Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 11‬ޖުލައި ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫‪ 7،000‬ފްލެޓަކީ ދަރަނީގެ "ދަންތުރައެއް"!‬

‫ވައިގޮޅިން ވެއްޓު ުނ‬ ‫‪ 76‬އަހަރުގެ މީހާ މަރުވެއްޖެ‬

‫‪03‬‬

‫އުއްތަމަފަނޑިޔާރުގެ މައްސަލައެއް‬ ‫ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ‬

‫‪03‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 11‬ޖުލައި ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫އުއްތަމަފަނޑިޔާރުގެ މައްސަލައެއް ވެސް‬ ‫ޖޭއެސްސީން ބަލަނީ‬

‫ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަނުން މައްސަލަ ބަލަން ނިންމި ތިން ފަނޑިޔާރުން ކަމަށްވާ‪( ،‬ކ‪-‬ވ) އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ‪ .‬އަހްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ‪ ،‬ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފް‪ ،‬ފަނޑިޔާރު އާދަމް‬ ‫މުހައްމަދު އަބްދުﷲ އަދި އެ ކޯޓުން މިހާރު ސަސްޕެންޑް ޮކށް ވަކިކުރަން ނިންމާފައިވާ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ‪ -- .‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ‪ .‬އަހްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ‬

‫މި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރު އަރީފަކީ ސުޕްރީމް‬

‫ނެރުނު އަމުރު ފަހުން ބާތިލްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނެވެ‪.‬‬

‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރަކާ ބެހޭ‬ ‫ހިމެނޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޖޭއެސްސީ އަށް‬ ‫ޯ‬

‫އަމުރު ބާތިލްކުރީ‪ ،‬ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު‬

‫ކރަޕްޝަނުގެ ސީރިއަސް‬ ‫އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްޗަށް ޮ‬

‫ކމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)‬ ‫ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ޮ‬

‫ކަނޑައަޅާފައިވާ މެންބަރެވެ‪ .‬އަދި އެ މަނިކުފާނަކީ‬

‫ކށް އޭރުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ‬ ‫އިއުލާނު ޮ‬

‫ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވި ފުލުހުން މައްސަލަ ބަލަން ފެށުމާ‬

‫އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ ޝަކުވާއެއް ބަލަން އެ‬

‫ޖޭއެސްސީގެ ރައީސެވެ‪.‬‬

‫ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ހައްޔަރު ކުރުމަށް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ޖޭއެސްސީން‬ ‫އެކު ވަނީ ސަސްޕެންޑް ޮ‬

‫ފަހުގަ އެވެ‪.‬‬

‫މިހާރު ވަނީ އަބްދުﷲ ދީދީ ފަނޑިޔާރުކަމުން‬

‫ކމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ކމިޝަންގެ އިއްޔެ‬ ‫ޖޭއެސްސީން ބުނީ އެ ޮ‬

‫ގތުން ހުށަހަޅާފައިވާ‬ ‫ފަނޑިޔާރުންނާ ބެހޭ ޮ‬

‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި‬ ‫ހައި ޯ‬

‫ކބައިކަމެއް ޖޭއެސްސީ އަކުން ހާމައެއް‬ ‫ޝަކުވާތަކަކީ ޮ‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ‬

‫ނުކުރެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މި ފަނޑިޔާރުންނަކީ‪،‬‬

‫އަބްދުލްޣަނީ މުހައްމަދާއި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ‬

‫އިތުރުން ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ އަރީފާއި ފަނޑިޔާރު‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ ‪ 1‬ގައި‪ ،‬އޭރު ޖަލުގައި‬

‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަންކޮށް‪،‬‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲއާ ބެހޭ ގޮތުން‬

‫ކށްފައި ތިބި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާއި އިތުރު‬ ‫ހައްޔަރު ޮ‬

‫އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އަހްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ‬

‫ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ ޝަކުވާއެއް ތަހުގީގުކުރަން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެތައް ބަޔަކު މިނިވަންކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬

‫އައްޔަންކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ވަ އި ގޮ ޅިން ވެ އް ޓު ުނ‬ ‫‪ 76‬އަ ހަ ރު ގެ މީ ހާ މަ ރު ެވއް ޖެ‬ ‫މާލޭގެ ގެއެއްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރީގެ ވައިގޮޅިއަކުން‬ ‫ބޑެތި އަނިޔާތަކެއްވި‪ ،‬އުމުރުން‬ ‫ރޭ ދަންވަރު ވެއްޓި ޮ‬ ‫‪ 76‬އަހަރުގެ އަންހެންމީހާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލ‪ .‬ކަލައިދޫ ހަވީރީގޭ ނަސީމާ ދާއޫދު މަރުވީ‪،‬‬ ‫ދަންވަރު ‪ 1:30‬ހާއިރު‪ ،‬މ‪ .‬ބަނާނާލީފްގޭގެ ވައިގޮޅިން‬ ‫ބލުގެ ފުއްކިބަ‬ ‫ވެއްޓި އެވެ‪ .‬މި ހާދިސާގައި އޭނާގެ ޮ‬ ‫ފަޅައިގެން ދިއުމުގެ އިތުރުން ކަނާތު ފައިގެ‬ ‫ފަލަމަސްގަނޑާ ހަމައިން ބިނދިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން‬ ‫ބުނެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަސީމާ މާލޭގައި ދިރިއުޅެނީ އާއިލާއާ އެކު‬

‫ފާހަގަވެފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މީހާ ވެއްޓިގެން އުޅޭ ކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބުމުން‪،‬‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ދިރިއުޅެނީ މަންމައާ ވަކިން ދިއްފުށީގައި އޭނާގެ‬ ‫ކ‪ .‬ދިއްފުށީގައި ފިރިހެން ދަރިފުޅަށް ވަޅިން ބިރު‬

‫ގޅިން ނަގައިގެން އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔައީ‬ ‫ވައި ޮ‬ ‫ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އެވެ‪.‬‬

‫ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އންނާނީ މިރޭ އިޝާ ނަމާދަށް‬ ‫ނަސީމާގެ ޖަނާޒާ ޮ‬ ‫ފަހު އާސަހަރާގަ އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާގެ ދަރިފުޅަކީ ކ‪ .‬އަތޮޅު އެހެން ރަށެއްގެ‬ ‫މީހަކާ އިނދެގެން ލިބުނު ކުއްޖެކެވެ‪ .‬އެ ކުއްޖާ‬

‫ދައްކައި މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލާގައި ރޭ މީހަކު‬

‫އެ މީހާ މަރުވި މައްސަލަ ފުލުހުން އަންނަނީ‬

‫ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދަރިޔަށް ވަޅިން ބިރު ދައްކައިގެން‬ ‫ބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްފި‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާގެ އެއްވެސް ބައްޔެއް ހުރިކަން މިހާތަނަށް‬

‫ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން‬

‫އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނީ ކުށުގެ ރެކޯޑް އޮންނަ‬ ‫އެ މީހާ އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ވަޅިން ބިރުދެއްކުމުގެ‬ ‫އިތުރުން އާއިލާގެ އެހެން މީހުންނާ ވެސް މާރާމާރީ‬

‫ބައްޕަގެ އާއިލާ މީހުންނާ އެކު އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ އާއިލާ‬ ‫މީހުންނަށް ހަމަލާދީ ތޫނު އެއްޗަކުން ބިރުދެއްކި‬ ‫ކޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ‪ 40‬އަހަރުގެ‬ ‫މައްސަލާގައި ޯ‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ދިވެހި ފިރިހެނަކު ރޭ ހައްޔަރު ޮ‬ ‫އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް‬

‫ހިންގި ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގެ އިތުރު‬

‫ބުނުން ފިޔަވައި ފުލުހުން ވެސް އިތުރު މައުލޫމާތެއް‬

‫މައުލޫމާތެއް ކައުންސިލުން ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނުދެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 11‬ޖުލައި ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪ 7،000‬ފްލެޓަ ީކ‬ ‫ދަރަނީގެ ދަންތުރައެއް"!‬

‫ބޮލަށް ސިމެންތި ބަސްތާއެއް‬ ‫ވެއްޓި ީމހަކު މަރުވެއްޖެ‬ ‫ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރަމުން ދިޔަ ތަނަކުން‬

‫މާލޭގައި އިމާރާތެއްގެ އަކަ ފޫޓަކަށް ‪1200-1000‬ރ‪ .‬ދެމެދުގެ އަދަދެއް މި‬ ‫ދައްކަން ޖެހެނީ‪ .‬އެއީ ތަށިމުށި ނުޖަހާ‪ ،‬ދޮރު ހަރުނު ޮކށް ހުންނަ އިމާރާތެއް ނަމަ‪"،‬‬

‫އެ ތަނުގައި މަސައްކަތްކުރަން އުޅުނު ބަންގްލާދޭޝް‬ ‫ބލަށް ސިމެންތި ބަސްތާއެއް‬ ‫މަސައްކަތު މީހެއްގެ ޮ‬

‫ގސް ފަރުވާ ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހޮސްޕިޓަލަށް ގެން ޮ‬

‫ވެއްޓި އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން ބުނީ މި ހާދިސާ ހިނގީ ހުޅުމާލޭ‬ ‫ކިޔާ ކުންފުންޏަކުން އިމާރާތްކުރަމުން ދިޔަ ގެއެއްގައި‬ ‫އިއްޔެ ހަވީރު ‪ 5:30‬ހާއިރު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއިން ޖެހި މަރުވީ‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޖެހޭނެ‪ ،‬އެ ދައްކަން ޖެހޭނެ‪".‬‬ ‫ގތުގައި މިކަމުގައި ޒިންމާވަނީ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން‬

‫ތ ނުވަތަ ކުރީގެ ހައުސިން‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް ޯ‬

‫ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަން ފަށާފައިވާ ‪7،000‬‬

‫ތ ނޫން ނަމަ ޒިންމާ ވާން ޖެހޭނީ‬ ‫މިނިސްޓަރު ޯ‬

‫ފްލެޓުން ދައުލަތް "ދަރަނީގެ ދަންތުރައެއް"ގައި‬

‫ލނު ދޫކުރި ޗައިނާ އިންތޯ‬ ‫އިންޓްރެސްޓް ބޮޑުކޮށް ޯ‬

‫ޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪ ،‬ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންނަށް‬

‫ވެސް ބަލަން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ގެއްލުން ދިން މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެ މެމްބަރަކު އިއްޔެ‬ ‫ގވާލައްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫"ސަބަބަކީ މިއީ ދަރަނީގެ ދަންތުރައެއް ދިވެހިންގެ‬ ‫އތް‪ .‬މިކަމުން ދިވެހިން‬ ‫ބޯ މައްޗަށް ވައްޓާލާފައި ޮ‬ ‫ސަލާމަތް ކުރަން ޖެހޭ‪ "،‬އިލްޔާސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ތއްޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝިޔާން ވެސް‬ ‫ޮ‬

‫ކޮރަޕްޝަން ފަޅާ އަރުވާލާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތް‬ ‫ދިނުމާ ބެހޭ ބިލަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން‪ ،‬އެމްޑީޕީގެ‬

‫ވިދާޅުވީ ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަރަންޏަކީ ދައުލަތަށް ބޮޑު‬

‫ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު‪ ،‬ހުޅުދޫ‬

‫ބޑު ޖަރީމާއެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫ތަކުލީފެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ ޮ‬

‫ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބާއި ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ‬

‫ގވާލެއްވީ އެކަން ބަލައި‬ ‫ސިފަކުރައްވައި އޭނާ ވެސް ޮ‬

‫އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ހަސަން ޝިޔާން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‬

‫ފިޔަވަޅު އެޅުމަށެވެ‪.‬‬

‫ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ނަމުގައި ‪ 46‬ބިލިއަން ރުފިޔާގެ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ކުރީގެ‬ ‫ދަރަނިން ދައުލަތަށް ވަނީ ބުރަ ބޮޑު ޮ‬

‫ޖެހޭ ‪ 1987.12‬ރުފިޔާ‪ .‬މި މާލޭގައި އިމާރާތެއްގެ‬

‫ގތަށް މިކަން ކުރެވުނީ ކޮރަޕްޝަން‬ ‫ސަރުކާރުގައި މި ޮ‬ ‫ފަޅާއަރުވާލާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން‬

‫ދައްކަން ޖެހެނީ‪ .‬އެއީ ތަށިމުށި ނުޖަހާ‪ ،‬ދޮރު ހަރުނުކޮށް‬

‫ނެތުމުން ކަމަށް ދެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހުންނަ އިމާރާތެއް ނަމަ‪ "،‬ޝިޔާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކންޓްރެކްޓަރު‪ ،‬ޗައިނާ ސްޓޭޓް‬ ‫ޗައިނާގެ ޮ‬

‫ގތުގައި މިއީ ޗައިނާ‬ ‫އޭނާ ތުހުމަތުކުރެއްވި ޮ‬

‫ކންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ‬ ‫އިންޖިނިއަރިން އެންޑް ޮ‬

‫އިން ގަސްތުގައި ދައުލަތަށް އުފުލަން ޖެއްސި ބޮޑު‬

‫ކށްފައިވާ މަޝްރޫއު އަށް‬ ‫(ސީއެސްއީސީ)އާ ހަވާލު ޮ‬

‫ބުރައެކެވެ‪.‬‬

‫ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ޗައިނާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން‬ ‫ލނެއް ނަގައިފަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫‪ 437‬މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޯ‬ ‫ލޯނު ހޯދާފައި ވަނީ ސަރުކާރުގެ ސޮވެރިން ގެރެންޓީއާ‬

‫ދައްކަން އެބަ ޖެހޭ ‪ 4.6‬ބިލިއަން ރުފިޔާ‪ "،‬އޭނާ‬

‫އެކު ހަ ޕަސެންޓްގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގަ އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިމާރާތްކުރާ ތަންތަނުގައި ނުރައްކާތެރި‬ ‫އެކްސިޑެންޓްތައް ހިނގުން ވަނީ އާންމުވެފަ އެވެ‪ .‬މި‬ ‫ކޅު މާލޭގައި ވެސް ވަނީ އިމާރާތެއްގެ‬ ‫އަހަރު ކުރީ ޮ‬

‫އުމުރުން ‪ 24‬އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި އޭނާ‬ ‫ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރު ވެސް މަރުވެފައިވާ ކަމަށް‪،‬‬

‫އަންހެން ކުއްޖަކު ވެސް މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬އަދި އޭގެ‬ ‫ބލަށް ގަލެއް ވެއްޓިގެން ވެސް މީހަކު‬ ‫ފަހުން ވެސް ޮ‬

‫ގތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގި‬ ‫ފުލުހުން ބުނި ޮ‬

‫މަރުވެފައިވެ އެވެ‪ .‬މި ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން‪ ،‬އިހުމާލުވި‬

‫ހނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު ވަނީ‪،‬‬ ‫އިމާރާތުގައި މިދިޔަ ޮ‬

‫ކށް ބައެއް މީހުންގެ މައްޗަށް ވަނީ‬ ‫ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ޮ‬

‫އެ އިމާރާތުގެ ހަތް ވަނަ ބުރި އަށް އެއްޗެހި އުފުލަން‬

‫ޖިނާއީ ދައުވާ ވެސް ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޭނުންކުރި ލިފްޓެއްގެ ކޭބަލް ކަނޑައިގެން ގޮސް‬

‫ޔާ ީމންގެ ޝަރީއަތެއް ނެތް‪،‬‬ ‫އޮތީ އި ާދރީ ކަމެއް‬

‫"ޗައިނާ ސަފީރު ވެސް މިކަން ސާފުކޮށްދެއްވަން‬

‫އެގޮތުން ލޯނުގެ ‪ 15‬ޕަސެންޓް‪ ،‬ފަސް އަހަރުގެ‬ ‫ތެރޭގައި އަދި އަނެއް ‪ 85‬ޕަސެންޓް ‪ 15‬އަހަރުގެ‬

‫ތ ދައުލަތަށް މިހާ ބޮޑު ބުރައެއް‬ ‫ޖެހޭ‪ ،‬ކިހިނެއް ޯ‬

‫ލނާ އެކު ރާއްޖޭން‬ ‫ތެރޭގައި ދައްކަން ޖެހެ އެވެ‪ .‬މި ޯ‬

‫އުފުލަން މި މަޖުބޫރުވަނީ‪ .‬ޗައިނާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން‬

‫އެހެން ގައުމުތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ދަރަނި ‪ 31‬ބިލިއަން‬

‫ބލުގައި އެޅުވި ބޭނުން‬ ‫މިވަރުގެ ދަރަންޏެއް ދިވެހިންގެ ޮ‬

‫ރުފިޔާ އަށް އަރަ އެވެ‪ .‬މީގެ ތެރެއިން ‪ 25‬ބިލިއަނަކީ‬

‫ކށްދޭން ޖެހޭ‪ "،‬ޝިޔާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ސާފު ޮ‬

‫ޗައިނާ އަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ނިޔަތް ރަނގަޅު ނަމަ‪ ،‬މާކެޓް‬ ‫ބޑު އަގުގައި ދިވެހިންގެ ބޮލުގައި‬ ‫ރޭޓަށް ވުރެ ދެ ގުނަ ޮ‬

‫ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވުމަކީ ދައުލަތަށް އުފުލޭ ވަރަށް‬

‫ދަރަނި އަޅުވައި ދައުލަތަށް ބުރަ އުފުލާކަށް ނުޖައްސާނެ‬

‫ބޑު ބުރައެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެ އަގުން‬ ‫ވުރެން މާ ބޮޑު ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބަލާ ނަމަ ފްލެޓެއްގެ އަކަފޫޓަކަށް ‪1،987‬ރ‪ .‬ޖެހޭ‬ ‫ރާއްޖޭގެ އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ އަގުތައް‬

‫ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"މި ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވައުދާ އެއްގޮތަށް‬ ‫‪6،000‬ރ‪ .‬އަށް ފްލެޓެއް ދޭ ނަމަ ދައުލަތުން އިތުރަށް‬

‫ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް‬

‫"މީގެން ފްލެޓެއްގެ އަކަ ފޫޓަކަށް ދައްކަން‬ ‫އަކަ ފޫޓަކަށް ‪1200-1000‬ރ‪ .‬ދެމެދުގެ އަދަދެއް މި‬

‫އިލްޔާސް ލަބީބް ވިދާޅުވީ ‪ 7،000‬ފްލެޓަށް ‪8.7‬‬

‫މި ދެ ހާދިސާ ވެސް‪ ،‬ކަމާ ބެހޭ އެހެން‬

‫މަތިން ވެއްޓުނު ސިމެންތި ބަސްތާއަކުން ޖެހި ކުޑަ‬

‫ޑކްޓަރުންނާ ހަވާލާދީ ފުލުހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ނެގުމަކީ އިންސާފެއް ނޫން‪ .‬ސަރުކާރުން އެ ޒިންމާވާން‬

‫މީހަކާ އެކު ވެއްޓިގެން ވެސް އަނިޔާވެފަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ހާދިސާގައި ވެސް ވަނީ މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން ހުޅުމާލޭ‬

‫ސެންޓްރަލް ޕާކް ކައިރީގައި ޖާހް އިންވެސްޓްމަންޓް‬

‫"މީގެން ފްލެޓެއްގެ އަކަ ފޫޓަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ‪ 1987.12‬ރުފިޔާ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅު‬ ‫ދައްކަވަނީ‪---..‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސައިން ވަހީދު‪ /‬މިހާރު‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް‬

‫އެޗްޑީސީން ބުނެފައި ވަނީ މި މަޝްރޫއުގެ‬

‫އަދަދެއްގެ ހެކި ހުށަހަޅައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އާޒިމާގެ‬

‫ލންޑަރިންގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން އޮތީ‬ ‫އުފުލާފައިވާ މަނީ ޯ‬

‫މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ ލިޔެކިޔުންތައް ވަނީ މިދިޔަ‬

‫ކސްޓުގެ އިތުރުން ފައިނޭންސް ކޮސްޓް‪،‬‬ ‫ފިނިޝިން ޮ‬

‫ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އިދާރީ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫ފެބްރުއަރީ މަހު އޭނާއާ ހަވާލު ޮ‬

‫ރޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮސްޓް‬ ‫ލޭންޑް ކޮސްޓް އަދި ޕް ޮ‬

‫ކޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމެއް ކަމަށް ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫އޭގެ ފަހުން އާޒިމާއާ ޗިޓް ހަވާލު ނުކުރެވިގެން ކަމަށް‬

‫އުޅެނީ އަކަ ފޫޓަކަށް ‪1،200-1،000‬ރ‪ .‬އާ ދެމެދުގައި‬

‫ހިމެނުމުން މަޝްރޫއުގެ ޖުމްލަ އަގު ‪ 560‬މިލިއަން‬

‫ކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪ .‬މުޅިން ނުނިންމާ‬

‫ޑޮލަރު (‪ 8.6‬ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަރާނެ ކަމަށް‬

‫އަޑުއެހުމެއް މިއަދު ‪ 11:30‬ގައި ބާއްވަން ކްރިމިނަލް‬

‫އިމާރާތްތަކުގެ އަގު އުޅެނީ އަކަ ފޫޓަކަށް ‪-800‬‬

‫ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ‪ .‬މިއީ ޔުނިޓަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް‬

‫ކޓުން އާންމު ކުރި ޝެޑިއުލްގައިވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪،‬‬ ‫ޯ‬

‫ލންޑަރިން އަށް އެހީތެރިވެ‬ ‫ތުހުމަތުކުރާ މަނީ ޯ‬

‫‪1،000‬ރ‪.‬އާ ދެމެދުގެ އަގަކަށް ވާ އިރު‪ ،‬އަގުބޮޑުކޮށް މި‬

‫‪ 82،000‬ޑޮލަރު‪ 1.2( ،‬މިލިއަން ރުފިޔާ) ޖެހޭ‬

‫ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބުނީ އެ މައްސަލައިގައި އަޑުއެހުމެއް‬

‫އެކަމުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު‬

‫މަޝްރޫއު ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހުނު ސަބަބާ މެދު އޭނާ‬

‫މިންވަރެކެވެ‪.‬‬

‫ނެތް ކަމަށާއި ޔާމީން ހާޒިރު ކުރަނީ އިދާރީ ގޮތުން‬

‫ދިން ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪ .‬މަނީ ލޯންޑާ ކުރުމަށް‬

‫ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ހުރުމުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ދައުވާ އާއި ރަސްމީ އިދާރާއަކަށް‬

‫ސުވާލު އުފެއްދެވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ހުޅުމާލޭގެ ‪ 7،000‬ފްލެޓުގައި އަކަ ފޫޓަކަށް‬

‫ކުރީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައި އޮތީ ފްލެޓަކަށް‬ ‫މަހަކު ‪5،600‬ރ ގެ ކުއްޔެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު‬

‫‪ 1،987‬ރުފިޔާ ޖެހިފައި އިންނަ އިރު އެތަނުގައި‬

‫ކުރަން ޖެހޭ އިތުރު ހަރަދުތަކާ އެކު ފްލެޓަކުން މަހަކު‬

‫ޓައިލްސްއެއް ނެތް‪ ،‬ފާރުގެ ކުލަ ކޮޅެއް ނެތް‪ .‬އެ‬

‫‪11،000‬ރ ދައްކައިގެން ނޫނީ ކުޑަމިނުން ލޯނަށް‬

‫ދރެއް ނެތް‪ .‬މިތަނަށް މި ކިޔަނީ ފްލެޓެކޭ‪،‬‬ ‫ތަނުގެ ޮ‬

‫ވެސް ފައިސާ ހަމަނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެޗުޑީސީން ބުނެ‬

‫ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ‬

‫އެކަމަކު‪ ،‬އޭގެ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ކްރިމިނަލް‬ ‫ކޯޓުން ނުދެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލންޑަރިންގެ މައްސަލާގައި ރައީސް އޮފީހުގެ‬ ‫މަނީ ޯ‬ ‫ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ‬

‫ބުނެ މައްސަލަ އޮތީ ހުއްޓިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އާޒިމާ އަށް ދައުވާކުރަނީ ޔާމީން ހިންގި ކަމަށް‬

‫ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ދައުވާ އާޒިމާގެ މައްޗަށް ވަނީ‬ ‫އުފުލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގައި ބުނެފައި‬ ‫ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ‪ 1.3‬ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު‬

‫ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅެއް‪ 540 ،‬އަކަ ފޫޓުގެ‪ "،‬އިލްޔާސް‬

‫ގތުގައި ދައްކަން ޖެހޭ އަގު ކުޑަކުރަން‬ ‫އެވެ‪ .‬ކުލީގެ ޮ‬

‫ކޓުގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާއާ‬ ‫މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ޯ‬

‫ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ އިން‪ ،‬އެމަނިކުފާނު މޯލްޑިވްސް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ‬

‫ކޓަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގުޅިގެން އޭނާ ވަނީ ޯ‬

‫އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގައި ހުޅުވާފައިވާ‬

‫ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އެ މައްސަލާގައި އޮތީ‬ ‫އެކަމަކު‪ ،‬ކޯޓުން ބުނި ޮ‬

‫އއެފުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާ‬ ‫އެކައުންޓަކަށް އެސް ޯ‬

‫ވެސް އިދާރީ ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫ހއްދަވައި ލޯންޑާ‬ ‫ކުރުމުން އެ ފައިސާ އިން މަންފާ ޯ‬

‫"މިއީ ‪ 4‬ބިލިއަން ރުފިޔާ އަގު ބޮޑުކޮށް އަޅާ‬

‫ގތުގައި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ މި‬ ‫އެޗްޑީސީން ބުނި ޮ‬

‫‪ 7،000‬ފްލެޓް‪ .‬މި ފައިސާ ދައްކަން މި ޖެހެނީ ދިވެހި‬ ‫ސަރުކާރުން‪ .‬ފްލެޓް ލިބިގެން ފްލެޓަށް ދިރިއުޅެން‬

‫ފްލެޓްތައް ނިމޭނީ އަންނަ ފެބުރުއަރީ ނުވަތަ މާޗް މަހު‬

‫ވަންނަ މީހުންގެ އަތުން އެ ‪ 4‬ބިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އިބްތިދާއީ‬ ‫އަޑެއެހުންތައް ބާއްވައި ދައުލަތުން ވަނީ ގިނަ‬

‫ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 11‬ޖުލައި ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫އަދުރޭ އާއި ރިޔާޒާ ގުޅުންހު ިރ‬ ‫ކުންފުނިތަކުން ފެނަކަ އަށް ތިން ގުނަ‬ ‫އަގު ބޮޑުކޮށް ތެޔޮ ވިއްކި‪ :‬ސައީދު‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫ޝަރީފަކީ ކުންފު ީނގެ އެމްޑީއެއް ނޫން‪ :‬ޑަބްލިއުއެލްޓީ‬

‫އަށެވެ‪ .‬މިއީ ތިން ގުނަ އަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު‬ ‫އަދަދެކެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ‬

‫"ފެނަކަ އިން އެބަހުރި ‪ 8.25‬ރުފިޔާ އަށް ފިއުލް‬ ‫ޔ ގަނެފައި‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް އިން ތެ ޮ‬

‫މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދުގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ‬

‫‪ 28‬ރުފިޔާގެ އަގުން އެ ކުންފުނިތަކުން ގަނެފަ‪ ،‬އެއީ‬

‫ފނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު‬ ‫ކުންފުންޏަކާއި ޮ‬

‫ތޅަށް ނިސްބަތްވާ ކުރީގެ މެންބަރަކާއި ތ‪.‬‬ ‫ލ‪ .‬އަ ޮ‬

‫އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ‬

‫އަތޮޅަށް ނިސްބަތްވާ ކުރީގެ މެންބަރެއްގެ މަސްލަހަތު‬

‫ކޕަރޭޝަނަށް ތިން ގުނަ އަށް‬ ‫ކުންފުންޏަކުން ފެނަކަ ޯ‬

‫އންނަ ދެ ކުންފުނިން‪ .‬އެ ކަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް‬ ‫ޮ‬

‫ޔ ވިއްކާފައިވާ ކަމަށް އެ‬ ‫ބޑު އަގުގައި ތެ ޮ‬ ‫ވުރެ ޮ‬

‫ކމިޝަނަށް ވާނީ ހުށަހަޅާފައި‪.‬‬ ‫އެސެޓް ރިކަވަރީ ޮ‬

‫ކުންފުނިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި‬

‫އަދި އޭސީސީއަށް ވެސް ވާނީ ހުށަހަޅާފައި‪ "،‬ސައީދު‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހިންގި ކަމަށް ބުނާ އެ މުއަމާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ފެނަކަ‬

‫ޔ ވިއްކީ ފޮނަދޫ‬ ‫ފެނަކަ އަށް އަގު ބޮޑުކޮށް ތެ ޮ‬

‫ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދު‬

‫ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރުގެ ކުންފުންޏަކާއި ވިލުފުށީ‬

‫މުހައްމަދު ވާހަކަ ދެއްކެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬

‫ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރުގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ‬

‫ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒް ކޮމިޓީ(އެސްއޯއީ ކޮމިޓީ)‬

‫ކުންުފުންޏަކުން ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވީ މެމްބަރުން‬

‫އަށް ހާޒިރު ކުރުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކށް ސުވާލު ކުރެއްވުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ތަކުރާރު ޮ‬

‫ކމިޓީގައި މެމްބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް‬ ‫އެސްއޯއީ ޮ‬

‫ކމިޓީއަށް އެސްޓީއޯގެ ވެރިން ހާޒިރުކުރި‬ ‫އެސްއޯއީ ޮ‬

‫ޖަވާބު ދެއްވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ ކުރީގެ‬

‫ގތުގައި ފެނަކަ އަށް‬ ‫ދުވަހު އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ދެމެމްބަރުންގެ ދެ ކުންފުނިން ފެނަކަ އަށް ޑީސަލް‬

‫ސަޕްލައިކުރުމަށް އެފްއެސްއެމުން ނަގާފައިވާ ތެލުގެ‬

‫ވިއްކީ ‪28‬ރ‪ .‬އަށް ލިޓަރެއްގެ ރޭޓުން ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ‬

‫އަގަށްވާ އެތައް މިލިޔަން ރުފިޔާއެއް ނުލިބި އެބަ‬

‫ގތުގައި ފެނަކައަށް އެ ދެކުންފުނިން ބޮޑު‬ ‫ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫ޔ ވިއްކީ ފިއުސް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް‬ ‫އަގުގައި ތެ ޮ‬

‫ވެރިކަން ބަދަލުވި އިރު ފެނަކަ އިން‬

‫(އެފްއެސްއެމް) އިން ‪.6.58‬ރ އަށް ގަނެގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެފްއެސްއެމްއަށް ‪ 658‬މިލިޔަން ރުފިޔާ ދައްކަން އޮތް‬

‫އެކަމަކު ހަމަ އޭރުގައި އެފްއެސްއެމް އިން ފެނަކަޔަށް‬

‫ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ‪ 392‬މިލިޔަން ރުފިޔާ މިހާރު‬

‫ތެޔޮ ވިއްކާފައި ވަނީ އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ‪.8.25‬ރ‬

‫ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ނިޔާޒާ އެކު އޭސީސީ އަށް‬ ‫ގިނަ ބަޔަކު ކުރިމަތިލައިފި‬ ‫ކމިޝަން (އޭސީސީ)‬ ‫އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޮ‬

‫ބައެއް މުވައްޒަފުން ކަމަށްވާ އާރިފް ރަޝީދާއި ޒީނިޔާ‬

‫ގެ މެމްބަރުންގެ ދައުރު ހަމަވާތީ‪ ،‬މެންބަރުކަމަށް‬

‫އަބްދުﷲ އާއި އަބްދުﷲ މިޒްއާނާއި އާދަމް ޝާމިލް‬

‫ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ކުރީގެ އޮޑިޓާ‬

‫ވެސް ކުރިމަތިލެއްވި އެވެ‪ .‬އޭގެތެރެއިން ޒީނިޔާ އަކީ‬

‫ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހިމާ އެކު‪ ،‬ގިނަ ބަޔަކު‬

‫އފީހުގެ މިނިސްޓަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ނައިބު‬ ‫ރައީސް ޮ‬

‫ކުރިމަތިލާފައި ވާއިރު އެ ނަންތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް‬

‫ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ‬

‫ކޮއްކޮ އެވެ‪.‬‬

‫ކމިޓީ އަށް އިއްޔެ ފޮނުވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އޭސީސީގައި މިހާރު ތިއްބެވި ފަސް މެމްބަރުންނަކީ‬

‫ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވި ‪ 12‬ނަން‪:‬‬

‫ސެޕްޓެމްބަރު‪ 2014 ،‬ގައި އެ މަގާމަށް އައްޔަން‬ ‫ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނެވެ‪ .‬އެ ބޭފުޅުންގެ މެމްބަރުކަމުގެ‬

‫‪ -1‬ފާތުމަތު އަނޫލާ‪ ،‬ގ‪ .‬ވަޑިނޮޅުގެ‬

‫ދައުރު އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ހަމަވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫‪ -2‬އާރިފް ރަޝީދު‪ ،‬ބާޑްވިލާ‪ ،‬ބ‪ .‬ތުޅާދޫ‬

‫އޭސީސީގައި ތިއްބަވާނީ ރައީސް އާއި ނައިބު ހިމެނޭ‬

‫ދށިމާގެ‪ ،‬ހއ‪ .‬ބާރަށް‬ ‫‪ -3‬ޒީނިޔާ އަބްދުﷲ‪ ،‬މަ ޮ‬

‫ގތަށް ފަސް މެމްބަރުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލި އެންމެންގެ ނަންތައް‬ ‫ސލިހް މަޖިލިހަށް‬ ‫ޯ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫‪ -4‬އިބްރާހިމް ޝަކީލް‪ ،‬ދަފްތަރު ނަންބަރު ‪3654‬‬ ‫‪ -5‬އައިޝަތު އަބްދުﷲ‪ ،‬ރޯލްގޯލްގެ‪ ،‬ޅ‪.‬‬ ‫ހިންނަވަރު‬

‫ފނުއްވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ރައީސްގެ ސިޓީފުޅުގައި‬ ‫ޮ‬

‫‪ -6‬މަރިޔަމް ޝިއުނާ‪ ،‬ނެދުންގެ‪ ،‬ސ‪ .‬ހިތަދޫ‬

‫ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރަން ފެންނަ ‪ 12‬ނަމެއް‬

‫‪ -7‬މުޖުތަބާ ހަމީދު‪ ،‬ދީފްރަމްގެ‪ ،‬ރ‪ .‬ކަނދޮޅުދޫ‬

‫ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫‪ -8‬އަލީ އަޝްރަފް‪ ،‬ދަފްތަރު ނަންބަރު ‪3366‬‬

‫އޭސީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޖުމްލަ ‪ 68‬މީހަކު‬ ‫ކުރިމަތިލި އެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވި ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި‬

‫‪ -9‬މަރިޔަމް އަހުމަދު‪ ،‬ގ‪ .‬ޓްރަސްޓްހޯމް‬ ‫‪ -10‬ނިޔާޒް އިބްރާހިމް‪ ،‬ގްރޫމް‪ ،‬ގދ‪ .‬ތިނަދޫ‬ ‫‪ -11‬އަބްދުﷲ މިޒްއާން‪ ،‬ރަތްވިލާގެ‪ ،‬ފ‪ .‬މަގޫދޫ‬ ‫‪ -12‬އާދަމް ޝާމިލް‪ ،‬ރަތްވިލާގެ ތ‪ .‬ވިލުފުށި‬

‫އޑިޓަ ޖެނެރަލް ކަން ކުރެއްވި ނިޔާޒް ވެސް‬ ‫ޮ‬ ‫ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪ .‬އޭސީސީ އަށް ކުރިމަތިލި‬

‫އޭސީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި‬

‫މީހުންގެ ތެރޭގައި ދެން ހިމެނެނީ އޭސީސީގެ މިހާރުގެ‬

‫ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި މިހާރުގެ މެމްބަރުން ހިމެނިވަޑައެއް‬

‫މުވައްޒަފުންނާއި ކުރީގެ މުވައްޒަފުންނެވެ‪.‬‬

‫ނުގަންނަވަ އެވެ‪ .‬މުޅިން ވެސް ތިއްބެވީ އެ‬

‫ގތުން އޭސީސީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަކަށް‬ ‫އެ ޮ‬ ‫ކުރިން ހުންނެވި މުޖުތަބާ ހަމީދާއި އޭސީސީގެ މިހާރުގެ‬

‫ކމިޝަނަށް އަލަށް ކުރިމަތިލި މީހުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ސައިރިކްސްގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު ޝަރީފަކީ‬ ‫ވލްޑް ލިންކް ޓްރެވެލްސް (ޑަބްލިއުއެލްޓީ)‬ ‫މިހާރު ޯ‬

‫ފާސްކުރި ގަރާރުގައި ވެސް އޭނާ ސޮއިކުރެއްވި‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން‪ ،‬ޑަބްލިއުއެލްޓީގައި ޝަރީފާއި‬ ‫ބަޔާނުގައިވާ ޮ‬

‫ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ނޫން ކަމަށާއި ދައުލަތުން‬ ‫އެ ކުންފުންޏަށް ދިން ފައިސާއާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާ‬

‫އތެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪،‬‬ ‫އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ހިއްސާ ޮ‬

‫ދައްކަވާ ވާހަކަތައް ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށް ޑަބްލިއުއެލްޓީން‬

‫އެ ދެބޭފުޅުންގެ ‪ 90‬ހިއްސާ އަށް ޖެހޭ ފައިސާ‬

‫އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ސެޕްޓެމްބަރު ‪ 2007 ،30‬ގައި ޝަރީފަށް ވަނީ‬

‫އންނަ ޑަބްލިއުއެލްޓީން‬ ‫ވިލާގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ ޮ‬

‫ދައްކައި ޚަލާސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޑަބްލިއުއެލްޓީން ބުނީ‪ ،‬ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ‬

‫ސޓު ހެދުމަށް ރަށްތަކެއް ދޭން‬ ‫މިހެން ބުނީ‪ ،‬ރި ޯ‬ ‫އެއްބަސްވުމަށް ފަހު‪ ،‬އެ ރަށްތައް ސަރުކާރުން ހަވާލު‬

‫މާޗް ‪ 28‬ގައި ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން‪ ،‬ދައުލަތުން‬

‫ކޓުގެ ހުކުމާ އެއްގޮތަށް‬ ‫ނުކުރި މައްސަލައިގައި‪ޯ ،‬‬

‫ކށްފައި ވަނީ އެޑްވާންސް ކުލީގެ‬ ‫އެ ކުންފުންޏަށް ދޫ ޮ‬

‫އެ ކުންފުންޏަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް‬

‫ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ކުރިން ދައްކާފައިވާ ‪ 16.9‬މިލިއަން‬

‫އެއްބަސްވުމަކަށް އައީ ޑަބްލިއުއެލްޓީ އަށް އެނގުމަކާ‬

‫ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން ‪ 15‬މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ނުލައި ކަމަށް ޝަރީފް މީޑިއާގައި އިއްޔެ ވިދާޅުވުމާ‬ ‫ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އޭނާ އަކީ އަދިވެސް‬ ‫ޝަރީފް ވިދާޅުވާ ޮ‬

‫"މި ފައިސާގެ ތެރެއިން ‪ 30‬ޖޫން ‪ 2019‬ގެ‬ ‫ނިޔަލަށް ވިލާގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ދައުލަތަށް‬ ‫ކށްފައި ވަނީ‪ ،‬ކުންފުނީގެ‬ ‫ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް އުނި ޮ‬

‫ޑަބްލިއުއެލްޓީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އެދުމުގެ މަތިންނެވެ‪ "،‬ޑަބްލިއުއެލްޓީގެ ބަޔާނުގައިވެ‬

‫ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޑަބްލިއުއެލްޓީ އަށް ނޭނގި‪ ،‬ވިލާގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޓެކްސް ބިލްތައް އެ ފައިސާ އިން ކެނޑުމަކީ ހުކުމާ‬ ‫ހިލާފަށް ސަރުކާރުން ކުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޝަރީފް އެހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށް‪،‬‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އެ ކުންފުނިން‬ ‫ޑަބްލިއުއެލްޓީން ބުނި ޮ‬ ‫ގތުގައި ދައުލަތަށް ދެއްކި ‪16.9‬‬ ‫އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ޮ‬ ‫ޑލަރަކީ ވިލާ ޝިޕިން އާއި ޑަބްލިއުއެލްޓީއާ‬ ‫މިލިއަން ޮ‬

‫ޑަބްލިއުއެލްޓީގެ ލެޓާ ހެޑްގައި އެ ކުންފުނިން ރޭ‬

‫އެކު ސެޕްޓެމްބަރު ‪ 2007 ،30‬ގައި ކުރި‬

‫ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ‪ ،‬އެ ކުންފުނީގެ‬

‫އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަނބުރާ ދައްކާ ގޮތަށް ނެގި‬

‫މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ޝަރީފް ހުންނެވީ‬

‫ފައިސާ އެވެ‪.‬‬

‫ޑިސެމްބަރު ‪ 2013 ،11‬އާ ހަމައަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ގތަށް ނުދެއްކުމާ‬ ‫"މި ފައިސާ އެއްބަސްވުމާ އެއް ޮ‬

‫ހަމަ އެ ދުވަހު ބޭއްވި ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ‬

‫ގުޅިގެން ‪ 19‬އޮކްޓޫބަރު ‪ 2014‬ގައި މި ކުންފުނީގެ‬

‫ބޑުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑަބްލިއުއެލްޓީގެ މެނޭޖިން‬ ‫ޯ‬

‫ގތަށް ބޭއްވުނު މި‬ ‫ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް ހިމެނޭ ޮ‬

‫ޑިރެކްޓަރަކަށް ފާތިމަތު ތަސްލީމާ އައްޔަން ކޮށްފައިވާ‬

‫ބޑުގެ ޖަލްސާ އިން ނިންމާފައި ވަނީ‪ ،‬މި‬ ‫ކުންފުނީގެ ޯ‬

‫ކަމަށް ބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ‪ .‬ތަސްލީމާ އަކީ ވިލާގެ‬

‫ކުންފުނިން އެޑްވާންސް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ތިން ރަށާ‬

‫ޗެއާމަން ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ދަރިކަނބަލެކެވެ‪.‬‬

‫ގުޅިގެން މި ކުންފުންޏަށް ލިބިދޭ އެންމެހައި ހައްގުތައް‬

‫ޑަބްލިއުއެލްޓީން ބުނީ‪ ،‬ޑިސެމްބަރު ‪،11‬‬ ‫‪ 2013‬ގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ޝަރީފް‬ ‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށާއި އެ ދުވަހު ބޯޑުން‬

‫ކމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް‬ ‫ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިން ޮ‬ ‫ކށްލުމަށެވެ‪ "،‬ޑަބްލިއުއެލްޓީން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ލިމިޓެޑަށް ދޫ ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 11‬ޖުލައި ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ވިލާގެ ބިލުތަކަށް ކެނ ީޑ ޑަބްލިއުއެލްޓީގެ‬ ‫ބޯޑުން ނިންމައިގެން‪ :‬އޭޖީ އޮފީސް‬ ‫ވލްޑް ލިންކް ޓްރެވަލްސް‬ ‫ދައުލަތުން ޯ‬

‫"މިހާރު"އާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މައިނޯރިޓީ‬

‫(ޑަބްލިއުއެލްޓީ) އަށް ދައްކަންޖެހޭ ‪ 15‬މިލިއަން‬

‫ހިއްސާދާރު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން‬

‫ޑޮލަރު އަދާކުރި އިރު ވިލާ ގްރޫޕުން ދައުލަތަށް‬

‫ޑިރެކްޓަރަކީ އޭނާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭޖީ އޮފީހަށް‬

‫ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެއިން އުނިކުރީ ޑަބްލިއުއެލްޓީގެ‬

‫ގތުން މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރަކީ‬ ‫ފޮނުވި ގަރާރުގައިވާ ޮ‬

‫ގތަށް ނިންމައި އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް‬ ‫ބޑުން އެ ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ފާތިމަތު ތަސްލީމާ އެވެ‪.‬‬

‫އފީހުން އިއްޔެ ބުނެފި‬ ‫އަންގާފައި ވާތީ ކަމަށް އެ ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫މިނިސްޓަރު އިމްރާ ްނ‬ ‫ހާމަކުރެއްވީ ހަގީގަތް‪ :‬ފުލުހުން‬

‫ޑަބްލިއުއެލްޓީގައި އޮތީ ވިލާ ގްރޫޕްގެ ‪70‬‬ ‫ޕަސެންޓް ހިއްސާ އާއި އެ ގްރޫޕްގެ ބާނީ އަދި‬

‫ޑަބްލިއުއެލްޓީ އަށް ދައުލަތުން ދައްކަންޖެހޭ ‪15‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާމިނގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫ޑލަރުގެ ތެރެއިން ޓެކްސް އަށް ވާ ފައިސާ‬ ‫މިލިއަން ޮ‬

‫ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ‪ 4‬ބޭފުޅެއްގެ ‪ 20‬ޕަސެންޓް‬

‫ކެނޑުމަށް ފަހު ‪ 8.4‬މިލިއަން ޑޮލަރު (‪ 130‬މިލިއަން‬

‫ހިއްސާ ކަން ވެސް "މިހާރު" އަށް އެނގިފައި ވެ‬

‫ރުފިޔާ) މި ހަފުތާގައި ވަނީ އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކާފަ‬

‫އތީ އޭނާ ވެސް ވިދާޅުވި ފަދައިން‬ ‫އެވެ‪ .‬ޝަރީފްގެ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޑަބްލިއުއެލްޓީގެ ‪ 10‬ޕަސެންޓް ހިއްސާ‬

‫‪ 10‬ޕަސެންޓް ހިއްސާ އެވެ‪.‬‬

‫އންނަ އަހުމަދު ޝަރީފް (ސައިރިކްސް ޝަރީފް)‬ ‫ޮ‬

‫ޑަބްލިއުއެލްޓީ އަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ދައްކަން‬

‫ގތަށް ފައިސާ އުނިކުރީ ޑަބްލިއުއެލްޓީ އަށް‬ ‫ވަނީ އެ ޮ‬

‫ޖެހުނީ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކެއް ގުޅިގެން އުފެއްދި‬

‫އެނގުމެއް ނެތި ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫މލްޑިވްސް (އެއިމްސް)‬ ‫އެއާޕޯޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޯ‬

‫ޑަބްލިއުއެލްޓީގައި ސައިރިކްސް ޝަރީފްގެ އިތުރުން‬

‫ސޓް ހެދުމަށްޓަކައި ޑަބްލިއުއެލްޓީ‬ ‫ކުންފުނިން ރި ޯ‬

‫ދެން ހިއްސާވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް‬

‫އަށް ތިން ރަށެއް ދޭން ‪ 2007‬ގައި އެއްބަސްވުމަށް‬

‫އިބްރާހީމްގެ ވިލާ ޓްރެވެލްސް އާއި ގާސިމްގެ އާއިލާގެ‬

‫ފަހު‪ ،‬އެ ރަށްތައް ނުދިނުމުންނެވެ‪ .‬އެ މައްސަލާގައި‬

‫ބޭފުޅުންނެވެ‪.‬‬

‫ޑަބްލިއުއެލްޓީން ދައުވާކުރީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި‬

‫ކމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރު‬ ‫އޭޖީ އޮފީހުގެ ޮ‬ ‫ހުސައިން ހަސަން "މިހާރު"އަށް އިއްޔެ ވިދާޅުވީ‬ ‫ޑަބްލިއުއެލްޓީއަށް ސަރުކާރުން ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ‬

‫ޑލަރާއި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދެއްކި‬ ‫‪ 112‬މިލިއަން ޮ‬ ‫ޑލަރު އަނބުރާ ހޯދުމަށެވެ‪.‬‬ ‫‪ 16.9‬މިލިއަން ޮ‬ ‫އެ މައްސަލައިގައި އެކުންފުންޏަށް ‪ 15‬މިލިޔަން‬

‫ތެރެއިން ވިލާ ޝިޕިންގެ ޓެކްސް އާއި ޖޫރިމަނާ‬

‫ކޓުތަކުން ކުރި ހުކުމް‬ ‫ޑޮލަރު ދައްކަން ދަށު ޯ‬

‫ބޑުން މިދިޔަ ޖޫން‬ ‫ފައިސާ އުނިކުރީ ޑަބްލިއުއެލްޓީގެ ޯ‬

‫ކޓުން ވަނީ ދަމަހައްޓައިފަ އެވެ‪ .‬ވިލާގެ‬ ‫ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ފނުވި ގަރާރަކާ ގުޅިގެން‬ ‫‪ 27‬ވަނަ ދުވަހު ފާސްކޮށް ޮ‬

‫ޓެކްސްބިލްތައް އެފައިސާއިން އުނިކުރަން ސަރުކާރުން‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކޓުގެ ހުކުމާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫މަޝްވަރާކުރީ ސުޕްރީމް ޯ‬

‫ޖާބިރުގެ ރުޅި ކޮންޓްރޯލް ނުވެ‬ ‫އަލީ ވަހީދާ ވެސް ޒުވާބަކަށް!‬ ‫ސޓުތަކުގައި ބަނގުރާ ވިއްކުމުގެ‬ ‫ރާއްޖޭގެ ރި ޯ‬ ‫ހުއްދަ ދީފައިވީ ނަމަވެސް ކެސިނޯ ހިންގުމަށް އެފަދަ‬ ‫ހުއްދައެއް ނެތުމުން‪ ،‬ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާ‬

‫ނ އަޅަން މިނިސްޓަރަށް‬ ‫އެއްސެވީ ރާއްޖޭގައި ކެސި ޯ‬ ‫ހުރަސް އެބައޮތްތޯ އެވެ‪.‬‬ ‫އިތުރު ސުވާލެއް ކުރައްވަން ޖާބިރަށް ފުރުސަތު‬

‫ޒުވާބު ކުރައްވައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ‬

‫ނުދެއްވައި މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ‬

‫ޖާބިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ދޫކުރައްވައި‬

‫ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ނިޒާމީ‬

‫އިއްޔެ ވަޑައިގެންފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ‬ ‫ކޮމިޓީ ދޫކުރައްވައި ޖާބިރު ނުކުންނެވި އިރު‪ ،‬މަޖިލީހުގެ‬ ‫ޖަލްސާގައި ވެސް މިއަދު ފެނުނީ އޭނާ ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫މައްސަލައެއް ނަންގަވައި އެދިވަޑައިގަތީ ކެސިނޯ‬ ‫ކމިޓީގައި ނުދެއްކެވުމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެޅުމުގެ ވާހަކަ ޮ‬ ‫ރައްދުގައި ޖާބިރު ވިދާޅުވީ އާދަމް ޝަރީފަކީ‬ ‫ކެތްތެރިކަން ކުޑަ މެމްބަރެއް ކަމަށާއި ކޮމިޓީގައި‬

‫ރުޅި އިސްކުރައްވައިގެން އުޅުއްވި ތަނެވެ‪ .‬އެންޓި‬

‫ޗޅާ" ވާހަކަ ދެއްކެވި އިރު ވެސް‬ ‫"ލަމްބާ ޯ‬

‫ކމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް މެމްބަރުން‬ ‫ކޮރަޕްޝަން ޮ‬

‫އަޑުއެއްސެވި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ‬ ‫އައްޔަން ކުރެއްވުމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫މިނިސްޓަރަށް ޖާބިރުގެ ސުވާލު ތަކުރާރު‬

‫ކށް ޖާބިރު ނިޒާމީ މައްސަލައެއް‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދަނި ޮ‬

‫ކުރައްވައި އެއްސެވީ ރާއްޖޭގައި ކެސިނޯ އެޅުން‬

‫ނަންގަވައި އެއްސެވީ "ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގެ ތަޅުދަނޑި"‬

‫ތ ކަމަށެވެ‪ .‬ސުންނީ‬ ‫މަނާކުރަނީ ކޮން ގާނޫނަކުން ޯ‬

‫މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އަތްޕުޅުގައި އޮތްތޯ އެވެ‪.‬‬

‫މުސްލިމު ގައުމެއްގައި ބަނގުރަލާއި އޫރު މަސް‬

‫އެއީ ނިޒާމީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ބަލައިގަނެވެން‬ ‫ނެތް ކަމަށް ރިޔާސަތުން ނަޝީދު ވިދާޅުވުމުން ވެސް‬ ‫ދޫ ނުދެއްވައި ސުވާލާ ގުޅުވައި އިތުރު ޝަކުވާތަކެއް‬

‫ތ ވެސް އޮޅުންފިލުއްވައި‬ ‫ވިއްކަން ހުއްދަ ދެނީ ކާކު ޯ‬ ‫ދެއްވަން އެދިވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬ ‫ތިން ވަނަ ސުވާލު ކުރެއްވީ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ‬

‫ޖާބިރު ކުރެއްވި އެވެ‪ .‬ޖާބިރުގެ ނަން ރިޔާސަތުން‬

‫ގތަށް ވިއްކާ ރަށްތަކުގެ އަދަދާ ގުޅޭ‬ ‫ނުލިބޭ ޮ‬

‫އިއްވުމާ އެކު‪ ،‬ޖާބިރު އަމިއްލަ އަށް ޖަލްސާ އިން‬

‫ގޮތުންނެވެ‪ .‬އެ ސުވާލުތަކުގެ ބޭނުމަކީ "މިވަގުތުން‬

‫ނުކުމެވަޑައިގަތީ އެވެ‪.‬‬

‫ވަގުތަށް ރަލާއި ބަނގުރާ ވިއްކުން ރާއްޖޭގައި‬

‫ކޅެއް ފަހުން ބޭއްވި‪ ،‬ސަރުކާރުގެ‬ ‫އޭގެ އިރު ޮ‬ ‫މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގައި‬

‫ހުއްޓުވާލުން" ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޖާބިރުގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން‬

‫ރލް ނުކުރެއްވިގެން‬ ‫ވެސް ފެނުނީ ޖާބިރަށް ރުޅި ކޮންޓް ޯ‬

‫މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ‪ ،‬ރާއްޖޭގައި ކެސިނޯ‬

‫އުޅުއްވި މަންޒަރެވެ‪.‬‬

‫އަޅަން މި ސަރުކާރުން ހުއްދައެއް ނުދޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޖާބިރު ފުރަތަމަ ކުރެއްވި ސުވާލަށް މިނިސްޓަރު‬

‫ޓޫރިޒަމްގެ ސިނާއަތު ކުރިއަށް ގެންދާނީ އިސްލާމްދީނުގެ‬

‫އަލީ ވަހީދު ޖަވާބު ދެއްވުމުން ދެ ވަނަ ފުރުސަތެއް‬

‫ގތަށް ކަމަށް އަލީ‬ ‫ރުކުންތަކާއި ސިފަތައް ހިމާޔަތްވާ ޮ‬

‫ހއްދަވައި ވަރަށް ހަމަޖެހިވަޑައިގެން އިންނަވައި ވިދާޅުވީ‬ ‫ޯ‬

‫ވަހީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކުރުކޮށް ތިން ހަތަރު ސުވާލެއް ކުރައްވަން ބޭނުންވާ‬

‫ޖާބިރު ކުރެއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބަކީ ނޫނެކޭ އަލީ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ސުވާލުތަކަށް ޖާބިރު އެދިވަޑައިގަތީ‬

‫ވަހީދު ވިދާޅުވުމާ އެކު‪ ،‬ޖާބިރު އަޑުގަދަ ކުރައްވަން‬

‫މިނިސްޓަރު ވެސް "ވަރަށް ކުރުކުރުކޮށް" ޖަވާބު‬

‫ފެއްޓެވި އެވެ‪ .‬ބަނގުރާ ވިއްކަނީ ކޮން ގާނޫނަކުންތޯ‬

‫ދެއްވުމަށެވެ‪ .‬އެއާ އެކު‪ ،‬ފުރަތަމަ ވެސް ޖާބިރު‬

‫ގވާލައްވަމުން ގެންދެވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސާފުކޮށްދެއްވަން ޮ‬

‫ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާނާއި ޕޮލިސް ޮކމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު‪ :‬އުމަރާ ގުޅޭ ގޮތުން އުމަރު‬ ‫ދެއްކެވި ވާހަކަ ދިފާއު ޮކށް ފުލުހުން ވަނީ ބަޔާނެއް ނެރެފައި‪-- .‬ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މައްޗަށް ފުލުހުން އޭނާ އަށް އެރުވި މައުލޫމާތުތަކަށް‬ ‫ބިނާކުރައްވަ އެވެ‪ .‬ބޭސްފަރުވާ އަށް ލުތުފީ ‪2010‬‬ ‫ގައި ފޮނުވާލުމާ އެކު އޭނާ ފިލުމުން އަނބުރާ ރާއްޖެ‬

‫އެތައް ދިވެހިންނެއްގެ ލޭ އޮހޮރުވާލި ހަމަލާގެ‬

‫ހމް މިނިސްޓަރުންނާއި ޕޮލިސް‬ ‫ގެނައުމަށް ކުރީގެ ޯ‬

‫މޭސްތިރި އަބްދުﷲ ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެނައުން‬

‫ކށްފައިވާ ކަން‬ ‫ކޮމިޝަނަރުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ޮ‬

‫ހމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރާ‬ ‫ލަސްވުމުގައި ކުރީގެ ޯ‬

‫ވެސް ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ‬ ‫ގުޅޭ ގޮތުން ޯ‬

‫"އެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ރެކޯޑުތަކާއި‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ފުލުހުން‬

‫ގތުން ނިންމުނު ނިންމުންތައް‬ ‫އެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ރޭ ދިފާއުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫އެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން ދިޔަ ޑިޕާޓްމެންޓްގައި‬

‫އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމުގައި ހުރުމަށް ފަހު‬ ‫ބޭސް ފަރުވާ އަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފޮނުވުމުން‬

‫ލގްކުރެވިފައިވެ އެވެ‪ "،‬ބަޔާނުގައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫"އަދި އެ މަސައްކަތުގައި ނިންމުނު ބައެއް‬

‫ފިލައިގެން އުޅުނު ލުތުފީ އުޅޭ ތަނަކާއި އޭނާ ހޯދަން‬

‫ނިންމުންތައް ނިންމި އިރު ހާޒިރުވެ ތިބި އޮފިސަރުން‬

‫ގތުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް‬ ‫ކުރާ މަސައްކަތާ ބެހޭ ޮ‬

‫މިވަގުތު ވެސް މި ސާވިސްގައި ޚިދުމަތް ކުރަމުންދާތީ‬

‫މެމްބަރުން ސުވާލު ކުރެއްވުމުން އިމްރާން ވިދާޅުވީ‬

‫ގތުން އިތުބާރު ހިފޭ ފަދަ‬ ‫އެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ކުރީ ސަރުކާރުގައި ވެސް ލުތުފީ ހައްޔަރުކޮށް މާލެ‬

‫މައުލޫމާތު މިވަގުތު ވެސް މި ސާވިސްގައި ހުރި ކަން‬

‫އތް ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފުލުހުންނަށް އެކަން‬ ‫ގެނެވެން ޮ‬

‫އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޔަގީންކޮށް އަރުވަމެވެ‪".‬‬

‫ހމް މިނިސްޓަރު އުމަރުގެ ހުއްދަ‬ ‫ނުކުރެވުނީ އޭރުގެ ޯ‬

‫ނޮވެމްބަރު ‪ 1988 ،3‬ގައި ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން‬

‫ނުލިބިގެން ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް‬

‫ވައްޓާލަން ސްރީ ލަންކާގެ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއްގެ‬

‫އިމްރާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބަޔަކާ އެކު ރާއްޖެ އަރައި އުދުވާނީ ހަމަލާ ދިނުމުގެ‬

‫ލުތުފީ ފިލައިގެން އުޅުމަށް ފަހު‪ ،‬ސްރީ ލަންކާގައި‬

‫މޭސްތިރި ކަމަށް ވާ ލުތުފީ ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި‬

‫ގސް އަމިއްލަ އަށް‬ ‫ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ އަށް ޮ‬

‫ގސް އަމާންދިނީ މިދިޔަ މެއި ‪ 1‬ގަ‬ ‫އެމްބަސީ އަށް ޮ‬

‫ހަވާލުވުމުން ވެސް އޭނާ ރާއްޖެ ގެނައުން ލަސްވާތީ‬

‫އެވެ‪ .‬ދެ މަސް ފަހުން ރޭ އޭނާ ރާއްޖެ ގެނެސް‬

‫ސަރުކާރަށް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާ‬

‫މިހާރު ހުރީ މާލޭ ޖަލުގަ އެވެ‪.‬‬

‫މިހާރު ވަނީ މާލެ ގެނެސްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލީހުގައި އިމްރާން ވިދާޅުވީ ލަންކާ އިން ލުތުފީ‬

‫ގތުގައި ރާއްޖެ އަށް މަޝްހޫރު‬ ‫ބާޣީ ލުތުފީގެ ޮ‬ ‫ކުށްވެރިޔާ އަމާންދޭން މަޖުބޫރުވީ ލަންކާގައި‬

‫ލޮކޭޓްކޮށް އުމަރަށް އެންގުމުން‪ ،‬އެއީ މުހިއްމު ކަމެއް‬

‫ބމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން‬ ‫އޭޕްރީލް މަހު ދިން ޮ‬

‫ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފުލުހުންނަށް އޭރު އެންގެވީ‬

‫ސިފައިން ގެތަކަށް ވަދެ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނުގައި‬

‫އުމަރު ކަމަށް އެނގިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ އަތުލައިގެންފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުންނެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު ލުތުފީ އަތުޖެހި މިދިޔަ ސަރުކާރުން‬

‫ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން އެންމެ ކައިރި ޕޮލިސް‬

‫ނުގެނައީ ކަމަށް އިމްރާން ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ގަބޫލު‬

‫ސްޓޭޝަންތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީން ވާން ވެސް އެންގި‬

‫ޕލިސް ކޮމިޝަނަރުން‬ ‫ނުކުރައްވައި ކުރީގެ ތިން ޮ‬

‫ހދީ އެމްބަސީ އަށް‬ ‫އެވެ‪ .‬އެހެންވެ އޭނާ ސަލާމަތްކަން ޯ‬

‫ކަމަށްވާ އަހްމަދު އަރީފާއި ހުސެއިން ވަހީދުގެ އިތުރުން‬

‫ވަދެގެންނެވެ‪.‬‬

‫އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވެސް ބުރަވެވަޑައިގަތީ އުމަރުގެ‬ ‫ކޮޅަށެވެ‪.‬‬ ‫މިނިސްޓަރު އިމްރާން އިތުރުފުޅު ހެއްދެވީ ކަމަށް‬

‫ސްރީ ލަންކާ އިން ވަކިވެ‪ ،‬ވަކި ދައުލަތެއް‬ ‫އުފައްދަން ހަނގުރާމަކުރި ލަންކާގެ ތަމަޅަ ގްރޫޕްތަކުގެ‬ ‫ލޓް ޖަމާއަތުގެ ޓެރަރިސްޓުންނާ ގުޅިގެން‬ ‫ތެރެއިން ޕް ޯ‬

‫ބުނާ ވާހަކަތައް ފުލުހުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ‬

‫ލުތުފީ ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާގައި ‪ 19‬ދިވެއްސަކު‬

‫ދގުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ޝަހީދުވި އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި އާންމުންގެ ‪11‬‬

‫ގތުގައި އިމްރާން ވާހަކަ‬ ‫އެ ބަޔާނުގައި ބުނި ޮ‬ ‫ދެއްކެވީ ފުލުސް އޮފީހުގައި ފެންނަން ހުރި ރެކޯޑުތަކުގެ‬

‫މީހުންނާއި ސިފައިންގެ އަށް މީހަކު ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 11‬ޖުލައި ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދަރިފުޅު ވިއްކާލި މީހާ‬ ‫އެހެން ދަރިޔަކުވެސް މީހަކަށްދިން‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫ދެ ރަށެއްގައި ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި‬

‫މީހުންނާ ދަރިން ހަވާލުކުރަނީ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އޭގެ‬ ‫ބަދަލުގައި އޭނާ އަށް "ހަދިޔާ"އެއް ދޭ ކަމަށް އޭނާ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބުނެ އެވެ‪ .‬މި ފަހަރު ވެސް ކުއްޖާ ދޭން އުޅުނީ ކޯޓު‬ ‫ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ރަށެއްގެ އަންހެނަކު އޭނާގެ‬

‫ކށް ކަމަށާއި އެ ކަންކަން ކޯޓުގައި މިހާރު‬ ‫މެދުވެރި ޮ‬

‫އެއް އަހަރާއި ނުވަ މަހުގެ ދަރިފުޅު ދަރިން ނުލިބޭ‬

‫ވެސް ހިނގަމުން އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ދެމަފިރިއަކަށް "ވިއްކާލި" ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް‬

‫އެކަމަކު އެ ދެމަފިރިން ކުއްޖާ ގެންދިޔައީ ކޯޓުން‬

‫މި ހަފުތާގައި ފެންމަތިވެފައިވާއިރު މިއީ އޭނާ އެގޮތަށް‬

‫މައްސަލަ ނިމުން ލަސްވާތީ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މީހަކަށް ދިން‪ ،‬ނުވަތަ "ވިއްކާލި" ދެ ވަނަ ކުއްޖާކަން‬ ‫"މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ދެކުނުގެ ރަށެއްގެ‬ ‫ހދާފައިވާ ތުއްތު‬ ‫އަންހެނަކު އޭނާ ކައިވެނިން ބޭރުން ޯ‬ ‫އަންހެން ދަރިފުޅު ވަނީ ދެކުނުގެ ރަށެއްގެ ދެމަފިރިންނާ‬

‫ތުޅާދޫގައި ހައުސިން ޔުނިޓްތައް އަޅަން ޕްރިސިޝަން އިންޖިނިއަރިން ސާވިސަސްއާ އެކު ވީ އެއްބަސްވުން‬ ‫ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަޝީދު (ކ) އާއި އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ ޕީ‪.‬‬

‫ގތުގައި މިފަހަރު ކުއްޖާއާ ހަވާލުވި‬ ‫އޭނާ ބުނި ޮ‬ ‫ދެމަފިރިންގެ ފަރާތުން އަންހެން މީހާއަށް ހަދިޔާގެ‬

‫ޑަބްލިއު‪ .‬ތިލަކަރަންތު ބަދަލުކުރަނީ ‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬ހައުސިން މިނިސްޓްރީ‬

‫ގޮތުގައި ‪30،000‬ރ‪ .‬ދިން ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"އެ އަންހެން މީހާއަކީ މިރަށުގައި ވަރަށް ހާލުގައި‬ ‫އުޅޭ މީހެއް‪ .‬ޖިފުޓިގަނޑެއް ކަހަލަ ގެއެއް ހުންނާނީ‬

‫ލަ މް ޔާ އަ ބް ދުﷲ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދަށުންނެވެ‪ .‬އެ މަސައްކަތް ‪ 363‬ދުވަހުގެ ތެރޭގައި‬ ‫ފުރިހަމަކުރަން ހަވާލުކުރީ ޕްރިސިޝަން އިންޖިނިއަރިން‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެ ކުއްޖާ އެ ދެމަފިރިންނަށް‬ ‫ހަވާލު ޮ‬

‫ވެސް‪ .‬އެހެންވެ އުޅޭނެ ތަނެއް ހަދާލަން ދިން‬

‫ސާވިސަސް އާ އެވެ‪ .‬މި އެއްބަސްވުމުގައި ވެސް‬

‫ވިއްކާލީ ‪30،000‬ރ‪ .‬އަށް ކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ‬

‫ފައިސާއެއް އެއީ‪ .‬އެ މީހާ ބުނި ކަމަށްވޭ އިތުރަށް‬

‫ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ‬

‫ފެންމަތިވުމުން ޖެންޑާއިން ވަނީ އެ ކުއްޖާ ދައުލަތަށް‬

‫ވެސް އެހީވާނަމޭ‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ނަގައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި ފުލުހުން އަންނަނީ އެ މައްސަލަ‬ ‫ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ގތް އެނގޭ މީހަކު "މިހާރު"‬ ‫އެކަން ހިނގި ޮ‬ ‫އަށް ބުނި ގޮތުގައި މިއީ ‪ 29‬އަހަރުގެ އެ އަންހެން‬ ‫މީހާ ކައިވެނިން ބޭރުން ވިހެއި ދެ ވަނަ ކުއްޖާ އެވެ‪.‬‬

‫ކުއްޖާއާ ހަވާލުވި ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން ފިރިހެން‬ ‫މީހާއަކީ ތަނަވަސް މީހެކެވެ‪ .‬މަސް ކައްކައިގެން‬

‫‪79،682،850.00‬ރ‪ .‬ކަނޑައަޅާފައިވާ އިރު‪،‬‬

‫މި ދެ ރަށުގައި ވެސް އަޅަން ނިންމާފައި‬

‫ލންޗްފަހަރު ވެސް ހުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަމިއްލަ ޯ‬

‫ނައިފަރުގައި ‪ 100‬ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން‬ ‫ހަރަދުކުރަނީ ‪71،403،200.60‬ރ‪ .‬އެވެ‪ .‬މި ދެ‬

‫ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެއިން ކޮންމެ‬

‫މަޝްރޫއަށް ޖުމްލަ ‪151،086،050.60‬ރ‪ .‬އަރަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޓަރި އާއި ތިން ފާހަނާ އާއި‬ ‫ޔުނިޓެއްގައި ތިން ޮ‬

‫ކައިވެނިން ބޭރުން ވިހައި ދަރިފުޅު އެހެން‬

‫މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އެ އަންހެން މީހާ އަށް‬ ‫ކޓު މެދުވެރިކޮށް ބަޔަކާ‬ ‫ލިބުނު ކުއްޖާ ވެސް ވަނީ ޯ‬ ‫ކށްފައި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ހަވާލު ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް‬ ‫ކުއްޖަކު އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލު ޮ‬

‫ރަސްމިއްޔާތެއްގައި‪ ،‬ނައިފަރުގައި ހައުސިން ޔުނިޓްތައް‬

‫މައުލޫމާތު ދިން މީހާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އަޅަން ހަވާލުކުރީ ޑަބްލިއު އެންޑް އޭ އޯވަސީސް‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މީހުންނާ ހަވާލުކުރަނީ‪ .‬ކުރިން ދިން ކުއްޖާ ވެސް‬ ‫މިހާރު އުޅެނީ އެހެން އާއިލާއަކާ އެކު ރާއްޖެއިން‬ ‫ބޭރުގައި‪ "،‬އެ އަންހެން މީހާގެ ކަންކަން އެނގޭ މީހާ‬

‫ވިހައިފައި އޭނާ ކުރާ ވިޔަފާރިއެއް ނޫނެވެ‪ .‬އޭނާ‬

‫ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި‬

‫ޓރޫމެއްގެ އިތުރުން‬ ‫ސިޓިން ރޫމަކާއި ބަދިގެއަކާއި ސް ޯ‬ ‫ކޅެއް ވެސް ހުންނާނެ‬ ‫ލންޑްރީ އަށް ހާއްސަ ތަން ޮ‬ ‫ޯ‬

‫"ޔަތީމު ވަރަށް ހާލުގައި އުޅޭ އާއިލާއެއް އެއީ‪.‬‬

‫އެކަމަކު އޭނާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި މިއީ‪ ،‬ދަރިން‬

‫ތުޅާދޫގައި ‪ 100‬ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން‬

‫ޑަބްލިއު ތިލަކަރަންތެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ ‪ 1،100‬އަކަ ފޫޓުގެ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެކެވެ‪.‬‬

‫މީހަކު ވެސް ކައިވެނިން ބޭރުން މީގެ ކުރިން ވިހެއި‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫އަދި އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު ޕީ‬

‫ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރާ އެ ފިރިހެން މީހާގެ‬

‫މީހުންނާ ހަވާލުކުރާ އަންހެން މީހާގެ އާއިލާގެ އެހެން‬

‫"އެ އަންހެން މީހާއަށް ބެލެން ނެތީމަ އޭނާ‬

‫ބ‪ .‬ތުޅާދޫ އާއި ޅ‪ .‬ނައިފަރުގައި‪ ،‬ކޮންމެ‬ ‫ރަށެއްގައި ‪ 100‬ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ‪150‬‬

‫އެތަނުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަޝީދެވެ‪.‬‬

‫ކުންފުންޏާ އެވެ‪ .‬ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލު‬

‫ނައިފަރުގައި ހައުސިން ޔުނިޓްތައް އިމާރާތްކުރަން‬

‫އެކަހަލަ ދެތިން އަންހެން ކުދިން އެ އާއިލާގައި ތިބޭ‪"،‬‬

‫ކށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ‬ ‫ނުވަތަ އަމިއްލަ އަށް ޑިޒައިން ޮ‬

‫ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ތިން ބުރި ނުވަތަ ހަތަރު ބުރީގެ‬

‫އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މަޝްރޫއު އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ ‪ 311‬ދުވަހުގެ‬

‫އިމާރާތްތަކެއްގައި އެޕާޓްމެންޓްތަކެއްގެ ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ތެރޭގައި ފުރިހަމަކުރާ ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް ތުޅާދޫގައި މި ޔުނިޓްތައް އަޅާނީ ގެތަކެއްގެ‬

‫ތުއްތު ކުއްޖާ ވިއްކާލި މައްސަލައެއް‬ ‫ގތުން ކަމާ ގުޅުންހުރި‬ ‫ފެންމަތިވެފައިވާއިރު އެކަމާ ގުޅޭ ޮ‬

‫މި އެއްބަސްވުމުގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ‬

‫ގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިދާރާއަކުން މިހާތަނަށް ވާހަކަ‬

‫ފަރާތުން އެތަނުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު‬

‫މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޕަބްލިކް ސެކްޓާ‬

‫ބުނަނީ ކައިވެނިން ބޭރުގައި ވިހައި‪ ،‬އޭނާ އަށް އެ‬

‫ދައްކައިފައެއްނުވެ އެވެ‪ .‬ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ‬

‫ސއިކުރެއްވި އިރު‪ ،‬ކުންފުނީގެ ފަރާތުން‬ ‫ޮ‬ ‫ނަޝީދު‬

‫ރގްރާމް (ޕީއެސްއައިޕީ) ގެ‬ ‫އިންވެސްޓްމެންޓް ޕް ޮ‬

‫ކޓު މެދުވެރިކޮށް އޭނާ އެކި‬ ‫ކުދިން ބެލެން ނެތުމުން ޯ‬

‫ކަމުގެ އިތުރުން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނުދެ އެވެ‪.‬‬

‫ސޮއިކުރެއްވީ އެތަނުގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު އަޖުހަދު‬

‫މަޝްރޫއުތަކުގެ ގޮތުގައި ‪ 6.6‬ބިލިއަން ރުފިޔާ‬

‫އަބްދުﷲ ޒުހެއިރެވެ‪.‬‬

‫ހިމަނާފައިވެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‪ ،‬އަލަށް ފަށާ ‪315‬‬

‫ނޮން‪-‬ރެސިޑެން ްޓ‬ ‫ސަފީރުންނަށް ރުހުން ދީފި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫އސްޓްރޭލިއާ އަދި ނިއުޒިލެންޑްގެ‬ ‫އައްޔަން ކުރަނީ ޮ‬ ‫ނން‪-‬ރެސިޑެންޓް ސަފީރު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ތުޅާދޫގެ ހައުސިން ޔުނިޓްތައް ވެސް އަޅަން‬

‫އަދި ހިނގަމުންދާ ‪ 229‬މަޝްރޫއު ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހަވާލުކުރީ ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުގެ‬

‫މެމްބަރުން ތިބޭ ތަރުތީ ުބ‬ ‫ބަދަލުކުރަން ފެނޭ‪ :‬ނަޝީދު‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މެމްބަރުން‬

‫"އަޅުގަނޑަށް ނުފެނޭ މިއީ މަޖިލިހުގައި މެމްބަރުން‬

‫ތިއްބަވާ ތަރުތީބު ބަދަލުކުރަން ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށް‬

‫އިށީނދެގެން ތިއްބަވަން އެންމެ ބުއްދިވެރި ގޮތެއް‬

‫ކރެއާ އަދި އުތުރު ކޮރެއާގެ ނަން‪-‬‬ ‫ކުރީ ދެކުނު ޮ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް‪ ،‬ކުރީގެ ރައީސް‬

‫ގޅި މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ކަން‬ ‫ކަމުގައި‪ "،‬މައްޗަން ޮ‬

‫‪ 11‬ސަފީރުން‪ ،‬އިތުރު ގައުމުތަކުގެ ނޮން‪-‬ރެސިޑެންޓު‬

‫ރެސިޑެންސް ސަފީރަށެވެ‪ .‬ސައުދީ އަރަބިއްޔާ‬

‫މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ކުރައްވާ ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސަފީރުންނަށް އައްޔަންކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން‬

‫އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު މުހައްމަދު ހަލީމް‬

‫އިއްޔެ ރުހުން ދީފި އެވެ‪.‬‬

‫ޖަޕާންގެ ސަފީރު އިބްރާހިމް އުވައިސް އައްޔަން‬ ‫ރާއްޖެ އިން ބޭރު ގައުމުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ‬

‫މަޖިލިހުގެ އިއްޔެގެ ޖަލްސާގައި ނަޝީދު‬

‫ގތުގައި ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގެ‬ ‫ނަޝީދު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ޖޑަންގެ ނަން‪-‬ރެސިޑެންސް‬ ‫އައްޔަން ކުރީ ކުވައިތާއި ޯ‬

‫ވިދާޅުވީ ޗެމްބަރުގައި ގޮނޑި ޖަހާނެ އުސޫލެއް‬

‫ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްތަކުގައި މެމްބަރުން އިށީނދެގެން‬

‫ސަފީރަށެވެ‪ .‬ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)‬

‫މަޖިލިހުގެ ގަވައިދުގައި ހިމަނާފައި ނުވާ ކަމަށާއި މިއީ‬

‫ތިއްބަވަނީ އެއް ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރުން އެއް ދިމާލެއްގައި‬

‫މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ‪ .‬މި ‪ 11‬ސަފީރުންނަކީ‬

‫ގެ ސަފީރު ޑރ‪ .‬ހުސައިން ނިޔާޒު އައްޔަން ކުރީ‬

‫ޒަމާނުއްސުރެ ވެސް މަޖިލިހުގައި ގޮނޑި ޖަހާފައި‬

‫ނުވަތަ ވާދަވެރިން އެހެން ދިމާލެއްގަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪،‬‬

‫ވޓުތަކުގައި ސަފީރުކަން‬ ‫މީގެ ކުރިން މަޖިލިހުގައި ނެގި ޯ‬

‫އޮމާނާއި ބަހްރައިންގެ ނަން‪-‬ރެސިޑެންސް ސަފީރަށެވެ‪.‬‬

‫ގތް ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުގައި‪ ،‬އެމަނިކުފާނު‬ ‫ހުރި ޮ‬

‫މެމްބަރުން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް އެކަން‬

‫ވަނީ މަޖިލިހުގެ ތާރީހުގައި ހިނގި ކަންކަން ފާހަގަ‬

‫ކުރައްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި‬ ‫މިކަން ފާސްވީ ޯ‬

‫ދޭން މެމްބަރުންގެ ރުހުން ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ‬ ‫ބޭފުޅުންނެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ރާއްޖެ އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް‬ ‫އެ ޮ‬

‫އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ‬ ‫ޑރ‪ .‬ފަރަހަނާޒް ފައިސަލް ހަމަޖެއްސީ އަޔަލެންޑް‪،‬‬ ‫ނން‪-‬ރެސިޑެންޓް‬ ‫ފްރާންސް އަދި ސްޕެއިންގެ ޮ‬

‫ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މަޖިލިސް ‪ 1932‬ވަނަ‬

‫ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގް‬

‫ސަފީރު ކަމަށެވެ‪ .‬ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން (އީޔޫ) އާއި‬

‫އަހަރު އެކުލަވާލި އިރުގައި ތިއްބަވަނީ ރަދުންގެ އަށް‬

‫މރިޝަސް އަދި‬ ‫އައްޔަންކުރީ ސީޝަލްސް އާއި ޮ‬

‫ބެލްޖިއަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ހަސަން ސޯބިރް‬

‫މެމްބަރުންނާއި މާލޭގެ މެމްބަރުންނެވެ‪ .‬ރަސްކަމެއް‬

‫"އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި މަޖިލިހުގެ ގޮނޑި‬ ‫ޖަހާ ތަރުތީބު‪ ،‬އަތުރާފައި ހުރި ތަރުތީބު ބަދަލު ކުރަން‬ ‫ޖެހިފައިވާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއް‪ "،‬ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ މެއި މަހު ހުވާ ކުރި ‪ 19‬ވަނަ‬

‫ނން‪-‬ރެސިޑެންޓް ސަފީރު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކަޒިކިސްތާންގެ ޮ‬

‫އައްޔަން ކުރީ ނެދަލޭންޑްސްއާއި ލަކްޒަމްބާގްގެ ނަން‪-‬‬

‫ދޫކޮށް‪ ،‬ޖުމްހޫރިއްޔަތަކަށް ބަދަލުވުމުން ‪ 1968‬ވަނަ‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި އެންމެ ގިނައީ އެމްޑީޕީގެ‬

‫އިންޑިއާ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު އައިޝަތު‬

‫ރެސިޑެންސް ސަފީރަށެވެ‪ .‬ޖަރުމަން ވިލާތުގެ ސަފީރު‬

‫އަހަރުން ފެށިގެން ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ އަށް‬

‫މެމްބަރުންނެވެ‪ .‬އެ ޕާޓީގައި ‪ 65‬މެމްބަރުން ތިއްބަވަ‬

‫މުހައްމަދު ދީދީ އައްޔަން ކުރީ އަފްޣާނިސްތާން‪،‬‬

‫އަހުމަދު ލަތީފް ހަމަޖެއްސީ ޑެންމާކް‪ ،‬ނޯވޭ‪ ،‬ސްވިޑެން‪،‬‬

‫މެމްބަރުން ކުރީ ގޮނޑީގައި ތިއްބެވި ކަމަށް އޭނާ‬

‫އެވެ‪ .‬ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގައި ފަސް މެމްބަރުން ތިއްބަވާ‬

‫ނން‪-‬ރެސިޑެންޓް ސަފީރު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޫޓާންގެ ޮ‬

‫ފިންލޭންޑް‪ ،‬އަދި ރަޝިޔާގެ ނަން‪-‬ރެސިޑެންސް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކޅު ޕީޕީއެމްގައި ވެސް ތިއްބަވަނީ ފަސް‬ ‫އިރު‪ ،‬އިދި ޮ‬

‫މެލޭޝިއާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ވިސާމް‬

‫ސަފީރަށެވެ‪ .‬އދ‪ .‬އާއި އެމެރިކާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ‬

‫އާ ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމާ‬

‫މެމްބަރުންނެވެ‪ .‬ޕީއެންސީގައި ތިން މެމްބަރުން ތިއްބަވާ‬

‫އަލީ ކަނޑައެޅީ ބުރުނާއީ އަދި އިންޑޮނީޝިއާ އަށް‬

‫ސަފީރު ތިލްމީޒާ ހުސައިން އައްޔަން ކުރީ ކެނެޑާގެ‬

‫ގުޅިގެން އިންތިހާބީ ދާއިރާތަކެއް ކަނޑައަޅައި‪ ،‬އެ‬

‫އިރު‪ ،‬އެމްޑީއޭގެ ދެ މެމްބަރުން ތިއްބަވަ އެވެ‪ .‬އަމިއްލަ‬

‫ނން‪-‬ރެސިޑެންޓް ސަފީރު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކަނޑައަޅާ ޮ‬

‫ނަން ރެސިޑެންސް ސަފީރަށެވެ‪.‬‬

‫ދާއިރާތަކުގެ ތަރުތީބުން ގޮނޑި ޖަހާފައި ހުންނަތާ ‪15‬‬

‫ގތުގައި ހަތް ބޭފުޅުން ތިއްބަވަ އެވެ‪.‬‬ ‫މެމްބަރުންގެ ޮ‬

‫ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަބްދުﷲ މައުސޫމް‬

‫އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬


‫‪ 11‬ޖުލައި ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪9‬‬

‫ބަޣާވާތުގެ ގޮވެލި އެބަ ާބރު ވޭ‪ ،‬ފުލުހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދީ‪ :‬ނިޔާޒް‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކަން ޮ‬ ‫"އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެއް ރެއެއްގެ އިރުން‬

‫އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުގައި ގާނޫނާ ހިލާފް މަޖުބޫރު‬

‫އޮޕަރޭޝަނެއްގައި‪ ،‬މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ‬

‫ކުރުމެއް ނުވަތަ ބިރުދެއްކުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާ ކުރި‬

‫ދަން ފާއިތުވެގެން ދިޔަ އިރު‪ ،‬ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި‬ ‫މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ގެއެއް‬

‫އތް ތަން ފެނުނީ‪ "،‬ފެބްރުއަރީ ‪2012 ،7‬‬ ‫ރެނދުލާފައި ޮ‬

‫ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ އަނިޔާކުރި މައްސަލާގައި‬

‫މައްސަލައިގައި ހަތް ފުލުހަކު ސަސްޕެންޑްކޮށް‪،‬‬

‫ޑިސިޕްލިނަރީ ފިޔަވަޅެއް ހަތް ފުލުހުންނާ ދެކޮޅަށް‬

‫އެމީހުންނާ މެދުގައި ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް‬

‫ފާސްކުރަން ވަދެ ބިދޭސީއެއްގެ ގައިގައި ތަޅައި‬

‫ގައި ފުލުހުންނާއި ސިފައިން އިސްވެ ތިބެ ކުރީގެ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތަކުގެ ޕްރޮފައިލް‬ ‫ޯ‬ ‫އެޅީމާ‪،‬‬

‫ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ މައްސަލަ ހިއުމަން‬

‫އަނިޔާކުރި ފުލުހުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ ގުޅިގެން‬

‫ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރި‬

‫ކަޅު ކުރި ފުލުހުންގެ ނިޔަތުގައި އޮތީ ކޮން ކަޅު‬

‫ކމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އާއި ނެޝަނަލް‬ ‫ރައިޓްސް ޮ‬

‫އެ މީހުންގެ ދިފާއުގައި ނުކުތް ފުލުހުންނަށް ފިޔަވަޅު‬

‫ގޮތަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ނިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމެއްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޕްރޮފައިލް‬

‫ކމިޝަން (އެންއައިސީ) އިން އަންނަނީ‬ ‫އިންޓެގްރިޓީ ޮ‬

‫ކަޅު ކުރި ފުލުހުންނާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ‬

‫ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އަޅައިދިނުމަށް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި‬

‫ނަޝީދުގެ ވެރިކަން "ބަޣާވާތަކުން" ވައްޓާލީ ކަމަށް‬

‫އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަލީ ނިޔާޒް އިއްޔެ‬

‫އެ މަނިކުފާނާއި އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް ތުހުމަތު ކުރެ‬

‫ގވާލައްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ގތުން ނަޝީދުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވި ގޮތް‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ކޮރަޕްޝަން ފަޅާއަރުވާލާ މީހުންނަށް ހިމާޔަތް ލިބޭ‬ ‫ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި ވިސްލްބްލޯކުރާ‬ ‫ފަރާތްތައް ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ބިލަށް ބަހުސް‬

‫ކަމަށް ވެސް ނިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބޭއިންސާފުން އެއްވެސް ފުލުހަކަށް ފިޔަވަޅު‬

‫ރފައިލް ކަޅު ނުކޮށް‪،‬‬ ‫"ކަމެއް ވާ އިރަށް ޕް ޮ‬

‫ހމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ‬ ‫ނާޅާނެ ކަމަށް ޯ‬

‫ބަލައި އެކަމުގައި ބައިވެރިވި މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު‬

‫ތެދުވެރިކަމާ އެކުގައި ހިދުމަތް ކުރާނެ ނޫކަށި ފުރައިގެ‬

‫އޕަރޭޝަން ހިންގި ޑްރަގް‬ ‫އިއްޔެ ވިދާޅުވި އިރު‪ ،‬އެ ޮ‬

‫އަޅަން އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން ދާދި‬

‫ޒުވާނުން ރާއްޖޭގައި އެބަތިބި‪ .‬މި ގައުމު ބޭނުން ވަނީ‬

‫އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓް (ޑީއީޑީ) ގެ ފުލުހުންގެ‬

‫ރފައިލާ އެކު މަސައްކަތްކުރާ މީހުން‪"،‬‬ ‫ސާފު ހުދު‪ ،‬ޕް ޮ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި ބައެއް‬ ‫ޯ‬ ‫ދިފާއުގައި ތިބި ކަން‬

‫ބަޣާވާތުގެ ތުހުމަތާ އެކު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު‬

‫ސަސްޕެންޑްކުރި ފުލުހުންގެ ދިފާއުގައި ހަދާފައިވާ ކަޅު‬

‫ފުލުހުން ގެންދަނީ ހާމަކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫އަދި "ބަޣާވާތް ކުރަން އުޅެނީއޭ" ގޮވާ އަޑު ވެސް‬

‫ކމިޝަނެއް އުފައްދައި ތަހުގީގުކުރި‬ ‫ވަހީދުގެ ގަރާރަކުން ޮ‬

‫ޓއެއް ބޭނުންކުރި މައްސަލައިގައި‬ ‫ރފައިލް ފޮ ޯ‬ ‫ކުލައިގެ ޕް ޮ‬

‫އިވުނު ކަމަށެވެ‪ .‬މިހާރު އަނެއްކާ ވެސް ބަޣާވާތުގެ‬

‫އެވެ‪ .‬ހަ މަސްދުވަހުގެ މަސައްކަތަށް ފަހު އެ‬

‫ނިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގޮވެލި ބާރުވާ އަޑު އިވެމުން އަންނާތީ ނިޔާޒް ވަނީ‬

‫ޕޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ ނަޝީދު‬ ‫ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ރި ޯ‬

‫ކުރައްވަމުން ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ މީގެ ކުރިން "ރާވަނީއޭ"‬

‫ވަގަށް ވަދެ އުޅުނު ހަތަ ުރ‬ ‫މަސްބޯޓު އަތުލައިގެންފި‬

‫ފަހުން ވެސް ގޮވައިލި އެވެ‪.‬‬

‫ކޅަށް ފުލުހުން ހިންގި‬ ‫މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެ ޮ‬

‫މޯލްޑިވިއަނުން އިތުރު ދެ ބޯޓު ގެންނަނީ‬

‫މު ހަ އް މަ ދު ނަ ސީ މް‬

‫ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވަދެ އުޅުނު‬ ‫ބޓެއް ހިފަހައްޓައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޭރުގެ ހަތަރު މަސް ޯ‬ ‫އެމްއެންޑީއެފުން އިއްޔެ ބުނީ ވ‪.‬ފުލިދޫގެ އިރުން ‪140‬‬ ‫ބޓް ފެނުނީ އިންޑިއާގެ‬ ‫ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުން ހަތަރު ޯ‬ ‫ކޯސްޓްގާޑާއި ދިވެހި ސިފައިން ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ‬

‫މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއް‪ :‬އިތުރު ދެ އެއާކްރާފްޓް ގެނައުމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬މޯލްޑިވިއަން‬

‫ސަރަހައްދު ބެލުމަށް ކުރި މަސައްކަތެއްގައި ޑޯނިއާ‬ ‫މަތިންދާބޯޓުގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކސްޓްގާޑް ޝިޕް‬ ‫ހަތަރު ބޯޓު ވެސް މިހާރު އޮތީ ޯ‬ ‫"ޝަހީދު އަލީ" ގައި ތިބި ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގަ އެވެ‪.‬‬

‫އި ދު ހާ މް ނަ އީ މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އެ ބޯޓުތަކާ އެކު ސިފައިން މިހާރު އަންނަނީ މާލެ އަށް‬ ‫ދަތުރުކުރަމުން ކަމަށް މީޑިއާ އޮފިޝަލް ކެޕްޓަން އިބްރާހީމް‬

‫ކށް ހުޅުވާ އެއާޕޯޓުތަކަށް‬ ‫އަލަށް ތަރައްގީ ޮ‬

‫މިހާރު ހުރި ފްލައިޓުތަކުން އެ އެއާޕޯޓުތަކަށް‬

‫އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ފްލީޓް އެކްސްޕޭންޝަނުގެ‬

‫ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަތުރުތައް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތް ކުރަމުން‪ .‬މިހާރު ހުރި ފްލައިޓްތައް‬

‫އެހެންކަމުން މި ދަތުރުތައް ކުރުމަށް މޯލްޑިވިއަން‬

‫ކށްގެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިސޯޓުތަކަށާއި‬ ‫ބޭނުން ޮ‬

‫ބޓު ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ރިޒްވީ‬ ‫އަށް އިތުރު ދެ ޯ‬

‫އެއާޕޯޓުތަކަށް ޔުޓިލައިޒް ނުކުރެވޭނެ‪ .‬އެހެންވީމާ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އތްތާނގައި އިތުރު ދެ އެއާ ކްރާފްޓް‬ ‫ކުރިއަށް ޮ‬

‫އާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބޯޓުތައް‬

‫ދަތުރުތައް ކުރުމަށް އިތުރު ދެ މަތިންދާބޯޓު‬

‫ގެނެސް ހުޅުމާލޭ ފަޅަށް ވެއްދޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ މިއަދު‬

‫ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް‬

‫ހަވީރު ‪ 5:00‬ހާއިރު އެވެ‪.‬‬

‫އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު‬

‫މަސައްކަތް މިހާރު އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން‬

‫މުހައްމަދު ރިޒްވީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ރިޒްވީ ވިދާޅުވި‬

‫ކންމެ އަހަރަކު ވެސް ގިނަ‬ ‫ރާޖޭގެ ސަރަހައްދަށް ޮ‬ ‫ބޓު ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވަދެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫އަދަދެއްގެ މަސް ޯ‬

‫މީގެ އިތުރުން ފްލީޓް އެކްސްޕޭންޝަންގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް‬ ‫މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް ޯ‬

‫މިދިޔަ މާޗު މަހު ވެސް ސިފައިން ވަނީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް‬

‫ކމިޓީގައި ރިޒްވީ ވިދާޅުވީ މި އަހަރުގެ‬ ‫(އެސްއޯއީ) ޮ‬

‫ބޓެއް އަތުލައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އުޅުނު ހަތަރު ޯ‬

‫ޕޓް އަލަށް ހުޅުވާ އިރު‬ ‫ތެރޭގައި ހަތަރު އެއާ ޯ‬

‫ޕޓުތަކަށް ޑެއިލީ‬ ‫ގެނެސްގެން ނޫނީ މި އެއާ ޯ‬ ‫ދަތުރުތަކެއް ނުބޭއްވޭނެ‪ "،‬ރިޒްވީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން މިހާރު އަންނަނީ‬ ‫ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ‪10‬‬

‫"އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގިފަ މިވަނީ ހަތަރު‬ ‫ޕޓެއް މި އަހަރު ތެރޭގައި ހުޅުވޭނެ ކަން‪.‬‬ ‫އެއާ ޯ‬

‫ބޓު ބޭނުންކުރަމުންނެވެ‪ .‬އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ‪11‬‬ ‫ޯ‬ ‫މލްޑިވިއަނުން ދަތުރުތައް ކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެއާޕޯޓަކަށް ޯ‬

‫ޑަބްލިއުއެލްޓީގެ ފައިސާއިން ވިލާގެ ބިލްތަކަށް ނުކެނޑޭނެ‬ ‫ފައިސާ ކެނޑުމަށް ފަހު ‪ 130‬މިލިއަން ރުފިޔާ އިއްޔެ‬

‫ވިދާޅުވީ‪ ،‬ދައުލަތުން އެ ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދައްކަން‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬ދައުލަތުން ޑަބްލިއުއެލްޓީ އަށް ދައްކަންޖެހޭ‬

‫ސޓު ހެދުމަށް ރަށްތަކެއް ދޭން އެއްބަސްވުމަށް‬ ‫ރި ޯ‬ ‫ފަހު‪ ،‬އެ ރަށްތައް ސަރުކާރުން ހަވާލު ނުކުރި‬

‫އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ‬

‫ކށްފައިވީ ނަމަވެސް މައިނޯރިޓީ‬ ‫ކޯޓުން ހުކުމް ޮ‬

‫ފައިސާގެ ކަންކަމާ މެދު މަޝްވަރާ ކުރަންޖެހޭނީ ވެސް‬

‫މައްސަލައިގައި‪ ،‬ވިލާ ގްރޫޕްގެ ހިއްސާ އޮންނަ ވޯލްޑް‬

‫އފީހުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ލިންކް ޓްރެވަލްސް (ޑަބްލިއުއެލްޓީ) އަށް ދައުލަތުން‬

‫ސޓު ހެދުމަށް ރަށްތަކެއް ދޭން އެއްބަސްވުމަށް‬ ‫ރި ޯ‬

‫ހިއްސާދާރަށް އެނގުމެއް ނެތި‪ ،‬ވިލާގެ ޓެކްސް‬ ‫ބިލްތައް އެ ފައިސާ އިން ކެނޑުމަކީ ހުކުމާ ހިލާފަށް‬

‫ސީދާ އެ ކުންފުންޏާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑު މި ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން‬

‫ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އައީ ޑަބްލިއުއެލްޓީ‬

‫ފަހު‪ ،‬އެ ރަށްތައް ހަވާލު ނުކުރި މައްސަލައިގައި‬

‫ސަރުކާރުން ކުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެއީ‬

‫ޑައިރެކްޓަރުކަމުން ވަކިވިކަން އަންގާފައެއް ނެތް‪.‬‬

‫އަށް އެނގުމަކާ ނުލައި ކަމަށް ބުނެ އެ ކުންފުނިން‬

‫ޑަބްލިއުއެލްޓީ އަށް ‪ 13‬މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮލަރު‬

‫ކުންފުނިތަކުގެ ގާނޫނާ ވެސް ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ‬

‫ދައުލަތުން ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް‬

‫މައްސަލަ ޖައްސަން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ވިލާ‬ ‫ޓްރެވެލްސްގެ ‪ 90‬ޕަސެންޓު އަދި އަހުމަދު ޝަރީފް‬ ‫(ސައިރިކްސް ޝަރީފް) ގެ ‪ 10‬ޕަސެންޓު ހިއްސާ‬

‫(‪ 200‬މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ) ދައްކަން‬ ‫ދައުލަތާއި އެއިމްސް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމް‬ ‫ކޓުން ވަނީ މިދިޔަ މާޗް ‪ 28‬ގައި ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫އެކަމަކު ރައީސް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ‪ ،‬ޑަބްލިއުއެލްޓީ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ސައިރިކްގެ ޗެއާމަންގެ މަގާމު ވެސް ފުރުއްވާ‬ ‫ޝަރީފް ކުރެއްވި އެހެން ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ‪ ،‬ކޯޓުން‬ ‫ހޓެލްސް އިން ދައްކަން‬ ‫ހުކުމްކޮށްފައި ވަނީ ވިލާ ޮ‬

‫ކޓުގެ ހުކުމުގައި ބުނެފައިވާ ފައިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން‬ ‫ޯ‬ ‫ބޑަކާ މަޝްވަރާއެއް‬ ‫ސަރުކާރުން މި ކުންފުނީގެ ޯ‬ ‫ނުކުރޭ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ޑަބްލިއުއެލްޓީ‬ ‫ޝަރީފް ތުހުމަތު ކުރެއްވި ޮ‬

‫އންނަ ޑަބްލިއުއެލްޓީ އަށް ދައުލަތުން ދައްކަން‬ ‫ޮ‬

‫އަށް ‪ 5.6‬މިލިއަން ޑޮލަރު (‪ 130‬މިލިއަން ރުފިޔާ)‬

‫ގތަށް ނޫން ކަމަށާއި‬ ‫ޖެހޭ ފައިސާއެއް ސެޓްލް ކުރާ ޮ‬

‫އަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ސަރުކާރުން‬

‫ޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ‪ 5.6‬މިލިއަން ޑޮލަރު އެ‬

‫ދޭން ނިންމެވީ‪ ،‬ވިލާ އިން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ‬

‫އެ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ޑަބްލިއުއެލްޓީގެ އެކައުންޓަށް‬

‫ކުރީ ވިލާގެ ޗެއާމަން އަދި މި ސަރުކާރު ހިންގާ‬

‫ކުންފުންޏަށް ދޭން ނިންމާފައިވާކަން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި‬

‫ޓެކްސްތަކާއި ދަރަނިތަކަށް ކެނޑުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬

‫ކށްދޭން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޖަމާ ޮ‬

‫ކޯލިޝަންގެ އެއް ބައިވެރިޔާ ގާސިމްއާ އެވެ‪.‬‬

‫މި މައްސަލައިގައި‪ ،‬ޑަބްލިއުއެލްޓީގެ މެނޭޖިން‬

‫މިކަމާ ގުޅިގެން "މިހާރު" ން ކުރި ސުވާލަކަށް‬

‫ދުވަހު ހާމަކުރެއްވީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު‬ ‫ސޯލިހެވެ‪ .‬ޑަބްލިއުއެލްޓީ އަށް ދައުލަތުން ދައްކަންޖެހޭ‬

‫ޑައިރެކްޓަރު ޝަރީފް‪ ،‬ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް‬

‫ޝަރީފް ވިދާޅުވީ‪ ،‬ޑަބްލިއުއެލްޓީގައި ވިލާ ހޮޓެލްސްގެ‬

‫ޑލަރުގެ ތެރެއިން ޓެކްސް އަށް ވާ‬ ‫‪ 15‬މިލިއަން ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬އިއްޔެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި‬ ‫ރިފްއަތު ޓެގް ޮ‬

‫ހިއްސާ އޮތަސް އެއީ ގާނޫނީ ވަކި ޝަޚުސެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކލިޝަން ޕާޓްނަރަށް‬ ‫ޝަރީފް އެކަން ސިފަކުރެއްވީ " ޯ‬ ‫ސަރުކާރުން ދިން ހަދިޔާއެއް"ގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރިޕޯޓް‬

‫‪ 11‬ޖުލައި ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪13‬‬

‫މެމްބަރުންގެ މުސާރަ އިން ކެނޑުން‪ ،‬ހެޔޮ ބަދަލެއް!‬ ‫އަނެއްކާ އީމެއިލުން ލިބުނު ހިޔާލުތަކެއް‪ .‬އަޅުގަނޑުމެން‬

‫ވެސް އެކަން ކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޓީތަކުގެ މެމްބަރުން‬ ‫އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫ނިންމީ އެ ހިޔާލުތައް ވެސް ބަލާފައި އޭގެ ތެރެއިން‬ ‫ވެސް ހިމެނޭ އެއްޗެއް ހިމަނަން‪ "،‬ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ‬

‫ބަދަލުކުރެވޭނީ މަގުބޫލު އުޒުރެއް އޮވެގެން ކަމަށް‬

‫މެމްބަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމައި‪ ،‬އެކަން‬

‫ރައްޔިތުން ހުށަހެޅި ހިޔާލުތަކުގެ ތެރެއިން ‪75‬‬

‫ގަވައިދުގެ ތެރޭގައި ހިމަނަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ‬

‫ޕަސަންޓު މީހުންގެ ވިސްނުމަކީ‪ ،‬އިލްޔާސް ވިދާޅުވި‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ ވެސް މަޖިލިހުގެ ގަވައިދަށް ގެންނާނެ‬

‫ގޮތުގައި‪ ،‬މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ކެއުން ކަނޑާލުމާއި‬

‫މުހިންމު އިސްލާހެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މިސާލަކަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް މި‬

‫މެމްބަރުން ގަޑި ޖެހުމުން މުސާރަ ކެނޑޭ ގޮތް ހެދުމާއި‬ ‫ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ގަޑިއަށް ހާޒިރު ނުވާ ނަމަ‪،‬‬

‫ވަޑައިގަންނަވަނީ މެމްބަރަކު‪ ،‬ރަސްމީ ކަމަކަށް ވީމަ‪،‬‬

‫ކޮމިޓީ އެލަވަންސް ކެނޑުމެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‬

‫އެ މެމްބަރު ވަޑައިނުގަންވާ ކަމަކަށް ނީންނާނެ‪.‬‬

‫ގތެއް ނިންމާނީ މަޖިލިހުގެ‬ ‫ކެއުމުގެ ކަންކަމާ މެދު ޮ‬

‫އެކަމަކު‪ ،‬މުހިންމު މައްސަލައެއް ދިރާސާ ކުރުމުގެ‬

‫އާންމު ކޮމިޓީންނެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތް ކުރާ ނަމަ‪ ،‬ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް މެމްބަރުން‬

‫ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާއަކީ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ‬ ‫މުސާރަ އަމިއްލަ އަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު‬

‫ކށްގެން ބަދަލު ކުރެވިދާނެ‪ "،‬އިލްޔާސް‬ ‫މަޝްވަރާ ޮ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނާއި‬

‫އތުމެވެ‪ .‬އިލްޔާސް ފާހަގަކުރެއްވި‬ ‫މެމްބަރުންނަށް ޮ‬ ‫ގޮތުގައި މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު‬

‫އެބޭފުޅުންގެ ފިރިކަލުން ނުވަތަ އަނބިކަނބަލުންނާއި‬

‫ރަ އް ޔި ތު ން ގެ މަ ޖި ލި ހު ގެ އި ޖު ތި މާ އީ ކޮ މި ޓީ ގެ ބަ އް ދަ ލު ވު މެ އް‬

‫އތީ ގާނޫނުއަސާސީންނެވެ‪.‬‬ ‫މެމްބަރުންނަށް ދީފައި ޮ‬

‫‪ 18‬އަހަރު ނުފުރޭ ހުރިހާ ކުދިންގެ މައުލޫމާތު‬

‫ކު ރި ައ ށް ދަ ނީ‪ --- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬ހު ސެ އި ން ވަ ހީ ދު‪ި /‬މ ހާ ރު‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬އެކަން ބަދަލުކުރަން ބޭނުން ނަމަ‪،‬‬

‫ފނުވަން ވާނެ ކަމަށް‬ ‫މަޖިލިހުގެ އަމީން އާންމަށް ޮ‬

‫ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް‬

‫ގަވައިދުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އެ މައުލޫމާތަކީ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި" އިންނަ އޮޑިޓަރަކު‪،‬‬ ‫އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް "އެޕްރޫވް ޮ‬

‫"މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން މިކަމުގައި ބައިވެރިނުވާ ނަމަ‬ ‫ހައްގުވާ މިންވަރު އުނި ކުރެވެން ޖެހޭނެ ބައިވެރިވި‬ ‫މިންވަރަކަށް‪ .‬މި ގަވައިދުގައި އެހެން ހެދިގެން ދާނެ‪"،‬‬

‫މައްޗަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެ‬ ‫ނަމަ މެންބަރުންގެ މުސާރަ އިން ‪ 50‬ޕަސަންޓު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރަކަށް މުސާރައިގެ‬

‫އުނިވުމެވެ‪ .‬އެކަށީގެންވާ އުޒުރެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ‬ ‫ބަލިވެގެން ބުނާ ސަލާމާއި ޗުއްޓީ ކަމަށް ގަވައިދަށް‬

‫ގޮތުގައި ‪42،000‬ރ‪ .‬ލިބިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬

‫އަލަށް ގެނައި އިސްލާހުގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪ .‬މިއީ‬

‫ހައުސިން އެލަވަންސަށް ‪20،000‬ރ‪ .‬އަދި ކޮމިޓީ‬

‫ބޮޑު ބަދަލެކެވެ‪.‬‬

‫އެލަވަންސަށް ލިބޭ ‪20،000‬ރ‪ .‬އާ އެކު ޖުމްލައަކީ‬

‫މަހެއްގެ މައްޗަށް މިހާރު ބާއްވަނީ ‪ 12‬ޖަލްސާ‬

‫‪82،000‬ރ‪ .‬އެވެ‪ .‬ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާއަކީ‬

‫ކންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ‪ ،‬އަންގާރަ އަދި‬ ‫އެވެ‪ .‬އެއީ ޮ‬

‫ބޑުވުން އެކަންޏެއް‬ ‫ހަމައެކަނި މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ޮ‬

‫ބުދަ ދުވަހެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން ހަ ޖަލްސާ އަށް‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬ރައްޔިތުން ތަމްސީލްކުރައްވާ ބައެއް މެމްބަރުން‬

‫މެމްބަރަކު ހާޒިރުނުވެއްޖެ ނަމަ‪ ،‬މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ‬

‫މަޖިލިހުގައި އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކޮށް‪ ،‬މުސާރަ‬

‫އެއްބައި ކަނޑާނެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެ މެމްބަރަކަށް‬

‫ނެންގެވުމެވެ‪.‬‬ ‫ކުރީގެ މަޖިލިސްތަކަށް އެކަމަށް ހައްލެއް‬

‫މަހަކު ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ‪41،000‬ރ‪ .‬އެވެ‪.‬‬ ‫ގަވައިދަށް ދެން ގެނައި އެންމެ މުހިންމު‬

‫ނުގެނެވުނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ 19 ،‬ވަނަ ރައްޔިތުންގެ‬

‫ގތެވެ‪ .‬ކޮމިޓީއަކުން‬ ‫ބަދަލަކީ ކޮމިޓީ އެލަވަންސް ދޭ ޮ‬

‫މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ ވިސްނުން ތަފާތެވެ‪ .‬މަސައްކަތް‬

‫ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ‪ 50‬ޕަސަންޓު‬

‫ނުކުރައްވާ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ އިން ކަނޑަން އެ‬

‫ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެ ނަމަ‪20،000 ،‬ރ‪ .‬ގެ‬

‫މެމްބަރުން ތިއްބެވީ ތައްޔާރަށެވެ‪.‬‬

‫އެލަވަންސް ލިބިވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫މަޖިލިހުގެ ގަވައިދު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީން ވަނީ‬ ‫އތް ފަސް އަހަރަށް މަޖިލިހުގައި އަމަލު‬ ‫ކުރިއަށް ޮ‬

‫ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ‪ 75-50‬ޕަސަންޓު‬ ‫ބައްދަލުވުންތަކަށް މެމްބަރަކު ވަޑައިގެންފި ނަމަ‪،‬‬

‫ގތުގެ ގަވައިދުގެ ޑްރާފްޓެއް ހަދައި ހުރިހާ‬ ‫ކުރާނެ ޮ‬

‫ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ އެލަވަންސްގެ ‪ 50‬ޕަސަންޓެވެ‪.‬‬

‫ފނުވައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ޑްރާފްޓަށް އުނި‬ ‫މެމްބަރުންނަށް ޮ‬

‫އެއީ ‪10،000‬ރ‪ .‬އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން ‪20،000‬ރ‪ .‬ގެ‬

‫އިތުރު ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތެވެ‪ .‬ރައްޔިތުންގެ‬

‫އެލަވަންސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ‪ 75‬ޕަސަންޓަށް ވުރެ‬

‫ބޑުވުންތަކަށް ވެސް އެ ކޮމިޓީން ވަނީ‬ ‫ހުރި ކަން ޮ‬

‫ގިނަ ބައްދަލުވުންތަކަށް ވަޑައިގަތީމަ އެވެ‪.‬‬

‫ހައްލެއް ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިން ފެނުނީ މިއާ އިދިކޮޅު މަންޒަރުތަކެވެ‪.‬‬

‫އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު‬ ‫އަދި ގަވައިދު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު‬

‫މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ފަރުވާ ކުޑަކޮށް‬

‫އިލްޔާސް ލަބީބް ވިދާޅުވީ ގަވައިދު ފައިނަލް ކުރާނީ‬

‫ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރު ނުވެ ބައެއް މެމްބަރުން ދެއްކެވީ‬

‫މެމްބަރުން ބޭނުންވާ އިސްލާހެއް އޮތް ނަމަ‪ ،‬ކޮމިޓީގެ‬

‫ބަހަނާ އެވެ‪ .‬ފަސް އަހަރުގެ ދައުރެއްގައި ދެބައި ކުޅަ‬

‫މެމްބަރުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެއްބައި ޖަލްސާއަށް ވެސް ބައެއް މެމްބަރުން ހާޒިރެއް‬

‫ގަވައިދު ފައިނަލް ކުރާ އިރު‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލެއް‬

‫ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫އޮތް ނަމަ‪ ،‬އެއާ މެދު ވެސް މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ‬

‫އތް އާ މަޖިލިހުގެ‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީއެއް ޮ‬ ‫ކމިޓީން ވަނީ ރައްޔިތުން އެދޭ‬ ‫ގަވައިދު ދިރާސާކުރާ ޮ‬ ‫ކަންކަމަށް މަޖިލިހުގެ ގަވައިދުން ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު އެއް އިސްލާހަކީ‬ ‫ގަވައިދަށް ގެނައި އެންމެ ޮ‬ ‫މަޖިލިހުގައި ބާއްވާ ޖަލްސާތަކުގެ ތެރެއިން މަހެއްގެ‬

‫ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ‬

‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ގަވައިދަށް އިސްލާހު‬ ‫އިލްޔާސް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު އަދިވެސް އެބަ އޮތެވެ‪.‬‬ ‫"ރައްޔިތުން ބޭނުންވި ގިނަ ކަންކަން ހުންނާނީ‬ ‫މިހާރު މަޖިލިހުގެ ގަވައިދުގައި ހިމަނާފައި‪ .‬ފަހުން‬

‫ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ނައިބަށާއި ވަޒީރުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނަށާއި‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނަށާއި މަޖިލިހުގެ‬

‫އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ މައުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި‬ ‫މައްސަލައެއް ފާހަގަވާ ނަމަ‪ 90 ،‬ދުވަސް ދުވަހުގެ‬

‫ރައީސަށާއި މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސަށާއި‬

‫ކށް ކޮރަޕްޝަންގެ‬ ‫ތެރޭގައި އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ތަހުގީގު ޮ‬

‫ފަނޑިޔާރުންނަށާއި މުސްތަގިއްލު ކޮމިޝަންތަކުގެ‬

‫ކރަޕްޝަން ކޮމިޝަން‬ ‫މައްސަލައެއް އުޅޭ ނަމަ‪ ،‬އެންޓި ޮ‬

‫މެމްބަރުންނަށާއި މުސްތަގިއްލު މަގާމުތަކަށް މުސާރަ‬

‫(އޭސީސީ) އަށް ނުވަތަ ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަން‬

‫އާއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން‬

‫ޖެހޭ ނަމަ ފުލުހުންނަށް ފޮނުވަން ވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީގެ ‪ 88‬ވަނަ މާއްދާގައި އޮންނަނީ‬

‫‪--‬އިލްޔާސް‬‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ގާނޫނުއަސާސީގެ ‪ 102‬ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ‬

‫އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަކަށް ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް‬

‫މަޖިލިހުގެ ގަވައިދަށް ގެންނަން ފެންނަ ހިޔާލުތައް‬ ‫މލްޑިވްސްގެ އެޑްވޮކަސީ‬ ‫ހުށަހެޅި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ޯ‬

‫ގަވައިދުތަކުގެ ތެރޭގައި މެމްބަރުންގެ ސުލޫކީ‬

‫ކމިއުނިކޭޝަން މެނޭޖަރު އައިމަން ރަޝީދު‬ ‫އެންޑް ޮ‬

‫މިންގަނޑުތަކާއި ހާޒިރީއާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ހިމެނިދާނެ‬

‫ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދިޔަ ދެ ދައުރަށް ބަލާ އިރު‪ ،‬މަޖިލިހަކީ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މަޖިލިހުގެ ތިން ބައިކުޅަ ދެ ބައި‬

‫ރައްޔިތުން އިތުބާރު ނުކުރާ އެއް މުއައްސަސާ‬

‫އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވެއްޖެ ނަމަ‪ ،‬މެމްބަރެއްގެ މުސާރަ‬

‫ކރަޕްޝަންގެ އެތައް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން މެމްބަރުންނަށް ޮ‬

‫ގތެއް ވެސް ކަނޑައެޅިދާނެ‬ ‫އާއި އިނާޔަތްތައް ކެނޑޭނެ ޮ‬

‫ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވި‪ ،‬މަޖިލިހުގެ މަގްސަދު ހާސިލް‬

‫ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ނުވާ ތަން ފެނުނު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫"މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން މިކަމުގައި ބައިވެރިނުވާ‬ ‫ނަމަ ހައްގުވާ މިންވަރު އުނި ކުރެވެން ޖެހޭނެ‬

‫ގތުގައި އެ ހިޔާލުތައް ދިނީ އެ‬ ‫އައިމަން ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ކަންކަމަށް ހައްލު ހޯދުމަށެވެ‪.‬‬

‫ބައިވެރިވި މިންވަރަކަށް‪ .‬މި ގަވައިދުގައި އެހެން‬ ‫ހެދިގެން ދާނެ‪--- "،‬އިލްޔާސް‬ ‫މުސާރަ އަށް ގެންނަން އުޅޭ ބަދަލާ ގުޅިގެން‬

‫"ތިން ކަމެއް ހުށަހެޅީ‪ .‬އެއީ ކޮރަޕްޝަން‬ ‫މަދުކުރުމާއި މަޖިލިސް ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުން‬ ‫ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމާއި މަޖިލިސް ޖަވާބުދާރީ‬

‫ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ އަމިއްލަ މެމްބަރު އަދި ގަވައިދު‬

‫ގތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން‪ "،‬އައިމަން ވިދާޅުވި‬ ‫ކުރެވޭނެ ޮ‬

‫ކމިޓީގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން‬ ‫ދިރާސާ ކުރާ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވީ މިހާރުގެ އިސްލާހުތަކުން މެމްބަރުން މަޖިލިހަށް‬

‫ގތުގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީގެ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ހާޒިރުވެވަޑައިގަތުމަށް ބާރަކަށް ވާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬މިއީ‬

‫އުންމީދަކީ އެ ޖަމިއްޔާ އިން ހުށަހެޅި ކަންކަމުގެ‬

‫ގތުގައި އޭނާ ސިފަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރަނގަޅު ބަދަލެއްގެ ޮ‬

‫ގތަށް މަޖިލިހުގެ ގަވައިދަށް‬ ‫މަސްދަރު ހިމެނޭ ޮ‬

‫"މެމްބަރުންގެ މުސާރައަކީ ރައްޔިތުންގެ މުސާރަ‪.‬‬

‫އިސްލާހު ގެނައުމެވެ‪ .‬މަޖިލިހަކީ ރައްޔިތުންގެ ތަނަކަށް‬

‫މިހާރު ބައެއް މެމްބަރުން ވަކި އެއްޗެއް ނާންގަވައި‬

‫ހަދަން ބޭނުންވާ ނަމަ‪ ،‬ރައްޔިތުންނަށް އެ މެމްބަރުން‬

‫މުސާރަ ނަންގަވާ‪ .‬މިކަމަށް ހުއްޓުމެއް އަންނާނެ‬

‫ޖަވާބުދާރީ ކުރެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އތް ތަނުގައި‪ "،‬ސައުދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިއަށް ޮ‬

‫ގތުގައި ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫އައިމަން ގަބޫލުކުރައްވާ ޮ‬

‫އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ‪ 19‬ވަނަ މަޖިލިހުގައި ‪17‬‬ ‫ކޮމިޓީއެއް ހިމެނޭ އިރު‪ ،‬ކުރަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް‬

‫އިތުބާރު ކުރެވޭ ތަނަކަށް މަޖިލިސް ހެދޭނީ އޭރުންނެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އެމްޑީޕީގެ އެއް‬ ‫އިލްޔާސް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އެބަހުރި ކަމަށެވެ‪ .‬މަޖިލިހުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގައި‬

‫ވައުދަކީ ނަޒާހަތްތެރި‪ ،‬ތަފާތު މަޖިލިހަކަށް ‪ 19‬ވަނަ‬

‫މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި‬

‫މަޖިލިސް ހެދުމެވެ‪ .‬ނަޒާހަތްތެރި ތަނަކަށް އެ ތަން‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ ނަމަ‪ ،‬ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް‬

‫ހެދޭނީ މަޖިލިހުގައި ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށް‪،‬‬

‫މުސާރަ ކެނޑެން ވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫މަސައްކަތަށް ހާޒިރުވެ‪ ،‬އެ މަސައްކަތުގައި އަމަލީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުން ބައިވެރިވީމަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެމްޑީޕީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން ވެސް ވަރަށް‬

‫"މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުން މިކަމުގައި ބައިވެރިނުވާ‬

‫ކމިޓީތަކަށް ހާޒިރުވޭ‪ .‬ބައެއް‬ ‫މަސައްކަތް ކުރައްވާ‪ޮ .‬‬

‫ނަމަ ހައްގުވާ މިންވަރު އުނިކުރެވެން ޖެހޭނެ ބައިވެރިވި‬

‫ކމިޓީގައި އެބަ އުޅުއްވާ‪ .‬ވަރަށް‬ ‫ބޭފުޅުން ދެ ތިން ޮ‬

‫މިންވަރަކަށް‪ .‬މި ގަވައިދުގައި އެހެން ހެދިގެން ދާނެ‪"،‬‬

‫ކށް އުޅުއްވަނީ‪ "،‬އިލްޔާސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބުރަ ޮ‬

‫އިލްޔާސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަޖިލިހުގައި ކުރިން ދިމާވެފައި އޮތް އެއް‬

‫އާ ގަވާއިދު ފާސްވާނީ މަޖިލިހުގެ ތަޅުމުންނެވެ‪.‬‬

‫މައްސަލައަކީ މަގުބޫލު އުޒުރެއް ނެތި‪ ،‬ކޮމިޓީތަކުގައި‬

‫އތުމާ އެކު މިފަހަރު‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ޮ‬

‫ތިއްބަވާ މެމްބަރުން ބަދަލު ކުރަމުން ދިޔުމެވެ‪ .‬މިދިޔަ‬

‫އެކަން ވާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ‪ .‬އަދި މަޖިލިހުގެ‬

‫ފަސް އަހަރު ދުވަހު ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ‬

‫މެމްބަރުންނަށް ވެސް މުސާރަ އާއި އެލަވަންސް‬

‫ވެސް އެއީ އެވެ‪ .‬ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްތަކުގެ އިސް‬

‫ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް ބިނާކޮށެވެ‪.‬‬

‫ކމިޓީތަކުގައި ތިއްބަވާ މެމްބަރުން‬ ‫ބޭފުޅުން ބޭނުންވީމަ ޮ‬ ‫ބަދަލުކޮށްފައި އެބަ ހުއްޓެވެ‪ .‬މެމްބަރުންނަށް ނާންގަވާ‬


‫މީހުން‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 11‬ޖުލައި ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪13‬‬

‫އަމީން ދީދީގެ "އިންސްޓަ ގްރާމް"‬

‫ސައްޔާހުގެ ޔައުމިއްޔާއިން ގަނޑެއް ‪ | --‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސެން ވަހީދު ‪ /‬މިހާރު‬

‫އި ފް ރާ ޒް އަ ލީ‬

‫އވެގެންދެ އެވެ‪ .‬އިންޑިއާގެ މަތިން‬ ‫ރާގު ހަމަކުރަމުން ޮ‬ ‫ކޅަކުން ހުއްޓާލާފައި އޮންނަ ތަން‬ ‫އަޅާފަ އެވެ‪ .‬އިރު ޮ‬ ‫ބއިން ފުރައިގެން‬ ‫ފެންނަނީ ބުންބާގަ އެވެ‪ "،‬ކޮލަން ޯ‬

‫އެކި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކޮށް އުޅޭ މީހުން‬ ‫ޓތައް މިހާރު އެންމެ ފަސޭހައިން ފެންނާނީ‬ ‫ނަގާ ފޮ ޯ‬ ‫އިންސްޓަގްރާމުންނެވެ‪ .‬ދަތުރުނާމާ އޮންނާނީ‬

‫ޔޫރަޕަށް ދިއުމަށް ފެއްޓެވި ދަތުރުފުޅުގެ ކުރީކޮޅުގެ‬ ‫ހަނދާތަން އަމީން ދީދީ އާކުރެއްވީ މިހެންނެވެ‪.‬‬ ‫މި ލިޔުންތަކުގައި އެކި ގައުމުތަކަށް ވަޑައިގެން‬

‫އިންސްޓަގްރާމްގަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެތައް އަހަރެއް‬

‫ފެނިވަޑައިގެންނެވި އެއްޗެއްސާއި‪ ،‬އެ ގައުމުތަކުގެ‬

‫ކުރިއަށް ޖެހިލާ ނަމަ އަހަރެމެންނަށް އެހެން ގައުމެއް‬

‫ތާރީހާއި‪ ،‬އެ މީހުންގެ ދިރުޅުމާއި ގުޅޭ އެކި‬

‫ސިފަވާނީ އެއިން ތަނަކަށް ދިޔަ މީހަކު ކިޔައިދިނިއްޔާ‬

‫ވާހަކަތައް ވެސް އަމީން ދީދީ ލިޔުއްވާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު އަމީން ދީދީގެ‬

‫ކންމެ އެއްޗެއް އަދި ކަމެއް ވަރަށް‬ ‫ފެނިވަޑައިގަތް ޮ‬

‫ދަތުރުނާމާތައް ކިޔާލުމުން އެހެރަ ސިފަވަނީ އެހެން‬

‫ކށްދެއްވާފައިވެ އެވެ‪ .‬ފުރި ދުވަހާއި‬ ‫ރީއްޗަށް ސިފަ ޮ‬

‫ޓއެއް ނެތް އިންސްޓަގްރާމެކޭ‬ ‫ގައުމުތަކެވެ‪ .‬އެއީ ފޮ ޯ‬

‫ތަނާއި ގަޑިއާއި އަދި ދަތުރަށް ހޭދަވި ވަގުތު ވެސް‬

‫ބުނާ ވަރުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޓގަނޑެއް ބަލައިލުން ފަދަ‬ ‫ލިޔުއްވާފައި އެބަހުއްޓެވެ‪ .‬ފޮ ޯ‬

‫އެންމެ ކައިރިން އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާގެ‬ ‫ވާހަކަތަކެވެ‪ .‬އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ވެރިރަށް ލަންޑަނެވެ‪.‬‬

‫ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫ލަންޑަނުން އެންމެ ބަލައިލަން ބޭނުންވާނެ އެއް‬

‫ތުރުކީ‪ ،‬ފްރާންސް‪ ،‬ޖަރުމަން އަދި އިޓަލީގެ އެކި‬

‫ތަނަކަށް ވާނީ ޓަވާ ބްރިޖެވެ‪ .‬މަޝްހޫރު އެ ބްރިޖުގައި‬

‫ކށްދެއްވާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސިޓީތައް ވެސް ސިފަ ޮ‬

‫ކުރެވުނު ތަޖުރިބާ އަދި ލަންޑަނުގެ ބޮޑު ގަޑި އާއި‬

‫ލަންޑަނުގެ އިތުރުން ޔޫރަޕްގެ އެކި ގައުމުތަކަށް‬ ‫އަމީން ދީދީ ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ވާހަކަތައް‬ ‫"ސައްޔާހެއްގެ ޔައުމިއްޔާގެ ގަނޑެއް" ފޮތުގައި‬

‫ޔޫކޭގެ ޕާލިމެންޓުގެ އިމާރާތާއި‪ ،‬ބަކިންގް ހަމްޕެލެސް‬ ‫ގތްތައް ވެސް ލިޔުއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭރު ހުރި ޮ‬ ‫"ދެން‪ ،‬ދުރުދުރުން‪ ،‬މާދުރުދުރުން‪ ،‬އަޅުގަނޑު‬

‫ކށް ފެންނާން އެބަހުއްޓެވެ‪ .‬ދިވެހި ބަހާއި‬ ‫ތަފްސީލު ޮ‬

‫އތީ‪ ،‬ލަންޑަންގެ 'ޓަވަރ ބްރިޖް' މި‬ ‫ދައްކާލާ ހިތް ޮ‬

‫ތާރީހަށް ހިދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަޒުކަޒުން ނެރެފައިވާ މި‬

‫ނަން ކިޔާ ފާލަމެވެ‪ .‬މި ފާލަން ހަދާފައި ވަނީ ވަރަށް‬

‫އތީ އަމީން ދީދީ އެ ގައުމުތަކަށް ކުރެއްވި‬ ‫ފޮތުގައި ޮ‬

‫ވެސް އާދަޔާ ހިލާފު ސިފައަކަށެވެ‪ .‬ނަތީޖާއެއްގެ‬

‫ދަތުރުފުޅުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން‪1940 ،‬ގެ އަހަރުތަކުގައި‬

‫ގޮތުން ތަނަކީ ލަންޑަންގެ އެންމެ އާދަޔާ ހިލާފު އެއް‬

‫ނުކުތް "ސަރުކާރު ޚަބަރު" ނޫހުގައި ޝާއިއުކުރި އެކި‬

‫މަންޒަރެވެ‪ .‬މި ދެންނެވި ފާލަމަކީ‪ ،‬ތެމްސް ކޯރުގެ‬

‫ލިޔުންތަކެވެ‪.‬‬

‫އންނަ ފާލަމެކެވެ‪ "،‬މި ފާލަމުގެ‬ ‫ހުރަހަށް ހަދާފައި ޮ‬

‫މި ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވިއިރު އަމީން ދީދީ ހުންނެވީ‬ ‫ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށެވެ‪.‬‬ ‫"ސައިންސްގެ ދުނިޔެއަށް ދިން އެންމެ އަގުހުރި‬ ‫ބޓެކެވެ‪ .‬ސިރީލަންކާ އަށް‬ ‫އެއް ހަދިޔާކަމުގައިވާ މަތިންދާ ޯ‬ ‫އަލްވަދާއު ކިޔަމުން ބަހުރު ހިންދު ހަލަބޮލި ރާޅުތަކާއި‪،‬‬

‫ދިގު މިނަކީ ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 800‬ފޫޓު ކަމަށާއި އަދި‬ ‫އންނަނީ ތިން ބަޔަށް ބަހާ‪ ،‬ލައްޕާ ހުޅުވޭ‬ ‫އެ ފާލަން ޮ‬ ‫ގޮތަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ތުރުކީގެ ކުރީގެ ވެރިރަށް އިސްތާންބޫލުގެ ތާރީހީ‬ ‫އިމާރާތްތަކާއި އެ ގައުމުގެ އާ ވެރިރަށް އަންކާރާ‬

‫އަމީން ދީދީ ލަންޑަނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަޝްހޫރު އެކި ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ‪--‬‬ ‫ތަރައްގީވަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ސިފަކޮށްދެވި އެވެ‪.‬‬

‫އަމީން ދީދީ ކުރެއްވި ދުތުރުފުޅުތަކުގެ ވާހަކަ ކިޔާލަން‬

‫ބޑު ހަނގުރާމައަށް ފަހު ޖާމަން އަލުން‬ ‫ދެ ވަނަ ޮ‬

‫ބޭނުންނަމަ "ކަނޑުން ފިރުކެމުން‪ ،‬ވައިން އުދުހެމުން"‪،‬‬

‫އާރާސްތުވަމުން ދިޔައިރުގެ ވާހަކަތައް ވެސް މެއެވެ‪.‬‬

‫ފތް ކިޔާލެވިދާނެ އެވެ‪ .‬މާލެއިން އައްޑޫއަށް އަދި‬ ‫މި ޮ‬

‫ލބިވެރިންނާއި ފެޝަންގެ ދުނިޔޭގައި އެންމެ‬ ‫ޯ‬

‫ބއަށް ކުރި ދަތުރުގެ ވާހަކަތައް ވެސް‬ ‫އައްޑޫއިން ކޮލަން ޯ‬

‫މަގުބޫލު މަންޒިލު‪ ،‬ފްރާންސް ވެރިރަށް ޕެރިސް‪ ،‬އަމީން‬

‫އންނާނެ އެވެ‪ .‬ދިވެހި ބަހާއި ތާރީހަށް‬ ‫މި ފޮތުގައި ޮ‬

‫ދީދީ ސިފަކުރައްވާފައިވަނީ "ދުނިޔޭގެ އުފާތަކައި މަޖާ‬

‫ހިދުމަތްކުރާ ގައުމީ މަޒުކަޒުން މި ފޮތް އެކުލަވާލީ އެ‬

‫ނެށުންތަކާއި އަސަރުތަކުގެ މެދުތެރެއެވެ‪ .‬ދުންޔަވީ‬

‫ދަތުރުފުޅުގެ ވާހަކަތައް ލިޔުއްވައި މާލޭގައި ހުންނެވި‬

‫ހަޔާތުގެ ތެޅުމުން ތެޅިތެޅި އޮންނަ ވިލާތެވެ‪ .‬ދުންޔަވީ‬

‫ފނުއްވެވި ދެ ސިޓީފުޅެއް‬ ‫އެމަނިކުފާނުގެ އެކުވެރިއަކަށް ޮ‬

‫ހުވަފެންތަކުގެ ހަގީގަތްތަކެވެ‪ "،‬މިހެންނެވެ‪.‬‬

‫އެއްކޮށްލައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫އެ ދަތުރުފުޅުގެ އެންމެ ފަހު މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫ގައުމީ ކުތުބުހާނާ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ‬

‫ރމަށާއި ސިޓީ އޮފް‬ ‫ވަޑައިގެންނެވީ އިޓަލީގެ ވެރިރަށް ޯ‬

‫ފތްތައް ކިޔާލަން‬ ‫ޔުނިވާސިޓީގެ ލައިބްރަރީން މި ޮ‬

‫ގތުގައި މިހާރު މަޝްހޫރު‪ ،‬ވެނިސް އަށެވެ‪.‬‬ ‫ވޯޓާގެ ޮ‬

‫ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫މި ދަތުރުފުޅުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކަށް‬


‫ލައިފްސްޓައިލް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 11‬ޖުލައި ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫އުމުރުން ‪ ,13‬މިހާތަނަށް‬ ‫‪ 135‬ފޮތް ލިޔެފި‬

‫ޓީޗަރުންގެ ހާޒިރީ އަށް ސެލްފީ ނަގަން ހަމަޖައްސައިފި‬ ‫ޓީޗަރުން ހާޒިރީ އަށް މަކަރު ހަދާތީ އިންޑިއާގެ‬

‫އިންޑޯ‪-‬އޭޝިއަން ނިއުސް ސާވިސް (އިއަންސް)‬

‫ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސްޓޭޓެއްގައި ހިންގާ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ޕްރައިމަރީ‬

‫ގތުގައި ހާޒިރީ އަށް ސެލްފީ ނަގަން ޖެހޭ‬ ‫އިން ބުނި ޮ‬

‫ސްކޫލްތަކެއްގައި ޓީޗަރުންގެ ހާޒިރީ އަށް ސެލްފީ ނަގަން‬

‫އުސޫލު މިދިޔަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ރަސްމީކޮށް‬

‫ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު‬

‫ޖެހޭ ގޮތަށް ނިންމައި‪ ،‬އެ އުސޫލަށް އަމަލު ކުރަން‬

‫އަމަލުކުރަން ފެށުމާ އެކު ބަރަބަންކީގެ ސަރުކާރުގެ‬

‫ބޑު އިސްކަމެއް‬ ‫ޔގީ އަދިޔަނާތު ވެސް ވަރަށް ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ސްކޫލްތަކުގެ ‪ 700‬އެއްހާ ޓީޒަރުން ފުރަތަމަ ހަފުތާއެއްހާ‬

‫ދެއްވައިގެން ތަންފީޒު ކުރަން ފެށި އުސޫލުގެ ސަބަބުން‬

‫ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްކޫލަށް ހާޒިރު ނުވާ ކަމަށް ނިންމައި‬

‫ހާޒިރީ އަށް މަކަރު ހަދާ ޓީޗަރުންގެ މައްސަލަ‬

‫ސްކޫލްތަކަށް ހާޒިރުވާކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން‬

‫ދުވަހުގެ މުސާރަ އުނި ކުރަން ވެސް ޖެހުނެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ހައްލު ކުރެވި‪ ،‬ސްކޫލްތަކުން ކުރާ ހަރަދުތައް ވެސް‬

‫ގތަށް ހަމަޖެއްސީ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝް‬ ‫ސެލްފީ ނަގާ ޮ‬

‫މިއާ އެކު ސްކޫލްގެ ރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި ޓީޗަރުން‬

‫ހަރުދަނާވެގެން ދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ސްޓޭޓްގެ ބަރަބަންކީ ޑިސްޓްރިކްޓްގަ އެވެ‪.‬‬

‫ސޝަލް މީޑިއާ އަށް ވަގުތު ހުސްކުރާ ނަމަ އެކަން‬ ‫ޯ‬

‫ކށްފައިވާ ގޮތައި ޓީޗަރުން‬ ‫މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ޮ‬

‫މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޓީޗަރުން ހަވާލުވެފައިވާ‬ ‫ކުލާސްތަކަށް ހެނދުނު ‪ 8:00‬ގެ ކުރިން ހާޒިރުވެ‪،‬‬ ‫ސެލްފީ ނަގައި‪ ،‬އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން‬

‫ކށް‪ ،‬މުސާރަ އިން އުނިކުރާ ގޮތަށް ވަނީ‬ ‫ވެސް މޮނިޓަ ޮ‬ ‫ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ‬ ‫މި އުސޫލާ ބެހޭ ޮ‬

‫ހިންގާ ބޭސިކް ސިކްޝާ އަދިކާރީ (ބީއެސްއޭ) ގެ‬

‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގައި އަމަލު‬ ‫ޮ‬

‫ލޑް ކުރަން ޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވެބްސައިޓަށް ސެލްފީ އަޕް ޯ‬

‫ކުރަން ފެށި އުސޫލުގެ ތަޖުރިބާ އަށް ބަލައިފައި‬

‫ބީއެސްއޭ އިން ވާހަކަ ދެއްކެޕީ ވީޕީ ސިންގް‬

‫ނަމަވެސް ހާޒިރީ އަށް ސެލްފީ ނަގަން ޖެހޭ‬ ‫އުސޫލަށް ގިނަ ޓީޗަރުން ވަނީ ފާޑު ކިޔައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެގޮތުން މިއީ "އަންފެއާ" ނިންމުމެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ސަބަބަކީ ގަޑިއަށް ސްކޫލަށް ހާޒިރުވުމުގައި ގިނަ‬ ‫ހުރަސްތަކެއް ދިމާވެފައިވާ ހުރުމެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬

‫އަދި އެ ސެލްފީ އެތަނުން ވެރިފައި ކުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އިންޑިއާގެ އެހެން ޑިސްޓްރިކްޓަށް މިކަން ތައާރަފު‬

‫ބޑުވުމާއި އެކަށީގެންވާ އަދި‬ ‫މަގުތަކުގެ ޓްރެފިކް ތާށިކަން ޮ‬

‫މިގޮތަށް އަމަލުނުކުރާ ނަމަ ސްކޫލަށް ހާޒިރު ނުވާ ކަމަށް‬

‫ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ޓީޗަރުން‬

‫ޕޓްގެ ހިދުމަތެއް ނެތުމާއި‬ ‫ހަރުދަނާ ޕަބްލިކްޓް ޓްރާންސް ޯ‬

‫ނިންމައި‪ ،‬މުސާރަ އިން ދުވަހަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު އުނި‬

‫ސްކޫލަށް ހާޒިރު ނުވާ މައްސަލަ ހައްލުވުމުގެ އިތުރަށް‬

‫އިންޓަނެޓްގެ ފެންވަރު ވެސް ދަށްވުން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގސްޓް ޓީޗަރުން" ގެ މައްސަލަ‬ ‫ކުރިމަތިވެފައިވާ " ޯ‬

‫ޗައިނާގައި ހުރި ސެމްސަންގް‬ ‫ފެކްޓަރީތައް ބަންދުކުރަނީ‬ ‫އަ ހު މަ ދު ނި ޔާ ޒް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ސެމްސަންގް އަދި އެލްޖީ ފަދަ‪ ،‬ގައުމުން ބޭރު‬ ‫ކުންފުނިތަކަށް ބުރަ ކަމަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ޗައިނާގައި ސެމްސަންގް އަމިއްލަ ފެކްޓްރީތައް ދެން‬

‫ބޑުވާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ސައިންސްވެރިން ކުރި‬ ‫ޮ‬

‫‪ 18‬ޕަސެންޓް ބޮޑުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޑިވައިސްތައް އުފެއްދުމަށެވެ‪ .‬މިއީ ޚަރަދުކުޑަ އެހެނަސް‪،‬‬

‫ކށްފައިވާ ދިރާސާގައި‬ ‫މެޑިކަލް ޖާނަލްގައި ޝާއިއު ޮ‬

‫އެ ގައުމަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެވެ‪.‬‬

‫ބުނެފައިވާ ގޮތުން ‪ 100،000‬މީހުންގެ މައުލޫމާތު‪،‬‬

‫އިތުރުކުރާ ކޮންމެ ‪ 100‬މިލިލީޓަރަކަށް ކެންސަރުގެ‬

‫ފަސް އަހަރު ވަންދެން ބެލުމުން‪ ،‬ހަކުރާއި ކެންސަރާ‬

‫ކންމެ ފަސް އަހަރަކުން ‪ 26‬ޕަސެންޓަށް‬ ‫ނުރައްކާ ޮ‬

‫ގުޅުންތަކެއް ހުރިކަން ވަނީ ހާމަވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑުވާ ކަމަށް ވެސް ދެއްކި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ޗައިނާގައި ހުރި ސެމްސަންގް ފެކްޓަރީތައް‬ ‫ފނުތައް ބޭނުންކުރާ‬ ‫ބަންދުކުރުމަކުން‪ ،‬ސެމްސަންގް ޯ‬

‫ފނުތައް ޗައިނާގައި އުފައްދާނެ‬ ‫ނަމަވެސް‪ ،‬ސެމްސަންގް ޯ‬

‫ކރެއާގެ އެލްޖީން ވެސް‬ ‫ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެ‪ ،‬ސައުތު ޮ‬

‫މީހުންނަށް ވާނެ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ނެތެވެ‪ .‬ފަހަރެއްގައި‬

‫އެވެ‪ .‬އެއީ ޗައިނާ މީހުންގެ އަމިއްލަ ފެކްޓަރީތަކުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ވަނީ ޗައިނާއިން ބޭރުވެފަ އެވެ‪ .‬ސްމާޓްފޯން ވިޔަފާރި‬

‫ބން ޕެރިސް ސިޓޭގެ‬ ‫ޔުނިވާސިޓީ ސޯ ޯ‬

‫ދިރާސާގައި ބައިވެރިކުރި ކޮންމެ ‪ 1،000‬މީހެއްގެ‬ ‫ތެރެއިން ‪ 22‬މީހަކަށް ކެންސަރު ޖެހުނެވެ‪ .‬އަދި‬

‫"ހަކުރާއި ކެންސަރާ ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ‬

‫އަކީ އެލްޖީ އަށް ފައިދާނުވާ މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް‪ ،‬އެ‬

‫ސައިންސްވެރިން ކުރި މި ދިރާސާގައި ބޮޑަށް‬

‫ކަމަށް މި ދިރާސާ އިން ދެއްކި ކަމުގައި ވިޔަސް‬

‫ހިންގަނީ ވިއެޓްނާމްގަ އެވެ‪ .‬އިންޑިޔާ‪ ،‬އަދި އެފްރިކާ‬

‫މަސައްކަތް ހުއްޓާލަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އެލްޖީ ބުނެ‬

‫ބުރަވެފައިވަނީ ހަކުރު އެޅި ބުއިންތަކުން ކެންސަރަށް‬

‫މިކަން އިތުރަށް ކަށަވަރު ކުރުމަށް އަދި އިތުރު‬

‫ކުޑަކުރުމަށެވެ‪ .‬ޗައިނާގައި ސްމާޓްފޯން އުފައްދާ‬

‫ބައްރުގައި ވެސް ސެމްސްންގް ފެކްޓަރީތައް ހިންގަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މަގު ފަހިވަނީ ލޭގައި ހަކުރުގެ މިންވަރު އިތުރުވުމުން‬

‫ދިރާސާތައް ކުރަންޖެހޭ‪ "،‬ކެންސަ ރީސާޗް ޔޫކޭގެ‬

‫ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެ‪ ،‬ޗައިނާގެ‬

‫ސެމްސަންގުން މިހާރު ވިސްނަނީ‪ ،‬ބޭރު ގައުމުތަކުގައި‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިއީ ހަކުރު އެޅި ބުއިންތަކާއި‬

‫ސްޓެޓިސްޓީޝިއަނެއް ކަމަށްވާ ޑރ‪ .‬ގްރަހަމަ ވީލާ‬

‫އަމިއްލަ ފެކްޓަރީތަކުގެ ބާރުގަދަވުން ވެފައި ވަނީ‪،‬‬

‫އަމިއްލަ ފެކްޓަރީތައް ބިނާކުރުމަށް ވުރެ‪ ،‬އެ ގައުމެއްގެ‬

‫ކެންސަރާ ގުޅުން ހުރިކަން ކަނޑައެޅިގެން ސާބިތުވާ‬

‫ސެމްސަންގް ފެކްޓަރީތައް ބަންދުކުރަނީ ޚަރަދު‬

‫ރާޖް އާއި އޭނާގެ މައިންބަފައިންނާއި އަދި އިންޑިއާފެ ސިޔާސީ ޝަހުސިއްޔަތަކާ އެކު‪.‬‬

‫އަޅާފައި ހުންނަ ބުއިންތަކުން ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ‬

‫ބ ނަމަ ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ‬ ‫މިލިލީޓަރު ބުއިމެއް ޯ‬

‫އަމިއްލަ މީހުން ލައްވައި ސެމްސްންގް ބޭނުންވާ‬

‫ނުބަހައްޓާނެ ކަމެއް މުޅިން އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ވުން ގާތީ ފައިދާ އެވެ‪.‬‬

‫މޭވާ ޖޫހާއި ފިޒީ ބުއިންތަކުގެ ތެރެއިން ހަކުރު‬

‫ކންމެ ދުވަހަކު‪ ،‬ހަކުރު އެޅި ‪100‬‬ ‫ވަންދެން‪ޮ ،‬‬

‫ދިރާސާއަކަށް ފަހު ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪ .‬ބްރިޓިޝް‬

‫ފން އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި‬ ‫ސްމާޓް ޯ‬

‫ސެމްސަންގް ފެކްޓަރީތައް އެންމެ ކާމިޔާބުކަމާ އެކު‬

‫ހަކުރު އެޅި ބުއިންތަކުން‬ ‫ކެންސަރު ެޖ ހޭތަ؟‬

‫ދިރާސާއެއް ނޫނެވެ‪ .‬މި ދިރާސާ އިން ލަފާކުރެވުނު‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫މި ދިރާސާގައި ‪ 2،193‬މީހަކަށް ކެންސަރު‬

‫ކަންކަން އިތުރަށް ބަލަން އަދި ދިރާސާތައް ކުރަން‬

‫ކޑް ކުރެވިފައި ވާއިރު ‪ 693‬މީހަކަށް‬ ‫ޖެހުނު ކަމަށް ރެ ޯ‬

‫ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫ޖެހުނީ އުރަމަތީ ކެންސަރެވެ‪ .‬އަދި ‪ 291‬މީހަކަށް‬ ‫ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރު ޖެހުނު އިރު ‪ 166‬މީހަކަށް‬

‫އުމުރަކީ ހަމަ ނަމްބަރެކޭ ބުނަނީ މިފަދަ‬

‫ކށް ލިޔާ ރާޖް ކިޔައި ދިން ގޮތުގައި އޭނާ‬ ‫އާންމު ޮ‬

‫ހިތްވަރެއް‪".‬‬

‫ސަބަބުތަކާ ހެދި އެވެ‪ .‬މީހާގެ އުމުރަކީ އެ މީހާގެ‬

‫ފތެއް އެކުލަވައިލީ އުމުރުން އެންމެ‬ ‫އެންމެ ފުރަތަމަ ޮ‬

‫ކުޅަދާނަކަމާއި ގާބިލްކަން ވަޒަންކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން‬

‫‪ 6‬އަހަރުގަ އެވެ‪ .‬އެއީ މުޅިން ވެސް ޕޮއެމްތައް‬

‫ފޮތްތަކުގެ ތެރޭގައި ތެރޭގައި ހުންނާނީ ‪ 100-25‬އާ‬

‫އިންޑިއާގެ ‪ 13‬އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވެސް މި‬

‫ހިމަނައިގެންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު އޭނާއަކީ އެކި ކަހަލަ‬

‫ފތްތަކެވެ‪ .‬އަދި ކޮންމެ ފޮތެއް‬ ‫ދެމެދުގެ ސޮފުހާގެ ޮ‬

‫ވަނީ ސާބިތުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދާއިރާތަކުން ލިޔަމުން އަންނަ ކުއްޖެކެވެ‪.‬‬

‫ކށް‪ ،‬ވަރަށް ގިނަ މައުލޫމާތުތައް‬ ‫ވެސް ލިޔަނީ ދިރާސާ ޮ‬

‫ގތުގައި މިހާތަނަށް ލިޔުނު‬ ‫އޭނާ ކިޔައި ދިން ޮ‬

‫މި ކުއްޖާ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައި‬

‫ލިޔުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިން ރާޖް ކުރަމުން‬

‫ވަނީ އެހާ ހަގު އުމުރުގައި އެތައް ފޮތެއް ލިޔެގެންނެވެ‪.‬‬

‫ކށް‪ ،‬ލަންޑަނުގެ ވޯލްޑް‬ ‫އަންނަ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަ ޮ‬

‫އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ރިޖެންދަރު ރާޖް މިހާތަނަށް ‪135‬‬

‫ކޑްސް އިން މިހާރު ވަނީ ރާޖަށް‬ ‫ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ރެ ޯ‬

‫ގތުން ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫ޝައުގުވެރިކަމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ފތް ލިޔެފި އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ބައެއް‬ ‫ޮ‬

‫ޑޮކްޓަރޭޓްގެ ޝަރަފު ވެސް އަރުވަން ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތް ކުރާ ރާޖްގެ މަންމަ ބުނި ގޮތުގައި‬

‫އގްފަރީ އާއި ދީނީ ކަންކަމާ ގުޅޭ‬ ‫މީސްމީހުންގެ ބަ ޮ‬

‫ބޑުވެގެން ވެސް ވާން ބޭނުން ވަނީ‬ ‫"އަހަރެން ޮ‬

‫ހަކުރު އެޅި ބުއިމަކީ ކޮބާ؟‬

‫ކށްގެން ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫އެއް ޮ‬ ‫ދަރިފުޅު ލިޔުންތެރި ކަމަށް ދޭ ލޯތްބާއި‬

‫ވަރަށް ތުއްތު އިރުއްސުރެ ވެސް ދަރިފުޅަކީ ކިޔުމާއި‬

‫ދިރާސާގައި ބަލާފައި ވަނީ‪ ،‬ހަކުރުގެ މިންވަރު‬ ‫ހަކުރު ނާޅާއި ހުންނަ މޭވާ ޖޫހަކީ ވެސް‬ ‫ގތުގައި މި ދިރާސާގައި‬ ‫ހަކުރު އެޅި ބުއިމެއްގެ ޮ‬ ‫ސފްޓް ޑްރިންކް‪،‬‬ ‫ޮ‬ ‫ބަލާފައިވެ އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން‬

‫މިކަން ކަށަވަރު ކުރަން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބޮޑެތި‬

‫ފޮނި މިލްކްޝޭކް‪ ،‬އެނާޖީ ޑްރިންކް އަދި ހަކުރު އެޅި‬

‫ދިރާސާތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކފީ ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސަޔާއި ޮ‬ ‫"ޒީރޯ‪-‬ކެލަރީ" ގައި ހަދާފައިވާ‪ ،‬ހަކުރު ނާޅައި‬

‫ގތުން އެކި ކަހަލަ ދާއިރާތަކުން‬ ‫ލިޔުންތެރިއަކަށް‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ފތްތަކެއް ކިޔުންތެރިންނާ‬ ‫މައުލޫމާތު މުއްސަނދި ގިނަ ޮ‬

‫އަންނަ ކުއްޖެކެވެ‪ .‬އެހެންވެ އަބަދު ވެސް އެކަމަށް‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ބުއިންތަކާ ކެންސަރާ ގުޅުމެއް ހުރި‬

‫ޕްރަދޭޝްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޔޯގީ އަދިދިޔަނާތު ވެސް‬

‫ބޑު ހުވަފެން‪"،‬‬ ‫ހަމައަށް ގެނެސް ދިނުމަކީ އެންމެ ޮ‬

‫ވަރަށް ހިތްވަރު ދޭ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކަމަކަށް ނުދައްކަ އެވެ‪.‬‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ވަނީ ފޮތްތައް‬

‫ގތުގައި "އާޖް ކާ އަބިމަންޔޫ" ގެ‬ ‫ޕެން ނޭމެއްގެ ޮ‬

‫ފތް ހަދިޔާކުރާ ފޮޓޯތައް‬ ‫ބިނާކުރި ބައެއް މީހުންނަށް ޮ‬

‫ނަމުގައި ލިޔަމުން އަންނަ ރާޖް ބުންޏެވެ‪" .‬ލަންޑަނުގެ‬

‫ވެސް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލބި ކުރާ އަދި އެ ބަހުން‬ ‫ހިންދީ ބަހަށް ވަރަށް ޯ‬

‫ޑކްޓަރޭޓްގެ ޝަރަފު ލިބުމަކީ ވެސް‬ ‫ޔުނިވަސިޓީން ޮ‬

‫ދަރިފުޅު ކާމިޔާބު އަދި މުޅި ދުނިޔެ ބަލައިގަންނަ‬

‫މި ދާއިރާ އިން ކުރިއަށް ދާން ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު‬

‫ވަރުގެ ލިޔުންތެރިއަކަށްވުން‪".‬‬

‫"ހަކުރު އެޅި ބުއިންތަކާ ހިތުގެ ބަލިތަކާއި‬ ‫ބަރުދަން އިތުރުވުމާއި ފަލަ ބަލި އަދި ހަކުރު ބައްޔާ‬ ‫ގުޅުން ހުރޭ‪ "،‬ޑރ‪ .‬ޓޫވިއާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ (ސީދާ ހަކުރުން ކަމުގައި‬ ‫ނުވިޔަސް) މި ކަންކަމަކީ ވެސް ކެންސަރަށް މަގު‬ ‫ފަހިކުރުވާ ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ އެންމެ‬

‫"ވަރަށް އުފާވޭ ދަރިފުޅުގެ މަސައްކަތްތައް ގިނަ‬ ‫ބަޔަކު ބަލައި ގަންނާތީ‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪" .‬ހުވަފެނަކީ‬

‫ހަކުރު އެޅި ބުއިންތަކާ ކެންސަރާ ގުޅުން ހުރި‬ ‫ކަމަށް ދެއްކި ކަމުގައި ވިޔަސް ދިރާސާ ޓީމުން ބުނީ‬

‫ލިޔުންތެރި ކަމަށް އާދަޔާހިލާފު ސަމާލުކަން ދެމުން‬

‫އގްރަފީތަކުގެ ތެރޭގައި އުއްތަރު‬ ‫ރާޖް ލިޔުނު ބަ ޮ‬

‫ތަޖުރިބާކާރުންގެ ބަސް‬

‫ފަސް ޕަސެންޓަށް ވުރެ ގިނައިން ހުންނަ ބުއިންތަކެވެ‪.‬‬

‫ފޮނިރަހަ ލައްވާފައިވާ ބުއިންތައް ވެސް ދިރާސާކުރި‬

‫ފތްތައް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގޮތުން ލިޔެފައިވާ ޮ‬

‫ގހޮރުގެ ކެންސަރެވެ‪.‬‬ ‫ޖެހުނީ ޮ‬

‫ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ޮއތީ ކިހާ ވަރަކަށް؟‬

‫ގތަކީ ހަކުރުގެ ބާވަތްތަކާ ދުރުވުން ކަމަށް‬ ‫ރަނގަޅު ޮ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދިރާސާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‪ ،‬ދެ ހަފުތާ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 11‬ޖުލައި ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ކުރީގެ ބަތަލާ ފަރަހް ނާޒްގެ‬ ‫ދަރިފުޅު ވެސް ބޮލީވުޑަށް‬ ‫ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ ފަރަހް ނާޒްގެ ދަރިފުޅު‬

‫ގތުގައި ފާތިހު‬ ‫މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ޮ‬ ‫ބލީވުޑްގެ ދަތުރު ފަށައިގަންނާނީ ދާދި ފަހުން‬ ‫ޮ‬

‫ވިންދޫއަކީ ކުރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ދާރާ‬ ‫ސިންގްގެ ދަރިއެކެވެ‪ .‬ދެ ފަރާތުގެ އާއިލާގައި ވެސް‬ ‫ގިނައިން ތިބީ އެކްޓަރުން ކަމަށްވާތީ ފާތިހުގެ ލެއާ‬ ‫ބޑަށް ގުޅިފައި ވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް އެކްޓިންއާ ވަރަށް ޮ‬

‫ރޑަކްޝަނުން އިއުލާންކުރި‬ ‫ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕް ޮ‬

‫އަދި އޭނާ އަކީ ހުނަރުވެރި އެކްޓަރަކަށް ވާނެ ކަމުގެ‬

‫"ދޯސްތާނާ ‪ "2‬އިންނެވެ‪ .‬ފިލްމީ ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ‬

‫އުންމީދު ބޮޑެވެ‪.‬‬

‫ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނީ ޖާންވީ ކަޕޫރާއި ކާތިކް‬ ‫ކށްފައިވާ ފިލްމަށް ފާތިހު މިހާރު ސޮއި‬ ‫ސއި ޮ‬ ‫ޮ‬ ‫އާރިޔަން‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ޮ‬ ‫އެކަމަކު ކަރަން އަދި އެކަން ކަށަވަރެއް ނުކޮށްދެ‬ ‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ބެލެވޭ ގޮތުން "ދޯސްތާނާ ‪"2‬‬ ‫ގެ ދެވަނަ ލީޑް އެކްޓަރަކީ އަލަށް ތައާރަފު ކުރާ‬ ‫އެކްޓަރަކަށް ވާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފާތިހު‪ ،23 ،‬އަކީ އަށްޑިހަ އާއި ނުހަދިހައިގެ‬

‫ފާތިހުގެ މަންމަ ފަރަހް ކުޅެފައިވާ ފާހަގަކޮށްލެވޭ‬ ‫ބައެއް ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ނަސީބު އަޕްނާ އަޕްނާ‬ ‫(‪ ،)1986‬އިމާންދާރު (‪ ،)1987‬ޔަތީމު (‪ )1988‬އަދި‬ ‫ބާޕް ނަމްބަރީ ބޭޓާ ދަސް ނަމްބަރީ (‪ )1990‬ހިމެނެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ދަރިއަކު ލިބުނު ފަހުން ފަރަހް އާއި ވިންދޫގެ‬ ‫ކައިވެނި ރޫޅުމުން‪ ،‬ފަރަހް ވަނީ ‪ 2003‬ގައި އެކްޓަރު‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ސުމީތުއަކީ‬ ‫ސުމީތު ސައިގަލްއާ ކައިވެނި ޮ‬

‫ކޅު ވިދައިލި ފަރަހް އާއި މިހާރު‬ ‫އަހަރުތަކުގެ ކުރީ ޮ‬

‫‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު އަޖޭ ދޭވްގަން ޑައިރެކްޓްކޮށް‪،‬‬

‫ރލްތަކުން ފެންނަ ވިންދޫ‬ ‫ވެސް ފިލްމުތަކުގެ ކުދިކުދި ޯ‬

‫ބަތަލުގެ ރޯލް ކުޅުނު ފިލްމު "ޝިވާއޭ" އިން ބޮލީވުޑަށް‬

‫ދާރާ ސިންގްގެ ދަރިއެކެވެ‪ .‬ފަރަހް‪ ،50 ،‬އަކީ ބަތަލާ‬

‫" ފްރެންޑްސް" އަންނަ އަހަރު‬ ‫އެޗްބީއޯ މެކްސް އަށް‬

‫ވެސް އެ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ‪.‬‬

‫ބލީވުޑަށް ނުކުންނަން‬ ‫ފާތިހް ރަންދުވާ ވެސް ޮ‬ ‫ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫ތައާރަފު ކުރި ސައްޔޭޝާ ސައިގަލްގެ ބައްޕަ އެވެ‪.‬‬

‫ތައްބޫގެ ދައްތަ އެވެ‪ .‬އަދި ބަތަލާ ޝަބާނާ އަޒްމީ އަކީ‬

‫ނޫސްވެރިން ކަންގަނާ ެގ‬ ‫ފިލްމު ބޮއިކޮޓްކޮށްފާނެ‬ ‫ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުގައި‬ ‫ބޑަށް ދެކެވެނީ ކޮންމެވެސް‬ ‫އަބަދުވެސް އެންމެ ޮ‬ ‫ނެގަޓިވް ކަމަކާ ގުޅުވައިގެންނެވެ‪ .‬މި ފަހަރު އަނެއްކާ‬ ‫ވެސް އޭނާގެ މައްސަލަގަނޑެއްގެ ވާހަކަ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ފަހަރު މައްސަލައަކަށްވީ މި މަހުގެ ‪26‬‬ ‫ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ‪ ،‬ކަންގަނާގެ އެންމެ ފަހުގެ‬ ‫ފިލްމު "ޖަޖްމެންޓަލް ހޭ ކިޔާ" ގެ ލަވައެއް ލޯންޗް‬

‫ކައިރީގައި ތިބި މީހުންނަށް މަސައްކަތް ކުރަން ވެސް‬ ‫ޖެހުނެވެ‪.‬‬ ‫އެ އިވެންޓްގައި "ޖަޖްމެންޓަލް ހޭ ކިޔާ" ގެ ބަތަލު‬ ‫ރޑިއުސަރު އެކްތާ ކަޕޫރުގެ‬ ‫ރާޖްކުމާރު ރާއޯ އާއި ޕް ޮ‬ ‫އިތުރުން ފިލްމުގެ ޓީމުގެ އެހެން ބައެއް މީހުން ވެސް‬ ‫ބައިވެރިވި އެވެ‪.‬‬ ‫މައްސަލަގަނޑު ހިލުމުން ކަންގަނާ ދައްތަ އަދި‬

‫ކުރަން އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި އިވެންޓެއްގެ ތެރޭގައި‬

‫ޓްވިޓާގައި އަބަދު ވެސް މީސްމީހުންނަށް ހުތުރުކޮށް‬

‫އޭނާ ނޫސްވެރިއަކާ ޒުވާބު ކުރުމެވެ‪ .‬މިކަމެއް ހިނގީ‬

‫ބަވާ ރަންގޯލީ ޗަންދެލް ވަނީ ނޫސްވެރިޔާ އަށް ވެސް‬

‫އިވެންޓް ކަވަރުކުރަން ދިޔަ ޕްރެސް ޓްރަސްޓް‬

‫ވަރަށް ގަދައަށް އެއްޗެހި ކިޔައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އޮފް އިންޑިއާ (ޕީޓީއައި) ގެ ޖަސްޓިން ރާއޯ ކިޔާ‬

‫މީޑިއާތަކުން މިހާރު ވަނީ ޖަސްޓިންގެ ދިފާއުގައި‬

‫ނޫސްވެރިޔަކު ކަންގަނާއާ ސުވާލެއް ކުރަން އުޅުމުން‬

‫ނުކުންނަން ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން ކަންގަނާ‬

‫ފުރުސަތު ނުދީ‪ ،‬ކަންގަނާ އޭނާ އަށް އެއްޗެހި‬

‫އާއި "ޖަޖްމެންޓަލް ހޭ ކިޔާ" ޓީމުން ނޫސްވެރިޔާގެ‬

‫ކިޔުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކިބައިން މައާފަށް ނޭދޭ ނަމަ‪ ،‬މީޑިއާތަކުން އެ ފިލްމުގެ‬

‫ގތުން ކަންގަނާ ވަނީ އޭނާ ޑައިރެކްޓްކޮށް‪،‬‬ ‫އެ ޮ‬

‫ކޓް ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު‬ ‫ޕްރޮމޯޝަންތައް ބޮއި ޮ‬

‫ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅެ‪ ،‬ޖެނުއަރީ މަހު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު‬

‫ވަނީ ދީފަ އެވެ‪ .‬މީގެ ތެރޭގައި އެކި މީޑިއާތަކުގައި‬

‫އފް ޖާންސީ" އާ ބެހޭ‬ ‫"މަނިކަރުނިކާ‪ :‬ދި ކްއީން ޮ‬

‫މަސައްކަތް ކުރާ ސީނިއާ ނޫސްވެރިން ވެސް ހިމެނެ‬

‫ގޮތުން އެ ނޫސްވެރިޔާ ވަރަށް ވަރުގަދަ އަށް އެންޓި‪-‬‬

‫ގތުގައި ކަންގަނާގެ އަމަލަކީ‬ ‫އެވެ‪ .‬ނޫސްވެރިން ބުނި ޮ‬

‫ކށް‪ ،‬ކަންގަނާ އާއި އޭނާގެ ފިލްމާ ދެކޮޅަށް‬ ‫ކެމްޕޭނު ޮ‬

‫ބުލީ ކުރުމުގެ އަމަލެކެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މަސައްކަތް ޮ‬

‫ބލީވުޑް ހަންގާމާ އިން ބުނި ގޮތުގައި މި‬ ‫ޮ‬

‫ނެޓްފްލިކްސް އިން މިހާތަނަށް ސްޓްރީމް ކުރަމުން‬ ‫ދިޔަ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ފްރެންޑްސް"‬ ‫އ އިން‪ ،‬އަލަށް ތައާރަފުކުރާ ސްޓްރީމިން‬ ‫އެޗްބީ ޯ‬

‫ގތުން މިހާރު ވެސް ބަތަލާ ނިކޯލް‬ ‫އަންނާނެ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬ ‫ކިޑްމަން ވަނީ "ކްރައިމް ފާމް" ގެ ނަމުގައި ސީރީޒެއް‬ ‫ރޑިއުސް ކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ސާވިސް އިން ސްޓްރީމް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ވނާ މީޑީއާ އިން އަންނަނީ ނެޓްފްލިކްސްއާ‬ ‫ޯ‬

‫އ މެކްސް އިން ބުނި ގޮތުގައި‬ ‫އެޗްބީ ޯ‬ ‫"ފްރެންޑްސް" ސިލްސިލާގެ ‪ 236‬އެޕިސޯޑް އެ‬

‫އ މެކްސްގެ ނަމުގައި އާ ސްޓްރީމިން‬ ‫ވާދަކުރަން އެޗްބީ ޯ‬

‫ޕްލެޓްފޯމުން ސްޓްރީމް ކުރަން ފަށާނީ އަންނަ އަހަރުގެ‬

‫ލންޗް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ‪ .‬މިކަމާ‬ ‫ސާވިސްއެއް ޯ‬

‫ކޅުން ފެށިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ކުރީ ޮ‬ ‫އ މެކްސް ލޯންޗް ކުރަން‬ ‫އެޗްބީއޯ އިން އެޗްބީ ޯ‬

‫ގތުން އެ ކުންފުނިން ބުނީ މިހާތަނަށް ވޯނާ‬ ‫ބެހޭ ޮ‬ ‫މީޑިއާ އާއި އޭގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނި އޭޓީ އެންޑް‬

‫ވނާ މީޑިއާގެ ދަށުގައި މިހާރު ވެސް‬ ‫ތައްޔާރުވާ އިރު‪ޯ ،‬‬

‫ޓީގެ ދަށުން ގެނެސް ދީފައި ހުރި ގިނަ އުފެއްދުންތައް‬

‫އ ނައު ފަދަ ފްލެޓްފޯމްތައް‬ ‫އ ގޯ އާއި އެޗްބީ ޯ‬ ‫އެޗްބީ ޯ‬

‫އތް ތަނުގައި ބެލުންތެރިންނަޗް އެޗްބީއޯ‬ ‫ކުރިއަށް ޮ‬

‫އެބަ ހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫މެކްސް އިން ސްޓްރީމް ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ލބި ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫އެގޮތުން ބެލުންތެރިންގެ ޯ‬

‫ސްޓްރީމިން ހިދުމަތަށް ނުކުންނަ ކުންފުނި‬ ‫އިތުރުވެ‪ ،‬މި ވިޔަފާރީގެ ވާދަވެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫ކމް "ފްރެންޑްސް" އަކީ އޭގެ‬ ‫ހޯދާފައިވާ ސިޓް ޮ‬

‫އިތުރުވެފައިވާ އިރު ޑިޒްނީގެ ސްޓްރީމުން ސާވިސް‬

‫ތެރެއިން އެކައްޗެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން ވަރަށް ގިނަ‬

‫ޑިޒްނީ‪ +‬އަންނަނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ‪ 22‬ގައި‬

‫އ މެކްސް އަށް‬ ‫އރިޖިނަލް ކޮންޓެންޓް ވެސް އެޗްބީ ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ލންޗް ކުރާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރަސްމީކޮށް ޯ‬

‫"ސޯ" ގެ ރިބޫޓްގެ ކާސްޓަށް‬ ‫ސެމުއެލް އެލް ޖެކްސަން‬ ‫ލަޔަންސްގޭޓުން ‪ 2017-2004‬އާ ހަމައަށް "ސޯ"‬

‫ހލީވުޑްގެ މަގުބޫލު ބިރުވެރި ފިލްމު ސީރީޒް‬ ‫ޮ‬

‫މައްސަލާގައި ނޫސްވެރިން މިހާރު ވަނީ އެކްތާއާ‬

‫"ސޯ" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަނެއްގެ މަސައްކަތް މިހާރު‬

‫ގެ އަށް ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނަށް ގެނެސް ދީފައިވެ‬

‫ތ ކަންގަނާއާ ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ލިޔުނީ ކޯއްޗެއް ޯ‬

‫ޕއިންޓްމަންޓަކަށް އެދިފަ‬ ‫ބައްދަލު ކުރަން ވެސް އެ ޮ‬

‫ކުރަމުން އަންނަ އިރު‪ ،‬އެ ފިލްމުގެ ކާސްޓާ މަޝްހޫރު‬

‫ބކްސް އޮފީހުގައި ‪1‬‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި މި ފިލްމުތަކަށް ޮ‬

‫ޖަވާބުގައި ކަންގަނާ ނުރުހުމާ އެކު ބުނީ ތިއީ ވަރަށް‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ކަންގަނާގެ ފަރާތުން އެކްތާ ވެސް މައާފަށް‬

‫އެކްޓަރު ސެމުއެލް ޖެކްސަން ވެސް ގުޅިއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވެ‬ ‫ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ ޮ‬

‫އޭގެ ރައްދުގައި ޖަސްޓިން ވަނީ އެންޓި‪-‬ކެމްޕޭނަށް‬

‫މުޑުދާރު‪ ،‬ވިސްނުން ވެސް އެހާ މުޑުދާރު މީހެއް‬

‫ނޭދޭ ނަމަ މީޑިއާތަކުން "ޖަޖްމެންޓަލް ހޭ ކިޔާ"‬

‫ކަމަށާއި އެފަދަ މުޑުދާރު ހިޔާލުތައް އަންނަނީ ވެސް‬

‫ކޓް ކުރަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޮއި ޮ‬

‫ތ ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮންތާކުން ޯ‬ ‫"އަހަރެން ފިލްމެއް ހެދީމަ މައްސަލައަކަށް ވާންޖެހޭ‬

‫ސުވާލަކީ ސީދާ ކަންގަނާ މައާފަށް އެދިފާނެތޯ‬ ‫އެވެ؟ ޖަވާބަކީ އެއީ ވުމަށް ވުރެ ނުވުން ގާތް ކަމެކޭ‬

‫ގތުގައި ކާމިޔާބު‬ ‫ހޮލީވުޑް ރިޕޯޓާ އިން ބުނި ޮ‬ ‫އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެފައިވާ ‪ 70‬އަހަރުގެ އެކްޓަރު‬ ‫ޕލިސް ޑިޓެކްޓިވެއްގެ ރޯލް‬ ‫ފިލްމުގައި ފެނިގެން ދާނީ ޮ‬ ‫ރކްގެ ބައްޕަގެ ރޯލެވެ‪ .‬ފިލްމުގެ‬ ‫ކުޅޭ އެކްޓަރު ކްރިސް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫"ސޯ" ގެ ރިބޫޓް ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ‬ ‫އޮކްޓޯބަރު ‪ 2020 ،23‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސއިކުރި އިރު‪ ،‬އޭނާގެ‬ ‫ޮ‬ ‫މި ފިލްމަށް ސެމުއެލް‬

‫ގތުން ފާޑުފާޑުގެ‬ ‫ސަބަބަކީ ކޮބާ؟ އަހަންނާ ބެހޭ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ ކަންގަނާއަކީ އަބަދު ވެސް އޭނާގެ‬

‫އިތުރު ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި ވިލިއަމް ޝެންކް އަދި‬

‫އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމަކީ މިހާރު ސިނަމާތަކުގައި‬

‫ވާހަކަ ދައްކަން‪ "،‬އާންމުވެފައިވާ ވީޑިއޯއެއްގައި‬

‫ގޮތުގައި ހުންނަ‪ ،‬ރުންކުރު ބަތަލާއަކަށްވުމެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކލްސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މެރިޒޯލް ނި ޯ‬

‫ދައްކަމުން އަންނަ "ސްޕައިޑަ‪-‬މޭމް‪ :‬ފާ ފްރޮމް ހޯމް"‬

‫ކަންގަނާ އަހާ ތަން ފެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކަންގަނާގެ ދައްތަ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވެސް ވަރަށް‬

‫މި ޒުވާބުގަނޑު ހޫނުވުމުން ނޫސްވެރިޔާ ވަނީ‬ ‫ބޑަށް އަޑު ވެސް‬ ‫އިވެންޓްގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ޮ‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި އޭނާ ކޮންޓްރޯލް ކުރަން‬ ‫ގަދަ ޮ‬

‫"ސޯ" ގެ ރިބޫޓް ޑައިރެކްޓް ކުރީ މީ ސީރީޒްގެ‬

‫އެވެ‪ .‬ދެން އެންމެ އަވަހަށް ސިނަމާތަކަށް އަންނާނެ‬

‫ސާފު އިބާރާތުން ވަނީ ކަންގަނާ މައާފަށް ނޭދޭނެ‬

‫ކށްފައިވާ ޑެރެން‬ ‫ތިން ފިލްމެއް ކުރިން ވެސް ޑައިރެކްޓް ޮ‬

‫ސެމުއެލްގެ ފިލްމަކީ އޮކްޓޯބަރު ‪ 25‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ‬

‫ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ބޒްމަން އެވެ‪ .‬ސްކްރީންޕލޭ ލިޔެފައި ވަނީ ޕީޓް‬ ‫ލީން ޯ‬

‫ހަނގުރާމަ ފިލްމު "ދަ ލާސްޓް ފުލް މެޝާ" އެވެ‪.‬‬

‫ގލްޑްފިންގާ އާއި ޖޯޝް ސްޓޯލްބާގެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 11‬ޖުލައި ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪18‬‬

‫އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޓޭންކަރެއް ހިފަހައްޓަން‬ ‫އީރާނުން މަސައްކަތްކޮށްފި‬ ‫ހރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން‬ ‫ތެހެރާން (ޖުލައި ‪ޮ - )11‬‬

‫"އީރާނުގެ މި އަމަލާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކޮމާޝަލް އުޅަނދެއް ހިފަހައްޓަން‬

‫ކަންބޮޑުވަން‪ .‬އަދި އެ ސަރަހައްދުގައި އީރާނުން‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށް‬ ‫އީރާނުގެ ތިން އުޅަނދަކުން މަސައްކަތް ޮ‬

‫ގވާލަން‪ "،‬އިނގިރޭސި‬ ‫ހިންގާ އަމަލުތައް ހުއްޓާލަން ޮ‬

‫އިނގިރޭސި ވިލާތުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން މިއަދު ނެރުނު‬

‫އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފް ވަނީ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވލިއުޝަނަރީ ގާޑުން ވެސް ވަނީ‬ ‫އީރާނުގެ ރި ޮ‬ ‫ދގުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބަޔާން ޮ‬ ‫އފިޝަލުން ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ‬ ‫އެމެރިކާގެ ޮ‬ ‫ބޓަށް ހުރަސް އެޅުމަށް އީރާނުގެ‬ ‫އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޯ‬

‫ކމާޝަލް އުޅަނދާ އެކު ދަތުރުކުރި‬ ‫ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ޮ‬

‫އިނގިރޭސި ސަރުކާރުގެ ބަޔާން ދޮގު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ ފަސް އުޅަނދަކުން މަސައްކަތް‬

‫އިނގިރޭސި ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ އުޅަނދުން ދިން‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އުޅަނދު ހޮރްމޫޒް‬

‫ކުރި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އިންޒާރާ ގުޅިގެން އީރާނުގެ ބޯޓުތައް އަނބުރާ‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށާއި ދޮގު ބަޔާނެއް‬ ‫ކަނޑުއޮޅި ހުރަސް ޮ‬

‫ގސްފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ނެރުމުގެ ބޭނުމަކީ އިތުރަށް މަސްރަހު ހޫނު ކުރުން‬

‫ޔ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރި ޓޭންކަރެއް‬ ‫އީރާނުގެ ތެ ޮ‬

‫ވަނީ ހިފަހައްޓައިފަ އެވެ‪ .‬އީރާނުން ވަނީ އެއީ‬ ‫ކަނޑުފޭރުމުގެ އަމަލެއް ކަމަށް ސިފަކޮށް އެ ޓޭންކަރު‬ ‫ގވާލައިފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެކަމުގެ‬ ‫ދޫކޮށްލުމަށް ޮ‬ ‫ބަދަލުގައި އިނގިރޭސިންގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ހިފަހައްޓަން‬ ‫ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު އީރާނުން ވަނީ ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޔ ހުރި ކަމަށް ބުނާ ސުޕަ ޓޭންކަރު‬ ‫އީރާނުގެ ތެ ޮ‬ ‫ގްރޭސް ‪ 1‬ހިފެހެއްޓީ އެއީ ސީރިއާ އަށް ގެންދާ ތެޔޮ‬ ‫ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ޖިބްރޯލްޓާގެ ބޭރުން އިނގިރޭސި ސިފައިންގެ އެހީގައި‬

‫ލަ ން ކާ ފު ލު ހު ން ގެ ކު ރީ ގެ ވެ ރި ޔާ ޖަ ޔަ ސު ން ދަ ރަ އާ އި ކު ރީ ގެ ޑި ފެ ން ސް ސެ ކް ރެ ޓަ ރީ ފެ ނާ ން ޑޯ‬

‫ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުގެ‬ ‫ވެރިންނަށް މަރުގެ ދައުވާ ނުކުރެ ވޭނެ‪ :‬ކޯޓު‬ ‫ކލަމްބޯ (ޖުލައި ‪ - )10‬ސްރީ ލަންކާގައި‬ ‫ޮ‬ ‫ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުގެ‬ ‫އިސްވެރިންގެ މައްޗަށް މަރުގެ ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ‬

‫ސީއައިޑީން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެ ދެ މީހުން ހައްޔަރު‬ ‫ހސްޕިޓަލުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރަން ދިޔައިރު ވެސް ތިބީ ޮ‬

‫ފުލުހުންގެ ތާރީޚުގައި ހައްޔަރު ކުރި އެންމެ ސީނިއާ‬

‫ކުރަމުން ނުގެންދާ ކަމަށެވެ‪ .‬އިންޓަލިޖެންސް ރިޕޯޓްތަކާ‬

‫ބމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން‬ ‫ޕޮލިސް އޮފިސަރެވެ‪ޮ .‬‬

‫ގތެއްގައި އަމަލް ކުރައްވާފައި‬ ‫ގުޅިގެން ސީރިއަސް ޮ‬

‫އތް މިންވަރަކީ އެއީ "އިންސާނިއްޔަތާ‬ ‫އިހުމާލް ޮ‬

‫ފުލުހުންގެ އިތުރު ނުވަ މީހެއްގެ މައްޗަށް ވެސް ދައުވާ‬

‫ނުވާތީ ލަންކާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކަމާއި ލޯ‬

‫އިރު ފުލުހުންގެ ވެރިއަކަށް ހުރި ޕުޖިތު ޖަޔަސުންދަރަ‬

‫ދެކޮޅަށް ހިންގި ޖިނާއީ ކުށެއް" ކަމަށާއި އެ މީހުންގެ‬

‫ކުރަން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އޑާ މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާ ސިރިސޭނާ އަށް‬ ‫އެންޑް ޯ‬

‫އާއި ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ހެމަސިރީ ފެނާންޑޯ ކޯޓަށް‬

‫މައްޗަށް މަރުގެ ދައުވާ ކުރެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހާޒިރު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެ މީހުންގެ ފަރާތުން‬

‫ބ މެޖިސްޓްރޭޓް ޖަޔަރަތުނަ ވިދާޅުވީ‬ ‫ނަމަވެސް ކޮލަމް ޯ‬

‫ކޓަކުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ލަންކާގެ ޯ‬ ‫އެޕްރީލް ‪ 21‬ވަނަ ދުވަހު ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން‬

‫އެޓާނީ ޖެނެރަލް ދައްޕުލާ ޑި ލިވެރާ ކޯޓުގައި‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޖަޔަސުންދަރާ އަކީ ލަންކާގެ ‪ 152‬އަހަރުގެ‬

‫އޮތް މިންވަރު ވަޒަން ކުރުމަށްޓަކައި ސަލާމަތީ‬ ‫ޕްރޮޓޮކޯލްތައް ރައީސް މިއިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ފޮލޯ‬

‫ބމުގެ ހަމަލާގައި ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުގެ‬ ‫ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫ބމުގެ ހަމަލާ ދޭން އުޅޭކަމުގެ އިންޒާރު‬ ‫ލަންކާގައި ޮ‬ ‫އިންޑިއާ އިން ދިނީ އެޕްރީލް ‪ 4‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ޖަޔަސުންދަރަ އާއި ފެނާންޑޯ ވަނީ ޕާލަމެންޓުގެ‬

‫ވެސް ވަނީ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލަންކާގެ ނޭޝަނަލް ތައުހީދު ޖަމާއަތް (އެންޓީޖޭ)‬

‫ކށްފައި ވަނީ ވަކީލުންނެވެ‪ .‬ދެ‬ ‫ކޯޓުގައި ތަމްސީލް ޮ‬

‫ބޮމުގެ ހަމަލާ ދޭން އުޅޭކަމުގެ އިންޒާރު ލިބުމާ‬

‫މީހުން ވެސް ބަލި ހާލަތު ހުރި ގޮތުން ގެންދަނީ‬

‫ގުޅިގެން ސަލާމަތީ އިސް ފަރާތްތަކުން ފިޔަވަޅު‬

‫ކމިޓީ އަށް ބަޔާން ދީފަ އެވެ‪ .‬އެ ދެ މީހުން‬ ‫ތަހުގީގު ޮ‬

‫މަރުވެގެން ދިން ހަމަލާގައި ‪ 258‬މީހުން މަރުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހޓަލުގައި އަމިއްލަ އަށް‬ ‫އިން ތިން ފައްޅިއަކާއި ތިން ޮ‬

‫ހދަމުންނެވެ‪ .‬ލަންކާގެ‬ ‫ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ޯ‬

‫އަޅާފައިނުވާކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައި ނުވާ‬

‫ވެސް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ‬

‫އޭގެ ތެރޭގައި ބިދޭސީ ‪ 45‬މީހުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 11‬ޖުލައި ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪20‬‬

‫ޓޭންކަރު ހިފެހެއްޓުމަކީ މޮޔަ އަމަލެއް‪ :‬ރޫ ހާނީ‬

‫ތެހެރާން (ޖުލައި ‪ - )10‬އީރާނުގެ ތެޔޮ‬

‫ނަމަވެސް އޭގެ ހިތި ނަތީޖާ އިނގިރޭސިންނަށް‬

‫ޔ އުފުލާތީ އެވެ‪ .‬ސީރިއާ އަށް ތެޔޮ އެތެރެ‬ ‫އަށް ތެ ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ޓޭންކަރެއް އިނގިރޭސި ސިފައިންގެ‬ ‫ބަރު ޮ‬

‫ފެންނާނެ‪ "،‬ކެބިނެޓުގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރޫހާނީ‬

‫ކުރުން ޔޫރަޕުން ވަނީ ‪ 2011‬ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން‬

‫ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ‪ 300،000‬ޓަނުގެ ގްރޭސް ‪1‬‬

‫އެހީގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ ބަޔަކު ހިންގި މޮޔަ އަމަލެއް‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަނާކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ސީރިއާ އަށް ތެޔޮ ގެންދިޔަ‬

‫އަކީ ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އައި‪-‬ޝިޕިން‬

‫އެއްވެސް އުޅަނދެއް މީގެ ކުރިން ކަނޑުމަތިން‬

‫މެނޭޖްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އޮޕަރޭޓް ކުރާ‬

‫ހިފަހައްޓައިފައެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޓޭންކަރެކެވެ‪ .‬ދިގު މިނުގައި ‪ 330‬މީޓަރު (‪1،000‬‬

‫ކަމަށާއި އޭގެ ހިތި ނަތީޖާ އިނގިރޭސި ވިލާތަށް‬

‫ޖިބްރޯލްޓާގެ ބޭރުން އީރާނުގެ ޓޭންކަރެއް ހިފެހެއްޓި‬

‫ފެންނާނެ ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ‬

‫މައްސަލައިގެ ބަދަލު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކިބައިން‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ހިފާނެކަމުގެ އިންޒާރު އީރާނުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު‬

‫ކށް އިނގިރޭސިންގެ‬ ‫"އަޅުގަނޑު ވަކިން ޚާއްސަ ޮ‬ ‫ކށް ދަންނަވަން‪ .‬އިނގިރޭސިން ވަނީ‬ ‫ނަން ފާހަގަ ޮ‬ ‫ކަނޑުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ނަގާލާފައި‪ .‬ފަހުން‬

‫އާމިރު ހާތަމީ ވެސް ވަނީ ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސުޕަ ޓޭންކަރު ގްރޭސް ‪ 1‬ހިފެހެއްޓީ ޔޫރަޕުން‬ ‫އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ޚިލާފަށް ސީރިއާ‬

‫އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ ނައިބް އައްބާސް‬ ‫ޑކް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނާ‬ ‫އަރާގްޗީ ވިދާޅުވީ ޓޭންކަރު ޮ‬

‫ގތުން ޕެނަމާގައި‬ ‫ޝިޕިން ޑޭޓާ ދައްކާ ޮ‬

‫ފޫޓު) ހުންނަ ޓޭންކަރުން ދެ މިލިއަން ފީފާ ތެޔޮ‬ ‫އުފުލެ އެވެ‪.‬‬

‫ބަނދަރަކީ އެފަދަ ސުޕަ ޓޭންކަރެއް ޑޮކްކުރެވޭނެ‬ ‫ވަރުގެ ކެޕޭސިޓީ ހުރި ތަނެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެކައުންޓެބިލި ީޓ‬ ‫ކޯޓަށް މަރިޔަމް ނަވާޒް‬ ‫ހާޒިރު ކުރަނީ‬ ‫ނަ ވާ ޒް ޝަ ރީ ފު ގެ ދަ ރި ކަނ ބަ ލު ން މަ ރި ޔަ ްމ ނަ ވާ ޒް‪.‬‬ ‫އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި ‪ - )10‬ނޭޝަނަލް‬

‫ދގު މައުލޫމާތު ދީފައިވާ‬ ‫މައްސަލާގައި މަރިޔަމް ޮ‬

‫ތިން މީހުންގެ ހުކުމް އިސްލާމްއާބާދު ހައި ކޯޓުން‬

‫ކންމެވެސް ފަރާތަކުން‬ ‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރަށް ވަނީ ޮ‬ ‫ޯ‬

‫ރ (އެންއޭބީ) އިން ހުށަހެޅި‬ ‫އެކައުންޓެބިލިޓީ ބިއު ޯ‬

‫ކޓު ނުވަތަ އެންޓި‪-‬‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކައުންޓެބިލިޓީ ޯ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަލް‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ބާތިލް ޮ‬

‫ބިރުދައްކާފައި ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ ފަނޑިޔާރުގެ‬

‫މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން‪ ،‬ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު‬

‫ކޓަށް މަރިޔަމް ހާޒިރު ކުރަނީ މި މަހު‬ ‫ކޮރަޕްޝަން ޯ‬

‫އަޒީޒިއާ ސްޓީލް މިލްސްގެ މައްސަލައިގައި ނަވާޒް‬

‫އއެއް ވެސް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި‬ ‫އޑި ޯ‬ ‫ޯ‬

‫ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން މަރިޔަމް ނަވާޒް‬

‫‪ 19‬ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬

‫ޝަރީފުގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ ޑިސެމްބަރު ‪،24‬‬

‫އާއްމުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޓަށް ހާޒިރު ކުރަން އަމުރު ނެރެފި‬ ‫އެކައުންޓެބިލިޓީ ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ކރަޕްޝަނުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ނަވާޒް ޝަރީފާއި‬ ‫ޮ‬ ‫މަރިޔަމް ނަވާޒް އަދި އޭނާގެ ފިރިކަލުން ކެޕްޓަން‬

‫އެންއޭބީ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި‬ ‫ބުނެފައި ވަނީ ލަންޑަނުގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް ގަތް‬

‫ސަފްދާރުގެ މައްޗަށް އެކައުންޓެބިލިޓީ ކޯޓުން ކުރިން‬ ‫ވަނީ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ‬

‫‪ 2018‬އިން ފެށިގެން ގެންދަވަނީ ހަތް އަހަރުގެ ޖަލު‬ ‫ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މަރިޔަމް ދާދި ފަހުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ބައްޕާފުޅު‬ ‫ނަވާޒް ޝަރީފަށް ހުކުމްކުރި އެކައުންޓެބިލިޓީ‬

‫މަރިޔަމް ވިދާޅުވީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި‬ ‫ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ރޭވުމެއް ފަޅާއަރުވާލުމުން‪ ،‬އޭނާ‬ ‫ދެކެ ބިރުން އަނެއްކާ ވެސް އެހެން މައްސަލައެއް‬ ‫ޖެއްސީ ކަމަށެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 11‬ޖުލައި ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫އިންޑިއާ ކަޓުވާލަ ިއ‬ ‫ނިއު ޒީލެންޑް ފައިނަލަށް‬

‫މެންޗެސްޓާ‪ ،‬އިންގްލެންޑް (ޖުލައި ‪- )10‬‬ ‫ގތުގައި ބެލެވިފައި އޮތް‬ ‫މުބާރާތުގެ ފޭވަރިޓެއްގެ ޮ‬ ‫އިންޑިއާގެ މައްޗަށް ‪ 18‬ލަނޑުން ކުރި ހޯދައި ނިއު‬

‫އެންމެ ލަނޑެކެވެ‪ .‬ނިއު ޒީލެންޑުން ތަފާތު ދެއްކީ‬

‫ޒީލެންޑުން ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ކްރިކެޓް‬

‫މޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ޓްރެންޓް ބޯލްޓް‬ ‫ފީލްޑްގައި ޮ‬

‫ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އާއި މެޓް ހެންރީ އެވެ‪ .‬ނިއު ޒީލެންޑުން މި މެޗު‬

‫އެންމެ ފަހުން ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު އޮތް މުބާރާތުގެ‬ ‫ފައިނަލުގައި ނިއު ޒީލެންޑް ބަލިވީ އޮސްޓްރޭލިއާ‬

‫ކާމިޔާބުކުރުމުގައި އެ ދެ ކުޅުންތެރިންނަށް ބޮޑު‬ ‫ކްރެޑިޓެއް ހައްގުވެ އެވެ‪.‬‬

‫އަތުންނެވެ‪ .‬މި ފަހަރުގެ ފައިނަލުގައި ނިއު ޒީލެންޑް‬

‫މެޗުގައި ކުރިއަށްދާން އިންޑިއާ އަށް ކުޑަ‬

‫އސްޓްރޭލިއާ އާއި‬ ‫ކުޅެން ޖެހޭ ޓީމެއް އެނގޭނީ މާދަމާ ޮ‬

‫އުއްމީދެއް ލިބެންފެށީ ރަވިންދުރަ ޖަދޭޖާ އާއި‬

‫އިންގްލެންޑް ބައްދަލުކުރާ ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ‬

‫ދނީގެ ޕާޓްނާޝިޕުންނެވެ‪ .‬އެ‬ ‫މަހިންދުރަ ސިންގް ޯ‬

‫މެޗުންނެވެ‪.‬‬ ‫އަންގާރަ ދުވަހު ފެށި ފުރަތަމަ ސެމީގައި ޓޮސް‬

‫ދެ ކުޅުންތެރިން ވެގެން ‪ 116‬ލަނޑު ހަމަކުރިއިރު‪،‬‬ ‫ބޅައިން އިންޑިއާ މޮޅުވާން ‪ 37‬ލަނޑު‬ ‫ފަހު ‪ޯ 18‬‬

‫ދިމާވުމުން ނިއު ޒީލެންޑުން ނިންމީ ކުޅެން އަރާށެވެ‪.‬‬

‫ކށްލީ ވިލިއަމްސަން‬ ‫ބޭނުންވެފައި ވަނިކޮށް ޖަދޭޖާ ނުބައި ޮ‬

‫ގސްވުމުގެ ސަބަބުން ކުޅުން‬ ‫އެ ދުވަހު މޫސުން ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬ޓީމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި‬

‫މެދުކަނޑާލިއިރު ނިއު ޒީލެންޑުން އޮތީ ‪ 46‬އޯވަރު‬

‫ޖަދޭޖާ ‪ 77‬ލަނޑު ހެދުމަށް ފަހު ނުބައިވުމުން ދެން‬

‫ކުޅެފަ އެވެ‪ .‬އޭރު ނިއު ޒީލެންޑުން ވަނީ ފަސް‬

‫ހުރިހާ ސަމާލުކަމެއް ހުއްޓުނީ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ދޯނީ‬

‫ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ‪ 211‬ލަނޑު ހަދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަށެވެ‪ .‬ދޯނީ ވަނީ ‪ 48‬ވަނަ އޯވަރުގެ ފުރަތަމަ‬

‫އވަރުގެ ހަމަކޮށް‬ ‫އަލުން މިއަދު ކުޅުން ފަށައިގެން ‪ޯ 50‬‬

‫ބޅަ ހަޔަކަށް ޖަހައި އުއްމީދެއް ދީފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬ ‫ޯ‬

‫އަށް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ނިއު ޒީލެންޑުން ވަނީ‬

‫ބޅައިގައި މާޓިން ގުޕްޓިލްގެ ހިތްވަރުން‬ ‫ޖެހިގެން އައި ޯ‬

‫‪ 239‬ލަނޑު ހަދައިފަ އެވެ‪ .‬ނިއު ޒީލެންޑުން އެންމެ‬

‫ކށްލުމާ އެކު އިންޑިއާ އަށް އޮތް ހަނި‬ ‫ދޯނީ ނުބައި ޮ‬

‫ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކީ ‪ 74‬ލަނޑު ހެދި ރޮސް‬

‫ފުރުސަތަށް ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ނިމުން އައީ އެވެ‪.‬‬

‫ޓޭލާ އާއި ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކޭން ވިލިއަމްސަން އެވެ‪.‬‬

‫އޭގެ ފަހުން ނިއު ޒީލެންޑުން ހަމަޖެހިލާފައި ބޯޅަ‬

‫ވިލިއަމްސަން ވަނީ ‪ 67‬ލަނޑު ހަމަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އުކައިގެން އިންޑިއާގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ނުބައިކޮށްލީ‬

‫އިންޑިއާ އިން މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ލީގު ބުރުގައި‬ ‫ބޑު ތަފާތެއް ދެއްކީ ކުޅެން އަރަ‬ ‫ވެސް އެންމެ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫މޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނު ހެންރީ‬ ‫މެޗުގެ ޮ‬ ‫މޅެތި ބެޓްސްމަނުން ތިބިކަން‬ ‫ބުނީ އިންޑިއާގައި ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިއަދުގެ މެޗުގައި އެ ޓީމަށް އެންމެ‬

‫މޅުވެވޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ‬ ‫އެނގޭ ކަމަށާއި މެޗުން ޮ‬

‫ރަނގަޅަށް ކުޅުމެއް ނުދެއްކުނެވެ‪ .‬އޭގެ އެންމެ ބޮޑު‬

‫ރަނގަޅަށް އުކައިގެން ކަން މެޗުގެ ކުރިން އެނގޭ‬

‫އތް ނިއު ޒީލެންޑުގެ އުކުންތައް‬ ‫ސަބަބަކީ އިދިކޮޅުގައި ޮ‬

‫ކށް އެ ކަމަށް ވަރަށް‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވުމުން ހާއްސަ ޮ‬

‫ފުރިހަމަވުމެވެ‪ .‬އިންޑިއާ އިން ޖަވާބުގައި ކުޅެން‬

‫ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވި ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އަރައި ‪ 49.3‬އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން‬ ‫ނުބައިވެގެން ހެދުނީ ‪ 221‬ލަނޑެވެ‪.‬‬ ‫އިންޑިއާ އަށް މި މެޗުގައި ދިމާވި އެންމެ‬ ‫ބޑު މައްސަލަ އަކީ އެ ޓީމުގެ އެންމެ މުހިއްމު‬ ‫ޮ‬

‫ވި ލި ައ މް ސަ ން‪ --.‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫ކެޕްޓަން ވިރާތު ކޯލީ ވަނީ ފަސޭހަކަމާ އެކު ނުބައިވެފަ‬ ‫ކންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ހެދުނީ‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން ޮ‬

‫ވލްޑް ކަޕް ތަށި ދެ ފަހަރު އުފުލާލާފައިވާ‬ ‫ޯ‬

‫އި ން ޑި އާ ގެ ކެ ޕް ޓަ ން ޯކ ލީ (ވ) އާ އި ނި އު ޒީ ލެ ން ޑު ގެ ކެ ޕް ޓަ ން‬

‫‪21‬‬

‫އިންޑިއާގެ ކެޕްޓަން ވިރާތު ބުނީ އޭނާގެ ޓީމުން‬ ‫ކށްދިޔައީ ހަމައެކަނި ‪45‬‬ ‫މި މުބާރާތުގައި ގޯސް ޮ‬ ‫މިނިޓް ކަމަށާއި އެ ވަރުގެ ވަގުތުކޮޅެއްގައި ހެދުނު‬ ‫ގސްތަކެއްގެ ސަބަބުން މުބާރާތުން މި ގޮތަށް‬ ‫ޯ‬

‫ކުޅުންތެރިންނަށް ކުޅެން އަރައި ރަނގަޅަށް‬

‫ޝކެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ކަޓައިގެންދާން ޖެހުމުން ލިބުނީ ބޮޑު‬

‫ހަމަޖެހިލުމުގެ ފުރުސަތެއް ވެސް ނުލިބުމެވެ‪.‬‬

‫މޅުވީ މުހިއްމު ވަގުތުތަކުގައި‬ ‫އަދި ނިއު ޒީލެންޑުން ޮ‬

‫މުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ހެދި ރޯހިތު ޝަރްމާ‬

‫ހދި ތަފާތުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫މޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ރާހުލް އަދި‬ ‫އާއި ދެން އެންމެ ޮ‬

‫މިލާނާއި އިންޓަ ާއ‬ ‫ސްޓޭޑިއަމަކާ ދިމާލަށް‬ ‫ދަތުރު ފަށައިފި‬ ‫އެންމެ ރީތި އެއް ސްޓޭޑިއަމަށްވީ ނަމަވެސް ‪80‬‬

‫އެކަމަކު ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ސްޓޭޑިއަމާއި ހާއްސަ‬

‫އތީ ގުޅިގެން ކުރެވޭ އިންވެސްޓަކުން‬ ‫ފައިދާއެއް ހޯދެން ޮ‬

‫އިންޓަ މިލާނުން މިހާރު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ‬

‫ހާސް މީހުންގެ ޖާގައިގެ މި ސްޓޭޑިއަމުގައި ޒަމާނީ‬

‫ސަރަހައްދާ އެކު ‪ 3500‬މީހުންގެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު‬

‫ކަމަށްވާތީ އެގޮތަށް ނިންމީ އެވެ‪.‬‬

‫މިލާން (ޖުލައި ‪ – )11‬އިޓަލީގެ އޭސީ މިލާނާއި‬ ‫ރ ސްޓޭޑިއަމް ތަޅާލައި އެ ސަރަހައްދުގައި‬ ‫ސެން ސީ ޯ‬

‫ވަސީލަތްތަކެއް ނެތެވެ‪ .‬ސްޓޭޑިއަމް ބާވުމުގެ ސަބަބުން‪،‬‬

‫ލިބި މިލާނާއި އިންޓަ އަށް ވެސް މާލީ ގޮތުން ބޮޑު‬

‫އާ ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅަން ދެ ކްލަބް ގުޅިގެން ކުރާ‬

‫ޕޓަރުންނަށް ވެސް އެންމެ ހިތްހަމަޖެހޭ‬ ‫ވަންނަ ސަ ޯ‬

‫ފައިދާއެއް ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް‬ ‫މަސައްކަތް ރަސްމީ ޮ‬

‫މާހައުލެއް ނޯވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ކައުންސިލުގެ ދަށުގައި އޮތުމުން މާލީ ގޮތުން‬ ‫މައްސަލަތައް ދިމާވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ސަގާފަތް‬

‫ރ ތަޅާޅާތީ ދެ ކްލަބުގެ‬ ‫ކަމަށްވާ ސެން ސީ ޯ‬

‫ގތުން ޔުވެންޓަސް އިން‬ ‫އަންނަނީ ބަދަލުވަމުންނެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ބުނީ ‪ 60،000‬މީހުންގެ އާ ސްޓޭޑިއަމަކާއި ހާއްސަ‬

‫ބޅަ އަށް ލޯބިކުރާ‬ ‫ސަޕޯޓަރުންގެ އިތުރުން ފުޓް ޯ‬

‫‪ 2011‬ވަނަ އަހަރު ހުޅުވި އާ ސްޓޭޑިއަމަކީ އެ ކްލަބް‬

‫އިން ‪ 1947‬އިން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ‪80،000‬‬

‫ސަރަހައްދެއް ބިނާކުރުމަށް ޓެކްނިކަލް އެންޑް އިކޮނޮމިކް‬

‫ފަރާތްތަކުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އަލުން ޔޫރަޕުގެ ބާރަކަށް ވުމުގެ އެއް ސަބަބެވެ‪.‬‬

‫މިލާނުން ‪ 1926‬އިން ފެށިގެން އަދި އިންޓަ‬

‫ދެ ކްލަބް ގުޅިގެން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނުގައި‬

‫ކނިކް ސްޓޭޑިއަމެއް‬ ‫ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ އައި ޮ‬

‫އިޓަލީގެ ސްޓޭޑިއަމްތައް ބާވުމާއި އަދި މުނިސިޕަލް‬

‫ރ ސްޓޭޑިއަމަކީ މިލާނުގެ‬ ‫މީހުންގެ ޖާގައިގެ ސެން ސީ ޯ‬

‫ފީޒިބިލިޓީ ސްޓަޑީސް މުނިސިޕަލްޓީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ‬

‫ރ ހުރީ މަރާމާތުކުރެވޭ ވަރަށް‬ ‫އެކަމަކު ސެން ސީ ޯ‬

‫މުނިސިޕަލްޓީގެ މިލްކެކެވެ‪ .‬މީގެ ‪ 92‬އަހަރު ކުރިން‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވުރެ ވެސް ދެރަ ހާލަތެއްގައި ކަމަށްވުމާއި އަދި ޒަމާނީ‬

‫އޭސީ މިލާނާއި އިންޓަ މިލާން އަޑިގުޑަން ދުވަސްތަކަށް‬

‫ރއާ ޖެހިގެން އާ ސްޓޭޑިއަމް‬ ‫ސެން ސީ ޯ‬

‫ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ވަސީލަތްތައް ހުރި އާ ސްޓޭޑިއަމެއް‬

‫ފަހު އާ މެނޭޖްމަންޓްތަކާ އެކު އަންނަނީ އަލުން ކުރީގެ‬

‫އަޅަން ނިންމާފައިވާއިރު ސެން ސީރޯ ތަޅާލުމަށް‬

‫ނެތި މާލީ ފައިދާ ލިބެން ނެތުމުން އާ ސްޓޭޑިއަމެއް‬

‫މަގާމަށް އައުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ‪ .‬ސްޓޭޑިއަމް‬

‫ރ އަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޝަރަފްވެރި‬ ‫ބިނާކުރި ސެންސީ ޯ‬ ‫އެއް ސްޓޭޑިއަމެވެ‪ .‬އެ ސްޓޭޑިއަމުގައި ‪1934‬‬ ‫ވލްޑް ކަޕުގެ މެޗުތައް‬ ‫އަދި ‪ 1990‬ވަނަ އަހަރުގެ ޯ‬

‫ފަހު އެތަނުގައި ހަދާނީ ކުޅިވަރާއި ވިޔަފާރި އާއި‬

‫ކޅުން އަނެއްކާ ވެސް‬ ‫އަޅަން ނިންމީ އެވެ‪ .‬އަނެއް ޮ‬

‫ކުޅެފައިވާއިރު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް ހަތަރު‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދެކެވެ‪ .‬މި‬

‫ދެ ކްލަބް ގުޅިގެން ސްޓޭޑިއަމެއް ބިނާކުރާތީ ބައެއް‬

‫ފަހަރު ވަނީ ބާއްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ ޔޫރަޕުގައި ހުރި‬

‫ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގު ‪ 1.34‬ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރަ އެވެ‪.‬‬

‫ސަޕޯޓަރުންގެ ނުރުހުން އަމާޒުވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ބޮޑު‬

‫ޔޫރަޕުގެ އެންމެ ގަދަ ޓީމުތަކުގެ ތެރޭ ހިމެނުނު‬

‫ރޖެކްޓަކީ އޭގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބަޔެވެ‪.‬‬ ‫ޕް ޮ‬


‫ކުޅިވަރު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 11‬ޖުލައި ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪22‬‬

‫‪ 13‬އަހަރަށް ފަހު ސެނެގޯލް ސެމީ އަށް‬ ‫ގާހިރާ‪ ،‬މިސްރު (ޖުލައި ‪ - )11‬އެފްރިކަން‬

‫މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ‪ .‬މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އފް ނޭޝަންސްގައި ރޭ ކުޅުނު ކުއާޓާ ފައިނަލް‬ ‫ކަޕް ޮ‬

‫ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗުގެ ‪ 70‬ވަނަ މިނިޓްގައި ޖެހީ‬

‫މެޗުގައި ‪ 0-1‬އިން ބެނިން ބަލިކޮށް ‪ 13‬އަހަރަށް‬

‫އިދްރީސާ ގޭ އެވެ‪ .‬އޭނާ މި ލަނޑު ޖެހީ ސެނެގޯލްގެ‬

‫ޓެސްޓްތަކުން ފާސްވެގެން‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން އެއް ޓެސްޓް‬

‫ބޭނުންކުރުމުގައި ހުރިހާ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް‬

‫ގލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު‬ ‫ފަހު ސެނެ ޯ‬

‫ކށްލާފައި ދިން‬ ‫ކެޕްޓަން ލިވަޕޫލްގެ ސަޑިއޯ މާނޭ ހުސް ޮ‬

‫ބެނިން މެޗަކީ‪ .‬ހަގީގަތުގައި ބެނިންގެ ޑިފެންސް ވަރަށް‬

‫އފް އެފްރިކަން ފުޓްބޯލް (ކާފް) އިން‬ ‫ކޮންފެޑެރޭޝަން ޮ‬

‫ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ބޯޅައަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ކށް ފެނުނީ‪ .‬ޔަގީނުން ވެސް އެނގޭ ކަމަކީ‬ ‫އގަޒަނައިޒް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގލުން އެންމެ ފަހުން ސެމީގައި ކުޅުނީ‬ ‫ސެނެ ޯ‬

‫ގލް އައީ ވަރަށް ގިނަ‬ ‫"ސެމީއާ ހަމައަށް ސެނެ ޯ‬

‫ބޭނުންކުރުމުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ދިމާވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު މި ފަހަރުގެ އެފްރިކަން ކަޕްގައި ވީއޭއާރް‬

‫ބެނިން އިން ރޭގެ މެޗު ނިންމާލީ އެއް‬

‫ކންމެ ޓީމަކާ ކުޅެން ޖެހުނަސް އެ ޓީމެއް‬ ‫ސެމީގައި ޮ‬

‫ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރޭ ކުޅުނު އަނެއް މެޗުން‬

‫‪ 2006‬ވަނަ އަހަރު މިސްރުގައި އޮތް މުބާރާތުގަ‬

‫ކށެވެ‪ .‬އެއީ މެޗުގެ ‪ 83‬ވަނަ‬ ‫ކުޅުންތެރިޔަކު މަދު ޮ‬

‫ވެސް ނުކުންނާނީ މިހާ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެގެންކަން‪.‬‬

‫ނައިޖީރިއާ އިން ވަނީ ފަހު ވަގުތު ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑާ‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ފަހަރު ސެމީގައި ސެނެގޯލް ބަލިވީ‬

‫އލިވިއޭ ވާޑަން އަށް‬ ‫މިނިޓްގައި އެ ޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު ޮ‬

‫އަހަރެމެން ކުޅޭނީ ވިސްނުންތެރިކަމާ އެކު‪ "،‬ސީސޭ‬

‫އެކު ‪ 1-2‬އިން ދެކުނު އެފްރިކާ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ‬

‫މިސްރު އަތުންނެވެ‪ .‬ސެމީގައި ސެނެގޯލް ކުޅޭނެ‬

‫ރަތް ކާޑު ދެއްކުމުންނެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬ދެކުނު އެފްރިކާ ކުއާޓާގެ‬ ‫ސެމީން ޖާގަ ޯ‬

‫ޓީމެއް އެނގޭނީ މިރޭ މަޑަގަސްކާ އާއި ޓިއުނީޝިއާ‬ ‫ބައްދަލުކުރާ ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ވާދަވެރި ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ ރޭގެ މެޗުގައި‬ ‫ގލް ހިފެހެއްޓުމުގައި‬ ‫ބެނިންގެ ޑިފެންޑަރުން ވަނީ ސެނެ ޯ‬

‫ކޗު އަލިއޫ ސީސޭ ބުނީ މި‬ ‫ސެނެގޯލްގެ ޯ‬

‫މި ފަހަރުގެ އެފްރިކަން ކަޕްގައި ވީޑިއޯ‬

‫ގލަށް މި ފަހަރު ތަފާތު ޗެލެންޖްތައް‬ ‫މުބާރާތުގައި ސެނެ ޯ‬

‫އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް)ގެ އެހީ ހޯދަން‬

‫ކުރިމަތިވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމުން ކުރި ހޯދަން‬

‫ނިންމާފައިވަނީ ކުއާޓާ ފައިނަލާ ހަމައިންނެވެ‪ .‬މީގެ‬

‫ކުޅުންތެރިން ކުރާ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރަންޖެހޭ‬

‫ކުރިން އެފްރިކާގެ ކްލަބް މުބާރާތްތަކުގައި ވީއޭއާރް‬

‫ހދީ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިސްރު ކަޓުވާލުމަށް‬ ‫ފުރުސަތު ޯ‬ ‫ފަހު އެވެ‪.‬‬

‫އާސެނަލަށް ކުޅެން ބޭނުންވި‪ :‬ޑި ޔޮން‬ ‫އަމްސްޓެޑަމް‪ ،‬ނެދަލެންޑްސް (ޖުލައި ‪ - )11‬ފުޓްބޯޅަ‬ ‫ކެރިއަރު ފަށައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުންވީ އަޔަކްސް‬ ‫އަށް ފަހު އާސެނަލަށް ކުޅުމަށް ކަމަށް ބާސެލޯނާ‬ ‫އަށް ދާދި ފަހުން ބަދަލުވި ނެދަލެންޑްސްގެ އުއްމީދީ‬ ‫ޔން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫މިޑްފީލްޑަރު ފްރެންކީ ޑި ޮ‬ ‫ގިނަ ކްލަބްތަކަކުން އުމުރުން ‪ 22‬އަހަރުގެ ޑި ޔޮން‬ ‫ކށްފައިވަނިކޮށް ބާސެލޯނާ‬ ‫ހޯދަން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ޮ‬ ‫ޑލަރުގެ ޓްރާންސްފާ‬ ‫އިން އޭނާ ގަތީ ‪ 84‬މިލިއަން ޮ‬ ‫ފީ އެއް ދެއްކުމަށް ފަހު އެވެ‪ .‬ޑި ޔޮން ހޯދަން ދެން‬ ‫މަސައްކަތްކުރީ ޕީއެސްޖީގެ އިތުރުން ޔުވެންޓަސް އެވެ‪.‬‬ ‫ނެދަލެންޑްސްގެ ކްލަބް ވިލެމް އިން ‪ 2004‬ވަނަ‬ ‫އަހަރު ޔޫތު ކެރިއަރު ފެށި ޑި ޔޮންގެ ވިދުން ޒުވާން‬ ‫އުމުރުގައި ވެސް ގަދަވުމުން ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫ހދި އެވެ‪ .‬ޑި ޔޮން އަކީ‬ ‫އަޔަކްސް އިން އޭނާގެ ސޮއި ޯ‬ ‫ކުރިން އަޔަކްސް އެކެޑަމީގައި ކުޅުނު ކުޅުންތެރިޔެކެވެ‪.‬‬ ‫ޔން އަންނަނީ ނެދަލެންޑްސް‬ ‫އަޔަކްސްގެ އިތުރުން ޑި ޮ‬ ‫މޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ގައުމީ ޓީމުގައި ވެސް ޮ‬ ‫ބޅަ މަޖައްލާއަކަށް ދިން‬ ‫ނެދަލެންޑްސްގެ ފުޓް ޯ‬ ‫ޔން ބުނީ ކުރިން އޭނާ ބޭނުންވީ‬ ‫އިންޓަވިއުއެއްގައި ޑި ޮ‬ ‫އވަމާސްގެ ކެރިއަރުގައި ދިޔަ މަގުން ކުރިއަށް‬ ‫މާކް ޯ‬ ‫ކށްލުމަށް ފަހު‬ ‫ދިއުމަށް ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ގޮތުން އަޔަކްސް ދޫ ޮ‬ ‫އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅެން ބޭނުންވީ އާސެނަލަށް ކަމަށް ޑި‬ ‫ޔޮން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގައި އޮތް ފުޓްބޯޅައިގެ‬ ‫ލިސްޓަކީ ފުރަތަމަ އަޔަކްސް‪ ،‬ދެން އާސެނަލް‪ .‬އެ އަށް‬ ‫ބޑަށް ސަޕޯޓްކުރި‬ ‫ފަހު ބާސެލޯނާ‪ .‬އަހަރެން އެންމެ ޮ‬ ‫އޯވަމާސް ވެސް ދިޔައީ އެ މަގުން‪ "،‬ޑި ޔޮން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގތަށް ހުރި ނަމަވެސް‬ ‫ޑި ޔޮން ބުނީ ވިސްނުން އެ ޮ‬ ‫ލނާ އަށް ބަދަލުވުމަކީ ހުރިހާ ކަމެއް‬ ‫ފުރަތަމަ ބާސެ ޯ‬ ‫ހާސިލްވުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ލނާ އަށް ކުޅުމަކީ ހުވަފެން‪ .‬އެއީ ޔޯހަން‬ ‫"ބާސެ ޯ‬ ‫(ކްރައިފް)ގެ ސްޓައިލްގައި ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވާ ކޮންމެ‬ ‫ލނާ އަށް ކުޅެލުން‪.‬‬ ‫ކުޅުންތެރިއެއްގެ ހުވަފެނަށް ވާނީ ބާސެ ޯ‬ ‫އަހަރެންގެ ކެރިއަރުގައި ވަރަށް އަވަހަށް އެ ނަސީބު‬ ‫ލިބިއްޖެ‪ "،‬ޑި ޔޮން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޔންގެ އިތުރުން މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް‬ ‫ޑި ޮ‬ ‫ލީގުގެ ސެމީ އަށް ދިޔަ އަޔަކްސް ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން‬ ‫ކުރި ޒުވާން ޑިފެންޑަރު މެތިއަސް ޑި ލިޓް ހޯދަން ވެސް‬ ‫ލނާ އިން މަސައްކަތްކުރި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ޑި ލިޓް‬ ‫ބާސެ ޯ‬ ‫ލނާގެ ހުށަހެޅުމަށް ނޫނެކޭ ބުނެ ޔުވެންޓަސްއާ‬ ‫ވަނީ ބާސެ ޯ‬ ‫ގުޅެން އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 11‬ޖުލައި ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪24‬‬

‫އައިއޯއައިޖީ‪ :‬އަނިޔާގެ ސަބަބު ްނ‬ ‫ސަމުއްޓެ އަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ‬

‫"ޓީމުގައި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކެއް އުޅޭތީ އެއްކޮށް ފައިނަލް ނުކުރެވިގެން މި އުޅެނީ‪ .‬މިހާރު އޮތްގޮތުން‬ ‫ސަމުއްޓެ އަށް އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނުކުޅެވޭނެ‪ .‬ދެން ހުރި އަނިޔާގެ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށް ފަހު ޓީމު‬ ‫ފައިނަލްކޮށްފައި އިއުލާނުކުރާނަން‪ "،‬ޖަވާ‬ ‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬

‫އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ވލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި‬ ‫ވަނަ އަހަރު ގައުމީ ޓީމު ޯ‬

‫ގންޖެހުމަކީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ފެށުމުގެ ކުރިން‬ ‫ބޮޑު ޮ‬

‫ޕްރެކްޓިސް ރޭ ފަށާފައިވާއިރު ޕްރެކްޓިހުގައި‬

‫ކޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި‬ ‫ވަރުގަދަ ގަތަރާއި ޗައިނާއާ ދެ ޮ‬

‫ކޑެއް ނަގަން ޖެހުން ކަމަށާއި ގަވާއިދުގައި އެ‬ ‫ސް ޮ‬

‫ސަމުއްޓެގެ ބައިވެރިނުވެ އެވެ‪ .‬ރަސްމީކޮށް އެފްއޭއެމުން‬

‫ފުރަތަމަ އެގާރައިގައި ކުޅެފަ އެވެ‪ .‬އޭރު އޭނާގެ‬

‫ގޮތަށް ބުނާތީ އެކަން ކުރަން ޖެހުމުން ކުރެވެން އޮތް‬

‫ޑިފެންޑަރު ސަމޫހު އަލީ (ސަމުއްޓެ) އަށް މި މަހު‬

‫އއައިޖީގެ ލިސްޓު ނެރެފައިނުވާއިރު‪،‬‬ ‫ވެސް އަދި އައި ޯ‬

‫އުމުރުން ‪ 18‬އަހަރެވެ‪ .‬އެ ދެ މެޗުގައި ރާއްޖެ ބަލިވި‬

‫އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ކުރި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އޝަން އައިލެންޑް‬ ‫މޮރިޝަސްގައި އޮންނަ އިންޑިއަން ޯ‬

‫އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް‬

‫ނަމަވެސް ތަޖުރިބާ މަދު ސަމުއްޓެ ފަރާތުން އުއްމީދީ‬

‫އއައިޖީ) ގައި ވާދަކުރާ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ‬ ‫ގޭމްސް (އައި ޯ‬

‫(ޖަވާ) "މިހާރަ"ށް ވިދާޅުވީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް‬

‫ކުޅުމެއް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކަކުލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން މާޒިޔާގެ‬

‫ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫އުމުރުން ‪ 23‬އަހަރުގެ ސަމުއްޓެގެ ކަކުލަށް‬

‫އއައިޖީ އަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ‬ ‫އައި ޯ‬

‫ޑިފެންޑަރެވެ‪ .‬ޒުވާން އުމުރުގައި ސަމުއްޓެ ވަނީ ‪2015‬‬

‫އޭނާ ބުނީ ގައުމީ ޓީމު ނެގުމުގައި ދިމާވި އެންމެ‬

‫އުޅޭތީ ޓީމު ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުނުހާ‬

‫އއައިޖީގައި ރާއްޖޭން އެންމެ ބޮޑަށް ބަލާނީ ‪2022‬‬ ‫އައި ޯ‬ ‫ވލްޑް ކަޕާއި އޭޝިއަން‬ ‫ގައި ގަތަރުގައި ބާއްވާ ފީފާ ޯ‬

‫ބައިވެރިވި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ޓީމުގެ ކެޕްޓަން‬

‫ކލިފައިންގެ ކުރިން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ‬ ‫ކަޕް ޮ‬

‫އަކްރަމް އަބްދުލް ގަނީ (އަކޫ) ނުހިމެނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ފެންވަރު ވަޒަންކުރަން ކަމަށް ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ‬

‫ތެރެއިންނެވެ‪ .‬މާޒިޔާ އެންމެ ފަހުން ލީގުގައި ޓީސީ‬

‫ފައިނަލް ނުކުރެވިގެން މި އުޅެނީ‪ .‬މިހާރު އޮތްގޮތުން‬

‫އޭނާގެ އިތުރުން ޓީމުން ފުރުސަތު ލިބެމުން އައި ބައެއް‬

‫ކޗު ޕީޓަ ސެގާޓް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި ކްލަބް އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު‬

‫ސަމުއްޓެ އަށް އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނުކުޅެވޭނެ‪ .‬ދެން‬

‫ސީނިއާ ކުޅުންތެރިން ވެސް ނުހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫މެޗުގައި ސަމުއްޓެ ނުކުޅެ އެވެ‪.‬‬

‫ހުރި އަނިޔާގެ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށް ފަހު ޓީމު‬

‫އަނިޔާވީ ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗެއްގެ‬

‫ސަމުއްޓެ "މިހާރަ"ށް ބުނީ ކަނާތު ކަކުލަށް‬ ‫ލިބިފައިވާ އަނިޔާއެއް ބެލުމަށް ޓެސްޓްތައް ހެދިއިރު‬

‫ކޑު ފައިނަލް ކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަވަހަކަށް ސް ޮ‬

‫އއައިޖީގެ ފުރަތަމަ ޕްރެކްޓިހުގައި ރޭ‬ ‫އައި ޯ‬

‫މރިޝަސްގައި ބާއްވާ‬ ‫މި މަހު ‪ 29-18‬އަށް ޮ‬

‫"ޓީމުގައި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކެއް އުޅޭތީ އެއްކޮށް‬

‫ފައިނަލްކޮށްފައި އިއުލާނުކުރާނަން‪ "،‬ޖަވާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ބޅައިގެ ރަށެއް ކަމަށްވާ އދ‪ .‬މަހިބަދޫ‬ ‫ފުޓް ޯ‬

‫ގައުމީ ޓީމުގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަހުމަދު‬

‫އއައިޖީގައި ރާއްޖެ ހިމެނެނީ‬ ‫މި ފަހަރުގެ އައި ޯ‬ ‫އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރިޔޫނިއަން އާއި ރަނަރަޕް‬

‫ޝާކިރު (ޝާކިއްޓެ) މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ މި‬

‫ރސްއާ އެއް ގްރޫޕެއްގަ އެވެ‪ .‬ގޭމްސް‬ ‫ޔޓް އަދި ކޮމޮ ޯ‬ ‫މެ ޯ‬

‫އއައިޖީ އަށް ނެގި ޓީމުގައި ޒުވާން އާ‬ ‫ފަހަރުގެ އައި ޯ‬

‫އަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭން ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ދާ‬

‫ލިގަމެންޓް ކައިރިއަށް އަނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‬

‫އަށް އުފަން ސަމުއްޓެ އަކީ މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭން‬

‫ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭނެ ކަމަށާއި މިދިޔަ އަހަރު ސާފް‬

‫އތް ނަމަވެސް ވަގުތު ހުރި‬ ‫ގޮތަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައި ޮ‬

‫އއައިޖީގައި ނުކުޅެވޭނެކަމަށް ވަނީ‬ ‫މި ފަހަރުގެ އައި ޯ‬

‫ސާފް ސުޒުކީ ކަޕްގެ ތަށި ކާމިޔާބުކުރިއިރު ޓީމުގައި‬

‫ކާމިޔާބުކުރި ޓީމުގެ ތިން ބައި ކުޅަ ދެ ބައި އޮންނާނީ‬

‫ގޮތުން މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ މާލޭގައި ޕްރެކްޓިސް‬

‫ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އަދި ކުޅުމަށް އެނބުރި އާދެވޭނެކަމަށް‬

‫މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި ކުޅުންތެރިއެކެވެ‪ .‬ގައުމީ‬

‫ބަދަލުވެފައި ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މި ފަހަރުގެ ޓީމުން މުޅިން‬

‫ކުރާގޮތަށެވެ‪.‬‬

‫ބަލަނީ ދެ ހަފްތާ ފަހުން ކަމަށާއި އަންނަ މަހު ތިން‬

‫ޓީމަށް ޒުވާން އުމުރުގައި ކުޅެން ފެށި ސަމުއްޓެ އަކީ‬

‫އަލަށް ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެކަމަށް‬

‫ވަނަ ދުވަހު އަލުން ލީގު ފަށާއިރު ކުޅެވޭނެކަމަށް‬

‫މި ވަގުތު ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ އިތުބާރު އެއް‬

‫ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 11‬ޖުލައި ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫ފެނަކައިން ތެޔޮ ގެންނަ ނަމަ‬ ‫ކަރަންޓް އަގު ހެޔޮކުރެ ވޭނެ‬ ‫އެކި ރަށްރަށަށް ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ހިދުމަތް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ފެނަކައިގެ ކުރިއަށް އޮތް ‪ 10‬އަހަރު ދުވަހުގެ‬

‫ކޕަރޭޝަންގެ އިންޖީނުގެތަކަށް ބޭނުންވާ‬ ‫ދޭ ފެނަކަ ޯ‬

‫އަމާޒަކީ އެއީ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޔ އެ ކުންފުނިން އަމިއްލަ އަށް އެތެރެކުރާ ނަމަ‬ ‫ތެ ޮ‬

‫"އަމާޒަކީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެންގެ‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫ރައީސްގެ ލިސްޓުގައި މެމްބަރު‬ ‫ޔަޒްމީދާއި ސަފްވަތު ނެތް!‬ ‫ކމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ‬ ‫އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޮ‬ ‫މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން‬ ‫އެ ކޮމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް‬

‫ސަފްވަތު މެމްބަރު ކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ވެސް‬ ‫ސެޕްޓެމްބަރު ‪ 2014 ،9‬ގަ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭސީސީ އަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ‬

‫ކަރަންޓްގެ އަގު މިހާރަށް ވުރެ ‪ 20‬ޕަސެންޓް އަގުހެޔޮ‬

‫އާބާދީގެ ‪ 70‬އިންސައްތައަށް ރިނިއުވަބުލް އެނާޖީ‬

‫ސލިހް ފެނިވަޑައިގެންނެވި ނަންތަކުގެ‬ ‫ޯ‬ ‫މުހައްމަދު‬

‫ކމިޝަނަށް އައްޔަން ކުރަން ރައީސް‬ ‫ތެރެއިން އެ ޮ‬

‫ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ކށްދިނުން‪ .‬އެއީ ހަމަ އެކަނި‬ ‫ނިޒާމުން ކަރަންޓް ފޯރު ޮ‬

‫ކމިޝަންގައި މިހާރު ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ‬ ‫ތެރޭގައި ޮ‬

‫އަށް ފެނިވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި‬

‫އތް އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް‬ ‫ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޮ‬

‫ސފްވަތު މުހައްމަދު‬ ‫ޮ‬ ‫ތެރެއިން ޔަޒްމީދު މުހައްމަދާއި‬

‫ހިމެނެނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ‬

‫އއީ ކޮމިޓީ) އަށް‬ ‫އެންޓަޕްރައިޒް ކޮމިޓީ (އެސް ޯ‬

‫ކަރަންޓް ދެވޭނެ ހަމަ އެކަނި ގޮތަކީ‪ "،‬ސައީދު‬

‫ހިމެނިވަޑައިނުގެންނެވި އެވެ‪.‬‬

‫އޑިޓަ ޖެނެރަލް ކަން ކުރެއްވި ނިޔާޒް‬ ‫ސަރުކާރުގައި ޮ‬

‫ހާޒިރުކޮށް މެމްބަރުން ކުރެއްވި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް‬

‫ކޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު‬ ‫ދެއްވަމުން ފެނަކަ ޯ‬

‫އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ހަމަވާތީ މެންބަރުކަމަށް‬

‫ކުރިން ހުންނެވި މުޖުތަބާ ހަމީދާއި އޭސީސީގެ މިހާރުގެ‬

‫އަހުމަދު ސައީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވީ ފެނަކަ އަށް‬

‫ބޑެތި އަދަދުތަކުން‬ ‫ޔގަތުމަށް އެކަށީގެން ނުވާހާ ޮ‬ ‫ތެ ޮ‬

‫ކުރިމަތިލާން ހުޅުވައިލި ފުރުސަތުގައި ‪ 68‬މީހަކު‬

‫ބައެއް މުވައްޒަފުން ކަމަށްވާ އާރިފް ރަޝީދާއި ޒީނިޔާ‬

‫ޔ ސީދާ އެ ކުންފުނިން އެތެރެކުރާ ގޮތަށް‬ ‫ބޭނުންވާ ތެ ޮ‬

‫ފައިސާ ހަރަދު ކުރި މައްސަލައިގެ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް‬

‫ކުރިމަތިލި އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި އޭސީސީގައި‬

‫އަބްދުﷲ އާއި އަބްދުﷲ މިޒްއާނާއި އާދަމް ޝާމިލް‬

‫ޔ ގެންގުޅޭނެ ސްޓޯރޭޖެއް‬ ‫ހަމަނުޖެއްސިގެން އުޅެނީ ތެ ޮ‬

‫ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ސައީދަށް އަމާޒުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތް ކުރައްވާ މިހާރުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނާއި‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެތެރެއިން ޒީނިޔާ އަކީ ރައީސް އޮފީހުގެ‬

‫ނެތިގެން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކުރީ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު ފެނަކަޔަށް‬

‫އޭސީސީގައި މިހާރު ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ ދައުރު‬

‫އިބްރާހިމާއި އޭސީސީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަކަށް‬

‫ކުރީގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު‬

‫އގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނި‪ ،‬ފިއުލް‬ ‫ވިދާޅުވީ އެސްޓީ ޯ‬

‫ކމިޝަނަށް ކުރިމަތިލި ހުރިހާ އެންމެންގެ ނަންތައް‬ ‫ޮ‬

‫ޝިފާޒްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ އެވެ‪.‬‬

‫އެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ސައީދު‬

‫ބޑު ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓެއް ކުރަން‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫މލްޑިވްސް އިން ތެޔޮ ގަނެގެން ބޮޑު‬ ‫ސަޕްލައިސް ޯ‬

‫ވެސް ރައީސް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް‬

‫ޖެހޭނީ‪ "،‬ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަގުގައި ވިއްކި ކުންފުނިތަކެއްގެ ތެޔޮ ވެސް ފެނަކައިން‬

‫ފނުއްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެމަނިކުފާނަށް‬ ‫ޮ‬

‫ކމިޝަންގެ ރައީސް މުއައްވިޒު ރަޝީދާއި‬ ‫ތެރޭގައި އެ ޮ‬

‫ގތުން އެ ކުންފުނިތަކަށް‬ ‫ގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ‪ 12‬ބޭފުޅެއްގެ ނަމެއް އޭގެ ތެރޭގައި‬

‫ނައިބު ރައީސާ އައިމިނަތު މިންނާ ހިމެނިވަޑައެއް‬

‫ބންޑާ) ކުރެއްވި އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު‬ ‫ރަޝީދު ( ޮ‬

‫އެފްއެސްއެމްއިން ‪.6.58‬ރ އަށް ލިޓަރެއްގެ ރޭޓުން‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ނުގަންނަވަ އެވެ‪ .‬އޭސީސީގެ ރައީސް ކަމުގައި ކުރިން‬

‫ދެއްވިއިރު‪ ،‬ކަރަންޓްގެ އަގުން ހެޔޮ ކުރެވޭނީ ސީދާ‬

‫ވިއްކި ޑީސަލް ފެނަކައިން ގަނެފައި ވަނީ ‪28‬ރ‪ .‬އަށް‬

‫ކިހާވަރެއްކަން ސައީދު ފުރަތަމަ ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ލިޓަރެއްގެ މަގުންނެވެ‪.‬‬

‫"އެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރަން ބަލާއިރު އަނެއްކާ‬

‫މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް‬

‫އެކަމަކު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ތަކުރާރުކޮށް ސުވާލު‬

‫ކށް ތެޔޮ ވިއްކި‬ ‫ފެނަކަ އަށް އަގުބޮޑު ޮ‬

‫ބޑު ތަފާތެއް‬ ‫ކުރެއްވުމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ ވަރަށް ޮ‬

‫ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ‬

‫އަންނާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދުގެ‬

‫އޭސީސީ އަކީ ވެސް މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ގާނޫނީ‬ ‫ކށްފައި ނުވާ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ތުހުމަތު‬ ‫ޒިންމާ އަދާ ޮ‬ ‫ކުރާ ކޮމިޝަނެކެވެ‪.‬‬ ‫އޭސީސީގެ މެމްބަރު ޔަޒްމީދު ވަނީ އިނގިރޭސި‬

‫އޭސީސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ‬

‫ހުންނެވި ހަސަން ލަތީފް ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ‬ ‫ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން ކޮމިޝަންގައި‬ ‫އޭސީސީގެ ގާނޫނު ބުނާ ޮ‬ ‫އެންމެ ގިނަވެގެން ހުރެވޭނީ ދެ ދައުރުގެ މުއްދަތަށެވެ‪.‬‬

‫ފޑް ބްރޫކްސް ޔުނިވަސިޓީން‬ ‫ވިލާތުގެ އޮކްސް ޯ‬

‫އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މުއައްވިޒު ދެ ދައުރު‬

‫އންނަ ކުންފުންޏަކާއި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ‬ ‫މަސްލަހަތު ޮ‬

‫އެކައުންޓިން ދާއިރާ އިން ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރައްވައިފަ‬

‫ފުރިހަމަ ކުރައްވާނެތީ އޭނާ އަށް އިތުރު ދައުރަކު‬

‫އަންނާނެ‪ "،‬ޖަވާބު އެއަށް ވުރެ ސާފުކޮށްދެއްވަން‬

‫ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ މަސްލަހަތު‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ‪ 2010‬އިން ފެށިގެން ޔަޒްމީދަކީ‬

‫ކުރިމައްޗެއް ނުލެއްވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬މިންނާ‬

‫މެމްބަރު އެދިވަޑައިގަތުމުން ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އންނަ ކުންފުންޏެއް ހިމެނޭ ކަމަށް ވެސް ސައީދު‬ ‫ޮ‬

‫ޕްރޮފެޝަނަލް ޗާޓަޑް ސަޓިފައިޑް އެކައުންޓަންޓެކެވެ‪.‬‬

‫ސެޕްޓެމްބަރުގައި ފުރިހަމަ ކުރައްވާނީ އެއް ދައުރެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ސެޕްޓެމްބަރު ‪ 2014 ،9‬ގައި އޭސީސީގެ މެމްބަރު‬

‫"ގާތްގަނޑަކަށް ވިއްސަކަށް ޕަސެންޓްވަރު ތަފާތެއް‬

‫ޔ ގެންގުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ތެ ޮ‬ ‫ހަމަޖެއްސިއްޖެ ނަމަ އެއީ ފެނަކަ އަށް ކުރެވިދާނެ‬

‫ކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ޔަޒްމީދު ވަނީ ބިޒްނަސް‬

‫ދައުވާ ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނީ ބާރު ލިބިފައިވާ‪ ،‬އަމިއްލަ‬

‫ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ކަރަންޓްގެ އަގުހެޔޮ‬

‫ޔ ވިއްކި އިރު ފެނަކަޔަށް ވިއްކީ ‪8.25‬ރ‪.‬‬ ‫ރޭޓުން ތެ ޮ‬

‫އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ދާއިރާ އިން މާސްޓާސް‬

‫ނަމުގައި މުއާމަލާތްކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ‬

‫ކުރަން އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އަށް ދިއުން މާ ރަނގަޅު‬

‫އަށެވެ‪.‬‬

‫ނަންގަވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަދި ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ގާނޫނީ މިނިވަން‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެފްއެސްއެމް އިން އެ ކުންފުނިތަކަށް ‪6.58‬ރ‪ .‬ގެ‬

‫އޭސީސީ އަކީ އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ ކުރުމާއި‬

‫ވެރިކަން ބަދަލުވި އިރު ފެނަކަ އިން އެފްއެސްއެމް‬

‫ޔ ގެންގުޅެވޭނެ އިންތިޒާމް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ތެ ޮ‬

‫މެމްބަރު ސަފްވަތު ވަނީ މިސްރުގެ އަޒުހަރު‬

‫ޝަހްސެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި‬

‫އަށް ‪ 658‬މިލިޔަން ރުފިޔާ ދައްކަން އޮތް ނަމަވެސް‬

‫ޔުނިވަސިޓީގައި އެކައުންޓިންގެ ދާއިރާ އިން ޑިގްރީ‬

‫އެކަށީގެންވާ ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރާ ކަމުގެ‬

‫ހަމަޖެއްސިއްޖެ ނަމަ އެއީ ފެނަކަޔަށް ކުރެވިދާނެ‬

‫އޭގެ ތެރެއިން ‪ 392‬މިލިޔަން ރުފިޔާ މިހާރު‬

‫އޑިޓަ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ‬ ‫ހާސިލް ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ޮ .‬‬

‫ބޑުވި އެވެ‪ .‬އަދި އެ ކޮމިޝަންގެ‬ ‫ޝަކުވާ ވަރަށް ޮ‬

‫ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ކަރަންޓްގެ އަގުހެޔޮ‬

‫ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އިސް މަގާމުތަކެއް އަދާކުރެއްވި ސަފްވަތު އޭސީސީއާ‬

‫މެމްބަރުން ތިއްބެވީ ވަކި ބައެއްގެ ނުފޫޒުގެ ދަށުގައި‬

‫ގުޅިވަޑައިގަތީ އިންވެސްޓިގޭޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ‪2011‬‬

‫ކަމަށް ބުނެ‪ ،‬މެމްބަރުންނަށް ތަފާތު ފާޑުކިޔުންތައް‬

‫ވަނަ އަހަރެވެ‪ .‬އޭސީސީގެ ދެ ވަނަ ދައުރުގައި‬

‫ކުރިން ވަނީ އަމާޒުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރަން ‪ ،‬އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ދިއުން މާ ރަނގަޅު‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT EDITION‬‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫އަޅުގަނޑުމެންގެ މަންމަ‪ ،‬ގ‪.‬ދަލާސްޓް މަރީނާ އިބްރާހިމް ވަނީ ‪22‬‬ ‫ޖޫން ‪ 2019‬ގައި ނިޔާވެފައެވެ‪ .‬ވީމާ މި މަރުހޫމުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް‬ ‫ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ވަސިއްޔަތެއް ވާނަމަ ‪ 8‬އޮގަސްޓް ‪ 2019‬ގެ ކުރިން‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންނާއި ގުޅުއްވައިގެން އެކަން ނިންމެވުން އެދެމެވެ‪.‬‬ ‫އަބަދުﷲ ރަޝީދު ‪7991232 / 7900933 -‬‬

‫‪ 11‬ޖުލައި ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬


2019 ި‫ލައ‬11ު‫ ޖ‬July 11 2019

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2019 ި‫ ޖުލައ‬11 AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

24 April 2019

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

Counselor

‫ކައުންސިލަރ‬

mihaaru.com

mihaaru.com

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

24 April 2019

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD ‫ އަބްދުﷲ‬AZMI-NAEEM Dr. Ibrahim Ahmed Razee 20253, 15:30 - 22:30 ީ‫ރާޒ‬ofު‫ދ‬Maldives ަ‫ އިބްރާހިމް އަހުމ‬.‫ޑރ‬ M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, Male’, Republic TIyasha (960) 332 5979, F (960) 332 5978, 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv Leena ާ‫ އިޔާޝާ ލީނ‬T (960)Dr. ު‫އިއެކ‬info@amdc.com.mv, ާ‫ އެޕޮއިންޓްމަންޓ‬www.amdc.com.mv Hemanth 15:30 - 22:30 ް‫ ހެމަންތ‬.‫ޑރ‬ Abdulla Musthaq ް‫މުސްތާޤ‬ ު‫ންޓާއިއެކ‬20253, ަ‫އިންޓްމ‬Male’, ޮ‫ އެޕ‬Republic of Maldives M. Misururuvaage, Shariuvarudhee,

2019 ި‫ ޖުލައ‬11

11 July 2019

11 July 2019

2019 ި‫ ޖުލައ‬11

ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ޑރ‬ ‫ށ‬ ް ‫ކ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ‫ލ‬ ި ‫ބ‬ ަ ު ް‫ ޝަޒޫ އާއ‬.‫ޑރ‬ ‫މ‬ ‫ކައުންސިލަރ‬ General Practitioner Dr. Shazoo ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ Shwetha 09:00 - 17:00 ާ‫ޝްވީތ‬ Dr. Abdul Azeez Hameed 20:00 - 22:00 ު‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬.‫ޑރ‬ Abdulla Musthaq ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Santha Sheela 08:30 - 15:30 ާ‫ ސަންތަ ޝީލ‬Dr. Ibrahim Ahmed Razee 08:30 - 15:30 ީ‫ އިބްރާހިމް އަހުމަދު ރާޒ‬.‫ޑރ‬ Dr. Seshadri Das 09:30 - 12:00 Iyasha Leena ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Hemanth 08:30 - 15:30 ް‫ ހެމަންތ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ Jasin 15:30 - 22:30 ް‫ޖާސިނ‬ Dr. Seshadri Das 19:30 - 22:30 ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ 15:30 - 22:30 Dr. Asoka Rao Physiotherapy ‫ފިޒިއޮތެރަ ީޕ‬ Dr. Vijaya Rani ާ‫ ވިޖަޔަ ރ‬.‫ޑރ‬ Dr. Shazoo ޫ‫ނީ ޝަޒ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬09:00 ު‫ މިއަދ‬- 10:30 Shwetha 3325979 ީ‫ނ‬09:00 ާ‫ގުޅުއްވ‬- 17:00 ް‫ޝްވީތާ އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށ‬ Dr. Abdul Azeez Hameed ާ‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދު މިއަދު ނުބައްލަވ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬ Physician Santha Sheela 08:30 - 15:30 ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬ Dr. Seshadri Das 09:30 - 12:00 ް‫ ދާސ‬.‫ޑރ‬ ި ‫ފ‬ ި ‫ޒ‬ ޮ ‫އ‬ ެ ‫ތ‬ ަ ‫ރ‬ ީ ‫ޕ‬ ަ ‫އ‬ ި ‫ދ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ތ‬ ‫ގ‬ ެ ެ ‫އ‬ ޮ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ް ‫ޓ‬ ަ ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫ޓ‬ ެ ‫ހ‬ ް ‫އ‬ ެ ‫ދ‬ ު ‫ވ‬ ަ ‫މ‬ ް ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ު ‫ޅ‬ ް ‫އ‬ ާ ‫ވ‬ ީ ‫ނ‬ 3025939 Jasin 15:30 - 22:30 ް‫ޖާސިނ‬ Dr. Seshadri DasAzeez Yoosuf 20:00 - ާ‫ވ‬ 22:00 Dr. Abdul ަ‫އަޒީދާޒްސްޔޫސުފް މިއަދު ނުބައްލ‬.‫ އަބްދުލްޑރ‬.‫ޑރ‬ 09:00 10:30 Dr. Vijaya Rani ‫ސ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫މ‬ ު ‫ވ‬ ު ‫ޅ‬ ު ‫އ‬ ެ ‫ޑ‬ ު ‫ަނ‬ ‫ގ‬ ‫ރ‬ ު ‫ނ‬ ަ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ު ‫ދ‬ ަ Orthodontist 09:00 - 14:00 ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬ Dr. Kalimuthu ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬ 17:00 - 22:00ަ‫ ކަލިމުއްއެތުތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬.‫ޑރ‬ Dr. Kalimuthu Physician Dr. Sunil ް‫ރުނ‬09:00 ަ‫ޑޮކްޓ‬- 14:00 ާ‫ ސުނިލް ޒިޔާރަތް ކުރައްވ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬

Physiotherapy Counselor

Dr. Sunil

ް‫ ޖޫނ‬9 - 10

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

16:00 - 21:00

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

ި‫ މޭއ‬4 - 5 3325979 ީ‫ރްށްވިގުންޅުދުއްވާނ‬ ަ‫އްދެއަވުމ‬.‫ޑރ‬ ެ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

ި ެ‫ލޮލުގ‬ ި ާ‫ފޚ‬ ޮް‫ޒއ‬ ެ ‫އ‬ ‫ތ‬ ަ ަ‫ސ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ‫އޮޕ‬ ި .‫ޑރ‬ ް ‫އ‬ ަ ަ‫ޓނ‬ ް ‫މ‬ ‫ނ‬ ް ް‫ނ‬ ‫ޓ‬ ެ ު‫ދަކ‬ ް ާ‫ހމ‬ ެ ު‫އރ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ ‫ނ‬ 3025939

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

-

-

-

-

ު‫ އަރްވިންދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ސ‬ ަ‫އެޅުވުކަމުށީގެގެ ޚާޚާއްއްސ‬

--ި‫ ޖުލައ‬9 - 11 ި‫ ޖުލައ‬16

ް‫މްގޯޕާލ‬ ާ‫ރާކ‬ ި‫މޮނ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ް‫ސނ‬ ަ ު‫ހަމުގެއަންޚާހެއްނ‬

ް‫ސްނިލ‬ ު‫ތޯމަސ‬ .‫ޑރ‬.‫ޑރ‬

ު‫ސަަނޑ‬ ‫ނައްރުގ‬ ާ‫ގ ެގ ޚ‬ ެ ު‫ކެންސަދަރުތ‬ ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

ާ‫ާ( މިދުނ‬.‫ޑރ‬ ‫ސަ ފަރުވާ ދެއްވ‬ ް‫ކަރުން )މައެތީލގެާރޖީޚާއްއަށ‬

--

ާ‫ރަންމޮގިނިނީކ‬ .‫ޑރ‬.‫ޑރ‬

-

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

-

ަ‫އެތެރެލޮހަލުށީގެގެ ޚާޚާއްއްސަސ‬

ީ‫ އަބ‬.‫ންގެފަޚާރުއްވާސަދެއްވާ( ޑރ‬ ު‫ޖީހެނ‬ ް‫ާރނ‬ ަ‫)އެލއ‬ ް‫އަށ‬

-

-

ަ‫ގެޑުޚާއްސ‬ ‫ދަތުގެކަރުނަންރުމަގތީަނ‬

ު‫ރާދަކުމާރ‬ ް‫ނޫނ‬ ަ‫އަ ނ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

--

-

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ސ‬ ެ ‫މަމުތީ ެގ‬ ަ‫ގ ޚާޚާއްއްސ‬ ަ‫ކަރުން ހ‬ ަ‫ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates! www.facebook.com/AMDCpvtltd

www.twitter.com/amdcclinic

https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC Visit our website for all the latest information: www.amdc.com.mv

ު‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފް އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬.‫ޑރ‬ Dr. Mariyam Niyaz ާ‫ނިޔާކަޒްލިމުއްތު މިއަދު ނުބައްލަވ‬.‫ މަރިޔަމްޑރ‬.‫ޑރ‬ 09:30 - 14:00 Dr. Kalimuthu ު‫ލިމުއްތ‬ ަ‫އްކަސ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ކަރުންމަތީގެ ޚ‬

17:00 - 22:00

Dr. Kalimuthu ENT Dr. Mohamed Ali

ީ ަ‫ މުހައްމަދު އ‬.‫ޑރ‬ ‫ލ‬ 15:00 - 18:00 ު‫ މާރިއާ ކ‬.‫ޑރ‬ 14:00 - 15:00 ް‫ރުގޯމަވާރިޔަމް ނިޔާޒ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Mariia Krugova

Dr. Mariyam Niyaz

Visit our website for all the latest information:

www.twitter.com/amdcclinic www.facebook.com/AMDCpvtltd www.amdc.com.mv https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬ ު‫ ރާގަވެންދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬11:00 ު‫ މިއަދ‬- 15:00ާ‫ރާ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

Dr. Raghavendra Dr. Mariia Krugova

18:00 - 22:00

Dr. Raghavendra

Dental Surgeon

15:30 - 22:30

Dr. Prathibha

11:00 - 15:00

Dr. Raghavendra

Dr. Deepthi

15:30 - 22:30

Dr. Prathibha

08:30 - 15:30

ާ ‫ތ‬ ‫ރ‬ ަ‫ގެ ޚާއްސ‬ ު ު‫ ރާގަވެންދަދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ސ‬ ެ‫ތުގ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދ‬ ާ‫އްދުރ‬ ް‫ޚާނ‬ ެ‫ރާގަވ‬

Dental Surgeon &18:00 Pedodontist - 22:00 Dr. Raghavendra

ި‫ ޑީޕްތ‬.‫ޑރ‬ ް‫ހ ދާސ‬ ާ ީ‫ ނ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޕްރަތިބ‬.‫ޑރ‬

18:00 - 22:00

Dr. Neeha Das

Orthopaedician

Dental Surgeon & Pedodontist

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬

10:00 - 11:00

Dr. Abu Bucker

18:00 - 22:00

Dr. Neeha Das

Orthopaedician

Dr. Hussain Faisal

Dr. Abu Dr.Bucker Ismail Zahir

ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ޔޫސުފް ޝާނ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬ 20:00 - 21:30 ް‫ ހުސެން ފައިސަލ‬.‫ޑރ‬ 10:00 11:00 ‫ރ‬ ު ‫ކ‬ ު ‫ބ‬ ަ .‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫ލް އަޒާބޫހިރ‬ ި‫ އިސްމާއ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Yoosuf Shan

ް‫ ޔޫސުފް ޝާނ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬ ް ަ‫ ހުސެން ފައިސ‬.‫ޑރ‬ ‫ލ‬ Dr. Ismail Zahir Bhatti ު‫ންޓްމަންޓާއިއެކ‬12:00 ި‫ އެޕޮއ‬- 13:00 ު‫އްޓިއިސްމާއިލް ޒާހިރ‬.‫ޑރ‬ Dr. Naina ަ‫ ނައިނާ ބ‬.‫ޑރ‬ Dr. Yoosuf Shan

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Gyneacologist

Dr. Hussain Faisal

20:00 - 21:30

Dr. Naina Bhatti Gyneacologist

ެ‫ ނައިނާއަބަންއްހެޓިނުންގ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ނައިނާ ބައްޓިއެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬.‫ ޝަހީދާޑރ‬.‫ޑރ‬ 12:00 - 13:00 12:30 - 13:30 ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ޑރ‬ 18:15 - 19:15 18:15 - 19:15 ަ‫ޚާއްސ‬

Dr. Shaheedha

Dr. Naina Bhatti

Dr. Meetha Jolly Dr. Naina Bhatti Dr. Thasneem Dr. Shaheedha

ު‫އެމަކުންޓާއިއެކ‬ ް‫އިޓ‬ ް‫ޓާނ‬ ި‫ންއ‬ ޮ‫އެޕޮއިންޓްމައެޕ‬

Dr. Thasneem Dr. Zahidha

ް‫ ތަސްނީމ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬

ު‫މިއަދ‬

ް‫ ޝިރްމީނ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ންޓްމަންޓާއިއެކ‬10:30 ި‫ އެޕޮއ‬- 11:30

ް‫ ތަސްނީމ‬.‫ ޒާހިދާ ޑރ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޝިރްމީނ‬.‫ޑރ‬

12:30 - ާ‫ވ‬ 13:30 ަ‫ނުބައްލ‬

Dr. Shirmeen Dr. Meetha Jolly Dr. Shirmeen

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Zahidha

10:30 - 11:30

Pediatrician

Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates!

ީ‫ މުހައްމަދު އަލ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Mohamed Ali

Dr. Abdul Azeez Yoosuf

ަ‫ އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬ENT Dental Surgeon

ް‫ރާވާމްގޯޑޮޕާކްލްޓަރުނ‬ ް‫ރައ‬.‫ޑރ‬ ު‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ ޒިޔާރަތް ކ‬

-

08:30 - 15:30

Dr. Asoka Rao

ަ‫ އިސްމާކުއިޑަލްކުދިޝ‬.‫ޑރ‬ ު‫ންފީގެޢުޚާއްސައެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 12:15 - 13:15 ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Ismail Shafeeu

Pediatrician

Dr. Naina Vikas

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Ismail Shafeeu

09:00 - 11:00

ު‫ އިސްމާއިލް ޝަފީޢ‬.‫ޑރ‬

Dr. Naina Vikas

12:00 - 14:00

ް‫ ނައިނާ ވިކާސ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:30

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:00

19:30 - 21:30

Dr. Rukhsana

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬

- 21:30 Dr. Rukhsana Ophthalmologist 19:30 / Optometrist

ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ޚާއްސ‬

Ophthalmologist / Optometrist Dr. Niuma ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 13:00 - 14:00 15:00 - 16:00

ަ‫ ނިއުމާ ލޮލުގެ ޚާއްސ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ނިއުމ‬.‫ޑރ‬

Dr. Junaid Fathimath Nesthaު‫ންޓްމަންޓާއިއެކ‬16:30 ި‫ އެޕޮއ‬- 17:30

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ފާތިމަތު ނެސްތ‬

Dr. Junaid Dr. Niuma Fathimath Nestha

Dermatologist

Dr. Adil Rasheed

Dr. Adil Rasheed

Dr. Reema

Dr. Reema

Dr. Hana Salih Radiologist

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

15:45 - 16:45

ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬ ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬ ު‫ނ ސޯލިހ‬ ާ ަ‫ ހ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

14:00 - 15:00

ް‫ ފާތިމަތުރޭޑިމުއޮފްލޮލިގިހާސްޓ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ފާތިމަތު މުފްލިހ‬.‫ ނަޒާހަތުޑރ‬.‫ޑރ‬ ު‫ންޓްމަންޓާއިއެކ‬11:00 ި‫ އެޕޮއ‬- 12:00 16:15 - 17:30

Dr. Nazahath

General Surgeon18:00 - 19:00

Dr. Neeraj

14:00 - 16:00

Dr. Ravi Shankar

General Surgeon

Dr. Ravi Shankar

.‫އާއްމު އޮޕަރޭޑރ‬ ަ‫ޝަންނަޒާގެހަތުޚާއްސ‬ ް‫ ނީރާޖ‬.‫ޑރ‬

ް‫ވ ޝަންކަރ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އާއްމު އޮޕަރޭޝަންގެ ޚާއްސ‬ ް‫ވ ޝަންކަރ‬ ީ ަ‫ ރ‬.‫ޑރ‬ 20:00 - 22:00 10:00 - 12:00

Dr. Ravi Shankar

10:00 - 11:00

ް‫ ރަވީ ޝަންކަރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Ravi Shankar

20:00 - 22:00

ް‫ ރަވީ ޝަންކަރ‬.‫ޑރ‬

Urologist

Dr. Bharat B. Jolly Urologist Dr. Bharat B. Jolly

ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 20:00 - 21:00 ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

Radiologist Dr. Fathimath Mufliha Dr. Nazahath Dr. Fathimath Mufliha

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

15:45 - 16:45

Dr. Shebi

Dr. Shebi

ާ‫ފާތިމަތު ނެސްތ‬

18:00 - 19:00

Dermatologist

ެ‫ލޮލުގ‬

ަ‫ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމްގެ ޚާއްސ‬

10:30 ަ‫ސ‬ - 11:30 ް‫ނިޒާމްގެ ޚާއ‬ 10:30 - 11:30

ާ ީ‫ޑަކަޖޮމުލ‬.‫ ބަރަތު ކުބ‬.‫ޑރ‬ ‫ދ‬

ީ‫ ޖޮލ‬.‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

3325979 3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓްއެޕޮހެއިއްޓްދެމަވުންމަޓްށްހެގުއްޅުދެއްވުވާމަނީށްގުޅުއްވާނ‬ ި ‫ޕ‬ ި‫އ‬ ޮ‫ދ‬ ެ ‫އ‬ ަ‫ދ‬ ަ ‫ގ‬ ި ‫އ‬ ަ‫ޕ‬ ު‫އ‬ ެ‫ޓ‬ ް ‫އ‬ ު ‫ނ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ ‫ނ‬ 3025939 ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ފ‬ ި ‫ޒ‬ ަ ‫ތ‬ ު‫ރީޕ‬ ެ ‫ތ‬ ެ‫ދ‬ ޮ ‫އ‬ ި‫ދ‬ ް‫ތ‬ ަ‫ގ‬ ް ‫މ‬ ް‫ނެއޮޕ‬ ެ‫ޓިއްޓ‬ ް ‫ހަމ‬ ެ‫ނ‬ ު ‫ދްޓ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މެހ‬ ު ‫ށްއ‬ ު ‫ގެދ‬ ް ‫ޅުވ‬ ާ ‫އަމ‬ ީ‫ވްށުގ‬ 3025939


11 July 2019

2019 ި‫ ޖުލައ‬11

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION Subscribe for 1 year and save 10%


23 2019 2019 11 April July 2019 2019 ް‫އލ‬ ި ީ‫ އެޖުޕްލަރ‬1123

2019 2019ް‫ ޖުއެލަޕްއިރީލ‬23 11

mihaaru.com mihaaru.com

mihaaru.com mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

mihaaru.com

DIRECT SAILING …… DIRECTWEEKLY WEEKLY SAILING CONTACT:3001515

VESSEL NAME

VESSEL NAME

CALICANTO BRIDGE

NORDMED HEDDA SCHULTE EM ASTORIA CITY OF BEIJING

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

EMAIL: sales@mihaaru.com

VOY

ETA Singapore

ETA Tanjug Pelepas

04G35W1MA

14-Apr-19

16-Apr-19

VOY

ETA Singapore

04G3RW1MA 04G37W1MA 04G3TW1MA 04G39W1MA

2-Jul-19 20-Apr-19 6-Jul-19 27-Apr-19

ETA Port Kelang

ETA Colombo

ETA Male'

ETA Tanjug Pelepas17-Apr-19 ETA Port Kelang ETA Colombo 22-Apr-19 24-Apr-19 23-Apr-19 4-Jul-19

28-Apr-19

9-Jul-19 30-Apr-19

28-Apr-198-Jul-19

30-Apr-19 10-Jul-19

5-May-19

15-Jul-19 Feeder - 09/05/201917-Jul-19

BEETHOVEN AS CHRISTIANA

04G3VW1MA 04G3BW1MA

13-Jul-19 4-May-19

15-Jul-19 6-May-19

7-May-19 17-Jul-19

12-May-19

22-Jul-1914-May-19

EM ASTORIA SEASPAN CALICANTO

04G3DW1MA 04G3XW1MA

11-May-19 20-Jul-19

13-May-19 22-Jul-19

15-May-19 24-Jul-19

20-May-19

29-Jul-1922-May-19

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

GUAYAAUIL BRIDGE

SUBSCRIBE

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

Shireen LEE (CustomerCare Department)

04G3ZW1MA

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

27-Jul-19

Hotline: +65-6499-1111

VoIP

e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

VOIP line: 8889 3282

MIHAARU PRINT EDITION

CMA CGM MALAYSIA (Penang) e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

: 8669-1112

Hotline: +65-6499-1111

VoIP

Suzzana SANI (Customer Service)

29-Jul-19

Shireen LEE (CustomerCare Department)

VOIP line: 8889 3282

: 8669-1112

31-Jul-19

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886

Suzzana SANI (Customer Service)

ް‫ކުރާގޮތަށ‬31-Jul-19 ް‫އިމާރާތ‬

D/L: 07-2913064

e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886 VoIP: 8601 2911

* We are now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

.ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬

Chua: 8671 Hwa 6876 Keong VOIP

Email: pen.hkchua@cma-cgm.com Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

* DATE WILLare SUBJECT TO CHANGE * We now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

* Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Atif +960 9100175 20072

D/L: 07-2913064

VOIP: 8670 3064

* Wedetails have please upgraded our Sheyam direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days. * Further contact +960 9100170 or Atif +960 9100175

5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999

7-Aug-19

ް‫ލެއިނ‬Mohd ާ‫ވިލިމ‬Muhajir ް‫ދަތަކަށ‬Ahmad ް‫(ދިގުމުއ‬Customer Service)

VOIP: 8670 3064

Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD Email: pen.hkchua@cma-cgm.com * DATE WILL SUBJECT TO CHANGE 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999 MALDIVES (PVT) LTD TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS

24-Jul-19

VoIP: 8601 2911

Chua Hwa Keong

VOIP : 8671 6876

11-Jul-19

Mohd Muhajir Ahmad (Customer Service)

5-Aug-19

e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com * We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days.

CMA CGM MALAYSIA (Penang)

ް ETA ‫ނ‬ ެ‫ހެނިހ‬Male' ެ‫އ‬

21-Apr-193-Jul-19

TEL:7746841

19845

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ް‫ ކަރަންޓ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬ ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD Subscribe for 1 year 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives and save 10% T. +960 3011888, F. +960 3011999 20359

ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬ Subscribe for 1 year and save 10%

TEL:9990434 20433


‫‪ 11‬ޖުލައި ‪2019‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 11‬ޖުލައި ‪( 2019‬ބުރާސްފަތި)‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪11 July 2019‬‬

‫‪CONTACT:3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫‪ 35‬އަހަރުގެ‬

‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށް‬

‫ތަޖުރިބާ އާއިއެކު‬

‫‪2 Room‬‬

‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލެއިން‬

‫ކުއްޔަށްދޭ ‪ 1‬ކޮޓަރި ‪،‬‬

‫އޭސީ އަދި ފްރިޖް ސާރވިސް ކުރުން‬

‫‪Apartment for‬‬

‫ކުއްޔަށްދޭ ‪240‬‬

‫‪ 2‬މީހަކު އުޅެލަން‬

‫މާވެޔޮ މިސްކިތް ކައިރިން ‪،‬‬

‫ޮދންނަމެޝިން އަދި ފެންމޯޓަރު‬

‫‪Rent‬‬

‫ކެއްކޭކަށް ނުހުރޭ‪.‬‬

‫ކަރަންޓް ‪ ،‬ފެންވައިރ ‪ ،‬ލަކުޑި ‪،‬‬

‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް‪.‬‬

‫ސިމެންތި ‪ ،‬ދަގަނޑު މަސައްކަތް‬ ‫‪We do all kinds of technical works‬‬

‫އަގު‪7000 :‬ރ‬

‫‪RADICAL REPAIRS‬‬

‫‪TEL:7711449‬‬

‫‪TEL:7746841‬‬ ‫‪19845‬‬

‫އޭސީ ‪ ،‬ފުރިޖު ‪ ،‬ކަރަންޓް‬

‫‪20072‬‬

‫ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް‬

‫ދޮންނަ މެށިން‬

‫މަސައްކަތް ކުރުން‬ ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ‬

‫ސިންކް‪ ،‬ފާހާނަ ތަށި‬

‫‪TEL:9990434‬‬

‫ކޮށްދެން‬

‫‪Office space for‬‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުރިހާ‬

‫އެހެނިހެން‬

‫‪TEL:7904944‬‬

‫‪Rent‬‬

‫މުށީގެ މަސައްކަތް‬ ‫ކޮށްދެން‬

‫‪ 23‬އެޕްރީލް ‪( 2019‬އަންގާރަ)‬

‫‪20433‬‬

‫‪ 23‬އެޕްރީލް ‪23 April 2019 2019‬‬

‫‪Apartment for‬‬

‫‪200sqft‬‬

‫މަސައްކަތެއް‬

‫‪2 Room‬‬

‫‪Rent‬‬

‫ފެންލީކްވުން‬

‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުން‬

‫‪20657‬‬

‫ފެންމޯޓަރ‬ ‫ކަރަންޓާއި ފެންވަޔަރިން‬

‫ގަޑިއަކަށް )‬

‫‪TEL:3317071‬‬

‫‪20597‬‬

‫‪TEL:7882200‬‬ ‫‪20735‬‬

‫‪TEL:7786671‬‬

‫‪20479‬‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪TEL:9182247‬‬

‫‪CONTACT:3001515‬‬

‫‪TEL:9920225‬‬

‫‪20767‬‬

‫‪20624‬‬

‫‪20836‬‬

‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށް‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލެއިން‬

‫އޮފިސް އަދި ކޮޓަރިއަކަށްވެސް‬

‫‪2 Room‬‬

‫ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދާފަހުރި‬

‫‪Apartment‬‬

‫ދުއިސައްތަ އަކަފޫޓުގެ ތަނެއް‬

‫‪Rent: 17,000/-‬‬

‫ކުއްޔަށް ދެމެވެ‪.‬‬

‫‪2months deposit‬‬

‫ކުއްޔަށްދޭފެން‪240‬ވަޔަރިން ‪،‬‬

‫އޮފީސް އަދި ޮކޓަރިއަކަށް‬

‫ރަކަފޫ‬ ‫ކަ އަ‬ ‫ންޓުޓްގެވަބިޔަމެއް‪.‬ރިން ‪ ،‬ފެންމޯޓަރ‬

‫ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދާފަހުރި‬

‫‪ ،‬ދޮންނަމެޝިން ‪ ،‬ސިންކް‬

‫ދުއިސައްތަ އަކަފޫޓުގެ ތަނެއް‬

‫‪TEL:7746841‬‬

‫‪20072‬‬

‫‪19845‬‬

‫‪ ،‬ފާހަނާތަށި‪ ،‬ގެދޮރު‬ ‫އޭސީ‬

‫‪،‬އި ފުމާރިޖުރާ ‪،‬ތްކުކަރަރުންމުޓްގެ ހުރިހާ‬ ‫މަސައްކަތް ކުރު‬ ‫ސަންއްކަތެއް‬ ‫މަ‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫ކުއްޔަށް ދެމެވެ‪.‬‬

‫ޙާއްސައެހީއަށް‬ ‫‪MIHAARU‬‬ ‫ބޭނުންވާ ކުއްޖަކަށް‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫ކިޔަވައިދެވޭނެ ފިރިހެން‬ ‫‪EDITION‬‬ ‫ޓީޗަރެއް ބޭނުން‬

‫‪MIHAARU PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ‬

‫‪TEL:7827282‬‬

‫‪TEL:7972622‬‬

‫‪20433‬‬

‫‪20918‬‬

‫ގަޑިއަކަށް )‬

‫‪TEL:7904944‬‬

‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުން‬

‫‪TEL:7786671 / 7827282‬‬

‫‪20948‬‬

‫‪20996‬‬

‫‪TEL:9990434‬‬ ‫‪20433‬‬

‫ކުއްޔަށް ދޫކުރާ‬ ‫އެއްކޮޓަރި‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫އެޓޭޗް ފާހަނަ ‪،‬‬ ‫ބެޑްރޫމްސެޓް‬ ‫އާއި އެކު‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬

‫‪TEL:7445729‬‬ ‫‪20893‬‬

‫‪20995‬‬ ‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪TEL:7937977‬‬

‫‪and save 10%‬‬

‫‪20359‬‬


11 July 2019

2019 ި‫ ޖުލައ‬11

mihaaru.com


11 July 2019

2019 ި‫ ޖުލައ‬11

mihaaru.com


11 July 2019

2019 ި‫ ޖުލައ‬11

mihaaru.com


11 July 2019

2019 ި‫ ޖުލައ‬11

mihaaru.com


11 July 2019

2019 ި‫ ޖުލައ‬11

mihaaru.com


11 July 2019

2019 ި‫ ޖުލައ‬11

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION Subscribe for 1 year and save 10%

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


11 July 2019

2019 ި‫ ޖުލައ‬11

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION Subscribe for 1 year and save 10%


11 July 2019

2019 ި‫ ޖުލައ‬11

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


11 July 2019

2019 ި‫ ޖުލައ‬11

mihaaru.com


11 July 2019

2019 ި‫ ޖުލައ‬11

mihaaru.com


11 July 2019

2019 ި‫ ޖުލައ‬11

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION Subscribe for 1 year and save 10%


11 July 2019

2019 ި‫ ޖުލައ‬11

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


11 July 2019

2019 ި‫ ޖުލައ‬11

mihaaru.com


11 July 2019

2019 ި‫ ޖުލައ‬11

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION Subscribe for 1 year and save 10%


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫އިންޑި ާއ ކަޓުވާލައި ނިއު ޒީލެންޑް ފައިނަލަށް‬

‫‪ 13‬އަހަރަ ްށ‬ ‫ފަހު ސެނެގޯލް‬ ‫ސެމީ އަށް‬

‫އައިއޯއައިޖީ‪ :‬އަނިޔާ ެގ‬ ‫ސަބަބުން ސަމުއްޓެ އަށް‬ ‫ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ‬

Profile for Mihaaru

11 JULY 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

11 JULY 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru