Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2018‬ހޯމަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫އިލްހާމް އެންމެ‬ ‫ފަހުން ފުލުސް‬ ‫އޮފީހަށް ހާޒިރުވެއްޖެ‬

‫‪03‬‬

‫އަލީ ހަމީދުގެ ދަބަހަކުން‬ ‫‪ 3.4‬މިލިއަން‬ ‫ފެނިފައިވޭ‪ :‬ފުލުސް‬

‫‪03‬‬

‫މައުމޫން ޫދ ކޮށްލަން‬ ‫ދުންޔާ ގޮވާލުމުން‬ ‫ޝައިނީ ރަތަށް‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2018‬ހޯމަ)‬

‫ބަޣާވާތުގައި މުހިން ުމ‬ ‫އެއްޗަކީ ކަޅު ފޮށި‪ :‬އަބްދުއްރަހީމް‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ކޓުން މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު‬ ‫ސުޕްރީމު ޯ‬ ‫އަމުރެއް ނެރެގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ‬

‫އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން‬

‫ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ‬ ‫ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް މިނިވަން ކުރުމަށް ކުރި‬

‫މާލޭގައި ބާއްވާ މުޒާހަރާގައި އެކަކުވެސް‬

‫ކންމެވެސް ބާވަތެއްގެ‬ ‫އަމުރަކީ "ފަނޑިޔާރުންނާ ޮ‬

‫ގވާލައްވައިފަ އެވެ‪ .‬ރަށްރަށުން‬ ‫ބައިވެރިނުވުމަށް ޮ‬

‫ގތެއް ކަމަށާއި އެހެން‬ ‫ގުޅުމެއް އޮތީމަ" ވީ ޮ‬

‫މީހުން މާލެ އަތުވެއްޖެ ނަމަ‪ ،‬އެމީހުން‬

‫ނޫން ނަމަ އެކަން ނުހިނގީސް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމަށް ގެންނަން އުޅުނު‬

‫"އަލީ ހަމީދުގެ ދަބަސްގަނޑަކުން ‪3.4‬‬

‫"ބަޣާވާތު"ގައި އެންމެ މުހިންމު އެއްޗަކަށްވީ‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާ ނެގުނީމަ ދެން ވިސްނާ ތިޖޫރި‬

‫މަގުމަތިވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި މުޒާހަރާގައި‬ ‫އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫"ހަތިޔާރަކަށް" ހަދާނީ ރަށްރަށުން އަންނަ‬

‫ފށި ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް‬ ‫ކަޅު ޮ‬

‫އާއި އެކައުންޓުތަކުގައި ހުންނާނެ ފައިސާގެ‬

‫މީހުންނެވެ‪ .‬އަދި އާހިރު ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ‬

‫އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ‬

‫އތް ކުޑަ ދަބަހަކުން ނެގިވަރު‬ ‫އަދަދު‪ .‬ގޭގައި ޮ‬

‫ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ކުށަކަށް އަރައިގަނެވިގެން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މިއީ‪".‬‬

‫ބަންދުވުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ފުލުހުން ރޭ ހާމަކުރި މައުލޫމާތުގައިވާ ގޮތުން‬

‫ގތުގައި ފްލައިޓެއް‬ ‫އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ގސް‪ ،‬ކެތްތެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުން‬ ‫ހާލަތަށް ނު ޮ‬

‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ވެއްޓުނީމަ‪ ،‬އެންމެ ބާރަށް ދުވާނީ ބޯޓުގެ ކަޅު‬

‫ނިސްބަތްވާ ދަބަހަކުން ‪ 3.4‬މިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫ހދުމަށެވެ‪ .‬މި ބަޣާވާތުގެ ކަޅު ފޮށި‬ ‫ފޮށި ޯ‬

‫ވަނީ ފެނިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން‬

‫"ދަމައި ނެރުނީ" އެންދެރިމާގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި‬

‫ޝިފާން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރޭ‬

‫އަބްދުލްގައްޔޫމް ދިރިއުޅުއްވާ މ‪ .‬އެންދެރިމާގެ‬

‫ބަޣާވާތުގެ ގިނަ މައުލޫމާތު އެ ފޮށީގައި ހުންނާނެ‬

‫ވިދާޅުވީ‪ ،‬އަލީ ހަމީދަށް ނިސްބަތްވާ ދަބަހަކުން‬

‫ފއްޓަކުން‪ ،‬ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ‬ ‫އިން ގެންދިޔަ ޮ‬

‫ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫‪ 215،000‬ޔޫއެސް ޑޮލަރާއި ‪150،000‬ރ‪.‬‬

‫ހެކިތަކެއް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬

‫"އެއީ ފްލައިޓާ ބެހޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް‬

‫ކންމެ މީހަކު ވެސް‬ ‫އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫ފށި‪ .‬އެހެންވީމަ މި‬ ‫ރައްކާ ކުރާ އެއްޗަކީ ކަޅު ޮ‬

‫ތިބުމަށް އޭނާ ގޮވައިލެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫އފް ޕޮލިސް އަހުމަދު‬ ‫ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް ޮ‬

‫ފެނުނު ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ ޖުމްލަ ‪ 3.4‬މިލިއަން‬ ‫ރުފިޔާ އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތް ކުރަނީ ވެރިކަމަށް އަންނަން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ތަހުގީގުގައި ވަރަށް ކުރިއެރުން ލިބިފައި މިއޮތީ‪.‬‬

‫ކޅު ފަރާތްތަކަކީ ގައުމަށް ހެޔޮ އެދޭ‬ ‫އަދި އިދި ޮ‬

‫ފށި ލިބުނީމަ‪ ،‬މުޅި އެތީގެ މުހިންމު‬ ‫ކަޅު ޮ‬

‫ފޯރުވަން‪ ،‬މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން އަދި ދިއްގަރު‬

‫ބޭފުޅުން ނޫންކަން ސާފުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫މައުލޫމާތު ލިބުނީ‪ "،‬އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން‬

‫މިވަރުގެ ބަޣާވާތެއް ހިނގައިގެން އުޅޭއިރު‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް ފާޑު ކިޔައި‬

‫މީގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު‬

‫މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާކަން‪ ،‬އެންދެރިމާގެ އިން‬

‫ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުން އަންނަ ތަރައްގީގެ‬

‫ފށިން ލިބުނު ޑޮކިއުމެންޓް‬ ‫ނެރިގެން ގެންދިޔަ ޮ‬

‫އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ "ގޭތެރޭގައި އޮތް ކަޅު‬

‫މަޝްރޫއުތަކަށް ވެސް ހުއްޓުމެއް އަންނާނެ‬

‫އެވިޑެންސްތަކުން އެނގޭ ކަމަށް ޝިފާން ވިދާޅުވި‬

‫ދަބަހަކުން ‪ 3.4‬މިލިއަން ރުފިޔާ ފެނުނީމަ‬

‫ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބޭނީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހައްޔަރު ކުރުން މާ ލަސްވެއްޖެ" ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށް ވެސް އަބްދުއްރަހީމް‬

‫ޕީޕީއެމުން ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރިން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪" ،‬މުސްކުޅިއެއްގެ‬

‫އފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަޖުމާ‬ ‫މައުމޫންގެ ޮ‬

‫ދެއްކި ވާހަކަ ހަގީގަތަކަށްވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ‬

‫އަނގައިގައި ހުންނަ ދަތް ވެއްޓޭހެން" މި‬

‫އިބްރާހިމްގެ ގެއިން ކަމަށެވެ‪ .‬ނަޖުމާ ވަނީ މީގެ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރު ވައްޓާނުލެވޭނެ ކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް‬

‫ކުރިން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ޕީޕީއެމުން‬

‫ފށި ފެނިފައި ވަނީ‪،‬‬ ‫ޝިފާން ވިދާޅުވީ އެ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ތުހުމަތެއް ނެތި‬ ‫ބަންދުކުރާތީ‬ ‫ފުލުހުންނަށް ފާޑުކިއުން‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫އެއްވެސް ތުހުމަތަކާ ނުލައި މީހުން ހައްޔަރުކުރުމާއި‬ ‫ބަންދުކުރުން އަދި ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރުމަކީ ފުލުހުން‬ ‫ހިންގާ ގާނޫނާ ޚިލާފު‪ ،‬ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލެއް ކަމަށް‬ ‫ބުނެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން އިއްޔެ ވަނީ‪ ،‬ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދަން‬ ‫އިއުލާންކޮށްފައިވާ ދަގެނތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހްމަދުގެ‬ ‫އަނބިކަނބަލުން އާމިނަތު މާޝާ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށްފަ‬ ‫އފީހުގައި ބޭންދުމަށް‬ ‫އެވެ‪ .‬ތިން ގަޑިއިރު ވަންދެން ފުލުސް ޮ‬ ‫ކށްލީ މިއަދު ހެނދުނު ވެސް ހާޒިރުވާން‬ ‫ފަހު އޭނާ ދޫ ޮ‬ ‫އެންގުމަށް ފަހު އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސަބަބެއް ނުބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން‪ ،‬ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް‬ ‫އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) ގެ ތަރުޖަމާން ފައިސަލް އާދަމް‬ ‫ވެސް ރޭ ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ހައްޔަރުކުރިއިރު‬ ‫ވެސް އެއްވެސް ސަބަބެއް ފުލުހުން ނާންގާ ކަމަށް ވަކީލުން‬ ‫ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ރޭ ފަތިހު އޭނާ ވަނީ‬ ‫ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅު ސިޔާސީ ބޭފުޅުން‬ ‫ބައެއް ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއި އިދި ޮ‬ ‫ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ތުހުމަތެއް ނެތި‪ ،‬ފުލުސް އޮފީހަށް މީހުން‬ ‫ހާޒިރުކުރުމާއި ބަންދުކުރުމަކީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ފުލުހުން ހިންގާ‬ ‫"ވަރަށް ލަދުވެތި" އަމަލެކެވެ‪ .‬އެކަމުން އެނގެނީ ސަރުކާރުން‬ ‫ބޭނުންވާ ޣައިރު ގާނޫނީ އަމަލުތައް ހިންގަން ފުލުހުންގެ‬ ‫މުއައްސަސާ އަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ މިންވަރު ކަމަށް ވެސް އެ‬ ‫ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަނަރު އަދި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ‬ ‫ކުރީގެ ޕޮލިސް ޮ‬ ‫މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި‬ ‫ކށްފައިވާއިރު‪،‬‬ ‫ބެހެއްޓޭނެ ހާލަތްތައް ގާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާން ޮ‬ ‫ތަހުގީގަށް ބަންދުކުރުން ނުހިމެނޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އެއްވެސް‬ ‫ތުހުމަތެއް ނެތި ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރުމާއި ބަންދުކުރުމަކީ‬ ‫އންނަ މަފްހޫމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީގައި ޮ‬

‫އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ ދޭތެރޭ‬ ‫އަމަލުކުރަނީ ވަރަށް‬ ‫އި ާހނެތިކޮށް‪ :‬ހިސާން‬ ‫ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ރިޝްވަތުގެ‬ ‫ކށްފައިވާ އުއްތަމަ‬ ‫ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ޮ‬ ‫ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާ ދޭތެރޭގައި‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އތް ކަމަށް ހައްދަވައިގެން‬ ‫"ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ޮ‬ ‫އފް އިމަޖެންސީ އިއުލާންކޮށް‪،‬‬ ‫ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ސްޓޭޓް ޮ‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހައްގުތައް‬ ‫މި ހިފަހައްޓަނީ‪ .‬އެއާ އެކު ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ އަނބިންނާއި‬ ‫ދަރިން އެއްވެސް ކަމަކާ ނުލައި މުއައްސަސާތަކަށް ދަމައި‬ ‫ބަންދުކުރާ ހިސާބަށް ދިއުމަކީ ވަރަށް ލަދުވެތި އަމަލެއް‪ "،‬ރިޔާޒް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ އިލްހާމްގެ އަނބިކަނބަލުން ވިޔަސް އަދި‬

‫އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ޖަލްސާއެއްގައި‪ .‬އޭނާ‬ ‫ހައްޔަރުކުރީ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް‪ - .‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫ކށް އެންމެ ގަޑިއިރަކަށް ނަމަވެސް‬ ‫ނެތި އެގޮތަށް ހާޒިރު ޮ‬

‫ކުރުމަށް މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކުރައްވައިގެން‬

‫އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި‬

‫މަސައްކަތް ކުރެއްވުން‪.‬‬

‫ކަމުގެ ކިތާބީ ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާގެ‬

‫‪ -3‬ދައުލަތާއި ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމް‬

‫ސަރުކާރުން އަމަލުކުރަނީ ވަރަށް އިހާނެތިކޮށް‬

‫ހިންގުމަށް ގަސްދުގައި ހުރަސްއެޅުން‪.‬‬

‫ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ހިސާން‬

‫ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނީ‪ ،‬އުއްތަމަ‬

‫ހުސައިން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހިސާން ވިދާޅުވީ ދޫނިދޫގައި އުއްތަމަ‬ ‫ފަނޑިޔާރު ބަހައްޓަވާފައި ހުންނަނީ ވަރަށް ކުޑަ‬ ‫ގޅިއެއްގައި ކަމަށެވެ‪ .‬ހޫނުގަދަ އެ ގޮޅީގައި‬ ‫ޮ‬

‫ފަނޑިޔާރަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި އެ‬

‫ކށްފައިވާ‪ ،‬ސުޕްރީމް‬ ‫އިތުރުން މިހާރު ހައްޔަރު ޮ‬ ‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާއި ޗީފް ޖުޑީޝަލް‬ ‫ޯ‬ ‫އެޑްމިނިސްޓްރޭޓާ ހަސަން ސައީދަށް ވެސް މި‬ ‫ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޅަށް ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މަނިކުފާނާ ދެ ޮ‬ ‫ކޓު ތެރޭގައި އިންނަވަނިކޮށް‪،‬‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކށް މައްސަލައިގެ‬ ‫ބޮޑެތި ތުހުމަތުތައް ޮ‬ ‫ތަހުގީގު ފެށީ‪ ،‬ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް ދޫކޮށްލަން‬

‫އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ހައްޔަރުކުރީ‪ ،‬މި މަހުގެ‬

‫ކޓުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުން ސޮއި‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ފަންކާއެއް ނެތް އިރު‪ ،‬ގޮޅި ތެރެއިން ވަރަށް‬

‫ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ‪ ،‬ރައީސް އަބްދުﷲ‬

‫ކުރައްވައި މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އަމުރެއް‬

‫ނުބައިވަސް ދުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޔާމީން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން‬

‫ނެރުއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬އެ އަމުރު ތަންފީޒު‬

‫ކުރެއްވުމުން‪ ،‬ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އެ ރޭ‬

‫ނުކުރީ އެ ހުކުމަކީ ރިޝްވަތުގެ އަމަލެއް ކަމަށް‬

‫ކޓު ތެރެއަށް ވަދެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ބެލެވޭ ކަންކަން ހުރުމުން ކަމަށް ސަރުކާރުން‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ދޭތެރޭ އަމަލުކުރަނީ އެއްވެސް އިންސާނަކާ‬ ‫ދޭތެރޭ އަމަލު ކުރެވިގެންވާނެ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫އެހެން ރައްޔިތަކަށް ވިއަސް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރަން‬ ‫ޖެހޭނީ މައްސަލައެއް އޮވެގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އެއްވެސް ތުހުމަތެއް‬

‫ފުލުހުން ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ‪ ،‬މާލޭގައި‬

‫ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި އަލީ‬

‫އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް ކުރާ ތުހުމަތު‪:‬‬

‫ކމާޝަލް ހައުސިން‬ ‫އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ޮ‬

‫ހަމީދު ހައްޔަރުކުރުމާއެކު‪ ،‬ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ‬

‫ގތުގައި ފައިސާ ހިފުމަށް‬ ‫‪ -1‬ރިޝްވަތުގެ ޮ‬

‫ރޖެކްޓެއްގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ‪،‬‬ ‫އެޕާޓްމެންޓް ޕް ޮ‬

‫އަނެއް ތިން ފަނޑިޔާރުން ވަނީ‪ ،‬ސިޔާސީ‬

‫ގތަކަށް ކުރުން‪.‬‬ ‫ފަހު‪ ،‬ޝަރުއީ ހުކުމްތައް ވަކި ޮ‬

‫އެޕާޓްމަންޓްތަކުން އެޕާޓްމަންޓެއް ބައްލަވައި‬

‫ކށްލަން ކުރި އަމުރު ބާތިލްކޮށްފަ‬ ‫ލީޑަރުން ދޫ ޮ‬

‫‪ -2‬ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރު ބަދަލު‬

‫ގަތުމަށް‪ ،‬ކުރި ރިޝްވަތުގެ މުއާމަލާތެއްގައި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މިނިވަންކަން ހިފެހެއްޓުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭނެ އަމަލެއް ނޫން ކަމަށް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ‬ ‫ބައެއް ވަކީލުން ވިދާޅުވާ ޮ‬ ‫ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި އޮތުމުން ކޮންމެ ހާލަތެއްގައި ވެސް‬ ‫މީހަކު ހިފައި ހައްޔަރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ އަންގައިފަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ވެސް އެގޮތަށް‬ ‫މީހަކު ހައްޔަރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވަކީލުން ވިދާޅުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި ވީ ނަމަވެސް‬ ‫މީހުން ހައްޔަރުކުރުމާ ބެހޭ އިޖުރާއަތްތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުތައް‬ ‫ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި އޮތުމަކީ ހިތަށް އެރިހާ މީހަކު ހައްޔަރު‬ ‫ކުރުމަށް ބާރު ލިބޭ ކަމެއް ނޫން‪ .‬އަދި ގާނޫނުއަސާސީގައި‪،‬‬ ‫އެއްވެސް މީހަކު ކުރި ކުށަކާ ގުޅިގެން އަނެކުންގެ ހައްގަށް‬ ‫ކށްފައި އޮންނާނެ‪ "،‬ވަކީލް‬ ‫އަރައި ނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ބަޔާން ޮ‬ ‫އަހްމަދު އަބްދުﷲ އަފީފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މި މައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ޖަވާބެއް ލިބޭ ގޮތެއް‬ ‫ނުވި އެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2018‬ހޯމަ)‬

‫މައުމޫން ދޫ ކޮށްލަން ދުންޔާ‬ ‫ގޮވާލުމުން ޝައިނީ ރަތަށް‬

‫އިލްހާމް އެންމެ ފަހުން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވެއްޖެ‬ ‫ފުލުހުން ބަލާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގުގެ ބޭނުމަށް‬ ‫ކށްފައިވާ‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬ ‫ހޯދަން އިއުލާން ޮ‬ ‫ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު އެންމެ‬

‫އފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި ރޭ މާޝާ ދޫކޮށްލި‬ ‫ޮ‬

‫އފީހަށް މިއަދު ހެނދުނު‬ ‫ފަހުން އަމިއްލަ އަށް ފުލުސް ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެ އެންގުމާ ގުޅިގެން މާޝާ މިއަދު ފުލުސް‬

‫ހާޒިރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ‪ ،‬އިލްހާމް މިއަދު‬ ‫އފީހަށް ހާޒިރުވެފައިވާ‬ ‫ހެނދުނު ‪ 11:37‬ގައި ފުލުސް ޮ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫މަޝްވަރާތައް ފެށުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް‬ ‫ކށް‪ ،‬އެ މަޝްވަރާ އަށް ހުރަސް‬ ‫ކުރަމުން އަންނަނި ޮ‬ ‫އެޅޭ ފަދަ މޭރުމަކުން ދުންޔާ ވާހަކަ ދައްކަވާތީ‬

‫ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ‬

‫ބޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކަން ޮ‬ ‫އަދި މައުމޫނަށް ލިބެން ޖެހޭ ހުރިހާ ހައްގެއް‬

‫ކށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް‬ ‫ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ޮ‬ ‫ކށްލުމަށް‪ ،‬އެމަނިކުފާނުގެ‬ ‫މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ދޫ ޮ‬

‫އެމަނިކުފާނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ‪،‬‬

‫ދަރިކަނބަލުން ދުންޔާ މައުމޫން ގޮވައިލެއްވުމުން‪،‬‬

‫ދގު ވާހަކަ ނުފެތުރުމަށް ދުންޔާގެ‬ ‫ހަގީގަތާ ހިލާފު ޮ‬

‫ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު ޝައިނީ‬

‫ކިބައިން ޝައިނީ އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ‪.‬‬

‫ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން‪ ،‬ދުންޔާ އަށް ރައްދު ދެއްވައިފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ލޔަރުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫"މައުމޫނަށް ޯ‬ ‫ލިބޭ‪ .‬ފުރިހަމަ އަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ހައްގު‬

‫މައުމޫން ޖަލަށްލިތާ ހަތް ދުވަސް ފަހުން‪ ،‬ހެލްތު‬ ‫މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މިއަދު‬

‫ދގު ވާހަކަ ފަތުރާކަށް‬ ‫ވެސް ލިބޭ‪ .‬އެހެންވީމަ ދުންޔާ ޮ‬ ‫ނުވާނެ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޝައިނީ ވަނީ މައުމޫނަށް ބޭއިންސާފުން ކަންކަން‬

‫ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ "ގައުމުގެ ބައްޕަ" އަދި‬ ‫ކށް ގެ އަށް ދޫކޮށްލުމަށް‬ ‫އޭނާގެ ބައްޕާފުޅު މިނިވަން ޮ‬

‫ދގު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ކުރާ ވާހަކަ ވެސް ޮ‬

‫ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި މާފުށީ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި‬

‫ބޭނުންހާ ވަގުތަކު އާއިލާ އަށް ވެސް މައުމޫނާ ބައްދަލު‬

‫ހުންނެވި މައުމޫނަށް‪ ،‬އާއިލާ އާއި ވަކީލުންނާ ބައްދަލު‬

‫ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތް ހަމަޖައްސައިދީ‪ ،‬ސިއްހީ ފަރުވާ‬ ‫ކުރެއްވޭނެ ޮ‬ ‫ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވެސް ޓުވީޓްގައި ގޮވައިލެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު‬

‫ގތުގައި ޖަލުގައި ތިބި އެހެން‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫މީހުންނާއި މައުމޫނާ ވާނީ ހަމަހަމަ އެވެ‪ .‬އަދި ރަނގަޅު‬ ‫ގޮތަކީ މައުމޫން ވެސް ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވައި‬

‫މައުމޫން ހައްޔަރުކުރީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު‬

‫ކޅަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުން ބަރީއަވާން‬ ‫އެމަނިކުފާނާ ދެ ޮ‬

‫އިއުލާނު ކުރުމަށް ފަހު އެވެ‪ .‬އެމަނިކުފާނު ދޫކޮށްލަން‪،‬‬

‫މަސައްކަތް ކުރެއްވުން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާ ޗެއާކުރައްވާ މީހެއްގެ‬

‫ދުންޔާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގޮވާލެއްވި އިރު އެ‬ ‫ގތުން ކަންބޮޑުވުން‬ ‫ޓްވީޓުގައި‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ހައިސިއްޔަތުން‪ ،‬މައުމޫނަށް ބޭސްފަރުވާ އާއި ވަކީލުންނާ‬

‫ފާޅުކޮށްފައިވާ އދ‪.‬ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ‬

‫ބައްދަލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ ދައްކާ‬

‫ކމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް‬ ‫ގުޓެރަސް އާއި ޮ‬

‫ވާހަކަތައް ކުށްވެރި ކުރަން‪ "،‬ޝައިނީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މައުމޫނަށް ވަކީލުންނާއި އާއިލާއާ ބައްދަލު‬

‫ކޓްލޭންޑާއި އެމެރިކާގެ ރައީސް‬ ‫ޕެޓްރިސިއާ ސް ޮ‬ ‫ޑނަލްޓް ޓްރަމްޕާއި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ‬ ‫ޮ‬

‫ބޑުވުން ފާޅުކުރި‬ ‫ނުކުރެއްވޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކަން ޮ‬

‫މޯދީ ފަދަ ބޭފުޅުން ޓެގް ވެސް ކުރައްވާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ވަކީލުންނާ ބައްދަލު‬ ‫ފަހުން‪ ،‬އެ އުސޫލު ބަދަލު ޮ‬

‫ބޑުބޭބޭފުޅު ރައީސް‬ ‫ބައްޕާފުޅު މައުމޫނާއި ޮ‬ ‫އަބްދުﷲ ޔާމީންއާ ދެމެދު ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް‬

‫ކުރުމާއި ގުޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ވަނީ ދީފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އުފެދިފައިވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވީ ނަމަވެސް‪ ،‬އެކަމާ‬

‫އެކަމަކު އެމަނިކުފާނަށް އާއިލާއާ‬

‫ކޅަށް ދުންޔާ މިހާތަނަށް އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައެއް ނުވެ‬ ‫ދެ ޮ‬

‫ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދެ އެވެ‪.‬‬ ‫މލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން‬ ‫ޯ‬

‫ކޅަށް މައުމޫން ނުކުންނެވުމުން‬ ‫އެވެ‪ .‬ރައީސް ޔާމީނާ ދެ ޮ‬ ‫ފޮރިން މިނިސްޓަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ދުންޔާ މާ‬

‫ބުނިގޮތުގައި މައުމޫނަށް ވަކީލުންނާ ބައްދަލުނުކުރެއްވޭނެ‬

‫ގިނަ ދުވަހެއް އަލުން‪ ،‬މާ ދަށް މަގާމެއްގައި ސަރުކާރާ‬

‫ކަން އެންގީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ގުޅިވަޑައިގަތެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން އޭނާ އާއި ކޮއްކޯފުޅު‬

‫އެކަމަކު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ވެސް‬

‫މުހައްމަދު ގައްސާން މައުމޫން ހުންނެވީ‪ ،‬ރައީސް‬

‫ހދުމުގެ ހައްގު އުނިކޮށްފައެއް ނުވެ‬ ‫ވަކީލުންގެ އެހީ ޯ‬

‫ޔާމީންގެ ސަރުކާރު ދިފާއުކުރެއްވުމުގަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ދުންޔާގެ ޓްވީޓަށް ރައްދު ދެއްވައި‪ ،‬ރައީސް‬

‫މައުމޫންގެ އިތުރުން އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ‬

‫ޔާމީންއާ އެންމެ އަރިސް އެއް މިނިސްޓަރު ޝައިނީ‬

‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު‬ ‫ސައީދާއި ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ވިދާޅުވީ މައުމޫން ޖަލުގައި ހުންނެވީ ސަރުކާރު‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ހުކުމުގައި ތިއްބެވި‬ ‫ވެސް ވަނީ ހައްޔަރު ޮ‬

‫ވައްޓާލުމަށް ރިޝްވަތުދީ‪ ،‬އެކަމަށް މަސައްކަތް‬

‫ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ވަގުތުން ދޫކުރަން އަމުރުކޮށް‬

‫ކުރެއްވުމުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެހެން ކުށްވެރިންނާ‬

‫ކޓުން ނެރުނު އަމުރާ‬ ‫ފެބްރުއަރީ ‪ 1‬ގައި ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކށް އަމަލު ކުރަންވީ ކީއްވެތޯ އޭނާ‬ ‫އެމަނިކުފާނާ ތަފާތު ޮ‬

‫ގުޅިގެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރީ‪،‬‬

‫ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ރައީސް ޔާމީން‬ ‫ކޅު ފަރާތްތަކުން ބުނާ ޮ‬ ‫އިދި ޮ‬

‫ޓުވީޓުގެ ތަފްސީލް ދެއްވަމުން ޝައިނީ‬ ‫"މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ‬

‫ކށް‪ ،‬ބިރުދެއްކުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޭނުންފުޅުވާ ބަޔަކު ހައްޔަރު ޮ‬

‫އޮފީހަށް ހާޒިރުވި އިރު‪ ،‬އޭނާއާ އެކު‪ ،‬އިލްހާމްގެ ކޮއްކޮ‬ ‫އފީހަށް ދިޔުމުން ފުލުހުން ވަނީ‬ ‫އާދަމް ޒާލިފް ފުލުސް ޮ‬ ‫ފނު އަތުލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޒާލިފްގެ ޯ‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން ފެށިގެން ސިނާނާއި‬ ‫އިލްހާމް ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި އުޅުއްވަނިކޮށް ވެސް‬

‫ހދަން މިދިޔަ ހުކުރު‬ ‫މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން ޯ‬

‫އެ ދެ ބޭފުޅުން ފުލުހަށް ހާޒިރުވުމަށް ފުލުހުން‬

‫ނމިކް ކްރައިމް‬ ‫ދުވަހު ފުލުހުން އިއުލާން ކުރީ އިކޮ ޮ‬

‫އިއުލާން ކުރި އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން މި ދިޔަ ހަފުތާގައި‬

‫ޑިޕާޓްމެންޓުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމާ އެކު ފުލުހުން އެ ދެ ބޭފުޅުން‬

‫އެއީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ރިޝްވަތު‬

‫ހައްޔަރުކުރި އެވެ‪ .‬އަދި ޖެހިގެން އައި ދުވަހު‪ ،‬ބަންދުގެ‬

‫ދީ އަދި ރިޝްވަތު ހިފި މައްސަލައެއް ކަމަށް ފުލުހުން‬

‫ގތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް‬ ‫މުއްދަތާ މެދު ޮ‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން ވަނީ އެ ދެ ބޭފުޅުން‬ ‫ހާޒިރު ކުރުމުން އެ ޯ‬

‫އިއްޔެ އާއި މިއަދު ފުލުހުން ވަނީ އިލްހާމްގެ‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ‪---.‬ފައިލް ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬

‫އަންހެނުން އައިމިނަތު މާޝާ ފުލުސް އޮފީހަށް‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި މިއަދު ފުލުސް‬ ‫ހާޒިރުކޮށް ހައްޔަރު ޮ‬

‫އިލްހާމާއި މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ‬

‫ކުރިން ބޭއްވި ކެބިނެޓްގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޝައިނީ (ކ) އަދި ދުންޔާ‬

‫‪3‬‬

‫މިނިވަންކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫"އަލީ ހަ ީމދުގެ ދަބަހަކު ްނ‬ ‫‪ 3.4‬މިލިއަން ފެނިފައިވޭ"‬ ‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ބޑު އަދި ބިޔަ ކުންފުންޏަކުން ‪2.4‬‬ ‫އަންނަ ޮ‬

‫ނިސްބަތްވާ ދަބަހަކުން ‪ 3.4‬މިލިއަން ރުފިޔާ ފެނިފައިވާ‬

‫ޑލަރުގެ އެހީއެއް‪ ،‬ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫މިލިއަން ޔޫއެސް ޮ‬

‫ކަމަށް ފުލުހުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ދީފައިވާކަން ޔަގީން ކުރެވޭ‪ "،‬ޝިފާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އފް ޕޮލިސް އަހުމަދު‬ ‫ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް ޮ‬

‫"އަދި މި ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ތަފާތު އެކި‬

‫ޝިފާން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވިދާޅުވީ‪،‬‬

‫ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ކަން ވެސް އަޅުގަނޑުމެން‬

‫އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ‪ 215،000‬ޔޫއެސް ޑޮލަރާއި‬

‫ޔަގީންކޮށް އަރުވަން‪ .‬އެކަންކަން ފުލުހުން އަންނަނީ‬

‫‪150،000‬ރ‪ .‬ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތަހުގީގު ކުރަމުން‪".‬‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬

‫ގތުގައި މައުމޫން ދިރިއުޅުއްވާ‬ ‫ޝިފާން ވިދާޅުވި ޮ‬

‫މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދީ‪ ،‬ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން‬

‫މ‪ .‬އެންދެރިމާގެ އިން ނެރެގެން ގެންދިޔަ ފޮއްޓަކުން‪،‬‬

‫ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ފަނޑިޔާރުންގެ‬

‫މި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ހެކި ވަނީ‬

‫ގތަކަށް ހުކުމްތައް‬ ‫މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި‪ ،‬ވަކި ޮ‬

‫ލިބިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ފަނޑިޔާރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން‪،‬‬

‫ނެރުމަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި‬

‫މައުމޫންގެ ދަރިކަލުން އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ‬

‫ފައިސާ ދިން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް‬

‫މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މަސައްކަތް‬

‫ގައްޔޫމަށް ތުހުމަތު ކުރާއިރު‪ ،‬އަލީ ހަމީދުގެ އާއިލާ‬

‫ފށިން ލިބުނު ޑޮކިއުމެންޓް‬ ‫ކުރައްވާފައިވާކަން އެ ޮ‬

‫ގތުން އެހީތެރިވެ ދެއްވަމުން‬ ‫އަށް މައުމޫން އެކި ގޮތް ޮ‬

‫އެވިޑެންސްތަކުން އެނގޭ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން‬

‫ގެންދަވާކަން ތަހުގީގަށް ޔަގީން ކުރެވިފައިވާ ކަމެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"މީގެ އިތުރުން އަލްއުސްތާޒް އަލީ ހަމީދު‬ ‫ކށްގެން ފްލެޓެއް ގަނެފައިވާ‬ ‫ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ ބޭނުން ޮ‬

‫ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ރިޝްވަތު ދިނުމާއި‬ ‫ހިފުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބޭފުޅުން‪:‬‬

‫ކަމުގެ ޑޮކިއުމެންޓް އެވިޑެންސް‪ ،‬ޔަގީން ކުރެވޭ ވަރަށް‬

‫‪ -1‬ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް‬

‫ލިބިފައިވޭ‪ .‬މީގެ އިތުރުން އަލްއުސްތާޒް އަލީ ހަމީދުގެ‬

‫‪ -2‬އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ‬

‫އާއިލާ އަށް‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ހިންގަމުން‬

‫ސައީދު‬

‫‪26‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2018‬ހޯމަ)‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ޗޮކްލެޓް‬ ‫ރިލްވާން ފޮރުވި ކަމަށް‬ ‫އިންކާރު‪،‬ހެކިބަސް ނެގުން މާދަމާ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި‬ ‫އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން އެސްޓީއޯ‬

‫ޗކްލެޓް ފެސްޓް" ގެ ނަމުގައި‬ ‫ސުޕަމާޓުން " ޮ‬ ‫މޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕްރޮ ޯ‬

‫ހނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އެސްޓީއޯ‬ ‫އަންނަ ޮ‬ ‫ސުޕަމާޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި‬

‫މޝަންގެ ތެރެއިން ތަފާތު ވައްތަރުގެ‬ ‫މީގެ އިތުރުން ޕްރޮ ޯ‬

‫ޗޮކްލެޓްގެ ރަހަ ބަލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެކި ގަޑި‬

‫ތަކުގައި އެ ފުރުސަތު ވެސް ހުޅުވާލާފައި ވާނެ ކަމަށް‬ ‫އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު‬

‫ޗކްލެޓުން ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ‬ ‫ތަފާތު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޮ‬

‫ޗކްލެޓް ފެސްޓަށް‬ ‫ލިބޭ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ހަމައެކަނި ޮ‬

‫މޝަންގެ މުއްދަތުގައި ‪250‬ރ‪ .‬އަށް‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި ޕްރޮ ޯ‬

‫ޗކްލެޓްތައް އާންމު‬ ‫ޚާއްސަ ކޮށްގެން އާ ވައްތަރުގެ ޮ‬

‫ޗކްލެޓްގެ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުންނަށް‬ ‫ވުރެ މަތިން ޮ‬

‫ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރއެއް ކުރިއަށް‬ ‫ވަރަށް ޚާއްސަ އިނާމުތަކަކާއެކު ލަކީޑް ޯ‬ ‫ގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އެސްޓީއޯ އިން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޗކްލެޓްގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހިމެނޭ‬ ‫ލަކީޑްރޯގައި ޮ‬

‫މޝަން ކުރިއަށް ގެންދަނީ‬ ‫އެސްޓީއޯ އިން މި ޕްރޮ ޯ‬ ‫ޗކްލެޓް އެތެރެކޮށް‪،‬‬ ‫ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރާއްޖެ އަށް ޮ‬ ‫ރ އަދި ސީންކޯއާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ވިއްކާ ވީބީ‪ ،‬ޔޫ ޯ‬

‫ގޮތަށް ތިން މީހަކަށް ގިފްޓް ޕެކްތަކެއް ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ރިލްވާން‪ :‬އޭނާ ގަދަކަމުން ފޮރުވި ކަމަށް ބުނެ ދެ މީހަކަށް ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރޭ‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ހެކިބަސް ވެސް ނަގައި ދިނުމަށް ދައުލަތުން އެދުމުން‬ ‫ގތަށް ނިންމަވައިފަ‬ ‫ގާޒީ އާރިފް ވެސް ވަނީ އެ ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬ދައުލަތުން ބުނިގޮތުގައި އެގޮތަށް އެދުނީ ވަކި‬

‫ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލި‬

‫ހެކިންތަކެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ފަހު ދެން ތިބި‬

‫މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ދެ މީހުން‬

‫ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނުނަގަން ނިންމައިފި ނަމަ‪،‬‬

‫އެ ދައުވާ އަށް މިއަދު އިންކާރު ކުރުމާއެކު‪ ،‬އެ‬

‫ކށްދޭން ބޭނުންވާ ކަންކަން‬ ‫ދައުލަތުން ސާބިތު ޮ‬

‫މައްސަލައިގެ ހެކިބަސް ނެގުން މާދަމާ ފަށާ ގޮތަށް‬

‫ސާބިތުކޮށް ނުދެވިދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫ހެކިން ސިއްރު ކުރަން ދައުލަތުން އެދުމުން‬

‫އޮގަސްޓް‪ 2014 ،‬ގައި ރިލްވާން ގަދަކަމުން‬

‫އާލިފާއި ނޫރައްދީންގެ ވަކީލް ވަނީ އެކަމަށް ދެކޮޅު‬

‫ފރުވި ކަމަށް ބުނެ‪،‬‬ ‫ކާރަކަށް އަރުވައިގެން ގެންގޮސް ޮ‬

‫ހަދައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ދެ މީހުންގެ ވަކީލް ނޫރުއްސަލާމް‬

‫ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ދައުލަތުން ކުރަނީ ހ‪ .‬ހިލްޓަން‬

‫އަބޫބަކުރު ވިދާޅުވީ ރިލްވާން ގެއްލުވާލުމުގައި އެ‬

‫އާލިފް ރައޫފާއި ގދ‪ .‬ވާދޫ ކަރަންކާގޭ‪ ،‬މުހައްމަދު‬

‫ދެ މީހުން އެއްވެސް އަމަލެއް ކުރި ކަމަށް ހެކިން‬

‫ނޫރައްދީނާއި ސ‪ .‬ހުޅުދޫ އަތިރިއާގޭ‪ ،‬މުހައްމަދު‬

‫ނުބުނާ ކަމަށާއި އެހެންވީއިރު އެ ހެކިންނަށް އެއްވެސް‬

‫ސުއައިދުގެ މައްޗަށެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން ސުއައިދު‬

‫އތް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ނުރައްކަލެއް ޮ‬

‫ރާއްޖޭގައި ނެތުމުން އޭނާ ބައި ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވި‬

‫ކށްލާފައިވާއިރު މިހާތަނަށް ވެސް‬ ‫އެ ދެ މީހުން ތިބީ ދޫ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެފަދަ ކަމެއް އެ ދެ މީހުންގެ ފަރާތުން ފެނިފައިނުވާ‬ ‫އެ މައްސަލާގެ އިބްތިދާއީ މަރުހަލާ ނިންމައި‪،‬‬

‫މިއަދު ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމާއެކު އާލިފާއި‬

‫ކަން ވެސް ނޫރު ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގާޒީ އާރިފް ވިދާޅުވީ ހެކިން ސިއްރު ކުރުމަކީ‬

‫ނޫރައްދީން ބުނީ އެ ދައުވާ އަށް އިންކާރު ކުރާ‬

‫ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން ވެސް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ކުރީގެ އަޑުއެހުންތަކުގައި އެ ދައުވާ ސާފުނުވާ‬

‫ރާއްޖޭގައި ކުރަމުން އައި ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަން‬

‫ކަމަށް ބުނެ އެ ދެ މީހުންގެ ފަރާތުން ދައުވާއާ މެދު‬

‫ކޓުގެ ނިންމުމެއް ވެސް‬ ‫އެގޮތަށް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ހައި ޯ‬

‫ސުވާލުތަކެއް އުފެއްދި އެވެ‪ .‬އެކަން ކަމަށް ދައުލަތުން‬

‫އެބައޮތް ކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ރާއްޖެ އަކީ ކުޑަ‬

‫ކޓުން ނިންމާފައި އޮތީ މައުޟޫއީ‬ ‫ޖަވާބުދާރީ ވުމުން ޯ‬

‫އންނަ ގައުމެއް ކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި‪،‬‬ ‫މުޖުތަމައެއް ޮ‬

‫ގޮތުން އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގާޒީ އާރިފް ވިދާޅުވީ ހެކިން ސިއްރު ކުރުމުގައި‬

‫ދައުވާ އަށް އިންކާރު ކުރުމުން ދައުލަތުން ވަނީ‬

‫ކޯޓުތަކުން ބަލަނީ ހެކިންނަށް ނުފޫރުވި ކަމުގެ ހެއްކެއް‬

‫ކޅަށް ހުށަހަޅާފައި ހުރި ހެކިތައް‬ ‫އެ ދެ މީހުންނާ ދެ ޮ‬

‫ބޑަށް‪ ،‬އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާފާނެ ކަމުގެ‬ ‫އޮތުމަށް ވުރެ ޮ‬

‫ކށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ސިއްރު‬ ‫ރަސްމީ ޮ‬

‫ތ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އިހްތިމާލެއް އޮތް ޯ‬

‫ހަތް ހެއްކަކާ އެކު ޖުމްލަ ‪ 29‬މީހަކު ހެކިންގެ‬ ‫ގތުގައި ދައުލަތުން ވަނީ ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ސިއްރުން ހެކިބަސް ނެގޭނެ ގޮތެއް‬ ‫ހަމަޖައްސައިދޭން ސިއްރު ހެކިން ވެސް ތަހުގީގުގައި‬ ‫އެދިފައިވާތީ އެ ހެކިން ސިއްރު ކުރަން ނިންމެވީ ކަމަށް‬

‫ހެކި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެ‪،‬‬ ‫ހެކިބަސް ނެގުން މާދަމާ‬ ‫ގތުގައި ހުށަހެޅި ހަތް‬ ‫ސިއްރު ހެކިންގެ ޮ‬ ‫މީހުންގެ ހެކި ބަސް ސިއްރުން ނަގައިދިނުމަށާއި‬ ‫ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން‪ ،‬އެ ހަތް ހެކިން‬ ‫ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ދައުލަތުން އެދުމުން‬ ‫މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ވަނީ އެގޮތަށް‬ ‫ނިންމަވައިފަ އެވެ‪ .‬ގާޒީ އާރިފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪ ،‬ހެކި‬ ‫ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ދެމި‬ ‫އޮންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސިއްރު ހެކިންނަކީ ރިލްވާން ގެއްލުނު ރޭ އޭނާ‬ ‫ދިރިއުޅުނު ފްލެޓް ކައިރިން ރަތް ކުލައިގެ ކާރަކަށް‬ ‫ގަދަކަމުން ރިލްވާން އަރުވައިގެން ގެންދިޔަ މަންޒަރު‬ ‫ފެނުނު ކަމަށް ބުނާ މީހުންނެވެ‪ .‬ދައުލަތުގެ ދައުވާގައިވާ‬ ‫ގތުން ރަތް ކުލައިގެ ކާރަކީ އާލިފްގެ ކާރެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ޮ‬

‫ގާޒީ އާރިފް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އާލިފާއި ނޫރައްދީންގެ ފަރާތުން ވެސް ވަނީ‬ ‫ގތުގައި ހުށަހަޅައިފަ‬ ‫ދިފާއުގައި ފަސް މީހަކު ހެކިންގެ ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ހެކިންނަކީ ރިލްވާން ގެއްލުނު ރޭ އެ ދެ‬ ‫މީހުން އުޅުނީ އެހެން ބަޔަކާ އެކު ކަން ސާބިތުކޮށް‬ ‫ދިނުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި މާދަމާ އިން‬ ‫ގާޒީ އާރިފް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ފެށިގެން މި ހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ‬ ‫ދުވަހަކު އެ މައްސަލައިގެ ހެކިބަސް ނެގުން ކުރިއަށް‬ ‫ކންމެ ދުވަހަކު ހަވީރުން‬ ‫ގެންދާނެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ޮ‬ ‫ފެށިގެން ރޭގަނޑު ‪ 10:00‬ހަމައަށް ހެކިބަސް ނެގުން‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ހެކިބަސް ނަގާނީ އެންމެ ފުރަތަމަ ސިއްރު ހެކިންގެ‬ ‫ހެކިބަސް ނެގުމަށް ފަހު‪ ،‬ފާޅުގައި ހެކިބަސް ދޭ‬ ‫ފަރާތްތަކުގެ ހެކިބަސް ނަގާ ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ކާރަށް ރިލްވާން ގަދަކަމުން އަރުވައިގެން ގެންދިޔައީ‬

‫ދައުލަތުގެ ބައެއް ހެކިންނާ މެދު ދިފާއުން‬

‫އާލިފާއި ނޫރައްދީން ބައިވެރިވެގެން ކަމަށް ދައުވާގައި‬

‫ސުވާލުތަކެއް‬

‫ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލާގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ‪ 29‬ހެކިންގެ‬

‫ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިތަކުގެ ތެރޭގައި‪ ،‬ރިލްވާން‬

‫މެމްބަރު އިލްހާމްގެ‬ ‫އަނބިކަނބަލުން ދޫކޮށްލައިފި‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ކށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ފުލުހުންނަކަށް‬ ‫ވަނި ޮ‬ ‫އިލްހާމް ނުހޯދެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިރޭ ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިންއެއްގައި‬

‫ފުލުހުން މިއަދު ހައްޔަރުކުރި‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ‬

‫ޕލިސް އަދި ފުލުހުންގެ‬ ‫ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޮ‬

‫މަޖިލީހުގެ ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް‬

‫ތަރުޖަމާން އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ‪ ،‬އިލްހާމް ހޯދަނީ‬

‫އަހުމަދުގެ އަނބިކަނބަލުން އާމިނަތު މާޝާ މިރޭ‬

‫ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ރިޝްވަތު‬

‫ދޫކޮށްލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ދީ އަދި ރިޝްވަތު ހިފި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް‬

‫އިލްހާމްގެ އާއިލާ އިން ވާހަކަ ދެއްކެވި ބޭފުޅަކު‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬މި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން‬

‫ކށްލި ކަމުގައި‬ ‫ވިދާޅުވީ‪ ،‬ފުލުހުންގެ ބަންދުން މާޝާ ދޫ ޮ‬

‫އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ‬

‫ވިޔަސް މާދަމާ ހެނދުނު ‪ 9:00‬އަށް ފުލުސް އޮފީހަށް‬

‫ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާއެކު އަށް މީހަކު‬

‫ހާޒިރުވާން އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަނެއްކާ‬

‫މިހާރު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުވާން އެންގި ސަބަބެއް‬ ‫ނުބުނާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އިލްހާމްގެ އާއިލާ އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‪،‬‬

‫އިލްހާމްގެ އިތުރުން މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ‬ ‫ހދަން ވެސް ފުލުހުން‬ ‫މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން ޯ‬ ‫މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އިއުލާން ކުރި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ސުވާލު ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ މިއަދު މެންދުރެއްހާއިރު‪،‬‬

‫ހދަން އިއުލާން ކުރިތާ މާ‬ ‫ސިނާން ވަނީ އޭނާ ޯ‬

‫އފީހަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ފަހު‪،‬‬ ‫މާޝާ ފުލުސް ޮ‬

‫އފީހަށް ވަޑައިގެން‬ ‫ގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް ފުލުސް ޮ‬

‫ހައްޔަކުރީ އެއްވެސް ތުހުމަތެއްގައެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫އަމިއްލަ އަށް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގޮސްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިލްހާމްގެ އަނބިކަނބަލުން ދެވަނަ ފަހަރަށް‬

‫ސިނާނަށް ވެސް ކުރަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން‬

‫އފީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ‪ ،‬އިލްހާމް ހޯދުމަށް‬ ‫ފުލުސް ޮ‬

‫ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ރިޝްވަތު‬

‫ފުލުހުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އިއުލާން ކޮށްފައި‬

‫ހިފުމުގެ ތުހުމަތެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2018‬ހޯމަ)‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލު ްނ‬ ‫ސަރުކާރަށް ތާއީދެއް ނުކުރި‬ ‫ކޅު ސިޔާސީ ނުވަ ބޭފުޅަކު‬ ‫ހުކުމުގައި ތިބި އިދި ޮ‬

‫އތީ ރަސްމީ އެޖެންޑާގައި‬ ‫ގައި ރާއްޖޭގެ މައްސަލަ ޮ‬

‫މިނިވަން ކުރުމަށް މި މަހު ‪ 1‬ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬

‫ހިމަނާ ހިސާބެއްގައި ކަމަށާއި އެކަމުގައި ވެސް ލިބުނީ‬

‫ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު‬

‫ރާއްޖެއަށް ލިބުނީ ނަސްރެއް ކަމަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބލިވެ‪ ،‬ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން‬ ‫ހަލަ ޮ‬

‫ބޑު އެހީއެއް ދިނީ‬ ‫އަދި ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ޮ‬

‫ކުރުމުން އދ‪ .‬ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި‬

‫ޗައިނާ އާއި ރަޝިއާގެ އިތުރުން ސައުދީ އަރަބިއާ‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރި ގައުމެއް‬

‫ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޅު ޕާޓީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ނެތް ކަމަށް އިދި ޮ‬ ‫ކޅު ހަރަކާތުގެ ފަރާތުން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ‬ ‫އިދި ޮ‬

‫ޗައިނާ އާއި ރަޝިއާ އަކީ އދ‪ .‬ގެ ސަލާމަތީ‬ ‫މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ މެމްބަރު ދެ ގައުމެވެ‪ .‬ސަލާމަތީ‬

‫ދައްކަވަމުން‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު‬

‫ކންމެ ގަރާރެއް ވީޓޯކޮށް‪،‬‬ ‫މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ޮ‬

‫ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (އިންތި)‬

‫ކށްލުމުގެ ބާރު އެ ދެ ގައުމަށް އޮވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޭރު ޮ‬

‫ވިދާޅުވީ‪ ،‬ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި‬ ‫ވެސް ކާމިޔާބު ލިބުނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވއީން ސަރުކާރާއި‬ ‫"ސަރުކާރުން ވަރަށް ގިނަ އެން ޯ‬ ‫ފނުވި‪ .‬ހުރިހާ މަންދޫބުން‬ ‫ގާތް އަވައްޓެރި ގައުމުތަކަށް ޮ‬

‫ބައިނަލްއަގްވާމީ ދުނިޔޭގައި ރާއްޖެ އަށް އަންނަ‬ ‫ފާޑުކިޔުންތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވަމުން އިންތި‬ ‫މިއަދު ވިދާޅުވީ‪ ،‬ދިވެހި ސަރުކާރުގެ މަންދޫބުން އެކި‬ ‫ފނުވި ނަމަވެސް އެއްވެސް ގައުމަކުން‬ ‫ގައުމުތަކަށް ޮ‬

‫ގައުމަށް އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހުނީ ލަދުވެތި‬

‫ގތުން އެންމެ ގާތް‬ ‫ތާއީދު ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ބޑު ފެލިއާއާއެކު‪ "،‬އިންތި ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަކާއެކު‪ޮ ،‬‬

‫ޗައިނާ އިން ވެސް ރާއްޖެ އަށް ޓޫރިސްޓުން ނައުމަށް‬

‫ނަމަވެސް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި‪،‬‬ ‫ބޑު ޖަލްސާގައި‬ ‫ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ ޮ‬

‫ނަވާޒު އާއި ފުލުހުންގެ ބައެއް އިސްވެރިން‪ ،‬ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ފުލުހުންގެ ފްލެޓްތައް ބައްލަވާލައްވަނީ‬

‫ގޮވާލާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އިންތި ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މިއީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ލިބުނު ގެއްލުމެއްގެ‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ‬

‫ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ސިފަ ކުރަނީ‪ .‬އެއީ ސަރުކާރުގެ‬

‫ކޅު ސިޔާސީ ނުވަ ބޭފުޅުން ދޫކުރުމަށް‬ ‫އިދި ޮ‬

‫ޣައިރު ގާނޫނީ އަމަލުގެ ސަބަބުން‪ .‬ސައުދީ އަރަބިއްޔާ‬

‫ކޓުން ކުރިން ނެރުނު އަމުރު‬ ‫އަންގައި ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ވއީ [ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު‬ ‫އަށް ސްޕެޝަލް އެން ޯ‬

‫ތަންފީޒު ނުކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން‪ ،‬އދ‪ .‬ގައި‬

‫ޑރ‪ .‬ޝައިނީ] ވަޑައިގަތުމުން ވެސް [ސައޫދީ]‬

‫ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވި ބޭރުގެ ފިއްތުންތަކުން ވެސް‬

‫ސަރުކާރުގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލު‬

‫ސަލާމަތްވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ‪ ،‬އދ‪.‬‬

‫ގތަށް ޕާކިސްތާނަށް [ފޮރިން‬ ‫ކުރުމެއް ނެތް‪ .‬ހަމަ އެ ޮ‬

‫"ސަރުކާރުން ވަރަށް ގިނަ އެންވޯއީން ސަރުކާރާއި ގާތް އަވައްޓެރި‬ ‫ގައުމުތަކަށް ފޮނުވި‪ .‬ހުރިހާ މަންދޫބުން ގައުމަށް އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވަން‬ ‫ޖެހުނީ ލަދުވެތި ކަމަކާއެކު‪ ،‬ބޮޑު ފެލިއާއާއެކު‪ "،‬އިންތި‬ ‫މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬އާސިމް] ވަޑައިގަތީމަ ވެސް ވަރަށް‬

‫ދުނިޔެ އިއްތިފާގުވެ ފުލުފުލުން ސަރުކާރަށް ދެމުންދާ‬

‫ރަނގަޅު މެސެޖް ތަކެއް ދެއްވާފައި ވަނީ‪ .‬ތިމަންނަމެން‬

‫ތ އޭނާ ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕްރެޝަރު ޯ‬

‫މި ކަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭކަށް‬

‫"ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކާއި ޖަމާއަތްތަކުން ދަނީ‬

‫ކޓުގެ އަމުރޭ ތަންފީޒު‬ ‫ނެތީމޭ‪ .‬ވަގުތުން ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒުކޮށް‪ ،‬ބަންދުގައި‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކުރަން ޖެހޭނީ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ތިބި ހުރިހާ ސިޔާސީ ކުށްވެރިން ވަގުތުން ދޫކޮށްލަން‬

‫ގތުގައި މިހާރު ދިމާވެފައިވާ‬ ‫އިންތި ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ގޮވާލަމުން‪ .‬އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް‬

‫ސިޔާސީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ފެންނަނީ ސަރުކާރުން‬

‫މަޖިލީހަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ކުރުމަށް ވަދެވޭނެ ގޮތް‬

‫ދގުތަކެއް ހަދަމުންދާ ތަނެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ބޮޑެތި ޮ‬

‫ގވާލަމުން‪ "،‬އިންތި ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ހެދުމަށް ޮ‬

‫ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ކާމިޔާބީއަކީ މުޅި‬

‫ދިރާގުން ހިއްސާދާރުންނަ ްށ‬ ‫‪ 897‬މިލިޔަން ރުފިޔާ ބަހަނީ‬

‫ސިޓީތައް އެޑްރެސް‬ ‫ކުރަންޖެ ހޭނީ‬ ‫ފަނޑިޔާރު އަރީފަށް‬ ‫ފަނޑިޔާރު އަރީފް‪ :‬ސުޕްރީމް ކޯޓަށާއި ޑީޖޭއޭއަށް‬ ‫ޮފނުވާ ލިޔުންތައް މިހާރު އެޑްރެސް ކުރަން ޖެހޭނީ‬ ‫ފަނޑިޔާރު އަރީފަށް ‪--‬ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ކޓަށާއި ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ‬ ‫ފަނޑިޔާރު ނެތް ނަމަ ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އަ ލީ ޝި ނާ ން‬

‫އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އިން ފާސްކުރާ ބައި ބަހާނީ‪،‬‬

‫މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ އެ ކޯޓުގައި‬

‫އެ ޖަލްސާގައި އިއުލާނު ކުރާ "ބުކް ކްލޯޝާ‬

‫ދެން ހުންނެވި އެންމެ ސީނިއާ ފަނޑިޔާރަކު ކަމަށް‬

‫ޑޭޓް"ގައި ހިއްސާ ގަނެ‪ ،‬އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާދާރުންގެ‬

‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގައި‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު‬

‫ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފނުވާ ސިޓީތަކާއި‬ ‫އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އަށް ޮ‬

‫ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މިވަގުތު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު‬

‫‪ 897.6‬މިލިޔަން ރުފިޔާ ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން‬

‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ‬ ‫ލިޔުންތައް ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކށްފައި ވާތީ‪ ،‬މިއަދުން ފެށިގެން‬ ‫ސަސްޕެންޑް ޮ‬

‫ހުށަހެޅުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން‬

‫ފައިދާއެއް ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހައިފަ އެވެ‪ .‬މިދިޔަ‬

‫އަރީފަށް އެޑްރެސް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް މިއަދު‬

‫ކޓަށާއި ޑީޖޭއޭ އަށް ފޮނުވާ ސިޓީތައް‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ގތަށް ފާސްވެއްޖެނަމަ‪ ،‬ކޮންމެ‬ ‫ނިންމައިފި އެވެ‪ .‬މި ޮ‬

‫އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ އާއެކު ޖުމްލަ ‪ 4.9‬ބިލިއަން‬

‫ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އެޑްރެސް ކުރަން ވާނީ ފަނޑިޔާރު އަރީފަށް ކަމަށް އެ‬

‫ހިއްސާ އަކަށް ‪11.81‬ރ‪ .‬ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ރުފިޔާ ހިއްސާދާރުންނަށް ބެހިގެންދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން ނެރުނު ސާކިއުލާއަކުން‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫ގތަށް އެންގީ‪ ،‬އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ‬ ‫އެ ޮ‬ ‫ސައީދު ޖިނާއީ ތުހުމަތެއްގައި ހައްޔަރުކޮށް‪ ،‬އަދި‬ ‫ކށްފައިވާތީ އެވެ‪ .‬އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ‬ ‫ސަސްޕެންޑް ޮ‬ ‫އިތުރުން ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ވެސް ވަނީ އެއް‬ ‫ކށް‪ ،‬ސަސްޕެންޑްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރު ޮ‬ ‫ކޓުގެ ސާކިއުލާގައި ވަނީ އުއްތަމަ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް‬ ‫ވެސް ސާކިއުލާގައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ކުންފުނިން ބުނީ މިދިޔަ‬ ‫މުވާސަލާތީ އެންމެ ޮ‬

‫ދިރާގުން ވަނީ މިދިޔަ ހަ އަހަރު ދެމެހެއްޓެނިވި‬

‫މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިރާގުގެ ހިދުމަތްތަކުގެ‬

‫އަހަރުގެ ހިއްސާގެ ޖުމްލަ ފައިދާ ބެހިފައި ވަނީ‪،‬‬

‫ކށް ޒަމާނީ ފެންވަރުގައި ހިދުމަތް‬ ‫ފެންވަރު ރަނގަޅު ޮ‬

‫އިންޓަރިމް ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ‪ 453‬މިލިޔަން ރުފިޔާ‬

‫ކށްދިނުމަށް ވެސް ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ‬ ‫ފޯރު ޮ‬

‫މިވަގުތު ތިއްބެވީ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަދި‬

‫(ހިއްސާ އަކަށް ‪5.96‬ރ‪ ).‬އަދި އަހަރުގެ ފައިނަލް‬

‫ކށްފައި ކަމަށް އެ‬ ‫ބިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓް ޮ‬

‫ފަނޑިޔާރު ޑރ‪ .‬އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ އެވެ‪.‬‬

‫ޑިވިޑެންޓްގެ ގޮތުގައި ‪ 445‬މިލިޔަން ރުފިޔާ (ހިއްސާ‬

‫ކުންފުނިން ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬ދިރާގުގެ ހިދުމަތް‬

‫އަކަށް ‪5.85‬ރ‪ ).‬ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންގެ އަދަދު ވަނީ ފަސް ލައްކަ‬

‫ފަނޑިޔާރު އަރީފްގެ އިތުރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިނަލް ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި‬

‫އަށް ވުރެ ގިނަ ވެފަ އެވެ‪.‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2018‬ހޯމަ)‬

‫އަނބުރާ ހޯދަން އެން ިގ‬ ‫ފައިސާ ‪ 1.3‬ބިލިއަނަށް‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަ ުރ‬ ‫އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމަށް ހަމްދޫން‬

‫އެ މުއްދަތުގައި ބެލި ހަ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ‬ ‫ފައިސާ އެވެ‪.‬‬ ‫ހދަން އެންގި ފައިސާގެ އަދަދު‬ ‫ދައުލަތަށް ޯ‬

‫ކމިޝަން (އޭސީސީ) އިން‬ ‫އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޮ‬

‫މލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް‬ ‫ބޑުވީ ޯ‬ ‫އެހާ ޮ‬

‫ބެލި މައްސަލަތަކުގައި ‪ 1.3‬ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ‬

‫ކޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ‬ ‫ރިލޭޝަންސް ޯ‬

‫ހދަން އަންގާފައިވާ‬ ‫ރުފިޔާ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ޯ‬

‫ބޑު ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ހިމެނޭ ގޮތުން ކަމަށް‬ ‫ޮ‬

‫އޭސީސީން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ބެލެވެ އެވެ‪ .‬އެ ޚިޔާނާތުގައި ‪ 1.22‬ބިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫އޭސީސީން އާންމުކުރި މިދިޔަ އަހަރުގެ‬ ‫ގތުން ދައުލަތަށް އަނބުރާ‬ ‫ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ޮ‬ ‫ހދަން އަންގާފައިވާ ‪ 1.3‬ބިލިއަން ރުފިޔާއަކީ މިދިޔަ‬ ‫ޯ‬

‫ދައުލަތަށް ގެއްލުނެވެ‪ .‬އެ މައްސަލަ އޭސީސީން‬ ‫ރސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ‬ ‫ބަލައި ނިންމުމަށް ފަހު ޕް ޮ‬ ‫ފނުވީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ‪.‬‬ ‫އޮފީހަށް ޮ‬

‫ކމިޝަނުން ބެލި މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ‬ ‫އަހަރު އެ ޮ‬ ‫ފައިސާގެ އަދަދެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ހަތަރު މަހު ބެލި‬

‫އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ގިނަ‬ ‫އަދަދެއްގެ ޖިނާއީ ދައުވާ އުފުލައި‪ ،‬ޝަރީއަތް ދަނީ‬ ‫ހިނގަމުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ޚިޔާނާތުގައި ގެއްލުނު‬

‫މައްސަލަތަކުގައި އެކަނި ވެސް ‪ 45‬މިލިއަނަށް ވުރެ‬

‫ފައިސާގެ ތެރެއިން ދައުލަތަށް މިހާތަނަށް އަނބުރާ‬

‫ހދަން އަންގާފައިވާ ކަމަށް‬ ‫ގިނަ ރުފިޔާ އަނބުރާ ޯ‬

‫ލިބުނީ ނިސްބަތުން މަދު އަދަދެއްގެ ފައިސާ އެވެ‪.‬‬

‫އޭސީސީގެ އެ ހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫އޭސީޕީ ހަމްދޫން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ‪---.‬ފައިލް ފޮޓޯ‪ :‬ޕޮލިސް‬ ‫އފް ޕޮލިސް‬ ‫އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނަރު ޮ‬

‫‪ 12‬މެމްބަރުންގެ މުސާ ަރ‬ ‫އިއާދަކޮށް ދޭން ހުށަހަޅައިފި‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ‪ 12‬މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި‬

‫މެމްބަރުން އެދިވަޑައިގަތީ‪ ،‬އެ ދުވަހުން ފެށިގެން‬

‫ކމިޝަން (އީސީ)‬ ‫ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫މިހާތަނަށް ނުދީ ހުރި މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ވީހާ‬

‫ކޓުން ބާތިލް ކުރުމާ‬ ‫އިން ނިންމި ނިންމުން ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ވެސް އަވަހަކަށް ދިނުމަށެވެ‪.‬‬

‫ގުޅިގެން‪ ،‬އެ މެމްބަރުންނަށް ލިބެން ޖެހޭ މުސާރަ‬

‫މީގެ އިތުރުން އެހެން މެމްބަރުންނެކޭ އެއްގޮތަށް‬

‫ހދުމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް‬ ‫އާއި އިނާޔަތްތައް ޯ‬

‫ގަވައިދުން މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ލިބޭނެ އިންތިޒާމު‬

‫ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ މެމްބަރުން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ‬

‫ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ވެސް އެ ސިޓީގައި އެދިފައިވާނެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް މެމްބަރުން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް‬

‫އީސީ އިން ކަނޑައެޅި މެމްބަރުން އެ މަގާމުން‬

‫ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ‬ ‫ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން މެމްބަރުންގެ‬

‫ކޓުން ކަނޑައެޅީ މި‬ ‫ވަކިނުވާ ކަމަށް‪ ،‬ސުޕްރީމް ޯ‬

‫މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކުގެ އިތުރުން އިންޝިއުރެންސް‬

‫މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ނެރުނު އަމުރެއްގައ އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ކަނޑާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އެ އިނާޔަތްތައް‬

‫ގތަށް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން އެއީ‬ ‫ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ޮ‬

‫ހޯދަން އެދިފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް މުސްތަފާ ވިދާޅުވި‬

‫ގތުގައި މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން ވެސް‬ ‫މެމްބަރުންގެ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ބަލައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ‪ 12‬މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް‬ ‫ވޭތުވެދިޔަ ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވި‬

‫ހައްގުން މެމްބަރުން މަހްރޫމް ކުރެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށް‬

‫މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ޖަލްސާއަކަށް އެ މެމްބަރުން‬

‫ވެސް މުސްތަފާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މުސާރައިގެ ދަހިވެތިކަމުގައި އުޅޭ މެމްބަރުން‬

‫ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އީސީ އިން ކަނޑައެޅި‬

‫މަދުވާނެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގާނޫނުން ލިބެން‬

‫މެމްބަރުންނަކީ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ސައުދު ހުސައިނާއި‬

‫ޖެހޭ ހައްގުތަކެއް ހުރީމަ އެކަމާ މި އުޅެނީ‪ "،‬މުސްތަފާ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު އަމީތާއި ދިއްދޫ ދާއިރާގެ‬

‫ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ‬

‫ގޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ އަބްދުﷲ‬ ‫އަބްދުއްލަތީފާއި މައްޗަން ޮ‬

‫ހިލްމީ ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް‬

‫ސިނާނާއި ދަގެނތީ ދާއިރާގެ އިލްހާމް އަހްމަދާއި‬

‫ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބު އަދިވެސް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު މުސްތަފާ އާއި ތިނަދޫ‬

‫މެމްބަރުންނަށް ޖަވާބު ނުލިބި ދިގުލައިގެން ދިއުމަކީ‬

‫އުތުރު ދާއިރާގެ ސައުދުﷲ ހިލްމީ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު‬

‫ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ‬

‫ދާއިރާގެ އަބްދުﷲ އަހުމަދާއި ފުވައްމުލަކު އުތުރު‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދާއިރާގެ އަލީ ޝާހާއި އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޒާރު ކުރަނީ ވީހާ ވެސް‬

‫މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) އާއި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ‬

‫އަވަހަކަށް ޖަވާބެއް ލިބޭނެ ކަމަށް‪ "،‬ސައުދުﷲ‬

‫މެމްބަރު ހުސައިން ޝަހުދީ އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫"މިހާރު" އާ ވާހަކަ ދެއްކެވި މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ‬ ‫މިދިޔަ ޖުލައި ‪ 19‬އިން ފެށިގެން ބައެއް މެމްބަރުންނަށް‬

‫ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހިނގަމުންދާ ސިޔާސީ‬

‫ޗީފް ސުޕްރިންޓެންޑެންޓުގެ މަގާމުގައި މިހާތަނަށް‬ ‫ހުންނެވި ހަމްދޫން އޭސީޕީ ކަމަށް ޕްރޮމޯޓް ކުރިއިރު‬

‫ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން‪ ،‬ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ދާދި‬

‫އޭނާ އަކީ ޕަބްލިކް ސޭފްޓީ އެންޑް ސެކިއުރިޓީ‬

‫ކމިޝަނަރުގެ މަގާމުން އަހުމަދު‬ ‫ފަހުން ވަނީ ޕޮލިސް ޮ‬

‫އޕަރޭޝަންގެ އެންމެ އިސް ވެރިޔާ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކމިޝަނަރު ކަމުން އަހުމަދު‬ ‫އަރީފް އަދި ޑެޕިއުޓީ ޮ‬

‫ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ހަމްދޫން މަސައްކަތް‬

‫ސައުދީ ވަކިކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުންގެ އިދާރާ ހިންގުން މިހާރު ހަވާލު‬

‫ކުރައްވާތާ ‪ 20‬އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް‬ ‫ވެފައިވާއިރު‪ ،‬އޭނާ އަކީ މިހާތަނަށް މުހިންމު ބައެއް‬

‫ކމިޝަނަރު އަބްދުﷲ‬ ‫ކުރައްވާފައި ވަނީ ޑެޕިއުޓީ ޮ‬

‫ތަހުގީގުތަކުގައި ވެސް އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައިވާ‬

‫ނަވާޒްއާ އެވެ‪.‬‬

‫އފިސަރެކެވެ‪.‬‬ ‫އިސް ޮ‬

‫އަމާނާ ތާކާފުލް އިން ހާއްސަ‬ ‫ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި‬

‫މުސްތަފާ ވިދާޅުވީ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ އާއި‬

‫އިލެކްޝަންސް އިން ކަނޑައެޅި ދުވަހުން ފެށިގެން‪،‬‬

‫ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހީމާއި‬

‫(އޭސީޕީ) ގެ މަގާމަށް ހަމްދޫން ރަޝީދު އިއްޔެ‬

‫މަގާމުގައި މިހާރު ހަމްދޫނާއެކު ހަތް ބޭފުޅަކު ތިއްބަވަ‬

‫އތީ ގާނޫނުއަސާސީ އާއި‬ ‫އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލާފައި ޮ‬ ‫އިމްތިޔާޒްތަކާ ބެހޭ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ‬

‫ނުވައްދަ އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޝަނަރު އޮފް ޕޮލިސްގެ‬ ‫އެސިސްޓެންޓް ޮ‬

‫ބައެއް މެމްބަރުން ވަނީ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް‬ ‫ނުލިބިއްޖެ ނަމަ‪ ،‬ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް‬

‫މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އިން މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް‬

‫ކޯޓަށް ދިއުމަށް ފަސް ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް‬

‫ނުދޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި‬

‫ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަ ލީ ޝި ނާ ން‬

‫އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކާ ދިމާވިޔަސް މީގެ ދަށުން‬ ‫ބަދަލު ދެވޭނެ‪ .‬ދުއްވާ މީހާގެ އިތުރުން ފަހަތުގަ އިންނަ‬ ‫މީހާ ވެސް މީގެން ކަވާ ކުރާނެ‪ "،‬ރިޔާޒް ވިދާޅުވި‬

‫އަމާނާ ތަކާފުލް އިން ތާޑް ޕާޓީ އިންޝުއާ ކުރާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފަރާތްތަކަށް "‪100‬ކޭ ޝީލްޑް"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ‬

‫މި ޕެކޭޖު ލިބޭނީ އޭޕްރީލް މަސް ނިމުމުގެ‬

‫މޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބޭ ޕްރޮ ޯ‬

‫ކުރިން އަމާނާ ތަކާފުލް އިން ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ‬

‫އފީހުގައި ބޭއްވި‬ ‫މިއަދު އަމާނާ ތަކާފުލްގެ ޮ‬

‫ކށް ތާޑް ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް‬ ‫އެޖެންޓެއް މެދުވެރި ޮ‬

‫ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި "‪100‬ކޭ ޝީލްޑް" ތައާރަފް‬

‫ހެއްދުމުން ނެވެ‪ .‬އަދި އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓް‬

‫ކޮށްދިނީ އެ ކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އިބްރާހިމް‬

‫މބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ވެސް‬ ‫ނުވަތަ ޯ‬

‫ރިޔާޒް އެވެ‪.‬‬

‫ތާޑް ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސްގެ ހިދުމަތް ހޯދުމުން މި‬

‫ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް‬ ‫އެ ކުންފުނިން ތާޑް ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސްކުރާ‬

‫މޝަނުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕްރޮ ޯ‬ ‫އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ‬

‫ފަރާތަތަކަށް ހިލޭ ލިބޭ އިންޝުއަރެންސް ކަވަރެއް‬

‫އެޖެންޓުންނަށް ހަދާނީ ފިލާ ވެސް ހަދިޔާ ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫މޝަންގެ ދަށުން އިންޝުއާކުރާ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬މި ޕްރޮ ޯ‬

‫އަމާނާ ތަކާފުލްގެ އެޖެންޓުންގެ ގޮތުގައި މިހާރު ‪12‬‬

‫ފަރާތްތަކަށް ‪100،000‬ރ‪ .‬ހަމަޔަށް ބަދަލު ދެވޭނެ‬

‫ފަރާތެއް ހަރަކާތްތެރިވަމުންދެ އެވެ‪ .‬އަދި އެޖެންޓުންގެ‬

‫ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހިދުމަތްތަކާ އެކު ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި މިދިޔަ އަހަރު‬

‫"‪100‬ކޭ ޝީލްޑްގެ ދަށުން‪ ،‬އެކްސިޑެންޓެއްގައި‬ ‫ލިބޭ ގެއްލުންތައް އަޅުގަނޑުމެން މި ކަވާ [ބަދަލު‬ ‫ދެނީ] ކޮށްދެނީ ‪100،000‬ރ‪ .‬އާއި ހަމަ އަށް‪.‬‬ ‫މިސާލަކަށް މަރުވުން ނުވަތަ ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާވުން‬

‫‪ 132‬ޕަސެންޓް ކުރި އަރާފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ‬ ‫ކުންފުނިން ބުންޏެވެ‪.‬‬


‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2018‬ހޯމަ)‬

‫‪9‬‬

‫ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންތަކެއް‬ ‫ޗާނދަނީމަގުގައި ހުންނަ ސިޓީ‬ ‫ސް ޮކއާ ބިލްޑިންގެ ސިޑިމަތީގައި‬ ‫މިއަދު އިށީނދެލައިގެން‪ .‬ފޮޓޯ‪:‬‬ ‫ހުސެއިން ވަހީދު ‪/‬މިހާރު‬

‫ބުކިންތައް ކެންސަލް ެވ‬ ‫މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން!‬ ‫އަ ބް ދުﷲ ޖަ މީ ލު‬

‫"ބައެއް މީހުންނަށް ވާނުވާ އެނގެނީ ރާއްޖެއަށް‬ ‫އައުމަށް ފަހު‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން އެ މީހުންނަށް ތެދު‬ ‫މައުލޫމާތު ދެމުންގެންދަން‪ .‬އެއްވެސް މީހަކު ހާސްވެ‬

‫އިއްޔެ ހެނދުނު އަށެއްޖެހިއިރު އިބްރާހިމް އަލީ‬

‫މިކަންތަކާ ކުރިމަތި މިވީ‪ .‬މީގެ ގެއްލުން ހުރިހާ‬ ‫ފަރާތްތަކަށް ވެސް ކުރާނެ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ދާދި ފަހުން ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި މަތީ ފެންވަރުގެ‬

‫ލިބެމުންނެވެ‪ .‬އެ މީޑިއާތަކުން ރާއްޖެއާ ބެހޭ ހަބަރުތައް‬ ‫ގެނެސްދެނީ ޓޫރިޒަމާ ގުޅުވައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ ތަޖުރިބާކާރަކު ވިދާޅުވީ‬

‫ކަންބޮޑުވެގެނެއް ނޫޅޭ‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން ބުނަން މި‬

‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ކުއްލި‬ ‫ރިސޯޓެއްގެ އިސް ޮ‬

‫ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމަށް‬

‫[އަސްލު ނަމެއް ނޫން] ހުރީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް‬

‫ދުވަސްވަރު މާލެ ދިއުން އެހާ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް‪"،‬‬

‫ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރުމަށް ފަހު މިހާތަނަށް‬

‫ކުރަމުން ދާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރަން އަވަސް‬

‫ހލުގެ ދޮރުމަތީގައި ރިސޯޓުގެ‬ ‫އެއާޕޯޓުގެ އެރައިވަލް ޯ‬

‫އެ ރެޕް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބޑެއް ހިފައިގެންނެވެ‪ .‬އެ ވަގުތު ޖައްސަން އޮތް‬ ‫ޯ‬

‫ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު‬

‫ފްލައިޓުން އަންނަން ތިބި ޓޫރިސްޓުންގެ އިންތިޒާރުގައި‬

‫އިއުލާންކުރުމުން‪ ،‬ބުކިންސްތައް ކެންސަލްކުރަމުން ދާތީ‬

‫ފނެކެވެ‪ .‬އެއީ އެ ފްލައިޓުން‬ ‫ހުއްޓާ އޭނާއަށް އައީ ޯ‬

‫ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ދުވާލަކު ލިބޭ ގެއްލުން‬

‫‪ 89‬ރޫމް ނައިޓްސް ކެންސަލްވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ބުކިންތައް ކެންސަލްވަމުން ދާ‬ ‫ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު ގެއްލުމެއް‪ .‬ޗައިނާއިން‬ ‫"މިއީ ވަރަށް ޮ‬

‫ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅާ ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް‬ ‫އިންޑަސްޓްރީއަށް މިދަނީ ދުވާލަކު އެތައް މިލިއަން‬ ‫ޑޮލަރު ގެއްލުންވަމުން‪ .‬މީގެ ގެއްލުމުގެ އަސަރު‬

‫އަންނަން ތިބި ބައެއް ޓޫރިސްޓުންގެ ދަތުރު‬

‫ޑލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް‪ ،‬އެ ދާއިރާގެ‬ ‫އެތައް މިލިއަން ޮ‬

‫އތް ހުރިހާ ބުކިންތަކެއް ކެންސަލްވާނެ‬ ‫އަންނަން ޮ‬

‫މުޅި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ވެސް ފޯރާނެ‪ .‬އެހެންވެ‬

‫ގތުން ރިސޯޓުން ކުރި‬ ‫ކެންސަލްކުރިކަން އެންގުމުގެ ޮ‬

‫ސޓުތަކާއި ގެސްޓް‬ ‫ބައެއް މީހުން ލަފާކުރެ އެވެ‪ .‬ރި ޯ‬

‫ކަމަށް މި ބަލަނީ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން ޔޫރަޕުން އަންނަން‬

‫އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ މިކަން އަވަހަށް ނިމުމަކަށް‬

‫ފޯނު ކޯލެކެވެ‪.‬‬

‫ހައުސް އަދި ސަފާރީތަކުން ދަނީ މިކަމާ އިންތިހާއަށް‬

‫އޮތް ބުކިންތައް ވެސް ކެންސަލް އެބަކުރޭ‪ "،‬އޭނާ‬

‫ގެންނަން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގައި އެދެމުން‪ "،‬އޭނާ‬

‫ކަންބޮޑުވުމުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ‪ .‬މިއީ ފަހަކަށް އައިސް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫"މިދިޔަ ހަތަރު ފަސް ދުވަހު އުޅެން ޖެހެނީ‬ ‫ކށް ވިއްސަކަށް ބުކިން ދުވާލަކު އެބަ‬ ‫މިހެން‪ .‬އެވްރެޖް ޮ‬ ‫ކެންސަލްވޭ‪ .‬އެއީ މަދުވެގެން ސާޅީސް ވަރަކަށް މީހުން‪.‬‬

‫ބޑު އެއް ގޮންޖެހުމެވެ‪.‬‬ ‫ޓޫރިޒަމަށް ދިމާވި އެންމެ ޮ‬ ‫ބޑު އެއް ޓޫރިޒަމް ކުންފުނި‬ ‫ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޮ‬

‫އެއީ ދުވާލަކު ދެ ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރުގެ‬

‫ވިލާ ހޮޓެލްސް އިން ވާހަކަދެއްކެވި ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ‬

‫ގެއްލުން‪ "،‬އިބްރާހިމްގެ ޖީބުގައި އޮތް ފޯނު ނަގައި‬

‫ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރި ފުރަތަމަ‬

‫ސޓަކުން ވާހަކަދެއްކެވި‬ ‫ގއ‪.‬ގައި ހިންގާ ރި ޯ‬

‫އެ ތަޖުރިބާކާރު ވިދާޅުވީ ކުއްލި ހާލަތު އުވާނުލައި‬

‫އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި‬

‫ކންމެ ދުވަހަކު ވެސް ރާއްޖެއާ ބެހޭ‬ ‫އޮތުމުން ޮ‬

‫އަށް ބުކިން ކެންސަލްވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫"ނެގެޓިވް" އެތައް ހަބަރެއް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ވަރަށް‬

‫ކށް ޗައިނާ ޓޫރިސްޓުން އެއްގޮތަކަށް‬ ‫"ހާއްސަ ޮ‬

‫ގިނަ ނޫސްތަކުގައި ޖަހަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކަލްކިއުލޭޓަރުން ހިސާބު ޖެހުމަށް ފަހު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހު ވެސް ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ‪44‬‬

‫ވެސް ނާދޭ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން ވެސް‬

‫އޕަރޭޓަރުންނާއި ގެސްޓުން‬ ‫އޭގެ ސަބަބުން ޓުއާ ޮ‬

‫ސޓެއްގެ އެއާޕޯޓު ރެޕެއްގެ‬ ‫ފަސް ތަރީގެ ރި ޯ‬

‫ރޫމް ކެންސަލްވި ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އޭގެ ފަހުން ކޮންމެ‬

‫ކެންސަލޭޝަން މިހާރު އެބަ އާދޭ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަންބޮޑުވެ‪ ،‬ވަރަށް ގިނަ ސުވާލުތައް ކުރާ ކަމަށް ވެސް‬

‫ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ އިބްރާހިމް ބުނީ ރާއްޖޭގައި‬

‫ދުވަހަކު ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބުކިން ކެންސަލްވަމުން‬

‫ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކުރުމުން ކޮންމެ‬

‫އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހަކު ވެސް އެތައް ބުކިންއެއް އެންމެ ފަހު ވަގުތު‬ ‫ކެންސަލްކުރަމުން ދާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސޓަކީ ވަކި މާކެޓަކަށް‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެންގެ ރި ޯ‬ ‫ޓާގެޓްކޮށްގެން ހިންގާ ތަނެއް ނޫން‪ .‬ދުނިޔޭގެ އެކި‬ ‫ކަންކޮޅުތަކުން ބުކިންތައް ކެންސަލްކުރަމުން އެބަ ދޭ‪.‬‬

‫އންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކު‬ ‫"ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ދެމި ޮ‬ ‫ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް މިލިއަނުން މިދަނީ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް‬ ‫ސަރުކާރުން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެ ކުއްލި ހާލަތު‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހަށް ދެން ވެގެންދާނެ‬ ‫އޕަރޭޓަރުން ތިބީ ވަރަށް‬ ‫ގޮތަކާ މެދު ޓުއަ ޮ‬ ‫ކަންބޮޑުވެފައި‪ .‬ތަފާތު އެކި ހަބަރުތައް އެކި ގޮތްގޮތަށް‬

‫ގެއްލުންވަމުން‪ .‬މި ހާލަތުން އަރައިގަނެވޭނީ ކުއްލި‬

‫އިއުލާންކުރުމުން‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ބޮޑު‬

‫ފެތުރެމުންދާތީ އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަނީ‬

‫ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލެވިގެން‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މާކެޓް ކަމަށްވާ ޗައިނާއިން ވަނީ އެ ގައުމުގެ މީހުން‬

‫ފރަމުން‪ "،‬އެ ތަޖުރިބާކާރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް‬

‫ރާއްޖެއަށް ދަތުރުނުކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ‬

‫ބޑު ގެއްލުމެއް ދަނީ ލިބެމުން‪ "،‬އޭނާ‬ ‫މީގެ ސަބަބުން ޮ‬

‫ގންޖެހުމުން އަރައިގަނެވޭނީ‬ ‫މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ޮ‬

‫ޗައިނާގެ އިތުރުން އިންޑިއާ އާއި ސިންގަޕޫރުން ވެސް‬

‫އަސަރު ކުޑަކުރަން ސަރުކާރުން ވެސް ގެންދަނީ އެކި‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަމަޔަކަށް އެޅިގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި ރާއްޖެއަށް‬ ‫ވަނީ އެގޮތަށް އިލްތިމާސް ޮ‬

‫ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫އަދި އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ވީހާ އަވަހަކަށް‬

‫ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ޔޫރަޕްގެ ބައެއް‬

‫ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކުރުމުން ކުރަމުން ދާ ނޭދެވޭ‬

‫ގައުމުތަކުން ވެސް ވަނީ ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުމުގައި‬

‫އަސަރު ކުޑަކުރެވޭނީ އެ ހާލަތު އުވާލައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ސޓެއްގެ ރެޕަކު ބުނީ‬ ‫އެއާޕޯޓުގައި ހުރި އެހެން ރި ޯ‬ ‫ސޓަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ‬ ‫ބައެއް ޓޫރިސްޓުން ރި ޯ‬ ‫ގތުން ސުވާލުކުރާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫ހާލަތާ ބެހޭ ޮ‬

‫މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މީގެ ކުރިން ވެސް ސަރުކާރުން ކުއްލި ހާލަތު‬

‫މާލޭގައި މުޒާހަރާކުރާ ތަންތަނާއި ހައްޔަރުކުރާ މީހުންގެ‬

‫އިއުލާންކުރުމުން ލިބުނު އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ‬

‫އޅުންފިލުވާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މައުލޫމާތު ވެސް ޮ‬

‫ގެއްލުމުން ކިރިޔާ އަރައިގަނެވުނުތަނާ އަނެއްކާ މިފަހަރު‬

‫ސަމާލުވުމަށް އެދިފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހަށް ދުނިޔޭގެ‬ ‫މީޑިއާތަކުގެ ސަމާލުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަނީ‬


‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2018‬ހޯމަ)‬

‫‪11‬‬

‫މުސާރަ އެން ެމ‬ ‫ބޮޑުވީ ދަށް ފަންތީގެ‬ ‫މުވައްޒަފުންނަށް‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހް މަ ދު‬

‫ޝަމީމް ވިދާޅުވީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ‪28‬‬ ‫ބޑުކޮށްފައިވާ‬ ‫ޕަސެންޓުން ‪ 39‬ޕަސެންޓާ ދެމެދަށް ޮ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ބޮޑު‬

‫ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް‬

‫ޕޓް ސާވިސް ކެޓަގަރީގެ‬ ‫އިސްކަމެއް ދިނީ ސަ ޯ‬

‫ޔ ބަދަލެއް ގެނައި އިރު‪ ،‬ނިސްބަތުން މުސާރަ‬ ‫ހެ ޮ‬

‫މަގާމްތަކަށް ކަމަށާއި އެ ކެޓެގަރީގެ މުސާރަ އެންމެ‬

‫ބޑު އެލަވަންސެއް ދެނީ ދަށް‬ ‫ނުވަތަ އެންމެ ޮ‬

‫ބޑުކޮށްފައިވާ‬ ‫މަދުވެގެން ވެސް ‪ 37‬ޕަސެންޓަށް ޮ‬

‫ފަންތީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކަމަށް ސިވިލް ސާވިސް‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޝަނުން ބޭއްވި ނިއުސް‬ ‫އެ ޮ‬

‫އެ ކެޓަގަރީގައި ތިބި ‪ 5،800‬އަށް ވުރެ ގިނަ‬ ‫ކށްފައިވާ ކަން ޝަމީމް‬ ‫މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ޮ‬

‫ކޮންފަރެންސެއްގައި ސީއެސްސީގެ ރައީސް ޑރ‪.‬‬

‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪ .‬އަދި މިއީ ސިވިލް ސާވިސްގެ‬

‫އަލީ ޝަމީމް ފުރަތަމަ ވެސް ވާހަކަ ދައްކަވަން‬

‫ދަށް ފަންތީގައި ތިބި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ‬

‫ފތް ހިއްޕަވައިގެން‬ ‫ފެއްޓެވީ ދިވެހި ބަސް ޮ‬

‫ބޑު ކުރިއެރުމެއް އައި ފަހަރު ކަން ވެސް‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ފތުގައި "މުސާރަ" މާނަކޮށްފައިވާ‬ ‫އިންނަވައި އެ ޮ‬

‫އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުގެ ތަފްސީލު ދެއްވަމުންނެވެ‪ .‬އެލަވަންސެއް‬

‫"މި ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން‬

‫ދިނުން ވެސް ހިމެނެނީ މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތުގެ‬

‫ސިވިލް ސާވިސްގެ އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ ލިބޭ‬

‫އުޖޫރައިގެ ތެރޭގައި ކަމުން‪ ،‬އެލަވަންސެއް ދިނުން‬

‫ރޭންކުގެ މަގާމްތަކަށް މުސާރަ އާއި ފިކްސްޑް‬

‫ބޑުކުރުން ކަމަށް އޭނާ‬ ‫ވެސް ބެލެވޭނީ މުސާރަ ޮ‬

‫އެލަވަންސްތަކާ އެކު ޖުމްލަ ‪5،300‬ރ‪ .‬ލިބޭނެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މިއައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ސިވިލް ސާވިސްގެ އެންމެ‬

‫ކށްދެއްވީ‪ ،‬އަސާސީ‬ ‫އޭނާ މިގޮތަށް މާނަ ޮ‬

‫ތިރި ފަންތީގެ މަގާމްތަކަށް އަހަރަކު ‪83.75‬‬

‫ކށްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އެލަވަންސެއް‬ ‫މުސާރަ ބޮޑު ޮ‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރަށް ހަރަދުވާނެ‪ "،‬ޝަމީމް‬

‫ދޭން ނިންމުމުން މުވައްޒަފުން ކުރާ ޝަކުވާތަކާ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގުޅިގެން ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ‪ .‬މިއީ ސިވިލް‬

‫ގތުގައި އަސާސީ މުސާރައިގެ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަލަށް ދޭން ފަށާ‬

‫ބަދަލުގައި އިތުރު އެލަވަންސެއް ދޭން ނިންމީ‬

‫އެލަވަންސެކެވެ‪.‬‬

‫ވެސް މުވައްޒަފުންގެ ފައިދާ އަށެވެ‪ .‬އަސާސީ‬ ‫ކށްފި ނަމަ ޕެންޝަނަށް ކަނޑަން‬ ‫ބޑު ޮ‬ ‫މުސާރަ ޮ‬

‫އަލަށް ދޭން ފަށާ އެލަވަންސްގެ ތަފްސީލް‪:‬‬

‫ޖެހޭ ބައި އިތުރުވެ‪ ،‬ގެއަށް ގެންދަން ލިބޭ‬ ‫ފައިސާ މަދުވާނެތީ އެކަމަށް މުއައްސަސާތަކުން‬

‫ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ‪1،500‬ރ‪.‬‬‫ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް‬‫‪1،300‬ރ‪.‬‬

‫ވިސްނާފައިވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ މި ބޮޑުކުރީ‪،‬‬ ‫ސިވިލް ސާވަންޓުން ޝަކުވާ ކުރާތާ އެތައް‬

‫‪ -‬ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރަ އަށް ‪1،100‬ރ‪.‬‬

‫އަހަރެއް ފަހުންނެވެ‪ .‬ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ‬

‫‪ -‬ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރުންނާއި ސީނިއަ‬

‫މުސާރަ ނިސްބަތުން ކުޑަ އެވެ‪ .‬ސިވިލް‬

‫އފިސަރު ގްރޭޑް ‪ 2‬އާއި ސީނިއަ‬ ‫ޓެކްނިކަލް ޮ‬

‫ސާވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެ އާދައިގެ‬

‫އފިސަރު ގްރޭޑް ‪2‬‬ ‫އފިސަރު އަދި ޓެކްނިކަލް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫މީހަކަށް މަހަކު ‪5،000‬ރ‪ .‬ނުޖެހެ އެވެ‪ .‬އެންމެ‬

‫އަށް ‪900‬ރ‪.‬‬

‫ކުޑަވެގެން ‪10،000‬ރ‪ .‬ގެ މުސާރައެއް ވެސް‬

‫އފިސަރު ގްރޭޑް ‪ 2‬އިން‬ ‫ ސީނިއަ ޮ‬‫އފިސަރު ގްރޭޑް ‪ 1‬އާ‬ ‫ފެށިގެން އެސިސްޓެންޓް ޮ‬

‫ގެ އަށް ގެންދަން ލިބެނީ ޑިގްރީ ފެންވަރުގެ‬ ‫މުވައްޒަފުންނަށް އެކަންޏެވެ‪.‬‬

‫ހަމައަށް ‪700‬ރ‪.‬‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ހައްޔަރު ޮކށްގެން‪ ،‬ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް‬ ‫ގެންދަނީ‪ -- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސެން ވަހީދު ‪/‬މިހާރު‬

‫މައުމޫނަށް ވަކީލުން ާނ‬ ‫ބައްދަލުކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި‬ ‫ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ‬ ‫ކށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން‬ ‫ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ޮ‬ ‫އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް‪ ،‬އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންނާ‬

‫އާއިލާއާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނާނެ ކަމަށް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އާއިލާއާ މި ވަގުތު ބައްދަލެއް ނުކުރެވޭނެ‪ .‬އެކަން‬

‫މލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް‬ ‫ބައްދަލުކުރެއްވޭނެ ގޮތް ޯ‬

‫ފަހަރެއްގައި މާދަމާ ވެސް ބަދަލުވެދާނެ‪ .‬ސީދާ ވަކި‬

‫ސާވިސް އިން އަލުން ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހެއް ބުނާކަށް ނޭނގޭ‪ "،‬ލުގްމާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު އެމަނިކުފާނަށް އާއިލާއާ‬

‫މީގެ އިތުރުން މައުމޫނަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް‬

‫ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް ވަނީ‬

‫ފޮނުވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް‬

‫ބަންދުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިން ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދޫނިދޫން މާފުށީ ޖަލަށް މައުމޫން މިދިޔަ‬

‫ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ މި ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން‪،‬‬

‫ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބަދަލުކުރި ފަހުން އެމަނިކުފާނުގެ‬

‫މައުމޫން ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ‬

‫ވަކީލުންނާ އެންމެ ފަހުން ގުޅުނީ ޖެހިގެން އައި ހުކުރު‬

‫ހުސެއިން ޝަމީމް ވިދާޅުވީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ‬

‫ދުވަހެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން މައުމޫނާ ގުޅުމުގެ ހުއްދަ ދީފައި‬

‫ހާލަތޭ ކިޔައި ހައްގުތަކަށް ހުރަސްއެޅުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު‬

‫ނުވާއިރު‪ ،‬ކުއްލި ހާލަތާ ގުޅިގެން ވަކީލުންނަށާއި‬

‫ޖަރީމާއެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އާއިލާއާ ބައްދަލު ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ކަރެކްޝަންސް‬ ‫އިން ވަނީ އަންގާފައި ކަމަށް ވަކީލުން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫މައުމޫނަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް‪:‬‬

‫މައުމޫންގެ ވަކީލުންގެ މި ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން‪،‬‬ ‫ފމޭޝަން އޮފިސަރު‬ ‫ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ އިން ޮ‬

‫‪ -1‬ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް‬

‫އަހުމަދު ލުގްމާން މިއަދު ވިދާޅުވީ‪ ،‬މައުމޫނަށް‬

‫ރިޝްވަތު ދީ‪ ،‬ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް‬

‫ވަކީލުންނާ ބައްދަލު ނުކުރެއްވޭނެ ކަން އެންގީ ކުއްލި‬

‫މަސައްކަތް ކުރުން‪ -2 .‬ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތަށް‬

‫ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ގތަކަށް ހުކުމްތައް ނެރުމަށް‬ ‫ނުފޫޒު ފޯރުވައި‪ ،‬ވަކި ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬މައުމޫނަށް އެމަނިކުފާނުގެ‬ ‫މިހާރު އެ އުސޫލު ބަދަލު ޮ‬

‫ގތުގައި ފައިސާ ދިނުން‪.‬‬ ‫ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތުގެ ޮ‬

‫ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރުމާއި ގުޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫‪ -3‬ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުން‬

‫އަލުން ދީފައިވާނެ ކަމަށް ލުގްމާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޅަށް ސަލާމަތީ ބާރުތައް‬ ‫އުފައްދައި ސަރުކާރާ ދެ ޮ‬

‫އެކަމަކު އަދި ވެސް މައުމޫނަށް އެމަނިކުފާނުގެ‬

‫ނުކުތުމަށް ހިތްވަރު ދީ‪ ،‬އެކަމަށް ރޭވުންތައް ރޭވުން‬

‫ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުން މަދުވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށްފި‬ ‫އަ ބް ދުﷲ ޖަ މީ ލު‬

‫ކށްފައިވާއިރު‪ ،‬އޭގެ ފަހުން ޗައިނާއިން‬ ‫ހާލަތު އިއުލާން ޮ‬

‫މިނިސްޓަރު ބައްދަލު ކުރެއްވިއިރު‪ ،‬ރާއްޖޭގައި ކުއްލި‬

‫އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ ޗައިނާ‬ ‫އިން އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މި ދުވަސްވަރު‬

‫އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މަދުވި މިންވަރެއް އެ‬

‫ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން‪ ،‬އެ‬

‫ކށްފާނެ އަސަރު ކުޑަކުރުމާ‬ ‫މަދުވުމުން ރާއްޖެ އަށް ޮ‬

‫މިނިސްޓްރީއަކުން ނުބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގައުމުގެ ޓޫރިސްޓުން މި ވަގުތު ދަތުރުކުރުން ރައްކާތެރި‬

‫ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމަށް‬

‫ގތުން މިނިސްޓަރު ޒަމީރާއި ޗައިނާ ސަފީރު‬ ‫ބެހޭ ޮ‬

‫މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ޒަމީރުގެ‬

‫ފަހު‪ ،‬ރާއްޖެ އަންނަ ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުން އަދަދު‬

‫ޒންގް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޒަންގް ލި ޯ‬

‫އިތުރުން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު‬

‫ނޫން ކަމަށް ޗައިނާ އިން ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އަންނަ‬

‫މަދުވަމުންދާ މައްސަލާގައި‪ ،‬ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ‬

‫އެކަމަކު މި މަޝްވަރާއާ ބެހޭ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް‬

‫އަބްދުލް ހާރިސް އާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އެކްޓިން‬

‫ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އަށް ދަތުރުކުރުން‬

‫އެ ގައުމުގެ ސަފީރު ޒަންގް ލިޒޯންގްއާ ޓޫރިޒަމް‬

‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހާރިސް މުހައްމަދު ވެސް‬

‫ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށް އެންގުމުން‪ ،‬ރިސޯޓުތަކާއި‬

‫މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އިއްޔެ މަޝްވަރާ‬

‫ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެ‪ ،‬މި މަހުގެ‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ‪.‬‬

‫ގެސްޓް ހައުސް އަދި ސަފާރީތަކަށް އަންނަން ތިބި‬

‫ކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ފަސް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ‬

‫ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާ ސަފީރާ ޓޫރިޒަމް‬

‫ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ބުކިންތައް ކެންސަލް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬


‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2018‬ހޯމަ)‬

‫‪13‬‬

‫ރާޅުގަނޑާ އެކު ހަމްޕު ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށް‬ ‫ގތުން ވަރަށް އަވަހަށް އިވެންޓް‬ ‫ބޭނުން ވަނީ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫މެނޭޖްމަންޓް ކުންފުންޏެއް ރާޅުގަނޑުގެ ދަށުން ވުޖޫދަށް‬ ‫އަންނާނެ‪ "،‬ބޭންޑްގެ ދަށުގައި އިތުރު ހަތަރު ބޭންޑް‬ ‫ކށް ހަމްޕް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް އޮތްކަން ފާހަގަ ޮ‬ ‫ރާޅުގަނޑުގެ ވާހަކަތަކުގެ ތެރޭގައި އެ މީހުން‬ ‫ފުރަތަމަ އަލްބަމްގެ ވާހަކަ ވެސް ދައްކަން ޖެހެ‬ ‫އެވެ‪ .‬ބޭންޑްގެ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކެއް ހިމެނޭ‬ ‫މި އަލްބަމް އާންމުންނާ ހަމައަށް އަންނާނީ ވީޑިއޯ‬ ‫ގތުގަ އެވެ‪ .‬އޭގެ މަސައްކަތް މިހާރު އޮތީ‬ ‫އަލްބަމެއްގެ ޮ‬ ‫ގާތްގަނޑަކަށް ނިމިފަ އެވެ‪ .‬މި އަލްބަމްގެ ލަވަތަކުގެ‬ ‫އ ދޫކޮށްލި "ބާރަށް‬ ‫ތެރެއިން އާންމުންނަށް ކުރިން އޯޑި ޯ‬ ‫ދުއްވާ" އަކީ މިހާރު ވެސް ވަރަށް މަގުބޫލުވެފައި އޮތް‬ ‫ލަވައެކެވެ‪.‬‬ ‫"މީގެ ލަވައެއް އިންނާނެ ހަތަރު ޝޫޓް‬ ‫ވެސްކޮށްފައި‪ .‬ވަރަށް ފުރިހަމަ އަލްބަމެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫ކޅު ޔަގީނުން އަލްބަމް‬ ‫ގެނެސް ދޭނީ‪ .‬މި އަހަރުގެ ކުރީ ޮ‬ ‫ނެރޭނަން‪ "،‬ހަތަރު ފަހަރެއްގެ މަތިން މިސްރުގައި ވެސް‬ ‫ކށްފައިވާ ރާޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ‬ ‫ޕަފޯމް ޮ‬ ‫ގތުން ހަމްޕް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ބޭންޑާ ދޭތެރޭ ހަމްޕްގެ ތަސައްވުރު އޮތީ ކުރެހިފަ‬ ‫އެވެ‪ .‬މިހާރު ވެސް ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި‬ ‫ޕަފޯމްކޮށްފައިވާ ހަމްޕް ބުނީ ބޭނުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ‬ ‫ބޮޑުބެރަކީ ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓޭ އެއްޗަކަށް ވާން‬ ‫ބޭނުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އގްރަފީ ކަހަލަ‬ ‫"މިސާލަކަށް ނެޝަނަލް ޖި ޯ‬ ‫ޗެނެލްތަކުން އެބަހުރި އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުގައި މި‬ ‫ޑކިއުމަންޓްރީ ވެސް‬ ‫ވައްތަރުގެ މިއުޒިކް ކުޅޭ މީހުންގެ ޮ‬ ‫ހަދާފައި‪ .‬އެކަހަލަ ފުރުސަތެއް ލިބޭނެ ދުވަހަކަށް ވަރަށް‬ ‫ފވާޑް ކުރަން‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އެބަ ލުކް ޯ‬ ‫ރާޅުގަނޑާ އެކު ހަމްޕް އަންނަނީ އޭނާގެ‬ ‫ސަޅިކަމާއި ތަފާތުކަން ވެސް ދައްކަމުންނެވެ‪ .‬އަބަދު‬ ‫ކށް ހުންނަ މި ޒުވާނަކީ‬ ‫ވެސް ވަރަށް ސްޓައިލިޝް ޮ‬ ‫ކށް ހެދުން އެޅުމަށާއި ހަށިގަނޑު ރީތިކޮށް‬ ‫ރީތި ޮ‬ ‫ބަހައްޓަން ވެސް އިސްކަންދޭ ޒުވާނެކެވެ‪ .‬އޭނާގެ‬ ‫އެންމެ ހާއްސަ އެއް ސިފައަކީ ނަލަނަލަ ސްޓައިލްތަކަށް‬ ‫ގެންގުޅޭ ދިގު އިސްތަށިގަނޑެވެ‪.‬‬ ‫ކށް އަދި މީހުން ބަލައި‬ ‫"އަބަދު ވެސް ބަލަން ރީތީ ޮ‬ ‫ގތަކަށް ޑްރެސް ކުރެވޭތޯ‪ .‬އަނެއްކާ‬ ‫ގަންނަ ކަހަލަ ޮ‬

‫ހަމްޕް‪ :‬ރޭޅުގަނޑުގެ މޭސްރިތިއަކީ މިއީ‪.‬‬

‫ޕަފޯމަންސްޔތަކެއް ވެސް ރީތި ވާނީ އެ ހުށަހަޅައިދޭ‬ ‫ކށް ތިބެގެން ކަމަށް އަހަރެން‬ ‫ބަޔަކު ވެސް ރީތި ޮ‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ހިފަހައްޓާލެވެނީ‪".‬‬ ‫ބޑުބެރަށް އޮތް‬ ‫ސްކޫލް ދައުރުން ފެށިގެން ނެށުމާއި ޮ‬

‫ބަބުރު ލަވަ އަށް ޝައުގު ހުންނަ ހަމްޕް ބުނި‬ ‫ގޮތުގައި މިހާރުގެ ރާޅުގަނޑު އަދި ކުރީގެ ވަރުނުލާއަކީ‬

‫ލޯތްބަތަކާ ހެދި ވުޖޫދަށް އައި ރާޅުގަނޑުގެ ކުރިން ވެސް‬

‫ބޑުބެރު ޗެލަންޖަށް‬ ‫ޓީވީއެމުން ގެނެސް ދޭން ފެށި ޮ‬

‫ބޑުބެރާއި ނެށުމުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ހަމްޕްއަކީ ވަރަށް ފޯރީގައި ޮ‬

‫އަރަންވެގެން އުފެއްދި ބޭންޑެކެވެ‪ .‬ފަހުން އެ މުބާރާތުގައި‬

‫އުޅުނު ޒުވާނެވެ‪ .‬ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެގެން‬

‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫ވާދަކޮށް‪ ،‬ވަނީ ކާމިޔާބީތަކެއް ވެސް ޯ‬

‫ގަދަ ބޭންޑެކެވެ‪ .‬ކުރިން ވަރުނުލާ ބޮޑުބެރު ގްރޫޕްގެ‬

‫ބޑުބެރު ގްރޫޕާ އެކު‪ ،‬ވަރަށް ޒުވާން އުމުރުގައި‬ ‫ހެންވޭރު ޮ‬

‫ބޑުބެރުގެ ޗެލެންޖްގެ‬ ‫ތެރޭގައި ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރުގެ ޮ‬

‫ބޑުބެރު ގްރޫޕަށް‬ ‫ނަމުގައި ހިންގި ބޭންޑް ރާޅުގަނޑު ޮ‬

‫ބޑުބެރުގައި ތަޅަން ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަމްޕް ޮ‬

‫މޅު ހުނަރުވެރިޔާގެ މަގާމު‬ ‫ދެވަނަ ހޯދުމާއި އެންމެ ޮ‬

‫ބޑުބެރު ގްރޫޕްތަކުގެ‬ ‫ރާއްޖޭގެ ނަގާ ކިޔާ ޮ‬ ‫ބޑުބެރު ގްރޫޕަކީ ވެސް ވިދުން‬ ‫ތެރެއިން ރާޅުގަނޑު ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬އެ މީހުންގެ މިއުޒިކާއި ވަރުގަދަ‬ ‫ރިބްރޭންޑް ޮ‬ ‫ހުށަހެޅުންތަކުގެ ޖާދޫގައި މިހާރު ވަނީ އެތައް ބަޔަކު‬ ‫ޖައްސައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް އުޅެން ފެށީމަ އޭރު‬ ‫"މީގެ ތެރޭގައި އެހާ ޮ‬ ‫ޕޭރަންޓުން ވެސް އެހާ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަކަށް ނުވޭ‪.‬‬

‫ހަމްޕް އަށް ލިބުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާޅުގަނޑަކީ މިހާރު ވިއްސަކަށް ޒުވާނުން ތިބި‬

‫އެކަމަކު ޝައުގުވެރިކަން ހުންނާތީ ބައިވެރިވަމުން‬

‫ބޭންޑެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ހުރިހާ އެންމެންނަކީ ހަމައެކަނި‬

‫ބޭންޑްގެ ފާއިތުވި ‪ 10‬ވަރަކަށް އަހަރުގެ މާޒީ‬

‫ދިޔައީ‪ "،‬ވީ ބައުންސްގެ ނަމުގައި ވަރަށް ކުރިންފެށިގެން‬

‫މިއަށް ހުސްވެގެން ތިބި ބައެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫އަށް ބަލާއިރު‪ ،‬މިއީ ކުރިއަރަމުން ވިދުން ގަދަކުރަމުން‬

‫ޑާންސް ގްރޫޕެއް ވުޖޫދަށް ގެނައި ހުނަރުވެރިޔާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބޑުބެރުގެ މައިދާނުގައި ކުޅަދާނަކަން ދައްކަމުން‬ ‫އަދި ޮ‬

‫ފަހުން އޭނާ ވަނީ މިހާރުގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު‪/‬‬

‫"ބޭންޑް ނުވަދިހަ އަށް ޕަސަންޓް ކުދިންނަކީ ވަޒީފާ‬ ‫އަށް ދަމުން މީގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ކުދިން‪ .‬ހަމްޕް އަބަދު‬

‫އަންނަ ބޭންޑެކެވެ‪ .‬މީގެ ފަހަތުގައި ހުރި މީހަކީ ފިސާރަ‬

‫އެކްޓަރު ރަވީ ފާރޫގްގެ ނެށުމުގެ ރަންޒަމާނުގައި‬

‫ބޑަށް ބާރު އަޅަން ވަޒީފާއެއްގައި އުޅެމުން‬ ‫ވެސް ވަރަށް ޮ‬

‫ވަރުގަދަ ފިރިހެނެކެވެ‪ .‬ހައްމާދު ރަޝީދު (ހަމްޕް)‬

‫ހަދައިގެން އުޅުނު "ގޯސްޓް" ގައި ވެސް‬

‫ގތަކީ ސީދާ މިކަމަކުން‬ ‫މިކަން ކުރަން‪ .‬އަސްލުވާ ޮ‬

‫އަންނަނީ ރޭވުންތަކާ އެކު‪ ،‬ރާޅުގަނޑުގައި ހުރި ހަކަތަ‬

‫މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދިރިއުޅުން ހިފަހައްޓާލެވޭ ވަރުގެ އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭ‪".‬‬

‫ސާބިތުކޮށް ދެމުންނެވެ‪.‬‬

‫"ރަވީގެ ފަރާތުން ޗާންސެއް ލިބުނީމަ އޭރު ޑާންސް‬

‫ގތުގައި ބޭންޑް މިހާރު އޮތީ ހަމަ‬ ‫އޭނާ ސިފަކުރާ ޮ‬

‫ގްރޫޕެއް ހަދައިގެން އުޅުނުސް ބޭނުންވި ޖޮއިން ކުރަން‪.‬‬

‫ރަނގަޅު ހިސާބެއްގައި ރާޅުތައް ބިންދާލަބިންދާލަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ގޯސްޓާ‬ ‫އެގޮތުން ޖޮއިން ޮ‬

‫ޕޓާ އެކު މިހާރު މާލޭގައި ކެފޭއެއް ވެސް‬ ‫އާއިލާގެ ސަ ޯ‬ ‫ހިންގަމުން އަންނަ ހަމްޕް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ބުނީ އަބަދު ވެސް އެންމެ ބޭނުންވި‬

‫"ބުނާ ހިތެއް ނެތް އަހަރެމެން މި ތިބީ‬

‫ޝތަކުގައި ވެސް މިހާރު‬ ‫ޯ‬ ‫އެކު އުޅުނިން‪ "،‬ބޮޑުބެރު‬

‫އެއް ކަމަކީ އަމިއްލަ މަސައްކަތެއްކޮށްގެން‪ ،‬އަމިއްލަ‬

‫އެންމެ ކުރީގައޭ‪ .‬ނުވަތަ އެންމެ ފަހަތުގައޭ ވެސް‪.‬‬

‫ހޕް ޑާންސަށް ލޯބިކުރާ‬ ‫ގަދައަށް ނަށާ އެކަމަކު ހިޕް ޮ‬

‫ފައިމައްޗަށް ތެދުވުން ކަމަށެވެ‪ .‬ހަމްޕް ވަނީ ސްކޫލް‬

‫ބޑު ޒަމާނެއްގައި‪ ،‬މިހާ‬ ‫ބޑުބެރުގެ ވާދެވަރިކަން މިހާ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ހަމްޕް ބުންޏެވެ‪" .‬އޭރު ހިތަށް އެރީ މި ޗާންސް‬

‫ނިންމާލުމަށް ފަހު‪ ،‬ބައެއް ކުންފުނިތަކުގައި ވަޒީފާ ވެސް‬

‫ދުވަސްވަންދެން އަހަރަމެން ހިފަހައްޓާލެވުނީ ބަޔަކު‬

‫ކށްލައިފިއްޔާ ފަހުން ރިގްރެޓް ކުރަންށޭ ޖެހޭނީ‪.‬‬ ‫ދޫ ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި އުރީދު އާއި އައިލެންޑް‬ ‫އަދާ ޮ‬

‫އަހަރެމެން ބަލައިގެންފައިވާތީ‪ "،‬ހަމްޕް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އަސްލު ބުނާނީ ވަރަށް ސަޅި އެކްސްޕީރިއަންސެއް‬

‫އޭވިއޭޝަން (އައިއޭއެސް) ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫"އޭގެ މާނައަކީ ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭތީއޭ‬

‫އެއީ‪".‬‬

‫"އަދިވެސް އަމިއްލަ މަސައްކަތް ފުޅާ ކުރަން‬

‫ގަބޫލު ކުރަން‪ "،‬ޓީއެފްޖީން ޕާސަނަލް ޓްރޭނިން ވެސް‬ ‫ހަދާފައިވާ ހަމްޕް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ބިޒީކޮށް އުޅެމުން ވެސް ހަމްޕްގެ އެންމެ ހާއްސަ‬ ‫އަނެއް ކަމަކީ ކަސްރަތަށް ދޭ ސަމާލު ކަމެކެވެ‪ .‬މިހާރު‬ ‫ގތުން ކަމާކަން ފަށާފައި ޖިމަކަށް‬ ‫ވަގުތު ހުންނަ ޮ‬ ‫ގތަކަށް ވެސް ދުރެއް‬ ‫ނުދެވުނަސް ކަސްރަތާ އޭނާ އެއް ޮ‬ ‫ކށް ހަމްޕް ހުރުމުގެ ސިއްރަކީ‬ ‫ނޫނެވެ‪ .‬ފިޓްކޮށް‪ ،‬ރީތި ޮ‬ ‫ވެސް އެއީ އެވެ‪.‬‬ ‫"ގޭގައި ހަމަ އަބަދު ވެސް އެކްސައިޒް ކުރަން‪"،‬‬ ‫އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އތީ ހަމްޕް އަށް މުޅިން‬ ‫މި ހިސާބުން ދެން ޮ‬ ‫އެހެން ސުވާލެކެވެ‪ .‬އޭނާ ފިލްމެއް ކުޅެފާނެތޯ އެވެ؟‬ ‫އފާތަކެއް އައިސްފައި‪ .‬އެކަމަކު ވާ‬ ‫"އެބަހުރި ޮ‬ ‫ގތުން އެވަރުގެ ކަމަކަށް‬ ‫ގޮތަކީ ޓައިމް ހުންނަ ޮ‬ ‫ކމިޓްވާން އެހާ ފަސޭހަ ކަމަށް ނުވާނެ‪ .‬ބަޔަކާ‬ ‫ޮ‬ ‫އެއްބަސްވެފައި އަހަންނަށް އެ މީހުން ބޭނުންވާ ވަރަށް‬ ‫ބޑު މައްސަލައަކަށް ވާނީ‬ ‫ވަގުތު ނުދެވެންޏާ ވަރަށް ޮ‬ ‫ދޯ؟" ހަމްޕް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގތަށް ބަލާ އިރު‪،‬‬ ‫އެކަމަކު ވާހަކަތައް ހުރި ޮ‬ ‫ހަމްޕްގެ ޝައުގުވެރިކަން ވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ‪.‬‬ ‫"ނުފެންނާނެއެކޭ ބުނާ ހިތެއް ނެތް ކޮންމެވެސް‬ ‫ކމާޝަލްތައް ވެސް‬ ‫ހިސާބެއްގައި‪ "،‬ކުރިން ޓީވީ ޮ‬ ‫ކުޅެފައި ހުންނާނެކަން ފާހަގަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪" .‬އަދި‬ ‫ކމާޝަލްއަކުން ވެސް ފެނި‬ ‫ވަރަށް އަވަހަށް އިތުރު ޮ‬ ‫ދާނެ‪".‬‬


‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2018‬ހޯމަ)‬

‫ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި ެގ‬ ‫ސަބަބުން ޒުވާނުންނަށް‬ ‫ސްޓްރޯކް ޖެހުން‬ ‫އިތުރުވަނީ‬

‫މީގެ ‪ 10‬ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން‪ ،‬ސްޓްރޯކް ޖެހޭ‬

‫ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް ހީކުރެވިފައި‬

‫މީހުންގެ އެވްރެޖް އުމުރަކީ ‪ 71‬އަހަރެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ‪2016‬‬

‫އންނަނީ ސްޓްރޯކަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ޖެހޭ‬ ‫ޮ‬

‫ގައި މި އުމުރު ވަނީ ‪ 68‬އަހަރަށް ދަށްވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެއްޗެއް ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި އެކަން އޮތީ‬

‫ރކް ޖެހޭ މީހުންގެ‬ ‫ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި ސްޓް ޯ‬ ‫އުމުރު ހަގުވުމުގެ މައިގަނޑު މައްސަލައަކީ ދިރިއުޅުމުގެ‬ ‫ވައްޓާފާޅި އަށް އަންނަ ބަދަލު ކަމަށެވެ‪ .‬ޖަންކް ފުޑް‬

‫ވެސް ސްޓްރޯކް ޖެހިދާނެކަމަށް ހޭލުންތެރި ކުރުވަން ޖެހޭ‬

‫ކެއުމާއި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމާއި ރާ ބުއިން އަދި‬

‫ކަމަށާއި މި އުމުރުގެ މީހުންގެ ވެސް ސިއްހަތަށް ނުރައްކާވާ‬

‫ރކް ޖެހުމަށް މެދުވެރިވާ‬ ‫ކަސްރަތު ނުކުރުން މިއީ ސްޓް ޯ‬

‫ފަދަ މައްސަލަތައް ހުރި ނަމަ ސްޓްރޯކް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ސަބަބުތައް ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ‪ .‬މިގޮތަށް‬

‫ބޑުކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް ބައްޓަން ވުމުން ވަރަށް ޒުވާން‬ ‫ކލެސްޓްރޯލް މަތިވުން‪،‬‬ ‫އުމުރުގައި ލޭ މައްޗަށް ދިއުން‪ޮ ،‬‬

‫ސްޓްރޯކް ޖެހިގެން އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އަހަރަކު‬ ‫‪ 32،000‬މީހުން މަރުވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ސްޓްރޯކް‬

‫ހިތުގެ ވިންދު ޖެހުމުގައި މައްސަލަތައް ދިމާވުމުން ފަދަ‬

‫ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އެ ގައުމުގައި ދަށް‬

‫ކަންތައްތައް ދިމާވެ އެވެ‪ .‬ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ ލޭ ހޮޅިއެއް‬

‫ގތުން ހޭލުންތެރިކަން‬ ‫ކުރެވިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ ސްޓްރޯކާ ބެހޭ ޮ‬

‫ގސް ސިކުނޑިއަށް ލޭ‬ ‫ބްލޮކްވުމުން ނުވަތަ ފަޅައިގެން ޮ‬

‫އިތުރުކޮށް އަދި ފަރުވާ ދިނުން ވެސް ރަނގަޅުވެފައި‬

‫ފނުވައިދިނުމަށް ނުކުޅެދުމެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ވުމުންނެވެ‪.‬‬

‫އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ‪ 2016‬ގައި އެކަނިވެސް‬

‫ރކެއް ޖެހިގެން ފަރުވާ ނުދެވި ހޭދަވާ ކޮންމެ‬ ‫ސްޓް ޯ‬

‫ރކް ޖެހިފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫‪ 57،000‬މީހުންނަށް އަލަށް ސްޓް ޯ‬

‫މިނިޓެއްގެ ތެރޭގައި ސިކުނޑީގެ ‪ 1.9‬މިލިއަން ނާވް‬

‫މީގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކުން އެކަކަށް އިތުރު ސްޓްރޯކްތައް‬

‫ރކް ޖެހުމުން އަނގައިގައި‬ ‫ސެލްސް މަރުވެ އެވެ‪ .‬ސްޓް ޯ‬

‫ޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވަރު ނުހުރުމާއި ވާގި ނެތުން އަދި މަރުވުމުގެ ނުރައްކާ‬

‫ރފެސާ ޖޫލިއާ ވާނޭ‬ ‫ޕަބްލިކް ހެލްތު އިންގްލެންޑްގެ ޕް ޮ‬

‫ފާޚާނާތަ ިށ‬ ‫މަތީ ގިނައިރު‬ ‫ނީންނާތި‬

‫އެހެންނެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫އުމުރުން ‪ 40‬އަހަރާއި ‪ 69‬އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންނަށް‬

‫ވެސް އޮވެ އެވެ‪.‬‬

‫އިންޑިއާގަ ިއ‬ ‫ޓީޗަރަކު ޖެހުމުން‬ ‫ދަރިވަރަކު‬ ‫މަރުވެއްޖެ‬

‫ކޮމްޕިއުޓަރުން ޮފހެލުމަށްޓަކައި‬ ‫ވިންޑޯޒް ޑިފެންޑާ އަށް‬ ‫ބުނެދޭ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ‬ ‫ތެރޭގައި‪ ،‬ޒާތްޒާތުގެ "ކްލީނާ‬ ‫އެޕްލިކޭޝަން"ތައް އަދި ވިންޑޯޒް‬ ‫ރެޖިސްޓްރީން ކުށްފިލުވައި‪،‬‬ ‫ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ސްޕީޑް‬ ‫ހެޔޮވަރުކޮށްދޭ ކަމަށް ބުނާ‬ ‫އެޕްތައް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫މައިކްރޮސޮފްޓުން ވިންޑޯޒް ޑިފެންޑާ ބާރުވެރިކުރަނީ‬

‫ފާތުމަތު އަނީސާ‬

‫އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ބާލިއާ ކިޔާ ސަރަހައްދެއްގައި ހުންނަ‬ ‫ޕްރައިވެޓް ސްކޫލެއްގެ ޓީޗަރަކު ‪ 11‬އަހަރުގެ ދަރިވަރެއްގެ ގައިގައި‬ ‫ޖެހުމުން އެ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރަޖްނީ އުޕަދްޔޭ ނަމަކަށް ކިޔާ މި ޓީޗަރު ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރެއް‬ ‫މިހާރު ނެރެފައިވާ ކަމަށް ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ އަށް ވިދާޅުވެފައިވެ‬

‫އަ ހު މަ ދު ނި ޔާ ޒް‬

‫ކޑް އިންޖީނަށް‬ ‫ކޮމްޕިއުޓަރުން ފޮހެލުމަށްޓަކައި‪ ،‬ވިންޑޯޒް ޑިފެންޑާ ޯ‬

‫އަދި މޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ދެއްކި ނަމަވެސް‪ ،‬އެ ޒާތުގެ‬

‫މައްސަލައެއް އުޅޭ ކަމަށް ގިނަ މީހުންނަށް ގަބޫލުކުރެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބަދަލުގެންނާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެޕްލިކޭޝަންތައް އުފައްދާފައި ހުންނަނީ ބޭނުންކުރާ މީހުން އަތުން‬

‫އަދި އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެ ސޮފްޓްވެއާގެ އެހެން އަދަދެއް‬

‫ކޮމްޕިއުޓަރުން ފޮހެލުމަށްޓަކައި ވިންޑޯޒް ޑިފެންޑާ އަށް ބުނެދޭ‬ ‫ރސޮފްޓް ވިންޑޯޒް ‪10‬އާ އެކު ބަންޑެލިކުރެވިގެން‪،‬‬ ‫މައިކް ޮ‬

‫އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި‪ ،‬ޒާތްޒާތުގެ "ކްލީނާ އެޕްލިކޭޝަން"ތައް‬

‫ފައިސާ ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޑޒްގައި ހުރި ނަމަ ހުރި ބަލިކަށިމެއް ހަމަ މަގަށް‬ ‫ވިން ޯ‬

‫ގަންނަން ވެސް ޖެހެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސފްޓުން ބުނީ މި ބާވަތުގެ ސޮފްޓްވެއާ‬ ‫މައިކްރޮ ޮ‬

‫ބޭނުންކުރާ މީހުންނާ ހަމަ އަށް އަންނަ އެންޓިވައިރަސް‬

‫އަދި ވިންޑޯޒް ރެޖިސްޓްރީން ކުށްފިލުވައި‪ ،‬ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ސްޕީޑް‬

‫އަޅުވައިދޭނެ ކަމަށް ވައުދުވާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ވެސް ހަގީގަތުގައި‬

‫ޑޒް ޑިފެންޑާ ދެން ބަލާނީ‬ ‫އެޕްލިކޭޝަންތަކާ މެދު ވިން ޯ‬

‫ޑޒް ޑިފެންޑާ" އަށް އާ ފީޗާތަކެއް އިތުރުކުރަން‬ ‫ސޮފްޓްވެއާ‪" ،‬ވިން ޯ‬

‫ކށްދޭ ކަމަށް ބުނާ އެޕްތައް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޔވަރު ޮ‬ ‫ހެ ޮ‬

‫ކމްޕިއުޓަރު ވަރަށް މޮޅަށް‬ ‫ފައިދާ ހުރި ކަމެއް ނުކުރެ އެވެ‪ޮ .‬‬

‫ބލަށް އުނދަގޫކުރާ ޒާތުގެ އެޕްތަކެއް ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޖެއްސުންކޮށް ޮަ‬

‫ސްކޭންކުރާ ކަމަށް ދައްކައި‪ ،‬ދެން ކުރި އަށް ދެވޭނީ ވަކި‬

‫އެހެންކަމުން އެ އެޕްތައް ކޮމްޕިއުޓަރުން ފޮހެލާނެ އެވެ‪ .‬މި ބަދަލާ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ވިންޑޯޒް ‪10‬އާ ގުޅުމެއް ނެތް އަދި ބޭނުންކުރާ‬ ‫ޮ‬

‫އާންމު ހާލަތުގައި ވެސް އެ ބޭނުންކުރާ މީހުންނާ މާ ބޮޑު‬

‫ކަމެއް ކުރުމުން ކަމަށް ބުނެ ކޮމްޕިއުޓަރު ބޭނުންކުރާ މީހާ އަށް‬

‫އެކު ވިންޑޯޒް ޑިފެންޑާ އަމަލީ މައިދާނަށް ނިކުންނާނެ ކަމަށް ވަނީ‬

‫ރސޮފްޓުން ބުނި‬ ‫އުޅޭ ކަމަށް ބުނާތީ އިވިއްޖެ އެވެ‪ .‬މައިކް ޮ‬

‫މައިކްރޮސޮފްޓުން އަމާޒުކުރާ ސޮފްޓްވެއާ އެޕްލިކޭޝަންތަކަކީ‪،‬‬

‫މީހުންނަށް ވެސް ފައިދާއެއް ނެތް ސޮފްޓްވެއާ އެޕްލިކޭޝަންތައް‬

‫ފައިދާއެއް ނެތް އެޕްތަކެކެވެ‪ .‬ފެންނަ ފެނުމުގައި ވަރަށް ބުރަކޮށް‬

‫ބިރުދައްކަ އެވެ‪ .‬އެ ފަދަ ހާލަތްތަކުގައި‪ ،‬ކޮމްޕިއުޓަރުގައި ބޮޑު‬

‫މާޗް ‪ 2018 ،1‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬މި މީހާ އާ ދެކޮޅަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ގަސްތުގައި‬ ‫އަނިޔާދިނުމުގެ ސަބަބުން އެ ކުއްޖާ މަރުވުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މަރުވި ކުއްޖާގެ އާއިލާގެ މީހުން ބުނި ގޮތުގައި ގްރޭޑް ‪ 5‬ގައި‬ ‫ކިޔަވާ މި ކުއްޖާގެ ގައިގައި މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ޓީޗަރު‬ ‫ޖެހުމުން އެ ކުއްޖާ ހޭނެތިގެން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނީ އެވެ‪ .‬ފަހުން ކުއްޖާ‬ ‫ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދެނިކޮށް ދެ ދުވަސް ފަހުން‬ ‫މަރުވީ އެވެ‪.‬‬ ‫އާއިލާގެ މީހުން ވަނީ ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ހިފައިގެން ސްކޫލް‬ ‫ކޅަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށް މުޒާހަރާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކައިރިއަށް އެއްވެ ސްކޫލާ ދެ ޮ‬

‫ޗައިނާ މީހަކު ފާޚާނާ ތަށި މަތީ އިނދެގެން‬

‫މައްސަލަ އުމުރުން ހަތަރު އަހަރުން ފެށިގެން‬

‫ކށް ފުރަގަސްފަރާތް ފައިބައި‪،‬‬ ‫އ ގޭމް ކުޅެނި ޮ‬ ‫ވީޑި ޯ‬

‫ހުންނަ މީހެއް ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ފޭބި ބައި‬

‫ހދަން ޖެހިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފަރުވާ ޯ‬

‫ގތް ނުވި ކަމަށާއި‬ ‫މިފަހަރު އެތެރެއަށް ވެއްދޭ ޮ‬

‫މި މީހާ ގޭމް ކުޅެން ތަށިމަތީގައި ބައި‬

‫ހދާފައި ނުވާތީ މިފަހަރު‬ ‫ކުރިން ރަނގަޅު ފަރުވާ ޯ‬

‫ގަޑިއެއްހާއިރު އިން ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ‬

‫ބޑުވަރުވީ ކަމަށް ވެސް ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ސަން ނޫހުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގސް ޑޮކްޓަރަށް‬ ‫މި މީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެން ޮ‬

‫މިފަހަރު މި މީހާގެ ފުރަގަސްފަރާތް ފޭބިލެއް‬ ‫ހރުގެ ތިރީ ބައިން ފުރަގަސްފަރާތާ‬ ‫ބޑުކަމުން ގޮ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ދެއްކިއިރު ފުރަގަސްފަރާތުން ހައެއްކަ އިންޗި‬

‫ގުޅިފައި އިންނަ ބައި މުޅިން ވަކިވީ ކަމަށް‬

‫އތް ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފައިބައިފައި ޮ‬

‫ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޑކްޓަރުން ބުނި ގޮތުގައި މިގޮތަށް‬ ‫ޮ‬

‫ޑންގް ޕްރޮވިންސްގެ‬ ‫ޗައިނާގެ ގުއަން ޮ‬

‫ބޑުކަމުދާން ފާޚާނާ ތަށިމަތީގައި މާ‬ ‫ދިމާވަނީ ޮ‬

‫ޑކްޓަރުން ވަނީ މި މީހާގެ‬ ‫ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ޮ‬

‫ގިނައިރުވަންދެން އިނުމުން ޕެލްވިކް މަސްލްތަކުގެ‬

‫އޕަރޭޝަނެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ބާރު ދަށްވުމުންނެވެ‪.‬‬

‫އަދި އޭނާގެ ހާލު މިހާރު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ‬

‫މި މީހާއަށް ފަރުވާދިން ޑރ‪ .‬ސޫއި ޑެން‬ ‫ވިދާޅުވީ ބަލިމީހާ އަކީ ފުރަގަސް ފަރާތް ފޭބުމުގެ‬

‫ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬


‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2018‬ހޯމަ)‬

‫އަކްޝޭ ެގ‬ ‫"ޕެޑް މޭން"‬ ‫ާޕކިސްތާނުގައި‬ ‫މަ ާނ ކޮށްފި‬

‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫ރަންވީރު މިހާރު ފިލްމު ކުޅެނީ‬ ‫ދީޕިކާ ކުޅެދޭ އަގަށް‬

‫ކޮންމެ ސުޕަހިޓް ފިލްމަކާ އެކު އެ ފިލްމެއްގެ‬ ‫ތަރިން‪ ،‬ފިލްމު ކުޅޭ އަގު ބޮޑުކުރެ އެވެ‪" .‬ޕަދްމާވަތު"ގެ‬

‫ސަރަހައްދުތަކުގައި ކަމުން ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި‬ ‫ރިލީޒްކުރެވި މިހާރު ލިބިފައިވާ ފައިދާއަށް ވުރެ ބޮޑު‬

‫ކންގެ އަގު އަދިވެސް‬ ‫ކާމިޔާބީއަށް ފަހު ދީޕިކާ ޕަދު ޯ‬

‫ފައިދާއެއް ލިބުނު ނަމަ ރަންވީރު ފިލްމު ކުޅޭ އަގު‬

‫‪ 13‬ކްރޯޑު (‪ 130‬މިލިއަން ރުޕީސް) ގައި ބަހައްޓާފައި‬

‫ބޑުކުރީސް ކަމަށް ޓްރޭޑް‬ ‫އަގު މިއަށް ވުރެ ވެސް ޮ‬

‫ހުރި ނަމަވެސް ފިލްމުގެ އެއް އެކްޓަރު ރަންވީރު‬

‫އެނަލިސްޓް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބޑުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސިންގް ވަނީ ފިލްމު ކުޅޭ އަގު ޮ‬ ‫މިހާރު ރަންވީރު ވެސް ފިލްމެއް ކުޅެދެނީ ‪130‬‬ ‫މިލިއަން ރުޕީސް އަށެވެ‪.‬‬ ‫ފިލްމީ ވިޔަފާރީގެ މާހިރުން ބުނި ގޮތުގައި‬ ‫"ޕަދްމާވަތު"ގެ ކާމިޔާބީން ފިލްމުގެ ތަރިން އަގު‬ ‫ބޑުކުރާނެ ކަމަށް ކުރިން ވެސް އޮތީ ބެލެވިފަ‬ ‫ޮ‬

‫"ޕަދްމާވަތު" ކުޅެދޭ އަގު ދީޕިކާ ބޮޑުކުރީ އަހަރު‬ ‫ކށް އެ ފިލްމަށް ހުސްކުރަން ޖެހުނީމަ‬ ‫ދުވަސް އެއް ޮ‬ ‫ކށް ފިލްމަކަށް ތަރިން ދެނީ ގިނަވެގެން‬ ‫އެވެ‪ .‬އާއްމު ޮ‬ ‫‪ 60‬ދުވަހެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މިހާރު ދެން އެހެން ފިލްމެއް‬ ‫ޔ އަގެއް ކިޔާނެ ކަމަކަށް‬ ‫ކުޅެން ވެސް ދީޕކާ ހެ ޮ‬ ‫ނުބެލެވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪" .‬ޕަދްމާވަތު" ރިލީޒްކުރެވުނީ އިންޑިއާގެ ބައެއް‬

‫ޕާކިސްތާނުން ބުނަނީ "ޕެޑް މޭން" އަކީ ސަގާފަތާއި‬ ‫އާދަކާދައާ ނުގުޅޭ ފިލްމެއް ކަމަށް‬ ‫ފާ ތު މަ ތު އަ ނީ ސާ‬

‫ކށެއް ނުދިނެވެ‪ .‬އެންމެ ކުޑަމިނުން ސެންސަރު‬ ‫ފާސް ޮ‬ ‫ބޯޑު މެމްބަރުން ފިލްމު ބަލަން ވެސް އެއްބަހެއް ނުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ޕެޑް‬

‫"އަހަރެމެންގެ ދީނާއި ސަގާފަތާއި އާދަކާދައާ‬

‫ޖޭޕީ ދައްތާގެ "ޕާލްޓަން"ގައި ޓީވީ‬ ‫ބަތަލާ ދިޕިކާ ކައްކަރް‬

‫މޭން" ދެއްކުން ޕާކިސްތާނުގައި މަނާ ކޮށްފި އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ނުގުޅޭ މިފަދަ ފިލްމުތައް ސިނަމާތަކުގައި އަޅުވާކަށް‬

‫"ސަސުރާލް ސިމަރް ކާ"ގައި ސިމަރްގެ ރޯލު‬

‫ސިފައިންގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅޭ ވަރަށް ރީތި ފިލްމުތަކެއް‬

‫ބޑުން ވަނީ މި ފިލްމު‬ ‫ގައުމުގެ ފެޑެރަލް ސެންސަރު ޯ‬

‫ބޑު މެމްބަރަކު‬ ‫ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެ‪ "،‬ސެންސަރު ޯ‬

‫ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ތަކެއް ވަންދެން އަދާކުރި ދީޕިކާ‬

‫އުފައްދާފައިވާ ޑައިރެކްޓަރެކެވެ‪" .‬ރެފިއުޖީ"‪" ،‬ބޯޑާ"‪،‬‬

‫ކށްދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފާސް ޮ‬ ‫ކށްފައިވާ މި ފިލްމަކީ‬ ‫އާރް‪ .‬ބާލްކޭ ޑައިރެކްޓް ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"ޕެޑްމޭން" އަށް އިންޑިއާގައި ފުދޭ ވަރެއްގެ‬

‫މައްސަރުކަންތައް ޖެހުމާ ގުޅިގެން އަންހެނުން އުފުލާ‬

‫ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ‪ .‬ފުރަތަމަ‬

‫ތަކުލީފުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ‬

‫ދުވަހު ފިލްމު ވަނީ ‪ 10‬ކްރޯޑު (‪ 100‬މިލިއަން‬

‫ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫ސޯނަމް ކަޕޫރާއި ރާދިކާ އަޕްޓޭ ބަތަލާގެ ރޯލު‬ ‫ކށްނުދިން ސަބަބު‬ ‫ކުޅެފައިވާ މި ފިލްމު ފާސް ޮ‬ ‫ބޑުގެ މެމްބަރު އިސްހާގު‬ ‫ހާމަކުރަމުން ސެންސަރު ޯ‬

‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ހަފުތާ ބަންދު ނިމޭއިރު‬ ‫ރުޕީސް) ޯ‬ ‫‪ 50‬ކްރޯޑު (‪ 500‬މިލިއަން ރުޕީސް) ލިބޭނެކަމަށް‬ ‫ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޔއަގުގައި ސެނިޓަރީ ޕެޑްސް‬ ‫އަންހެނުންނަށް ހެ ޮ‬

‫ބލީވުޑް ދަތުރު ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކައްކަރް އޭނާގެ ޮ‬

‫"އެލްއޯސީ" އަކީ ޖޭޕީ ދައްތާ އުފައްދާފައިވާ މިފަދަ‬

‫ދީޕިކާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކީ ޖޭޕީ ދައްތާގެ "ޕާލްޓަން"‬

‫ބައެއް ފިލްމުތަކެވެ‪.‬‬ ‫"ބޯޑަރު"ގައި އޭނާ ގެނެސްދީފައިވަނީ ހަނގުރާމައަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ދިޕިކާ ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ވަނީ "ޕާލްޓަން" ކުޅުމުގެ‬ ‫ފުރުސަތު ލިބިފައިވާކަން ޔަގީންކޮށްދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން އިންޑިއާގެ ޗަންދީގަރްގައި‬ ‫ކުރިޔަށް އެބަދެ އެވެ‪ .‬މިއީ ވަރަށް ގިނަ އެކްޓަރުން‬ ‫އުޅޭ ފިލްމެކެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން އީޝާ ގުޕްތާ ވެސް‬

‫ދާ ސިފައިންގެ އަނބިންނަށް ދިމާވާ ހިތްދަތި‬ ‫ކަންތައްތަކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މިފަހަރުގެ ފިލްމުގައި‬ ‫ސިފައިންގެ މައިންބަފައިންނާއި އާއިލާގެ އެހެން މީހުންގެ‬ ‫ޖަޒުބާތުތައް ވެސް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ޕާލްޓަން"ގެ ބަތަލުންގެ ތެރޭގައި ސޯނޫ ސޫދު‪،‬‬

‫އަހުމަދު ވިދާޅުވީ ޕާކިސްތާނުގެ ސަގާފަތާއި އާދަކާދައާ‬

‫ކށްދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ސެނިޓަރީ ޕެޑްސް‬ ‫ފޯރު ޮ‬

‫މި ފިލްމާ ވަނީ ގުޅިފަ އެވެ‪ .‬އީޝާ ކުޅެނީ އަރްޖުން‬

‫އަރްޖުން ރާމްޕާލް‪ ،‬ޕުލްކިތު ސަމްރާޓު‪ ،‬ސުނިލް ޝެޓީ‪،‬‬

‫ނުގުޅޭ ފިލްމެއް އެ ގައުމުގައި ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ ދެވެން‬

‫ތައްޔާރުކުރާ މެޝިނެއް އީޖާދުކުރި އަރުނަޗަލަމް‬

‫ރލެވެ‪" .‬ޖަންނަތު"ގެ ބަތަލާ‬ ‫ރާމްޕާލްގެ އަންހެނުންގެ ޯ‬

‫ޖިމީ ޝާގިލް‪ ،‬ސިދާންތު ކަޕޫރު އަދި ޖެކީ ޝްރޮފް‬

‫ނެތީ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މުރުގަނަންތަމް ކިޔާ މީހެއްގެ ހަގީގީ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް‬

‫ސޯނަލް ޗައުހާން ވެސް މި ފިލްމުގައި ބައިވެރިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑުން ވެސް ފިލްމު‬ ‫ޕަންޖާބުގެ ސެންސަރު ޯ‬

‫ކުޅެފައިވާ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬

‫ބޑަރު ބަލަހައްޓާ އިންޑިއާ‬ ‫ޖޭޕީ ދައްތާ އަކީ ޯ‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2018‬ހޯމަ)‬

‫‪18‬‬

‫ސައުދީ‪-‬އިޒްރޭލުގެ ގުޅުމާ ބެ ހޭ ގޮތު ްނ‬ ‫ސުވާލު ކުރި އެކްޓިވިސްޓް ހައްޔަރުކޮށްފި‬ ‫ރިޔާޒް (ފެބްރުއަރީ ‪ - )11‬ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި‬ ‫އިޒްރޭލުގެ ގުޅުން ރަނގަޅުވެ އެ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން‬ ‫ސުވާލުކުރި ސައުދީގެ އެކްޓިވިސްޓަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ‬

‫އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް ސައުދީން ގަބޫލް ކުރުން ކަމަށް‬ ‫ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެ އަގެއްދީފައި ވެސް އިޒްރޭލް ގަބޫލް ކުރުން‬ ‫" ޮ‬

‫ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ހިންގާ އިންސާނިއްޔަތަށް‬

‫ގތެއް ނޯންނާނެ‪ .‬އިޒްރޭލާ ގުޅުން‬ ‫ބަލައިގަނެވޭނެ ޮ‬

‫މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތަކުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްގެން އެއްވެސް އަރަބި ގައުމަކަށް ކުރާނެ‬ ‫ބަދަހި ޮ‬

‫ސައުދީގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް‬ ‫ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ އަލްގަސްތު އިން ބުނީ ނުހާ‬

‫ނންނާނެ‪ "،‬އަލް ބަލަވީ ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފައިދާއެއް ޯ‬ ‫އިޒްރޭލާއި ސައުދީގެ ގުޅުން ރަނގަޅުވަމުންދާ‬

‫ކށްފައި ވަނީ ހުޅަނގު އުތުރުގެ‬ ‫އަލް ބަލަވީ ހައްޔަރު ޮ‬

‫ކަމުގެ ނިޝާންތައް ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ވަނީ‬

‫ތަބޫކް ސިޓީން ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން ވަނީ ސައުދީ‬

‫ފެންނަން ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން އޭނާ ސޯޝަލް‬ ‫އާއި އިޒްރޭލުގެ ގުޅުމާ ބެހޭ ޮ‬

‫އަލް ބަލަވީގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަނީ‬

‫މީޑިއާގައި ފާޅުކުރާ ޚިޔާލުތަކާ ގުޅިގެން ސުވާލު ކޮށްފަ‬

‫ސައިބަކްރައިމް ގާނޫނުގެ ދަށުން ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެ ގާނޫނުގެ ހަ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުން އާއްމު‬ ‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވި އެއް ވީޑިއޯއެއްގައި‬ ‫ޯ‬

‫މަސްލަހަތަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ މައުލޫމާތެއް ފަތުރައިފި‬

‫އަލް ބަލަވީ ވަނީ އިޒްރޭލާއި ސައުދީން ގުޅުން ބަދަހި‬

‫ނަމަ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް ނުވަތަ ‪ 800،000‬ޑޮލަރުން‬

‫ކުރުމަކީ ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކަށް އިޒްރޭލުން އެރުން‬

‫ޖޫރިމަނާ ކުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ސަ އު ދީ އެ ކް ޓި ވި ސް ޓް އަ ލް ބަ ލަ ވީ ކު ށް ވެ ރި ވެ އް ޖެ ނަ މަ ފަ ސް އަ ހަ ރަ ށް ޖަ ލަ ށް ލު ން އެ ކަ ށީ ގެ ން ވޭ‪.‬‬

‫ކްލިނިކަކުން ކުޑަކުދި ްނ‬ ‫ވަގަށް ނަގާ ވިއްކި ޑޮކްޓަރަކު‬ ‫ހައްޔަރުކޮށްފި‬ ‫މި ސް ރު ގެ ސަ އި ނާ އީ ގަ އި ‪ 2014‬ވަ ނަ އަ ހަ ރު ން ފެ ށި ގެ ން ވަ ނީ‬ ‫ކު އް ލި ނު ރަ އް ކަ ލު ގެ ހާ ލަ ތު ހި ން ގާ ފަ އި‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ ޕީ‬

‫މަހާރާޝްތުރާ ސްޓޭޓުގެ ކްލިނިކުން ކުޑަ ކުދިން ނަގާ ވިއްކަމުން‬ ‫ދިޔައީ ޮޑކްޓަރަކާއި އޭނާގެ އަންހެނުން‪.‬‬ ‫ކލަޕޫރު (ފެބްރުއަރީ ‪ - )11‬އިންޑިއާގެ‬ ‫ޮ‬ ‫ހުޅަނގުގެ މަހާރާޝްތުރާ ސްޓޭޓުގެ ކޮހްލަޕޫރު އަވަށުގެ‬ ‫ކްލިނިކަކުން ކުޑަ ކުދިން ވަގަށް ނަގާ ވިއްކަމުން ދިޔަ‬ ‫ޑޮކްޓަރަކާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން ކްލިނިކުން‬ ‫ކންމެ ކުއްޖަކު ‪200،000‬‬ ‫ކުދިން ވަގަށް ނަގާ ޮ‬ ‫ޑލަރު) އަށް ވިއްކި ކަމަށް‬ ‫ރުޕީސް (‪ޮ 3،112‬‬

‫މުޅި މިސްރުގައި އަސްކަރީ‬ ‫އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި‬ ‫ގާހިރާ (ފެބްރުއަރީ ‪" - )11‬މުޖްރިމުންނާއި‬

‫ކުޑަ ކުދިން ވިއްކާ މައްސަލާގައި އެހެން ބަޔަކު‬ ‫ތ ބަލަން ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ބައިވެރިވެފައިވޭ ޯ‬

‫ސިނާއީގައި ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތްތަކުން‬

‫ކޅަށް ކަމަށް ބުނެ މުޅި‬ ‫ޓެރަރިސްޓުން"ނާ ދެ ޮ‬

‫ފަހަކަށް އައިސް ދިން ހަމަލާތައް އަމާޒުކޮށްފައި‬

‫އޕަރޭޝަނެއް ފަށާފައިވާ ކަމަށް‬ ‫މިސްރުގައި ސަލާމަތީ ޮ‬

‫ވަނީ ސިފައިންނަށެވެ‪ .‬ސައިނާއީގައި ‪ 2014‬ވަނަ‬

‫އަސްކަރީ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ބމުގެ ހަމަލާއެއްގައި ސިފައިންގެ ‪33‬‬ ‫އަހަރު ދިން ޮ‬

‫ކާނަލް ތަމަރު ރިފާއީ ވިދާޅުވީ އޮޕަރޭޝަނުގެ‬

‫މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬އެ ހަމަލާ އަށް ފަހު‬

‫އެންމެ ބޮޑު އެއް ބޭނުމަކީ ސައިނާއީ ޕެނިންސުލާ އިން‬

‫ޓެރަރިސްޓުން ހިފާ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި‬

‫ސސަސް އޮތޯރިޓީން‬ ‫ސެންޓްރަލް އެޑޮޕްޝަން ރި ޯ‬

‫ހަތިޔާރު އެޅި ޖަމާއަތްތައް ބޭރު ކުރުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މިހާރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު ސީސީ ވަނީ ކުއްލި‬

‫ބުނީ ސްޓޭޓުގެ ވެރިރަށް މުމްބާއީގެ ޑޮކްޓަރަކު ވެސް‬

‫މިސްރު ސިފައިން މިހާރު ވަނީ އިމަޖެންސީ‬

‫"ޑޮކްޓަރާ ގުޅިފައި ތިބީ ކިތައް މީހުންތޯ ވެސް‬ ‫އފިސަރަކު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ހޯދާނަން‪ "،‬ފުލުހުންގެ ޮ‬

‫އެކަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޑކްޓަރާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ހަދާ ގޮތަކީ‬ ‫" ޮ‬

‫ޑޮކްޓަރު މިހާރު ވަނީ އެއްބަސްވެފަ އެވެ‪ .‬އިންޑިއާގެ‬

‫ބޑުވެފައި ތިބޭ މީހުން‬ ‫މީހުންނާ ނީނދެ ބަނޑު ޮ‬

‫ހސްޕިޓަލްތައް ވެސް އެލާޓަށް‬ ‫ހާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެތީ ޮ‬ ‫ގެނެސްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިސްރުގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ވަނީ ސައިނާއީގެ‬

‫ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރވިންސްގެ މިސްކިތެއްގައި‬ ‫ނޯތު ސައިނާއީ ޕް ޮ‬ ‫ނވެމްބަރު މަހު ދިން ބޮމާއި ބަޑީގެ‬ ‫މިދިޔަ ޮ‬ ‫ހަމަލާތަކެއްގައި ‪ 235‬މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ ކްލިނިކަށް ވަދެ ޑޮކްޓަރާއި‬

‫ގސް ވިއްސާ އެ ކުދިން ވިއްކަނީ‪.‬‬ ‫ކްލިނަކަށް ގެން ޮ‬

‫އުތުރުގައި އާދަޔާޚިލާފަށް ގިނައިން ސިފައިންގެ‬

‫އޭނާގެ އަންހެނުން ފުލުހުންނަށް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ‬

‫ކްލިނިކުގެ އެހެން ސްޓާފުންނާ ވެސް މިހާރު ދަނީ‬

‫ވެހިކަލްތައް ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ހަރަކާތްތެރިވާ‬

‫މިވަނީ އަންނަ މަހު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް‬

‫އޕަރޭޝަން ފަށާފައި‬ ‫މިސްރުގައި އަސްކަރީ ޮ‬

‫މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ‪ .‬ފުލުހުން މިހާރު ދަނީ‬

‫ސުވާލު ކުރަމުން‪ "،‬ފުލުހުން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށެވެ‪.‬‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2018‬ހޯމަ)‬

‫‪20‬‬

‫ރޮހިން ާޖ މުސްލިމު ްނ‬ ‫ލަންކާގެ ލޯކަލް‬ ‫އިންތިޚާބުގައި ވެރިކަންކުރާ މެރި މިއަންމާ މީހުންނަށް‬ ‫ފިޔަވަޅު އަޅަނީ‬

‫ކޯލިޝަނަށް ނާކާމިޔާބު‬

‫ޑ (ފެބްރުއަރީ ‪ - )12‬ރަކީން ސްޓޭޓުގައި‬ ‫ނޭޕީ ޯ‬ ‫ރހިންޖާ މުސްލިމުން ގަޔަށް ބަޑިޖަހާ މީހުން މެރި‬ ‫ޮ‬

‫‪ 10‬މީހުން ނިސްބަތް ވަނީ "ޓެރަރިސްޓުން"ގެ ‪200‬‬ ‫މީހުންގެ ގްރޫޕަކަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ މީހުން ދިޔައީ‬

‫ކޅަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު‬ ‫މިއަންމާ ސިފައިންނާ ދެ ޮ‬

‫މިއަންމާ ސިފައިންނާއި ބުޑިސްޓުންނަށް ހަމަލާ ދެމުން‬

‫އަޅާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނަކު‬

‫ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ‪ 10‬މީހުން މަރާލާފައި‬ ‫ޮ‬

‫އެކަމަކު މުސްލިމުން ދީފައިވާ ބަޔާންތައް މުޅިން‬ ‫ތަފާތެވެ‪ .‬ރަކީން ސްޓޭޓުގެ އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑުވުމުން‬

‫ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އިން‬

‫ބަންގްލަދޭޝް އަށް ހިޖުރަކުރި މުސްލިމުން ބުނެފައި‬

‫ޑިންއިންނެވެ‪ .‬މީހުން މެރުމަށް ފަހު ވަނީ އެއް‬

‫ވަނީ މިއަންމާ ސިފައިންނާއި ބުޑިސްޓުން ދިޔައީ އެ‬

‫ވަޅެއްގައި ވަޅުލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މީހުންގެ އަވަށްތަކުގައި އަލިފާން ޖަހާ މީހުން މަރާ‬

‫ރހިންޖާ މުސްލިމުން މެރި މިއަންމާގެ‬ ‫" ޮ‬

‫އަދި އަންހެނުން ރޭޕް ކުރަމުން ކަމަށެވެ‪ .‬މިދިޔަ‬

‫ސިފައިންގެ ހަތް މީހުންނާއި ތިން ފުލުހުންނާއި‬

‫އގަސްޓް މަހުން ފެށިގެން ބަންގްލަދޭޝް‬ ‫އަހަރުގެ ޮ‬

‫ކޅަށް ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ‬ ‫ބުޑިސްޓުންގެ ހަ މީހުންނާ ދެ ޮ‬

‫ރހިންޖާ މުސްލިމުންގެ އަދަދު ވަނީ‬ ‫އަށް ހިޖުރަކުރި ޮ‬

‫މަތިން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ‪ "،‬ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާން ޒޯ‬

‫‪ 690،000‬އަށް އަރައިފަ އެވެ‪ .‬މިއަންމާ ސިފައިންގެ‬

‫ޓޭ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި ވަނީ ނަސްލެއް‬ ‫އަމަލުތައް އދ‪ .‬އިން ސިފަ ޮ‬

‫މިއަންމާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ޖެނުއަރީ މަހު‬

‫ކށްލުމުގެ ދަރަޖައިގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނެތި ޮ‬

‫ކށް ފެނުނު ރޮހިންޖާ‬ ‫ބުނެފައި ވަނީ މަރާލާފައި ވަނި ޮ‬

‫ސ ލް އި ން ތި ޚާ ބު ގަ އި ވޯ ޓު ލާ ން‬ ‫ލަ ން ކާ ގެ ޯލ ކަ ލް ކަ އު ން ި‬ ‫ކޮ ލަ މް ބޯ ގަ އި ކި ޔޫ ހަ ދާ ފަ އި‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫"އެސްއެލްޕީޕީގެ ނަމުގައި ވާދަކޮށް ކާމިޔާބުކުރި‬

‫ރަޝިޔާގެ ބޯޓެއް ނައްޓާ ިލ‬ ‫ތަނުން ވެއްޓި އެންމެން މަރުވެއްޖެ‬

‫ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު‬ ‫އުފާފާޅު ކުރުމަށް ގޮވާލަން‪ "،‬ރާޖަޕަކްސާ ނެރުއްވި‬ ‫ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަ ސަ ން އާ މި ރު‬

‫ރަނިލްގެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) އަށް‬ ‫ލިބުނީ ‪ 41‬ކައުންސިލެވެ‪ .‬ސިރިސޭނާގެ ފްރީޑަމް‬ ‫އެލަޔަންސް އަށް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ‪ 11‬ކައުންސިލެވެ‪.‬‬

‫ބ (ފެބްރުއަރީ ‪ - )12‬ސްރީ ލަންކާގައި‬ ‫ކޮލަމް ޯ‬

‫ރާޖަޕަކްސާގެ ޕާޓީން ވަނީ ހުރިހާ ދާއިރާތަކުން‬

‫ލކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުން‬ ‫ހނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬ރާޖަޕަކްސާގެ ވެރިކަމުގައި‬ ‫ވެސް ކުރި ޯ‬

‫ކލީޝަނަށް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރު ހިންގާ ޯ‬

‫ކށް ޓައިގަރުން ބަލިކުރި އުތުރުގެ‬ ‫ހަނގުރާމަ ޮ‬

‫ގތުގައި ބެލެވުނު ލޯކަލް‬ ‫މިޑް‪-‬ޓާމް ޓެސްޓެއްގެ ޮ‬ ‫ކައުންސިލް އިންތިޚާބުން ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަނަށް‬ ‫ނާކާމިޔާބުވި އިރު ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ‬

‫މޮ ސް ކޯ އި ން ނަ އް ޓާ ލި ތާ އި ރު ކޮ ޅެ އް ގެ ތެ ރޭ ގަ އި ވެ އް ޓި ަފ އި ވަ ނީ‬ ‫ެއ ނަ ޓޮ ނޯ ފް‪ 148 -‬މަ ރު ާކ ގެ ބޯ ެޓ އް‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އީ ޕީ އޭ‬

‫ސަރަހައްދުތަކުން ވެސް ރާޖަޕަކްސާގެ ޕާޓީ ވަނީ‬ ‫ކާމިޔާބު ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ކާމިޔާބުކުރި‬ ‫"އެސްއެލްޕީޕީގެ ނަމުގައި ވާދަ ޮ‬

‫މޮސްކޯ (ފެބްރުއަރީ ‪ - )11‬ރަޝިޔާގެ ޕަސިންޖާ‬

‫ވަނީ މިނިޓަކު ‪ 1،000‬މީޓަރު (‪ 3،300‬ފޫޓް) ގެ ބާރު‬

‫ކގެ ޑޮމޮޑެޑޯވޯ‬ ‫މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެރިރަށް މޮސް ޯ‬

‫ބޓު ވެއްޓިފައި ވަނީ ނައްޓާލިތާ‬ ‫މިނުގައި ކަމަށެވެ‪ޯ .‬‬

‫ބޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހައާ ދެމެދު‬ ‫އާއި ޮ‬

‫ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު‬

‫ކޅެއްގެ ތެރޭގައި ވެއްޓި‬ ‫އެއާޕޯޓުން ނައްޓާލިތާ ކުޑައިރު ޮ‬

‫ފަސް މިނިޓް ފަހުންނެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ ވަރަށް ޮ‬

‫ގވާލަން‪ "،‬ރާޖަޕަކްސާ ނެރުއްވި‬ ‫އުފާފާޅު ކުރުމަށް ޮ‬

‫ބޯޓުން ދަތުރުކުރި ‪ 71‬މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް‬

‫ސިރިސޭނާ އާއި ރަނިލް ކެމްޕޭން ކުރައްވާފައި ވަނީ‬

‫ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އެ ބޭފުޅުންގެ ޕާޓީތަކަށް ވަކިވަކިންނެވެ‪ .‬ޔޫއެންޕީން‬ ‫ބުނެފައި ވަނީ ‪ 2020‬ގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވެސް‬ ‫ކެމްޕޭން ކުރާނީ ވަކިން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެސްއެލްޕީޕީގެ ތަރުޖަމާން ގާމިނީ ލަކްޝްމަން‬

‫ބޓު ނައްޓާލިތާ ކުޑަ‬ ‫ސަރަޓޯފް އެއާލައިންސްގެ ޯ‬

‫ފަހަކަށް އައިސް ވަނީ ރަޝިޔާގެ އެއާލައިންތަކަށް‬ ‫ހިތާމަވެރި ދެ ހާދިސާއެއް ކުރިމަތިވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޑިސެމްބަރު ‪ 2016 ،25‬ގައި ވަނީ ޓީޔޫ‪ 154-‬ގެ‬

‫ޕެއިރިސް ވިދާޅުވީ ރާޖަޕަކްސާގެ ޕާޓީ އަށް އެހާ ބޮޑު‬

‫ކޅެއްގެ ތެރޭގައި ވަނީ ރާޑަރުން ގެއްލިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިރު ޮ‬

‫ބޓެއް ކަޅު ކަނޑަށް ވެއްޓި ބޯޓުން‬ ‫އަސްކަރީ މަތިންދާ ޯ‬

‫ކާމިޔާބެއް ލިބުމުގެ މާނައަކީ ވެރިކަންކުރާ ކޯލިޝަނާ‬

‫މސްކޯގެ އިރު ދެކުނުން ‪89‬‬ ‫ބޯޓު ވެއްޓިފައި ވަނީ ޮ‬

‫ދަތުރުކުރި ‪ 92‬މީހުން މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬އޮކްޓޯބަރު ‪،31‬‬

‫މެދު ރައްޔިޔުންގެ އިތުބާރު ނެތުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކިލޯ މީޓަރު (‪ 50‬މޭލު) ދުރުގައި އޮންނަ އާގުނޮވޯ‬

‫‪ 2015‬ގައި ވަނީ ރަޝިއަން އެއާލައިންސްގެ އެއާބަސް‬

‫ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ޕާޓީ އެވެ‪ .‬ރަސްމީ‬

‫އެއީ ސަރުކާރުގެ އިތުބާރު އޮތްތޯ ބަލަން ނެގި‬

‫އަވަށަށެވެ‪ .‬އެނަޓަނޯފް އޭން‪ 148-‬މަރުކާގެ ބޯޓު‬

‫ބޓެއް މިސްރުގެ ސައިނާއީ އަށް ވެއްޓި‬ ‫މަރުކާރުގެ ޯ‬

‫ގތުން ރާޖަޕަކްސާގެ ސްރީ ލަންކާ‬ ‫ނަތީޖާތައް ދައްކާ ޮ‬

‫ވޓުގެ ނަތީޖާ އަށް ބަލާ ސަރުކާރު‬ ‫ވޯޓެއް ކަމަށާއި ޯ‬

‫ބޑަރާ ކައިރީގައި އޮންނަ‬ ‫ދަތުރުކުރީ ކަޒަކްސްތާނުގެ ޯ‬

‫ބޯޓުގައި ތިބި ‪ 224‬މީހުން މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬އިސްލާމިކް‬

‫ޕޮޑުޖަނާ ޕެރަމުނާ ‪ -‬އެސްއެލްޕީޕީ ނުވަތަ ޕީޕަލްސް‬

‫މކްރެޓިކް އަދި ގާނޫނީ އެއްވެސް‬ ‫ދެމިއޮތުމުގެ ޑި ޮ‬

‫ފްރަންޓް އިން ވަނީ ‪ 340‬ކައުންސިލްގެ ތެރޭން‬

‫ހަމައެއް މިހާރު ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހދާފައި ވަނީ ކުރީގެ‬ ‫އިންތިޚާބުން ކުރި ޯ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ބޮޑު ވަޒީރު‬ ‫‪ 225‬ކައުންސިލް ކާމިޔާބު ޮ‬

‫ޔޫރަލްސްގެ އޯސްކަށެވެ‪.‬‬ ‫ފްލައިޓް ޓްރެކިން ސައިޓެއް ކަމަށްވާ‬ ‫ފްލައިޓްރަޑާ‪ 24‬އިން ބުނެފައި ވަނީ ބޯޓު ތިރިވެފައި‬

‫ބޓުގައި ބޮމެއް‬ ‫ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ވަނީ އެ ޯ‬ ‫ހަރުކުރި ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2018‬ހޯމަ)‬

‫‪21‬‬

‫ބެންގަލޫރު ވަރުގަދަ‪ ،‬މުހިއްމީ ޓީސީގެ ހިތްވަރު‪ :‬ނިޒާމްބެ‬

‫ޓީސީގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން ނިޒާމްބެ (ކ) އެ ޓީމުގެ ޮއފިޝަލުންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪ /‬މިހާރު‬ ‫އފްގައި މާދަމާރޭ އިންޑިއާގެ‬ ‫އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ޕްލޭ ޮ‬

‫މާދަމާގެ މެޗުގެ ކުރިން "މިހާރަ"ށް ނިޒާމްބެ ބުނީ‬

‫ފމެއްގަ އެވެ‪ .‬އޭއެފްސީ‬ ‫އތްއިރު‪ ،‬އޮތީ ރަނގަޅު ޯ‬ ‫ޮ‬

‫"ބެންގަލޫރު ސީޒަން މެދުތެރެއިން މި މެޗަށް އައި‬

‫ކޅަށް ނުކުންނައިރު އެއީ‬ ‫ބެންގަލޫރު އެފްސީއާ ދެ ޮ‬

‫ގތަށް ބެލިޔަސް‬ ‫ސަރަހައްދީ ފެންވަރާ އެހެން ގޮތް ޮ‬

‫ކަޕްގެ ރަށުންބޭރުގައި ކުޅޭ މެޗަށް މި ފަހަރު ވެސް‬

‫ނަމަވެސް ހަގީގަތުގައި މާ ބޮޑު ތަފާތެއް އައިސްފާނެ‬

‫ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި‬

‫ބޅައިގައި ވަރަށް ކުރިއަށް ޖެހިފައި‬ ‫އިންޑިއާ އޮތީ ފުޓް ޯ‬

‫ބެންގަލޫރުން އައީ މުހިއްމު ބައެއް ކުޅުންތެރިން ނުލަ‬

‫ހެނެއް ހިއެއް ނުވޭ‪ .‬އެއީ މިދިޔަ ސީޒަން ނިމުނީ‬

‫އެހެން ނަމަވެސް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ކެޕްޓަން ސުނިލް ޗެތުރީ ހިމެނެ‬

‫ބޑު ބްރޭކެއް ނައިސް މި‬ ‫ވަރަށް ފަހުން‪ .‬ދެން މާ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފަހަރު ޕްރެކްޓިސް ފަށައިފިން‪ .‬ދެން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް‬

‫މަސައްކަތްކުރާނީ އަމިއްލަ ހިތްވަރުން ނަތީޖާ ނެރުމަށް‬ ‫ކޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ)‬ ‫ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ޯ‬ ‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫"ޓެކްނިކަލީ ދެން އެހެން ގޮތްގޮތަށް ބަލާއިރު‬ ‫އތީ ވަރަށް ކުރިއަށް‬ ‫ވެސް އިންޑިއާ ފުޓްބޯޅަ ޮ‬

‫ޓީސީން މިހާތަނަށް ކުޅުނީ ދެ މެޗެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫މެޗު ލަސްވުމަކީ ޓީސީ އަށް ގެއްލުމެއް ކަމަށް‬

‫ގތަށް ބަލާއިރު ބެންގަލޫރު ވަރަށް ވަރުގަދަ‪.‬‬ ‫ޖެހިފައި‪ .‬އެ ޮ‬

‫ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި ސައިފާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު‬

‫ނުދެކެން‪ .‬އޭގެ ބަދަލުގައި ކުޅުންތެރިން ފްރެޝް ވެލަން‬

‫ކުރިން ވެސް ބުނިހެން ޓީސީން ވިސްނާނީ އަމިއްލަ‬

‫ބޅަ ސީޒަން ހުޅުވުމަށް ކުޅެން‬ ‫ދެ މެޗެވެ‪ .‬ފުޓް ޯ‬

‫ލިބުނު ފުރުސަތެއް މިއީ‪ "،‬ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޓްރާންސްޕޯޓް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުގައި‬

‫ހމް އެޑްވާންޓޭޖް‬ ‫ސްޓްރެންތައް‪ .‬އެ ހިތްވަރު ނެރެގެން ޯ‬

‫އތް ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ޓީސީ ކުޅޭ މެޗު‬ ‫ހަމަޖެހިފައި ޮ‬

‫ކުރިހޯދުމަށް ފަހު އެވެ‪ .‬ޓީސީ ވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ‬

‫ނަގައި ނަތީޖާ ނެރެން ޓީސީ މަސައްކަތް ކުރާނީ‪"،‬‬

‫ވަނީ ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން‬

‫ކޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ކުޅުނު އިބްރާހިމް‬ ‫ސައިފާ ދެ ޮ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އޭއެފްސީ‬ ‫ސައިފް ސްޕޯޓިން ކްލަބް ބަލި ޮ‬

‫ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކޮށްފައިވާތީ ފަހުގެ ތާރީހަކަށް ފަސް ކުރެވިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނަދީމް އެވެ‪.‬‬

‫އފްގެ ޖާގައެއް ހޯދީ ބޫޓާންގެ‬ ‫ބެންގަލޫރު ޕްލޭ ޮ‬

‫ކަޕްގެ ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް ހާއްސަ ގްރޫޕްގެ ފަހު‬

‫ބެންގަލޫރު މާލޭގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ދެ‬

‫ނިޒާމްބެ ބުނީ ދެ ޓީމު މި ވަގުތު އޮތް ހާލަތު‬

‫ޖާގަ ލިބޭނީ ބެންގަލޫރާއި ޓީސީ ކުޅޭ ދެ ލެގުން‬

‫މޅުވެފަ އެވެ‪ .‬އެ ޓީމު މި‬ ‫މެޗުގައި ވެސް ވަނީ ޮ‬

‫ތަފާތު ނަމަވެސް މެޗަށް އޭގެ އިން މާ ބޮޑު އަސަރެއް‬

‫ކުރިހޯދާ ޓީމަކަށެވެ‪.‬‬

‫ވަގުތު އިންޑިއަން ސުޕަ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި‬

‫ކުރާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހަމްޕުގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވެ‬ ‫ނިއު އަށް ހާސްކަން‬ ‫ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ މިޑްފީލްޑަރު ހަމްޒާ މުހައްމަދު‬

‫ޕޓް ލިބުމުން އެނގޭނީ‬ ‫"މިއަދު އެމްއާރްއައި ރި ޯ‬

‫(ހަމްޕު) ގެ ކަނާތު ކަކުލަށް އަނިޔާވެ ދެ މަހެއްހާ‬

‫ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ މުއްދަތު‪ "،‬ހަމްޕު‬

‫ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރާ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އޭގެ ތަފްސީލް އެނގޭނީ އެމްއާރްއައި‬ ‫ރިޕޯޓް މިއަދު ލިބުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ހަމްޕުގެ ކަނާތު ކަކުލަށް މީގެ ހަފުތާއެއްހާ‬

‫ބ‪ .‬އޭދަފުށްޓަށް ނިސްބަތްވާ ހަމްޕު އަކީ ނިއުގެ‬ ‫ޒންގެ ޕްލޭނުގައި ހިމެނޭ‬ ‫ކޯޗު ސްޕެއިނުގެ އޮސްކާ ބްރު ޮ‬ ‫މުހިއްމު ކުޅުންތެރިޔެކެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ ނިއު އިން މިދިޔަ‬ ‫ސީޒަނުގައި އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގާއި އެފްއޭ ކަޕް‬

‫ދުވަސްކުރިން އަނިޔާވީ ޕްރެކްޓިހުގަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ބެލި‬

‫އަދި ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކާމިޔާބުކުރިއިރު މޮޅު ކުޅުމެއް‬

‫ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވަނީ ކަކުލުގެ މެނިސްކަސް އަށް‬

‫ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެފަދަ އަނިޔާތަކުން ރިކަވާވެ‬

‫ސީޒަން ފެށެން ގާތްވެފައިވަނިކޮށް ހަމްޕު‬

‫އަލުން ކުޅެން ނުކުންނަން އާއްމުކޮށް ދެމަހެއްހާ‬

‫ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެއީ ނިއު އަށް‬

‫ދުވަސް ނަގަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރިމަތިވާނެ މައްސަލައެކެވެ‪.‬‬

‫މާދަމާގެ މެޗުގައި ވެސް ޓީސީގެ ގޯލު ބަލަހައްޓާނީ‬

‫ޓީސީ އާއި ބެންގަލޫރު ކުޅޭ މެޗު ފަށާނީ މާދަމާ‬ ‫ރޭ ‪ 9‬ޖަހާއިރު އެވެ‪.‬‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2018‬ހޯމަ)‬

‫ސިޓީ އާއި ޕީއެސްޖީ އަކީ ޗެމްޕިއަންސް‬ ‫ލީގުގެ ފޭވަރިޓުން‪ :‬މެސީ‬

‫‪22‬‬

‫ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ ‪ - )12‬މެންޗެސްޓާ‬ ‫ސިޓީ އާއި ޕީއެސްޖީ އަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ‬ ‫ފޭވަރިޓުން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ‬ ‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސިޓީ މި ވަގުތު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ‬ ‫އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ‪ 16‬ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާ އެކު‬ ‫އެވެ‪ .‬އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ހަތް ވަނަ ދުވަހު‬ ‫މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ނަތީޖާ‬ ‫ނުކުންނަ ގޮތުން ސިޓީ އަށް ލީގު ކަށަވަރުވުމުގެ‬ ‫ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ‪.‬‬ ‫ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ‬ ‫އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅެމުން އަންނަ ސިޓީ މި‬ ‫ފަހަރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން‬ ‫ޖާގަ ހޯދީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ހަ މެޗުގެ‬ ‫ތެރެއިން ފަސް މެޗުން މޮޅުވެގެންނެވެ‪ .‬އުނާއި‬ ‫އެމެރީގެ ކޯޗުކަމުގައި ޕީއެސްޖީ ފްރާންސް ލީގުގެ‬ ‫އެއް ވަނައިގައި އޮތްއިރު‪ ،‬އެ ޓީމުން ވަނީ ގްރޫޕް‬ ‫ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ހަ މެޗުގެ ތެރެއިން ފަސް‬ ‫މެޗުން މޮޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ވަނަ ބުރުގައި ސިޓީ ވާދަކުރާނީ ބަސެލްއާ‬ ‫އެވެ‪ .‬ޕީއެސްޖީ ކުޅޭނީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން‬ ‫ރެއާލް މެޑްރިޑާ އެވެ‪ .‬މެސީ ބުނީ ޕީއެސްޖީ‬ ‫އާއި ސިޓީ އަކީ މި މުބާރާތުގެ ވަރަށް ދުރަށް‬ ‫ދަތުރުކުރާނެ ދެ ޓީމު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަކީ މި ވަގުތު ޔޫރަޕްގެ‬ ‫އެންމެ މޮޅު އެއް ޓީމު‪ .‬ދެން ޕީއެސްޖީ ވެސް‪ .‬މި‬ ‫ދެ ޓީމު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މި ފަހަރު ވަރަށް‬ ‫ދުރަށްދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ‪ .‬އެކަމަކު ވިސްނަން‬ ‫ޖެހޭ ޕީއެސްޖީ ކުޅެން ޖެހެނީ ރެއާލް މެޑްރިޑާ‪.‬‬ ‫މެޑްރިޑްގެ މި ވަގުތު ނަތީޖާތައް ރަނގަޅު ނޫން‬ ‫ނަމަވެސް މުހިއްމު ހިސާބުގައި އެ ޓީމުން ވެސް‬ ‫ތަފާތުދައްކާ‪ "،‬މެސީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭގެ ކޯޗުކަމުގައި ބާސެލޯނާ‬ ‫ވެސް އަންނަނީ މި ސީޒަނުގައި ރަނގަޅު‬ ‫ނަތީޖާތަކެއް ނެރެމުންނެވެ‪ .‬މެސީ ބުނީ‬ ‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އެ ޓީމުން ވިސްނާނީ‬ ‫މެޗަކަށް ފަހު މެޗެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބާސާ އަށް ފުރަތަ ަމ‬ ‫ފަހަރަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި‬ ‫ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ‬ ‫ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ ‪ – )12‬ސްޕެނިޝް‬ ‫ލީގުގައި މި ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ލަނޑެއް‬ ‫ނުޖެހި ނިންމާލަން ޖެހުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޭ‬ ‫ގެޓަފޭއާ ‪ 0-0‬އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބާސެލޯނާ ލީގުގައި މެޗަކުން ބަލިވެފައިނުވާއިރު‬ ‫އެ ޓީމު އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ‪ 59‬ޕޮއިންޓާ‬ ‫އެކު އެވެ‪ .‬މިހާރު ދެ ވަނައިގައި ‪ 52‬ޕޮއިންޓާ‬

‫ފުރަތަމަ މެޗު ކުޅެދިން ޔެރީ މިނާ ބޮލުން ފޮނުވާލި‬ ‫ބޯޅައެއް ގޯލާ އަމާޒުނުވެ ދިޔަ އެވެ‪.‬‬ ‫މެޗުގެ ފަހު ސިކުންތުގައި ގެޓަފޭ އިން‬ ‫ލަނޑެއް ނުޖެހީ ކިރިޔާ އެވެ‪ .‬އެ ޓީމުން ފޮނުވާލި‬ ‫ނުރައްކާތެރި ހިލޭ ޖެހުން ސަލާމަތްކުރީ ބާސެލޯނާގެ‬ ‫ގޯލްކީޕަރު މާކް‪-‬އެންދްރޭ ޓާ ސްޓެގެން އެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ އެހެން މެޗުތަކަށް ބަލާއިރު ވެލެންސިއާ‬

‫އެކު އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެމެދު އޮތީ ހަތް‬

‫ވަނީ ލެވަންޓޭ އަތުން ‪ 1-3‬އިން މޮޅުވެ ‪43‬‬

‫ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެކެވެ‪.‬‬

‫ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށް ތާވަލުގެ ތިން ވަނަ އަށް އަރައިފަ‬

‫ބާސެލޯނާގެ ކޭމްޕް ނޯ ސްޓޭޑިއަމުގައި ކުޅުނު‬

‫އެވެ‪ .‬އެއާ އެކު ރެއާލް މެޑްރިޑް ވަނީ ހަތަރު ވަނަ‬

‫މި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ލިއޮނަލް މެސީ އާއި‬

‫އަށް އަނެއްކާ ވެސް ވެއްޓިފަ އެވެ‪ .‬އެ ޓީމަށް‬

‫ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ ފޮނުވާލި ހަމަލާތައް ގެޓަފޭގެ‬

‫ލިބިފައިވަނީ ‪ 42‬ޕޮއިންޓެވެ‪.‬‬

‫ގޯލްކީޕަރު މަތަކުރި އެވެ‪ .‬ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އަށް‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2018‬ހޯމަ)‬

‫‪24‬‬

‫ޔުނައިޓެޑް ބަލިވިއިރު‪،‬‬ ‫ލިވަ ޕޫލް އަލުން ތިން‬ ‫ވަނަ އަށް‬ ‫ނޭމާ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް‬ ‫ކުޅޭނެ‪ :‬މާސެލޯ‬ ‫"އަހަރެން ދެކޭ ގޮތުގައި ނޭމާ ކޮންމެވެސް ދުވަހަކު‬ ‫ސައުތެމްޓަން (ފެބްރުއަރީ ‪ - )12‬އިނގިރޭސި‬

‫ނުރައްކާތެރި ދެ ހަމަލާއެއް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހސޭ މޮރީނިއޯ ބުނީ‬ ‫ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު ޯ‬

‫ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑް އަތުން‬ ‫‪ 0-1‬އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވިއިރު‪،‬‬

‫މޅުވުން ހައްގު ކުޅުމެއް‬ ‫ނިއުކާސަލުން ކުޅުނީ ޮ‬

‫ސައުތެމްޓަންގެ މައްޗަށް ‪ 0-2‬އިން ކުރިހޯދައި ލިވަޕޫލް‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އަލުން ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރޭގެ މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވުމުން ލީގުގެ އެއް‬

‫މޅުވުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް‬ ‫" ޮ‬ ‫ނިއުކާސަލުން ކުރި‪ .‬އަހަރެންގެ ނަޒަރުގައި މިއީ‬

‫ވަނައިގައި ސިޓީ އަށް ވަނީ ‪ 16‬ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް‬

‫އަހަރެމެން ‪ 10‬ގަޑިއިރު ވަންދެން ކުޅުނަސް ލަނޑެއް‬

‫ލިބިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ޔުނައިޓެޑަށް ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމު‬

‫ނުޖެހި ނިންމާލަން ޖެހިދާނެ ފަދަ މެޗެއް‪ .‬އެއީ މި މެޗު‬

‫ބޑުވެފަ އެވެ‪ .‬ލީގުގެ‬ ‫ގެއްލުމުގެ ބިރު ވެސް ވަނީ ޮ‬

‫ދިޔަ ގޮތުން އެނގިއްޖެ މިއީ އަހަރެމެންގެ ދުވަހެއް‬

‫އެއް ވަނައިގައި ސިޓީ ‪ 27‬މެޗުން ‪ 72‬ޕޮއިންޓާ އެކު‬

‫ނޫން ކަން‪ "،‬މޮރީނިއޯ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކޅަށް ލިވަޕޫލް ކުޅުނު މެޗުގައި‬ ‫ސައުތެމްޓަނާ ދެ ޮ‬

‫އޮތްއިރު‪ ،‬ދެ ވަނައިގައި ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ‪ 27‬މެޗުން‬ ‫‪ 56‬ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ‪ .‬ލިވަޕޫލް ތިން ވަނައިގައި‬

‫އެ ޓީމުގެ ލަނޑުތައް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ މުހައްމަދު‬

‫ޕއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫އޮތީ ‪ 27‬މެޗުން ‪ޮ 54‬‬

‫ނ އެވެ‪ .‬މި މެޗުގައި‬ ‫ސަލާހު އާއި ރޮބާޓޯ ފިރްމީ ޯ‬

‫ލީގުގައި ‪ 11‬މެޗު ޔުނައިޓެޑާއި ސީޓީ އަށް ބާކީ‬

‫ގލާ އެކު އޭނާ ވަނީ އެއް ސީޒަނެއްގައި‬ ‫ސަލާހު ޖެހި ޯ‬

‫އޮތްއިރު‪ ،‬އޭޕްރީލް މަހު ‪ 7‬ވަނަ ދުވަހު ޔުނައިޓެޑް‬

‫ވާތު ފައިން ‪ 19‬ލަނޑު ޖަހައިގެން ލިވަޕޫލްގެ ކުރީގެ‬

‫މޅުވެގެން ސިޓީ އަށް ލީގު ކަށަވަރު ކުރުމުގެ‬ ‫އަތުން ޮ‬

‫ކޑާ ހަމަކޮށްފަ‬ ‫ރބީ ފައުލާ ހަދާފައިވާ ރެ ޯ‬ ‫ކުޅުންތެރިޔާ ޮ‬

‫އތެވެ‪ .‬އަދި އެ މެޗުގެ ކުރިން ސިޓީ‬ ‫ފުރުސަތު އެބަ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މޅުވެއްޖެނަމަ‪ ،‬ލީގު ޔަގީންކުރަން ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ޮ‬

‫ދަށުން ލީގުގައި ހޯދި ‪ 50‬ވަނަ މޮޅެވެ‪ .‬އޭނާ ބުނީ‬

‫ކުޅޭ މެޗުން ސިޓީ އަށް ބޭނުންވަނީ ޕޮއިންޓެކެވެ‪.‬‬

‫ކށް ފުރިހަމަ އަށް ދިޔަ މެޗެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މިއީ ޖުމްލަ ޮ‬

‫އާއި ޔުނައިޓެޑް ކުޅޭ ހުރިހާ މެޗުތަކުން މި ދެ ޓީމު‬

‫ކޅަށް ނިއުކާސަލްގެ‬ ‫ރޭގެ މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑް ޮ‬

‫ލޕްގެ އިރުޝާދުގެ‬ ‫މިއީ ލިވަޕޫލުން ޔާގަން ކް ޮ‬

‫"އަހަރެމެން ވަރަށް މޮޅު ދެ ގޯލު ޖެހިން‪ .‬ދެ‬

‫ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގައި‬

‫ގލުތަކެއް ޖެހެން ވެސް ދިޔަ‪.‬‬ ‫ވަނަ ހާފުގައި އިތުރު ޯ‬

‫ކާމިޔާބުކުރީ މެޓް ރިޗީ އެވެ‪ .‬އޭރިއާ ތެރެއިން ލިބުނު‬

‫މިއީ އަހަރެމެންނަށް ހައްގު ތިން ޕޮއިންޓް‪ .‬ކްލީން‬

‫ގލުގެ ތިރީ ކަނަށް އަމާޒުކޮށްލައިފަ‬ ‫ބޯޅަ ރިޗީ ވަނީ ޯ‬

‫ޝީޓެއް ލިބި ކުޅުންތެރިޔަކަށް އަނިޔާނުވެ ނިންމާލުމުން‪.‬‬

‫އކްޓޫބަރު މަހަށް ފަހު ނިއުކާސަލް‬ ‫އެވެ‪ .‬މިއީ މިދިޔަ ޮ‬

‫ކށް ފުރިހަމަ އަށް ދިޔަ މެޗެއް‪ "،‬ކްލޮޕް‬ ‫މިއީ ޖުމްލަ ޮ‬

‫ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި މޮޅުވި ފުރަތަމަ މެޗެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޔުނައިޓެޑަށް މި މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހަން‬

‫މި މެޗަކީ ނިމިދިޔަ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި‬

‫ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ވަނީ ބޭކާރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ޑިފެންޑަރުގެ ގޮތުގައި‬ ‫ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގު ޮ‬

‫އެހެން ނަމަވެސް ރޭގެ މެޗުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް‬

‫ކށް ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވި ވާޖިލް ވެން‬ ‫ސައުތެމްޓަން ދޫ ޮ‬

‫ލވާކިއާގެ ކީޕަރު މާޓިން‬ ‫ނިއުކާސަލަށް ކުޅުނު ސް ޮ‬

‫ކޅަށް ކުޅުނު ފުރަތަމަ‬ ‫ޑައިކް އޭނާގެ ކުރީގެ ޓީމާ ދެ ޮ‬

‫ބޅަތަކެއް މަތަކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫ޑުބްރަވްކާ ވަނީ ގިނަ ޯ‬

‫މެޗެވެ‪.‬‬

‫ތެރޭގައި ޖެސޭ ލިންގާޑާއި އެންތަނީ މާޝިއަލް ފޮނުވާލި‬

‫ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅޭނެ‪ .‬ނޭމާ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް‬ ‫ފިޓްވާނެތަ؟ ޔަގީނުން ވެސް އޭނާ ފިޓްވާނެ‪ .‬އޭނާ‬ ‫މެޑްރިޑަށް އަތުވެއްޖެ ނަމަ އެކަން ވެގެންދާނީ‬ ‫ވަރަށް ބޮޑު ކަމަކަށް‪ .‬އަހަރެންގެ ނަޒަރުގައި މޮޅު‬ ‫ކުޅުންތެރިން މި ކްލަބަށް ކުޅެން ޖެހޭނެ‪ "،‬ނޭމާއާ‬ ‫އެއްކޮށް ބްރެޒިލް ޓީމަށް ކުޅޭ މާސެލޯ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ ‪ – )12‬ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ‬ ‫ކންމެވެސް ދުވަހަކު ރެއާލް މެޑްރިޑަށް‬ ‫ތަރި ނޭމާ ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިން މި ކްލަބަށް ކުޅެން ޖެހޭނެ‪ "،‬ނޭމާއާ‬ ‫އެއްކޮށް ބްރެޒިލް ޓީމަށް ކުޅޭ މާސެލޯ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކުޅޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު މާސެލޯ ބުނެފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ލނާ ދޫކޮށްދިޔައީ‬ ‫މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ނޭމާ ބާސެ ޯ‬ ‫އނަލް މެސީ ހުރުމުން އޭނާ އަށް‬ ‫އެ ޓީމުގައި ލި ޮ‬

‫ކޑް އަގަކަށް ނޭމާ‬ ‫ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް ދުނިޔޭގެ ރެ ޯ‬

‫އެ ޓީމުގެ އެންމެ މުހިއްމު މަގާމް ނުލިބޭތީ ކަމަށް‬

‫ފްރާންސް ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވީ މި ސީޒަނުގަ އެވެ‪.‬‬

‫އޭރު ވާހަކަދެކެވުނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޕީއެސްޖީގައި އޭނާގެ‬

‫އެކަމަކު މިހާ އަވަހަށް‪ ،‬އޭނާއާ މެޑްރިޑާ ގުޅުވައިގެން‬

‫ހުވަފެންތަކުގައި ކުލަޖައްސަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ‬

‫ވާހަކަތައް ދެކެވެން ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬ރިޕޯޓްތައް‬

‫ކްލަބް ނޫން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ގަބޫލުކުރެވޭއިރު‬

‫އތީ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ‬ ‫ބުނާ ގޮތުގައި މެޑްރިޑުން ޮ‬

‫ނޭމާ މެޑްރިޑަށް ދިއުމަކީ ދުރުގައި އޮތްކަމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ނޭމާ ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވި ދުވަސްވަރު ވެސް‬

‫ދޫކޮށްލައިގެން ވެސް ނޭމާ ގެންނަން ތައްޔާރަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ނޭމާ ކޮންމެވެސް‬ ‫"އަހަރެން ދެކޭ ޮ‬

‫ވަނީ‪ ،‬އޭނާ އެ ޓީމަށް ބަދަލުވީ ބާސެލޯނާ އިން ސީދާ‬

‫ދުވަހަކު ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅޭނެ‪ .‬ނޭމާ ރެއާލް‬

‫މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންނުވާތީ އެހެން ކްލަބެއްގައި‬

‫މެޑްރިޑަށް ފިޓްވާނެތަ؟ ޔަގީނުން ވެސް އޭނާ ފިޓްވާނެ‪.‬‬

‫ހުރެފައި މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން ކަމަށް އަޑުއަރައިފަ‬

‫އޭނާ މެޑްރިޑަށް އަތުވެއްޖެ ނަމަ އެކަން ވެގެންދާނީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު ކަމަކަށް‪ .‬އަހަރެންގެ ނަޒަރުގައި މޮޅު‬ ‫ވަރަށް ޮ‬


‫ޚަބަރު‬ ‫"އަލީ ހަމީދުގެ ދަބަހަކުން ‪3.4‬‬ ‫މިލިއަން ފެނިފައިވޭ"‬

‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2018‬ހޯމަ)‬

‫‪26‬‬

‫ސ‪ 3:‬އާ ގުޅޭ‬

‫‪ -3‬ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު‬

‫މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ބައެއް މީހުން ރާއްޖެ އިން‬

‫މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާނެވެ‪ .‬އެ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ‬

‫‪ -4‬ޗީފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ހަސަން‬

‫ބޑެތި މުދަލާއި ފްލެޓާއި އެޕާޓްމެންޓް‬ ‫ބޭރުން އަގު ޮ‬

‫ހދަން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ‪ ،‬ދަނގެތި‬ ‫އިތުރުން މިހާރު ޯ‬

‫ގަނެފައިވާކަން ޔަގީން ކުރެވޭނެ ޑޮކިއުމެންޓް‬

‫ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު މި މައްސަލައިގެ‬

‫ސައީދު‬ ‫‪ -5‬އިބްރާހިމް ސިޔާދު ގާސިމް‬ ‫‪ -6‬ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް‬ ‫މައުމޫން‬ ‫ގޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬ ‫‪ -7‬މައްޗަން ޮ‬ ‫އަބްދުﷲ ސިނާން‬ ‫‪ -8‬ފާތިމަތު ނާސިރާ (ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ‬ ‫އަނބިކަނބަލުން)‬ ‫* މީގެ އިތުރުން ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫އެވިޑެންސް ވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ‬

‫ޝިފާން ވިދާޅުވީ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި‬

‫މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތު‬

‫ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ މި މައްސަލާގައި‬

‫ދީ އަދި ރިޝްވަތު ހިފި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ‬

‫މިހާތަނަށް ‪ 30‬މީހަކާ ސުވާލުކޮށް ‪ 15‬ތަނެއް ބަލައި‬

‫ކަމަށް ފުލުހުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނެފައި‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފާސް ޮ‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬އުއްތަމަ‬ ‫ފުލުހުން ކުރިން ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫ވަނީ ހަތަރު ބޭފުޅެކެވެ‪ .‬އެއީ މައުމޫނާއި އަލީ ހަމީދުގެ‬

‫ކށްގެން މަންފާ ހޯދުމެވެ‪.‬‬ ‫ލިބިފައިވާ ފައިސާ ބޭނުން ޮ‬ ‫ކޓަރީގައި އޭނާ ނިދާ އެނދުގެ‬ ‫އަދި ހަސަންގެ ޮ‬ ‫ގޮދަޑި ދަށުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ މިހާތަނަށް‬ ‫ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އިތުރު ހެކިތައް ވެސް ހޯދާފައިވާ‬ ‫ކަމަށް ފުލުހުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނެފައިވެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި‬ ‫މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި ބައެއް‬ ‫ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ރިޝްވަތު ހިފި‬

‫އިތުރުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ޗީފް‬

‫ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ‬

‫ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ފެންމަތިކޮށް‪،‬‬

‫ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ހަސަން ސައީދެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ފައިސާ ހިފުމަށް‬ ‫ހަމީދަށް ކުރަނީ ރިޝްވަތުގެ ޮ‬

‫ފުލުހުން ތަހުގީގު ފެށީ ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ނުވަ‬

‫ގތަކަށް ކުރުމާއި‬ ‫ފަހު‪ ،‬ޝަރުއީ ހުކުމްތައް ވަކި ޮ‬

‫ބޭފުޅަކު މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މި‬

‫ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ސަރުކާރު ބަދަލު ކުރުމަށް މަގާމުގެ‬

‫މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ނެރުނު އަމުރަށް ފަހު‪،‬‬

‫ނުފޫޒު ބޭނުން ކުރައްވައިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވުން‬

‫މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ސަރުކާރުން ކުއްލި‬

‫އފީހުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަޖުމާގެ ގެއިން‬ ‫މައުމޫންގެ ޮ‬

‫މައްސަލާގައި މިހާރު ވަނީ އިތުރު ހަތަރު މީހަކު‬

‫އަދި ދައުލަތާއި ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމް ހިންގުމަށް‬

‫ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމާއެކު އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ނަޖުމާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެއީ ފާރިސް މައުމޫންގެ އިތުރުން‬ ‫ހައްޔަރު ޮ‬

‫ގަސްދުގައި ހުރަސްއެޅުމުގެ ތުހުމަތެވެ‪.‬‬

‫އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ދަރިކަލުން‬

‫އިލްހާމް އަހުމަދާ ވެސް މި މައްސަލާގައި ސުވާލު‬ ‫ހދަމުން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ‪.‬‬ ‫ކުރުމަށް އަންނަނީ ޯ‬ ‫ފށި ފެނިފައި ވަނީ‪،‬‬ ‫ޝިފާން ވިދާޅުވީ އެ ޮ‬

‫ފުލުހުން ބުނީ ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމާއި ރައްޔިތުންގެ‬

‫ގތުން ފުލުހުން ނެރުނު‬ ‫މައްސަލައާ ގުޅޭ ޮ‬ ‫ނޫސްބަޔާން‬ ‫އެކަމަކު ފުލުހުން މިރޭ ބުނިގޮތުގައި މި‬

‫އަދި ވިލާ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އިބްރާހިމް‬

‫ޗީފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ހަސަން‬ ‫ސައީދުގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ކުރާ ތުހުމަތަކީ‬

‫އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރު‬ ‫ކޓުގައި ދެން ތިއްބެވި‬ ‫ކޮށްފައިވާއިރު‪ ،‬ސުޕްރީމް ޯ‬

‫މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން އަދި ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތު‬

‫ސިޔާދު ގާސިމާއި އަލީ ހަމީދުގެ އަނބިކަނބަލުން‬

‫ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް‬

‫ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ވަނީ ކުރީގެ އަމުރު‬

‫ދިނުމާއި ރިޝްވަތު ހިފުމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މި‬

‫ފާތިމަތު ނާސިރާ އާއި މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ‬

‫ރިޝްވަތުގެ ފައިސާ ދިނުމާއި ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި‬

‫ބާތިލްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫"މާލެ އަރައި ގާނޫނާ ހިލާފުވެއްޖެ‬ ‫ނަމަ ފިޔަވަޅުއަޅާނެ"‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ލޓިއެއް ދޭންވެގެން‪ .‬އެއްގޮތަކަށް ވެސް‬ ‫ރައްޔިތުންނަށް ޮ‬ ‫މާލެ ވަޑައިނުގަންނަވާތި‪ .‬މި ގައުމުގެ ސުލްހަވެރިކަން‬ ‫ގެއްލޭ ފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުކުރާށޭ‪ .‬ގާނޫނާ‬

‫ކޅު ފަރާތްތަކުގެ ބަހަށް ހެއްލި އަންނަ ހުކުރު‬ ‫އިދި ޮ‬

‫ކށްފި ނަމަ އެ މީހަކާ ދޭތެރޭގައި‬ ‫ޚިލާފަށް އަމަލެއް ޮ‬

‫ދުވަހު މާލެ އަރައި ގާނޫނާ ޚިލާފު އަމަލެއްކޮށްފި‬

‫އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ސާބިތުކަމާ އެކު‬

‫ނަމަ މުއައްސަސާތަކުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ‬

‫ސަރުކާރު ދެމިއޮންނާނެއޭ‪".‬‬

‫ޕީޕީއެމުން ރޭ އިންޒާރު ދީފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޕާޓީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި‬

‫ގތުގައި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދުގެ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ވެރިކަން ނިމުމާ ގުޅިގެން ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުރައްހީމް އަބްދުﷲ‬

‫ބައިވެރިކުރި މީހުން އަދިވެސް ތިބީ ޖަލުގައި ނުވަތަ‬

‫ވިދާޅުވީ މި މަހު ‪ 16‬ގައި ރައްޔިތުން މާލެ އެރުމަށް‪،‬‬

‫ކޅު މީހުންގެ އަމާޒު މިހާރު‬ ‫ހުކުމްތަކުގަ އެވެ‪ .‬އިދި ޮ‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޖުމްހޫރީ‬

‫ވެސް ހުރީ އެފަދަ ހަމަނުޖެހުންތައް ހިންގަން ކަމަށް‬

‫ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ގޮވާލައްވަމުން‬ ‫ގެންދަވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ‪ ،‬ފެބުރުއަރީ‪ 2013 ،8 ،‬ގައި‬ ‫ގތަށް" އަމަލުކުރަން ވެގެން‬ ‫ރައްޔިތުންނަށް "ލޮޓި ދިން ޮ‬ ‫ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ އެ އިޝާރާތްކުރެއްވީ ނަޝީދުގެ ވެރިކަން‬ ‫ތޅުތަކުގައި ފެބްރުއަރީ ‪ 8‬ގައި‪،‬‬ ‫ނިމުމުން މާލެ އާއި އަ ޮ‬ ‫މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ބައެއް ރަށްރަށުގައި ހިންގި‬ ‫ހަމަނުޖެހުންތަކަށެވެ‪.‬‬ ‫"ދެން ގާސިމް މިހާރު މާ މައްޗަށް‪ ،‬ފެންމައްޗަށް‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފެބްރުއަރީ ‪ 1‬ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު‬ ‫އަމުރަށް ސަރުކާރުން ތަބާއަނުވެ‪ ،‬އަދި މިހާރު ކުއްލި‬ ‫ކށްފއި ވާތީ އިދިކޮޅު‬ ‫ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ޮ‬ ‫ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިއަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް‪،‬‬ ‫އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ‬ ‫ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް‬ ‫މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ‬

‫އަރައިގެން އެ ވަރުގެ މީހަކު ނެތް ކަމަށް ހެދިގެން‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ބޭފުޅުންގެ އިސްތަށިފުޅުގައި ސަރުކާރުން‬

‫މިއުޅެނީ‪ .‬ފެބުރުއަރީ ‪ 16‬ގައި މާލެ އަރަން ޖުމްހޫރީ‬

‫އަޅުވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން‬

‫ޕާޓީގެ ނަމުގައި ވެސް ގުޅަމުން ގެންދާ ކަމަށް‬

‫އުޅުމާއި ރިޝްވަތު ހިފުމާއި ރިޝްވަތު ދިނުން ފަދަ‬

‫މައުލޫމާތު ލިބެނީ‪ "،‬އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ތުހުމަތުތަކެވެ‪.‬‬

‫"ބަޣާވާތް ނާކާމިޔާބުވީމަ އަނެއްކާވެސް މިއުޅެނީ‬

‫ހދަން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ފުލުހުން‬ ‫އިލްހާމު ޯ‬ ‫އިއުލާން ކުރި ނަމަވެސް‪ ،‬މިހާތަނަށް އިލްހާމް ނުފެންނަ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬ ‫ކ އާދަމް ޒާލިފްގެ ފޯނު‬ ‫އިލްހާމް އަހުމަދުގެ ކޮއް ޮ‬ ‫ފުލުހުން މިއަދު އަތުލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރުކަން ވެސް‬

‫ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެފައިވާ‬ ‫މި ދަނޑިވަޅުގައި‪ ،‬އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެ އަށް‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޔަޝްވަންތު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ‬

‫ފޮނުވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އެބައޮތް ކަމަށް އިންޑިޔާގެ‬

‫ދިވެހިން ވަނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ‬

‫ވެރިކަން ކުރާ‪ ،‬ބާރަތިޔާ ޖަނަތާ ޕާޓީ (ބީޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރު‬

‫އައިއެސްއާ ގުޅިފަ އެވެ‪ .‬އިރާގާއި ސީރިއާގައި‬

‫ޔަޝްވަންތު ސިންހަ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ހަނގުރާމަ ކުރަމުން ދިޔަ އައިއެސް ބަލިކަށިވެފައި‬

‫އިންޑިއާގެ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި‬

‫އޮތް އިރު‪ ،‬އައިއެސްއާ އެކު ހަނގުރާމަ ކުރި ދިވެހިން‬

‫ޔަޝްވަންތު ވިދާޅުވީ އެ ފުރުސަތު އޮތް ނަމަވެސް‪،‬‬

‫ވެސް ރާއްޖެ އަންނަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ރާއްޖޭއާ މެދު އަމަލުކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާ އަށް ނުރައްކަލެއް‬

‫ގޮތެއް ސަރުކާރުން އިޚްތިޔާރު ކުރަންވާނީ ވަރަށް‬

‫ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކުގައި ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެންމެ‬

‫އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ސީރިޔާ އިން‬

‫އތީ އިންޑިޔާ އިން ހަރަކާތްތެރިވާން‬ ‫ބޑުވުމެއް ޮ‬ ‫ބޮޑު ކަން ޮ‬

‫ރާއްޖެ އަންނަމުންދާ ކަމަށް ޔަޝްވަންތު ވިދާޅުވި‬

‫ފަށާ އިރު ވަގުތު ފާއިތުވެދާނެތީ އެވެ‪.‬‬

‫އިރު‪ ،‬މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު‬

‫ޔަޝްވަންތު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ‬

‫އިލްހާމްގެ ކޮއްކޮގެ ފޯނު ފުލުހުން އަތުލައިފި‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫ރާއްޖެ އަށް ސިފައި ްނ‬ ‫ފޮނުވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް‬ ‫އެބައޮތް‪ :‬ބީޖޭޕީ‬

‫ވެސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އައިއެސްގެ ހަނގުރާމަތަކުގައި‬

‫ހަމަނުޖެހުން އިތުރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އިންޑިއާގެ‬

‫ބައިވެރިވުމަށް ފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނަ ދިވެހިން‪،‬‬

‫ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ވެދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މަންޒަރު‬

‫ސިފައިންނާއި ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ވެސް އުޅޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އވެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި‬ ‫ބަލަން އިންޑިއާ މަޑުން ޮ‬

‫ނަމަވެސް ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ވަނީ އެ ވާހަކަތައް‬

‫ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ކުރިން އެހެން ގައުމުތަކުގެ ހުއްދަ‬

‫ދޮގު ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހޯދަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޔަޝްވަންތު ވަނީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ހާލަތާ‬

‫އިންޑިއާ އިން ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފި ނަމަ‪ ،‬ދުނިޔެ އިން‬

‫ގުޅުން ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް‬

‫ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ‪ .‬ފުލުހުން އިއްޔެ ވަނީ‬

‫އެކަމަށް އިހްތިރާމް ކުރާނެ ކަމަށް ޔަޝްވަންތު ވިދާޅުވި‬

‫ގވާލައްވައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ވަގުތު‬ ‫އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ޮ‬

‫އފީހަށް ހާޒިރުކޮށް‬ ‫އޭނާގެ އަންހެނުން މާޝާ ފުލުސް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން އިންޑިއާ އިން ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ‬

‫ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މިއަދު އަލުން ފުލުސް‬ ‫އޮފީހަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި‪ ،‬ރޭ މާޝާ ދޫކޮށްލި އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް‬

‫ބީޖޭޕީގެ ލީޑަރު އެހެން ވިދާޅުވިއިރު‪ ،‬ކުރީގެ‬ ‫ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ‬

‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޔަޝްވަންތު ތުހުމަތު ކުރެއްވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ‬

‫ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތައް ހައްލު ކުރުމަށް އިންޑިއާ‬

‫‪ 17‬ނޫނީ ‪ 18‬ރަށް ޗައިނާގެ ބާރުގެ ދަށަށް‬

‫ފނު ފުލުހުން ހިފަހައްޓާފައި‬ ‫ކުރައްވާފައިވާ ޒާލިފްގެ ޯ‬

‫ޕޮލިސް އަހުމަދު ޝިފާން ވިދާޅުވީ‪ ،‬އިލްހާމް ހޯދަނީ‬

‫ފނުވައިދިނުމަށް އިންޑިޔާ އަށް‬ ‫ސިފައިން ރާއްޖެ އަށް ޮ‬

‫ގެންގޮސްފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ‬

‫ވަނީ އިލްހާމްގެ އަނބިކަނބަލުން އައިމިނަތު މާޝާއާ‬

‫ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް ރިޝްވަތު ދީ‬

‫ގވާލައި ޓުވީޓް ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ބޑުވުމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ސީރިއަސް ކަން ޮ‬

‫އެކު މިއަދު ހެނދުނު ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް‬

‫އަދި ރިޝްވަތު ހިފި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހާޒިރުވުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ގޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬ ‫އިލްހާމާއެކު މައްޗަން ޮ‬

‫އިންޑިއާގެ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި‬

‫އޭނާ އެހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ވެސް‬

‫ޔަޝްވަންތު ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން‬

‫ރާއްޖޭގެ އެންމެ ރަށެއް ވެސް ޗައިނާ އަށް ދީފައެއް‬

‫ފނު ދިނުމަށް އެދުމުން ޒާލިފް ފޯނު‬ ‫"ފުލުހުން ޯ‬

‫ހދަން ވެސް ފުލުހުން އިއުލާން‬ ‫އަބްދުﷲ ސިނާން ޯ‬

‫ކށް‪ ،‬ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް އަތްގަދަ‬ ‫އިތުރުވެފައިވަނި ޮ‬

‫ނުވެ އެވެ‪ .‬އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުން ވެސް ވަނީ‪،‬‬

‫ކޓު އަމުރެއް ވެސް‬ ‫ދިނީ‪ .‬ކުރާ ތުހުމަތެއް ނޭނގެ‪ޯ .‬‬

‫ކުރި އެވެ‪ .‬ސިނާން ވަނީ އަމިއްލަ އަށް ފުލުހުންގެ‬

‫ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އިންޑިއާ އަށް‬

‫ޗައިނާ އަށް ރަށްތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު‬

‫ފނު އަތުލީ‪ "،‬އާއިލާ އިން ވާހަކަ ދެއްކި‬ ‫ނުދައްކާ ޯ‬

‫އިދާރާ އަށް ހާޒިރުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނުރައްކަލެއް ނެތް ކަން އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން އެ‬

‫މީހަކު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކށްދޭން ޖެހޭ ކަމަށް‬ ‫ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރު ޮ‬

‫މީގެ ކުރިން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތައް ދޮގުކުރެ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2018‬ހޯމަ)‬

‫އިޝްތިރާކް ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ‬ ‫‪3001515‬‬

‫މާރޗް މަހުގެ‬ ‫އިޝްތިރާކް‪:‬‬ ‫‪155.82‬ރ‬

‫‪27‬‬


‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީ‬

‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪2018‬‬

‫‪AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD‬‬

‫‪M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives‬‬ ‫‪T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv‬‬

‫‪ 13‬ފެބްރުއަރީ ‪2018‬‬

‫‪13 February 2018‬‬

‫އާއްމު ބަލިތަކަށް‬

‫‪General Practitioner‬‬

‫ޑރ‪ .‬އިބްރާހިމް އަހުމަދު‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬ ‫ޑރ‪.‬‬

‫ރާޒީ ‪Dr. Ibrahim Ahmed Razee 15:30 - 22:30‬‬

‫ހެމަންތް‬ ‫އަސޯކާ ރާ ޯ‬ ‫އ‬ ‫އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދު ‪20:00 - 22:00‬‬ ‫‪09:00 - 13:00‬‬ ‫ދާސް‬ ‫‪20:00 - 22:00‬‬ ‫ދާސް‬

‫‪Dr. Seshadri Das‬‬

‫ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް ޒާހިރު‬

‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫‪Dr. Ismail Zahir‬‬

‫ޑރ‪ .‬ވިޖަޔަ ރާނީ‬

‫‪09:00 - 11:00‬‬

‫‪Dr. Vijaya Rani‬‬

‫‪08:30 - 15:30‬‬

‫‪Dr. Hemanth‬‬

‫‪08:30 - 15:30‬‬

‫‪Dr. Asoka Rao‬‬ ‫‪Dr. Abdul Azeez Hameed‬‬ ‫‪Dr. Seshadri Das‬‬

‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Physician‬‬

‫ޑރ‪ .‬އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފް‬

‫‪13:30 - 14:30‬‬

‫‪Dr. Abdul Azeez Yoosuf‬‬

‫ޑރ‪ .‬އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފް‬

‫‪20:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Abdul Azeez Yoosuf‬‬

‫ޑރ‪ .‬ކަލިމުއްތު‬ ‫ޑރ‪ .‬ކަލިމުއްތު‬

‫‪09:00 - 14:00‬‬

‫‪Dr. Kalimuthu‬‬

‫‪17:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Kalimuthu‬‬

‫ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު އަލީ‬ ‫ޑރ‪ .‬ބިޖޫ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަރިޔަމް ނިޔާޒް‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Mohamed Ali‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Biju‬‬

‫‪16:00 - 17:00‬‬

‫‪Dr. Mariyam Niyaz‬‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬މާރިއާ ކުރުގޯވާ‬

‫‪ENT‬‬ ‫‪14:00 - 17:00‬‬

‫ދަތުގެ ޚާއްސަ‬

‫‪Dr. Mariia Krugova‬‬

‫ޑރ‪ .‬ރާގަވެންދުރާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ރާގަވެންދުރާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޕްރަތިބާ‬

‫‪10:30 - 15:00‬‬ ‫‪18:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Raghavendra‬‬

‫‪08:30 - 15:30‬‬

‫‪Dr. Prathibha‬‬

‫ޑރ‪ .‬މިއާކާ‬

‫‪15:30 - 22:30‬‬

‫‪Dr. Meacah‬‬

‫ޑރ‪ .‬ނީހާ ދާސް‬

‫‪Dental Surgeon & Pedodontist‬‬ ‫‪18:00 - 21:45‬‬

‫ކަށީގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬އަބޫ ބަކުރު‬ ‫ޑރ‪ .‬ޔޫސުފް ޝާ ް‬ ‫ނ‬ ‫ޑރ‪ .‬ހުސެން ފައިސަލް‬

‫‪Dr. Neeha Das‬‬

‫‪Orthopaedician‬‬ ‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬ ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Abu Bucker‬‬ ‫‪Dr. Yoosuf Shan‬‬

‫‪20:00 - 21:30‬‬

‫‪Dr. Hussain Faisal‬‬

‫ޑރ‪ .‬އެންޓޮން‬ ‫ޑރ‪ .‬ރާއޯ‬

‫‪15:00 - 17:00‬‬

‫‪Dr. Anton‬‬

‫‪09:00 - 10:00‬‬

‫‪Dr. Rao‬‬

‫ޑރ‪ .‬ރާއޯ‬

‫‪18:30 - 20:00‬‬

‫‪Dr. Rao‬‬

‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬ ‫ނ ބައްޓި‬ ‫ޑރ‪ .‬ނައި ާ‬ ‫ނ ބައްޓި‬ ‫ޑރ‪ .‬ނައި ާ‬ ‫ޑރ‪ .‬މީތާ ޖޮލީ‬ ‫ޑރ‪ .‬އަނޫޕާމާ‬ ‫ޑރ‪ .‬އަނޫޕާމާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ތަސްނީމް‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝިރްމީން‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝަހީދާ‬

‫‪Gyneacologist‬‬ ‫‪12:00 - 13:00‬‬

‫‪Dr. Naina Bhatti‬‬

‫‪18:30 - 19:30‬‬

‫‪Dr. Naina Bhatti‬‬

‫‪12:30 - 13:30‬‬

‫‪Dr. Meetha Jolly‬‬

‫‪11:00 - 12:00‬‬

‫‪Dr. Anupama‬‬

‫‪21:00 - 22:00‬‬

‫‪Dr. Anupama‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Thasneem‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެ ު‬ ‫ކ‬ ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Shirmeen‬‬

‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬އިސްމާއިލް ޝަފީޢު‬ ‫ޑރ‪ .‬ނައިނާ ވިކާސް‬ ‫ޑރ‪ .‬ސިނާނަތު‬

‫‪12:45 - 14:00‬‬

‫‪Dr. Ismail Shafeeu‬‬ ‫‪Dr. Naina Vikas‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Dr. Sinaanath‬‬ ‫‪Dr. Samahath‬‬

‫ޑރ‪ .‬ސަމާހަތު‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ޑރ‪ .‬މުތައްސިމް ސައީދު‬ ‫ޑރ‪ .‬ސިންގް‬

‫‪16:00 - 17:00‬‬

‫‪Dr. Muthasim Saeed‬‬

‫‪11:00 - 12:00‬‬

‫‪Dr. Singh‬‬

‫ޑރ‪ .‬ސިންގް‬

‫‪19:15 - 20:15‬‬

‫‪Dr. Singh‬‬

‫ޑައެޓީޝަން‬

‫‪Dietician‬‬ ‫މިއަދު ނުބައްލަވާ‬

‫ހިތުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬މޫސާ މަނިކް‬

‫ލޮލުގެ ޚާއްސަ‬

‫‪M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives‬‬ ‫‪T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv‬‬

‫‪ 13‬ފެބްރުއަރީ ‪2018‬‬

‫‪13 February 2018‬‬

‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓް‬

‫‪Radiologist‬‬

‫ޑރ‪ .‬ތަހްސީނާ‬ ‫ތ މުފްލިހާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ފާތިމަ ު‬

‫‪16:30 - 17:30‬‬

‫‪Dr. Thahseena‬‬

‫‪20:15 - 21:15‬‬

‫‪Dr. Fathimath Mufliha‬‬

‫ފިޒިއޮތެރަޕީ‬

‫‪Physiotherapy‬‬

‫ކ ކުމާރް‬ ‫އަޝޯ ް‬ ‫ތ ޝީލާ‬ ‫ސަން ަ‬ ‫ޖާސިން‬

‫‪08:30 - 15:30‬‬

‫‪Ashok Kumar‬‬

‫‪15:30 - 22:30‬‬

‫‪Santha Sheela‬‬

‫‪13:00 - 20:00‬‬

‫‪Jasin‬‬

‫ކައުންސިލަރ‬

‫‪Counselor‬‬

‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤް‬ ‫އިޔާޝާ ލީނާ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬ ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫‪Abdulla Musthaq‬‬ ‫‪Iyasha Leena‬‬

‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ބަރަތު ބ‪ .‬ޖޮލީ‬

‫‪Urologist‬‬ ‫‪10:30 - 11:30‬‬

‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑު އެޅުވުމުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ސުނިލް‬ ‫ޑރ‪ .‬ސުނިލް‬

‫‪Dr. Bharat B. Jolly‬‬

‫‪Orthodontist‬‬

‫‪09:00 - 15:00‬‬

‫‪Dr. Sunil‬‬

‫‪17:00 - 21:00‬‬

‫‪Dr. Sunil‬‬

‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނީ ‪3325979‬‬ ‫ި‬ ‫ފ ި‬ ‫ޒ ޮ‬ ‫އ ެ‬ ‫ތ ަ‬ ‫ރ ީ‬ ‫ޕ ަ‬ ‫އ ި‬ ‫ދ ަ‬ ‫ދ ު‬ ‫ތ ެ‬ ‫ގ ެ‬ ‫އޮޕ ި‬ ‫އ ް‬ ‫ޓ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ނ ް‬ ‫ޓ ެ‬ ‫ހ ް‬ ‫އ ެ‬ ‫ދ ު‬ ‫ވ ަ‬ ‫މ ް‬ ‫ށ ު‬ ‫ގ ު‬ ‫ޅ ް‬ ‫އ ާ‬ ‫ވ ީ‬ ‫ނ ‪3025939‬‬

‫‪Asiya A. Raheem‬‬

‫‪Cardiologist‬‬ ‫‪20:00 - 21:00‬‬

‫‪Dr. Moosa Manik‬‬

‫‪Ophthalmologist / Optometrist‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޖުނައިދު‬

‫‪13:00 - 15:00‬‬

‫‪Dr. Junaid‬‬

‫ފާތިމަތު ނެސްތާ‬

‫‪20:00 - 21:00‬‬

‫‪Fathimath Nestha‬‬

‫ހަމުގެ ޚާއްސަ‬

‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުން‬ ‫ހޯރމޯންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ސުޖާ‬

‫‪-‬‬

‫ލޮލުގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ނަންދަކުމާރު‬

‫‪-‬‬

‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ރާމްގޯޕާލް‬

‫‪-‬‬

‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑު‬

‫ޑރ‪ .‬ސުނިލް‬

‫‪ 15 - 11‬ފެބްރުއަރީ‬

‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކު ެ‬ ‫ގ‬ ‫އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ރެޖީޝް‬

‫‬‫‪ 14‬ފެބްރުއަރީ‬

‫ޑރ‪ .‬އަނޫރާ‬

‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއް ަ‬ ‫ސ‬ ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވާ(‬ ‫ފުއްޕާމޭގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ވިނީތް‬

‫‪-‬‬

‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‪ .‬ޖޮބީ‬ ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މިދުނާ‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ރަންޖިނީ‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ޖޯރޖް‬

‫ކަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬ޕްރަތަޕް‬

‫‬‫‬‫‪ 25 - 24‬ފެބްރުއަރީ‬ ‫‬‫‪ 25 - 24‬ފެބްރުއަރީ‬

‫)ކުޅިވަރު ކުޅެގެން ލިބޭ ގެއްލުމައް ފަރުވާކުރުމުގެ ޚާއްސަ(‬

‫‪Dr. Shaheeda‬‬

‫‪Pediatrician‬‬ ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫ޑރ‪ .‬އާސިޔާ‬

‫‪AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD‬‬

‫‪Dental Surgeon‬‬ ‫‪Dr. Raghavendra‬‬

‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސަ‬

‫‪12‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫ރުއަރީ ‪2018‬‬ ‫‪FEBRUARY‬ފެބް‬ ‫‪12‬‬

‫‪Dermatologist‬‬

‫ޑރ‪ .‬ޝެބީ‬

‫‪15:30 - 16:30‬‬

‫‪Dr. Shebi‬‬

‫ޑރ‪ .‬ރީޓީ‬ ‫ޑރ‪ .‬އާދިލް ރަޝީދް‬ ‫ޑރ‪ .‬ރީމާ‬

‫‪18:00 - 19:00‬‬

‫‪Dr. Riti‬‬

‫‪17:30 - 18:30‬‬

‫‪Dr. Adil Rasheed‬‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކު‬

‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނީ ‪3325979‬‬

‫‪Dr. Reema‬‬

‫‪PEARL MEDICAL CENTRE‬‬

‫ޕާރލް މެޑިކަލް ސެންޓަރ‬ ‫މ‪ .‬ޗަނބޭލީގެ‬

‫ޝާރިއުވަރުދީ މަގު‬

‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢަލީ ނަޒީމް‬ ‫ޑރ‪ .‬އިސްނީން‬ ‫ޑރ‪ .‬ރަޖީބް‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢަލީ ލަތީފް‬ ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މަލަކާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ނާއި ާ‬ ‫ނ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝިރުމީން‬

‫ޑރ‪ .‬މަރިޔަމް މުޙަންމަދު‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝިބާނާ‬ ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢާއިޝަތު އެލީނާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢައްބާސާ‬ ‫ކުޑަކުދިންގެ ހިތުގެ ޚާއްސަ‬

‫ކަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މުޒް ީ‬ ‫ނ‬ ‫ޑރ‪ .‬ފައިސަލް‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަޢުރޫފް‬ ‫ޑރ‪ .‬ސަޗިން‬ ‫ދަތުގެ ފަރުވާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ދިޔާނާ‬ ‫ސްކޭން ކުރުން‬ ‫ޑރ‪ .‬ޔުބްރާޖް‬ ‫ހަމުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަޢުސޫމާ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަޙްފޫޒާ‬

‫ޑރ‪ .‬ޢާއިޝަތު އެލީނާ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ‪3305550, 3315550‬‬


2018 2018 ‫ރ‬ ީ 12 ަ‫ރުއ‬FEBRUARY ް‫ ފެބ‬12

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2018 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬12

Natural Care Clinic Chinese Traditional Medicine TCM Internal Medicine & Neurology

ް ީ‫ޗައިނ‬ ‫ސ‬ ް‫ޓްރެޑިޝަނަލް މެޑިސިނ‬ ި‫ޓީސީއެމް އެތެރެހަށީގެ އަދ‬ ް‫ނާރުގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސ‬

Dr. Lu Yu TCM Dermatology & Paediatrics Dr. Mingqin Zhou Specialist Treatments Muscle joint and back pain

ޫ‫ޑރ ލޫ ޔ‬ ި‫ޓީސީއެމް ކުޑަކުދިންގެ އަދ‬ ަ‫ހަމުގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސ‬

ު‫ޑރ މިންގް ޗިން ޒައ‬ ް‫ފަރުވާދެވޭ ބައެއް ބަލިތައ‬ ާ‫މަސްގަނޑަށާ މައިބަދައަށް ލިބޭ އަނިޔ‬ ް‫ބޮލުގައި ރިއްސުނ‬

Migraine Skin Diseases Hair Loss Slimming Help Stop Smoking

ެ‫ ދިވެހި ރާއްޖ‬،ެ‫ މާލ‬،ު‫ ގަނދަކޯޅިމަގ‬،ާ‫މާޔ‬.‫މ‬

ް‫ހަމުގެ ބަލިތަށ‬ ް‫ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުނ‬ ް‫ބަރުދަން ލުއިކުރުނ‬ ް‫ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުނ‬ ް‫ހުއަޓާލުމަށް އެހީވެދިނުނ‬

Internal Medicine Internal Medicine

Dr. Abdul Azeez Yoosuf MBBS,MRCP Dr. Abdul Azeez Yoosuf MBBS,MRCP Dr. Ali Latheef MBBS, MD Dr. Ali Latheef MBBS, MD Obstetrics & Gynaecology Obstetrics & Gynaecology Dr. Jumailath Beygum MBBS,MD Dr. Jumailath Beygum MBBS,MD Dr. Naina Batti MBBS,DGO Dr. Naina Batti MBBS,DGO Paediatrics  Paediatrics 

.ް‫ ކަށ‬10.00 ަ‫ ކުން ރޭގ‬10.00 ު‫ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހުކު ހެނދުނ‬

ް‫ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަދިތައ‬

H.Nooreevilla Sosun Magu Phone 3330623 (Same Address as previous Chinese Medical Center) 3330623 :ު‫ނޫރީވިލާ ސޯސަންމަގު (އިބުރާހީމީ މިސްކިތާ ޖެހިގެން) ފޯނ‬.‫ހ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޙާއްސ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޙާއްސ‬

ް‫ޒ ޔޫސުފ‬ ް ީ‫ އަބްދުލް އަޒ‬.‫ޑރ‬ ް‫ޒޒް ޔޫސުފ‬ ީ ަ‫ އަބްދުލް އ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޢަލީ ލަތީފ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޢަލީ ލަތީފ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޙާއްސ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޙާއްސ‬ ް‫ ޖުމައިލަތު ބޭގަމ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޖުމައިލަތު ބޭގަމ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޙާއްސ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޙާއްސ‬

Dr. Ahmed Saeed MBBS,MS Dr. Ahmed Saeed MBBS,MS Orthopaedics  Orthopaedics 

ު‫ އަޙްމަދު ސައީދ‬.‫ޑރ‬

ު‫ އަޙްމަދު ސައީދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޙާއްސ‬ ަ‫ކަށީގެ ޙާއްސ‬

Dr. Yoosuf Shan MBBS,MD Dr. Yoosuf Shan MBBS,MD Radiology  Radiology  Dr. Ibrahim Rasheed MBBS,MD Dr. Ibrahim Rasheed MBBS,MD Dr. Zuhudha Hussain Manik MBBS, MD Dr. Zuhudha Hussain Manik MBBS, MD Dr. Basma Ibrahim Sabir MBBS,MD Dr. Basma Ibrahim Sabir MBBS,MD Services provided by the clinic Services provided by the clinic Laboratory Laboratory

Opening Hours Sat – Thu 10 am – 10 pm

ެ‫( ރާއްޖ‬Ground ި‫ ދިވެހ‬،ެ‫ މާލ‬Floor), ،ު‫ދަކޯޅިމަގ‬Gandhakoalhi ‫ ގަނ‬،ާ‫މާޔ‬.‫މ‬ M. Maya Magu, Republic Maldives. M. MayaMale', (Ground Floor), of Gandhakoalhi Magu, Male', Republic of Maldives.

Ultrasound Scanning  Ultrasound Scanning  Pharmacy Pharmacy

ް‫ޝާނ‬ ާ‫ސުފްފް ޝ‬ ު‫ ޔޫޔޫސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް‫ނ‬ ަ‫ސ‬ ަ‫ން ކުކުރުރުމަމަށްށް ޙާޙާއްއްސ‬ ް‫ކޭނ‬ ޭ‫ސްކ‬ ް‫ސ‬ ު‫ދ‬ ަ‫ އިއިބްބްރާރާހީހީމްމް ރ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ު‫ޝީދ‬ ީ‫ރަޝ‬ ް‫ސެއިން މަނިކްކ‬ ‫ ޒުޒުހުހުދާދާ ހުހުސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް ި‫މ އިއިބބްރާހ‬ ާ‫މ‬ ް‫މ ސާބިބިރްރ‬ ާ ް‫ސ‬ ް‫ބަބަސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް‫ނިހެހެނ‬ ި‫ހެނ‬ ެ‫އެހ‬ ި‫ން ޚިޚިދުދުމަމަތްތްތަތަކުކުގެގެ ތެތެރޭރޭގަގައިއ‬ ެ‫މިމިކުކުލިލިނިނިކުކުންން ދެދެވޭވޭ އ‬ ް‫ތ‬ ް‫ލެލެބބޯރޯރޓަޓަރީރީގެގެ ޚިޚިދުދުމަމަތ‬ ް‫ނ‬ ް‫ސްކޭކޭންން ކުކުރުރުނ‬ ް‫ސ‬ ް‫ފާމަސީގެ ޚިދުމަތ‬

ް‫ފާމަސީގެ ޚިދުމަތ‬

ެ‫ންނާނާނީނީ ހުހުކުކުރުރު ދުދުވަވަސް ފިޔަވާ ކޮންމ‬ ު‫މި ކުލިނިކް ހުޅުވިފައި ހ‬ Clinic opening hours are from 0800hrs Clinic opening hours are from 0800hrs to  ެ‫ސްސް ފިޔަވާ ކޮންމ‬ ަ‫މިމި ކުކުލިލިނިނިކްކް ހުހުޅޅުވިފައިއި ހުހުންންނާނީ ހކރު ދުވ‬ Clinic opening hours are from 0800hrs to  2300hrs all weekdays except  FRIDAYS ް‫އަށ‬11:00 ު‫ން ރޭގަނޑ‬8:00 ު‫ދުވަހެއްގެ ހުނދުނ‬ to 2300hrs all weekdays except

2300hrs all weekdays except  FRIDAYS For appointments please call 3309987 &  FRIDAYS For appointments please call 3309987 &  3307688 For appointments please call 3307688

3309987 & 3307688

‫ން ރޭގ‬8:00 ‫ުނ‬8:00 ‫ދުފިވަޔަހެވާއްގެކޮންހމެުނދުދުވަނުހެއްގެ ހ‬ ް‫ަނއަޑުށ‬11:00 ު‫ންދުނުރޭގަނޑ‬

ް‫ އަށ‬3307688 /3309987 ީ‫ވނ‬ ާ ް‫ޓުއަކުށްރެއްވުމަށް ގުޅުއ‬11:00 ޯ‫ނަން ނ‬

ް‫ އަށ‬3307688 /3309987 ީ‫ވނ‬ ާ ް‫ނަން ނޯޓުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއ‬

ީ‫ނަން ނޯޓުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

ް‫ އަށ‬3307688 /3309987


‫ޝިޕިންގް ޝެޑިއުލް‬

‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪2018‬‬

‫‪12 FEBRUARY 2018‬‬

‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪2018‬‬


‫‪12 FEBRUARY 2018‬‬

‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪2018‬‬

‫‪cscDiawfiselck‬‬

‫‪Classifieds‬‬ ‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪( 2018‬ހޯމަ)‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪CONTACT: 3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫ހުޅުމާލެ ބޮޑުމަގުގައި ކުއްޔަށްދޭ‬

‫ގެދޮރު ހުރިހާ‬

‫‪ 2‬ކޮޓަރީގެ ފްލެޓެއް ‪ 1‬އަހަރަށް‬ ‫ހުރިހާ މުހިއްމު ތަންތަނަށް‬ ‫ފައިމަގުން ދެވޭ‬

‫‪ 6‬އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ކައިރީގައި‬

‫ހިސާބުގައި އަދި ހޮސްޕިޓަލަށް‬

‫ހުރެދޭނެ ކުއްޖަކު ބޭނުން‪.‬‬

‫ދެތިން މިނެޓުން ދެވޭ‬

‫މެންދުރުފަހު ‪2:00‬ން ‪ 5:00‬އަށް‬

‫މިހާރު ލިބޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުވެފައި‬

‫އަމިއްލަ ތަކެތީގަ ިއ‬ ‫މަސައްކަތް ކޮށްދެމެވެ‪.‬‬

‫‪TEL: 9113655‬‬ ‫‪15225‬‬

‫ފޯން ނެޓްވޯކް އެޅުން ‪ ،‬ޑޯލޮކް‬

‫ޖަންގްޝަން ސާފުކުރުން‬

‫ސިސްޓަމް ވައިފައި ނެޓްވޯރކް‬

‫މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްކުރުން‬

‫މަސައްކަތެއް‬

‫އެޅުން ‪ ،‬ސީސީޓީވީ ކެމެރާ‬

‫ފުރާޅުން ފެންލީކުވުން ބެއްދުން‬

‫ހަރުކުރުން އަދި ވަޑާމުގެ‬

‫ކުލަލުމާއި ފެންލީކު މައްސަލަ‬

‫އަތްފޯރާއަގަކަށް‬

‫ހައްލުކޮށް‬

‫މަސައްކަތް ކުރުން‬

‫ނަރުދަމާގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް‬

‫‪TEL:7787388 / 7467388‬‬

‫މުށި ޖެހުން‪ ،‬ކުލަލުން‬

‫‪TEL:9743397 / 7632453‬‬ ‫‪17138‬‬

‫‪16928‬‬

‫ފާޙާނާ ހެދުން‬

‫'‪AT HULHUMALE‬‬

‫ފެންލީކުވުން‬

‫‪MAIN ROAD‬‬ ‫‪A 2 room Flat available on‬‬ ‫‪monthly rent for 1 year.‬‬ ‫‪Walking distance to ALL‬‬

‫ގްރޭޑް ‪ 6‬އަކުން ފެށިގެން‬

‫‪IMPORTANT PLACES and‬‬ ‫‪Ready for occupation.‬‬

‫ޓިއުޝަން ދެމެވެ‪.‬‬

‫‪very close to hospital.‬‬

‫ހައްލުކޮށްދިނުން‬

‫ޮކށްދިނުމަށް ދިވެއްސަކު‬

‫ސިންކުގެ މައްސަލަތައް‬

‫މަތީ ހުރިހާ ގުރޭޑެއްގެ‬ ‫އިސްލާމް މާއްދާގެ‬

‫ގޭތެރޭގައި މަސައްކަތް‬ ‫ބޭނުންވެއްޖެ‪.‬‬

‫ހައްލުކޮށްދިނުން‬

‫ހެނދުނު ‪ 8‬އަކުން މެންދުރު‬

‫ޖަންކްޝަންގެ މައްސަލަތައް‬

‫ފެން ޯމޓަރު‪ ,‬ދޮންނަމެޝިން‪,‬‬

‫ހައްލުކޮށްދިނުން‬

‫ފަހާފޮށި ޑޭވީ ޕަންޕް މަރާމާތު‬ ‫‪TEL: 7999602‬‬ ‫‪14958‬‬

‫‪TEL:9986660‬‬ ‫‪16673‬‬

‫‪TEL: 7555567/7968223‬‬ ‫‪16396‬‬

‫‪TEL:9820723‬‬ ‫‪14524‬‬

‫‪ 2‬އަކަށް ‪.‬‬ ‫މުސާރަ ‪1500/-‬‬ ‫‪TEL:7590704‬‬ ‫‪17364‬‬


12 FEBRUARY 2018

2018 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬12


12 FEBRUARY 2018

2018 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬12


‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪2018‬‬

‫‪12 FEBRUARY 2018‬‬

‫އިޝްތިރާކް ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ‬ ‫‪3001515‬‬


‫‪ 12‬ފެބްރުއަރީ ‪2018‬‬

‫‪12 FEBRUARY 2018‬‬

‫އިޝްތިރާކް ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ‬ ‫‪3001515‬‬


12 FEBRUARY 2018

2018 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬12


12 FEBRUARY 2018

2018 ީ‫ ފެބްރުއަރ‬12


‫ކުޅިވަރު‬

‫ހަމްޕުގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވެ ނިއު އަށް ހާސްކަން‬

‫ބެންގަލޫރު ވަރުގަދަ‪ ،‬މުހިއްމީ ޓީސީގެ‬ ‫ހިތްވަރު‪ :‬ނިޒާމްބެ‬

12 february 2018 issuu  

Mihaaru, the daily newspaper of Maldives

12 february 2018 issuu  

Mihaaru, the daily newspaper of Maldives