Page 1

‫‪mihaaru.com‬‬ ‫‪ 10‬ޖުލައި ‪( 2018‬އަންގާރަ) އަގު‪5 :‬ރ‬

‫މި މަހު އީޔޫ އި ްނ‬ ‫ރާއްޖެ އަށް ފިޔަވަޅު‬ ‫އަ ާޅނެ‪ :‬ރައީސް‬ ‫ާފރިސްއާ ހެ ިދ‬ ‫އެތައް ގެއްލުމެއް‬ ‫ލިބިއްޖެ‬

‫‪03‬‬

‫މާލެ އާ ިއ‬ ‫ހުޅުލެ ބްރިޖުން‬ ‫ގުޅާލައިފި‬

‫‪03‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 10‬ޖުލައި ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫ފާރިސްއާ ހެދި އެތަ ްއ‬ ‫ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެ‪ :‬ރައީސް‬ ‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2‬‬

‫އިމްރާނަށް އަނިޔާ ދެނީ ހައްގުންތޯ ޝަހީމް‬ ‫ފުރަތަމަ ސާފު ކޮށްދެއްވާ‪ :‬އަދާލަތު‬

‫މަނިކުފާނަށް ފާހަގަކުރެއްވެ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ދިއްގަރު‬ ‫ތޅާ މެދު އަބަދުވެސް ދެކެނީ‬ ‫ހިމެނޭ ގޮތަށް މ‪ .‬އަ ޮ‬ ‫ވަރަށް ޚާއްސަ ނަޒަރުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫"ދަންނަވާލަން މިއުޅެނީ‪ ،‬ދާއިރާގެ މެމްބަރަކު‬

‫ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ދަތިކޮށް‪ ،‬ވެރިކަން ކުރާ‬ ‫ޕީޕީއެމްގެ މަސްލަހަތު ނަގާލަން ދިއްގަރު ދާއިރާގެ‬

‫ނެތީމަ އޭގެ ފަޅުކަން އަޅުގަނޑުމެން އިހްސާސްކުރަން‬

‫މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މަސައްކަތް ކުރެއްވި‬

‫ޖެހޭ‪ "،‬ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އެ ފަޅުކަން އިހްސާސްކުރަން ޖެހުނީ‬

‫ކަމަށާއި އެ ކަންކަމާ ހެދި އެތައް ގެއްލުމަކާ‬ ‫ކުރިމަތިލާން ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ރައީސް‬

‫ދިއްގަރަށް މެމްބަރަކު ނެގުމުގައި‪ ،‬ފާރިސް އަށް‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީން މ‪ .‬ދިއްގަރުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ‬

‫ފުރުސަތު ދިނުމުން ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫ތޅަށް މިއަދު ފެއްޓެވި ދަތުރުފުޅުގައި‪،‬‬ ‫މ‪ .‬އަ ޮ‬

‫ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ އުފެދިގެން ދިޔައީ‪،‬‬

‫މަޖިލީހުގައި ފާރިސް ތަމްސީލްކުރައްވާ ދާއިރާގެ‬

‫އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތެއް އެ މަނިކުފާނު ކުރައްވައިގެން‬

‫ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި‪ ،‬ރައީސް ޔާމީން‬

‫ހއްވެވި ފާރިސްގެ ފަރާތުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ކފުޅު‪ ،‬ފާރިސް މައުމޫނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް‬ ‫ކއް ޯ‬ ‫ވަނީ ޮ‬

‫ޕާޓީ އާއި ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ދިމާވި ހުރިހާ‬

‫ފާޑުވިދާޅުވެފަ އެވެ‪ .‬ދިއްގަރަށް އެ މަނިކުފާނު ވެސް‬

‫ކށް އުޅުއްވީ‪ ،‬ފާރިސް‬ ‫މައްސަލަތަކުގައި އެންމެ އިސް ޮ‬

‫ވަޑައިގެން ކުރެއްވި ކެމްޕޭނާއެކު ފާރިސް އެ ދާއިރާ‬

‫ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަށް ހޮވިވަޑައިގަތުމަކީ ޕީޕީއެމާއި ސަރުކާރަށް ލިބުނު‬ ‫ގތުގައި ރައީސް ސިފަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގެއްލުމެއްގެ ޮ‬ ‫ފާރިސަށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ރައީސް ދެއްވި‬ ‫އިރު‪ ،‬ވެރިކަން ވައްޓާލުމުގެ ތުހުމަތުގައި ފާރިސް‬ ‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އޭނާގެ މައްޗަށް‬ ‫އަދިވެސް ހުންނެވީ ބަންދު ޮ‬ ‫އުފުލާފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު‬

‫"މި ދާއިރާ އަށް ފާރިސް ނެގުމަކީ‬ ‫އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީ އަށް ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު‬ ‫ގެއްލުން‪ "،‬ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"މީގެ އުނދަގޫ އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރުން މިހާރު‬ ‫ވެސް އުފުލަމުން މިދަނީ‪".‬‬ ‫ފާރިސް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ‬

‫ބާއްވަން ޝެޑިއުލްކުރުމަށް ފަހު ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފަ‬

‫މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއް ގުޅިގެން‪ ،‬ވެރިކަން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވައްޓާލަން ކުރި މަސައްކަތްތަކަކީ‪ ،‬ރައީސް ޔާމީން‬ ‫ޓެރަރިޒަމްގެ އެ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ ‪17‬‬

‫އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމަކާ އެކު މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި‬ ‫ވެސް ފާރިސަށް ގެއްލޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫އެފަދަ ކަންކަމުގައި ފިޔަވަޅު ނާޅާއި ދޫކޮށްނުލާނެ‬

‫ދައުވާ ސާބިތުވެ‪ ،‬މިހާރު ހުންނެވީ ހަތަރު މަހާއި‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން މި މަހުގެ މެދު‬

‫‪ 24‬ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގަ އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން‬

‫ތެރޭގައި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު‬

‫ރިޝްވަތުގެ ދައުވާއެއް ވެސް ފާރިސްގެ މައްޗަށް‬

‫ދީފައިވާ ކަމަށާއި އެފަދަ ކަންކަމަކީ ވެސް މަޖިލީހުގެ‬

‫ދައުލަތުން ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ތިއްބަވައިގެން ކުރައްވާ ގާނޫނާ‬ ‫މެމްބަރުންގެ ޮ‬

‫ގތުގައި ރައްޔިތުންގެ‬ ‫ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ދިއްގަރު ދާއިރާ އަށް ފާރިސް‬

‫ޚިލާފު ކަންކަމުން މެދުވެރިވާ ކަންތައް ކަމަށް ވެސް‬ ‫ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހވައިދޭން އެދުމުން‪ ،‬ރައްޔިތުން ދިން އިޖާބަ އެ‬ ‫ޮ‬

‫"ނަތީޖާތަކުން ތައުލީ ީމ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުންތައް ފެނޭ"‬ ‫އިމްތިހާނުތަކުން ދަރިވަރުން ހޯދަމުން އަންނަ‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވުމުން އަދާލަތުން ވަނީ ރައްދު ދީފައި‪-- .‬ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އެ ކަންކަމާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން‬ ‫ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ކންމެ ސަރުކާރެއް އޮތަސް‬ ‫ޖެހޭނެ ކަން ކަމެވެ‪ޮ .‬‬

‫އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލި ޝަހްސު އޮޅުވައިލުމުގެ‬

‫އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ‪ :‬އޭނާ އަށް އަދިވެސް އެންމެ ހެޔޮއެދެނީ ޝަހީމް‬

‫އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ‬

‫މުޒާހަރާގައި އިމްރާން އަޑުއުފުއްލެވީ މި ސަރުކާރުގައި‬

‫ޔ އެދެނީ ތިމަންނާ ކަމަށް‪ ،‬ރައީސް‬ ‫އަށް އެންމެ ހެ ޮ‬

‫ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި ފަސާދަ އިންތިހާ އަށް‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓަކަށް ހަމަޖެއްސެވި ޑރ‪.‬‬

‫ބޑުވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ލބިވާ ކަމަށް ރަނިން‬ ‫"ޝޭހް އިމްރާން ދެކެ ޯ‬

‫މުހައްމަދު ޝަހީމް ދައުވާ ކުރައްވާ އިރު‪ ،‬ޓެރަރިޒަމްގެ‬ ‫ކުށް ސާބިތުކޮށް ‪ 11‬އަހަރަށް އިމްރާން ޖަލަށް ލީ‬

‫މޭޓު ދައުވާ ކުރައްވާ އިރު ވޭތުވެ ދިޔަ ތިން އަހަރުގެ‬

‫ކށްދެއްވަން އަދާލަތު‬ ‫އިންސާފުންތޯ ފުރަތަމަ ސާފު ޮ‬

‫ތެރޭގައި އިމްރާނާ ދޭތެރޭގައި ރައީސް އަބްދުﷲ‬

‫ޕާޓީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން‪ ،‬އިންސާފުގެ ކަންފުޅެއް ވެސް‬

‫ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓަކަށް ޝަހީމް‬

‫ނެތި އިންތިހާ އަށް އަނިޔާވެރިވެ‪ ،‬އަމަލުކޮށްފައިވާ‬

‫ހަމަޖެއްސެވުމުން‪ ،‬އޭނާ އާއި އިމްރާނާ ގުޅުވައި އިދިކޮޅު‬

‫ކަމަށް އެތައް ބަޔަކު ދެކޭ‪ .‬ޓެރަރިޒަމްގެ ހުކުމެއް‬

‫ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ‪ .‬އެއީ‪،‬‬

‫އިއްވައި ދިގު މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލީ އިންސާފު‬

‫ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ‬

‫ނޫން ކަމަށް ބުނެ މިނިވަންކުރަން‪ ،‬ބައިނަލްއަގުވާމީ‬

‫މަގާމުން ޝަހީމް އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އިމްރާނަށްޓަކައި‬

‫ގވާލާފައި‪ .‬އެހެންވީމަ‬ ‫ޖަމާއަތްތަކުން ވެސް އެ ވަނީ ޮ‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވުމަށް ފަހު‪ ،‬އޭނާ ޖަލު ބަންދުގައި‬

‫ރަނިން މޭޓު ފުރަތަމަ ސާފުކޮށްދެއްވާ އިމްރާނަށް އަނިޔާ‬

‫ކށް އަލުން ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓް‬ ‫ހުންނަވަނި ޮ‬

‫ތ ނުވަތަ ނޫންތޯ؟" ނަޒީރު ވިދާޅުވި‬ ‫ދެނީ އިންސާފުން ޯ‬

‫ކަން ގަބޫލުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ފުރަތަމަ‬ ‫ރައީސް ޔާމީންގެ‪ ،‬ރަނިން މޭޓުގެ ޮ‬

‫ނަތީޖާ ރަނގަޅުކުރަން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ‬

‫އޭނާ ވިދާޅުވީ އިމްރާނަށް އަނިޔާދެނީ ނުހައްގުން‬

‫ނަތީޖާތަކުން ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އަންނަ‬

‫މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާކަން ވެސް އާއިޝަތު ޝިހާމް‬

‫ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޝަހީމް އިއްޔެ‬

‫ކަމަށް ރައްޔިތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް‬

‫ކުރިއެރުންތައް ފެންނަމުންދާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން‬

‫ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވީ‪ ،‬އިމްރާނަށް އަދިވެސް އެންމެ ހެޔޮ އެދެނީ‬

‫އާއްމު ކުރިޔަ ނުދިނުމަށް‪ ،‬އިމްރާންގެ ވާހަކަތައް‬

‫މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬އާއިޝަތު ޝިހާމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ނވެމްބަރުގައި ބޭއްވި އޭ‬ ‫މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު‪ޮ /‬‬

‫އޭނާ ކަމަށެވެ‪ .‬އިމްރާން ގާތުން އެއްސެވިއަސް އެ‬

‫ކށްފައި ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޝާއިއުކުރުން ވެސް އޮތީ މަނާ ޮ‬

‫އަހަރު ސަރުކާރުން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް‬

‫ނޫން އެއްޗެއް ވިދާޅުނުވާނެ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި‬

‫އއްވައި‪ ،‬އިމްރާނަށް އެންމެ ހެޔޮ‬ ‫އެގޮތަށް މަނާކޮށްފައި ޮ‬

‫ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ތައުލީމީ އެޖެންޑާގައި ހިމަނާފައިވާ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ތ ސާފު ކުރައްވަން ނޫސްވެރިން ގާތު‬ ‫އެދެނީ ކާކު ޯ‬

‫ތައުލީމީ ދާއިރާ ކުރިއަރުވަން ފާއިތުވި ފަސް‬

‫ލެވެލް އިމްތިހާނުން ރަން ވަނަތައް ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް‬

‫އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީ ނުކޮށް‬

‫ވޑު ހަވާލުކުރަން މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި‬ ‫އެ ޯ‬

‫ކށްދިނުން ކަމަށް‬ ‫ގައުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ދަސް ޮ‬

‫ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ‪ ،‬އޭ ލެވެލް‬ ‫ގަދަ ‪10‬ގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު އެއް އަހަރުން‬ ‫އަނެއް އަހަރަށް އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެ ކުއްޖަކީ ވެސް ކާމިޔާބު ވާނެ‪ ،‬ކާމިޔާބު‬ ‫" ޮ‬ ‫ކުރެވޭނެ ކުއްޖެއްކަން ގަބޫލުކޮށް އެ ކުދިންނަށް‬

‫އިމްރާން ޖަލަށް ލުމުގެ ކުރިން އަދި މިހާރު ވެސް‬ ‫ރަހުމަތްތެރިންނާއި ގާތް މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮ‬ ‫ތ ސުވާލު ކުރަން ވެސް ނޫސްވެރިންގެ‬ ‫މީހަކީ ކޮބައި ޯ‬ ‫ގާތު ޝަހީމް އެދިވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬ ‫މި ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި އަދާލަތު ޕާޓީގެ‬

‫އެދުމަކީ ވެސް ހުތުރު ކަމެއް ކަމަށް ނަޒީރު ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬ ‫ނަޒީރު އެ އިޝާރާތް ކުރެއްވީ‪ ،‬ހުކުމް ތަންފީޒު‬ ‫ކުރަމުންދާ ގެންދާ ގައިދީންގެ ވާހަކަތައް މީޑިއާގައި‬ ‫ހމް މިނިސްޓްރީން މަނާކޮށްފައި އޮންނަ‬ ‫ޝާއިއުކުރުން ޯ‬

‫މިދިޔަ އަހަރަކީ‪ ،‬އޭ ލެވެލްގެ އެއް ވަނައިގައި އެންމެ‬

‫ކުރިއަށް ދެވޭނެ ތަފާތު ރޮނގުތަކާއި ދާއިރާތައް ސްކޫލު‬

‫ކމެޓީގެ ރައީސް އަލީ ނަޒީރު ވިދާޅުވީ‬ ‫މީޑިއާ ޮ‬

‫ގިނަ ދަރިވަރުން ހިމެނުނު ފަހަރު ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި‬

‫ކށް‪ ،‬ކުރިން އަޅާނުލެވި‬ ‫ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ތައާރަފު ޮ‬

‫ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓަކަށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ކުދިންތަކަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވި‬

‫ހަމަޖެއްސެވިއަސް އެއީ‪ ،‬އަދާލަތަށް މުހިއްމު ކަމެއް‬

‫ކށް‪ ،‬ރައީސް ޔާމީންގެ ފަހަތަށް‬ ‫ބަންދުގައި ހުންނަވަނި ޮ‬

‫ކށްދެވިއްޖެ‪ "،‬މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އުއްމީދު އާ ޮ‬

‫ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬ރަނިން މޭޓެއް ނަގަނީ އިންތިޚާބުގައި‬

‫އަލުން އަރާވަޑައިގަތީ‪ ،‬ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ވަހުދަތު‬

‫ކެމްޕޭން ކުރަން ކަން މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންނަށް‬

‫ކޅު ފަރާތްތަކުން ހިންގާ‬ ‫ދެމެހެއްޓުމަށާއި‪ ،‬އިދި ޮ‬

‫ހދައިފަ އެވެ‪ .‬މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި‪/‬ޖޫންގައި‬ ‫ވަނަ ޯ‬

‫ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާ‬

‫ފެނިފައިވާ މަންޒަރުތަކުން ސާފުވާ ކަމަށް ވެސް‬

‫އަމަލުތަކަކީ އޭނާ އަށް ގަބޫލުކުރެއްވޭ ފަލްސަފާތަކަކަށް‬

‫އިމްތިހާނު ހެދި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ފަސް މާއްދާއިން‬

‫ސްކޫލުތަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އޭ ހޯދައިގެން އެއް ވަނަ ލިބުނީ ‪ 44‬ދަރިވަރުންނަށެވެ‪.‬‬

‫އެގޮތުން ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން‬

‫ހދައިގެން މިދިޔަ އަހަރުގެ‬ ‫ފަސް މާއްދާއިން އޭ ޯ‬ ‫ޓބަރު‪/‬ނޮވެމްބަރުގައި ‪ 47‬ދަރިވަރަކު ވަނީ އެއް‬ ‫އކް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫މިދިޔަ އަހަރު އިމްތިހާނު ހެދި ދަރިވަރުންގެ‬ ‫ތެރެއިން ގަދަ ‪10‬ގައި ހިމެނިފައިވަނީ ‪205‬‬ ‫ދަރިވަރުންނެވެ‪ .‬ދުނިޔޭގެ ގަދަ ‪10‬ގައި ރާއްޖޭގެ ‪45‬‬

‫ކންމެ ސްކޫލަކީ ވެސް‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫އަދާލަތު ޕާޓީ އަށް މައްސަލައަކީ‪ ،‬ނަޒީރު ވިދާޅުވި‬

‫ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަ ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ‬

‫ލބިވާ ކަމަށް ރައީސް‬ ‫ގޮތުގައި‪ ،‬އިމްރާން ދެކެ ޯ‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓު ދައުވާ ކުރެއްވި އިރު އިމްރާނަށް‬

‫މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ފާއިތުވި ފަސް‬

‫ދަރިވަރުން ހިމެނުނުއިރު އޭގެ ތެރެއިން ހަ ދަރިވަރަކު‬

‫އަހަރުގެ ތެރޭގައި ‪ 5000‬އަށްވުރެ ގިނަ ފުރުސަތު‬

‫ވަނީ ދުނިޔެއިން އެއް ވަނަ ހޯދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފަހިކޮށްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬

‫އޮތުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އިމްރާން‬ ‫ޝަހީމް ވިދާޅުވެފައިވާ ޮ‬

‫ކޅުގެ ފަލްސަފާ އަށް ތާއީދު‬ ‫ނުވާތީ ކަމަށެވެ‪ .‬އިދި ޮ‬ ‫ކުރެއްވުން ހުއްޓާލައްވައި‪ ،‬ރައީސް ޔާމީން ފަޅިއަށް‬ ‫އެރުމަށް ވެސް‪ ،‬އިމްރާނަށް ޝަހީމް ގޮވައިލެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑަށް ވުރެން އިމްރާނަށް ވަކި ހެޔޮ އެދޭ‬

‫ހުކުމް އިއްވީ އިންސާފުންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ވިދާޅުވެ‬

‫މީހަކު މި އުޑު ދަށުގައި ނުހުންނާނެ‪ .‬ސަތޭކަ ޕަސެންޓް‬

‫ނުދެއްވުމެވެ‪.‬‬

‫ޔަގީންކަމާ އެކު މި ދަންނަވަނީ‪ .‬އިމްރާން ހުންނަވަން‬

‫އިމްރާނަށް ‪ 11‬އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވީ‪ ،‬މެއި‬

‫ކށް‪ .‬އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ‬ ‫ޖެހޭނީ އަޅުގަނޑާ އެއް ޮ‬

‫ކޅު ޕާޓީތަކުން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް‬ ‫‪ 2015 ،1‬ގައި އިދި ޮ‬

‫އިމްރާނަށް‪ ،‬ޒާތީ ކަމެއް ރައީސް ޔާމީނާ އޮވެއްޖިއްޔާ‬

‫ކށްލެވޭ މިންވަރަށް ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ‬ ‫ވިދާޅުވީ ފާހަގަ ޮ‬

‫މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ‬

‫ކށް ވަޑައިގަންނަވާށޭ‪"،‬‬ ‫ފިލުވާލާފައި އަޅުގަނޑާ އެއް ޮ‬

‫ނިޒާމު ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ ދަރިވަރުންގެ‬

‫ގޮތަށް ކަމަށް ވާހަކަ ދެއްކެވި މައްސަލައިގަ އެވެ‪ .‬އެ‬

‫ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު‬

‫ކލަޝިޕް ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ލޯނާއި ސް ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 10‬ޖުލައި ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫މި މަހު އީޔޫ އިން ރާއްޖެ އަ ްށ‬ ‫ފިޔަވަޅު އަޅާނެ‪ :‬ރައީސް ޔާމީން‬

‫މާލެ އާއި ހުޅުލެ ބްރިޖުން ގުޅާލައިފި‬ ‫މާލެ އާއި ހުޅެލެ ބްރިޖުން މިހާރު ގުޅާލާފައިވާ‬

‫"މާލެ އިން ހުޅުލެ އަށް އެއްވެސް ދަތިކަމަކާ‬

‫ކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މ‪ .‬ދިއްގަރުގައި މިއަދު‬

‫ނުލައި ދެވޭނެ‪ "،‬ފަސް އަހަރުގެ ދައުރަށް އެމަނިކުފާނު‬

‫އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ވެވަޑައިގެންފައިވާ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ވައުދާ ގުޅޭ‬

‫ކޅުން ބްރިޖް‪ ،‬މައި ކަނޑާ‬ ‫މާލެ އާއި ހުޅުލޭ ޮ‬ ‫ކންކްރީޓް ޝީޓްތަކުންނެވެ‪.‬‬ ‫ހަމައަށް ގެންދިޔައީ ޮ‬ ‫އެކަމަކު ކަނޑުގައި ޖަހާފައިވާ ބިޔަ ހަތް ތަނބުގެ‬ ‫ދެމެދުން ބްރިޖް ގުޅުވައިލީ ޗައިނާގައި ތައްޔާރު‬ ‫ކޮށްގެން ގެނައި "ސުޕަސްޓްރަކްޗާ" އިންނެވެ‪ .‬އެ ބިޔަ‬

‫ތަނބުގެ ދެ ދެމެދު އެ ސްޓްރަކްޗާ އިން ޖުލައި ‪،9‬‬

‫ޖުޑީޝަރީ‪ ،‬ރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން މި މަހުގެ މެދު‬

‫ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުން ހިމެނެ އެވެ‪ .‬މީގެ‬ ‫ކޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ނުހައްގުން‬ ‫އިތުރުން އިދި ޮ‬

‫ތެރޭގައި ރާއްޖެ އަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ‬

‫ކށް ދައުވާ އުފުލުން ހުއްޓާލަން ވެސް‬ ‫ބަންދު ޮ‬

‫ކަމުގެ އިންޒާރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ‬

‫ހުށަހަޅާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޔާމީން މ‪ .‬ދިއްގަރުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ތޅުގެ ތިން ރަށަކަށް ކުރައްވާ‬ ‫މ‪ .‬އަ ޮ‬ ‫ދަތުރުފުޅުގައި‪ ،‬ދިއްގަރަށް ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނާ‬

‫ކޅު އެމްޑީޕީން އެ ވާހަކަ ދައްކަމުން އައި‬ ‫އިދި ޮ‬

‫މާލެ އާއި ހުޅުލެ‪ ،‬އިންސާނީ އުފެއްދުމަކުން ގުޅުނީ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެކަން އިއްޔެ އެ ވަނީ ނިމިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގަތް ވައުދަކަށް ވާތީ އެވެ‪.‬‬

‫ބައްދަލު ކުރައްވައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ‬

‫ބަލައިގަންނަނީ‪ ،‬ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪ ،‬އުފަލާ‬

‫ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް ބަންދުގައި ތިބުމާއި ވަކިވަކި‬

‫އެކުގައެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ކށްގެން ކަމަށް ބުނެ އީޔޫ އިން‬ ‫ކަންތައްތަކެއް ނު ޮ‬ ‫މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ ސަރުކާރަށް އިންޒާރު ދީފައި‬

‫"އަޅުގަނޑު މިކަން ބަލައިގަންނަނީ‪ ،‬ކަންބޮޑުވުމާ‬ ‫އެކުގައި‪ .‬އެކަމަކު އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރެއްގައި‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެ އިންޒާރުގައި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ‬

‫ރމައިޒް ނުކުރާނެ ކަންކަން ހުންނާނެ‪.‬‬ ‫ކޮމްޕް ޮ‬

‫ކަން އަންގާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރެއްގައި ދޫނުކޮށްލާނެ އުސޫލްތަކެއް‬ ‫ހުންނާނެ‪ .‬އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރެއްގައި ހިފަހައްޓާ‪،‬‬

‫ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގެ ޚުލާސާ‪:‬‬

‫ދަމަހައްޓާ އުސޫލްތަކެއް ހުންނާނެ‪ "،‬ރައީސް ވިދާޅުވި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ ސަރުކާރުން ވަކި ކަންތައްތަކެއް ނުކޮށްފި ނަމަ‪،‬‬‫ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އީޔޫއިން ވަނީ‬ ‫އިންޒާރު ދީފައި‪.‬‬ ‫ އީޔޫ އިން އަންގާފައި ވަނީ‪ ،‬ސިޔާސީ ލީޑަރުން‬‫ކށްފައި ތިބި‬ ‫ދޫކޮށްލުމަށާއި އެކި ކުށްތަކުގައި ބަންދު ޮ‬

‫އެ އުސޫލްތައް ދަމަހައްޓާތީ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އީޔޫ‬ ‫އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ ނަމަ‪ ،‬އެ ކަންކަމުން‬ ‫ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީނަކަށް‬

‫މީހުންނަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު‬

‫ޖާގަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ފާޅުގައި ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން‬

‫ދިނުމާއި ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅި ‪12‬‬

‫ހުއްޓުމަކަށް އަންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އީޔޫ އިން‬

‫މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ވަންނަން ފުރުސަތު ދޭން‪.‬‬

‫އަންގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް‬

‫ ރައީސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ގާނޫނީ އިންތަކެއް‬‫ކށް‪ ،‬އީޔޫ އިން އެންގި ކަންކަމަށް‬ ‫ކަނޑައަޅާފައި ވަނި ޮ‬ ‫ދޫދެއްވަން ތައްޔާރު ނޫން ކަމަށް‪.‬‬ ‫‪ -‬އީޔޫ އިން ހިތްހަމަނުޖެހުނީ އިސްލާމް ދީން‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"ކުށްވެރިންތަކެއް ޖަލުގައި ތިބެގެން‪ ،‬ހުރިހާ‬ ‫އެންމެންނަކީ ޖަލުން ދޫވެފައި ތިބެން ޖެހޭނެ ބައެއް‬ ‫ގވާލަނީ‪ .‬އަދި މިނިވަން‬ ‫ކަމަށް އީޔޫން އަޅުގަނޑަށް ޮ‬

‫ނޫން އެހެން ދީނަކަށް ރާއްޖޭގައި ފުރުސަތު ނުދިނުމާއި‬

‫އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ކަމަށް ތިމަންނަމެން‬

‫އިސްލާމީ އުސޫލްތައް ހިފަހައްޓަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ‬

‫ގަބޫލުކުރާނީ‪ ،‬ހުރިހާ ކުށްވެރިން ވެސް ދޫކޮށްލީމައޭ‪،‬‬

‫ހެދި ކަމަށް ގަބޫލުކުރެއްވޭ‪.‬‬

‫އެންމެންނަށް އިންތިޚާބުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޖާގަ‬

‫ކށްގެން ފިޔަވަޅު އަޅާނަމަ‪،‬‬ ‫ އުސޫލްތައް ދޫނު ޮ‬‫ރައީސް އެދިވަޑައިގަތީ އީޔޫ އިން އެ މަނިކުފާނަށް‬ ‫ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް‪.‬‬ ‫‪ -‬ސަރުކާރުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް ވުރެން ބޮޑަށް‬

‫ހޯދައިދިނީމައޭ‪ .‬ނޫން‪ ،‬އަޅުގަނޑު އެކަމެއް ގަބޫލެއް‬ ‫ނުކުރާނަން‪ "،‬ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް ވިދާޅުވީ އިސްލާމީ އުސޫލްތައް‬ ‫ދަމަހައްޓައި އެހެން ދީނަކަށް ޖާގަ ނުދީގެން‬

‫ކޅުގެ ވާހަކަތައް ކަމަށް‬ ‫އީޔޫ އިން ގަބޫލުކުރަނީ އިދި ޮ‬

‫ފިޔަވަޅު އަޅާނަމަ‪ ،‬އެ މަނިކުފާނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން‬

‫ކންމެ ގޮވާލުމަކަށް‬ ‫ވިދާޅުވި‪ .‬އެހެންވިއަސް‪ ،‬އީޔޫގެ ޮ‬

‫އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އީޔޫ އިން އެދޭ ކަންކަން‬

‫އިޖާބަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި‪.‬‬

‫ތަންފީޒުކުރަން ރައްޔިތުން ބޭނުންވޭތޯ ބަލަން ވޯޓެއް‬

‫އީޔޫގެ ޕާލަމެންޓުގަ ފާސްކުރި ގަރާރާ ގުޅިގެން‬ ‫އިސްލާހު ކުރަން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅި‬

‫ނންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ނެގިއަސް ތާއީދެއް ޯ‬ ‫ޖަލުގައި ތިބި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންތަކެއް ދޫކޮށްލަން‬

‫މކްރެސީގެ މަގަށް‬ ‫ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ޑި ޮ‬

‫ގވާލަމުން ދާއިރު‪ ،‬އެއީ ކުށްތަކަށް އަރައިގަނެ‬ ‫އީޔޫން ޮ‬

‫ރުޖޫއަވެ‪ ،‬ގާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ދީފައިވާ‬

‫ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާ އިން ކުށް‬

‫ހައްގުތައް އިއާދަ ކުރުމާއި އިންސާނީ ހައްގުތައް‬

‫ސާބިތުވެފައިވާ ބޭފުޅުން ކަމަށް ރައީސް‬

‫‪26‬‬

‫ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ އަންނަ‬ ‫މަހުގެ ތެރޭގައި ބްރިޖު ހުޅުވުމަށެވެ‪.‬‬

‫ނުކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުކުރި ބްރިޖުގެ‬

‫ބްރިޖްގެ މަސައްކަތަށް ‪ 200‬މިލިއަން ޑޮލަރު‬

‫އތީ ނިންމައިފަ އެވެ‪ .‬ބްރިޖު މަތީގައި‬ ‫މަޝްރޫއު އެ ޮ‬

‫ޚަރަދުވާ އިރު އޭގެ ތެރެއިން ‪ 116‬މިލިއަން ޑޮލަރަކީ‬

‫ދުއްވަން ބޭނުންވާ މީހަކަށް ދުއްވޭނެ އަދި ހިނގަން‬

‫ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީ އެވެ‪ .‬އަދި ‪ 72‬މިލިއަން‬

‫ބޭނުންވާ މީހަކަށް މިހާރު ހިނގޭނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު‬

‫ލނު އެހީ އެވެ‪ .‬މި މަޝްރޫއަށް‬ ‫ޑޮލަރަކީ ޗައިނާގެ ޯ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ޑލަރު ހޭދަކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދިވެހި ސަރުކާރުން ‪ 12‬މިލިއަން ޮ‬

‫ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން‬ ‫މާދަމާ ހުޅުވައިލަނީ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު‬ ‫ޝަމާއު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ރައްޔިތުން‬ ‫ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ‪1987‬‬

‫މާލޭގެ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން މާދަމާ‬

‫ނަމަވެސް އީޔޫގެ އެ އިންޒާރު އެ މަނިކުފާނު‬

‫ގތުގައި ބްރިޖު ނޭޅޭނެ‬ ‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ކށް‪ ،‬އެ މަޝްރޫއު ނިންމައިލީ‪،‬‬ ‫ފާޑުކިޔަމުން ދަނި ޮ‬

‫އާ މި ނަ ތު ޝި ފް ލީ ން‬

‫އީޔޫ އިން ފިޔަވަޅު އަޅާތީ އެކަމުގެ އުފާފާޅުކޮށް‪،‬‬

‫ހުޅުވާލެވޭނެ‪ "،‬ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫‪ 2018‬ގައި ގުޅައިލުމުން‪ ،‬ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް‬

‫ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ‪ ،‬އެމަނިކުފާނަށް ވެސް‬

‫ކށްދިނުމުގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި‬ ‫ކަށަވަރު ޮ‬

‫"އެ މަސައްކަތްތައް ނިމުމާ އެކު ބްރިޖު އާއްމުކޮށް‬

‫ކަމަށް ބުނެ އެމަނިކުފާނަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން‬

‫ދިއްގަރުގެ ރައްޔިތުންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން‬

‫އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ‪---.‬ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬

‫ބްރިޖުގެ ނުނިމި ހުރި ކަންކަން ނިންމުމެވެ‪ .‬އެއީ‪،‬‬ ‫ފަދަ މަސައްކަތްތައް ކަން ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ގަ އެވެ‪ .‬އަދި ކަނޑުގެ މެދުގައި ޖަހާފައިވާ ބިޔަ ދެ‬

‫ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ހެނދުނު މ‪ .‬ދިއްގަރަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ ރަށުން‬

‫ގޮތުން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ދެން ކުރިއަށް އޮތީ‬ ‫ރައީސް ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ތާރުއެޅުމާއި ލޭންތައް ހެދުމާއި ލައިޓްތައް ހަރުކުރުން‬

‫ބައިތައް ގެނެސް ގުޅުވަން ފެށީ މާޗު ‪2018 ،21‬‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3‬‬

‫އތް އިރު‪ ،‬ރަށްރަށުގެ މީހުން ދަފުތަރުގައި‬ ‫ހުޅުވާލާފައި ޮ‬

‫ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން‬

‫ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު ‪ 1994‬އިން ފެށިގެން‬

‫މިއަދު ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި މިހާތަނަށް އައި އިރު‪ ،‬އެ‬

‫މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން‬ ‫ކުރަމުން އައި‪ ،‬މާލޭ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް‬

‫ފުރުސަތު ބަންދު ނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި ދަފްތަރުގައި‬ ‫މުއިއްޒު ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް މި ހަފުތާގައި ވަނީ‬

‫ރަޖިސްޓްރީކުރުން މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން‬

‫ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އެ މިނިސްޓްރީން ބުނީ ދަފުތަރުގައި‬

‫ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ހުއްޓާލައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހުޅުވާލައި‪ ،‬އެކަން‬

‫‪ 2009‬ވަނަ އަހަރު ދަފްތަރުގެ މައުލޫމާތު ސައްހަ ކުރި‬

‫ކށް އިއުލާނުކުރާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ގެޒެޓުގައި އާއްމު ޮ‬

‫ފަހުން އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި‬

‫ދަފުތަރު އަލުން ހުޅުވައިލާނެ ކަމަށް ހައުސިން‬ ‫މިނިސްޓަރު ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވާތީ‪،‬‬

‫ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ދގު ކުރައްވައި ޝަމާއު ވިދާޅުވީ މި‬ ‫މިވާހަކަ ޮ‬

‫ކުރިން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ސިޓީ‬

‫އަހަރު އެކަނި ވެސް ‪ 70‬އަށް ވުރެ ގިނަ‬

‫ކައުންސިލުން ވަނީ ސުވާލު އުފައްދައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫މީހުން ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ‬

‫ސިޓީ ކައުންސިލުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބޭއްވި‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ދަފުތަރު ބަންދު ކުރި‬

‫‪26‬‬


‫ހަބަރު‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 10‬ޖުލައި ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫އިމްރާނަށް އަދިވެސް އެންމެ‬ ‫ހެޔޮއެދެނީ އަޅުގަނޑު‪ :‬ޑރ‪ .‬ޝަހީމް‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪5‬‬

‫ރައީސް‪ ،‬ސައޫދީގެ އިންޓީރިއާ‬ ‫މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފި‬ ‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫ކށް‪ ،‬އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަރުގަދަ ޮ‬ ‫ސައޫދީގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރު ރައީސް އޮފީހަށް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވަޑައިގަތުމުން އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ދެންނެވީ ވެސް‬ ‫މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ‪ ،‬ސައޫދީ‬

‫ރައީސް ޔާމީނެވެ‪.‬‬

‫އަރަބިއްޔާގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރު ޕްރިންސް‬

‫އިމްރާން‪ :‬އިދި ޮކޅު ފަރާތްތައް ދޫ ޮކށްލައްވައި އޭނާ އެކު ރައީސް ޔާމީން‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހުންނެވީ ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ރަނިން މޭޓަކަށް ހަމަޖެއްސި ފަހުން ބޭއްވި‬

‫ދިގު މުއްދަތުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު‬

‫އިއްޔެ ވެސް ވިދާޅުވީ އިމްރާން ބަންދުކުރުމުން ވަރަށް‬

‫ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ‪ ،‬އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް‬

‫ހިތާމަކުރެއްވި ކަމަށެވެ‪ .‬ސަރުކާރުގައި މަޑުކޮށްދެއްވަން‬

‫އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް އަދިވެސް އެންމެ‬

‫ރައީސް ޔާމީން އެދިވަޑައިގަތުމުން ވެސް އޭރު‬

‫ހެޔޮއެދިވަޑައިގަންނަވަނީ އޭނާ ކަމަށް‪ ،‬ރައީސް އަބްދުﷲ‬

‫ވަކިވެވަޑައިގަތީ‪ ،‬އިމްރާނަށްޓަކައި ކަމަށާއި އެކަން‬

‫ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓު‪ ،‬ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ‬

‫އިމްރާން ވެސް ގަބޫލު ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ވެރިކަމުގެ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް ޔާމީން‬

‫ރައީސް ޔާމީންގެ ފަހަތަށް އަލުން އަރާވަޑައިގަތީ‪،‬‬

‫ވާދަ ކުރައްވާ އިރު ރަނިން މޭޓަކަށް ޝަހީމް‬ ‫ހަމަޖެއްސެވުމާއެކު‪ ،‬އޭނާ އާއި އިމްރާނާ ގުޅުވައި‬

‫ގަބޫލުކުރެއްވޭ ފަލްސަފާތަކަކަށް ނުވާތީ ކަމަށް ވެސް‬

‫ކޅު ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އިދި ޮ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މަގާމުން ޝަހީމް އިސްތިއުފާ ދެއްވީ‪ ،‬މެއި ‪2015 ،1‬‬ ‫ކޅު ފަރާތްތަކުން ކުރި‬ ‫ގައި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިދި ޮ‬

‫ނުވީ‪ .‬އެއީ‪ ،‬އަޅުގަނޑަކީ ވެސް ވަކި އުސޫލްތަކެއް‬

‫މުޒާހަރާގައި އިމްރާން ބަންދު ކުރުމުންނެވެ‪ .‬އެ‬

‫ގަބޫލުކުރާ މީހެއް‪ .‬އެ އުސޫލްތަކާ ޚިލާފަށް ކަންކަން‬

‫މުޒާހަރާގައި އިމްރާން އަޑުއުފުއްލެވީ މި ސަރުކާރުގައި‬

‫ދާނަމަ‪ ،‬އެހެން މީހެއްގެ އަތުގައި އަޅުގަނޑުގެ ލަގަނެއް‬

‫ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމާއި ފަސާދަ އިންތިހާ އަށް‬

‫ނންނާނެ‪ .‬އަޅުގަނޑަށް ހުރެވޭނީ އަޅުގަނޑު ބޭނުންވާ‬ ‫ޯ‬

‫ބޑުވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ހިސާބުގައި‪ .‬އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން ދެ މީހުން ވަރަށް‬

‫އިސް މަގާމެއްގައި ދެމިހުންނެވުމަށް ޟަމީރު ގަބޫލުކުރާ‬ ‫ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިސްތިއުފާ ދެއްވި‬ ‫އޭނާ އޭރު ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ‬ ‫ކޅު ސިޔާސީ މީހުން އަންނަނީ‬ ‫ކަމެއް ކަމަށް އިދި ޮ‬

‫އތް ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އަދިވެސް އެބަ ޮ‬ ‫"އެ އަޚުވަންތަކަން އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މުޅި‬ ‫އުމުރުގައި ވެސް ދަމަހައްޓާނަން‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެ މަނިކުފާނަށް [އިމްރާނަށް]‬

‫ގެންދަވަނީ ‪ 11‬އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު‬ ‫ކުރައްވަމުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪ ،‬މާފުށީ ޖަލުގައި އިމްރާން‬

‫ދަށުގައި‪ .‬އެހެންވީމަ އެ މަރުހަލާތަކުން ދެއްތޯ އެ‬

‫ގޅި މަރާމާތުކުރާ ކަމަށް ބުނެ‪ ،‬އޭނާ މިހާރު‬ ‫ހުންނެވި ޮ‬

‫ކަންކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް މަސައްކަތް‬

‫‪26‬‬

‫ޖޭޕީން ރަނިން މޭޓް ކަނޑައެޅުން އަވަސްކޮށްފި‬ ‫ސލިހް (އިބޫ) ގެ‬ ‫ޯ‬ ‫ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬ ‫ރަނިން މޭޓަކަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އިން ބޭފުޅަކު‬ ‫ކަނޑައެޅުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހަށް މިރޭ އަވަސްކޮށްފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ކލިޝަނަށާއި ރައްޔިތުންނަށް‬ ‫ނިންމުމުން އިދިކޮޅު ޯ‬ ‫އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ހަތަރެއް ޖަހަންދެން‬ ‫ރަނިން މޭޓް ކަމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ މުއްދަތު ވަނީ‬ ‫ހުޅުވާލާފަ އެވެ‪ .‬އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުތަކީ‬

‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ކައުންސިލުން އިއްޔެ ނިންމާފައިވަނީ‬

‫ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ގާނޫނު‬

‫ހނިހިރު ދުވަހު ރަނިން މޭޓް ކަނޑައެޅުމުގެ އިންތިހާބު‬ ‫ޮ‬

‫އަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ އެ‬

‫ގތަށް ނިންމީ އެޕާޓީގެ އަސާސީ‬ ‫ބޭއްވުމަށެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ކންމެ މެމްބަރެކެވެ‪ .‬އިދިކޮޅުގެ ރަނިން މޭޓު‬ ‫ޕާޓީގެ ޮ‬

‫ގތުން ރަނިން މޭޓް ކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް‬ ‫ގަވައިދު ބުނާ ޮ‬

‫ކަމަށް މިހާތަނަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި ވަނީ‬

‫ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންޖެހޭތީ އެވެ‪.‬‬

‫ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެއިން އާއި ކާށިދޫ‬

‫ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް އަލީ ވަހީދު ހުށަހެޅި‬ ‫ހުށަހެޅުމަކަށް އެޕާޓީގެ ކައުންސިލުން މިރޭ‬

‫ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައިސަލް ނަސީމާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ‬ ‫ނައިބު ރައީސް ޑރ‪ .‬އަބްދުﷲ މައުސޫމް އާއި‬

‫ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ އެ‬

‫ގތުގައި ތިއްބެވި ޑރ‪ .‬ހުސެއިން‬ ‫ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުންގެ ޮ‬

‫އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށެވެ‪ .‬އެއީ އެޕާޓީ ކައުންސިލް‬

‫ރަޝީދު ހަސަން އާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ‬

‫މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ބާއްވާ ސިއްރު ވޯޓެކެވެ‪.‬‬

‫މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން އެވެ‪.‬‬

‫އަލީ ވަހީދު މިރޭ ވިދާޅުވީ ޖޭޕީން ނިންމާ‬

‫ރާއްޖެއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ސައުދީގެ‬

‫ފަހަރެވެ‪ .‬ރަސްގެފާނުގެ ދަތުރުފުޅު ފަސްކުރެއްވިއިރު‪،‬‬

‫އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރު މާލެ ވަޑައިގަތުމުން‪ ،‬އޭނާގެ‬

‫ސައުދީގެ ޝާހީ އާއިލާ އަށް ފ‪ .‬އަތޮޅު ވިއްކަން‬

‫ޝަރަފުގައި އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ އޮނާ ގާޑެއް‬

‫އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ސިޔާސީ މަޝްރަހުގައި އެ‬

‫އަރުވައިފަ އެވެ‪ .‬މާލެ އިން އޭނާ އަށް ރަތް ދޫލައިގެން‬

‫ބޑަށް ހޫނުވި އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬ ‫މައްސަލަ ވަރަށް ޮ‬

‫މަރުހަބާ ކިޔާފައިވާއިރު‪ ،‬ރަސްމީ ފާލަމާއި ރައީސް‬

‫ދެ ސަރުކާރުންވެސް ވަނީ އެފަދަ ކަމެއް ކުރަން‬

‫އޮފީސް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ސެކިއުރިޓީ އެވަގުތު އޮތީ‬

‫ދގުކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އުޅުނުކަން ޮ‬

‫ރައީސް ޔާމީނާއި ސައޫދީގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރު ރައީސް އޮފީހުގައި‬ ‫އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވަނީ‪--- .‬ފޮޓޯ‪ :‬ރައީސް އޮފީސް‬

‫ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި ކަންކަމުން އެ ވަނީ ހުކުމެއްގެ‬

‫ކޅުން ނެރުނު އެމްޑީޕީގެ‬ ‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދި ޮ‬

‫އަހުމަދާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފެވެ‪.‬‬

‫އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ފުރަތަމަ‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ގތަށް އަޚުވަންތަކަމުގެ ގުޅުން‬ ‫ނަމަވެސް ކުރިއެކޭ އެއް ޮ‬

‫ވާހަކަ ދެއްކެވި މައްސަލައިގައި އިމްރާން އަދިވެސް‬

‫ހމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން‬ ‫މަރުހަބާ ދެއްނެވީ ރާއްޖޭގެ ޯ‬

‫އުޅުއްވި ދަތުރުފުޅު ކެންސަލް ކުރި ފަހުން‪ ،‬ސައުދީގެ‬

‫އޭގެ ފަހުން މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ދެ ބޭފުޅުންގެ‬

‫ޝަހީމް‪ ،‬އަލުން ރައީސް ޔާމީނާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަކީ‬

‫މުޒާހަރާގައި‪ ،‬ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް‬

‫މެންދުރު މާލެ ވަޑައިގަތުމުން‪ ،‬އޭނާ އަށް ރަސްމީކޮށް‬

‫އަބްދުލްއަޒީޒު މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ކުރައްވަން‬

‫ގތުން ވަކިވީ‪ "،‬ޝަހީމް‬ ‫އިހްތިރާމާ އެކު ސިޔާސީ ޮ‬

‫ސިޔާސީ ގުޅުމެއް ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ބުނަމުންނެވެ‪.‬‬

‫މިއީ‪ ،‬ސައުދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން‬

‫"އަޅުގަނޑުގެ ކިތަންމެ ގާތް އަޚެއް ނަމަވެސް‬ ‫ކޅު ހަރަކާތުގެ ތެރެއަށް ދާން ބޭނުން‬ ‫އަޅުގަނޑު އިދި ޮ‬

‫ވަރަށް ގާތް އަޚަކު ބަންދު ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ‬

‫ހިމެނެ އެވެ‪.‬‬

‫އިސްލާމީ ވަހުދަތު ދެމެހެއްޓުމަށާއި‪ ،‬އިދިކޮޅު‬ ‫ފަރާތްތަކުން ހިންގާ އަމަލުތަކަކީ އޭނާ އަށް‬

‫ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ‬

‫އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ތެރޭގައި ސައުދީގެ ޝާހީ އާއިލާއެއްގެ މެމްބަރުން‬

‫ސައޫދީގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރު އަބްދުލްއަޒީޒް މިއަދު‬

‫ފުރަތަމަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި‪ ،‬ޝަހީމް‬

‫ސައީދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫އަބްދުލްއަޒީޒް ބިން ސައުދު ބިން ނާއިފްއާ‪ ،‬ރައީސް‬

‫މީހުންގެ ވަފްދެއް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި އެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި‪،‬‬

‫ފަޅި އަށް އަރާވަޑައިގަތުމަށް ޝަހީމް އެދިވަޑައިގެންނެވި‪.‬‬

‫ސައުދީގެ މިނިސްޓަރާއެކު‪ 150 ،‬އަށްވުރެ ގިނަ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަބަރު‬

‫‪ 10‬ޖުލައި ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫"ޗާންސެލަރު ެގ‬ ‫މަގާމުގައި ދެމިހުންނަން‬ ‫ހުރަހެއް ނެތް"‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫"މިއަހެލި" ޕްރޮ ގްރާމްގެ އެންމެ މޮޅު ދެ‬ ‫ހުށަހެޅުމަށް ޔޫއެން ީޑޕީން އެހީވަނީ‬ ‫ލަ މް ޔާ އަ ބް ދުﷲ‬

‫ކޕަރޭޝަނުން ދޭން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ސެންޓާ ޯ‬ ‫ސލްޓުގެ މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ‪،‬‬ ‫ޯ‬ ‫ޓީމް ޕެރަޑައިސް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރގްރާމުން ތަފާތު ގިނަ‬ ‫ޒުލްފީނާ އަލީ ބުނީ އެ ޕް ޮ‬ ‫ޔޫއެންޑީޕީ އާއި އުރީދޫ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ‬

‫މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބުނު ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"މިތަނަށް އައި އިރު އަހަރުމެންގެ ހިޔާލު އަސްލު‬

‫ކށްގެން ހިންގި "މިޔަހެލި"‬ ‫ޒުވާނުންނަށް އަމާޒު ޮ‬ ‫ޕްރޮގްރާމްގައި ހުށަހެޅި އެންމެ މޮޅު ދެ ހުށަހެޅުން‬

‫ލނު ހަދަން އެކަނި އެނގެނީ‪ .‬ދެން‬ ‫ހަމަ ވަރަށް ހަނި‪ޮ .‬‬

‫ގތުން ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް‬ ‫އަމަލީ ޮ‬

‫ގތާ‪ ،‬މެންޓާސްގެ ހެލްޕާ‪،‬‬ ‫އެއަށް ހަމަ މާކެޓް ކުރާނެ ޮ‬

‫ޔޫއެންޑީޕީން ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އިރު ދިމާވާނެ‬ ‫ޓީމެއްގެ ޮ‬

‫ޔޫއެންޑީޕީ އާއި އުރީދޫ ގުޅިގެން ހިންގި‬ ‫ރގްރާމަކީ މުޖުތަމައުގައި ހުންނަ‬ ‫"މިޔަހެލި" ޕް ޮ‬

‫ދެބަސްވުންތަކާއި‪ ،‬އެކަހަލަ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން‬ ‫ރގުރާމުން]‪ ".‬ޒުލްފީނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ދަސްވި [މި ޕް ޮ‬ ‫އެ ގުރޫޕުން ހުށަހެޅީ ރާއްޖޭގައި ލޮނު‬

‫މައްސަލަތަކަށް ތަފާތު އާ ހައްލު ހޯދައި އެ‬ ‫ހިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް ދެމިހުންނާނެ ގޮތަކަށް‬

‫އުފައްދައިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި މާކެޓްތަކަށް ތައާރަފް‬

‫ވިޔަފާރިއެއް ބިނާކުރަން މީހުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް‪،‬‬

‫ކުރުމަށެވެ‪ .‬އެ ޓީމުން ވަނީ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ‬

‫މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހާއި ހަފުތާ ބަންދުގައި ވ‪.‬‬

‫ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޓީމް ވީޝެއާ އިން ހުށަހެޅީ މީހުން ގެންގުޅެފައިވާ‬

‫ރގްރާމެކެވެ‪ .‬އެ ޕްރޮގާރާމް ހިންގީ‬ ‫ތިނަދޫގައި ހިންގި ޕް ޮ‬ ‫އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅި ޓީމުތަކުގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވުނު‬

‫ތަކެތި އަލުން ވިއްކާނެ ޕްލެޓް ފޯމެއް ގާއިމް‬

‫ހަތަރު ޓީމު ބައިވެރިކޮށްގެންނެވެ‪.‬‬

‫ކުރުމަށެވެ‪ .‬އެ ޓީމުން ވެސް ބުނީ އެންމެ ބޮޑަށް‬

‫ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައިވާ އެކިއެކި އިޖްތިމާއީ‬ ‫މައްސަލަތަކަށް ތަފާތު ނަޒަރަކުން‪ ،‬އެ ހަތަރު ޓީމުން‬

‫ގސް ލިބުނު ތަމްރީނާއި‬ ‫ފައިދާ ކުރީ ކޭމްޕަށް ޮ‬ ‫މައުލޫމާތުން ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކންމެ މީހެއްގެ އަތުގައި ވެސް ހިޔާލެއް‬ ‫" ޮ‬

‫ހިޔާލު ހުށަހެޅި އިރު‪ ،‬އެންމެ ރަނގަޅު ޚިޔާލެއް‬ ‫ލނު އުފައްދަން ހުށަހެޅި ޓީމު‬ ‫ހުށަހެޅީ ރާއްޖޭގައި ޮ‬

‫އޮވެދާނެ‪ "،‬ވީޝެއާގެ ޓީމް ލީޑަރު ފާތިމަތު ލަހުފާ‬

‫ކށްފައިވާ ތަކެތި‬ ‫"ޕެރަޑައިސް ސޯލްޓް" އާއި ބޭނުން ޮ‬

‫ބުންޏެވެ‪" .‬އެކަމަކު އޭތި ތަރައްގީ ކުރަން ވަރަށް ބޮޑު‬

‫އަލުން މުޖްތަމައަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް‬

‫މަސައްކަތަކާއި ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ބޭނުންވާނެކަން [މި‬

‫ހުށަހެޅި "ޓީމް ވީ ޝެއާ" އެވެ‪.‬‬

‫ކޭމްޕުން] ދަސްވީ‪".‬‬ ‫މިއީ ޔޫއެންޑީޕީ އާއި އޫރީދޫ ގުޅިގެން ހިންގި‬

‫ރގްރާމްގެ ނިންމުން ފާހަގަ ކުރުމަށް މިދިޔަ‬ ‫މި ޕް ޮ‬ ‫އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔޫއެންޑީޕީ‬

‫ރގްރާމެވެ‪ .‬މި މަޝްރޫއު ‪2016‬‬ ‫ތިން ވަނަ މިޔަހެލި ޕް ޮ‬

‫ގތުގައި‪" ،‬މިޔަހެލި"‬ ‫އާއި އޫރީދޫން އިއުލާން ކުރި ޮ‬

‫ގައި ފަށައިގެން މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު ވަރަށް‬

‫ޕްރޮގްރާމްގެ އެންމެ ރަނގަޅު ދެ ހުށަހެޅުން ތަންފީޒު‬

‫ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭތީ އުފާ ކުރާ ކަމަށް ޔޫއެންޑީޕީގެ‬

‫ކންމެ ހުށަހެޅުމަކަށް ‪ 3،000‬ޑޮލަރު‬ ‫ކުރުމަށް އެއިން ޮ‬

‫ރާއްޖޭގެ ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވް ޝޯކޯ ނޯދާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދޭނެ އެވެ‪.‬‬ ‫މޅުވި ދެ ޓީމަށް ފައިސާގެ‬ ‫މިޔަހެލި ޕްރޮގްރާމުން ޮ‬ ‫އިނާމުގެ އިތުރުން ވިޔަފާރީގެ އެކިއެކި ދާއިރާ އިން‬ ‫ތަޖުރިބާކާރުންނާއި މާހިރުންގެ ފަރާތުން އެއް އަހަރު‬

‫ރގްރާމުގައި ޔޫއެންޑީޕީއާ‬ ‫މި އަހަރުގެ މިޔަހެލި ޕް ޮ‬ ‫ގުޅިގެން އޫރިީދު އާއި ބިޒިނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަންގެ‬ ‫އސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުން ވެސް އެއްބާރުލުން‬ ‫އިތުރުން ޮ‬ ‫ދިނެވެ‪.‬‬

‫ދުވަހުގެ ތަމްރީނާއި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު‪ ،‬ބިޒްނަސް‬

‫އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޝަހީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ‪ :‬ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި‪ ،‬ރައީސް‬ ‫ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓަކަށް އޭނާ ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި‪-- .‬ފޮޓޯ‪/‬މިހާރު‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬

‫ބުލޫހައުސް‪ ،‬އާއިޝަތު ހަލީލާ އަބްދުއްސައްތާރު އިއްޔެ‬ ‫ހަމަޖައްސަވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫"ޗާންސެލަރު ކަމުގެ މަގާމުގައި އަޅުގަނޑު ދެމި‬ ‫އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރު ކަމުގެ‬

‫ހުރި ނަމަވެސް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް‬

‫މަގާމުގައި ދެމިހުންނަވައި ސިޔާސީ މަސައްކަތް‬

‫ގެންދަވާނީ‪ ،‬އެ ބޭފުޅަކު [ވައިސް ޗާންސެލަރު]‪.‬‬

‫ކުރެއްވުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން މައްސަލައެއް އޮތް ކަމެއް‬

‫އންނާނީ އެޑްވައިޒަރީ ރޯލެއް‪"،‬‬ ‫އަޅުގަނޑުގެ ދައުރަކަށް ޮ‬

‫ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިން‬

‫ރައީސް ޔާމީންގެ ރަނިން މޭޓަކަށް ހަމަޖެއްސެވި ފަހުން‬

‫މޭޓު‪ ،‬ޑރ‪ .‬މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އިއްޔެ‬

‫ކންފަރެންސްގައި ޝަހީމް‬ ‫ބޭއްވި ފުރަތަމަ ނިއުސް ޮ‬

‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އިސްލާމިކް‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ޗާންސެލަރު ކަމުގެ‬ ‫ޝަހީމް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫މިނިސްޓަރު ކަން ކުރައްވައި‪ ،‬މިހާރު އިސްލާމިކް‬

‫މަގާމުގައި ދެމިހުންނެވުމަކީ‪ ،‬މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު‬

‫ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި‬

‫‪ 23‬ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް‬

‫ޝަހީމަށް‪ ،‬ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ރިޔާސީ‬

‫އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ‪ .‬އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އަކީ‬

‫ދެވަނަ ދައުރަށް ރަނިން މޭޓު ކަން ދެއްވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް ޔާމީންގެ ވަރަށް މުހިއްމު މަޝްރޫއެއް ކަމަށާއި‬

‫ޝަހީމް ކުރިން ނިންމެވީ‪ ،‬ޗާންސެލަރު ކަމުގެ‬ ‫މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ފަހު‪ ،‬ސިޔާސީ‬

‫ޔުނިވަސިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭނީ‬

‫ސއިކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އޔޫ އެއްގައި އިއްޔެ‬ ‫އެމް ޯ‬

‫ރައީސް ޔާމީންގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ކަމަށް ޝަހީމް‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ލަފައާ އެކު‪ ،‬ޔުނިވަސިޓީ ހިންގަން ވައިސް‬ ‫ޗާންސެލަރަކަށް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ‪ ،‬ހދ‪ .‬ވައިކަރަދޫ‪،‬‬

‫ބހިޔާވަހިކަން‬ ‫ރާއްޖޭގައި ހެޔޮ އަގެއްގައި ޯ‬

‫ސއިކުރެއްވީ ފިނޭންސް‬ ‫ޮ‬ ‫އޔޫގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން‬ ‫އެމް ޯ‬ ‫ބޑުގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު ބިން‬ ‫ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޯ‬

‫މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‪،‬‬

‫މުހައްމަދު އަނިލް ވެސް ވަނީ ލަފާ ވެސް ދެއްވައިފަ‬

‫ފރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ‬ ‫އަގު ހެޔޮ ބޯހިޔާވަހިކަން ޯ‬

‫އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވެއްޖެ ނަމަ ވެސް އިސްލާމީ‬

‫އެ ނިންމުން ބަދަލުކުރައްވައި‪ ،‬އިސްތިއުފާ ނުދެއްވީ‪،‬‬

‫އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވެސް އަދިއެއް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އެހީވުމަށް‬

‫ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬

‫އެހީއާ ގުޅޭ އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ދެ ސަރުކާރަކުން‬

‫މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރެވެ‪ .‬ސައުދީ ފަންޑުގެ‬

‫އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި‬

‫ގތުގައި އެ ނިންމެވުމުގައި ގާނޫނީ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ބޯހިޔާވަހިކަން ހެޔޮ އަގެއްގައި‬ ‫ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ރާއްޖެ އަށް‬ ‫ސައުދީން އެހީވާން ނިންމައިފި‬

‫"އެ އިރުޝާދު އަޅުގަނޑު ބަލައިގަނެ‪،‬‬

‫އފީހުގައި‪ ،‬ދެ ގައުމުގެ ކަމާ ގުޅޭ އިސް‬ ‫ރައީސް ޮ‬

‫އަގީލް އަލް ޙަތީބެވެ‪.‬‬ ‫ސއި ކުރެއްވުމަށް ފަހު‪ ،‬ރައީސް‬ ‫ޮ‬ ‫އެއްބަސްވުމުގައި‬

‫ސއިކުރެއްވީ‪ ،‬ރާއްޖެ‬ ‫ޮ‬ ‫ބޭފުޅުން މި އެއްބަސްވުމުގައި‬ ‫ވަޑައިގެންނެވި‪ ،‬ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އިންޓީރިއާ‬

‫ޔާމީނާއި ސައޫދީގެ މިނިސްޓަރު ވަނީ ދެ ގައުމުގެ‬

‫ޔުނިވަސިޓީގައި ދެމިހުންނާނަން‪ "،‬ޝަހީމް ވިދާޅުވި‬

‫މިނިސްޓަރު އަބްދުލްއަޒީޒް ބިން ސައުދު ބިން ނާއިފް‪،‬‬

‫ވާހަކަތައް ބާއްވަވައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި‬ ‫ގތުގައި އަންނަ ހަފުތާގައި‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ސއި ކުރައްވައި‪ ،‬ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު‬ ‫ޮ‬ ‫ޕީޕީއެމަށް‬

‫ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިންނެވެ‪.‬‬ ‫ދިވެހި ސަރުކާރާއި ސައޫދީ ސަރުކާރާ ދެމެދު‬

‫ހޯއްދެވުމުގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުތައް ވަރަށް އަވަހަށް‬

‫އެއްބަސްވެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ހެޔޮ އަގެއްގައި‬

‫ފައްޓަވާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްދިނުމަށާއި މަސްވެރިކަން‬ ‫ބހިޔާވަހިކަން ފޯރު ޮ‬ ‫ޯ‬ ‫ކުރިއެރުވުމަށް ސައުދީ ފަންޑުން އެހީތެރިވުމަށެވެ‪ .‬މި‬

‫ސައުދީގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ‬ ‫ވަޑައިގެންނެވީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ‪ .‬ޝާހީ‬ ‫އާއިލާގެ މެމްބަރުންނާއެކު ކުރެއްވި އެދަތުރުގައި‬ ‫ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގައި ވަނީ ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރައްވައިފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬


‫‪ 8‬ޖުލައި ‪( 2018‬އާދިއްތަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8‬‬

‫ދަރިއަކު ލިބުމު ްނ‬ ‫ދެމަފިރިންނަށް ބޮޑު‬ ‫ޗުއްޓީއެއް‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ޔާ މީ ން‬

‫ގތުގައި ހަގީގީ ތަރައްގީ އަށް‬ ‫އެމްޑީޕީން ބުނި ޮ‬

‫މަންމައަކަށް މުސާރައާ އެކު ހަ މަހުގެ މެޓާނިޓީ‬

‫ޓގައި ހިމަނައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫މެނިފެސް ޯ‬

‫ކންމެ ބައްޕައަކަށް އެއް މަހުގެ ޕެޓާނިޓީ‬ ‫ލީވްއަކާއި ޮ‬

‫ވާސިލްވާން ބޭނުންނަމަ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަ‬

‫މީގެއިތުރުން‪ ،‬ރާއްޖޭގައި ޒަމާންވީ މަސައްކަތްތައް‬

‫ލީވްއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުންޏެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ގޮތެއްގައި ދައުލަތުން ވަކި އެހީތަކެއް ވާން ޖެހެ އެވެ‪.‬‬

‫އާލާކޮށް ކުރިއަރުވާ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމަށް‬

‫ތުއްތު ކުދީންނަށް ބޭނުންވާ ކާނާ އާއި އެހެނިހެން‬

‫އެގޮތުން ދަރިފުޅު ދުނިޔެއަށް އަންނަނީ ހަމަހަމަކަންމަތީ‬

‫މަސައްކަތްތެރީން ދެނެގަނެ ޕެންޝަނެއް ފޯރުކޮށް‬

‫މުސާރައާއެކު ހަ މަހާއި‪ ،‬ބައްޕައަށް އެއްމަސް ދުވަހުގެ‬

‫ކށް ދޭނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ތަކެތި އަގުހެޔޮ ޮ‬

‫އަޅާލެވޭ ކުލުނުވެރި ނިޒާމެއްގައިކަން ކަށަވަރުކޮށްދެވޭނެ‬

‫ދިނުމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޗުއްޓީއަކާއި ދަރިފުޅަށް ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށް އެމްޑީޕީގެ‬

‫ކންމެ އާއިލާއަކަށް‬ ‫އެމްޑީޕީން ބުނީ ރާއްޖޭގެ ޮ‬

‫ޓގައި ހިމަނައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ މެނިފެސް ޯ‬

‫ކންމެ ކުއްޖަކަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހާއްސަ‬ ‫އުފަންވާ ޮ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކންމެ މަޔަކަށް ދަރިއަކު ލިބުމުން‬ ‫ވަޒީފާ އަދާކުރާ ޮ‬

‫ޓގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮންމެ‬ ‫އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސް ޯ‬

‫ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ގަދަރާއި‬

‫ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކށްދީ އަޅާލުން އިތުރުކޮށް ދިނުމުގެ‬ ‫އިހްތިރާމް ބޮޑު ޮ‬

‫ފއްޓަކާއެކު‪ ،‬އުފަންވާ‬ ‫ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ތަންމަތި ޮ‬

‫ގޮތުން އެމީހުންނަށް ހާއްސަ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުތަކެއް‬

‫"ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ މީހަކީ‬

‫އާއިލާއަކަށް ކުރިމަތިވާ އެންމެ އަސާސީ ދަތިތައް‬

‫ތުއްތު ކުއްޖާއަށް ބޭނުންވާ އެންމެ އަސާސީ ތަކެއްޗާއި‬

‫ގަރުބަގަތީއްސުރެ ނެތި ދިއުމަށް ދާންދެން އިޖުތިމާއީ‬

‫ކށް އެމްޑީޕީން‬ ‫ގާއިމުކޮށް ދިނުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަ ޮ‬

‫ކށް ދިނުމަކީ އެމްޑީޕީން‬ ‫ދެނެގަނެ‪ ،‬އެ ދަތިތައް ލުއި ޮ‬

‫ގާތުން ދިނުމާއި މުހިންމު ސިއްހީ މައުލޫމާތުތަކުގެ‬

‫ރައްކާތެރި ނިޒާމުގެ ހިޔާ ދަށުގައި ދެމިހުންނާނެ‬

‫ދށީ އުމުރުގެ މީހުންނަށް އަޅާލުމުގެ ނިޒާރު‬ ‫ބުނީ ޮ‬

‫ހާއްސަ އަހަންމިއްޔަތެއް ދޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފރުކޮށްދެވޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ލުއިފޮތެއް ހިމެނޭ ޕާރުސަލެއް ޯ‬

‫މީހެކެވެ‪ .‬ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގައި ދިވެހިންނަށް އަޅާލައި‪ ،‬ހާލު‬

‫ކށް ތަރައްގީ ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އިތުރަށް ފުރިހަމަ ޮ‬

‫ހދައިދޭނެ އެވެ‪ .‬ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމުގެ‬ ‫ބަލައި‪ ،‬ފަރުވާ ޯ‬

‫ބޑެތި ބަލިތައް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ‬ ‫" ޮ‬

‫ގތުން ދަރިފުޅު ދުނިޔެ އަށް އަންނަ‬ ‫އެ ޮ‬

‫ކށްދިނުމުގެ މަގްސަދަކީ‬ ‫ސަރުކާރުން ހަދިޔާ ފޯރު ޮ‬

‫ދުވަސްވަރަކީ މަންމަ އާއި ދަރިފުޅަށް ވެސް ނާޒުކު‬

‫ޔ ކަމަށް ބާރު އެޅުމާއެކު‬ ‫ޅަފަތުގެ ކުދިންގެ ދުޅަހެ ޮ‬

‫ކުރީއްސުރެ ދައުލަތުން އެހީތެރިވާން ފަށާނެ އެވެ‪"،‬‬

‫ބޑަށް އަލާލެވޭނެ ނިޒާމެއް އުފެއްދޭނެ‬ ‫މީހުންނަށް މާ ޮ‬

‫ޔ ދަރީންތަކެއް ބޮޑު‬ ‫ދުވަސްވަރެއްކަން ދެކި ދުޅަހެ ޮ‬

‫ރާއްޖޭގައި އުފަންވާ ހުރިހާ ތުއްތު ކުދީންނަކީ ތަފާތު‬

‫މެނިފެސްޓޯގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪ .‬އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ސަލާން‬

‫ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައިވެ‬

‫ކުރުމެއް ނެތި ހަމަހަމަކަންމަތީ އުފަންވާ ކުދިންނަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހެދުމަށް ބާރު އެޅުމަށް ކަމަށް ވެސް އެމްޑީޕީގެ‬

‫ސާމާނާއި އަންހެނުން ބޭނުން ކުރާ ޕެޑާއި ޓެމްޕެކްސް‬

‫ފުރިހަމައަށް ޒިންމާ ނަގާން ފަށާނެ އެވެ‪ "،‬އެމްޑީޕީގެ‬

‫ޓގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މެނިފެސް ޯ‬

‫ފަދަ ޒަރޫރީ ބާވަތްތަކުގެ އަގުހެޔޮކޮށް ދިނުމަށް‬

‫ޓގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫މެނިފެސް ޯ‬

‫އެހެންވެ‪ ،‬ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ކޮންމެ‬

‫ޖަހައި ފަންޑްރައިޒް ކުރާން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ދައުލަތުން‬

‫އެމްޑީޕީން ވަނީ ޒީނަތްތެރިވާން ބޭނުންވާ‬

‫އެމްޑީޕީން މާލޭގައި‬ ‫ދޮރުން ދޮރަށް‬ ‫ހިނގަން ފަށައިފި‬ ‫ގޅީ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬ ‫އިބޫއާ އެކު މައްޗަން ޮ‬

‫ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިއްޔެ މާލޭގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ‬

‫މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު ‪ 23‬ގައި ބާއްވާ‬

‫ދރުން ދޮރަށް ހިނގަން‬ ‫ގޮތުން އެމްޑީޕީން މާލޭގައި ޮ‬

‫މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާއި މެދު ހެންވޭރު‬

‫އޅުން ފިލުއްވާނެ‬ ‫ގޭގެ އަށް ވަޑައިގެން މީހުންގެ ހާލު ޮ‬

‫ކޅުން އެއްބަސްވާ އެއް‬ ‫ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދި ޮ‬

‫އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ‬ ‫ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް އަދި އެ ޕާޓީގެ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކެންޑިޑޭޓަކަށް އިބޫ ކަނޑައަޅާފައިވާ އިރު‪ ،‬ރަނިން‬

‫އެ ޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އިއްޔެ ހެނދުނު ބޭއްވި ކުޑަ‬ ‫ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ހަރަކާތް ފައްޓަވައިދެއްވީ ރިޔާސީ‬ ‫ސލިހު (އިބޫ) އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬ ‫ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު‬ ‫ދރަށް ހަރަކާތުގައި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް‬ ‫ދޮރުން ޮ‬

‫ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވެސް‬ ‫ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް އަބްދުއް‬ ‫ދރަށް ހިންގާ ހަރަކާތުގައި‬ ‫ސައްތާރު ވިދާޅުވީ ދޮރުން ޮ‬

‫"މިއަދު (އިއްޔެ) ހެނދުނު މި ހަރާކާތް ފެއްޓުމަށް‬

‫މޭޓަކު ނިންމަން ޖެހެނީ ޖޭޕީންނެވެ‪ .‬އަދި އެކަން‬

‫ފަހު ފުރަތަމަ މި ފެށީ ހެންވޭރުން‪ .‬ވަރަށް ޕޮޒިޓިވްކޮށް‬

‫އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ނިންމާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ކެންޑިޑޭޓާ މެދު ދެކެނީ‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި‬

‫ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޝަކުވާއާހެދި ދިރާގުން އިންޓަނެޓް ސްޕީޑް މަތިކޮށްފި‬ ‫ދިރާގުގެ އިންޓަނެޓްގެ ބައެއް ޕެކޭޖްތަކަށް‬ ‫މަހަކު ދޭ ފެއާ ޔޫޒޭޖް އެލަވަންސް ހަމަވުމުން ލިބޭ‬ ‫އިންޓަނެޓްގެ ސްޕީޑް މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން‬ ‫ފެށިގެން ދަށްކުރުމުން‪ ،‬ކަސްޓަމަރުންގެ ޝަކުވާ ކުރާތީ‬ ‫ސްޕީޑް އިތުރުކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދިރާގުން‬ ‫ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން‪ ،‬އެންމެ އަގުހެޔޮ ދެ ޕެކޭޖްގެ‬

‫ދިރާގުން އެ ބަދަލު ގެނައުމުގެ ކުރިން ފެއާ ޔޫޒޭޖް‬ ‫ކންމެ ޕެކޭޖެއް ވެސް ‪1‬‬ ‫އެލަވަންސް ހަމަވުމުން ޮ‬ ‫އެމްބީޕީއެސް ސްޕީޑްގައި ބޭނުންކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ކުންފުނިން ދޭ އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖްތަކަށް މަހަކު‬ ‫ލިބޭ އެލަވަންސް ހަމަވުމުން ސްޕީޑް ދަށްކުރުމުން ގިނަ‬ ‫ސޝަލް މީޑިއާ ޝަކުވާކޮށް‪ ،‬ދިރާގަށް‬ ‫ޯ‬ ‫ބަޔަކު އެކަމާ‬

‫ލިބުނުއިރު ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ކަންބޮޑުވުންތަކެއް‬

‫އިންޓަނެޓް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ލިބުނު ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން‪ ،‬ޑޭޓާ‬

‫ދިރާގުން ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން މަހަކު ‪790‬ރ‪.‬‬

‫ޔ ޑޭޓާ ބޫސްޓާތައް‬ ‫އެލަވަންސް އިތުރުކޮށް‪ ،‬އަގު ހެ ޮ‬

‫ދައްކައިގެން ލިބޭ ފައިބާ ‪ 5‬އެމް ޕްރިމިއަމުން‬

‫ތައާރަފްކުރި ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފެށިގެން ދަށުގެ ޕެކޭޖްތަކުގެ މަހަކު ލިބޭ ފެއާ ޔޫޒޭޖް‬

‫"ކަސްޓަމަރުންގެ އަގުހުރި ހިޔާލުތަކަށް ޝުކުރު‬

‫އެލަވަންސް ހަމަވުމުން ލިބޭނީ ‪ 512‬ކޭޕީބީއެސް‬

‫އަދާކުރަން‪ .‬މި ބަދަލު ގެނައިރު‪ ،‬އަޅުގަނޑުމެން‬

‫ސްޕީޑްގަ އެވެ‪ .‬އެ ޕެކޭޖުން ފެށިގެން އަގުބޮޑު‬

‫ވާނީ ފެއާ ޔޫޒޭޖް އެލަވަންސް ހަމަވުމުން ލިބޭ ‪256‬‬

‫ގތަށް ފެއާ ޔޫޒޭޖް‬ ‫ޕެކޭޖްތަކަށް ކުރިއެކޭ އެއް ޮ‬

‫ކޭޕީބީއެސް އަށް ދަށްވެ އެވެ‪ .‬އަދި މަހަކު ‪1،090‬ރ‪.‬‬

‫މިއަދު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ކަސްޓަމަރުންގެ‬

‫ގތަށް ނިންމާފައި‪"،‬‬ ‫ކޭޕީބީއެސް ސްޕީޑް ނުހިމަނާ ޮ‬

‫އެލަވަންސް ހަމަވުމުން ‪ 1‬އެމްބީޕީއެސް ސްޕީޑްގައި‬

‫ދައްކައިގެން ލިބޭ ފައިބާ ‪ 10‬އެމް ޕްރިމިއަމުން‬

‫ރޑް ޕެކޭޖްތަކަށް‬ ‫އަޑު އަހައިފި ކަމަށާއި ފިކްސްޑް ބް ޯ‬

‫ދިރާގުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އިންޓަނެޓް ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފެށިގެން ފައިބާ ‪5‬އެމް ޕްލަސް ސްޕީޑް ‪512‬‬

‫ބަދަލު ގެނެސްފައިވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފެއާ ޔޫޒޭޖް އެލަވަންސް ހަމަވުމުން ސްޕީޑް ‪256‬‬

‫ކޭޕީބީއެސްއަށް ދަށްވެ އެވެ‪.‬‬

‫ފާޑުކިޔާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ޕެކޭޖްތަކަށް ގެނައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ޕޮޒިޓިވް ފީޑް ބެކް‬

‫ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ‪ 1‬އެމްބީޕީއެސް ސްޕީޑްގައި‬

‫ކަސްޓަމަރުން ފާޑުކިއުންތަކާ ގުޅިގެން ދިރާގުން‬

‫ބޑު މުއާސަލާތީ ކުންފުނިން ބުނީ‬ ‫ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޮ‬

‫އެ ކުންފުނިން ބުނީ ފެއާ ޔޫޒޭޖް އެލަވަންސް‬ ‫ގތަށް އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ‬ ‫ހަމަވުމުން‪ ،‬ކުރިއެކޭ އެއް ޮ‬


‫ރިޕޯޓް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 10‬ޖުލައި ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬

‫ޖަލުތަކުގެ މަރު‪ :‬އިހުމާލުގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް!‬

‫ހަމްޒަތު‪ :‬އޭނާގެ މަރުގައި ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ އިހުމާލު ހިމެނޭ ކަމަށް‬

‫މޭޑޭ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ޖަލަށް ލީ އަބްދުﷲ ރަޝީދު‪ :‬އޭނާ މަރުވީ ކަރެކްޝަންގެ‬

‫އަންނަނީ ތުހުމަތުކުރަމުން‪-- .‬‬

‫އިހުމާލުން ކަމަށް އާއިލާއިން ތުހުމަތުކުރޭ‪--- .‬‬

‫ފަ ޒީ ނާ އަ ހު މަ ދު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ހަމްޒަތު އަހުމަދު‪ ،38 ،‬މަރުވީ‪ ،‬އޭނާގެ އާއިލާ އިން‬

‫ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ކުރެއްވި‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ފަރުވާ ދިނުން ލަސްކޮށް‪،‬‬ ‫ތުހުމަތު ކުރާ ޮ‬

‫ޓުވީޓެއް‪.‬‬

‫އިހުމާލުވުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ޖަލުގައި‪ ،‬އެކަށީގެންވާ "ފަރުވާ ނުދީ މަރާލީ"‬ ‫އެވެ؛ މިއީ‪ ،‬އާދައިގެ ތުހުމަތެއް ނޫނެވެ‪ .‬ހުކުމް‬

‫މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ‪ 25‬އަހަރުގެ‬

‫ވެސް ދޮގުކުރީ އެވެ‪.‬‬ ‫ޖަލުތަކުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކި‬ ‫ފަހަރު މަތިން‪ ،‬ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ޝަކުވާ‬

‫ތަހުގީގުކުރޭ‪ ،‬އެކަމަކު ފިޔަވަޅެއް ނާޅާ!‬

‫ޖަލު ހުކުމެއް ތަންޒީފު ކުރަމުން ދިޔަ ކުރީގެ‬

‫ހުށަހެޅުއްވި ގާނޫނީ ވަކީލް‪ ،‬މަހްފޫޒް ސައީދު‬ ‫ވިދާޅުވީ ޖަލުތަކުގައި މީހުން މަރުވުމުގެ ގިނަ‬

‫ތަންފީޒުކުރާ ގައިދީންނަށް ކުރިމަތިވާ ސިއްހީ‬

‫ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ހަމްޒަތަށް ސްޓްރޯކް ޖެހުނީ‬

‫މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރާ މި ތުހުމަތު‪ ،‬އިންތިހާ‬

‫މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހަވީރު އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭނާ މާލެ‬

‫ކުށް ސާބިތުވެ‪ ،‬ޖަލަށް ލުމަކީ ދޭ އަދަބެކެވެ‪.‬‬

‫އިހުމާލު ހިމެނޭ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާނެ ޖާގަ އެބަ‬

‫އަށް ސީރިއަސް އެވެ‪ .‬އެންމެ މަރެއްގައެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ގެނެސް އަޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔައީ ހަތަރު ފަސް‬

‫އެ އަދަބުގައި ހުއްޓައި‪ ،‬ސިއްހީ ފަރުވާ އަށް‬

‫އޮތް ކަމަށެވެ‪ .‬ސިއްހީ ފަރުވާ ނުލިބިގެން ގިނަ‬

‫ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިނގި‬

‫ގަޑިއިރެއް ފަހުން‪ ،‬އެރޭ ކަމަށް އާއިލާ އިން ބުނެ‬

‫އިހުމާލުވުން ފަދަ ކަންކަން ހިންގުމަކީ ގާނޫނުތަކާއި‬

‫ފަހަރަށް އާއްމުންގެ ސަމާލުކަމަށް އަންނަނީ‪ ،‬އޭނާ‬

‫އެތައް މަރެއްގައި‪ ،‬ޖަލު ބަލަހައްޓާ އިދާރާތަކުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގަވާއިދުތައް ހުއްދަކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެކަށީގެންވާ‬

‫ގތުގައި‪ ،‬ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނެވެ‪.‬‬ ‫ފާހަގަކުރެއްވި ޮ‬

‫ފަރުވާކުޑަވުމާއި އިހުމާލުވުމުގެ ޝަކުވާ އެވެ‪.‬‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ‪،‬‬

‫"ކަރެކްޝަންސް އިން ގުޅާފައި ބުނީ‪ ،‬ހަމްޒަތު‬

‫އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ތުހުމަތުކުރާ‬

‫ކންމެ މީހަކަށް ވެސް‬ ‫ބޭސް ފަރުވާ ލިބުމަކީ ޮ‬

‫މައްސަލަތަކުގައި ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސަސްގެ‬

‫ޖަލުގައި ވޭން ތަހައްމަލްކުރާ‪ ،‬އާދައިގެ‬

‫ވާގި ނެތިގެން ފަރުވާ ދޭން އައިޖީއެމްއެޗަށް‬

‫ކށްދޭ އިންސާނީ އަސާސީ‬ ‫ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރު ޮ‬

‫ރައްޔިތުންގެ ސިއްހީ ކަންކަން ގިނަ ފަހަރަށް‪،‬‬

‫ގ‪ .‬ކީމާ‪ ،‬އަބްދުﷲ ރަޝީދަށް ސިއްހީ ފަރުވާ‬

‫ގސްފައިވެއޭ‪ .‬އާއިލާ އަށް އެންގިތާ ‪15‬‬ ‫ގެން ޮ‬

‫ހައްގެކެވެ‪ .‬ކުށެއް ސާބިތުވެ ހުކުމް ތަންފީޒު‬

‫ބޑުވަރުވުމުން ކަމަށް މަހްފޫޒް‬ ‫އާއްމުވަނީ ވަރަށް ޮ‬ ‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ލިބުން ލަސްވެ‪ ،‬ޖަލުގައި ތަހައްމަލްކުރަން ޖެހުނު‬

‫މިނެޓުގެ ތެރޭގައި އެތަނަށް އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައީ‪.‬‬

‫ކުރަމުން ދިޔަޔަސް އެ ހައްގު ކަށަވަރުކޮށްދެ އެވެ‪.‬‬

‫ވޭންތަކުގެ މަތިން އާއިލާ އަދިވެސް ހަނދާނެއް‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވީ އާއިލާ ކައިރީގައި ހުރެގެން‬

‫ޖަލުތަކުގައި ގައިދީންނާ މެދު އަމަލުކުރަން‬

‫"މިސާލަކަށް‪ ،‬އަޅުގަނޑުގެ މުވައްކިލެއް‬

‫ބޑުވުމާއި އިންސާފަށް އެދި‬ ‫ނުނެތެ އެވެ‪ .‬އެ ކަން ޮ‬

‫ފަރުވާ ދިނުމަށް‪ .‬ނަމަވެސް އެ ފުރުސަތެއް‬

‫ޖެހޭ ގޮތާއި އެ މީހުންގެ ސިއްހީ ފަރުވާގެ ކަންކަން‬

‫ކަމަށްވާ‪ ،‬އަހްމަދު އަދުހަމް ދޫނިދޫގައި ހުއްޓައި‪،‬‬

‫ކުރާ އާދޭހަށް ވެސް ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ‪ .‬ސަރުކާރާ‬

‫ކަރެކްޝަންސް އިން ނުދީ ކަންތައްތައް ކުރީ ވަރަށް‬

‫ގތް‪ ،‬ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ‬ ‫ކުރިއަށް ގެންދަން ޖެހޭނެ ޮ‬

‫ދިމާވި ސިއްހީ މައްސަލަތަކަށް ފަރުވާދޭން‬

‫ދެކޮޅަށް ‪ 2015‬ގައި ކުރި މޭޑޭ މުޒާހަރާގައި‬

‫ކށް‪ "،‬ހަމްޒަތުގެ ބައްޕަ‪ ،‬އަހްމަދު ފަތުހީ‬ ‫އިހާނެތި ޮ‬

‫ގާނޫނުގައި ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީގެން ޖަލަށް ލި އަބްދުﷲގެ އާއިލާ‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި‪ ،‬އޭނާއަށް ފަރުވާ ނުދީ‬ ‫އިން ތުހުމަތުކުރާ ޮ‬

‫ގތުގައި ހަމްޒަތާ މެދު ކަރެކްޝަންސް‬ ‫އޭނާ ބުނި ޮ‬

‫ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ގަސްތުގައި އިހުމާލުވީ‬

‫ކށްފައި ވަނީ އިންސާނުންނާ ދޭތެރޭ‬ ‫އިން އަމަލު ޮ‬

‫ގޅިތެރެ އަށް ވެއްޓިފައި އޮއްވައި‪،‬‬ ‫އެވެ‪ .‬ހޭނެތިގެން ޮ‬

‫އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ފަރުވާގެ ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރެކެވެ‪ .‬މަސައްކަތް‬

‫ޑކްޓަރެއް ނޫން އޭރު ދޫނިދޫގައި‬ ‫އެކަށީގެންވާ ޮ‬ ‫ހުރީ‪ .‬އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި‬

‫ނުކުރާ ގައިދީން‪ ،‬ކަސްރަތު ކުރުމަށް ދުވާލަކު‬

‫ފަރުވާދެވޭނެ ރަނގަޅު އިންތިޒާމެއް ނެތްއިރު‪ ،‬ފަރުވާ‬

‫ކށްފައިވާ ތަނުން‬ ‫މަދުވެގެން އެއް ގަޑިއިރަށް‪ ،‬ބަންދު ޮ‬

‫ދެއްވަން ހުންނެވީ ވެސް ތަޖުރިބާކާރު ޑޮކްޓަރެއް‬

‫ބޭރަށް ނެރެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޕެރޯލްގެ ގާނޫނުގައި‬

‫ވެސް ނޫން‪ .‬އެ ޝަކުވާ ވެސް ކަމާ ބެހޭ‬

‫ކަނޑައަޅާފައި ވެ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މި އެއް ގަޑިއިރުން‬

‫އިދާރާތަކަށް ހުށަހެޅިން‪ "،‬މަހްފޫޒް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އައިޖީއެމްއެޗާ ހަމައަށް ގެނައި އިރު‪ ،‬ހަށިގަނޑުގެ‬

‫ބޑު ކަމެއް ވެގެން ދިޔައިރު‬ ‫"މިވަރުގެ ޮ‬

‫ބައެއް ގުނަވަންތައް ފޭލްވެފައިވާ ކަން ޑޮކްޓަރުގެ‬

‫ފަރުވާ ދިނުން ލަސްވެގެން ދިއުމަކީ އިހުމާލު‬

‫ކށްފައިވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ‬ ‫ވެސް ގައިދީން މަހްރޫމް ޮ‬

‫ލިއުންތަކުން ސާބިތުވާ ކަމަށް އާއިލާ އިން ބުނެ‬

‫ވުން‪ .‬އަޅުގަނޑު ބުނާނީ [ކަރެކްޝަންސް] އިން‬

‫ބޮޑެވެ‪.‬‬

‫ގޅިން ބޭރަށް ނުކުންނަން ފޭކު ޖައްސާ‬ ‫ފަހަރަށް ޮ‬

‫ގސްވެގެން ދިޔައިރު‬ ‫އެވެ‪ .‬އެއާ އެކު‪ ،‬އޭނާގެ ހާލު ޯ‬

‫ދަރިފުޅު ގަސްތުގައި މަރާލީއޭ ހަމަ ފަރުވާ ދިނުން‬

‫ވެސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އަޅާނުލައި‬

‫ކށްގެން‪ "،‬ނިއު ރޭޑިއަންޓަށާއި ވެލެންސިޔާ‬ ‫ލަސް ޮ‬

‫ޖަލެއްގައި ވެސް އެ ޖަލެއްގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުން‬

‫އެޓެންޝަނެއް ނުދޭ އެ މީހުންނަކަށް‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ތިބި ކަމަށް އެހެން ގައިދީން ދައްކާ ވާހަކަތަކާއި‬

‫ބޅަ ކުޅުނު ހަމްޒަތުގެ މަރާ ބެހޭ ގޮތުން‬ ‫އަށް ފުޓް ޯ‬

‫އފިސަރުންނާއި ސައިކޭޓްރިކް އޮފިސަރުން‬ ‫މެޑިކަލް ޮ‬

‫ގައިދީންނާ ހަވާލުވެ ތިބޭ މީހުން އެއީ މަކަރެއް‬

‫ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އަމަލުކުރި ގޮތް އެއީ‪،‬‬

‫އޭނާގެ ބައްޕަ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ތިބެން ޖެހެ އެވެ‪ .‬އަދި އެއީ‪ ،‬މެޑިކަލް ކައުންސިލުން‬

‫ކަމަށް ދެކިގެން ފަރުވާކުޑަކޮށްގެން ނުވާނެ‪".‬‬

‫އެ މަރުގައި އިހުމާލު ހިމެނޭ ކަމަށް އާއިލާ އިން‬

‫ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‪ ،‬ކޮންމެ‬

‫ކށްފައި ތިބޭ މީހުން‪ ،‬ބައެއް‬ ‫"ޖަލުގައި ބަންދު ޮ‬ ‫ހަދާ ކަމަށް ވޭ‪ .‬އެހެންވެ‪ ،‬ބައެއް ފަހަރަށް‬

‫ހަމްޒަތުގެ ފަރުވާ އަށް އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް‬

‫ގަބޫލުކުރާ ތައުލީމާއި ތަޖުރިބާ ހުރި ބަޔަކަށް ވެސް‬

‫ކުރާ މި ތުހުމަތުތައް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން‬

‫ވާން ޖެހެ އެވެ‪ .‬ޖަލުގައި ތިބޭ ގައިދީންގެ ސިއްހީ‬

‫ކމިޝަނަށް ހުށަހެޅި‬ ‫މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ޮ‬

‫ކށްފައެއް ނުވެ އެވެ‪ .‬އެތަނުގެ‬ ‫މިހާތަނަށް ދޮގު ޮ‬

‫އަދި ނަފްސާނީ ހާލަތު ދެނެގަންނަން‪ ،‬އެސެސްމަންޓް‬

‫ނަމަވެސް މިހާތަނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި‬

‫މައްސަލަ ހުށަހެޅި އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އަށް މަސް‬

‫ފނު ނުނަންގަވާތީ‪ ،‬މި ތުހުމަތުތަކާ‬ ‫މީޑިއާ އޮފިޝަލް ޯ‬

‫ޕޓް ހެދުމާއި ސިއްހީ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ‬ ‫ރި ޯ‬

‫އެ މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅައިފައެއް‬

‫ފާއިތުވިއިރު ވެސް އާއިލާ އަށް އިންސާފެއް ނުލިބެ‬

‫ގުޅިގެން އެތަނުގެ ބަހެއް ނުލިބުނެވެ‪.‬‬

‫ކށް ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް‬ ‫ނަމަ ލަސްނު ޮ‬

‫ނުވެ އެވެ‪ .‬އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގައި ބަޔަކު‬

‫ކަނޑައަޅާފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ތ ބަލަން ކުރާ ތަހުގީގު ދިގުދެމިގެން‬ ‫އިހުމާލުވޭ ޯ‬

‫ތުހުމަތު ކުރާ ސަބަބުތަކެވެ‪.‬‬ ‫ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ހުރިހާ އިދާރާތަކަށް‬

‫އެކަމަކު މީގެ ކުރިން‪ ،‬ހިނގައިދިޔަ މިފަދަ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ފަހުން ވެސް ގައިދީންގެ އާއިލާތަކާއި‬ ‫ބޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ވަކީލުން އަންނަނީ ކަން ޮ‬

‫މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް‬

‫ގައިދީންގެ ހައްގުތައް‪ ،‬ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ‬

‫އިން ބުނެފައި ވަނީ‪ ،‬ގައިދީންގެ ސިއްހީ ފަރުވާގެ‬

‫ކށްފައި ވަނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް‬ ‫ޒިންމާ ހަވާލު ޮ‬

‫ގތުގައި ޖަލުތަކުގެ އިހުމާލުގެ‬ ‫މަހްފޫޒް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ދިއުމަކީ އޭގެ ހެއްކެކެވެ‪.‬‬ ‫މި މަރުގައި ބައެއްގެ އިހުމާލުވޭތޯ ނޫންތޯ‬

‫ކށްފައި ތިބޭއިރު‬ ‫ޖަލުތަކުގައި މީހުން ބަންދު ޮ‬

‫ނންނާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ކަންކަމުގައި އިހުމާލުވެފައި ޯ‬

‫ކމިޝަނާ އެވެ‪ .‬އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރާ‬ ‫ޮ‬

‫ކށް އަނެއްކާވެސް ކުރިމަތިވި‬ ‫ކަނޑަނޭޅި އުޅެނި ޮ‬

‫ކުރިމަތިވާ ސިއްހީ ކަންކަމަށް އަޅާނުލައި ފަރުވާކުޑަ‬

‫ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ‬

‫ކމިޝަނުން ކުރާ ތަހުގީގު އަށް މަސް‬ ‫ގުޅިގެން އެ ޮ‬

‫އތީ ސީރިއަސްކޮށް ތަހުގީގު‬ ‫މަރެއްގެ ތުހުމަތު‪ ،‬މި ޮ‬

‫ކުރާ މައްސަލައިގަ އެވެ‪.‬‬

‫ނިޒާމުގެ ތެރެއިން‪ ،‬ފަރުވާގެ ކަންކަން‬

‫ވިއިރު ވެސް ނުނިމެ އެވެ‪ .‬އެ މަރާ ގުޅިގެން‬

‫ކުރަން ޖެހިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކށްދެމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް އެތަނުން‬ ‫ފުރިހަމަ ޮ‬

‫ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ދެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް‬

‫ކށް‪ ،‬އަނެއްކާވެސް‬ ‫އެ ޝަކުވާތައް ނުނިމި ވަނި ޮ‬ ‫މަރެއްގެ ތުހުމަތެވެ‪ .‬ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ‬ ‫ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގދ‪ .‬ތިނަދޫ ސިލްވާ‪،‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޖަލުތަކުގައި ފަރުވާ ނުދޭ މައްސަލައިގައި ގަލޮޅު‬

‫އފީހާ އެކު‬ ‫ދައުވާކުރަން‪ ،‬ޕްރޮސިކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ ޮ‬ ‫މަޝްވަރާކުރިކަން މީޑިއާ އަށް ތިލަވުމުން‪ ،‬އެކަން‬


‫‪ 10‬ޖުލައި ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ރޯ މޭވާގެ ބަދަލުގައި‬ ‫ހިކި މޭވާ‬ ‫ކަމުދާނެތަ؟‬ ‫އާ ސި ޔާ އަ ބް ދު އް ރަ ހީ މް‪ -‬ޑަ އި ޓީ ޝަ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ވެސް ބޭނުން ކުރުން މުހިއްމު ކެއުމުގެ‬ ‫ބާވަތެކެވެ‪.‬‬ ‫މޭވާ ހިއްކުމަށްފަހު މޭވާއިން އެންމެ ބޮޑަށް‬

‫ދންކޭލާއި އާފަލާއި އޮރެންޖާއި‬ ‫ފަޅޮލާއި ޮ‬ ‫އަނބު އަދި އަލަނާސި ފަދަ ބާވަތްތަކުގެ ރޯ‬

‫މަދުވަނީ އޭގައި އެކުލެވޭ ފެނުގެ މިންވަރެވެ‪.‬‬ ‫ފެނުގެ މިންވަރު މަދުވުމާ އެކު މޭވާގެ ސައިޒް‬

‫މޭވާތަކެކޭ އެއްފަދައިން ކަދުރާއި ޑްރައިޑް‬

‫ޖޑެއްހާ މޭވާ ހިއްކާލައިފި ނަމަ‬ ‫ކުޑަވެއެވެ‪ޯ .‬‬

‫ކްރޭންބެރީ އާއި ހިކި މޭބިސްކަދުރާއި ތީނި ފަދަ‬

‫ޖޑެއްގެ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރުބައިކޮށްފައި‬ ‫ޯ‬

‫ހިކި މޭވާ ވެސް އަޅުގަނޑުމެނަށް މިހާރަކަށް‬

‫އެއްބަޔަށް މަދުވެއެވެ‪ .‬އެހެން ކަމުން ޖޯޑެއްހާ‬

‫އައިސް ރާއްޖޭގެ ފިހާތަކުން ގަންނަން ލިބެން‬

‫ރ މޭވާގައި އެކުލެވޭ މިންވަރަށް ޖޯޑެއްގެ‬ ‫ޯ‬

‫ގތަކަށް ބަލާއިރު މި ބާވަތްތަކުގެ‬ ‫ހުރެއެވެ‪ .‬އާއްމު ޮ‬

‫ކށްފައި އެއްބައި ހުންނަހާ ހިކި މޭވާގައި‬ ‫ހަތަރުބައި ޮ‬

‫މޭވާ ލިބެން ހުންނަނީ ގާތްގަނޑަކަށް ‪35‬‬

‫އެކުލެވޭނެއެވެ‪.‬‬

‫ރުފިޔާއަށް ސަތޭކައެއްހާ ގްރާމުގެ މަގުންނެވެ‪.‬‬ ‫ރ މޭވާ ކާން ނުކެރޭ ނުވަތަ އަނގައަށް‬ ‫ޯ‬

‫ރ މޭވާ ބޭނުންކުރުން ދަތިވާ ނަމަ‬ ‫ޯ‬ ‫ބަދަލުގައި ހިކި މޭވާ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ‪.‬‬

‫ނުބައި ބައެއް މީހުނަށް ހިކި މޭވާ ކަމުދެއެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް މި ދަންނަވާ ފެނާއި ހަކުރުގެ‬

‫ރ މޭވާގެ ބަދަލުގައި ހިކި މޭވާ‬ ‫އެހެންކަމުން ޯ‬

‫މިންވަރަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން ހިކިމޭވާ‬

‫ބޭނުން ކުރުން ކަމުދާނެތޯ ވެސް ސުވާލު‬

‫ކާ މިންވަރު ތަފާތު ކުރަން ޖެހެއެވެ‪ .‬ރޯ މޭވާ‬

‫ކުރެވެއެވެ‪.‬‬

‫ބޑު މީހަކަށް ދުވާލަކަށް‬ ‫ނަމަ ދުވާލަކަށް ޮ‬

‫ފލިކް އެސިޑާއި ވިޓަމިން ސީ ފަދަ ގިނަ‬ ‫ޮ‬

‫‪ 2‬ފާޓާ ކުލަ އާއި ‪ 2‬ދަ ުޅ‬ ‫ދަވާދުން ‪ 3‬ލައްކަ ރުފިޔާ‬ ‫އާ ސި މާ ނި ޒާ ރު‬

‫ފޭސްބުކްގައި އޭސް ހާޑްވެއާ އިން ހިންގި “ލައިކް‬ ‫އެންޑް ކޮމެންޓް” މުބާރާތުގެ ނަސީބުވެރިއަކަށް ހޮވުނީ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޝިޒްނީ ހަލީމެވެ‪ .‬އޭނާ އަށް ލިބުނީ ދެ މީހަކާއެކު‬ ‫ކަލަ ބޭންކުން ދެ ފާޓާ ކުލަ އާއި ދެ ދަޅު ދަވާދު‬ ‫ގަނެގެން މީހަކަށް ތިން ލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ‬ ‫އިނާމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫މެލޭޝިޔާއަށް ދިއުމުގެ ދެކޮޅު ޓިކެޓެވެ‪.‬‬ ‫ރޯދަ މަހު އޭސް ހާޑްވެއާ އިން ވިޔަފާރިކޮށްގެން‬ ‫ކށްގެން ކައްކައި ކާ މޭޒުގެ‬ ‫ހޯދާފައިވާ ތަކެތި ބޭނުން ޮ‬

‫ކށް ކަލަ ބޭންކް އަދި އޭސް‬ ‫ރޯދަ މަހާ ދިމާ ޮ‬

‫ކށްގެން އެންމެ ގިނަ ލައިކްސް‬ ‫ޓއެއް އަޕްލޯޑް ޮ‬ ‫ފޮ ޯ‬

‫ޝޕް އެންޑް ސޭވް”‬ ‫ހާޑްވެއާ ގުޅިގެން ހިންގި “ ޮ‬

‫ހޯދާފައިވާ ފާތިމަތު ހުލައިލާ އަށް ވަނީ ރައިސް‬

‫ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރުއަތު ނަގާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހު‬

‫ކުކަރެއް ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫މޝަންގެ ނަސީބުވެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެ ޕްރޮ ޯ‬ ‫ހުސެއިން ރަޝީދެވެ‪.‬‬ ‫ވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ރަޝީދު‬ ‫ބުނީ‪ ،‬އޭނާ ކަލަ ބޭންކުން ވިޔަފާރި ކުރީ ސީދާ އިނާމު‬ ‫ހޯދާކަށް ނޫނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އުއްމީދުނުކޮށް ހުއްޓައި‬

‫ޓ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ‬ ‫މޭކްއޯވާ ވިތް އޭސް ފޮ ޯ‬ ‫ހދާފައިވަނީ ސަމިއްޔާ‬ ‫އެންމެ ގިނަ ލައިކްސް ޯ‬ ‫މުހައްމަދެވެ‪ .‬އޭނާއަށް ވަނީ ‪2،999‬ރ‪ .‬ގެ އަގުހުރި‬ ‫ބާބަކިއު ގްރިލް އެއް ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކޯ‪-‬ލޯޑް‬

‫ބޑު އިނާމެއް ލިބުމުން ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށް‬ ‫އެފަދަ ޮ‬

‫މޯލްޑިވްސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ޓްރޭޑް މުހައްމަދު‬

‫އޭނާ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ކށް ހިންގި ޕްރޮމޯޝަނަށް‬ ‫ހާނީ ވިދާޅުވީ ރޯދަ މަހާ ދިމާ ޮ‬

‫އެ ފައިސާއިން އޭނާ ކުރާނެ ވަކި ކަމެއް އަދި‬ ‫ނުނިންމަ އެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ފިހާރަ ގުޅިގެން ހިންގި އެ ޕްރޮމޯޝަންގައި‬ ‫‪300‬ރ‪ .‬އަށް ވުރެ މަތިން ކުރި ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް‬ ‫ކޫޕަނެއް ދީފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާއަށް އެ ފައިސާގެ އިނާމު ހަވާލުކޮށްދިނީ‪،‬‬

‫ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ރަނގަޅު ތަރުހީބެއް‬ ‫މޝަން މެދުވެރިކޮށް ކޮލިޓީ ރަނގަޅު‬ ‫ލިބުނެވެ‪ .‬އެ ޕްރޮ ޯ‬ ‫ކށްދެވިފައިވާ ކަން ވެސް‬ ‫މުދާ‪ ،‬ހެޔޮ އަގެއްގައި ފޯރު ޮ‬ ‫އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫އޭސް ހާޑްވެއާ އާއި ކަލާ ބޭންކަކީ ކޯ‪ -‬ލޯޑް‬ ‫މޯލްޑިވްސްގެ ދަށުން ހިންގާ ދެ ފިހާރަ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކށް ހިންގި އެހެން ޕްރޮމޯޝަންތަކުގެ‬ ‫ރޯދަ މަހާ ދިމާ ޮ‬

‫އޭސް ހާޑްވެއާ އަކީ‪ ،‬އޭސް އިންޓަނޭޝަނަލްގެ‬

‫ވެސް ނަސީބުވެރިންނަށް އިނާމު ދިނުމަށް ސޯލްޓް‬

‫ފްރެންޗައިސް އެގްރިމެންޓެއްގެ ދަށުން ސާކް ރީޖަންގައި‬

‫ރެސްޓޯރެންޓުގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގަ އެވެ‪.‬‬

‫ހުޅުވި ފުރަތަމަ އެ ބްރޭންޑްގެ ފިހާރަ އެވެ‪.‬‬

‫ޖޑު މޭވާ ނުވަތަ މެދު މިނުގެ‬ ‫ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ޯ‬

‫ވިޓަމިން ލިއްބައިދޭ ކާނާގެ މައިގަނޑު އެއް‬

‫ދެ މޭވާ ބޭނުންވާއިރު ރޯ މޭވާގެ ބަދަލުގައި‬

‫ގތުގައި މޭވާ ހިމެނެއެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން‬ ‫ގްރޫޕެއް ޮ‬

‫ހިކި މޭވާ ކާ ނަމަ ދުވާލަކަށް ކާން ރަނގަޅު‬

‫ތޒަޔަނިންގްސް ފަދަ‪،‬‬ ‫ޒަޔަނިންގް އާއި އެން ޮ‬

‫މިންވަރަކީ މޭޒުމަތީ ސަމުސަލުގެ ގާތްގަނޑަކަށް‬

‫ކށްދޭ ފައިޓޮކެމިކަލް އަދި‬ ‫ކެންސަރުން ދިފާއު ޮ‬

‫‪ 4–3‬ސަމުސަލުގެ މިންވަރު ނުވަތަ ހިކި ކަދުރު‬

‫އކްސިޑެން ވެސް މޭވާއިން ލިއްބައި‬ ‫އެންޓި ޮ‬

‫ނުވަތަ ތީނި ފަދަ މޭވާ ނަމަ ދުވާލަކަށް ހަތަރު‬

‫ދެއެވެ‪ .‬އަދި މީގެ އިތުރުން ގޮހޮރުގެ ގިނަ‬

‫އށް ކަދުރު ނުވަތަ ހަތަރު ތީންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ބަލިތަކުން ދިފާއުވާން ބޭނުންވާ ފައިބަރު ވެސް‬

‫‪11‬‬

‫ހިކި މޭވާ މި މިންވަރަށްވުރެ ގިނައިން‬

‫ގިނަ މިންވަރަކަށް މޭވާގައި އެކުލެވެއެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކެއުމަކީ ހަށިގަނޑުގެ ބަރުދަން އިތުރުވެދާނެ‬

‫ބަރުދަން އިތުރުވިޔަ ނުދޭން އަދި ކޮލެސްޓްރޯލާއި‬

‫ކޅަކުން ގިނަ ހަކަތަ‬ ‫ކަމެކެވެ‪ .‬އެއީ ކުޑަ އެތި ޮ‬

‫ލޭގެ ޕްރެޝަރު މަތިވިޔަނުދީ އަދި ހަށިގަނޑުގެ‬

‫ލިއްބައިދޭތީއެވެ‪ .‬ހަކުރުބަލީގެ މީހަކު ހަކުރު‬

‫ބަރުދަން އިތުރުވިޔަނުދީ ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި‬

‫ރލް ނުވެ ހުންނަ ނަމަ ހިކި މޭވާ‬ ‫ކޮންޓް ޯ‬

‫ކންމެ ދުވަހެއްގެ ކެއުމުގައި ކޮންމެހެން‬ ‫މޭވާއަކީ ޮ‬

‫ކެއުން އެހާ ބުއްދިވެރިއެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެއީ އޭގައި‬

‫ހިމަނަން ޖެހޭ ކާނާގެ ބާވަތެކެވެ‪ .‬އަދި މޭވާގައި‬

‫އެކުލެވެނީ ގުދުރަތީ ހަކުރު ކަމުގައި ވިޔަސް ހިކި‬

‫ހުންނަ ހަކުރުގެ ބާވަތަކީ ސޫކްރޯސް އާއި‬

‫މޭވާގައި ހުންނަ ހަކުރަކީ ވެސް ހަށިގަނޑަށް‬

‫ޓސްފަދަ ގުދުރަތީ ހަކުރު ކަމަށްވާތީ‬ ‫ފްރޫކް ޯ‬

‫ނެގުމަށް ފަހު ލޭގައި ހަކުރުގެ ގިނަވުމުގެ‬

‫ހަކުރު މައްޗަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ކެއުމުގައި ވަކި‬

‫ފުރުސަތު އިތުރުވާތީ އެވެ‬

‫ތިން ލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު ލިބުނު ރަޝީދަށް‪ ،‬ކޯ‪ޯ -‬ލޑް މޯލްޑިވްސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ޓްރޭޑް‬

‫މިންވަރަކަށް ވަކި ވަގުތުތަކަކަށް ބަހާލައިގެން‬

‫ހާނީ (ވ) އިނާމުގެ ލިޔުން މިއަދު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ‪ --.‬ފޮޓޯ‪ :‬އަހުމަދު ނިޝާތު‪ /‬މިހާރު‬

‫މުދާ ވިކުނު މިންވަރު ‪ 56‬ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ‬ ‫އަ ބް ދުﷲ ޖަ މީ ލު‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ހޯސޭލް އަދި ރީޓެއިލް‬ ‫ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުން މުދާ ވިކުނު މިންވަރު މިދިޔަ‬ ‫އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު ‪ 56‬ޕަސެންޓް‬ ‫އިތުރުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫ތރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން‬ ‫މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮ ޯ‬

‫ބޮޑެތި ‪ 100‬ކުންފުނި ހިމަނައިގެން ކުރި ސާވޭގެ‬ ‫ގތުން މުދާ ވިކުނު މިންވަރު ‪56‬‬ ‫ނަތީޖާ ދައްކާ ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ މުދަލުގެ‬ ‫އެ ސާވޭގެ ރި ޯ‬

‫ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި‬ ‫އޑަރު ލިބޭނެ މިންވަރު އަދި‬ ‫މުދާ ވިއްކޭނެ މިންވަރާއި ޯ‬

‫ޕަސެންޓް އިތުރުވިއިރު‪ ،‬ސަޕްލަޔަރުންގެ ފަރާތުން‬

‫ޓކްހުރި މިންވަރު ވެސް ‪ 62‬ޕަސެންޓް‬ ‫ސް ޮ‬

‫ޓކް ވެސް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ‬ ‫މުދަލުގެ ސް ޮ‬

‫ލިބުނު އޯޑަރުގެ މިންވަރު ‪ 62‬ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ‬

‫އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ‪ 66‬ޕަސެންޓް‬

‫ކަމަށް ކުންފުނިތަކުން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ސާވޭ މަރުކަޒީ‬ ‫ކށްފައި ވަނީ މިދިޔަ އޭޕްރިލް މަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ބޭންކުން ޮ‬ ‫އެމްއެމްއޭ އިން ހެދި ސާވޭގައި ބުނެފައި ވަނީ‬

‫ނެރުނު މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ބިޒްނަސް‬

‫ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ތަކެތި ވިއްކި އަގަށް ބަދަލެއް‬

‫ޕޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ‬ ‫ސާވޭގެ ރި ޯ‬

‫ނާންނަ ކަމަށް ‪ 61‬ޕަސެންޓް ތަންތަނުން ބުނެފައިވާ‬

‫ކުންފުނިތަކުން ބުނެފައި ވަނީ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި‬

‫މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ވިޔަފާރިތައް‬

‫މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައި ނެތް ކަމަށް‬

‫ކށްފައި ވަނީ‪ ،‬ރޯދަމަހާ ގުޅިގެން‬ ‫ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާ ޮ‬

‫ޕޓުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ‪28‬‬ ‫ވެސް އެ ރި ޯ‬

‫އެތެރެކުރި މުދަލާއި ވިއްކޭނެ މުދަލުގެ އަދަދު ވަރަށް‬

‫ޕަސެންޓް ތަންތަނުން މުވައްޒަފުން އިތުރުވި ކަމަށް‬

‫ބޑަށް އިތުރުވާނެތީ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ބުނެފައި ވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޕޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ސާވޭގެ‬ ‫އެމްއެމްއޭގެ ރި ޯ‬


‫‪ 10‬ޖުލައި ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪13‬‬

‫އެގްޒާމް އަން ާނތީ ހާސްވަނީތަ؟‬

‫އަ އި ޝަ ތް މި ހް ނާ ނާ ސި ހް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އންނަ ކުށްހީއެއް‪.‬‬ ‫މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހީވެފައި ޮ‬ ‫ކންމެހެން ނުކިޔަވާތީކީއެއް ނޫން‪.‬‬ ‫މިހެން ދިމާވަނީ ޮ‬ ‫ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކިޔަވަމުން އަންނަ ކުއްޖަކަށް‬

‫ކިޔެވުމަކީ ވަކި އުމުރަކަށް ނުވަތަ ވަކި‬

‫ވެސް މިހެން ދިމާވެދާނެ‪ .‬ބައެއް ފަހަރު ދިރިއުޅުމަން‬

‫ޖިންސަކަށް ހާއްސަ ކަމެއް ނޫނެވެ‪ .‬އެކި ފިލާވަޅުތަކާއި‬

‫އަންނަ ބައެއްކަހަލަ ބަދަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން‬

‫ޓިއުޓޯރިއަލްތަކާއި އެސައިންމަންޓްތަކާއި އިމްތިހާނުތައް‬

‫ވެސް ދިމާވެދާނެކަމެއް މިއީ‪ .‬މިސާލަކަށް "މާބޮޑަށް‬

‫ކިޔެވުމުގެ އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ހަދަން ޖެހެއެވެ‪.‬‬

‫އެސްޕެކްޓޭޝަން ހައިވުން" (ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް‬

‫ބޑަށް ހާސްކުރުވާ‬ ‫ބައެއް ފަހަރު މިއީ މީހާ މާ ޮ‬

‫ނުހޯދިއްޖެ ނަމަ ބެލެނިވެރިންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން‬

‫ބޑު މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ގަންބާލާ‬ ‫ނަފްސާނީ ޮ‬

‫ބޑަށް ވިސްނައި ފިކުރުކުރުން)‬ ‫ކުރިމަތިވެދާނެތީ މާ ޮ‬

‫ކަމެކެވެ‪.‬‬

‫އންނަ އިތުބާރު ކުޑަވުން‬ ‫ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ޮ‬

‫މިފަހަރު ވިމެން ސެންޓަ އިން އަހަރެމެންނަށް މި‬

‫ނުވަތަ އެމީހަކު ނުވަތަ ކުއްޖަކު ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ‬

‫ކިޔައިދެނީ މިފަދަ އިމްތިހާނުތަކަށް މާ ބޮޑަށް ހާސްވާ‬

‫ނަފްސާނީ‪ ،‬ޖިސްމާނީ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުންވެސް‬

‫ނަމަ ނުވަތަ "އެގްޒާމް އެންޒައިޓީ" އާ ބެހޭގޮތުން‬

‫އެންޒައިޓީ ދިމާވާން މެދުވެރިވޭ‪.‬‬

‫އާންމުކޮށް ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލުތަކާއި އޭގެ ޖަވާބެވެ‪.‬‬ ‫މި ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ދީފައިމިވަނީ ކައުންސެލިން‬

‫އެގްޒާމެއްގެ ކުރިން އެންޒައިޓީ ވެދާނެތަ؟ ވެއްޖެ‬

‫ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާތާ ‪ 12‬އަހަރު ވެފައިވާ ފާތިމަތު‬

‫ނަމަ އެކަމުން ފައިދާއެއް ކުރާނެތަ؟‬

‫ކށް‪ ،‬ކައުންސެލާއެއްގެ‬ ‫ދާއިރާއިން ތައުލީމް ހާސިލް ޮ‬ ‫ނަތާޝާ އެވެ‪.‬‬

‫އެގްޒާމް އެންޒައިޓީއަކީ ޮކބާ އަދި މިއީ ވަރަށް‬ ‫އާއްމު ޮކށްދިމާވާ ކަމެއްތަ؟‬

‫އެންޒައިޓީވުމަކީ‪ ،‬ނުރައްކާތެރިކަމެއް ނޫން‪.‬‬ ‫ގތުން ވެސް ކަމަކާ ހާސްވެ‬ ‫ސަބަބަކީ‪ ،‬ތަބީއީ ޮ‬ ‫ބޑުވުމުން އެކަމަކަށް މާރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެވޭ‪.‬‬ ‫ކަން ޮ‬ ‫ނަމަވެސް ނުރައްކާވަނީ‪ ،‬އަމިއްލައަށް މެނޭޖު ނުކުރެވޭ‬ ‫ގތް ވުމުން‪ .‬މިފަދަ ކަމެއް‬ ‫ވަރަށް ހާސްވެ ކަންބޮޑުވާ ޮ‬

‫އެގްޒާމް އެންޒައިޓީ އަކީ އެގްޒާމަކަށް‬

‫ދިމާވެއްޖެ ނަމަ އާއްމު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަމަށް ބުރޫ‬

‫ތައްޔާރުވާއިރު ނުވަތަ އެގްޒާމެއް ހަދަމުންދާއިރު‬

‫ބޑަށް ފިކުރުކޮށް‬ ‫އަރާގޮތް ވޭ‪ .‬މިސާލަކަށް ކަންކަމާ މާ ޮ‬

‫ހާސްކަމާއި ހިތްނުތަނަވަސްކަމާ ކުރިމަތިލާންޖެހި‬

‫ބޭކާރު ހިޔާލުތައް ކުރާ ނަމަ އިމުތިހާނުގައި ރަނގަޅު‬

‫އެގްޒާމްގައި ރަނގަޅަށް ޕާފޯމް ނުކުރެވުން‪ .‬މިސާލަކަށް‬

‫ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް‪.‬‬

‫ބޑަށް ހާސްވެ ކަންބޮޑުވުން‪،‬‬ ‫ޓެސްޓް އޮންނަ ދުވަހު މާ ޮ‬ ‫މިހާލަތުގައި ބައެއް މީހުންނަށް ހޮޑުލެވި ބޮލުގައި‬ ‫ރިއްސައި ހިތް ނުތަނަވަސްވޭ‪ .‬ބައެއްފަހަރު ޓެސްޓް‬ ‫ޕޭޕަރު އަތަށް ލިބުމުން " ބްލޭންކް"ވެ ދަސްކުރި‬ ‫އެއްވެސް އެއްޗެއް ހަނދާން ނުހުރުން ކަހަލަ‬ ‫ކަންކަންވެސް ދިމާވޭ‪ .‬އެގްޒާމް އެންޒައިޓީ އަކީ ސްކޫލް‬ ‫ނުވަތަ ޔުނިވާސިޓީ ދައުރުގައި ވަރަށް އާއްމުކޮށް ދިމާވާ‬ ‫ކަމެއް‪.‬‬

‫އެގްޒާމް އެންޒައިޓީ އަކީ ނުކިޔަވާ ކުދިންނަށް ދިމާވާ‬ ‫ކަމެއްތަ؟ ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް ދިމާވާ ކަމެއްތަ؟‬

‫އެގްޒާމް އެންޒައިޓީގެ ސަބަބުން ނަފްސާނީ ގޮތުން‬ ‫ކުރާ އަސަރުތަކަކީ ކޮބާ؟‬ ‫ބޑަށް ރުޅިގަދަވުމާއި ކަންކަމާ ބިރުގަނެ‬ ‫މާ ޮ‬ ‫ބޑުވުމާއި ހިތްހަމަނުޖެހުން‬ ‫ގތްހުސްވެ ކަން ޮ‬ ‫ހާސްވުމާއި ޮ‬ ‫ނުވަތަ ހިތް ނުތަނަވަސްވުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނޭ‪.‬‬ ‫މީގެއިތުރުން މީހާގެ ވިސްނުމަށް ވެސް ވަރަށް‬ ‫ގިނަ ބަދަލުތަކެއް އާދޭ‪ .‬އޭގެތެރޭގައި ކަންތައްތަކަށް‬ ‫ސަމާލުކަންދޭން އުނދަގޫވުމާއި ނެގެޓިވްކޮށް ކަންކަމާ‬ ‫މެދު ވިސްނުން އަދި އެހެންމީހުންނާ އަމިއްލަ ނަފްސާ‬ ‫އަޅައިކިޔުމަކީ ވެސް އެގްޒާމް އެންޒައިޓީގައި ވަރަށް‬ ‫ކށް ފެންނަ އާލާމާތްތަކެއް‪.‬‬ ‫އާންމު ޮ‬

‫އެގްޒާމް އެންޒައިޓީއިން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރެވިދާނެ‬ ‫ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާ؟‬ ‫މިއީ ދުރާލައި އަމިއްލައަށް ދެނެގަންނަށް ވަރަށް‬

‫ހަދަންފެށުމުގެ ކުރިން ރިލެކްސޭޝަން އެކްސަސައިޒެއް‬ ‫ކށް "ބުރީތިން އެކްސަސައިޒެއް"‬ ‫ކޮށްލެވިދާނެ‪ .‬ހާއްސަ ޮ‬ ‫ކޮށްލުން ރަނގަޅުވާނެ‪ .‬ޓެސްޓް ހަދަމުންދާއިރު‬ ‫ވީހާވެސް ހަމަޖެހިލައިގެން ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދީ‬ ‫ފަސޭހަ ސުވާލުތަކަށް ކުރިން ޖަވާބު ދެވިދާނެ‪ .‬އަދި‬ ‫ބޑަށް ހާސްވާހެން ހީވާ ނަމަ ބްރޭކެއް ނެގުމަށް‬ ‫މާ ޮ‬ ‫ކށް ހިނގާލުން ފަދަ‬ ‫ފަހު ފެން ފޮދެއް ބޯލައި ކުޑަ ޮ‬ ‫ކަންތައްތައް ކުރެވިދާނެ‪.‬‬

‫އެގްޒާމް އެންޒައިޓީއާ މެދު މީހުން ދެކެނީ ކިހިނެއް؟‬

‫އންނަނީ ކުއްޖާ‬ ‫ބެލެނިވެރިންނަށް ވެސް ހީވެފައި ޮ‬

‫ބޑުވެ ހާސްވާ ނަމަ އެއްވެސްކަމެއް‬ ‫މެދު ފިކުރު ޮ‬ ‫ފަހަށް ނުބަހައްޓާ ކަންކަން ޕްރައިރޮޓައިޒްކޮށް‬

‫ކުއްޖާގެ ހަގީގީ ފެންވަރު ނުދެއްކޭނެ‪ .‬އެހެންވީމަ‬

‫ދުރާލައި ނިންމާލުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއް‪.‬‬

‫ހަގީގަތުގައި އިމްތިހާނުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ވެސް‬

‫އަދި އެ އެގްޒާމަށް ތައްޔާރުވުމަކީ ވެސް ވަރަށް‬

‫ނުނެރެވޭ‪ .‬އެއީ އަދި ކުލާހުގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް‬

‫މުހިއްމުކަމެއް‪ .‬އަދި އެކަމާ ދޭތެރޭ ޕޮޒިޓިވްކޮށް‬

‫ބައިވެރިވެ ދެވޭ މަސައްކަތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ނިންމާ‬

‫ވިސްނާ އަމިއްލަ ނަފުސަށް ހިތްވަރުދެވިދާނެ‪ .‬ކަންކަމާ‬

‫ކުއްޖަކަށް ވިޔަސް ނަމަވެސް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް‬

‫މާބޮޑަށް ވިސްނަން ފެށުމުން މާބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެ މީހާ‬

‫ނުނެރެވޭ ހާލަތްތައް އާދޭ‪.‬‬

‫ހާސްވާގޮތް ވާނެ އެހެންވީމަ މިފަދަ ވިސްނުންތަކާއި‬ ‫ދުރުހެލިވުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއް‪ .‬މީގެއިތުރަށް‬

‫އެކްސަސައިޒް ކުރުންފަދަ ކަންކަން ކުރެވިދާނެ‪ .‬އަދި‬ ‫ކައުންސެލަރެއްގެ އެހީ ހޯދިދާނެ‪.‬‬

‫‪ -‬މޭނުބައިކުރުން‬

‫‪ -‬ނޭވާ ކުރުވެފައިހުރުން‬

‫ބެހެއްޓުމަކީ ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެއް‪ .‬އެގްޒާމް‬

‫ނުވަނީ ކަމަށް‪ .‬މިއީ ހަގީގަތެއް ނޫން‪ .‬އެންޒައިޓީވުމުން‬

‫ބަދަލުތަކަކީ ކޮބާ؟‬

‫‪ -‬ހިތް އަވަސްވުން ނުވަތަ ބޮލަށް އެނބުރުން‬

‫އަބަދުވެސް ކަންތައްތަކާ މެދު ރަނގަޅަށް ވިސްނުން‬

‫މުހިއްމު ކަމެއް‪ .‬އެންޒައިޓީގެ ސަބަބަބުން ކަންކަމާ‬

‫ކެއުމާއި އެކްސަސައިޒްކުރުން ނުވަތަ ރިލެކްސޭޝަން‬

‫‪ -‬ދާހިއްލުން‬

‫ބޑަށް ހާސްވާ ފަދަ ކަންކަމުން ދުރުހެލިވެ‬ ‫އަދި މީހާ ޮ‬

‫ފަރުވާކުޑަކުރަނީ ކަމަށް‪ .‬ނުވަތަ ރަނގަޅަށް ތައްޔާރު‬

‫އެގްޒާމް އެންޒައިޓީވުމުން މީހާއަށް އަންނާނެ‬

‫ބޑުކަމުދާންޖެހުން‬ ‫‪ -‬އަވަސް އަވަހަށް ޮ‬

‫ކށްފައި ބެހެއްޓުމުން ވެސް ފަސޭހަވޭ‪.‬‬ ‫ދުރާލާ ތައްޔާރު ޮ‬

‫ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް ޓީޗަރުންނަށް ނުވަތަ‬

‫އަމިއްލަ ނަފުސަށް އަޅާލައި ރަނގަޅަށް ނިދުމާއި‬

‫‪ -‬ބޮލުގައި ރިއްސުން‬

‫މުހިއްމުކަމެއް‪ .‬އަދި ޓެސްޓަށް ބޭނުންވާ އެއްޗެހި‬

‫ޓެސްޓު ހަދަމުންދާއިރު ނުވަތަ އޭގެ ކުރިން އެގްޒާމް‬

‫ޅައުމުރުގައި އެންޒައިޓީވުމުން ބެލެނިވެރިންނަށް‬ ‫ކުރެވިދާނެ ކަމަކީ ކޮބާ؟‬ ‫ކުޑައިރުއްސުރެ ވެސް ކުދިންނަށް އަމިއްލަ‬ ‫ނަފްސަށް އިތުބާރު ކުރަން ދަސްކޮށް ދެވިދާނެ‪.‬‬ ‫ކންމެ ކުއްޖަކީވެސް ތަފާތު ކުއްޖެއްކަން ދަނެ‬ ‫އަދި ޮ‬ ‫އެކުއްޖެއްގެ ގާބިލްކަން ހުންނަ ވަރަކުން ޕާޕޯމްކުރަން‬

‫އެންޒައިޓީން ދުރުހެލިވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމަކީ‬

‫ކުދިންނަށް ހިތްވަރުދެވިދާނެ‪ .‬އެއްކުއްޖަކު އަނެއް‬

‫ކޮބާ؟‬

‫ކށްލުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު‬ ‫ކުއްޖަކާ އަޅާކިޔުން ދޫ ޮ‬

‫އެރުން‬ ‫ރަނގަޅަށް ނިދުމާއި ކެއުމަކީ ވަރަށް‬

‫ކަމެއް‪.‬‬


‫ލައިފްސްޓައިލް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 10‬ޖުލައި ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫ޗައިނާ މީހަކު ‪ 68‬ސިކުންތުން މި ކުއްޖާ ހިނގީ މަސްދަޅުން‬ ‫ހަދާފައިވާ ދެ ފައިން‬ ‫‪ 50‬މިރުސް ކައިފި‬ ‫ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގައި އާއިލާއާ އެކު ދިރިއުޅެމުން‬

‫ކންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ‪ ،‬މިރުސް‬ ‫ޗައިނާގައި ޮ‬ ‫ކެއުމުގެ ފެސްޓިވަލްގައި މި އަހަރު އެއްވަނަ ހޯދި‬

‫ދިޔަ މާޔާ މެރްހީ‪ ،8 ،‬އަކީ އުފަންވީ ވެސް އިރު ދެފައި‬

‫ފެނުމުން އޭނާ އަށް އިތުރަށް އެހީވާން ތުރުކީގެ ރެޑް‬

‫ދިޔައިރު ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށްޓަކައި ޑޮކްޓަރުންގެ‬

‫ކުރިއަށް ދިޔަ ޓަންހޭ ސިޓީގެ ތީމް ޕާކުން ވާހަކަ‬

‫ނެތް ކުއްޖެކެވެ‪ .‬އޭނާގެ ބައްޕަ މުހައްމަދު މެރްހީ‪ ،34 ،‬އަކީ‬

‫ކްރެސެންޓުން ނިންމި އެވެ‪.‬‬

‫ޓީމެއް ތައްޔާރަށް ތިއްބެވެ‪.‬‬

‫އފިޝަލަކު ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ދެއްކި ޮ‬

‫ވެސް ދެ ފައި ނެތް މީހެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު އިތުރު ފަސް ކުދިން‬

‫ބައިވެރިޔާ ‪ 68‬ސިކުންތު ތެރޭގައި ‪ 50‬މިރުސް ކައިފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން އެރި ތިބި ފެންގަނޑު‬ ‫މުބާރާތުގެ ބައިވެރިން މިރުސް ކަމުން ދިޔައީ ތިން‬

‫މިރުސް ކައިގެން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ޓާންގް‬ ‫ޝުއައިހުއީ އަށް އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ ‪24‬‬ ‫ކަރަޓްގެ ތިން ގްރާމް ރަނެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅި މިރުހެއް ކަމަށްވާ "ޓަބަސްކޯ" ގެ ‪50‬‬ ‫ކންމެ މީހަކު ކާންޖެހެ އެވެ‪ .‬މިރުސް ކަމުން‬ ‫މިރުސް ޮ‬

‫އިންސާނުންނެކޭ އެއްފަދައިން ހިނގައިބިނގާވެ އުޅޭ ތަން‬

‫ތެރެއަށް އަޅާފައި ހުރި މިރުހަކީ ކުޅި މަޑު‬

‫ޓަނުގެ މިރުސް އަޅާފައި ހުރި‪ ،‬ތިލަ ފެންގަނޑެއްގެ‬

‫ވައްތަރެކެވެ‪ .‬އެއީ ފެންގަނޑު ތެރޭ ތިބޭއިރު ގައިން‬

‫ތެރޭގައި ތިބެގެންނެވެ‪.‬‬

‫ދިލަ ނެގުން ފަދަ ކަމެއް ދިމާވެދާނެތީ އެވެ‪.‬‬

‫ތިބި މުހައްމަދުގެ އެހެން އެއްވެސް ދަރިއަކަށް މި ހާލަތު‬ ‫ކުރިމައްޗެއް ނުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ހަލަބްގައި އެ އާއިލާ ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ގެ އައިއެސްގެ‬

‫ރސްތެޓިކް ފައެއް ލިބޭނެ ދުވަހެއްގެ‬ ‫މިހާރު މާޔާ ހުރީ ޕް ޮ‬ ‫އިންތިޒާތުގައި ބައްޕައާ އެކު ތުރުކީގަ އެވެ‪ .‬އޭނާ އަށް ހިލޭ‬ ‫ސާބަހަށް ފަރުވާދޭ ޑރ‪ .‬މެހެމެތު ޒެކީ ކުލްކޫ އަލް ޖަޒީރާ‬ ‫ގތުގައި މާޔާއަކީ ހަމަ އާދައިގެ ކުއްޖަކަށް‬ ‫އަށް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ހަމަލާތަކުގައި ވީރާނާވުމުން‪ ،‬މާޔާ އާއި އޭނާގެ އާއިލާ‬

‫ހެދިދާނެ އެވެ‪ .‬އަދި މާޔާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަ ހިނިތުންވުމާއި‬

‫"އޭނާ ވަނީ އަޖައިބުވާހާ އަވަހަށް މިރުސްތައް‬

‫އގަސްޓް މަސް ނިމެންދެން‬ ‫މި ފެސްޓިވަލް ޯ‬

‫ދިރިއުޅެމުން ދިޔައީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްގަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ނުކުޅެދޭ‬

‫އުފާވެރިކަމުގެ ސަބަބުން އެ ކުއްޖާ ދިރިއުޅުމާ ދޭތެރޭ ފޮނި‬

‫ކައި ހުސްކޮށްފައި‪ .‬މުބާރާތް ހުށަހަޅައިދިން މީހާ ވާހަކަ‬

‫ކުރިއަށް ދާއިރު‪ ،‬މިރުސް ކެއުމުގެ މުބާރާތްތައް ކޮންމެ‬

‫ހާލަތުގައި ހުއްޓަސް‪ ،‬މާޔާއަކީ ވަރަށް ތުއްތު އިރުއްސުރެ ވެސް‬

‫ކށްފި‪ "،‬މުބާރާތް‬ ‫ދައްކާ ނިމެންވީ އިރު އޭނާ ހުސް ޮ‬

‫ދުވަހަކު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ‪.‬‬

‫ހަރަކާތްތެރިކޮށް އުޅެމުން ދިޔަ ކުއްޖެކެވެ‪ .‬ނުކުޅެދޭ ކަމުގެ‬ ‫އިހުސާސެއް ނެތެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް ބައްޕަ ދިޔައީ އެކި‬ ‫އޭނާ ޮ‬ ‫ކަހަލަ އާލާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން "ފައި" ހަދައިގެން މާޔާ އަށް‬ ‫ފަސޭހަ ދިރިއުޅުމެއް ހޯދައި ދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ނަތީޖާ ވެސް ރަނގަޅެވެ‪.‬‬

‫އުންމީދުތަކެއް ކުރާކަން ދޭހަވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އެހެންވެ ތިން މަސް ދުވަހަށް ތުރުކީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން‬ ‫މާޔާގެ ހަޔާތް ބަދަލުކޮށްލެވޭނެ މަގު ފަހިވާނެ އެވެ‪ .‬ޑރ‪ .‬ޒެކީ‬ ‫ހދައިން ފަޔަށްޓަކައި ވެސް‬ ‫ވަނީ މާޔާގެ ބައްޕަ އޭނާ އަށް ޯ‬ ‫އެކަމަށް ހިތްވަރު ދީ ސާބަސް ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"މާޔާ އަށް ހިނގޭނެ ގޮތް ހަދައި ދީފައި އޮތުމަކީ އޭނަގެ‬ ‫ބައްޕަ ކުރި ވަރަށް ވެސް ބުއްދިވެރި ކަމެއް‪ .‬އަދި ނިކަމެތި‬

‫މާޔާއަކީ ކޭމްޕްގައި ހިންގާ ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ ވެސް‬

‫ހާލަތުގައި ތިބެގެން ވެސް މާޔާ އަށް އެ ފުރުސަތު ހޯދައި‬

‫ގތަށް އޭނާ ވެސް އުޅެނީ‬ ‫ކުއްޖެކެވެ‪ .‬އެހެން މީހުންނެކޭ އެއް ޮ‬

‫ދިނުމަކީ ހިތްވަރު ދޭން ޖެހޭ ކަމެއް‪ "،‬އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ހަމަ ހިނގައިފަ އެވެ‪ .‬ތަފާތަކީ ގުދުރަތީ ދެ ފައި ނެތްކަން‬ ‫އެކަންޏެވެ‪.‬‬ ‫މާޔާގެ މި ހާލަތު ތުރުކީގެ ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ޓީމެއްގެ‬ ‫ލޮލުގައި އަޅައިގަތުމާ އެކު އެހީވާން ނިންމި އެވެ‪.‬‬ ‫ހޅި އާއި ހުސް މަސްދަޅު‬ ‫މާޔާގެ ދެ ފަޔަކީ ޮ‬

‫ނުކުޅެދޭ ހާލަތުގައި ވެސް ދަރިއަކަށްޓަކައި ބައްޕަވަމުން‬ ‫ދިޔަ ގުރުބާނީގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ޑރ‪ .‬ޒެކީ‬ ‫އާއި އޭނާގެ ޓީމުން މިހާރު ވަނީ މާޔާގެ ބައްޕަ އަށް ވެސް‬ ‫ޕްރޮސްޓެތިކް ފައެއް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫"އަހަރެން މިހާރު އެންމެ ދެކެން ބޭނުންވާ ދުވަހަކީ‬

‫ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ދެ ފައެވެ‪ .‬އެ ހާލަތުގައި އެ‬

‫އާ ދެ ފައިން ހިނގާފައި ދަރިފުޅު ސްކޫލަށްދާ މަންޒަރު‪"،‬‬

‫ތުއްތު ކުއްޖާ ދައްކަމުން ދިޔަ ހިތްވަރާއި އާންމު އެހެން‬

‫ފެންކަޅިވެފައި މާޔާގެ ބައްޕަ މުހައްމަދު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫މަސްދަޅުން ހަދާފައިވާ ފައިގައި މާޔާ ހިނގަނީ‪ .‬ފޮޓޯ‪ :‬އޭއެފްޕީ‬

‫ހަވާއީގައި ސަންސްކްރީން‬ ‫ވިއްކުން މަނާކުރަނީ‬ ‫މުރަކަތަކަށް ގެއްލުން ލިބޭ ކެމިކަލް މާއްދާތައް‬

‫ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫އެކުލެވޭ ސަންސްކްރީން ހަވާއީގައި ވިއްކުން މަނާކުރާ‬

‫ކުޑަޔަކަސް ވަރުގަދަ ރިކޯޑަރެއް‬

‫"މިއީ އަހަރެމެންގެ މުރަކަ ފަރުތަކުގެ ސަލާމަތާއި‬

‫ގާނޫނެއް ގަވަރުނަރު ޑޭވިޑް އައިގް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި‬

‫ރައްކާތެރި ކަމަށް އެޅުނު ވަރަށް މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް‪"،‬‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ގަވަރުނަރު ވިދާޅުވި އެވެ‪ ".‬އަދި ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް‬ ‫އެމެރިކާގެ ހަވާއީ ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ‬

‫އެކުލެވޭ ސަންސްކްރީން ވިއްކުން މަނާ ކުރުމަކީ‬

‫ސަންސްކްރީން ވިއްކުން މަނާކުރި ފުރަތަމަ ސްޓޭޓަށެވެ‪.‬‬

‫މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ގައުމަކުންކޮށްފައިވާ ކަމެއް‬

‫ކށް އަމަލު ކުރަން ފަށާނީ ޖެނުއަރީ‪،‬‬ ‫އެ ގާނޫނަށް ރަސްމީ ޮ‬

‫ނޫން‪ .‬މި ބަދަލާ އެކު‪ ،‬ހަވާއީގެ ތިމާވެއްޓަށް ދެވޭ‬

‫‪ 2021 ،1‬އިން ފެށިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ސަމާލުކަން ބޮޑުވާނެ‪".‬‬

‫އަލަށް ތަސްދީގުކުރި ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި‬

‫ނު ޒު ހަ ތު ޝަ މީ މް‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ފނުގެ ޒަމާނެވެ‪ .‬ގަޑިއަކީވެސް‪،‬‬ ‫މިއީ ސްމާޓް ޯ‬

‫ފނުން ކުރެވޭ ބައެއް ބޭނުންތައް މަދުކޮށް‪،‬‬ ‫ލިބެނީ ޯ‬ ‫އޭގެ އަސްލަށް ރުޖޫއަވެގެންނެވެ‪ .‬މިސާލަކަށް‪ ،‬އަޑު‬ ‫ރިކޯޑުކުރުމަށް އެކަމަށް ޚާއްސަ އާލާތެއް ގެންގުޅުމެވެ‪.‬‬ ‫ޔުކީކޭ ޔޫއެސްބީ ރިކޯޑަރަކީ ދިގު‬

‫މި ރިކޯޑަރުގައި ‪ 8‬ޖީބީގެ ޑާޓާ ރައްކާކުރެވެއެވެ‪.‬‬

‫މާއްދާތަކެއް ކަމަށްވާ އޮކްސިބެންޒޯން އާއި އޮކްޓިންއޮކްޒޭޓް‬

‫ކޑިންއެއް ވެސް‬ ‫ކޑުކޮށްލަކޮށްލާ ހުރެއެވެ‪ .‬ދިގު ރި ޯ‬ ‫ރި ޯ‬

‫ކށްފައި ހުރެ އެވެ‪ .‬އަދި އެފަދަ ސަންސްކްރީން‬ ‫ބޭނުން ޮ‬

‫އކްޒޭޓް އެކުލެވޭ ސަންސްކްރީނަކީ‬ ‫އކްޓިން ޮ‬ ‫އާއި ޮ‬

‫ކޑުކުރުމުގައި‬ ‫ހާސްކަމެއްނެތި ނިންމާލެވެއެވެ‪ .‬އަޑު ރި ޯ‬

‫ލައިގެން މޫދަށް އެރުމުން މުރަކަތަކަށް އޭގެ އަސަރުކޮށް‬

‫އިންސާނުންނަށް ވެސް ރައްކާތެރި އެއްޗެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ގެއްލުން ލިބޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫އަދި އެފަދަ މާއްދާތައް އެކުލެވޭ ސަންސްކްރީން ބޭނުން‬

‫ޓ ނަގައިދޭ ކެމެރާއަކީ ވެސް‪ ،‬ހިސާބު ޖަހައިދޭ‬ ‫ފޮ ޯ‬

‫ކޑުކުރަން ޖެހުނަސް ނުވަތަ‬ ‫އިންޓަވިޔުއެއް ރި ޯ‬

‫ވެސް ފެންވަރު ވަރަށް ރަނގަޅެވެ‪ .‬ބޭނުންވާ އަޑު‬

‫ފނެވެ‪ .‬މަދު ކަމެއް‬ ‫ކަލްކިޔުލޭޓަރަކީ ވެސް ސްމާޓް ޯ‬

‫ކޑުކުރަން ބޭނުންވިޔަސް‬ ‫އިލްމީ ދަރުސެއް ރި ޯ‬

‫ފނުން ފުއްދައިލެވެއެވެ‪.‬‬ ‫ފިޔަވައި ހުރިހާ ކަމެއް‪ ،‬ސްމާޓް ޯ‬

‫ހާސްކަމެއްނެތި ބޭނުންކުރެވޭނެ ރިކޯޑަރެކެވެ‪.‬‬

‫ނަމަވެސް ދިމާވާ މައްސަލައެއް އެބައޮތެވެ‪ .‬ބެޓެރީ ބާރު‬

‫ގިނަ ޕެން ޑްރައިވްތަކަށްވުރެ ކުޑަ މި ޑިވައިސް‬

‫ދާލެއް އަވަސްކަމެވެ‪.‬‬ ‫އެކި އާލާތްތަކުން މިކަމަށް ވެސް ހައްލު‬ ‫ހޯދިދާނެއެވެ‪ .‬އެކަމަކު ބައެއް ފަހަރު ދާއިމީ ހައްލެއް‬

‫ކޑުކުރުމަށާއި ޔޫއެސްބީ ވާކޮޅަކުން ޑާޓާ‬ ‫އަކީ ރި ޯ‬ ‫ފައްކާ އެއްޗެކެވެ‪.‬‬

‫ވެސް މަޝްހޫރު ތަނެކެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ ފަހަރަކު ‪ 10‬ގަޑިއިރު‬ ‫ޗާޖުކުރާ ޮ‬

‫ސާފުކޮށް ނަގައިދީ‪ ،‬ބޭކާރު އަޑުތައް ފަނޑުކޮށްލައެވެ‪.‬‬

‫ޓްރާންސްފަކުރުމަށާއި ޖަހައިގެން އަޑު އަހަންވެސް‬

‫ބައެއް ސަންސްކްރީންތަކުގައި ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލް‬

‫އާބާދީ ‪ 1.4‬މިލިއަނަށް އަރާ ހަވާއީއަކީ ޓޫރިޒަމަށް‬

‫ގާނޫނު ތަސްދީގު ކުރެއްވުމަށް ފަހު ގަވަރުނަރު‬

‫ޔުކީކޭ ރިކޯޑަރު އޮގަސްޓް ‪ 2‬އާ ހަމައަށް ‪22‬‬

‫ވިދާޅުވީ ހަވާއީއަކީ މޫދާއި ކަނޑުގެ މުއްސަނދިކަން‬

‫ޑލަރަށް ވިއްކާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެމެރިކާ ޮ‬

‫އކްސިބެންޒޯން‬ ‫ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޮ‬

‫ކުރުމުން ހަމުގެ ސެލްތައް މަރާލައި‪ ،‬ހޯމޯން ލެވެލް އަށް‬ ‫ވެސް ގުޑުން އަރުވައިލަ އެވެ‪.‬‬

‫ލިބިފައިވާ ތަނަކަށްވާތީ‪ ،‬އެތަންތަނުގެ ވެށީގެ ހިމާޔަތަށް‬

‫ތަފާތު ބްރޭންޑްތަކުގެ ސަންސްކްރީން ފުޅިތަކެއް‪ :‬ހަވާއީގައި ވަނީ ސަންސްކްރީން ވިއްކުން މަނާކޮށްފައި‪.‬‬

‫މަސައްކަތް ކުރުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ ގުދުރަތީ‬

‫ކށް އުޅެނީ އަވީގައި‬ ‫އާންމުކޮށް ސަންސްކްރީން ބޭނުން ޮ‬ ‫ކށް ދަތުރު ގޮސް މޫދަށް‬ ‫އުޅޭ އިރު އެވެ‪ .‬ވަކިން ހާއްސަ ޮ‬

‫ވަސީލަތްތަކުގެ ހިމާތުގައި ހަވާއީން މި އެޅި ފިޔަވަޅަކީ‬

‫އެރޭ އިރު‪ ،‬ސަންސްކްރީން ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުން ކުރެ‬

‫މުސްތަގުބަލުގައި އޭގެ ނަތީޖާ ފެނިގެން ދާނެ ކަމެއް‬

‫އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫މުނިފޫހިފިލުވުން‬

‫‪ 10‬ޖުލައި ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫ލަހެއް ނުވެ ފިލްމަކަށް ސޮއި‬ ‫ކުރާނަން‪ :‬ރާނީ މުކަރްޖީ‬

‫‪11‬‬ ‫‪16‬‬

‫"ސްވެގް ސޭ ސްވާގަތު" އަށް‬ ‫‪ 500‬މިލިއަން ވިއުސް‬ ‫ޔޫޓިއުބްގައި މިހާތަނަށް ‪ 500‬މިލިއަން ވިއުސް‬ ‫ހޯދި އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ލަވައަކަށް ސަލްމާން ހާނާއި‬ ‫ކެޓްރީނާ ކެއިފް އެކްޓުކުރާ ލަވަ "ސްވެގް ސޭ‬ ‫ސްވާގަތު" ވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬ ‫މި ލަވައަކީ މިދިޔަ އަހަރު ޔާޝް ރާޖް ފިލްމްސް‬

‫ނީހާ ބާސިން އެވެ‪" .‬ސްވެގް ސޭ ސްވާގަތު" ގެ ޅެން‬ ‫ހަދާފައި ވަނީ އިރްޝާދު ކާމިލް އެވެ‪.‬‬ ‫މި ލަވަ އަށް ޔޫޓިއުބްގައި ‪ 500‬މިލިއަނަށް ވުރެ‬ ‫ކޑަކަށްވެފައިވާ އިރު‪،‬‬ ‫ގިނަ ވިއުސް ލިބި‪ ،‬އިންޑިއާގެ ރި ޯ‬ ‫ބލީވުޑްގެ ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން ޔޫޓިއުބްގައި‬ ‫ލަވައަކީ ޮ‬

‫(ވައިއާރްއެފް) އިން ރިލީޒް ކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމް‬

‫އެންމެ އަވަހަށް ‪ 300 ،200‬އަދި ‪ 400‬މިލިއަން‬

‫"ޓައިގާ ޒިންދޭ ހޭ" ގެ ލަވައެކެވެ‪ .‬އަލީ އައްބާސް‬

‫ވިއުސް ވެސް ހަމަކުރި ލަވަ އެވެ‪.‬‬

‫ޒަފަރު ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމްގައި ހިމެނޭ އެންމެ‬ ‫އ ހަދާފައި ވަނީ މަޝްހޫރު‬ ‫ކެޗީ އެއް ލަވައިގެ ކޮރި ޯ‬ ‫އގްރާފަރު ވައިބާވީ މާޗަންޓް އެވެ‪.‬‬ ‫ކޮރި ޮ‬ ‫"ސްވެގް ސޭ ސްވާގަތު" ގެ މަންޒަރުތައް‬

‫މީގެ ކުރިން ވެސް ޔޫޓިއުބްގައި އެންމެ ގިނަ‬ ‫ހދި އިންޑިއާގެ ލަވައަކީ ވައިއާރްއެފްގެ‬ ‫ވިއުސް ޯ‬ ‫ފިލްމެއްގެ ލަވައެކެވެ‪ .‬އެއީ ‪ 2016‬ގައި އަދިތިޔާ‬ ‫ޗޯޕްޅާ ޑައިރެކްޓް ކުރި "ބޭފިކްރޭ" ގެ "ނަޝޭ ސެ‬

‫ލކޭޝަންތަކުގަ‬ ‫ނަގާފައި ވަނީ ގްރީސްގެ ހިތްގައިމު ޮ‬

‫ޗަޅް ގަޔީ" އެވެ‪ .‬ރަންވީރް ސިންގް އާއި ވާނީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކަޕޫރްގެ ނެށުންތައް ފެނިގެންދާ އެ ލަވަ ކިޔާފައި ވަނީ‬ ‫ވިޝާލް‪-‬ޝޭކަރްގެ މިއުޒިކަށް ހަދާފައިވާ ލަވަ‬

‫އޑިޝަން ދައްކަމުން‬ ‫ކިޔާފައި ވަނީ ސޮނީން މިހާރު ޮ‬ ‫އަންނަ "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން ‪ 10‬ގެ‬

‫އަރްޖިތު ސިންގާއި ކެރަލީޒާ މޮންޓެއިރޯ އެވެ‪.‬‬ ‫"ނަޝޭ ސެ ޗަޅް ގަޔީ" އަށް މިހާތަނަށް ‪435‬‬ ‫އަށް ވުރެ ގިނަ ވިއުސް ލިބިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޖަޖުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ހިމެނޭ ވިޝާލް ދަދްލާނީ އާއި‬

‫ފިލްމް ކުޅެން ނިންމުމުން މަންމަ‬ ‫އެހާ އުފަލެއް ނު ވޭ‪ :‬ޖާންވީ‬ ‫ފިލްމް ކުޅެން ނިންމުމަކީ މަންމަ ސްރީދޭވީ އެހާ‬

‫އަ ހު މަ ދު އަ ދް ޝަ ން‬

‫ވެސް ކުރަން ޖެހިފައި‪ "،‬މިހާރު ތިން އަހަރުގެ ދަރިއެއް‬ ‫ވެސް ހުރި ރާނީ ބުންޏެވެ‪" .‬އެހެންވެ ސްކްރިޕްޓް‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ހިޗްކީ" ގެ ކާމިޔާބީ އަށް‬ ‫ފަހު‪ ،‬ބަތަލާ ރާނީ މުކަރްޖީ މިހާރު އަންނަނީ ދެން‬ ‫ހވަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ކުޅޭނެ ފިލްމެއް ޮ‬

‫ގތުގައި ދަރިންނަށް އުފާވެރި‬ ‫އޭނާ ބުނި ޮ‬

‫އުފާވި ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކްޓިން‬

‫ހދައި ދޭން ސްރީދޭވީ ވަނީ މާ ބޮޑަށް‬ ‫ހަޔާތެއް ޯ‬

‫ޓްރެއިނިންތަކެއް ހެދުމުން މިއީ ހަގީގަތުގައި ވެސް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬އެހެންވެ‬ ‫ވެސް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ޮ‬

‫ކުރިއަށް ދާންވީ ދާއިރާކަން ގަބޫލުކުރެވުނު ކަމަށް‬

‫އެކަހަލަ ތަޖުރިބާއެއް ދަރިން ކުރަން ޖެހުމަކީ‬

‫ދށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ޖާންވީ ކަޕޫރް‬ ‫ސްރީ ދޭވީގެ ޮ‬

‫ސްރީދޭވީ އެހާ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ޖާންވީ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ ފިލްމް "ދަޅަކް"‬ ‫އޭނާ ޮ‬

‫ކށް ފިލްމީ ދާއިރާގައި‬ ‫"މަންމަ ވާނެ ވަރަށް ބުރަ ޮ‬

‫މިހާރު އަތަށް ލިބެން ވާނެ ފެށިގެން ވެސް ނިމެންދެން‬

‫މި މަހުގެ ‪ 20‬ގައި ރިލީޒްކުރާ އިރު‪ 21 ،‬އަހަރުގެ‬

‫މަސައްކަތް ކުރި މީހަކަށް‪ .‬އަދި ވަރަށް ގިނަ‬

‫ކިޔާލަން‪".‬‬

‫ބަތަލާ ބުނީ އެ ފިލްމުން އޭނާ އަށް ބޮލީވުޑަށް‬

‫ކަންކަން ތަޖުރިބާ ކުރި މީހަކަށް‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި‬

‫ބޑު ނަސީބެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ނުކުންނަން ލިބުމަކީ ވަރަށް ޮ‬

‫ހިތާމަ އާއި އުފާވެރި އަދި އެހާ ހިތްރުހިގެން ނޫން‬

‫ކންމެހެން ވައިއާރްއެފްގެ‬ ‫އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ޮ‬ ‫ފިލްމްތައް ކުޅޭކަށް މުހިއްމެއް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ކށް‪ ،‬ޝާހިދު ކަޕޫރްގެ‬ ‫ޝަޝަންކް ކައިތާން ޑައިރެކްޓް ޮ‬

‫ގޮތަށް ކުރަން ޖެހުނު ކަންކަން ވެސް ހިމެނޭ‪.‬‬

‫ރލް ކުޅެފައިވާ‬ ‫ކއްކޮ އިޝާންގެ ކައްތަރު ބަތަލުގެ ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ގތުގައި މި ދާއިރާ އަށް‬ ‫އަހަންނަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ޮ‬

‫ގައި ރިލީޒް ކުރި "މަރްދާނީ" އާއި ‪ 2005‬ގެ‬

‫ކޮންމެ ބަޔަކާ އެކު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަން‬

‫ފިލްމަކީ ‪ 2016‬ގައި ރިލީޒްކުރި މަރާޓީ ފިލްމް‬

‫އަހަރެން ނުކުންނަން ނިންމީމަ މަންމަ އެކަމާ އެހާ‬

‫އރް ބަބްލީ" ގެ ދެވަނަ ބަޔަކަށް ރަނގަޅު‬ ‫"ބަންޓީ ޯ‬

‫ތައްޔާރަށް މިހިރީ‪ "،‬ރާނީ‪ ،40 ،‬ބުންޏެވެ‪" .‬ޔަގީނުން‬

‫"ސައިރާޓް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ‬

‫ބޮޑަށް އުފާ ނުވީ އެކަހަލަ ސަބަބުތަކެއް ހުރީމަ‪"،‬‬

‫ސްކްރިޕްޓެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ އެ ފިލްމްތައް ކުޅެން‬

‫ވެސް ވައިއާރްއެފުން އަހަންނަށް ކަމުދާ ކަހަލަ‬

‫ފިލްމެކެވެ‪.‬‬

‫ވެސް ހުރީ ތައްޔާރެވެ‪ .‬އެ ދެ ފިލްމަކީ ވެސް ރާނީގެ‬

‫ސްކްރިޕްޓެއް ލިބިއްޖެއްޔާ ހަމަ އެ ފިލްމެއް އަހަރެން‬

‫ޗޕްޅާގެ ފިލްމް ކުންފުނި ޔާޝް‬ ‫ފިރިމީހާ އަދިތިޔާ ޯ‬

‫ދޫކޮށެއް ނުލާނަން‪".‬‬

‫އޭނާ ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ‪2014‬‬

‫ރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ގެނެސް ދިން ދެ‬ ‫ފިލްމެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި އޭނާ މިހާރު‬ ‫ޑީއެންއޭ އަށް ރާނީ ބުނި ޮ‬ ‫އަންނަނީ ވަރަށް ގިނަ ސްކްރިޕްޓްތައް ކިޔަމުންނެވެ‪.‬‬

‫"އަހަންނަށް ކަމުދާ ކަހަލަ ސްކްރިޕްޓެއް ހުށަހަޅާ‬

‫މި އަހަރުގެ މާޗް ‪ 23‬ގައި ރިލީޒް ކުރި "ހިޗްކީ"‬ ‫އފީހުގައި ފުދޭ ވަރަކަށް ހިނގި އަދި‬ ‫އަކީ ބޮކްސް ޮ‬ ‫ކްރިޓިކުންނަށް ވެސް ވަރަށް ކަމުދިޔަ ފިލްމެކެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ‪24‬‬ ‫ޖާންވީ ބުނި ޮ‬

‫ޖާންވީ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ލސް އެންޖެލިސްގެ‬ ‫ޖާންވީއަކީ އެމެރިކާގެ ޮ‬

‫ގައި ސްރީދޭވީ މަރުވުމުގެ ކުރިން "ދަޅަކް" ގެ‬

‫ދަ ލީ ސްޓްރަސްބާގް ތިއޭޓަ އެންޑް ފިލްމް‬

‫ފުރަތަމަ ‪ 25‬މިނިޓް އެޑިޓިން މަރުހަލާގައި މަންމަ‬

‫އިންސްޓިއުޓުން ދަރިވަރުވެފައިވާ ބަތަލާއެކެވެ‪.‬‬

‫ބެލި އެވެ‪.‬‬ ‫"އެކަމަކު އަހަރެން އެކްޓިން އަށް ނުކުންނަން‬

‫"އަހަރެން އެކްޓިން ޓްރޭނިންތަކެއް ހެދީމަ‬ ‫ގަބޫލު ކުރެވުނު މިއީކަން ހަގީގަތުގައި ކުރިއަށް ދާން‬

‫ދަރިފުޅު އަދީރާ ވިހެއުމަށް ފަހު‪ ،‬ރާނީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ‬

‫ނިންމުމަކީ މަންމަ އެހާ އުފާވި ކަމެއް ނުވި‪ .‬މަންމަ‬

‫ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކީ‪ .‬މަސައްކަތް ކުރާނަން މަންމަގެ‬

‫އެހެންވެ ދެން ކުޅޭނެ ފިލްމެއް މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ‬

‫ފިލްމްގައި އޭނާ ދައްކައިފައި ވަނީ އުކުޑިކޮއްޓާ‬

‫އާއި ބައްޕައަކީ އަބަދު ވެސް އަހަންނަށް ވަރަށް‬

‫ލެގަސީ ދަމަހައްޓަން‪ "،‬އޭނާ ބުންޏެވެ‪" .‬އަހަރެން‬

‫ނިންމާނެ ކަމަށް‪ ،‬ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެފައިވާ‬

‫މައްސަލަ ހުންނަ ޓީޗަރެއްގެ ރޯލެވެ‪.‬‬

‫ޕްރޮޓެކްޓިވް ބައެއް‪ .‬އެ މީހުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި‬

‫ވަރަށް ބޭނުން ބެލުންތެރިން ބަލައި ގަންނަ ކަހަލަ‬

‫އިންޑަސްޓްރީގެ ކެރިއާއެއް ހެންޑްލް ކުރެވޭ ވަރަށް‬

‫މޮޅު ބަތަލާއަކަށް ވާން‪ .‬ފުރަތަމަ ރިލީޒްވާ އިރު‪،‬‬

‫އިންޓަނޭޝަނަލް ފިލްމް ފެސްޓިވަލް (އެސްއައިއެފްއެފް)‬

‫ވުރެ އަދިވެސް އަހަރެން ޅަ‪ "،‬ޑީއެންއޭ އަށް ޖާންވީ‬

‫މަންމަ ދުނިޔޭގައި ހުރި ނަމަ އަހަރެން ވަރަށް‬

‫ގައި ވެސް ދައްކައިލި ފިލްމެކެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އުފާވީސް‪".‬‬

‫ހުނަރުވެރި ބަތަލާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫"މިހާރު ބޭނުމެއް ނޫން އެއްކޮށް ސްކްރިޕްޓް‬ ‫ސއި ކުރާކަށް‪ .‬އެގޮތަށް‬ ‫ޮ‬ ‫ކިޔާފައި ނޫނީ ފިލްމަކަށް‬ ‫ނެހެދީމަ މާޒީގައި އެބަހުރި ހިތްދަތި ތަޖުރިބާތަކެއް‬

‫"ހިޗްކީ" އަކީ އަހަރު ބޭއްވި ‪ 21‬ވަނަ ޝަންހާއީ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 10‬ޖުލައި ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫ދިއް ީލ ގޭންގް ރޭޕުގެ‬ ‫ގާތިލުންގެ މަރުގެ‬ ‫އަދަބު ދަމަހައްޓައިފި‬

‫‪18‬‬

‫ސަލާމަތް ކުރި ކުދިން ާނ‬ ‫އާއިލާތަކުން އަދި ބައްދަލެއް ނުކުރާނެ‬

‫ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި ‪ - )9‬މުޅި އިންޑިއާގެ ސަމާލުކަން‬ ‫ހުއްޓުނު ‪ 2012‬ވަނަ އަހަރުގެ ދިއްލީ ގޭންގް ރޭޕުގައި ބައިވެރި‬ ‫މީހުންނަށް އިއްވާފައިވާ މަރުގެ ހުކުމް އިންޑިއާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން‬ ‫މިއަދު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ސިނަމާ އިން ނުކުމެގެން ގެއަށް ދާން އެރި ބަހުގައި އުމުރުން‬

‫ޗިއާން ރާއީ އެއާ ޯޕޓުގައި ހެލި ޮކޕްޓަރަކުން ބާލި ސްޓްރެޗާއެއް ޮޕލިހުންނާއި ސިފައިން ކުޑަތަކަކުން ކަވަރު ކުރަނީ‪ޮ -- .‬ފޓޯ‪:‬އޭއެފްޕީ‬

‫‪ 23‬އަހަރުގެ ޖޯއިތީ ސިންގް ޑިސެމްބަރު ‪ 2012‬ގައި ރޭޕްކުރީ‬ ‫ފަސް މީހުންގެ ގްރޫޕަކުންނެވެ‪ .‬ރޭޕްކޮށް އަނިޔާ ކުރުމަށް ފަހު‬ ‫ޖއީތީގެ ހާލު ވަރަށް ދެރަ އެވެ‪ .‬އޭނާ‬ ‫އއްވާ ފެނުނުއިރު ޯ‬ ‫އެއްލާލާފައި ޮ‬ ‫މަރުވީ ސިންގަޕޫރަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށެވެ‪ .‬މި ރޭޕަށް‬ ‫ފަހު މުޅި އިންޑިއާގައި މުޒާހަރާތައް އިތުރުވެ ރޭޕްކުރާ މީހުންނަށް‬ ‫މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލި އެވެ‪.‬‬

‫ބެންކޮކް (ޖުލައި ‪ - )9‬ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅަ އިން ނެރުނު ކުދިންގެ‬ ‫އާއިލާތަކާ ވެސް އެ ކުދިންނަށް މާ އަވަހަށް ބައްދަލު ނުކުރެވޭނެ‬

‫ޖޯއީތީގެ މަރާ ގުޅިގެން ސެޕްޓެމްބަރު ‪ 2013‬ގައި ހަތަރު‬ ‫އެކަކަކު ވަނީ ޖަލުގައި މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬މި މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ‪17‬‬ ‫އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ވަނީ ތިން އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް‬ ‫އިއްވައިފަ އެވެ‪ .‬އެ ކުއްޖާ މިހާރު ވަނީ ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ޑޮކްޓަރުން ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ކަމަށް ރެސްކިއު އޮޕަރޭޝަނުގެ ކޮމާންޑަރު ނަރޮންގްސަކް އޮސޮތަނަކޯން‬ ‫ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫މީހަކަށް ދައުވާ ކުރި އެވެ‪ .‬މަރުގެ ހުކުމް އިއްވި މީހުންގެ ތެރޭން‬

‫ޖެހޭނީ ބިއްލޫރިގަނޑެއްގެ ބޭރުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ އިންތިޒާމް‬ ‫ސަލާމަތް ކުރި ހަތަރު ކުދިންގެ ނަމެއް އަދި ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ‪.‬‬ ‫އެ ކުދިން މިހާރު ތިބީ ޗިއާން ރާއީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އަށް ވަނަ ބުރީގައި‬

‫""ހަތަރު ކުދިން ތިބޭނީ އެ ކުދިންގެ އާއިލާތަކާ ވެސް ބައްދަލު‬ ‫ނުކުރެވޭ ގޮތަށް‪ .‬އެ ކުދިންނަށް އެއްވެސް އިންފެކްޝަނެއް ޖެހިދާނެތީ‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ހުރިހާ ކުދިންގެ ހާލު ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށް‬ ‫ކަރަންޓީން ޮ‬ ‫ޑކްޓަރުން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ޑޮކްޓަރުން ކަންބޮޑުވޭ‪ .‬އެހެންވެ އާއިލާތަކާ ވެސް ބައްދަލެއް‬ ‫ނުކުރެވޭނެ‪ "،‬ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނަރޮންގްސަކް ވިދާޅުވި‬

‫"އެ ކުދިން ބަނޑުހައިވެގެން ފްރައިޑް ރައިސް ހޯދަން މިއަދު ވަނީ‬ ‫ރންގްސަކް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އުޅެފައި‪ "،‬ނަ ޮ‬ ‫ކޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގެ‬ ‫ހހަޅައިގައި ބާކީ ތިބި ކުދިންނާއި ޯ‬ ‫ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވީ ހަތަރު ކުދިންގެ އާއިލާތަކުން އެ ކުދިން ދެކިލަން‬

‫މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ރޮ އި ޓާ ސް ގެ ދެ ނޫ ސް ވެ ރި ން ކަ މަ ށް ވާ‬ ‫ކި އޯ ސޮ އެ ( ކު ރި މަ ތި ން ެމ ދު ގަ އި)‬ ‫ނ ( ފަ ހަ ތު ން‪ ،‬ކ‪ -‬ދެ ވަ ނަ)‬ ‫އަ ދި ވާ ލޯ ް‬ ‫މި އަ ދު ން ކޯ ޓު ން ނެ ރެ ގެ ން ެގ ން ދަ ނީ‪.‬‬ ‫‪ --‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬

‫މިއަންމާގެ ގަތުލްއާއްމު ރިޕޯޓްކުރި ނޫސްވެރިންނަށް ދައުވާ ކުރަނީ‬ ‫ޔަންގޫން (ޖުލައި ‪ - )9‬މިއަންމާގެ ރަކީން‬

‫ސިފައިން ހިންގި ޖަރީމާގެ މައްޗަށް ތަހުގީގީ ރިޕޯޓެއް‬

‫ގެންގުޅޭތާ މިހާރު ހަތް މަސްވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ރހިންޖާ މީހުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ގަތުލް‬ ‫ސްޓޭޓުގައި ޮ‬

‫ތައްޔާރުކުރުމުންނެވެ‪ .‬އެ މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ‬

‫ރއިޓާސްގެ ދެ ނޫސްވެރިންނާ‬ ‫އާއްމު ރިޕޯޓްކުރި ޮ‬

‫އފިޝަލް ސީކްރެޓް އެކްޓުގެ ދަށުންނެވެ‪ .‬ދެ‬ ‫ކުރަނީ ޮ‬

‫ނޫސްވެރިން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ މީހުންގެ މަސައްކަތަކީ‬

‫ކޅަށް ދައުވާ ކުރަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ދެ ޮ‬

‫ނޫސްވެރިންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ ‪14‬‬

‫ޕޓް ކުރުން ކަމަށްވާ އިރު އެ މީހުން‬ ‫ހާދިސާތައް ރި ޯ‬

‫މަހު ހިންގަން ފެށި ގަތުލްއާއްމުގައި ރަކީން ސްޓޭޓް‬

‫ރހިންޖާ ގަތުލް އާއްމު ރިޕޯޓް ކުރުން‬ ‫ކުރި ކަމަކީ ޮ‬

‫ދޫކޮށް ވަނީ ހަތް ލައްކައެއްހާ މީހުން އަވަށްޓެރި‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެ މައްސަލަ ދޫކޮށްލަން ރޮއިޓާސް‬

‫ބަންގްލަދޭޝް އަށް ހިޖުރަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫މިއަންމާގެ ދެ ރައްޔިތުން ކަމަށްވާ ވާ ލޯން‪،‬‬ ‫‪ ،32‬އާއި ކިއެ ސޮއެ އޫ‪ ،28 ،‬ހައްޔަރުކޮށްފައި‬

‫އަހަރަށް ޖަލަށްލާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކޓުގެ ފަނޑިޔާރު ނިންމާފައި ވަނީ‬ ‫ޔަންގޫންގެ ޯ‬

‫ވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެވެ‪ .‬އެ މީހުން‬

‫މި މަހު ‪ 16‬ވަނަ ދުވަހު އެ މީހުންގެ ޝަރީއަތް‬

‫ކށްފައި ވަނީ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި މިއަންމާ‬ ‫ކުށްވެރި ޮ‬

‫ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ‪ .‬އެ މީހުން ބަންދުކޮށްގެން‬

‫ރއިޓާސް އިން ބުނީ އެއީ ކުށެއް ނެތް ދެ‬ ‫ޮ‬

‫މިއީ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަން ކަމުގައި މިއަންމާ އަށް‬

‫އިން ވަނީ ގޮވާލައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ބުނެފައި ވަނީ‬

‫ކަޅު ދުވަހެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫މިއަންމާ ސިފައިން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދުނިޔެ‬

‫‪ 10‬ޖުލައި ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪20‬‬

‫ހޮހަޅައިން ސަލާމަތްކުރި އަށް ކުދިންގެ ހާލަކީ ކޮބައި؟‬

‫ތަ އި ލެ ން ޑު ގެ ހެ ލް ތު މި ނި ސް ޓް ރީ ގެ އޮ ފި ޝަ ލް ތޮ ން ކް ޗަ އި (ވ) ޗި އާ ން ރާ އީ ހޮ ސް ޕި ޓަ ލު ގެ‬

‫ތަ ިއ ލެ ން ޑު ގެ ހޮ ހޮ ޅަ އި ން ކު ދި ން ސަ ލާ ަމ ތް ކު ރު ން‬

‫ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ޗި އާ ން ރާ އި ޮހ ސް ޕި ޓަ ލު ގެ ޑި ރެ ކް ޓަ ރު ން ކަ މަ ށް ވާ ޑރ‪ެ .‬ޖ ސަ ޑާ (މ) އަ ދި ޑރ‪.‬‬ ‫ޗަ އި ވަ ތު ނޫ ސް ެވ ރި ން ނަ ށް މި އަ ދު މަ އު ލޫ މާ ތު ދެ ްއ ވަ ނީ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬ ‫ޗކެޑަމްރޮންގްސޫކް‬ ‫ސެކްރެޓަރީ ޑރ‪ .‬ޖެޑްސަޑާ ޮ‬

‫ފޫޓަށް ވުރެ ކައިރި ނުވެވޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ ވެސް‬

‫ކުދިންނަށް ވަނީ ފުއްޕާ މޭގެ އިންފެކްޝަނަށް ފަރުވާ‬

‫ކކް (ޖުލައި ‪ - )10‬ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި‬ ‫ބެން ޮ‬ ‫ތާށިވެފައި ތިބި ކުދިންގެ ތެރޭން މިހާތަނަށް ސަލާމަތް‬

‫ހހަޅައިން ނެރުނު ކުދިންގެ ދިފާއީ ނިޒާމް‬ ‫ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫ޕްރޮޓެކްޓިވް ހެދުމުގައި ބިއްލޫރިގަނޑެއްގެ ބޭރުންނެވެ‪.‬‬

‫ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކުރި އަށް ކުދިން ތިބީ ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ‬

‫ބަލިކަށިވެފައިވާތީ އެ ކުދިން ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހު‬

‫ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހު ކަނު އަދީރީގައި ތިބެފައިވާތީ‬

‫ހސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އިރު‬ ‫ބައެއް ކުދިން ޮ‬

‫ގޮތުން ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި ކަމަށް އޮފިޝަލުން‬

‫ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އިންފެކްޝަނެއްގެ‬

‫ހސްޕިޓަލްގައި ތިބެނީ އަވި އައިނު‬ ‫އެ ކުދިން ޮ‬

‫ހަށިގަނޑުގެ ފިނިހޫނުމިން ވަރަށް ދަށް ކަމަށާއި‬

‫ބުނެފި އެވެ‪.‬‬

‫އަސަރުކޮށްފައިވާތީ އަށް ކުދިން މިހާރު ތިބީ ޗިއާން‬

‫އަޅައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫އެހެންވެ އެ ކުދިންގެ ހާޓް ރޭޓް ވެސް ދަށް ކަމަށް‬

‫ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ޗިއާން ރާއީ‬ ‫ހޮސްޕިޓަލްގެ މެޑިކަލް ސްޓާފުން މިއަދު ބުނީ ހޮހަޅަ‬ ‫އިން ނެރުނު އަށް ކުދިން ނަފްސާނީ ގޮތުން ވެސް‬

‫ރާއީ ހޮސްޕިޓަލްގެ އަށް ވަނަ ބުރީގައި ކަރަންޓީނު‬ ‫ކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ހހަޅައިން ފުރަތަމަ‬ ‫ޑރ‪ .‬ޖެޑްސަޑާ ވިދާޅުވީ ޮ‬

‫ހހަޅައިގައި ތިބި ކުދިން ކިސަޑް‬ ‫ޑޮކްޓަރުން ބުނީ ޮ‬ ‫ފެން ބޮއެފައިވާތީ އެ ކުދިންނަށް ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް‬

‫ޑޮކްޓަރުން ބުންޏެވެ‪ .‬ނަމަވެސް މިހާރު ހުރިހާ ކުދިން‬ ‫ނމަލް ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ވެސް ޯ‬ ‫އފިޝަލުން ބުނީ ހޮހަޅައިން ނެރުނު‬ ‫ސިއްހީ ޮ‬

‫ރސިސް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު‬ ‫ކަމަށްވާ ލެޕްޓޯސްޕި ޮ‬

‫ބަލިކަށި ނޫން ކަމަށާއި އެ ކުދިން އާދައިގެ ގޮތަކަށް‬

‫ނެރުނު ހަތަރު ކުދިންގެ އާއިލާ އަށް އެ ކުދިންނަށް‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވެ ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ރަނގަޅަށް‬

‫ކުދިންނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ދިނީ އިންސްޓެންޓް ކާނާ‬

‫ވާހަކަ ވެސް ދައްކާ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ހުން އައުން ފަދަ‬

‫ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް އަވަހަށް ދޭނެ‬

‫ޑކްޓަރުން ބުނެފައިވެ‬ ‫މޮނިޓާ ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ޮ‬

‫އާއި އެނާޖީ ޖެލް ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ފަސޭހަ އިން‬

‫ކަމެއް ވެސް ދިމާވެފައި ނުވާ ކަމަށް މެޑިކަލް ޓީމުން‬

‫ކަމަށެވެ‪ .‬އެއީ އިތުރު ޓެސްޓްތައް ހެދުމަށް ފަހު‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ހަޖަމްވާ ކާނާ މިހާރު ދޭ ކަމަށް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ތައިލެންޑުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޕާމެންޓް‬

‫އިންފެކްޝަންގެ ނުރައްކަލެއް ނެތް ނަމަ އެވެ‪ .‬އޭނާ‬ ‫ވިދާޅުވީ ބެލެނިވެރިންނަށް ވެސް އެ ކުދިންނާ ހަ‬

‫ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަ ްނ‬ ‫އުރުދުޣާންގެ ދަނބިދަރިކަލުންނަށް‬ ‫އަންކަރާ (ޖުލައި ‪ - )10‬ފަސް އަހަރުގެ‬ ‫އާ ދައުރަކަށް ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ތުރުކީގެ‬ ‫ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އެކުލަވާލެއްވި‬

‫އފިޝަލުންނާއި ފަނޑިޔާރުން‬ ‫ސަރުކާރުގެ ސީނިއާ ޮ‬

‫އާ ކެބިނެޓުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް‬

‫އައްޔަން ކުރުމުގެ ބާރު ހިމެނެ އެވެ‪ .‬އަދި ޕާލަމެންޓް‬

‫ދަނބިދަރިކަލުން ބީރާތު އަލްބައިރަކް ހަމަޖައްސަވައިފި‬

‫އުވާލުމާއި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރުމުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ބާރު ވެސް ރައީސް އަށް ލިބޭނެ އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން‬

‫އަހަރުން ފެށިގެން އެނާޖީ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމު‬ ‫އަދާކުރައްވަމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ތުރުކީގައި މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު‬ ‫އުރުދުޣާން ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ ‪ 53‬ޕަސެންޓުންނެވެ‪.‬‬

‫ތުރުކީގެ ރައީސް ކަމަށް ‪ 2014‬ވަނަ އަހަރު‬ ‫ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން އުރުދުޣާން ވަނީ އެ ގައުމުގެ‬ ‫ބޮޑު ވަޒީރުކަން ‪ 11‬އަހަރު ކުރައްވައިފަ އެވެ‪ .‬ގާނޫނު‬ ‫އަސާސީ އަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ ދަށުން ތިން ވަނަ‬

‫އުރުދުޣާން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވީ އިދިކޮޅު‬

‫ދައުރަކަށް ވެސް އުރުދުޣާން އަށް ކުރިމަތިލެއްވޭނެ‬

‫ބޑަށް ފިއްތުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬ ‫ފަރާތްތައް ވަރަށް ޮ‬ ‫ބާރުތަކެއް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ‪ .‬އިދިކޮޅު‬

‫ޚާރިޖީ ވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން‬ ‫އިނގިރޭސި ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު‬

‫ބޑު ވަޒީރުގެ މަގާމު އުވާލާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އެވެ‪ .‬އެހެންވެ ދެ ވަނަ ދައުރު ‪ 2023‬ގައި ހަމަވުމުން‬

‫އުރުދުޣާންގެ އާ ދައުރުގައި އޭނާ އަށް ބޮޑެތި‬

‫ލޭގެ ޓެސްޓްތައް ވަނީ ހަދައިފަ އެވެ‪ .‬ބައެއް‬

‫އަށް ގެނައި އިސްލާހުތަކުން ރައީސް އަށް ލިބިދޭ‬ ‫ބާރުގެ ތެރޭގައި ނައިބް ރައީސް އާއި ވަޒީރުންނާއި‬

‫އަލްބައިރަކް ގެންދަވަނީ ‪ 2015‬ވަނަ‬

‫ހހަޅައިން ނެރުނު ކުދިންގެ އެކްސް‪-‬ރޭ ނަގައި‬ ‫ޮ‬

‫ފުރުސަތު ހޯއްދަވައި ‪ 2028‬ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް‬ ‫ވެރިކަމުގައި ހުރުމުގެ ޖާގަ އުރުދުޣާން އަށް މިވަނީ‬

‫ކެ ބި ނެ ޓު ން ިއ ސް ތި އު ފާ ދެ އް ވި ޖޯ ން ސަ ން (މ) އާ އި ޑޭ ވި ސް (ވ) އަ ދި‬ ‫ބޮ ޑު ވަ ޒީ ރު ތެ ރޭ ސާ މެ އި‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬ގެ ޓީ އި މޭ ޖަ ސް‬ ‫ލަންޑަން (ޖުލައި ‪ - )9‬ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން‬

‫ކުރެއްވުމުގެ ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއް ކުރިންނެވެ‪.‬‬

‫އިން އިނގިރޭސި ވިލާތް ވަކިވުމާ ގުޅޭ ޕްލޭނާ‬

‫ތަޖްރިބާކާރުން ބުނަނީ ދެ ވަޒީރަކު އިސްތިއުފާ‬

‫މެދު އުފެދިގެން އުޅޭ ޚިޔާލުތަފާތުވުމުގައި ޚާރިޖީ‬

‫ބޑު ވަޒީރު މެއިގެ ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވާނެ‬ ‫ދެއްވުމަކީ ޮ‬

‫ނެތިގެންދާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ތުރުކީގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމަށް‬

‫ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އާ ބާރުތަކާ އެކު ތަރައްގީގެ އާ‬

‫ޖންސަން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ އެކު‬ ‫ބރިސް ޯ‬ ‫ވަޒީރު ޮ‬

‫އިތުރު ޕްރެޝަރެއް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގެނައި ބަދަލާ އެކު މި ޒަމާނުގެ ތުރުކީ އުފެދުނު‬

‫އުސްމިންތަކަކަށް ގައުމު ގެންދާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ސަރުކާރަށް އިތުރު ޕްރެޝަރު ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން އިނގިރޭސި ވިލާތް‬

‫ޖޯންސަން އަކީ މި މައްސަލާގައި އިސްތިއފާ‬

‫ވަކިވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ މާޗް‬

‫ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ އެގްޒެކެޓިވް ރައީސްގެ މަގާމަށް‬ ‫އުރުދުޣާން އިންތިޚާބުވުމާ ގުޅިގެން ތުރުކީގެ ޑިމޮކްރެސީ‬

‫އތް ޕާލަމެންޓްރީ ނިޒާމް‬ ‫ފަހުން ގާއިމްވެފައި ޮ‬

‫ތަނަސްވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އުރުދުޣާން ވިދާޅުވީ އާ ދައުރުގައި‬

‫"ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ތުރުކީ އަށް ދެން ކުރިއެރުން‬

‫އުވިދިޔައީ އެވެ‪ .‬ތުރުކީގެ ސެކިއުލާ ފައުންޑިން‬

‫މކްރެސީ‪ ،‬އަސާސީ‬ ‫ލިބިގެންދާނެ‪ .‬އޭގެ ތެރޭގައި ޑި ޮ‬

‫ދެއްވި ކެބިނެޓުގެ ސީނިއާ ދެ ވަނަ ވަޒީރެވެ‪ .‬މީގެ‬

‫މަހު ‪ 29‬ގަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން އީޔޫ އާއި‬

‫ލީޑަރު އަތާތުރްކަށް ފަހު އެ ގައުމުގެ އެންމެ ބާރުގަދަ‬

‫ހައްގުތައް‪ ،‬ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަން‪ ،‬އިގްތިސާދީ‬

‫ކުރިން ވަނީ ބްރެކްސިޓް ސެކްރެޓަރީ ޑޭވިޑް ޑޭވިސް‬

‫އިނގިރޭސި ވިލާތާ ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް‬

‫ލީޑަރަކަށް ދެންވާނީ އުރުދުޣާން އެވެ‪.‬‬

‫ދާއިރާ ހިމެނޭ‪ "،‬އަންކަރާގެ ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގައި‬

‫ޖންސަން އިސްތިއުފާ‬ ‫އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފަ އެވެ‪ޯ .‬‬

‫ގތަކާ މެދު އެއްބަސްވާން ޖެހެ‬ ‫ކުރިއަން ގެންދާނެ ޮ‬

‫ދެއްވި ތަގްރީރުގައި އުރުދުޣާން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދެއްވާފައި މި ވަނީ ބްރެކްސިޓް އާ ޕްލޭނާ ގުޅޭ ގޮތުން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ‬ ‫ނުފެންނަ ވޯޓުގެ ‪ 51‬ޕަސެންޓާ އެކު ގާނޫނު އަސާސީ‬

‫ބޑު ވަޒީރު ތެރޭސާ މެއި ޕާލަމެންޓުގައި ތަގްރީރު‬ ‫ޮ‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 10‬ޖުލައި ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪21‬‬

‫" އޮންރީ އަށް އޮތީ ހިތާއި ސިކުނޑީގެ ހަނގުރާމައެއް"‬ ‫ގލު ޖަހައިފަ އެވެ‪ .‬އޭރު ފްރާންސްގެ‬ ‫ފަހަރު ތިން ޯ‬

‫ކުޅޭނަމަ އެއީ ދުޝްމަނުންނާ ބައިވެރިވީ‪ .‬މިހާލަތުގައި‬

‫ކޗު ޑިޑިއޭ ޑެޝޯމްޕްސް‬ ‫ކެޕްޓަނަކަށް ހުރި މިހާރުގެ ޯ‬

‫އޮންރީ އަކީ ވެސް އަހަރެމެންގެ ދުޝްމަނެއް‪ .‬އޭނަ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އަކީ އަހަރެންގެ ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިއެއް‪ .‬އޮންރީ‬ ‫އޮންރީ ވަނީ ފްރާންސަށް ‪ 123‬މެޗުން ‪ 51‬ގޯލު‬

‫އންރީ އަކީ ފްރާންސަށް އެންމެ ގިނަ‬ ‫ޖަހައިދީފަ އެވެ‪ޮ .‬‬

‫އެ ނުކުންނަނީ އޭނަގެ އަމިއްލަ ގައުމާ ދެކޮޅަށް‪.‬‬ ‫ކޗަކަށްދިޔައިރު އޮންރީ‬ ‫ބެލްޖިއަމްގެ އެސިސްޓަންޓް ޯ‬

‫ލަނޑު ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިއާ އެވެ‪ .‬އޮންރީއާ އެކު‬

‫އަށް ނޭނގޭނެ މިއީ އަންނާނެ ދުވަހެއްކަމެއް‪ .‬ވޯލްޑް‬

‫ފްރާންސަށް ކުޅުނު މިހާރުގެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލޮރިސް‬

‫ކަޕެއްގެ ސެމީގައި ފްރާންސާ ކުޅެން ޖެހޭނެ ކަމެއް‪.‬‬

‫އންރީ އަށް ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ މެޗެއް‬ ‫ބުނީ މިއީ ޮ‬

‫މިއީ އޭނާ އަށް ވަރަށް އުނދަގޫ ވަގުތަކަށްވާނެ‪"،‬‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޝމްޕްސް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޑެ ޯ‬ ‫ރބާޓޯ މާޓިނޭޒް ހަވާލުވެ‬ ‫ބެލްޖިއަމްގެ ކޯޗުކަމާ ޮ‬

‫އންރީއާ އެކު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު‬ ‫"އަހަންނަކީ ޮ‬ ‫ކުޅުންތެރިއެއް‪ .‬އޭނާ އަކީ ގައުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ފަދަ‬

‫އންރީ ހަމަޖެއްސި ފަހުން އެ ޓީމު‬ ‫އެސިސްޓަންޓަކަށް ޮ‬

‫ކށްފާނެ ކުޅުންތެރިއެއް‪ .‬ގިނަ ބަޔަކު‬ ‫ކަމެއް ވެސް ޮ‬

‫ބަލިވީ ފުރަތަމަ މެޗުން ސްޕެއިން އަތުންނެވެ‪ .‬އޭގެ‬

‫އންރީގެ ހޭންޑްބޯލަކާ އެކު‬ ‫ހަނދާނުގައި ހުންނާނެ ޮ‬

‫ފަހުން ބެލްޖިއަމް ކުޅުނު ‪ 24‬މެޗުން ބަލިވެފައިނުވެ‬

‫ގލަކުން ފްރާންސަށް ‪ 2010‬ވަނަ އަހަރުގެ‬ ‫އައި ޯ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވޯލްޑް ކަޕުން ވެސް ފުރުސަތު ލިބުނީ‪ .‬މިރޭގެ މެޗު‬ ‫އތީ ހިތާއި ސިކުނޑީގެ‬ ‫ކުރިއަށްދާއިރު އޮންރީ އަށް ޮ‬

‫ނުކުންނައިރު ބެލްޖިއަމް ޓީމުގައި ތިބި ހުރިހާ‬

‫ހަނގުރާމައެއް‪ .‬ފްރާންސަކީ އޭނާގެ ހިތް‪ .‬ޕްރޮފެޝަނަލީ‬

‫ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިންނަށް އެންމެ މުހިއްމީ އޮންރީގެ‬

‫އޭނާ ބޭނުންވަނީ ބެލްޖިއަމްގެ ކާމިޔާބީ‪ "،‬ފްރާންސްގެ‬

‫އަ އް ޒާ މް އަ ލި ފު ޅު‬

‫ސިކުނޑީގެ ހަނގުރާމައެއް ކަމަށް ފްރާންސްގެ ކެޕްޓަން‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ލރިސް ބުނެފި އެވެ‪.‬‬ ‫ހޫގޯ ޮ‬

‫ވލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ‬ ‫މޮސްކޯ (ޖުލައި ‪ޯ - )10‬‬

‫ފްރާންސުން ‪ 1998‬ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް‬

‫މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މިރޭ ބެލްޖިއަމާއި‬

‫ތަށި އުފުލާލިއިރު‪ ،‬އޭރު އުމުރުން ‪ 20‬އަހަރުގެ ތިއަރީ‬

‫ފްރާންސް ބައްދަލުކުރާ މެޗަށް ނުކުންނައިރު‬

‫އންރީ އަކީ އެ ޓީމަށް އެ މުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ‬ ‫ޮ‬

‫ކޗު އަދި ފްރާންސްގެ‬ ‫ބެލްޖިއަމްގެ އެސިސްޓަންޓް ޯ‬

‫ލަނޑު ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިއާ އެވެ‪ .‬އޮންރީ ވަނީ އެ‬

‫ވލްޑް ކަޕް ތަޖުރިބާ އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ޓީވީ އަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ލޮރިސް ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫"އަހަރެމެންނަށް ލިބިފައި ނެތީ ބައިނަލްއަގްވާމީ‬

‫ވލްޑް ކަޕް ފެށުމުގެ ކުރިން ބީބީސީ‬ ‫މި ފަހަރުގެ ޯ‬

‫މުބާރާތުގެ ތަޖުރިބާ‪ .‬ތެދެއް ބެލްޖިއަމްގައި އެބައޮތް‬

‫އންރީ ބުނީ އަމިއްލަ‬ ‫އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޮ‬

‫އންރީ އަށް އޮތީ ހިތާއި‬ ‫ކުރީގެ ތަރި ތިއަރީ ޮ‬

‫ގތުގައި މިރޭ ފްރާންސާ ދެކޮޅަށް‬ ‫މާޓިނޭޒް ދެކޭ ޮ‬

‫ވލްޑް ކަޕް ފަދަ‬ ‫ހުނަރުވެރި ޓީމެއް‪ .‬އެކަމަކު ޯ‬

‫ގައުމުގައި ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ‬

‫މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކުރި މީހެއް މި ޓީމަކު ނެތް އޮންރީ‬

‫މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަކީ ފްރާންސަށް ލިބުނު‬

‫ފިޔަވާ‪ .‬މި ޓީމަށް މަދުވާ ބައި ފުރިހަމަ ކޮށްދިނީ‬

‫ފިލާވަޅެއް ކަމަށާއި އޭގެ ބޭނުން އެ ޓީމުން މި ފަހަރުގެ‬

‫ބޑު ކްރެޑިޓެއް‬ ‫އޮންރީ‪ .‬އަހަރެންގެ މަސައްކަތުގެ ޮ‬

‫ވޯލްޑް ކަޕުގައި ހިފައިފިނަމަ އެ ޓީމު ހިފަހައްޓަން‬

‫އންރީ އަށް ހައްގު‪ "،‬މާޓީނޭޒް ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫ކޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން އޮންރީ‬ ‫ފްރާންސާ ދެ ޮ‬

‫އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ‪ .‬އަދި އިދިކޮޅަށް‬ ‫ނުކުންނަ ޓީމުތަކުން ވެސް ފްރާންސާ މެދު ސަމާލުވާން‬

‫މީޑިއާގައި ވާހަކަ ނުދައްކަ އެވެ‪ .‬މާޓިނޭޒް ބުނީ‬

‫އންރީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޖެހޭނެ ކަމަށް ޮ‬

‫ރފެޝަނަލްކަން ވަރަށް‬ ‫އެކަމުން ވެސް އޮންރީގެ ޕް ޮ‬

‫ޝމްޕްސް ބުނީ އޮންރީ އަކީ‬ ‫ފްރާންސްގެ ކޯޗު ޑެ ޯ‬

‫ބޮޑަށް އެނގިގެންދާ ކަމަށާއި އޭނާ ދައްކާ ވާހަކައަކުން‬

‫އޭނާގެ ވަރަށް ގާތް އެކުވެރިއެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު‬

‫ގޯސް މާނައެއް ދޭހަވެއްޖެނަމަ ދެ ޓީމަށް ވެސް އޭގެ‬

‫މިރޭގެ މެޗު ކުރިއަށްދާއިރު އޭނާ އަކީ ދުޝްމަނެއް‬

‫ކށްފާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫އިން އަސަރެއް ޮ‬

‫ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫"ވާދަވެރި ޓީމެއްގައި ހުރެ އަމިއްލަ ގައުމާ ދެކޮޅަށް‬

‫މިރޭގެ މެޗު ފަށާނީ ރާއްޖެ ގަޑިން ‪ 11‬ޖަހާއިރު‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ޕަ ާވޑްގެ ހުވަފެން ފެށުނީ ފްރާންސް‪-‬ބެލްޖިއަމް ބޯޑަރުން‬ ‫ދިހަ ހާސް މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ‬ ‫އންނަނީ ބެލްޖިއަމާއި‬ ‫ފްރާންސްގެ ޖުމޮންޓް އަވަށް ޮ‬ ‫ބޑަރު ކައިރީގަ އެވެ‪ .‬ޖުމޮންޓަކީ މީގެ‬ ‫ފްރާންސް ގުޅޭ ޯ‬

‫ގސް ފްރާންސް‬ ‫ގޮތަށް ޖުމޮންޓުން ދަތުރު ފަށައިގެން ޮ‬ ‫ގައުމީ ޓީމަށް އެރުމަށެވެ‪.‬‬

‫އިތުރުން ފްރާންސްގެ ވެސް ތަރިއެކެވެ‪ .‬ލިބުނު‬

‫ހދައި އެ ޓީމު އަލުން ފުރަތަމަ‬ ‫ޗެމްޕިއަންކަން ޯ‬

‫ފުރަތަމަ ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައި އޭނާ ދަނީ ފަސް‬

‫ކށްދިން ސީޒަނުގައި ޕަވާޑް ވަނީ‬ ‫ޑިވިޝަނަށް ޕްރޮމޯޓް ޮ‬

‫ވލްޑް ކަޕުގައި ޕަވާޑް‬ ‫ބެލުމެއް ނެތި ކުރިއަށެވެ‪ޯ .‬‬

‫އުފެދިފައިވާ ތަނެކެވެ‪ .‬އެކަމަކު އޭގެ ތެރެއިން ގިނަ‬

‫އެވެ‪ .‬އެއާ އެކު ފްރާންސްގެ ކްލަބްތަކުން ޕަވާޑް‬

‫މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ‪ .‬އަދި މިދިޔަ ސީޒަނުގައި‬

‫މޅު ކުޅުމާ އެކު ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން‬ ‫ދެއްކި ޮ‬

‫ކުދިން އިހުތިޔާރުކުރީ ބެލްޖިއަމް އެވެ‪ .‬އެކަމަކު މިހާރު‬

‫ހޯދަން މަސައްކަތް ފެށި އެވެ‪ .‬ޕަވާޑްގެ ސޮއި ހޯދީ‬

‫މޅު ކުޅުމާ އެކު‬ ‫އޭނާ ސްޓުޓްގާޓުގައި ދެއްކި ޮ‬

‫މިއުނިކުން ވަނީ އޭނާ ގަންނަން ނިންމައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ފްރާންސް ޓީމަށް ކުޅޭ ބެންޖަމިން ޕަވާޑްގެ ވިސްނުން‬

‫ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ކްލަބް ލިއްލޭ އިންނެވެ‪ .‬އެއީ‬

‫ޝމްޕްސް ވަނީ މިދިޔަ‬ ‫ފްރާންސްގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑެ ޯ‬

‫އޭރު ވެސް ތަފާތެވެ‪ .‬އޭނާ ބޭނުންވީ ޔޫރަޕްގެ މޮޅު‬

‫އންނަ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ މަޝްހޫރު‬ ‫ޖުމޮންޓް ޮ‬

‫ނވެމްބަރު މަހު ވޭލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު‬ ‫އަހަރު ޮ‬

‫ކޯޗު ޖިރާޑަށް ޕަވާޑް އަބަދުވެސް ޝުކުރުވެރިވެ އެވެ‪.‬‬

‫މންޓަށް ނިސްބަތްވާ‬ ‫ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ހޯދި ޖު ޮ‬

‫ކްލަބެވެ‪.‬‬

‫ކުރިން ވެސް މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިންތަކެއް‬

‫މންޓުގެ އެކެޑަމީގައި ޕަވާޑް ދެއްކި ކުޅުމާ‬ ‫ޖު ޮ‬

‫ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ސްޓުޓްގާޓާ އެކު ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ‬

‫ވަރަކަށް މަސް ދުވަހު އެވެ‪ .‬އޭނާ އަކީ ޖުމޮންޓުގެ‬

‫ލ ތައް އަމާޒުވި‬ ‫އެކު އޭނާ އަށް ގިނަ ބަޔެއްގެ ޯ‬

‫އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުން ޕަވާޑަށް ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ޕަވާޑުގެ ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ‬ ‫ޖިރާޑް ދެކޭ ޮ‬

‫ފުރަތަމަ ފުރުސަތުން ވެސް އުމުރުން ‪ 22‬އަހަރުގެ‬

‫އޭނާ މި ދަތުރު ފެށި ހިސާބު މަތިން އަބަދުވެސް އޭނާ‬ ‫ހަނދާން ހުރުމެވެ‪ .‬އެއްވެސް ކަމެއްގައި މާޔޫސްނުވެ‬ ‫ކުރިއަށް ވިސްނައިގެން ހުރުމެވެ‪.‬‬

‫ފވާޑް ޖިއަން ޕިއޭ ޕަޕިންގެ‬ ‫ފްރާންސްގެ ކުރީގެ ޯ‬

‫ލިއްލޭ ޔޫތު ޓީމުގައި ވެސް ޕަވާޑް ވަނީ ތަފާތު‬

‫ގސް ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމުން‬ ‫މަގުން ކުރިއަށް ޮ‬

‫ދައްކައިފަ އެވެ‪ .‬އުމުރުން އޭރު އެންމެ ‪ 18‬އަހަރުގެ‬

‫ޝމްޕްސް އޭނާ އަށް‬ ‫ޕަވާޑް ތަފާތު ދެއްކުމާ އެކު ޑެ ޯ‬

‫ހދުމަށެވެ‪ .‬ޕަވާޑަށް އެކަން ހާސިލްވީ‬ ‫ފުރުސަތު ޯ‬

‫ކޗު ރެނޭ ޖިރާޑަށް ޕަވާޑްގެ‬ ‫ޕަވާޑަށް‪ ،‬ލިއްލޭގެ ޯ‬

‫ގަވާއިދުން ޖާގަދޭން ފެށި އެވެ‪.‬‬

‫އުއްމީދު ވެސް ނުކުރާހާ އަވަހަށެވެ‪.‬‬ ‫ބޅަ ހުނަރަކީ އެންމެ ކުރިން ވެސް‬ ‫ޕަވާޑުގެ ފުޓް ޯ‬

‫ބޑަށް ކަމުދިޔައީ އޭނާ އަކީ އެއް‬ ‫ކުޅުން އެންމެ ޮ‬

‫ލިއްލޭ ޓީމުން ޕަވާޑަށް ދިން ފުރުސަތަށްޓަކައި‬

‫ވލްޑް ކަޕުގައި ފްރާންސުން ކުޅުނު‬ ‫މި ފަހަރުގެ ޯ‬

‫ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި‬

‫ކންމެ މަގާކަށް ވެސް‬ ‫ފެންވަރެއްގައި ޑިފެންސްގެ ޮ‬

‫ހުރިހާ މެޗެއްގައި ޕަވާޑް އަންނަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް‬

‫ކޅަށް ފްރާންސް ޖޯޒީގައި ޕަވާޑް‬ ‫މިރޭ ބެލްޖިއަމާ ދެ ޮ‬

‫މންޓަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ ބަޔެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން‬ ‫ޖު ޮ‬

‫ކުޅެވޭ ކުޅުންތެރިއަކަށްވާތީ އެވެ‪ .‬ޖިރާޑުގެ ކޯޗުކަމުގައި‬

‫ދައްކަމުންނެވެ‪ .‬ފްރާންސް ޓީމުން ދެ ވަނަ ބުރުގައި‬

‫ނުކުންނައިރު‪ ،‬އޭނާ ހަނދާނުގައި ކުރިން ދުށް‬

‫ހޯދި ކަމެކެވެ‪ .‬ޕަވާޑުގެ ޔޫތު ކޯޗަކަށް މަސައްކަތްކުރި‬

‫ކުޅުނު ލިއްލޭގެ ފުރަތަމަ ޓީމުން ‪ 2015‬ވަނަ އަހަރު‬

‫ހދިއިރު‪ ،‬އާޖެންޓީނާ އިން ދެ‬ ‫އާޖެންޓީނާގެ މައްޗަށް ކުރި ޯ‬

‫ވލްޑް ކަޕެއްގެ‬ ‫އެއް ހުވަފެނެއް އެބައޮތެވެ‪ .‬އެއީ ޯ‬

‫ސަލިވަން ސްކީބާ ބުނީ އުމުރުން ހަ އަހަރުގައި‬

‫ޕަވާޑަށް ފުރުސަތު ދިނެވެ‪ .‬ޖިރާޑް ބުނީ ޕަވާޑް‬

‫ވަނަ ހާފުގައި ލީޑުނެގުމާ އެކު ފްރާންސަށް ހަމަޖެހުމެއް‬

‫ފައިނަލުގައި ފްރާންސް ޖޯޒީގައި ކުޅުމެވެ‪ .‬އެ ކަމަށް މި‬

‫ވެސް ޕަވާޑުގެ ހުނަރު ހުރީ އެ އުމުރުގެ އެހެން‬

‫ފެންނަނީ އެ އުމުރަށް ވުރެ މާ ހަމަޖެހޭ ފުޓްބޯޅައެއް‬

‫ގލުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަވުމުންނެވެ‪.‬‬ ‫ލިބުނީ ޕަވާޑްގެ ޯ‬

‫ވަގުތު އޮތް ހަމައެކަނި ހުރަހަކީ އޭނާގެ ގާތް އެކުވެރިން‬

‫ކުޅުންތެރިންނަށް ވުރެން މާ އުހުގަ އެވެ‪ .‬ސްކީބާ‬

‫ކުޅޭ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫މިއީ ޕަވާޑް ގައުމީ ޓީމަށް ޖަހައިދިން ފުރަތަމަ ގޯލެވެ‪.‬‬

‫ކށްފައިދިޔަ ބެލްޖިއަމް އެވެ‪ .‬ޕަވާޑް ދެކޭ‬ ‫އޭނާ ދޫ ޮ‬

‫އަދި އެ ލަނޑާ އެކު ޕަވާޑް ވެފައިވަނީ ‪ 1998‬ވަނަ‬

‫ގޮތުގައި ފްރާންސްގެ ކިބައިގައި ބެލްޖިއަމް ބަލިކުރެވޭނެ‬

‫ވަކިވުމާ އެކު ދެން ޕަވާޑަށް އެ ޓީމުން ފުރުސަތު‬

‫ގލު ޖެހި ފްރާންސްގެ‬ ‫އަހަރަށް ފަހު ވޯލްޑް ކަޕެއްގައި ޯ‬

‫ފެންވަރު އެބަހުއްޓެވެ‪.‬‬

‫ހަނިވި އެވެ‪ .‬އެ ހިސާބުން ކެރިއަރު ކުރިއަށްގެންދަން‬

‫ފުރަތަމަ ޑިފެންޑަރަށެވެ‪.‬‬

‫ކޯޗުކޮށްދިންއިރު އެހެން ކުޅުންތެރިންނަށް މިސާލެއްގެ‬ ‫ގތުގައި ދައްކައި އުޅުނީ ވެސް ޕަވާޑް އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬ ‫އޭއެފްޕީ އަށް ދާދި ފަހުން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި‬

‫ލިއްލޭ ކޯޗުކަމުން ‪ 2016‬ވަނަ އަހަރު ޖިރާޑް‬

‫މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ޕަވާޑަށް ޖެހުނީ‬

‫ޕަވާޑް ބުނީ ކުޑައިރުގައި އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިން‬

‫ޕަވާޑަށް ޖެހުނީ ޖަރުމަނުގެ މަޝްހޫރު ކްލަބް‬

‫ބެލްޖިއަމަށް ކުޅެން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އޭނާ‬

‫ސްޓުޓްގާޓަށް ބަދަލުވާށެވެ‪ .‬ސްޓުޓްގާޓް އެ ސީޒަނުގައި‬

‫ބޅަ މުބާރާތުގައި‬ ‫ފްރާންސްގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޔޫރޯ ފުޓް ޯ‬

‫އެ ގައުމަށް ވެސް ކުޅެން ބޭނުންވި ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވިއިރު‪ ،‬ޕަވާޑް އެ ޓީމާ‬

‫އެ ގައުމު ކުޅޭ މެޗުތަކަށް ޓިކެޓް ގަންނާށެވެ‪ .‬އެ‬

‫އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ވުރެ އޭނާ އަށް މުހިއްމުވީ ޕަޕިން‬

‫ގުޅުނީ ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ޔަގީނުން ވެސް ލިބޭނެ‬

‫ކަމަކު އެ ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުވެގެންދިޔައީ މިދިޔަ ނުވަ‬

‫ފްރާންސާއި ބެލްޖިއަމް ކުޅޭ ސެމީ ފައިނަލް މެޗު‬ ‫ފަށާނީ މިރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން ‪ 11‬ޖަހާއިރު އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 10‬ޖުލައި ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪22‬‬

‫ޓީއެފްޖީގެ "ރަން އިން އައް ޑޫ" އޮގަސްޓް ‪ 11‬ގައި‬

‫ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން އައްޑޫ‬ ‫ސިޓީގައި ބާއްވާ "ރަން އިން އައްޑޫ" އޮގަސްޓް‬

‫ވަނަ ދުވަހު މެންދުރުފަހު ‪ 3‬އިން ރޭގަނޑު ‪ 12‬އަށް‬ ‫އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގަ އެވެ‪.‬‬

‫‪ 11‬ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ތައްޔާރުވެ‪ ،‬ބައިވެރިވުމުގެ‬ ‫ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ‪.‬‬ ‫ލމީޓަރު‪ ،‬ހާފް މެރެތަން‬ ‫ފަސް ކިލޯމީޓަރު‪ 10 ،‬ކި ޯ‬ ‫އަދި މެރެތަން ރޭސްތައް ހިމެނޭ "ރަން އިން އައްޑޫ"‬

‫މި ފަހަރުގެ އިވެންޓުގެ ހާފް މެރެތަންގައި‬ ‫ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދުވުންތެރިއާ އަހުމަދު ޝަރަފް‬ ‫ކގައި ތަމްރީން ހަދަމުން އަންނަ‬ ‫ދުވާނެ އެވެ‪ .‬މޮރޮ ޯ‬ ‫ޝަރަފް ދުވާނީ އޭނާގެ ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭ‬

‫ކމް އިން އޮންލައިންކޮށް‬ ‫ގައި ގޯޓުރޭސް ޑޮޓް ޮ‬

‫ގތުގަ އެވެ‪ .‬ޓީއެފްޖީން ބުނީ‬ ‫ފުރިހަމަ ކުރާ ރޭހެއްގެ ޮ‬

‫ބައިވެރިވެވޭނެ އެވެ‪ .‬އަދި މެނުއަލީ ރަޖިސްޓްރީވާން‬

‫ރގްރާމުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ‬ ‫އެ ޖިމްގެ އައުޓް ރަން ޕް ޮ‬

‫ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ސ‪ .‬ހިތަދޫގައި ހުންނަ ފަލަކް‬

‫ކޯޗު ޝަރަފް މި ރޭހުގައި ދުވުމަކީ ލިބޭ ވަރަށް‬

‫ފމް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ސްޕޯޓްސް އަށް ދިއުމުން ޯ‬

‫ބޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ އަކީ ގައުމީ މެރެތަން‬ ‫ޮ‬

‫ރޭހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮގަސްޓް‬

‫ކޑް ވެސް މުގުރާލާފައިވާ‬ ‫ކޑާއި ހާފް މެރެތަން ރެ ޯ‬ ‫ރެ ޯ‬

‫‪ 1‬ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު‬

‫ދުވުންތެރިއެކެވެ‪.‬‬

‫މިހާތަނަށް ވެސް ‪ 100‬އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން‬ ‫ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ޓީއެފްޖީން ބުނެ އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރިއާ ހިލާފަށް މި ފަހަރު ހުރިހާ އިވެންޓެއްގެ‬

‫ސް ޕޭ ން ކޯ ޗު ގެ މަ ގާ މަ ށް ހަ މަ ޖެ އް ސި ލު އި ސް‬ ‫ނ ރީ ކޭ‪ -- .‬ފޮ ޓޯ‪ :‬އޭ އެ ފް ޕީ‬ ‫އެ ް‬

‫ސް ޕޭނުގެ ކޯޗަކަ ްށ‬ ‫އެންރީކޭ ހަމަޖައްސައިފި‬ ‫މެޑްރިޑް (ޖުލައި ‪ - )9‬ސްޕޭނުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ‬ ‫ލނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް‬ ‫ކޯޗުގެ މަގާމަށް ބާސެ ޯ‬ ‫އެންރީކޭ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ލޕެޓީގު ވަކިކުރުމަށް ފަހު‬ ‫ކޯޗުގެ މަގާމުން ޖޫލެން ޮ‬

‫އެ މަގާމަށް ރަފޭލް ބެނިޓޭޒް ގެންނަން ސްޕޭނުގެ‬

‫ވލްޑް ކަޕަށް ފަހު ރެއާލް މެޑްރިޑާ‬ ‫އެވެ‪ .‬އެއީ ޯ‬ ‫ލޕެޓީގު ނިންމުމުންނެވެ‪ .‬ލޮޕެޓީގު ވަކި‬ ‫ހަވާލުވާން ޮ‬

‫ފެޑެރޭޝަނުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެ‬

‫ކުރަން ސްޕެއިން ފެޑެރޭޝަނުން ނިންމީ ރެއާލާ އެކު‬

‫ޕޓްކޮށްފައިވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން މިއަދު ރި ޯ‬

‫އެއްބަސްވުން ހެދީ ފެޑެރޭޝަނަށް އެންގުމަކާ ނުލައި‬

‫ނަމަވެސް ސްޕޭން ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް ލުއިސް‬

‫ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ރުބިއަލްސް ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ‬

‫ކޗުކޮށް ދިން ހިއޭރޯގެ‬ ‫ވޯލްޑް ކަޕުގައި ސްޕޭނަށް ޯ‬

‫އތް ދެ އަހަރު ސްޕޭނުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް‬ ‫ކުރިއަށް ޮ‬

‫ކޗިން ތަޖުރިބާއަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ‬ ‫ހަމައެކަނި ޯ‬

‫އެންރީކޭ ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޑގެ ހެޑްކޯޗުކަމެވެ‪.‬‬ ‫އެސިސްޓެންޓް ކޯޗުކަމާއި އޮވިއެ ޯ‬

‫އެންރީކޭ‪ ،48 ،‬އަށް މަގާމު ދިން އިރު އެތުލެޓިކޯ‬ ‫ކލް ކީޕަރު ފްރާންސިސްކޯ މޮލިނާ‬ ‫މެޑްރިޑުގެ ކުރީގެ ޯ‬ ‫ޕޓިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހަމަޖައްސައިފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ވަނީ ސް ޯ‬ ‫ޕޓިން ޑިރެކްރަކަށް ކުރިން ހުރި ފެނާންޑޯ‬ ‫ސް ޯ‬

‫ކށެވެ‪ .‬ރޭސް ނިންމާ ދުވުންތެރިއަކަށް‬ ‫ޗިޕް މެދުވެރި ޮ‬

‫ޕއިންޓް ގާއިމްކުރަން‬ ‫ސްޓާޓް ޕޮއިންޓާއި ފިނިޝިން ޮ‬

‫މެޑަލް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފާއިރު މެރެތަން ފުރިހަމަކުރާ‬

‫ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހިތަދޫގައި ހުންނަ ސިޓީ ކައުންސިލް‬

‫ބައިވެރިންނަށް ފިނިޝާ ޓީޝާޓެއް ލިބޭނެ އެވެ‪ .‬މީގެ‬

‫އިދާރާ ކުރިމަތިންނެވެ‪ .‬މެރެތަން (‪ 42‬ކިލޯމީޓަރު)‬

‫ވލަންޓިއަރުންގެ އަގު ވެސް ވަޒަންކުރާނެ‬ ‫އިތުރުން ޮ‬

‫ރޭސް ފަށާނީ މެންދަމު ‪ 2‬ޖަހާއިރެވެ‪ .‬ހާފް މެރެތަން‬

‫އެވެ‪ .‬ޓީއެފްޖީން އަންނަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ‬

‫ލމީޓަރު) ރޭސް ފަތިހު ‪ 5‬ޖަހާއިރު ފަށާއިރު‬ ‫(‪ 21‬ކި ޯ‬

‫ދުވުންތެރިންނަށް ވެސް ރޭސް މާކެޓްކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫‪ 10‬ކިލޯމީޓަރު ރޭސް ފަށާނީ ހެނދުނު ‪ 6‬ޖަހާއިރެވެ‪.‬‬

‫ބޑު އެއް ޖިމް ހިންގާ‬ ‫ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޮ‬

‫އަދި ފަހު އިވެންޓް ނުވަތަ ފަސް ކިލޯމީޓަރު ރޭސް‬ ‫ފަށާނީ ހެނދުނު ‪ 7‬ޖަހާއިރެވެ‪.‬‬ ‫އޭގެ ކުރިން ‪ 10‬ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު އޮންނާނީ‬

‫ކުންފުނިން ދުވުމުގެ އިވެންޓްތައް ބާއްވަން ފެށީ ‪2013‬‬ ‫ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހުޅުމާލޭގަ އެވެ‪ .‬އެކަމަކު ރަން‬ ‫އިން މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގެ މި އިވެންޓްތައް މިދިޔަ‬

‫ކުޑަކުދިންގެ ދުވުމާއި އުމުރުންދުވަސްވީ މީހުންގެ‬

‫ގތުން އައްޑޫ‬ ‫އަހަރު އަތޮޅުތެރެއަށް ފުޅާކުރި އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ޕ މި ފަހަރު ދެ ދުވަހަށް‬ ‫ހިނގުމެވެ‪ .‬ރޭހުގެ އެކްސް ޯ‬

‫ތޅުގައި ވެސް ވަނީ ބާއްވައިފަ‬ ‫ސިޓީގެ އިތުރުން ލ‪ .‬އަ ޮ‬

‫އންނާނީ އޮގަސްޓް ‪9‬‬ ‫ދެމިގެންދާނެ އެވެ‪ .‬އެ ހަރަކާތް ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ވަނަ ދުވަހު މެންދުރުފަހު ‪ 3‬އިން ‪ 6‬އަށް އަދި ‪10‬‬

‫ޒޯން އެކެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބަނޑޮހަށް‬

‫ރގެ ކޯޗިން ތަޖުރިބާގެ‬ ‫ވޯލްޑް ކަޕުގައި ވެސް ހިއޭ ޯ‬ ‫މައްސަލަތައް ފެނުނެވެ‪.‬‬ ‫ވލްޑް ކަޕުގައި ކުޅުނު‬ ‫ސްޕެއިން މި ފަހަރުގެ ޯ‬ ‫މޅުވީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި‬ ‫ހަތަރު މެޗުގެ ތެރެއިން ޮ‬

‫ބޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން‬ ‫އާލާ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީ ޯ‬

‫ޒން ދޭއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޖުމެއިރާ‬ ‫ޯ‬

‫މލްޑިވްސް އިން‬ ‫އެކެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބަނޑޮސް ޯ‬

‫ޒނުގެ ތަށި އުފުލާލީ‬ ‫ވިޓަވެލި އެވެ‪ .‬އެ ޓީމުން އެ ޯ‬

‫ހޯދައިފި އެވެ‪.‬‬

‫މލްޑިވްސް ބަލިކުރުމަށް‬ ‫ފައިނަލުގައި ވެލައްސަރު ޯ‬

‫ޒން އެކެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބަނޑޮހުން ހޯދީ‬ ‫ޯ‬

‫ފަހު އެވެ‪ .‬އެ މެޗުގެ ސެޓުތައް ދިޔައީ ‪،25-22‬‬

‫އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު ފައިނަލުގައި ގްރޭންޑް ޕާކް‬

‫‪ 23-25 ،25-18‬އަދި ‪ 25-14‬އެވެ‪ .‬ފައިނަލް‬

‫ކޮއްދިއްޕަރު ބަލިކުރުމަށް ފަހު އެވެ‪ .‬ބަނޑޮހުން‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ޖުމެއިރާގެ‬ ‫މެޗުގެ ޮ‬

‫މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ‪ 1-3‬ސެޓުންނެވެ‪ .‬މެޗުގެ‬

‫ޝިއުނާޒް އަބްދުލް ވާހިދު އެވެ‪.‬‬

‫ފުރަތަމަ ސެޓު ‪ 25-20‬އިން ގެންދިޔައީ ގްރޭންޑް‬

‫މލްޑިވްސް އިން‬ ‫ނިޔާމަ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ޯ‬

‫ޑސް މޮޅުވީ ދެން ކުޅުނު ތިން‬ ‫ޕާކުންނެވެ‪ .‬ބަނ ޮ‬

‫ޒން ތިނެއް ކާމިޔާބުކުރީ ފައިނަލުގައި ކަނޑިމާ‬ ‫ޯ‬

‫ގސްގެންނެވެ‪ .‬އެ ޓީމު ސެޓުތައް‬ ‫ސެޓު ގެން ޮ‬

‫މޯލްޑިވްސް ބަލިކުރުމަށް ފަހު އެވެ‪ .‬މި މެޗުގެ‬

‫ކާމިޔާބުކުރީ ‪ 22-25 ،19-25‬އަދި ‪19-25‬‬

‫ސެޓުތައް ދިޔައީ ‪ 22-25 ،22-25‬އަދި ‪23-25‬‬

‫އިންނެވެ‪.‬‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ނިޔާމަ އަށް‬ ‫އިންނެވެ‪ .‬މެޗުގެ ޮ‬

‫މޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ‬ ‫ފައިނަލް މެޗުގެ ޮ‬ ‫ޑހަށް ކުޅޭ ގައުމީ ޓީމުގެ ތަޖުރިބާކާރު‬ ‫ބަނ ޮ‬

‫ވލްޑް ކަޕް ފެށެން ދެ ދުވަހަށްވެފައި‬ ‫ހިއޭރޯ ވަނީ ޯ‬

‫ކޅަށް ކުޅުނު މެޗުންނެވެ‪ .‬ގްރޫޕްގެ‬ ‫އީރާންއާ ދެ ޮ‬

‫ވަނިކޮށް ސްޕޭނުގެ ގައުމީ ޓީމާ ހަވާލުވެފަ އެވެ‪.‬‬

‫ކއާ އެއްވަރުވިއިރު‪،‬‬ ‫އަނެއް ދެ މެޗުން ޕޯޗުގަލާއި މޮރޮ ޯ‬

‫ވލްޑް ކަޕުގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވުމުން އޭނާ‬ ‫ނަމަވެސް ޯ‬

‫މުބާރާތުން ކެޓީ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރަޝިއާ އަތުން‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމުން ސްޕޭނުގެ ކޯޗުގެ މަގާމު‬

‫ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ‪.‬‬

‫ކުޅުން ވަނީ ނިމިފަ އެވެ‪ .‬އެއީ ޒޯން ދޭއް އަދި‬

‫އތީ ހުސްވެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ވެސް ޓައިމިން ބަލާނީ ބިބުގައި ހަރުކުރާ އިލެކްޓްރޯނިޗް‬

‫ވލްޑް ސްޕެއިން‬ ‫ހިއޭރޯއާ ގައުމީ ޓީމު ހަވާލުކުރީ ޯ‬ ‫ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗަށް ‪ 48‬ގަޑިއިރަށް ވެފައިވަނިކޮށް‬

‫ސްޕޭނުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް އެންރީކޭ ހަމަޖައްސެއިރު‬

‫ލންގް ރަންއެކޭ އެއްގޮތަށް މި ފަހަރު‬ ‫ހުޅުމާލޭ ޯ‬

‫ކުޅޭ އަހުމަދު ފާޒިލް އެވެ‪.‬‬ ‫ޒން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ‬ ‫އެންމެ ފަހުގެ ޯ‬

‫ކުޅުންތެރިއާ އަހުމަދު އަބްދުލް ކަރީމް (ލޯންގޭ)‬

‫ޗެމްޕިއަން އަނަންތަރާ ކިހާވަށް ވިލާސް މި‬ ‫ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ނުކުޅެ އެވެ‪ .‬އަނަންތަރާ‬

‫ޒން އެކެއްގެ އިތުރުން މިހާތަނަށް ދެ ޒޯނެއްގެ‬ ‫ޯ‬ ‫ޒޯން ތިނެކެވެ‪.‬‬

‫މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރީ ސޮނޭވާފުށި‬ ‫ބަލިކުރުމަށް ފަހު އެވެ‪.‬‬


‫‪mihaaru.com‬‬

‫ކުޅިވަރު‬

‫‪ 10‬ޖުލައި ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪24‬‬

‫ފޯކައިދޫ އިން ފަހު ވަގު ުތ‬ ‫ތިމަރަފުއްޓާ އެއްވަރުކޮށްފި‬ ‫ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އިއްޔެ ހަވީރު‬

‫ކށް ލިބުނު ބޯޅަ ފޮނުވާލި‬ ‫އަށެވެ‪ .‬އޭނާ އަށް ހުސް ޮ‬

‫ފކައިދޫ އިން ޖެހި‬ ‫ކުޅުނު މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ށ‪ޯ .‬‬

‫ނަމަވެސް ކީޕަރު އަޑެޓުންޖީ ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގޯލާ އެކު ތ‪ .‬ތިމަރަފުއްޓާ ‪ 2-2‬އިން އެއްވަރުކޮށްފި‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ތިމަރަފުއްޓަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ މެޗުގެ‬ ‫‪ 69‬ވަނަ މިނިޓްގައި އަހުމަދު މައުރޫފް (މާއްޓޭ) އެވެ‪.‬‬

‫ޕއިންޓާ އެކު ފޯކައިދޫ ލީގުގެ‬ ‫މި މެޗުން ލިބުނު ޮ‬

‫ދެ ވަނަ ހާފުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި‬

‫އތީ ތިން މެޗުން ދެ ޕޮއިންޓާ އެކު‬ ‫ހަ ވަނައިގައި ޮ‬

‫ކުޅެން ނުކުތް މާއްޓޭ މި ލަނޑު ޖެހީ އޭރިއާ ތެރެއިން‬

‫ހދި ފުރަތަމަ ޕޮއިންޓާ އެކު‬ ‫އެވެ‪ .‬ތިމަރަފުށި ލީގުގައި ޯ‬

‫ކއާސީ ހުސްކޮށްލާފައި ދިން‬ ‫ބޅައަކުންނެވެ‪ޮ .‬‬ ‫ލިބުނު ޯ‬

‫ވަނީ ލީގުގެ ނުވަ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ‪.‬‬

‫ގލުގެ ތިރީ ކަނަށް އަމާޒުކޮށްލައިފަ‬ ‫ބޯޅަ މާއްޓޭ ވަނީ ޯ‬

‫ކުޅުނު ފުރަތަމަ ދެ މެޗުން ތިމަރަފުށި‬

‫އެވެ‪ .‬މިއީ ތިމަރަފުށިން ލީގުގައި ޖެހި ފުރަތަމަ ގޯލެވެ‪.‬‬

‫ބަލިވެފައިވުމުން މި މެޗަށް ތިމަރަފުށިން ނުކުތީ‬ ‫ފމަކަށް އެޅުމަށެވެ‪.‬‬ ‫ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެ އަލުން ޯ‬

‫ލިލީގެ ގޯލުން މާޒިޔާ އަތުން‬ ‫ނިއު މޮޅުވެއްޖެ‬ ‫މު ހަ އް މަ ދު ހަ މް ދޫ ން‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫އަހުމަދު އަބްދުﷲ (ލިލީ) ޖެހި ހަމައެކަނި ގޯލާ‬

‫މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ފެނިގެން ދިޔައީ‬ ‫‪ 25‬ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ‪ .‬ގުރުބާނީ ނެގި ހުރަހެއް‬ ‫ގސް ލިލީ އަށް ލިބުމުން އޭނާ ވަނީ އެ‬ ‫ފެނުޖެހިފައި ޮ‬ ‫ގލުގެ ތިރީ ކަނަށް ވައްދާލައިފަ‬ ‫ބޯޅަ ބޮލުން ޖަހައި ޯ‬

‫އެކު ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ވާދަވެރި‬

‫އެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން ގުރުބާނީ ނެގި ހުރަހެއް މުޅިން‬

‫މާޒިޔާ އަތުން ‪ 0-1‬އިން ނިއު ރޭޑިއަންޓް މޮޅުވެއްޖެ‬

‫ބލަށް އެރި ނަމަވެސް ގޯލާ‬ ‫ހުހަށް ހުރި ސަޑޭގެ ޮ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫އަމާޒެއް ނުކުރެވުނެވެ‪.‬‬ ‫މި ނަތީޖާއާ އެކު ނިއު ވަނީ ހަތް ޕޮއިންޓާ އެކު‬

‫ކޅު ނިއު އަށް ލީޑު‬ ‫ދެ ވަނަ ހާފުގެ ކުރީ ޮ‬

‫ތާވަލުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފަ އެވެ‪ .‬އެ އަދަދަށް‬

‫ފުޅާކުރަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނެވެ‪ .‬އެކަމަކު‬

‫ކށްގެން ލަނޑުގެ ތަފާތުން ދެ ވަނައިގައި‬ ‫ޕއިންޓް އެއް ޮ‬ ‫ޮ‬

‫ލިލީ ނެގި ހުރަސް ކިޕްސަން އޭރިއާ ތެރެއިން‬

‫އތީ ގްރީންސްޓްރީޓްސް އެވެ‪ .‬ހަ ޕޮއިންޓާ އެކު ތިން‬ ‫ޮ‬

‫ރލްކުރުމަށް ފަހު ޖެހީ މާޒިޔާގެ ގޯލްކީޕަރު‬ ‫ކންޓް ޯ‬ ‫ޮ‬

‫ޕޓްސް ކްލަބުން މާދަމާ‬ ‫ވަނައިގައި އޮތް ޓީސީ ސް ޯ‬

‫ހުސެއިން ޝަރީފުގެ އަތަށެވެ‪.‬‬

‫މޅުވެގެން އެއް ވަނަ އަށް‬ ‫ކްލަބް އީގަލްސް އަތުން ޮ‬

‫މެޗުގެ ފަހު ބައިގައި މާޒިޔާ އިން ނިއު އަށް‬

‫އތެވެ‪ .‬މާޒިޔާ އޮތީ ހަތަރު‬ ‫އެރުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ ޮ‬

‫ގތުން ފަހު ވަގުތު‬ ‫ވަރަށް ބޮޑަށް ނުރައްކާކުރި އެވެ‪ .‬އެ ޮ‬

‫ޕއިންޓާ އެކު ހަތަރު ވަނައިގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫އެ ޓީމަށް ރަނުގެ ތިން ފުރުސަތެއް ލިބުނެވެ‪ .‬މެޗުގެ‬

‫މިރޭގެ މެޗުގައި ނިއު އަށް ތަފާތު ދައްކައިދިނީ‬

‫‪ 89‬ވަނަ މިނެޓުގައި ސްޓެވާޓް އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި‬

‫މުޅިން އަލަށް ޓީމާ ގުޅުނު ތުރުކުމެނިސްތާން ވިންގާ‬

‫ބާރު ބޯޅަ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށް ދިޔައިރު އިތުރު‬

‫އާމިރް ގުރުބާނީ އެވެ‪ .‬ކުޑަ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު‬

‫ވަގުތުގެ ތެރޭ އަސަދުﷲ އަށް އޭރިއާ ތެރެއިން ހުހަށް‬

‫ޓ ވެސް މިރޭ ކުޅުނެވެ‪.‬‬ ‫ސްޕެއިން ޑިފެންޑަރު ޖޯޖް ގޮ ޯ‬

‫ގލް މަތިންނެވެ‪ .‬އޭގެ ފަހުން އޭނާ‬ ‫ލިބުނު ބޯޅަ ޖެހީ ޯ‬

‫އެކަމަކު އަނިޔާއަކަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ‬

‫ބޅަ ވެސް ގޯލާ އަމާޒެއް‬ ‫އަށް ބޮލުން ޖަހަން ލިބުނު ޯ‬

‫ސްޕެއިން ޕްލޭމޭކާރު ކަންޑޭލާގެ ބޭނުމެއް ނުހިފުނެވެ‪.‬‬ ‫ފރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ދިޔަ މިރޭގެ‬ ‫ވާދަވެރި‪ޯ ،‬‬

‫ނުކުރެވުނެވެ‪.‬‬ ‫ޒން މެޗަށް ފަހު ބުނީ‬ ‫ނިއުގެ ކޯޗު އޮސްކާ ބްރު ޮ‬

‫މެޗުގެ ފުރަތަމަ ‪ 20‬މިނެޓު ކޮންޓްރޯލްކޮށް ރަނގަޅު‬

‫މޅެއް މި ލިބުނީ ވަރަށް އުނދަގޫ މެޗަކުން ކަމަށާއި‬ ‫ޮ‬

‫ހދީ މާޒިޔާ އިންނެވެ‪ .‬އެގޮތުން ހަތް ވަނަ‬ ‫ފުރުސަތު ޯ‬

‫މާޒިޔާ އިން ކައުންޓާ އެޓޭކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް‬

‫މިނެޓުގައި ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު) އަށް އެކަނިމާއެކަނި‪،‬‬

‫ނުރައްކާކުރި ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ގތަކަށް ޖަހަން ލިބުނު ބޯޅަ ގޯލާ‬ ‫ބޭނުން ޮ‬

‫"އަހަރެމެންނަށް ދެ ވަނަ ހާފުގައި ފޯމޭޝަނަށް‬

‫އަމާޒުނުކުރެވުނުއިރު‪ 14 ،‬ވަނަ މިނެޓުގައި ކޮނޭލިއަސް‬

‫ވެސް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހުނު‪ .‬ވަރަށް އުނދަގޫ ގޭމެއް‬

‫ސްޓެވާޓް ނެގި ހުރަސް ކެޕްޓަން އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ‬

‫ބޑުކޮށް މިދިޔައީ‪.‬‬ ‫މިއީ‪ .‬މުޅި ‪ 90‬މިނެޓު ވަރަށް ބާރު ޮ‬

‫ބޮލުން ޖެހުމުން ދިޔައީ ހުރަސް ދަނޑި މަތިންނެވެ‪.‬‬ ‫ނިއު އަށް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވީ މިޑްފީލްޑަރު‬ ‫މުހައްމަދު އުމެއިރަށް އަނިޔާވެ ބަދަލުކުރަން ޖެހުމެވެ‪.‬‬ ‫އެކަމަކު އުމެއިރުގެ ބަދަލުގައި އެރި އިމްރާން ނަޝީދު‬ ‫(އިންމަ) ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި އެވެ‪.‬‬ ‫ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފަހުބައިގައި ނިއު އިން ކޮންޓްރޯލް‬

‫އެކަމަކު މެޗުގެ ނަތީޖާ އިންސާފުވެރިކަމަށް ބަލާނީ‪.‬‬ ‫ގތުގައި މާޒިޔާ އިން ލީގުގައި ވަރުގަދަ‬ ‫އަހަރެން ދެކޭ ޮ‬ ‫ޗެލެންޖްތަކެއް ދޭނެ‪ "،‬އޮސްކާ ބުންޏެވެ‪.‬‬ ‫ކޗު އިސްމާއިލް މަހަފޫޒް (އިންމަ) ބުނީ‬ ‫މާޒިޔާގެ ޯ‬ ‫ރަނގަޅު ގޭމެއް ކުޅެ ކުޅުންތެރިން ދަނޑުމަތީގައި‬ ‫ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ވެސް ކުރި ކަމަށާއި އެކަމަކު‬

‫ހޯދައި ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކުރަން‬

‫އެއާ އެއްވަރަށް ލިބޭ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފަން‬

‫ފެށި އެވެ‪ .‬އެންމެ ފުރަތަމަ ގުރުބާނީ އަރިމަތިން ނެގި‬

‫ޖެހޭ ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ފވާޑް އަތުހިއޭ ކިޕްސަން އަތުން‬ ‫ހުރަހެއް ރުވާންޑާ ޯ‬

‫"ކުރާ މަސައްކަތާ އެއްވަރަށް ނަތީޖާ ވެސް ނެރެން‬

‫ބޭކާރުވިއިރު ކެޕްޓަން އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އޭރިއާ‬

‫ގލަށް ބަދަލުކޮށްލަން‬ ‫އެބަޖެހޭ‪ .‬ލިބޭ ފުރުސަތުތައް ޯ‬

‫ތެރެއަށް ވައްޓާލި ބޯޅަ އަށް ހަސަން އަދުހަމް (ސަޑޭ)‬

‫ވެސް އެބަޖެހޭ‪ .‬އުއްމީދުކުރަނީ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި‬

‫ކންޓްރޯލެއް ނުކުރެވުނެވެ‪.‬‬ ‫ހުހަށް އެރި ނަމަވެސް ޮ‬

‫އެކަން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް‪ "،‬އިންމަ ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫އޭގެ ފަހުން ދެ ޓީމުން ވެސް ކުރިއަށް ޖެހިގެން‬

‫ކޅުން މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލުގައި‬ ‫އަނެއް ޮ‬

‫ލަނޑެއް ޖަހަން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި އެވެ‪.‬‬

‫ތިމަރަފުށި އަތުން ‪ 0-3‬އިން ބަލިވުމުން ފޯކައިދޫ‬

‫މެޗުގެ ‪ 87‬ވަނަ މިނިޓްގައި ތިމަރަފުށީ އޭރިއާ ތެރެއިން‬

‫ހދުމަށެވެ‪ .‬ފޯކައިދޫ‬ ‫އިން މި މެޗަށް ނުކުތީ މޮޅެއް ޯ‬

‫ބޅައެއްގައި ޕެނަލްޓީ‬ ‫ކުޅުންތެރިއަކު އަތުގައި ޖެހުނު ޯ‬

‫އިން ޕްރިމިއާ ލީގަށް ނުކުތީ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް‬

‫އފިޝަލުން ވަރަށް‬ ‫ހޯދުމަށް ފޯކައިދޫ ކުޅުންތެރިންނާއި ޮ‬

‫ކުޅުނު ޓީމަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެންނެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް އެޕީލްކުރި އެވެ‪.‬‬ ‫ޮ‬

‫ތިމަރަފުށީ ޓީމުގައި ބިދޭސީ ތިން ކުޅުންތެރިންގެ‬ ‫އިތުރުން ދެން ހިމެނެނީ ހުސް އެ ރަށަށް ނިސްބަތްވާ‬ ‫ކުޅުންތެރިންނެވެ‪.‬‬ ‫މެޗު ފަށައިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ‬

‫ގލު މެޗުގެ އިތުރުވަގުތުގެ‬ ‫ތިމަރަފުށިން ލީޑުނެގި ޯ‬ ‫ކއާސީ އެވެ‪ .‬ކައުންޓަ‬ ‫ފުރަތަމަ މިނިޓްގައި ޖެހީ ޮ‬ ‫ބޅައެއްގައި ފޯކައިދޫ ކީޕަރު‬ ‫އެޓޭކުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޯ‬ ‫ކއާސީ ޖެހީ ތިރިތިރިންނެވެ‪ .‬އެ ބޯޅަ‬ ‫ހަނީފް ކައިރިން ޮ‬

‫ފކައިދޫ އަށް ލީޑުނަގައިދޭން އެ‬ ‫ކުޅުމެއް ފެނުނުއިރު ޯ‬

‫ކޮއްޓުމަށް ފަހު ކުރިއަށް ޖެހިގެން ކުރި އެޓޭކުގައި‬

‫ޓީމުގެ މުހައްމަދު މުސްލިހު (މުއްޓި) އަށް ރަނުގެ‬

‫ކށްދިނީ ޖައިލަމް އެވެ‪ .‬އޭނާ‬ ‫ފޯކައިދޫ އަށް އެއްވަރު ޮ‬

‫ފުރުސަތެއް ލިބުނެވެ‪ .‬މެޗުގެ ‪ 20‬ވަނަ މިނިޓްގައި‬

‫ގލުގެ ދުރުކަނަށެވެ‪ .‬އޭނާ އެ ބޯޅަ‬ ‫ޖެހި ބޯޅަ އަމާޒުވީ ޯ‬

‫ކުރިން އީގަލްސް އާއި ވެލެންސިއާ އަދި ނިއު‬

‫ގޯލަށް ވައްދާލީ ކީޕަރު އަޑެޓުންޖީ އަށް އެއްވެސް‬

‫ރޭޑިއަންޓަށް ވެސް ކުޅުނު މުއްޓި އަށް އޭރިއާ ތެރެއިން‬

‫ފުރުސަތެއް ނުދީ އެވެ‪.‬‬

‫ބޅަ ތިމަރަފުށީގެ ކީޕަރު‬ ‫މުޅިން ހުސްކޮށް ލިބުނު ޯ‬ ‫ލރެންސް ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬ ‫އަޑެޓުންޖީ ޯ‬ ‫އޭގެ މިނިޓެއް ފަހުން ތިމަރަފުށީގެ ބިދޭސީ‬

‫ކޗު އަލީ ނިސްތާރު‬ ‫މެޗާ ބެހޭގޮތުން ފޯކައިދޫގެ ޯ‬ ‫މުހައްމަދު ވަނީ ތިމަރަފުށީ ކުޅުންތެރިން ފަހު ވަގުތާ‬ ‫ޖެހެންދެން ކުރި ހިތްވަރަށް ތައުރީފްކޮށްފަ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ކއާސީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޖެހި ބޯޅަ‬ ‫ކުޅުންތެރިއާ ޮ‬

‫ޕއިންޓް ނުލިބުނީ ކުޅުންތެރިން މެޗަށް‬ ‫މި މެޗުން ތިން ޮ‬

‫ފޯކައިދޫގެ ކީޕަރު ހަނީފް ސާގިބް ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫ނުކުތްއިރު ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެފައި ނެތުމުން‬

‫މެޗުގެ ‪ 29‬ވަނަ މިނިޓްގައި ތިމަރަފުށީގެ އަހުމަދު‬ ‫ހައިލަމް ނަގައިދިން ހުރަސް އެ ޓީމުގެ ކޮއާސީ‬

‫ކަމަށް ބުންޏެވެ‬ ‫"ހަގީގަތުގައި މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ފެންވަރެއް‬

‫ފކައިދޫ ކީޕަރު ހަނީފް ވަނީ‬ ‫އަށް ލިބުމުގެ ކުރިން ޯ‬

‫ނޫން‪ .‬މި ބުނީ ތިމަރަފުށި ކުޅުންތެރިން ދަށެކޭ ނޫން‪.‬‬

‫ސަލާމަތްކޮށްފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަޅުގަނޑުމެން ކުރިން ދެ މެޗުގައި ދެއްކި ކުޅުން‬

‫ފކައިދޫގެ ފޯވާޑް‬ ‫މެޗުގެ ‪ 42‬ވަނަ މިނިޓްގައި ޯ‬

‫މި މެޗުގައި ނުދެއްކުނު‪ .‬ހަގީގަތުގައި ތިމަރަފުށީ‬

‫މުހައްމަދު ޖައިލަމް އަށް ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބުނެވެ‪.‬‬

‫ބޑަށް އަންޑައެސްޓިމޭޓް ކޮށްލައިގެން‬ ‫ޓީމު ވަރަށް ޮ‬

‫ގހެއްގެ ފައިދާ ނަގައި‬ ‫ތިމަރަފުށީގެ ފަހަތުން ހެދުނު ޯ‬

‫އަޅުގަނޑުމެންގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ތިބެވުނީ އެ ވެދާނެ‬

‫ބލުން ޖެހި ބޯޅަ ކީޕަރު‬ ‫ހުސްކޮށްހުރެ ޖައިލަމް ޮ‬

‫ނިއު ރޭޑިއަންޓް އަތުން ތިމަރަފުށި އެހާ ބޮޑުކޮށް‬

‫ކށްފަ އެވެ‪ .‬ތިމަރަފުށީގެ‬ ‫އަޑެޓުންޖީ ވަނީ މަތަ ޮ‬

‫ބަލިވީމަ އެ ވިސްނުމުގައި މި މެޗަށް ނުކުތީ ކަމަށް‪"،‬‬

‫ބލުން ޖައްސާލި ބޯޅައެއް އެ‬ ‫އިބްރާހިމް ސިނާހު ޮ‬

‫ނިސްތާރު ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ފނުވާލި ނަމަވެސް ދިޔައީ‬ ‫ޓީމުގެ އަބްދުﷲ ޒިޔާން ޮ‬ ‫ބޭރަށެވެ‪.‬‬ ‫ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ފަހު މިނިޓްގައި‬

‫ތިމަރަފުށީގެ މެނޭޖަރު އިބްރާހިމް ސަނާހު ބުނީ‬ ‫ހދުމަށް ކަމަށާއި އެކަން‬ ‫މެޗަށް ނުކުތީ މޮޅެއް ޯ‬ ‫ހާސިލްނުވީ ފަހު ވަގުތު ޑިފެންޑަރުންނަށް ހެދުނު‬

‫ފޯކައިދޫ އަށް ލީޑުނަގައިދިނީ ޖައިލަމް އެވެ‪ .‬އޭރިއާ‬

‫ގޯހަކުން ކަމަށެވެ‪ .‬އެކަމަކު މެޗަކަށް ފަހު މެޗެއް‬

‫ތެރެއިން ތިމަރަފުށީ ޑިފެންޑަރުން ވަށާލައިގެން ތިއްބާ‬

‫ކުޅުންތެރިންގެ ކުޅުން ރަނގަޅުވަމުން އައުމަކީ ކުރިއަށް‬

‫ގލުގެ މަތީ ކަނަށެވެ‪.‬‬ ‫އޭނާ ޖެހި ބޯޅަ އަމާޒުވީ ޯ‬

‫ހުރި މެޗުތަކަށް ނުކުންނައިރު ލިބޭ ހިތްވަރެއް ކަމަށް‬

‫ކޅުގައި ލީޑުފުޅާކުރަން ފޯކައިދޫ‬ ‫ދެ ވަނަ ހާފް ކުރީ ޮ‬ ‫އަށް ރަނގަޅު ތިން ފުރުސަތެއް ލިބިގެންދިޔައިރު‬ ‫ބޭނުމެއް ނުހިފުނެވެ‪ .‬އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތު ލިބުނީ‬ ‫އެ ޓީމުގެ މިސްރުގެ ކުޅުންތެރިއާ މަހުމޫދު މުސްތަފާ‬

‫އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ލީގުގައި މިރޭ ކުޅޭ މެޗުގައި ނިއު ނުކުންނާނީ‬ ‫މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށެވެ‪.‬‬


‫‪ 10‬ޖުލައި ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫އިމްރާނަށް އަދިވެސް އެންމެ ހެޔޮއެދެނީ‬ ‫އަޅުގަނޑު‪ :‬ޑރ‪ .‬ޝަހީމް‬

‫ސ‪ 5:‬އާ ގުޅޭ‬

‫ކުރަން ޖެހޭނީ‪ .‬އަނެއް ކަމަކީ އަޅުގަނޑު އަމިއްލަ‬ ‫އަށް ކަންކަން ނިންމަން ޖެހޭ ފަހަރު ވެސް އަންނާނެ‪.‬‬ ‫އޭގެ މާނައަކީ އަޅުގަނޑު އަޚުވަންތަކަން ކެނޑިގެން‬

‫ކައިރި އަށް ވަޑައިގަތުމަށް‪ "،‬ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫"އަޅުގަނޑަށް ވުރެން އިމްރާނަށް ވަކި ހެޔޮ‬ ‫އެދޭ މީހަކު މި އުޑު ދަށުގައި ނުހުންނާނެ‪ .‬ސަތޭކަ‬

‫ދިޔައީކީއެއް ނޫން‪ "،‬ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އޭރު އޭނާ ހުންނެވީ ސަރުކާރުގެ‬

‫ކަމަށާއި އެހެންކަމުން‪ ،‬އިމްރާނާ އެކު ވެސް އުފެދިފައިވާ‬

‫ތެރޭގައި ކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ‪ ،‬ކަން‬

‫ކށްގެން ގޮތްތަކެއް‬ ‫ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގައި މަޝްވަރާ ޮ‬

‫ހިނގައި ދިޔައީ ހަމަ އެގޮތަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ހދަން ޝަހީމް ގޮވައިލެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޯ‬

‫ޕަސެންޓް ޔަގީންކަމާ އެކު މި ދަންނަވަނީ‪ .‬އިމްރާން‬

‫އިމްރާން ޖަލަށް ލުމުގެ ކުރިން އަދި މިހާރު ވެސް‬

‫"އިމްރާން ވެސް‪ ،‬ޝޭހް އިލްޔާސް ވެސް‬

‫ގތުގައި ދީނީ އިލްމުވެރިން ތިބެން‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ހުންނަވަން ޖެހޭނީ އަޅުގަނޑާ އެއްކޮށް‪ .‬އަޅުގަނޑު‬

‫ވަޑައިގަންނަވަންވީ އަޅުގަނޑު ކައިރި އަށް‪ ،‬އެއީ‬

‫ޖެހޭނީ ރައީސް ޔާމީނާ އެކުގަ އެވެ‪ .‬އޭނާއެކު ރައީސް‬

‫ރަހުމަތްތެރިންނާއި ގާތް މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހެޔޮ‬

‫މި ދަންނަވަނީ އިމްރާނަށް‪ ،‬ޒާތީ ކަމެއް ރައީސް‬

‫ލބިވާ ދެ އަޚުން‪ .‬އެ ދެ ބޭފުޅުން‬ ‫އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ ޯ‬

‫ޔާމީންގެ ފަހަތްޕުޅަށް ވަރަށް ގިނަ އިލްމުވެރިން‬

‫ތ ސުވާލު ކުރަން ނޫސްވެރިންގެ ގާތު‬ ‫މީހަކީ ކޮބައި ޯ‬

‫ޔާމީނާ އޮވެއްޖިއްޔާ ފިލުވާލާފައި އަޅުގަނޑާ އެއްކޮށް‬

‫އަޅުގަނޑުގެ ގާތުގައި ނެތް އިހްސާސް އަޅުގަނޑަށް‬

‫އަރާފައިވާ ކަމަށާއި ދެން ތިއްބެވި ބޭފުޅުން ވެސް‬

‫ކުރެވޭ‪ .‬އެ ބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި އެއްވެސް ނަފްރަތު‬

‫އުސޫލުން އަމަލުކުރައްވަން ޝަހީމް އެދިވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬

‫ވަޑައިގަންނަވާށޭ‪".‬‬

‫ޝަހީމް އެދިވަޑައިގަތެވެ‪.‬‬ ‫"ސަތޭކަ ޕަސެންޓް‪ ،‬އެ މީހަކީ އަޅުގަނޑު ކަމަށް‬

‫ކޅު ފަރާތްތަކާ އެކު އިމްރާން މޭޑޭ މުޒާހަރާ‬ ‫އިދި ޮ‬

‫އިމްރާން ވިދާޅުވާނެ‪ .‬އަޅުގަނޑަށް ޔަގީން‪ .‬އެހެންކަމުން‪،‬‬

‫އަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު "އެއް ފިޔަ ބިނދިއްޖިއްޔާ‬

‫މިއަދު ވެސް އަޅުގަނޑު އިމްރާނަށް އެދެނީ‪ ،‬އަޅުގަނޑު‬

‫އަނެއް ފިޔަ ބިނދޭނެ ކަމަށް" ވިދާޅުވި ކަމަށް ޝަހީމް‬

‫ކަމެއް އަޅުގަނޑުގެ ނެތް‪ "،‬ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫އިސްލާމް ދީން ކުރިއަރުވަން ބޭނުންވާ ވެރިއަކު‬ ‫ހުއްޓައި އެ ނޫން ފަލްސަފާއެއް ގަބޫލު ނުކުރެއްވޭނެ‬

‫މި މަހު އީޔޫ އިން ރާއްޖެ އަށް ފިޔަވަޅު‬ ‫އަޅާނެ‪ :‬ރައީސް ޔާމީން‬

‫ސ‪ 3:‬އާ ގުޅޭ‬ ‫ނިޒާމްގެ ތެރެއިން‪ "،‬ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ‪ .‬އީޔޫ އިން އެންގިއަސް‪،‬‬ ‫ޝަރީއަތުގެ ބޭރުން ކުށްވެރިންތަކެއް އެ މަނިކުފާނަށް‬ ‫ކށްނުލެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ދޫ ޮ‬

‫ގތުގައި އީޔޫގެ އިންޒާރާ‬ ‫އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ހދަން ސަރުކާރުން‬ ‫ގުޅިގެން އެ ކަންކަމަށް ހައްލު ޯ‬

‫"އީޔޫ އިން ކިތަންމެ ވަރަކަށް ގޮވާލިއަސް‪ ،‬މި‬

‫މަނިކުފާނުގެ ދެ ވަނަ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބަކީ‬

‫ކޯޓުން ކުރާ އަމުރަކަށް ނުވަތަ އީޔޫގެ ގޮވާލުންތަކަށް‬

‫ކުށްވެރިއެއް ނޫން ކަމަށް ގަބޫލުކުރަނީ ކާކުތޯ ރައީސް‬

‫އިޖާބަދީފި ނަމަ‪ ،‬ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި‪،‬‬

‫އެއްސެވި އެވެ‪.‬‬

‫ރާއްޖެ އަށް ހަމަޖެހުމެއް ނާންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫"އާދައިގެ ކަމެއް ނޫން ކުރަން އުޅުނީ‪ ،‬ދިވެހި‬

‫އަންނަނީ އެ އިއްތިހާދުގެ އެކި ބޭފުޅުންނާ ވާހަކަ‬

‫އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ހުރި ކަމަށް‬

‫ހުރިހާ ކުށްވެރިންނަކީ ކުށެއް ނުކުރާ މީހުން ކަމަށް‬

‫ގތަކަށް ކަންތައްތައް‬ ‫ދައްކަވަމުންނެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ވަކި ޮ‬

‫ދައުލަތުގެ ޚަޒާނައިގެ އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރެއް‬

‫އީޔޫ އިން ގަބޫލުކުރާ މައްސަލަތަކުގެ ‪ 90‬ޕަސެންޓް‬

‫ބަލައި އެ މީހުން އަޅުގަނޑަކަށް ވީއްލައެއް ނުހެދޭނެ‪.‬‬

‫ނިންމައިގެން ތިބި ބަޔަކަށް ވިސްނައިދިނުމަކީ ފަސޭހަ‬

‫އަދިވެސް ވީތަނެއް ނޭނގެ‪ .‬އަދި ހަމަ އެހެންމެ‬

‫ވަނީ ހައްލުވެފަ އެވެ‪ .‬ދެން ހުރި ކަމަކީ‪ ،‬ރައްޔިތުންގެ‬

‫އަދި ގޮނޑި ގެއްލިފައި ތިބި މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި‬

‫ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ލންޗު ގޮއްވާލައިގެން‬ ‫އަހްމަދު އަދީބު ދިމާކުރެއްވީ ޯ‬

‫އުއްމީދާއި ހުވަފެންތަކާއި ގުޅިފައިވާ ކަންކަން ކަމަށް‬

‫ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދުނިޔެ އިން‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ރައީސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ދައްކާ ވާހަކަތަކަށް‬

‫ނުގެއްލޭ ކަމަކަށް ވެސް އަޅުގަނޑަކަށް ކަނޑައެއް‬ ‫ނޭޅޭނެ‪ .‬އެއާ ދޭތެރޭގައި ވެސް ގޮތެއް ނިންމައި‬

‫ކޅުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އީޔޫގައި‬ ‫ވުރެ‪ ،‬އިދި ޮ‬

‫އެއްޗެއް ބުނަން ޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދުލުގެ‬

‫ބޑު ކަމަށެވެ‪ .‬އެހެންވިޔަސް‪ ،‬އެ‬ ‫މަގުބޫލުކަން ޮ‬

‫ކށްލަން‪ "،‬ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ނެތި ޮ‬ ‫އެއީ ލުއި ކަންކަން ކަމަށް ދެކިގެން‪ ،‬ސުޕްރީމް‬

‫ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން މާދަމާ‬ ‫ހުޅުވައިލަނީ‬

‫ސ‪ 3:‬އާ ގުޅޭ‬

‫އޅުވާލުމެއް ކަމަށާއި މިކަމާ‬ ‫ވާހަކައަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޮ‬

‫"ދަފުތަރުގައި ޖެހުމުން އެ މީހެއްގެ ދާއިމީ‬

‫ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު މުޅިން ވެސް ހައްދަވަނީ ދޮގު‬

‫އންނަނީ ނަމްބަރެއް‪ .‬ވޭތުވެ‬ ‫އެޑްރެހުގެ ގޮތުގައި މި ޮ‬

‫ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ދިޔަ އަހަރުތަކުގައި މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ނަން‬

‫މީހުންގެ މައުލޫމާތު ސައްހައެއް ނުވާނެ‪ "،‬ޝަމާއު‬

‫ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ އެވެ‪ .‬އަދި‬

‫ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލޭ ފަދަ ނުވަތަ ވޯޓުލުމުގެ‬

‫މިކަމަށް ރައްދު ދެއްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ‬

‫ހައްގަށް އުނިކަމެއް އަންނަ ފަދަ ކަމެއް ވެސް އޭގެ‬

‫ސިޓީ ކައުންސިލުން ތުހުމަތު ކުރާ ގޮތުގައި މީގެ‬

‫އުނިކޮށް‪ ،‬އާ ލިސްޓެއް ހަދައިފި ނަމަ އެ ހުރިހާ‬

‫ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން‬

‫އންނަ ދަފުތަރެއް‪ ،‬އަލުން‬ ‫އެތައް އަހަރެއް ކުރިއްސުރެ ޮ‬

‫މީހުންގެ (ދަފުތަރު) ނަމްބަރުތަކަށް ވެސް ބަދަލު‬

‫ހުޅުވައިލަނީ‪ ،‬މި ސަރުކާރުން ހުޅުވައިލި ‪7،000‬‬

‫މީގެ ‪ 31‬އަހަރު ކުރިއްސުރެ މާލޭގެ މީހުންނަށް‬

‫ހުޅުވައިލާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވުމުން ބޮޑަށް‬

‫އތް ދާއިމީ އެޑްރެސް‬ ‫އަންނާނެ‪ .‬އޭރުން އައިޑީކާޑުގައި ޮ‬

‫ފްލެޓުގެ މަޝްރޫއުން އެއްވެސް މީހެއްގެ ހައްގު‬

‫އންނަ "ހާއްސަ ދަފުތަރު"ގައި މިހާތަނަށް‬ ‫ހުޅުވައިލާފައި ޮ‬

‫ގަބޫލު ކުރެވެނީ އޭގެ އާ ލިސްޓެއް އެކުލަވާލުމެވެ‪ .‬އަދި‬

‫އންނާނީ ބަދަލުވެފައި‪ .‬އެކަމަކު ވޯޓާސް‬ ‫ވެސް ޮ‬

‫ގެއްލުވައިނުލުމަށް ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫‪ 3،264‬މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާއިރު ރަށްރަށުގެ‬

‫އިންތިހާބުގެ ދުވަސްވަރު އެ ފަދަ ކަމެއް ކުރުމުން ވޯޓު‬

‫ލިސްޓު އިސްލާހުކޮށް ނެރެފައިވާތީ‪ ،‬މި އާ އެޑްރެހެއް‬

‫އޮޅުވާލަން މަގުފަހިވާނެ ކަމަށް އެތަނުން ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫ނންނާނެ‪ .‬އަދި ވޯޓުލާން ދާއިރު އެ‬ ‫ލިސްޓުގައެއް ޯ‬

‫ގތުގައި ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި ޮ‬ ‫ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލިޔަސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ‬

‫ސަބަބުން މެދުވެރިނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬

‫މީހުން މާލެ އަށް ބަދަލުވުމަށް ‪ 12،000‬އަށް ވުރެ‬ ‫ގިނަ މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ހަމްޒަތު މަރުވި މައްސަ ަލ‬ ‫ފާރިސަށް ކުރާ ދައުވާގެ މިއަދުގެ‬ ‫އެޗްއާރުސީއެމުން ތަހުގީގުކުރަނީ‬ ‫މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް‬

‫ކށް މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރެ އެވެ‪.‬‬ ‫އަންނަނި ޮ‬

‫މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ މަރުވި ހަމްޒަތު އަހުމަދުގެ‬ ‫މަރުގެ މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް‬

‫އފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ‪،‬‬ ‫އެޗްއާރުސީއެމްގެ މީޑިއާ ޮ‬

‫މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން ތަހުގީގުކުރަން‬

‫ހަމްޒަތުގެ މަރުގެ މައްސަލަ އެ ކޮމިޝަނުން‬

‫ފަށައިފި އެވެ‪.‬‬

‫ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ‪ .‬އޭނާ ވިދާޅުވީ‬

‫މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ‪ 25‬އަހަރުގެ‬

‫ޖަލުގައި ގައިދީއަކު މަރުވެއްޖެ ނަމަ އެކަން‬

‫ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔަ ހަމްޒަތު‪38 ،‬‬

‫އެޗްއާރުސީއެމުން ބަލާނެ ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އެކަމާ‬

‫އަށް ސްޓްރޯކް ޖެހުނީ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ހަވީރު އެވެ‪.‬‬

‫ގުޅޭ އިތުރު ތަފުސީލެއް ނުދެއްވަ އެވެ‪.‬‬

‫އެކަމަކު އޭނާ މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔައީ‬

‫ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ‪ 2015‬ގައި ކުރި މޭ ޑޭ‬

‫ހަތަރު ފަސް ގަޑިއިރެއް ފަހުން‪ ،‬އެރޭގެ ވަގުތެއްގަ‬

‫މުޒާހަރާގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދީގެން ފަސް އަހަރުގެ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ ގ‪ .‬ކީމާ‪،‬‬ ‫ރކް ޖެހުމުން ވެސް އޭނާ އަށް އެކަށީގެންވާ‬ ‫ސްޓް ޯ‬

‫އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވެސް ވަނީ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހު‬

‫މލްޑިވްސް ކަރެކްޝަންސް އިން ހަމްޒަތު‬ ‫ފަރުވާ ނުދީ ޯ‬

‫މަރުވެފަ އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލަ ވެސް އެޗްއާރުސީއެމުން‬

‫މަރާލީ ކަމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ އިއްޔެ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ‪.‬‬

‫އަންނަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ‪.‬‬

‫ގތުގައި ހަމްޒަތަށް ފަރުވާ‬ ‫އެ އާއިލާ އިން ބުނެފައިވާ ޮ‬ ‫ދިނުމުގައި ކަރެކްޝަންސް އިން ވަނީ އިހުމާލުވެފަ‬ ‫އެވެ‪.‬‬

‫ވޭތުވެދިޔަ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިނގި‬ ‫އެތައް މަރެއްގައި‪ ،‬ޖަލު ބަލަހައްޓާ އިދާރާތަކުގެ ފަރުވާ‬ ‫ކުޑަވުމާއި އިހުމާލުވުމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑެވެ‪.‬‬

‫އޭނާ މަރުވީ އޭޑީކޭގައި ފަރުވާ ދެމުން‬

‫އަޑުއެހުން ކެންސަލް‬

‫މު އި އް ޒު އި ބް ރާ ހި މް‬

‫ކުރީ ފާރިސްގެ ވަކީލުންގެ އެދުމަކަށް ކަމަށް ވަކީލުން‬ ‫ބުންޏެވެ‪.‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޓެރަރިޒަމްގެ އެ ދައުވާ ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ ‪17‬‬ ‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު‬

‫އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ފާރިސް އަށް އަންނާނެ އެވެ‪.‬‬

‫އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ‬

‫އެ ހުކުމް އަތުވެއްޖެ ނަމަ‪ ،‬މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ވެސް‬

‫މިއަދުގެ އަޑުއެހުން އޭނާގެ ވަކީލުން އެދިގެން ކެންސަލް‬

‫ފާރިސަށް ގެއްލޭނެ އެވެ‪.‬‬

‫ކޮށްފި އެވެ‪.‬‬ ‫ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ‬

‫ފާރިސް އަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ކުރާއިރު‪،‬‬ ‫އޅުވާލުމުގެ ދައުވާއެއް ސާބިތުވެ‪ ،‬ފާރިސްގެ‬ ‫ޝަހްސު ޮ‬

‫ދަރިކަލުން ފާރިސަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ކުރަނީ‬

‫މައްޗަށް ވަނީ ހަތަރު މަހާއި ‪ 24‬ދުވަހުގެ ޖަލު‬

‫މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސުޕްރީމް‬

‫ހުކުމެއް ވެސް އައިސްފަ އެވެ‪ .‬މީގެ އިތުރުން‬

‫ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން‪ ،‬ސަރުކާރު ވައްޓާލަން‬

‫ރިޝްވަތުގެ ދައުވާއެއް ވެސް ފާރިސްގެ މައްޗަށް‬

‫އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ އެވެ‪ .‬އެ މައްސަލައިގައި މިއަދު‬

‫ދައުލަތުން ކުރެ އެވެ‪.‬‬

‫ހެނދުނު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ޝަރީއަތް ކެންސަލް‬


‫‪ 10‬ޖުލައި ‪( 2018‬އަންގާރަ)‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ޗާންސެލަރު ކަމުގަ ިއ‬ ‫ހުންނެވުމުން ޝަހީމަށް‬ ‫ފާޑުކިޔުން‬

‫ޕީއެސްއެމްގެ ބޯޑު އައްޔަން ކުރުން ވެސް ރައީސަށް!‬ ‫ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)ގެ ގަވަނިން‬

‫މެމްބަރުން ބޭތިއްބުމުގެ ބާރު ދީފައިވެ އެވެ‪ .‬އެގޮތުން‬

‫ބޯޑުގައި މިހާރު ތިއްބެވި މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކިކޮށް‪،‬‬

‫ބޯޑުގެ މެމްބަރަކަށް އެންމެ ގިނަ ވެގެން ހުރެވޭނީ އަށް‬

‫ބޯޑަށް އާ މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ ބާރު ރައީސް‬

‫އަހަރު ވަންދެނެވެ‪.‬‬ ‫ކށްފައިވާ ޒިންމާތައް‬ ‫ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑާ މަތި ޮ‬

‫ގތަށް ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާގެ ގާނޫނަށް‬ ‫އަށް ލިބޭ ޮ‬ ‫އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް‬

‫އަދާކުރަން ވާނީ އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާއި ރިވެތި‬

‫މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ‪.‬‬

‫އާދަކާދަތަކާއި ދިވެހިންގެ ތާރީހާއި ސަގާފަތާއި‬

‫ހރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު‬ ‫ޯ‬

‫މިނިވަންކަމުގެ މައްޗަށް ރައްކާތެރިވުމާއި ދިވެހި‬

‫އިސްމާއިލް ހުށަހެޅުއްވި ބިލުގައި ވަނީ ޕީއެސްއެމް‬

‫މުޖުތަމައުގައި ފިތުނަ ފަސާދަ އާއި ބައިބައިވުމާއި‬

‫ބޑުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ހަތަކުން ފަހަކަށް ވެސް‬ ‫ޯ‬

‫ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުމަށް ޖާގަ ދިނުމަކާ ނުލައި‪،‬‬

‫ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ‪ .‬މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރަން ބޭނުންވާ‬

‫މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާ އެކު‬

‫ނަންތަކެއް ރައީސް‪ ،‬ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް‬

‫ގތުގެ މަތިން ކަމަށް‬ ‫ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ޮ‬

‫ހުށަހަޅުއްވާތާ ‪ 10‬ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން‬

‫ބިލުގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ބޑު އެކުލަވާލަން‬ ‫ބޯޑުން ޕީއެސްއެމްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ‬ ‫ވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭގައިވެ އެވެ‪.‬‬

‫ގތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން‬ ‫ބިލުގައިވާ ޮ‬ ‫ކންމެ އަހަރަކު ވެސް ވަކި‬ ‫ޕީއެސްއެމް އަށް ޮ‬

‫ބޑުގައި ތިއްބަވާނީ ޗެއާމަނަކާއި މެނޭޖިން‬ ‫ޯ‬

‫މިންވަރަކަށް ފައިސާ ދޭން ވާނެ އެވެ‪ .‬ކުރިން ނަމަ‪،‬‬

‫ޑިރެކްޓަރަކާއި ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުންނެވެ‪.‬‬

‫ކންމެ އަހަރެއްގައި‬ ‫ޕީއެސްއެމްގެ ބަޖެޓު ކަނޑައަޅާނީ ޮ‬

‫ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާގެ ގާނޫނުގައި މިހާރު‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ ބަޖެޓުގެ‬

‫ބޑަށް މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރާނީ‬ ‫އޮންނަ ގޮތުން ޯ‬

‫ތެރޭގަ އެވެ‪.‬‬

‫ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުންނެވެ‪ .‬އެކަމަކު މަޖިލިހަށް‬

‫އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް‬

‫ފނުއްވާނީ ރައީސެވެ‪ .‬މިހާރުގެ ބިލްގައި‬ ‫ނަންތައް ޮ‬

‫ގތުގައި ބުނެފައި‬ ‫ބިލު ހުށަހެޅުއްވި ސަބަބެއްގެ ޮ‬

‫ބޑަށް މެމްބަރުން‬ ‫އތީ ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ހިންގާ ޯ‬ ‫އެ ޮ‬

‫ވަނީ އެ ކުންފުނި އެކުވަލާލުމުގަ އާއި ހިންގުމުގައި‬

‫އައްޔަންކުރުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ނެގުމަށް‬

‫ކުންފުންޏާ ބެހޭ ގާނޫނާއި ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން‬

‫ފަހު ހަމައެކަނި ރައީސަށް ދީފަ އެވެ‪.‬‬ ‫ބޑުން ޕީއެސްއެމްގެ ބޯޑަށް‬ ‫ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ޯ‬ ‫މެމްބަރުން އައްޔަން ކުރުމުގެ އިތުރުން‪ ،‬ބޯޑުގެ‬

‫ކޕަރޭޓް ކުރުމާއި މޮނިޓަކޮށް‬ ‫ޕްރައިވަޓައިޒް ކުރުމާއި ޯ‬ ‫އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގެ ގާނޫނުގައި ޕީއެސްއެމް ހިމަނާފައި‬ ‫ނެތުން ކަމަށެވެ‪.‬‬

‫ޗެއާމަނަކާއި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކާއި ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން‬

‫އަ ހު މަ ދު ސާ އި ލް އަ ލީ‬ ‫‪mihaaru.com‬‬

‫ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެ އެވެ‪.‬‬ ‫ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސަރުކާރުގައި‬

‫ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ‪.‬‬

‫އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުކަމާއި އޭގެ ފަހުން ގައުމީ‬

‫މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު‪ ،‬ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް‬

‫ޔުނިވާސިޓީގެ ޗާންސެލަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ މުސްތަފާ‬

‫އަލުން ނުކުންނެވިއިރު އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ‬

‫ލުތުފީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޗާންސެލަރަކަށް‬

‫ޗާންސެލަރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ދެމިހުންނަވަން‬

‫ހުންނަވައިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަކީ މަތީ‬

‫ނިންމެވުމުން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ‪.‬‬

‫ތައުލީމަށް ހަޖޫ ޖެހުން ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެއީ ވަރަށް ދަށު‬

‫ހނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޝަހީމް ރަނިން‬ ‫މިދިޔަ ޮ‬ ‫މޭޓަކަށް ހަމަޖެއްސުމުން އޭނާ ފުރަތަމަ ނިންމެވީ‬

‫ދަރަޖައިގެ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ސިފަކުރެއްވި އެވެ‪.‬‬ ‫މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގެ ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ‬

‫ޗާންސެލާ ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައި ސިޔާސީ‬

‫ޗާންސެލަރުކަމާއި އިސް މަގާމުތައް ފުރުއްވާ ބޭފުޅުން‬

‫މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށް ވަޑައިގަތުމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް‬

‫އެ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބަވައިގެން ސިޔާސީ ދާއިރާގައި‬

‫އިއްޔެ އަނެއްކާ އޭނާ ވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެސް‬

‫ހަރަކާތްތެރިވެފައެއްނުވެ އެވެ‪.‬‬

‫ލަފާފުޅު ކަމަށް ވިދާޅުވެ‪ ،‬އެމަގާމުން އިސްތިއުފާ‬ ‫ނުދެއްވާނެ ކަން ހާމަކުރައްވާފަ އެވެ‪.‬‬

‫އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށް ފުރަތަމަ ވިދާޅުވެ‬ ‫އެކަމަކު އޭގެ އެއް ދުވަސް ފަހުން ޗާންސެލަރުކަމުން‬

‫އެ ލަފައާ އެކު‪ ،‬ޔުނިވަސިޓީ ހިންގަން ވައިސް‬

‫އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވުމުން‪،‬‬

‫ޗާންސެލަރަކަށް ރައީސް ޔާމީން ހަމަޖެއްސެވީ އާއިޝަތު‬

‫ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް‬

‫ހަލީލާ އަބްދުއްސައްތާރު‪ ،‬ހދ‪ .‬ވައިކަރަދޫ‪ ،‬ބުލޫހައުސް‪،‬‬

‫ސުވާލުކުރެއްވީ‪" ،‬ދެން މި މީހުންގެ ވާހަކަ ގަބޫލުކުރާނީ‬

‫އެވެ‪.‬‬

‫ކިހިނެއްތޯ؟" އެވެ‪.‬‬ ‫އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން‬

‫"އަދި ރަނިން މޭޓަކަށް އެޕޮއިންޓް ކުރިތާ ދެ‬

‫ޔުނިވާސިޓީ ހިންގުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނީ ވައިސް‬

‫ދުވަސް ނުވޭ‪ .‬ލާދީނީ މި ވަނީ މި ވާހަކަ ހަގީގަތަށް‬

‫ޗާންސެލަރެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ޝަހީމް ޗާންސެލަރުކަމާ‬

‫ބުނާ މީހާ" ކަމަށް ވެސް މަހުލޫފް ލިއުއްވި އެވެ‪.‬‬

‫ހަވާލުވެވަޑައިގެންފަހުން އެ ޔުނިވާސިޓީއަށް ވައިސް‬ ‫ޗާންސެލަރެއް އައްޔަނެއްނުކުރައްވަ އެވެ‪ .‬އެހެންކަމުން‬ ‫ތަން ހިންގެވީ ޝަހީމެވެ‪.‬‬ ‫އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން‬ ‫ޗާންސެލަރަކަށް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެމްބަރަކަށް ވާން‬ ‫ހުރަހެއް ނާޅަ އެވެ‪ .‬ނަމަވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ‬

‫ގާނޫނީ ވަކީލް މޫސާ ސިރާޖު ވިދާޅުވީ ގާނޫނުގައި‬ ‫ބުނެފައިވާ ޝަރުތު ގެއްލުމުން މަގާމު ވެސް‬ ‫ގެއްލޭނެ ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި ޝަހީމުގެ އެ ނިންމެވުމުން‬ ‫ޔަގީންވީ ގާނޫނަށް ވުރެ ރައީސް ޔާމީންގެ އެންގެވުން‬ ‫އިސްކުރައްވާނެ ކަން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ޗާންސެލަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާނެކަން‬

‫އެއްވެސް މަގާމެއްގައި ނުހުރެވޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުގައި‬

‫ހާމަކުރެއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޝަހީމް‬

‫ބުނެ އެވެ‪.‬‬

‫ވިދާޅުވީ އެ ނިންމެވުމުގައި ގާނޫނީ އެއްވެސް‬

‫ޝަހީމް އިއްޔެ ވިދާޅުވީ އޭނާ ވަރަށް އަވަހަށް‬ ‫ޕީޕީއެމާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ‪.‬‬ ‫ޝަހީމަށް ފާޑުކިއުއްވާ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ‬ ‫ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ޗާންސެލާއަކަށް ހުންނަވައިގެން‬

‫މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށެވެ‪ .‬އަދި އެޓާނީ ޖެނެރަލް‬ ‫ގތަށް ލަފާ ދެއްވި ކަމަށް‬ ‫މުހައްމަދު އަނިލް ވެސް އެ ޮ‬ ‫އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ‪.‬‬ ‫ގތުގައި‪ ،‬ޗާންސެލަރު ކަމުގެ‬ ‫ޝަހީމް ވިދާޅުވި ޮ‬

‫ޝަހީމް ސިޔާސީ މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަކީ‬

‫މަގާމުގައި ދެމިހުންނެވުމަކީ‪ ،‬މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު‬

‫ގތެއް ނޫން ކަމަށެވެ‪ .‬އޭގެ ސަބަބުން‬ ‫ރފެޝަނަލް ޮ‬ ‫ޕް ޮ‬

‫‪ 23‬ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އޮތް‬

‫އެތައް ޓީޗަރުންނަކަށާއި އެތައް ސަތޭކަ ދަރިވަރުންނަށް‬

‫ހުރަހެއް ވެސް ނޫނެވެ‪.‬‬

‫ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާގެ ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން‬

‫ޑިރެކްޓަރުން ކަނޑައަޅާނީ ވެސް‪ ،‬ބިލްގައި ވާ ގޮތުން‪،‬‬

‫ދައުލަތުން ހަރަދުކުރާ އެ މީޑިއާ ހިންގަން ވާނީ‬

‫ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑުންނެވެ‪.‬‬

‫އވެ‪ ،‬ހަމަހަމަ ކަންމަތީގަ އެވެ‪.‬‬ ‫ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ ޮ‬

‫ބިލްގައި ބުނެފައި ވަނީ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް‬

‫ފރުވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ‬ ‫ނުފޫޒު ޯ‬

‫‪11‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪16‬‬

‫އެކަމަކު ޕީއެސްއެމްގެ ޗެނަލްތަކުން އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ‬

‫އައްޔަން ކުރާ މެމްބަރުންގެ މުއްދަތަކީ ހަތަރު‬

‫ހަބަރުތައް ގެނެސްނުދޭތީ ފާޑުކިއުން އޮތީ އަމާޒުވެފަ‬

‫އަހަރު ކަމަށެވެ‪ .‬ނަމަވެސް އިތުރު ހަތަރު އަހަރަކަށް‬

‫އެވެ‪.‬‬


2

28 2018 10 June July 2018

2018 ި‫ ޖުޖޫލަންއ‬28 2018 10

ީ‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓ‬

2018 ި‫ ޖުޖޫލަންއ‬28 2018 10

AZMI-NAEEM AZMI-NAEEM MEDICAL MEDICAL & & DIAGNOSTIC DIAGNOSTIC CENTRE CENTRE PVT PVT LTD LTD

M. M. Misururuvaage, Misururuvaage, Shariuvarudhee, Shariuvarudhee, 20253, 20253, Male’, Male’, Republic Republic of of Maldives Maldives TT (960) (960) 332 332 5979, 5979, FF (960) (960) 332 332 5978, 5978, info@amdc.com.mv, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv www.amdc.com.mv

Internal Medicine Dr. Ibrahim Sujau

MBBS, MD

30 2018 11 June July 2018

2018 ި‫ ޖުޖޫލަންއ‬30 2018 11

Counselor Counselor

‫ސިލލަރަރ‬ ި‫ންސ‬ ް‫ކަކައުއުނ‬

Abdulla Abdulla Musthaq Musthaq Iyasha Iyasha Leena Leena

Dr. Abdul Azeez Yoosuf

MBBS, MRPC

Physiotherapy Physiotherapy

Dr. Rajib Dey

MBBS, MRPC

Santha Santha Sheela Sheela

08:30 15:30 -- 15:30 22:30

Jasin Jasin

15:30 08:30 -- 22:30 15:30

Obstetrics & Gynecology Dr. Aseel Jaleel

MBBS, MD

Dr. Hawwa Hana

MBBS, MD

Dr. Meetha Jolly

MBBS, DGO

Dr. Shanaz Dole

MBBS, MD

Pediatrics Dr. Zumra Latheef

MBBS, MD

Dr. Niyasha Ibrahim

MBBS, MD

Radiology Dr. Aminath Nazeer

MBBS, MD

Dr. Aminath Arifa

MBBS, MD

Dr. Shahula Afeef

MBBS, MD

Dermatology & Venereology Dr. Mohamed Haikal

MBBS, MD

General Surgery MBBS, MD

Dr. Neeza Haleem Dr. Mohamed Waheed

MD, MS

Nephrology Dr. Ibrahim Shiham

MBBS, MD, DM

ް‫ސްތާތާޤްޤ‬ ް‫ުﷲ މުމުސ‬ ‫އައަބްބްދދުﷲ‬ ާ‫ނ‬ ާ‫ޝާ ލީލީނ‬ ާ‫އިއިޔާޔާޝ‬

ު‫ންޓާޓާއިއިއެއެކުކ‬ ް‫ންޓްޓްމަމަނ‬ ް‫އެއެޕޮޕޮއިއިނ‬ ު‫ންޓާޓާއިއިއެއެކުކ‬ ‫މ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫ނ‬ ް ް‫އެއެޕޮޕޮއިއިންޓްމަނ‬

ީ‫ފިފިޒިޒިއޮއޮތެތެރަރަޕީޕ‬ ާ‫ޝީލާލ‬ ަ ަ‫ންތ‬ ީ‫ތ ޝ‬ ް‫ސަނ‬ ަ‫ސ‬ ް‫ނ‬ ް‫ސިނ‬ ި‫ޖާޖާސ‬

ަ‫ސ‬ ަ‫ނިޒާޒާމްމްގެގެ ޚާޚާއްއްސ‬ ި‫ކުކުޑަޑަކަކަމުމުދާދާ ނ‬

Urologist Urologist Dr. Dr. Bharat Bharat B. B. Jolly Jolly

ީ‫ ޖޮޖޮލީލ‬.‫ބ‬ .‫ ބަބަރަރަތުތު ބ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

10:30 10:30 -- 11:30 11:30

Dietician Dietician Asiya Asiya A. A. Raheem Raheem

ު‫ންޓާޓާއިއިއެއެކުކ‬ ް‫ންޓްޓްމަމަނ‬ ް‫އެއެޕޮޕޮއިއިނ‬

Dr. Dr. Ravi Ravi Shankar Shankar

09:30 09:30 -- 14:30 14:30

Dr. Dr. Ravi Ravi Shankar Shankar

20:00 20:00 -- 22:00 22:00

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ަ ި‫އދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬

ް‫ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ޑޮކްޓަރުނ‬

Ms. Nada Shareef

Dr. Seshadri Das

ް‫ހެމަންތ‬ ޯ ާ‫އަސޯކާ ރ‬ ‫އ‬ 20:00 - 22:00 ު‫އަބްދުލް އަޒީޒް ހަމީދ‬ 09:00 - 13:00 ް‫ދާސ‬ 09:00 - 22:00 13:00 20:00 ް‫ދާސ‬

Dr. Vijaya Rani

ާ‫ދ ނުބައްލަވ‬ ު ަ‫މިއ‬

Dr. Hemanth

08:30 - 15:30

Dr. Asoka Rao

15:30 - 22:30

Dr. Abdul Azeez Hameed Dr. Seshadri Das

Mariyam Niyaz Dr. Mohamed Ali Hafsa Niyaz Dr. Mariyam

17:00 ު‫އިއެކ‬16:00 ާ‫ޓްމަންޓ‬- ް‫ނ‬ ި‫އެޕޮއ‬

ް‫ސާމް ނިޔާޒ‬ ަ‫ ހަމަފްރިޔ‬.‫ޑރ‬

Dr. Hafsa

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ާ ް‫ ހަފ‬.‫ޑރ‬ ަ ް‫ސ ޚާއ‬ ‫ސ‬ ެ ީ‫ކަރުންމަތ‬ ‫ގ‬ ަ‫ތގެ ޚާއްސ‬ ީ ަ‫ކަރުންމ‬

Dr. Kalimuthu Mohamed Ali Dr.

ENT

ENT

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ާ‫ގެ މާޚާރިއްއާސަކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬ ު‫ދަތ‬

Dr. Raghavendra

10:30 - 15:30

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬

Dr. Raghavendra

18:00 - 15:30 22:00 10:30

Meacah Dr. Raghavendra

08:30 - 22:00 15:30 18:00 15:30 - 15:30 22:30 08:30

ާ‫ ރާގަވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ މިރާއާގަކާވެންދުރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޕްމިރައާތިކާބ‬.‫ޑރ‬

Dental Surgeon

Dental Surgeon

Dr. Meacah Prathibha

Dr. Prathibha

--

ު‫ ނަންދަކުމާރ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬

--

ީ‫ އަބ‬.‫ޑރ‬

--

ް‫ ރާމްގޯޕާލ‬.‫ޑރ‬

Dental Surgeon & Pedodontist

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

ީ ް‫ މުޒ‬.‫ޑރ‬ ‫ނ‬ ް‫ ފައިސަލ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬ ް‫ މަޢުރޫފ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ސަޗިނ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ދަތުގެ ފަރުވ‬ ާ‫ ދިޔާނ‬.‫ޑރ‬ ް‫ސްކޭން ކުރުނ‬ ް‫ ޔުބްރާޖ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬ ާ‫ މަޢުސޫމ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ މަޙްފޫޒ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬ ް‫ ޢަލީ ނަޒީމ‬.‫ޑރ‬ ް‫ އިސްނީނ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ރަޖީބ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޢަލީ ލަތީފ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

ާ ަ‫ މަލ‬.‫ޑރ‬ ‫ކ‬ ާ‫ ނާއިނ‬.‫ޑރ‬ ް‫ ޝިރުމީނ‬.‫ޑރ‬

ު‫ މަރިޔަމް މުޙަންމަދ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޝިބާނ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬ ާ‫ ޢާއިޝަތު އެލީނ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ޢައްބާސ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ހިތުގެ ޚާއްސ‬ ާ‫ ޢާއިޝަތު އެލީނ‬.‫ޑރ‬

3305550, 3315550 ީ‫އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނ‬

ް‫ ނީހާ ދާސ‬.‫ޑރ‬

18:00 - 22:00

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Dr. Neeha Das

18:00 - 22:00

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

Orthodontist Dr. Abu Bucker

10:00 - 11:00

ު‫ އަބޫ ބަކުރ‬.‫ޑރ‬

ު‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑ‬

Dr. Sunil Abu Bucker Dr.

17:30 -- 14:00 18:30 09:30

ަ‫އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

Orthopaedician

Dr. Yoosuf Shan

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ު‫ އަސުބޫނިބަލްކުރ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް‫ ޔޫސުފް ޝާނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

--

ާ‫ މޮނިކ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

--

ް‫ ތޯމަސ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ު‫ކެންސަރ‬

ޭ‫ ވިޖ‬.‫ސ ޑރ‬ ަ ް‫ގޮހޮރުގެ ބަލިތަކުގެ ޚާއ‬

Orthopaedician

Dr. Hussain Faisal

Dr. Bucker Dr. Abu Anton Dr. Dr. Yoosuf Rao Shan Dr. Faisal Dr. Hussain Ismail Zahir

16:00 - 17:30

ާ 17:00 ‫ވ‬ ަ‫ނުބައްލ‬- 18:00 ު‫މިއަދ‬ ު‫އިންނުޓްބަމައްންލަޓާވާއިއެކ‬ ު‫މިއެއަޕޮދ‬ 17:30 ު‫އިއެކ‬16:00 ާ‫ޓްމަންޓ‬- ް‫ނ‬ ި‫އެޕޮއ‬ 17:00 - 18:00

Dr. Rao

09:00 - 12:00

Naina Bhatti Dr. Rao

12:00 - 20:00 13:00 18:30

Naina Zahir Bhatti Dr. Ismail

ު‫އިއެކ‬18:30 ާ‫ޓްމަންޓ‬-ް‫ނ‬19:30 ި‫އެޕޮއ‬

Gyneacologist

Dr. Meetha Jolly

--

ާ‫ މިދުނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

Gyneacologist

--

ީ‫ ރަންގިނ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކަރުންމަތީގެ ޚާއްސ‬

Dr. Bhatti Dr. Naina Thasneem

Dr. Anupama

Dr. Dr. Meetha ZahidhaJolly Dr. Anupama

Pediatrician

Dr. Zahidha Naina Vikas Dr.

12:30 - 13:30

ާ ަ‫މިއަދު ނުބައްލ‬ ‫ވ‬ 13:00 ު‫އިއެކ‬12:00 ާ‫ޓްމަންޓ‬- ް‫ނ‬ ި‫އެޕޮއ‬ 19:30 ު‫އިއެކ‬18:30 ާ‫ޓްމަންޓ‬- ް‫ނ‬ ި‫އެޕޮއ‬

12:30 13:30 -- 13:30 15:30

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ ް‫ންޓްޓްމަމަނ‬ ް‫އެއެޕޮޕޮއިއިނ‬ ު‫ންޓާޓާއިއިއެއެކުކ‬

12:00 -- 15:30 13:00 13:30

Dr. Sinaanath

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

Dr. Samahath

ާ ަ‫މިއަދު ނުބައްލ‬ ‫ވ‬ ު‫އިއެކ‬16:00 ާ‫ޓްމަންޓ‬-ް‫ނ‬17:00 ި‫އެޕޮއ‬

Pediatrician Dr. Shafeeu Dr. Ismail Muthasim Saeed Dr. Dr. Sinaanath Rukhsana

ާ 12:00 ‫ވ‬ ަ‫ނުބައްލ‬- 13:00 ު‫މިއަދ‬ ު‫އިއެކ‬09:30 ާ‫ޓްމަންޓ‬-ް‫ނ‬10:30 ި‫އެޕޮއ‬

Dr. Dr. Samahath Rukhsana

ާ‫ވ‬15:30 ަ‫ނުބައްލ‬- 16:30 ު‫މިއަދ‬

Dr. Muthasim Saeed

16:00 - 17:00

Dr. Dr. Naina Singh Vikas

Ophthalmologist / Optometrist ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ Dr. Rukhsana Niuma Dr. ާ‫ނުބަބައްއްލަލަވާވ‬ ު‫މިމިއައަދުދު ނ‬

Dr. Singh

Dr. Junaid

11:30 - 12:30

Ophthalmologist / Optometrist Fathimath Nestha ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ Dr. Niuma ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ Dermatologist Dr. Junaid ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ Dr. Shebi Nestha Fathimath Dr. Adil Rasheed

Dermatologist Dr. Reema

Dr. Shebi

Radiologist

Dr. Adil Rasheed Dr. Reema Fathimath Mufliha Dr. Dr. Thahseena

Radiologist

ް‫ސަސ‬ ާ‫ގެ ނީޚާހާއް ދ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ކަށ‬

ަ‫ދަތުގެ ނަރުގަނޑު އެޅުވުމުގެ ޚާއްސ‬

Dr. Anton

Dr. Shirmeen Ismail Shafeeu Dr.

ެ‫ ޗަނބޭލީގ‬.‫މ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ދަތުގެ ޚާއްސ‬

Dr. Neeha Das

Dr. Thasneem

ު‫ޝާރިއުވަރުދީ މަގ‬

ަ‫ދަތުގެ ޚާއްސ‬

ި‫ންތ‬ ަ‫ކުދިޕްރ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ގެބާ ދަތުގެ ޚާއްސަ މިއަދު ނުބައްލަވ‬ ަ‫ކުޑ‬ Dental Surgeon & Pedodontist

Dr. Bhatti Dr. Naina Shirmeen

‫ޕާރލް މެޑިކަލް ސެންޓަރ‬

ާ‫ މާރިއާ ކުރުގޯވ‬.‫ޑރ‬

Dr. Mariia Krugova

ަ‫ގ ޚާއްސ‬ ެ ީ‫ކަރުންމަތ‬

Visit Visit our our website website for for all all the the latest latest information: information: www.amdc.com.mv www.amdc.com.mv

PEARL MEDICAL CENTRE

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ް‫ ޖޯރޖ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ އަނޫރ‬.‫ޑރ‬

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

Dr. Mariia Krugova

--

ި‫ ޖުޖުލަލައިއ‬15 15

ީ‫ ވިޖަޔަ ރާނ‬.‫ޑރ‬

ާ‫ވ‬20:00 ަ‫ނުބައްލ‬- 22:00 ު‫އަބްދުލް އަޒީޒް ޔޫސުފް މިއަދ‬ ު‫ކަލިމުއްތ‬ 09:00 14:00 ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬ 22:00 ީ‫މުކަހަލިއްމުމައްދތު އަލ‬ ު‫އިއެކ‬17:00 ާ‫ޓްމަންޓ‬- ް‫ނ‬ ި‫އެޕޮއ‬ 16:00 17:00 ‫ޒ‬ ް ާ‫މްދުނިއަޔ‬ ި‫ަމުރ‬ ‫ލ‬ ީ ަ ަ‫ޔ‬ ް‫ހައ‬ ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬

ް‫ ސުނިލ‬.‫ޑރ‬

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ަ‫އެތެރެހަށީގެ ޚާއްސ‬

Physician

ާ‫ ވަރްޝ‬.‫ޑރ‬

--

Dietitian Ms. Asiya Abdul Raheem

Dr. Ibrahim Ahmed Razee 15:30 - 22:30 ީ‫ އިބްރާހިމް އަހުމަދު ރާޒ‬.‫ޑރ‬

--

ި‫ ޖުޖުލަލައިއ‬11 11 -- 77

ް‫އާއްމު ބަލިތަކަށ‬

General Practitioner

ާ‫ސިޔާޔ‬ ި‫ އާއާސ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ް‫ންކަކަރްރ‬ ީ ީ‫ ރަރަވ‬.‫ޑރ‬ ް‫ޝަނ‬ ަ‫ވ ޝ‬ .‫ޑރ‬ ް‫ންކަކަރްރ‬ ީ ީ‫ ރަރަވ‬.‫ޑރ‬ ް‫ޝަނ‬ ަ‫ވ ޝ‬ .‫ޑރ‬

2018ި‫ލައ‬ ް‫ ޫޖުނ‬11 30 2018

30 July June2018 2018 11

Dr. Kalimuthu

(ާ‫)އެލާރޖީ އަށް ފަރުވާ ދެއްވ‬

MBBS, MMED

M. Misururuvaage, Misururuvaage, Shariuvarudhee, Shariuvarudhee, 20253, 20253, Male’, Male’, Republic Republic of of Maldives Maldives M. (960) 332 332 5979, 5979, FF (960) (960) 332 332 5978, 5978, info@amdc.com.mv, info@amdc.com.mv, www.amdc.com.mv www.amdc.com.mv TT (960)

Dr. Abdul Azeez Yoosuf

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

Psychology / Psychiatry Dr. Shanooha Mansoor

AZMI-NAEEM MEDICAL & DIAGNOSTIC CENTRE PVT LTD

ް‫ނ‬ ް‫ޝަނ‬ ަ‫ޑަޑައެއެޓީޓީޝ‬ ަ‫ސ‬ ަ‫ންގެގެ ޚާޚާއްއްސ‬ ް‫ޝަނ‬ ަ‫އާއާއްއްމުމު އޮއޮޕަޕަރޭރޭޝ‬

General General Surgeon Surgeon

mihaaru.com

mihaaru.com

ާ‫ވ‬15:45 ަ‫ނުބައްލ‬- 16:45 ު‫މިއަދ‬ 17:30 - 18:30

ު‫އެޕޮއިންޓްމަންޓާއިއެކ‬ 15:45 - 16:45 17:00 - 18:00

ު‫ންލަޓާވާއިއެކ‬ ް‫އެމިޕޮއައިދުންޓ‬ ‫ނުމބައ‬ ާ‫މިއަދު ނުބައްލަވ‬

ަ‫ކަށީގެ ޚާއްސ‬

ް‫ހުސެން ފައިސަލ‬ ު‫ންޓޮބަންކުރ‬ ޫ‫އެއަބ‬ ް‫ރާޔޫއޯސުފް ޝާނ‬ ެ‫އިސ‬ ު‫ހ‬ ު‫ސަހިލްރ‬ ާ‫ންއިފަލްއި ޒ‬ ާ‫ސްމ‬

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ް‫ އެންޓޮނ‬.‫ޑރ‬ ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬ ޯ‫ ރާއ‬.‫ޑރ‬ ި‫ނަ ޯއިނާ ބައްޓ‬ ާ‫ ރ‬.‫ޑރ‬ ‫ޓ‬ ި ‫އ‬ ް ‫ބ‬ ަ ‫ނ‬ ާ ‫އ‬ ި ‫ނ‬ ަ ު‫ އިސްމާއިލް ޒާހިރ‬.‫ޑރ‬ ީ‫މީތާ ޖޮލ‬ ާ‫އަނޫޕާމ‬ ި‫ސްނާނީމްބައްޓ‬ ި‫ތަނައ‬ ި‫ޝިއިރްނާމީންބައްޓ‬ ަ‫ނ‬

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ީ‫ދޖޮލ‬ ާާ ‫ ޒާމީހިތ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ާ‫ އަނޫޕާމ‬.‫ޑރ‬

ަ‫އަންހެނުންގެ ޚާއްސ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

ް‫ ތަސްނީމ‬.‫ޑރ‬ ު‫ސްރްމާމީއިންލް ޝަފީޢ‬ ި‫ އިޝ‬.‫ޑރ‬ ް‫ނަހއިދާނާ ވިކާސ‬ ާ‫ ޒ‬.‫ޑރ‬ ު‫ ސިނާނަތ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ކުޑަކުދިންގެ ޚާއްސ‬

ު‫ސަމާހަތ‬ ު‫ޝައީފީދުޢ‬ ް ‫ލ‬ ‫އ‬ ި ަ‫މ ސ‬ ް ި‫މުއިތަސްއްމާސ‬ ް‫ސިއިންނާގް ވިކާސ‬ ަ‫ނ‬ ުާ‫ނ‬ ‫ނަތ‬ ‫ނ‬ ާ ‫ސ‬ ި ާ‫ރުކްޝ‬

.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬

ަ‫ސަކްމާހ‬ ާ ު‫ޝާތ‬ ‫ނ‬ ު‫ ރ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ު‫ މުތައްސިމް ސައީދ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ލޮލުގެ ޚާއްސ‬ ް‫ ސިންގ‬.‫ޑރ‬ ި‫ ނ‬.‫ޑރ‬ .‫ޑރ‬ ާ‫ރުއުކްމާޝާނ‬ ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ސ‬ ް‫ލޮލުގެ ޚާއ‬

ާ‫ފާތިމަތު ނެސްތ‬ ާ‫ ނިއުމ‬.‫ޑރ‬

ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬ ު‫ ޖުނައިދ‬.‫ޑރ‬

ާ ް‫މަތުޝެނެބީސ‬.‫ޑރ‬ ‫ތ‬ ި‫ފާތ‬ ް‫ އާދިލް ރަޝީދ‬.‫ޑރ‬ ަ‫ހަމުގެ ޚާއްސ‬ ާ‫ ރީމ‬.‫ޑރ‬ ީ‫ ޝެބ‬.‫ޑރ‬

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

ް ީ‫ އާދިލް ރަޝ‬.‫ޑރ‬ ‫ދ‬ ާ‫ ފާރީތިމާމަތު މުފްލިހ‬.‫ޑރ‬ ާ‫ ތަހްސީނ‬.‫ޑރ‬

ް‫ރޭޑިއޮލޮގިސްޓ‬

3325979 Dr. Fathimath Mufliha

ު ީ‫ ފާތިމަތު އެމުޕޮފްއިލިޓްހާމަންޓް ހެއެއްޕޮދެއިވުންމަޓްށްމަގުންޅުޓާއްއިވާއެނ‬.‫ޑރ‬ ‫ކ‬ Dr. Thahseena ި ި ‫ފ‬ ‫ޒ‬ ޮ .‫ޑރ‬ ަ ް‫އ ެތަހ‬ ީ ‫ރ‬ ‫ޕ‬ ަ ާ‫ސީނ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ި‫އޮޕމ‬ ް ަ‫އއ‬ ަ ު‫ޓދ‬ ް ‫މ‬ ް ު‫ނނ‬ ެ ް‫ޓބައ‬ ް ަ‫ހލ‬ ެ ާ‫އވ‬ ު ‫ދ‬ ަ ‫ވ‬ ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ ‫ނ‬ 3025939

3325979 ީ‫އެޕޮއިޓްމަންޓް ހެއްދެވުމަށްގުޅުއްވާނ‬

Visit our website for all the latest information:

ި ި ‫ފ‬ ޮ ‫ޒ‬ ެ ‫އ‬ ަ ‫ތ‬ ީ ‫ރ‬ ަ ‫ޕ‬ ި ‫އ‬ ަ ‫ދ‬ ު ‫ދ‬ ެ ‫ތ‬ ެ ‫ގ‬ ި ‫އޮޕ‬ ް ‫އ‬ ަ ‫ޓ‬ ް ‫މ‬ ް ‫ނ‬ ެ ‫ޓ‬ ް ‫ހ‬ ެ ‫އ‬ ު ‫ދ‬ ‫ވ‬ ަ www.amdc.com.mv ް ‫މ‬ ު ‫ށ‬ ު ‫ގ‬ ް ‫ޅ‬ ާ ‫އ‬ ީ ‫ވ‬ 3025939 ‫ނ‬


‫އެއެހެހެނިނިހެހެންން‬

‫‪Laboratory‬‬ ‫‪Laboratory‬‬

‫‪Ultrasound Sc‬‬ ‫‪Ultrasound Scan‬‬

‫‪Pharmacy‬‬ ‫‪Pharmacy‬‬

‫‪Clinic ope‬‬ ‫‪Clinic opening‬‬ ‫‪Clinic opening ho‬‬ ‫‪2300hrs all w‬‬ ‫‪to 2300hr‬‬ ‫‪2300hrs all week‬‬ ‫‪For appointm‬‬ ‫‪FRIDAYS‬‬ ‫‪For appointment‬‬ ‫‪3307688‬‬ ‫‪For appoi‬‬ ‫‪3307688‬‬

‫ޑޮކްޓަރުންގެ ޑިއުޓީ‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪ 10‬ޖުލައި ‪2018‬‬

‫& ‪3309987‬‬

‫‪2 Bedroom‬‬ ‫‪2 Bedroom‬‬ ‫‪apartment‬‬ ‫‪apartment‬‬ ‫‪available‬‬ ‫‪available‬‬ ‫‪for rent in‬‬ ‫‪for rent in‬‬ ‫'‪Hulhumale‬‬ ‫'‪Hulhumale‬‬

‫ދިފާޢީގްރޭވަޑްކީލުން‪ 6،‬ތައަޙްޤީކުޤުން މަރްފެޙަށިލާގެގައި ް‬ ‫ނ‬

‫ވަކީލުން‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް‬ ‫ގުރޭ ޯފޑެރުއްކޮގެށްދިނުން‪،‬‬ ‫ޤާނޫނީ މަވަތީކީލުންހުގެރި ޚިހާދްމަތް‬

‫ސްރިލާޑްމް ސެމާޓްފިއްކެދާޓް‪،‬ގެ އެގްރީމެންޓް‪،‬‬ ‫ކައިވެނި އައިންމެ‬

‫އިސްލާމް މާއްދާގެ‬

‫ޕަވަރ އޮފް އުޓާރނީ‪ ،‬ޤާނޫނީ ފޯމް‪ ،‬ސިޓީ‪،‬‬ ‫ބަޔާން‬

‫ތައްޓިޔާއުރުޝަކުންރުން‪.‬ދެމެވެ‪.‬‬

‫ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓް‪ ،‬ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން‪،‬‬

‫‪TEL:7784452‬‬

‫‪17725‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫ޑްއި ީޖއެ‪6‬މް އެއަކުޗްންކައިފެރިށިންގެން‬ ‫‪MIHAARU‬‬ ‫ތީ ހުރިހާ ގުރޭޑެއްގެ‬

‫ޮކޓަރިއެއް ކުއްޔަށް‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫އިސްލާމް މާއްދާގެ‬ ‫‪EDITION‬‬ ‫ދެމެވެ‪.‬‬

‫ޓިއުޝަން ދެމެވެ‪.‬‬

‫ރޕޯސަލް‪ ،‬ސީ‪ .‬ވީ‪،‬‬ ‫ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް‪ ،‬ޕް ޮ‬

‫‪TEL:9986660‬‬ ‫ނަން ފާސްކުރުން‪ ،‬ނަން ބަދަލުކުރުން‪،‬‬

‫‪16673‬‬

‫ޢަރަބި‪ :‬އިނގިރޭސި‪ :‬އުރުދޫ‪ :‬ފާރިސީ‪:‬‬

‫ބަޔާދިންވެހިތައްޔާރެރުޑް ކުރުކްން‪.‬ރެސެންޓުގެ‬

‫ޓާލިފްއުޝަން‪،‬‬ ‫ސް ބޯޑުސްރިޒޮ‬ ‫ންޓް‪،‬‬ ‫ބިލްއުލަރިޕޯ‬ ‫އެންމްޝަ‬ ‫ފައިނޭ‬

‫ރޕޯސަލް‪ ،‬ސީ‪ .‬ވީ‪،‬‬ ‫ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް‪ ،‬ޕް ޮ‬

‫ޑްރައިވަރަކަށް ވުމަށް‬

‫ނ ބަދަލުކުރުން‪،‬‬ ‫ނ ފާސްކުރުން‪ ،‬ނަ ް‬ ‫ނަ ް‬

‫އެޓެސްޓްދު ކުއިރުސައްތަ އަކަފޫޓުގެ‬ ‫ނނޓްް‪ ،‬އެ ްއ ޕްރައިވެޓް‬ ‫އެޕާޓްމަ ް‬

‫ކުންފުނި ޖަމްޢިއްޔާ ކްލަބް‪ ،‬ޖަމާޢަތް‪،‬‬

‫ނީޗަޗާންއާގޮއިޅީން‬ ‫ސްޓަރިއަކާއެއިއްއެކުފަރުމައް‬ ‫ޓެރަ ޮކ‬

‫ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުން‪،‬‬

‫ޝެއަރ އިބަމާދަރާލުތުގެކުރު‪6‬ން‪،‬ވަނަބުރިން‬

‫މެއިވެ‪ .‬ކުންފުނި‬ ‫އް ހެދެދުމާ‬ ‫ކުންފުނީގެއެކުއަހަރީކުއްރިޔަޕޯ ްޓ‬

‫‪TEL: 7827282‬‬ ‫‪TEL:3308587‬‬ ‫‪TEL:7777500‬‬

‫‪18278‬‬ ‫‪18278‬‬ ‫‪18194‬‬ ‫‪17627‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫ސ ސްޓާފް‬ ‫އެމްބިއުލަން ް‬

‫‪TEL:7827282‬‬ ‫ޑްރައިވަރަކަށް ވުމަށް‬

‫ފަރާތްތަކުން ‪B 1 / B 2‬‬

‫ފަރާތްތަކުން ‪B 1 / B2‬‬ ‫‪SUBSCRIBE‬‬ ‫ލައިސަންސް އަތުގައި‬

‫ސްން‪ ،‬އަތުގައި އޮތްނަމަ‬ ‫ސެޓްން ކުރު‬ ‫ލައެއިޓެސް‬ ‫‪2018‬ތް‪،‬‬ ‫‪25‬ޖަމްޢިމާއްރިޔާޗްކްލަބް‪ ،‬ޖަމާޢަ‬ ‫ކުންފުނި‬

‫ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުން‪،‬‬

‫‪18410‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬މަ ‪ 25‬މާރިޗް‬ ‫އޮތްނަ‬ ‫‪EDITION‬‬ ‫ނ ދިވެހި‬ ‫‪ެ 2018‬ގ ކުރި ް‬

‫ޝެއގެަރ ބަކުދަރިލުން ކުރުދިން‪،‬ވެހި ރެޑް‬

‫ޝެއަރ ބަދަލު ކުރުން‪،‬‬

‫ށްފުނި‬ ‫ނަޓްންބހެދުަރމާއި އަކުން‬ ‫ގެ ރިޕޯ‬ ‫ސެންއަޓުހަ ީ‬ ‫ރ‬ ‫ކްންރެފުނީގެ‬ ‫ކު‬ ‫އުވާލުމުގެ‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪MIHAARUSUBSCRIBE‬‬ ‫ންވެކޮއްޓަޖރިެ!އެއް‬ ‫ބޭފޫނުޓުގެ‬ ‫އަކަ‬ ‫‪MIHAARU‬‬ ‫ކުއްޔަށްދެމެވެ‪.‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫ދިވެހި ރެޑް ކްރްސެންޓުގެ‬ ‫‪EDITION‬‬ ‫‪EDITION‬‬ ‫ޝައުގުވެރިކަން ހުރި‬

‫ބަހުރަންގަޅުތަރުޖަފެމާންވަކުރުރުގެން‪ 2 ،‬ކޮޓަރީގެ‬

‫‪ for‬ޚިދުމަތް‬ ‫‪year‬އަ‪1‬ވަސް‬ ‫އެންމެ‬ ‫‪Subscribe‬‬

‫ގުޅުއްވާ‬ ‫‪and save 10%‬‬

‫‪TEL:7777500‬‬ ‫‪TEL:3341009/9906715‬‬

‫‪17627‬‬ ‫‪17702‬‬

‫‪ 10‬ޖުލައި ‪2018‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫ޑް ދުރައިއިސަވައްރުތަން‬

‫ންރުދޫ‪:‬ހުރިފާރިސީ‪:‬‬ ‫ރިި‪:‬ކަ އު‬ ‫ގުރޭވެސ‬ ‫ޢަރަބި‪:‬ޝައއުިނގި‬ ‫ނ ތަރުޖަ ާމ ކުރުން‪،‬‬ ‫ބަހު ް‬

‫އުވާލުމުގެ އެންމެ އަވަސް ޚިދުމަތް‬

‫‪18279‬‬ ‫‪18279‬‬ ‫‪16673‬‬

‫ޕަވަރ އޮފް އުޓާރނީ‪ ،‬ޤާނޫނީ ފޯމް‪ ،‬ސިޓީ‪،‬‬

‫ސިންގަޅަ‪ :‬ތަމަޅަ‪ :‬މަލިޔާޅަމް‪ :‬މެލޭ‪:‬‬

‫ކުލި ‪20000/-‬ރ މަހަކު‬

‫‪Subscribe‬‬ ‫‪Subscribe ff‬‬

‫ކައިވެނި އަންމެރިޑް ސެޓްފިކެޓް‪ ،‬އެގްރީމެންޓް‪،‬‬

‫ސިންގަޅަ‪ :‬ތަމަޅަ‪ :‬މަލިޔާޅަމް‪ :‬މެލޭ‪:‬‬

‫ފަރުނީޗަރާ ނުލާ ލިބެންއެބަހުރި‬

‫‪TEL: 7426008/973‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪and ss‬‬ ‫‪TEL:9986660‬‬

‫ޑްރައިވަރު ް‬ ‫ނ‬ ‫ވަކީލުން‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް‬ ‫ެ!ށްދިނުން‪،‬‬ ‫ޖރުކޮ‬ ‫އް ޯފ‬ ‫ވެމަތް‬ ‫ން ޚި ދް‬ ‫ނުންގެ‬ ‫ޤާނޫނީބޭވަކީލު‬ ‫ދިފާ ީޢ ވަކީލުން‪ ،‬ތަ ޙްޤީ ުޤ މަރް ޙަލާގައި‬

‫‪10 July 2018‬‬

‫ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ނަންބަރ‬ ‫ށ ގުޅުއްވާ‬ ‫އަ ް‬

‫‪Subscribe for‬‬ ‫‪Subscribe‬‬ ‫‪for11year‬‬ ‫‪year‬‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪TEL:3341009/9906715‬‬

‫‪and save 10%‬‬ ‫‪17702‬‬

‫‪and save 10%‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪save 10%‬‬


2

10 28 July 2018 2018 2018 ި‫ލަންއ‬2018 ޫ‫ ޖުޖ‬28 10 31June MAY 20182018

2018 2018 ި‫މެއިޖުޖޫލަންއ‬ 28 10 31 2018

ް‫ޝިޕިންގް ޝެޑިއުލ‬

ި‫ މެއ‬31

mihaaru.com

mihaaru.com

Direct Weekly Sailing For Your Ramazan Cargo… DIRECT WEEKLY SAILING… Direct Weekly Sailing For Your Ramazan Cargo…

DIRECT WEEKLY SAILING…

VESSEL NAME

VOY

ETA Laem Chabang

ETA Singapore

ETA Tanjung Pelepas

ETA Port Kelang

ETA Colombo

ETA Male'

04G0HW1MA VOY

17-May-18 ETA Laem Laem Chabang ETA Chabang

21-May-18 ETA Singapore ETA Singapore

22-May-18 ETA Tanjung Tanjung Pelepas ETA Pelepas

ETA24-May-18 Port Kelang Kelang ETA Port

28-May-18 ETA Colombo ETA Colombo

30-May-18 ETA Male'

BUXFAVOURITE VESSEL NAME NORDMED SEOUL TOWER VICTORIA SCHULTE CITY BUXFAVOURITE CITYOF OFBEIJING BEIJING ANNA-S VICTORIA SCHULTE MIAMI MIAMITRADER TRADER BOTANY BAY ANNA-S NORDMED NORDMED

04G0JW1MA 24-May-18 VOY ETA Laem Chabang 04G0HW1MA 17-May-18 04G0PW1MA 14-Jun-18 04G0LW1MA 31-May-18 04G0RW1MA 04G0JW1MA 24-May-18 04G0RW1MA 04G0NW1MA 07-Jun-18 04G0LW1MA 31-May-18 04G0TW1MA 28-Jun-18 04G0TW1MA 28-Jun-18 04G0PW1MA 15-Jun-18 04G0NW1MA 07-Jun-18 04G0VW1MA 07-Jul-18 04G0VW1MA 08-Jul-18

ETA27-May-18 Singapore

28-May-18 ETA Tanjung Pelepas

ETA30-May-18 Port Kelang

04-Jun-18 ETA Colombo 28-May-18 25-Jun-18 11-Jun-18 02-Jul-18 04-Jun-18 18-Jun-18 11-Jun-18 09-Jul-18 25-Jun-18 18-Jun-18 17-Jul-18 18-Jul-18

05-Jun-18 ETA Male' 30-May-18 26-Jun-18 12-Jun-18 Feeder 07-Jul-18 05-Jun-18 -- 06-Jul-18 19-Jun-18 12-Jun-18 10-Jul-18 27-Jun-18 19-Jun-18 19-Jul-18

BUXFAVOURITE BUXFAVOURITE BOTANY BAY

04G0XW1MA 04G0XW1MA 04G0PW1MA

23-Jul-18 25-Jun-18

25-Jul-18 24-Jul-18 27-Jun-18

VICTORIA SCHULTE

WE ARE PLEASED 19-Jul-18 TO ANNOUNCE THAT CMA CGM NOW OFFER THREE DIRECT SAILINGS FROM25-Jul-18 LCB / PKL / SIN TO MALE' 04G0ZW1MA 22-Jul-18 23-Jul-18 29-Jul-18

NORDMED VESSEL NAME

VESSEL NAME

VOY

VESSEL NAME

VOY

21-May-18 17-Jun-18 03-Jun-18 24-Jun-18 27-May-18 24-Jun-18 10-Jun-18 03-Jun-18 02-Jul-18 01-Jul-18 18-Jun-18 10-Jun-18 11-Jul-18 11-Jul-18

22-May-18 18-Jun-18 04-Jun-18 24-Jun-18 28-May-18 25-Jun-18 12-Jun-18 04-Jun-18 02-Jul-18 03-Jul-18 20-Jun-18 12-Jun-18 12-Jul-18 12-Jul-18

24-May-18 20-Jun-18 06-Jun-18 27-Jun-18 30-May-18 27-Jun-18 13-Jun-18 06-Jun-18 04-Jul-18 04-Jul-18 21-Jun-18 13-Jun-18 13-Jul-18 13-Jul-18

THAILAND TO MALDIVES 13-Jul-18 16-Jul-18 18-Jul-18 19-Jul-18 12-Jul-18 15-Jul-18 DIRECT SERVICE 17-Jul-18JUST IN 12 DAYS 18-Jul-18 15-Jun-18 18-Jun-18 20-Jun-18 21-Jun-18 ETA Laem Chabang ETA Singapore ETA Tanjug Pelepas

For For further further information, information, please please contact contact CITY OF BEIJING Solutions Maldives 2994GW(Pvt) Ltd 15-Mar-18 18-Mar-18 Total Total Transport Transport Solutions Maldives (Pvt) Ltd th th 05 Floor, Ma. MIAMI TRADER 04G01W1MA 21-Mar-18 25-Mar-18 05 Floor, Ma. Bodudhaharaage, Bodudhaharaage, For further please For furtherinformation, information, pleasecontact contact Chandhanee Magu, Chandhanee Magu, NORMED 04G03W1MA 1-Apr-18 Total Transport Total Transport SolutionsMaldives Maldives (Pvt) (Pvt)Ltd Ltd 29-Mar-18 Male’, Maldives. Male’, Maldives.Solutions ththFloor, 05 Bodudhaharaage, 05 Floor,Ma. Ma. Bodudhaharaage, BUXFAVOURITE 5-Apr-18 8-Apr-18 T. Sheyam -- +960 9100170 ;; Chamintha +960 9100174; Atif +960 9100175 T. Sheyam +960 910017004G05W1MA Atif +960 9100175 Chandhanee Magu, Chandhanee Magu, VICTORIA SCHULTE 04G07W1MA 12-Apr-18 15-Apr-18 Male’,Maldives. Maldives. Male’, ANNA-S 19-Apr-18 22-Apr-18 Sheyam- -+960 +9609100170 9100170;04G09W1MA ;Atif Chamintha +960 9100174; Atif +960 9100175 T.T. Sheyam +960 9100175

ETA Port Kelang ETA Colombo

20-Mar-18 27-Mar-18 3-Apr-18 10-Apr-18 17-Apr-18 24-Apr-18

21-Mar-18 28-Mar-18 4-Apr-18 11-Apr-18 18-Apr-18 25-Apr-18

26-Mar-18 2-Apr-18 9-Apr-18 16-Apr-18 23-Apr-18 30-Apr-18

ETA Male'

31-Jul-18

ETA Male' Feeder - 30/03/2018 3-Apr-18 10-Apr-18 17-Apr-18 24-Apr-18 2-May-18

CMA CGM (THAILAND) LIMITED

CMA CGM & ANL (Singapore) Pte Ltd

CMA CGM MALAYSIA (PORT KELANG)

CMA CGM MALAYSIA (Tanung Pelepas / Pasir Gudang)

Hattaya LOHNUB (Commercial Department)

Lynn Ho (CustomerCare Department)

Suzzana SANI (Customer Service)

Mohd Muhajir Ahmad (Customer Service)

Tel: 662 - 3523282-6, Fax: 662-3438807

Hotline: +65-6499-1111, D/L: +65-6499-1119

DID: +603 2299 2911, Fax: +603 2299 2886

D/L: 07-2913064

VOIP line: 8889 3282

VoIP

VoIP: 8601 2911

VOIP: 8670 3064

e-mail: thd.hlohnub@cma-cgm.com

e-mail: SIJ.MHO@cma-cgm.com

e-mail: kua.ssani@cma-cgm.com

Email: psg.mahmad@cma-cgm.com

: 8669-1119

CMA CGM MALAYSIA (Penang) Chua Hwa Keong

* We have upgraded our direct service from Leam Chabang (Thailand) to Male' 12 days every fortnight.

Tel : 604 291 6876 Fax: 604 2276 770

* We are now pleased to inform that the new upgraded service offer WEEKLY ARRIVAL of cargo into Male'.

VOIP : 8671 6876

* Further details please contact Sheyam +960 9100170 or Shabeer +960 9100195

Email: pen.hkchua@cma-cgm.com

*( DATE WILL SUBJECT TO CHANGE)

TOTAL TRANSPORT SOLUTIONS MALDIVES (PVT) LTD 7th Floor, Ma. Maadheli, Majeedhee Magu, Male', Maldives T. +960 3011666 /3011888, F. +960 3011999


‫‪ 3‬ޖޫން ‪2018‬‬

‫‪cscDiawfiselck‬‬

‫‪Classifieds‬‬ ‫‪cscDiawfiselck‬‬

‫‪ 3‬ޖޫން‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ތަ)ފަތި)‬ ‫ރާއްސް‬ ‫‪28‬ންޖޫންޖޫން‬ ‫‪(2018‬ހޯ((މއާބުަ)ދި‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪3 4‬ޖޫ‬

‫‪3 JUNE 2018‬‬

‫‪27‬‬ ‫‪June‬‬ ‫‪June2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪July‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫ންންއި ‪2018‬‬ ‫‪ޫ 27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪2018‬ޖޫލަ‬ ‫ޖު‬ ‫‪10‬‬ ‫‪328JUNE‬‬ ‫‪2018 2018‬‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬ ‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪Classifieds‬‬

‫‪10‬ން‬ ‫އެއެހެ‪4‬ހެނި‪3‬ނިހެޖޫހެ‬ ‫ރަ)ތި)‬ ‫ތަ)ފަ‬ ‫ސް‬ ‫ރާނއްގާ‬ ‫‪28‬ންޖޫންންޖުޖޫލަންއި‬ ‫‪2018‬ހޯ((މ(އާބުަ)އަދި‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪(2018‬‬ ‫‪2018‬‬

‫‪EMAIL:‬‬ ‫‪sales@mihaaru.com‬‬ ‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬ ‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪CONTACT:3001515‬‬ ‫‪CONTACT:‬‬ ‫‪3001515‬‬

‫‪CONTACT:3001515‬‬ ‫‪CONTACT:3001515‬‬ ‫‪CONTACT:‬‬ ‫‪3001515‬‬

‫އެއެހެހެނިނިހެހެންން‬ ‫‪2 Bedroom‬‬ ‫‪2 Bedroom‬‬ ‫‪apartment‬‬ ‫‪apartment‬‬ ‫‪available‬‬ ‫‪2 Bedroom‬‬ ‫‪available‬‬ ‫‪2 Bedroom‬‬ ‫‪for rent in‬‬ ‫‪apartment‬‬ ‫‪for rent in‬‬ ‫‪apartment‬‬ ‫'‪Hulhumale‬‬ ‫‪available‬‬ ‫'‪Hulhumale‬‬ ‫‪available‬‬

‫ދިފާޢީގްރޭވަޑްކީލުން‪ 6،‬ތައަޙްޤީކުޤުން މަރްފެޙަށިލާގެގައި ް‬ ‫ނ‬

‫ވަކީލުން‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް‬ ‫ގުރޭ ޯފޑެރުއްކޮގެށްދިނުން‪،‬‬ ‫ޤާނޫނީ މަވަތީކީލުންހުގެރި ޚިހާދްމަތް‬

‫ދިފާޢީގްރޭވަޑްކީލުން‪،‬‬ ‫ސެ‪6‬ޓްފިތަކެއަޙްޓޤީކުް‪،‬ޤުންއެމަގްރްފެރީޙަމެށިލާންގެގަޓއިް‪ް ،‬‬ ‫ނ‬ ‫ކައިވެނި އައިންމެ‬ ‫ސްރިލާޑްމް މާއްދާގެ‬

‫ވަކީލުން‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް‬

‫ޕަވަރ އޮފް އުޓާރނީ‪ ،‬ޤާނޫނީ ފޯމް‪ ،‬ސިޓީ‪،‬‬ ‫ބަޔާން‬

‫‪for rent in‬‬ ‫‪for rent in‬‬ ‫'‪Hulhumale‬‬ ‫'‪Hulhumale‬‬ ‫‪TEL:7784452‬‬

‫ޤާނޫނީ މަވަތީ ހު‬ ‫ގުރޭ ޯފޑެރުއްކޮގެށްދިނުން‪،‬‬ ‫ވެ‪.‬މަތް‬ ‫ރިމެޚިހާދް‬ ‫ޝަކީންލުންގެދެ‬ ‫ޓިއު‬

‫ތައްޓިޔާއުރުޝަކުންރުން‪.‬ދެމެވެ‪.‬‬

‫ސްރިލާޑްމް ސެމާޓްފިއްކެދާޓް‪،‬ގެ އެގްރީމެންޓް‪،‬‬ ‫ކައިވެނި އައިންމެ‬

‫އިސްލާމް މާއްދާގެ‬ ‫ފައިނޭންޝަ ްލ ރިޕޯޓް‪ ،‬ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން‪،‬‬ ‫ޕަވަރ އޮފް އުޓާރނީ‪ ،‬ޤާނޫނީ ފޯމް‪،‬‬ ‫ސަް‪.‬ލދެް‪،‬މެވެ‪.‬‬ ‫ކުންފުނީގެ ބަޔާޕްންރޮފައިތައްލޓިް‪،‬ޔާއުރުޕްޝަ ޮން‬ ‫ސީ‪ .‬ވީ‪،‬‬ ‫ރކުޕޯރުނ‬

‫ސިޓީ‪،‬‬

‫‪TEL:9986660‬‬

‫‪TEL:7784452‬‬

‫ޝަން‪،‬‬ ‫ސްއިކުނޭރުންން‪،‬ޝަލްނަންރިޕޯބަޓް‪،‬ދަލުބޯކުޑުރުން‪،‬ރިޒޮލިއު‬ ‫ނަން ފާ ފަ‬ ‫‪16673‬‬

‫‪17725‬‬

‫ޢަރަބި‪ :‬އކުިނންފުގިނީރޭގެސި‪:‬ޕްރޮއުފައިރުލދް‪ :ޫ،‬ޕްފާ ޮރރިޕޯސ‬ ‫ސަީ‪:‬ލް‪ ،‬ސީ‪ .‬ވީ‪،‬‬ ‫‪TEL:7784452‬‬ ‫‪TEL:9986660‬‬ ‫ސިންގަޅަ‪:‬ނަންތަމަފާޅަ‪:‬ސްކުމަރުލިން‪،‬ޔާޅަމނަް‪:‬ން މެބަލދަޭ‪:‬ލުކުރުން‪،‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪17725‬‬

‫ގްރޭއަޑްއި ީޖއެ‪6‬މް އެއަކުޗްންކައިފެރިށިންގެން‬ ‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪SUBSCRIBE‬‬ ‫‪PRINT‬ރިށިންގެން‬ ‫މަތީ ޮކޓަހުރިގްއެރިރޭއައްހާޑްއިޖީކުއެގު‪6‬އްމްރޭޔަޑެއެއަށްއްކުޗްގެންކައިފެ‬ ‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪EDITION‬އްގެ‬ ‫އިސްލާދެމަމްމެތީވެ‪.‬މާހުއްރިދާހާގެ ގުރޭޑެ‬ ‫ށ‬ ‫ް‬ ‫ޮކޓަރިއެއް ކުއްޔަ‪PRINT‬‬ ‫ޓިއުޝަންއިސްދެމެލާމްވެ‪ .‬މާއްދާގެ‬ ‫‪EDITION‬‬ ‫ދެމެވެ‪.‬‬ ‫ޓިއުޝަން ދެމެވެ‪.‬‬

‫ސިއިންސައްތަ އަކަފޫޓުގެ‬ ‫ދު‬ ‫ރުގަން‪،‬ޅަ‪ :‬ތަމަޅަ‪ :‬މަލިޔާޅަމް‪ :‬މެލޭ‪:‬‬ ‫އެޓެސްޓް ކު‬ ‫އެޕާޓްމަން ްޓ އެ ްއ ޕްރައިވެޓް‬

‫ކުންފުނި ބަޖަހުމްރަންޢިގައްޅުޔާތަރުޖަކްފެމާލަންބވަް‪،‬ކުރުރުގެޖަން‪،‬މާޢަ‪2‬ތް‪ ،‬ކޮޓަރީގެ‬

‫ސަރުމައްއްނީތަޗަޗާންއާއަގޮއިކަޅީފޫންޓުގެ‬ ‫ސްޓަރިއަކާއެއިއްދުއެއިކުފަ‬ ‫ޓެރަ ޮކ‬

‫ކޯޕަރޭޓިވް ޮކ އެޓަޓެރި‬ ‫ސޮސްއެއެޓް‬ ‫އިރައިވެޓް‬ ‫ސަޕާއްއިޓްޓީކުމަރުންފަނއުޓްް‪،‬ރުފެއްނީއެދުޗާއްން‪،‬އާ ޕް‬

‫ކުންފުނި ޖަމްޢިއްޔާ ކްލަބް‪ ،‬ޖަމާޢަތް‪،‬‬

‫މެއުއިވފެެ‪.‬އްކުދުންން‪،‬ފުނި‬ ‫އްސައިހެޓީދެދުމާ‬ ‫ސޮޓް‬ ‫ކުންފުނީގެއެކޯކުޕައަރޭހަޓިރީކުވްއްރިޔަޕޯ‬

‫ފަރުނީޗަރާ ނުލާ ލިބެންއެބަހުރި‬

‫ސްލިގެކުބެޚިރުންދު‪6‬ން‪،‬މައެވަތްބަނަހުބުރިރިން‬ ‫އުވާފަލުރުމުގެނީޗަޝެއެރާއންަރމެ އިނުބަމާއަލާދަވަރާލުތު‬

‫ކުލި ކުންފުނީގެއެކުއަހަރީކުއް‬ ‫މެއިވެ‪ .‬ކުންފުނި‬ ‫އްމަހަހެކުދެދުމާ‬ ‫‪20000/‬ރރިޔަޕޯޓް‬‫ރ ނު ާލ ލިބެންއެބަހުރި‬ ‫ފަރުނީޗަ ާ‬

‫އުވާލުމުގެ އެންމެ އަވަސް ޚިދުމަތް‬

‫‪7827282‬‬ ‫‪TEL:‬ކު‬ ‫‪20000/‬ރ މަހަ‬‫ކުލި‬ ‫‪TEL:3308587‬‬ ‫‪TEL:7777500‬‬

‫‪18279‬‬ ‫‪18279‬‬ ‫‪16673‬‬

‫‪TEL: 7426008/9738194‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪and save‬‬ ‫‪save 10%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪TEL:9986660‬‬

‫‪18279‬‬ ‫‪18279‬‬ ‫‪16673‬‬

‫ކައިވެނި އަންމެރިޑް ސެޓްފިކެޓް‪ ،‬އެގްރީމެންޓް‪،‬‬

‫ވަކީލުން‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭ ެގ ހުރި ާހ ކަންކޮޅުތަކަށް‬

‫ންް‪.‬ވެއްޖެ!‬ ‫ބޭނު‬ ‫ބަޔާން ތައްޔާރު ކުރުނ‬

‫ޕަވަރ އޮފް އުޓާރނީ‪ ،‬ޤާނޫނީ ފޯމް‪ ،‬ސިޓީ‪،‬‬

‫ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޚި ދްމަތް ޯފރުކޮށްދިނުން‪،‬‬ ‫ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ‬

‫ކައިވެނި އަންމެރިޑް ސެޓްފިކެޓް‪ ،‬އެގްރީމެންޓް‪،‬‬

‫ސްރިނޫޒޮ‬ ‫ބިަރލްއުއޮލަފްރިޕޯ‬ ‫ފައިނޭއެންޕަމްވޝަ‬ ‫ޝަް‪،‬ން‪،‬ސިޓީ‪،‬‬ ‫ޓާނީލިފްއުފޯމ‬ ‫ސްާރބޯނީ‪،‬ޑު ޤާ‬ ‫ންޓއުް‪،‬ޓ‬ ‫ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓް‪ ،‬ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން‪،‬‬

‫ސީ‪.‬ގެވީ‪،‬‬ ‫ކްނޕޯް‪.‬ރެސަލ‬ ‫ރ‬ ‫ދިންވެޕްހިރޮތަފައްއިޔާރެލރުް‪،‬ޑް ކުޕްރު ޮ‬ ‫ސެް‪،‬ންޓު‬ ‫ކުންފުނީބަގެޔާ‬

‫ޑްރައިވަރަކަށް ވުމަށް‬

‫ނަޕޯންޓް‪ ،‬ބަބޯދަޑުލުކު‬ ‫ޓާން‪،‬ލިފްއުޝަން‪،‬‬ ‫ސްރިރުޒޮ‬ ‫ނަން ފަފާއިނޭ‬ ‫ސްއެކުންމްރުޝަބިން‪،‬ލްއުލަރިންސް‬

‫ރިފާރި‬ ‫ގުރޭވެޕްސ‬ ‫ސީ‪ :‬ސީ‪ .‬ވީ‪،‬‬ ‫ސަލް‪،‬‬ ‫ރޕޯ‬ ‫ންް‪،‬ރުދޕްޫ‪:‬ހު ޮ‬ ‫ކައިއުލ‬ ‫ރިރޮި‪:‬ފަ‬ ‫ޝައފުއުިނނީގިގެ‬ ‫ޢަރަބި‪:‬ކުން‬

‫ސިންގަޅަ‪ :‬ޑްތަމަރައިވަރަކަށް ވުމަށް‬ ‫ސްޅކުަ‪:‬ރުނމަް‪،‬ލިޔާނަޅަންމް‪:‬ބަދަމެލުލކުޭ‪:‬ރުން‪،‬‬ ‫ފަރާނަތްންތަފާކުން ‪B 1 / B 2‬‬ ‫ގުރުރޭވެން‪،‬‬ ‫ބަހުން ޢަ ަރތަބރުި‪:‬ޖަމާ‬ ‫ންރުދޫ‪:‬ހުރިފާރިސީ‪:‬‬ ‫ރިި‪:‬ކަ އު‬ ‫ސ‬ ‫ޝައއުިނކުގި‬

‫ނަލމަޭ‪:‬‬ ‫ސްަ‪:‬ން‪ ،‬ތައަމަޅތުަ‪:‬ގަ މައިލިޔާޅައޮމް‪:‬ތް މެ‬ ‫ސިންންކުގަޅރު‬ ‫ސެޓް‬ ‫ލައެއިޓެސް‬

‫ފަރާތްތަކުން ‪B 1 / B 2‬‬

‫ކުންފުނިބަހުންޖަމްޢިތައްރުޔާޖަމާ‬ ‫‪2018‬ތް‪،‬‬ ‫ޗްކްކުލަރުބް‪،‬ން‪ ،‬ޖަމާޢަ‬ ‫‪ 25‬މާރި‬

‫ސްޓީން‪ ،‬އުއަފެތުއްގަދުނއިް‪ ،‬އޮތްނަމަ‬ ‫ލަ‬ ‫ސޮންސަކުއިރު‬ ‫ސެޓް‬ ‫އިޓެސް‬ ‫ކޯޕަރޭޓިއެވް‬

‫ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުން‪،‬‬

‫ސްކުރު‪6‬އަން‪،‬ވަކާއިނައެބުކުރިން‬ ‫ޝެއަރ އިބަމާދަރާލުތުގެ‬ ‫ނީޗަޗާންއާގޮއިޅީން‬ ‫ރުމައް‬ ‫ޓެރަ ޮކޓަރިއެއް ފަ‬

‫‪Subscribe‬‬ ‫‪Subscribe for‬‬ ‫‪for 11 year‬‬ ‫‪year‬‬

‫‪Subscribe‬‬ ‫‪Subscribe for‬‬ ‫‪for 11 year‬‬ ‫‪year‬‬

‫‪16673‬‬

‫ބަހުރަންގަޅުތަޢަރުރަޖަފެބމާި‪:‬ންވަކުއރުރުިނގެގިން‪،‬ރޭ ‪2‬‬ ‫ރީޫ‪:‬ގެ ފާރިސީ‪:‬‬ ‫ސި‪ :‬ކޮއުޓަރުދ‬

‫‪TEL: 7426008/9738194‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪and save‬‬ ‫‪save 10%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪TEL:9986660‬‬

‫ޑްރައިވަރު ް‬ ‫ނ‬ ‫ވަކީލުން‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް‬ ‫ެ!ށްދިނުން‪،‬‬ ‫ޖރުކޮ‬ ‫އް ޯފ‬ ‫ވެމަތް‬ ‫ން ޚި ދް‬ ‫ނުންގެ‬ ‫ޤާނޫނީބޭވަކީލު‬ ‫ންޙަލާގައި‬ ‫ވަޤީޤުރުމަރް‬ ‫ރަް‪،‬އިތަ ޙް‬ ‫ޑްކީލުނ‬ ‫ދިފާޢީ ވަ‬

‫ދިފާޢީ ވަކީލުން‪ ،‬ތަ ޙްޤީޤު މަރް ޙަލާގައި‬

‫‪18278‬‬ ‫‪18278‬‬ ‫‪18194‬‬ ‫‪17627‬‬

‫‪TEL: 7827282‬‬ ‫‪TEL:3308587‬‬ ‫‪TEL:7777500‬‬

‫‪18278‬‬ ‫‪18278‬‬ ‫‪18194‬‬ ‫‪17627‬‬

‫ންމްކުޢިމާރުއްދިރިނޔާް‪،‬ވެ‬ ‫ގެ ކުރި‬ ‫‪2018‬ތް‪،‬‬ ‫ހިލަބް‪،‬ރެޖަޑްމާޢަ‬ ‫ޗްކް‬ ‫‪25‬ޖަ‬ ‫ޝެއަރކުންފުބަދަނިލު‬

‫ކުންފުނީކޯގެޕަރޭޓިއަވްހަރީސޮރިސަޕޯއިޓްޓީ ހެއުދުފެ‬ ‫ށްފުނި‬ ‫ަރމާއްއިދުނއަް‪،‬ކުން‬ ‫ކްރެސެންޓުގެ ނަންބ‬

‫ޝެއގެަރ ބަކުދަރިލުން ކުރުދިން‪،‬ވެހި ރެޑް‬

‫ޝެއަރއެންމެބަދަލުއަވަކުސްރުން‪،‬ޚިދުމަތް‬ ‫އުވާލުމުގެ‬

‫ށްފުނި‬ ‫ނަޓްންބހެދުަރމާއި އަކުން‬ ‫އްވާރިޕޯ‬ ‫ކްންރެފުނީގެ‬ ‫ކު‬ ‫ސެގުންއަޅުޓުހަރީގެ‬ ‫ސ ޚިދުމަތް‬ ‫އުވާލުމު ެގ އެން ެމ އަވަ ް‬

‫ގުޅުއްވާ‬ ‫‪TEL:7777500‬‬ ‫‪TEL:3341009/9906715‬‬

‫‪17627‬‬ ‫‪17702‬‬

‫‪TEL:7777500‬‬ ‫‪TEL:3341009/9906715‬‬

‫‪17627‬‬ ‫‪17702‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫ޑް ދުރައިއިސަވައްރުތަން‬ ‫ންވެކޮއްޓަޖރިެ!އެއް‬ ‫ބޭފޫނުޓުގެ‬ ‫އަކަ‬ ‫ސަސަވައްއްތަރުތަން‬ ‫ޑްދުދުއިރައިއި‬ ‫ކުއްޔަށްދެމެވެ‪.‬‬ ‫ޖރިއެންެ!އެއޓުއގެް‬ ‫ބޭފޫޓުރެނުޓުގެޑްގެން ކްވެކޮކޮރްޓައްޓަރި‬ ‫ދިއަވެހިކައކަފޫ‬ ‫ސެ‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫ސްެ‪.‬ޓާފް‬ ‫އެމްބިކު ުއކުއްލައްޔަންޔަށްށް‬ ‫ސްދެދެމެމެވވެ‪.‬‬

‫ށްޓުގެ‬ ‫ދިޑްވެރަހިއިވަރެރަޑްކަށްކްރްވުސެމަން‬ ‫‪TEL:7827282‬‬

‫‪18410‬‬

‫އެމްބިއުލަންސް ސްޓާފް‬

‫ޝައުގުވެރިކަން ހުރި‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪SUBSCRIBE‬‬ ‫ކުއްޔަށް ދޫކުރާ‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪ 1‬ކޮޓަރީގެ‬ ‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪EDITION‬‬ ‫‪EDITION‬‬ ‫އެޕާރޓްމަންޓް އެއް‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪PRINT‬‬

‫‪TEL:7827282‬‬ ‫‪TEL:7827282‬‬ ‫ޑްރައިވަރަކަށް ވުމަށް‬

‫ފަރާތްތަކުން ‪B 1 / B2‬‬ ‫ޝައުގުވެރިކަން ހުރި‬ ‫‪SUBSCRIBE‬‬ ‫ލައިސަންސް އަތުގައި‬

‫‪EDITION‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫‪TEL:7559521‬‬

‫‪18410‬‬ ‫‪18410‬‬

‫ފަރާތްތަކުން ‪B 1 / B2‬‬ ‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬މަ ‪ 25‬މާރިޗް‬ ‫އޮތްނަ‬ ‫‪SUBSCRIBE‬‬ ‫ލައިސަންސް އަތުގައި‬

‫‪EDITION‬‬

‫‪PRINT‬ގެ ކުރިން ދިވެ ިހ‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪25‬މަ މާންރިޓަޗްކުން‬ ‫‪ 2‬އޮރޫތްމްނަމައެޕާޓް‬ ‫‪EDITION‬ނަންބަރ‬ ‫ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ‬ ‫‪ 2018‬ގެ ކުރިން ދިވެހި‬ ‫‪1‬ން ރޫދިމވެް‪.‬ހި‬ ‫‪ 2018‬ގެދޭ ކުރި‬ ‫ކުއްޔަށް‬

‫ރެ ްޑ ކްއަރެށްސެގުންޅުޓުއްގެވާ ނަންބަރ‬

‫ކުލި‪7،000 :‬‬ ‫އަށް ގުޅުއްވާ‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪TEL:3341009/9906715‬‬

‫‪and save 10%‬‬ ‫‪17702‬‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪TEL:3341009/9906715‬‬ ‫‪TEL:7665298/7320650‬‬

‫‪and save 10%‬‬ ‫‪17702‬‬ ‫‪18514‬‬

‫‪18442‬‬

‫ދޮންނަ މެޝިނާ‬ ‫ފަރުނީޗަރާއި އެކު‬ ‫‪ 170‬އަކަފޫޓުގެ‬ ‫‪Subscribe for‬‬ ‫‪Subscribe‬‬ ‫‪for11year‬‬ ‫‪year‬‬

‫ކޮޓަރިއެއް ކުއްޔައްދެމެވެ‪.‬‬ ‫‪and save 10%‬‬

‫‪and save 10%‬‬

‫‪Subscribe for‬‬ ‫‪Subscribe‬‬ ‫‪for11year‬‬ ‫‪year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪save 10%‬‬

‫‪TEL:7833811‬‬ ‫‪18517‬‬


10 July 2018

2018 ި‫ ޖުލައ‬10

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%


10 July 2018

2018 ި‫ ޖުލައ‬10

mihaaru.com

SUBSCRIBE

MIHAARU PRINT EDITION

Subscribe for 1 year and save 10%

mihaaru.com

ް‫އިޝްތިރާކު ދެއްކެވުމަށ‬ ީ‫ގުޅުއްވާނ‬

3001515


2

10 21 July June2018 2018

2018 ަ‫ޖޫލ‬ ު‫ ޖ‬21 10 2018 ި‫ންއ‬

mihaaru.com


2

27 28June June2018 2018 2018 10 July

2018 2018 ި‫ންންއ‬ ޫ 27 28 2018 ަ‫ޖުޖޫލ‬ 10

mihaaru.com


‫‪ 10‬ޖުލައި ‪2018‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫‪10 July 2018‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬

‫‪ 3‬ޖޫން‬

‫‪cscDiawfiselck‬‬

‫‪27‬‬ ‫‪June‬‬ ‫‪June2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2018‬ޖޫންން ‪2018‬‬ ‫‪ 27‬ޖޫ‬ ‫‪28‬‬ ‫‪328JUNE‬‬ ‫‪2018 2018‬‬

‫‪2‬‬

‫‪Classifieds‬‬ ‫ތަ)ފަތި)‬ ‫ރާއްސް‬ ‫‪28‬ންޖޫންޖޫން‬ ‫‪(2018‬ހޯ((މއާބުަ)ދި‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪3 4‬ޖޫ‬

‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬ ‫‪EMAIL: sales@mihaaru.com‬‬

‫‪CONTACT:3001515‬‬ ‫‪CONTACT:‬‬ ‫‪3001515‬‬

‫އެއެހެހެނިނިހެހެންން‬

‫‪2 Bedroom‬‬ ‫‪2 Bedroom‬‬ ‫‪apartment‬‬ ‫‪apartment‬‬ ‫‪available‬‬ ‫‪available‬‬ ‫‪for rent in‬‬ ‫‪for rent in‬‬ ‫'‪Hulhumale‬‬ ‫'‪Hulhumale‬‬

‫‪mihaaru.com‬‬

‫ދިފާޢީގްރޭވަޑްކީލުން‪ 6،‬ތައަޙްޤީކުޤުން މަރްފެޙަށިލާގެގައި ް‬ ‫ނ‬

‫ވަކީލުން‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް‬ ‫ސްރިލާޑްމް ސެމާޓްފިއްކެދާޓް‪،‬ގެ އެގްރީމެންޓް‪،‬‬ ‫ކައިވެނި އައިންމެ‬

‫ކައިވެނި އަންމެރިޑް ސެޓްފިކެޓް‪ ،‬އެގްރީމެންޓް‪،‬‬

‫ންވެކޮއްޓަޖރިެ!އެއް‬ ‫ބޭފޫނުޓުގެ‬ ‫އަކަ‬

‫ޕަވަރ އޮފް އުޓާރނީ‪ ،‬ޤާނޫނީ ފޯމް‪ ،‬ސިޓީ‪،‬‬

‫ކުއްޔަށްދެމެވެ‪.‬‬

‫ގުރޭ ޯފޑެރުއްކޮގެށްދިނުން‪،‬‬ ‫ޤާނޫނީ މަވަތީކީލުންހުގެރި ޚިހާދްމަތް‬

‫އިސްލާމް މާއްދާގެ‬

‫ޕަވަރ އޮފް އުޓާރނީ‪ ،‬ޤާނޫނީ ފޯމް‪ ،‬ސިޓީ‪،‬‬ ‫ބަޔާން‬

‫ތައްޓިޔާއުރުޝަކުންރުން‪.‬ދެމެވެ‪.‬‬

‫ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓް‪ ،‬ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަން‪،‬‬

‫‪TEL:7784452‬‬

‫‪17725‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫ގްރޭއަޑްއި ީޖއެ‪6‬މް އެއަކުޗްންކައިފެރިށިންގެން‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫މަތީ ހުރިހާ ގުރޭޑެއްގެ‬ ‫ޮކޓަރިއެއް ކުއްޔަށް‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫އިސްލާމް މާއްދާގެ‬ ‫‪EDITION‬‬ ‫ދެމެވެ‪.‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬ ‫ޓިއުޝަން ދެމެވެ‪.‬‬

‫‪Subscribe‬‬ ‫‪Subscribe for‬‬ ‫‪for 11 year‬‬ ‫‪year‬‬

‫‪TEL: 7426008/9738194‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪and save‬‬ ‫‪save 10%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪TEL:9986660‬‬

‫‪18279‬‬ ‫‪18279‬‬ ‫‪16673‬‬

‫އިޝްތިރާ ުކ‬ ‫ދެއްކެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ‬

‫‪3001515‬‬ ‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬

‫ޑްރައިވަރު ް‬ ‫ނ‬ ‫ެ!ށްދިނުން‪،‬‬ ‫ޖރުކޮ‬ ‫އް ޯފ‬ ‫ވެމަތް‬ ‫ން ޚި ދް‬ ‫ނުންގެ‬ ‫ޤާނޫނީބޭވަކީލު‬

‫ދިފާޢީ ވަކީލުން‪ ،‬ތަ ޙްޤީޤު މަރް ޙަލާގައި‬

‫ވަކީލުން‪ ،‬ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަށް‬

‫ޑް ދުރައިއިސަވައްރުތަން‬

‫ރޕޯސަލް‪ ،‬ސީ‪ .‬ވީ‪،‬‬ ‫ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް‪ ،‬ޕް ޮ‬

‫‪TEL:9986660‬‬ ‫ނަން ފާސްކުރުން‪ ،‬ނަން ބަދަލުކުރުން‪،‬‬

‫‪16673‬‬

‫ޢަރަބި‪ :‬އިނގިރޭސި‪ :‬އުރުދޫ‪ :‬ފާރިސީ‪:‬‬

‫ބަޔާދިންވެހިތައްޔާރެރުޑް ކުރުކްން‪.‬ރެސެންޓުގެ‬

‫ޓާލިފްއުޝަން‪،‬‬ ‫ސް ބޯޑުސްރިޒޮ‬ ‫ންޓް‪،‬‬ ‫ބިލްއުލަރިޕޯ‬ ‫އެންމްޝަ‬ ‫ފައިނޭ‬

‫ރޕޯސަލް‪ ،‬ސީ‪ .‬ވީ‪،‬‬ ‫ކުންފުނީގެ ޕްރޮފައިލް‪ ،‬ޕް ޮ‬

‫ޑްރައިވަރަކަށް ވުމަށް‬

‫ނަން ފާސްކުރުން‪ ،‬ނަން ބަދަލުކުރުން‪،‬‬

‫ފަރާތްތަކުން ‪B 1 / B 2‬‬

‫ސިންގަޅަ‪ :‬ތަމަޅަ‪ :‬މަލިޔާޅަމް‪ :‬މެލޭ‪:‬‬

‫ސަް‪،‬އްތަ އަކަފޫޓުގެ‬ ‫ދުއި‬ ‫އެޓެސްޓް ކުރުނ‬

‫އެޕާޓްމަންޓް އެއް ޕްރައިވެޓް‬

‫ކުންފުނި ޖަމްޢިއްޔާ ކްލަބް‪ ،‬ޖަމާޢަތް‪،‬‬

‫ނީޗަޗާންއާގޮއިޅީން‬ ‫ސްޓަރިއަކާއެއިއްއެކުފަރުމައް‬ ‫ޓެރަ ޮކ‬

‫ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުން‪،‬‬

‫ޝެއަރ އިބަމާދަރާލުތުގެކުރު‪6‬ން‪،‬ވަނަބުރިން‬

‫ސްން‪ ،‬އަތުގައި އޮތްނަމަ‬ ‫ސެޓްން ކުރު‬ ‫ލައެއިޓެސް‬ ‫‪2018‬ތް‪،‬‬ ‫‪25‬ޖަމްޢިމާއްރިޔާޗްކްލަބް‪ ،‬ޖަމާޢަ‬ ‫ކުންފުނި‬ ‫ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އުފެއްދުން‪،‬‬

‫ޝެއގެަރ ބަކުދަރިލުން ކުރުދިން‪،‬ވެހި ރެޑް‬

‫ޝެއަރ ބަދަލު ކުރުން‪،‬‬

‫މެއިވެ‪ .‬ކުންފުނި‬ ‫އް ހެދެދުމާ‬ ‫ކުންފުނީގެއެކުއަހަރީކުއްރިޔަޕޯ ްޓ‬ ‫އުވާލުމުގެ އެންމެ އަވަސް ޚިދުމަތް‬

‫އުވާލުމުގެ އެންމެ އަވަސް ޚިދުމަތް‬

‫ކުލި ‪20000/-‬ރ މަހަކު‬

‫‪TEL: 7827282‬‬ ‫‪TEL:3308587‬‬ ‫‪TEL:7777500‬‬

‫‪18278‬‬ ‫‪18278‬‬ ‫‪18194‬‬ ‫‪17627‬‬

‫‪18410‬‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬މަ ‪ 25‬މާރިޗް‬ ‫އޮތްނަ‬ ‫‪EDITION‬‬ ‫‪ 2018‬ގެ ކުރިން ދިވެހި‬

‫ށްފުނި‬ ‫ނަޓްންބހެދުަރމާއި އަކުން‬ ‫ގެ ރިޕޯ‬ ‫ސެންއަޓުހަ ީ‬ ‫ރ‬ ‫ކްންރެފުނީގެ‬ ‫ކު‬

‫ފަރުނީޗަރާ ނުލާ ލިބެންއެބަހުރި‬

‫އެމްބިއުލަންސް ސްޓާފް‬

‫ންރުދޫ‪:‬ހުރިފާރިސީ‪:‬‬ ‫ރިި‪:‬ކަ އު‬ ‫ގުރޭވެސ‬ ‫ޢަރަބި‪:‬ޝައއުިނގި‬

‫ބަހުރަންގަޅުތަރުޖަފެމާންވަކުރުރުގެން‪ 2 ،‬ކޮޓަރީގެ‬

‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪MIHAARU‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪PRINT‬‬ ‫‪EDITION‬‬ ‫‪EDITION‬‬

‫‪TEL:7827282‬‬ ‫ޑްރައިވަރަކަށް ވުމަށް‬

‫ޝައުގުވެރިކަން ހުރި‬

‫ބަހުން ތަރުޖަމާ ކުރުން‪،‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫ދިވެ ިހ ރެ ްޑ ކްރްސެންޓުގެ‬

‫ފަރާތްތަކުން ‪B 1 / B2‬‬ ‫‪SUBSCRIBE‬‬ ‫ލައިސަންސް އަތުގައި‬

‫ސިންގަޅަ‪ :‬ތަމަޅަ‪ :‬މަލިޔާޅަމް‪ :‬މެލޭ‪:‬‬

‫‪SUBSCRIBE‬‬

‫ގުޅުއްވާ‬

‫ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ނަންބަރ‬ ‫އަށް ގުޅުއްވާ‬ ‫‪Subscribe for‬‬ ‫‪Subscribe‬‬ ‫‪for11year‬‬ ‫‪year‬‬

‫‪TEL:7777500‬‬ ‫‪TEL:3341009/9906715‬‬

‫‪17627‬‬ ‫‪17702‬‬

‫‪TEL:3341009/9906715‬‬ ‫‪Subscribe for 1 year‬‬ ‫‪and save 10%‬‬

‫‪17702‬‬

‫‪and save 10%‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪save 10%‬‬


10 July 2018

2018 ި‫ ޖުލައ‬10

mihaaru.com


‫ކުޅިވަރު‬

‫ލިލީގެ ގޯލުން މާޒިޔާ އަތުން ނިއު މޮޅުވެއްޖެ‬

‫" އޮންރީ އަށް އޮތީ ހިތާ ިއ‬ ‫ސިކުނޑީގެ ހަނގުރާމައެއް"‬

‫އޮޒިލަށް އަ ާމޒުވަނީ ހައްގު‬ ‫ފާޑުކިޔުންތަކެއްތަ؟‬

10 JULY 2018 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives

10 JULY 2018 issuu  

Mihaaru, the Daily newspaper of Maldives