Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 12‬މާޗް ‪( 2019‬އަންގާރަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫ވޯޓު ކަރު ާދހުގައި ނުބައި ފާހަގަ‬ ‫ނުޖެހުމަށް އީސީން އެދިއްޖެ‬

‫ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދަށަށް‪،‬‬ ‫އާންމު ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަށް!‬

‫‪02‬‬

‫މާ ލޭގައި ހަތަރު ބުރީގެ‬ ‫މާރުކޭޓެއް އަޅަނީ‬

‫‪02‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬މާޗް ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫ކޮންސްޓްރަކްޝަން‬ ‫ދަށަށް‪ ،‬އާންމު‬ ‫ވިޔަފާރިތައް ކުރިއަށް!‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ހަތަރު ވަނަ ކުއާޓާގައި‬ ‫ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ ދަށަށް ދިޔައިރު އާންމު‬ ‫ވިޔަފާރި އާއި ޓޫރިޒަމަށް ކުރިއެރުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް‬ ‫ތރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ބިޒްނަސް‬ ‫މޯލްޑިވްސް މޮނިޓަރީ އޮ ޯ‬ ‫ސާވޭއިން ދައްކައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ‬ ‫ބިޒްނަސް ސާވޭއިން ދައްކާ ޮ‬ ‫ތިން ވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާ ބަލާއިރު ހަތަރު ކުއާޓާގައި‬ ‫ކންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ދެ‬ ‫ޮ‬ ‫ގސްފަ އެވެ‪ .‬ވިޔަފާރި އަށް ކުރާ‬ ‫ޕަސެންޓް ދަށަށް ޮ‬ ‫ބޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައި‬ ‫ހަރަދަށް މާ ޮ‬ ‫ނުވާއިރު މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާކަން ވަނީ‬ ‫ފާހަގަކުރެވިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ތަކެތި އުފައްދާ ދާއިރާއިން މައުލޫމާތު ދިން‬ ‫‪ 90‬ޕަސެންޓް ވިޔަފާރިތަކުން ވަނީ ދާއިރާ އަށް‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫ކުރިއެރުން އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަ ޮ‬ ‫ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީ ވަނީ ‪ 83‬ޕަސެންޓް އިތުރުވެގެން‬ ‫ގޮސްފަ އެވެ‪ .‬މި ދާއިރާގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރާ ހަރަދަށް‬ ‫ބަލާ އިރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަށް ކުރާ ހަރަދު‬ ‫އިތުރުވި ކަމަށް ‪ 54‬ޕަސެންޓް ވިޔަފާރިތަކުން ވަނީ‬ ‫ބުނެފަ އެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާގައި ތަކެތި‬ ‫ކށް ބަދަލު ނާންނަ ކަމަށް‬ ‫ވިއްކާ އަގުތަކަށް ޖުމްލަ ޮ‬ ‫ސާވޭގައި ބައިވެރިވި ‪ 95‬ވިޔަފާރިތަކުން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ހަތަރު ވަނަ ކުއާޓާގައި ޓޫރިޒަމް‬ ‫ބޑަށް ކުރިއަރައިފަ‬ ‫ދާއިރާގެ އާމްދަނީ ވަނީ ވަރަށް ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ފަހުކޮޅަކީ ޓޫރިސްޓުން‬ ‫ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނައިން އަންނަ ދުވަސްވަރެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ބޑު ކުރިއެރުން ފާޙަގަކުރެވޭ‬ ‫ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އެންމެ ޮ‬ ‫ދުވަސްވަރެވެ‪ .‬ސާވޭގައި ބައިވެރިވި ‪ 99‬ފަރާތުން ވަނީ‬ ‫ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރި އަށް ކުރިއެރުން ލިބިފައިވާ ކަން‬ ‫ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ‬ ‫ބޑު ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވާއިރު މި‬ ‫އަދަދަށް މާ ޮ‬ ‫ދުވަސްވަރުގައި ކުންފުނިތަކުން ކުރަންޖެހޭ ހަރަދު‬ ‫އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ސާވޭގައި ބައިވެރިވި ‪ 70‬ޕަސެންޓް‬ ‫ފަރާތުން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހލްސޭލާއި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިތަކަށް‬ ‫މީގެ އިތުރުން ޯ‬ ‫ބޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫ވެސް ވަނީ ޮ‬

‫ކޯލިޝަން ސަރުކާރަށް‬ ‫އެމްއާރްއެމް އިން‬ ‫އެއްބާރުލުން ދޭނެ‪ :‬މައުމޫން‬ ‫ލަ މް ޔާ އަ ބް ދުﷲ‬

‫މައުމޫން މިހެން ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބްރާހިމް‬ ‫އފީހުގައި މިއަދު‬ ‫މުހައްމަދު ސޯލިހާ އެކު ރައީސް ޮ‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ދަމަހައްޓަން މޯލްޑިވްސް‬

‫މި ބައްދަލުވުގައި ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ‬

‫ރައީސް އިބްރާހިމް‬ ‫މުހައްމަދު ސޯލިހު (ކ)‪،‬‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންއާ‬ ‫މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވަނީ‪.‬‬ ‫‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬

‫ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ އޭރުގެ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ‬ ‫ގތުގަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ރިޔާސީ‬ ‫ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ޮ‬ ‫ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރުދޭ ބިލް ފާސްނުކޮށް މަޖިލީހުން‬ ‫ކލިޝަންގެ އެއް ލީޑަރުކަމަށްވާ‬ ‫ލަސްކުރާތީ‪ޯ ،‬‬

‫ވިޔަފާރީގެ އާމްދަނީ ‪ 55‬ޕަސެންޓް އިތުރުވި އިރު‬

‫ރިފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރްއެމް) އިން އެއްބާރުލުން‬

‫ގތުން ދެ ބޭފުޅުން‬ ‫ތަފާތު މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅޭ ޮ‬

‫މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު‬

‫ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް ވަނީ ‪ 47‬ޕަސެންޓް އިތުރުވެގެން‬

‫ދޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލް‬

‫މަޝްވަރާ ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ގާސިމް އިބްރާހީމަށް ވަނީ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފަ‬

‫ގޮސްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ލޭންޑިން ގިއަރުގައި މައްސަލަ‬ ‫ޖެހުނު ފްލައިޓް ޖައްސައިފި‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬ ‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫އައްޑޫ ގަން އިންޓަނެޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަން އުޅުނު މޯލްޑިވިއަންގެ‬ ‫ފްލައިޓެއްގެ ލޭންޑިން ގިއަރުގައި މައްސަލައެއް ޖެހިގެން‪ ،‬ބޯޓް ރަންވޭ އަށް ނުޖެއްސި‬ ‫ގިނަ އިރުތަކެއްވުމަށް ފަހު މައްސަލަ ހައްލުކޮށްގެން ދާދި ދެންމެއަކު ޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ލޭންޑިން ގިއަރުގައި މައްސަލަ ޖެހުނީ މާލޭން ފުރައިގެން ކައްދޫގައި ޖައްސައިފައި‬ ‫ގަމަށް ދިޔަ މޯލްޑިވިއަންގެ ޑޭޝް‪ 8‬ގެ ކިއު ‪ 118‬ގެ ފްލައިޓުގަ އެވެ‪ .‬ބޯޓް ނުޖެއްސި‬ ‫ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން ދުއްވުމަށް ފަހު ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ޖައްސާފައިވާ ކަމަށް‬ ‫މޯލްޑިވިއަން އިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުންޏެވެ‪ .‬އެ ޓްވީޓްގައި ބުނީ ބޯޓަށް ދިމާވީ‬ ‫މެކޭނިކަލް މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ގަން އެއާޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަކަށް ގެނެސް ބޯޓަށް‬ ‫ކށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފރު ޮ‬ ‫އެހީތެރިކަން ޯ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬މާޗް ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ނުބައި ފާހަގަ‬ ‫ނުޖެހުމަށް އީސީން އެދިއްޖެ‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ގތުގައި‪ ،‬މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް‬ ‫އަކްރަމް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ކށް‪ ،‬އިންތިޚާބާ ބެހޭ‬ ‫ވަގުތު ކުޑަތަން ވެފައިވަނި ޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އިންތިޚާބުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ވޯޓު‬

‫ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ ސަބަބުން ގިނަ ވޯޓުތަކެއް‬ ‫ބާތިލްވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ‪ .‬އަދި އިންތިޚާބު‬

‫ކަރުދާސްތަކުގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ފިޔަވައި އިތުރު‬

‫ކށް‪ ،‬އިސްލާހު ގެނައުމުން އާންމުން‬ ‫ބޯމަތިވެފައި ވަނި ޮ‬

‫ފާހަގައެއް ނުޖެހުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)‬

‫ހޭލުންތެރިކުރުވަން ދަތިތަކެއް ހުރި ކަމަށް އޭނާ‬

‫އިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް ރައްޔިތުންގެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ގެނައި އިސްލާހު‬ ‫މަޖިލިހުގެ ޮ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ތަސްދީގު‬

‫އިސްލާހު މި އައީ އިންތިޚާބެއް ކުޑަތަންވެފައި‬

‫ކުރެއްވި އިރު‪ ،‬އެ އިސްލާހުގައި ވަނީ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި‬

‫ވަނިކޮށްވީމަ ދަތިވަނީ‪ "،‬އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގައި‬

‫ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖެހުމުގެ އިތުރުން‪ ،‬އެހެން ފާހަގައެއް‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އެއްބާރުލުން ކުރިއަށް އޮތް‬

‫ޖަހާފައިވާ ނުވަތަ ލިޔުމެއް ލިޔެފައިވާ ނުވަތަ ކުރެހުމެއް‬

‫ތަނުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް އިސީ އިން އުންމީދު ކުރާ‬

‫ވޓު ބާތިލް ވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ގާނޫނުގައިވާ‬ ‫ކުރަހާފައިވާ ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވޓު ކަރުދާސްތަކުގައި ކުރެހި‬ ‫ގތުން‪ ،‬މީގެ ކުރިން ޯ‬ ‫ޮ‬ ‫ވޓު ކަރުދާހެއް ބާތިލެއް ނުވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް އެ ޯ‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬މިހާރު ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ‬ ‫ސަބަބުން ކެންޑިޑޭޓު ނަމުގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖެހުމަށް‬ ‫ފަހު‪ ،‬އެހެން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ދިމާލުގައި ނުބައި ފާހަގަ‬ ‫ނުވަތަ ރަސްގެ ޖެހިޔަސް ވޯޓު ބާތިލްވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އީސީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް "މިހާރު"‬

‫މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް އާންމުން‬ ‫ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް‬ ‫ކމިޝަނުން މިހާރު ދަނީ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫ހިންގަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ސ‪ .‬ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު‬ ‫މުހައްމަދު ޝާހިދު މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު‬ ‫މީގެ ކުރިން އެތައް ފަހަރަކު މަޖިލިހުގައި ވަނީ‬

‫އަށް ވިދާޅުވީ ރައީސް ތަސްދީގު ކުރެއްވި އިސްލާހު‬

‫ފެއިލްވެފަ އެވެ‪ .‬ޝާހިދުގެ އިސްލާހު ފާސްކުރީ‬

‫ތަންފީޒު ކުރުމަށް ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން‬

‫ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ‬

‫ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް‬ ‫ކޅަކަށް ވިޔަސް‪ ،‬އާންމުން‬ ‫މަހަކަށް ވުރެ ކުޑަ ދުވަސް ޮ‬

‫ވޓާ ވެސް އެކުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ނިންމި ސަބަބެއްގެ‬

‫ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އޭނާ‬

‫ވޓު ކަރުދާހުގައި އެމީހަކަށް‬ ‫ގޮތުގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ޯ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފެންނަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ‬

‫ކށް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް ވަނީ‬ ‫އިސްލާހު ތަސްދީގު ޮ‬

‫ވޓު ދޭ ފަރާތް އެނގޭނެހެން‬ ‫ޖެހުމުގެ އިތުރުން ޯ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‪ ،‬އަންނަ މަހުގެ‬ ‫ޝާއިއު ޮ‬

‫އިތުރު އެހެން ފާހަގަ ޖަހައި ނުވަތަ ކުރެހުމުން ވޯޓު‬

‫އންނަ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި‪،‬‬ ‫ހަ ވަނަ ދުވަހު ޮ‬

‫ދިން މީހާގެ ސިއްރުކަން ގެއްލޭ ހާލަތްތައް މެދުވެރިވާ‬

‫އިސްލާހަށް އަމަލުކުރުން އީސީގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ވާނެ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މާ ލޭގައި ހަތަރު ބުރީގެ‬ ‫މާރުކޭޓެއް އަޅަނީ‬ ‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫ކށްފައި‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފަރާތްތަކާ ވެސް ބައްދަލު ޮ‬

‫މާލޭގައި މިހާރު ހުންނަ މާރުކޭޓު‪ ،‬ޖާގައިގެ‬

‫ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ހަތަރު ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅަން‬

‫ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން ހަފުތާ ބަންދުގައި އޮންނަނީ ފިތި‬

‫ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި‬

‫ރދަ މަހު ވެސް އެތަން އޮންނަނީ‬ ‫ބާރުވެފަ އެވެ‪ .‬އަދި ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ތޮއްޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މާލޭގެ ރަށްވެހިންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ސިޓީ‬

‫ރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝިފާ‬

‫ކައުންސިލުން ރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ‬

‫ބޑު މާރުކޭޓެއް އަޅަން‬ ‫ވިދާޅުވީ ވިލިމާލޭގައި ވެސް ޮ‬

‫ދައްކަވަމުން މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ‬

‫ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެތަނުގައި މަސް މާރުކޭޓަކާއި‬

‫މާލޭގައި މިހާރު ހުރީ އާބާދީއާ ނުބައްދަލު‪ ،‬އެންމެ‬

‫މަސް ޕްލާންޓެއް ވެސް ގާއިމު ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪ 42،000‬މީހުންނަށް ހިދުމަތް ދެވޭނެވަރުގެ މާރުކޭޓެއް‬

‫މާލޭގެ އިތުރުން ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ފަސޭހަކަމާ އެކު‪ ،‬ވީހާ ވެސް‬

‫ރައްޔިތުން ވެސް ބައިވެރިވި އެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ‬

‫ފރުކޮށްދިނުމަށް މިހާރު‬ ‫ގިނަ ބަޔަކަށް ހިދުމަތް ޯ‬

‫ދައްކަވަމުން އޭނާ ވަނީ އެޗްޑީސީން މިހާރު ހުޅުމާލޭގައި‬

‫ހުރި މާރުކޭޓުގެ ބަދަލުގައި ހަތަރު ބުރީގެ ތަނެއް‬

‫ދެމުން އަންނަ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ‬

‫އިމާރާތްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އާ މާރުކޭޓު ހެދުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ މިހާރު‬ ‫ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ހުރިތަނުގަ އެވެ‪ .‬ޝިފާ‬

‫ދަށަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާން‬ ‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޝިފާ ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭގައި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ‬

‫ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އާ މާރުކޭޓު އިމާރާތް ކުރާނީ ލިފްޓު‬

‫ކށް‪ ،‬އެ އަވަށުގެ މުނިސިޕަލް ބައެއް‬ ‫އޮފީހެއް ގާއިމު ޮ‬

‫ފަދަ އެންމެ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫އފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް‬ ‫ހިދުމަތްތައް އެ ޮ‬

‫"މިހާރު ހުރިތަން ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ‬ ‫ގތަށް ހިދުމަތެއް ނުދެވޭ‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން‬ ‫އެކަށީގެންވާ ޮ‬ ‫އާ މާރުކޭޓު އަޅާނީ އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް‪ .‬އެ‬ ‫މާރުކޭޓު އެޅުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވާނީ ކަމާބެހޭ‬

‫މައްސަލާގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް މިއަދު ވަނީ ނިންމާލާފައި ‪ --‬ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ގތުން ހުޅުމާލޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ‬ ‫ގެންދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ނިޒާމު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ‬ ‫ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލާގެ ހުކުމް އިއްވުމެވެ‪.‬‬ ‫ބަންދާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް އަބަދުވެސް ގެންދަނީ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޝަރީއަތް‬ ‫ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކުރި އަމުރުގެ‬ ‫އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ހައި ކޯޓުން މިއަދު‬ ‫ނިންމާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޔާމީން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން‬

‫ސިއްރު ކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ އެ މައްސަލަ ވެސް ހައި‬ ‫ކށް ހުޅުވައި ނުލައި‪،‬‬ ‫ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އާންމު ޮ‬ ‫ސިއްރު ކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ޔާމީން ބަންދުކުރަން ނެރުނު އަމުރުގެ‬ ‫އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލިއިރު‪،‬‬ ‫އެމަނިކުފާނުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރަން‬

‫ކޓުން މިދިޔަ މަހު އަމުރުކުރީ‬ ‫ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫ނެރުނު އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ވެސް‬

‫އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ‬

‫އތީ ނިންމާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬ ‫ހައި ކޯޓުން ކުރިން ޮ‬

‫ދައުވާއާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނު ބަންދުކުރަން ދައުލަތުން‬

‫އތީ ހުކުމް އިއްވުމުގެ‬ ‫އެ މައްސަލަ ވެސް މިހާރު ޮ‬

‫އެދުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކައުންސިލަކުން ނުބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތަށް މާލޭގައި އެންމެ‬ ‫ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ހިމެނޭ ޮ‬

‫ޔާމީން ޖަލަށް ވަޑައިގަތުމަށް ޯލންޗަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނީ‪ :‬އެމަނިކުފާނު ބަންދުކުރި‬

‫އެ މައްސަލަ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ހައި‬

‫އާ މާރުކޭޓު އަޅަން ފަށާނެ ތާރީހެއް ސިޓީ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޔާމީންގެ މައްސަލައި ެގ‬ ‫އިސްތިއުނާ ފް އަޑުއެހުން‬ ‫ނިންމާލައިފި‬

‫ކމިޝަނުން ވަރަށް ޒަމާން‬ ‫"އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫ވަންދެން އިންތިޒާރު ކުރި ބަދަލެއް މިއީ‪ .‬އެކަމަކު‪،‬‬

‫އެމީހަކަށް ފެންނަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫މަރުހަލާގަ އެވެ‪..‬‬ ‫ޔާމީން ބަންދުކުރި ފަހުން ދެތިން ފަހަރެއްގެ‬

‫ކޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން އެ މައްސަލައިގެ‬ ‫ޯ‬

‫މަތިން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނެސް ފަރުވާ ދިނެވެ‪.‬‬

‫ޝަރީއަތް މިއަދު ހެނދުނު ފަށައި‪ ،‬އަދި އަޑުއެހުންތައް‬

‫އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން ބުނަމުން ގެންދަނީ‬

‫ކށް ނިންމާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ އިތުރު‬ ‫ވަނީ އެއް ޮ‬

‫އެމަނިކުފާނުގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު ނޫން‬

‫ކަމެއް ސާފުކުރަން ނުޖެހޭ ނަމަ‪ ،‬ދެން އޮންނާނީ އެ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬މާޗް ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާ ޕްކުރާނެ ބައެއް‬ ‫ހޯދަން އަލުން ބިޑަށް‬ ‫އަންނަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ‬

‫ބޑުކޮށެވެ‪ .‬ކުޑަ‬ ‫އަގަށް ވުރެ ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ޮ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ކަރުދާސް‬

‫ނވެލްޓީންނެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ އެންމެ‬ ‫އަގެއް ހުށަހެޅީ ޮ‬

‫ހދަން ކުރި އިއުލާން ބާތިލްކޮށް‪،‬‬ ‫ޗާޕްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ޯ‬

‫ބޑު ޗާޕުޚާނާ އިން ހުށަހެޅީ‬ ‫ދުވަސްވީ އަދި އެންމެ ޮ‬

‫އަލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ފތެއް ޗާޕުކުރަން‬ ‫‪ 25‬ވޯޓު ކަރުދާސް ހިމެނޭ ޮ‬

‫ކމިޝަން (އީސީ) އިން ކުރި‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫‪63.80‬ރ‪ .‬އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ‪ 25‬ކަރުދާސް ހިމެނޭ ފޮތެއް‬

‫ވޓު ކަރުދާސް ޗާޕްކޮށްދޭނެ ބައެއް‬ ‫އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ޯ‬

‫ޗާޕްކުރެވޭނެ އަގަކަށް އެމް‪ 7‬އިން ހުށަހެޅީ ‪345.85‬ރ‪.‬‬

‫ހޯދަން ކުރިން ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އަދަދަކަށް މީހުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ނުވާ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫ކމިޝަނުން ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަލުން އެ ޮ‬ ‫ގތުން ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި‬ ‫އިއުލާންގައިވާ ޮ‬

‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރި ވޯޓު‬ ‫ކަރުދާހާ ގުޅިގެން ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިކޮށް‪،‬‬

‫އންނާނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު މެންދުރު ފަހު‬ ‫ހުޅުވުން ޮ‬

‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ދެ‬

‫ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓަކުން އެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް‬

‫ޕއިންޓް ލިބިފައި ވަނިކޮށް އެ‬ ‫ބިޑް ހުށަހަޅައި‪ ،‬ގިނަ ޮ‬

‫ދޫކޮށްފައިވާ ސެކިޔުރިޓީއަކަށެވެ‪ .‬ބިޑް ސެކިއުރިޓީގެ‬

‫ބިޑްތައް ބާތިލް ކުރުމަށް ފަހު‪ ،‬އެމް‪ 7‬ކުންފުންޏަށް އެ‬

‫މުއްދަތަކީ ބިޑް ހުޅުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ‪120‬‬

‫ގތަކަށް އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން‬ ‫މަސައްކަތް ދިނީ ވަކި ޮ‬

‫ފމަންސް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައި‬ ‫ދުވަހެވެ‪ .‬ޕާ ޯ‬

‫އަނބުރާލަން ކަމަށް ބުނެ‪ ،‬އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް‬

‫ކންޓްރެކްޓް އަގުގެ ފަސް ޕަސަންޓު‬ ‫ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ޮ‬

‫ފާޑުކިޔުން އަމާޒުކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަނަށް އޭރު އަމާޒުވި‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ގތުގައި ކޮންޓްރެކްޓް‬ ‫ކަމަށާއި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ޮ‬ ‫އަގުގެ ލިބޭނީ‪ ،‬އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ގެރެންޓީއެއް‬

‫ކމިޝަނުން ރައްދު ދެމުން‬ ‫ފާޑުކިއުންތަކަށް އެ ޮ‬

‫ހުށަހެޅުމުން ކަމަށް އިއުލާންގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބުނެފައި ވަނީ ބިޑް ކުރުމެއް ނެތި އެމް‪ 7‬އަށް އެ‬ ‫މަސައްކަތް ދިނީ ސީދާ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު‬

‫ހދަން ކުރި ފުރަތަމަ އިއުލާނާ‬ ‫ޗާޕްކޮށްދޭނެ ބައެއް ޯ‬

‫އަހުމަދު މުނައްވަރު ހުއްދަ ދެއްވައިގެން‪ ،‬މާލިއްޔަތު‬

‫ގުޅިގެން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރީ އެމް‪ 7‬އާއި‬

‫ގތަށް ކަމަށެވެ‪ .‬ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ‬ ‫ގަވާއިދާ އެއް ޮ‬

‫ނޮވެލްޓީންނެވެ‪.‬‬

‫އޅުވައިލި ކަމަށް ބުނެ އެ‬ ‫ހުކުމްގައި ވަނީ ވޯޓު ޮ‬

‫ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވެސް ވޯޓު ކަރުދާސް‬

‫ހެއްކެއް ދެއްކިފައި ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވޓް ކަރުދާހުގައި މައްސަލަ‬ ‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޯ‬

‫ކަރުދާސްތައް ޗާޕް ކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ނޮވެލްޓީން‬

‫ހުރި ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސުވާލު‬

‫ފާޅުކޮށް ބިޑް ކުރި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އީސީ އަށް އެންމެ‬

‫ވޓް ކަރުދާހުގައި ހުންނަ ސެކިއުރިޓީ‬ ‫އުފެއްދުމުން ޯ‬

‫ގތުގައި ފެނުނީ އެމް‪ 7‬އެވެ‪.‬‬ ‫ރަނގަޅު ބައެއްގެ ޮ‬ ‫އެކަމަށް ކުރިމަތިލި ދެ ވަނަ ޗާޕުހާނާ އިން ހުށަހެޅި‬

‫ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި ޑަބްލިއުއެޗްއޯ ގުޅިގެން ގދ‪.‬‬

‫ޖެހެނީ ފުއްޕާމެޔަށް ކަމަށްވިޔަސް‪ ،‬ހަށިގަނޑުގެ އެހެން‬

‫ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ‪ .‬އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް‬

‫ގުނަވަންތަކަށް ވެސް ޓީބީ ޖެހިދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހސްޕިޓަލްގައި ގާއިމުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ރޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން‬ ‫ހެލްތު ޕް ޮ‬ ‫ބުނީ އެ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ޓީބީ‬ ‫ރާއްޖޭގައި ޖެހިފައި ތިބި މީހުން ދެނެގަންނަ ނިސްބަތް‬

‫ގތުން ޖީން އެކްސްޕާޓް މެޝިން‬ ‫ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫އިތުރުވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ޖީން އެކްސްޕާޓްގެ‬

‫ރާއްޖޭގެ ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ހެލްތު‬

‫ހިދުމަތް ހދ‪ .‬ކުޅުދުއްފުއްޓާއި އައިޖީއެމްއެޗްގައި މީގެ‬

‫މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރިން ވަނީ ގާއިމުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫މަޑަވެލީ ހައުސިން ޔުނިޓަތަކަށް‬ ‫ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި‬ ‫ލަ މް ޔާ އަ ބް ދުﷲ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މަޑަވެލީ ކައުންސިލުން ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި‬ ‫ގދ‪ .‬މަޑަވެލީގެ ‪ 22‬ހައުސިން ޔުނިޓަކަށް‬

‫ފީޗާސްގެ އިތުރުން މިފަހަރު އިންތިޚާބުގައި ބޭނުންކުރާ‬ ‫ކމިޝަންގެ ތައްގަނޑު‬ ‫ކަރުދާހުގައި އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ހުޅުވާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަނުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޖަހަން އެ ޮ‬

‫ނޫސްވެރިކަމުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ޓީމުން އުފައްދާ‬

‫ހވާނެ މީހަކު ނޭނގޭ ވަރު‬ ‫ގިނަކަމުން‪ ،‬އޭގެ ތެރެއިން ޮ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގެ ވަސީލަތައް‬ ‫ޯ‬ ‫މި ކޮންޓެންޓްތައް‬

‫ދ އެވެ‪ .‬ސިޔާސީ ދާއިރާގެ ފަރިތަ މޫނުތައް‬ ‫ވެއްޖެ ޯ‬

‫ކށް ފޯރުކޮށްދޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬

‫އެނގުނަސް މުޅިން އަލަށް ކުރިމަތިލައިގެން އުޅޭ މީހުން‬ ‫ވެސް ބައިވަރެވެ‪ .‬އެއީ ކޮން ބައެއްތޯ ބަލާނެ ފަސޭހަ‬

‫މި ޚާއްސަ ސައިޓްގައި ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު‬

‫ގތެއް ނެތުމުން "މިހާރު"ން މި ގެނެސްދެނީ އެކަމުގެ‬ ‫ޮ‬

‫ހިމަނަން ބޭނުންވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެ ފުރުސަތު‬

‫ހައްލެކެވެ‪.‬‬

‫ގތުން "މިހާރު"އާ‬ ‫ވަނީ ހުޅުވާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ރފައިލާއި ވީޑިއޯ‬ ‫ގުޅިގެން ކެންޑިޑޭޓާ ބެހޭ ހާއްސަ ޕް ޮ‬

‫ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އިންތިހާބުކުރަންވީ‬

‫ހިމެނުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އެބަ އޮތެވެ‪ .‬ޝައުގުވެރިވާ‬

‫ކެންޑިޑޭޓުން ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވޭނެ މައުލޫމާތުތަކާ‬

‫ކެންޑިޑޭޓުން ‪ election@mihaaru.com‬އަށް‬

‫އެކު ހަދާފައިވާ ވެބްސައިޓެކެވެ‪.‬‬

‫އީމެއިލް ކުރެއްވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލންޗުކުރި މަޖިލިސް ސެކްޝަން‬ ‫"މިހާރު"ން ޯ‬

‫މަޖިލީހުގެ ‪ 87‬ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ‬ ‫ރފައިލްތަކާއި ޚަބަރުތަކުގެ‬ ‫ކެންޑިޑޭޓުންގެ މައުލޫމާތު‪ ،‬ޕް ޮ‬

‫‪ 24‬ގަޑިއިރު އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ދާނެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ގޮތުގައި މި ވެބްސައިޓުން ގެނެސްދޭނެ އެވެ‪ .‬މީގެ‬

‫ކެމްޕޭނާއި ކެންޑިޑޭޓުންނާ ބެހޭ ޚަބަރުތަކާއި އިންތިޚާބާ‬

‫ހވުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫އިތުރުން ކެންޑިޑޭޓުން ޮ‬

‫ގުޅުން ހުރި މުހިންމު ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ގެނެސްދޭނެ‬

‫އ އާއި އިންފޮގްރެފިކްސް‬ ‫ބޭނުންވާނެ މައުލޫމާތު ވީޑި ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ވެސް ގެނެސްދޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬ ‫ކންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް‬ ‫އެންމެ ހާއްސަ އެއް ކަމަކީ ޮ‬

‫އިންތިހާބަށް ފަހު މި ވެބްސައިޓް ވެގެން‬ ‫ކންމެ މީހަކަށް ވެސް އެ މީހެއްގެ ދާއިރާ‬ ‫ދާނީ ޮ‬

‫ހާއްސަ ޕޭޖެއް މި ސެކްޝަނުގައި ހިމެނުމެވެ‪.‬‬

‫ތަމްސީލުކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދައި‬

‫ކެންޑިޑޭޓަށް ހާއްސަ ޕޭޖްގައި އެ ކެންޑިޑޭޓަކާ ބެހޭ‬

‫މެންބަރު ޖަވާބުދާރީކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ‬

‫މައުލޫމާތާއި އެ ކެންޑިޑޭޓަކާ ގުޅޭ ޚަބަރުތަކާއި އެހެން‬

‫މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ވަސީލަތަކަށެވެ‪ .‬މިހާރުގެ މަޖިލިސް‬

‫ބައެއް މައުލޫމާތު ހިމަނައި‪ ،‬ކެންޑިޑޭޓާއި އާންމުންނާ‬

‫ވެބްސައިޓުގެ އެޑްރެހަކީ‬

‫ގތުން‪ ،‬ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ތިބި‬ ‫ގުޅުވާލަދޭނެ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫‪ /https://majlis19.mihaaru.com‬އެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުންވެފައި‪ ،‬އުޅޭނެ ތަނެއް ނެތިފައި‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މަޑަވެލި ކައުންސިލުން އިއްޔެ‬

‫"މިހާރު"ގެ މަޖިލިސް ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކޮށްފި‬

‫އެއީ ރައްޔިތުންގެ ‪ 19‬ވަނަ މަޖިލިހަށް‬

‫ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި ‪ 100‬ދުވަހުގެ ވައުދުތަކުގެ‬ ‫ތެރޭގައި ޓީބީ ބަލި ދެނެގަތުމުގެ ހިދުމަތް ފުޅާ ކުރުން‬

‫އެ ރަށު ދެކުނު ސަރަހައްދުގައި ހަދާފައި ހުރީ‬ ‫ކޓަރީގެ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެކެވެ‪ .‬މަޑަވެލީ‬ ‫ތިން ޮ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ އަދަދު‬

‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ‬

‫މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރި ކަމެއް ހިނގި ކަމުގެ‬

‫ޗާޕް ކުރި ކުންފުންޏެވެ‪ .‬އެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު‬

‫ވޓު ކަރުދާސް ޗާޕުކުރީ‬ ‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޯ‬

‫ޓީބީ ބަލި ދެނެގަނެވޭނެ ޖީން އެކްސްޕާޓް ހިދުމަތް‬

‫ނުވަތަ ޖަރާސީމަކުންނެވެ‪ .‬ޓީބީ ބަލި އާންމުކޮށް‬

‫އތް ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ‬ ‫ދަރިކަލެއްގެ މަސްލަހަތު ޮ‬

‫ޖެހޭނީ ސަރުކާރަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ބޭންކަކުން ނުވަތަ‬

‫އެމް‪ 7‬އަކީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ‪ 23‬ގައި‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލސިސް ކިޔާ ބެކްޓީރިއާ‬ ‫ކބެކްޓީރިއަމް ޓިއުބާކް ޯ‬ ‫މައި ޯ‬

‫އެމް‪ 7‬އަށް ވޯޓު ކަރުދާސް ޕްރިންޓް ކުރަން ދިނުމެވެ‪.‬‬ ‫ވޓު ކަރުދާސް ޕްރިންޓް ކުރަން ނޮވެލްޓީން‬ ‫ޯ‬

‫މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ކަރުދާސް‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ޓީބީއަކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނައިން‬ ‫މީހުން މަރުވާ އެއް ބައްޔެވެ‪ .‬އެ ބަލި ޖެހެނީ‬

‫އެ މައްސަލަ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ‬

‫‪35،000‬ރ‪ .‬ހުށަހަޅަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬އަދި ބީލަން‬ ‫ކަމަށް ވެސް އިއުލާންގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޓީބީ ބަލި ދެނެގަނެ ވޭނެ ނިޒާމެއް ތިނަ ދޫ ހޮސްޕިޓަލްގައި‬

‫ފަރާތްޕުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި އެވެ‪ .‬އިންތިޚާބު‬ ‫ބޑަށް ފާހަގަ ކުރި އެއް ކަމަކީ‬ ‫ބާތިލް ކުރަން އެންމެ ޮ‬

‫ގތުން ބިޑު ސެކިއުރިޓީ ވާން‬ ‫އިއުލާންގައިވާ ޮ‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫ބުނެފައި ވަނީ މި މަހު ‪ 31‬ގެ ނިޔަލަށް އެ ހައުސިން‬ ‫ޔުނިޓުތަކަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ހުށަހަޅާ‬ ‫މީހުންގެ ތެރެއިން އެ މީހެއްގެ ނަމުގައި‪ ،‬ނުވަތަ‬ ‫ގއްޗެއް ލިބިފައި‬ ‫އަނބިމީހާ އަށް ނުވަތަ ފިރިމީހާ އަށް ޯ‬ ‫ނުވާ މީހުންނަށް އިސްކަން ދެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު އަޒަމް މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ‬

‫ހައުސިން ޔުނިޓްތައް ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ޑައުން‬

‫ހައުސިން ޔުނިޓްތަކަށް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލުމުން ‪15‬‬

‫ގތުގައި ދައްކަން ޖެހެނީ ‪19،000‬ރ‪ .‬އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޭމަންޓުގެ ޮ‬

‫ފމު ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މިނިޓް ތެރޭ ‪ޯ 125‬‬

‫އެ ތަންތަން ދޫކުރަނީ ‪ 20‬އަހަރުގެ މުއްދަތުން މަހަކު‬

‫އތީ އަސްލު ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫"މި ރަށް މި ޮ‬ ‫ތއްޖެހިފައި‪ 238 .‬އާއިލާއެއް އެބައުޅޭ ގެދޮރުވެރިކަން‬ ‫ޮ‬

‫‪2،500‬ރ‪ .‬ދައްކައިގެން މިލްކު ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫އުޅަނދުތައް‬ ‫ރަޖިސްޓްރީ‬ ‫ކުރެ ވޭނީ ގެތަކުގެ‬ ‫ވެރިންނަށް‬ ‫ހުޅުމާލޭގައި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކަށް‬ ‫ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ ފްލެޓުތަކާއި ރޯހައުސް ނުވަތަ‬ ‫ބިންތަކުގެ ވެރިފަރާތަށް އެކަނި ކަމަށް ހައުސިން‬ ‫ކޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނެފި‬ ‫ޑިވޮލަޕްމަންޓް ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އެޗްޑީސީން މިއަދު ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ‬ ‫ހުޅުމާލެ އަށް އެއްގަމު އުޅަނދު ގެނެސް‪ ،‬ގެންދިއުމާއި‬ ‫ބޭނުންކުރުމުގެ އުސޫލްގެ ދަށުން ގަރާޖް ނެތް‬ ‫ތަންތަނަށް ދެމުން ގެންދިޔަ ހުއްދަ މަޑުޖައްސާލުމަށް‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފަހު އެ އުސޫލް މުރާޖާ ޮ‬ ‫އުސޫލަށް ގެނައި ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލޭގެ‬ ‫ރ ހައުސް އަދި ފްލެޓަކަށް އުޅަނދެއް‬ ‫ގޯތި‪ޯ ،‬‬ ‫ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ‬

‫‪ 12‬މާޗް ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫އެންމެ ކުޑަ އު ޖޫރައާ އެކު އެންމެންނަށް ވަޒީފާ ލިބޭނެ‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ބާކީއެއް ނުވާނެ‪ "،‬ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޔ ނުވީމަ‪ ،‬ބޭރު މީހާ ދިވެހި‬ ‫"ބޭރު މީހާ އަގުހެ ޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބޑުވީމަ‪ ،‬ދިވެހި މީހާ‬ ‫މީހާ އަށް ވުރެ އަގު ބޮޑުވާނެ‪ޮ .‬‬ ‫ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހަކަށް ދުވާލެއްގެ‬ ‫ކށް ލިބޭ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުން‬ ‫މައްޗަށް އެންމެ ކުޑަ ޮ‬

‫އަންނަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ‬

‫‪ 30.2‬ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުގައި ކަރަންޓުގެ އަގުހެޔޮ‬ ‫ކުރުމަށް ‪ 272‬މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އަށް ‪6000‬ރ‪8000-.‬ރ‪ .‬ލިބިގެން މަސައްކަތެއް‬ ‫ލިބޭނެ‪".‬‬

‫އެންމެންނަށް ވަޒީފާ ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ކުރީގެ‬ ‫ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ވައުދުވެފައިވެ އެވެ‪ .‬އަދި މި އަހަރަށް ފާސް ކުރި‬

‫ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހަކަށް ދުވާލެއްގެ‬ ‫ކށް ލިބޭ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި‬ ‫މައްޗަށް އެންމެ ކުޑަ ޮ‬

‫ގތުގައި ކަރަންޓު ޔުނިޓެއް‬ ‫ނަޝީދު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫އެންމެ ބޮޑުކޮށް ‪2.30‬ރ‪ .‬އަށް ވިއްކެން އެބައޮތެވެ‪.‬‬ ‫އަދި އެޖެންޑާ ‪ 19‬އިން ރައްޔިތުންގެ ކަރަންޓު ބިލް‬ ‫ކށްދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ގުނަ ކުޑަ ޮ‬

‫ކލިޝަންގެ އެންމެ‬ ‫‪200‬ރ‪ .‬ކަނޑައަޅައި ސަރުކާރު ޯ‬

‫"ތިއިން ގެއެއްގެ ކަރަންޓު ބިލް އަޅުގަނޑަށް‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގައި ގއ‪ .‬އަތޮޅުގެ‬

‫ބޮޑު ޕާޓީ‪ ،‬އެމްޑީޕީން ވަނީ ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކޮށްފަ‬

‫ޔަގީން‪ ،‬ދެހާހާއި ތިންހާހާ ދެމެދު ހުންނާނެ‪ .‬މިހާރު އެއާ‬

‫އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗު ކުރުމަށް‬

‫ހދަން އުޅޭ މީހުންނަށް‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ކަރުދާހުގައި ވަޒީފާ ޯ‬

‫ކންޑިޝަނެއް ބަހައްޓަން އެބަޖެހޭ‪ .‬ދޮންނަ މެޝިނެއް‬ ‫ޮ‬

‫ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެންމެ ކުޑަ‬

‫އިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ވެސް ހިމަނާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެބަ ހުންނަން ޖެހޭ‪ .‬ކަރަންޓު އިސްތިރިއަކީ ކޮންމެހެން‬

‫އެމްޑީޕީން ބުނީ އެންމެ ކުޑަކޮށް އުޖޫރަ ލިބޭ‬

‫އުޖޫރައެއް ދިނުމަށް މިހާރު ވެސް މަސައްކަތް ކުރުމާ‬

‫ބޭނުންތެރި އެއްޗެއް‪ .‬މި ސާމާނު ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް‬

‫ބެހޭ ގާނޫނު ބާރު އަޅާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ގާނޫނުއަސާސީ‬

‫އުސޫލު ކަނޑައަޅާނީ އެކި މަސައްކަތްތަކަށް އުޖޫރަ‬

‫ކޅެއް ރަނގަޅު އަގުގައި ކަރަންޓު ލިބެން ޖެހޭ‪.‬‬ ‫ތަން ޮ‬

‫އތީ އެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ކަމަށް‬ ‫ވެސް ބިނާވެފައި ޮ‬

‫ކަނޑައަޅާ އުސޫލުން ކަމަށާއި އެގޮތަށް އުޖޫރަ‬

‫ކށްގެން ނޫނީ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރު‬ ‫ހަކަތަ ބޭނުން ޮ‬

‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަނޑައަޅާނީ މަހު އުޖޫރައިން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ އަދަދުން‬

‫ކުރެވޭކަށް ނެތް‪ "،‬ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި "އެޖެންޑާ ‪"19‬‬ ‫ނަޝީދު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވެއިތުވެދިޔަ ‪ 20‬އަހަރު‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އިން އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާނެ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ކުރި ކަމަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ބިނާކޮށް‪ ،‬ހަމަޖެހޭ‬

‫ގތުގައި ވެގެންދާނީ‬ ‫ސަބަބުން އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ޮ‬

‫ކށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް‬ ‫ސިޔާސީ ނިޒާމަކާއި ހެޔޮވެރިކަމެއް ޮ‬

‫ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ ލިބުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ރާއްޖޭގައި ބޭރު މީހުން ލައްވައި މަސައްކަތް‬

‫"އެޖެންޑާ ‪ 19‬އިން ކަރަންޓު‬ ‫ބިލް ދެ ގުނަ ކުޑަކޮށްދޭނެ"‬

‫ޔވާތީ‪ .‬އެމީހުން ބިކަ‬ ‫ކުރުވަނީ އެމީހުންގެ އަގު ހެ ޮ‬ ‫ހާލުގައި ބައިތިއްބައިގެން މަސައްކަތް ކުރިއަށް‬ ‫ގެންދެވޭތީ‪ .‬އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ‪ ،‬ދިވެހި މީހާގެ އަގަށް‬ ‫ބޭރު މީހާ ގެނެސްދޭނެ‪ .‬އެހެންވީމަ ދިވެހި މީހާ‬

‫ވެރިފަރާތުގެ އަނބިމީހާ‪ ،‬ފިރިމީހާ‪ ،‬ދަރިން‪ ،‬މަންމަ‬

‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ‬ ‫ސަރުކާރުގެ ‪ 100‬ދުވަހުގެ އެޖެންޑާގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ‬ ‫ކޅުތަކެއްގައި ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަން‬ ‫ހުރިހާ ކަން ޮ‬

‫ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ‪ .‬އަދި އެ މަސައްކަތުގެ‬ ‫ލ މަރާފައި ގޮސް"‬ ‫ބޑު އެއް އަސާސަކީ "ދެ ޯ‬ ‫އެންމެ ޮ‬ ‫ވޓު ދިނުން ކަމަށާއި‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޯ‬ ‫އެކަމުގައި އިތުރު ވާހަކައެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް‬ ‫ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަހުން ނަގާ ޑިއުޓީ ކުޑަކޮށްދެވޭތޯ އީޔޫއިން ބަލާނެ‬

‫ނުވަތަ ބައްޕަގެ ނަން މަތީގައި އެކަނި ކަމަށް ވެސް‬ ‫އެޗްޑީސީގެ އިއުލާންގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރހައުސްތަކަށް‬ ‫ހުޅުމާލޭގެ ގޯތި‪ ،‬ފްލެޓް އަދި ޯ‬ ‫ގެންނަ އުޅަނދު ހުޅުމާލެ އަށް އެތެރެކޮށް ރަޖިސްޓްރީ‬ ‫ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އެ ކޯޕަރޭޝަންގެ‬ ‫ކށް ކަމަށް އިއުލާންގައިވެ‬ ‫އންލައިން ޕޯޓަލް މެދުވެރި ޮ‬ ‫ޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ފމެއް ފުރަން ޖެހެ‬ ‫ބޭނުން ނަމަ‪ ،‬ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ޯ‬

‫ގަރާޖު ނެތި ހަތަރު ފުރޮޅުލީ އުޅަނދެއް‬ ‫ރަޖިސްޓްރީކުރަން އެޗްޑީސީން ދޫކުރަމުން އައި‬

‫ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުން ރާއްޖެ އުނިވެ‪ ،‬ތަރައްގީ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ގައުމުތަކަށް ރާއްޖޭން‬

‫ވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ‪ 2011‬ގައި‬

‫ރާއްޖެ އާއި އީޔޫއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ކުރީގެ‬

‫އެކްސްޕޯޓްކުރާ މަހުން މިހާރު ނަގާ ‪ 24‬ޕަސެންޓްގެ‬

‫ގްރެޖުއޭޓްވުމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ މަހުން‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫ޑިއުޓީ ކުޑަކުރަން އެ ޖަމާއަތުން މަސައްކަތް ކުރާނެ‬

‫ޑިއުޓީއެއް ނުނަގަ އެވެ‪.‬‬

‫މލްޑިވްސް ޕޮލިސީ‬ ‫ހީނަރުވި އެވެ‪ .‬އެގޮތުން އީޔޫ‪ޯ -‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ހުއްދަ އަށް އެދި ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށް ތަރައްގީވެފައިވާ‬ ‫ޑިއުޓީ ނަގަން ފެށީ އެންމެ ކުޑަ ޮ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬

‫ގތުގައި ހުއްދަ އަށް އެދެން‬ ‫އެވެ‪ .‬އެޗްޑީސީން ބުނި ޮ‬

‫އެޗްޑީސީން ބުނީ އަންނަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން‬

‫ރާއްޖެއިން ޔޫރަޕުގެ މާކެޓަށް ވިއްކާ މަހުން‬

‫ބޑު ތަރުހީބެއް ޔޫރަޕިއަން‬ ‫ސިޔާސަތަށް ވަރަށް ޮ‬ ‫ޔޫނިއަންގެ ގައުމުތަކުން ލިބިގެން ދިޔަ‪ "،‬ޝާހިދު‬

‫ފރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު‬ ‫ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ޮ‬ ‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މލްޑިވްސްގައި އިއްޔެ ބޭއްވި‬ ‫ކުރުނބާ ޯ‬

‫ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކަށް ޑިއުޓީ‬

‫ލގް މިދިޔަ އަހަރަކު ނުބާއްވަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޑަޔަ ޮ‬ ‫ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ޔޫރަޕިއަން ޔޫމިއަންއަކީ ރާއްޖެ‬

‫ކުޑަކޮށްދޭން އީޔޫގެ ގިނަ ޝަރުތުތަކެއް ހުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ތެރޭގައި އެ ޖަމާއަތުން ތަންފީޒުކުރަން ބޭނުންވާ‬

‫އަށް އިގުތިސާދީ ގޮތުން ވަރަށް މުހިއްމު ސަރަހައްދެއް‬

‫ޕލިސީ ޑަޔަލޮގްގައި‬ ‫ހަތަރު ވަނަ އީޔޫ‪-‬މޯލްޑިވްސް ޮ‬

‫އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ބައެއް މުއާހަދާތަކުގައި‬

‫ކަމަށާއި އެ ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުން ރާއްޖެ‬

‫ގތުން ޝާހިދު އާއްމު‬ ‫މަޝްވަރާކުރި ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ޮ‬

‫ސއިކުރުން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ރާއްޖެ އަށް މިހާތަނަށް‬ ‫ޮ‬

‫އަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓޫރިސްޓުން އަންނަ އިރު އެ‬

‫އެޗުޑީސީން އެ ހުއްދަ ދޫކުރަނީ އުޅަނދު ގެންނަ‬

‫ކުރެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ ޑިއުޓީ ކުޑަކޮށްދޭން‬

‫އތީ އެފަދަ ބައެއް މުއާހަދާތަކަށް ރާއްޖެ‬ ‫ލުޔެއް ނުލިބި ޮ‬

‫ދާއިރާގައި ގިނައިން އިންވެސްޓްވެސް ކުރާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މީހުންގެ ގަރާޖެއް ނެތަސް ހުޅުމާލޭގެ ކޮންމެވެސް‬

‫މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އީޔޫގެ ގައުމުތަކުން‬

‫އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޒަވޭޝަންތަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ގތަށެވެ‪ .‬ހަތަރު ފުރޮޅުލީ‬ ‫ތަނެއްގައި ޕާކްކުރެވޭ ޮ‬

‫ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުން މަޑުޖައްސާލީ މިދިޔަ‬ ‫ޕާކްކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަގުތީ ޮ‬ ‫ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހުޅުމާލޭގައި އުޅޭ މީހުންނަށް މީގެ ކުރިން‬

‫"ރާއްޖޭގެ މަސް ޔޫރަޕިއަން މާޓަށް ވިއްކުމުގައި‬

‫ކށްދެނީ ގަރާޖެއް ހުރި ނަމަ އެވެ‪.‬‬ ‫އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީ ޮ‬

‫އިއްޔެގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރި އެހެން‬ ‫ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ‬

‫ޒން ބޮޑު ތަނެއްގައި‬ ‫އެކަމަކު ހުޅުމާލެ ކަހަލަ ޕާކިން ޯ‬

‫ދިމާވެފައި އޮތް އެއް ދަތި‪ 24 ،‬ޕަސެންޓްގެ‬

‫ގައުމުތަކަށް ދިވެހިން ދަތުރުކުރުމުގައި މިހާރަށް ވުރެ‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬ރާއްޖެ‪-‬އީޔޫ އިންވެސްޓްމެންޓް ޑަޔަލޮގެއް މި‬ ‫އަހަރު ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެހެންވީމާ އެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޑަޔަލޮގްގެ‬

‫ޕާކްކުރަން ވަކި ސަރަހައްދެއް ކަނޑައެޅުމުން އެއަށް‬

‫ގތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު‪.‬‬ ‫ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ހދުމާއި ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ‬ ‫ގތްތަކެއް ޯ‬ ‫ފަސޭހަ ޮ‬

‫ސަބަބުން ވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ރާއްޖެ އަށް‬

‫ބަލައިގެން އުޅަނދުތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެ އެވެ‪.‬‬

‫އަދި އެކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ގައުމުތަކުން‬

‫ހަރުދަނާ ކުރުމާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ހަރުދަނާ‬

‫އިތުރު އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ޔޫރަޕުން ގެނެވޭނެކަމުގެ‬

‫ކށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވި‪"،‬‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬

‫ކުރުމަށް އެހީތެރިވުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ހުޅުމާލޭ ޕާކިން ޖާގަތައް ހުސްވީ ސިނަމާލެ‬ ‫ބްރިޖް ހުޅުވުމާ އެކު ހުޅުމާލޭގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަން‬

‫ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އާއްމުކުރި އިންޓަވިއުގައި ޝާހިދު‬

‫އެތެރެކުރި އުޅަނދުތައް ގިނަވެގެންނެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫"ރާއްޖޭގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް އިތުރަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހަރުދަނާ ކުރުމުގައި ސަރުކާރުން މި ގެންގުޅުއްވާ‬

‫މެރިންއެކްސްޕޯ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އެންޑޯޒްކޮށްފި‬ ‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޑޒް ކުރެއްވުމުން‬ ‫އިސްމާއިލް ހުޝާމް ވަނީ މި އެކްސްޕޯ އެން ޯ‬ ‫ހަދާނީ ފިލަޔެއް އަރުވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި އެކްސްޕޯގެ މި އަހަރުގެ ތީމަކީ މެރިން ޓެކްނޮލޮޖީ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ‬ ‫ޑޒްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެން ޯ‬ ‫ކމިއުނިކޭޝަން‪،‬‬ ‫މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޮ‬

‫ބޓުތަކާއި ކަނޑުގެ‬ ‫މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކސްޕޯ އަކީ ޯ‬ ‫އުޅަނދު ފަހަރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ދައްކައިލުމަށް‬ ‫ގތުން މެރިން އިންޑަސްޓްރީގެ‬ ‫ލިބޭ ފުރުސަތެކެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ނލޮޖީ މިނިސްޓަރު‬ ‫އެންޑް ޓެކް ޮ‬

‫ލޖީ މިނިސްޓަރު މަލީހު ޖަމާލު‬ ‫ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮ ޮ‬ ‫ވަނީ އެންޑޯސްމެންޓް ސެޓްފިކެޓްގައި ސޮއިކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މީހުންގެ އިތުރުން ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނާ‬

‫އަދި އެ ސެޓްފިކެޓް ނޭޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް‬ ‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ހާއްސަކޮށް ބާއްވާ މެރިން‬ ‫ލިވަ ޯ‬ ‫އެކްސްޕޯ އިންތިޒާމުކުރާ ބްލޭކްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު‬

‫މެރިން އެކްސް ޯޕ އެންޑޯޒްކުރުމަށް‬ ‫ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސައިންސް‬

‫މެނުފެކްޗަރުންނާއި ސަޕްލަޔަރުންނާއި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ‬

‫މޯލްޑިވްސްގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަމީދުއާ ވަނީ ހަވާލު‬

‫ޮކމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން‬

‫ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި އަހަރު ބާއްވާ ފަސް ވަނަ އެކްސްޕޯގައި އާ‬ ‫ޓެކްނޮލޮޖީތަކާ އެކު ދާއިރާ އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއި އާ‬ ‫ކަންކަން ދައްކާލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މަލީހު ޖަމާލާއި ނޭޝަނަލް ބޯޓިން‬ ‫އެސޯސިއޭޝަން ޮއފް މޯލްޑިވްސްގެ‬ ‫ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް‬ ‫ހަމީދު‪-- .‬ފޮޓޯ‪ޯ :‬މލްޑިވްސް މެރިން‬ ‫އެކްސްޕޯ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬މާޗް ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫ފެނަކަ އާއި ޕީއެސްއެމްގެ ބޮޑެތި‬ ‫މައްސަލަތަކެއް ބަލަނީ‬ ‫ޕީއެސްއެމްގެ ‪ 23‬މައްސަލައެއް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫ޔާމީންގެ ބައެއް ޓެސްޓުތަ ްއ‬ ‫ރާއްޖެ އިން ހެދެން ނެތް‪ :‬އަދުރޭ‬

‫ކން މައްސަލަތަކެއް ކަމެއް މުއައްވިޒް ވިދާޅެއް‬ ‫އެއީ ޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފެނަކަ އާއި ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ‬ ‫ބޑެތި މައްސަލަތަކެއް‬ ‫(ޕީއެސްއެމް)ގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ޮ‬ ‫ކމިޝަން (އޭސީސީ) އިން‬ ‫އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޮ‬ ‫ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫"ދެ އިދާރާގައި ވެސް ތަހުގީގު ޓީމުތަކުން‬ ‫އަންނަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުން‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ދައުލަތުގެ ސްޓޭޓް މީޑިއާ‪ ،‬ޕީއެސްއެމަކީ މިދިޔަ‬ ‫ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި އޭރުގެ‬

‫އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދު‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރާއި ޕީޕީއެމްގެ‬

‫އިއްޔެ ވިދާޅުވީ ފެނަކައިގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ މީޑިއާއާ‬

‫ރޕެގަންޑާ ފެތުރުމާއި އެމަނިކުފާނަށް ދެވަނަ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ގުޅޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ވަކި ހާއްސަ‬

‫ހދައިދޭން ކެމްޕެއިންކުރި މީޑިއާއެކެވެ‪.‬‬ ‫ދައުރެއް ޯ‬

‫ދެ ޓީމެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޓީމުތައް‬

‫ކޅު ފަރާތްތަކުގެ އަޑު ރައްޔިތުންނަށް އިއްވަން‬ ‫އިދި ޮ‬

‫މައްސަލަތައް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފުރުސަތު ނުދީ‪ ،‬ހުރިހާ ވަގުތެއް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭނަށް‬

‫އޭސީސީ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅި‬

‫ބޑުގެ ބައެއް މެމްބަރުން‬ ‫ހުސްކުރިއިރު‪ ،‬ޕީއެސްއެމްގެ ޯ‬

‫މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ‬

‫ޔާމީންގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގައި އަމަލީ ގޮތުން ވެސް‬

‫ތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ކޮރަޕްޝަނާއި‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬

‫ހިޔާނާތުގެ ‪ 238‬މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައި ވެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ފެނަކައިގެ ‪ 52‬މައްސަލައަކާއި‬

‫ފެނަކަ ފާހަގަވެފައި ވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ‬ ‫ބޑު ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫މައްސަލަތައް ޮ‬

‫މަރުވިމީހާ ފައިގައި ހުރީ އާއިލާ އިން ޖެހި‬ ‫ޗޭނުގެ ނިޝާން‪ :‬ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ‬ ‫ކ‪ .‬ގުރައިދޫގެ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ‬ ‫މަރުކަޒުން ބަލަހައްޓަމުން ދަނިކޮށް މަރުވި މީހާގެ‬ ‫ފައިގައި ހުރީ އޭނާގެ އާއިލާ އިން އެއްސި ޗޭނުގެ‬ ‫ނިޝާން ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ދައުލަތުގެ ބެލުމުގައި ދަށުގައި ހުއްޓާ އަލީ ނިޔާޒު‪،‬‬

‫އެގޮތުން ވާތު ފައިގެ ތަނބިކައްޓާ ދިމާލުގައި ލަކުނެއްގެ‬ ‫ނިޝާން ފެންނަން ހުއްޓެވެ‪.‬‬ ‫"މިނިސްޓްރީން ބެލިބެލުމުން އެނގުނު ގޮތުގައި‬ ‫އޭނާގެ އާއިލާ އިން ފައިގައި ޗޭނެއް އައްސާފައި‬ ‫އތުމުގެ ސަބަބުން‪ ،‬އެ ނިޝާން ހަށިގަނޑުން‬ ‫ޮ‬

‫ހނިހިރު ދުވަހު މަރުވީ އައިޖީއެމްއެޗުގައި‬ ‫‪ ،42‬މިދިޔަ ޮ‬

‫ވަނީ ފާޅުވެފައި‪ .‬އަދި އޭނާއާ ގުޅޭ މައްސަލަ މި‬

‫ރކެއް ޖެހިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް ސްޓް ޯ‬

‫ދަނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކު ބަލަމުން‪ "،‬ޖެންޑަ‬

‫ރމް ހުންނަ ނިޔާޒު މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު‬ ‫ޑައުންސިންޑް ޮ‬

‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓްރީގެ ޮ‬

‫‪ 10‬ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އައިޖީއެމްއެޗުގައި‬ ‫ކށް ފަރުވާދީފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެޑްމިޓް ޮ‬ ‫ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވި އޭނާގެ ފޮޓޯތަކުން‬

‫ގތުގައި އޭނާ ދައުލަތުގެ‬ ‫މިނިސްޓްރީން ބުނި ޮ‬ ‫ބެލުމުގެ ދަށަށް ނެގީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ‬ ‫ޕޓާ ގުޅިގެން‪ ،‬އެ ފަރާތްތަކުގެ ލަފައާ އެކު އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫ގިނަ ބަޔަކު އަޅައިގަތީ ފައިގައި ހުރި ނިޝާންތަކަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް އަރައިވަޑައިގަންނަވަނީ‪ .‬އެމަނިކުފާނު މިހާރު‬ ‫އޮންނެވީ އެޑްމިޓްކޮށްފައި‪ --- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސެއިން ވަހީދު‪ /‬މިހާރު‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލަ މް ޔާ އަ ބް ދުﷲ‬

‫ރާއްޖެ އަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން އަދިވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން މި‬

‫އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޖަލުގައި‬ ‫ބަންދުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުން ބަލިވެއްޖެނަމަ‪ ،‬އެކަށީގެންވާ‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ބައެއް ޓެސްޓްތައް‬

‫ކށްދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެ‪،‬‬ ‫ބޭސްފަރުވާއެއް ފޯރު ޮ‬

‫ރާއްޖެ އިން ނުހެދޭތީ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ގެންދިއުމަށް‬

‫ބޑަށް ވަކާލާތު ކުރެއްވީ ސަރުކާރުގައި މިހާރު‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ޑކްޓަރުން ލަފާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު‬ ‫ޮ‬

‫ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނެވެ‪ .‬މިއަދު އެ ބޭފުޅުން ތިބީ‬

‫ކންގްރެސް ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ‬ ‫ޮ‬

‫ތ އޭނާ ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮންތަނެއްގައި ޯ‬

‫ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ‬ ‫އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުން ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލި މަނީ‬ ‫ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ އަންނަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު‬ ‫އންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު‬ ‫ޮ‬ ‫ފޯރުވަން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ ކަންކަން‬

‫ލންޑްރިން މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު‬ ‫ޯ‬

‫ގވާލައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އިންތިހާބަށް‬ ‫ހުއްޓާލުމަށް ޮ‬

‫ފރުވަމުންދާ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ‬ ‫ކުރީ ހެއްކަށް ނުފޫޒު ޯ‬

‫ފރުވަން ކުރި އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަމަކީ‬ ‫ނުފޫޒު ޯ‬

‫ކށްފައިވާތީ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪،‬‬ ‫ޖެނެރަލް އޮފީހުން ތުހުމަތު ޮ‬

‫ވެރިންގެ ސަމިޓުގައި ކޮމަންވެލްތުގައި‬ ‫ބައިވެރިވެ ވޭނެ‪ :‬ޝާހިދު‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެ ތުހުމަތުތަކަށް ޔާމީން ވަނީ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިހުގައި‬ ‫އިންކާރު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޔާމީން ޖަލަށް ލި ފަހުން‪ ،‬މުޅިން ވެސް ފަރުވާ‬ ‫ހއްދަވަމުން ގެންދަވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ޔާމީން ހައްޔަރު ކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ޔާމީން ސަލާމަތުން ހުރެގެން އަޅުގަނޑުމެންނާ‬ ‫އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރީމަ‪ ،‬މިއަދުގެ ސަރުކާރަށް‬ ‫މަޖިލިހުގެ މެޖޯރިޓީ ނުލިބޭނެކަން އެނގޭތީ ކުރާ ކަމެއް‬ ‫މިއީ‪ "،‬އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ އިރު‪ ،‬ތިން‬ ‫އަދި އެމަނިކުފާނު އެޑްމިޓް ޮ‬

‫މީގެއިތުރުން‪ ،‬ޕީޕީއެމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން‬

‫ފަހަރެއްގެ މަތިން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެނެސްފައިވެ‬

‫ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން‬

‫ގތުގައި ޔާމީން ފަރުވާ‬ ‫އެވެ‪ .‬އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނި ޮ‬

‫ހިފަހައްޓާފައިވުމަކީ އަނިޔާވެރިވުން ކަމަށް ވެސް‬

‫ހއްދަވަނީ ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅެއްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ކންގްރެސް ޕާޓީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫ޕީޕީއެމް‪ޮ /‬‬

‫އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލި ދައުވާގައި ވަނީ‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ޔާމީން‬

‫އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ‪ 1.3‬ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު‬

‫އންނަތާ ހަފްތާއެއް‬ ‫އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި ޮ‬

‫މލްޑިވްސް އިސްލާމިކް‬ ‫ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ އިން‪ޯ ،‬‬

‫ކމަންވެލްތާ ގުޅިގެން‪ ،‬އެހެން‬ ‫އަންނަނީ ރާއްޖެ އަލުން ޮ‬

‫ވީ އިރު‪ ،‬ޔާމީންގެ ބައެއް ޓެސްޓްތަކަކީ ރާއްޖޭގައި‬

‫ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގައި ހުޅުވާފައިވާ ޔާމީންގެ‬

‫ވެރިންގެ ސަމިޓުގައި ރާއްޖެ އަލުން އެޖަމާއަތުގައި‬

‫މންވެލްތު ސެކްރެޓަރިއެޓާ‬ ‫މެމްބަރު ގައުމުތަކާއި ކޮ ޮ‬

‫ހެދެން ނެތް ޓެސްޓްތަކެއް ކަން ފާހަގަކޮށް ޑޮކްޓަރުގެ‬

‫އއެފުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު‬ ‫އެކައުންޓަކަށް އެސް ޯ‬

‫ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް ފޮރިން‬

‫ކށް‪ ،‬ދިވެހިންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދަން‬ ‫އެކު މަސައްކަތް ޮ‬

‫ލިޔުން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހއްދަވައި ލޯންޑާ‬ ‫ޖަމާކުރުމުން އެ ފައިސާ އިން މަންފާ ޯ‬

‫މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ‬

‫މަސައްކަތްކުރަން‪ "،‬ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކމަންވެލްތު ގައުމުތަކުގެ‬ ‫އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ޮ‬

‫ކމަންވެލްތު ގައުމުތަކުން ގެންގުޅޭ‬ ‫މީގެ އިތުރުން ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޔާމީން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި‬ ‫ބެހެއްޓުމުންނާއި އެމަނިކުފާނު ސިއްހީ ހާލާ މެދު‬

‫ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޔާމީންގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް‬

‫ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ވަކިވީ ކުރީގެ ރައީސް‬

‫މކްރަސީގެ ސިޔާސަތުތައް‬ ‫ރިވެތި އާދަތަކާއި ޑި ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި‬ ‫ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ޮ‬

‫ކޓުގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި އެމަނިކުފާނު‬ ‫ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން‪ 2016 ،‬ވަނަ އަހަރުގަ‬

‫ހަނދާންކުރާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މުއައްސަސާތަކަށާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް‬

‫ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލައިގައި ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން‬

‫ހުށަހެޅިޔަސް‪ ،‬މިހާތަނަށް އައިއިރު‪ ،‬އެއްވެސް އަލިމަގެއް‬

‫މަސައްކަތް ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ޖަމާއަތާ އަލުން ގުޅުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް‬

‫ކމަންވެލްތު ގައުމުތަކުގެ‬ ‫ދެ އަހަރުން އެއް އަހަރު ޮ‬

‫ސލިހުގެ ވައުދަކަށް ވުމުން‪ ،‬ސަރުކާރު‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫ވެރިން ސަމިޓް ބާއްވަ އެވެ‪ .‬އަންނަ އަހަރުގެ ސަމިޓް‬

‫ބަދަލުވުމަށް ފަހު ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި‬

‫އންނާނީ ރުވާންޑާގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކޮމަންވެލްތުގައި ބައިވެރިވާން އަލުން ހުށަހެޅި އެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެ މާޗު މަހެއްގެ ދެ ވަނަ ހޯމަ ދުވަހު‬ ‫ޮ‬

‫ކޮމެންވެލްތުން ‪ 2013‬ވަނަ އަހަރު ވަކިވި‬

‫ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން ހިނގަން ޖެހޭ ހުރިހާ މަގަކުން‬ ‫ހިނގައިފިން‪ .‬ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރިން‪ .‬ހޯމް‬

‫ގެމްބިއާ އަލުން މެމްބަރަކަށްވީ ‪ 2018‬ވަނަ އަހަރެވެ‪.‬‬

‫ތ މަސައްކަތްކޮށްފިން‪.‬‬ ‫މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރެވޭ ޯ‬

‫ހުށަހެޅި ހެކިން އެނގިވަޑައި ވެސް ނުގަންނަވާ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ލންޑަކުރި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު‬ ‫މަނީ ޯ‬ ‫ކުރަމުން ދިޔައިރު‪ ،‬އެމަނިކުފާނު ދޮގު މައުލޫމާތު‬

‫ކމަންވެލްތު ދުވަހުގެ މުނާސަބަތާ ގުޅިގެން‬ ‫ފާހަގަކުރާ ޮ‬

‫ކޮމަންވެލްތުގައި ބައިވެރިވާން އެ ގައުމުން ހުށަހެޅީ‬

‫ކަރެކްޝަންސްގެ ވެރިމީހާ އާ ބައްދަލުކުރެވޭތޯ‬

‫ކށް‪ ،‬އެ މައްސަލައިގައި‬ ‫ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ޮ‬

‫މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އަންނަ އަހަރު އޮންނަ‬

‫‪ 2017‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ފނަކަށް ޖަވާބެއް ނުދެއްވާ‪.‬‬ ‫މަސައްކަތްކޮށްފިން‪ޯ .‬‬

‫ރސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ‬ ‫ވެސް ދައުވާ އުފުލައިދޭން ޕް ޮ‬

‫ކށްފިން‪ "،‬އަބްދުއްރަހީމް‬ ‫އެޗްއާރުސީއެމާ ބައްދަލު ޮ‬

‫އފީހަށް ވަނީ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކޮމަންވެލްތު ގައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 12‬މާޗް ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫މަޝް ހޫރު ވިކްޓަރީ ޝިޕްރެކް‬ ‫އަލުން ހުޅުވާލައިފި‬ ‫ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ޑައިވިން ސްޕޮޓް‬

‫ވަނީ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފަ އެވެ‪ .‬އަދި ބްރިޖްގެ‬

‫ކަމަށްވާ "ވިކްޓަރީ ރެކް" ކައިރިއަށް ޑައިވްކުރުމުގެ‬

‫މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރި އުޅަނދުފަހަރުން ނަގިލި‬

‫ހުއްދަ‪ ،‬ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު‪،‬‬

‫ލުމުންނާއި ކިސަޑު ފޭބުމުގެ ސަބަބުން ރެކަށް‬

‫ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އަލުން ދީފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހުޅުލޭގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތު ފަރު ކައިރިއަށް‬ ‫ގސްފައިވާ "ވިކްޓަރީ" ބޯޓުގެ ސަބަބުން‬ ‫އަޑިއަށް ޮ‬ ‫އުފެދުނު ހިތްގައިމުކަން ދެކިލަން ޑައިވްކުރުން މަނާކުރީ‬ ‫ސިނަމާލެ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ފެށުމާ އެކު ‪2016‬‬ ‫ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން އެ ސައިޓަށް‬ ‫އެ ޮ‬

‫ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬

‫ފަޒީލާއެކު އިތުރު ެދ‬ ‫މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި‬

‫ނަމަވެސް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އެ ސަރަހައްދުގެ‬ ‫ދިރުންތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ދެ އަހަރު ވަންދެން އެ ސަރަހައްދަށް މޫދަކަށް‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އަމުރު ޮ‬

‫ކށް ނޭރުމުން މަސްތަކާއި‬ ‫ނޭރެވޭ‪ .‬މީހުން އާންމު ޮ‬ ‫އެ ސަރަހައްދުގެ ދިރުންތައް ރަނގަޅުވެފައިވާކަން‬

‫މި ތިން މީހުން މިއަދުން ފެށިގެން ‪ 15‬ދުވަހަށް‬

‫ޝިމާ ގެއްލުނު ހާދިސާގައި‪ ،‬ޑިންގީ ބަންޑުން‬

‫ގެއްލިފައިވާ އައިމިނަތު ޝިމާގެ އަންހެން‬ ‫ގވައިގެން އިއްޔެ ޑިންގީއެއްގައި ދަނިކޮށް‪،‬‬ ‫ކއެއް ޮ‬ ‫ކޮއް ޮ‬

‫ޖަހައިލުމުން ފަޒީލް ފަތާފައި އެރީ ސިކްސް‬

‫ޝިމާ ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި އިބްރާހިމް ފަޒީލާއި އިތުރު‬

‫ސޓަށެވެ‪ .‬އޭނާ އެ ރިސޯޓާ ހަމައަށް‬ ‫ސެންސަސް ރި ޯ‬

‫މަސައްކަތެއްގެ ތެރޭގައި ކިސަޑާއި އެކި ފާޑުފާޑުގެ‬

‫ލިބިފައިވާ ގެއްލުން އެންމެ ފުރިހަމައަށް އެނގޭނީ‬

‫ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދަށް ‪ 15‬ދުވަސް އިއްޔެ‬

‫ފނަކާއި ހަމެއް‬ ‫ފަތާފައި ދިޔައީ ޝިމާއަށް އަތަށް ޯ‬

‫ކުނި އެޅުން ނުހުއްޓުވޭނެތީ‪ ،‬އޭގެ ގެއްލުން ކޮންމެވެސް‬

‫ސާވޭއެއް ހެދިގެން ކަމަށް ވާތީ އެކަން ވަރަށް އަވަހަށް‬

‫ޖަހައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ދީފައި ކަމަށް ފަޒީލް ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬އެ ޑިންގީގައި‬

‫ވަރަކަށް ސައިޓަށް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގެއްލުން ލިބިދާނެތީ އެ ސަރަހައްދު ވަކިކުރަން‬ ‫ބއި ވެސް އެޅި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެހާ ބޮޑު‬ ‫ހަތަރު ޮ‬

‫ފާހަގަކުރެވޭ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ވިކްޓްރީ ރެކަށް‬ ‫ޝަރީފް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ފނަދޫން މާމެންދު އަށް މިދިޔަ މަހުގެ ‪22‬‬ ‫ލ‪ޮ .‬‬ ‫ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް ޑިންގީ‬

‫ގސް ކަމަށްވެ‬ ‫އެ މީހުން ދަތުރު ކުރިއިރު މޫސުން ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އެ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމުގައި އިސް ދައުރެއް‬

‫ހުޅުލެ ފަރު ކައިރިއަށް ‪ 1981‬ގައި ފެތުނު‬

‫އަދާކުރަމުން އަންނަ އަދި ޑައިވްކުރަން ހާއްސަ‪ ،‬ޑައިވް‬

‫އތް ސަރަހައްދަކީ ދުނިޔޭގައި ވެސް‬ ‫ވިކްޓަރީ ބޯޓް ޮ‬

‫ބަންޑުން ޖަހާލައި ޝިމާ‪ ،19 ،‬ގެއްލުނު ފަހުން‬

‫ޑެސްކްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އަޝްރަފު‬

‫ޕޓެކެވެ‪ .‬އެ ބޯޓު އަޑިއަށް‬ ‫މަޝްހޫރު ޑައިވިން ސް ޮ‬

‫އޭނާ ޚަބަރެއް އަދިވެސް ނުވެ އެވެ‪ .‬ޝިމާ ހޯދުމުގެ‬

‫މައްޗަށް ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެ އެވެ‪ .‬އެ މީހުން‬

‫ވިދާޅުވީ ވިކްޓްރީ ރެކް އަލުން ހުޅުވާލީ ފެބްރުއަރީ ‪21‬‬

‫ދިޔައީ މުދާ ހިފައިގެން ގާދޫކޮލުން ވަދެގެން ދަނިކޮށް‬

‫މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފާއި ލ‪ .‬އަތޮޅުގެ ބައެއް‬

‫ބުނަނީ ފަޒީލް އެކިފަހަރު ވާހަކަ ދައްކަނީ އެކި ގޮތަށް‬

‫ހުޅުލޭގެ ފަރަށް އަރައިގެންނެވެ‪ .‬ފުންކުރަން ވެގެން ބޯޓު‬

‫ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން އަންނަނީ މަސައްކަތް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ތުހުމަތުތައް ފަޒީލް ދޮގުކުރެ‬

‫ފަހަތަށް ޖަހައިގެން ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔަ ތަނުން ބޯޓު‬

‫ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ބްރިޖު މަސައްކަތާ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ކންމެވެސް ވަރަކަށް އެތަނުގެ ބައިތަކަށް‬ ‫ގުޅިގެން ޮ‬

‫ދިޔަވެ‪ ،‬އަޑިޔަށް ދިޔައީ އެވެ‪.‬‬

‫މިހާތަނަށް އައިއިރު‪ ،‬ޝިމާގެ އެއްވެސް ހަބަރެއް‬ ‫ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޝިމާ އާއި ފަޒީލް ދަތުރު ކުރި ޑިންގީ ވެސް‬ ‫ހދިފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ފުލުހުން ބުނީ ލ‪ .‬މާމެންދޫން ‪ 16‬އަހަރުގެ‬ ‫ގވައިގެން ތިން މީހަކު‬ ‫އަންހެން ކުއްޖަކު ޮ‬

‫އެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ޝިމާގެ އާއިލާއިން ފަޒީލްގެ‬

‫ފަޒީލް ކުރިން "މިހާރު" އަށް ބުނި ގޮތުގައި‬ ‫އޭނާގެ ޒަމާންވީ ރަހުމަތްތެރިޔާ ޝިމާ ކައްދޫ‬ ‫މަގުން ގަމަށް ދިއުމުން ޝިމާގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓީ‬ ‫ގވައިގެން ކުޑަ ޑިންގީއެއްގައި‬ ‫އޭނާ އެވެ‪ .‬ޝިމާ ޮ‬ ‫ކންމެހެން ވެސް ރަށަށް‬ ‫މާމެންދުއަށް ދާން ފުރީ ޮ‬ ‫ދިއުމަށް ޝިމާ ބޭނުންވެފައި ހުރުމުން ކަމަށް ފަޒީލް‬

‫ކށް ސިކްސް‬ ‫ޑިންގީއެއްގައި އިއްޔެ ހަވީރު ދަނި ޮ‬

‫ބުނެ އެވެ‪ .‬އަދި ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލުމުން ޝިމާ‬

‫ސޓު ކައިރިން ހުއްޓުވައި ހައްޔަރު ކުރީ‬ ‫ސެންސް ރި ޯ‬

‫ސަލާމަތް ކުރުމަށް އޭނާ ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރި‬

‫‪ 22‬އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި ‪ 24‬އަހަރުގެ ފިރިހެނަކާއި‬

‫ކަމަށާއި މާކަނޑުގެ ވަކި ހިސާބުން އޭނާއަށް ޝިމާ‬

‫‪ 26‬އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގެއްލުނީ ކަމަށް ފަޒީލް ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ހައްޔަރު ކުރި ތިން މީހުންގެ‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫އެ މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ ތަހުގީގު‬

‫ތެރެއިން ‪ 24‬އަހަރުގެ ޒުވާނަކީ ލ‪ .‬ގަމަށް އުފަން‬

‫ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފުލުހުން އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މާ‬

‫ފަޒީލެވެ‪ .‬އަދި ތިން މީހުން ޑިންގީއެއްގައި ގޮވައިގެން‬

‫ބޑު ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ދިޔައީ ޝިމާގެ ކޮއްކޮ އެވެ‪.‬‬

‫އިރުތިޝާމްގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހައަށް ގެއްލުންދީފައި‪--.‬‬

‫އިރުތިޝާމްގެ ޖަގަހައި ެގ‬ ‫ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައިފި‬

‫އެސްޓީއޯ ރަމަ ާޒން ބާޒާރު ފަށައިފި‬ ‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬

‫މޝަން ބެނާއެއް‪.‬‬ ‫ބޭރުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ޕްރޮ ޯ‬ ‫ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާގެ އިނާމު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކަސްޓަމަރުންނަށް ދޫކުރެވޭނެ‪--‬ފޮޓޯ‪:‬ހަސަން ނަޝާތު‪/‬‬ ‫އ އިން މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް‬ ‫އެސްޓީ ޯ‬ ‫އ ރަމަޒާން ބާޒާރު"‬ ‫ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ "އެސްޓީ ޯ‬ ‫ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ފައްޓަވާ ދެއްވީ އެ‬ ‫މި ޕްރޮމޯޝަން ރަސްމީ ޮ‬ ‫ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރެވެ‪.‬‬ ‫މި ޕްރޮމޯޝް މި މަހުގެ ‪ 10‬ވަނަ ދުވަހުން‬

‫މިހާރު‬ ‫"ކަސްޓަމަރުން މުދާ ގަތުމުން ވަގުތުން ލިބޭ‬ ‫ކންމެ ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރު‬ ‫އިނާމުތަކުގެ އިތުރުން ޮ‬ ‫ހވަން‪ .‬އޭގެ އިތުރުން ޕްރޮމޯޝަން‬ ‫ނަސީބުވެރިއަކު ޮ‬ ‫ނިމުމުން ގްރޭންޑް ޕްރައިޒެއް ވެސް އޮންނާނެ‪ "،‬އޭނާ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރު ‪ 2:00‬ގެ ފަހުން ކަމަށް‬ ‫ޮ‬

‫ފެށިގެން މެއި ‪ 16‬ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާނެ އެވެ‪ .‬މި‬

‫ވެސް ޖަގަހައިން ވާހަކަ ދެއްކި މީހާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހމް އިމްޕްރޫވްމެންޓާއި‬ ‫މޝަންގެ ދަށުން އެސްޓީއޯ ޯ‬ ‫ޕްރޮ ޯ‬

‫ހޮވާލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވަނަ އަށް ހޮވޭ‬

‫އގެ ހުރިހާ ފިހާރައަކުން‬ ‫ރަށްރަށުގައި ހުރި އެސްޓީ ޯ‬

‫ފަރާތަކަށް ‪80،000‬ރ‪ .‬އިނާމެއް ލިބޭނެ އެވެ‪ .‬ދެވަނަ‬

‫ދިޔައިން‪ .‬އޭގެ ފަހުން ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލާފައި ވަނީ‪.‬‬

‫ޔ އަގެއްގައި ލިބޭނެ އެވެ‪ .‬މި‬ ‫ވެސް ތަކެތި ހެ ޮ‬

‫އަންނަ ފަރާތަކަށް ‪40،000‬ރ‪ .‬އަގު ހުރި އިނާމު‬

‫އިންތިޚާބުގައި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ އަށް‬

‫އެކަން މި އެނގުނީ ހެނދުނު ޖަގަހަ އަށް ދިޔައީމަ‪"،‬‬

‫ރމޯޝަންގެ ތެރެއިން ‪ 30‬ޕަސެންޓާ ހަމަޔަށް‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ހވޭ ފަރާތަކަށް ‪20،000‬ރ‪.‬‬ ‫ލިބޭއިރު ތިން ވަނަ އަށް ޮ‬

‫ވާދަކުރައްވާ ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާދަމްގެ‬

‫އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ބަދިގޭ‬

‫ގެ އިނާމެއް ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫"ދަންވަރު ‪ 2:00‬ގައި ވެސް ޖަގަހަ އަށް‬ ‫އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ‬

‫ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ އަށް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބަޔަކު‬ ‫ގެއްލުންދީފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ޓިކެޓުގައި މި ފަހަރުގެ‬

‫މީގެ ކުރިން ވެސް ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންގެ‬ ‫ޖަގަހައަށް ގެއްލުންދީފައި ވެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ގަލޮޅު‬ ‫ދެކުނު ދާއިރާ އަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ‬

‫ބޑު ޑިސްކައުންޓެއް‬ ‫ސާމާނާއި މެޝިން ފަދަ ތަކެތިން ޮ‬ ‫ލިބިގެންދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އގެ ސީނިއާ މެނޭޖާ‪ ،‬އައިމިނަތު ޝުރުފާ‬ ‫އެސްޓީ ޯ‬

‫ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން‬

‫ޝުރުފާ ވިދާޅުވީ‪ ،‬ވަގުތުން ލިބޭ އިނާމުތަކުގެ‬ ‫ތެރޭގައި ފިލިޕްސްގެ އެއާ ފްރަޔާއެއް ގަތުމުން ފެން‬ ‫ހޫނު ކުރާ ޖަގެއް ލިބޭ އިރު މަކިޓާ ބްރޭންޑްގެ‬

‫އާންމު އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ކުރީގެ ޔޫތު‬

‫މީކާއިލް ނަސީމްގެ ޖަގަހަ އަށް ގެއްލުންދީ އޭނާއަށް‬

‫މޝަންގެ ތެރެއިން އެއް މިލިއަން‬ ‫ވިދާޅުވީ‪ ،‬މި ޕްރޮ ޯ‬

‫‪30،000‬ރ‪ .‬އިން މަތީ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް‬

‫އފީހުން ބުނީ ޖަނަވަރީ‬ ‫މިނިސްޓަރުގެ ކެމްޕެއިން ޮ‬

‫މަރުގެ އިންޒާރުދީފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ރުފިޔާގެ އަގު ހުރި އިނާމުތައް ކަސްޓަމަރުންނަށް‬

‫"ސަފްރައިޒް" އިނާމުތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހިނގުމުގައި ހުންނަ އެ އޮފީހުގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅާލައި‬ ‫ޕޯސްޓަރުތަކެއް ވީދާލާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ކަންތައް‬

‫ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް އަށް‬ ‫ފމު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޭފުޅަކު ޯ‬

‫ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހމް އިމްޕްރޫވްމެންޓް ފިހާރައި‬ ‫އެސްޓީއޯ ޯ‬

‫ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން ކުރާ ކޮންމެ ‪500‬ރ‪ .‬ގެ‬ ‫އިނާމަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 12‬މާޗް ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އޮޅުންބޮޅުން‪ :‬ބަޣާވާތަކު ްނ‬ ‫ސަރުކާރު ބަދަލުކުރެވިދާނެބާ؟‬

‫‪11‬‬

‫އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ދެންނެވި ކަންތައްތަކަކީ‬ ‫ސިޔާސީ ލީޑަރަކަށް ވާން ބޭނުންވާ މީހުން ކުރިއަށް‬ ‫ދިއުމަށް އެމީހުންގެ މަސައްކަތަށް މަގު ފަހިކޮށްދޭނެ‬ ‫ކަންތައްތަކެވެ‪.‬‬ ‫އތީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން‬ ‫މިހާރު ރާއްޖޭގައި މި ޮ‬ ‫ގެނައި ވެރިކަމެކެވެ‪ .‬ތެދުފުޅެކެވެ‪ .‬މިހާރު ވެރިކަމުގައި‬ ‫ހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޕާޓީން ވެރިކަމަށް‬ ‫ކށް މަސައްކަތްކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫އައުމަށް‪ ،‬ވަރަށް ބުރަ ޮ‬ ‫ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށެވެ‪ .‬އޭރު އޮތް ސަރުކާރާ‬ ‫ކޅު ސިޔާސަތުގެ އެހެން ޕާޓީތަކުން ވެސް ވަރަށް‬ ‫އިދި ޮ‬ ‫ކށް މަސައްކަތްކުރި އެވެ‪ .‬ހޭދަ ވެސް ކުރި‬ ‫ބުރަ ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރެވުނީ ޕީޕީއެމްގައި‬ ‫ކށްފައި ތިބި ގިނަ މެންބަރުންތަކެއް ވެސް‬ ‫ރަޖިސްޓުރީ ޮ‬ ‫އެ ޕާޓީގެ ވެރިކަމާ އިދިކޮޅަށް ވޯޓު ލައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ބަދަލެއް ބޭނުން ވެގެންނެވެ‪ .‬ކަރަޕްޝަނުން ދުރުވާން‬ ‫ވެގެންނެވެ‪ .‬ނާޖާއިޒު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކަންކަން‬ ‫ކުރުން ހުއްޓުވުމަށެވެ‪ .‬ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން‬ ‫ވައްކަން ކުރުމަށް ހުއްޓުވުމެއް ގެނައުމަށެވެ‪ .‬މޫސުން‬ ‫ގތަށް ޝަރީޢަތުން ނެރޭހު ހުކުމް‪ ،‬އަންނަ‬ ‫ބަދަލުވާ ޮ‬ ‫ކށް ހިނގާނެ ނިޒާމެއް‬ ‫ކޮންމެ ބަދަލަކަށް ބަދަލުނު ޮ‬ ‫ބޑުކޮށް ކުރަން‬ ‫ހަމަޖެހިދާނެތޯ ބެލުމަށެވެ‪ .‬ހާމަކަން ޮ‬ ‫ކށްގެން ކުރުމަށް ނިމުމެއް‬ ‫ޖެހޭ ކަންތައްތައް ވަންހަނާ ޮ‬ ‫ގެނައުމަށެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ވެސް ސިއްރުން ކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ބހިޔާވަހިކަމުގެ ތަފާތު މަޝްރޫއުތަކުގެ ދަށުން ފުލެޓު‬ ‫ޯ‬ ‫ގތް ހާމަކުރުމަކީ‬ ‫ލިބޭ މީހުންނަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ޮ‬ ‫ވެސް ސިއްރެކެވެ‪ .‬ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް‬ ‫ޑލަރުގެ ރަށްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ‬ ‫އެތައް މިލިއަން ޮ‬ ‫އުސޫލު ހާމަކުރުމަކީ ވެސް ސިއްރެކެވެ‪ .‬އެފަދަ‬ ‫ރަށްތައް ދޫކުރި ގޮތާއި‪ ،‬ދޫކުރި ފަރާތްތައް ހާމަކުރުމަކީ‬ ‫ވެސް ސިއްރެކެވެ‪ .‬ތެދުފުޅެކެވެ‪ .‬ރައްޔިތުންގެ‬ ‫މަޖިލީހުގެ ފުރިހަމަ އަޣްލަބިއްޔަތު ލިބުމުން ވެރިކަމުގައި‬ ‫ތިބި ބަޔަކަށް ވެރިކަން ކުރަން ފަސޭހަވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ބޭނުން‬ ‫ކަމެއް ކުރެވިދާނެ އެވެ‪ .‬މިކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލަކީ‬ ‫އތް ރައްޔިތުންގެ‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ ބޮޑު އަޣްލަބިއްޔަތެއް ޮ‬ ‫މަޖިލީހެވެ‪ .‬އެ މަޖިލީހުން ނުކުރަނީ ކޮން ކަމެއްތޯ‬ ‫އެވެ؟ ވަޒީރެއްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނެގުމުން‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް‪ :‬މަޖިލިހުގެ މެޖޯރިޓީ ނުލިބި ވެރިކަންކުރުމަކީ ވެސް ސިޔާސަތެއް‪ --- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪ /‬މިހާރު‬

‫ތ ބެލުމަށް ވެސް ކޯޓަށް ދާން‬ ‫އެއީ ރަނގަޅު ވޯޓެއް ޯ‬ ‫އތީ ހިމޭނުންނެވެ‪ .‬އެ ބާވަތުގެ‬ ‫ޖެހެ އެވެ‪ .‬މަޖިލީސް ޮ‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ބް ދުﷲ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރާއްޖޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚަށް ބަލައިލާ އިރު‬

‫އންނަ ކަމަށް ލިޔެފައި އޮންނަ‬ ‫ކަންކަން ހިނގާފައި ޮ‬

‫ފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި‪ ،‬އެކަހަލަ‬

‫ތާރީޚް ރަނގަޅު ވާނެ އެވެ‪ .‬ކަންކަން ހިނގި ގަޑި‬

‫ރާގަކަށް ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅަކަށް ފެނިވަޑައިގަތީ‬

‫އންނަ ގަޑި ވެސް ރަނގަޅު ވާނެ‬ ‫ކަމަށް ލިޔެފައި ޮ‬

‫ވަރަށް ހިތި ނަތީޖާއެކެވެ‪ .‬ވަކި ޕާޓީއަކަށް ރައްޔިތުންގެ‬

‫ގތް ކަމަށް ލިޔެފައި‬ ‫އެވެ‪ .‬ކަންކަން ހިނގާ ދިޔަ ޮ‬

‫މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ބަޣާވަތް‬

‫ކށްފައި ވަނީ އެންމެ‬ ‫ބަޣާވަތަކުން ސަރުކާރު ބަދަލު ޮ‬

‫ގތަކީ ވެސް ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ވެދާނެ‬ ‫އޮންނަ ޮ‬

‫ތ އެވެ؟ އެ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރުންނަށް‬ ‫ކުރާނީ ކިހިނެއް ޯ‬

‫ފަހަރަކު އެވެ‪ .‬އެއީ ‪50‬ގެ އަހަރުތަކުގައި‪ ،‬ރާއްޖޭގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އެހެންނަމަވެސް ކަންކަން ހިނގަން ދިމާވި ގޮތް‬

‫ގައުމުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުމަށް ވާހަކަ ދެއްކިދާނެ‬

‫ފުރަތަމަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަމީން‬

‫ކަމަށް ބުނާ ސަބަބުތަކަކީ ގިނަ ފަހަރަށް މުޅިން‬

‫އެވެ‪ .‬މަގުމަތީގައި މުޒާހަރާ ވެސް ކުރެވިދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ދޮށިމޭނާ ކިލެގެފާނު ވެރިކަމުން ދުރުކުރި ފަހަރު‬

‫ގތަށް ނުވުމަކީ ކައިރި ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ރަނގަޅު ޮ‬

‫އެއްވުންތައް ވެސް ބޭއްވި ދާނެ އެވެ‪ .‬ޕާޓީއެއްގައި‬

‫އެވެ‪ .‬އެ އަށް ފަހު ބަޣާވާތަކުން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން‬

‫މި ޒަމާނުގައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރެއްވި‬

‫ބަދަލުކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އެފަހަރު ވެސް ވެރިކަން‬

‫ބައެއް ބޭފުޅުން ވެރިކަމުން ދުރުވެފައި އެ ބޭފުޅުންގެ‬

‫ބލިކަމަށް ތާއީދު ކުރާނެ މެންބަރުންނެއް‬ ‫އާއި ހަލަ ޮ‬

‫ބަދަލުކުރުމުގައި އެންމެ އިސްވެ ހަރަކާތްތެރިވެ‬

‫ގތް ކަމަށް ތަފާތު ގޮތް‬ ‫ވެރިކަމުން ދުރުކުރެވުނު ޮ‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬ސުލްހަމަސްލަހަތާއި އަމާން ކަމާއި ހަމަޖެހުމަށް‬

‫ވަޑައިގެންނެވީ މުޙައްމަދު އަމީންގެ ވެރިކަމުގެ އެންމެ‬

‫ގޮތަށް ވާހަކަދައްކަވަ އެވެ‪ .‬ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ‬

‫ލޯބި ކުރާ މެންބަރުން ގިނަވާނެ ކަމާ މެދު އެއްވެސް‬

‫އިސް ސަފުގައި ތިއްބެވި ވެރިންނެވެ‪ .‬އެމަނިކުފާނަށް‬

‫ވެރިކަމުން ދުރުކުރެވުނީ ބަޣާވަތެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޝައްކެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ވަފާތެރި ވެރިން ކަމަށް ބައްލަވައިގެން މަސައްކަތް‬

‫ތ އެވެ؟ އަނެއް ބައި ބޭފުޅުން‬ ‫ބަޣާވަތްކުރީ ކާކު ޯ‬

‫ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވަނީ ވެރިކަމުން ދުރުކުރެވުނީ ވޯޓު އޮޅުވާލައިގެން‬

‫މަސައްކަތް ކުރަން ދަސްކުރަން ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ތ އެވެ؟ ޙަޤީޤަތަކީ ބައެއް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬ވޯޓު އޮޅުވާލީ ކާކު ޯ‬

‫އތް މާޙައުލެއްގައި‪ ،‬ދޫ ދޭންވާ ތަންތާގައި‬ ‫އެއިރެއްގައި ޮ‬

‫ގތަކަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ވަރަށް ގިނަ‬ ‫ކުއްލި ޮ‬

‫ހިމެނޭ ހުރިހާ މެންބަރުންނަކީ ހަމަނުޖެހުމާއި މުޒާހަރާ‬

‫ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ވެސް ގުޅިގެން‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އެކަމުގެ ސިއްރު‪،‬‬ ‫ފަހަރު ބަދަލު ޮ‬

‫ބޭފުޅުންނަކީ ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި އެއިރު އެއްވެސް‬

‫ދޫ ދީގެން‪ ،‬ވާންކުރަންވާ ތަންތާގައި ވާންކޮށްގެން‬

‫އތް ޒަމާނެއްގައި‬ ‫ހުރިހާ ކަމެއް ސިއްރު ކުރެވިފައި ޮ‬

‫ތަޖުރިބާއެއް ލިބިވަޑައިގެންފައި ނެތް ބޭފުޅުންނަށް‬

‫ކުރިޔަށް ދާން ދަސްކުރަން ވެއްޖެ އެވެ‪ .‬އަޅުގަނޑު‬

‫ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް ނޭނގެ‬

‫ކޅިގަނޑުގައި ބާރަށް‬ ‫ވުމެވެ‪ .‬މިހެން ވުމާ އެކު ގަދަ ޮ‬

‫މިދަންނަވަނީ ޚިޔާނާތްތެރިންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް‬

‫އެވެ‪ .‬ހަގީގީ ސިއްރެވެ‪ .‬އެ ޒަމާނަކީ މަޢުލޫމާތު‬

‫އއި ގަދަވެ ރާޅު ބޮޑުވާން‬ ‫ވައިޖެހެން ފެށުމުން‪ޮ ،‬‬

‫ކުރަން ވާނެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫އންނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫ފެތުރުމަކީ ހިފެހެއްޓިފައި ޮ‬

‫ފެށުމުން ގައުމީ ނައު ދުއްވަން އެނގިވަޑައި ނުގަތީ‬

‫ގތަކަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމަށް‬ ‫އޮތް ޒަމާނެކެވެ‪ .‬ކުއްލި ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެންމެ ފަހުން އަމިއްލަ އަށް ނަވުން ފުއްމާލަން‬

‫ހަމަޖެހުމަށެވެ‪ .‬ސުލްހަ މަސްލަހަތުކަން ދެމެހެއްޓުމަށެވެ‪.‬‬

‫ސިޔާސީ ލީޑަރުން ވާހަކަ ދައްކަން ވާނީ ގައުމުގެ‬

‫ގެނެސްފައި ހުރި ބަދަލުތަކަކީ މި ޒަމާނުގެ ބަހުރުވައިން‬

‫ޖެހުނީ އެވެ‪ .‬އަނެއް ބައި ބޭފުޅުން ދެކެވަޑައިގެންނެވި‬

‫ސިޔާސީ ލީޑަރުން ލީޑަރުންނަށް ހަދަނީ ވެސް‬

‫ދަންނަވާ ނަމަ ގަނޑުވަރުގެ ތެރެއިން ނުވަތަ‬

‫ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި އެ ބޭފުޅުން ފިޔަވައި ވެރިކަން‬

‫ރައްޔިތުންނެވެ‪ .‬އެ މީހުން ދެކެ ގަންނަ ބިރަކުންނެއް‬

‫ސަރުކާރުގެ އެތެރެއިން ގެނައި “އިންޤިލާބު” އެކޭ‬

‫ކުރުމަށް ކުފޫހަމަވާ ގާބިލު މީހަކު ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬އެ މީހުންނަށް ތާއީދުކުރަނީ އެމީހުން ދައްކާ‬

‫ވެސް ދެންނެވިދާނެ އެވެ‪ .‬އިންޤިލާބެކޭ ދެންނެވެނީ‬

‫އެހެންވުމާ އެކު ރައްޔިތުންނަށް އިތުރު ގޮތެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ސިޔާސަތަކީ މަޤްބޫލު ސިޔާސަތަކަށް ވާ ނަމަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑުކަމުންނެވެ‪ .‬އާދައިގެ‬ ‫ކުއްލިއަކަށް ގެނެވޭ ބަދަލުގެ ޮ‬

‫ވޓު ލުމެވެ‪ .‬ރައްޔިތުން ނިންމީ އެއާ ޚިލާފަށެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ގައުމުގެ ތަރައްގީއަށް އެ މީހުން ކުރަން ވަޢުދުވާ‬

‫އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކަށް ވުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ޢާއްމު އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރުގައި އަނެއްކާވެސް‬

‫ކަންތައްތަކަށް ބަލާފަ އެވެ‪ .‬ޖުމްލަކޮށް މުޅި ގައުމަށް‬

‫ގތަކަށް ބޮޑުވަޒީރު‬ ‫މިސާލަކަށް ދަންނަވާ ނަމަ ކުއްލި ޮ‬

‫ބަޣާވަތެއްގެ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ‪ .‬ވަކި‬

‫ކށްދޭނެ ކަންތައްތަކަށް ބަލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެމީހުން ޮ‬

‫ބަދަލުކުރުން ކަހަލަ ކަންތަކެވެ‪ .‬ތެދުފުޅެކެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ‬

‫ޕާޓީއަކަށް އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލިބެއްޖެ ނަމަ ބަޣާވަތް‬

‫އެމީހުންގެ ވާހަކަ ދެއްކުންތެރިކަމަށް ބަލާފައެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ތާރީޚް ލިއުއްވާ ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން އެކަން އޮންނާނީ‬

‫ގތަށް ވާހަކަ ދެއްކެވެނީ‬ ‫ކުރާނެ ވާހަކަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫އެމީހުންގެ މުއްސަނދިކަމަށް ބަލާފައެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެއިރެއްގައި ވެރިކަން ކުރާ‬ ‫ރެކޯޑް ޮ‬

‫ތ އެވެ؟ އެއީ ބިރު‬ ‫ކޮން ކަހަލަ ބާރެއް ލިބިގެން ޯ‬

‫މީހުން ނިސްބަތްވާ ޢާއިލާތަކަށް ބަލާފައެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ގތަށެވެ‪ .‬ބޭނުންވާ ގޮތަށެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރަކުން ދެކޭ ޮ‬

‫ދެއްކުމެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ ބާވަ އެވެ؟ އެންމެ‬

‫އެ މީހުންގެ މަޝްހޫރު ކަމަށް ބަލާފައެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ކަންތައްތަކުގައި މަޖިލީހުން ނިންމަނީ ސިޔާސީ‬ ‫ކޓަށް ދަންޏާ ދާންވާނީ އެ ވަޒީރެއްގެ‬ ‫ނިންމުމެކެވެ‪ޯ .‬‬ ‫އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ‪ .‬މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ‬ ‫ބާރުތައް އަތުލައި ކުޑަ ކަކޫ ޖެއްސި އިރު ވެސް‬ ‫މަޖިލީސް އޮތީ ހިމޭނުންނެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ވެސް ގުޅިގެން‬ ‫މަސައްކަތް ކުރަން ދަސްކުރަން ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އތް މާޙައުލެއްގައި‪ ،‬ދޫ ދޭންވާ ތަންތާގައި‬ ‫އެއިރެއްގައި ޮ‬ ‫ދޫ ދީގެން‪ ،‬ވާންކުރަންވާ ތަންތާގައި ވާންކޮށްގެން‬ ‫ކުރިޔަށް ދާން ދަސްކުރަން ވެއްޖެ އެވެ‪ .‬އަޅުގަނޑު‬ ‫މިދަންނަވަނީ ޚިޔާނާތްތެރިންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް‬ ‫ކުރަން ވާނެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު ނުލިބެއްޖެ ނަމަ ކުރިޔަށް‬ ‫ދާން ވެސް އެނގެން ޖެހެ އެވެ‪ .‬އެޔަށް ކިޔަނީ‬ ‫ސިޔާސަތެވެ‪ .‬ރަނގަޅު ސިޔާސަތެވެ‪ .‬މަޖިލީހުގެ‬ ‫ގޮނޑިއަށް ޕާޓީއެއްގެ ތެރެއިން ކުރިމަތި ނުލާ ގިނަ‬ ‫ބަޔަކު ކާމިޔާބުކުރުމުން‪ ،‬އޭގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫ވާނެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނެތެވެ‪ .‬އެހެނެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ހދަން އުޅޭ ބަޔަކަށް ގެއްލުމެވެ‪.‬‬ ‫އަޣްލަބިއްޔަތު ޯ‬ ‫ކންމެ ބަޔަކަށް މަޖިލީހުގެ އަޣްލަބިއްޔަތު‬ ‫ޮ‬ ‫ބޑު ފަރުވާލެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ލިބުނަސް އަޅުގަނޑުގެ މާ ޮ‬ ‫އެހެންނަމަވެސް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު‪،‬‬ ‫ގެރި ވިއްކާ މީހަކަށް ނުވަތަ ހަތިޔާރު ވިއްކާ މީހަކަށް‬ ‫ގތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކަމާ އިދިކޮޅަށް‬ ‫ކުއްޔަށް ދޭ ޮ‬ ‫ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ތެދުވާނެ އެވެ‪ .‬ފަހަކަށް‬ ‫ބޑު އުނދަގުލަކާ ނުލައި ލިބެން ހުންނަ‬ ‫އައިސް މާ ޮ‬ ‫ޑޮލަރު ލިބުމަށް ދަތިކަމެއް އަތުވެދާނެތީވެ އެވެ‪ .‬ހަމަ‬ ‫އެގޮތަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން އަޅުގަނޑުމެން ދަރުވާ‬ ‫ވިއްކާ ލައިގެން ހަދާފައި ހުރި ދަރުމަވަންތަ ހަސްފަތާލު‬ ‫ހސްޕިޓަލު ހިންގާ ބިދޭސީ‬ ‫ރާމަސާމީ ނަންބިޔާރެއްގެ ޮ‬ ‫ގތަށް ހަމަޖައްސައިފި ނަމަ‬ ‫ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ ޮ‬ ‫ވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން އަންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބަޣާވަތްކުރާ ވާހަކަ ނުދައްކަމާތޯ އެވެ؟ ބަޣާވަތް‬ ‫ކުރުމަކީ ކުށެކެވެ!‬


‫‪ 12‬މާޗް ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪13‬‬

‫އެންމެ ބޮޑެތި ވައުދުތަކަށް ހުރަސް އެޅިފައި!‬

‫"ޖުޑީޝަލް އިޔާ ‪ "2019‬އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި މަޖިލިހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމާއި ސުޕްރީމް‬ ‫ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ‪ --- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪ /‬މިހާރު‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭންގައި އޭރުގެ‬ ‫ކޅުން އެންމެ ވަރުގައަށް ވީ ވައުދަކީ ކޮރަޕްޝަނާއި‬ ‫އިދި ޮ‬

‫ޝަރުއީ ނިޒާމަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު އޮތީ‬

‫ބަދަލުކުރެއްވީ ސިޔާސީ ވިސްނުން އެކަންޏެއް‬

‫އެކަމަކު މައްސަލައަކީ މިހާރު ހުރި ކޮމިޝަންތައް‬

‫ކުޑަވެފަ އެވެ‪ .‬ގެއްލިފައިވާ އެ އިތުބާރު ޔާމީންގެ‬

‫ގތުގައި ގައުމާ މެދުގައި‬ ‫ނޫނެވެ‪ .‬ބައެއް މީހުން ބުނާ ޮ‬

‫ބަދަލުކުރަން އެއްވެސް ބަޔަކު ނޫޅޭތީ އެވެ‪ .‬މިސާލަކަށް‬

‫އތީ އަދި މާ ދަށް ފެންވަރަކަށް ވެއްޓިފަ‬ ‫ވެރިކަމުގައި ޮ‬

‫ގެންގުޅުއްވާ "ގައުމީ ވިސްނުން" ވެސް މުޅިން‬

‫ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނާ‬

‫އެވެ‪ .‬ފުލުހުންނާއި އެހެން މުއައްސާތަކުން ކުރާ‬

‫ގތަކަށް އެމަނިކުފާނު‬ ‫ބަދަލުވެއްޖެއޭ ހީވާ ފަދަ ފަދަ ޮ‬

‫ދެކޮޅަށް ފުލުފުލުގައި ދައުވާ އުފުއްލެވި ޕްރޮސެކިއުޓަ‬

‫ތަހުގީގުތަކުގެ ނަތީޖާއާ މެދު މީހުން ދިޔައީ ސުވާލު‬

‫ގެންދަވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ޖެނެރަލް އައިޝަތު ބިޝާމް އެ ހުންނެވީ އަދިވެސް‬

‫ކމިޝަންތައް މިހާރު ހިންގަން‬ ‫ރިޔާސީ ޮ‬

‫މަގާމުގަ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ‬

‫ފަސާދައިގެ ތެރެއިން ގެއްލިފައިވާ ދައުލަތުގެ‬

‫އުފައްދަމުންނެވެ‪ .‬ޔާމީންގެ ވެރިކަން ފެށުމުގެ ކުރިން‬

‫ހދައި އެފައިސާ ރައްޔިތުންނަށް ހަރަދު‬ ‫ފައިސާ ޯ‬

‫ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬

‫ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ގާނޫނެއްގެ ތެރެއިންނެވެ‪.‬‬

‫މަޖިލިހަށް ވެއްދި މައްސަލަ ވެސް ވަނީ އަނބުރާ‬

‫ގތް ނޭނގޭ މަރުތަކާއި‬ ‫ކުރުމެވެ‪ .‬އަނެއް ވައުދަކީ ޮ‬

‫އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ‪ .‬އަފްރާޝީމް އަލީ‬

‫އެކަމަށްޓަކައި މަޖިލިހަށް ވެއްދި ރިޔާސީ ކޮމިޝަންތަކުގެ‬

‫ނަގައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގައި ވެސް ބައެއް މީހުން ގޯސްކުރަނީ‬

‫މީހުން ގެއްލުވައިލި މައްސަލަތައް ބަލައި އިންސާފު‬

‫ކށްލި ހާދިސާއަކީ މީގެ މިސާލެކެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އަވަހާރަ ޮ‬

‫ކށާމަށާފައި ވިޔަސް‪،‬‬ ‫ބިލް‪ ،‬ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި ޮ‬

‫ގާސިމެވެ‪.‬‬

‫ކށްދިނުމެވެ‪ .‬ވައުދު ވެވަޑައިގެންނެވީ އެ‬ ‫ގާއިމް ޮ‬

‫ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ‬

‫ކމިޓީއަށް ފޮނުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފާސްނުކޮށް އަލުން ވަނީ ޮ‬

‫މަސައްކަތް ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ފެއްޓެވުމަށެވެ‪.‬‬

‫އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވައިލި ހާދިސާއަކީ ދެވަނަ‬

‫މިކަމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި‬

‫ލީޑަރުން ވީ ވައުދުތައް ފަހަތަށް ޖެހޭ ގޮތް ވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫މިސާލެވެ‪.‬‬

‫އެމްޑީޕީން ކުށްވެރިކުރަނީ ގާސިމެވެ‪ .‬އެކަމަކު ގާސިމް‬

‫ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަން ވެއްޓުމުގެ މައިގަނޑު‬

‫ގެންދަވަނީ ދިފާއުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އެއް ސަބަބަކީ ހިޔާނާތާއި އަނިޔާ އެވެ‪ .‬ރައްޔިތުންގެ‬

‫އޭރު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި‬ ‫ސލިހަކީ އެމްޑީޕީގެ‬ ‫ޯ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު‬

‫ފުރަތަމަ ހާދިސާގައި ފުލުހުން ވަނީ "ކުށްވެރިވާ"‬

‫ކޅު އަނެއް ހަތަރު‬ ‫ޓިކެޓްގައި ކުރިމަތިލެއްވިޔަސް އިދި ޮ‬

‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޑރ‪ .‬އަފްރާޝީމްގެ‬ ‫ބަޔަކު ޯ‬

‫ލީޑަރުންގެ ތާއީދާ އެކު ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ހުސެއިން‬ ‫ގތުގައި މަރަން ހުކުމް ޮ‬ ‫ގާތިލުގެ ޮ‬

‫ކޮމިޝަންތަކަށް ދޭން އުޅެނީ‪ ،‬މިހާރު ހުރި މިނިވަން‬

‫އަޅުވާށެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން އެކަން ކުރެވެން އޮތީ ރިޔާސީ‬

‫އެހެންވީމާ އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކަކީ އެ‬

‫ހުމާމް އެކަނި އެފަދަ ކަމެއް ރާވާލައިގެން ނުކުރެވޭނެ‬

‫އތް ބާރުތަކެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެއީ އެހެން‬ ‫މުއައްސަސާތައް ޮ‬

‫ކޮމިޝަންތަކަށް ބާރުތައް ދީގެން ކަމަށް ވާ ނަމަ އެއީ‬

‫ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ވެވަޑައިގެންނެވި‬

‫ކަމާއި އޭގެ ފަހަތުގައި ބަޔަކު ތިބޭނެ ކަމަށް ގިނަ‬

‫"ހުރހާ ތަނަކުން ކުރާ ކަންތައްތައް އެއްކޮށްފައި"‬

‫ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރުން ކުރައްވަން ޖެހޭނެ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ވައުދުތަކެކެވެ‪.‬‬

‫ވޓު ދިނީ އެ ދެ ކަންތައް ހަމަޔަކަށް‬ ‫ގިނަ ބަޔަކު ޯ‬

‫ކމިޝަނަށް އެ ބާރުތައް ދިނުން ކަމަށް‬ ‫ރިޔާސީ ޮ‬

‫ނުވަތަ މިހާރު ހުރި މުއައްސަސާތައް ބަދަލުކޮށް‪،‬‬

‫ގާސިމް ވިދާޅުވެ އެވެ‪ .‬އަދި އެއީ ގާނޫނު އަސާސީއާ‬

‫ހަރުދަނާކޮށްގެން އެކަން ކުރެވޭ ނަމަ‪ ،‬އެ މަގުން ވެސް‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހީމާއި‬

‫ބޑުކަން‪ ،‬އެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވި ދެ‬ ‫އިހުމާލު ޮ‬

‫ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ހުންނެވީ ގަބޫލުކުރައްވައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ދާން ޖެހެ އެވެ‪ .‬މައްސަލައަކީ އެ ދެ ގޮތުންކުރެ އެއް‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ކުރީގެ ރައީސް‬

‫މީހުން ކުށްވެރި ނުވެ ސަލާމަތްވުމުން އެނގެ އެވެ‪.‬‬

‫"ގާނޫނު އަސާސީގައި ވަކިވަކިން އެތަންތަނަށް‬

‫ހަތަރު ލީޑަރުންނަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި‬

‫މައުމޫނު އަބްދުލް ގައްޔޫމު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ‬

‫ބަޔަކު ގަބޫލުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ރިޔާސީ‬

‫އތީ ކެމްޕޭން ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް‬ ‫މިހާރު މި ޮ‬

‫ދެވަނަ ހާދިސާ ތަހުގީގު ކުރުމުގައި ފުލުހުންގެ‬

‫މިފަދަ އަނިޔާވެރި ހާދިސާތައް އަލުން‬

‫ކށްފައި ހުރީ‪ .‬ކީއްވެތޯ ފުލުސް‬ ‫[ބާރުތައް] ހަވާލު ޮ‬

‫ގތެއް ވެސް ނުފެންނާތީ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވާ‬

‫ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ އެވެ‪ .‬އެ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ‬

‫ކމިޝަން އުފެއްދެވީ‪ ،‬މިހާރު‬ ‫ތަހުގީގުކުރަން ރިޔާސީ ޮ‬

‫އޮފީހަށް ހުރިހާ ކަމެއް ހަވާލުނުކުރީ؟ ކީއްވެތޯ‬

‫ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މަސައްކަތް ކުރަނީ‬

‫ނަމާ އެކު ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް‬

‫ރާއްޖޭގައި ގާއިމްވެފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ‬

‫ކރަޕްޝަނަށް ހުރިހާ ކަމެއް ހަވާލުނުކުރީ‬ ‫އެންޓި ޮ‬

‫ވައުދުވީ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ‪ .‬އެއީ ގާސިމުގެ ރިޔާސަތަށް‬

‫އޭރު މުހާތަބު ކުރަމުން އައީ "ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ‬

‫ގތުން އިތުބާރެއް ނެތުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަމަލްތައް ކުރިން ހުރި ޮ‬

‫ގާނޫނުއަސާސީގައި؟ އެކަމަކު އެހެން ނަހައްދަވައި‬

‫ރައީސް ކިއުއްވި ފާޑެއްކަމާ މެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖޭގައި ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ފަޅާއެރި އެންމެ‬

‫ކށްފައި އެތަންތަނާ ހަވާލުކޮށްފައި‬ ‫މި އެއްޗިހި ވަކި ޮ‬

‫ގތަށް ގާސިމް އެ ގެންދަވަނީ އެމަނިކާނު‬ ‫ހަމަ އެ ޮ‬

‫ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ކަމަށްވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ‬

‫ގތަށް ކިހިނެއްތޯ ހަދާނީ؟‬ ‫ހުއްޓާ އެ ޑުޕްލިކޭޓްވާ ޮ‬

‫ގތް ދިފާއުކުރައްވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ހުންނެވި ޮ‬

‫މަސައްކަތް ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ފައްޓަވައިފަ‬

‫ޕޓް ނެރުނު އިރު އޭސީސީގެ‬ ‫މައްސަލައިގެ ރި ޯ‬

‫އެއީ ގާނޫނުއަސާސީގެ ރޫހެއް ނޫން‪ "،‬ބިލް ފާސްނުވެ‪،‬‬

‫ކރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނާއި‬ ‫އެވެ‪ޮ .‬‬

‫އތީ ކުރަން ޖެހިފަ އެވެ‪ .‬ކުރިން‬ ‫ރައީސްގެ ތަހުގީގެއް ޮ‬

‫އެޖެންޑާ އިން ނެގި ސަބަބާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ‬

‫ގޮތް ނޭނގޭ މަރުތަކާއި ގެއްލުވައިލުމުގެ މައްސަލަތައް‬

‫އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު ޑރ‪ .‬އައިޝަތު އަޒީމާއާ މެދު‬

‫ދައްކަވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަންތައް އުފެއްދެވީ އެގޮތުންނެވެ‪.‬‬ ‫ބަލާ ޮ‬

‫ވެސް ސީރިއަސް ސުވާލުތަކެއް ވަނީ އުފެދިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޮކމިޝަންތައް ހެދީ ކީއްވެ؟‬

‫ގާސިމްގެ ވިސްނުންފުޅު ތަފާތު‬

‫ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް"ގެ ލަގަބުންނެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް ވަނީ ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯދުމުގެ‬

‫ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ މާ‬

‫ކލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީ‬ ‫ސަރުކާރު ހިންގާ ޯ‬

‫ކުރިއްސުރެ ވެސް ރާއްޖޭގެ މިނިވަން މުއްސަސާތަކާއި‬

‫އާއި ޖޭޕީއާ ދެމެދު އުފެދުނު އަރައިރުމާ އެކު ގާސިމް‬

‫އެމަނިކުފާނުގެ ދިފާއުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް‬

‫ގތެއް ވިޔަސް އާ ސަރުކާރު އުފެއްދުމުގެ‬ ‫ކންމެ ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫ވޓު ލައިގެން ފަހިކޮށްދިނީ‪،‬‬ ‫ފުރުސަތު ގިނަ ދިވެހިން ޯ‬ ‫މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ޝަރުއީ ނިޒާމް‬ ‫ކރަޕްޝަން ނައްތާލާށެވެ‪.‬‬ ‫އިސްލާހުކޮށް‪ ،‬އަނިޔާ އާއި ޮ‬

‫ގތުން ޕީއެޗު‪.‬ޑީ ހައްދަވާފައިވާ ޑރ‪.‬‬ ‫އަދި ގާނޫނީ ޮ‬

‫ވަކި ބައެއްގެ އަމިއްލަ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރަން‬

‫މުހައްމަދު ޖަމީލް ވެސް ވަނީ ވާހަކަ ދައްކަވައިވަ އެވެ‪.‬‬

‫ވޓު ލާ ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫އެކަންކަން ނުކުރެވޭ ނަމަ ޯ‬

‫ކމިޝަނުން ތަހުގީގުތައް‬ ‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ ޮ‬

‫ލިބޭނީ މާޔޫސްކަމެވެ‪.‬‬

‫ކުރުމަށް ވުރެ މިހާރު ހުރި މުއައްސަސާތައް‬ ‫ހަރުދަނާކޮށްފައި އެކަން ކުރުން މާ ރަނގަޅުވާނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 12‬މާޗް ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫އެންމެ ސިނގިރެޓަކުން ވެސް ކުއްޖާގެ‬ ‫ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާ‬

‫މިހެން އަލަނާސި ކެ ވޭނެ؟‬

‫ވިންޑޯޒް ‪،10‬‬ ‫‪ 800‬މިލިއަން‬ ‫ޑިވައިސްގައި‬ ‫ވިންޑޯޒް ‪ 10‬އަކީ ވިންޑޯޒްގެ އެހެން‬ ‫އަދަދުތަކަށް ވުރެ ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ‪ ،‬އެހައި‬ ‫ރީތި އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމެކެވެ‪.‬‬ ‫އަ ހު މަ ދު ނި ޔާ ޒް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވިންޑޯޒް ‪ 10‬ބޭނުންކުރެވޭ ޑިވައިސްތަކުގެ އަދަދު ‪800‬‬ ‫މިލިއަން ފަހަނައަޅައި ދިއުމުގެ މާނަ އަކީ‪ ،‬ވިންޑޯޒް‬ ‫‪ 10‬އަށް އޮތް ތަރުހީބު ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން‬

‫ރސޮފްޓް ވިންޑޯޒް ‪ 10‬އާންމުންނަށް‬ ‫މައިކް ޮ‬ ‫ދޫކޮށްލީ ‪ 2015‬ގަ އެވެ‪ .‬ވިންޑޯޒް ‪ 10‬އަކީ‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކށައިގެންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސޯޝަލް‬ ‫ރަނގަޅަށް މަށައި ޮ‬ ‫މީޑިއާގައި ވައިރަލްވެފައިވާ ކުރުކުރު ވީޑިއޯއެއްގައި‬

‫އާންމު ކުރި މީހާ އަށް ބަޔަކު ޝުކުރު އަދާކޮށްފައިވެ‬

‫ފނި އުންމީދުކުރި އޮޕަރޭޓިން‬ ‫ރސޮފްޓުން ވަރަށް ޮ‬ ‫މައިކް ޮ‬

‫އަދަދު އެއް ބިލިއަނަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ސފްޓުން ބުނި ގޮތުގައި‪،‬‬ ‫ސިސްޓަމެކެވެ‪ .‬މައިކްރޮ ޮ‬ ‫‪ 2018‬ނިމުމުގެ ކުރިން‪ ،‬އެއް ބިލިއަން ޑިވައިސްގައި‬

‫ހަމަވެފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް‪ ،‬މި‬

‫ވިންޑޯޒް ‪ 10‬ބޭނުންކުރެވޭނެ އެވެ‪ .‬އެއީ އެ މީހުންގެ‬

‫އަހަރު ނިމުނުގެ ކުރިން އެއް ބިލިއަން ޑިވައިސްގައި‬

‫އަލަނާސިއަކީ ރާސްބެރީއާ ދާދި އެއްކަހަލަ ބައްޓަމަކަށް‬ ‫މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ބޯލާ އެންމެ ސިނގިރެޓަކުން ވެސް ދަރިފުޅުގެ‬

‫އުފެދޭ މޭވާއެކެވެ‪ .‬ތަފާތަކީ ދޭތީގެ ސައިޒެވެ‪.‬‬ ‫ގތަށް އަލަނާސިއަކީ‬ ‫ރާސްބެރީ އުފެދިފައި ހުންނަ ޮ‬

‫ޔ ގަނޑަކުން ވައްތައް ނައްޓާ‬ ‫ފެންނަނީ ކަށިކެ ޮ‬

‫ވެސް ވައްތަކެއް ހުންނަ މޭވާއަކަށްވާތީ ދޭތީގެ ވެސް‬

‫ގޮތަށް ފަހަރަކު ވަކެއް އަލަނާސިގަނޑުން ނައްޓަމުން‬

‫ބައިތައް ވަކިކުރަން ފަސޭހަ ވާނެ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކށެވެ‪ .‬ވަޅިއެއް ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަނި ޮ‬

‫އެ ދިރާސާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ދުވާލަކު‬

‫ސިއްހަތަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރާ އެކު ކުއްޖާ މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާ‬

‫ބޯލާ އެންމެ ސިނގިރެޓަކުން ވެސް ދަރިފުޅު މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު ދެގުނަ‬

‫ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ބޮޑެވެ‪ .‬ހަމަމިއާ އެކު އެއަށް ވުރެ ގިނައިން ސިނގިރެޓް ބޯ ނަމަ‪ ،‬ދަރިފުޅުގެ‬

‫ޕީޑިއޭޓްރިކް ޖާނަލްގައި ހޯމަ ދުވަހު ޝާއިއުކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނި‬

‫މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު ތިންގުނަ ބޮޑުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުގައި މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އެއްގޮތަކަށް ވެސް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު‬

‫ނަމަވެސް އެއް ބަޔަކު ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‬

‫މާބަނޑު އިރު ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ މައިންނަށް ލިބޭ ދަރިންނަށް‬

‫އ އިން ފެންނަހާ ފަސޭހަކޮށް އަލަނާސި ނޮޅަން‬ ‫ވީޑި ޯ‬

‫ކުރުމަކީ ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެގޮތުން މާބަނޑު އިރު ސީދާ ދުންފަތުގެ‬

‫ދުވަހު އަހަރެމެން އަލަނާސި ކެއީ ގޯސްކޮށްތޯ‬

‫ފަސޭހައެއް ނުވާނެ އެވެ‪ .‬އަދި ވީޑިއޯ ފެންނަ‬

‫އިސްތިއުމާ ކުރުމުގެ އިތުރަށް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ އެހެން މީހުންގެ‬

‫ގިނައިރު ގަދައަށް ރުއިން ކަހަލަ މައްސަލަތައް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދންވެ‪ ،‬މަޑުވެފައިވާ‬ ‫އަލާނާސިއަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޮ‬

‫ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކުން ވެސް‪ ،‬ބަނޑުގައި އޮންނަ‬

‫އަލަސާނިއެއްކަން އެނގޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ދަރިފުޅު މަރުވުމަށް މަގުފަހިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެހެންވެ މިކަހަލަ އުކުޅެއް ކިޔައިދިނީތީ ވީޑިއޯ‬

‫ކުއްޖަކު އެއާލައިނެއް‬ ‫ހަދަން ކްއަންޓަސްގެ‬ ‫ސީއީ ޯއ ގެ އެހީ‬

‫ބޑު އެއާލައިނެއް ހިންގާ މީހަކު ބިޒީވާނެ ވަރު‬ ‫ޮ‬ ‫ކޅުން‪ ،‬ވާދަވެރި މި ހިދުމަތުގެ‬ ‫ވިސްނާލާށެވެ‪ .‬އަނެއް ޮ‬

‫ތަރުޖަމާން ޑރ‪ .‬ސެޑްރިކް (ޖެމީ) ރަޓްލެންޑް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ދިރާސާ‬

‫ވުރެ ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ‪ ،‬އެހައި ރީތި އޮޕަރޭޓިން‬

‫ކަމަކީ ދުންފަތާ އެއްކޮށް ދުރުވުން‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬ދުންފަތުގެ‬

‫ސިސްޓަމެކެވެ‪ .‬ވިންޑޯޒް ‪ 10‬އަށް މައިކްރޮސޮފްޓުން‬

‫އެހެން އަދަދެއް‪ ،‬އާންމު ބޭނުންތަކާށް ދުލެއްނުކުރާނެ‬

‫އިސްތިއުމާލު ކުރާ މައިންބައިންގެ ދަރިންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރަން ބޭނުންވާ‬

‫ދޭ އަހަންމިއްޔަތުކަމަކީ ވެސް‪ ،‬ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް‬

‫އެވެ‪ .‬އެއިން އަދަދެއް އާންމުގެ މީހަކު ބޭނުންކުރި‬

‫ކަމަށްވާ ނަމަ އެ ނޫން އިހުތިޔާރެއް އޮވެގެން ނުވާނެ‪".‬‬

‫ބޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކަށް ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫ނަމަވެސް‪" ،‬ސެކިޔުރިޓީ އަޕްޑޭޓް"ތަކެއް ނުލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އިސްތިއުމާލު ނުކުރަން ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން އަބަދު ނަސޭހަތްތެރިވާ އިރު‬

‫ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު‪ ،‬ވިންޑޯޒް ‪ 10‬އަށް ވުރެ‬

‫ވެސް‪ ،‬އެ އަދަދު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ދަށެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޑޒް ސީރީޒްގައި ނެތެވެ‪.‬‬ ‫މަޝްހޫރު އަދަދެއް‪ ،‬ވިން ޯ‬

‫ގޮތަކަށް ނުވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އޝެނިއާ އެކްސްޕްރެސް" ގެ ވެރިޔާގެ ގޮތުގައި‬ ‫" ޯ‬

‫އގެ ކިބައިން އެދިފައި‬ ‫އެލެކްސް‪ ،‬ކްއަންޓަސްގެ ސީއީ ޯ‬

‫ކށްފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫ސިފަކޮށް ސިޓީގައި ފާހަގަ ޮ‬

‫ގތާއި އެކަން‬ ‫ވަނީ އެއާލައިނެއްގެ ހިދުމަތް ފަށާނެ ޮ‬

‫އގެ ސިޓީގެ އިތުރުން އެލެކްސް‪ ،‬އެލަންގެ‬ ‫ސީއީ ޯ‬

‫ތެރެއިން އަބަދު ވެސް އޮންނަނީ ވާދަވެރިންނާ‬ ‫"ހަނގުރާމަ" ކުރާނެ އާ އުކުޅުތަކެއް ހޯދަން ޖެހިފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ގުޅޭ ބައެއް ތައްޔާރީތައް ވެސް މިހާރު ވަނީ ފަށައިފަ‬

‫އެއް ސަބަބަކީ އެލަން ވަރަށް ފުރިހަމަ އަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެލެކްސްގެ ސިޓީ އަށް ޖަވާބު ދެއްވުމެވެ‪.‬‬

‫ސިޓީއާ އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް ވެސް ހިއްސާކޮށްފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެހާ ބިޒީކޮށް‬ ‫އުޅުއްވަމުން ވެސް‪ ،‬ކުޑަކުއްޖަކު ފޮނުވި ސިޓީއަކަށް‬

‫ގތުގައި އާންމު ގޮތެއްގައި‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އެލަން ޖަވާބު ދެއްވާފައިވާތީ އެކަމަށް ތައުރީފުކޮށްފަ‬

‫ހިދުމަތް ފަށަން ކަމަށްވާތީ މި ކުއްޖާ ހިޔާލާއި‬

‫ތ އާއި މުވައްޒަފުންނާއި‬ ‫ވައްތަރެއްގެ ބޯޓެއް ޯ‬

‫ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތުގައި އުޅޭ ވާދަވެރިން‬

‫ގތުން ޓްވިޓާގައި‪ ،‬ކްއަންޓަސްގައި ކުރިން‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ލަފަޔަށް އެދުނީ އެ ގައުމުގެ ކްއަންޓަސް އެއާލައިންގެ‬

‫ކެޓަގަރިންގެ ހިދުމަތާއި އަދިވެސް އެއާލިނެއް‬

‫އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބައެއްގެ ކިބައިންގެ ލަފައެއް‬

‫ވަޒީފާ އަދާކުރި ބައެއް މުވައްޒަފުން ވެސް ވަނީ އެ‬

‫ޖއިސްގެ ކިބައިންނެވެ‪.‬‬ ‫ސީއީއޯ އެލަން ޯ‬

‫ހިންގަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކަށް މީހުން ހޯދަން‬

‫އަހައި ނޫޅެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއާލައިނެއްގެ ސީއީއޯ‬

‫ބސްގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ނަމޫނާއެއް ކަމަށް‬ ‫މީހުންގެ ޮ‬

‫ކށް އެލެކްސް ޖެކްއަޓް‬ ‫އޭނާ އަށް އެޑްރެސް ޮ‬

‫ފަށާފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪ .‬އަދި ދިގު ދަތުރުތަކަށް‬

‫އއެއްގެ ލަފައަކަށް‬ ‫އަކު‪ ،‬އެހެން އެއާލައިނެއްގެ ސީއީ ޯ‬

‫ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފނުވި ސިޓީގައި ބުނީ އޭނާއަކީ‬ ‫އަތުން ލިޔެފައި ޮ‬

‫ގންޖެހުމަކީ ދަތުރުވެރިންނަށް‬ ‫ދިމާވާނެ އެންމެ ބޮޑު ޮ‬

‫އެދިފައިވާތީ އެކަމަށް އިޖާބަ ނުދީ ދޫކޮށް ނުލެވޭނެ‬

‫"އޯޝެނިއާ އެކްސްޕްރެސް" ގެ ސިއީއޯ ކަމަށާއި‬

‫ގތް ވެސް ހަމަޖެހިފައި ހުރުން‬ ‫ބޯޓުގައި ނިދައިލެވޭނެ ޮ‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެއާލައިނެއްގެ ހިދުމަތް ދޭން ބޭނުންވާތީ އެލަންގެ‬

‫ކަމަށްވާތި އެކަމަށް ވެސް ލަފައެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް‬

‫ކށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެހީ ވަރަށް ސީރިއަސް ޮ‬

‫އެލެކްސްގެ ސިޓީގައި ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެލެކްސްގެ އޭނާގެ ހުވަފެނީ އެއާލައިން‬

‫ގތުން ހިދުމަތަށް ބޭނުންކުރާނީ ކޮން‬ ‫އެ ޮ‬

‫ގތުގެ ޓިޕްސްތަކެއް ދިނުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކުރާނެ ޮ‬ ‫ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން މިކަމަށް ހުއްޓުނު‬

‫ކށް މި ސިޓީ ތަފުސީލުކޮށްދޭ ނަމަ‬ ‫ކުރު ޮ‬

‫ކށްފައި‪ ،‬އެއާލައިނެއް ހިންގާނެ‬ ‫އަދި ބައްދަލު ޮ‬ ‫ގޮތުގެ އިރުޝާދާއި ލަފާ ދޭން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި‬

‫ސފްޓުން ދާދި ފަހުން ހާމަކުރި‬ ‫މައިކްރޮ ޮ‬

‫އެހެންކަމުން‪ ،‬ވިންޑޯޒް ‪ 10‬އަށް ބަދަލުވެ‪ ،‬ލިބެން ހުރި‬ ‫ގތެއް‪ ،‬ދެމެހެއްޓެނިވި‬ ‫އިނާޔަތްތައް ގަބޫލުކުރުން ނޫން ޮ‬

‫އެއާލައިންގެ ޓްވީޓާގައި ވަނީ އެލެކްސް އާއި‬

‫އޭނާ އާއި ރައްޓެއްސެއް ކަމަށްވާ ވުލްފް ގުޅިގެން‬

‫ފިރިހެން ކުއްޖަކު ދެކޭ ހުވަފެނަކީ އެއާލައިނެއްގެ‬

‫ތ ނޫނީ ދޭއްތޯ‪ .‬މުހިއްމު‬ ‫"މީގައި ސުވާލެއް ނޫން އެންމެ ސިނގިރެޓެއް ޯ‬

‫ބޑު އުންމީދެއް ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬ ‫ޑޒްގެ އެހެން އަދަދުތަކަށް‬ ‫ވިންޑޯޒް ‪ 10‬އަކީ ވިން ޯ‬

‫ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސފްޓްގެ ވިސްނުން މިހާރު ހުރި‬ ‫މައިކްރޮ ޮ‬ ‫ގޮތަށް ބަލާއިރު‪ ،‬ވިންޑޯޒް ‪ 10‬ފިޔަވައި‪ ،‬ވިންޑޯޒްގެ‬

‫ނަމަވެސް ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ދުންފަތުގެ‬

‫ދިރާސާ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އެމެރިކަން ލަންގް އެސޯސިއޭޝަންގެ‬

‫އެއާލައިންގެ ހިދުމަތް ފަށަން ނިންމާފައިވާތީ އެކަމާ‬

‫އުމުރުން އެންމެ ‪ 10‬އަހަރުގެ އޮސްޓްރޭލިއާގެ‬

‫އިން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަކީ މާބަނޑު އިރު ދުންފަތުގެ‬ ‫އިސްތިއުމާލު ކުރުމަކީ ކުރަން ހެޔޮވާރުގެ ކަމެއް ނޫން ކަމެވެ‪.‬‬

‫ކުރިމަތިވާ އިތުރު ސިއްހީ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި‪ ،‬ނޭވާހިއްލުވުމާއި ފަލަވުމާއި‬

‫އ ބެލި ގިނަ މީހުން ވަނީ މި ހުރިހާ‬ ‫މި ވީޑި ޯ‬

‫ވިންޑޯޒް ‪ 10‬ބޭނުންކުރެވޭ ޑިވައިސްތަކުގެ‬ ‫ތާރީޚު ފަހަނައަޅައި ދިޔަ ނަމަވެސް‪ ،‬އަދި އެ އަދަދު‬

‫ޓްވިޓާގައި ހިޔާލުފާޅު ކުރި މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި‬ ‫އަހަރެމެން އަލާނާސި ކަނީ އޭގެ ތޮށި ވަރަށް‬

‫ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫އަދި އެންމެ ‪ 10‬އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ބޮޑު‬ ‫ހުވަފެނެއް ދެކޭތީ އެކަމަށް ހިތްވަރު ދީފައި ބައެއް‬ ‫އޝެނިއާ އެކްސްޕްރެސް" އެ މީހުންގެ‬ ‫މީހުން ވަނީ " ޯ‬ ‫ތަސައްވުރުން ވެސް ގެނެސް ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ވެސް އެލަން ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪ .‬ކްއަންޓަސް‬

‫ކްއަންޓަސް އެއާލައިންގެ ސީއީއޯ އެލަން‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 12‬މާޗް ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫ސަލްމާނާ އެކު ދައުވާ ކުރި ތަރިންގެ‬ ‫ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް‬ ‫ޖދުޕޫރްގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ‬ ‫އިންޑިއާގެ ޯ‬

‫އެރީތާ ގެ "ރެސްޕެކްޓް" އަންނަ އަހަރު‬

‫ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ކުށް ސާބިތު‬ ‫މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ޮ‬

‫ފުއްލާގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ބްލެކްބަކް މީގެ ‪ 21‬އަހަރު‬ ‫ކުރިން ސަލްމާން ހާނާ އެކު‪ ،‬ޝިކާރަކުރި ކަމަށް‬

‫ނުވި ތަރިންގެ މައްސަލަ އަހެއްރާ ދުވަސް ފަހުން‬

‫ބުނާ މައްސަލާގައި ދައުވާކުރި ހަތަރު ތަރިއެއްގެ‬

‫އިސްތިއުނާފު ކުރީ އެ ނިންމުމާ ދޭތެރޭ ޖޯދުޕޫރުގެ‬

‫މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ޖޯދްޕޫރް ކޯޓުން‬

‫ސަރުކާރުން ހިތްހަމަނުޖެހިގެންނެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ކުރި ހުކުމް އެ ސްޓޭޓްގެ ސަރުކާރުން‬

‫ސަލްމާންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް‬

‫އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން‪ ،‬މައްސަލަ ރައްދުވާ ތަރިންނަށް‬

‫ކަނޑައަޅައި އޭނާ އަށް ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް‬

‫ނޓިސް ފޮނުވައިފި‬ ‫ޖޯދުޕޫރް ހައި ކޯޓުން ހޯމަ ދުވަހު ޯ‬

‫އިއްވި އެވެ‪ .‬އަދި ޖަލުގައި ބަންދު ކުރިތާ ދެ ދުވަސް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކށްލީ އެޕްރީލް މަހުގެ ‪7‬‬ ‫ފަހުން ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫ ޮ‬ ‫އެ ހަތަރު ތަރިންނަކީ ސައިފް އަލީ ހާނާއި ތައްބޫ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫އާއި މިހާރު ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ‬

‫ސަލްމާނާއި އިތުރު ތަރިންތަކެއްގެ މައްޗަށް‬

‫ސނާލީ ބެންޑްރޭގެ އިތުރުން ކުރީގެ ބަތަލާ‬ ‫ޮ‬ ‫ބަތަލާ‬

‫ދައުވާ އުފުލީ ޑައިރެކްޓަރު ސޫރަޖް ބަރްޖަތިއާ ‪1999‬‬

‫ނީލަމް ކޮތާރީ އެވެ‪.‬‬

‫ގައި ގެނެސް ދިން ފިލްމު "ހަމް ސާތު ސާތު ހޭ"‬

‫އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތު ނުވާ‬

‫ގެ މަންޒަރުތަކެއް ‪ 1998‬ގައި ޖޯދްޕޫރުގައި ނެގި‬

‫ކޓުން ހުކުމް ކުރީ‪ ،‬ޝިކާރަ ކުރި‬ ‫ކަމަށް ޖޯދުޕޫރް ޯ‬

‫އިރު ފުއްލާ ބްލެކްބަލް ޝިކާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނާ‬

‫މައްސަލާގައި ސަލްމާންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ‬

‫މައްސަލައިގަ އެވެ‪.‬‬

‫ހުކުމް އިއްވި ދުވަސް ކަމަށްވާ އެޕްރީލް‪2018 ،5 ،‬‬

‫މޯނީ އަށް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ފިލްމެއް‬ ‫ޖެނިފާ ހަޑްސަން‪ :‬އެރީތާގެ ރޯލް "ރެސްޕެކްޓް" ގައި ކުޅޭނެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު މަރުވި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު‬ ‫އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެރީތާ ފްރޭންކްލިންގެ‬

‫ކށް‪ ،‬މިއުޒިކީ‬ ‫ފެށިގެން ލަވަކިޔުމުގެ ކެރިއާއެއް ބިނާ ޮ‬

‫ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ރެސްޕެކްޓް" އަންނަ އަހަރު‬

‫ގތުގައި ވިދާލައިގެން ދިޔަ ގޮތް ވަރަށް‬ ‫ފަންނާނެއްގެ ޮ‬

‫ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ފުރިހަމަ އަށް ކިޔައި ދޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ރޑިއުސްކުރާ އެމްޖޭއެމުން ބުނި‬ ‫މި ފިލްމު ޕް ޮ‬

‫ޓީވީ ސިލްސިލާތައް ކުޅެގެން މަޝްހޫރުކަން‬ ‫ބލީވުޑަށް ވަދެފައިވާ ބަތަލާ މޯނީ‬ ‫ހޯދުމަށް ފަހު‪ ،‬މިހާރު ޮ‬

‫މނީއަކީ ހަގީގަތުގައި އަދިވެސް‬ ‫ޕެއާކަށް ވާނެކަން‪ޯ .‬‬

‫ރޯއި އަށް އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމެއްގެ ލީޑް ބަތަލާއެއްގެ‬

‫ކށް ދައްކައިލަން‬ ‫އޭނާގެ ހުރި ކުޅަދާނަކަން އެއް ޮ‬

‫ރލް ލިބިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ފުރުސަތު ފަހިނުވެ ހުރި ބަތަލާއެއް‪ .‬އެހެންވެ‬

‫ކށްފައި ވަނީ އެކްޓަރު‬ ‫މި ފަހަރު އޭނާ ސޮއި ޮ‬ ‫ނަނާޒުއްދީން ސިއްދީގިއާ އެކު ކުޅޭ "ބޯލެ ޗޫޅިޔާ"‬

‫އަހަރެމެން ވަރަށް އުފާ ކުރަން މި ފިލްމަށް އޭނާ‬

‫ކށްފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫ކުރިން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ޮ‬

‫ރލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނީ‬ ‫އެރީތާގެ ޯ‬

‫ޑްރާމާ އަށް ނަން ދީފައިވާ ވަނީ ‪ 1968‬ގައި ފުރަތަމަ‬

‫އޮގަސްޓް‪ 2020 ،14 ،‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ގްރެމީ ލިބުނު ލަވަ "ރެސްޕެކްޓް" އާ ގުޅުވައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ހަމަޖައްސާފައި ކުޅަދާނަ‬ ‫ތިއޭޓާ ޑައިރެކްޓަރު ލިއެޒް ޓޮމީ އެވެ‪.‬‬

‫"ކަލަންކް" އާ އެކު ކަރަން ޖަޒުބާތީވެފައި‬

‫ގެނެވުނީތީ‪ "،‬ރާޖޭޝް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އަންނަ މަހުގެ ‪ 17‬ވަނަ ދުވަހު "ކަލަންކް"‬

‫އަހަރެން މިހިރީ ވަރަށް އުފަލުން އަދި އެހާމެ ހާސްވެ‪،‬‬

‫ރިލީޒްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު އެ ފިލްމަކީ‬

‫ޖަޒުބާތީވެފައި‪ "،‬ކަރަން ބުންޏެވެ‪" .‬އެންމެ ބޮޑު އެއް‬

‫މަސައްކަތްކޮށްލާ ހިތުން އޭނާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށަން‬

‫ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމެއް ކަމަށާއި ބެލުންތެރިންނަށް‬

‫އުފަލަކީ ބައްޕަ ގެނެސް ދޭން ބޭނުންވި ފިލްމެއް‬

‫ކެތްމަދުވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް ޖަޒުބާތީވެފައިވާ‬ ‫ފިލްމު ދޫކޮށްލާ އިރު‪ ،‬ވަރަށް ޮ‬

‫ގެނެސްދީ އެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދައި ދެވޭތީ‪".‬‬

‫ކއްކަ ޝަމަސް‬ ‫އަށެވެ‪ .‬މި ފިލްމަކީ ނަވާޒުއްދީންގެ ޮ‬ ‫ސިއްދީގީ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬

‫ޝތަކުގައި ޖަޖްކަން‬ ‫ޯ‬ ‫ގޮތުގައި "ދަ ވޮއިސް" ފަދަ‬ ‫ކޮށްފައިވާ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖެނިފާ ހަޑްސަން‪،37 ،‬‬

‫ކށްފައިވެ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ ބައޮގްރަފިކަލް‬ ‫ވޑް ހާސިލު ޮ‬ ‫އެ ޯ‬

‫ލުއީ" އާއި "ނޭޝްވިލް" ލިޔުނު ކެލީ ޚޫރީ އެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަންނަށް ވަރަށް ޔަގީން މި ޖޯޑު ވަރަށް ހިޓް‬

‫އުމުރުން ‪ 76‬އަހަރުގައި އޮގަސްޓް‪2018 ،16 ،‬‬ ‫ގައި މަރުވި އެރީތާގެ ކެރިއަރުގައި ޖުމްލަ ‪ 17‬ގްރެމީ‬

‫މި ފިލްމުގެ ސްކްރީންޕްލޭ ލިޔަނީ "ތެލްމާ އެންޑް‬

‫މޯނީ އާއި ނަވާޒުއްދީން‪.‬‬

‫"ރެސްޕެކްޓް" ގައި އެރީތާ ވަރަށް ކުޑައިރުން‬

‫ނަވާޒުއްދީނު ވެސް ބުނީ މޯނީއާ އެކު‬

‫ރލް ޝްރަދާ ކަޕޫރަށް ވެސް‬ ‫ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ޯ‬

‫ނަވާޒުއްދީނާއި ސާނިއާ މަލްއުތުރާ ލީޑް ރޯލް‬

‫ހުށަހެޅި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭނާ ބިޒީކަމުން ވަގުތު‬

‫ޓގްރާފް" އަންނަ އަންނަ ހުކުރު‬ ‫ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ފޮ ޯ‬

‫މނީ އަށް ފުރުސަތު ދިނީ އެވެ‪.‬‬ ‫ދެވެން ނެތުމުން ޯ‬

‫ކށްފައިވާ އިރު‪ ،‬އޭނާ‬ ‫ދުވަހު ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލު ޮ‬

‫ނަވާޒުއްދީނާއި ޝަމަސް ވެސް ވަނީ ޓްވިޓާގައި މޯނީ‬

‫މިހާރު އަންނަނީ ސުނިލް ޝެޓީގެ އަންހެން ދަރިފުޅު‬

‫ލބީގެ ހާދިސާތަކެއް ކިޔައިދޭ މި‬ ‫އަހަރުތަކުގައި ހިނގާ ޯ‬

‫ރޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރު ބުނެފި‬ ‫ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ޕް ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ރޑިއުސްކޮށްފައިވާ‬ ‫ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ޕް ޮ‬ ‫ކަރަންގެ ބައްޕަ ޔާޝް މަރުވީ ‪ 2004‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ އިންސްޓަގްރާމްގައި ބުނީ ‪ 1940‬ގެ‬

‫ކންމެ ފިލްމެއް ފަށާ‬ ‫ކަރަންގެ ދަރުމާ އިން ގެނެސްދޭ ޮ‬ ‫އިރު‪ ،‬ޔާޝްގެ ހަނދާންތައް ވެސް އާ ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ދީ‪ ،‬ނަވާޒާއި މޯނީ‬ ‫ފިލްމަށް ނެގިކަން ކަށަވަރު ޮ‬

‫މޓީޗޫރް ޗަކްނަޗޫރް" ކިޔާ‬ ‫އާތިޔާ ޝެޓީއާ އެކު " ޯ‬

‫ފިލްމު އެންމެ ހާއްސަވާ އެއް ސަބަބަކީ "ކަލަންކް"‬

‫ޓތަކެއް ވެސް‬ ‫އެކުގައި ނަގާފައިވާ ފަސްޓްލުކް ފޮ ޯ‬

‫ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ރޑިއުސަރު ޔާޝް ޖޯހަރު‬ ‫އަކީ ބައްޕަ އަދި ކުރީގެ ޕް ޮ‬

‫ގެނެސް ދެނީ ކަރަން އަށް ‪ 2014‬ގައި "‪2‬‬

‫މީގެ ‪ 15‬އަހަރު ކުރިން ގެނެސް ދޭން އުޅުނު‬

‫ކށް ދިން އަބީޝެކް ވަރުމަންގެ‬ ‫ސްޓޭޓްސް" ޑައިރެކްޓް ޮ‬

‫ފިލްމަކަށްވުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޑައިރެކްޝަނާ އެކީގަ އެވެ‪ .‬މި ފިލްމުގެ ލީޑް‬

‫ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލބީގެ ވާހަކައަކަށް ހަދާ "ބޯލެ ޗޫޅިޔާ" ގެ‬ ‫ޯ‬ ‫ގތަށް އެއްވާނެއްގައި‬ ‫ޝޫޓިން މެއި މަހު ފަށާ ޮ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ގޯލްޑް" އިން‬ ‫މނީގެ އިތުރު ތިން ފިލްމެއް‬ ‫ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވި ޯ‬ ‫ވެސް މި އަހަރު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެއީ އެޕްރީލް ‪ 12‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ ޖޯން‬

‫ގސް‪ ،‬ޖޫން މަހު ނިންމައިލަން ވަނީ‬ ‫ކުރިއަށް ގެން ޮ‬ ‫ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ފިލްމު މި އަހަރުގެ‬

‫ވލްޓާ (ރޯ) އާއި‬ ‫އަބްރަހަމްގެ ރޯމިއޯ އަކްބަރު ޯ‬

‫އކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނާނެ‬ ‫ޮ‬

‫އއާ އެކު ކުޅެ‪ ،‬އޮގަސްޓް ‪ 30‬ގައި‬ ‫ރާޖްކުމާރު ރާ ޯ‬

‫ރޑިއުސަރު ރާޖޭޝް ބާޓިއާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ޕް ޮ‬ ‫ބލެ ޗޫޅިޔާ" ގެ އެންމެ‬ ‫އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި " ޯ‬ ‫ހާއްސަ އެއް އުސްއައްޔަކަށް ވާނީ ނަވާޒުއްދީނާއި‬ ‫މނީގެ ކެމިސްޓްރީ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫އެގޮތުން ‪ 2003‬ގައި ރިލީޒްކޮށް‪ ،‬ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް‬

‫ބޑު ކާސްޓަކާ އެކު "ކަލަންކް" ސިނަމާތަކަށް‬ ‫ޮ‬

‫ތަރިންނަކީ މަދޫރީ ޑިކްސިޓް‪ ،‬ސަންޖޭ ދަތު‪ ،‬އާލިއާ‬

‫ހޯދި "ކަލް ހޯ ނަ ހޯ" އަށް ފަހު‪ ،‬ބައްޕަ ގެނެސް‬

‫ބަޓް‪ ،‬ވަރުން ދަވަން‪ ،‬ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އަދި އަދިތިޔާ‬

‫ދޭން ބޭނުންވި ފިލްމަކީ "ކަލަންކް" ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ރޯއި ކަޕޫރެވެ‪.‬‬

‫"މި ފިލްމު ކުރިން ޑައިރެކްޓް ކުރާ ގޮތަށް‬

‫އަދި ފިލްމުގެ ކާސްޓުން އިތުރު ގިނަ ތަރިންތަކެއް‬

‫ރިލީޒް ކުރާ "މޭޑް އިން ޗައިނާ" ގެ އިތުރުން އަޔާން‬

‫ވެސް އޮތީ އަހަރެން‪ .‬އެކަމަކު އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ‬

‫މުކަރްޖީ ޑިސެމްބަރު މަހު ގެނެސްދޭ "ބުރައްމަސްތުރާ"‬

‫ފިލްމުގެ ނެހެދި ލަސްވެގެން ދިޔައީ‪ .‬ހަގީގަތުގައި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް މިއީ އަހަރެންގެ ހިތާ ވަރަށް ގާތް ފިލްމެއް‪.‬‬

‫ރޑް ރުޕީސްގެ‬ ‫ދޭނެ "ކަލަންކް" އަކީ ‪ 80‬ކް ޯ‬

‫ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ އިރު‪،‬‬

‫ބަޖެޓަކުން ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ފެނިގެން ދާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބެލުންތެރިން މުޅިން ތަފާތު ޒަމާނަކަށް ގެންގޮސް‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 12‬މާޗް ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫‪18‬‬

‫ބޯއިން ‪ 737‬މެކްސް ‪8‬ގެ ބޯޓުތަކާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ‬ ‫ޕެރިސް (މާޗް ‪ - )11‬އިތިއޯޕިއަން‬

‫ބޑު ވަޒީރު އެންޓަން ހަރްންކޯ ވަނީ އޭނާގެ‬ ‫ޮ‬

‫އެއާލައިންސްގެ ބޯއިން ‪ 737‬މެކްސް ‪ 8‬މަރުކާގެ‬

‫އަނބިކަނބަލުންނާއި ދެ ބޭފުޅުން އެ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި‬

‫ބޓެއް އިއްޔެ ވެއްޓުނު ހާދިސާ އަށް ފަހު މި ބާވަތުގެ‬ ‫ޯ‬

‫ކަމަށް ފޭސްބުކް މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޓުތަކުގެ ސަލާމަތާ މެދު މިހާރު ވަނީ ސުވާލު‬ ‫ޯ‬ ‫އުފެދިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ ފަސް މަސް ދުވަސްތެރޭ ވެއްޓުނު ‪737‬‬ ‫ބޓެވެ‪ .‬މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު‬ ‫މެކްސް ‪ 8‬ގެ ދެ ވަނަ ޯ‬

‫ޓބަރު މަހު ލަޔަން އެއާގެ ބޯޓު‬ ‫މިދިޔަ އޮކް ޯ‬ ‫ވެއްޓުނު ފަހުން އިންވެސްޓިގޭޓަރުން ބުނަމުން ދަނީ‬ ‫ޓމޭޓެޑް ސިސްޓަމް ބޭނުން ކުރުމުގައި‬ ‫ބޯޓުގެ އޮ ޮ‬ ‫އުނދަގޫތަކެއް ދިމާވާ ކަމަށް ޕައިލެޓުން ފާހަގަ ކުރާ‬

‫ޑނީޝިއާގެ ލަޔަން އެއާގެ ‪ 737‬މެކްސް‬ ‫ވަނީ އިން ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ބޯއިން ‪ 737‬މެކްސްގެ އާ ފީޗާއެއްގެ‬

‫ބޓެއް ވެސް ވެއްޓި ދަތުރުކުރި ‪ 189‬މީހުން‬ ‫‪ 8‬ގެ ޯ‬

‫ޓލް ސިސްޓަމުގެ‬ ‫ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ އެންޓި‪-‬ސް ޯ‬

‫ބޓަކީ ވެސް މުޅިން އާ‬ ‫މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬ވެއްޓުނު ދެ ޯ‬

‫ކޅު ތިރިއަށްދާ ކަމަށް‬ ‫ސަބަބުން ބޯޓުގެ ކުރީ ޮ‬

‫ދެ ބޯޓެވެ‪.‬‬

‫ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫މި ދެ ހާދިސާ އަށް ފަހު ޗައިނާ އާއި‬

‫ބޓު އަހަރެއްގެ ތެރޭ ވެއްޓުމަކީ‬ ‫"މުޅިން އާ ދެ ޯ‬

‫އޕިއަން އެއާލައިންސްގައި ބޭނުން ކުރާ‬ ‫އިތި ޯ‬

‫އޭވިއޭޝަން އިންޑަސްޓްރީން ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް‪"،‬‬

‫‪ 737‬މެކްސް ‪ 8‬ގެ ހުރިހާ ބޯޓެއް މިހާރު ވަނީ‬

‫ޕޓޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ކުރީގެ‬ ‫އެމެރިކާގެ ޓްރާންސް ޮ‬

‫ގްރައުންޑްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިންސްޕެކްޓާ ޖެނެރަލް މާރީ ޝިއާވޯ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އޕިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އީޓީ‪302‬‬ ‫އިތި ޯ‬

‫އޕިއަން އެއާލައިންސްގެ ބޯޓު ވެއްޓުނީ‬ ‫އިތި ޯ‬

‫ވެއްޓުނީ ވެރި ރަށް އެޑިސް އަބާބާ އިން ނައިރޯބީ އަށް‬

‫ޓލް ސިސްޓަމުގެ މައްސަލައަކުން ކަމެއް‬ ‫އެންޓި‪-‬ސް ޯ‬

‫ފުރިތާ ހަ މިނިޓް ފަހުންނެވެ‪ .‬އެއާލައިން އިން ބުނީ‬

‫އަދި ނޭނގެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޅެއްގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ޖައްސަން‬ ‫ބޯޓު ފުރިތާ އިރު ޮ‬

‫އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގައި ބޭނުންކުރާ ހުރިހާ‬

‫ޕޓް ކުރި ކަމަށެވެ‪ .‬ބޯޓު‬ ‫ބޭނުންވާ ކަމަށް ޕައިލެޓް ރި ޯ‬

‫‪ 737‬މެކްސް ‪ 8‬ގެ ހުރިހާ ބޯޓެއް ގްރައުންޑްކޮށްފައިވާ‬

‫ދުއްވަން އިނީ މަތިންދާ ބޯޓު ދުއްވުމުގެ ‪8،000‬‬

‫އިރު ޗައިނާގެ އޭވިއޭޝަން ރިގިއިލޭޓާ އިނ މިހާރު‬

‫ގަޑިއިރުގެ ތަޖްރިބާހުރި ޕައިލެޓެއް ކަމަށް އެއާލައިނުން‬

‫ވަނީ އެ ގައުމުގެ ހުރިހާ އެއާލައިނެއްގައި ބޭނުންކުރާ‬

‫ބޓުގެ އެންމެ ފަހުގެ މެއިންޓެނެންސް‬ ‫ބުންޏެވެ‪ޯ .‬‬

‫ބޓުތައް ގްރައުންޑް ކުރަން އަންގައިފަ‬ ‫މި މަރުކާގެ ޯ‬

‫ކށްފައި ވަނީ ފެބްރުއަރީ ‪ 4‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޗެކް ޮ‬ ‫ބޓުތައް ކޮމާޝަލް‬ ‫ބޯއިން ‪ 737‬މެކްސް‪ 8-‬ގެ ޯ‬ ‫ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައި ވަނީ ‪2017‬‬ ‫އޕިއަން އެއާލައިންސްގައި މި‬ ‫ވަނަ އަހަރު އެވެ‪ .‬އިތި ޯ‬ ‫ބޓު ބޭނުން ކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބާވަތުގެ ހަ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އެއާ ޗައިނާ‪ ،‬ޗައިނާ އީސްޓަން އެއާލައިންސް‬ ‫އަދި ޗައިނާ ސަދަން އެއާލައިންސް އިން ‪ 737‬މެކްސް‬ ‫ބޓު ބޭނުން ކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫‪ 8‬ގެ ‪ 90‬އަށް ވުރެ ގިނަ ޯ‬ ‫ކޭމަން އެއާވޭސް އިން ބޭނުން ކުރާ ބޯއިން ‪737‬‬ ‫މެކްސް ‪ 8‬ގެ ދެ ބޯޓު މިހާރު ވަނީ ގްރައުންޑްކޮށްފަ‬

‫ވެއްޓުނު ބޯޓުން ދަތުރުކުރި ‪ 157‬މީހުން‬

‫ނތު އެމެރިކާގެ ބައެއް އެއާލައިންސްތަކުން‬ ‫އެވެ‪ޯ .‬‬

‫ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬ބޯޓުން ‪ 30‬ގައުމެއްގެ މީހުން‬

‫ބޓުތައް ބޭނުން ކުރެ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ވެސް މި ބާވަތުގެ ޯ‬

‫ދަތުރުކުރި އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ކެންޔާގެ ‪ 32‬މީހަކާއި‬

‫އެއާލައިންތަކުން ބުނެފައި ވަނީ ތަހުގީގު މޮނިޓާ‬

‫ކެނެޑާގެ ‪ 18‬މީހުންނާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ހަތް‬

‫ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ‪ .‬ސައުތު ވެސްޓް އެއާލައިންސްގައި‬

‫މީހުން އަދި އިންޑިއާގެ ހަތަރު މީހުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޓު‪ ،‬އެމެރިކަން އެއާލައިންސް އަދި އެއާ‬ ‫‪ޯ 31‬‬

‫ގތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ‪19‬‬ ‫އދ‪.‬ގެ ސްޓާފުންގެ ޮ‬

‫ބޓު ބޭނުން ކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކެނެޑާގައި ‪ޯ 24‬‬

‫ޗަ އި ނާ ގަ އި ބޭ ނު ން ކު ރާ ބޯ އި ން ‪ 737‬މެ ކް ސް ‪ 8‬ގެ ހު ރި ހާ‬ ‫ބޯ ޓެ އް ވަ ނީ ގް ރަ ުއ ން ޑް ކޮ ށް ފަ އި‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬ރޮ އި ޓާ ސް‬

‫ބޓުން ދަތުރުކުރި އެވެ‪ .‬ސްލޮވާކިއާގެ‬ ‫މީހަކު ވެސް ޯ‬

‫އިންޑިއާގެ އާއް ުމ‬ ‫އިންތިޚާބު އެޕްރީލް ‪11‬‬ ‫ގައި‪ ،‬ނަތީޖާ މެއި ‪ 23‬ގައި‬

‫އި ން ޑި އާ ގެ އި ލެ ކް ޝަ ން ސް ކޮ ިމ ޝަ ނާ އަ ރޯ ރާ އާ އް މު އި ން ތި ޚާ ުބ ގެ ތާ ރީ ްޚ ތަ އް އި ުއ ލާ ން ކު ރަ އް ވަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫ނިއު ދިއްލީ (މާޗް ‪ - )11‬އިންޑިއާގައި އާއްމު‬

‫އިންޑިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބު ‪2019‬‬

‫މކްރެސީގެ ގާނޫނު ހަދާ‬ ‫ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑި ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި‪ :‬އެޕްރީލް ‪11‬‬

‫އެވެ‪ .‬ޖައްމޫ އެންޑް ކަޝްމީރުގައި މި ފަހަރު‬

‫މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ވޯޓުލާން‬

‫ދެ ވަނަ ފިޔަވަހި‪ :‬އެޕްރީލް ‪18‬‬

‫އިންތިޚާބު ނުބާއްވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފަށާނީ އެޕްރީލް ‪ 11‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪ .‬ވޯޓު ގުނަން‬

‫ތިން ވަނަ ފިޔަވަހި‪ :‬އެޕްރީލް ‪23‬‬

‫ފަށާނީ މެއި ‪ 23‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚްތައް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫އިންޑިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ގާތްގަނޑަކަށް‬

‫އޑިޝާ‪ -‬ގެ ސްޓޭޓް‬ ‫އަރުނަޗަލް ޕްރަދޭޝް އަދި ޮ‬

‫ބޑު ވަޒީރު ކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން މަސައްކަތް‬ ‫ޮ‬

‫ހވުން ވެސް އޮންނާނެ‬ ‫އެސެމްބްލީ އަށް މެންބަރުން ޮ‬

‫މދީ އާއި އިދިކޮޅު ކޮންގްރެސް‬ ‫ކުރައްވާ ނަރެންދުރަ ޯ‬ ‫ޕާޓީގެ ލީޑަރު ރާހުލް ގާނދީއާ ދެމެދު އެވެ‪.‬‬

‫އިންތިޚާބުގައި އިންޑިއާގެ ޕާލަމެންޓުގެ ދަށުގޭ‬

‫ކމިޝަނުން ބުނީ ވޯޓުލާ ހުރިހާ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫މަރުކަޒެއްގައި ވެސް ވޯޓާ ވެރިފައިއެބްލް ޕޭޕާ އޮޑިޓް‬

‫ހަތަރު ވަނަ ފިޔަވަހި‪ :‬އެޕްރީލް ‪29‬‬

‫ލކް ސަބާ އަށް ‪ 545‬މެންބަރުންގެ ތެރޭން‬ ‫ނުވަތަ ޮ‬

‫ޓްރޭލް (ވީވީޕީއޭޓީ) ސިސްޓަމް ބޭނުން ކުރާނެ‬

‫ފަސް ވަނަ ފިޔަވަހި‪ :‬މެއި ‪6‬‬

‫‪ 543‬މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރާނެ އެވެ‪ .‬ޕާލަމެންޓުގެ‬

‫ރނިކް ވޯޓިން މެޝިންއާ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬މިއީ އިލެކްޓް ޯ‬

‫‪ 900‬މިލިއަން މީހުން ވޯޓު ދޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ހަ ވަނަ ފިޔަވަހި‪ :‬މެއި ‪12‬‬

‫ދެ ގޮނޑި ވަނީ އެންގްލޯ‪-‬އިންޑިއަން ކޮމިއުނިޓީ އަށް‬

‫ގުޅާލާފައިވާ ސިސްޓަމެކެވެ‪ .‬މި ޑިވައިސް އިން ވޯޓުލީ‬

‫ވޓިން ބޫތު ގާއިމް ކުރާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިލިއަނެއްހާ ޯ‬

‫ހަތް ވަނަ ފިޔަވަހި‪ :‬މެއި ‪19‬‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މި މެންބަރުން ނޮމިނޭޓް ކުރާނީ‬ ‫ރިޒާވް ޮ‬

‫ކެންޑިޑޭޓުގެ ސިމްބަލް އާއި ނަން އަދި ސީރިއަމް‬

‫ވޯޓު ގުނުން‪ :‬މެއި ‪23‬‬

‫އިންޑިއާގެ ރައީސް އެވެ‪.‬‬

‫ނަމްބަރު ޕްރިންޓް ކުރެވޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި ވޯޓުލީ މީހާ‬

‫އިންތިޚާބުގެ ތާރީޚްތައް އިއުލާން ކުރައްވަމުން‬ ‫ކމިޝަނާ ސުނިލް އަރޯރާ‬ ‫އިންޑިއާގެ އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫ވިދާޅުވީ ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދާނީ ހަތް ފިޔަވައްސަކަށް‬ ‫ބަހާލައިގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 1.3‬ބިލިއަން އާބާދީ އޮންނަ‬ ‫އމު އިންތިޚާބާ އެކު ހަތަރު ސްޓޭޓް‬ ‫އާ ް‬ ‫އެސެމްބްލީ ‪ -‬އަންދުރަ ޕްރަދޭޝް‪ ،‬ސިއްކީމް‪،‬‬

‫ވޓުތައް ވެރިފައި‬ ‫އަށް ވެސް އެ ފެންނާނެ އެވެ‪ޯ .‬‬

‫ގައުމުގެ އެތައް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ތެރޭން މި ފަހަރު‬

‫ކމިޝަނަށް ފަހުން މި ޕްރިންޓް‬ ‫ކުރަން އިލެކްޝަން ޮ‬

‫ބޑު ވާނީ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް‬ ‫އެންމެ ވާދަވެރިކަން ޮ‬

‫ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 12‬މާޗް ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫‪20‬‬

‫ބޯއިން ‪ 737‬ގެ ބޯޓުތައް ސިންގަ ޕޫރުން މަނާ ކޮށްފި‬ ‫އޕަރޭޓްކުރާ އެއާލައިންތަކުގެ ތެރޭން‬ ‫ސިންގަޕޫރަށް ޮ‬

‫އެއާ‪ ،‬ލަޔަން އެއާ އަދި ގަރޫޑާގެ ހަތަރު ފްލައިޓް‬

‫ބޓެކެވެ‪ .‬ބޯޓުގެ އެންމެ‬ ‫ދުވަހު ވެއްޓުނީ މީގެ ތެރޭން ޯ‬

‫ސިންގަޕޫރު (މާޗް ‪ - )12‬ބޯއިން ‪ 737‬މެކްސް‪8‬‬ ‫ބޓެއްގެ ދަތުރުތައް ސިންގަޕޫރުގެ ސިވިލް‬ ‫ގެ ހުރިހާ ޯ‬

‫ބޓުތައް ބޭނުން ކުރަނީ ވަރަށް‬ ‫މެކްސް މަރުކާގެ ޯ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި ނިއު ދިއްލީ‬ ‫މިއަދު ވަނީ ކެންސަލް ޮ‬

‫ކށްފައި ވަނީ ފެބްރުއަރީ‬ ‫ފަހުގެ މެއިންޓެނެންސް ޗެކް ޮ‬

‫ތރިޓީ (ސީއޭއޭއެސް) އިން މަނާކޮށްފި‬ ‫އ ޯ‬ ‫އޭވިއޭޝަން ޮ‬

‫މޑެލްގެ ބޯޓުތައް‬ ‫މަދުންނެވެ‪ .‬ސިންގަޕޫރަކީ މެކްސް ‪ޮ 8‬‬

‫އަށް ދަތުރު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެއާ އިންޑިއާގެ‬

‫‪ 4‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މަނާކުރި ފުރަތަމަ ގައުމެވެ‪.‬‬

‫ފްލައިޓެއް ވެސް ވަނީ ކެންސަލްވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އތޯރިޓީން ބުނީ އެ‬ ‫ސިންގަޕޫރުގެ އޭވިއޭޝަން ޮ‬

‫ބޯއިން ‪ 737‬މެކްސް އަކީ އެ ކުންފުނީގެ ފަހުގެ‬

‫ގތަށް ނިންމީ އިތިއޯޕިއަން‬ ‫ސިންގަޕޫރުން މި ޮ‬ ‫ބއިން މެކްސް ‪ 8‬ގެ ބޯޓެއް ވެއްޓި‬ ‫އެއާލައިންސްގެ ޯ‬

‫އޕަރޭޓު ކުރާ ސިލްކް އެއާގައި މެކްސް‬ ‫ގައުމުގައި ޮ‬

‫އުފެއްދުމެކެވެ‪ .‬ބޯއިން ‪ 737‬ގައި މެކްސް ‪9 ،8 ،7‬‬

‫ޓބަރު މަހު ވެއްޓިފައި ވަނީ ވެސް‬ ‫މިދިޔަ އޮކް ޯ‬ ‫ޑނީޝިއާގެ ލަޔަން އެއާ އިން ބޭނުން ކުރި‬ ‫އިން ޮ‬ ‫މެކްސް ‪ 8‬ގެ ބޯޓެކެވެ‪.‬‬

‫‪ 157‬މީހުން މަރުވި ހާދިސާ އަށް ފަހު އެވެ‪ .‬މިއީ މި‬

‫އންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން‬ ‫‪ 8‬ގެ އަށް ބޯޓު ޮ‬

‫އަދި ‪ 10‬ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ޖެނުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް‬

‫ބޓެއް ފަސް މަސް ތެރޭ ވެއްޓުނު ދެ ވަނަ‬ ‫މޮޑެލްގެ ޯ‬

‫އޕަރޭޓް ކުރާ ޗައިނާ ސަދަން‬ ‫ސިންގަޕޫރަށް ޮ‬

‫ބއިން އިން ވަނީ މެކްސް ‪ 8‬މޮޑެލްގެ ‪ 350‬ބޯޓު‬ ‫ޯ‬

‫ޓމޭޓެޑް ސިސްޓަމް‬ ‫ބުނެފައި ވަނީ މެކްސް ‪ 8‬ގެ އޮ ޮ‬

‫ފަހަރެވެ‪.‬‬

‫ޑނީޝިއާގެ ގަރޫޑާ‪ ،‬ސިންގަޕޫރު‬ ‫އެއާލައިންސް‪ ،‬އިން ޮ‬

‫ކށްދީފަ އެވެ‪ .‬މި މޮޑެލް އަށް‬ ‫އެއާލައިންތަކަށް ފޯރު ޮ‬

‫ބޭނުން ކުރުމުގައި ޕައިލެޓުންނަށް އުނދަގޫވާކަން ފާހަގަ‬

‫އެއާލައިންސް އަދި ތައި ލަޔަން އެއާ އިން ވެސް‬

‫ބއިން އަށް ލިބިފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫‪ 5،011‬އޯޑަރު ޯ‬

‫ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސިންގަޕޫރުގެ ޗަންގީ އަކީ ދުނިޔޭގައި ހަ ވަނަ‬ ‫އަށް އެންމެ ބިޒީ އެއާޕޯޓެވެ‪ .‬އެއީ އޭޝިއާ އާއި ޔޫރަޕް‬

‫ބޓު ފަހަރު ބޭނުން ކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫މެކްސް ‪ 8‬ގެ ޯ‬ ‫ޖަކާޓާ އަށް ދަތުރު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބަޓިކް‬

‫އަދި އެމެރިކާ ގުޅުވައިލަދޭ މައި ހަބެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ވެއްޓުނު ބޯޓު ެގ‬ ‫ކަޅު ފޮށި ހޯދައިފި‬

‫އެ ހާދިސާގެ ތަހުގީގަށް ފަހު އިންވެސްޓިގޭޓަރުން‬

‫އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސް ފުޅާ ކުރުމަށް ވަނީ‬ ‫މެކްސް ‪ 8‬ގެ ‪ 30‬ބޯޓަށް އޯޑަރު ދީފަ އެވެ‪ .‬އާދިއްތަ‬

‫ވެ އް ޓު ނު ބޯ ޓު ގެ ބަ އި ތަ އް‬ ‫ތަ ހު ގީ ގު ޓީ މު ން ގެ ން ދަ ނީ‪.‬‬ ‫‪ --‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫ރ ޕޯ ލޮ ސް‪ -- .‬ފޭ ސް ުބ ކް ފޮ ޓޯ‬ ‫ޝ ނަ ލް ސޮ ލި ޑް ވޭ ސް ޓް އެ ސޯ ސި އޭ ޝަ ން ގެ ރަ އީ ސް މާ ވް ޮ‬ ‫އި ން ޓަ ނޭ ަ‬

‫ގްރީކް މީހަކަށް ވެއްޓުނު ބޯޓު‬ ‫ކެޓީ ދެ މިނިޓް ލަސްވުމުން‬ ‫އެޑިސް އަބާބާ (މާޗް ‪ - )11‬ވެރިރަށް އެޑިސް‬ ‫އަބާބާ އިން ފުރިތާ ހަ މިނިޓް ތެރޭ އާދިއްތަ‬

‫ސަލާމަތްވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ ވަނީ ބުނެފަ‬

‫އޕިއަން އެއާލައިންސް އިން‬ ‫ދުވަހު ވެއްޓުނު އިތި ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ދަތުރު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގްރީކް މީހަކު ގަޑިއަށް‬ ‫ނުދެވުމުން އޭނާ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލސް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު‬ ‫ޓނިސް މާވްރޮޕޯ ޮ‬ ‫އެން ޯ‬

‫އެޑިސް އާބާބާ (މާޗް ‪ - )11‬ވެރިރަށް އެޑިސް‬ ‫ކޅެއްގެ ތެރޭގައި ވެއްޓުނު‬ ‫އަބާބާ އިން ފުރިތާ ކުޑައިރު ޮ‬

‫އޕިއަން އެއާލައިންސް އިން‬ ‫ޗައިނާ އާއި އިތި ޯ‬

‫ބޓުގެ ކަޅު ފޮށި ތަހުގީގު‬ ‫އިތިއޯޕިއަން އެއާލައިންސްގެ ޯ‬

‫ވެސް މިހާރު ވަނީ ‪ 737‬މެކްސް ‪ 8‬ގެ ހުރިހާ ބޯޓެއް‬

‫ޓީމުން ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ގްރައުންޑް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރބީ އަށް ދަތުރުކުރި ބޯއިން ‪ 737‬މެކްސް‬ ‫ނައި ޯ‬

‫ޓބަރު މަހު ވެއްޓުނު އިންޑޮނީޝިއާގެ‬ ‫މިދިޔަ އޮކް ޯ‬

‫ޚާލިދު އަލީ އަބްދުއްރަހުމާން ނައިރޯބީގެ ޖޯމޯ‬ ‫ޕޓަށް ދިޔައީ އޭނާގެ‬ ‫ކެންޔައްޓާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާ ޯ‬ ‫ދަރިފުޅު އަހުމަދު ޚާލިދު ރިސީވް ކުރާށެވެ‪ .‬ޚާލިދު އަލީ‬

‫ފޭސްބުކްގައި ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ އަށް ފްލައިޓް ކެޓީ‬

‫އޕިއާ އެއާލައިންސްގެ އެރައިވަލް‬ ‫ގތުގައި އިތި ޯ‬ ‫ބުނި ޮ‬

‫ދެ މިނިޓް ލަހުން ޑިޕާޗާ ގޭޓަށް ދެވުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޕޓުގެ ސެކިއުރިޓީ އޮފިޝަލުން‬ ‫ދައްކައިދިނުމަށް އެއާ ޯ‬

‫"ގޭޓާ ހަމައަށް ދާން އެއްވެސް މީހެއްގެ‬ ‫ކުރާ ‪ 737‬މެކްސް ‪ 8‬ގެ ބޯޓުތަކެވެ‪.‬‬

‫ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދުބާއީގެ ރައްޔިތަކު ވެސް‬

‫އެހީތެރިކަމެއް އަހަންނަކަށް ނުލިބުނު‪ .‬އެކަމަކު މިއީ‬ ‫ފޓޯއަކާ އެކު‬ ‫އަހަރެންގެ ނަސީބުގެ ދުވަސް‪ "،‬ޓިކެޓުގެ ޮ‬ ‫ކށްފައިވާ ލިޔުމުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ޕޯސްޓް ޮ‬ ‫އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް‬ ‫ސސިއޭޝަންގެ ރައީސް‬ ‫ސޮލިޑް ވޭސްޓް އެ ޯ‬

‫ގާތު އެހުމުން އެ މީހުން ވަނީ އެ ބޯޓު ވެއްޓިއްޖެ‬ ‫ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅަކުން އެޑިސް އަބާބާގައި ހުރި ދަރިފުޅު‬ ‫"އިރު ޮ‬ ‫ގުޅާފައި ބުނި އެ ފްލައިޓަށް އޭނާ ނާރާ ކަމަށް‪ .‬އަދި‬ ‫ރބީ އަށް ދާން މަސައްކަތް‬ ‫އެހެން ފްލައިޓެއްގައި ނައި ޯ‬ ‫ކުރާ ކަމަށް‪ "،‬ޚާލިދު އަލީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫‪ 8‬ގެ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި ‪ 157‬މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ‬

‫ލަޔަން އެއާގެ ބޯޓަކީ ވެސް ‪ 737‬މެކްސް ‪ 8‬ގެ‬

‫ރބީ އަށް ދަތުރު ކުރަން‬ ‫މާވްރޮޕޯލޮސް ނައި ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬އެއާލައިނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި‬

‫ބޯޓެކެވެ‪.‬‬

‫ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އދ‪.‬ގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ޕްރޮގްރާމުގެ‬

‫ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬ބޯޓުން ‪ 30‬ގައުމެއްގެ މީހުން‬

‫ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ‪.‬‬

‫ދަތުރުކުރި އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ކެންޔާގެ ‪ 32‬މީހަކާއި‬

‫ފށި ނުވަތަ ޑިޖިޓަލް ފްލައިޓް ޑޭޓާ‬ ‫ވަނީ ބޯޓުގެ ކަޅު ޮ‬ ‫ބޓު ވެއްޓެން ދިމާވި ސަބަބު‬ ‫ރެކޯޑަރުގެ އެހީގައި ޯ‬

‫ވެއްޓުނު ބޯޓުން ‪ 30‬ގައުމެއްގެ މީހުން ދަތުރުކުރި‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ކެންޔާގެ ‪ 32‬މީހަކާއި ކެނެޑާގެ‬

‫ވެއްޓުނު ބޯޓުން ދަތުރުކުރި ‪ 157‬މީހުން‬

‫ގތުގައި ފްލައިޓަށް‬ ‫މާވްރޮޕޯލޮސް ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫ކެނެޑާގެ ‪ 18‬މީހުންނާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ހަތް‬

‫ހޯދަން ފަސޭހަ ވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ކަޅު ފޮށީގައި ހިމެނޭ‬

‫‪ 18‬މީހުންނާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ހަތް މީހުން‬

‫ނޭރުވުމުން ޝަކުވާ ކުރުމުން އެއާޕޯޓުގެ ޕޮލިސް‬

‫މީހުން އަދި އިންޑިއާގެ ހަތަރު މީހުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޑަރު ވެސް ވަނީ ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮކްޕިޓް ވޮއިސް ރެ ޯ‬

‫އަދި އިންޑިއާގެ ހަތަރު މީހުން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އދ‪.‬ގެ‬

‫ސްޓޭޝަނަކަށް ވެސް އޭނާ ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އޕިއާ އެއާލައިންސްގައި ބޭނުން ކުރާ ‪737‬‬ ‫އިތި ޯ‬ ‫ބޓު ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ބައެއް‬ ‫މެކްސް ‪ 8‬ގެ ޯ‬

‫ގތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ‪19‬‬ ‫އޮފިޝަލުންގެ ޮ‬ ‫ބޓުން ދަތުރުކުރި އެވެ‪ .‬ސްލޮވާކިއާގެ‬ ‫މީހަކު ވެސް ޯ‬

‫"އެ މީހުން ބުނި އީޓީ‪ 302‬ފްލައިޓުން ދަތުރު‬

‫ގތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ‪19‬‬ ‫އދ‪.‬ގެ ސްޓާފުންގެ ޮ‬ ‫ބޓުން ދަތުރުކުރި އެވެ‪ .‬ސްލޮވާކިއާގެ‬ ‫މީހަކު ވެސް ޯ‬

‫ނުކުރި ހަމައެކަނި ޕަސިންޖަރަކީ އޭނާ އަށް‪.‬‬

‫ބޑު ވަޒީރު އެންޓަން ހަރްންކޯ ވަނީ އޭނާގެ‬ ‫ޮ‬

‫އެއާލައިންތަކުގައި ބޭނުން ކުރާ މި ބާވަތުގެ ބޯޓުތައް‬

‫ބޑު ވަޒީރު އެންޓަން ހަރްންކޯ ވަނީ އޭނާގެ‬ ‫ޮ‬

‫އެކަމަށްޓަކައި ޝުކުރުވެރިވުމަށް ބުނި‪ "،‬މާވްރޮޕޯލޮސް‬

‫އަނބިކަނބަލުންނާއި ދެ ބޭފުޅުން އެ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި‬

‫މިހާރު ދަނީ ގްރައުންޑް ކުރަމުންނެވެ‪ .‬އެންމެ ފަހުން‬

‫އަނބިކަނބަލުންނާއި ދެ ބޭފުޅުން އެ ބޯޓުން ދަތުރުކުރި‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޑނީޝިއާގައި ބޭނުން‬ ‫ގްރައުންޑް ކޮށްފައި ވަނީ އިން ޮ‬

‫ކަމަށް ފޭސްބުކް މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އޕިއަން އެއާލައިންސްގެ ދަތުރު‬ ‫އެކަމަކު އިތި ޯ‬

‫ކަމަށް ފޭސްބުކް މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 12‬މާޗް ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫‪21‬‬

‫ސަރުކާ ުރ‬ ‫ކުންފުނިތަކުގެ އެހީ ހުރިހާ‬ ‫އެސޯސިއޭޝަނަކަށް‬ ‫ެއ ފް އޭ އެ މް އެ ވޯ ޑް ސް ގެ ތެ ރެ އި ން ކު ޅި ވަ ރާ ބެ ހޭ ަވ ޒީ ރު މަ ހު ލޫ ފް (މ) އާ އި އެ ކް ޓި ން ޔޫ ތު‬ ‫މި ނި ސް ޓަ ރު އަ ލީ ަވ ހީ ދު (ކ)‪ --.‬ފޮ ޓޯ‪ :‬ނި ޝާ ން އަ ލީ‪ /‬މި ހާ ރު‬ ‫ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިވެގެން ރާއްޖޭގެ‬

‫ގތުގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ‬ ‫އެހީހޯދަން‪ .‬އޭގެ މީޑިއޭޓަރެއްގެ ޮ‬

‫ކުޅިވަރުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާއާ ގުޅުން ހުރި‬

‫އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ އެއީ ހަގީގީ ތުހުމަތުތަކެއް ނޫން‬

‫ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް މީގެ ކުރިން ދެމުން އައި މާލީ‬

‫މިނިސްޓްރީ މަސައްކަތްކުރާނީ‪ "،‬އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި‬

‫ބޑުވުންތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން‬ ‫ގިނަ ކަން ޮ‬

‫ކަމަށާއި ސަރުކާރުން ކުޅިވަރު ސިޔާސީ ނުކުރާނެ‬

‫އެހީތެރިކަން މާ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި‪ ،‬އެހެން ކުޅިވަރު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ކުޅުންތެރިން ބައިތިއްބާ ޔޫތު އެކޮމޮޑޭޝަން‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެސޯސިއޭޝަންތައް ވެސް ހިމަނައިގެން ފޯރުކޮށްދޭން‬

‫އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ އެކައުންޓަށް‬

‫ގހެވެ‪ .‬ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ‬ ‫ބްލޮކްގެ ހާލަތު ވަރަށް ޯ‬

‫ސސިއޭޝަންތަކާ އޮތީ‬ ‫އަދި މިނިސްޓްރީ އާއި އެ ޯ‬

‫ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެކްޓިން ސްޕޯޓްސް‬

‫ޕޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު‬ ‫ވަދެފައިވާތީ ސް ޯ‬

‫ނވެމްބަރު މަހު މީޑިއާގައި‬ ‫ކޯޗު ޕީޓާ ސެގާޓް މިދިޔަ ޮ‬

‫ވަރަށް ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ކަމަށާއި އެފްއޭއެމާ ވެސް‬

‫މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫މިވަގުތު ގޭގައި ހުންނަވަން ސަރުކާރުން އެންގުމުން‬

‫ލކްގެ ހާލަތު ހުރީ ކުޅުންތެރިން‬ ‫ބުނީ އެކޮމަޑޭޝަން ބް ޮ‬

‫މައްސަލަ ޖެހިގެން އުޅެނީ މިނިސްޓްރީއެއް ނޫން‬

‫ގތުން މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި‬ ‫ވަގުތީ ޮ‬

‫ގސްކޮށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބައިތިއްބޭ ވަރަށް ވުރެ ޯ‬

‫ކަމަށް އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެފްއޭއެމަށް ވެސް‬

‫ކުރީ ސަރުކާރުން ފެށި އެސްއޯއީ ޕްރޮގްރާމްގެ‬ ‫ބޅަ ކްލަބްތަކަށް ދޭ މާލީ އެހީތެރިކަން‬ ‫ދަށުން ފުޓް ޯ‬

‫އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ނިންމުމެއް ނިންމަނީ‬

‫ހދަން އެފްއޭއެމުން‬ ‫މި ސަރުކާރު މެދުވެރިކޮށް ވެސް ޯ‬

‫ޕޓްސްގެ މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި‬ ‫ސް ޯ‬

‫ބަލާފައިވާ ކަމަށާއި މި ފަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން‬

‫އެ އިދާރާއިން އަމިއްލަ އަށް އިސްވެ މައްސަލަތައް‬

‫މަސައްކަތްކުރުމުން ސަރުކާރުން ޔަގީންކަން ދިނެވެ‪.‬‬

‫މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ފަހު ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ‬

‫ކންމެވެސް ވަރެއްގެ ހައްލެއް‬ ‫ފެށުމުގެ ކުރިން އެތަނަށް ޮ‬

‫ހައްލުކުރަން ނޫޅޭތީ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު ފަހުން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް‬

‫ޕލިސީތައް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ގޮތް‬ ‫ސަރުކާރުގެ ޮ‬

‫ގެނެވޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޖަލީލް ވިދާޅުވީ‪ ،‬ޔަގީންކަމެއް ނެތުމުން އެ ފައިސާ‬ ‫އެފްއޭއެމުން އަމިއްލަ އަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މަގުފަހިކުރުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މޑޭޝަން ބްލޮކްގެ ހާލަތު‬ ‫އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ އެކޮ ޮ‬

‫މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ކުޅިވަރު އާއިލާގެ އެންމެ‬

‫ދިމާވެގެން އުޅޭ ކަންތައްތަކަށް ހައްލެއް ނުލިބި އޮތީ‬

‫"ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރަން‬ ‫ގތެކޭ ކިޔާފައި ބުނާނެ ޖާދުލެއް ނެތް‪.‬‬ ‫ވަކި މިވެނި ޮ‬

‫ސސިއޭޝަންގެ ތަންތަން‬ ‫"ކުޅިވަރު އެ ޯ‬

‫ބޑުވުމަކީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ‬ ‫ބޑު އެއް އަނެއް ކަން ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ކންމެ ފިކުރެއް ހުރި މީހަކަށް‬ ‫ކުޅިވަރު ވާން ޖެހޭނެ ޮ‬

‫މި ހުންނަނީ އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ދީފައި‪ .‬އެ‬

‫ނުފޫޒު ވަނުމެވެ‪ .‬މިނިސްޓަރު މަހުލޫފަށް އެފްއޭއެމުން‬

‫ވެސް ގުޅިގެން ބައިވެރިވެވޭނެ އެއްޗަކަށް‪ .‬އަޅުގަނޑުގެ‬

‫ސސިއޭޝަންތަކުގެ‬ ‫ވެސް‪ .‬ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު އެ ޯ‬

‫އެއްޗެހި ވެސް އަޅުގަނޑު ބޭނުންވޭ ފަސް އަހަރަށް‬

‫ގތުން އެފްއޭއެމްގެ‬ ‫އެ ތުހުމަތު ވަނީކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ސސިއޭޝަންތަކާއި ރާއްޖޭގެ‬ ‫އިލްތިމާސަކީ ކުޅިވަރުގެ އެ ޯ‬

‫"މި ސަރުކާރަށް މުހިއްމު ހުރިހާ ކުޅިވަރެއް‬ ‫ހާލަތު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެފިން‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން‬

‫މޑެލްސްތައް ގެނެސް ކޮންމެ‬ ‫ކށް ބިޒްނަސް ޮ‬ ‫ބަދަލު ޮ‬

‫ލީޑަޝިޕް ބަދަލުކުރުމަށް މަހުލޫފު އިސްވެ ހުރެ ގިނަ‬

‫ރަށްތަކުގައި ހެދޭ ކުޅިވަރު ކައުންސިލްތަކަށް ވެސް‬

‫އުއްމީދުކުރަނީ ސަރުކާރުގެ އިތުރުން ސަރުކާރު‬

‫އެސޯސިއޭޝަނަކަށް ހާއްސަ ތަނެއް ގާއިމްކޮށްދޭން‪"،‬‬

‫ކަންތައްތަކެއް ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަން‬

‫ކުޅިވަރު ސިޔާސީ ނުކުރުމަށް‪ .‬އެކަން ނުކުރާތި‪ "،‬އަލީ‬

‫ކންމެ ކުޅިވަރަކަށް ވެސް‬ ‫ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ޮ‬

‫އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފީފާ އަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރިޒޭ އީގަލްސްގައި މަޑުކޮށްފި‬ ‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އަހަރެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ‬ ‫ސީޒަނުގައި ޖުމްލަ ‪ 33‬ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬ރިޒޭ‬ ‫ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ކްލަބް އީގަލްސްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް‬ ‫ދެއްކި އަހުމަދު ރިޒުވާން (ރިޒޭ) ކްލަބް އީގަލްސްއާ‬ ‫އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުންއާ ކުރިއިރު‪ ،‬އެ ޓީމަށް‬

‫ޖެހިޖެހިގެން ފަސް މެޗުގައި ހެޓްރިކް ހަދައި ދުނިޔޭގެ‬ ‫ކޑަކާ ވެސް ހަމަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރެ ޯ‬ ‫ބޅަ ޓީމުން މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ‬ ‫ގައުމީ ފުޓް ޯ‬

‫ކުޅޭ ޒުވާން ކުޅުންތެރިއާ ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު‬

‫ފުރަތަމަ ރިޒޭ އަށް ފުރުސަތެއް ނުލިބެ އެވެ‪ .‬އޭނާ‬

‫(ހަންނަ) ކްލަބްގައި މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު‬

‫އަލުން ގައުމީ ޓީމުގައި ހިމެނުނީ މިދިޔަ އަހަރު‬

‫އތް ކަމަށް އީގަލްސް އިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެބަ ޮ‬

‫ނވެމްބަރު މަހު ރާއްޖެ ކުޅުނު‬ ‫މެލޭޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ޮ‬

‫އީގަލްސް އިން ބުނީ ރިޒޭގެ އިތުރުން އެހެން‬ ‫ކުޅުންތެރިން ވެސް އެ ކްލަބާ އެކު ހަދާފައިވާ‬

‫އެކުވެރި ކަމުގެ މެޗަށް ނެގި ސްކޮޑުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އީގަލްސް އަށް ހަންނަގެ ކުޅުން ފެނުނީ ‪2015‬‬

‫އެއްބަސްވުން އާ ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އީގަލްސް‬

‫ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި އޭނާގެ‬

‫އިން ވަނީ ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން‪ ،‬މިދިޔަ‬

‫އުފަން ރަށް ކަމަށްވާ ހިތަދޫގެ ޓީމަށް ކުޅެނިކޮށެވެ‪.‬‬

‫ސީޒަނުގައި ނިއު އަށް ކުޅުނު ކުރީގެ ކެޕްޓަން‬

‫އީގަލްސް އިން އެ ފަހަރު ހަންނަ ހޯދަން ކުރި‬

‫އިމްރާން ނަޝީދު (އިންމަ) އާއި ފުލްބެކް ހިސާމް‬

‫މަސައްކަތް ކާމިޔާބެއް ނުވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޖެހިގެން‬

‫ކކީ) ގެންގޮސްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސަލީމް ( ޮ‬ ‫އުމުރުން ‪ 23‬އަހަރުގެ ރިޒޭ‪ ،‬އަންނަނީ ‪2014‬‬ ‫ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކްލަބް އީގަލްސް އަށް‬ ‫ކުޅެމުންނެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ ‪ 19‬އަހަރުން ދަށުގެ ގައުމީ‬

‫އައި ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު ހަންނަ ވަނީ ޓީސީގެ‬ ‫ޓަރަޔަލްގައި ބައިވެރިވެފަ އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ‬ ‫ފަހުން ނިންމީ އީގަލްސް އަށް ސޮއިކުރާށެވެ‪.‬‬ ‫ދާދި ފަހުން ނިމުނު ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި‬

‫ޓީމުން ކެރިއަރު ފަށައި ފަހުން އީގަލްސް އަށް ބަދަލުވެ‬

‫އީގަލްސްގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން ކުޅުނު ހަންނަ‬

‫ރިޒޭ ވަނީ އެ ޓީމާ އެކު ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް‬

‫ހޯދަން އެހެން ކްލަބްތަކުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި އީގަލްސް އިން ‪2016‬‬ ‫ކާމިޔާބު ޮ‬

‫އަންނަކަން ވަނީ އެނގިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވަނަ އަހަރުގެ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ފައިނަލުގައި ޓީސީ‬

‫މިދިޔަ ސީޒަނުގައި މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން)ގެ‬

‫ޕޓްސް ކްލަބް އަތުން ‪ 0-1‬އިން މޮޅުވި މެޗުގައި‬ ‫ސް ޯ‬

‫އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅުނު އީގަލްސް ވަނީ އެސްޓީއޯ‬

‫ލަނޑު ޖެހީ ރިޒޭ އެވެ‪.‬‬

‫ހދައި ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ‬ ‫މާލޭ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ޯ‬

‫މިދިޔަ ސީޒަނަކީ ރިޒޭގެ ކެރިއަރުގައި އޭނާ އެންމެ‬

‫ތިން ވަނައިގައި ނިންމާލައިފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 12‬މާޗް ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫‪22‬‬

‫އެފްއޭއެމުން ސަރުކާރު ބަދުނާމުނުކުރުން އެދެން‪ :‬އަލީ ވަހީދު‬ ‫އެފްއޭއެމްގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް‬

‫ބޅަ ސީޒަނުގެ ޗެރިޓީ‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެންގެ ފުޓް ޯ‬

‫މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން އަލިމަގެއް ނުފެނި‬

‫ޝީލްޑް މެޗެއް ބާއްވާ ދުވަހެއް އެނގެނީކީއެއް‬

‫ވަނިކޮށް އެ އިދާރާ އިން ސަރުކާރު ބަދުނާމުވާ ގޮތަށް‬

‫ނޫން‪ .‬ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މުބާރާތް ވީތަނެއް‬

‫ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އެކްޓިން ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަލީ‬

‫އެނގެނީކީއެއް ނޫން‪ .‬ތިން ހަތަރު މަސް އެބަދޭ‬

‫ގވާލައްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ވަހީދު މިއަދު ޮ‬

‫މުބާރާތްތައް ޝެޑިއުލް ނުކުރެވިގެން‪ .‬ކުއްލިއަކަށް‬

‫ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬

‫ރދަ މަސް އަންނަނީ‪ .‬އެހެންވީމަ‬ ‫ނޫން އީދު ދުވަހާއި ޯ‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ‬

‫އެބައެއްގެ އަމިއްލަ މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ކުރަންވީ‪"،‬‬

‫ބޅައިގެ އެއްވެސް ބަޔަކާ‬ ‫އެ މިނިސްޓްރީ އާއި ފުޓް ޯ‬

‫ބޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރުކަން ކުރެއްވި‬ ‫ކުރިން ގައުމީ ފުޓް ޯ‬

‫މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށާއި މައްސަލަ ޖެހިފައި އޮތީ‬

‫އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކްލަބްތަކާއި އެފްއޭއެމްގެ ލީޑަޝިޕާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެފްއޭއެމުން ފުރަތަމަ‬ ‫ޑިވިޝަނުގެ ފަސް ކްލަބަކާ އެކު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެފްއޭއެމްގެ‬ ‫ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ‬ ‫ކށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ‬ ‫ކުންފުނިތައް މެދުވެރި ޮ‬ ‫ކްލަބްތަކަށް ދެމުން އައި މާލީ އެހިތެރިކަން މި އަހަރު‬ ‫ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތް ކަމަށާއި އެހެންވެ‬ ‫އެފްއޭއެމުން އެކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމާފައިވާ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވީ‬ ‫އެފްއޭއެމުން ވާހަކަ ދެއްކީ ކްލަބްތަކާއި ސަރުކާރާ‬ ‫ޖެހޭ ގޮތަށް ކަމަށާއި އޭގެ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ދިވެހި ސަރުކާރަކުން ނޯންނާނެ ކުރިން‬ ‫ކްލަބްތަކަށް ލިބެމުންދިޔަ އެއްވެސް އެއްޗެއް‬ ‫ކށްފައެއް‪ .‬މިނިސްޓަރު‬ ‫އުނިކުރިކަމަކަށް އިއުލާނު ޮ‬ ‫މަހުލޫފު ވެސް އަޅުގަނޑު ވެސް ކްލަބްތަކަށް ދެރަކޮށް‬ ‫އިހާނެތިކޮށް ހިތާނެ ކަމަށް ނުބުނަން‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން މި‬ ‫މަސައްކަތްކުރަނީ އެހެން ގޮތްގޮތުން ވެސް ކްލަބްތަކަށް‬ ‫ހދަން‪ .‬އިންޑަސްޓްރީތައް‬ ‫ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތްތައް ޯ‬ ‫ގތްގޮތަށް‪ "،‬އަލީ ވަހީދު‬ ‫މެދުވެރިކޮށާއި އެހެނިހެން ޮ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މީގެ‬ ‫ކުރިން "މިހާރަ"ށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ‬ ‫ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ކްލަބްތަކަށް ފައިސާ ދިނީ‬ ‫އެއްވެސް އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ދެ އަހަރު ސަރުކާރު‬ ‫ކުންފުނިތައް މެދުވެރިވެގެން ކްލަބްތަކަށް ގިނަ‬ ‫ފައިސާތަކެއް ހަރަދުކުރެވިއްޖެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭގެ‬ ‫އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނުކުރާ ކަމުގެ ހެއްކަކީ މިހާރު‬ ‫ރާއްޖޭގެ ކްލަބްތައް ބަނގުރޫޓުވެފައި އޮތުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަދި ސަރުކާރުގެ ވިސްނުމަކީ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް‬ ‫ކށް ފުޓްބޯޅަ އަށް ހެޔޮ‬ ‫ހުރިހާ ކުޅިވަރަކަށާއި ހާއްސަ ޮ‬ ‫ގތަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަމަށް‬ ‫ބަދަލެއް އަންނަ ޮ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތްތައް އެބަޖެހޭ ރަނގަޅަށް‬ ‫"ފައިސާ އަށް ވާ ޮ‬ ‫އތީ އޭގެ މާނަ އަކީ‬ ‫ބަލަން‪ .‬އެކަން ނުވެ މި ޮ‬ ‫ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ފެއިލްވެފައޭ އެ އޮތީ‪ .‬އެ ހާލަތުގައި‬ ‫ވެސް ކްލަބްތައް ސަސްޕެންޑްކުރާތަން މި ފެންނަނީ‪"،‬‬ ‫ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ މައްސަލައިގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ‬ ‫ބޮޑު ކްލަބް ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި‬ ‫އތުމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އަލީ ވަހީދު‬ ‫އޮތް ޮ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ކްލަބްތަކުގެ އިތުބާރު‬ ‫އވެއްޖެ ނަމަ އެފްއޭއެމުން އެ އިތުބާރު‬ ‫ގެއްލިފައި ޮ‬ ‫ކށްގެން އަމިއްލަ‬ ‫ހޯދަން ޖެހޭނީ ކްލަބްތަކާއި މަޝްވަރާ ޮ‬ ‫ހދައިގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ކްލަބްތައް‬ ‫އަށް ހައްލެއް ޯ‬ ‫މަގުމަތިކޮށްފައި ކްލަބްތަކަށް ބިރު ދައްކައި ވަކި ކަމަކާ‬ ‫ގުޅުވައިގެން ކްލަބްތަކަށް ލާރި ދޭނަމޭ ވިދާޅުވުމަކީ‬ ‫ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށާއި ހަގީގަތަކީ ސަރުކާރުގެ‬ ‫އިތުރުން އެފްއޭއެމުން ވެސް ކްލަބްތަކަށް ލާރި ދޭން‬ ‫ޖެހޭ ކަމެވެ‪.‬‬ ‫އތް ކަންތައްތަކަށް ބަލާއިރު‬ ‫މިހާތަނަށް ފެނިފައި ޮ‬ ‫ފެންނަ މަންޒަރަކީ އެފްއޭއެމުން ކުރަން ޖެހޭ ގިނަ‬ ‫އތް މަންޒަރު ކަމަށާއި އެކަން‬ ‫ކަންތައްތަކެއް ނުވެ ޮ‬ ‫ރަނގަޅު ކުރަން ބާރު އެޅުމަކީ ކުޅިވަރާ ބެހޭ‬ ‫މިނިސްޓްރީގެ ވެސް ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެއީ ތިން ވަނަ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު‬ ‫ފޯރުވުން ކަމަށް ނުބެނެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫"ފީފާ‪ /‬އޭއެފްސީ ވަފުދަށް އެފްއޭއެމްގެ ކަންތައްތައް‬ ‫ޮއޅުންފިލުވައިދޭނަން"‬ ‫ބޅައިގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް‬ ‫ރާއްޖޭގެ ފުޓް ޯ‬ ‫ހައްލުކުރަން މާދަމާ އޭއެފްސީ އާއި ފީފާގެ ވަފުދެއް‬ ‫ގތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ‪ .‬އަލީ‬ ‫ރާއްޖެ އަންނަ ޮ‬ ‫ވަހީދު ވިދާޅުވީ އެ ވަފުދާ ބައްދަލުކުރުމަށް ފަހު‬ ‫އެފްއޭއެމްއާ ގުޅުން ހުރި ގިނަ ކަންތައްތަކުގައި‬ ‫ގތެއް އޮޅުން ފިލުވާނެ‬ ‫ފީފާ އާއި އޭއެފްސީން ދެކޭ ޮ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ފީފާ‬ ‫އެ ގޮތުން އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ޮ‬ ‫އަށް ހުށަހަޅާނެ ދެ ކަމަކީ އެފްއޭއެމްގެ އިމާރާތުގައި‬ ‫މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީގެ އޮފީހެއް ހުޅުވި‬ ‫މައްސަލަ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ހިންގި އެންމެ ބޮޑު‬ ‫އފީސް ސަރަހައްދަށް‬ ‫ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އެފްއޭއެމްގެ ޮ‬ ‫ފުލުހުން ވަންނަން ޖެހުމުގެ ކަންތައް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެން ކަން ޮ‬ ‫ބޮޑަށް ހިނގައިދިޔަ ސްކޭންޑަލްގެ (އެމްއެމްޕީއާރްސީ‬ ‫ހިޔާނާތުގެ) ކަޅު ދަބަސްތައް އެފްއޭއެމުން ނެރުނީމަ‪.‬‬ ‫އންނަ އެއްޗެއްތޯ‪.‬‬ ‫އެއީ ފީފާ ސްޓެޓިއުޓްސްގައި ޮ‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންގެ ގައުމުގައި ހިނގި އެންމެ ބޮޑު‬ ‫ހިޔާނާތުގައި އެފްއޭއެމް ތެރެއިން ކަޅު ދަބަސްތައް‬ ‫ނެރުނު‪ .‬އެކަން ފުލުހުންނާއި ތަހުގީގީ އިދާރާތަކުން‬ ‫އޮޅުން ފިލުވަންވީނޫންތޯ‪ "،‬އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ގައުމެއްގެ‬ ‫ބޅަ އިދާރާއެއްގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ‬ ‫ފުޓް ޯ‬ ‫އޮފީހެއް ނުހަދާނެ ކަމަށާއި އެކަން އެ ގޮތަށް ކުރެވޭނެ‬ ‫ގތެއް ފީފާގެ ސްޓެޓިއުޓްސް އިން ވެސް‬ ‫އެއްވެސް ޮ‬ ‫ނުފެންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ފީފާ ސްޓެޓިއުޓްސްއޭ‬ ‫އޅުވާލުމުގެ ފުރުސަތު އެއްވެސް ބަޔަކަށް‬ ‫ކިޔައިގެން ޮ‬

‫އެ ފް އޭ އެ މް ގެ ރަ އީ ސް ބަ އް ސާ މް (މ) އާ އި އެ ކް ޓި ން ޔޫ ތު ިމ ނި ސް ޓަ ރު އަ ީލ ވަ ހީ ދު‬ ‫(ވ)‪ --.‬ފޮ ޓޯ‪ :‬ނި ޝާ ން އަ ލީ‪ /‬މި ހާ ރު‬

‫ނުދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެފްއޭއެމްގެ އިމާރާތުގައި ސިޔާސީ އޮފީހެއް‬ ‫ގތުން މީގެ ކުރިން އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް‬ ‫ހުޅުވުމާ ބެހޭ ޮ‬ ‫ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް ވިދާޅުވީ އިމާރާތުގެ‬ ‫އފީސް" ހިންގަން ދީފައިވާ‬ ‫އެއްވެސް ތަނެއް "މެޑަމް ޮ‬ ‫ނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް‬ ‫އެތަން ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ކަމަށާއި‪ ،‬އެ ކުންފުނިން އެ‬ ‫ތަން އެހެން ބަޔަކަށް ދިނުމަކީ އެފްއެމްއޭ ގުޅޭ ކަމެއް‬ ‫ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ އެފްއޭއެމް އިމާރާތުގައި‬ ‫ހިނގާ ކަންތައްތައް އެފްއޭއެމަށް އެނގެން ޖެހޭނެ‬ ‫ކަމަށާއި ސިޔާސީ ކަންތައްތައް ފަދަ ފުޓްބޯޅައިގެ‬ ‫ކަންތައްތަކާ ހިލާފު ކަމެއް އެފްއޭއެމްގެ އިމާރާތެއްގައި‬ ‫ހިނގާއިރު އެކަން ނުބެލި އޮތުމަކީ އެ އިދާރާ‬ ‫ފެއިލްވުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އޑަރެއް އައީމަ ނޫނެކޭ‬ ‫"ފުޓްބޯޅަ އަށް އެކަހަލަ ޯ‬ ‫ބުނެވޭ ވަރުގެ މީހުން އެފްއޭއެމްގައި ތިބެން ޖެހޭނީ‪.‬‬ ‫ގތުން އެތަނުގެ އެއް ކަން އެމްޑީޕީ‬ ‫އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ޮ‬ ‫އަށް އަނެއް ކަން ޖޭޕީ އަށް އަނެއް ކަން އަދާލަތަށް‬ ‫އަނެއް ކަން އެހެން ޕާޓީ އަކަށް ދީގެން ކިހިނެއްތޯ‬ ‫ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވާނީ‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން ސާފުކުރާނަން‬ ‫އެކަން އެފްއޭއެމަށް ކުރެވޭނެތޯ‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލެއް‬ ‫ނުކުރަން އެކަން ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް‪ "،‬އަލީ ވަހީދު‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓްސް ކްލަބް އިސްވެ އޮވެ‪15 ،‬‬ ‫ވިކްޓްރީ ސް ޯ‬ ‫ސޔާ އެކު‪ ،‬އެފްއޭއެމްގެ ވެރިންގެ އިތުބާރު‬ ‫ޮ‬ ‫ކްލަބެއްގެ‬ ‫ވޓެއް ނެގުމަށް އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ‬ ‫ނެތްކަމުގެ ޯ‬ ‫ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވައިދޭން އެދުނު އެދުމަށް އެ‬

‫ސސިއޭޝަނުން ވަނީ ފުރަގަސްދީފަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‬ ‫އެ ޯ‬

‫އެފްއޭއެމްގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބި ޖެހުނީ‬

‫އެ ކްލަބުން އެފްއޭއެމްގެ އަސާސީ ގަވާއިދުން‬

‫"ދެ ފަރާތަށް މޫނު އަނބުރައިގެން ތިބެ" ކުރިއަށް‬

‫ލިބޭ އިހުތިޔާރެއްގެ ދަށުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު‬

‫ގތަށް ކުރިއަށް ދެވެން ނެތް‬ ‫ދިއުމަށް ކަމަށާއި އެހެން އެ ޮ‬

‫ޒޓުގައި އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ‬ ‫ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރި ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޮންގްރެސްއެއް ބާއްވަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޓީއެއް ނުހަދަން އެފްއޭއެމަށް‬ ‫"އެއްވެސް ޮ‬

‫ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ‬

‫ފލޯ ކުރާނީ ފީފާ‬ ‫ނުފޫޒުފޯރުވާ ކަށެއް‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން ޮ‬

‫ކޮންގްރެއްސަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަކަށް‪ .‬ފީފާ ސްޓެޓިއުޓްސް‬ ‫އާއި އޭއެފްސީ އެދޭ ޮ‬

‫"ކްލަބްތަކާއި ކުޅުންތެރިން އަޅުގަނޑުމެން‬

‫އަކީ އެފްއޭއެމްގައި ތިބޭ ފަސް މީހަކަށް އެނގޭ‬

‫ކށްގެން އަޅުގަނޑުމެން‬ ‫ހިމާޔަތްކުރާނަން‪ .‬މަޝްވަރާ ޮ‬

‫އެއްޗެއް ނޫން‪ .‬ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ކަންތައްތައް މިއީ‬

‫ކަންތައް ކުރަން ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް‬

‫ހަމައެކަނި އެފްއޭއެމްގެ އިދާރާގައި ތިބޭ ބަޔަކަށް އެނގޭ‬

‫އެފްއޭއެމުން އެ ފުރުސަތު ވެސް ނުދޭ‪ .‬ގައުމީ ޓީމު‬

‫އެއްޗެއްސެއް ނޫން‪ "،‬އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފުރާ ތަނަށް ދިއުމުގެ ދައުވަތެއް ވެސް ނުލިބޭ‪ .‬ދެން‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ އެފްއޭއެމްގެ ކަންތައްތަކަށް މި މަހު‬

‫ތ ކަމެއް ރަނގަޅުކުރާނީ‪ "،‬އަލީ ވަހީދު‬ ‫ކިހިނެއް ޯ‬

‫ލަސްވެގެން ހައްލެއް އަންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޅަ އަށް ރަނގަޅު ހައްލެއް‬ ‫ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ފުޓް ޯ‬

‫އެފްއޭއެމްއާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތަކެއް‬

‫އައުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެފްއޭއެމްގެ މިހާރު އޮތް‬

‫ޕޓްސް މިނިސްޓްރީން ހެދި ކޮމިޓީއެއްގެ‬ ‫ބެލުމަށް ސް ޯ‬

‫ކށް އެފްއޭއެމަށް ސަރުކާރުން ވަކި‬ ‫ލީޑަޝިޕް ބަދަލު ޮ‬

‫މައްސަލައިގައި އޭއެފްސީން އިންޒާރުދީ‪ ،‬އެ ކޮމިޓީގެ‬

‫ކެނޑިޑޭޓެއް ގެންނަން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް‬

‫އއްވާ‪ ،‬އެކްޓިން މިނިސްޓަރު އަލީ‬ ‫ހަރަކާތެއް ނެތިފައި ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޅަ އަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް‬ ‫ވަހީދު‪ ،‬ދިވެހި ފުޓް ޯ‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ފީފާގެ އުސޫލުތައް‬

‫ޒލިއުޝަން ކޮމިޓީއެއް‬ ‫ހައްލުކުރުމަށް ޑިސްޕިއުޓް ރި ޮ‬

‫ގަބޫލުކުރާ ބަޔަކު އެފްއޭއެމްގައި ތިބެން‪ .‬ކޮންމެ‬

‫ވަނީ އުފައްދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހަކު ސިޔާސީ ވާހަކަ ނުދައްކާ ބައެއް އެތަނުގައި‬

‫އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ އެ ކޮމިޓީގައި ތިބީ‬

‫ތ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ‬ ‫ތިބެން‪ .‬ކޮން ފައިދާއެއް ޯ‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މީހުންނެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަން‬

‫ކށް ހިތައިގެން‪ .‬ރަނގަޅެއް ނޫންތޯ‬ ‫އެފްއޭއެމަށް އިހާނެތި ޮ‬

‫ކުރީ ފީފާގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ފުޓްބޯޅައިގެ މީހުން‬

‫އެފްއޭއެމް ރަނގަޅަށް ހިނގާފައި ދަނޑުތަކަށް މީހުން‬

‫ހިމަނައިގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވީ މަޝްވަރާ‬

‫ވަނީމަ‪ "،‬އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްގެން މިހާތަނަށް ކަންތައްތައް ހައްލުކުރަން‬ ‫ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 12‬މާޗް ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫ޔުވެންޓަސްގެ ހަތިޔާރަކީ‬ ‫ރޮނާލްޑޯ‪ :‬އަލެގްރީ‬ ‫ޓިއުރިން (މާޗް ‪ - )12‬ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި‬

‫އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި‬

‫ބޮޑެތި މެޗުތަކަށް ނުކުންނައިރު ޔުވެންޓަސްގެ ހަތިޔާރަކީ‬

‫ޑ ވަނީ މުބާރާތުގައި މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ‪121‬‬ ‫ރޮނާލް ޯ‬

‫ޑ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މެސިމޯ‬ ‫ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލް ޯ‬

‫ގލަކީ ނޮކައުޓު‬ ‫ގޯލު ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން ‪ޯ 57‬‬

‫އަލެގްރީ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ބުރުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ގޯލުތަކެވެ‪.‬‬

‫ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ‬

‫އ ކިއެލީނީ ބުނީ‬ ‫ޔުވެންޓަސްގެ ކޯޗު ޖިއޮޖި ޯ‬

‫ވަނަ ލެގުގައި މިރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސްޕެއިނުގެ‬

‫ޑ އޭނާގެ ފެންވަރުގައި މިރޭ އެންމެ މޮޅު ކުޅުން‬ ‫ރނާލް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ކޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ޔުވެންޓަސް‬ ‫ކ މެޑްރިޑާ ދެ ޮ‬ ‫އެތުލެޓި ޯ‬

‫ދައްކާނެ ކަމުގެ ‪ 200‬ޕަސެންޓް ޔަގީންކަން އެބައޮތް‬

‫ކޮޅަށް ނަތީޖާ އަނބުރާލަން ބަލާއިރު އެ ޓީމަށް އޮތީ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އުނދަގޫ ޗެލެންޖެކެވެ‪.‬‬ ‫ފުރަތަމަ ލެގުގައި އެތުލެޓިކޯ ދަނޑުގައި‬

‫ކުޅުނު ‪ 31‬މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ ‪ 22‬ލަނޑު ޖަހައިފަ‬

‫ޔުވެންޓަސް ބަލިވީ ‪ 0-2‬އިންނެވެ‪ .‬މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ‪ 2017-2016‬ވަނަ އަހަރުގެ‬

‫ހދަން މިރޭ ކުޅޭ މެޗުން ޔުވެންޓަސް‬ ‫ފައިނަލުން ޖާގަ ޯ‬ ‫އަށް ވަނީ ތިން ލަނޑުގެ ތަފާތުން މޮޅުވަން‬

‫ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް‬

‫އެގްރިގޭޓް އެއްވަރުވެ ނަތީޖާ ނެރެން އިތުރު ވަގުތު‬

‫ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެތުލެޓިކޯގެ ވަންޑާ‬

‫ކންމެ ނަތީޖާއަކުން‪،‬‬ ‫ކުޅެން ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬އެ ނޫން ޮ‬

‫ނ ސްޓޭޑިއަމްގަ އެވެ‪ .‬އެ ޓީމުން‬ ‫މެޓްރޮޕޮލިޓާ ޯ‬

‫ދެ ލަނޑުގެ ތަފާތެއް އަޔަސް ކުރި ލިބޭނީ އެތުލެޓިކޯ‬

‫އަމާޒުހިފާފައިވަނީ މި އަހަރު އެ ކްލަބްގެ ތާރީހުގައި‬

‫އަށެވެ‪.‬‬

‫ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ތަށި އަމިއްލަ‬

‫މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް އަމާޒުހިފާފައިވާ‬ ‫ކޗު އަލެގްރީ ބުނީ މި ފަދަ ޗެލެންޖްތަކާ‬ ‫ޔުވެންޓަސްގެ ޯ‬

‫ޕޓަރުންގެ ކުރިމަތީގައި އުފުލާލުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސަ ޯ‬ ‫ގ ސިމިއޯނީ ބުނީ‬ ‫އެތުލެޓިކޯގެ ކޯޗު ޑިއޭ ޯ‬

‫ކުރިމަތިލާއިރު މުބާރާތުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް‬

‫ޔުވެންޓަސް ކަހަލަ މުބާރާތެއްގެ ފޭވަރިޓެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫ޑ ޓީމުގައި ހުރުމުން ހިތްވަރު ލިބޭ‬ ‫ކުޅުންތެރިއާ ރޮނާލް ޯ‬

‫އތް ޓީމެއް ކަޓުވާލައިފިނަމަ އެތުލެޓިކޯ އަށް‬ ‫ބެލެވިފައި ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޑ އަށް އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ ގޯލުތަކެއް‬ ‫"ރޮނާލް ޯ‬ ‫ޖެހިދާނެކަން އޭނަ އަންނަނީ ސާބިތުކޮށްދެމުން‪ .‬މި‬

‫މުބާރާތުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހިތްވަރު ލިބިގެންދާނެ‬ ‫ކަމަށާއި ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފަން މުޅި ޓީމު އޮތީ‬ ‫އެއް ރޫހެއްގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޑ ވަނީ ތަފާތު ދައްކާފައި‪.‬‬ ‫ކަހަލަ މެޗުތަކުގައި ރޮނާލް ޯ‬

‫ޔުވެންޓަސްގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ހަމައެކަނި‬

‫އޭނާ ހުރީމަ މުޅި ޓީމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ‪ .‬އަހަރެމެންގެ‬

‫ޑ އަށް ސަމާލުކަން ދީފިނަމަ އޭގެ އިން‬ ‫ރޮނާލް ޯ‬

‫ހަތިޔާރަކީ ރޮނާލްޑޯ‪ "،‬މިރޭގެ މެޗުގެ ކުރިން އަލެގްރީ‬

‫އެތުލެޓިކޯ އަށް ވާނީ ގެއްލުން ކަމަށާއި ޔުވެންޓަސް‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އަކީ މޮޅެތި ކުޅުންތެރިން ގިނައިން ތިބި ޓީމެއް ކަން‬

‫މިދިޔަ ހަ ސީޒަނުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ‬

‫އނީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ސިމި ޯ‬

‫ވީއޭއާރް‪ ،‬ފުޓްބޯޅައިގެ ރޫހާ‬ ‫ހިލާފު‪ :‬ޕްލެޓިނީ‬ ‫އ އެސިސްޓަންޓް‬ ‫ޕެރިސް (މާޗް ‪ – )12‬ވީޑި ޯ‬

‫ޕެނަލްޓީއަކުން އަދަބު ދިނުމަކީ ފުޓްބޯޅައިގެ ރޫހާ ހިލާފު‬

‫ބޅައިގެ ރޫހާ ހިލާފު ކަމަށް‬ ‫ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) ފުޓް ޯ‬

‫ކަމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މިހެން ވާ ނަމަ ގޯލަށް ޝޮޓް‬

‫ޔުއެފާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ފްރާންސްގެ ކުރީގެ‬

‫ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި ޑިފެންޑަރުގެ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހޭ‬

‫ކެޕްޓަން މިޝޭލް ޕްލެޓިނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ފނުވަން ފަށައިފާނެ ކަމަށް‬ ‫ގޮތަށް ކުޅުންތެރިން ބޯޅަ ޮ‬

‫ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި‬ ‫މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީގެ މައްޗަށް‬

‫އޭނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕްލެޓިނީ ވިދާޅުވީ މައްސަލަ އަކީ ދަނޑުމަތީގައި‬

‫އިންގްލެންޑުގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ‪ 1-3‬އިން ކުރި‬

‫ހުންނަ ރެފްރީ ނޫން ކަމަށާއި އެކަމުގައި ގޯހީ ވީޑިއޯ‬

‫ހދައި ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ވީއޭއާރް އިން‬ ‫ޯ‬

‫ބަލަން ތިބޭ ރެފްރީން ކަމަށެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ ވީޑިއޯ‬

‫ބަލައިގެން ރެފްރީ ދިން ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ‪ .‬ޕީއެސްޖީގެ‬

‫ރެފްރީން ބަލަނީ ކުޅުންތެރިޔާ ފައުލެއް ކުރިތޯ ނޫން‬

‫ބޅަ ޖެހިގެން ދިން އެ ޕެނަލްޓީގެ‬ ‫ކިމްޕެމްބޭ އަތުގައި ޯ‬

‫ބޅަ އަތުގައި ޖެހުނުތޯ ކަމަށް ވުމެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށާއި ބަލަނީ ޯ‬

‫ނިންމުމާ މެދު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސުވާލު އުފައްދަ‬

‫އެހެންވެ އޭރިއާ ތެރެއިން ކުޅުންތެރިޔެއްގެ އަތުގައި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބޯޅަ ޖެހޭއިރަށް އެ މީހުން އެއީ ޕެނަލްޓީއެއް ކަމަށް‬ ‫ޕްލެޓިނީ ވިދާޅުވީ ފުޓްބޯޅައިގެ ގަވާއިދު ހަދާ‬

‫ނިންމާ ކަމަށް ޕްލެޓިނީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާގައި އޭނާ މަސައްކަތްކުރެއްވި‬

‫ކންމެ ފަހަރަކު‬ ‫"އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހޭ ޮ‬

‫ދުވަސްވަރު ވެސް ބެއްލެވީ ކުޅުންތެރިން ދިފާއުކުރަން‬

‫ޕެނަލްޓީއަކަށް ނުވާނެ‪ .‬ފެށުނީއްސުރެ އަހަރެން‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޅު‪ .‬ސަބަބަކީ ކުޅުނު އިރު އަހަންނަށް‬ ‫ވީއޭއާރްއާ ދެ ޮ‬

‫"ބުދަ ދުވަހު އެ ހިނގި ކަންތައް‪ ،‬އަހަރެންގެ މި‬ ‫ކށްދޭނެ‪ .‬މި ހާލަތުގައި‪ ،‬ޕީއެސްޖީގެ‬ ‫ވާހަކަތައް ތެދު ޮ‬ ‫ކުޅުންތެރިޔާ އެނބުރު ވަގުތު އޭނާގެ އަތުގައި ބޯޅަ‬ ‫ޖެހުނީ‪ .‬އެއީ ގަސްދުގައި ކުރި ކަމެއް ނޫން‪ "،‬ޕްލެޓިނީ‬

‫އެނގުނު‪ ،‬ދަނޑުމަތީގެ ހަގީގަތް ޓީވީއަކުން‬ ‫ނުފެންނާނެކަން‪ "،‬ޕްލެޓިނީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވީޑީއާ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ އަކީ ރީޕްލޭ‬ ‫ކށް ނިންމުންތައް ބަލާ ސިސްޓަމެކެވެ‪.‬‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪" .‬އެހިސާބުން ރެފްރީ އޭނާ ކުރަން ޖެހޭ‬

‫ރެފްރީ އަށް ޝައްކެއް އުފެދިއްޖެ ނަމަ ރީޕްލޭ ބަލައި‬

‫ކނަރަކަށް ފުމުން‪ .‬އެކަމަކު މީހުން‬ ‫ކަންތައް ކުރީ އެއީ ޯ‬

‫ގތް ނިންމާނެ އެވެ‪ .‬ބައެއް‬ ‫އެތަނުގައި ތިބޭ ރެފްރީން ޮ‬

‫އޭނާ ގާތު ބުނެފި އަލުން ބަލަން ޖެހެޔޭ‪".‬‬

‫ގސް ސީދާ ބަލަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހާލަތްތަކުގައި ރެފްރީ ވެސް ޮ‬

‫ކންމެ ފަހަރަކު‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހޭ ޮ‬

‫މެޑްރިޑާ ހަވާލުވީ ގި ަނ‬ ‫ކްލަބްތަކަކަށް ނޫނެކޭ‬ ‫ބުނެފައި‪ :‬ޒިދާން‬

‫ކޅަށް މިހާތަނަށް ރޮނާލްޑޯ‬ ‫އެތުލެޓިކޯއާ ދެ ޮ‬

‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ހެދި ހެޓްރިކް‬

‫މަޖުބޫރުވެފަ އެވެ‪ .‬އެ ޓީމު ‪ 0-2‬އިން މޮޅުވެއްޖެ ނަމަ‪،‬‬

‫‪24‬‬

‫ޗ އް ގެ ތެ ރެ އި ން ޒި ދާ ން‪ --.‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬ ‫ރެ އާ ލު ގެ މެ ެ‬ ‫މެޑްރިޑް (މާޗް ‪ - )12‬ރެއާލް މެޑްރިޑާ އަލުން‬

‫މަޖުބޫރުވީ އެވެ‪.‬‬ ‫"ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ރައީސް އަހަންނަށް ގުޅާފައި‬

‫މި ހަވާލުވީ ވަރަށް ގިނަ ކްލަބްތަކަކަށް ނޫނެކޭ‬ ‫ބުނެފައި ކަމަށް‪ ،‬މިދިޔަ ސީޒަނަށް ފަހު އެ ޓީމުން‬

‫އެހީތެރިކަމަށް އެދުމުން އެ ކަމަށް ފުރަގަސް‬

‫ވަކިވި ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ދޭނެ ހިތްވަރެއް އަހަރެންގެ ކިބައިގައި ނެތް‪ .‬ފޯމު‬

‫ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށި‬

‫ކޗެއްގެ ގޮތުގައި އަހަރެން‬ ‫ގެއްލުނީމަ ވާ ގޮތް ޯ‬

‫ޖެހިޖެހިގެން ތިން ސީޒަނުގައި ހޯދައިދިން ޒިދާން އެ‬

‫ކންމެ ހާލަތެއްގައި ވެސް‬ ‫ވެސް ތަޖުރިބާކުރިން‪ޮ .‬‬

‫ސލާރީ ވަކިކުރުމަށް‬ ‫ޮ‬ ‫ޓީމަށް އަލުން ގެނައީ ސަންޓިއާގޯ‬

‫މި ކްލަބުން އަހަރެންގެ އެހީއަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ‬

‫ފަހު ‪ 2022‬ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށެވެ‪ .‬ރެއާލާ‬

‫އަހަރެން އަންނާނަން‪ .‬މި ކްލަބުން އަހަންނަށް ގިނަ‬

‫ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން ޒިދާން އެކި ޓީމުތަކާ ހަވާލުވާން‬

‫ކށްދިން‪ "،‬ޒިދާން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކަންތައްތަކެއް ޮ‬

‫އުޅޭ ކަމަށް މީޑިއާގައި އަޑުފެތުރުނެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަންނަށް ވަރަށް ގިނަ ހުށަހެޅުން‬

‫ގތުން މިދިޔަ މެއި މަހު ޒިދާން‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬ ‫ކށްލީ ކްލަބްގެ ޓްރާންސްފާ ކަންތައްތަކުގެ‬ ‫މެޑްރިޑް ދޫ ޮ‬

‫ލިބުނު‪ .‬އެހެން ކްލަބްތަކަށް އަހަރެން ނުދިޔައީ‬

‫ބާރު އޭނާ އަށް ނެތުމުންނެވެ‪ .‬މެޑްރިޑުން މިދިޔަ‬

‫ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް ވެސް ހުރީމަ‪ .‬މި ވަގުތު‬

‫ނ ރޮނާލްޑޯ ވިއްކާލީ‬ ‫ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ކްރިސްޓިއާ ޯ‬

‫ފކަސް ކުރަންވީ މި ސީޒަން ރަނގަޅަށް‬ ‫އަހަރެމެން ޯ‬

‫ޒިދާންގެ ނުރުހުމުގައި ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެމެން މިހާރު ވާހަކަދައްކަންވީ މައުލޫއަކީ‬

‫ނިންމާލުމަށް ފަހު އަންނަ ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވާން‪"،‬‬ ‫ރެއާލާ އަލުން ހަވާލުވުމަށް ފަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬

‫ޑއެއް ނޫން‪ .‬މި ސީޒަނުގައި ބާކީ އޮތް ‪11‬‬ ‫ރޮނާލް ޯ‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި ޒިދާން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ރނާލްޑޯ އަކީ މި‬ ‫މެޗުން ކާމިޔާބު ހޯދުން އަމާޒަކީ‪ޮ .‬‬

‫ގތުން ޒިދާނަށް ހުށަހެޅި‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިއެއް‪ .‬އެކަމަކު އެއީ‬ ‫ކްލަބަށް ކުޅުނު ޮ‬

‫ކްލަބްތަކުގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސި ގަދަ ދެ ބާރު‬

‫ތ ކުރި ސުވާލަށް‬ ‫މާޒީ‪ "،‬ރޮނާލްޑޯ ނެތްތަން ފޫބެއްދޭނެ ޯ‬

‫ކަމަށްވާ ޗެލްސީ އާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ‬

‫ޒިދާން ޖަވާބު ދިނެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ޒިދާން އަލުން އެނބުރި‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬

‫އިތުރުން އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޔުވެންޓަސް އިން ހުށަހެޅީ އަންނަ ސީޒަނުގައި އެ ޓީމާ‬

‫އައިއިރު ކްލަބްގެ ޓްރާންސް ކަންތައްތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް‬

‫ހަވާލުވާ ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ނެގީ އޭނާ ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިން ހޯދަން އަމިއްލަ‬

‫ބޑުން އެންމެ ފުރަތަމަ ގެންނަން‬ ‫މެޑްރިޑުގެ ޯ‬

‫ގތުންނެވެ‪ .‬ޒިދާން ބޭނުންވާ‬ ‫އަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޮ‬

‫ބޭނުންވީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ޔުނައިޓެޑްގެ‬

‫ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ޗެލްސީގެ އެޑެން ހަޒާޑް އާއި‬

‫ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރި ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫އަޔަކްސްގެ އުއްމީދީ ޑިފެންޑަރު މަތިއަސް ޑި ލީޓްގެ‬

‫ކްލަބްގެ ކުޅުންތެރިން އެ ނިންމުމާ މެދު ނުރުހުން‬

‫އިތުރުން ޕީއެސްޖީގެ ތަރި ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ހިމެނެ‬

‫ފާޅުކުރުމުން މެނޭޖްމަންޓުން ޒިދާން ގެންނަން‬

‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬މާޗް ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫ޑެޕިއުޓީ ޕީޖީ ނިހާޔަތު‬ ‫އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި‬ ‫ރސިކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޑީޕީޖީ) މަރިޔަމް‬ ‫ޑެޕިއުޓީ ޕް ޮ‬ ‫ނިހާޔަތު އިއްޔެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ދެ ބޭފުޅަކު ތިއްބަވަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޑީޕީޖީންގެ ޮ‬ ‫ނިހާޔަތު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން ޑީޕީޖީގެ މަގާމުގައި‬

‫އޮފީހާ ގުޅިވަޑައިގަތީ ޖެނުއަރީ ‪ 2016 ،17‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫މިހާރު ހުންނަވާނީ މަހްމޫދު ސަލީމެވެ‪.‬‬

‫އޭގެ ކުރިން އޭނާ ހުންނެވީ ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ކަމުގެ‬

‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭނާ އިއްޔެ މެންދުރު ފަހުގެ‬

‫މަގާމުގަ އެވެ‪ .‬އެ މަގާމުން އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވީ‬ ‫ޑިސެމްބަރު ‪ 2015 ،31‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫‪ 2.3‬މިލިއަން ފޭރު ުނ‬ ‫މައްސަލައިގެ ދެ މީހަކު ދޫ ކޮށްފި‬ ‫އެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރީ އުމުރުން‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬

‫‪ 23‬އަހަރުގެ ދެމީހުންނާއި ‪ 18‬އަހަރުން ދަށުގެ ދެ‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ކުދިންނެވެ‪ .‬އެ މީހުންނާ ގުޅޭ މައުލޫމާތެއް ފުލުހުން‬ ‫ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ތިބެ‪ ،‬މާލޭގައި މީހަކަށް‬

‫އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ވަޅިން ބިރު ދައްކައި ‪ 2.3‬މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރުނު‬

‫ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ދެ ސައިކަލެއްގައި ދިޔަ ހަތަރު‬

‫މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު މީހުންގެ‬

‫ހދުނު ކަމެއް އަދިއެއް ނޭނގެ‬ ‫މީހުން ފޭރުނު ފައިސާ ޯ‬

‫ތެރެއިން ދެ މީހަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ދޫކޮށްލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސްގެ އެ ފައިސާތައް ސްޓޭޓް‬

‫ހެލްމެޓް އަޅައިގެން ތިބެ ހިންގި ފޭރުމުގެ އެ‬ ‫ހާދިސާ އަކީ ސިނަމާލެ ބްރިޖާއި ހުޅުމާލެ އާއި‬

‫ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) އަށް ޖަމާކުރަން‬

‫އންނަ ހައިވޭގައި ދުއްވާއިރު މިދިޔަ‬ ‫ހުޅުލެއާ ދެމެދު ޮ‬

‫ގސް ހުއްޓަކައި ފޭރިގަތީ އިންޑިއާގެ މީހެއްގެ‬ ‫ޮ‬

‫އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހެލްމެޓް އަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް‬

‫އަތުންނެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސި ފަހުން ހިނގި ފުރަތަމަ‬

‫އފިޝަލް މިއަދު ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެ‬ ‫ފުލުހުންގެ މީޑިއާ ޮ‬

‫ހާދިސާ އެވެ‪ .‬ފަހަކަށް އައިސް މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި‬

‫މައްސަލައިގައި ބަންދުގައި މިހާރު ތިބީ ‪ 18‬އަހަރުން‬

‫ބޑަށް އާންމުވެފައިވާއިރު‪ ،‬ފޭރޭމީހުންގެ‬ ‫ފޭރުން ވަރަށް ޮ‬

‫ދަށުގެ ދެ ކުދިން އެކަނި ކަމަށެވެ‪ .‬ބޮޑު ދެ މީހުން‬

‫ބޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ހިފައިގެން ދާ‬ ‫އަމާޒަކީ ޮ‬

‫ކޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން‬ ‫ދޫކޮށްލީ ބަންދުގެ މުއްދަތަށް ޯ‬

‫މީހުންކަން ހިނގާފައިވާ ގިނަ ހާދިސާތަކުން އެނގެ‬

‫ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެ ދެ މީހުން ދޫކޮށްލީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކީއްވެގެން ކަމެއް ފުލުހުން ނުބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރަހާ ވޯޓު ކަރުދާސް ބާތިލްވާ‬ ‫އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި‬

‫ވަގުތެއްގައި އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ‬ ‫ނިހާޔަތު‪ ،‬އެސިސްޓެންޓް ޕީޖީގެ މަގާމާ އެކު އެ‬

‫ނިހާޔަތު އިސްތިއުފާ ދެއްވި ސަބަބެއް ނޭނގެ‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ބޭނުން ކުރި ކަރުދާހެއްގައި މީހަކު ކުރަހާފައި‪ .‬ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ކުރަހާނަމަ‪،‬‬ ‫ވޯޓު ބާތިލްވާ އިސްލާހު ރައީސް ވަނީ ތަސްދީގު ކުރައްވާފައި‪ ---..‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ވޓާ ވެސް އެކުގަ‬ ‫އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ނިންމި ސަބަބެއްގެ‬ ‫ކމިޝަން (އީސީ) އިން‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ގޮތުގައި ޝާހިދު ފާހަގަކުރެއްވީ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި‬

‫ވޓު ކަރުދާސްތަކުގައި‬ ‫އިންތިޚާބުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ޯ‬

‫އެމީހަކަށް ފެންނަ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި‬

‫ކުރަހައި ނުވަތަ ލިޔެފި ނަމަ‪ ،‬އެ ވޯޓު ކަރުދާހެއް‬

‫ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖެހުމުގެ އިތުރުން ވޯޓު ދޭ ފަރާތް‬

‫ގތަށް އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް‬ ‫ބާތިލްވާ ޮ‬

‫އެނގޭނެހެން އިތުރު އެހެން ފާހަގަ ޖަހައި ނުވަތަ‬

‫ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް‬

‫ވޓު ދިން މީހާގެ ސިއްރުކަން‬ ‫ކުރަހާފައި ހުންނާތީ ޯ‬

‫މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ގެއްލޭ ހާލަތްތައް މެދުވެރިވާތީ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް‬ ‫އެ އިސްލާހު ތަސްދީގު ޮ‬

‫އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުގެ‬ ‫ވޓު ކަރުދާހުގައި އެމީހަކަށް ފެންނަ‬ ‫ސަބަބުން ޯ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‪ ،‬އަންނަ މަހުގެ‬ ‫ވަނީ ޝާއިއު ޮ‬

‫ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ނަމާ ދިމާގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ޖެހުމުގެ‬

‫އންނަ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި‪،‬‬ ‫ހަ ވަނަ ދުވަހު ޮ‬

‫އިތުރުން‪ ،‬އެހެން ފާހަގައެއް ޖަހާފައިވާ ނުވަތަ ލިޔުމެއް‬

‫މި ގެނައި އިސްލާހަށް އަމަލުކުރުން އީސީގެ މައްޗަށް‬

‫ލިޔެފައިވާ ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ކުރަހާފައިވާ ވޯޓު މިހާރު‬

‫ލާޒިމް ވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލިހުން މިފަދަ އިސްލާހެއް ފާސްކޮށްފައި‬

‫ބާތިލް ވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސ‪ .‬ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު‬

‫ވަނިކޮށް‪ ،‬އީސީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް އިއްޔެ‬

‫މުހައްމަދު ޝާހިދު މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު‬

‫ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބަށް އިއުލާން‬

‫މީގެ ކުރިން އެތައް ފަހަރަކު މަޖިލިހުގައި ވަނީ‬

‫ކުރުމުގެ ފަހުން އިންތިޚާބާ ގުޅުން ހުރި ގާނޫނުތަކާއި‬

‫ފެއިލްވެފަ އެވެ‪ .‬ޝާހިދުގެ ކުރިން އެ އިސްލާހު‬

‫ގަވައިދުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ‬

‫ހުށަހެޅުއްވީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ދީދީ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އިންތިޚާބު ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާ ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު އޭރު ބޭރުކޮށްލީ‬

‫ގާނޫނުތަކަށް އިސްލާހު ގެންނަ ނަމަ‪ ،‬އިންތިޚާބުތައް‬

‫ކލިޝަންގެ މެމްބަރުން ވޯޓު‬ ‫ޕީޕީއެމް‪/‬އެމްޑީއޭ ޯ‬

‫ހަރާބުވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ދެއްވައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޝާހިދުގެ އިސްލާހު ފާސްކުރީ ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީޕީ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬މާޗް ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬

‫ވޯޓު ނުދީފި ނަމަ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް‬ ‫ގަޑުބަޑުވާނެ‪ :‬ނަޝީދު‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ކށް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހިދުމަތްތަކެއް ފޯރު ޮ‬ ‫ގތުގައި ރާއްޖެ ކުރިއަރައި‬ ‫ނަޝީދު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ބޭއްވިޔަސް ތެދެއް ނުވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމެއް ކުރާކަށް‪ .‬އުންމީދު ކުރަން ތިމަރަފުއްޓާއި‬

‫އެމްޑީޕީއަކީ "ނުގުޑާ ފަދަ އަޒުމެއްގައި" ތިބި‬

‫ދރު އެނގޭނެ ކަމަށް‪.‬‬ ‫ވޭމަންޑޫ ރައްޔިތުންނަށް ތަން ޮ‬

‫ގތުގައި ވެރިކަން ކުރީމަ‬ ‫ތަރައްގީވެގެން ދާނީ ހެޔޮ ޮ‬

‫ބައެއް ކަމަށާއި އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ގުޑުވައިނުލެވޭނެ‬

‫ނުވެސް ކުރުވާތީ އެއިން ކަމެއް‪ "،‬ނަޝީދު ވިދާޅުވި‬

‫އންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ‬ ‫އަންނަ މަހު ޮ‬

‫ގ އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި‪،‬‬ ‫އެވެ‪ .‬އެމްޑީޕީގެ ލޯ ޯ‬

‫ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެހެން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ނުދީފި‬

‫ވޓު ދިނުމަކީ އެމްޑީޕީގެ ނިޒާމެއް‬ ‫"ތިލަފަތަށް" ޯ‬

‫ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފާޑުކިއުއްވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ‬

‫ނަމަ‪ ،‬ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ގަޑުބަޑުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ‬

‫ގތަކަށް އަމަލުކުރާ ނަމަ‪ ،‬ވެރިކަމުގެ‬ ‫ކަމަށާއި އެ ނޫން ޮ‬

‫ހވިގެން ކެންޑިޑޭޓުން ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް‬ ‫މަޖިލިހަށް ޮ‬

‫އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުނީ މުސްތަފާގެ ވަރަށް‬

‫ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ނިޒާމު ގަޑުބަޑުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުން އަހަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެމްޑީޕީން ނުކުމެ‬

‫ބުރަ މަސައްކަތާއި ތިމަރަފުށީ ރައްޔިތުންގެ ވެސް‬

‫ކށް ރާއްޖެ ބަދަލުކުރަން‬ ‫ތިބީ އެޖެންޑާ ‪ 19‬ފުރިހަމަ ޮ‬

‫މަސައްކަތުންނެވެ‪ .‬އަދި އެމަނިކުފާނު ސަލާމަތް‬

‫ކަމަށް ވެސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރަން ކުރެއްވި މަސައްކަތުގެ އަގު ދުވަހަކު ވެސް‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓު‬

‫ނަޝީދު ވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކުލަ އާއި ލޯގޯ‬

‫މުހައްމަދު މުސްތަފާގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗު ކުރުމަށް‬

‫ކށް‪ ،‬އެކިއެކި ބަދަލުތައް‬ ‫ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުން ނަކަލު ޮ‬

‫މާލޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ‬

‫ގެނެސްގެން ބޭނުން ކުރަމުންދާތީ ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫ރާއްޖޭގައި ގިނަ ޕާޓީ އެކުލެވޭ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް‬

‫ފާޑު ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪ .‬އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‬

‫ކޓެއް އަޅާފައި‪ ،‬ފުޓްސަލް ދަނޑެއް އަޅާފައި ދެ‬ ‫ބަށި ޯ‬

‫އެމަނިކުފާނު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ރައްޔިތުންނަށް‬

‫އނަކަށް ލާފައި‬ ‫"ބައެއްގެ ނަގުލެއް" ސަންފާ ޮ‬

‫ބކި ދިއްލާފައި‪ .‬ނޫޅޭން މިއިން އެއްވެސް‬ ‫ތަނުގައި ދެ ޮ‬

‫މިއީ އީޔޫ‪-‬ދިވެހިރާއް ެޖ‬ ‫ގުޅުމުގެ އާ ސަފުހާއެއް‪:‬‬ ‫ސަފީރު‬ ‫ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އާއި ރާއްޖޭން އިއްޔެ ބޭއްވި މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު‬ ‫އެއްބާރުލުމުގެ އާ ސަފުހާއެއް ހުޅުވިފައިވާ ކަމަށް އެ ޖަމާއަތުން ރާއްޖެއަށް‬ ‫ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޓުން ލައި މާގް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އީޔޫ‪-‬މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސީ ޑަޔަލޮގްގެ ނަމުގައި ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި‬ ‫މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އާއްމުކުރި އިންޓަވިއުއެއްގައި މާގް ވިދާޅުވީ‬ ‫މަޝްވަރާތަކަށް ރާއްޖެއިން ދައުވަތު ދިނުމުން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގެންނެވި‬ ‫ކަމަށާއި އެއީ ކާމިޔާބު މަޝްވަރާތަކެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"މި އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވެވުނީތީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް އުފާވި‪ .‬މިއީ‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންގެ [ދިވެހިރާއްޖެ‪-‬އީޔޫ]ގުޅުމުގެ އާ ސަފްހާއެއް‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އިއްޔެގެ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރީ ތަރައްގީގައި އެއްބާރުލުން ދިނުން‪،‬‬ ‫މކްރަސީ‪ ،‬ގަވަނަންސް‪ ،‬އިންސާނީ ހައްގުތައް‪ ،‬މޫސުމީ ބަދަލުތައް އަދި ސަލާމަތީ‬ ‫ޑި ޮ‬ ‫ދާއިރާގައި އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރަން ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ފެށުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު‬ ‫ވިދާޅުވީ އީޔޫއިން ދެމެހެއްޓި ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން‬ ‫ޑިމޮކްރަސީއަށް ކުރި މަސައްކަތަށް ހިތްވަރު ލިބުނު ކަމަށެވެ‪" .‬ފަހުގެ ތާރީހުގައި‬ ‫އީޔޫ އާއި އެ ޖަމާއަތުގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުން ގެންގުޅުނު ވަރުގަދަ ސިޔާތު ރާއްޖޭގެ‬ ‫ރައްޔިތުން ޝުކުރުވެރިކަމާ އެކު ބަލައިގަނޭ‪ .‬އެ ސިޔާސަތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަސައްކަތަށް ހިތްވަރު ލިބި‪ ،‬ގައުމު ޑިމޮކްރެޓިކްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރި‬ ‫މަސައްކަތް ވަރުގަދަވި‪ "،‬ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވަކި ހާލަތެއް ސީދާކޮށް ވިދާޅުނުވި ނަމަވެސް ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކައިގެ‬ ‫އަމާޒަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ގެންގުޅުއްވި އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް‬ ‫ފުނޑުކޮށްލުމުގެ ސިޔާސަތާ ދެކޮޅަށް އީޔޫއިން ދިން އިންޒާރުތައް ކަމަށް ބެލެވެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެގޮތުން މިދިއަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކައިރިވެފައި އޮއްވާ‪ ،‬މިނިވަން‪،‬‬ ‫އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ހުރަސްއަޅައިފި ނަމަ‪ ،‬ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ‬ ‫އިންޒާރު އީޔޫއިން ދީފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މަޝްވަރާތަކުގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވި ވަފުދުގެ ވެރިޔަކީ ޝާހިދެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ވަފުދުގައި ދެން ހިމެނިވަޑައިގެންނެވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު‪،‬‬ ‫ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް‪ ،‬ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު‪،‬‬ ‫އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް‪ ،‬ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު‬ ‫އަދި އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަނެވެ‪ .‬އީޔޫއިން‬ ‫ބައިވެރިވި ވަފުދުގެ ވެރިޔަކީ މާގް އެވެ‪ .‬އެ ވަފުދުގައި ދެން ހިމެނެނީ ފްރާންސް‪،‬‬ ‫ޖާމަނީ‪ ،‬ނެދަލެންޑްސް‪ ،‬އޮސްޓްރިއާ‪ ،‬ޗެކް ރިޕަބްލިކް‪ ،‬ސްވިޑްން‪ ،‬ޕޮލެންޑް‪ ،‬ރޮމޭނިއާ‪،‬‬ ‫އިޓަލީ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރުންނާއި ސަފީރުންގެ‬ ‫ނައިބުންނެވެ‪.‬‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން ނުބުނަން މިއުޅެނީ ތިމަރަފުށީގައި‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އެމަނިކުފާނަށް‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ނުދެއްކެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬


ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2019 ް‫ މާޗ‬12 12 March 2019 2019 ް‫ މާޗ‬12

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2019 ް‫ މާރޗ‬13

13 March 2019

‫ކައުންސިލަރ‬

Counselor Abdulla Musthaq Iyasha Leena

ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬

Physiotherapy Shwetha

09:00 - 17:00

Santha Sheela

15:30 - 22:30

ާ‫ޝްވީތ‬ ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬

Jasin

08:30 - 15:30

ް‫ޖާސިނ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ަ ި‫އދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

Dr. Ibrahim Ahmed Razee

08:30 - 15:30 ީ‫ރާޒ‬

Dr. Hemanth

15:30 - 22:30

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

Dr. Seshadri Das

20:00 - 22:00

Dr. Vijaya Rani

09:00 - 10:30

ް‫ ދާސ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬

Dr. Asoka Rao Dr. Abdul Azeez Hameed Dr. Seshadri Das

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

Dr. Abdul Azeez Yoosuf

20:00 - 22:00

ް‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފ‬.‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

09:00 - 14:00

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mariyam Niyaz

ާ‫ ވަރްޝ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

-

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Dr. Raghavendra

-

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

-

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬ -

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

-

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

-

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬

-

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

-

ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

17:00 - 22:00

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ީ ަ‫ މުހައްމަދު އ‬.‫ޑރ‬ ‫ލ‬ ް‫ މަރިޔަމް ނިޔާޒ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ENT 15:00 - 18:00

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 15:00

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Raghavendra

18:00 - 22:30

Dr. Prathibha

15:30 - 22:30

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mariia Krugova

Dental Surgeon

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬

Dental Surgeon & Pedodontist Dr. Neeha Das

Orthodontist

18:00 - 22:00

Dr. Sunil

09:00 - 14:00

Dr. Sunil

16:00 - 22:00

Dr. Yoosuf Shan Dr. Hussain Faisal Dr. Ismail Zahir

www.facebook.com/AMDCpvtltd

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

Orthopaedician Dr. Abu Bucker

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑު އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

10:00 - 11:00

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 20:00 - 21:30

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫އަބޫ ބަކުރ‬ ް ާ‫ޔޫސުފް ޝ‬ ‫ނ‬ ް‫ހުސެން ފައިސަލ‬ ު‫އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Gyneacologist Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates!

ު‫ އިބްރާހިމް އަހުމަދ‬.‫ޑރ‬

ް‫ހެމަންތ‬ 08:30 - 15:30 ޯ‫އަސޯކާ ރާއ‬ 20:00 - 22:00 ު‫އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬ 09:30 - 12:00 ް‫ދާސ‬

Physician

Dr. Mohamed Ali

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

-

ް‫ މާރޗ‬14 - 12

2019 ް‫ މާރޗ‬13

13 March 2019

Dr. Kalimuthu

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬

mihaaru.com

mihaaru.com

Dr. Naina Bhatti

12:00 - 13:00

ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Bhatti

18:15 - 19:15

ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬

Dr. Shaheedha

20:00 - 21:00

ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬

12:30 - 13:30

ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ޑރ‬

Dr. Thasneem

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Shirmeen

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ް ީ‫ ތަސްނ‬.‫ޑރ‬ ‫މ‬ ް‫ ޝިރްމީނ‬.‫ޑރ‬

10:30 - 11:30

ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Meetha Jolly

Dr. Zahidha

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

Pediatrician Dr. Ismail Shafeeu

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Vikas

12:00 - 13:00

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:00

Dr. Rukhsana

15:30 - 16:30

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

Ophthalmologist / Optometrist

ާ‫ ނިއުމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Niuma

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Junaid

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ފާތިމަތު ނެސްތ‬

Fathimath Nestha

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

Dermatologist Dr. Shebi

15:45 - 16:45

ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

Dr. Adil Rasheed

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Reema

20:00 - 21:00

ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist Dr. Fathimath Mufliha

20:15 - 21:30

ާ‫ ފާތިމަތު މުފްލިހ‬.‫ޑރ‬

Dr. Nazahath

16:15 - 17:15

ު‫ ނަޒާހަތ‬.‫ޑރ‬

General Surgeon

ަ‫އާއްމު އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސ‬

Dr. Ravi Shankar

10:00 - 12:00

ް‫ ރަވީ ޝަންކަރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Ravi Shankar

20:00 - 22:00

ް‫ ރަވީ ޝަންކަރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬

Urologist Dr. Bharat B. Jolly

10:30 - 11:30

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬ ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ް‫ނޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬


12 March 2019

2019 ް‫ މާޗ‬12

mihaaru.com

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ީ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

3001515

mihaaru.com


12 March 2019 2019 ް‫ މާޗ‬12

2019 ް‫ މާޗ‬12

mihaaru.com

mihaaru.com

DIRECT WEEKLY SAILING… VESSEL NAME

VOY

ETA Laem Chabang ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas ETA Port Kelang ETA Colombo

CITY OF BEIJING

04G2TW1MA

7-Mar-19

ETA Male'

10-Mar-19

12-Mar-19

13-Mar-19

18-Mar-19

Feeder - 22-Mar-19 27-Mar-19

AS CHRISTIANA

04G2VW1MA

14-Mar-19

17-Mar-19

18-Mar-19

20-Mar-19

25-Mar-19

EM ASTORIA

04G2ZW1MA

24-Mar-19

28-Mar-19

29-Mar-19

31-Mar-19

4-Apr-19

6-Apr-19

NORDMED

04G31W1MA

28-Mar-19

31-Mar-19

2-Apr-19

3-Apr-19

8-Apr-19

10-Apr-19

CITY OF SHANGHAI

04G33W1MA

4-Apr-19

7-Apr-19

9-Apr-19

10-Apr-19

15-Apr-19

17-Apr-19

ANNA-S

04G35W1MA

11-Apr-19

14-Apr-19

16-Apr-19

17-Apr-19

22-Apr-19

24-Apr-19

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

Shireen LEE (CustomerCare Department)

Suzzana SANI (Customer Service)

Mohd Muhajir Ahmad (Customer Service)

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

Hotline: +65-6499-1111

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886

D/L: 07-2913064

VOIP line: 8889 3282

VoIP

VoIP: 8601 2911

VOIP: 8670 3064

e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com

e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

: 8669-1112

CMA CGM MALAYSIA (Penang) Chua Hwa Keong

* We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days.

Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

* We are now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

VOIP : 8671 6876

* Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Atif +960 9100175

Email: pen.hkchua@cma-cgm.com

* DATE WILL SUBJECT TO CHANGE

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999


12 March 2019

CONTACT:3001515

2019 ް‫ މާޗ‬12

mihaaru.com

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ މާޗ‬12

EMAIL: sales@mihaaru.com

ް‫އެހެނިހެނ‬

ޫ‫އައްޑު އަތޮޅު މަރަދޫފޭދ‬

ް‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށ‬

Aikas Construction Pvt Ltd

.ެ‫ބޮޑުމަގުން ބިމެއް ވިއްކަމެވ‬

ް‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލެއިނ‬

Fancy Plywood (White

ި‫ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މ‬

240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

ް‫ނަމްބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެނ‬

.ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬

TEL:9892425 20072

20067

ެ‫ އަކަފޫޓްގ‬220

Glossy)

300 ި‫އޮފީހަކާއ‬

Best for Fiberglass Boat Building Best price in town

ް‫އަކަފޫޓްގެ ގުދަނެއ‬

Melamine Block Board

ު‫ އޯކިޑްމަގ‬.ީ‫ކުއްޔަށްދެނ‬

TEL:7746841

18mm (Kabadu Filaa)

19845

.ް‫ރަނގަޅު ހިސާބަކުނ‬

6mm, 9mm, 12mm, 18mm DBBCC MR GRAD PLYWOOD

ް‫މާފަންނުނ‬

ް‫ ކޮޓަރި ސިޓިންގ‬4

ާ‫ލިފްޓުން އަރ‬

ެ‫ ކޮޓަރީގ‬2

ު‫ރޫމާއި ބަދިގެ އާއި އެކ‬

ި‫ފައިބާ ގެއެއްގައ‬

ް‫އެޕާޓްމެންޓެއ‬

ް‫ހެންވޭރު ދަނޑުކައިރިނ‬

ް‫އަންހެން ކުދިނ‬

ި‫ލިބެންއެބަހުރ‬

.ެ‫ކުއްޔަށް ދެމެވ‬

ް‫ބައިތިއްބަނ‬

TEL:7637889 20094

TEL:7767618 19925

TEL:7562424 19852

HARDWOOD

ް‫ ތަނުންވެސ‬02

TIMBER MIXED HARDWOOD 2''x8'' and 2''x7'' and 2''x6''

ާ‫އޭސީ ޮކށް ގުދަން މުދާޖަހ‬

14 feet up length

ު‫ހަރާއިއެކ‬

Film Face Plywood (Kalhu Filaa) Best quality

TEL:7772084/7905009 19341

TEL:9646263 19289

If any assistance required when visit Sri Lanka to arrange hotel accomodation , sight seeing and tour in Sri lanka including train trip to upcountry . Cordination and tour assistance can be done in Dhivehi Language as well

ާ‫ސްރީލަންކާއަށް ދަތުރުކުރ‬ ،ު‫ފަރާތްތަކަށް ހޮޓަލުގައި ހުރުމާއިއެކ‬ ް‫ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުނ‬ ) ު‫( ރޭލުގެ ދަތުރުތަކާއިއެކ‬ ް‫ހަމަޖައްސާދެނ‬ ް‫ހުރިހާ ކަމެއް ދިވެހި ބަހުނ‬ ެ‫ކުރިއަށް ގެންދެވޭނ‬ TEL:7612840 ( viber ) 0094779728145

20101

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


12 March 2019 2019 ް‫ މާޗ‬12

mihaaru.com

mihaaru.com

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ީ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

3001515


12 March 2019

2019 ް‫ މާޗ‬12

mihaaru.com


12 March 2019 2019 ް‫ މާޗ‬12

mihaaru.com

mihaaru.com

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ީ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

3001515


12 March 2019

2019 ް‫ މާޗ‬12

mihaaru.com


12 March 2019 2019 ް‫ މާޗ‬12

mihaaru.com

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ީ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

3001515

mihaaru.com


12 March 2019

2019 ް‫ މާޗ‬12

mihaaru.com


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫އެފްއޭއެމުން ސަރުކާ ުރ‬ ‫ބަދުނާމުނުކުރުން އެދެން‪ :‬އަލީ ވަހީދު‬

‫ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުގެ އެހީ ހުރިހާ އެސޯސިއޭޝަނަކަށް‬

Profile for Mihaaru

12 MARCH 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

12 MARCH 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru