Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 10‬ޖޫން ‪( 2019‬ހޯމަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫ލޯނަށް އެދެން އަލު ްނ‬ ‫ހުޅުވާލާނަން‪ ،‬މިފަހަރު އުނދަގުލެއް‬ ‫ނުވާނެ‪ :‬ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން‬ ‫‪03‬‬

‫ފައިސާ ދޭން އީސީ ްނ‬ ‫އެދުނީ ތިން ޕާޓީއަކަށް‪:‬‬ ‫ފިނޭންސް‬ ‫‪03‬‬

‫ހައްޖުގެ މައްސަލާގައި ކޮރަޕްޝަނަށް‬ ‫ތުހުމަތުކުރެވޭ‪ :‬އޭސީސީ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫"ލޯނު ނުލިބު ީނ‬ ‫ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ދެ‬ ‫ފުށް ހުށަނާޅާތީ"‬

‫‪ 10‬ޖޫން ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫އިސްރަށްވެހިންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮ ގްރާމެއް ފަށަނީ‬

‫މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅި‬ ‫ލނު ނުލިބުނީ‪ ،‬ހުށަހެޅި‬ ‫ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ޯ‬ ‫ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ދެފުށް ހުށަހަޅާފައި ނެތުމުން ކަމަށް‬ ‫ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ‬ ‫ލނު އެހީ ހޯދުމަށް ‪ 993‬ދަރިވަރުން ހުށަހެޅި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ލނު ލިބުނީ އެންމެ ‪79‬‬ ‫އެކަމަކު އޭގެ ތެރެއިން ޯ‬ ‫ދަރިވަރަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ނުލިބި‬

‫އިސްރަށްވެހިންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި އެމްޖީއެސްއެފް އަދި އިސްރަށްވެހިންގެ‬

‫ކށް‪ ،‬މިނިސްޓްރީން ވަނީ‬ ‫ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައިވަނި ޮ‬

‫ޖަމިއްޔާއިން ގުޅިގެން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ‪ --‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫ފމުތައް ބަލައިނުގަތް ސަބަބު އާއްމުކޮށްފަ‬ ‫ދަރިވަރުންގެ ޯ‬ ‫ގތުން ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ދެ ފުށް‬ ‫އެވެ‪ .‬އޭގައިވާ ޮ‬

‫އިސްރަށްވެހިން ހަރަކާތްތެރިކުރަން ހާއްސަ‬

‫ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފު ވިދާޅުވީ‬

‫ނުހިމަނައިގެން ‪ 271‬ދަރިވަރުންނަށް އެ ފުރުސަތު‬

‫ރގްރާމެއް‪ ،‬އިސްރަށްވެހިންގެ ޖަމިއްޔާ އާއި ޔޫތު‬ ‫ޕް ޮ‬

‫މިއީ އިސްރަށްވެހިންނާ އެކު ހިތްގައިމު މާހައުލެއްގައި‬

‫ގެއްލުނެވެ‪ .‬އެއީ އަލަށް ޑިގްރީއަށް ކިޔަވާ ‪183‬‬

‫މިނިސްޓްރީ އަދި ސްކައުންޓާއި ގާލްގައިޑުން ގުޅިގެން‬

‫ކށްލަން ފަށާ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވަގުތު ހޭދަ ޮ‬

‫ދަރިވަރުންނާއި މިހާރު ކިޔަވަމުންދާ ‪ 88‬ދަރިވަރުންނެވެ‪.‬‬

‫ހިންގަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ކިޔަވަން‬ ‫ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނި ޮ‬ ‫ފުރުސަތު ހުޅުވާލި ގައުމުތައް ނޫން އެހެން ގައުމެއްގައި‬ ‫ކިޔަވަން ބޭނުން ވެގެން ހުށަހެޅި‪ 192 ،‬ދަރިވަރުން‬ ‫ޑިސްކޮލިފައި ވި އެވެ‪ .‬ސެޓްފިކެޓްތައް ހަމަނުވެގެން‬

‫ކށް މިއީ އަޅުގަނޑުމެން އުމުރުން‬ ‫"ޖުމްލަ ޮ‬

‫މި ޕްރޮގްރާމްގައި ‪ 65‬އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ‬ ‫މީހަކަށް ވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިސްރަށްވެހިންގެ އަގު ވަޒަންކުރަން‬ ‫ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާތީ އުފާ ކުރައްވާ ކަމަށް‬

‫ރގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތް އޮންނާނީ‬ ‫މި ޕ ޮ‬

‫ދުވަސްވީ މީހުންނާ އެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލާ‪،‬‬

‫އިސްރަށްވެހިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ބަދުރުއް ނަސީރު‬

‫ހނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ވިލިމާލެ ސޯޝަލް‬ ‫އަންނަ ޮ‬

‫އެ މީހުންނަށް އުފާވެރި‪ ،‬ހިތްގައިމު މާހައުލެއްގައި‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ރޭޑިއޯ‬

‫ސެންޓަރުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ރގްރާމުގެ މަގްސަދަކީ‪"،‬‬ ‫ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަން‪ ،‬މި ޕް ޮ‬

‫ޕްރެޒެންޓަރު ވަނީ މިނިސްޓްރީގެ އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު‬

‫އިސްރަށްވެހިންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް ހިންގާ މި‬

‫ލނުގެ ފުރުސަތު ގެއްލުނު އިރު‪،‬‬ ‫‪ 183‬ކުދިންނަށް ޯ‬

‫ޕްރޮގްރާމުގައި ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމެންޓް‬ ‫ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޮ‬

‫އަދާކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އިސްރަށްވެހިންނަށް ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް‬

‫ކސްތައް‪ ،‬ބޭރުން ކިޔަވަން‬ ‫ރާއްޖޭގައި ކިޔަވާ ޯ‬

‫ޔ ސިއްހަތެއް ދަމަހައްޓަން ކުރަން‬ ‫ތެރޭގައި ދުޅަހެ ޮ‬

‫ކޮންސަލްޓަންޓް ފާތިމަތު ޝެހިޒިނީ ވިދާޅުވީ މި‬

‫‪ 2017‬އިން ފެށިގެން އިސްރަށްވެހިންގެ ޖަމިއްޔާ އާއި‬

‫ބޭނުންވެގެން ހުށަހެޅި ‪ 106‬ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ދުލެއް‬

‫ގތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި‬ ‫ޖެހޭ ކަންތަކާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ރގްރާމުގައި ބައިވެރިވާނެ ދުވަސްވީ މީހުން‬ ‫ޕް ޮ‬

‫އެމްޖީއެސްއެފުން އަންނަނީ ހިންގަމުންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫ނުކުރި އެވެ‪.‬‬

‫އންނާނެ އެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން‬ ‫އިޖްތިމާއީ ކުޅިވަރުތައް ޮ‬

‫ހޯދައިދިނުމަށާއި އެ މީހުން ވިލިމާލެއަށް ގެންދަން މާލޭ‬

‫މި ހަރަކާތްތައް ދެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޔޫތު‬

‫އީދު ހަދިޔާ ބަދަލުކުރުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫ލޕްމެންޓް ކޮމިޓީން‬ ‫ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވުމަންސް ޑިވެ ޮ‬

‫މިނިސްޓްރީގެ ވެސް އެއްބާރުލުމާ އެކީ އެވެ‪.‬‬

‫ލނަށް ހުށަހެޅި ދަރިވަރުން ޑިސްކޮލިފައިވި އިތުރު‬ ‫ޯ‬ ‫ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އެޕްލިކޭޝަންތައް ހަމަނުވުމާއި‬

‫ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ‬

‫ބޑަށް އެހީ ވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ވަރަށް ޮ‬

‫އެކްރެޑިޓް ނުކުރާ ސެޓްފިކެޓްތައް ހިމެނުން ފަދަ‬ ‫ކަންކަން ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަނުން މިހެން ބުނި ނަމަވެސް‬ ‫ބައެއް ދަރިވަރުން މި ސަބަބުތަކެއް ގަބޫލެއް ނުކުރެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ކިޔެވި ކޯހުން އެއް ވަނަ‬ ‫ހދައިގެން މާސްޓާސްއަށް ކިޔެވުމަށް ލޯނަށް އެދި‬ ‫ޯ‬ ‫ގތުގައި އޭނާއަށް ލޯނު‬ ‫ހުށަހެޅި ދަރިވަރަކު ބުނި ޮ‬

‫ރައީސް‪ ،‬ނަމަލްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި‬

‫ނުލިބުނީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ދެ ފުށް ނުހިމަނާތީ ކަމަށް‬ ‫ބުނި ނަމަވެސް އެއީ ދޮގެކެވެ‪.‬‬ ‫"އެކަހަލަ ކަމެއް ހިނގާފާނެތީ އަޅުގަނޑު‬ ‫ކށް‪ ،‬އެތަން ވީޑިއޯ‬ ‫ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގެ ދެ ފުށް އެޓޭޗް ޮ‬ ‫ވެސް ކުރިން‪ .‬އެ ޝަކުވާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން‬ ‫އެތަނުން ޖަވާބެއް ނުލިބޭ‪ "،‬އެ ދަރިވަރު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކހުން ލިބުނު މަތީ ފާހާއެކު‬ ‫އޭނާ ބުނީ ކިޔެވި ޯ‬ ‫ލޯނު ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައި ޔުނިވަސިޓީން ޖާގަ‬ ‫ކށްފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ލޯނު‬ ‫ހޯދައި ހަރަދުތަކެއް ޮ‬ ‫ނުލިބޭކަން އެންގީ އަންނަ މަހު އެކެއްގައި ކިޔެވުން‬ ‫އއްވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ފަށަން ޮ‬ ‫ހދޭނެ އެންމެ މަތީ ފާސް ހޯދިން‪.‬‬ ‫"ޑިގްރީއިން ޯ‬ ‫ލނެއް ނުލިބުން‪ "،‬ވަރަށް‬ ‫އެކަމަކު އެ ވަރުން ވެސް ޯ‬ ‫މާޔޫސްވެ ހުރެ އެ ދަރިވަރު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ލނު ނުލިބުނު ސަބަބާ‬ ‫ގިނަ ކުދިންތަކަކަށް ޯ‬ ‫ގތުން ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ‪.‬‬ ‫ގުޅޭ ޮ‬ ‫އިބްރާހިމް ހަސަން ކުރެއްވި ހަމައެކަނި ޓްވީޓްގައި‬ ‫ލނު ނުލިބުނީ އުސޫލާ ހިލާފަށް ލޯނަށް‬ ‫ވިދާޅުވީ ޯ‬ ‫ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެވެ‪ .‬އެއާއެކު ގިނަ ބައެއްގެ‬ ‫ޝަކުވާއަކަށް ވީ އުސޫލާ ހިލާފުވި ނަމަވެސް ފޯމުތައް‬

‫ރައީސް މިއަދު ނަމާލް އާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ ‪--‬ފޮޓޯ‪/‬ރައީސް އޮފީސް‬

‫ބަލައިގަތުމެވެ‪.‬‬ ‫ބައެއް ދަރިވަރުން ދެކޭ ގޮތުގައި ފޯމުގައި‬ ‫މައްސަލައެއް އުޅޭ ނަމަ އެކަން ދަރިވަރުންނަށް‬ ‫އންނަން ޖެހޭނެ އެވެ‪ .‬ބާތިލްކުރަން‬ ‫އެނގޭނެ ގޮތެއް ޮ‬ ‫ޖެހޭނީ އެކަންކަން ފުރިހަމަނުކުރުމުން ކަމަށް ވެސް އެ‬ ‫ލނަށް އެދި ހުށަހަޅަން‬ ‫މީހުން ދެކެ އެވެ‪ .‬މިފަހަރު ޯ‬ ‫އންލައިން ޕޯޓަލްއަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޖެހުނީ ޮ‬ ‫މިކަމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވަނީ މިނިސްޓަރާ‬ ‫ކށް‪ ،‬މި ޝަކުވާތައް ހިއްސާކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބައްދަލު ޮ‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫ފަހު‪ ،‬ނަމާލް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ‪ ،‬ރާއްޖެ‬ ‫އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު އޮތީ ދެ ގައުމުގެ‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ‬ ‫ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ނަމާލް ރާޖަޕަކްސާއާ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު‬ ‫ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫އފީހުގައި ރައީސާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް‬ ‫ރައީސް ޮ‬

‫ދެންނެވީ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފެވެ‪.‬‬ ‫ނަމާލް ވަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫އތް ގުޅުމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ޮ‬

‫ސޯލިހު މަގާމު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި‬

‫ގުޅުން ކުރިމަގުގައި ވެސް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް އޭނާ‬

‫ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅު ޕާޓީގެ މަޖިލިސް‬ ‫ސްރީ ލަންކާގެ އިދި ޮ‬ ‫މެމްބަރު‪ ،‬ނަމާލް މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވުމުން‬ ‫ޕޓުން އޭނާ އަށް މަރުހަބާ‬ ‫ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާ ޯ‬


‫ހަބަރު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 10‬ޖޫން ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫ހައްޖުގެ މައްސަލާގައި‬ ‫ކޮރަޕްޝަނަށް‬ ‫ތުހުމަތުކުރެ ވޭ‪ :‬އޭސީސީ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫ލޯނަށް އެދެން އަލު ްނ‬ ‫ހުޅުވާލާނަން‪ ،‬މިފަހަރު އުނދަގުލެއް‬ ‫ނުވާނެ‪ :‬ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން‬ ‫މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔަވަން ހުޅުވާލި ލޯނު ގިނަ‬ ‫ބޑުވުމުން‪ ،‬އަލުން ލޯނަށް‬ ‫ބަޔަކަށް ނުލިބި މައްސަލަ ޮ‬

‫ފމު ޑިސްކޮލިފައި ހުރެދާނެ‬ ‫ގިނަ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ޯ‬ ‫ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން‬ ‫ކލިފައި ކުރި ސަބަބުތައް‬ ‫ފމު ޑިސް ޮ‬ ‫ޯ‬

‫މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ‬ ‫ލނު އެހީ ހޯދުމަށް ‪ 993‬ދަރިވަރުން ހުށަހެޅި‬ ‫ޯ‬ ‫ލނު ލިބުނީ އެންމެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭގެ ތެރެއިން ޯ‬

‫ޑކިއުމެންޓްތަކުގެ ދެ ފުށް‬ ‫ ސެޓްފިކެޓް އަދި ޮ‬‫ހުށަހަޅާފައި ނެތުން‪.‬‬

‫‪ 79‬ދަރިވަރަކަށެވެ‪ .‬މި މައްސަލައިގައި ދަރިވަރުން‬ ‫ބޑުވެފައިވާ އިރު ފުރުސަތު‬ ‫ޝަކުވާ އިންތިހާ އަށް ޮ‬

‫ ސްކީމްގެ ދަށުން ކިޔަވަން ދާން ހުޅުވާލާފައި‬‫ނުވާ ގައުމަކުން ކިޔަވަން އެދިފައި ވުން‪.‬‬

‫ގެއްލުނީ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ހުށަހެޅުމުން ކަމަށް ހަޔަ‬ ‫އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖެ އިން މި އަހަރު ހައްޖަށް މީހުން‬

‫ޕއިންޓް ދޭނެ މިންގަނޑުތައް‬ ‫މީގެ އިތުރުން‪ޮ ،‬‬

‫އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު އާއްމުކުރި ބަޔާނެއްގައި‬

‫ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ ކުންފުނިތައް އިސްލާމިކް‬

‫ކށްފައި ވިޔަސް‪ ،‬ބައެއް ބައިތަކަށް ޕޮއިންޓް‬ ‫އާންމު ޮ‬

‫ބުނީ މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމުގެ އުސޫލު‬

‫ކރަޕްޝަނަށް ތުހުމަތު‬ ‫މިނިސްޓްރީން ކަނޑައެޅުމުގައި ޮ‬

‫ކސް ހިންގާ ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައި‬ ‫ ޯ‬‫ނެތުން‪.‬‬ ‫ކހަށް ވަނުމަށް ބޭނުންވާ އެމްކިޔުއޭގެ ޝަރުތު‬ ‫‪ޯ -‬‬

‫ކމެޓީގެ މެމްބަރުންނަށް‬ ‫ދިނުމުގައި އިވެލުއޭޝަން ޮ‬

‫ގތަކަށް މުރާޖައާ‬ ‫ދަރިވަރުންނަށް ލުއި ފަސޭހަ ވާނެ ޮ‬

‫ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އެންޓި‬

‫ފެންނަ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޕޯޒަލަކަށް މަތިން މާކްސް‬

‫ކުރުމަށް ފަހު މި ހަފުތާގައި އަލުން ހުޅުވާލާނެ‬

‫ލނެއް ނުދައްކައި އޮތުން‪.‬‬ ‫‪ -‬ކުރީގެ ޯ‬

‫ކމިޝަން (އޭސީސީ) ން މިއަދު ބުނެފި‬ ‫ކޮރަޕްޝަން ޮ‬

‫ދީފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް އޭސީސީގެ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ކިޔަވަން‬

‫‪ -‬އެޕްލިކޭޝަންގެ ހުރިހާ ބައެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި‬

‫ނިންމުމުގައި ވެ އެވެ‪ .‬އަދި އެއީ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި‬

‫‪ 242‬ޖާގަ އަށް ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކު‬

‫ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމެއް‬

‫ޑިސްކޮލިފައިވެފައިވާތީ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ހަ‬ ‫ކުންފުންޏަކަށް ދޭން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އޮތީ‬ ‫ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެ‬

‫ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އޭސީސީން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬އިވެލުއޭޝަންގައި‬ ‫އެ ކޮމިޝަނުން ބުނި ޮ‬

‫އަލުން ހުޅުވާލާނީ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުން‬

‫ގތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން‬ ‫ކުންފުނިތައް ކަނޑައެޅި ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ގޮތުން‬ ‫ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އަމަލު ޮ‬

‫އެ މައްސަލަ އޭސީސީ އަށް ހުށަހެޅީ ސިސިލްފަރު‬

‫ކރަޕްޝަނަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއް‬ ‫ޮ‬

‫ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ‪ .‬މައި‬

‫ކުންފުނިންނެވެ‪.‬‬

‫ފާހަގަ ކުރެވޭތީ އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ބެލުމަށް އެ‬

‫އެޑިއު ޕޯޓަލްގެ ތެރެއިން އެޕްލިކޭޝަން އެޑިޓްކޮށް ފޯމު‬

‫ގތުން‪ ،‬މިދިޔަ ހަފުތާގައި‬ ‫އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ޮ‬ ‫ގތުން‪ ،‬ހައްޖަށް‬ ‫އޭސީސީން ނިންމި ނިންމުމުގައިވާ ޮ‬

‫ކމިޝަނުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ނެތުން‪.‬‬ ‫ގތަށް އެޓެސްޓޭޝަން‬ ‫ އިއުލާނާ އެއް ޮ‬‫ފުރިހަމަވެފައި ނެތުން‪.‬‬

‫ލނު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް‬ ‫އިތުރަށް ފަސޭހަކޮށް‪ޯ ،‬‬ ‫ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭން ކަމަށް‬

‫ހައްޖަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެ ކުންފުނިތައް‬

‫ފުރިހަމަ ނުވުން‪.‬‬

‫ ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ސްކީމް ނުވަތަ އެހެން‬‫ފމު ހުށަހަޅާފައި ވުން‪.‬‬ ‫ކެޓަގަރީއަކަށް ޯ‬ ‫ކލިފައިވެ‪ ،‬ނަމަވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ ‪30‬‬ ‫ ޮ‬‫ލޓް ތެރޭގައި ނުހިމެނުން‪.‬‬ ‫ސް ޮ‬ ‫‪ -‬ރިޕީޓް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައި ވުން‪.‬‬

‫ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ދޭން ވަނީ ނިންމައިފަ‬

‫‪ -‬ޖެނުއަރީ ‪ ،2019 ،1‬ގެ ކުރިން ކިޔަވަން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ ބެހޭ އުސޫލުގެ‬

‫ކަނޑައެޅުމުގައި މިނިސްޓްރީން އަމަލުކުރި ގޮތާ‬

‫"މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނަށް ދޭ ލޯނު އެހީގެ‬

‫ދަށުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ބައެއް ލިޔުންތައް ހުށަނާޅާ‬

‫މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ސިސިލްފަރު ކުންފުނިން‬

‫ލނު ލިބުމަކީ މި‬ ‫ފުރުސަތު ފަހިވެ ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ޯ‬

‫ފަށާފައިވާ ދަރިވަރުން އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ‬ ‫ފމު ހުށަހަޅާފައި ވުން‪.‬‬ ‫ދަރިވަރުންގެ ކެޓަގަރީ އަށް ޯ‬

‫ޕސަލްތައް ބާތިލް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް‬ ‫ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮ ޯ‬

‫ކޓަށް ވެސް ހުށަހެޅި އެވެ‪.‬‬ ‫އެ މައްސަލަ ސިވިލް ޯ‬

‫ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަމާޒެވެ‪ "،‬ބަޔާނުގައި‬

‫ކށްފައި ނެތުން‪.‬‬ ‫‪ -‬ސެޓްފިކެޓް އެކްރިޑެޓް ޮ‬

‫އެ އުސޫލުގައި އޮތުމުން އެފަދަ ބައެއް ޕްރޮޕޯސަލްތައް‬

‫ކޓަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ‬ ‫އެކަމަކު ޯ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް‬ ‫‪ޯ -‬‬

‫ބާތިލް ކުރި ނަމަވެސް‪ ،‬ދެ ކުންފުންޏެއްގެ‬

‫އިޖުރާއާތުތައް ފުރިހަމަ ނުކުރާތީ ކޯޓުން ނިންމީ އެ‬

‫ކށް އަދި އެ ދެ ކުންފުނި‬ ‫ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބާތިލް ނު ޮ‬

‫މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އިވެލުއޭޝަންގައި ބައިވެރި ޮ‬

‫ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަނުން ބުނިގޮތުގައި ލޯނަށް‬ ‫ޑިސްކޮލިފައިވި ސަބަބު އެ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުން‬

‫ކސްތަކަށް ކުރިމަތިލާފައި‬ ‫ކައުންސިލުން ގަބޫލުނުކުރާ ޯ‬ ‫ވުން‪.‬‬

‫ފެންނަން ހުންނާނެ އެވެ‪ .‬އަދި އެއް ސަބަބަށް ވުރެ‬

‫ފައިސާ ދޭން އީސީން އެދުނީ ތިން ޕާޓީއަކަށް‪ :‬ފިނޭންސް‬ ‫ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހަތަރު ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް‬

‫އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޕީޕީއެމަށް ފައިސާ ޖަމާ ނުކުރާ ކަމަށް‬

‫ކމިޝަން (އީސީ) އިން‬ ‫ފައިސާ ދޭން އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫ބުނުމުން‪ ،‬އަކުރަމް ވިދާޅުވީ އެކަން ވެފައި އޮތް ގޮތެއް‬

‫ހުށަހެޅި ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް‪ ،‬ފައިސާ ދޭން އެދުނީ‬

‫އީސީން ބަލާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ތިން ޕާޓީއަކަށް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ރޭ‬ ‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ހަތަރު ޕާޓީއަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރު‬ ‫އތީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫‪ 26.2‬މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ޮ‬ ‫ކޮމިޝަންގައި ނުވަ ޕާޓީއެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވެ‬

‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ‬ ‫ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޮ‬ ‫މިދިޔަ މަހުގެ ‪ 23‬ވަނަ ދުވަހު އިލެކްޝަންސް‬

‫އެވެ‪ .‬ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ދެނީ ‪ 10،000‬އަށް‬

‫ގތަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދީފައި ވަނީ‬ ‫ކޮމިޝަނުން އެދުނު ޮ‬

‫ވުރެ ގިނަ މެމްބަރުން ތިބޭ ޕާޓީތަކަށް އެކަންޏެވެ‪.‬‬

‫އީސީން ހުށަހެޅި ތިން ޕާޓީއަކަށް ކަމަށެވެ‪ .‬ފިނޭންސުން‬

‫އެހެންވެ މި އަހަރު ވެސް ފައިސާ ލިބެނީ‪ ،‬މިދިޔަ‬

‫ކށްދީފައި ވަނީ އެމްޑީޕީ އާއި‬ ‫މިއަދު ފައިސާ ޖަމާ ޮ‬

‫އަހަރު ބަޖެޓް ފާސްކުރި އިރު‪ ،‬އެ އަދަދަށް މެމްބަރުން‬

‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އެމްޑީއޭއަށެވެ‪.‬‬

‫ހަމަވާ ހަތަރު ޕާޓީ އަށެވެ‪.‬‬ ‫ފމުތައް ޗެކްކޮށް‬ ‫އިސީ އަށް މި ފަހުން ހުށަހެޅި ޯ‬

‫ގތުގައި ޕީޕީއެމަށް ނުވަ މިލިއަނަށް‬ ‫އީސީން ބުނި ޮ‬ ‫ކށްދޭން ވެސް ފިނޭންސްގައި‬ ‫ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޖަމާ ޮ‬

‫ނިމުނު އިރު މެމްބަރުން އެންމެ ގިނަ ޕާޓީގެ ރެކޯޑާ‬

‫އެދިފައިވާނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ޕާޓީ އަށް ފައިސާ‬

‫އެކު‪ ،‬އެމްޑީޕީގައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު ބައިލައްކަ އަށް‬

‫ޖަމައެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫އަރަ އެވެ‪ .‬އަދި ‪ 10،000‬މެމްބަރުން ހަމަވާ ޕާޓީތަކުގެ‬

‫ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދިން އިރު‪ ،‬މެމްބަރުން އެންމެ‬

‫އަދަދު ވަނީ ދޭކަށްވެފަ އެވެ‪ .‬މިހާރު އެ އަދަދަށް‬

‫ގިނަ އެމްޑީޕީ އަށް ‪ 12‬މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ‪،‬‬

‫މެމްބަރުން ހަމަވަނީ އެމްޑީޕީގެ އިތުރުން ޕީޕީއެމްގަ‬

‫ޖޭޕީ އަދި އެމްޑީއޭ އަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ‬

‫އެވެެ‪.‬‬

‫ކށްދީފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ރުފިޔާ ޖަމާ ޮ‬

‫ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައަޅާ ފައިސާ‬

‫ކމިޝަންގެ މެމްބަރު އަހުމަދު‬ ‫އިލެކްޝަންސް ޮ‬

‫އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި‬

‫އަކްރަމް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ އަހަރީ ރިޕޯޓު‬

‫ދޭން ޖެހެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެ ފައިސާ ދޫކުރުން‬

‫ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ‬

‫ހުށަހަޅާފައިވާ ހަތަރު ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްދޭން‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ‬ ‫މިފަހަރު ލަސްވީ‪ ،‬އީސީން ބުނި ޮ‬

‫ފނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬ ‫އެދި ފިނޭންސަށް ޮ‬

‫ކށް ޕާޓީތަކުން އެއްފަހަރާ‬ ‫މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާ ދިމާ ޮ‬

‫ދައްކަވަނީ‪ --- .‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫ފނުވި އިރު‪ ،‬އެއްވެސް ޕާޓީއެއް‬ ‫ފިނޭންސަށް ޮ‬

‫ފމު ހުށަހެޅުމުން‪ ،‬އޭގެ ސައްހަކަން‬ ‫ގިނަ އަދަދެއްގެ ޯ‬

‫ކށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި‬ ‫އިސްތިސްނާ ޮ‬

‫ބެލުމަށެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 10‬ޖޫން ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކު ެގ‬ ‫ކޮންޓްރޯލް ލިބެނީ އެމްޑީޕީ އަށް‬

‫ފިލަން ކަނޑަށް ފުންމާލި މީހާ‬ ‫ފަޅުރަށުން ފެނިއްޖެ‬ ‫ގއ‪ .‬ކަނޑުހުޅުދު އަށް ދިޔަ ފެރީއަކުން‬ ‫މަސްތުވާތަކެތި ގެންދާތީ‪ ،‬އެ ރަށުގައި ފުލުހުން‬ ‫ހަރަކާތްތެރިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމުން ފެރީން‬ ‫ކަނޑަށް ރޭ ފުންމާލި މީހާ ކައިރީގައި އޮތް ފަޅު‬

‫އިންޑިއާގެ ޮބޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ ޯމދީ ތަގްރީރު ކުރެއްވުމަށް މަޖިލިހުގައި އިއްޔެ ރޭ ބޭއްވި‬ ‫ޖަލްސާގައި މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ‪ --- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ހުސެއިން ވަހީދު‪ /‬މިހާރު‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫"އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަނީ މަސައްކަތް ބުރަ‬ ‫ދައުރަކަށް ވާނެއޭ‪ .‬ދެ ކޮމިޓީއަށް ވުރެ ގިނަ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އިން މެމްބަރުން ތިބުމަކީ ވެސް އެހާ ފަސޭހަ‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ކޮމިޓީތަކެއްގެ‬

‫ކަމަކަށް ނުވާނެ‪ .‬އެހެންވީމަ އެކަމާ ދޭތެރޭގައި‬

‫ކލިޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ‪،‬‬ ‫ކޮންޓްރޯލް‪ ،‬ސަރުކާރު ޯ‬

‫ކމިޓީތަކަށް މެމްބަރުން‬ ‫ވެސް ވިސްނާލަން ޖެހޭ‪ޮ "،‬‬

‫ގތަށް ހެދުމަށް މަޖިލިހުގެ ވަގުތީ‬ ‫އެމްޑީޕީ އަށް ލިބޭ ޮ‬

‫ކމިޓީގެ މުގައްރިރު އާޒިމް‬ ‫ކަނޑައަޅަން ހޮވި ވަގުތީ ޮ‬

‫ކމިޓީން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަޖިލިހުގެ ގަވައިދަށް އެންމެ ފަހުން ގެނައި‬ ‫ބަދަލުގެ ސަބަބުން ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ‬ ‫ކމިޓީ) ހިމަނައިގެން ‪ 17‬ކޮމިޓީއެއް ވަނީ‬ ‫(‪ޮ 241‬‬ ‫ހަދައިފަ އެވެ‪ .‬މަޖިލިހުގެ ގަވައިދުގައި ކުރިން އޮންނަ‬ ‫ގޮތުން ‪ 241‬ކޮމިޓީ ހިމަނައިގެން ދާއިމީ ‪ 13‬ކޮމިޓީއެއް‬ ‫ކންމެ ކޮމިޓީއެއްގައި‬ ‫އެކުލެވިގެންވެ އެވެ‪ .‬އަދި ޮ‬ ‫ތިއްބަވާނީ ‪ 11‬މެމްބަރުން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި‬ ‫މަޖިލިހުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލިހުގެ އިދާރާ އިން ހުށަހެޅި ކަރުދާހުގައިވާ‬ ‫ގޮތުން ‪ 241‬ކޮމިޓީ ފިޔަވައި ދެން ހުރި ކޮންމެ‬ ‫ކޮމިޓީއެއްގައި ‪ 11‬މެމްބަރުން ހިމެނޭ ނަމަ‪ ،‬ކޮމިޓީތަކުން‬ ‫‪ 176‬ޖާގަ ލިބެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތަށް ބަލާއިރު‪ ،‬މަޖިލިހުގައި ‪ 65‬މެމްބަރުން‬ ‫އެ ޮ‬ ‫ހިމެނޭ އެމްޑީޕީ އަށް ލިބެނީ ‪ 132‬ޖާގަ އެވެ‪ .‬އޭރުން‬ ‫ކންމެ ކޮމިޓީއަކުން ‪ 9-8‬ޖާގަ ލިބޭނެ‬ ‫އެމްޑީޕީ އަށް ޮ‬

‫ކމިޓީތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް‪16( :‬‬ ‫މަޖިލިހުގައި ޮ‬ ‫ކޮމިޓީ)‬ ‫‪ -1‬އެމްޑީޕީގައި ‪ 65‬މެމްބަރުން ތިއްބަވާއިރު‪،‬‬ ‫ލިބެނީ ‪ 132‬ސްލޮޓް‬ ‫‪ -2‬ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގައި ‪ 5‬މެމްބަރުން ތިއްބަވާއިރު‪،‬‬ ‫ލިބެނީ ‪ 10‬ސްލޮޓް‬ ‫‪ -3‬ޕީޕީއެމްގައި ‪ 5‬މެމްބަރުން ތިއްބަވާއިރު ލިބެނީ‬ ‫‪ 10‬ސްލޮޓް‬ ‫‪ -4‬ޕީއެންސީގައި ތިން މެމްބަރުން ތިއްބަވާއިރު‪،‬‬ ‫ލިބެނީ ހަ ސްލޮޓް‬ ‫‪ -5‬އެމްޑީއޭގައި ދެ މެމްބަރުން ތިއްބަވާއިރު‪،‬‬ ‫ލިބެނީ ހަތަރު ސްލޮޓް‬ ‫ގތުގައި ހަތް މެމްބަރުން‬ ‫‪ -6‬އަމިއްލަ މެމްބަރުންގެ ޮ‬ ‫ތިއްބަވާއިރު‪ ،‬ލިބެނީ ‪ 14‬ސްލޮޓް‬

‫ކޅު ޕީޕީއެމްގައި ފަސް‬ ‫އެވެ‪ .‬ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އާއި އިދި ޮ‬ ‫ކންމެ ޕާޓީއަކަށް ‪10‬‬ ‫މެމްބަރުން ހިމެނޭ އިރު‪ ،‬އެއިން ޮ‬

‫އަލިފުށީ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު‬

‫ކޮމިޓީން ޖާގަ ލިބޭނެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެއިން ކޮންމެ‬

‫ރަޝީދު ހުސެއިން (ބިގޭ) ވިދާޅުވީ ޕާޓީތަކުގެ‬

‫ކޮމިޓީއެއްގައި ޕީޕީއެމާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ތިއްބެވެނީ‬

‫ކމިޓީއެއްގައި ހިމެނުމަކީ މުހިންމު‬ ‫މެމްބަރުން ކޮންމެ ޮ‬

‫ކންމެ ޕާޓީއަކުން އެންމެ މެންބަރެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ގތުން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީތައް ފަދަ‬ ‫ކަމެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ކންގްރެސް ޕާޓީގައި ތިން‬ ‫މީގެ އިތުރުން ޮ‬ ‫މެމްބަރުން ތިއްބަވާ އިރު‪ ،‬އެ ޕާޓީ އަށް ލިބެނީ‬

‫ކމިޓީތަކުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު އިތުރު ކުރުމަކީ‬ ‫ބޮޑެތި ޮ‬ ‫މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ހަ ކޮމިޓީއަކުން ޖާގަ ލިބެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެއީ‬

‫ބައެއް އެހެން ބައެއް މެމްބަރުން ވެސް ވަނީ މިކަމަށް‬

‫ކޮންމެ ކޮމިޓީއަކުން އެއް ޖާގަ އެވެ‪ .‬އެމްޑީއޭގައި ދެ‬

‫ތާއީދު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މެމްބަރުން ތިއްބަވާ އިރު‪ ،‬އެ ބޭފުޅުންނަށް ހަތަރު‬

‫ކންގްރެސް ޕާޓީގެ މެމްބަރު އަދި‬ ‫މާވަށު ދާއިރާގެ ޮ‬

‫ކމިޓީއަކުން ޖާގަ ލިބެ އެވެ‪ .‬އެއީ ހަތަރު ކޮމިޓީގެ‬ ‫ޮ‬

‫ނމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު‬ ‫ކުރީގެ އިކޮ ޮ‬

‫ކމިޓީއަކުން އެއް ޖާގަ އެވެ‪ .‬އަމިއްލަ‬ ‫ތެރެއިން ކޮންމެ ޮ‬

‫ކމިޓީތަކުގެ ގޮތުގައި‬ ‫ވަނީ ‪ 13‬މެމްބަރުން ތިއްބަވާނެ ޮ‬

‫ގތުގައި ހަތް ބޭފުޅުން ތިއްބަވާ އިރު‪ ،‬އެ‬ ‫މެމްބަރުންގެ ޮ‬

‫ކމިޓީއާ އެކު‪ ،‬މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ‬ ‫‪ޮ 241‬‬

‫ބޭފުޅުންނަށް ‪ 14‬ކޮމިޓީއަކުން ޖާގަ ލިބެ އެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ކޮމިޓީ އާއި އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީ އާއި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ‬

‫ކމިޓީއެއްގައި އަމިއްލަ‬ ‫‪ 14‬ކޮމިޓީގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ޮ‬

‫އާއި ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ސަރުކާރުގެ‬

‫އެއް މެމްބަރެވެ‪.‬‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުން ‪ 241‬ކޮމިޓީގައި‬

‫މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ ހަދަން‬ ‫ހުށަހަޅުއްވައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ ހުށަހެޅުމަށް ހިންނަވަރު‬

‫މަޖިލިހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިމަނަންވާނެ‬

‫ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހްމޫދު ވަނީ‬

‫އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬ކަރުދާސް އެކުލަވާލާފައި އޮންނަ ގޮތުން‬

‫ތާއީދު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ވެސް ލިބެނީ އެމްޑީޕީއަށެވެ‪.‬‬ ‫ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ‬ ‫އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވީ މެމްބަރުން‬ ‫އެއްބަސްވެވަޑައިގަންނަވާ ނަމަ‪ ،‬ބައެއް ކޮމިޓީތަކުގައި‬

‫ނަމަވެސް‪ ،‬މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ‬ ‫ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް ނާހަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިޓީތަކުގައި ތިއްބަވާނީ‬ ‫ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ވަނީ ޮ‬ ‫ތ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މަޝްވަރާ‬ ‫ކން މެމްބަރުން ޯ‬ ‫ޮ‬

‫‪ 13‬މެމްބަރުން ހިމެނިދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެމްޑީޕީން‬

‫ކމިޓީ އަށް ހިއްސާ ކުރެއްވުމަށް‬ ‫ކުރުމަށް ފަހު‪ ،‬އެކަން ޮ‬

‫ކމިޓީތަކުން ފުރުސަތު‬ ‫ބޭނުންވަނީ ހުރިހާ ޕާޓީތަކަށް ޮ‬

‫އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬

‫ދޭން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރަށެއް ކަމަށްވާ މާވަރުލުން މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން ބުނީ‪ ،‬އެ މީހާ ހެނދުނު ‪ 9:00‬ހާއިރު‬ ‫އއްވައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފެނުނީ ފަޅު ރަށުގައި ފިލާ ޮ‬ ‫އެ މީހާ މިހާރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި‬ ‫އިރު އޭނާގެ އަތުން އެއްވެސް އެއްޗެއް ފެނިފައިނުވާ‬ ‫ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ފުލުހުން ރޭ ބުނެފައި ވަނީ އެ މީހާ ފުންމާލީ‬

‫ފެރީން ކަނޑަށް‬ ‫ފުންމާލި ސަރަހައްދު‬

‫އންނަ މާވަރުލު ކައިރި އަށް‬ ‫ކަނޑުހުޅުދޫ ކައިރީގައި ޮ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެ މީހާ ފުންމާލުމުން‪ ،‬ރޭ އިރު އޮއްސުނު ވަގުތު‬ ‫ބއްކުރައެއްގައި ފަލިޖަހާފައި ތިން މީހަކު‬ ‫އޭނާ ހޯދަން ޮ‬ ‫ބއްކުރާ ބަންޑުންޖަހާލުމުން‬ ‫ދިޔަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬އެ ޮ‬ ‫އެކަކު ވަނީ ފަތާފައި މާވަރުލު އަށް އަރައި އެކަން‬ ‫ފުލުހުންނަށް އަންފައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ތިން މީހުން ކަނޑުވި‬ ‫ނަމަވެސް ފަހުން އެ މީހުން ވަނީ ފެނިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބއްކުރާގައި ދިޔަ މީހުންނަކީ‬ ‫އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި‪ޮ ،‬‬ ‫ކަނޑަށް ފުންމާލައިގެން ފިލަން އުޅުނު މީހާއާ ގުޅުން‬ ‫އޮންނަ ބައެކެވެ‪.‬‬

‫ދައުރު ވަނީ ފޭކް މެސެޖެއް‪،‬‬ ‫އޮޕަރޭޝަން ނުހުއްޓޭނެ‬ ‫މޯލްޑިވިއަންގެ ސީނިއާ ޓެކްނިކަލް ވަޒީފާތަކެއްގައި‬

‫ތިބި ބަޔަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް ދައުރުވަމުން‬ ‫ދަނީ ސައްހަ މެސެޖެއް ނޫން ކަމަށާއި ވަކިވެފައިވާ‬

‫ނާރާނެ‪ "،‬އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ވަރަށް ސީނިއާ‬

‫މުވައްޒަފުންތަކެއް ތިބި ނަމަވެސް‪ ،‬އޮޕަރޭޝަނަށް‬

‫ޕައިލެޓުންތަކެއް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ވިއްސަށް‬

‫ބުރޫއެއް ނާރާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން‬

‫ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަޒީފާ އިން އިސްތިއުފާ ދީފައިވާ‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި‬ ‫ޯ‬ ‫ކަމަށް މިއަދު ވަރަށް ގަދައަށް‬

‫އެ ކުންފުނިން ބުނީ ސީނިއާ ތިން މީހަކު އިއްޔެ‬

‫ދެކެވުނެވެ‪ .‬އެކަމަކު "މިހާރަ"ށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި‬

‫ވަކިވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެއް‬

‫އޭގެ ތެރޭގައި ކެޕްޓަނުން އަދާކުރާ އެހެން ވަޒީފާތަކުން‬

‫މީހުންނަކީ މާ ކުރިން ވަޒީފާ އިން ވަކިވެފައިވާ ބައެއް‬

‫އިސްތިއުފާ ދިނަސް އެ މީހުން ބޯޓުތައް ބަރާބަރަށް‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ދުއްވަމުން ގެންދެ އެވެ‪.‬‬

‫އޕަރޭޝަންތަކަށް ބުރޫއެއް‬ ‫"އެހެން ވިޔަސް ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 10‬ޖޫން ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫ލޯނު ނުލިބުމު ެގ‬ ‫ކަންބޮޑުވުން މިނިސްޓަރާ‬ ‫ހިއްސާކޮށްފި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫މަތީ ތައުލީމަށް ސަރުކާރުން ދޭ ލޯނަށް އެދި‬ ‫ލނު ލިބުނީ އެންމެ‬ ‫ހުށަހެޅި މީހުންގެ ތެރެއިން ޯ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫ހުޅުމާލޭގެ ޕްރީސްކޫލް ހިންގަން‬ ‫‪ 3‬ފަރާތަކުން ބިޑްކޮށްފި‬

‫ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހެދި ޕްރީސް ސްކޫލް‪ --- .‬ފޮޓޯ‪ :‬މިހާރު‬

‫‪ 79‬މީހަކަށެވެ‪ .‬މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔަވަން ބޭނުންވާ‬ ‫ލނު ގިނަ ބަޔަކަށް‬ ‫މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ޯ‬ ‫ނުލިބުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެމްޑީޕީގެ‬ ‫ބައެއް މެމްބަރުން ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު‬

‫ލނު ދިނުމަކީ މި ސަރުކާރުން އެންމެ‬ ‫މީހުންނަށް ޯ‬ ‫އިސްކަންދޭ އެއްކަމެވެ‪.‬‬ ‫ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬އިބްރާހިމް‬

‫ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހެދި ޕްރީސްކޫލް‬ ‫ހިންގަން ތިން ފަރާތަކުން އިއްޔެ ބިޑްކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އޓިޒަމް ސެންޓަރު ކައިރީގައި ހުންނަ ‪10‬‬ ‫ޯ‬

‫ގތުގައި ޕްރީސްކޫލް ހިންގުމުގެ‬ ‫އެނގިފައިވާ ޮ‬ ‫ކށް ބިޑްކުރީ ކެންގަރޫ ކިޑްސް‬ ‫ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ޮ‬ ‫ހިންގާ އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަނާއި ހުޅުމާލޭގައި‬

‫ހަސަން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ގިނަ ބަޔަކަށް ލޯނު ނުލިބުނީ‬

‫ކްލާސްރޫމުގެ ޕްރީ ސްކޫލް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް‬

‫ބްރައިޓްވޭ ސްކޫލް ހިންގަމުން އަންނަ ކޮލިޓެޓް‬

‫ކށްފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ހުށަހެޅުމުން‬ ‫އާންމު ޮ‬

‫ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އެޑިއުކޭޝަން‬

‫އެޑިއުކޭޝަން އާއި މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ ނަމަކަށް ކިޔާ‬

‫ފޮޓޯ ޓުވީޓު ކުރައްވައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫ކލިފައިވި ސަބަބު ހަޔާ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ މީހުން ޑިސް ޮ‬

‫މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލު ކުރީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ‬

‫ބައެކެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަނުވެގެން‬

‫މީކާއިލް ނަސީމް ވިދާޅުވީ މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް‬

‫އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސާފުކޮށް ދޭނެ ކަމަށް‬

‫ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬އެ ޕްރީސްކޫލް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން‬

‫މެރިޓައިމް އެކަޑަމީގެ ބިޑް ބާތިލްވެފައިވާ ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޑރ‪ .‬އިބްރާހިމް ހަސަންއާ އިއްޔެ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫އފީހުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ‬ ‫އެމްޑީޕީގެ ޮ‬

‫ލންގައި ހުރި އުސޫލުތަކާ މެދު މެމްބަރުންގެ‬ ‫ދޫކުރާ ޯ‬

‫ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އުސޫލާ ޚިލާފު ފޯމު‬

‫މިނިސްޓްރީން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އިއުލާން ކުރި‬

‫ބޑުވުންތައް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާ‬ ‫ހުރި ކަން ޮ‬

‫ގތުން މިނިސްޓްރީން އަދި‬ ‫ބަލައިގަތް ސަބަބާ ގުޅޭ ޮ‬

‫ނަމަވެސް އެއްވެސް ބަޔަކު އެ ތަން ހިންގަން‬

‫ކުރަނީ އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަނާއި ކޮލިޓެޓްގެ‬

‫ހިއްސާ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވަކި އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ބިޑެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޝައުގުވެރިކަން ފާޅު ޮ‬

‫ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ‪.‬‬

‫ކލިފައި ކުރުމުގެ ކުރިން‬ ‫ފމްތައް ޑިސް ޮ‬ ‫އެގޮތުން ޯ‬

‫މިކަމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާއަކަށްވީ‬

‫އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިހާރު‬

‫ހުޅުމާލޭގައި މިވަގުތު ހިންގަނީ ދެ ޕްރީ‬

‫ފމްތައް ބާތިލް ކުރާ ނަމަ‪،‬‬ ‫އެކަން އެންގުމާއި ޯ‬

‫ފމު ހުށަހެޅުމުން ފޯމުތައް‬ ‫އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް ޯ‬

‫އަހުމަދު ރިޔާޒް "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ އެ ޕްރީސްކޫލް‬

‫ސްކޫލެކެވެ‪ .‬އެއީ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހިންގާ ދެ‬

‫އެއީ ކީއްވެކަން ބެލުމުގެ އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތެއް‬

‫ފނުވާލުމުގެ ބަދަލުގައި ޑިސްކޮލިފައި‬ ‫އަނބުރާ ޮ‬

‫ހދަން އަލުން ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން‬ ‫ހިންގާނެ ބައެއް ޯ‬

‫ތަނެވެ‪ .‬އޭގެ އިތުރުން ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކުގައި ޕްރީ‬

‫ދޭންވާނެ ކަމަށް މީކައިލް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އަދި ޕޯޓަލް‬

‫ފމު ހުށަހަޅައިފި ނަމަ‪ ،‬އެކަން‬ ‫ކުރުމެވެ‪ .‬ނުބައިކޮށް ޯ‬

‫ތިން ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލި ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެމީހުން‬

‫ސްކޫލް ކިޔަވައިދެ އެވެ‪.‬‬

‫ފމްތައް ޑިސްކޮލިފައިވެގެން ނުވާނެ‬ ‫މައްސަލައަކާ ހުރެ‪ޯ ،‬‬

‫ދަރިވަރުންނަށް އަންގައި އެ ރަނގަޅު ކުރުމުގެ‬

‫ހުށަހެޅި ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް‬

‫ކަމަށް މީކަލް ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ފުރުސަތު ދަރިވަރުންނަށް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެމީހުން‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އންނަން ވާނީ ހާމަކަން ބޮޑު‬ ‫ލޯން ސްކީމް ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް އޭގެ އިތުރު އެއްވެސް ތަފްސީލެއް އޭނާ‬ ‫ނުދެއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތެއްގައި ކަމަށް ވެސް މީކާއިލް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހލަކާއި ސްޓާފް ރޫމެއް ވެސް‬ ‫ކޮމްޕިއުޓާ ރޫމާއި ޯ‬ ‫ހުންނަ ޕްރީ ސްކޫލު މީގެ ކުރިން ބޭނުންކުރީ ރިޔާސީ‬ ‫އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ‬ ‫ކެމްޕެއިން ޖަގަހައެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫އައް ޑޫގައި ‪ 1.6‬މެގަ ވޮޓްގެ އާ އިންޖީނެއް ބަހައްޓައިފި‬ ‫އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ އަވަށްތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑޭ‬

‫މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދު އަށް ކަރަންޓް ދޭ މަރުކަޒީ‬

‫މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ‪ 1.6‬މެގަވޮޓްގެ އާ‬

‫އިންޖީނުގޭގައި އަލަށް ބެހެއްޓި ‪ 1.6‬މެގަވޮޓްގެ‬

‫ކށް‪ ،‬ކަރަންޓް ދޭން ފަށާފައިވާ‬ ‫ޖެނެރޭޓަރެއް އިންސްޓޯލް ޮ‬

‫ލޑްގައި މިހާރު‬ ‫އިންޖީނުން ‪ 1.3‬މެގަވޮޓްގެ ހައި ޯ‬

‫ކޕަރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ފެނަކަ ޯ‬ ‫އެ ކުންފުނިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ އައްޑޫގެ‬ ‫ގުޅިފައިވާ އަވަށްތައް ކަމަށްވާ ހިތަދޫ‪ ،‬މަރަދޫ‪،‬‬

‫ކަރަންޓް ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންވެ‪ ،‬ކުރިން ދޭތެރެ ދޭތެރެ އިން ކަރަންޓް‬ ‫ކެނޑޭ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ލިބޭނެ ކަމަށް‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މަރުކަޒީ އިންޖީނު ގޭގައި މިދިޔަ އަހަރު ދެ‬ ‫ޓލްކޮށް‪ ،‬ކަރަންޓް‬ ‫މެގަވޮޓްގެ ދެ ޖަނަރޭޓަރު އިންސް ޯ‬ ‫ދެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެ އެއްޗިއްސަށް މައްސަލަތައް‬ ‫ޖެހި ކަރަންޓް ކެނޑުމަކީ އާންމު ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫އައްޑޫގެ ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ އަށް ދާއިމީ ހައްލެއް‬

‫ހޯދަން ފެނަކަ އިން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އިރު‪،‬‬ ‫‪ 20‬މެގަވޮޓްގެ ޕަވަ ގްރިޑެއް އެޅުމަށް މަސައްކަތް‬ ‫ކުރަމުން އަންމަ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުންޏެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޚަބަރު‬

‫‪ 10‬ޖޫން ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫ވޯލްޑް އެސްއެމްއީ‬ ‫ފޯރަމްގައި‬ ‫ސައީދު ތަގުރީރު‬ ‫ކުރައްވަނީ‬ ‫ފާ ތި މަ ތު ޝަ ނާ މު ހަ އް މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ބާއްވާ‪،‬‬ ‫ވޯލްޑް އެސްއެމްއީ ފޯރަމްގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު‬ ‫ކުރީގެ އިނޮކޮމިކް މިނިސްޓަރު އަދި މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު‬ ‫މުހައްމަދު ސައީދަށް ލިބިއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މީގެ އިތުރުން ސައީދަށް ވަނީ ޗައިނާ އެސޯސިއޭޝަން‬ ‫އޮފް ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް ކޮމާޝަލް އެންޓަޕްރައިސަސްގެ‬ ‫ކމިޓީގެ މެންބަރުކަން ވެސް ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޖަމިއްޔާގެ ލަފާ ދޭ ޮ‬ ‫ފރަމްގައި އޭނާ ވާހަކަ ދައްކާނީ‪،‬‬ ‫ސައީދު ވިދާޅުވީ‪ ،‬މި ޯ‬ ‫ވިޔަފާރި ކުރުމުގައި މިދުވަސްވަރު ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކާ ބެހޭ‬ ‫ގޮތުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން އިންޓަގްރޭޓެޑް އުސޫލުތަކުން‬ ‫ޕްރޮޓެކްޝަނިޒަމްގެ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލުވުމުން ދިމާވާ‬ ‫ގތުން ވާހަކަ ދައްކަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި‬ ‫މައްސަލަތާ ބެހޭ ޮ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ނމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދުގެ ޓްވީޓް‬ ‫ކުރީގެ އިކޮ ޮ‬ ‫ފރަމްގައި ދިވެއްސަކު ތަގުގީރު ކުރައްވާ‬ ‫މިއީ މި ޯ‬ ‫ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪.‬‬ ‫އންނަ މި ފޯރަމްގައި ‪ 30‬އަށް‬ ‫މި މަހުގެ ‪ 22-21‬އަށް ޮ‬ ‫ވުރެ ގިނަ ގައުމުން ބައިވެރިވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ބީއެމްއެލް ފޮޓޯ މުބާރާތުގެ‬ ‫ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި‬ ‫އި ދު ހާ މް ނަ އީ މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ފޮޓޯތައް އިންސްޓާގްރާމް އަދި ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް‬ ‫މެދުގައި މިއަދު ވަނީ ގުރުއަތު ނަގައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ‬ ‫އިން ފިތުރު އީދާ ދިމާ ޮ‬

‫މުބާރާތުގައި އީދުގެ އުފާވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ‬

‫ޓ ޝެއާކޮށްގެން‬ ‫އިންސްޓަގްރާމުގައި ފޮ ޯ‬ ‫‪ shaxlon‬އަދި @‪ xidhoo0‬މި އެކައުންޓުތަކުގެ‬

‫މުބާރާތުގައި ބައިވެރިއަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ފޮޓޯއެއް‬

‫މި މަހުގެ ‪ 6-4‬އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި‬

‫ހުށަހަޅާފައިވާ ފޮޓޯއެއް‬

‫ޝެއާކުރި ‪ 800‬އަށް ވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންގެ‬

‫މލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)‬ ‫ބޭންކް އޮފް ޯ‬

‫އިއުލާންކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ފޮޓޯ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިއަކު‬

‫ގުރުއަތުން ހޮވުނީ @‪ awwamphotos‬އާއި @‬

‫ބީއެމްއެލް "އީދު ކިހިނެއް" ފޮޓޯ‬

‫ޓ މުބާރާތުގެ ނަސީބުވެރިން‬ ‫"އީދު ކިހިނެއް" ފޮ ޯ‬

‫ބީއެމްއެލް "އީދު ކިހިނެއް"‬

‫ޓ ޝެއާކޮށްގެން ގުރުއަތުން‬ ‫ޓްވިޓާގައި ފޮ ޯ‬ ‫ހޮވުނީ @‪ marraajameel‬އާއި @‬

‫ވެރިފަރާތްތަކެވެ‪.‬‬ ‫ހވުނު ނަސީބުވެރިންގެ ތެރެއިން‬ ‫ގުރުއަތުން ޮ‬ ‫ކޮންމެ ނަސީބުވެރިއަކަށް ‪ 5،000‬ރުފިޔާގެ ގިފްޓް‬ ‫ކާޑެއް ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫‪ dhiwanderingirl‬އަދި @‪ShixnaH‬‬ ‫އެކައުންޓުގެ ވެރިންނެވެ‪.‬‬

‫ކޮންސްޓްރަކްޝަ ްނ‬ ‫މަސައްކަތްތައް މަދު‪،‬‬ ‫ދޫކުރި ލޯނު ގިނަ‬ ‫މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި ރާއްޖޭގެ‬ ‫ކންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގެ ބޭނުމަށް އިމްޕޯޓު ކުރި‬ ‫ޮ‬

‫ކންސްޓްރަކްޝަން‬ ‫ކުއާޓާ އިން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ޮ‬ ‫މަސައްކަތްތައް ކުރާ މިންވަރު ވަނީ ދަށްވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކންސްޓްރަކްޝަނަށް ދޫކުރި ލޯނު‬ ‫ބޭންކުތަކުން ޮ‬

‫މުދާ ‪ 21‬ޕަސެންޓް ދަށްވި އިރު ދޫކުރި ލޯނުގެ އަދަދު‬ ‫‪ 17‬ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް‬

‫ސޓުތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް‬ ‫އިތުރުވެފައިވަނީ ރި ޯ‬

‫ތރިޓީ އެމްއެމްއޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން‬ ‫މޮނިޓަރީ އޮ ޯ‬

‫ކޮމާޝަލް ބޭންކުތަކުން ނަގާ ލޯނު އިތުރުވުމުގެ‬

‫ދައްކައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ސަބަބުންނެވެ‪ .‬މި މުއްދަތުގައި ގެސްޓްހައުސް ތަރައްގީ‬

‫އެމްއެމްއޭ އިން އާންމުކޮށްފައިވާ މި‬ ‫އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގެ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން‬

‫ލނުގެ މިންވަރު ވެސް ވަނީ ދަށްވެފަ‬ ‫ކުރުމަށް ދޫކުރި ޯ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ގެންނަ ލަކުޑި އާއި ސިމެންތި‬

‫ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓެއް‬

‫ކންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ އިން‬ ‫މިދިޔަ އަހަރު ޮ‬

‫ޕޓު ކުރިވަރު މަދު ކަމަށެވެ‪ .‬މީގެ‬ ‫އާއި ދަގަނޑު އިމް ޯ‬

‫ދޫކުރި ލޯނުގެ މިންވަރު ‪ 21‬ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވެ‬

‫ބޑެތި މަޝްރޫއުތައް‬ ‫އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގައި ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހިންގާ މިންވަރު ދަށްވުމެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޚަބަރު‬

‫‪ 10‬ޖޫން ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬

‫މަގުމަތިން ފޮށޭ މީހަކު‬ ‫ބޭ ާޒރުކޮށްލައިފި‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި އެ‬ ‫އާއްމުކޮށްފައިވާ ވީޑި ޯ‬ ‫ފިރިހެންމީހާ ސައިކަލް މަތީގައި އިންނަނީ އެއް އަތުން‬ ‫ފނު ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫މާލޭގެ މަގުމަތިން އަންހެނަކާ ފޮށެމުން ދިޔަ‬

‫ފށެމުން ސައިކަލް ދުއްވި ތަން‬ ‫މަގުމަތިން އޭނާއާ ޮ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި‬ ‫ޯ‬ ‫ކަމަށް ބުނާ މީހެއްގެ ވީޑިއޯ‬

‫މަގުމަތިން ހިނގާފައި ދިޔަ މީހުންނާއި ދުއްވާފައި ދިޔަ‬

‫ކށް‪ ،‬އޭނާ ބޭޒާރުކޮށްލައިފި‬ ‫ހނިހިރުދުވަހު އާއްމު ޮ‬ ‫ޮ‬

‫މީހުންނަށް ފެނުނަސް އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބުނު ކަމަށް‬

‫އ އާންމު ކުރުމާ އެކު‪ ،‬އެއީ އާއްމުކޮށް‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ވީޑި ޯ‬

‫ބޑުވުން ވެސް ފާޅުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބުނެ އޭނާ ވަނީ ކަން ޮ‬

‫ފށޭ މީހެއް ކަމުގެ ތުހުމަތު ވެސް‬ ‫މަގުމަތިން މީހުންނާ ޮ‬

‫ސޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުކުރުމުން‬ ‫ޯ‬ ‫އެ ވީޑިއޯ‬

‫ވަނީ އަޅުވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އ އާއްމުކުރި އަންހެންމީހާ ޓުވިޓާގައި‬ ‫އެ ވީޑި ޯ‬

‫ފޮށުނު މީހާގެ މައުލޫމާތާއި އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަން‬ ‫ކށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އާއްމު ޮ‬

‫ގތުން އޭޑީކޭއާ ހިސާބުން ހުތުރު ބަހުން‬ ‫ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫އ ނުހިމެނީ އޭގައި‬ ‫އެކަމަކު "މިހާރު" އިން އެ ވީޑި ޯ‬

‫ފށެމުން ޗާންދަނީ މަގުގައި ހުންނަ‬ ‫މުއާމަލާތުކޮށް‪ޮ ،‬‬

‫އޭނާގެ ޒާތީ ގިނަ މައުލޫމާތުތައް ހާމަކޮށްފައިވާތީ އެވެ‪.‬‬

‫ސްކޫޕާ ސައިކަލްގައި އެ ފިރިހެންމީހާ ދުއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ފށުނު މައްސަލަ‬ ‫ފުލުހުން މިހާރު އަންނަނީ ޮ‬

‫މަގުމަތިން ހިނގާފައި ދާ އިރު ފުރައްސާރައާ އާއްމުކޮށް‬

‫ބަލަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް އެ މީހާގެ ހުތުރު ބަސްތަކާ ހުރެ‪،‬‬

‫އފިޝަލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪ ،‬އެ‬ ‫ފުލުހުންގެ މީޑިއާ ޮ‬

‫ރން ޖެހުނު ކަމަށް އަންހެން މީހާ‬ ‫މަގު މެދުގައި ހުރެ ޯ‬

‫މައްސަލައިގައި އަންހެންމީހާގެ ބަޔާން ނަގައި ތަހުގީގު‬

‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެއީ އޭނާގެ ކާފަގެ އުމުރުގެ މީހެއް ކަމަށާއި‬

‫ފށުމަކީ އާއްމު ކަމެކެވެ‪.‬‬ ‫މަގުމަތިން މީހުންނާ ޮ‬

‫ފށުމަށް އެދުމުން ވެސް ދެއްކީ ލަދުވެތި‬ ‫ނު ޮ‬

‫އެކަން ހުއްޓުވުމަށް ދޭތެރެއަކުން ކެމްޕޭންތައް ވެސް‬

‫ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް އަންހެންމީހާގެ ޓުވީޓުގައި ވެ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރިއަށް ގެންދެ އެވެ‪.‬‬

‫މަގުތައް ހަދައި‪،‬‬ ‫ބަލަހައްޓަން‬ ‫ކުންފުންޏެއް އުފައްދައިފި‬

‫ށ‪ .‬ކޮމަންޑޫ ހިއްކި ސަރަހައްދަށް މިއަދު އުދަ އަރަނީ‪ --- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް‬

‫ކޮމަންޑު އަށް ވަރަށް‬ ‫ބޮޑަށް އުދަ އަރައިފި‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫އެކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލު ކަމެއް ދިނުމަށް ކައުންސިލުން‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫އިލްތިމާސް ކުރަނީ‪ "،‬މުފީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކމަންޑޫގައި ހިއްކި ސަރަހައްދަށް ވަރަށް‬ ‫ށ‪ޮ .‬‬ ‫ބޑަށް އިއްޔެ އުދަ އަރައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ކމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު‬ ‫ޮ‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫މަގުތައް ހަދައި‪،‬ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރޯޑް‬

‫އުދަ އެރުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށްވާތީ ރައްޔިތުން‬

‫ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި‬ ‫ކޮމަންޑޫ ހިއްކި އިރު‪ ،‬އެ ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން‬ ‫ބހިޔާވަހިކަން ހޯދައި‬ ‫އޭރު އޮތީ ރައްޔިތުންނަށް ޯ‬

‫މުފީދު "މިހާރު" އަށް ވިދާޅުވީ ރަށުގެ ހުޅަނގު‬

‫ދިނުމަށް ހިއްކާ ސަރަހައްދުގައި ‪ 50‬ފްލެޓު އެޅުމެވެ‪.‬‬

‫ލޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ‬ ‫ހިއްސާވާ ރޯޑް ޑިވެ ޮ‬

‫ދެކުނު ފަރާތުން އުދަ އަރަން ފެށީ މިއަދު މެންދުރު‬

‫އެ ސަރަހައްދަށް އިންޖީނުގެ ބަދަލުކޮށް ވޭސްޓް‬

‫ރައުސުލްމާލަކީ ‪ 50‬މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ‪.‬‬

‫ފަހު ކަމަށެވެ‪ .‬ރަށަށް އުދަ އަރައި‪ ،‬މީހުން ދިރިއުޅޭ‬

‫މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކެއް އެޅުމަށް‬

‫ލނުގަނޑު އެރި ކަމަށް އޭނާ‬ ‫ސަރަހައްދާ ހަމައަށް ޮ‬

‫ވެސް ވިސްނި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ސަރުކާރުގެ ‪ 100‬ޕަސެންޓު‬ ‫ގަރާރުގައިވާ ޮ‬

‫ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުން‬

‫ކޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި‬ ‫ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޯ‬

‫ފެށިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި‬

‫ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫ލޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން‬ ‫މލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެ ޮ‬ ‫ވެސް ޯ‬

‫ސލިހް އިއްޔެ އުފައްދަވައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އުދަ އެރުމުގެ ސަބަބުން މީހަކަށް އަދި ތަނަކަށް‬

‫މި ދުވަސް ވަރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބުތަކަށް‬ ‫ގސްވެ‪ ،‬ވައި ވަރަށް ގަދަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް މޫސުން ޯ‬

‫(އެމްއާރުޑީސީ) ގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް‬

‫ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ‪ .‬ރަށުގެ ފުޓްސަލް ދަނޑާ ހަމައަށް‬

‫މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ބުނާ ގޮތުގައި މިއީ‬

‫ކޕަރޭޝަން އުފައްދަން‬ ‫ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޯ‬

‫އުފައްދައިގެން ސަރުކާރުން ހިންގި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‪،‬‬

‫ބޑަށް ކުރި‪ "،‬ކައުންސިލްގެ‬ ‫އުދައިގެ އަސަރު ވަރަށް ޮ‬

‫އާންމުކޮށް ހުޅަނގު މޫސުމުގައި ރާއްޖޭގައި ވައި ބާރުވާ‬

‫ރައީސް ނެރުއްވި ގަރާރުގައި ވަނީ ރަށްރަށުގެ މަގުތައް‬

‫ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި މަގު ހެދުމުގެ އިތުރުން‬

‫ރަނގަޅު ފެންވަރަށް ހަދައި‪ ،‬އެ ތަންތަން ބެލެހެއްޓޭނެ‬

‫ފުޓުބޯޅަ ދަނޑާއި ނަރުދަމާ އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އެ ރަށަށް އަދިވެސް ދަނީ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ނިސްބަތެވެ‪.‬‬ ‫އތް ތިން ދުވަހު ވެސް މެދު ރާއްޖެތެރެ‬ ‫ކުރިއަށް ޮ‬

‫އތުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް‬ ‫ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޮ‬

‫ކުރަމުން ދިޔަ އެމްއާރުޑީސީ‪ ،‬ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި‬

‫ކމަންޑު އަށް‬ ‫އުދަ އަރަމުންނެވެ‪ .‬މިއީ މި ފަހުން‪ޮ ،‬‬

‫ތޅުތަކަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް‬ ‫އާއި އުތުރުގެ އަ ޮ‬

‫ކަމަކަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬އެކަމަށް ޚާއްސަ ކުންފުންޏެއް‬

‫ކޅު ވަނީ އުވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީ ޮ‬

‫ބޑަށް އުދަ އެރި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ވެސް‬ ‫މިހާ ޮ‬

‫ލަފާކުރެވޭ ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް އާދަޔާ ހިލާފަށް ގަދަވާނެ‬

‫ރޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް‬ ‫އޮތުން މުހިންމު ކަމަކަށް ވާތީ ޯ‬

‫ކރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި‬ ‫އެމްއާރުޑީސީ އުވާލިއިރު‪ ،‬އެއީ ޮ‬

‫މުފީދު ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬ރަށުގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތަކީ‬

‫ކަމަށް މެޓުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކޕަރޭޝަންގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް އުފެއްދެވީ‬ ‫ޯ‬

‫ތުހުމަތުތަކެއް އެޅިފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ‪ .‬އަދި އެއީ‬

‫ގތުގައި އާންމު ގޮތެއްގައި އުދަ އަރާ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ކަމަށް ގަރާރުގައި ވެ އެވެ‪ .‬އަދި ސަރުކާރުން‬

‫ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ މެނޭޖިން‬

‫ހިސާބެކެވެ‪.‬‬

‫ގތެއްގެ މަތިން އެއް ރަށާއި އަނެއް ރަށް‬ ‫ކަނޑައަޅާ ޮ‬

‫ޑިރެކްޓަރުން އައްޔަންކުރި ކުންފުނި ވެސް މެ އެވެ‪.‬‬

‫ކމަންޑޫގެ ބިން‬ ‫އާބާދީގައި ‪ 1،200‬އުޅޭ ޮ‬

‫އަދި މެދު ރާއްޖެ ތެރެ އާއި އުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް‬ ‫ވައިގަދަވެ ރާޅުގެ އުސްމިން ތިން ފޫޓާއި ހަ ފޫޓާ‬ ‫ދެމެދުގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭތީ އެ‬

‫ހިއްކުމުން އެ ރަށުގެ ބޮޑުމިން ‪ 14‬ހެކްޓަރަށް ވުރެ‬

‫ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ‬

‫ބެލެހެއްޓުމަކީ މުހިންމު ކަމަކަށް ވުމަކީ ވެސް ގަރާރު‬

‫ޚާއްސަ ކުންފުންޏެއް މި ސަރުކާރުން އުފެއްދެވިއިރު‬

‫ބޑެވެ‪ .‬ބިން ނުހިއްކާ އިރު‪ ،‬އެ ރަށަކީ ކުރިން ހަތް‬ ‫ޮ‬

‫ގަޑިތަކުގައި އުދައިގެ އަސަރު ކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާ‬

‫އުފެއްދި ސަބަބެއް ކަމަށް ރައީސްގެ ގަރާރުގައި ވެ‬

‫އެކި ކަންކަމަށް އެހެން ބައެއް ކުންފުނިތައް ވެސް ދާދި‬

‫ހެކްޓަރުގެ ރަށެކެވެ‪.‬‬

‫އފީހުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރަށެއް ކަމަށް ވެސް މެޓު ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފަހުން ރައީސް ވަނީ އުފައްދަވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގުޅުވާލުމަށް ހަދާ ބްރިޖްތައް ތަރައްގީކޮށް‪ ،‬އެ ތަންތަން‬

‫މަގުތައް ހަދައި‪ ،‬ބެލެހެއްޓުމަށް އަނެއްކާ ވެސް‬

‫ބޑު ދިޔައިގައި ރަށަށް‬ ‫"މިރޭ ދަންވަރު ވެސް ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މީހުން‬

‫‪ 10‬ޖޫން ‪( 2019‬ހޯމަ)‬ ‫‪ .4‬ފުލްޓައިމް އާޓިސްޓަކަށް ވުމަކީ ކިހާ ވަރެއްގެ‬ ‫ރިސްކެއްތަ؟‬ ‫"ޔެސް‪ .‬ރާއްޖޭގައި ނަމަވެސް‪ ،‬މެލޭޝިއާގައި‬ ‫ވެސް‪ ،‬އަދި ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ވެސް‪،‬‬ ‫ފުލްޓައިމް އާޓިސްޓްއަކަށް ވުމަށް އާޓިސްޓަކު‬ ‫ބޑެތި ރިސްކްތަކަކާ އެކު‪ .‬ތިމާގެ‬ ‫ނިންމަނީ ވަރަށް ޮ‬ ‫މުޅި އާމްދަނީ ޑިޕެންޑް ވެވޭނީ އާޓްގެ ދާއިރާއިން‬ ‫ތިމާކުރާ މަސައްކަތުން‪ .‬ވިއްކާލެވޭ ކުރެހުންތަކުން‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ކިޔައިދީބަލަ؟‬ ‫"އަޅުގަނޑުގެ ކުރެހުންތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫ރލެއް އަދާކުރޭ‪ .‬މިސާލަކަށް‬ ‫ބެކްސްޓޯރީ ބޮޑީ ޯ‬ ‫ދން ހިޔަލަ އާއި އަލިފުޅުގެ ވާހަކަ އަށް ބިނާކޮށް‬ ‫ޮ‬ ‫އަޅުގަނޑު ކުރެހުމެއް ކުރަހަން‪ ،‬އެންމެ ފުރަތަމަ އެ‬ ‫ވާހަކަ އަލުން ކިޔަނީ‪ .‬ދެން އޭގެން ފާހަގަކޮށްލެވޭ‬ ‫އެކި ޑީޓެއިލްސްތައް ނޯޓްކޮށް‪ ،‬ސްކެޗެއް ތައްޔާރުކޮށް‪،‬‬ ‫އެޔަށްފަހު ކެންވަސްގައި ކުރަހާ ކުލަ ޖައްސަނީ‪".‬‬

‫ގޭގެ ރެންޓް ނުވަތަ ހަރަދުތަކާ‪ ،‬ބިލްސް އަދި ކައިބޮއެ‬ ‫ހަދަން ލާރިއެއް ލިބޭނީ ހަމަ ތިމާކުރި ހިތްވަރަކުން‪.‬‬

‫‪ .9‬ތިމަންނަ މިއަދު ކުރަހާނީ މިވެނި އެއްޗެކޭ‪،‬‬

‫ބައެއް ފަހަރު އެއް މަސް ދުވަހު‪ ،‬ދޭއް ނޫނީ ތިން‬

‫ދެން ކުރަހާނީ މިއޭ‪ .‬އެގޮތަށް ނިންމަނީ ކިހިނެއް؟‬

‫ޕްރޮޖެކްޓް ލިބޭ ފަހަރު ދާނެ‪ ،‬އަނެއް ބައި ފަހަރު‬ ‫ރޖެކްޓްއެއް ނެތި ވެސް ހިނގައިދާނެ‪.‬‬ ‫އެއްވެސް ޕް ޮ‬ ‫ރޖެކްޓެއް ހޯދުމަށް‪ ،‬އެތައް‬ ‫އަދި ބައެއް ފަހަރު ޕް ޮ‬ ‫އެހެން އާޓިސްޓުންތަކާއި ވާދަކުރަންޖެހޭ ތަން ވެސް‬ ‫އާދޭ‪ .‬އަޅުގަނޑު ވެސް މި ހުރިހާ ރިސްއަކާއެކު އުޅޭތާ‬ ‫ހަ އަހަރުވީ މެލޭޝިއާގައި‪ .‬ރާއްޖޭގައި ވެސް މިފަދަ‬ ‫ރިސްކުތަކާ ކުރިމަތިވޭ އާޓިސްޓުންނަށް‪ .‬ހާއްސަކޮށް‬ ‫ބޑަށް ރާއްޖޭގައި އާޓް ދާއިރާއިން‬ ‫މެލޭޝިއާ އަށް ވުރެ ޮ‬ ‫ހދަން ދަތިވާތަން އާދޭ ޑިމާންޑަށް‬ ‫އެކި ޕްރޮޖެކްޓްސް ޯ‬ ‫ބޑަށް އާޓިސްޓުން ގިނަވުމުން‪".‬‬ ‫ވުރެ ޮ‬

‫ކުރަހާ "މަންޖެ"‬ ‫ހުނަރުވެރި ދިވެހި އާޓިސްޓުންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ‬ ‫"މަންޖެ" އެކެވެ‪ .‬މިއީ މަރިޔަމް ޝާނީ އަހްމަދު‪،31 ،‬‬ ‫ގތުގައި ބޭނުންކުރާ އޭނާގެ ވަނަމެވެ‪.‬‬ ‫އާޓިސްޓެއްގެ ޮ‬

‫އާޓް ސަބްޖެކްޓްތައް ވެސް ނަގައިގެން ކިޔެވިން‪.‬‬

‫"މަންޖެ" އޭ ބުނެފި ނަމަ މި އާޓިސްޓް ނުދަންނާނެ‬

‫ނަމަވެސް އޭ ލެވެލް ހިސާބުން އާޓް ކިޔެވެން ނެތުމުން‬

‫މީހަކު ނުހުންނާނެ އެވެ‪ .‬މެލޭޝިއާގައި މިހާރު‬

‫ފތުން‪ .‬އަޅުގަނޑަށް‬ ‫އަމިއްލައަށް އާޓް ކިޔެވީ އެކި ފޮތް ޮ‬

‫ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ޝާނީގެ ނަން‪ ،‬ރާއްޖެ އާއި އަދި‬

‫ހީވަނީ އެންމެ ކުޑައިރުން ފެށިގެން ވެސް އަޅުގަނޑުގެ‬

‫ކމިނިއުޓީގައި ވެސް ވިދަމުން‬ ‫އެ ގައުމުގެ އާޓިސްޓް ޮ‬

‫ހިޔާލުގައި އަބަދުވެސް ވާނީ އާޓިސްޓަކަށޭ ނިންމައިގެން‬

‫އަންނަނީ މި ނަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫މި ނަމެއް ބޭނުންކުރަން ވެސް ފެށީ‬

‫ކށް އާޓިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި އުޅޭތާ‬ ‫ހުރެވުނީ‪ .‬ފުލްޓައިމް ޮ‬ ‫މިހާރު މިވަނީ ހަ އަހަރު‪".‬‬

‫ގތުގައި ޝާނީގެ ކެރިއަރު ފެށިގެން‬ ‫އާޓިސްޓެއްގެ ޮ‬ ‫ދިޔަ ހިސާބުންނެވެ‪ .‬އެއީ ‪ 2004‬ހިސާބުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކމިނިއުޓީ ވެސް ކުޑަ ދުވަސްވަރެކެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގެ އާޓް ޮ‬ ‫ފުރަތަމަ އޭނާ ކުރި މަސައްކަތަކީ ވެޑިން ކާޑާއި ލޯގޯ‬ ‫ޑިޒައިންކުރުމެވެ‪ .‬އޭރު ކުރާހާ ކުރެހުންތައް އޭނާ‬ ‫ޝެއާކުރަން ފެށީ ޑެވިއަންއާޓް ކިޔާ ވެބް ސައިޓެއްގަ‬ ‫އެވެ‪ .‬ޝެއާކުރަން ބޭނުންކުރި ނަމަކީ "މަންޖެ" އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ހިސާބުން އެ ނަން ހަރުލީ އެވެ‪.‬‬ ‫އާޓްގެ ދުނިޔެ އަށް ޝާނީގެ ހިތް ދޫވީ އަދި އޭގެ‬ ‫އެތައް އަހަރެއް ކުރިންނެވެ‪ .‬އެންމެ ‪ 11‬އަހަރުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސްކޫލްގައި އުޅުނުއިރު‪ ،‬ޖަޕާނުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ‬

‫‪ .2‬އާޓިސްޓެއްގެ ޮގތުގައި މީހުން ބަލައިގަން ފެށީ‬ ‫ކޮން ހިސާބަކުން؟‬ ‫ގތުގައި މީހުން ބަލައިގަންނަން‬ ‫"އާޓިސްޓްއެއްގެ ޮ‬ ‫ފެށީ އަޅުގަނޑު ‪ 2007‬ގައި މެލޭޝިއާ އަށް‬

‫އާޓިސްޓެއްގެ މަސައްކަތްކުރަން ފެށި ޝާނީ‪ ،‬އާޓްގެ‬ ‫އިތުރުން ދެން އެންމެ ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަނީ‬ ‫ފެޝަން ޑިޒައިނިން އަށެވެ‪ .‬އެއީ ހޮބީއެއްގެ ގޮތުގައި‬ ‫މިހާރު ވެސް ކުރާ ކަމެކެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ ގްރެފިކް‬ ‫ޑިޒައިނިން އަދި އާބަން ޑިޒައިނިންގެ ދާއިރާއިން‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬މިއީ "މަންޖެ"‬ ‫ތައުލީމު ވެސް ހާސިލު ޮ‬ ‫ކށްފައިވާ އިންޓަވިއުއެއްގެ މުހިންމު‬ ‫އާ "ދޯ" އިން ޮ‬ ‫ބައިތަކެވެ‪.‬‬

‫‪ .1‬ތިމަންނަ ވާނީ އާޓިސްޓަކަށޭ‪ ،‬މިހެން ހިތަށް‬ ‫އަރައި އެ ޮގތަށް ނިންމި ހިސާބަކީ ކޮބާ؟‬

‫ރިސާޗްކުރުމާއި އާޓްވޯކްގައި ހިމަނަން ބޭނުންވާ ބައިތައް‬

‫ޯގސްކަމެކޭ ހިތަށް އަރާ ދުވަސްތަކެއް ދިޔަތަ‪،‬‬ ‫އާދޭތަ މިހެން އުޅޭއިރު؟‬ ‫"ނޫން‪ ،‬ދުވަހަކު ވެސް އަޅުގަނޑުގެ ހަޔާތުގައި‬ ‫އަދި ނާދޭ އާޓިސްޓްއަކަށް ވުމަކީ ކުރެވުނު‬

‫ފެށުމުގެ ކުރިން‪ .‬އަޅުގަނޑު ގަބޫލްކުރަނީ މިއީ އެންމެ‬ ‫މުހިންމު ސްޓޭޖްހެން ކުރެހުމެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި‪".‬‬

‫‪ .10‬ވަކި މީޑިއަމްއަކަށް ހިތް ޖެހުނު ގޮތާއި‬

‫ގޯސްކަމެކޭ ހިތަށް އަރާ ފަހަރެއް‪ .‬ކިތަންމެ ޗެލެންޖިން‬

‫އެ މީޑިއަމްއަކީ ތިމަންނަގެ ޓެލެންޓަށް އެންމެ‬

‫ދުވަސްތަކެއް އަޔަސް‪ ،‬އެންމެ ޑިސިޝަން އެއްވެސް‬

‫ރަނގަޅު މީޑިއަމްކަން ދެނެގަނެވުނު ހިސާބާއި ގޮތަކީ‬ ‫ކޮބައިތަ؟‬ ‫ވކްއިން ފެންނާނީ‬ ‫"މިދުވަސްކޮޅު އަޅުގަނޑުގެ ޯ‬ ‫ބޮޑަށް އެކްލިރިކްސް އާއި އެކްލިރިކް އިންކް މީޑިއަމް‪.‬‬

‫‪ .6‬އަހަރެމެންނަށް ކިޔައިދީބަލަ ޝާނީގެ ސްޓައިލް‬

‫އެކްލިރިކްސް މީޑިއަމްއަށް އަޅުގަނޑު ލޯބިކުރަނީ އެއީ‬

‫އޭޒް އޭން އާޓިސްޓް؟‬

‫ވަރަށް ވަސެޓައިލް މީޑިއަމްއަކަށް ވާތީ‪ .‬އެކްލިރިކްސް‬ ‫ވޓާކަލާ ސްޓައިލް‬ ‫ބޭނުންކޮށްގެން ތަންކޮޅެއް ޯ‬

‫"އަޅުގަނޑުގެ އާޓް ސްޓައިލަށް ނަމެއް ދޭނަމަ‬

‫ކޮށްވެސް ކުލަ ޖެއްސޭ އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި‬

‫ބޮޑަށް ސިފަކުރެވެނީ 'އިލުސްޓްރޭޝަން އާޓް' އާއި‬

‫'އިމްޕާސްޓޯ' ޓެކްނިކްސް ވެސް ޔޫސްކޮށްލެވޭ‪.‬‬

‫'ސަރިއަލް އެބްސްޓްރެކްޓިޒަމް' އާޓް ސްޓައިލް‪.‬‬

‫އެއްވެސް މީޑިއަމްއަކީ އެހެން މީޑިއަމްއަކަށް ވުރެ މޮޅު‬

‫އަޅުގަނޑުގެ ކުރެހުންތަކުން ފެންނަ ސަބްޖެކްޓަކީ‬

‫ނޫނީ ދެރަ މީޑިއަމްއެއް ނޫން‪ .‬ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި‬

‫އެންމެ ގިނައިން އަންހެން މޫނެއް‪ .‬އަދި އަޅުގަނޑުގެ‬

‫އެހެނިހެން މީޑިއަމްތައް ވެސް ބޭނުންކުރަން އަޅުގަނޑު‬

‫ކުރެހުންތައް އިންސްޕަޔާވެފައި ވާނީ ރާއްޖޭގެ ފޯކް‬

‫ބޭނުން‪".‬‬

‫ސްޓޯރީޒްތަކާއި‪ ،‬މޫދު އަޑީގެ މަންޒަރުތަކާއި‪ ،‬މެލޭޝިއާގެ‬ ‫ފޮރެސްޓްތަކުގައި ފެންނަ ގަސްގަހާއި މާމެލާ މެލި އަދި‬ ‫ދެ ގައުމުގެ ކަލްޗުރަލް ސަގާފީ އެލެމެންޓްސްތައް‪.‬‬ ‫މިހުރިހާ އެލެމެންޓެއް އަޅުގަނޑުގެ ކުރެހުންތަކުގައި‬

‫‪ .11‬ޓްރެޑިޝަނަލް ގޮތަށް‪ ،‬ނުވަތަ އަތުން‬ ‫ކުރެހުމާއި ޑިޖިޓަލް އާޓްގެ ތެރެއިން ކޮން‬

‫ހިމެނޭ އަދި ވަރަށް ކަވި ޑީޓެއިލްސްތަކާއެކު ވަރަށް‬

‫މީޑިއަމްއެއްތަ ޮބޑަށް ކަމުދަނީ އަދި އެ‬

‫ކަލަފުލްކޮށް ދައްކާލެވިފައި ހުންނާނީ އެކްލިރިކްސް އާއި‬

‫ސަބަބުތަކަކީ ކޮބައިތަ؟‬

‫އިންކް ބޭނުންކޮށްގެން‪".‬‬

‫އާޓް އެގްޒިބިޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވެ އަޅުގަނޑުގެ‬ ‫ޓތައް ފެންނަން ފެށުމުން‪".‬‬ ‫މަސައްކަތްތަކުގެ ހަބަރާއި ފޮ ޯ‬

‫މުޅި މުބާރާތުން ތިން ވަނަ ލިބުނެވެ‪ .‬އެއީ އާޓް‬

‫މީގެ ހައެއްކަ އަހަރު ކުރިން ފުލްޓައިމް‬

‫ވކްއެއް ކުރަހަން‪.‬‬ ‫ތީމްއާ ގުޅޭ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުގެ އާޓް ޯ‬

‫އަޅުގަނޑު ކުރަހަން‪ .‬ނަމަވެސް ޑިޖިޓަލް ކުރެހުންތައް‬

‫ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ނިންމުމާ އެކު؟ އަދި‬

‫ގތުގައި ކުރިއަށްދާން ހިތްވަރު ލިބުނީ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ގަވާއިދުތަކަށް ވިސްނުމަށްފަހު ދެން ރިސާޗްކުރަނީ އެ‬

‫އައިފަހުން‪ .‬މި ތަނުގައި އާޓް ބާޒާރުތަކުގައި އާއި‬

‫ކމްޕެޓިޝަނެއްގައި ބައިވެރިވެ‪،‬‬ ‫އިންޓަނޭޝަނަލް އާޓް ޮ‬

‫ފަހަރު ވެސް މެ އެވެ‪ .‬އެ ވަނައާ އެކު އާޓިސްޓެއްގެ‬

‫ނިންމަން ޖެހޭ ނަމަ‪ ،‬އެ އެގްޒިބިޝަންގެ ތީމް އާއި‬

‫"ޓެރެޑިޝަނަލް އާއި ޑިޖިޓަލް ކުރެހުންތައް ވެސް‬

‫‪ .3‬އެއްވެސް ކަހަލަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވިތަ މި‬

‫މުބާރާތަކުން އޭނާ އަށް ވަނައެއް ލިބުނު ވެސް ފުރަތަމަ‬

‫އަޅުގަނޑު އެގްޒިބިޝަންއަކަށް ކުރެހުންތަކެއް‬

‫މިފަދަ ހުރިހާކަމެއް ގިނަ ފަހަރަށް ޑިސައިޑް ކުރަންޖެހޭ‬

‫"ވަރަށް ކުޑައިރުއްސުރެ އާޓް އަށް ވާނީ ވަރަށް‬

‫ސެކަންޑަރީ ސްކޫލްގައި ސައިންސް ސްޓްރީމްއާ އެކު‬

‫ދުވަހަކު ކުރަހާކަށް ފުރުސަތެއް ނުލިބޭނެ‪ .‬މިސާލަކަށް‬

‫‪ .5‬އާޓިސްޓަކަށް ވެވުމަކީ ކެރިއަރުގައި ކުރެވުނު‬

‫އެންމެނަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ރެސްޕެކްޓުކުރަން‪".‬‬ ‫ލބިޖެހިފައި‪ .‬ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްގައި އާޓް‬ ‫ބޑަށް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ކންމެ އެއްޗެއް ކޮންމެ‬ ‫ހައިސިއްޔަތުން‪ ،‬ކޮންމެ ޮ‬

‫ކންސެޕްޓް އާއި ބެނުންކުރަނީ ކުލަތަކާއި‬ ‫ކުރެހުމުގެ ޮ‬

‫ލބިކުރަން އަދި މި ދާއިރާގައި އުޅޭ ހުރިހާ‬ ‫ވަރަށް ޯ‬

‫ކމްޕެޓިޝަންސްތަކުގައި ބައިވެރިވެ‪،‬‬ ‫ކްލާސްތަކާއި އާޓް ޮ‬

‫"ގިނަ ފަހަރަށް ފުލްޓައިމް އާޓިސްޓެއްގެ‬

‫ޑިސައިޑް ކުރުމަކީ އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން‪ .‬އެ‬

‫ރިގްރެޓްއެއް ނުކުރަން‪ .‬އާޓް ދާއިރާ އަށް އަޅުގަނޑު‬

‫އި ފް ރާ ޒް އަ ލީ‬

‫އަދި އެއީ ވަރަށް ފަސޭހަ ނިންމުމެއްތަ؟‬

‫އެ ފާޑުކިޔުންތަކަކީ ކޮބާ؟‬ ‫"އަޅުގަނޑު މި ދާއިރާގައި ފުލްޓައިމްކޮށް‬ ‫މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމީ ‪ 2012‬ގައި‪ .‬އެންމެ‬ ‫ބޮޑު ފާޑުކިޔުމަކަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ލިބިފައި ވަނީ‬ ‫ހަމަ އާޓްއަކީ އާމްދަނީ ހޯދަން ދަތި ދާއިރާއެއް‬ ‫ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ފަރާތްތަކުން‪ .‬ފަށައިގެން އައިއިރު‬ ‫ހަގީގަތުގައި ވެސް ޗެލެންޖެސްތަކާ ކުރިމަތިވި‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި ޒަމާނުގައި އާޓް އާއި‬ ‫މިއުޒިކް އަދި އެހެނިހެން ކްރިއޭޓީވް ގިނަ ދާއިރާތަކަކީ‬ ‫އންނަ ދާއިރާތަކެއްހެން‪ .‬އަދި‬ ‫ވަރަށް ގިނަ ޑިމާންޑް ޮ‬ ‫ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް‪،‬‬ ‫ވކް އާއި ޑިޓާމިނޭޝަން ހުރެގެން ކުރިއަށް‬ ‫ހާޑް ޯ‬ ‫ދެވޭނީ‪".‬‬

‫‪ .7‬އެންމެ ކުރީގައި ކުރަހަން ފަށައިގަތްއިރު‬ ‫ގެންގުޅުނު ސްޓައިލް ބަދަލުވެ‪ ،‬އާ ކަންކަމާއި‬

‫ފެށީ މީގެ އެންމެ ދެ އަހަރު ކުރިން‪ .‬ދެ މީޑިއަމް‬ ‫ކންސް އެބަހުރި‪ .‬ޓްރެޑިޝަނަލް‬ ‫ވެސް ޕްރޮސް އާއި ޮ‬

‫ޓެކްނީކްސް ދަސްވެ‪ ،‬ލިބުނު ތަޖުރިބާއާ އެކު‬

‫މީޑިއަމް ކުރެހުމެއް ހަގީގަތާއި ލޮލަށް ފެންނަން‬

‫ޝާނީގެ އަމިއްލަ ސްޓައިލް ބަދަލުވެގެން އައި ގޮތް‬

‫ކުރިމަތީގައި ހުރުމުން އެއީ ވަރަށް ޕަވާފުލް ފީލިންއެއް‪.‬‬

‫ކިޔައިދީބަލަ؟‬

‫ވކްއެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ‬ ‫އަދި ޓްރެޑިޝަނަލް އާޓް ޯ‬

‫ބޑަށް ކުރެހީ‬ ‫"އަޅުގަނޑު ފަށައިގެންއިރު ޮ‬ ‫ޕޓްރެއިޓްސް‪ ،‬ދެން ގަލަމުން ކުރެހުންތައް‬ ‫ފަންސޫރު ޯ‬ ‫ހަދަން ފެށީ‪ .‬ކުލަ ބޭނުންކުރަން އެކި ޓެކްނީކްސްތައް‬ ‫ދަސްކޮށް ކުލަ ބޭނުންކުރަން ފެށީ ވޯޓާ ކަލާއިން‪،‬‬ ‫ދެން އޭގެފަހުން އެކްލިރިކްސް‪ .‬އަދި ކުރީގެ ސްކެޗް‬ ‫ސްޓައިލާއި ޑޫޑޫލް ސްޓައިލް ކުރެހުންތަކާ ތަފާތުކޮށް‪،‬‬ ‫މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާއާ އެކު މިހާރު އަޅުގަނޑު‬ ‫މަސައްކަތުން ފުލް ކަލާ ޕެއިންޓިންސްތައް ކުރަހަން‬ ‫ފެށީ ފުލްޓައިމް އާޓިސްޓަކަށް ވުމަށްފަހު‪".‬‬

‫‪ .8‬މިސާލަކަށް‪ ،‬ކުރެހުމެއް ނުވަތަ އާޓްވޯކެއްގައި‬ ‫މަސައްކަތްކުރާއިރު މުޅި އެ ކްރިއޭޓިވް ޕްރޮސެސް‬ ‫ފެށޭ ޮގތާއި ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް‪ ،‬ނިންމާ ގޮތް‬

‫ބޑުއެއް ޗެލެންޖަކީ 'އަންޑޫ' އޮޕްޝަނެއް‬ ‫އެންމެ ޮ‬ ‫ނުލިބޭކަން ޕެއިންޓްކުރާ އިރުގައި‪ .‬ބައެއް ފަހަރު‬ ‫އެ ފެންނަ ކުދިކުދި މިސްޓޭކްސްތައް ކުރެހުމުގައި‪،‬‬ ‫އަޅުގަނޑު ދެކެނީ އެއީ ޓްރެޑިޝަން އާޓްވޯކްއަށް ލިބޭ‬ ‫ހާއްސަކަމެއްގެ ގޮތުގައި‪".‬‬ ‫"ޑިޖިޓަލް އާޓްއަކީ ވެސް ވަރަށް ގިނަ ޓެލެންޓް‬ ‫ކށްގެން ފުރިހަމަޔަށް‬ ‫އާއި ޓެކްނީކްސްތައް ދަސް ޮ‬ ‫ކުރެވޭނެ ކަމެއް‪ .‬އަންޑޫ ބަޓަންއެއް އިނުމުގެ‬ ‫ފަސޭހަކަމުގެ އިތުރުން‪ ،‬ބޭނުން ކުލައެއް ޓެސްޓްކޮށްލާ‪،‬‬ ‫މަލްޓިޕުލް ކުލަތަކުގެ ވާޝާންސްތަކެއް ވެސް‬ ‫ޑިޖިޓަލްކޮށް ކުރަހާއިރު ބަލާލެވޭނެ‪ .‬ނަމަވެސް ގިނަ‬ ‫ފަހަރަށް ޓްރެޑިޝަނަލީ ދަސްވެފަ ހުރި ޓެކްނިކްސްތައް‬ ‫ބޭނުންކުރާ ނަމަ ޑިޖިޓަލީ ކުރަހަން ފަސޭހަ ވެސް ވޭ‪".‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ފެޝަން‬

‫‪ 10‬ޖޫން ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫ބަންގްލަދޭޝް ފެޝަން‬ ‫ވީކްގެ ދިވެހި ލިބާސް‬

‫‪13‬‬

‫ޝަމްލާގެ ‪ 40‬އަހަރުވީ ފެޝަން ޑިޒައިނިންގެ ދިގު‬ ‫ފމެއްގައި އޭނާގެ‬ ‫ކެރިއަރުގައި‪ ،‬އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްލެޓް ޯ‬ ‫ޑިޒައިންތައް ދައްކާލަން ލިބުނު މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪.‬‬ ‫މިހާރު އުމުރުން ‪ 51‬އަހަރުގެ ޝަމްލާ‪ ،‬ފެޝަން‬ ‫ޑިޒައިނިން އަށް ޝައުގުވެރިވެ މި ދާއިރާއަށް ނިކުތީ‬ ‫އުމުރުން އެންމެ ‪ 10‬އަހަރުގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑު ހުވަފެނެއް‪ .‬މިއަދު‬ ‫"މިއީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ޮ‬ ‫ހަގީގަތަކަށް މިވީ‪ "،‬ޝަމްލާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ބަންގްލަދޭޝް ފެޝަން ވީކްގައި ޝަމްލާ‬ ‫ޝޯކޭސްކުރި ކަލެކްޝަންގައި ތަފާތު ‪ 14‬ޑިޒައިނެއް‬ ‫ހިމެނެ އެވެ‪ .‬މި ޑިޒައިންތައް ފަރުމާކުރުމުގައި‬ ‫ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ ދިވެހިންގެ ރަށްފުށުގެ ދިރިއުޅުމާ‬ ‫ގުޅޭ ކުލަތަކުގެ ތެރެއިން މޫދާއި އިރުއޮއްސޭ‬ ‫މަންޒަރުގައި އެ ހުންނަ އެކި ކުލަތަކެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައި އެހުރީ ސިލްކު‬ ‫"ދިވެހި ލިބާސް ޑިޒައިން ޮ‬ ‫ކށްފައި އިން ކަސަބު‬ ‫މެޓީރިއަލް އިން‪ .‬ބޭނުން ޮ‬ ‫އެއީ ހަމަ ކަސަބު ވިޔާ ދިވެހި ހުނަރުވެރިއެއްގެ‬ ‫ކންމެ ކަލެކްޝަނެއްގައި‬ ‫މަސައްކަތެއް‪ .‬އަޅުގަނޑުގެ ޮ‬ ‫މޑިފިކޭޝަނެއް އިންނާނެ‪"،‬‬ ‫ވެސް ދިވެހި ހެދުމެއްގެ ޮ‬ ‫ގތުން މި ކަލެކްޝަނަށް ޑިޒައިންކުރި‬ ‫މި ލިބާހަކީ އެ ޮ‬ ‫ލިބާހެއް ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައި އެ ހުރި‪،‬‬ ‫"ހެދުންތަކުގައި ބޭނުން ޮ‬ ‫ރުކުގެ ފަނާއި ދިއްގާ މަލުގެ ޑިޒައިންތައް ވެސް‬ ‫އެއީ އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް ކުރަހާފަ‪ .‬މި ހުރިހާ‬ ‫ކށް‪ ،‬ޑިޖިޓަލް ޕްރިންޓުކުރީ ލަންކާ‬ ‫ޑިޒައިންތައް ކަލާ ޮ‬ ‫އިން‪ "،‬އިތުރު ޑިޒައިންތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޝަމްލާ ބުނީ މި ޑިޒައިންތަކަށް އެންމެންގެ‬ ‫ބޑު ތައުރީފު ލިބުނު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ފަރާތުން ވެސް ވަރަށް ޮ‬ ‫ބޑު ކާމިޔާބީ އަކީ‬ ‫އަދި މި ޝޯއިން ލިބުނު އެންމެ ޮ‬ ‫އެއީ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓަރުން އައިސް‬ ‫"އެކި ނިއުސްތަކުން ރި ޯ‬ ‫އަޅުގަނޑުގެ ކަލެކްޝަންގެ ވީޑިއޯ ވެސް ނެގި‪ .‬އޭގެ‬ ‫އަނެއް ދުވަހު ހެނދުނު ބަންގްލަދޭޝްގެ ވަރަށް ގިނަ‬ ‫މެގަޒިންތަކުގައި އަޅުގަނޑުގެ ކަލެކްޝަންގެ ފޮޓޯތައް‬ ‫ވެސް ހުރި‪ .‬ވަރަށް އުފާވި އެހެންވީމަ‪ "،‬މަސައްކަތާ‬ ‫މެދުގައި ޝަމްލާ ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"މިހާރު ވަރަށް ޒަމާން ވެއްޖެ މި ދާއިރާގައި‬ ‫މަސައްކަތް ކުރާތާ‪ 200 .‬އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް‬

‫ބަންގްލަދޭޝް ފެޝަން ވީކްގެ ޯވކްވޭގައި ޑިޒައިނާ ޝަމްލާ‪ :‬މި‬ ‫ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާތާ ‪ 40‬އަހަރުވެއްޖެ ‪ | --‬ފޮޓޯ‪:‬‬ ‫ފެޝަން ޑިޒައިން ކައުންސިލް އޮފް ބަންގްލަދޭޝް‬

‫މި ދާއިރާއިން ކިޔަވައި ވެސް ދެވިއްޖެ‪ .‬އަދި އެކަމަކު‬ ‫ވޑެއް‪ .‬މިހާރުގެ އެންމެ‬ ‫ނުލިބެނީ ނެޝަނަލް އެ ޯ‬ ‫ބޑު އުއްމީދަކީ އެއީ‪ "،‬މި ދިގު ކެރިއަރުގައި ދެން‬ ‫ޮ‬ ‫ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކާމިޔާބީއަކީ އެއީ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ހީ‬ ‫ނުވަދިހައިގެ ފަހު ޮ‬

‫"ދިވެހި ލިބާސް ޑިޒައިންކޮށްފައި‬ ‫އެހުރީ ސިލްކު މެޓީރިއަލް އިން‪.‬‬ ‫ބޭނުން ޮކށްފައި އިން ކަސަބު‬ ‫އެއީ ހަމަ ކަސަބު ވިޔާ ދިވެހި‬ ‫ހުނަރުވެރިއެއްގެ މަސައްކަތެއް‪.‬‬ ‫އަޅުގަނޑުގެ ކޮންމެ ކަލެކްޝަނެއްގައި‬ ‫ވެސް ދިވެހި ހެދުމެއްގެ‬ ‫މޮޑިފިކޭޝަނެއް އިންނާނެ‪"،‬‬

‫ޝގައި ޝަމްލާ އަށް ބެސްޓް‬ ‫ޯ‬ ‫އެންޑް ޝީ ފެޝަން‬ ‫ވޑު ލިބުނެވެ‪ .‬އަދި ‪ 2010‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫ޑިޒައިނާގެ އެ ޯ‬ ‫ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބްރައިޑަލް ޝޯގައި ވެސް‬ ‫އޭނާގެ ކަލެކްޝަނެއް ދައްކައިލި އެވެ‪.‬‬ ‫"މުޅި އުމުރު މި ހޭދަކުރީ ހެދުން ޑިޒައިންކުރުމާއި‬ ‫ބޑު އިންސްޕިރޭޝަންއަކީ މަންމަ‪.‬‬ ‫ފެހުމުގައި‪ .‬އެންމެ ޮ‬ ‫މަންމަ ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރި އަމިއްލަ ހެދުމާއި‪،‬‬ ‫އެއްބަނޑު މީހުންނާއި‪ ،‬އަވައްޓެރި އެކިއެކި މީހުންގެ‬ ‫ހެދުންތައް ފެހުމުގައި‪ .‬ގަޑިއިރެއްގެ ތެރޭގައި ހެދުމެއް‬ ‫މަންމަ ނިންމާލާނެ‪ "،‬ކުޑައިރުއްސުރެ ލިބޭ ހަމަ ކޮންމެ‬ ‫ހުސް ވަގުތެއް ހޭދަކުރީ މަންމަ ކައިރީ އިނދެގެން‪،‬‬ ‫ފަހަން ދަސްކުރުމަށް ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޝަމްލާ ބުނީ ކެރިއަރުގައި މިހާ ކުރިއަށް މި‬ ‫އާދެވުނީ މަންމަ ދިން ހިތްވަރުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި‬ ‫ބޑު ޝުކުރެއް ހައްގުވަނީ މަންމައަށް‬ ‫އެހެންވީމާ އެންމެ ޮ‬ ‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"މިއަދު ވަރަށް އުފާވޭ ރައްޓެހިންނާއި އަދި‬ ‫އަޅުގަނޑު ކިޔަވައިދިން ކުދިން ވެސް މި ދާއިރާއިން‬ ‫ކުރިއަށް ދާތަން ފެނިފަ‪ .‬މިހާރު ވެސް ބައެއް ކުދިން‬ ‫ފެޝަން ޑިޒައިނިންއާ ގުޅޭ އެކި ހިޔާލުތައް ހޯދަން‬

‫އި ފް ރާ ޒް އަ ލީ‬

‫އތް އެ ފެޝަން ވީކްގެ ތެރެއިން‬ ‫ފެބްރުއަރީ މަހުގައި ޮ‬

‫ފެޝަން ވީކްގައި އެމީހުންގެ ޑިޒައިންތައް ޝޯކޭސްކުރި‬

‫ފެނުނު މި ލިބާހަކީ ހުނަރުވެރި ދިވެހި ޑިޒައިނަރެއް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށްވާ‪ ،‬އައިޝަތު ޝަމްލާގެ މަސައްކަތެކެވެ‪.‬‬ ‫ޒަމާނީ ސްޓައިލްގެ މި ދިވެހި ލިބާސް ޝޯޝަލް‬

‫ބަންގްލަދޭޝް އާއި އޭޝިއާގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ‬

‫"ބަންގުލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު‬ ‫ގުޅުއްވާފައި ދެންނެވީ‪ ،‬އޭޝިއާގެ އެކި ގައުމުތަކުން‬

‫މީޑިއާގައި މީހުން ޝެއާކުރަމުން އަންނަތާ ދުވަސްތަކެއް‬

‫ފެޝަން ޑިޒައިނަރުންނަށް‪ ،‬އެމީހުންގެ ހުނަރު‬

‫ޑިޒައިނަރުން ބަންގުލަދޭޝްގެ ފެޝަން ވީކްގައި އެބަ‬

‫ވެއްޖެ އެވެ‪ .‬ރީތިކަމާ އެއްވަރަށް އެންމެ ބޮޑު‬

‫ދައްކާލުމަށް ލިބުނު މި ފުރުސަތު މި ފަހަރު ރާއްޖެ‬

‫ބައިވެރިވޭ‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑު ބައިވެރިވާން‬

‫ސަމާލުކަމެއް މި ލިބާހަށް ލިބުނީ‪ ،‬މިއީ ބަންގުލަދޭޝްގެ‬

‫އިން ލިބުނީ ޝަމްލާ އަށެވެ‪ .‬ބަންގްލަދޭޝްގެ ‪19‬‬

‫ބޭނުންތޯ‪ "،‬މި ފުރުސަތު ލިބުނު ގޮތް ޝަމްލާ‬

‫ފެޝަން ވީކުން ފެނުނު ޑިޒައިނަކަށް ވުމުންނެވެ‪ .‬މިދިޔަ‬

‫ޑިޒައިނަރަކާއި އެކި ގައުމުތަކުން ‪ 11‬ޑިޒައިނަރުން މި‬

‫ކިޔައިދިނެވެ‪.‬‬

‫އަޅުގަނޑު ގާތުގައި އަހާ ހަދާ‪ "،‬އެއީ ވަރަށް އުފާވާ‬ ‫ކަމެއް ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޝަމްލާގެ މި ޒަމާނީ ދިވެހި ލިބާހަށް ވަރަށް ގިނަ‬ ‫ޝޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް ތައުރީފުކޮށްފައިވެ‬ ‫ޯ‬ ‫މީހުން‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި ދެން ހުރި ޑިޒައިންތަކަށް ވެސް ސަމާލުކަން‬ ‫ވަނީ ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލައިފްސްޓައިލް‬ ‫‪ 10‬ޖޫން ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫އިމްރާން ާހން ހުރި ގޮތުން‬ ‫ފޭނުން ދެރަވެއްޖެ‬

‫ޖޯޖް އާރްއާރ‬ ‫ރންސް" ގެ ވާހަކަ ލިޔުނު ޖޯޖް އާރްއާރް‬ ‫"ގޭމް އޮފް ތު ޯ‬

‫މާޓިން ހިއްސާވާ ވީޑިއޯ ގޭމެއް ނެރެން ތައްޔާރުވަމުން އަންނ‬ ‫ޕޓްތައް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ރި ޯ‬

‫"އެލްޑެން ރިންގް" ގެ ނަން ދީފައިވާ މި ގޭމް ރަސްމީކ‬ ‫ގ ވެސް ވަނީ ސޯޝަލް‬ ‫އިއުލާން ކުރުމުގެ ކުރިން އޭގެ ލޯ ޯ‬ ‫މީޑީގައި ލީކްވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައިވާ ގޮތުގައި މާޓިންގެ‬ ‫ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ޮ‬

‫ފޭސްބުކ‬ ‫ާވ ވޭއާ‬ ‫ފން ބޭނުން ކުރާ މީހުންނަށް އޮތީ‬ ‫ވާވޭގެ ސްމާޓް ޯ‬ ‫ކށް‪ ،‬ވާވޭގެ އާ ފޯނެއް‬ ‫ހިތާމަވެރި ހަބަރެކެެ‪ .‬ހާއްސަ ޮ‬

‫ވ‬

‫ހޯދަން އުޅޭ ނަމަ މިކަމާ ދޭތެރޭ ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް‬

‫ރ‬

‫ވެސް ދާން ޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އ‬

‫އެމެރިކާ އިން ޗައިނާގެ ވާވޭއާ ކުރިމަތިކުރަމުންދާ‬ ‫ފިއްތުންތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ވެސް އެ ގައުމުގެ‬

‫އ‬

‫ވަރަށް ގިނަ ކުންފުނިތަކުން ވާވޭއަށް ފުރަގަސް ދީފަ‬

‫އ‬

‫އެވެ‪ .‬މި ލިސްޓަށް އަލަށް އިތުރުވީ ފޭސްބުކެވެ‪.‬‬

‫ކ‬

‫މާކް ޒުކަބާގްގެ ފޭސްބުކުން ބުނީ ކުރިން ވާވޭގެ‬

‫އ‬

‫ފޯނުތަކުގައި ފޭސްބުކްގެ ޕްރި‪-‬އިންސްޓަލޭޝަން ހުރި‬

‫ވ‬

‫ފނުތަކަށް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި‬ ‫ނަމަވެސް ވާވޭގެ އާ ޯ‬

‫އ‬

‫ފޭސްބުކާއި އޭގެ ދަށުން ހިންގާ އިންސްޓަގްރާމާއި‬

‫ބ‬

‫ވަޓްސްއެޕް ވެސް ނުލިބޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ނަމަވެސް މި ވަގުތު ވާވޭގެ ފޯނުތަކުން އެ‬

‫އިމްރާނާއި އަވަންތިކާ‪.‬‬ ‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ހިތްދަތިކަމުގެ ސަބަބުން އައި ބަދަލެކެވެ‪.‬‬ ‫ދެހާސް އެގާރަ ވަނަ އަހަރު އަވަންތިކާ މާލިކާ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ގތަކަށް ވެސް ފިލްމަކުން ނުފެންނަ‬ ‫މިހާރު އެއް ޮ‬ ‫އެކްޓަރު އިމްރާން ހާންގެ ފޮޓޯއެއް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް‬

‫ބޑުބޭބެ ކިޔާ އިމްރާން ދެހާސް‬ ‫އާމިރު ހާނަށް ޮ‬ ‫އަށް ވަނަ އަހަރު ފިލްމު "ޖާނޭ ތޫ‪...‬ޔާ ޖާނޭ ނާ"‬

‫ކައިވެނިކޮށް މިހާރު ‪ 5‬އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިއަކު‬

‫ބޮލީވުޑަށް ނުކުތުމަށް ފަހު‪ ،‬އެންމެ ފަހުން ސްކްރީނުން‬

‫ވެސް ހުރި އިމްރާނާއި އަވަންތިކާގެ ކައިވެނީގެ‬

‫ފެނިފައި ވަނީ ‪ 2015‬ގައި ރިލީޒް ކުރި ފިލްމު‬

‫މައްސަލަތަކެއް ޖެހި‪ ،‬އަވަންތިކާ ވަނީ އިމްރާން ގެއިން‬

‫"ކައްޓީ ބައްޓީ" އިންނެވެ‪.‬‬

‫ސޝަލް މީޑިއާ އަށް ތިލަވި އިރު‪ ،‬އޭނާ‬ ‫ޯ‬ ‫ފަހުން‬

‫މިދިޔަ މަހު ނުކުމެ‪ ،‬އޭނާގެ މައިންބަފައިން ގާތަށް‬

‫ހިކިކަމުން ފޭނުން އެ ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ބަދަލުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުން މިހާތަނަށް އިމްރާނާއި‬ ‫މިކަމާ ބެހޭ ޮ‬

‫ސޓް ބުރިއެއް ލައިގެން ބޮލުގައި‬ ‫ޯ‬ ‫ޓީޝަޓާކާއި‬ ‫ތއްޕެއް އަޅައިގެން އިމްރާން ހިނގާފައި ދަނިކޮށް‬ ‫ޮ‬

‫ކށް އެއްވެސް ވާހަކައެއް‬ ‫އަންހެނުން ވެސް ރަސްމީ ޮ‬

‫އޭނާ ކުޅުނު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ‬ ‫ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފިލްމުތަކަކީ ދިއްލީ ބެލީ (‪ ،)2011‬އައި‬ ‫ހޭޓް ލަވް ސްޓޯރީޒް (‪ )2010‬އަދި އޭކް މޭ އޯރް އޭކް‬ ‫ތޫ (‪ )2012‬އެވެ‪.‬‬

‫ޓއެއް އިންސްޓަގްރާމްގައި ދައުރުވާން‬ ‫ފެންނަ ފޮ ޯ‬

‫ނުދައްކަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި ހަފުތާގައި ޝޯއެއް ލޯންޗް‬

‫ފެށުމުން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ކިހިނެއްވެފައިތޯ‬

‫އތް އިވެންޓެއްގެ ތެރެއިން‬ ‫ކުރަން މުމްބާއީގައި ޮ‬

‫ޑައިރެކްޓަރަކަށް ވާން ބޭނުންވި އިމްރާން މިދިޔަ އަހަރު‬

‫ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިމްރާން‪ ،36 ،‬ފެނިގެން ބައެއް ނޫސްވެރިން ސުވާލު‬

‫ވކިން އިންޑިއާ" ކިޔާ‬ ‫ވަނީ "މިޝަން މާސް‪ :‬ކީޕް ޯ‬

‫ކުރުމުން އޭނާ ވަނީ "މިއީ ތިކަހަލަ ސުވާލަކަށް ޖަވާބު‬

‫ކުރު ފިލްމެއް މިދިޔަ އަހަރު ޑައިރެކްޓްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިވާ ގޮތުގައި‬ ‫ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ޮ‬ ‫އިމްރާނަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލަކީ އޭނާގެ ކައިވެނި‬

‫ދޭން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަން ނޫން" ކަމަށް ބުނެފަ‬

‫އތުމުން ލިބިފައިވާ‬ ‫ރޫޅުމުގެ ތުންފަތްމަތީގައި ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ފިލްމް ކުޅެން ފެށުމުގެ ކުރިން ވެސް‬

‫އ‬

‫އެޕްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް‬

‫އ‬

‫ހަމަ އެޕްތައް ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި އެޕްތަކުގެ‬

‫ގ‬

‫އަޕްޑޭޓްތައް ވެސް ލިބޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކ‬


‫ރް މާޓިން ހިއްސާވާ ވީޑިއޯ ގޭމެއް‬

‫ނަ‬

‫ޕްލޮޓަކަށް ބިނާ ކުރާ ގޭމް ޑިވެލޮޕް ކުރަނީ "ޑާކް ސޯލްސް" އާއި‬

‫ފަށާ އީ‪ 3‬ގޭމްސް ކޮންފަރެސްގަ އެވެ‪ .‬އަދި "އެލްޑެން ރިންގް"‬

‫"ސެކީރޯ‪ :‬ޝެޑޯސް ޑައިސް ޓްވައިސް" ފަދަ މަގުބޫލު ގޭމްތައް‬

‫އާންމުކޮށް ނެރެން ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރު އެވެ‪.‬‬

‫ގެނެސް ދިން ކުންފުނި ފްރޮމްސްފޮޓްވެއާ އެވެ‪ .‬އަދި "އެލްޑެން‬

‫ކޮށް‬

‫މި ގޭމްގެ ވާހަކަ މީޑިއާތަކަށް ތިލަވުމުގެ ކުރިން ވެސް‬

‫ރިންގް" އަކީ ޕްލޭސްޓޭޝަން ‪ 4‬އާއި ޕީސީ އާއި އެކްސްބޮކްސް‬

‫މާޓިން ވަނީ ވީޑިއޯ ގޭމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރާކަމުގެ އިޝާރާތެއް‬

‫ގތަށް ފަރުމާ ކުރާ ގޭމެކެވެ‪.‬‬ ‫ވަންގައި ނެރޭ ޮ‬

‫ދީފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެއާ ބެހޭ އެއްވެސް ތަފުސީލެއް ހިއްސާއެއް‬

‫ބައެއް މީޑިއާތަކުން ގޭމް ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް‬

‫ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ބެލެވެނީ މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލިސްގައި‬

‫ކް ވެސް‬ ‫ދުރަށް‬

‫ރާހުލް ގާންދީ ފުރަތަ ަމ‬ ‫އުރާލި ނަރުހާ ދިމާވެއްޖެ‬

‫ޕޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޓްވިޓާ އިން‬ ‫ބައެއް ރި ޯ‬

‫ވެސް ދަނީ ވާވޭގެ ޕްރި‪-‬އިންސްޓަލޭޝަން ހުއްޓާލަން‬

‫ރާވަމުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޓްވިޓާ އަދި‬

‫އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ‪.‬‬ ‫މީޑިއާތަކުން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުން ކުރާ‬

‫އެޕްތައް ވާވޭ އަށް ނުލިބުމަކީ އެ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި‬

‫ބޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމެއް‬ ‫އަށް ވަރަށް ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާވޭ އިން‬

‫އިން ވެސް އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ސފްޓްވެއާ ނުލިބުމަކީ ވެސް‬ ‫ޮ‬ ‫ވާވޭ އަށް އެންޑްރޮއިޑް‬

‫އެ އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް‬

‫ބޑު މައްސަލައެކެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ގތުގައި އެމެރިކާ‬ ‫ވާވޭ އިން ކުރިން ބުނެފައިވާ ޮ‬

‫އިން ވާވާ ބްލެކްލިސްޓް ކުރި ނަމަވެސް‪ ،‬އެ ކުންފުނި‬

‫އިނދަޖައްސައެއް ނުލެވޭނެ އެވެ‪ .‬އެމެރިކާ އިން ބުނާ‬

‫ގޮތުގައި ވާވޭއަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކަހަލަ‬

‫ކުންފުންޏެކެވެ‪.‬‬

‫ރާހުލް‪ ،‬ރައްޖަމާގެ ގައިގައި ބައްދާލައިގެން‪.‬‬ ‫ކންގްރެސް ޕާޓީގެ ރައީސް ރާހުލް‬ ‫އިންޑިއާގެ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެއާ އެކު އުފަން ދުވަހުގެ ހަނދާންތައް ރަޖައްމާ‬

‫"އަހަރެން ވަރަށް އުފާވެއްޖެ ވިހެއުމާ އެކު އެންމެ‬

‫ގާންދީ އުފަންވި ދުވަހު އެންމެ ފުރަތަމަ އުރާލި ނަރުހާ‬

‫ކށްދީފަ އެވެ‪ .‬ލިބުނު އުފަލުގައި‬ ‫ވަނީ ރާހުލްއަށް އާ ޮ‬

‫ފުރަތަމަ އުރާލަން ލިބުނު ކުއްޖާއާ ‪ 49‬އަހަރު ފަހުން‬

‫‪ 48‬އަހަރު ފަހުން ދިމާވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ ވަނީ ރަޖައްމާގެ ގައިގައި ބައްދާލައި ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫ދިމާވީމަ‪ .‬މިއީ ހަގީގަތުގައި ޒަމާންވީ ހުވަފެނެއް‬

‫މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ހަގީތަކަށްވުން ކަހަލަ ކަމެއް‪ "،‬ޕްރެސް ޓްރަސްޓް އޮފް‬

‫ބޑުވަޒީރު ރަޖީވް ގާންދީ އާއި އިޓަލީ އަށް‬ ‫ކުރީގެ ޮ‬ ‫ދށީ ފިރިހެން ދަރިފު‪،‬‬ ‫ނިސްބަތްވާ ސޯނިއާ ގާންދީގެ ޮ‬ ‫ރާހުލް އުމުރުން މިހާރު ‪ 48‬އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސިޔާސީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ރާހުލް‬ ‫އަށް ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކާ ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫މިކަމެއް ހިނގީ ރާހުލް ކެރެލާ އަށް މި މަހުގެ ‪9-7‬‬ ‫އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ތެރެއިން ވަޔަނަދު ޑިސްޓްރިކްޓްގަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އިންޑިއާ (ޕީޓީއައި) އަށް ރަޖައްމާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"ރާހުލްއާ ދިމާވީމަ ކުރީގެ ހަނދާންތައް ވަރަށް‬ ‫ބޑަށް އާ ވެސް ވެއްޖެ‪".‬‬ ‫ޮ‬

‫ކށްފައިވާ ރަޖައްމާ މީޑިއާތަކަށް‬ ‫ނަރުސްކަމުން ރިޓަޔާ ޮ‬

‫ރާހުލްއާ ބައްދަލުވުމުން ރަޖައްމާ އާއި އޭނާގެ އާއިލާ‬

‫ވެސް ލިބިވަޑެންފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އާދީއްތަ ދުވަހަކީ‬

‫ސނިއާ އާއި ރަޖީވަށް ވުރެ‬ ‫ޯ‬ ‫ކިޔައި ދިން ގޮތުގައި‬

‫އިން ވަނީ ހަދިޔާ ވެސް ދީފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬

‫އޭނާގެ ހަޔާތުން ހާއްސަ ދުވަހެކެވެ‪.‬‬

‫ކުރިން ރާހުލް އުރާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު މީހަކީ އޭނާ‬

‫ފނިކާތަކެއްޗާއި ތެލުލި ސައްކެޔޮ ހިމެނެ‬ ‫ފާޑުފާޑުގެ ޮ‬

‫ހލީ ފެމިލީ ހޮސްޕިޓަލަށް‬ ‫އެވެ‪ .‬އަދި ނިއު ދިއްލީގެ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އަދި ރާހުލް ވަނީ ކެރެލާ އަށް ދެން ވަޑައިގަންނަވާ‬

‫އޭނާ އުފަންވުމަށް ފަހު ފުރަތަމަ އުރާލި މީހާގެ ޝަރަފު‬

‫ޖޫން‪ 1970 ،19 ،‬ގައި ރާހުލް އުފަންވެވަޑައިގަތް އިރު‪،‬‬

‫ފަހަރަކުން ވެސް ރަޖައްމާއާ ބައްދަލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް‬

‫ލިބުނު ނަރުސް ރަޖައްމާ ވަވަތިލްއާ ބައްދަލުވެވަޑައިގެންފަ‬

‫އެންމެ ގާތުން މަސައްކަތް ކުރި އެކަކީ ރަޖައްމާ އެވެ‪.‬‬

‫ވައުދުވެވަޑައިގެންފަ އެވެ‪.‬‬

‫މި މަހުގެ ‪ 19‬ގައި ‪ 49‬އަހަރު ފުރޭ ރާހުލް ވަނީ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 10‬ޖޫން ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫ހަތަރު ދުވަހުން "ބާރަތު" އަށް ‪ 100‬ކްރޯޑް‬ ‫ރިލީޒް ކުރިތާ ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސަލްމާން‬

‫ޖހަރުގެ "ކަލަންކް" ގެ އަތުގަ އެވެ‪ .‬އެ‬ ‫ކުރި ކަރަން ޯ‬

‫ހާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ބާރަތު" ‪ 100‬ކްރޯޑް‬

‫ފިލްމު ވަނީ ރިލީޒް ކުރި ދުވަހު އެކަނި ‪ 21.60‬ކްރޯޑް‬

‫ޑލަރު) އަށް ވުރެ ބޮޑު‬ ‫ރުޕީސް (‪ 14‬މިލިއަން ޮ‬

‫ޑލަރު) ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރުޕީސް (‪ޮ 3,112,884‬‬

‫އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފިލްމު ކްރިޓިކް ތަރަން އަދާޝް ބުނި ގޮތުގައި މި‬

‫ރޑް ރުޕީސްގެ ބަޖެޓަކުން ހެދި‬ ‫ސަތޭކަ ކް ޯ‬ ‫ރޑް ކުލަބުން ޖާގަ ހޯދި‬ ‫"ބާރަތު" އަކީ ‪ 100‬ކް ޯ‬

‫މަހުގެ ‪ 5‬ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމަށް ހޮނިހިރު‬

‫ސަލްމާންގެ ‪ 14‬ވަނަ ފިލްމެވެ‪ .‬އޭނާއަކީ ބޮލީވުޑްގެ‬

‫ދުވަހާ ހަމައަށް އިންޑިއާ އިން އެކަނި ލިބުނު އާމްދަނީ‬

‫ރޑް ރުޕީސްގެ‬ ‫އެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ‪ 100‬ކް ޯ‬

‫ރޑް ރުޕީސް (‪ 17,322,623‬ޑޮލަރު)‬ ‫ވަނީ ‪ 122.20‬ކް ޯ‬

‫ފިލްމުތައް އެންމެ ގިނަ އެކްޓަރު ވެސް މެ އެވެ‪.‬‬

‫ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"ބާރަތު" އަކީ މި އަހަރު އެންމެ ރަނގަޅު‬

‫އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ޑައިރެކްޓް ކުރި "ބާރަތު"‬ ‫އަކީ ގައުމަށްޓަކައި ގުރުބާންވާ މީހެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ‬

‫ފެށުމެއް ވެސް ލިބުނު ފިލްމެވެ‪ .‬ފިލްމު ރިލީޒްކުރި‬

‫ފިލްމެކެވެ‪ .‬އަދި މި ފިލްމަކީ ‪ 2014‬ގައި ރިލީޒް‬

‫ދުވަހު އެކަނި ވެސް ‪ 42.30‬ކްރޯޑް ރުޕީސް‬

‫އޑް ޓް މައި ފާދާ" އަސްލަކަށް‬ ‫ކުރި ކޮރެއާ ފިލްމު " ޯ‬

‫ޑލަރު) ލިބިފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫(‪ޮ 6,096,064.50‬‬

‫ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬ ‫ސަލްމާނާ އެކު "ބާރަތު" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ކުޅުނީ‬

‫އތީ އެޕްރީލް މަހު ރިލީޒް‬ ‫ކުރިން އެ މަގާމު ޮ‬

‫ކެޓްރީނާ ކެއިފެވެ‪.‬‬

‫ސަން ޖޭ އަނެއްކާ ވެ ް‬ ‫ސ‬ ‫ގޭންގްސްޓާރުންގެ ފިލްމަކަށް‬ ‫ބލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރެއިން ސަންޖޭ‬ ‫ޮ‬ ‫ގުޕްތާ އަބަދު ވެސް ފާހަގަ ކުރެވެނީ އިންޑިއާގެ‬ ‫ގޭންގްސްޓާރުންނާ ބެހޭ ފިލްމުތައް ހަދަން ފަރިތަ‬ ‫ގތުގަ އެވެ‪ .‬މީގެ ކުރިން ވެސް‬ ‫ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ޮ‬ ‫މިފަދަ އެތައް ފިލްމެއް އޭނާ ވަނީ ބެލުންތެރިންނަށް‬ ‫ގެނެސް ދީފަ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި "ޝޫޓް އައުޓް އެޓް‬

‫ރޝަނާ އެކު "ކާބިލް" ގެނެސް ދިން‬ ‫އަހަރު ރިތިކް ޯ‬

‫ލކަންދްވާލާ"‪" ،‬ކާންޓޭ"‬ ‫ވަޑާލާ"‪" ،‬ޝޫޓް އައުޓް އެޓް ޯ‬

‫ޑައިރެކްޓަރު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ލބި ކުރާ ސަންޖޭ‬ ‫ސްކްރީނުގައި ކިޔައި ދޭން ޯ‬

‫ފިއުރިއަސް" ގެ ނުވަ ވަނަ ފިލްމަށް ކުރީގެ ރެސްލިން‬ ‫ޖން ސީނާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ތަރި ޯ‬ ‫އޭނާ އެ ފިލްމުން ފެންނާނެ ކަމުގެ އަޑުތަކެއް‬ ‫ކށް‪" ،‬ފާސްޓް" އެންމެ މުހިއްމު އެއް‬ ‫އަރާފައި ވަނި ޮ‬ ‫ރޑިއުސަރެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް‬ ‫ތަރި ކަމަށްވާ ފިލްމުގެ ޕް ޮ‬

‫ބމްބޭގެ ނަން މުމްބާއީ އަށް‬ ‫ހާދިސާތަކެކެވެ‪ .‬އެގޮތުން ޮ‬

‫އެނބުރި އައި ފިލްމެވެ‪.‬‬

‫"ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް ‪ "9‬އަންނަ އަހަރުގެ‬

‫އތް ފިލްމުން ފެންނާނެކަން ވެސް ވަނީ‬ ‫ކުރި އަށް ޮ‬ ‫ކަށަވަރުކޮށް ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަދި ލެކްސް އެލް ހިމެނެ އެވެ‪ .‬މި ފިލްމުގެ‬

‫ޖންސަން ނުފެންނާމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޑްވޭން (ރޮކް) ޯ‬

‫ފިލްމުގައި ކިޔައި ދޭނީ ‪ 1980‬އާއި ‪ 1990‬ގެ‬

‫އޮގަސްޓް މަހުގެ ‪ 1‬ގަ އެވެ‪.‬‬

‫ޖން ދައްކާލައި‪ ،‬އޭނާ ފާސްޓްގެ‬ ‫ވީޑިއޯއެއްގައި ވަނީ ޯ‬

‫މި ފަހަރު ފިލްމުން ކުރީގެ ރެސްލިން ތަރި‬

‫ހަދަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ‪ .‬އަދި ނަން އިއުލާން ނުކުރާ‬

‫ލިބުމަށް ފަހު ސްކްރީނާ ދުރުގައި ހުރުމަށް ފަހު‬

‫ކުޅެފައިވާ ފިލްމު ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ އަންނަ‬

‫ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި މިޝެލް ރޮޑްރިގޭޒް‪،‬‬

‫ޑައިރެކްޓަރަކީ ޖަސްޓިން ލިން އެވެ‪.‬‬ ‫ޖޯން ސީނާ‪" ،42 ،‬ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް"‬

‫ދެހާސް ސަތާރައިގައި ރިލީޒް ކުރި "ފާސްޓް އެންޑް‬

‫ގެ ކާސްޓާ ގުޅުނު އިރު‪ ،‬އޭނާ މިދިޔަ އަހަރު ދެ‬

‫ފިއުރިއަސް" ގެ ‪ 8‬ވަނަ ފިލްމު "ދަ ފޭޓް އޮފް ދަ‬

‫ފިލްމުން ފެނިފައިވެ އެވެ‪ .‬އެއީ "ބަމްބަލްބީ" އާއި‬

‫ފިއުރިއަސް" ގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ރޮކް އާއި‬

‫"ބްލޮކާޒް" އެވެ‪ .‬އޭނާ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެން‬

‫ޑީޒެލްއާ ދެމެދު ވަނީ ކުނި ޖެހިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި‬

‫ދާނީ ނޮވެމްބަރު ‪ 8‬ގައި ރިލީޒް ކުރާ ފެމިލީ ކޮމެޑީ‬

‫އފެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސް ދޭން‬ ‫ސީރީޒްގެ ސްޕިން ޮ‬

‫"ޕްލޭއިން ވިތު ފަޔާ" އިންނެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ މި ފަހުން ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމުތަކުގެ‬ ‫އެ ފިލްމަކީ ބަތަލާ އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އަށް ދަރިއަކު‬

‫ރިކް އާއި ޖޭޒަން ސްޓެތަމް ޓައިޓްލް ރޯލް‬

‫ޖޑަނާ ބްރޫސްޓާ‬ ‫ޓައިރީޒް ގިބްސަން‪ ،‬ލޫކަސް ބްލެކް‪ޯ ،‬‬

‫ތާރީހެއް އަދި އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫އަންނަނީ އަނެއްކާ ވެސް ހަމަ މި ވައްތަރުގެ ފިލްމެއް‬

‫އޭނާ ފެނިގެން ދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހިއްސާވާ ވިން ޑީޒެލް އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާ ކުރި‬

‫ނަމަވެސް ސަންޖޭގެ އާ ފިލްމު ރިލީޒް ކުރާނެ‬

‫ތެރޭގައި ‪ 2015‬ގެ "ޖަޒްބާ" ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހބްސް އެންޑް ޝޯ" އިން‬ ‫ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ " ޮ‬

‫މެއި ‪ 22‬ގައި ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ އިރު‪،‬‬

‫"ފިލްމުގެ ކާސްޓުން ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ‬ ‫ތެރޭގައި މި އުޅެނީ‪ .‬ޖުލައި ނޫނީ އޮގަސްޓް‬

‫އަދި "މުސާފިރު" ފަދަ ފިލްމުތައް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫މަޝްހޫރު ފްރެންޗައިޒް "ފާސްޓް އެންޑް‬

‫ލޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕް ޮ‬

‫ހިސާބުގައި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށާނަން‪ 2017 "،‬ވަނަ‬

‫ކުށުގެ ވެށްޓާއި ކުށްވެރިންގެ ވާހަކަތައް ބޮޑު‬

‫"ފާސްޓް ‪ "9‬އަ ްށ‬ ‫ސނާ ސޮއިކޮށްފި‬ ‫ޖޯން ީ‬

‫ގތް ވެސް މި ފަހަރުގެ ފިލްމުގެ‬ ‫ބަދަލުވެގެން ދިޔަ ޮ‬

‫ސަންޖޭ ގުޕްތާ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 10‬ޖޫން ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪18‬‬

‫މަހާއި ޑިނގާ‪ :‬ކުރިމަގުގެ ޖާސޫސުން!‬ ‫ގތުގައި ފެންނަނީ އެ އެއްޗިއްސަށް‬ ‫އާންމު ކަމެއްގެ ޮ‬ ‫އުނދަގޫވުމުން ހަށިގަނޑު ދިއްލުމެވެ‪ .‬ޑާޕާގެ‬ ‫ކށްފައިވާ އެއް ދިމާލަކީ އެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދިރާސާތައް އަމާޒު ޮ‬

‫އަންގަން އަޑުލައްވަ އެވެ‪.‬‬ ‫"އެ އެއްޗެހީގެ މާހައުލުގެ ތެރެއަށް ވެހިކަލެއް‬ ‫ވަދެއްޖެ ނަމަ އެ ދިރުންތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް‬ ‫ދެނެގަނެވޭނެ ނިޝާންތަކެއް އަހަރެމެންނަށް އެނގޭނެ‬

‫ލނުގަނޑުގެ މަތީގައި ރެދަން‬ ‫"މިސާލަކަށް މޫދުގެ ޮ‬ ‫ކަހަލަ އެއްޗެއް އުޅޭ އިރު އެއާ ކައިރިން އަޑިން‬ ‫އުޅަނދެއް ދާ ނަމަ‪ ،‬މަތިން ފެންނާނެ އެ ހިސާބުގަނޑު‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫އެމެރިކާގެ ވާޖިން އައިލެންޑްސްއަށް ގޮސް‪ ،‬ކަނޑު‬

‫މައްޗަށް ވުރެ‪ ،‬އަޑިން ދަތުރުކުރާ ސަބްމެރިން އާއި‬ ‫ޑްރޯންތަކާ ބެހޭ ތަފުސީލީ މަންޒަރުތަކެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް‬

‫މަސައްކަތެވެ‪.‬‬

‫ޖާސޫސްކުރާށާއި އިންޒާރު ދޭށާއި އަދި ހަތިޔާރުގެ‬ ‫ގޮތުގައި ޖަނަވާރު ބޭނުންކުރުމަކީ އިންސާނީ ތާރީޚުގެ‬ ‫ދިގު ސަފުހާއެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ނިޔަތުގައި ކަނޑުގެ‬

‫މަސްހުނި ގޮތަކަށެވެ‪.‬‬

‫ދިރުންތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ޕްލޭނަކީ މީގެ ކުރިން އާންމު‬ ‫މީހެއްގެ ހިތަށް ވެސް އެރި ކަމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬ ‫މި ފަހުން ވާގަނޑެއް ޖަހާފައި އޮތް ވޭލެއް‬

‫ބޑު ހައިރާންކަމެއް ލިބެނީ ޔޫއެސް‬ ‫މިހާރު އެންމެ ޮ‬ ‫ރޖެކްޓް (ޑާޕާ)‬ ‫ޑިފެންސް އެޑްވާންސްޑް ރިސާޗު ޕް ޮ‬ ‫އިން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއިންނެވެ‪ .‬ކަނޑުގެ އަޑިން‬

‫ފެނުނެވެ‪ .‬ބައެއް މީހުން ލަފާކުރީ އެއީ ރަޝިޔާގެ‬

‫ގތުގައި މި މަޝްރޫއުގައި‬ ‫އިންޒާރު ލިބޭ ނިޒާމެއްގެ ޮ‬

‫ކށްދޭން ތަމްރީންކޮށްފައިވާ‬ ‫ސިފައިންނަށް ޖާސޫސް ޮ‬

‫ބޮޑެތި މަހުން ފެށިގެން އެންމެ ސެލްއަކުން އުފެދިފައިވާ‬

‫އެއްޗެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު ލިބެން ހުރި މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު‬

‫ދިރުންތަކުގެ ބޭނުން ވެސް ހިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެ ކަހަލަ އުޅަނދެއް އުޅުނަސް‬ ‫"ކަނޑުގައި ޮ‬

‫އެއީ ގަބޫލުކުރަން އެހާ އުނދަގޫ ވާހަކައެއް ވެސް‬

‫އތް ތަން އެނގޭ ގޮތަށް‬ ‫އޭގެ ހަރަކާތްތަކާއި ޮ‬

‫ނޫނެވެ‪ .‬އެމެރިކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ‪ 1960‬ގެ‬

‫މި ދިރުންތަކުން އަހަރެމެންނަށް ބުނެދެނީ ކޮން‬

‫އަހަރުތަކުން ފެށިގެން އަންނަނީ ކަނޑުގައި ހުންނަ‬

‫އެއްޗެއްތޯ ބަލަމުން މިދަނީ‪ "،‬ދިރާސާގައި ބައިވެރިވާ‬

‫މައިން ދެނެގަތުމަށާއި ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ތެރެއިން‬

‫ޕާސިސްޓެންޓް އެކުއާޓިކް ލިވިން ސެންސާސް‬

‫ކމަސް ތަމްރީންކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ގެއްލޭ މީހުން ހޯދަން ޯ‬

‫ރގްރާމް މެނޭޖަރު ޑރ‪ .‬ލޮރީ އެޑޯނަޓޯ‬ ‫(ޕަލްސް) ގެ ޕް ޮ‬

‫ގތަކަށް ރަޝިޔާ އިން ވެސް އައީ‬ ‫ހަމަ އެކަހަލަ ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޖާސޫސްކުރުމުގެ އާލާތެއްގެ ގޮތުގައި މިޔަރާއި‬

‫ވެހިކަލެއް އުޅޭ ނަމަ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުން އެކި‬ ‫ގޮތްގޮތަށް ސަމާލުވެ އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ‬

‫ގަދަ އަޑެއް އިވުމުން ކަނޑުގެ އެންމެ އަޑިއަށް‬ ‫ދަތުރުކުރާ ބާވަތުގެ މަސް ވެސް އުޅެ އެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްކުރަނީ ކަނޑު އަޑީގެ ދިރުންތަކަށް ގުދުރަތީ‬

‫ސައިންސްވެރިން ބަލަން ބޭނުންވަނީ ކަނޑު އަޑީގެ‬

‫ގޮތުން ކުރިމަތިވާ އުނދަގުލާއި އިންސާނުން ހަދާފައިވާ‬

‫ވެހިކަލެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ވެސް ހަމަ އެގޮތަށް އެ‬

‫އެއްޗަކުން ދިމާވާ އުނދަގޫ ވަކިން ދެނެގަނެވޭތޯ‬

‫ތ އެވެ‪ .‬އެހެން ވެއްޖެ‬ ‫ބާވަތުގެ މަސް ހަރަކާތްކޮށްފާނެ ޯ‬

‫ގތުން ސިގްނަލްތައް ދިރާސާކުރަން‪ ،‬އެންމެ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ނަމަ އެ ބާވަތުގެ މަސް ކަނޑު އަޑިން ޖާސޫސްކުރަން‬

‫ލޖީތަކުގެ ބޭނުން އަންނަނީ‬ ‫އެޑްވާންސް ޓެކްނޮ ޮ‬

‫ބޭނުންކުރެވޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހިފަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އައީ ހިފަމުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭގެ ނަތީޖާ ފެނުނީ‬

‫ކޑިން ހަދައިފަ އެވެ‪ .‬މިހާރު‬ ‫އަޑީގެ އަޑުތަކުގެ ރެ ޯ‬ ‫ކުރިއަށް ދަނީ އެ އަޑުތައް ތަހުލީލުކުރުމުގެ‬

‫އެ ނިޔަތުގައި އެމެރިކާގެ ސައިންސްވެރިން‬

‫ކތަރުގެ ބޭނުން ވެސް މިދިއަ އަހަރުތަކުގައި‬ ‫މީދަލާއި ޮ‬

‫ގތުގައި މިއީ އަދި މަޝްރޫއުގެ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫އންނަ ތަން‪ "،‬ޑރ‪ .‬އެޑޯނަޓޯ ވިދާޅުވި‬ ‫އަލިވެފައި ޮ‬

‫ހޯދާށެވެ‪.‬‬

‫ބޭ ނު ން ކު ރެ ވޭ ނެ ގޮ ތެ އް ބަ ލަ މު ން‬

‫ކަމަށްވާ އެލިސަން ލަފެރިރޭ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކޅެވެ‪ .‬ދާދި ފަހުން އޭނާގެ ޓީމުން ވަނީ‬ ‫ފުރަތަމަ ޮ‬

‫އެކަމަކު ޑާޕާ ޓީމުން އުއްމީދުކުރަނީ ކަނޑުގެ‬

‫ފާ ނަ އެ އް‪ :‬އެ މެ ރި ކާ ގެ ސަ އި ން ސް ވެ ރި ން މި ހާ ރު އަ ން ނަ ނީ ޖާ ސޫ ސް ކު ރަ ން ފާ ނަ‬

‫ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ‪ "،‬މަޝްރޫއުގެ ސައިންސްވެރިއެއް‬

‫ކުރިމަގުގެ އާދަޔާ ހިލާފު ޖާސޫސުން އުފެއްދުމުގެ‬

‫ބައެއް ބާވަތުގެ ޑިނގާ އަކީ ވެސް އަޖައިބެއް‬ ‫ކަހަލަ އެއްޗެކެވެ‪ .‬އެގޮތުން އަބަދު އޭގެ ފައިތައް އެކަތި‬

‫މި މަސައްކަތުގައި ކަނޑުގެ ވަރަށް ތަފާތު ދިރުންތަކުގެ‬

‫އަނެއްކައްޗާ ޖައްސާ ޑިނގާ ވެސް އުޅެ އެވެ‪ .‬އެގޮތަށް‬

‫ހަރަކާތްތަކަށް ސައިންސްވެރިންގެ ވިސްނުން ވަނީ‬

‫ފައިތައް ޖެއްސުމުން އުފެދޭ އަޑު‪ ،‬ކައިރީގައި ހުންނަ‬

‫ގތުން ފާނައިގެ ބާވަތެއް ހިމެނެ‬ ‫ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫އެއްޗެހީގައި ޖެހި ބައުންސްވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬ގާތްގަނޑަކަށް ‪ 2.5‬މީޓަރަށް ބޮޑުވާ މި ބާވަތުގެ‬

‫ސައިންސްވެރިން ބަލަމުން އަންނަނީ އެ‬

‫ފާނައާ ޑައިވަރަކު ކައިރިވެއްޖެ ނަމަ ފާޑެއްގެ އަޑެއް‬

‫ބާވަތުގެ ޑިނގާއިން ނުކުންނަ އަޑު‪ ،‬މިސާލަކަށް‬

‫ލައްވަ އެވެ‪ .‬އަދި އެ އުޅޭ ސަރަހައްދަށް ބީރައްޓެހި‬

‫އެ ސަރަހައްދުން ދާ އުޅަނދެއްގައި ޖެހުމުން‪ ،‬އެ‬

‫އެއްޗެއް ވަދެއްޖެ ނަމަ ސަމާލުވެ އެވެ‪.‬‬

‫އުޅަނދުގެ ސައިޒާއި ސިފަ އާއި އުޅަނދު އޮތީ‬

‫އެމެރިކާގެ ސައިންސްވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި‬ ‫އެ ފާނަ އުޅޭ ސަރަހައްދުގައި ބޭނުންކުރާނީ އެއިން‬ ‫ގތަކުން ބެހުމެއް ނެތް‬ ‫އެއްޗެއްގެ ހަށިގަނޑާ އެއްވެސް ޮ‬

‫ތ ދެނެގަންނާނެ ގޮތެއް‬ ‫ޑިނގާއާ ކިހާ ދުރުމިނެއްގައި ޯ‬ ‫ހޯދާށެވެ‪.‬‬ ‫ގތަކަށް ވެސް އަހަރެމެން‬ ‫ކންސެޕްޓްގައި އެއް ޮ‬ ‫"މި ޮ‬

‫މޮނިޓަރިން ސާމާނެވެ‪ .‬އެކަމަކު އެ ހިސާބަށް އޭގެ‬

‫ނުބަލާނަން ޑިނގާގެ ހަރަކާތްތަކަށް އަންނާނެ ބަދަލެއް‪،‬‬

‫ކުރިން ނުދަންނަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ އެއްޗެއް ވަދެއްޖެ‬

‫ހަމައެކަނި ބޭނުންކުރާނީ އެއިން އުފައްދާ އަޑު‪"،‬‬

‫ނަމަ‪ ،‬ނުވަތަ ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ ނަމަ އެކަން‬

‫ލަފަރިރޭ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެނގޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި އުކުޅުތައް ތަރައްގީކުރަނީ މަސްމަހާމެހި‬

‫ހދުންތަކުން އަމަލީ ބަޔަކަށް‬ ‫މި ދިރާސާތަކާއި ޯ‬ ‫ދަތުރުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ޖާސޫސްކުރުމުގައި މުޅިން އާ‬

‫އުފައްދާ އަޑުތައް ދެނެގަނެގެންނެވެ‪ .‬ގިނަ މަސްތައް‬

‫މާހައުލެއް އުފެދޭނެ އެވެ‪ .‬އޭރުން މަސްމަހާމެހި ވެސް‬

‫މުވާސަލާތްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަނީ އަޑެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ކށްދޭ ބަޔަކަށެވެ‪.‬‬ ‫ވާނީ އިންސާނުންނަށް ޖާސޫސް ޮ‬

‫އެ އެއްޗިއްސަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވިޔަސް އެކަން‬

‫ޖައްވަށް ދާން ނާސާ އިން‬ ‫ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި‬ ‫ގތުގައި ނާސާގެ އިންޓަނޭޝަނަލް‬ ‫ޓޫރިސްޓުންގެ ޮ‬ ‫ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) އަށް ދާން‬

‫‪ 35،000‬ޑޮލަރު (‪540,750‬ރ‪ ).‬އެވެ‪.‬‬ ‫އައިއެސްއެސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރު ރޮބީން‬

‫ކޮމާޝަލް ދަތުރުތަކެއް އައިއެސްއެސް އަށް ފަށާ‬

‫މަސްކްގެ ސްޕޭސް އެކްސްގެ ޑްރެގަން ކެޕްސޫލާއި‬

‫ފުރަތަމަ ފަހަރު‪ .‬އަދި މި ދަތުރުތައް އަހަރެމެން ވަރަށް‬

‫ބއިންގެ ސްޓާލައިނާ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި އައިއެސްއެސް އަށް ކުރާ‬ ‫ގެޓެންސް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ބޮޑަށް ބޭނުންވޭ މާކެޓް ކުރަން‪ .‬ބޭނުމަކީ ޝައުގުވެރިވާ‬

‫ކމާޝަލް ދަތުރެއް އެންމެ‬ ‫އައިއެސްއެސް އަށް ޮ‬

‫އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން ބުނި‬

‫ދަތުރުތަކަށް ޓޫރިސްޓުން ދުރާލައި ގިނަ ތަމްރީނުތަކެއް‬

‫ކށް ދިނުން‪ "،‬ނާސާގެ ޗީފް‬ ‫މީހުންނަށް ފުރުސަތު ފަހި ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ބޭއްވީ ‪ 2001‬ގަ އެވެ‪ .‬އެ ދަތުރުގައި ދިޔައީ‬

‫ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އައިއެސްއެސް އަށް‬

‫ވެސް ހަދަން ޖެހޭ އިރު‪ ،‬ދަތުރެއްގައި ގިނަވެގެން‬

‫އފިސަރު ޖެފް ޑިވިޓް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފައިނޭންޝަލް ޮ‬

‫އެމެރިކާގެ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޑެނިސް ޓިޓޯ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫އަހަރަކު ކުރު ދެ ޕްރައިވެޓް ދަތުރު ބާއްވަން ވަނީ‬

‫ހޭދަކުރާނީ ‪ 30‬ދުވަހެވެ‪.‬‬

‫ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬މިއިން ދަތުރަކަށް ދުވަހެއްގެ އަގަކީ‬

‫"މިއީ ނާސާ އިން މުޅިން އަލަށް ހުޅުވާލައި‬

‫ގތުގައި އައިއެސްއެސް ކުރާ‬ ‫ނާސާ އިން ބުނި ޮ‬ ‫ޕްރައިވެޓް ދަތުރުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އީލޮން‬

‫ޑލަރު ހޭދަކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ދަތުރަށް އޭނާ ‪ 20‬މިލިއަން ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 10‬ޖޫން ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪20‬‬

‫ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް އިންޑިއާ‪-‬ލަންކާ އެކުގައި ތެދުވަނީ‬ ‫ކޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި އިންޑިއާ‬ ‫ޓެރަރިޒަމާ ދެ ޮ‬ ‫އާއި ސްރީ ލަންކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން‬ ‫އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ލަންކާގެ ރައީސް އޮފީހުން‬ ‫އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫މޯދީ އިއްޔެ ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެން އެ ގައުމުގެ‬ ‫ވެރިންނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ނެރުނު‬ ‫ބަޔާނުގައި ބުނީ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން‬ ‫ދެ ގައުމުން މަޝްވަރާކުރި ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‪،‬‬ ‫ދެ ގައުމުގެ ގުޅުމާއި ސަލާމަތީ ކަންކަމާއި ހަމަޖެހުން‬ ‫ގާއިމުކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް‬ ‫އފީހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫މަޝްވަރާކުރި ކަމަށް ރައީސް ޮ‬ ‫ސްރީ ލަންކާ އާއި އިންޑިއާ އަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ‬ ‫ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ ދެ ގައުމުން‬ ‫ވެސް ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ކުށްވެރިކުރާ ކަމަށް‬ ‫ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬މި ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވުމަށް‪،‬‬ ‫ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި ދެ ގައުމުން‬ ‫ބޑަށް އެއްބާރުލުން ދީ ގުޅިގެން‬ ‫ވީހާވެސް ޮ‬ ‫މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް‬ ‫އފީހުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އިންޑިއާ އާއި ލަންކާއާ ދެމެދު އެވޭލާ ޒަމާނުން‬ ‫އންނަނީ ވަރަށް ބަދަހި ގުޅުމެއް ކަމަށާއި‬ ‫ފެށިގެން ޮ‬ ‫އެ ގުޅުން ދަމަހައްޓައި އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމުގެ‬ ‫މުހިންމުކަން ދެ ގައުމުގެ ވެރިން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި‬ ‫އފީހުން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކަމަށް ވެސް ރައީސް ޮ‬ ‫ސިރިސޭނާގެ ދައުވަތަކަށް މޯދީ ލަންކާ އަށް‬ ‫ވަޑައިގަތީ‪ ،‬ލަންކާގައި އޭޕްރީލް މަހު ދިން ޓެރަރިސްޓް‬ ‫ހަމަލާތަކަށް ފަހު އެ ގައުމާ އެކު އިންޑިއާ އޮތް‬ ‫ގތުގަ އެވެ‪ .‬ލަންކާގައި ދިން‬ ‫ކަމުގެ ރަމްޒެއްގެ ޮ‬

‫ހަމަލާތަކުގައި ‪ 250‬އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވި‬

‫ބޑަށް އަމާޒުވި‬ ‫އެޅިފައި ނުވާތީ ފާޑުކިޔުންތައް ވަރަށް ޮ‬

‫ކޅަކު ލަންކާގައި‬ ‫ލީޑަރެވެ‪ .‬އިއްޔެ ކުޑަ ވަގުތު ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ހަމަލާތައް ދޭން އުޅޭކަން އިންޑިއާގެ ޖާސޫސީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މދީ ވަނީ ގައުމަށް ވަޑައިގެންފަ‬ ‫ހޭދަކުރެއްވުމަށް ފަހު ޯ‬

‫އިދާރާތަކުން ލަންކާ އަށް މާކުރިން އިންޒާރު ދިން‬ ‫ނަމަވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް‬

‫މޯދީ އަކީ ލަންކާގައި ދިން ހަމަލާތަކަށް ފަހު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެ ގައުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭރު ގައުމެއްގެ ފުރަތަމަ‬

‫ފަލަސްތީނު މީހުން ނުރު ހޭ ގޮތެއް‬ ‫ގަބޫލެއް ނުކުރާނަން‪ :‬ގަތަރު‬

‫މެދު އިރުމައްޗަށް ސުލްހަ ގެނައުމަށް‬ ‫އެމެރިކާއިން ގެންގުޅޭ ޕްލޭނަށް ފަލަސްތީނު‬ ‫މީހުން ނުރުހޭކަން އެނގޭ ކަމަށާއި އެފަދަ‬ ‫ޕްލޭނަކަށް ތާއީދު ނުކުރާނެ ކަމަށް ގަތަރުން‬ ‫އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލަށް ސުލްހަވެރިކަމާ‬ ‫ކށަން ކަމަށް ބުނެ‬ ‫އެކު އުޅެވޭނެ މަގެއް ޮ‬ ‫އެމެރިކާއިން ވަނީ ސުލްހައިގެ އާ ޕްލޭނެއް‬ ‫އެކުލަވާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ޕްލޭންގެ ތަފުސީލު ނުދީ‬ ‫އެމެރިކާއިން ގެންދަނީ އަރަބި ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު‬ ‫ހދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފަ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬ ‫ޯ‬ ‫ޑނަލްޑް ޖޭ ޓްރަމްޕްގެ‬ ‫އެމެރިކާގެ ރައީސް ޮ‬ ‫ދަނބި ދަރިކަލުން އަދި ވައިޓް ހައުސްގެ‬ ‫އެޑްވައިޒަރު ޖެރެޑް ކުޝްނާ ދާދި ދަހުން ވަނީ‬ ‫މެދު އިރުމައްޗަށް ދަތުރެއް ވެސް ކުރައްވައިފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫"މިހާތަނަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގެނީ‬ ‫[ސުލްހައިގެ ޕްލޭންގެ ކަންތަކުގައި] ފަލަސްތީނު‬ ‫މީހުންނާއި އެމެރިކާއާ ގުޅުން ކެނޑިފައިވާ‬ ‫ކަން‪ "،‬ލަންޑަންގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ‬ ‫ފރިން މިނިސްޓަރު‬ ‫ދައްކަވަމުން ގަތަރުގެ ޮ‬ ‫ޝައިޚް މުޙައްމަދު ބިން ޢަބްދުއް ރަޙްމާން އައް‬ ‫ސާނީ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ފަލަސްތީނާއި އަރަބި ބައެއް އެހެން‬ ‫ގތުގައި އެމެރިކާގެ‬ ‫ގައުމުތަކުން ގަބޫލުކުރާ ޮ‬ ‫ޕްލޭނަކީ ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތެއް‬ ‫އުފައްދަން ކުރާ މަސައްކަތް މުޅިން‬ ‫ހުއްޓުވައިލުމުގެ ރޭވުމެކެވެ‪.‬‬ ‫"ފަލަސްތީނު މީހުން ބަލައިގަންނަ ކޮންމެ‬ ‫ޕްލޭނަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ތާއީދު ކުރާނަން‪"،‬‬ ‫ޝައިޚް މުޙައްމަދު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުޝްނާ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވީ‬ ‫ފަލަސްތީނު މީހުންނަށް އަމިއްލަ ވެރިކަމެއް‬ ‫ގާއިމްކުރެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ‬

‫ގަ ތަ ރު ގެ ފޮ ރި ން މި ނި ސް ޓަ ރު ޝަ އި ޚް މު ޙަ އް މަ ދު ބި ން ޢަ ބް ދު އް ރަ ޙް މާ ން އަ އް ސާ ނީ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތެއް‬ ‫އުފައްދަން ތާއީދުކުރައްވާ ކަމަކަށް ވިދާޅެއް ނުވެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 10‬ޖޫން ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪21‬‬

‫ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު ޕޯޗުގަލް ކާމިޔާބުކޮށްފި‬

‫ޕޯޓޯ (ޖޫން ‪ – )10‬ނެދަލެންޑްސް ‪ 0-1‬އިން‬

‫މޅު އެއް ޑިފެންޑަރު‬ ‫ރނާލްޑޯ އާއި އެންމެ ޮ‬ ‫ޮ‬

‫މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތާއި އިތުރު ވަގުތު ހަމަވިއިރު ދެ‬

‫ފައިނަލުން ބަލިވި ނަމަވެސް ނެދަލެންޑްސް އަށް‬

‫ޕޗުގަލުން‪ ،‬ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވި ޔުއެފާ‬ ‫ބަލިކޮށް ޯ‬

‫ނެދަލެންޑްސްގެ ވާޖިލް ވެން ޑައިކުގެ ކުރިމަތިލުމެއްގެ‬

‫މި މުބާރާތް ނިސްބަތުން ކާމިޔާބެވެ‪ .‬މިދިޔަ ވޯލްޑް‬

‫ނޭޝަންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ގޮތުގައި ފެނިގެން ދިޔަ މި މެޗުގައި ވެން ޑައިކް‬

‫ރ އިން ވެސް ޖާގަ ލިބުނު ޓީމު އަލުން‬ ‫ކަޕާއި ޔޫ ޯ‬

‫ޑ ހުއްޓުވުމުގައި ކާމިޔާބު ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރނާލް ޯ‬ ‫ވަނީ ޮ‬

‫ރނާލްޑް ކޫމަން ކުރަމުން‬ ‫އާރާސްތުކުރުމަށް ކޯޗު ޮ‬

‫ވާދަވެރި މެޗުތަކެއް ގިނަ ގައުމުތަކަށް ހޯދައިދިނުމަށާއި‬

‫ބައިނަލްއަގްވާމީ ދެ ވަނަ މުބާރާތެވެ‪ .‬އަނެއް މުބާރާތަކީ‬

‫ލ ގުއެޑެސްގެ‬ ‫އެކަމަކު ‪ 60‬ވަނަ މިނެޓުގައި ގޮންކާ ޯ‬

‫އަންނަ މަސައްކަތުގެ ކުރިއެރުން މި މުބާރާތުން‬

‫ނންނަ އަހަރެއްގައި ފުޓްބޯޅައިގެ‬ ‫ބޑު މުބާރާތެއް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ރ އެވެ‪ .‬ދެ ފަހަރު ވެސް‬ ‫‪ 2016‬ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫ ޯ‬

‫ޕޗުގަލް ވަނީ ނަތީޖާ ނެރެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޖެހި ގޯލުން ޯ‬

‫ފެނިގެންދިޔަ އެވެ‪.‬‬

‫ވާދަވެރިކަން ފެންނަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ޔުއެފާ އިން‬

‫ބޅަ ތާރީހުގައި ކާމިޔާބުކުރި‬ ‫މިއީ ޕޯޗުގަލްގެ ފުޓް ޯ‬

‫ގތުގައި ތަށި އުފުލާލަދިނީ ކްރިސްޓިއާނޯ‬ ‫ކެޕްޓަންގެ ޮ‬

‫ގތުގައި ފެނިދާނެ އެކަމަކު‬ ‫"ފަސޭހަ ކަމެއްގެ ޮ‬

‫ކޅުން އަމިއްލަ ގައުމުގައި ރޭ‬ ‫ރނާލްޑޯ އެވެ‪ .‬އަނެއް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫މިއީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް‪ .‬އަހަރެން ދެކޭ ގޮތުގައި‬

‫ޓީމު އޮތީ ‪ 0-0‬އިން އެއްވަރުވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ‬

‫ބޑު ކުރިއެރުންތައް ހޯދައިފިން‪.‬‬ ‫"އަހަރެމެން ވަރަށް ޮ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު ފެށި މުބާރާތެކެވެ‪ .‬ލީގު އޭ ގައި ހިމެނޭ‬

‫އަހަރެމެން ފަހުރުވެރިވާން ޖެހޭ‪ .‬މިވަގުތު މާޔޫސްވެފައި‬

‫ހަތަރު ގްރޫޕުގެ އެއް ވަނަ ޓީމުތައް ސެމީ ފައިނަލަށް‬

‫ހޯދި ކާމިޔާބީ އަކީ ‪ 2004‬ވަނަ އަހަރު އަމިއްލަ‬

‫މި ކުޅުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުން ހައްގު‪"،‬‬

‫ތިބި ނަމަވެސް އިސްއުފުލާލަން ޖެހޭ‪ "،‬ވެން ޑައިކް‬

‫ހޮވުނުއިރު‪ ،‬ފުލަށް ދިޔަ ޓީމުތައް ލީގު ބީ އަށް ވަނީ‬

‫ރގެ ފައިނަލުން ގްރީސް އަތުން‬ ‫ގައުމުގައި ބޭއްވި ޔޫ ޯ‬

‫ޑ ބުންޏެވެ‪" .‬މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ގައުމީ‬ ‫ރނާލް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ރެލިގޭޓްވެފަ އެވެ‪ .‬ލީގު ސީ އަދި ލީގު ޑީ ވެސް‬

‫ޕޯޗުގަލް ބަލިވި ބަލިވުމުގެ ހިތްދަތިކަން ފިލާނެ‬

‫ގސްފައިވާތީ އަހަރެން‬ ‫ޓީމަށް ކަންކަން ރަނގަޅަށް ޮ‬

‫ކާމިޔާބެކެވެ‪.‬‬ ‫މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ފޯވާޑް‬

‫މޝަން އަދި ރެލިގެޝަން އުސޫލުންނެވެ‪.‬‬ ‫އންނާނީ ޕްރޮ ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ހވި މެޗުގައި އިއްޔެ‬ ‫މި މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ޮ‬

‫ޕޗުގަލުން މިވަނީ މުހިއްމު‬ ‫ޝުކުރުވެރިވަން‪ޯ .‬‬

‫ސްވިޒަލެންޑް އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ‪ 5-6‬އިން‬

‫އންނާނީ އަބަދުވެސް ލީގު‬ ‫ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ޮ‬

‫މުބާރާތްތަކެއް ކާމިޔާބުކޮށްފައި‪".‬‬

‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬މި‬ ‫މޮޅުވެ އިންގްލެންޑް ވަނީ ތިން ވަނަ ޯ‬

‫އޭ ގައި ހިމެނޭ ޓީމުތަކަށެވެ‪.‬‬

‫އޮލިމްޕިކްސްގައި ކުޅެން‬ ‫ބު ފޮން ބޭނުން ވޭ‬ ‫އލިމްޕިކްސްގައި‬ ‫ރޯމް (ޖޫން ‪ – )10‬އަންނަ އަހަރުގެ ޮ‬

‫އލިމްޕިކްސްގައި އިޓަލީ ޓީމުގެ‬ ‫އަކީ ‪ 1996‬ވަނަ އަހަރުގެ ޮ‬

‫އިޓަލީގެ ‪ 23‬އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމަށް ކުޅުމަށް ފަހު‪،‬‬

‫ރިޒާވް ކީޕަރެވެ‪ .‬އެ ފަހަރު އިޓަލީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކެޓީ‬

‫ފން އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް‬ ‫ރިޓަޔާކުރަން ޖިއަންލުއިޖީ ބު ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޕޓްތައް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ރި ޯ‬ ‫ފން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު‬ ‫އުމުރުން ‪ 41‬އަހަރުގެ ބު ޮ‬

‫އިޓަލީގެ ގައުމީ ޓީމުން އަލުން ފުރުސަތު ހޯދުމަށްޓަކައި‬ ‫އަންނަ ސީޒަނުގައި އޭނާ ގަވާއިދުން ކުޅެން ޖެހޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަދިވެސް‬

‫އޭނާ އަންނަ ސީޒަނުގައި ފެނުން ގާތީ‪ ،‬ކެރިއަރު ފެށި ކްލަބް‬

‫ކްލަބް ކެރިއަރު ކުރިއަށް ގެންދަން ވަނީ ނިންމައިފަ‬

‫ކަމަށްވާ ޕާމާ ނުވަތަ އެޓަލާންޓާ އިން ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅުމަށް ފަހު އަންނަ‬

‫ހާއްސަކޮށް އެޓަލާންޓާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން‬

‫ސީޒަނުގައި އޭނާ އަނެއްކާ ވެސް ފެންނާނީ އިޓާލިއަން ލީގުގެ‬

‫ގލްކީޕަރެއް އެ‬ ‫ޖާގަ ހޯދާފައިވާތީ ޔޫރަޕުގެ ތަޖުރިބާކާރު ޯ‬

‫ކްލަބަކުންނެވެ‪.‬‬

‫ޓީމަށް ބޭނުންވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އިޓަލީގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު ނޫސް ގަޒެއްޓާ‬ ‫ޑެއްލޯ ސްޕޯޓްސް އިން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި ‪ 23‬އަހަރުން‬

‫ޕާމާ އިން ‪ 1995‬ވަނަ އަހަރު ކެރިއަރު ފެށި‬ ‫ބުފޮން ވަނީ އެ ޓީމާ އެކު އިޓާލިއަން ކަޕާއި ޔުއެފާ ކަޕް‬

‫ދަށުގެ ޓީމަށް ނަގާ ސީނިއާ ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭ‬

‫ކޑް އަގެއްގައި ‪2001‬‬ ‫ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އޭނާ ދުނިޔޭގެ ރެ ޯ‬

‫ފން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ‪ .‬މާނައަކީ‪ 2006 ،‬ވަނަ‬ ‫ހިމެނެން ބު ޮ‬

‫ގައި ޔުވެންޓަސް އަށް ބަދަލުވެ އެ ޓީމާ އެކު އިޓާލިއަން‬

‫ވލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ކުޅުންތެރިޔާ‪،‬‬ ‫އަހަރު އިޓަލީއާ އެކު ޯ‬

‫ލީގު ނުވަ ފަހަރު ކާމިޔާބުކުރި އެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ އިޓަލީ‬

‫ރަން މެޑެއްޔަކާ އެކު ކެރިއަރު ނިންމާލަން ބޭނުންވުމެވެ‪ .‬އޭނާ‬

‫ގައުމީ ޓީމަށް ‪ 2018-1997‬އަށް ‪ 176‬މެޗު ކުޅެދީފަ އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 10‬ޖޫން ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫އިންޑިއާ އިން‬ ‫ޗެމްޕިއަން‬ ‫އޮސްޓްރޭލިއާ‬ ‫ބަލިކޮށްފި‬

‫ޔުނައިޓެޑަ ްށ‬ ‫ރޫނީގެ ލަފައެއް‬ ‫ނ ވި ދާ ނެ ރޮ ނާ ލް ޑޯ‪ ،‬ސާ ޖި އޯ ރާ ޯމ ސް އަ ދި‬ ‫މި ސާ ލަ ކަ ށް ބު ނަ ން ޏާ ގެ ެ‬ ‫ނ ލް މެ ސީ ނު ވަ ތަ ގަ ރެ ތު ބޭ ލް ވެ ސް‪ .‬އޭ ރު ން ‪ 300‬ނު ވަ ތަ‬ ‫ލި އޮ ަ‬ ‫‪ 350‬މި ލި އަ ން ހަ ރަ ދު ވާ ނެ‪ .‬ރޮ ނާ ލް ޑޯ އާ އެ ކު ދެ އަ ހަ ރު ިލ ބި ދާ ނެ‪.‬‬ ‫ރާ މޯ ސް އާ އެ ކު ވެ ސް އަ ހަ ރު ތަ ކެ އް ލި ބި ދާ ނެ‪ .‬އެ ކަ މަ ުކ ދެ ން އެ‬ ‫ހި ސާ ބު ން އެ ފަ އި ސާ ގެ ބޭ ނު ން ދި ޔަ އީ‪.‬‬ ‫މެންޗެސްޓާ (ޖޫން ‪ – )10‬ބޮޑުއަގުގައި‬ ‫މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިން ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި މެންޗެސްޓާ‬ ‫ޔުނައިޓެޑުން ރަނގަޅު ޓީމެއް ބިނާކުރަން އެ ޓީމުގެ‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އޭރުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެއް ދެމި‬

‫ކުރީގެ ކެޕްޓަން ވޭން ރޫނީ ގޮވާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އންނާނެ ވަރުގަދަ ޓީމެއް އެ ކުޅުންތެރިން ވަށައިގެން‬ ‫ޮ‬

‫އެލެކްސް ފާގަސަން އަށް ފަހު ޔުނައިޓެޑް އަދި‬ ‫ވެސް ހަމަޔަކަށް ނޭޅެ އެވެ‪ .‬ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އޮލެ‬ ‫ގުނަ ސޯލްޝެއާ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ވަކި ހިސާބަކުން‬ ‫ހަވާލުވެ ނަތީޖާތައް ރަނގަޅުކުރި ނަމަވެސް އަނެއްކާ‬

‫ބޭލް ވެސް‪ .‬އޭރުން ‪ 300‬ނުވަތަ ‪ 350‬މިލިއަން‬

‫ވެސް އަޑިއަޅާލައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ވެސް‬

‫ޑއާ އެކު ދެ އަހަރު ލިބިދާނެ‪.‬‬ ‫ހަރަދުވާނެ‪ .‬ރޮނާލް ޯ‬

‫ފުރުސަތެއް ނުލިބުނެވެ‪ .‬އެހެންވެ އަންނަ ސީޒަނަށް‬

‫ރާމޯސްއާ އެކު ވެސް އަހަރުތަކެއް ލިބިދާނެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ނަން މަޝްހޫރު ބައެއް ކުޅުންތެރިން ގެނެސް ޓީމު‬

‫ދެން އެ ހިސާބުން އެ ފައިސާގެ ބޭނުން ދިޔައީ‪.‬‬

‫ވަރުގަދަކުރަން ވަނީ ވިސްނައިފަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ރޫނީގެ‬

‫ކްލަބް އެބަޖެހޭ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނާ އެކު އަލުން‬

‫އސްޓްރޭލިއާ އަތުން ‪36‬‬ ‫ކަޕުގައި ރޭ ޗެމްޕިއަން ޮ‬ ‫މޅުވެ އިންޑިއާ އިން އެ ޓީމަށް ފޭވަރިޓުންގެ‬ ‫ލަނޑުން ޮ‬

‫ކޅު ރަނގަޅަށް ސްކޯނުކުރެވުނު‬ ‫އިނިންގްސްގެ ކުރީ ޮ‬

‫ޓެގްލައިން ހައްގުކަން ސާބިތުކޮށްދީފި އެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް ކުރިއަށް ދިޔަވަރަކަށް ސްކޯރިން ރޭޓް‬

‫ފުރަތަމަ މެޗުގައި ދެކުނު އެފްރިކާ އަތުން‬

‫ރަނގަޅުކުރި އެވެ‪ .‬މައްސަލައަކަށް ދިމާވީ ކެޕްޓަން‬

‫ބލަރުންގެ ކުޅަދާކަން އިންޑިއާ އިން‬ ‫މޅުވި މެޗުގައި ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ކށް އިންޑިއާ‬ ‫އާރޮން ފިންޗް ‪ 36‬ލަނޑު ހަދާފައިވަނި ޮ‬

‫ދައްކާލިއިރު އިއްޔެ ލަންޑަނުގެ ދި އޯވަލްގައި ކުޅުނު‬

‫ކށްލުމުންނެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން ވެސް‬ ‫އިން ރަން‪-‬އައުޓް ޮ‬

‫މެޗުގައި ތަފާތު ދެއްކީ ބެޓްސްމަނުންނެވެ‪.‬‬

‫ކއެއް ހަދަމުން ދަނިކޮށް މުހިއްމު‬ ‫ރަނގަޅު ސް ޯ‬

‫ޓޮސް ދިމާވުމުން ކުޅެން އަރައި އިންޑިއާ އިން‬

‫ކުޅުންތެރިންތަކެއް އަނެއްކާ ނުބައިވެ އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް‬

‫‪ 50‬އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ފަސް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން‬

‫ގތެއް ނުވި އެވެ‪ .‬އެންމެ ރަނގަޅަށް‬ ‫ލަނޑު ހަމަކުރެވޭ ޮ‬

‫‪ 352‬ލަނޑު ހެދި އެވެ‪ .‬އެންމެ މޮޅަށް ކުޅުނީ‪،‬‬

‫ކުޅުނީ ‪ 70‬ބޯޅައިން ‪ 69‬ލަނޑު ހެދި ސްޓީވަން‬

‫ކޅު ނުބައިވި ޝިކާރު ދަވަން‬ ‫ފުރަތަމަ މެޗުގެ ކުރީ ޮ‬

‫ސްމިތާއި ‪ 84‬ބޯޅައިން ‪ 56‬ލަނޑު ހެދި ޑޭވިޑް ވޯނާ‬

‫އެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ ‪ 117‬ލަނޑު ހަދައި ވޯލްޑް ކަޕުގައި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މެޗުގައި ސައްތައެއް ހެދި ރޯހިތު ޝަރްމާ ‪ 57‬ލަނޑު‬

‫ހަ ޕޮއިންޓާ އެކު ނިއު ޒީލެންޑެވެ‪ .‬އިންގްލެންޑް‬

‫ކށް ނުބައިވި ނަމަވެސް‪ ،‬ބަދަލުގައި އެރި‬ ‫ހަދާފައިވަނި ޮ‬

‫ދެ ވަނައިގައި‪ ،‬އިންޑިއާ ތިން ވަނައިގައި އޮތްއިރު‬

‫ކެޕްޓަން ވިރާތު ކޯލީ ވަނީ ‪ 82‬ލަނޑު ހަދައި އޭނާ‬

‫އތީ ހަތަރު ވަނައިގަ އެވެ‪ .‬ތިން‬ ‫އޮސްޓްރޭލިއާ ޮ‬

‫އޭނާގެ ތިން ވަނަ ސައްތަ ހަމަކޮށްފަ އެވެ‪ .‬ކުރީ‬

‫އތީ ތިން މެޗުން މޮޅުވެ‬ ‫ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި ޮ‬

‫ނެތްތަން ފޫބައްދައިފަ އެވެ‪ .‬ކޯލީ ނުބައިވީ ‪ 49‬ވަނަ‬

‫ޓީމަށް ވެސް ލިބިފައިވަނީ ހަތަރު ޕޮއިންޓެވެ‪.‬‬

‫އޯވަރުގެ ތެރޭގަ އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން ފަހުން އެރި‬

‫ފަރަގަކޮށްފައިވަނީ ނެޓް ރަން ރޭޓުންނެވެ‪ .‬ޖުމްލަ ‪10‬‬

‫ހަރްދީޕް ޕަންޑަޔާ ވަނީ ‪ 27‬ބޯޅައިން ‪ 48‬ލަނޑު‬

‫ޓީމު ވާދަކުރާ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހޮވޭނީ އެންމެ‬

‫ހަދައި ތަފާތު ދައްކުވައިދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޕއިންޓް ހޯދާ ހަތަރު ޓީމެވެ‪.‬‬ ‫ގިނަ ޮ‬

‫ބިނާކުރަން‪ .‬އެކަމަކު އެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ވާން‬ ‫ޖެހޭނެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް‪ "،‬މިހާރު‬

‫ކށްގެން ނަޝް މަޝްހޫރު‬ ‫‪ 130‬މިލިއަން ހަރަދު ޮ‬

‫އެމެރިކާގެ މޭޖާ ލީގުގެ ޑީ‪.‬ސީ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅޭ ރޫނީ‬

‫ކުޅުންތެރިން ގެނައުމުގައި ބަދަލުގައި ‪ 30‬މިލިއަން‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ނުވަތަ ‪ 40‬މިލިއަން ހަރަދުކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ‬

‫އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހެދުނީ ‪ 316‬ލަނޑެވެ‪ .‬އެ ޓީމަށް‬

‫ބިނާކުރެވޭނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"މިސާލަކަށް ބުނަންޏާ ގެނެވިދާނެ ރޮނާލްޑޯ‪،‬‬ ‫އނަލް މެސީ ނުވަތަ ގަރެތު‬ ‫ސާޖިއޯ ރާމޯސް އަދި ލި ޮ‬

‫ވިސްނުން ތަފާތެވެ‪.‬‬

‫ލަންޑަން (ޖޫން ‪ – )10‬ކްރިކެޓް ވޯލްޑް‬

‫ފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވާނެ ފަދަ ހަޔެއްކަ‬ ‫ކުޅުންތެރިން ގެނެސް ޓީމު ބިނާކުރުން މާ ރަނގަޅުވާނެ‬

‫އެގޮތުން ރޫނީ ބުނީ ‪ 120‬މިލިއަން ނުވަތަ‬

‫އސްޓްރޭލިއާ އިން ކުޅެން އަރައި ‪50‬‬ ‫ޮ‬

‫‪22‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 10‬ޖޫން ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪24‬‬

‫ވިކްޓްރީ އަށް ފައިސާ ހަމަޖެހިއްޖެ‬ ‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު އެއްބަސްވެފައިވަނީ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު މުސާރަ ނުދެވި ތަފާތު‬

‫‪ 50‬ޕަސެންޓް މުސާރަ ވަގުތުން ދިނުމަށް ފަހު ބާކީ‬

‫މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެ‪ ،‬ދެ މެޗަކަށް ވިކްޓަރީ‬

‫ބައި ޑޭޓެއް ޗެކަކުން ހަމަޖައްސާށެވެ‪.‬‬

‫ހާޒިރުނުވެދިޔައިރު‪ ،‬އެ ޓީމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރަން‬

‫ނާޝިދު ވިދާޅުވީ ފައިސާ މިހާރު ލިބިފައިވާ‬

‫ލނެއް ވެސް ދިނެވެ‪ .‬އެފްއޭއެމުން އޭރު‬ ‫އެފްއޭއެމުން ޯ‬

‫އތީ އިދާރީ ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުން‬ ‫ކަމަށާއި ދެން ޮ‬

‫ބުނީ ވިކްޓަރީ އަކީ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން ދިން‬

‫ކަމަށާއި މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ހުރިހާ ކަމެއް ނިންމޭނެ‬

‫ފައިސާ ބަރާބަރަށް ލިބުނު ކްލަބެއް ކަމަށާއި އެ ޓީމުން‬

‫އތް ކަމަށެވެ‪ .‬މިކަމުގައި ލަސްވީ‬ ‫ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ ޮ‬

‫އޮތީ އެ ބޭނުންކުރުމުގައި އިހުމާލުވެފައި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫އެފްއޭއެމުން ދޭން އެއްބަސްވި ފައިސާ ނުލިބުމާއި‬

‫ޑިސެމްބަރު މަހު ވިކްޓަރީއާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު ނާޝިދު‬

‫ޕޓްސް މިނިސްޓްރީން ދޭ ފައިސާ ޖަމާވުން‬ ‫ސް ޯ‬

‫އތީ ވިއްސަކަށް ކުޅުންތެރިންނަށް‬ ‫ވިދާޅުވީ "ކްލަބް ޮ‬

‫ލަސްވުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬މިނިސްޓްރީން‬

‫‪ 1.5‬މިލިއަން ރުފިޔާ ދަރާފައި ކަމަށާއި އަމާޒަކީ‬

‫ދޭ އެހީ މިއަދު ނޫނީ މާދަމާ ޖަމަވާނެ ކަމަށްވެ އެވެ‪.‬‬

‫ދަރަނިވެރިނުވެ ކްލަބް ހިންގުން" ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކންގްރެސްގައި ވަނީ ކްލަބްތަކަށް‬ ‫"އެފްއޭއެމުން ޮ‬ ‫ފައިސާ ދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައި‪ .‬އެ ފައިސާ ދޭން‬

‫ގތުން ކްލަބްގެ ހާލަތު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫ކޮށްފައިވާ ޮ‬

‫އަޅުގަނޑުމެން އެދުނިން‪ .‬އެ ފައިސާ މިވަގުތު‬

‫ގސްވެފައިކަން ވެސް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ދެވެން ނެތަސް‪ ،‬ސިޓީއެއް ދޭން ވެސް އެދުނިން‪.‬‬

‫ޕޓްސް ކްލަބަށް‬ ‫މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ވިކްޓްރީ ސް ޯ‬

‫ކަންތައްތައް ފުރިހަމަނުވާނެ އެވެ‪ .‬ލައިސަންސް‬

‫ކުޅުނު ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަތައް‬

‫ހޯދުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ނިންމަން‬

‫ހަމަޖައްސަން ފައިސާ ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އިދާރީ‬

‫އެންމެ ފަހުން އެފްއޭއެމުން ދިން މުއްދަތު ހަމަވާނީ‬

‫ކަންކަން ނިންމައި މާދަމާގެ ނިޔަލަށް އެފްއޭއެމް އަށް‬

‫މާދަމާ އެވެ‪.‬‬

‫ހދުމަށް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް އެ‬ ‫ކްލަބް ލައިސަންސް ޯ‬ ‫ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫އެފްއޭއެމްގެ މި ފަހަރުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުން‬

‫ވިކްޓްރީގެ ޗެއާމަން ޑރ‪ .‬އިބްރާހިމް ނާޝިދު‬ ‫(ނާޝް) ވިދާޅުވީ ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު ކުޅުނު ޖަޕާން‬ ‫ނ އަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ‬ ‫މިޑްފީލްޑަރު ޝިމޯ ޯ‬

‫ލީގުގައި ވާދަކުރެވޭނީ އޭއެފްސީ ކްލަބް ލައިސަންސް‬

‫ކށްފައިވާ ކަމަށާއި މިދިޔަ ސީޒަނުގެ މުސާރަ‬ ‫ހަލާސް ޮ‬

‫ލިބޭ ޓީމުތަކަށެވެ‪ .‬ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިންގެ‬

‫ނުލިބިގެން އެފްއޭއެމް އަށް ސިޓީ ލާފައިވާ ‪10‬‬

‫މުސާރަ ހަމަނުޖެއްސޭނަމަ ކްލަބް ލައިސަންސްގެ‬

‫ކުޅުންތެރިންނާ އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާ‬

‫ކުރިން ވިކްޓަރީ ހިންގި ފަރާތްތަކުން ކަންތައް‬

‫މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔަކު ނެތި ގިނަ ޒުވާން‬

‫ގތެއް ވިޔަސް ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް ލިބޭ‬ ‫ކޮންމެ ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިންތަކަކާ އެކު ވިކްޓަރީން މި ސީޒަނަށް‬

‫ޔަގީންކަމަކަށް ވާނެތާ އެފްއޭއެމްގެ ލިޔުމެއް އޮވެއްޖެ‬

‫ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ކޯޗު‬

‫ނަމަ‪ .‬އެކަމަކު އެކަން ހަމަނުޖެހި ދިޔައީ‪ "،‬ނާޝިދު‬

‫މުހައްމަދު އާދަމްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން‬

‫ވިކްޓްރީގެ ވާދަވެރި ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަންނަ‬ ‫ސީޒަނުގައި ނުފެންނާނެކަން މިހާރު ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ‬

‫ޖަވާޒް ވިދާޅުވީ ކްލަބްތަކުން ލައިސަންސް ހޯދުމަށް‬

‫އެވެ‪ .‬އެ ޓީމަށް ފުރުސަތު ގެއްލުނީ ކުޅުންތެރިންނަށް‬

‫ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ‪ 90‬ޕަސެންޓް ކަންކަން‬

‫މުސާރަ ނުދޭ މައްސަލައިގައި އެފްއޭއެމްގެ އެގްޒެކެޓިވް‬

‫ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ދެން ހުރީ މާލީ ބައެއް‬

‫ކޮމިޓީން ދިން ސަސްޕެންޝަން ދަމަހައްޓަން‬

‫ކަންކަމާއި މެޑިކަލް ކަންކަމެވެ‪ .‬މާދަމާގެ ނިޔަލަށް‬

‫ކޮންގްރެސް އިން ނިންމާފައިވާތީވެ އެވެ‪ .‬އެ ފައިސާތައް‬

‫އެކަންކަން ފުރިހަމަނުކުރާ ކްލަބްތަކަށް ބުރާސްފަތި‬

‫ދައްކައި މި ސީޒަނުގައި ވާދަކުރެވޭތޯ ކްލަބުން‬

‫ދުވަހު ފަށާ މި ސީޒަނުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި‬

‫މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް ކާމިޔާބެއް ނުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޖަވާ ވިދާޅުވި‬

‫އެހެންވެ މި އަހަރު މަސައްކަތްކުރާނީ އެ ފައިސާ‬

‫އެވެ‪ .‬ސަބަބަކީ ލައިސަންސް ނެތި ކުޅުމުގެ ހުއްދަ‬

‫ދެއްކުމަށް ފަހު އަންނަ އަހަރަށް ޓީމެއް ނެރެން ކަމަށް‬

‫އޭއެފްސީން ނުދިނުމެވެ‪.‬‬

‫ނިއު އިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ތޮއް ޑޫ ބްރައިޓް ޗެލެންޖް ކަޕުގެ ތަށި ޔަންގް ސްޓާ އަށް‬ ‫ތއްޑޫ ބްރައިޓް ކްލަބުން ކުޑައީދުގައި ބާއްވާ‬ ‫އއ‪ޮ .‬‬

‫މޅު ޑިފެންޑަރުގެ މަގާމް ހޯދީ ޔަންގް‬ ‫އެންމެ ޮ‬

‫ލަޔަންސްގެ މޫސާ ސާއިން ހަނީފެވެ‪.‬‬

‫މިހާރު މުބާރާތެއް ނުބާއްވަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ބްރައިޓް‬

‫ބޅަ މުބާރާތް ބްރައިޓް ޗެލެންޖް ކަޕުގެ‬ ‫ޒަމާންވީ ފުޓް ޯ‬

‫މޅު ފޯވާޑުގެ މަގާމް‬ ‫ސްޓާގެ އައިހަމް އެވެ‪ .‬އެންމެ ޮ‬

‫މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި މި‬

‫ތަށި ޔަންގް ސްޓާ އިން ދިފާއުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬

‫ޔަންގް ސްޓާ އަށް ކުޅުނު ކްލަބް އީގަލްސްގެ ފޯވާޑް‬

‫މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ‪45،000‬ރ‪ .‬އަދި‬

‫ހަމައެކަނި މުބާރާތެވެ‪ .‬މި ދެ ޓީމަކީ ރާއްޖޭގެ‬

‫އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗު އެ ޓީމު‬

‫ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ) ހޯދިއިރު އެންމެ‬

‫ރަނަރަޕް ޓީމަށް ‪15،000‬ރ‪ .‬ވަނީ ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެއް ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ އެންމެ ވާދަވެރި ދެ‬

‫ކާމިޔާބުކުރީ އެފްސީ ލެޖެންޑާ ވާދަކޮށް ‪ 0-5‬އިންނެވެ‪.‬‬

‫ހދީ ލެޖެންޑުގެ އަހުމަދު‬ ‫މޅު މިޑްފީލްޑަރުގެ މަގާމް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫މި މެޗުގައި ޔަންގް ސްޓާގެ އަހުމަދު އައިހަމް ދެ‬

‫ގލްކީޕަރަކީ ލެޖެންޑުގެ‬ ‫ތަސްމީނެވެ‪ .‬އެއް ވަނަ ޯ‬

‫ބާއްވަމުން އައި މުބާރާތަކީ އެ ރަށުން ނަން މަޝްހޫރު‬

‫ކށް ފައިނަލް ބުރަށް ވެސް ހޮވިފައިވެ‬ ‫ވަކިން ވާދަ ޮ‬

‫ލަނޑު ޖެހި އެވެ‪ .‬އަނެއް ތިން ލަނޑު ޖެހީ މުހައްމަދު‬

‫ޒައިދާން އަހުމަދެވެ‪ .‬އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި‬

‫އތް މުބާރާތްތަކެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅުންތެރިން އުފެދުމުގައި ހިއްސާ ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬ބްރައިޓުން ނުކުތް އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް‬

‫އިރުޝާދު‪ ،‬ހަސަން މުއާން އަދި މުހައްމަދު އަންޝާދެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުންތެރިޔަކީ ޔައި މެކްސް އެފްސީގެ އިބްރާހިމް‬

‫ތއްޑޫ މުހައްމަދު ނިޒާމާއި މުޚުތާރު ނަސީރު (ޓޫކިލޯ)‬ ‫ޮ‬

‫ކުޅުންތެރިޔަކީ ވެލެންސިއާ އަށް ކުރިން ކުޅުނު‬

‫އުޝާމަތެވެ‪ .‬އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވުނީ ކްލަބް‬

‫ސސަން ކްލަބުން‬ ‫ޯ‬ ‫ފަދަ ކުޅުންތެރިން ނިސްބަތްވާ‬

‫ބޑު ތޮއްޑޫ) އެވެ‪.‬‬ ‫އިބްރާހިމް ރަޝީދު ( ޮ‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމާއި‬ ‫މުބާރާތުގެ އެންމެ ޮ‬

‫ސސަން ކްލަބުން‬ ‫ޯ‬ ‫މި މުބާރާތާއި ތޮއްޑޫ‬

‫ޗެލެންޖް ކަޕަކީ އެ ރަށުގައި ބާއްވާ މަތީ ފެންވަރުގެ‬

‫ޒން މުބާރާތްތަކުގައި‬ ‫ކްލަބެވެ‪ .‬އެގޮތުން ދެ ކްލަބް ޯ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 10‬ޖޫން ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫ހަނދަށް ދިޔަތާ ‪50‬‬ ‫އަހަރު އަނަންތަރާގައި‬ ‫ފާހަގަކުރަނީ‬ ‫އަނަންތަރާ ކިހަވަށް ރިސޯޓުގައި ތަރިތައް ބަލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށް ހަދާފައިވާ އޮބްޒަވޭޓަރީ‪ --‬ފޮޓޯ‪:‬އަނަންތަރާ ކިހަވަށް‬

‫އި ދު ހާ މް ނަ އީ މް‬

‫ވަނަ ދުވަހު އެވެ‪.‬‬ ‫"އީގަލް ހޭޒް ލޭންޑެޑް"ގެ ނަމުގައި ފާހަގަ‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫އިޓަލީގެ ފަލަކީ އިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޑރ‪ .‬މަސިމޯ‬

‫ކށްފައިވާ މި އޮބްޒަވޭޓަރީ‬ ‫ސުވަރުގެ" ގޮތުގައި ސިފަ ޮ‬

‫ތަރެންހީ ކައިރިން ފަލަކީ އިލްމު އުނގެނިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށް ބަލާލެވޭނެ ހެން‬ ‫ހުންނަނީ އުޑު މަތި ސާފު ޮ‬

‫ގތުން އެ ރިސޯޓުގެ‬ ‫ކުރާ މި ހަރަކާތްތައް ފެށުމުގެ ޮ‬ ‫އެންމެ ފުރަތަމަ އިންސާނަކު ހަނދަށް ދިޔަތާ‬

‫ހުރިހާ ޓޫރިސްޓުންނަށް ރާއްޖޭގެ ދުވަސްވީ ފަލަކީ‬

‫ސޓުގައި ބަހައްޓާފައި‬ ‫ޓޫރިސްޓުންނަށް އެ ރި ޯ‬ ‫ކޕުން ހަނދާއި ތަރިތައް ބަލާލުމުގެ‬ ‫ހުންނަ ޓެލެސް ޯ‬

‫‪ 50‬އަހަރު ފުރުން އަނަންތަރާ ކިހަވައް ރިސޯޓުގައި‬

‫އިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ހުސައިން ޝަމީމް އާއެކު‬

‫ފުރުސަތު‪ ،‬ނާސްތާ އަށް ފަހު ލިބޭނެ ކަމަށް އެ‬

‫ކށް ފާހަގަ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުލަގަދަ ޮ‬

‫ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ދާނެ‬

‫ސޓުން ބުނެ އެވެ‪ .‬މި ހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް‬ ‫ރި ޯ‬

‫އެވެ‪ .‬މި ނާސްތާގެ ތެރޭގައި ފަލަކީ އިލްމާއި ގުޅޭ‬

‫ހަމަ ޖެހިފައިވަނީ ފަތިސް ގަޑީގަ އެވެ‪.‬‬

‫އިންސާނަކު އެންމެ ފުރަތަމަ ހަނދަށް ގޮސްފައި‬ ‫ވަނީ ޖުލައި ‪1969 ،20‬ގަ އެވެ‪ .‬މި ތާރީހީ ހާދިސާ‬ ‫އަށް ‪ 50‬އަހަރު ފުރުން އަންނަތަރާ ކިހަވައް‬ ‫ސޓުގައި ފާހަގަކުރާނީ އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ‪20‬‬ ‫ރި ޯ‬

‫ތަފާތު މައުލޫމާތު ހުސައިން ޝަމީމް ދޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހުސައިން ޝަމީމްއަކީ ކުޑަ އިރުއްސުރެ ތަރިތަކަށް‬ ‫ކށް އުޅުނު މީހެކެވެ‪ .‬އޭނާ ވަނީ‬ ‫ބަލައިގެން ދަތުރުފަތުރު ޮ‬

‫މެމްބަރު ރިޒާ ހުވާކުރައްވައިފި‬ ‫މި ދައުރަށް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ހުވާ‬

‫އާ މަޖިލިސްގެ މެމްބަރުން ހުވާކުރެއްވީ މިދިޔަ‬

‫ކުރެއްވިއިރު އުމްރާއަށް ވަޑައިގެން އުޅުއްވި ގުރައިދޫ‬

‫މަހު ‪ 28‬ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަ އެވެ‪ .‬މެމްބަރު‬

‫ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރިޒާ މަޖިލިސް މެމްބަރު‬

‫ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވީ މަޖިލިސް ކުރާ ގޭގައި ބޭއްވި‬

‫ކަމުގެ ހުވާ މިއަދު ކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ރަސްމިއްޔާތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް ޕީޕީއެމްގެ ރިޒާ‬ ‫މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވިއިރު‪ ،‬ހުވާ ލައިދެއްވީ‬

‫މައި ޕާޓީ‪ ،‬އެމްޑީޕީން ވަނީ ‪ 65‬ގޮނޑި ނަގައިފަ‬

‫އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޑރ‪ .‬އަހުމަދު އަބްދުﷲ‬ ‫ދީދީ އެވެ‪ .‬މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި އެ ހަފްލާގައި‬

‫ގޮނޑިތަކެއް ނެގި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ‪ .‬މަޖިލިސް މިހާރު‬

‫މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވެސް‬

‫ގތަށް ބަލާ އިރު‪ ،‬އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ‬ ‫ބެހިފައި އޮތް ޮ‬

‫ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ‪.‬‬

‫ތަރިތައް ބަލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ‬

‫ކށް ބަލާލެވޭނެހެން ޓެލެސްކޯޕެއް ވެސް‬ ‫ތަރިތައް ސާފު ޯ‬ ‫ވަނީ ބަހައްޓާފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަނދަށް އެންމެ ފުރަތަމަ މީހަކު ދިޔަތާ ‪50‬‬ ‫އަހަރު ފާހަގަކުރާއިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ހަނދަށް‬ ‫ރންގް އާއި ބަޒް‬ ‫ގޮސްފައިވަނީ ނީލް އާމްސްޓް ޯ‬ ‫އަލްޑްރިން އެވެ‪.‬‬

‫އބްޒަވޭޓަރީއެއް ހަދާފަ އެވެ‪" .‬އެސްޓްރޯނަމަރުންގެ‬ ‫ޮ‬

‫މޯދީ އަށް ހަދިޔާކުރެއް ިވ‬ ‫ގުޅިން ފަންނުވެރިޔާ އުފަލުން‬

‫އިމްރާން މަސައްކަތުގައި‪:‬‬ ‫މޯދީއަށް ރައީސް‬ ‫ހަދިޔާ ކުރެއްވީ އޭނާގެ‬ ‫އުފެއްދުމެއް‪ ---‬ފޮޓޯ‪:‬‬ ‫ޝާރި‬

‫މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ‬ ‫އެވެ‪ .‬މިއީ‪ ،‬އެއް ޕާޓީއަކުން މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ‬

‫ގާނޫނީ ވަކީލް‪ ،‬ރިޒާ ވަނީ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް‬

‫ސޓުން ވަނީ "ސްކައި"ގެ‬ ‫އަނަންތަރާ ކިހަވައް ރި ޯ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި މި އޮބްޒަވޭޓަރީގައި‬ ‫ޑިޒައިން ޮ‬

‫ކންގްރެސް ޕާޓީގެ ތިން މެމްބަރުން‪،‬‬ ‫ފަސް މެމްބަރުން‪ޮ ،‬‬ ‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ފަސް މެމްބަރުން ތިއްބަވަ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން‬

‫އޭގެ އިތުރުން އެމްޑީއޭގެ ދެ މެމްބަރަކު މަޖިލިހަށް‬

‫ކަނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރުކަން‪ ،‬އެންމެ ފަހުން އޮތް‬

‫ހވިވަޑައިގެންނެވި އެވެ‪ .‬އާ މަޖިލިހުގައި މިނިވަން‬ ‫ޮ‬

‫ބޑު ބައެއްގައި‪ ،‬ކުރައްވައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މަޖިލިހުގެ ޮ‬

‫ގތުގައި ތިއްބަވަނީ ހަތް ބޭފުޅެކެވެ‪.‬‬ ‫މެމްބަރުންގެ ޮ‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުން ހުރީ ގަލުގައި ކަނޑައި ނަގައިފަ‬

‫‪mihaaru.‬‬ ‫‪com‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ގަލުގައި ދިވެހި ޒަމާންވީ ކުރެހުންތައް‬

‫ދންވެލިން ހަދާފަ އިން‬ ‫"އެ ގަލަކީ އުވަޔާއި ޮ‬

‫ކަނޑައިނެގުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ‪ ،‬މުހައްމަދު އިމްރާނުގެ‬

‫ކށްގެން ކަނޑައި‬ ‫ގަލެއް‪ .‬ދެން ފީިރާއި ފުއްކަށި ބޭނުން ޮ‬

‫އުފެއްދުންތައް އަބަދުވެސް ރައީސް އޮފީހުގައި ހުރެ‬

‫ގތް ކިޔައިދެމުން އިމްރާން‬ ‫ނަގާފަ އޭނީ‪ "،‬ތައްޔާރުކުރި ޮ‬

‫ގތުގައި ބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރިންނަށް‬ ‫އެވެ‪ .‬އެއީ ހަދިޔާގެ ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އެރުވުމަށެވެ‪ .‬އިއްޔެ ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އިންޑިއާގެ‬

‫އިމްރާންގެ އުފެއްދުންތައް މީގެ ކުރިން ވެސް‬

‫މދީ އަށް ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި‬ ‫ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ ޯ‬

‫ދިވެހި ސަރުކާރުން ބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރިންނަށް ދެއްވާފައި‬

‫ސލިހް ހަދިޔާކުރެއްވީ‬ ‫ޯ‬ ‫ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬

‫އެބަހުއްޓެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް‬

‫ވެސް އިމްރާންގެ އުފެއްދުމެކެވެ‪.‬‬

‫މައިތިރްޕަލާ ސިރިސޭނާ އާއި އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު‬

‫"ވަރަށް ވަރަށް އުފާވި‪ .‬ސަޕްރައިޒަކަށްވީ‪.‬‬ ‫މދީ އަށް ހަދިޔާކުރަން އޮތީ‬ ‫އެނގިފައެއް ނެތް ޯ‬

‫މެމްބަރު ކަމުގެ ހުވާކުރެއްވި ރިޒާ‪ ،‬މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ ސަލާމްކުރައްވަނީ‪ޮ --‬ފޓޯ‪ :‬މަޖިލިސް‬

‫ކުރަހާފައިވަނީ "އިސްކަންދަރީ ޕެޓާން"ގެ ކުރެހުމެކެވެ‪.‬‬

‫ރަނިލް ވިކްރެމަސިންހަ ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އާޓްސްގެ ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިމްރާން‬

‫އަޅުގަނޑުގެ އުފެއްދުމެއް ކަމެއް‪ "،‬ގަދީމީ ކަލެކްޝަންގެ‬

‫ގތުގައި އޭނާގެ އުއްމީދަކީ ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ‬ ‫ބުނި ޮ‬

‫ނަމުގައި އެ މަސައްކަތް ކުރާ އިމްރާން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މަސައްކަތްތައް އަލުން ދިރުވައި އާލާކުރުމެވެ‪ .‬އެ‬

‫މޯދީ އަށް އެރުވީ އުވައިން އިމްރާން ހަދާފައިވާ‬

‫އުއްމީދުގައި ހުރި އިމްރާންގެ އުފެއްދުމެއް އިންޑިއާގެ‬

‫ގުޅިއެކެވެ‪ .‬ގުޅީގެ އެއް ފަރާތުގައި ދިވެހި ބަހުން‬

‫ބޑުވަޒީރަށް އެރުވުންވީ އޭނާ އަށް ލިބުނު އިތުރު‬ ‫ޮ‬

‫"ދިވެހިރާއްޖެ" ލިޔެފައިވާއިރު ގުޅީގެ އަނެއް ފަރާތުގައި‬

‫ހިތްހަމަޖެހުމަކަށެވެ‪.‬‬


11 27 16

ު‫ހަބަރ‬

)ަ‫ (ހޯމ‬2019 ް‫ ޖޫނ‬10

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com


ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2019 ް‫ނ‬10 ޫ‫ ޖ‬June 10 2019 2019 ް‫ ޖޫނ‬10 AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

24 April 2019

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

Counselor

‫ކައުންސިލަރ‬

mihaaru.com

mihaaru.com

M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, 20253, Male’, Republic of Maldives T (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv

2019 ް‫ އޭޕްރިލ‬24

24 April 2019

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD ‫ އަބްދުﷲ‬AZMI-NAEEM Dr. Ibrahim Ahmed Razee 20253, 15:30 - 22:30 ީ‫ރާޒ‬ofު‫ދ‬Maldives ަ‫ އިބްރާހިމް އަހުމ‬.‫ޑރ‬ M. Misururuvaage, Shariuvarudhee, Male’, Republic TIyasha (960) 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv 332 5979, F (960) 332 5978, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv Leena ާ‫ އިޔާޝާ ލީނ‬T (960)Dr. ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Hemanth 15:30 - 22:30 ް‫ ހެމަންތ‬.‫ޑރ‬ Abdulla Musthaq Shariuvarudhee, ް‫މުސްތާޤ‬ ު‫ންޓާއިއެކ‬20253, ަ‫އިންޓްމ‬Male’, ޮ‫ އެޕ‬Republic of Maldives M. Misururuvaage,

11 June 2019

2019 ް‫ ޖޫނ‬11

Counselor

‫ކައުންސިލަރ‬

11 June 2019

2019 ް‫ ޖޫނ‬11

ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ޑރ‬ ‫ށ‬ ް ‫ކ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ‫ލ‬ ި ‫ބ‬ ަ ު ް‫ ޝަޒޫ އާއ‬.‫ޑރ‬ ‫މ‬ General Practitioner Dr. Shazoo ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ Shwetha 09:00 - 17:00 ާ‫ޝްވީތ‬ Dr. Abdul Azeez Hameed 20:00 - 22:00 ު‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬.‫ޑރ‬ Abdulla Musthaq ް‫އަބްދުﷲ މުސްތާޤ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Santha Sheela 08:30 - 15:30 ާ‫ތ ޝީލ‬ ަ ް‫ ސަނ‬Dr. Ibrahim Ahmed Razee 08:30 - 15:30 ީ‫ އިބްރާހިމް އަހުމަދު ރާޒ‬.‫ޑރ‬ Dr. Seshadri Das 09:30 - 12:00 Iyasha Leena ާ‫އިޔާޝާ ލީނ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Hemanth 15:30 - 22:30 ް‫ ހެމަންތ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ Jasin 15:30 - 22:30 ް‫ޖާސިނ‬ Dr. Seshadri Das Dr. Asoka Rao ާ‫ ނުބައްލަވ‬19:30 ު‫ މިއަދ‬- 22:30 ޯ‫ އަސޯކާ ރާއ‬.‫ ދާސް ޑރ‬.‫ޑރ‬ Physiotherapy ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬ Dr. Vijaya Rani ާ‫ ވިޖަޔަ ރ‬.‫ޑރ‬ Dr. Shazoo ޫ‫ނީ ޝަޒ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬09:00 ު‫ މިއަދ‬- 10:30 Shwetha 3325979 ީ‫ނ‬09:00 ާ‫ޅުއްވ‬-ު‫ގ‬17:00 ް‫ޝްވީތާ އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށ‬ Dr. Abdul Azeez Hameed ާ‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދު މިއަދު ނުބައްލަވ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬ Physician Santha Sheela 08:30 - 15:30 ާ‫ސަންތަ ޝީލ‬ Dr. Seshadri Das 09:30 - 12:00 ް‫ ދާސ‬.‫ޑރ‬ ި ‫ފ‬ ި ‫ޒ‬ ޮ ‫އ‬ ެ ‫ތ‬ ަ ‫ރ‬ ީ ‫ޕ‬ ަ ‫އ‬ ި ‫ދ‬ ަ ‫ދ‬ ‫ތ‬ ު ެ ‫ގ‬ ެ ‫އ‬ ޮ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ް ‫ޓ‬ ަ ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫ޓ‬ ެ ‫ހ‬ ް ‫އ‬ ެ ‫ދ‬ ު ‫ވ‬ ަ ‫މ‬ ް ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ު ‫ޅ‬ ް ‫އ‬ ާ ‫ވ‬ ީ ‫ނ‬ 3025939 Jasin 15:30 - 22:30 ް‫ޖާސިނ‬ Dr. Seshadri DasAzeez Yoosuf 20:00 - ާ‫ވ‬ 22:00 ަ‫ އަބްދުލް އ‬.‫ޑރ‬ Dr. Abdul ަ‫ޒީދާޒްސްޔޫސުފް މިއަދު ނުބައްލ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑު އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬ Dr. Vijaya Rani Orthodontist ‫ނ‬ ީ ‫ރ‬ ާ ‫ޔ‬ ަ ‫ޖ‬ ަ ‫ވ‬ ި .‫ޑރ‬ ާ‫ ނުބައްލަވ‬09:00 ު‫ މިއަދ‬- 14:00 Dr. Kalimuthu ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬ 17:00 - 22:00ަ‫ ކަލިމުއްއެތުތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬.‫ޑރ‬ Dr. Kalimuthu Dr. Sunil Physician ް‫ނ‬10:00 ު‫ޑޮކްޓަރ‬- 14:00 ާ‫ ސުނިލް ޒިޔާރަތް ކުރައްވ‬.‫ޑރ‬

ީ‫ފިޒިއޮތެރަޕ‬

Physiotherapy

Dr. Sunil

ް‫ ޖޫނ‬9 - 10 ި‫ މޭއ‬4 - 5

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

17:00 - 22:00

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

ު‫ އަރްވިންދ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ީ‫ރޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬ ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬ ަ ް‫ލޮލުގެ ޚާއ‬ ‫ސ‬

ް‫ވ ޑޮކްޓަރުނ‬ ާ‫ބ‬ ް‫ޒިޔާރަތ‬ ީ ް‫ކުރައައ‬.‫ޑރ‬

-

ް ް‫ރާމްޖގޯޯރޕާޖ‬.‫ޑރ‬.‫ޑރ‬ ‫ލ‬

ް‫ ޖޫނ‬9 - 10

-

ު‫ އަރްވިންދ‬.‫ޑރ‬

ް‫ ޖޫނ‬8 - 9

-

ަ‫ސައްސ‬ ާ‫ންންގެމަތީޚާގެއް ޚ‬ ު‫ނުރ‬ ަ‫އަންހެ ކ‬ ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

-

ާ ީ‫އަނޫއަބ‬.‫ޑރ‬ ‫ރ‬ .‫ޑރ‬

--

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

ަ‫ސ‬ ޮ‫އެޅުވު ލ‬ ަ‫މުލުގެގެޚާޚާއްއްސ‬ ަ‫ގެސަޚާއްސ‬ ް‫ންއ‬ ާ‫އެތެރެއަހަންށީހެގެނުޚ‬

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ވާސަދެއްވާ( ޑރ‬ ް‫)އެލާރއަޖީންހެއަނުށްންގެފަރުޚާއ‬

ް‫ނ‬ - ޫ‫ ޖ‬11 - 14

ް‫ސުނިލ‬ ާ‫ނިކ‬.‫ޑރ‬ ޮ‫ މ‬.‫ޑރ‬

ު‫ހަމުގެ ދަޚާތުއްގެސަނަރުގަނޑ‬

08:30 - 15:30

Dr. Asoka Rao

Dr. Mohamed Ali

ީ ަ‫ މުހައްމަދު އ‬.‫ޑރ‬ ‫ލ‬ ް‫ މަރިޔަމް ނިޔާޒ‬.‫ޑރ‬

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Abdul Azeez Yoosuf

20:00 - 22:00

ް‫ އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފ‬.‫ޑރ‬

Dr. Kalimuthu

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ ކަލިމުއްތ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mariyam Niyaz

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Mohamed ENT Ali

21:00 - 22:00

Dr. Mariyam Niyaz

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ENT

Dr. Mariia Krugova

Dental Surgeon

Dr. Mariia Krugova

ީ‫ސަހައްމަދު އަލ‬ ު‫އް މ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ކަރުންމަތީގެ ޚ‬ ް‫ މަރިޔަމް ނިޔާޒ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

15:00 - 18:00

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

15:00 - 17:00

Dr. Raghavendra

11:00 - 15:00

Dr. Raghavendra

18:00 - 22:00

Dental Surgeon

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ދަތުގެ ޚާއްސ‬ ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ ނުބައްލަވ‬15:30 ު‫ މިއަދ‬- 22:30 ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ ޕްރަތިބާޑރ‬.‫ޑރ‬ Dr. Prathibha 09:00 - 15:30 Dr. Deepthi ި‫ ޑީޕްތ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ތު ޕްގެރަތިޚާބާއްސ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދ‬ Dental Surgeon &16:00 Pedodontist Dr. Prathibha - 22:30 Dr. Raghavendra

ް‫ސްކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއ‬ ަ‫ ނީހާ ދާކުޑ‬.‫ޑރ‬ Dental Dr.Surgeon Neeha Das& Pedodontist18:00 ަ‫ސ‬ - 22:00 Dr. Neeha Das Orthopaedician

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ޚާއްސ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ެ‫ކަށީގ‬

ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ‫ރ‬ ު ީ‫ އަބޫ ބަކަކުށ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ ކެންސަރުގެ ޚާއްސ‬Dr. AbuDr.Bucker Yoosuf Shan 10:00 .‫ ޔޫސުފްޑރ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެކ‬-ި‫އ‬11:00 ާ‫ޝާންއަބޫ ބަކުރު އެޕޮއިންޓްމަންޓ‬ ް‫ ޖޫނ‬16 ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬ Shan Faisalު‫ންޓްމަންޓާއިއެކ‬20:00 ޫ‫އި ޔ‬.‫ޑރ‬ ި‫ އެޕޮއ‬- 21:30ް‫ސުފް ޝާނ‬ Dr. Hussain ް‫ސަލ‬ ަ‫ ހުސެން ފ‬.‫ޑރ‬ ޭ‫ ވިޖ‬.‫ ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬Dr. Yoosuf (ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬ Dr. Hussain Faisal 20:00 21:30 ‫ލ‬ ް ‫ސ‬ ަ ‫އ‬ ި ‫ފ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ސ‬ ެ ‫ހ‬ ު .‫ޑރ‬ Dr. Ismail Zahir ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ު‫ އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬.‫ޑރ‬ ި‫ މ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ސ‬ ‫އ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ީ ‫މ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ރ‬ ު ‫ކ‬ ަ Dr. Ismail Zahir ‫ކ‬ ު ‫އ‬ ެ ‫އ‬ ި ‫ޓ‬ ާ ‫ނ‬ ް ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ‫އ‬ ި ‫ޕ‬ ޮ ‫އ‬ ެ ‫ރ‬ ު ‫ހ‬ ި ‫ޒ‬ ާ ‫ލ‬ ް ‫އ‬ ި ‫މ‬ ާ ް‫ އިސ‬.‫ޑރ‬ -ާ‫ނާނިކ‬ ޮ‫ދު މ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬ Gyneacologist ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬ -ް‫ންތޯގިމަނީސ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ ރ‬.‫ސައްސަ ޑރ‬ ާ‫ސަރުޚާގެއް ޚ‬ ެ‫ންގ‬ ީ‫ ކަރުންމަކެތ‬Gyneacologist Dr. Naina Bhatti 12:00 - 13:00 ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ Dr. Naina Bhatti 12:00 - 13:00 ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ ޭ‫ ވިޖ‬.‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ‬ Dr. Naina Bhatti 18:15 - 19:15 ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ Dr. Naina Bhatti 20:30 - 21:30 ި‫ ނައިނާ ބައްޓ‬.‫ޑރ‬ Dr. Shaheedha ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬ Dr. Shaheedha ާ‫ ޝަހީދ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates! Dr. Meetha Jolly 12:30 - 13:30 ‫ލ‬ ީ ‫ޖ‬ ޮ Dr. Meetha Jolly 12:30 - 13:30 ީ‫ މީތާ ޖޮލ‬.‫ މީތާ ޑރ‬.‫ޑރ‬ ‫ނ‬ ީ ‫ގ‬ ި ‫ނ‬ ް ‫ރ‬ ަ .‫ޑރ‬ ‫ސ‬ ަ ‫އ‬ ް ‫ޚ‬ ާ ‫ގ‬ ެ ‫ތ‬ ީ ‫މ‬ ަ ‫ނ‬ ް ‫ރ‬ ު ‫ކ‬ ަ www.twitter.com/amdcclinic www.facebook.com/AMDCpvtltd Dr. Thasneem ު‫ކުންޓާއިއެކ‬ ް‫ ތަސްނީމ‬.‫ޑރ‬ ި‫ޓާއ‬ Dr. Thasneem ަ‫އެމ‬ ް‫ންޓ‬ ި‫ ތަސްނީމް އެޕޮއިންޓްމައެންޕޮއ‬.‫ޑރ‬ Dr. Shirmeen ް‫ ޝިރްމީނ‬.‫ޑރ‬ Dr. Shirmeen https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC ާ‫ ޝިރްމީން މިއަދު ނުބަމިއްއަލަދުވާ ނުބައްލަވ‬.‫ޑރ‬ Visit our website for all the latest information: 10:30 - 11:30 10:30 - 11:30 Dr. Zahidha Dr. Zahidha ާ‫ ޒާހިދ‬.‫ ޒާހިދާ ޑރ‬.‫ޑރ‬ www.amdc.com.mv ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

Orthopaedician Dr. Abu Bucker

10:00 - 11:00

ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ް‫ސނ‬ ު‫ކުޑަކުދިންގެ ކުޚާޑަކ‬ ަ ި‫އްދ‬

Pediatrician Pediatrician Follow us on Facebook and Twitter to get the latest updates!

Visit our website for all the latest information:

www.twitter.com/amdcclinic www.facebook.com/AMDCpvtltd www.amdc.com.mv https://www.facebook.com/AMDCDENTALCLINIC

Dr. Ismail Shafeeu Dr. Ismail Shafeeu Dr. Naina Vikas

Dr. Naina Vikas

Dr. Muthasim Saeed

Dr. Muthasim Saeed

Dr. Rukhsana

Dr. Rukhsana

ި‫ އ‬.‫ޑރ‬ ާ‫އެބަކުއްލަވ‬ ު‫ދުއިނ‬ ް‫ އިސްމާއިލ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ޝަޕޮފީއިޢުންޓްމަމިންއަޓ‬ ެ‫ޝަސްފީމާޢުއިލް އ‬ 12:45 - 14:00 ަ‫ކާ ނ‬.‫ޑރ‬ 12:15 - 13:15ް‫ސްއިނާ ވިކާސ‬ ި‫ ނައިނާ ވ‬.‫ޑރ‬ 16:00 - 17:30

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬

19:30 - 21:30

ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬

16:00 - 17:00

19:30 - 21:30

ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ރުކްޝާނ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

Ophthalmologist / Optometrist

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

Ophthalmologist / Optometrist

ާ‫ ނިއުމ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

Dr. Niuma

ާ‫ކުއްލަވ‬ ަ‫އެބ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަމިންއަޓާދުއިނ‬

Dr. Niuma Dr. Junaid

ާ‫ ނުބައްލަވ‬13:00 ު‫ މިއަދ‬- 14:00

Dr. Junaid Fathimath Nestha

Dermatologist

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ފާތިމަތު ނެސްތ‬

ާ‫ފާތިމަތު ނެސްތ‬ ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

16:30 - 17:30

Fathimath Nestha

Dermatologist Dr. Shebi

ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ ނިއުމާ ޑރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ު‫ންޓްމަންޓާއިއެކ‬15:45 ި‫ އެޕޮއ‬- 16:45ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ ޝެބީ ޑރ‬.‫ޑރ‬ 20:00 - 21:00 ާ‫ޝީރީދްމ‬.‫ޑރ‬ Dr. Adil Rasheed ަ‫ އާދިލް ރ‬.‫ޑރ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Hana Salih 14:00 - 15:00 ު‫ ހަނާ ސޯލިހ‬.‫ޑރ‬

Dr. Adil Dr.Rasheed Shebi Dr. Reema

20:00 - 21:00

Dr. Reema

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist

ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

Radiologist

20:15 - 21:30 ާ‫މުފްލިހ‬ Dr. Fathimath Mufliha 16:15 - 17:30 Dr. Nazahath 19:30 - 20:30 Dr. Nazahath 11:00 - 12:00 Dr. Neeraj 14:00 - 16:00 Dr. Fathimath Mufliha

General Surgeon General Surgeon

ު‫ ފާތިމަތ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ ފާތިމަތު މުފްލިހ‬.‫ޑރ‬

ު‫ ނަޒާހަތ‬.‫ޑރ‬ ަ ާ‫ ނަޒ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ނީރާޖ‬.‫ހތުޑރ‬

ަ‫ޝަސ‬ ް‫ޝަމުންއޮގެޕަރޭޚާއ‬ ަ‫ންގެ ޚާއްސ‬ ް‫އާއްމު އޮޕަރޭއާއ‬ ަ‫ ރަވީ ޝ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ންކަރަރްވ‬ .‫ޑރ‬

Dr.Shankar Ravi Shankar Dr. Ravi

10:00 - 12:00 10:00 - 11:00 ް‫ޝަންކަރ‬

Dr. Ravi Dr.Shankar Ravi Shankar

ް‫ވ ޝަންކަރ‬ ީ‫ރ‬ .‫ޑރ‬ ް ަ‫ންކަރ‬ ަ‫ ރަވީ ޝ‬.‫ޑރ‬ 20:00 - 22:00 20:00 - 22:00

ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ް‫ސމ‬ ަ ާ‫ނިޒ‬ ް‫ކުޑަކަމުދާ ނިކުޒާޑަމްކަގެމުދާޚާއ‬

Urologist Urologist Dr. Bharat B. JollyB. Jolly Dr. Bharat

11:00 - 12:00 ީ‫ޖޮލ‬ 10:30 - 11:30

.‫ތ ބ‬ ު ަ‫ލރ‬ ީ ަ‫ ޖޮބ‬.‫ޑރ‬ .‫ ބަރަތު ބ‬.‫ޑރ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ެ ް‫ނޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ަ ީ‫ރޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬


10 June 2019 2019 ް‫ ޖޫނ‬10

mihaaru.com


23 2019 2019 2019 ‫ނ‬ ީ‫ޕްރ‬10 ެ‫ އ‬23 10 April June 2019 ް ް‫ޖޫލ‬

2019 ް‫ންރީލ‬ ް‫ ޖޫއެޕ‬23 2019 10

mihaaru.com mihaaru.com

mihaaru.com mihaaru.com

23 April 2019 2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

mihaaru.com

DIRECT SAILING …… DIRECTWEEKLY WEEKLY SAILING CONTACT:3001515

)ަ‫ (އަންގާރ‬2019 ް‫ އެޕްރީލ‬23

EMAIL: sales@mihaaru.com

VOY

ETA Singapore

ETA Tanjug Pelepas

CALICANTO BRIDGE

VESSEL NAME

04G35W1MA

14-Apr-19

16-Apr-19

28-May-19 21-Apr-19

23-Apr-1929-May-19 28-Apr-19

3-Jun-1930-Apr-19

SEASPAN CALICANTO CITY OF BEIJING

04G3JW1MA 04G39W1MA

1-Jun-19 27-Apr-19

3-Jun-19 28-Apr-19

30-Apr-19 5-Jun-19

10-Jun-19 Feeder - 09/05/201912-Jun-19

VESSEL NAME

CITY OFSCHULTE SHANGHAI HEDDA

VOY

ETA Singapore

04G3HW1MA 04G37W1MA

27-May-19 20-Apr-19

ETA Port Kelang

ETA Colombo

ETA Male'

ETA Tanjug Pelepas17-Apr-19 ETA Port Kelang ETA Colombo 22-Apr-19 24-Apr-19 5-May-19

GUAYAQUIL AS CHRISTIANABRIDGE

04G3LW1MA 04G3BW1MA

8-Jun-19 4-May-19

10-Jun-19 6-May-19

7-May-19 12-Jun-19 12-May-19 17-Jun-19 14-May-19

EM ASTORIA CITY OF BEIJING

04G3DW1MA 04G3NW1MA

11-May-19 15-Jun-19

13-May-19 17-Jun-19

15-May-1919-Jun-19 20-May-19 24-Jun-19 22-May-19

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

AS CHRISTIANA

SUBSCRIBE

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

Shireen LEE (CustomerCare Department)

04G3PW1MA

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

22-Jun-19

Hotline: +65-6499-1111

Shireen LEE (CustomerCare Department)

VOIP line: 8889 3282

VoIP

e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

VOIP line: 8889 3282

MIHAARU PRINT EDITION

CMA CGM MALAYSIA (Penang) e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

: 8669-1112

Hotline: +65-6499-1111

VoIP

Suzzana SANI (Customer Service)

24-Jun-19

: 8669-1112

25-Jun-19

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886

ް‫ކުރާގޮތަށ‬28-Jun-19 ް‫އިމާރާތ‬

D/L: 07-2913064

e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886 VoIP: 8601 2911

Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

* We are now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

240 ޭ‫ކުއްޔަށްދ‬

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

.ް‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއ‬

Chua: 8671 Hwa 6876 Keong VOIP

Email: pen.hkchua@cma-cgm.com Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

* DATE WILLare SUBJECT TO CHANGE * We now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

* Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Atif +960 9100175

5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999

20072

D/L: 07-2913064

VOIP: 8670 3064

* Wedetails have please upgraded our Sheyam direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days. * Further contact +960 9100170 or Atif +960 9100175

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD Email: pen.hkchua@cma-cgm.com * DATE WILL SUBJECT TO CHANGE 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage, Chandhanee Magu, Male', Maldives T. +960 3011888, F. +960 3011999 MALDIVES (PVT) LTD TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS

2-Jul-19

ް‫ލެއިނ‬Mohd ާ‫ވިލިމ‬Muhajir ް‫ދަތަކަށ‬Ahmad ް‫(ދިގުމުއ‬Customer Service)

VOIP: 8670 3064

Chua Hwa Keong

VOIP : 8671 6876

19-Jun-19

VoIP: 8601 2911

e-mail: sij.sgbooking@cma-cgm.com e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com * We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days.

CMA CGM MALAYSIA (Penang)

5-Jun-19

Mohd Muhajir Ahmad (Customer Service)

30-Jun-19

Suzzana SANI (Customer Service)

ް ETA ‫ނ‬ ެ‫ހެނިހ‬Male' ެ‫އ‬

TEL:7746841

19845

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ް‫ ކަރަންޓ‬، ު‫ ފުރިޖ‬، ީ‫އޭސ‬ ް‫މަސައްކަތް ކުރުނ‬ ެ‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމ‬ ) ް‫ގަޑިއަކަށ‬

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD Subscribe for 1 year 5th Floor, Ma. Bodudhaharaage,Chandhanee Magu, Male', Maldives and save 10% T. +960 3011888, F. +960 3011999 20359

ް‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުނ‬ Subscribe for 1 year and save 10%

TEL:9990434 20433


‫‪ 10‬ޖޫން ‪10 June 2019 2019‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 10‬ޖޫން ‪( 2019‬ހޯމަ)‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪CONTACT:3001515‬‬

‫އެހެނިހެން‬

‫‪ 35‬އަހަރުގެ‬

‫އިމާރާތް ކުރާގޮތަށް‬

‫ތަޖުރިބާ އާއިއެކު‬

‫‪2 Room‬‬

‫ދިގުމުއްދަތަކަށް ވިލިމާލެއިން‬

‫ކުއްޔަށްދޭ ‪ 1‬ކޮޓަރި ‪،‬‬

‫އޭސީ އަދި ފްރިޖް ސާރވިސް ކުރުން‬

‫‪Apartment for‬‬

‫ކުއްޔަށްދޭ ‪240‬‬

‫‪ 2‬މީހަކު އުޅެލަން‬

‫މާވެޔޮ މިސްކިތް ކައިރިން ‪،‬‬

‫ޮދންނަމެޝިން އަދި ފެންމޯޓަރު‬

‫‪Rent‬‬

‫ކެއްކޭކަށް ނުހުރޭ‪.‬‬

‫ކަރަންޓް ‪ ،‬ފެންވައިރ ‪ ،‬ލަކުޑި ‪،‬‬

‫އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް‪.‬‬

‫ސިމެންތި ‪ ،‬ދަގަނޑު މަސައްކަތް‬ ‫‪We do all kinds of technical works‬‬

‫އަގު‪7000 :‬ރ‬

‫‪RADICAL REPAIRS‬‬

‫‪TEL:7711449‬‬

‫‪TEL:7746841‬‬ ‫‪19845‬‬

‫އޭސީ ‪ ،‬ފުރިޖު ‪ ،‬ކަރަންޓް‬

‫‪20597‬‬

‫‪20072‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫ދޮންނަ މެށިން‬

‫މަސައްކަތް ކުރުން‬

‫ކަރަންޓާއި ފެންވަޔަރިން‬

‫( ތިބޭފުޅުން ބޭނުންވާ ކޮންމެ‬

‫ސިންކް‪ ،‬ފާހާނަ ތަށި‬

‫‪Rent‬‬ ‫‪200sqft‬‬

‫ފެންލީކްވުން‬

‫އެޑްވާންސް ލެވެލްގެ ދިވެހި ޓެކްނީޝަނުން‬

‫‪TEL:9990434‬‬ ‫‪20433‬‬

‫‪20657‬‬

‫ފެންމޯޓަރ‬

‫‪Office space for‬‬

‫ގަޑިއަކަށް )‬

‫‪TEL:3317071‬‬

‫‪TEL:7882200‬‬ ‫‪20735‬‬

‫ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުރިހާ‬ ‫މަސައްކަތެއް‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬

‫‪TEL:7904944‬‬ ‫‪20479‬‬

‫‪TEL:7786671‬‬ ‫‪20624‬‬

‫‪and save 10%‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬


10 June 2019 2019 ް‫ ޖޫނ‬10

mihaaru.com

ީ‫އިޝްތިރާކު ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬ mihaaru.com

3001515


10 June 2019 2019 ް‫ ޖޫނ‬10

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


10 June 2019 2019 ް‫ ޖޫނ‬10

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

ީ‫އިޝްތިރާކު ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬ mihaaru.com

3001515

Subscribe for 1 year and save 10%


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫ވިކްޓްރީ އަށް ފައިސާ ހަމަޖެހިއްޖެ‬

‫ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު ޕޯޗުގަލް ކާމިޔާބުކޮށްފި‬

Profile for Mihaaru

10 JUNE 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

10 JUNE 2019 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

Profile for mihaaru