫ކށް ލީގަށް ކުރިމަތިލުމެވެ‪.‬‬ ‫ހުރަހަކީ ޕްރެކްޓިސް މަދު ޮ‬

‫ފކައިދޫގައި ކުޅުމަށް ފަހު އަނެއް ލެގު އޮންނާނީ‬ ‫ލެގު ޯ‬

‫ގސް މިދިޔަ މާޗް މަހު ‪ 25‬ވަނަ ދުވަހު‬ ‫ދިގުލައިގެން ޮ‬

‫ގތެއް ވިޔަސް ނިއު ބައިވެރިނުވީއެއް‬ ‫"ކޮންމެ ޮ‬

‫ކންގްރެސްގައި ބައިވެރިވި‬ ‫އޮތް އެފްއޭއެމްގެ އޯޑިނަރީ ޮ‬

‫ނޫން‪ .‬ރެލިގޭޓްވީއެއް ނޫން‪ .‬މި އައީ ސަސްޕެންޝަނެއް‪.‬‬

‫ޖަވާ ވިދާޅުވީ އެންމެ ފަހުގެ ގޮތެއް ނިންމޭނީ‬

‫މެޖޯރިޓީ ކްލަބްތަކުން ވަނީ ނިއުގެ ސަސްޕެންޝަން‬

‫އެހެންވެ އެ މަގާމަށް އަލުން ޓީމެއް ގެންނަން ބަލާއިރު‬

‫ކމިޓީން ބަލަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ބެލުމަށް‬ ‫ޓެކްނިކަލް ޮ‬

‫މާލޭގަ އެވެ‪.‬‬

‫އަމާޒަކީ ފަސް އަހަރުތެރޭ ‪ 100‬ޓާ ފް ދަނޑު އެޅުން‪ :‬މަހުލޫ ފް‬ ‫މި ސަރުކާރުގެ އެއް ވައުދު ކަމަށްވާ ކުޅިވަރު‬

‫ގސް ޖަންގައްޔަށް‬ ‫ވެފައި‪ .‬ނޫނީ ވިނަގަނޑު ބޯވެގެން ޮ‬

‫ކުޅޭ ތަންތަން ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން‬

‫ވެފައި ހުރި ތަންތަން ފެނިއްޖެ‪ "،‬މަހުލޫފް ވިދާޅުވި‬

‫ފަސް އަހަރު ތެރޭ ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ މި އަހަރު ނިމޭއިރު ހުރިހާ‬

‫ކށް ބައެއް ރަށްތަކުގައި ދަނޑު އަޅައިދޭނެ‬ ‫ސްޕެސިފިކް ޮ‬ ‫ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި‪ .‬އޭގެ އިތުރުން ފުޓްބޯޅަ ވަރަށް‬

‫ދަނޑުތަކެއްގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށާއި އޭގެ‬

‫ގަދަޔަށް ކުޅޭ ރަށްތަކެއް އެބަހުރި‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން ކުރި‬

‫ތެރެއިން ގިނަ ދަނޑުތަކެއް ނިމޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު‬

‫ދަތުރުތަކުން ފެނުނު ރަށްތަކެއް ވެސް އެބަހުރި‪ .‬ހުރިހާ‬

‫އަމާޒުކަމަށް ކުޅިވަރާ ވެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފް‬

‫ރޖެކްޓެއް މިދަނީ‪ .‬އަޅުގަނޑު ވަކިން އޭއެފްސީގެ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫އެބައޮތް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ބައެއް ރަށްތަކުގައި މިހާރު‬

‫ކަމަށް ބަލާފައި ލިސްޓު މިދަނީ ހަދަމުން‪ "،‬މަހުލޫފް‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސަށް ވެސް ދެންވިން މަދުވެގެން އަޅުގަނޑުމެން މި‬

‫ބޅަ ދަނޑުތަކަށް ބޭނުންވާ‬ ‫އަޅާފައި ހުރި ޓާފް ފުޓް ޯ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިހާރު އަންނަނީ‬

‫ފަސް އަހަރު ތެރޭ އެބަ ޓާގެޓްކުރަމާ ‪ 100‬ދަނޑަށް‪.‬‬

‫މަރާމާތުގެ ކަންތައްތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީތެރިކަން‬

‫ރ‪ .‬އަލިފުށްޓާއި ފ‪ .‬ނިލަންދޫގައި ޓާފް ދަނޑު އެޅުމުގެ‬

‫ވަރަށް ގިނަ ދަނޑުތަކެއްގެ ވާހަކަ މި ދައްކަނީ‪ .‬މި‬

‫ކށްދޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފޯރު ޮ‬

‫ކގެ ސީއެސްއާރް‬ ‫މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ‪ .‬އަދި ސްޓެލް ޯ‬

‫ކލިޓީ ކަމަކަށް ވާންޖެހޭ‪".‬‬ ‫ކުރެވޭ ކަމަކީ ޮ‬

‫ބޑަށް ބޮޑު‬ ‫"މިއީ ޓާފެއް ފަތުރާލުމަށް ވުރެން ޮ‬

‫‪ 100‬ޓާފް ދަނޑު އެޅުމަކީ އެންމެ ބޮޑު އެއް‬

‫އެހީއާ އެކު ތ‪ .‬ވިލުފުށީގައި ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް‬ ‫ޓާފް ދަނޑު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓަރު މަހުލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވީ ފުޓްސަލްއާ‬

‫މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުގައި މި ވަގުތު ‪ 10‬ދަނޑަށްވާ‬

‫ބޅަ ދަނޑުތައް އަޅާނެ ރަށްތަށް‬ ‫ސަރުކާރުން ފުޓް ޯ‬

‫މި ސަރުކާރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބެލީ ރަށްރަށުގައި‬ ‫ނެޗުރަލް ގްރާސް ދަނޑުތަކެއް އެޅުމަށް ކަމަށާއި‬ ‫އެކަމަކު އެއީ ދަނޑުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި އެ ހުރިހާ‬

‫ކށް ފައިނަލްނުކުރާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރާނީ‬ ‫އަދި އެއް ޮ‬

‫ކަމަކަށް ބަލާއިރު ފަސޭހަކަމަށް ނުވާތީ ޓާފް ދަނޑު‬

‫ފައިސާ އެބަހުރި ކަމަށާއި އިތުރު ‪ 10‬ދަނޑަށް‬

‫ވަރަށް ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ކަމަށް މަހުލޫފް‬

‫އަޅަން ނިންމީ ކަމަށް މަހްލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ ރަށެއްގައި ޓާފް‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޔަގީން ޮ‬

‫ގސް އަސަރުތަކެއް‬ ‫ހެދި ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް ޯ‬

‫މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޔަގީންކަންދީފަ އެވެ‪ .‬އަދި މި ‪20‬‬

‫"ރަށްތައް ނެގުމުގެގައި ހަމަހަމަ އުސޫލެއް‬

‫އަޅަން ފެށީމަ އަނެއް ރަށުން ވެސް ބޭނުންވާނެ ޓާފް‬

‫ގތުން މި ސަރުކާރުން‬ ‫ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ދަނޑުގެ އިތުރުން ބައެއް ރަށްތަކުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން‬

‫އންނާނީ‪ .‬ވަކި ފޭވާ ކުރަންޖެހޭ ރަށެއް ނޯންނާނެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އަޅަން‪ .‬އެއީ ޓާފް ރީތި ވެސް ވާނެ‪ .‬ގާތްގަނޑަކަށް‬

‫ބޑުކޮށް ދަނޑުތައް‬ ‫ފުޓްބޯޅަ އަށް ދޭ އަހައްމިއްޔަތު ޮ‬

‫‪ 50‬އިންސައްތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހިއްސާވާގޮތަށް‬

‫ބޑުވެގެން ވެސް ނުބަލާނަން‪ .‬އެއްކޮށް‬ ‫އާބާދީ ޮ‬

‫‪ 10‬އަހަރަށް ބަލައިގެން މި ކުރަނީ‪ .‬ދަނޑު އެއްކޮށް‬

‫ދަނޑުތައް ތަރައްގީކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދަނޑުތައް އަޅަން ބޭނުންވާކަމަށާއި އެ ގޮތުން ވެސް‬

‫ލިސްޓެއް ފައިނަލެއް ނުވޭ‪ .‬ރިޔާސީ އިންތިހާބުތެރޭ‬

‫ނިމިގެން އަންނައިރު ލައިޓިންނާއި ޗޭންޖިން ރޫމާއި‬

‫ފަސް ވަރަކަށް ރަށުން ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ‬

‫ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވެސް އެބަހުންނެވި‬

‫ވަށާފާރު ވެސް އިންނާނެ‪ "،‬މަހުލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އތީ ހަލާކުވެ ހަނަފަސްތަންތަނަށް‬ ‫"ދަނޑުތައް ޮ‬

‫އަނިޔާވެ ރަފާ ކުޅުމާ ދުރަށް‬ ‫އޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ބޯމަތީގައި އޮއްވާ‪،‬‬ ‫އިންޑިއަން ޯ‬

‫އުމުރުން ‪ 11‬އަހަރުގައި‪ 2015 ،‬ވަނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން‬

‫ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމުގެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިޔާ އައިޝަތު‬

‫އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އަށް ދިޔަ ރަފާ ވިދާލީ އެ އަހަރުގެ‬

‫ރަފާ ނާޒިމްގެ ފަޔަށް ހާނިއްކަވެ‪ ،‬ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ‬

‫ގައުމީ ފައިނަލުގައި‪ ،‬އޭރުގެ ޗެމްޕިއަން މުއީނާ މުހައްމަދަށް ދިން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވަރުގަދަ ފައިޓާ އެކު އެވެ‪ .‬އަދި ޖެހިގެން އައި އަހަރު‪ ،‬އުމުރުން‬ ‫މރިޝަސްގައި ފަށާ މި ފަހަރުގެ އިންޑިއަން‬ ‫ޖުލައި ‪ 19‬ގައި ޮ‬

‫‪ 13‬އަހަރުގައި މުއީނާ ބަލިކޮށް ގައުމީ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އެވެ‪.‬‬

‫އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި ޓީޓީން މެޑެއްޔެއް ހޯދަން ކުރާ‬

‫ޖެހިޖެހިގެން ދެ އަހަރު ހޯދި ތަށި މިލްކުކުރަން މި އަހަރު ނުކުތް‬

‫މަސައްކަތުގައި އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ‬

‫ނަމަވެސް‪ ،‬ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ އަތުން ބަލިވީ އެވެ‪.‬‬

‫ރަފާ‪ ،15 ،‬ގެ ފައިތިލައިގައި (ހެޔާ ލައިން) ފްރެކްޗާއެއްވީ މީގެ‬ ‫ދެ ހަފުތާ ކުރިން ގޭތެރޭގައި އުޅެނިކޮށެވެ‪.‬‬ ‫ގައުމީ ޓީޓީ ޓީމުގެ މެނޭޖަރު ޖާދުﷲ ހަސަން ބުނީ އޭނާގެ‬ ‫ފައިގައި އަޅާފައިވާ ޕްލާސްޓަރު ނައްޓާނީ އަދި ދެ ހަފުތާ ފަހުން‬

‫މިދިޔަ މާޗު މަހުން ފެށިގެން އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް‬ ‫ކޑާ އެކު އެވެ‪.‬‬ ‫ގޭމްސްގެ ތަމްރީންތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ ފުލް ސް ޮ‬ ‫މި މަހުގެ ތެރޭގައި ސްކޮޑުން ކުޅުންތެރިން މަދުކުރުމަށް ފަހު‬ ‫ކޑް އިއުލާންކުރަނީ މުބާރާތާ ކައިރިކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފައިނަލް ސް ޮ‬

‫ކަމަށާއި‪ ،‬ކުޅެން ނުކުމެވޭނީ އެއަށް ފަހު ފިޒިއޮތެރަޕީ ހެދުމަށް‬ ‫ފަހު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ޕްލާސްޓަރު ނެގުމުން އެނގޭނީ އޭނާ އަށް ކުޅެން‬

‫ގައުމީ ޓީމު މިހާރު ޕްރެކްޓިސްކުރަމުން އަންނަނީ ޑިއާގެ‬ ‫އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޓީޓީ އެކަޑަމީ ކަމަށްވާ ޕިނޭކަލް އެކަޑަމީގެ‬ ‫ކޗެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ‪ .‬ހަރްޔާނާ ސްޓޭޓުގައި ހުންނަ މި‬ ‫ޯ‬

‫އތެރަޕީ ހަދައި އެއްކޮށް‬ ‫ނުކުމެވޭނެ ދުވަހެއް ބުނަން‪ .‬ފިޒި ޯ‬

‫އެކަޑަމީއާ އެކު އެސޯސިއޭޝަނުން ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ‬

‫ފިޓްވުމުން ކުޅެން ނެރޭނީ‪ .‬ރެނދަކަށް ވާތީ‪ ،‬މުޅިން ފިޓްނުވަނީސް‬

‫ދަށުން އެ އެކަޑަމީން ޓެކްނިކަލް އާއި ޓެކްޓިކަލް ތަމްރީންތަކުގެ‬

‫ކުޅެން ނެރެ ރިސްކެއް ނަގަން ބޭނުމެއް ނޫން‪ "،‬ޖާދުﷲ‬

‫އިތުރުން ކުޅުންތެރިންގެ ފިޒިކަލް ފިޓްނަސް ވެސް މޮނީޓާކުރާނެ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ބުނީ ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓޭބަލް ޓެނިސް‬ ‫މުބާރާތުގެ ‪ 15‬އަހަރުން ދަށުގެ ޑަބަލްސް ކެޓަގަރީން ‪2016‬‬

‫ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން މި އަހަރުގެ ގޭމްސް އިން މެޑަލް‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން‬ ‫ހޯދުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ޓާގެޓް ޮ‬

‫ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ރިހި މެޑަލް ހޯދައިދިން ކުޅުންތެރިޔާ‬

‫‪ 2011‬ވަނަ އަހަރު ޓީޓީ ކުޅުންތެރިޔާ މުއީނާ މުހައްމަދު ވަނީ އެ‬

‫ޓީމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށާއި ފިޓްކުރަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ‬

‫ގޭމްސް އިން ރިހި މެޑެއްޔެއް ހޯދައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިވަގުތު‬

‫މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޑުގައި ނުހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ސް ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 13‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫ބަސް އެކްސިޑެންޓުގައި‬ ‫މަރުވި ީމހާ ގެ ހަށިގަނޑު‬ ‫މިއަދު ގައުމަށް ގެންދަނީ‬ ‫ޖގިން އަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް‬ ‫ހެނދުނު ޮ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬

‫އަންހެންމީހާ މަރުވީ ބަސް ޑްރައިވަރު ނިދިޖެހިފައި‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ގސް ސްޕީޑް ބާރުކޮށްލެވި‪،‬‬ ‫އިނދެ‪ ،‬ސިއްސައިގެން ޮ‬ ‫ރދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި‬ ‫މި ޯ‬

‫ކންޓްރޯލުން ނެއްޓި އަންހެން މީހާގެ ގައިމަތިން ބަސް‬ ‫ޮ‬

‫އެމްޓީސީސީގެ ބަހެއްގެ ދަށުވެ މަރުވި ޔުކްރެއިންގެ‬

‫ދިއުމުންނެވެ‪ .‬އެ އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ޑްރައިވަރު‬

‫ޓޫރިސްޓު އަންހެންމީހާގެ ހަށިގަނޑު އޭނާގެ ގައުމަށް‬

‫ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފނުވާލާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫މިއަދު ޮ‬ ‫ހމަ ދުވަހު ހެނދުނު ހިނގި‬ ‫މިދިޔަ ހަފުތާގެ ޯ‬

‫އެމްޓީސީސީން ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ‬ ‫އަންހެންމީހާގެ ހަށިގަނޑު ޔުކްރެއިނަށް ފޮނުވައިލުމުގެ‬

‫މި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި އުމުރުން ‪ 31‬އަހަރުގެ‬

‫ހަރަދުތައް އެ ކުންފުނިން ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އަންހެން މީހާގެ ހަށިގަނޑު ޔުކްރެއިނަށް ގެންދަން‬

‫އޭނާ މަރުވުމާ ގުޅިގެން އާއިލާ އިން ރާއްޖެ އަށް‬

‫އޭނާގެ މަންމަ ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފަ އެވެ‪ .‬ހަށިގަނޑު‬

‫ކުރި ދަތުރުގައި ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ ކަންތައްތައް‬

‫ގެންދެވެންދެން ބާއްވާފައި އޮތީ މޯޗަރީގަ އެވެ‪.‬‬

‫ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް ބުނެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރުން ތަރައް ީގ އަށް ފުރޮޅި‬ ‫ގާ ކޮޅެއް ނެތް‪ :‬ޝިޔާމް‬

‫އެކްސިޑެންޓްވި ޒުވާނާގެ ހާލު‬ ‫ރަނގަޅު‪ :‬އައި ީޖއެމްއެޗް‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫އފިޝަލް ވިދާޅުވީ ޒަހަމްވި މީހާ‬ ‫ނެތް ކަމަށެވެ‪ޮ .‬‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ކށްގެން އަދިވެސް ފަރުވާ‬ ‫އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓް ޮ‬ ‫ގވައިގެން އިއްޔެ ހަވީރު ސައިކަލް‬ ‫ކުޑަކުއްޖަކު ޮ‬

‫ކށް އެކްސިޑެންޓްވި ޒުވާނާގެ‬ ‫ދުއްވަން ނުކުމެ އުޅެނި ޮ‬ ‫ހާލު މިހާރު ރަނގަޅު ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު‬ ‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ދަރުބާރުގެ ކައިރިން އިއްޔެ ހަވީރު ‪ 4:30‬ހާއިރު‬ ‫ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި‪ ،‬ސައިކަލު ދުއްވި އުމުރުން‬ ‫‪ 22‬އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާ އަށް އަނިޔާ ވިޔަސް‬ ‫ބޑު އަނިޔާއެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުޑަކުއްޖާ އަށް ޮ‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ތަރައްގީ ގެނެސްދެއްވުމުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ‬ ‫ޔާމީން ވަނީ ނަމޫނާ ދައްކަވައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ސްޕީޑުގައި‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ނުހިންގުމަކީ ރައްޔިތުންގެ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ‬

‫އންނާނެ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬ ‫ހިތްހަމަނުޖެހުން ޮ‬

‫ސަރުކާރަށް‪ ،‬ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ސްޕީޑުގައި ޚިދުމަތް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކޅެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު‬ ‫އެންމެ ގާ ޮ‬

‫ކޅެއް ވެސް އަދި ނުފޮރުޅާ‪،‬‬ ‫ސަރުކާރުން އެންމެ ގާ ޮ‬

‫ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު‬

‫ބޑުވުމެއް‪ "،‬ޝިޔާމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ ކަން ޮ‬

‫ނުދެވޭ ކަމަށާއި ތަރައްގީ އަށް މިހާތަނަށް ފުރޮޅި‬

‫ޝިޔާމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫"ތަރައްގީއަށްޓަކައި‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ ފައިދާ އަށް މި‬

‫ޚިދުމަތް ލަސްވަނީ‪ ،‬ޝިޔާމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪،‬‬

‫ޝިޔާމް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ބޮޑެތި‬

‫ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކަކުން ސަރުކާރު ހިންގާތީ‪ ،‬އެތައް‬

‫ވައުދުތަކަކާ އެކު ވެރިކަމާ ހަވާލުވި ސަރުކާރުގެ‬

‫ހދައިގެން މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން‬ ‫ބައެއްގެ ހުއްދަ ޯ‬

‫ބޑަށް ލަސް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހިންގުމާއި ޚިދުމަތް ދިނުން މާ ޮ‬

‫ޖެހުމުން ކަމަށް ވުން އެކަށީގެންވެ އެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރަށް ހަ މަސް ވި އިރު ދިރިއުޅުމުގެ‬

‫ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި‪ ،‬ފޮރިން މިނިސްޓަރު‬

‫ބޑުވުމުގެ ޝަކުވާތަކާ އެކު‬ ‫ޚަރަދުތަކުގެ އަގު ޮ‬

‫އަބްދުﷲ ޝާހިދު އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރައްވާ‬

‫ރައްޔިތުން މާޔޫސްވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިރު‪ ،‬އެ ދަތުރުތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ފައިދާ‬

‫ގތުގައި ތަކެތީގެ އަގު އަތްނުފޯރާ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ވެސް ސާފުވާން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ގިނަ‬

‫މިންވަރަށް ވަނީ މައްޗަށް ޖެހިފަ އެވެ‪ .‬ކަރަންޓް ބިލް‬

‫ގައުމުތަކަށް ޝާހިދު ދަތުރުކުރައްވާފައިވާ އިރު‪،‬‬

‫ބޑު ކަމަށް ޝިޔާމް‬ ‫ބޮޑުވުމުގެ ޝަކުވާ ވެސް އެހާ ޮ‬

‫ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މިނިސްޓަރުގެ ރަސްމީ ދަތުރުތަކަށް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރު ވެސް މިހާރު ހަމަވެފައިވާނެ‬

‫ކމިޝަންތަކާއި‬ ‫ވައުދުތައް ފުއްދުމުގެ ނަމުގައި ޮ‬ ‫ކޮމިޓީ އަދި ކުންފުނިތައް މި ސަރުކާރުން އުފައްދާތީ‬ ‫ވެސް ޝިޔާމް ފާޑުވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޓީތައް އުފައްދައިގެންނާ އެކު‬ ‫"ކޮމިޝަންތަކާއި ޮ‬

‫ކަމަށް ޝިޔާމް ތުހުމަތު ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޝާހިދުގެ ދަތުރުތަކުން‪ ،‬މިހާތަނަށް އެއް ބިލިއަނަށް‬ ‫ހއްދަވައި ދެއްވާފައިވާ‬ ‫ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ޯ‬ ‫ފރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ކަމަށް ޮ‬

‫ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވެގެން މިދަނީ‪.‬‬

‫ވާހަކަ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޝިޔާމް ވިދާޅުވި‬

‫ކށެއް ނުދެވޭ‪ "،‬އޭނާ‬ ‫ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ކަމެއް ޮ‬

‫ގތް ވެސް ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫ގޮތުގައި‪ ،‬އެހީ ބޭނުންކުރާ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި‬ ‫ޝިޔާމް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އޅުންފިލުވައިދޭން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ރެނދުލުން ފިޔަވައި އިތުރު ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް‬

‫އފިޝަލް މިއަދު ވިދާޅުވީ‬ ‫އައިޖީއެމްއެޗުގެ މީޑިއާ ޮ‬ ‫އެކްސިޑެންޓުވި ޒުވާނާގެ ނޭފަތު ކަށިގަނޑުގައި‬

‫ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ވޯޑްގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަނީ‪ .‬އޭނާގެ ހާލު‬ ‫އފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރަނގަޅު‪ "،‬މީޑިއާ ޮ‬ ‫ދެ ސައިކަލު ޖެހި ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓުގައި‪،‬‬ ‫އަނެއް ސައިކަލުގައި އިން މީހާ އަށް ވެސް މާބޮޑު‬ ‫އަނިޔާއެއް ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ފަހުން ހިނގި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓުތަކުގައި‪،‬‬ ‫މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ވަނީ ބަހެއްގެ ދަށުވެ‬ ‫ޓޫރިސްޓް އަންހެނަކު މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 13‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫ގާ ފުރޮޅާ ީނ‬ ‫ރޭވުންތެރިކަމާ އެކު‪،‬‬ ‫މަޝްރޫއުތަކުގެ ސްޕީޑު‬ ‫ބާރު ާވނެ‪ :‬އަލީ ޒާހިރު‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬

‫ސލިހާއި އަލީ ޒާހިރު‪ :‬މި ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރާނީ ރޭވުންތެރިކަމާ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޯ‬ ‫އެކުގައި ކަމަށް އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވި‪-- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ކޅު ޕީޕީއެމުން‬ ‫ދިނުމުގައި ލަސް ކަމަށް ބުނެ އިދި ޮ‬ ‫ފާޑުކިޔާފައި ވަނިކޮށެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ނައިފަރު ދާއިރާގެ‬

‫ކށްގެން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރަކަށް ޕްލޭން ޮ‬ ‫"ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ދާދި އަވަހަށް ބާރު‬ ‫ސްޕީޑުގައި ހިންގަން ފަށާ މަންޒަރު ފެންނާނެ" ‪--‬އަލީ‬ ‫ޒާހިރު‬

‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ‬

‫މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ‬

‫ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނީ‪،‬‬

‫ބޑުވެ‪ ،‬ރައްޔިތުން‬ ‫ދިރިއުޅުމުގެ އަގު އިންތިހާ އަށް ޮ‬

‫ވިސްނުންތެރިކަމާއި ރޭވުންތެރިކަމާ އެކުގައި ކަމަށާއި‬

‫މާޔޫސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬ތަރައްގީއަށްޓަކައި މި‬

‫ގތަށް ކުރިއަށް ގެންދާން ނިންމާފައިވާ ކަމުގެ‬ ‫ފައިދާވާ ޮ‬

‫މި ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫއުތައް ރައްޔިތުންނަށް‬

‫މަޝްރޫއުތަކުންނެވެ‪ .‬ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް‬ ‫އިމާރާތްކުރީ‪ ،‬އޭގެ ތިން އިމާރާތް ހެދޭނެ އަގުގައި‬ ‫ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިއުން ބޮޑެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓަރުން އެ ފާޑުކިއުން‬ ‫ރައީސް ޔާމީންގެ ސަ ޯ‬ ‫ދިފާއުކުރަނީ‪ ،‬އެމަނިކުފާނު ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް‬ ‫ހިންގެވި ސްޕީޑުންނެވެ‪.‬‬

‫ބާރު ސްޕީޑުގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށްދާ‬

‫ރޅި އެންމެ ގާކޮޅެއް ވެސް‬ ‫ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް "ފު ޮ‬

‫ޔަގީންކަން އަލީ ޒާހިރު ދެއްވި އިރު‪ ،‬ކުރީގެ ރައީސް‬

‫މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައީ‪ ،‬ރައްޔިތުންނަށް‬

‫މަންޒަރު ވަރަށް އަވަހަށް ފެންނާނެ ކަމަށް ރައީސް‬

‫ނެތް" ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ގިނަ މަޝްރޫއުތައް‬

‫ކށްދޭން އިސްކަންދީ‪ ،‬ހައްގުތައް‬ ‫އަސާސީ ޚިދުމަތް ފޯރު ޮ‬

‫ކރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް‬ ‫ހިންގީ ޕްލޭނެއް ނެތި‪ޮ ،‬‬

‫ދިފާއުކޮށްދީ‪ ،‬އިންސާފު ގާއިމްކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން‬

‫ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ތަރައްގީގެ ނަމުގައި‪،‬‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪ ،‬ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭންގައި އަލީ‬

‫ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުން ކުރިއެރުން ގެނެސްދޭނެ‬

‫އެއްވެސް ރޭވުންތެރި ކަމެއް ނެތި ގާ ފުރޮޅައި މި‬

‫ބޑަށް ފާޑުވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޒާހިރު ވަރަށް ޮ‬

‫މި ވާހަކަތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އަލީ ޒާހިރު‬

‫އފް ސްޓާފް‪ ،‬އަލީ ޒާހިރު މިއަދު‬ ‫އޮފީހުގެ ޗީފް ޮ‬ ‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީގެ‬ ‫ސަރުކާރު ޯ‬ ‫ނައިބު ރައީސްކަން ވެސް ކުރައްވާ އަލީ ޒާހިރު‬

‫ސަރުކާރުން ތަންތަން ސުންނާފަތިކޮށް ނުހަދާނެ‬

‫މިގޮތަށް‪ ،‬މި ވިދާޅުވީ‪ ،‬މި ސަރުކާރަށް ހަ މަސްވި އިރު‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ބަދަލުގައި‪ ،‬ޚިދުމަތްތަކާއި މަޝްރޫއުތައް‬

‫ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ‪ 25‬ބުރީގެ އިމާރާތަށް‬

‫ތަރައްގީގެ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ނުހިންގުމާއި ޚިދުމަތް‬

‫ކުރިއަށް ގެންދާނީ ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު އެތައް‬

‫ކުރި ޚަރަދާއި ނަސަންދުރަ ތަރައްގީ ކުރުން ފަދަ‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫މި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން މިސާލު ޖައްސަވަނީ‪،‬‬

‫ކަމުގެ ވައުދާ އެކުގަ އެވެ‪ .‬ވެރިކަމުގެ ‪ 100‬ދުވަހަށް‬ ‫ވައުދުތަކެއް ކަނޑައަޅައި‪ ،‬އޭގެ ‪ 83‬ޕަސެންޓް‬ ‫އފީހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހާސިލްވި ކަމަށް ރައީސް ޮ‬


ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2019 ި‫އ‬13 ެ‫ މ‬May 13 2019 2019 ި‫ މެއ‬13 AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

24 April 2019

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

Counselor

‫ކައުންސިލަރ‬

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD Abdulla Musthaq Shariuvarudhee, ް‫މުސްތާޤ‬ ު‫ންޓާއިއެކ‬20253, ަ‫އިންޓްމ‬Male’, ޮ‫ އެޕ‬Republic of Maldives M. Misururuvaage,

‫އަބްދުﷲ‬ TIyasha (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv Leena ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Physiotherapy

Counselor Shwetha

Santha Sheela

Iyasha Leena

Jasin

09:00 - 17:00

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 08:30 - 15:30 ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 15:30 - 22:30

Physiotherapy

3325979 ީ‫ނ‬09:00 ާ‫ގުޅުއްވ‬- 14:30 ް‫ޝްވީތާ އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށ‬

Shwetha

Santha Sheela

ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

09:00 - 14:30

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ާ‫އޖ‬ ަ ‫ތ‬ ‫ރ‬ ީ ި‫ސ‬ ަ ް‫ޕނ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ެ‫ތގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ‫ނ‬ ް 23:00 ެ -‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ‫ދ‬ ު 20:00 ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ Jasin ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ ‫ނ‬ 3025939

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ަ ި‫އދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ް‫ނޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬ ް‫ ޖޫނ‬9 - 10 ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އސ‬ ް ާ‫ކަރުންމަތީގެ ޚ‬

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

Dr. Ibrahim Ahmed Razee 20253, 15:30 - 22:30 ީ‫ރާޒ‬ofު‫ދ‬Maldives ަ‫އިބްރާހިމް އަހުމ‬ M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, Male’, Republic T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

ް‫ންކްދުޓަރުނ‬ ޮ‫ކުރައައްރްވާވިޑ‬.‫ޑރ‬ ް‫ޒިޔާރަތ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

Dr. Abdul Azeez Hameed

Physician

Dr. Seshadri Das

Dr. Kalimuthu

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Dr. Raghavendra

-

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬ ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬ ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

ާ‫ާ( މޮނިކ‬.‫ޑރ‬ ަ ‫ހަމުގެ )އެޚާލއްާރ‬ ‫ވ ދެއްވ‬ ާ ު‫ސޖީ އަށް ފަރ‬

--

ް‫ތޯމަމޮސ‬ ާ‫ނިކ‬ .‫ޑރ‬.‫ޑރ‬

-

.‫ގޮހޮރުކގެންބަސަލިރުތަގެކުގެޚާއްޚާސައްސަ ޑރ‬ ް‫ވިޖޭތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

-

ޭ‫ނާޖ‬ ި‫ދު ވ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ު‫ސކ‬ ަ‫ގެގެޚާބައްލިތ‬ ު‫ތީރ‬ ޮ‫ގޮހ‬ ި‫ މ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކަރުންމ‬

--

ާ‫ނ‬ ީ‫ރަންމިގިދުނ‬.‫ޑރ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

ު‫ލިމުއްތ‬ ަ‫އްކަސ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ކަރުންމަތީގެ ޚ‬

ީ ަ‫ މުހައްމަދު އ‬.‫ޑރ‬ ‫ލ‬ Dr. Mariia Krugova 15:00 18:00 ު‫ މާރިއާ ކ‬.‫ޑރ‬ Dr. Mariyam Niyaz ް‫ރުގޯމަވާރިޔަމް ނިޔާޒ‬.‫ޑރ‬ ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Raghavendra Dental Surgeon

-

ު‫މިއަދ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

--

ަ‫ނުބައްލ‬ 09:00 - ާ‫ވ‬ 14:00 20:30 - 22:30

Dr. Kalimuthu ENT

Dr. Mohamed Ali

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

-

21:15 - 23:00

Dr. Mariyam Niyaz

-

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Mohamed Ali

ަ‫ އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬ENT Dental Surgeon ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

ަ‫ކެންސަހަރުމުގެގެ ޚާޚާއްއްސ‬ ަ‫ސ‬

ަ‫ސައްސ‬ ާ‫އް ޚ‬ ެ‫ޚާގ‬ ީ‫ގެމަތ‬ ް‫ކަރުންކަމަރުތީނ‬ ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

:ް‫ރަމްޟާން މަހު ކްލިނިކް ހުޅުވިފައިހުންނަ ގަޑިތަށ‬

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates!

0900www.twitter.com/amdcclinic ް‫ އަށ‬2300 ް‫ އިނ‬2000

Dr. Prathibha

09:00 - 14:30

ާ‫ރާ މާރިއ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ރާގަވެންދ‬.‫ޑރ‬

ާ ‫ތ‬ ‫ރ‬ ް‫ ރާގަވެނ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ގެ ޚާއްސ‬ ު ު‫ދަދ‬ ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ސ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދ‬ ާ‫ގެގަވެޚާންއްދުރ‬ ާ‫ތު ރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬

18:00 - 22:00

Dr. Neeha Das

Dental Surgeon & Pedodontist

Orthopaedician

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

20:00 - 23:00

Dr. Neeha Das

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

ު‫އަބޫ ބަކުރ‬ ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬ Dr. Yoosuf Shan ް‫ޔޫސުފް ޝާނ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Abu ަ‫އި އ‬.‫ޑރ‬ ު‫ މިއަދ‬- 21:30 ު‫ސަބޫލްބަކުރ‬ Dr.Bucker Hussain Faisal ާ‫ ނުބައްލަވ‬20:00 ަ‫ހުސެން ފ‬ Dr. Yoosuf Shan ‫ނ‬ ް ‫ޝ‬ ާ ‫ފ‬ ް ‫ސ‬ ު ‫ޔ‬ ޫ .‫ޑރ‬ ‫ކ‬ ު ‫އ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫ޕ‬ ޮ ‫އ‬ ެ Dr. Ismail Zahir ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬ 10:00 - 11:00

Dr. Abu Bucker

Orthopaedician

21:00 - 22:30

Dr. Naina Bhatti Gyneacologist

ެ‫ނައިނާއަބަންއްހެޓިނުންގ‬ 18:15 - 19:15 ި‫ނައިނާ ބައްޓ‬ 12:00 - 13:00 ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެކ‬-ި‫އ‬21:30 ާ‫ ނައިނާ ބައްޓި އެޕޮއިންޓްމަންޓ‬.‫ޝަހީދާޑރ‬ 20:30 12:30 - 13:30 ީ‫މީތާ ޖޮލ‬ 21:00 - 22:00 ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬ 12:00 - 13:00 ަ‫ޚާއްސ‬

Dr. Naina Bhatti

Dr. Naina Bhatti

Dr. Shaheedha

Dr. Naina Bhatti

Dr. Meetha Jolly Dr. Shaheedha

Dr. Shirmeen Dr. Zahidha

.‫ޑރ‬

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ް‫ ހުސެން ފައިސަލ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އްއިސ‬.‫ޑރ‬ ާ‫އަންހެނުންގެ ޚ‬ ު‫ސްމާއިލް ޒާހިރ‬

Dr. Hussain Faisal

Gyneacologist Dr. Ismail Zahir ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

15:30 - 22:30

10:30 - 14:00

- 23:00 Dr. Raghavendra Dental Surgeon &20:00 Pedodontist

Dr. Shirmeen Dr. Thasneem

www.amdc.com.mv www.twitter.com/amdcclinic www.facebook.com/AMDCpvtltd

18:00 - 22:00

Dr. Prathibha

Dr. Thasneem Dr. Meetha Jolly

Follow us onVisit Facebook and Twitter getlatest the latest updates! our website for alltothe information:

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬ 12:00 - 14:00 11:00 - 15:00ާ‫ކުރުގޯވ‬

Dr. Mariia Krugova Dr. Raghavendra

ް‫ އަށ‬1430 ް‫އިނ‬ www.facebook.com/AMDCpvtltd

Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

ެ‫ ކަލިމުއްއެތުތެރެހަށީގ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ މުހައްމަދު އަލ‬.‫ޑރ‬ 19:45 - 22:00 ‫ޒ‬ ް ް‫ މަރިޔަމ‬.‫ޑރ‬ ު‫ނިޔާކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

17:00 - 22:00ަ‫ޚާއްސ‬

Dr. Abdul Azeez Yoosuf

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

-

ު‫އަޒީދާޒްސްޔޫސުފް މިއަދ‬.‫ އަބްދުލްޑރ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

09:00 - 10:30 09:00 - 14:00

Dr. Kalimuthu Physician

-

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ު‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬ 09:30 - 12:00 ް‫ ދާސ‬.‫ޑރ‬

20:00 - 22:00

Dr. Seshadri DasAzeez Yoosuf 20:00 - ާ‫ވ‬ 22:30 Dr. Abdul ަ‫ނުބައްލ‬

ު‫ އަރްވިންދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ސަތީގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ލޮލުގެ ކަޚާރުއްންމ‬

2019 ި‫ މެއ‬14

08:30 - 15:30

Dr. Asoka Rao

-

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

.‫ޑރ‬

15:30 - 22:30

Dr. Hemanth

14 May 2019

ު‫ނަންޖދަޯރކުޖްމާރ‬.‫ޑރ‬.‫ޑރ‬

-

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

ް‫ނ‬ - ޫ‫ ޖ‬9 - 10

-

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

24 April 2019

Dr. Vijaya Rani Dr. Kalimuthu

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

ި‫ މޭއ‬4 - 5

mihaaru.com

mihaaru.com

ް‫ ހެމަންތ‬.‫ޑރ‬ ‫އ‬ ޯ ‫ރ‬ ާ ާ‫ އަސޯކ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬ ‫ކައުންސިލަރ‬ General Practitioner Dr. Shazoo ާ‫ ޝަޒޫ އާއްމު ބަލިތަކަށް މިއަދު ނުބައްލަވ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ޝްވީތ‬ Dr. Abdul Azeez Hameed 20:00ީ‫ޒ‬-ާ‫ރ‬22:00 ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ Dr. Ibrahim Ahmed Razee 09:00 - 14:30 ު‫އަޒީއިޒްބްރާހަހިމީމްދު އަހުމަދ‬ .‫ އަބްދުލްޑރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬ Dr. Seshadri Das 09:30 12:00 ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬ Dr. Hemanth 09:00 - 14:30 ް‫ ހެމަންތ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ޖާސިނ‬ Dr. Seshadri Das 19:30 - 22:30 ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ 20:00 - 23:00 Dr. Asoka Rao ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬ Dr. Shazoo ޫ‫ނީ ޝަޒ‬.‫ޑރ‬ Dr. Vijaya Rani ާ‫ ވިޖަޔަ ރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬09:00 ު‫ މިއަދ‬- 10:30 2019 ި‫ މެއ‬14

14 May 2019

Abdulla Musthaq

mihaaru.com

mihaaru.com

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ު‫އެކ‬-ި‫އ‬13:30 ާ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓ‬ 12:30

ް‫ ތަސްނީމ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ާ‫ދ ނުބައެއްޕޮލައިވ‬ ު ަ‫މިއ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬10:30 ު‫ މިއަދ‬- 11:30

ް‫ ޝިރްމީނ‬.‫ޑރ‬ ް ީ‫ ތަސްނ‬.‫ޑރ‬ ‫މ‬ ް‫ ޝިރްމީނ‬.‫ދ ޑރ‬ ާ ި‫ ޒާހ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬

11:00 - 11:45

Dr. Zahidha

Pediatrician

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

ަ ް‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއ‬ ‫ސ‬ Dr. Ismail Shafeeu ު‫އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Ismail Shafeeu ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬ ު‫ންޓްމަންޓާއިއެކ‬12:15 ި‫ އެޕޮއ‬- 13:15 Dr. Naina Vikas ް‫ނައިނާ ވިކާސ‬ Dr. Naina Vikas ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬ Dr. Muthasim Saeed 16:00 - 17:00 ު‫މުތައްސިމް ސައީދ‬ Dr. Muthasim Saeed 20:15 - 21:00 ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬ 19:30 - 21:30 Dr. Rukhsana ާ‫ރުކްޝާނ‬ 20:15 - 21:30 Pediatrician

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

Dr. Rukhsana

ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬

Ophthalmologist / Optometrist Ophthalmologist / Optometrist

ަ‫ސަލުގެ ޚާއްސ‬ ޮ‫ލޮލުގެ ޚާއް ލ‬

ް‫އެޕޮއިންޓްމަމިނ‬ ާ‫ޓާއިނުއެބަކުއްލަވ‬ ު‫އަދ‬

Dr. Niuma Dr. Niuma

ާ‫ ނިއުމ‬.‫ ނިއުމާޑރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Junaid Dr. Junaid

13:00 - 14:00 11:00 - 12:00

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬

Fathimath NesthaNestha Fathimath

20:30 - 21:30 16:30 - 17:30

ާ‫ފާތިމަތު ނެސްފާ ާތިމަތު ނެސްތ‬

ަ‫ސަމުގެ ޚާއްސ‬ ަ‫ހަމުގެ ޚާއް ހ‬

Dermatologist Dermatologist Dr. Shebi

Dr. Shebi

Dr. Adil Rasheed

Dr. Adil Rasheed

ީ ެ‫ ޝ‬.‫ ޝެބީ ޑރ‬.‫ޑރ‬ ‫ބ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬15:45 ު‫ މިއަދ‬- 16:45 ް‫ދލް ރަޝީދ‬ ި ާ‫ އ‬.‫ޑރ‬ ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 20:00 - 21:00 ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Reema

20:00 - 21:00

Dr. Reema

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist

Radiologist

Dr. Fathimath Mufliha

21:00 - 22:30

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

ާ‫ ފާތިމަތު މުފްލިހ‬.‫ޑރ‬

Dr. Fathimath Mufliha 16:15 - 17:30 Dr. Nazahath ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Nazahath Dr. Neeraj

11:00 - 12:00 20:00 - 21:00

General Surgeon General Surgeon

ު‫މުފްނަލިޒާހާހަތ‬ .‫ ފާތިމަތުޑރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ނީރާޖ‬.‫ ނަޒާހަތުޑރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ޝަސ‬ ް‫ޝަމުންއޮގެޕަރޭޚާއ‬ ަ‫ންގެ ޚާއްސ‬ ް‫އާއްމު އޮޕަރޭއާއ‬

Dr. Ravi Dr.Shankar Ravi Shankar

10:00 - 11:00 10:00 - 12:00ް‫ޝަންކަރ‬

Dr. Ravi Dr.Shankar Ravi Shankar

20:00 - 22:00 20:00 - 22:00ް‫ޝަންކަރ‬

ީ‫ންކަރަރްވ‬ .‫ޑރ‬ ަ‫ވ ޝ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ންކަރަރްވ‬ .‫ޑރ‬ ަ‫ ރަވީ ޝ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ް‫ސމ‬ ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިކުޒާޑަކ‬ ަ ާ‫މްމުގެދާޚާނިއްޒ‬

Urologist Urologist Dr. Bharat B. Jolly

ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Bharat B. Jolly

11:00 - 12:00

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 11:30

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ް‫ނޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ީ‫ރޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬


13 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬13

mihaaru.com


23 2019 2019 2019 ‫އ‬ ީ‫ޕްރ‬13 ެ‫ އ‬23 13 April May 2019 ި ް‫މެލ‬

2019 ް‫ މެއެއިޕްރީލ‬23 2019 13

mihaaru.com mihaaru.com

mihaaru.com mihaaru.com

DIRECT WEEKLY SAILING… VOY

ETA Singapore

ETA Tanjug Pelepas

ETA Port Kelang

ETA Colombo

ETA Male'

CALICANTO BRIDGE

VESSEL NAME

04G35W1MA

14-Apr-19

16-Apr-19

17-Apr-19

22-Apr-19

24-Apr-19

HEDDA SCHULTE

04G37W1MA

20-Apr-19

21-Apr-19

23-Apr-19

28-Apr-19

30-Apr-19

CITY OF BEIJING

04G39W1MA

27-Apr-19

28-Apr-19

30-Apr-19

5-May-19

Feeder - 09/05/2019 14-May-19

AS CHRISTIANA

04G3BW1MA

4-May-19

6-May-19

7-May-19

12-May-19

EM ASTORIA

04G3DW1MA

11-May-19

13-May-19

15-May-19

20-May-19

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

Shireen LEE (CustomerCare Department)

Suzzana SANI (Customer Service)

22-May-19 Mohd Muhajir Ahmad (Customer Service)

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

Hotline: +65-6499-1111

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886

D/L: 07-2913064

VOIP line: 8889 3282

VoIP

VoIP: 8601 2911

VOIP: 8670 3064

e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com

e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

: 8669-1112

CMA CGM MALAYSIA (Penang) Chua Hwa Keong

* We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days.

Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

* We are now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

VOIP : 8671 6876

* Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Atif +960 9100175

Email: pen.hkchua@cma-cgm.com

* DATE WILL SUBJECT TO CHANGE

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999


‫‪ 13‬މެއި ‪13 May 2019 2019‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 13‬މެއި ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪CONTACT:3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށް‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލެއިން‬ ‫ކުއްޔަށްދޭ ‪240‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް‪.‬‬ ‫‪TEL:7746841‬‬ ‫‪19845‬‬

‫އޭސީ ‪ ،‬ފުރިޖު ‪ ،‬ކަރަންޓް‬

‫‪20072‬‬

‫ފެންމޯޓަރ‬ ‫ދޮންނަ މެށިން‬

‫މަސައްކަތް ކުރުން‬

‫ކަރަންޓާއި ފެންވަޔަރިން‬

‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ‬

‫ސިންކް‪ ،‬ފާހާނަ ތަށި‬ ‫ފެންލީކްވުން‬

‫ގަޑިއަކަށް )‬ ‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުން‬

‫‪TEL:9990434‬‬ ‫‪20433‬‬

‫ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުރިހާ‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬

‫މަސައްކަތެއް‬

‫‪and save 10%‬‬

‫‪TEL:7904944‬‬ ‫‪20479‬‬


13 May 2019

2019 ި‫ މެއ‬13

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


C M Y K

13 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬13

mihaaru.com


13 May 2019

2019 ި‫ މެއ‬13

mihaaru.com


C M Y K

13 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬13

mihaaru.com


13 May 2019

2019 ި‫ މެއ‬13

mihaaru.com


C M Y K

13 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬13

mihaaru.com


13 May 2019

2019 ި‫ މެއ‬13

SUBSCRIBE

mihaaru.com

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


C M Y K

13 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬13

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


13 May 2019

2019 ި‫ މެއ‬13

mihaaru.com


C M Y K

13 May 2019 2019 ި‫ މެއ‬13

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION Subscribe for 1 year and save 10%


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫ވާދަވެރި ރޭހަށް ފަހު ސިޓީ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި‬

‫އަމާޒަކީ ފަސް އަހަރުތެ ޭރ‬ ‫‪ 100‬ޓާފް ދަނޑު އެޅުން‪ :‬މަހުލޫ ފް‬

‫ނިއުގެ ޖާގައާ މެދު ގޮތެއް‬ ‫ފައިނަލެއް ނު ވޭ‬

Profile for Mihaaru

13 MAY 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

13 MAY 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru