Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 11‬މާޗް ‪( 2018‬އާދީއްތަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫ރަމްޝްގެ ހަށިގަނޑު އޮތީ‬ ‫ޗިސްޗިސް ވެފައި!‬ ‫‪03‬‬

‫ބޯޓުގެ މައްސަ ަލ‬ ‫އަކީ ބޮޑު ރޭވުމެއް‪:‬‬ ‫ޑިފެންސް‬ ‫މިނިސްޓަރު‬

‫ބައިނަލްއަގުވާމީ ‪4‬‬ ‫ފްރެންޗައިސްއާ އެކު‬ ‫ރަސްފަންނު‬ ‫ޕެވިލިއަން ހުޅުވަނީ‬

‫‪03‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 11‬މާޗް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫"ވެއްޓުނު" ޒުވާނާއާ އެ ުކ‬ ‫ތިބި މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި‬

‫‪2‬‬

‫އިހްތިޖާޖްކުރި މުވައްޒަފުންނަށް‬ ‫އެޑިއުކޭޝަންގެ އިންޒާރު‬

‫އޭނާ ބުނީ މި މަރާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ގެންދިޔައީ‬ ‫ކޓަރީގައި ތިބި ދެ އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއް‬ ‫އެ ޮ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މި މައްސަލާގައި ފުލުހުން އަދި ވަކި އެއްޗެކޭ‬ ‫ނުބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫އިހްތިޖާޖް ކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ‬

‫އެ އިމާރާތުގައި ގެސްޓް ހައުސް ހިންގަނީ ތިން‬ ‫ބުރި ކުއްޔަށް ނަގައިގެންނެވެ‪ .‬އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި‬

‫ތިނަދޫ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން މުޒާހަރާ ކުރަނީ‬

‫މިދިޔަ ބުދަދުވަހުން ފެށިގެން އިޔާޝް އުޅެމުން ދިޔައީ‬ ‫އެގެސްޓް ހައުސްގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓަރި ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހިނގާ‬ ‫އެ ޮ‬

‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫"ހެނދުނު އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިފައި އޮތީ‬

‫ކަމުގެ އަޑުތައް އިވޭތީ އެކަން ގެސްޓް ހައުސްގެ‬

‫އެ މުވައްޒަފުން ކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް‪ .‬އެ‬

‫ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅިކަން އެނގިފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫"އެމީހުން ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދޭތީ މިއަދު ހެނދުނު‬ ‫‪ 6:01‬ގައި [އަޅުގަނޑުމެން] ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް‬ ‫ކޓް އަމުރެއް ނެތުމުން‬ ‫ކުރިން‪ .‬ފުލުހުން ބުނީ ޯ‬

‫މިއަދު މަރުވި އިޔާޝް‪ :‬އޭނާ ސަލާމަތް ކުރަން‬

‫ނުވަދެވޭނެއޭ‪ "،‬ގެސްޓް ހައުސްގެ ފަރާތުން ވާހަކަ‬

‫ގެސްޓް ހައުސްގެ މީހަކު މަސައްކަތްކުރި‬

‫ދެއްކި މީހަކު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"ދެން ބުނިން މިއީ ވެރިފަރާތުންނޭ‪ ،‬ކޯޓު އަމުރު‬ ‫ނެތަސް ވަންނާށޭ‪".‬‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫އޭނާ ބުނީ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ފަހު އިޔާޝް އެ‬ ‫އިމާރާތުގެ ފަސް ވަނަ ބުރިއަށް އަރައި ބެލްކަނީގައި‬ ‫އތްތަން ފެނުނު ކަމަށެވެ‪ .‬އެވަގުތު‬ ‫އެލިގަނެގެން ޮ‬

‫މ‪ .‬ވީނަސް ގޭ ފަސް ވަނަ ބުރިން "ވެއްޓި"‬ ‫މިއަދު މަރުވި ޒުވާނާއާ އެކު ކޮޓަރީގައި އުޅުނު ތިން‬ ‫މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސނީ ހާޑްވެއާ ފިހާރަ ހިންގާ‬ ‫ޮ‬ ‫މަޖީދީމަގު‬ ‫އިމާރާތުގައި ހުންނަ ގެސްޓް ހައުސްގެ ފަސް ވަނަ‬ ‫ބުރީގެ ބެލްކަންޏަކުން "ވެއްޓި" މަރުވީ އަހުމަދު‬ ‫އިޔާޝް‪ ،22 ،‬އެވެ‪.‬‬ ‫މަންޒަރު ދުށް މީހަކު‪ ،‬ނަން ނުޖަހާ ގޮތަށް‪،‬‬ ‫ގތުގައި ގެސްޓް ހައުސްގެ‬ ‫"މިހާރު" އަށް ކިޔައިދިން ޮ‬ ‫ކޓަރިއެއްގައި އިޔާޝްގެ އިތުރުން‬ ‫ހަތަރު ވަނަ ބުރީގެ ޮ‬ ‫ދެ އަންހެނަކާއި ތިން ފިރިހެނުން ރޭ އުޅުނެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫ރޭ ފަތިހުން ފެށިގެން އެމީހުން ތެރޭ ހަމަނުޖެހުންތަކެއް‬ ‫ހިނގައިގެން އުޅޭހެން ހީވާ ފަދަ އަޑުތަކެއް އިވުނު‬ ‫ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޕޓްކުރި ކަމަށް އޭނާ‬ ‫ފުލުހުންނަށް އެކަން ވެސް ރި ޯ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 6:21‬ގައި‪ .‬އޭނާ‬ ‫އއްވާ ފެނުނީ‪ .‬އޭރު އަޅުގަނޑު‬ ‫އެލިގަނެގެން ޮ‬ ‫ލގައި‪ "،‬މަންޒަރު ދުށް މީހާ‬ ‫ހުރީ ހަތަރު ވަނަ ފު ޯ‬ ‫ކިޔައިދިނެވެ‪.‬‬ ‫"ފުންމާ ނުލައްޗޭ ބުނެފައި އޭނާ ހިފަހައްޓަން‬ ‫ލއަށް ދާން ހިނގައިގަތް ތަނާ އަޑު‬ ‫ފަސް ވަނަ ފު ޯ‬ ‫އިވުނީ ކޮންމެވެސް މީހެއް ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ ކިޔާފައި‬ ‫ފުންމާލި އަޑު‪ .‬ދެން ބެލިއިރު އޮތީ ވެއްޓިފައި‪".‬‬ ‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ‬ ‫އައިޖީއެމްއެޗްގެ މީޑިއާ ޮ‬ ‫ހސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރު ވެސް އޮތީ‬ ‫އިޔާޝް ޮ‬ ‫މަރުވެފައި ކަމަށެވެ‪ .‬އިތުރު ތަހުގީގަށް އޭނާގެ‬ ‫ހަށިގަނޑު މިހާރު ވަނީ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހުއްޓާލައި ކްލާސްތަކުން ނިކުމެފަ އެވެ‪.‬‬

‫މުސާރަ އަށް ކުރިއެރުން ނާންނަ ކަމަށް ބުނެ‬

‫މީހުން އިހްތިޖާޖް ކުރީ ހައްގެއް ހޯދަން‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬

‫ގދ‪ .‬ތިނަދޫ އަބޫބަކުރު ސްކޫލުގައި އިހްތިޖާޖު ކުރި‬

‫ކޅަށް އަޅުގަނޑުމެން‬ ‫އެފަދަ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމާ ދެ ޮ‬

‫އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އިސްކޮށް އުޅުނު ދެ‬

‫މުޒާހަރާ ކުރީ‪ "،‬އެ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަކު‪ ،‬ނޫހުގައި ނަން‬

‫މީހަކަށް‪ ،‬އެފަދަ ކަމެއް ދެން ނުކުރުމަށް އަންގައި‪،‬‬

‫ނުޖެހުމަށް އެދި‪ ،‬ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިންޒާރު ދީފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫"އެކަމަކު ފަހުން އެ މުވައްޒަފުންނަށް އިންޒާރުގެ‬ ‫ފނުވުމުން އަޅުގަނޑުމެން އަލުން މަސައްކަތަށް‬ ‫ސިޓީ ޮ‬

‫މުސާރަ އަށް އައި ކުރިއެރުން ކުޑަވުމާއި މުސާރަ‬

‫ނިކުތީ‪"،‬‬ ‫މި މައްސަލައިގައި ވާހަކަ ދައްކަން ސްކޫލުން‬

‫ދިނުމުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބުނެ‬ ‫މި މަހު އެކެއްގައި ކުރި އެ އިހްތިޖާޖުގައި ރާއްޖޭގެ‬

‫ކޅުހަދާފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެޑިއުކޭޝަން‬ ‫ވަނީ ދެ ޮ‬

‫ބައެއް އެހެން ސްކޫލުތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން‬

‫މިނިސްޓްރީން ވެސް މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ބަހެއް‬

‫ވެސް ބައިވެރިވި އެވެ‪ .‬މުސާރައިގެ މައްސަލައިގައި‬

‫ނުލިބުނެވެ‪.‬‬

‫ގތުން އެ މުވައްޒަފުން‬ ‫ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރުމުގެ ޮ‬ ‫އެ ދުވަހު ސްކޫލަށް ދިޔައީ ކަޅު ހެދުމުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަބޫބަކުރު ސްކޫލުގެ އިދާރީ ހުރިހާ‬

‫"އެޑްމިން ބްލެކް ޑޭ"ގެ ނަމުގައި އިދާރީ‬ ‫މުވައްޒަފުން އިހްތިޖާޖް ކުރީ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދޭނެ‬ ‫ކަމަށް މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އެޑިއުކޭޝަން‬

‫މުވައްޒަފުންހެން އެ އިހްތިޖާޖުގައި ބައިވެރިވި ނަމަވެސް‬

‫މިނިސްޓްރީން ވީ ވައުދު ފުއްދާފައި ނުވާތީ އާއި މި‬

‫އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިންޒާރު ފޮނުވާފައިވަނީ‬

‫ފަހުން ސިވިލް ސާވެންޓުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރިއިރު‬

‫ދެ މުވައްޒަފަކަށެވެ‪" .‬މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ‬

‫އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ކުރިއެރުމެއް ސްކޫލްތަކުގެ‬

‫ގޮތުގައި އެ އިހްތިޖާޖް ރޭވުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނީ އެ‬

‫އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިފައި ނުވާތީ ކަމަށް ބުނެ‬

‫ދެ މީހުންނެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އިހްތިޖާޖުކުރި މުވައްޒަފުން ކަނޑާލަން‪،‬‬

‫އޭގެ އިތުރުން ތައުލީމީ ފެންވަރަށް ބަލައި‬

‫އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ‬

‫ކލިފިކޭޝަން އެލަވަންސް ނުދިނުމާއި‬ ‫މުވައްޒަފުންނަށް ޮ‬

‫އެ ސްކޫލުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބެލެނިވެރިން މިއަދު‬

‫އފީސްތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނާ‬ ‫އެހެން ޮ‬

‫ދށުގައި މުޒާހަރާ ވެސް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ ސްކޫލު ޮ‬

‫ސްކޫލުތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރާގައި ތަފާތު‬

‫ދށަށް އެއްވެ އެކަމާ‬ ‫އެގޮތުން ބެލެނިވެރިން ސްކޫލު ޮ‬

‫ހުރި ކަމަށް ވެސް އެ މުވައްޒަފުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލި އިރު‪ ،‬ޓީޗަރުން ވަނީ ކިޔަވައިދިނުން‬

‫ކޮޅިގަނޑުގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ‪ :‬މެޓް‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ގޮތުގައި ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދިފައި ވަނީ އާދަޔާ‬ ‫ކޅިގަނޑެއް ނޫނެވެ‪ .‬އަދި އެ ކޮޅިގަނޑު‬ ‫ހިލާފު ޮ‬ ‫ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވަމުން އަންނަ ކަމުގެ އެއްވެސް‬

‫ސްރީ ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދުނު ކޮޅިގަނޑުގެ‬ ‫އަސަރު ރާއްޖެ އަށް ކުރާނެތީ މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް‬ ‫މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން މިއަދު‬ ‫އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އފީހުން ބުނީ ރާއްޖޭގެ އިރުން‪ ،‬ލަންކާގެ‬ ‫މެޓް ޮ‬

‫އަލާމާތެއް ފެންނަން އަދި ނެތް ކަމަށް ވެސް މެޓް‬ ‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޮފީހުގެ ޮ‬ ‫ކޅިގަނޑެއް ލަންކާ ކައިރީގައި‬ ‫"އާދައިގެ ޮ‬ ‫އފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އުފެދިގެން އުޅެނީ‪ޮ "،‬‬ ‫ގތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ‪48‬‬ ‫މެޓް އޮފީހުން ބުނި ޮ‬

‫ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުގައި މިއަދު އުފެދުނު ކޮޅިގަނޑު‬

‫ކށް ވާރޭ ވެހި‪ ،‬ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ‬ ‫ގަޑިއިރު‪ ،‬ބޯ ޮ‬

‫މަޑުމަޑުން ހުޅަނގަށް ޖެހެމުންދާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބކޮށް ވާރޭވެހި‪ ،‬ގުގުރާ‬ ‫ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެ އެވެ‪ޯ .‬‬

‫އތް ދެ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޮޑު‬ ‫އެހެންވެ‪ ،‬ކުރިއަށް ޮ‬

‫އަދި ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭތީ‬

‫ކށް‪ ،‬ބައެއް ރަށްރަށަށް ގުގުރުމާއެކު‬ ‫ބަޔަކަށް ވިއްސާރަ ޮ‬

‫ހުރިހާ ރައްޔިތުން މޫސުމަށް ސަމާލުވުމަށް ވެސް މެޓް‬

‫ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެ ކަމަށް މެޓުން ލަފާ ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫އފީހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވި‬ ‫މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާގެ ޮ‬

‫މާލެއަށް މީގެކުރިން ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގެއްގެ މަތީގައި ފެން ބޮޑުވެފައި‪ - .‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 11‬މާޗް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫ބޯޓުގެ މައްސަލަ އަ ީކ‬ ‫ބޮޑު ރޭވުމެއް‪ :‬ޑިފެންސް‬ ‫މިނިސްޓަރު‬

‫‪3‬‬

‫ބައިނަލްއަގުވާމީ ‪ 4‬ފްރެންޗައިސް ާއ‬ ‫އެކު ރަސްފަންނު ޕެވިލިއަން ހުޅުވަނީ‬

‫އަ ބް ދުﷲ ޖަ މީ ލު‬

‫ކން ބްރޭންޑްތަކެއްގެ‬ ‫ފިޔަވައި ދެން ހުންނާނީ ޮ‬ ‫ރެސްޓޯރަންޓްތަކެއް ކަމެއް އޭނާ ވިދާޅެއް ނުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އތް ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި‬ ‫"ކުރިޔަށް ޮ‬

‫ރަސްފަންނުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ހަދާ‬

‫އަޅުގަނޑުމެން އިއުލާން ކުރާނަން އެ ތަނަށް ގެންނަނީ‬

‫ޕެވިލިއަން އަށް‪ ،‬ބައިނަލްއަގުވާމީ ހަތަރު ފްރެންޗައިސްއާ‬

‫ކޮން ބްރޭންޑްތަކެއްކަން‪ .‬މި ބްރޭންޑްތަކެއް މީގެ ކުރިން‬

‫އެކު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖެ ގެނެސްފައެއް ނުވާނެ‪ .‬މިއީ ރާއްޖެ އަށް މުޅިން‬

‫ޕެވިލިއަން ހިންގަން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މިދިޔަ‬ ‫އގަސްޓް މަހު ހުޅުވައިލި ބިޑް ކާމިޔާބުކުރީ‬ ‫އަހަރުގެ ޮ‬

‫އާ އިންޓަނޭޝަނަލް ބްރޭންޑްތަކެއް‪ "،‬އެ އޮފިޝަލް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެންސީޓީސީން ބޭއްވި ޕްރެސް ޮކންފަރެންސްގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އާއި ބްރިގޭޑިއަ‬

‫ކ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކިޔާ ކުންފުންޏެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ސިބް ޯ‬

‫ޖެނެރަލް‪ ،‬ޒަކަރިއްޔާ މަންސޫރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ‪-- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސައިން ވަހީދު‪/‬މިހާރު‬

‫ހދަން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން‬ ‫ތަން ހިންގާނެ ފަރާތެއް ޯ‬

‫ފާސްޓްފުޑް ބްރޭންޑްތަކެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫ބިޑަށް ހުޅުވާލުމުން އެތަން ހިންގަން ބިޑް ކާމިޔާބުކުރީ‬

‫އިތުރުން ފައިން ޑައިނިން ރެސްޓޯރަންޓް ބްރޭންޑްތައް‬

‫ބްރަދާސް ކޭޓަރިން އެވެ‪.‬‬

‫އފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ހުންނާނެ ކަމަށް އެ ޮ‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ޔ ޓޭންކަރަކަށް ކަނޑުމަތިން‬ ‫އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެ ޮ‬ ‫މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގި‪ ،‬ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ "ޝިން ޔުއާން‬ ‫ރަޖިސްޓަރީ ޮ‬

‫ނަމަވެސް އެ ކުންފުންޏާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުން‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ޕެވިލިއަންގައި ހުޅުވާނީ ހަމައެކަނި‬

‫"އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރަނީ މި‬

‫‪ "18‬އިން މުއާމަލާތްތަކެއް ކުރިކަން ޖަޕާނުގެ ފޮރިން‬

‫އުވާލުމަށް ފަހު އަލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލުމުން ދެ‬

‫މަހުގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިންމައި‬

‫މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރުމާ އެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން‬

‫ކުންފުންޏަކުން ބިޑް ހުށަހެޅި އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬

‫އެތަން ހުޅުވަން‪ .‬މިހާރު އެހެރީ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ‬

‫ބުނެފައި ވަނީ އެއީ ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ‬

‫ކގެ އިތުރުން ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ މެންހަޓަން‬ ‫ސިބް ޯ‬

‫މަސައްކަތެއް ނިމިފައި‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އުޅަނދެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޓރަންޓާއި ރާނބާ ރެސްޓޯރަންޓް‬ ‫ފިޝް މާކެޓް ރެސް ޯ‬

‫އެ ވާހަކަ އަށް ބާރު ދެއްވައި މިނިސްޓަރު‬

‫ކންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްގެން ހަދާ އެ‬ ‫މާޒިޔާ ޮ‬

‫ހިންގާ ސިލްވާ ސްޕޫން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ވެސް‬

‫ތަނުގެ އެންމެ ތިރީ ބުރީގައި ކުރިން ހަދަން ނިންމާފައި‬

‫ބިޑް ހުށަހެޅި އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް‪ ،‬މޫދަށް އެރޭ މީހުން‬ ‫އޮތީ ފަސް ފާހާނަ ހިމެނޭ ޮ‬

‫ޔ ޓޭންކަރުގެ މައްސަލަ އަކީ‬ ‫ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ތެ ޮ‬

‫ވެސް ވިދާޅުވީ‪ ،‬މި މައްސަލަ ފެންމަތިވީ "ވަރަށް‬

‫ބޑު ކުށެއް ކަމަށް ޑިފެންސް‬ ‫ބަޔަކު ރާވައިގެން ހިންގި ޮ‬

‫ގތުގައި" ކަމަށެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ‪،‬‬ ‫އުނދަގޫ މައްސަލައެއްގެ ޮ‬

‫މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޓުގައި ދިވެހި ދިދައެއް ނަގައިގެން ދުއްވި‬ ‫އެ ޯ‬

‫މިއަދު ވިދާޅުވީ ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 900‬މީހުންގެ‬

‫ދުވަސްވަރާއި‪ ،‬ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު‬

‫ޖާގައިގެ ޕެވިލިއަން ހުޅުވާއިރު އޮސްޓްރޭލިއާގެ‬

‫ވިއްކާ ފިހާރައެއް ވެސް ހަދަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫(އެންސީޓީސީ) އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬

‫ކށްފައިވާ ދުވަސްވަރާ ދިމާވާތީ ކަމަށް ވެސް‬ ‫އިއުލާން ޮ‬

‫ކފީ"އާ އެކު އިތުރު‬ ‫މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ޮ‬

‫ނަމަވެސް މިހާރު އެ ތަނުގެ ތިން ބުރީގައި ވެސް‬

‫ބޓުގެ މައްސަލައިގައި ކުރިއަށް‬ ‫ބައްދަލުވުމުގައި‪ ،‬އެ ޯ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ތިން ބްރޭންޑެއްގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރަންޓްތަކެއް‬

‫ހުންނަނީ ރެސްޓޯރަންޓެވެ‪.‬‬

‫ނެޝަނަލް ކައުންޓަ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރު‬

‫ގެންދާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ތަހުގީގުގައި ސިފައިންގެ‬

‫"މިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ޓައިމްލައިންތަކެއް‬

‫ތ "މިހާރު" އިން ސުވާލު ދެންނެވުމުން‬ ‫ދައުރަކީ ކޮބައި ޯ‬

‫އެބަހުރި‪ ... .‬މި އަމަލު ހިންގާފައި ވަނީ ކުރިން ކަމަށް‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން‬

‫ގތުން ކުއްލިއަކަށް އެޅިފައި‬ ‫ވިއަސް‪ ،‬މިކަމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ކށްދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ‬ ‫ދީ‪ ،‬މައުލޫމާތު ފޯރު ޮ‬

‫ހުރި ފިޔަވަޅުތަކާއި ރާއްޖޭގައި އަދި ބޭރުގެ ދުނިޔޭގައި‬

‫ބޑެތި ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ބައިވެރިވުމާ‬ ‫އދ‪ .‬އާއި ޮ‬

‫ވެސް މިކަން ހިޓުވެގެން ދިޔަވަރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް‬

‫އެކު ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގަކަށް ވުމާ އެކު މާ‬

‫ފާހަގަކުރެވޭއިރު‪ ،‬މި ކަމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ރާވައިގެން‬

‫ބޑު ތަފްސީލެއް ހާމަކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ވެސް‬ ‫ޮ‬

‫ހިންގި ކުށެއް‪ "،‬މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ތެޔޮ ޓޭންކަރު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި‬

‫އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި ބޯޓުގެ‬ ‫ބޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް‬ ‫މައްސަލާގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ޮ‬

‫ވަނީ‪ ،‬ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން‬

‫ބޓުގެ މައްސަލަ ކުރިއަކުން‪،‬‬ ‫ކުރެވުނު ނަމަވެސް އެ ޯ‬

‫ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ގދ‪.‬‬

‫އެންސީޓީސީ އަށް ވެސް އެނގިފައެއް ނެތެވެ‪.‬‬

‫މަޑަވެލި‪ ،‬އަބްދުﷲ ފަހުމީ އެވެ‪.‬‬

‫"މި މައްސަލައިގައި [ސިފައިން] ބައިވެރިވަނީ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ސަރުކާރު‬ ‫"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ ހިސާބުން‪ .‬އެ‬

‫ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތަކާ އެކު ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް‬

‫ފިޔަވައި ދެން ހިނގާ ކަންތައްތަކަކީ މޯލްޑިވްސް‬

‫އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ޓެރަރިޒަމްގެ‬

‫ޕލިސް ސާވިސް އިން ތަހުގީގުކުރަމުންދާ‬ ‫ޮ‬

‫އަމަލެއް ހިންގުމާއި އެ ފަދަ އަމަލެއް ހިންގުމަށް‬

‫ކަންތައްތައް‪ "،‬މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހިތްވަރު ދިނުމާއި ސައްހަ ލިޔުމަކަށް ބަދަލު ގެނެސް‪،‬‬ ‫އެ ނަކަލު ކުރުމާއި ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ޓްރާންސްޕޯޓް‬

‫ޖަޕާންގެ މެރިޓައިމް ސެލްފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ‬ ‫ވައިގެ ސިފައިންނަށް ދެ އުޅަނދު ފެނުނީ އެކަތި‬

‫ޑކިއުމަންޓްތަކެއް‬ ‫އޮތޯރިޓީގެ ނަމުގައި ސައްހަ ނޫން ޮ‬

‫ބކިތައް ދިއްލައިގެން‪،‬‬ ‫އަނެކަތީގައި ބަނދެލައިގެން އޮވެ‪ޮ ،‬‬

‫ތރިޓީގެ ނަމުގައި ތައްގަނޑެއް‬ ‫ތައްޔާރު ކުރުމާއި އެ އޮ ޯ‬

‫ޝައްކު ކުރެވޭ ފަދަ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގަނިކޮށް‬

‫ހަދައި އެ ބޭނުން ކުރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ‬ ‫ކަމަށް ޖަޕާންގެ ޮ‬

‫ބޓު މައްސަލައިގައި ފަހުމީ ހައްޔަރުކުރީ‪ ،‬އެއީ‬ ‫ޯ‬

‫ކޅަށް އދ‪ .‬އިން އަޅާފައިވާ‬ ‫އެވެ‪ .‬އުތުރު ކޮރެއާއާ ދެ ޮ‬

‫ބޓެއް ނޫން ކަމަށް‬ ‫ރާއްޖެއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތް ޯ‬

‫ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން‪ ،‬އުތުރު ކޮރެއާގެ‬

‫ދިވެހި ސަރުކާރުން ބުނުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް ކަނޑުމަތީގައި މުއާމަލާތު‬ ‫އުޅަނދުތަކާ މި ޮ‬

‫އދ‪.‬ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު‬ ‫ކރެއާގެ އުޅަނދަކަށް‪ ،‬ރާއްޖޭގައި‬ ‫އަޅާފައިވާ އުތުރު ޮ‬

‫ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ކގެ އިސް އޮފިޝަލަކު‬ ‫އެ ބިޑް ކާމިޔާބުކުރި ސިބް ޯ‬

‫ލރިއާ ޖީންސް ކޮފީ‬ ‫ހުންނާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ގް ޯ‬

‫ފެންވަރާނެ ތަނަކާއި އާއްމުންނަށް އިށީނދެ ތިބެވޭނެ‬ ‫ޖާގައެކެވެ‪ .‬އަދި އެ ތަނުގައި ލުއި ކާނާ ފަދަ ތަކެތި‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 11‬މާޗް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫ރަމްޝްގެ ހަށިގަނޑު އޮތީ‬ ‫ޗިސްޗިސް ވެފައި!‬

‫ރާއްޖެއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމު ެގ‬ ‫ކުރިން މަޝްވަރާ ފަށަން އެދިއްޖެ‬ ‫ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ކައުންސިލުން‬ ‫ކށްފައިވާ ގަރާރާ އެއްގޮތަށް ރާއްޖެ އަށް‬ ‫ފާސް ޮ‬ ‫ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ކުރިން‪ ،‬މަޝްވަރާތައް‬

‫ގެންދަން ސަރުކާރުން އެއްބަސްވުމެވެ‪.‬‬

‫އެދިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތަށް އެދުނީ‪ ،‬ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން‬ ‫މި ޮ‬ ‫އަބްދުލްގައްޔޫމް އާއި އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ‬

‫ކުރުމަށާއި އެކަމުގައި ބައިވެރި ނުވެއްޖެ ނަމަ ވަކިވަކި‬

‫ގތަށް އުފައްދާފައިވާ‬ ‫އިތުރުން އަދާލަތު ޕާޓީ ހިމެނޭ ޮ‬

‫ފަރާތްތަކަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމާފައިވާ‬

‫ކޯލިޝަނުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އިއްޔެ‬

‫ބޑުވާ ހާލަތެއް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން މި ހާލަތަކީ ކަން ޮ‬

‫ފނުވި ސިޓީއެއްގަ އެވެ‪ .‬އެ ސިޓީގައި ބުނެފައި ވަނީ‪،‬‬ ‫ޮ‬

‫ކަމަށް އެ ސިޓީގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަންކަމަށް ސަރުކާރުން އިޖާބަދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެއީ‪ ،‬ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލުމާއި މިދިޔަ‬ ‫ކޓުން ނެރުނު އަމުރާ‬ ‫މަހު އެކެއްގައި ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ގތަށް ދަނީ ވާހަކަ ދެކެވެމުންނެވެ‪ .‬އެއް‬ ‫ތަފާތު ގޮތް ޮ‬ ‫ބަޔަކު ބުނަނީ ސައިކަލާއި ކާރު އެކްސިޑެންޓްވީ‬ ‫ކށް ކުރިމަތިން ދިޔަ‬ ‫ބާރު ސްޕީޑްގައި ރޭސް ޖަހަނި ޮ‬ ‫ސައިކަލްގައި ޖެހިގެން ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެނގޭ‬ ‫ކންމެ ސަބަބަކާ ހުރެ ނަމަވެސް‪ ،‬މި‬ ‫ކަމަކީ‪ޮ ،‬‬

‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫އެކްސިޑެންޓަކީ އައްޑޫގައި މިހާތަނަށް ހިނގި އެންމެ‬ ‫ރޑްގެ ކުނިކޮށްޓާ ދިމާލުން ރޭ ‪7:00‬‬ ‫ލިންކް ޯ‬

‫ޔ ޓޭންކަރަކަށް ކަނޑުމަތިން‬ ‫އުތުރު ކޮރެއާގެ ތެ ޮ‬ ‫މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގި‪ ،‬ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ‬

‫ކޅަށް ދުއްވި ކާރުގެ ފަހަތުން އެހެން ކާރެއް ވެސް‬ ‫ޮ‬

‫ޔ ޓޭންކަރުގެ މައްސަލައިގައި‬ ‫ކަމަށް ބުނާ ތެ ޮ‬

‫ހަމަ ރޭސް ޖެހި ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އައްޑޫގައި ރޭ ހިނގި‬ ‫ސައިކަލް ދުއްވާފައި ދިޔައީ ހިތަދޫން ފޭދުއަށެވެ‪.‬‬

‫އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި ރަޝްމު‬

‫މި ހާދިސާގައި މަރުވި ހިތަދޫ ނޫމުގުމާގޭ މުހައްމަދު‬ ‫ރަމްޝް ރިޔާޒް‪ ،28 ،‬އަކީ ޝަންގްރިއްލާ ވިލިނގިލި‬

‫ލަސްވެގެން އަހަރެމެން ގުޅަން ވެސް ގުޅިން‪.‬‬ ‫ފނެއް ނުނަގާ‪ .‬އެނގޭ އޭނަ އުޅޭނީ‬ ‫އެކަމަކު ޯ‬ ‫އައުމުގެ މަގުމަތީގައިކަން‪ .‬އެކަމަކު ވީ ހިސާބެއް‬ ‫އގެ މުވައްޒަފަކު‬ ‫ބަލަން ގުޅީމަ ފޯނެއް ނުނަގާ‪ "،‬ލި ޯ‬ ‫ފނު ނުނެގީ ކަމަށް‬ ‫ބުންޏެވެ‪" .‬ދެން ޑްރައިވް ކުރާތީ ޯ‬ ‫ކށްގެން ތިއްބައި އަޑު އިވުނީ އޭނަ‬ ‫ބަލައިގެން ގަބޫލު ޮ‬ ‫އެކްސިޑެންޓްވި ވާހަކަ‪".‬‬ ‫ބޑެތި ޒަހަމްތަކަކާ އެކު‪،‬‬ ‫ހަށިގަނޑަށް ލިބުނު ޮ‬ ‫ރަމްޝްގެ ފުރާނަ ގެއްލިގެން ދިޔަ އިރު‪ ،‬ގިނަ ބަޔަކު‬ ‫ގތުގައި މިއީ އައްޑޫގައި މިހާތަނަށް‬ ‫ފާހަގަ ކުރާ ޮ‬ ‫ހިނގި އެކްސިޑެންޓްތަކުގެ ތެރެއިން މީހަކަށް އެންމެ‬ ‫ބޮޑެތި އަނިޔާތަކާއި ޒަހަމްތައް ލިބުނު ހާދިސާ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވި‬ ‫ބައެއް މީހުން ބުނާ ޮ‬ ‫ކޅުގައި ސައިކަލް ޖެހި‪ ،‬ހިނގި ހާދިސާގައި‬ ‫ކާރުގެ ކުރީ ޮ‬ ‫ކާރުގެ ދަށަށް ރަމްޒު ހަށިގަނޑު ވަދެ‪ ،‬އަތާއި ފައި‬ ‫ގސްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލެނބި އެކި ތަންތަނުން ބިންދައިގެން ޮ‬ ‫އތީ ބިނދިފަ އެވެ‪ .‬ފޮޓޯތަކަށް‬ ‫އޭނާގެ ކަނދުރާ ވެސް ޮ‬ ‫ބަލާއިރު ހަޑިގަނޑުގެ އެތެރެއިން އެކި ކަށިތައް‬ ‫މުގުރިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ‪ .‬ލައިގެން ހުރި‬ ‫އތީ ބޭލިފަ އެވެ‪ .‬ރަމްޝްގެ‬ ‫އަންނައުނުތައް ވެސް ޮ‬ ‫އައުރަ ނިވާ ކުރީ‪ ،‬އެކްސިޑެންޓްވި ސަރަހައްދުގައި ތިބި‬ ‫އތް އޭނާގެ ގަމީސް އަޅައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ބަޔަކު‪ ،‬މަގުމަތީ ޮ‬ ‫އައްޑޫ އެކްސިޑެންޓްގައި ރޭ މަރުވި ރަމްޝް‪:‬‬ ‫ބޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނު‪.‬‬ ‫ހަށިގަނޑަށް ޮ‬ ‫އެކްސިޓެންޓްވި ދެ ވެހިކަލަށް ބަލާ އިރު‪ ،‬ކާރާއި‬ ‫ބޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސައިކަލަށް ވެސް ޮ‬ ‫ކށް އޮތީ ބަނޑިވެ‪،‬‬ ‫ކށް ކާރުގެ ކުރީކޮޅު އެއް ޮ‬ ‫ހާއްސަ ޮ‬

‫ދިއުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެ އަށް އިގްތިސާދީ‬ ‫ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މަޖުބޫރު ވެދާނެ‬

‫‪26‬‬

‫އޭގެ އިތުރުން‪ ،‬ސައްހަ ލިޔުމަކަށް ބަދަލު ގެނެސް‪ ،‬އެ‬ ‫ޑކިއުމަންޓްތަކެއް‬ ‫އޮތޯރިޓީގެ ނަމުގައި ސައްހަ ނޫން ޮ‬

‫ހާއިރު މި ހާދިސާ ހިނގި އިރު‪ ،‬މަރަދޫކޮޅުން ހިތަދޫ‬

‫"އޭނަ ޑިއުޓީ ހަތަކަށް އަންނަ ޖެހޭތީ ކުޑަކޮށް‬

‫[މަޝްވަރާ] އިތުރަށް ދިގުލައި‪ ،‬ލަސްވެ‪ ،‬ސާފުނުވެ‬

‫އެ ނަކަލު ކުރުމާއި ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ޓްރާންސްޕޯޓް‬

‫ބޑު ހާދިސާ ކަމެވެ‪.‬‬ ‫އަނިޔާ ޮ‬

‫ޑިއުޓީ އަށް ދިޔަ މަގުމަތީގަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތްދޫނުކުރުމުގެ ސަބަބުން މިކަން‬ ‫"ސަރުކާރުން ޮ‬

‫ޓޭންކަރު މައްސަލައިގަ ހައްޔަރު ކުރި މީހާ އަށް‬ ‫ވެސް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތު‬

‫އައްޑޫގައި ރޭ ހިނގި އެކްސިޑެންޓާ ބެހޭ ގޮތުން‬

‫ޝަޓްލްގެ ޑްރައިވަރެކެވެ‪ .‬އޭނާ އެކްސިޑެންޓްވީ ރޭ‬

‫އެ ސިޓީގައި ބުނެފައި ވަނީ‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ‬ ‫ގތުން އީޔޫން ފާސްކުރި ގަރާރުގައި‪ ،‬އދ‪.‬ގެ‬ ‫ގުޅޭ ޮ‬ ‫ބައިވެރިވުމާ އެކު ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ‬

‫ކޅުން ކުރިން ވެސް ހުށަހެޅި‬ ‫މަޝްވަރާތައް ފަށަން އިދި ޮ‬

‫ސޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭ ލިއޯ‬ ‫ރި ޯ‬

‫ކށްލުމުގެ އިތުރުން‬ ‫ގތަށް ސިޔާސީ ލީޑަރުން ދޫ ޮ‬ ‫އެއް ޮ‬ ‫އދ‪.‬ގެ ބައިވެރިވުމާ އެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް‬

‫ކޅު ޕާޓީތަކުން ސަރުކާރުގައި‬ ‫ފަށަން ދޫދިނުމަށް‪ ،‬އިދި ޮ‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫ހަލާކުވެފަ އެވެ‪ .‬އެ ހާދިސާ ހިނގި އިރު‪ ،‬މަރަދޫ‬ ‫ކާރުގައި ތިން މީހަކު ތިއްބެވެ‪.‬‬ ‫ހސްޕިޓަލް (އެޗްއާރްއެޗް) އިން‬ ‫ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ޮ‬ ‫ހސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރު‬ ‫ބުނި ގޮތުގައި ރަމްޝް ޮ‬ ‫ވެސް އޮތީ މަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އތީ ޗިސްޗިސް ވެފައި‪.‬‬ ‫"ހަށިގަނޑު އެއްކޮށް ޮ‬ ‫ގސްފައި‪ .‬އަތާއި‬ ‫ކަށިތަކާ އެއްޗެހި އެއްކޮށް ބިންދައިން ޮ‬ ‫ފައި ކަހަލަ ތަންތަން ހުރީ އެނބުރިފައި‪ "،‬ރަމްޝް އޮތް‬ ‫ކށް ދޭން ވެސް ދަތިވާކަން ފާހަގަކޮށް‪،‬‬ ‫ހާލަތު ސިފަ ޮ‬ ‫އެޗްއާރްއެޗް ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ސީނިއާ‬ ‫އފިސަރު މުހައްމަދު ނަޖީބް މިއަދު‬ ‫ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތު ޮ‬ ‫"މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ރަމްޝްގެ ހަށިގަނޑު ރޭ‬ ‫މޗަރީގައި ބޭއްވުމަށް ފަހު މިއަދު ހެނދުނު އާއިލާއާ‬ ‫ޯ‬ ‫ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާގެ ޖަނާޒާ އަށް އާއިލާ‬ ‫އިން އަންނަނީ ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ‪ .‬ރަމްޝް މަރުވި‬ ‫އިރު‪ ،‬އަންބަކާއި ދަރިއަކު ވެސް ދުނިޔޭގައި އެބަ‬ ‫ތިއްބެވެ‪.‬‬ ‫ނަޖީބް ވިދާޅުވީ އެކްސިޑެންޓާ ގުޅިގެން ރޭ އިތުރު‬ ‫ހސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ތިން މީހަކު ވެސް ޮ‬ ‫އެއީ ކާރުގައި ތިބި މީހުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއްވެސް‬ ‫މީހަކަށް ސީރިއަސް ގެއްލުމެއް ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލ ކައިރިން ހުރި ޒަހަމެއްވެފައި‪ .‬އެ‬ ‫"އެކެއްގެ ޯ‬ ‫ބޑު ގެއްލުމެއް ތިން މީހުންނަކަށް ވެސް‬ ‫ނޫން މާ ޮ‬ ‫ނެތް ލިބިފައެއް‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފނު ނުނަގާތީ ރޭގެ ހާދިސާއާ ގުޅޭ‬ ‫ފުލުހުން ޯ‬ ‫އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ‬ ‫ގޮތެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އައްޑޫ ފުލުހުން މިއަދު ވަނީ‬ ‫އެކްސިޑެންޓްވި ސަރަހައްދުން ކާރާއި ސައިކަލް‬ ‫ނަގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތރިޓީގެ ނަމުގައި ތައްގަނޑެއް‬ ‫ތައްޔާރު ކުރުމާއި އެ އޮ ޯ‬ ‫ހަދައި އެ ބޭނުން ކުރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން‪ ،‬ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް އެކި‬

‫ހައްޔަރުކުރި މީހާ އަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނު‬

‫ފަރާތްތަކަށް ފަހުމީ ފައިސާ ދިން ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން‬

‫ކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ‪ .‬އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ‬

‫ތެޔޮ ޓޭންކަރު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި‬

‫ނަމުގައި ތައްގަނޑެއް ހެދުމަށް ފަހު‪ ،‬އެ އޮތޯރިޓީގައި‬

‫ވަނީ‪ ،‬ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ފުޅާ‬

‫ކށްފައިވާ އިސް ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި‬ ‫ކުރިން މަސައްކަތް ޮ‬

‫ދާއިރާއެއްގައި ތެލުގެ ވިޔަފާރި ކުރާ ގދ‪ .‬މަޑަވެލީ‪،‬‬

‫މެއިލް އެޑްރެސްއެއް ހުޅުވައި‪ ،‬އެ ބޭނުންކޮށްގެން‬

‫އަބްދުﷲ ފަހުމީ އެވެ‪.‬‬

‫އިންޓަނޭޝަނަލް މެރިޓައިމް އޯގަނައިޒޭޝަން (އައިއެމްއޯ)‬

‫"މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި‪ ،‬އޭނާގެ‬

‫ފނުވާފައިވާ ކަމަށް‬ ‫އަށް ސައްހަ ނޫން މެއިލްތަކެއް ޮ‬

‫މައްޗަށް ފުލުހުން ކުރާ ތުހުމަތުތަކުގެ ތެރޭގައި‬

‫ވެސް ފުލުހުން އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ‬

‫އަދި ރާއްޖޭގައި އެއްވެސް އިރެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ‬

‫ދިނުމާއި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގުމާއި އެ ފަދަ‬

‫ބޓަކަށް ސައްހަ ނޫން‬ ‫ކޮށްފައި ނުވާ ޯ‬

‫އަމަލެއް ހިންގުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ފނުވަން މެއިލްކޮށް‪،‬‬ ‫ކޯލް ސައިންތަކެއް ޮ‬

‫‪26‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 11‬މާޗް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫މެންބަރުކަމުން ވަކިވާ ބި ްލ‬ ‫މަޖިލީހުގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ‬ ‫ކޓަށް ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ނަގައިގެން ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން‬

‫ކށް‪ ،‬އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ އެއްވެސް‬ ‫ހުށަހަޅާފައި ވަނި ޮ‬

‫މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވާ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ މެމްބަރު‬

‫ކަމެއް ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން‬

‫ކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތް ހަދަން އެންޓި ޑިފެކްޝަން‬

‫ކށްފައި ވަނިކޮށް‪ ،‬އެންޓި‬ ‫ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް އަމުރު ޮ‬

‫ބިލެއް މި މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު މަޖިލީހަށް‬

‫ޑިފެކްޝަން ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ކުރިޔަށް‬

‫ވައްދައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ބިލުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން‬

‫ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލު އިބްރާހިމް ރިފްއަތު‬

‫މިހާރު ވަނީ މަޖިލީހަށް އިއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވާ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ‬

‫އޭނާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި މިހެން ވިދާޅުވީ‬

‫ކށްފި ނަމަ ނުވަތަ ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ‬ ‫ނުވަތަ ވަކި ޮ‬

‫ނޮވެމްބަރު ‪ 2012 ،28‬ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬

‫ގތަށް ފުރަތަމަ ކަނޑައެޅީ މިދިޔަ‬ ‫މެމްބަރުކަން ގެއްލޭ ޮ‬

‫ކޮށްފައިވާ އަމުރަކަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން ކުރި ހުކުމަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޖުލައި މަހު ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އެ އަމުރުގައި ވަނީ‪ ،‬ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ‬

‫ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން‬

‫އެއްވެސް މައްސަލައަކާ މެދު ޝަރީއަތުން ވަކި ގޮތެއް‬

‫ކޓުން ކަނޑައެޅުމުން‪ ،‬އޭރު‬ ‫ގތަށް ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫އެ ޮ‬

‫ކަނޑައެޅުމުގެ ކުރިން އެ މައްސަލަ އަކަށް އަސަރު‬

‫ޕީޕީއެމުން ވަކިވެފައި ތިބި ‪ 12‬މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި‬

‫ގތަކަށް ދައުލަތުގެ އެއްވެސް މުއައްސަސާ‬ ‫ފޯރާ ފަދަ ޮ‬

‫ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން‬

‫އަކުން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކުން ވިޔަސް ކުރާ ކޮންމެ‬

‫ކަނޑައެޅި އެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ ނިންމުމަކީ އޭގެ‬ ‫އަމަލަކީ ނުވަތަ ނިންމާ ޮ‬

‫ކމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށް‪،‬‬ ‫ގތަށް ޮ‬ ‫އެ ޮ‬

‫ޒާތުގައި ބާތިލު ކަމެއް ކަމަށާއި އެ ބާވަތުގެ އެއްވެސް‬

‫މިދިޔަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު‬

‫ކަމެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުކުރުމަށް އަންގައިފަ‬

‫ކޓުން ކުރި ހުކުމް‬ ‫އަމުރުގައި ވަނީ ޖުލައި މަހު އެ ޯ‬ ‫ބާތިލް ކުރާ ކަމަށާއި އެ ހުކުމުގެ ދަށުން އެއްވެސް‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ރސިންއާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް‬ ‫"ފްލޯ ކް ޮ‬ ‫ކޯޓުން ‪ 2017‬ގައި ނިންމި މައްސަލަ ބާތިލު‬

‫މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތަށް ނެރެފައި ވަނިކޮށް‬ ‫ނަމަވެސް‪ ،‬އެ އަމުރު އެ ޮ‬

‫ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމަށް ފަހު‪ ،‬މިދިޔަ މަހުގެ ފަސް‬

‫ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން‪ ،‬އެކަމާ ގުޅިގެން ބަންޑާރަ‬

‫ކޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރުން ފަހުން ވަނީ އެ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މައުމޫން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންދަނީ‪.‬‬

‫ކޓަށް 'ދުސްތޫރީ' މައްސަލައެއް‬ ‫ނައިބު ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އަމުރުގެ އެ ބަޔަށް އަމަލު ކުރުން ފަސްކުރަން ވަގުތީ‬

‫ހުށަހަޅާފައިވާއިރު‪ ،‬އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލެއް މަޖިލިސް‬

‫ގތަށް އަމުރެއް ނެރުނީ ކުރީގެ‬ ‫އަމުރެއް ނެރެފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫އަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރުމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރިން‬

‫އަމުރުގެ އެ ބައި ބާތިލް ކުރަން ދައުލަތުން ދުސްތޫރީ‬

‫ނެރެފައިވާ އަމުރުތައް ހުއްދަ ކުރާ ކަމެއް ނޫން‪"،‬‬

‫ކޓަށް ހުށަހެޅުމުން‪ ،‬އެ‬ ‫މައްސަލައެއް ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ރިފްއަތު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލާގައި ގޮތެއް ނިންމެންދެނެވެ‪.‬‬

‫ތަހުގީގަށް މައުމޫ ްނ‬ ‫އެއްބާރުލުމެއް ނުދެއްވި‬ ‫ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޣައިރު ގާނޫނީ ތަހުގީގަކަށް‬

‫ކށްފައިވާ‪ ،‬ކުރީގެ ރައީސް‬ ‫ދޫނިދޫގައި ހައްޔަރު ޮ‬

‫އެއްބާރުލުން ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ކަމަށް‬

‫މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާ ފުލުހުން ފުރަތަމަ‬

‫ފައިސަލްގެ ޓުވީޓުގައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށާއި‬ ‫ފަހަރަށް މިއަދު ސުވާލު ޮ‬

‫އަދި މައުމޫނަށް ކުރާ ހުރިހާ ތުހުމަތަކަށް‬

‫އެކަމަކު އެމަނިކުފާނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާފައި‬

‫ވެސް އެމަނިކުފާނު އިންކާރު ކުރެއްވި ކަމަށް‬

‫ވަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ތަހުގީގަށް‬

‫ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޅު ހައްދަވާ ކަމަށް‬ ‫އެއްބާރުލުން ދޭން ދެ ޮ‬ ‫މައުމޫންގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ރޭ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ‬

‫މައުމޫންގެ މައްޗަށް ފުލުހުން ކުރަނީ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު‬ ‫ދީ‪ ،‬ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމަށް‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ‬

‫މަސައްކަތް ކުރުމާއި ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތަށް‬

‫ހާލަތު އިއުލާން ކުރެއްވުމާ އެކު‪ ،‬ފުލުހުން‬

‫ގތަކަށް ހުކުމްތައް‬ ‫ނުފޫޒު ފޯރުވައި‪ ،‬ވަކި ޮ‬

‫އެންމެ ފުރަތަމަ ހައްޔަރު ކުރި ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ‬

‫ނެރުމަށް ފަނޑިޔާރުންނަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި‬

‫ތެރޭގައި މައުމޫން ހިމެނިވަޑައިންނަވަ އެވެ‪.‬‬

‫ފައިސާ ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން‬

‫ކށްފައި ވަނީ އުއްތަމަ‬ ‫ދެން އެ ރޭ ހައްޔަރު ޮ‬

‫ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ އާއިލާ އަށް މައުމޫން‬

‫ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ‬

‫ގތުން އެހީތެރިވެ ދެއްވަމުން ގެންދަވާކަން‬ ‫އެކި ގޮތް ޮ‬

‫ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު އަދި ޗީފް ޖުޑީޝަލް‬

‫ތަހުގީގަށް ޔަގީން ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް‬

‫އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ހަސަން ސައީދެވެ‪.‬‬

‫ފުލުހުން ބުނެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫މައުމޫންގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުގައި‬

‫ހެކި ނައްތާލި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް މައުމޫންގެ‬

‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މުހައްމަދު ފައިސަލް‬

‫އިތުރުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ‬

‫ރޭ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ‪ ،‬މައުމޫން‬

‫ހަމީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި‬

‫ކށްފައި ހުންނަތާ ‪ 33‬ދުވަސް ފަހުން‬ ‫ބަންދު ޮ‬

‫ރސެކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް‬ ‫ފުލުހުން ވަނީ ޕް ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަހުގީގަށް އިއްޔެ ސުވާލުތަކެއް‬

‫ވެސް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މައުމޫން ވަނީ އެ‬ ‫ޮ‬

‫އެ މައްސަލާގައި އަދި ދައުވާއެއް ނުއުފުލަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި ވަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް‬ ‫މަނިކުފާނު ބަންދު ޮ‬

‫ވެރިކަންކުރާ މައި ޕާޓީ‪ ،‬ޕީޕީއެމުން އިސް‬

‫ގައިދީންނާ‪ ،‬ވަކީލުންނަ ްށ‬ ‫ބައްދަލުކުރެވޭ ގޮތް ބަދަލުކޮށްފި‬ ‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫ޔާމީން އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ‬ ‫ދަށުން‪ ،‬ގައިދީންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ވަކީލުންނަށް‬ ‫ދީފައިވަނީ ބައި ގަޑިއިރުގެ ވަގުތެވެ‪.‬‬

‫ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުން‪ ،‬ވަކީލުންނާ‬ ‫ބައްދަލުކުރުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޓޑިއަލް ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ހެޑް‪،‬‬ ‫ފުލުހުންގެ ކަސް ޯ‬

‫ފުލުހުން ބުނީ ބައްދަލުވުން އޮތީ މާލޭން ބޭރުގައި‬ ‫ނަމަ‪ ،‬އެ ބައްދަލުވުމަށް ދިޔުމަށް އެއް ގަޑިއިރު ދޭނެ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ގައިދީއާ ބައްދަލު ކުރެވޭނީ ‪30‬‬

‫ސއި ކުރައްވައި‬ ‫ޮ‬ ‫ސުޕްރިންޓެންޑެންޓް އަހުމަދު ނާފިޒު‬

‫މިނިޓަށް ކަމަށާއި ލަހުން ބައްދަލު ކުރެވުނު ނަމަވެސް‬

‫އިއްޔެ ނެރުނު އެންގުމެއްގައި ބުނީ ފުލުހުންގެ‬

‫ވަގުތު ލިބޭނީ އެ ‪ 30‬މިނިޓުން ބާކީވާ ވަގުތު ކަމަށް‬

‫ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގައި އާ‬

‫ބުނެފައި ވެ އެވެ‪ .‬އަދި ބައްދަލުވުން ނިންމުމަށް ފަހު‪،‬‬

‫ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސީ ވަކީލުންގެ ފުރުސަތު ހޯދާ‬

‫ވަކީލުން ޖަލުގައި ތިބޭ އެހެން މީހުން ކައިރިއަށް ގޮސް‬

‫މިންވަރު އިތުރު ވަމުން އަންނާތީވެ އެންމެންނަށް ވެސް‬

‫ވާހަކަ ދެއްކުން ވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހަމަހަމަ ކަމާއެކު އެ ފުރުސަތު ދޭން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މިއަދުން ފެށިގެން އަމަލުކުރާ މި އުސޫލުގެ ދަށުން‬ ‫ބޑު ބަދަލަކީ އާއިލާގެ ސިޓީއަކާއެކު‬ ‫ގެނައި އެންމެ ޮ‬ ‫ނޫނީ ވަކީލުންނަށް ގައިދީންނާ ބައްދަލު ނުކުރެވުމެވެ‪.‬‬ ‫އާއިލާގެ ހުއްދަ ނޫނީ އެނގުމެއް ނެތި އަދި‬

‫މީގެ އިތުރުން ކުރިން ހެނދުނު ނުވައަކުން‬ ‫ހަވީރު ހައެއް ޖަހަންދެން ބައްދަލުކުރުމަށް ދީފައި އޮތް‬ ‫ފުރުސަތު ވަނީ ހަވީރު ފަހަކަށް ކުރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން ގެނައި މި އާ ބަދަލާ މެދު ބައެއް‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ މީހުން‬ ‫ވަކީލުން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ޮ‬

‫ވަކީލުން އަމިއްލައަށް ބޭނުން ވެގެން ވެސް‪ ،‬ކުރިން‬

‫ގތުގައި މިއީ ވަކީލުންނަށް އުނދަގޫ ކުރުމަށް‬ ‫ބުނާ ޮ‬

‫ގައިދީންނާ ބައްދަލު ކުރެވުނު ނަމަވެސް‪ ،‬އާ އުސޫލުގެ‬

‫ފުލުހުން އެޅި ފިޔަވަޅެކެވެ‪.‬‬

‫ދަށުން އެކަން ކުރެވެނީ އެ ވަކީލަކު ހަމަޖައްސަން‬

‫އެކަމަކު ފުލުހުން ބުނީ މި އެންގުމާ ހިލާފުވާނަމަ‪،‬‬

‫ބޭނުން ކަމަށް ބުނެ އާއިލާއިން ފުލުހުންނަށް ސިޓީއެއް‬

‫ބައްދަލުވުން ކެންސަލް ކުރުމުގެ އިހްތިޔާރު ފުލުހުންނަށް‬

‫ފޮނުވުމުންނެވެ‪ .‬އަދި ވަކީލު ބައްދަލުވުމަށް ދާއިރު އެ‬

‫ލިބިގެންވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސިޓީ ހިފައިގެން ދިޔުމަށް ވެސް އަންގާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ އިތުރުން‪ ،‬ގައިދީންނާ ބައްދަލު ކުރުމަށް‬

‫ކޓުން ނެރުނު އަމުރު‬ ‫މިދިޔަ މަހު ސުޕްރީމް ޯ‬ ‫ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލައި‪ ،‬މާލެ އާއި އެކި ރަށްރަށުގައި‬

‫އންނަ ވަގުތަށް ވެސް ވަނީ ބަދަލު‬ ‫ވަކީލުންނަށް ދީފައި ޮ‬

‫ސިލްސިލާކޮށް މުޒާހަރާ ކުރަމުން އަންނައިރު‪ ،‬މުޒާހަރާގެ‬

‫ގެނެސްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތެރެއިން ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ މަހު ފަސް ވަނަ ދުވަހު ރައީސް އަބްދުﷲ‬


‫ހަބަރު‬

‫‪ 11‬މާޗް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫ގައްބެގެ ދަތުރު ެގ‬ ‫ހަނދާން އާ ކޮށްފި‬ ‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫ގައްބެގެ ދަތުރަށް ދެ އަހަރު ފާހަގަ ކުރަން އިއްޔެ ކުރި ދަތުރުގައި މާލެ ކައިރީގައ‬

‫ގުރައިދުއަށް ދިޔުމަށް ‪ 24‬ގަޑިއިރު ހޭދަވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ކެޓަމަރާން އަށް‬ ‫އަދި ކާށިދޫ ކަނޑުގައި ދުއްވަނި ޮ‬ ‫ގެއްލުން ލިބުމުން އޭނާ ވަނީ އެ އަތޮޅު ގާފަރަށް‬

‫މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން‪ ،‬އެކަނިމާއެކަނި‬ ‫ކެޓަމަރާނެއްގައި އަބްދުލްޣަފޫރު އަލީ (ގައްބެ) ރާއްޖެ‬

‫މަޑުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްލީމައި ވެސް ހަމަ ހީވީ‬ ‫"ގާފަރަށް މަޑު ޮ‬

‫ވަށައި ކުރި ދަތުރުގެ މަތިން އަދި އެކަކު ވެސް‬

‫ހަމަ ކުރީ ދަތުރުހެން‪ .‬މީހުން އައިސް ސަލާމްކޮށް‪،‬‬

‫ހަނދާނެއް ނުނެތޭނެ އެވެ‪ .‬މާކަނޑުތަކުގައި އަތްވާއި‬

‫ހާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިން ވަރަށް އެކްސައިޓްވެފައި ތިބީ‪.‬‬

‫ދޅު މަހެއްހާ ދުވަހު އޭނާ ކުރި ދަތުރު‪،‬‬ ‫ވާރޭގައި ޮ‬

‫ޓ ނަގައި ހަމަ އެހެން އުޅުނީ‪ "،‬އޭނާ‬ ‫ގައްބެއާ އެކީ ފޮ ޯ‬

‫އަދިވެސް ގިނަ މީހުން ސިފަ ކުރަނީ އާދަޔާހިލާފު‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގތުގަ އެވެ‪ .‬އެ ދަތުރުގައި ރާއްޖޭގެ ‪50‬‬ ‫ކަމެއްގެ ޮ‬

‫ރޭގަނޑުގެ ބައެއްގައި ދަތުރުކުރި ނަމަވެސް ގައްބެ‬

‫ރަށަކަށް އޭނާ މަޑުކުރި އިރު އެއިން ކޮންމެ ރަށަކުން‬

‫އެރޭ ކުޑައިރުކޮޅެއް ވާންދެން ގާފަރުގައި މަޑުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް އޭނާ އަށް ކީ ގައުމީ ފެންވަރުގެ މަރުހަބާ‬

‫ގުރައިދު އަށް ދާން އޭނާ ފުރީ ފަތިހު އެވެ‪.‬‬ ‫"ފަތިހު ގައްބެ ފުރަން ނިކުތީމައި ވެސް‬

‫އެކެވެ‪.‬‬ ‫އަނެއްކާ ވެސް ގައްބެގެ ހަމަ މި ކަހަލަ‬

‫ކުޑަކުދިންތައް ފަހަތުން އައި‪ .‬ފުރަންދެން އެ މީހުން‬

‫ދަތުރެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި ފަހަރު އޭނާ ކަނޑުމައްޗަށް‬

‫އެތާ އަތިރިމަތީގައި ތިބި‪ .‬ވަރަށް އެހެން ކަހަލަ‬

‫ނުކުތީ ރާއްޖެ ވަށައި ކުރި ދަތުރަށް ދެ އަހަރު‬

‫އިހުސާސެއް ކުރުވި އެ ވަގުތު‪ "،‬ގައްބެ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފުރުމުން‪ ،‬ހަނދާންތައް އާކޮށްލުމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އެއީ ދެން ވަރަށް އުފާވެރި ހަނދާންތަކެއް‪.‬‬

‫މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ގައްބެ ކުރި އެ ދަތުރުގައި‬ ‫ލތްބެއް ލިބުނީ ކުޑަކުދިންގެ‬ ‫ވެސް އެންމެ ބޮޑު ޯ‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬ދަތުރަށް އިއްޔެ ދެ އަހަރު ފުރުނީމަ ބޭނުންވީ‬

‫ފަރާތުންނެވެ‪ .‬ކުޑަކުދިންނާއެކު ސެލްފީ ނަގައި‪ ،‬އެ‬

‫އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ އެކަހަލަ ދަތުރެއް ކޮށްލަން‪"،‬‬

‫ކުދިންގެ ކުރެހުންތަކާއި ހަދިޔާ ފަދަ އެއްޗެހި އޭނާއަށް‬

‫"މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދައްކަމުން އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ގައްބެއަކީ‬ ‫ދިނެވެ‪ .‬އޭރު ބައެއް ކުދިން ބުނި ޮ‬

‫ގައްބެ ހުކުރުދުވަހު ކުރި ދަތުރު މާ ދިގެއް‬

‫ކންމެ ރަށަކުން އޭނާ‬ ‫އެ ކުދިންގެ ހީރޯ އެވެ‪ .‬ދިޔަ ޮ‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ބ‪ .‬ދަރަވަންދޫން ފުރައިގެން‪ ،‬ކ‪.‬‬

‫އަށް އެކިކަހަލަ ފަރިވަޅުތައް ދީ‪ ،‬ބަތަލެއްގެ ދަރަޖަ‬

‫ޕޯސްޓް މޯޓަމަށް ފަހު ޝާހިދާ ެގ‬ ‫ހަށިގަނޑު ރާއްޖެ ގެނެސް ވަޅުލައިފި‬

‫ގައްބެ ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު ކުރި ދަތުރުގައި ކުޑަކުދިންތަކަކާއެކު‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬އެޓޯލް ސެއިލާ‬ ‫އެރުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގުރައިދޫގައި ގައްބެ މިހާރު އަންނަނީ ވޯޓާ‬

‫ވެސް ލިބިފައި ވެ އެވެ‪ .‬އަދި އޭގެ ފަހުން ބޭއްވި‬ ‫ބައިނަލްއަގްވާމީ ބައެއް މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް ގައްބެ‬

‫ޕޓްސް ސެންޓަރެއް ހިންގަމުންނެވެ‪ .‬އޭނާ މި‬ ‫ސް ޯ‬

‫ކށް‪ ،‬ރީތި ނަން ހޯދައިދީފަ‬ ‫ވަނީ ރާއްޖެ ތަމްސީލު ޮ‬

‫ފަހަރު ދަތުރު ކުރި ކެޓަރަމާނީ އަކީ ވެސް އެ‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި ފަދަ ދަތުރެއް ކުރާކަށް ދެން އޭނާ‬

‫ސެންޓަރުގައި ސްކޫލު ކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށް‪،‬‬

‫ބޭނުމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ދަރަވަންދޫން ގަނެގެން ގެންދިޔަ އެއްޗެކެވެ‪.‬‬ ‫ގިނަ ބަޔަކު ނުވާނޭ ކަމަށް ބުނި ދަތުރު މީގެ‬ ‫ދެ އަހަރު ކުރިން ގައްބެ ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި މިހާރު އޭނާގެ ވިސްނުން‬ ‫ގައްބެ ބުނި ޮ‬ ‫ހުރީ‪ ،‬މި ފަދަ މޫދު ކުޅިވަރުތައް ގިނަ ބަޔަކަށް‪،‬‬ ‫ކށް ކުޑަކުދިންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހާއްސަ ޮ‬

‫ދޅު މަހުން ކުރި އެ ދަތުރު‬ ‫ރާއްޖެ ވަށައިގެން ޮ‬ ‫އޭނާ ނިންމާލުމުން‪ ،‬ގައުމީ ފެންވަރުގެ ވަނަތައް‬

‫ނޯތު ކޮރެއާ އެކު ވިޔަފާރި ކުރާ‬ ‫ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން‬ ‫މަޑުޖައްސާލަން ޗައި ާނއިން އެދެފި‬ ‫ކރެއާއާ އެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ބާއްވާ ބޯޓު‬ ‫ނޯތު ޮ‬

‫ބޓު ފަހަރާއި އުޅަނދުތައް‬ ‫ކުންފުނިތަކުގެ ދަށުން ގިނަ ޯ‬

‫ފަހަރާއި އެކި ފަރާތްތަކާ މެދު ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު‬

‫ދަތުރު ކުރާތީ އެކަން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ވަގުތު‬

‫އެޅުމަށް‪ ،‬އެމެރިކާއިން އދ‪.‬އަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެކަން‬

‫ބޭނުންވާ ކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފައިވާ ކަމަށް‬

‫މަޑުޖައްސާލުމަށް ޗައިނާއިން އެދެފި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރިޕޯޓު ޮ‬

‫ރާއްޖެއާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަމުން އަންނަ‬

‫ނޅިވަރަމްގެ މަގެއް‪ :‬އެ ރަށުގައި ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ޝާހިދާގެ‬ ‫ހދ‪ޮ .‬‬ ‫ޕޯސްޓް ޯމޓަމް ހަދަން ގެންދިޔައީ އިންޑިއާއަށް‬

‫ގތުގައި އެމެރިކާ އިން އދ‪.‬އަށް‬ ‫ޗައިނާ އިން ބުނި ޮ‬

‫ސަބަބުތަކަކާ ހެދި‪ .‬އދ‪.‬ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ‬

‫ހުށަހަޅާފައިވާ އެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރު‬

‫ގތުގެ މަތިން‪ ،‬މިކަމާ މެދު‬ ‫ގަރާރުތަކާ އެއްގޮތްވާ ޮ‬

‫ކުރާނެ ފަރާތްތައް ބަލަން އެ ގައުމުން ބޭނުންވެ‬

‫ގޮތެއް ނިންމާނަން‪ "،‬ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އެކަމަށް ވަގުތު ދިނުމަށް‪ ،‬އެމެރިކާގެ‬

‫ސްޕޯކްސް ޕާސަން‪ ،‬ގެންގް ޝުއާންގް ވިދާޅުވެފައި ވެ‬

‫ހުށަހެޅުން މަޑުޖައްސާލަން އދ‪.‬ގައި ވަނީ އެދިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ވަގުތެއްގަ އެވެ‪ .‬އެކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް‬

‫"މި ނިންމުން މަޑުޖައްސާލަން އެދުނީ ޓެކްނިކަލް‬

‫ގތަށް އެދިފައިވާއިރު‪ ،‬އުތުރު ކޮރެއާގެ‬ ‫ޗައިނާއިން މި ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ކރެއާ އެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ބާއްވާ‬ ‫އުތުރު ޮ‬

‫ބޯޓަކާ އެކު ރާއްޖޭގެ ދިދަ ޖެހި ބޯޓަކުން ކަނޑުމަތީގައި‬

‫ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން އެމެރިކާއިން‬

‫ޝާހިދާ ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ އެންމެ ފުރަތަމަ‬

‫މަނާ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގިކަން ވަނީ ފަޅާއަރާފަ‬

‫ކރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން‬ ‫އެދިފައިވަނީ‪ ،‬އުތުރު ޮ‬

‫ފެނުނީ ފަތިސް ނަމާދުން ފައިބައިގެން އައިތަނާ އޭނާގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސަރުކާރުން ވަނީ އެކަން ދޮގުކޮށް‪،‬‬

‫ރގްރާމާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދާ ނިއުކްލިއާ ޕް ޮ‬

‫ހުއްޓާ ފެނުނު ޝާހިދާ އަލީގެ ހަށިގަނޑުގެ‬

‫ފިރިމީހާއަށެވެ‪ .‬އެރޭ އޭނާ ނަމާދަށް ދިޔައިރު ޝާހިދާ‬

‫އެއީ ރާއްޖެއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް ބޯޓެއް ކަމަށް‬

‫ގޮތުންނެވެ‪.‬‬

‫ޕޯސްޓްމޯޓަމެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހެދުމަށް ފަހު ރާއްޖެ‬

‫އޮތީ ނިދާފައި ކަމަށް އާއިލާއިން ބުނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ފަށައި‪،‬‬

‫ގެނެސް‪ ،‬ވަޅުލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ގެއާ ކައިރީގައި ހުންނަ މިސްކިތުގައި ފިރިމީހާ އިންއިރު‬

‫ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދިވެއްސަކު މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ‬

‫ރ އަޑު އިވުނު ކަމަށް ފިރިމީހާއާ ހަވާލާދީ‬ ‫ޝާހިދާ ޯ‬

‫ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަދި ނުލިބެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނޅިވަރަމުގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައި‬ ‫ހދ‪ޮ .‬‬

‫ޝާހިދާގެ މަރާ ގުޅިގެން ޝައްކު ކުރެވޭ‬ ‫ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ‬

‫އޭނާގެ އާއިލާއިން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫މޓަމް ހެދީ އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމަށް‬ ‫ޕޯސްޓް ޯ‬

‫އެ މައްސަލާގައި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މީހަކު‬

‫މޓަމް ހެދުމަށް ފަހު‬ ‫ގެންގޮސްގެންނެވެ‪ .‬ޕޯސްޓް ޯ‬

‫ކށްފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހައްޔަރުކުރި ކަމެއް ފުލުހުން ހާމަ ޮ‬

‫ހަށިގަނޑު ރާއްޖެ ގެނެސް‪ ،‬ވަޅުލީ ހުކުރު ވިލޭރޭގެ‬

‫ޗައިނާގެ ސަރުކާރާ ހަވާލާދީ ބޭރުގެ ނޫސްތަކުން‬

‫ކރެއާއާ ވަރަށް ކުރިއްސުރެ ގާތް ގުޅުމެއް‬ ‫ނޯތު ޮ‬ ‫ބާއްވަމުން އައި އަދި އެ ގައުމުގެ ވިޔަފާރީގައި‬ ‫ބޑު ބައެއް ހިއްސާ ކުރާ ޗައިނާއިން ވަނީ‪،‬‬ ‫ވެސް ޮ‬ ‫ނޯތު ކޮރެއާއާ މެދު އދ‪ .‬އިން އެންމެ ފަހުން އެޅި‬

‫ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުގެ ދަށުން‪،‬‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ ގައުމުގައި‬ ‫ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅަށް ތާއީދު ޮ‬

‫މި ބޯޓު ފަހަރަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ބަނދަރުތަކެއް‬

‫ރގްރާމާ މެދު ޗައިނާއިން‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދާ ނިއުކްލިއާ ޕް ޮ‬

‫ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި ބްލެކްލިސްޓުކޮށްފައިވާ‬

‫ވެސް ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެ އެވެ‪.‬‬


‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 11‬މާޗް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫މުޅި ނިޒާމް ބޮއްސުންލާފައި‪،‬‬ ‫ރަނގަޅުކުރާނީ ކިހިނެއް؟‬

‫‪9‬‬

‫ކުރިން ފުލުހުންގެ އިސް މަގާމެއްގައި ހުންނެވި‬ ‫ޕލިޓިކަލް ސައިންސް އިން މާސްޓާސް‬ ‫އަދި ޮ‬ ‫ހައްދަވައިގެން‪ ،‬މިހާރު އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން‬ ‫ގެންދަވާ އަހުމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވީ އިހުލާސްތެރިކަމެއް‬ ‫ނެތް‪ ،‬ވަޒީފާ ނުވަތަ ބާރުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ ބަޔަކު‬ ‫މުއައްސަސާތަކަށް އައްޔަންކުރުމަކީ އެތަންތަން‬ ‫މިނިވަންނުވާ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ލިއެވިފައިވާ ހަމަތަކުގެ މަތިން ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫ހިދުމަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަހުލާގީ ސަމުގާ ނެތް‬ ‫މީހުން އިސް މަގާމުތަކަށް ލުން‪ .‬އޭގެ އިތުރުން ނިޒާމު‬ ‫ގތުން ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވާން‬ ‫ރާވާފައި އޮތް ޮ‬ ‫ނުޖެހޭ ބަޔަކަށް އެމީހުން ވުން‪ "،‬މުއައްސަސާތައް‬ ‫މިނިވަންނުވާ ސަބަބުތައް ދައްކަވަމުން ފައިސަލް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ފިއްތުން‬ ‫މަގާމާއި ބާރުވެރިކަން ގެއްލިދާނެތީ ހައްގު ބަސް‬ ‫ބުނަން ކެރޭ މީހުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގައި‬ ‫ނެތްއިރު އެ މުއައްސަސާތަކުގެ ގާނޫނީ ޒިންމާ‬ ‫އަދާކުރަން އެހެނިހެން ހުރަސްތައް ވެސް ވަނީ‬ ‫ކުރިމަތި ކުރުވާފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ އެއް ކަމަކީ އެކަށީގެންވާ‬ ‫ބަޖެޓެއް ނުދިނުމެވެ‪ .‬ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ އަދަދެއް‪،‬‬ ‫ގތަކަށް ކަންކުރާ މަޖިލީހަކުން‬ ‫ސަރުކާރުން ބުނިހާ ޮ‬ ‫އތުމުން މުއައްސަސާތައް ހިންގަން‬ ‫ފާސްކުރާ ގޮތަށް ޮ‬ ‫އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫"ސިޔާސީ ނުފޫޒުން ބަޖެޓު މިދެނީ ސިޔާސީ‬ ‫އިޖުރާތްތަކެއްގެ ތެރެއިން‪ .‬ހަމައެކަނި މުސާރަ ދެވޭވަރުގެ‬ ‫ބަޖެޓެއް ދިނީމަ އެ މުއައްސަސާތަކަށް މަސައްކަތް‬ ‫ކުރެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތް‪ "،‬އައިމަން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫ގތަށް އުސޫލުތައް އޮތުމަކީ ވެސް‬ ‫ޖަވާބުދާރީވާން ނުޖެހޭ ޮ‬ ‫މިނިވަން ނުވާ ސަބަބެއް ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވި‬ ‫ގތުން އޭނާ ދެއްކެވީ އަހަރަކު‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭގެ މިސާލެއްގެ ޮ‬ ‫‪ 1.3‬ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާ ފުލުހުން ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫ޒިންމާދާރުވާން ޖެހޭ އެއްވެސް އުސޫލެއް ނެތް މައްސަލަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫"ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހަތަރު ކަމިޝަނަރުން‬ ‫ނަގާފައި‪ ،‬އަނެއްކާ ވަކިކުރި އެންމެންނަށް ވެސް‬

‫އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަންގެ ރައީސް ކަމަށް އަހުމަދު ޝަރީފް އައްޔަން ކުރައްވަނީ‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬

‫އެމީހުންގެ މުޅި މުސާރައާ އެއްވަރުގެ އެލަވަންސެއް‬ ‫ދީފައި ނަގުދު ފައިސާއިން އެތައް ލައްކައެއް ދޭ‬ ‫ތ ރައްޔިތުންނާއި އެމީހުންނާ‬ ‫ނިޒާމެއްގައި ކޮބައި ޯ‬ ‫ގުޅުވާލަދޭ ހިސާބަކީ؟ ނެތެއް ނޫންތޯ؟ މިއީ ގަސްދުގައި‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫"ނުސީދާ ގޮތަކަށް ވަރަށް ހުރަސްތައް ކުރިމަތި‬ ‫ގތަކަށް ބޭނުން ކަމެއް‪ ،‬ބޭނުން‬ ‫ސަރުކާރުން ބޭނުން ޮ‬ ‫ކޮންމެ އިރެއްގައި ވެސް ކުރަނީ އެވެ‪ .‬އެއީ ގާނޫނެއް‬

‫ކުރުވާފައި މިހުންނަނީ ޕާޓީ އެކްޓިވިސްޓުން މަގާމުތަކަށް‬

‫ބަދަލުކުރަން ވިޔަސް‪ ،‬ހުކުމެއް ނެރެން ވިޔަސް އަދި‬

‫ލައިގެން‪ .‬ގާނޫނު ބުނާ ގޮތަށް މުއައްސަސާތައް ހިންގާނެ‬

‫ގތެއް ވެސް ނެތީ އެވެ‪.‬‬ ‫ނޫނެކޭ ބުނެވޭނެ ހަމަ އެއް ޮ‬

‫ބަޔަކު ނެތް‪ .‬ތިބީ ސަރުކާރު ބުނާހާ ގޮތެއް ހަދަން ތިބި‬

‫ހައްގުތަކެއް ހިފަހައްޓަން ވިޔަސްމެ އެވެ‪ .‬އެކަމަށް‬ ‫ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ‬ ‫ގތެއް ވެސް ވަރިހަމަ‬ ‫މުއައްސަސާތަކަށް ކޮންމެ ޮ‬ ‫އެވެ‪ .‬ތިން ބާރު ވަކިވެފައިވާ ނިޒާމެއްގެ ސިފަ މުޅިން‬

‫ބައެއް‪ .‬ނޫނީ ބިރުން ތިބި ބައެއް‪ "،‬އައިމަން‬

‫ގެއްލިފަ އެވެ‪ .‬މިއީ މިއަދުގެ ހާލެވެ‪.‬‬ ‫މި އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބު‪ ،‬ރައީސް‬ ‫ކށްދޭނެ ކަމަށް ހަރުއަޑުން‬ ‫އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކާމިޔާބު ޮ‬ ‫ގވަމުން ދިޔަ އަހުމަދު ޝަރީފް‪ ،‬އެ ހަމަޖެއްސީ‬ ‫ޮ‬ ‫އިންތިހާބުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ ކޮމިޝަންގެ‬ ‫ރައީސް ކަމަށެވެ‪ .‬އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ނުޖެހި‬ ‫މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި ނަމަވެސް‬ ‫އެ ވާހަކަ‪ ،‬ރައީސް ޔާމީނާ ވާދަކުރައްވަން ތިއްބެވި‬ ‫ކޅު ފަރާތްތަކުން އަދި ގަބޫލެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިދި ޮ‬ ‫ކމިޝަންގެ ރައީސްކަމުގައި‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬ ‫ހުންނަވައިގެން ސަރުކާރުން ބުނިހާ ގޮތެއް‬ ‫ހެއްދެވިކަމުގެ ތުހުމަތުން ސަލާމަތްނުވެވި އުޅުއްވަނިކޮށް‬ ‫އަހުމަދު ސުލައިމާނަށް ދެއްވީ ނެޝަނަލް‬ ‫ކމިޝަން (އެންއައިސީ)ގެ ރައީސް‬ ‫އިންޓެގްރިޓީ ޮ‬ ‫ކަމެވެ‪ .‬ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސް ފަދަ ތަންތަނުގެ‬ ‫ނަޒާހާތްތެރިކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ވެރިޔާ ކަމެވެ‪.‬‬ ‫ކރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ސަރުކާރާއި‬ ‫ބޑެތި ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ އިސް ވެރިންނަށް‬ ‫ކުރެވޭއިރު އެކަންކަން ބަލާނެ އަދި ފިޔަވަޅެއް‬ ‫އަޅާނެ މުއައްސަސާއެއް ނެތެވެ‪ .‬އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ‬

‫ގތް‪ "،‬ފައިސަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ނިޒާމު ރާވާފައި އޮތް ޮ‬

‫ނިޒާމު ރަނގަޅުވާނީ ކިހިނެއް؟‬ ‫އެތައް ބަޔަކު މިހާރު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރާއްޖެ‬ ‫މިހާރު މި ދަނީ ހުދުމުހުތާރު ނިޒާމެއްގެ ތެރެއަށެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ‪ ،‬އައިމަން ވިދާޅުވި‬ ‫ގޮތުގައި‪ ،‬ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވަން ޖެހޭ‬ ‫މުއައްސަސާތަކުގެ ބާރު ނެތުމެވެ‪ .‬އެކަމުގެ ހައްލެއް‬ ‫ކަމަށް އޭނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވަނީ މިހާރު ސަރުކާރުގެ‬ ‫މެޖޯރިޓީ ގެއްލިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް‪ ،‬އިދިކޮޅު‬ ‫ހުރިހާ މެމްބަރުންނާ އެކު އަލުން މަސައްކަތް ފެށުމެވެ‪.‬‬

‫ހިޔާނާތްތައް އެކަނި ބެލިކަމަށް ވިޔަސް އެކަން‬

‫އައިމަން ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް‬

‫ސާފެވެ‪ .‬ފާރަވެރިވާން ޖެހޭ މުއައްސަސާތައް އެ ތިބީ‬

‫ރލް ކުރަމުން ގެންދަނީ‪ ،‬ރައީސް‬ ‫ސަރުކާރުން ކޮންޓު ޯ‬

‫ގތަކަށް ކަންކުރަންދެން‬ ‫ސަރުކާރުން ކަންކުރާނެ ޮ‬

‫ޔާމީން ހިންގެވި އަމިއްލަ ޕާޓީ‪ ،‬ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސް‬

‫ހިމޭނުންނެވެ‪.‬‬

‫(ޕީއޭ) އާއި ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓުން އެތަންތަނަށް‬

‫މިނިވަން ތަންތަން ކަމަށް ގާނޫނުއަސާސީގައި‬

‫އައްޔަންކޮށްގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ލިޔެފައިވާ މުއައްސަސާތަކުގެ އަޅުވެތިކަމުގެ ވާހަކަ‬

‫ގތަކަށް ވަރަށް ހުރަސްތައް ކުރިމަތި‬ ‫"ނުސީދާ ޮ‬

‫އަލެއް ނޫނެވެ‪ .‬ތިން ބާރު ވަކިވެފައިވާ ނިޒާމެކޭ‬

‫ކުރުވާފައި މިހުންނަނީ ޕާޓީ އެކްޓިވިސްޓުން މަގާމުތަކަށް‬

‫ކީ ނަމަވެސް އެއް ބާރުން‪ ،‬އަނެއް ދެ ބާރު‬

‫ގތަށް މުއައްސަސާތައް‬ ‫ލައިގެން‪ .‬ގާނޫނު ބުނާ ޮ‬

‫ރލްކުރުމުން ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވުމުގެ‬ ‫ކޮންޓު ޯ‬

‫ހިންގާނެ ބަޔަކު ނެތް‪ .‬ތިބީ ސަރުކާރު ބުނާހާ ގޮތެއް‬

‫އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހަދަން ތިބި ބައެއް‪ .‬ނޫނީ ބިރުން ތިބި ބައެއް‪"،‬‬ ‫އައިމަން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މުއައްސަސާތަކަށް ސިޔާސީ މީހުން!‬

‫ރސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި‬ ‫ޕު ޮ‬ ‫އައިޝަތު ބިޝާމް އެ މަގާމަށް ލުމުގެ ކުރިން ރައީސް‬

‫ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވާނެ މުއައްސަސާއެއް‬

‫އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވީ ސިޔާސީ މަގާމެއްގަ‬

‫ނެތް ނަމަވެސް އެކަންކަން ބަލާ‪ ،‬އާންމުންގެ‬

‫އެވެ‪ .‬މީޑިއާތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ ބުރޯޑްކާސްޓިން‬

‫ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްދޭނެ މަދު ޖަމިއްޔާތަކެއް‬

‫ކޮމިޝަންގައި ތިއްބެވީ ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ‬

‫ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވެ އެވެ‪ .‬ޓްރާންސްޕޭރަންސީ‬

‫ގުރޫޕުގެ މެމްބަރުންގެ ގާތް އެކުވެރިންނާއި ޕީޕީއެމްގެ‬

‫ކމިއުނިކޭޝަން އެންޑް އެޑްވޮކަސީ‬ ‫މޯލްޑިވްސްގެ ޮ‬

‫ކަންކަމުގައި އުޅެމުން އައި އެކްޓިވިސްޓުންނެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ރލްގެ ދަށުން މަޖިލިސް ފެށިއްޖެ ނަމަ‬ ‫ކޮންޓް ޯ‬ ‫މުއައްސަސާތައް މިނިވަންވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ‪.‬‬ ‫އތް ނިޒާމް ރަނގަޅަށް ހިންގުމަށާއި‬ ‫މިހާރު މި ޮ‬ ‫އިސްލާހުކުރަން ބޭނުންވަނީ ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫ޖަވާބުދާރީވާން ކެރޭ އަދި އިހުލާސްތެރި ހިދުމަތެއް‬ ‫ކުރުމުގެ ރޫހު ހުރި ބައެކެވެ‪.‬‬ ‫"މިއީ ގައުމީ ކާރިސާއެއް މިއަދު‪ .‬ދުނިޔޭގެ އެންމެ‬ ‫ސޮފިސްޓިކޭޓޭޑް ނިޒާމެއް ގެނަޔަކަސް އެ ނިޒާމު‬ ‫ހިންގަން ބޭނުންވާ އިހްލާސްތެރިކަން ހުރި ބަޔަކު‬ ‫މުއައްސަސާތަކުގެ މަތިން ތިރިއަށް އަތުރާ ނުލެވޭ‬ ‫ކަމަށްވާ ނަމަ މިކަން ރަނގަޅެއް ނުވާނެ‪ "،‬ފައިސަލް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެ ކަމެއް ވަރިހަމަ‪ ،‬އަދި ބުނި ކޮންމެ‬ ‫ބުނިހާ ޮ‬ ‫ބޑެތި ޒިންމާތައް‬ ‫ގޮތަކަށް އަމަލުކުރަން ތިބި ބަޔަކާ ޮ‬ ‫ހަވާލުކުރުމުން ދައުލަތް ދަނީ ކުޑަކަކޫ ޖެހެމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ނަތީޖާއަކީ ހައްގުތައް ކަށަވަރުނުވުމެވެ‪ .‬ހައްގުތައް‬ ‫ހިމާޔަތްނުކުރެވުމެވެ‪ .‬އިންސާފު ނުލިބުމެވެ‪ .‬އިންސާފު‬ ‫ހދަން ދާނެ ތަނެއް ނެތުމެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬


‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 11‬މާޗް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪11‬‬

‫މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލްގެ ގަދަ ‪12‬އާ އެކު ފޯރި ގަދަވެއްޖެ‬

‫ޕިއާނޯ ރައުންޑްގެ ދެވަނަ ބުރުގެ އަށް ބައިވެރިން ސްޓޭޖްމަތީގައި‪ :‬ގާލާ އިން ފުރުސަތު ލިބުނީ ހަ ބައިވެރިއަކަށް‪ޮ .‬ފޓޯ‪ /‬ޕީއެސްއެމް‬ ‫ޝ ނިންމައިލީ ބާކީ އަނެއް ހަ ބައިވެރިން ހޮވުމަށް‬ ‫ޯ‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ފަހު އެވެ‪ .‬ގާލާ ރައުންޑުން ޖާގަ ހޯދި އަނެއް ހަ‬

‫ރޭ ކަޓައިގެން ދިޔައީ މޫސާ އިޝާން އާއި އަހުމަދު‬ ‫ނާޒިހެވެ‪.‬‬

‫ބައިވެރިންނަކީ ހަސަން ޝަހުދާން‪ ،‬އިބްރާހީމް ޝަމްވީލް‪،‬‬ ‫ޑލްގެ ސީޒަން ތިނެއްގެ ޕިއާނޯ‬ ‫މޯލްޑިވިއަން އައި ޮ‬

‫ފރި ވެސް ކުރިއަށް އޮތީ‬ ‫ދަތުރާ އެކު‪ ،‬މުބާރާތުގެ ޯ‬

‫ޑލް ސީޒަން ތިނެއްގެ‬ ‫މިހާރު މޯލްޑިވިއަން އައި ޮ‬

‫އައިމިނަތު ސައިނާ މުހައްމަދު ރަޝީދު‪ ،‬ތަސްލީމް‬

‫‪ 12‬ކަށަވަރުވެ‪ ،‬އަންނަ ހަފުތާގައި ފޯރި ގަދަވާނެ ގާލާ‬

‫ޝތައް ރޭ ނިންމާލައި‪ ،‬މުބާރާތުގެ ހަގީގީ‬ ‫ޯ‬ ‫ރައުންޑްގެ‬

‫އަބްދުލްކަރީމް‪ ،‬ނައުޝާދު އަބްދުއްލަތީފް އަދި މަރިޔަމް‬

‫ނ ރައުންޑް ގިރާކޮށް‪ ،‬ގާލާ‬ ‫ރައުންޑް ފަށާ އިރު‪ ،‬ޕިއާ ޯ‬

‫ދަތުރަށް ފަށާ ‪ 12‬ބައިވެރިން މިހާރު ކަށަވަރުވެއްޖެ‬

‫ސަލްވާ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެއާ އެކު ގާލާ ރައުންޑްގެ ޝޯތައް އަންނަ‬ ‫ހަފުތާގައި ފަށާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނ ރައުންޑުން ފާސްވެ‪،‬‬ ‫މިދިޔަ ހަފުތާގައި ޕިއާ ޯ‬ ‫ގަދަ ‪ 12‬ގެ ފުރަތަމަ ހައެއް ކަށަވަރުވީ އިރު‪ ،‬ރޭގެ‬

‫އމް ފުރުސަތު‬ ‫މި ބައިވެރިންނަށް ގާލާ ޮ‬

‫ޑލްގެ މި ފަހަރުގެ ޝޯގެ އަސްލު‬ ‫މޯލްޑިވިއަން އައި ޮ‬

‫ހދި އަނެއް ހަ ބައިވެރިންނަކީ އައިޝަތު‬ ‫އިން ޖާގަ ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬ޓައިޓްލް ދޭނެ ލަވަ ކިޔުންތެރިއަކު ހޮވުމުގައި‬ ‫ބެލުންތެރިންގެ ހިއްސާ ވެސް އޮންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށް ތިން މަހެއްހާ ދުވަހަށް‬ ‫މި ޝޯއަކީ އާންމު ޮ‬ ‫ދެމިގެންދާ ޝޯއެކެވެ‪.‬‬

‫އަޒަލް ޒާހިރު‪ ،‬އަބްދުﷲ މުރްޝިދް ‪ ،‬އަބްދުﷲ‬

‫ތަނަވަސްވީ އާންމުންގެ ‪ 50‬ޕަސެންޓް ވޯޓާއި ހަތަރު‬

‫މުނާޒް‪ ،‬މަރިޔަމް މައީޝާ‪ ،‬ޝާން ޝަރީފް އަދި‬

‫ކށްލައިގެން ލިބުނު‬ ‫ޖަޖުންގެ ‪ 50‬ޕަސެންޓް ވޯޓް އެއް ޮ‬

‫ގޯލްޑެން މައިކް ހާސިލް ކުރި ރައިހާން އާދަމެވެ‪.‬‬

‫ނަތީޖާއާ އެކުގަ އެވެ‪ .‬ގާލާ އިން ފުރުސަތު ނުލިބި‬

‫ކންމެ ހަފުތާ ބަންދެއްގައި ގެނެސްދޭ‬ ‫ޓީވީއެމުން ޮ‬

‫“ވަކިން ލޯބިން”ގެ ވާހަކަ އަދި ކުރިއަށް އޮތީ‬ ‫ލބިން” ބެލި މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ‬ ‫“ވަކިން ޯ‬ ‫ބަޔަކަށް ނުޒުހަތު (ނުޒޫ) ޝުއައިބް ކުޅުނު ރޫނާގެ ރޯލް‬ ‫ދެކެ ލޯބިވި މީހުން ގައިމު ވެސް މަދެއް ނުވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ސްކްރީންޕްލޭ އަށް ހެދި ފިލްމާ ބެހޭ ގޮތުން އޭނާ‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ލބިން” ގެ ޕްރިކްއެލް‬ ‫މޮގާ ބުނި ގޮތުގައި “ވަކިން ޯ‬

‫“ވަކިން ލޯބިން” ގެ ޝޯތައް މި މަހުގެ ‪ 5‬އިން‬

‫ބޮޑާކަމާއި ކިބުރުވެރިކަމާއި އަމިއްލަ އެދުމުން ފޯވެފައިވާ‬

‫ނިންމާލީ‪ ،‬މީގެ ވާހަކައިން އިތުރު ކުރިތައް ފަޅުވައިގެން‬

‫މޅަށް ދައްކުވައި ދީފަ‬ ‫ރޫނާގެ ކެރެކްޓާ ޒުވާން ބަތަލާ ވަނީ ޮ‬

‫ވާހަކަ އިތުރަށް ބެލުންތެރިންނަށް ކިޔައި ދެވޭ ގޮތަށް‬

‫ފެށިގެން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު‪ ،‬އޮލިމްޕަހާއި ރާއްޖޭގެ އެކި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވިސްނައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ރަށްރަށުގައި އަންނަނީ ދައްކަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އޭނާގެ ރޭވުންގަނޑު ފަޅާއަރާ ހިސާބުން އަމިއްލަ އަށް‬

‫“އަނެއްކާ ފިލްމް ބެލި ގިނަ މީހުންނަށް ފިލްމް‬

‫ބޭސްތަކެއް ކައިގެން “ޚަބަރު ހުސްވަނީ” އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ވަރަށް ކަމުގޮސްފި‪ .‬އެހެންވެ ބޭނުންވޭ މި ވާހަކަ އިތުރަށް‬

‫އެ ހިސާބުން ރޫނާ މަރުވީ ކަމަށް ބަލަންވީ ބާވަ އެވެ؟‬

‫ކުރިއަށް ގެންގޮސް‪ ،‬ބެލުންތެރިންގެ ހިތުގައި އުފެދުނު ބައެއް‬

‫އެ ސުވާލު އުފެއްދުމުގެ ޖާގަ މިހާރު މި ވާ ގޮތުން އެބަ‬

‫ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ވެސް ދޭން‪ ”،‬މޮގާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އޮތެވެ‪.‬‬ ‫ލބިން” އަށް އިތުރު ޝައުގުވެރި‬ ‫“ވަކިން ޯ‬ ‫ކަމެއް އުފެދެނީ މީގެ ދެވަނަ ބައެއް ޑާކް ރެއިން‬

‫ލބިން” ވެސް ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ‬ ‫މގާ ބުނީ “ވަކިން ޯ‬ ‫ޮ‬ ‫ޕްރިކްއެލްގެ ވެސް ޑައިރެކްޓަރު އަލީ (ޗިއްޕެ) ޝިފާއު‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެންޓަޓައިންމަންޓުން ގެނެސް ދޭނެކަން އިއުލާންކޮށްފައިވާތީ‬

‫ޝތައް މި މަހުގެ ‪ 5‬އިން‬ ‫ޯ‬ ‫“ވަކިން ލޯބިން” ގެ‬

‫ރޑިއުސަރު މުހައްމަދު (މޮގާ) އަލީ ބުނި‬ ‫އެވެ‪ .‬ފިލްމްގެ ޕް ޮ‬

‫އލިމްޕަހާއި ރާއްޖޭގެ އެކި‬ ‫ފެށިގެން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު‪ޮ ،‬‬

‫ގޮތުގައި ފިލްމްގެ ދެވަނަ ބައި ‪ 2020‬ގައި ގެނެސް ދޭނެ‬

‫ރަށްރަށުގައި އަންނަނީ ދައްކަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬މައިގަނޑު ކާސްޓުންނަކީ ހަމަ ޖުމައްޔިލް (ޖުމަލް)‬ ‫ނިމާލާއި މަރިޔަމް (މަޖޫ) މަޖުދާގެ އިތުރުން ނުޒޫ އެވެ‪.‬‬

‫ލބިން” ގެ ސީކްއެލްއެއް ގެނެސް ދޭން‬ ‫“ވަކިން ޯ‬ ‫ޑާކް ރެއިނުން ނިންމި އިރު‪ ،‬އެ ސްޓޫޑިއޯ އިން ‪2016‬‬

‫އެހެންވެ ރޫނާގެ ކެރެކްޓާ އަށް ވާނެ ގޮތެއް އަދި‬

‫ރމޭންޓިކް ކޮމެޑީ “ވާށޭ‬ ‫ގައި ގެނެސް ދިން ކާމިޔާބު ޮ‬

‫އތީ އެވެ‪ .‬އޭނާ މަރުވީތޯ ނޫންތޯ މިހާރު‬ ‫ސާފުވާން އަދި ޮ‬

‫މަށާއެކީ” ގެ ދެވަނަ ބައެއް ގެނެސް ދޭން ވެސް އޮތީ‬

‫އޮތީ ސުވާލެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬ޔަގީނުން ވެސް މިހާރު ރޫނާ‬

‫ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ފިލްމަކީ މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ‪8‬‬

‫މަރުވީ ކަމަކަށް އަދި ނިންމޭކަށް ނެތެވެ‪.‬‬

‫ނމިނޭޝަން ލިބި‪،‬‬ ‫ވަނަ ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި ‪ޮ 22‬‬

‫ގތެއް‪ .‬އަހަރެމެން‬ ‫“ހިނގާ ނިކަން ބަލަމާ ވާ ޮ‬ ‫މިހާރު ފިލްމްގެ ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތް ވެސް‬ ‫މގާގެ އަންހެނުން އައިޝަތު ފުއާދު ތައުފީގުގެ‬ ‫ރާވައިފިން‪ޮ ”،‬‬

‫ވޑް އުފުލައިލި ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫‪ 9‬ކެޓަގަރީއަކުން އެ ޯ‬ ‫އެހެންވެ “ވާށޭ މަށާއެކީ” ގެ ޖާދޫގައި ޖެހުނު މީހުން‬ ‫ތިބީ ސީކްއެލްގެ ހަނދާން ނައްތާލާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫“ވަކިން ލޯބިން” ގެ ޯޕސްޓަރެއްގައި ނުޒޫ‪ :‬ފިލްމުން އެންމެ އަޅައިގަތް‬ ‫ކެރެކްޓާއަކީ ނުޒޫ ކުޅުނު ރޫނާގެ ރޯލް‪.‬‬


‫ވާހަކަ‬

‫ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ‬

‫‪ 11‬މާޗް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫އަދާކުރަނީ މަތީ މަޤާމެކެވެ‪ .‬ލިބޭ މުސާރަ ބޮޑެވެ‪.‬‬ ‫ކައިވެނި ކުރިތާ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ލޯބިލޯބި‬

‫‪13‬‬

‫ތިބޭ ދެ މީހުންނެވެ‪ .‬ވީމާ‪ ،‬ދެމަފިރިންގެ ދެމެދުގައި‬

‫ނޫޅެމެވެ‪ .‬ގަދަކަމުން ދީމާ ލައްވާ ކަންކަން ކުރުވާކަށް‬

‫ޚިޔާލު ތަފާތުވުމާއި‪ ،‬ދެބަސްވުން ވެސް ހުންނާނެއެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އަހަރެން ގަބޫލުކުރާ‬

‫ދަރިޔަކު ލިބުނެވެ‪ .‬ދެން ވެސް ދީމާގެ އުޅުމަކަށް‬

‫އަހަރެން ޖެހޭނީ ދީމާގެ މިޒާޖުގައި ހުންނަ ބައެއް‬

‫ފޅައިސާފުކުރަން ގެންނަ‬ ‫ފަލްސަފާއެއް އޮވެއެވެ‪ޮ .‬‬

‫ކައިވެންޏެއް ކުރަން ބޭނުންވެގެނެއް ނޫނެވެ‪ .‬ދީމާ‬

‫ބަދަލެއް ނައެވެ‪ .‬ދީމާ "ކުޑަކަމުން" ދަރިފުޅުގެ‬

‫ކަންތައްތަކަށް ކެތްތެރިވާން ދަސްކުރާށެވެ‪ .‬ކަމުނުދާ‬

‫މީހާއާއި އަނބިމީހާއަކީ ތަފާތު ދެ މީހެކެވެ‪ .‬އެކަކަށް‬

‫ގެއްލިދާނެތީއެވެ‪ .‬މިލްކުވެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް‬

‫ކަންތައްތައް ކުރާކަށް ވެސް ދީމާއަކަށް ނޭނގެއެވެ‪.‬‬

‫ސިފަތައް އަހަރެންގެ ވެސް ހުންނާނެއެވެ‪ .‬ދީމާއަށް‬

‫ލތްބެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ދޭނީ މުސާރައެވެ‪ .‬އަނެކަކަށް ޯ‬

‫ދީމާއާއި އަހަރެން ކައިވެނިކުރީމެވެ‪ .‬ކޮންމެހެން‬

‫ކށްގެން ދީމާގެ ގޭގައި ވެސް‬ ‫ޓަކައެވެ‪ .‬ކައިވެނި ޮ‬

‫މަންމަގެ ނަޒަރުގައި ދީމާއަށް އަދި ދަސްވާނެއެވެ‪.‬‬

‫ފނު ނުނަގައިފި ނަމަ އަހަރެން‬ ‫އަހަރެން ގުޅީމައި ޯ‬

‫ލބީގެ މޭވާއެވެ‪ .‬އެ ޒިންމާ‬ ‫ދަރިފުޅަކީ ދެމަފިރިއެއްގެ ޯ‬

‫އތެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ މަންމަ ބޭނުންވީ‬ ‫އުޅެވެން ޮ‬

‫ގިނަ ވަގުތު ދަރިފުޅު ގެންގުޅެނީ މަންމައެވެ‪ .‬އަހަރެން‬

‫އޅިގެން ވިޔަސް ފާޚާނާއަށް‬ ‫ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނެއެވެ‪ޮ .‬‬

‫އަހަރުމެންނަށް ނެގެން ޖެހޭނެއެވެ‪ .‬އަހަރެން ލޯބިވާ‬

‫އަހަރެންގެ ގެއަށް ދީމާ ގެންނާށެވެ‪ .‬އެޕާޓުމަންޓު ހުރީ‬

‫ގޭގައި އުޅެންޏާ އަހަންނެވެ‪ .‬ދުވާލު ހަތަރުދަމު ދީމާގެ‬

‫ފެން ނާޅާ ހުރެއްޖެއްޔާ އަހަރެން ޝަކުވާ ކުރާނެއެވެ‪.‬‬

‫ވަރަށް ނުވަތަ އެ އަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް ދަރިފުޅު‬

‫ކށް ނިމިފައެވެ‪ .‬ދީމާ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއް‬ ‫ތައްޔާރު ޮ‬

‫ކަމަކީ ނިދުމެވެ‪ .‬ހޭލާނީ މެންދުރުފަހުއެވެ‪ .‬ރޭގަނޑަކީ‬

‫ދީމާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަ ތާޒާކަން ފިލައިފައި‬

‫ލބިވާން ޖެހޭނެއެވެ‪ .‬ދަރިފުޅަށް އެއް އަހަރު‬ ‫ދެކެ ދީމާ ޯ‬

‫އަދައެއް ނުކުރެއެވެ‪ .‬ރޭގަނޑު ހަތަރުދަމު ދީމާގެ‬

‫މަޖާނަގާ ގަޑިއެވެ‪ .‬އަހަރެން ނިދައިފައި އޮތަސް‬

‫ހުރެއްޖެއްޔާ އަހަންނަކަށް ކަމަކުނުދާނެއެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ‬

‫ވާއިރު މަންމައެއްގެ ދައުރު ދީމާއަށް އަދާކުރެވެން‬

‫އެކުވެރިން ދީމާޔާ ބައްދަލުކުރަން ގެއަށް އާދެއެވެ‪.‬‬

‫ދީމާ އުޅޭނީ އެކުވެރިންނާ އެކުގައި ބޮޑުކޮޓަރީގައެވެ‪.‬‬

‫މިޒާޖުގައި ހުންނަ އެ ކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް ދީމާ‬

‫ޖެހޭނެއެވެ‪ .‬އެހެންނަމަވެސް ދީމާގެ ވިސްނުން‬

‫ކފީބުއިން އޮވެއެވެ‪.‬‬ ‫ގޭގައި މަޖާކުރެއެވެ‪ .‬ޓީވީ ބެލުމާއި ޮ‬

‫ކށްގެން ކާއެއްޗެހި‬ ‫ފިލްމުބެލުން އޮވެއެވެ‪ .‬އޯޑަރު ޮ‬

‫ވެސް ކެތްތެރިވެއެވެ‪ .‬މައިންބަފައިން އަހަންނަށް‬

‫ފންޏެއް ކަމުގައި ވާންވީ ދަރިފުޅު‬ ‫ތަފާތުވީއެވެ‪ .‬ލޯބީގެ ޮ‬

‫އަހަރެންގެ ނަޒަރުގައި އެއީ ދީމާގެ ޒާތީ ކަންކަމެވެ‪.‬‬

‫ގެނެއެވެ‪ .‬ދީމާގެ އެކުވެރިންގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންނާއި‬

‫ކށްދީފައިވަނީ ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅޭށެވެ‪.‬‬ ‫ދަސް ޮ‬

‫ބަދަލުވީ ދެމެދުގައި ޖެހުނު ކުންޏަކަށެވެ‪ .‬ދާދި އަވަހަށް‬

‫ޒަމާނީ ޒުވާން ކުދިން އުޅޭނީ އެހެންނެވެ‪ .‬އަހަންނާ‬

‫ފިރިހެނުން ވެސް އުޅެއެވެ‪ .‬އެ މީހުންނާ އެކުގައި‬

‫ކައިވެނިކުރިއެކޭ ކިޔައިފައި ދީމާގެ ހުރިހައި އެކުވެރިން‬

‫ގސްފައި ދަންވަރު ވެސް ދީމާ ގެއަށް އާދެއެވެ‪.‬‬ ‫ބޭރަށް ޮ‬

‫ދޫކޮށްލާކަށް ނުޖެހެއެވެ‪ .‬ހަރުކަށި ޤަވާޢިދުތައް ހަދައި‬

‫ގސްފައި ފަތިހު ވެސް‬ ‫ބައެއްފަހަރު ދަންވަރު ބޭރަށް ޮ‬

‫އުޅުމަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނައެވެ‪ .‬އެ ދަނޑިވަޅާ‬

‫ދީމާ މުށުތެރެއަށް ލާކަށް ވެސް ނުޖެހެއެވެ‪.‬‬

‫އާދެއެވެ‪ .‬ހެނދުނު އަހަރެން ހޭލާ ފަހުން ވެސް ދީމާ‬

‫ކށް މަންމަ ބަލިވެއްޖެއެވެ‪ .‬މަންމައަށް މާ‬ ‫ދިމާ ޮ‬

‫ދވެއިސްތިރިކުރަނީ‬ ‫އަހަރެންގެ އަންނައުނު ޮ‬ ‫މަންމައެވެ‪ .‬އަހަރުމެން ދެމަފިރިންނަށް ކައްކަނީ‬ ‫ވެސް މަންމައެވެ‪ .‬މަންމައަކީ ފެށުނީއްސުރެ ވެސް‬

‫ކެތްތެރިވާށެވެ‪.‬‬ ‫ދަރިފުޅަށް އަހަރު ފުރުނުއިރު ވެސް ދީމާގެ‬

‫މަންމައަށް އެ ކަން އެނގިއްޖެއެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅެ މަންމަ ބަލި ނުވި ނަމަ ދޯ؟" މަންމަ‬ ‫އުޅުނީ އެ ޒިންމާ މަންމަގެ ބޮލުގައި އަޅާށެވެ‪.‬‬ ‫"މަންމާ!" އަހަރެން ބުނީމެވެ‪" .‬މަންމަ ބޭނުންވި‬

‫އަތުވެދާނެއެވެ‪ .‬ކަންތައް އެހާ ހިސާބަށް ދިޔުމުން‬

‫ބުރަވީއެވެ‪ .‬ދެން ވެސް ދީމާއަކަށް ނުވިސްނުނެވެ‪ .‬އެ‬

‫ބޑުވެފަ‪ .‬ދީމާގެ މަންމަ‬ ‫ގޮތަށް އަހަރެން މިހިރީ ޮ‬

‫އަހަރެންގެ މަންމަޔަކަށް ކެތެއް ނުވިއެވެ‪.‬‬

‫ގޮތް އަހަންނަށް ކަމަކުނުދިޔައެވެ‪ .‬އަހަންނަށް ގޮތް‬

‫ބޑުވެފަ‪ .‬އެއީ އޭނަގެ‬ ‫ބޭނުންވި ގޮތަށް އޭނަ އެހެރީ ޮ‬

‫ހުސްވީއެވެ‪.‬‬

‫މަންމަގެ މައްސަލައެއް‪ .‬މަންމަ ނުޖެހޭ ޒިންމާ‬

‫ކންމެވެސް މިންގަނޑެއް އެބަޖެހޭ‬ ‫"ދަރިފުޅު އަޅެ ޮ‬

‫ކށް އުޅޭ މީހެކެވެ‪ .‬ދީމާގެ‬ ‫ވަރަށް ސާފުތާހިރު ޮ‬

‫ގެންގުޅެން‪ "،‬މަންމަ އެ ވާހަކަދެއްކީ ދީމާ ގޭގައި‬

‫"ދީމާ ދެން އިހަށް ބޭރަށް ދިޔުން ތަންކޮޅެއް‬

‫ނަގާކަށް‪".‬‬

‫އަންނައުނުތައް ދާވެ ފުނިޖެހެން ފެށުމުން އެ މަންޒަރު‬

‫ނޫޅޭ ވަގުތެއް ބަލައިފައެވެ‪" .‬މަންމަ މި ހުންނަނީ‬

‫އގާތެރިކަމާ އެކުގައި އަހަރެން‬ ‫ކށްލަމާ!" ވަރަށް ޯ‬ ‫މަދު ޮ‬

‫ބަލާކަށް މަންމައަކަށް ކެތެއް ނުވެއެވެ‪ .‬އެ ކަން‬

‫ކެތްކޮށްލައިގެން‪ .‬އެކަމަކު ބައްޕަ ފަތިސްނަމާދަށް ދާން‬

‫އެދުނީމެވެ‪" .‬އެޓްލީސްޓް މަންމަ ރަނގަޅުވަންދެން‪.‬‬

‫މަންމައަށް ފޫޅުކަނޑައިލެވުނީހެވެ‪ .‬އެހެންނަމަވެސް‪،‬‬

‫ވެސް ކުރަނީ މަންމައެވެ‪ .‬ދީމާ ބުނެގެނެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ނުކުންނައިރު ވެސް ދީމާ އަންނަ ވަގުތާ އެބަ ދިމާވޭ‪.‬‬

‫ބޭބީގެ ކަންކަން ވެސް އެބަޖެހޭ ދީމާ ބަލަހައްޓަން‪".‬‬

‫މަންމައަކީ އެ ކަހަލަ މީހެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ކޮޓަރީގެ އެތައްމިތަނަށް ފުނިޖެހޭ ދާ އަންނައުނުތަކަށް‬

‫ހިސާބުގަނޑު މީހުންނަށް ވެސް އެ މަންޒަރު އެބަ‬

‫ގތުން އަހަންނަށް އިތުރު‬ ‫ޖަވާބުގައި ދީމާ ބަލައިލި ޮ‬

‫މަންމަ ބޭނުން ނަމަ‪ ،‬ވަރަށް ފަސޭހައިން ދީމާގެ‬

‫"ތިހެން ނުބުނޭ ދަރިފުޅާ!" މަންމަ ވަރަށް‬

‫ބަލަން މަންމައަށް ކެތް ނުވަނީއެވެ‪ .‬އެނދުމަތީގައި‬

‫ފެނޭ‪ .‬ފިރިހެނުންގެ ސައިކަލު ފަހަތުގައޭ އަންނަނީ‬

‫ތަފުސީލެއް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ‪ .‬އެ ދުވަސް އަންނާކަށް‬

‫އޯގާތެރިކަމާ އެކުގައި ބުންޏެވެ‪" .‬އެއްވެސް މަންމައަކު‬

‫ފތިގަނޑާއި‪ ،‬ބާލީސްއުރަ ދާވީމައި‬ ‫އަޅައިފައި އޮންނަ ޮ‬

‫ވެސް‪".‬‬

‫ދީމާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ‪ .‬ނުވަތަ ދީމާ އިންތިޒާރުކުރި‬

‫ބޭނުމެއް ނުވާނެ ދަރިންނަށް ނުބައި ތަރުބިއްޔަތެއް‬

‫ދުވަހަކީ އެއީއެވެ‪.‬‬

‫ދޭކަށް‪ .‬ޓީޗަރު ދޭނީ ހަމަ އެއް ފިލާވަޅެއް‪ .‬ބައެއް‬

‫ފޅައި ސާފުކުރަނީ ވެސް‬ ‫އެ ބަދަލުކޮށް‪ ،‬ކޮޓަރިތެރެ ޮ‬

‫"މަންމަ ވެސް ރައްޓެހިންނާ އެއްކޮށް ބޭރަށް‬

‫މަންމައެވެ‪ .‬ދީމާ އުޅޭ ގޮތް އަހަރެންގެ ބައްޕައަށް ވެސް‬

‫ދަމެއްނު‪ "،‬އަހަރެން ދީމާ ދިފާޢުކުރީމެވެ‪" .‬ފްރެންޑެއްގެ‬

‫"މަ ބޭނުމެއް ނޫން އެކަކު ވެސް މަށަށް‬

‫ފެނެއެވެ‪ .‬މައްސަލައަކަށް ވެދާނެތީ ދީމާ ކުރާ އެއްވެސް‬

‫ގޭގައޭ ދީމާ އިންނާނީ‪ .‬އެ ގޭ މީހުން ހޭލާތިބީމަ ދީމާ‬

‫ގޮތްކިޔައިދޭކަށް‪ "،‬ދީމާ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފާސް ނުވަނީ‪ .‬މަންމައަށް ހީވަނީ ދީމާއަށް އަދި‬

‫ކަމަކަށް އެކަކު ވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ‪ .‬ފޮނި‬

‫ކށްލީ! މާ ލަސްވެފަ ހުރީމަ ބަލާއަންނަން‬ ‫ވެސް މަޑު ޮ‬

‫"މިހެންވެގެންނޭ މަ ބުނީ އަދި އަހަރުމެން ބޭބީއެއް‬

‫ވިސްނޭނެހެން‪".‬‬

‫ކށްލައިގެން ތިބީއެވެ‪ .‬ދުވަސްކޮޅަކުން‬ ‫އުންމީދެއްގައި ކެތް ޮ‬

‫އަހަންނަށް ނުގޮވަންވެގެން‪".‬‬

‫ކށްފަ‪ ،‬ބޭބީގެ‬ ‫ހޯދާކަށް ނުވެއޭ‪ .‬ގޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް ޮ‬

‫ދީމާއަށް ދިރިއުޅެން ދަސްވާނެކަމަށް ބަލައިފައެވެ‪.‬‬

‫"މަންމަ ހަމަ ހައިރާންވޭ ދީމާ ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއް‬

‫ލ ހުޅުވޭނެކަމަށް ބަލައިފައެވެ‪ .‬މަންމަ ބުނެއެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ދަރިފުޅަށް ރަނގަޅު ވާތީ‪ ".‬ވާހަކަ ކުރުކޮށްލަމުން‬

‫ދަރިޔަކު ލިބުނީމައި ދީމާގެ އުޅުން ހަރުދަނާ ވާނެއެވެ‪.‬‬

‫މަންމަ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޒިންމާނަގާނެއެވެ‪.‬‬ ‫އަހަންނަކީ އަވަހަށް ނިދާ މީހެކެވެ‪ .‬ހެނދުނު‬

‫އަހަރެން އެހެން ބުނަނީ އެ ކަން އަހަންނަށް‬ ‫ރަނގަޅު ވެގެނެއް ނޫނެވެ‪ .‬އަހަންނަށް ވެސް ރަނގަޅީ‬

‫ކށްފަ އަދި މަ އެބަޖެހޭ ސައުވީސް‬ ‫ހުރިހާ ކަމެއް ޮ‬

‫ހދާނެ‪ .‬ބައެއް ކުދިން ހަމަ‬ ‫ކުދިން އެއްވަނަ ޯ‬

‫އަހަރެން ވެސް އުންމީދުކުރީ އެ ގޮތަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ދީމާގެ ނިންމުން ދިމާ އިދިކޮޅެވެ‪.‬‬

‫ކށްގެން ހުންނަން‪ .‬ނުވާނެ އެ ކަމެއް‪".‬‬ ‫ގަޑިއިރު މޭކަޕް ޮ‬

‫"އަހަރެން ބޭނުމީ ވަރިވާން‪ "،‬ދީމާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އގާތެރިކަމާ އެކުގައި‬ ‫"ދީމާ!" އަހަރެން ވަރަށް ޯ‬

‫"ހިތަށްއަރާނެ އަހަންނަކީ ހާދަ ހެއްވާ މީހެކޭ‪ .‬ހެއްވާ‬

‫ބުނީމެވެ‪" .‬ކިޑް މިހާރު އެހެރީ ގެންގުޅެން ފަސޭހަ‬

‫ގތް ނޫން ގޮތަށް ބުނާ‬ ‫މީހުންނަކީ ހިތުގަ އޮންނަ ޮ‬

‫ބޑުވެފަ‪ .‬މިހާރު އޭނައަށް ކާންދީ‪ ،‬ފެންވަރުވާކަށް‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫މީހުން‪ .‬މަ ބުނާނީ ހިތުގައޮންނަ ގޮތަށް‪".‬‬

‫އފީހަށް ދާން ހޭލަންޖެހޭތީއެވެ‪ .‬އަހަންނަކީ‬ ‫ޮ‬

‫އެހާ ދަންވަންދެން ދީމާ ބޭރުގައި ނޫޅުނިއްޔާއެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވާއިރު އޭނައަށް‬ ‫ނުނަގާނެ މާ ގިނަ ޓައިމެއް‪ .‬އޭނަ ޮ‬

‫މަންމައަށް ލިބުނު ހަމަ އެކަނި ދަރިފުޅެވެ‪ .‬އަހަރެން‬

‫ރައްޓެހިން ގެނެސްގެން ގޭގައި ކިތަންމެ މަޖާނެގިޔަސް‬

‫އެނގެން އެބަޖެހޭ ތީކަން އޭނަގެ މަންމައަކީ‪ .‬ދީމާ‬

‫ހަމައަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ދެމަފިރިން ދެބަސްވާން‬

‫ލލަށް ވެއްޓުނު ކުނިކޮޅެއްހެންނެވެ‪.‬‬ ‫ގެންގުޅެފައިވަނީ ޮ‬

‫އަހަންނަށް މައްސަލައެއް ނެތެވެ‪ .‬ދީމާއަށް އަހަރެން‬

‫ބޭނުންތަ މާމައަށް މަންމަ ކިޔަން؟ އޮޓޯ މެޝިނެއް‬

‫ޖެހޭނެއެވެ‪ .‬ޒުވާބުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ‪ .‬ރުޅިއައިސް‬

‫މަންމައާއި ބައްޕަގެ ގެ ވެސް ހުންނަނީ އުސްކޮށް‬

‫ވަރަށް އިތުބާރު ކުރަމެވެ‪ .‬އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގައި‬

‫އެހެރީ‪ .‬އެއްޗެހި އެ އަށް އަޅާލީމަ ނިމުނީ‪ .‬އޯކޭ!‬

‫ވާހަކަނުދައްކައި އެތައް ދުވަހަކު ތިބެން ޖެހޭނެއެވެ‪.‬‬

‫ހަދައި ބައިތައް ކުއްޔަށްދީފައެވެ‪ .‬ފައިސާއަކީ‬

‫ދީމާގެ އަގުވެއްޓޭ ކަހަލަ ކަމެއް ދީމާ ނުކުރާނެއެވެ‪.‬‬

‫ކށް ކަންތައް ކުރަން‬ ‫ތަންތަން ސާފުކުރާށާ އިސްތިރި ޮ‬

‫ގޅީގައި ހުރެފައި ދިހަވަނަ ގޮޅިއަށް‬ ‫އެއްވަނަ ޮ‬

‫އަހަރެންނަށް ތިޔާގި އެއްޗެކެވެ‪ .‬ތަޢުލީމީގޮތުން‬

‫ދީމާއަކީ އެ ކަހަލަ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެ ޔަގީންކަން‬

‫މީހަކު ވެސް ގެނެވިދާނެ‪ .‬އެއީ މައްސަލައެއް ނޫން‪.‬‬

‫ފުންމައިގަންނާކަށް ނުޖެހެއެވެ‪.‬‬

‫ފާހަގަކުރެވޭ ހަރުފަތަކަށް އަހަރެން ގެންދަން‬

‫އވެއެވެ‪ .‬ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ‬ ‫އަހަންނަށް ޮ‬

‫އެކަމަކު ކިޑްގެ ކަންތައް އެބަޖެހޭ ދީމާ ކުރަން‪".‬‬

‫މަންމައާއި ބައްޕަ ކުރި މަސައްކަތުގެ މޭވާ ކިތަންމެހާ‬

‫އަހަރެންނަށް ކަމުދާ ހުރިހައި ސިފަތަކެއް އެކަކުގެ‬

‫ފންޏެވެ‪ .‬އެ މީހުން ބޭނުންވި ލަނޑުދަނޑި‬ ‫ވެސް ޮ‬

‫ކިބައިގައި ވެސް ނުހުންނާނެ ކަމެވެ‪ .‬ކައިވެނި ކުރަނީ‬

‫މޅަށް ކިޔެވީމެވެ‪ .‬އަހަރެން‬ ‫ހާސިލުވިއެވެ‪ .‬އަހަރެން ޮ‬

‫ދެ މާޙައުލެއްގައި ބޮޑުވެ ދެ ގޮތަކަށް ތަރުބިއްޔަތުވެފައި‬

‫ކޅަކު ވިސްނަން ހުރެފައި‬ ‫"ވިސްނާލާނަން!" އިރު ޮ‬ ‫ދީމާ ދިނީ ކުރު ޖަވާބެކެވެ‪.‬‬ ‫ދީމާގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއަޅާކަށް އަހަރެން‬

‫އަހަންނަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވުނެވެ‪ .‬ވަރިޔަކާ‬

‫ނުނިމޭ‬


‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 11‬މާޗް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫ކުރަފި މަރަން މޮ ުޅ‬ ‫ގޮތެއް ހަދައިގެން ގޭގައި‬ ‫ރޯވެއްޖެ‬ ‫އސްޓްރޭލިއާގެ ކްއީންސްލޭންޑުގައި ފިރިހެނަކު‬ ‫ޮ‬

‫ރކުރި މީހާގެ އެކި ތަންތަން ފިހި‬ ‫ކަމަށާއި އަލިފާން ޯ‬

‫ބަދިގެއިން ކުރަފި ހުސްކުރަން މޮޅު ގޮތެއް ހަދަން‬

‫އަނިޔާވެގެން ފަރުވާދޭންޖެހުނު ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ރޯވުމުން‬

‫އުޅެން ހަދައިގެން ގޭގައި ރޯވެވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ގވުމާ އެކު ބުރައިގެން‬ ‫އެއްޗެހިތަކެއް ގޮވި ކަމަށާއި އެ ޮ‬

‫ސްޕްރޭ ޖަހައިގެން ކުރަފި މެރުމުގެ ބަދަލުގައި މި‬ ‫މީހާ ބޭނުންވީ "އަލިފާން ސްޕްރޭ" ޖަހާށެވެ‪ .‬މިކަން‬ ‫ކށްފައި ބަގް ސްޕްރޭ ޖެހުމުން‬ ‫ކުރަން އަލިފާނާ ދިމާ ޮ‬ ‫އަލިފާންގަނޑު އަރައިގެން ދިޔަ ބާރުމިނުގައި ބަދިގޭގައި‬ ‫ރޯވީ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ހާދިސާ ހިނގިއިރު ގޭގައި އެހެން ބަޔަކު ވެސް‬

‫އަންހެން ދަރިންނަކީ މުސީބާތެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫ގަބޫލުކުރާ މީހުން ގިނަ އިންޑިއާގައި‪ ،‬އަންހެން ދަރިއަކު‬

‫އެއްބަސްވެގެން"ނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ބަލިވެ އިނދެ‪ ،‬ދެ ފަހަރު‬

‫ކަމެއްގެ ތެރޭގައި‪ "،‬ނުސްރަތު ބުންޏެވެ‪" .‬ފުރަތަމަ‬

‫ވެސް އަންހެން ކުއްޖަކު ވިހެއުމަކީ އެ ވައުދާ ހިލާފުވުން‬

‫ދަރިފުޅު ލިބުނު ހިސާބުން ބޫރާ އާއި އޭނާގެ އާއިލާ އިން‬

‫ކަމަށް ބުނެ‪ ،‬އަންހެނުންގެ މޫނަށް އެސިޑް ޖެހީ އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް އަނިޔާކޮށް‪ ،‬ބިރު‬ ‫ގެންދިޔައީ ފަރާ އަށް ތަފާތު ގޮތް ޮ‬

‫ފަރާ އަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ފަހު‪ ،‬ބޫރާ‪ ،32 ،‬މިހާރު‬

‫ލިބުމުން އަނބިމީހާ ދެކެ ރުޅި އައިސްގެން މޫނަށް‬

‫ހދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން އަންނަނީ‬ ‫ފިލާފައިވާތީ އޭނާ ޯ‬

‫އެސިޑް ޖަހައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އންނަ މޮރާދްއާބާދުގައި‬ ‫ނިއު ދިއްލީ ކައިރީގައި ޮ‬

‫މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ފަރާގެ ދައްތަ ނުސްރަތު‬

‫ދައްކަމުން‪".‬‬ ‫ހޮސްޕިޓަލްގައި މިހާރު ފަރާ އަށް ފަރުވާ ދެމުން‬ ‫ގތުގައި ފިރިމީހާ އޭނާ އަށް މި‬ ‫އަންނަ އިރު‪ ،‬އޭނާ ބުނި ޮ‬ ‫ވަރުގެ އަނިޔާއެއް ދީފާނެ ކަމަކަށް ކުރިން ހިތަކަށް ވެސް‬

‫ދިރިއުޅޭ ފަރާ‪ ،25 ،‬ގެ މޫނަށް ފިރިމީހާ ސިރާޖް އެސިޑް‬

‫ގތުގައި ފާއިތުވި އަށް‬ ‫ޖަހާން މީޑިއާ އަށް ކިޔައި ދިން ޮ‬

‫ހމަ ދުވަހު އެވެ‪ .‬އެ އަނިޔާވެރި ހަމަލާގެ‬ ‫ޖެހީ މިދިޔަ ޯ‬

‫ބޑު ހިތްދަތި ކަމެއްގެ ތެރޭގަ‬ ‫އަހަރު ފަރާ އުޅުނީ ވަރަށް ޮ‬

‫ސަބަބުން ފަރާގެ ސިފަ ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ‪ .‬މޫނުގެ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ދެވަނަ އަންހެން ދަރިފުޅު ވިހެއުމާ އެކު‪،‬‬

‫މައްސަލައެއް ނޫން‪ .‬ދަރިން ދެއްވަނީ ހެއްދެވި ފަރާތުން‪"،‬‬

‫އިތުރުން ފަރާގެ އަތުގެ ބައެއް ތަންތަނަށާއި ބަނޑަށް‬

‫ފިރީމީހާގެ އަނިޔާވެރިކަން އިންތިހާ އަށް ދިޔައީ ކަމަށް‬

‫އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވެސް އެސިޑްގެ އަސަރުކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފަރާގެ އާއިލާއާ ހަވާދީ ބައެއް މީޑިއާތަކުން‬ ‫ގތުގައި ސިރާޖު‪ ،‬ފަރާއާ ކައިވެނިކުރީ‬ ‫ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫ނާރަ އެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަންނަށް އަންހެން ދަރިން ލިބުމަކީ އަހަރެންގެ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"އަބަދު ވެސް އޭނާ ބިރު ދައްކަމުން ދިޔަ ފިރިހެން‬ ‫ކުއްޖެކޭ ވިހަން ޖެހޭނީ ބުނެ‪ .‬އެހެންވެ ވިހެއުމާ ހަމައަށް‬

‫ޓތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ދޮރުތަކުގެ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬ފޮ ޯ‬ ‫ބިއްލޫރިތައް ވެސް ވަނީ ތެޅިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ހާދިސާއަށް ފަހު ފުލުހުން ވަނީ ދިރޭ އެއްޗެހި‬ ‫މަރަން ގެންގުޅޭ ސްޕްރޭ ފަދަ އެއްޗެހީގެ ބޭރުގައި‬ ‫ދީފައި ހުންނަ އިންޒާރުތަކަށް ސަމާލުވާން އެދިފަ‬

‫އުޅުނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ނަސީބަކުން އެއްވެސް މީހަކަށް‬ ‫ގެއްލުމެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެއްޗިއްސަށް ވާތީ އަލިފާނާ ކައިރީގައި އެއްވެސް‬

‫ބޑަށް ގެއްލުން ވެފައިވާ‬ ‫ދރުމަތީ ފަރާތަށް ވަރަށް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫އަހުމަދު އަދްޝަން‬

‫"ފިރިހެން ދަރިއަކު ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް‬

‫ބޑު ނަފުސާނީ ބިރުވެރި‬ ‫ވެސް ފަރާ އުޅުނީ ވަރަށް ޮ‬

‫ދިޔަ އެއްޗެހިތަކުން ވެސް އެ މީހާއަށް އަނިޔާވެފައިވާ‬

‫އެވެ‪ .‬މިފަދަ އެއްޗިއްސަކީ ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާ‬

‫އަލިފާން ނިވާ މީހުން ބުނީ ބަދިގެ އާއި ގޭގެ‬

‫ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް އަންހެން ކުއްޖަކު ލިބުމުން މޫނަށް އެސިޑް ޖަހައިފި‬

‫ގޮތަކަށް ބޭނުންކުރުމަކީ ނުރައްކާތެރިކަމެއްކަން ވަނީ‬ ‫ފުލުހުން ވަނީ ހަނދާންކޮށްދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޗައިނާގެ ފިހާރަޔަކުން ވަގަށް‬ ‫ނެގި ރަން ވެސް ފޭކް‬

‫ވިންޑޯޒް ފޯނަށް ވުރެ ގިނަ އެންޑްރޮއިޑް‬ ‫ފޯން‪ ،‬މައިކްރޮސޮފްޓް ސްޓޯރުގައި‬ ‫މައިކްރޮސޮފްޓް‬ ‫ސްޓޯރުގައި‬ ‫ސެމްސަންގް‬ ‫ގެލަކްސީ މަރުކާގެ‬ ‫ބާރުގަދަ ފޯނުތައް‪،‬‬ ‫ވިންޑޯޒް ފޯނުތަކަށް‬

‫މޭގަން މާކަލް ެގ‬ ‫ވެޑިން ޑްރެސްގެ‬ ‫އަގަކީ ‪8.5‬‬ ‫މިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫ވުރެ ގިނަ‬

‫އންނަ‪ ،‬ޕްރިންސް ހެރީ‬ ‫މެއި މަހުގެ ‪ 19‬ގައި ޮ‬ ‫އާއި ބަތަލާ މޭގަން މާކަލްގެ ކައިވެންޏަށް އިނގިރޭސި‬

‫ރލަންޑް މުރޭ އަދި ރާލްފް އެންޑް‬ ‫ސާރާ ބާޓަން އާއި ޮ‬

‫ޝާހީ އާއިލާ ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު‪ ،‬މިހާރު‬

‫ރުސޯ ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަ އެވެ‪ .‬ދެ މީހުންގެ ހަނީމޫނަށް އެކަނި ވެސް‬

‫ކށް ދައްކާ އެއް ވާހަކައަކީ‬ ‫މީޑިއާތަކުގައި އެންމެ ހޫނު ޮ‬ ‫ފޭކް އެއްޗެހި އުފެއްދުމުގައި ނަން ވެފައި‬

‫ތަޅާލަނީ ވެސް ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުންނެވެ‪ .‬މި‬

‫އންނަ ޗައިނާގައި‪ ،‬ވަގަކު ބަޔަކު ބުރަ‬ ‫ޮ‬

‫މީހާ ފިހާރަޔަށް ވަން ކަމަށް ވަނީ ސީލިންގުގައި‬

‫މަސައްކަތުން ފިހާރަޔަކުން ވަގަށް ނެގި ރަންތަކެއް‬

‫އިން ބާގަނޑަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ފޭކް އެއްޗެއްކަން އެނގިއްޖެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫މި މިހާ އެ ފިހާރައިން ހަތް ގަނޑު "ރަން"‬

‫ގތުގައި ފޭކް‬ ‫މި ލަނޑު ލިބުނީ ފިހާރައިން ރަނުގެ ޮ‬

‫ނެގި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއީ ފޭކުކަން އެނގުމުން‬

‫އެއްޗެހި ވިއްކާތީއެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ޝކެއް ކަމަށް‪ ،‬ޕީޕަލްސް‬ ‫ޮ‬ ‫ވަގު ކަލޭގެއަށް ލިބުނީ‬

‫ގަނޑު ރަނުގެ އެތައް ބައިވަރު އެއްޗެހިތަކެއް‬

‫ޑެއިލީން ބުންޏެވެ‪ .‬އަދި ވައްކަން ކުރެވުނީ‬

‫ވަގަށް ނެގި އިރު އެއީ ފިހާރާގައި ރީއްޗަކަށް‪،‬‬

‫މެނޭޖްމަންޓް ސާވިސް ދޭ ތަނަކުން ކަމާއި އެއީ‬

‫ކށްފައި ހުރި އެއްޗިއްސެވެ‪ .‬އަދި އެއީ‬ ‫ޑިސްޕްލޭ ޮ‬

‫ގތަކަށް ވެސް ކުރާ ބައެއް‬ ‫ރަނުގެ ވިޔަފާރި އެއް ޮ‬

‫ރަން ވިއްކާ ފިހާރައެއް ވެސް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ނޫންކަން ވެސް ފަހުން އެނގުނެވެ‪.‬‬

‫ޕީޕަލްސް ޑެއިލީން އާންމުކުރި ވީޑިއޯއަކުން‬ ‫ގތުގައި ވަގު ކަލޭގެ ފިހާރަޔަށް ވަނުމަށް‬ ‫ފެންނަ ޮ‬ ‫ޝކޭހުގެ ބިއްލޫރިތައް‬ ‫ޯ‬ ‫ފަހު ރަންތައް ނަގަން‬

‫ކންމެ އެއްޗަކީ ރަނެއް ނޫން" ކަން‬ ‫"ވިދާ ޮ‬ ‫އެނގުނު ފުރަތަމަ ވަގަކީ މިއީ ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޓރުގައި‪ ،‬ވިންޑޯޒް ފޯނަށް ވުރެ‬ ‫މައިކްރޮސޮފްޓް ސް ޯ‬

‫ފނު ލިއްބައިދިނުމަށް ސެމްސަންގުން އެބަ‬ ‫މީހުންނަށް‪ޯ ،‬‬

‫ލންޗާ‪ ،‬ކުރިން "އެރޯ ލޯންޗާ" އަށް‬ ‫މައިކްރޮސޮފްޓް ޯ‬

‫ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި މޭގަން މާކަލް ބޭނުން ކުރާ‬

‫އަގު ‪ 400،000‬ޕައުންޑަށް އަރަ އެވެ‪ .‬އެއީ ދިވެހި‬

‫ކައިވެނީގެ ހެދުމުގެ އަގުގެ ވާހަކަ އެވެ‪.‬‬

‫ރުފިޔާ އިން ނަމަ ‪8،580،300.00‬ރ‪ .‬އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‬ ‫މި ހެދުންވެގެން ދާނީ ޝާހީ އާއިލާގެ ކައިވެންޏެއްގައި‬

‫ޗަޕެލްގައި އެ ދުވަހު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގަޑިން‬

‫މިހާތަނަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެ އަގު ބޮޑު ވެޑިން‬

‫މެންދުރު ‪ 12:00‬ގަ އެވެ‪ .‬އެއީ ރާއްޖޭ ގަޑިން ހަވީރު‬

‫ޑްރެސްއަށެވެ‪.‬‬

‫‪ 5:00‬އެވެ‪.‬‬

‫ފނު ގިނަ އެވެ‪ .‬ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ‬ ‫ރއިޑް ޯ‬ ‫އެންޑް ޮ‬

‫ފނު ވިއްކަން ފަށާ‬ ‫މަސައްކަތްކުރެ އެވެ‪ .‬ސެމްސަންގުން ޯ‬

‫ފނުތައް‪ ،‬ސެމްސަންގް ސްޓޯރުން ވިއްކާ‬ ‫މަރުކާގެ ބާރުގަދަ ޯ‬

‫ޓރުން‪ ،‬ހަމަ އެ އަގުތަކުގައި‪،‬‬ ‫ދުވަހު‪ ،‬މައިކްރޮސޮފްޓް ސް ޯ‬

‫ލންޗާތަކާ ޚިލާފަށް‪ ،‬މައިކްރޮސޮފްޓް ލޯންޗާ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެހެން ޯ‬

‫ޓރުން އެބަ ވިއްކަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަގުގައި‪ ،‬މައިކްރޮސޮފްޓް ސް ޯ‬

‫ވިއްކާނެ ކަމަށް އެބަ ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޑިވެލޮޕްކޮށްފައި ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ އެހެން ޚިދުމަތްތަކާ‬

‫ވާހަކަތައް ވެސް ގިނަ އެވެ‪ .‬ކުރިން އަޑު އަރާފައި‬

‫ކޓާނާ‪ ،‬ކެލެންޑާ އަދި‬ ‫ގުޅާލެވޭ ގޮތަށެވެ‪ .‬މިސާލަކަށް ޯ‬

‫އޮތް ގޮތުން ‪ 36‬އަހަރުގެ ބަތަލާގެ ކައިވެނީގެ ހެދުން‬

‫ކމްޕިއުޓަރު ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވިންޑޯޒް ޮ‬

‫ފަރުމާކުރާނީ މޭގަންގެ ގާތް އެކުވެރިއެއް ކަމަށްވާ‬

‫ޝައުގުވެރިވާ މީހަކު މި ދެ ޖުމުލަ މާނަކުރަންވީ އެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެ ފޯނެއް ކަހަލަ‬ ‫ސެމްސަންގުން ނެރޭ ބާރުގަދަ ޮ‬ ‫އންލައިން ސްޓޯރަށް އެބަ ވަދެ‬ ‫ގޮތަކަށް މައިކްރޮސޮފްޓް ޮ‬ ‫ކށް ސެމްސަންގުން‬ ‫އެވެ‪ .‬އެއީ މައިކްރޮސޮފްޓަށް ޚާއްސަ ޮ‬

‫ރސޮފްޓުން އެދެ‬ ‫އެހެން ކަމެއް ކޮށްދިނުމަށް ވެސް މައިކް ޮ‬ ‫ފނުތަކަށް އެޅުމެވެ‪.‬‬ ‫އެވެ؛ "މައިކްރޮސޮފްޓް ލޯންޗާ" ޯ‬ ‫ސފްޓް ނޫން އެހެން ކުންފުނިތަކުން ވެސް‪،‬‬ ‫މައިކްރޮ ޮ‬

‫ގެލަކްސީ މަރުކާގެ ފޯނުތައް ވިއްކުމަށް މައިކްރޮސޮފްޓާ‬ ‫އެކު ޚާއްސަ ޑީލެއް ނުހަދާ ކަމަށް ސެމްސަންގުން ބުނި‬

‫ގތުން މޭގަންގެ ވެޑިން ޑްރެސްގެ‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬

‫ވެޑިން ޑްރެސްގެ ޑިނައިޒަކާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކެވޭ‬

‫ގތުން ޕްރިންސް ހެރީގެ ބޭބެ‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬

‫ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު ބްރައިޑަލް ސްޓައިލިސްޓް ޖެސިކާ‬ ‫މުލްރޯނީ އެވެ‪.‬‬

‫ހަފުލާގައި ކޭޓް ބޭނުން ކުރި އެލެގްޒެންޑާގެ‬

‫މޭގަންގެ ވެޑިން ޑްރެސް އެވެ‪ .‬އޭނާއަކީ އަބަދު ވެސް‬

‫ވެޑިން ޑްރެސްގެ އަގަކީ ‪ 250،000‬ޕައުންޑް‬

‫ވަރަށް ސްޓައިލިޝް ތަރިއަކަށްވާތީ‪ ،‬ކައިވެނީގެ ހެދުން‬

‫(‪5،360،870.9‬ރ‪ ).‬އެވެ‪ .‬އެ ހެދުމާއި މޭގަންގެ ވެޑިން‬

‫އާދައިގެ އެއްޗަކަށް ނުވާނެކަން އެއީ ޔަގީން ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ވެޑިން ޑްރެސްގެ‬ ‫އެކަމަކު ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬

‫މޑެލްތަކެއް ކަމަށް ބައެއް ފަހަރު ބެލެވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އުފައްދާ ޮ‬ ‫ނަމަވެސް އެކަން އެ ގޮތަށް ނުހިނގާ ކަމަށް ސެމްސަންގް‬

‫ވުރެ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ބުނެ‪ ،‬އަޖުމަބެލުމަށް އެދެ އެވެ‪.‬‬

‫ފިޔަފައި ދެން ހުރިހައި ކަމެއް‪ ،‬ސެމްސަންގް މަރުކާ އަށް‬

‫ޑިޒައިނަރަކު އަދިވެސް ރަސްމީކޮށް ނުނިންމަ އެވެ‪.‬‬

‫ކަށަވަރުކޮށްދެ އެވެ‪.‬‬

‫މި ކަމުގައި އަޖައިބުވާ ވަރުގެ ކަމެއް ނެތެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ‬

‫ބުރަވާތަން ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އެ ލިސްޓަށް އަންނަ މަޝްހޫރު ޑިޒައިނުންގެ ތެރޭގައި‬

‫ޑްރެސްގެ އަގު އަޅާކިޔާ ނަމަ ‪ 150،00‬ޕައުންޑް‬

‫ޕްރިންސް ވިލިއަމްގެ އަނބިކަނބަލުން ކޭޓް މިޑްލްޓަންގެ‬

‫(‪3217403.79‬ރ‪ ).‬އަގު ބޮޑެވެ‪.‬‬

‫އޑަރުދިން ބައެއް‬ ‫އަދި އެސް‪ 9‬ޕްލަސް އަށް‪ ،‬ކުރިއާލައި ޕްރީ ޯ‬

‫ފުރުސަތު އޮތުމެވެ‪.‬‬

‫މި ކައިވެނީގެ ހަފުލާށް އިންތިޒާރު ކުރާ ގިނަ‬

‫ޕްރިންސް ވިލިއަމާއި ކޭޓްގެ ‪ 2011‬ގެ ކައިވެނީ‬

‫އެ ކުންފުނިތަކުން އުފައްދާ އުފެއްދުންތައް‪ ،‬ވާދަވެރިންނަށް‬

‫މި އޮތީ ގެލަކްސީ އެސް‪ 9‬ބޯމަތިވެފަ އެވެ‪ .‬އެސް‪9‬‬

‫މެއި މަހުގެ ‪ 19‬ވަނަ ދުވަހު ކައިވެނީގެ ހަފުލާ‬

‫ބަޔަކު މިހާރު އެންމެ ބަލައިލަން ކެތްމަދުވެފައި ތިބީ‪،‬‬

‫ޓރުގެ ބޭރުން ނަންބޯޑު‬ ‫ނަމަވެސް‪ ،‬މައިކްރޮސޮފްޓް ސް ޯ‬

‫ވާދަވެރިންނަށް ވުރެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ކޮންމެ ބަޔަކަށް އެ‬

‫‪ 120،000‬ޕައުންޑް ހަރަދު ކުރާނެ ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިއަށް ދާނީ ވިންސާ ކާސްލްގެ ސެއިންޓް ޖޯޖް‬

‫ބޑު ތަރުހީބެއް ވަނީ ލިބިފަ‬ ‫ރއިޑް މާކެޓްގައި ޮ‬ ‫އެންޑް ޮ‬

‫ސެމްސަންގާ ޚިލާފަށް‪ ،‬ގެލަކްސީ އެސް‪ 9‬ގަންނަ މީހުން‬

‫ވެޑިން ޑްރެސް ފަރުމާ ކުރި އެލެގްޒެންޑާ މެކްކްއީން‬

‫ވެޑިން ޑްރެސްގެ އަގާ އެކު ދެކެވޭ އަނެއް‬ ‫ވާހަކައަކީ ހެރީ އާއި މޭގަންގެ ހަނީމޫންގެ ހަރަދުގެ‬


‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 11‬މާޗް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫އިރްފާން ވަރަށް‬ ‫ހިތްވަރު ގަދަ‪:‬‬ ‫އަންހެނުން‬ ‫ނާދިރު ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ‬ ‫ކަމަށް އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު އިރްފާން ހާން‬ ‫އިއުލާން ކުރި ފަހުން‪ ،‬އޭނާގެ ފޭނުން ތިބީ ވަރަށް‬ ‫ބޑު މާޔޫސްކަމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬ގިނަ ބަޔަކު‬ ‫ޮ‬ ‫ބޑުވެފައި ތިބީ އޭނާ ފަރުވާ ހޯދަނީ‬ ‫އެންމެ ކަން ޮ‬ ‫ކން ބައްޔަކަށްކަން ނޭނގޭތީ އެވެ‪ .‬އިރުފާން މި‬ ‫ޮ‬

‫ޔދުއާ އަހަރެމެންނާ އެކު ވާ ކަމަށް ގަބޫލު‬ ‫ހެ ޮ‬

‫މަހުގެ ‪ 5‬ވަނަ ދުވަހު ޓްވިޓާގައި ހިއްސާ ކުރި‬

‫ކުރަން‪ "،‬އިރްފާނާއި ދެ ދަރިންނާއި އަދި އަމިއްލަ‬

‫ވާހަކަތަކަށް ބަލާ އިރު‪ ،‬އޭނާގެ ބައްޔަކީ ބޮޑު‬

‫ނަމުގައި އެންމެންނަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރާކަން‬

‫ބައްޔެކެވެ‪.‬‬

‫ކށް ސުތާޕާ ބުންޏެވެ‪" .‬މި ދަނޑިވަޅު‬ ‫ފާހަގަ ޮ‬

‫ޕޓްތައް ބުނާ ގޮތުން‬ ‫ކުރާނެ އެވެ‪ .‬ބައެއް ރި ޯ‬ ‫އިރްފާނަށް ޖެހިފައި ވަނީ ސިކުނޑީގެ ކެންސަރެވެ‪.‬‬ ‫އަދި އޭނާ މިހާރު ނުރައްކާތެރި ސްޓޭޖެއްގައި‬

‫އެދެން‪".‬‬

‫ގތުން އިރްފާންގެ އަންހެނުން‬ ‫ބައްޔާ ބެހޭ ޮ‬ ‫ވަރަކަށް ވާހަކަ ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫މިހާރު ވަނީ ބައްޔާ ގުޅިގެން ފަސް ޮ‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ވިޔަސް މިކަހަލަ ކަންކަން މަދެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫އތީ ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތާއި‬ ‫މި ފަހަރު މި ޮ‬ ‫ޖން އަބްރަހަމްގެ ވާހަކައެކެވެ‪ .‬ޑައިރެކްޓަރު ރޮބީ‬ ‫ޯ‬ ‫އ އަކްބަރު ވޯލްޓާ (ރޯ) އެންމެ‬ ‫ގެރްވާލްގެ ފިލްމް ރޯމި ޯ‬

‫"އަސްލު މި ބަދަލު މިހާރު މާ ރަނގަޅު‪ .‬ޖޯން‬ ‫ވަރަށް ފިޓްވޭ މި ފިލްމަށް‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"ރޯ" އަކީ ‪ 1970‬ގެ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާ‬ ‫ހާދިސާތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ތުރިލާއެކެވެ‪ .‬ފިލްމްގެ‬

‫ފުރަތަމަ ހުށަހެޅީ ސުޝާންތަށެވެ‪ .‬ފިލްމްގެ ޕޯސްޓަރު‬

‫ޝޫޓިން ފަށަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ ޖޫން މަހުގެ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ދައްކައިލީ ވެސް އޭނާ ހިމަނައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫‪ 1‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި ހުރި ބައެއް‬ ‫އެކަމަކު ސުޝާންތު ސޮއި ޮ‬

‫ޖޯންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމް "ޕަރްމަނޫ" އަންނަ‬

‫އެހެން ފިލްމްތަކާއި "ރޯ" ގެ މަސައްކަތް ފަށަން‬

‫މަހުގެ ‪ 6‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ އިރު‪ ،‬އޭނާ މިހާރު‬

‫ފުރަތަމަ ތާވަލުކުރި ދުވަސްވަރާ ފައްތަރުވުމުން އޭނާ‬

‫އަންނަނީ މިލަޕް ޒަވޭރީގެ "އެސްއެމްޖޭ" ގެ މަސައްކަތް‬

‫ވަނީ ފިލްމް ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އޭގެ ފަހުން ބައެއް އެހެން އެކްޓަރުންނަށް "ރޯ"‬ ‫ހުށަހެޅިކަމުގެ އަޑުތަކެއް ވެސް ފެތުރުނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ސުޝާންތުގެ ކުރިއަށް ހުރި ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި‬ ‫"ޑްރައިވް"‪" ،‬ކޭދަރްނާތު" އަދި "ޗިޅިޔާ" ގެ އިތުރުން‬

‫އތީ ފިލްމްގައި ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅޭނެ‬ ‫މިހާރު މި ޮ‬

‫"ދަ ފޯލްޓް އިން އަވާ ސްޓާޒް" ގެ ހިންދީ ރިމެކިން‬

‫ކބައިކަން ކަށަވަރުވެފަ އެވެ‪ .‬އެއީ ޖޯން‬ ‫އެކްޓަރަކީ ޮ‬

‫ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ‪.‬‬

‫އަބްރަހަމް އެވެ‪.‬‬

‫ހިއްސާ ކުރުމާއި އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުން ފަދަ‬ ‫ކަންކަމަކީ ދެ ތަރިން އަބަދު ވެސް އެކީގައި ކުރަމުން‬ ‫އަންނަ ކަންކަމެވެ‪.‬‬

‫ކަރަން ޓައްކަރްއަކީ އިންޑިއާގެ ޓީވީ އެކްޓަރުންގެ‬

‫ކުރާ ސުވާލުތައް ގިނަ އެވެ‪.‬‬

‫އންނަނީވެފަ އެވެ‪ .‬އެހެން‬ ‫ފަހަރަށް ލަދުވެތި ކަމަކަށް ޮ‬

‫ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬

‫އަދި ކައިވެނި ކުރާކަ ްށ‬ ‫ނޫޅެން‪ :‬ކަރަން ޓައްކަރް‬ ‫އެކްޓަރެވެ‪ .‬އެހެންވެ އޭނާގެ ކައިވެންޏާ ބެހޭ ގޮތުން‬

‫ވަގުތުން އެއްބަސްވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކންއާ އެކު ކުޅެން‬ ‫ފިލްމަކީ އިރްފާން‪ .‬ދީޕިކާ ޕަދް ޯ‬

‫ހަނގުރާމައާ ކުރިމަތިލަމުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މުޅި‬

‫ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ރީތި ކަމަށް ބުނާ އެއް‬

‫އެހެން ތަރިއަކު ގަބޫލުކުރުމަކީ ބޮލީވުޑްގައި ގިނަ‬

‫ފަހުގެ ފިލްމް "ބްލެކްމެއިލް" ރިލީޒް ކުރަން‬ ‫ކށްފައިވާ ވިޝާލް‬ ‫ކށްފައިވާ އިރު‪ ،‬އޭނާ ސޮއި ޮ‬ ‫ތާވަލު ޮ‬

‫ސުތާޕާ ސިކްދާރް މިހާރު ވަނީ ކޮންމެވެސް‬

‫ބުނީ އިރްފާން އަންނަނީ ގަދަ ހިތްވަރާ އެކު‪،‬‬

‫ބޑުކަމުން އޭނާ ވަނީ ފިލްމަށް‬ ‫ސްކްރިޕްޓާ ގަޔާވިލެއް ޮ‬

‫އަންނަ މަހުގެ ‪ 6‬ގައި އިރްފާންގެ އެންމެ‬

‫ބަރަދްވާޖްގެ އާ ފިލްމްގެ މަސައްކަތް ފެށުން ވެސް‬

‫ފޭސްބުކްގައި އޭނާ އާންމު ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި‬

‫ކުރިން އެހެން ތަރިއަކަށް ހުށަހަޅާ ފިލްމެއް‪ ،‬ފަހުން‬

‫ޔދުއާ‪ .‬އެހެންވެ މި ހަނގުރާމަ‬ ‫ވަނީ އެންމެންގެ ހެ ޮ‬ ‫ކށް ދިނުމުގައި ސާބިތުވެ ތިބުމަށް‬ ‫އަށް ހެޔޮދުއާ ޮ‬

‫ތައްޔާރީތައް ވެސް މިހާރު އަންނަނީ ވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ޖން އަށް ހުށަހެޅުމުން‬ ‫ރޮބީ ބުނި ގޮތުގައި "ރޯ" ޯ‬

‫އިރްފާނާއި އަހަރެމެންގެ މުޅި އާއިލާ ވެސް ބޭނުން‬ ‫ކށް ދެއްވުމަށް އެދި އަހަރެމެންގެ އާއިލާ‬ ‫ކާމިޔާބު ޮ‬

‫ހުރި އިރު‪ ،‬ފަރުވާ އަށް އެމެރިކާ އަށް ފުރުމުގެ‬

‫ޖޯން ވަރަށް ފިޓްވޭ މި ފިލްމަށް‪"،‬‬

‫"އިރްފާންގެ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ގުޅައި‪،‬‬ ‫ވެސް އެދެން‪ .‬އެކަމަކު ތިޔަ ހުރިހާ އެންމެންގެ‬

‫ކން ބައްޔެއްކަން ހިއްސާ‬ ‫ލަސްތަކެއް ނުވެ‪ ،‬އެއީ ޮ‬

‫"އަސްލު މި ބަދަލު މިހާރު މާ ރަނގަޅު‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މެސެޖް ކުރާ މީހުންނަށް ޖަވާބު ނުދެވޭތީ މާފަށް‬

‫އުމުރުން ‪ 51‬އަހަރުގެ އެކްޓަރު ބުނި ގޮތުގައި‬

‫ސުޝާންތު ދޫ ކޮށްލި‬ ‫ފިލްމު ޖޯން އަށް‬

‫އާއިލާ ވެސް ތިބީ އިރްފާނާ އެކުގައި ކަމަށް‬

‫ޓީވީ ސިލްސިލާތައް ކުޅުމުގެ އިތުރަށް ކަރަންއަކީ‬

‫ނަމަވެސް ކަރަން ބުނަނީ އޭނާ އަދި ކައިވެންޏަކާ‬ ‫ދޭތެރޭ ނުވިސްނާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަންނަކީ މީޑިއާތަކުގައި އަމިއްލަ ޒާތީ ވާހަކަތައް‬ ‫ހިއްސާކުރަން ވެސް އެހާ ބޭނުންވާ މީހެއް ނޫން‪.‬‬ ‫އެހެންވެ ބޭނުމެއް ނޫން ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް‪.‬‬

‫ޝތަކުގައި ނެށުމުގެ ހުނަރު ވެސް‬ ‫ޯ‬ ‫ޑާންސް‬

‫އެކަހަލަ ހިޔާލެއް އަދިއެއް ނެތް‪ .‬ބޭނުން ވަނީ‬

‫ހސްޓެއް ވެސްމެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދައްކާލައިފައިވާ‪ ،‬މޮޅު ޓީވީ ޯ‬

‫ފކަސް ކުރަން‪ "،‬ފިޓްނެސް ފްރީކެއްގެ‬ ‫ކެރިއަރަށް ޯ‬

‫ގތުން ކަރަން ޖޯހަރްގެ‬ ‫ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬

‫ގތުގައި ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރާ އެކްޓަރު‬ ‫ޮ‬

‫"ސްޓޫޑަންޓް އޮފް ދި އިޔާ ‪ "2‬އިން ކަރަން‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބޮލީވުޑަށް ވެސް ތައާރަފު ވާނެ އެވެ‪ .‬ޓައިގާ ޝްރޮފް‬

‫ގތުގައި އޭނާ ހުރީ ހުސްކޮށެވެ‪.‬‬ ‫ކަރަން ބުނި ޮ‬

‫ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ އެ ފިލްމަކީ މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު‬

‫އަދި ކައިވެނި ނުކުރާހާ ހިނދަކު އޭނާއަކީ "ސިންގަލް"‬

‫ކށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫‪ 23‬އަށް ތާވަލު ޮ‬

‫މީހެކެވެ‪.‬‬

‫ބލީވުޑްގެ ވާހަކަ އަށް ވުރެ ގަދައަށް‬ ‫ކަރަންގެ ޮ‬

‫"ވަގުތު ޖެހުނީމަ ކައިވެނި ކުރާނަން‪ .‬އޭރުން‬

‫ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ އޭނާގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ އެވެ‪.‬‬

‫އަހަންނަށް ހީވަނީ އެ ވާހަކަ އަހަރެން ދައްކާނެހެން‪"،‬‬

‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ކަރަން‪ ،31 ،‬އާ އެކު ސްޓާ‬

‫ކަރަން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޕްލަސްގެ ކުރީގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "އޭކް ހަޒާރޯ މޭ‪،‬‬

‫އޭނާ މި ފަހުން އެއްވެސް ސިލްސިލާއަކުން ނުފެނެ‬

‫މޭރީ ބެހެނާ ހޭ" ގައި ލީޑް ރޯލް ކުޅުނު ބަތަލާ‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކުވަރަށް އަވަހަށް އެއްޗަކުން ފެނިދާނެ‬

‫ކްރިސްޓަލް ޑި ސޫޒާ‪ ،28 ،‬އުޅެނި ރައްޓެހިވެގެންނެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެ ސިލްސިލާ ‪ 2013-2011‬އަށް ދައްކައި ނިމުނު‬

‫ބޑަށް ޑިޖިޓަލް [ވެބް‬ ‫"ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް ވުރެ ޮ‬

‫އިރު ވެސް‪ ،‬އެ ދެ މީހުން ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަމަކަށް‬

‫ސީރީޒް] އެއްޗަކުން ކަންނޭނގޭ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫އެއްބަހެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޮޑީ‪ ".‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޓތައް އިސްޓަގްރާމްގައި‬ ‫އެކުގައި ނަގާފައިވާ ފޮ ޯ‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 11‬މާޗް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބު ްނ‬ ‫ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް‬

‫‪18‬‬

‫ކެންޑީގެ ކާފިއު‬ ‫އުވާލައިފި‬ ‫ކޮލަމްބޯ (މާޗް ‪ - )10‬މުސްލިމުންނަށް‬ ‫ކށް ސްރީ ލަންކާގެ ފައްދުފަހަނަޅާފައިވާ‬ ‫އަމާޒު ޮ‬ ‫ބޑަށް ހަމަލާ ދިން ކެންޑީގައި‬ ‫ބުޑިސްޓުން އެންމެ ޮ‬ ‫އިއުލާންކުރި ކާފިއު މިއަދު އުވާލާފައިވާ ކަމަށް‬ ‫ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން ބުނީ ކާފިއު އުވާލި ނަމަވެސް‬ ‫ކެންޑީގެ މަގުތަކާއި މުސްލިމުންގެ އިމާރާތްތައް‬ ‫ބެލެހެއްޓުން ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުން ކުރިއަށް‬ ‫ގެންދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ކެންޑީގެ ކާފިއު އުވާލީ‪ ،‬ފުލުހުން‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ހާލަތު މަޑުމަޑުން ހަމައަކަށް އެޅެން‬ ‫ބުނި ޮ‬ ‫ފެށުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކޅަށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމުގެ‬ ‫މުސްލިމުންނާ ދެ ޮ‬ ‫ތުހުމަތުގައި ބުޑިސްޓުންގެ ‪ 150‬އަށް ވުރެ ގިނަ‬ ‫މީހުން ފުލުހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬ ‫ތެރޭގައި ހަމަލާގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުނު‬ ‫މީހުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ފުލުހުން މިހާރު ވަނީ‬ ‫ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ‬ ‫މައުލޫމާތު އެނގޭ މީހެއް ނަމަ ފުލުހުންނަށް އެކަން‬

‫ލަންކާ ސިފައިން ކެންޑީގެ މަގުތަކުގައި ހަތިޔާރާ އެކު ހަރަކާތްތެރި ވަނީ‪-- .‬ފޮޓޯ‪:‬އޭއެފްޕީ‬ ‫ހަ ސަ ން އާ މި ރު‬

‫ކޮލަމްބޯ (މާޗް ‪ - )11‬ސްރީ ލަންކާގެ‬ ‫ކށް ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ‬ ‫މުސްލިމުންނަށް އަމާޒު ޮ‬ ‫ބުޑިސްޓުން ދޭ ހަމަލާތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް‬

‫އެންގުމަށް އެދިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގެއްލުންދީފަ އެވެ‪ .‬ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެންމެ ބޮޑު‬

‫ކެންޑީގައި އިއުލާންކުރި ކާފިއު ވަނީ އިއްޔެ އިން‬

‫ގެއްލުމެއްދީފައި ވަނީ ކެންޑީއަށެވެ‪ .‬ގެއްލުންދިން ‪11‬‬

‫ފެށިގެން އުވާލައިފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ސިފައިން‬

‫މިސްކިތުގެ ތެރޭން ނުވަ މިސްކިތް ހުންނަނީ ކެންޑީގަ‬

‫އަދިވެސް ގެންދަނީ ކެންޑީގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބަލަހައްޓަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ސިރިސޭނާ އެކުލަވާލި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން‬

‫ކޅަށް ހަމަނުޖެހުންތައް‬ ‫ބަލާނީ މުސްލިމުންނާ ދެ ޮ‬

‫ކޅަށް ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ‬ ‫މުސްލިމުންނާ ދެ ޮ‬ ‫ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ވަނީ ‪ 150‬އަށް ވުރެ‬

‫ކށްފައިވާ ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެނަލެއް‬ ‫ރިޓަޔާ ޮ‬

‫އުފެދެން މެދުވެރި ސަބަބެވެ‪ .‬އަދި އެ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬ ‫ގިނަ މީހުން ހައްޔަރު ޮ‬

‫ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އެކުލަވާލައްވައިފި‬

‫ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ކޮން ރޭވުމެއްތޯ‬

‫ހަމަނުޖެހުމުގެ ފަހަތުގައިވާ އެންމެ އިސް މީހުން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ބަލާނެ އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން ކުރިމަގުގައި‬

‫ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ލަންކާގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ވަނީ ތިން މީހުން‬ ‫މަރުވެ ‪ 20‬މީހުން ޒަޚަމްވެ އަދި މުސްލިމުންގެ‬ ‫‪ 200‬އަށް ވުރެ ގިނަ އިމާރާތާއި ތަކެއްޗަށް‬

‫މިފަދަ ކަމެއް މެދުވެރި ނުވާނެ ގޮތަށް އަޅާނެ‬ ‫ފިޔަވަޅުތަކުގެ ލަފާ ކޮމިޓީން ދޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަމަނުޖެހުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ފެށިއިރު‬

‫ތާލިބާނުންގެ ހަމަލާއެއްގައި‬ ‫އަފްޣާން ސިފައިންގެ‬ ‫‪ 24‬މީހުން މަރު‬ ‫ކާބުލް (މާޗް ‪ - )10‬އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހުޅަނގުގެ‬

‫ވަނީ ‪ 10‬ދުވަހަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު‬ ‫އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ކެންޑީ އަށް ވަޑައިގެންފަ އެވެ‪ .‬އަދި ސުލްހަ‬ ‫ނަގާލަން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ވަނީ ތިން މީހުން މަރުވެ‬ ‫މުސްލިމުންގެ ‪ 200‬އަށް ވުރެ ގިނަ ތަންތަނަށް‬ ‫ގެއްލުން ދީފަ އެވެ‪ .‬ގެއްލުން ދިން ‪ 11‬މިސްކިތުގެ‬ ‫ތެރޭން ނުވަ މިސްކިތް ހުންނަނީ ކެންޑީގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުވުމުން މިދިޔަ‬ ‫ލަންކާގެ ހަމަނުޖެހުންތައް ޮ‬ ‫ހަފުތާގައި ވަނީ ‪ 10‬ދުވަހަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ‬ ‫ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަފްޣާނިސްތާނުގެ ‪ 70‬ޕަސެންޓް ސަރަހައްދުގައި ތާލިބާނުން ހަރަކާތްތެރިވޭ‪.‬‬

‫ފަހަކަށް އައިސް ތާލިބާނުން ވަނީ‬

‫‪ 70‬ޕަސެންޓް ސަރަހައްދުގައި ތާލިބާނުން މިހާރު‬

‫ރވިންސެއް ކަމަށްވާ ފަރާހް އަށް ތާލިބާނުން މިއަދު‬ ‫ޕް ޮ‬

‫އަފްޣާން ސިފައިން ޖަމާވެފައިވަނިކޮށް ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬

‫އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކަށް ދޭ‬

‫ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށް ފަހުގެ ދިރާސާއަކުން ވަނީ‬

‫ދިން ހަމަލާއެއްގައި އެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ ތެރޭން‬

‫ތާލިބާނުންގެ ހަމަލާ އަށް ފަހު ސިފައިން ވެސް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ތާލިބާނުންގެ ހަމަލާތައް‬ ‫ހަމަލާތައް އިތުރު ޮ‬

‫ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އފިޝަލުން ބުނެފި‬ ‫‪ 24‬މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޮ‬

‫ރައްދުގައި ވަނީ ހަމަލާދީފަ އެވެ‪ .‬ތާލިބާނުންގެ‬

‫ކށްފައި މިވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި ތިބޭ‬ ‫ވަރުގަދަ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ތަރުޖަމާނަކު ބުނެފައި ވަނީ އެ މީހުން ދިން ހަމަލާގައި‬

‫ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ސިފައިން ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ބޑަރާ ކައިރީގައި އޮންނަ ފަރާހް‬ ‫ހައްދަނީ އީރާނުގެ ޯ‬

‫ސިފައިންގެ ‪ 53‬މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެ ގައުމުން ފޭބުމާ ގުޅިގެންނެވެ‪ .‬އަފްޣާނިސްތާނުގެ‬

‫ޕްރޮވިންސްގަ އެވެ‪.‬‬

‫ތާލިބާނުންގެ ހަނގުރާމަވެރިން ހަމަލާދީފައި ވަނީ‬

‫ބަލާ ބުލުކް އަވަށަށް ހަމަލާ ދޭން ތައްޔާރުވާން‬

‫ބޑުވުމުން ލަންކާގައި މިހާރު‬ ‫ހަމަނުޖެހުންތައް ޮ‬

‫ބޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މިއަދު‬ ‫ޮ‬

‫އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެންމެ ގިނައިން އޯޕިއަމް‬


‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 11‬މާޗް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫ޗައިނާގެ ރައީސް އަށް‬ ‫ވެރިކަމުގައި އުމުރަށް‬ ‫ހުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި‬

‫‪20‬‬

‫ލަންކާގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ‬ ‫ބޮޑު ތަހުގީގެއް ހިންގަނީ‬ ‫ކޮލަމްބޯ (މާޗް ‪ - )11‬ސްރީ ލަންކާގެ‬ ‫ކށް ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ‬ ‫މުސްލިމުންނަށް އަމާޒު ޮ‬

‫ގތަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ލަފާ ކޮމިޓީން‬ ‫ނުވާނެ ޮ‬ ‫ދޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަމަނުޖެހުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ފެށިއިރު‬

‫ބުޑިސްޓުން ދޭ ހަމަލާތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް‬ ‫ރިޓަޔާކޮށްފައިވާ ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ ޕެނަލެއް ރައީސް‬

‫ކެންޑީގައި އިއުލާންކުރި ކާފިއު ވަނީ އިއްޔެ އިން‬

‫މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އެކުލަވާލައްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ފެށިގެން އުވާލައިފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ސިފައިން‬

‫ލަންކާގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ވަނީ ތިން މީހުން‬ ‫މަރުވެ ‪ 20‬މީހުން ޒަޚަމްވެ އަދި މުސްލިމުންގެ ‪200‬‬

‫އަދިވެސް ގެންދަނީ ކެންޑީގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން‬ ‫ބަލަހައްޓަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކޅަށް ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކާ‬ ‫މުސްލިމުންނާ ދެ ޮ‬

‫އަށް ވުރެ ގިނަ އިމާރާތާއި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންދީފަ‬ ‫ބޑު ގެއްލުމެއްދީފައި‬ ‫އެވެ‪ .‬ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެންމެ ޮ‬

‫ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ވަނީ ‪ 150‬އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން‬

‫ވަނީ ކެންޑީއަށެވެ‪ .‬ގެއްލުންދިން ‪ 11‬މިސްކިތުގެ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުމުގެ‬ ‫ހައްޔަރު ޮ‬

‫ތެރޭން ނުވަ މިސްކިތް ހުންނަނީ ކެންޑީގަ އެވެ‪.‬‬

‫ފަހަތުގައިވާ އެންމެ އިސް މީހުން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް‬

‫ސިރިސޭނާ އެކުލަވާލި ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން ބަލާނީ‬

‫ފުލުހުން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުވުމުން ލަންކާގައި މިހާރު‬ ‫ހަމަނުޖެހުންތައް ޮ‬

‫ކޅަށް ހަމަނުޖެހުންތައް އުފެދެން‬ ‫މުސްލިމުންނާ ދެ ޮ‬ ‫މެދުވެރި ސަބަބެވެ‪ .‬އަދި އެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ‬

‫ވަނީ ‪ 10‬ދުވަހަށް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު‬

‫ތ ވެސް ބަލާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފަހަތުގައި ވަނީ ކޮން ރޭވުމެއް ޯ‬

‫އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫މީގެ އިތުރުން ކުރިމަގުގައި މިފަދަ ކަމެއް މެދުވެރި‬

‫ރަޝި ާޔގެ ކުރީގެ ޖާސޫސް‬ ‫އަށް ވިހަ ދިނުން‪240 :‬‬ ‫ހެކިވެރިއަކު ފާހަގަކޮށްފި‬ ‫ސަރުކާރުގެ އިމަޖެންސީ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ފަހު‬ ‫ރޫޑް ވިދާޅުވީ ސްކްރިޕަލް އަށް ވިހަ ދިން މީހުން ހޯދަން‬ ‫ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ބޭނުން ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ލަންޑަން (މާޗް ‪ - )11‬ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ‬ ‫އފިޝަލެއް ކަމަށްވާ ސާގީ ސްކްރިޕަލް އާއި‬ ‫ޖާސޫސީ ޮ‬

‫ސ ވަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬ ‫ޗ އި ނާ ގެ ރަ އީ ސް ޝީ ޖި ން ޕި ން އަ ތް ޖަ އް ަ‬ ‫ޕާ ލަ މެ ން ޓު ގެ ވޯ ޓަ ށް ފަ ހު ަ‬

‫އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޔުލިއާ މަރާލުމުގެ ބޭނުގައި‬

‫ބެއިޖިން (މާޗް ‪ - )11‬ރިޔާސީ ޓާމް އުވާލަން‬ ‫ޗައިނާގެ ޕާލަމެންޓުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕާލަމެންޓުގެ މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން ޗައިނާގެ‬

‫ވޓު ނުދެނީ އެއް މެންބަރެވެ‪ .‬މިއީ ވޭތުވެދިޔަ ‪14‬‬ ‫ޯ‬ ‫ގެންނަ ފުރަތަމަ ބަދަލެވެ‪.‬‬ ‫ޗައިނާގެ ވެރިކަމަށް ޝީ‪ ،64،‬ވަޑައިގަތުމަށް‬

‫ރައީސް ޝީ ޗިންޕިން އަށް މުޅި އުމުރަށް ވެރިކަމުގައި‬ ‫ހުންނެވޭނެ އެވެ‪ .‬ޝީ ޖިންޕިން ޗައިނާގެ ރައީސް‬

‫ފަހު ވަނީ ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް އިތުރަށް ހޯއްދަވަން‬

‫ކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ މާޗް‪ 2013 ،‬ގަ އެވެ‪ .‬މިހާރު‬

‫ފައްޓަވައިފަ އެވެ‪ .‬ވެރިކަމުގެ ޓާމް އުވާލަން ޗައިނާގެ‬

‫އންނަ ސިސްޓަމުގެ ދަށުން ‪ 2023‬ވަނަ އަހަރަށް‬ ‫ޮ‬

‫ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީން ހުށަހެޅީ ފެބްރުއަރީ މަހު އެވެ‪.‬‬

‫ފަހު ޝީ ޖިންޕިން މަގާމުން ދުރުވެވަޑައިގަންނަވަން‬

‫ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީގެ ހުށަހެޅުމަކާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާގެ‬

‫ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޕާލަމެންޓުން މިއަދު ފާސްކުރި‬

‫ޕާލަމެންޓުން މީގެ ކުރިން ވޯޓުދީފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގާނޫނަށް ފަހު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވުމަށް ޝީ ޖިންޕިން‬ ‫އަށް ވަކި މުއްދަތެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ނޭޝަނަލް ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސްގައި ނެގި‬

‫ވެރިކަމުގެ ދައުރު އެކަކަށް ‪ 10‬އަހަރަށް ލިމިޓް‬ ‫ކުރުމުގެ އުސޫލު ތައާރަފް ކުރީ ‪ 1990‬ގެ އަހަރުތަކުގަ‬ ‫އެވެ‪ .‬ޝީ ޖިންޕިންގެ ކުރިން ވެރިކަން ކުރެއްވި ދެ‬

‫ވޯޓުގައި ‪ 3،000‬މަންދޫބުންގެ ތެރޭން ‪2،964‬‬

‫ބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ އެ އުސޫލަށް ތަބާވެވަޑައިގެންފަ‬

‫މަންދޫބުން ވަނީ ވެރިކަމުގެ ދައުރު އުވާލަން ވޯޓުދީފަ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވޓު ދިނީ ދެ މެންބަރެކެވެ‪ .‬ވަކިކޮޅަކަށް‬ ‫އެވެ‪ .‬ދެކޮޅަށް ޯ‬

‫ސްކްރިޕަލް އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ސެލިސްބަރީގެ‬ ‫މލެއްގެ ބޭރުގެ ބެންޗެއްގައި ހޭނެތިގެން‬ ‫ޝޮޕިން ޯ‬

‫ވިހައެއް ދިން މައްސަލާގައި ‪ 240‬ހެކިވެރިއަކު‬

‫އއްވާ ފެނިފައި ވަނީ މި މަހު ‪ 4‬ވަނަ‬ ‫ވެއްޓިފައި ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ހޯމް‬ ‫ފުލުހުން މިހާތަނަށް ފާހަގަ ޮ‬

‫ދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫ސެކްރެޓަރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރު ދުވަހު ތެރޭ ޗައިނާގެ ގާނޫނު އަސާސީ އަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަކަށް‬ ‫ސަރުކާރުގެ އިމަޖެންސީ ޮ‬

‫ބާރު ސްޕީޑުގައި ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ‬

‫ފަހު ރޫޑް ވިދާޅުވީ ސްކްރިޕަލް އަށް ވިހަ ދިން މީހުން‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމްބާ ރޫޑް ވަނީ ފުލުހުންގެ‬

‫ހޯދަން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ބޭނުން ކުރާނެ‬

‫ރފެޝަނަލިޒަމަށް ތައުރީފް ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހދާފައިވާ ކަމަށް‬ ‫އަދި ‪ 200‬އަށް ވުރެ ގިނަ ހެކި ޯ‬

‫ކށްފައިވާ ރަޝިޔާގެ ކުރީގެ އިންޓަލިޖެންސް‬ ‫ރިޓަޔާ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ތަހުގީގުގައި ދަނީ ‪ 250‬އަށް ވުރެ‬

‫އފިސަރު ކާނަލް ސްކްރިޕަލް ވަނީ އިނގިރޭސި‬ ‫ޮ‬

‫ގިނަ ކައުންޓާ ޓެރަރިޒަމް ފުލުސް އޮފިޝަލުން‬

‫ގތުގައި މަސައްކަތް‬ ‫ވިލާތުގެ ޖާސޫސީ އެޖެންޓެއްގެ ޮ‬

‫ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ރަޝިޔާ އިން ‪ 2006‬ވަނަ އަހަރު އޭނާ‬

‫ސްކްރިޕަލްއާ ފުރަތަމަ އެޓެންޑްވި ފުލުސް މީހާ‬

‫ވަނީ ‪ 13‬އަހަރަށް ޖަލަށް ލައިފަ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ ކުށަކީ‬

‫ނިކް ބެއިލީގެ ހާލު ވެސް ސީރިއަސްވެގެން އޭނާ‬

‫ރަޝިޔާގެ ޖާސޫސީ މައުލޫމާތު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ‬

‫އަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އޭނާ މިހާރު‬

‫އިންޓެލިޖެންސް ސާވިސް އަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ‪.‬‬

‫ހޭއަރާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު އެފްބީއައިގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ރަޝިޔާގެ‬

‫ރޫޑް ވިދާޅުވީ ސްކްރިޕަލް‪ ،66 ،‬އާއި ޔުލިއާ‪،‬‬

‫‪ 10‬ޖާސޫސުން މިނިވަންކުރާ މަތިން ރަޝިޔާގެ ޖަލުން‬

‫‪ ،33‬އަށް އަދިވެސް ދަނީ ސެލިސްބަރީ ޑިސްޓްރިކްޓް‬

‫ނެރުނު ހަތަރު މީހުންގެ ތެރޭގައި ސްޕްރިކަލް ވެސް‬

‫ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ކަމަށާއި އެ މީހުންގެ‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪ .‬ވޭތުވެދިޔަ އަށް އަހަރު އޭނާ ދިރިއުޅުނީ‬

‫ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ މީހުންގެ ހާލު‬

‫އިނގިރޭސި ވިލާތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫މިހާރު ކުރިއަށްވުރެ ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށްވެ‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 11‬މާޗް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪21‬‬

‫ގްރީންސްޓްރީޓްސް އަތުން އީގަލްސް މޮޅުވެއްޖެ‬ ‫އެވެ‪ .‬ހަސަން ރާއިފް (ހަންނަ) ދިން ބޯޅަ އޭނާ ވަނީ‬

‫ފނުވާލިއިރު ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ‬ ‫ޖެހުން ފުރަތަމަ ޮ‬

‫ގލަށް ވައްދާލައިފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތިން‬ ‫އޭރިއާ ތެރެއިން ޯ‬

‫ކުޅުންތެރިން ފައުލްކަމަށް ބުނެ ރެފްރީ އަލުން ޖަހަން‬

‫ޑ އަށް ހަންނަ ރަނގަޅު‬ ‫މިނެޓު ކުރިން ވެސް އެޑުއާ ޯ‬

‫ދިނީ އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން ‪ 70‬ވަނަ މިނެޓުގައި އެޑުއާޑޯ‬

‫ކށްދިނެނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ބޯޅަ‬ ‫ފުރުސަތެއް ތަނަވަސް ޮ‬

‫ވަނީ ހިލޭ ޖެހުމަކުން އަނެއްކާ ވެސް ނުރައްކާކޮށްފަ‬

‫ޑ ޖެހުމުން ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ ގޯލްކީޕަރު‬ ‫އެޑުއާ ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މަތަކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ގްރީންސްޓްރީޓްސް‬ ‫އަށް އެއްވަރުކުރަން ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނެވެ‪.‬‬

‫ކށް ކުޅުނު ދުވަސް ކަމަށާއި ވަރަށް ގިނަ‬ ‫އެންމެ ދަށް ޮ‬

‫ކނަރަކުން އުފެއްދި‬ ‫އެގޮތުން ‪ 29‬ވަނަ މިނެޓުގައި ޯ‬

‫ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ފެނުނީ ދަށް ކުޅުމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފުރުސަތެއްގައި އޭރިއާ ތެރެއިން ކެޕްޓަން އަސްހަދު‬

‫އެއާ އެކު ވެސް ކުޅުންތެރިންގެ މަސައްކަތުން ތިން‬

‫ބޅަ ޖެހުމުން ދިޔައީ‬ ‫އަލީ (އަޑުބަރޭ) އަށް ލިބުނު ޯ‬

‫ހދުން އޭނާ ފާހަގަކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޮއިންޓް ހޯދުނު ޯ‬

‫ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށެވެ‪ .‬އަދި ޔޫކްރޭން މިޑްފީލްޑަރު‬ ‫ފނުވާލި ހިލޭ ޖެހުން ވެސް ދިޔައީ‬ ‫ސޮބުލް އިލިއާ ޮ‬ ‫ގލުގެ މަތީ ކަނާ ދިމާލުން ބޭރުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ތަފާތު‬ ‫ބޑުކޮށްލަން އީގަލްސްގެ މުހައްމަދު ނާއިމަށް މުޅިން‬ ‫ޮ‬ ‫ޑ ޖައްސާލި ބޯޅަ‬ ‫ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބުނެވެ‪ .‬އެޑުއާ ޯ‬

‫އީގަލްސްގެ ނާއިމް ޯގލް ޖެހުމަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ‪– .‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪ /‬މިހާރު‬

‫މޯހަން ވަނީ މި ސީޒަނުގައި މިހާތަނަށް ބްރެޒިލް‬ ‫ޑ އާއި ބަކާ އަދި ޒުވާން ފޯވާޑް ނާއިމް‬ ‫ފވާޑް އެޑުއާ ޯ‬ ‫ޯ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ހާއްސަކޮށް ބަކާ‬ ‫ދައްކާ ކުޅުން ފާހަގަ ޮ‬ ‫މެދުތެރެއިން ވަރަށް ރަނގަޅު ޑިސިޕްލިންއަކާ އެކު‬ ‫ކުޅުނު ކުޅުމަށް އޭނާ ތައުރީފްކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޗު އަލީ ސުޒޭން ބުނީ މި‬ ‫ގްރީންސްޓްރީޓްސްގެ ޯ‬

‫ހިފައިގެން އޭނާ އެކަނިމާއެކަނި އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަދެ‬

‫ބައްޔާ އެކު‪ ،‬ގަދަ ހަޔެއްގެ ތެރޭ ހިމެނެން ވިސްނަން‬

‫ޖެހުމުން އަމާޒުވީ ކީޕަރު އަތަށެވެ‪.‬‬

‫ޖެހޭ ހިސާބަށް ގޮސްފި ކަމަށާއި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން‬

‫ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ‪ 54‬ވަނަ މިނެޓުގައި‬ ‫ގްރީންސްޓްރީޓްސް އިން އެއްވަރުކުރި އެވެ‪ .‬އޭރިއާގެ‬ ‫އ މާލޭ ލީގުގައި ކްލަބް އީގަލްސް ކުޅުނު‬ ‫އެސްޓީ ޯ‬

‫ކޗު މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން)‬ ‫އީގަލްސްގެ ޯ‬ ‫ބުނީ މިއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ތިން މެޗަށް ބަލާއިރު‬

‫ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ގްރީން އަށް ވަރަށް އުނދަގޫކޮށް މިދިޔައީ‪.‬‬

‫އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ‪ .‬ގްރީންސްޓްރީޓްސް‬

‫ކަނާ ދިމާލުން މުހައްމަދު ރިސްވާން ފޮނުވާލި ބޯޅަ‬

‫ފުރަތަމަ ހާފުގައި އީގަލްސް އިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް‬

‫ތިން ވަނަ މެޗުން ކްލަބް ގްރީންސްޓްރީޓްސް އަތުން‬

‫ޕއިންޓާ އެކު ފަސް‬ ‫އޮތީ ތިން މެޗުން ލިބުނު ދެ ޮ‬

‫ގލުގެ ކަނަށެވެ‪ .‬އޭގެ ތިން މިނެޓު ފަހުން‬ ‫އަމާޒުވީ ޯ‬

‫ކުޅުނު‪ .‬އެކަމަކު ދެ ވަނަ ހާފުގައި ބެލެންސްކޮށް‬

‫‪ 1-2‬އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ވަނައިގަ އެވެ‪.‬‬

‫އީގަލްސް އިން އަލުން އެއްވަރުކުރި އެވެ‪ .‬އެޑުއާޑޯ‬

‫ދިޔައީ‪ .‬ދެ ވަނަ ހާފުގައި އެ ޓީމަށް ލިބުނު ހިލޭ‬

‫ބޅައެއް ބޮލުން ޖަހައި‬ ‫ނެގި ހިލޭ ޖެހުމަކުން ހުރަސްވި ޯ‬

‫ގލް ޖަހައި ނަތީޖާ ނެރުނު‪ "،‬ސުޒޭން‬ ‫ޖެހުމަކުން ޯ‬

‫ތިން ވަނަ ހަފުތާގަ ފުރަތަމަ މެޗުން ހޯދި މި މޮޅާ‬ ‫ޕއިންޓް ހަމަކޮށް ތާވަލުގެ‬ ‫އެކު އެ ޓީމު ވަނީ ހަތް ޮ‬

‫މެޗުގެ ފަސް ވަނަ މިނެޓުގައި ބްރެޒިލް ފޯވާޑް‬ ‫ގލުން އީގަލްސް އިން ވަނީ ލީޑު ނަގައިފަ‬ ‫އެޑުއާޑޯގެ ޯ‬

‫ފވާޑް ނާއިމެވެ‪ .‬މި ހިލޭ‬ ‫ގޯލަށް ވައްދާލީ އުއްމީދީ ޯ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގައުމީ ޓީމުގެ އެއްވެސް މަގާމަކުން ނިޔާ ވަގުތީ ގޮތުން ވިކްޓަރީގެ‬ ‫ނުފެންނާނެ‪ :‬ސާންތީ‬ ‫އެސިސްޓަންޓް ކޯޗަކަށް‬ ‫ބޅަ ޓީމުގެ އެއްވެސް‬ ‫ސީނިއާ ގައުމީ ފުޓް ޯ‬

‫ކށްދިނުމަށް ފަހު މިދިޔަ އަހަރު އެފްއޭއެމްއާ‬ ‫ކޯޗު ޮ‬

‫މަގާމަކުން އޭނާ ނުފެންނާނެ ކަމަށާއި ގައުމީ ޓީމަށް‬

‫ގުޅުމަށް ފަހު ވެސް ސާންތީ ބުނީ "ގައުމީ ސީނިއާ‬

‫ކޗެއް ކަމަށް އެފްއޭއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ‬ ‫ހަމަޖައްސާނީ ބޭރު ޯ‬

‫ބޅަ ޓީމުގެ މަގާމަކަށް އައުމުގެ އެއްވެސް ޝައުގެއް‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ)‬

‫ނެތް" ކަމަށާއި އެފްއޭއެމާ ގުޅުނީ ކުޅުންތެރިން‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހުސްވެފައިވާ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް‬

‫އުފައްދަން ކަމަށެވެ‪ .‬އެފްއޭއެމުން ވަނީ ‪ 19‬އަހަރުން‬ ‫ކޗުކަން ދުރު ރާސްތާ ޕްލޭނާއަކާ‬ ‫ދަށުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ޯ‬

‫ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އަހުމަދު ނިޔާޒް (ނިޔާ)‬

‫އަށް ވެސް ކުޅުނު ނިޔާ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ފުރަތަމަ‬

‫ގތުން ވިކްޓަރީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗަކަށް‬ ‫ވަގުތީ ޮ‬

‫ކުޅުނީ ވިކްޓަރީ އަށެވެ‪ .‬އެ ޓީމަށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ‬

‫ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ލީގުން ޖާގަ ނުލިބުމުން ނިޔާ ދެން ބަދަލުވީ މިނިވަން‬

‫މި ސީޒަނުގައި ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް‬

‫ޗެމްޕިއަންޝިޕުން ޕްރިމިއާ ލީގަށް ކޮލިފައިވި ގދ‪.‬‬

‫ކޗެއް ހަމަޖައްސާނެ‬ ‫މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީ ޯ‬

‫އެކު ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް ސާންތީއާ ހަވާލުކޮށްފަ‬

‫ސއިކުރި އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް‬ ‫ޮ‬ ‫ކުޅުމަށް ނިޔާ‬

‫ބޅަ ޓީމަށެވެ‪ .‬އަދި ތިނަދޫ އިން ޕްރިމިއާ‬ ‫ތިނަދޫ ފުޓް ޯ‬

‫ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި މަހު ސިންގަޕޫރާ‬

‫ސސިއޭޝަނުން މުޅި ރާއްޖޭން‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި އެ އެ ޯ‬

‫ހދައި އޭނާ ފަހުން ވަނީ މިދިޔަ‬ ‫އެ ޓީމުން ރިލީޒް ޯ‬

‫ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި ނިޔާ ވަނީ ފުރަތަމަ‬

‫ދެކޮޅަށް ކުޅޭ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗާއި އޭޝިއަން ކަޕް‬

‫ހދުމަށް ފަށާ "ޓުވާޑްސް‬ ‫ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން ޯ‬

‫ސީޒަނުގައި އޭނާ ކުޅުނު ކްލަބް ކަމަށްވާ ވިކްޓަރީ އަށް‬

‫އެގާރައިގައި ހިމެނިގެން ކުޅެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ވަގުތީ‬ ‫ކޮލިފައިންގައި ބޫޓާނާ ދެ ޮ‬

‫ރގްރާމް ކުރިއަށްގެންދަން ވެސް ސާންތީއާ‬ ‫ފިއުޗާ" ޕް ޮ‬

‫ބަދަލުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްދޭނީ ސާންތީ ކަމަށް ވަނީ ވަރަށް‬ ‫ގޮތުން ޓީމަށް ކޯޗު ޮ‬

‫ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް އަރުއަރައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ގައުމީ ޓީމުން ‪ 2008‬ވަނަ އަހަރުގެ ސާފް‬

‫ސާންތީ ބުނީ އޭނާ ގައުމީ ޓީމަށް އަތުވެދާނެތީ‬

‫"މި ސީޒަނުގައި ފުރަތަމަ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް‬ ‫ސއިކުރީ‪ .‬އެކަމަކު އެ ޓީމުން ރިލީޒް‬ ‫ޮ‬ ‫އަށް ކުޅެން‬

‫އެއްވެސް މީހަކު "ބިރުގަންނާނެ" ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި‬

‫ހޯދައިގެން ވިކްޓަރީއާ ގުޅުނީ‪ ".‬ނިޔާ "މިހާރަ"ށް‬

‫ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރިއިރު އަދި ‪ 2003‬ވަނަ‬

‫އެއްވެސް މަގާމަކަށް ނާންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަންދޭ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހދިއިރު އެސިސްޓަންޓް ކޯޗަކަށް‬ ‫އަހަރު ދެ ވަނަ ޯ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްކުރި ސާންތީ "މިހާރަ"ށް ބުނީ ގައުމީ‬ ‫ޓީމުގައި އޭނާގެ ޗެޕްޓަރު ނިމިއްޖެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަޅުގަނޑު އަށް އަހަރު ގައުމީ ޓީމުގައި‬

‫ގައުމީ ޓީމުން ވަކިވުމަށް ފަހު ސާންތީ ‪2011‬‬

‫ކޗު ލާޒްލޯ ކިސްގެ‬ ‫ނިޔާ ބުނީ މި ވަގުތު ޯ‬

‫އތް ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް‬ ‫މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ޮ‬ ‫ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި ތިނަދޫ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް‬ ‫ހުރީ ނިޔާ އެވެ‪.‬‬ ‫ނިޔާގެ ކެރިއަރުގައި އެންމެ ހާއްސަ އަހަރަކީ‬ ‫‪ 2013‬ވަނަ އަހަރެވެ‪ .‬އެ ފަހަރު ނިއު ރޭޑިއަންޓުން‬ ‫އޭއެފްސީ ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު‪،‬‬

‫ގތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް‬ ‫އެސިސްޓަންޓެއްގެ ޮ‬

‫މޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ‬ ‫ނިޔާ ވަނީ ޮ‬

‫ވަނަ އަހަރު އީގަލްސްއާ ހަވާލުވެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން‬

‫ޓްރާންސްފާ އަށް ފަހު އެކަން ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ފަހަރު އޭނާ ވަނީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ވެސް‬

‫ގެނެސް ރަނގަޅު ޓީމެއް ބިނާކުރި އެވެ‪ .‬އޭނާގެ‬

‫އެބައޮތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްފިން‪ .‬އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ބެންޗުގައި‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬

‫އިރުޝާދުގެ ދަށުން އީގަލްސް އިން ވަނީ އެފްއޭ ކަޕް‬

‫ގތުން ނެތް ކުޅެވެން‪.‬‬ ‫"މި ވަގުތު ހާލަތު ހުރި ޮ‬

‫ފުރުސަތު ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ވަގުތު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ކުޅޭ އެންމެ‬

‫ހުރި މީހަކަށް ވާނެ‪ .‬އެހެންވީމާ އެ ޗެޕްޓަރު އެއޮތީ‬

‫ފައިނަލުގައި އެއް ފަހަރު އަދި ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް‬

‫ކޅުގައި އެސިސްޓަންޓް ކޯޗެއްގެ‬ ‫ސީޒަންގެ ފުރަތަމަ ޮ‬

‫ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިޔަކީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ‬

‫ބޅައިގެ އެހެން‬ ‫ނިމިފައި‪ .‬ދެން އަޅުގަނޑު ފެންނާނީ ފުޓް ޯ‬

‫ފައިނަލުގައި ދެ ފަހަރު ކުޅެ އެއް ފަހަރު ތަށި ހޯދައިފަ‬

‫ކޗު (ކިސް) ބޭނުންނަމަ‬ ‫ގޮތުގައި ފެންނާނީ‪ .‬ދެން ޯ‬

‫ޑިފެންޑަރު އަލީ ޝަރީފް (އައްޔަ) އެވެ‪ .‬އައްޔަ އަށް‬

‫ދިމަދިމާލުން‪ "،‬ސާންތީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޓްރާންސްފާގެ ފަހުން ކުޅޭނަން‪ ".‬ނިޔާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކްލަބް އީގަލްސް އަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް‬

‫ކުރިން ވެލެންސިއާ އާއި ވީބީ އައްޑޫ އެފްސީ‬

‫އަންނަ މަހު ‪ 40‬އަހަރު ފުރޭނެ އެވެ‪ .‬ނިޔާ އަށް މި‬ ‫މަހުގެ ‪ 17‬ވަނަ ދުވަހު ‪ 38‬އަހަރު ފުރޭނެ އެވެ‪.‬‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 11‬މާޗް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪22‬‬

‫ފުޓްބޯޅަ އެއީ މާޒީ‪ ،‬މިހާރު ބާސްކެޓުގެ އެންމެ އުހުގައި‬ ‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬

‫ސްޓެލްކޯ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ޕްރޮމޯޓްވުމުގައި‬ ‫އޭނާގެ ދައުރު ބޮޑުވުމެވެ‪.‬‬ ‫"ސްޓެލްކޯ ޓީމާ އެކު ރަނގަޅަށް ކުޅެ އެ‬

‫ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ‪ 2004‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ޓީމު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް އައިސް ލީގު ކުޅެފައި‪.‬‬

‫ގަދަފަދަ ދެކުނު ކޮރެއާއާ ‪ 0-0‬އިން އެއްވަރުކުރި‬

‫ދެން ވިކްޓަރީން ހުށަހެޅުން ލިބުނީމަ މާއްޓޭ އާއި‬

‫މެޗުގައި އިލްޔާސް އިބްރާހިމް (އިއްލެ) އަކީ‬

‫ސުޒޭންގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ވިކްޓަރީ އަށް ދިޔައީ‪.‬‬

‫ޓީމުގެ އެއް ނަމްބަރު ފޯވާޑެވެ‪ .‬ޖެހިގެން އައި‬

‫ގައުމީ މުބާރާތް ކުޅެން‪ .‬ދެން އައި ދެ ފަހަރު‬

‫އަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ތިން ވަނަ ނިއު‬

‫އައިއެފްސީ އަށް ކުޅުނީ‪ "،‬އިއްލެ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ރޭޑިއަންޓުން ހޯދިއިރު އިރު އެ ޓީމުގައި ވެސް‬ ‫އޭނާ ހިމެނުނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ހަގީގަތުގައި އޭރު‬

‫އެ ދުވަސްކޮޅަކީ އޭނާ އަށް ބާސްކެޓް‬ ‫ސީނިއާ ޓީމުން ވެސް ފުރުސަތު ލިބުނު ދުވަސް‬

‫ބޅައިގެ ތަރިއެކެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް އޭނާ އަކީ ބާސްކެޓް ޯ‬

‫ވަރު ކަމަށްވާތީ އެ ލެވެލެއްގައި ދެ ކުޅިވަރުން‬

‫ފަހުން ބާސްކެޓްބޯޅައަށް އެއްކޮށް ހުސްވެ މޮޅު‬

‫ކުރިއަށް ދިއުމަށް އޭނާ ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ވިދާލިއިރު މިހާރު އޭނާ‬

‫ސަމާލުވެގެންނެވެ‪ .‬އެހެން ހުއްޓައި އޭނާ އަށް‬

‫އަކީ ކާމިޔާބު ބާސްކެޓްބޯޅަ ކޯޗެކެވެ‪.‬‬

‫ގައުމީ ސީނިއާ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުން ފުރުސަތު ލިބުނެވެ‪.‬‬

‫ބާސްކެޓާއި ފުޓްބޯޅައިގެ ދަތުރު ފެށީ ވެސް‬ ‫އެކީގައި‬ ‫ނުވަ ދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ‬

‫"ޕޯޗުގަލްގެ ކޯޗެއް (މެނުއަލް ގޯމޭސް) ފުޓްބޯޅަ‬ ‫ޓީމާ ހަވާލުވެ ‪ 23‬އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާ ސީނިއާ‬ ‫ޓީމާ މެޗެއް ކުޅުނީ‪ .‬އެ ފަހަރު ‪ 23‬އަހަރުން‬

‫އަށް ގިނަގުނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދިން އެއް‬

‫ދަށުގެ ޓީމަށް އަޅުގަނޑު ކުޅުނީ‪ .‬ކޯޗަށް އެ ދުވަހު‬

‫ކޯޗަކީ ސްރީލަންކާގެ ސްމިތު ވަލަޕޯލާ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ކަމު ގޮސްގެން ސީނިއާ ޓީމަށް ނެގީ‪ .‬ނަގައިގެން‬

‫ދުވަސްވަރު އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް‬

‫ސީނިއާ ޓީމާ އެކު ޕްރެކްޓިސްކޮށް ވޯލްޑް ކަޕް‬

‫އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލްގެ ‪ 14‬އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމެއް‬

‫ކޮލިފައިން ޓީމަށް ވެސް އެރި‪ .‬ދެކުނު ކޮރެއާ‬

‫އެކުލަވާލަން އޭނާ ކުރި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން‬

‫އެއްވަރުވި މެޗުގައި ވެސް ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި‬

‫އިއްލަ އަށް ޓީމުން ފުރުސަތު ލިބުނެވެ‪.‬‬ ‫"ސްކޫލުގައި އުޅުނުއިރުގައި ފުރަތަމަ ފުޓްބޯޅަ‬ ‫ކުޅެން ފެށީ ‪ 12‬އަހަރު ނޫނީ ‪ 13‬އަހަރުގައި‪.‬‬ ‫‪ 14‬އަހަރުން ދަށަށް ސްމިތު ވަލަޕޯލާގެ ދަށުން‬

‫ކުޅުނިން‪ "،‬ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ހޯދި ގޮތް އިއްލެ‬ ‫ކިޔައިދިނެވެ‪.‬‬ ‫ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ވޯލްޑް ކަޕް‬ ‫ކލިފައިންގައި ކުޅުމަށް ފަހު އިއްލެ އަށް ދިމާވި‬ ‫ޮ‬

‫އަހުމަދިޔައްޔާ އިން ޓީމެއް ހަދާތީވެ ފުޓްބޯޅަ އަށް‬

‫އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށްވީ ‪ 2005‬ވަނަ އަހަރު‬

‫އަލަށް ދިޔައީ‪ .‬ސްމިތު ކޯޗުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން‬

‫ނިއު ރޭޑިއަންޓާއި ވެލެންސިއާ ކުޅުނު މެޗެއްގައި‬

‫ބޅަ ކުޅެން ފެށީ‪"،‬‬ ‫އަހުމަދިއްޔާގައި ފުރަތަމަ ފުޓް ޯ‬

‫އޭނާގެ ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކަށް ސާޖަރީއެއް‬

‫އިއްލެ "މިހާރަ"ށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހަދަން ޖެހުމުންނެވެ‪ .‬ސާޖަރީ އަށް ފަހު އެނބުރި‬

‫އެ ފަހަރު ‪ 14‬އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަ ސްކޫލް‬

‫އައިސް ނިއު އަށް އިއްލެ ދެ ސީޒަނުގައި ކުޅުނެވެ‪.‬‬

‫ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ނިމުނުތަނުން ސްކޫލްގެ އިންޓަ‬

‫އަދި އެ އަށް ފަހު ‪ 2007‬ވަނަ އަހަރު ޓޮޕް‬

‫ހައުސް ބާސްކެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށުނެވެ‪ .‬އެ‬

‫ލެވެލްގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލި އެވެ‪.‬‬

‫މުބާރާތުގައި އިއްލެ ކުޅުނެވެ‪ .‬އަދި އެ ހިސާބުން‬ ‫ފުޓްބޯޅަ އެކޭ އެއްގޮތަށް ބާސްކެޓުން ވެސް‬ ‫ކުރިއަށްދާން ނިންމި އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ތިން އަހަރު ވަންދެން ކުރުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ފުޓްބޯޅަ އެކޭ އެތްގޮތަށް އިއްލެ ބާސްކެޓް ކްލަބް‬

‫ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގައި ފުޓްބޯޅަ‬

‫ކެރިއަރު ފެށީ ވެސް ސްޓެލްކޯ ކްލަބުންނެވެ‪ .‬އޭރު‬

‫އާއި ބާސްކެޓް މުބާރާތްތަކުގައި އެކި ލެވެލްތަކުގައި‬

‫ސްޓެލްކޯ ކްލަބަކީ ވެސް ބާސްކެޓްގައި ވަރުގަދަ‬

‫ކުޅެފަ އެވެ‪ .‬ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކާ އެކު އެވެ‪.‬‬

‫ޓީމެކެވެ‪ .‬އޭރު ދިމާވި ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ‬

‫"އެންމެ ފަހު މުބާރާތް ހަނދާންވާ ގޮތުގައި‬ ‫އެއީ ‪ 21‬އަހަރުން ދަށަށް އޮތީ އެ ފަހަރު‪ .‬އެ‬

‫ސްޓެލްކޯ ޓީމު ބާސްކެޓްގައި ނުނެރެން ނިންމުމުން‬ ‫ދެން އިއްލެ ބަދަލުވީ ވިކްޓަރީ އަށެވެ‪ .‬ސްޓެލްކޯ‬

‫އަށް ވުރެ ޔަންގްކޮށް ހުރެ އެ މުބާރާތުގައި‬

‫އެކޭ އެއްގޮތަށް ވިކްޓަރީ ވެސް ބާސްކެޓްގައި‬

‫ކުޅުނީ‪ .‬އެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އަހުމަދިއްޔާއެއް‬

‫ވާދަނުކުރަން ނިންމުމުން އިއްލެއާ ގިނަ ބަޔަކު‬

‫ނުދޭ‪ .‬އެކަމަކު އަޅުގަނޑަށް ލިބުނު އެންމެ މޮޅު‬

‫ހިމެނޭ ގޮތަށް ‪ 2009‬ވަނަ އަހަރު ޓީރެކްސް‬

‫ފވާޑާއި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ‬ ‫ޯ‬

‫ބާސްކެޓްބޯލް ކްލަބް ވުޖޫދަށް ގެނަ އެވެ‪.‬‬

‫ދެން އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ ވެސް‪ .‬ހަގީގަތުގައި‬

‫"ވިކްޓަރީ ނުނުކުންނަން ފެށީމަ އަމިއްލަ‬

‫އެންމެ ޓޮޕްގައި ނިންމާލެވުނީމަ އެއީ ކުރިއަށްދާން‬

‫ޓީމެއް ހެދީ ޓީރެކްސްގެ ނަމުގައި‪ .‬ހަސަން‬

‫ލިބުނު ހިތްވަރެއް‪ "،‬އުމުރުން ‪ 38‬އަހަރުގެ އިއްލެ‬

‫އިސްމާއިލާއި ނާހިދު މެން ވެގެން‪ .‬ކުޅުންތެރިން‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ބައިވެރިވެގެން ނަމަކާ އެއްޗެހި ފައިނަލް ކުރީ‬

‫ކުރިއަށް ދިއުމުގައި ސްޓެލްކޯގެ ދައުރު ބޮޑު‬

‫ވެސް‪ .‬އޭރުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ޓީރެކްސް‬

‫ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގައި މީގެ ކުރިން ސްޓެލްކޯގެ‬

‫ބޮޑު ނަމެއްގެ ގޮތުގައި މި ބާއްވަނީ‪ "،‬އިއްލެ‬

‫ކްލަބުން ވަނީ އެންމެ މަތީ ލެވެލްތަކުގައި ވާދަކޮށްފަ‬ ‫އެވެ‪ .‬އިއްލެގެ ކެރިއަރުގައި‪ ،‬އޭނާ ވަޒީފާ އަދާ‬ ‫ކުރަމުން އަންނަ ސްޓެލްކޯގެ ކްލަބުގެ ހިއްސާ‬ ‫ބޮޑެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"އަބަދުވެސް ވިސްނުން ހުރީ ބާސްކެޓް‬ ‫ކޯޗަކަށްވާން"‬ ‫ބާސްކެޓް ކޯޗަކަށް ވުމަށް އިއްލެގެ ޝައުގު އެ‬

‫ސްކޫލް ނިންމާލި ގޮތަށް އިއްލެ ސްޓެލްކޯ‬

‫ކުޅިވަރު ކުޅެން ފެށި ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް ހުރެ‬

‫އަށް ވަންއިރު އޭރު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަން ފުޓްބޯޅަ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާ ކޯޗިންގެ ބިންގާ ވަރަށް ކުރިން އަޅައިފި‬

‫މުބާރާތުގައި ސްޓެލްކޯގެ ކްލަބް ވާދަކުރި އެވެ‪ .‬އެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޓީމަށް އިއްލެ މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫"ބާސްކެޓް ކޯޗިން އަށް ވަރަށް ކުރިން ވެސް‬

‫އޭރު އޭނާ ދިޔައީ ބާސްކެޓްގެ ޒުވާން ގައުމީ ޓީމު‬

‫ދެވިފައިހުރީ‪ .‬އެއީ ކުޅެން ފެށި އިރުން ފެށިގެން‪.‬‬

‫ޖަޕާނުގައި އޮންނަ މުބާރާތަކަށް ދާތީ އެ ޓީމާ އެކު‬

‫ސްކޫލު ނިންމާލާފައި ދެން ހުރިއިރު ކުޅެން‬

‫ވެސް ޕްރެކްޓިސް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބުނެދެނީ‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬ނިޝާން އަލީ‪ /‬މިހާރު‬

‫ބާސްކެޓަށް އެއްކޮށް ހުސް ވުމަށް ފަހު އޭނާ އެ‬ ‫ކުޅިވަރުން ރިޓަޔަކުރީ ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން‬

‫އިއްލެ ސްކޫލް ނިންމާލިއިރު އޭނާ ވަނީ‬

‫ޓީރެކްސް މެޗެއްގެ ތެރެއިން އިއްލަ (މ) އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް‬

‫އެނގޭތީ ބައެއް ކޯޗުން އެސިސްޓަންޓުންގެ ގޮތުގައި‬

‫އިއްލެ އަށް ފުޓްބޯޅައިގައި ގިނަ ބަޔެއްގެ ލޯ‬

‫ކުޑަކުދިންނަށް ކިޔައިދޭއިރު ބޭނުންކުރޭ‪ .‬ބާސްކެޓް‬

‫އެންމެ ބޮޑަށް އަމާޒުވީ އެ ‪ 2002‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ކޯޗިން އަކީ ކުޅެމުން އައިއިރު ވެސް ހުރިކަމެއް‪"،‬‬

‫އިއްލެ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި ހަތް‬ ‫އަހަރުވީއިރު ވެސް އިއްލެގެ ވިސްނުން ބާސްކެޓުގައި‬

‫އިން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކުރިމަތިވީ އަރަން‬ ‫ތިބި ކުޅުންތެރިންނަށެވެ‪.‬‬ ‫"ބާސްކެޓް މިދޭތެރެއިން ދިޔަ ޖޫނިއާ ލެވެލްގައި‬

‫ހަރުލާފައިހުރީ އެ ކުޅިވަރުގައި އޭނާ ހޯދަން‬

‫ފޯކަސް ނުކުރި ދުވަސްތަކެއް‪ .‬އެއީ އަސްލު ގެޕެއް‬

‫ބޭނުންވި ކާމިޔާބީ ގިނަ ވުމުން ކަމަށް އޭނަ ކުރިން‬

‫އައި ސަބަބަކީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފޯރި ހިފާލާފަ‬

‫ވެސް ގަބޫލުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫އޮވެފައި‪ .‬މިދޭތެރެއިން ހަތަރު ވަރަކަށް އަހަރު‬

‫"އަސްލު އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބު ކަންނޭނގެ‬

‫ގސްފި‪ .‬ތަންކޮޅެއް ވަނދުކޮށް‪ .‬ދެން އެކަމަކު‬ ‫ޮ‬

‫އެހާ ވަރަށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުނުއިރު ވެސް ފުޓްބޯޅަ‬

‫މިހާރު އެ ލެވެލަށް އައިސްފި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް‪.‬‬

‫ކޯޗިން ހެދުމުގެ އެއްވެސް ހިޔާލެއް ނާދޭ‪ .‬އަދިވެސް‬

‫މިހާރު ޖޫނިއާ ކުޅުންތެރިން ގިނަ ވެއްޖެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ފުޓްބޯޅަ ލައިސަންސެއް ނީންނާނެ މިހާތަނަށް ވެސް‪.‬‬

‫މިހާރު ވެސް ސީނިއާ އާއި ޖޫނިއާ ކުޅުންތެރިންގެ‬

‫އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ބާސްކެޓް ކޯޗެއް ކިޔަވަންޖެހޭ‬

‫ގެޕެއް އެބައުޅޭ‪ .‬މީގެ މާނަ އަކީ ޖޫނިއާ‬

‫ހުރިހާ އެއްޗެއް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކިޔެވިފައި މިހުރީ‪"،‬‬

‫ކުޅުންތެރިން އެބަޖެހޭ މަސައްކަތް ކޮށްލަން‪ "،‬ޒުވާން‬

‫ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގައި ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަނުން‬

‫ކޗުގެ މަގާމު ފުރަމުން‬ ‫އަންހެން ޓީމުގެ ހެޑް ޯ‬

‫ޑިގްރީ އަށް ކިޔަވަމުން އަންނަ އިއްލެ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އަންނަ އިއްލެ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އތީ ހަމައެކަނި‬ ‫ބާސްކެޓްގައި އިއްލެގެ ކާމިޔާބީ ޮ‬

‫އޭނާ ދެކޭގޮތުގައި އެއްވެސް އިރެއްގައި‬

‫ޓީރެކްސްއާ އެކުގައެއް ނޫނެވެ‪ .‬އޭނާގެ ކާމިޔާބީގެ‬

‫ބާސްކެޓަށް އޮތް ޑިމާންޑް ރާއްޖޭގައި ކުޑައެއް ނުވެ‬

‫ވާހަކަ އެ އަށް ވުރެން ބޮޑަށް ދައްކަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬މައްސަލަ އުޅެނީ އެހެން ދިމަ ދިމާލުގަ އެވެ‪.‬‬

‫"ބާސްކެޓްގައި ރާއްޖޭގައި އާދެވޭނެ އެންމެ‬

‫އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ނަޒަރު ހިންގާލައިގެން ކުޑަ‬

‫ޓޮޕް ލެވެލަށް އާދެވިފައި މިހުރީ‪ .‬ދެން ހަމަ ޖެހޭނީ‬

‫ކުޑަ ހިތްވަރެއްލައިގެން ވެސް ރާއްޖޭގެ ބާސްކެޓް‬

‫ކާމިޔާބުތައް އިތުރުކުރަން‪ .‬އަނެއްހެން ބުނަންޏާ‬

‫ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ޖައްސާލެވޭނެ‬

‫ބާސްކެޓްގައި ނުހޯދާ ކާމިޔާބެއް ނުހުންނާނެ‪ .‬ކޯޗެއް‬

‫ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އިއްލެ ގަބޫލުކުރެ‬

‫ގޮތަށް ކުޅުންތެރިޔެއް ގޮތަށް ވެސް‪ .‬ކޯޗެއްގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ބޮޑު މުބާރާތެއްގެ ނަން‬

‫"އަހަރެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ޓެލެންޓް‬

‫ކިޔައިފިންޏާ އެ ޓޯނަމެންޓެއް އަޅުގަނޑު އިންނާނެ‬

‫އތް ބާސްކެޓް‬ ‫އެބައޮތް ރާއްޖޭގައި‪ .‬މިހާރު މި ޮ‬

‫ހޯދާފައި‪ .‬ކާމިޔާބީތައް އިތުރުކުރަން ދެން ޖެހޭނީ‬

‫ޓީމުތަކުގައި ވެސް‪ .‬މި ކުޅުންތެރިންނަށް ކޮށްދޭން‬

‫ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްފައި‪ "،‬އިއްލަ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ޖެހޭ ކަންތައްތަކެއް ބޫސްޓެއް މަދުވަނީ‪ .‬އެ ބައި‬

‫ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި އެކި ސަބަބުތަކާ‬

‫ރަނގަޅުކޮށް ކުޑަ ހިތްވަރެއް ކޮށްލައިގެން ވެސް‬

‫ހުރެ ބާސްކެޓްގެ ހަރަކާތްތައް ރާއްޖޭގައި މަދުވި‬

‫ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ރާއްޖޭގެ ބާސްކެޓް‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ސަބަބުން ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް‬

‫ޓީމުތައް ކުރިއަށް ޖެހިލާނެ‪ ".‬އިއްލެ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިވި އެވެ‪ .‬އިއްލެ ބުނީ އޭގެ‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 11‬މާޗް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫ބާސާ މޮޅުވިއިރު މެސީ އަށް‬ ‫ހާއްސަ އުފަލެއް‬ ‫ބާސެލޯނާ (މާޗް ‪ – )11‬ތިން ވަނަ ދަރިއަކު‬ ‫ކށްގެން ހުރި އިތުބާރު‬ ‫ލިބޭތީ އާއިލާ އަށް ވަގުތު ހުސް ޮ‬

‫ޖޑީ އަލަބާ އަށް ކުރި‬ ‫ކާޑު ދެއްކީ ބާސެލޯނާގެ ޯ‬ ‫ފައުލަކާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ވަނަ ހާފުގައި ބާސެލޯނާ އިން ގިނަ ވަގުތު‬

‫އނަލް މެސީ ނެތި ބާސެލޯނާ ކުޅުނު މެޗުން‬ ‫ފވާޑް ލި ޮ‬ ‫ޯ‬ ‫ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ މަލާގާ އަތުން ‪ 0-2‬އިން‬

‫ބޅަ ހިފަހައްޓައިގެން އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހަން‬ ‫ޯ‬

‫މޮޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބުވާ‬

‫ކޑުން މެސީގެ ނަން އުނިކުރީ މެޗު‬ ‫މެޗުގެ ސް ޮ‬

‫ގޮތެއްނުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން ވަނީ ރަށުން‬

‫ކށެވެ‪ .‬އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން‬ ‫ފެށެން ގާތްވެފައިވަނި ޮ‬ ‫މެސީ ވަނީ އޭނާ އަށް ތިން ވަނަ ދަރިއަކު ލިބުނުކަން‬

‫ބޭރުގައި އެއިބާ އަތުން ‪ 1-2‬އިން މޮޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ޑގެ ލަނޑުން މެޗުގެ ފުރަތަމަ‬ ‫ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލް ޯ‬

‫ލނާ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ‬ ‫މި މެޗުން މޮޅުވެ ބާސެ ޯ‬

‫ހާފުގައި ރެއާލުން ލީޑު ނަގާފައިވަނިކޮށް ދެ ވަނަ‬

‫‪ 28‬މެޗުން ‪ 72‬ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ‪ .‬ދެ ވަނައިގައި‬

‫ކޅުގައި އެއިބާ އަށް އެއްވަރުކޮށްދިނީ ކުރިން‬ ‫ހާފްގެ ކުރީ ޮ‬

‫ކ މެޑްރިޑަށް ‪ 27‬މެޗުން ލިބިފައިވަނީ‬ ‫އޮތް އެތުލެޓި ޯ‬

‫ވިގަން އެތުލެޓިކަށް ކުޅުނު ޑިފެންޑަރު އިވާން ރަމިސް‬

‫‪ 61‬ޕޮއިންޓެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މަލާގާ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ފަށައިގެން ‪15‬‬ ‫ލނާ އަށް ލީޑުނަގައިދިނީ ލުއިސް‬ ‫ވަނަ މިނިޓްގައި ބާސެ ޯ‬

‫ޑ އެވެ‪ .‬އޭނާ މި ލަނޑު‬ ‫ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ރޮނާލް ޯ‬

‫ސުއަރޭޒް އެވެ‪ .‬އޭގެ ‪ 13‬މިނިޓް ފަހުން ބާސެލޯނާގެ‬ ‫ކށްދިނީ ފިލިއްޕޭ ކުޓީނިއޯ އެވެ‪.‬‬ ‫ލީޑުފުޅާ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ޑ ކާމިޔާބުކުރި ދެ ގޯލާ އެކު‬ ‫މި މެޗުގައި ރޮނާލް ޯ‬

‫މެޗުގެ ‪ 30‬ވަނަ މިނިޓްގައި އެ ޓީމުގެ ސަމޫ ގާސިއާ‬

‫މި ސީޒަނުގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއްގައި އޭނާ ޖެހި ގޯލުގެ‬

‫އަށް ރަތް ކާޑު ދެއްކުމުންނެވެ‪ .‬ގާސިއާ އަށް ރަތް‬

‫އަދަދު ވަނީ ‪ 33‬އަށް އަރައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލިވަޕޫލް ބަލިކޮ ްށ‬ ‫ޔުނައިޓެޑް ހަމަޖެހިލައިފި‬ ‫މެންޗެސްޓާ (މާޗް ‪ - )10‬ފުރަތަމަ ހާފުގައި‬ ‫ފވާޑް މާކަސް ރެޝްފޯޑް ޖެހި ދެ ގޯލާ‬ ‫ޒުވާން ޯ‬ ‫އެކު ‪ 1-2‬އިން ވާދަވެރި ލިވަޕޫލް އަތުން މޮޅުވެ‬ ‫އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނައިގައި މެންޗެސްޓާ‬

‫ޕއިންޓުގެ ލީޑެއް ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަނައިގައި ފަސް ޮ‬ ‫ޕއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު‪،‬‬ ‫ޔުނައިޓެޑަށް ‪ 30‬މެޗުން ‪ޮ 65‬‬ ‫ތިން ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލަށް ‪ 30‬މެޗުން‬

‫އެޕީލްކުރި އެވެ‪ .‬އެހެން ނަމަވެސް މެޗުގެ ރެފްރީ‬

‫ލިބިފައިވަނީ ‪ 60‬ޕޮއިންޓެވެ‪.‬‬

‫ޕސަން ނިންމީ އެއީ ޕެނަލްޓީއެއް ނޫން‬ ‫ކްރެއިގް ޯ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ލޕް ކޯޗުކޮށްދިން‬ ‫މިއީ ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކް ޮ‬

‫އާއި އެންތަނީ މާޝިއަލް އަށް ނުކުޅެވުމެވެ‪ .‬މާޝިއަލް‬

‫އ އަށް ހޯދުނު ދެ ވަނަ‬ ‫ޓީމެއް އަތުން މޮރީނި ޯ‬

‫އ ވަނީ ފުރަތަމަ އެގާރައިން‬ ‫އަށް ނުކުޅެވޭތީ މޮރީނި ޯ‬

‫މޮޅެވެ‪ .‬އަދި މިދިޔަ ދެ ސީޒަނުގެ ތެރޭގައި ލިވަޕޫލް‬

‫ފޑަށް ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރެޝް ޯ‬ ‫އެހެން މެޗުތަކާ ހިލާފަށް މި މެޗުގައި ލިވަޕޫލުން‬ ‫ފެށީ ލަސް ކުޅުމަކުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ފައިދާ ނަގައި‬ ‫ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ފުރަތަމަ ‪ 25‬މިނިޓް ތެރޭ ދެ ގޯލު‬ ‫ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬މިއީ މިދިޔަ ތިން މަސް ދުވަސް ތެރޭ‬ ‫ފޑް ލީގުގައި ޖެހި ފުރަތަމަ ލަނޑުތަކެވެ‪.‬‬ ‫ރެޝް ޯ‬ ‫ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ޔުނައިޓެޑަށް ތިން‬

‫އަތުން ޔުނައިޓެޑަށް ލީގުގައި ލިބުނު ފުރަތަމަ މޮޅެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިން ކުޅުނު ތިން މެޗު ވެސް ނިމިފައިވަނީ‬ ‫އެއްވަރުވެގެންނެވެ‪.‬‬ ‫އ ބުނީ އޭނާގެ ޓީމަށް މި މޮޅު‬ ‫މެޗަށް ފަހު މޮރީނި ޯ‬ ‫ލިބުނީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އގައި މެޗު އެނަލައިޒްކުރަން ތިބި‬ ‫"ސްޓޫޑި ޯ‬ ‫މީހުން ބުނެފާނެ މިއީ އަހަރެމެންނަށް ހައްގު ނޫން‬

‫ވަނަ ލަނޑެއް ޖަހައިދޭން ހުއާން މަޓާ އަށް ރަނުގެ‬

‫ރލް ކޮށްގެން ކުޅުނު‬ ‫މޮޅެކޭ‪ .‬މިއީ ލިވަޕޫލުން ކޮންޓް ޯ‬

‫ފުރުސަތެއް ލިބުނެވެ‪ .‬ލިވަޕޫލް އޭރިއާ ތެރޭގައި މުޅިން‬

‫މެޗެކޭ‪ .‬ހަގީގަތަކީ މި މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑުން ފުރަތަމަ‬

‫އވަހެޑް ކިކަކުން‬ ‫ގތަކަށް ހުރެފައި ޯ‬ ‫ހުސްކޮށް ކަހަލަ ޮ‬

‫ގލު ޖެހީ‪ .‬ދެ ވަނަ ހާފުގައި‬ ‫ހާފުގައި ކުޅެގެން ޯ‬

‫ބޅަ ދިޔައީ ދަނޑިކައިރިން ބޭރަށެވެ‪.‬‬ ‫މަޓާ ފޮނުވާލި ޯ‬

‫ލިވަޕޫލުން ކުޅުނު އެކަމަކު އެ މީހުން ހުއްޓުވުމުގައި‬ ‫ހދީ‪ "،‬ސްކައިސްޕޯޓްސް އަށް ދިން‬ ‫އަހަރެމެން ކުރި ޯ‬

‫ރލް ކޮށްގެން ކުޅުނީ‬ ‫ދެ ވަނަ ހާފް އެއްކޮށް ކޮންޓް ޯ‬ ‫ލިވަޕޫލުންނެވެ‪ .‬މި މެޗުގައި އެ ޓީމަށް ދިމާވި އެންމެ‬

‫ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި‬

‫ދުރުކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ‪ .‬އިނގިރޭސި މީޑިއާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ޗެލްސީގެ ވެރިޔާ ރަޝިއާގެ‬ ‫ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ޮ‬ ‫ބޑު އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކާ އެކު މިދިޔަ‬ ‫ޮ‬

‫ދެ ސީޒަނުގައި ވެސް އެމެރީގެ އިރުޝާދުގެ‬

‫ކންޓޭ ވަކިކުރަން‬ ‫މަހުޖަނު ރޯމަން އަބްރަމޮވިޗް ވަނީ ޮ‬ ‫ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހދަން ޕީއެސްޖީން މަސައްކަތް ފެށިއިރު‪،‬‬ ‫ކޮންޓޭ ޯ‬

‫ދަށުން ޕީއެސްޖީ ނުކުތް ނަމަވެސް އެ ޓީމު ވަނީ‬ ‫ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ކަޓައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިޓަލީގެ ބައެއް ކްލަބްތަކުން ވެސް އޭނާ ބޭނުންވެ‬

‫މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޕީއެސްޖީ ކެޓީ ދެ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި އިޓަލީގެ ގައުމީ ޓީމާ އަލުން ކޮންޓޭ‬

‫ލެގުގައި ވެސް ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން ބަލިވެގެންނެވެ‪.‬‬

‫ހަވާލުވާނެ ކަމަށް ވެސް މީޑިއާގައި ވަނީ އަޑުފެތުރިފަ‬

‫ރޭ ފްރެންޗް ލީގުގައި މެޓްޒް އަތުން ‪ 0-5‬އިން‬ ‫މޮޅުވި މެޗަށް ފަހު އެމެރީ ބުނީ ޕީއެސްޖީގެ ވެރިންގެ‬ ‫އިތުބާރު އަދިވެސް އޭނާ އަށް އެބައޮތް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"މި ވަގުތު ވެސް އަހަންނަކީ މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީ ވަނީ‬ ‫އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ‪ 1-2‬އިން ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް‬ ‫ކންޓޭގެ މުސްތަގުބަލާ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ މެޗަށް ފަހު ޮ‬ ‫ބަލި ޮ‬

‫އިސް މީހެއް‪ .‬ޕީއެސްޖީ ވެރިންގެ އިތުބާރު ވެސް‬

‫ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ސީދާ‬

‫އތް‪ .‬އަހަރެން މި މަސައްކަތް ކުރަނީ މުޅި‬ ‫އެބަ ޮ‬

‫ކންޓޭ ބޭނުމެއްނުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޖަވާބެއް ދޭން ޮ‬

‫ނޭމާ އެނބުރި ބާސާ އަށް‬ ‫ދާން ބޭނުން ވޭ‪ :‬ރިޕޯޓް‬

‫ވަރުގަދަ ކުރި އެވެ‪ .‬އަދި ޔުނައިޓެޑްގެ އޭރިއާ ތެރެއިން‬ ‫ބޑަށް ޕެނަލްޓީ އަކަށް‬ ‫ފައުލަކަށް އެ ޓީމުން ވަރަށް ޮ‬

‫ބޑުވުމަކީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ޕައުލް ޕޮގްބާ‬ ‫ބޮޑު ކަން ޮ‬

‫ކންޓޭ ގެންދަން މަސައްކަތް‬ ‫ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ޮ‬

‫މި ލަނޑާ އެކު ލިވަޕޫލުން އިތުރަށް އެޓޭކް‬ ‫އ މާނޭ އަށް ކުރި‬ ‫މަރުއާން ފެލައިނީ ލިވަޕޫލްގެ ސަޑި ޯ‬

‫ޔުނައިޓެޑުން މި މެޗަށް ނުކުތްއިރު ދިމާވި އެންމެ‬

‫ކޗު އުނާއި އެމެރީ ވަކިކުރުމަށް ފަހު ޗެލްސީގެ‬ ‫ފަހު ޯ‬

‫ވިސްނުމެއްގައި ހުރެ‪ "،‬އެމެރީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކންޓޭ މި ސީޒަނަށް ފަހު‬ ‫ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމުން ޮ‬

‫‪ 66‬ވަނަ މިނިޓްގައި ޔުނައިޓެޑްގެ އައިވަރީ ކޯސްޓް‬ ‫ގޯލެކެވެ‪.‬‬

‫މޅާ އެކު ޔުނައިޓެޑަށް ވަނީ ލީގުގެ ދެ‬ ‫މި ޮ‬

‫ޕެރިސް (މާޗް ‪ - )11‬ޕީއެސްޖީން މި ސީޒަނަށް‬

‫އުމުރުގައި ވެސް ޕީއެސްޖީގައި ހުރެވޭ ކަހަލަ‬

‫ލިވަޕޫލުން މި މެޗުގައި ޖެހި ގޯލަކީ މެޗުގެ‬ ‫ޑިފެންޑަރު އެރިކް ބެއިލީ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން‬

‫ޔުނައިޓެޑް ހަމަޖެހިލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ޕީއެސްޖީން ކޮންޓޭ އަށް ފާރަލަނީ‬

‫ކށް ރެއާލް މޮޅުކޮށްދިން‬ ‫މެޗު އެއްވަރުވާން ދަނި ޮ‬ ‫ކާމިޔާބުކުރީ މެޗު ނިމެން ހަ މިނިޓަށް ވެފައި ހުއްޓަ‬

‫ބޑު މައްސަލައެއް ދިމާވީ‬ ‫މަލާގާ އަށް އެންމެ ޮ‬

‫‪24‬‬

‫އިންޓަވިއުއްގައި މޮރީނިއޯ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ލޕް ބުނީ ދިމާވި މައްސަލަ‬ ‫ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ކް ޮ‬

‫ފމެއްގައި ހުރި މުހައްމަދު‬ ‫ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ރަނގަޅު ޯ‬

‫އަކީ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުން‬

‫ސަލާހަށް މި މެޗުގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ނުދެއްކުމެވެ‪.‬‬

‫ގޯލެއް ނުޖެހުން ކަމަށާއި ހަމައެކަނި އެއް ހާފުގައި‬

‫ޔުނައިޓެޑްގެ އެޝްލީ ޔަންގް ވަނީ ސަލާހު ހުއްޓުވުމަށް‬

‫ވަރަށް މޮޅަށް ކުޅެގެން މި ކަހަލަ މެޗަކުން މޮޅުވާން‬

‫ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފަސޭހަނުވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ބާސެލޯނާ (މާޗް ‪ – )10‬ޕީއެސްޖީ އަށް‬

‫ބުނެފައިވާ ކަމަށްވެ އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން ފްރާންސް‬

‫މޔަ ނޭމާ އަށް ހީވެއްޖެ ކަމަށާއި އޭނާ‬ ‫ބަދަލުވެވުނު ޮ‬

‫ލީގުގެ ޓީމުތަކުގެ ފެންވަރާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމަށް‬

‫ގތްތަކެއް ބަލަމުން‬ ‫އެނބުރި ބާސެލޯނާ އަށް ދެވޭނެ ޮ‬

‫ޕޓްކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ނޭމާ ބުނެފައިވާ ކަމަށް ރި ޯ‬

‫އަންނަ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓެއް ބުނެފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު ނޭމާ އަލުން ބާސެލޯނާ އަށް‬ ‫ބޑަށް ޔަގީނެވެ‪ .‬އެހެންވެ މިއީ‬ ‫ނުގެންދާނެކަން ވަރަށް ޮ‬

‫ކޑް އަގެއް ކަމަށްވާ ‪ 222‬މިލިއަން‬ ‫ދުނިޔޭގެ ރެ ޯ‬

‫ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން ވެގެން ނޭމާ‬

‫ޔޫރޯ އަށް މި ސީޒަނުގައި ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވި‬

‫ޕޓްތައް ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރި ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ރި ޯ‬

‫މޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އައި‬ ‫ނޭމާ އެ ޓީމުގައި ޮ‬

‫މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ނޭމާ ބާސެލޯނާ އަށް‬

‫ނަމަވެސް‪ ،‬އެ ކްލަބުގައި އޭނާގެ ކުރިމަގާ މެދު‬

‫ކށްފައި އޮވެއްޖެ ނަމަ‪،‬‬ ‫އެނބުރި ދާން މަސައްކަތް ޮ‬

‫އތީ އުފެދިފަ އެވެ‪ .‬ޒުވާން އުމުރެއްގައި‬ ‫ސުވާލުތަކެއް ޮ‬

‫މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވިޔަސް ފަހުން ސަޕޯޓަރަކަށް ވެސް‬

‫ފްރާންސް ލީގަށް އޭނާ ބަދަލުވުމަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް‬

‫ކިޔޭނެ އެއްޗެއް ނޯންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ލިބުނު ހައިރާންކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ޕީއެސްޖީން ނޭމާ ގެނައި އެންމެ ބޮޑު އެއް‬

‫ގތުގައި ނޭމާގެ ބައްޕަ ވަނީ‬ ‫އެހެން ރިޕޯޓެއް ބުނާ ޮ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ރެއާލް މެޑްރިޑުން‬ ‫ރެއާލް މެޑްރިޑާ ބައްދަލު ޮ‬

‫ގތުގައި ޔޫރަޕުގައި ނުފޫޒު‬ ‫ސަބަބަކީ ވެސް ބެލެވޭ ޮ‬

‫ރނާލްޑޯ އާއި ނޭމާ‬ ‫އެ ޓީމުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ޮ‬

‫ގަދަކުރުމެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި ފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ‬

‫ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅާފާނެ ކަމަށް ވެސް ސްޕެއިނުގެ‬

‫ދެ ވަނަ ބުރުން ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުން ކެޓީ އެވެ‪.‬‬

‫މީޑީއާތަކުން ކުރިން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ މެޗުގެ ދެ ވަނަ ލެގާ ކުރިމަތިލިއިރު އޭނާ ހުރީ‬ ‫އަނިޔާވެ ސީޒަން ނިމިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ލނާ ދޫކޮށްދިޔައީ‬ ‫މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ނޭމާ ބާސެ ޯ‬ ‫އެ ޓީމުގައި މެސީ ހުރުމުން އޭނާ އަށް އެ ޓީމުގެ‬

‫ސްޕެއިނުގެ ނޫހަކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‪ ،‬މި‬

‫އެންމެ މުހިއްމު މަގާމް ނުލިބޭތީ ކަމަށް އޭރު‬

‫ހދުމަށް ބްރެޒިލްގައި ހުރި‬ ‫ވަގުތު އަނިޔާއަށްށް ފަރުވާ ޯ‬

‫ވާހަކަދެކެވުނެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޕީއެސްޖީގައި އޭނާގެ‬

‫ލނާ އަށް އެނބުރި ދެވޭނެ ގޮތަކީ‬ ‫ނޭމާ ވަނީ ބާސެ ޯ‬

‫ހުވަފެންތަކުގައި ކުލަޖައްސަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ‬

‫ތ ބަލަން އެ ކްލަބާ ގުޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮބައި ޯ‬

‫ކްލަބް ނޫން ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ގަބޫލުކުރެވޭއިރު‬

‫ކށްލެވުމަކީ ހެދުނު ގޯހެއް‬ ‫އަދި ބާސެލޯނާ ދޫ ޮ‬

‫އތްކަމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫ނޭމާ މެޑްރިޑަށް ދިއުމަކީ ދުރުގައި ޮ‬

‫އނަލް މެސީގެ ހިޔަނިން‬ ‫ކަމަށް އެއްބަސްވެ‪ ،‬ލި ޮ‬

‫ޑ ނެތް ނަމަ މެޑްރިޑުގައި ނޭމާ އަށް‬ ‫އަމުދުން ރޮނާލް ޯ‬

‫ގހެއް ކަމަށާއި އޭނާ‬ ‫ސަލާމަތްވާން ބޭނުންވުމަކީ ވެސް ޯ‬

‫އެންމެ މުހިއްމު މަގާމް ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬


‫ޚަބަރު‬ ‫ރާއްޖެއާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމު ެގ‬ ‫ކުރިން މަޝްވަރާ ފަށަން އެދިއްޖެ‬

‫‪ 11‬މާޗް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪26‬‬

‫ސ‪ 5:‬އާ ގުޅޭ‬

‫ބޑުވާ ކަމެކެވެ‪"،‬‬ ‫ހާލަތެކެވެ‪ .‬އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ކަން ޮ‬

‫ވެސް ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައިވާ‬

‫ކޅުން ބުނެފައިވެ‬ ‫ބަލައިގަންނަން ދަތި ކަމެކެވެ‪ ".‬އިދި ޮ‬

‫އުވާލައި މިދިޔަ މަހު އެކެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬

‫އިދިކޮޅުގެ ސިޓީގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވާހަކަތައް ފުށުއަރާ ކަމަށް އެ ސިޓީގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ނެރުނު ހުކުމް ފުރިހަމަ އަށް ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށެވެ‪.‬‬

‫"މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ލިބޭ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬މަޝްވަރާގެ ފުރުސަތު‬ ‫ސިޓީ ބުނި ޮ‬

‫ސަބަބަކީ‪ ،‬އދ‪.‬ގެ ބައިވެރިކުރަން ސަރުކާރުގެ‬

‫މަޝްވަރާތައް ނުފެށި ވަނީ ސަރުކާރާ ހެދި ކަމަށް‬

‫އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށާއި ވަކިން ހާއްސަކޮށް‬

‫ބައެއް ބޭފުޅުން ތާއީދުކުރައްވައި ވާހަކަ ދެއްކެވިއިރު‪،‬‬

‫ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި މިވަނީ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި‬

‫ކޅުން ބުނިއިރު‪ ،‬ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނީ‬ ‫އިދި ޮ‬

‫ފަތުރުވެރިކަމަށް ހީނަރުކަން އަންނާނެ އެވެ‪ .‬އަދި މުޅި‬

‫ކޅުހަދައި ވެސް ބައެއް ބޭފުޅުން ވާހަކަ‬ ‫އެކަމަށް ދެ ޮ‬

‫އުފެދިފައިވާ ދެބަސްވުންތަކާ ހެދި އެވެ‪ .‬އެކަމުގެ‬

‫ހުރިހާ ވެސް މައްސަލަ އަކީ އިދިކޮޅުން ޝަރުތުތައް‬

‫އިގްތިސާދަށް ގެއްލުންވެ‪ ،‬ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އެކަމުގެ‬

‫ދައްކާފައިވާތީ ކަމަށް އިދިކޮޅުގެ ސިޓީގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގެއްލުން ލިބެނީ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ‬

‫ބޑެތި ކުށްތަކެއްގައި ތިބި‬ ‫ކުރިމަތިކުރުވުން ކަމަށެވެ‪ޮ .‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކށްލުމަކީ ސަރުކާރުން‬ ‫ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް ދޫ ޮ‬

‫"މަޝްވަރާގައި އދ‪ .‬ބައިވެރިކުރުމާ މެދު‬

‫ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ އެވެ‪".‬‬ ‫ކޅުން އެދިފައި ވަނީ‪ ،‬އދ‪.‬އާ އެކު މަޝްވަރާ‬ ‫އިދި ޮ‬

‫އދ‪.‬ގެ ބައިވެރިވުމާ އެކު ކުރިއަށް ގެންދާ‬

‫ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ދެބައި ވެފައިވާ ކަމާއި‬

‫ކުރިއަށް ގެންދަން ރައީސް ޔާމީން ވީހާވެސް އަވަހަށް‬

‫ގސްފައިވާ ކަން‬ ‫އަދި މައްސަލަ ޑެޑްލޮކް އަކަށް ޮ‬

‫މަޝްވަރާ އަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވުމަށް‪ ،‬އިދިކޮޅު‬

‫ތާއީދުކުރައްވައި އެކަން އާއްމުކުރެއްވުމަށެވެ‪.‬‬

‫އަޅުގަނޑުމެންނަށާއި އަދި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް‬

‫ޕާޓީތަކުގެ ލީގަލް އެޑްވައިޒަރެއްގެ ގޮތުގައި ބެން‬

‫ސާފުވެ އެވެ‪ .‬މަޝްވަރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން އދ‪.‬ގެ ދައުރާ‬

‫ކށްފައިވާ ކަން ފާހަގަކޮށް ސިޓީގައި‬ ‫އެމާސަން އައްޔަން ޮ‬

‫މެދު ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއްވާ ވިސްނުން ސާފުނުވުމަކީ‬

‫ތަކުރާރުކޮށް އެދިފައި ވަނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު‬

‫މަޝްވަރާތަކުގައި އދ‪.‬ގެ ބައިވެރިވުމަކީ ވަރަށް‬ ‫އަސާސީ ސިފައެއްކަމަށާއި އެކަމަކު މިކަމުގައި‬

‫ތެޔޮ ބޯޓު މައްސަލައިގަ ހައްޔަރު‬ ‫ކުރި މީހާ އަށް ވެސް ސަރުކާރު‬

‫ކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ރައީސް‬ ‫އފީހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ސ‪ 5:‬އާ ގުޅޭ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް‬ ‫އެ ބޯޓުގައި ދިވެހި ދިދަ ބޭނުން ޮ‬

‫މިނިސްޓްރީން ހާމަކުރުމާ އެކު ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ‬

‫ފުލުހުން ތުހުމަތު ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ އުޅަނދެއް ނޫން‬ ‫އެއީ ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީ ޮ‬

‫އދ‪.‬ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު‬ ‫ކރެއާގެ އުޅަނދަކަށް‪ ،‬ރާއްޖޭގައި‬ ‫އަޅާފައިވާ އުތުރު ޮ‬

‫ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޓޭންކަރަކީ ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ‬

‫ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޖަޕާންގެ މެރިޓައިމް ސެލްފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ‬ ‫ވައިގެ ސިފައިންނަށް ދެ އުޅަނދު ފެނުނީ އެކަތި‬ ‫ބކިތައް ދިއްލައިގެން‪،‬‬ ‫އަނެކަތީގައި ބަނދެލައިގެން އޮވެ‪ޮ ،‬‬

‫ކުރުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށްބުނާ "ޝިން ޔުއާން ‪"18‬‬ ‫ރަޖިސްޓްރީ ޮ‬

‫އުޅަނދެއް ކަމަށް މެރިޓައިމް ވެބްސައިޓްތަކުން ދެއްކި‬

‫އިން މުއާމަލާތްތަކެއް ކުރިކަން ޖަޕާނުގެ ފޮރިން‬

‫ދގު މައުލޫމާތެއް‬ ‫ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ އެއީ ޮ‬

‫ފރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ‬ ‫ކަމަށް ޖަޕާންގެ ޮ‬

‫މެމްބަރުންގެ ގޮނޑީ ެގ‬ ‫މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ‬ ‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން‪ ،‬އުތުރު ކޮރެއާގެ‬ ‫ގތަށް ކަނޑުމަތީގައި މުއާމަލާތު‬ ‫އުޅަނދުތަކާ މި ޮ‬

‫ޝައްކު ކުރެވޭ ފަދަ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގަނިކޮށް‬

‫ގތަށް މިދިޔަ ޖުލައި މަހު އެ‬ ‫ކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ޮ‬

‫ކޅަށް އދ‪ .‬އިން އަޅާފައިވާ‬ ‫އެވެ‪ .‬އުތުރު ކޮރެއާއާ ދެ ޮ‬

‫ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް‬ ‫އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި‬ ‫ބައެއް މެމްބަރުން‪ :‬އެ މެމްބަރުންގެ‬ ‫ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް‬ ‫ޯކޓުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކުރަން‬ ‫ހުށަހެޅީ ދައުލަތުން ‪--‬ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬

‫އެދިގެން އެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ އަމުރުގެ އެ ބައި ބާތިލްކުރަން ދައުލަތުން‬

‫ކޓުން ކުރި ހުކުމް ބާތިލްކުރާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ‬ ‫ޯ‬

‫މާ ލޭގަ ިއ‬ ‫ޒުވާނެއްގެ‬ ‫ގަޔަށް ވަޅި‬ ‫ހަރައިފި‬ ‫މާލޭގައި ރޭ ޒުވާނެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި‬ ‫ހަރައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން ބުނީ އުމުރުން ‪ 19‬އަހަރުގެ‬ ‫ޒުވާނެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައިގެން‬ ‫އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނީ އެ ޒުވާނާގެ ކަނާތު‬ ‫ކޮނޑަށް ވަޅި ހަރާފައިވީ ނަމަވެސް ހާލު‬

‫ހުކުމުގެ ދަށުން ‪ 12‬މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ‬

‫މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާތީ‪ ،‬އެ މައްސަލަ ނިމެންދެން‬

‫ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ވަޅި ހަރާފައި‬

‫ކމިޝަނުން ކަނޑައެޅިޔަސް‪ ،‬އެ‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫އެ އަމުރުގެ އެ ބަޔަށް އަމަލު ކުރުން ފަސްކުރަން‬

‫ކށް ނޫން ކަމަށް ވެސް‬ ‫ވަނީ އެހާ ފުން ޮ‬

‫ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް މިދިޔަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު‬

‫ހުކުމުގެ ދަށުން އެއްވެސް މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ‬

‫އތީ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފަ‬ ‫ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރިން ޮ‬

‫އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޓުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކުރަން އެޓާނީ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކަމަށް ވެސް އަމުރުގައި ކަނޑައެޅި އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ‪ 12‬މެމްބަރެއްގެ‬

‫ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް‬ ‫ކޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މާދަމާ ބާއްވަން އެ ޯ‬ ‫މިދިޔަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬

‫އެ އަމުރުގެ އެ ބައި ބާތިލް ކުރަން އެޓާނީ‬ ‫ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން‬

‫"އޭނާ އަށް މިހާރު އަންނަނީ އިމަޖެންސީ‬ ‫އެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވާއިރު‪،‬‬

‫އިންތިޚާބުވާ ޕާޓީން ވަކިވާ އަދި ވަކިކުރާ މެމްބަރުންގެ‬

‫ރޫމްގައި ފަރުވާދެމުން‪ "،‬އައިޖީއެމްއެޗުގެ މީޑިއާ‬ ‫އފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ މާދަމާ ހެނދުނެވެ‪ .‬އެ‬

‫ގތަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަނަށް‬ ‫ގޮނޑި ގެއްލޭ ޮ‬

‫ނެރުނު އަމުރުގައި ވަނީ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވާ ޕާޓީން‬

‫މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މިދިޔަ މަހު ބާއްވަން ވެސް‬

‫ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް މިހާރު ވަނީ އެންޓި‬

‫ގަޔަށް ވަޅި ހެރީ މާފަންނު" ވޯންޓެޑް"‬

‫ކށްފި ނަމަ މެމްބަރު‬ ‫ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ވަކި ޮ‬

‫ހަމަޖެއްސި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން‬

‫ޑިފެކްޝަންގެ ބިލެއް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ސަރަހައްދުންނެވެ‪.‬‬

‫ރޭ ‪ 10‬ޖަހާކަން ހާއިރު‪ ،‬އެ ޒުވާނާގެ‬


‫‪ 11‬މާޗް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫ނައިބު ރައީސް ޖިހާދު ެގ‬ ‫ބޮޑީގާޑުގެ ފޯނު އަތުލައިފި‬ ‫ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ ބޮޑީގާޑު‪،‬‬ ‫ފނު އަތުލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އައްބާސް އުމަރުފުޅުގެ ޯ‬ ‫"މިހާރު"އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިދިޔަ‬

‫ގތުގައި އެ މީހުން‬ ‫"މިހާރު"އަށް އެނގިފައިވާ ޮ‬ ‫ހައްޔަރު ކުރީ ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ފިތުނަ ފަސާދަ‬ ‫އުފައްދައި‪ ،‬އެނގެން ނުޖެހޭ މައުލޫމާތު ބަޔަކަށް‬

‫ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިލިޓަރީ ފުލުހުން އޭނާގެ ފޯނު‬

‫ފޯރުކޮށްދިންކަމުގެ ތުހުމަތުގަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ މީހުން‬

‫ކއްޓަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬ ‫އަތުލީ‪ ،‬ބަންޑާރަ ޮ‬

‫ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރީ‪ ،‬އަމިއްލައަށް ކެނޑެން‬

‫ފނު ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު ހަމަ އެ ދުވަހު‬ ‫އެކަމަކު ޯ‬

‫އެންގުމަށް ފަހު އެކަން ނުކުރުމުން ކަމަށް ވެސް‬

‫ކށްލި ކަން އެނގިފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ދޫ ޮ‬

‫އެނގިފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅު ސިޔާސީ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ހިމެނޭ‬ ‫އިދި ޮ‬

‫ފނު އަތުލީ ކީއްވެ ކަމެއް ނޭނގެ‬ ‫އައްބާސްގެ ޯ‬ ‫ގތުން އޭނާ ކައިރީ ހަމައެކަނި‬ ‫އެވެ‪ .‬އެނގިފައިވާ ޮ‬

‫ކށްލަން މިދިޔަ މަހުގެ‬ ‫ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު ދޫ ޮ‬

‫ބުނީ "ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ފޯނު‬

‫ކޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން‬ ‫‪ 1‬ގައި ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އަތުލީ" ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި‬

‫ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރުގެ‬

‫އިތުރު ބައެއް ސިފައިންގެ މީހުން ހައްޔަރު‬

‫ބޑީގާޑު އަހުމަދު ޝާނީޒު މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު‬ ‫ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވެސް ވަނީ ލިބިފަ‬ ‫ޮ‬

‫ކށްފައިވާއިރު‪ ،‬އޭނާ‬ ‫ސިފައިންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކި ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އާއި އައްބާސްއަކީ ގާތް ދެ ރަހުމަތްތެރިންނެވެ‪.‬‬

‫ކޓުގެ އަމުރަށް ފަހު ފުލުހުންގެ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އައްބާސްވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި‬

‫ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމުގައި‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ‬

‫ބައެއް ފުލުހުން ވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ‬

‫ބޑީގާޑަކަށް އުޅެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ޮ‬ ‫ޝާނީޒުގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންގެ ސްޕެޝަލިސްޓް‬ ‫އޮޕަރޭޝަންސް (އެސްއޯ)ގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑަރު‬

‫ބޑީގާޑް އަހުމަދު ސިމާދު ވެސް ވަނީ‬ ‫ނަޝީދުގެ ޮ‬

‫އަބްދުﷲ އިބްރާހިމް(ޑީޑީ) އާއި ސްޕެޝަލް‬

‫މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވެޕަންސް އެންޑް ޓެކްޓިކްސް (ސްވޮޓް) ގެ ކުރީގެ‬

‫އެ މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރީ ‪ 12‬ވަރަކަށް‬ ‫ކށްފައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ދުވަހު ހައްޔަރު ޮ‬

‫ކޮމާންޑަރު ހުސައިން ސައިފް އާއި އިތުރު ފަސް‬ ‫ފުލުހަކު ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫‪27‬‬


‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީ‬

‫‪ 11‬މާރޗް ‪2018‬‬

‫‪2018‬‬ ‫‪201811‬‬ ‫‪MARCH‬މާޗް‬ ‫‪11‬‬

‫‪PEARL MEDICAL CENTRE‬‬

‫ޕާރލް މެޑިކަލް ސެންޓަރ‬ ‫މ‪ .‬ޗަނބޭލީގެ‬

‫ޝާރިއުވަރުދީ މަގު‬

‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢަލީ ނަޒީމް‬ ‫ޑރ‪ .‬އިސްނީން‬ ‫ޑރ‪ .‬ރަޖީބް‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢަލީ ލަތީފް‬ ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މަލަކާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ނާއި ާ‬ ‫ނ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝިރުމީން‬

‫ޑރ‪ .‬މަރިޔަމް މުޙަންމަދު‬ ‫ޑރ‪ .‬ޝިބާނާ‬ ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢާއިޝަތު އެލީނާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޢައްބާސާ‬ ‫ކުޑަކުދިންގެ ހިތުގެ ޚާއްސަ‬

‫ކަށީގެ ޚާއްސަ‬

‫ޑރ‪ .‬މުޒްނީ‬ ‫ޑރ‪ .‬ފައިސަލް‬

‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަޢުރޫފް‬ ‫ޑރ‪ .‬ސަޗިން‬ ‫ދަތުގެ ފަރުވާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ދިޔާނާ‬ ‫ސްކޭން ކުރުން‬ ‫ޑރ‪ .‬ޔުބްރާޖް‬ ‫ހަމުގެ ޚާއްސަ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަޢުސޫމާ‬ ‫ޑރ‪ .‬މަޙްފޫޒާ‬

‫ޑރ‪ .‬ޢާއިޝަތު އެލީނާ‬

‫އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ ‪3305550, 3315550‬‬


11 MARCH 2018 2018 ް‫ މާޗ‬11

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2018 ް‫ މާރޗ‬11

Natural Care Clinic Chinese Traditional Medicine TCM Internal Medicine & Neurology

ް ީ‫ޗައިނ‬ ‫ސ‬ ް‫ޓްރެޑިޝަނަލް މެޑިސިނ‬ ި‫ޓީސީއެމް އެތެރެހަށީގެ އަދ‬ ް‫ނާރުގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސ‬

Dr. Lu Yu TCM Dermatology & Paediatrics Dr. Mingqin Zhou Specialist Treatments Muscle joint and back pain

ޫ‫ޑރ ލޫ ޔ‬ ި‫ޓީސީއެމް ކުޑަކުދިންގެ އަދ‬ ަ‫ހަމުގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސ‬

ު‫ޑރ މިންގް ޗިން ޒައ‬ ް‫ފަރުވާދެވޭ ބައެއް ބަލިތައ‬ ާ‫މަސްގަނޑަށާ މައިބަދައަށް ލިބޭ އަނިޔ‬ ް‫ބޮލުގައި ރިއްސުނ‬

Migraine Skin Diseases Hair Loss Slimming Help Stop Smoking

ެ‫ ދިވެހި ރާއްޖ‬،ެ‫ މާލ‬،ު‫ ގަނދަކޯޅިމަގ‬،ާ‫މާޔ‬.‫މ‬

ް‫ހަމުގެ ބަލިތަށ‬ ް‫ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުނ‬ ް‫ބަރުދަން ލުއިކުރުނ‬ ް‫ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުނ‬ ް‫ހުއަޓާލުމަށް އެހީވެދިނުނ‬

Internal Medicine Internal Medicine

Dr. Abdul Azeez Yoosuf MBBS,MRCP Dr. Abdul Azeez Yoosuf MBBS,MRCP Dr. Ali Latheef MBBS, MD Dr. Ali Latheef MBBS, MD Obstetrics & Gynaecology Obstetrics & Gynaecology Dr. Jumailath Beygum MBBS,MD Dr. Jumailath Beygum MBBS,MD Dr. Naina Batti MBBS,DGO Dr. Naina Batti MBBS,DGO Paediatrics  Paediatrics 

.ް‫ ކަށ‬10.00 ަ‫ ކުން ރޭގ‬10.00 ު‫ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހުކު ހެނދުނ‬

ް‫ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަދިތައ‬

H.Nooreevilla Sosun Magu Phone 3330623 (Same Address as previous Chinese Medical Center) 3330623 :ު‫ނޫރީވިލާ ސޯސަންމަގު (އިބުރާހީމީ މިސްކިތާ ޖެހިގެން) ފޯނ‬.‫ހ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޙާއްސ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޙާއްސ‬

ް‫ޒ ޔޫސުފ‬ ް ީ‫ އަބްދުލް އަޒ‬.‫ޑރ‬ ް‫ޒޒް ޔޫސުފ‬ ީ ަ‫ އަބްދުލް އ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޢަލީ ލަތީފ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޢަލީ ލަތީފ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޙާއްސ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޙާއްސ‬ ް‫ ޖުމައިލަތު ބޭގަމ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޖުމައިލަތު ބޭގަމ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޙާއްސ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޙާއްސ‬

Dr. Ahmed Saeed MBBS,MS Dr. Ahmed Saeed MBBS,MS Orthopaedics  Orthopaedics 

ު‫ އަޙްމަދު ސައީދ‬.‫ޑރ‬

ު‫ އަޙްމަދު ސައީދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޙާއްސ‬ ަ‫ކަށީގެ ޙާއްސ‬

Dr. Yoosuf Shan MBBS,MD Dr. Yoosuf Shan MBBS,MD Radiology  Radiology  Dr. Ibrahim Rasheed MBBS,MD Dr. Ibrahim Rasheed MBBS,MD Dr. Zuhudha Hussain Manik MBBS, MD Dr. Zuhudha Hussain Manik MBBS, MD Dr. Basma Ibrahim Sabir MBBS,MD Dr. Basma Ibrahim Sabir MBBS,MD Services provided by the clinic Services provided by the clinic Laboratory Laboratory

Opening Hours Sat – Thu 10 am – 10 pm

ެ‫( ރާއްޖ‬Ground ި‫ ދިވެހ‬،ެ‫ މާލ‬Floor), ،ު‫ދަކޯޅިމަގ‬Gandhakoalhi ‫ ގަނ‬،ާ‫މާޔ‬.‫މ‬ M. Maya Magu, Republic Maldives. M. MayaMale', (Ground Floor), of Gandhakoalhi Magu, Male', Republic of Maldives.

Ultrasound Scanning  Ultrasound Scanning  Pharmacy Pharmacy

ް‫ޝާނ‬ ާ‫ސުފްފް ޝ‬ ު‫ ޔޫޔޫސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް‫ނ‬ ަ‫ސ‬ ަ‫ން ކުކުރުރުމަމަށްށް ޙާޙާއްއްސ‬ ް‫ކޭނ‬ ޭ‫ސްކ‬ ް‫ސ‬ ު‫ދ‬ ަ‫ އިއިބްބްރާރާހީހީމްމް ރ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ު‫ޝީދ‬ ީ‫ރަޝ‬ ް‫ސެއިން މަނިކްކ‬ ‫ ޒުޒުހުހުދާދާ ހުހުސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް ި‫މ އިއިބބްރާހ‬ ާ‫މ‬ ް‫މ ސާބިބިރްރ‬ ާ ް‫ސ‬ ް‫ބަބަސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް‫ނިހެހެނ‬ ި‫ހެނ‬ ެ‫އެހ‬ ި‫ން ޚިޚިދުދުމަމަތްތްތަތަކުކުގެގެ ތެތެރޭރޭގަގައިއ‬ ެ‫މިމިކުކުލިލިނިނިކުކުންން ދެދެވޭވޭ އ‬ ް‫ތ‬ ް‫ލެލެބބޯރޯރޓަޓަރީރީގެގެ ޚިޚިދުދުމަމަތ‬ ް‫ނ‬ ް‫ސްކޭކޭންން ކުކުރުރުނ‬ ް‫ސ‬ ް‫ފާމަސީގެ ޚިދުމަތ‬

ް‫ފާމަސީގެ ޚިދުމަތ‬

ެ‫ންނާނާނީނީ ހުހުކުކުރުރު ދުދުވަވަސް ފިޔަވާ ކޮންމ‬ ު‫މި ކުލިނިކް ހުޅުވިފައި ހ‬ Clinic opening hours are from 0800hrs Clinic opening hours are from 0800hrs to  ެ‫ސްސް ފިޔަވާ ކޮންމ‬ ަ‫މިމި ކުކުލިލިނިނިކްކް ހުހުޅޅުވިފައިއި ހުހުންންނާނީ ހކރު ދުވ‬ Clinic opening hours are from 0800hrs to  2300hrs all weekdays except  FRIDAYS ް‫އަށ‬11:00 ު‫ން ރޭގަނޑ‬8:00 ު‫ދުވަހެއްގެ ހުނދުނ‬ to 2300hrs all weekdays except

2300hrs all weekdays except  FRIDAYS For appointments please call 3309987 &  FRIDAYS For appointments please call 3309987 &  3307688 For appointments please call 3307688

3309987 & 3307688

‫ން ރޭގ‬8:00 ‫ުނ‬8:00 ‫ދުފިވަޔަހެވާއްގެކޮންހމެުނދުދުވަނުހެއްގެ ހ‬ ް‫ަނއަޑުށ‬11:00 ު‫ންދުނުރޭގަނޑ‬

ް‫ އަށ‬3307688 /3309987 ީ‫ވނ‬ ާ ް‫ޓުއަކުށްރެއްވުމަށް ގުޅުއ‬11:00 ޯ‫ނަން ނ‬

ް‫ އަށ‬3307688 /3309987 ީ‫ވނ‬ ާ ް‫ނަން ނޯޓުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއ‬

ީ‫ނަން ނޯޓުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

ް‫ އަށ‬3307688 /3309987


11 MARCH 2018 2018 ް‫ މާޗ‬11

2018 ް‫ މާރޗ‬11

ް‫ޝިޕިންގް ޝެޑިއުލ‬

THAILAND TO MALDIVES DIRECT SERVICE JUST IN 12 DAYS WE ARE PLEASED TO ANNOUNCE THAT CMA CGM NOW OFFER THREE DIRECT SAILINGS FROM LCB / PKL / SIN TO MALE'

VESSEL NAME VICTORIA SCHULTE NYK SILVIA CITY OF BEIJING MIAMI TRADER PANDORA

VOY

ETA Laem Chabang ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas

2934GW 2974GW 2994GW 04G01W1MA 04G03W1MA

22-Feb-18 7-Mar-18 15-Mar-18 22-Mar-18 29-Mar-18

25-Feb-18 11-Mar-18 18-Mar-18 25-Mar-18 1-Apr-18

ETA Port Kelang ETA Colombo

27-Feb-18 13-Mar-18 20-Mar-18 27-Mar-18 3-Apr-18

3-Mar-18 14-Mar-18 21-Mar-18 28-Mar-18 4-Apr-18

8-Mar-18 19-Mar-18 26-Mar-18 2-Apr-18 9-Apr-18

ETA Male' 9-Mar-18 20-Mar-18 Feeder - 30/03/2018 3-Apr-18 10-Apr-18

CMA CGM MALAYSIA (PORT KELANG)

CMA CGM MALAYSIA (Tanung Pelepas / Pasir Gudang)

Lynn Ho (CustomerCare Department)

Suzzana SANI (Customer Service)

Mohd Muhajir Ahmad (Customer Service)

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

Hotline: +65-6499-1111, D/L: +65-6499-1119

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886

D/L: 07-2913064

VOIP line: 8889 3282

VoIP

VoIP: 8601 2911

VOIP: 8670 3064

e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

e-mail: SIJ.MHO@cma-cgm.com

e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

CMA CGM (THAILAND) LIMITED

CMA CGM & ANL (Singapore) Pte Ltd

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

: 8669-1119

CMA CGM MALAYSIA (Penang) Chua Hwa Keong

* We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days every fortnight.

Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

* We are now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

VOIP : 8671 6876

* Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Shabeer +960 9100195

Email: pen.hkchua@cma-cgm.com

*( DATE WILL SUBJECT TO CHANGE)

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 7th Floor, Ma. Maadheli, Majeedhee Magu, Male', Maldives T. +960 3011666 /3011888, F. +960 3011999


‫‪ 11‬މާރޗް ‪2018‬‬

‫‪cscDiawfiselck‬‬

‫‪11 MARCH 2018‬‬

‫‪Classifieds‬‬ ‫‪ 11‬މާޗް ‪( 2018‬އާދީއްތަ)‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪CONTACT: 3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫ގްރޭޑް ‪ 6‬އަކުން ފެށިގެން‬

‫ގެދޮރު ހުރިހާ‬

‫މަތީ ހުރިހާ ގުރޭޑެއްގެ‬

‫މަސައްކަތެއް‬

‫‪ 35‬އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ އާއިއެކު‬ ‫އޭސީ އަދި ފްރިޖް ސާރވިސް ކުރުން‬ ‫ދޮންނަމެޝިން އަދި ފެންމޯޓަރު‬ ‫ކަރަންޓު‪ ،‬ފެންވައިރ ‪ ،‬ލަކުޑި ‪،‬‬

‫އިސްލާމް މާއްދާގެ‬

‫ސިމެންތި‪ ،‬ދަގަނޑު މަސައްކަތް‬

‫ދިފާޢީ ވަކީލުން‪ ،‬ތަ ޙްޤީޤު މަރް ޙަލާގައި‬

‫ޖަންގްޝަން ސާފުކުރުން‬

‫ވަކީލުން‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް‬

‫މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްކުރުން‬

‫ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚި ދްމަތް ޯފރުކޮށްދިނުން‪،‬‬

‫ފުރާޅުން ފެންލީކުވުން ބެއްދުން‬

‫ކައިވެނި އަންމެރިޑް ސެޓްފިކެޓް‪ ،‬އެގްރީމެންޓް‪،‬‬ ‫ޕަވަރ އޮފް އުޓާރނީ‪ ،‬ޤާނޫނީ ފޯމް‪ ،‬ސިޓީ‪،‬‬

‫ކުލަލުމާއި ފެންލީކު މައްސަލަ‬

‫ޓިއުޝަން ދެމެވެ‪.‬‬

‫އަތްފޯރާއަގަކަށް‬

‫އަމިއްލަ ތަކެތީގަ ިއ‬ ‫މަސައްކަތް ކޮށްދެމެވެ‪.‬‬

‫ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުން‪.‬‬

‫ހައްލުކޮށް‬

‫ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓް‪ ،‬ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން‪،‬‬

‫ނަރުދަމާގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް‬

‫‪TEL:9986660‬‬

‫މުށި ޖެހުން‪ ،‬ކުލަލުން‬

‫‪TEL:7787388 / 7467388‬‬ ‫‪17428‬‬

‫‪16673‬‬

‫ފާޙާނާ ހެދުން‬

‫ރޕޯސަލް‪ ،‬ސީ‪ .‬ވީ‪،‬‬ ‫ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް‪ ،‬ޕް ޮ‬ ‫ނަން ފާސްކުރުން‪ ،‬ނަން ބަދަލުކުރުން‪،‬‬ ‫ޢަރަބި‪ :‬އިނގިރޭސި‪ :‬އުރުދޫ‪ :‬ފާރިސީ‪:‬‬ ‫ސިންގަޅަ‪ :‬ތަމަޅަ‪ :‬މަލިޔާޅަމް‪ :‬މެލޭ‪:‬‬

‫ފެންލީކުވުން‬

‫‪We do all kinds of‬‬

‫ޢިމާރާތް ކުރާ‬

‫ހައްލުކޮށްދިނުން‬

‫‪technical works‬‬

‫ހައްލުކޮށްދިނުން‬

‫‪888‬އ‪.‬ފ ގެ ބިމެއް‬

‫ހައްލުކޮށްދިނުން‬

‫‪machine and water pumps‬‬

‫ކުއްޔަށް ދޫކުރާ‬

‫‪carpentry, masonry and‬‬

‫ގުދަނެއް‬

‫‪repair‬‬

‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށްދޭ‬

‫ޖަންކްޝަންގެ މައްސަލަތައް‬

‫އެޓެސްޓް ކުރުން‪،‬‬

‫‪AC, Fridge, Washing‬‬

‫ގޮތަށް މައްޗަންގޮޅިން‬

‫ސިންކުގެ މައްސަލަތައް‬

‫ބަހުން ތަރުޖަމާ ކުރުން‪،‬‬

‫‪Electrical, plumbing,‬‬ ‫‪steel works‬‬ ‫‪WITH 35 YEARS OF‬‬

‫ކުންފުނި ޖަމްޢިއްޔާ ކްލަބް‪ ،‬ޖަމާޢަތް‪،‬‬ ‫ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފުއްދުން‪،‬‬ ‫ޝެއަރ ބަދަލު ކުރުން‪،‬‬ ‫ކުންފުނީގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ހެދުމާއި ކުންފުނި‬ ‫އުވާލުމުގެ އެންމެ އަވަސް ޚިދުމަތް‬

‫‪EXPERIENCE.‬‬ ‫‪REDICAL REPAIRS‬‬

‫‪TEL: 7555567/7968223‬‬ ‫‪17591‬‬

‫‪TEL:9637197‬‬ ‫‪17641‬‬

‫‪TEL: 3317071‬‬ ‫‪17426‬‬

‫‪TEL:9739924/3322146‬‬ ‫‪17620‬‬

‫‪TEL:9770000‬‬ ‫‪17212‬‬


‫‪ 11‬މާރޗް ‪2018‬‬

‫‪11 MARCH 2018‬‬

‫އިޝްތިރާކް ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ‬ ‫‪3001515‬‬


‫‪ 11‬މާރޗް ‪2018‬‬

‫‪11 MARCH 2018‬‬

‫އިޝްތިރާކް ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ‬ ‫‪3001515‬‬

‫އިޝްތިރާކް ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ‬ ‫‪3001515‬‬


11 MARCH 2018

2018 ް‫ މާރޗ‬11

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION Subscribe for 1 year and save 10%


11 MARCH 2018

2018 ް‫ މާރޗ‬11


11 MARCH 2018

2018 ް‫ މާރޗ‬11


11 MARCH 2018

2018 ް‫ މާރޗ‬11


‫ކުޅިވަރު‬

‫ދަނޑު ެގ‬ ‫ވިނަގަނޑުގެ ހާލަތު‬ ‫ބޮލުގެ ރިހުމަކަށް‬

‫ފުޓްބޯޅަ އެއީ މާޒީ‪،‬‬ ‫މިހާރު ބާސްކެޓުގެ‬ ‫އެންމެ އުހުގައި‬

‫ގައުމީ ޓީމު ެގ‬ ‫އެއްވެސް މަގާމަކުން‬ ‫ނުފެންނާނެ‪:‬‬ ‫ސާންތީ‬

11 march 2018 issuu  

Mihaaru, the daily newspaper of Maldives

11 march 2018 issuu  

Mihaaru, the daily newspaper of Maldives